P. 1
RadioPrirucnik Metzger Text[1]

RadioPrirucnik Metzger Text[1]

|Views: 3,078|Likes:
Published by Boštjan Avsic

More info:

Published by: Boštjan Avsic on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

RADIO PRIRUCNIK

ZAAMATEREI TEHNICARE

Prof, dr
i

Bozo Metzger (YU2BR)

suradnici:

Ing.

Zvonimir Jakobovic (YU2RQ)
dr Ruza Sabol

Prof,

(YU2LU

Ing. Nikola

Saban
(YU2REY)

Ing. 2eljko Ulip

Cetvrto dopunjeno izdanje
(sa

posebnim prilogom)

^

Novinsko-izdavacka radna organizacija

TEHNICKA KNJIGA
Beograd, 1985.

Inicijator izdanja: Savez radio-amatera Jugoslavije (SRJ)

IzdavaC:

NIRO

»Tehnidka knjiga«, Beograd
Nikolic,

Recenzent: dipl. ing. Zivota Nikolic*

Za izdavaca: Branko

direktor

i

glavni urednik

Urednik: Dusica Lucie Graficki urednik: Jugoslav

Bogdanovic

Korektor: Mirjana Acimovic Dizajn crteza: Ruzica i dr Bozo Metzger

Capan, Bozo Legac i Branka Mihalic Originalne fotografije: dr Bozo Metzger, ing. 2eljko UUp Foto-reprodukcije: Viktor Rybak Marija Premuzic
Crtadi-izvotfaci: Lidija
i

i

fototeka

SRH

Tiraz: 5000

Stampa:

BIGZ,

Beograd

(PwdLqw&t

S razvojem radio-amaterske organizacije i sa sve vecim brojem amatera-operatora i konstruktora, sve vise se osjecala potreba za prirucnikom koji bi mogao posluziti i pocetnicima i iskusnijim graditeljima radio-uredaja, kao i radio-tehnicarima. Savez radio-amatera Jugoslavije (SRJ) dosao je 1968. godine na sretnu zamisao da se za tu svrhu, kao osnovu, koristi poznati americki »The Radio Amateur's Handbooks Od svog prvog izdanja, 1925. godine, ova radio* -amaterima cijelog svijeta najpoznatija knjiga do danas je izasla u 62 izdanja i u vise stotina tisuca stampanih i uvijek razgrabljenih primjeraka. To je uvravo »bestseler« svih vremena. Drugi poznati i cijenjeni prirucnik je britanski »The Amateur Radio Handbook« kojemu je cetvrto i peto
izdanje izaslo

pod naslovom »Radio Communication Handbooks Obje radio-amaterske organizacije, American Radio Relay League (ARRL) i Radio Society of Great Britain (RSGB), najpripravnije su dale svoj pristanak za prevodenje ovih knjiga, dok je Savez radio-amatera Jugoslavije odlucio da meni povjeri organizaciju toga posla. Poslije visekratnih diskusija slozili smo se u tome da doslovno prevodenje ne bi moglo posve zadovoljiti potrebama nasih radio-amatera i koliko je tehnicara, da se za opisane konstrukcije mora predvidjeti upotreba domaceg materijala, te da se uvrste jos neki vise moguce dodaci iz razlicitih strucnih casopisa i neke originalne konstrukcije. Mnogi nasi ugledni radio-amateri, osobito oni koji su kao radio-konsiruktori i industrijski rukovodioci previse zauzeti svojim redovitim duimogli odazvati pozivu na suradnju. Ipak na zalost nostima, nisu se su mi se u tome poslu pridruzili: ing. Zvonimir Jakobovic (YU2RQ) koji je pripremio tekst za poglavlja 1, 2, 3, 4, 23, 24 i 25; dr Ruza Sabol (YU2LL) koja je prikupila podatke o zenama radio-amaterima; ing. Nikola Saban (»RIZ—Zagreb«) koji je napisao poglavlje 5; te ing. Zeljko Ulip (YU2REY) koji je napisao onaj dio poglavlja 16 u kojemu se govori o amaterskim radio-vezama na mikrovalovima (10 GHz). Oni su u tu suradnju ulozili mnogo truda i povjerene su materijale obradili prema svojim najboljim mogucnostima, na cemu im i ovdje zahvaljujem. Od casopisa smo koristili: cehoslovacki »Amaterske Radio«, francuski »Radio REF«, njemacke »Das DL-QTC« i »UKW Berichte«, sovjetski »Radio«, kao i materijale domacih autora iz naseg casopisa »Radioamater«. Pri crtanju radio-tehnickih shema upotrebili smo simbole koji su prikazani na str. 794. Vrijednosti otpornika koje su napisane samo brojem oznacuju ome (Q). Ako je iza broja slovo K Hi M, radi se o kiloomima (k£l) Hi o megaomima (MQ). Broj pokraj znaka za kondenzatore oznacuje kapacitet u pikofaradima (pF). Ako je uz broj i oznaka n Hi \i, to su nano-

faradi (nF) Hi mikrofaradi (\iF). Mojoj dragoj supruzi Ruzici dugujem posebnu zahvalnost, jer *e marIjivo i ustrajno, za sva dosadasnja cetiri izdanja, sudjelovala kod dizajna i

pripreme syih crteza za knjigu,

njem uvehko doprinijela
Bozo Legac, a za

i

mome

citala sve tekstove

i

svojim razumiieva-

radu.

Crtac-izvodad za prvo izdanje bila je Lidija Capan, za drugo izdanje trece i cetvrto izdanje Branka Mihalic. Foto-reprodukctje upryom i drugom izdanju djelo su Viktora Rybaka. Za trece i cetvrto izdanje je foto-reprodukcije izradila Marija Premuzic. I ovim suradnicima srdacna t vehka hvala!

Zahvaljujem takoder svim onim radio-amaterima koji su mi izrazavanjem svojih primjedbi i zelja, kao i slanjem tehnidkog dokumentacijslcog matenjala i podataka dali vrijedne poticaje. Takode velika hvala i Ttrmt »Rico-Funk« iz Hannovera za tehnicke podatke i snimke tvornickih radio-uredaja s kojima, dobrim dijelom, raspolazu i nasi amateru Takoder najljepse zahvaljujem preduzecu »Tehnicka knjiga«, v koje nije zaltlo m truda m sredstava da knjiga bude dobro i lijepo opremljerta

knjige

22uJ

U nadt da ce nasi radio-amateri i tehnidari kao ranija izdanja, primiti ovo cetvrto izdanje i u njemu naci sto im je potrebno za laksi pristup i za rad na polju njima tako drage tehnike, molim zajedno sa svojim suradnicima -- da nam kao i do sada saopce svoje primjedbe i zelje. Atco se i ovo izdanje »Radio-prirucnika« nade uz prethodna tri na radf ** ra ^°-a iatera } tehnicara bit ce postignut cilj izMenja ? ir
t

t

i

t

najvece zadovoljstvo piscima. Uz najbolje zelje za uspjeh u radu
i

f

f

i

73

DE YU2BR:

radio-amaterski pozdrav

U

Zagrebu, 1985.

Proft

dr Boio Metzgcr

1

RADIO-AMATERSKA ORGANIZACIJA U SVIJETU KOD NAS
I

HISTORIJAT

likog
za,

ELEKTRO-KOMUNIKACIJA
Elektrokomunikacije su se pojavile kao rezultat stoljetnih nastojanja covjeka da vijesti prenese na vece udaljenosti nego §to mu to njegovi organi i osjetila omoguduju. Nakon uspjelih pokusa puStena je 1844. u rad prva telegrafska linija po Morseovom sistemu, izmedu Washingtona i Baltimore-a, SAD.
S.F.B. Morse (1791—1872) konstruirao je elektricni telegraf. Signali su se prenosili istosmjernim impulsima razlicitog trajanja. Za prenos je bila dovoljna samo jedna iica, jer je kao drugi vod koriSteno

njemadkog fizicara Helmhotdokazao njegov asistent Hein-

rich Hertz, godine 1888.

Odmah su se pojavile i ideje o primjeni elektromagnetskih valova u svrhu telekomunikacija. Sam Hertz odbija te ideje s obrazloze njem da je domet tih valova malen.
Hertz je kao izvor elektromag
netskih valova upotrijebio iskriSte. Kao indikator sluzilo mu je drugo iskriste. Ta 1 je indikator bio neosjetljiv, reagirao je samo u neposrednoj blizini izvora vala, Daleko bolji indikator elektromagnetskih valova, tzv. koherer, konstruirao je francuz Branly godine 1890. Istih godina u Americi radi nas zemljak Nikola Tesla (1856-1943), baveci se problemima proizvodnje, prenosa i koristenja izmjenidnih elektricnih struja. On je godine 1882. postavio sistem polifaznih izmjenicnih struja, a odmah iza toga nastoji proizvoditi struje sto visih frekvencija. Svoja iskustva iznosi Tesla u javnost na predavanjima koja drzi 1892. i 1893. u Americi i Evropi. Na njima demonstrira i pojave visokofrekventnih izmjenicnib
*

uzemljenje.
Tridesetdvije godine kasnije konstruirao je G. Bell (1847— 1922) telefon na principu induciranih struja i omogucio prenosenje ljudskog govora na daljinu.
(1876),

Elektro-komunikacijama je bio otvoren put. Daljnja pobolj§anja omogudila su bolje prakticno koriStenje, ali je ostao jedan nedostatak: veza se uspostavljala preko elektricnih vodova.

struja.

Postanak radija

U to vrijeme (1864), r>ostavio je engleski fizicar J. Maxwel, na osnovu Faradayevih predodzbi, opdu teoriju elektriciteta u kojoj je niknula hipoteza da se elektromagnetske promjene, nastale kretanjem elektriciteta, valovito sire u okolni prostor. Postojanje tih valova eksperimentalno
je,

Tesla se posebno interesirao za prenos elektricne energije na daljinu bez uobicajenih vodica. U svom historijskom predavanju (1893) pred Franklinovim institutom u Philadel fiji pokazuje i razlaze ono, sto de postati osnovni elementi radija. On utvrduje da se prenos elektricne energije na daljinu moze uspjeSno
obaviti:
struja,

— upotrebom

visokofrekventnih

na

inicijativu

ve

prenoseci rijeci »Genrih Gerc« (rus* ki oblik Hertzovog imena). Popov je profesor fizike u tada§ njem Petrogradu. Njemu se tako der pripisuje izum radija. No on je (1893) vidio u Chicagu Tesline po*

kuse
je:

i

pred Sveruskim kongresom

elektrotehnicara 1900.

sam

izjavlju

»Upotreba katarke na otpremnoj i prijemnoj stanici s izoliranom zicom u svrhu prenosenja signala

elektricnih titraja nije bilo nista novo* Godine 1893. u Americi je slicne pokuse prenosenja sivnala izvrsio poznati elektrotehnicar Nikola Tesla«.

pomocu

U
kuse

Italiji je

s

G. Marconi vrsio poHertzovim valovima. On je

pomocu

utjecajnih obiteljskih veza dobio potporu engleskog kapitala, Koristeci iskustva drugih, godine 1897, on prenosi telegram na udaljenost

od 13 kilometara. U prvo je vrijeme upotrebljavao predajnik s

prvi

Nikola Tesla je postavio i primijenio principe radija. Ovo je slika sa omota Tesline bio grafije koju je napisao John O'Neil, americki knjizevnik i dobitnik PuSZ.

AL

Hertzovim iskristem, Sto znaci s vrlo kratkim valovima. No, vjerojatno upoznat s Teslinim uspjesima u radu s dugim valovima, pocinje njih koristiti. Godine 1899. uspostavMarconi bezicnu telegrafsku lja vezu izmedu obala Engleske i Francuske, na udaljenost od 45 kilome
tara.

litzerove

nagrade za 1937. godinv
sistema
antena-

— primjenom zemlja, — sklopom od

gova.

Nakon dugih priprema uspjeva
Marconi
(1901) objaviti

da su bezic
telegrafski

nim putem preneseni
dva titrajna kru dva titrajna kru-

ga na prijemnoj i ga na predajnoj stanici, resonancijom svih ovih kruprijavljuje patent za bezicni prenos signala sistemom sa cetiri resonantna titraj1897.

znakovi (slovo »S«) preko Atlantika, na udaljenost od 3700 kilometara, izmedu Cornwallisa (Engleska) i Newfoundlanda (Amerika).
Jos' 1897, nakon prvih Marconijevih uspjeha, osnovana je »Wireless Telegraph Company« za koriStenje Marconijevih patenata. Poslije je prerasla u »Marconi's Wireless Te legraph Company, Ltd«, koja u prvo vrijeme drzi monopol radija.

Godine

Tesla

na kruga, antenom

i

uzemljenjem.

to vrijeme izvodi u Rusiji pa kuse i A. S. Popov. Upotrebom antene i koherera on konstruira prvi radio-prijemnik, koji je reagirao na

U

burna atmosferska praznjenia tzv. »vjesnik oluje«. Koristeci Hertzov
oscilator i svoj prijemnik uspjeva bezicnim putem otpremiti prvi telegram na udaljenost od 250 metara,

Tesla je u to vrijeme zaokupljen svojim istrazivanjkna bezicnog pre nosa energije na daljinu, a s tim u Sam vezi i telekomunikacijama.
Tesla ne poduzima nista protiv imitatora vjerujuci da tako dopri nosi opcem napretku.

Tek poslije Tesline smrti (1943) Teslini su prijatelji pokrenuli sudski postupak, te sud u Americi po
niStava

Marconijev patent

i^

daje

prioritet u izumju radija Tesli. Tako je ipak, ne umanjujuci zasluge

Godine 1920. pocinje u Americi redovni »broadcasting« program, u Chicagu, a iste godine pocinje emi tirati i prva radiofonijska stanica u Evropi, u Londonu.

drugih pionira Tesla konadno priznat kao izumitelj radija. Dalji izumi i usavrsavanja omo gucuju sve vecu primjenu radija. Izumitelj triode Lee de Forest prenosi 1910. radiofonijski koncert poznatog tenora Enrica Carusa iz Metropoliten Opere u New Yorku. Poslije prvog svjetskog rata radio prelazi u opcu upotrebu, kao opce sredstvo telekomunikacija.

U nas je 1926. proradio »Radio-Zagreb« kao prva stanica na jugoistoku Evrope, a 1929. i »Radio-Beograd«. Radio je osvojio svijet i u§ao kao uobicajeno sredstvo prenosa informacija u zivot covjeka dvadesetog stoljeca. Iz radija je izrasla elektronika, televizija, radiolokacija, radar, telekomande i niz drugih specijalnih grana tehnike, bez kojih bismo tesko mogli zamisliti dana§nji zivot.

RADIO-AMATERIZAM
Pionirski dani

Prve radio-stanice bile su postavljene za vezu izmedu svjetionika, poslije za vezu s brodovima. Tek kada su provjerene prednosti, radio je poceo zamjenjivati zicani telegraf na kopnu.

Dvije su se grupe ljudi tada bavile radio-tehnikom. Prvo tehnicari i fizicari u laboratorijama kompa

nija koje grade prve radio-uredaje. Zatim operatori, najcesce priuceno postansko-telegrafsko osoblje, koji odrzavaju veze. I kod jednih i kod drugih ima ljudi koie ta nova tehnika veze posebno interesira. Oni po-

SI

»Radio-Za1-2. Odasiljacki dio greba« imao je 1926. godine jednu elektronsku cijev u oscilatoru koji
je bio moduliran u strujnom krugu mrezice. Uz anodni napon od 4000 V bila je ulazna snaga (INPUT) 500 W. Izlazna snaga (OUTPUT) bila je 350 W. Ubrzo je dodana jos jedna cijev pa je izlazna snaga podvostru-

cinju eksperimentirati s uredajima, a operatori u slobodno vrijeme odrzavaju i »privatne« radio veze. Tako isprva iz najblizih se, regrutirani krugova oko prvih radio-stanica, javljaju mnogi pravi ljubitelji radija. Za neke je to bavljenje samo zabava, ali mnogi od njih poku§avaju rjeSavati jo§ nerjesene tehnicke probleme. Te ljude koji se iz ljubavi prema trehnici bave radio-teh-

nikom, grade uredaje i medusobno odrzavaju radio veze nazivaju radio-amaterima.

cena

velike tvornice uredaja po zastititi patentima svaki pronalazak, dotle ta neregistrirana vojska izumitelja pronalazi i u praksi iskori§tava jednostavnija i praktidnija rjeSenja. Cijeli niz spojeva, koji nisu zaSticeni ni u jednom pa tentnom uredu, dali su ti entuzi

Dok

signale jednog engleskog

i

dva fran

kuSavaju

cuska amatera.
Atlantik je definitivno »osvojen«

jasti.

Evropi napeta politifika situaprvog svjetskog rata zadrzava radio kao vojno sredstvo veze. Istovremeno se u Americi radio slo bodnije siri i tehnika brfe razvija. Nekoliko hiljada radio-amatera u Sjedinjenim Drzavama osniva vec godine 1914. svoje prvo veliko udru zenje, ARRL (American Radio Relay League). U Evropi radio dolazi u opcu upotrebu tek poslije rata. Vecija uodi

U

uspostavljanjem dvostrane amaterske radio-veze u noci 27. XI 1923. Vezu su odrzali na valnoj duljini oko 100 francuski amater L. Deloy iz Nice, s pozivnim znakom 8AB, s jedne strane i americki amaten

m

F. Schnell, K. B. Warner i J. L. Reinartz, pod pozivnim znakom 1MO, s druge strane. Veza je odrzana te legrafijom.

U ono vrijeme su velika poduzeca za radio-saobracaj pokuSavala da
premoste primjeradio-valova vilo velike duljine vala, 10 000 do 30000 metara (30 do 10 kHz) uz sto snaznije predajnike i antene izvanredno velikih dimenzija. Istovremeno radio-amateri povelike udaljenosti

nom

broj vojnih radio-telegrafista nada se i kod kuce bave radijem, mnogi od njih £isto amaterski. Pojavom prvih radio-fonijskih stanica, amateri su i orvi slugaoci i prvi tehnicari koji sami grade svoje uredaje.
lik

stavlja

stizu

na

kratkirrn

valovima znatno

bolje rezultate sa

mnogo

slabijim

snagama.

U svijetu nice sve vi§e radio-stanica za najrazlicitije potrebe. 1920•tih godina upotrebljavaju se duljine valova od nekoliko stotina mjetara na viSe. Amaterima, da ne ometaju komercijalni radio-saobradaj i radio-foniju, dodjeljuju najprije podrucje ispod 200, a malo zatim ispod 100 metara, koje tada nije imalo nikakvog prakti£nog znacenja.

Kad se tako uvidjela prednosi kratkih valova, komercijalne slulbe odmah se premjeStaju na podru^ja ispod 100 metara.

Na medunarodnoj konferenciji za radio-komunikacije (1924) amaterima su dodijeljena samo vrlo uska podrudja oko 80, 40 i 20 metara, te oko 10 i 6 metara duljine vala.
KoriStenje kratkih valova stvaralo je nove probleme. Ionosfera je pramenljiv dio atmiosfere, zavisan

Radio^amateri su se morali »seliti« na sve krace duljine vala. Medu* tim, ovdje oni pronalaze do tada neuoznate osobine kratkih valova: velik domet uz malu snagu predajni* Ua. TumaCenje te pojave pronadeno je u refleksiji kratkih valova od slojeva ionosfere.

o zracenju Sunca, tj. o dobi dana i godine, te o aktivnosti Sunca. Za istra^ivanje pojava refleksije u
ionosferi bio je potreban velik broj stanica, rasporedenih po cijeloj Zemlji. To iziskuje velik tro§ak i velike pote§koce. No, takve stanice, sa strucnim osobljem postojale su, spremne za rad. To su radio-amate ri. Rezultati njihovog rada tokom niza godina daju o stanju u ionosferi najvedi broj opazanja i podataka.

U zelji da se ispitaju mogu<5nosti amaterskih veza preko Atlantika, godine 1921. u Evropu odlazi ame ri^ki radio-amater P. Godley (God li). On je sa sobom ponio za onda najbolji amaterski prijemnik. S nji me je uspio da primi signale tride setak ameriCkih amatera. Zatim su ameriCki amateri uspjeli primiti
8

U to vrijeme, 1920-tih godina, ra dio-tehnika kao primjenjena i teoriiska nauka dobila je »pravo gradanstva«. Privreda, vojska, §tampa, sve vi§e koriste radio u najrazligitije svrhe. Nastaju veliki centri za

istrafcivanje i usavrSavanje rufcju radio-komunikacija.

na pod-

Radio-amateri od toga vremena produzuju samostalno svoj put. Brojdano se povecavaju velikom brzinom. Stvaraju se i klubovi i radio -an^tterske organizacije, poducava se podmladak. Iz tih redova izlaze
radio-tehnicari i inzenjeri. Radio-amateri su ujedno velika servisna ekipa za odrzavanje sve veceg broja radio-uredaja, naro£ito u zabaSenijim krajevima. Tako svuda postaju zna&tjni nosioci tehniSke kulture.

SL

1-3.

Oto Hudedek (YU3AB)

je

radio-amater od 1926. godine. Kao »UNLIS« radio je sa pozivnim zna-

Radlo-amaterizam danas
Radio-amateri se opcenito bave radio-tehnikom. Ipak, tinutar toga postoji nekoliko razlicitih specijalnosti. Neki se od amatera bave samo s po jednom od ovih specijalnosti, no oni najbolji, za koje bi se moglo redi da su »pravi« radio-amateri, bave se podjednako svim specijalnostima.

kovima YU7LX i YV7AA Od 1950. g. on je YU3FMA i konacno YU3AB. Bio je jedan od prvih aktidalje
vista koji su se zalagali za osnivanje radio-amater ske organizacije u Jugoslaviji. Slika je iz 1932. godine
veze. Neki opet sakupljajuci sva iskustva prenose znanje novim
ljaju
i

Tehni£ari i konstruktori grade uredaje i proucavaju ih. Amatera, koji se bavi torn specijalnosti obi£no zanima saim uredaj kao objekt, njegovi detalji, rad, varijacije. Operatori odrzavaju radio-veze, te na torn podrucju nastoje postici Sto bolje rezultate. Njih 5esto sam uredaj ne zanima osobito. On je samo sredstvo pomocu kojega se odrzava radio-veza s prijatetjima iz
cijeloga svijeta.

mladim amaterima.

Novija nastojanja

u radio-amaterizmu

Na telekomunikacije se u posljednje vrijeime stavljaju sve veci zahtjevi. Njihova velika primjena u mnogim granama ljudske djelatnosu preko svake sti preopteretile
mjere do sada upotrebljavana podrucja frekvencija. Treba naci nove
mogucnosti. Radio-amateri su i sada na dje lu. Velika ekipa odusevljenih eksperimentatora istrazuje nova podrucja dajuci dragocjene eksperimentalne podatke. Medunarodne geofizicke godine najbolje pokazuju sto znaci suradnja s radio-amaterima, Tko bi mogao u kratkom vre menu opremiti tisuce prijemnih stanica, obuciti osoblje i raspodijeliti po cijeloj Zemlji? Evo, tu stoje na

Najuza grupa bavi se istraziva

njem novih spojeva

pri gradnji uredaja, te iznalazenjem novih, boljih aaCina veze.

Ova podjela
ba.

specijalnosti je gru-

Unutar toga postoje varijacije, tako da svaki amater, vec prema
i

syojim sklonostima
zi

vjeStini, nala-

polje rada. On radi upravo ono Sto ga najvise zanima i za Sto ima najviSe sposobnosti.

Najveci uspjesi postizu se ekipnim radom u klubovima radio-amatera. Konstruktori zamisljaju i pla
niraju uredaje, tehni£ari ih izvode, operatori s njima rade i uspostav-

raspolaganju radio-amateri. Godine svakodnevnog rada na radio^stanicama daju im iskustvo »osjecanja« prilika u eteru koje se ne moze po-

stici obicnim ucenjem, nego samo upornim radom. Tisuce takvih prak-

ticnih strucnjaka unosi svoja opazanja o vezama, o stanju u eteru, o upotrebljenoj frekvenciji, o smet-

sami prisiljeni da usavrSavaju svoje znanje, metode rada i uredaje, Osim toga nije malen broj onih koji su i svoje doktorske disertacije
izradili

zahvaljujuci

prvenstveno
in-

njama

itd,

u dnevnike rada,

koji

fi-

svom amaterskom radu. Mnogi
zenjeri cesto ne

zicarima mogu dati dragocjene podatke o stanju u ionosferi, visini, debljini i promjeni ioniziranih slo
jeva.

mogu da povuku

o§tru granicu izmedu strucnoc. pro fesionalnog i amaterskog rada.

U

nizu zemalja, pa

i

kod

nas, po-

su amateri tzv. radio-farove, predajnike koji na ultrakratkim valovima neprekidno emitiraju. Amastavili
teri ih

Radio-amateri
radio-veze

i

specijalne

slusaju

i

izvjestavaju o ^ri-

jemu

tih signala.

Na osnovu

tih

iz-

vjestaja prate se uvjeti prostiranja

u uzem geografskom podrucju. Ovakav rad sigurno koristi i mim radio-amaterima. Osim
dom, cime se povecava

sa-

sto

upoznayaju okolinu sa svojim rai razumjevanje za njihova nastojanja, oni su

Slicno kao na slojevima ionosfei na intenzivno ioniziranim slo jevima oko polova, na »aurori«, po javljuje se refleksija radio valova Interesantno je, iako rijetko spominjano, da su i ovdje radio-amateri bili pioniri novog sistema radio-veze, 1938. i 1939. godine. Bili su to prvi pokusi s vezama preko aurore (»aurora borealis« = polarno svije* tlo). O tim su pokusima godine 1939. izvjestili radio-amaterski casopisi »Radio« (SSSR) i »QST« (SAD).
re

Jasno je da su poslije prvog upo zorenja amatera i naucni instituti,
koji se bave problemima prostiranja^ radio-valova, uveliko poceli istrazivati pojavu radio-aurore i refleksiju radio-valova na njoj. Naro^ito je znacajne rezultate postigao

»Max Planck« iz Lindaua u Njemackoj. Ovaj je institut dosao na jednostavan nacin do veinstitut
S.

R.

iikog niza kontrolnih stanica jer je

SI

1-4,

Zvonimir Stankovic (YU2PE)

suradivao s radio-amaterima! Prikupljeni su podaci o radu brojnih stanica njemackih amatera. Ove su stanice putem aurore odrzale 3 300 veza s preko 20 zemalja od 1957. do 1962. godine. Najvise je veza odrzano na udaljenosti od 200 do 1000 kilometara. Prilican broi veza bio je i preko 1 000 kilometara. Najdalja od tih veza bila je izmedu amatera

izvodio je svoje prve pokuse jos 1923, godine. Bili su to radio-uredaji sa iskristima. Od 1927. radi sa

DL6MH

i

GM2FHH;

1

300 kilo-

metara!
Refleksija radarskih radio-valova

cijevnim predajnikom prijemnikom. Pozivni

i

audionskim
znakovi
i

od Mjeseca, koja
drugog svjetskog
la je

mu
10

su

bili

UN7LL, YU7LL

je opazena poslije rata, zainteresira-

YT7LL.

I danas je aktivan radio-amater

i radio-amatere. Uz interes i volju potrebno je mnogo vremena

za pokuse, kao i kvalitetni uredaji, koje su u to vrijeme mogli imati sarao neki malobrojni amateri. Prve pokuse vrsili su W3GKP i W4AO s predajnikom snage 1 kW, freki antenom od 32 elementa, na
venciji

od

144

MHz.
15.

Prvi slabi od-

radio je iz Kasirine 100 Hz. lifornije i udaljenost izmedu njih je iznosila oko 3 200 kilometara. On je imao klistronski predajnik snage i prijemnik s propusnim pod4 rucjem Sirine svega 50 Hz. Antena je bila parabolicna, promjera 5 me-

W1HB

kW

jek primili su

vembru

1952.

VII 1950. U nopostigli su vec znatno

tara.

bolje rezultate, kada im se pridruzio i W3LZD. Konacno 27. I 1953primili su niz jasnih odjeka s Mjeseca.

U

toku tih pokusa amater

radio je sa antenom od 127 elemenata! Konacno su 21. VII 1960. amateri W1BU i W1HB uspjeli odrzati prvu obostranu vezu refleksijom od

W3EZJ

Prve pokuse u Evropi uspjesno jedna grupa gvicarskih i njemackih amatera. Ova je grupa uspjela u noci 22. na 23. IV 1962primiti odjek s Mjeseca na frekvenciji od 1 296 MHz. Tu grupu su ci
je vrSila
nili
i

HB9RG, HB9RF, DL9GU, DJ3EN
reflek-

DJ4AU.

Mjeseca na frekvenciji od
(23

cm).

W1BU

296 radio je s klistrons1

MHz

jetmnik je

kim predajnikom snage 1 kW. Priimao propusno podrucje

11. IV izmedu OH1NL i W6DNG, na frekvenciji od 144 MHz. OH1NL je koristio predajnik snage 800 W, dok

Prva veza preko Atlantika sijom od Mjeseca uspjela ie
1964.

GOD.

I.

SUBOTA

3.

MAJA

1924.

BR.

2.

i

3.

RADIO SPORT
Oftclelnl ora&n JlzKaloKiiwxZz^Qrch
SL 1-5. »Radio-klttb Zagreb« (RKZ) osnovan je 29. marta 1924. Vec u dprilu iste godine izlazi casopis »Radio sport« kao »oficijelni organ« kluba. Antene, koje se vide na slici, bile su razapete izmedu zgrade na Gricu br. 3 do kule »Loterscak« i pripadale su tetegrafskoj radio-stanici sa »gasenim iskrama« (od 1918. do 1929. g.)
11

predstavljati objekt za refleksiju radio-valova. Oni su od godine 1953. vrSili pokuse, isprva bez uspjeha,

su konacno, razradujuci novu tehniku veze, uspjeli odrzati niz dalekih veza refleksijom na meteoritskim tragovima. Radili su na frekali

venciji

od

144

MHz

i

njem

DX

veza zainteresirali

uspostavljai ko-

mercijalne sluzbe.

SL

1-6.

Radio-amaterski satelit kmii

u

orbiti

oko Zemlje

W6DNG radio s predajnikom snage 1 kW. Najveci uspjeh u odrzavanju veze posredovanjem Mieseca postigao je KP4BPZ, amater iz Puerto
je

Evropi su poceli eksperimen refleksijom na meteoritskim tragovima tek godine 1957. Svedski amater SM6BTT iz Goteborga i austrijski amater OE6AP iz Graza odrzavali su isprva neuspjele pokuse. U maju godine 1958. pokugavaju ponovo. U junu im se piidruzuiu HB9RG i SM4BIU, koji uspjevaju
tirati s

U

primiti signale
i

od OE6AP. Tek
godine

13.

Rica.

On

je koristio

na svijetu

naj-

vecu antenu radio-teleskopa, s promjerom od 305 metara, koja je postavljena u Arecibu. On je u junu 1964. odrzao niz veza s americkim i evropskim amaterima na 70-centi-

odrzavaju SM6BTT i HB9RG prvu obostranu vezu preko meteoritskih tragova u
14.

XII

iste

Evropi, na frekvenciji od 144 MHz Taj su eksperiment pratili i austrijski

slovenski
pine.
vije

amater OE1WJ iz Beca i jugoamater YU2HK iz Kra-

metarskom
drucju,

i

na dvometarskom poje bila
s

Najinteresantnija

veza
koji 150

s

engleskim amaterom G3LTF,
radio
i

Prvu obostranu vezu iz Jugoslaposredovanjem meteoritskih

W

je

(!)

predajnikom od parabolicnom antenom

tragova odrzala je ekipa Akadem-

promjera
Poslije

5 metara.

ovoga je joS niz amatera uspostavilo vezu refleksijom na
Mjesecu.

YU1EXY. Ova je ekipa 2. i 3. januara 1964. odrzala vezu s belgijskim

skog radio-kluba »Mihajlo Pupin« iz Beograda, pod pozivnim znakom

Od YU-amatera prvu vezu preko Mjeseca, na 144 MHz, ostvaruiu dla novi radio-kluba YU2CNZ (si. 1-3), 25. V 1977. sa svedskom amater
skom stanicom SM7BAE.
Diploma
tinents« tima), koju je postigao 1980. godine YU2RGC na 432 (70 cm) predstavlja posebno vrijedan uspjeh. Isti na§ amater nastavlja takvim vezama i na frekvencijama od 1 926

amaterom ON4FG, na frekvenciji od 144 MHz. Pojavom umjetnih zemljinih sai amateri su ih poceli koristiti kao objekte za retranslaciju signala. Samo cetiri godine iza prvog

telita

(»Worked All Conradio sa svim kontinen-

WAC

umjetnog
ran
4.

X

satelita (»Sputnik«, lansi1957) radio-amateri u SAD

MHz

MHz.

Americki

W4HHK
analogno
aurori,
i

amjateri doSli su na pomisao refleksiji u ionosferi

W4AO
da
ili

i

bi,

na

lansirali su prvi amaterski telekomunikacijski satelit »OSCAR« (Orbital Satelite Carrying Amateur Radio) 12. XII 1961. Iza njega slijede daljnji »oskari« i niz sovjetskih amaterskih satelita »RS«. Preko ovih satelita odrzali su amateri mnogo interesantnih i dalekih veza. te na taj nacin doprinijeli razvoju ove tehnike.
I

njim
12

meteoritski tragovi slojevima atmosfere

u

gor-

mogli

na visokim frekvencijama koriSte

u uspostavljanju dalekih veza

njem raspr§enja na nehomogenosti-

ma

troposfere postigli su amateri interesantnih uspjeha i time dali
toj

dragocjene podatke o
sti veze.

mogucnoi

U

najnovije vrijeme razvija se
televizija.

amaterska

Amateri

samo

stalno postavljaju televizijske pre dajne uredaje i emitiraju program, te se na taj na£in pripremaju za video-veze u buducnosti. Prvi amaterski prenos slike preko Atlantika uspio je 20. XII 1969. Sliku je iz Amerike emitirao WA2BCW na lOsnetarskom podrucju, s predajnikom snage 25 W. Primio ju je u
V. Britaniji

-amaterski casopis »Nikola Tesla« pocinje izlazenjem 1930-tih godina u Novom Sadu. U ono vrijeme se vedina radio -amatera zadovoljava proucavanjem prijemne tehnike, ali neki od njih grade i predajne uredaje i odrzavaju »UNLIS« veze (UNLIS znaci »bez licence«!) sa improviziranim pozivnim znakovima, sluzedi se prefiksima EJ7, UN7, YU7 i YT7. Kako se onda nije mogla dobiti dozvola za rad sa predajnikom, policija ih stalno progonL Ovakvi nepovoljni
uvjeti koce ozbiljniji rad.

G3AST

s

obicnom

dipol-

-antenom.

RADIO-AMATERSKE ORGANIZACIJE
svrhu izmjene iskustava, preno§enja znanja mladima, zastite
svojih interesa i za postizavanje najboljih uvjeta za svoj rad, amateri se organiziraju u klubove, klubovi u pokrajinske i drzavne saveze, a ovi u medunarodno udruzenje amatera IARU (International Amateur Radio Union). Organizacija IARU je uclanjena u ITU (International Telecomunication Union),

Mnogi od tih predratnih amatera za vrijeme narodnooslobodilacke borbe organiziraju radio-veze izmedu okupiranih i oslobodenih krajeva, kao i u jedinicama POJ i

NOV.
Tek
se
poslije oslobodenja razvija

U

pravi

pokret radio-amatera.

U

Zagrebu je vec u jesen 1945. obnovljen »Radio klub Zagreb«. Izdaje se i casopis »Radio« koji je naisao na toliki interes da su pojedini brojevi Stampani i u tri izdanja! Godine 1946. osniva se »Dru£tvo
f

Takoradio-amateri ravnopravno
djeluju

su-

u medunarodnom rjesava nlu problema telekomunikacija. U IARU je uclanjeno preko 80 zema Ha s velikim brojem clanova, od kojra mnogi imaju dozvole za rad sa
primopredajnim uredajima.
Radio-amaterizam u Jugoslaviji

radio-amatera Jugoslavije« sa siedistem u Beogradu. Ono ubrzo prelazi u danasnji SRJ, »Savez radio -amatera Jugoslavije«. Ubrzo zatim (1947) pocinje izlaziti jugoslavenskS radio-amaterski casopis »Radio-ama-

Kod nas se radio-amaterizam po, javio skoro istovremeno kao i u najJ^vijenijim

zemljama. Vec 1924. osaovan je u Zagrebu prvi radio-

"Uub sa ciljem propagiranja radio*0nije. U Beogradu je osnovano jwu§tvo Radio« s istim ciljem.
Prvi Casopis »Radio §port«, podinje gaziti vec 1924, a prva knjiga, »Tetegraf i telefon bez zica« dr Otona Ku&re, izlazi 1925. godine. Radio-

SL

1-7.

Znak Saveza radio-amatera
Jugoslavije (SRJ)
13

u pokretanju

i

pomaganju razvoja

radio-amaterizma u nerazvijenim zemljama, kao i u zemljama u raz voju, i to obukom radio-amatera iz

prevodenjem literature, pomoci u radio-uredajima, te u pokretanju medunarodnih akcija u okviru IARU.
tih zemalja,

2ene radio-amateri

YL

je kratica

koja u radio-ama

terskom svijetu oznacuje zenu ra
dio-amaterku. Ova kratica upotrebljava se od prvih pocetaka radio-saobracaja.

Sf.

i-8.

Borosic
arhitekt,
Ija
cije,

Nedavno preminuli Dura (YU1AG), po zanimanju

bio je jedan od graditenase radio-amaterske organiza-

2ene radio-amaterke imaju u nekim drzavama svoje posebne sekcije (npr. u SAD). Pojedini radio-amaterski casopisi imaju stalne Yl rubrike, u kojima se objavljuju no
vosti
iz

2enskog radio-amaterskog

konstruktor, strucni pisac i izvanredan operator. Po svojim uspjesima bio je dugo vremena jedan od 10 najboljih u svijetu. Izmedv dva rata radio je »UNLIS« sa po zivnim znakom YT7PK, da 1950. g dobije pozivni znak YU1CAG i ka snije YU1AG. Uveliko je zaduzio nase radio-amaterstvo
i danas. On uveliko doprinosi sirenju tehnicke kulture i amaterskog duha, a po strucnosti je jedan od najboljih u Evropi. U Jugoslaviji su amateri danas organizirani u brojnim klubovima, klubovi u republicke, odnosno, pokrajinske saveze, a ovi zajedno cine SRJ. Radio-amaterizam je u Jugosla viji na visokom stupnju. Osim ye likog utjecaja u zemlji na sirenju tehnicke kulture, obuci vezista, postavljanju mreze za opasnost koja pruza veliku pomoc kod poplava, potresa, itd., nasi amateri uzivaju ugled i u svijetu. Medunarodno pri znanje dobili su i time sto su bili domacini Konferencije I regiona

svijeta.

Nas casopis »Radio-amater« je takoder nekoliko godina imao posebnu YL rubriku. Urednik te rubrike bila je nasa poznata radio-amaterka Lola (YU4FY) iz Sarajevo Pokojna Ljerka (YU2ZR) iz Rijeke, zasluzuje posebnu paznju, jei je ona, uz ostalo, prva zena koja je bila predsjednik radio-kluba. U Zre-

ter«, koji izlazi

1-9. Biserka Jugovic (YU2RYB, »Biba«) dijeli radio-uredaje sa svo-

SL

IARU-a, odrzane

se Savez radio-amatera Jugoslavije angazirao
14

u Opatiji U medunarodnom radu

1966.

jim suprugom (YU2RYA, teljko). Aktivan je radio-operator i pozrtvovano vodi svu administraciju svogo
radio-kluba

njaninu radi veoma uspjeSno Mica

1895:

Konstruiran prijemnik

»vje-

(YUIOE). Godine

1963,

pod utjecaiem odu-

Sevljenja da je prva zena poletjela u svemir, razvila se ideja osnivanja samostalnog zenskog radio-kluba, prvoga u nasoj zemlji, koji je dobio

snik oluje« (Popov) 1896: Prvi bezicni telegram, na udaljenost do 250 (Popov)

m

1897:
1899: 1901:

Prenos telegrama na udalje-

ime »Radio klub 8. mart«. Danas se smatra da vise nema
potrebe osnivati posebne sekciie i radio-klubove zena kao sto je bilo pozeljno u vrijeme razvoja i afir macije radioamaterstva u naSoj
zemlji.

1904:
1906:

Prema evidencijama Republickib saveza radio-amatera pocetkom 1981 bilo je u Jugoslaviji blizu 2 500 zena sa polozenim ispitom radio-operatora.
1907:

Nema dana, nema frekvencije ni radio-amaterskih takmicenja da se ne bi culi i zenski glasovi u eteru. 2ene su aktivne i u radio-amaterskoj organizaciji. Nagrade, diplome

1910:
1912: 1914: 1919:

km (Marconi) telegrama preko La Mancha (Marconi) Telegrafski znak »S« prenesen preko Atlantika (Marconi) Konstruirana elektronska cijev, dioda (Fleming) Prva medunarodna konferencija za bezicnu telegrafiju u Berlinu prva radio-telegrafska stanica na Balkanu (Bar u Crnoj Gori) Konstruirana elektronska cijev za nojadavanje, trioda (Lee de Forest, Lieben) Prvi radiofonijski prenos koncerta (Lee de Forest) Konstruiran oscilator sa eleknost do 13

Prenos

priznanja primaju u istoj mjeri i zenski i muski clanovi Saveza radio-amatera Jugoslavije. Ima citavih obitelji u kojima su svi clanovi radio-amateri, sluzeci se istim pozivnim znakom uz dodatke /Y//X. U nekim obiteljima ima i vi§e pozivnih znakova. Osim Sirenja tehnicke kulture, ugodne razonode i sredstva za neposredne kontakte, radio-amaterstvo daje priliku za upoznavanje mnogih novih prijatelja. Radio-amaterski primopredajnik postao je svima pravi drug i kod kuce, u slobodno vrijeme, na Jzletima i na godisnjim odmorima.
i

tronskom cijevi (Meissner) Osnovano prvo udruzenje ra* dio-amatera (ARRL)

Pocinje izlaziti prvi amaterski dasopis »QST« 1920: Prvi redoviti »broadcasting«

program,
(Chicago),
1921:
i

prvo

u

Americi

odmah zatim u

Evropi (London) Signali americkih amatera na
duzini vala od 100 metara pri

1923:

mljeni u Skotskoj Prva amaterska obostrana veza preko Atlantika (8AB i

1924:

1MO) U SSSR-u

pocinje

izlaziti

amaterski casopis »Radio«; osnovan prvi klub prijatelja
viji

PREGLED VA2NIJIH DOGADAJA U TEHNICI ELEKTRO-VEZA I U RADIO-AMATERIZMU
1844: 1876: 1878:

radiofonije

u Jugoslapod imenom »Radioizlaziti-klub Zagreb«;

pocinju
-casopisi -telegraf

prvi radio*

Prva telegrafskalinija (Morse)
Telefon, slusalica (Bell)

gradu

i

Mikrofon (Hughes)
Otkriveni

kod nas (»Radioi telefon« u Beo»Radio-sport« u Za-

1888
1890:

grebu);

elektromagnetsk]

valovi (Hertz)

Konstruiran koherer (Branly)
Prvi bezicni prenos elektricne energije i znakova (Tesla)

1892/
1893:

radio-amaterima odredena kratkovalna podrucja 80 40 i 20 metara, i ultrakratkovalna 10 i 6 metara; prvi pokusi na UKV-u, na
duzini vala od 6

m

15

1925:

Izlazi prvo izdanje radio-amaterskog prirucnika »The RaHandbook* Amateur's dio

(ARRL); — osnovano
lja radija

druStvo prijate-

u Beogradu

1926:

Prva radiofonijska stanica u na Balkanu i Jugoslaviji

(Radio-Zagreb) Radio-amateri otkrivaju mo gucnost koriStenja polarne svjetlosti (aurore) za daleke veze 1940: Prva amaterska veza preko Atlantika sa ultrakratkim va1938:

lovima
1945:
1.

(56

MHz)
izlaziti

novembra po&nje

»Radio, casopis za amatere i tehnicare« u Zagrebu radio »DruStvo 1946: Osnovano -amatera Jugoslavije« od ko jega se razvio Savez radio -amatera Jugoslavije (SRJ) 1947: Pocinje izlaziti casopis »Ra dioamater«, glasilo SRJ (Bardeen, tranzistori 1948: Prvi Brattain, Shockley)
1950:

SI. 1-10.

ispituju od radio-valova

Amateri

refleksiju

Naslovna stranica dasopisa »Radio amater*
Prvi radioamaterski telekomunikacijski satelit »OS-

Mjeseca

(W4AO
1953:

i

W3GKP)

Amateri otkrivaju mogucnosl veze refleksijom od meteorit(W4HHK i tragova skih


1964:

CAR«
Prva veza

W2UK)
1955:

Prva obostrana veza t>reko meteorskih tragova (W4HHK
i

YU
i

amatera pre
tragova

ko
1969:

meteoritskih

W1HDQ)

(YU1EXY
zijske
1977:

ON4FG)
G3AST)

1960:

Prva amaterska veza refleksijom od Mjeseca (W1BU i

Prvi amaterski prenos televislike preko Atlantika
i

W1HB)
1961:

(WA2BCW
Prva veza
ca

kosmonaut u svemiru, radio-amater UA1LO, Jurij
Prvi

radio-amatera refleksijom signala od Mjese-

YU

Gagarin

(YU2CNZ

i

SM7BAE)

16

: manje malne na jednom i drugom tiielu lkV = 1000V.109 Nm2 C-2 Najmanje moguce kolidine citeta nose subatomske elektricestice. za nekoliko najcesce upotreblja vanih materijala. »elektricna«. uzrokovane su dvjema vrstama elektriciteta.6-10. sile ili Utjecaj sredstva iskazan je rela- tivnom dielektricnosti (konstantom dielektricnosti) e. ako kolicine elektriciteta uvrstimo u kulonima. opcSenito poznatim pod nazivom po~ tijelo. a faktor prosti Elektricitet je vezan uz materiju. npr. »nabijena elektricitetcxm«. Iz- inedu istovrsnih elektriciteta vladaju odbojne. odbojnih sila. a izmedu raznovrsnih privlacne sile.l9 kulona. Racunajuci u internacionalnom sustavu jedinica. je deci- »volt« (V). sila ce biti izrazena u njutnima. uslijed djelovanja privlacnih ili Elektroni nose negativni. Kako je relativna dielektricnost vazna za praktiCnu primjenu. ovisan o jakosti polja na torn mjestu i o kolicini elektriciteta na promatranom tijelu U praksi nije toliko vazan apsolutni potencijal nego vise razlika Svaka druga kolicina elektrici- potencijala izmedu dva tijela. Ona se obicno naziva elektri&ii napon. Sile su najjade uz izvor. Osnovna elektricna pojava je djelovanje nri vlaCnih ili odbojnih sila izmedu tijela koja su »elektrizirana«. koji kaze koliko je puta sila F u nekom sredstvu manja nego u vakuumu. Prostor u kojem te djeluju na- ziva se elektricno polje. Jedinica kojom se izrazava poten cijal. »nosioci elektriciteta«. ^ lmV = 1 V 1000 (Qi i Qt) t o udaljenosti izmedu tijela (r). a atomske jezgre pozitivni elektricitet. Relacija koja po- 1 000 000 2 Radio priru£nik 17 . Elektricne sile. neki elektricni potencijal. uz elektrizirano udaljavanjem od njega. porcionalnosti uzmemo £ = 9. U elektricnom polju svako elek trizirano tijelo ima. Jedinica kojom se izrazava kolicina elektriciteta je »kulon« (C). tj. moze biti samo umnozak ove najmanje teta cjelobrojni kolicine.OSNOVNI POJMOVI ELEKTRO-TEHNIKE ELEKTRICITET Elektricno polje i I ELEKTRONIKE vezuje ove velicine je poznati Coulomb-ov (Kulonov) zakon: napon * l F= k 1 Q Q* * Radio-tehnika primjenjuje razlicite pojave »elektriciteta«. Za napon se upotrebljai vaju Sila izmedu dva elektrizirana tijela (F) ovisna je o kolicinama elektriciteta i izvedene vece jedinice. te o sredstvu u kojem se ta tijela nalaze. Najmanja kolicina elektriciteta koju nosi electron. izrazena u kulonima. To je £isti broj. s a opadaju Zttivni i negativni elektricitet. pa prema tome i napon. udaljenost u metrirm. na tablici 2-1 su njene vrijedno- slicno. iznosi: e = l.

Relativna dielektricnost i probojni naponi najvaznijih izolatora ™«* diSeiSL .Tablica 2-1.

U suvremenoj tehnologiji veliku pri mjenu imaju upravo materijali koji se po vodljivosti nalaze negdje iz- o naponu. Cesce se upotrebljavaju decimalne jedinice mikrofa rad (jiF). u plinovima elektroni i ioni. napon. suhi uzduh. Slobodni nosioci elektriciteta koji se nadu u elektricnom polju izmedu takva dva tijela krecu se prema jednom ili prema drugom Ovo strujanje nosilaca elektriciteta moze biti strujanje elek ili tijelu. Jedinica kojom se izrazava ka* pacitet je »kulon po voltu«. tj. medu ~§ Elektricni kapacitet je vazan po jam. kretati. Na tablici 2-2 je pregled prefiksa iona. Faktor proporcionalnosti izmedu kolicine elektriciteta Q i napona U na istom kapacitet: tijelu naziva se elektricnt dobrih vodica i dobrih izolapoluvodicL U cvrstim materijalima nosioci elektriciteta su slobodni ili slabo vezani elektroni. nazivaju se vodici ili konduktori. tora. koji u praksi ima veliku primjenu. Podjela na vodice i izolatore je gruba. ovisan o geometriji tijela i njegovom polozaju u prostoru. plasticni materijali itd. u elektrolitima su to ioni. bilo po vrsti elektricite- rad (pF). Tada se govori o »elektricnoj« struju Za elektricno strujanje vazno je dvoje: da postoji napon izmedu dva U 19 . govori se o elektronskoj struju Kada elektron nema Slobodan put (nnr. elektrona prakticnoj elektro-tehnici i radio-tehnici naj cesce se koriste pojave strujanja elektrona. npr. Vodici su npr. moze se kretati samo u takvim materijalima u kojima ima nekih slobodnih nosilaca elektriciteta. metali. Kapacitet je svojstvo svakog konkretnog tijela. dok su izolatori vakuum. postoji razlika potencijala. nanofarad (nF) i pikofa- ELEKTRICNA STRUJA Vrste struja i jakost struja tijela Izmedu dva ta. destilirana voda. »kilo« jedinica ili »mili« jedinica itd. Ako elektroni imaju Slobodan put.fiksa. Ona se zove »farad« (F). koje mogu biti dvojake. uz isti napon. u cvrstim materijalima) kretanje se odvija lancano (»stafetno«). tj. = = 1000 osnovnih 0. Vodici i izolatori Na nekim citet materijalima elektri- miruje. Materijali u koj ima nema slobodnih nosilaca elektriciteta. pa se elektricitet ne moze gibati. i tako redom. Takva se kombinacija naziva kondenzator. Na dva tijela koja se nalaze vrlo blizu moze se staviti veca kolicina elektriciteta nego na jedno osamljeno tijelo. tzv. neki ili ElektriCni kapacitet Kolicina elektriciteta na nekom i potencijal toga tijela uuskoj su vezL Povecanjem kolicine elektriciteta povisuje se i potencijaL Ako drugacije nije naznaceno onda se uvijek misli na potencijal prema zemlji. bilo po kolicini. Kasnije cemo ga posebno opisati. trona ili strujanje iona. jer postoji cijeli niz materijala koji se mogu smatrati losim vodicima ili losim izolatorima. koja su u ra2- licitim elektricnim stanjima. pa svaki pojedini elektron prelazi cijeli put od negativnog do pozitivnog pola. elektroliti. smole. jedan elek: tron predaje energiju slijededem. Tada se moze govotijelu titi kristali. dok se po drugima Kako je elektricitel vezan za materiju.001 osnovnih i vrijednostis njihovim znakovima ma* Izbor prefiksa uz neku mjernu jedinicu ovisi o potrebama prakse. moze Materijal u koj ima ima slobodnih nosilaca elektriciteta. staklo. nazivaju se izolatori ili dielektrici.

npr. pravilnim ili nepravilnim »paketif) kroamper (fiA). U anglo-americkoj strucnoj raturi moze se naci i zastarjeli naziv jedinice za frekvenciju »ciklus b) (0- e) f) rvw <t)(ti* SL 2-1. u jedinici vremena naziva se promenljivajakost i smjer. Razlicite struje: a) kod jednokratnog praznjenja. U drugom redu su struje kojima se jakost i smjer mijenjaju i to: d) sasvim nepravil- no. kiloherc (kHz). naziva se pulzirajuca struja. Promjene struje po jakosti i smjeru mogu biti pravilne i nepravilne.tijela (tzv. e) sinusoidalna izmjenicna struja. pa odavde i nazivi stalna struja. frekvencija. gigaherc (GHz) itd. Upotrebljavaju se i decimalne jedinice npr. Graficki prikazi nekoliko oblika struja vide se na si. b) ne mijenja se i c) mijenja se pravilno. b) istosmjerna struja stalne jakosti. kojoj se ja kost mijenja pravilno. U prvom redu su struje stal* nog smjera. i to: a) struja koja pra (MHz). Jedinica kojom se izrazava frekvencija je »herc« (Hz). mi- vilno opada. te broj impulsa kod impulsne struje. Kolicina elektriciteta koja prode kroz presjek vodica u jedinici vre mena zove se jakost struje. Broj promjena smjera ili jakosti kod izmjenicnih i pulzirajucih struja. da su polovi spojeni vodicem. Oblici struja i Elektricna moze tokorn Istosmjerna struja. e) pravilno i po sinusnom zakonu pravilno po eksponencijalnom zakonu. »pola«) f i da izmedu njih postoje slobodni nosioci elektricite ta tj. d) nepravilna izmjenicna struja. U nekim slucajevima elektricitet se strujanjem prenosi na mahove. 2-1. promjenljiva struja. f) slijed eksponencijalnih impulsa 20 . miliamper (mA). i Upotrebljavaju se decimalne jedi- Najjednostavnije se to prika- nice. nazvana »amper« (A). nanoamper frekvencija struja ili (nA) itd ma« koji se obicno zovu impulsu To je struja impulsa ili slijed impulsa. megaherc lite- zuje graficki. te istosmjerna Mijenjati se vremena biti stalna moze ili izmjenicna struja. c) slijed cetvrtastih impulsa. Jedinica kojom se izrazava jakost struje je »kulon u sekundk.

Ti se dementi »pune« i »prazne«. U mehanickim izvorima dobiva mehanicki. Elektromotorna sila ovog elementa je 1. pozitivni i negativni. Svaki izvor struje ima dva pola. Svi se kemijski izvori sastoje od dvije razlicite elektrode.(c/s ili cps). U kemijskim sekundarnim izvorima treba prvo pomocu elektricne stiuje izvrsiti neke kemijske promjene. U elektricnim centralama redovito se proizvode Tesline trofazne U V V struje samo neko vrijeme. svjetlosni ili nuklearni. Ta karakteristika izvora naziva se »kapa citet« i izrazava.41 puta vi§i (vidi: »Izmjenicne struje«). u najnovije vrijeme i tamo prelaze na upotrebu oznaka hercima i njegovim decimalnim je- u sekundi« od ovih elemenata mogu imati napone od 3. koristenjem pojave elektro-magnetske indukcije. kao i izvedene jedinice kilociklus u sekundi (kc/s) ili megaciklus u sekundi (Mc/s). 4.5 V. sa- U tzv. iznose najvise neko- Svjetlosnim izvorima dobiva se elektricna energija direktno iz svjet- 21 . Ti izvori su u praksi pozna *iji pod nazivom galvanski elemen ti. Tada se on po tradiciji zove »elektro- se elektricna struja na racun ulozenog mehanickog rada. U njima se energija iz nekog drugog oblika pretvara u elektricnu energiju. najvaznija elektricna velicina. zaronjene u odgovarajuci elektrolit Za prakticno koriscenje potrebne su struje koje imaju odredenu jakost uz odreden oblik. a frekvencija 50 ie 110 ili 60 Hz. Ti su izvori poznatiji pod nazivom generatori. 6.2 V) i srebrno-cincani (E = 1. stavljene dinicama. Frekvencija je u radio-tehnici. U Americi i u nekim stariiim gradovima Evrope napon ili 115 V. Ipak. Upotrebljava se nekoliko Izvor elektricne struje tipova akumulatora. pon (E ili EMS). termoelementima elektric- na energija se dobiva direktno iz toplinske energije. 12 V ili druge. ali uvijek cjelobrojne urnnoske od 1. U njima se moze sakupiti. Obicno se slazu u batedje. olovni (E = = 2 V). npr. Tek onda oni mogu davati elektricnu struju na racun povrat- mh kemijskih reakcija. toplinski. U primarnim kemijskim izvorima elektricna stru ja se dobiva na racun kemijskih re* akuja. Danas se elektricna ener gija pomocu mehanickih generatora elektricne struje proizvodi u obliku izmjenicne elektricne struje u elektricnim centralama. Navedeni naponi su efektivni. akumulirati elek tricna energija pa se nazivaju akumulatori. Umjesto elektromotorne sile obicno se navode podaci kao sto su nominalni (nazivni) napon ili radni napon.4 V). Izmedu tih polova postoji odreden i napon. Naponi koji se dobiju ter- moelementom liko milivolta. Prema tome izvori nose nazive kemijski. eelieni (E = 1. dok su maksimalni naponi 1. Ovi se izvori upotrebljavaju skoro iskljucivo kao daljinski termometri i termoregula tori. pa se iz njih mogu crpsti struje. 9. Od galvanskih elemenata do danas se zadriao Leklanseov (Leclanche) tzv.5 V.5. suhi element. Napon izmedu polova izvora struje je najvisi. One dolaze i u nekim natpisima na americkim aparatima i uredajima. gdje je Kemijski izvori dijele se na pri roarrie i sekundarne. napon izmedu svake pojedine »faze« i »nule« 220 V. jer su koeficijenti iskoristenja maleni. dok je izmedu svake dvije »faze« 380 V. u »ampersati ma« (Ah). kad se struja ne crpi. ako se radi o izvoru istosmjerne struje. nazivaju se izvori ili generatori elektricne struje. struje. uz xiapon i jakost struje. Neki izvori mogu davati odredenu jakost sila« motorna Evropi je standardiziran na~ elektricne mreze 220 i frekvencija 50 Hz. a to ce biti uzrokovano samo odredenim napononx Uredaji koji proizvode takve napone. Baterije.

te o materijalu od kojega je nacinjen: / q Jtamptr^A) a) —- » T R (om^l) den je Ohmovim (Omovim) R mogu izvesti i zako- nom: Iz ovog se relacije: i druge U=JR Ohmov zakon i?= U — / ilustriran je na si. vati u voltiiria.8 V 3 3) izuzetno fotoelementi. Uobicajeno ie da se umjesto vodlji vosti uzima »otpor« vodica.1.10 Q . Jakost struje prema tome. Naponi ovih elemenata iznose nekoliko desetinki volta. 15. ako je u izobilju.10" 3 24 _^ A 80 elektri£ni otpor = 0. Upotrebljavaju se za mjerenje intenziteta svjetla. Upotrebljavaju se i decimalne jedinice kiloom (kQ) i me- gaom (MQ). gdje ima 1) Kolika je jakost struje koja tece kroz vodic otpora 50 Q. 2-2a. koja tece kroz neki vodic otpora R. prilagodena potrebama pomocu ispravljaca. Zatim se koriste baterije suhih elentenata Leclancheovog tipa. Zato imaju yeliku primjenu u umjetnim satelitima i na svemirskim brodovima. rjede akumulatori. a sasvim R 50Q Ako kroz otoor od 15 kfi tece struja jakosti 120 ^iA.2 A = 200 mA 2) U radio-tehnickoj praksi za po* gon uredaja koristi se najvise izmjenicna struja iz elektricne mreze. i napona izmedu krajnjih tacaka toga vodica odrelen otpor. imati jakost 80 vodica: Uz napon od 24 V mA. u osnovnim jedinicama.i losne energije. svjetla napon izmedu krajeva toga vodica 10 V? U = 10V / = 0. Ti su izvori poznati pod nazivom fotoelementi ili »suncane baterije«. o njegovoj »vodljivosti«. Dobri vodici imaju veliku vodljivost i maobratno. npr a ne u milivoltima ili i kilovoltima Primjeri: slicno. nazvaH »om« (Q). tj. U osnovne elektricne zakone mo raju se vrijednosti velicina uvrsta . ako struja ce je otpor ELEKTRICNI OTPOR Ohniov zakon i U / 24V 80. o duljini I i presjeku q.3.103 n = 300Q Elektricni otpor je karakteristi- Jakost struje je ovisna o elektricnom naponu i o vodicu u ko jem tece. Za napajanje elektronskih uredaja sluze samo u izvanrednim uvjetima. i ka konkretnog vodica. napon izmedu krajeva iznosi: U=JR = 120* 10-*A. Odnos jakosti struje J. Jedinica kojom se izrazava otpor je »volt po amperu«. Ovisan je o geometry skim dimenzijama vodica. indirektno je proporcionalna s otporom vodica.

A = ampermetar. i spojstrujni krug. tzv. Otpor R kod temperature t i otpor R kod neke po£etne temperature vezani su relacijom: Ako se olovni akumulator elektromotorne sile 2 V i unutarnjeg ot^ pora 0.0050 A R ~ rature t. 2-3a. Primjer: P Elektricni otpor ovisan je i o temperaturi vodica. O = osigurad. kratki spoj. Elektricna struja ce teci samo onda._£_ Ru + Rv izrazavanje elektridne vodljivosti je »reciprocni om« za americkoj nekada oznacava »mho« (obratno napisan »ohm«!). = prekidac 23 . otpora: 1 Unutarnji otpor izvora je obicno vrlo malen. zajedno s potrosacem nim zicama. *icama malog otpora koji se moze sanemariti prema otporu potrosaca. cini Umjesto izrazavanja elektricnih karakteristika vodica pojmom »otpor«. b) slozen strujni krug. trazeni Da se sprijeci pregrijavanje zica kod kratkog spoja.005 Q. temperaturni koeficijent je pozitivan. ispod jednog oma. a R = unutarnji otpor izvora R = zbroj svih vanjskih lt v otpora (si. strujnim krugom ce poteci struja jaka: R=R gdje su: (l+d<At) otpor temperature. Ona se koristi da vrsi neki rad na ujreflaju koji se naziva notrosac. temperature. si. Strujni krugovi: a) jedno stavan.045 2V 0. u strujne krugove se ukljucuje kratak = d = At komad ta- temperaturna razlika. it. = 7= 2V 0. ako je taj krug zatvoren. Struja tece samo onda kada je strujni krug zatvoren. koja je reciprocna vrijednost specificnog literaturi (Q-1 ) »simens« ta U gdje su se jedinica struje. Jakost struje u zatvorenom krugu je no svakom mjestu jednaka i moze se izracunati iz formule koju nazivaju i drugim Ohm-ovim zakonom: struji R (S). 2-2b). raste a) Izvor Za vecinu materijala otpor s porastom. temperaturni koeficijent je onda negativan. Elektricnu struju 2-3. /. Uy mialen vanjski otpor. Potrosafc se s izvorom spaja vodicima.05O ^40 kod neke pocetne otpor kod tempe + 0. Samo struje!7 L kod nekih materijala otpor opada s porastom temperature. temperaturni koeficijent. Analogno specif icnom otporu moze se definirati i provodnost ili specif icna vodljivost. E — izvor elektricne struje. pod kojom se misli na reciprocnu vrijednost otpora: 1 G Jedinica ili Elektromotorna sila E uzrok je u strujnom krugu. Izvor. Strujni krug t metalna zica(vod) daje izvor.Faktor proporcionalnosti q ovi san je samo o materijalu i naziva se otpornost ili specificni otpor ma terijala. proteci ce strujnim krugom vrlo jaka struja koja moze ostetiti izvor i vodice. Pr — SI.045 Q kratko spoji zicom ot pora 0. P = potroSad. moze se izraziti i pojmom »vodljivost«..

Za ove struje vrijedi Kirchhoff-ov zakon = = Snaera struje je to veca Sto je nanon i sto je jaca struja. SI vise 2-4. prvi Kirchhoff-ov zakon. npr.* 3 2 • t Snaga i rad elektricne strufe Elektricna struja pri prolazu kroz vodice vr§i neki rad. grana se u tacki u tri grane kroz koje teku struje jakosti Ji. amperme tar (A). cvoristu. prekidac (Pr) i mjerni instrument. koja se obicno naziva nad na pona. Za prethodni slucaj: Pomocu ovih zakona mogu se rjesavati i vrlo slozeni zadaci u vezi sa strujnim krugovima.hjeg vodica. osim izvora struje i potrosaca u krug su i dodatni elementi. = =/*.+E2 + £. To je prvi Kirchhoff-ov (Kirhofov) zakon: J-J +J2 + Js teci Struja moze M M O rasporedu vise elektromotornih sila u jednom strujnom krugu govori drugi Kirchhoff-ov zakon: zbroj svih elektromotornih sila u jednom strujnom krugu (uvazavajuci predznake) jednak je zbroju padova napona duz toga kruga: E. 2 3 t Koliko su jake struje u pojedinitn granama. to ovisi o otporu vodica u tim granama.R + hd. Js Js = struje u ograncima. Ji. Zbroj izlaznih struja iz cvoriSta jednak je ulaznoj struji. Odnos pada napona U. zagrijava vodica vodic. Zbroj svih padova napona u strujnom krugu jednak je elektromotornoj sili. ovisne o otporima pojedi* nih dijelova strujnog kruga. U=JR U zatvorenom krugu elektromo torna sila razdijeli se uzduz cijelop strujnog kruga na pojedine padove napona. To je poznati toplinski osigurac. uklopljeni Grananje struje kroz vise vodica koji se sastaju ili granaju u jednom mjestu. Kroz veci otpor tece slabija struja i obratno. h i Js. Pad napona Kada kroz neki vodic tece elek* tricna struja. stvara magnetsko polje oko itd. toplinski osigurac (O). i sto je dulje vrijeme rad vrsen. Takav slucaj prikazan je na sL 2-4. uz nakon U. osigurac se zamijeni novim i strujni krug je opet sposoban za rad. jako sti struje / i otpora vodica R odre- U kako slozenijem strujnom krugu. Izvrseni rad ce biti to veci sto je veca snaga struje. izmedu njegovih krajeva uvijek postoji razlika potencijala. den je Ohm-ovim zakonom: je pokazano na sL 2-3b. Nakon uklanjanja uzroka kratkog spoja.+/ -R +J. U svakoj zatvorenoj petlji strujnog kruga primjenjuje se drugi a na mjestu granania struje. J struja u »glavnom« vodu. Pri prolazu prejake struje pregori taj tanji vodic i tako se strujni krug prekine. Jakosti struja su obrnuto proporcionalne otporima. J j :J2 iJ3 =R R R . Na mjestu gdje se sastaje vodica struja se grana. pa je i velicina »snage« definirana kao umnozak napona i jakosti struje: visi P-UJ 24 . tzv.+ itd. Struja jakosti J.

Upotrebljavaju se i decimalne jedinice.686 dB dB = 0. Jedinica »bel« je za praksu prevelika. a to znaci utrosena odnosno dobivena energija. npr. Np = 8. U tablici 2-3 dan je niz vrijedno- Pt Odnos dviju istovrsnih velicina je cisti broj. Kada se uporeduju dvije takve snage onda k pokazuje relativnu razinu snage P pre- ma P U . odnosno s kvadratom napona.Iz ovog se. odnosno kvadrati jakosti struja. Osim decibela nekada se upotrebljava i prirodni logaritam odnosa snaga. mlegavat elektrokomunikacijama uzima se kao referentna snaga: P =1 mW (MW) itd. Za ovo je iz zicne telefonije preuzeta bezdimenzijska jedinica »bel« (B) definirana kao de- sn k u decibelima i pripadni odnosi snaga odnosno jakosti struje ill napona. Snaga je direktno proporcionalna s kvadratom jakosti struje. pa se Rad elektricne struje. a k niihov odnos izrazen u decibelima. vatsat (Wh). i vremena. gigavatsat (GWh) — 7 ni J =20 log-— dB U* odnosno: Jedinica »decibel« izrazene u vatima. relacije: mogu izvedene U R Jedinica 1 gdje su: P promatrana snaga. pa se upotrebljava deset puta manja jedinica »decibel« (dB). kilovat (kW). P re ferentna snaga. koji se izrazava jedinicom »net>er« (Np).115 Np se odnosa mogu 25 . npr. i — 1 \n P — Np P„ 2 Odnosi izmedu jedinica »decibel« »neper« su slijedeci: 1 Odnos snaga izrazen u Qia definiran je: decibeli- 1 k = 10 -log P — dB Pn decibeli Iz ovih jednostavno preracunati u nepere l obratno. milivat (mV). = 10 log I kilovatsat (kWh). dok negativni decibeli znace prigusenje. Obicno su to odnosi snaga na izlazu i ulazu — dB J Za referentnu snagu od mW na k =10 log = J^ 2 20 log 1 Osim snage 600 Q mogu se izracunati slijedece vrijednosti referentnog napona i referentne jakosti struje: nekog voda snage snazi: ili odnos promatrane nekoj referentnoj U = 175mY J -= 1. Kada se neka snaga uporeduje prema referentnoj snazi od 1 mW. nazvana »vat« (W).29 mA prema £= P — 2 ili k= P — Po Pozitivan broj decibela znaci pojacanje. koiom se izrazava sna- ga je »volt puta amper«. definiranom ovako: k= kadski logaritam odnosa snage na pocetku i snage na kraju liniie. pomocu Ohm-ovog napisati i zakona. dobija se apsolutna razina snage P. na otporu od 600 Q. a kako on moze popri miti vrijednosti u vrlo sirokom podrucju. za radio-tehniku je u mnogo slucajeva vazan odnos dviju snaga. uz stalan otpor: A: snage itd. prikladno ga je prikazivati logaritamski. U praksi se cesto umnosci jedinica upotrebljavaju Jedinica kojom »voltampersekunda« umjesto snage mogu usporedivati kvadrati napona. je umnozak snage i vremena: se izrazava rad ili »vatseje kunda« ili »dzul«.

Odnosi izrazeni decibelima .Tablica 2-3.

Do djelovanja izmedu magneta elektriciteta dolazi ako se nesto mi jenja. svaki s po dva razlicita pola. Cesto se sjeverni pol oznacuje sa N. no objeSena magnetska iffla orijentira se u pravcu meridijana. Smjer magnetskog polja se odreduje pravilom desnog vijka (Sarafa): struja tece u smjeru napredovanja vijka. Samo mali broj tvari. Zemlja je veliki magnet i ima magnetske polove v blizini geografskih polova. Jakost magnetskog polja (H) deje i i pokazano na si. Izrazava se jedinicom »amper po metru« (A/m) Ista jakost magnetskog oolja ce u razlicitim sredstvima uzrokovati r razlicito magnetsko djelovanje. Ove pojave se mogu tumaciti jedino uz pretpostavku da oko elektric ne struje nastaje magnetsko polje. Magnetsko polje pojavljuje se oko svakog vodica kroz koji prolazi elektricna struja. nego je ovisan o jakosti magnetskog polja H. dok onaj koji ie okrenut prema juznom geografskom polu. Slobod- ma je T = Wb/m2 . permeabilnosti jakosti {y) ovi- sno o stva. »north« = sjever i »south« ima ]i znatno veci od 1. kojih je najizrazitiji predstavnik zeljezo S = (eng. u zavojnici 27 . kako je Prostor u kojem se ocituje djelovanje magnetskih sila naziva se magnetsko polje. a za koje je malo manji od 1 dijamagneticke. Vecinom je |a vrlo blizu jedinici. Magnetsko koji tele volje se prikazuje sile): silnicama (linijama a) magnetska kroz b) silnica ravnog jedna vodica Magnetska indukcija se moze izi kao gust oca magnetskog magnetske silnice elektricna struja. tj. treba vodi£ kojim tece struja namotati u zavojnicu. To polje je kruzno. Razvijanjem magneta na dva dijela ne mo va toka. a juzni sa Relativna magnetska permeabilnost ^i nekog materijala karakteristicna je za njegova magnetska svojstva. a odnos medu jedinica- Izmedu istovrs nih polova djeluju odbojne. zatvoreno samo u sebe. juzni magnetski pol. i sred- Umnozak magnetskog naziva se polja permeabilnosti magnetska indukcija: Jedinica kojom se izrazava magnetska indukcija je »tesla« (T). Ako se na nekom mjalom prostoru zeli postici jace magnetsko polje. Prvo prakticno iskoristenje magneta je kompas. Tada se izmedu magneta vodica kojim tece elektricna struja pojavljuju privlacne ili odbojne sile. Magnetsko polje duguljaste zavojnice sasvim je slic- finira se pomocu jakosti struje koja uzrokuje to polje. Onaj pol magnetske igle koji je stalno okrenut prema sjevernom geografskom polu nazvan je sjeverni magnetski pol. pomocu toka magnetskog polja <P kroz povrSinu S: gu se razdvojiti polovi. Tvari za koje je \i malo veci od 1 nazivaju se paraimagneticke. a izmedu raznovrsnih rtrivlacne sile. tzv.i na svakom magnetu nalazi se po jedan pol svake vrste. ali izmedu stalnih magneta i elektriciteta koji u miru nema nikakvog medusob nog djelovanja. 2-5a. B=— S Jedinica za magnetski tok je »veber« (Wb). a polje je u smjeru zakretanja vijka. Magnetske i elek- tricne pojave su slicne. Relativni magnetski permeabilitet za pojedinu tvar nije stalna velicina. raziti SL 2-5.: jug). Te tvari se zovu feromagneticke. nego se dobiju dva nova magneta.

ako se u zavojnicu stavi neki feromagnetski materijal. o njegovoj magnetskoj oermeabilnosti. struje u primarnom strujnom krugu. Upotrebljavaju se i decimalne jedinice milihenri (mH) i mjena se moze naciniti pomicanjem nekog magneta prema vodicu. mijenja. koji u praksi ima visestruku primjenu. na prekidanju induktor. bilo da se prekida strujni krug kao na si. 2-6b ili da se elektro-magnet napaja izmjenicnom strujom kao na si. U sva tri slucaja zavojnica S. To je pojava elektro-magnetske indukcije. kako je pokazano na si. IZMJENICNE STRUJE Karakteristicne velicine ducira elektromotoma sila E izlozena je djelovanju promjenljivog magnetskog^ polja. 2-6c. Jakost log djelovanja moze se unutar nekih granica regulirati U zavojnici se inducira elektromotoma sila Ei koja uzrokuje struju u vodicu. Pro mjene mogu biti razlicite. Osnovni je uvjet da se magnetsko polje. Da pojava bude ocitija upotrebljava se zavojnica. o promjeru zavojnice. 2-6a. jakosti struje. dok je po intenzitetu ovisna o zavojmci i o brzini promjene struje: At Koeficijent proporcionalnosti L karakterizira konkretnu zavojnicu. Jedinica kojom se koeficijent samoindukcije izrazava je »voltsekunda po amperu« (Vs/A). zavojnici neku elektromotornu silu. Ako se 28 . c) napajanjem primarne zavoj nice izmjenicnom strujom. zeljezna jezgra Z pojacava ovo djelovanje if U praksi je svaka struja koja mijenja smjer izmjenicna struja. Drugi je nacin da se mijenja mikrohenri (f*H). To je po- magneta. Tri nacina pojave induciranih struja: a) pomicanjem u polju stalnog magneta. a naziva se koeficijent samoindukcije ili induktivitet zavojnice. Elektro-magnetska indukcija Analogno stvaranju magnetskog polia oko elektriciteta u gibanju. Ovisna je o obliku i dimenzijama zavojnice. ostvariti na dva nacina. b) prekidanjem SI. o broju zavoja. Dobila je naziv »henri« (H). o duljini zavojnice i o sredstvu u kojem se zavojnica nalazi. Magnetsko polje jedne zavojnice djeluje na drugu zavojnicu i ta se pojava naziva meduindukcija. NTa pojavi elektro-magnetske in dukcije osniva se niz prakticnih uredaja: na pomicanju generator. postoji i obratna pojava da prom* jentjivo magnetsko polje uzrokuje gibanje elektriciteta. Smjer struje se na i smjer nolja zavojnice vide 2-Sb. Pro- Promjena magnetskog prouzrocena promjenom inducira i u istoj java samoindukcije. ukoliko je strujni krug zatvoren. polja. jakost magnetskog polja elektro- si. u kojoj se in- Induktivitet je vrlo vazna ka rakteristika svake zavojnice. mjene pomocu pro jakosti struje. Gustoca magnetskog toka ce se povecati. a na napajanju izmjenicnom strujom trasformotor. Indukcija se moze. Glavno svojstvo elektromagneta je d-4 magnetsko djelovanje pokazuje samo dok njime tece struja.no polju ravnog magneta. o debljini zice. 2-6. Inducirana elektromotoma sila je po smjeru suprotna uzroku koji ju proizvodi. u principu. u ko^ jem se nalazi vodic. Tako **> dobije elektromagnet.

1 .

impedancija se iz~ racunava ovako: ili kada i kondenzator nalazi u krugu izmjenicne struje.bez »omskog« otpora je T/4. ako se doceni vektorima. zavojnica s cistim induktivnim otporom Rl . sa suprotnim predznakom. Ako je kut q> nula.Ukupni otpor sva tri ova otpora naziva se »kompleksnk otpor ili »impedancija« Z. jer kondenzator nema vodljivostL Medutim. ona ce teci. Kut q> je tzv. On poka^ zuje odnos realnog otpora u krugu izmjenicne struje i Kada struja potece. sto u jedmicama kuta iznosi n/2 ili 90°. Induktivni se otpor katkada naziva i »induktancija«. te kondenzator s cistim kapaci^ tivnim otporom Re. Za konden zator bez gubitka kasnjenje iznosi T/4t odnosno jt/2 ili 90°. stalno prikljucen na kondenzator ne moze uzrokovati struju. sto znaci da ili nema induktivnog i kapacitivnog otpora u strujnom krugu ili se oni medusobno sasvim poni- X=RL -R C U krugu izmjenicne struje mogu b) se naci sve tri vrste otpora. Istosmjerni napon. Kosinus faznog kuta cp ima posebno znacenje i vaznost. jer osim o kapacitetu kondenzatora ovisi o frekvenciji: tivni se uvrste iznosi za kanaciinduktivni otpor: 2 z =\M si. kompleksnog otpora. Kondenzator dakle djeluje kao neki otpor za izmienicnu struju. Tu se nalaze: otpornik s cistim omskim otporom R. onda se impedancija Z poklapa s realnim otporom R. treba neko vrijeme da se napuni kondenzator. Otpori su pre- . Iz crteza na 2-8b slijedi: cos © 1 to = R C Z Kapacitivni otpor je to manji sto je kapacitet kondenzatora veci i sto je visa frekvencija. Zf °--i) — — Impedancija Z razlikuje se od omskog otpora R i po velicini i po fazi. Impedancija se ne moze dobiti jed^ nostavnim algebarskim zbrajanjem sva tri otpora.Ni kapacitivni otpor kondenzatora nije stalna velittna. kapacitivni otpor Rc. Njihov rezultirajuci otpor X naziva se »prividni«. tzv. buduci da oni razlicito djeluju na tok izmjenicne stru je. uni su po dielovanju na izmjenicnu struju upravo suprotni pa se moraju algebarski zbrajati. a kapacitivni »kapacitancija«. »imaginarni« otpor ili »reaktancija«: impedancije. Koristeci geome trijske odnose. kako je to ilustrirano na si. tj. tj. pa naponski maksimum kasni iza strujnog maksimjuma. Slucaj njihovog serijskog spoja pokazan je na^ si. 2-8a. »jalovi«. 2-8b. jer se kondenzator uzastopno puni i prazni. Impedancija se dobije geometrijskim zbrajanjem. fazni kut.

cos cp = 0. »omski« otpor vodica jed- Otpornik je radio-tehnicki elekoji ima poznat elektricni otpor. cos <p = 1. Osim toga povecanje otpora ovisno je o obliku presjeka i upravo je uobicajeni kruzni presjek vo- mu radnu i jalovu komponentu. Da se izracuna napon U takoder se mora primijeniti geometrijsko zbrajanje: N dica nepovoljan. U nom slucaju. 2-8a je sastavljen od tri pojedinacna napona razlicitih faza. Pri visim frek vencijama gustoca struje nije jednoliko rasporedena po presjeku vodica. mogu koriste se se upotrebiti cijevi. povrsinski sloj). Racunanje povecanja otpora vodica radi skin-efekta nije jednostavno. Sva ova poboljSanja vodljivosti koriste se tek na frekvencijama od \Uvijek se racuna s istim parom vrijednosti napona i struje: ili sa efektivnim ili sa maksimalnim vrijednostima. dok izmedu toga rad elektricne struje sadrzi i = koza. Opcenito. On je mjera rada koji struja vrsi U ekstremnim slucajevima struja je Cisto radna ili cisto nekorisna (»ja* lova«). se dobije snaga izmjenicne mora se umnozak napona i jakosti struje pom^ioziti sa cos rp: struje. sto izaziva povecanje otpora. nego je samo kapacitivni ili samo induktivnL U torn slucaju struja ne vrsi nikakav rad. Njegov otpor redovito je ozna- ment 31 . ljuska. On odgovara zakonu za istosmjernu struju. do nekoliko kiloherca. otpor za izmjenicnu struju frekvencije /. medusobno izoliranih zica. iakost iz- mjenicne struje direktno je proporcionalna naponu.stavaju. Da = U-J. Skin-efekt nekoliko vise. samo se pod »otporom« razumije kompleksni otpor ili ajegovi dijelovi. znaci da u krugu nema omskog otpora. »visokofrekventna pletenica«. tzv. Elektricna struja tece uglav- nom uz povrsinu vodica i ta se pojava naziva »skin-efekt« (engl.cos 9 Izmjenicni napon U izmedu krajeva serije na si. Povecanje otpora je to izrazitije Sto je vodic je povrsina veceg presjeka i sto veca.: skin Vrijednost kosinusa kuta cp moze takoder biti izmedu jedinice i nule. UR =JR UL =JRL Uc-JRc tim relacijama vec je primijenjen Ohm-ov zakon za izmjenicnu struju. Jedan od tih je vodic od nekoliko upredenih. Za okrugli presjek bakrenog vodica otpor za izmjenic nu struju moze piricke relacije: R' se izracunati iz em = 4dRYJ gdje su: R — d / U-YUR + (UL + UC gdje je: 2 ) realni otpor za istosmjernu struju. a kako je sredina vodica neiskoristena. vec prema konkret- R' = = — promjer vodica u mm. Umjesto nepogodnog kruznog sjeka pre- J= U — z plosnati vodovi. desetaka megaherca na OSNOVNI RADIO-TEHNICKI ELEMENTI Otpornik nak je za istosmjernu i izmienicnu s «uju samo tako dugo dok je frek Realni. frekvencija struje u MHz. Povrsini vodica se vodljivost poboljsava tako da se posrebri. vencija izmjenicne struje niska. Struja vrsi mak~ simalno moguci rad. Ako je kut <p = 90°. Radi pojave skin-efekta smaniuje se korisni presjek vodica. a indirektno impedanciji: U radio-tehnici se povecanje otpora uslijed skin-efekta smanjuje upot reborn vodica specijalnih oblika.

—^ *" """^ SL 2-9. 2 ili Puni otpornici su cijeli izliveni od otpornog materijala. Predvideni sit za veca opterecenja (5 do 100 W). Nekoliko vrsta otpornika se vidi na si. Takav otpornik je neinduktivan. a drugi »trimerski otpornici«. U ovoj se grupi razlikuju otpornici koji su nacinjeni tako da im se otpor moze cesto mijenjati. Cetiri manja su »neinduktivni« otpornici za opterecenja izmedu 0. kiloomima ili megaomima. moze se mijenjati otpor. prem!azom zastitnog laka. Veci otpomici sit iicani. Kod nekih zicanih otpornika namotane su dvije zice. od onih kojima se otpor samo namjesti na potreban iznos i tako ostavi. 2ica je obicno zaSticena Ima stalnih i promjenljivih otpornika. serijski ili paralelno. puni (masivni). 1/2. Prvi se zovu »potenciometri«. 2-10a) . Ukupni otpor kombinacije serijski spojenih otpornika (si. Na krajevima imaju utaljene prikljucke. Nekoliko vrsta otpornika. najcesce u 32 sve do nekoliko stotina vata. 1/4. 1. slojni ili obliku valjka. Stalnim naziva se otpornik kojemu se ne moze mijenjati Promjenljivom otporniku otpor. Vazna karakteristika svih otpor nika je i njihova opt er etivost. zice 2icani otpornik nacinjen je na* matanjem otporne izolatora. pa ima i svoj induktivitet. npr. na nosac od Krajevi zice su stegnuti obujmicama na kojima su i prikljucci za spajanje otpornika u strujni krug.5 i 3 W cen u omima. U radio-tehnickoj praksi susrecu se otpornici kojima optere tivost iznosi. Otpornici se izraduju kao zicani. Da se noveca efektivna duzina urezane su spiralne brazde u otporni sloj. 2-9. Na krajevima su prikljuCci. obicno pomicanjem kliznog kontakta. jedna u jednom a druga u drugom smjeru. vise. Ona se redovito izrazava u vatima elek tricne snage koju neki otpornik jo§ moze izdrzati bez prevelikog zagri javanja. Slojni otpornici nacinjeni su na nosenjem otpornog sloja na nosad od izolatora. Ovako iz veden otpornik djeluje kao zavojnica. Vise otpornika moze se spajati u komfcinacije.

gdje su: Rz.a. ukupni otpor: Rs-Rj + Rz + Ry R ™ Ri+^2 S + R 4. Foto-otpornici su posebna vrsta otpornika kojima se otpor. Ukupni otpor kombinacije paraielno spojenih otpornika (si. gdje su: a i b karakteristicni parametri termistora. do ili 5. a T apsolutna temperatura.ff On je uvijek vedi od najvedeg u kombinacijL Napon se rasporeduje po svim otpornicima. a) Serijski Temperature Coefficient).5.S t . Kod izracunavanja treba sve vri jednosti otpora uvrstiti u istim je^ dinicama. Primjer mjeSovito spojenih otpornika 3 Radio prirufinik .s t 6. treba Naponski ovisni otpornici ili va(ponekad oznacivani VDR. prema engl.jednak je zbroju otpora pojedinih otpornika: Tako je. Ukupan otpor je uvijek manji od najmanjeg u kombinacijL mje§ovlto za izraCunavanje ukupnog otpora spoj razluciti na serijske i na paralelne kombinacije i tako postupno izracunati ukupni je vi§e otpornika takoder ristori biti izrazen tim jedinicama.6 **" 1 R 2 R 1 1 s reciprodnoj vrijednosti zbroja recipro&iih vrijednosti pojedinih otpornika: je jednak RP = 1 - R 1 + 4 *5 + 1 __ RS 1 + Rj — +—+ 1 R2 - R.5. Voltage Dependent Resistor) jesu posebna vrsta otpornika kojima je otpor ovisan o prikljuCenom naponu.3) + R (4. Positive a otpornici kojima otpor opada porastom temperature zovu se otpors negativnim temperaturnim koeficijentom ili NTC-otpornici. Ako spojeno. odnosno R4. 2-11. za primjer na si. Temperaturno termistori ovisni otvornict jesu posebna vrsta otpornika kojima je otpor izrazito ovisan o temperaturi. a) b) i b) paralelno spojeni otpornici SL 2-10. Rezultirajuci otpor 6e Kod je paralelnog spajanja nar>on na svim otpornicima isti. gdje su k koeficijent proporcionalnosti a y faktor koji iznosi oko 3 otpor. proporcionaL no njihovim otporima. omima. 241. Otpor im se mijenja s temperaturom po eksponencijalnom zakonu: nici R=R1 + R(2. kiloomima ili megaomima. odnos33 SI. otpori paralelnih kombinacija odgovarajucih otpora: 1 2-10b) R-4.6} RA R = aet>tr. prema relaciji: R=k-U~r. Otpornici kojima otpor raste s porastom temperature zovu se otpornici s ppzitivnim temperaturnim koeficijentorn ili PTC-otpornici (prema engl.

la kom. mijenja svjetlosti. Kapacitet kondenzatora ovisan ie o povrsini jednog i dru gog vodica. »blok« ili »fiksni« kondenzatori imaju stalan kapacitet. Osnovna ira je karakteristika tzv. koja se tada izrazava u jedinici: amper po lumenu( ). Jedan je vodic od drugoga izoliran nekim pogodnim Postoje stalni i promjenljivi kondenzatori. vrsta kondenzatora ispituje u tvor nici. Promjenljivi dvostruki i trostruki Pokraj njih se vide i mjenljiva »trimerska« ra »loncastog« jednostruki. 2-12. dok se za trajnu upotrebu preporucuje ostati najvise kod vrijednosti radnog napona. dva poluprokondenzatotipa Ovisnost promjene otpora s prorasvjete je obicno linearna. Foto-otpornici su vrlo tromi ele menti (promjena struje kasni oko mjenom 0. kondenzator. SI. o njihovom medusob nom razmaku i o vrsti izolatora njima. Vise kondenzatora moze se spau kombinaciju. Kondenzator Kondenzator je radio-tehnicki element koji ima poznat elektricni kapacitet. maksimatni i radni napon. serijski ili paralelno.no vodljivost.1 ms i vise) Jrekvencije signala pa mogu slijediti do najvise 10 kHz. Na si. medu rom: impregniranim panirom. Kapacitet kondenzatora redovito je oznacen u mikrofaradima (fiF). Promjenljiivom kondenz^t PPi °ze se mijenjati kapacitet. tzv. de- jem pod utjeca- finirana Ijivosti G kao omjer promjene vod i promjene svjetlosnog toka <I>: 5= AG 1 A/ r ~A<J>~~C/ *AO' a jedinica joj je amper po lumenu i po voltu (-j —— Cesto se navodi J. kera mikom. Ovi posljednji nazivaju se »trimer« kon denzatori. 2-13a. plasticnim materijalom. pan kapacitet Uku- serijski spofenih kondenzatora jednak je reciprocnoj vrijednosti zbroja reciprocnih vri Uz vrijednost kapaciteta potrebno je znati i visinu napona na koji se kondenzator smije nabiti da ne dode do proboja izolacionog sloja. 2-12 vidi se nekoliko vrsta promjenljivih kondenza- m y izolato- tora. Primjer serijski spojenib jati kondenzatora je na si. U radu se ni povremeno ne smije preci vrijednost maksimalnog napona. samo napon parcijalna osjetljivost Si uz 1 V. nanofaradima (nF) ili pika faradima (pF). vazduha) ili nekim drugim specijalnim izolatorom. Ispitni je onaj napon kojim se odredena 34 jednosti kapaciteta pojedinih kondenzatora: Cs = 1 JL _L C binaciji 7 1 C 2 C3 serijskoj se po Ukupan napon na rasporeduje komsvim . slojem uzduha (zraka. osjetljivost S. Treba razlikovati ispitni napon. Postoje kondenzatori nacinjeni tako. U svakom kondenzatoru postoje dva vodica koji mogu imati oblik metalnih traka. da im se kapacitet cesto moze mijenjati ili tako da im se kapacitet moze namjestiti na potrebnu vrijednost i tako ostaviti. najcesce zakretanjem pomicnih ploca. Stalni. ploca ili slogova ploca.

Na slici je dana i relacija za konkretan slucaj za izracunavanje. *S5uh kondenzatorai Cp-Ct + Cz+C^-..Icondenzatorima i to indi^rektno proporcionalno s kapacitetom.-. To zna gi da je na kondenzatoru najmakapaciteta najvisi napon! njeg Zbroj napona na pojedinim kondenzatorima jednak je ukupnom tiaponu na seriji: Jgaiednicki kapacitet paralelnn _cpQ]fnih kondenza tora (si. 2-13b) jednflk je zhrnj n kapaciteta p oie- — — t u=u + u + u s a . Za izra cunavanje ukupnog kapaciteta treba spoj razluciti na jednostavne se rijske i paralelne kombinacije. . Napon je na svim kondenzatori- ma isti: Kondenzatori se mogu spajati i mjeSovito. Jedan primjer mjesovitog spajanja je na si. 2-14. s time da je: • .

Samo manji dio zavojnica koje su u praksi potrebne mogu se naci gotove na trzistu. i u predajnicimu do njih dvije VF prigus- Uctte zavojnice za kratkovalne titrajne krugove prijemnicima. proracunu zavojnice vidi u poglavlju: »Amaterska radionica« f lzvedbi zavojnica. Presjek kroz takvu zavojnicu s najvaznijim parame trima vidi se na sL 2-16. amateri i tehnicari zavojnice izra* duju ponajvise sami. Svi ti pa rametri utjecu na velicinu indukti viteta L. Sasvim ispravljace. Kao jezgra za NF zavojnice upotrebljavaju se naked medusobno izoliranih transformatorskih limova. Zavojnice se takoder mogu spajati u kombinacije.t 2-15. a nose nazive »siferit«. Nekoliko vr ta i-i+ fllt za mupotrebljavaju nica za ^nice f t^ P rs ? > z 9. »fe- U rokskube« i slicne. S obzirom na izvedbu dijele se na zavojnice s jezgrom. za svaki konkretni sludaj. Postoji cijeli niz materijala od kojih se izraduju VF jezgre. titrajnim krugovima najcesce upotrebljavaju valjcaste jedno slojne zavojnice. vo i rt niske i visoke frekvencije. Za VF zavojnice upotrebljavaju se posebne VF jezgre. te bez jezgre. # Na si. Dobivaju se sinteticki. Radi toga radio-amateri i tehnicari moraju znati proracunati i po proracunu namotati zavojnicu. Za razliku od otpornika i kondenzatora koje kupuju u trgovini. broj zavoja N i korak zavoja a. ostalo su raz- 36 . 2-15 pokazano je nekoliko na zavojnice l debljina zice d. duzi se Zavojnice se uglavnom dijele na one namijenjene za niskofrekventne i one namijenjene za visokofrekventne strujne krugove. »elvefer«. s time da veza j » M* «fZVJt se nice kakve i. To su: srednji promjer zavojnice D. Vo dic tada mora biti mehanicki do voljno krut da zadrzi svoj oblik.Samo specijalne zavojnice za ultrakratke valove su bez tijela.

Tipicni transformator ima dvije zavojnice na zajednickoj zeljeznoj jezgri (si. Zavojnica ima ukupno voja. izmjenicnih struja ili impedancija. Samo u posebnim z&- 1. Izmjenicna struja koja tece kroz primarnu zavojnicu stvara izmjenicno magnet sko polje pa se u sekundarnoj zavojnici inducira izmjenicna struja jednake frekvencije. d — promjer (debljina) zice.— izmedu njih moze di£a. pojedinih zavojnica: kada zavojmce ne iste uvjete. tj. D = promjer valjka. Konacni induktivitet kombinacije ovisan je o jnduktivitetu pojedinih zavojnica i o njihovoj medusobnoj vezi. 2 n2 gdje je ni broj zavoja primarne. konacno. Rezultirajuci induktivitet moze se jednostavno izTuiimatt samo onda. ^ i. rasporedenih na duzinu Trans formatori sluze za razlicite transformacije. N 2-18a). Na takvom transformatoru a) b) vri- odnos izmedu napona na primarnoj i na sekundarjedi jednostavan SL 2-17. 2-17b): h= je 1 —+ 1 1 + — 1 > d{mm} w i — — a{fnm) — *» | t* ! I i N Za slozenije slucajeve u praksi najjednostavnije izmjeriti zajednicku vrijednost induktiviteta kombinacije zavojnica. Transformator I (cm) Presjek jednoslojne zavojnice. 2-18b). razmak izmedu susjednih zavoja. . induktikombinacije paralelno spojenih zavojnica jednaka je reciproc- Uz vitet djeluju jedna na drugu. Sekundarnu izmjenicnu struju fo koristimo u potrosacu R. ako zavojnice wwu i induktivno vezane. Za slucaj serijskog spoja odvojenih zavojnica (si. bilo da su dovoljno daleko. tj. a na broj zavoja sekundarne zavoj- pima 37 . moze svaka zavojnica imati svoju jezgru ili {moze cak biti i bez jezgre. Zavojnice sw jedna od druge odijeljene oklo- noj strani: U nice.^. 2-17a) konacan induktivitet noj vrijednosti zbroja reciprocnih vrijednosti induktiviteta pojedinih zavojnica (si. a — »korak« zavoja. A. namotane na valjcastom tije- SL Iil 2-16. Prorafcunati se mogu samo sasvim jednofctavni slucajevi. #. Veza izmedu jedne i druge za- vojnice ostvarena je preko magnetskog polja tako da je ono odredenim dijelom zajednicko obim zavojnicama. kod transformatora za vrlo visoke frekvencije. To su osnovni geometrijski parametri o kojima ovisi induktivitet (induktivnost) zavojnice L slucajevima. za pretvaranje izmjenicnih napona.il i#i i.^i. a) Serijski i b) paralelno spojene zavojnice. . Napon na njemu je U2 (si. bilo da su oklopljene metalnim oklopom. ali i biti pomocu vo kombinacije jednak je zbroju duktivitet a in- induktivna.

izlazni transformator za prilagodenje elektroakusticnih elemenata — (zvucnika. medusobno izoliranih zeljeznih limova. slusalice) ili izlaznog R = potrosac koji ima omski otpor. m = broj sekundarnih zavoja. Ji = primarna jakost struje. U. Ui = primarni izmjenicni napon. P. Kod najvecih transformatora elektro-tehnike oni moga biti samo oko 1%.ju. m — broj primarnih zavoja.-P ? Odavde . J2 se n 1 Jakosti struja odnose i obrnuto obrnuto nego brojevi Sklop koji se sastoji od otpornika i kondenzatora zove se i^C-sklop. medufrekventni transformatori za vezu medu stupnjevima MF pojacala i selekciju signala. npr. Na sekundarnoj strani oni daju napone koji su potrebni u razlicitim uredajima. To su: mrezni transformatori za pri kljucak na izmjenicnu elektricnu mrezu. U radobiti stupnja predajnika na izlaznu impedanciju pojacala ili modulatora. Vremenska J2 nego naponi zavoja. Impedancije se odnose L kao kvadrati broja zavoja: 2 Z Zato 2 \n 2 ) b) Si 2-18. Hi Ur J t = U2 J2 JEDNOSTAVNI SKLOPOVI Sklop RC konstanta i slijedi: sklop RL. antenski transformator koji prilagoduje impedanciju antenskdg — — voda na ulaz prijemnika laz ili na iz- predajnika. rjede za 110 V. Kod idealnog transformatora bi primarna snaga Pi i sekundarna snaga Pa bile jednake: Kod autotransformatora samo jedna zavojnica cima. P = primarna zavojnica. elektricna grijalica Transformiranjem se ne mole veca energija od ulozene. J2 transformator sluzi i za promjenu impedancije.) na ulaznu impedanciju poja- — t cala. Tipican primjer transfor matora za nize frekvencije. gra. Sluzi za prilagodenje impedancije elektroakusticnih elemenata (mikrofona. Ove obje vrste sklopova se u radiotehnickoj praksi cesto upotrebljavaju jer imaju vrlo interesantna Svaka zavojnica ima u odredenim uvjetima odredenu impedanci38 . = sekundarna jakost struje. U2 = sekundarni izmjenidni napon. Zbog gubitka je sekundarna snaga redovito manja od primarne. dio-tehnickoj 10 praksi gubici iznose do 20%. Otpornik i zavojnica cine jRL-sklop. sa postojl odvoj- O proracunu nekih transformatora vidi poglavlje: »Amaterska radionica«. U radio-tehnici se upotrebljava vise vrsta transformatora. Primarna strana im je predvidena za efektivni napon od 220 V. S = sekundarna zavojnica. gramofonskih zvucnica i si. T — transformatorska jez- sastavljena od tankih. — ulazni transformator koji se stavlja na ulaz pojacala ili modulator a.

— svojstva koja se ocituju odredenom elektricnom tromoscu. Kondenzator se puni postupno i to po eksponencijalnom zakonu.RC-sklopa upoznat 010 pomocu si. Ovo ska se vrijeme naziva vremenkonstanta i?C-sklopa. Titrajni krug 63% maksimalno moguceg napona (U - E). Radi induktivnog otpora struja kasni za naponom. Vrijeme. suprotna djelovanja na izmjenicnu struju. mogu se ova djelovanja upravo ponistiti. Pri prolazu struje kroz i?L-sklop jakost struje postupno raste radi Vremenska konstantna vazna Induktivni i kapacitivni otpoi imaju. U serijskom spoju zavojnice i kon denzatora. slicno porastu napona na kondenzatoru (si. To se dogada kod one frekvencije izmjenicne struje. njemu mogu raji. za koju su oba otpora po iznosu jednaka: Rl=Rc odnosno: to gojaye samoindukcije u zavojnici. desno). 2-19.RC-sklopa. 2-19a). (si. Ona je u jednostavnoj vezi Titrajni krugovi: a) serij- ski. 2-20. citeta struje ce* Za punjenje kondenzatora kapa- C elektricitetom iz izvora 0. naziSI. otporom R moindukcije i s koeficijentom sazavojnice L: r= L R Kondenzator se u vremenu za koje vrijedi jednostavna relacija: T^RC napuni toliko da napon na njemu iznosi Vremenska konstanta dobije se u sekundama. nastati elektricni tit- Kondenzator se preko otpornika prazni takoder eksponencijalno. kroz koje jakost struje dostigne L= 1 <oC a) b) L 63% maksimalne vrijednosti. T. RC-sklop prikljucen na izvor struje i graficki prikaz porasta napona na kondenzatoru. . u ovisnosti o vremenu. a poslije sve sporije. Njena Sklop zavojnice i kondenzatora naziva se titrajni krug zato sto u vrijednost izlazi u sekundama. Ona je to veca sto je veci kapacitet C i sto je veci otpor R. prikazani su lijevo. ako se L uvrsti u henrijima. 2-19. 2-20a). a) Punjenje Hi nabijanje i b) praznjenje Hi izbijanje konden- zatora s preko otpornika napon na kondenzatoru naglo raste. b) paralelni titrajni krug 39 . uz uvjet da otpor izrazimo u omima i kapacitet u faradima. Kasnije se porast napona usporava i do maksimalnog napona kondenzator bi relativno se napunio kroz dugo vrijeme. a radi kapacitivnog otpora napon kasni za strujom. kako znamo. U pocetku t(s) t{s> a) SL 2-19.37 U elektromotorne sile E preko otpornika R treba neko vrijeme. 'r°Hh Svojstva . isprva naglo. je vrlo karakteristika . a R u omima. va se vremenska konstanta RLr •sklopa. = R C napon na kondenzatoru padne na 37% vriSednosti na koju je bio nabijen Za vrijeme T (si. nazvanom »vremenska konstanta«. Struja raste po eksponencijalnom Zakonu.

induktivnom ili kapacitiv- hercima (kHz). Frekvencija ce se dobiti u milihenrijima (mH) i kilo- jedinom prividnom otporu titrajnog kruga. Taj je ot- por to veci sto se one vi§e razlikuju od resonantne frekvencije. 40 ~cT~R . denzator veceg kapaciteta.Ako =2jtf cija: . Frekvencija f se naziva resonantna frekvencija titrajnog kruga. Kod paralelnog titrajnog kruga. U dva titrajna kruga s jednakim resonantnim frekvencijama i jednakim naponima na kondenzatoru jaca stru- ma ja ce teci u onome koji ima kon- Resonantna frekvencija titrajnog kruga dobije se iz Thomson-ove relacije u hercima (Hz). jednaka je omskom otporu ti- Titrajni krugovi sluze za selekciju (odabiranje) odredene frekvencije koja je pomijesana s mnogim trajnog kruga.5 f "]/LC osim induktivnog otpora ima i neki omski otpor zice od koje je nacinjena. ako se L uvrsti n C u nom: Zjt pikofa- radima (pF) u fo ili = coL - relaciju: coC 5030 ~VZd Realni titrajni krug Titrajni krug nacinjen je od realnih elemenata. od zavojnice koja se L u mikrohenrijima (\iB) a C u pikofaradima (pF) u relaciju: uvrsti fo u megahercima (MHz). tim manji sto se one vise razlikuju od resonantne frekvencije. kod ko* jega je odnos L:C manjil Kvadratni korijen iz toga odnosa ima dimenziju otpora i naziva se karakte* risticna (ili valna) impedancija titrajnog kruga: Zk dima U -£ 1 Karakteristicna impedancija. u slucaju resonancije impedancija je: L Zres= Zf 2 drugim frekvencijama. Na kvalitet titrajnog kruga uglavnom utjece otpor zavojnice i otpor vodova u titrajnom krug propusta izmjenicnu struju resonantne frekvencije. a C u faraprakticnoj radio-tehnici se upotrebljavaju izvedene jedinice. Resonantna frekvencija je preThomson-ovoj relaciji odredena umnoskom L i C. 2tt/LC Thomson-ova (Tomson) Kod ove frek- vencije iscezava prividni otpor (reaktancija) serijskog spoja zavojnice i kondenzatora. pa se dobije patitrajni krug. Zavojnica i kondenzator mogu se paralelno. to ce jakost struje biti veda. ako 159. jakost struje u titrajnom krugu ovisna je o koli£ini elektriciteta na kondenzatoru. dok su otpori gubitaka za dobre kondenzatore veliki. ako se L uvrsti u henrijima (H). te od kondenzatora koji ima gubitke. Kod serijskog titrajnog kruga. pa im se ova relacija moze (F). Medutim. pa je impedancija: Zres = & tj. u slucaju resonancije prividni otpori se ponistavaju. koja je jedan od osnovnih principa radio-tehnike. se moze uvrsti vrijednost a> =• se izracunati frekven- /-. On pruza najvedi otpor za resonantnu frekvenciju. Sto je taj otpor manji. reda gigaoma. pa je vazna karakteristika titrajnog kruga i odnos L:C. spojiti ralelni i krugu.J— 7 * Te je poznata relacija. Njegova resonantna frekvencija takoder je odredena Thomson-ovom relacijom. To je slucaj resonancije. jednaka je po- prilagoditi. Omski otpori zavojnica su maleni. a manji otpor za sve druge. od nekoliko do nekoliko desetaka oma. dok pruza otpor strujama Serijski titrajni svih drugih frekvencija. u slucaju resonancije.

gdje je Z* karakteristicna impedancija. Upotrebljivost nekog radioteh- ni£kog elementa kod neke frekvencije karakteriziran je odnosom nje- govog prividnog i realnog otpora: X Ovaj omjer se naziva faktor dobrote. jer se titrajni krugovi upravo upotrebljavaju za odabiranje odredene frekvencije tzv. element je za danu frekvenciju kvalitetniji. »idealiziranog« titrajnog kruga R=0 pa je i 2 res =0 za serif ski. Ona je za prakticnu radio-tehjniku vrlo vazna. Ovisnost relativne struje o jakosti frekvenciji prikazana je na sL 2-21. Sirinom propusnog podrucja titrajnog kruga odredena je mogud- — nost odjeljivanja (selekcije) struja razlicitih frekvencija. Dobrota titrajnog kruga ovisi uglavnom o dobroti zavojnice. jakost struje resonantne frekvencije oznaci jedinicom. odnosno Z «= o° za paraf r lefni titrajni krug. Iz nje se vidi /s jednaka je A/. signala. omskom otporu titrajnog kruga. Za zavojnicu je <2-faktor: Za zavojnice koje se upotrebljavaju -20 -10 o ~ +10 (%) + 2C u radio-tehnickoj praksi Q-faktor ima vrijednost od nekoliko deseta- RAZUKA FREKVENCIJE ka do nekoliko stotina. koje je jednako reciprocnoj vrijednostl faktora dobrote: go struje vencija iz nekog podrucja d = 1/Q. da titrajni krug ne propusta samo Struju resonantne frekvencije. ovo propusno podrucje seze od frekvencije it do frekvencije /a za koje jakost struje iznosi 70% (tacnije 0. tzv.707). kadkada samo »dobrota« ili u praksi »Q faktor« elementa. tzv. . ne* kruga titrajnog Selektivnost ovisna je o realnom. Za slucaj. Sirina propu$tenog podrudja Af jednaka je razlici jrekvencija fi i % vidi tekst frek- Umjesto faktora dobrote nekada se kao mjera za kvalitet titrajnog kruga navodi prigusenje. Razlika frekvencija Af. Ako se fi Karakteristike titrajnih fcrugova Pri toku struja razlicitih frekvencija kroz serijski titrajni krug najjaca ce biti struja resonantne frekvencije f0f dok ce jakost ostalih struja opadati s udaljavanjem od resonantne frekvencije. krivuljom resonancije. Krivulje resonancije za nekoliko titrajnih krugova s razlicitim realnim otporima 41 jM-. kri> vtd/a resonancije. To je tipicna karakteristika serijskog titrajnog kruga. Sto je on veci. a R omski otpor titrajnog kruga. Ovisnost jakosti struje o frekvenciji kod serijskog titrajnog kruga prikazana je tzv. selektivnost. a raCuna se iz relacije: SL 2-21.

a krug je selektivniji. Sirina propusnog podrucja je manja. Vrijednost otpora sadrzi omski otpor. dobiju se Sire krivulje resonancije. Protitrajni pusno podrucje je uze. kao i R otpore gubitaka u zavojnici denzatoru i kon- nacrtane su na si. ukljucenom u serijski titrajni krug. Krivulja resonancije je istovremeno siljastija. 2-22. Sto je taj otpor manji jakost struje je veca. R Veci realni otpor titrajnog knv ga umanjuje Q-faktor. Kod paralelnog titrajnog kruga je otpor za resonantnu frekvenciju najveci.1. uz manji Q-faktor. Prema tome je struja kod resonancije najslabija. Sto je Q-faktor veci. 2-22. Izgled krivulja resonancije zavisi o otporu R. Pri istim jakostima struje kod resonantne frekvencije. a to znaci da je selektivnost bolja. 2-23. dok je napon najveci. resonancija je »ostrija«.0- +10 RAZLIKA FREKVENCIJE (%) SI. Ovisnost relativne impedancije paralelnog titrajnog kruga o razlici frekvencije pokazana je . slabi »dobrotu«. si.

9) CI Xr -U jf L1 h) CI o 1 c~-}J^ L1 £l §j v . l 2 venciju RAZUKA FREKVENCIJE (%} SL 2-24. §j |" i jf « T S/. _j r i r^ 2-25. takoder biti u medusobnoj kapacitivnoj vezi. Dva udaljena titrajna kruga mo gu biti u medusobnoj vezi posredno. 2-25h prikazana je induktivna veza izmedu serijskog i paralelnog titrajnog kruga. prema si. SL 2-25d pokazuje jednostavnu kapacitivnu vezu ostvarenu konden- zatorom C. 2-25f za vezu sluzi kondenzator koji je istovremeno ukljucen u oba titrajna kruga. O tzv.w preko zajednicke zavojnice za vezu Lv. Na si. Taj se stu- koeficijentom panj veze izrazava koji Ovisnost impedancije _ veze. Dva titrajna kruga mogu. Nekoliko osnovnih nacina induktivnog i kapacitivnog vezivanja titrajnih krugova.link"' Lv o< >o j_Z 0/. _ je za induktivnu vezu dan frekvenciji kod nekoliko paraletnih re ^ cl ) om titrajnih krugova s razlicitim Qk=-faktorima. . Jedna je uz zavojnicu prvog. putem -20 -10 +10 Stupanj veze izmedu dva titrajna kruga ovisi o meduindukciji za dvije induktivno vezane zavojnice. odnosno o kapacitetu kondenzatora +20 C. a druga uz zavojnicu drugog titrajnog kruga. Vidi tekst 43 . kod kapacitivne veze.. U primjeru si. 2-25e. uz istu resonantnu frekYl. '- M a) j b) c d) u.. »linka« s dvije zavojnice za vezu Lv.

1000 Vezani titrajni krugovi upotrebljavaju se vrlo cesto u radio-uredajima. Izgled krivulje ovisi o koeficijentu veze fcio Q-faktoru fcQ > 1 veza je jaca od torn se slucaj u pojavljuju dvije resonantne frekvencije. sirina propusnog podrucja moze se odabirati u sirokim grani- cama. Taj slucaj pokazuju krivulje C i D. Ako je kQ<l. Graficki se to pnkazuje kao ulegnuce ili »sedlo«. simetricno rasporectene prema osnoynoj resonantnoj frekvenciji pojedinog titrajnog kruga. sastavljeni od za vojnica i kondenzatora. veci od jedinice. Za slucaj kada je fcQ = 1 veza je kriticna. koeficijent meduindukcije. Ovako se moze odabrati sirina propusnog opsega frekvencija. prema potrebi. Za vezu koja je B. kako se vidi na si. medusobno vezanih krugova: A = uz potkriticnu vezu. a krivulja resonancije vrijedi krivulja A Na frekvenciji fQ jos nije Q je manja od kritic* ne (»potkriticna«) propusno podrucje je uze. cime se priblizava idealnom filtru kojim se propustene frekFREKVENCUA SI. dok su Li. Za ovo postoje dva glavna razloga. Kod vezanja dvaju titrajnih kru- gova dolazi do obostranog utjecaja iednoga na drugi. posebno u prijemnicima. Drugo. Za takav slucaj mo2e biti Za kriticnu vezu se sirina pro^ pusnog podrucja moze izracunati iz relacije: resonantnoj postignut maksimalno moguci napon. bez obzira o ko joj se vrsti veze radi. resonancija jos uvijek priho k= gde je yc c2 t no ostra. a na os* novnoj resonantnoj frekvenciji napon postaje nizi. Napon je maksimalan. kojima je osnovno svojstvo da propustaju iz- 44 . Prvo. narocito kod natkriticne veze. U titrajnih krugova. Ono je sve dublje. nove resonantne frekvencije su udaljenije. ali je teato propusno podrucje usko. kaze se da je veza manja od kriticne. sto je veza jaca.a za kapacitivnu vezu: propusnog podrucja ali je je nesto veca. L2 t Ci i Cs induktiyi titrajnih teti odnosno kapaciteti M krugova. Ona se moze naciniti manjom nego sto je sirina propusnog podrucja pojedinog titrajnog kruga ili vecom. krivulja resonancije je strma. i Umnozak na propusnog podrucja postaje razito velika. Resonancija dvaju jedna- kih. Veza utjece i na oblik krivulje resonancije. za vecu od kriticne (»natkriticnu«) ono je sire od toga. SiriKada je fcQ kriticne. titrajnih Filteri onih 2-26. sirina Odabiranjem stupnja veze moze se u dosta sirokim granicama odabrati i sirina propusnog podrucja. sto se koristi kod pojasnih filtera (»bandfiltera«) Filterima se u radio-tehnici nazivaju sklopovi. Cv kapacitet kondenzatora za vezu. Sto je natkriticna veza jaca. 2-26. iz- jednak jedinici manji od jedinice. B = uz kriticnu vezu. vencije ostro odjeljuju od koje ne treba propustiti. C i D = uz natkriticnu vezu.

ili bandfilraz- Treba likovati dvije vrste bandfiltera: propusne bandfiltere (si. 2-26) i zaporne (fg i) i nepropusne band- filtere (si. Kod visokopropusnih filtera je obrnuto. sve do ft . pornim nepropusnim podrucjem frekvencija (Srafirano). pojasni Band ili filteri Filter). Razliiitim kombinacijama kondenzatora i zavojnica mogu se na- diniti filteri raznolikih svojstava: a) zaporno (nepropusno) podrucje frekvencija kod »niskopropusnog«.SL 2-27. Deblje izvucena linija. koji svojom resonancijom takoder odabiru odredene frekvencije. donja vencija Kod ovih postoji gornja granidna frek- (fss). 2-27b. 2-27d). naziva se niskopropusnim filter om (engl. uzi ili siri. kod filtera je opseg propustenih ili zadrzanih frekvencija redovito znatno siri. opseg frekvencija. kao i strmina izmedu B i fe moze biti veca ili manja. dvije vrste filtera postoje i takvi koji obuhvataju odredeni. Pojasnih filtera (bandfiltera) ima dvije vrste: c) propusnih i d) zapornih (nepropusnih). teri (engl. = maslac. 2-27. si. Sve frekvencije koje su nize od fg spadaju u propusno podrucje filtera. Ako filter propusta frekvencije koje su nize od neke »granicne« (ft> sL 2-27 a). Butter ter. Za razliku od titrajnih krugova. uglavnom. cijama. dok zadrzava one koje su vise. To ili se podrucje naziva za- »strmiji« a djelovanje filtera »ostrije« nego li u drugome. da iza A (na slici!) govorimo o maksimalno prigusenim frekvenjade. Osim ove Prema njihovom ucinku razliku- To su jemo. Ovi filteri (engl. Low Pass Filter). si. si. u zapornom podrucju (od B na vise) prigusenje postepeno sve xnanje. bu- Worth = valjanost). dok one drugih frekvencija ne propustaju. Vidi i tekst i propusno mjenicne struje nekih odabranih frekvencija. cetiri vrste filtera. Zaporno ovako »glatko« tece izmedu propusnog i zapornog podrucja frekvencija kod filtera tipa »batervort« (engl. Kazu da je 45 . Od granicne frekvencije prema vi§ima prigusenje postaje naglo sve tzv. 2-27. U prvom slucaju kazemo da je filter . b) kod »visokopropusnog« filtera. High Pass Filter) dobro propustaju frekvencije iznad granicne. I ovdje je. podrucje obuhvaca niske. a propusno podrucje visoke frekvencije. Strmina krivulje izmedu frekvencija fs i A. Butterworth. 2-27c ili si.

ali za tu syrhu su iskoristena elektronska racw nala (racunari. 776 do 781. Ima i drugih vrsta filtera. kada su izlozeni mehanickim deformacijama. a izlazna impedancija onoj slijedeceg stupnja u uredaju. Svi filteri moraju imati jos jedno vazno svojstvo. jer elektro- KRISTALI U radio-tehnici se kristalom naziva element kod kojeg se koristi piezoelektricni efekt. O Karakteristike kristala Kvarcov kristal u elektricnom strujnom krugu predstavlja odreden paralelni kapacitet. lako je onda rijesiti pod odredenim kutem prema osima kristala i precizno bruse i tek tada ucvrscuju medu plocice koje sluze kao elektrode cice izrezuju se a nosaci. kao (HI). se- mu mora ulazna impedancija filtera odgovarati impedanciji prethodnog. u poglavljima o predajnicima i o primopredajnicima gdje se oni danas redovito koriste. . Kvarcove kristalne plocice proizvodile su se samo od prirodnih kristala. nalaze se na str. kristala je da on titra samo na odredenoj frekvenciji. SI 2-28. kristal ce titrati. osobito onda kad se podudaraju frekvencif ormira kod Piezoelektricitet primjecuje se kristala kvarca. Za- njetove soli. kristala je vrlo stabilna i zato se cesto upotrebljava u oscilatorima i mjernim uredajima. zvucnik i kristalna zvudnica). all najcesce se primjenjuju spomenuta to ja izmjenicnog napona i mehanicka Frekvencija frekvencija kristala. kao i za prevodenje mehani£kih titraja u elektricne i obratno (kristalni mikrofon. Ako je taj napon izmenican. Pomodu unaprijed pripremljenih tablica. Po njemu su nazvane funkcije koje su osnova za proracun filtera. problem u konkretnim slucajevima. malim kapacitetom C i malim otporom K. da Strmiji su filteri tipa »cebisev« (Chebyshev). za izdvajanje odredenih frekvencija (kristalni filter). Svojom prisutnoscu oni ne smiju poremetiti rad elektronickih sklopova koje povezuju. a) Shematski prikaz i b) nadomjesna shema kvarcovog kristala. Na plohama takvih kristala. Chebyshev (Cebisev) je bio ruski matematicar. Taj je napon proporcionaIan deformaciji i vjerno ju slijedi. CP je paralelni kapacitet 46 . Kristalne plo- Najvaznije svojstvo koje se trazi kod dva tipa. pojavljuje se elektricni napon. koje vrijede za odredene »standardizirane« uvjete. Takvi kristali se upotrebljavaju za proizvodenje i podrzavanje elektricnih titraja odredene frekvencije. ra. bariumtitanata i nekih drugih. kompjuteri).ta krivulja sklize toliko po namazanom glatka. Postoji i obratna piezoelektricna pojava. da se kristal mehani£ki dese na plohe dovede kad elektricni napon. Potrebna je samo elementarna cunica. Prelazi iz propusnog podrucja u nepropusno su brzi all preostaje neka manja ili veca »valovitost« o kojoj treba misliti pri konstrukciji takvih filtera. turmalina. primjeni takvih filtera bit ce govora kasnije. Q = kristal u svom drzaiu. Ponasa se kao serijski titrajni krug sa velikim induktivitetom L. za obje vrste filtera. Tablice s podacima za izracunavanje vrijednosti elemenata. Danas proizvodenje umjetnih kristala pruza daleko vece mogucnosti. Izracunavanje filterskih elemena: ta (zavojnica i kondenzatora) bio bi spor i nezgodan posao.

kristal predstavlja neki otpor. U amaterskoj praksi upotrebljavaju se kristali u podrucju od 100 kHz pa do nekih 200 MHz. u poda- prospektima se takoder moze naci i podatak o paralelnom kapacitetu koji treba izvana dodati da se postigne odredena frekvencija. Kristal ima dvije resonantne frekvencije. U Visokofrekventni osct- date relacijama: 47 . 2-29. Te su resonantne frekvencije mora se ponekom odredenom snagom.- 2tz]/LC ft- ^ TREKVEMCIJA Cv + C SI. srednjefrekventne kristale (1 do 20 MHz) i visokofrekventne kristale '20 do 200 MHz). O kvarcovim oscilatorima vidi u poglavlju: latorl 8. Impedancija je najveca (Zma u) pri paralelnoj resonanciji (fz) Kristal se reze./. Pri se~ rijskoj resonanciji (fi) impedancija je najmanja (Z min\. Serijska resonancija kristala koristi se obicno u kristalnim filterima. 2-28. 2-29. Da buditi bi kristal titrao na elektricna shema su na si.1 do 1 MHz). dok se serijska ili paralelna resonancija koriste u kristalnim oscilatorima. Simbol za kristal i njegova ekvivalent- ventne kristale (0. Njegova frekvencijska karakteristi ka je na si. a grubo se mogu razvrstati na niskofrek- de cine kondenzator s kristalom kao izolatorom. Impedancija kvarcovog krl stala ovisna je o frekvenciji. spojene serijski. Nadalje. brusi i montira tako da su te dvije frekvencije vrlo blizu jedna drugoj. serijsku fi na kojoj mu je impedancija najmanja i paralelnu f2 na kojoj mu je impedancija najveca. kapacitet i induktivitet. se Pobudna snaga navodi cima za kristale.

48 . postoje i U radio-amaterskim komunika: cijskim uredajima (predajnicima i primopredajnicima) i danas mogu naci. tzv. Danas su cijevi. Nazi- W Vaju ih tehnici i stabilizatorkama. (1907) tie najvaznijih elemenata. Proizvode se samo one cijevi koje su potrebne za servisiranje postojecih uredaja starije konstrukcije i. ioni. Tu ubrajamo rendgenske cijevi. tiristorima i slicnim poluvoproizvodima. (specijalne cijevi za snimanje i za dickim Malo kasnije konstruirana je i trioda (Lee Forest u Americi. diodu. NJIHOVA ULOGA NEKAD I SADA Na temelju ranijih Edisonovih opazanja kod elektricnih zarulja (sijalica) Fleming je (1904) konstruirao prvu elektronsku cijev s dvije elektrode. zi Elektronske cijevi su u radioi elektronici bile jedan od — I ovdje. od vruce katode prema hladnoj anodi. Od njih su najpoznatije »tinjalice« od kojih posebna vrsta sluzi za stabilizaciju elektricnih napona. barem u izlaznim U njima. najvecim dijelom. Njoj je nasuprot hladna elektroda. tranzistorima. Lieben u Ev- ropi). tzv. Cijevi su se zadrzale samo jos u nekim specifi5nim primjenama. ukonjevima. Geigerove i slicne detektore radijacije. te cijevi u u televizijskoj snaznim radio- -predajnicima. Na mrezici treba samo mijenjati elektricm potencijal. Ima i takvih cijevi koje u stakle^ nom »balonu« nemaju najbolji vakuum. Pomocu mrezice (re§etke) moze se utjecati na struju elektrona koja kroz cijev tece. uspjeSno zamije- njene razlicitim diodama. Radiotehnika i elektronika razvile su se upravo zahvaljujuci elektronskim i ion^ skim cijevima. osim elektrona. sto se ocituje u snaznirti Dioda ima reprodukciju slike tehnici. kroz vakuum. One s hladnom katodom bile su malobrojnije. drugi slobodni nosioci elektriciteta. skuplji 10 do 100 od odgovarajucih cijevi. Buduci da su tzv. Ova ima oblik mrezice i smjestena je izmedu katode i anode. vec odredeni veoma razrijedeni plin. izlazni tranzistori za snage izmedu jos vrlo skupi. radio-amateri u svojim samogradnjama predajnika i danas jos upotrebljavaju elektronske cijevi. ali na savremeniji na5in. elektronske cijevi za specijalne namjene. osobito tzv. Uzarena elektroda je katoda. elektronske cijevi liko je kod takvih uredaja snaga veca od 100 W. u ovoj knjice biti kasnije govora o takvim primjenama elektronskih cijevi. integriranim sklopovima (integralnim kolima). iako 6e im mo2da netko reci da nisu sasvim »sa- — se stup* Ionskih cijevi ima i sa uzarenom i sa hladnom katodom. tzv.ELEKTRONSKE I IONSKE CIJEVI ELEKTRONSKE I IONSKE CIJEVI. je elektronska cijev koja dvije elektrode razlicitih ternperatura. Mnoge svjetske tvornice elektronskih cijevi potpimo su prekinule s proizvodnjom. promjenama anodne struje. Trioda ima i trecu elektrodu. anoda. dakako. vremeni« (HI).

Potencijal indirektno grijane katode je na citavoj njenoj povrsini isti. Porastom pozitivnog anodnog napona raste i jakost anodne struje. tode (sL SL 3-2. Ima dvije elektrode katodu i anodu. Osim toga katoda je izolirana od grijalice pa se za zarenje katode moze upotrebiti izmjenicna struja. Dioda u strujnom krugu > koji se kroz vakuum zatvara preko struje elektrona. U prvom slucaju kroz diodu tece elek- Danasnje direktno grijanje ka3-la). Tako se dioda ponasa kao neki ventil. f / i = — Kod odredenog. 3-2). nejednolican raspored potencijala. I SVOJSTVA ELEKTRONSKIH IONSKIH CIJEVI - (+) Dioda Dioda je najjednostavnija elek* tronska cijev. ona odbija elektrone koji su takoder negativno elektricni. Katode od cistog volframa. Ta se struja naziva strujom zasicenja. nisu bile osobit izvor elektrona i morale su biti zagrijane do vrlo visokih temperatura. hladna elektroda koja je postavljena u blizini katode. Takav sloj emitira velike koliSine elektrona vec kod temperatura ispod 1000°C. SI 34. obicno dosta viso- = sloj metalna cjevcica. ispravljacima izmjenicnih struja. Kod njih je uklonjen glavni nedostatak direktno grijanih katoda. 4 Radio priru£nik 49 . privlaci elektrone ako je pozitivno elektricna. n — iarna nit. koje su se u pocetku upotrebljavale. najcesce volframove niti koja se grijaia posebnora strujom. Postignuta je maksimalna struja elektrona koju moze dati konkretna katoda. sastavljenim redovito iz barijevog oksida kojemu su dodane jos neke primjese. Najprije se katoda sastojala od nietalne. Primjer indirektno grijane katode je na si. preko 2000°C. pa moze posluziti u tzv. keramika. Jndirektno grijane katode se danas nalaze u najvecem broju elek- nekim pogodnim hi IV tricna struja dok u drugom slucastruja ne moze teci (si.Zato cemo se upoznati s najosnovnijim cijevima i njihovim svojstvima. m — izvod katode. Ako je ova hladna elektroda negativna. = sloj izolatora. b) indirektno grijana. tj. Elektroni iz katode izlijecu razlicitim brzinama pa £e oni najbrzi do anode dospjeti vlastitom energijom. stroncij. = prikljucnice struje grijanja. imaju takoder volframovu nit. kalcij i drugo. ali ona je prevucena »aktivnim« slojem. Ovi izlaze iz uza- rene katode i tete prema anodi tronskih cijevi. ju obicno oko 1 V. a — »aktivni« katode koji emitira elektrone kog napona struja prestaje rasti. Da se potpuno prekine anodna struja potreban je neki mali negativni anodni napon. Katoda etektronske k cijevi: a) direktno. Vrlo slaba anodna struja tece kroz diodu i onda kad je anodm napon jednak nuli. kad je anoda na potencijalu katode. 3-lb. Anoda.

Svaki elektron preda anodi odredenu energiju pa je ukupna energija. kao na si. anodni napon veci. Anoda diode in bilo koje druge elektronske cijevi zagrijava se to jace sto je snaga cim brzinama ako je oslabljuje. krivuljama koje. Elektroni udaraju na u cijevi. jer je sasvim jaano da se elektronka moze konstiti # linearni dio. »prednapon« mrezice. Naponi na mrezici. u kojemu su katoda i mrezica. kojima se moze regulirati pa cak i potpuno zaustaviti anodna struja. Ova snaga naziva se anodna disipacija ili opterecenje anode. je Trioda sa svojim strujnim kruza grijanje katode se u shemama najcesce ne crta. 3-3. To su kri vulje od kojih svaka vrijedi za odreden. »/ a /f/ a-karakteristikama«. je napisana uz svaku krivulju. Taj se podatak redovito moze naci u tvormc: kirn prospektima i ne smije se u kojem slucaju prekoraciti. moze Maksimalna snaga kojom se neka anoda smije opteretiti ovisi o mehanickim i tehnoloskim svojstvielektronske cijevi. tzv. To je zbog toga jer je »prednapon« mrezice redovito negativan. Niskim naponima na mrezici P = Ua -Ja veca. Osim strujnog kruga za grijanje. Elektricki neutralna mrezica gotovo nista ne smeta struji elektro. Nit Za razlicite triode anodna stru- kod triode postoje jos dva kruga. dodatna »anoda« i preko nje tece jedan dio struje. ja se razlicito mijenja s promje^om napona na mrezici sto utjece na oblik i na nagib krivulja. tzv. fl Na si. Pri dovoljnom. koju anoda ovako primi. Sva ova energija se pretvara u toplinu. Str- odnos promjene anodne i promjene napona na mrezici (MJg) uz stalan anodni napon: mina je struje trioda (A/ a ) 5= A/ fl At/* 50 . struja mrezice. samo onda ako se katoda uzari. govima pokazana na si. obicno nekoliko volta. 3-3 vidi se da su »/ /J7g-karakteristike« nacrtane za podrucje negativnih vrijednosti napona mrezice. ma m Trioda i njene karakteristike joj Trioda je elektronska cijev u kose pomocu trece elektrode na jednostavan nacin regulira jakost elektronske struje.Za prakticnu upotrebu treba paziti da se ne prekorace vrijednosti napona koje su predvidene za odredenu diodu. grid). svaka vrijedi za odreden anodni napon [/ a Velicina toga napona dvije Prema tome treba vrste fl . ako je anodna struja jaca. 3-3. veca ako elektrona ima vise. Ta upravljacka elektroda ima oblik mrezice i po stavljena je izmedu katode i anode. ona odbija elektrone pa se tok elektrona prema anodi tivna prema katodi. Anodna struja triode ovisi o anodnom naponu i o naponu na mrezici. stalan napon. anodni strujni krug u kojemu su katoda i anoda. Kada je mrezica negativna prema katodi. Za prosudivanje svojstava neke triode je zato vazan pojam strmina. »/ /U 8~karakteristikama«. na put elektronima. »zapornom« naponu moze se taj tok sasvim zaustaviti. Naziva se mrezica ili resetka i obicno oznacuje razlikovati karakteristika triode. Krivulje imaju savinut i ravan. Kada je mrezica pozi- u anodu ve* ona postaje nova. gdje tece anodna struja J a te strujni krug mrezice. Ovisnost anodne struje J a o naponu mrezice U g prikazuje se tzv. se regulisati anodna struja koja je izazvana znatno visim naponima na anodi. Takoder ne treba diodu opterecivati jacim strujama nego je predvideno. nelinearni i slovom g (engl. Ovisnost anodne struje Ja o anodnom naponu Ua prikazuje se tzv. su niski.

57 mA/V AJa AUS AUS 7V Rjede se umjesto faktora pojacanja navodi »prohvat«: Anodna struja se. a) Izmedu fl .RU - =1 i H A/« izracunava se unutarnji otpor: ako se strmina uvrsti u mA/V. ako se posebno ne navede. pojacava taprednapon od koder za 18 mA. ako anodni napon — 51 a&- . sticne velicine. a unutarnji otpor u kQ. S. osnovne strmine karakteri- prednapon mrezice ostane konstantan. Ondje se vidi da je za neku triodu uz anodni napon od 200 V. na i*e ^ Odnos promjene anodnog napoAUa i promjene prednapona AV g velicina i treca karakteristicna se biljezi slovom p. Strujni krugovi i staticke karakteristike triode koje pokazuju ovisnost anodne struje (J a ) o prednaponu (Ug ) ta nekoliko razlicitih anodnih napona (U Izrazava se u miliamperima po voltu i. S. Za strminu se dobije: AC/ fl Ovo je druga vazna velicina koja karakterizira elektronsku cijev. faktor pojacanja: x>ja naziva V &Ua = S= mA -^= 18_„ =2. misli se na linearni dio karakteristike.A Ja -AUg SL 3-3. tri Promjenu anodne struje A/ uzrokovanu promjenom napona mrezice AUg. moze se postici i tako da unutarnjeg otpora Ru i faktora pojacanja vrijedi jednostavan odnos: \i. 3-3 mogu se odrediti sve tri karakteristicne velicine. uz stalan 8 V. ali da se anodni napon promijeni za MJa Iz omjera AL/« . potrebna promjena napona mrezice \Ug koja iznosi 7 V da se anodne struje promjeni jakost (AJ a ) za 18 mA. Iz niza krivulja na si.

U takvom slucaju ne vrijede vise 3-3. a) Trioda s radnim otpornikom a i b) primjer teristika triode (J a /U g ) R dinamlckih karak- poraste na 400 V. Dinamicke karakteristike su kao »aktivni« radiotehnicodnosno elektronicki element u kojem se vrsi pojacanje. Uz povecanje radnog otpora karakteristike AUa \ 200 7 V L - AUe V = 28. koje takoder ovise o Ra. Da izoblicenje bude sto manje. bilo na radnom otporniku. 3-4b za niz vrijednosti radnog otpormka. Kada je taj otpor malen. Umjesto onih 52 . U stavlja Na si. no cesto je to realni otpor. treba podrucje linearnosti karakte- / /t/ g-karakteristike jer je tamo anodni fl prema si./^ 2. Strmina im ni otpor je to veci. napon bio »static- konstantan.6 strujne krugove obicno se i neki radni otpor.57. pa zato trioda moze posluziti ki. Ru A Ua = 200 V -ll. Da se postigne sto vece pojacanje treba da cijev ima sto veci faktor pojacanja \i i sto vecu strminu S. 3-4a vidi se takav radni. Opcenito moze radni otpor biti kompieksan. a ova opet promjenu pada napona. Elektronske cijevi s vise mrezica .lkfi izlazi: AJa "!8mV Za faktor pojacanja karakteristika ovdje vrijede dinamicke karakteristike. tzv.6 postaju polozitije.1 =28. dinamicke karakteristike su slicne statickima.20 mA -10 mA? -15V -10V -5V prednapon mrezice (Ug) SI 34. Ove »izlazne« promjene napona su obicno znatno vece od »ulaznih« promjena napt> na na mrezici. J J [7 g-karakteristike Dinamicke triode pokazane su na si. manja sto je rad- Ako S pomnozi sa unutarnjim otporom Ru takoder se do se strmina bije faktor pojacanja: tx = S. Anodni napon je manji. Promjena napona na mrezici uz~ rokuje promjenu anodne struje. »anodni otpornik«. anodni otpornik u anodnom strujnom krugu triode. ako je otpornik Ra vecL Osim toga anodni napon se mijenja pri promjenama anodne struje. Za unutarnji otpor slijedi: od 200 V kih« tzv. To znaci da je MJ* = 200 V. sto u nekim primjenama pogoduje.11. bilo na samoj triodi. Napon U dijeii se na anodni napon U a i na pad napona na radnom otporniku U r prema statickim linearnije.

3-5. Ovi su kapaciteti simbolicki prikana si. da«. elektronske cijedvostruka dioda sa zajednickom katodom: b) »duo-dioda«. ali to bi povecalo i inace velike meduelektrodne kapacitete u triodi.ZU Cag Cgk St. 3-6. kao neka vrsta zastite. Ovo bi se moglo postici smanjivanjem razmaka iz medu elektroda i guscim mrezicama. ma Kapaciteti medu elektrodaelektronskih cijevi ristike biti sto sire. Visestruke vi: a) »duo-dioda«. dioda ds ima svoju posebnu katodu dok preostale dvije diode imaju katodu ko~ ja istovremeno pripada i triodi St. Oni najcesce uzrokuju nepovoljne veze izmedu ulaznih i izlaznih krugova. 3-5. e) tri diode i . nickom katodom. Druga mrezica stavljena je izmedu prve. tzv. upravljacke mrezice i anode. pa se i naziva zastitna mrezica. zani Nedostaci triode uklopljeni su konstrukcijom cijevi koje imaju dvije (tetroda) ili tri (pentoda) mreJice. dvije neovisne diode. c) »di* oda-trioda« t dioda i trioda sa zajedd) »trioda-pentotrioda.

Kada struja potece. naziv ove cijevi. je shematski pokazano na si. »mijesanje« signala. Ona se spaja s katodom pa je negativno elektricna. elektronska cijev koja izmedu zastitne mrezice i anode ima jos i trecu tzv. Do nekog relativno visokog napona paljenja Up tinjalica ima nefl izmjerno velik otpor. nom. Tipicna 7 /L/ a -karakteristika tinjalice je na si. Te elektronske cijevi su heksoda. od kuda i izmedu elektroda tinjavim svjetlom. Unutarnji otpor pentode je mnogo puta veci nego kod triode. Da se ovaj efekt otkloni konstruirana je pentoda. U J = radna jakost struje. Ako bi napon pao ispod tzv. sa dva ili tri pobudna signala. Ug = na = radni napon. dok su meduelektrodni kapaciteti Ct i Cag i mnogo manji. U nekim uvjetima rada moze se radi toga struja zastitne mrezice pojacati a anodna struja oslabiti. Uloga pojedinih mre- Up = napon paljenja. Izmedu ovih krajnosti je podrucje napona MJ. Unutar plina postoji uvijek slobodni elektron ih postoji ion. Ove se elektronske cijevi upotrebljavaju za kombinirano upravljanje anodnom strujom. Pri nekom dovolj- no visokom naponu kineticka energija postane dovoljna da ove cestice na svom putu stvaraju nove ViSestruke elektronske cijevi parove elektriziranih cestica. One obavljaju tzv. popracena emitiranjem svjetlosti. 3-7. SI. kocecu mrezicu. Ion. Tuijalica Tinjalica je cijev koja ima dvije hladne elektrode u balonu ispunjenom razrijedenim plemenitim pli- Elektricne karakteristike tinjalice bitno se razlikuju od karakteristika vakuumskih cijevi. U tinjalici se tako stvori velik broj slobodnih nosilaca. oktoda i eneoda. napon pada. r f JJUa karakteristika tinjali- su promjene napona i struje zica navedena je na tablici 3-1. ovi se slobodni nosioci elektriciteta krecu prema odgovarajucim elektrodama. Cesto je nekoliko elektronskih sistema ugradeno u zajednicki ba. Up U9 Kod tri elektronskih cijevi s vise od mrezice postoji vise upravljac- kih i zastitnih mrezica. Plin svjetli hladnim. MJ i A7 ce. pa kroz nju potece struja. pa se zato zovu cijevi za mijesanje. Zadatak joj je da zakoci sekundarne elektrone i da ih vrati na anodu.. unutar kojeg se napon izmedu elektroda vrlo malo mijenja i kod velikih promjena jakosti struje A/. Nekoliko visestrukih elektronki 3-6. port gasenja. napona gasenja U. Strmine kod pentoda i faktori pojacanja takoder su visoki.Jedan dio elektrona moze sev od anode odbiti i vracati se na zastitnu mrezicu u obliku sekundarnih elektrona. makar poneki Ako izmedu elektroda 54 . 3-7. struja bi prestala teci. napon. Te visestruke elektronske cijevi mogu imati medusobno ovisne ill potpuno neovisne sisteme. heptoda.

Oscilatori pilastih impulsa se 3-8b). Ulazni signal dovodi se izmedu mrezice i katode. Radi toga sto nisu sinusni. Takve su specijalne stabilizatorske lice. Ulazni signal dovodi se na jednu. prema si. samo do napona gasenja. Izlazni signal uzima se izmedu anode i katode. bogati su cijelim nizom harmonickih frekvencija. mrezicu i anodu. Kondenzator C puni se iz izvora istosmjerne struje preko je zastitni otpornik. b) za stabilizaciju napona. spojeva elektronskih cijevi zajednicka je bila katoda (si. Interesantna otpornika R brzinom koja ovisi o vremenskoj konstanti RC. (si. da je napon izmedu elektroda gotovo neovisan o jakosti struje unutar nekog dosta sirokog podrucja. Za stabilizaciju se ne moze upotrebiti svaka tinjalica nego samo ona koja ima dovoljno siroko podrucje A] i sto upotrebljavaju za razlicite svrhe. 3-9a). Potrosac je spojen paralelno s tinjalicom. SL 3-5. 3-9a. tinia- no radnu struju vrsiti tinjalice. Ovaj sklop se u praksi najcesce koristi. pa se mogu upotrebiti kao sonde za ispitivanje NF uredaja. c) oscilator »pilastog« (»testerastog«) ovisi na- pona kojemtt frekvencija vremenskoj konstanti o RC Ug « zbog prednapona. Na kondenzatoru pojavljuju se impulsi pilastog oblika. praksi PRIMJENA ELEKTRONSKIH CUEVI Zajednicka elektroda tinjalica b) +u o 1 n— Rz — —— + Ustab. Kada napon na kondenzatoru postigne vrijednost napona paljenja tinjalice. " © dok treca elektroda mora i)« biti zajednicka za ulazni i izlazni Jkrug. Izvor struje mora imati oko 50% visi napon od u rad- nog da se osigura paljenje Zastitni otpornik R z tinjalice ovisi o konkret- nim radnim uvjetima. Pri tome ulazni strujni krug mora imati vodljivu vezu izmedu mrezice Neke primjene tinjalice: a) sklop za odredivanje karakteristike. Tada se kondenzator ponovo puni i proces se ponavlja. katodu. dosadasnjim primjerima U ^^i^l^. uz radni napon. 3-8a. o^ Trioda ima tri elektrode. Ispitivanje tinjalice bire tinjalicom moze se izNapon se odana potenciometru. 3-8c). bilo bi dakle »sa i » 55 . izlazni signal odvodi se sa druge od ove tri elektrode. . u seriji s prema si. I kod drugih elektronskih cijevi koje imaju vise elektroda ove tri su osnovne. kondenzator se preko nje prazni. koristi se za stabilizaciju napona. Zato se zove i »uzemljena« elektroda.— seriju s tinjalicom stavlja se zaotpor kojim se osigurava radna tacka u sredini ravnog dijela karakteristike. Svojstvo tinjalice da se kod viseg napona pali a kod nizeg napona gasi iskoristava se u oscilatoru (si. Pojacalo. odnosstitni U manji nagib karakteristike. Zajednicka elektroda je ovdje katoda koja se redovito nalazi na najnizem potencijalu i cesto je spojena sa uzemljenjem. ali osobina tinjalice. a instrumentima se mjeri napon i jakost struje koja tece kroz tinjalicu.

b) sa zajednickom mrezicom. Izvor struje za napajanje u anodnom krugu ne predstavlja nikakav otpor za izmjenicni signal. b) na sredini potencio- R 56 . 3-9b). Promjene napona na katodi vjerna su slika promjena na- pona na slijediti). Ulazni signal se dovodi izmedu mrezice i »anode«. osobito u pojacalima »sa zajednickom katodom« koja su najcesca. uzima se potenciometar razmjerno malog otpora R pa se njegov klizni kontakt (si. Kod kojih je katodu lako prikljuciti. mrezici. Za vrlo velike snage sluze i danas direktno grijane cijevi pa se postavlja problem pravilnog prikljucka direktno grijane katode. 3-9. uzemljenom katodom«. SI. Prikljucak za katodu k kod direktno grijanih elektronskih cijevi je na »elektricnoj sredinU zarne niti: a) na srednjem odvojku metra trans- formatora. cesto se upotrebljava u VF pojacalima. Princip pojacala sa zajednickom vidi se na si. Najjednostavnije se kao priklju- cak katode koristi srednji odvojak transformatorske zavojnice koja daje struju grijanja. Signal koji je doveden na mrezicu (velik otpor) pojavljuje se samo malo oslabljen na katodi (malen otpor) pa takvo pojacalo radi kao transformator impedancije. u no grijane cijevi. 3-9c. Ako na transformatoru nema takvog odvojka. Otuda ime »katod-folover« (»cathode follower«) ili katodno slijedilo (engl. »follow« = izraz »zajednicka elektroda« je ispravniji. Osnovni sklopovi za upotre- bu elektronskih cijevi: a) sa zajednickom katodom. Ovaj sklop ne pojacava napon signala. kao na si. Sklop pojacala sa zajednickom mrezicom (si. d) sa zajednickom tackom koja je izmedu mrezice i katode (»Zwischenbasis-Schaltung«) Rk. 3-10a. 3-9d zajednicka tacka na^ odvojku ulazne zavojnice. kao i u pojacalima za manje snage (za VF i NF) redovito se upotrebljavaju indirekt- neka druga tacka. jer se misli na elektrodu koja je zajednicka za ulazni i za izlazni strujni krug. Ova tacka je. Ona ne mora Osim samih elektroda u nekom pojacalu moze biti »zajednicka« i uvijek biti uzemljena* U prijemnicima. Tako je na si. 3-10. Za njega je anoda na potencijalu »nvila«. dakle izmedu katode i »anode«.Kondenzatori C osiguravaju »elektricnu sredinu« za frekvenciju signala koji se pojacava takvim cije- vima. 3-10b) uzme kao prikljucak katode (k). c) sa zajednickom anodom. a izlazni se uzima s katod- anodom nog otpornika 5?. Medutim. Osim katode mogu i druge elek- trode biti zajednicke.

tzv. Kao »izlazni signal« koriste se promjene pada napona na anodnom radnom otporniku &ici unutarnjim otporom (vidi: Elektronske cijevi s vise mrezica). Odnos promjena izlaznog napo(\Ui) prema promjenama ulaznog napona (Aw„) naziva se pojch na Pojacalo je sklop u kojem promjenljive napon i elektricne se velicine. Pojacalo se sastoji od Auu Stvarno ovako: 1 pojacanje je uvijek manje od faktora pojacanja \i elektronske cijevi. Promjene »izlaznog napona«. a moze se izracunati aktivnog elektronickog elementa. To je sklop pojacala zajednickom medutackom« »sa (»Zwischenbasis-Schaltung«) Upotrebljava se u VF pojacalima za ultrakratke valove. naziva se signal. radni otpornik je redovito manji od unutarnjeg i moze se u relaciji za pojacanje zanemariti. pa najvece pojacanje s triodom iznosi oko 90% njenog faktora pojaa. U anodnom strujnom krugu nalazi se radni otpornik R a dok se u krugu mrezice nalazi izvor U g koji osigurava da mre. canja \i. Kod kim elektronskih cijevi s veli- Male promjene napona na mreuzrokuju promjene jakosti anodne struje. i velicine anodnog otpora M U pojacalima s triodnim elektronskira cijevima obicno se uzima R a koji je oko deset puta veci od unutarnjeg otpora cijevi. trioda pojacava. 1 npr. onda promjene pada napona na njemu vjerno slijede svaku pn> mjenu jakosti anodne struje. + Ra Pojacanje stici ovisi Sklop pojacala s triodom pokazan je na si. Iz poznatog odnosa strmine. zica uvijek ima neki negativan pon prema o odnosu unutarnjeg otpora cijevi R. Buduci da u radio-tehnici takva promjenljiva velicina u sebi nosi neku informaciju. Ulazni signal se na mrezicu mora dovoditi tako da se zbraja s prednaponom. tanje: struja. Pojacalo s triodom ski«. triode. Ako je taj otpornik cisto »om- A=S-R a Kod jriina se ovih cijevi dinamicka skoro podudara sa str- sta- tickom. malih amplituda. izmedu mrezice i katode. A koje se moze po- nakatodi. unutarnjeg otpora i faktora pojacanja slijedi jednostavan izraz za pojacanje: R a. pa i kod pozitivnih amplituda sig- JL 57 . sto je u ovom slucaju postignuto transformatorom Ti koiega je sekundarna zavojnica spojena u strujni krug mrezice. Da SL 3-11. 3-11. Osnovni sklop pojacala triodom s mrezica redovito ostaje negativna. redovito su vece od promjena ulaznog na- pona. ulazni signal 3|-£? gjrg Izbor radne lacke Signal se u svrhu pojacavanja dovodi izmedu mrezice i katode. prevode u slicne promjene vecih amplituda. bi se izbjegla struja mrezice.elektricnom smislu. prednapon. te niza pomocnih elemenata i izvora pogonske elektri6 ne energije.

Rad pojacala klase A SI 3-14.POJACALO KLASE A SI. 3-12. Rad pojacala klase C 58 . Rad pojacala klase AB POJACALO KLASE B POJACALO KLASE C 5/. 3-13. Rad pojacala klase B si 3-15.

gdje jakost anodne struje linearno ovisna o naponu na mrezici. Pozitivne poluperiode ulaznog signala pojaca- Kad mA. koji mora biti dovoljno velik. pa uslijed toga na otporniku dolazi do pada napona. Ovo pojacalo ne upotrebljava se u NF stupnjevima. na mrezicu obicno vaju se vjerno. Npr. tako da ne izlazi iz podrucja li- — pulsa (sL 3-15). ako je radna tacka u dnu karakteristike mirova(si. Mrezica je negativnija od katode N Koeficijent za iznos pada napona na katodnom otporniku. Pojacalo radi u klasi B. klasa B. a to je ravni dio karakteristike. Prednaponom mrezice odredena je »mirna« jakost anodne struje (dok jos nema ulaznog signala) u tzv. Struja mirovanja jednaka je nuli a anodna struja se sastoji od niza isprekidanih i izoblicenih im- razlikuju se nekoliko klasa pojacala.negativan prednapon. 3-12. ovaj izvor bi morao imati vrlo stalan napon. Takvo pojacalo radi u klasi C. jer se promjenom prednapona mijenja radna tacka. Anodna struja nja je skoro jednaka nuli. dok se negativne djelomicno izoblicuju. Ako je prednapon negativniji od zapornog napona mrezice. Pad napona je po polaritetu takav da mu je na strani katode (K) »plus«. U strujnom krugu katode nalazi se otpornik Rk. Kako struja mrezice redovito ne tece. uz katodnu struju od 10 se radna tacka nalazi u donjem dijelu karakteristike (si. Prema polozaju radne tacke na karakteristici cijevi nala. Radi velikog stupnja iskoristenja elektricne energije ovo se pojacalo cesto koristi u izlaznim stupnjevima predajnika. pa niskofrekventna izlazna pojacala za velike snage obicno rade u ovoj klasi. Kroz njega prolazi katodna struja J k . potreban Rk = U* je katodni ot- pornik: 2V 10 Jk mA io a -20on 59 . dobiti posebnim izvorom struje. anodna struja tece samo onda kada je ulazni napon dovoljno visok. Uz male ulazne signale koji ne prekoracuju linearno podrucje ovo pojacalo radi bez izoblicenja. da je ulazni signal malen. Potrebna vrijednost katodnog otpornika moze se jednostavno izracunati. u i prednapon za rad odabire tako da radna tacka pada u sredinu linearnog di- Radi toga se klasi A jela karakteristike. To su klasa A. u nearnosti. pa je njeno leno. na Rg nena ma pada napona pa je tacka istom potencijalu kao i tacka M. Automatski prednapon mrezice — Prednapon mrezice moze se. potrebno je: bi Da je da se radi u podrucju. Zbog prilicno jake struje mirovanja koja tece i onda dok signala nema. radnoj tacki. Anodna struja tece samo u jednom dijelu pozitivne poluperiode ulaznog signala. Zato se stavlja stalan. Za pojacala klase A moze se prednapon dobiti automatski (sL 3-16).: za prednapod od 2 V. elektricna energija se trosi. 3-13). a na uzemljenoj strani (M) »minus«. 3-14) pojacalo radi u klasi AB. principu. Osim sto ovo nije ni prak: ticno ni ekonomicno. promjene anodne struje mogle vjerno slijediti promjene napona na mrezici. istoristenje razmjerno ma- Pojacala klase A se upotrebljavaju za naponsko poja£anje i za pojacanje snage. Ona postaje jaca samo za vrijeme pozitivnih poluperioda ulaznog signala. klasa AB i klasa Graficki prikaz rada pojacala u C klasi A nalazi se na si. iskoristenja je velik. Mrezica je spojena preko otpornika R s na tacku M. ako je moguce zanemariti njihovu neekonomicnost.

tj. mora imati velik otpor. Da se postigne vece pojacanje nekoliko stupnjeva veze se jedan za drugim. sa tacke nainizeg potencijala. Vrijednost katodnom kondenzatora za uobicajene elektronke u NF stupnjevima iznosi nekoliko desetaka mikrofarada. Kako je katodni napon nizak. C-. To je jedna vrsta kapacitivne veze preko kondenzatora Ca i preko izvora pogonske energije. On bitno ne utjece na visinu anodnog napona. 3-16. boliziran kapacitetom C kapacitivna veza s radnim otpor- b. R g Izlazni signal se obicno ne uzi- direktno sa radnog otpornika Ra nego sa onog njegovog kraja koii je blize anodi i sa negativnog pola izvora struje U. b) kapacitivna veza s prigus- SL nicom c) NFP kao radnim otporom. dodaje kondenzator velikog kapaciteta. koji je na si. - • • Veza izmedu stupnjeva moze Katodni otpornik je znatno manji od unutarnjeg otpora elektronske cijevi i radnog otpornika anode. Kod takvog vezanja izlazni signal prethodnog stupnja koristi se kao ulazni signal slijedeceg stupnja. 3-16 simf ma 3-17. obicno oko 1 MQ.Veza izmedu stupnjeva pojadala HI— Ra szLasni ! napon Pojacanje se jednom cijevi je ograniceno. Zato se paralelno katodnom otporniku. koji djeluje kao kratak spoj za izmjenicnu komponentu katodne stru'ie. U poiacalo (si. Ukup no pojacanje jednako je umnosku pojacanja pojedinih stupnjeva: Rfli Cb ! 5/. u kaskadu. za ovo se upotrebljavaju niskonaponski elektrolitski kondenzatori. RC-veza 60 . a u VF stupnjevima nekoliko nanofarada. 3-16) ulazni signal se dovodi preko kondenzatora Da odvodni otpornik mrezice ne bi kratko spajao ulazni signal. Tri primjera veze izmedu stupnjeva: a) transformatorska veza. nikom R at tzv. biti transforma- Kod prolaza promjenljive anodne struje bio bi i pad napona na katodnom otporniku promjenliiv. Automatsko dobivanje prednapona mrezice padom napona na katodnom otporniku (Rk) A =Aj-A 2 -A 3 direktna (galvanska). pa ne bi mogao sluziti za stalan Drednapon mrezice.

otprilike 25% Transformatorska veza izmedu stupnjeva pokazana je na si. veca od njihovog omskog otpora. npr. impedancija je. ljenih. mora posljednji. Anodni napon i prednapon za mrezice su jednaki kao kod pojacala sa jednom cijevi. 3-18. Princip pojacala s paralel- od omskog induk- no spojenim elektronskim cijevima 61 . 3-17b) ili ot. ali su unutrasnji otpor i izlazna impedancija Za upola manji. Izlazno pojadalo izvrsiti nerad. Jakost anodtie struje je dvostruko veca. Impedancije se odnose kao kvadrati brojeva zavoja: £)" Impedancija potrosaca ljena je obicno sastavi Sl.. Da se poveca snaga izlaznog stupnja moze se vise elektronskih cijevi spojiti paralelno. Da se odrede radne tacke mrezicama se moraju osigurati prednaponi UE i i Us 2. Bolje je odmah upotrebiti jacu elektronsku cijev. da se potrosac prilagodi pojacalu. Na slici je nacrtan NF transformator T. Za dinamicke zvucni- ke. npr.torska ili kapacitivna. 3-19. 3-18. tivnog otpora. samo tronske istovrsne eleksa jednakim karak- teristikama. ali to moze biti i neki VF transformator. Tako npr. pokretati membranu zvucnika. Ako pojacalo treba ki r Cg . kako je pokazano na si. U anodni strujni krug prve elektronske cijevi spojena je primarna zavojnica transformatora. Jedan takav primjer je na si. dinamicki zvuc- Za ^ <=*. izlazni stupanj pojacala dati odredenu snagu. U strujnom krugu anode je primarna zavojnica izlaznog transformatora koja ima impedanciju Za potrebnu da se postigne odredena izlazna snaga. paralelno spajanje elektronskih cijevi vrlo rijetko se primjenjuje u praksi. T2 i Potrosaci koji se prikljucuju na izlazno pojacalo obicno nemaju potreban otpor da bi mogli najbolje iskoristiti svu snagu koju cijev moze dati. Zp! : Rg ^ ! ? Rk I ±Ck nik ima otpor samo od nekoliko SI. 3-17a. Zbog opasnosti nastajanja neze»divljih« titraja. Impedancija Zp potrosaca prilagoduje se izlaznoz impedanciji elektronske cijevi izlaznim transformatorom T2 ciju potrosaca Z r U ovom slucaju transformira se impedancija. V T oma. Realizira se preko kondenzatora za vezu Cg Kao radni otpor moze se koristiti niskofrek ventna prigusnica (si. sto je premalo! Potrosac se zato spaja na pojacalo pomocu prilagodnog transformatora. pornik (si. Sekundarna zavojnica ima impedan. 3-17c). Kapacitivno vezivanje stupnjeva najvise se koristi. Paralelno se mogu spajati cijevi. 3-19. dok je sekundarna zavojnica u strujnom krugu mrezice slijedece cijevi. Direktna veEa se u radio-tehnici vrlo rijetko upotrebljava. Tako zvucnik omskog otpora 4 Q ima impedanciju oko 5 Q. pri frekvenciji od 800 Hz.

jacalo se u liter aturi naziva PP ili je vima pokazano J signal (ulaz) fzla: »push-pull« (engl.Povratna veza nici veliku Povratna veza ima u radio-tel> primjenu. to je negativna povratna veza. cijevi izoblicenja. Tako se postize najpovoljniji i odnos izmedu pojacanja cenja. 3-20. Pojacalo s protufazno spojenim elektronskim cije- vezorn smanjuje pojacanje. = Rg l V I i n Rk< I ^ Ck + U I U drugoj se smanjuje i obratno. VF stupnjevima i u os- Glavna poteskoca kod gradnje protufaznih pojacala je u tome da Oscilatoii Sklop u kojem se pomocu aktiv- moraju njena. Prema velicini ulaznog. Ulazni transformator Ti ima srednji od~ vojak na svojoj sekundarnoj strani. kao i izlazni transformator T2 na svojoj primarnoj. Takva povratna veza je pozitivna. 3-20. biti sto simetricnije naci- nog elektronicnog elementa ju i stvara- odrzavaju nepriguseni elektric- 62 . Koliko se smanji pojacanje. Tu se sa dijela sekundarne zavojnice izlaznog transformatora uzima napon i vraca na ulaz pojacala.: »push« »pull« = gurati. Stupanj povratne na si. Ovo upucuje na slozan rad cijevi: dok se u jednoj jakost anodne struje pojacava. pojacanje postaje vece. kod pojacaAB. Zato su faze izmjenicnih napona na mrezicama Takvo poi na anodama suprotne. 3-2L Princip povratne veze budnog« napona na mrezicama moze se razlikovati klasa ABi od klase AB2. moze se mijenjati biranjem odvojka na izlaznom transformatoveze ru. 3-14. tolika da jos ne moze teci struja preko mrezica. 3-21. »push-pull« Hi PP-pojacalo SI. izobli- Na ljuju si. Zato se takvom od ulaznog povratnom Znatno vise se primjenjuje protufazno pojacalo. Kod prve je pobuda nesto slabija. u klasi B i u AB. Protufazno raditi NF pojacalo moze klasi »poSI. u vuci). Ulazni signal se dovodi na prikljucnice x i y. u istoj mjeri smanjuje se i izoblicenje. ali ih primjenu u cilatorima. Bit je povrat- Princip niskofrekventnog s eletttronskim cijevima spojenim u protufazi. Pozitivna povratna veza ima veliku u pojedinoj elektronskoj protufazno zbrajanje u izlaznom transformatoru uspesno uklanja. 3-13 i i si. Zato se negativna povratna veza upotrebIjava kod NF pojacala gdje se zeli dobiti sto kvalitetnija reprodukcija. - povratna veza *-- u klasi A. Jedan nacin izvodenja povratne veze vidi se na si. ne veze u tome da se dio izlaznog signala ponovo vraca na ulaz pojacala. Kod klase AB2 pobuda je jaca pa preko mrezica tece struja J g . pojacala Kod elektronske cijevi izlazni signal ima suprotnu fazu signala. Reprodukcija protufaznim pojacalima je zato osobito cist a i vjerna. pojav- nja u klasi se B u klasi Ako kod povratne veze dio izlaznog signala koji se vraca na ulaz ima jednaku fazu kao i ulazni napon.

3-22c). Oscilacije nastaju u titrajnom krugu. Titrajni krug. dok je katoda (preko izvora ljen #r* rfj.ni titraji (oscilacije) naziva se oscilator. Ci i C2 (si. U praksi se obicno ispravan polaritet odreduje pokusom. anodne struje) ^zavojnice. Prvi oscilator neprigusenih titra ja s elektronskom cijevi konstruifeu 3-23. godine. a koji na mrezicu. Za izmjenicnu komponentu struje katoda je spojena direktno na kapacitivni razdjelnik u titrajnom krugu. sastav b) ( od zavojnice Li i kondenzatora Ci. uklopljen je u anodni strujni krug triode. Povratna veza mora biti pozitivna. Oscilator toga tipa pokazan je ha si. Kod oscilatora Hairtleyevog tipa napon za povratnu vezu uzima se s dijela zavojnice titrajnog kruga (si. Pokraj zavojnice Li nalazi se zavojnica L2 kojom se ostvaruje povratna veza. moze se shvatiti kao automatski sinhronizirani prekidac. kao kod Colpitts-ovog sklopa SI. Oscilator s kristalom Q x sa kapacitivnim djeliteljem VF na~ pona. Bitni dijelovi ovakvog oscilatora titrajni krug. elektronska cijev i povratna veza. Colpitts-ovom sklopu . Napon za povratnu vezu dovodi se izmedu mrezice i katode. umjesto titrajnog LC-kruga u oscilator se moze sta63 i . c) u 3-22. b) u Hartley-evom. tj. U torn sliicaju moraju u titrajnom krugu biti dva kondenzatora. Ovdje se vidi da je mrezica spojena na donji dio titrajnog kruga. Ovo razdvajanje istosmjerne komponente struje od izmjenicne komponente obavlja prigusnica. Zato nije svejedno koji se kraj zavojnice za povratnu vezu spoji na katodu. Cijeli sklop oscilatora moze se ta* koder shvatiti kao pojacalo s vrlo iakom pozitivnom povratnom ve zom. Katoda triode je za istosmjernu komponentu struje spojena preko prigusnice VFP na negativan pol izvora anodne struje. rao je Meissner (Majsner) 1912. spojena na odvojak Napon uzeti i za povratnu vezu moze se sa kapacitivnog djelitelja iz- mjenicnog napona. Tako se dobije Colpitts-ov oscilator. bududi da je njen otpor za istosmjernu struju malen a za izmjenicnu struju velik (zbog dodatnog induktivnog otpora!). Da se dobiju titraji osobito stalne frekvencije. 3-22b). Aktivni element. elektronska cijev. — — SI Osnovni spojevi oscilatora s elektronskim cijevima: a) u Meissnerovom. 3-22a.

.. onda je to oscilator sa si. Napon za povratnu vezu uzima se s napona razdjelnika kapacitivnog VFPi i VFP2 su visokofrekventne prigusnice. ono sto je za povoljnije. onda je to oscilator sa serijskim napa- janjem.. kao sto je to . 64 . utjecaj pogonskih uvjeta na frek- kao sto je to kod oscilatora na 3-23. kao sto su stabilnost stoji Od Oscilaton se razlikuju jos 1 po tome kako su prikljuceni na izvor elektricne struje.. konkretan slucaj naj- ovih osnovnih oscilatora pobroj varijanata. frekvencije. Ako su izvor anodne struje. paralelnim napajanjem..viti piezoelektricni kristal Q. Jedan venciju itd. Ako su spojeni paralelno. U praksi se odabire od mnogih mogucih spojeva oscilatora s kristalom je na si.. 3-22. Svaki od njih ima vise izrazene neke od karakteristika. elektronska cijev i titrajhi krug spojeni u seriji. 3-23. velik kod oscilatora na si. visina amplitude titraja u sirokom podrucju frekvencija.

Bardeen (Bardin) i W.:•"/>-':-::. Posljednji u torn redu. U naj jednostavnijim prijemnicima kristalni detektor ima danas svog na^ljednika u modernoj kristalnoj diodi. U donj em redu su najprije razlicite kristalne diode. desno do njih tranzistori manjih snaga. Promjenom struje koja je tekla izmedu kristali upotreblja- su se od prvih dana radioteh- nike.POLUVODlCKE DIODE KRISTALNI POLUVODICI Poluvodicki vali I TRANZISTORI Prve kristalne diode bile su prije cetrd^setak godina konstruirane za potrebe radarske tehnike. je integri- 5 Radio priru£nik 65 . Razvoj tehnike trazio je kvalitetnije diode./ S:'. Na kristal koji se nalazio na vodljivoj podlozi bila su prislonjena dva metalna siljka...:/ SL 4-L Poluvodicki elementi.Q -.-. . U gornjem redu lijevo su snazni tranzistori. »Kristalni detektor« nacinjen od metalnog siljka koji je prislonjen na kristal galenita ili pirita bio je nekad najjednostavniji demodulator.:.^A :'. s rani sklop mnogo izvoda. "i^'\:S^fS^ Wi$0&&^?*W. jeftin i svakome pristupacan. osobito germanija. Istrazujuci svojstva tadasnjih kristalnih dioda J. Brattain (Breten) zapazili su (1948) neobicno ponasanje nekih kristala.

gdje susjedni atomi imaju po dva zajednicka elektrona. Buduci da su za veze vazm samo elektroni vanjske ljuske. 4-2a. Takva vodljivost ovisna je o temperaturi i ne da se koristiti. Atom germanija skiciran je na si. Zajedno s prvom dvojicom. Savrseno 66 cist i Ove se primjese mogu i namjerno pravilan kristal ger- dodati da se postignu odredena elektricna svojstva kristala. Komana die takvog kristala prikazan je Svojstva kristalnih poluvodica Materijali od kojih su nacinjeni kristalne diode i tranzistori. Kada se u kristalnu resetku germanija ugradi. razlike su samo u jezi u broju elektrona u unutras- njim ljuskama manij a elektriciteta. germanij i silicij.i jednog siljka mijenjala se jakost struje koja je tekla preko drugog. b) pojednostavljen i Za svoj rad dobio je. slobodno se krece Mjesto iz kojega je izbacen moze sada popuniti svaki drugi elektron. rasporedenim u ljuske. Male promjene jakosti struje u jed podloge b) . nalaze se po elektricnoj vodljivosti izmedu izolatora Oni su poluvodicl Svoji vodica. Kristal u kojemu ima supljina i slobodnih elektrona je elektricni vodie. model se moze pojednostaviti tako da se promatraju samo ovi elektroni. 44). Takva supljina privlaci slobodne elektrone i ponasa se kao pozitivan nosilac elektriciteta. dok je sav preostali dio atoma stabilan i ima naboj » + 4« (si. Modeli atoma germanija: a) model sa jezgrom. nema slobodnih nosilaca On je izolator. unutralnjim vanjskim elektronima. Poluvodicki elementi pokazali su niz prednosti pred elektronskim cijevima i do danas ih istisnuli iz vecine primjena (si. Upraznjeno mjesto se takoder moze premjestati po kristalu. Atomi germanija u kristalu medusobno su spojeni tzv.e \ i + it nom like strujnom krugu izazivaju vepromjene jakosti struje u drugome. U vanjskoj ljusci atoma germanija nalaze se cetiri elektrona i samo oni sudje luju u kemijskim vezama. a termicki nemir ih ponovo stvara. Germanij je element cetvrte skupine periodskog sistema elemenata. s rednim brojem 32. npr. kovalentnom vezom. i usavrsio tehnologiju tranzi- SL 4-2. Shockley (Sokli) je dao (1948) teorijsko tumacenje tranzistorskog efekta stora. Supljine i elektroni se medusobno rekombiniraju. Ovo su oni nazvali »TRANSt'er resISTOR« (»prenasajuci otpornik« i od toga dolazi naziv novog elektronickog elementa tranzistor i naziv pojave tranzistorski efekat). model Prikazani su samo takav bi se nacin i elektroni u vanjskoj ljusci Preostali dio atoma ima ukupan naboj »+4«. Tranzistor pokazuje svojstva aktivnog elektronickog elementa. 4-2b). Vec kod sobne temperature poneki elektron je uslijed termickog nemira izbacen iz svog mjesta i po ^ kristalu. Cist kristal germanija je vrlo tesko naciniti Medu atome germanija u kristalnu resetku ugrade se vrlo lako i atomi drugih elemenata. Razvoj je takav da se skoro svaki dan pojavljuju novi. kvalitetniji poluvodicki elementi i prosiruje njihova upotreba. stva poluvodica najprije su bila proucena na kristalu germanija. pa slika b) vrijedi i gri za njega. si. Nobelovu nagradu (1956). W. neki atom pete . 4-3a. Na mogao prikazati atom silicija.

arsen. za silicij 500 i — — — — supljina. 4-3c. dakle. nastaju pozitivne »supljine«. pili n-tip. b) s primjekoji donosi po jedan slobodni elektron. Kao donatori mogu biti fosfor. pa kristal moze biti jako ili slabo dotiran. toplinom. naziva p^tip kristala. Slicno se dogada i u kristalima silicija skupine. 67 . Ti elementi se nazivaju akceptori. svjetloscu itd. silaca. Osnovna »sirovina« za proizvodnju poluvodickih elemenata su kristali germanija. iona primjesa. takoji je Kristal se od: dotiran sastoji neutralnih atoma osnovnog elementa. nastalih cmVVs). dok se kristal u kojemu ima vi- sak akceptora. Element! koji donose visak elektrona KRISTALNE DIODE Spoj p-tipa i n-tipa kristala kristal Osnovni poluvodicki mo- ze se dotirati s jedne strane akceptorima a s druge strane donatorima. antimon. silicija i galij-arsenida. za silicij 1300 cm2 /Vs) od pokretljivosti supljina (za germanij 1800. o stupnju »dotiranja«. a sa akceptorom na si. Vodljivost kristala ovisi o mnozini dodatnih ato ma. Kristal u kojemu ima visak donatora. Vec neznatan dodatak stranih atoma daje kristalu dobru elektricnu vodljivost. naziva se n-tip kristala. cj s primjesama »akceptora« uslijed kojih sama »donatora« uvijek nesto slobodnih nodrugim utjecajima npr. trece skupinc nastaju supljine. bor. Kristal nazivaju se donatori Ugradnjom elemenata germanija s »ugradenim« donatorom prikazan je na sL 4-3b. Pokretljivost elektrona je veca (za germanij 3800. Elektricna struja tece kroz kristal poluvodica na dva nacina: kao struja elektrona i kao struja supljina. bizmut. — SI 4-3. slobodnih elektrona. kao akceptori lij. galij. gdje prevladava vodljivost pomocu negativnih nosilaca elektriciteta. aluminij. indij. Taj elektron je Slobodan i doprinosi vodljivosti kristala.ili donori. pa prevladava vodljivost pomocu pozitivnih nosilaca. Djelic kristala germanija: a) potpuno cist germanij. on donese visak od jednog elektrona.

sLobodni elektroni o supljine a) p-tip .

Esaki (1957) diodu s karakteristikom TD (si. kako znamo. vanje. »tunelskog efekta«. ovisno o visini zapornog svojevrstan kon4-7a i b). kao kroz neki tunel. Otpor u zapornom smjeru redovito je znatno veci od otpora u propusnom smjeru. Zato se zovu »tunelske« diode. Diode kod kojih je ta po Java osobito izrazena nazivaju se Zenerove diode. Zener protu niacio. Zenerove diode se upotrebljavaju kao stabilizatori napona. padajuci dio karakteristike nasao je svoju primjenu. u izvjesnim okolnostima. Karakteristika Zenerove diode je na si. i u drugom tzv. ali ima nesto i donatora. elektroni mogu izvanrednom brzinom provuci kroz uzak zaporni sloj. Karakteristika jedne takve varikap69 . plocastog kondenztora ovisi o povrsini ploca i o udaljenosti izmedu njih. Unutar toga podrucja dioda ima negativan otpor i moze se upotrebiti kao aktivni elektronicki element u oscilatorima i pojacalima. Kapacitet napona. On se sastoji u tome da se. iako znatno slabije. Ove diode ne pokazuju zaporno djelo- denzator (si. Zenerove diode izraduju se od silicija i redovito primjenjuju samo u zapornom Prema tome je svaka smjeru. Oni su odvojeni zapornim sloj em koji je izolator.: VARIable CAPacitor« = promjenljivi kondenzator). Kako se u Zenerovom podrucju napon na diodi jedva malo mijenja kod promjene jakost i struje. ZD za Zenerovu i TD za Esaki. pa se napon pri kojem stru ia naglo poraste naziva Zenerov napon. 4-6 oznacena sa ZD. Kvalitet diode kao elektricnog ventila ovisi o omjeru otpora otpora u zapornom smjeru. C. Ta pojava je posljedica tzv. Kod nekih kristalnih dioda pri stru- odredenom zapornom naponu ja naglo pocne rasti. Analogno ovome u n-tipu kristala ima uz donatore i malo akceptora. kristalna dioda Jakim dotiranjem kristalnog p-n- spoja dobio je Japanac L. one vode i u jednom i u drugom smjeru.j evil »tunelsku« diodu 4-6. ne tori U svakom propusnom ili zapornom smjeru dioda jakost Kod germanijevih struje u zapornom smjeru polaga no raste s porastom zapornog napona. krivulja pada: jakost struje se smanjuje dok se napon povecava. u propusnom smjeru. onaj vec spomenuti. i u propusnom Karakteristike kristalnih dikrividje koje pokazuju kako ovisi jakost struje o naponu: GD za germanijevu. 4-6). Prema tome kristalna dioda je neke vrste promjenljivi kondenzator kojemu se kapacitet moze mijenjati promjenom napona! Dioda kod koje je ova pojava osobito izrazena naziva se »varikap«- dioda (engl. cine dva tipa vodljivih kristala. Slicne pojave je jos godine 1934. Ipak. SL oda. tj. Povrsina kristala je stalna ali se debljina zapornog sloj a d mijenja.karakteristika obicne germanijeve kristalne diode oznacena je sa GD. Varikap-dioda Kristalnu diodu. Uz odreden napon. kristalu p-tipa akcepsu u suvisku. Radi toga kristalne diode vode elektricnu struju.

») P-Si ..

4-8e. Punovalno ispravljanje moze se postici i tako da se upotrebe cetiri diode. kao i vakuumska dioda. Utrostrucivanje frekvencije pomocu varikap-diode 71 . Shema malog predajnika s <f) (3f> I SL 4-1 1 L x- I tunelskom diodom je na si. Varikap-dioda se. Stabiliziran napon uzima se sa Zener-ove diode. 4-lOb. I Zener-ova dioda moze i gom.a) b) c) d) D ° X -o 2 -Up £ UsUIb. R3 p V TD -W-rI JUL 4-9a i b. a) Jednostavan oscilator s tunelskom diodom i titrajnim krupulsa. d) stabilizator napona sa Zenerovom diodom takoder je neka vrsta sklopa za ogranicenje amplitude ?. Frekvencija je odredena titrajnim LCs. Sklopovi za serijsko i paralelno ogranicenje su na si. Osnovni spoj za stabilizaciju napona je na si. moze se upotrebiti kao pojacalo. I'll b) 2 «: 1 I se upotrebiti za ogranicenje. u ovom Graetz-ovom spoju diode D$ i D* zamjene konden zatorima (si. b) varasklop sa obicnom diodont. Pomocu promjenljivog otpornika R* dioda TD dovodi se u podrucje negativnog otpora. na izlazu se dobije udvostrucen napon. koji treba za svaki konkretni slucaj izracunati. ljac Kristalna dioda moze posluziti za ogranicenje napona. treba upotrebiti dvostruki ispravljac: dvije diode i dvostruku sekundarnu krugom zavojnicu transformatora. lelni *f kl °P° v \ za ogranicenje amplitude diodama: a) serijski. 4-1 Oa. kako je pokazano u primjeru b). Radni uvjeti diode odredeni su otporniciR3 i Ri dok je frekvencija im} pulsa ovisna o vremenskoj konstan R4C4. osim za pro pu- mjenu kapaciteta elektricnim b) + 9 nacheru. 4-8c. 4-9c. ali se najcesce upotrebljava kao stabilizator napona. U seriju s izvorom i Zene- SL 4-10. *-9 iskoristenje elektricne energije. »Kaskadni« ili Villard-ov ispravza udvostrucenje napona pokazan je na si. generator cetvrtastih imTD = tunelska dioda rovom diodom spojen je zastitni otpornik. prema si. po- Vrlo jednostavan generator pravokutnih impulsa s tunelskom dio- dom pokazan kazan na si. spojene u poznati Graetz-ov ispravljac. L3 C3 J Tunelska dioda. c) s dvije Zenerove diode. 4-9d. To je ispravljacki sklop po Delonu i Greb se Ako ma ti je na si. 4-8d). ali se najcesce upotrebljava kao oscilator. radi pojave ne gativnog otpora u propusnom smjeru.

naneseni slojevi drugog tipa kristala. »varaktor«. SL stora. Tit raj ni krug L1C1 propusta samo osnovnu frekvenciju /.) tern. U i nazivaju praksi se jednostavno tranzistorima. Field Ovakovim pojednostavljemm promatranjem mogu se na vrlo jednostavan nacin rastumaciti neke osnovne pojave kod tranzistora. Shematski prikaz stojnog tranzistora i njegovih strujnih kmgova. Jc = struja Tranzistor je tipa P-N-P Simboli za crtanje tranziredu vrijede za pojedinacne tranzistore tipa P-N-P i tipa N-P-N. Pojednostavljeno se moze promatrati kao da je tranzistor sastav- kom ljen od dvije diode: »diode« emiter-baza i »diode« baza-kolektor. koje imaju jednu zajednicku elektrodu. iako je mehanizam toka struje i pojava oko toga znatno slozeniji. J b = struja baze. emiter (e baza (b) koiektor (c) ®: e-emiter. Nazivaju ih takoder tranzistorima s efektom polja ili skraceno FET (prema engl. Cesto ih oznacuju slovima (Unijunction Transistor). Zato se govori o tranzistorima tipa P-N-P ili tipa N-P-N. samo jedan PN-spoj. Kod prvih tranzistora srednji sloj je bio osnovni kristal. Na osnovni kristal su sa svake strane nekim tehnoloskim postup Bipolarni tranzistori (»obicni«) su tako nazvani jer u vodenju elektricne struje sudjeluju i pozitivni negativni nosioci elektriciteta. pa se zato nazwa baza tranzistora i oznacuje slovom b. vrlo cesto upotrebljava za Jednospojni umnazanje frekvencije. Obican. koiektor H:l 5/. 4-12. bipolarni tranzistor je elektronicki element poluvodicki. bez blize oznake. Effect Transistor). U donjem redu su simboli za tranzistore koji pripadaju nekom integriranom sklopu 4-13. koja je nelinearni element. Moguce su dve kombinacije poretka vodljivih slojeva: p-n-p ili n-p-n. c=[iiil<) --®: = b-baza. Bipolarni tranzistori UJT TRANZISTORI Tranzistorima danas nazivamo nekoliko vrsta poluvodickih elemenata. pojavljuje se cijeli spektar visih harmonickih frekvencija. Unipolarni tranzistori imaju ime prema tome sto njihova vodljivost potjece samo od jedne vrste nosilaca elektriciteta. h = struja kolektora. emitera. 4-11. Paralelno diodi je spojen titrajni krug L2C2 koji kratko spaja struje druge harmonicke frekvencije. U gornjem 12 . da je dioda emiter-baza spojena u Tranzistor se redovito spaja tako p-tip n- tip . spojena je paralelno sa ulazom i sa izlazom. sastavljen od tri sloja kristala. tzv. Specijalna varikap-dioda. Utrostrucenje frekvencije s varikap-diodom postize se prema si. Ti slojevi nazivaju se errater (e) i kolektor (c). Titrajni krug LsCs propusta samo trecu harmonicku frekvenciju. Tranzistor tipa P-N-P shematski je prikazan na sL 4-12. Na diodi. imaju tranzistori ali dvije baze.

tranzistora oscilatorima. dok se danas izraduju samo »slojni« tranzistori i to razlicitim tehnoloskim (»alfa«): A7C A/e uz stalan napon izmedu kolektora i baze. tesko seproimaju malo izvode ujednaceni. i difuzija. kolektor anodi. 73 . Odnos promjene jakosti struje kolektora A/ c i proIjava mjene jakosti struje baze AJ b definira se kao faktor strujnog pojacanja tranzistora (u sklopovima sa zajednickim emiterom) i biljezi se grckim slovom 6 (»beta«): Nekadasnji tackasti tranzistor shematski prikazan na si. Prvi tranzistori su bili »tackasti«. izvlacenje Sto je a blize jedinici. s dok su fizikalni elektronske cijevi i razumije se. Snop elektrona izmedu katode i anode regulira se naponom na mrezici. dok se emiter kod tranzistora strujanje slobodnih nosilaca elektriciteta izmedu emitera i kolektora u kristalu regulira strujom baze. a u drugoj da ne tece. matskim prekidacima itd. formalna. sto je a blize jedinici. 4-14a. struja u krugu emitera otvara kolektorsku diodu. Granicna im je frekvencija bila dosta visoka. pa su se prije i nekih 35 godina. Faktori pojacanja a i p povezani su relacijom: od ne smiju se opteretiti vecim snagama. triodu i tranzistor. jos upotreblj avail u nekim VF primjenama. Vrhovi sve^ zica su na kristalu razmaknuti ga nekoliko desetaka mikrona. Faktor p je redovito mnogo veci 1 i. a dioda baza-kolektor u nepropusnom smjeru. drugaciji. Po tome bi se ocekivalo da u prvoj diodi tece struja. Analogija tranzistora je. iznosi nekoliko desetaka^ do nekoliko stotina. auto- struje struje emitera \J e definira se kao faktor strujnog pojacanja tranzistora (u sklopovima sa zajednickom bazom) i obicno se i principi sasvim tranzistora se strujom baze ne samo regulira nego i omogucuje tok elektricne struje izmedu emitera i kolektora. Tranzistor se najcesce upotrebu sklopovima kod kojih je emiter zajednicki. prislone se dvije tanke zice od izabranos materijala. Postupci za dobivanje slojnih tranzistora su legiranje. ako su oba izvora struje istovremeno spoJena. obicno od n-tipa germanija koji je ucvrscen na metalni nosac i koji ce biti baza tranzistora. mogu se postaviti analogije: odgovara katodi. Na timnrjestima ude nesto materijala zice u podrucja kristal i stvore se mala je uz stalan napon izmedu kolektora i emitera. Medutim. Na osnovni kristal. samo obzirom na primjenu. 1. to je B veci. a baza mrezici. vrlo su osjetljivi p-germanija.propusnom. Tackasti tranziston pojacanje. On omogucuje primjenu u pojacalima. iako je ona i smjeru! spojena u nepropusnom Male promjene struje u krugu baze uzrokuju znatno vece promjene struje u krugu kolektora. vec prema konkretnom tranzistoru. Tako bi i bilo kada bi se svaki od izvora posebno spojio. Pustanjem impulsa jake struje zice se pritale na kristal. Kod oznacuje grckim slovom a a= Tehnologija tranzistora Tranzistori se izraduju na neko liko razlicitih nacina. Ova se pojava naziva Uporedujuci dva aktivna elektronicka elementa. Faktor a redovito je manji od Pojacanje tranzistora je to vece postupcima. Odnos promjena jakosti kolektora A7 tf tranzistorski efekt.

Ako je to. Iz njih se izrezuju n-p-n kristali za i N-P-N tranzistore. npr. Naziv je dobio od spanjolske rijeci »mesa« = stol. debljine oko 1 mikrometar (mikron). Ostatak kristala oko baze i emitera se ukloni i tako se dobije karakteristican ravan oblik. in dij se rastali i prodire u germanij. Epitaksijalnim postupkom se na osnovni kristal nanese vrlo tanak sloj iste kristalne strukture. 4-15. kao i kod »mesa« postupka. Postupak se moze vrsiti istovremeno na vecoj plocici kristala i tako se odjednom dobije velik broj tran zistora. a za tim akceptorom koji najprije neutralizira djelovanje donatora i onda stvara p-tip kristala. Osnovni kristal sluzi kao kolektor. Mesa-tranzistor je shematski pri- metaLni nosac kazan na si. Tako se do* bije kolektor (si. dok kristalna plocica sluzi kao baza. odreduju elektricna Postupak se moze vrlo 5/. »mesa«. 4-14b je shematski prikaz starijeg slojnog tranzistora koji je dobiven postupkom legiranja. Dotiranje se vrsi dok je kristal jos rastaljen. Tako nastaje n-tip kristala. baza i emiter. 4-16). »epitakkristal sijalni« i »planarni« tranzistori. Tako se na tim mjestima dobije ostatak indija spoje se dovodne zice za emiter kolektor. na njega se napari antimon ili arsen. Na si. tehnoloskog postupka difu plocica osnovnog kristala izlaze se u inertnoj atmosferi parama donatora ili akceptora.Slozenijim tehnoloskim postup- cima danas se proizvode tranzistori pod nazivima: »mesa«. dobro kontrolirati i zato je pogodan za Indus trijsku proizvodnju tranzistora. Geometrijski lik naparenih elektroda ima velik utjecaj na raspored elektricnih polja kod tranzistora. Izvod baze b i emitera e su blizu jedan drugome. Na jednom dijelu baze se zatim napari aluminij i tako dobije sloj p-tipa za emiter. Sve se zagrije. Debljina slojeva regulira se brzinom izvlacenja kri stala a vodljivost slojeva kolicinom primjesa koji se dodaju talini. SL Prvi oblici tranzistora: a) sa siljcima (»tackasti«). Postupkom difuzije pak. ali drugacije dotiran. b) legirani (»slojni« ili »spojni«) tranzistor 4-14. Da se postignu odredena svojstva upotrebljava- ju se najrazlicitiji oblici baze i emi- naizmjence dobivaju n p slojevi. Ovako dobiveni tranzi p-tip i germanij a. Izrada je vrlo tranzistora i skup izvlacenjem neprxkladan postu »Epitaksija« je u kristalografiji naziv za orijentirano srascivanje kristala. Natalozeni zije. Na stor je tipa P-N-P. Na osnovnoj plocici kristala n-tipa germanija stavljeno je sa svake strane po zrnce indija. p-germanij. Kristal se polagano izvlaci iz taline i tako se nanose se. Shematski prikaz mesa-tranzistora 74 . To je baza tranzistora. najprije donatorom da nastane n-tip kristala. ^'R« Kod r^^ slojevi difuzijom prodiru i u kristal tamo mu svojstva. 4-15.

te ostali polu vodicki elementi.Tranzistori sa efektom polja (FET) iii::r kolektor FET-ova ima vise -^w^w^w^^ ma vrsta. prstenovi. 4-18). Po tome je FET znatno slicniji elektronskoj cijevi (triodi) nego »obicnim« tranzistorima (si. naponom 4-16. ali svije zajednicko postojanje odre- denog kanala u poluvodicu kojim tece elektricna struja. Planarnim postupkom dobiju se tranzistori najboljih svojstava. (FET) pruge. de- Na beo oko 1 mikrometar (mikron). Slicnim postupcima se i proizvode kristalne diode. si. Upravljacka elektroSt. Kroz nju ne tece struja. koji se nacine difuzijom. pritaljena na prepay ir ami silicijevu plocicu (»JFET«) Presjek strukture modernog pla- narnog tranzistora vidi se na 4-17. tera: i kod Tranzistor sa efektom polja kojega su »vrata« g. Epitaksijalni stor mesa-tranzi- da svojim elektricnim poljem smanjuje sirinu kanala i tako djeluje na jakost struje. 4-18. metaLm nosac St. »cesljevi« drugo. Na njih se spoje odvodne zice pomoeu aluminijskih elektroda. Preko svega se opet nanese silicijev oksid (kvarc)! kao izolator i zastitni sloj. 4-17. . Zatim se izjetkaju mjesta za bazu i emiter. dakle koji se dovodi na poser> nu upravljacku elektrodu. elektroda osnovni se kristal silicija prvo nanese oksidni sloj (SiOs). Na struju u torn kanalu moze se kod FET-a dje lovati elektricnim poljem. Kroz sam kanal mogu teci elektroni (n-kanal) ili sup ljine (p-kanal). (gejt-elektroda). Strukturna shema silicijevog planarnog tranzistora 57.

postoje upravi takvi FET-ovi kod kojih je ljacka elektroda izolirana (»IGFET« jedan ili »MOSFET«). kristalna plocica. prisutnih u »kanalu« s povecanjem prednapona. g si izolator SI. 449. od kojih je prikazan na si. drejn). prikazan je takav FET. dok »vrata« odgovaraju mrezici. Vidi tekst a) bez MOS-FET 76 . I (engl. jih se dogada suprotno! Na 4-21. Ima i takvih FET-ova. depletion mode IGFET). gejt) utjece na stvaranje p-kanala. b) negativni elektricni naboj na elektrodi »g« (»vrata«. hancement): sa formiranjem vodljivog kanala »obogacivanjem« (en»prednapona« nema vodljivog kanala izmedu elektroda »s« (»izvor«. Upravljacka »drain« . To znaci da je kod FET-a koji ima n-kanal prednapon na gejt-elektrodi takoder negativan. b) FET sa p-kana \om.odvod). preko 10 oma. kao i elektronska cijev. postaje sve manja.: »source« = izvor) biljezi se slovom s. Izlazna elektroda (d) je »odvod« ili drejn-elektroda (engL. uz kanal n-tipa slicne odgovarajucirn karakteristikama triode. d) IGFET sa n-kanalom. gejt) nacinjena od p-tipa kristala. Svim oyim tranzistorima zajednicka je pojava da kolicina nosilaca elektricnog naboja. svom obliku SI troda 4-18 je upravljacka elek(vrata. Ulazni otpor FET-a s izoliranim u »vratima« je vrlo velik. »odvod« odgovara anodi. izoliranim »vratima« gi i g2. »JFET«). elektroda (g) naziva se »vrata« ili gejt-elektroda vrata). Za razliku od ove vrste FET-a upravljacka elektroda poluvodica kristalom (»Junction FET«. e) MOSFET s dvojnim. c) FET sa izoliranim »vratima« (IGFET ili MOSFET) i p-kanalom. tj.Ulazna elektroda »kanala« nazlva se a) b) »izvor« ili surs-elektroda i (engl. Simboli za FET-ove: a) FE1 sa n-kanalom. Obje zone Na si. 4-21. Na si. pa struja ne moze teci od njih u »kanal«. pa se moze pobudivati bez utroska elektricne energije.: »gate« - karakteristike FET-a su po 4-20. kao i »supstrat« (sp). kod koshemi. si. »Izvor« je telektroda koja odgovara katodi. 4-20 su prikazani crtacki simboli za FET-ove. stirs) i »d« (»odvod«. p-tipa prikljucene su na zaporm napon. shematski FET-ovi se izraduju tehnoloskim postupcima koji su uglavnom sli6 ni onima za proizvodnju planarnih kod kojih srasla s je tranzistora. Kazemo da kanal >>osiromasuje« (engl. c) crtacki sim~ bol za ovu vrstu FET-a.

onda je strelica u crtackom sim- bolu okrenuta na drugu stranu. kao slovo V. pa ga zato nazivaju i dioda sa dvije baze. »verFET« i »VMOS-FET« nastav- Ijeno je razvijanje ove vrlo pozeljne vrste tranzistora. enhancement mode IGFET). binu kroz nekoliko slojeva. 4-23. vodljivi kanal nije bio nacinjen. Otuda ime ovih FET-ova. I kapacitet »kondenzatora« »vrata-kanal« je malen. Ova elek- Jednospojni tranzistor (UJT) Jednospojni tranzistor ill UJT (prema engl. pa je kolicina elektriciteta koja se donese samo dodirom prsta dovoljna da napon na torn »kondenzatoru« prede vri* Pri biti jednost probojnog napona i time Pod imenom »snazni FET«. kada gejt-elektroda g do bije negativan prednapon. U ovom FET-u takav kanal ce se pojaviti tek onda. On ce odbojnim silama svog elektricnog polja potisnuti elektrone u dubinu n-sloja. »verti- kao na si. Zato se FET redovito isporucuje s kratko spojenim elektrodama. a u njega je umetnut p-sloj nazvan emiter e. Njegov je shematski prikaz na si. Surs-elektroda (»izvor«) s je na onoj strani gdje se nalazi i upravljacka elektroda g. unijunction-transistor) je poluvodicki element koji se sastoji od jednog n-sloja na kojemu 12OLAT0R fsro 2 ) (elcklroda) SL 4-22.Kako se vidi na si. tj. Tanak sloj poluvodica je tako »obogacen« pozitivnim nosiocima. Shematski prikaz presjeka kroz poluvodicke slojeve najnovijih tranzistora tipa VMOS-FET. formiran je p-kanal (engl. FET se lemi s uzemljenim lemilom pincetom! i pridrzava uzemljenom Danas ima i takvih MOSFETA kod kojih su »vrata« zasticena ugradenim Zenerovim diodama (npr. 4-22 pokazuje kako su u takvom VMOS-tranzistoru rasporedeni pojedini slojevi i njegove elektrode. »3N200« i slicni). Pazljivom citatelju nije izbjeglo da kroz VMOS- -FET elektricna struja tece kalno«. troda je u cvrstoj vezi sa limenim kucistem. Vertikalna deblja linija nije nacrtana citava. Ima ih za niske kao i za vrlo visoke frekvencije. ubaceni nosioci naboja jako smanjuju otpor izmedu bi i emitera. tako da je bi pozitivna. Takav se element moze predociti 77 . Zatvaranjem strujnog krugapreko baze. 4-21c. tamo gdje je kod drugih FET-ova supstrat. Drejn-elektroda (»odvod«) je na suprotnoj strani. prva baza bi \ druga baza bt. tikalni rukovanju s FET-om treba vrlo pazljiv. Ako se dioda e-bi polarizira izvana u propusnom smjeru. vec s prekidima. dakako i takvih FET -ova kod kojih na slican nacin (»obogacivanjem«) nastaje n-kanal. Ima. U takvom se elementu ne ocituje opisani tranzistorski efekt. Taj se spoj otklanja tek onda kada je FET ugraden u uredaj. Crtaju se u shemama prema si. SI. Vidi tekst su dva prikljucka. 4-21a. tece kroz UJT neka slaba struja mirovanja. ali kroz sve slojeve! VMOS-FET podnosi razmjerno veca opterecenja. pa je odvodenje topline znatno poboljsano. Ona je nacinjena tako da seze u du- je FET unisten. 4-21b. Probojni napon izmedu »kanala« i »vrata« je nizak kod danasnjih FET-ova oko 18 V. Prikljucak supstrata sp je najcesce spojen sa »surs-elektrodom« s.

Silicon Controlled Rectifier). SI »Jednospojni« tranzistor ili Unijunction. 78 -Jb SI. Ipak cemo ih naci u nekoliko primjena i u ovoj knjizi. u kojoj se otpor Ri mijenja napo nom izmedu emitera i baze bi. 4-24. »junidzanksn«): a) dvije bate UJT-a t njegov emiter (e) nacinjen dvfuzijom u poluvodicki kristal. porastom struje kroz naglo poraste struja anode Na nju se onda vise ne moze utjepreko upravljacke elektrode. Tiristor se upotrebljava kao sklopka za vrlo jake struje. »gejt« i anoda. Oznake »MAKS« i »MIN« pri* padaju granicnim karakteristikama za tranzistore koji su jednako oznaceni. promjena skokovita. UJT (engl nadomjesnom shemom na si. Karakteristike tranzistora najcesce prikazuju ovisnost jakosti struje kolektora Jc o naponu U c ko lektora za razlicite jakosti struje Tiristor Tiristor ili SCR (engl. Karakteristike pojedinih primjeraka tranzistora. Karakteristika tranzistora koja pokazuje ovisnost jakosti struza je kolektora J c o struji baze stalan napon kolektora E/ c Tranzistor je u sklopu »zajednickog emi- h . odstupaju i do 50%. I tiristor i trijak se rijetko upotrebljavaju u radio-tehnickim sklopovima. NPN Malim »gejt«.Svi parametri tranzistora ovisni su o naponu i jakosti struje kolektora. je poluvodicki element koji se sastoji od cetiri sloja poluvodickog kristala. pa su prema tome UJT promjenl j ive struji velicine. b) sim« bol za crtanje i c) priblima nadomjesna shema UJT-a 4-23. tit. Iz tiristora izlaze tri izvoda. ([JtA) 4-24. Ta je Ovisnost struje kolektora J e o baze J b za neki tranzistor i odreden napon kolektora (u fea sklopu zajednickog emitera) pokazuje si. tera« . koji se zovu katoda. Moze se predociti kao antiparalelni spoj dvaju tiristora. 4-23c. oznacenih kao istovrsni. U radio-tehnickim sklopovima se rijetko upotrebljava. cati 100 200 Trijak je slican element. u poretku PNPN. pa se moze predociti kao dva tranzistora PNP tipa i tipa s dva zajednicka sloja. namjenjen upravljanju izmjenicnim stru jama. Slijedeci vazni podaci su faktori strujnog pa jacanja a i B.Karakteristike tranzistora Osnovni podatak koji karakterizira bipolarni tranzistor je tip tranzistora. pa se jed- upotrebljava nospojni tranzistor kao prekidacki element. P-N-P ili N-P-N.

dok vec iznad nekoliko desetinki volta ostaje skoro konstantna. To je slicno kao kod triode: anodnom strujom se upravlja i 4-25.). pokazuju Karakteristike FET-a. 60 -• trode (»izvora«) i drejn-elektrode (»odvoda«). Zaiednicka elektroda Tranzistor ima tri elektrode pa -2 -Ug{V] Ud(V]- SL 4-26. Lijeva krivulja je J d /Ue karakteristika. Krivulje pokazuju ovisnost kolektorske struje (Jc) o struji haze (Jb ) i o naponu izmedu kolektora i emitera (U c) 5/. de katomrezice. Jakost struje kolektora ovisi jos samo o struji baze. kad je napon U g pozitivan. 4-27a). i I kod FET-a se moze definirati pojam »strmine« kao odnos promjena struje »odvoda« {AJd ) i promjene napona na »vratima« (AW: AUg I po drugim odgovarajucim pa rametrima FET je poluvodicka ana- log! j a elektronske cijevi.Karakteristike FET-a U FET-ovima se. Ta se ovisnost nag- lo mijenja za niske napone kolek tora. kolektorskom stru79 . Emiterski sklop odgovara normalnoj upotrebi triode kod koje je katoda zajednicka (cesto jos i uzemljena) elektroda. . trode (Jd) ovisi o prednaponu na gejtu (UJ i o naponu izmedu drejni surs-elektrode (Ud ) Kod tranzistora koji rade u emiterskom sklopu. (»vrata«). Faktor strujnog pojacanja ocitava se iz dijagrama vrlo jednostavno. Zato se karakteristike definirati FET-a mogu nacin. dok je na desnoj strani slike skup karakteristicnih krivulja koje pokazuju ovisnost struje J d o naponu U d kao i o Oblik tih krivulja ostaje isti onda. Uz povecanje pokazuju kako struja »odvoda« (Jd) zavisi o prednaponu na »vratima« (U. na slican Na si. elektricnom strujom koja tece izmedu surs-elek nama »prednapona«. jakost struje Jc se ne mijenja. Oni se najvise upotrebljavaju. kao i o naponu izmedu »izvora« i »odvoda« (U d ). obicno upravlja promje tj. 4-26 je izgled krivulja koje baze Jb . kolektorskog napona. si. |3 Ue . napona i vlada izmedu surs-elektrode 40 20 Q koji gejta Jbfj/Aj promjenama napona izmedu Karakteristike bipolarnog tranzistora. 4-25. Sklopovi u kojima se tranzistor upotrebljava tako da je emiter zajednicka elektroda nazivaju se »emiterski sklopovi« (si. triode. Za prakticnu upotrebu obicno se navodi samo faktor strujnog poja^ canja p. Povuce se paralelna linija s osi ordinata za neki konkretan napon kolektora i ocita se kolika promjena struje kolektora odgovara nekoj promjeni struje baze. One kako struja drejn-elek- jedna od njih uvijek mora biti zajednicka ulaznom i izlaznom strujnom krugu.

uz uvjet da se ulaz dobro prilagodi izvoru signala. Ostala objasnjenja it tekstu sklopu ulazni otpor (impedancija) malen. sa zajednickim odvodom (drejn) je anoda triode zajednicka elektroda. Sklopovi u kojima je tranzistor upotrebljen sa zajednickom bazom odgovaraju sklopovima sa zajednickom mrezicom kod triode.Uc + nickim kolektorom nekada kaze da je to »emitersko slijedilo« (»Emiter Follower«). Osnovni sklopovi za FET: a) sa zajednickim izvorom (surs). Oni odgovaraju sklopovima kod kojih St. Pojacanje snage veoma je veliko. U sklopu. ra: a) sa nji ulazni od ovih sklopova imaju vehk otpor. »vrata«. 4-28. Zato se za sklop sa zajed- Ub - . 4-28b je zajednicka elektroda g. a izlaz potrosacu. c) sa zajednickim kolektorom. Na si. Prvi i posljed- SL Osnovni sklopovi tranzistozajednickim emiterom. b) sa zajednickom bazom. Pojacanje snage moze doseci oko 20 dB. S = izvor »sig^ 4-27. Zbog relativno male razlike ulazne i izlazne impedancije olaksano je prilagodenje izmedu veceg broja stupnjeva u pojacalima. b) C2 Uo- ii Rs © Kod »kolektorskih sklopova« zajednicka elektroda je kolektor. Ulazna impedancija je velika (50 kQ do preko 500 kQ).jom upravlja se preko baze. b) sa zajednickim vratima (gejt). dok »izvorsko slijesi. slicno kao kod (»Cathode Follower«) sa slijedila triodom. Osnovni sklopovi za upotrebu FET-a u pojacalima prikazani su na 4-28a. si. na si. Izlazna impedancija je vrlo malena (500 Q katodnog i manje). 4-27b zajednicka je baza. I ovdje je naponsko pojacanje malo manje od jedinice. 4-28c prikazuje dilo« (Source Follover) sa zajednickim »odvodom« (d). 4-28. dok je preostalom nala«. do nekih 40 dB. nicki je »izvor« (s). zajedsi. Kod ovih »sklopova baze« ulazna impedancija je malena (oko 100 Q) dok je izlazna imipedancija velika (vi§a od 100 kQ). 80 .

Rb (si. dok ie u pojacalima VF dovoljno gj nEJjj jnanje. Na ovaj se nacin postize stabilizacija radne tacke negativnom naponskom povratnom vezom. Radna tacka u ovom spoju je kod promjene temperature nestabilna. Kristalna dioda mora biti nacinjena od iste vrste kristala kao i tranzistor. Stupanj stabilizacije izrazava se tzv. on se zagrijava. NTC-otpornik upotrebljava se kao dio razdjelnika napona nom kombinacijom vrijednosti NTC-otpornika R i otpornika Rs moze se postici skoro potpuna stabilizacija. Kako kroz tranzistor stalno prolazi struja. da temperaturna ovislizacija postize se nost promjena elektricne vodljivosti na izmjenicni napon signala pa se smanjuje pojacanje. NTC-otpornici. koji se takoder zagrijavaju. tranzistorske struje ne smiju biti jade nego je to potrebno. Ova djejiti Vrlo dobra temperaturna stabistavljanjem kristalne diode D u razdjelnik napona (si. # vratna_veza_ koja osigurava jo§___bq_ Jju stabilnojsjt _jEagne Tacke _Jranzjr.dodavaniem elektrolitsk^ jcnnTpr" zatora ^paralelna emiterlkonT otoordo ni]ya 1J£aJSF po^acalo^on iznosi 10 lqOqjJF. bude podjednaka. Ovim se nacinom po stize oko tri puta bolja stabiliSBetfa. (sL 4-30a). . u praksi jeTgToko 10 puta Veci oq K b 2 dok je radni ot pprniT^ koJeKtora It ne^to manji pd R b2 i)tporhikom u strujnom krugu luje i . 4-30b). Da se sprijeci nepotrebno zagrijavanje.stora^Tsl. Kojiput ovo nije dovoljno pa treba radnu tacku tranzistora stabilizirati na poseban nacin. lacania do Voj^gp bi doslo uslijed negativne povratne yeze sprecava se Smanieniem pou . Najjednostavniji nacin odabiranja radne tacke je preko posebnog otpornika baze. 4-29a).„T Za stabilizaciju radne tacke tranqfejo i zistora upotrebljavaju se s otpornici negativnim temperaturnim koefici jentom. tzv. 1. faktorom stabilizacije. Sredstva za odabiranje i stabilizaciju radne tacke tranzistora (vidi tekst) Stabilizacija radne tacke Karakteristike bipolarnih tranzistora ovise o promjenama temperature. U blizini su obicno i drugi element! uredaja. U praksi se zato ovakav nacin uglavnom ne upotrebljava. ernit^ra postize se negativna po- Kod stabilizacije stabilizacije je K < K — 1. Isprav- Otpornik baze R b moze se spodirektno na kolektor (sL 4-29b). Naicesce se up otrebliava razdjel5* n ^-^ZpZ352S Aiega one otpornici R*uJi&. koji jc definiran kao odnos promjena jakosti struje kolektora u stabiliziranom i nestabiliziranom sklopu: K= Ako A Jc (stab) A Jc (nestab) nema. 4-29d) . za istu promienu temperature. Osim toga u blizini tranzistora ne treba stavljati druge sastavne dijelove koji se griju.c) i r SI 4-29. Sto je 6 Radio prirucnik 81 .

. Kod oba radne tacke je pojacala stabilizacija postignuta kombi iztaz SI 4-30. s kondenzatorima C2 i Cs. SI 4-31. stabilizacija je bolja. odnosno 20 puta manja sa odredenom stabilizacijom nego bez nje kod iste razlike temperatura. tranzistora: Temperaturna stabilizacija a) otpornikom R koji koefici- ima negativan temperaturni jent (NTC). 4-32. Kod NF pojacala to su NF transformation. Su slijedecim stupnjem spojeno je preko konje s izlazni denzatora Cs. b) kristalnom diodom D.05 znaci da je promjena struje kolektora 5%.C. |r L(IM. Prednapon za bazu dobije se potenciometarski. Tranzistorsko pojacalo sa ulaznim (Ti) i izlaznim (Ts) trans formatorom. Ct i C2 su kondenzatori vehkog elektrolitski kapaciteta PRIMJENA TRANZISTORA Pojacala s tranzistorima ulaz Tipicno transformatorsko poja s tranzistorom prikazuje si. kod VF pojacala to su titrajni kru^ovi MF transformatori. Uz germanijev tranzistor mora se upotrebiti i germanijeva dioda mora faktor stabilizacije manji.pomocu otpornika R2 i Rs iz izvora rfrr® i-??"-iju R2 | ! | i- struje napajanja.. Prednapon ili za bazu dobije se potenciometarski.12V je emiter. Ulazni signal dolazi paralelno s otporni- Na si. 4-31. Tranzistorsko pojacalo koje prethodnim stupnjem spojeno preko kondenzatora C2. RC-pojacala . Prvi je ulazni a drugi kondenzator tzv. otpor tranzistorom. Pojacalo je s prethodnim i slijedecim stupnjem vezano preko transformatora Ti i T>. Prednapon baze ulazni signal su spojeni seriiski. K = 0. i Jedan kraj sekundarne zavojnice ulaznog transformatora Ti uzemljen je za izmjenicne struje kondenzatorom C2.T. Emiterski otpornik Ri odreduju i razdjelnik napona R2/R3 radnu tacku tranzistora. Ako je tranzistor TR silicijev i dioda biti silicijeva. calo 82 SI.) 1 shema tzv. Opet emiter zajednicka elektroda je Veza sa prethodnim i slijedecim stupnjem je kapacitivna. Zajednicka elektror da 0+9. 4-32 je s nog pojacala kom R2. npr.

4-35 oscilator u Colpitts-ovom spoju. su cetvrtasti. ^ + SL 4-33. sistor pa tran- paralelno na- snoj ima veliku primjenu u impultehnici. 4-34 je tranzistorski osci- make moguce pajati. 4-28a bila je s «og pojacala shema slit FET-om. me nim oscilatorima sa elektronskim cijevima. SI.. * • i ~^. mora cija. Na lator si. Svojstva tranzistora na visokim frekvencijama znatno se razlikuju od onih na ni2im frekvencijama. koji se od originalnog oscilatora s elektronskom cijevi razlikuje po dobivanju prednapona i SL 4-35. itd. Svi parametri tranzistora su f—. Na si. »Hartley-ev« tranzistorski oscilator provesti §to bolja stabiliza- Snaga oscilacija opada s porastom frekvencije.nacijom emiterskog otpornika Ri i razdjelnika napona (R2/R3) za prednapon baze. koji je za pravo varijanta Colpitts-ovog osci latora pokazan je na si. Na si. Za ilustraciju je na 83 . 4-33 pokazuje oscilator s induktivnom povratnom vezom. Kristalni oscilatori s tranzistorom mogu se naciniti na mnogo nacina. metri tranzistora jako ovisni o frekvenciji. Oscilator s kristalom. To opadanje je naglo. Tranzistorski oscilatori Tranzistorski oscilatori mogu se naciniti na vige nacina. Uz male preih je i Pomocu ciniti i tranzistora mogu se nageneratori signala kao Sto pilasti. Tranzistori su u radu jace ovisni o promjeni temperature new cijevi tiviteti koji medu strujama SL 4-34. Sve jaci utjecaj imaju unutrasnji kapacitet i induk- na pa se kod tranzistorskih oscilatora uzrokuju pomake u fazi i naponima. tako da poslije granicne frekvencije tranzi^ stor jednostavno »nece« da oscilira. Pri tome se ne smije zaboraviti da su para. u Hartley-evom spoju. To je Meissner-ov oscilator u tranzistorskoj izvedbi. »Meissner-ov« oscilator s tranzistorom visokim frekvencijama kompleksne velicine. a na si. po dodatnoj stabilizaciji emiter- skimi otpornikom. 4-37 je slican oscilator sa FET-om. Tranzistorski oscilator koji odgovara Colpitts-ovom oscilatoru Tranzistorski oscilatori s kristalorn daju vrlo stabilne VF signale. ali je Slijedeci primjeri pokazuju sheoscilatora koji odgovaraju tipi& moguc i cijeli niz drugih kombinacija. Sva se tri prikazana oscila tora napajaju serijski. Kao granidna frekvencija navodi se ona kod koje strujno pojacanje padne na jedinicu. 4-36.

Razumije se. I to je varijanta oscilatorskog principa prema Colpitts-u d). bez obzira na tip tranzi- Ima SL Tranzistorski »Colpitts-ov« oscilator s kvarcovim kristalom 4-36. foto-elemente i suncane baterije. Osim toga jenegaanodne struje skoro uvijek spojen sa sasijom i uzemljen. Astabilni multivibrator je izvor cetvrtastih impulsa koji se uzimaju s jednog ili s drugog kolektora. uzemljen pozitivan. ali i takvih kojih je »uzemljen« negativni izvora struje. nume- ricke biti i (»displeje«). 4-39c i TC2 Kristalni oscilator s FET-am. 4-39. spot en na negativuLpoL izv ora struje napajanja.qr. je Prema ovim uzorcima se vidi da u istom uredaju moguce zajedno ! R3 A t- JUl. prema tome. pri tome je potrebno raditi promisljeno i pazljivo. R2 stora. »uzemljen« (sa sasijom jen) pozitivni pol. Preostali poluvodicki proizvodi za radio-tehniku i elektroniku SL 4-38. Pri tome je na si. foto-tranzistore. : toda negativna. dva puta s trail zistorom P-N-P (si. Nacrtane su sheme istog niskofrekventnog pojacala. ali fazu su im suprotne. Ako je multivi brator naeinjen simetricno impulsi A i B su takoder simetricni. tranzistorskih uredaja kod kojih je. multivibrator tranzistorima Od cemo dio-tehniku poluvodickih proizvoda za rai elektroniku spomenut Odnos tranzistora prema polaritetu izvora struje napajanja svijetlece diode. vV^ Astabilni s upotrebiti tranzistore tipa P-N-P i tipa N-P-N. foto-otpornike. d negativan pol izvora elektricne energije. foto-diode. spo kod pol €)T _~4 +Ci C3 J r VF „ IZLA2 Tranzistori. 4-32a i c) kao i dva puta s tranzistorom N-P-N (si. 84 . A kguJ^ __ -N^ TaH a ie j ranzistor tipa P-N-P. omogucuju razlicite kombinacije. »alfa-numericke« pokazivace O nekima od njih ce elektronskih cijevi polaritet struje napajanja je uvijek takav da je anoda pozitivna a ka izvora Kod govora na onim mjestima u ovoj Ttnjizi. si. PonmtetTji^ r aju 15iti obrnuti! KoIek tQ r rnp p*spo ien s rie gativmn£Ia^ prnit ec biti s pQzjJLJjqiim polom. jer krivi polaritet vecinom uzrokuje unistenje tranzistora. koji odgo^ ^ara katodi. 4-39b 4-39a i b si. od ko jih su cetiri tipicne na si.— 4-38 shema astabilnog multivi bratora sa tranzistorima. gffri trn n7i Qtora nij£ takQ Tfo koji IgagS odgQvara anodi l£frtP r fj^ktroriske cii gvi. gdje bude rije£i o nji hovoj primjeni. mp ze fori Jff pjen pozitivnim pojoni izvora strain tivni pol izvora ' i je tre n^'stor tip? emit. a na i SL 4-37.

+ + : 100 + aj 100 aj c ) TR (P-N-F d) TRI ' : . Tranzistorska pojacala sa razlicitim polaritetima izvora elektridne struje (baterije) za napajanfe: a) i b) zct uzemljen pozitivni pol kod P-N-P i kod N-P-N tranzistora. v T /r : 5°^ S/... po 85 .r w . razliciti integrirani poluvo- dicki sklopovi (integralna kola). c) i d) za uzemljen negativni pol kod P-N-P i kod N-P-N tranzistora Najznacajniji proizvodi elektro nicke industrije danas su. uo o — «U L O S r- G . 4-39.b) T ! TRtN-^Nj . . . njima se govori u slijedecem glavlju._.. nesuranjivo... ! J ulaz #.

prema tome. U pocetku je svaki proizvodac izradivao svoje tipove. promjenom takve velicine slicnom) mjenu prvenstveno u industriji. visokofrekventna i sirokopo jasna pojacala. 86 . npr. pre glednosti radi. Radio-aparati. mjesaci. Americi nanravljen integrirani sklop na plocici germanija. Integrirani sklopovi nasli su pri- LINEARNI INTEGRIRANI SKLOPOVI Ako promjenu neke ulazne elek- tricne velicine sklop slijedi analog- nom (= odgovarajucom. Nekoliko takvib primjena opisano je i u ovoj knjizi. praksi su ceste i komfeinacije. npr: a) operacijska pojacala. Dijelimo ih na analogue Od na svom izlazu. Linearni sklop je. na istoj plocici poluvodickog kristala. BI-FET operacijskih pojacala gdje su ulazni tranzistori tipa FET. Danas mnoge tvornice proizvode sklopove pod slicnim oznakanta tako da su slicni ili cak potpuno jednaki i po svojim karakteristikama. slucaj analognog sklopa. ali prakticna primjena im je jednostayna. kod tzv. Takvi se medusobno mogu bez ikakvih poteskoca zamijeniti i upotrebljavati u istom uredaju. Prema tehnologiji izrade ti se sklopovi mogu podijeliti na: (linearne) i d) e) niskofrekventna pojacala. koji mogu sadrzavati i nekoliko tisuca tranzistora. ali ih sve vise koriste i amateri pri gradnji svojih uredaja. b) komparatori. ali su vremenom neki sklopovi ili »familije sklopova« tipizirani. vecina proizvodaca poluvodica na svoje kataloge stavljaju naslov »linearni« i onda kad se u njima sklopovi kojima bi vise odgovarao termin »analogni«. Ako su promjene jedna o drugoj 11 nearno ovisne (a ne po nekom logaritmickom ili eksponencijalnom zakonu). mogu izraditi »integrira* no«. linearni integrirani sklopovi razvrstaju u grupe ili »fa* milije«. dioda i otpornika. c) digitalne (impulsne) sklopove.INTEGRIRANI SKLOPOVI Tehnologija poluvodica napredo* vala je toliko da se danas cijeli sklopovi. televizori i razliciti elektronicki uredaji postali su manji i pouzdaniji u radu. a ostali su bipolarnL c) U Izrada integriranih sklopova (in tegrisanih kola) vrlo je slozena. prvih pokusaja. u Ipak. U ovoj knjizi cemo zato ovu vrstu nazivati »linearni integrirani sklopo- mogu - naci i vi« (krace: »LIS«). je Uobicajeno takoder da se. rijec je o analognom sklopu. kada je 1959. modulatory demodulator! x a) monolitne bipolarne. hibridne integrirane sklopove. proizve* deno je do danas bezbroj tipova in tegriranih sklopova za najraznolic nije namjene. Njihovo servisiranje je takoder znatno olaksano. radi se o linearnom skloposeban pu. Tokom godina doslo je i do podjele integriranih sklopova prema namjeni. te b) monolitne unipolarne (MOS).

Buduci da su takvi sklopovi vrlo popularni i u amaterskoj praksi. npr. te napon U P na izlazu. Sl. Umjesto otpornika R. On mora po vrijednosti odgovarati paralelnom spoju Rs R r ii r 87 . jednostavnije. i R mole se staviti samo jedan otpornik R. i SI. cesto. nai g) analogno-digitalni h) stabilizator! regulatori pona i) i (i struje). Zbog mm njihovih vrlo zanimljivih svojstava ti se sklopovi upotrebljavaju i daleko sire od prvobitne namjene. te ru R P koji je jednak otporu potroSaca (tereta). kondenzatorima zavojnicama) koje su izradene odre denim postupkom na istoi podlozi.. 5-1. pojacala snage. Tako se dobije sklop koji sadrzi one komponente sto se inace ne mogu izraditi na monolitni nacin. izraduju se kao hibridni (= mijesani) sklopovi Hibridni sklopovi proizvode se tako da se na podlozi od keramike pove zuju aktivne komponente s pasivni ma (otpornicima. Invertirajuce SL pojacalo. 5-2. nazvani operacijskim pojacalima. Tu su upisani i na poni V in i Uni na ulazu. diskretnim (= odijeljenim) komponentama. U praksi se vrlo sklopovi za posebne namjene drugi.f) generatori funkcija. . nom komadicu Vecina nabrojanih sklopova pro izvode se kao monolitni (= na jed kristala). koristi Operacijsko pojacalo koje se kao diferencijalno pojacalo s povratnom vezom U. posvetit cemo im malo vise prostora. pretvaraci. Neki sklo povi. Pridjev »diferen cijalno« ukazuje na osnovxm namje nu tih pojacala. — U. uspjesnije i bolje nego. - R. Principijelna skica operacij- skog pojacala Operacijska pojacala Matematicke operacije u analog elektronickim racunalima (ra cunarima) obavljaju sklopovi. Gotovo da nema zadatka u podrucju frekvencija ispod 1 MHz koji se ne bi dao rijesiti nekim od brojnih operacijskih pojacala i to. kao npr. Na sL 5-1 je principijelna shema opera cijskog pojacala. Opcenito. Ac. snazni stabilizatori napona ili neki visoko frekventni sklopovi. To je poiacavanjc diferencije (razlike) ulaznih elektric nih velicina (napona ili struje). Naponsko pojacanje. operacijsko pojacalo t ima diferencijalno-simetrican ulaz nesimetrican izlaz. odnosno na radnom otpo- 5-3. takvog pojacala u »otvorenoj petlji« je vrlo veliko.

prikazuje invertirajuce pojacalo u kojemu dolazi do okretanja (inverzije) faze. tj. jacalo primijenjeno kao diferencijal no pojacalo 5-3 s povratnom vezom. Neinvertirajuce pojacalo je na si. Najcesce se primje nom povratne veze. 5-5.' 5-4. na si. Nekoliko opisano i u ovoj knjizi. Operacijsko pojacalo kao ferencijator di- kao diferencijator (si. 1 SI otpor. je ostvarena otpornicima R r i Rs O njima ovisi pojacanje. ih je Grada operacijskih pojacala Iz obilja tipova operacijskih pojacala moze se odabrati najpovoljnije za rjesenje nekog konkretnog problema. 5-2 do si. teorijski. 5-4. Promjene izlaznog napona innaju istu fazu kao i ulazni napon. Ulazni mu je beskonacno velik UD = -RC- dt Naponsko slijedilo. Operacijsko pojacalo moze raditi i SL 5-6. Operacijsko pojacalo kao tegrator in- sklopa. Njegov je Neinvertirajuce pojacalo.rijetko koristi. npr. vidimo na si. Takav slucaj imamo. ulazni otpor vrlo velik . Povratna veza. R s i R r moze se staviti otpornik R koji bi bio jednak vrijednosti koja odgovara paralelnom spoju R* i R r (R. Osnovni spojevi operacijskih jacala nacrtani su na slijedecim po sli kama. i. Danas se proizvode jedno^ struka. daju pojacalu potrebna svojstva. Ako se uz ove otpornike stavi kondenzator ili neka druga nelinearna komponenta moze se na odreden nacin utjecati na radnu karakteristiku . 5-7. kod aktivnih jiltera. 5-5. dvostruka i cetverostruka SI. SL 5-7. (si. \\ Rr). Faza signala se ne mijenia a ulazni otpor je izvanredno velik. 5-2 je operacijsko po SI. vracanjem jednog dijela izlaznog napona na je~ dan ili na oba ulaza. realizirano operacijskim poiacalom. Na si. Njegov je ulazni otpor vrlo velik. okretanja stanja ti traja izmjenicnog napona Vu Umjesto dva otpornika. tj. 5-6) i kao integrator 5-7). Naponsko slijedilo sa operacijskim pojacalom.

kod IL 741 ulazni otoor je izmedu 0.R ' TR CH TR6 1 * v^H--^™' — / *& « 5 1 • I. neznatno smanjuje naponsko ^ojacanje tog stupnja. 5-8. Na si. 3 j j r/. Na taj nacin se IL741 TR9 3 " TR!2 t -*- « — i. On je priblizno jed- razmjerno visokih napona na ulaze pojacala bez opasnosti po sklop.8 i 2 MQ. tj. Oni su u spoju strujnog zrcala i predstavljaju kolektorski otpor ovog medustupnja. Primijenjena sklopovska rje- senja dala su torn pojacalu takva svojstva kakva bi u diskretnoj verziji bilo vrlo tesko dostici. Lateralni (= bocni) tranzistori. upotrebljeni su tranzistori TR12 i TRi3. Oni djeluju kao emiterski otpori za tranzistore TRi i TRs. Medustupanj. TRo i TRr spojeni su kao tzv.- 'vHi ~P TR2 R\ H 2 j Jr."" K . si. »strujno zrcalo« koje u ovom slucaju djeluje kao kolektorski otpor za tranzistore TRs i TR4. medu njima koji ima oznaku IL 741. Takav par ima veliku ulaznu impedanciju koja neznatno opterelingtonski TR 3 i TRi. pa ce i pojacanje biti veliko.r operacijska pojacala u istom kuci* Stu. 5-9b. Takoder se i elektricni parametri od tipa do tipa dosta razlikuju. ju mali h fe 1 ali zato vrlo visok dozvoljeni inverzni (— zaporni) na- pon izmedu baze i emitera (preko 80 V) sto dozvoljava prikljucivanje Mi cemo najvaznija rjesenja unu- tar integriranih operacijskih pojacala upoznati na primjeru najpoznatijeg. 5-9) i vodi se medustupnju. si. Glavni detalji su mu na sL 5-9. sto je tesko izvesti difuzijom na kristalu poluvodica. R 9 i SI 5-8. su tipa P-N-P. cuie ulazni stupanj (u tacki A). cak bez obzira na potreban pros tor! Shema integriranog operacijskog pojacala IL 741 je na si. Konkretno. Tranzistorski par. TRi i TRs. Taj je otpor velik. 5-9a je pojednostavljena shema ulaznog diferencijalnog stupnja. ima darpar tranzistora TR15 i TRie. j H 8 . radi u spoju zajednickog kolektora. Takav se spoj odlikuje velikim ulaznim otporom. I kucista ima vrlo razlicitih. Umjesto velikog omskog otpora. Lateralni tranzistori ima- nak umnosku emiterskih otpora s faktorom strujnog pojacanja h fe (= p) tranzistora TRi. To pojacanje koje se postize tranzistorima TRb i TR4 obicno iznosi oko 250 puta! Pojacani signal se ovdje uzima nesimetricno. Shema integriranog operacijskog pojacala IL 741 89 . s jednoga od kolektora P-N-P tranzistora (tacka A. Tranzistori TR&. odnosno TR>.

svojstvena pojacalima klase B i C. 5-10. dijagram koji pokazuje da se te struje izjednacuju. teci ce kroz TRs struja podjednake jakosti. Kolektor90 h**Fi*B TRI TR2 SI. zasticeni su od unistenja cak i u slucaju trajnog spajanja izlaza sa bilo kojim polom Na ljen y nog pojacanja h fe veca od struje baze J b Tako spojen tranzistor na zivaju i »aktivnom« diodom. dok strujno zrcalo kao da vraca onoliko struje koliko unj ulazi. Izlazni tranzistori. Bolji sklop ove vrste postize sc spajanjem jos jednog tranzistora. Pregled najvaznijih stupnjeva operacijskog pojacala: panj. Tranzistoru TRi dovodimo struju jakosti h. referentnom diodom. frekvencijska kornpenzacija pojacala i otklanja se opasnost samoosciliranja. »current mirror«). spojena prema si. On je izveden kao protufazni stupanj u klasi AB kako bi se izbjegla izoblicenja malih signala. pokraj slike sklopa. si. napona napajanja ili ulaznim prikljuckom. Time taj tranzistor radi na granici tzv. tranzistor skom diodom i slicno. Naziv potjece od siicnosti: obicno zrcalo vraca svjetlost koja padne nanj. 5-9. kad strujno pojacanje h fe dosegne vrijednost 100. 30 pF) napona reda ti- ska struja J c mu je za faktor struj- Spajanjem kondenzatora C (oko izmedu kolektora i baze darlingtonskog para TRis+TRtn posti- ze se tzv. TR19 i TR*o. i ! (2) b) -tt 4? 4> O |TR6 <» S/.O (3) O) T TR1 TR2 l> h> ! I XI TR3 TRi . kao i kroz TRu Na crtezu vidimo. Baza tranzistora TRz spojena je s bazom tranzistora TRu Uz pretpostavku da su tranzistori podjednaki. b) medustupanj. Tranzistoru TRi je kolektor kratko spojen s bazom. Strujno zrcalo i odnos ulazne i izlazne struje . 5-10. s bilo kojim Vazno je i strujno zrcalo (engl. 5-9c vidimo pojednostavspoj izlaznog stupnja. c) izlazni stupanj a) ulazni stu- postize pojacanje sucu puta. aktivne regije i napona saturacije (= zasicenja). Najjednostavnije strujno zrcalo cine dva podjednaka tranzistora.

znaci da je U« veci od Urch To vrijedi u slucaju kada se referentni napon U ref prikljuci na paratora pozitivan Uu manji od U Kada neinvertirajuci (+) ulaz. osim Ci i C 2f mozemo dodati i kondenzator C„ Spoj s njime je oznacen crticama. a u emiterske strujne krugove prikljucenih tranzistora odgovarajuce otpornike. nekim poznatim naponom 5-14). Kod gotovo svih modernijih integriranih sklopova moze se naci spoj za postizanje tzv. ji To prikazuje i grafikon na des- ^N B3 j ^-H noj strani crteza. = + Js + . moze doci do nezeljenih oscilacija ushjed sprege izmedu ulaznih i izlaznih strujnih krugova. kondenzatori budu montirani i spojeni sto blize nozicama na koje se dovodi struja napajanja. ii . konstantne ja- kosti struje koje nece ovisiti ni o velicini otpora u njihovim kolektorskim strujnim krugovima. U takvom se slucaju mora svako pojacalo zasebno raspregnuti od izvora napajania.XX)n t- . Oni znatno umanjuju djelovanje promjene napona na parametre sklopova i integriranim pojacalima omogucuju rad u sirokom rasponu napona napajanja. izvora konstantne struje. sto se .. TRs I TR3 ||{h FE +2)J B *i4- TR1 TR2 10 100 1000 TRt i tako redom. teci ce kroz tranzistore TRs. Ako se na takav izvor prikljuci jedno ili vise operacijskih poiacala. Isto tako t/ re/ biti prikljucen i na invertirajuci ( ) ulaz. ref .jednake struje Ji i Js postizu. Komparator napona uporedui sto koriste je pon U„ f (komparira) neki nromjenljivi na[/„ SL 5-13. ni o visini napona na koji su ti dtpori prikljuceni. samo ce se tada naponi na izlazu ponasati obratno nego u prvom slucaju. 10n. Kadgod je izlaz kom(Ui). Kroz tranzistor TRs vodimo struju Ji. Taj nezaobilazan spoj vidimo na sL 5-12. Sami izvori napajanja imaju nekad relativno velik unutrasnji otnor. Jedan od nacina da se to postigne vidi se l o r2 (r r- SL 5-12. Operacijska pojacala se vrlo cesvi da Vazno je '"IX .. moze napon — 91 . Prikljucimo li baze nekoliko tranzistora na »tranzistorsku diodu« (TRi). ^"mh -I - h FE + 2 . 5-11. Postignuti su izvori kon- SL 5-1L Poboljsana varijanta nog zrcala strttj- i ? stantne struje.kao na si. + Jn h na si. znaci da je je izlaz negativan (C/i>). cim je Hfe svih triju tranzistora iznad 10. U slucaju potrebe. Time je svojstvo »zrcala« poboljsano utoliko. Tu je Ji Izvori konstantnih struja. Rasprezanje napona napajanja sa (si. 5-13. kao komparatori napona..

-ri u- • -- . Izlazni nivoi tog sklopa prilagodeni su digitalnim sklopovima 5 slucaju to znaci da ulazUre u tacki GTO (gornja tacka okidanja) miienja napon na izlazu od pozitivnog (Ui) u negativan (C/s). Ako treba mo komparator za visoke irekvenza okidanje vremenske cije. U nasem DTL i TTL serije. Primjena operacijskih pojacala je ogranicena na istosmjerne i na niskofrekventne signale. sum. Na si. brujanje se moze izbjeci dodava- nazvanim histereo (starogrcki: histereza zaostajem). Razlika izmedu GTO i DTO je mjera za veHcinu histereze. nece mijenjati. npr. Nju mozemo po volji odabrati mijenjajuci odnos izmef. i naziva se Schmitt-t rigger (Smitov = komparator koji dobro radi do frekvencija blizu 30 MHz. Takav se sklop odlikuje svojstvom smetnje. To njem otpora 10 MQ i 10 kQ (si. si. kao klasicni Schmitttrigger. On pretvara sinusni signal u kvadratican. baze osciloskopa. po analogiji s oblikom krivulje magnetiziranja. prolazeci f. MHz. To je specijalni Okidanje i medutim mogu prouzrociti slicno.Zbog velikog naponskog pojacanja operacijskih pojacala. iako tvornica garantira ispravan rad do okidac). i du otpora u strujnom krugu povratne veze. dovoljna je malena promjena ulaznog napona (»signala«) za okidanje komparatora. Tada se izlazni napon naglo Dromijeni od U-2 na vrijednost JJi (sL 5-14b). Ako sada ulazni napon pada i dosegne vrijednost GTO. Potrebno je da ulazu DTO ni napon padne ispod U rt (donju tacku okidanja). 5-14). 5-14a. 5-15 taj je sklop iskoristen kao komparator sa histerezom. napon na izlazu se jos ni signal. upotrebit cemo integrirani sklop IL 710. promjene optere- Primjenom u razlicitim cenja i sve ostale razloge radi kojih a) u. Integrirani stabilizator! napona integriranih sklopova uredajima porasla je i potreba za izvorima napajanja koji bi kompenzirali promjene napona elektricne mreze.

Od preciznih stabilizatora je najpoznatiji IL 723. Zbog toga se smanjuje potencijal baze izlaznog tranzistora TRi.h ni u jednom slucaju ne smije premasiti 150 mA. nastala ili ili DIGITALNI ILI LOGICKI potjece ovdje drudm uzrokom. Cim pad napona na torn otporniku dosegne 0. Do danas je razvijen velik broj integriranih sklopova za stabilizati- on napona. Izmedu prikljucaka. rijeci digit. sto znaci: Dakle. Obilje aktivnih i pasivnih elemenata »brine« se da napon te diode ostane uz napomenu da /^. Postoje i impulsni stabilizator! koji mogu dati vrlo ekonomicno stabilne nanone uz vrlo jake struje.8 W.15 Uref = ZT~ 0. Pri tome. Neki imaju samo tri ili cetiri izvoda i predvideni su da daju jedan stabilan napon. Posebno je to postalo zahtjev kada bi su se pojavili sklopovi serije »74«. 6-39a) se pocinje otvarati i voditi struju. Kondenzator Cs sluzi za nuznu konstantan u svim normalnim uvietima rada. 6-40) spaja se otpornik (potmetar 1 kQ). Njegovu blok-she- postize jacanjem ili oslabljivanjem struje koja tece kroz izlazni stupanj. digitalni sklopovi »bave se« brojkama. pokazuje si. Na Uref prikljucujemo (direktno ill preko razdjelnika napona) neinyertirajuci ulaz diferencijalnog pojacala s velikim pojacanjem. 6-39. pa je izlazni napon direktno ovisan o naponu na bazi a vrlo malo o naponu na kolektoru. specificnim zahtjevima.65 V. Tako se uporeduje referentni napon frekventnu kompenzaciju za otklanjanje opasnosti ljih« oscilacija. To se od engleske brojka. Sav ostali visak napona bit ce na tranzistoru TRu Imajuci u vidu dozvoljenu disipaciju od 0. Na (vidi ondje) je vrlo stareferentni napon od 7. Neki od njih imaju vise izvoda. a primjenu 640 u slijedecem poglavlju.SL 5-15. mozemo izracimati maksimalnu struju sklopa uz poznati ulazni (nestabilizirani) napon U: *maks mu si. U njemu je darlingtonski par tranzistora koji radi kao seriiski (redni) stabilizator. sklopa i od »div- Dodavanjem tranzistora (TRi vanjskih i snaznih TR? na si. taj darlingtonski par na izlazu radi kao pojacalo sa zajednickim kolektorom. promjenom opterecenja izaziva SKLOPOVI Naziv »digitalni« u dife- rencijalnom pojacalu (»pojacalo greske«) takvu reakciju da se uspostavi prvobitno stanje na izlazu.8 V T~~ izvodu U(voha) bilan V koji daje ugradena Zenerova dioda. tranzistor TRz (si. a time i vecu mogucnost da zadovolje razlicitim. U slucaju kratkog spoja bit ce izlazni nanon U iz samo za pad na- omo pona na otporniku visi od nule. To znaci da se opterecenje nalazi u emiterskom strujnom krugu. sa izlaznim naponom stabilizatora. Ona za ispravan rad »tvrde« i pretpostavlja stabilne izvore napona. u di- 93 . Invertirajuci ulaz spajamo sa izlazom (opet direktno ili preko razdjelnika). Integrirani sklop IL 710 kao komparator sa histerezom napon napajanja bio nestabilan. Napon U ne smije biti visi od 38 V. 6-40) mozemo stabilizirati napon ispravljaca pri strujama od vise ampera. sto gucuje ogranicenje izlazne jakostt struje. Gledan izdvojeno. Svaka promjena izlaznog nanona. oznacenih na shemi kao »current limit« i »current sense« (si. kakav se primjenjuje i kod jednostavnijih ispravljaca.

jedan a) izlaz. Jedinica (»i«) oznacuje tzv. ECL sa svo : jim podvrstama. Takve su familije: RTL. Vec i samo nabrajanje Odatle mu i naziv »logicki sklop«. H).JEDINCE" A 2 -'2/. »high«. otpada na digitalne sklopove. drugi i n-ti ulaz u stanju logicke jedinice. Ustvari. no— M- . Izmedu ta dva stanja je »zabranjeno podrucje«. ili »gate«). sa srednjim i sa visokim stupnjem integracije.. Radi lakseg razumijevanja tai je sklop prikazan i pomocu prekidaca (sklopki) i sa diodama. TABLICA STANJA SKLOFAJ"[AND» 'Ysy////. Kroz ovo ulazna ili izlazna stanja brzo prolaze ali se n torn podrucju ne zadrzavaju! Nekoliko prakticnih nrimjera kou amaterskoj praksi pokazat cemo u drugim po ristenja tih sklopova glavljima. mogu cuje tzv. svi u bipolarnoj tehnologiji. Tu je njegov simbol i tzv. tablica stanja (u literaturi je nazivaju »truth razlicitih vrsta sklopova premasuje prostor koji ovdje stoji na raspolaganju. Logicki sklop »I« (engl. unutar kojih svi tipovi imaju neke zajednicke karakteristike. sastaviti shvatili i oni najslozeniji. Od +2 V do + 5 V je podrucje »logicke jedinice«. si. po broju tipova i po kolicini. DTL.gitalnoj tehnici. Zajednickim imenom ih nazivamp »vrata« ili »gejt« ali (engl. 547. Iz njih su izvedeni sklopovi »NI« i »NILI«. Od ukupnog Osnovni logicki sklopovi su »I« t »ILI« i »NE«. L). z ZABRANJENO PODRUCJE SI. pokazana su ta stanja. Osnovni logiCki sklopovi cih broja svih postoje^ integriranih sklopova najveci dio. Ako su kod ovog sklopa prvi. \ PODRUCJE LOGICKE . logickih stanja od- Ako smo ostalih. i kako rade osnoydjelovanje svih razumjet cemo govara odredeno podru£je napona. Vrata mogu imati jedan vise ulaza (do osam). On kao da »logicki zakljucuje«. Posebne familije cine shlopovi C-MOS sklopovi i tzv. Postoie »familije« sklopova.8 V je podrucje »loqicke nule«. bit ce i izlaz u »jedinici«. nula (»0«) ozna Zato cemo govoriti samo o osnovnim logickim sklopovima. Od njih se ni. Na si. »low«. Ti sklopovi propustaju elektricne signale na tacno odreden nacin. koja vrijedi za vecinu bipolarnih sklopova. Taj sklop razlikuje da li se na njegovim ulazima pojavljuju signali ili ne. Podrucje napona logicke »nule« i logicke »jedinice« kod sklopova TTL (»Transistor-Transistor Logic«) 5-16. Od nule do +0. svi brojevi se iskazuju samo sa dvije brojke: nulom i jedinicom. »nisko« stanje (engl. »AND«): MOS u unipolarnoj tehnologiji. Svakom od tin tzv. 5-16. »visoko« stanje (engl. TTL. Po slozenosti se sklopovi dijele na one sa tnalim. Ovi posljednji mogu imati cak desetke tisuca pojedinacnih tranzistora na jednom kristalu.

c) Logicki sklop »NE« se (engl. Ona bi se u biti poklapala sa ovom za dva ulaza. Vidimo ga na si. b) Logicki sklop »ILI« (engl »OR«): Izlaz tog sklopa je u stanju jedinice. Ne moze se izvesti diodarna. Ako bi umjesto dva. »NE« zove i in okrece fazu signala. Potreban je aktivni elemenat (tranzistor ili FET).— tablica »istine«. tablica bi bila opsirnija. 5-19. sklop imao vise ulaza. »NOT«): Logicki sklop verier. ako su Hi jedan ili drueji ili oba ulaza u logickoj jedinici. Samo onda. Sklop je prikazan na si. 5-18. kad su svi ulazi »u nuli« i izlaz je u nuli. ObraTABLICA STANJA On samb SKLOPA jLi"(OR) A . ujedno pojacavajuci struju. tablica table« vjerodostojnosti).

Medutim. Bistabili se medusobno razlikuju upravo po vrsti tih ulaza. dakako. Bistabil ima dva izlaza. Djelovanje promjena na ulazu na stanj a na izlazima prikazuje se tablicama stanja. 5-21. izlazno stanje ne ovi- B1STABIL „ LATCH " SI. U njih se unose sve moguce kombinacije ulaza i odgovarajuca stanja na izlazima Q i Q.mama »BB« teraturi ga zovu i »flip-flop«. Najjednostavniji bistabilm sklop (»LATCH«) TABLICA STANJA s . i »ulazi«. Q i (J Oni su uvijek u suprotnim stanjima. Postoje. U shese cesto oznacuje slovima ili »FF«. preko kojih se bistabil postavlja u neko zeljeno stanje.

upravljani bistabil. D Hi T bistabili. Za takav bistabil kazemo da radi sinhrono sa impulsima ritma na CP. upisati u LATCH ono stanje koje postoji na ulazima S i R. Na taj nacin je frekvencija na izlazu bistabila dvostruko nizal iedan od tzv. To se dogada jer su ulazi takvi da mijenjaju stanje izlaza samo onda kad ulazni signal. Ovo je 5-23. za bistabil dozvoljeno da oba izlaza budu istovremeno u jedinici (»visoko«). kod nekih bistabila. Po svojoj konstrukciji svaki od njih je dvostruki upravljani bistabil. U svakom slucaj u radi se o promjeni stanja izlaza rastucim ili nadaiucim bridom promjene na ulazu. isto tako vazno svojstvo bistabila je da frekvenciju. Zato se mora pogodnim sklo povskim rjesenjima sprijeciti takav slucaj. Osim toga oni imaju i direktne ulaze koji mogu poluvodickom bistabil postaviti zavisno od stanje. prema tablici stanja. Svi ovakvi bistabili imaju takoder svojstvo da »pamte« upisano stanje tako dugo dok ga novim impulsom ne »izbri§emo«. Prema tome. TABIXA STANJA s KRAil SIMBa L'lAZNI DIO j LATCH SI. Na ulaz. Drugo. kad sinusoida ide od negativnog prema pozitivnom maksimumu. D-bistabil mijenja stanje K ako je D-ulaz spojen sa izlazom Qo. medusobno povezanih. Da se bistabil vrati u pocetno stanje mora proci jo§ jedna perioda sinusoide. Obicno su po dva jednaka u zajednickom kucigtu i na istom kristalu. davac takta) dovodimo impulse u nekom nizu. pojedinacnih celija koje »pamte«. 5-23. »Clock Pulse« = impulsi od »sata«. Neka se mijenja stanie bistabila svaki put. oni ce pri prelazu od »nule« u »jedinicu«. To su u neko Spomenimo jos ukratko svojstva nekih bistabila kao djelitelja frekvencije: T-bistabil mijenja stanje sa svakim imnulsom. To je razlog da se ovakvi sklopovi u praksi vrlo rijetko koriste. ovisno o ulaznim prikljucnicama. vetike elektronicke memorije sastoje se od mnogo. dinamickih bistabila. raste od niskog do visokog stanja. spojena prema si. Nije. naime. JK.na jednoj i na drugoj tablici smatra se nenormalnim. 7K-bistabil mijenja stanje samo onda ako su i J i ulazi u stanju logicke jedinice. »Master-Slave« (MS) bistabili. No. upravljani bistabiL Kod njega sklopovi 1 i 2 predstavljaju upravliacki dio. rob). dovedenu na ulaz dijele sa dva. Ako prethodnim sklopovima dodamo jos dva. odnosno obratno kod drugih tipova. dobijemo tzv. U praksi se bistabili najcesce grade kao tzv. Tako ce se u svakoj periodi stanje samo jedanput promijeniti. postoje i bolja rjesenja. Pretpostavimo sada da je ulazni signal sinusoidalan. a sklopovi 3 i 4 su vec opisani LATCH. gdje ulazni dio (zvan »Master« = gosnodar) upravlja pomocnim bistabilom (zvanim »Slave« = sluga. nesvih drugih ulaza. Upravljani bistabil »RS« . SET i RESET na ulazu u pomodni. oznacen sa CP (engl. MS-bistabili mogu biti nacinjeni kao RS.

Cesto je potrebno frekvenciju dijeliti s deset. Pritom ce svaki bistabil raspoloviti frekvenciju koju dobije od prethodnoga. Ako pogledamo tablicu stanja na si. ukoliko je ona spojena u seriju s prvom dekadom. 5-25. redenog broja bistabila i vrata. Neka od njih omogucuju dijeljenje frekvencije do 1 GHz. npr. spojena su na izlaze Qi i Qz. u elektronickim satovima. Svi bistabili imaju zajednicki ulaz R a Ako . BiNARNO. JK-ulazi su spojeni na »-f«. Frequency Counter. vrata ze Ro u SI. 2* = 32 itd. je ovaj »nula«. 5-26 je vrlo pojednostavljena. U praksi je to iskoristeno u PLL-sistemima za biranje radnih »kanala« u radio-uredajima. Vrata. dekadski. dolaze u stanje »nula«. U tome momentu izlaz IZ mijenja stanje od jedinice na nulu i upisuje brojku jedan u slijedecu dekadu. Binarni djelitelji frekvencije koriste se cesto u integriranim sklopovima visokog stupnja integracije. broiilo normalno radi »prebrojavajuci« dolazece impulse. 2* = 16. da slijede jedan za drugim. frekvenciju dijeliti mozemo po volji. mozemo po zelji odabrati »modul« koji dijeli frekvenciiu na nacin koji nam treba. 2? =4. Broj bistabila odreduje eksponent potencije kojoj je baza dva: 2 x -2. Bistabili su ovdje spojeni JK »frekvencmetar«) takoder je pri- jedan za drugim. PRINCIP DIGITALNOG MJERENJA FREKVENCIJE Digitalno »brojilo« (brojac) frekvencije (engl. brojilo skofii u jedinici. Kad je vec upisana devetka. Princip koji smo upoznali na primjeru dekadskog brojila nazivamo jos principom skracivanja cik- . dode deseti impuls. Principijelna skog djelitelja shema dekad(dekadskog brojila) u pocetno stanje. oznacena slovom G. 2* =8. svi se izlazi brisu. gdje u nizu ima vise od dvadeset binarnih djelitelja frekvencije. mjer primjene integriranih digitalnih sklopova. Dekadski djelitelj se moze naciniti. Dekadska brojila proizvode se u razlicitim tehnologijama. tj. Takvo dijeljenje nazivamo bi narnim. prema si. od cetiri bistabila i jednih I -vrata. tj. jer se stalno dijeli s dva. Primjenom tog principa i od- u seriju. to ce se dogoditi kada u brojilo. 5-24. Ima izvedbi u koiima su po dva ili vise djelitelja smjesteni u istom kucistu. koja pripada ovakvom sklopu. Ukoliko je Ro u stanju »jedan«. Kada se oba ova izlaza nadu u stanju A u J qI o— K Ro K Ro K RJ G dovedu sve ulastanje jedinice i time se odmah brisu jedinice svih bistabila. kod U.Spajanjem veceg broja bistabila lusa. Njegova blok-shema na si. 5-24. sto nije nacrtano na shemi radi jednostavnosti.

cijelom uredaju trei dva NAND-sklo- napon napajanja ali to. kada ce biti resetirano. Najprije spoji 100 KHz "'"99 10 KHz iKHz 100Hz *)Hi IMHr -J L—J D l-ii-nir-ii MO -iI )-i-{ 110 1:10 r-*- I 10 L_ D I 1 | L_ D * D rLr *X'^u jt~l B6 t*-H Bs rw J ^ 15 I _L ij 5/. Takav signal dolazi u lanac od sest dekadskih djelitelja (D). nije nacrtano. upise jedinicu u brojilo B2. vrati na nulu) brojilo Bi i istovremeno. Kako sada taj uredaj djeluje? Pretpostavimo da je na izlazu iz bistabila FF »visoko« stanje (jedinica). Na izlazu iz posljed- njega imamo kvadratican signal od Hz. sest memorija i sest »dekodera« (Bi do Bs) i. Ako sada iz pretpojacala A na drugi ulaz vratiju G dode neki impuls. pojaca i da ga oblikuje kao kvadratican. Ulaz vrata G. U isto vrijeme od Pi do Po. U nastavku ce se »puniti« i ovo brojilo do deset. Pozeljno da njegov izlazni signal vec bude kvadraticnog oblika. se aktivira kontrolni stupanj. opisan napred. vodimo ovaj signal na jedan ulaz vrata G i na ulaz izlaza Sa tog »kontrolnog sklopa«. ali je ba dovesti jih je sve ovo sadrzano u istom kucistu. buduci da taj sklop inverira signal. sa stavljenog oa sest brojila. on ce kod prelaza iz visokog u nisko stanje mijenjati i stanje na izlazu G od niskog na visoko. Deseti impuls resetira (ti. Tu moze izvrsno posluziti Schmitt-trigger. Na drugi ulaz vrata G je spojeno pretpojacalo Ono ima zadatak da signal. dok na ulazu bistabila FF traje »vir soko« stanje. Dakako. spojen sa tim izlazom. moze biti nacinjen i sa diskretnim komponentama. 5-26.Oscilator s kvarcovim kristalom oscilira na frekvenciji 1 crtan je kao cetvorokut Postoje i MHz. ! Pojednostavljena shema brojila frekvencije 99 . radi preglednosti. bez obzira kakav je bio na ulazu. Ova se promjena upisuje u brojilo Bi kao jedinica. Ovaj jos dijelimo u bistabilu 1 FF tako. isteka jedne sekunde to stanje mijenja u »nisko« i na ulazu u G obustavlja se dalji prolaz se Nakon impulsima u brojilo. U Bs ce se upisati jedinica. Izlaz vrata G spojen je sa ulazom lanca. A Svaki slijedeci impuls povisuje »sadrzaj« brojila Bi. On djeluje u koracima. sest pokazivaca (»dis pleja«). »nije aktivan«. U tome sa oznaoscilatoru su obicili no dva invertera pa. Na- takvi sklopovi kod ko- kom O. konacno. da se na izlazu bistabila dobije signal koji kroz cijelu jednu sekundu ima »visoko« a kroz slijedecu sekundu »nisko« stanje i tako redom. Taj proces tece tako dugo. kojemu zelimo izmjeriti frekvenciju.

U tome momentu se na pokazivacima pojave brojke omogucujuci da se procita koliko je impulsa bilo u jednoj sekundi tj. Sada kontrolni stupanj izbrise sadrzaj svih brojila dovodenjem »visokog« stanja na ulaze RESET. ponovno ce bistabilov izlaz doci u »visoko« stanje i brojanje frekvencije se ponavlja.memorije na brojila i time u memorije »upise« sadrla] svih brojila. Brojke ostaju i vidljive i dalje. Za njih nemamo prostora. osim pokazivaca i kvarcnog kristala. od Bi do 100 . Zatim prekine vezu izmedu brojila memorije i spoji memorije sa dekoderima koji su u stalnoj vezi s pokazivacima. Ciij je bio samo da se pokaze princtp rada pojedinih sklopova. Danas ima sebi sadri takvih sklopova koji u ze sve sto je opisano. All 1 oni rade po istom principu. Nakon isteka od jedne sekunde. kolika je frekvencija. Namjerno nismo ulazili u deta: lje. Be.

Elektricna mreza izmjenicne struje je zaista svestran izvor. »faza- Ovaj napon ima akumulator samo onda. osobito u tvor^ SL 6-L Trofazna izmjenicna struja razvodi se do potrosaca sa cetiri zice. radionicama. da iza slnedece trecine prva izmjenicna struja dosegne svoje prvobitno stanje i tako redom. nut-yodic.6 IZVORI ELEKTRlCNE energije IZVORI ELEKTRICNE ENERGIJE ZA POGON RADIO-UREDAJA radio-redajinajvise je takvih koii su stacionarni. U stanovima se obiano sluzimo izmjenicnim naponom od 220 V. si. akumulatorom od 12 V. Druga zaostaje za prvom za jednu ma« (R. Osim tri zice koje nazivamo »faznim vodovima« ill. Moderni radio-uredaji ove rani vrste gradeni su redovito za pogonski istosmjerni napon od 12 do 15 V. Iz- medu bilo koje faze i nul-vodica mjenicni napon je 220 V iz- 101 . sto savremeni uredaji dobro pod nose. treca za drugom opet za jednu trecinu titraja. Za vrijeme voznje se akumulator stalno puni pa mu je napon promjenljiv. Oni se redovito napa- postici svi naponi potrebne velicine koji se onda diodama ili drugim ma Medu amaterskim elektronickim ventilima lako pretvoriti mogu u istosmjerne. Slovima R. »nul-vodic« ili »nula«. 50 Hz. onih koji rade uvijek na istom mjestu. ako motor ne radi. ali one tri u automobilima i u drugim motornim vozilima. dok je napon izmedu bilo kojega faznog voda l »nule<< 220 V. koji su monti- jaju elektricnom energijom ze izmjenicne struje. Njihova frekvencija je precizno ista. Iz- trecinu titraja. tzv. jer se primjenom transformatora mogu i nicama snaznijih potrosaca. To znaci da se u generatorima istovremeno proizvode izmjenicne struje. Prevozni uredaji. pa je u pojedini stan uveden jedan od faznih vodova i nuJtivna srednja medu SVe tri »faze« dovode se samo do vecih motora i drugih -vodic. iz mre- Danas se izmjenicna elektricna struja redovito proizvodi i potrosacima dovodi kao trofazna. Medu faznim vodovima je izmjenicni napon od 380 V. krace. prikljucuju se na akumulatorsku bateriju samog vozila. I naponi su jednaki. S i T. To je visina napona u vozilu sa olovnim se medusobno razlikuju po fazi. U najcesce prenosnim primopredajnicima cemo naci suhe galvanske pojedinih faznih vodova efek vrijednost izmjenit nog napona (ili krace: izmjenicni napon) iznosi po 380 V. 6-1) tu je i cetvrta zica. tj. S i T oznaceni su fazm vodovl Cetvrta zica je tzv.

Ukoliko su prikljuceni i kondenzator C i otpornik R. Ako je efektivna vrijednost napona na transformatoru U. propusnom smjeru. Kad se kondenzator C vec nabio na maksimalni napon 102 . Osim toga on nije vise ni stalan jer se valovito mijenja (si. na kondenzatoru istosmjerni napon doseci 310 V. zapornom smjeru. oznasa »+«. kad je a pozitivno. U obrnutom. To tako ide sve dok se kondenzator nabije na maksimalnu vrijednost izmjenicnog napona. za vrijeme svakog pozitivnog poluvala izmjenicne struje. isprav- izvori. ali se u nekim zemljama pomalo pojavljuju i na trzistu. struja je B (si. Za nuzdu — — . tzv. Ispravljacka dioda mora. One su veoma interesantne amaterima koji vole eksperimentiratL Jos nedavno ih nije bilo mo guce nabaviti. izdrzati u zapornom smjeru razmjerno veliko naponsko opterecenje. tzv. rjede ne ili nalazimo male olovne akumulatore. potresi i drugo) potpuno nadomjestiti prikljucak na normalnu elektricnu mrezu. Uslijed toga je napon na kondenzatoru nizi. Ona propusta elektricnu struju samo u jed- D nom. To znaci da ce. kondenzator ce se nabiti na Uma u s = skupe! UY2 = 1. Voltmetar ce pokazivati neki prosjek istosmjernog napona kojemu je dodan izmjenicni napon brujanja Ubr. Kad bismo na 6-2a) spojili tacke A i neki otpornik. Objasnjenje u tekstu (arkticki ili antarkticki planinske. radeci OSNOVNA SVOJSTVA ISPRAVLJACA Princip ispravljanja I VRSTE Silicijeva ispravljacka dioda (sL 6-2) djeluje kao ventil. elektricna struja ne moze teci. Takvi generatori elektricne energije mogu u slucaju prirodnih katastro fa (poplave. Za pogon elektronickih i radio-uredaja na umjetnim satelitima redovito sluze posebni foto-elementi. Izmjenicni napon iz transformatora mijenja se valovito (sinusoidalno). suncane ili solarne baterije. SL 6-2. Uz snagu od nekoliko stotina vata daju efektivni napon od 110 ili 220 V. kako punom crtom prikazano na sL 6-2b. slozeni u tzv. ali kroz ispravljacku diodu moze pro- kao ventil. Takvo ispravljanje poluvalnim i zato nazivamo ljanjem. kondenzator ce se kroz R izbijati (prazniti) i istovremeno. cena samo jedna polovica vala. prasumske ili pustinjske oblasti) iskoristavaju se. moze i vodenica vrtjeti pogodni b) v c) v. kroz tekla — — njega bi elektricna samo na mahove. celic- Veliko znacenje imaju i prenosni benzinski motor-generatori koji poput malih elektricnih centrala proizvode izmjenicnu struju. U krajevima koji su udaljem od teci Princip ispravljaca. uz ostalo. 6-2c). Za amatere su ipak jos jako Ako sada na A samo kondenzator B prikljucimo C.4 [7. u slucaju da transformator daje napon U = 220 V.Frekvencija tog brujanja je^ jedkod poluvalnog ispravljanja naka frekvenciji izmjenicne struje. npr.baterije./ ge- nerator. razliciti generatori sa po~ gonom na vjetar ili termo-elektricni civilizacije predjeli. on ce se kroz diodu nabijati elektricitetom onda.. ponovno nabijati (puniti).

64a. maksimalna vrijednost izmjenicnog napona Ui i napon t/a se ponistavaju i na diodi D nema napona..?" . U br je napon brujanja koji je manji nego li kod poluvalnog ispravljanja. Principijelne sheme takvog ispravljaca su na si. Bolje je iskoristenje raspoiozive elektricne energije kod ispravljaca s&punovalnim ispravljanjem izmjenicne struje. a druga kroz D 2 Tako su oba polu. dolazi do proboja i unistenja diode. »PIV«). B \ PULZIRAJUCA STRUJA DVOSTRUKE FREKVENCUE Punovalno ispravljanje umnazanje napona u ispravljacima i 64. 6-4b). . d-3. Ostac) t u lo u iekstit 103 . Malo kasnije. A v B V A \. 64d. sto je prednost u odnosu na si. Za sigurnost treba ispravljacku diodu opteretiti je 30°/o b) i • u — l -_ u maks t. prikazanom na si. si. 64. 64c) iskoriStena za nabijanje kondenzatora. nicne struje: ispravljanje je takoder punovalno. U momenta. 6-3b) i on ponovno dosegne maksimum Us. uz ostale podatke najvazniji. D1 napon na diodi ce doseci dvostruki iznos maksimalne vrijednosti izmjenicnog napona: 2t/md * Ako ispravljacka dioda ne moze izdrzati tako velik napon. oznacenu u katalozima tvornica. S/. Z>/oda D fco/a sluzi kao ispravljacki ventil mora u ispravljacu izdrzati visok inverzni napon. Opet tiri se iskoristavaju oba smjera izmje- onda se tome dodaje jos i napon na transformatoru. ima namotaj za dvostruki izmjenicnapon (2U).. b) sa cetiri diode SI. Zato treba strogo paziti da se vrijednost za PIV. **__. Graetzovom (Grecovom) spoju. »mostu« (si. Namotaj mora imati Punovalno ispravljanje pomocu dvije diode zahtijeva transformator koji na svojoj sekundarnoj strani b) vala (A i B. a) D D3 '* Maksimalno dopustivi zaporni napon ispravljacke diode (»Peak Inverse Voltage«. izmjenicna struja od koje su d) iskoristena oba smjera. v c) d) inverznim naponom koji je barem ili vise ispod te vrijednosti! . Jedna polovica tog namotaja salje struju kroz Di. si. Sekundarna strana treba da je namotana samo za napon U. a cesto i do kratkog spoja uz joS vece stete. Vidi tekst Graetz (Grec) je primijenio cediode u tzv. 6-3a.' ^^UHUJ^Umoks D I Ul ni r^ r^ U2 = U |/2 r odvojak u sredini. kada se promijeni polaritet izmjenicnog napona (si. Otpornik silo struje. Dva primjera punovalnog ispravljanja: a) pomodu dvije ispravljacke diode. R neka predstavlja tro- Napon na kondenzatoru C. nikada ne dosegne. s.

= onomu kod poluvalnog javlja se brujanje. a) b) if — — I L-*- c) . Uz jednaki i padne opteretni otpornik i isti kapacitet kondenzatora smanjenje napona je manje zbog cesceg dopunjavanja. slicno ispravljanja. Ipak ima vazna razlika.

Za hiljadu puta odmah i f). filtere (si. S/. Filtere s prigusnicama nazivamo LC-filterima. 6-a. 1_ Tc. predajnika -£ f) "Tci 3 Tc. Napon brujanja U br izrazen u procentima istosmjernog napona na kondenzatora C koji je spojen } dvoclanih filtera (si. Dijagram vrijedi za otpore potrosaca a kilo-omima (kQ). 6-6b. c) i d) LC-filteri i i Nekoliko tipicnih sa ulaznim induktivitetom.o 1 o 8) ^ Tc2 i b) _M_ _L_2_ Proradun kondenzatora. tj. Da troskovi izgradnje ispravljaca budu u skladu sa iskoristenom elektricnom energijom. koje je tim jace sto je potrosak struje iz ispravljaca veci. e redu morasa ulaznim SL 6-7. ispravljace: a) nim filtera za b) LC-filteri sa ulazkapacitetom. d iza ispravljackih dioda. mogu se primijeniti pogodni filteri. razmjerno jacim stru- Protiv neizbjezivog brujanja ispravljene struje. potrebno je da kondenzator praznimo jama. e) RC-filteri f) sa ulaznim kapacitetom bez brujanja. za frekvenciju Hz. Hz) treba vrijednosti podvostrucitL Ostalo vidi u tekstu 105 . Tako velik kondenzator bio bi preskup. o—i 6-6. i to: Vrstu filtera sastavnih Tct — Bo — Tci Tc2 4 Tea — C) LI d) LI LZ Za izlazni stupanj CW 5%. Na si. 6-6 su nacrtane OTPOR POTROSACA Rp (k A ) njihove glavne vrste. izrazene u omima (Q) vrijedi isti dijagram. mo U prvom razlikovati kondenzatorom i f) od ulaznom priguSnicom (si. 6-6a. Za poluvalno ispravljanje 100 (50 £C-filterima. Zatim treba razlikovati jednoclane filtere (si. uz uvjet da se kapaciteti uzmu hiljadu puta veci! Dijagram je nacinjen za punovalno ispravljanje. ali prigusnice mogu pozamijenjene otpornicima. b. Tro- clani filteri su rjedi. Taj napon ne smije preci odredenu vrijednost. Filtracija i velicine njegovih dijelova treba izabrati prema svrsi za koju ce ispravljac sluziti. a one sa otpornicima biti — nekad manje otpore. O namjeni ispravljaca ovisi dopuStena velicina napona brujanja. c i e) od filtera sa 6-6c i d). U svim filterima su prisutni kondenzatori.

prijemnike i SSB gene- rator 0. Kao otpor potrosaca Rp treba uzeti vrijednost koja se dobije racunom kao omjer istosmjernog napona V na kondenzatoru i istosmjerne struje J koju trosi uredaj: mV. . recimo. 500 V smije imati brujanje napon najvise 5 V. Uz poluvalno ispravljanje frekvencija brujanja ostaje 50 Hz. . Navedeni procenti odnose se na ukupnu vrijednost istosmjernog anodnog napona. . mozemo oddijagrama na si. rediti pomocu 6-7. punovalnim ispravljanjem frekvencija sc udvostrucuje pa napon brujanja ima frekvenciju 100 Hz. Atenuacija (prigusenje) brujanja ispravljene struje jednoclanim LC-filterom. Za pojacala klase B Za VFO. koji je izravno prikljucen na ispravljac sa puno- Napon brujanja (U br).Za izlazni stupanj ili AM. Ako je frekvencija izmjenicne struje 50 Hz. za NF pojacalo. 0. J (A) ili izrazen u procentima istosmjernog nat>ona na kondenzatoru. sto je kod nas normalno. najvise je kojemu Prema pogon dobro bruja1 valnim ispravljanjem.01%. . . . Rp{kCl) J(mA) PRODUKT LC (HENRIJl * MIKROFARAD!) SL 6-8. gornjem. Trazi se dakle da anodni napon izlaznog stupnja nekog predajnika za telefoniju od.25%. Dijagram vrijedi za frekvenciju 100 Hz 106 . 1%. za . . ali onda treba vrijednosti koje se dobiju iz dijagrama podvostruciti. FM SSB predajnika . napon od 10 V za nekog VFO-a mora biti tako filtriran da preostali napon nja bude sto manji.

Ako se jakost struje mjeri amperima (A) izlazni otpor u omima (Q). kod tranzistorskih izlaznih stupnjeva u savremenim predajnicima. Za primjer uzimarno tranzistorski predajnik kojemu je u izlaznom stupnju INPUT 7. kao npr. Iz dijagrama vidimo da napon brujanja iznosi oko 3.Napon se mjeri voltima (V). To znaci da za pogon takvog izlaznog stupnja nije potrebna nikakva dodatna filtracija. Podijelimo li napon sa strujom. kolektorska struja biti 0.5%. 6-7). ne vrijedi! . Za ostale stupnjeve to. To znaci da taj stupanj predstavlja potrosac kojemu je otpor p = 4000 Q ili 4 kQ. biti nesto manji od 3%.6 A. To znaci da anodni napon izlaznog stupnja mozemo bez ikakvog daljnjeg filtriranja uzimati direktno sa tog kondenzatora! Za ostale stupnjeve morat cemo upotrebiti anodni napon koji je bolje filtriran. Iz dijagrama se moze vidjeti da ce napon brujanja.F. Izrazimo li jakost struje u miliamperima (raA) otpor Rp izlazi u kilo-omima (kQ). Horizontalnu skalu citamo jednostavno kao ome (Q) a kapacitete uzimarno hiljadu puta vece. R Ako je otpor potrosaca znatno manji. buduci da bi za njih takvo brujanje bilo preveliko. uz pogonski napon od 12 V. uz kondenzator od 4000 up.2 W. ako je kapacitet kondenzatora C == 16 ^. Njegov izlazni stupanj trosi 100 mA uz anodni napon od 400 V. Tada ce. Evo jedan primjer: Predajnik za telegrafiju ima INPUT od 40 W. mozemo se posluziti istim dijagramom (si. izlazi otpor od 20 Q. dakako.

4-

+o

—•—

C+

Visokonaponski ispravljadi
sa poluvodidkim diodama

^T&r
SL
6-10, Filterski clan, sastavljen od tranzistora TR, otpornika R i kon-

Upotreba ispravljackih

silicijevih

dioda je danas toliko raSirena i oposobito u radio-urecenita, da se dajima koji su namijenjeni amaterima ispravljacke elektronske ci-

ne mogu naci. Ogranicen maksimalni zaporni napon (PIV), znatno nizi nego li kod
jevi vise

denzatora
kapacitet

Ct,

ima djelovanje kao
koji
je

elektronskih cijevi, zahtijeva posebnu paznju pri planiranju i gradnji

C*

znatno

veci

od Ci
najvise slucajeva ce biti potrebno da se ispravljeni napon bolje filtrira. Daljnje filtriranje moze se

visokonaponskih ispravljaca. Ako pojedina dioda ne izdrzi odredeni zaporni napon, mogu se u seriju stavise silicijevih dioda. to da se kod pojedinih dioda mogu otpori u zapornom smjeru medusobno razlikovati, treviti
ili

dvije

U

Obzirom na

primjenom niskofrekventne prigusnice induktiviteta L i jos jednog kondenzatora. Oni zajedno forpostici

ba paralelno s diodama staviti otpornike od 150 do 470 kQ (si. 6-11).
Bez njih bi se moglo dogoditi da zaporni naponi na diodama budu razliciti i da dode do proboja. Na si. 6-1 la otpornici R2 sluze za izjednacivanje naponskog opterecenja dioda, dok otpornik R$ sprecava strujno preterecenje dioda u momentu ukljucivanja ispravljaca, kad su kondenzatori i u filteru

miraju filterski clan, prema si. 6-8. Tu je ujedno dijagram; koji nam pokazuje koliko je smanjenje (atenuacija) brujanje.

Ako

je

napon brujat

nja na ulazu takvog filterskog clana Ubri a na njegovom izlazu U b ^ atenuacija

A=
ovisi

Ubr 2

G Q

ubn

jos prazni.

Za
opasni
ili

silicijeve
i

o produktu induktiviteta L i kapaciteta C. Dijagram vrijedi za frekvenciju od 100 Hz kod punoval-

diode mogu biti oni naponski vrhovi koji
iz

ponekad dodu

elektricne

mreze
od-

su posljedica ukljucivanja,

nog

ispravljanja.

Cesto se, osobito za konstantna i ne prevelika optrecenja, umjesto prigusnice uzima otpornik. Za takve filterske clanove vriiedi dijagram na si. 6-9. Atenuacija brujanja ovisi o produktu otpora R (Q) i kapaciteta C (jjP).

nosno iskljucivanja strujnih krugova koji sadrze neki induktivitet (u prvom redu sam mrezni transformator!). Da se to izbjegne dodaju se paralelno sa izvorom izmjenicnog napona kondenzatorsko-otpornicke kombinacije R1/C1 i, novrh tokondenzatori C paralelno sa svadiodom. Ovo je prikazano na si. 6-1 lb. Ako su ovdje sve diode, npr. tipa BY 238, izmjenicni napon moze biti 1500 V. Tada kondenzator Ci mora biti nacinjen za radni napon od 2500 V, a kondenzatori C za
ga,

kom

Opcenito se moze reci: sto veci kapacitet, to bolja filtracija! Ako

nas kondenzator
lik

nema dovoljno

ve-

kapacitet? Iskusni prakticari postupaju prema si. 6-10. Otpornik R odabire se tako da se tek dosta
»otvori« tranzistor. Sklop se ponasa kao da je kapacitet mnogo puta

1000 V. Izlazni istosmjerni napon bio bi bez opterecenja nesto preko 2000 V, dok bi se kod onterecenja

smanjio, zavisno o ostalim sastav-

veci!

nim djelovima, osobito o matoru i filteru.

transfor-

108

2

zemo serijski otpor Ri izracunati pomocu Ohm-ovog zakona:

gdje je Ji jakost struje koja tece kroz Ru Ova jakost struje mora biti uejlavnom konstantna, jer bi se inace i napon Ui jace mijenjao. Najjednostavniji djelitelj (razb)

P5TB4 q 04
fl

R2 (si. jednosti otpora ovako:
i

djelnik) nika, Ri

napona

sastoji se
6-12b).

od otporvri-

Potrebne

mozemo
R /Cj=-

izracunati

i-

1

,+ °i

0=

+ Jt Jakost struje Ji je ona koju trosi potrosac uz napon Vu Sa J2 ie ozna/,

RK2
=

—U — J
>

,

U- U -

>

-r

cena struja koja tece kroz sam djenapona. Ako je potrosak struje Ji stalan, bez promjena, J2 moze biti razmjerno slaba struja, oko 10% ukupnog potroska. Ukoliko se Ji neprestano mijenja, potrebno je u interesu odrzavanja konstantlitelj


h

nog napona Ui

koja moze od Ju

biti

i

odabrati struju deset puta veca

Trebamo
na,

li

mozemo

veci broj nizih napona£initi visestruki djedjeli-

Serijsko spajanje silicijevih dioda za ispravljanje vecih napona. Kondenzatori C, kao i serijski spoj kondenzatora Ci i otpornika Ri,
S/. <5-ii.

litelj

napona. Primjer takvog

kojim se postizu dva niza napona, Ui i Us, vidimo na sL 6-12c.
telja
c)
+
°-

sluze kao zastita od izuzetnih naponskih vrhova koji nastaju kod prekidanja strujnih krugova, prikljudenih na elektricnu mrezu. Otpornici R2 osiguravaju jednolican raspored zapomog napona na diodama, dok Rs duva diode od prejake struje koja se javlja kod ukljucivanja ispravljaca, dok su kondenzatori Cs
i

f

o

+U

b)

—o +U
-o +U1

R2

Gr u filteru jos prazni
R2
J2

R3

J3

PROMJENA

I

ISTOSMJERNIH NAPONA

STABILIZACIJA
SL
6-12.

T
rijskim

T

Razdjelnici napona sa otpornicima

Smanjivanje napona: a) seotpornikom (»predotporni-

Ako
je nizi

je

potreban napon Ui koji
(si.

od napona U

6-12a)

mo-

kom«); b) djeliteljem (razdjelnikom) napona; c) visestrukim dijeIjenjem napona

109

Vrijednosti pojedinih otpornika dobijemo, kako slijedi:

cijev potece elektricna struja,

napon

radni napon stabilizatorke, Ui, gotovo je neovisan o jakosti struje koja kroz nju tece.
»gorenja«,
tj.

jakosti struja koje se crpu na odvojcima razdjelnika (Ji i U) konstantne, moze struja Jz, koja tece kroz sam razdjelnik, biti slabija. Ako su ove struje promjenljive, mora struja Js biti jaca; do deset puta vi§e od zbroja J1+J2.

Ako su

Opterecenje pojedinog otpornika u razdjelniku napona izracunava se kao umnozak jakosti struje koja tece kroz otpor i napona na njegovim krajevima. Za primjer na si.
6-12c to je:

Kroz svaku takvu stabilizatorsku cijev smije teci neka maksimalna struja (J mats). Struja takoder ne smije biti manja od neke odredene vrijednosti (3 min), da se cijev ne bi »ugasila«. Pri odredivanju vrijednosti otpornika Ri treba misliti na to da cijev ne bude preterecena ni onda, ako se kod Ui struja nikako ne trosi. Na Ri mora, osim toga, pad

napona biti jednak pa je dakle:

razlici 17

Ui,

•*maks

P 3 =J3 U Pi-Vi + JtHUt-VJ; Pi-Vi+Jt+JMu-v,) Da se otpornici ne bi previse za2;

grijavali, potrebno je da im opteretivost bude barem dva do tri puta

se kod Ui crpe struja, njen tok kroz stabilizatorku E oslabi, ali napon Ui ostaje prakticki konstantan. Treba samo paziti da se ne crpe struja koja bi bila jaca od razliIve J maks~~~J min*

Cim

veca od izracunatog opterecenja.

pona,
Stabilizacija

napona tinjalicama

Ako tro§ilo (potrosac) ne crpe stalnu struju, bolje je u razdjelnik
napona
tor e.
cijalne,

vise stabiliziranih naupotrebiti vise stabilizatorskih cijevi. Na si. 6-13b su dvije takve cijevi spojene u seriju. Napon U2 odreden je stabilizatorkom Es, a napon JJi jednak je zbroli

Trebamo

mozemo

ukljuciti posebne stabilizaStabilizacijske tinjalice su spe-

plinom punjene
i

cijevi.

Zovu
kroz

ih jos
(si.

stabilizatorkama.

Napon U
tzv. na-

6-13a)

mora

pona paljenja

biti visi tinjalice.

od

Kad

ju napona na obim cijevima. Otpornik Ri odreduje se na jednak nacin kao u predasnjem primjeru. Drugi otpornik (R2) ima velik otpor (0,1 do 0,5 MQ) i sluzi samo zato da bi se olaksalo paljenje tinjalica. Opterecenje otpornika Ri u svakom slucaju iznosi

a)

b)

r

—•

° +

u

P=JmakS {U-U )> dok njegova opteretivost mora biti barem dva do tri puta veca. Kao R2
t

dobro

ce

posluziti

poluvatni

ot-

©

If

pornik.

Q

SI 6-13. Stabilizacija napona spedjalnim, plinom punjenim cijevima, tzv. tinjalicama: a) s jednom; b) s dvije stabilizator ske tinjalice
110

Ukupan potrosak struje, kod Ui U2 zajedno, ne smije preci razliku ovisno o upotrebljenim Jmaks Jmin, stabilizatorskim cijevima Ei i Es. I tinjalice se sve manje primjenjuju, ali ih se ipak moze naci u nekim uredajima. Dobro sluze za stabilizaciju napona izmedu 70 i 150 V. Serijskim spajanjem mogu
i

stabilizirati

i

vise napone.

Primjena Zenerovih dioda
Zenerove diode se u strujnim krugovima ponasaju slicno stabilizatorskim tinjalicama. Pad napona na njima, u odredenim uvjetima, ostaje prakticki konstantan, bez obzira na jakost struje koja kroz njih tece. Zato se i one mogu primijeniti
za
stabilizaciju

napona
tinjalica:

(si.

6-14).

Predotpor Rt odabire se na siican
nacin, kao

kod

R

t

=

U-U

ponu. Ukoliko su promjene nestabilnog napona prevelike, mijenjat ce se jakost struje koja tece kroz Zene rovu diodu, pa ce to utjecati i na
stabilnost napona koji nam je potreban. Na si. 6-15 je serijski pred-

Jakost struje J ntaks * e najveca struja koja smije teci kroz Zenerovu diodu, £to je ovisno o tipu. Napon V je najveca ocekivana vrijednost nestabilnog napona, a Ui pad nauona na samoj »zenerici« koji je jednak korisnom, stabiliziranom na-

t

**maks

otpornik zamijenjen FET-om. Ako se, naime, kod FET-a gejt (g) i surs
(s)

medusobno

spoje,

onda

je struja

4
'

o+U1

STABIUZIRAN!

NAPON

1

2D
..U2EMLJENI" POL

SI. 6-14.

stabilizaciju

Primjena Zenerove diode za napona
-O + (J
NESTABKAN NAPON

koja tece kroz taj poluvodicki elemenat konstantna, tj. neovisna o naponu. Tako ce kroz ZD teci struja koja se ne mijenja i kod jacih promjena nestabilnog nauona. Stabilizirani napon je onda znatno konstantniji.

Slicno se moze postici pomocu bipolarnog tranzistora (TR, sL 6-16) kojemu diodom D osiguramo konstantni napon izmedu njegove baze i emitera. Otpornik R treba da osi-

kojemu

gura toliko jaku struju, da pad napona na diodi D dode u podrucje u
se

on vrlo malo mijenja.

SL

6-15. Vnipolarni tranzistor, FET, osigurava napajanje Zenerove diode konstantnom jakoscu struje va

malo strujno opterecenje, mozemo dodatnim tranzistorom TR (bilo
PNP-tipa, bilo NPN-tipa) »jacu zenericu«. Otpornik
a)
i

Ako Zenerova dioda ZD (si. 6-17) moze stabilizirati napon samo uz
naciniti

je stabilizacija bolja

R

odgo-

b)

.a

ZD

2D 1

^

M™
P-N-P
f
.„
;
!

:€)
r
i

N P N
.
.
i

i

SL

6-16.

Bipolarni (»obicni«) tranzi-

stor PNP-tipa, uz pomoc diode D i otporniha R, takoder napaja Zene-

SI
de,

6-17.

Ovakav sklop Zenerove

dio-

rovu diodu
jom,

ZD konstantnom
ciju

stru-

osigurayajuci

bolju stabiliza-

napona

tranzistora i jednog otpornika ponasa se kao jaia Zenerova dioda i podnosi veca opterecenja; a) s tranzistorom tipa PNP; b) s tranzistorom tipa

NPN

111

1

vara

onome na

si.

6-14.

Tranzistor

a)

b)

se uzima prema zeljenom opterece* nju, a sve zajedno prikljucuje se samo na dvije tadke, kao da se radi o

pravoj Zenerovoj diodi! Dakako, i tu treba dodati odgovarajuci predotpornik, u seriju sa ovom »sintetskom« stabilizatorkom.

£>

A2D\

z

O-

Stabilizacija napona s tranzistorlma

C)

d)

Najprije su tranzistori za stabilinapona bili upotrebljeni prema si. 6-18. Suha baterija malog kazaciju

paciteta B sluzila je samo kao referentni izvor napona. Tu je iskoristeno svojstvo tranzistora da u spoju »emiterskog slijedila« (emitter follower) na svom izlazu vjerno i bez pojacanja prenosi »signal« sa baze. Zato je napon U gotovo jednak naponu baterije B. Konstantan je bas koliko i taj referentni napon.

SL 6-19. Danas se kao izvor referentnog napona iskljucivo koristi Zenerova dioda: a) stabilizator
s tranzi-

rovom diodom, ne mijenja

Referentni napon, dobiven Zenese, za

razliku od baterije, ni poslije vrlo dugog vremena, pa je njena upotireba prikazana na si. 6-19 u cetiri varijante sa razlicitim tipovima tranzistora.

storom NPN-tipa i uzemljenim negativnim polom; b) tranzistor je PNP-tipa, a uzemljen je pozitivan pol; c) i tu je uzemljen »plus« uz primjenu tranzistora NPN; d) stabilizacija

se postize PNP-tranzistostabilizi-

rom. Uzemljen je »minus« ranog napona
shematski,
si.

Svakome, koji eksperimentira s razlicitim uredajima, potrebni su stabilni naponi razlicite visine. To nam omogucuju stabilizatori koji su
a)
b)

u

principu, prikazani na

6-20a i b. Prvi ima uzemljen negativni pol napona i tranzistore NPN-tipa. Drugome je pozitivni pol uzemljen, a upotrebljeni su tranzistori PNP-tipa.

ng-p-r-in
0,1

P

0,1 >i

Tranzistori TRs i TRs, odnosno TRs i TRe, formiraju Darlingtonove parove s velikim strujnim pojacanjima. Tranzistor TRi, odnosno TRt, ima zadatak da uporeduje napon na razdjelniku Ri/P/Rz sa re-

i
SL
skog

islijedila

ferentnim

naponom

zenerice

ZD.

Tranzistor u spoju emiter(emitter follower) moze bid vrlo dobar stabilizator uz uvjet da je spojen sa izvorom stabilnog »referentnog« napona. Taj napon su nekada davale posebne
6-18.

baterije

Svaka promjena napona U prenosi se na taj tranzistor koji, upravljajuci sa Darlingtonovim parom, popravlja i odrzava izlazni napon konstantnim. Potenciometrom P mozemo mijenjati u odredenim granicama po volji visinu napona U.

112

TRI =BC177

TR2sBC161-10

TR3=2N3055

Sklop »pozitivnog stabilizakod kojega je kolektor posljednjeg tranzistora u stabilizacijskom lancu (TR3) uzemljen i spo~ jen izravno na hladilo, u kontaktu
6-21.

SL

tora«,

je sa sasijom

otpor od 7,5 Q (dva otpornika od po 15 Q> vezana paralelno!) tece jaca ili slabija struja koja vise ili manje »otvara« tranzistor TR3. Ovaj ne

mora
jer

biti

mu

izoliran od hladnjaka, je kolektor uzemljen!

Darlingtonovi parovi tranuz treci tranzistor koji sluzi kao komparator (uporedivac) napona, u stabilizatorima napona: a) s^ tranzistorima NPN-tipa i »vrucim« pozitivnim polom. Negativni pot napona je uzemljen; b) tranzXstori su tipa PNP, negativni pot je »vruc«, dok je pozitivni uzemljen. Prvi nazivamo »pozitivnim«, a drugi »negativnim« stabilizacijskim skloSI.

6-20.

Integrirani sklopovi

zistora,

u stabilizatorima napona
Daleko vece pojacanje nego Darlingtonovim parovima postize se operacijskim pojacalima. Domace operacijsko pojacalo IL 741 sluzi u stabilizatoru napona, si. 6-22, kao tzv. komparator, tj. uporeduje dio izlaznog napona (sa potenciometra P) s referentnim naponom Zenerove diode ZD, upravljajuci istovremeno s tranzistorom TR. Velicinu izlaznog

pom
stabilizator, si 6-21, kao da je postavljena »naglavce«. U principu je svejedno koji pol izlaznog, stabiliziranog napona uzemljimo, ako to samo pravilno ucinimo.
I

Shema

napona U2 mozemo potenciometrom odabrati prema potrebi. Napon Ui
potjece iz ispravljaca. Za prakticnu upotrebu najpogodniji su stabilizacijski »integrirci« koji sadrze sve potrebne elektronicke elemente, a prikljucuju se samo na tri tocke, tj. na tri prikljucna kontakta. Izgled nekih od njih i raspored prikljucaka vidimo na si. 6-23. Oni u manjim kudistima smiju se,

ovdje Zenerova dioda

ZD

daje

re-

ferentni napon. Ovaj se prenosi na tranzistore TRi i TRs koji su medusobno spojeni na Darlingtonov nacin, umnazajuci svoja strujna pojacanja. Ovisno o potrosku, kroz

razumije

se,

manje

opteretiti

od
113

8

Radio prirudndk

.

onih u vecim kucistima. Za puno ppterecenje, predvideno za odredehu izvedbu, obicno treba upotrebiti dovoljno veliko hladilo (hladnjak).

Upotreba je vrlo jednostavna.
si.

Na

6-24 je tzv. pozitivni stabilizator

(sa

Ispravljacke diode Dt

uzemljenim negativnim polom!). i D$ mogu se

svojim anodnim priklju&iicama spojiti izravno na »minus«. Ako je stabilizator predviden za veca strujna
opterecenja, mogu i ispravljacke diode biti u£vrscene na isto hladilo. Pri tome i diode i kuciste stabilizator dolaze u direktan, vodljivi kontakt sa hladilom!

SL 6-22, Princip primjene operacijskog pojacala (integriranog sklopa IL741) kao komparatora i upravIjaca stdbilizacijskim tranzistorom TR. Ako nije potrebna struja jaca

Odgovarajuca serija »negativnih« stabilizatora ima oznaku koja po.« Shema takvog 6inje brojem »79 stabilizatora je na si. 6-25. Tu su i ispravljacke diode drugacije spojene!
.

od 15 do 20 mA, prikljucak

.

br. 6 integriranog sklopa spaja se direktno na izlaznu prikljucnicu f-f I/aj, a tranzistor se moze izostaviti

Isti rezultat, tj,

ni pol,
ra,

uzemljen pozitivkao kod predasnjeg primje.
.

moze se postici i »pozitivnim« stabilizatorom (serije »78 .«) prema sL 6-26. Razlika je u tome da se sada kuciste stabilizatora mora izolirati

i>

od uzemljene metalne

sasije.

Ovi integrirani stabilizatori imaju ogranicenu opteretivost, ovisno o tipu i kucistu, kao i o uspjesnosti hladenja. Ako zelimo stabiliziran napon uz jace struje treba dodati neki odgovarajuci tranzistor (si. 6-27). Ovaj moze biti silicijev ili germanijev izlazni tranzistor. Na slici je i formula za izracunavanje velicine otpornika Ru Ona vrijedi za silicijeve tranzistore. Za germanijeve treba u brojniku uzeti vrijednost 0,4

umjesto

0,9.

Kada

se

kod

»

+ [/«

crpe struja, onda kod malih jakosti tu struju daje sam stabilizator. Tek kada potrosak struje naraste toliko, da pad napona na Ri postane dovoljno velik da se »otvara« tranzistor TR, poteci ce struja i preko njega. Na ovom mjestu su se pokazali vrlo dobrima germanijevi domaci tranzistori u TO-3 kucistu

Vazno

(»Ei-Nis), je

sa

oznakama

»AD

.

.«.

da oba nacrtana kondenzatora (od 0,33 ^F i 0,1 [iF) budu

SL
rija

6-25.

Za

razliku

od

stabilizatora
se-

serije »78..« koji

su »pozitivni«,

tronoznih negativnih integriranih stabilizatora ima oznake, 7905,
7908, 7912, 7915 itd.

jednostavna

Upotreba im je a stabilnost napona vrlo dobra

o o

.

TRi odgovara onome

TR na

si. 6-27.

nickog izvoda
bilnost

(br. 3).

Zato je

tranzistoru TRs povjerena je zastita od preterecenja. Ako struja koju crpemo kod » + U« po stane prejaka, pad napona na otporniku R2 otvori tranzistor TRs, pa ovaj vise ili manje (ovisno o struji J izl ) kratko spaja otpornik Ri, smanjujuci mogucnost toka struje

Dodatnom

kod malih jakosti
losija.

i stastruja.

mnogo
Izbor

stabiliziranog

napona

prema potrebi
Opisani integrirani stabilizatori
sa

kroz TRI.
Integrirani stabilizator napona kao stabilizator struje

oznakama 7505, 7808, 7812, 7815 daju samo odrectene napone od 5, Ako su nam potrebni 8, 12, 15 V
. .
. .

.

drugaciji naponi jednake stabilnosti,

upotrebit

cemo takve

stabiliza-

6-15)

Pomocu unipolarnog (FET, si. ili pomocu manjeg bipolarnog tranzistora (TR, si. 6-16) mogu se

dobiti jakosti struje koje su gotovo neovisne o velicini elektricnog napona, ali ako zelimo jos bolju staosim toga bilnost struje kojoj

mozemo u
ti

sirim granicama odabra-

jakost, posluzit

cemo

se integri-

stabilizatorom prema si. 6-30. Najcesce za ovakvu svrhu odgovara stabilizator za neki nizi napon, npr. TBA625 ili \lA7805. Ovi daju napon od 5 V. Potrebnu jakost stabilizirane struje (u amperima) lako je izracunati prema formuli sa slike, uz zgodno odabrani otpornik R (u omima). Stavimo li u racun R u kiloomima, izlazi struja J kons u miliamperima! Vidimo da po* stoji mogucnost odabiranja jakosti struje, koja ostaje priblizno konstantna, sve do maksimuma koji je dopusten za odredeni stabilizator (ovisno o velicini kucista i o hlade-

ranim

naponskim

to pokazuje si. 6-31. Pri tome prikljucak br. 3 nije vise uzemIjen (na »minusu«), vec je doveden na razdjelnik napona R1/R2. Stabilizirani napon » + U« ovisi o izboru tih otpornika. U laboratoriju je cesto potrebno da taj izlazni stabilni napon, od slucaja do slucaja, promi jenimo. To se postize razdjelnikom napona u koji je ukljucen poi R' odtenciometar P. Otpornici reduju gornju i donju granicu napona. Stabilizator je sada potrebno izolirati od hladila! Tako se stabilizatorom koji je graden za napon moze dobiti izlazni napon od 5

tor kako

R

o razdjelniku napona) sve do preko 15 ili vise volta! »Elegantnije resenje«, kako oi to radio-amateri rekli, postize^ se

od

5

V V (ovisno

t

primjenom operacijskog pojacala ili IL 741), kako se to vidi na si. 6-32. Nestabilan napon iz ispravljaca koji se dovodi na »+«
(^A 741

6-30 vrijedi

nju stabilizator). Formula na si. samo za razmjerno vece

jakosti struje jer u njoj nije ura* cunata struja koja tece preko zajed-

JJA78...

U
0,33;j

=

Ustab(l+-^-j + j

-oj konst

SI. SI.
6-30.

Stabilizator

napona kao

6-31. lako je integrirani stabilizator 5 tri prikljucka predvi&en da daje jedan cvrsto odreden napon,
t

sredstvo za postizavanje konstanu

tnoguce je postici

ne jakosti struje

i vece napone. Vidi tekst

116

treba biti harem 3 V visi od najviseg stabiliziranog napona »+[/«. Visinu izlaznog napona odabire se potenciometrom od 10 kQ. Taj napon ne moze biti nizi od onoga za koji je nacinjen stabilizator.

Trebaju onoga koji

li

nam

je

i nizi naponi od odreden samim stabi-

lizatorom, korisno je posluziti se sklopom koji je u principu prikazan na si. 6-33. Tu je opet operacijsko pojacalo »741« i potencicmetar

SL

6-32.

Operacijsko pojacalo ovdje

za odabiranje napona. Za opseg od -{-0,5 V do 10 V potrebna su dva izvora: jedan sa naponom izmedu + 13 do 25 V i drugi sa (negativnim naponom u odnosu na »sasiju« koja 17 V. 7 i je uzemljena) izmedu

sluzi za izbor visine stabiliziranog

napona

+ U«), dok

tivan

— U«). je

drugi napon nega-

i

pozitivan negativan napon nije tesko naciIspravljac koji daje
i

nisu jedini,

Razumije se da ovi stabilizator! ali za primjenu sigurno

Jednu takvu mogucnost vidimo na si. 6-34. Mrezni transformator ima na sekundarnoj strani namotaj sa odvojkom u sredini. Za ispravljanje sluzi tzv. »Graetz-ov most« (Grecov most). Kondenzator Ci ima uzemljenu svoju pozitivnu, a konniti.

+13...25V

denzator C2 svoju negativnu »stranu«, pa je prvi izvor negativnog, a drugi izvor pozitivnog napona.

Na ovoj su slid stabilizator i operacijsko pojacalo u drugacijem
medusobnom
spoju.

-7...

-17V

U ovom

pri-

mjeru su nam na raspolaganju dva napona. Jedan je u odnosu na neutralnu prikljucnicu ( + ) pozitivan

SL 6-33. Sklop za odabiranje stabiliziranog napona u vecem rasponu, od 0,5 do 10 V, primjenom 5-voltnog stabilizatora. Vidi tekst

~[C2

0,1

pT

SL

6-34.

Ispravljac sa dva napona suprotnog predznaka

117

su najprakticniji, buduci da u najjednostavnijem slucaju uopce ne trebaju nikakvih dodatnih dije-

lova.

ima
s

Vise zahtijeva u tome pogledu integrirani sklop sa oznakom
ili

Na sL 6-35 vidimo da Zenerova dioda ZD1 sluzi kao uzorak stabilnog napona. Tranzistor TRs uporeduje taj uzorak sa dijelom izlaznog napona (na potenciometru Pi) i svaku promjenu prenosi na tranzistorski niz TRs,

»723«

njim postize

»123«. Stabilizacija koja se je osobito dobra. On
ali

omogucuje visestruku primjenu,

treba dodati jos elemenata izvan njega. Taj sklop i jednu od njego* vih primjena upoznat cemo malo kasnije (si. 6-39 i si. 6-40).

TRd i TRs. Tranzistori TR4 i TRs cine »Darlingtonov par«. Zajedni^ko strujno

je

pojacanje kod takvog para jednako umnogku strujnih pojacanja upo-

trebljenih tranzistora. Ako na jednak nacin dodamo i treci tranzistor, TRs, ukupno strujno pojacanje

Odabrane sheme ispravljaca
za samogradnju

»tranzistorske trojke« jednako je svih triju strujnih pojadanja.

umnosku

lako ce se amater d tehnicar i sa dosadasnjim shemama stabiliziranih ispravljaca modi posluziti za samogradnju i za razlicite primjene, ovdje jos prikazujemo posebno odabrane ispravljace koji su bili sagradeni u vise primjeraka, zq maksimalne jakosti struja od do 2, pa sve do 20 A. Namijenjeni su za laboratory ske potrebe, ali takoder za pogon mnogih tranzistorskih uredaja, osobito primopredajnika za KV i UKV do blizu 200 INPUT-a.

Ima li tranzistor TRs strujno pojacanje koje iznosi, npr. 50, onda kroz tranzistor TRa mora teci samo 50 puta manja struja od one koju zelimo dobiti iz ispravljaca. Tranzistor TRb mora dati struju koja je od toga jos manja (za vrijednost strujnog pojacanja tranzistora TR4),
Otuda slijedi da samo tranzistor TRs mora izdrzati citavo strujno opterecenje, dok ostali mogu biti
manji. Tipican izbor tranzistora bi
bio:

W

-^ +

"lOn

SI-

6-3 $-

14

V

(vidi opts

Niskonaponski ispravljac koji daje stabilizirani napon od 7 do u tekstu), uz opterecenje izmedu 1 i 3 A. Ima ugraden
elektronicki osigurac protiv preterecenja

cijal

lektora u TRi, tako padne i potenkolektora u TR2. Istovremeno
i

bilizirani ispravljac

padne

izlazni

napon

ispravljaca.

Na
i

trebljavati uz radne uvjete.

je dobro upojedanput odabrane

nacin je ispravljac zasticen od kratkog spoja i od preopteretaj

civanja.

Transformator T mora imati primarnu zavojnicu koja je predvide-

kratki spoj, izlazni napon ostaje i dalje iskljucen, sve dok ne pritisnemo tipku »RESET«. Tu je kontakt koji se pritiskom otvara. Izlazni napon se »vrati« i ispravljac je opet sposoban za rad. Potenciometrom P2 moze se odabrati ona jakost struje kod koje <te elektronicki osigurac iskljuciti uredaj, dok se potenciometrom Pi odabire visina napona koji nam treba. Obzirom na to da visina izlaznog napona, uz stalan polozaj potenciometra P2 takoder djeluje na elektronicki osigurac, ovaj sta,

Ako uklonimo

na za napon izmjenicne elektricne mreze. Na svojoj sekundarnoj strani mora dati potreban napon, za 30 do 50°/o visi od najvise vrijednosti
stabiliziranog istosmjernog napona, koji zelimo postici. Opteretivost transformatora mora takoder odgovarati jakosti struje koja nam je potrebna.

isprav^acke diode Di, Da takoder treba odabrati prema potrebnoj jakosti struje. FilSilicijeve
D2,

Ds

i

tracija ispravljene struje samo jednim elektrolitskim kondenzatorom od 2500 \i¥ dovoljna je za maksimalnu jakost struje oko 2 A. Za

119

5
ST«tigndnatlf\jclfca

6A

R-100K
TA
T

TRI

=

BC107
G

TR2=BCUt-10
TR3 « 2N30M TRi *TR5»2N 3055 TR6 = BC177

JL

TR7iTR8sT«IST0Rl

Ispravljac sa izlaznim, stabiliziranim naponom od 13,5 V. Opteje do 6 A ili vise, vidi tekst. Ima dvostruki elektronicki osigurac: protiv prejake struje i kratkog spoja, te protiv previsokog napona

SL

6-36.

retivost

mu

struju do 5
biti

A

taj

kapacitet

mora

najmanje 5000 ^F. Zenerove diode ZDi i ZD2 su medusobno jednake i moraju biti za napon koji je barem 1 V nizi od potrebne najnize
vrijednosti napona.

zagrijavanju (TRi i TRs).

izlaznih

tranzistora

Mjernim instrumentom

M

moze

se mjeriti ili napon ili struja. Pokazivanje jakosti struje regulira se, jednom za stalno, potenciometrom Ps a pokazivanje napona potenciometrom Pa. Najbolje je da Pa, P3 i P4 budu trimerski potenciometri, dok jedino Pi treba posluzivati dugmetom izvana. Buduci da je transformator 7 (sL 6-36), prema namjeni, dopustao
t

Tranzistori TR* i TRs su medusobno paralelno spojeni. Medu njima ima uvijek razlika pa je za popodjednakog strujnog stizavanje opterecenja potrebno u emiterski strujni krug svakoga od njih staviti po jedan otpornik od priblizno 0,25 Q. Tranzistor TRs sa TR4 i TR$
cini opet Darlingtonov par,

Kao

i

u

predasnjem primjeru, TR3 upraylja sa izlaznim tranzistorima. Njime upravljaju preostala dva, TRi i TR*. Regulacija u principu odgovara regulaciji koja se nalazi i u ispravljacu na si. 6-35. Razlika je u upotrebi samo dviju dioda za isprav-

trajno opterecenje do 5 A i povremeno, kratkog trajanja do 6 A, ovaj ispravljac daje do 6 A istosmjerne struje. Uz jaci transformator bi se sa istim tranzistorima mogle dobiti struje i do 10 A. U tome slucaju transformator bi na svojoj sekundarnoj strani morao, uz toliko strujno opterecenje, davati napon od 2x17,5 V. Manji napon nije dovoljan za dobru stabilizaciju, dok bi veci napon bio uzrokom jacem

Di i D2 moraju biti dimenzio nirane za jakost struje koju zelimo crpsti iz ispravljaca, a ucvrscene su izravno na hladilu gdje se nalaze i tranzistori TR3, TRi i TRs. Razlika je jos u tome da tu postoje elektronicki osiguraci sa tiristorima. Od prejake struje stiti osigurafc u kojemu su tranzistor TRs i tiriljac.

120

stor TRj. Kada struja, koja se uzima iz ispravljaca, prede odabranu granicu, provede tranzistor TRe i okine tiristor TRi. Ovaj kratko spoji kolektor tranzistora TRs na sasiju pa izlaznog napona vise nema. Tek kada struju prekinemo kod Pr. 1, zatvori se Pr. 2 i izbije elektrolitske kondenzatore Ci i Cs, i

tako iskljucimo ispravljac, mozemo ga ponovno ukljuciti (»resetirati«).

Napon

se

ponovno

javi,

ako je

uklonjen uzrok preterecenja. Za okidanje tiristora TR7 na opisani nacin koristimo pad napona na ampermetru M. Jedan njegov dio,

St

6-37.

mo

potenciometrom od 500 Q, dovodibazi tranzistora TRe.

si

6-36,

Izgled ispravljaca, prema s prednje strane

Uz uvjet da nas kod ovog ispravljaca interesira samo jedna stalna vrijednost izlaznog napona (npr. + 13,5 V) mozemo ugraditi jos i osiguranje od prevelikog napona koji bi se na izlaznim prikljucnicama mogao pojaviti u slucaju da dode do unutrasnjeg proboja u regula-

Prednju stranu ovog ispravljaca vidimo na si. 6-37, a njegovu straznju stranu na si. 6-38. Na masivnom aluminijumskom, rebrastom hladilu vide se tri tranzistora 2N3055 (treci je umjesto 2N3054, kojega nije bilo pri ruci, HI). Iznutra su na istom hladilu i diode Di i D2.
Jntegrirani sklop tipa »723« saZenerovu diodu koja sa pojacalom P.R., a napajana konstantnom strujom, osigurava izvanredno stabilan referentni napon U reft neovisan o temperaturi. Pojacalo P.O.
drzi

TRi i TR>. onda jednak naponu 11a kondenzatorima Ci i Cs, sto moze biti opasno za prikljucene
cijskim
Izlazni

tranzistorima
je

napon

uredaje. Zastitu pruza tiristor TRs.

Zenerovu diodu ZD2 i silicijeve diode Ds, D4 (eventualno jos koju k tome) odabiremo tako da tiristor TRs bude okinut cim izlazni napon dosegne neku unaprijed odredenu
vriiednost, npr, 15 V, Kad se to dogodi, tiristor predstavlja pravi kratki spoj, uslijed kojega u momentu pregori rastalni osigurac (npr. od 8 A). Razumije se da tiristore treba

odabrati
struje receni.
i

tako da mogu podnijeti napone kojima ce biti opte-

Na stabilnost izlaznog napona ne utjecu padovi napona na emiterskim otpornicima i na ampermetru, jer se razdjelnik napona za regulaciju (sa potenciometrom od 1 kQ od kojega se upravlja sa TRi) spaja iza ampermetra. Regulacija na taj nacin »uzima u obzir« 1 tc padove napona pa se oni ne pojavljuju na izlazu ispravljaca!

SI

6-38.

Isti

ispravljac straga.

masivnom aluminijskom, rebrastom hladilu vide se tri tranzistora
i

Na
is-

matice kojima su ucvrscene pravljacke diode

121

.

ima dva ulaza. Signal doveden na jedan od njih imat ce na izlazu izmijenjenu fazu (invertiranu), a na drugi neizmijenjenu (neinvertiranu). Ugradeni tranzistori (sL 6-39a) dioda ZD2 omogucuju raznoliku i primjenu u stabiliziranim ispravlja&ma.
l

na

Razlikujemo dvije izvedbe. Jedje u plasticnom »DIL« (Dual-Inkucistu
sa
14

-Line)
6-39b), ciste,

nozica

(si.

dok druga ima metalno kudonekle slicno TO-5 kuclstu

potencijal na prikljucmci br. 2. Tu je invertirajuci ulaz, sto znaci da ce svaki pad napona proizvesti korekciju na vise! Na neinvertirajuci napon ulazi referentni napon koji sluzi kao »norma« prema kojoj se izvrsavaju sve korekcije. Na priklju^nici br. 6 je napon koji se vodi na regulacijske tranzistore, Darlingtonov par, TRi i TFb. Tu je promjenljivi otpornik (maks. 1 kQ). Ukljucen je izmedu prikljucnica br.
10
i

1.

Ako pad napona na tome

tranzistora, sa 10 prikljucaka, presi. 640. Na crtezu jedne i druge varijante su prikljucci oznaceni kao

ma

otporniku bude prevelik, aktivira se automatika zastite od preterecenja i izlazni napon pada.

u fabrickim prospektima, zbog lak§eg snalazenja.

Na shemi ispravljaca, si. 6-40, numeracija prikljucaka odnosi se na metalnu izvedbu. Visina izlaznog napona odabere se, »jednom za svagda« potenciometrom u razdjelniku napona kojim se odmjerava

Ako transformator na svojoj sekundarnoj strani moze dati napon od 18 V kod opterecenja sa 10 A;
ukoliko i ispravljacke diode mogu podnijeti takvo opterecenje bez prevelikog zagrijavanja, treba odabrati
i

(TRi

=

2N3716 kao na si. 6-36) za opterecenja do 10 A. Kondenzator Ci neka ne bude manji od po 2000 ^F za svaki ampei

odgovarajuce tranzistore 2N3054 ili 2N3055; TR* = dva paralelna 2N3055, ili

Trebamo li jos jace istosmjerne struje uz dobru stabilnost napona, npr. do 20 A uz napon od 13 V, zemo sagraditi ispravljac prema si. 641. Uz dovoljno snazan transformator (primarno blizu 400 W!) i ispravlj^cki »grec« za 30 A (PIV = 60 do 80 V), te tranzistore TRi

mo

=

2N5302

i

TRst

= BD136

i

jednoam-

perski stabilizator »7812«, izgradeno je nekoliko takvih ispravljaca kod nas i svi su odmah »proradili«. Oni
vrlo dobro sluze za pogon snaznijih tranzistorskih primopredajnih radio-stanica. Pri gradnji se ne smije zaboraviti da svi vodovi moraju biti sto kraci i dovoljno debeli. Posebnu paznju treba posvetiti hladilu. Ono mora biti rebrasto, u sredini 1 cm debelo. Neka je tako veliko da sluzi kao poklopac na gornjoj strani limene kutije u kojoj je ugraden taj ispravljac. Inace ne treba ocekivati pravilan rad uredaja. Bez toga je zagrijavanje tranzistora (20 ampera! !) preveliko.

b)

SL

stabilizator 6-19. Integrirani tipa »723« Hi »123«: a) pregted nj& govog unutrasnjeg sastava; b) ras pored prikljucaka stabilizatora, ako je ugraden u kuciste »DIL« sa 14

nozica
122

o

SI
t

6-40.

Shema

stabiliziranog ispravljada sa integriranim

dva tranzistora (vidi tekst). Predviden je izlazni napon od oko 13,5 V uz opterecenje do 10 A. Na iijevoj strani slike je prikazan raspored prikljucaka stabilizator^ ako je ugraden u okruglo metalno kuciste sa 10
nozica
0,03

sklopom »723«

n/KM

TR1

«

,i

6-41. Ispravljac koji daje napon od 13 i struju jaku do 20 A. Stabilizator tipa 7812 i dva tranzistora su medusobno povezani tako da ispravljac dobro podnosi kratke spojeve ako nisu previse dugotrajnl Ukotiko je sve pravilno nacinjeno, sa dovoljno velikim hladilom (!) i opisanim

SI

V

poluvodickim elementima, sposoban je za pogon jacih amaterskih primopredajnika. Vidi opis u tekstu
Preostali izvori elektr&ne energije
i drugo. O takvim ce ispravljacima biti govora uz aparate uredaje kojima pripadaju. i

naponima

Ovdje, dakako, nismo mogli obusve ispravljace koji mogu biti potrebni za razlicite svrhe u
hyatiti
radio-tehnici, kao sto su pogon specijalnih niskofrekventnih snaznih

O

razlicitim

naponskim pretva-

pojacala visim naponima, zatim pogon predajnika u kojima ima elektronskih cijevi ili za napajanje oscilatora (VFO) izuzetno stabilnim

racima, kao i o uredajima i izvorima za pogon radio-stanica neovisno o mrezi izmjenicne elektricne struje, govorit cemo u poglavlju o prevoznim (»mobilnim«) i prenosnim (»portable«) radio-uredajima (vidi:
20. poglavlje, str. 646).

123

dok je nekada potrebno i amplitudu ograniciti. i potrebi. Zato cemo ovdje prikazati pojacala kod kojih su ti principi iskoristeni. Kao aktivni element i u pojacalima mogu posluziti i elektronske cijevi i tranzistori. Najjednostavnije toanzistorsko niskofrekventno poja£alo Jedna od vrlo vaznih primjena niskofrekventnih pojacala je za modulaciju u predajnicima. te u izlaznoj snazi proizvesti. u poglavljima koja obraduju odredene vrste modulacije i odredene vrste signala. a pojacani se re" produciraju preko zvucnika. ali ih necemo ponavljati. male prijemnika. ali isto tako i elektricna gitara ili drugo. prema zelji mogu zistorima i integriranim sklopovima. kao sto su amplitudno ili frekventno modulirani signali ili radio-prenos govora jednim boc- tu svrhu. Manja pojacala. pa cemo se ovdje ograniciti na pojacala s tran- Ovdje cemo najvise goyoriti o onim niskofrekventnim pojacalima koja obuhvacaju posirok opseg nis- kih frekvencija. u velicini pojacala. Razlika izmedu pojedinih nisko* frekventnih pojacala je u njihovoj namjeni.. opisat cemo u poglavlju o prijemnicima. magnetofoni ili gramofoni. Buduci da ima vise vrsta modulacije. Ona moraju pojacavati samo odreden uzi opseg niskih frek- vencija. kao i specijalni integrirani sklopovi koji su napravljeni bas za stavni dio svojstvima. Taj neka bude 124 . predajnika i drugih uredaja. U ovom posljednjem slucaju zvukovi djelupi na mikrofon. koja je dovoljna za prijem na slusalice ili na manji zvucnik. npr. danas se elektronske cijevi gotovo ne upotrebljavaju. za reprodukciju muzike sa gramofonskih ploca. magnetofonskih vrpca ili za pojacanje glasa govornika ili pjevaca. koju mogu O osnovnim principima pojacanja koje se postize elektronskim cijevima ili tranzistorima vec je bilo govora u odgovarajucim prethodnim poglavljima. nazivamo i audio-frekSva opisana pojacala sluziti za razlicite svrhe. vi- dimo na 3*edan Upotrebljen je samo tranzistor. Cesto sluze i kao samostalni elektronicki uredaji. izlazne snage. Na ujihov ulaz mogu se prikljuciti prijemnici.NISKOFREKVENTNA POJACALA Nekoliko oplih napomena Niskofrekventna pojacala su samnogih prijemnika. Te frekvencije cu* jemo pa ih vencijama. 7-1. Takva niskofrekventna pojacala su redovito vazan dio samog nim pojasom (SSB). kao sto cemo vidjeti kasnije. za pojacanje govora. potrebna su cesto pojacala sa strogo odredenim Niskofrekventno pojacalo sa mi- nimalnim brojem sastavnih dijelova koje moze posluziti kao »mini-razglas«. za opcu namjenu i sa sirokim opsegom frekvencija. u opsegu frekvencija koje mogu poja* cati. Za ovu vrstu niskofrekventnih pojacala. kao i mikrofoni. O takvim pojacalima bit ce govora kasnije. si.

Mikrofoni svojstva i njihova najvainija Za pogon pojacala mogu se uzedva galvanska elementa po 1. Prekidac Pr treba zatvoriti samo tako dugo dok se govori. Ona tece kroz zvucnik i pokrece je napon od 3 (oba galvanska clanka u seriji!). ali nije potrebno neko osobito veliko izabiranje.. Sto snazni ji tranzistor. sto znaci da kroz tranzistor potece kolektorska struja. ona zatitra pa ili slabije zbija.« Govorimo li blizu mikrofona. Za prikljucak na visoko-omski ulaz po- jace Mikrofon mora biti okrenut na suprotnu stranu od zvucnika. doslo bi do tzv. Kad i mogu zvuk do nje dode. Veci napon ne bi bilo dobro primijeniti jer bi jakost elektricne struje kroz (nisko-omski!) zvucnik mogla postati prevelika.Mi = ugIjeni mikrofon. *amerikan« i »poluamerikan«. Kad 125 . kojom titra izvor zvuka. kojih je mnogo na nasem jev trzistu: domaci germani- snazni tranzistor sa oznakom (Ei-Nis).. ZV = nik 4-omski zvud- bilo koji od onih. poljske telefone (niskoomski.5 V mikrofon mogao prejako »cuti« zvukove iz zvucnika. bi 15 V SI 7-L Najjednostavnije niskofrekventno pojacalo s germanijevim snainim tranzistorom. U. Zbog toga se mijenja i potencijal i struja tranzistorove baze. Ugtjeni mikrofoni su najjeftiniji V dosta dobro posluziti za prenos govornih frekvencija. a sastoje se od niza zguscenja i razrjedenja koja idu naizmjence. ili jakosti struje. koja kroz njega tece. Najbolji su oni koji imaju ti Svaki izvor zvuka salje kroz uz(zrak. to bolje. jedno za drugim. ugljena zrnca koja se nalaze ispod nje* Tako se mijenja unutrasnji otpor mikrofona pa ce se struja. Nazivaju ih se tranzistor TR »otvori«. obicno ima tanku ugljenu membranu. ono ce ih duh cuti ako je frekvencija.£ 1.5 V svaki. Ove promjene djeluju na struju kolektora. barem 10 cm. Zbog strujnog pojacanja u tranzistoru ove su promjene znatno vece i iz zvucnika se cuje pojacan govor. neka bude onakav. Mikrofoni koji su namijenjeni za tzv. Ako zvucni valovi dopru do ljudskog uha. ra^licite osjetljivosti i razlicite kvali- tricnog napona Mikrofona ima tete. vazduh) zvucne valove. canjem. sto doprinosi stednji struje i produzenju trajanja upotrebljenih clanaka. kakav se upotrebljava u telefonima. Ugljeni mikrofon. Uglje ni mikrofon. XJMi. Zvucnik ZV neka bude dobar 4-omski. ali i takvi ce posluziti. Njegov primjer neka ne bude premalen. kakav se upotrebljava u normalnim telefonima. Njegov promjer neka ne za normalne telefone. sa sto vecim strujnim poja- »AD. mijenjati u ritmu zvukova. izmedu 16 Hz i 20 kHz. koji oba Zajedno sacinjavaju pogonsku bateriju. Mirna struja mikrofona ce dati na torn otporniku toliki pad napona da Zvucni valovi djeluju i na mikroTo je sprava koja moze titraje zvuka pretvoriti u promjene elekfon. proizvodeci neugodne i glasne zvukove. razlicitih-vrsta. Oni se sire brzinom od oko 340 m/s. Neka ne budu oni sasvim mali. Taj se strujni krug zatvara preko mikrofona i preko otpornika od 10 Q. veci strujni kapacitet. Za mikrofonski strujni krug bit ce dosta jedan od tih clanaka. akusticke povratne veze i uredaj bi poceo oscilirati. mijenjat ce se jakost struje koja na otporniku proizvodi promijenljiv pad napona.

visoke cijene. Naponi vrijede za visokoomske ulaze pojacala. njihova se osjetljivost cesto izrazava u decibelima. Ta je osjetljivost kod najnovijih mikrofona sa elektretom znatno manja nego u pocetku. I kod ovih mikrofona se veci izlazni naponi mogu dobiti na ra126 terima i tehnicarima iz prakse pristupacniju mjeru za osjetljivost mikrofona. onoliko koliko je najnuznije potrebno za razumljivost Ijudskog govora. »highprenos muzike sa opse- gom od 50 do 16000 Hz ili jos vecim. ra veoma obljubljeni jer za njih ne treba ni izlaznog transformatora ni pomocnih izvora struje.jacala potreban je tzv. Oni su neka analogija magnetima. Elektreti su nasli primjenu u mikroostalo fonima koji po svojoj funkciji sjedaju i na kondenzatorske i na kristalne mikrofone. Sto je opseg frekvencija nizi. kako je jos nazivaju. Opseg zvucnih frekvencija koje se ugljenim mikrofo- nom mogu prilike prenijeti obuhvaca otod 300 do 3000 Hz. Magneti su feromagneticki materijali koji trajno zadrzavaju svoja magnetska svojstva. »Hi-Fi« (citaj kao kristalni imaju nezgodnu osobinu da su osjetljivi na veliku vlagu i na vise temperature. proizvodi elektricne napone koji svojim promjenama slijede titraje zvuka. Oni koji imaju zavojnicu i membranu poput dinamickih zvucnika (samo znatno manjih dimenzija) vec su pristupacniji. haj-faj. zahvaljujuci svojim piezoelektricnim svojstvima. dok su elektreti takvi materijali koji zadrzavaju svoje elektro uz staticke naboje. ama- Njeni titraji se stalnu plocicu. Kvamikrofoni koji obuhvataju siroko zvucno podrucje re dovito daju manje izlazne napone. U tvornickim prospektima. Kristalna plocica je redovito u vezi s veoma laganom membranicom koja »hvata« zvukove. Nezgodna mu je strana da ima prilic- no velik vlastiti sum. Treba Kondenzatorski mikrofoni mijenjaju kapacitet kad njihova membrana zatitra pod utjecajem zvucnih promjena kondenzatorski mikrofon nabija i izbija u ritmu zvukova. ot prilike 10 cm daleko od usta i da govori normalnom glasnocom. Oni se na visokoomski izlaz pojacala mogu izravrio prikljuciti pomocu kratkog komada oklopljenog kabela. Kao i kondenzatorski mikrofoni oni obicno trebaju pomocni elektricni prednapon. Tu su navedeni niskofrekventni naponi koje daju razliCite vrste mikrofona uz uvjet da operator drzi mikrofon u ruci. Dinamicki mikrofoni koji imaju osobito tanku i laganu metalnu traku izmedu polova jakog magneta takoder su veoma kvalitetni i skupi. Mikrofoni ovog tipa koji obuhvacaju uze podrucje frekvencija daju vece izlazne napone. tih se Zbog ih cuvati od vlage na temperature. tj. ali manja nego kristalnih mikrofona. u odnosu prema nekom definiranom nivou. Kristalni mikrofoni su kod amatelitetni kristalni transformator. Za amatere je tesko pristupacan zbog svoje titraje. . Ima ih razlicite kvalitete. gdje siri to je izlazni napon Kristalni mikrofoni su gradeni redovito od posebno pripremljenih plocica senjetove (Seignette) ili. laroselske soli (La Rochelle). fidelity«) skraceno od engl. pretvarajuci mehanicke oscilacije u elektricne valova. od onih koji su odredeni za prenos govornih frekvencija pa sve do onih koji sluze — U novije vrijeme su se za gradnju mikrofona pojavili novi materijali: elektreti. i naglih promje- Ima kondenzatorskih mikrofona koji se odlikuju reprodukcijom izvanredne kvalitete. se uz ostalo nalaze tehnicki podaci o mikrofonima. a — — za visokokvalitetan. Prosjecnom radio-amateru ili tehnicaru nece takve brojke biti dovoljno »opipljive»» Zato smo u tablici 7-1 naveli drugaciju. mikrofonski cun suzavanja zvucnog opsega. prenose na kriOna. Osjetljivost im je veca nego kondenzatorskih.

Tablica (za 7-1. Niskofrekventni naponi koje daju razliciti mikrofoni govor normalne glasnode. na daljini 10 cm od rrtdkrofona) Vrsta mikrofona .

Una kQ Tranzistorski stupanj. sto je veci raskorak izmedu impedancije mikrofona (ili nekog drugog izvora audiofrekventnog »signala«) i ulazne impedancije pojacala. Takvo zanemarivanje visokih frekvencija u cujnom podrucju je to jace izrazeno. si. Prikljucivanje mikrofona na ulaz tranzistorskih NF pojacala: a) za niskoomski mikrofon. ima dvije ulazne impedancije. npr. jednu nizu (kod £) i jednu visu 7-2d. genera- (kod B). prema si. c) . 1-2. a kod B nekoliko stougljeni. moze se dodati u slucaju ako se pokaze da ulaz B zanemaruje visoke tonove. c) za dinamicki mikrofon niske impedancije. smatrat cemo da je. kristalni mikrofon. 7-3a. Da ovu pojavu lakse shvatimo.c) 10ju \\^HF St. b) za kristalni mikrofon. Tu je ujedno prikazano kako treba spojiti potenciometar za regulaciju glasnoce. d) ulaz tranzistorskog pojacala za nizu i za visu impedanciju. Kod A je impedancija oko 10 kQ. Kondenzator oznacen kao 180 pF.

Na shemi specijalnog mikrofonskog pretpojacala (si. OzOn ima i svoj kapacitet C koji se ne moze zanemariti. zanemarivati duboke tonove. Zato je dio izmjenicnog napona koji otpada na R kod visih frekvencija veci. duci da su R i C spojeni u seriju. signal dolazi preko Ci izravno na bazu tranzistora TRu Poznato je da je napon* sko pojacanje kod »emiter-folovera« (si. Izlazi na to da ot pornik R4. kako smo rekli. Buduci da su. 74) vidimo kako se opisani principi mogu prakticki primijeniti. dakako. Sto je frekvencija visa. kojima je potreban nomocni prednapon. priblizno jednako jedinici. ako je ulazna impedancija JR razmjerno malena. te ^ . oni predstavljaju djelitelj napona. kao na si. razdjelnik napona pa na bazu tranzistora TRs dolazi u najboljem slucaju tek malo vise od sestog dijela tog napona (330 kQ: 50 kQ). Ako 7-3c). Za rriske frekvencije je obrnuto. Dmrijecima: ulazna impedancija je znatno povecana! u kolektorski strujni krug stavi pogodno odmjeren otpornik Rs i kondenzatorom se (si. spoji kolektor i emiter. Bu- nacen je slovom G. Pojacalo ce. Buduci da R ostaje uglavnom nepromijenjen. ulazni i izlazni napon jednaki i u fazi.^ tor struje zvucnih frekvencija. mozemo postici prema si. 7-3b.v Shema specijalnog tranzistorskog pretpojadala koje ima ulaznu impedanciju od nekoliko MQ * 9 Radio prirudnik 129 . bit 6e kapacitivni otpor »kondenzatora« C nizi. bit ce dio izmjenicnog napona koji se javlja na jR sve manji Ito je frekvencija niza. Osim napona u fazi. & Primjenom serijskog otpornika. Ulazna impedancija je oko 3 MQ.. Slovom R neka je oznacena ulazna impedancija pojacala. tolika da se na ulazu pojacala moze pojaviti gotovo sav napon iz G u cijelom podrucju zvucnih frekvencija koje zelimo pojacati. bez gubitka jednog dijela ulaznog napona. a izlazna 100 do 200 Q. 7-5. ne vrijedi za istosmjernu struju koja i dalje & nesmetano tece. Tome se moze ck> skociti samo na taj nacin da se za R osigura sto veca vrijednost. Elektretski mikrofoni. R$ i R4. Tu su upotreblje- na tri tranzistora BC 108. kapacitivni otpor »kondenzatora« C je veci. Otpornici na ulazu cine. izlazni toga.AJ t—HI— 15 9 SL 7-4. naime. ovisan o frekvenciji. 7-2d. postize se jos bolji ucinak. To zna^i da je izlazni napon prakticki jednak ulaznom naponu. gubimo dio onog malog niskofrekventnog napona koji dolazi do mikrofona. oba su Preko kondenzatora vraca se napon na tacku u kojoj se sastaju otpornici Ri. Visoku ulaznu impedanciju tranzistorskog pojacala. mogu se na mikrofonsko pretpojacalo prikljuciti prema si. Ulazni 7-3b). kroz R4 ne tece izmjenicna struja zvucne frekvencije! Ovo. imaju za niskofrekventne izmjenicne signale gim vrlo yeliku vrijednost otnora. Ovdje su tran- «-H . a njegovim posredovanjem i ulaz pojacala.

npr. O njemu je u ovoj knjizi vec bilo govora ranije (str. po volji oslabiti: veci kapacitet na tome mjestu zna£i manje »visokih«. Ova. Njegova je faza suprotna fazi ulaznog signala i zato se pojacanje u tranzistoru TRi sma* njuje.nicenje prema visokim f rekvencija- ma. sto je pozeljno kod rauzike. takoder negativna. Emiterski otpornik tranzistora TRi nije pre- mosten kondenzatorom veza. aperiodic^ ku povratnu vezu. 89). Tome doprinosi otpornik R3 i cinjenica da ni jedan emiterski otpornik nije »blokiran« Kroz dicka. Na njemu se javlja i jedan dio niskofrekventnog signala. ako je to potrebno. i na tai je nacin ostvarena negativna povratna otpornik (3. 7-7 je prikazana shema niskofrekventnog (NF) pojacala u kojemu.3 kQ) ne protice samo istosmjerna struja. Prikljucivanje elektretskog mikrofona kojemu je potreban prednapon. Ona je ovdje neovisna o frekvenciji signala. istovremeno. iz nekog mikrofona. sluzi integrirani sklop (integralno kolo). Isti kondenzator (C2) stiti od prodora visokofrekven tnihstruja iz predajnika u blizini pojacala. Oni odvode struje najvisih frekvencija mimo Dojacala. frekvencija i njihov opseg moze se jos utjecati odabiranjem manjeg ili veceg kapaciteta kondenzatora za vezu. Sirokopojasno mikrofonsko pretpojacalo s dva tranzistora u medusobnoj galvanskoj vezu Opis u tekstu slicnom oznakom St. C2 i Cs. lovice pogonskog napona i. Manji kapaciteti smanjuju pri sutnost basova. Tada je otpornikom Ri odredena ulazna im 130 . takoder ima visestruku negativnu. odnosno sa drugih tvornica. To je tzv. umjesto pojedinacnih tranzistora. dakle aperiotaj Pretpojacalo. povratna veza ima veci ucinak na najvise frekvencije koje se na taj nacin mogu. Kapacitet kondenzatora C2 vraca jedan dio vec pojacanog signala (prisutnog u kolektorskom strujnom krugu tranzistora TRi) na bazu istog tranzistora. Tako se moze postici odredeno ogra- kondenzatorom. Veci kapaciteti osiguravaiu vise basova. Potenciometrom P moze se regulirati izlazni napon a time i glasnoca reprodukcije zvukova. kao Na raspored i kondenzatora d kojim je premo- SI 7-5. Na njegov neinvertirajuci ulaz (3) dovodi se istosmjerni prednapon u iznosu po7-6. operacijsko pojacalo sa oznakom IL741 (RIZ -Zagreb) ili 100^. ML Ako Mi ima nisku vlastitu impedanciju treba prekidac Pr zatvoriti.500^4 s[]s S R3 741 (Ei-NiS). ulazni niskofrekventni signal. sto je opet pozelj- TRi i TR2 u medusobnoj gal- no da govor bude razumljiviji. Vidi tekst zistori sten emiterski otpornik tranzistora TR2. na sL 7-6. gaciji Kondenzatori Ci i C3 imaju druzadatak. Na si. vanskoj vezi: kolektor prvoga je spojen s bazom drugoga. ali takoder zastititi pretpojacalo od eventualnog prodora visokofrekventnih smetnja (od vlastitog ili od susjednih predajnika!) u pojacalo. pa govorimo o negativnoj povratnoj vezi.

To su neki integrirani sklopovi tipa »C~MOS«. Kod snimanja gramofonskih ploca se namjerno oslabe najnize frekvencije. No. Mikrofonsko pretpojacalo sa integriranim sktopom (inteeralnim kotom) IL741. cesto zanemaruju neke dijelove audio-frekvent nog podrucja. Pojacanje odredene frekvencije ovisi jos o kondenzatoru C2 diji izbor utjece na raspored frek- Vec smo upoznali nacin na koji moguce utjecati na spektralni sa stav niskofrekventnih struja koje se pojacavaju u nekom uredaju. ali za obicne amaterske svrhe to najcesce nije potrebno. 6) pojacanie je Za gradnju svih opisanih pretpojacala mogu se ili uzeti BC107 (NPN) ma BC177 (PNP). inte- griranog sklopa tipa C-MOS (4011) je ovdje upotrebljen kao linearno. ce 7-8 biti mo im (str. mikrofonsko pretpojacalo. zbog svojih vecih amplituda. npr. Ulazna impedancija je vrlo visoka. Postoji mogucnost izbora nize ili vise ulazne impedancije. pa bi reprodukciia bi la osiromasena. Uz otvoreni prekidac Pr ulazna impedancija je visoka (reda 50 kQ). jednako iedinici (MIN) a izlazni sig- nal priblizno jednak ulaznom! Smanjimo li tu povratnu vezu pomicuci klizac potenciometra (nrema dolje na slici) pojacanje postaje sve jace Popravljanje boje zvuka i regulacija je do nekog maksimuma koji. 2 u direktnoj vezi s prikljucnicom br. Integrirani digitalni sklopovi. jer dio izlaznog signala dovodimo na invertirajuci ulaz (2). Osim tq^ga magnetska »nukotina« na magnet of onskoj »glavi« morala bi za sni131 . kakve daje mikrofon. a osobito Cl 1( 1M l 10n R' i SL 7-8. Ona je negativna. ovisi o omjeru otpora potenciome tra i Ri. Pojacanje je 10 puta (R 2 je deset puta vece od RA). Te frekvencije bi. Na si. 7-8 je jedan njegov dio upotrebljen kao niskofrekventno pretpojacalo malih napona. Malosumne tranzistori pretranzistore (BC109 ili slicne) treba upotrebiti samo onda. Bilo je to u primjerima mikrofonskih pretpojacala primjenom kondenzatora i negativne povratne veze. Ona je u tome slucaju niska. Jedan dio digitalnog. potrebi. Pojacanje se moze odabirati potenciometrom P kojim se »dozira« povratna veza. logicke nule u logicku jedinicu i obrnuto. Kad je negativna povratna veza maksimalna (prikljucnica br.vencija spektru«. ima izuzetaka. zahtijevale vece razmake medu urezivanim zljebicima na ploci. Vidi tekst 9* magnetofonske glave. kao sto je. u pojacanom »zvucnom koji vole eksperimentirati vrlo zanimljiva. ako iza pretpojacala dolazi veci broj pojacavackih stunnjeva. kao i velicine pojacanja dvaju ekstrema ne mogu koristiti. Najcesce se stanja izmedu tih SL 7-7. grubo. kako zna- Za one si. obicno rade tako da se stanje prebacuje iz tzv. pedancija. Gramofonske zvucnice. »4011«. 94). Slicno je i s potrebom da se magnetofonska vrpca dovoljno jako »modulira« najdubljim frekvencijama.

Mikrofonsko pretpojacalo negativnom povratnom vezom^ ovisnom o frekvenciji (Rs/Cs i Osim ovako odredene. na str. PRIMJERI NF POJACALA ZA SAMOGRADNJU Niskofrekventna pojacala za sa- mogradnju planiraju se prema namjeni i potrebi. Tranzistori mogu ili »bapojacanje »visokih«. Ranije opisanim putevima negativne povratne veze ovdje je dodana korekcija pri kojoj postoji jaka ovisnost pojacanja o frekvenciji. 2elimo samo naglasiti da' je i spektra. To se postize kombinaciiama otpornika i kondenzatora (C3-R3. prema izvoru pogonske elektricne energije noj izlaznoj snazi. kao na si. ako se mozemo zadovoljiti sa 50 do 100 milivata. 160 u drugom izdanju knjige.r ICOpT 33n|_ dukcije. 5-79. Zato necemo ovdje ponavljati ono. moguce je naciniti i kontroliranu korekciju opsega frekvencija. 7-10. za odvojeno odabiranje jaceg ili slabijeg pojacanja dubokih i visokih zvukova u svrhu popravljanja i ujednacenja reprodukcije svih frekvencija zvucnog SL <ikofrekventna pojacala. prei na pojacanje ovdje biti BC BC 108. ovisnosti pojacanja o frekvenciji vise nema! Tra TR1 = 2?» = TR2 = BC107B ! GRAidOFON L_ (Hi MIKROrON) 1 150K ± S/. i potreb- U ranijim izdanjima ovog prirucnika bila su prikazana razlicita ni 7-10. u slucaju da nam za pogon sluze vrlo niski naponi (1. Ukoliko ne trebamo veliku izlaznu moze postici iz tehnoloSkih razloga. gdje je moguce potenciometrima volji utjecati Pi i P2 po R4/C4) za korekciju kvalitete reprch dukcije muzike sa gramofonskih ma 107 ploca sova« i na potrebi i zelji. RC-mreza s dva potenciometra. koji u svojoj amaterskoj biblioteci ili medu svojom teh- nickom dokumentacijom cuvaju i rani j a izdanja. To se ne stupnjeve tranzistorskih niskofrekventnih pojacala koristeci trans formatorske veze medu stupnjevima. s tranzistorima i sa elektronskim cijevima. To je sve dobro poznato onima. a nema ih malen broj. s 7-9. sagradit cemo pojacalo prema si. Pi i Pz. sto je ondje bilo opisano. SI. Ako ih zamijenimo otpornikom (Rx = 150 kQ). 7-9 pokazuje takav pri390 M f H C5 mjer pretpojadala za reprodukciju muzike sa gramofonskih plo£a. nepromjenljive korekcije. Pri tome cemo uzeti transformatore iz nekog 132 . i drugih korigirati Nedostaci reprodukcije mogu se u pretpojacalima tako da velika se postigne vjernost repro- snagu. C4-R4).5 do 6V). To je ujedno i jedan od najjednostavnijih primjera za ujed- danas potrebno graditi izlazne nactvad (»ekvilajzer«) zvuka manje ekstremno visokih frekvencija biti joS uza nego jest.

mirna kolektorska struja). »izlazni« tranzi- mogu biti BC 177 i BC 107. napon a mora oko V. Ovaj sadrzi dva tranzistora koji cine tzv. dajnika. Pojacalo na zistora. a i skuplje danas graditi pojacala s elektronskim cijevima. osiguravajuci potrebnu jakost struje baze za TRu Kolektorski radni otpor sastavljen je od Rs i R4. Izuzetno se danas mogu naci cijevna pojacala koja sluze kao snazni moduje. neka za spomenute tranzistore bude oko 2 mA. I takvih ce se primjera naci u ranijim izdanjima ovoga i drugih radio-prirucnika. sa komplementarnim tranzistora danom silicijevih tranzistora. Struja koja ovuda tece. 7-11 ima tri tran- TRi je tipa 177 ill slican). pobudnom (»drajverskom«) stupnju. u izlaznom stupnjtu Opis u tekstu povoljnu cijenu mogu u trgovinama naci germanijevi tranzistori koji su u tvornici slozeni u parove. iznositi polovicu vrijednosti pogonskog napona. Otpornici Ri i Ri odreduju radnu tocku. NPN mW dovoljimo telefonskom slusalicom kao zvucnikom (najbolje je da to bude ona »dinamicka«. Nije viSe »moderno«. Shema je namijenjena eksperimenstori tatorima.malog tranzistorskog prijemnika. da potece kolektorska struja koju mjerimo kod b. Na tome mjestu se prekine vod i privremeno ukljuci miliampermetar. 133 . impedancije Ukoliko to nije tako.5 9 V. Taj je tranzistor u tzv. To znaci da su jedan tranzistor NPN tipa i jedan tranzistor PNP tipa podjednakih svojstava deklarirani kao »par«. dok nema signala (tzv. Pri tome treba da pad napona latori amplitudno moduliranih presi. omskog otQ (proizvod »Ei-Ni§« »Iskra-Kranj«). Tran- TRi je u pobudnom. joS se sve vise uz vrlo SL jacala zistor za eksperimentiranje. Ako nam je dosta nekoliko desetaka do blizu 100 izlazne snage i ako se za- BC PNP (moze biti Kod »NF« dovodi na otporniku R3 bude toliko velik da se tranzistorski komplementarni par »otvori«. komplementarni par: jedan tranzistor tipa PNP (TRs) i jedan tipa (TRi). tj. Izlazna je snaga i glasnoca iz spomenute dinamicke slusalice za mnoge svrhe dovoljna (za prijemnik ili manji prenosni primopredajnik Ijivo mijenjati koji mora Stediti struju iz baterija!) NF pojacalo parom germanijevih Iako je svakim Izlazni sklop jednostavnog tranzistorskog niskofrekventnog po7-11. kakvi amaterima cesto sluze kao »izvor« korisnih sastavnih dijelova. Eksperimentirajuci s ovako jednostavnim sklopom moze se mnogo nauciti o slicnim pojacalima. oznacen slovom a. U tu svrhu je prakticno da se umjesto fiksnog otpornika R2 stavi potenciometar od 250 do 500 kQ i da se pomocu njega »namjeste« radni uvjeti. treba strpR2 i R4 dok se to postigne. Ako biti je ovaj 4. TRS i TRs. Istovremeno mora napon. komplementarni par tranzistora. iza kojega slijedi izlazni stupanj pojacala. pora oko 200 ili nekoliko stotina oma. se signal koji zelimo pojacati a koji je mozda vec »prosao« kroz neko pretpojacalo.

kao samostalna jedinica. uz prikljuceni zvucnik od 5Q. Dva silicijeva tranzistora.2 BC 107. ri dva su W Na isti nacin i s jednakim uspjehorn bi se kao izlazni par mogli upotrebiti germanijevi tranzistori AD161 i AD162. Pri tome oko tranzistor TRs i TRi moraju limena biti ucvrsceni na limenu plocicu koja sluzi kao hladilo i odvodi suvisnu toplinu. s cetiri tranzistora. moze vrlo dobro posluziti za najraznolicnije potrebe u amaterskoj radionici u kojoj se mnogo i eksperimentira. 10 do 15 mA. Prva silicijevi. »kompliciranija«. (PNP) i TRs (NPN) galvanski su/vezani i oba zajedno predstavljaju /pobiadni stupanj s vecim pojacanjfem. TRi = AC cm. sa silicijevim tranzistorima i stabilizatorom Niskofrekventno pojacalo. TR2 = ako je pojacalo tako sagradeno.5 Ovako lo. Maksimalna izlazna snaga mogla bi onda biti veca. ffzlaznom paru tranzistora (TRs i TRi) dodani su emiterski otpornici od po 0. 7-12 shemom (si. si. primjena je jos svestranija. TRs = AC 187. Niskofrekventno pojacalo sa silicijevim i germanijevim tranzistorima: TRi = BC 177. a njenu jakost mozemo odabrati potenciometrom Ps. 7-13. Raspored dijelova nije kritican. To moze biti i »§a- SI 7-i2. a tranzistore treba izolirati od J njega! NF pojacalo napona 7-14. je bilo sagradeno pojacaUpotrebljeni su tranzisto- Ako uporedimo shemu na sa predasnjom si. Mirnu kolektorsku struju ovog komplementarnog para mozemo mjeriti miliampermtetrom kod a. Hladilo bi moralo biti vece ili deblje. kao na si. odnosno posebna aluminijska plocica (ravna ili savinuta. debela do mm. sija«. toptine) TRi je u predstupnju gdje je mo guce pogodnim izborom ulaznog otpora (otpornik izmedu 5 kQ i 300 kQ) prilagoditi se razlicitim izvori- 134 . Osim toga je niihova mirna kolektorska struja stabilizi- koji su navedeni uz shemu.47 Q za vecu stabilnost rada uz razlicite temperature. Kako Izgled pojacala prema si Vidi se nacin na koji su izlazni tranzistori ucvrsceni na aluminijsku limenu plocicu (za odvodenje Sl. TjRt. Jakost te struje neka bude. x 3. je tu jos 7-12.rana silicijevom diodom SD. preko 3 W. a izlazni par germanijevi tranzistori. 7-13) velicine 1 priblizno 9 1. uz pogonski napon 12 V. si. Potenciometrom Pt treba istovremeno postici da napon od tocke b do sasije iznosi 6 V. ako odgovara rasporedu na shemi i ako su ulazne prikljucnice na suprotnoj strani od izlaznih. izvor stabiliziranog napona. Izlazna snaga je blizu 2 uz nogonski napon od 12 V. 7-13. 7-11). mozemo vidjeti da je ova.

onda se kao par Ri moze uzeti otpornik od oko 330 do 470 Q za pocetak. Treba Na sasvim jednak mi na ma Rs i R4. kao i o emiterskim otpornicisignala. koji za svoje »otvaranje« trebaju veci napon nego cermanijevi tranzistori. TR5 i Zenerovom diodom 135 .*U<stab. Pogonski napon za TRi je iiziran sa stabi- sa slabijim tranzistorima. neka Rs bude oko 100 O. sada ce ona biti na mahove oko 3 do 4 puta jaca. njem ZD za napon oko 9 do onda je U(stab) oko 8.) SI. uz pet-omski zvucnik i pogonski napon od 12 do 14 V. o kolektorskoi struji tranzistora TR2. Potenciometrom R2 treba postici da je izmedu oznacenih tacaka polovina pogonskog napona (U/2). pa ce izlazna snaga moci doseci do nekoliko vata. Uz pogonski napon U — 12 do 14 V. BD135 i BD136. Pri tome je TRi = = BC107. vidi tekst ZD.5 i ik na vrijednost oko na opisani nacin. Izlazna snaga je veca od 1 W. Stabilizirani napon moze napaiati i druge potrosace. treba staviti dvve diode (Di i D2) u seriju. moze se naciniti i pojacalo vece izlazne snage. uz dovolj- nu pobudu.5 V. po shesL 7-14. i stabiliza- ma Veza sa pobudnim stup(Tib) je kapacitivna. = BC141. o otporniku Ri. uspostaviti mirnu kolektorsku struju h oko 25 do 30 mA. Obzirom na to da je izlazni komplementarni par sastavlien od silicijevih tranzistora. sto je za mnoge namjene sasvim dosta. a TR. uz inace podjednake pogonske uvjete. Ako je 10 V. je BC 141 BC tranzistora. 10 do 20 mA. Izlazni tranzistori moraju imati na sebi hladila u obliku zvijezde.5 do 9. Jc neka bude f uzeti jaci silicijev komplementarni par tranzistora. samo izlazni i Ako npr. o vrijednosti otpornika koji je paralelno snojen s diodama (47 do 130 Q). Ako je pornike R3 Q i. struja Jc dosezala preko 150 mA. Kolika ce biti mirna kolektorska struja (fnjerena kod Jc) ovisi o jakosti struje koja te£e kroz diode. 7-14. sto se moze postici trazenjem odgovarajuce vrijednosti za otpornik kojim su premostene diode Di i D2. Niskofrekventno pojacalo sa silicijevim tranzistorima torom napona. npr. nacin. Tada bi trebalo smanjiti ot0. 161.

To znaci da imaju vrlo visoku ulaznu impedanciju. obican tranzistor. Sa njom demo namotati i primarnu i sekundarnu zavojnicu sa najvecim mogucim ukupnim bn> jem zavoja. u odnosu na druge tranzistore. Zenerove diode Di i Ds. nije zasticen dovoljno velikim emiterskim otpornikom. stite V-MOS-FET od pojacalu (si.45 1. nekontroliranih i nepozeljnih visokofrekventnih oscilacija. lakiranu zicu. To moze biti VN89AA. Ima ih za razlicite snage. uz uvjet da svakako odrzimo gornji odnos izmedu primarnih i sekundarnih zavoja. To znaci da se brojevi zavoja na transformatoru T moraju odnositi kao 2. 7-15) je na ulazu (TRi). jer 8-omski prikljucak sluii sa za negativnu povratnu veztt (R& i R2) u svrhu smanjivanja izobli- mo cenja. Za na- rata u kojiemu ili EL84 matanje treba pripremiti bakrenu. on moze stradati kad mu temperatura poraste. unatoc tog pozitivnog prednapona. Iza njega.4 mm. Tako cemo postici i dovoljno velik induk tivitet koji garantira i dobru reprodukciju basova. promjera 0. temperatura zbog toga jos vise raste. koja tece preko drejn-elektrode tranzistora TR2. Glavna im je prednost. 7-75. Njemu se mora na gejt-elektrodu (g) doves ti nozitivni prednapon kojim se tek posti- U sokih induciranih napona koji bi mogli nastati na primarnoj zavojnici transformatora 7\ Prikljuciti FET treba 4-omski zvuc- nik. Uz pogonski napon od 24 V mirna struja. visoka. iznosi 300 i kod najvece glasnoce dosize najvise 325 mA. VN67AF ili VN89AF. ze formiranje vodljivog N-kanala. E300.41 1. Pojacalo sa V-MOS-tranzistorima. da dobro podnose zagrijavanje. svaka za vi- oko 50 V. Izlazni transformator . je bila izlazna cijev slicna njoj. Kvadratni centimetar presjeka sadrzi 400 do najvise 450 zavoja ove zice. Ako. S porastom temperature kolektorska struja se pojacava. Svu zicu treba skinuti i izmjeriti koliki nam nrostor na jezgri (u cm2 ) preostaje za namatanje novih zavojnica. naime. : : Pri gradnji se nikako ne smije zaboraviti na kondenzator Ce. V-MOS -tranzistori se ponasaju sasvim drukcije! Pri zagrijavanju njihova struja pada pa je pregrijavanje u normalnom radu iskljuceno. C=TH 1 + TRt=FET TR2=VMOSFET D1 = |R3^ i ! s" D2 = ZD (55V) TOO^j M C4 S/. u izlaznom stupnju je V-MOS-FET (TRi). Tako kolektorska struja »pobjegne« do tolikih vrijednosti da se tranzistor cesto unisti. Njegova je ulazna impedancija. primarno mA ima impedanciju od 24 Q a sekundarno 4 i 8 Q. On oslabljuje najvise frekvencije i cuva Da se nacini takav transformator treba uzeti jezgru izlaznog transformatora iz nekog (starog!) radioapa- TR2 od »divljih«. Podaci u tekstu 136 . npr.NF pojacalo tipa s tranzistorima V-MOS V-MOS-tranzistori se ponasaju gotovo identicno kao i elektronske cijevi.

-MOS-FET-om Izlazna snaga dosize oko 2. Ima. Shema sa integriranim je je pom TBA820 impedancija NF sklo- na si.. a da u mima nema integriranih sklopova za razlicite namjene. kod 12 V pogonskog napona dosize oko 2 uz zvucnik od 8Q. Ulazna visoka. koji ovih dana izlaze iz tvornice. Za vlastitu gradnju nam ie 7-16 Na pojacala. Niskofrekventna pojadala u takvim savremenim ureaajima redovito su nacinjena pri- SL 7-17 Integrirani sklop TBA820 . Na shemi su svi prikljucci numerirani i brojke onda ako no nizi (6 SL Pogled na limenu plocicu (»sasiju«) na kojoj je sagradeno niskofrekventno pojacalo sa V7-16. ali onda je i izlazna snaga manja. Za one koji sami grade elektro- nicke i radio-uredaje donosimo ovdje nekoliko takvih niskofrekventnih pojacala. npr. 7-17. Prvi od ovih sluzi kao pojacalo za prijem na slusalice (stn 216). NF pojacala sa specijalnim mtegriranim sklopovima Danas je svim radio-amaterima i tehnicarima poznato da gotovo nema radio-aparata i televizora. sa IL74I ili sa TAA611. Posebno je interesantan integricistu. manjkao V-MOS-FET (HI). Nekoliko njih moze se naci i u poglavlju o prijemnicima u ovoj knjizi. Sam sklop je u kuci3tu DIL sa 14 nozica.mjenom specijalnih integriranih sklopova koji omogucuju postizanje ciste i dovoljno glasne reprodukcije. 243. dakako i jacih V-MOS-tranzistora. npr. omogucuje gradnju niskofrekventnih pojacala do 2 izlazne snage uz razmjerno malen broj dodatnih W sastavnih dijelova 137 . vidimo izgled takvog izradenog u laboratoriju ARRL. Pojacalo sa TAA611 moze se naci na str. Zvucnik koji bi imao manji otoor. odgovaraju rani sklop sa uz izoblicenja koja su manja od 10%. a izlazna snaga.5 standardom DIL-kuZa normalnu upotrebu nije potrebno dodatno hladenje. ali su barem za sa- W Pomocu njega diti se lako oznakom TBA8KL moze sagrapojacalo niskofrekventno za da — — jos razmjerno vrlo skupi! si. 4Q smije se prikljuciti samo W f je pogonski napon znatV).

5 W. Na nju stanu svi potrebni sastavni dijelovi pojacala sa TBA810 138 . Izgled takve plocice je na si. Tako se. Tu je smjesten i integrirani sklop TBA810. od 0. Siroke limene izvode tre- ba provuci kroz izreze na ploCici i zalemiti na bakreni sloj.I2V 0~ uz dva Siroka metalna izvoda. dok su gubici u obliku zagrijanja samo 2. 7-18) pokazuje da je potreban mali broj do datnih sastavnih dijelova.5 x 9 cm.. Vidimo da je na njemu 12 prikljucnih no " " " V V 12.5 5. 7-19. 7-18). Odgovarajuca shema (si. 4 W. Mozemo je sami naciniti iz komadica kasiranog pertinaksa. kod kojih gubici elektricne 100n SL 7-18* Shema 5-vatnog pojaiala sa TBA8W pogonske napone izmectu 6 i 16 V. 6.1 W! To znaci da je iskoristenje dovedene elektricne energije oko 2/3! Uz drukcije pogonske uvjete i s prikljucenim 4-omskim zvucnikom maksimalna izlazna snaga (izoblicenje do 10%) iznosi: kod " " Raspored svih sastavnih dijelova se vidi na si. 7-20. Format plocice je 5. kasiranoj tankom naslagom bakra.4 . 1 W. TBA810 je veoma ekonomifian.2 W. vise W. 16 14. uz pogonski napon od 12 V postize izlazna snaga od citavih 4 W. energije (koji daju toplinu) ne prelaze preko 2. (si.5x9 cm.5 SL 7-19. Numeracija priklju£aka na ovoj slici odgovara numeraciji na shemi zica.+ 9. Izgled »stampanih« vodova na pertinaksovoj plocici.5 V .3 W. W. To je i spoj sa »minusom« i dovoljan odvod topline za normalna opteredenja.. 2. Sve se moze smjestiti na stampanu plocicu velicine 5..0 V 9 V 6 V 4.

Gore navedene izlazne snage vrijede za izoblicenja do 10%. »Integrirac« (kako neki amateri nazivaju slicne sklopove) koji ima oznaku TBA800 predviden je za nesto vece pogonske napone. takoder je malena. Kako treba oko njega rasporediti i spojiti ostale sastavne dijelove prikazuje si. za tzv. U protivnom. si. posebno za visoke i posebno za duboke tonove. BC 107) i RC-mrezama za regulaciju boje zvuka. »ekvalizaciju«. ako je pogonski napon 24 V. Otpornik Rio normalno nije potreban.4 V i kod izlaznih sna- Struja mirovanja. gdje uz mali broj dodatnih dijelova predstavlja citavo niskofrekventno pojacalo. ga. Vanjskim izgledom i broj em prikljucnih izvoda. moglo bi doci do preterecenja i do unistenja integriranog sklopa. Za po- o4'C1 zv o SL gon je potreban napon od 9 do 24 V uz razlicite impedancije zvucnika i 7-20. tf 33W ff rt * " V LfO Vazno je da zvucnik bude odabran prema pogonskom naponu. kod 9 V) potrebno je dodati Rio od 150 Q. Radne tacke se u unutrasnjosti tog integriranog sklopa automatski prilagoduju svim radnim uvjetima. U du 50 mW i 2. W.5 W izlazne dio-aparata) u sobi. odgovara integriranom sklopu TBA 810.5%. ona iznosi samo 6 mA! nema sigKod 12 V sve- Sagradimo li imat cemo strano pojacalo i za najraznolicnije pogonske napone. 8Q . za prilagodenje pojacala u svrhu sto vjernije reprodukcije. kao i sirim izvodima za hladenje.manjom Ukoliko se zadovoljimo s ne§to izlaznom snagom. 14.. Cesto ga se moze naci u savremenim televizorima. 7-21. a to su snage koje se obicno koriste pri radu televizora (ili ra- mah padne na 2%. izoblicenja su znatno manja. ali dovoljno je samo malo smanjiti izlaznu snagu. rasponu izmesnage izoblicenja ne prelaze vrijednost od 0. tj. Na toj je slid TBA800 u desnoj polovici. Uz napajanje sa manjim naponima (npr. Poten- 139 . Raspored dijelova na stampanoj plocicL Pojacalo sa TBA810 moze se sagraditi iz dijelova nor- to: malnih dimenzija 24 kod napona od »> 14 4 *t t V V i zvucnik od 16 „ T" Q 111 izlazna snaga je 5 W. recimo od 5 na 4 (kod 24 V) da izoblicenje od- Na lijevoj strani iste 7-21 na- W W crtana je shema predstupnja s tranzistorom TRi (npr. Kao primjer navodimo podatak da uz pogonski napon od ga do 3 W izoblicenje ne prelazi 1%. ako bi imoedancija zvucnika bila premalena. dok nala.

Glavno je da svi dijelovi koji pripadaju odredenom sklopu budu sto blize jeniti. Nji~ me se postize simetrija ili »balans«.ff®' i Integrirani sklop TBA800 predviden je za napajanje visim naponima. ukoliko budu sve dijelove pojacala rasporedili onim redom kako su nacrtani na shemi (za svaki kanal posebno!) pazeci da ulazi budu na jednoj a izlazi na drugoj stranL Stampanu plocicu ce iskusniji graditelj moci i sam nacipo svojoj zelji i ukusu. nece biti vecih poteskoca. Po volji se mogu Hi izdici Hi potisnuti i »basovi« kao i »visoki«. moze jedan od njih raditi kao po jacalo za lijevi. za potrebe stereofonske reprodukcije. Ako se sve sto je nacrtano na shemi. uz dodatak komplementarnog para snaznih tranzistora. cim za reprodukciju u obicnim stambenim prostorijama. Onda se mora dodati jos i potenciometar Pi (samo jedan za oba kanala). ciometrom Ps moze se regulirati glasnoca. ako doda snazniji komplementarni par silicijskih tranzistora. onda je moze postici i pomocu TBA 800. Za one koji vec imaju iskustva. Izmedu ovoga i TBA800 je RC-sklop za regulaciju i ujednadivanje reprodukcije. 7-22. TRt je u pretpojacalu. bez dugackih vodova. O mogucnostima upotrebe dvaju takvih pojacala za stereofonsku reprodukciju vidi tekst SI. Stereo-pojacalo sa 2x5 W izlaz- ne snage smatra se zadovoljavaju- SI. ali oni se ne bi. f — C-J-25V Gradnju takvog uredaja ne preporucujemo pocetnicima. dan drugome. koja su stekli na jed- — nostavnijim projektima. nacini u dva primjerka. Opis rada u tekstu 140 . 7-22. Shema 15-vatnog pojacala sa TBA800. ni ohrabrili na takav pothvat. 7-21. kao sto je prikazano na si. Ako netko zeli ili treba vecu snagu. vjerovatno. a drugi kao poja6alo za desni »kanal«.

Mjerni podaci o snaznom pojatalu. prema shemi na si Uz integrirani sklop TBA800 upotrebljen je komplementarni par 7-22 zistora 2N3055 i BDW tran- 52 Napon napajanja (V) .Tablica 7-2.

blem moze rijesitL Darlingtonov par. 7-23 vidi se da tranzistori TR? i TRo formiraju tzv. da oba zajedno rade kao jedan tranzistor PNP-tipa. 7-23. Gradit cemo. I tranzistori TRs TRio formiraju par. niskofrekventno pojacalo s tranzistorima 2N3055. Razumije se. dakle. Izlazna snaga onda moze biti do nekih 40 W. Taj se pro- — Treba samo naciniti »kvazikomplementaran« par. ali oni trankoje amater moze nabaviti nisu bili isporuceni industriji niti su otisli u izvoz. Lijevo. Ako se moramo odluciti za tranzistore 2N3035. Na si. napon napajanja ce biti. ako zvucnik (ili grupa) ima 4 Q. zistori — koji bi bio potreban. Vjerojatno s razlogom! Iskustvo je pokazalo da oni ipak sasvim dobro rade uz napone napajanja oko 40 V. dolje na slid je i shema pripadajuceg ispravljaca za pogon pojacala 142 . 40-vatno niskofrekventno pojacalo sa kvazikomplementarnim iz- laznitn stupnjem. te Darlingtonovim parom tranzistora u ulaznom stupnju. ali sasvim i drugacijih svojstava* Tu je TRs onda nemamo komplementarni par PNP-tipa i on tranzistorom TRiq upravlja na takav nacin. recimo. Znatno preko toga necemo ici. strujno pojaeanje jednog i drugog para je NF 'oo predpqjaCala) TR1 = TR2 = TR4 = TR5=BC1Q7 C3 TR6=BC177 TR3=TR8 TR7 = = BD138 I mP BD137 = TR9= TRtO 2N3055 OSIGURAC C7 =F 4700 y /63V M zv SI. To su takve kombinacije tranzistora koje se ponasaju kao komplementarni. Oba su tipa NPN pa se zajedno ponasaju kao jedan NPN-tranzistor. koji su tipa NPN. 42 V.nju napona! Lijepo je to sve napisano u prospektima.

bid velike razlike u temperaturi tranzistora i hladila! Na si. Otpornici R17 i Rw odabrani su tako da kroz tranzistore TR9 i TR10.. 7-25 vidimo da se tranzistori napajaju pogonskim naponom od 18 koji je stabiliziran Zenerotropolni preklopnik. PojacanJe je jednako jedinici. Izmedu tranzistora i hladila je umetnut tanak listic tiny ca (liskuna) za izolaciju. 2 mikrofon ili gramofonska zvucnica (MI/GR). Zato ni emiter ska struja tranzistora TR7f bas kao ni emiterska struja TRs. ne moze teci struja. ukoliko bude potreban. u polozaju br.-. da na Rn i R i9 mogu nastati veci naponi... dva ko~ skoro kratko spajaju bazu i emiter izlaznih tranzistora. crno eloksiranom. To znaci da se signal uzima sa emitera. 1 prikljucuje se magnetofon (MGF).mnogo trebi vece nego bi bilo pri upopojedinacnih tranzistora* Tranzistor TRs je u pobudnom i stupnju. kada amplituda niskih frekvencija postane tako velika. TRi i TR 2 ulaz ima visoku impedanciju. P°trebno je sve stupnjeve u Dretpojacalu dimenzionirati tako da rade uz odgovarajuce vise napone. V vom diodom. To je zato. pri radu pojacala. Kod ispravno montiranih i dovoljno hladenih trans jem zistora ne smije. 3 je pret pojacalo spojeno na UKV-prijemnik. jer ti otpornici NF su u tzv. ucvrsceni na aluminijskom. Kod maksimalne snage skoro sve daju oni (si. obje strane premazan tankim slosilikonske masti za bolje odvodenje toptine. 7-22. Njegova je shema na istoj slici lijevo. Tu je prikljucen i ulaz male osjetljivosti. nih izlaznih tranzistora na si. pocinju i tran zistori TR9 i TR10 davati svoj doprinos izlaznoj snazi. rebrastom hlndilu. Izlazni tranzistori. Prema potrebl mogu se otpornici Ra ili R zamijeniti vecim ili manjim vrijednostima. pona t nije . polozaju br. kao rezerva. fr 145 . Izmedu emitera tranzistora TRt i baze tranzistora TRs je RC-mreza u kojoj su i dva potenciometra. alt kondenzator Ci mora imati oznacenu vrijednost kapaciteta. . Listic je mada To stanje donekle odgovara onome kod dodattranzistori »otvorili«. Na ulazu je U Za napajanje elektricnom energijom je dovoljan jednostavan ispravljac. dolie. a u polozaju br. Ispred takvog pojacala redovito se stavlja odgovarajuce pretpojacalo sa potrebnim regulatorima za glasnocu i za »ekvalizaciju« tj. Otpornik Rz zajedno sa otpor nicima R« i R b reducira ulazne napone na pravu mjeru. ali je zato ulazna impedancija visoka. TR5 dok se tranzistori TRe »brinu« o pravilnim TR 4 rad- nim uvjetirna izlaznog stupnja. Tek onda. ne mogu proizvesti dovoljan pad napona na tim otpornicima da bi se izlazni 2N3055. TRt je u spoju emiterskog slijedila (emiter follower). predstupnju. dok pojacalo miruje. Kod sasvim malih glasnoca svu izlaznu snagu daju tranzistori TR 7 i TRs kao jednostavan komplementaran par. za ujednacavanje pojacanja svih frekvencija sa ciljem da se postigne §to vjernija reprodukcija zvukova. Da bismo mogli i pretnoiacalo prikljuciti na isti izvor napajanja. Naponskim razdjelnikom Ru/ JRu odmjerena je negativna povratna veza koja dolazi od zvucnika. Stabilizacija na- potrebna. 7-24).' • SL 7-24.

Ako. Ova RC-mreza predstavlja jed nostavniji oblik naprave koju nazivaju »ikvelajzer« (prema eng. zamislimo da je klizac toga potenciometra »gore« (na shemi!). regulaciju glasnoce i simetrije (»balansa«. Vrijednosti kondenzatora i otpornika su odabrane tako da je RC-mrc nja«. »equalizer« = ujednacivac). za »drugi kanal« moze se na* ciniti i drugi ispravljac! Ovakvo pojacalo. sa izlaznim dijelom prema si. Onda se potenciometar Pi moze iskoristiti za simetriranje glasnoce u lijevom i u desnom »kanalu«. bit ce donji kraj otpornika Ris uzemljen. I isuravljac treba biti jaci ili. Emiter tranzistora TRs je skoro sasvim blokiran elektrolitickim kondenzatorom od 100 ^F. za struceno gradit ce samo oni koji vec imaju veliko iskustvo. pogotovo udvostereo-reprodukciju.ME uSJETLJiVOStl NA PTtZTFOJA^AiXl "ZA DRUG! KAMAL Pretpojacalo za prikljucak magnetofona. 7-25. ti«. negativni kraj tog kondenzatora je odvojen od »3asije« (od »uzemlje- Za koji nadmaSuju znanje eraditelole zavr§e. a poiacanie je maksimalno. koje ima RC-mrezu za regulaciju dubokih i visokih zvukova. Ovaj potenciometar mora njime regu jnjati Tranzistoru TRs moze se mijepojacanje potenciometrom P*. Uzaludno notrosen novae. Na nju je dovedena i negativna povratna veza. jer se lira glasnoca. za prvi momenat. Potenciometrom Pi mogu se duboki zvukovi ili potisnuti ili izdici. Pa je samo jedan za aba pojacala. ne treba daljnjih uputa. gramofona. sto je jos bolje. naciniti dva kompletna uredaja prema shemama na sL 7-23 i 7-25. dok svi ostali dijelovi moraju biti udvostruceni.ULA2 tf. steceno pri drugim gradnjama pojacala manje snage. ako je klizafi potenciometra P4 sasvim »dolje«. ukoliko se grade dva kompletna uredaja za stereofonsku reprodukciju govora i muzike. te graditelje. biti logaritmicki.REZ. Preveliki »apeti* zvukova. sa »gornjeg« kraja potenciometra P3. razumije se. tj. isto se Pomocu potenciometra P2 postize u podruciu visokih Za gradnju stereo-pojacala treba. mikrofona ili UKV prijemnika. Na kraju neka nam bude dopustena primjedba: Poceti je uvijek bolje s manjim projektima i postepeno graditi vece. 144 . Obrnuto. upropaSten materijal i nezavrSeni uredaji su onda rezultat. la prilagodena postojecim impedan cijama. 7-23) S7. vjerujemo. Ija. od minus-pola napona na* pajanja!) Kondenzatorovo djelova nje je smanjeno i pojacanie je manje.

tj. kao i u tzv. U njenom krilu rodila se i elektronika. od primIjenih radio-valova. kao i u elektrokod savreniku. Od antene odlaze u prostor visokofrekventni elektromagnetski valovi koji. Radio-veze sa generatorima na iskre odrzavale su se cak do pocet- uz ostalo. kristalnim detektorom. Ulogu titrajnih krugova i njihove resonancije za prenos elektricnih signala kroz prostor prvi je opazio Nikola Tesla. kada stignu do prijemne antene. U predajnicima. On je ovu pojavu iskoristio jos prije 1893. osim radija. omogucuju da. Proizvodnj a visokof rekventnih struja do vol j no velike snage postizala se tokom vremena na vise nacina. uz primienu posebnim tranzistora i rjede diodama. I danas je elektronska cijev jo§ nezamenljiva kod najjacih radio-oda§iljaca koiima se snaga mjeri kilovatima lo i megavati- Primjenom elektronskih cijevi radio-tehnika je brzo napredovala. Bez njih ne bi bilo ni radio-tehnike. U prenosnim i prevoznim radio-stanicama elektronskih cijevi vise U RADIO-TEHNICI Elektri£ne struje i naponi visokih frekvencija u radio-tehnici sluze za najraznolicnije svrhe. godine. osobito za pocetnike u radio-tehnici. Sve ih je istisnuo oscilator u kojemu se visokofrekventne oscilacije pobuduju pomocu elektronskih cijevi. Takav jednostavan priiemnik. pomocu prijemnika. ka dvadesetih godina ovog stoljeda. Tranzistori. kao i u prijemnicima. osobito medu amaterima. Duze su se odrzali rotacijski generatori. malen i jeftin uredaj. »uhvatimo« emitirane signale i da uspostavimo vezu izmedu dvije tocke na Zemlji. cesto i u velikoj me- nema! U radio-prijemnicima je n^kada^nji »koherer« bio ubrzo zamijenjen boljim. neobicno je vazno proizvesti oscilacije visoke frekvencije potrebne stabilnosti. To se danas postize oscilatorima.8 VISOKOFREKVENTNI OSCILATORI OSCILATORI ma. dok je primiena elektronskih cijevi sasvim rijetka. Iako je otkride elektronske cijevi. kojemu nije potrebna nikakva pogonska energija osim one koju dobiju izravno iz antene. kod svojih pokusa u Coloradu (Koloradu). radio-odaSiljacima (predajnicima) proizvode se visokofrekventne struje i odvode u antenu. primjena elektronskih cijevi za druge potrebe. kristalni se detektor dugo zadrzao. kao i generatori sa elektricnim lukom. gdje se danas elektronskih cijemenih uredaja vi vi§e ne moze naci. U pocetku su to omoffucili generator! u kojima su elektricne iskre pobudivale titraje u antenskom sistemu i u titrajnim krugovima. iniegriranim sklopovima (integralnim koiima) danas su prodrli i u radio-prijemnu tehniku. U dusobnoj udaljenosti. omogucilo gradnju neu poredivo osjetljivijih i selektivnijih prijemnika. i danas je zahvalan. ali jos uvijek dosta hirovitim. i radio-tehnika se sluzi pretezno tran zistorima. Za predajnike manie snage. pa do nekoliko stotina vata snage. samo po- — — — — Radio priru6nik 145 . u svojim najraznolicnijim oblicima.

ako su nam potrebni 8-L Tranzistorski visokofrekSI. na na£in koji je pronaSao Hartley (Hartlej). 3-22 b (str. kod kojih se Cvrscom povrat- nom spregom moze na fazna razlika od postici potrebKod visih frekvencija je to sve teze postici. 4-34 Tipicno je za Hartley-ev oscilator to da je zavojnica sa ostalim dijelovima sklopa prikljuCena 83). Buduci da je krug Li/C spojen na emiter tranzistora. godine. prema 8-1. LiC je titrajni krug. ventni oscilator prema Meissner-ovom principu. To su os- »Meissnerovi« oscilatori dobro rade na razmjerno nizim frekvencijama. Meissner (Majsner) u svom oscilatoru sa elektronskom cijevi. kav se tranzistorski oscilator mo2e nadiniti prema si. kao i uredaji za sintezu frekvencije. jos 1912. Oscilatori »na tri to6ke« Harttey-jevog tipa. 83. u takvim slucajevima. a) s bipolarnim tranzistorom. vidi (str. s naj- OSCILATORI PROMJENLJIVE FREKVENCIJE Oscilatorl sa induktivnom povratnom vezom Induktivnu povratnu vezu za po budivanje visokofrekventnih oscilacija je. cilatori titrajni si. Princip tog oscilatora ve<5 smo vidjeli. na tri tocke. Oscilacije. fa %i -J—CU IK r^t b * I t—OVF Ovdje demo se upoznati vaznijima od njih. 8-2. b) sa (»obi£nim«) unipolarnim tranzistorom (FET) St. Pravilnu i dovoljno snaznu povratnu vezu induktivnim putem postize se ujedinjenjem obih zavojnica: zavojnice titrajnog kruga i zavojnice za povratnu vezu. £esto nemaju onu frekvenciju koja je potrebna* Promjeni frekvencije. primijenio A. In- duktivna povratna veza pomocu posebne »reakcijske« zavojnice odrzala se do danas samo u nekim malenim. u zam180°. sa sto biti manje viSih harmoniekih »dodataka«. 4-33. gdje sluzi u ulaznom stupnju za pobudivanje tzv. 63) i si. koje se mogu neposredno proizvesti. sluze razliciti umnozivadi. veza je ostvarena na odvojak zavojnice Lu Zavojnica L2 omogu<5uje povratnu vezu. SL 8-2a vrijedi za savremeni silicijev tranzistor tipa NPN. da malog unutragnjeg kapaciteta. »lokalnih« oscilacija (u stupnju za mijesanje). str. jenu za bolji.c negdje u predajnicima. a shema na si. Ta- 8-2. Preostaje samo jedna zavojnica. prenosnim radio-aparatima. 63. Dioda D dodaje se onda. Savremene oblike ovakvih oscilatora vidimo na si. djelitelji. gdje je impedancija niska. 8-2b je za FET. Prikazan je na si. To mora visokofrekventna silicijeva dioje visokofrekventna prigu§nica. str. si. Zato se vec za kratkovalno podrudje takav oscilator napuSta. vezu 146 VFP . 3-22a. L2 je zavojnica za povratnu Sto cisci titraji.

8-3. Njime se mogu doseci vrlo visoke frekvencije. Tako je smanjeno opterecenje titrajnog kruga i osigurana velika stabilnost frekvencije. si. radio-amater W8PK/W2EB.5 MHz. Njegovu ulogu preuzima unutrasnji emiterski kapacitet irootrebljenog tranzistora. 3-22c (str. preko &. Kapacitivni razdjelnik visokofrekventnog napona ostvaren je serijskim spojem kapaciteta C2 i Cs. cak u UKV opsegu predasnjem primjeru je baza tranzistora TRi (si. Kapaciteti C2 i Cz redovito su tako veliki da male promjene vlastitih kapaciteta tranzistora TRi ne mogu imati znatniji uticaj na frekvenciju. vidi tekst. u Oscilator. 10* U vezi sa tranzistorom TRi. osobito prema si. 8-3. Kapacitivna povratna veza u oscilatorima Colpitts (Kolpic) je nacinio od- vojak na titrajnom krugu tako da je potreban kapacitet ostvario serijskim spojem dvaju kondenzatora. shematski prikazan na 8-6. 84. 8-5) bila »hladna«. Seiler (Sajler). da opterecenje bude sto mamje. Takav cesto nalazimo u modernim kratkovalnim prijemnicima. Povratna veza. pa i u blizem UKV-u. si. Baza i emiter tranzistora TRi nalaze se na visokofrekventnom potencijalu. Na mjestu. teta. ali u podrucju UKV-frek vencija moze kondenzator Cs biti ispuSten. Njegova je svrha da VF oscilacije odyecle iz oscilatora tako. kao na si. U kratkovalnom opsegu frekvencija i Ct i Cs su kondenzatori. 8-6). po prin* cipu Colpitts-a SL moze »kolDic-oscilator« Tranzistorski se koristiti sve do u ultra- kratkovalno (UKV) podrufije. moze se staviti neki otpornik koji treba odabrati slaboj 147 . postignuta je kapacitivnim razdjelnikom Ct/Cs. jako opterecen »aktivnim elementom« (TRj). Kapacitivni razdjelnik. opet sa ciIjem postizavanja vece stabilnosti frekvencije. I koji radi ovo je shema oscilatora kao »kolpic«. 4-35 (str. O. si. Variable Frequency Oscillator) za opseg od 5 do 5. pa je stabilnost odabrane frekvencije veca. 8-5. Sam titrajni Kod krug LCi je. Na ove oscilatore nalikuje kratkovalni VFO (prema engl. 63) i si. Tranzistorski oscilator s kapacitivnim razdjetnikom (C2/C8) za postizavanje povratne veze. On je kapacitivno »uzemljen« (blokiran) kondenzatorom Ci (si. »sajlera« je kolektor »hladna elektroda«. Cs/Cs. osi- gurava potrebnu povratnu vezu. gdje je ucrtan R. TRs i TRs pripadaju stupnju za odvajanje. tj. Iz takvog oscilatora mogu se visokofrekventne struje odvoditi kod A ili kod B. konstruirao je E. Titrajni krug L1/C1/C2 je s tranzistorom **ov SL 8-4. bez VF napona buduci da je »blokirana« kondenzatorom veceg kapaciteta (47 ko Cs. 83). TRi spregnut prerazmjerno malenog kapaciNa taj nacin titrajni krug nije nF) prema »masi«.Takav »hartlej« pouzdano radi sve do najkracih valnih podru£ja.

negdje pri ulaznim stupnjevima prijemnika. Oscilatori s MOS-FET-ima nalaze vaznu primjenu u oscilatori- upotrebiti ma vost i prijemnika. bez vecih izoblicenja. Oscilacije se odvode sa surs-elektrode. I ovdje kondenzatora u seriji (Ci. Na si. a time i pobudivanje oscilacija. Tranzistor TR2 se nalazi u stupnju za odjeljivanje. dakako. 8-7. Danas se trazi da i oscilator bude maloSwnan. kao na si. TiTRs trajni krug je prikljucen preko kondenzatora malog kapaciteta C3. Podaci vrijede za frekvencije izmedu 5 i 8 MHz. prikljucenim kod VF (iza Ce).-0+12V jemu Tranzistor TRi je »aktivni element« Colpitts-ovog oscilatora u k&> je povratna veza ostvarena kapacitivnim razdjelnikom C4/C5. Tada sam oscilator. barem za najbolje komunikacijske prijem- SI 8-7. su tri & 148 . C» i Cs). Navedeni kapaciteti vrijede za frekvencije oko 20 do 30 MHz. ukoliko im osjetljimora biti osobito velika. najbolje preko stupnja za odvajanje. Za nize frekvencije moze Seiler-ov oscilator raditi sa znatno vecim vrijednostima kapaciteta. Seiler-ov oscilator velike stabilnosti. ali da oscilacije budu Sto cisce. ne smije imositi Sumove. SI 8-5. bude joS do voljno. Oni sadr- ze manje visih harmonicnih frekvencija nego onda kada te diode nema. Njegova je zadaca da sprijeci opteredenje oscilatora potrosacem. Otpornik u struj- nom krugu prema gejt-elektrodi (100 Q) sprecava pobudivanje nezeIjenih. slicno kao kod »sajlera«. Vidi tekst tranzistore tipa MOS-FET. Kao aktivni ele- menat sluzi FET. preko Ci. Stabilnost frekvencije je vrlo dobra pa je taj oscilator medu amaterima poznat kao »sinteticka stijena« (»Synthetic Rock Oscillator«). »divljih« frekvencija. — i TRs pripadaju slupnju za odjeljivanje tako da povratna veza. Razumije se da SI je u i oscilatoii- ma moguce 8-6. 8-8 je takav primjer za frekvencije oko 25 do 35 MHz. dok silicijeva dioda D osigurava vecu cistocu proizvedenih titraja. Oscilator »sajler« sa FET-om za frekvencije oko 7 MHz TRi je u oscilatoru. Razlika je u tome da tu ne sluzi za nike.

poznatog u svijetu pod imenom »vakar«. Za razliku od Clapp-ovog oscilatora koji moze sluziti samo onda. s Ing. ved za vezu sa MOS-FET-om! Medu amaterima je cijenjen. G. je ovdje u gatvanskoj vezi s emiterom oscilatorskog tran- SL Vackarz). To dolazi od pogrei- no procitanog imena Vackdf (citaj: 8-9. I to je oscilator s mjerno uskom. tablicu 8-1 Vidi 149 . Vackdr-ov oscilator.+ 1 1 c c _+ 1 1 _ t c 2 c +c +c 3 4 . + d (Ci i + Cs). Kao »klap« je J. Clapp-ov oscilator. Gouriet (Gurije) a u Americi K. Visokofrekventni oscilator s tranzistorom tipa MOS-FET -_«_. Jifi Vackaf iz cehoslovadke tvornice »Tesla«. : kapacitivnim Cs). npr. r r if 8 tekst i ( =*= j up „47n yi l vrrjednost kapaciteta trajnom krugu (koji odreduje frekvenciju!) razmjerno materia. kako bi mozda netko mogao u prvi momenat pomisliti! Ne! Ukupna vrijednost kapaciteta. ako frekvenciju treba mijenjati u raz- — zistora TRi vezu sa titrajnim krugom. zasluzan je za shemu oscilatora osobito velike stabilnosti. Originalni Vack£?-ov (ili »Teslin«) oscilator je bio najprije sagraden sa elektronskom cijevi. lpak poznatiji.. koja lezi paralelno sa induktivitetom L } moze se izraSunati kao kapacitet kondenzatorske se- d — rije: SL 8-8. kratkovalni oscilator koji je poznat pod dva imena. iznositi do 2. 8-9. kao vrlo pouzdan i stabilan.5 1. 8-10. ali kad ga danas nadinimo pomodu savremenog FET-a. vidi tekst Tranzistor u stupnju za odjetjivanje. Clapp (Klap). opsegu. taj je oscilator jos bolji! Takav je »vackarz« shematski prikazan na si. amaterskom Vackafov oscilator daje konstantnu amplitudu i u znatno Sirim opsezima frekvencije. Odnos maksimalne i minimalne frekvencije moze. TRs. Istovremeno je ukupna vojnicom L. jer ga je u Evropi nacinio G. Zato u samom ti- SL 8-10.— kod iste frekvencije moze induktivitet zavojnice L biti vedi nego kod drugih vrsta oscilatora. vidi spojen je u seriju sa zaNa taj se nacin paralelno sa tranzistorovim unutrasnjim kapacitetima nalaze veliki kapaciteti Ci i Cs. — Frekvencija na kojoj oscilator radi nije odredena serijskom resonancijom zavojnice L sa kapacitetom Cs + + Cs. razdjelnikom Treci kapacitet (Cs si. u jednom opsegu.

Zavojnice i kondenzatori za Vackd^ov oscilator Opseg (MHz) .Tablica 8-1.

kao u ne- i . kolektor ili drejn-elektrodu tranzistora). anodu cijevi. a na izlazu drugi titrajni krug. 8-13. Kvadratom je predstavljen aktivni element oscilatora: elektronska cijev. Svaki je za se okloDljen. Njegov princip je sasvim opdenito. Brojka 2 oznaduje izlaznu elektrodu (npr. u telegrafskim predajnicima. mrezica cijevi. bipolarni ili unipolarni tranzistor. Brojem / je oznacena ulazna elektroda (npr. prekidati tipkalom (»tasterom«) Ti sam oscilator. k g k I l^jjf JL SZ.>+12V if. baza tranzisto- ra ili gejt-elektroda FET-a). najbolje da to budu savremeni silicijevi planarni tranzistori (NPN) zna£enja. bez ikakve vidljive povratne veze. nacrtan na si. Ti Stabilnost frekvencije je hod »franklina« tako velika da je moguce. 8-12. Na ulazu je jedan. Ovdje su upotrebljeni bipolarni tranzistori.

Za to je potreban tzv. buffer). kondenzatora i zavojnica u oscilatorima. kod kojih frekvencija »klizi« postaje polaga- Sada stavimo paralelno kondenzatorom ljivim s promjen- probni kondenzator N750) i popravimo frekvenciju opet oscilatora (Cpr0 b= 50 pF. Dodati treba diferencijalni kondenzator Cs (2x25 do 2x50 pF) i dva fiksna kondenzato- . probni kondenzator. Najprije frekvencije izmjerimo promjenu od momenta ukapcanja »pijukanje«. sto znaci da mu se kapacitet smanjuje za 750 dijelova na milijun kod promjene temperature za 1°C. ne preporuduje se u predajnicima za telegrafiju direktno prekidati rad oscilatora. na f. stupnjeva smo Sto vec je Osim izuzetaka. Ne valia osci (za latore ni amplitudno modulirati stabilizacije temperature u oscilatoru. Neka promjena vencije frek- Promjenljivi kondenzatori. Promjena temperature tranzistora. Za vojnica L i neoznaceni kondenzatori pripadaju normalnom oscilatora tipa Clapp-VFO. »baferi« (enel. Bolja je stabilnost onih oscilatora koji rade s tnanjim pogonskim naponima. za jedan i po sata. Frekvencija / neka se je pri torn promijenila za p. Ne- dodavanjem kondenzatora sa negativnim termidkim koeficijentam. Oscilator ne treba proizvoditi veliku snagu. To se postize opreznim okretaniem trimera u oscilatora (ako ga ima) ili otvaranjem promjenljivog kondenzatora u titrajnom krugu oscilatora. Veda se snaga lako postize naknadnim pojacanjem. 8-14 je prikazan brii nacin termicke korekcije oscilatora. Ova oznaka pi§e na mnogim kvalitetnim kondenzatorima. recimo. keramicki tipa »NPO« ili »misa izolacijom od polistirolske folije. Kapacitet kondenzatora koji treba dodati oscilatoru da se postigne korekcija (Ckor) je: J j —J 2 od tinjca (liskun. Opaza se osobito kod urectaja koji se jace zagrijavaju. Takav se oscilator moie korigirati (kod odredene frekvenci152 Na si. dugo vrijeme. je /) Konstantno opterecenje postize se na taj nacin da iza oscilatora slijedi jedan ili dva stupnja za odvajanje. sa izolacijom u kojoj nema mnogo gubitaka. potrebno je izvrSiti termicku korekciju (kompenzaciju) drifta. To je postignuto. 50 pF i negativni ter- koliko takvih upoznali. Tada ga opet ukljucimo i izmjerimo novu promjenu frekvencije do koje ce doci kroz jednako no visa znat je ili i niza. On neka ima kapacitet od npr. do postizavanje AM-signala ili SSB-sig nalal) jer se dobije smiesa amphtudne i frekventne modularise.potrebnoj mjeri lako stabilizira. npr. u na§em primjeru opet »N750«. Pustimo da se predajnik sasvim ohladi na sobnu temperaturu. mijenja njihove mehanidke dimenzije i elektri£ne karaktenstike. Ako iza dodavanja probnog kondenzatora frekvencija oscilatora poms te treba u nazivnik gornjeg izraza staviti fi+fa Razumije se da kondenzator dodatnog kapaciteta mora imati jednak termicki koeficijenat kao i probni. sada iznosi /s. »N750«. Za ovu pojavu po- naziv »puzanje« ili » drift frekvencije*. kao i kapaciteta. To cesto daje neizbjezive promjene frekvencije koje se ocituiu kao »£irpovi« i micki koeficijent od. Od ovakvih naglih promjena frekvencije oscilatora treba razliko vati spore promjene. kao Franklinov oscilator. Vecina oscilatora koji nemaju termicku korekciju pokazuju kod sniienje temperature povecanja frekvencije. Ako unatoc velike paznje frekvencija ipak »putuje«. fiksnih kondenzatori moraju biti dobro gradeni. Najbolje je upotrebiti kondenzatore sa izolacijom ca«). Ako oznake nema treba taj podatak pronaci u prospektu fabrike kondenzatora. Njihov termicki koeficijent kapaciteta trebao bi biti nula. tjv.

Vidi jenljivih objasnje- nje u tekstu plo£e. Promjenljivi kondenzatori u oscilatoiima ne smiju imati pretanke ti bilo frekvencije temperaturne Razmjerno jednostavan nakorekcije promoscilatora. »broia5a frekvencije« ili uz pomoc nekog drugog. Izmjerimo li frekvenciju inter- ima znatno manji utjecaj. ugactanje prijemnika ne utjece na visinu tona koji se cuje. Ispitivanje stabilnosti oscilatora i glasnocu tona interferencije. kako se lako mozemo uvjeriti. Ona ovisi pre tezno o geometrijskim svojstvima. Negdje izmedu ove dvije krajnosti naci cemo (uz potrebnu strpljivost!) takav polozaj kondenzatora Cz kod kojega ce frekvencija ostati dovoljno konstantna. prema prilikama). Inace su kapaciteti Ci i C2 medusobno jed naki (15 do 50 pF.ra. 8-15 kristalni oscilator. To je na si. Od njih neka Ci ima negativni tennidki koeficijent (N 750 ili bolje N 1500). U prijemniku se razlika frekvencije jednog i drugog oscilatora Cuje kao ton interferencije kojemu se visina mijenja ako jedan od oscilatora. ukljuciv^i drza£ samog kristala i elektricni sklop oscilatora. znamo i razliku frekvencija medu oscilatorima. Svi spojevi moraju biti §to kraci i medusobno spojeni s dovolj- no debelim zicama koje mehanicki nece vibrirati. a ova je veca ako je povratna veza koja sluzi za pobudi- ugadanje prijemnika utjece. OSCILATORI S KVARCOVIM KRISTALIMA Nekoliko svojstava kvarcovih kristala za oscilatore Frekvencija oscilatora koji je kontroliran kvarcovim kristalom veoma je konstantna. prenosenje vibracija i udaraca na dijelove oscilatora. Opterecenje kristala ovisi o jakosti visokofrekventne struje kojoj je izlozen. Snaga elektricnih oscilacija koje se mogu dobiti je ogranicena. jer se onda pretjerano zagrijava pa moze i pudi. vrlo stabilnog oscilatora. redovito je to VFO. promjeni frekvenizvrSiti direktno. zavojnice litetnije i moraju ne smiju biti §to kvabiti montirane blizu dijelova koji se griju ili blizu velikih metalnih dijelova ili ploha koje bi mogle biti uzrokom priguSenja. samo na 153 . Nekada stavljaju citav oscilator na podlogu od spuzvaste gume ili na gumene nozice da se sprijedi 8-15. povecanje bilo smanjenje kod povecanja temperature. Obicno je naime dovoljno da su VFO i kristalni oscilator blizu prijemnika. ferentnog tona. mjerenje velicine »drifta« moze se pomocu tzv. Okretanje dugmeta za samim oscilatorom Kvarcov se kristal naime ne smije preteretiti. Pregled pribora za ispitivanje stabilnosti oscilatora (VFO) SI. osobito o debljini kristalne plocice. a Cs neka ima termicki koeficijent »nula« (NPO). ciju. Zbog toga stabilnost samog prijemnika nema utjecaja na ishod opisanog ispitivanja. Mijenjajuci polozaj rotora diferencijalnog kondenzatora mozemo ima- TT© SI cin 8-14. Sve ostalo. Osim njega tu je ios ispitivani VFO i kratkovalni prijemnik kojemu je BFO iskljucen. Bududi da je pomocni oscilator prijemnika (BFO) iskljucen. Prijemnik pri tome radi bez antene.

Ovu »operaciju«. zbog grubog postupka s njima (mehanicki udarci. kvarcove plocice. mozemo izvrsiti samo onda. Za GT rez se tvrdi da je njegov temperaturni koeficijent stvarno jednak nuli u cijelom podrucju od 0°C do 100°C. Ona moze biti prouzrocena zaprlja- Za kristale kazemo da im nim ili zamalcenim povrSinama kvarcovog kristala. mozemo mu cesto vratiti aktivnost ako plocicu oprezno (!) ptncetom izvadimo i operemo je tetrakloridom (CCh). Razliciti »rezovi« imaju razlicite temperaturne koeficijente. oni se i ne mogu zaprljati. Zagrijavanje kvarcovog kristala nije pozeljno ni iz razloga stabilnosti frekvencije. kristalnu plocicu ne dirati prstima! Ako je vec neki kristalni drza5 bio otvaran pa se kristal »tromo« ponasa. u koncentri- Da osiguramo maksimalno gucu stabilnost mo ranom alkoholu. kvarcovi kristali koji su tako rezani mogu sluziti samo kod razmjerno niskih frekvencija. To je tacno samo unutar nekih odredenih granica. ostavimo da se osusi i opet je vratimo u drzac.vanje oscilacija jaca. Savremeni kristali su zatvoreni u limenom kucistu koje je sa svih strana zalemljeno. blici 8-2. Ova im »tromost« cesto nije »prirodena«. Zato je razborito ne otvarati drzac. najceSce. »Tromi« kristali teze osciliraju. kako se to vidi na ta- Ovdje vidimo da je za rez AT i napisana nula. padovi i slicno). Oni mogu kod temperatura koje se znatno razlikuju od deklariranih imati malen pozitivan ili negativan tem- BT peraturni koeficijent. Promjena temperature ce razlicito utjecati na promjenu frekvencije Sto zavisi o na£inu na koji je plocica bila izrezana iz koji lakse osciliraju je »aktivnost« veca. Zagrijavanje ovisi i stali u termostate pomocu na konstantnoj pa se uz jednako visokofrekventno opterecenje mali kristal za- — o velicini kristalne plocice drze kojih se temperaturi. frekvencije upotrebit cemo samo toliku povratnu vezu kolika je najnuznija za pobudivanje oscilacija. No. ako je kvarcov kristal u drza£u koji se lako moze otvoriti. iza toga. Za postizavanje ekstremno velike stabilnosti stavljaju se kvarcovi kri- Tabtica 8-2. dakako. Nazalost. — Kod nece radio-amaterskih uredaja ovo biti potrebno. Nekada je dovoljno pranje sapunicom ili deterdzentom sa naknadnim ispiranjem u destiliranoj vodi i. Karakteristike kvarcovih kristala u . grijava jace od velikog. Stradati mogu samo od velikih opterecenia ili.

je tranzistorska varijanta oscilatora koji je pronaSao Pierce (Pirs).. tj. Moze dosedi najmanje 0. irjede do preko l. na 2-metarskom opsegu promjena moze iznositi preko 100 ili povratnu vezu. 8-16b. uz prisutnost »zavojnice za povlacenje« L. ako je potrebno da je dovedemo na odredenu vrijednost. dopusta promjenu frekvencije za 0. . To Pierce-ov oscilator sa na si. Cp. Vidi \\ OVF tekst kod tzv. 1 1 J " -C=3 i I — Ji" 0+9. Cesce primjenjivani tranzistorski spoj kvarcovog oscilatora vidimo na sL 8-17a. U njemu se pobuduje osnovna frekvencija kristala. ovisno o kristalu. u zajednici sa zavojnicom »za povlacenje« L.. To je prilicno mnogo. Kondenzatorom C$ moze se utjecati na frekvenciju i malo je popraviti.. Trimer Cz mi crteiu a) omogucuje dovodenje oscilatora na odredenu frekvenciju. Ovdje je povlacenje frekvencije omogudeno promjenljivim kondenzatorom Cz... ako ih treba. pomocu kapacitivnog razdjelnika VF napona. kod oscilatora SL 8-16.5 do \%a. Citav oscilator sjeca na ranije opisane tipa Colpitts ili Claup. »tromiji« kristali nece oscilirati dok se ne doda kapacitet Cp Njegovu vrijednost treba odrediti eksperimentakio. .. Po- Vece mogucnosti promjene frekvencije kvarcovog oscilatora postoje nacinjena prema 100 Hi Clapp-u.. FET-om je Ako su kondenzatori b) 100 1 pravilno odabrani (opet pokusom!). C1/C2.5%o. Na crteiu Colpitts-u b) promjenljivi kondenzator (sa istom oznakom C3). ovisno o upotrebljenom kvarcu. dok kristal zamjenjuje titrajni krug. Ponekad.596o. pobuduju se osnovni titraji kvarca. b) sa unipolarnim tranzistorom (FET). VXO.da ne resonira na frekvenciju za koju je bruSena kvarcova plocica. CpJ i Cp2 su kondenzatori za gdje se frekvencija moze »povla£iti«. TR ' sam jVJX 1 — 1| 0VF n C3 5*± 50 220.5 do l. Pierce-ov tip oscilatora s kvarcovim kristalom: a) s obicnim.12V °X 1».390 22 -v s SL 847. Iza potrebnog umnozavanja frekvencije. Kondenzatorima Ci i Cs osigurana je povratna veza. bipolarnim tranzistorom (NPN). Promjena je redovito prema nizim frekvencijama.. Oscilatori vratna veza je kvarcom. buduci da ona nastaje i zbog unutraSnjih kapaciteta u tranzistorima cak blizu 250 kHz! 155 . Uz kristale sa osnovnom frekvencijom oko 8 do 10 MHz induktivitet zavojnice mora biti izmedu 10 i 20 |xH.

Oscilacije se najprije dobiju na trostrukoj. Opis u tekstu SL Q . (engl. kad kvarc titra na svojoj osnovnoj frekvenciji (pryoj harmonickoj). 5 puta ili 7 puta viSoj frek venciji. »Overton« je samo priblizno jednak toj vrijednosti. redovito su u vecoj ili man jo j mjeri prisutne i vi£e harmonicke (druga. I onda. Tako je i kod kvarcovih kristalnih plocica. postoje i mogucnosti titranja viSim frekvencijama. »overtonskim« frekvencijama: priblizno na 3 puta. b) i c) sa unipolarnim tranzistorom. osciliraju na svojoj osnovnoj frekvenciji. Ove su uvijek ta£an umnozak Overtonske frekvencije osnovne. over = iznad) su viSe od osnovne. ali one se ne mogu izracunati jednostavnim mnozenjem osnovne frekvencije neparnim brojevima. b) tranzistor je u overtonskom oscilatoru.»Overtonski« oscilatori Syaki predmet koji moze mehanicki oscilirati ima svoju osnovnu frekvenciju. najvjerojatnije se radi o vrijednosti overtonske frek- bC*l L2 In W w roiLJl If) II — In f r I C1 €c us w 10 T ]| OVRl r^L. treca i tako redom). Osim na svojoj osnovnoj frekvenciji moze kvarcova plocica oscilirati i na tzv. dok za daljnje utrostrucivanje sluzi dioda D.5f :) J/ t OW2 SL 8-18. Tri »overtonska« oscilatora s kvarcovim kristalima: a) s bipolarnim. Kvarcovi kristali se redovito bruse tako da.Li <H (3f . Ako je na kvarcovom kuci&tu utisnuta frekvencija koja je visa od 20 MHz. Titrajni krug mora biti ugoden na frekvenciju odabranog kvarcovog overtona 156 8-19. Overtonske frekvencije treba razlikovati od visih harmonickih frekvencija. do frekvencija oko 20 MHz. Medutim. U ovim oscilatorima se postize deveterostruka frekvencija. overtonskoj frekvenciji kvarca i zatim se jos utrostruce: a) kao overtonski oscilator i utrostrucivac frekvencije sluzi samo jedan tranzistor. serijski titrajni krug (sa Ls) i izlazni titrajni krug (sa Ld).

npr. prema si. prema si. takoder vrijedi za FET. UKV- sokofrekventna impedancija kvarca biti vrlo mala. 8-18a vrijedi za bipolarni (»obi£ni«) tranzistor a 848b za unipolarni (»FET«). radna frekvencija jednaka je petom overtonu (tj. Obje frekvencije se u diodi mijeSaju i proizvod toga. Slovom novna frekvencija le. On resonira ba£ na 3f Bez pomocnog serijskog titrajnog kruga (sa Ls) bila bi amplituda frekvencije 3/ znatno manja! Ova t na Zanimljiv je overtonski oscilator si. Oscilator titra na neparnoj overtonskoj frekvenciji koja je priblizno 3f ill 5/ ili. ali ne mora / oznacena je oskristala. u tome da u FET-u. Na toj ce frekvenciji vi- Neka bude Overtonski oscilator moze se kombinirati sa umnazanjem frekvencije. Shema. Izlazi na to.667 ili mu je kristal treci overton Q 43. Ovdje je odlucujuca serijska resonantna frekvencija kvarca. Ali. Po mnogome nas moze liranje na frekvenciji. vencije. Ona postoji za osnovne. 8-13. Ona mobiti napisana na njemu. 8-19b. kao i za overtonske titraje. serijska overtonska resonantna frekvencija kvarca Q upravo 96 MHz (obicno je to onda rjeti overton!). to stanje vrijedi samo za serijsku resonanciju kristala! Ako je titrajni krug LC -amaterima su to poznate frekven cije! Emiterska struja protice titrajnim krugom koji resonira na tu frekvenciju. moze resonirati na dva na cina: serijski i paraielno. na kojemu nije napisana osnovna frekvencija. mozemo i uninazanje frekvencije postici na St. ne mozemo upotrebiti takve spojeve! Tada oscilator mora sadrzavati titrajni krug koji reso- nira na zeljenu frekvenciju. ugoden na 96 MHz.333 MHz. Treci primjer overtonskog oscilatora. Ovdje se to postize ^odom D. Ranije je kapacitet Ci bio potreban da se »blokira« baza tranzistora. kako znamo od ranije. Kod frekvencija iznad toga. onigaciji nacin. si. prema dok se — skom strujnom krugu cijom — u kolektorresonan- izdvaja treca harmonicka frekvencija ove overtonske.frekvencija izmedu 30 to je obicno treci overtoil. oscilator moze titrati samo na toj frekvenciji! Jednostavan je i desto upotrebljavan overtonski oscilator. Ovaj spoj je donekle slican oscilatoru na si. Na njoj nema VF potencijala i tek onda povratna veza (preko Cs/Cs) moze ispravno djelovati da bi oscilator »proradio«. Na si. vec njegov overton. i 50 Kod MHz U joj oscilatorima. vodi se u titrajni krug. frekvencija / + 2/ = 3f. Kvarcov kristal. Najprije se resonancijom {L* i trimer od 10 pF) pojaca VF -0-H2V Overtonski oscilator frekvencije oko 100 MHz za 157 . kvarc oscilira uvijek na svoosnovnoj frekvenciji. si 8-18c. Zelimo li pobuditi kvarc na osci- struja dvostruke frekvencije (2f). ukoliko je to overtonska frekvencija. Ako takav kvarc. tj. 8-20. si. sjetiti na si. Izlazni bandfilter resonira dakle na 116 ili na 130 MHz. 8-19a izbruSen tako da iznosi 38. 8-16 i si. mozda jos visa. tece kroz diodu zajedno sa VF -strujom frekvencije /. Umjesto titrajnog kruga LiCi stavljen je kvarc.667 MHz (f) pobudimo. Glavna je razlika se ovdje umjesto kondenzatora Ci nalazi kvarcov kristal Q. kao da je baza »uzemljena«. da se baza »drzi« na visokofrekventnom potencijalu »nula«. ona je priblizno pet puta viSa od osnovne frekvencije kvarca). Oscilacije se J)obuduju zahvaljujuci postojanju unutrasnjih »povratnih« kapaciteta 8-3. ispisanoj na kucistu. 8-20. sve tamo do preko 100 MHz. 8-17. 8-18. prema si. 38.

Ako je prvi ugoden na osnovnu frekvenciju /. Za one koji vole eksperimentirati donosimo shemu na si. Kvarc Q. osnovne frekvencije /. 8-24. Prema ovoj shemi moze FET-a umjesto cijevi. & TR Tlta^BCTMHi) 33 G 1 SL I odabrani overton. povratnu vezu omogucuje serijska resonancija kristala Q. U Engleskoj ga nazivaju »Dollar«. ali odli&io radi i s FET-om. dok su druge dvije overtonske (pru blizno 3f i 5f). Umjesto VF-priguSnice (VFP) upotrebljen je samo otpornik od 1 kQ. zajedno s kapacitetom samog kvarca. spojen je izmedu surs-elektroda jedno<* i drugog tranzistora. upotrebom u oscilatoru. Zavojnica Li i »dzons-dolar« s jednim kvarcovim kristalom dati.9 f. Upotrebljena su dva SL 8-22. C2L2 ugodi se onda na frekvenciju 3/.si. moze se preklopnikom odabrati jedan od ukupno tri titrajna kruga. B. dok titrajni krug CsLs moze posluziti za daljnje kristalovog . Za izbor frekvencije sluzi tropolni preklopnik A. No. resonira u blizini onog overtona koji nam treba. koji se pobuduje na overtonu kvarca. Oscilacije bi se pobudile i onda. Izlazni titrajni krug L1C1 mora resonirati na . Najprije je bio graden sa elektronskim cijevima. Svestraniju primjenu istog principa vidimo na sL 8-22. a treci na petu overtonlazu. 8-23. kada bismo umjesto kvarca stavili neki kondenzator. Da se ne bi preko toga kapaciteta pobudile nezeljene oscilacije. Butler (Batler) je konstruirao oscilator vrlo interesantnih svojstava. sL 8-23. Povratna veza (Ca /Cb ) zato mora biti jaca. i sam drzad kvarca ima svoj kapacitet. Povratna veza je osigurana kapacitivnim djeliteljem Ca /Cb Povecanjem kapaciteta povratna se veza smanjuje i obratno. Na iz- rt u strujnom krugu drejn-elektrode. Njezin je zadatak da. Jedna je osnovna. ukoliko zelimo koristiti treci overton. C 158 kapacitet drzaca Cq moraju resonirati na 2. Kondenzator *drli« svojim povelikim kapacitetom bazu tranzistora & na VF potencijalu »nula«. Otkad su tranzistori zamijenili elektronske cijevi. drugi na trecu overtonsku. Baza je »visokofrekventno uzemljena«. Jones-Dollar-ov oscilator overtonski nikom (C1/C2). po izboru. tri razlicite frekvencije. Overtonski oscilator kod kojega je kvarcov kristal stavljen serijski u vod povratne veze. Intenzitet povratne veze odreden je i ovdje kapacitivnim razdjel- SL 8-21. a u Americi »Jones«. Vidi tekst sku frekvenciju kristala modi cemo postici tri samo jednog I frekvencije kvarca. 8-21. taj je oscilator pomalo zaboravljen. dodana je zavojnica Lz.

St. triode. tj. Na citi izlaz oscilatora treba priklju- mjerni instrument za mjerenje visokofrekventnih napona. nego na optimum. tim vile jer. To je najbolja radna tocka. ako onaj titrajni krug o kojemu ovisi da li ce kvarc oscilirati ili ne. Problem je u tome da oscilatori cesto nemaiu dovoljnu stabilnost. na vrijednost malo ispod maksimuma. CsLs. Pravilno ugadanje kristalnih oscilatora frekvenciji bude UREDAJI ZA SINTEZU Svaki kvarcov oscilator mora biti pravilno ugoden jer.J_ 100 + MAKSIMUM ~ ^n_^ |^H^ D feio -« KAPACITET ili INDUKTIVITET ' FREKVENCUA *- Butler (Batter) je konstruktor nekad cijenjenog overtonskog oscilatora s dvije etektronske cijevi. 8-25). si. opazit cemo da se pojavljuju VF•oscilacije. koje su na neki nadin sastavljene. jer bi do njih mogli doci i pomocu obicnih oscilatora. ako trebamo veci izbor frekvencija ili jednostavnije i spretnije rukovanje radio-ureda j ima. Sintetske frekvencije bi prema tome bile one kojih u posto- jecem oscilatoru nema. npr. Vidi tekst udvostrucenje vencije. 9f. neki VF-voltmetar ili jednostavnija mjer- na sonda. 159 . Iza toga Sinteza je potrebna onda. ima jos bolja svojstva. 8-24) ugadaju se tako da izlazni na- pon na odabranoj maksimalan. 8-25. Ne treba ugadati na maksimum. Ako ili utrostrucenje frekizlazu se dobije 6f ili se naglo smanjuje i oscilacije ubrzo prestanu. ne moze se ocekivati ni pravilan rad. Na se sluzimo takvim umnozafrekvencije. nije ugoden kako treba. Cilj takve sinteze nije sam'o postizavanje odredenih frekvencija. Polazeci od nizih frekvencija. sagraden sa modernim FET-ima. Zbog njegovih interesantnih mogucnosti ga ne treba zaboraviti. ako zelimo postici vecu stabilnost. smanjujuci kapacitet ili in- u titrajnom krugu. Najprije im je amplituda duktivitet tako malena. Najbolje je titrajni krug ugoditi malo prema onoj strani na kojoj se amplituda sporije mijenjala. Promjena izlaznog VF napona kod ugadanja kristalnih oscilatora. osobito kod visih frekvencija. ako ih ima. Opis u tekstu St. da postepeno raste do netog maksimuma (si. 8-24. FREKVENCIJE Grfika rijec »sintezis« znaci sastavljanje. bolje je izostaviti diodu D> O njenoj ulozi je vec bilo govora. iduci prema visim frekvencijama. Oscilator je onda optimalno ugoden! vanjem Ostale titrajne krugove. a koji ne utjecu izravno na rad kristalnog oscilatora (npr.

STABILAN OSCILATOR .

8-29. je stumnj koji sadrzi djelitelj frekvencije. Oscilator s kvarcom je stabilan »uzorak« ili referentna frekvencija. Filter je u najjednostavnijem slucaju otpornik kroz koji se opisanim impulsima elektricne struje puni neki kondenzator. sa defiriira- Radio prirufinik 161 . Stanje koje pripada tzv. (3000 6 : = 500). mogu se ovom PLL-regulacijom odrzati konstantnima frekvencije: 3500. ali im je trajanje krace. Napon na kondenzatoru je veci ako su impulsi »siri«. 4500. 5000. S tim uzorkom se. 10. fnedusobno sasvim jednake. koje stizu na A i B.prema si. Taj navon on- da — iza odgovarajuceg pojacanja — sluzi kao kontrolni napon kojim se popravlja jrekvencija VCO-a. broj s kojim se frekvencija dijeli. si. »uzorni« oscilator radi na frekvenciji od 500 kHz. Vec kod malih pomaka faze (faza = stanje titranja) bit ce otvaranje digitalnog sklopa krace: izlazni su impulsi ostali iste frekvencije. Iz njega izlazi mnogo stabilnija frekvencija nego li bi bila bez opisane kontrole. 8-28b. Postanu li faze suvrotne. je di ista frekvencija koja dolazi i stabilnog oscilatora. Kao novost. koja se preko integrator i pojacala kontrolnog napona zatvara. nazvaPLL. 8-27. onda VCO moze oscilirati na bilo kojoj frekvenciji koja je cjelobrojni umnozak ove frekvencije Evo razioga: Neka djelitelj dijeli sa 6. Uz dijeljenje sa 7. Ako na§ stabilni. tj. Konstantnost se odrzava regu- lacijskom faznom petljom. b) kada postoji neka fazna razlika. Komparator slucaju tiostavnijem faze. 11 i tako redom. logickoj »nuti« oz- nadeno je ovako: (0). 8-28c.Q \_L LJ 1 — 1 lo) SI. Tada VCO oscilira na 3000 kHz. u faznom kom- paratoru. 9. 8-28. On »integrira«. djeluje na VCO i odrzava njegovu frekvenciju konstantnom. uz inace iednaku frekvenciiu. A i ulazni gejtovi (»vrata«). sto znaci da zbraja impulse. B su Slovom C Vigestruke oznacen »izlaz«. U ovom jednostavnom primjeru je frekvencija oscilatora VCO jednaka frekvenciji kvarcovog oscilatora. Sto zna£i da mozemo birati divizor »n«. 8. uporeduje ona frekvencija koja dolazi iz djelitelja. 4000. Ova kratica je opet uzeta iz engleskog: Phase Locked Loop = = fazno »zakljucana« petlja! Mnogo je interesantnija PLL-kontrola kod koje je moguce po volji nom SIR m— i- V jut jul: c) odabirati izmedu vise razlicitih stabilnih frekvencija. On se moze y>programirati«. Regulacijska PLLrpetlja. Ostalo u tekstu 11 PLL regulacijske petlje Visestrukim PLL-petljama moze da niz stabiliziranih frekbude »gusci« i da nam takav uredaj omoguci izbor veceg se posticl venciia broja radnih »kanala«. U fazni komparator stize fiK. si. 5500 kHz iz onda »jedi- itd. Logicka riica« oznacena je sa: (1). U najjedto moze biti logicki sklop »i« (»AND«). si. c) kada su faze oscilacija suprotne. digitalni sklop se uopce ne moze otvoritL Izlaz iz takvog faznog komoaratora mora proci kroz filter i doci u integrator. Crtez a) vrijeu slucaju kada su frekvencije i faze oscilatora.\ se sklop sinhrono otvara na obim vratima (gejtima) pa je izlazni niz jednak ulaznim nizovima »cetvrtki«.

SI. Ako se fazna kontrolna petlja (PLL) prosiri dodavanjem prograjednako stabilno ra- miranog djelitelja frekvencije.STAB1LAN OSCILATOR FAZN! j KOMPARATOR HahT _ i FREKVENCUE ~ ^ J KONTROLIRAN OSCILATOR I j__^ f . Vidi tekst CO 2500kHz . oscilator diti VCO moze na nizu izlaznih frekvencija. 8-29. ZLAZ JVCO) J i FILTER I I INTEGRATOR ! pojacalo [ "kontr napona.

od 5. 8-32 sa blok shemom. Kad takav impuls »otvori vrata«. Ovaj se napaja stabiliziranim naponom preko preostala dva NAND-gejta (u IS2). pojacamo ih i oni odlaze na »DLr64 \ls«. prema si 16yf. Oni imaju zadatak da sudjeluju u djelitelju napona i da svojom prisutnoscu izjednace eventualne utjecaje promjena temperature na rad NAND-sklopova. npr. dva NAND-gejta (»NI« vrata) koji su ugradeni u integrirani sklop IS2. predvideno za onginalni tvornidki VFO (»FV-101vl ?£ Primopredajnike »FT-101« i »tT-277«. f Razumi je se da taj oscilator moze biti sagraden i za neki drugi op- Komparator IS3 koji ima vrlo vehku ulaznu impedanciju.7 do 9. za lakse pracenje rada pojedu nih stupnjeva. Na taj je nacm regulacijska petlja zatvorena. Iz djelitelja (IS1) izlaze impulsi sa 128 puta nizom frekvencijom. Drugi napon za uporedivanje dolazi sa preciznog potenciometra (5 kQ). uporeduje dva napona. DL je »Unija Ostalo u tekstu Izlazni napon Sto ga daje kompa rator koristi se kao zaporni prednapon za varikap-diode. Sheme na si.625 kHz. sto odgovara frekvenciji horizontalnih linija ferenciranjem pomocu CiRi (470 pF i 220 Q) u vrlo Siljate naponske »igle«. Broj takvih imnulsa ovisi o frekvenciji pa ce kod vise frekvencije takvih impulsa biti vise 1 potece. unutar Io2* n X« VCO T" n VFO ZLAZ) Un >1 SI 8-3L Blok-shema.625 kHz. Iz njegovog kolektorskog strujnog kruga impulsi odlaze na jedan ulaz RS-bistabila (»fhp-flopa«) na tele vizor u. U liniji kasnjenja impulsima se amplituda smanji i potrebno je da ih se pojaca. ^kvencija. Drugi ulaz istog flip-flopa prima impulse bez zakasnjenja. 8-31 i si. ali vec 64 mikro- obratno. »CQ-DL«. struja kroz bistabil od sekunde kasnije »vrata se zatvore«. Frekvencija VCO-a mijenja se promjenom napona na vankap diodama Dt i D». Ove impulse pretvaramo di~ kazuju da je autor (DK8BH.2 MHz. 8-32 po- Frekvencija koju proizvodi VCO vodi se najprije u digitalni djelitelj frekvencije. To se postize tranzistorom TR*. paziti da se unutar opsega ne obuhvati i frekvencija koja bi bila cjelobrojni umnO- zak od 15. kontrolom. si. kako je to. kao »referentni elemenU za kontrolu i stabilizaciju frekvencije. VCO je naponski Kontrohran oscilator. Izracunamo li reciprocnu vrijednost (1/T) dobijemo frekvenciju 15. koji je sastavljen Potreban opseg frekvencija moze se postici oscilatorom VCO (»Vol- tage Controlled Oscillator«) s tranzistorima TRi i TR 2 (uporedi si. 3/1981) ovaj sagradio koristeci »liniju za kasnjenje« {»Delay Line«). Taj napon je ovisan o broju cetvrtastih impulsa koji dolaze sa prikljucnice Q flip-flopa RS.5 U ipak. Frekven<*uu treba mijenjati od 8. poznatu iz televizijske tehnike. Jedan napon koji dolazi na komparator je dobiven integracijom impulsa u RC-lancu (dva puta po 220 kQ i dva puta po 10 nF). npr.0 do 5.Neobican VFO sa PLL kontrolom za samogradnju strudnoj literaturi smo pronasagradili smo za pokus ovaj doista neobican oscilator sa PLL §li i 5?R MHz. 8-31). Treba. kasnjenja«. VFO Svaki impuls koji ude u »liniju kasnjenja« izlazi iz nje 64 mikrose- kunde kasnije. 11* 163 . Nastao je »cetvrtasti« impuls koji traje 64 ^s.

8-33. ali jo£ uvijek mnogo niji« bolje nego bilo koji »obickoji VFO. N< Saban) 164 . To nije toliko precizno kao frekvencija nekog kvarcovog kristala. IS3 = komparotor s velikom ulaznom impedancijom (LF-12741). bio je malenih SI. 8-32. prema kojoj se ravna regulacijska petlja. regu- lacijska petlja se »pobrine« da se mijeni vracajuci frekvenciju na »pravu vrijednost«.128 SI. Pokusna izvedba uredaja. prema sL U svrhu »minijatu- svi su dijelovi montirani zbijeno (sto inace nije nuzno). a) pogled s jedne i b) vogled s druge rizacije« strane plocice { Ing. IS2 = cetverostruki NAND (CD4011-AE). I SI = djelitelj sa (HEF-4024 BP). Grundig GV-5) Pokaze svoju li oscilator »namjeru« da na varikap-diodama prednapon iz- f rekvenciju promijeni. Kao referencija. VFO velike stabilnosti. DL = linija kasnjenja (Sylvania SDL-145. 8-32. je zakasnjenje impulsa u >\DL-liniji«. prema DK8BH. VFO smo prema ovom 8-33) opi- su nacinili (si.

titrajni krug zbog minijaturnih i »sam po ne oso bito kvalitetnih zavojnica (Li i Lt). Uz opisanu regulacijsku petlju frekvencija je bila vrlo stabilna. Odredena ie za spoj sa dodatnim VFO-om.3 MHz (kao i u onsegu od 4.u 37x8x29 mm) 165 .55 MHz. npr. Pokraj toga. prema si. gledan sa donje strane kuciSta (inace se upotrebljavaju u kolor-televizorima. ugraden u »FT-101«. sebi«. 8-32/ — b) • 1 »2 frekvencija u opsegu izmedu 8. Dimenzije <. nije mogao jamciti dovoljnu sta bilnost frekvencije. a) uticnica na primopredajniku »FT-101« (Hi »FT-277«) ima raspored prikljucaka kao »oktalno« podnozje za elektronske cijevi. Na nju se moze prikljuciti i uredaj prema sL 8-32. sL 8-34b. b) raspored nozica na liniji kasnjenja. je pogled na donju stranu linije kasnfenja »DL-64 jlis« sa rasporedom SL 8-34. uz izmjenjene zavoinice u VCO u).95 do 5.6 i 9. cak stabilnija od inace vrlo dobrog VFO-a koji je. Niihova se numeracija slaze sa onom na shemi. 8-34a. si. DL-6*j*s Ako netko sooji zeli da takav VFO na primopredajnik FT-101 ili FT-277 moze to napraviti preko 8-polne oktalne prikljucnice na straznjoj strani aparata. Potenciometrom od 5 kQ mogla se odabrati prikljucaka.dimenzija.

Svaki radio-prijemnik mora imati demodulator detektorskog prijemnika za srednjevalnu radios foniju tu je redovito i neki uredaj kojim se prijemnik dovodi u resonanciju sa frekvencijom radio-vala odredene stanice. ova vrsta i prijemnika. su valne duzine uredvideni i kolika im smije biti cijena. Svaki radio-prijemnik ima veci manji broj sastavnih dijelova. To je obicno neki titrajni krug na koji se nadovezuje kristalna dioda i. Ipak. Za takvu se gradnju danas ne upotrebljavaju elektronske cijevi. Oznaka za takav nrijem- Na sL 9-la je blok-shema najjedndstavnijih prijemnika. lak§e je razdvojiti dvije radio-stanice kojima su frekvencije blizu jedna drugoj pa je i tzv. moze ako umjesto kristalne diode kao demodulator upotrebimo neku pogodnu elektronsku cijev ili tranzistor. znamo. sa jednim visokofrekventnim stupnjem je 1-V-l ako iza demodu- nik Kod jednostavnog latora ima samo jedan niskofrekventni stupanj. Tada se veC u demodulatorskom stupnju moze postici. Amater-pocetnik nacinit ce »direktni« prijemnik s jednim ili. kao sto D. druge kombinacije: l-V-2. Stavimo li dva niskofrekvent na stupnja imamo O-V-2. 2-V-2. a najskuplji i najbolji su oni koje nazivamo komunikactjski prijemnici i koji sluze za odrzavanje radio-veza. da kasnije gradi bolji. a radio-amateri ih grade samo jo£ dok su pocetnici da pomocu takvih prijemnika steknu svoja prva iskui kao stva. stupnjeve (stepene) priiemnika. sto znaci da po kvalitetniji prijem. Industriie ih uopce vise ne proizvode. skom stoji razlicitih vrsta. Dodatak visokofrekventnog poja cala ispred demodulatora povecava osjetljivost prijemlnika. Razumije se da su moguce 2-V-l. s dva-tri tranzistora. tzv. Buduci da se u visokofrekventnom stupnju redovito nalaze i dodatni titrajni krugovi. za kakve samo ako demodulator ski stu- panj (V). najvise. onda takav prijemnik oznacujemo kao O-V-l. cine tzv.PRUEMNICI VRSTE PRIJEMNIKA Radio-prijemnika ima mnogo U radio-amater»jeziku« se takav prijemnik oznacuje sa 0-V-O. vec prema tome kakvoj svrsi treba da sluze. Bolji se prijem. postici znatno pojacanje i mnogo 166 . slu§alice. Glasnocu reprodukcije pojaiati. Ako radio-stanica nije predaleko i ako je takav prijemnik prikljucen na dobru antenu bit ce prijem ugodno glasan. Na si. 9-1 su prikazane blok-sheme razlicitih radio-prijemnika tako da je svaki pojedini stupanj nacrtan u obliku cetvorine. selektivnost bolja. ili Pojedine grupe sastavnih dijelova koje sluze odredenom zadatku. iza ove. Naiieftiniji su najjednostavniji tzv. koje nazivamo jos i direktnim prijemnicima. detektorski i prijemnici za prijem radiofonije na srednjevalnom podrudju. superheterodinski ili barem heterodinski prijemnik. Ima li to niskofrekventno pojacalo samo jedan stupanj. nije danas vise tako rasirena kao nekada. mozemo niskofrek- dodamo ventno pojadalo (NF) iza demodulatora.

a) ) U 4?>v]--2I>-[">"G LQ" vfI—fXTT b) r:::-_rr Z ^T^ (.TJUNER-l ..

uredaj kojim mozemo bilo kakvo valno podrucje promijeniti ili »prebaciti« na ono koje taj aparat mozemo f sto sluzi za prosudivanje kvalitete radio-prijemnika. Dodavajuci prijemniku sve veci broj stupnjeva dolazi se konacno do toga da je svako daljnje dodavanje besmisleno. Osjetljivost prijemnika zato treba odredivati kao naj- manji visokofrekventni napon na ulazu (izmedu antenske prikljucnice 168 . primati. sa kvarcovim kristalom ili bez njega. te stabilnost. barem po tome sto ima stupanj za mijeSanje (M) i oscila- Na pa zato takve prijemnike nazivamo i prijemnicima s dvostrukom transdvostrukom odnosno pozicijom. Signale stanice koju zelimo primiti moramo »namje£tati« promjenom frekvencije na ulazu prijemnika. Medufrekvencije nema. Ako je takav »ulazni dio« postavljen ispred nekog obidnog prijemnika. poznat pod nazivom prijemnik sa direktnom konverzijom ili sa direktnim mijeSanjem. U takvom sluoscilator konvertora (1. dok pojedine stanice »trazimo« mijenjanjem frekvencije oscilatora u pri- moze dobro caju Osjetljivost Poiacanje koje treba postici ne- kliucenom prijemniku 9-ld). Ispred bilo kojeg radio-aparata staviti i tzv. proSirujuci tako pritor tor (O)." ' !_/——! —J ' NF I *-¥—i ' L ' u stupnjevima nekog prijem* *° SI. 1 vece sto su signali slabiji. osobito za amaterske samogradnje. unakrsna modulacija i blokiranje. Pri tome prvi oscilaO) moze biti promjenljiv. prisutnost nezeljenih signala. poseban tip prijemnika. Razlika je u. Blok-shema heterodinskog. barem u osnovnim crtama. pristaje mu i ime »heterodinski prijemnik« [prema grckom: »hetero-dinamis = strana (tuda) pomoc (sila)]. Dodatkom takvog (citaj: tunera moze se svaki jednostruki super odmah pretvoriti u prijemnik s dvostrukom transpoziciiom. Razumije se. (7. Rezultat mijesanja je odmah demodulirani niskofrekventni signal. 9-2. (2. tzv. Obzirom na cinjenicu da je kod prijemnika sa direktnom konverzijom potreban oscilator. Prema tome. javlj a se sum slabih koji onemogucuje prijem signala. »konvertor« tj. nabrojiti ono glavno jemne mogucnosti onog radio-aparata ispred kojeg je prikljucen. i je to blok-shemi. da dodatak tunera omogucuje prijem na bilo kojem valnom podrucju. 9-2. konverzijom. prijemnika s direktnom konverzijom. O na kim prijemnikom treba da je to si. GLAVNE KARAKTERISTIKE PRIJEMNIKA Prije nego opisujemo tipicne primjere pojedinih stupnjeva u prijemnicima treba. O) radi na stalnoj frekvenciji. Uslijed vanjskih elektricnih smetnji i uzroka koji leze u samom prijemniku.stigne signal do demodulatora (D) dalje opisanim putem. nazivaju ga »tuner« tjuner). U novije vrijeme se sve vise siri. osobito u njegovim ulaznim stupnjevima. vidimo da prijemnik koji je vrlo siican »superima«. Primiti se mogu samo oni slabi signali koje jos mozemo cuti iznad sumova. selektivnost. tome da je ovdje frekvencija oscilatora izjednacena s prijemnom frekvencijom. za prijem slabih signala nije mjerodavna ukupna velicina pojacanja koje se moze postici *-J~=£ VF ]— J~S~M~|— »| t* FILT. Frekvencija prijemnog signala se dva puta mijenja (transponira ili konvertira). Tada je frekvencija drugo" oscilatora stalna. To su: osjetljivost. si. Vidi tekst nika.

Za komunikacijske prijemnike treba osjetljivost definirati preciznije. razumljiv i bez znatnijih isfrekventni uzak da je krivljenja). prema toj krivu- na ulazu u prijemnik imati sko- Buduci da je izvor §uma redovito u ulaznim vlastitog stupnje- vima priiemnika. Najmanji moguci vlastiti sum i najpovoljniji odnos signal/sum. Glavni doprinos selektivnost! potjece od titrajnih krugova u medufrekventnom pojacalu. bit ce odnos signal/sum ovisan o konstrukciji. morao bi on.5 kHz. Takvim cemo prijemnikom neki signal cuti odredenom glasnocom. Za obicne radio-aparate dovoljno je reci da. Ukupna selektivnost ovisi o broju i o vrsti titrajnih krugova. Nazivaju je i krivuljom resonancije. Da neki drugi signal kojemu je frekvencija samo za 4 kHz visa ili niza dujemo jednako glas- opsegu mogu prijem telegrafije: 1 ^V za odnos signal/sum od 10 dB uz sirinu medufrekventnog »kanala« od 1. 9-3 prikazuje selektivnost dobrog komunikacijskog prijemnika. da se postigne izlazna snaga od 50 mW. ako je signal moduliran sa 30%. dakle i najbolji moguci prijem s nekim konkretnim prijemnikom. Izvjezbano uho dobrog radio-tel^rafiste moze primati i mnoge signale koji su »u sumu«. moze se postidi ako je ovisno o vrsti signala koji se. pa se veza moze odrzati i onda kad su .i uzemljenja). se selektivnoscu. medu- — — kanal mora biti tako prijem upravo jos omo gucen. u slusalicama odredene glasnoce uz neki definirani odnos signala prema sumu (odnos signal /sum) ili tacodnos signala sa sumom nije: prema sumu (odnos signal + Sum/ /Sum). prima selektivnost orijemnika maksimalna (tj. koje emitifrekven- raju na medusobno blizim mjeri MHz na cija Kod tih vrlo visokih frekvenSum nastaje pretezno u samom prijemniku. ili za AM-telef oniju: 3 nV za odnos signal/sum od 10 dB uz sirinu medufrekventnog kanala od 6 kHz i stupanj modulacije od 30°/o. posebno za one koji su odredeni za prijem frekvencija od 20 vi£e. os^etljivost za r niskih frekvencija koje proci kroz NF pojacalo. dok su atmosferske smetnje slabije izrazene. Krivulja na si. osjetljivost Selektivnost Sposobnost prijemnika da moze odijeliti signale stanica Ovako stroga definicija osjetljivosti prijemnika je osobito vazna kod prijemnika za kratke valove. no. Za neki vrlo dobar kratkovalni prijemnik ove vrste bit ce npr. potreban da se po- signali slabiji stigne reprodukcija u zvucniku ili koie su od onih vrijednosti navedene kao mjera za prijemnika. lji. ali takoder ovisi o cijama npr. ulazni visokofrekventni napon mora biti 10 ^V.

a za priiem telefonije (SSB) oko 2. prilike mogu postati jos zamrSenije (kod lose sagradenih dvostrukih ili trostrukih supera!). sto je medufrekvencija niza. Zrcalna frekvencija se. Ako on nije dobro oklopljen mogu njegove harmonicne vise frekvencije prodrijeti na ulaz prijemnika i »pojaviti« se u kratkovalnom podrucju kao neki konstantni val nosilac. Za »koncertne« radio-anarate ovo nije osobito vazno. »Fantomski stgnali« se mogu vrlo tesko izbjeci u superima sa konverzijom. Signal kojemu se frekvencija od primanog razlikuje za 10 kHz morao bi biti za viSe od 80 dB jaci (vise nego IC.1 kHz za odnos medu signalima od 6 dB. radiofonijskim priiemnicima sve jace kratkovalne stanice cujemo dvaput. moze biti 0. na jednom »pravom« mjestu i na jos jednom. ako su predvideni za priiem mnogih. za dvostruke i za hiljadu puta vece napone. »zrcalna frekvencija«. oscilatorska frekvencija je za medufrekven170 rala bi biti barem 32 puta (30 dB) slabija od osjetljivosti za najvisu priiemnu frekvenciju. Zato i citav niz snaznih kratkovalnih radio-stanica na jednostavnijim prijemnici- ma. On se opaza to jace.000 Hz. Zbog toga na obicciju koji nim za selektivnost odredi Sirina ovakve krivulje za vrijednosti od 6 dB i od 60 dB. sto otezava posao konstruktoru. iako stvarno rade u radiofonijskom opsegu od 19 metara! no manju Obicni radio-aparati imaju znatselektivnost. Za prijem telefonije on Za prijem telegrafije je potreban pomocni oscilator (BFO). Dogovoreno je da se kao mjera visa od frekvencije signala primamo.5. Najvazniii je nodatak onaj koji se tice najvise nrijemne frek- o vencije. Cim taj oscilator iskljucimo nesta- ne i »fantomskog signaia«. a 12. Dobar »koncertni« (radiofonijski) super ima sirinu medufrekventnog kanala prilagodenu potrebama prijema radiofonijskih.000 puta veci ulazni napon) da bismo ga mogli jednako cuti.25. »upada« u 20-metarski amaterski valni opseg. ako je selektivnost na ulazu prijemnika nedovoljna. amplitudno moduliranih (AM) signala. a prijemna frekvencija visa.ro 100 puta veci napon (ili: morao bi biti za skoro 40 dB jaci). sirokratkovalnih Pri kih podrucja. U prvom slucaju je prijem normalan. Kod najbokomunikacijskih prijemnika Ijih ovaj omjer iznosi za prijem telgrafije 0. svojoj Svaki bolji prijemnik mora u svjedodzbi imati i podatke Najveca upotrebljiva selektivnost kod 6 dB je za prijem telegrafije uz sirinu kanala oko 150 Hz. gradnji amaterskih komunikacij- visestrukom . Potiskivanje susjednih frekvencija ovisi i o strmini bokova krivulje resonancije. tj. Selektivnost komunikacijskog. pa je selektivnost obicno 9 kHz za odnos medu signalima od 6 dB. javlja kad je oscilatorska frekvencija za medufrekvenciju niza. Osjetliivost na zrcalne frekvencije mo Jedan od najvecih nedostataka jednostavnijih supera je u tome da se cesto istu stanicu moze cuti na dva razlicita mjesta skale. gdje se javlja kao tzv. frekvencija Prijem »zrcalnih« javlia se kod svih supera.4 kHz za odnos od 60 dB. Ima li u priiemniku jos i drugih oscilatora. 4-2 iznosi 3. ali ko- Prisutnost nezeljenih signala munikacijski prijemnik mora zadovoliavati strozim kriterijima. tj. Ta strmina se odreduje iz omjera sirine propusnog pojasa kod odnosa medu signalima od 6 dB i sirine propusnog pojasa od odnosa od 60 dB. medufrekvencijom od 455 s kHz. osjetljivosti za zrcalne frekvencije na razlicitim nrijemnim podruciinla. prijemnika kojemu pripada krivulja na si. s razmakom koji je uvijek jednak dvostrukoj vrijednosti medufrekvencije.

pa se prijem slabijeg signala znatno utisa ili sasvim onemoguci (blokiranje) ili se slabom signalu nametne modulaciia koja pripada jacemu (unakrsna modulacija). moze se dogoditi da bude stisrne na je osjetlji- u ulaznim stupnjevima prijemnika koji imaju premalu selektivnost snazno pojacan. Ovakvi prejaki signali lako mogu dovesti jedan od stupnjeva u nelinearno podrucje. nju za mjesanje. npr. Treba napomenuti da u torn pogledu ima i znatno gorih priiemnika. ali ipak moze utjecati na prijem izazivajuci tzv. Jos jaci signali (S9 + 50 dB i vise) mogu kod nekih priiemnika. vrlo dobro potisnute zrcalne frekvencije i nezamjetljive »fantome«. gdje su ispred stupnieva velike selektivnosti barem jedan stupani za yisokofrekventno poiacanje i dva Hi tri stupnja za mjesanje. odredenih za radio-amaterske veze. Ako je snazan signal podalje od prijemne frekvencije. Ras pored pojacanja po razlicitim stupnjevima kratkovalnih prijemnika (za i SSB) CW Stupanj dvostrukih ili trostrukih supera. on nede uci ni u medufrekventno ni u niskofrekventno pojacalo. Poradi toga se mora pri samoj konstrukciji vecih prijemnika. za 50 kHz udaljen od drugog snaznog signala koji dolazi sa S9 + 60 dB ili samo 15 do 20 kHz od signala koji »upada« S9 + 40 dB. Medufrekventno pojacalo u kojem je se- . Treba smatrati idealnim prijemnikom u torn pogledu onaj za koji se moze reci lektivnost najveca treba da posluzi i za najvece pojacanje signala. Sto je vise stupnjeva koji u prijemniku pojacavaju signal prije onog diiela koji odreduje selektivnost. nastojati da pojacanje u ulaznim stupnjevima ne bude preveliko. ovisi o nizu faktora.skih prijemnika treba nastojati da jaci »fantomi« ne padnu unutar relativno uskih opsega. da su svi fantomski signali ispod nivoa suma. unakrsnu modulaciju i blokiranje prijemnika. mogu preostati posebne poteSkoce koje potjecu od iz- redovito tek u drugom stup- nu nimno jakih sienala lokalnih ili uda- ljenih stanica. unakrsnu modulaciju proizvesti vec u prvom stupnju za mjesanje. Hoce li se ove noteskoce kod nekih prijemnika pokazati u vecoj ili manjoj mjeri. to je veca vjerojatnost da ce u nekom od niih doci do ovih pojava. osobito kod onih koji ima j i! preveliko visokofrek ventno pojacanje. Osobito cesto se to zapaza kod lose gradenog amaterskog dvojnog supera. Unakrsna modulacija prijemnika i blokiranje Kod inace vrlo dobrih i skupih prijemnika dogada se da je unakrsna modulacija prisutna i kod prijema nekog slabog signala koji je. Ako vrlo jaki signal ulaz prijemnika kojemu vost prilagodena prijemu slabih signala. Kod dvojnih supera unakrsna ce modulacija u takvom slucaju nastati Iako neki prijemnik ima odlicselektivnost. U prvom redu to ovisi o tome na koii je nacin pojacanje signala rasporedeno po razlicitim stupnjeTablica 9-1.

kao i onda ako je prijemnik izlozen udarcima ili drmanju.detekt orski prijemnik. 9-4. Zahtjevi su razliciti i ovise o tome uz kakve uvjete prijemnik treba da radi. sto antenom. namotanih na promjeru od 5 do 6 cm. nuzan je to znaci St. b) detektorski prijemnik sa promjenljivim kondenzatorom C. Z je prikljucnica za zemljovod. a pogon skale i sve ostale »komande« prijemnika moraju biti bez mrtvog hoda. Najjednostavniji prijemnik preduvjet za elektricnu stabilnost i upotrebljivost prijemnika. ili i kako dugo mora prijemnik prije rucna regula- toga biti ukljucen (do pola sata kod cijevnih ili najvise do nekoliko minuta kod tranzistorskih prijemnika). At i A2 su prikljucnice za antenu. prijemnik »etera« onim. Pri tome se redovito navodi i to 111 ima npr. ti ANT C1 (L 11 ! * . cija pojacanja. Ime dolazi iz latinskog jezika: detector = otkrivac. je germanijeva kristalna dioda zavojnicl Zavojnica — D . 9-4) nema »aktivnih« sastavnih dijelova koji bi pojacavali signal Sto ga je »uhvatila« antena. mogu dobiti iz dovede u Zbog toga isto je temperaturno stanje. Li oko 60 zavoja s odvojkom kod 40 zavoja. promjena zapazaju nakon nekoliko za- U radiotehnici su tim imenom nazivani i oni najjednostavniji prijemnici srednjevalnih radiofonijskih emisija. Nije potreban nikakav dodatni izvor pogonske energije jer im je funkcija »pasivna«. je i danas tzv. ANT. jp»~o J. Takoder kazemo da je prijemnik »nestabilan« ako neki njegovi stupnjevi pokazuju sklonost »divljem« i nezeljenom osciliranju. Zato lim iz kojega je nacinjena sasija priiemnika ne smije biti pretanak. i neke se od onda kad i tih se. kod vecine prijemni- kav Visokofrekventni radio-signal kastize u prijemnik od neke ra10 IOC . sto naSim osjetilima obicno ne mozemo opazati. DETEKCIJA su I DETEKTORI Pod imenom »detektor« poznati razliciti uredaji za otkrivanje prisutnosti necega. kad se god to pokaze potrebnim. Ako se mijenja temperatura mijenjaju se elektricne vrijednosti pojedinih dijelova i. Zavojnica Ls ima oko 15 zavoja. 8x15 zavoja. U tim »detektorima« (si. Bolji prijemnici imaju zbog toga ugraden kristalni kalibrator. temperatura ili pogonski naponi.vima ljenim (vidi tablicu cijevima kao i o tome vedene automatska o upotrebtranzistorima. sto je najgore. Oni se zadovoljavaju samo s grijavania ohladivanja. dobro ucvrsceni diielovi i krute medusobne veze. _Oj Mehanicka stabilnost gradnje. a) prijemnik s odvojcima na Termicka stabilnost prijemnika izrazava se obicno kao maksimalna promjena frekvencije u nekom od- redenom vremenskom intervalu. na koji su nacin pro9-1). To je veoma stabilan kvarcov oscilator frekvencije 100 ili 1000 kHz pomocu kojega je moguce kontroUrati skalu. SL su visoko-omske slusalice. npr. detektori razlicitih radijacija. Stabilnost Stabilnost prijemnika je nieeovo svojstvo da »drzi signal« i onda ako se mijenja osjetljivost prijemnika. ka tesko kroz duze vriieme odrzati tacnost bazdarenja njegove skale.

Preko zavojnice Li u titrajni krug tako dolaze najraznolicniji si^nali iz antene ili iz predstupnjeva prijemnika. visoraz9-5b. d) cisti niskofrekventni signal 9-5: lacije Naj jednostavniu detektor ili demodulator za amplitudno modulirane signale (AM) je dioda.Amplitudno modulirani signal nakon prolaska kroz demodulatorsku diodu mozemo prikazati kofrekventnim poluperiodama licite apmlitude. Diodni detektori SL Proces detekcije ili demoduamplitudno moduliranog (AM) visokofrekventnog signala: a) amplitudno modulirani signal. njezina ce membrana titrati onako. Kondenzator Cs odvodi osiat- Ova To 173 is . Kristalna dioda D sluzi kao ispravljac. ^elimo li vecu glasnocu. c) signal poslije demodulacije ima i istosmjernu komponentu. Za takav signal kazemo da je amplitudno moduliran. 9-6a. 9-5c. c) visokofrekventnu i niskofrekventnu komponentu. posebni demodulators struja tece dalje kroz i?s. Tu je prisutna i neka istosmjerna komponenta koja je posljedica djelovanja diodnog ispravljaca. moramo u posebno pojacalo. Njih treba razdvojiti tako da preostane samo niskofrekventna komponenta. detekciju ili demodulaciju. sluze razse radi o Za detekciju najcesce liciti ispravljaci ili. jIIii. Ispravljena elektricna struja pulzira u ritmu niske frekvencije kojom je bio moduliran primljeni signal. i Ovako ispravljeni signal sadrzi "' mbaIHIii. Na sL 9-5c vidimo izdvojenu niskofrekventnu komponentu. Detektor ove vrste s germanijevom kristalnom diodom je nacrtan na si. poslije detekcije. 9-5d). kako prikazuje si. Zavojnica Li induktivno je ve- diofonijske stanice zati moze se prika- kao visokofrekventno titranje kojemu se mijenja amplituda (si. Potrebno je najprije iz- zana sa zavojnicom L2 titrajnog kruga L2/C1. Titrajni krug L2/C1 resonira na frekvenciju zeljenog signala. On moze biti i potenciometar (P) koji sluzi za regulaciju glasnoce. ako drugim vrstama modulacije. kao na si. 9-5d. Kondenzator C2 propusta visokofrekventnu komponentu mimo Ri tako da kroz ovaj otpornik Takav kao sto tece pulzirajuca ispravljena struja.jMi. pa ce kroz nju teci ispravljena visokofrekventna struja. je glavni »radni otpor« demodulatora. bez vi- sokofrekventne i bez istosmjerne komponente d) (si. je prikazano na si. b) djelovanje detektorskog ispravlia6a. 9-5a). dovesti cist niskofrekventni signal. Ako takvu struju provedemo kroz neku slusalicu. Promjene amplitude slijede u ritmu onih niskofrekventnih nose* mah vrSiti titraja koii se prese signal ne moze odcuti.

Zato nema naponskog pojacanja ali je osigurana vrlo cista reprodukcija. Kondenzatori (i Cs) propustaju samo struja u titrajkoji je spoj en na gejt-elektrodu FET-a. Ispravljene struje mogu se odvoditi ili sa strane gdje se nalaze diode (si. drukcijim oddemoduliranog signala. £ S/.komponentu. -I -w- Oh* t D2 R1 samo jedan od njih. Potenciometrom P reguliramo glasnocu reprodukcije. Za njih on predstavlja kratak spoj. koji redovito ne trebaju nikakav izvor za napajanje elektricnom energijom pa se zato nazivaju »pasivnim«. Pri tome kroz TR ne moze poteci VF struja i titrajni visokofrekventnih nom krugu d SI 9-7. Otpornici Ri predstavljaju radni otpor demodulatora. Bilo je u radio-tehnici vise takvih detektora. Na si. slijede ke visokofrekventnih NF mozemo ske slusalice struja. dok su kondenzatori Ca i Cs. To je detektor s beskonacnom impedancijom. rL 8 I 4= JC2 R2 ^= JC3 ^l"A 8 P U **» A NF ^ook/i* £ s Demodulatori za AM-signale diodama: a) s jednom kristalnom diodom. Kod prikljuciti visokoom- Naponi na surs-elektrodi vjerno sve amnlitudne promjene ili neko niskofrekvent- no pojacalo. 9-6b i si. 9-7. 9-6b) ili sa sredine zavojnice La. Kondenzator (470 pF).1. Detektor s beskonadnom impedancijom ne opterecuje titrajni krug na koji je prikljuden 174 . ali ovdje cemo opisati dodatan 1 l 0} LI p Jferl L2 . ima i takvih detektora kojima je za normalan rad potreban izvor pogonske energije. koji premoscuje radni otpornik (27 kQ). iskoristeni kao filter za uklanjanje visokofrekventnih komponenata u ispravljenoj struji. si. 9-6. niskofrekventnu Aktivni detektor s beskonacnom impedancijom Za razliku od diodnih detektora. b) s dvije diode Di i Ds. odvodi visokofrekventne komponente. kod razlicitih prijemnika. Na taj je nacin postignuta vrlo jaka negativna povratna veza. kao i otpornik Rs. Niskofrekventne struje odlaze preko drugog kondenzatora (0. ali s vodenjem noce. Vidi tekst c) s dvije diode.1 \iF) na potenciometar za regulaciju glas. Njegov je radni otpor smjeSten u strujni krug surs-elektrode F£-tranzistora TR. . 9-6c su primjeri diodnih detektora koji iskoriStavaju oba smjera visokofrekventnih oscilacija. S nekima od njih cemo se upoznati kasniie.

njama. omogucili su radio-amaterima jo3 prije sezdesetak godina da postavljaju prave rekorde odrzavajuci veze sa svim kontinentima. Daljnjim mijenianjem frekvencije postaje taj ton sve nizi Shemu jednog takvog tranzistor- skog audiona vidimo na si. oko 8000 Hz. u titrajnom krugu koji dati i mozemo ugaprom jenlji vim kondenzatorom radio-stanice tako »birati« sluSamo. a i ovdje pretezno na prijem telegrafije (CW). jer je pomocu audiona bilo moguce graditi vrlo osjet- da oscilacije jos ne mogu pobudene. ne podnose jake signale. Povratna SL 9-5. Detektor se ponasa kao da ima beskonacnu impedanciju. Povratnu vezu reguliramo ovdje po- tenciometrom od 10 kQ u kolektorskom strujnom krugu. koje Baza tranzistora je preko odvojka spojena samo na manji dio zavojnice L? u titrajnom krugu. Ako audion govu oscilira i ako nje- Audionski prijemnici sa elektronskim cijevima danas su muzejski eksponati. Sam on proizvodi pomocne oscilacije koje su potrebne. Ona je induktivno vezana sa La. Svaki diodni detektor trosi energiju iz titrajnog kruga s kojim je u yezi pa ga vise ili manje prigusuje. kod kojih je iza audiona bilo niskofrekventno pojacalo s jednim ili s dva stupnja niskofrekventnog pojacania. osjetljivost je najveca. oscilirati. Tada je prijem AM- Audionski -signala najbolji. Zato je resonancija titrajnog kruga »ostri- Audionski demodulatori zahtijevaju vrlo pazljivo namjestanje optimalnog iznosa povratne veze. sposoban za demodulaciju vrlo slabih signala. beskonacnom impedancijom selektivnost veca! ne prigusuje ja« i titrajni krug. Detektor s veza povecava osjetljivost detektora. ali tranzistorskih audiona jos se moze naci. 9-8. osobito u frekvenciju postepeno mijenjamo okrecuci polagano skalu koja je u vezi s kondenzatorom audionovog titrajnog kruga. Njece frekvencija biti. pa je reprodukcija cesto prilicno iskrivljena. Audionski i autodinski detektori Kod audionskog prijemnika mora povratna veza biti redovito tako velika biti Audion je jedan od najosjetljivijih detektora. pa i selektivnost postaje znatno bolja. Tranzistorski »audion« s povratnom vezom 375 . cut cemp — ako »dodemo« u blizinu nekog nala — najprije vrlo visok ton.krug pritom ne gubi energiju. ali takoder efektivni Q-faktor titrajnog kruga. Zavojnica Li sluzi za vezu s antenom. kao i selektivnost. Za prijem tegnuta«. smanjujuci selektivnost jer resonancija postaje »plica«. Zbog tih nedostataka je upotreba audiona danas ogranicena samo na najjednostavnije amaterske prijemnike. detektori su nekad bili najvaznija vrsta demodulatora upravo zato. sig- jednostavnijim amaterskim grad- gova recimo. mora povratna veza pocne ljive prijemnike s malim brojem telegrafskih znakova biti jace »pritoliko da audion i sam elektronskih cijevi. Tako on postaje autodinski demodulator za telegrafiju. Nekada§nji prijemnici tipa O-V-l ili O-V-2.

a onda mu visina raste sve dok postane tako visok da ga vise ne cujemo. Heterodinski detektor (produkt-detektor) sa bipolarnim tran- zistorom 176 . Amplituda pomocnih oscilacimora biti barem pet do dvadeset puta veca pd amplitude naj jaceg SL 9-10. Da Kondenzator Co nesmetano nropusta niske frekvencije na izlaz NF.2 kQ. Ljudsko je uho najosietljivije na zvukove kojima je frekvencija oko 2000 Hz. Njegovi su titraji sinhronizirani s titrajima signala koji primamo.2000 Hz „NULA" 2000Hz na 12000 10 000 8 000 6000 tooc 2 0OG signala koji zelimo primiti. Produkt-detektor s bipolarnim tranzistorom moze se naciniti presi. jer signal »povuce« au- dion. U tranzistoru se oni mijesaju i proizvode nisku frekvenciju koja je jednaka razlici izmedu frekvencije primanog signala latora. 9-10. kad su frekvencije signala i samog audiona jednake. Mijenjanje visine tona pri vrtnji oscilira in- glavlju o terferencije skale pro- mjenljivog kondenzatora koji audiona SSB uredajima). telegrafist obicno namjesta visinu tona od 800 do 1200 Hz. pa cemo za prijem najslabijih. 9-9. Kolektorski radni otpor ima 1. koji interferirajuci sa oscilaciiama pomocnog signala daju »ton« koji je jednak razlici tih dvaju frekvencija. Sasvim duboki ton se uopce ne cuje. dovodi se istovremeno primani signal iz titrajnog kruga LC (preko Ci) i oscilatorov napon (preko C%).+o- ja tom. Tako se redovito primaju telegrafski signali. naziva se »nula« (engl. ma Na bazu tranzistora TR (si. Da se u kolektorskom strujnom krugu dobije samo niska frekvencija. jedva cujnih telegrafskih signala prijemnik redovito namjestiti tako da se cuje bas takva visina tona. I SSB signali se demoduliraju pomocu heterodinskih detektora. Produkt-detektori su novija vrsta heterodinskih demodulatora. Takav se signal obicno dovodi preko kondenzatora s malim kapacite- mu . Vrteci dalje skalu opet cemo cuti ton koji je najprije dublji. sve visoke frekvencije se uklanjaju filterom koji je ovdje sastav : Ijen od dvaju kondenzatora (Cs i C?) i jednog otpornika (1 kQ). Ako su signali nesto jaci. Razumije se da je takav heterodinski demodulator moguce graditi Tf Heterodinski i produkt-detektori Svaki od opisanih detektora moze postati heterodinski detektor dGvedemo i signal iz poako mocnog lokalnog oscilatora (BFO). tj. i frekvencije oscise tako nastali »zvuk« u is torn tranzistoru pojaca. Stanje u kojemu se ne cuje nikakav ton. 9-9).: »zero beat«). vec takoder za niske frekvencije (25 ^F). Oni osiguravaju vrlo dobru i cistu demodulaciju telegrafskih (CW) i SSB signala (vidi i kasnije u poSI. emiterski otpornik nije premosten samo za visoke frekvencije (10 nF). Samo taj nacin izoblicenje signala ostaje maleno.

sto je polovi- — — na frekvencija koje obuhvata grafski tele- l od njih titrajni Ako ulazni signal i oscilatorov napon dolaze na istu elektrodu. i sa umpolarnim tranzistorima. 9-12. Do niskofrekventnog izlaza stizu samo demodulirani sienali jer su si. 9-1 la je rom NF sye visoke frekvencije odstranjene filtracijom pomocu prigusnice VFP -FET . dio . Li je antenska zavojnica. Da se to ne bi dogase produkt-detektor spojiti sa oscilatorom kojemu je frekvencija jednaka polovini one frekvencije koja pripada primanom signalu. L 2 i pnpadaju ulaznom titrajnom krugu. Preko Ls dolazi ulazni simal (npr. J 12 Radio prirudnik 177 . Kad kondenzatorom Cs dovedemo njegovu frekvenciju . Na prvu gejt-elektrodu dovodi se VF signal.. Kod nas ga je popularizirao YU2HL. 80-metarskog amaterskog kratkovalnog opsega (3500 .. preko kondenzatora (!). On je ovdje spojen na nacin stupnja za mijesanje. Princip je dat na si. Svi produkt-detektori zapravo su v identicni u principu sa stupnjevima za mijesanje.. Produkt-detektori: a) sa FET-om. Iza njih je spojen tranzistor TRi. mogu dan na drugi. Na to nostignuto tranzistotipa JFET. Polja kova (RA3AAE) kod kojega heterodinski oscilator ima polovicu frekvencije u odnosu na signal koji se zeli primatu Vidi tekst prednapon. »jedza uvijek« namjesti najpovolj- kojemu SL 942. 3550 kHz) na dvije kristalne diode. Donekle je slican produkt-detektor kojemu je shema nrikazana na sL 9-llb. Produkt-detektor V. Kao aktivni elemenat sluzi MOS-FET. djelovati je50K 33K dalo moze Takav je heterodinski demodulator (produkt-detektor) koji je konstruirao RA3AAE. b) sa MOSFET-om Tranzistor TR 2 je u oscilatoru tipa Clapp. na surs-elektrodu.. (VFP) i kondenzatora (1 nF i 4/7 nF). Di i D2f koje su »antiparalelno« spojene i koje sluze kao pro- & dukt-detektor. demodulirani signal je filtriran na jednak nacin kao u prijasnjem primjeru.3600 kHz). Vrlo je pogodan za pri- jemnike s direktnom konverzijom.. s kojima cemo se jos kasnije upoznatL Zato \-~J r-^Wr^—1|—ONF wHh SL 941. Jedan je »povlacenje« oscilatora. On sluzi samo kao 1<€ 3? 1 I tn niskofrekventno pojacalo nom niji se potenciometrom od 50 kQ. dok je druga gejt-elektroda u vezi sa oscilatorom (OSC). 1800 kHz. dok se oscilator (OSC) prikliucuie. Niskofrekyentni. PT-signal se dovodi na gejt-elektrodu. Ovaj oscilira u opsegu od 1750. onda krugovi ovdje ima slicnih problema.

a takoder ako zelimo eksperimentirati ili ostvariti osobito velik broj valnih podrucja. biti bez »skokova« i bez »mrtvog hoda«. kapaciteti u unutrasnjosti tranzistora ili elektronskih cijevi i slicno) znatno izmijenio. Ima vise nacina na koji se jedna zavojnica moze zamijeniti drugom. Krajevi zavojnica spojeni su tada na kontaktna pera preko kojih se one ukljucuju u odredene titrajne krugove. moramo g% prema tome. Promjena frekvencije ne bi smjela biti veca od 100 kHz za jedan okretaj zavojnice. blizu 1775 kHz. mora »ici« lako bez zapinjanja. Najbolji su takvi preklopnici koji kratko spajaju sve iskljucene zavojnice onemogucujuci na taj nacin utjecaje jednih na druge njihovim vlastitim resonancijama. ili promjenom induktiviteta zavojnice ili promjenom kapaciteta kondenzatora. U tu svrhu najcesce mijenjaju kapaciteti pomocu se promj enlj i vih kondenzatora iagati s takvim odnosom izmedu maksimalnog i minimalnog kapaciteta kakav redovito ne mozemo posticL Ako bi to samim promjenljivim kondenzatorom i bilo moguce postici. a mijenjaju se Brzina kojom se mijenja frekvencija titrajnih krugova ne smije biti prevelika. Zavojnice mogu biti. mozemo ih utaknuti u odgovarajuca podnozja i vrlo lako jednu zavojnicu zamijeniti drugom. Ako bismo htjeli odjednom obuhvatiti sve frekven178 Ako su zavojnice namotane na valjke koji su ucvrsceni na neke utikace ili na nozista starih. razumije se. kapacitet vodova. 9-13). kad u prijemniku ima malo mjesta za zavojnice. Ako jednim okretajem dugmeta frekvenciju promjenimo. Promjena valnog podrucja Titrajnim krugom koji se sastood neke zavojnice i odredenog prom j enljivog kondenzatora ne moji zemo obuhvatiti po volji §iroko valno podrucje. Za ugadanje prijemnika na kratkim valovima je to pregrubo. za 500 kHz. razdijeliti u vise uzih. koliko je zavojnica u njemu. Ovaj je nacin osobito pogodan onda. i mora ostati na mini u onom polozaju u koji ga . moci cemo demodulirati telegrafiju na frekvenciji 3550 kHz. Velik broj . stavimo. onda bi se taj odnos u prijemniku zbog razlicitih dodatnih kanaciteta (vlastiti kapacitet zavojnice. oko 5 kHz za svaki puni okretaj dugmeta za ugadanje. onda je to sasvim dobro za prijem radiofonijskih stanica u srednjevalnom nodrucju. jo§ bolje. 2elimo li primati SSB si*male. morali bismo u titrajnom krugu raspocije. Samo malen broj prijemnika ima za odabiranje stanica i ugadanje na odredenu frekvenciju dugmad kojom se moze mijenjati induktivitet titrajnih krugova. dugmeta. oko 25 kHz ili. Okretanjem preklopnika ukljucujemo neke zavojnice. npr. postavljene na bubanj koji mozemo okretati. Zelimo li nekim prijemnikom obuhvatiti neko vrlo siroko podrucie frekvencija. se nalaze izmedu 80-. Pri tome prom j enl jivi kondenzator obicno ostaje isti. druga trecom i tako redom. a druge iskljucujemo. 40- i UGADANJE PRIJEMNIKA I PROMJENA VALNOG PODRUCJA Ugadanje Frekvenciju na koju resonira neki titrajni krug mozemo mijenjati na dva nacina. Takav bubanj ima toliko polozaja. pregorelih elektronskih cijevi. 3 i 15 MHz gdje 20-metarsko amatersko kratkovalno podrucje. ta promjena mora biti manja. Mehanicki pre- nos okretanja od dugmeta do nromjenljivog kondenzatora mora. npr. Najrasireniji je nacin promjene valnog podrucja pomocu specijalnih preklopnika s notrebnim brojem kontakata i polozaja (si.. npr.

9-14 prikazano nekoliko nacina kojima se ovo moze postici. amaterskih prijemnika. L% resonira sa Ci •metarskom Hi u 15-metarskom amaterskom opsegu. i Za potrebe telekomunikacija. b) kratkim spajanjem veceg Hi manjeg broja zavoja. c) paralelnim spajanjem kondenzatora i zaSI. vec zelimo dobar prijem sisnala amaterskih radio-stanica koje rade na frekvencijama unutar odredenih uzih opsega^ bolje je da raspolazemo sa elektricnim razvlacenjem nomocu kojega se neki uzi opseg moze prosiriti preko citave skate. mehanicko razvlacenje valnog podrucja. Na si. pa odrzavanje amaterskih radio-veza. Prijemnici koji su namijenjeni za opce telekomunikacijske potrebe imaju specijalne pogone s vrlo velikim prenosom izmedu dugmeta za izbor stanica i : promjenljivog kon: do 1 100 i vise). U tome podrucju leze dva amaterska opse^a. Tri osnovna nadina za »razvlacenje« uzih kratkovalnih podrudja. Ako se paralelno sa zavojnicom L2 spoji La Hi Ld. cetrdesetmetarski (7 do 7. Dodavanjem kapaciteta C2 postize se resonancija u 80-metarskom opsegu. Objasnjenja u tekstu 12* 179 . pa se takvi prijemnici ne ma mogu za upotrebiti za njihov prijem. i metodom sluzimo je Ovom se kod specijalnih Tri nacina mijenjanja opsega prijemnih frekvencija: a) odabl ranjem zavojnica pomocu preklopnika. 9-13. Ako nismo zainteresirani (1 denzatora je 25 To za prijem sirokih podrucja.35 MHz). Svaki od njih zauzima upravo neznatan dio skale. u 40-meopsegu. postiiu se resonancije u 20tarskom vojnica.Razvladenje uskih valnih podruCJa Kratkovalno podrucje na skalaobicnih radioaparata redovito obuhvaca frekvencije od 6 do 18 MHz.1 MHz) i dvadesetmetarski (14 do 14. Za 10-metarski opseg to nije vise tako lako postici amatera tako mijenja zavojnice u Prijeirmicima koje su sami sagradilL SL 9-14. potrebni su prijemnici koji imaju neke mogucnosti za finije ugadanje.

148 . preko cijele skale razvuci amatersko 80-metarsko podrucje. Da dobijerelativnu razliku frekvencija naciniti omjer: mo moramo promjena frekvencije najvisa frekvencija = 600 kHz 4050 kHz _ = 0. a obuhvatiti treba. uzduz sto veceg dijela skale prijemnika. 2elimo li. To podrucje lezi izmedu 3500 i 4000 kHz. a drugi ima veci maksimalni kapacitet (Ci=75 do 150 pF).. Jedan od njih ima malen (Cs= 10 do 30pF).primjeru na si. Tako cemo sigurno moci slusati sve. recimo. treba nastojati da se skalom koja okrece kondenzator Cs obuhvati nesto vise. od 3450 do 4050 kHz. pa i prekooceanske amaApsolutna razlika tih dviju frekvencija je 600 kHz. tere. npr. Kondenzator Ci sluzi za dovodenje resonantne frekvencije titrainog kruga do lelno U viSefrekventnog kraja zeljenog opsega koji onda kondenzatorom C2 razvucemo sve do nizefrekventnog kraja. 9-14a su parasa zavojnicom spojena dva promjenljiva kondenzatora.

Za tako visoke i vise frekvencije sluze i jezgrice koje su nacinjene iz mjedi (mesinga). sto ih stavimo dublje u zavojnicu. Pomocu trimera treba postici da svi titrajni krugovi na visefrekventnom fcraju valnog podrucja uz »otvoren« tzv. Okretanjem zajednicke osovine mijenjaju se kapaciteti veceg broja promjenljivih kondenzatora (dva do najvise cetiri!). Medusobne ni razlike kapaciteta pojedinih kondenzatora koji su poveza- istom osovinom kod dobrih fa- brikata iznose najvise ±2 do sto se smatra dovoljnim. treba po- sebno paziti na to da ne dode do nekontroliranih utjecaja. ViSestruki promjenljivi kondenzatori redovito sluze u prijemnicima fabricke proizvodnje. Setnih isti. ako je posrebrena. onda se obicno sluzifflo viSestrukim promjenljivim kondenzatorima.krugova moze s istom zavoj nicom doci do resonancije na dviie razli£ite frekvencije. ali donosi posebne proble- Takvih jezgrica ima dvije vrJedne tzv. vecim i sa manjim vri- jednostima kapaciteta. treba po nekoliko nuta popraviti kapacitet trimera (kod visih) i palozaj jezgrica u zavoj nicama (kod nizih frekvencija) dok se postigne potreban sklad i slozno mijenjanje frekvencije u svim titramim krugovima. Pri tome se manji Sto Kod usadanja titrajnih krugova oblikom njeejovih nloca. Indukje jezgrica zavoj nici. ali ih su- srecemo i Ima ih sa u amaterskim gradnjama. Nadin na koji se kod vrtnje mijenja kapacitet odreden ie samom konstrukcijom promenljivog kondenzatora i dublje u Q-faktor zavojnice bitno ne miienja. da se medu titrajnim krugovima mora postici skladan »hod«. one koje najcesce upotrebljavamo' su iz posebnih feromagnetickih mated jala. ste. opasnost da u opseg koji zelimo primati nezeljeni signali! zavojnica dovodi»pravu« vrijednost obicno pomocu posebnih jezgrica koje se mogu viSe ili manje uvuci u zavoj- Induktivitete mo na Upotreba viSestrukih promjenljivih kondenzatora Ako pomocu nekoliko titrajnih krugova zelimo obuhvatiti ista valna podrucja. me ki pri konstrukciji. Pomocu jezgrica treba induktivitet zavojnica. ako je povrsina jezgrice glatka ili. Visokofrekventnih zeljeznih jezgrica za ovu svrhu ima gotovo za sva podrucja. kod primjene ovakvog nacina razvlacenja »upadnu« i vrlo oprezan. treba biti kondenzator resoniraju na istu frekvenciju. Ovo pojednostavljuje posluzivanje prijemnika. svi i stetnih medusobnih na Osim toga treba postici da titrajni krugovi u svakom polokondenzatora resoniraju pa smanjuje induktivitet zavojnice tivitet u kojoj iaju istu je to frekvenciju. Pocetne kapacitete u titrajnim Krugovima redovito izjednacujemo trimerima. vaju induktivitet zavojnice to vise. ako su u svim takvim titrajnim krugovima induktiviteti zavojnica medusobno jednaki. U radiofonij- skim prijemnicima najcesci su dvo- 181 . ±3%. nacinjenih od fine prasine reduciranog zeljeza ili zeljeznog oksida. Postoji. specijalnim polupromjenljivim kondenzatorima. koje su prikljucene na viSestruki kondenzator. Takva se metalna jezgrica ponasa kao kratko spojeni zavoj. jos bolje. onda jezgrica povecava i Q-faktor. naime. Sve jezgrice ove vrste povecanicu. sve do 100 ili cak do 200 MHz. se nalazi. To se moze postici. odnos poi maksimalnih kapaciteta a nacin mijenjania kapaciteta potpuno jednak. Ako je »visokofrekventni« materiial feromagneticke jezgrice odabran upravo za odredeno valno podrucje. Kazemo. »visokofrekventne«. ugoditi tako da svi titrajni krugovi na svom nizefrekventnom kraju (uz »zatvoren« kondenzator) resoniraju na istu frekvenciju. Buduci da sva- pojedini kondenzator pripada svom titrajnom krugu.

varikap-diode. Kod visokih medufrekvenciia je obidno dovoljan jedan stupanj vici tri sokofrekventnog pojacanja. U prvom primjeru (a) to se postize odvojcima na obje zavojnice. Ulazni titrajni krugovi Li/Ci i izlazni L2/C2 u^adaiu se na frekvenciju primanog signala. ali o tome u najvisih samo kasnijem poglavlju. ne mogu vi§e naci. Tada se napon mijenja samo U kofrekventna pojacala s tranzistorima tipa P-N-P vidimo na si. ih ima iz vi§e Pomocu visokofrekventnog pojacala postize se veca osjetljivost prijemnika. Ukoliko su sve varikap-diode istoga tipa. VISOKOFREKVENTNA POJACALA Visokofrekventno pojacalo se rijetko moze naci u obicnim radio-aparatima. takvi tranzistori koji potpuno zadovoljavaju i kod prijema 182 SI 9-16. frekvencija. Izuzetak su pojadala visokofrekventna snage u nredajnicima. Kako znamo. b) sa induktivnom vezom na tranzistor . novije vrijeme. Za kratkovalne prijemnike bolji su visestruki kondenzatori koji imaju manje vrijednosti maksimalnog kapaciteta. Postoje. BF 272. kapaciteti ce se u svim titrajnim krugovima mijenjati na isti nacin. npr. Stariji komunikacijski prijemni- imaju jedan do dva. u kojima su stupnjevi za mijeSanje daleko maloSumniji od nekadaSnjih. Dva tipicna tranzistorska viso- do 100 pF ili do 150 pF po sekciji. osobito ako je medufrekvencija razmjerno niska.struki promjenljivi kondenzatori maksimalnog kapaciteta od 2x350 pF do 2x500 pF. Moguce ih je upotrebiti i u vi§e titrajnih krugova koje treba zajedno ugadati. kao i sliiedeci stupanj. Primjera za upotrebu varikap-dioda bit ce vise u ovoj knjizi. 9-16. imaju ga pretezno zbog povecanja ulazne selektivnostu Elektronske cijevi se u visokofrekventnim pojacalima. njihov kapacitet zavisi o visini zapornog napona na njima. a u drugom primjeru (b) pomocu induktivne veze za koju sluze posebne zavojnice s malim brojem zavoja. Ima mnogo takvih tranzistora od kojih ni na kratkovalnim podrucjima nije potrebna neutralizacija. naime. Jedi- na b) je razlika medu pojacalima a) i jednim potenciometrom. Moderni prijemnici. u nacinu na koji je prikljucena baza tranzistora. I odnos signal/sum cesto postaje bolji uz visokofrekventno pojacalo. bolja ulazna selektivnost i manja opasnost prodora zrcalnih i drugih nezeljenih siffnala. sve vise susrecemo tzv. ponekad i visokofrekventna stupnja na ulazu prijemnika. Principijelni prikaz visoko frekventnih pojacala s tranzistorima: a) sa odvojcima na zavojnicama titrajnih krugova. umjesto promjenljivih kondenzatora. npr. za potrebe prijema. ako imaju visokofrekventno pojacalo na svome ulazu. U dobrim komunikacij- skim prijemnicima razloga.

Neobicno je to da se u strujnom krugu surs-elektrode nalazi svijetleca dioda LED. Titrajnih krugova nema. Ukoliko je ukljucena dioda LED. 9-17c. Oni rade veoma stabilno ako im je emiter uzemlien. Ona. Ovo je tzv. nije ovdje zbog svijetJjenja! 9-17b. improviziranom tenom. Danas ima specijalnih silicijevih N-P-N tranzistora (BF 167. Tako je na si. VF pojacalo sa SL MOSFET-om 183 . cije pojacanja kod rucne regula(RRP) promjenom Na izlazu pojacala je sirokopojasni \isokofrekventni transformator sa izlaznom impedancijom od 50 Q. b) VF pojacalo s tranzistorom (BF 167) koji ima mogucnost automatske regulacije pojadanja (ARP). ima da im je unutrasnji kapacitet izmedu kolektora i baze na osobit na£in (unutraSnjom neutralizacijom) u velikoj mjeri smanjen. 2 V. prednanona za drugi gejt (g2) potenciometrom (50 kQ). ulazni i BF 267. Takvo se VF-pojacalo moze staviti ispred bilo kojeg kratkovalnog prijemnika za povecanje osjetljivosti. Antena se spaja kod A. Visokofrekventno pojacalo osobito ako je potrebno sluziti se an- tada treba promjeniti volant et vora pogonskog napona. a) aperiodicko visokofrekventno pojadalo sa FET-om kojemu je uzemljena gejt-elektroda. potenciometrom se prednapon druge gejt-elektrode moze smanjiti samo na »nulu«. struje. iirokopojasno VF-pojacalo. kao npr. nacrtane su i dvije njen i sheme visokofrekventnih pojacala sa unipolarnim tranzistorima. Ako ove diode nema. ali iz- nekom malom. ona ce surs MOSFET-a zadrzati na visem potencijalu sto omogucuje da ?2 u odnosu na surs-elektrodu moze biti negativan. dakako. BF 173. b) n+12V[ili r + ARP) TOO r— ^l-a 9-17. 9-17 Na njoj je pad napona oko On ostaje gotovo nepromijeonda ako se mijenja jakost Na si.pomocu Ista pojacala mogu se naciniti i tranzistora tipa N-P-N. 9-17a VF-pojacalo s tranzistorom JFET kojemu je gejt-elektroda uzemljena. MOS-FET-om. kao sto je nacrtano i na si. BF 273) koii su gradeni tako sa svoj izlazni titrajni krug koji se si. Na taj se nacin postize »energicni j a« regulacij a po j acan j a. ugadaju na frekvenciju odabranog kratkovalnog (ili bilo kojeg drugog) opsega frekvencija.

na emiteru oscilator* ski. redovito mora predvidjeti i dodatno prigusivanje ulaznih signala posebnim »atenuatorima«. Elektronske svih Za danasnju radio-tehniku ie karakteristicno upravo ovo nastojanje da se smanjuje pojacanje u VF stupnjevima. Utrka u povecavaniu snage predajnika dovodi radio-veze u velike poteskoce. — — Na sanje si. Na svakoj od njegovih elektroda su titrajni krugovi razlicitih frekvencija: na bazi je ulazni. jevi ili Koga interesiraju elektronske cimoze potrebne podatke naci u lanijim izdanjima ovog prirucnika u drugoj literaturi. koji se pri mijesanju stvara u samoj cijevi. Jos bolja atenuacija postize se upotrebom dvostrukog potencionije mijesanje. osobito one koje su bile konstruirane ba§ za ovu primjenu. Tranzistori u stupnjevima za mijeSanje Svaki visokofrekventni tranzistor pod naslovom »Automatska cija pojacanja« (ARP). moze posluziti Za primjer na i za 9-1 8a mijesanje. si. moze. poznat i pod udomacenim internacionalnim nazivima »mikser« i »konvertor«. metra antene nice (tj. 9-17. a na kolektoru medufrekventni titrajni krug. upotrebljene specijalne i Tako su u ovim govora. kao mje§ac raditi i tranzistor BC 107. Savremeni tranzistori i integrirani sklopovi imaju manji sum. Pod nazivom konvertor misli se na takav stupanj za mijesanje koji sadrzi i oscilator. na svim kratkovalnim podrucjima. Bez lacija dosize te diode regu- Mijefianje set elektronskim cijevima cijevi i samo oko —25 dB. desno dolje. Glavni nedostatak svih stupnjeva za mijesanje sa elektronskim cije- vima je u tome da je sum. spojenog (antenske) izmedu zavoj- ulazne L Neki drugi nacini za regulaciju za smanjivanje!) osjetljivosti prijemnika bit ce opisani kasnije. razmjerno vecih. Mikser je takav stupanj za mijesanje koji ne moze funkcionirati samostalno. za mijeSanje i transpoziciju frekvencije signala.dak do —30 dB. Potreban je jo§ i oscilatorski stupanj. s 9-18b je stupanj za miietranzistorom tipa P-N-P. U komunikacijskim Glavna je razlika u tome da se tu oscilatorova »iniekcija« dovodi na istu elektrodu (bazu) na koju dolazi i primani signal. Jednostavan potenciometar od nekih 500 Q vec moze u kiiticnoj situaciji biti od velike pomoci. Zato se ispred visokofrekventnog pojacala. Zato nema bojazni da bi oni preko tranzistorovih. Dva najjednostavnija takva atenuatora su na si. koji je za ovu svrhu sasvim dovoljno »visokofrekventan«. Cak se i sa —30 dB vrsta mogu posluziti u stupnjevima za moguce zadovoljiti! U danasnje vrijeme je »eter« toliko »opterecen« jakim signalima nairaznolicnijih frekvencija da su i prijemnici £esto u situaciji da ih ne mo<m podnijeti. prijemnicima cesci su mikserski. a u obicnim raUio-aparatima za prijem radiofonije (u »koncerta§ima«) konvertorski stupnjevi. koje vec 1 samo osigurava velike mogucnosti smanjenja osjetljivosti (!). o cemu ce jos biti diode. dok je u predaSnjem primjeru svaki od ovih »signala« dolazio na odijeljene elek- 184 . joS mozemo naci samo u nekim predajnicima. Njih. Osobito malen sum je u stupnjevima za mijesanje u kojima su kristalne stupnjevima prijemnika istisnute elektronske cijevi. regula- STUPANJ ZA MIJESANJE U SUPERIMA Najkarakteristicniji stupanj superheterodinskog priiemnika ili supera je stupanj za mije§anje. i Pn). (Pi i a. unutrasnjih kapacite* ta mogli nepovoljno djelovati jedan na drugi. prevelik.

ali obie u istom tranzistoru. 9-20. oscilator na Najveca prednost primjene FEu stupnjevima za mijesanje jest. Mikser sa MOSFET-om manju mogucu mjeru. -tranzistora dva FET-a. 100 pF.. MOSFET 9-20. = & jednim i = b) s dva it.. I tranzistora i ovdie ulazna sheme na si. u mnogo manjoj opasnosti pojave unakrsne modulacije. 9-19. na bazu. ulaz emiter. signala i ulaz oscilatorove injekcije budu. u boljoj podnosljivosti za jace signale i. 500 kQ 185 . 9-19b i ove na si. s tim u vezi.. 500 . Dva orimjera su na si. Cs = w 50 . 1500 100... Sum u takvim stupnjevima s FE-tranzistorima je manji nego kod elektronskih cijevi za mijesanje. Pazljivi citalac ce lako opaziti sve tipicne razlike. Tranzistorski stupnjevi za mijesanje trode. Mikser na si.. koliko je vise moguce. Oni su spojeni da ulaz primanoe. Cz R* = = s FE-tranzistorima: a) s 100 pF. Ri 1 MQ. 9-19b zanimljiv je stoga jer su upotreb- Primjenu vidimo na si. odijeljeni jedan od drugoga. ako ih uporedimo sa obicnim tranzistorima. Ipak se danas radije odlucuju za ovu drugu. 9-19a odgovara onome na si. oscilatorova frekvenciia dolaze na odijeljene gejt-elektrode. 9-18a. cime je »povlacenje« oscilatora reducirano na najtako SI 9-18. U prakticnoj primjeni nema bitne razlike izmedu + 12V<^ 19 ^tupnjevt za mijesanje £ FET-a.SL Ijena 9-20. Sklop na si. Unipolarni tranzistori tipa JFET mogu takoder vrlo dobro raditi u stupnjevima za mijesanje.

Titrajni krug oscilatora L3/C2 sadrzi i kondenzator Cs velikog kapaciteta (0. onda neke tvornice daiu plocama kondenzatora Ct (za oscilator) poseban oblik koji je razlicit od oblika ploca kondenzatora Ci (za ulazni titrajni krug supera). Takav konvertorski stupanj nalazi se na ulazu najveceg broia malih. Kod takvih radio-aparata je za* vojnica hi ulaznog titrajnog kruga namotana na feritnom antenskom stapu. Princip postizavania »sloz- tada imaju kapacitete. To je potrebno zbog toga.Konvertorsk! stupnjevi s jednim tranzistorom Za mijesanje je redovito potreban stupanj za mijesanje (mikser) oscilator.1 |^F) koji sluzi samo za zatvaranje titrajnog kruga. 9-21. Pomocu promjenljivog kondenzatora Ci ulazni titrajni krug se dovodi u resonanciju s valom no siocem one stanice koju zelimo slu§ati. i posebno moguce je isti tranzistor iskoristiti — — za obje svrhe: za mijesanje i za istovremeno proizvodenje potrebne oscilatorova frekvencija na kojem mjestu skale uvijek za visa. Promjenljivi kondenzatori Ci i Ct se kod vecine fabricki proizvedenih tranzistorskih prijemnika (si. a onda i kroz zavojnicu medufrekventnog transovome transforje redovito oovelik kapacitet (1000 pF ili vise). Oni SKALA KONDENZATORA CliC2St. SI 9-2L Mijesanje i oscilator sa istim tranzistorom U OSCILATORSKI KRUG Lo matoru za iznos medufrekvencije viSa od one koju primamo. Ako je aparat graden samo za prijem srednjevalnog podrucja (550 do 1600 kHz). Zavojnica Lt sluzi za povratnu vezu oscilatora. 186 i Na razlicite maksimalne taj se nacin postize nog hoda« ulaznog i oscilatorskog titrajnog kruga hod superheterodina uz upotrebu visestrukih promjenIjivih kondenzatora. kao na si. oscilatoru . 9-22. kao i kod ostalih radio-aparata okre- cu zajednickim mehanizmom. ObjaSnjenje u tekstu . 9-21). Medutim. 9-22. da medufrekventni titrajni krug ne smeta pobudivanju oscilatora. medufrekvenciju ima vrlo mnogo i takvih prijemnika kod kojih su promjenljivi kondenzatori Ci i C2 medusobno sasvim jednaki i po obliku ploca i po maksimalnom kapacitetu. Frekvencija tako pobudenih titraja je redovito formatora MF. Medutim. Tada cemo u da je bilo pomocne frekvencije. NajceSce im *e osovina zajednicka. On ujedno sprecava kratak spoj pogonskog napona (6 V preko otpornika od 1 kQ). naci jos i kondenzator bolje uoci- Cp Njegovu ulogu cemo ti pomocu si. buduci da kolektorska struja tece najprije kroz La. prenosnih tranzistorskih radio-prijemnika.

tj. .vio je. 9-22 pokazuje da promjenu rezonantne frekvencije ulaznog titrajnog kruga (ulaz) vjer- kondenzatorom Ci polupromjenljivi kondenzator maksimalnog kapaciteta 25 do 40 pF. Kod Hazeltine-ove metode je to sasvim tako samo na tri mjesta skale A. a svrha mu je da osigura skladan hod frekvencija ulaznog i oscilatorskog titrajnog kruga. Velicina me* dufrekvencije prikazana je duzinom MF. tzv. paralelno s promjenlji vim Dijagram na si. trimer. Medufrekvencija: oko 460 kHz. pa bi frekvencija oscilatora uvijek bila tacno za medufrekvenciju vi§a od one na koju resonira ulazni titrajni krug. . da medu tim frekvencijama bude stalna razlika. CTu Jednak je trimer (CT2) spojen i paralelno s kondenzatorom Cs. Osim toga oscilatorski krug ima jos jedan kondenzator. Radio-konstruktor Hazeltine staprema si. no slijedi promjena oscilatorove frekvencije (oscilator). redovito spojen u seriju sa zavojnicom LG Taj je kondenzator (Cp) poznat pod imenom pading. B i C. 9-22. Minimalni kapacitet u titrajnim krugovima: 40 do 60 pF. U idealnom slucaju obje bi krivulje bile potpuno paralelne. Titrajni krugovi za superheterodinske prijemnike (prema si 9-22) A) Maksimalni kapacitet promjenljivih kondenzatora: 480 pF. jednaka medufrekvenciji. Na ostalim mjestima skale frekvencija oscilatora ce biti ili malo previsoka ili malo prenis- Tablica 9-2.

Ukoliko oba tranzistora pojacavaju sasvim jednako. Tablica 9-2 onda oscilator mora raditi na frekvenciji od 14+9=23 ili 14—9=5 MHz.Protufazni (balans) mikseri Protufazni stupnjevi za mijeSanje. Na obje baze ove oscilacije dolaze sa zama sadrzi karakteristicne podatke uz razlicite maksimalne kapacitete promjenljivih kondenzatora za srednjevalno i za nekoliko kratkovalnih podrucja. Oscilator. U takvom se primjeru naj£esce odabire frekvencija od 5 MHz. za sve oscilatore u superheterodinima bez obzira na to da li su stupnjevi za mijesanje nacinjeni prema si. 9-21 ili tako da je oscilator odvojen. OSC. a medufrekvencija 9 MHz. To znaci da na baze ovib tranzistora primani (ulazni) signal dolazi suprotnim fazama. Simetricni stupanj za mijesanje s dva bipolarna tranzistora. Vidi tekst MHz. imaju dva tranTRi i TR$. biti SL 9-24. razumije se. Ako je prijemna frekvencija 14 SI 9-23. na srednjevalnom podrucju ne prelaze ± 5 do 6%. na »izlazu« se one kod MF ne mogu pojaviti jer onamo stizu ovet istim MF 19MHi) zanimljiv i konsL 9-23. istom fazom. 9-24. kao zistora. ako ih je vise) na viSim frekvencijama znatno manja. dok npr. buduci da je lakse naciniti stabilan oscilator na nizoj frekvenciji. Po kazalo se. Podaci iz tablice 9-2 vrijede. Prvi je gejt iskoristen u oscilatoru tipa Clapp. osc <5MHz) na istoj osovini. Precizna simetrija (»balans«) postize se potenciometrom u emiterskom strujnom krugu tranzistora TRi i TRt 188 . da to ne smeta. dok te razlike nisu velike. buduci da je selektivnost ulaznog titrajnog kruga (odn. spojena nrotu fazno. na si. kako to prikazuje crticama izvucena krivulja na istoj slici. ka. I kolektori su protufazno snojeni na prvi titrajni krug medufrekventnog pojacala. Na kratkovalnim nodrue jima dozvoljena su i nesto veca odstupanja. koji mora dati frekvenciju kakva odgovara za mijeSadaje svoju »injekciju« kod nje. Konvertorski stupanj sa MOSFET-om. Kondenzatori Ci i Cs ovdje ne mogu je Za amatere s vertor MOSFET-om. Ulazni titrajni krug ugada se sa Cu Na shemi se vidi da je ulazni titrajni krug L2C1 spojen na drugi gejt istog tranzistora. oscilatorova visokofrekventna struja tece preko kondenzatora (10 nF) na srednji odvojak zavojnice koja je spoiena s batranzistora TRi i TR2. ulaznih krugova. Kako se vidi na shemi. osim ako se ne radi o prijemu unutar vrlo uskih podrucja frekvencije. Njegova se frekvencija mikondenzatojenja promjenljivim rom Cs. MF.

koji daju i odredeno pojacanje uz trosenje struje napajanja. Jedna od njih. se pojaviti nezeljene komponente. Rezultat moze biti nepopravljiv. osobito onda kad se na istom amaterskom opsegu pojave dvije ili vise snaznih lokalnih stanica . Kolektori su im spojeni zajedno i prikljuceni na medufrekventni ulazni transformator MF. npr. kad jedan i drugi tranzistor jednako pojacavaju (kad je ostvaren »balans«) postize se dvostruk ucinak: u kolektorskoj (zajednickoj!) struji obih tranzistora ne pojavljuje se ni oscilatorska ni ulazna frekvencija. ona oscilatorska. od neke blize. TRS u njihove harmonicne frekvencije koje nastaju u samom stupnju za mijesanje.5 kQ) . Tranzistori nece bas sasvim jed- Zbog nelinearnosti u svakom stupnju radio-prijemnika mogu nako pojacavati. Medusobnim ukrstart] em Diode u pasivnim stupnjevima za mijesanje imaju i svojih prednosti od kojih je glavna ta da vrlo dobro podnose i vece amplitude signala. ali nema kod pa- ni pojacanja. Visokofrekventni tranzistor Ti nacinjen je tako da su tri zice upredene i »trifilarno« (tj. Izoblicenja su manja i manje je nezeljenih produkata pri mijesanju. oscilatora. 189 . Kada se potenciometrom (1. 9-26a. osobito kod jacih signala. NajciSca sinusoidalna oscilacija nostaje iskrivljena. prema sL 9-25. zemo da uspostavi ravnoteza. vec takoder TRi. To su sivni stupnjevi za mijesanje. Tada se ne mijesaju samo dvije frekvencije. sve tri zajedno!) namotane na feritnu prstenastu jezgru. njih SI. F OJ dolazi na emiter drugog tranzistora (TRs). simetrije sa. Ovo je osobito kriticno u radu stupnjeva za mijesanje kod kojih su redovito prisutne barem dvije frekvencije. Nasuprot ovima. npr. one ne trebaju nikakve s dodatne pogonske energije. redovito mora imati vecu amplitudu (do 20 i vise puta prikljucaka za emitere i bate tranzistora postize se dvostruko simetriranje u stupnju za mjesanje. Dvije diode su upotrebljene u primjeru na si. oni tranzistorima. dok je primarna strana MF transformatora protufazno spojena. ako za mijesanje sluze diode. nazivaju se aktivnima. Tranzistorske baze su unakrsno spojene: baza tranzistora TRi spojena je u emiterski strujni krug tranzistora vecu od primanog signala!). tj. Potenciometrom se postize neka mogu vrsta ravnoteze. Frekvencija iz Otuda ime takvim mikserima. baza tranzistora emiterski strujni krug tranzistora TRi. Visokofrekventni napon se transformira Diodno »dvostruko balansi- rani« mikser. ili balan- U integriranom sklopu SL-641 takoder su dva tranzistora iskoristena za mijesanje. Izmedu emitera je niz od dva otpornika i jednog potenciometra za simetriranje.. lokalne stanice) moze prijem postati nemoguc. 9-25. Kaje to je mijesanje u tome pogledu znatno manje osjetljivo. Pasivni protufazni stupnjevi za mijeSanje I Stupnjevi za mijeSanje. Male se razlike popraviti potenciometrom (500 Q) u emiterskom strujnom krugu. Ako do stupnja za mijesanje dode i prijemni signal sa velikom amplitudom (ukoliko je pojacanje prije mijeSanja preveliko ili ako je sam prijemni signal prejak. Ulazna frekvencija Fu dovodi se na emiter prvog tranzistora (TRi). Vidi tekst fazama.

190 . I kod dioda mogu prejaki nali izazvati stvaranje nezeljenih produkata. Drugi njen kraj je u vezi s trimerom C2 koji je dovodi u resonanciju na medufrekvenciji (9 MHz). Buduci da ne sadrze nikakvih pojacala. sa cetiri diode koje su serijski spojene u »prsten« (»ring-mikser«). Preko Ci Li postize se serijska resonanna trostrukom iznosu. na 27 MHz. Pri tome se kao najja£a nezeljena javljuje vencije. Tako se ta frekvencija uklanja sa izlaza stupnia za mijesanje. redovito od 5 do 500 MHz. c) princip »dipleksera«. DBM. dok 1 : je transforma4. Kod tih je dioda napravljen spoj izmedu kovine i silicija biti tzv.(DBM). bi i MHz. svojim krajem na niskoomskom izlazu dvostruko balansiranog miksera. b) mikser s dvostrukom si- metrijom. bez obzira na frekvenciju. Zato je treba odstraniti odmah iza mijesanja. komponenta redovito potrostruki iznos medufrek27 kao Uz pretoostavku da smo medufrekvenciju izabrali 9 pojavljuje se i MHz. Vidi tekst Vecina tvornicki proizvedenih miksera ove vrste moze se upotrebiti u vrlo Sirokom opsegu frekvencija. iako ne tako ma- impedancije Transforma- dimenzija kao tvornice. Tako se nostize transformacija impedancije na vi§e. spoja za prilagodenje dvostruko balansiranog miksera (DBM) i za potiskivanje produkata mijeSanja treceg reda. Takav mikser moze i radio-ama- u omjeru cija 1 : 2. tj. pri mijesanju se gubi 6 do 8 dB. SI. Kad ova frekvencija otisla dalje. Ulazna i oscilatorova frekvencija se u diodama mijesaju i u medufrekventnom poja£alu moze se izabrati ili njihov zbroj ili njihova razlika. sto znaci da ce on na diode dovesti bilo koji ulazni signal VF. ciniti Cetiri diode su upotrebljene u »dvostruko balansiranom mikseru« Najbolje je za ovu svrhu upotreSchottky (Sotki) diode. Aperiodicki visoko- frekventni r 25 f ili transformatori Ti i Tz sig- [f| + f 2l || OMF medusobno su jednaki. Zavojnica L2 jednim je si. ter lih sam na^initi. 9-26. jer je i Naziva se »diplekser«. kako je to pokazano na 9-26c. mogla bi izazvati nove probleme. JL77~ll 1 xL =5on_£_[27MH*> J_ DBM St. 9-27 tor Ti je aperiodski. §to je lako nadoknaditi naknadnim pojacanjem (»post-mikser« pojafca1o). lf si. Takav uredaj osigurava bolje mije^anje pravilnije opterecen. pokazuje kako treba natakav mikser da svojom kvalitetom odgovara najboljim tvorni5kim Droizvodima ove vrste. i ciju . poznate i pod imenom »Hot Carrier Diode«. a) simetricni mikser s dio- dama. Tu je i otpornik od 51 Q u kojemu se struje trostruke frekvencije utrose na zagrijavanje. 9-26b.

mozemo ocekivati da ce mikser dobro raditi. To ce biti korisno za prijem na opsezima od 21 i 28 MHz. transformatore istog miksera. Ako ne mozemo nabaviti prave »§otki-diode«. om-metrom. tora Ti i Ts bolju simetriju. pre- malenim. ali i uz takve koji su vi§e Jransformatore treba motati na prstene sa sirokopojasnim nego 100 dB slabiji. Dvostruko simetrican stupanj za mijesanje s pet sirokopojasnih VF transformatora.20 i 0. dok je u zapornom smjeru vrlo velik. Postizu se vrlo dobra ispravIjacka svojstva i kod najvisih frekstruje malo eksperi- mentiranja. Tz i Ti. Opis u tekstu Bit ce zato potrebno na takav nacin da se tok elektricne ostvaruje pretezno elektronima. To znaci da oscilator mora dati snagu od 4 do 12 mW. T* i T* treba uzeti tri lakirane bakrene zice. Na si. visokofrekventnog pojacanja.8 V ili vi§e (ne preko 3 V) na 50 Q. Pocetke (1. o vrsti feritnog materijala. dakako. zadovoljit cemo germanijevim ili silicijevim ma. 9-27 je oznafieno koji kraj se kamo spaja. ili tri (T%. Najvaznije im je svojstvo da u mikserima najmanje suine. kao za vec opisano.25 mm. 9-27) osigurat cemo mV. Upredena zica (to se ne vidi na sL 9-27!) namata se na toroidnu. ili dakako uz automatsku rucnu re- promjera izmedu 0. i bez ikakvog visokofrekventnog pojacanja moze se naciniti dobar kratkovalni prijemnik. 2 i 3) i krajeve zica (V. / njih cemo upresti i motati na prstenaste jezgre jednako kao i za druge Ti izvode ih mnoge tvornice. Broj zavoja ovisi. prstenastu jezgru. feritne Dodatkom transforma(si. Potrebno je 12 do 20 zavoja za sva kratkovalna podrucja izme- gulaciju pojacanja. i Prije namatanja upresti ih. au 3 i 30 MHz. Tada ce sam stupanj za mijesanje moci raditi i uz ulazne signale (na Ti) do 300 ili cak blizu 500 9-27). One moraju imati sto manji vlastiti kapacitet i sto bolji odnos vodljivosti u propusnom prema nepropusnom smjeru.a " a a SL 9-27. ukoliko izaberemo cetiri diode Sto slicnijih svojstava. Za amaterska kratkovalna podrucja bit ce one dobre. Provencija. Jednostavniji su transformatori i Ts jer treba uzeti samo po dvije zice. Gubitak pri mijesanju dosize blizu 6 dB. Oscilatorova »injekcija« neka bude barem 0. sto se biti oko 7 dB (diomoze smatrati dovoljno ma ma sL 9-26b) si. Zato je dobro da ispred takvog miksera stavimo jedan stupanj karakteristikama. 2' i 3') lako je naci Otpor im je u propusnom smjeru manji nego kod drugih dioda. Za T2. Na njoj su popisane frekvencije koje se mogu 191 . AH. Potrebna su nam barem dva transformatora (da ih spojimo pre- se dioda- Ako smo i pazljivo radili i ocuvali geometrijsku simetriju. Njegov sum ce de!). Vrlo je korisno pregledati podatke na tablici 9-3.

Tablica 9-3. Popis produkata mijesanja dvaju frekvencija u razliditim mikserima .

Sto je ona niza. MEDUFREKVENTNO POJACALO je onaj superheterodinskih prijemnika u kojima se postize najveci stuDanj pojacanja i selektivnosti. kod visoke medufrekvenciie ove pojave gotovo nema. Oscilator je dobro oklopiti i. »Donit«. ako je moguce. Medufrekventno pojacalo moze imati jedan. Ako li su prejake. U ovoj knjizi je 8. kod kojega ce nam 13 oscilator dati Najcesca vrijednost medufrekvencija je u podrucju 440 do 480 kHz. ni premalen ni prevelik! Ako su oscilacije preslabe. Nasuprot tome. manjim ku- Mnogi preporucuju kondenzatore s posrebrenim plocicama od tinjca (tzv. Domaci kondenzatori s polistirolskom izolacijom su se pokazali vrlo dobrima. rasprezanje mogu do- Izbor sheme za gradnju osciiatora nece biti tezak. ali ne treba teziti za pretjeranom minijaturizacijom. osim specijalnih. Osim toga oscilator treba staviti podalje od ispravljaca koji daje struju napajanja. Pojacanje u samom medutrekventnom pojacalu dosize kod komunikacijskih prijemnika i do 80 dB. losijoj medusobnoj izolaciji ili preki- Izbor medufrekvencije dima. ni povratna veza ni pogonski napon ne smiju biti preveliki. vec i od rasipnih magnetskih polja u blizini mreznih visa to ce. Tada nriiemnik nije zasticen samo od zagrijavanja. Gradnia osciiatora na »stampanim« plocicama (pertinaks ili vitroplast. vec prema velicini prijemnika i visini medufrekvencije. Prema tome. ali lacije. pa J smetnja zrcalnim frekvencijama biti manja. toj kutijici ne smije biti nicega sto se zagrijava (jace opte- Jedna od najvaznijih odluka koju mora donijeti konstruktor supera je izbor medufrekvencije. to je lakse postici veliko pojacanje i dobru selektivnost. cemo odabrati tako nizak napon. Oni mogu biti polistirolski. stabilan sa sto mom.Promjenljivi kondenzatori neka budu. Tu se s jednim do dva stupnja mogu postici ^rilicno dobre selektivnosti uz dovoljno pojacanje. Ni zrcalne frekvencije ni po vlacenje osciiatora ne predstavljaju Radio priru£nik 193 . Kod niske medufrekvencije je razlika medu ovim frekvencijama relativno malena. Oscilator mora dati dovoljan visokofrekventni napon. Najbolje ie da isnravljac bude u posebnoj kutiji. ali je teze jednostavnim sredstvima postici i potrebno pojacanje i selektivnost. litete. dva ili tri stupnja. zbog vece razlike izmedu frekvencije signala koji primamo i frekvencije osciiatora. limenu kutijicu u kojoj se nalazi oscilator obloziti stiroporom (1 cm debljine je vise nego dpstal). Fiksni kondenzatori treba da su sa Sto manjim temperaturnim koeficijentom promjene kapaciteta. Pregusto i pretanko nacinjeni vodovi mogu biti uzrok kratkim spojevima. slabe. obicno nisu dobri za titrajne krugove u oscilatorima. bit ce mijesanje lose. Osim toga ce u pojedinim primjerima biti konkretnih predloga za odgovarajuci oscilator. javlja »povlacenje oscilatora«. Medufrekventno pojacalo dio bro posluziti. Uz nizi napon je i zagrijavanje manje. upravo jos dovoljne oscida prijem bude normalne jai cine. ali za biokiranje vodova i za tzv. U Sto je. pa se cesto. po mogucnosti sto bolje kvasa keramickom izolacijom. on da se javljaju i vise harmonicne frekvencije. Kamnik) je u praksi dobra. osobito kod lokalnih i drugih vrlo jakih signala. kasiran tankim slojevima bakra.). poglavlje posveceno oscilatorima. a s njima i »fantomski« nezeljeni signali. medutim. »silvered mica«) ali takvi se rijetko mogu nabaviti. opasnost od transformatora. sa mnogo suma. medutrekvencija receni otpornici i si. Keramicki kondenzatori.

Ovo se stanje moze popraviti dodatkom barem jednog.5 i 4 MHz. Pri tome se 10-metarsko ^odrucje (28 Danasnji prijemnici filterL Njihov propusni opseg frek- vencija je izabrati 2. mo medufrekvenciia izabrati ako zeliveliku selektivnost kod prijema signala kojima je frekvencija niia 194 Od nezeljenih signala koji bi na neki nacin moeli prodriieti u medufrekventno pojacalo treba se osigu- . nekad popularna medu frekvencija je oko 1600 do 1800 kHz. osim ako je veza izmedu miksera i oscilatora vrlo slaba.7 vrijednosti MHz. To su najcesce medufrekvenciia. Drugaciji cemo par Po medunarodnim konvencijama najmanje radio veza se odrzava na frekvenciiama oko 450 kHz.5 i 7 MHz). Opce pravilo kojega se moramo drzati pri izabiranju medufrekvencije jest da za ovu svrhu treba izbjegavati ona podrucja u kojima redovito ima mnogo jacih signala. Dok Jos' niie bilo takvih kristalnih filtera. nizu medufrekvenciju (oko 450 kHz ili nize). 9 i 10. bolje dva visoko- (npr. i fabricki kao i amaterske samogradnje. Prijem ipak nije zadovoi 1600 do 3000 kHz i drugu izmedu 50 i 100 kHz. s tzv. Ako radio-amater zeli da sam gradi dvojni super. Da se postigne dovoljno pojacanie notreb- panj za visokofrekventno pojacanje. To za operatora nije najspretnije ali je zato na svim podrucjima osiguran priiem jednake kvalitete. Selektivnost je manja nego kod nizih medufrekvenciia. kHz do 29. On ima oscilator promjenljive frekvencije koji transponira signale na drugu. Za prijem radio-amaterskih kratkovalnih podrucja izmedu 3. Kod ovih *e problem izbora medufrekvencije zamrSeniji. Tako su bili konstruirani mnogi prijemnici fabricke proizvodnje. Bilo je takvih prijemnika koji su uz ovu medufrekvenciju mogli primati signale sve do frekvencija od 30 MHz ili vise.znatnije poteskoce sve do prijemnih frekvencija oko 7 MHz. onda moze i saici drugim putem.5. najcesce imaju medufrekvenciju od 9 MHz. bolji t>rijem je bilo moguce postici samo prijemnicima sa dvostrukom transpozicijom. Iznad 14 MHz sve se vise javljaju i posljedice povlacenja oscilatora. spojen sa antenom. kao i na 80-metarskom. Selektivnost tako moze biti kolikogod hocemo velika. Takve amaterske konstrukcije imaju na ulazu stu- ljavao. za koju postoje vrlo dobri kvarcovi s U prijemniku je jos drugi stupanj za mjeSanje.7 MHz. kao sto je filter sa kvarcovim kristalom o kojemu ce kasnije biti govora. Ovo podrucje. dvojnim superima.4 moguce po zelji i ^otrebi od petnaestak kHz. Druga. te oko 5. 3. Iza ovog slijedi konvertor u kojemu oscilator radi na tako izabranim fiksnim frekvenciiama da se svako amatersko kratkovalno podrucje (cijelo ili po dijelovima) »prebaci« u podrucje promjenljive prve medufrekvencije izmedu 3. Potrebna selektivnost se moze na drugoi medufrekvenciji osigurati upotrebom posebnih sredstava. preko sve do samo 500 ili cak oko 300 Hz. odgovara 80- -metarskom amaterskom nodrucju. na su barem dva medufrekventna stupnja. Ona osigurava stabiian prijem bez velikog povlacenja oscilatora i bez izrazenih zrcalnih frekvencija u svim kratkovalnim podrucjima sve do 30 MHz.7 MHz) mora razdjeliti na 2 do 4 dijela. uz veliku sigurnost od prodora zrcalnih frekvencija. a druga&ji par ako zelimo primiti vi5e frekvencije (do 30 MHz i iznad toga). ako se ispred stuonja za mjesanje nalazi dobar stupanj visokofrekventnog pojacanja. buduci da ovisi o razli&tim okolnostima.5 i 30 MHz dobar kompromis od se postize uz prvu melezi dufrekvenciju koja u podruCju frekventna stupnja izmedu antene miksera. jednostrukom transpozicijom. zatim oko 1. Na 14 MHz javljaju se vrlo jake zrcalne frekvencije ako je stupanj za mjesanje neposredno na ulazu prijemnika. namijenjeni za potrebe te* lekomunikaciia.

.. tj. ... Ci-10. . Medufrekventno tranzistorom si. Uz promjenu vora struje napajanja mogu na isti nacin posluziti i tranzistori tipa N-P-N. = WOO Q pojacalima se izmedu pojedinih stupnjeva nalazi po jedan titrajni krug. Tu je potrebna znatno veca selektivnost. tralizacije je cesci kod malih tranzistorskih radio-aparata ameri£ke i japanske proizvodnje. Elektricna mreza je najceSci izvor takvih smetnja. Tranzistorsko medufrekventno pojacalo na si. Medufrekventni transformator MF* ima odvojke. te po sebnim blokiranjem onih vodova preko kojih prijemnik dobiva pogonske napone. 3000 Q d SI. 100 pF. Primjer tranzistorskog medufrekventnog pojacala. pojacalo sa tipa P-N-P prikazuje polariteta iz- 9-28. Savremeni. upotrebiti prema si9-17c. U boljim radio-aparatima na tim mjestima su »bandfilteri«. rati oklapanjem pojedinih stupnjeva. Tranzistorsko s ventno pojacalo tralizacijom. Kod starijih tipova tranzistora (OC 45 i slicni) potrebna je neutralizacija da se sprijeci osciliranje medufrekventnog pojacala. Treba samo visokofrekventrie titrajne krugove zamijeniti se moze medufrekyentnima.100 pF. 5 kQ.. pojasni filter! koji osiguravaju bolju selektivnost. Orii i ovdje sluze za neutralizaciju koja je neizbjeziva pri upotrebi nekih vrsta tranzistora.. Drugi odvojak osigurava mogucnost prikljucka kondenzatora Cd i otpornika Rs. R 4 = 1 kQ. u medufrekventnim n* U koinunikacijskim se prijemnicima ne mozemo zadovoljiti s takvom selektivnoscu kakvu posjeduju obicni radio-aparati. Rs 306.100 nF.. R* 1 kQ.. Ci = Ca = Cs 20 . Rj> = 2.. Ri = 1 kQ. 9-29 malo se razlikuje od predasnjeg. dok je onaj predaSnji nacin cesci kod tranzistorskih radio-aparata evropske proizvodnje. 9-29. Ri = 1 kQ. . BF 273 i si. kao na si. R 5 = = 300. 9-28. 9-28 i si 9-29. Tako za pri j em AM telefonije sirina propusinog pojasa treba da bude oko 195 . kao i citavog prijemnika.. . 10. 50 kQ. sa 267) 9-17b.. R2 2 5 kQ. specijalno gradeni silicijevi planarni N-P-N tranzistori (BF 267. Ovaj nacin neu- SI.) obicno ne trebaju nikakve neutralizacije. medufrekdrugacijom neu- d= = = — = . Na jedan od njih je prikljucen kolektor da se razmjerno niska kolektorova impedancija prilagodi visokoj impedanciji medufrekventnog titrajnog kruga. Rs = 10.. U malim tranzistorskim radio- -Pnjemnicima. Tome sluze i Rs (obiljezeno crticama).... Rs = 10 50 kQ. Nekoliko tipi£nih shema to tri Medufrekvento pojacalo redoviima jedan ili dva. . Ci = Cs = = Cs = 20. a vrlo rijetko stupnja.100 nF.. m BF Povedanje selektivnosti prema si. N-P-N tranzistorom (BF ™fx? MOSFET xt J^fofrekventno se naciniti pojacalo 167.

Kondenzatori &.5 telegrafije do 3 kHz. Postizavanje vece selektivfiksne kapacitivne veze nosti a) udvostrucenjem bandfiltera: pomocu preko C3 = 5 pF. za prijem SSB signala 2. Na si.5 ili ukljuciti kondenzator d je ili e: Ce. Sva^ ki titrajni krug. Ovim preklopnikom moguce C. 9-30a su takva dva bandfiltera medusobno poveza- na kondenzatorom malog kapaciteta Cs. dakle na ulaz u metfufrekventno pojacalo. na pomicni kontakt tropolnog pretrajnih klopnika. Cs i Cg razlikuju se po velicini kapaciteta. udvojenih medufrekventnih bandfiltera. a) selektivni cetveroclani bandfilter koji moze biti ukljucen kapaciteta. Cs 100 nF = Njih cemo na »hladnom« kraju tikrugova osloboditi i tako dobivene njihove slobodne krajeve spojiti medusobno i.6 kHz. lja se redovito SI. Ispred demodulator. Ovakav par medufrekventnih bandfiltera stay- odmah iza stupnja za mijesanje. sL 9-31b. istovremeno. 9-30b. Najjednostavniji nacin za postizavanje vece selektivnosti u medufrekventnom pojacalu je primjena . 9-31. Takvim spajanjem veceg broja medufrekventnih titrajnih krugova jos vece selektivnosti. b) kapacitivno vezani bandfilter s dva titrajna kruga. odmah iza miksera. spojen ispred demodulatora u superu prim j era medufrekventnih filtera sa kvarcom vidimo na si. Oni imaju razmjerno ve- kapacitet. Lid. L2C2 i dalje redom. a za prijem oko 0. treba vezu medu bandfilterima mijenjati. = 33 nF. morav doci u fsvoj poseban oklopni »loncic«. To se moze najlakse postici na nacin koji je prikazan na si. Oba kondenzatora C» su koji su originalni kondenzatori obicno ugradeni u bandfilterima. pokazuje niz od cetiri takva titrajna kruga koji su medusobno povezani kondenzatorima malog postizu se SI. Dva kristaL Frekvencija kvarcovog kristala mora biti jed- samo jedan 196 . Na Ls prikljucuje se slijedeci tranzistor. 9-32. Njegova ce velicina za medufrekvenciju izmedu 430 i 480 kHz biti 2 do 5 pF. 9-31a St.5 kHz i manje. a njihova impedancija je zajednicka jednom i drugom lik titrajnom krugu L2/C2. takoder moze doci kapacitivno vezani bandfilter. sve do LiCs. 2elimo li da selektivnost udvojenih bandfiltera bude promjenljiva. prema selektivnosti koju zelimo postici. b) pomocu vedeg broja kondenzatora moze se selektivnost mijenjati. Ce & = = 10 nF.tzv. U primjeru a) je upotrebljen se Mnogo veca selektivnost postize pomocu kvarcovih kristala. 9-30. pa je selektivnost veca ako je veci kapacitet uklju- cenog kondenzatora.

9-32. blize ili dalje. Filter tada moze propustiti samo vrlo uzak opseg frekvencija. sa vrlo strmim bokovima moguce je poMedufrekventni filteri s kvarcovim kristalima: a) s jednim kristalom. Da se ovo sprijeci. goj Selektivnost kvarcovog filtra je to veca sto su titrajni krugovi losije kvalitete. ali redovito prevelika za normalan prijem AM signala* Manje siljatu krivulju. drzaca i elektroda kompenziran ka pacitetom promjenljivog kondenzatora C*. Ove elektrode. Za postizanje vece strmine bokova rezonantne krivulje J — . osim plocice kvarca. Tako mozemo uklonitj onu frekvenciju koja nam upravo smeta prijemu. ima jos dvije elektrode izmectu kojih je ona smjestena. kvarc Q se spaja u neku vrstu mosta u kojemu je kapacitet njegovog vencija koji zelimo da takav filter propusti. ako se u medufrekventno pojacalo stavi kvarcov filter sa dva kristala. ovakvog filtera kvarcovog medufrekventnog ima malo veci ili malo manji kapacitet od onoga koji treba za tacnu kompenzaciju.koja ne moze proci kroz filter. To je frekvencija maksimuma . 9-32b. tekst medu Razlika rezonantnih frekvencija kristalima Qi i Q2 treba da je frek- malo manja od onog opsega naka medufrekvenciji. javlja se s jedne ili Ako & s druge ^trane resonancije duboka »nula«. Odabiranjem titrajnih krugova odredene kvalitete mozemo postici odredeni stupanj selektivnosti. na jednoj ili na drustrani. kao sto su Qi i Q2 na si. Uz prosjecne titrajne knigove biti ce selektivnost dobra za prijem telegrafskih i SSB signala. Ako je uz zavojnicu Ls u obicnom medufrekventnom bandfilteru bio kondenzator odredenog kapaciteta. b) s dva kristala. Vidi St. imaju neki kapacitet kroz koji bi mogle proci i one frekvencije na koje kvarcova plocica ne resonira. stici. Zajedno sa drzacem. resonancije 9-33. odreden resonancijom kvarca. mo Krivulju prikazuje si. moraju kapaciteti C2 i Cz u tome stu imati dvostruku vrijednost. Svaki takav kristal. koju nazivaju i »antiresonancijom«. Mijenjanjem kapaciteta C< moze se poloza j antiresonanci j e mi j en j ati.

9-34. Frekvenciju koja je na njima oznacena treba podijeliti sa 72 da se izracuna osnovna frekven»Channel cija kristala. Primjer: 326 32. Ima li lji zavojnica L$ los Q-faktor. Ako. Kristalni filter s kvarca. dajnika za do 5pF). ali s torn razlikom da prsten ne smije biti iz ferita sa sirokopojasnim karakteristikama. Mehanicki preklopnici su dobri.3 kHz! Za samogradnju je osobito pogodan i filter sa cetiri kristala. da frekvenciju kanala podijelimo s 54. Na njima nije ispisana osnovna frekvencija. Bolje je u tu svrhu koristiti prekapcanje porno- — s vlastitom 32. Uglavnom ih ima dvije vrste. i je simetrican mora biti Filter »zaklju- cen« otpornicima R (izmedu 500 i 5000 Q). Zavojnica Li/Lt je bifilarno motana. — nom: 24. Bilo je vec amaterskih konI kristali SI 9-34. kao Ti na sL 9-27. §to (koji ima visu frekvenciju od Qi) staviti malen dodatni kapacitet (1 trebili kvarc-kristale tzv.3 kHz Oni kristali koji nose trocifreni kanala i oznaku frekvencije takoder su dobri za medufrekventne filtere.8 MC«. ima konstantnu selektivnost. onda izlazi racu- znaci da im je osnovna frekvencija oko 9 MHz.259 kHz -459. Prema tome je razlika osnovnih frekvencija 3. Shema vrisve medufrekvencije od ijedi za 450 kHz do 9 MHz. si. 24. Kod njih cemo osnovnu frekvenciju izracunati tako. na krivuresonancije se suvise isticu vrhovi. Predajnici su upravljani kvarcovim kristalima koji su »overtonski«. Pojedini filter.moze se paralelno sa kvarcom Qt struktora koji su za tu svrhu upoiz primopreopseg gradanski (CB = Citizens Band). Mnoge tvomice izraduju posebne kvarcove kristale za medufrekventne filtere. krivulja resonancije pravilnija. Titrajni krug sa zavojnicom Ls jednak je titrajnom krugu koji ima zavojnicu Lu Sto je njegova kvaiiteta bolja (veci Q-faktor) to ce propusteni opseg frekvencija biti siri. Vidi tekst cetiri 198 . Na jednima su kanali oznaceni manjim brojevima (od do 79). Oni su obicno u drzacu koji je poznat pod oznakom »FT-241-A«.6 osnovnom 32 600 frekvenci- jom: MHz kHs 72 72 = 452. a njeni bokovi strmiji. nademo natpis: »Channel 48 24.777 kHz = 452.8 MHz Odreduje se pokusom.800 kHz fabricki ili naci- 54 54 -459.6 MC« oznacuje kristal broj njen samogradnjom. uvjetovani vlastitim resonancijama upotrebljenih kristala. npr. Broj zavoja ovisi o frekvenciji kristala buduci da zavojnica L1/L2 mora s kondenzatorom C resonirati na tu frekvenciju. Ako je potrebno mijenjati sirinu propusnog opsega moze se preklopnicima jedan filter zamijeniti drugim. Odabire ih se tako da filter podjednako propusta sve frekvencije unutar odabranog opsega.8 kHz mogu na drugih frekvencija se slican nacin ugraditi u filtere. dok razlika frekvencija izmedu Qi i Qs ovisi o selektivnosti koju zelimo pen stici. Dva i dva kristala moraju imati istu serijsku resonanciju. ali mnogi radio-amateri koristili su one iz vojnih viskova (»surplus«). Razmak izmedu dva susjedna »kanala« je 10 kHz. ali nisu osobito spretni za ugradnju. vec broj kanala (»channel«) i frekvencija do koje se u nekom uredaju dolazilo tek iza umnozavanja. Oni rade na frekvencijama oko 27 MHz.

Mnogi takvi filteri imaju ulaznu i izlaznu vrijednost otpornog i kapacitivnog opterecenja odredenu sa 500 Q i 30 pF. Spajaju se prema si. za 1. 9-37 pokazuje kako se mogu birati filteri. Na si. On ima oznaku XF-901.filter. Drugi filter. Njemacka).iu dioda. 9-35. Jednostavnim prebaci- vanjem preklopnika salje se na diode ili prednapon + 12 V ili 12 V. tj. 199 . Njegov propusni opseg je oko 500 Hz. MF je titrajni krug koji mora biti ugoden na medufrekvenciju. Na shemi se vidi kako je to postignuto. postoje dva para kristala. npr. On je nacrtan kao serija kristala Q i kapacitivnog trimera od 50 -pF.8 kHz. Qi i Q2 su kristali kojima se frekvencija razlikuje. Oni bez poteskoca garantuju puni uspjeh. kako se vidi na si. da frekvencije unutar propusnog opsega podjednako prolaze kroz . Kristal Q izgraduje ista t vomica (KVG. Neckar-Bischofsheim. Trimerske kondenzatore (40 pF) treba namjestiti tako da bude unutar propustove. 9-37) ima i je dan manje poznati detalj. 9-36. Jednostavnije je upotrebiti gotvornicki proizvedene filtere. Kristalima Q s i Q* neka je ta razlika samo 0. SI. S. koja je raz- mjerno jednostavna. ali za razlicito sirok propusni opseg. XF-9B. Izabiranje razlicite setektiv- nosti kristalnih filtera da.4 kHz (za SSB-signale!). Njegova serijska resonancija (koja se normal- no ne koristi!) pada unutar propusnog opsega i jednoga i drugoga filtera! Mijenjanjem serijskog kapaciteta (trimer!) mijenja se ta resonancija onako. Za promjenu kapaciteta od 8 do 30 pF moguce je promi9-38. Ukljucivanjem pozitivnog napona preko B na isti se nacin xikljucuju kristali Q3 i Q4. Tvornicki medufrekventni krtstalni filter izmedu dva stora tranzi- Izvucena krivulja je dobivena mjerenjem. Medufrek- ventni filter sa oznakom XF-9M je za telegrafiju. 9-36. Ukupno osam dioda sluzi za prekapcanje filtera. Neukljudene diode u svakom su slucaju bez prednapona i nisu vodljive. cita- SL 9-35. nog opsega valovitost najmanja. one provedu struju i njihov se otpor jako smanji. Za promjenu selektivnosti treba imati vise filtera za istu medufrekvenciju. prema tome da li zelimo primati telegrafiju (CW) uz vecu selektiv- — telefoniju (SSB) uz potrebselektivnost. Dovede li se na diode Di i'Ds preko A pozitivan prednapon.3 kHz. pomocu dio- Opis u tekstu Na istoj slici (si. Zanimljivo je pratiti tok elektricne struje u ta nost ili nu manju dva slucaja i vjerujemo da ce telj to rado sam poduzeti. To mogu biti i silicijeve diode s malim vlastitim ka- opseg od pacitetima. je predviden za propusni 2. Ukljuceni su kristali Qi i Qs. spojena na bazu tranzistora TRs. St. R.

0+12V 9-37. Kristal Q (KVG-XF-901) omogucuje da se prigusi interferentna smetnja unutar propusnog opsega. pri tome se mijenja od 23 do 15 O. Ako osim cuti. Vidi tekst SL jeniti frekvenciju uzduz citavog opImpedancija kvarca. Dva kristalna filtera. zajedno sa trimerom. mogu se pomocu dioda zamijeniti jedan s drugim. XF-9M za prijem telegrafije i XF-9B za prijem SSB. sega. signala koji i kroz filter prode zelimo neki drugi kHz .

ako signal nije stalne jakosti (engt. prema tome. primijeniti neki nacin regulacije pojacanja. a osobito diodni detektori. a koji moze posluziti za automatsku promjenu pojaca- SL 9-40. dok za jake signale mora biti mnogo manje. poglavlju. ako mu je frekvencija dovoljno stabilna i ako je mozemo mijenjati za ± 3 kHz. Telegrafski signali interferiraju s frekvencijom tog oscilatora. a visina tona koji cujemo jednaka je razlici izmedu medufrekvencije i one koju proizvodi BFO. Mora se. Automatskom regulacijom pojacanja prilagoduje se prijemnik signalu koji prima. Za prijem SSB signala. Produkt-detektor s dva cijeva tranzistora u superima obicno daje diodni detektor. kako sije SSB signala. u prijemniku se mora dobiti regulacijski napon koji djeluje na pojacala. Njegova frekvencija odabire se tako da sto tacnije nadomjesti val nosilac koji je bio potisnut kod emi- AUTOMATSKA REGULACIJA POJACANJA Komunikacijski prijemnici raju biti tako osjetljivi da »uhvate« i one najslabije signale i da ih nacine razumljivima iako su tamo negdje na rubu sumova. Za prijem signala danas dolaze u i SSB obzir pretezno produkt-detektoru Uz ranije opisane jos su dva primjera na si. U principu moze za BFO posluziti bilo koji od vec opisanih oscilatora. Pojacanje citavog prijemnika mora biti mnogo vece za slabe signale. u prvom redu na medufrekventna a onda i na visokofrekventna pojacala.namijenjen tor za mora da podnese radiofoniju. Za takve posluziti detektor signale mogu s beskonacnom impedancijom. 201 . On ujedno mijenja pojacanje prema potrebi. Da se to postigne. deteksignale. Za prijem ove posljednje dvije vrste signala potreban je jos i po- CW seban pomocni oscilator.) Njegova frekvencija je malo razlicita od medufrekvencije. takoder je potreban BFO. prema nja. koji dolaze iz medufrekventnog pojacala pa su zato prilicno jaki. BFO. Za demodulaciju frekventno moduliranih signala sluze posebni detektori. Produkt-detektor s germanijevim diodama # —o+l2V sam fading BFO fij ^ | sili- Pomocni napon koji ovisi o jakosti signala. To se postize rucnom (RRP) ili automatskom regulacijom pojacanja (ARP). Takoder moraju uspjesno »podnijeti« i daleko jace signale. Ispravljanjem signala dobije se potreban napon i on. tzv. Da se postigne potrebna stabilnost BFO se kod boljih prijemnika napaja stabiliziranim naponom. Opisat cemo ih u poglavlju o FM uredajima. koji su mozda i Iza 100 dB ili jos vise »iznad« onih najslabijih. mo demo vidjeti kasnije u posebnom SL 9-39. = nestajanje). a u svom titrajnom krugu ima razmjerno velik kapacitet. (To je kratica od engleskog naziva: Beat Frequency Oscillator. 9-39 i sL 940.

a kod slabije kolektorske struje pojacanje je manje. Tako je barem kod vecine tranzistora. Zato je ARP nedovoljna za vrlo jake. Za puno pojacanje mora i napon -{-ARP biti tako visok. neka djeluje na oba tranzistora. Na 9-41 prikazana je P-N-P. Da regulacija bude jaca. povecanje kolektorske struje nije pozeljno ako kod nekog prenosnog prijemnika treba stedeti baterije. tranzistora smanjit ce se pad napona na R3. djeluje na radnu tacku MF pojacala smanjujuci jakost kolektorske struje. Na pojacanje se tu moze djelovati na dva nacina: stori On povecavajuci kolektorsku struju ili smanjivajuci je. SL slican 9-42 pokazuje kako moze biti mA. Ona je spojena na tacku A tako da je njena anoda na potencijalu kolektora tranzistora TRi. Poradi toga se u nekim tranzistorskim superima moze naci jos jedna dioda (D2). prenosnim radio-prijemnicima!) optimalno pojacanje se postize uz kolektorsku struju oko 1 mA.si. 941. Ako. Opseg regulacije kod germanijevih tranzistora nije velik. Zato smo se odlucili za regulaciju smanjivanj em kolektorske struje. kao -signala. Zbog prisutnosti otpornika R$. Ona je slabija ako je signal jaci. 9-43. a kod silicijeyih ona obicno iznosi 3 do 4 ili nesto vise . Zbog toga pada amplituda signala pomazuci dj elovan j e APR. Pojacanje postaje manje. Kod prijema telegrafskih znako- torskom strujnom krugu tranzistora TRs. Silicijevi planarni N-P-N tranzivrlo tranzistora tipa Demodula- torska dioda Di je ovdje tako okre- nuta da na radnom otporu Ri nastaje pozitivan regulacijski napon. jakost kolektorske struje TRs postane manja. smanjuje se i pojacanje. u tacki B je potencijal nizi nego u tacki A. ARP kod nacin regulacije pojacanja primijenjen u medufrekventnom pojacalu sa bandfilterima. si. lokalne signale. Primjer je na si. Iako se na prvi nacin postize »energicnija« regulacija. smanjivati jakost njegove kolektorske struje. i kod prijema SSB- vala nosioca koji bi svojom stalnom prisutnoscu osigu- nema SL 9-4L Automatska regulacija pojadanja (ARP) kod tranzistorskih jemnika 202 pri- . Smanjuje li se taj napon. Napon napajanja je +10 do 12V. Kod vrlo jakih signala dioda D2 pocne propustati i prigusuje medufrekventni transformator MF1 smanjujuci njegov Q-faktor. djelujuci na tranzistor TRs. Dioda D2 je na taj nacin zatvorena i kroz nju ne tece nikakva struja. dok je njena katoda spojena s tackom B u kolek- BF167 (BF 267) omogucuju dobru regulaciju pojacanja. uslijed djelovanja va (CW). Kod germanijevih tranzistora (ima ih jos u mnogim malim. ce.ARP.

si.05 }xF = 0. Tranzistorsko medufrekventno pojacalo u kojemu su upotrebljeni Automatska regulacija pojadanja djeluje samo na jedan od tranzistora KJ. Vremenska konstanta za nabijanje je mala (0.. najprije pojacava tranzistorom TR i onda vodi na transf ormator T.25 milisekundi. : Za telegrafiju. znakova slijede sporijim ternjedan za drugim. Kapacitet je. To moze biti. vremenske konstante moraju biti vece. Zato necemo BFO prikljuciti na to mjesto (narisano je crticama!) ve<5 druga£ije.. najbolje na poseban produkt^detektor. na si. To odgovara za prijem SSB-signala.47 MF2 10. To se pom povecanjem kapaciteta: prekidacem Pr treba samo dodati kondenzator od 250 nF. I vremenske postize konstante su Sest puta duze: nabijanje traje otprilike 1.. ukupno. neki mali pobudni NF transformator (iz tranzistorskih (1 + 1)* prijemnika) s prenosom 1 mozemo mo Kondetizator od 50 nF.05 jiF = 0.6 s. iznosi samo 0. kod koje di- Iskoristena je samo sekundarna zavojnica koja ima srednji odvojak.. bandfilteri za vecu selektivnost. npr. Niskofrekventni se signal. brzo se nabija preko diode Da i otpornika od 5 kQ. a praznjenje 0. Praznjenje je mno- mu go sporije (2 MQ x 0. Ipak. jer bi se i njegov visokofrekventni napon ispravljao u diodi. ovisi o prosjecnoj jakosti signala. na kojenastaje regulacijski napon. Za pravilan rad ARP smetao bi ukljucen VFO.SL 9-42.1 s) jer se kondenzator izbija preko 2 MQ. 944. 945. Automatska regulacija pojacanja promjenom napona baze jelovi ravao stvaranje pomocnog napona za automatsku regulaciju pojacanja. sest puta veci.25 ms).47 MF3 SL 9-43. ako je vremenska konstanta RC-filtracije dovoljno velika.5 ms.005 MQ X X 0. Pomocni napon za ARP kod prijema telegrafije ili SSB-telefonije postici i tako da ispravljavec demodulirani niskofrekventni signal Ovdje cemo opisati samo jednu od brojnih mogucnosti. Primarna zavojnica (nije nacrtana) 203 . iza diodnog detektora nastaje neki napon koji.

Otpornik R ima velik otpor pa se kondenzator polaganije prazni. U i 10n II . sto je vazno za prijem telegrafije i SSB-signala.^ Napon za ARP se tako odrzava. jos neko vrijeme. Regulacijski napon je ovdje negativnog predznaka. Ukoliko nam treba pozitivan regulacijski napon. Ako je prekidac Pr otvoren. Ovako se moze postici da napon za regulaciju pojacanja brzo nastaje i onda duze traje. Male silicijeve diode. kazemo da »napon visi«. treba samo »okrenuti« diode i promijeniti prednapon na potenciometru P. Za prijem telegrafije su potrebne vece vremenske konstante nego za prijem SSB. Dodatni prednapon sa potenciometra P omogucuje i menu regulaciju (RRP) koja se kombinira sa ARP. preostaje samo rucna regulacija potenciomet- rom P. Di i D2. Vidi tekst ostaje neiskoristena. ispravljaju niskofrekventne struje i brzo nabiju kondenzator C.1 ZATVOREN CW i SSB """ SI 9-44.

vidimo na si. Za niskofrekventne signale ovdje treba uzeti kondenzator od 0. kako su nacinjene skale S-metrana fabrickim prijemnicima. 948.1 do 2 jaF.Buduci da ne postoje dva sasvim jtdnaka prijemnika. S-metri danasnjib . vidi tekst To nije nikakva pouzdana mjera! Is to vrijedi i za onaj dio skale S-metra na kojemu citamo vrijednosti iznad S-9 u decibelima. Preko C2 odvodi se NF signal. Ako je napon napajanja. Bolje bi ga bilo nazivati »pokazivacem«. neka R bude 10 kQ. Napon za ARP najcesce se crpe iza diodnog demodulatora. 9-46. Lijepo ime S-metar ne zasluzuje. na si. pogledamo njeva. a koji slabiji. TRi je regulirani tranzistor u visokofrekventnom M Nema (VF) ili u medufrekventnom pojacalu (MF).tvornickih prijemnika redovito pokazuju previse. a mjerni instrument »ide« do 1 mA. Po zelji se moze birati ili rueno (R) ili automatsko (A) reguliranje pojacanja. sluzi i posebnim tranzistorom kao na sL 947. medutim. ako signal uzimamo iz medufrekventnog dijela. samo s tranzistorima tipa P-N-P. sto se miliampermetrom teze ostvaruje koji je u principu mjerilo linearnih promjena jakosti struje. Ipak. S-metar je i kao indikator signala korisna spravica! razloga da ga ne ugradimo i u prijemnike koje smo sami gradilL S-metarski sklop koji se moze naknadno dodati svakom prijemnijakosti tomatske regulacije. Rucna regulacija se postize potenciometrom od 100 kQ. On dolazi na diodu Di. 205 . S-jedinice omogucuju izvanredno velik opseg jakosti signala opisati u logaritmickoj mjeri. Mozemo ga prina kraj medufrekventnog pojacala ili iza demodulatora. S-metarski sklop koji se moze dodati svakom tranzistorskom prijemniku. Tranzistor TR2 pojacava napon za ARP i struju za S-metar. matska regulacija pojacanja uz maksimalnu osjetljivost prijemnika. Kl u kojem slucaju skala ne bi mogla biti linearna. tor Prikljucni kondenzai gulacije smanjuje se jakost kolektorske struje reguliranih tranzistora. SL 946. recimo 10 V. vidimo da se mnogi toga ne pridrzavaju. skale na S-metrima bi morale biti bazdarene za svaki pojedini prijemnik posebno. pa i negdje na pogodnu tacku u niskofrekventnom pojacalu. Zato S-metar moze pokazati samo koji je signal jaci. kako bi »docarali« tar spojiti s koji. U posljednjem slucaju moramo paziti da niskofrekventna regulacija glasnoce ne bi djelovala na S-metar. U primjeru a) miliampermetar sluzi kao S-metar. Otpornik R u kolektorskom strujnom krugu stiti instrument od preterecenja. citati moze biti izmedu 10 50 pF. Potenciometrom se odabere osjetljivost tako da naj- Ne zaboravimo da S-metar samo dok je ukljucena treba auto- jaa signali dovedu kazaljku mjernog instrumenta M (do 1 ili vise mA) do kraj a. 9-47b. jer nista ne mjeri. Isto to. Potenciometar Pi je onaj kojim se obicno regulira glasnoca. si. indikatorom. s podjednakim razmacima izmedu pojedinih S-stupAko. Diode su je kijuciti ku U oba primjera je uzemljen negativni pol izvora struje za napajanje. I kod rucne i kod automatske re- germanijeve. Taj je nepopravljen na S-metardostatak U tranzistorskim skim prijemnicima moze komunikacijse S-me- skom sklopu. To je uvijek preporucljivo ako treba paziti da potrosak elektricne energije iz baterija ne bude prevelik. Tranzistori su tipa N-P-N. istovremeno za pojacanje djelovanja au- kupcu »veliku« osjetljivost.

Za amatere koji vole eksperimentirati bit ce zanimljiv S-metar na si. iza demodulatora (NF). Tranzistor Tr pojacava tako dobiveni napon. SI Napon Osjetljivost S-metra je veca kod njih jakosti signala ma- 206 . Potenciometrom P2 odreduje se osjetljivost S-metra tako da se kod najjacih signala postize maksimalni otklon kazaljke. Tranzistor TRi je niskofrekventno pretpojacalo iza kojega se signal ispravlja silicijevom dioosjetljivost M M=K»jjA mom za regulaciju pojadanja (ARP) dobije se iz niskih frekvencija.SI. sa prijekako ga cuje uho. 9-47. Diodama Dt i Dz postize se da je pokazivanje instrumenta u boljem skladu sa S-jedinicama. Ps je potenciometar za namjestanje nule instrumenta. Njih ispravlja dioda Di. sluzi Ukljucivanje S-metra u emiterski strujni krug tranzistora koji kao pojacalo za automatsku regulaciju pojadanja: a) za tranzistore tipa N-P-N. b) za tranzistore tipa P-N-P Preko velikog otpornika (82 do 100 kQ) dioda dobiva malen prednapon. 9-48. Ispravljene NF struje nabijaju kondenzatore Cz i d. dok diode Di i D$ svojim djelovanjima osiguravaju linearniju skalu u S-jedinicama na skali S-metra. dovoljan da joj se poveca za vrlo slabe signale. 949. tj. Tako postignuti napon »otvara« tranzistor TR.

elektridni generatori. blokiranja kojim se sprjecava iskrenje. Isti tranzistor ujedno daje i napon za ARP. kontaktima i slicno. Elektricni proizvode strojevi smetnje. M »finiji«. Vrste smetnja sximova Razlicite elektricne smetnje koje dolaze od elektricnih strojeva i urcdaja. znatno smanjiti. Iza nje slijedi istosmjer- no pojacalo sa jos tri tranzistora. za paljenje proizvode sasvirn drugacije smetnje. smes taju osobito onda ako su toliko jake da je njihova kratkotrajna amplituda mnogo veca od amplitude signala koje primamo. takve impulsne smetnje je moguce ublaziti i u radio-prijemnicima na vise nacina. ako se u njima javljaju elektricne iskre i slicna elektricna praznjenja. 207 Bitno je drugaciji sum samog pniemnika. Tu su razmaci tiaji mjerama. kao i onaj sum kojemu je izyor u samom prijemniku. Cetiri siticijeva tranzistora u Swetarskom pojacalu dom SD. pomocu tzv. Taj je jednolicniji 1 . U principu se protiv takvih smetnji mozemo u prijemniku boriti na taj na cin da zeljenom signalu osiguramo nesmetan prolaz sprjecavajuci na neki nacin prolaz svim vecim amplitudama. TRs i TR4. Pa odmjerava osjetljivost S-metra. Takve impulsne smetnje nastaju i na razlicitim prekidacuna. Sto je razlika izmedu amplitude signala i amplitude smetnie veca to ce i ucinak takvih uredaja biti bolji. automobilski uretiljke. pa se upravo cuju pojeame iskre.nf-foja£alu SL 9-49. Automobilske smetnje. TRi. kao i ostale smetnje impulsnog tipa. fluorescentne svje- kao Smetnje ove vrste cuju se ili slabiji grubi sum. Posljednji od njih za S-meupravlja instrumentom tar. Takve smetnje daju. Ove smetnje treba ukloniti na taj nacin da ih se prigusi na njihovom izvoru. Za razliku od ovih. Protiv grubog suma koji potjece od iskrenja u elektricnim motorima i generatorima u samom se prijemniku ne moze gotovo nista uciniti. Na srecu smetnje se mogu odredenim primamo. o kojima ce biti govora u posebnom poglavlju. OGRANICENJE SMETNJA I SUMA i opca selektivnost. Je^ dina poznata metoda da se sum prijemnika smanji je primjena malo- sumnih zistora Promjenom kolektorskog otpora tranzistora cijevi ili malosumnih tranu ulaznim stupnjevima uz nastojanje da se postigne sto boija TRs regulira se radna tacka istosmjernog pojacala. razliciti elektricni motori. Povrh toga. Sum prijemnika potjece pretezno od ulaznih stupnjeva. cuju se uvijek zajedno sa signalima koje Smetnje od automobilskih motora nije moguce blokiranjem sasvim ukloniti buduci da je elektricna iskra neophodna za rad motora. jaci medu pojedinim iskrama rijedi i pravilniji. npr.

sto 208 . Tada je Takvi ogranicavaci tri para (polozaj 1) anti- prijem u slusalicama vrlo ugodan. Impulsi su redovito tako kratkotrajni da to nece smetati prijemu. bez obzira na to kakav smjer ima- svi telegrafski signali pod- jednake glasnoce. nabiju kondenzatore na neki odredeni potencijal. On se prikljucuje na sam izlaz prijemnika. preklopnici u polozaju ukljucena su dva diodna para. Vazan je i serijski otpornik Kada su kojemu ce vrijednost biti izmedu 100 i 5000 Q. Doklegod je amplituda signala manja od 0. Sve amplitude koje su vece od toga bit ce ogranicene na 0. Uklanjanje impulsnih smetnja u demodulatoru i u mectufrekventnom pojacalu U sam prijemnik mogu se uredaji za ogranicenje amplitude staviti na vise mjesta.7 V. Pri torn su ostale diode (Di ju. u slusalice dolazi signal bez oslabljenja buduci da do tog napona diode ne propustaju struju. naime. Impulsne smetnje ne mogu »zaglusiti« operatora ni onda ako slusalice stavi na usi. Ako su ukljucene sve diode (preklopnici u polozaju 1) amplituda moze doseci 2. slusalica (SL). dva (polozaj 2) ili (»limiteri«) mogu vrlo dobro posluziti kod prijema svih vrsta signala. Uklanjanje impulsnih smetnja diodama koje su spojene paralelno sa slusalicama. ako se ispred uredaja za njihovo otklanjanje nalaze stupnjevi kom selektivnoscu. Kad je Pr ukljucen. diode D2 i D$. dok je prekidacem Pr mo 9-50. Dvostrukim preklopnikom A-B ukljucuje se paralelno sa slusalicama jedan par (polozaj 3). Maksimalna amplituda moze biti 1. Opis u tekstu SL guce ukljuciti ili iskljuciti prigusivac impulsnih smetnji. 9-51 to je nacinjeno iza diodnog demodulatora. Vrijednost tog otpornika treba odrediti prema konkretnim prilikama tako da sc postigne najbolje potiskivanje imjpulsnih smetnji. Ako preklopnik A-B stavimo u polozaj 0. 9-50.-uredaj za ogranicavanje amplituda je iskljucen. Prema tome je i borba protiv takvih smetnja teza. vec prema tome kolika impedancija slusalica i niskofrekventnog izlaza NF.Osim ogranicenja amplitude moguce je »utisati« prijemnik tako da mu se na pogodan nacin smanji osjetljivost za vrijeme trajanja svakog takvog impulsa. i J3 kratko nemaju utjecaja na ono se cuje. izmedu izlaznih prikljucnica (NF) i bilo kakve manje silicijeve diode. Diode (od Di do De) mogu biti je Ogranicenje amplitude Jednostavno ogranicenje amplitude signala i smetnji moze se postici pomocu diodnog sklopa koji je prikazan na si. Kod NF uzima ventni se demodulirani niskofreksignal. s veli- Jedna ih dioda. bit ce njezino trajanje produzeno djelovanjem visokog Q-faktora titrajnih krugova.7 V. a druga drugim smje rom. jer su i paralelno spojenih dioda. propusta jednim. Na si. do D4) preklopnikom spojene fsto 2.4 V. gdje je signal jos razmjerno slab. kod ARP dobiva se napon za automatsku regulaciju pojacanja. D3/D4 i Ds/De. ali najbolje za prijem telegrafije. ukljucene su samo diode Do i Ds.6 do 0. ovisno o jakosti signala. Kad impulsna smetnja prolazi kroz prijemnik velike selektivnosti. Najbolje je da se to nacini ondje. Stavimo li taj preklopnik u polozaj 3.1 V.

sprijece da impojaCalo Suma IMPULSNI DETEKTOR da impulsne smetnje nego signal tiode do medufrekventnog kvarcovog filtera. 9-52. 9-53. diodni se sklop morao prikljuciti na krajeve drugog tit raj nog kruga. visokofrekventne — Jos bolje prigusivanje impulsnih smetnja moze se ocekivati ako se signal nema daljnjeg utjecaja na NF izlaz. pojacalo suma. Pritom bi prvi titrajni krug bandfiltera bio. 9-53) je tzv. naboj na kondenzatorima ga ne moze dovoljno brzo slijediti. demodulatora Ukoliko bi na izlazu medufrekvent- — j r-jf ^-DEMODULATOR FOSUEDNJE MF POJACaLO nog pojacala bio bandiilter.HlOn ONF puls stigne u niskofrekventno pojacalo. Sklop na si. 9-52 po svojoj funkciji je slican onome na si. 9-53. ali to prijemu redovito ne smeta. normalno. diode. na kratak moment. U oba ova primjera mogle bi diode biti ili germanijeve ili silici jeve. Kod telegraft je bit ce znakovi takoder malo »odrezani«. prema tome. jpobrinemo odvedemo prije si. Iza njega slijedi NA OREJN FETA U1. Takav se prikljucak izvodi. 9-51. odmah iza stupnja za mijesanje na ulazu prvog medufrekventnog pojacanja. Izoblicenja SI. diode taj impuls propuste i tako.MF POJACALU SI. Sklop za uklanjanje impulsnih smetnja diodama Da i Ds ima su manja nego onda kad takav »kliper« djeluje na niske frekvencije. prije demodulacije. u kolektorskom strujnom krugu posljednjeg medubi frekventnog tranzistora. prikljuceno na NF. prije demodulacije. Razlika je u tome da je ovdje djelovanje impulsa na diode iskoristeno na kraju medufrekventnog pojadala. 9-51. Izoblicenja su manja nego onda kad slican sklop djeluje na NF St. prema Tranzistor TRi (si. biti Diodama se mogu impulsne smetnje otkloniti i iza medufrekventnog pojacala. »Brisac« impulsnih smetnja (»Noise Blanker«) za prijemnike sa MOSFET-ima u medufrekventnom pojacalu 14 Radio prirtuinik 209 . Glavno cited je da im vlastiti kapa* budu sto manjl To moraju. Ako se pojavi impuls od neke smetnje.

One interesu — koristeci smetnje. Potenciometrom P mo mnogi radiotehnicki strucnjaci! Do danasnjih dana je radio-teh nika dio-uredaji opcenito. On . Amateri su najvecim dijelom sami gradili svoje uredaje. To razumljivosti prijema nista ne smeta jer impulsi vrlo kratko traju. Uz pretpostavku da u prvom stupnju medufrckventnog pojacanja u prijemni- prije se samogradnjom je dolazilo jef- — I?: tinije do potrebne opreme. Konkretne primjere niskofrekventnih pojacala naci cemo uz opise pojedinih kompletnih prijemnika kao i u posebnom poglavlju ove dugmad voljiti samo vrtnjom dugmadi. Uredaj intenzitet toga dje»brise« impulsne — u vlastitom se daje namijenjene amaterima. postali su daleko bolji. bas kao i uspostavljanje bezicnih kon- takata putem li i te iste tehnike. knjige.« i radiozainteresirani Tehnicki -amater nije se nikad mogao zado. bez signala. a onda daleko veci dobitak sto — mnogo se pri tome moglo nauditi. redova radio-amatera potekli su izvanredno napredovala. cesto . Otuda mu i ime »Noise Blanker«: dok traje impulsna smetnja medufrekventno pojacalo ostaje »prazno« (blank). Vi samo vrtite budite radio-amateri. diodni impulsni detektor i pojacalo impulsa (TRs). 2ivot je to dokazao. treba izlaz ovakvog uredaja spojiti na Drejn-elektrodu. nijerno dobrih prijemnika i za amaterske svrhe. SAMOGRADNJA. Radio-tehnika je u ono doba tek krenula pr\im znatnijim koracima. / isplati se. ali i mnogo kompliciraniji. Tranzistor TR$ na svaki impuls reagira tako da mu se vodljivost naglo poveca. ali bezuvjetno je potreban i prakticki rad i stjecanje vlastitih tehni£kih iskustava. na kratak moment ce se smanjiti medufrekventni signal. . jemniku je uvijek zelio znati sto se nalazi »u kutiji«. Radio. To je dobro poznato i nema potrebe da se ovdje dokazuje. NISKOFREKVENTNO POJACALO U PRIJEMNIKU Niskofrekventno pojacalo u prije potrebno da se pojaca signal dobiven demodulacijom.. bez ikakve sumnje: Da. obilnom reklamom. sto se dogada »sa one strane« prednje ploce uredaja Radio-amateru je vazno da bude dobar operator. Ponaj210 Ima smisla. To izlazi otprilike na ovo: »Pripremite samo uvijek ponovno dosta novaca. a prijemnici napose. To ne znaci da radio- -amater moze jeftinije sagraditi radio-uredaj koji bi imao sva svojstva koja se mogu naci kod savre- menih tvornicki proizvedenih. jer se nikakva tehnika ne moze nauciti samo iz knjiga. ima smisla i isplati se. Prije 50 godina je vec bilo na trzistu raz- gradnja i danas »isplati«? Odgovor na ova pitanja glasi. DA teri ILI NE? jdanas samogradnja radio-uredaja smisla? Da li se samo- Ima Prije 60 godina nisu radio-amaza svoje potrebe mogli kupiti gotove prijemnike i ostale uredaj e. toliko da se impuls vise ne moze cuti. Potrebne su knjige. ali oni su bili za najveci broj radio-amatera sasvim nedoslizivi zbog svoje visoke cijene. . Industrija i amateri su se sluzili podjednakim metodama rada. §to im je donosilo dvostruku korist. jer takvih nije bilo u trgovinama. Ra- ku imamo MOSFET. uvjeravaju radio-amatere kako je potrebno imati uvijek najnoviji model da bi ladio-stanica imala savremen izgled. jer tvornica dobro pozna radio-tehniku. Indus trij ski i amaterski radiokonsti*uktor bio je cesto ista osoba. telmika ga je uvijek privlacila. Buduci da TRs djeluje kao prekidac. Pojavio se i veci broj specijaliziranih tvornica koje uglavnom proizvode radio-ure- zemo odabrati lovanja. ali jednako je vazno poznavanje radio-tehnike.

naci ono Sto im odgovara. prema znanju i iskustvu kojima raspolazii i prema finansijskim sredstvima koja mogu uloziti. Opis u tekstu SL Samo vlastitim konstruktorskim radom. U njemu je 10 tranzistora. pod imenom »radio<.5 kHz. Pojacanje dosize 70 dB. 9-54. Otpornik Ri osigurava pravilnu. konacno »ozivi« kada s njime odrzava radio-veze sa amaterima »na drugqm kraju Kod pristupanja samogradnji prijemnika. kao i ostalih radio-uredaja. svijeta« ne moze se postici nikakvim kupljenim aparatima. Iako po svom vanjskom obliku i po broju prikljucaka odgotranzistorima.5 IZBOR SHEMA ZA PRIJEMNIKE NekoHko jednostavnijih prijemnika Detektorski prijemnici. vara najobicnijim oznaka ZN414 pripada specijalnom integriranom sklopu (»Ferranti«). U nizu shema iskusanih prijemnika moci ce vecina nasih radio-amatera i tehnicara. Na njenu se funkciju moze utjecati otpornikom Rs.1 nostavnije. kako kazu radio-amateri. Shema »mini'prijemnika« za srednje valove sa integriranim sklopom ZN-414. Ipak. koji su bili shematski prikazani na si. ne valja zapoceti s kompliciranim i velikim. Postoji. Na prvi pogled on ima izgled prijemnika samo s jednim tranzistorom. od pocetnika do naprednijih konstruktora. Mala feritna antena je dovoljna za dobar prijem srednjevalnih radiofonijskih stanica. Kod jacih dosta- nica se osjetljivost smanjuje. Selektivnost je neocekivano dobra. Radio-prijemnik je jedan od najvaznijih dijelova opreme za potrebe telefcomtmikacija jer. taj tako raSiren aparat za koji. malno ona vim prijemnikom dobro Salicama. Ulazna impedancija je vrlo visoka (oko 1. Lokalnu radiofonijsku stanicu moze se s takm MQ) pa jedini titrajni krug go- tovo uopce nije opterecen. dakle. Ono koje amater ima kada zadovoljstvo mu uredaj. eksperimentima i proucavanjem mozemo stvarno upoznati ra- dio-prijemnik.8 V trosi struju od samo 1 mA. Drugo: radio-amateru cesto nije ni potreban neki kompleksni koji je i uredaj. »TO-18« kucistu za tranzistore.vrlo kompleksno nacinjenih proiz:voda. Moze raditi na svim frekvencijama izmedu 200 kHz do 5 MHz. Noriznosi oko 100 mikrovolta za izlazni napon na visokoomskim slusalicama od 30 raV. 4 kondenzatora i 15 otpornika. danas znade svako dijete. cuti u slu- radio-klubovima ili u radionicama Narodne tehnike uvijek se moze naci netko da pocetniku pomogne nadiniti prve korake u radio-tehniku. Prijemnik na si. f sam gradio. 94. ali to nije tako. ugradenoj u tzv. zanimljiv su i dobar pocetni rad. samogradnjom se moze mnogo naucitu To je i danas vrlo \2. Uz pogonski napod od 1. sve na malenoj silicijevoj plocici. selektivnost oko 12. osobito za najmlade. Ako zavojnica feritne antene L ima Q-faktor size od 75 do 100.J]SV prva korist. Zato cemo i ovdje ici tim redom. To je ipak jedan od »najmodernijih« i najboljih prijemnika svoje klase. 9-54 po svojoj snemi sigurno spada medu najjed14* U Umjesto sluSalica stavili smo lo- garitamski potenciometar za regula211 . »bez prijemnika nema radichveze!« do 1. xmutrasnju raspodjelu svih radnih tacaka. vec s jednostavnim i malim. i neka vrsta automatske regulacije osjetljivosti (ARP).

Tranzistor skofrekventno pojacalo. Ona ima oko 90 zavoja izolirane bakrene zice (0. npr. Zavojnica L namotana je na feritni antenski stap. Bit cete jednako iznenadeni. Ako ipak uspijete nabaviti taj britanski integrirani sklop. Posebni demodulator je izvan toga stupnja. Pri tome treba jakost kolektorske stru- vodi se ponovno u predasnji stupanj koji sluzi jos i kao niskofrekventno pojacalo. Stupanj povratne veze regulira 10 kQ. pa kapacitet trimera C* treba odmjeriti tako da povratna veza dovodi do pobudivanja oscilacije tek se pomocu potenciometra od onda kada je je kolektorski napon tranzistora TRi barem 2 do 3 V. Kondenzator Ci je promjenljiv. Slikovito se kaze da je signal poslije demodulacije »refleksijom« vracen u isto pojacalo koje sluzi za dvije svrhe. Ovakav titrajni krug obuhvaca Kod prijema jakih signala lokalne stanice smanjuje se kolektorska struja tranzistora TRi sto dovodi do smanjenja povratne veze i ostvaruje neku vrstu automatske regulacije pojacanja (ARP). kao visokofrekventno pojacalo sa povratnom ve- TRi sluzi najprije no zom (preko &). 9-55 ima dva tranzistora TR2 i TRs nije standardali se odlikuje vrlo velikom stabilnoscu.30 v VFP SI. Na zavojnici je od- vojak iza 10 do 12 zavoja. Reprodukcija na zvucnik bila je vrlo cista. 9-55. niskofrekventno Tranzistorsko pojacalo. nik. Ovaj primjer donosimo vise kao opis mogucnosti danasnje tehnike neso kao preporuku za samogradnju.3 2 u prvom stupnju da bude mA. Buduci da je Cs preko manjeg dijela zavojnice L spojen s bazom prvog tranzistora taj ce niskofrekventni signal biti pojacan istim ovim tranzistorom TRi. Tranzistorski refleksni prijemnik za srednje valove ciju glasnoce (5 kQ) i prikljucili paiskofrekventno pojacalo. Njegov maksimalan kapacitet je oko 300 pF. Ove diode su spojene kao u ispravljacima za udvostrucenje napona pa je efikasnost takvog demodulatora vrlo dobra. Ovakvo dvostruko iskoristenje u refleksnim spojevima postize se redovito na taj nacin da isti tranzistor najprije sluzi kao visokofrekventno pojacalo. koje na si. Demodulirani signal Tehnicki je zanimljiv si. Na kondenzatoru Cs javlja se demodulirani niskofrekventni signal. kao sto smo i mi bili. diode Di i Ds. Preko kondenzatora od 0. Ovdje cemo pokazati primjenu tog principa.22 ^F moze se prikljuciti bilo kakvo ni- srednjevalno podrucje. 9-55. i prijemPrvi tranzistor je dva puta iskoristen. Pojacane visokofrekventne struje odvode se sa kolektora preko kondenzatora Ca na 212 . da kolektorska struja tranzistora TR2 poraste. 1 do do 0. zahvaljujuci primjeni refleksnog principa. Pretpostavimo. svakako sagradite taj prijemnik.5 mm).

kakav je tzv. ostvarenom pomocu kapacitivnog djelitelja CijC2. sjeca na njihova povratna djelovanja se obrnutim slijedom. Ulazni titrajni krug L/C/C nalazi se u kolektorskom strujnom krugu prvog tranzistora TRu Visokofrekventno pojacanje signala je osigurano povratnom vezom. 9-56. Ukoliko bi kolektorska struja tranzistora TRu zbog nekih vanjskih utjecaja trebala da postane manja. nekog fiksnog SI. On se sastoji od dva stupnja. Prvi je audionski. dok je baza »uzemljena« i za visoku (47 nF) i za nisku frekvenciju (10 nF). Predviden je jos ni izlaz NF2 za prikljucak visokoslusalica. Mozemo ga i sami namotati. »ultra-audion« koji se nekada upotrebljavao u vezi sa elektronskim cijevima. Kondenzator Ci je spojen izmedu kolektora i emitera. ako se posluzimo nekom dogadaju malom transformatorskom jezgrom koja ima presjek barem 0. prikazan na toj shemi. Pri tome transformator T moze biti neki mali izlazni transformator za tranzistorska niskofrekventna pojacala. Uslijed toga smanji se i njegova kolektorska i emiterska struja.2 kQ. smanjit <5e se jakost struje koja tece preko baze tranzistora TRs. Kratkovalni prijemnik O-V-l s dva silicijeva tranzistora (BC 107) 213 . Tako ce biti sprijeceno ono povecanje njegove Jcolektorske struje koje smo na pocetku pretpostavili. Kondenzator C2 koji siuzi za postizavanje »mekane« povrat- mm ne veze. Na izlaz koji je oznacen sa NFi mogu se prikljuciti niskoomske slu§alice. Kao Ci moze dobro posluziti trimer sa maksimalnim kapacitetom od 25 do 30 pF. Tada se i napon baze tranzistora TRs smanji.1 mm. sprjecavajuci i takvu promjenu radne tacke. Pad napona na emiterskom otporniku tranzistora TRs (1 kQ. Buduci da je otpornik koji napaja bazu tranzistora TR2 (33 kQ) prikljucen na emiter tranzistora TRs. premosten elektrolitskim kondenzatorom od 50 n-F) takoder se smanji. opisani utjecaji i zistorsku slusalicu.15 da mozemo upotrebiti obicnu minijaturnu tran. Sekundarno treba oko 85 zavoja zice 0.povecat ce se i pad napona na otporniku od 8.5 cm2 Primarna. i impedancije niskofrekvent- oko 8 Q. moze takoder biti jednak trimerski kondenzator uz dodatak. 9-56. Ovo osigurava stabilnost radne tacke. omskih Tranzistorski prijemnik za sve kratke valove Prijemnik za sve kratke valove do 30 MHz) u kojemu mogu sluziti bilo kakva dva silicijeva planarna tranzistora (N-P-N) shematski je prikazan na si. (3 a drugi je niskofrekventno pojacalo koje je dovoljno za prijem na slusalice. kolektorska zavojnica u torn slucaju ima 500 do 700 zavoja lakiranom bakrenom zicom debljine 0. Tranzistorski audion. ako je potrebno.

mm. tako da povratna veza optimalno funkcionira. Zbog visokog strujnog poja^anja silicijevih planarnih tranzistora tu je. mozemo je pojacati smanjivanjem vrijednosti toga otpornika. 9-56) Promjenljivi kondenzatori od 100 i od 15 pF.5 mA.kondenzatora (10 do 50 pF).5 V. Za prijem telegrafije (CW). Nije potrebna nikakva posebna zavojnica za povratnu vezu. Radnu f tacku za niskofrekventno pojacalo odreduje otpornik od 0. kao njihovu medusobnu zamjenu pri i promjeni valnog podrucja koje zelimo primati (vidi tablicu 9-4). Dielovanje povratne veze je redovito vrlo dobro. Demodulirani signal se iz kolek- metar (5 do 10 kQ). izolirana lakom (CuL). u neki amaterski opseg). Sto olaksava namatanje zavojnica. Kapacitivni razdjelnik C1/C2 treba natmjestiti na najpovoljniju vrijedtj. Njegov maksimalni kapacitet neka ne bude veci od 50 do 100 pF. slucaju 6e nam veci kondenzator sluziti da frekvenciju audiona dovedemo u blizinu onih frekvencija koje nas posebno interesiraju (npr. Ako je kolektorska struja preslaba. kao i kod svakog drugog torskog strujnog kruga prvog tranzistora (TRi) odvodi preko konden zatora (0. Zavojnice su namotane na papirnatom valjku promjera 25 2ica je bakrena.22 jxF ili vise) na bazu drugog tranzistora (TRz). slicnog prijemnika. Ako zelimo da neki uzi opseg frekvencija razvucemo mozemo paralelno s njime do- U mo zemo taj uvjet biti ispunjen uz jakost kolektorske struje tranzistora TRs do 0. relativno velika vrijednost otpora i treba je odabrati tako da na prikljucenim slu^alicama bude pad napona jednak polovici pogonskog napona. povratnu vezu treba upravo toliko pojacati da audion oscilira. Nasuprot tome povecanje kapaciteta Ct umanjuje povratnu vezu.3 do 5 MQ. Ona se za prijem radiofonije (AM) mora namjestiti tik pred pobudivanje titraja. S promjeni jivim kondenzatorom man j eg kapaciteta moci cemo onda lako oirati stanice. onda ce titrajnom krugu audiona imati samo jedan promjenljivi kondenzator C. Tablica 9-4. Ako je jakost kolektorske struje veca. u strujnom krugu baze tranzistora TR2. Za regulaciju povratne veze sluzi potencio- nost. kako vidimo. Zavojnice za kratkovalne prijemnike tipa O-V-l (vidi si. Ukoliko kao izvor pogonske energije sluzi dzepna plosnata baterija od 4. kao i za SSB-telefoniju. Pri tome uz povecanje vrijednosti kapaciteta Ci postaje povratna veza jaca. treba je smanjiti tako da se u strujnom krugu baze idati kondenzator s maksimalnim kapacitetom od 10 do 30 pF. za otpor slusalica oko 4000 Q. U ovom C tranzistora TRs stavi otpornik vece vrijednosti. . S njim u seriju spojen je otpornik od 10 do 20 kQ.

pojavit ce se zelja za »dot}erivanjem« i »modernizacijom«. S dobrim visoko-omskim slusalije prijem ovim jednostavnim prijemnikom ugodno glasan. Antenu treba kapacitivno spojiti (preko 1 do 5 pF) na »vruci« kraj titrajnog kruga. Ovdje je to izbjegnuto. Kad su vec stecena prva iskustva s tako jednostavnim prijemnikom. Da li cemo antenu prikljuciti na Ai f As ili na A3. Preko nje treba nakrene motati zavojnicu Li sa 15 zavoja jednake zice. »lovu na lisicu«. tj. Duzina neka bude barem 20 metara. prema si. Kao antena moze posluziti komad zice koji je razapet u sto je moguce vecoj visini. sa jezgricom od VF Mjeza. Upotrebljena su samo dva tranzi<5e i tenu prikljuciti tako da prijem bude najbolji. jedan pozitivan i jedan negativan.5 do 4 MHz moci pocetnik sagraditi prema shemi na si. stora (ili BF 173 (ili BF 273) i oba tranzistora tipa BC 108 BC 107). Ova moze tu zelju zadovoljiti. 9-58. Promjenljivim kon- IL741. ali niskofrekventni se signal u takvom slucaju mora dovesti preko kondenzatora (C?) i odvesti (Cioh neka okvirna antena namota na antenski ili ako feritni takoder preko kondenzatora stap (iskusati broj zavoja!!). preureden za demodulaciju sa promjenljivom povratnom vezom.ra 1 PotroSak struje za oba tranzisto u ovom prijemniku je manji od mA.2 mm. na tijelu promjera 6 do 7 mm. pa ce baterija vrlo dugo tra- jati. pri trazenju sicnvene radiostanice. Prvi stupanj je zapravo poznati. 7 dovesti puni napon za napajanje. prijem u sluSalicama ugodne je glasnoce. Unatoc svoje jednostavnosti prijemnik je vrlo osjetljiv. Potreban je veci zahvat. Sastavni dijelovi moraju biti razmjesteni tako da su svi medusobni spojevi 3to kraci. moguce je primati i telegrafiju (CW). dovoljno glasan i bez prevelikog mijesanja pojedinih signala. Osim prijema AM-signala. a na prikljucak br. Samim povecanjem napona za napajanje od 9 V na 12 V ne postize se nista osobito. Zavojnica se Lt ima oko 70 zavoja lakirane baiice. osobito moze potenciometrom P dovesti na najpovoljniju mjeru. Tablica 94 daje podatke za motanje SSB-signali mogu se za okretanje promjenljivog kondenzatora predvidjeli neki finiji pogon. Ako se umjesto zavojnice Ls prikljuci se Lt 4 moze drzati na potencijala nula. ako smo kratkovalnih zavojnica.5 MHz Prijemnik za kratkovalni ama- od 3. preuzeli od DK3FQ. Prva zelja bit ce povecanje glasnoce. Otpornici R4 i Rs raspolovljuju napon napajanja i podi- ako se posluzimo integriranim sklo pom hu mora zu potenciial na neinvertirajuccm ulazu (br. Inace su potrebna dva napona. 9-57. Shemu smo. denzatorom od 22 pF (paralelno v^zani statori kondenzatora 2x11 pFM TOravo se mo2e obuhvatiti cijeli oO-metarski opseg. U tu syrse upotrebiti i potenciometar Ps za regulaciju glasnoce. Prijemnik za opseg terski opseg 3. ali i primati. debele 0. Prijemnik jednako dobro radi na svim kratkovalnim frek vend jama. to treba utvrditi pokusom i angrafije. On moze primati i srednji val ako stavimo zavojnicu L potrebnog induktiviteta. da ne bi dolazilo do izoblicenja kod jacih signala. kako je nacrtano. Ako ga zelimo smanjiti moiemo 215 . Stabilnost mu je dobra za prijem tele- cama Ako se posluzimo dobrom vanjskom antenom. onda takav prijemnik mo2e posluziti i u «v. Pojacanje ovisi o omjeru otpora Rs/Rr i ovdje je ono vrlo veliko. stabilni Jace niskofrekventno pojacalo Clapp-ov (Klapov) oscilator. uz manje izmjene. 3) tako da se prikljucak br. kao i SSB-signale (uz veoma fini prenos za okretanje kondenzatora od 22 pF).

kao i tranzistora BC107/ si. ali sve one sadrze iste brojke »741«. Tranzistorski prijemnik za 80-metarski opseg kao R7 staviti i 1 kQ. 9-58. Na 1 -I" ILl £T C4 In J C8 2... Slusalice opet ostaju iste. go je glasniji. 9-57.. On Integrirani u 5.5. i D da 216 . »Modernija« varijanta prijemnika koji je slican onome na Razlika je u tome da se ovdje titrajni krug ugada varikap-diodom je u NF pojacalu integrirani sklop IL74L Vidi tekst st. metalno kuciste ima osam prikljucaka. visokoomske. Ako smo drugi tranzistor sa sheme na si. bas kao i preostala dva u DIL-8 i u DIL-14 (DIL = Dual in Line.2ji I i70 SI. koja si. jos uvijek biti oko 100 puta! Kon~ denzator Cs utjece na reprodukciju smart jujuci pojacanje najvisih frekvencija i sumova. Pojacanje ce dolazi u razlicitim kucistima. Visak od 6 prikljucaka kod kucista DIL-14 nije iskoristen.A1 • A2 A3 BF173 BC108 ^fr®! Sji L'tT 470 1 IK ^2K SI.5n CsQo. 9-57. s prikljuccima u dva niza).. sklop IL741 opisan poglavlju ove knjige. tj. 9-59. 9-57 zamijenili niskofrekventnim pojacalom sa IL741. strane 9-59 su i pogledi s donje na kucista tranzistora BF 173/BF 167. Numeracija prikljucaka je oznacena tim redom uz uvjet da se na kuciste gleda s gornje strane. prijem ce biti mno- su sva nacrtana na Okruglo. Ima ga i s drukcijim oznakama.

1(3)*K0REKCIJANULE 2(4) u o 112 it w I 9 is INVERT. Da bi prijem bio dovoljno staouan. Taj oscilator radi na prijemnoj frekvenciji tako da se kao rezultat mijesanja direktno demo- ma dulira niskofrekventni signal. Stanice koje zelimo slusati odabinapajanja. ULAZ(-) I'l 3(5)= NE1HVERT. I njega treba okretati pomocu nekog finog prenosa. Antena se prikljucuje koaksijalnim kabelom na prikljucnici A. u Gradnji oscilatora mora se po* svetiti osobita poznja. pa su titrajni krugovi dovoljno sirokopojasni. elektroda yrste i Izvodi pojedinih nisu isti kod te dvije na to treba pri gradnji pripaziti. Numeracija vrijedi ako se gleda na gornju stranu integriranog sklopa. Notice za prikljucke numerirane su od 1 do 8 (za metalno ili za DIL-8 kuciste). 9-58 moze imati bilo Hocemo vidimo na si. od tih ili njima slican tranziTa shema sadrzi i neke vaz- stenaste jezgre od ferita (»Iskra«.8 MHz. Zavojnice su namotane na pr- koji stor. Potenciometrom Pi treba ulazni signal oslabiti na najnuzniju mjeru za dobar i nesmetan prijem. Integrirano operacijsko pojacalo IL 741 (ili \xA 741 i slicni s brojem 741) dolaze u tri razlicita kudista.5 u seriji!) V remo potenciometrom Pu To mora m 1234 S/. pogled s donje strane tranzistora. Ps sluzi za regulaciju povratne veze. to nema velikog utjecaja na prijem u 80-metarskom opsegu (3. potenciometra. ili cemo se odluciti za neki drugi.5 do 3. I tu je zapravo iskorisceno samo osam prikljucnica tranzistore u prijemniku prema Prijemnik s direktnom konverzijom za 8(Kmetarsko amatersko valno pocfcrucje sa pet tranzistora U novije vrijeme sve je vise pri- jemnika s direktnom konverzijom. Potenciometar Pi mijenja zapornl prednapon za varikap-diodu D koja zamjenjuje promjenljivi kondenzator. Oni ima- 217 . Na izlazni titrajni krug VF pojacala (Ls i Le su takoder na jednakoj prstenastoj jezgri) prikljucen je stupanj za mii nije preinake. 9-60.1 V. jemnika li prvi stupanj prijemnjka graditi s tranzistorom BF173 ili BF167. potrebno je da taj prednapon na diodi D bude neovisan o naponu _ Tu su dva produkt-detektor (vidi tj. brojke u zagradama se odnose na kucisia DIL-14. Sheje na si. (Ispred njega je fiksno ugodeni bandfilter za opseg od 3. Kondenzatori Ci i C2 su tipa »stirofleks«. Izgled prijemnika /BC108/BC109. poglavlju o SSB-tehnici). 9-59. Tranzistor TRi (BF 167) sluzi kao VF-pojacalo. Prvi stupanj prijemnika na si. jesanje.5 MHz). Trimer od 25 pF i potenciometar sluze za simetriranje detektora u svrhu potiskivanja nezeljenih signaia. 4(6)* -U 5(9) = ULAZM I I'l.BF167 BF173 BC107 BC108 BC109 JJA741 11-741 4^ *& PRIKUUfiCli Ako je ovaj priblizno plosnate dzepne baterije moze se za stabilizaciju diodnog prednapona upotrebiti Zenerova dioda ZD za napon od 9. biti vrlo KOREKCUA NULE 6(10)= IZLAZ 701)* 4U PRIJEMNICI S DIREKTNOM KONVERZIJOM Raspored prikljucaka za si 9-57 i sL 9-58. Kranj). dobar potenciometar sa sigurnim kontaktom. U popisu prikljucaka. 9-61. (tri 13. a ne obicnim dugmetom. Oni su donekle slicni superheterodinima jer imaju stupanj za mijesanje i oscilator promjenljive frekvencije.

ukoliko se zadovoljavamo s njima. Ls i C$. On odreduje selektivnost prijemnika. na izlazu iz oscilatorskog sklopa ukljucen je filter. Pogonski napon oscilatora stabiliziran je posebnom Zenerovom diodom od C4. ZD. 218 . redovito ili SSB. pa se postize dobra stabilizacija bez drugih dodataka. negativan temperaturni koeficijent. potrebno je iza aktivnog NF filtera prikljuCiti niskofrekventno pojacalo. demodulirani signal. sastavljen Kod NF se prikljufiuju slusalice.65 MHz. Resonancija mu je siroka pa zadovoljava u citavom opsegu. na zvu6 nik. Sto je daljnji doprinos njegovoj stabilnosti. najprije prolaze kroz aktivni filter. Da ne bi do produkt-detektora dosle osci- Gotov. CW latorove harmonicke frekvencije (osobito druga koja bi mogla prouzrociti demodulaciju nezeljenih signala iz 7-MHz radiofonijskog opsega!). Tranzistor TRs ima zadatak da rastereti oscilator. Shema tranzistorskog kratkovalnog prijemnika sa direktnom kon- verzijom ju mali.NF ^-*[]si SL SL 9-60. Za glasniju reprodukciju. sa TRi i TRs. On mora resonirati oko 3.

Oscilatorski titrajni krug ugada se promjenljikoji ima maksimalni kapacitet 5 do 10 pF. sa zr ojnicom L*. oscilator promjenljive frekvencije i diodni demodulator Direktna konverzija sa integriranim resonira unutar opsega koji zelimo primati sa dvije trecine kapaciteta sklopom TBA-120 Iako je TBA-120 namijenjen za medufxekventno pojacanje i demo dulaciju frekventno modtdiranih signala. prva Pogled na pokusnu gradnju prototipa prijemnika prema shemi Tu su samo prva tri tranzistora sa pripadajucim dijelovima za stupnja: VF pojacalo. talijanskom je amateru kondenzatora (50 pF). Ako oscilator ne »proradi« odmah. Njegova je shema na si. Povratnu vezu osigurava zavojnica L%. Zavojnica Li omogucuje induktivnu vezu antene (ANT) sa ulaznim titrajnim fcrugom u kojemu je zavojnica L*. najvjerojatnije treba medusobno zamijeniti krajeve zavojnice Lz.T ti. I ona treba samo oko desetog dijela broja zavoja koje ima U. Uz paralelni kondenzator od 56 pF (stirofleks!) on mora obuhvatiti opseg frekvencija. tri st. 9-60. 9-62. Ovaj se odreduje tako da taj titrajni krug 219 . vim kondenzatorom IW5AXS uspjelo sagraditi prijemnik sa direktnom konverzijom. koje zelimo prima.SI na 9-61. Ona ima odvojak kod desetog dijela svog ukupnog broja zavoja.

oklopljenog kabela.5 do 3. Vidi opts u tekstu SI. Na tome opsegu moze se najlakse sagraditi prijemnik dovoljno velike stabilnosti. 2elimo li primati druge kratkovalne opsege mozemo ispred takvog prijemnika staviti konvertor koji ce nam bilo koje kratkovalno podrucje transponirati (»prebaciti«) u opseg koji prima nas prijemnik. vanjskog promjera 12. najbolje preko koaksijalnog. Na AP prikljucuje se. Li ima 3 zavoja. Titrajni krug Li/Ci je viso- JL2 kofrekventni ulazni titrajni krug. Integrirani sklop TBA-120 u kratkovalnom prijemniku sa direktnom konverzijom. Pogonski napon (12 V) mora biti stabiliziran. gdje se prikljucuje neko niskofrekventno pojacalo. Broj zavoja za La i Li je u torn slucaju najbolje odrediti pouzdanim »dip- Oznacene vrijednosti sastavnih dijelova vrijede za prijem kratkovalnih podrucja uz primjenu silicijevih planarnih tranzistora tipa -metrom«.o+i2V Stabilan kratkovalni konvertor s dva tranzistioira ANT ra si.8 MHz. KRATKOVALNI KONVERTORI Vecina prijemnika koje smo do sada opisali bili su za 80-metarski amaterski opseg 3. Lt ima 40 zavoja sa odvojkom iza 3. a Li 15 zavoja. je zavojnica za vezu s bazom tranzistora za mijesanje TRi. Injekcija stize preko zavojnice Li u emiter tranzistora za mije- sanje. Tako ce svaki jednostavniji prijemnik postati kratkovalni super. zavoja. Titrajni krug Ls/Cs mora resonirati na frekvenciju kvarca Q.5 MHz upotrebio prstenaste jezgrice »Amidon«. Autor je za namatanje zavojnica za opseg od 3. Tko nema takve jezgre moze Kvarcov kristal treba odabrati tako da je njegova frekvencija za odabrano medufrekventno podrucje visa ili niza od onog podrucja koje zelimo primati. SI. 9-62. zistora.7 mm. Konvertor s dva N-P-N tranQ = kvarcov kristal u oscilatoru 220 . Za oscilator Lz ima 2 zavoja. Veza sa antenom je kapacitiyna (preko C2). Primjer tranzistorskog konvertos kvarcovim oscilatorom je na 9-63. V kolektorskom strujnom krugu je visokofrekventna prigusnica VFP. 9-63. ili 4. Niskofrekventni. tipa T50-6. radio-aparat koji sluzi kao medufrekventno pojacalo promjenljive frekvencije. demo- dulirani signal dobije se kod NF. zavojnice motati la s i na valj casta tije- jezgricama u obliku vijka.

tfr . Oni su rnalosumni i imaju vrlo dobro pojacanje na tim frekvencijama. Kvarcov kristal se pobuduje tranzistorom TR4. Razumije se. Za prijem kratkih valova to ne moraju biti neki specijalni tranzistori. mozemo po- SL 9-64. Zato se odlucujemo za njih. Na konvertoru treba samo ugoditi ulazni titrajni krug na maksimum resonancije. Potenciometar za simetriranje kQ) je u pravilnom polozaju kad se u prikljucenom prijemniku cuju samo signali iz podrucja koje zelimo primati. FET ili MOSFET. Tko ne moze nabaviti odgovarajuci kvarcov kristal. On sprjecava direktno opterecivanje kristalnog oscilatora. U poglavlju o visokofrekventnim oscilatorima moze se naci odgovarajuca shema. Kratkovalni konvertor sa dvostruko simetricnim mikserom (TRi i TR2) i kvarcovim oscilatorom (TR3 i TRd) 111 A. To je onaj na ulazu. Da ne bismo morali praviti odvojke na zavojnicama. s U zajednickom kolektorskom nom krugu ovih tranzistora strujje vi- sokofrekventna prigusnica VFP. 9-64 ima samo jedan titrajni krug. Cak i BC107 i njemu slicni mogu ovdje sasvim dobro raditi. (1.5 — — Konvertor za potijem frekvencija izmedu 14 i 30 MHz Obicni. Odabrat cemo tranzistore BF167 ili BF173. On mora resonirati na krat- frekvenciju koju zelimo Promjenljivi kondenzator ulaznog titrajnog kruga (100 pF) neka na zeljenu frekvenciju resonizajedno sa zavojnicom L2 ra sa toliko pikofarada koliko metara ima odgovarajuca duzina vala. Li je antenska zavojnica sa 1/5 do 1/7 broja zavoja kovalnu primati. Do bipolarnih tranzistora se ipak moze lakse doci. stabilnost kristalnog oscilatora je veca! Simetricni stupanj za mijesanje tranzis torima TRi i TR2 bio je vec ranije opisan u ovom poglavlju. Stanice koje slusamo biraju se na prijemniku. Odvojak na L2 neka bude na 1/7 do 1/10 ukupnog broja zavoja koji je najbolje odrediti »dip-metrom«. Spoj izmedu konvertora i toga prijemnika mora biti preko koaksijalnog kabela. moze umjesto kristalnog oscilatora s tranzistorom TR* upotrebiti i neki drugi. dok je tranzistor TR3 za pojacanje oscilacija. bipolarni tranzistori imaju nizu ulaznu impedanciju nego.N-P-N. To je prastaro pravilo kojega se je dobro drzati. na L2. kao medufrekventno pojaca- Konvertor sa simetricnim stupnjem za mijesanje Konvertor na si. Otuda se medufrekventni signal vodi na koaksijalnu prikljucnicu AP i dalje na antenski prikljucak 80-metarskog prijemnika koji ce sluziti lo. npr.

MEDUFREKVENCUA* 15..4..0MHZ .

glavno je da se na toj frekvenciji ne cuje nikakva statican. Izbor medufrekvencije nije kriOna treba da bude oko 1700 kHz. kapacitete denzatora) (otvaranjem toga kon40-metarski opseg (6. preko Sto manjeg kapaciteta (1 do 5 induktivna. Uz vede kapacitete (tj. do motane su na istom papirnatom valjku. Sa odabranim frekventnim podruCjem za oscilator mozemo primati dva amaterska opsega. opseg (3. U oba slucaja se do bije ista medufrekvencija: 1700 kKz. ili dati.3 do 8 MHz.4 MHz). medufrekvencija ce biti u pravom podrucju i ne treba je mjeriti. je tranzistor TR2. Smanjen je i posao i izdatak.0 MHz). prema podacima tablice 9-5.9 Zavojnica Lz i zavojnica La na- 7. uz manje nica. Selektivnost bi mu opala i mogle bi se pojaviti zrcalne frekvencije i druge nezeljene smetnje. no nitko ne moze ocekivati da ce takav mali super moci konkurirati onim »vrhunskim«. Veza s antenom je kapacitivna. Ona je zato manja. Ako zavojnicu namotamo Medufrekventnog pojadala nema. Izostavljanjem medufrekventnog pojadala rijesili smo se onog dijela u superu koji treba posebno ugaAlO prema podacima.5 do 4. Medufrekventni signal lator.mah na ulazu prijemnika. Paralelno sa zavojnicom Lz spojeni su fiksni kondenzatori sto bolje kvalitete. ali moze biti i nesto veca ili nesto manja. se vodi odmah u demodu- Kao demodulator na medufrekvenciji upotrebljen je tranzistorski »audion« s povratnom vezom. skupim i kompliciraui- jim prijemnicima. Ni u kojem slucaju ne smije veza s antenom biti precvrsta da se ne bi ulazni titrajni krug priguSio. na odvojak zavojnice L2. Buduci da ovaj titraj- OA2 KV(80i<0m) TRWTR2 = TR3 = TR** « Jf 70 BC 107 ili sliCni o+aj2v M-VHHi -*o- "~™ ^ . ah uz cijenu osjetljivosti prijemnika. Njegov ulazni titrajni Jcrug ima zavojnicu Ls i promjenljivi kondenzator od 150 pF i moze obuhvatiti opseg od 3. prima se 80-metarski pF). se Ona regulira potenciometrom P na nacin koji smo vec ranije upoznali. uz jace zatvoren kondenzator) u ulaznom titrajnom krugu.

Tablica 9-5. namotane na valjku promjera 20 mm. Zica CuL . Zavojnice za kratkovalni super (prema si 9-66) Zavojnice.

2v[]f^ ~[56 ^22 7 1. Kod FET-a je upravljacka elektroda (gejt) srasla sa poluvodickim kristalom. je zbog toga u »zlu glasu«. Zato ni FET ni MOSFET tranzistori ne prigusuju titrajne krugove s kojima su u vezi. Danas pocetku su mu gejt-elektrode zasticene ugradenim.2K 30 "p7( SL 9-67a. bez trosenja elektricne energije. Shema kratkovalnog supera sa MOSFET tranzistorima (prvi dio) SI 9-67b. Domaci MOSFET 3N200 (»RIZ«) jedan je od najmodernijih tranzistora svoje vrste.funkciju vrsi iskljucivo promjenom ticanjem pri prednapona. Shema kratkovalnog supera sa MOSFET tranzistorima (drugi dio) 15 Radio priru£nik 225 . dok je MOSFET bio na montazi i ugradnji. Ugraden je u malo metalno kuciste TO-72 sa cetiri prikljucne zice. Na sL 9-67a je slo- 3N 200 (donja strarva} J± 7n X6. kod MOSFET-a od kristala izolirana slojem silicijskog oksida (SiOs). Taj je sloj tako tanak da ga lako probiju elektrostatski naboji koji mogu nastati samim do- minijaturnim zenerskim dlodama pa se MOSFET moze upotrebljavati kao i svaki drugi tranzistor.

mogu prosiriti mogucnosti.8 kT ).5 do 4. upravljacke elektrode). ali se promjenom titrajnih krugova u ulaznim stupnjevima. Maksimalan napon (vrsni) izmedu D i S ne smije preci 30 V. utok). ali smije biti i jed- nako toliko negativan. Tranzistor 3N200 moze se primisve do frekvencija oko 800 MHz. 3N211. 9-67 vrijedi za 80-metarski opseg (3. odvod. Gi i Gs pripadaju jednoj i drugoj gejt-elektrodi (vrata. predstavlja spoj sa o v. 3 *S «— surs-elektrodi (source. 3N203. titi Ove obuhvaLs titrajne krugoi — CO 226 .5 "SO £* dB (bolje tome moze zitorima. Oznaka S pripada i. On ne bi smio biti veci od +4 do +5 V. bio je sagraden za prijem kratkovalnih amaterskih opsega. s kristalnom plocicom) i spoj sa metalnim kucistem. 9-67. kao i u oscilatoru. Shema na si. 3N202. Mogli bi poi slicni tranzistori. moze se °d — uz zavojnice L2 citav opseg. uz sum koji dostize jedva jeniti 2. istok) istovremeno. jos uvijek odlicnih svojstava: 3N201. Kod nizih frekvencija (150 MHz i manje) mogu se ocekivati pojacanja oko 20 dB i visa. Shema je nacrtana samo za jedan opseg. Normalni pogonski napon za 3N200 je 12 do 15 V. Ci i Cs (2x50pF). supstratom (podlogom. od 1. Slovo D oznacuje pritzv. izvor. Radna tacka za pojacala postize se otpornikom u strujnom krugu surs-elektrode. Takav otpornik (120 do 300 Q) osigurava potreban prednapon za Gu o «^ a Na Ga se cesto stavlja pozitivan prednapon. Njegov sum kod 500 MHz ne prelazi 4 dB (2. to a. Dvostrukim promjenljivim kondenzatorom.» vima oznaceno sto je s tim zicama u vezi.5 kT ) uz pojacanje od najmanje 14 dB. tj. o kljucak drejn-elektrode (drain. Prijemnik kojemu shemu vidimo na si. Odlikuje se veoma malim sumom.0 2 MHz). te se u mjeriti s najboljim tran- 2 2 MOSFET sluziti Gotovo bi se moglo reci da je 3N200 »predobar« za kratkovalne opsege (HI). 40673 i drugi. a i b.

U stupnju za mijesanje je jed- za mijesanje ja£e sumi.4 ve treba medusobno uskladiti tako da se. Zavojnicu La treba naciniti tako da oscilator radi na frekvenciji koja je za iznos medufrekvencije visa od opsega koji zelimo primati. prima VF »injekciju« iz oscilatora za mijesaAmplituda toga VF napona nije previse kriticna. Ako je injekcija iz oscilatora preslaba. diodom na 6. mozemo ta dva bandfiltera upotrijebiti bez kvarcovih kristala. Ako se mozadovoljiti s manjom selektivnoscu. O tome izboru opet ovisi opseg frekvencija koje treba obuhvatiti oscilatorom. onda stupanj nje. ali ne treba biti viSa od 300 mV. Takoder ne smiie biti preniska.1 MHz (pomocu trimera od po 30 pF u istim titrajnim krugovima). 9-32b). U prvom medufrekventnom pojacalu upotrebljen je treci MOSFET.jezgrica u zavojniUz otvorene kondenzatore treba postici resonanciju na 4. Optimalna vrijednost je 100 do 200 mV. promijeniti i frekvencija oscilatora. ali moze biti i BF173 — r^-^^K w- - 22 ^P< « 15 1_ J || * to. Tada izbor medufrekvencije ovisi o frekvenciji filterskih kristala. uz zatvorene kondenzatore Ci i Cs. Prvi MOSFET. Vidi tekst 227 15* . TRi radi kao vi3. G2. 9-69. Prvi medufrekventni bandfilter je MFu Na njega se nadovezuje kri- stalni filter iza kojega slijedi medu- sokofrekventno pojacalo i njegova upravljacka elektroda Gi direktno je prikljucena na titrajni krug. 9-30a. prema si. iako bi zemo MF bro Ijene. TR2. Njegova druga upravljacka elektroda. (LzCz) moraju biti doodijeljeni a zavojnice oklop- krug nak MOSFET. Pogonski napon oscilatora je stabiliziran Zenerovom cama Ls. Slican filter je bio objasnjen ranije u ovoj knjizi (si. Razumije se da ulazni (L2C1) i izlazni titrajni frekventni bandfilter MF2 (si..2 V. U prijemniku za vi$e opsega mora se istim valnim preklopnikom 9-68) (si. 9-67b). sto se tice pojacanja TR4. dovedu u resonanciju na MHz pomocu Lt i ili bilo kakav N-P-N silicijski tranzistor kojemu je frekvencija T baf rem 100 MHz. t tto SI. Oscilator BC108 je nacinjen s tranzistorom (TRs). S kristaL nim filterom postize se bolja selektivnost kakva odgovara za prijem SSB telefonije.

sa kondenzatorom Cs. Ako zelimo primiti vise amaterskih opsega. Ova]. Mozemo se odluciti za opseg od 3. npr. 9 MHz. lako se moze dodatkom malog kondenzatora (probati!) sniziti na 9 MHz. postoji i drugaciji put Oscilator za mijesanje moze biti jedan od ranije opisanih. 9-69 pokazuje kako se preklopnicima mogu mijenjati zavojnice u oscilatoru. — znaci da se na tome mjestu moze upotrebiti i obicniji JFET. u kombinaciji sa MOSFET-om u VF pojacalu. takoder sasvim zadovoljio. teta. moguce na jednostavan nacin postici vrlo dobru ARP. SI. Me- dufrekventna zavojnica L4. Treba ga samo ugoditi. a za prijem ostalih opsega predvidjeti konvertor s kristalnim .5 ili od 14 MHz. si. Za demodulaciju ne koristimo ovaj stupanj nego poseban produkt-detektor sa MOSFET-om. Potrebna selektivnost najlakse se postize savremenim kristalnim filterima. ali su oba spojena paralelno. bolje. koji radi preklopnicima mijenjati zavojnice u oscilatorskom i u tdaznim titrajnim krugovima. To je MOSFET s dva gejta. On djena mikser sa MOSFET-om TRi. Nacrtan je ujedno se i Mogu u opsegu od luje 5 do 5. Dovoljno je staviti samo titrajni krug ili.7 MHz. oscilatorima. da se kasnije prosiri na 4 Kratkovalni super s visokom medufrekvencijom (150 kQ) odreduje velicinu predna- pona na elektrodama Gs tranzistora u VF i MF stupnju. za 10. Njemu se pribraja negativan prednapon koji nastaje ispravljanjem signala u GD. resonantna frekvencija MOSFET dukt-detektoru. pripada malom medufrekventnom transformatoru kakvih. recimo BF167. ima u mnogim malim radio-prijemnicima.7 MHz. »japanskom«.5 MHz. u vezi sa BFO oscilatorom (MFs i TRr). kao na nasoj shemi. Zavojnice izmedu TRi i stupnja za mijesanje (TRs) mijenjanju se preklopnicima 1/7+ +IV). dodatkom malog kapaciod 9 MHz pa TR4 moze biti 228 . moze se sam prijemnik sagraditi samo za 80-metarski opseg. U medufrekventnom pojacalu je tranzistor TR2. ukljucene u strujni krug surs-elektrode tranzistora TRs. TRg. Slican se oscilator moze naci u tvornickom prijemniku »MINIX MR55A«. U drugom. nog supera 9-70 je shema kratkoval s medufrekvencijom od NF moze se prikljuciti niskofrek- ventno pojacalo. bandfilter za prijemne frekvencije. Dakako. kad ne bi bilo potenciometra za RRP. Kod Na si. nereguliranom pojacalu moguce je staviti kao TR5 obicniji tranzistor. Izborom takve medufrekvencije prijemnik postaje jednostavniji. Na ulazu ne treba visokofrekventnog pojacala. Upotrebili smo filter »KVG-XF-9B« koji odgovara za prijem SSB-signala. Zavojnice L5 i Le mogu opet biti one koje se nalaze u MF filterima za 10. zajedno sa svojim predotpornikom »Demodulator« s do na 3. na frekvenciju ce kristali oscilirati. 5. Stavili smo opet MOSFET jer je. dok su veze sa ostalim zavojnicama samo naznacene. Jednom takvom. Onome. tko jos nema vece iskustvo u gradnji takvih prijemnika ne preporucujemo da se odluci odmah na svih pet kratkovalnih opsega. Za pocetak treba graditi samo MF 2 i germanijevom diodom GD bio bi obican. Da crtez bude pregledniji prikazani su spojevi sa zavojnicarna samo za dva opsega. Taj je prednapon pozitivan. BF167 Hi BF267. TRs Pomocni je u prooscilator oscilatorski sklop u kojemu se povratna veza postize pomocu posebne zavojnice. Preklopnikom /+// mijenjaju se zavojnice ispred visokofrekventnog pojacala (TRi).i tranzistor neke druge vrste. To za demodulaciju (BFO) radi sa kristalima Qi i Q2 koji se nabavljaju zajedno s medufrekventnim filterom. najbolje BF173 (ili BF273). 9-68.

citaj: sintisajzer. sinteze. »sinthesizer«. ga: »sinthesis« — sinteza. sastavljanje) moze se naciniti na vise nacina ULAZ 80. Ulazni dio medufrekventni i demodulatorski dio sa BFO-om za amaterski jednostruki super s medufrekvencijama od 9 MHz } bilo koji savremeni silicijev tran- zistor. postici cemo na nacin koji je u blok-shemi prikazan na sh 9-71. onda je to sa ovakvim prijemnikom mnogo lakse postici nego nekim drugim koji ima toxhi medufrekvenciju. onako kako je to bilo ostvareno 9-68. Sklop koji sintezom »sastavlja« Potrebne frekvencije (engl.40 20. Prijem svih amaterskih kratko* valnih podrucja. od grcko- .15 j Kod NF gulaciju prikljucuje se niskofrek- ventno pojacalo koje na svom ulazu mora imati potenciometar za reglasnoce. od 80 do 10 metaravalne duzine. 2elimo li primati vise opsega. 10m Za jedan amaterski opseg jedva da bi se moglo naci nesto jednostavnije i tako dobro. Pitanje oscilatora moze se njesiti na savremen nacin pomocu tzv. u pnmjeru na sL preklopnicima I^i II.Q1 = XF901 Q2=XF902 SL 9-70. Ulazne titrajne krugove mofcemo mijenjati preklopnikom.

mijesanjem frekvencije promjenljivog oscilatora (VFO) sa frekvencijama kristalnog oscilatora.5 MHz.0 1 . VFO mora od 5.5 MHz.0 i 14. Na prikazana sinteza oscilatorovih frekvencija metodom koja se zove »premix«. za prijem frekvencija iz- od 16.(vidi i u poglavlju o oscilatorima). Zato za 80-metarski i 20-metarski opseg ne treba nista drugo.0 raditi unutar opsega do 5. Ako je medufrekvencija 9 MHz.5 i 29.5 do 20.5 MHz.0 medu ska 28.5 MHz.0 MHz (u najvise upotrebljavanom dijelu 10-metar skog opsega) potrebna se oscilator- MHz) frekvencija (od 19. Polozaji preklopnika (si.5 MHz. 5. sto se postize mijesanjem VFO-a i frekvencije kvarca od 11 MHz. 9-72 je amaterskim kratkim valovima.0 dobije mijesanjem frekvencije VFO-a i frekvencije kristala od 143 MHz. ali takoder u opsegu izmedu 14. 15-metarski opseg prima se sa oscilatorovom frekvencijom od 12. Sama njegova frekvencija je dovoljna za prijem u opsegu izmedu 3. 9-72) koji tome odgovaraju su prazni! Za prijem 40-metarskog opsega treba nam oscilatorska frekvenciia do 16.5 i 4.0 do 12.0 MHz. tj. Taj se opseg dobije mijesanjem VFO a i frekvencije kristala od 17. onda se potrebne oscilatorske frekvencije mogu postici upotrebom samo triju kvarcovih kristala za prijem na svim si. Konacno.

<0 o to *a so o > to o & <3 <o c S I ^1 s I ' ft. Kg < o Oh oi tri <ri </j < 3 I 00 231 .

Zatim dolazi bandfilter (sa Ci i C2) koji se ugada na prijemne frekyencije (tzv. »preselektor«). »dorastao« Selektivnost je osigurana kristalfilterom. ali obicno ih se ugraduje vise. (»Signetics«) potpunije koristitl i Samim gleda(si. nacrtan samo jedan kristal. za gornji i za donji bocni po~ jas SSB-signala. Za tu smo svrhu oda- SL 232 9-75. prema zelji i potrebi. upoznat sa funkcijom radio-uredaja moci ce ga i pravitnije je i Integrirani SL-641. U BFO-u je takoder. dva ili tri. ovisno o opsegu frekvencija koje se zeli primati. se to mora sto amateri nazivaju »knobology« uzeti u obzir kod gradnje prijemnika. Za to on nema ni materijala. ni opreme. mirno mozemo reci. kako rade i kakve mogucnosti pruzaju tvornicki proizvedeni radio-uredaji. HI). cak ni onda ako bi bio u strucnom pogledu takvom pothvatu.napona. na kraju poglavlja o prijemnicima za frekvencije do 30 MHz. Razumije se da se na tome mjestu mora staviti valni preklopnik. Ipak. ne zna se mnogo. za prijem telegrafije. ali to nije nacrtano da slika bude preglednija. Ima slicnih i za njem prednje strane uredaja 9-75) znanjem koje ne prelazi ono. ni potrebnih mjernih instrumenata. radio-amateru nema smisla da putem samograd* nje oponasa specijaliziranu industriju. odredeni su za rad sa pogonskim naponom od 6 V. pogledati kako ih grade u tvornicama. napon od 12 V. »nauka o dugmadi«. mnogo mozemo Tko nauciti o radio-tehnici. Nije i »nobolodzi«. Treba poci realisticnijim odabrati takav projekt koji ce mocl bid i zavrsen. SL-612. zbog jednostavnosti sheme. I zavojnica u oscilatoru se mora mijenjati. ako je to potrebno. (citaj: tesko naciniti ispravljac koji daje 6 i 12 V. I se ugraditi filteri za razlicite selektivnosti (poseban filter za telegrafiju i poseban za SSB ili drugacije). Prednji izgled prijemnika tvornicke proizvodnje . Mi cemo. Komunikacijski prijemnici tvornidke piroizvodnje Dana§nji komunikacijski prijemnici vrlo su kompleksno gradeni i. nim medufrekventnim na tome mjestu mogu Amaterska samogradnja treba putem. sklopovi SU621 pa SL-610. Niskofrekventna integrirana pojacala najcesce rade sa 12 do 15 V. proucavajuci kako su nacinjeni.

PRUEMNIK »NRD-515«(JRC) o-lekHzU- HIZK MIJESANJE _i_ 70/55 MHz J o- .

4 kHz (za SSB-signale) i od 600 Hz ili 300 Hz sirine (za prijem telegrafije). kiloher234 jemnika tenske prikljucnice A* i Sasije priZ. 455 kHz. za donji i za gornji bocni pojas (SSB). Drugim dijelom signal se vodi u demodulatore. detaljnih shema. posebno za CW. se mijesaju signali na prvoj medufrekvenciji sa oscilatorskom frekvencijom od 70. »analognu« skalu i digitalni pokazivad frekcitaj: displei). vencije (»display« Ovdje postoji samo digitalni pokazivaC. ali to dopusta raspolozivi prostor u ovoj knjizL — — DODATNI UREDAJI ZA POBOLJSANJE PRIJEMA Filter! i valolovke medufrekvenciju. Za ovo postoje dvije mogucnosti. on ce oslabiti smetajuci signal. Ovoj pojavi mogu biti izlozeni i oni prijemnici koji su inace vrlo dobri i skupi. ali. unakrsne dulacije.0 MHz i dobije se druga medufrekvencija. To je tipican primjer tzv. ako resonira na frekvenciju srednjevalne radio-stanice. smanjiti prije nego li moze stici u prijemnik. Proucavanje koje su koristene u pojedinim stupnjevima. Mnogi danasnji prijemnici imaju dvije mogucnosti za ocitavanje prijemne frekvencije: obicnu. Prije ulaza u selektivne medufrekventne filtere signal prolazi kroz prigusivac impulsnih smetnji (NB. Iza ovoga slijedi 2. Uz dugmad za izbor frekvencije su neke oznake. zatim od 2. nezeljeni »koncert«.Filter za prvu medufrekvenciju (70. moze se radna tacka u nekom mo nuti stupnju samog prijemnika pomaku nelinearno podrucje. smjestene u blizini jakih srednjevalnih radiofonijskih stanica. koji se u anteni inducirao djelovanjem srednjevaine stanice. pa se i njima moze operator prijemne sluziti pri odabiranju frekvencije. pojacala signal Iza drugog odlazi jednim dijelom u sklop za koji sluzi za MF pojacanje napona i automatsku regulaciju pojacanja (ARP) i za pokretanje pripremanje S-metra. Odabrati se mogu cetiri razlicita stupnja selektivnosti. Iza toga slijedi pojacalo za drugu Tu i stotinama herca. ostalih zanimljivosti koje posjeduje ovaj prijemnik treba spomenuti posebne izlazne prikljucnice za slusalice (SL). prema si. na kojemu se frekvencija di- da se U takvim slucajevima treba visokofrekventni napon. cesto su izlozene vrlo neugodnim smetnjama.455 MHz) je odmah ispred prvog cima medufrekventnog pojacala. i na frekvencijama BFO-injekciju oko 455 kHz. amater koji slusa kratkovalne signale cuje ipak. zajedno sa zeljenim signalom. sa propusnim opsegom od 6 kHz (za AM-signale). Ovaj drugi de modulator treba. 9-77. kako znamo. U slucaju resonancije . »Noise blanker«). ako je njezin signal daleko prejak. Uslijed toga se onda radiofonijska modu: lacija moze prenijeti signal. bilo bi takoder vrlo zane nazalost jiimljivo. Tu je demodulator za amplitudno modulirane signale (AM) i demodulator za telegrafske (CW) i SSB-signale. Predvidena ie i mogucnost prijema dalekopisacem (RTTY). Druga titrajni f je mogucnost da se serijski krug L2/C2 stavi izmedu an- rektno cita u megahercima. jos jedan nisko- Amaterske radio-stanice. stupanj za mijesanje. Titrajni krug Li/Ci stavlja se u antenski dovod i. ali to ipak nisu »prave« analogne skale. Ona redovito radi sasvim ispravno. na bilo koji Od kratkovalni frekventni izlaz (NF) i mogucnost iz prijemnika izvede i medufrekventni signal. Ugradeno integrirano niskofrekventno pojacalo osigurava dovoljno glasan prijem jer mu je izlazna snaga oko 1 W. Pri tome nema »krivnje« na radiofonijskoj stanici. Iako radiofonijska stanica radi na srednjem valu (550 do 1600 kHz).

prikljucenim na ulaz prijemnika. U=4. Filter je predviden za prikljucak antene koaksijal- SI. oklopljeni kabel. a filter nema utjecaja na prijem kratkih valova. Filter treba potpuno oklopiti. 9-77. filtera za uklanjanje $metnji od lokalne. Primjeri ukljucivanja tzv. i St. Navedene elektricne velicine vrijede za tzv. Tada je bolje upotrebiti neki filter koji ce sprijeciti prolaz svim srednjevalnim frekvencijama od 550 do 1600 kHz. Kod fini osobito jakih smetnja. A i B su koaksijalne prikljucnice.if/. ali tako da zavojnice Li i L% ne mogu djelovati jedna na drugu. 9-78. »niskoomske« antenske oklopljene vodove s koaksijalnim kabelima (50 do 75 Q). Tada je potiskivanje srednjevalnih signala vrlo dobro. Od filtera do prijemnika (od prikljucnice B) takoder mora biti upotrebljen koaksijalni. A Izuzetno mogu postojati takve smetnje od nekoliko srednjevalnih radiofonijskih stanica.I—T7 prijemnika pf^ff. a zadrzava srednjevalne frekvencije Ulazni atenuatori prijemnika srcdnjevalni ce signal otici mimo i nece moci smetati. Jednostavniji visokopropus- nim kabelom (npr. SI 9-78. potpuno zasticenL Ovakve filtere nazivaju i »valolovkama«. si. dok zadrzava i srednjevalne i dugovalne. Hi filter koji lako propuMa sve kratkovalne.J&ftfr . Oni ne smetaju prijemu kratkih valova.7 \iH. predajnu antenu. Jedan filter ove vrste je shematski prikazan na si. Na ulazu (U) i na izla/u (IZ) treba staviti koaksijalnu prikljucnicu.. srednjevalne radiofonijske stanice Lt=L4=33 nice i \iH. takoder vrlo dobro propusta sve kratkovalne frekvencije. Najbolje je da je svaka u svome pregradenom prostoru. Takoder mora biti ugraden u limenu kutijicu. kod A). moze istovremeno primijeniti oba filtera. ne preblizu limenim stijenama. oni zapravo smanjuju jakost ulaznih signala uz cijenu relativnog po235 m i. Induktiviteti zavojnica neka budu: Li=Ls=10 (. Zato mnogi operatori ne koriste za prijem veliku. Ijeni tako da su titrajni krugovi i syi vodovi izmedu antenskog prikljufcka A i antenske prikljudnice se netko nalazi Ako je osjetljivi prijemnik izlozen uticaju prejakih signala moguce je primjetiti niz poteskoca koje su posljedica »preterecenja«. 9-79. Zadovoljavajudi se s komadicem zice. »vatolovke«. I jedan i drugi moraju biti oklop. Filter za oslabljivanje srednjevalnih signala (500 do 1600 kHz) koji se ukljucuje u koaksijatni antenski dovod ispred prijemnika Visokopropusni filter. 9-79. I zavoj* kondenzatori moraju biti vrlo kvalitetni. ako u neposrednoj bliantene neke radio-stanice.

Mnogo je bolje posluziti se najboljom antenom a. Svi su otpornici po 100 Q sa opteretivoscu od po 0. Svaki od ovih atenuatora moze se sagraditi kao posebna jedinica koja se stavlja ispred bilo kojeg prijemnika. Danas ima i prijemnika fabricki proizvedenih s ugradenim ulaznim atenuatorima rt -J J" i x° > —1 £iz koji uskladuju jakost signala prema osjetljivosti prijemnika na drugaciji nacin nego to cine uobicajeni rucni ili automatski regulatori pojacanja. Ovdje cemo opisati dva atenuatora. te ulaznoj imu prijemnika. prilagodena za koaksijalne antenske vodove (50 do takva 75 Q). tora Unutrasnji izgled atenuaprema sL 9-80 kao sto su manji superheterodini ili cak mali prijemnici s povratnom vezom. Oni su montirani (si. Stavimo li visokofrekventni atenuator ispred nekog velikog. u slucaju potrebe. 9-80 je primjer atenuatora za najvece slabljenje signala do 40 dB pomocu dvostrukog preklopnika s pet polozaja. reducirati jakost ulaznih signala na optimalan iznos pomocu posebnog atenuatora. koji omogucuje oslabljivanje signala u stupnjevima po 3 dB sve do 33 dB.5 W 9-81) svaki. direktno na preklopnik tako Atenuator za oslabljivanje ulaznih signala do 40 dB. u stupnje- vima po 3 dB 236 . SI 9-82. Ulazni atenuator treba da bude prilagoden impedanciji same antene i antenskog voda. 2eljeni stupanj atenuacije postize se jednostavnimprebacivanjem jednoga ili vise preklopnika. Na si. Takav dodatak stan cije i je osobito koriispred onih prijemnika koji osjetljivosti uopce nemaju mogucnosti regulavisokofrekventne SI 9-81. u stupnjevima po 10 dB. Atenuator s cetiri obicna dvopolna preklopnika. SL da svi spojevi budu sto kraci. Atenuator za oslabljivanje ulaznih signala do 33 dB. Moguce ih je ugraditi u sam prijemnik. Osim toga atenautor mora biti promjenljiv tako da se stupanj atenuacije moze pedanciji prilagoditi prilikama.vecanja smetnja i suma. s preklopnikom za dva strujna kruga i pet polozaja 9-80. kvalitetnog i osjetljivog prijemnika. vidimo na sL 9-82 i 9-83.

Izlaz atenuatora IZ takoder je koaksijalnim kabelora spojen sa antenskom prik- ljucnicom prijemnika. Nacinjene su tako da se izmedu poluvodlcsloja. probojni napon) dioda ne vodi elektricnu struju i ponasa se kao kondenzalor (ili Dok nema prednapona Napon napajanja (+12 V) se otpornicima Ri Rs. Da taj kapacitet bude sto manji i »geometrija« poluvodicke plocice je redovito vrlo nialena. na visok napon (+10 do 12 V). struja baze tranzistora TR postaje slabija. Ako tranzistora TR. Kroz njega tece struja i nastavlja preko visokofrekventne prigusnice VFP2. onakav kakav je sam po sebi). ostavi tanak sloj cistog poluvodica. Dh D shema atenuatora 2 i Ds. Na ulaz 237 . Tako su diode D2 i Ds izlozene djelovanju ove razlike potencijala koja je za njih zaporna. preko i&. tranzistor je »otvoren«. onda se smanjuje i jakost struje koja tece kroz Di. Vanjski pleteni oklop koaksijalnog kabela je s obje strane raspleten i rastavljen u dva dijela. je u tacje i baza spojena stalnog kapaciteta (!). kroz diodti Di i otpornik R3. Takav sloj se oznacuje slovom / (engl. Diode D2 i Ds »zatvorene«. i kom Atemiator s PIN diodama Pod nazivom PIN diode poznate su u elektronici posebne diode koje $e upotrebljavaju kao prekidaci i kao promjenljivi otpornici. Ot- ostaju napona. pa ki A potencijal nizi. intrinsic = pravi. koji ima vodljivost P-tipa sloja sa vodljivoscu N-tipa. U nazivu tih dioda slova P-I-N ozna£uju redosiijed kojim se ti slojevi nizu u poluvodicu diode. od kojih je jedan uzemljen s jedne. i SL se 9-84.9-83. ona ponasa kao promjenljivi otporJ'rj^Njen otpor ovisi o velicini elektricnog polariteta. 9-84 je Na 9 Ako si. a drugi s druge strane prvog i posljednjeg preklopnika SL bit ce moguce sluziti i se resonantnom antenom velikom tako u sva- slucaju osigurati vrlo dobar nesmetan prijem uz najpovoljniji odnos signala prema sumu. Potencijal u tacki Uz napone propusnog dio4a propusta struju. Otpornici atenuatora (sL 9-82) montirani su direktno na dvopolne prektopnike. Atemiator s diodama koji spojiti sa moze automatskom te- kog gulacijom pojacanja (ARP). FIN diodama. bez dodataka. Pritom se B je visi od potencijala u tacki A. dijeli i uz male zaporne prednapone koji ne premaguju Zenerov. Opis u tekstu atenuatora U prikljucuje se anten- ski koaksijalni kabel.

nije ga tesko sagraditi.sokofrekventne prigusnice ne moraju imati osobito velike induktivitete. odvode VF napone smanjujuci jakost signala na izlazu atenuatora. Njihov otpor se smanjuje i one sve vise. Takav atenuator s diodama moze se ugraditi si. Ima ih i takvih koji se nazivaju »komunikacijskim« prijemnicima. Osjetljivost ce postati znatno bolja.5 i na 7 MHz. Najvazniji sastavni dijetovi oznaceni su kao i na sL 9-84 Visokofrekventno pojacalo i preselektor za sve kratkavalne frekvencije od 33 do 33 MHz por ove diode postaje veci sve dok potencijal u B postane manji od potencijala u A. (45 cm Si 9-85. s jednom jedinom zavojnicom. pa obuhvacaju cak svih pet amaterskih opsega. MHz je prijem vec slabiji. medutim. Shematski prikaz takvog preselektora vidimo na si. sa silicijevim diodama. sasvim zadoyoljavajuce radio na kratkim valovima. Atenuator nam je. ako se ispred njih stavi dodatno visokofrekventno pojacalo. Ulazni titrajni krug je modifikacija poznatog spoja firme »Collins« koja ga je primjenila u predajnicima. vidi slid. Izgted diodnog atenuatora. Ovdje opisani preselektor je vrlo jednostavan i jeftin. 9-86. On vec na ulazu prijemnika prigusi one najjace signale koji bi mogli dovesti do unakrsnih modulacija u prijemniku. Buduci da nismo imali PIN diode. Prijemnik sa ugradenim atenuatorom bolje »podnosi« jake signale i automatska regulacija pojacanja (ARP) postaje »energicnija« i povecava sigurnost od zrcalnih frekvenciia. ugradenog u amaterski prijemnik. sve do postoji iz same oznake +ARP. visokofrekventne silicijeve diode s malim vlastitim kapacitetima. Dobar prijem. samo na relativno niskim frekvencijama. Kako se vidi vec upravljati isti Ima mnogo prijemnika koji na svojim skalama imaju razlicita kratkovalna podrucja. sve kratkovalne frekvencije od 3. a cesto poboljsava i odnos signala prema sumu. 9-84). 30 14 napon kojim se postize automatska regulacija pojacanja u prijemniku. na 3. vi238 . a obuhvaca bez upotrebe valnog preklopnika. Izbor prigusnica (VFPi i VFP?) mora odgovarati opsegu frekven cija koje zelimo obuhvatiti prijemnikom. Nazivaju ga preselektorom. On ima kapacitet 2 x 480 ili 2 x 500 pF bolja.3 do 33 MHz. sve do 146 MHz. Takvim prijemnicima se moze mnogo pomoci. Na 9-85. Atenuator jei bez PIN dioda vrlo dobro radio. pa je VFPt u toj verziji bila na- cinjena upravo za taj opseg na promjeru od 3 mm!). Atenuator smo konacno ugradili u dvometarski prijemnik. Na slici se vidi da smo upotrebili feritne prigusnice koje imaju po 6 rupica u jezgri. Tada se dioda Di zatvori. funkcijom atenuatora moze MHz. raspored dijelova atenuatora odgovara rasporedu na shemi (si. u sam prijemnik. Buduci da diodni atenuator ima nisku impedanciju. a diode Dt i Ds pocnu voditi. upotrebili smo male. all takoder u UKV podrucju. preko d. Takvo pojacalo popravlja i ulaznu selektivnost. Promjenljivi kondenzator kojim se odabire zeljeno podrudie je dvostruk. Kako se vidi na toj dok se na 21 i 28 MHz gotovo nikad nista ne cuje.

ako se nalaze na promjenlji- vom kondenzatoru. pa ih treba skinuti. Kratkovalni preselektor za podrucje od do 33 MHz sluzi takav kakav jest. kvalitetni kondenzator od 470 do 480 pF. 9-S6. Na taj se nacin maksimalni kapacitet smanjuje na oko 240 pF.x i ^ x^ i-L.3 S/. Za potrebno smanjenje maksimalnog kapaciteta dodaje se u seriju sa svakim statorom po je- dan fiksni. l A7D i x 3. Pocetni kapaci- . bez ikakve prepravke. Nikakvih paralelnih trimera ne smije biti.

u antimora dodati paralelnom spoju. Ako to nije moguce ili ako nije preporucljivo. ali i bez nje je pojacanje dobro. a izdize telegrafski signal odredene niske frekvencije koji •upravo zelimo primati. samo po- Ulazni signal »dozira« se poten- NISKOFREKVENTNI FILTERI ZA POVEdANJE SELEKTIVNOSTI Niskofrekventni telegrafije filter za prijem selektivnost prijema. a prije ulaza u niskoCrekventno pojacalo. osobito u prijemnicima tvornicke proizvodnje. Vidi tekst 240 . BC 177 ili tora. 272 ili bilo koji slicni. 9-88. Diode Di i Ds su visokofrekventne silicijeve diode. npr. povecava P<. To znaci da ce. upotrebiti cijelu lo vicu tog namotaj a. Jednostavan niskofrekvent- slusalice. P». filteri niskofrekventni Takvi mogu se i naknadno dodati svakom prijemniku. 9-88. Sasmo ga i pokazao je vrlo dobra svojstva.ono kojim se okrece promjenkondenzator. otpor na P* mozemo seieK> niuiuci filter potivnost smaniiti toUko da prrjem testane dovoljno sirok i za ciometrom lefonije. biti mo pi = poja£anje p2= selektivnost p3= povratna veza SI. Za dobru razumljivost govora dosta je da niske frekvencije obuhvate podrucje izmedu 300 i 3000 Hz. U sovjetskom casopisu »RADIO« opisan je prije vise godina niskofrekventni filter u kojemu je upotrebljen samo jedan tranzistor.On odreduje pojatakoder canje. Nju treba staviti samo onda ako nam je potrebno vece pojacanje na frekvencijama izmedu 20 i 30 MHz. samo onda. On lefonije. filter se moze dodati tako da se s^oji na prikljucnicu za regulira Treci potenciometar. najbolje odmah iza demodulatora. mora stupani novratne veze koia a*o pozitivna. Ako nema predajnika onda diode ne treba stavljati. vazan. osobito oslabljuje sumove i sve frekvencije izvan tog najnuznijeg opsega. Radi se o pravom amaterskom rjesenju toga problema. tor. ni filter za razlicite primjene. ljivi Niskofrekventni tranzistorom filter s jednim BF Visokof rekventna prigusnica VFP je mala prigusnica za kratke valo ve. Shema je na si. Tlh je silicijev P-N-P tranzistor. potiskuje nezeljene signale i sumove. Potenciometar P* je je njegov otpor velik. Sekundarna gov namotaj koji ima vise zavoja strana takvog transformatora moze imati i srednji odvojak pa ce biti je ili potrebno pokiisom ustanoviti sta bolje. Njese u ko(i veci omski otpor!) spaja lektorski strujni krug. Diode cuvaju FET od preterecenja. Antena A se spaja na preselekPrikljucnica A' na njegovom iz~ lazu spaja se preko koaksijalnog kabela na antensku prikljucnicu prijemnika. Zato niskofrekventni filter koji propusta samo ove frekvencije ze mnogo olaksati radio-prijem teSSB-signala. treba postaviti na maksimalnu glasnocu prijemaTranzistor TRi je bilo koji visokofrekventni FET. Ako Smaselektivnost je takoder velika. Transformator T je niskofrekventni pobudni (»drajverski«) transformator iz malog tranzistorskog kakvih se lako radio-prijemnika moze naci i u amaterskom »skladistu« otkuda amater povremeno vadi gradili stare dijelove koje treba (HI). Njih se. ako takav preselektor stavljamo ispred prijemnika uz neki predajnik.

treba medusobno zamijeniti prikljucne zice na onoj zavojnici koja sluzi za povratnu vezu. sto se vidi na slici. si. Sto ih vise stavi"mo u takav niz to ce selektivnost biti kojima se ne mora regulirati povratna veza. Medusobno su galvanski veca.je dovoljno povecamo. tj. koji koriste svojstva RC-mreza. pojacalo Selektivno niskofrekventno sa bipolarnim tranzisto- rima Napon napajanja mora biliziran. To su »mreze« sastavljene od otpora i kapaciteta. kao na sL \ no 9-89. OstgQe frekvencije su vise ili manje oslabljene. Njihove su impedancije znatno vise. Ona je sa najvecom amplitudom. Takav sluzi i za te* Filter! sa RC-mrezama fil- SI 9-90. koji se cuje kad se pojave oscilacije. Tranzistori TRi i TRs su obicni silicijevi. doci do osciUranja na niskoj frekvenciji koja je odredena induktivitetom zavojnice transformatora u kolektorskom strujnom krugu i kapacitetom kondenzatora koji je s njom paralelno spojen (100 nF). Pojacanja ovdje nema. Potenciometri su »jednom za svagda« ostavljeni u takvim polozajima da je propusni opseg filtera do volj an za prijem SSB-telefonije. Selektivno niskofrekventno pojacalo sa unipolarnim tranzisto- Jednostavniji su za upotrebu ter! rima (FET) da selektivnost bude veca. kod YU2BR. Treba frekvencija bude i 1000 Hz. Ne pojave li se oscilacije. biti sta- ll jednom od prijemnika je. filter (direktno) povezani preko otpornika Ri i Rs. Visinu tona. 9-90. legrafiju. Srednja frekvencija je oko 1000 Hz. nastojati da ta negdje izmedu 800 SL 9-89. takav filter ugraden odmah iza demodulatora. mozemo odabrati mijenjanjem kapaciteta kondenzatora u nasem »kolektorskom titrajnom krugu«. Zato i vrijedbiti nosti dijelova u RC-filteru moraju drukcije. U principu cesto 241 Radio prirucnik . Kondenzatorima je ogranifien opseg niskih frekvencija koje Takav se moze naciniti i sa poja&do propusta. Ulazni i lazni naponi su jednaki buduci iz- FET-ima. ili da se matematicki izrazinao: pojacanje iznosi 1. 16 Operacijska integrirana pojacala se upotrebljavaju u niskofrekventnim filterima. potrebje nanizati vi§e takvih filterskih clanova (svaki s dva tranzistora!) jedan za drugim. Zelimo li da srednja frekvencija bude jace istaknuta. da Operacijska integrirana poja^ala u aktivnim NF filterima su oba stupnja nacinjena kao emiterska slijedila (»emiter-follower«).

R2 = i C = 22 nF. all od toga. Za gradnju filtera postoje raznolike mogucnosti. Najblize vrijednosti optornika ce biti: Ri~ ke. Rs= 91 kQ ili Ovim zaokruzivanjem srednja frekvencija mozda nece biti pre=22 kQ. Preveliko pojacanje i velik Q-faktor se obicno izbjegavaju jer onda filter »zvoni«. Postupak za racunanje je u tekstu SI 9-91. uzeti ponesto drukcije vrijednosti za kapacitet C i ponoviti racune. Signali se. morali bismo. i Da redom: a) se postignu odredene karak- teristike filtera treba ici slijedecim SI. Selektivni niskofrekventni filter s promjenljivim Q-faktorom R R i 2Q coC 2 =942 Q. sve dok ne postignemo takve vrijednosti otpora koje su blizu vrijednostima koje se mogu nabaviti. Nekad je zgodno da se svojstva filtera mogu mijenjati prema po- 242 .: 22 nF). 100 kQ. f) gornje vrijednosti uvrstiti u formule: 1 PtoC G 2 (2Q -P)<*C SL 9-93. cizno 800 Hz.P). 5). b) odabrati Q-faktor (npr. Rs= 100 kQ. 9-91. kao sto je razlicito pojacanje signala. razlicit Q-faktor i razlicita srednja frekvencija. Za prakticnu primjenu ni previse daleko bit ce dobro. Za frekvenciju od 800 Hz. standardne vrijednosti.: 800 Hz). izracunati vrijednosti za otporniRacunom izlazi za Ri=22. slijevaju jedan u drugi postaju tesko citljivi. koje se ne mogu lako zaokruziti na postojece. Ri 1 kQ. Q-faktor 5 = 22 kQ.4 kQ. opet za slijedeci pokus. mjenljivom Niskofrekventni filter s profrekvencijom kao prvo treba odabrati pojacanje p (npr. odabrati (za pokus) kapacitet C (npr. £3=90.je takav filter na si.: c) odluciti za neku srednju frekvenciju / (npr. tivnog NF Da smo dobili neke »egzoticne« vrijednosti za te otpore. uz pojacanje 2. se tzv. Otpornici neka budu barem 5-postotni. osobito kod brze telegrafije. 9-92. d) izracunati kruznu frek- venciju: e) co=2jt/.: 2). ULAZ IZLAZ Principijelna shema selekpojacala sa operacijskim pojacalom (OP. R 2 = 1 kQ.6 kQ.

ukljucen in- stupanj filtracije. Ispred integriranog sklopa TAA-611-C je potenciometar za regulaciju glasnoce. propusta frekvencije koje su vece od 350 Hz. Prema tome ce do kontakta X dvostrukog preklopnika stici samo frekvencije izmedu 350 i 3500 Hz. sa ISs. 4f ^ J2 NR> tr "T m 5bn . Od njih prva dva formiraju pravi bandfilter. filter. su ukupno tri rani sklop IS opet je neko operacijsko pojacalo (npr. odlazi na jedan od kontakata preklopnika FL. Ovim preklopnikom mozemo filtrirani ili filtrirani birati signal. On. a iza njega se moze prikljuciti zvucnik. Takva visina tona je mnogim telegrafistima vrlo ugodna za primanje. shema filtera koji ukljuciti ill iskljucitL se potenciometrom P (200 kQ) lako mijenja Q-faktor a time i selektivnost filtera. Integra Na si.trebi. prikazuje si. *tst£*r T * ^ v-n : ± SI 16* -if a NF PRETPOJACaLO IZLAZNO NF POJACALO 9-94. Upotrebljena operacijska pojacala tipa 741. Niskofrekventno pojacalo za prijemnike s direktnom konverzijom 243 . U nisko- frekventnom pretpojacalu. ili ne- — Ovaj je najselektivniji. Ono. IL 741). moze potenciometrom P mijenjati srednja frekvencija i tako izdvojiti odredeni signal izmedu drugih signala kojima je frekvencija razlicita ce na izlazu ovakvog niskofrekventnog pojacala moci posluziti i neki drugi integrirani sklop. 9-93 je moze ili Osim toga se znakovi. dalje odlazi trostruu NF pojacalo tegriranim IS3. Tako se kod filtera. jacalo. Od kolektora tranzistora TR se put signala racva. mozemo u prijemnik koji gradimo staviti dvojni 9-95. koje bi se Kompletno niskofrekventno pomoglo ugraditi u od tri amaterski prijemnik sa direktnom konverzijom. preko kondenzatora od 1 ^F. samo telegrafski prema si. si. Tada. 9-94. si. Prvi stupanj. sklopom — ko filtriran telegrafski li signal. Drugi stupanj. koje iz smjese zvukova izdvaja frekvenciju od 700 Hz. 9-95. se sastoji stupnja. 9-92. vec da i za SSB-signale imamo optimalnu selektivnost i u niskofrekventnom pojacalu. pro* pusta frekvencije koje su manje od 3500 Hz. 2elimo trirani li da nam ne budu fil- od onog koji primamo. Razumije se da preklopnik X/Y u njegov drugi polozaj. preko U je i polozaju treci koji je nacrtan na preklopnika X/Y. Signal te frekvencije stize na drugi kontakt istog preklopnika FL. preko kondenzatora od 5 \jlF. On najbolje propusta frekvencije oko 550 Hz. poja£a se primljeni signal. Istovremeno. sa integriranim sklopom ISi. imat cemo optimalnu filtraciju za govorne Prebacimo frekvencije. sa kondenzatora od filterski 1 nF signal ide u sklop sa operacijskim pojacalom. koje dolazi odmah iza demodulatora.

Za pogon ovog ja potrebna su filterskog ureda- niskih frekvencija izabere neka koju trebamo ili da se frekvencija koja nam smeta utisa. Savremena verzija filtera »selektojekt« Frekvencija nroze se u oba slucaja Pod imenom »selektojekt« (citaj kako pise!) bilo je medu amateri- ma poznato pojacalo sa elektron- skim cijevima koje je svoje ime dobilo prema dvije latinske rijeci: setekcija = izabiranje i rejekcija = odbacivanje. U ranijim izdanjima ovoga prirucnika bio je takav selektojekt opisan dvije dvostruke triode ECC 83). Kapacitet ovih kondenzatora ne smije bid manji od 500 nF da filtracija bude dovoljna. izabrati sastavne dijelove koliko je moguce tacnijih vrijednosti i paziti da obje Zenerove diode.741 H'S^hi— pojacalo za prijem NFpojafiaUi SI. Najjednostavniji je onaj koji je nacrtan. ZDi i ZDz. Ovaj se ispravlja diodama Dt Ds tako da svaka od njih nabija svoj elektrolitski kondenzator: dioda Di kondenzator Cs. budu podjednake (za 4. Ona moze biti dovoljna obzirom na to da je potrosak struje za i . Treba se samo drzati rasporeda na shemi. Oznake na slici vrijede za pojedi- nacne integrirane sklopove a ne za dvostruke. 244 V. savremenu verziju takvog si. da potisnemo neki interferentni ton koji nam smeta kod prijema SSB-signala) ili da selekcijom izdignemo neki telegrafski ton koji zelimo ne- smetano cuti. ali njih je teze nabaviti. 9-95. Umjesto njih moglo bi se uzeti i dva dvostruka operacijska pojacala. (s dva napona: jedan pozitivan (-1-15 V) i jedan negativan ( 15 V).IS1 = IS2 = IS3 = . Vidi tekst Filter nije tesko sagraditi. dioda Da kondenzator Ce. To je bila sprava koja je omogucavala da se iz smjese razlicitih birati dvostrukim potenciometrom Pi + P2 (2 x 10 kQ). Ako se prekidac Pr zatvori. Dvostruki preklopnik A/B omogucuje nam da odaberemo rejekciju neke frekvencije (npr. Na sekundarnoj strani treba da daje napon od 10 do nom 11 9-96. Transformator T je svojom primarnom straspojen s mrezom izmjenicne struje (220 V). NF CW i SSB signala. ulaz je direktno spojen sa izlazom i uredaj je iskljucen. integrirana Upotrebljena su cetiri operacijska pojacala tipa 741. Njih mozemo postici na — Radio-amateru DJ6HP dugujefilte- mo ra. Potenciometar Ps sluzi za mijenjanje selektivnosti i kod rejekcije i kod selekcije.1 V). razlicite nacine.7 ili 5.

jer ko nece biti brujanja. Tko zeli. pr&ma DJ6HP ovapojafrekvenciju i sva cetiri operacijska pojacala vrlo malen. »Selektojekt« s integriranim sklopovima. Samo Zenerovim diodama u ispravljacu.SL 9-96. ali to calo nije osjetljivo na nekom drukcijem od 50 Hz! 245 . moze primijeniti i stabilizaciju nije bezuvjetno potrebno.

cendo 3000 timetarskih valova (3000 do 30000 ma UKV MHz MHz 10 MHz ili do 1 cm) i milimetarskih valova (iznad 30000 MHz. koji sluzi umjesto zavojmce titrajnog kruga. U literaturi mogu se naci jos i kratice »VHF« (Very High Frequency) za metarske. krace. pa je tako nacinjen titrajni krug u kojemu je djelotvorna vnjednost kapaciteta jednaka polovici kapaciteta pojedinog kondenzatora. kao slovo U. Na otvorenom kraju ove petlje je dvostruki promjenljivi kondenzator CijC*. 775).1 ma tome amaterski dvometarski opseg (144 MHz) pripada VHF podrucju. »UHF« (Ultra High Frequency) za decimetarske i »SHF« (Super High Frequency) za centimetarske valove. Na ove posljednje se vec nadovezuje podrucje toplinskih i in fracrvenih zraka.7 MHz) je bas na prelazu od kratkih prema ultrakratkim Dok u 10-metarskom amaterskom opsegu (28 MHz) jos sluze zavojnice u titrajnim krugovima. — — posebno (citaj: Le- valnim duzinama. nacinjen od ko^ debele bakrene zice ili bakre- Osim viji je kratice »UKV« u Jugosla- a) za isto podrucje takoder udoi kratica »UKT« (ultrakratki talasi). podrucje dijeli se na podrucje meili 10 tarskih valova (30 do 300 do 1 m). vidimo na si. : mada Lecherov vod. 10-la. str. Naziv »ultrakratki valovi« dobili su svi elektromagnetski valovi kojima je duzina vala kraca od 10 metara. a staton su u kontaktu sa Lecherovim yo dom. tzv.2 Si 10-1. Titrajni krugovi za UKV kod kojih je »leherski vod« upo~ trebljen umjesto zavojnice: a) sa galvanskim i b) sa kapacitivnim kratkim spojem na »hladnom« kraju 246 . i C4 1 ^= ! VFP. odnosno kojije frekvencija visa od 30 MHz. mogu se u dvometarskom opsegu osim zavojnica naci formirani. Lecherovi herovi) vodovi. Rotori su uzemljeni. Pre- macena W b) VFP. ne cijevi. savinute u petlju. a sedamdeset-centimetarski (432 MHz) i 23-centimetarski opseg (1296 MHz) u UHF podrucje ultrakratkih valova (tablica 26-1. Ultrakratkovalno ili. decimetarskih valova (300 ili 100 do 10 cm). kraci od 1 cm).10 UKV PRIJEMNICI NEKIM SPECIFICNOSTIMA UKV TEHNIKE Ultravisoke frekvencije i ultrakratki valovi Titrajni krugovi za ultravisoke frekvencije Radio-amaterski 10-metarski opseg (28 do 29.

koCilindricna ili aksijalni resonatori ili koaksijalni 104a je taa na si. '. koja u svojoj unutrasnjosti ima uzduznu metalnu sipku ili cijev. ". desno gore je »leptirasti« Ispod kondenzator (»butterfly«). vala.'•?:. Osim ovoga po znat je i »leptirasti« kondenzator (si. Za fino ugadanje frekvencije sluzi promjenljivi kondenzator malog kapaciteta Cs f + Veza s (butterfly) razlicita. Ovaj se sastoji od dvije metalne sipke. Sam rotor Cetiri tipicna promjenljiva kondenzatora za UKV Titrajni krugovi koji su sastavljeni od zavojnice i voda ili od Lecherovog kondenzatora pokazuju kod sve visih frekvencija sve losija svojstva: los Q-faktor i sve manje i sve nespretnije dimenzije. I on ima jedan zajednicki rotor i? za dva statora. sa dva statora (Si i S2) i zajednickim. 104b) resonira kod priblizno jednakih geometrijskih dimenzija na dvostruko visu frekvenciju nego cetvrtvalni.':. 10-3. zamjenjuje razlicitim supljim resonatorima. »teptirasti« Poluvalni resonator (si. izoliranim rotorom (R) na keramickoj psovini (K) prikazan je na si. »split-stator« kondenzator. On ima maksimalni kapacitet od samo nekoliko pF.Na si.: : :?- - ¥. ovih su dva dvostruka promjenljiva kondenzatora od po 2x 10 pF ka- prizmaticna metaloblika. kod B. si. Na malo manja od cetvrtine duzine paciteta. Nazivaju ga jos i »split-stator« kondenzatorom. kao i kod jos visih. Zato ih se kod frekvencija decimetarskih valova. jer mu je stator razdijeljen u dva dijela.::". Tipicni promjenljivi kondenzator za UKV titrajne krugove. b) tzv. lako se dovodi u intenzivnu resonanciju na UKV frekvencijama. za razliku od kondenzatora d koji je stavljen na drugi kraj Lecherovog voda i koji mora imati kapacitet toliko velik da za radnu frekpredstavlja »visokofrekvenciju ventni kratki spoj« (200 do 2000 pF). a kod B je naponski »trbuh« oscilacija. Lijevo gore je tzv. Kod A s obje strane resonatora su naponski »cvorovi« dok je naponski »trbuh« u sredini. kav cetvrtvalni. rezonatorom moze biti pomocu odvojka na 247 '$&j. moze biti ili na keramickoj ili na metalnoj osovini. U prvom dok se slucaju u drugom na posuda izduzenog moze uzemljiti. od kojih lijevi ima ugra- dene zupcanike za prenos 1:3.':'. Cetiri tipicna UKV promjenljiva kondenzatora vidimo na si. 104b poluvalni resonator. Prvome je duzina titrajni krugovi.. npr. 10-3. SA 1Z0L1RANIM ROTOROM SI 10-2. . . Fino ugadanje frekvencije postize se kondenzatorom malog kapaciteta Cu Kod A je naponski »cvor«.»: ' St.':''. postavljene paralelno jedna uz drugu na medusobnoj udaljenosti od 1 do 3 cm. Kondenzator Cz je specijalni promjenljivi kondenzator za UKV koji ima jedan zajednicki neuzemljeni rotor i dva statora. Dvije vrste specijalnih pro- nijenljivih kondenzatora za UKV: o) sa izoliranim rotorom. To su tzv. 10-2a. 10-2b). 10-lb je malo drugaciji Lecherov vod.. . rotor je izoliran.'!'.

104b). bakrenom foli(kasiranoj). O na sL 104a. To odgovara odvojku na zavojnici. Drugi nacin (na slici desno) je induktivan. Njih U titi- L2C2 je osi- na gurana slobodnim prostorom To je dovoljno da se ostvari induktivna medusobna veza. amatere ali takvi su materijali za (svuda u svijetu!) gotovo nedostizzadovoljini. Kamnik). Kasirani pertinaks ne dolazi u obzir jer su u njemu gubici kod UKV* -frekvencija vrlo veliki. ka- U principu.paciteti opseg od 432 prepravljeni za amaterski MHz) budu sto manji. Bez alatnih strojeva ne moze se naciniti onako. Plocice. mora biti nacinjena Primjeri koaksijalnih resokoji na cesto sluze umjesto klasicnih titrajnih krugova: a) cetvrtvalni i b) poluvalni resonator. nacinjene od »vitroplasta« su vec znatno bolje. Cijela unutrasnjost je posrebrena da gubici kod tih vrlo visokih frekvencija (oko 400 MHz. ili pomocu posebne petlje P (si. koji su jednostavno »nastampani« h'izzmszmzzmffimzzsz&sszszzzzzzzzzzzzmzzzM jom oblozenoj Sama plocica na. 10-5. od kojih su dva naznacena na si. u pravilu. Takvi kao titrajni krugovi sluze onda plocici. kase) natora UKV unutrasnjoj sipki. medusobnoj induktivnoj vezi pomocu petlje od debele zice. M bandfilter. prekriti. Ima i boljih od ovoga. 10-4. na kraju srednjeg voda. Ci i C2 su kapaciteti za ugadanje St. SL ne Pogled na koaksijalne titray krugove u »profesionalnom« UKV pojacalu (432 MHz) »UHF-04« 10-5. Amater ce se redovito plocicama od kasiranog vitropla: ti sta (»Donit«. prekomplicirana. kako to tvornice rade. 10-6. Naziv dolazi od francuskog: cacher (cit. Metalni »jezicac« P ima ulogu pregrade izmedu ta dva trajna kruga. kao sto je npr. Ugadaju se promjenljivim kondenzatorima koji se vide gore. na si. Jednostavnije je posluziti se slicnim titrajnim krugovima. Veza sa ostalim dijelom aparature moze biti nacinjena na vise nacina. Pogled u unutrasnjost takvih koaksijalnih titrajnih krugova omo- gucuje nam si. kasirani »teflon«. 10-6. od dobrog izolacijskog materijala. zalemljene izravno na trak kraLi. vidimo (t]. blize njegovom »hladnom ju« (na slici dolje). Za induktivnu vezu (»Iskra-Kranj«) 248 . plocici. Ovdje vidimo dva takva titrajna kruga koji su u = sakriti. Medusobna veza trajnih krugova L1C1 i tanak sloj) oznacena je slovom B. je Za amatere gradnja ovakvih koaksijalnih resonatora. kako mogu biti na£injeni Stampam folija titrajni krugovi. oznacena su dva traka Sa Li i koji odgovaraju srednjim vodovima kod koaksijalnih resonatora. Bakrena ugada se na zeljenu frekvenciju malim promjenljivim kondenzatorima Ci i C2. Jedan je pomocu debele zice 2.

da sasvim stalna. nepravilne napone koji se ocituju kao posebna vrsta sumova. kasiranoj tankim slo~ Vidi tekst jem bakra. a intenzitet im je proporcionalan sa apsolutnom temperaturom. nika proizvodi male. Ovo se ne moze primjetiti na kazaljci kojom. Kroz elektronsku cijev teku pojedini elektroni u roJu. Idealan prijemnik bio bi onaj u kojemu ne bi bilo nikakvih izvora dodatnih sumova. Ona je jednim svojim krajem zalemljena uz hladni kraj traka L2 i ide uzdu2 njega odredenim dijelom duzine. UKV — suma. npr. sa termogenom komponentom impedancije u kojoj nastaju. elektrona u anteni i u razlifitim strujnim krugovima prijem- # Nepravilno gibanje. U nekom realnom prijemniku je ova granica odredena iznosoin za koji moze pojacani antenski sum nadjacati ostale sumove u strujnim krugovima prvog stupnja prijemnika. iza Signal je zajedno sa sumomvec da prvog stupnja toliko pojacan vi stupanj najvise doprinosi sumu U elektronskim se cijevima. Vrlo malen §um kod savremenih tranzistora moze se. Kad bismo mogli neki dobar prizajedno sa antenom posta- gum ne ostalih stupnjeva redovito jemnik 249 . pogledu suma mnogo bolji od elektronskih cijevi. Ekvivalentni otpor suma (R aeq) za triode ima vrijednost obicno izmedu 200 i 500 Q. te sa sirinom propusnog pojasa prijemnika. stavljena u strujni krug prve mrezice idealne elektronske cijevi bez suma. nigdje se ne doticu bakrenog sloja. Tranzistori su u pocetku bili izvor znatnih sumova. da onda »ode« udesno na priJdjudnicu koja je nacinjena u obliku »otoka« na bakrenom sloju. osim ovoga. sto takoder dovodi do nepravilnosti do neprestanog nemira anodne i struje. Moderni tranzistori su. mjerimo jaiza dokost anodne struje. uz ostalo. tranzistora. kao i petlja Lz. u ovdje sluzi zicana »petlja« Lz. Pri tome se smatra da prcijelog prijemnika i da se utjecaj ostalih stupnjeva moze zanemariti. zahvaljujuci znatno^ poboljsanoj tehnologiji proizvodnje. I spojna zica 2. I raspodjela elektrona izmedu anode i zastitne mrezice kod pentoda nije konstantna. Najslabiji signal koji bi se tada mogao primiti bio bi ogranicen samo jos termickim nemirom elektrona u anteni. proizvela u anodnom strujnom krugu jednak sum kao i odredena realna cijev. teoretski objasniti znatno nizom radnom temperatu- rom Utjecaj Sumova na prijem UKV termic- hi nemir. Ovi sumovi su neovisni o frekvenciji. ekvivalentnog otpora 10-6. pa njihova gustoca nije posvu- predstavlja znacajan dodataK. javlja Sum uslijed nepravilnosti toka elektrona. Titrajni krugovi za koji su »stampani« na plocici od vitroplasta. Ovu vrstu suma u elektronskim cijevima cesto izrazavaju po* — — mocu tzv. za pentode 500 do 5000 Q a za cijevi sa vise mrezica u stupnjevima za mijesanje 10 do 100 kQ. St. To bi bila ona vrijednost otpora (kod sobne temperature) koja bi. tzv. ali se opaza kao voljnog pojacanja sum. One su zalemljene samo na svojim krajevima.

.

signal/sum kod prijema slabih telegrafskih (CW) znakova. kod veza putem refleksije na Mjesecu ili za rad preko meteorskih tragova (MS) i slicno. kao i sam nje. Dijagram za preracunavanje suma prijemnika. za prijem na frekvencijama od 144 MHz i vise. Pri gradnji UKV prijemnika tre^ ba misliti na cinjenicu da je uvijek vaznije u prvom stupnju prijemni^ UKV mu loj kutijici kombinirani s odgovarajucim malim predajnikom (primopredajnici) mogu posluziti i manje selektivnosti (30 do 50 kHz). 10-8. ka osigurati malen go li vlastiti sum ne- Bolji prijemnici za FM-telefoniju treba da budu selektivniji (20 do 25 kHz) od ovih. Nije rijetka ni UKV veliko pojacanje signala. Za sasvim male. 12 13 14 15 'Sum u decibeuma (<jb) S/.= ^==™ = — — — — -— == = = ====== — ==? IllllII liSiiiiiH 10 11 -. Zato treba. prenosne prijemnike koji su u ma- primjena vrlo uskih propusnih pojasa. dok se jos veca selektivnost trazi za prijem SSB-telefonije (oko 3 kHz). jer je to odlucno za odnos sig- 251 . pazljivo odabranacin gradti tranzistore. treba smanjiti propusni pojas prijemnika i povecati selektivnost do maksimalne mjere koju samo dopusta stabilnost njegovih oscilatora. izrazenog u belima (dB) u vrijednosti. koji su potrebni za sto bolji odnos. izrazene u »kT « i obratno deci* Ako je potrebno da se popravi odnos signal/sum kod prijemnika signala. npr.

Tranzistori za UKV i diode prijemnike Danas se u prijemnicima za upotrebljavaju UKV samo tranzistori. to izbor tranzistora kriticniji. Sto blize ulazu prijemnika. a prema tome i za osjetljivost prijemnika za stabe signale. je sam BFW92 BF679 BF680 OZNAKA .nala prema sumu. Za ulazni stupanj prijemnika treba uvijek izabrati takay tranzistor koji ima malen vlastiti sum. Njihov izbor ovisi o stupnju prijemnika u kojemu treba tranzistor da radi.

medu njima. 1296 MHz vise uopce ne funkcioniraju kao diode. ali kako je u pocetku bilo i s drugim tranzistorima s vremenom ce im cijena pasti. Do radio-amatera tak- VISOKOFREKVENTNA POJACALA ZA UKV Tranzistorska visokofrekventna pojacala za UKV Tranzistori su danas toliko kvada ih se moze s uspjehom primijeniti u visokofrekventnim politetni jacalima na UKV od njih mogu sluziti cije preko 1000 MHz. i vise!).. Dva pritftjera za njihovu upotrebu prikazat demo i u ovom poglavlju. Ovaj je potreban i za micku stabilizaciju radne tacke. ali i onda uz vrlo visoku cijenu (blizu $ 40.7 kQ i 39 kQ) koji treba prilagoditi upotrebljenom tranzistcn ru (otpornik s tackicom na shemi!). dok je radna tacka odredena uobicajenim razdjelnikom (4. To znaci: ako Li stoji neka L2 lezi ili slicno. na frekvencijama oko 1296 MHz. Diode Di i D2 koje su spojene paralelno sa antenskom zavojnicom 253 . Sam emiter je priklju&n na pdvojak zavojnice Li jer je ulazna lmpedancija tranzistora u ovome sklopu vrlo niska. Nema ispravljackog ucinpreko vlastitog kapaciteta ka. ali da ima po- same struje diode — visokofrekventne tak- §umi od BF 961. Da se sprijeci eventualna povratna veza od izlaznog na ulazni titrajni krug. ako je prevelik. Neki i za frekven- samo u iznimslucajevima. Ipak cemo ovdje pokazati primjer uredaja za prijem na i frekvenciji 1926 MHz. Prema tvornickim podacima moze se ocekivati visokofrekventno pojadanje oko 20 dB uz sum od oko 1 dB na frekvencijama oko 432 MHz ili. tranzistor BF 960 u visokofrekventnom pojacalu. Za frekvencije do 800 je BF 900 najbolji medu nji- ma. Taj kapacitet. One se od ostalih poluvodickih dioda razlikuju po tome Sto vrlo brzo reagiraju na promjene napona i sto imaju neootdno malen vlastiti kapacitet. dobro je postaviti metalnu pregradu koja ce ih odijehti jedan od drugoga. npr. Medu prvima.«). Osim silicijevih tranzistora u novije se vrijeme pojavljuju osobito malosumni tranzistori koji se izraduju na novoj vrsti poluvodica: galijevom arsenidu (GaAs). pocinju pomalo »otkazivaOne na frekvenciji od. Za visokofrekventno »uzemljenje« baze sluzi kondenzator od 1 nF. podrucju. Za sada cemo se zadovoljiti s time da znamo za njih (HI). Kod najvisih frekvencija. spominju se tvornice ^Microwave Semiconductor Corporation* i »NEC« (Nippon Electric Co. 10-10a. manje boljSane nesmetano proteku! Na vim frekvencijama se bez pravih »sotkica« ne moze nista uspjesno naciniti. On ima najmanji sum! Sto se tice tranzistora BF 960 treba znati da je u isto takvom ku<Si§tu valova. Razumije se da i ovdje radna tacka ovisi i o emiterskom otporniku ter(1 kQ). diode koje inace vrlo dobro rade na frekvencijama svih kratkih de. osobito u stup* njevima za mijesanje. pojacanje od 15 dB uz sum koji ne prelazi 3 dB. diode. Na frekvencijama do 200 MHz.M-: bro. pa ce i amateri moci s njima eksperimentirati. iz istih razloga. predstavija prolaz za izmjenicne struje visokih frekvencija. razlicite dio- Medu ovima se isticu tzv. da geometnjske osi zavojnice Li i La budu jedna na drugu okomite. Izlazni titrajni krug je ukljucen direktno u strujni krug kolektora. vi tranzistori dolaze nim — — Tranzistorsko visokofrekventno pojacalo »sa uzemljenom bazom« prikazano je na si. Schottky-jeye (Sotki). — kao i BF 900. na visokim frekvencijama UKV podrucja mno go se primjenjuju.MHz razlikuju. jer ti«. . koji ih proizvode u vecim koUCinama. jedva da bi se bez vrlo preciznih mjerenja (!) mogla cuti razlika Pritom karakteristike. kod 800 MHz. Takoder je do- — Osim tranzistora.

Odvojak za prikljucivanje baze tranzistora na ulazni titrajni krug -ju Li -L I C3— —*-l 4TTfe» ostvaren je kapacitivnim djehteljem predas(10 i 68 pF). cime je osigurana ista istosmjerna radna tacka tranzistora. utralizirati Kondenzator C n ciju. Ako je u blizini pri- h l y € jemnika jaci predajnik. posluziti kondenzator C„. ovdje je upotrebljen silicijev I N-P-N tranzistor. 10-10a.La sluze za zastitu tranzistora. biti i normalne visokofrekventne germanijeve diode. tj. npr. Za tu svrhu moze BF 161. su Primjeri visokofrekventnih pojacala za UKV s tranzistorima: a) pojacalo sa »uzemljenom« bazom.2 V. ako je prijemnik u blizini nekog predajnika. Rao TR moze se upotrebiti. BF 224 i BF 225 (i ekvivalentne) preporucuje se samo sklop b) i to bez neutralizacije Kod treceg primjera visokofrekventnog UKV pojacala se ulazni signal dovodi istovremeno suprotnim fazama na bazu i na emiter tranzistora. bolje je da se umjesto germanijevih dioda stave sicilijeve diode malog vlastitog kapaciteta (oko 1 pF). I razdjelnik napona na bazu. BF 166. dovodi na bazu i na emiter tranzistora. On se prikljucuje na onaj kraj zavojnice Is koji nije spojen s kolektorom. Zastitne diode Di i Ds preko citave zavojnice Li. Za sili: cijeve diode napon mora biti veci od 0.6 V da bi elektricna struja mogla proteci. mom ce kod nekih biti potrebno neunutrasnju kapacitivnu povratnu vezu koja postoji u satranzistoru. 10-10. Visokofrekventno pojacalo s tranzistorom kojemu je uzemljen emiter prikazano je na shemi si. 1040b. za razliku od njeg primjera ovdje je antena prikljucena na odvojak ulazne zayojspojene nice. kao i u predasnjem primjeru. Germanijeye diode ne vode ni u propusnom smjeru ako je napon ispod 0. c) sluzi za neutraliza signal VF pojacalo kod kojega se istovremeno. Zato prisutnost dioda na tome mjestu nema nikakvog utjecaja na prijem UKV signala. jednako jaka kolektorska struja uz isti pogonski napon. BF ISO. kao i emiterski otpornik su isti. osobito onda ako predajnik nije jako snazan. suprotnim fazama. BF 173. 167. BF Za BF 200 Hi njima slican tranzistor. Shema je nacrtana za tranzistore tipa P-N-P i pokazala se u 254 . vec se nalazi tik uz odvojak preko kojega se dovodi elektricna struja iz plus pola izvora od 9 V. b) pojacalo kod kojega je emitcr uzemljen za visoke frekvencije. To mogu. SL cin ali Ima tranzistora koji na ovaj namogu raditi i bez neutralizacije. kao i za primjer na si.

BF180 i si. Metalni oklop samog tranzistora treba spojiti s pregradom koja odijeljuje ulazni titrajni krug od izlaz nog.). U prvom 10-12. Diode Di i Ds bez mora promijeniti 1 kao vrlo upotrebljiva. promjera 5 mm. Ls odvojka. = 0. Limena pregrada dijeli izlazni titrajni krug od ulaznog. Izgled visokofrekventnog tranzistorskog pojacala za 144 MHz. 0=1 za upotrebu tranzistora tipa JFET. pa u pogledu unakrsne modulacije i slicnih smetnji zaostaju za specijalnim tranzistorima koji rade na principu koristenja »efekata polja« (Field-Effect Transistor. za amaterski dvometarski opseg. osiguravajuei veliko pojacanje i vrlo malen sum. iiz hladni kraj zavojnice L% i Ls U = mm. trebat ce za N-P-N tranzistore uzemijiti pozitivni pol i obratno. 10-13a je VF pojacalo u je gejt-elektroda FET-a uzemljena. 10-1 lb) negativni pol izvora struje. Otpornik od 330 Q osi- Na si. U mjestima gdje istovremeno ra- re^ SL 10-11. kao sto su. Sheme vrijede za malosumne tranZtstore. ali gurava prednapon. b) ako je negativni pol uzemljen. »FET«). tj. Pazljivi like promatrac ce lako uociti bitne razizmedu jednog i drugog sklopa. 10-12. npr.5 mm. Tranzistor mole biti BF 167 ili BF 173 (»RIZ-Zagreb«). Cu/PVC. izvora tiP a pol. odvojak kao Ls.slucaju (si. Uz tranzistore (AF 139 ili BF 272) obicno ne treba neutralizacije. Zavojnice su motane lakira posrebrenom bakrenom zimm. lako mnovencija druge UKV gi »bipolarni« tranzistori dobro ra- varijante: a) ako je pozitivni pol izvora struje napajanja uzemljen. u kojima je jezgrica od visokofrekventnog ili nom podrucju. Obje sheme vrijede *a silicijeve tranzistore. Najprije cemo navesti primjere za de na UKV cpm. a u drugome (si. BF 261. Duiina zavojnice 9 zavoja. izolirone lice. Osim toga i njihova je linearnost losa. kojemu ieljeza iza UKV: U ~ 5 zavoja. na polistirolskim tijelima. Razumije se da tu mogu posiuziti i tranzistori tipa N-P-N (npr. Izgled takvog pojacala prikazuje si. BF 161 ili BF 166. odnosno BF 244 ili BF 225 (»Ei-Nis«) 255 . 10-11 su dvije sheme tran^storskih pojacala za frekvenciju Pa 144 MHz. lako dolazi do preterecivanja ulaznih stupnjeva i do unakrsne modulacije. oni ipak ne podnose prejake signale. 10-lla) uzemljen je pozitivni pol. Tranzistorsko visokofrek ventno pojacalo za 144 MHz u dvije di ili mnogo amaterskih UKV stanica gdje u blizini amaterskih frek- rade jake komercijalne i stanice. Li = L = 2 zavoja. ali onda se praksi prave UKV polaritet i ^° e za pm ]?* bio uzemljen tranz stor r-N-P negativan ^ . SI Na si.

.

kao npr. mogu po~ stuiiti i tranzistori tipa P-N-P. Buduci da se elektronske cijevi vise ne upotrebljavaju za ove svrhe. Tako ne moze ulazni titrajni V pojacanje iznosi oko 13 dB. npr. prema si. poznato je pod imenom »kaskoda«. u kolektorski strujni krug kojega je smjesten izlazni titrajni krug (sa Ls). MHz) Kako vidimo na moglo postici ovisno je o velidini rgonskog napona. TRt i TRs su tranzistori tipa N-P-N. I ovdje je neizbjeziva zavojnica za neutralizaciju L2. Zavojnice Li. montiranu izmedu tranzistora. ova zavojnica prolazi kroz limenu pregradu. Pojacanje signala iznosi dakle preko 2 do skoro cijela 3 stupnja amaterske S-skale! 12 sto ovisi V najmanje 15 o izabranom Iako su oba kaskodna spoja dvaju tranzistora vrlo zanimljiva za eksperimentiranje. naciniti tako da zajedno s prikljucenim kapaciteSt. 1046.Visokofrekventno pojacalo kod kojega su dva tranzistora spojena u seriju. Takva pojacala su bila najprije gradena sa elektronskim cijevima tako da je katoda jedne cijevi bila spojena sa anodom druge. Uz napon od obje slike. BF 161. Tu su upotrebljeni unipolarni tranzistori (FET). Uz izmijenjeni polaritet izvora struje napajanja. ovisno o tranzistorima i o tijelima za namatanje. tranzistoru. 10-15. 200 ili njima slicni. TR2 Jp . U zelimo tima resoniraju na sredinu opsega (145 Slicno kaskodno pojacalo je prikazano i na si. tako da bude plus pot na sasiji. Kolektorska struja iz TRt protice i kroz TRt. Zavojnica L 2 koja se nalazi iz- medu jednog opsega koji i sluzi za neutralizaciju i biti ugodena na sredinu drugog tranzistora ona mora onog UKV priiftati. BF 180 Ui BF 200. Shema dvometarskog kapacitivnog razdjelnika. TRi = TR2 = BF 161. Ulazni titrajni krug (sa Lt) spojen je na bazu tranzistora TR2 pomocu BF BF kas~ kodnog pojacala sa N-P-N tranzistorima. 180. 10-15. La treba. i AF 139 Ui BF 272. krug djelovati na izlazni. a uz napon od do 17 dB. mnogi se od amatera ne odlucuje ici tim putem. pokuSalo se naciniti kaskodno pojacalo s bipolarnim tranzistorima.

I .

Zavojnica Ls mora resonirati s kolektorskim kapacitetom tranzistora TRs. Najrazi treba obaviti sa mnogo paznje. kada je moguce otici izvan zone u kojoj postoji taj gradski sum. Ovo je osobito vazno za prijemnike koji su namijenjeni za radio-veze refleksijom od meteorskih tragova. tipa P-N-P. Veza stupnjeva je kapacitivna (preko 470 pF). Nije tesko. ako se amaterska radio-stanica nalazi negdje na vrhu nebodera (solitera) usmjerene antene ako ima dobre ne predugacke koaksijalne antenske vodove. i i malosumni predstupnjevi mogu mnogo je samo onda kad smjestaj radio-uredaja na takvom koristiti. Njegov veliki ulazni otpor tie prigusuje titrajni krug i zato zavojnica L2 ne treba nikakvog odvojka. I To " nj | Da i |1s VF pojacalo za dvometarski opseg u kojemu je VET kombimran sa »obicnim« tranzistorom. ako zelimo. strojevi. moze stupanj pojaca signal. Ni »najmalosumniji« tranzistor nije u stanju da iz tog opceg suma »izvuce« neki signal kojemu je snaga vrlo malena. da prvi stupanj u prijemniku sto manje sumi. U drugom stupnju je bipolarni tranzistor tipa N-P-N ili. Za one koji zele brze do cilja. To su smjestaji (»QTH«) izvan grada. Ovaj drugi mole biti ili N-P-N ili P-N-P. Predvidena je upotreba MOSFET-a kao sto su BF 900. ali Na si. predstavljaju prave izuzetke. mozda. 10-17. daleko od svih elektricnih postrojenja i industrijskih pogona. kucanski aparati automobili u gusto naseljenom gradskom podrueju proizvode toliko elektricnih smetnja da se formira pravi »gradski visokofrekventni smog«. Njihov je sum vrlo malen. postoji mogucnost da se primjeti znacenje specijalnih VF pojacala. jednostavnije je sagraditi VF pojacalo. »industrijskih« drugih. Protiv njega ne pomaze nikakvo malosumno pojacalo. 10-18 je shema VF pojacala za dvometarski amaterski opseg. potrebno visokofrekventnom pojacalu upotrebiti i specijalne tranzistore. Signal ostaje ispod »nivoa suma«. Takav izuzetak UKV Specijalna maloSumna pojacala manji sum kako vec znamo. si. Nacrtane su she- nolikije elektricne instalacije. Takvi je u biti. 2elimo li da nam taj prvi Da bismo postigli sto potrebno je. BF 960 ili 3N200. U samom gradu takvi su smjestaji veoma rijetki. Na ulazu pojacala stavlja se FET. odrede- me izmedu za obje ove mogucnosti. kako je to vidljivo na shemi mjestu' gdje Njima se cini da je ugadanje neutralizacije tesko. Tek onda. od io* niziranih slojeva kod potarnog svl jetla (»aurore«) ili od Mjeseca. 10-17. ali to nema tzv. a pojacanje im je barem 3 S-jedinice (oko 18 dB ili vise). 258 . osobito smetnja. nog gradskim nacinom zivota. Odvojak je na 1/5 broja zavoja citave zavojnice.— A70j^ 12 r~ \*\- r\ SZ.

SL 10-25. JJa&Bio je K2UYH. Stupanj za mijesanje s dva FET-a. si. vec su i na istoj M {kontroUi. Ne samo da su u istom kucistu. . Broj zavoja je nesto manji. £alo sa GaAs-FET-om za 432 MHz. Na si. dakako. jednaka FET-a. sto je mogarie vise. U UKV PRIJEMNIKU STUPNJEVI ZA MIJESANJE Stupnjevi za mijesanje u UKV prijemniku bitno se ne razlikuju od stupnjeva za mijesanje koje smo opisali u poglavlju o kratkovalnim prijemnicima. na si. na toroidnim feritnim prsteslicno onima na Feritni materijal mora odgovarati primjeni kod visih frekvencija. ovisno o UKV-opsegu frekvencija. Njihova radna struja neka ne bude mala. izabrani par tranzistora P 8000. r Xi Tranzistori P 8000 bili bi vrlo dobza tu svrhu. Obje sli «ra ? a) probamo. 10-25a prikazan je princip mijesanja sa jednom diodom u podrucju metarskih valova. kao sto je npr. b) za podrucje decimetarskih valova (UHF) minijaturnoj silicijevoj plocici (»cipu«).— trom kojemu ien sa » i s U «. si. Buduci da su oba tranzistora prosla citav proizvodni proces zajedno. kao SL UKV $to je U 430. TRi i TR2 moraju biti medusobno jednaki npr. Takoder se mote upotrebiti dvostruki FET. Tranzistori TRi i TRz. U 430. Na si. na si. su sirokopojasnih Namotani su bifilarno. jer nismo mogli nabaviti takve tranzistore da sami nesto slicno sagradimo i is- sagradio WA2ZZF. 10-22. moraju biti dva. 10-21b. 10-24. VF poja- MF koje je ke su iz casopisa »QST«. odnosno trifilarno. kao i Ts karakteristika. ukoliko bismo iz vede »hrpe« mogli izabrati dva je dnakih svojstava. ledan se ne razlikuje od drugogal Transformatori Ti i Ts. Mijesanje sa diodom: a) za podrucje metarskih valova (VHF). 9-27. nima (»torusima«). 1024. Ovdje cemo dodati jg& nekoliko primjera za UKV. osobito za mijesanje kod vrlo visokih frekvencija. njihove su elektricne karakteristike prakticki identicne. Najbolje je upotrebiti dvostruki FET. 10-23 je VF pojacalo za 1296 MHz za shemu je klizni kontakt spoIsto vrijedi. Cesca je upotreba dioda. Za ostalo vidi tekst 261 .

2 V.7 do 6. 6/1978. znamo potice iz literature. Sve sto o njemu. lako su deklarirani kao pojacala snage (do 1/4 vata!). ZDi 5. SL 10-23. L3 < T\ L« <70 432 MHz Izgted UKV pojacala za sa FET-om iz galijevog arsenida (GaAs) •7To 10 1123s JLX»i _l?'JL 2D2 SL 10-21. pon oko V Najnoviji FET. Za gejt-elektrodu je potreban radni je nacinjen i kao nosac svih dijelova. Visokofrekventno UKV pojacalo za 1296 MHz sa FET-om iz galijevog arsenida (GaAs) na si. i ZDz.6 lazne prikljucnice. ZDi = ZD2 = Zenerove diode za napon 4. cak do 12 GHz. je nizi 10-21a je to 260 .7 do 6. Na naznaceno sa dva galvanska elementa i potenciomeprednapon koji si. Primijeniti se moze kao pojacalo do vrlo visokih frekvencija. VF pojacalo za ultravisoke frekvencije sa GaAs-FET-om: a) za 70-centimetarski opseg (K2UYH): b) 24-centimetarski za opseg (WA2ZZF).SL 10 10-22. ZD2 odreduje pogonski napon pojacala. pregrada izmedu ulazne i izi Zenerove diode. Sheme od toga. za na(od 4. Prednapon za gejt-elektrodu (—U ) odreden je potenciometarski i on je znatno nizi od napona za koji je nacinjena dioda ZDi. Ona ne odrea duje prednapon. u redovitoj prodaji. Ona treba sprijecitl eventualnu pojavu visih napona koji bi mogli upropastiti vrio osjetljiv Dimenzije tog FET-a su izvanredno male (promjer ispod 3 mm!). nacinjen iz galijevog arsenida (GaAs). 10-21 su iz casopisa »QST«. za sada. mogu iz- FET vrsno posluziti kao prijemna visokofrekventna pojacala za decimetarske i centimetarske ultrakratke valove.2 V je dopusteno!) ogranicuju napone napajanja na dozvoljeni maksimum. br. jos se ne moze nabaviti u trgovinama.

Primjer takvog stupnja za mijesanje koji moze raditi na visim decimetarskim UKV opsezima. To se postize iskljucivo Schottky-diodama koje daju zadovoljavajuce rezultate i na frekvencijama od nekoliko GHz. prijemna i frekvencija imale preveliku amplitude odmah iza dioda. nalaze se dva stampana bakrena traka kojima je duzina i sirina takva da resoniraju na te dvije frekvencije. Oscilator mora davati. Di i Da. iz razloga koje smo ranije objasniii.. i0-2<5. Vazno je da ulazni i izlazni pribudu optereceni impedancijom od 50 Q. ukljucivsi i titrajne krugove. kasirani (prevuceVidi tekst podrucju decimetarskih valova. potrebni za prijem. 10-26. Amateri ce se cesce susresti sa uredajima kod^ ko : jih su gotovo svi vodovi. u principu.L osc VFP I ^ n LI M! & '/ //////////> tivitet. i titrajni krugovi drukciji. 10-27. Uz njega je zato napisana visa frekvencija (1296 MHz). danas se redovito upotrebljavaju u profesionalnim UKV uredajima. uz vrlo malen sum. 10-25b. najcesce se danas upotrebljava do frekvencija oko 500 MHz. upijaju (apsorbiraju) oscilacije kojih frekvencija iznosi 1152 MHz i 1296 MHz. ukoliko su mu diode Schottky- prema MFCLAZ balans-mikser SI. sto im je drugo ime. imati osobito malen vlastiti kapacitet i malen sum. na izlazu ovog kon- Koaksijalni resonatori. a primani signal u drugi ugao stampanog cetverokuta. Da ne bi. mocu trebiti bakrom ni) teflon. Simetrija u tim mikserima je tako dobra da od bilo kojeg ulaza (»port«). ugraden u maleni metalni oklop. jos odgovarajucu snagu: obicno izmedu kljucci i . U dioda Di i Ds. Pri mijesanju dolazi samo do umjerenih gubitaka koji iznose priblizno 6 do 7 dB. tj. si.. Bolje bi bilo upoSZ. Moze se upotrebiti od najnizih frekvencija pa sve do 500 MHz Hi vise. »nastampani« na kasiranim plocicama. Opis u tekstu 262 Dvostruki -jevog tipa (»hot-carrier«. naciniti prema jtlocu diode gdje su 10-25b. To je medufrekvencija. Zavojnica Li sa trimerskim kondenzatorom Ci formira izlazni (medufrekventni) titrajni krug na 144 MHz. osobito u anglo-americkoj strucnoj literaturi). sto je vrlo mnogo na tim frekvencijama. (DBM) koji se moze nabaviti gotov. Za ovako visoke frekvencije je najbolje upotrebiti gotove DBM. Uz onaj drugi pise vrijednost nize. 10-27. "In HW^fi i 1 M 5. oscilatorove frekvencije (1152 MHz). Medufrekvencija se dobije po- Stupanj za mijesanje na kasiranom vitroplastu za frekvencije oko 1296 MHz. Njegova gornja stranica je malo uza od donje. osim stabilne frekvencije. Dvostruki balans-mikser (DBM). ski prijemnik moze -£ y< (1296 30 MHz] pa dvometarposluziti kao i dodatak u kojemu su svi ostali stupnjevi. Stampana bakrena traka koja je sira ima manji induk- oscilatorova vertora. Oscilatorova injekcija se dovodi u jedan. prikazan je na si. One moraju. kao sto je onaj na si. Oni djeluju kao »upojni 1/4 resonatori«. dovedeni signal bude oslabljen za 35 do 40 dB. ugradene u metalni oklop.15K Razlika izmedu prijemne i oscilatorove frekvencije je 144 MHz. moze se stupanj za mijesanje posi. prema bilo kojem drugom.

Ona prigusuje za —3 dB. Dvostruki balans-mikser (DBM) dobiva visokofrekventnu injekciju iz oscilatora preko otpornicke atenuatorske mreze (300. Primjer mijesanja pomocu dvostrukog balans-miksera.. C2. podaci za optimalne vrijednosti takvog atenua* tora. On donosi odredene gubitke. vrlo slab. Ako nema od- 4x101 MHz). od 6 dB. 16 i 300 Q). govarajuceg mogu biti veci gubici prilagodenja. I ono mora biti malosumno. Opts u tekstu. sto je ne- pozeljno. Najosjetljiviji dimenzioniranje dijelova ovisi o iz- boru medufrekvencije. najbolje s tranzisto(40673. to se on vodi najprije u medufrek»post- ventno pretpojacalo.. u tome pogledu preporuka. 3N200 ili slican).¥ SUMNI BROJ (kTo) MMESANJE IMF (POST-MIKSER) FOJACaLO 14 li 28MHz T 1 D8 Ft 1 1 L1 Di (8. Ukupan je u£inak sa atenuatorom redovito bolji nego li bez njega. +10„. ita kojega slijedi medufrekventno pretpojacalo sa MOSFET-om. Onda oscilator mora davati frekven(=3x134. Podaci za gradnju na tablici 104. Za prijem opsega od 144 MHz preporuduje se medufrekvencija 14 MHz. buduci da onda i odnos izmedu signala i suma postaje nepovoljniji. To znaci da za toliki iznos treba povecati snagu oscilato ra.333 MHz). ovisno o Potrebno je da se dr^imo tvornickih Da bismo mogli ti kakve stupnjeve ka nam posluzi si. Na tablici 10-1 nalaze se.12V SL 10-28. on ce za prijem telegrafskih i ili 263 . Zato je i za UKV ulaz predvidena upotreba atenuatora (Ri. ako zelimo primati dvometarski opseg. u -mikser pojacalo«. Podaci o tome su na tablici 10-L Odaberemo li medufrekvenciju od 14 MHz.666 ciju od 404 MHz MHz na prilagodenje je medufrekventni izlaz. LC-sklopom (&. u pravilu. uz ostalo. Ako amater u svojoj radio-staiuci ima dobar komunikacijski prijemnik. pravilno koristiza mijesanje ne10-28. 10-28. prema si. 1 i proizvodu DBM. Za prijem /0-centimetarskog opsega je bolje iza- brati medufrekvenciju od 28 MHz. sto je inace vrlo tesko postici. Oscilatorski Medufrekventni signal na izlazu iz DBM je. potrebna je oscilatorova frekvenclia od 130 MHz (=2x65 MHz ili 3x X43. Potrebno prilagodenje postize se. Zatzv. ali osigurava dobro prilagodenje (50 Q) na sirokim opsezima prijemnih frekvencija. R2 i Rs). a za prijem opsega od 432 MHz metiufrekvencija 28 MHz 10 mV. Kada ulaz signala koji primamo ne bi imao pravilnu prikljucnu impedanciju doslo bi do povecanja gubitaka pri mijesanju. Li i d) kojemu rom tipa MOSFET ulaz stalno je opte- njima recen sa 50 Q.10V) A7K 50K.

Pregled sastavnih dijelova za tnikser sa medufrekventnim pretpojacalom. 10-28 Oznaka na shemi uredaja: . prema si.Tablica 10-1.

posluziti za konverziju (transpoziciju primanog signala na -O +12V medufrekvenciju pomocu mijesa S/. . si. ne treba neutralizacija. na bilo kojem mjestu. odnosno kod njihovih ekvivalenata BF224 ili BF 225. treba osobito pa~ ^ ultrakratkovalnim podrucjima vrlo rado upotrebljavati SSB-signala specijalne konvertore. ukoliko je i mozda graden. Kondenzator Ce otpada. Kondenzator od 10 nF bit ce dobar. Najbolje ce bizapoceti gradnjom sto jednoti stavnijeg konvertora za dvometarski opseg. kako bi i pocetnik mogao osjetiti car uspjeha. tranzistori koji vec sami proizvode r>revelik sum. medufrekventno pretpojacakao sto je bilo ono na si. Kod tranzistora. zistori. potrebno je izmedu konvertora i KV-prijemnika jetljivost staviti lo. morali bi se neutralizirati Takvo MF jemnika da ne osciliraju (Ce. i0-30. kao sto su BF167 ili BF173. nemoguce je naciniti malosumni prijemnik! Zato ziti kratkovalnog prijemnika premalena za dobar prijem UKV-signala na ovaj nacin. Unatoc toga. uz dimenzioniranje tiodgovarajuce U cilatora. konvertor jednostavnije I DVOMETARSKI KONVERTORI TUNERI Za one radio-amatere koji jos nemaju iskustva u gradnji UKV pri- pretpojacalo vidimo na shemi.hladni kraj zavojnice Liz treba onda »blokirati« vedim kapacitetom od 50 pF. UKV-konvertor stavlja se ispred prijemnika za KV. kao i malosumni tranzistori tipa JFET i MOSFET. uspjeh mora »od prve« biti zadovoljavajuci. 10-28 neko jednostavnije.. za prijem UKV-frekvencija. 10-29. Kod medufrekvencija oko 28 ili 14 MHz takva ce neutralizacija biti dovolj- u dvometarskom opsegu Konvertor je uredaj koji. Medufrekventno »post-mik- ser« pojacalo s FET-om. mijesanjem »prebacuje« prijemne frekvencije (npr: 144 do 146 MHz). KonvertOfti za prijem Na sL 10-30 vidimo kako se moze FET neutralizirati na razmjerno jednostavan na£in: otporom od 10 i kapacitetom od 1 nF. pomocu stabilne frekvencije kvarcovog oscilatora. 1 ' — trajnih krugova i izbor pogodnih tranzistora. transponira ill mijenja 265 kQ na. UKV Unaprijed zelimo naglasiti da pri gradnji takvih oscilatora. unutrasnje kapacitete. ali ako su u osciiatoru. Tranzistori koji imaju vece vlastite. ukoliko je medufrekvencija oko 28 treba naci nesto za dobar pocetak. MHz. Donji. Ako je os- na da to budu oscilatori koji imaju malen sum! Ranije se nije govonlo o malosumnim oscilatorima. pocetnik <5e se najprije zadovoljiti/edno- — — nazovimo ih pocetnicima stavnijom gradnjom. Da ne izgubi »hrabrost«. ili se u oscilatorima sve vise upotrebIjavaju malosumni bipolarni tran.Osoilatori za konverziju uitravisokih frekvencija principu moze svaka vrsta osod kojih smo yeci broj opisali u poglavlju o oscilatorima. Ma frekvencijama oko 14 ili 28 moze se primijeniti ovakva jednostavnija neutralizacija. Vidi tekst MHz nja). Nekoliko takvih oscilatora ce biti prikazano i u primjerima tunera i konvertora. maksimalno 5 do 7 pF). koji slijede. koji onda sluzi kao dobro medufrekventno pojacalo.

ali brusen je lzgled stampane plocice za gradnju dvometarskog konvertora. Iza prvog zavoja treba naciniti odvojak za prikljucak na koaksijalnu antensku prikljucnicu (ANT). Ptocica neka bude od jeanostrano kasiranog vitroplasta ili. Kolektorski titrajni krug L2/C2 mora resonirati na 116 MHz. L3/C3 mijenjati) mora resonirati negdje u novo. Zelimo li dvometarski opseg transponirati u desetmetarski (28 do 30 MHz). Za tu svrhu ce biti dovoljan napon od motana I je ona ima i St. od kasiranog kvalitetnog pertinaksa (»Donit«- -Kamnik) 266 . medufrekOvertonska ventni titrajni krug. naime. Zavojnica Lz mora imati dobru VF jezgricu. moze se — njegoi osciliranje bilo pokusati doda- LsCs je iztazni. To je. Na njegov prvi gejt dovodi se ulazni UKV sigdirektno sa ulaznog titrajnog kruga Li/Cu Zavojnica Li motana nal. Crne povrsine oznacuju bakar. LtCz priosci- V ili manje. Najjednostavniji dvometarski konvertor s dva tranzistora. frekvencija kvarcovog overtona koji treba biti otisnut na kristalovom kucistu. Izlazni medufrek ventni titrajni convertere = krug. voj »aktivnosti« otezano. samo za nuzdu. Ukoliko bi o upotrebljenom kristalu 9 — ovisno pada kvarcovom overtonskom latoru. kao i o promj em tijela za namatanje. postici da oscilator pravilnije radi. Takav konvertor. 10-31. 10-32. 3N200 ili 3N201). kristal zaoscilira i onda treba trimer C2 ostaviti u takvom polozaju da te oscilacije budu stabilne da se pobuduju odmah. Uz pouzdan dip-metar (vidi str. frekvencija kristala treba biti 116 MHz (latinski: vanjem kondenzatora malog kapaciteta (5 do 50 pF).tako da njegov peti overton bude upravo 116. pro1 mm. Broj zavoja ovisi o dimenzijama jezgrice. usred desetmetarskog opsega ili blizu onih medufrekvencija na koje ce biti transponirani dvometarski signali koji nas najvise zanimaju. L1C1 je ulazni titrajni krug. isti promjer. izmedu baze i emitera tranzistora TR2. Kristal Q ima osnovnu frekvenciju koja je priblizno pet puta niza. Promjer same zavojnice je 6 mm. Na drugu gejt elektrodu dolazi VF na- pon iz oscilatora.8 do bakrenom zicom. St. Ukupno ima 4 zavoja. shematski je prikazan na si. potrebna je oscilatorova frekvencija od 116 MHz. mjera 0. a broj zavoja 5. u kojemu su upotrebljena samo dva tranzistora. za prijem povoljnije. Zavojnica L$ j—(OMF jednakom zicom kao i Li. prema si 10-31. Kada se oscilatorov titrajni krug dovede blizu 116 MHz. Oscilator je jednostavan kvarcov »overtonski« s tranzistorom TR? (BC107A). Tranzistor TRi je MOSFET (40673. medufrekventno podrucje. svaki puta kad spojimo konvertor sa izvorom pogonske elektricne energije. 687) nije te§ko naciniti Ls tako da sa Cs (od 39 pF) je lakiranom. 10-31.0 MHz.

ovisno o tome da ili li nam je kristal u vecem kucistu. Dimensu joj 60 X 80 mm. 10-33. ah takoder o osjetljivosti prikljucenog desetmetarskog prijemnika. Koje cemo dvometarske radiostanice moci primiti. Kod TRi treba paziti na pravilan raspored prikljucaka. Mora biti nacinjena iz vitroplasta koji ima bakrenu foliju samo sa jedne strazije konvertor prikljuciti na neki desetmetarski prijemnik ili na kratkovalni prijemnik koji ima i taj valni opseg. Ni tranzistore. MF prikljucak medufrekventnog poj acuta ili 10-metarskog prijemnika koji vrsi ulogu »baznog« prijemnika. s takvim primati vertorom mogu vrlo dobro UKV-repehtora. oznacene slovi- ma »MF« kabel i spojit pomocu koaksijalni njega cemo ovaj cemo ? o -trRaspored sastaynih dijelova konvertora na plocici. Da se posao oko izgradnje konvise olaksa. Konacno cemo prikljuciti napon napajanja od 9 V. »cin«) za lemljenje neka bude sa 60% kositra i 40% olova. u manjem dvometarskog opsega. postici pnjem jacih stanica sa dvometarskog opsega. 10-33. 10-33. sto moze omoguciti da u pnjemno likama podrucje »upadnu« i nezetjem signali Poznato je da svaki oscilator osim one frekvencije koju trebamo : kojom raspolazemo za pnjem — — 267 . Na ma Kad onoj strani plocice. koji nam vrsi ulogu medufrekventnog pojacala. ispustena je filtracija oscilatorove frekvenu odredemm pncije. kako je nacrtano na si. prema rasporedu na si. titrajnog kruga. kao posljednje stavljaju se tranzistori. Ako potrosak struje nije veci od nekih 8 do 10 mA. pogotovu ako smo prije prikljucivanja sve spojeve pazljivo pregledali i ako smo pazili da izvor struje spojimo sa ispravnim polaritetom.Kositar (kalaj. daka ko. Antenu cemo takoder prikljuciti koaksijalnim kabelom. resonira na odabranu medufrekvenciju. ovisi o anient s mora imati takav demodula- tome pomaze mali metalni izdanak u dnu kucista. Iskoristavaju se. ugada* njem ulaznog i medufrekventnog — — ne. jer je takvome talisna temJ* T peratura dovoljno niska. tor da se njime moze primaU ona vrsta signala koju zelimo slusati. Na prikljucnice. Kada on ispravno oscilira na 116 MHz (dobro je kontrolirati dip-metrom!). na prikljucak »ANT«. Buduci da je konvertor nacinjen na najjednostavniji nacin. Zato lemilo mora bid vruce (!) a lemljenje kratkotrajno. ni kristal. je sve drugo postavljeno na odredena mjesta i uredno zalemljeno. ANT je prikljucak antene. vertora sto je moguce na si. Ali. kako je odredeno polozajem koji se takoder vidi na istoj slicL U Na plocici su tri rupice za kvarcov kristal. ali preko miliza prvi momenat ampermetra. ne vaIja dugo lemiti. u sva~ se kon kom slucaju. vjerojatno je da je sve u redu. nece biti tesko. Osjetljivost konvertora nije »vrhunska«. 10-32 je izgled bakrenih vodova na »stampanoj plocici«. da se ne pregriju i ne ostete. I TR2 se postavi onako. Razumije se da prikljuceni desetmetarski prijemnik. najblizeg signali kao i svi signali lokalnih 1 ne predalekih amaterskih UKV stanica. gdje nebakra. Slijedeci korak je ugadanje oscilatora. prema sL 10-32. On se mora okrenuti onako. stavljaju se sastavni di- jelovi. samo dvije od njih. Opis ugadanja u tekstu St.

kanalu. pojaviti snazno brujanje koje potjece od impulsa za sinhronizaciju slike. au mjestu gdje radi takav prijemni konvertor postoji televizijska radio-stanica koja prema tome emitira na 9. proizvoditi i njezine vise harmonicTako se i u kolektorskom strujnom krugu tranzistora TR2 osim frekvencije od 116 MHz. nema ni ove smetnje. uz ostalo.75 MHz. 10-34.25 MHz. Dakako. to je samo na tome jedinom mjestu. ispred stupnja za mijesanje. Dvometarski konvertor s tranzistorima tipa P-N-P i kvarcovim kristalom od 38. To znaci da ce se na prvoj medufrekvenciji. pojacalo za dvometarske Za uklanjanje nezeljenih signala mora se i oscilatorska frekvencija posebno filtrirati. jos i visokofrek- = 28.25 dobije se: lektivnost potrebno je. Na vrijednost medufrekvencije istu transformiraju se iz dvometarskog opsega signali kojima je frekvencija 144.667 MHz za konverziju signala u desetmetarsko podrucje sa 144 na 28 MHz. Frekvencija nosioca slike na devetom kanaiu iznosi 203. — - sasvim doi Za vecu osjetljivost bolju st> dviju 232 frekvencija 203. Inace je prijem UKV staza tako jednica vrlo stabilan i vrlo neugodnih smetnji. Mijesanjem ovih tome ju — nostavan konvertor bar. Svi tranzistori mogu bid BF272 SI 268 .ne. To je nacinjeno u slijedecem primjeru. Po je najlakse prepoznati! Ipak. MHz - MHz ventno signale. moze doci do mogucuje prijem ove frekvencije.75 MHz.75 MHz. Konacni rezultat je taj da ovo brujanje koje se cuje bas »usred banda« onc- voljnom amplitudom dode u stupanj za mijesanje. na Sljemenu kod Zagreba!) njegov ce izvanredno jak signal moci da prodre do tranzistora TRi jer se ispred ovoga ne nalazi visokofrekventno pojacalo. kad nema televizijskog programa. Ako ona s do Frekvencija brujanja odgovara frekvenciji mreze izmjenicne struje. Ako je televizijski odasiljac vrlo blizu (npr. javlja i njena druga harmonicna frekvencija: 232 MHz. na 28.

sudjelovanjem titrajnog kruga sa zavojnicom Le. D2. spojena je baza tranzistora TR2.667 MHz. Na odvojak zavojnice preko 3. Sva tri tranzistora mogu biti i BF272 koji su takoder tipa P-N-P Pogled na gotovi konvertor nam omogucuje si. koji se jos mogu pronaci kod radio-amatera. si. kao sto su AF139. prema ideji koju je objavio U. U. Na taj nacin dioda Dz poiuaze zastitno djelovanje onih dioda koje se nalaze na samom ulazu konvertora. Dvometarski napon i ne provodi struju. U njegovom kolek- torskom strujnom krugu 30 je medu- dajnikom. Rohde. Oscilacije ove frekvencije. sagrade- nog prema shemi na si. St. Kod vrlo 10-34. Ulazna zavojnica je lijevo dolje. s biti male malenim Ls. 10-35. Dioda Dz ima. Ovakva filtracija se pokazala kao vrlo korisna za uktanjanje vtsih harmonickih frekvencija koje se stvaraju u tranzistoru TRs. 10-35. utrostrucujuci oscilatorsku frekvenciju. tranzistora. odyode i Ls i tek onda. do njih tranzistor AF 180 za mijesanje. sluzi za jos jednu vrstu zastite tranzistora od prevelikih opterecenja jakim signalima. !cija. je u induktivnoj vezi zavojnica Li. 10-34. Bolji su moderniji. a desno od njega dvije zavojnice izlaznog. Sa zavojnicom u kolektor- skom strujnom krugu prvog tranzistora. Ulazni titrajni krug ima kapacitivni razdjelnik (10+33 + 39 pF) ko^ jim je postignuto dobro prilagoctenje na prvi tranzistor.667 MHz). TRu On radi kao visokofrekventno pojacalo. ako takav konvertor sluzi u vezi s nekim pre- jakih signala ova dioda djeluje kao ispravljac kojim se postize promjena radne tacke i smanjenje pojacania u visokofrekventnom stupnju. iduci prema gore je najprije tranzistor AF 139 i dalje obje zavojnice dvometarskog bandfiltera. moze se kompletna diodna zastita ispustita (Di. silicijevi tranzistori sa oznakom BF272 koii su nacinjeni tako da budu direktna zamjena za navedene germanijeve tranzistore. oscilira na toj frekvenciji kvarca. oba otpornika od 2. Izgled konvertora. To je prva medufrekven- pacitetom.667x3 = 116). preko 3 na bazu tranzistora za mijesanie (TR2). rima od po spregom. La s kondenzatodvometarski bandfilter s kapacitivnom Zavojnice Ls 10 i pF sacinjavaju preko kondenzatora od samo Ls. Istovremeno proizvodi frekvenciju od potrebnih 116 MHz. meduf rekventnog bandfiltera (28 do 30 MHz). L. frekventni bandfilter koji moze propustiti citavo podrucje od 28 do vlastitim ka- MHz.konvertor s tri predviden je za rad s tranzistorima tipa P-N-P. Ona. AF180 ili njima slicni. dobivene utrostrucivanjem (38. Lijevo. Ako u neposrednoj blizini nema nikakvog predajnika. dok su signali normalne amplitude.3 nF. To mogu biti germanijevi tranzisto ri starijeg tipa. sa tranzistorima AF139 i dva AF180. 1 pF.2 kQ i kondenzator od 470 pF). Dz. U sredini slike dolje je kvarcov kristal (38. zaporni pred- U lazi konverzionom oscilatoru nase kvarcov overtonski kristal za frekvenciju od 38. Oni mogu doci u sva tri stupnja ovog konvertora. Diode Di i D2 se stavljaju kao zastita od prevelikih visokofrekventnih napona samo onda. Sam tranzistor TRs. Iza tranzistor se vidi drugi njega 269 ML- . Diode moraju silicijeve. najprije se filtriraiu bandfilterom sa Li pF.

ulaz 1)6

ili

130

MHz

-o412V

3N200
SI
10-36.

3N200
sa dva MuSFET-a.

Shema dvometarskog konvertora
lator

Kao

osci-

mole

posluiiti sklop

prema

si.

10-37

AF180 koji pripada oscilatoru. Desno od kristala je zavojnica Le,

gejt (Gi) tranzistora TRi prikljucen je na treci zavoj, dok citava zavoj-

dok se

Lt

i

Lb vide povise nje. Ni-

kakvih pregrada

nema

i

nijedna za-

vojnica nije oklopljena. Ispred 10-metarskog prijemmka koji je imao osjetljivost od 1 mikrovolt za odnos signal/sum od 10 dB ovaj konvertor je pokazao dobre
rezultate. Svaku dvometarsku stanicu koju se moglo cuti s bilo kojim drugim prijemnikom, primalo se i

zavoja s promjesa jezgricom za Ugadanje. Korisno je takoder do^ dati one dvije silicijeve diode Di i
nica

ima ukupno
6

rom oko
D2,
s

mm

5
i

prema si. 10-34, ako ovaj kon: vertor zelimo upotrebljavati u vezi
nekim

UKV

predajnikom.

i

Titrajni krug sa zavojnicom Lt titrajni krug sa zavojnicom L&

njime vrlo dobro. Za pokus smo u istom konvertoru jednostavno zamijenili germas

+9.. .12 V

nijeve tranzistore tranzistora tipa BF272 (»RIZ«). U radu konvertora nije bilo nikakve razlike. On je cak i nesto bolje radio kad smo pogonski napon od 9 povecali na 12 V. Ako se zamijeni polaritet lzvora struje tako da plus pol bude uzemIjen, moze se na isti nacin sagraditi konvertor sa silicijevim N-P-N tranzistorima (BF266). nVT ^ rtrt MOSFET tranziston 3N200, l njemu slicni, mogu se uspjesno primijeniti pri gradnji dvometarskih Takav konvertor je konvertora.
tri
.

sa

silicijeva

f(6!}*
SL
zistor

.t

10-37. Oscilator s dva tranzistora za konvertor prema si. 10-36. Tran-

shematski prikazan na si. 10-36. Tu ulazie nacrtano visokofrekventno no pojacalo i stupanj za mijesanje. Ulazni titrajni krug (sa Li) spa-

skoj

moze
ill

TRi je oscilator na overton frekvenciji kristala Q. Ona bid Hi 38,666 (38,667)

MHz

43,333

MHz, ovisno o tome koju

izlaznu

odvojku iza ja se sa antenom na prvog zavoja. Da bi se postigla ne: prvi sto bolja ulazna selektivnost
270

frekvenciju zelimo postici utrostrucivanjem u drugom stupnju, sa tranzistorom TR2. Opis u
tekstu

cine dvometarski bandfilter, ukljucen izmedu visokofrekventnog po jacala i stupnja za mijesanje. Ove su zavojnice jednako nacinjene kao zavojnica Lu Drejn (D) prvog i tranzistora spojen je na cetvrti zavoj zavojnice Ls, dok je zavojnica Ls spojena na Gi drugog tranzistora na svom gornjem (»vrucem«)

u tome pogledu je osobito kriticna. Treba naci takav njen polozaj, kada odnos signal/sum bude najpovoljniji. Obzirom na svojstva upotrebljenih tranzistora moze se
antena,
ocekivati da ce sum biti negdje izmedu 2 i 2,5 dB. Unakrsna modulacija se redovito ne zamjecuje. Da tako ostane ne treba dodavati jos jedno VF pojacanje. Iako bi se uz ovaj konvertor moglo upotrebiti nekoliko razlicitih oscilatora, dat cemo na si. 10-37 shemu oscilatora koji je kod nas nebrojeno puta upotrebljavan i koji
je

kraju.

U
pije

MOSFET
smo

visokofrekventnom pojacalu potrebna neutralizacija jer

radi veoma stabilno, ako se pri gradnji, stavljanjem po-

godne pregrade, pobrinuli da izlazni titrajni krug ne moze djelovati na ulazni.
Drugi gejt (G2)

dobro sluzio

svrsi.

MOSFET

tranzi-

stora TRs ima malen pozitivan prednapon i, preko kondenzatora od 5 pF, prima »injekciju« iz oscilatora

Tranzistor TRi radi u overton* skom oscilatoru s kvarcovim kri-

Ovisno o frekvenciji oscimedufrekvencije niza od prijemnih frekvencija, moramo odabrati medufrekventni titrajni krug (sa Ia). Taj titrajni krug mora resonirati u sredini desetmetarskog opsega (na 29 MHz) ako je oscilatorova frek(si.

10-37).

latora, koja je za iznos

stalom od 38,666 (ili 43,333) MHz. Zavojnica Li s kondenzatorima Ci i Ca pripada titrajnom krugu na toj
frekvenciji.

S ovim titrajnim krugom je u kapacitivnoj vezi slijedeci tranziutrokolektorskom strujnom krugu je prvi titrajni krug izlaznog bandfiltera. Bandfilter ima dvije zavojnitrimerce, L2 i Ls, koje su obje
stor, TjRs.

On ima zadacu da

struci frekvenciju.

U njegovom

vencija 116 MHz, ili oko 14,25 MHz ako je ta frekvencija 130 MHz. Resonancija mora biti siroka pa ce

mozda

biti

potrebno da se paralel-

no sa zavojnicom L* stavi prigusni otpornik. Ovaj neka ne bude premalenog otpora. Titrajni krug mora biti samo toliko prigusen da razlike u resonanciji na pocetku i na
zavrsetku odredenog medufrekventnog opsega ne budu prevelike, po mogucnosti da ostanu u granicama

skim kondenzatorima od po 12 pF ugodene na 116 ili na 130 MHz.
i

Izbor kvarca
ovisi

izlazne frekvencije

o tome kakvu smo medufrekvenciju izabrali, u opsegu od 28 ili od 14 MHz. Izlazni kondenzator od 5 pF je jos jedanput nacrtan na si.
10-36.

do

—3 dB u odnosu na maksimum,
izlaz

Na

konvertora moze se staviti i bandfilter (za opseg od 28 do 30 MHz, odnosno za 14 do 16 MHz). Uz ispravno doziranje oscilatorskog napona na Ga tranzistora TR2
(150 do 200 mV) i dobro ugodene titrajne krugove bit ce odnos sig-

Dvometarski tuneri

Ako nemamo pogodnog
vog

kvarco-

kristata, ne mozemo naciniti friijedan od opisanih konvertora. Preostaje ipak mogucnost da pri-

nal/sum vrlo dobar. Mjeracem su

ma

jemni konvertor nacinimo tako da umjesto kvarcovog upotrebimo neki drugi oscilator. Pokazalo se, da
frekvencija drugih vrsta oscilatora, osobito kod vrlo visokih frekvencija

(vidi

u poglavlju o mjernim

in-

strumentima i mjerenjima) mogu se, na kraju, jos potraziti najbolja mjesta za odvojke na zavojnicama. Tacka, gdje je na Li prikljucena

na UKV podrucjima, nije toliko konstantna da bismo mogli oscilator upotrebljavati bez popravljanja
271

I


I

*"~1

J^

fT?4^1
165. .66 MHz)

MF

r
'

1

^
T R3

K ?nT

T
Vn

J.

S/. ifl-38.

Dvometarski

UKV tuner s tranzistorima. Oscilator radi na polovicnoj vrijednosti potrebne frekvencije. Vidi tekst
Kad
nacinimo
je vec tako, onda oscilator, ko-

frekvencije. je bolje da

Istovrsni tranzistor
ziti
i

moze

poslu-

jemu cemo frekvenciju

uvijek modi dovesti na potrebnu vrijednost. To

su onda oscilatori s promjenljivom frekvencijom (VFO). Mijenjajuci frekvenciju mi cemo odabrati ono sto zelimo primati. Takav uredaj za konverziju dvometarskih (ill nekih drugih UKV) frekvencija u odabrano medufrekventno podrucje nazi va se »tuner« (citaj: tjuner; od engl. rijeci: to tune = ugadati glaz beni instrument ili radio-uredaj na

za mijesanje (TR*). Njegova je baza preko 3,3 nF spojena na odvojak zavojnice Ls, dok je emiter, takoder preko 3,3 nF, spojen na odvojak oscilatorske zavojnice L*. U

odredenu frekvenciju). Prvi tranzistor, TRi u dvometarskom tuneru (si. 10-38), radi kao

visokofrekventno pojacalo. Na ulazu su zastitne diode Di i Da. Ulazni
titrajni krug ima kapacitivni razdjelnik za prikljucak baze tranzistora. Iza TRi slijedi UKV bandfilter za opseg 144 do 146 MHz koji

kolektorskom strujnom krugu je zavojnica Ls koja s kondenzatorom od 33 pF predstavlja prvi titrajni krug medufrekventnog bandfiltera. Ovaj je s drugim titrajnim krugom, vezan (1 do i 33 pF, kapacitivno 2 pF). Medufrekvencija se moze lzabrati u blizini 20-metarskog amaterskog opsega (oko 14 MHz), ako raspolazemo dovoljno osjetljivim prijemnikom za tu frekvenciju. Takav nam prijemnik moze onda posluziti kao medufrekventno pojaca-

U

formiraju titrajni krugovi sa Ls
Ls,
(1

Pri tome treba izlaznu pnkljucnicu tunera (MF) koaksijalnim kabelom spojiti na ulaz kratkovalnog prijemnika. Sam oscilator radi s tranzistolo.

i

u medusobnoj kapacitivnoj
pF). Neutralizacija ovog

vezi visoko-

rom TRs

koji

moze

biti istoga tipa

frekventnog stupnja nije potrebna, ako se u njemu nalazi savremeni

UKV
272

tranzistor.

kao i prethodna dva. On oscilira na podrucju upola nizih frekvencija od onih koje bismo trebali. Ako je naime medufrekvencija 14 MHz, a pri-

L2
tMF* 29,75

MHO

L5

(1U...H6MH2}

SI

10-39.

UKV

tuner za 144 MHz sa dva FET-a i jednim silicijevim bipo larnim tranzistorom. Opis u tekstu
zistor

jemno podrucje 144 do 146 MHz, ako izaberemo nizu oscionda bi

latorovu frekvenciju

— ovaj

trebao

Dva FET-a i jedan »obicni« tranima tuner na si. 10-39. Buduci da u visokofrekventnom stupnju
surs-elektrodu, neizbjeziva je primjena neutraliza* cije, Ona je izvedena na ranije opisani nacin, pomocu neutralizacijske zavojnice Ls. Gejt-elektroda se spaja na kraj ulaznog titrajnog kruga
LiCi,

130 do 132 MHz. Ovo su za tranzistorski oscilator, koji nije kontroliran kvarcom, tako vi-

da

oscilira

od

FET ima uzemljenu

soka frekvencija da ne mozemo ocekivati da budu dosta stabilne. Zato se prakticira izgradnja oscilatora za podrucje ni2e frekvencije (65 do 66 MHz) tako da druga harmonicna frekvencija oscilatora ima potrebnu vrijednost. U tranzistorskom se oscilatoru redovito pojavljuje, uz osnovnu frekvenciju, i druga harmonicna. Njena je amplituda obi£no dovoljna za mijesanje u tranzistorskom mikserskom stupnju. Stabilnost frekvencije je tako

buduci da je ulazna impeFET-a visokoomska. Dvometarski bandfilter, L$Cz i LtCs, takoder nema nikakvih odvojaka na
dancija

zavojnicama. Medufrekvencija je ovdje odabrana nesto viSa nego li u predaSnjem primjeru, da bi oscilatorova
frekvencija mogla biti niza.

Za me-

mnogo

bolja.

dufrekvenciju u blizini 10-metarskog amaterskog opsega (npr. 29,75 MHz)
oscilatorova se frekvencija mijenjati izmedu 114,25 i
116,25

Povratna veza u oscilatoru je kapacitivna, preko 2 pF, izmedu
kolektora
i emitera. Svi tranzistori mogu biti jednaki, silicijski N-P-N. Dvometarski tuner se moie uspjeSno sagraditi i pomocu FET-a. Njihova je primjena korisna za visokofrekventno pojacanje i za mijeSanje, dok u oscilatoru nisu neophodni.

mora

MHz. Na shemi je prikazan nacin kako se mo2e sagraditi tranzistoroscilator za ove frekvencije. Preduvjet je da se za gradnju takvog oscilatora izaberu samo najgki
kvalitetniji

sastavni

dijelovi.

Sam

tranzistor

TRs mora imati najbolja

ultrakratkovalna svojstva: vrlo yisoku grani&m frekvenciju l odliC273

18

Radio prirufinik

no hladenje. Za tu svrhu se domaci tranzistor BF173 ili BF273 pokazao vrlo dobrim, kao i BF260. Ne raspolazemo li s takvim specie
jalnim
i

r>"'
;'.

"'

"T<'\

';;_."";"-.- •;;

j^k -^|

UKV

tranzistorom,

mozemo

nom
sto

kod ovakvog FET-tunera upotrebiti mijesanje s drugom harmonic*
je

frekvencijom oscilatora, kao bilo opisano malo prije.

I

PRIJEMNI UREBAJI ZA VISE

432

MHz

Konvertoii za 70-centimetarsko podrudje

SI

10-40.

Konvertor za prijem op-

sega od 432

S tranzistorima se moze naciniti dobar konvertor za 70-centimetarsko podrucje.
biti
I

MHz
supljih

Primjena koaksijalnih,

dimenzije

mogu

male.

resonatora omogucuje lako prilagodenje jednostavnim pomicanjem
3

¥"
4f ci
820

3J5
7tr C2

T"
C3
i

T

C6i 27
01
.

4=

ulaz

TR2

^-

j

C7

!

J_
i

IC8

51
—J—
!

i

—t—
K

1

n

i i

in
1

i

-*,

i

-I— ,1
3,9

;

i

i

--Hit--*
1

I

1,5

K

;

I

^

,^*
!

i

,:»._
!

SL 1041. Shema konvertora za prijem 432 MHz, prema si 1040. Ci, Cs i Cs = 3 pF maks; Cie ^10 pF; Li, Lz, Ls i La imaju odvojke i to: Li iza
25
i

38

mm;

iza 12,5 i 25 mm; Ls iza 19 i 32 mm; L 8 iza 12 5 racunajuci od uzemtjenog kraja. Ostalo u tekstu
'

U

i

32

mm

274

tacaka uzdu2 srednjih vodova. Osim toga ovakvi resonatori imaju i daleko veci Q-faktor i omogucuju vecu selektivnost od one koja bi se na tim frekvencijama mogla postici primjenom obicnih zavojnica. Selektivnost je bas kod tranzistora vrlo vazan faktor jer su oni osjetljivi na smetnje od jakih signala izvan zeljenog opsega, a takoder zbog vece sigurnosti od zrcalnih frekvencija kod medufrekvencije od 14 MHz koja je ovdje bila izabrana i koja je razmjerno niska. Ipak, zahvaljujuci upravo velikom Q-faktoru titrajnih krugova, postigauto potiskivanje zrcalnih frekvencija iznosi oko 40 dB. Pojacanje ispred stupnja za mijesanje moze se »natjerati« takoder do blizu 40 dB, ako je potrebno. Takav 70-centimetarski konvertor, koji nije pretesko naciniti aniateru ako je vec gradio UKV prijemnike za 2-metarski opseg, vidimo na si. 1040, 1041 i 1042. napona za visokoRazdjelnici frekventne stupnjeve, koji imaju
prikljucnih

»uzemljene« baze nalaze se izvana (si. 1040) kako bi se lakse mogli mijenjati u svrhu postizavanja sto boljih radnih uvjeta. U originalnom modelu su tranTRi, TIU i TR* bili tipa P-N-P, a TRs tipa N-P-N. Kao TRi sluzio je 2N3280 (»Motorola«) a kao TRz i TRi tranzistori 2N3284 (»Mozistori

torola«).

Umjesto

ovih

americkih

mogu

se uspjesno upotrebiti doma(P-N-P) tranzistori BF272 ci (»RIZ«). TRs bio je silicijev 2N706. Umjesto njega se moze uzeti do-

UKV

maci BSJ62

ili

BF261.

Pri upotrebi silicijevih tranzisto-

ra pogonski napon moze biti vi§i, npr. oko 9 V. Kao sto se moze vidjeti na sL 1042, visokofrekventni krugovi za 432 MHz su smjesteni u tri pregratka, na lijevoj strani slike. U njima se vide i bakrene sipke Li, L2 i L$ koje pripadaju koaksijalnim titra;jnim krugovima. Ove sipke mogu biti nacinjene od pune bakrene 2ice ili od tanke bakrepromjera 2 ne cijevi kojoj vanjski promjer ne

mm

SI. 10-42.

UnutraSnji raspored dijelova u konvertoru za 432

MHz
275

I*

mm. Za tu svrhu bi vrlo dobro mogle posluziti mjedene (mesingane) cjevcice od
treba biti veci od 3

»mina«

iz tzv.

njem kraju

ako ih posrebrimo. One su na
(na
si.

»kemijskih« pisaljki,

do

10-42)

»uzemlje-

ne«, tj, zalemljene na limenu stranicu sasije, dok se na svom gornjem kraju mogu ugoditi promjenljivim cjevcastim kondenzatorima

Bakreni ili posrebreni mjedeni debeo 0,6 do 0,8 mm, sluzi za gradnju sasije. Njene glavne dimenzije i velicina limenih pregrada vide se na si. 1043. Promjeri rupa koje treba izbusiti u limovima nisu oznaceni jer to ovisi o onim sastavlim,

Ci t C2 i Cz, ta 3 pF.

maksimalnog kapacite-

Dioda Di koja sluzi za mijeSanje (uporedi sa shemom na si. 1041) je provucena kroz otvor na stijenki treceg pregratka, cime se postize jednostavna i kratka veza sa izlaznim medufrekventnim titrajnim krugom LiCs, smjestenim u posebnom pregratku, desno dolje. Najsiri prostor, desno gore, sluzi za smjestaj oscilatora i umnozivaca frekvencije. Poslednji titrajni krug toga lanca, Ls&e, ima induktivitet u obliku sipke, kao i ostali titrajni

nim dijelovima koje ce neki graditelj moci da nabavi. Polozaj i centri svih rupa treba ipak da ostanu na svojim mjestima, kako je to ucrtano na slid. Ovdje su slovima A oznacene rupe u koje treba ucvrstiti
sipke Li, L2, Ls i Ls; slovima B rupe za ucvrscenje promjenljivih kondenzatora Ct, Ca, Cs i Cie; slovima C rupe za montazu provodnih kondenzatora C?, Cs, C$ i C10. Na otvore D dolaze koaksijalne prikljucnice, kroz E prolaze prikljucne zice za emitere tranzistora TRi i TRu, te dioda Di. Kod F se ucvrscuje kondenzator Cis, kod G zavojnica Ls sa podnozje kvarcovog Le, a kod kristala. Samo na trecoj pregradi je otvor A dok se otvor E nalazi na svima. Kroz taj otvor na cetvrtoj pregradi prolazi jedna od prikljucnih zica kondenzatora Cn. Kad su svi limovi skrojeni moze mo ih posrebriti, ako za to imamo

H

vojnice
oblik.

krugovi za najvise frekvencije. ZaLs, Le i L7 imaju standardni
1042,
je

Sasvim desno gore, na si. keramicko podnozje za

kvarcov kristal koji se moze utaknuti s vanjske strane sasije, si. 1040 dolje, desno.

Ako ne, onda ne smijemo zaboraviti da je bakar bolji od mjeprilike.

SL

10-43.

Glavne dimenzije i oblik limova za gradnju sasije i pregrada tranztstorskom konvertoru za prijem 432 MHz

it

276

pa cemo sve limove skrojiti iz bakrenog lima, formirati sasiju, zalemiti je i onda jo§ ugraditi predi,

grade. One mogu biti ucvrscene sarafima, a povrh toga jos i zalemljene da kontakti budu sto bolji. Najprije treba montirati sve ko aksijalne titrajne krugove, onda tranzistore, pa sve ostalo. Kod prikljucivanja tranzistora treba paziti da se ne pregrijavaju. To znaci da lemiti treba sa vrucim lemilom, bez dugotrajnog zagrijavanja. Pri tome treba prikljucne zice drzati medu deljustima plosnatih klijesta koje odvode toplinu. Samu lemilicu je

zavoja sa odvojkom iza prvoga, racunajuci od hladnog kraja. To je onaj kraj zavojnice koji nije spojen
s kolektorom tranzistora TR$. Zavojnica JU je na istom tijelu, uz hladni kraj zavojnice Ls. Ona ima 2 zavoja, namotana istim smjerom

kao

Ls.

4,5 zavoja koji su namotani na promjeru od 9 mm, bez tijela. Zica je debela 1 mm, a duzina zavojnice je oko 15 mm. Odvojci dolaze iza prvog i iza drugog

Zavojnica Lr ima

zavoja.

Kvarcov kristal treba da bude brusen za direktno pobudivanje na

dobro uzemljiti. Montiranje i spajanje ostalih sastavnih dijelova nece predstavljati problem, osim mozda emiterskih prikljucaka u visokofrekventnom dijelu. Ovdje treba otpornik od 1 kQ najprije zalemiti na provodni kondenzator Cif zatim kondenzator izmedu sipke Li i drugog kraja otpornika, blizu otvora na pregradi, kroz koji prolazi emiterska prikljucna zica tranzistora TRu Pri tome treba preko ove tranzistorske zice navuci komadic izolirajuce »bu£ir-cijevk, pa onda zalemiti na tacku u kojoj su spojeni kondenzator C* i otpornik. Jednako treba postupiti

d

i

u

slijedecem pregratku.

svom petom »overtonu«. Ta je frekvencija na njemu napisana i za medufrekvenciju od 14 MHz ona treba da bude 69,666 MHz. Dok je neki osjetljivi apsorpcioni valomjer (ili grid-dip-metar koji sam ne oscilira), namjesten na 70 MHz i svojom zavojnicom primaknut zavojnici La oscilatora, treba polagano okretati jezgricu da ona ulazi sve dublje u unutrasnjost Ls. Oscilator de naglo »uskociti« otprilike kad jezgrica bude dopola uSarafljena, da se oscilacije postepeno oslabljuju ako dalje okrecemo jezgricu istim smjerom. Pravilan polozaj jezgrice je oko cetvrt okretaja iza onoga u kojem su se pojavile oscilacije.
Ako nekom visokofrekventnom sondom dotaknemo kolektor trannici L?
,

Vjerojatno ce biti prilicno tesko nabaviti provodne kondenzatore CV, Cs, Cb i Cio. U takvom slucaju cemo odrectene vodove provuci kroz izolatorske cepice koje stavimo u pri-

premljene rape na Sasiji (C na si. 1043). Ove vodove treba najkracim putem blokirati na sasiju plosnatim keramickim kondenzatorima od po 1 do 2 nF kapaciteta. Takvi su kondenzatori bili upotrebljeni i kod originalnog modela, pa ih vidimo^ u obliku okruglih plocica na gornjoj
strani sasije
tijelo
si.

TRd ili odvojak na zavojna koji je prikljudena dioda D2 moci cemo utvrditi postojanje VF napona koji se kondenzatorom Cu moze dovesti do maksimuma.
zistora

U

blizini L? ce samo vrlo osjetljivi apsorpcioni valomjer izmjeriti frekvenciju 209 MHz. Normalni grid-diper je redovito za tu svrhu pre-

malo

osjetljiv.

1040.

Zavojnicu Li treba namotati na koje ima dopromjera 10 bru kratkovalnu VF jezgricu. Potrebno je oko 22 zavoja lakirane, bakrene zice 0,4 mm. Odvojci su iza 5. i iza 11. zavoja. I zavojnice Ls i Le dolaze na takvo tijelo. Ls ima 8

mm

to postigli, treba VF dotaci drugu stranu diode Dz, tj. ondje gdje je ona spojena sa Ls. Pri tome neka je kondenzator Cw stavljen na svoj maksimalni kapacitet. Smanjujuci njegov kapacitet naci cemo resonanciju na dva mjesta. Druga resonancija je ona prava, na 418 MHz. U tacnost frek-

Kad smo

sondom

277

mozemo uvjeriti improviziranim Lecherovim zicama ili vrlo osjetljxvim apsorpcionim valomje rom. Ovakvo ugadanje oscilatora i
vencije se

dok prvi VF stupanj pocne osciliraTada malo povecamo Ri da oscilacije prestanu a pojacanje da bude maksimalno. U prvom stupnju je
ti.

umnozivaca frekvencije je vrlo vazno za ispravan rad konvertora.
Ugadanje visokofrekventnih titrajnih krugova za 432 MHz takoder je vazno, ali je mnogo jednqstavnije,

ako raspolazemo pogodnim signalom takve frekvencije. Za ovu svrhu moze posluziti treca harmo-

nicka frekvencija jaceg dvometarskog signala, ako npr. ukljucimo nas dvometarski odasiljac, postavljen blizu 70-centimetarskog konvertora koji ugadamo. Frekvencija dvo-

metarskog davaca mora
144,0 i 144,1 MHz, a ra biti spojen na

biti

izmedu

potrebno zadrzati veliko pojacanje jer bi inace odnos signal/ sum bio losiji. Pojacanje u drugom stupnju ovisi o otporniku R2. Ovaj cemo postaviti na takvu vrijednost da postignemo ukupno pojacanje koje nam je potrebno obzirom na prikljuceni prijemnik, Treba naglasiti da drugi stupanj vise ne utjece na kvalitetu prijema jer ne mijenja prvim stupnjem postignuti odnos izmedu signala i §uma. Taj ce odnos biti vrlo dobar, ako smo u konvertor ugradili navedene tipove tranzistora.

njegov izlaz moprikladnu laznu

antenu, »vestacku«) (»umjetnu«, Bez takvog signala bi jedva bilo moguce ugoditi tri titrajna kruga od kojih svaki ima prilicno visok
Q-faktor.

Odvojci na Li, L2 i Ls, na mjestikoja su navedena uz sL 1041, osigurat ce tako dobar rad konvertora da ce vecina graditelja biti za-

ma

dovoljna.

Tko

zeli ostvariti najbolji

moguci odnos signal/sum, moze to
postici strpljivim trazenjem jos boljih mjesta za odvojke. To je moguce samo onda ako se raspolaze

Na izlaz konvertora prikljucimo 20-metarski amaterski kratkovalni prijemnik, a na ulaz konvertora u
taknemo
15

do

17

cm dugu

krutu

zicu koja ce sluziti kao pomocna antena. Istovremeno koaksijalnu ulaznu prikljucnicu premostimo sa neinduktivnim otpornikom od 50 do 60 Q. Promjenljive otpornike Ri i Rs stavimo na najvecu vrijednost qtpora i, u prisutnosti signala, dotjerujemo &, Ct, Cs i Li tako da se na 20-metarskom prijemniku cuje najjaci signal, sto mozemo kontrolirati i na S-metru ako ga ovaj ima. Kad smo to postigli pokusajmo popraviti polozaj kondenzatora Cie. Vec smo rekli da ce biti nekoliko resoce nancija, ali samo kod 418 biti konverzija optimalna i signal na 20-metarskom prijemniku najjaci. To je onda i »pravi« polozaj kon-

specijalnim signal-generatorom kod kojega prikljucni koaksijalni kabel ima osiguranje od refleksije i stojnih valova. Uz nepovoljne ove odnose konvertor je nestabilan, sto potpuno onemogucuje njegovo daljnje pobolj§avanje.

Uz pravilno opterecenje antenske prikljucnice prvi ce VF stupanj zapoceti da oscilira kad napon izmedu one tacke gdje se sastaju Ri i Rs i
Sasije dosegne oko 5 V. Ako oscilacija nema ni onda kad je Ri sma-

MHz

njen na minimum, treba ili C* spodalje od uzemljenog kraja sipke hi ili pomaknuti antenski odvojak blize »zemlji«.
jiti

denzatora

Cl6.

Sada cemo izvaditi iz ulazne koaksijalne prikljucnice pomocnu antenu. Neinduktivnim otpornikom od 50 do 60 Q, malih geometrij skill dimenzija (npr. cetvrtvatnim), premostit cemo ulaznu prikljucnicu i polagano smanjivati otpor Ri sve
278

Moze se dogoditi da prvi VF stupanj oscilira vec kod napona koji je manji od 4,5 V. Tada se antena mora tjesnije vezati na hi pomicuci njezin odvojak navise po toj sipki, naili prikljuSak kondenzatora nize, Pri tome treba nastojati da se postigne sto vece pojacanje uz

d

najmanji mogudi sum.

Maksimalno pojacanje koje se

moze postici prvim stupnjem iznosi oko 20 dB. Uz to ce propusni pojas frekvencija za razliku od 3 dB
biti manji od 300 kHz. Optimalni odnos signal/sum je ovdje lakse postici
ili

ugadanjem signalgeneratorom
vrlo slabih signala nego

ke na vitroplastu moramo ipak smatrati kompromisnim rjesenjima, ako ih uporedimo sa resonatorima koaksijalnog tipa (si. 10-42). Unatoc toga i mnoge tvornice, koje proizvode pojedine sklopove i pripremaju »kitove« za amatere, idu takvim

pomocu
moze

putem.

li

upotrebom generatora suma. Razumije se da se takav konversagraditi
biti
i

Shema konvertora
sa

za 432

MHz

tor

za medufrekkristal

venciju od 28

MHz, Kvarcov

mora onda

ciju od 67,333 da je ugodena i zavojnica Ls. Titrajni krug LiCu ugada se na 202 MHz, a LsCie na 404 MHz. Mijesanjem ove izlazi medufrekvencije sa 432 frekvencija od 28 MHz.

brusen za frekvenMHz na koju treba

stampanim trakovima, po uzoru na amaterima dobro poznati i cesto upotrebljavani »MINIX-MRK-10«, vidimo na sL 1044. On ima dva stupnja visokofrekventnog pojacanja s tranzistorima koji su osobito pogodni za ove frekvencije: AF 279, ili BF 679. Oscilator ima takoder dva stupnja. Tranzistor TRs je oscilator na frekvenciji 134,666 MHz, za koju je bruSen i overtonski kvarc Q. Tranzistori BF 357, BF 173 i BF 224

MHz

Ovakvi UKV konvertori za declmetarske valove, koji se grade iz limenih plocica, ne privlace i ne odusevljavaju one amatere koji ne znaju obradivati lim. Nisu to teski poslovi, ali mnogi nemaju cime rezati i savijati lim i odustaju od ovakvih gradnja. U novije vrijeme ama teri si pomazu na taj nacin da umjesto limenih plocica upotrebljavaju bakrom kasirani pertinaks
ili,

ovdje su potpuno zadovoljili. 77k

MHz. Osim BF
tranzistor

je utrostrucivac frekvencije na 404 173 ili BF 224 poka-

zao se kao dobar utrostru£iya£ na ovim vrlo visokim frekvencijama i

BFY

90.

Ls, La i Li predstavljaju induktivitete titrajnih krugova. Prva dva treba sa njihovim

Bakreni traci

jos bolje, kasirani vitroplast. Iz takvog se materijala lako mogu izrezati sve potrebne stranice, pregrade,

trimerskim kondenzatorima (mak simalno 5 pF!) dovesti u resonanciju na 433 MHz. Treci mora resonirati na 404 MHz. Petlja od zice L$ i medusobno spojene petlje Ls
i

osnovice
koji

i

poklopci za UKV-uredaje
izgled

onda imaju

kao na

si.

1042. Vitroplast-plocice se lako rezu i obicnim skarama za lim, a lako ih je medusobno zalemiti da sve bude dobro i uredno nacinjeno. Na nekim mjestima ce biti spretnije iskoristiti jednostruko, a na drugima ^dvostruko kasirani materijal. Tako
?izvana

dolazi obicno jednostruko kasiran materijal koji se okrene tako da bakar »gleda« u unutrasnjost. Pregrade su cesto od dvostruko kaSiranog materijala, ali tada ih treba zalemiti sa obje strane. Amatersiea
snalazljivost mnogo pomaze pri tome, kao i savjeti onih koji su vec radili na taj nacin.

Le omogucuju induktivnu vezu sa pripadajucim titrajnim krugovima. Dvostruka petlja Ls+Lg uzima dvije frekvencije, ulaznu i oscilatorsku, odvodeci ih obje na tranzistor TR&, gdje se mijesaju i daju medufrekvenciju u opsegu od 28 do 30 MHz, omogucujuci prijem 70-centimetarskog UKV podrucja izmedu 432

i

434 MHz. Kao medufrekventno pojacalo sluzi neki 10-metarski pnjemnik, zajedno sa svim svojim stup-

njevima.

Veci broj ce biti onih koji nastoje da izbjegnu »limariju«, zadovoIjavajuci se cak i sa malo manjim uspjesima. »Stampane« bakrene tra

Antena se prikljucuje na koaksi: jalnu prikljucnicu kod A. Trimerski kondenzator od 20 pF i zayomica Li Eormiraju serijski titrajm krug za prijemne frekvencije. Treba ga ugona antenu diti tako da prilagodenje bude naibolje. To se postize onda
.279

ima
U33MH1)
250
fRI =

pmnm
TR4
L8
L9

J?^^ i^^
US
4=
;10n

1^

+J10ji

TR2

=

TR3

=

AF279 (BF679,BF660)

OMF (28...30MHz;

TR4= TR5*BF357{BF173,BFY90)

J
SZ. i0-44.

-°a
preinaka. Izlazni medufrekventni titrajni krug, u kolektorskom strujnom krugu tranzistora TRs mora se promijeniti. Cs ima, za tu svrhu, samo 15 pF, a takoder manje: 68 pF. I zavojnica Lio mora biti manja. Najbolje je odrediti je dip-metrom, i onda ugraditi i ugoditi na maksimum signala (ili suma!)

Shenta konvertora »Minix~MRK-10« kao primjer 70-centimetarskog konvertora za transpoziciju u desetmetarski opseg. Moguce je postici i transpoziciju u dvometarsko podrudje, vidi tekst

kada se 70-centimetarski signali najgtasnije cuju, uz sto manji sum.
se to postigne treba ugadanje obaviti primajuci neki v-r-l-o s-l-a-b-i signal, na granici suma. Kad se takav signal najbolje cuje, postigli smo najpovoljniji odnos signal/ /Sum! Prije toga, razumije se, morali smo i ostale titrajne krugove dovesti na »maksimum«. Oscilatorski titrajni krug je tu mali izuzetak. Jezgricu kojom se ugada induktivitet zavojnice Lb moramo ostaviti u takvom polozaju, neposredno uz maksimum, da oscilacije na overtonskoj frekvenciji kvarca odmah »uskoce«, cim prikljucimo napon od 12 V (za napajanje konvertora).

Da

d

opsega (145 MHz). pokazuju kako je nacinjen takav konvertor. U nasem casopisu »Radio-amausred
SI. 10-45 i si. 10-46

MF

ter«,

br.

6/1980. opisao je

YU2LW

Konvertor »MINIX-MRK-2«

raz-

likuje se od opisanog samo po tome sto je nacinjen za medufrekvenciju od 144 do 146 MHz. To znaci, da se iza ovoga ne prikljucuje desetme-

dvometarski prijemnik. tu svrhu kvarc Q mora biti za frekvenciju 96,0 MHz. Utrostrucivanjem se dobije 288 MHz, potrebmh za transpoziciju 70-centimetarskog
tarski, vec

U

valnog
(432

podrucja
288

u dvometarsko
Jacim zatvara:

=

144).

njem trimera moze se Lr ugoditi i na 288 MHz, bez ikakvih drugih
280

SI

10-45.

Pogted na 70-centimetarski konvertor »Minix-MRK-10«

od

do

9)

tice izrazavanja razli6i-

tih velicina

se citaju direktno zivacu (»display«)

pomocu brojaka koje na nekom pokaa ne posredno,

prema otklonu kazaljke na mjer-

nom

instrumentu. U tehnici ultravisokih frekvencija rijec »interdigitalan« doslovno znaci »izmedu prstislikovitom izrazavanju

ju« (latinski: »inter« - izmedu; »digitus« = prst). Da se doista radi o
tzv.

mozemo

se uvjeriti jednim
10-47.

pogledom na sL

SL 1046.

Isti

konvertor s druge stra-

Na lijevoj strani sL 1047 je terdigitalni filter/konvertor za prijem signala kojima je frekvencija
u
24-centimetarskom

m

ne; lijep je primjer uzorne gradnje uredaja za tako visoke frekvencije

amaterskom

uspjelu konstrukciju 70-centimetarskog konvertora. Upotrebljena je stampana plocica za koju je potreban vitroplast kasiran bakrom sa* mo sa jedne strane. Do danas je vec mnogo nasih radio-amatera sagradilo taj konvertor i moze se samo preporuciti da to i ostali, koji su zainteresirani za prijem na decimetarskim valovima, nacine. Tamo je vrlo dobar opis gradnje. Zato necemo ovdje ponavljati sto je tamo receno.

opsegu. Bakrene, posrebrene cijeyi stiA, B, C, D, i E montirane su na ienke oklopne kutije (125 X 60 X ^20 mm) tako da su tri s jedne i dvije naizmjenice s druge strane. One ulaze u postojece meduprostore, kao prsti jedne ruke medu prste

druge ruke.

Svaka od
51

tih

bakrenih
10

vanjski promjer

mm

cijevi
i

ima

duzinu

sredine cijevi susjedne je 21 mm, a do sredine montirane su simetricno uoklopnoj kutiji. Ova je takoder nacmjena od bakra i neka bude posrebrena,

mm, Razmak od

ako

Konvertor za prijem amaterskog opsega od 1296 MHz
Prelazenjem na sve vise frekvenna nove probleme koje treba rjesavati pronalazeci nove puteve. Prijemna tehnika za frekvencije preko 1000 MHz
cije nailazimo uvijek
(1

koaksijalnu prikljucnicu K spaia se antena za prijem frekveti-

je

moguce.

Na

cija

GHz).
cijevi

u opsegu od 1296 MHz ( = 1,296 Pomocu dva vijka koji se moili

manje uvrnuti u supl)inu D, dovode se u resonanciju usred prijemnog opsega.
eu vise

B

i

ciia

GHz) bitno

se razlikuje

od onoga
s pri-

na sto smo se privikli radeci

jemnicima za nize frekvencije.
Bitnu novost, kojom se tehnika prijema ovih ultravisokih frekvencija razlikuje od dosadasnje tehniuz ke za nize frekvencije, jest primjena tzv. »interdigiostalo

bude oko 28 MHz, potrebno je da kao konverzijsku frekvenciju imamo 1268 MHz. v Nju postizemo umnazanjem, pocevsi sa 52,833 Mrtz. Za tu je frekvenciju nacinjen knknstal Q. To je overtonski kvarcov pobustal koji se na toj frekvenciji
duje tranzistorom TRi, zahvaljujuci prisutnosti titrajnog kruga sa zavoj-

Zelimo

li

da

nam

medufrekven-

talnih«

filtera

i

konvertora. Ne, to nije

»interdigitalnih« u vezi s di-

nicom

gitalnom eiektronickom tehnikom!

U

(engl.

digitalnoj »digit«

elektronici

se

naziv

brojka,

znamenka

da krugu). Taj titrajni krug treba resonira na odabrani overton kvarkolektorskom sa (52,833 MHz). U strujnom krugu istog tranzistora je
281

U

(u

emiterskom strujnom

-0+24V

c zf 1

a ^

1=1

T
IOji

1?1P^*
OKLOPNA KUTUA

125x60xi0mm

^"^^W^
_[/M(2mA)

i '^ i r

'CTn
"

(28-MHz)

2N918{BFY90) TR2 = 2N3866
TR1 =

D1 = H.R 5082-2577 2-2577

TR3 = 40673 {3N200J 3N2011

D2 = HP 5082>-2fl1l -2811

^^
*~1

C

Y^
"

tnTi

•-•

It—*

St.

UJ?™??™? kristalom l umnazanjem frekvencije od 52,833 MHz na me MHz kci sa »post-mikser« pojadalom na 28 MHz. Li = U = 18 zav I 10,5 mm,CuL, oko 1,5 uff; Ls = 10 zavoja, kao Li i U oko 0,5 uH; U = - U = 6 zavoja kao Li, oko 0,2 ^H; sve na od 6,3 mm, sa jezgricom. U = bakrena traka 12,7 x 63,5 mm. VFP = 33 )xH
1
>'

1047. Inter digitalni konvertor sa Schottky-jevim diodama, Di
l
,

i

D

2

-

f

zavojnica Li. Ona, zajedno s kondenzatorom od 5 pF, resonira na tri putavisu frekvenciju (158,5 MHz), kao i zavojnica Ls. Obje ove zavojnice sacinjavaju bandfilter za utrostrudenu frekvenciju tako da ona,
filtrirana

imaju vrlo malen

vlastiti kapacitet.

Syaki znatniji kapacitet diode bio bi pravi »kratak spoj« za tako visoku frekvenciju! Ona mora imati i najbolja ispravljacka svojstva, ta-

u

bandfilteru,

stize

u

udvostrucivacki stupanj s tranzistoTR2. Ovdje se postize frekvencija od 317 MHz. Buduci da su to vec prilicno visoke frekvencije, potrebno je odabrati pogodne tranzi-

ko da napon koji se moze mjeriti na kondenzatoru C2 dosegne —1,5 V,
unatoc opterecenju sa 82 Q. Ovim zahtjevima danas odgovaraju samo Schottky-jeve diode, pa konstruktor (W2CQH) preporucuje diode »Hewlett-Packard-5082-2577«
iste tvornice.
ili

rom

store.
ili

Kao TRi moze
90,

BFY

a kao

se staviti 2N918 TRs dolazi u obzir

»5082-2835«
biti slic-

2N3866. Navikli smo da taj tranzistor vidimo u predajnicima. Ovdje ga treba staviti da bi titraji frekvencije 317 MHz bili dovoljno sna2ni,^ jer ih ceka daljnje umnazanje. Njih je jos potrebno ucetverostruciti na 1268 MHz. To se postize dio-

Dioda Di takoder mora
nih kvaliteta.

sluzi za mijesanje. Spojena je na kraj cijevi C u kojoj se induciraju naponi frek-

Ona

dom

£2.

se upotrebiti

Izbor diode D2 je kritican. Mogu samo one diode koje

(od D) i frekvencije koju primamo, 1296 MHz (od MK\ dvi J e frekvencije se u diodi mijeSaju; dakako, ukoliko je dioda za to sposobna! I ona mora imati vrlo malen vlastiti kapacitet i mora brzo shjediti sve promjene VF na-

vencije 1268

MHz

VF

V?

282

pona. I dioda Di mora zato biti Schottky-dioda, npr. »Hewlett-Packard-5082-2811«
ili

»5082-2835«.

Kod ugadanja
kod M,

ukljuciti
svi

Kada su

konvertora treba, miliampermetar. titrajni krugovi u osci-

latorskom lancu, s tranzistorima TRi i TRz, kao i cijev D u interdigitalnom konvertoru, ugodeni optimalno, mora miliampermetar pokazivati struju oko 2 mA.
Cijev B interdigitalnog konvertora dovodi se u resonanciju s pri-

jemnim frekvencijama tako da prijem nekog slabog signala bude maksimalno glasan uz najmanji sum.

St. 1048. Izgled interdigitalnog konvertora s pripadajucim stupnjevima,

prema shemi na

si.

10-47

Mijesanjem (u diodi Di) postize se medufrekvencija. Buduci da su signal! na medufrekvenciji jos vrlo slabi (nema VF pojacanja!) potrebno je tzv. »post-mikser pojacalo*. Ulogu tog medufrekventnog pretpojacala vrsi tranzistor TRs. Ovo pojacalo mora biti malosumno. Zato je najbolje da se upotrebi tranzistor koji ce, uz malen sum, dati dosta veliko pojacanje. Ovim zahtjevima zadovoljava MOSFET, kao sto
je 40673, 3N200 ili 3N20L Zavojnica Li i kondenzator Ce pripadaju ulaz-

Podaci o radu takvog konvertora
vrlo su ohrabrujuci. Oni obecavaju ukupno pojacanje koje dostize 20 sirokom pridB u citavom 2 jemnom opsegu. Pri tome je potiskivanje zrcalnih frekvencija barem 18 dB, sto govori o vrlo dobrim svojstvima interdigitalnih resonatora. uz upotrebu naveKazu, da sum

MHz

poluvodickih elemenata nije veci od 5,5 dB. Obzirom na opseg frekvencije to je vrlo dobar rezultat. Izgled gotovog konvertora

denih

nom
28

titrajnom krugu, dok zavojnica

je

Lt pripada izlaznom titrajnom kru-

gu na medufrekvenciji u opsegu od

do 30 MHz. Taj izlazni titrajni krug mora biti sirokopojasnih svojstava pa je prigusen otpornikom od
4,7

na si. 1048. Obzirom na to, da je za nase amatere jedini ozbiljniji problem nabavka sotki-dioda, uz poznatu snalazljivost, nadajmo se da ce naskoro
uslijediti

osvajanje

i

ovih

kQ.

frekvencija.

283

11

KRATKOVALNI PREDAJNICI
VRSTE PREDAJNIKA
Predajnik (davac, odasiljac)
zi

slu-

za proizvodnju visokofrekventnih signala koji prenose poruke i sluze za sporazumijevanje izmedu radio-stanica, I u amaterskoj radio-stanici je predajnik, uz prijemnik, jedan od bitnih dijelova.

trebnu energiju visokofrekventnim titrajima daje onda slijedeci stupanj, PA, si. 1Mb. Internacionalno upotrebljavana kratica PA oznacu-

a)

b)

U

radio-amaterskom predajniku

CO
{VFO»

upotrebljavaju se i tranzistori i elektronske cijevi u razlicitim stupnjevima. U oscilatorima, umnoziva-

cima

frekvencije,
i

stupnjevima

konverzionim poja£a!ima snage

c)

se redovito naci tranzistori. Elektronske cijevi se ceSce susrecu u izlaznim pojacalima snage, osobito u tzv. linearnim snaznim pojacalima, ali mogu posluziti i drugdje

mogu

—H
I

BUR
I

L-*j

MULT.

L

u predajniku.
Nai jednostavniji predajnik za
ted)
1

legrafiju (CW) ima samo jedan stupanj. To je oscilator (si. IMa) koji

»proradi« svakiput kad nritisnemo rucicu telegrafskog tipkala (»tastera«). Proizvedene visokofrekventne titraje treba odvesti k anteni. Od nje odlaze elektromagnetski valovi u prostor. Po^onsku energiju za u prostor. Pogonsku energiju za predajnik, dobije iz elektricne mreze preko posebnog ispravljaca, iz akumulatorske baterije, iz galvanskih baterija ili iz nekog pretvaraca (vidi poglavlje o izvorima elektricne energije i poglavlje o prevoznim i prenosnim radio-uredajima). pesce se upotrebliavaju predajnici koji, osim oscilatora, imaju i druge stupnjeve. Ako predajnik ima dva stupnja, oscilator je manje op-

terecen

i

moze

stabilnije raditi. Po-

je

pojacalo

snage

(engl.

»Power

Amplifier^). Takvo se pojacalo redovito nalazi na kraju niza stupnje-

va u svim savremenim predajnicima
(sL 11-1).

Oscilator s kvarcovim kristalom, (engl ^Crystal Oscillator«), ie raditi samo na onoj frekvenciji koja je odredena samim kristalom. Ima li predajnik oscilator s promjenljivom frekvencijom, tzv. VFO (engl. »Variable Frequency Oscillators), opseg radnih frekvencija od-

CO

mo

telegrafiju ili za frekventno modulirani signal nema poteskoce, ali se npr., gotovi SSB-signali (engl. »Single Sideband« jedan bocni pojas) ne smiju umnazati! Takvi signali postaju umnazanjem nerazumljivi.
f

Za

Predajnici za sve vrste signala

grade se najcesce prema principu koji je prikazan blok-shemom, si. 11-ld. Stabilnim oscilatorom (VFO) moze se obuhvatiti neki pogodno

reden je konstrukcijom VFO-a i, redovito, obuhvaca samo jedno amatersko valno podrucje ili tek dio njega, npr,, samo onaj dio koji je pedviden za rad telegrafijom, si.

odabran opseg, npr., od ukupno 500 kHz (recimo: od 5 do 5,5 MHz, ili
drukcije).

Kristalni

oscilator

(CO)

ima takvu frekvenciju da njenim mijesanjem s frekvencijom VFO-a
postizemo transpoziciju (premje§tanje) tih 500 kHz u bilo koji amaterski opseg. Ako kristalni oscilator ima vi£e razlicitih kristala, mijesanjem u stupnju MIKS. (engl. »Mix~ er« onaj koji mijesa) postizemo veci broj opsega. Dakako, mijesanjem se dobiva mnogo produkata, i pozeljnih i nepozeljnih. Iz te smjese treba najprije izdvojiti ono sto nam je potrebno. Za tu svrhu
sluzi

1Mb.
Vece mogucnosti rada osigurane ako u predajniku postoji mogucnost umnazanja frekvencije. Vecina
su,

amaterskih valnih podrucja obuhvaca frekvencije koje su u jednostavnim medusobnim odnosima. Tako udvostrucivanjem frekvencije se moze, pocevSi sa 80-metarskim opsegom, postici frekvencije 40-metarskog, zatim 20-metarskog i, konacno, 10-metarskog opsega. Utrostrudivanjem frekvencije od 7 MHz lako se postizu frekvencije 15-metarskog
opsega.

=

poseban filter. U najjednostavniiem slucaju taj se filter sastoji od samo jednog titrajnog kruga,
ukoliko nezeljeni produkti mijesanja nisu prejaki. Ako ih je, medutim vise jakih, koji bi mogli smetati, filter

Na

si.

11-lc stupanj za

um-

nozavanje frekvencije oznacen je slovima MULT. (engl. ^Multipliers). Izmedu stupnja za umnozavanje frekvencije i oscilatora obicno se stavlja jo§ jedan stupanj za odjeljivanje, BUFF. (engL »Buffer«; njem. »Puffer« = odbojnik, npr. na zeljeznickom vagonu!). Zadaca takyom stupnju je da se osigura malo i jednolicno opterecenje oscilatora, te da se sprijeci povratno djelovanje ostalih stupnjeva u predajniku na rad oscilatora. Umnozavanje frekvencije primjenjuje se i onda, kad je potrebno da oscilator radi na sto nizim frekvencijama. Lakse je, naime, nadiniti stabilan oscilator, lakse ga je frekventno modtdirati i si. Umnozava-

mora

biti bolji.

On mora

osigurati da iz predajnika izade samo ona frekvencija koju zelimo emitirati! U primjeru na si. 11-le je blok-shema predajnika u kojemu se radna frekvencija priprema tzv. sintesastavljazom (grc. »synthesis« nje). Takvi predajnici imaju cesto

=

i

poseban,

tzv.
(lat.

frekvencije

digitalni pokazivac »digitus« prst;

u matematici: brojka; od nekadaSnjeg racimanja na prste!). I sinte-

zom pripremljena
cati

frekvencija

mora

se filtrirati, »ocistiti« od nepozeljnih primjesa, zatim je treba poja-

njem moze se onda »doci« na odredenu radnu frekvenciju predajnika. Ipak se tim putem ne moze uvijek!

(POJACALO + POBuD.) da joj snaga bude dovoljno velika za pobudivanje izlaznog stupnja (PA).
Pobudni stupanj
11-le) je
(si.

11-ld

i

si.

vec pojadalo koje bi moglo

285

nacin oblacenja u »modi«. Mozda je tako. Kod am- jedi u ritmu govora mijenja amplituda (i telegrafija je vrsta amplitudne modulacijel). Za sheme predainika na si. »la denje. Ovo nije nacrtano na si. onaj za predajnik kao i onaj za prijemnik. jenja se frekvencija i faza VF titraSSB signal je. Razmjerno najjednostavniji su predajnici za telegrafiju. moguce je na taj na^in 286 . 11-2 i si. Njegova snaga moze biti vrlo malena. barem ne zbog cijene smije zaboraviti. — — ma. Cijena im je cesto niza od cijene nekih drugih sastavnih dijelova! Tranzistorski oscilator. 2elimo li da nam predajnik daje snagu koja je mak- posluziti ma Nekada se trazilo da vec sam oscilator daje neku. Za radio-veze telefonijom potrebno je da se na neki nacin »moduiira« emitirani visokofrekventni signal u skladu s niskim frekvencija- = »aktivnih« elemenata. Zato su jednocijevni pre dajnici bili veoma rasireni. Pritom se nastoji da svi stupnjevi. treba da daje ciste i sto stabilnije oscilacije. kad su »vladale« elektronske cijevi. zapravo. samo dio amolitudno moduliranog signala. 11-3 neki ce reci da pobuduju »nostalgiju« kod onih OM ili OT (engl. ali i danas. medu amaterima. Ostalim stupnjevima se povjerava i promjena frekvencije i pojadanje signala. nacin mijenjanja VF signala prilagoden NF frekvencijama govora). neovisno o promjenama pogonskog napona i o promjenama temperature okoline. pa i za predajnike. OSCILATORI Oscilatori u predajnicima se danas vise ne razlikuju od oscilatora koji su potrebni za rad prijemnika. a kojima se formira i modtdira signal. -tehnici ima vise vrsta. cija! ratore najvise klase!) u predajniku ce biti potreban veci broj pobudnih stupnjeva. sve veca je opasnost da on emitira i nezeljene frekvencije. tek nekoliko milivata. 11-1. osobito diti najvaznijim vrstama modulacije bit ce govora u posebnim poglavljima. sadrzanim u ljudskom govoru modulation^ — prilagomijenjanje na odreden nacin. Bilo je to potrebno u doba kad su elektronske cijevi bile najskuplji daja.i kao izlazno u predajnicimale snage. Tamo cemo govoriti i o posebnim uvjetima kojima moraju zadovoljiti stupnjevi odgovarajucih predajnika. dirati) i drugog pribora. Zato je potrebno da se izmedu izlaznog stupnja predajnika i antene uviiek ukljuci jos neka vrsta filtera. »Otd Mam ili »Old Tirner«) koji su nekada upotrebljavali ovako nesto »demodirano«. sve zadatke obave uz malenu snagu. makar malu snagu. spojenih jedan iza drugoga. O oscilatorima je bilo govora u poglavlju 8 (Visokofrekventni osciSve sto je tamo receno vrt podjednako za sve uredaje u kojima se primjenjuju oscilatori. Modulacija u radio(franc. ali se nikad ne sastavni dio radio-ure- Danas je situacija sasvim drukDanas vise nitko ne nastoji da mu predajnik ima sto manji broj stupnjeva. u slucaju potrebe. kakvi dolaze u obzir za gradnju oscilatora postali jeftini. kod frekventne modulacije miplitudne modulacije se je. sa ciljem da se postigne sto kvalitetniji signal. O UMN02AVANJE FREKVENCIJE U doba. Njih cemo opisati u ovom poglavlju. latori). od njem. kao i razlicite nacine prikljucivanja telegrafskog tipkala (»tastera«. nastojalo se sagra predajnik sa sto manjim bro jem cijevi. »tasten« doticati. kako cemo kasnije jos vidjeti. a tranzistori su barem oni male snage. Cijev je danas u oscilatoru definitivno zamijenjena tranzistorima. Sto je snaga predajnika veca. simalno dopustena za -amaterskih stanica (2 rad kW radioza ope- da citav predajnik ima sto manje stupnjeva. »la mode« = nacin.

11-2. Pritom titrajni krug sa za- — — u vojnicom Li ima velik kapacitet. u proslosti. EL84. 11-3. dakle. sadrzi osim osnovne frekven- opt«rt£«no ko anode cije one visih harmonickih.krug LiCi ugoden na frekvenciju j J y nT ! M -t'--' jf Y">' ' | vfp T -T^ !0n ! f kod A na odvojak zavojnice Li. Pri pobuduju nom ze mijenjati frekvencija (VFO). kada ugodimo titrajni krug. Vise mogucnosti pruza primjena oscilatora kojemu se moditi mozemo anodni zahvaljujuci kapacitivrazdjelniku (27 + 100 pF) izmedu prve mrezice i »minusa«. Promjene jakosti anodne struje pri ugadanju izlaznog titrajnog kruga L1C1 u predajniku prema si 11-2 poslati je u antenu. EL81. I ta shema bi se mogla 11-4 je proglasiti »nostalgicnom«. maks. Ako je Q brusen za 7 MHz. Posebno su se. Jos ce nam biti manja snaga ako LtCi ugodimo na cetiri puta visa frekvenciju (14 MHz). Ako je kvarc bruSen za frekvenciju od 3. vidi si. Oscilator radi i onda. dooro je da LiCi bude ugoden. I utrostrucivanje frekvencije je moguce. kad je titrajni ci oscilator izuzetnim prilikama i ona omogucuje izgradnju upotrebljivog predajnika. kao i EL3. Inace bx cijev mogla biti preopterecena Prejakom anodnom strujom. 11-3. »proslavile« cijevi 6V6. Antena se prikljucuje je spojena Ona cama za optereceno nika. Kada se ukljuluje shema predajnika s pentodom kojemu se frekvencija moze mijenjati. na 7 MHz. EL86 i mxioge druge. si. da preveliko opterecenje anodnog titrajnog kruga ne djeluje na titraje kvarca! Elektricna struja koja tece prenije sinusoidalna. stanje predaj- S/. kako je to prikazano crti- kvarca. ako anodni titrajni krug nije ugoden. Frekvencija je odredena kvarcovim kristalom Q Ipak s time se ne smije pretjerati.5 MHz. EL11. Dakako. ii-2. 6L6 ili 6AG7. Oscilacije se bilo osnovnoj. je kakva izlazna prijemna cijev. Taj odvojak treba odabrati tako da se jos opaza malen pad anodne struje. titrajni krug ugona frekvenciju od 21 MHz. Kazemo da smo frekvenciju udyostrucili. Na tome druga mrezica pentode djekao kapacitivno (preko 10 nF) »uzemljena« anoda oscilatora. Ta je struja najmanja. Frekvenciju odreduJ. si. primjenom kvarca u oscilatoru vezani smo na odredenu frekvenciju. Shema predajnika s pento- dom. Ona. i danas! Oscilatorski dio je nacinjen sa katodnom povratnom vezom. EL83. 11-3. ali (preko tipkala Ti).e kvarcov kristal Q. To se obicno ne radi. mozemo anodni titrajni krug ugoditi na dvostruku vrijednost. Snaga na toj dvostrukoj frekvenciji je manja nego na vrlo brzo cijevi. Promjenljivi kondenzator (500 pF. Treba paziti da frekvencija ostane stabilna. harmonicke frekvencije moguce je ugoditi titrajni krug LiCi i tako jednu od njih »isfiltrirati« i jos i Na te vise n«opt«r«£tne KAPACITET SI.) mora biti skoro sasvim za287 . si. jer predajnik kod takvog ucetverostrucivanja frekvencije radi veoma neekonomicno. i trebljiv predajnik sa uspjesno naciniti upoelektronskom iz izvadenom nekog starog radio-prijemnika. Elektronska cijev E.

dakle.7 V vencija se Predajnik s pentodom. naziva spoj »Electron Coupled Oscillator*). kondenzatora od 1 nF (mora izdrzati napon od 1000 V. da bi se tranzistor »otvorio«. si. Tranzistor. Kolektorski strujm krug je spojen s bandfilterom kojemu su oba titrajna kruga ugodena na dvo- struku ili trostruku. rjede na cetverostruku frekvenciju.2. Collins- u anodnom strujnom krugu nema nikakve druge veze s oscilatorom osim struje elektrona koja tece kroz samu cijev. ako izlaznu snagu uporedimo sa onom koju bi se moglo dobiti na frekvenciji /. Frekmole mijenjatl Oscilator (sa zavojnicom Li) je sa izlaznim dijelom u vezi preko struje elektrona koja tece kroz cijev (hCO) SI.75 MHz. Ako bi izlazna frekvencija predajnika ove vrste bila jednaka oscilatorskoj frekvenciji. ako je anodm napon 250 VI!) spojen je tzv. Veci od njih (1000 pF. Visokofrekventni ulazni nanon mora imati amplitudu ve<5u od 0. dok se manjim (do 250 pF) filter dovodi u resonanciju na dvostrukoj frekvenciji oscilatora. suprotnim fazama VF napona. Zato se TRi i TR2 naizmjenicno otvaraju zatvaraju. Kada potece struja kroz FET TRi. 11-5. Collins-filter (cit. Na ulaz U ovog SI. 11-4. mole doci do nestabilnostl Zato je povoljnije raditi sa udvostrucenjem frekvencije. kao na si. Jednostavan tranzistorski stupanj za umnazanje frekvencije. »Push-Push-Doubler«). ne moze teci kroz TR2 1 obrnuto. 3f. U anodnom strujnom krugu je Znatno vi§e izlazne snage ^ostizu se tzv. Vidi tekst 288 . Sa jeni Dva »kolins«) sa zavojni- La i s dva promjenljiva kondenzatora. a treca mrezica pentode spojena s katodom (kao kod EL84 ili EL86). maks. prigusnica VFP. naziva: 11-6.O+250V tranzistorskog stupnja. Imamo opet com serijski spojenim i zavojnicom kondenzatorima Ci i Ca ovaj titrajni krug resonira na frekvenciji /. »PP dublerom« (od engl. tranzistora tipa FET sposu na ulazni titrajni krug.4f .) Donekle sli&io umnazanje frekvencije s tranzistorima je takoder mogu<Se. To je polovica one vrijednosti koju mora imati signal za odriavanje telegrafskih radio-veza u 80-metarskom amaterskom opsegu. tj. preko 50% kod udvostru£avanja. da bi mogla poteci kolektorska struja. a od anode. iz nekog oscilatora. Uz dovoljno veliku pobudu (dovoljno velik ulazni VF napon!). Tranzistor na svojoj bazi nema prednapona. taj <5e titrajni krug za vrijeme svakog titraja (frekvencije f) dobiti po dva strujna imi u^ 121. Zato se takav ECO-spojem (engl. U Gejt-elektrode tranzistora TRi i tranzistora TRz uvijek su pobudene udvostrucenje -filter frekvencije. Buduci da je titrajni krug LsCs spojen tako da kroz njega te£e i struja sa drejn-elektrode TRi i sa drejn-elektrode TRs. 11*5. Stabilnost emitiranih signala je znatno bolja. 11-4.) odreduje vezu sa antenom. oko 33% kod utrostrucavanja i oko 25% kod ucetvorostrucavanja frekvencije.. izlazna snaga koja se moze postici takvim umnozivacem iznosi oko tvoren kada oscilator proizvodi frekvenciju od 1. si. radi kao pojacalo klase C. dovode se VF titraji frekvencije f.

ako je anodni napon 250 V!!) spojen je tzv. naziva: 11-6. 3f. 11-5.. Imamo opet com U (cit. naziva spoj »Electron Coupled Oscillator*). Zato se takav ECO-spojem (engl. J Donekle sli£no umnazanje frekvencije s tranzistorima je takoder mogude. VF nekog ostitraji frek- (3. da bi se tranzistor »otvorio«.) odreduje vezu sa antenom. preko 50% kod udvostru£avanja. Buduci da je titrajni krug LsCs spojen tako da kroz njega tede i struja sa drejn-elektrode TRi i sa drejn-elektrode TRs. da bi mogla poteci kolektorska struja. Ako bi izlazna frekvencija predajnika ove vrste bila jednaka oscilatorskoj frekvenciji. Veci od njih (1000 pF. Stabilnost emitiranih signala je znatno bolja. taj <5e titrajni krug za vrijeme svakog titraja (frekvencije f) dobiti po dva strujna imi u°Hl «0n 1 2f. Zato se TRi i TR2 naizmjenicno otvaraju zatvaraju.tranzistorskog stupnja. dok se manjim (do 250 pF) filter dovodi u resonanciju na dvostrukoj frekvenciji oscilatora. Collins- u anodnom strujnom krugu nema nikakve druge veze s oscilatorom osim struje elektrona koja tece kroz samu cijev. Zato je povoljnije raditi sa udvostrucenjem frekvencije. Jednostavan tranzistorski stupanj za umnazanje frekvencije.if . dakle. Uz dovoljno veliku pobudu (dovoljno velik ulazni VF napon!). »Push-Push-Doubler«). si. Na ulaz U ovog SI 115. Frekmoze mijenjatu Oscilator (sa zavojnicom Li) je sa izlaznim dijelom u vezi preko struje elektrona koja tece kroz cijev (hCO) SI 11-4. Visokofrekventni ulazni nanon mora imati amplitudu vedu od 0. tj. »PP dublerom« (od engl. 11-4. a treca mrezica pentode spojena s katodom (kao kod EL84 ili EL86). To je polovica one vrijednosti koju mora imati signal za odriavanje telegrafskih radio-veza u 80-metarskom amaterskom opsegu. moze doci do nestabilnosti. Kada potece struja kroz FET TRi. maks. tranzistora TRi i Gejt-elektrode tranzistora Tlh uvijek su pobudene udvostrucenje -filter frekvencije.2. dovode se f. Col- frekvencije. Znatno vi§e izlazne sna^e nostizu se tzv. Tranzistor na svojoj bazi nema prednapona.SMHi) je spojen s bandfilterom kojemu su oba titrajna kruga ugodena na dvo- vencije Kolektorski strujni krug 7250 /pOOO struku ili trostruku. oko 33% kod utrostrucavanja i oko 25% kod ucetvorostrucavanja U anodnom strujnom krugu je kondenzatora od zati 1 nF (mora izdrnapon od 1000 V. ne moze teci kroz TRz l obrnuto. sa onom koju bi se moglo dobiti na frekvenciji /. izlazna snaga koja se moze postici takvim umnozivacem iznosi oko tvoren kada oscilator proizvodi frekvenciju od 1. Vidi tekst 288 . Dva tranzistora tipa FET spojeni su na ulazni titrajni krug.7 V vencija se Predajnik s pentodom. si. suprotnim fazama VF napona. a od anode. Tranzistor. Sa ako izlaznu snagu uporedimo lins-filter s dva promjenljiva kondenzatora. -O+250V IDn iz cilatora. kao na si. »kolins«) sa zavojni- i zavojnicom L* i serijski spojenim kondenzatorima Ci i Ct ovaj titrajni krug resonira na frekvenciji /.75 MHz. prigusnica VFP. radi kao pojacalo klase C. rjede na Cetverostruku frekvenciju.

Udvostrucenje frekvencije je nesimetricno i na izlazu je. Medusobno i sa ostalim dijelovima ko udvostrucivaca treba ih spojiti kaje oznaceno. c i e su poceci. ' ' A * A J FERITNI PRSTEN SI 11-8. Oscilogram na si. ll-9c). 11-9 pokazuje kako se moze izgledom oscilograma provjeriti da li udvostrucivac frekvencije pravil- no radi. Manje nesimetrije u pojacanju mo gu se izjednaciti potenciometrom (500 Q). Zavojnicu valomjera pri- . izlazu preostaje samo frekven(si. krajevi a. 11-8. posvema Na potisnuta osnovna frekvencija. uz dvostruku frekvenciju (If). Opis u tekstu »trifilarnog« na si. HI) mozemo se pomoci osjetljivim apsorpcijskim valomjerom ili odgovarajucim dip-metrom. spojenim izmedu emitera. 11-7). Priprema i namatanje spleta zavojnica za udvostrucenje frekvencije. Kada se pojacanja izjednace potenciometrom u emiterskim strujnim krugovima je tih tranzistora.jft Jfc " A . Potrebno je da tranzistori TRs i TR3 budu istog tipa i da im strujna pojacanja ((3) budu podjednaka. ll-9b) pokazuje da tranzistori TR2 i TRs imaju razlicita pojacanja. SI. ll-9a pripada frekvenciji /. dok su krajevi b. d i / zavrseci. Slijedeci oscilogram (si. prisutna i osnovna (f). onoj koju smo doveli na ulaz udvostrucivaca (si. cija 2f lografa (sto je za Ako nemamo oscimnoge amatere normalno stanje.

Za utrostrucivanje frekvencije moze posluziti protufazni spoj dvaju tranzistora. 11-10. Tranzistorsko pojacato kojemu su i baze i kolektori u protufaznom spoju (»push-puil«) ontogucuje utrostrucivanje frekvencije. u slijedecoj poluperiodi. Utrostruciti frekvenciju je takoder ponekad potrebno. U kolektofskom strujnom krugu frekvencijom tranzistora TR2 je zavojnica L koja se moze dovesti u resonanciju s frekvencijom 2/. obratno. pa se cini kao da jedan gura a drugi vuce i obratno). strucenje prikljucnicu. Na izlazu mozemo f ili tako odabmti ili frekvenciju dvostruko visu frekvenciju If. / ili s SL 1141. Zavoj- Tome 19- . Glavno je da su im kapaciteti malenl Tranzistor TR2 ne sudjeluje kod udvostrucavanja frekvencije. Vidi tekst frekvenciju / na izlazu udvostrucivaca vise ne mozemo utvrditi! I diode mogu posluziti za udvo- nica U je sa L u induktivnoj vezi. sL 11-11. Slovima. d. Baze tranzistora TRt i TR2 su u protufazi. Preko JU se kao u predasnjem primjeru. Transformator Ti je sirokopojasni i treba ga namotati trifilarno. Udvostrucavanje frekvencije diodama. a. Dvostrukim preklopnikom se moze birati frekvencija f ili 2f. Ono moze pojacati osnovnu i sve neparne vise harmonicke frekvencije 291 sluze trimerski kondenzatori C4 i Ct. zahvaIjujuci diodama. e i f opet su oznaceni krajevi zica. »push« = guraj. Ona sluzi druge oscilacije jedne ili frekvencije odvedu na izlaznu da se prema si. c. Udvostrucavanja frekvencije vise nema. Diode Di i D2 neka budu barem u propusnom smjeru podili jednakih svojstava.SI 11-10. One mogu biti germanijeve ili silicijeve. b. Dok je jedna baza pozitivna druga je negativna i. frekvencije. prema zelji. To znaci da je faza visokofrekventnih titraja na njima suprotna. Diode ovdje djeluju kao dvosmjemi isprayljac kod kojega se frekvencija uvijek udvostrucu Udvostrucenje frekvencije se moze i sprijeciti! Treba samo dvostrua. Preklonnikom B izabire se jedan od njih. ki preklopnik A-B prebaciti iz polo- zaja b je u polozaj U torn slucaju jedna od dioda (Di) iskljucena iz ftuikcije. »pull« = vuci. Njegova je zadaca da pojaca VF struje koje vec imaju dvostruku frekvenciju. Takav je spoj poznat i pod imenom »pu£-pul« (od engl. Tranzistori rade naizmjence.

— (oscilator!) veoma malo U anodnom strujnom krugu 292 opterecen.. pret- Elektronske cijevi su se do danas zadrzale u predajnicima. Ako elektronsku cijev i tranzistor uporedimo. 4-27 i si. kao i u klasi AB ili u klasi C. 11-12. Uz dovoljnu pobudu. Izbor radnih uvjeta za pojaSala snage u predajniku do si. oscilacije frekvencije 3f imaju jo§ upotrebljivu amplitudu. od jednog i drugog kolektora privode izlaznom titrajnom krugu (sa Li). Prednost elektronskih cijevi pred tranzistorima nije samo u tome da je cijena elektronske cijevi za postizavanjerazmjerno vece snage jos uvijek niza od cijene tranzistora. nu dvostruku (ECL 82) PRETPOJACALA I POBUDNI STUPNJEVI U PREDAJNIKU Pretpojacala i de je titrajni krug koji resonira na odabranu frekvenciju. Ovaj moze resonirati na bilo koju neparnu harmonicku frekvenciju: na prvu (f). 3-9) i tranzistorskih po jacala (si. jednakog pojacanja u oba tranzistora. 3-12 i snage B. radne tacke. Zato osnovni sklopovi cijevnih (si. Pritom obadvije elektronske cijevi rade u klasi A. Ova klasa omogucuje rad sa najmanje izoblicenja. Hoce li neki stupanj u predajniniku raditi u ovoj ili onoj klasi ovisi o izboru tzv. Vise neparne frekvencije (5f.) obicno su mnogo slabije. u stupnje- vima za umnazanje ili za mijesanje) toliko pojacamo snagu da bude dovoljna za pobudu izlaznog stupnja predajnika. potreban je za postizavanje simetricnog. Prema nivou ovisno o drugim uvjetima rada. mjene u predajniku svako od njih ima svoje prednosti i svoje mane. 4-28) u principu vrijede i za pojacala visokih frekvencija u predajnicima. 7f . ali vrlo vjernu »kopiju« ulaznog signala. 3-15). pento- . u klasi (si. Taj nacin je bitno razlicit. spojen izmedu emitera tranzistora TRi i TR2. odnosno radnih uvjeta. U principu nema razlike na koji ce elektronska u nacinu ili cijev tran- zistor pojacavati niske ili visoke frekvencije. onda sto se tice pri- — Shema visokofrekventnog pojacala.takvi protufazni strujni impulsi. Zato je izlazni visokofrekventni. predvida upotrebu dvostruke elektronske cijevi ECL 82. ili neke druge triode i posebne pentode. I predstupnjevi i pobudna pojacala predajnika mogu raditi u bilo kojoj klasi Ovo podjednako vrijedi za elektronske cijevi i za tranzistore. u principu. On predstavlja pojacanu. si. pobudni stupnjevi vi- u predajniku imaju zadatak da sokofrekventnim oscilacijama (koje smo postigli oscilatorom. tj. svaki od tih stupnjeva moze raditi u klasi A. Potenciometar.. osobito u stupnjevima za pojacanje snage. Trioda je katodno slijedilo pa je prethodni stupanj 11-12. Shema vrijedi za dvije odijeljene cijevi ili za jedSl. pojacani signal osobito »cist«. na petu (5f) i tako redom. Najcesce se zadovoljavamo umnazanjem frekvencije na 3f. Razlika je jedino u nacinu na koji se postizava odredena radna tacka. Visokofrekventno pretpojacalo koje se moze staviti izmedu VFO-a sa slabim izlaznim signalom i ulaza u predajnik. na trecu (3f).

Tranzistori su osjetljivi i na pregrijavanje. Vazan je. uz ostalo. Nikakvog prednapona nema. Tranzistorski stupanj je mnogo osjetljiviji i trazi preciznije prilagodenje na »potro£ac« (slijedeci stupanj ili antenski sistem!). 292 . Ug = R xJg t Ako ma je otpor izrazen u kilo-omia jakost struje u miliamperima. ipak. pa o tome treba voditi racuna. Jedna jedina naponska »spica« moze ga uniStiti prije nego se snademo. odreduje. kako znamo. Najveci utjecaj na radne uvjete elektronske cijevi u predajniku ima prednapon prve mrezice (uz pravilno odabrane ili zadane ostale pogonske napone). ispravljanjem visokdfrekyentne struje koja se dovodi pojaPostis^nuti prednapon je /jedvelicine otpora Ri i nak umnosku prednapon u voltima. i pravilan izbor radnih uvjeta. tranzistorski stupnjevi u predajniku trebaju za svoi rad obicno 12 V. predajniku tece kroz otpornik Ri. Ovo se moze izbjeci boliim prilagodenjem i opseznijim filterima. Prednapon prve mrezice svake cijevi. S druge strane tranzistori imaju i velikih prednosti. Uz prayilnu pobudu tranzistori. Ako nestane pobuda moze naime jakost anodne struje porasti do nedopustivo izlazi jakosti struje mrezice Jg : velikih iznosa. dok kod elektronske cijevi d) vece opterecenje (uzarena anoda!). 11-13. Nekoliko nacina za dobivanje prednapona vidimo na si. proizvode znatno vise nezeljenih i moze — — 20 R3 U produkata (visih harmonicnih frekvencija) nego elektronske cijevi. ostati bez posljedica. osobito za mobilnu i »portabl« primjenu. Dok se pogonski napon elektronskih cijevi mjeri stokod vrlo velikih snaga tinama i hiljadama volta. U primjeru a) i b) se prednapon postizava padom napona koji nastaje tako da struja prve mrezice ^ Pregted najvaznijih nacina za postizavanje zastitnog i radnog prednapona elektronskih cijevi u SI. ako ne traje predugo. U primjeru c) je prednapon odreden posebnim izvorom kojemu je napon jednak Us Visina prednap<> na je neovisna o tome da li ima ili . ako nema visokofrekventne pobude. Ova ^truja nastaje calu. u svakom slucaju. Ovo je presudno. c) Njemu moze prejako opterecenje U3 strujom ili prevelikim naponom u trenutku biti »katastrofalno«. 11-13. radnu tacku pojacala. rijetko do 24 ili 28 V.Elektronska cijev podnosi najraznolicnija preterecenja znatno bolje od tranzistora.

Kondenzatori Ci sluze za visokofrekventno uzemljenje direktno dimo na grijane katode. lako izra- V cunamo potreban pad napona: Velicinu serijskog otpornika on- da izracunamo prema izrazu: HhHh] -ci 1 CI Re J g2 Vidimo da nam mora biti poz- nata i jakost struje druge mrezice. B povecavajuci prednapon.nema pobudnog visokofrekventnog napona na mrezici. Odvojak u sredini sekuntransformatora. sluzi umjesto prikljucka katoUe kod ostalih vrsta cijevi. kako je pri- kazano u primjeru f). serijskom otporniku. Ovaj kondenzator ima ovdje oko 10 nF kapaciteta. kao i u prijemnicima. Dok nema pobude postoji samo prednapon iz izvora B. Razumije se da katodni otpornik u predajniku treba premostiti kondenzatorom kao i u prijemnicima. Ako je napon na zastitnoj mrezici prevelik treba 294 . 11-14. radni pred- Zastitni prednapon osobite stabilnosti moze se postici primjenom stabilizatorske tinjalice. i. Ovo velik je onda radni prednapon. Za pogon pentode potreban je pozitivan na- pon na njenoj drugoj (zastitnoj) mrezici. u kojima sluze indirektno grijane cijevi. U posljednja dva primjera je radni predna- Ako znamo koliki je napon anodnog izvora a struje i koliki treba da ie napon Vg2 na zastitnoj mrezici. Ci =z C2 oko 10 nF mjerenjem napona na zastitnoj — mrezici za vrijeme normalnog rada predajnika i provesti eventualno = potrebne popravke. To je zastitni prednapon koji prijeci da anodna struja pretjerano naraste. moze se prednapon dobiti pomocu katodnog otpornika Rs. Js2. prednapon sprecavajuci prekomjerni porast anodne struje. U predajnicima se takve cijevi griju izmjenicnom strujom. Ova se jakost struje mijenja s pogonskim uvjetima pa je treba S/. Re. Obje su metode kombinirane u primjeru d). 11-14. I katodni otpornik osigurava onaj minimalni. U predajnicima manje snage. ali najcesce ga postizavamo iz anodnog izvora pomocu pada napona na posebnom. h. Ovaj odvojak sluzi umjesto katodnog prikljucka kod ostalih cijevi. U manjim cesce sluze predajnicima pentode od trioda. ll-13g. Uz pobudu potece struja prve mrezice pa se na Rs formira pad napona koji se dodaje naponu iz pon cijevi napona na visi zahvaljujuci padu odvodnQm otporniku mrezice. O velicini toga otpornika ce ovisiti da li treba u seriju s njime staviti visokofrekventnu priguSnicu ili ne. Ako izvor prednapona ima unutrasnji otpor ba zarnu ga direktno grijanih cijevi trenit. izmjeriti kod pune pobude malnog radnog opterecenja liti i nor- cijevi darne zavojnice Valjanost proracuna treba provje- koji daje struju grijanja za predajnu cijev sa direktnim zarenjem katode. prikljuciti na nacin koji vid Kod vlastiti mozemo opteretiti nekim e) i (primjer otpornikom Rs tako da na torn otporzastitni i niku nastaje napon. To se postize pomocu posebnog transformatora koji na svojoj sekundarnoj strani ima srednji odvojak. koja ujedno sluzi kao katoda. Radni prednapon je veci od zastitnog jer se naponu na stabilizatorki dodaje pad napona na Rs. To je prikazano na si. zastitni si. Taj se napon moze crpsti iz posebnog ispravljaca.

uslijed cega je kroz nju sprijecen prolaz anodne struje. E2 odmah »povuce« tako jaku anodnu struju da napon na njezinoj anodi istovremeno. poteci prejaka struja. bit ce prednapon negativniii. mrezici cijevi Ei padnu.7 V. Primjena serijskog otpornika u strujnom krugu druge mrezice ima svoje lose strane. Ako iz bilo kojeg razloga nestane pobude. Otpornik Rb koji osigurava ponovno paljenje ove cijevi ima oko 100 kQ. Njezin anodni napon tako jako padne da se tinjalica Es ugasi! Za tu svrhu moze dobro posluziti stabilizatorska cijev OA2. On se preko R3 dovodi i na cijev £2. tece jaka anodna ma. Ako na bazi tranzistora ne- cini R2. na otporniku Ri nastaje visok radni prednapon. Vidi objasnjenje u tekstu pobudu. smanjujuci ujedno i jakost anodne struje izlaznog stupnja predajnika. ma pomocnog Zamislimo najprije da stabilizatorske cijevi Es i otpornika Rs neE1 I napona. kad visokofrekventni napon bude veci od 0. Dok cijev snaznog izlaznog stupnja u predajniku Ei dobiva pobudu. Sto ie vrijednost otpora Rg 2 veca to je veci prednapon potreban za potpun prekid struje kroz cijev. Kad nestane pobude na prvoj mrezici predajne cijevi Ei. mozemo dodati stabilizatorsku tinjalicu E3 i otpornik Rs (ogradeno crticama). Dakle. Ranije spomenuti zaStitni prednapon lako postaje nedovoljan za zastitu izlazne cijevi kroz koju moze. struja.6 do 0. To je dovoljno da se tranzistor ponasa kao pojacalo u klasi C. smanjiti. u obrnutom sluca- ju. Zastitna mrezica predajne cijevi Ei dobije svoj pozitivni napon preko otpornika R2. nema potrebe za posebnim mjerama. treba dodati i kondenzator C kroz koji VF struje 295 . 11-15. Otpornik R4 je zanemarljiv (100 Q) prema velii i da je anoda cijevi E 2 direktno spojena s drugom mrezicom cijevi Ei. Da se otpornikom Ri ne bi smanjivala pobuda. ako nema ili ako nestane pobude. si. Ako zelimo da se dovod struje zastitnoj mrezici cijevi Ei potpuno prekine. cuje od preterecenja tetrodu ili pentodu Ei u predajniku. Elektronska cijev E2 zasti- kao u diodi. kao i emiter. u smislu opisanog zaStitnog prednapona. Zato je dobro da u takvom slucaju dodamo posebnu cijev koja ce sprijeciti previsok porast napona na drugoj mrezici izlazne cijevi. koliko je potrebno da se tranzistor »otvori«. Zastitnu mrezicu je vrlo lako preteretiti. Razumije se da^u tome slucaju treba primijeniti jacu ispravljaju. "-Xod tranzistora su okolnosti druk^ije! Ako elektronska cijev nema prednapona. nestat ce i prednapona na prvim mrezicama ovih cijevi. onda kolektorska struja ne moze teci. U strujnom krugu preko baze i emitera visokofrekventne struje se SL 11-15. Treba samo tu isnravljenu struju propustiti kroz otpornik Ru Sto je struia jaca. zastitna cijev propusti anodnu struju. Na sL ll-16a baza tranzistora je na potencijalu »nula«. napon na zastitnoj i. Kolektorska struja moze no teci tek onda. 16b.R2 s povecati ili. Ovu ispravljenu struju mozemo iskoristiti za daljnje pomicanje radne tacke i postizanje ios izrazitijeg rada u C-klasi. . Takva zastitna cijev je E2 na si.

(Izuzetak su samo VMOS-FET-i. Kod tranzistora je postizanje pravilne radne tacke jednostavnije: rad u klasi C ne treba nikakav pomocni prednapon. V toplinsko opterecenje (zagrijavanje!) tranzistora najvece i treba paziti da se ne upropasti. ali ce vec maleni VF naponi moci utjecati na nju otvarajuci tranzistor svake povoljne poluperiode. treba paziti i na to da izoblicenja. . potrebno je da mu damo otvarajuci (pozitivan. Kolektorska struja tranzistora TR mora porasti do polovice one vrijednosti koja je kao maksimalna predvidena za odredeni tip. Za P-N-P tranzistore polariteti imaju suprotan predznak a) za nesmetano prolaze. Pad napona na njemu takoder bi dao odgovarajuci prednapon. »termickog samouni§tenja«. ostanu u dopustivim granicama. Ukoliko je tranzistor TR silicijski. 16c. Sto je danas normalno. Ova izaziva jos jace zagrijavanje i tako se to nastavlja dok kolektorska struja pretjerano naraste. Sve vrijedi za tranzistore tipa N-P-N. mimo otpornika. Treba od- mah reci da je pri radu u klasi A u nekoj drugoj dok kroz njih tece elektri£na struja. ii-i<5.6 kolektorska struja tranzistora jos ne tece. toliko da nema Za rad tranzistora u klasi A bit ce potrebno da se struja kroz D pojaca i da se tranzistor jace otvori. Jakost struje mozemo regulirati i otpornikom Rs promjenljivim tako na bazu tran- zistora dovesti veci ili manji prednapon. Vrucem tranzistoru pojaca se kolektorska struja.6 do blizu 1 V. Nazalost. Zelimo li da nam tranzistor radi klasi. doveden na bazu. vidi str. ako je NPN) prednapon. Eniiterski otpornik R2 smanjuje pojacanje ali Suva tranzistor od preterecenja. Jaci se tranzistori (ni u NF ni u VF pojacalima!) gotovo ne upotrebljavaiu u A-klasi. Ipak se to radije izbjegava. potrebno je da i dioda D bude silicijska. b) otpornik Ri i kondenzator C mogu proizvesti veci negativan prednapon za vrijeme rada predajnika. mijenjati kolektorsku struju ta296 opasnosti od pregrijavanja. ovaj rast struje obicno je tako brz da se goyori o tome kako »tranzistor pobjegne«. da se na taj nacin ne bi smanjio napon izmedu emitera i kolektora. Visokofrekventni signal ce. c) za rad u klasi B. od 0. koja se ocituju kao prisutnost »produkata nelinearnosti«. si. sto je posebno vazno ako je vec i sam pogonski napon razmjerno malen. Slican ucinak bi imao i emiterski otpornik R2. Veza izmedu pojedinih stupnjeva Veza izmedu pojedinih stupnjeva za VF pojacanje snage signala u predajniku moze biti ostvarena na razlicite nacine. Za rad u AB-klasi treba otpornikom Rs postici da se tranzistor sa- mo malo otvori. ko da ona tokom jedne poluperiode postaje jaca a tokom druge poluperiode slabija od one mirne struje koju smo uspostavili promjenom vrijednosti otpornika Rs.o) c) — ISC J_ Ri : ! =*5 ID >lR3 SZ. 77). Tranzistor tada radi u klasi B. AB Hi A potrebno je na tranzistorovu bazu dovesti pozitivan prednapon. Dakako. Na silicijskim diodama je pad napona. Ako ovaj iznosi oko 0. Rijetko uspije pravovremeno prekinuti struju da ne dode do propasti. Postoji opasnost tzv.

preko C2. da titrajni krug ne bi bio suviSe pri- gusen. kao i ulazna impedancija prve mrezice druge cijevi dovoljno su visoke. ali to najcesce ne bi bilo dobro. Drugi moguci nacin prilagodenja bio bi prikljucivanje kondenzatora C2 na odvojak zavojnice Li. Visokofrekventna prigusnica VFP. mora se kolektor prikljuciti na odvojak. Impedancija u anodnom strujnom krugu jedne. To je zato jer je ulazna impedancija baze tranzistora TR2 redovito manja od izlazne. 1147. ali kod stupnjeva gdje je VF sna&a jos materia ne treba zbog toga ocekivati zamjetlji- nostavnije. nalazi titrajni krug. Vidi tekst dancije tranzistora TRu Kapacitivna veza izmedu dvije elektronske cijevi ostvaruje se jedsi. Odvojaka na zavojnici ne treba.Ako se u kolektorskom strujnom krugu tranzistora TRi. Medusobni odnos ovih dvazajedno bude pobudnim stupnjem preko (si. U interesu sto boljeg prilagodenja titrajni krug L1C1 ne smije imati previsok Q-faktor. Shema na toj potpuno je analogna predasnjoj. i Osim toga je Cs izravan kapacitivni »kratak spoj« za sve nezeljene vise frekvencije. kod b. tj. Veza sa tranzistorom TR2 f u slijedecem stupnju je kapacitivna. I kondenzator C2 mora biti prikljucen na odvojak zavojnice. blize »hladnom« kraju titrajnog kruga nego li odvojak a. slici ve gubitke. Moglo bi lako doci do parazitskih oscilacija kao i do pojacanja vi§ih harmonickih frekvencija. koji imaju razmjerno nisku ulaznu impedanciju zbog jace struje prve mrezice. One nisu medusobno jednake. si. oznacena kao PA. b) veza pomocu Pi-filter s Pl-fittera ima zavojnicu L2 koja kondenzatorima CV i Cs cini titrajni krug za pobudnu frekvenciju. Pritom je odvojak b nize. U tu svrhu mora Cs biti 297 . osobito ako druga cijev. Veza izmedu dva stupnja u predajniku sa elektronskim cijeSt. ju kapaciteta regulira stupanj pomedusobno prilagodenje. Postoji optimalan polozaj tog odvojka. 11-1 8a. kod a. 11-17. Za pobudivanje vecih izlaznih stupnjeva. treba jacu pobudu. Veza izmedu dva stupnja u tranzistorshorn predajniku ostvarena je kondenzatorom C2. kolektorske impe- SI. U tome slucaju treba pronaci najpovoljniji odnos L1/C1 kao i najbolju vrijednost za C2. Zato ce TR2 raditi u klasi C. bolja je veza s 11-18.i samo zatvara strujni krug baze koja ostaje bez stalnog prednapona. vima: a) kapacitivna veza. Pi-fil- tera 1148b).

s dva Svaki od zavojnicu La zavojnicu Lb. 11-20. Buduci da su spojene u seriju. Smanjenje induktiviteta zavojnice L2 ima kao rezultat cvrscu vezu medu stupnjevima. osobito ako je u predajniku sve zbijeno sagradeno. kao u slijedecim primjerima. bez vlastitog induktiviteta. problem je i rijesen T>. transformatora. Veza preko Pi-filtera je uvijek manje cvrsta nego li izravna. I orikljucak kolektora tranzistora TRi. Kapacitet kondenzatora C. mora biti vrlo malen toliki da se ugadanjem titrajf nih krugova dobije samo jedan resonantni »vrh«. Zbog potreba prilagodavanja tranzu stori su na titrajne krugove spojeni preko odvojka na zavojnicama SL njih i ima dva dijela. moraju biti odabrani tako da se uz dovoljnu selektivnost osigura i pravilna. i mora biti za- lemljen direktno na samom podnozju cijevi PA. Osim toga upotreba odvojaka moze dovesti do pojave nezeljenih resonancija i nekontroliranog osciliranja na »divljim« frekvencijama. ali za vezu izme(si. Pretpostavimo li da kolektorski strujni krug nekog tranzistora treba opteretiti sa 80 Q impedancije (Z 80 Q). On doprinosi i stabilmjem radu predajnika. 11-19. ll-19a) nisu snagu koju bi mogao dati pobudni stupanj. Obje imam isti broj zavoja. Impedancije se odnose kao 80 : 5 ~ — 16 : 1. Buduci da su impedancije proporcionalne s kvadratom broja lOOn I zavoja. dok je optimalna ulazna impedancija slijedeceg tranzistora sa- = mo 5Q(Z = 5 Q). Taj maksimum moze biti minimalno prosiren. Najbolje je da je svaki visokofrekventni napon zbog toga smanji a na Cs istovremeno poveca. du tranzistora (sL ll-19b) prikljucci se moraju naciniti na odvojcima.sto kvalitetniji kondenzator. trans- formatori Ti i T» djeluju kao autotransformatori sa odnosom broja 298 . Titrajni krugovi L1C1 L2C2 kondenzatora C?. prema si. kao kod svakog ne smiju za se kriticki vezanog bandi filtera. To je zato jer se tada za rad na istoj frekvenciji mora povecati kapacitet nim krugovima. b) u tranzistorskom predajniku. Bandfilterska veza izmedu stupnjeva u predajnicima: a) u vredajniku sa elektronskim cijevima. a transformirani VF napon se uzima na njihovom spojistu. do vol j no jaka pobuda slijedeceg stupnja. Zato se dogada da koji put nije moguce iskoristiti svu se njemu u posebnom oklopu ili da je izmedu njih barem dobra limena Za vezu izmedu elektronskih ci- pregrada. prema si. snazniju cijev.?. Pronalazenje odvojaka na zavoj- Ako bi dakle preslaba bit ce pobuda bila mozda potrebno po- vecati anodni napon ciievi pobudnog stupnja (ako je to dopusteno) treba uzeti drugu. Na biti u medusobnoj induktivnoj vezi. Zato se kod tranzistorskih stupnjeva za pojacanje snage u predajnicima primjenjuju i drukcija prilagodenja. mozemo potreb- no prilagodenje postici primjenom + Uo^W^ transformatora. Ti 11-19. Vecu selektivnost osigurava band-filter izmedu dva stupnja. jevi ci potrebni odvojna zavojnicama. preko kondenzatora C2. kao i prikljucak baze tranzistora TRz. koii sluzi za vezu medu titrajili nicama titrajnih krugova nije uvi- jek najspretnije.

Za impedancije je to zavoja 2 odnos 4:1. Baza tranzistora 776 ima u svom strujnom krugu visokofrekventnu prigusnicu VFP. Zavojnica Ls je tijesno vezana sa Li i ima priblizno 1/5 do pojacalu. Prednost ovakvog nacina je o tome da transformatori Ti i Ts rade neovisno o Dakako. Tackicama su oznaceni poceci tih zica. I^l Transformacija impedancije moze se postici i kapacitivnimrrkz^jel- 5/. Kapacitet mu je toliko velik da za visoke : nikom Ci/d. S njom u seriji su jos dviie feritne prigusnice. Veza medu tranzistorskim stupnjevima: a) induktivna. Sirokopojasna veza medu tranzistorskim stupnjevima u predajniku. ali u tranzistorskim predajnicima (do 30 MHz) uzimaju se zavojnice koje su namotane na prstenastoj jezgri od VF feromagnetickog materijala. sk -t€T C2 Transformaciju impedancije nanize moze se postici i u selektivnom prema sL 11-2 la. b) pomocu kapacitivnog djelitelja. -W^p 100n . T2S4U I POBUDNI STUPANJ ^ g + 0- 9^ JOnjlOOn I2LAZNI STUFANJ 1/6 broja zavoja.1 Ji I VFP On — _i± SL 11-21. Otpornik R se dodaje samo onda kad postoji opasnost da se pojave nestabilnosti u stupnju sa TR2. si. Zavojnica Li bi mogla biti i neka »obicna«. Kondenzator od 100 nF (izmedu jednog i drugog transformatora) ima jedinu zadacu da odijeli istosmjerne strujne krugove prvog i drugog tranzistora. ii-20. pomocu zavojnice U. ostvarena s dva transformatora za prilagodenje. 4= ^p 0. Njegova vrijednost je obicno izmedu 5 i 27 Q. Za odnos kapaciteta u razdjelniku vrijedi: C. Transformatori Ti i T2 motani su bifilarno na feritnom prstenu ili stapicu tako da se obje zice a) C L£~~\ spajaju u seriju. Ti i Tz.-16. To su zapravo dva feritna zrnca navucena na zicu. Objasnjenje u tekst 11 299 .1- z=eon m X L^w^ T1(4 D . Oni sprecavaju pobudivanje onih oscilacija do kojih bi moglo doci u slucaju nezgodne kombinacije induktiviteta priU frekvencije predstavlja Slobodan prolaz. i ono sto trebamo i ono sto bi nam na izlazu predajnika moglo biti nepozeljno. ll-21b. Odvojak na Li odabire se tako da se kolektorska impedancija transformira na iznos ulazne impedancije tranzistora TRs. FPi i FP2. J. Resonancija se postize ukupnim kapacitetom serije C1/C2 uz dodatak kapaciteta C$. Vidi tekst 1. VFP ^1>j 1+ ^25>j -r =T= CI ce propustiti samo zelieni signal. kod ovakvog sirokopojasnog (aperiodskog) prenosa VF snage s jednog stupnja na drugi nema odabiranja frekvencije i prenosi se sve. Transformacija slijedi jedna za drugom pa se postize ukupno smanjenje impedancije u omjeru 16 : 1. Zato treba na izlazu ukljuciti naknadni fitter koji frekvenciji.

Sa R Ll oznacen je induktivni otpor zavojnice Li. Jedna od njih je na si. ako ga ne mozemo zanemariti.-.gusnice VFP i vlastitog kapaciteta Co. ) Treci si. ostvarena LC-mrezom koja ujedno ontogucuje prilagodenje u slucaju da je Ru > Riz Vidi tekst . Frekvencija na koju on resonira najlakse ce proci od kolektora jednog do baze SI 11-22. U tranzistorskim stupnje- vima ove vrste uzima se obicno u racun vrijednost Q-faktora uz opterecenje: Qo = oko 4.Vidi tekst da je ta mreza opterecena i da joj je zato Q-faktor smanjen na vrijednost Qo. kakvih nije bilo ranije u predajnicima s elektronskim cijevima. si.kao i za slucaj da je Ru > RizKao primjer takvog izracunavanja sastavnih dijelova LC-mreze za prilagodenje neka posluzi si. Zavojnica Li s kapacitetima kondenzatora Ci i Ca nacrtana je debijim Jinijama. sa Rci i Rc 2 kapacitivni otpori kondenzatora Ci i Cu Drugi primjer prilagodne Formule koje su navedene uz sliku vrijede za slucaj da je ulazna impedancija prilagodne mreze (Ru) manja od izlazne impedancije (Riz. namijenjeni za rad s Ako vecim snagama u predajniku iraa- (= 12 V) i ju. Kod U je ulaz. u slucaju da -mreze. drugog tranzistora.-„-. primjer takve vrijedi LC-mreze. zapravo neka vrsta serijskog titrajnog kruga. 11-23. Veza izmedu dva stupnja u predajniku s tranzistorima. Neki tranzistori. LC- Ru < R/z. je 11-24. si.-. Na ulazu LC-mreze neka impedancija bude Ru a na izlazu Riz. Preko C2 odvode se i vise harmonicke frekvencije tako da ne stignu do TR2. nekontroliranih!) vrlo visokih frekvencija. Pomocu njih mozemo izracunati vrijednosti za pojedine dijelove ove mreze. 11-22. . Veza izmedu stupnjeva u slucaju da je Ru < Riz. Tranzistor TR treba pravilno opteie U n napon napajanja ako tranzistor moze dati izlaznu snagu P od 10 W. ima i svoje prednosti. 11-22. Co. Ako je ulazna impedancija veca od izlazne (Ru > Riz) vrijede formule koje su napisane na . Takoder se sprecava pobudivanje »divljih« (tj. 11-23. 11-25. Primiena kapacitivnog razdjelnika. naime. uzima u obzir izlazni kapacitet prvog tranzistora. 300 . kod kojega je C2 redovito veci od Ci. izmedu njenih zavoja. mozemo retiti. kod IZ je izlaz. prilican izlazni kapacitet.. Prije nego zapocnemo racunom moramo se sjetiti SI. To je prilagodna LC-mreza. a) Odabrati b) R iz 4 6+ Q IP"': AKO JE Rn >R 12 R L1 =Q R u + R Co R C? =AR L1 Rud+Qo' Nekoliko prilagodnih LC-mreza i njihov proracun se c} d)R cl = B On" A B=RU {1+Qj t U tranzistorskim predajnicima mogu naci i specificne prilagod- ne LC-mreze.

Ako za Qo (Q-faktor uz opterecenje!) odaberemo 4.0019 >jF = laoppF SL 11-25.2 = ^ 2. Vidi i tekst opterecenje tranzistora optimalno izracunati iz formule: UN 2P 144 20 Opteretni otpor Ro je na ulazu LC-mreze.5 A = 516. R -. Tok u — citavog racuna je na si. Slicno vrijedi i za induktivitet L? (pod c). c) i d). Z B *iz R L2 L2 = 50x1.6+^55= mn R L1 2fff 484 6. pa mora biti Ro=Ru.4 4 d) R C1 A Q +B 1 + 1.4 pH 122.5 484 21.28x3. da se induktivitet dobije u mikrohenrijima (uH). (1 j-o. . Veza medu tranzistorskim stupnjevima se u svakom slucdju moze postici ovakvom prilagodnom LC-mrezom r—\l--+ --—. 11-25. 1n ! 1 TOOn IZLAZNA SNAGA. 11-24.2 23.5x23. Kad smo izracunali Rli lako dobijemo i sam induktivitet zavojnice. Pritom izracunatu vrijednost za induktivni otpor zavojnice Li (Rli = »induktancija«) od 484 Q uvrstimo u formulu (pod b). b). u kojoj mora biti uvrstena i frekvencija (u megahercimal).73 60 A A=R U (1+Q = i )= 122. mozemo — skladu sa formulama na sK 11-24 racunati redom: a). <R ? il.5 1 2trfR cl 6.6 jiH — VFP2 —f~—0+12V( = lU W£~(T + / -i TR TREBA OPTERETITI SA R = Q) b) — *— . : R i J iz i a) Odabrcti O n A c -R . ] is c) 3 T° R l. = R.5 0.-%r = -^T=11IH ~ R U^ 2P 2CT 20 n 2 Q = 4 Ru=(RuQo' + R c = L1 = (V*m + 000 000 2rx3i5x100 =28.AKO JE Rj m HI S/. Za izra- 301 .38 = 22|jH c) R L2 = R. Primjer izracunavanja vrijednosti elemenata LC-mreze primjenom formula sa si. z B 1 -V£ ii-24.28x3. P = WW VFP1=VFP2 V 1.

Ci Metalne pregrade i potpuno oklapanje ulaznih i izlaznih titrajnih krugova tu moze mnogo pomoci. ako je anoda cijevi soo- nam jena spoj na podnozje. ukljucimo ga i Kad NEKONTROLIRANE I smo pobudni PARAZITSKE OSCILACIJE U svim stupnjevima predajnika koji sluze za pojacanje snage visokofrekventnih oscilacija moze se. cesto vrlo visokim frekvencijama.5 Q). Isto vrijedi i za montazu onih kondenzatora koji sluze za kapacitivno uzemljivanje ulaznog i izlaznog titrajno^ kruga. uz pretpostavku da je izlazni kraj LC-mreze opterecen sa 50 Q. Ako se frekvencija uvrsti u megahercima. posluzit ce osjetljivi indikator koji mozemo lako sagraditi prema si. konacan rezultat izlazi u mikrofaradima (^F). ako to nije dosta. 711) ili cak antenski koaksijalni kabel! U ovom nosljedniem slucaju tranzistor TR na sL 11-25 mogao bi biti i posljednji u nizu tranzistorskih stupnjeva u predajniku. u odredenim uvjetima. Protiv prvih se primjenjuje tzv. drugacije razmjestiti dijelove. Lako je onda preracunati: 0. redovito ispod 1 pF. Cijeli taj racun izvrsen je za frekvenciju od 3. pojaviti nekontrolirano titranje na frekvencijama koje su blizu radnoj frekvenciji ili parazitske oscilacije na neocekivano visokim. Ovakvu mogucnost povratne veu prvome redu pazljivim rasporedom sastavnih dijelova i medusobnih spojeva tako da titrajni krugovi mimo elektronze treba sprijeciti SL 11-26. Ove je kondenzatore najbolje najkracim mo ci- gucim putem jevi. Ne preostaje drugo vec dodati pregradne ploce ili. Pri tome pazlji- vo promatramo mjerni instrument indikatora. utralizacije. krugova da se pobude Kapacitet izmedu anode i prve mrezice Cag je kod pentoda i tetroda koje su predvidene za rad u predajnicima smanjen na najmanju mogucu mjeru. to nacinili. otpornik za mjerenje izlazne snage (»lazna« ili »vestacka antena«.cunavanje kapaciteta kondenzatora treba najprije izracunati kapacitivni otpor (Rci ~ »kapacitancija«) u omima (23. Indikatorovu zavojnicu L (1 do 2 zavoja!) priblizimo izlaznoj zavojnici i pokuSamo okretanjem promjenljivog kondenzatora izlazni titrajni krug dovesti u resonanciju. znak je da titrajni krugovi djeluju jedan na drugi. Elektronsku cijev treba izvaditi iz podnozja i. Pokaze li on bilo kakav otklon. . spojiti s katodom Da ispitamo postoji li u nekom stupnju predajnika s cijevima neka neplanirana veza izmedu ulaznog i izlaznog titrajnog kruga. u predajniku Ako su u nekom stupnju predajnika ulazni i izlazni titrajni krug ugodeni na istu frekvenciju dovoljna je vec neka slaba povratna veza izmedu tih oscilacije. vidi str. 2 zavoja. ni kapacitivnim ni induktivnim putem. Ta- koder moraju svi vodovi kojima teku visoke frekvencije biti sto je moguce kraci. Indikator za izvodenje neL = zavojnica od 1 do D — germanijeva na dioda kristal- 302 . druge mrezice. ne mogu djelovati jedan na drugi. M mazu posebne Neutralizacija mjere. treba odlemiti izmedu izlaznog titrajnog krunozice za prikljucak anode.0019 \kV = 1900 pF. To moze biti syasta: ulazna impedancija slijedeceg stupnja. 11-26. Protiv drugih po- stupanj i dovedemo njegove titrajne krugove u resonanciju.5 MHz. ske cijevi ili tranzistora nikako. neutralizacija. To se ima zahvaliti u prvom redu djelovanju zastitne.

Ipak. Na taj nacin C moze iznositi 5 do 25 pF. U vrijednost kapaciteta Cs treba uracunati i izlazni kapacitet cijevi zajedno s kapacitetom svih vodova izlaznog sklopa. nrema priin likama. neutralizirati stetno djelovanje unutrasnjih kapaciteta. Zavomica Li uzima malo visoke frekvencije sa izlaznog titraj- ll-27a vidimo tralizacija moze izvrsiti si. tj. ll-27b. Za neutralizaciju je potrebno djelovanje negativne povratne veze. Buduci da linije Najbolje je u takvom slucaju.). Ca je neutralizacijski kondenzator koji zajedno sa Ci cini neutralizacijski sklop kakav se i naknadno moze ugraditi u predajnik. Ako se sada pojave lacije ili osci- postojece nojacaju. EL 36 itd. zavojnicom Li. mozemo ponistiti. Kroz unutrasnje kapacitete cijevi jedan se mali dio visokofrekventne energije vraca sa izlaznog na ulazni titrajni krug. EL St. Na kako se neu- vidimo na si. moze se ulaznom titrajnom krugu predati ta visoka frekvencija. Kondenzator Ca je promjenljiv da bi se lakse mogli postici najbolji odnosi. Koliko ce visokofrekventne energije biti vraceno na ulaz ovisi o velicini zavojnice Li i La. Kapacitivni nacin neutralizacije induktivnim putem. Da se to postigne dovoljno je medusobno zamijeniti prikljucke jedne neutralizacijske zavojnice. znaci da je povratna veza pozitivna. b) kapacitivna Za neutralizaciju trioda koje imaju mnogo vece unutrasnje kapacitete medu elektrodama obicno sluze sklopovi koji su r>rikazani na 303 . Ako nekim drugim putem dovedemo ulaznom titrajnom krugu jednako velik visokofrekventni napon ali sa suprotnom fazom. da stabilnost visokofrekventnog pojacala snage u predajniku postignemo neutralizacijom. te o njihovim udaljenostima od zavojnica titrajnih krugova. Takvom neutralizacijom se mogu osposobiti za rad u predajniku i razlicite izlazne pentode koje su inace konstruirane za rad u niskofrekventnim pojacalima (EL 81. osobito kod vrlo visokih frekvencija biti dovoljan da se pojave oscilacije. moze i sasvim mali unutrasnji kapacitet u odredenim uvjetima. citet Ovdje Cag znaci unutrasnji kapaizmedu anode i prve mrezice in f >C b u koji treba uracunati kapacitet izmedu prve je ulazni kapacitet i a C mrezice (tzv* ostalih elektroda cijevi ulazni kapacitet cijevi) i kapacitet svih vodova ulaznog sklo- sam V-HK pa prema sasiji. nog kruga. Neutralizacija pojacala snage u predajniku s tetrodom Hi pentodom: a) induktivna. obzirom na vrlo veliko poja- canje koje se postize s takvim cijevima. 84. EL 34. 11-27. Velicinu kapaciteta Cz mozemo odrediti za svaki konkretni slucai prema formuli: -as •v£1t -Ug1 • c. Zavojnice Li i L-2 imaju obicno 1 do 2 zavoja i mogu se po volji primaknuti ili od- pre ko niske impedancije sfiojena sa ^L* maknuti.

Vidi tekst 11-28. 11-28 mora se namjestiti na vrijednost kapaciteta koja je priblizno jednaka unu- trasnjem kapacitetu Cag cijevi. 11-28. *' i i r§ neutralizirati tivni i stupnju koji zelimo treba iskljuciti pozii. pocinje rasti. neutralizacija se izvodi prema si. ll-28c). Pri tome ne valja ici prebli- -ug zu da ne strada mjerni instrument i da ne pregori dioda. U M. da onda opet. Kad smo to postigli. Sada ukljucimo pobudni stupanj i ugodimo na resonanciju ulazni i izlazni titrajni krug stupnja koji zelimo neutralizirati. ll-28b. napon za anodu kod pentoda ^ ii- Si jHI-'l i tetroda. Izvrsiti neutralizaciju nije tesko ako se posluzimo indikatorom pre- ma si. kod daljnjeg zatvaranja neutralizacij skog kondenzatora.si. U primjeru na biti si. Stupanj je M 304 . Neutralizaciiski u sva tri kondenzator Ci primjera na si. Zato njegov maksimalni kapacitet treba da je nesto veci od toga. 11-26. pa se neutralizacija moze postici s dva neutralizacijska kondenzatora (si. Poyratna veza za neutralizaciju postize se preko kondenzatora Cu Potrebna suprotna faza je osigurana na taj nacin da Ci nije u vezi s onim krajem titrajnog kruga koji je st>o jen na mrezicu vec na suprotan kraj. napon za drugu mrezicu. denzator i svaki put popravimo ugadanje ulaznog i izlaznog titrajnog kruga. Neutralizacijski kondenzator je opet oznacen kao Cu Ako Dvije triode u protufaznom spoju (»push-pull«) daju dvostruku snagu. se na izlazu visokofrekventnog pojacala snage moze unotrebiti dvostruki promjenljivi kondenzator. Otklon kazaljke instrumenta indikatora postaje nomalo sve manii. Na ulazu i na izlazu takvog pojacala snage redovito je upotrebljen dvostruki promjenljivi kondenzator. zatvaramo neutralizaciiski malo-pomalo kon- -Ug SI Tri primjera neutralizacije triodnih cijevi u predajniku. Takvu neutralizaciju se mora naciniti ako je na izlazu pojacala jednostavan titrajni krug ili ako je ondje Pi-filter. U tu svrhu morati naci najpovoljniju udaljenost izmedu izlazne zavojnice cemo i zavojnice L indikatora. Instrument M neka pri- tom pokazuje maksimalni otklon negde oko 3/4 skale. ll-28a ili mora na ulazu dvostruki pro mjenljivi kondenzator s dva statora. Neutralizacij ski kondenzator treba sasvim otvoriti a indikator primaknuti zavojnici izlaznog titrajnog kruga.

Neko liko primjera bilo je opisano u poglavlju o prijemnicima. Taj podatak treba uzeti iz kataloga za upotreb- moze pF vise kod 0. Preko njega tece struja baze i struja kolektora. a na crtezu b) unipolarni (FET) tranzistor. Poslije ugradnje zavojnice L n koja je prethodno bila vec ugodena. Vidi tekst 20 Radio prirudnik 305 . Zbog pada istosmjernog napona na otporniku Re postize se i bolja termicka stabilnost. Na crtezu a) je bipolarni (»obicni«). Nekad je dosta da se u emiterski strujni krug stavi otpornik R e od nekoliko oma. bit ce mozda potrebno toga se & . tranzistora tipa FET Sprecavanje samoosciliranja otpornicima. SL skih Neutralizacija tranzistorpojacala zavojnicom L n : a) kod bipolarnih tranzistora. Tranzistor se ne moze vise lako pregrijati. Poslije Ln moze jednostavno ugraditi na svoje mjesto uz tranzistor. uz uvjet da im ie uzemljen emiter (odnosno surs-elektroda). 11-29) ima redovito velik kapacitet (izmedu 10 nF i 100 nF.15 pF (BF (BF 173) do nekoliko pF i vecih tranzistora (za predajnike). 11-29. Jedina mu je zadaca da sprijeci galvanski spoj izmedu kolektora (drejna) i baze (gejta). Velicina biti »povratnog« kapaciteta 167) i od 0. 11-30. Oni radije smanje pojacanje tranzistorskog stupnja sluzeci se negativnom povratnom vezom. Taj je otpornik istovremeno u ulaznom i u izlaznom strujnom krugu. pokazati neutralizaciju zavojnicom Ln> sl. Kondenzator (sl. Tim nutem se jedan dio visokofrekventne energije vraca sa izlaznog titrajnog kruga (LsCs) na ulazni (L1C1). ovisno o frekvenciji) i nema utjecaja na usnieh neutralizacije. b) kod 11-29.23 Ima konstruktora koji nerado primjenjuju neutralizaciju. Uz malo vjezbe ovo se moze razmjerno brzo postici. na i gejt-elektrode. I jedan i drugi imaju neki kapacitet izmedu kolektora i baze. Neutralizacija se moze postici i u tranzistorskim pojacalima. kao na sl. sto moze biti uzrok pobudivanju oscilacija. ako smo neutralizaciju tacno i strpIjivo izvrsili. odnosno izmedu drej- »povratnom« u tranzistoru. Ako bi kolektorska struja zbog povisenja temperature sa- mog R e tranzistora »htjela« porasti.neutraliziran onda kad indikatorov mjerni instrument vise ne pokazuje nikakav ili samo sasvim neznatan otklon. na nastaje veci pad napona koji svo- jim djelovanjem na strujni krug baze »zatvara« tranzistor i sprecava porast kolektorske struje. Sl 11-30. Ovdie cemo Zatim se nadini zavojnica za neutralizaciju L n tako da ona resonira na radnoj frekvenciji naseg pojacala sa kondenzatorom kojemu je kapacitet jednak onom ljeni tranzistor. Uklonimo sada indikator i prikljucimo anodni napon (i napon zastitne mrezice kod pentoda i tetroda!) i predajnik je sposoban za rad. jos tivitet vrlo malo popraviti induk(VF zeljeznom jezgricom!) da se postigne potpuno stabilan rad samo tranzistorskog VF pojacala.

naj£e§ce u ultrakratkovalnom podrucju. odnosno druge mrezice. Tada cemo za Rb staviti nekoliko jednovatnih otpornika paralelno. prema snazi predajnika. dok je neutralizacija zavojnicom Ln (si. prema si. cijev se ponasa kao oscilator. ll-31a pokazuju koji su to vodovi. Ako vodovi koji formiraju petlju a na ulazu ciievi resoniraju na istu frekvenciju kao i petlia b u strujnom krugu druge mrezice ili petlja c na izlazu. Stvaranje ovakvih parazitskih treba sprijeciti odmah kod gradnje predajnika. On proizvodi oscilacije na vrlo visokim frekvencijama. sto Ove dakako smetaju normalnom dii ra- manja jev predajnika. pore cemo odabrati tako da im zajednicka vrijednost bude oko 50 do 100 Q ili. Pobuda se smanjuje a opasnost samopobudivanja postaie takoder manja. i Na U novije vrijeme moze se u tran* zistoriziranim predajnicima naci jo§ jedna vrsta negativne povratne veze. To je razlog da je i pojacanje u takvom stupnju manje. Njihove pojedinacne ot- Parazitske oscilacije Parazitske se oscilacije mogu pogotovo u svakom visokofrekventnom snaznom pojacalu. Zavoji su namotani na promjeru od 1 do 2. uz smanjenje pojacanja.5 cm. kod najjacih cijevi. tSi 11-30. Deblje crte na si. Za to postoji vise mogucnosti. Kod vecih elektronskih cijevi moze struja zastitne mrezice biti prilicno jaka. preterecuju samu cii. ll-31b. To je otpornik R„. I otpornik Rb u strujnom krugu druge mrezice ima takvu vrijednost i mora biti zalemljen na isti nacin. Onteretivost tih otpornika mora se ravnati prema jakosti struje prve. si. povrh toga. Uzrok pojavi parazitskih oscilacija moze biti javiti u lo§e polozenim ili predugackim vodovima u blizini elektronske cijevi ili izmedu tranzistora. Za Ra cemo redovito moci uzeti jednovatni otpornik najmanjeg otpora koji osigurava stabilan rad i na najvisim frekvencijama. Taj otpornik ostvaruje negativnu povratnu vezu. ako takve oscila- ipak tolika da je osiguran stabilan rad i na najvisim frekvencijama. Ovo djelovanje je sirokopojasno. U tu svrhu oscilacija se.istom otporniku nojavljuju se visokofrekventni naponi koji takoder povratno djeluju na primarni pobudni strujni krug. Oni mogu resonirati na vrlo visoke frekvencije. unutar SL 11-3L Nastajanje (a) i uklanjanje parazitskih oscilacija (b) u predajniku sa elektronskim cijevima gusni otpornici. 11-29) selektivna i vrijedi samo uzih frekventnih opsega. ali cije dodu do antene one mogu biti uzrokom nepodno§ljivim smetnjama u radio-aparatima i televizorima u blizini i nadaleko. Zavojnica je premoStena otpornikom Re koji ima oko 100 Q i opteretivost od 1 ili viSe. On svo- jim polozajem podseca na neutralizacijsku zavojnicu. sto treba mozda nadoknaditi kojim stupnjem viSe. Otpornik R a moze imati 50 do 100 Q i mora biti zalemljen tijesno uz nrikljucak prve mrezice na podnozju cijevi. ugraduju pri- U anodnom strujnom krugu se u tu svrhu obicno stavlja mala zavojnica od 3 do 5 zavoja 1 debele zice. mm W 306 .

Prema tome zicom motani otpornici nisu dobri za ove primjene.^ zrnca. Da se ovi nedostaci izbjegnu. ll-33b je za GG-pojacalo upotrebljena tetroda. mora mala. onemogucujuci resonanciju samih vodova na vrlo visoke frekvencije. U tranzistorskim stupnjevima za snazno pojacanje moze doci do istih pojava. ll-32b. Mrezica triode je za visoke frekvencije uzemljena preko kondenzatora Cs i sluzi kao neka vrsta pregrade izmedu anode i katode. : cen toliko da dode do proboja u njegovoj unutrasnjosti. U svakom slu caju treba racunati s time da i ti otpornici trose nesto energije. kao u obliku prstendica (»perla«). Ako su prejake.. cija lizacija. b) <&-*- . Na Rs moze doci do pada nado pada pona i s tim u vezi : b) 1 ulaz\ r* t. »GG«). — — r^'tH. mogu dobro posluziti i u predajnicima. b) upotrebom feritnih zrnaca koja. biti i Da mehanicka i elektricna. ii-32. koji se jednostavno navuku na spojne vodove. Dovoljno je 5 do 15 Q. Primjer GG-pojacala s triodom vidimo na si. zitskih navucena na zicu. Njezine obje mrezice su kapacitivno uzemljene pomocu kondenzatora Cs i Cs. 20* 307 . se izbjegne pojava parazitskih oscilacija. prema si. Tako je sprecena i pojava parazitskih oscilacija. ll-32a prisutnost otpornika Ri i Rs onemogucuje tu nepozeljnu pojavu. Parazitske oscilacije su opasne i za sam tranzistor. Zato postoji mogucnost da Ri smanji pobudu. uz opteretivost koja ovisi o strujama koje teku kroz njih. mogu se tranzistorska pojacala u predajniku »osigurati« na isti nacin. Ra- potpuno neupotrebljiv. Spredavanje pojave para* oscilacija u tranzistorskim predajnicima: a) pomocu otpornika. nepotrebna neutraZbog uzemljene mrezice je naime kapacitet izmedu anode i katode (Cak) tako malen da se oscila cije redovito ne mogu pobuditi i pojacalo radi sasvim stabilno. Na si. moguce je umjesto otpornika upotrebiti.J ^ -Ugl +Ug2 izlazne snage. Na taj je nacin. osobito kod frekven com (grounded smo vec ranije Svi spomenuti otpornici moraju biti neinduktivni. kao i elektronske cijevi. nakon cega je Na si. predstavljaju mafe~ len dodatni induktivitet (FP ritna prigusnica) = Pojacala sa uzemljenom mreiigrid.*_ GG i GB pojacala u predajniku S/. b) s tetrodom SI 11-33. "SI ^W. Velicina tih otpornika. koja opisali govoreci o UKV prijemnicima. tranzistor moze biti pretere- do 30 MHz.nni (son) / . mala feritna +Ua GG-pojacala (»grounded grid«): a) s triodom. Feritni prstencici djeluju minijaturne visokofrekventne prigusnice. ll-33a.

Ona su takoder veoma stabilna. upotrebijavaju titraj- vih U nekim izlaznim pojacalima za predajnike ovoga tipa mozemo naci pentode kod kojih su sve tri mrezice najkracim r>utem u direktnoj vezi sa limenom sasijom. Pentode kod kojih je treca mrezica unutar cijevi s katodom obicno ne rade dobro u GG-pojacalima. ali ih u predajnicima najcesce nema! Razlog se mozda moze pronaci u tome sto je ulazna impedancija taktranzistorskih stupnjeva vrlo mala. na si. sto u ovom slucaju dovodi do povecanja kapaciteta izmedu anode i katode preko ovoga. U grubim crtama. tacno prema podacima za odabrani rezim rada cijevi. ^Grounded Gate«). onda to mora biti takva cijev kod koje je prikljucak trece mrezice posebno izveden na nozistu. za pojacanje drugih vrsta signala. vec zato sto se veci dio snage. EL 36. Ona se nalazi razmjerno blizu anodi. Za odredenu ciiev se ovi podaci mogu naci u tvornickim prospektima a vrijede i za primjenu iste cijevi u GG-pojacalu. u najvise slucajeva. Ipak je zanimljivo da se takva tranzistorska pojacala mogu naci u prijemnicima. prednost kod telegrafije (CW) kao i onda ako GG-pojacalo sluzi kao linear no. osobito za UKV. Uz vi- sokofrekventnu pobudu na katodi poraste jakost anodne struje i cijev radi u rezimu koji odgovara pojacalima klase B. anodna struja je vrlo slaba. EL 500. ^Grounded Base«) i sa uzemljenim gejtom (takoder GG-pojacala. do nepozeljno velike povratne veze izmedu ulaznog i izlaznog titrajnog kruga. Parazitske oscilacije se takoder. ulozene za pobudivanje pojacala. zahtijevala jacu pobudu. pojavljuje na izlazu i dodaje izlaznoj snazi koju bi cijev inace redovito mogla dati. Tada se treca mrezica direktno uzemljuje. Protiv pobudivanja nezeljenih oscilacija oni najcesce primjenjuju negativne povratne veze i. Ovo je. ne javljaju. Kao kod GG-po- spojena ventnom potencijalu katode. povrh svega. Konstruktori tranzistorskih predajnika radije se sluze pojacalima kod kojih je emiter tranzistora uzemljen. a drugi trosi. Rezultat bi bio. Prvi daje. za sve generatore moraju postojati neke zajednicke karakteristike. Ovakvo uzemljivanje mrezica se prakticira kod onih elektronskih cijevi koje su inace namijenjene za otklonske sisteme u televizorima. 11-34. To su. i neki potrosac medusobno su spojem. EL 504 i njima slicne. B ili C). Slicna tranzistorska pojacala su Ako u GG-pojacalo zelimo staviti neku pentodu. U svakom slucaju treba za visokofrekventnu pobudu GG-pojacala preko katode veca snaga nego onda ako ista cijev radi u pojacalu sa uzemljenom katodom. osobito za SSB. To nije mozda zato jer bi uzemliena mrezica 308 . Na koji nacin moze potrosac crpsti najvise energije iz generatora? Odgovor koji na ovo pitanje daje teo- pozitivno nabijena. To su Ugi i U. osobito na vi§im kratkovalnim frekvencijama. buduci da je ta mrezica onda na visokofrek- ona sa uzemljenom bazom (GB-pojacala. IZLAZNI STUPNJEVI PREDAJNIKA Izlazni stupanj predajnika biio koje snage mozemo smatrati jed^ nom vrstom generatora elektricne energije. i. ovisno o anodnom naponu i klasi (AB. Generator elektricne energije. uz uvjet da za pobudu stoji dovoljno snage na raspolaganju. Buduci da druga mrezica u torn slucaju nije ne krugove i selektivne filtere s nis- kim Q-faktorima. npr.2 t koji se svaki sa svo- jim ispravnim polaritetom moraju doyesti na odgovarajuce elektrode.zumije se. jacala s elektronskim cijevima.. samopobudivanje GG-pojacala. svaka elektroda mora dobiti svoj normalan radni potencijal. ni kod njih nije potrebna neutraliza cija.

100 V. da je elektromotorna sila E. koja je sadrzana u generatoru. pogtavlju ove knjige). nijedan generator ne daje nista besplatno! Uz pretpostavku. te da je njegov unutraSnji otpor kao mak10 Q. sasvim proiz- voljnu. cetiri puta vedi ili cetiri puta manji? Odgovor je izracunat (J^omperai OENERATOR- potro£a£ potro5aC . hoce li tehnicar bas tako postupiti? Za prakticnu primjenu tehnicar mora postaviti i drugo pitanje: Koja je tome cijena? Koliko se smiie opteretiti generator da trosenje raspolozive energije bude ekonomicno? Konacno. npr. potrosac ce moci uz jakost struje od 5 A i simum — — napon na svojim prikljucnicama od 50 V crpsti 250 W. Ali. To se moze izracunati primjenom osnovnih zakona elektrotehnike (vidi u 2. Sto ce se dogoditi ako potrogac nema toliki vlastiti otnor? Ako mu je on. kad je njegov otpor jednak unutras- njem otporu generatora! Teoreticar je time rijesio problem.rija je jednostavan: NajviSe elektricne energije potroSac crpe onda.

Ako je to izlazni stupanj onda je to ujedno ulazna snaga (INPUT) predajnika. ulazne snage moci iskoristiti u obliku visokofrekventne izlazne snage. zelimo li da nam. Energija koju ono svake sekunde proizvede zove se izlazna snaga (OUTPUT). broj koji nam kaze kakav je odnos \zmedu ulozene pogonske energije i one kolicine zeljene vrste energije koju nam generator moze dati. o svojstvima same elektronske cijevi (ili upotrebljenog tranzistora) a osobito o tome da li je pobuda dovoljna. Umnozak anodnog (odnosno kolektorskog) napona sa jakoScu struje koja tece preko anode (odnosno kolektora) naziva se ulazna snaga odredenog stupnja. INPUT = 750 V x 100 mA = «750Vx0. klase 310 . Za pojacala klase C je potrebna naiveca pobudna snaga. Izlazna snaga. To je dakle elektricna energija koju svake sekunde. jer treba nadoknadivati gubitke. Visokofrekventno pojacalo snage proizvodi visokofrekventnu energiju. Zato ih nazivamo linearnim pojaca- Toga svojstva pojacala C nemaju! lima. Kao primjer neka posluzi izlazna elektronska cijev 807 (QE 06/50) koja je vec decenijima vrlo popularna medu amaterima. dovedena strujnom krugu prve mrezice.Kod svakog je generatora vazan njegov stupanj djelovanja. prema tome: dajnika. Treba i vise od toga. Kod amaterskih ^amogradnja vrlo £esto nisu ispunjeni svi preduvjeti za najpovolj- ravno proporcionalna sa ulaznom. IskoriStenje je manje! Obicno se moze za grubu orijentaciju uzeti da je iskoriltenje kod predajnika koji su sagradeni od amatera oko 50%. To znaci da ce se samo dvije trecine ulozene. Pogonsku energiju svako visokofrekventno pojacalo snage. bilo ono sa elektronskom cijevi ili s tranzisto* rom. Uz anodni napon od 750 V mo2e njezina anod- niji rad cijevi. Iskoristenje je. u kojemu OUTPUT INPUT SOW 75 ^ W 0. Izlazna snaga pojacala u klasi B je manja od one kod pojacala u klasi C. sa velikim radnim prednaponom prve mrezice. cijev 807 uz anodni napon od 750 V dade prema tvornifionih 50 W.22 W. da je izlazna snaga preje ova cijev u posljednjem stupnju. mora j kim podacima — — pobudna snaga. all zato imaju i najbolje iskoristenje i najvecu izlaznu snagu. Ipak. tzv.667 = 66. dok ona u klasi A ne trebaju nikakvu ili samo minimalnu snagu za svoj rad. iznositi 0. Ovaj odi kom na struja iznositi 100 mA.lA = 75W Iz tvornickih podataka mo2emo procitati nos. dakako. Postignuto iskoriStenje je teoretski izra£unato ili je izmjereno u odredenim optimalnim uvjetima kod fabrickog is- Navedeni podaci za cijev 807 vrijede ako ona radi u klasi C.7 % „ . ovisi o izboru radne tacke. ovisi ti o tome kolika je snaga dovedena na ulaz tog pojacala. trosi taj stupanj. Pojacala koja rade u klasi B trebaju manju pobudnu snagu. Ako neki stupanj predajnika treba da pojacava snagu onda ce izlazna snaga.. kao ovise jos moguca izlazna snaga. ako je predajnik lo§e graden ili sa nekvalitetnim dijelovima. Kod njih je u Si- rokim granicama izlazna snaga iz- nitivanja ove cijevi. 50 W. je Odnos pobudne i izlazne snage mjera za pojacanje snage u nestupnju predajnika. pa je izlazna snaga (OUTPUT) unatoc jednakoj ulaznoj snazi (INPUT) manja. i o izboru radne tacke. tj. Da se dobije odredena izlazna snaga mora ova pobudna snaga biti dovoljno ve* lika. prima od istosmjerne elektricne struje koja tece uz odredeni napon. npr. izlazna snaga je jos manja. Ako pojacalo radi u klasi A. a samim time i iskoristenje. i pojacala koja rade u klasi A i B imaju svoje posebne prednosti. Omjer izlazne i ulazne snage je iskoristenje. Ovo medutim nije moguce sa istom cijevi postici u svakom predajniku.

mjerenjima i na temelju obilnog iskustva doSlo se do podataka o tome kakvo opterecenje mora biti za pravilan rad izlaznog stupnja u predajniku. Amateri moeru cijevi svojih predajnika jace opterecivati (ICAS). a jos vise u pojacalima klase C. otpor (4mpedanciju) opterecenja Ijezimo sa Ro. nuzno dolazi tranzistor radi u klasi A. C. Ono radi redovito u klasi AB. Obicno se uzima takav titrajni krug kojemu je Q-faktor opterecenjem smanjen (Qo) na 10 do 12. onih za ICAS. Znatno veci Q-faktor bio bi uzrok pojavi prejakih struja u titrajnom krugu i povecanih gubitaka. Izracunavanje pravilnog opterecenja U svakom slucaju se s nepozeljnim primjesama mora racunati. dok bi vi£e harmonicne frekvencije ostale nedovoljno potisnute. linearno pojacalo. izlazni stupanj ne bi ekonomicno radio. To se mora postici tako da aktivni element predajnika (cijev ili tranzistor) ne bude prete : recen i da se ne emitiraju nepozeljne primjese. vec prema svrsi kojoj ce sluziti. Unatoc toga cijevi u amaterskim radio-stanicama traju prilicno dugo. odnosno 4 do 5 (za tranzistore). jer su razmjerno rijetko u pogonu.3xanodna struja klasi B: Ro = Anodni napon (V) 1. kod radioamatera (»ICAS«. za telefoniju frekventnom modulocijom te. Kod tranzistora ne treba nikada preci ni naponsko. prema visini frekvencije i prema drugim razlicitim u klasi C: mo Anodni napon (V) Ro- 2 x anodna struja uvjetima rada. najvise 20 (za elektronske cijevi). Bolje je ostati malo ispod tih vrijednosti. radnoj frekvenciji i odvesti je u antenski sistem. Drukcije ce biti kod signala stalne amplitude. Ako bi »radni Q-faktor« (Qo bio premalen). vrijedi: bi- Za elektronske cijevi u klasi A: Ro = u Anodni napon (V) l. teze bi ga bilo pravilno opteretiti.57 x trajni i Omjer Q-faktora §to ga ima krug dok nije opterecen uz opterecenje ti- (Q) anodna struja' Q-faktora (Qo JU . Osim toga treba dovoljno velikim hladnjakom sprijeciti Za pojacanje SSB-signala. Pri cijevi Za tranzistore: (kolektorski napon) 2 Ro- 2 x izlazna snaga (W) and Amateur tome su opterecenja sa CCS opcenito manja od Izlazno pojacalo snage u predajnicima radi u klasi C za telegrafiju. U elektronska Ovisno o tome da cijev ili li pojacalima klase AB. Intermittent Commercial Service). amplitudnom modulacijom ukoliko se modulira sam izlazni stupanj. Podaci se takoder razlikuju ako cijev treba da sluzi u predajnicima koji su skoro neprestano u pogonu (»CCS«. vesti sto vise snage razumije se. Ako AB. Ispitivanjima. npr. Continuous Commercial Service) ili ako su samo povremeno u pogonu. Glavni cilj je.Za istu elektronsku cijev mozeu tvornickim podacima nadi razlicite podatke. One ne smiju stici do antene! Prvi filter koji ih smanjuje je titrajni krug na izlazu predajnika. potrebno je tzv. B ili do izoblicenja i do pojavljivanja visih harmonickih frekvencija. kao i onda kad je amplitudna modulacija izvrsena u jednom od predstupnjeva. a drukfiije kod signala kojima se amplituda mi jenja. proizna odredenoj pregrijavanje tranzistora. elektricna struja ce razlicito teci. ni strujno opterecenje koje dopuStaju tvornicki podaci.

jo§ prisut* na i ovisnost o opterecenju. Kakav ce Q-faktor titrajnog kruga biti kad ga opteretimo. Induktivitet Li odabire se tako da titrajni krug = . dakako.2. ima titrajni krug LiCt iz kojega se visokofrekventna struja odvodi preko L. Za razlicite omjere anodnog napona (u voltima) i anodne struje (u miliamperima) nacrtan je na si. induktivnim putem.moze posluziti kao mjera za eko nomi£nost rada izlaznog stupnja: \ 1000- Qo) omjerom s Q-faktor je odreden L/C i opterecenja Ro izlazno pojacalo radi. 11-36 dijagram. To je kod laboratorijskih ispitivanja neinduktivni opteretni otpor (»lazna antena«). Na njemu se moze procitati kolika je vrijednost kapaciteta Ci potrebna da se postigne Q-faktor Qo 10. to ovisi o radnim uvjetima izlaznog stupnja. kod normalnog rada predajnika to je antenski sistem ili ulaz dodatnog. u potro- sac R. kojim Izlazni titrajni krugovi i veza s potroSacem Izlazni stupanj predajnika sa elektronskom cijevi. dakle o induktivnoj vezi preko Ls. na sL 11-35. i napose o anodnom naponu (Ua) o jakosti anodne struje (Ja). jaceg pojacala snage. uz odgovarajuci kapacitet Ci i induktivitet Lu Tu je.

Za istu vrijed nost Q-faktora treba da ie u takvom slucaju kapacitet svake sekcije promjenljivog kondenzatora jednak polovici vrijednosti koju daje dijagram. d) i da e induktivna veza izmedu L2 vrlo tijesna. najbolje je za vezu izmedu predajnika i potrosaca uzeti oklopljeni koaksijalni kabel niske impedancije. 50 do 75 Q. Njena veza sa Li moze biti stavku: a) da je izmedu L* i R pogodan kabel. na njemu nema stojnih valova 313 . i# Tacku koji Buduci ove cijevi 7 pF je izlazni kapacitet bit ce potrebno da se put pretpostavki je c) ovih tesko ostvariti. Dvije cijevi u izlaznom stupnju predajnika mogu biti i u protufaznom (»push-pull«) spoju. svih dovoljno visok Q-faktor (obicno 10 nezeljenih do induktivitet zavojnice za vezu. Uredaji i nacim prilagodavanja antene kao potroSaca bit ce opisani kasnije. Lakse je ako jednostavna induktivna potrosacem. Tada je neizbjezivo odabiranje veceg Q-faktora za izlazni titrajni krug. Pri tome treba zapamtiti pravilo da se Q-faktor titrajnog kruga mijenja kao i kanacitet Cu Dvostruki Q-faktor postici cemo udvostrucenjem kapaciteta. Ako su u izlaznom stupnju predajnika dvije ili vise paralelno spo- kod visih frekvencija. Vec smo rekli da je vezu na nacin koji prikazuje si. neizbjezivo stvaraju. prema tome. kao na si. Kondenzatorom Cs dovodimo zavojnicu L2 u resonanciju na radnoj frekvenciji. osobito promjenljivi kondenzator namjesti na vrijednost kapaciteta koja je barem za 7 pF manja od gornjih vrijednosti. duzina kabela nema utjecaja na ugadanje predajnika. Koaksiialni oklopljeni kabel. ispravno prikljucen. Lit. sto blize svojoj optimalnoj vrijednosti za izabranu frekvenciju 20). bopotiskivanje lie frekvencija. Tada je u anodnom titrajnom krugu redovito dvostruki kondenzator. Tri nacina za vezu izmedu anodnog titrajnog kruga predajnika i koaksijalnog kabela vidimo na si. Tada. postali bi kapaciteti za vise frekvencije manji od onih koji se mogu ostvariti u praksi. ne zraci i omogucuje povoljno limo Sto jace monicke frekvencije koje jenih cijevi. ll-37a u praksi tesko ostvariti. treba u gornjim izrazima uzeti kao Ja ukupnu anodnu struju svih cijevi zajedno. Ako je u nekom slucaju omjer Ua/Ja veci od vrijednosti za koje vrijedi si. takoder. 11-35. I tada treba kao Ja uzeti ukupnu anodnu struju obih cijevi. 11-37. Vazno je da se zavr§etak kabela prilagodi potrosacu.paciteta Ci u anodnom od od od od od da 3. je ZQ Li kabela. osobito u pojacSalima klase C. Tako se moze osigurati da gubici u samom kabelu budu najmanji. ll-37b. smjestanje dovoda bez opasnosti da bi on mogao imati bilo kakvog nezeljenog djelovanja na ostale strujne krugove. b) da anodni titrajni krug ima manje tijesna. osobito ako je duzina kabela znatno veca od upotrebljene duzine vala. Zavojnica za vezu L* moze ovdje biti nesto veca nego u predasnjem primjeru. moze se upotrebljavati uz pretpoveza s Ovako postupimo prema si.5 titrainoin krugu: za opseg za opseg za opseg za opseg za opseg 7 14 21 28 MHz MHz MHz MHz MHz 120 59 28 20 14 pF pF pF pF pF To ce biti onda ako samoindukcija zavoinice Lz takva da je njena impedancija na radnoj jednaka frekvenciji impedanciji i vrstu kabela. Ako je potro§ac R daleko od anodnog titrajnog kruga i ako zepotisnuti vise harse. Ovo takoder osigurava bolju selektivnost na izlazu predajnika i. 11-36. c) da je Ako je koaksijalni kabel na svom udaljeniiem kraju ispravno opterecen.

Uz ovu vrijednost Q-faktora moze se ostvariti vrlo dobra induktivna veza izmedu Li i L2. SI. Induktivitet L2 treba odabrati tako da se sa ovim vrijednostima kapaciteta moze postici resonancija. Ako zavojnica za vezu kom konkretnom Ukoliko se u bi mozda ipak ne takvom mogla slucaju ostvariti dovoljno cvrsta induktivna veza izmedu Li i Ls koja bi omoeucila crpljenje odredene VF snage. 11-37. Vrijednost kapaciteta C2 daje tablica 11-1. ll-37c. Prikljucivanje koaksijal- nog kabela na dajnika. Maksimatne vrijednosti kapaciteta Cs (st. L2 u neslucaju nema dovoljno induktiviteta za postizavanje resonancije u odredenom opsegu treba dodati jos i zavojnicu Lz da se to postigne. oko 2.Tablica 11-1. ni krug L2/C2 i utjece na njegov Q-faktor koji je zbog toga prilicno nizak. 11-37) Za opzeg (MHz) KOAKS. prema si. Navedene vrijednosti kapaciteta su najvece dopuStene na odredeni opseg. L1C1 Vrijednosti za €2 daje tablica 11-1 = izlazni stupanj preizlazni titrajni krug. trebat . on se na blizem kraju ponasa kao omski otpornik velicine R — Z Taj »otpornik« je ukljucen u titraji .

INPUT od W Sl. Zavojnica Pi-filtera sa pre- klopnikom koji kratko spaja njene zavoje da se smanji induktivitet pri radu na visim frekvencijama. npr. 11-39). Na tablici 11-2 mozemo naci priblizne vrijednosti glavnih sastavnih dijelova takvog Pi-filtera za razlicite 3. Li = 1. za razlicite omjere Ua/Ja i za izlaznu impedanciju od 50 Q. 11-39. u nekom predajniku 120 postize uz anodni napon (Ua ) od 600 V i jakost anodne struje (L) od 200 mA.6 ^H i Cs = 530 pF. Takva je upotrebljavana u predajnicima do 100 snage (»Getoso«) ~J^ = ~ 200 (mA) iz W sti: Za ovu vrijednost citamo. npr.5 amaterske kratkovalne opsege od do 28 MHz.frekvenciju. tablice 11-2 vrijedno- Ci = 90 pF. za 14 MHz. Njezin se induktivitet obicno mijenja tako da se jedan dio njezinih zavoja za rad na visim frekvencijama kratko spaja (si. Za prakticnu realizaciju Pi-filtera za ovaj opseg uzet cemo — Tablica 11-2 . izra£unat cemo najprije omjer Ua /Ja : Ua _ 600 V Ako se.

c) L11-40. kad smo se uvjerili da stupanj stabilno radi. Ugadanje tranzistorskih izlaznih C3r~\ -L — of £J VFP L2 L3 -€>. ali promjene ovog kapaciteta djeluju i na resonanciju. -J- a ? njem vfp LI Tamo je na tablici. Tada cemo modi dobro ugoditi izlaz predajnika i prikljuciti ga na koaksijalni kabel od 50 Q impedancije. izlazni filteri cesto moraju biti drugacije gradeni. sa prikljucenim opterecenjem R. Prvi tre- Kod izlaznih stupnjeva tranzi- predajnika cesto cemo storskih naci Pi-filtere i ovima slicne. ll-40a potrosac R je prikljucen preko Pi-filtera koji sasvim odeovara ba da bude s vecim razmakom medu plocicama. li Ima ba Li i nim kapacitetom samog tranzistora. Promjene kapaciteta imaju isto djelovanje kao da se mijenja induktivitet Lu Pomocu C9 postize se potrebna veza s potrosacem R. b) dvostruki Pi-filter. a za Ct promjenljivi kondenzator sa maksimalnim kapacitetom od najmanje 600 do 700 pF.za Ci promjenljivi kondenzator sa 100 do 150 pF maksimalnog kapaciteta. Izlazni filteri pobuda »nestane« opterecenje. Buduci da se u cemo izlaznim stupnjevima tranzistorskih predajnika javljaju razmjerno mnogo jace vise harmonicne frekvencije nego kod predajnika s cijevima. Na si. Nikakva struja vise ne tece. sto ga pokazuje voltmetar V. 11-34. Zato se mora poslije svakog pomicanja kondenzatora Co uvijek popravljati vrijednosti Ci posluziti & i Cs. 1140c je Cr u seriji sa izlaz- kabel vecu impedanciju treC2 promijeniti kako je napisano uz tablicu 11-2. Cim i SI tranzistorskih predajnika: a) jednostruki PI-filter. osigurava -filter bolje potiskivanje nezeljenih frekvencija. dok drugi takvog kapaciteta obicno necemo naci. Taj napon moze biti neko- 316 . Tek onda.! ± ± -li 17 At stunnjeva treba uvijek zapocinjati kod nizih napona i. 11-38. Napon na prikljucnicama a i b. onome na si. prikazano sto se dogada kad nema potrosaca (kad je R beskonacno velik!). bezuvjetno. ll-40b). mozemo pomalo povecati pogonski napon popravljajuci ugadanje. a dalje djeluje. Tako dvostruki Pi(si. u posliedredu. postao je maksimalno visok! Nesto takvo se dogada i u predajniku. Zato se za C2 posluziti promjenljivim kapacitetom do 400 ili 500 pF i paralelno s njime staviti fiksni kondenzator od 200 ili 300 pF. Iskljucivanje opterecenja uz veci pogonski napon moze upropastiti tranzistor! Zasto je za tranzistorski predajnik opasno da ostane bez opterecenja? Vratimo se jos jednom na si. Na si. Takav izlazni L-filter moze dobro ako je izlazni kapacitet tranzistora relativno visok obzirom na radnu frekvenciju predajnika. na anodi iz- -filter lazne cijevi ili na kolektoru izlaznog tranzistora pojavi se vrlo visok napon.

Ugadanje tranzistorskih izlaznih : ll T' fj VFP C J L2 L3 V ± c. u posliedredu. sto ga pokazuje voltmetar V. Nikakva struja vise ne tece. na anodi iz- skih predajnika: a) jednostruki PL -filter. 11-38. Zato se mora poslije svakog pomicanja kondenzatora Co uvijek i O popravljati vrijednosti & Cs. ll-40b). Na si. izlazni filteri cesto moraju biti drugacije gradeni. ll-40a potrosac R je prikljucen preko Pi-filtera koji sasvim odeovara ba da bude s vecim razmakom me- onome na si. bezuvjetno. mozemo pomalo povecati pogonski napon popravljajuci ugadanje. -^H^^wm-tH^- kad nema potrosaca (kad je R beskonacno velik!). Tako dvostruki Pi(si. Tada cemo moci dobro ugoditi izlaz predajnika i prikljuciti ga na koaksijalni kabel od 50 Q impedancije. C4 C5 7 ! C5 T -L stutmjeva treba uvijek zapocinjati kod nizih napona i. Prvi tre- Kod izlaznih stupnjeva tranzi- predajnika cesto cemo storskih naci Pi-filtere i ovima slicne.za Ci promjenljivi kondenzator sa 100 do 150 pF maksimalnog kapaciteta. b) dvostruki Pi-filter. postao je maksimalno visok! Nesto takvo se dogada i u predajniku. prikazano sto se dogada © SL 11-40. a za C2 promjenljivi kondenzator sa maksimalnim kapacitetom od najmanje 600 do 700 pF. ali promjene ovog kapaciteta djeluju i na resonanciju. Zato cemo se za C2 posluziti promjenljiili 500 pF i paralelno s njime staviti fiksni kondenzator od 200 ili 300 pF. Buduci da se u du plocicama. c) L~ -filter lazne cijevi ili na kolektoru izlaznog tranzistora pojavi se vrlo visok napon. dok drugi takvog kapaciteta obicno necemo naci. Cim i Izlazni filteri tranzistor- pobuda »nestane« opterecenje. osigurava -f ilter bolje potiskivanje nezeljenih frekvencija. njem Tamo je na tablici. 1140c je Cr u seriji sa izlaz- kabel vecu impedanciju treC2 promijeniti kako je napisano uz tablicu 11-2. vim kapacitetom do 400 izlaznim stupnjevima tranzistorskih predajnika javljaju razmjerno mnogo jace vise harmonicne frekvencije nego kod predajnika s cijevima. Iskljucivanje opterecenja uz veci pogonski napon moze upropastiti tranzistor! JL J- Zasto je za tranzistorski predajnik opasno da ostane bez opterecenja? Vratimo se jos jednom na sL T~~ Si. sa prikljucenim opterecenjem R. posluziti Promjene kapaciteta imaju isto djelovanje kao da se mijenja induktivitet Lu Pomocu Cs postize se potrebna veza s potrosacem R. 11-34. a dalje djeluje. Napon na prikljucnicama a i b. Taj napon moze biti neko- 316 . li Ima ba Li i nim kapacitetom samog tranzistora. kad smo se uvjerili da stupanj stabilno radi. Tek onda. Takav izlazni L-filter moze dobro ako je izlazni kapacitet tranzistora relativno visok obzirom na radnu frekvenciju predajnika. Na si.

ispitni i tadni napon. Prvi je obicno 3 do 5 puta veci od drugoga. Istosmjerni anodni napon 500 V je dovoljan da se na anodi pojave maksimalne vrijednosti visokofrekventnog napona od blizu 2000 V. Osim toga je potrebno. Zato Na svakom fiksnom kondenzatoru je napisana ili nizom boja ozna* cena vrijednost kapaciteta i toleran cija. napona postoji opasnost U takvom slu- caju nije ugrozen samo mjerni instrument vec bi i operator mogao stradati od elektricnog udarca. ako nema amplitud- modulacije. jednim svojim polom prikljucen na sasiju! Na tome mjestu je dakako moguce mjeriti samo ukupnu struju koja tece preko katode cijevi. samo visokofrekventni napon kojemu je maksimalna (vrsna) vrijednost priblizno jed- ne naka velicini anodnog istosmjernog 318 . Uz istosmjerni anodni napon od. u strujni krug katode (Jk) gdje ostaje na niskom potencijalu. jeve pojedinoga od njih. ll-42b paralelni nacin. pa se mjerenja mogu obaviti bez opasnosti. Izoliranje guce izbjeci kondenzator u redovitom radu nod nosi kroz dugo vremena napon koji ne prelazi vrijednost radnog napona. Ni u jednom ni u drugom slu caju nije promjenljivi kondenzator opterecen naponom. To nikada ne moze skoditi. kroz koji se moze gledati na miliampermetra je mo* samo tako da ga ne ukljucimo u anodni strujni krug vec. uz prilicno visoke napone treba izvrsiti s maksimalnim oprezom. se istosmjernim anodnim Izmedu njegovih plo5a pojavljuje. To- liko moze izdrzati i unutrasnja izolacija samog instrumenta. serijski nacin ukljucivanja izlaznog titrajnog kruga. 1142a je tzv. a na si. Cesto se jednim mjernim instrukontrolirati vise strujnih krugova. Otklon kazaljke je tada ovisan b padu napona na tome otporniku. radije. Ispred instrumenta mora doci rati zatora bio ispitan u tvornici i tim treba nikada opterecivati nijedan kondenzator. Elektricni udarac moze biti smrtonosan! Takve opasnosti kod tranzistorskih predajnika nema. Tada se u te strujne krugove stavlja samo otpornik pogodne velicine (npr. Uvijek je bolje da kondenzator bude prikljucen na nizi napon od ovoga. poznavati tzv. dakle i o jakosti struje koja kroz njega tece. Dobar naponom ne prozor. npr. Za sve kondenzatore koji se nalaze ma u izlaznim titrajnim krugovipredajnika treba zapamtiti da su oni izlozeni vecim naponima od anodnog. Kod visih te izolacije. osobito pri gradnji predajnika. Ispitni napon je onaj kojim je odredeni tip konden- moraju biti svi miliampermetri koji su ukljuceni u vodove visokog napona dobro izolirani od uzemljenih metalnih dijelova. Na si.Ukljuclvanje miliampermetra direktno u anodni strujni krug je moguce samo kod razmjerno slabih predajnika kod kojih anodni napon SMJERNICE ZA IZBOR NEKIH SASTAVNIH DIJELOVA Kondenzatori ne prelazi 250 anodnih proboja ili najvise 300 V. To je u vecini slucajeva dovolino. ji . bit ce maksimalna vri- sokofrekventni napon predajnika. tj. prekriven staklom ili pleksiglasom. izmedu 10 i 100 Q). osobito onda ako se na neki nacin moze kontrolirati i izlazni vi- skalu. Sva mjerenja u predajnicima korade sa cijevima. 500 V to iznosi blizu 1000 V! Ako je takvo pojacalo klase C jos i anodno modulirano. velicma dopustenog odstupanja od te vrijednosti. Njih treba monti- na plocicu od dobrog izolatora tako da se kuciste instrumenta ne dotice nicega sto je u vezi sa sasijom ili sa metalnom prednjom plo com. a mjerni instrument se posebnim preklopnikom spaja na kra- mentom nastoji jednost napona na anodi skoro cetverostruka. Maksimalna vrijednost koju dosegne visokofrekventni napon na anodi nekog snaznog pojacala u klasi C iznosi blizu dvostruke vrijednosti anodnog napona.

osim kod zavojnica za 21 i 28 MHz. moraju biti kvalitetni. prema tablici 11-3. kod visih frekvencija.napona V. U ostalim.25 mm za svakih 100 V naponskog opterecenja. malena. ili. Zavojnice Kod 100-procentne / anodne modulacije mora se racunati s time da ce sve navedene vrijednosti biti dva puta vece od oznacenih. opterecenje zavojnice nije takoder veliko. Udaljenost zavojnice od pro- na keramickom valjku mjenljivog kondenzatora ne mora biti. od- gledu. Nacin gradnje i materijal zavojnica za predajnike ovisi o tome u kojem ce titrajnom krugu one sluziti. mora U. bez tijela. Te su zavojnice redovito predimenzionirane. umnozivackim i pobudnim stupnjevima. Promjenljivi kondenzatori koji sluze u predajnicima redovito podnose to veci napon sto je razmak izmedu niihovih statorskih i rotorskih ploca veci. Objasnjenje u tekstu promjenljivi kondenzator. nalazi 319 . Na samoj anodi napon dostize vrijednost 2U. U svakom slucaju zavojnica izlaznog titrajnog kruga mora imati propisani induktivitet. Jednako velik napon izdrzati kondenzator Cs. okretanje tome moze zavojnica biti ili pokraj ili iznad njega. da samo cijevi ali U tranzistorskim na nema tako recenja je izbor predajnicima promjenljivi kondenzator Ci otpa- na velikih naponskih opte- kondenzatorima. Primjeri sa oznakom naponskog opterecenja promjenljivog kondenzatora u izlaznom titrajnom krugu predajnika. Prednost se redovito daje shemi na sL 1142b jer rotor pro* mjenljivog kondenzatora moze biti direktno uzemljen. Takoder nije svejedno kakva izolacija. Taj razmak neka ne bude manji od priblizno 0. Jedino izlazni kondenzator u Collins filteru moze imati do 5 puta manji razmak medu plocama. Njezin promjer i debljina zice treba da budu veci za jace predajnike. slobodno. Zavoje je dobro namotati s medusobnim razmakom koii neka bude otprilike jednak debljini zice. Zavojnicu ne valja postaviti tako da se u njezinom magnetskom lju po- SL 11-42. Udaljenost od okolnih metalnih dijelova neka ne bude manja od promjera same zavojnice. Najbolje je da ona stoji tako da joj je os paralelna sa osovinom Prj za kondenzatora. U oscilatorskim stupnjevima ie glavni zahtjev da zavojnica bude mehanicki cvrsta i elektricki kvalitetna. vece su nego sto bi trebalo za opterecenje kojemu su izlozene. Promjenljivi je kondenzatori sa izolacijom od pertinaksa ili plastike ne valjaju! U predajnicima je najbolje upotrebiti nromjenljive kondenzatore koji imaju dobru ke- ramicku izolaciju. pa je te zavojnice razmjerno lako naciniti. Zavojnice u izlaznim stupnjevima su najjace opterecene. pa njihovoj izradi treba posvetiti posebnu paznju. treba montirati na cvrste. po mogucnosti keramicke nosace. manje kritican u tome poIpak. Zavojnice svih titrajnih krugova osobito izlaznog. Zato nosno C&. Dopustena je duzina prikljucnih zica i do 10 ili cak 20 cm za 3.5 MHz.

Debljina zica za zavojnice u predajnicima Snaga (INPUT) (W) .Tablica 1U3.

pa u danasnjem telegrafskom alfabetu ima mnogo slova koia su ostala nepromijenjena. Prvi tako Morse-c<vi telegrafski znakovi Izumiteli zicanog elektromagnet- nacin predajnik emitirati isprekidane elektromagnetske valove (ICW). interferirat ce s oscilacijama lokalnog oscilatora (audion ili BFO kod supera) 1 operator ce cuti isprekidani ton. c) razmak izmedu dva slova u jednoj rijeci traje kao tri tacke. telegrafija redovito jos uvijek »ide«. Od njih su sastavljena tzv. tastera) u ritmu Morse-ovih Za telegrafske veze na kratkovalnim amaterskim podrucjima treba si sluziti iskljucivo znakovima tipa/Al. od kracih (»tit«) i duzih zvukova (»ta«). Na taj ce skog telegrafa Morse bio je odmah u pocetku prisiljen da za rad sa svojim telegrafom pronade kako da se upojxebom kracih i duzih znakova (tacaka i crtica) prenesu pojedina slova. osobito kod komunikaci?a na visim frekvencijama za koje prijasnji prijemnici nisu bili dovolj- Prijemnik ne treba nilokalnih oscilacija a telegrafski se znakovi cuju sa onom vistabilni. lefonijske veze. odnosno izmedu tacke i crtice u istom slovu traje kao jedna tacka. kada u komercijalnoj telekomunikacijskoi tehnici postoje teleprinter! i vigestruke te- lakse postize povoljniji odnos pa se sig- ••«0CC*000«O«O«X30«0««»O«0»0O0#C*»» ti tit tf ti tit ti ta tl tit *i ta ™' T E S L A SL Primjer pravilnih telegrafskih znakova: Teslino ime u Mor11-43. Morse-ova slova. trebljavala. D ^? d se i amateri sluze CCD SSB-telefonijom. televiziie i Za emisiju telegrafije sluze znakovi tipa Al i A2. Visinu tona moze operator po volji odabrati promjenom frekvenciie svog lokalnog oscilatora. ipak moraju biti ispunjeni ovi zahtjevi: a) crtica ntmu.RADIO TELEGRAFIJA . Kad ovi dodu do udaljenog prijemnika. kada otkazu sve druge vrste veza. rnogao bi netko P 6misliti da je vnjeme »dobre stare telegrafije« proSlo. znakova. uz ostalo. nije tako! Cinjenica je da bas onda. To. tip znakova se postizava da se nepriguseni elektricni titraji (CW) koje proizvodi neki predajnik ukljucuju i prekidaju pomocu posebnog telegrafskog tipkala (kljuca. unatoc svega napretka. se-ovom »pismu« 321 21 Radio prirucnik . b) razmak izmedu dvije tacke ili izmedu dvije crtice. telekomandi. telegrafiju tipa A2 potreban mnogo selektivniji nal/Sum. Umjesto glasovima govora predajnik se modulira tonom pogodne visine (400 do 1000 Hz). Ovo. brojevi i drugi znakovi. u doba Telegrafski signal koiima se sluzimo za uspostavljanje radio-veza su sastavljeni od »tackica« i »crtica«. Takva »modulirana fija« (MCW) telegra- traje jednako kao tri se ranije mnogo upo- tacke. no kakvih smom Za moze znatno Siri pojas frekvencija nego za telegrafiju tipa Al. ili tacnije. omogucuje l znatno veci domet signala (DX). Taj je ton isprekidan u telegrafskom Koliko god bila velika brzina telegrafiranja. Na tablici 114 prikazani su najvazniji znakovi Morse -ovog internacionalnog telegrafskog alfabeta. Zato i sam prijemnik za signale tipa Al je biti tona koja je bila emitirana. Emisija telegrafskih znakova tipa A2 postize se slicno kao i telefonija. Njemu je to i uspjelo. d) razmak izmedu dvije rijeci traje kao pet tacaka.

— ._.1 c = d* e-~ f = m= n=— o=— p= — u V = = w X y 2 = = g = = q= r = = NASA SLOVA STRANA SLOVA a= = d = c Ij a ili ach = = e ili e nj = = e= fi - 6- u = BROJEVI 1*= 4= 5 2= 3= 6 = = ili o = _ 9-- TNTERPUNKCIJE Ta£ka Zarez (..) (:) znak »plus« ( + )= (/) Tacka-zarez Dvije tacke = =— • Razlomkova Rastavnica crta == ili Upitnik (?)= Navodnik(>x<) znak »jednakosti« ( =) = Pazi.) (. Morse-ovi telegrafski znakovi INTERNACIONALNI ALFABET a = J =•=. dodi 322 . s t -- b = k = -.— - Tablica 11-4. zavrsetak znak »minus« Pogreska = (— ) = — = *= MozeS zapoceti. Sastavnica ili Gotovo. pocetak Zagrada Apostrof ( ) (') = = = Razumio sam = Cekaj = svega (SK) .) I UPOZORENJA Zavrsetak poruke ili = = (..

onda nema ni tacaka ni crta. dz. Kako £ujemo koje »slovo« od- Od interpunkcija se najvi§e upotrebljava upitnik. Mi cemo. moci cemo i brze tipkati. Ne valja unaprijed pogadati koju cemo tako rijec radlli. ae a ch kao c i h. primiti. kojih nema u internaciot f Ucenje cemo zapoceti polaganim tempom. I da u vlastitom . I biti jasno rukopisu ne ralikujemo ostala slova Ako zelimo moraju sluzimo nekom se uci u slusajuci primaju i biljeze. Kod tempa oko 50 slova u minuti cuje se slovo v kao »titititaa«. pa sami sebi ovako naglas govoriti za svako slovo redom. Od ostalih znakova cesto sluze: znak zavrsetka poruke. Vazno je da se . Taj polagani tempo ne smije mozda biti takav da nam slov zvuci kao »tiiit tiiit tiiit taaaaaaaaaaa«. moramo za pamtiti zvucnu sliku pojedinog zna* ka. za razliku nuti ono prelazi u »tra«. napisati slovo za koje nismo posve sigurni. Tako se radi i kod poste jer automati za brzo tipkanje telegrafije nemaju posebnih slova. Ako se nastojimo sjetiti kako je zvucalo neko slovo koje nismo primili. posve pogreSno! Uceci telegrafiju. Najce^ce se slovo c tipka kao c z kao z.lova e. i citljivo ni. Nije dobro. slovo s cuti i zapamtiti kao »tititit«. ue. cuti kao vo »tit tit tit taaa«. a to je mozda u meduvremenu uspjelo i kojemu od na§ih dru»titaa«. U.. p i q j tako redom. knjigu ili Kod prijema na siluh ne valja nista misliti. SVako slovo treba mehanicki napisati na papir onim redoslijedom kojim je bilo otipkano. Bolje je da neko slovo nedostaje. Ne! Pojedina slova treba odmah tipkati onako kako odgovara tempu od kojih 20 do 30 slova u minuti. »Tacku« cesto zamjenjuje rijed »stop«. razlomkova crta. gova. Medu pojedinim slovima ostavit cemo u pocetku vece razmake i tako usporiti tempo Slovo v mora se. n i v moramo u svom rukopisu jednako dobro razlikovati kao i slova k i h. g. 0. manje na sluh svih slova internacionalnog alfabeta. kao d i t Od stranih slova se 6. rastavni323 mah 21* ga napisfemo. Upotrebom tih bi se otkrilo cija je vojna radio-stanica. Dok slusamo telegrafske znakove. dakle. od slova O. a kratki zvukovi kao »tit«. dok kod brzina od preko 100 slova u mi- neka alfabetu. Duzi zvukovi se cuju kao »taa«. Tu su samo zvukovi.Ova pravila ilustrira si. nalnom slova Postepeno sa sve vecom brzi primanja. pa ce uz zivlji tempo i slova primati drukciju zvucnu sliku. dakle. d. ispisano telegrafskim znakovima. nego da zapisemo pogresno slovo. Pojedi* na slova telegrafskog alfabeta ne valja upamtiti kao »tri tacke« ili »tacka crta dvije tacke«. To bi bilo zujalicom. Kad smo naucili sva slova. pobjeci ce nam jos niz slijedecih slova. v i y. a drugi napisana i u najvecoj brziSlova u. Ako budemo onda je najvjerojatnije da rijec necemo ispravno primiti. Ne bi se smjelo doTOditi b. lj kao / i/. kao dj. a to se odmah nom mora izbeci. 11-43 na koioj vidimo prezime naSeg velikog zemljaka Tesle. mora pisati kao prekrizeni O. Od brojaka se nula tj. U vojsci se takoder ne sluze nasim posebnim slovima. Nasa i strana slova kojih u internacionalnom alfabetu nema vrlo se rijetko upotrebljavaju. takoder. a tipkaju kao oe. ne zalimo za njim! Pi§imo slijedeca slova. bit ce najbolje da se po- nom i odmah u pocetku vjezbamo u jaspisanju pojedinih slova. slovo kao »titaatitit«. nauciti telegrafske znakove. Mozemo tekst. Jedan tipka. jalice mozemo i pokuSati pomocu zu- Podjednako treba uvjezbati pri- telegrafskog tipkala jedan tipkati pojedina drugome polagano slova. Najbolje grupi. a slovo a kao I uzeti bilo kakav no vine. Ako nam je pri tome koje slovo izbjeglo.

Glasnoca se regulira logaritmickim potenciometrom. Gdje je sada nacrtan pozitivan pol treba doci negativni. To moze biti bilo koji germanijev ili silicijev tranzistor P-N-P tipa. Potenciometrom R* moze se u nekim granicama regulirati glasnoca i visina tona. Prilikom pomorskih katastrofa poziva se znakom »SOS«. Za ucenje telegrafije u vecim grupama mogu se Morse-ovi znakovi slusati i preko zvucnika. 1145. On mora biti tolik da oscilator jos ne radi. Isti kondenzatori sluze ujedno kao kapacitivni razdjelnik Colpitts-ovog niskofrekventnog oscilatora sa tranzistorom TR. 11-44 je shema jednostavtelegrafije. On moze oscilirati samo onda kad nik je emiterski otpor- (4. TRs je tranzistor preko kojega se prekida rad oscilatora (Ti 10 = telegrafsko tipkalo) kQ) predstavlja oscilator zvucne frekvencije.7 kQ) premoSten elektrolitskim kondenzatorom (5 jiF). Niskofrekventne oscilacije mogu se od prikljucnice NF odvesti u niskofrek- ventno pojacalo. Ako kod pritiska na tipkalo predajnik emitira signal kod kojega amplitu- SL ce 11-44. Zujalica za ucenje telegrakoja se moze prikljuciti na ne ko niskofrekventno pojacalo da se zvukovi slulaju preko zvudnika. Za ovu svrhu pogodna je zujalica koja je shematski prikazana na si. kad pritisnemo tipkalo Ti i kadia provede tranzistor TR2 struju. ako nije prisutno tipkalo. Kod kljucuje neko pojacalo. Razumije se da moze jednako dobro posluziti i neki silicijev N-P-N tranzistor. NF se pri- Uklju&vanje telegrafskog tipkala u predajnlk Za emisiju dobrih telegrafskib znakova trazi se ispravno i ritmicko »kucanje«. svrsetak svega. zujali- za ucenje Opts u tekstu 324 . Shema je nacrtana prema podacima tvornice »Philips« i bila je vec nebrojeno puta iskasana. To ce se dogoditi tek onda. znak razumio sam. Ne zaboravimo: ceste i kratke vjezbe mnogo su vrijednije od dugackih i rijetkih! ca. cekaj. gdje je negativni treba doci pozitivni pol baterije. ne zujalice za ucenje Slusalice SL i kondenzatori Ci i Cs cine tit raj ni krug kojim je odredena frekvencija. ali to nije sve. Shema jednostavne telegrafije. 11-45. ali onda treba okrenuti polaritet izvora struje.znak za pocetak. dodi i znak pogreske. spojenim u kolektorski strujni krug tranzistora TRu Pogonski napon je izmedu 6 i 9 V. Na si. fije SL TRi je u oscilatoru s RC-mrezom za okretanje faze. Njegov je otpor u torn slu6aju nizak pa izlazi kao da je negativni pol elektrolitskog Tranzistor TRi s pripadajucom RC-mrezom za pomicanje faze (kondenzatori po 10 nF i otpornici po kondenzatora uzemljen.

Osim toga treba onemoguciti prenagle skokove amplitude VF signala od kojih se sastoje pojedini dijelovi Kada je tipkalo otpusteno pre^ dajnik ne bi smio da emitira nimalo visokofrekventne energije. Eventualni »spejser« mora biti. moze biti i Jbez »drifta« i »spejsera«. tj. ne smije pretjerati da ne trpi razumljivost znakova kod prijema na sluh. Brzu promjenu frekvencije koju opazakod svakog »tit« ili »ta« nazi»puzi« minutama. Svaki puta kad se pritisne na tipkalo cuje se na poslrokom dijelu skale prijem nika onaj poznat »klik« koji smeta prijemu ostalih signala. To se javlja onda. Oko on ne cuje »spejser« uz jakost pomoc ne- budu »oblikovani« tako da amplituda emitiranih valova za svaki »tit« ili »ta« postepenije raste i pada. mozemo biti sigurni da ga ni drugi nece modi cuti kad u vecim udaljenostima bude signal slabiji. Uz »cirpove« se moze opaziti istovremeni cesto »drift« kao posljedica zagrijavanja predajnika za vrijeme emisije i nje vamo ljaca iz kojega se napaja izlazni stupanj predajnika »oporavlja se« ubrzo poslije pocetnog pada i onda se odrzava toliko konstantnim da amplituda telegrafskog signala ostaje podjednaka. Takav napon naglo pada cim se pogonski ispravljac optereti. kao posljedica promjenljivog opterecenja i nedovoljne stabilizacije. kad ovo cuje. dakako. mo »cirp«. da ce isto cuti i udaljeni amateri. Tome ne mora biti tako! Najbolje je da vla- SI 11-46. slusajuci u istoj prostoriji svoj vlastiti signal pomisli. jaci ili slabiji. ton koji otezava prijem na sluh i zamara operatora. spacing Wave) i treba je svakako izbjeci. Slicno se dogada i onda ako se kod otpustanja tipkala amplituda signala naglo smanjL Zato je potrebno da telegrafski signali stite signale ispitamo uz kog drugog amatera koji je od nas udaljen barem 2 do 3 kilometra. 'bez »cirpova«. Malo po- mu slije nekog minimuma amnlituda ponovo malo naraste. potisnut za barem 40 dB ili vise. Ako tome nije tako. Poneki radio-amater. 1146. ako Takoder treba signala koja ce biti. pojavit de se niz bodnih frekvencija.da odmah od »nule« skoci na »maksimum«. recimo. Do »cirpanja« dolazi redovito zbog naglih promjena isto smjernih napona u predajniku. Njih ce se modi cuti i onim prijemnicima koji nisu ugodeni tacno na frekvenciju takvog predajnika. koji nema obzirom na emitiranu frekvenciju nedostataka. Tu pojavu amaterskim »jezikom« nazivamo »spejser« (spacer. Zvuk takvog signala je govog hladenja u pauzama. Da se takve pojave sprijece mora pogonski napon biti »tvrd«. Pocetak svakog »tit« ima neki vrh koji je visi od ostalih amplituda. u odnosu na emitirani signal. ali se cuju »kliksovi«. Iza tog vrha na oscilogramu se vidi smanjenje amplitude signala. Oscilogram telegrafskih znakova s nedostacima. sprijeciti mijenjanje frekvencije. osobito kod oscilatora. Ovime se. Telegrafski signal. Vidi tekst 325 . S9-J-. vec i po vise kiloherca »gore« ili »dolje« od nje. Napon isprav- kazemo da predajnik ima »drift« frekvencije. Ako se frekvencija za vrijeme emisije telegrafskih znakova vrlo polagano mijenja. u prijemnicima ce se izmedu pojedinih znakova cuti neki. kad izvor napajanja strujom ima napon koji je »mekan«. bez vecih promjena pri opterecenju. moze ipak na oscilograimati izgled kao na si. »pijukanje« ili »cvrkutanje« signala.

sastojati od kondenzatora Ci kojemu je kapacitet izmedu 1 i 10 nF. Nekoliko primj era ce to pokazati. Znakovi su na skali prijemnika »uski«. To se opaza i na telegrafskom tipkalu. osobito kod duzih vodova od pre- 326 . u strujni krug jedne ili vise zastitnih mrezica. u ovisnosti o jakosti struje i o visini napona. jace ili slabije iskre. Tu ne- Kamo prikljuciti telegrafsko tipkalo? To je moguce na vise na£ina. 1148a. Najjednostavniji filter za prigusivanje iskara na tipkalu moze se. zatim ima konstantnu vrijednost da na kraju eksponencijalno opadne na nulu. iiiilHi. One ostecuju samo tipkalo a osim toga mogu operatora navesti na zakljucak da i signali imaju »kliksove«. Amplituda eksponencijalno raste na pocetku. dok mu je »prisuti na vecim udalje- mogu kazemo da su »tvrdi«. Treba odabrati takav kapacitet kondenzatora da se na kontaktu tipkala ne vidi i u prijemniku ne cuje iskra kod prekida struje. ce obic- u On ***£Ui*iunm znak se preprebrzo nestaje. Vidi tekst Ukoliko bi to bilo nedovoljno. Na si. 11-47. Prevelika vrijednost otpora na ovome mjestu moze onemoguciti potiskivanje iskre kod prekidanja. Iako redovito new a utjecaja na kvalitetu emitiranih signala. bez ikakvih pojava na drugim frekvencijama u istom valnom podrucju. o visini napona i o snazi predajnika. On je »tvrd« i prate ga »kliksovi«. Pravilno oblikovani oscilogram telegrafske »tacke« vidimo na si 1147b.telegrafskih znakova. cuju se samo na »svome mjestu«. »Tvrdi« signali dozvoljeni su samo kod rada sa vrlo malim snagama (QRP. a kod sasvim slabih i tranzistorskih predajnika u dovod struje iz izvora napajanja elektricnom energijom. sto ne mora da bude. prema si. U svakom telegrafski i konkretnom slucaju treba pokusom odrediti najbolju vrijednost za Ci i brzo pojavljuje Ru znaka. smeta nikome. Koji i gdje.USlilinsU »f!ff!f!lff!ff!!t 4 Nastaje li iskra i kod spajanja struje treba rom no dodati seriji s kondenzatootpornik Ri. Tako slab signal redovito ne ma kod W Kod cijevnih predajnika kojima snaga (INPUT) ne prelazi 50 do 75 telegrafsko tipkalo ukljucuje se u katodni strujni krug jedne ili vise cijevi. b) idealan oscilogram telegrafskog St. 1147a signal se pojavljuje odmah sa svo- jom punom amplitudom. ovisi o vrsti predajnika. ali uvijek se tipkalom ukljucuje ili iskljucuje neki pogonski napon. do 5 W). bilo kojeg strujnastati. Kod prekidanja nog kruga mogu •rt"??frHffff*f?| Svaka takva iskra cuje se u blizom prijemniku kao kratkotrajan prasak ili »klik«. nikakvih nezgodnih pojava ni velikih snaga emitiranih telegrafskih znakova. treba iskre na tipkalu prigusiti. a) trebati da ima 10 do 100 Q. Oni takoder biti povod stvaranju kliksova u prijemnicima. Za takve nost« naglasenija nostima (DX).

ll-48b. . Indirektno grijane katode imai ^ b) VFP ju razmjerno predugo vrijeme zagrijavanja i zato moraju biti trajno uzarene. Na si. c) sa »blokiranjem« prve mrezice 11-49.Ako se prekida katodni strujni krug onda otpor prigusnice mora biti toliko malen da se zbog njezine prisutnofeti ne bi radni prednapon cijevi znatnije promijenio.^ rnmrn^ X02 X C3 misliti i.a) predajnik je odmah sposoban za rad. prema i potrebi. b) u katodni strujni krug direktno grijane cijevi. sposobna da izdrzi onu ja« & kost struje (C» koja kroz nju tece = prema potrebi) i C1 I I" I C3 dajnika do tipkala. Kod prelaza sa primanja na davanje direktno grijana katoda vrlo brzo postigne potrebnu temperaturu - Up + VI •1 SI Ukljucivanje telegrafskog u katodni strujni krug indirektno grijane cijevi.5 mH. U fci Hri LJ i oba primjera kondenzator Ci za visokofrekventno uzemljekatode. Takve su osobito pogodne za razlicite prenosne i prevozne radio-uredaje kod kojih se u svrhu stednje elektricnom energijom za vrijeme primanja pre kida i struja grijanja u predajniku. R = 10 do 100 Q. Osim za biti uklanjanje ove vrste smetnja dobro da je tipkalo prikljuceno oklopljenom zicom ili komadom savitljivog koaksijalnog kabela. Ponekad ce potreb no dodati toga ce Cs iza prigusnice. U predajnicima se upotrebljavaju i elektronske cijevi koje imaju direktno grijanu katodu. Njezin induktivitet neka bu de izmedu 0. Paralelno ovome je sluzi > t j nje -5**_J A_ SL 1148. Na ovo treba filterski Y 1 ! R2 . Osim toga ona mora biti nacinjena iz zice koja je do vol j no debela da moze bez osobitog zagrijavanja podnijeti potrebno strujno opterecenje. tipkala: a) 327 .5 frekventna 2. popraviti biti prednapon. VFP = visokodo prigusnica. legrafskom tipkalu. 0. ll-49a i b vidimo glavne razlike izmedu ukljucivanja telegrafskog tipkala u strujni krug indirektno i direktno grijane cijevi.5 mH. moze se za bolji ucinak dodati i visokofrekventna prigusnica (VFP) prema si.5 i 2. Prigusivanja iskara na te= 1 do 10 nF.

Oblikovanje telegrafskih znakova postize se izborom pogodnih vrijedZnatno manji i Rs. prekidati rad u ova oba stupnja (si. u katodni strujni krug pentode moci ce C2 imati nesto manji kapacitet. On ima vrijednost od nekoliko pa sve do stotinu oma. Onaj »klik« koji se cuje kod otpustanja tipkala ublazuje se povecanjem otpora Rs. npr. Kroz to vrijeme mora Rh izdrzati opterecenje naponom U v. 1149c). utjecaj imaju kapaciteti Ci. nala na pocetku svakog »tit« ili »ta«. Pri tome se obicno za Rs uzimaju vrijednosti koje su 5 do 20 puta vece od Ri. napon U p ne moze vise djelovati na prvu mrezicu. vise.stavljen C2 koji ima veci kapacitet i koji sluzi. nekog ispravno Prekidanje katodnog strujnog kruga ne dolazi u obzir kod jacih predajnika. lj-50. nosti za Li. SI. 11-50). Ukoliko bi dodatak katodnog otpornika R2 prouzrocio osjetljivo smanjenje izlazne snage predajnika povecavajuci prednapon cijevi. Zato je mnogo bolje i sigurnije pnmijetora koji niti pojavljuju se na kontaktima tipkala preveliki naponi 3 prejako iskrenje. U tak je cesto ono moze postici. nabije na visok napon pa je dobro da bude dimenzioniran za pun iznos anod- dok otpornik Ri sluzi sasvim normalno za postizavanje radnog prednapona. zajedno sa otpornikom Rs. ako se pritiska na tipkalo Ti moze se ublaziti povecanjem kapaciteta C4. Ovo ne ugrozava samo tipkalo vec takoder 1 operaili W Uz INPUT od. To Kod ukljucivanja tipkala slucaju moze se tipkalom. : vom d Mijenjanjem napona zastitne mre- ce biti onda ako ga dobivamo iz u pobudnom stupnju pomocu potenciometra Ri mijenja se i velicina pobudnog VF napona. za vrijeme dok je tipkalo Ti otvoreno. 100 moze dobiti upravo smrtonosan elektricni udarac. osobito ako je napon na zastitnoj mrezici dovoljno »tvrd« i stabilan. Velicini Rs mora biti prilagodena i opteretivost pomocnog izvora U?. Kad se tipkalo pritisne. Povecanjem kapaciteta kondenzatora C% ublazuje se opadanje jakosti signala na kraju. Ne preporucuje se prekidati katodni strujni krug pentoda kod kojih se druga mrezica napaja preko poveceg otpornika. Cs i Cs. Kapacitet C2 ce obicno imati vrijednost izmedu 0. ReL sluzi = blokiranje prve mrezice. Taj kondenzator se. »Klik« kod Anodni napon pobudnog stupnja jednako visok kao napon druge mrezice izlazne tetrode ili pentode u istom predajniku. treba smanjiti Ri i tako opet dovesti prednapon na pravu mjeru. umjesto tetegrafskog relej koji tipkala. za vec ranije spomenuto oblikovanje signala. Napon XI P iznosi do nekoliko stotina volta. ili jos bolje nekim relejem. Otpornik R2 takoder ovisi o cijevi i vrsti radnim uvjetima. prva mrezica se nabije iz pomocnog izvora U p toliko negativno da je cijev sasvirn »zatvorena« (si. Prekidanje struje druge mrezice izlazne cijevi i napajanja t pobudnog stupnja. nog napona. spojenog na pozitivni pol anodnog napona. Ostala objasnjenja u tekstu 328 . Nekada se ova pojava dade ukloniti povecanjem pobude dakako. Ako bi zice dimenzioniranog razdjelnika napona ili pomocu neke vrste stabilizator.5 i 10 fiF. ovisno o vrsti cijevi i radnim uvjetima. a povecanjem vrijednosti otpornika R2 usporava se porast jakosti sig- Dok je Ti otvoreno.

Njezin induktivitet nije suvise kri ticna velicina. Za ovo postoji ljaca moze biti uzrokom promjena napona i kod oscilatora.u pobudnom stupnju bila upotrebljena neka trioda. Kad smo kontrolirali kvalitetu signala mozemo vrijednosti lako popraviti. »pc> 11-50. Odvodni otpornik Ri nije spojen sa sasijom vec s katodom. Li je niskofrekventna prigusnica. kod kojega je JR 2 spojen na sasiju. Kod prekidaca u negativnom vodu struje napajanja. malo prije osNjegovo iskljucivanje mora slijediti malo iza iskljuse oscilator ukljuci civanja ostalih stupnjeva.1 |iF i 50 Q. Sklop za »diferencijalno« oscilatora prekidanje Sklopovima za diferencijalno prekidanje nastoji se postici to da talih stupnjeva. Kondenzatori Ci i Cs pripadaju normalnom oscilatorskom kapacitivnom se VF napona. Ovo svakako treba izbjeci. Za ovu svrhu treba odabrati pogodne vrijednosti (obicno (1 do 10 |iF) i za R* za Ako su ove vrijednosti do 100 U). potrebnom za pobudivanje oscilacija. Signal ceiu ovom primjeru biti bez »cirpova« samo onda ako isprekidani rad pobudnog stupnja nema utjecaja na oscilator. To posebno vrijedi za najvise frekvenci. Promjenliivo opterecenje isprav- Najjednostavniji takav sklop koji moze upotrebiti samo kod predajnika s kvarcovim kristalnim oscilatorom prikazuje si. Izlaz su pronasli u tzv. 329 . najbolje poseb- veca opasnost ako svi stupnjevi predajnika rade na istoj frekvenciji. oscilator ce oscilirati dokne isprazni. iako ni umnozavanje frekvencije nije uyijek jamstvo da »cirpova« nece biti. Razlog tome je taj O telegrafskim ie danjem ostalih stupnjeva. Oni nista ne doprinose spre cavanju »kliksova« koji bi mogb biti primjeceni kod prijema telegrafskih signala u vecim udaljeno stima od predajnika. Prekidanje rada pobudnog stupnja. Na tome mjestu maze posluziti i primarna strana nekog izlaznog transformatora ili bilo kakva manja filterska prigusnica. prekidanju samog oscilatora tipkalom nismo jos da nista rekli. Vrijednosti za R3 ovise o izboru Li. prekidanjem oscilatora teze potelegrafskih stici takvu kvalitetu znakova kao sto se postize preki- Ipak. Izlazni stulegod se panj (PA). kao na si. U svakom slucakvaliju. bude medutim odmah blokiran cim se Ti prekine. veca je i sigurnost d d radi x sova«. moze imati za posljedicu vlacenje« oscilatora. a takoder o naponu i jakosti struje koja se prekida. pouzdanu informaciju o konteti signala moze dati jedino trola nom stabilizacijom pogonskih na- pomocu dobrog pnjemmka. Buduci da oscilator izmedu pojedinih »tackica« 1 »crti- ca« moguca je emisija »spejsera«. 11-51. od »klik: vece. & SI 11-51. djelitelju pona za oscilator. Kondenzator od 10 nF i otpornik od 47 Q sluze za prigusivanje iskara na kontaktima tipkala i onih smetnja koje se mogu cuti u blizom prijemniku. mnogim operatorima smeta trajan rad oscilatora jer za vnjeme kod Ti. Zato je bolje da oscilator radi na nizoj frekvenciji. Za prvi pokus mozemo uzeti 0.ie. Razumije se da zica kojom je ona namotana mora izdrzati struju koja i kroz nju tece. moguce je po stici jednak ucinak promjerom njenog anodnog napona. diferencijalnom prekidanju. rada svog davaca ne mogu cuti eventualno »upadanje« korespondenta (BK).

2N6457 napon do 400. Tako 2N3439 moze podnijeti napon do 350 V. Kod vecih brzina. struja prestaje teci kroz TRi. oko 120 rijeci u minuti ta bi vremenska konstanta vec bila prevelika i znakovi bi zvucali »premekano«. bude nesto visi od anodnog napona na cijevi. da navedemo samo neke od njih. 11-52 tranzistor biti uspjesno upotrebljen za prekidanje katodnog strujnog kruga neke cijevi u predajniku za telegrafiju. npr. pravilno odaberu. Tranzistor TR$. iz automatskog ili poluautomatskog elektronskog tipkala. konstanta (R^-\-Rs)Cu se oblikovati telegrafski znakovi po zelji i potrebi. Ostalo u tekstu (2N2905) i TR 2 (2N3904) upravljaju sa TR 3 Telegrafsko tipkalo Ti otvara tranzistor TRi koji preko Ri nabija kondenzator Ci da bi se otvorio i tranzistor Tlh. Ako se obfe vremenske konstante. ECG 238 do 1500 V. Kad se tipkalo Ti otvori. preuzima ulogu tipkala ako se na njegovu bazu (kod LG) dovede neki »logicki« signal. sL 11-52. ju u Tranzistori koji se upotrebljavatelevizorima kao generatori »pilastog« napona u otklonskim si- stemima podnose visoke napone. Tranzistori TRi ni telegrafiranja. ali kondenzator Ci se jos neko vrijeme izbija preko R<> i Rs sprecavajuci da signal bude naglo prekinut. Tranzistor TRs prekida katodni strujni krug elektronske cijevi E umjesto tipkala na si ll-49a. O prekidanju signala odlucuje vremenska . Cijev je oznacena slovom E.osobito ako izlazni stupanj niie neutrahziran. SDT 13305 do 500 V. signali zvuce jasno i cisto a smetnja od »kliksova« nema. Prema si. Vremenska konstanta RiCi odlucuje o oblikovanju pocetka telegrafskog elementa (tacke ili crte). Tranzistor TRs mora se odabrati tako da maksi- moze takav SL malni napon koji jos moze podnijeti 11-52. Negativni pred- ^-< . Kao primjer navodimo da je vremenska konstanta od 5 ms vrlo dobro odabrana do brzina koje dosizu 40 do 50 rijeci u minuti. ovisno o bra- mogu Na taj nacin Tranzistorski sklop na sL 11-53 radi malo drukcije. MJ 12010 do 950 V.

TRz i TR 4 ) preko kojega kida napon napajanja za pobudno pojacalo u tranzistorskom predajniku St. w 331 . fototranzistor prestane propustati elektricnu struju. opto-izolatoru se gasi. Doklegod nije tipkalo Ti zatvoreno. oscilator ne moze raditi jer mu je G2 bez napona. Predna300 V moze nesmetano pon od djelovati na cijev E. Na LG — mogu se sklopovi. 11-55. U opto-izolatoru Tranzistor TRi i ovdje omogucuje direktan prikljucak logickih sklopova (kod LG). stanje se mijenja. Tranzistoru TR» je djelovanjem toga fototranzistora baza dovedena na potencijal emitera i TR2 ne vodi struju. (si. odnosno nekog drugog pogodno odabranog stupnja. tranzistor TR2 provede i kratko spoji zaporni prednapon. Prekidanje rada oscilatora preko operaoijskog pojacala. operacijsko pojacalo tipa IL741 iskoristiti za prekidanje rada oscilatora s MOSFET-om TR. Kada se na tipkalu Ti uspostavi kontakt. latoru je U osci- MOSFET. ali primjena odgovarajucih specijalnih elektronickih sklopova ima svoje predno* sti. Tako LED-dioda svijetli i drzi otvorenim fototranzistor koji je u njemu ugraden. LED u (4N25) mozemo 11-54). pa kod telegrafije najcesce prekida dovod napona za napajanje jednog ili vise pobudnih pojacala. posebno zbog mogucnosti oda- elektronska cijev E u predajniku se odmah proradi. prikljuciti neki logicki U se tranzistorskim predajnicima. vidi tekst napon od kojih 300 V neka bude dovoljan da cijev E u predajniku bude sasvim zatvorena unatoc prisutnosti svih radnih napona na njenim elektrodama. Moze se to naciniti i izravno. TRt. POBUDNO POJAfiAUO PA POGONSKI ISPRWUW: + <~ T preTranzistorski sklop (TRi.rfSfr SI 11-54. Savremena poluvodicka tehnika omogucuje i druga rjesenja. Pri tome moze kapacitetom C utjecati na velicinu vremenske konstante tih promjena. samim tipkalom.

Tada oscilator proradi. si. kad se primijeni istosmjerni napon. 11-56. Modulacija VF signala niskim frekvencijama NF omogucena je mijesanjem sa cetiri diode. vidi u poglavIju o SSB-telefonijU). Prelaz od zatvaranja do otvaranja struje i obrnuto ovisan je o vremenskoj konstanti RC. Postoji mogucnost regutacije iztazne snage 11-56. Elektricna struja iz pogonskog ispravljaca moze do pobudnog pojacala doci samo onda kad je TR4 otvoren. Osim toga tu postoji i jednostavan nacin za regulaciju izlazne snage kod telegrafije. 11-56 to se postize u telegrafskom ritmu preko tranzistora TRi. Takav je sklop na si. a u slusalicama se cuje ugodan ton. stavljen odmah iza diode D. SI = sam biranja vremenske konstante za oblikovanje znakova. odredenim za odrzavanje veze SSB-signalima (vi di u 14. spojen sa slusalicama kod SL. Multivibratorski oscilator s dva silicijeva tranzistora. pojavi se i val nosilac. je Sklop koji omogucuje prekidanje rada predajnika kod telegrafije na taj nacin da se kvari ravnoteza u dvostruko balansiranom mikseru (BDM. Si^ metriju je ovdje lako »pokvariti« dovodenjem istosmjerne elektri£ne struje koja djeluje na diode.VF Tt iskoristiti za emisiju telegraSvakiput. Tranzistor TR2 se moze dodati ako nam je potreban i »logicki prikljucak« LG. moze protivnom se TR2 moze Monitor! telegrafije IOOK ispustiti. Na izlazu se do- U ~lt- samo bocni pojasi (DSB). si. VF val nosilac je skoro sasvim potisnut. D Monitor je elektronicka sprava koja omogucuje operatoru da prati i kontrolira telegrafske znakove koemitira (latinski: monitor^ onaj koji opominje). U tu svrhu treba prikljucnicu VF spojiti sa antenskom prikljucnicom onog predajnika s kojim radimo i otpor Ri odabrati tako da se kondenzator od 10 nF. poglavlju) cesto se upotrebljava »dvostruko balansirani mikser« (DBM). 11-57. potenciometrom od 100 Q. Potrebnu ispravljanjem visokofrekventnih signala samog predajnika. [VF predajnicima. ^abije do 6 V svaki put kad je pritisnuto telegrafsko tipkalo. Na si. najjednostavniji je monitor za kontrolu CW signala. To se biju 332 SL 11-57. ukoliko je aktiviran pre ko TRi za vrijeme dok je tipkalo Ti zatvoreno. Shema jednostavnog mo- nitora za telegrafiju s dva tranzistora . zahvaljujuci simetriji takvog miksera. Njega otvara darlingtonski par TR2/TR3. U fije. Ovaj nema svog izvora nastruju dobije pajanja. 11-55.

Opis u tekstu 333 . jednostavnog monitora moze operator pratiti emisiju svojih telegrafskih znakova. si. Iako se takvim monitorom ne moze ni£ta saznati o eventualnom po- nju RELJ aktivira rad predajnika u ritmu telegrafije. ovisna je o vremenskoj konstanti RzC2. i je tipkalo Ti otvoreno. cesto nije potrebno nikakvo priklju£ivanje preko Ri.2 prislonjene su na svoje ra. Ova je razmjerno mala i kondenzator C2 se brzo nabije tako visoko da preko TR2 potece struja i da REL2 zatvori svoj radni kontakt. preko diode Ds nabija kondenzator C2. ako tako zelimo. TRi ne propusta struju. i Tranzistorski sklop koji preko releja dajnika REL prekida rad preistovremeno. Brzina. monitor u blizini izlaznog nekog jaceg predajnika. Vidi tekst Pomocu takvog. Preko diode tetegrafije aktivira predajnik (TX) i kroz to vrijeme utisava prijem- nik (RX). preko TRi potece strui ide u dva smjera. integriranim sklopom »555« omogucuje monitorska kontrolu tetegrafije. Sklop kojim se u ritmu ja kalo zatvori. Razumtje se da je moguce kod NF prikljuciti i niskofrekventno pojacalo da bi sc znakovi culi iz zvucnika. Di i lej REL R C odobrati prcma £*Ljenoj i Utisavanje prijemnika za vrijeme vrem„ konstanti dok predajnik radi 11-59. kotvice na oba releja. stojanju »cirpova« ili »kliksova«. REL J REL. Kad se tipi UTI§AVANJE cuje SI 11-59. Taj se otpornik Ako je stupnja moze u tome slucaju zamijeniti madicem izolirane(J) zice koju maknemo onim dijelovima na kopri- ko- jima postoji veci VF napon. on ipak vjerno reproducira odnose iz- medu »crtica« i »ta£kica« kao i odtele- redenih »razmaka« emitirane grafije. Dok kod Ti nije zatvoren kontakt. kojom se to dogada. U slusalicama. priklja cenim kod NF mogu se pratiti emitirani telegrafski znakovi./ tranzistora TR2 aktivira se rei ukljuci predajnik. Dok mirne kontakte St. Istovremeno se. Vremenska konstanta R2C1 dovoljno je mala da to bude omoguceno. si. Preko D2 struja se salje u integrirani sklop 555 koji je iskoristen kao ton-generator. Pri telegrafira- 11-58. omoguduje istovremenu kontrolu telegrafskih znakova i upravljanje relejem REL preko kojega se ukljuiskljucuje predajnik (TX). 11-58. Kombinirani monitor.

. ukljucuje pobudno pojacalo u predajnikti i zvucni telegrafski monitor Izbijanje kondenzatora C2 znatje sporije jer ovisi o vremenskoj konstanti JR4C2. slijediti TOogu Kontakte. mogu cuti. ne pojedine telegrafske znakove. Zatim se. ni tranzistor TR2. digitalnih sklopova.11 ^UTI$AVANJE PRIJEMNIKA SLJ1-60. tako da se iskljuci pogonski napon za vecinu stupnjeva u prijemniku (osim oscilatora!!). Kad oni prestanu. 11-57) da cujemo ono sto emitiramo. tek neznatno kasnije. Visestruko upravljanje funkcijama pojedinih dijelova radio-stanice mozemo i bez upotrebe relej a postici primjenom nekih integriranih. Zbog velicine ove vremenske konstante dom sklopa Od ovoga se a ni REL2. Kroz to vrijeme mozemo NF pojacalo prijemnika dovesti u vezu s monitorom (kao na si. jer ne mogu biti emitirane. omogucuje operatoru 334 . Nju mozemo po vo- no primjer kod kojega su upotrebljena dva CMOS-a: CD4001 i CD401L Telegrafsko tipkalo upravlja ra1 A (unutar CD 4001). Hi njima slicnima. da se kratko spoji ulaz NF pojacala i slicno. postize se visestruko upravljanje radio-stanicom. Zajedno s predajnikom (2b) ukljucuje se zvucni monitor (2 c) za kontrolu emitirane telegrafije. Vremenska konstanta odredena je diodom D i s dva otpornika uz nju. popularno nazvano »elektronac«. Dok se tipkalom Ti kucaju telegrafski znakovi ukljucuje se najprije oscilator i utila prijemnik. 11-60 je Automatska elektronicka tipkala za telegrafiju Automatsko telegrafsko tipkalo za telegrafiju. One se tako ne Iji odabrati mijenjajuci R4 sve do pune vrijednosti od 100 kQ. npr. osobito ako ih je vi§e parova. potrebno je jos neko vrijeme (ovisno o C2 i o R4) da relej »otpusti« i da kotvica otvori radni (r) i zatvori mirni kontakt (m). Tako se prijemnikom nista ne cuje doklegod radi predajnik. To je zakasnjenje potrebno ukoliko bi se na pocetku svakog znaka pojavile neke nestabilnosti u radu oscilatora. telegrafski impulsi bez zakasnjenja prenose na oscilator predajnika (lc) i koriste za utisavanje prijemnika (Id I Sa malim zakasnjenjem (koje ipak ne smeta kvaliteti znakova!) ukljucuje se u predajniku njegovo pobudno pojacalo. Na si. kao ji i kapacitetom kondenzatora ko- je ovdje ukljucen. To se moze po^ stici. Integriranim sklopovima »CD4001« i »CD4011« (C-MOS). mozemo iskoristiti za utisanje prijemnika.

bilo je i sala na taj racun. Brzina se postize re- dovito na taj nacin. stvar je ukusa. uvjezban za rad sa »elektroncem«.)> sa . Kad su nacinjeni i uredaji za citanje Morse-ovih telegrafskih znakova koji se pojavljuju na ekranu televizijskog ikonoskopa. Neki humorista je zamislio ma WA9KAN da emitira Morse-ove znakove veli- kom brzinom. telegrafist.. a emisija znakova tece ritmicki i pravilno bez njegovog sudjelovanja. Kako daleko cemo dopustiti da »automatika« radi umjesto nas. Operator mora samo pomicati rucku lijevoslusati ono sto na taj nacin Razumije se da je to moguce samo operatoru koji je dobar -desno i dobije. Vidi tekst 335 .. ali i cijene takvih uredaja. »Elektronac« sa vlastitom stabilizacijom radnog napona za pogon integriranih sklopova »555«. kao sto su one na pisacem stroju. kao i tranzistora TR preko kojega se upravlja relejem REL. Etektronicki sklop koji automatski proizvodi krace i duze elemente telegrafskih znakova. da e!ektroni£ki + 9. 11-61. pre* SI... 11-62. pravilnim trajanjem i s pravilnim medusobnim razmacima.rB + 12Vo s sklop takve sprave automatski proizvodi ili niz »tadkica« (tit tit tit .) ili niz »crtica« (taa taa taa. Ima i takvih »elektronaca« kod kojih je automatizacija toliko razvijena da operator treba samo pritiskati na tipke.15V St. . »7474« i »7475«.

Pomicanjem rucice li- jevo ili desno sastavljamo telegrafske znakove iz automatski proizve denih dijelova. On automatski formira sve dijelove integrirani sklop. je 2. Elektronicko tipkalo. Ovdje cemo se. Graden u CMOS tehnici i sadrzi »sve«. ali je bolje. One. prema rupicama zicama na prednjoj i bakrenim tra- kama koje se nalaze na straznjoj strani plocice 336 . Treba »samo« nabaviti taj CMOS (HI). iako je zamisljeno kao humoreska. nije daleko od mogucnosti tehnicke realizacije (HI). Sve je postavljeno na perforiranu plocicu od pertinaksa i medusobno spojeno »elektronac«. Pogled na sagradeni sebnu stampanu plocicu. pnmopredajniku »FT-902DM«. Dimenzije plocice su 80x55 mm. Za ugradenu zvucnu ^ kontrolu (monitor) visina tona moze se odabrati potenciometrom Rz. Svi dijelovi su zalemljeni napertinaksovoj. kao npr. si. 11-63. zadovoljiti skromnijim uredajima! Razmjerno jednostavan »elektro nac« nacinio je WA9KAN unotrebivsi samo jedan tranzistor i jedan — — ne omogucuju sve spojeve.5 mm. si. Nismo pripremili po- SI 11-63.« u . odrzaya im trajanje i razmake bez obzira na manje nejednolicnosti u radu operatora. Promjenom otpora na potenciometru P mijenja se frekvencija impulsa sto in proizvodi integrirani sklop 555 koji je i ovdje upotrebljen. 11-62. Mnoge od njih morali smo naciniti tankim. dioda i si. • 555. foriranoj sL 11-62. — »San« nekih operatora je rani sklop je integri- »CURTIS 8044«. . da moze saupravljana mikroprocesorima odrzavati sve veze u kontema stima. stor TR moze biti bilo koji silicijski uz jedini uvjet. per- Razmak medu plocici. Na straznjoj strani plocice su metalne pruge (kasirane bakrene trake). nasim amaterima poznatom. Potenciometrom Pj odabire se odnos trajanja »crtice« prema trajanju »tadke«.« u drugom duju u svoje uredaje. dovoljni da probiju tranzistor. On jednom i proizvodi »tit »taa taa taa tit tit . Integrirani sklop je poznati 11-61. dakako. japanska firma »YAESU« u svome. uglavnom nesto otpornika. Zanimljivo je da se moze prikljuciti i obicno telegrafsko tipkalo i onda upotrebljavati ili to ili rucicu. Odnos trajanja pojedinih elet datnih sastavnih dijelova. Razmjerno vrlo malen broj do 1 polozaju rucice. konden cetiri potenciometra. Stabilizacijski integrirani sklop 7805 osigurava radni napon od 5 V\ dok ulazni napon moze biti izmedu 9 i 12 V. . menata telegrafskih znakova odrzava se automatski. da podnese struju spojena parareleja REL. Tranzi- telegrafskih znakova. Dioda lelno sa zavojnicom releja stiti napona tranzistor od induciranih koji se redovito javljaju kod prekidanja struje i koji mogu biti prilicno visoki. Ugraden je l monitor! * Potrosak struje je nevjerojatno 50 mikroampera! Ima malen: oko tvornica koje taj CMOS sklop ugra. Pogled na takav uredaj omogucuje si. omogucuje i samogradnju. dok brzinu telegrafiranja regulira Ri. dok sam radio-amater spava! Pa. . zatora. Ima i »memoriju« pa se ne mogu izgubiti pojedini element! onda ako se operator »pozuri« ne docekavsi da »kurtis« otkuca sve m Sto A mu je zadano. izoliranim zicama. . . u tolikoj mjeri automatiziranu.aniatersku radio-stanicu. 11-64. ima vise sastavnih dijelova. svakako. Pomocu Pbira se brzina telegrafiranja.

ugroziti prijemnik (i uho operatora. Dobra antena potrebna je i za prijem! To je razlog da radio-amateri najcesce za obje svrhe upotrebljavaju istu antenu. Ono se sastoji od niza kradih i duzih znakova koji slijede tit Staro pravilo. (U starogrckom pjesnistvu se pazilo na ritam. HI) za vrijeme dok predajnik radi. Nazor je jedan od njih: ». Rad je omogucen na tri nacina. otuda ime »jambskom tipkanju«. poznato svim operatorima. Vidi tekst ovakvo automatsko tipkalo radi. jedan za drugim: tit »tit taa tit Za predajnike manje snage koji taa tit«. ne mozes s njim ni vezu uspostavitiU Nije dosta imati dobru predajnu antenu. TR na sL 11-65. ona s jednom kao i ona s dvije poluge. Pomakom na jednu stranu dobije se niz kracih znakova (»tackice«). Za brzi i automatski rad mogu se upotrebiti dvije vrste rucica. V. Stisnu li se poluge jedna prema drugoj postize se »jambsko« tipkanje. se prikljuciti i obicno telegrafsko tipkalo Ti za rucno kucanje. U svakom slucaju je potrebna zastita. taa« ili »taa tit taa taa 22 prema tome koju smo od imaju u izlaznom stupnju tranzistor. onda pomak jedne daje »tit tit tit«. .* Moze ZaStita prijemnika cima«. Radio priruinik . Rad s jednom potugom odgovara radu sa ranije opisanim »elektron- dvije poluge prije pritisnuli. Upotreba iste antene moze. pomakom na drugu stranu dobiju se duzi znakovi (»crte«). .RUClCA SL koji 11-64. Ako se prikljuci »manipulator« s dvije potuge. zastita prijem337. Jedan od pjesnickih ritmova je i »jamb«. Integrirani sklop »CURTIS 8044« sadrii sve aktivne elemente su potrebni usavrsenom autoniatskom kucanju telegrafije uz istch vremenumonitorsku Simetrija (Rs) i omjer medu pojedinim telegrafskim elementima (R5) takoder se mogu mijenjati sa ciljem da se znakovi optimalno prilagode svojstvima predajnika (vremenskim konstantamal) s kojim kontrolu. kaze: »Dok ga ne cuje§. cvrci cvrci cvrcak . Taj se ritam moze naci i u nasih pjesnika.«) . pomak druge daje »taa taa taa«. unatod upotrebe odgovarajucih releja.

Zato se na prikljucnici AP moze pojaviti VF napon koji ostaje ispod 1 V.6 ili 0. Za vece predajnike sa jacim izlaznim sna^ama. Na dioda (D1/D2 MOS-FET- -om koji takoder pruza zaStitu za vrijeme rada odasiljaca. Izmedu tranzistora u PA stupnju i antenske prikljucnice A je normalni peteroclani filter. te od zavojnica Li i Ls. Opis u tekstu S/. Sa ulaznog kondenzatora predajnikovog Pl-filtera (Cs). Kad se ukljuci predajnik. kratkovalni siernali stizu od antene na prikljucnicu A. Sto ne moze oStetiti ulazni stupanj pri- jemnika. C2 i Cs. nika razmjerno je jednostavna. pojavi se visokofrekventni napon na kolektoru tranzistora TR. A i preko predajnikovog fil- Prisutnost antiparalelno spo- J= C2 Tc2 L3 ~fc3 ^KftT V. zanemarljiv prema ostalim kapacitetima. Za vri jeme prijema on sluzi kao aperio- TR malim kapacitetima. Dok predajnik TX ne radi. Osim toga kroz njih ne mogu teci struje ako napon ostaje ispod 0. Ako je prijemnik spojen na zajednicku antenu s nekim predajnikom vece snage. koji preko Cs lako potece kroz diode.iH-^^-t^^P-f "let C4 » djeluju kao serijski titrajni krug. Kapacitet im je malen. potrebna je no spojenim diodama Di izlazu su Ona i je ovdje postignu- dva para antiparalelno spojenih D3/D4) te takoder antiparalelno spojene diode Ds i D*. ta s SL 11-66.7 V. TX t redovito je u svom oklopu od perforiranog lima. Ulaz tog MOSFET-a zasticen je antiparalel- & M»Mf bolja zastita. 77-65. kao dodatni filterski dlan za frekvencije koje su dosle od antene no (oA preko tera. Sve cetiri su silicijeve visokofrekventne diode s — i D*. jemnika naciniti prema 11-66. jenih silicijevih dioda Di i Dt nema nikakvog ucinka. Nacinjen je oko MOSFET-a s dvije gejt-elektrode. Taj se- — — kondenzator Cs i zavojnica L$ zajed- rijski titrajni krug je onemogucen. Medutim serijske resonancije u Cs/Ls viSe nema. Ako je prijemnik spojen sa prikljucnicom AP preko koaksijalnog kabela. lazni moze se zastita prisi. zatim kroz Pi-filter didko ulazno pojacalo za prijem 338 predajnika i kroz & na MOSFET. koji imaju izlazni stupanj s elektronskom cijevi ili s tranzistorima. Iz- t|[TE X . jer ga diode uzemljuju. Kod prijema antenske struje ostaju daleko ispod te vrijednosti. A = antenska prikljucnica. (°A: Id: Zastita prijemnika za vrijerne rada odasiljaca (PA) ako je i { prijemnik prikljucen na istu antenu. . sastavljen od kondenzatora Ci. a predajnik ne radi. Kapacitet kondenzatora Cs dodaje se ulaznim kapacitetima izlaznog filtera. preko koji mora biti dimenzioniran za radni napon trostruke vrijednosti anodnog (odnosnog kolektorskog) napona. Kondenzator CVima velik kapacitet i on treba samo da sprijeci prolaz istosmjernim strujama. na konden* zatoru Ci i na pocetku zavojnice Li.t 03 stupanj takvih predajnika. spaja se zaStitni sklop. Ako on nije velik ni£ta se bitno ne promijeni za rad predajnika. AP = prikljucnica na koju se spaja »antena« prijemnika.

) preko BC140 . (1972. kao i izlazni napon toga zastitnog pojacala. C neka bude oko 100 do 150 pF. Sa ukupno 20. Frekvenciju odre&uje kvarcov kristal.. dakle u 80-metarskom »telegrafskom« opsegu. Ispod ovog nivoa snage je QRPP. Opis u tekstu opasno.100n vit ce se primljeni signal bez ikakvog oslabljenja. f odreduje radnu frekvenciju i mora biti brusen za rad negdje izmedu 3500 i 3600 kHz. do BD135. zapocinje izdanju tranzistorske »familije« s oznakom BFY 139.. svi imaju granicnu frekvenciju kod nekih 60 ili cak preko 100 MHz. Medu amaterima ista kratica oznacuje i predajnik male snage.6 do J V. Zavojnicu mozemo namotati na promjeru oko 2. . Buduci da je on spojen kao sursna prikljuSnicama AP. (1976. Od BC219 ili BC119. Tranzistorski predajnik moze koji amplituda VF stici u prijemnik. Medunarodno se uzima da je podrucje snage. u drugom 275. biti BSY . danjima to RADIO-PRIRUCNIKA. Shema na si. I ovdje ce konstruktori naci nesto za sebe. g.16V Kad predajnik radi. .. izmedu 1 i 5 W.5 MHz Radio-telegrafska kratica QRP znaci »smanji snagu«. za- 22* 339 . To je najviSa St. Naponi kratkovalnih signala ostaju daleko ispod 0. tipa N-P-N. Sve sheme koje su onda bile objavljene imaju svoju vrijednost i danas. oko polovice broja zavoja.. na antenskom ulazu prijemnika. kad je skoro sasvim zatvoren. Dodatkom jo§ jed: nog slova P radio-amateri zele reci da je snaga predajnika vrlo malena najvise 1 ili manja. Sto je daleko iznad kratkovalnog podrue j a.-folover. Kolektor tranzistora je spojen na odvojak zavojnice. Titrajni krug LiC treba promjenIjivim kondenzatorom C. Tranzistor moze biti najraznoli6 nijeg tipa. pogotovo za one koji zele sami graditi svoje uredaje. bez vecih ponavljanja onoga sto je prikazano u dva ranij a izdanja. Iako imaju oznaku su predvideni i namjenski BC za niskofrekventna pojadala. neizoliranom zicom. 11-61. poja . 137 ili Za pocetak je najbolje upotreneki od domacih tranzistora . On QRP-predajnik za opseg od 3. i BC141 ili cijele prvom izdanju na str.6 V. g. kao da je prijemnik izravno spojen s antenom. . Sve ce biti otprilike tako. dovesti u blizinu frekvencije kvarca Q. u kuci§tu TO-5. debljine 0.5 cm bakrenom. ulazni napon u MOSFET. O izboru _ U Izbor shema kratkovalnih predajnika moze se naci i u ranijim iz- tranzistora i visini napona za napajanje ovisi kolika ce mu biti snaga. ili! 45 zavoja i odvojkom kod 22.8 W do 1 mm. Kristal ujedno sluzi i za povratnu vezu koja je potrebna za pobudivanje titraja. Upoznat cemo se i s nekim tvornickim rjeSenjima.) 279. planar- U trecem i cetvrtom izdanju donosimo zbirku shema. ali to nije napona male snage. ne mogu biti veci od 0. . na str. koje se smije oznaciti kao »pravi« QRP. ne konstrukcije. 11-67 omogucuje IZBOR SHEMA KRATKOVALNIH PREDAJNIKA gradnju QRP predajnika. Ti 9. Prisutnost dioda nema zna£enja jer one ne vode struju.

vecim pogonskim 18 V) preko 1 snage. 711). to je pravi QRPP! talna Shema predajnika integrirana a da oscilacije ipak ostanu snazne (S-metar!). Ukoliko bi takav »zemljo- vod« bio duzi od metar-dva. zajedno sa limenom pioclcom na kojoj je sve montirano. treba popraviti ugadanje kondenzatora C. ugodenog na frekvenciju kristala.Du2ina zavojnice neka bude do 7 cm. To moze biti komad NAND dugacak 21 m.5 za 80-metarski opseg (vidi poglavlje o antenama). Takvu zicu ako nastojimo da svi medusobni spojevi budu Sto kracu Kad smo sve uredno i ta£no spojili. Prvi i dmgi od njih (Ai i As). Pazlji vom vrtnjom promjenljivog kondenzatora amotamo nadi cemo mu takav polozaj da se oscilacije pobude. Mini QRPP s digitalnim integriranim sklopovima sa dva digisklopa. . Ako prijemnik ima S-metai lako cemo postici da oscilacije znakove. . koji radi bez antene (!) moraju se jasno i glasno £uti antena odmah pokraj Li uz njezin »hladni kraj«. znakovi koje kucamo tipkalom TV Ako tog nema. spojimo na neko uzemljenje. 6. Na QRP-predajnik prikljucimo lzvor napajanja pazeci na polaritet. malo eksperimentira. Veza neka bude dovoljno cvrsta da se »izvuce« sto vi£e snage iz predajnika. 7400 i 7403. i rastegnuti ga po podu ili objesiti kroz prozor. Ipak se ne smije pretjerati da ne strada tranzistor. Desetak zavoja ce biti dovoljno. Sa tranzistorima tipa BC moze se postici (uz 12 do 15 V) snaga oko 0. mozemo si pomoci dip-metrom da je pravilno nadinimo. u redu. Raspored dijelova nije previse jelo. Iza toga treba na antensku prikljucnicu spojiti neinduktivni otpornik od 50 Q i pokuSati naci najbolji polozaj i broj zavoja zavojnice Ls da veza sa Li bude sto cvrSca. Imamo li tijelo za zavojnicu nekog drugacijeg promjera. Zavojnica Li mora biti namotana na isto tivoja. mozemo pokuSati da priklju&mo neku antenu (pazi: samo onda. i dozvola £ice. Zatim pritisnemo tipkalo 7\. Pri tome mozemo pri- jemnik ostaviti bez prikljucene antene. Bolji rad QRP-predajnika osigu- cemo ako rotor promjenljivog kondenzatora. rat npr. postavimo na§ »QRP« pokraj kritican. . gdje je i nacrtana. izolirano razapet Sto dalje od ostalih predmeta. Mozda ce biti potrebno da se s tim brojem zavoja. Poslije ovoga mozemo zamoliti nekog radio-amatera u blizini da pokula primiti naSe telegrafske prijemnika. OznaSeni ter redovito nece biti potreban.5 W. koju je W0XI opisao u casopisu »CQ« (okt. Integrirani sklop 7400 je cetverostruki (vidi poglavlje o intesriranim sklopovima). si. koja zamjenjuje spoj sa zemljom nazivamo »protu-uteg« (»protuteg«). ali ne toliko da oscilacije prestanu ili da budu preslabe ili nestalne. 11*68. W naponom dat ce sa (do fil- budu najjace. ili neka 340 riSteni su kao jednostavan kvarcov . veci Domet predajnika ce biti napon napajanja bude vi£i. na vodovodnu cijev ako je u blizini. . 1981) u prvi moment izgleda nevjerojatna! Ipak. ako vec postoji je to Kad 40-metarskom opsegu (izmedu 3500 i 3600 kHz ili izmedu 7000 i 7050 kHz). Tranzistori tipa BD . »ve§ta£ka«) koje su opisane u poglavlju o mjernim in- Kvarcov frekvenciju kristal Q moze biti za u 80-metarskom ili u strumentima (str. dug 21 m. o kojima ovisi veza s antenom. Mozemo u tu svrhu upotrebiti i neku od laznih antena (»umjetna«. isko- polozen operatorski ispit rada!). bolje je uzeti komad izolirane zice. Umjesto nje ce mo£da biti dosta (ako ne i previse!) samo malen komadic zice. ako . U vlastitom prijemniku.

0=3. Filtracija je. PriguSnica VFP moze imati 100 [xH uz tranzistore BD 135. oscilator. Uz primjenu simetricnog filtera. Ostalo u tekstu 11-68. Sa dva tranzistora BD 135. Podaci za gradnju oderovarajuceg filtera. napon od nosti. . A3 je u stupnju za odjeljivanje. upotrebiti i drugi tranzistori s dobrim uspjehorn. 22-12 (str. Izlazni filter se ne smije izostaviti! Za rad na 3. Otuda izlazni stupanj je tro§io blizu slijedi da je ulazna snaga (INPUT) blizu 500 raW.5 iti 7 MH Z JNPUT= 5Vx 100mA =500mW OUTPUT=oko 160mW ci i c2 i c Cc SI Digitatni sklopovi upotrebljeni su u izgleda kao »elektronicka sala« (HI). Zato se iz upotrebIjenih tranzistora ne postize maksimalna snaga koju bi mogli dati. za 80^metarski opseg zavojnica Li ima 41 \iH. Ne zahtjeva nikakvo specijalno ugadanje. Uz takav OUTPUT postigao je 599 na udaljenosti od nekoliko kilometara. dakle. Oni se od predasnjih (u 7400) razlikuju po tome §to je kolektorski strujni krug njihovih tranzistora otvoren. uz osnovnu. »integrirca« Od 7403 iskoriste- na su samo dva NAND-sklopa. dakako. u vezi s tipkalom. samo s kan- frekvencije samo onda ako je tipkalo Ti zatvoreno. 11-69. Shema koja u prvi moment MHz & U 341 . autor je postigao izlaznu snagu od oko 160 mW. Cetvrti NAND. mogu se naci i na si. Rade u ritmu odredenom kvarcovim kristalom i Jednostavan predajnik s dva tranzistora Jednostavnost za 3. vrlo mnogo viSih harmoni£nih frekvencija. uz dobru antenu. Ono prekida Zanimljivo? Tko voli eksperi* mentirati neka poku§a ispitati ko- struju koja tece kroz naponski razdjelnik baze prvog tranzistora. Mogu se. Preko visokofrekventne priguSnice VFP (oko 1 mH) tece struja u obliku »cetvrtki« koje imaju.5 ovog predajnika MHz izmedu je u tome da je veza tranzistora nacinjena bez propustaju oscilacije te veJikog prilagodavanja. Uredaj je lako sagraditi.5 neka kondenzatori i Cs imaju po 820 pF. — — u ritmu telegrafskih znakova. 730) i na tablici 22-2 koja vrijedi uz tu sliku. a C% 1640 pF. Ti sluzi za prekidanje emisije bi mogao biti QRB? DX? Ovisi o anteni i o tome da li smo »pogodili« slobodnu f rekvenciju liki . denzatorom od 10 nF izravno na bazu si.. malom predajnika koji omogucuje dobre lokalne kontakte telegrafijom na 80-metarskim Hi 40-metarskim frekvencijama. Za rad na 7 MHz treba namotati da reovi kapaciteti budu upola manjl Zavojnice Li i soniraju na odabranu frekvenciju sa navedenim kapacitetima. Bi i B2 spojeni su paralelno. tipkalo je Telegrafsko spojeno na neobican nacin. a zavojnica Ls = 7 ^H. Uz ozna^ene kapacitete kondenzatora (stirofleks!) neka. uz Uz normalni pogonski napon od 5 100 V mA. neizbjeziva. 18 V i kvarc dobre aktiv- postize se izlazna snaga od 1 preko W.

Svi ovi tranzistori se proizvode i kod nas.5 MHz. Tako smo mogli upotrebiti domace tranzistore (»RIZ«). TRi i TRs mogu oba bid. Od toga su prva tri medusobno jednaka. Prvi tranzistor moze raditi kao oscilator. L* = 7 pH. To se postize promjenljivim kondenzatorom Ci$ koji ima maksimalni kapacitet oko 20 pF (ili 2x11 pF. Da diti bi prvi tranzistor mogao ra- kao oscilator s promjenljivom frekvencijom. pa onda na prikljucnicu a spo^ Postoji (CQ-DL. Tada tre~ ba izvaditi oba kondenzatora. Tranzistori nisu najskuplji sastavni dijelovi predajnika! Tim samo za je telegrafiju. Radnica Dri torn poslu ima na ruci bijele pamuSne rukavice! Taj postuDak ocito nije uzaludan. nju predajnika je preko kondenzatora Cs spojen s emiterom prvog tranzistora. Ako zelimo da nam radi kao kristalni oscilator s kvarcom Q. koje smo upotrebili za gradnju prototipa. To mogu biti i BC 107. Upotrebljeno je 5 tranzistora. za kristal ill za VFO Princip primjene sto jednostav- kondenzatora Cu i C12 odreduju frekvenciju. stabilnog VFO^a. Oni su tako dimenzionirani da oscilator obuhvati opseg izmedu 3500 i 3600 kHz. upotrebe domaci po mogucnosti. TRi je 2N2219.5 V. kakve smo ugradili u prototip. Napon je 13.t8V T T270 1 1 -U pomo<5u Zenerove diode ZD. Kvarcov kristal Q neka bude za 3. bili su domaci polistirolski (»Iskra«). dovoljan je kapacitivni razdjelnik CijCt da se oscilacije kvarca snazno pobude. To jednom zgodom bili u Shema je nacrtana na si. BD 135. i treca mogucnost! To pobudivanje predajnika iz nekog drugog. kada je tipkalo osim za prva dva tranzistora kojima pogonski napon izno9 V. Tranzistorski predajnik s dva tranzistora. Taj nam je posluzio kao uzor 1/1980) putem je pri posao DK9FN jiti VFO. Tako se on otvara tek onda. bez ikakvih »dirpova«. Kad smo tvornici dobije neSto veca izlazna snaga. jednovatnog predajnika. ll-70a. a TR$ BFJ46 ili slican. Ton je bio pravi T9. da se. Potrebno je samo ugraditi vise stupnjeva i utroSiti veci broj trannijih veza zistora. vidjeli smo da se strojno motaju. On se dobije stabilizacijom 342 . jer je predajnik predviden izmedu stupnjeva u predajniku ne mora biti zapreka postizavanju dovoljne izlazne snage. 11-69. Li = 41 yM. konstrukciji svog 160-metarskog. si za napajanje predajnika koja ih proizvodi. Tranzistor TR2 u drugom stup- kad smo za tu htjeli sagraditi 80-metarski predajnik. Ci \ C2. Vidi tekst njih razdjelniku oscilatora.<Hl2„. Svi do sada spomenuti kondenzatori. Stabilizirani napon dovodi se tranzistorima TRi i TR2 preko tipkala Ti kojim se kuca telegrafija. npr. hvala proizvodnji u rukavicama!. jer metalne trake i polistirolske vrpce ostaju sasvim ciste! Oscilator nam je na sve opisane natme radio izvanredno stabilno i cisto. spojenih paralelno!) Veci opseg nije potreban. Treci tranzistor je s drugim u direktnoj galvanskoj vezi. VFP = 100 jiff.5 MHz. Zavojnica L± i kapaciteti i kondenzatore Cs povecati C10 i pomodu kapacitete u Dvovatni ill desetvatni predajnik za 3. potrebno je dodati St. 2elja je bila da se gradnju i tranzistori je uspjelo.

HM eL-o# on H o ^M£=rf o o 343 .

Li. VFPs. Antenska pri- kljudnica. Za to lji da ll-70a. sa Cu kod 3600 kHz). 11-70. Iako su tranzistori u svim primjercima predajnika bili istog tipa. normalne razlike u pojacanju uvje11-71. izgledom kao na si. Njega smo upotrebili u predajni- prema si. takoder mora biti spo- malen prednapon. Onda ni priguSnice ne moraju imati se prikljucuje osobito velike induktivitete. Na si. zatvoreno. Gdje ce ovi odvojci. blizu klasi AB. si. u emiterskom strujnom krugu malen otpornik. Buduci prilagodenje treba odabrati najboodvojak na zavojnici izlaznog titrajnog kruga. 11-71. ako je to potrebno. ll-70b. koji bi mogao dati oko 10 W. 6 i c. Nasa zavojnica je imala ukupno 9 zavoja. Potenciometar P (500 Q) omogucuje smanjenje izlazne snage. Cs. Na raspolaganju nam je bio tranzistor BU 100. ukoliko radimo s VFO-om (sa Li kod 3500 kHz. U kolektorskom strujnom krugu se nalazi priguSnica VFPi. To je moglo biti. namotanih na valjku pro- . 0. A. Kondenzator C7 nema utjecaja na rad filtera. Preko Ca je ostvarena veza s tranzistorom TR4. Uz kvarcov kristal nema sta ugadati u oscilatoru! Zavojnicu L2 treba ugoditi tako da se maksimalna izlazna snaga postize kod 3550 kHz. Na ulaz V ku imaju relativno male impedancije. tranzistorski stupnjevi Moze gom od Treba se nesto postici sa snaW? Kako da ne! samo jos dobar prijemnik i li skoro 2 dipol-antena za 80-metarski opseg. U nekoliko veceri pokusnog rada veze su uspo- do QRB od 1000 km! Vedu izlaznu snagu je moguce postidi uz dodatak joS jednog stupstavljene nja. Lt. Izgled dvovatnog kratkovalnog predajnika. a za gornji je bila nadinjena »pra* va« Stampana plocica (YU2CO) SI tovale su i razlike Ona je iznosila 1. ll-70b i si ll-70c dvije su sheme takvog do- bududi da datnog stupnja. Da se sagradi takav stupanj. Tu se vide dvije izvedbe prema istoj shemi. unatod aperiodicnosti tog stupnja.6 i 2 W. On ima velik kapacitet i ugraden je samo zato da prekine put istosmjernoj struji kako ne bi dosla na izlaznu prikljucnicu /. ovisno o upotrebljenim tranzistorima. jer ima snaznijih konkurenata. bila je takva. Maksimalna izlazna snaga (s kvarcovim kristalom ili sa VFO) kod razlicitih primjeraka ovog predajnika (na si.8 u izlaznoj snazi. Umjesto izlaznog titrajnog kru- ga ugraden je jednostavan troclani filter: Ce. Izlazni tranzistor TRs ima na svojoj bazi samo ima vrlo velik izlazni kapacitet treba ga prilagoditi izlaznom titrajnom krugu. dolje. Ugadanje predajnika svedeno je samo na opseg frekvencija.2 ± W. biti na izlaznoj zavojnici treba odrediti pokusom. On je. TRs je ovdje samo za yezu s oscilatorskim tranzistorima i radi kao emitersko slijedilo. postize dovoljna snaga za pobudu izlaznog stupnja* Zanimljivo je da su obje visokofrekventne priguSnice mogle biti veoma male. Zato 344 je njegov jena s nekim odvojkom. dok nema signala tek malo otvoren. pa se. taj tranzistor predajnik sa si. odnosno sa si. Dakako i strpljivosti. Donji je sagraden na perforiranoj plocici od pertinaksa (YU2BR). 11-70 desno. ima viSe mogucnosti. Poslije toga je vise ne treba dirati. Imaju samo tri zavoja zice koja je provucena kroz §est rupica u valjdicu od ferita.rad blize klasi B. I treca priguSnica. 11-71 vide se dva od njih) iznosila je izmedu 1. Kod pobude mu kolektorska stru ja poraste.

Tada je izlazna snaga bila najveca. 2ica je bila neizolirana. Vidi tekst mjera 3 cm. debela 1 mm. Pritom se mora promjenantenu!!) 345 . $1 ll-70c.SI 11-72. jedan pokraj drugoga. a) predajnik prema shemi na si IhlOa b) 10-vatni izlazni stupanj prema i si ll-10b (YU2REY). Duzina zavojnice bila je 4 cm. Pokusom smo ustano vili da su se (za nasu 80-metarsku oba odvojka nasla na drugom zavoju.

uz napon napajanja od 13. slican tranzistor neka po- Upotreba elektronskih cijevi u manjim kratkovalnim izlaznim stupnjevima Elektronske cijevi EL84 (i njima odredene su za upotrebu u niskofrekventnim pojacalima. resonancija! Izlazna snaga koja se postize tranzistorom BU 100. Druga mogucnost prikazana na si. porasla je izlazna snaga na preko 15 W. Linearno VF pojacalo s jednom Hi s dvije pentode EL84 . Razumije se da ce.. Povecanjem napona (pazi. Buduci da je izlazni titrajni krug. prema DK9FN. Na mjesta koja su oznacena slovima a i b mogu se dodati serijski otpornici i to: kod a oko 500 Q. Na & f — — Trebamo li 2SC1307 (si. Sa jednom cijevi EL84 moze se postici izlazna snaga od 4 do 5 W. . kod b 50 do 100 Q. mozemo lelno. ll-72b) laznu snagu oko 10 W i postigao iz(kod 12 V). prema si. ako cijevi spojimo paralelno. savremeno«. 70b. LsC4 ugoden na istu frekvenciju kao i ulazni krug. bila je 7 do 8 W. On je upotrebio japanski tranzistor ma malog Ovo ulaz ovog pojacala dovodi se kratkovalni signal. Pri cijevi biti i vecu izlaznu snaga dvije EL84 spojiti paratome moraju podnozja Tko ima kusa . iz nekog tranzistorskog predajnika manje snage. samo ovaj izlazni stupanj!) do 25 V. Izlazna snaga moze doseci bli- go y zu 10 W. (7/1979) Najjednostavnije kratkovalno linearno pojacalo snage za sve vrste signala sa elektronskom cijevi EL84 Mozda ce nekome izgledati »neali u casopisu QST je amater VE6EA opisao SI 346 11-73. b sa b a sa a. moglo bi preko unutragnjih kapaciteta cijevi osobito kod viSih frekvencija doci do samopobudivanja pojacala. One se mogu takoder upotrebiti u predajnicima za pojacanje snage. izlaznog stupnja za kratkovalni predajnik. Kondenzatori i Ct sluze za neutralizaciju. Zbog toga je neutralizacija neophodna. slicne) montirana jedno uz drutreba ih tako orijentirati da se istovrsne elektrode mogu medusobno spojiti najkracim putem (anoda sa anodom. npr. prepravljena za 80-metarski opseg. Titrajni krug L2C2 mora resonirati na frekvenciju signala koji zelimo pojacati.5 V. ll-72a vidi se takav predajnik. YU2REY je na istu plocicu stavio i pobudni i izlazni dio (sa BU 100). 11-73. ljivim titrajnom kondenzatorom u izlaznom krugu stalno odrzavatt moze u se sagraditi tako da ona radi klasi A. Na si. katoda sa katodom. i tako redom). prema si. je shematski je she- ll-70c. ll-70a i si. opet biti potrebno izvrsiti pravilnu neutralizaciju.

se Ulazna i izlazna prikljucnica spojene su jedna s drugom. instrumentom. sa diodom GD. Da se o tome uvjerimo treba samo pazljivo pogledati si. Otpornici Rz i R3. Feritni prsten neka ima promjer izmedu 12 i 15 mm. omogucuju kontrolu izlazne snage na mjernom instrumentu M. mogu se promatrati promjene anodne Kad pornikom od 200 Q biti (Ri). linearno pojacalo sa u tekstu EL 84 za INPUT od 20 W. 750 i 1000 pF. Napone za njegov rad i potrebnu struju mozemo crpsti iz isprav- preklopnik treba potencioje 347 . To mogu i dva otpornika po 100 Q/l W. vidimo da ulazni signal dolazi na Sirokopojasni transformator sa zavojnicama Li i Lz. Opis izlazno kratkovalno pojacalo u koje upotrebio takoder EL84. Kratkovalno. Za svaki kratkovalni opseg je potrebno naciniti posebnu zavojnicu. spojene u seriju. Obje zice su Kondenzator Ci (1 nF) mora biti graden za radni napon od najma nje 1500 V. i M. treba ulazni transformator »zakljuciti« s ot- Osjetljivost pokazivanja regulira se potenciometrom Istim mjernim struje. 1 i ReL 2 ukljucimo ovaj PA. W. povecati dodavanjem fiksnih vrijednosti triju kondenzatora. spojena u seriju ili jedan otpornik od 200 gresiti . jemu Neutralizacije ne treba. Na izlazu pojacala je j pojacalo Collins-filter s kondenzatorima C2 Kapacitet Ca moze se. Necemo mnogo postavimo otpornik od A/B u polozaju b.G£V^ -60V +255V +400V SI 11-74. dok je iskljuceno.Q/2 ako 220 Q/2 W. Ca. 11-74. Ako je ulazna impedancija predvidena za 50 Q. Imaju oko 12 zavoja dvostruke zice koja je prije motanja upredena tako da na svaki centimetar upredenog para ima 3 do 4 »koraka«. metrom Pz osigurati da M ima pun otklon kod 100 mA. Nacin je sasvim »savremen«. Ovi moraju biti gradeni za radni napon od najmanje 500 V. ako smo pobrinuli da visokofrekventne priguSnice VFP na ulazu i na izlazu cijevi ne budu istog tipa. Zavojnica Ls moze se mijenjati. 470. Anodna struja dosize oko 50 mA. ako je po- trebno. P2. One su bifilarno namotane na feritnom prstenu. najviSe 55 mA. Ako relejima Rel. Ovako spojene sirokopojasnu osiguravaju zice transformaciju impedancije u odnosu 1 : 4.

. CuL). 11-75. To je potrebno zbog niske ulazne impedancije katodnog strujnog kruga kod cijevi koje rade kao GG-pojacalo.ljaca. Izje blizu 15 W. kao i napon za grijanje elektronske cijevi. 11-76. Transformacija je nanize. Dva feritna prstena. Linearno VF QE 348 05/40 Hi 6146B.5 mm. namotanih preko primarne zavojnice.BW0i2SA) St. nose obje zavojnice. Prednapon se dovodi na pravu mjeru potenciometrom Pi tako da mirna anodna struja cijevi ne bude jaca od 15 mA. Ispravljacki dio koji je namijenjen za pogon linearnog poja&ala. Primar- lama snaga na ima 35 zavoja (zica 0. Vidi tekst . dok sekundarna ima 17 zavoja (zica 0. pojacalo za kratke valove sa elektronskom ciievi ' prema YU2NX. Ispravljad daje i napone za ukljucivanje releja. sto znaci da se postize INPUT od vi§e nego 20 W. si ll-74\ 470/2kV L1 ff = 6. Druga i treca mrezica su direktno uzemljene. Za vrijeme rada anodna struja naraste malo Dreko 50 mA (kod telegrafije). kao §to je onaj na ispravljacS si. CuL). Na prvu mrezicu treba dove- St. postavljena jedan uz drugi. napon od 255 400 za anodni napon i negativni prednapon od 60 V.4 mm. V V daje stabilizirani za drugu mrezicu formator ima i ja£i izlazni stupanj koji je shematski prikazan na si. 11-75 Slidan aperiodski ulazni trans- Ovaj cijevi. 11-76.. promjera 15 mm.

VFP. I napon napajanja moze biti promjenljiv. Ona moze biti namotana i bez feritne jezgre. zavojnica Li. ali onda zauzima vi§e motana Pretpostavimo da tranzistor TR. Izlazna snaga postaje veca. osigurati feritnim transformatorima s kojima smo se vec ranije upoznali. U vi strujnom krugu grijanja cije- motana priguSnica VFPJ.5 cm. Zavojnica Ls bila je namotana na feritnom prstenu »T-200« sa 26 zavoja (zica 1 mm. Prema YU2NX.. PriguSnica VFP. mora biti ukljuden fitter. „ filter ^W f^ -L J. po- . Opis u tekstu Na izlazu 349 . moze dati izlaznu snagu do 7 W. preko 10 nF. 3j?n lo.8 mm.uvj VFP ~1 SI. osobito kod prenosnih ili prevoznih stanica. gdje je U napon napajanja. uz napon napajanja od 12 do 12. biti 2ice. Tako dobijemo vrijednost oko 10 Q. u klasi C. Imala je odvojak iza tre<5eg zavoja. Za pojadanje SSB-signala moze se napon povecati do 900 V. koji je s ovim kratkovalnim PA eksperimentirao. -*- fi-o^j hon ^Jo.. Tranzistorski izlazni stupanj za telegrafiju. sti Nekoliko tranzistorskih kratkovalnlh izlaznih stupnjeva klasi U anodnom strujnom krugu je Collinsov Pi-filter. . prilidno neprecizna velicina. jedan uz nalazi se bifilarno drugi. ali VFP3 mora nadinjena iz deblje opterecena. moramo i za opterecenje od dodatni PA na£initi tako da impedancija na njegovom ulazu bude takoder 50 Q. Za praksu se ona moze malo »zaokruziti«.5 zavoja (zica 2 mm. CuL) sa odvojcima iza 13. Zato je i impedancija koju izacunavamo kao: si. Ona moze. Elektronska ili 05/40 VF Danas se tranzistorska pojacala snage redovito grade kao siroSirokopojasnost kopojasna. nas promjerom od 2.5 V. moze- ali je lako preteretiti cijev. a Po izlazna snaga. koji svaki trans- mo Na biti i formira impedanciju u omjeru 4:1 (omjer broja zavoja 2:1). Izlazna snaga ovisi o po« budi koja nije uvijek jednako jaka.tu l25u . iza nekog predajnika male snage koji ima lazni laz zicom 0. . npr. takotfer uzemljena za visoke frekvencije.5 mH. je potreban dodatni stupanj. na valjku promjera oko 6 cm. zavoja.negativan prednapon za rad u AB.3 je od 2. jer je ja£e prilagoden 50 Q. dati izlaznu snagu oko 50 W. CuL). imala je ukupno 5.2 ima 5 zavoja na otporniku od 56 Q. Za ulaznu in> pedanciju takvih tranzistora tvornicki podaci daju vrijednost oko 3 Q.tji ^25p tai. U 2 mjesta. i 22.OJji •tc. 11-77. 11-77. Ako nam iz- KV iz- kao i VFPA. * I- I il J. Ona je namotana na komadu feritnog antenskog Mapa i ima 2 x 50 zavoja. Ako upotrebimo dva takva transformatora. sli£an nacin mogu se upotredruge elektronske ciievi. cijev je bila QE 6146B. CuL. Ona je kapacitivnim putem. uz anodni napon od 600 V.

citi.stici cemo ukupan omjer mnozimo li 3 sa 16 izlazi 16 : 1. O tome je vec bilo govora ranije. da se ne griju. postici MHz da na. Sto je Tci IC2 dovoljno blizu vrijednosti od 50 Q. Izlazna impedancija je oko 10 Q.C4 i sada tako da transforcemo da se impedancija transformirala na 40 Q. ono moze raditi u klasi C i ne treba poseban prednapon na bazi. moze se dodati Ri ili Rs. moze i biti napravljen za ulaz- nu izlaznu impedanciju filter od 50 je lako izracunati na temelju tablica na str. mogu uzeti kondenzatori postojecih. i sama formula samo priblizu praksi nema smisla previse »cjepidla£iti«. Ukoliko bi se pojavilo samoosciliranje. bez obzira na snagu. ba za Izlazno KV pojacalo. Ukoliko nam takvo pojacalo tre- telegrafiju (ili za FM). normalnih vrijednosti. Jo£ bolji bi bio sedmeroclani filter. Takav filter vrijedi za bilo koji tranzistorski izlazni stupanj. prema she- mi na sL 11-79. koji na izlazu moramo ukljuQ. zamisljeno je kao . Na si. Tablice cesto daju »uglaste vrijednosti« kapaciteta koje treba sastavljati od veceg broja kondenzatora. Smatrat cemo da je je takva transformacija impedancije dosta dobra. lOPSEG mira navise. Bududi mator. li na izlazu jo§ jedan takav Sirokopojasni VF transfor- Upotrebimo ali -^ ^C3 X 1 1 . 11-77 nacrtan je peterodlani filter. prema si 11-78. kao i na to da zavojnice budu nacinjene s dovoljno debelom zicom. Po- 48. Malo veci napon uz malu promjenu pobude mozda poveca optimalno opterecenje na tranzistora 12. Jedino na sto treba paziti kod vecih snaga je izdrzljivost kondenzatora za napone koji se javljaju u izlaznim strujnim krugovima. Vrijednosti na 11-78 odabrane su tako da se si. Tu su vrijednosti sastavnih dijelova izracunate malo drukcije nego Sto bi se dobilo Takav primjenom tablica. barem toliko dobra da filter.5 Q. Onda bi transformacija dala trazenu vrijednost od 50 Q. 781.

Ne bi bilo dobro da se na tin 30 Q impedancije prikljuci 50-omski antenski kabeL Potrebno je prilagodenje. U tekstu je primjer izracunavanja elemenata izlaznog filtera za prilagodenje na 50-omsku impedanciju antenskog prikljudka. Rl Za od 30 Q na 50 Q vrijede relacije: Z =30H. Buduci da se u svakom slucaju izlazni filter. = Uz pretpostavku da je Q-faktor 50 Q. nato postignemo poznaci da ulazna impedancija filtera mora biti 30 Q. Za lakSe racunanje mozemo ga rasta- Da bismo mogli poznatih formula: 1000 000 C(pF) = ~ 2tu xf (MHz) x R c (£1) g — . i-£ „ C1 If c CE 3 I 3 H" C1 = 1326pF LI =1. lovica nije. = 12. pa je Zi = Rc) • 351 . son. viti u dva dijela.25 V na kolektorima) moze izra Cunati na vec poznati nacin. To stojat Zs kapacitivni otporL Zs je induktivan otpor. Podaci o transformatoru Ti su u tekstu.u " „v„ . Kao granicnu frekvenciju zemo dakle uzeti 4 MHz. Pojacalo radi u klasi C i predvideno je za rad telegrafijom u opsegu od 3. Izlazna impedancija se (za 12.6 MHz.5 do 3. C Izlazno tranzistorsko pojacalo u protufaznom spoju. Z2 = yz^~5Q = 39Q. W 11-79.5 5 ( ^H C2 = 1206pF L2-T 99pH C3=C4 = 796pF C2+C3=2002pF (16A) SI. desno. Ts = T2 i Od potrebnih 10 izlazne snage neka svaki tranzistor daje po 5 W. prema skici na Zs=)Jz -Z2 = 34Q Impedancija Zi pripada kondenzaImnedantoru Ci. Radi u klasi daje izlaznu snagu od 10 W. gore. a izlazna impedancija 50 Q.5 mm. Toliko iznosi i izlazna impedancija. T% je namotan sa 8 bifilarnih zavoja (zica 0. Desna polovica filtera je simetricna. 11-79. CuL. Izracunamo ih primje- nom izracunati vrijednost kapaciteta i induktiviteta u filteru moramo prethodno odabrati granicnu frekvenciju. sastavljenoj od dva feritna prstena. Ona je 15 Q za svaki tranzistor ili 30 Q od kolektora do kolektora. upredena) na jezgri. Z =RC4 = 5QQ € mora upotrebiti Ovdje vidimo da su impedancije Z* i cemo da mobu njega. Sam filter je predviden kao peteroclani. t x 2a xfg (MHz) transformaciju impedancije v mo si. dok lijeva po- impedancije kapaciteta i induktiviteta u desnoj polovici filtera medusobno su jednake i iznose po 1.6 mm.

99txH. Ru •— 4/1979). C2 + Cs = 2002pF Ove vrijednosti kapaciteta moze mo malo zaokruziti i sastaviti ih iz vrijednosti za normalne kondenzatore.55(jlH. 11-80. kaga je nacmio W1FB (QST. Izmedu njih moze biti metalna pregrada ili se mota stenaste jezgre (»toroide«). 352 Pogled u unutrasnjost Uu kojoj je smjesten izlazni stupanj prema sL 11-79. Tako ce prvi kapacitet filtera biti sastavljen od dva kondenzatora: Z. otprilike za 10% do 15% visa. Filter za cetiri KV opsega zauzima vi$e prostora od samog predajnog diSt. L . Razumije se.cija Zz pripada zavojnici: Za je i = &/.1. s tranzistorima kod TR. Rezultat je napisan i na si.796 pF. Na gornjoj strani su oblici bakrenog sloja. da za svaki opseg mora postojati poseban filter. Konacno Zz — R C3. 4 x = l. mene sasije jela (TX). Ti je sirokopojasni ulazni su tranzitransformator. Induktivitet im je najbolje odrediti pomocu dip-metra. Zavojnice mogu biti bilo kakvog oblika. omogucuje si. CS = C . U uredaj je ugraden i valni preklopnik s kojim se preklapaju samo izlazni filteri. ovisno o opsegu. Kod stori TR . si.5 i 30 MHz.. 11-80. drugi kapatakoder od dva kondenzatora: 1000 + 1000 = 2000 pF. mjesta. One ne smiju jedna na drugu induktivno djelovati. je sirokopojasno. Donja strana ima netaknut bakreni sloj. Izra£unali 34 Q. 11-79. Na gornjoj strani plo5ice montiraju se svi citet 330 = 1330 pF. 11-79: impedancija. Umjesto FP moze se nadiniti i mini jaturna zavojnica od 2 do 3 zavoja od one zice koja je izvod na samom otporniku! Kondenzatori od po 220 pF. ken jima je kolektor »blokiran« prema uzemljenim emiterima. 11-81.. tredi kapacitet opet od dva kondenzatora: 1000 + 470 + 330 = 800 pF. Stampana ploclca je s obje strane kasirana bakrom. Dodatak feritnih zrnaca FP sprijecava pojavu oscilacija na vrlo visokim frekvencijama. nacmjen za cetiri kratkovalna opsega i on zauzima vise Q-1326PF. pa otuda izracunamo joS i vrijednosti odgova rajucih kapaciteta i induktiviteta. na pr- Da se u poja£alu ne bi pojavljivale nezeljene oscilacije potrebno je dodati otpornike R4 i Rt (po 150 Q) i Rs i Re (po 10 Q). 39 {} i i?o = smo vec vrijednosti Rci = 30 Q. ko Pogled na vrlo slican uredaj. Granidna frekvencija im mora biti malo iznad gornje granice opsega. Oni ne utjecu bitno na rad po* jacala na kratkovalnim opsezima. takoder onemogucuju pojavu »divljih« oscilacija. C2 -1206pF. To znaci da se moze upotrebljavati za bilo koji amaterski opseg izme&u 3. Desno je takav izlazni stupanj (TX. Posebno do- bro se vidi Filter je bio VF transformator Ti). koji se vide na si.. Kratkovalno izlazno pojacalo.

11-82. Ovo je gornja strana plocice na koju 6e biti montirani svi sastavni dijelovL Crna polja predstavljaju preostali dio bakrenog sloja. Malim slovom I oznacena su mjesta uzdui kojih je transformator Ti zalemljen na bakar plodice SI. Posebno su oznacena mjesta na kojima treba naciniti direktan spoj izmedu gotnjeg i donjeg bakrenog sloja.St. 23 Radio priruenik 353 . Straznji sloj bakra ostaje nepromijenjen. Izgled plodice od vitroplasta koja je bakrom kaSirana sa obje strane. 11-81. Velidina plocice neka bude 125 X 69 mm Raspored sastavnih dijelova na prednjoj strani plodice.

si. »Krajevi« c i e. Ovaj oblik feritnih Sirokopojasnih transformatora nadinjen je bez dodatnih stranica od vitroplasta i bez metalnih cjevcica. i voja. Nacrtana skala je u centimetrima 11-84. koja ima tanku stijenku. bakrom kasiranih plo£ica. onaj nize impedancije. Izgled feritnih Urokopotransformatora. SL jasnih b) p SL 11-83. prolazeci kroz feritne jezgre. Sirokopojasni Ti VF transformator se naciniti tako da se dva i dva feritna prstena. na£injenih prema si. ma namota 3 zaima izgled preje 11-84. od ni su medu komadice kaHranog vitroplasta (KV) tako da je bakreni sloj (bk) izvana. Manji od njih je za manje. Mjedena Hi bakrena cjevcica C. Umjesto toga je kroz slogove feritnih prstena provucen jedan zavoj. Cu/PVC) Kad je gotovo. prema sL 11-83. One se na svojim krajevima zaleme moze na bakreni sloj. Njihov raspored je oznacen na si. Ovaj je s jedne strane potpun. Manji transformator . a veci transformator za vece snage.sastavni dijelovi. 11-83. s krajevima a b nacini se tako da se kroz mjedene cjevcice provuce izolirana zica i t Krajevi lice a 6 pripadaju primarnoj zavojnici 354 — (0. Kroz te plo£ice i kroz prstene mogu se provuci mjedene cjev5ice sa tankom stijenkom. kao i njegova sredina d su na bakrenim oblozima. Dva i dva su jedan uz drusmjeste- gu Oba para prstenova P SL 11-85. skinutog s nekog kabela. Tako je ostvaren jedan zavoj. a s druge je rastavIjen u dva dijela.5 mm. Na tim mjestima se na taj nacin postize direktan spoj izmedu gornjeg i donjeg bakrenog stoja. Njegov srednji prikljucak je d* Primarna zavojnica. Centimetarska skala omogucuje ocjenu velidine se formira zavoj sa krajevima c i e. Na jednoj stijenki je bakreni sloj raspolovljen (vidi skicu b) tako da metalnog oklopnog pletiva. 11-82. Ovo je vazno nadiniti da se osigura stabilan rad pojacala. si 11-79) ukupno cetiri feritna prstena. Na mjestima koja su ozna£ena zvjezdicom treba probuSiti rupicu. vanjskog nromjera oko 12 mm. spaja obje vitroplastne stranice. (za nadinjen je sa tor Ti Sirokopojasni transformaKV pojacalo. medusobno slijepe i stave izmedu vitroplastovih. provuci bakrenu zicu i zalemiti je s jedne i s druge strane.

f. Tu su opet dva takva transformatora. To su na§i domaci: BFJ 45. prstenastog oblika. Po jedan prsten je sasvim dovoljan za Ti 1 Tt. On mora biti dovoljan da se tranzistor tnalo otvori i da stalno. Zajednicka mirna kolektorska struja za oba tranzistora neka bude dvadesetak miliampera. i onda kad nema signala. 2N2219.&&?^&^*. jedan za manje i drugi za vece snage. ovisno o jakosti struje bazama ovih N-P-N tranzistora strujom iz ispod si. 1. izmedu 0. Njih se unutar kratkovalnih amaterskih opsega moze koristiti samo za telegrafiju.f-*-.vrlo malenih do najvecih amplituda. izlazne snage kod 12 V. tece slaba kolektorska struja. Za osiguranje linearnog rezima rada pojacala potrebno je da tran* zistorova baza dobije malen prednapon. Linearna kratkovalna snazna pojacala Dosad opisani tranzistorski izlaz- ni stupnjevi radili su u klasi C.-. To znaci no slijedi sve postici linearno po]acada izlazni signal vjer promjene ulaznog sig- nala. Umjesto mjedenih cjevcica moze se kroz prstenove provuci metalno pletivo koje je skinuto s neko? oklopljenog kabela manjeg vaniskog promjera. Za manje snage moze se sirokopojasni transformator namo- tati inace na ovakvu feritnu jezgricu. Ona sluzi u nekim tetevizijskim konvertorima za prilagodenje impedancija na nekoliko primjera.5 kod 15 V pozadnja dva oko 3 gonskog napona. kod SSB-telefonije. Stabilnosti radne tacke doprinose i emiterski otpornici Ri i R2. s po 11-86. 11-79. vrsnu snagu (PEP — Peak Envelope Power) do 5 W. 11-85. Visokofrekventni transformatori su bifilarno motani na jezgrama od ferita.%v. dvije rupice.. Originalni tranzistori daju kod 12 V otprilike 2. 355 23* . si. kao na si. Pad napona na toj diodi je. poznatog pod imenom »Argonaut«. tek tolika da bude osigurano pojacanje SSB-signala bez izoblicenja. Kod tranzistora je to redovito u klasi AB. Onaj veci je za vece snage. moglo bi se upotrebiti i dvije feritne jezgrice Dvije takve jezgrice treba spojiti zajedno i namotati 1 + 3 zavoja na opisani nacin. pokazat cemo S/. Ifvl&££>v. navedeni su u legend! postabiliziranog iz vora napona (5 V) koja protice siiicijevom diodom D. kao ona na si. Kako se to postize u praksi. tranzistore koji bi se modi upotrebiti na isti nacin.9 V. ii-86. Prva Za transformator Ti koji se ne opterecuje sa vise od 2 W. Samo tako je moguce nje. kao i za T3 u kojemu se zbrajaju izlazne snage jednog i drugog tranzistora. BC 2N4427.5 efektivne snage ili. oko W 141. Za SSB-signale kod kojih se snaga neprestano mijenja od f koja kroz nju tece.6 i 0. 2N3866 i tri tipa mogla bi dati W W Potreban pozitivni prednapon na stize se Podaci za namatanje transformatora Ts koji sluzi za simetriranje izlaza. potrebno je da pojacalo snage radi u klasi AB Hi B. 11-87 pripada izlazstupnju u svijetu popularnog primopredajnika male snage. a moze se pravilno odmjeriti pomocu potenciometra P. Tranzistori su 2N263L Za one koji bi zeljeli sami graditi takav tranzistorski stupanj treba navesti i neke druge Shema na nom za ovakve manje snage.

CuL. 11-86. Otpornik od 150 Q kojim je premo§tena primarna zavojnica transformatora Ts. »pu§-pul« spoju. dajnika.3 V koji se postize Zenerovom diodom Z£>. Opis i podaci o VF transformatorima u tekstu je promjer oko 12 mm.5 mm. Ulazna i izlazna impedancija su 50-omske. TR3 i TR4. Na sL 11-88 je shema triju stupnjeva linearnog pojacala u predajnom dijelu snaznije verzije tog primopre- mo nacen kao Ts. treba.5 i 30 MHz.5V< {(TAB) TR1 = TR2 = BFJ45 (2Wkodl2Vf Hi 2N3866{2NU27)UWkodisv] SL 11-87. kao na si. Sva 11-88) tri stupnja na shemi (sL rade u klasi AB. mm i drugog stupnja Sirokopojasni transformator Ti koji impedanciju transformira u omjeru 16 : 1. za kratkovalne opsege izmedu 3. Potreban broj zavoja iznosi po 2 x 15 zavoja. Treci stupanj linearnog pojacala ima dva tranzistora. Bifilarno treba namotati po 2 x 20 zavoja. Poje izvedena negativna po- vratna veza. dok Re prigu§uje idaz tranzistora TRs. iica 0. ii- mu com T* i Ts nesto su veci. Radni prednapon je osiguran diodom D i moze se regulirati potenciometrom P. To je silicijeva dioda koja se u Izmedu prvog Na shemi su tadkicama oznaceni po5eci bifilarnog namotaja pa ih treba tako spojiti. Treba uzeti po dvije feritne toroidalne jezgre promjera oko 12 i sastaviti ih. Potreban prednapon za linearno pojacavanje daje ovom stupnju tranzistor TRs. Za stabilan rad prvog stupnja primijenjena je negativna povratna veza otpornicima Ri je i R2.3 Transformatori mm TRi dobiva potreban mali prednapon razdjelnikom R3/R4 iz stabilnog napona 3. Protiv nezeljenih oscilacija stupanj mocu Rs i Re. Moako gla bi se upotrebiti i jezgra od ferita. Malen je i vrlo dobar za bilan i za stacionaran rad.Ova] stupanj radi u klasi AB. 0. Rs i Rs. osiguravaju Sirokopojasnost. koji rade u nrotufaznom. Izlazni transformator je oz- koji nam upravo filtera si. Ts. 11-78. Radna tacka trEOizistora TR2 osigurana je diodom Ds. Shema izlaznog stupnja u poznatom malom primopredajniku »Argonaut«. Dvopolnim valnim preklopnikom moze se izabrati onaj filter svom propusnom smjeru napaja je zaSticen otpornicima Rs iz strujnog kruga Zenerove diode ZD. T2 je ulazni prilagodni transformator. bifilarno se namata na tako dobivene toroide dvostrukog presjeka. Potrebno je toliko filtera koliko imamo valnih opsega za rad predajnika. kako je nacrtano. Tranzistor dok Rio i R11 sluze za negativnu povratnu vezu. CuL. Oznaka mu je »FT-7B«. zatim otpornici R7. Potenciome- 356 . menzioniranie moze Dibiti pre- ma podacima na Kratkovalni primopredajnik »YAESU FT-7« takoder je dobro poznat.

357 .

2 i I 0.Ris. Za svaki valni filter opseg predviden je poseban koji priguSuje sve viSe har- malenim dimenzijama (93x240x295 mm) razvija izlaznu snagu do 100 tar monicne frekvencije. »FT-707« i izlazni stupanj odaSiljackog dijeta u 11-89) konstruktivno su vrlo zanimljivu primopredajniku Opis u tekstu 358 .v_ "•n Hg^ ti i ilp?i?4- VFP. ukljucujuci i one najnovije kod 10. Unatoc svojim vrlo opterecenje strujama baze tranzistora TRt i TRa konstantan. W P regulira jakost struje koja ce kroz silicijeve diode Ds i Z>*.5V<TX) SL 11-90. (2 kg!). padu napona na tim diodama 120 .5 18 x ovisi omogucuje rad telegrafijom L3 £ TR3 H€H! i_. Prije nego se poja£ani signal odvede na izlaz IZ i dalje u antenu.. koliki de biti napon na otporniku Taj je napon i uz promjenljivo I. To je primopredajnik »FT-707« koji unatoc svoje vrlo te- male mase malih dimenzija cm).47n Na sL 11-89 takoder je jedan od naSih dobrih znanaca. Pobudni (si. Vanjski izgled primopredajnika »FT-707« koji obuhvata sve kratkovalne opsege za amaterski rad. | f SL 11-89. 18 i 24 MHz. u kutiji (23. Pazljivom citatelju nece izbjeci to da je sklop za stabilizaciju s tranzistorom TRs u principu isti kao i neki sklopovi za stabilizaciju napona koje smo upoznali u poglavlju o izvorima elektricne energije.8 x 5. on mora proci kroz filtere.i 47 I ^ TR1 = TR2 = 2SC2395 TR3=TR4 =2SC2290 -0+13.

11-90. Osim toga je lakse postici dobru zanimljiv 100-vatni izlazni dio predajnika. 11-90. diode su spojene paralelno. za svaki opseg posebno. iza posljednjeg tranzistorskog stupnja opet slijedi potreban broj filtera. koji pri Na Najprije posebnim stabilizatorom na 8 V. Zavojnice Li i L* (kao i Ls i Li u izlaznom stupnju!) lako rje^avaju taj problem. Transformator Ti omogucuje simetricno napajanje tranzistora. U tu svrhu su dodane zavojnice Li i Ls. tu je provedena i neutralizacija. Za tu svrhu sluze trimerski kondenzatori Cs i Cs. Postoje dvije varijante: jed na sa maksimalnom izlaznom sna gom oko je 10 i druga oko 100 W. Svi transformatori su girokopojasni. Ukupan INPUT kod tele- 359 . prema si. Potenciometrom P lako se odabere takav prednapon da TRs i TRd budu tek toliko otvoreni. Njihova radna tacka odredena je diodama Di i Ds. a zatim tranzistorom TR% i diodama Z>a i Di na 0. Konstrukcija samog ispravljaca sa dovoljno stabilnim naponom moguca je. Nazalost su onda i unutrasnji »povratni« kapaciteti (izmedu kolektora i baze) takoder prilicno sto bi moglo kod najvisih frekvencija ipak dovesti do samoosciliranja. Zato taj dio donosimo na si. koliko je potrebno za linearni rezim radcu padaju polovici izlaznog stupnja.(CW) svim i telefonijom (SSB i AM) na (3. Tranzistori koji mogu dati znatnije izlazne snage imaju razmjerno velike kapacitete kolektora. Djelovanje im je izrazeno kod najviSih frekvencija. uz uvjet da pojacanje bude linearno.5 grafije (CW) i dosadaSnjim opsezima 240 W. TRi i TRs su u pobudnom stupnju.9 V. ulazu je serijski titrajni krug kojemu je zadaca da ujednaci pobudu u cijelom sirokom podrucju od 3 do 30 MHz. To redovito ne smeta jer su svi VF strujni krugovi sa niskim impedan- lineamost pojacanja ako je pogonski napon visl Izlazni linearni stupanj. si. Kod rada W. koii se moze svakom predajniku prikljuciti i kao dodatno linearno pojacalo. 14 MHz. Posljednja dva stupnja u predajnom dijelu uredaja »FT-707« imaju ukupno 5 tranzistora. mozemo sa jednako jakom strujom postici dvostruko vece snage. ali nije jeftina! Ako podvostrucimo napon napajanja. Sve je »tranzistorizirano«. Samo jedna dioda na tome mjestu bila bi preteredena. sformator Ts. Osim otpornika za osiguranje Sirokopojasnosti pojafianja i zastitu od »divljih« oscilacija. Prednapon za baze izlaznog para tranzistora je ovdje dvostruko stabiliziran. Jedan dio odlazi na transformator Tz a drugi na tran cijama. potrebna je struja do 20 A. Vec za pre dajnik. Dodavaju se i ventilatori za poboljsanje hladenja. Od tih SSB-telefonije dosiie MHz. Buduci da se ovdje o£ekuju jace struje baze.6 do 0. 18 MHz i 24 MHz) za koje se naskoro o5ekuje odobrenje rada i AM modulacijom) je 80 INPUT (amplitudnom za val nosilac YU-ama- terima. Tranzistori TRi i TR2. Ulazni signal se transformatorom Ti dijeli na dva dijela koji imaju medusob no suprotne faze. rade u neutratiziranom pojacalu klase AB. prikazan na 11-91. Razumije se. tesko bi bilo ostati kod pogonskih napona od 12 do 14 V. Posebno W snaga se dobar dio pretvara u toplinu. upotrebljava ukupno 4 tranzistora od kojih su dva i dva u »pus-pul« spoju. namotani na feritnim jezgrama. Neutralizacija je postignuta na »klasican« nacin: od kolektora jednog tranzistora na bazu drugoga. Ts je izlazni transformator. Otpornici R$ i IL osiguravaju da neutralizacija vrijedi na §1rem podruciu najvisih frekvencija. Zato tranzistori takvih izlaznih stupnjeva moraju biti rnontirani na velike i masivne hladnjake. veliki. 7 MHz. Za jo§ vece izlazne snage. 21 MHz i 28 MHz) kao i na novima (10 MHz. kao i od kolektora drugoga na bazu prvog tranzistora.

recimo. Vidi tekst Drugi par tranzistora. Sva cetiri tranzistora. Pobudu dobiju preko Ts. Bolja se stai bilnost prednapona moze postici . kao i u linearnom. Izlazna snaga iz Te i izlazna sna iz Ti zbrajaju se u Sirokopojasnom transformatoru Ts. S time svakako treba racunati pri gradnji sli&iih snaznih VF pojacala. oko 20 i ako bi takav linearni stupanj trosio u prosjeku oko 20 A s vrhovima koji su dva puta veci. morao bi TRs davati trajno oko 1 A. 100% tranzistorskih. kakav je potreban za prednapon. u svakom slucaju istog Onda im se i zajednicki radni prednapon moze pripremiti tranzistorom TRs. pojacalu postojati poseban filter. Za . rade sasvim jednako kao i TRi i TRs.oo vede snage mogu se u izlaznom stupnju kratkovalnih. Malen napon. U antenski sistem se tako dobiveni signal velike snage moze odvesti preko fil- ga tera. s vrhovima opterecenja do 2 A. 11-91. tegko je odiiati konstantnim uz ovakve uvjete rada. dok je Tr njihov izlazni transforms tor. predajnika upotrebiti detiri snazna tranzistora. TRs i TR4. neutralizirani su sa Cs i C«. kolektori im se napajaju strujom preko J$. TRs. moraju biti podjednakih 360 smanji na 8 V. bez filtera se nijedno tranzistorsko VF pojacalo ne smije spajati s antenom. U svakom sludaju. Napon napajanja od 28 V uvodi se najprije u stabilizator svojstava. Tranzistor TRs i diode Di i D2 osiguravaju prednapon na vec opisani nacin Ako bi strujno pojacanje tranzistora u predajniku bilo. dodatnom.<H-28V(TXt St. tipa. Za svaki radni valni opseg mora u predajniku. TRs i TR4. TRi.

Stabilizator prednapona za snazne izlazne stupnjeve u kratkovalnim predajnicima. Tada bi I kolektorske struje tranzistora u predaj nikovom izlaznom stupnju dosegle polovicu maksimalne jakosti. Predvideno je za rad na tri kratkovalna opsega (80.r^ TRI do uvjeta za rad u + 0. Stabilivrlo zirani napon se moze odabrati po- tenciometrom R$ u rasponu izmedu 0. zahvaljujuci integriranom statipa 723.65 do blizu 0.5 i 0. a Rs preterecivanje tranzistora TRi. Otpornik R7 sprije cava preterecivanje stabilizatora. jek treba mjeriti jakost kolektorske struje i pritom mijenjati prednapon da se postigne §to treba.7 V) bi odgovaralo za AB-klasu pojacanja.).i 10-metarskom opsegu. Koliko ce to biti.5. Referentni napon za njegov rad daje tranzistor TRs. Predvidena je upotreba elektronskih cijevi 6KD6 koje su inace namijenjene za otklonska W ku vrijednost.9 V. Kolektor nije spojen (N. 11-92. Normalan rad u linearnom rezimu je postignut tako da se tranzistorima osigura radna tacka za klasu AB. Moglo bi se pokusati i sa evropskim cijevima EL 509 koje imaju istu namjenu. dok bi se sa pojacala u kolor-televizorima. Izlazni napon ovog sklopa moze se mijenjati (sa Rs) izmedu 0. uz uvjet da je rad predajnika linearan.9 7 (do 1A1 klasi A. U svakom slucaju je paralelnim spajanjem takvih cijevi toliko povecan izlazni kapacitet da se ne moze ocekivati uredan rad na frekvencijama u 15. ovisi o vrsti tranzistora. Tu je izvanredno pouzdan stabilizacijski integrirani sklop tipa 723. Va^no je da se pri tome nikada ne pouzdamo u mjerenje samog prednapona! Uvizati mamo. bilizatoru TRt moze biti 2N3055. S. za rad punom snagom. Ako ih netreba mirnu struju odabrati tako da ona bude $to manja. Treba paziti da kod najjacih struja na kolektoru tranzistora TRi preostane jo§ napon oko 4 do 5 V. uz jakost struje do 1 Stabilnost prednapona je vrlo dobra i kod promjeriljivog opterece- A preporuka tvornice.9 V. Kod telegrafije i kod SSB-signala V vecim prednaponom moglo dodi i imaju vremena da se Made da im tako temperatura elektroda i staklenog balona (!) ostane u dopu§tenim granicama. Za to je potrebno oscilografsko ispitivanje i mjerenje. dozvoljene za izabrani tip.5 i 0. pocijevi i 361 . zapravo samo njegova »dioda« izmedu baze i emitera.0. Malo viSe od toga (0. Ostalo u tekstu stabilizacijom Osamstovatno Unearno pojacalo za kratke valove prema si. Tranzistor TRi omogucuje po- trebno opterecenje jakim strujama. To je sasvim dosta da se postigne bilo koja radna tacka predaj nikovih izlazmh tranzistora. nja. Takoder nije moguce pojacavati ni amplitudno ni frekventno modulirane signale. I onda je ipak. Oko 0. dok Ri odreduje nivo ograni£enja jakosti struje.6 prednapona na bazama dosta je za klasu B. Tako daleko se nikad ne ide jer bi opterecenje i zagrijavanje tranzistora bili preveliki. 11-92. buduci da bi se onda cijevi previse zagrijavale. Za napon napajanja od 28 V i R7 i Rs treba da imaju otprilike dvostru Opis gradnje ovog linearnog kratkovalnog pojadala sa vrsnom (PEP) namijenjen snagom od 800 je konstruktorima koji vec imaju bogato iskustvo u gradnji manjih kratkovalnih predajnika. 40 i 20 m) telegrafijom ili SSB-telefonijom. pa se treba dr- SI.

4 = vidi tekst i skicu na si 11-94. kao za prijemnike. zicom 0. VFP. na otpornicima 56 Q/l W. spojeni paralelno. zicom 0. Zi do Zi = po 8 zavoja. obje namotane na istoj prstenastoj feritnoj jezgri. CuL. 11-93. 3 x 360 pF. Ds = BY 238 Hi slicna. sa vecim razmakom izmedu ploda. CuL. VFP. za radni napon 2000 V. Ostalo u tekstu KV pojacala: Ci = 10 nF sa mm & mH trebno ugraditi dobar ventilator koji za vrijeme rada pu§e na cijevi.Es = Es = E4 = 6KD6. 5 = 2. Cs = 68 pF sa keramidkom Hi tinjdevom izolacijom. CuL. VFP. 11-93 anodama i preko otpornika od po 10 H/1W svojim katodama. Ei . 1 = VFP. Di do Da = silicijske diode za inverzni napon od 1000 V/l A. Cs = Ce = Ci = po tri elektrolitska kondenzatora od po 100 \iF/450 V. Sve mrezice svih ci jwi najkracim su putem spojene sa ralelno svojim — — 362 . na 10 cm dugackom komadu »feritne antene«. zicom 1. 3 = 65 zavoja. 2 = po 55 zavoja. C2 = promjenljivi kondenzator od 160 pF. VFP.5 za 1 A.5 mm. Cs = Cs = Cto = 22 nF/2000 V. = trostruki promjenljivi kondenzator. sa razmakom od 3 medu plocama. Cs i Ce izolirani od Sasije.2 mm. Na cijevi vidimo da su cetiri 6KD6 spojene mectusobno pasi. Shema osamstovatnog linearnog tinjdevom (mika) izolacijom.SI.8 mm.

Tablica 11-5. Zavojnice za 800-vatno linearno KV pojacalo Amaterski kratkovalni opseg (MHz) .

Dok je uredaj ukljucen i dok nema opterecenja. dok sa Cs nastojimo postici resonanciju d blizu 1100 koji je smrtno opasan pa je potreban najveci obzir i paznja pri gradnji i pri ispitivanju. svojim kontaktima REL. prekinemo pobudu. 1-B kratko spaja zaStitni otpornik da transformatoii budu prikljuceni na puni napon elektricne mreze. treba spou seriju pazedi da gornje dvije grupe koje su na visem potencijalu budu izolirane od Sasije. jer bi se cijevi pregrr trajati Svako mjerenje smije W najviSe 10 sekundi. telegrafije moie se sa ukupno devet elektrolitskih smanjiti pobudu i tako snagu smanjiti na dopu§teni iznos. Ako ovo linearno pojacalo ukljucujemo iza predajnika koji »otislo« rada. sa malim ali vaznim zakaZnjenjem. U prvi momenat tu je jos ukljucen i zagtitni otpornik od 50 Q/20 W. mo Kad smo postigli »dip«. tek toliku da se jakost anodne struje poveca na priblizno 100 mA. od po Svaka dioda je premoStena sa po jednim kondenzatorom od 10 nF/2000 V i sa po jednim otpornikom od 330 kQ. 2 i da ih se stavi blizu podnozja cijevi. Kod ponovnog ukljucivanja pobude moramo (opet brzo i krat ko!) kondenzatorom C* postidi da 364 . 2arne niti od sve cetiri cijevi spojene su u seriju. On sluzi za prekidanje anodnog napona. ostaviCt u polozaju resonancije i kidacem Pr. 2. Anodna jaca od 100 mA ne smije teci. Va- zno je da se u taj strujni krug dodaju i prigusnice VFP. pona kod gu. na kondenzatorskoj bateriji postoji napon od — — GAIN«). Dioda Ds ispravlja taj napon za potrebe rada releja REL. Citav uredaj se ukljucuje pre- anodnog titrajnog kruga. od 300 jiF svaka. Pri tome je sasvim otvoren. 1 koji onda. Razumije se da pri tome moraju biti ukljucene zavojnice za isti opseg frekvencije na kojemu radi i pobudni predajnik. Prvo ukljucivanje i ispitivanje linearnog pojacala nikako ne smije biti sa prikljucenom antenom. Tri otpprnika od po 47 kQ/2 osiguravaju podjednaku raspodjelu napona na jiti W kondenzatorskoj seriji i kad je uredaj iskljucen isprazne kon* denzatore. (ili tocnije amperme- HI) pokaze da je anodna stru- ja narasla na 300 mA.F/450 V. moramo mu dati vecu sna- kondenzatora od po 100 p. tj. On sprecava da od pocetnog udarca struje nregore osiguraci. Da se postigne izlazna snaga od 800 (PEP) potrebno je ovo linearno pojacalo prikljuciti iza pre- nom krugu ampermetar tar. popravimo C* na »dip« i brzo struja trajno jale. kad mjerni instrument pokaze tipicni »dip«. Kondenzator od 10 nF i otpornik od 10 kQ gase iskrenje na torn prekidacu. Kod SSB-predajnika treba samo smanjiti niskofrekventnu pobudu SSB generatora (»MIC. To smo kada se anodna struja smanji. 1 u primarnom ne mijenjajuci frekvenciju povecavamo pobudu dok anodni mili- — — struj- obih transformatora. Za do bivanje istosmjernog anodnog na- dajnika koji sam mo£e dati oko 50 W. dakako uz ovjet da cijelo vrijeme radi vec spomenuti ventilator (blizu cijevi!).25. Osim toga bi pojacalo izvan podruCja linearnog proizvodeci snazne smetnje drugim radio-uredajima i televizorima. Tri i tri od njih su spojeni medusobno paralelno. 1-A i REL. Isti prekidac aktivira i relej REL. 2 mora biti graden za visoki napon.2 V/l do 2 A. Filtracija ispravljenog napona postile sluze ispravljacki lanci detiri silicijeve diode. Tako dobivene grupe. Cim je to postignuto. 1 i VFP. kao i pri radu s tim uredajem. Umjesto antene bezuvjetno treba prikljuditi neku »laznu antenu« impedancije 50 do 60 Q koja moze izdrzati ocekivano opterecenje. Najprije cemo dati samo malu pobudu. V postigli Prekidac Pr. Primjena jace pobudne snage pieteretila bi elektronske cijevi i ispravljad. Iza toga je po trebno cekati najmanje pola minute prije slijedeceg ukljucSivanja.

istog dana i sa istom antenom!) kod istog amatera koji nas prima. Dimenzije i raspored zavoja na priguSnici VFP. manju 4. Kod tvornicki izradenih radio-uredaja koji su namijenjeni amaterima. U pomanjkanju toga moze se pokuSati sa valjkom od dobro osusenog me si. Takvi su uredaji skupi. an ten- (QRO). W skom strujnom krugu (jos uvijek bez antene!). Opcenito se moze odekivati da 6e. da ne govorimo o onim »decibelima« iz- nad S9. Iza potrebnog hladenja ukljucimo i pojacajmo pobudu toliko da anodna struja bude 800 mA. a produkti petog reda za vi§e od 50 dB ispod nivoa signala. Signal S9 + 10 dB u istim W prili- kama postici cemo tek sa 1000 W. 11-94. odnosno kako malu (QRP)? Najpre cinjenice! Za promjenu glasnoce signala za jednu S-jedinicu potrebna je promiena snage za ce* tiri puta ili za 6 dB. iskori^tenje ' biti oko iz* i 65% uz.5 S5 sa snagom od 0. 25 zav. : 30 zav. INPUT je bio 800 W. postici: S8 sa snagom od 25 W. Valjak na koji se namata zica neka bude iz teflona ili keramidki. na brpozinu ali ipak sto tacnije pravimo resonanciju sa Ca i sa C* i iskljucimo. S-metar ne pokazuje nista.4 W. To se prepozna po to- me sto »dip« postane sirok i plici. laznu snagu. Ta- koder se S9 prebrzo postize. Produkti treceg reda i S6 sa snagom od 1. Zbog jake anodne struje zica ne smije biti tanja od 0. Prototip je bio ispitivan analizatorom VF spektra pa se pokazalo da su pri toj snazi izoblicenja svih vrsta mala. tj. da se postigne resonancija u izlaznom. To zna£i da cemo. da skoj klasi — ovisno o operator — pravilnici u Jugoslavi»Koliku snagu Koliko veliku 36 zav. • i Posebnu paznju treba posvetiti izgradnji prigusnice VFP. a na sluh (»uhometrom«. ugradeni S-metar cesto pokazuje »previse«. na + sssjyssssjyssssss^^^ SI. smanjujudi snagu (na istom opsegu. najvjerojatnije. kog (!) drveta. S7 sa snagom od 6 W. Razlike izmedu S-jedinica koje su napisane na skali S-metra cesto se postizu i manjim razlikama u snazi signala. Zato. ji amaterima dozvoljavaju upotre- bu radiostanica sa snagom od 2000 W. 365 . uz pretpostavku da sa 100 snage postizemo raport 59 na nekom opsegu. 11-94. HI) je signal jo§ sasvim glasan i jasan. Koliku snagu treba radio-amater? QRO iU QRP? Znamo.5 mm. odredenog dana. 4 potroSac »povuce«.i 019mm skim« cijevima. prema na anode 16 zav. ne- — — — bili su za 27. Zato je opravdano pitanje: treba radio-amater ?« 42 zav. sa drugim slicnim »televizij- kad. sa konkretnom antenom.

je bolje upotrebiti predajnik manje snage i bolje antenske sisteme. Mnogi amateri rade sa snagama oko 5 1 nadjacaju svi slabiji signali. ako vec i s ma* njim snagama moze tako dobro »ici<<? U vecini slucajeva zato da se je Cemu snaga. postizu izvanredne rezultate. preko 100 U novije vrijeme postoji medu radio-amaterima girom svijeta pokret za redukciju snage predajnika. Odlucite sami. osobito 10 ili i u W razlicitim kontestima (sto sa lijepim amaterskim HAM onim SPIRIT- <>m bas i nema prave veze!) Naj- ceSce amateri kupuju uredaje koji- ma ili je snaga oko 100 W. malo vise malo manje ne mijenja mnogo izglede za uspjeSan rad. W) W) ili sa QRP-stanicama (do dak sa QRPP-stanicama (do Oni smatraju da 366 . razvijajuci do savrsenstva operatorske sposobnosti radio-amatera.onda potrebna velika W.

posttajiu neupatrebjijjive. <ivo- To su oni innogobrajni primopredajndci (koje se svakodnevino ouje u tradiu preko FMnrepetitora u stvu. o kospecificnosftnma jiima je bdik> igovora u poglaitflju o prijenmacdina. Za oba opsega je oprema aanaterskih stanioa jedndan dd)jdk>m mabavljena u inoKenv norni tvrijede U ma. doduise. Za 70-centiimetarsko. I cijevti i tranzistoali ofvdje gube sivoja dofora svojstva. Osdm toga u tiim se opsezima viSe ne mogu upotrebiti mi obdifcnd UKV sastavnd ddje- UKV bko te§ko da gpadiimo predajnake za za Ovo 'vrijedd osopopulamo dvometai'sko (144 do 146 MHz) i 70^en4taataorsko (430 do 440 MHz) amatersko UKV podmxcje. osobi- Jedna od glaviniih razMka izmecfeu firekvencijaima oko 10 GHz. na kojdma jos ugiavuitoaikratke valove. bit ce ih i »druigoj cima znim <20). je zato. osobito u novije vrijeme. Ovdje cemo. kao ti specijalndih dioda za raizliSdte svirlie. uglavnoan u wrijeme razAicitdih »kontesta«. Ove cinjenice ujedno objaSnjavaju veldku raSitrenost i aktivnost dwometariskdh amiaiterskih sitamdca kao d. Ima. (16). koja dima dpak (HI) ogramden prostor. »tehnioki zmatizeljne« naves! cemo i primjer predajnika za 1296 MHz.12 UKV PREDAJNICI NEKOLIKO UVODNIH NAPOMENA Ako vodkno sraousna o sivim andim tehndke. Kad proradii koji repetditor na 70-cenftdimetaxsldm frekvencijaima. na KV To d sto je UKV UKV raid predaj3idka je u tome den za pnedajndk Tedovito grau samo jednom opsegu. Jtakvdm predajndcima je jos imoguce kotristiti »obdene« elektronske cajevi i itranzistare do kojdh ajmater jos miekako moze doci. lovi. Neki pimmjeri turedaja imogu se na<5i i u poglavljinia o razltieitdan vnsftama modulacije (poglavlja 13 do 15). govoiutd najvd §e o predaijnicima za ( najna&kendja UKV UKV podnicja. u poglavijiu o piiiimopredajnimetarsko i podovici« dtvomeftaonskog opsetgta (145 do 146 MHz). 367 . Glavne vrste i UKV predajnika Iako ima to na jo§ viSim frekven- cdjjaima atmjatenske aktdivinosta. jer bi dodavianje vailnilh 23<enttitmietarskoim (1215 do 1300 MHz). dak d kristaikie doode »naraiailne« konsitrukcije. sa svojliim kapacaitertMna od 1 do 2 pF. i za te osobito visoke frekvenicije i specdijailndli txanzistotra (GaAs). nece nana Ibdrti herske paralelne vodove koaksiijaibie iresonatoire i d preci na »staim- ma pane« tresonamitne trake. aid &ve je ito za pix> sjecnog radknamatena prestoupa i jediva pristupacna specijatai. tireba defnnitivno napustiti i »klasi£ne« titrajne kruigove i le- Za rad na opsegu preklopnika dovelo do nedopus#vo dugih vodova a do veldkih yisoko€rekvenftnih gubitaka na njahovdjm kontaktdima. oraa je jo§ wvdjjek povremena.j knjdzi. opare- opci principi gradnije. 1>e i u pogtevlju o prevoprenosnim radBjCHuredajima tasno. i joS yd&ima. sve veceg broja amaiterskdh radio^stanica tkoje irade ma 70 cenAnetana. u ova.

a) .

niiOjgu iraditi i nail u Mas! signala se nece iskvaritd. kojima se metodom poglavlje 8). Unatoc tome. osobito kad amatema. imqgii se susresti Oscilator kod Lmmogili tvornicMh uredaja. Ovaj je obifis kviaoncovdm (kristailom. Taikav sd&tem predajnika ce bdti i ovdjje opisan firekvenciiija (vd'di poglajvllje & d 16). C. Porciocni oscilator venoitja (kojemu je freknizom umnozivaoa dovede- saim po sebi.y v 1777** 9 6 4 2. Na si. Kvaldteta Ako je sigild O izboru frekvencije za pomodne kvarcove oscilatore u UKV predajnicima Za predajnik. »piramida« firakvenoija ikoje nas sive mogu na nekd niacin »dotvesti« u dvometarski opseg. bez obzira na vrstu modulacije. premia bldk-shemi na hiiti isl. naaimateimna. imodiufean ampditudno ako se radi o ipotjacanjoi SSB^sdgnaila (SSB-signail je ddo AMnsdiginalal VMi poglavlje 14) bezuvjetno je potrebno da pojjacala sniage rade u linearnom rezimu (klasa A iild. niiik UKV rak s raditi na vrlo visokoj firekvencijd. Moguce jeste. aid d itehnicki. 12-lc. majcesce. klasa AB). Izlaizna je stabiilizirana kao da i nju proizvadd kvarc. cesito ci predajnik za se koristi. pojacala poifcreban dznos) no ferenjtnog« oscolatora. Na blok-sfoemi.8 36 * \ \ 12 y 16 > 14. uz uvjet da pobuda ne bude prejaka. Iza mijesanija (treba tako doibiveni signal pojacatL Ako je to teleganafsiki tiM FM-signail.sasviim »gotov« za emdisijfu na nekoj ndaoj frekvencirjd. potreban je kvarcov krisital kojemu £rekvencija mora odataina tako da se iza umno- zavanja postigne radna frekvencija. zamisliiivo je da se neka frekvencija pomnozi sa -meitairslkog pet. ali se rijetko prakticira. Bilo MHz = u »preoi« dvometarstki: bd venoiije takvo upetefrostrucivanje neekonomi^no. imogao >te stabdJlan. Taikav oscillator ne bd bifti.4 9. 12-2 je tzv. Pregted frekvencija koje umnozavanjem daju 144 MHz i 432 MHz 369 Radio prirudnik . dovaijno PLLrkontrola uziina uzofrekvencije i uporeduje ga frekvencdjiam vrlo stabdloog »re- na na da se oimQgucuje miijesanjem postigne bilo koja frekvencija tmutar bilo kojeg UKV opsetga. upotrebi posto feHi UKV. cesto vec u odabranom opsegu.8 x 5 144 MHz. Ovako se u nekd odiabrand UKV qpseg moze transponirati '(premjestMa!) signal ikoji je vec moduldrain. Matematacki. firek- ^32- 72 > 8v y v 24 28.666 SI 24 12-2. KV mijenjendh moze aradd na kratkom vailu (obLano u opsegu izmedu 28 t-30 MHz) dto na dvometarskom UKV opsegu. prema piunza kontroliira -144- 28. Predajnicd firekvendija PLL (vidd UKV. Tako bi se iz 10- opsega moglo najikracim piuitem sistema. unmtar sisitema PLL-fcontrole. takaiv predaj- cipu ma si. Lineanna pojacaLa sinage mogu ptraivilno d bez iskrivd-jenja pobilo kakve vrste snajgu jacatd sdgnala. 12-1 d. si.333 .6 y > 8 5. poitrebno je prdrnijendjtd i filter na izlazu f prrije nego siigmail stdgne do amtenskog 12-la.

sig- tako da se potrebna radna frekvencija pradajmika poddjeli isa 12. SL 12 A. za pozivnu frekvencijfu nekog irepetdtora na Ikanalu R6.666 V 67333 4A388 SL Najvaznije frekvencije od kvencija koje umnozavanjem omogucuju postizanje frekvencije 404 12-4. Da 12-le. Los filter i zenjem frekvencije 12 puta slijedi ^ezultat: 145. npr. Tacna frekvencija kvarca se mora izracunati (3 [12x x 2 x 2) ili 12 x (2 x 3 x 2) ili 12 x u qp&eg od i(2 dovodimo prejak dvometairski . 9 MHz i 8 MHz. a koja Iznosi 145. Mnozeci (krdsfcaia sa 12 x x 2 x 3)] dolazi se 144 MHz. kvarc ima 12 puta nizu frekvenciju: 12. MHz venoijaima oko 12 frekvenciju takvog MHz. koja su bar diiiti Svim amaterdpdkusaM nesto gra- ie Na ndkim od itih MHz.6 MHz. Za transpoziciju signala iz dvometar&kog opsega se amater odifoicuje onda.'b »pdirajmida« 19. aiko vec ima dobar dvo101 202 \ 134. Ipak.667 praksi listo. Potrebna frekvencija iznosi 288 MHz (144+288 = 432). To ce se dogoditi ako uredaj za itranspoziciju nije dobro ttiaCiaajjen. signal na 144 116 MHz potirebna od 28 MHz prebacM osai- prema -si. ali to je u ru.666 MHz. U tvornickim uredajima. SL je 12-3.1496 MHz. takode tprema si. ima Ikrdisrtala na f rdkvencijama oko 4 MHz. aiko raiije r>ravilno ugoden. ispisane su na sL 124. ma. koji su paredvidend za rad u dvometairskom op* segu. cesce se la frekvencija positdze uimnozavanjem pokazuje 12-3. nal. u mije^anje. Za amaterske gradnje je tipicno palazenje od frekvencije kristala koja iznosi 48 MHz. Ova je frekvencija se maze lizravno po- »Piramida« frekvencija 116 ko umnozavanjem daju 288- MHz stici i speciijalnikn oveDtonskim latordima s pasebno bmsenim torastalom. a ako mu. MHz. Najvaznije frekvencije od kojih se umnozavanjem dolazi na 288 knistala pise 38. UkoMiko . iza potrebnog umnazanja.150 MHz. NekoMSco majvaznijdh 96 576 mogucnosti £/ 32 * 28. Madu maziMku je moguce popravM korekcijskdm trimerom u samom osctiiatoru.0958 MHz. biisimo mijesanjean. od ruize frekvencije meikog jeftinijeg kvatrcovqg farostala. za dvometarsiki qpseg. Frekvencije 'kvaroovog ikrdstada kojd sluzi za tu svrhu. Od ovih se najvise upotrebljavaju dvije: 96 i 57. Pri takvoj trasrrspoziciji moze se na dzlazu pojavdti d »pocetni« siginal dvometarske radio-stanice.tatj bray pise na ikristalu.2 brojaika na si. rjede 72 MHz ili 24 MHz. poznata frekvencija kvarca 38. mno- za frdkvenciju umxtar 70-centimetarskag opsega moze takoder biti uzrok takvoj nepozdjnoj rpojavi. 12-lc. ali najoeSce na frekv civanje metarstM ure&aj. MHz 370 . jer se preciz-na vrijednosit aomiako ipostize korekoijskim trimerom u oscilato- MHz Rad u opsqgu od 70 cantiimetaira valine diuzisne omogucan je vrlo cesto tramspozicijom aignala ili dz dvometarskqg ill iz desefcmetarskog opsega. Uz ispravain postupa'k pravilnu gradnju taikvih problema nece biti.Cesce se iprimjenjiuje udvostrui utrostrucivanje frekvendje.

njegov unutrasnji po vratni kapacitet je znatno smanjen. Selektivnost pojediriih stup.signal tranispandrati u 70-cenitimetar^ki opseg. Tireei stupainj. Tranzistorski predajnik za 144 MHz Tranaistorsiki poredajnik prema principu. Izlazna impedancija. u kolektotrsfkam istrujnom kmgu. Za ovu swhu je potorebna frakvencija 404 MHz. Nema kristala koji bi tmogao biti brusen da statakio radi na tako vdisokoj frakvenciji. Gna se postize umnazanjem nizih frekvancaja. prema si.7 nF! ljena baza. potrebno je njegovu snagu pqjaoati. naigfLasdti svega treba da se danas najstojd prijpremriiti predajni signal na jedtnaiko tako malorn ni- vou snage. takoder uzemljena. Njegova vorijednost ovisi o upotrebljanom tranzistoru i o pobudi koja dolazd od pretbodnog stupnja. tatkve lako izracunati. Sve sto je o tame reoeoo u pogiaivftju o oscilatorima i u poglaivijiu o piijemnicima. Mo u poglavlju o jednako wiijedi UKV i prijennndciima. Ovaj pokazuje relativnu izlazniu snagu predajnika. U svakom za Mi slucaju ee MHz oscilator raditi na frekvencijd od 24 MHz. Tranzisitor Tlh radi u drugotm stupnju koji itreba frekvenciju udRi. Da se poatigne Sto bdlje utrostrucavanje potrebno je sdgnala u predajniiku.5 Li. Predvideno je da se dovod koiektorske struje za TRs pirekida tipkalom Ti za emisiju teletgjrafiije. npir. sa TRz. kaiko se to radd i kod prijemnaika. Osim toga nekdh ce primjera biti u III i IV izdanju i u nekim drugim poglavljima (vidi po* gkuvija: Pmiije 8. vec overtouv ske freikvancije koje su napisane na kristadima. za pripremanje gusiti titrajnd toug koji je ukijucen. njeva je taJko veea. osobito TRi. 15 i 16). To ce biu kaida Ri bude dimaio neku vrijedfnast izimediu 56 i 100 Q. 12-5. ni televiziji- optimalno izabrati otpomik Rs (izmedu 82 i 220 Q). predstavija aid vtrlo dobru maze- pocetnu vrijednost. Veza sa slijedecim stupnjem je induktivna. Naovaznije od njiih su na sCL. sto doprniosi redukcaji nezelijenih i nepotrebnih frekvcncija. pazeci ptfiitom da ne dode do izoblicenja i do stvaranja >>nusprxxkikata<< koji bi mogli izazvati smetnje ostalim amaterima koji rade na dstom dli na drugian valnim opseziima. Ulazoa dimpedancija (na emiter!) trazmjermo je vrlo misika.Oni koji imaju dobar desetmetarski predajnik mogu njegov .666 MHz. Tu je i sklop sa U diodom 12-6. Najcesce se primijenjuju krustaiM s frekvencijorni mo 101 MHz i 134. Potrebnu povratnu vezu irazictielnik osi- gurava kapacitivni CijCs u 24* tfrtrajnoim krujgu sa zavojtnicorn rada predajnika mjernim imstrumenttotm M. je visoka i tranzistor nece znatno prira. all ne ddrektno vee preko kondenzatora je tranzistoru uzem6d 4. takoder rnuijesanjem. trotlu D koji omoguouje kotn- 371 . Otpoarniik u njegovom efmdterskom atnujnom kniDgLi mora se odabraiti tako vostruciti MHz. -4a se postignu &to mtenzivinije oscilacije dvostruke firekvencije. Takoder predajnik: ne simdje smetatd ni obicnom radio-prijemu. si. Kad je signal pripremljen. Razomnjje se da nize od ovih. ima kvarcov overtonski escalator. utrostrucuje frekvenciju. asnoMnu za 24 KrisrtaH moze biti brusen frekfvencdjfu od 8 MHz. all uz potrebno prdiajgodenje ne predstavlja poteskocu. To dakalko nisu osnovne. frekvencdja i 50. na 48 MHz. pdkazanom na si 12-1 a. Neobicnost oA^oga. vidjet cemo da je i baza prvog tranzisto- PREDAJNICI ZA 144 MHz Veci broj predajnika za 144 MHz opd&am je u prva dva izdanja ovog panLrucnika. posljednjem stupnju predajnika je tramznstoir TRi sa Pl-filterom na svome izlazru. kao i svdh ostalih stupnjeva u ovom predajiniku je u tome da su baze tilh triijfu tiranzdistara dirckrno »uzemljene« (na potencijaiu »mula«). Ako bodje pogledamo. 12-lc.

Ukoliiko se predvdda pogon iz tiri plosnate suhe baterije (3x4.5 V). Talkva izlaana snaga omogucila bi postizanje »rajporta« koiji bi bdli pirosje^no za jednu S-jedinicu bolji nego sa itranzisftorima u slabajoj vaiijanti 1 mozemo . Pojedine titrajne krugove treba kontrolirati apsarpcysfcim valomjaram iM dip-metiram. Sasvim desno. Predajnik za 144 MHz na plocici od vitroplasta. vidi se kvarcov kristal (8 MHz) u overtonskom oscilatoru ^ za 24 MHz. npr. Do njega slijedi utrostrucivac na 144 MHz koji pobuduje izlazni stupanj smjesten lijevo od limene pregrade f 111 . 11 ili 2N2219.tqga postoji opaisoost tiftrajni kmgovi budu ugo~ pogjresn/u frekvencaju! PrrevidJi dajnik se na si. a. gore. imoramo izabrati kojfu . iz akumulatora veceg kapaciteta ili iz netrainizisftor motgu BFJ — — + 9 so LZ3--I kog odgovarajuceg stabiliziranog pravljaca. Na frekventdjania dvametarskog qpsega moze se s takvom snagom. Prva dva mogu - i s i q| >H0L . za TR 3 BFJ 17 (ili 2N2219) a u Mazni stopaoxj (TRi) staivdmo 2N3866 (iM 2N4427).Izbor tranzdistora oviisii o snazi zelimo postifci. Izlazoa snaiga je izmedu 150 i 200 mW. racunati u pavoJjnkn prilikaima sa QRB od 80 do preko 250 km! Imamo U na raispolaganju vise elektricne energije. mozemo ocekivati izlaznu snagu oko 1 W. Lijevo od njega je udvostrucivac frekvencije na 48 MHz. Treci biti i cetvrti slabije tranzistore. Ako za TRi i TRs uipotrebimo tranzistore 2N2219 <oU 2N2222). alii i o eLektrdcnoj ener giji koju mozemo primiijeniti za pogcxn. da buidemo sasrwim sigurni da simo vemciju. is- S 5 I o istim predajnikom jpostici i veee swage.5 V = 13. bditi BSJ63 ili jBC i07. Podaci o zavojnicama motgu se naci na taiblici 12-1. SL CO 12-7. 12-7. ovisno o upotrebIjenoj anteni i odabranom QTH. denii ili ugodili na >*pravu« frek- Bez da neki na . INPUT se postize najvise do 400 mW.

12-6) Oznaka . Zavojnice za tranzistorski UKV predajnik (si.Tablica 12-1.

Kao Q moguce je upotrebiti tzv. Mi smo i rezultati su hild vrJo dobri. Redovito je to oveirtOMska frekvencija pa je osnovna frekvencija kvarca otprilake trecftna one koja je aznacena.098 MHz.SI 12-8. TRi=TR5 =2N5179. Pdje igradnje uredaja ispitati nekoliiko hristala je dobro u lakvoni izvr&ili otscilatorskoim spoju ri da se provjekakve su mogucnosti »povlace~ nja« frekvencije. imao osnowiu frekvenispfoiivanja cdjsu takva 9 MHz. »CB« kostaie koji su oznaceni frekveneijama »gradanskog valnog opsega« oko 27 MHz.295 MHz. oko je. sto ne moze 374 . Shema savremenog dvometarskog predajnika sa PLL-kontrolom frekvencije koja je upravljana »vucenim« kristalnim oscilatorom i s mogucnoscu frekventne modulacije. Kao primjar cemo navesti da je kostaH na kojemu pise: 27. Opts u tekstu Za to je srvrfiu uklj<u£en i pro mjenljivi kondenzator Cu s mafosimalnim kapacitetom od 100 pF. TR2=2N4427: TRs= =2N2219. TR* = TRh=E3Q0. oko 94 MHz (dijeiljenje sa 3 daje braj 9.

Zavojnice za dvometarski frekvencije predajnik sa PLLrkontrolom Oznaka .Tablica 12-2.

osobito za SSB-telefoniiju).45 mm. Redovdto se pritmjenjuije pojacanje u klasi na PLL-sistem za kontrolu frekvencije AB.45 mm. +3.7V!L'GAOANJE. 12-9. prdko signal st^biilan te odlazi frekvencije u U ponom. Varikap-diodom BB204 moze se frekvencija mijenjati izmedu 133 a 146 MHz. je mpguce dovestti nisko- frekventai signal (iz mdkrofonskog pojacala koje Qgrandcuie frekvenciju na opseg od 300 do 3000 Hz i ampMituidu da se ne prede dopustena devijacija. Upotrebljen je integrirani sklop SG41E. ujedno. A i B su provodni kondenzatori.. Uimjesto osciilatora s bdpolaonnini trainzistarom TRi mogao bi se upotrebiti i oscillator. Na shemi je jos tranzistor TRs. 6 SI. vidi poglaivlje 15). (vidi poglavlje oi klasi AB si 3-14) uvijek izo- 376 . Svi kondenzatoni moraj. zicom 0. Upoaredivanjem frekvencije od 9 MHz koja dolazi do fcvarcovog osoilatora i od 9 koja dolazi djelitelja frekvencije (IS2) nastaje.u briiti vrlo dobre kvalitete (sa tinjcevom »mika«.L) snage nazivaiju »lfisnearcima«. Pomocu njega se moze eimiitiramii signal frekventno modulirati djelovanjem na istu varikap-diodu s kojom se odrzava konstantna frekvencija osci'latora. Za podatke zahvaljojemo YU2REJ. uz pron>jenu napona od 3 do 7 V.5 mm. d oscilator koji sluzi za pobudu predajmka. mapon kojim se korigira kapacitet varikap-diode VD i. kod vtlo malih snaga!) jer se upotrebljena oiijev illi pojacaila Primjer upravljanog tora sa kljuciti FET-om oscilakoji se moze pri- tranzistor pretjerano griju. izolacijoim ili polistiirolsiki). kontinuirano iHd u skokovima. sa unipolarndim tranzistorom (FET. Ako referentnam oscilatoni {sa TRt i Q) mijenjamo frekvenciju.2 kojd se napaja sa 5 V a ialazni stupanj koji dobije punih 12 V inapona. debele 0. sve pnomjene ce stMijediiti bez rtijela. zalemljemi na injpiice u oklopiu. referentndm oscilatoram. 12-9. TRi). bakrene zice. treba odrediti ipolkusoon da se positigne zeIjeni opseg frekvencija. oznacenog sa C. namota (zavoj do zavoja) na piromjer od 3 man. Izuzetak je IS. pramjera 4. POJACALA SNAGE ZA DVOMETARSKI OPSEG FREKVENCIJA Vazna svojstva snaznih pojadala za UKV Najpiije moramo raizliikovatii ona pojacala isnage koja rade u klasi C (za telegrafijiU i za FM telefoniju) On sliuzi. PL. prema si. Tako taj oscilator stalno ostaje na frekvenciji koja je voja. Vecina sifcupnjeva se napaja tdrn na8. Zavojnica L ima samo 3 za- komparator IS3. namotana odredena kristaMim. zajedno isa Zenarovooi diodom ZD za postizavanje konstantV. Gtuda.5 nog pogonskog napona od on | oinah ikoja OKLOP 133 rade u klasi AB (za K6MHr r~ j f -^F B8 20i sve vrste signalla. Sve je u lamenoan oklopu.na 9 MHz. Kapacitet kondenzatora.. CuAg (liili CuL). Ceato cujemo kako sva t Ml y f IM-HH' I 33 L__^ hB„. frekvencija oscilatora sa TRi. u slucaju raskoraka anedu frekvencije MHz od mu njima. PojacMa koja rade 3. Visokofrekventna prigusnica je nacinjena tako da se 10 cm lakirane. Za pojacala snage na UKV ipodrucjima se Masa A oglavnom ne opotnebljava (osim izuzetno. dako se samo pojacala koja rade u klasd A i klasi AB smiju smatraiti linearnim pojacallma. Izlazna snaga dosize Kod NF oko 1 W.

od druge. Tako kod visokofreksnage. ipaik ne moie izgladiti sve nelinearnosti. Vidkno da ce dektronska cijev QQE06/40. Unatoc impolsima koje dobiva slujedom eksplozija. recimo. za cijev 4X150A i za tranzistor 2N5591 u izlaznim linearnim pojacaiiima (klase AB. bez ikakvog pretjerivanja. Ondje. kad neki pozele da iz svog »linearca« pod svaku cijenu »iscijede« sto vecu izlaznu snagu. o pogonskim uo pobudi. I to nije malo! U »lokalui«. jos veea. sto je 30 dB ili za 5 S-jedinica mainje. Koliko ce ih biti? To oviisi o vrsti aktivnog elementa (cijevi ili stranziistoru) koji sluzi za pojacavanje snage. dajuci dzlazmi snagu od 50 W. za cijev QQE06/40. na izla&u pojacala tMase AB. ili samo 22dB ispod emicijeli 1 tiranog signala. Onda pojacaju pobudu i stvarno ih se jace cuje. sto je 26 dB dii tek mado vise od 4 S^jedinice slabije od emitiranog signala. onemogucujuci svaku radio-vezu na frekvencijama gdje bi se pojavile! To je u skladu sa redovitim is- korisnih 22 je W. cak na citavom opsegu (HI). Kod njegovih frekvencisnage. postuju- kustvima koja svi imamo za vrijeme »CONTEST-a«. On iz pojacala klase AB dobiva izoblieene impulse. sa S9 + 30 dB emitirane smetnje bi dosezale do S9. U pojacanom signalu zato luvijek preostaje i.00 do 144 15 r Tablica 12-3. ventnih odlazd pojacala najcesce u neiki titrajni ikrug. na Mazu svog (titrajnog kruga imati preostalih nezeljenih produkata sa snagom od 125 imW. vise ili imajnje. Radeci telegrafijom na pocetku opsega (144. Njdhova je snaga nu vrtnjoi. dizel ili plan). Odnosi izlazne snage i nezeljenih produkata u nekim linearnim pojacalima snage za 144 MHz. nezeljene imaju samo 20 mW — — Tablica 12-3 daje uporedbene podatke za tri poznata aktiwia elementa. osobdto yjetima i Tranzistor 2N5591 je na »ispitu« prosao nesto bolje. Kod znatnijih ampliisiinimsoiide uvi- tuda jedna je istrana jek jace izrazena izoblieen signal.5 S-jedinice manje. Tu je njegova ologa s liana djalovanju kotaca zamasnjaka u efes^lozionam motorkna (na benzin. gdje se emu tirani signal cuje sa S9 + 22 dB emitirane smetnje ce se cuti sa S9! W kod izlazne snage od je.blicuju signal. nezeljenih produkta. Prisutnost nekod cijevi frekvencija zeljenih ci 4X1 50A 150 W. gdje bi takav signal dolazio. aid saim ti-trajmi krug svoiom resonancijom az taikvih impulsa stvara pravilnije titraje. Svi padaci koji su u talblici navedeni vrijede za normalan rad uz normalnu pobudu. Jedan sasvim titrajni krug. zannasnjak svojont tromoscu ipaJk osigurava jednolic- sve odredbe tvornica. uz uvjet da nije prejako pobu&en (!). uz normalne radne uvjete i pravilnu pobudu Aktivni element u pojacalu . za frekvencije u dvooneftarskom amaterskom opsegu. sto je za 3.

Nezeljeni produkti kod linearnog pojacala snage za 144 MHz u ovisnosti o pobudnoj snazi kod elektronske cijevi 4X150A (uz anodni napon od 2000 V) Pobudna snaga (W) .Tabhca 12-4.

Bolje bi bilo stabilizirati taj napon. je sprijeciti da budu> emitirane! To se moze postici obaveznom upotrebom filtera izmedu izlazne prMjucnice snaznog pojacala i antene! Pirimjeri iz ga sa zavojnicom Ls pobuduje izlaznu cijev. nalazi- postoji veea. To je samo prividno jer kod jace modulacije postane uslijed pada napona drugih mrezica i sam val nosilac slabiji. vz INPUT izmedu 6 i 7 W. 1 . Vaizna je dobra tresonantna i prilagodana i antena (poglavlje 19). Uz pobudnu snagu od 100 mW. da ne govorimo o susjedima i o smetnjama na njihovim radio-aparatima i U cijevi primopredajnika odlazi na katode ECC81. u najboljim slucajevima! I to moze smetati. kakva redovito upotrebljavaju radio-amateri. Oba triodna sistema spojena su pairalelno. M Uz pobudu. Snaga od 50 do majvise 200 mW dovoljna za dairektno pobudivanje dvostruke tetrode QQE03/12. pre- ko koaksijakiog polozaju. barem na trzistu za aimatere. Ona iradi u klasi AB* Njen prednapon fcreba potenciometrom (10 kQ) namjestiti na optimaluu vrijednost kod koje ce mjerni pokazivati mairnu. (najdlize 10 najvise 2 X 45 sekundi!). Zato je u lifnearnom pojacaju (si. na ulaz li- nearmog pojacala. dok nema nikakve pobude.5 nF) i za nisku frekvencijfu (8 ^F). oko 15 mA. bez miodulacije. Dok djeluje val nosilac. U anodnom strujnom kraigu se pojavljuje pojacand UKV signal i. Izlazna snaga dosize. nizu cijenu od odgovarajuceg tranr zistora. Prebacimo li preklopnike u drugi njihov polozaj. rjede QQE03/20. odnos cijena. Struja drugih mrezica cijevi QQE03/12 naraste. Ako su preklopnici A i B u nacrtanom primopredajniik je spojen direktno na antenu (Ant). Kod pojacanja SSB-signala prosjecna jakost anodne struje neka ne bude (na miliampermetiru!) iz379 . Da napon drugih mirezica ne bi suvise »skakao« kod modulacije moraju zastitne mrezice biti blokirane i za visoku (1. preko titrajnog krut neugodne Izlaz televizoriima! Ima li izlaza iz ove situacije? Ima! neprilika. osobito lokalnim aimaterima. 12-10) ispred ove izlazne cijevi postavljeoa dvostruika trioda ECC81. kabela. Njihov napon zato pada pa se moze caniti da je modulacija »n©gatiyria«. izlazna snaga za sam val nosilac je oko 4 W. Zato nije dozvoljena jaca jjobuda Lako bi doslo do izoblioenja (i »splatera«!). uvijek prisutno i nezeljenih frekvencija koje imaju snagu samo za 5 S-jedinica slabiju. ljavajo u svojim gradnjaima. obrnuit nije Kod manjih snaga je cesto. takvih filtera za UKV predajnike opisani su u poglavljoi 22. ako je sve pravilno ugodeno. oko 15 W.vidjeli gore navedenim tablicama smo da je u linearnim pojacalima. Te elektronske cijevi mnogi amateri vrlo rado upotreb- vrhovima aeodne mod^lacije izlazna snaga iraste do 14 W. kod telegrafije. kod TX/RX.ainstrument nodnu straju. sto ovdje nije ucinjeno. Obje mnezice su najkracim mogwciim putem spo- jene sa sasijom. U koder sam mo u amaterskim dvometarskim radio-stanicama kao a-zlazno pojacalo snage. signal iz tranzistorski se mijenja jakost koja u prosjeku (instrument M!) jedva postaje nesto jaca. cijev za vecu snagu ima i Kod modulacije anodne struje. kod pune izlazne snage. je jamplitudflao mA Uz pobudu valom nosiocem koji moduliran struja ta- Pojacala snage za 144 MHz s elektronskim cijevima Elektronske cijevi QQE03/12 i QQE06/40. Antenska prikljucnica tranzistorskog primopredajnika spaja se. koje mogu proizvesti nezeljene frekveracije. Sto se tice cijene. anodna struja smije porasti do 2 x 35 mA. amodna struja smije doseci (za cdba sistema!) vojednost do 30 mA.

Ds = De = BY236. najvise 2 x 35 mA. zatrazimo pomoc od nekog amatera koji se nalazi od nas udaljen oko 10 km. sto je dopusteno i kod nesto duzih »relacijaK<. mce VFP su normalne pojacalo snage za 144 MHz. (i anodnu osciloskopa za takvo ispitavanje. i smetnji koje ih pirate. dakako. je omda kad se na skali prijemnika nas signal prima 380 . Njih ne mozemo mjeriti irdliampermetrom. Kondenzatori C spojeni na vodove izmjenicne struje (220 V) imaju oko 1 nF i moraju bid gradeni za radni napon od najmanje 1500 V. D3. prema DL8ZX. Mjarni instrument moze slijediti najvise vrhove »siroko«. D4 II— AJ/350V S/.-?f ^ D1 y D2. i2-i{?. da su |vec tax. Ostalo vidi tekst 2 x 25 mA. i i. u^utama u poglavlju prema Ako nema- struju) nema svrhe. Diode u ispravljacu su: Di = D 2 ^Ds = D4=: BY238. uz anodnl napon od 250 V. jer je prevelik rizik od poj-ave izoblicenja._Jfcao j_ svako drugo kilometara tati »uzak« i u daljini od desetak mora na prijemniku os- i cist. biti jaca od 2 x 30. uz pobudu. Najbolje bi bilo da ovo. UKV Postepeno pojaoavajmo po- budu SSB-signalom dok se ne pocnu javlj&ti izoblicenja. ispitamo 17. Linearno VF nad ne On struje koja sigurno postize i dvo struke vrijednosti. Pri tome treba paziti da se cijev ne pregrije. Iziazna snaga ce uz takvo opterecenje cijevi doseci nekih 10 W."T pOHO ECC81 QQE 03/12 L3 Ant TX/RX i^pMf^Jr r TUTU. mo Za pojacanje frakventno moduliranog signala ne bi anodna struja trebala. Pirvi znak. Dalje pojacavati pobudu pojacalo VF snage. On neka slusa nas signal. . PrigusUKV prigusnice za dvometarski opseg.

kroz cijev bi potekla prejaka ainodna struja.Izlazni dvometarski PA sa 06/40 i zastitnom cijevi QQE nji Dvometasrskim izlaznim pojaca- maze se postici 90 do 120 W. Dvije mjedene prizme. 10 cm dugacka komada bakrene posrebrene cijevi s vanjskim promjerom od 9 do 10 mm. Ovaj se sastoji od dva. Izlazno dvometarsko pojacalo snage. izmedu 60 i 80 W. U anodnom strujnom krugu cije- Ovaj. dodana Es (»elamp-tube«). Za pobudiu je polom (PA). ona je napon Ei da QQE06/40 ne prakticki izvan pogona i izlazni stupanj radi kao da ove zastitne cijevi trebna snaga od gubitke. a dovoijno je hladenje cijevi poirodiiom cdrkulacijoan zraka. Ako bi ova nestala. I kroz nju potece jaka anodna struja koja padom napona na otporniku R4 toliko sma^ Promjenljivi kondenzator Ct cini cjelinu s lehetrskim resonatorom. Njezin prednapon se postizava iskljucivo skog« resonatora. Da se to je zaStitna cijev mm. koji je taU sredinu ovog a- ne dogodi. Vidt tekst m 381 . njezin predmapon je vrlo velik (do 80 V). ne uracunavsi Pobuda se za 144 MHz dovodi preko Li na titrajmi krug Li Cu Zavojnica Ls ima odvojak u sredini. preko Rs. kratkospojinog naosta dovodi se pobuda. tj. Cijev E% {ELM tit EL86) ima zadatak da zastiti cijev QQE06/40 (Ei) kad nema pobude. Cim nestane pobude. Izlazna snaga (OUTPUT) dosize oko 70% ulazne. Dok god je cijev Ei pravilno pobudejia. osigu»rava potrebno protufazno pobudivanje prvdh mrezica dvostruke tetrode OQE06/40. ostane ona bez prednapona. velicine 12x12x14 mm. nema. Razmak medu njima je 25 padom napona na otpom i Ri-t- mm. Prednapon djeluje i na cijev Es (EL84 ili EL86). sL 12-11. debljine 2 koder posrdbren. INPUT od zastitnih nurezica cijevi moze biti preterecena. Na jednom kraju su krat- +fe on postoji samo dok traje ko spojene mjedendim (mesinganim) limom. medusobno paralelna. Buduci da je on vise inego dovoljan da se sasvim prekine svaki tok elektricne struje kroz nju. Istosmjerni napon ne prelazi 600 V. zalamljene mehanicku SL 12-11. i nodna struja. 5 W. zajedno s dvostirukim vi QQE06/40 umjesto zavojnice nalazi se induktivitet u obliku »leher- promjenlji vim kondenzatorom od 2x8 pF.

Izlazni stupanj za pobudu ovog snaznog pojacala treba da ima na izlazu barem cijev QQE03/12. sitrokih oko i dugackih do 3 cm. Izlaz pobudiinduktivna veza izmedu Li biti tako ugodeni da miliampermetar Mi pokazuje struju prvih mrezica jaku ukupno 4 mA. minimum jakosti anodne struje. Miliampermetar Mi (do 5 mA) pobude. 1 mm Za prvo ugadanje treba ma izlaz umjesto antene najprije piiklju&iti pogodno opterecenje. Trake 6 neka budu iz mekanog bakra debljine oko 0. Sam narez mora biti finiji nego je normirano za odabrani promjer nosaca. Pri tome je zarullja od 110 V/60 bolja od one za 220 V/60 W. da medusobni kontakt bude stakio vrlo dobar. debele. Taj mm izolirane bakrene zice. savijene u okvir velicine 7x2. U vecini slucajeva se neoe naci nesto takova. Ukljucimo grijanje cijevi u izlaznom pojacaki i dok mu je anodni napon iskljucen dovedi- metarski predajnik W — mm mo i — Ci i u vaca Lz resonanciju.3 do 1.su na bakrenim cijevima.5 mm. jer joj je vlastiti omski W U otpor manji. nacinjene u mjedenim prizmama. Promjenom polozaja petlje La Li je petlja od zice koja sluzi kao antenska zavojnica. Boljie je na tokarskom stroju narezati navoje sa hodom od 0. Za pobudu je potrebno najmanje 5 ali.75 ili 0. ako se uzmu u obzir gubici. Na obje anode dvosttruke tetrode treba staviti originaline prikljucnice i ove spojiti s resonatorovim otvorenim krajevima pomocu limenih traka. Kapacitet C2 treba popraviti tako da se na mjernom instrumentu jasno vidi »dip«. Pomocu cijevi EL84 obicno se ne mo ze QQE06/40 dovoljno pobuditi! medutini. oko 60 mm do 75 W. Najbolje je staviti lazniu antenu koja ima neinduktivni otpor od 50 Q i opteretivnost oko 50 W. 382 . Prikljucena zaruilja sada mozda yec malo svijetli. 41 od otvorenog kraja iresonatora. Ako su za nosace odabrane okruigle mjedene sipke. sa svojim hodom od bio pregrub. moraju kad je razmak izmedu kondenzatorskih plocica C2 dko 3 mm. moguce je na njih narezati norniakri milimetairski narez. Razumije se da nosaci moraju vrlo dobro pristajati u nareze.) da se kapacitet C2 njati dugmetom.5 om.5 tako da se udaljenost izmedu kondenzatorskih plocica moze vrlo fino mijenjati. promjera 6 mm. Buduci da i nosaci imaju narez. bi. tj. najbolje keramickog materijala. To spojiti izlaz pri- moze pobuctibiti bilo koji dvo- s dovoljnom izlaznom snagom. Resonator L3 treba zajedno s kapacitetom C2 montirati tako da mehanicki ne opterecuje cijev Ei. Tu su usarafljeni nosaci oknuglih kondenzatorskih plocica promjera 44 mm. bolje je 8 do 10 W. Ona je nacinjena od 1. a M* (do 200 mA) za kontrolu jakosti anodne sluzi za kontrohi- struje. Amater ce obicno posegnuti za nekom zaruljom. To je dokaz moze izvana mije- da je i izliazni titrajni krug ugoden na frekvenciju pobudivaca. Pokazalo se da do resonancije Zatim treba na koaksijalnu kljucnicu vaca. u odnosu prema L3. mogu se kondenzatorske plocice jedna drugoj vise ili mainje priblizitdl i tako mijenjati kapacitet. Njezina snaga neka odgovara ocekivanoj izlaznoj snazi. Pri tome treba paziti da se to postigne onda. sto tacnije simetricno. Jedan od nosaca mora biti produzen izoliranom osovinom (to. Dobro je da i one budu posrebrene. Kroz ove prizme i kroz cijeviii su probusene rape sa finim narezom.3 mm. mozemo sada ukljuciti i anodni na- resonatora. pon. kad su obje plocice ba£ usred razmaka medu cijevima dolazi Ako smo prethodno pomocu grid-dip-metra »na hladno« doveli L3C2 do resonancije na 144 MHz. Zato ga moraju drzati stupdci od izolaeionog.

Pri tome jakost anodne struje postaje jaca pa treba korekcijom vrijednosti kapaciteta Ct uvijek nianovo uspostavljati resonanciju. Njezine anode se ni u kojem slucaju ne smiju zatriti! me krug koji smo opipredasnjem primjeru (si. od OA2 i OB2.3 do 0. cijevi. Pred- preko klasi zica. namotane na tijelu promjera 3 do 4 mim. Re neka bude 40 fcQ. aiko je on 600 V. Moguce je. Ako ugodeni li. npr. Ovo linearno pojiacalo radi u AB. kako smo vec reikto nema nikakvih stetnih posljedica jer je ovdje cijev £2 kojia od- smanji napon na drugim mrezicama tetrode Eu O tome se mo- mah zemo lako uvjeriti voltmetrom (barem 10 kQ/V) koji mozemo prikljuciti izmedu sasije i anode cijevi E2. prigusnice Visokofrekventne (VFP) su obicne UKV-prigusnice koje i sami lako nacinimo. izlazni stupanj os- tane bez pobude. uz uvjet da ima veci razmak medu svojim plocama. ugadanje izlaznog titrajnog popraviti. 74 upotrebu Zenerove diode za taj napon. Kao tijelo za namatanje priguisnice moze posluziti i obicain »bu!zir«. napon. Jedina je razlika u tome da je ovdje dodan kondenzator Ci kojemu je zadaca da olaksa ugadanje pobude. »splateri«.5 cm. se prikljuei prava antena. samo simJbolicki maksimalno svijetli. Ulazni titrajni krug se bitno ne razlikuje od onoga u predasnjem primjaru. izvedbu resonatora treba tokarski stroj (strug) za obradu metala. Ako je aoodni napon 400 V. On iznosi o*ko 27 V treba ga uzimati iz stabiliziranog Za linearno pojacanje SSB signala na 144 MHz smije se anodni napon povecati na 750 V da se uz nepromijenjeoe vrijednosti sastavnih dij elova dobije izlazna snaga do vrsne vrijednosti. Zajednicke rotore takvog kondenr zatora ne treba uzemljivati ill' spa* jati sa sasijom. uz W m 1 slabiji signal.kao i mijenjanjem kapaciteta konCs. Za svaku treba po 50 cm lakirane bakrene zice 0. Kod i rajuci 250 V. Kraci petlje neka budu 10 cm dugacki i medusobno paralelni na razmaku od 2. o ovisne smetnje koje se cujto kao prevelike tzv. Tada ce kondenzator lakse podnijeti anazmjetrno veliko naponsko opterecenje. 12-12. pazeci da ne predemo dopusteno opteirecenje sa- nacrtan kao zavojnica. Konacno mozerao jos pokusati da pazljivim miijenjanjem vrijednosti za R2 i za Ri postignemo sto vecu izlaznu snagu. i ovdje staviti mm izlazni titrajni sali u 12-11). Jedna je 150 V a druga za 100 V. Re ce biti 22 kQ. je uvijek razumljiviji Malo ali moduod |a- ceg. izolacijska cijev koja se inaoe navlaii Linearno pojacalo snage za 144 MHz Linearno pojacalo snage zadvometarske signale moze se naciniti prema si. Ipak nece svakome biti moguce da nacani sve onako fcafco je tamo opisano. napon i je statan. Petlju Li mozemo taikoder naciniti prema opisu u predasnjem primjeru. 383 . U izlazni titrajni krug moze se staviti dvostniki promjenljivi kondenzator kapaciteta 2x8 pF. I zastitne mrezice se napajaju stabiliziranim naponom. Bolje je na ovome mjestu upotrijebiti petlju. lose moduliranog signala. debele nacinjenu od 8 do 10 bakrene cijevi. Rezultiizvora.. denzatora rulja treba postici da za- tivitet Ls Izlazni titrajni koji je krug ima induk. napon je prema tome oko pobude javljaju se moduiacrji tj.4 man. buduci da za onakvu Kad treba kruga Oznacene wijednostdi za otpomik Re vrijede za navedeni raspon anodnog napona. cisto liran. dakako. On se postize serijskim spojem dviju staibilizatorskih cijevi'. Dok nema signala treba prednapon odabrati tako da anodtia struja koju pokazuje miliamperimetar M bude 40 do 45 mA.

izmedu svoje baze i emitera. ujedno. Ostala objas'njenja u tekstu 2x8 FM } M neko krestanje u sirokom opsegu oko radne frekvaneije. s vecim razmakom tnedu plocicama.). = miliampermetar do 250 mA. sto tireba uzeti u obzir. = pF. GQE04/20 i QQE03/20. To Kad trebiti Po jednakoj shemi se mogu upoi cijevi 832-A. BLY36. Linearno pojacalo snage za 144 MHz. bi UKV-prigu§nica L 2 bila spojena direktno izmedu baze i emitera. bez ikakvih promjena. all ona je razasuta u sirok opseg od cega noma nikakve koristi! Prvi zmiak da naim je pobudia prejaka neka bude upozorenje korespondenta da »dolazkno« siroko na skali njegovog prijemnika. mogla bi kolektorska struja rx>teci tek onda. BLY23. dakako. kad amplituda ulaznog VF signala tna bazi bude veca od 0. BLY22. AM. 2N3632 ili si. U ispravljacimia su naponi redovito znatno veci pa ovo svojstvo diode ne smeta. 72-72. optimalno prilagoditi uredaju otkuda dovesti dolazi posluziti slicne.QQE 06/40 T L3 V AMTENSKOJ PRIKLJUN!C1 PRUEMNIKA *S ± M t. odaibrati prema fabrickim podaci- je zato jer se takav tranzistor. vec Linearno UKV pojacalo snage sa jednim tranzistorom tranzistoirskog linearnog pojaoala prikazuje si. ponasa kao silicijeva dioda. Drugim svojim krajem je zavojnica Li spojena na kapacitivni razdjekiik kojim se ulazni titrajni krug moze QQE06/40 moze se upotrebiti QQV06/40 ili cijev 5894. Ni ma 384 za odabranu cijev. Signal povecane »sirine« je loS znak koji se popravlja smanjenjem pobude! veze. Izlazna snaga ce biti manja. C3 = 2 x 8 pF. Radnu tacku treba.6 V. Uz nesto izmijenjene podatke za radnu tacku i za titrajne brugove moze Umjesto cijevi u resonanciju i.Ovakav PA moze posluziti SSB signata. cijev 829-B. odgovarajuce svojstvo trainzistora ne smeta u drugim pojacalima sna- . Ci~C4~ 50 pF. Manje amplitude ne bi mogle >K>tvoritii« tranzistor. A B = = preklopnik prijem-predaja ili kontakti releja s jednakim zadatkom. i Napominjemo da pobudni VF signal. 12-13. Ikao i njoj 829-B ima vece vlastite kapacitete.5n / -L ir JUCIVANJE IJI EMNiKA 5/. C2 = i za pojacanje snage CW. Ona je jednim svojim krajem u vezi sa bazom Shemu UKV tranzistora TR (2N3375. Ne samo da takve pojave otezavaju odrzavanje takodor jako smetaju i ostalim amaterima. Kod prejake pcfoude cemo dkxtuse dobiti vecu izlaznu snagu. Na ulaz U dovodi se signal koji ze~ limo pojacatL Ulazni titrajni krug ima zavojnicu Li.

Ovdje treba bazu vesti trafcizistora do- Dobro mogu posluziti i tzv. Oznacena vrijednost (13.tora. Zavojnice Ls i Ia pripadaju kruigii. sL za smjeStaj svih sastavnih dijelova. SI 1243. »Hladini« kraj titrajnog kruga (domji kraj zavojnice Ls) blokiran je takoder s dva kondenzatora. Takve prigusnice su bile upotrebljene i gradnji linearnog. pojasne UKV prigu&nice. oblozefolijom. zicom 03 do 0. Tranzistorsko linearno pojacato za 144 MHz sje buduci da se baza stavlja na treban vecdi VF potencijal. Supljim stupicima. 1244. se njime moze jakost stnije odabrati je potrebno. Izlazna impedancija mora odgovarati karakteristi£nom otporu antenskog koaksijalnog kabela. Otpornik Ri je promjenljiv pa. On mora biti tolik da se tranzistor »otvoii«.8 V Za pogon je predviden napom 12 do 15 V. Dok nema signala na ulazu pojacala.4 man. posluzila je za mora potedi kolektorska stmija jaka barem 10 do 15 mA ili vise (ako je potrebno za odabrani tranzistor). Potreban razmak je osiguran valjcastim. si. na promjeru 3 do 4 mm. debelu 6 mm. Kolektorski strujni krug ima main impedanciju pa je prikljufiesn saino na dio induktiviteta.5 zavoja. i je 88 x 45 mm.8 V) je u sredini tog raspona. iz- kroz otvor u siredini. spojena kao kapacitivni razdjelnik. Rroz nju tece elektricna struja kojoj' je jakost odredesna viskiom pogonskog napona kako diodi i otpomic&ma Ri. Ova moze biti jednaka prigusnici L2. Trainzistor se vidi Da »donji« kraj prigusnice Li bude bez visokofrekventnih potencijala. laznom titrajnom Njihova zajednicka tacka predstavljia neku vrstu odvojka na induktivitetu koji cine obje zavojnice. Format plocice 12-15. prednaponski izvor je blokiran komdenzatorima Ci i C*. duzi* ne 45 do 50 cm. SD sluzi Pad napona na kao prednapon za bazu tranzistora TR. da bude »hladan«. Izgled dvometarskog linearnog pojacala prema si 12-13 25 385 . Siroko- na odredeni visi potencijal kojim se moze osigurati da poja- calo radi u klasi AB. Za dvometarski opseg mozemo ove priguSnice namotati od komada zice. od \MJL$^> +13. s jednim veceg (10 nF) i jednim mianjeg kapaciteta (1 nF). CuL. po Struja se pojacahi dovodi preko UKV-prigusnioe Ls. Oni sluze za postizanje resonancije i za prilagodenje na izlaz /Z. zbog hladenja. dvometarpri skog pojacala koje se vidi na si. na£injene tako da je zica provucena kroz 6 kanalica u malim feritnim valj&cima pa se dobiju 2. izradu Stampanih vodova. a pricvrScen je na aluminijsku plocu. Plocica od na bakrenom »vitroplasta«. 12-16. To s^postize silicijevom diodom SD. Njegov kapacitet SI formiraju dva trimersika kondenzaRadio priruCnik 12-14. jRa i i&*. Stampaoa plocica takoder je na tu aluminajsku podlogu pritegnuta pomocu detiri vijka. Preostali laznom induiktivitet (Li) pripada ujedno izPl-filteru.

Snaga dvometarskog signala porana priblizno 3 od 300 (OUTPUT). Kod SSB-signala sla je krene zioe. neinduktivni otpor od 50 do 60 Q (vidi poglavlje 21). Sve su nacmjene od posrebrene bai Lineamo pojacalo koje je bilo sagradano za pokus dalo je priblizno deseterostruko pojacainje snage. Stampana plocica za tranzistorsko linearno shemi na si 12-13 (88 pojacalo. Li ima 2 zavoja. i na izlazu pojacala treba postici da izlazna snaga bude duga je 11 mm. razvucena na duzinu od 8 mm. Kolektorska struja kod takve pobude dosize oko 500 mA (INPUT oko 6 W). preko SWR-metra.3 zavojia mera na ulazu maksimalna. Raspored dijelova na stampana] plocici sa si 12-15 386 . prema x 45 mm) o IZ i * o * 50 gt2 L*- 1 <-^^ ^Sf^l-3 In o-||-<> o-H-o (J C2 1 1 10n ' o o— Jr ]0 » 0HHO QR2 \\—o SI. 12-16. je Za prvo ugadanje najbolje mW W na izlaz pojacala prikljuciti. kolika SI. Zavojnica Li ima. Njena je duzina 10 mm. L$ ima takodar 2 zavoja. W Maksimakuu izlaznu snagu. 12-15. debele 1 mm.Zavojnice su motane sa unutra* Snjim promjerom od 6. Pazljivim okretanjem tri- vrsne vrijednosti izlazne snage smi(ovo se moze ju doseci 10 do 12 provjeriti samo osciloskopom!).5 mm. Na ulaz linearnog spojiti bilo kaJcav poja5ala moze se mali UKV davac sa izlaznom snagom izmedu 50 i 300 m\V.

Ta pravila ilustrira si. ali takvi jedva da bi odgovarali za opisane predajnike. Najbolje je taji podatak uzeti iz tvorni6kih protri tri Za montazu spekata o tora. To je ona koju treba staviti na »nulti« potencijal. Vidi tekst 25* m . Preporuke za postupak sa snaznim tranzistorima za UKV spajanje snaznih izvoda. Koja je od elektroda na kojemu izvodu. da ozemljenje te elektrode bude Sto bolje. Jednako je vazno i to kako se ti spojevi nacine! Osobito je vazno da svi prikljucci budu sto je moguce kraci! To vrijedi dok drugi tri. Damas postoje uglavnom dyije vrste tranzistora koji su namijenjeni za pojacala snage na frekvenopsezima. Za neke starije tipove tranzistora tvornica UKV preporucuje uzemljivanje baze. I jedni i drugi imaju vijak za ucvrscivanje na hladilo (hladnjak). 12-17. spojiti sa »&asijom«. onda za jednu od tih etekfcroda postoje dva izvoda. Ako postoje c) f) SI 12-17. onda su na njih izvedene elektrode: emiter. Izvode snaznah tranzistora za ultravisoke frekvencije nije dosta spojiti u odredene jednostavno strujne krugove. Primjeri pravilne i koji se primjenjuju nepravilne montaze i spajanja tranzistora u UKV predajnicima. Ako postoje cetiri izvoda. odnosno »uzemljitk. ovisi o tvornici. mozemo trajno koristiti samo kod telegrafije i kod pojaoaivanja dvometarskih frekventmo moduiliranih signala. izvoda na£injena iz limene trake. ili — moderniji — imaju joS bolje cetiri. Po vanjcijama u skom izgledu i po materijalu iz kojega je ooacHnjeno kuci&te razlikujemo metakie i plasticne. baza i kolektor. upotrebljeaiam tranzis- i tramzrstora za rad oa UKV-frekvenr cijama tireba se dreati r koliko je vise moguce. Danas se obidno uzemljuje emiter koji je kod nekih tranzistora ove vrste spojen i na vijak za ucvrScivanje i jo§ na jedam ili na dva izvoda.je dopustena prema tvornifikim podacima za upotrebljeni tramzistor. prvi imaju na svom gornjem kraju tri izvoda. odredenih pravila.

koje treba uklju&ti u druge strujne kru* gove. i izlazna snaga predajmika ce biti veoa! Preduga£ki vodovi mogu potpuno onemoguditi pravilan rad (b) i u primjeru ttz (e). da se ucvrsti ispod tranzistora. kao u primjeru (d). Trake imaju manji induiktivitet od zica. Ne bi vodovi trebalo savijati trake prema dolje ni prema gore. ali i onda treba nastojati da svi spojevi budu nacmjeni Sto krace. si- Onaj koji to nacini obrmttim dom mofe laiko otkfouti izvode. Tranzistor se u opisanom Uz krace izuzemljenja. pa radna temperatiura tranzistora postaje veca. 12-19. nije dobro pricvrSdan na hladiUo ne bi se uredaj smio ukljucivati ni na najkrace vrijeme. Brototip ovog pojacala fvidi se na si. uredno hladi onda kad je tenajperatuira tranzistora jedva malo razlicita od temperature hladila. npr. primjer (c). Hladenje je najbolje ako se izmedu tranzistora i jek m Dok plasticne tranzistore. jednim stupnjem. aili se on povecava ako je traka dugacka i ako je sa^ vimtta. na plocicama sa Stampanim vodovima. Posebnu painju treba po* svetiti uzemljivanju tranzistorovih elektroda za koje je to odredeoo. ali tranzistor na istoj slici. kao sto su a i b na si. To bi znacilo unigtiti tramzistor. a takvi tranzistori nisu ba§ jeftini! Dvometarsko linearno pojacalo snage s dva tranzistora Vrlo Cesto nam niece biti dovoljno pojaCanje snage saimo sa roke 5 do 6 mm. 12-18 vi- vidi se kako takva traka moze biti savinuta. Najbolje je da se spojevi s njima marine pomodu bakrenih traka. Isto vrijedi i za skicajevima smanjuje potrebno odvodenje topline. za spajanje tranzistora na vodove Stampamih plocica potrebno predvidjeti takav niacin momtale i lemljanja prikljucooica dia svi imaju Sto manji induktivitet. Spojeve sa ostalim elektrodama. One moraju ostati ravne i sto krade. da se tranzistorski izvodi ne otkinu. Sirokih do 3 mm. direktnija predajniku. c. U primjeru (a) i (c) je crte£ taanzistora sa metalnim kuci§tem koji ima tiri izvoda. Njih treba naciniti iz trake bakrenog lima.uzemljenje ostvairimo malim limenim kutnicima. koje ne smiju biti ni dugacke nt savinute.i za uzemijenja! Na si. Sto u nekim da je. 12-17 vidian© je udaljem od hladila. Hladenje tranzistora treba uviosigurati u dovoljtnoj mjeri. 12-17f. kao na crtezu metakxe ploce Madila stavi tanak masti koja ce osigurati bolji termidki kontakt i bolje odvodenje topline iz tranzistora na sJoj silikonske hladilo. a lemiti njegove izvode onda tek kamo treba. vode. 12-17h). U tu svtrhu mora plocica sa vodovima i drugim sastavnim dijelovima biti podignuta u odgovarajucu visiniu iznad hla* dila H. Upo- 388 . Ako je elektroda koja se mora uzemljiti izvedena na dva kraja. tranzistor koji je odreden za rad sa velikim opterecenjem. U primjeru (g). Takvo uzemljenje je dobro. Najbolje je da. kad je sve dobro ugodeno i pravilno optereceno. Za tranzistorske prikljucne trake treba predvidjeti posebne male izolirane dfrzace (oznaceni su slovom d ma si. Ne mora diti se uredaj uvijek gra- ucvrstiti na hladilo. dimo shemu dvometarskog nog pojacala linear- soiage sa dva tranzistorska stopnja. Tranzistor bi trebalo najprije zare- tranzistora. ne valja naclniti jednostavnim lemljenjem na pripadajuce sastavne dijelove. Na si. treba svaki od tih izvoda najkracun i najdirektnijim putem uzemljiti.

odrediti pokusotn i mjerenjem kolektorskili mirndli struja. drugi negdje oko + 1^5V SI f 12-18. Opis u tekstu MHz koje ima dva stup* SL 12-19. Pogled na pojacalo snage. all se mogu upotrebiti neki $M&ni 'tranzistori (npr. 40281 a 40282 did bilo kafkaiv »par« tranzistara. Potreban mali prednapon za rad u klasi AB postize se pomocu silicijevih dioda Dt i D4.trebiii sano tranzistotre 2N3375 i 2N3632. koje se napajaju strujam prako otporraika Ri i Rs isz dzvora konstantnog napona od 5 V* Taj se napon tmora stabili- Otparndcd Ri i Ri moraju se odabrati tako da prvi i drugi fcranzistor budu tek toliko »otvoreni« da dra jakost koldktorske struje bude dovoljna za sto lineamdji rad. Vrijednosti ovdb otpora nisu naznacene. Shema linearnog pojacala snage za 144 nja. od kojih prvi mora davati dovoljnu izlaznu snagu za pobudu drugaga). prema shemi na si 12-18 389 . Njdihovu vrijednost treba zirati. Za prvi tranzitstor ona mora 21a bdti najmanje 10 do 15 mA. jer one ovise o izabranim tranzistorima.

20 do 40. bez ikakvog tijela. 12-20. prikazanog na si. Cak su i zavojnice naartane »onakve. si 12-20. mm m m SL 12-20. 12-21. Sve su motane preko svrdla (burgije) pro tmjera 8 i zalemljene na svoja mjesta slobodno. Raspored sastavnih dijelova na plocici. Format plocice je 160 x X 70 mm SI 390 12-21. Za ugadanje linearnog pojacala vrlo je korisno da se ugrade inale ja. na koju cemo montiraiti sve sastavne dijelove. Kriterij za to je saimo tu istu pobaikrenu stranu. Vidi tekst . Raspored dijelova na njoj vidi se na si. mozemo naSimiti prema si. Babrotm kaSiranu plocicu od vitroplasta. Dijelovi su anontirani na odnosima veli6ine. i da pojacavaju bez izoblicenja. 12-19. aiko su 160x70 mim. Mi smo za pratotip upotrebili viferoplast koji je imao batkreni sloj sasmo na jednoj strani. cala snage za 144 Bakrom kaUrana plocica vitroplasta za gradnju linearnog pojaMHz. kakve jesu« sa odgovarajuci<m brojevkna zavo smjerovima naonatanja i u »pravoj« prostornoj orijentaciji. Radna taoka ce ian biti pravilno odabrana ako se forainzistori ne zagrijavaju previse {smija biti sasivim nialo topK. Dimen- rad pojacala. Tu su svi sastavni dijelovi nacrtani u pravim medusobnim zdje plocice nema pobude! Ovo uz pretpostavtku da su na dobrom Madilu).

Kad simo postigli maksiimum. mjeren na pniMjucenom opteret- Ukoliko su pre§le gotrnju granicu ranije navedenih vrijednosti. vidi u poglavlju 21). dovodimo ti~ i Kad smo to postigli. mozda. Potrebno je ipak. treba pazIjivo popravki resonanciju sa Ci i Cs. jos malo popraviti. dok su tranzistori jo$ topli} kontroMrati koliko soi Negativni pol voltmetra spojimo na bakax vitroplast^plocice. zemo ugoditi ulaizni titirajni fcrug pazlji'vim okretaiyem kondenzatora Ci i C$ sve dok postignemo jasan maksiimaloi metra. Zatiim kod a prikljucimo »+« nekog voltoietra (osjetljivost barem 10 kQ/V. na jasan maksimum otklona kazaljke voltmetra. Uz ostalo to ovmsi i o upotrebljenim tranzistorima. kod diode D3. Na izlazu se izlaznog opterecemogu pojaviti ta391 . malo po malo povecavamo napon napajanja svaki put. da se kolektorske mirne struje malo smanje. smart jimo pobudu na ulazu i prikljucimo pogonski mapon od samo 7 do 8 V. Na izlaznu pTikljucniou IZ. divije minute ogrijali toliko da ih joS mozemo drzati rukoim (da ne pace!). nakon se. Kad smo odabiranjem otpornika Rt i R2 priblizno postigli da su mirne kolektorske struje 'tranzistora na donjim vrijednostima koje su bile raniije spomenute. kondenzatoiutma Cs i &. Nju mozemo. jos uvijek bez napona za napajanje (!). tzv. Sada mo jake kolektorske struje mirovania (bez pdbude!). Izlazni napon. Njihova je nam pomognu upravo kod toga. redom.5 V d postigli na svim kontrolniim puikljuondcama (a. ali takoder o izboru mirne kolektorske struje. mozemo izmedu ]>rakljucnice IZ i 50-amsi)£og opterecenja staviti trati SWIUneta^ i na njemu promaotklone dok postiignemo matelegdfafiju se postici. Nikad ne treba tranzistorsko snazno pojacalo stavljati u pogon Za moze za FM-telefoniju nom otporniku i (50 Q) postage veoi. PEP) sagurno ce dosezati cetverostruku vrijednost (12 W).silioijske jedina diode Di zadaca da i Da. uz jacu pobudu. Za pojadanje SSB^ignala pobuda ne sinije biti prevelika. ovaj puta na voltmetru kojd je prikljucen sna spamenuti otpor od 50 Q (»lazna« amtena. uz dovoljnu pobudu. Ako su kad je sve ugo&eno. Da se od tab pojava osAgurajmo. opseg mjerenja do 5 V). Ako je pobuda koja stize na ulaz U dovoljno jaka. trajne kmgove u resonanciju. One ce biti sada vise. Vr§na snaga <koju ne moze pokazati obican voltmetar. Ukoliko nemamo neinduktivnu laznu antenu s prikljuckom za voltmetar. mozemo pozitivni pol voltmetra premjestiti na prikljucnicu b. pipnimo tranzistore. izlazna snaga od 10 do 12 W. & i na izlaizu) sto izrazeniji maksimum. prekinemo struju napajanja! Na ulaznu prikljucnicu. moci cemo ugoditi i druigi titrajni krug. potrebno je izmedu ozlaza ovog poja^ala i antene staviti filter i ispitati koliku pobudu smijemo upotrebiti da ne bude prejaJka. bit ce vjerojatno sve u redu. preko koaksijalnog kabela spojimo izvor signala koji zelimo pojacati. Kondenzatorima Cs i Ce opet nastojdimo postici maksimum. Inace. treba otpomnike Ri i R2 malo povecati. preko koaksijalnog kabela. UKV valjda. tek tolika da se postigne prosjecna izlazna snaga od priblizno 3 W. postoji rizik izoblicavanja i proizvodnje »sirokog« signala uz smetnje amaterkna na opsegu. kao i sa Cs i C*. Ako smo tako radili tranzistori nece biti vruci. citavo to vrijame tiimalii ukljuceou pobudu?! BUo je potrebno iz?medu pojedinlh mjerenja i ugadanja (ne duze od tridesetak sekundi za svako!) prekidati po^ budni signal. Kad smo tako dosli do punog pogonskog napona od 13. i ksifmum. bez ukljucenog nja. otklon kazaljke volt- Kad slmo to postigli. Nismo. spojimo neinduktivni otpor od 50 Q. aradio-prijemnicima i televizorima.

o 'I o Pojacalo za telegrafiju i u klasi C.5 mm. o g 2 pxiklju^kom na normaJan automobilski akumulator. = kao 1 mm. za u dvometarskam amaterskom smoze se postici opse- dodavanjem pojacanje daljnjih snage. Takvo snaino pojacalo treba za svoj pogon saimo 13. mm. azaTfo tranzistor 2N3832 ili 40282. vidi poglavlje 19) moze biti za tramzistor jednako opastna. za 12 na 145 MHz W FM rad o a. »RCA« preporucuje upotrebu tranzistora tsvoje proizvodnje: za TRi tranzistor 2N3553 ill 40280. La = Ls MHz. pitikazan je sklop od tri tranzistora koji moze dati izlaznu snagu od najmanje 12 W. 2ica za Ls i Le moze biti lakirana. Ls = Ltf = 2 zavoja na promjeru mm. Vedu snagu gu f FM signala. Na shami.ko veliki vrSni visotkofrekventni na- poni da fprobiju izvanredno tanke slojeye pokivodi£a u tranzistom! I neprilagodena (prevelik antena *S SWR. Zavojnice treba namotatd ovako: Li =2 zavoja na promjeru od 5 trnm. Razumije se da jednako tako mogu biti ugradeni i odgovarajudi trainzii'Stari drugih tvomica. se i To moze postM *-OJU-=p 1 9 Ts i s za 145 5 = Lb = UKV prigu&nica (Z = 450Q). zicom 6 Li = mm. za TRs 2N3375 ili 40281. a za ostale zavojnice neka CO 392 .8 V napona uz struju blizu 2 A. stupnjeva si. zicom = 1 mm. nacrtanoj prema podacima tvornice »RCA«. na promjeru na promjeru = 1 mm. zicom L«=2 zavoja na promjeru 6 mm. zicom = 1 mjm. Za pobucki je potrebno preko 200 niV snage.5 Lb =• 2 zavoja CO OznaCeni promjeru su imutraSnji. za S 12-22. Ia. = 1 do 1. mala Ld = 3 zavoja na promjeru ali 5 mm. zicom 4.

vidimo na si. npr.8 V izlazna snaga. GDM) i pri optimalna pobuda. kojaje na istu plocu. onako kako ga je sagradio YU2CO. UKV prigusnice biti tnacinjene od po 45 zice 0. Treba ilgadati stupanj po stupanj. CuL. sagradenog prema si (YU2C0) dovoljne pobude nema izgleda na uspjeh. namotane na cjevcice promjera 3 mim (s [kojima se linace piju razliciti sokovi. trimarskih njihovih kapaciteta mora biti takav da se istovremeno osiguira resonancija na dvometarsku diuziniu vala (uz pomoc »dipara«. Zavojnice i trimerski kondenizatori za ugadamje monttam su na cetiri male staimpane plocice. Sto priblizno odgovara izlaznoj snazi do dvanaestak vata. moze biti Takaiv predajnik <fcreba pazl)ivo ugoditL Taj se posao ne smije izvrSiti sa prikljucenom antenom! Na izlazne prikljucnace treba spojiti neinduktivno opterecenje (xipr. Izgled dvometarskog pojacala 12-22 VF snage. moze na TRi naftakruuti poznatu zvijezdu za jalnu kapicu za hladenje. Bez Dodatno VF pojacalo za povecanje izlazne snage Profesianailni mredaji za FM-radio^veze cesto imajn mogucnost izbora izlazne snage. lazou antenu. 12-22. izotirano ucvrSdena mjeren pogodnim imstrumentom na otpornifcu kojim je opterecen izlaz. Tko takve kapioe nema. Qpcenito je potvrdeno iskustvo da se povekod na 10 canje snage od 1 W W 393 . Kada trimera dove^ i izlazne kapacitete demo u najpovoljniji medusobni maksiimuim odnos. ali se smogu stavitd i feritne siroko- mogu cm pojasne UKV praguinice. daikako uz povecanje prostora za smjeStaj tog tranzistora. Ipaik taj prostor ugradeniim tranziistoriima. najbolje iz manjeg predajnika. Previ&e takoder ne valja! bude posrebrena. Na ulaz se mora dovesti potrebna pobudna snaga. dak su tranzistori TR2 i TR3 vijcima pritegnuti na 6 mm debelu akimmijsfcu plo6u koja sluzi kao montazna podloga i kao hladwlo. 21-69) sa 50 do 60 Q. HI). Uz pogonski napon od 13.3 mum. i nesto veca. izmedu maksimalne snage (oko 10 W) i deset puta manje (oiko 1 W). mora doseci 20 do 25 V. si. ne stmije biti preS&rok da vodovi ne bi postali predugacki. prema si. 12-23. koja mora izdrzati ocekivaaini izlaznu snagu. Mazda cemo si tome moratd pomoci mijenjajuci malo diuzine zavojnica. postici camo i izlazne snage. ovisno o hladenje.St. Tranzistor TRi je stavljen u speci- Pojacalo prema Ispred svakog sfcupnj^ je par Omjer kondenzajiotfa. 12-23. Kod dobro ugodenog predajnika efektivni VF napon.

ako sa maloni antenom kruzne karaikteristike zracenja moramo raditi iz velake zgrade sa betonskim zidovima ali ako se moramo boriti protiv dirugih poteskoca sa slicnim ucinkom. ako je polozaj osobito nezgodan. Ako vec itmamo predajndk koji u dvometarskom opsegu daje oko izlazne snage. m-ozemo ga upo12 trebiti kao pobudivac za ovaj stupanj koji ce naim moci dati ovisno o upotrebljenim tramzistorima.frekyentno moduliranog signala uopce ne moze primijetiti. jer se za primanje FM-signala u prijemni- Otuda najvecem slijedi broju zaklj'ucak da. Jo§ jveca snaga imoze biti korisna Shema samo onda. Predvidena je upotreba triju tranzistora 2NT3S32 ili 40282 ili mekdh dirugih koji ovinia odgovaraju.lOOn 1 "1 izlaz i. npi\ QTH okruzen planinama. !_8 L2 1 i. prema podacima tvornice »RCA« 394 .HI-+13. za gradnju dodatnog VF pojacala kojim se za izuzetne prilike moze potrostruciti snaga predajnika. Ako je amplituda primanog signala vec bila toliika da je postignuto ogranicenije. Shema je nacrtana prema podacima tvornice »RCA« koja je dala i podatke za namatanje zavojnica. Ako nam je.8 V L 10 r 1 TR3 . Glasnoca ostaje bez ikakve promjene. To je zato. posliuizi ku ogranicuju amplitude..-3 L 5 -L H Hi'" 1100 100 n L 9 ^. u slucajeva. dakle.8 V SL 12-24. snaga predajnika mora biti cetiri puta vecal Za FM-signale k tome vrijedi: aiko je prijem vec bez suma. I ~Ih +13. nema smisla graditi ja£e predajnike od opisainih! Samo bi rizik da smetamo okolnim uredajima bio vecd! ina si. Za graditelje. nista se ne mijenja povecanjem snage predajnika! Gradnju ne preporucujemo onima koji jos nisu stekli obilno iskustvo u radu manjim s takvim tanzistorima u predajnicima. ako je prijem vec sa onanjom snagoim bio bez suma. koji vec imaju dovoljno iskustva. 12-24 neka. Tri paralelno spojena tranzistorska pojacala snage za dvometarske valove (CW i FM). uz ispravnu gradnju preko 35 W. ^ W — — Opcenito treba upamtiti: da bi signal u prijemniiku porastao samo za jednu S-jedinicu. nista se bitiK) ne moze promijeoiti ako je signal jaci.>rtulaz f i > 60 €) .

uz dovoljnu pobxidu. Nanjihovu resonanciju utjece polozaj dzlaznog para kondenzatora i induktiviteti mo zavojnica. dok se sa BLY 94 to postize uz napon od 28 V. sa odgovairajuoim Ls=Ln—Li—2 zavoja na promjeru 3.5 mm. anaksdmalna. ovisno o fupotrebljendm tranzistorima. 6.v Za- voji razmakiMiti za iru debljinu zice.4 mm. L& i L10.5 mm. Induktivitet ovdh zavojnica treba jezgricajma dovesti na itakvu vrijednost da pobuda bude maksimalna. koje bi moglo dati snagu oko 50 W. Tada ce i kolektorska struja tranzistora biti najjaca. Potrebno je da se induktivdtetima zavojnaca cija. Buduci da svaka od njih mora sto bolje resonirati na radnu forekvenciju s kapacitetom onog tranzisto- od njih ima pojacanje snage samo 4 dB. te istovremenoutjecu kraci. Oni moraj'U biti najbolje kvalitete i veoma stabilno gradeni. osobito Ls. One moraju bit! nacinjene od visokofrekventnog feromagnetidkog tmaterijala koji odgovara za primjenu na frefcvencijama u dvometarskom opsegu. VF-Fe jazgricu za ugadanje. tako razmjestiti da svi spojevi budu sto neinduktivniim opteredenjam izlaza. dakle. CuAg.5 Duzina zavojnice mm. Mogli 'bdsmo. uz 12 W. ima pobudu sa Pogomski napon od 13. zicom 1.3=L4=3.8 V. L2=Z. Redovita -upo treba dopu&tena je sumo onda. upotrebiti BLY 94 uz 28 V u pojacalu snage koje bi 395 . moze se rjesavati na nekoldiko irazlicitih nacina. zicom 1. samo 10 W.nz sto ibolji odnos SWR. Konstruktor je predvidio posebne ulazne i posebne izlazne zavojnice za svaki od tranzistora. iNa ulazu i Tia-Mazfu nalaze se po dva trimerkondenzatora. Ugadanje se mora izvrsiti bez antene. Prj torn tranzdstor BLY 90 moze dati tu Maznu snaga uz napajanje sa 12^.2 mm. ukoliko mozemo BLY nabaviti tranzistor BLY 90 94. zdcom 1 mm. odrzavati i resonanciju Mazndh strujnih kmigova.to ce biti daci: ujedno najpotirebniji poprigus- ra Li = sirokopojasna UKV (1 nica (aH). mora se induktivitet svake od njih dovesti na najpovoljniju vrijednost. To je mnogo. Jedan od nafcina je. nego koristu Na kraju treba naglasiti da pojacala ove vrste ne treba smaitrati te »linearnim« pojacalima. Zavojndca je dugacka 9.5 zavoja na promjeru 6 mum. jMace bi od takvog poja6ala snage bilo vise ste- Zavojnace u kolektorskim stRijnim krugovima ne smiju syojim poljima djelovati na zavojnice ulazndh strujnih krugova. Njihovi medusobni omjeri kapaciteta odloicuju o piilagodenju ulazne i izlazne impedaneije. CuAg. da takvo linearno poja- 6alo pokujsamo nacrndti s jednim od njih. Tranzistor BLY 94 ima pojacanje 7 dB. poromjenljiva ska. Prvi Isrtovremeno treba. dovoljan je da se postigne izlazna snaga izmedu 35 i blizu 40 W. sto znaci da mu je potrebna pobuda od 20 W. 50 s dva tranzistora na dva metra W L2.8 mm. Pri gradnji se mora «sve dijelove. s ikojim je u vezi. To je postignuto. ili ugadanje. ako se antena prikljucuje preko zaista ponzdanog fdltera. koliko je guee bolje. CuAg. Bolja bi se linearnost mogla ocekivati od tranzistora koji radi sa visim pogonskim naponom. Za prikljucak iza AM-predajnika Hi za SSB-signale ne odgovaraju! sut na resonasnciju svojih titrajnih krugova. Lz To i Li postdgne resonanse postize jezgricama za Problem gradnje linearnog poja^ala s tranzd^torima. (kada je izlazna snaga. Potrdbna pobuda bi bila upola manja. Ona to niOsim za poja£anje snage FMipredajnika 00a mogu posluziti i za pojacanje dvometarsMh telegrafskih (CW) emisija. ukljucivsi i fcranzistore. Ls=L9—Lio=2 zavoja na promje6.

Izbor bi mozda anogao Wuz W SI pasti i na tranzistore 2N5591 koji takoder. ukoliko zelimo ostati kod napajanja sa 13. ali trefoaju vedu pobudu <oko 8 W). namotane preko 100x80 mm. ali takoder 25 do 28 V ukotiko su upotrebljeni tranzistori kojima treba takav napon. Mi nismo irniaJi takvog tranzistora >xpri iruci« pa snio po§H donujgiin pu- tem. Takva dva snio mogli <»nadi« i zato je 5(Pvatni izlazni linearni stupanj. Otpornik Rs odabire se prema potrebno j mirnoj struji tranzistora. Ona nece biti sasvim jednaka za jedan i drugi tranzistor. debele 1. dajiu 25 izlazne snage. Kondenzatori. Dva takva bi trebala sa pobtidom od 12 daiti folaznu snagu 50 W.5V c^Tln L6 ~I .„ 40 J™ J «Th k !>> >-rT' 40 Li > a L2 ? | \—^4 mirna kolektorska struja od kojih 100 za oba tranzistora. Zavojnice su bile nacinjene iz posrebrene bakrene zice. 12-13. Oni su sa straznje strame zalemljeni na bakar i sluze kao kontaktni podupiraci za 396 .u princapu bilo kao ono na si.5 V. Broj zavoja. daje najmanje 25 izlazne isnaige u dvometarskoan atma- stafoiliziranog ispravljafca. uz pobudu od satmo 3 W. Prototip pojadala snage.5 V. provodni komdenzatori. proma si. sagraden prema shemi na sU 12-25 W Uz pretpostavku da ce se napajanje elektri&iom energijom dobiti dz Ako se mozemo odluCiti za veci pogonsM napon. Plocica fci / 60 i Wn ¥ od vitroplasta. Zato jo najbolje ako ta razlika nije veca od 15 do mA 7p I—fee 20%. -H3. 12-28. Za sam raid paralelno spojenJh tranzistora to nema drugop ma£rnja osim cinjenice da <5e jedan (onaj koji ima vece strujno pojacanje) biti jace opterecen. vrste dvometarskih signala. Dva paralelno spojena tranzistora za postizanje vece sna- ge u linearnom pojacalu za sve koja ima bakreni sJoj saimo sa jedne strane. ima izg'ed kao na si. 12-26. Cu i Cn su tzv. Njeje potrebno 28 da. za dva tranzistora. recitmo. 12-25. Jedan takav daje izlaznu snagu 25 pobudu sa 6 W. Sastavne dijelove smo montirali na onu stranu plocice koja nenia bakra. velicine / 60 SI. 12^27. Vidi tekst spiralnog svrdla (burgije) promjera 8 mm. (si.5 mm. Shema vrijedi. 12-26. a R* toliko da se postigne terskom opsegu. moze razdjelnik Ri/Rs 12-25) za posti- mu BLY V W zavamje potrebnog prednapona na bazama tranzistora TRi i TRs spojiti na puni napon. bio na- cinjen s njima. Raspored dijelova je prikazan na si. BLY 89A. uz 13. Kolektorska struja jednoga ce se poneSto razlikovati od kolektorske struje clnigoga. Ri otnoze imati oko 27 Q. si. kao Sto su. 12-25. oblik i simje§taj zavojnica je vidljiv -na sMci. kad je pripremljena. Cb. do&M bi u obzir i tranzistori kao Sto je 93. Napon za napajanje mole biti 13Jy V. Taj xKirugi pait« je paralelno spajanje dvaju slabijih tranzistora.

12-28.St. Raspored sastavnih dijelova na plocici. na si SI. Lijevo. gore: provodni kondenzatori Cb> Cu. Komentar u tekstu 397 . Stampana vitroplast-plo&ca za linearno pojacalo 12-26. 12-27. Format je 100 X 80 mm snage. u sredini: Cv. prema si 12-27.

12-30) pokazuje dio ispravljaca sa elektrolitskam kondenzaitorom i dijeloon elektrondokog stabilizatora napona. jer ulazno ogadanje ldnearnog pojacala (mora biti izvrseno na takav nacin da pobuda bude maksimalna. Ona je u pocetku. vrlo analena. kao i i Cs. Ispod njega su iredoan: ulazna prikljuCnica. hladilo. Pogled pod sasiju uredaja. Plo6ica sa dijelovima pojacala je na unutrasnjoj strand prednje plode. naj prije upola nizi od onoga s kojiim cemo ikasndje raditi.prikljucivanje ostalih dijelova koji budu sa »linearcem« spojen takocter njkna u vezd. Opis u tekstu 398 . ali uz sto bolji odnos stojnih valova izmedu oba uredaja. Pogled na prednja plocu uredaja u kojemu je ugradeno linearno pojacalo snage (si 12-26) za jedno sa ispravljacem nom kad visokofrekventnom filteru bez kojega se takvo pojacalo ne bi nisimjelo prikljucivati na antenu. S vanjske strane se vidi preko jos jednog SWR-metra. Zatim slijedi iz- lazna koaiksijalna prikljucnica i prikljucnica za izmjenicni napon od 220 V. onda crvena sdgnalna zaruljica koja svijetli za vrijeme dok je pojacalo ukljuceno (za vtrijeme Kad smo tako dzvrsili parethod^ no ugadanje. doci demo konacno do toga da sasvkn Jedan za primarnu stranu transformatora ugradenog i'spravljaca i malo popravimo ugadanje i na ulazu. Lijevo gore nazire se »COR«. 12-29. ce nas cilju. Povrh njdh je prekidac i jos jedna zaruljica zute boje koja sigdnuiga nalizira da je ispravljac ukljucen. pazeci i na ulazni SWR (!) pribldzat . dok neraa pogonskog napona. Va&no je dobro hladenje taranzistora. One pripadaju izlaz- (lijevo dolje SL 12-29. si. Wti$M:- najbolje zapoceti bez istosmjernog napajanja (!) sa reduciranom pobudom. 3WR mora biti sto manji. su s 12-29). i pazljivim okretanjem kondenzatoara Ci d Cs. Na izlaz treba priikljuciti neinduktivno opiterecenje od 50 Q mozda je t Ugadanje pojacala preko nekog SWRnmetra. da se tranizisitori ne pregriju!). 12-31). Ponovno pa£ljivo ogadanje na maksimum. Lijevo od elektrolitskog fkondenzatora (u desnoj trecini slake) vide se zavojnice. ikao i resonanciju SWR i pri- za istosimjernu struju s kojom se naipaja linearno UKV pojacalo. Iznad ovoga su dva osiguraca. nastojati da se dabije imaksdmalna dzlazna snaga. Kad to ponoviimo sa sve veoim naponom (ne predugo. sklop za automatsko ukljucivanje linearnog pojacala (vddi kasnije opis £ si. Dobro je da je i predajnik koji daje po- & SL 12-30. rada predajnika). Sto blizi vrijednosti 1:1. mozemo ukljuciti napon za napajanje tranzistora. Tu se vide d dva oklopljena releja za koatksijalne vodove a u sredkii). Pogled pod sasdju tog uredaja (si. koaksdjalina sdgnalna zamljdca (sijalica) zelene boje koja svijetli ikad je poja£alo u stanju pripravnosti (za vrijeme prijema). Zato smo ih montiirali na masivno ailuminijsko hladilo (si.

a kod jacih predajnika na njihovim ulazndm titrajnkn krugovima. Takarv sklop neki lokahi«) ostao »uzak«. je j>ri torn bila iz predajnika tkoji je na svom izlazu imao tranzistor 2N3632. na opip. Otuda potece 399 . ako sdgxial ne mozerno kontrolirati diti i osciloskopom. treSSBnsignala. »COR-stklop« u moze biti nacinjen televizorima. »Carrier operated relais«). Iako se za prelaiz od primanja na emisiju ipak iz upotrebljavaju releji. na vise naoina. U tu svrbu moze se po- snaga imoci ce se. snaga mora biti ndza. zagrijavanje je manje. po dvije »amtiparalelno« spojene diode kojima se ova opasnost ano^e snianjiti. bez izoblicenja i Simetnji neposredno uz nasu radnu frekvenciju. Jedan takav je na si. Zagrijavanje tranzistor a i alumdnijskog hladdla je bilo vrlo uimjereno. Sto je visa radna frekrvencija to ce spomenuta opasnost biti veca. dakako. Ovi kapaciteti dpak postoje. sto je izlazna snaga veca. dobro je da se izlazna visokofrekventna poja£ala vece snage ukljucuju istovremeno kada se iskljucuje prijemndk. Prikljucnica VF u vezi je sa nekoim tatkom u predajniku. Temperatura im je bila podjednaka a. ni Takoder ne smije biti nikakvih u susjednim radio-apa- . biti Sto manji. U poglavlju o UKV prijemnicima nacrtane su na mnogim shemama. Maksiinalna snaga koju smo mi tako postlgli bila je blizu 52 W. Kod telegrafije. U prosjeku. diode se mogu zagrijavati. sije gdje postoje prekidi pri kucanju.lagodenje na izlazu. Ona. To je kod slabdjih pre- VF snage U svaikoj radio-sta-nici treba osi- gurati nesinetan rad i prijemnom i predajnoaii dijelu aparature. Jos mianje je zagrijavanje kod emi- nika doci toliko visokofrekventne snage da ulazni tranzistor bade ostecen. moze predajnika na ulaz prijem- dajnika ma izlazu. to su d same zastitne diode ugrozendje. postidi ako za modulaciju prianijenimo agranicenje ampldtuda niskofrekventnih najpona prije modulaeije. Kod Uz dugotrajnije djelovanje jace visokofrekventne struje. Otpornik Ri treba tako odabrati da se predajnik znatndje ne optereti. dolazi od engl. gdje je dovdljan visokofrekventni Korisni pomocni uredaji uz tranzistorska pojacala potenoijal. NeSto veca prosjecna Da se ovakve pojave izbjegnu. dzmedu kontakata koji su ukljuceni u izlazne strayne krugove predajnika i kontakata koji su u vezi sa ulazndm krugovisma prijetmnika.« d djeluje pod »Voice operated utjecajem niskih frekvencdja). smetnji mi ratdima. iz V Pobuda UKV Zagrijavanje tranzistora je najvece kod xada sa frekventno moduliraniim sdgnalom koji jednoliko i maksimalno optetreouje ftranzistore. Ulazni tranzistor je za§ticen d uz snagu predajnika od nekaliko desetaka vata. kod SSB-signala. ni ulazni tranzistor bi bio vise zaSticen! ne ba da ima oko 10 do 13 W. Tada. obicno uz antensku zavojnicu. su bili »ugodno topli« i nakon nekolitko minuta rada (koliko otprilike traje jedna »relaoija«). Da ise to ne bi dogadalo moraju kapaciteti. od engl. u pravilu. a da dpak diode Di i D2 ispravljanjem VF struje proizvedu dovoljno visok napon na kondenzatoru od 1 nF. AH a onda moramo biti sigurni da nam je signal na svim prijemni- igodni relej ukljucdti rucnim prekdtipkalom posebnim dacem ill (»PTT«. njih sumo vrsna snaga (PEP) dosize punih 50 W. a to je jedino sto nam pofcazuju obicni mjernl instruTnenti s kazaljkoan. uz napon od 26 stabiliziranog ispravljaea. 12-31a. pogresno inazivaju »visokofrekventnd VOX« (»VOX« . Medutim. prilaga* pobudu. »push to talk«) na cima okolnih radio-amatera (i »u tmikrofonu ali takoder pomocu posebnog sklopa kojd se cesto oznacuje kao »COR« (od engl. pa i »pregorjteti«. . kao i poda'lje od nje. Prema tome treba.

moze TR2 biti takav da podnosi jace struje (BC140 ba Otpornik R. to veci §to je dzlazna snaga koja odlaizi u anitenu veca. Tada bi se na kolek- struja baze u transistor TRi. nacin. vog unistenja moze matski prikazan na Kod sluziti sklop elektronickog osiguraca kojd je shesi. Ovisno o jakosti struje koju trerelej. prekida kolektorske struje naogle ba se. dioda D$. formira tzv. Jedan uz dobro prilagoden antenski je najekonomicniji prenos saiage iz predajnika na antenu. cim se pojavi val nosilac predajnika. na uobicajeni W ill sli£an). Ovaj. pojaviti velilki naponi od kojdh bi laiko stradald tranzistori Darlingtonovog para. da se pokida antena ili. ne propu§ta struju i ne smeta stabilizacdji Ved ssmo niagla&ili 11a mh valova da odnos stojantenskom kabelu napona. i se izlazni tranzistor (ili tranzi- stori. ogranicuje jakost struje koja tece kroz Zenerovu diodu ZD. ZD . Mnogi su tranzistori na taj nacin bi'Li probijeni da relej odmah dskljuci prijemnik i antenu prekopca sa prijemnikova ulaiza Da postal! netipotrebljivima. za vrijeme rada predajnika. da negdje pukne antenski da na mjernom instrumentu (koji kod prijema sluK kao S-metar) za vrijeme emisije kontroliramo rad predajnika. omogucen predajnik dva napona. tako jaka elektricna struja. Tada SWR mora i Na SWR-mostu 21) kojd je uigraden (vidi biti u <u poglavlju predajnik. pri okretanju antene) otnoglo bi optereeenje predajnika post a ti preslabo. Taj napon se moze iskoristiti dajnika za optimalan rad. b) elektronicko osiguranje predajnika kod pojave loseg odnosa stojnih valova (SWR). postize stabilizirani napon od 10 V za oscilator predajnika. recimo. Ako ibi se iz bilo kojeg razloga. jedinici. Vidi tekst kabel. Kroz relej REL poteci ce.1 A. toru tranzistora mogle pojaviti tako visoke vrsne viijednosti VF napona koje on ne tmoze podnijeti. i2-3i. Dar- lingtonov par u kojemu je ukupno strujno pojacanje jednako umnosku strujnih pojacanja upotrebljenih tranzistora. §to je cesde mogude. Drugi napon koji se jaivIja na SWR-mostu jednak je nuli ako je sve optimalno ugodeno. TRi i TR2 mogu biti bilo kakvi silicajevi tranzistori sa veddm strujnim pojadanjam {dva BC107). spojen paralelno sa zaruljicom (sijalicom) od 12 V/0. sa izlaz predajnika. zavojnicom releja je na ParaMno ako ih je vise) u izlaznom stupnju predajnika zastdte od tak12-31b. SWR povedao (npr. mora Sto bMi stoje najxnanji gubici biti 3 to bolji. VIP\GH^» 1' I * SWR most (REFLEKSIJA) kom Korisni dodatni uredaji: a) za uklju&ivanje pojadala snage viso frekvencijom (»COR«). zajedno s njom. zajedno sa TR2. Polaritet ove diode je odabran tako da ona na propu&ta struju koja treba da te£e kroz REL. U slucaju potrebe. zbog samoindukcije. Uz veci je te§ko ugoditi dzlaszni stupanj pre- SWR yod i ugodenu antenu. On 400 . Paralelno Zenerovoj diodi je spojen tiristor TR3 kojd. je pravilno opterecen.b) r R M 12V/0JA p-T R4 ^+10 V f— n (stab ) <© S/. Tako se. Ona neka bude za nomtnalno optereeenje do 10 d za napon od 10 V. normalno. jav- u kabelu I po- ljaju se redovito je.

mediuti<m. napon koji se sa SWR-mosta dovodi tranzastoni TRs premalen je da bi mogla pateci znatnaja kolektorska struja. Frekvenciju treba utrostruSiti: 144 MHz x 3 = 432 MHz! Najjednostavniji su omnozivaci frekvencije sa speoijalndm diodapna. U- gradnja takvog osigurada se i tada isplati jer predajnik jednostavno neodekivane pojave refleksije (npr. 2aruljica (12 V/0. U §to je ved mnogo puta (i neugodno nije skuif>o!) potvrd^lo iskustvo. uslijed je. Ako ako je SWRodnos mo&emo zaboravdti da na tranzistorski predajnik prikljudimo antenu. »sve u redu«.postaje veci aiko se usMjed nepo ieljnih refleksija (zbog neprilagodenja) pojave stojni valovi na antenskom vodu. cak i onda ako preko G-elektrode vi£e ne tede ni- kakva stnuja. Razomije se da potenciometar od 10 'kQ treba namjestiti tako da £itav sklop ima dovoljnu osjetljivost. Zenerova dioda ce raditi normalno pa ce i oscilator ponovno dobiti potrebam 26 Radio priru£nik slicne piumjene uz onala opteredenja. Nijedan stupanj predajndka nema vise pobude i kolektorske struje tranzastora se s manje ili padnu na nulu. tzv. tiristor. za ugadanje titrajnih krugova. Od tranz»istara se razlikuje po tame. blizu jedinici. Utrositrucivad frekvencije ono^e se saigraditi i pomocu varikapdiode. autamatsku korekciju frekvencije i citet Predajnik ne unoze raditi doklegod ne fuklonimo uzrok iskljucivanju pogonskog napana za oscilator. U torn stanju pad niapona na tiristom (izmedu njegove anode i katode) iznosi manje od 1 V. tj. Ako ga ukljudimo. Sto tAristor kad jedanput provede elektridnu struju — trajno zadr- — dvometarskog opsega amater- zava tu sposobnost. naime. pri tome pao na tako imalu vrijednost da oscilator prestane raditi. To je poluvodidki proizvod koji je samo donekle slidan tranzistoni. treba najprije iskljuditi napon kojim se napaja stabilizacijska siklop. On ne redu. ako se zadovoljimo s malim sna- gama koje takva dioda maze nesti. Kada opet postignemo da SWR bude oaannalan. Shemu i raspored dijelova utroprema frekvencije. zbog kvara na anteni ili na antenskom kabelu) do baze tranzistora TRs stigne napon koji je dovoljno velik. Njegova kolektorska struja na otpomiku od 33 kQ daje tako velik mogude ukljuditi bez antene. fcurbi. ujpravo kao i kod varikap-dioda. tsonije okdnuti ako je sve u pad napona da se preko elektrode G (»gate«. podEksperimenti s taikvim utrostrudivadem vrlo su zandmljivi i mo- gu biti korisnd jer omogucuju konstrukciju jednostavnog ureaaja za prelaz na frekvencije oko 432 MHz. Ako. potede stmja i TRs svojom kolaktorskom strujom aktivira i TRd. dok su varikap-diode u prvom redu namijenjene da rade kao promjenljivi kapa- upozoravaju- u antenskom kabelu all na antend. gejt. Jedina je razlika u tome da varaktori sluze iskljucivo za umna^anje frekvencdje i podnose velika opterecenja. vrata) aktivira a TRs. pagonski napon. dakle.1 A) zasvijetli punim sjajem ci da se neSto dogodilo skih frekvencija maze se u 70-centianetarski opseg dodi na razimjerno jednostavan na£in. Predajnik de opet normalno raditi. moze stradati kojd od tranzistora. Istovremeno je i predajnik sasvim i$klju£en. Oscilatorov pagonski maipon je. Varaktori su diode kojima se mijenja kapacitet. kako smo rekli. Tiristor TR3 se pri tame sam vrati u prvobitno stanje. Iza ponovnog ukljudivanja. stniftvada 401 . >waraktori'ma«. pa on »kratko spoji« Zenerovu diodoi ZD. ODASILJACKI UREDAJI ZA 432 MHz Eksperimentalni utrostru£iva£ frekvencije Iz TRs je.

prikazuje sL je zavojnica Li (7 12-32. unutamji promjer 8 ram.DL9JU. Serijski titrajni krug L2C2 mora resonirati na dvostruku frekvenoiju (288 MHz). Dioda rikap«). Na ulazu zavoja. D je »va- u primarnom titrajnom krugu.2 mim. Ova resonancija je vazna abog toga nim strujnim b) 1 Onrnn . Istovremeno dioda D lezi u izlaz- kragovfrna. Paralelno s diodom je otpornik od 100 kQ pa na njemu Ona dezi nastaje pad napona uslijed ispravljackog djelovanja diode. Na njenom drugom zavoju je odvojak koji je spojen sa ulaiznom koaksdjalnom piikljucnicom. ovisno o jakostd ulaznog signala. zica 1. CuAg. diUgacka 15 mm). Ovaj napon sluzi kao prednapon za diodu i odrectuje nje-noi iradnu ta£ku. Promjenljivi kondenzator Ci dovodi oilazni titrajni king u resonanciju.

za ugadanje. tzv. Ls = 3 zavoja. CuAg. D—specijalna dioda za utrostru6i* vanje frekvencije. a 11 donjem dijelu <na slid) je sve ostalo. Titraji trostruke frekvencije od- vode se najpiuje na Ls i C4 a odavde preko induktivne veze Lz Li. 12-33. One se mogtu na jednak nacin. Ona je oikomita na Lu Saan varaktor je ti£vr§cen na Sasiju a od njega. Od varaktora prema kondenzatorn Cs usmjerena je zavojnica L2. kondenzator Cs. aice Ls i. Uz ulaznu koaiksijalnu prikljucnicu vide se. u zajednici sa zavojnicom Lu Varaktorska dioda ispravlja te oscilaoije pa se na otporniku od 100 kQ stvara pad koji sluzd kao neka vrsta radnog prednapona za saraiu diodu. varaktor. poznatfrn pod ionenom varaktori. Na SI. osim osnovne frekvencije. pregradene u dva dijela. na li- Promjenljivi kondenzatori Ci i Ct pripadaju tdaznom djelitelju vi- sokofrekventnag napona. Kao rezultat toga mijesaaija dobiju se vrlo snazni titraji trostruke frekvencije (144+288^432). Tu 12-34. U gornjem dijelu je smjeSten £etwtvalni resonator za 432 MHz.2 mm. Istovremeno je omoguceno i ugadanje ulaza na 144 MHz. na promjeru 5 mm. Izgled takvog utrostrucivaca si. na promjeru 5 mm. snazna tkomponenta dvosfcruike i slabija koanponenta trostruke frekvencije. opisan u tekstu. Prema varaktoru je usmjerena zavojnica Li. Pogled pod Sasiju varaktorskog utrostruhivaca frekvencije 403 . strucivaca frekvencije 144/432 MHz. L1 — 6 zavoja ilea 1. Shema varaktorskog utro- napona divostrukiu frekvenoiju (288 MHz) resonira serijski titrajni krug L2C3. CuAg. kroz keramicki provodni oep diode u metalbuciStama. duzina 19 mm. 144/432 MHz. Pomocu njali se utirostrudivaC moze piilagoditi predajniku iz kojega se napaja. C*=Cs =»televizijski« keramicki trimer od 10 pF. duzina 13 mm. Dioda D (si. Varaktori BAY utxostruiSivanju opteretiti sa 50 dajuci OUTPUT od 35 W! Sve ove snazne diode imaju van j ski izgled kao i TK>znate silicijeve ispravlja£ke W 96 mogu se. C2 =15 pF.ma. 12-33) je varaktor. razunjerno jednostavnog varaktorskog u-trostru£ivada frekvencije za ve6u snagu. u svrhu boljeg hlade- nim nja. je prikazana unutra§njost §asije. jednostavno priSarafiti meniu Sasiju. SL frekvencije vidimo 26* 12-34. Vrlo dohre rezultate daje BAY 66 (»Philips«) podnoseoi INPUT do 20 pni W. promjenIjivi kondenzatori Ci i Cs. Iz ovog resonatara je onda moguce odvesti f — dobiveni signal (432 tensku koaksijalnu MHz) na an- Tome tacnije shizi petlja od na prikljucniou. u ugliu desno dolje. U ispravljenoj stmji ima. Ovdje zeliimo prikazati samo jedan primjer. zica 2 mm. Ci=15 pF. Cs = kapacitet. na cetvrtvalni resonator L4C5. Ostalo vidi tekst r Resonancijom pojacane visokofrekventne struje frekvencije 288 MHz mijesaju se u istoj varaktorskoj diodi sa ailaznom frekvencijcxm.

5 cm dok joj je presjek 5x5 cm. u pregradu. debela 1 ram. Ovaj mo£e biti nacinjem iz polistirola. prolazi petlja Ls. Ispitivanje tiredaj a koji trade na tako visokim frekvencijama kao sto su 432 MHz zato nije laJco.ti. ali bit ce oko 5 do 6 mm. redimo sa si. mm SI 12-35. Ona je jednim svojim krajem zalemljena na srednji kontakt koaksijalne antenske prMjucnice K. ldjevo. te* flona ili keramike. 12-35 upostavljen mm. pleksiglasa. fiksirana je pomocu stmpcica IZOL.5 x Na jom Za ugadanje varaktorskag utro- x5 cm. Skica za izradu detvrtval S druige strane trake Ia dolaza petlja Ls. Kroz £ep C. Udaljenost izmej du Ls d Ia takoder treba odrediti pokusom. a drugim kraj em na statorski oblog trimera Ce. Pregled pribora koji je potreban za ispitivanje varaktorskih utrostrudivada frekvencije 144/432 MHz. Ove dvije plofiice predstavljaju promjenljivi kapacitet Cs. si. po mogucno&ti posrebrene £ice. Pomocu nje se traka struciva5a treba raspolagati odgovarajucim griborom. 12-35 sa strane. Da se tra- ka Lrf ne trese. Ona <5e redovito biti 3 do 5 nog resonatora za 432 c. Udaljenost izmedu Ls i 1*4 treba odrediti pokusom. Na si. koja je s jedne strane presavdjena tako da se dobije 12 Siroka ploha. OPTERECENJE VATMETAR SI. prolazi petlja Njezin polozaj kao d samu konstrukciju resonatora za 432 MHz bolje cemo uofciti ako si.5 debele bakrene. 12-36. MHz Ls. diuga£ka 130 mm. Kao prva i jedna od najvaznijih stvari je cist omski otpor od 50 ili 60 Q za la£nu antenu koja mora biti slobodna od reaktivnih komponenata i na tako visokoj Erekvenoiji.5 mm. Vidi tekst 404 . montdrana na vijku tako da se udaljenost medu njima moie mdjenja- bora kojim bi se moglo izvrSitd takvo ispitivanje. Na drugom kraju traka nosi mjedenu plocicu promjera 25 mm. ill posrebrena mjedena traka Ia. Supljina dobivena postaivljanjem pregrade duga£ka je 17. Drugi kraj petlje Ls zalemljen je izravno na statorskd oblog trimera C*. na£injena od 1. 12-34. Jednaka plo5ica mora biti ovoj nasuprot. Sama Sasija ima domenzije 12. Oni koji su okusali svoje sposobnosti na tim frekvencijama lako ce se sloziti u tome da mm su za pripremanje uredaja potmoou kojth su mogli pouzdano ispitati sagradeni predajnik potrosili daleko najvedi dio vremena d sredstava.5 x 17. 12-35 je skica pregrade koje eetvrtvalni resonator d&pod Sasije odijeljen od preostalog dijela umnozivaca frekvencije. §iroka 13 mm. Visok je 24. Vecina laznih ante- TX 1«MHz $ VISOKOFREKV. Oblik i velidina petlji Ls i Ls takoder su prikazani na si. 12-36 vidimo pregled pri- ucvrsti s dva vijka i onda joS za- lemd na bocnu stijenku Sasije. U sredini je u£vr§cena bakrena. na£injen takoder od fcvalitetnog izolacdonog imaterijala.

na jednam kraju montirati koaksijalnu prdkljuenicu. Iako je na suprotnom kraju kabela otpornik kojemu je opteretivost samo 2 W. u idealnom 1:1. Prvo ugadanje treba izvr&iti uz manju uho su nezamjetljiva. udvostru^ivanjem utrostrucivanjem frekvencije. dobro ce posluziti jo§ jedan SWR-metar. Telegrafski signal. mozemo u kabel bez brige »poslati« cijelu snagu koju daje utrostrucivac ako ne prelazi 20 ) W. Njegov izlazni signal preko reflektometra B odlazi na ulaz utrosfcru- vanja postaje nerazuanljMfva. Ipak. u amaterski improvdziranom ispitnom uredaju. ostat ce nepramijenjene kvalitete i poslije utrostruoivanja. prije nego li bude utrositrucen. moze se ulazna snaga povedati i onda jos malo popravdti oijelo ugadanje. Izoblidenja koja se pojavljuju za jednosti .1:1. treba nastojati da SWR-odnos bude $to jedinicL blize slu&aju. po mogucnosti §to blize vriditi smanjiti vec kod dvometarskog nala. Jedan od njdh ce posluziti opisanoj svrsi. Tu si ramo pomoci na drugi nacm. Frekventno moduliran signal postaje Siri jer ja. mo Jednu od mogucnosti da ostvari- uz odnos stojnih valova. ukoliko je bio u dobrom kabelu u dvometarsbom opsegu dist i bez ovolike duzine na toj freikvenciji tako veliki da se otpornik nece pregrijati! To mozda iznenaduje. tar« f tacnije Kao cije od 432 MHz unmazanjem. SWR metar pokazuje maksimum »prema napred«. treba je sig- da pomocu njega mozemo utvrkada je varaktorski ulazni titrajni krug dobro ugoden. Kad je ugadanjem postigniut maksimum na 432 MHz. teiko postize. uvijek je potrabno iza utrostru'divaSa frekvencije upotrebid sto je moguce bolji filter. Filteri su opisani u poglavlju 22. t tj. 12-36. a na drugom kraju izmedu sradnjeg voda i vanjskog oklopa. »overlay« tranzistopogodni su za postizanje fretkven- yisokofrekventni »vatme»mdikator snage«. osim 432 MHz. Uzet cemo 30 takvog kabela. Gubioi su i zatkn vise/harmonicke frekvencije. Tranzistori kao umnoiivaSi frekvencije na 432 MHz ri Moderni. SSB-telefonija poslije utrostruci- Pogledajmo joS jedanput si. *no dobru laznu antenu pruza onaj isti koaksijalni kabel koji ce nam kasnije sluziti za vezu sa antenom. B C civaca frekvencije C. obicno ne vrijedi za 432 MHz. kad je sve dobro ugodeno. To se na tiim frekvencajama. tzv. neinduktivno opterecenje. Reflektometar treba da je ukljucen izimedu A i mu Da ne se utrostrudi i devijocibi bdla prevelika. snagu dvometarskog signala. Najbolje djelovanje omogucuju sklopovi prema sL ili i Promjenljivi kondenzatori Ct djeluju kao kapacitivni djelitelj & 405 . spojiti dvovatni. U prvom redu prisutni su ostaci la t dvometarskog signa- odgovara prikljucnoj vrijednosti kabela. Taj porast potvrduje da su u izlaznom signalu prisutne jo§ i druge frekvencije. umjetna ili vjes- ta£ka anitena) koja se u razlicltim zemljama nudi na prodaju. Uz dobro. Za kabel tipa RG-58/U to je 50 Q. dobre stabilnosti. u 70Hcentdmetar- skom opsegu. Da ne bi bilo smetnja i da se emitiranim ostatkom ne smeta na stanicama koje rade u dvometarskom opsegu. neinduktivnii otpornik takve vrijednosti koja m Iskljudi<mo li filter D. SWR-odnos postaje obicno veci. To 6e biti onda aiko reflektometar pokaze najimanji moguci odnos stojnih valova. oznacen slovom E.na (*dummy load«. ali je tako! Ni do antene nece stazati vti£e snaige kroz ovu vrstu kabela! »cirpova«. Tek tada treba ugadati ostale titrajne krugove. Zanimljivo je da se amplitudno modulirani signal moze utrostruciti bez opasnosti za razuanljivost. A je dvometarski predajnik. ali frekventno modulirani>al zadrzava dobru kvalitetu modulacije.

L2 d C$. Promjenljivi kondenzatori Cz i Cs sl/uze za postiza vezu sa zavanje resonanoije a antenom. kako znamo. Cijev Ei na si. Ulazni titrajni krug treba ugoditi pomocu grid-dip metra mijenjajuci duzinu zavojnice L2. na promjeru 18 man. Li ima jedan. Jedno a drugo se moze izbjeci. S njoon je induktivno vezana petlja Lt koja se nalazi na ulaziu u slijedeci stupanj. To je dopu&teno ako smo se prethodno uvjerili da utrostru5ivac uz 2eljenu frekvenciju ne proizvodi jo§ i drage vi§e harmoni£ke ill. Jos je bolje atko se iza utrostrucivaca doda stupanj za* poja£anje Moguce nekog ci u*mh» -^ ? r^£/Wv-r^|(-^ =: C6 -L 7 220 1 1 =p C5 r^ snage Tranzistorski umnozivadi frekvencije za UKV: a) udvostruciva.Utrostru5iva5 frekvencije s cijevima Za utrostm£ivanje frekvencije sa 144 na 432 MHz je mozda lakse nabaviti pogodne elektronske cijevi nego varaktorske diode. L3. izlaznom titrajnom 'krugu je od sfoce. Zavojnica Li. & Na si. Umjesto zavojnice sluzi petlja od zice. i viloj frekvenciji.5 ram. 12-37b je slican utrostrudivac frekvencije. Ls. na istoj. 12-37. dodatkom posebnog filtera za 432 MHz izmedu utrostrucivaca i amtene. CuL. Tu je opet kapaoitivni djenapona C1IC2 i zavojnica Jitelj Li koja mora resonirati na ulaznu f rekvenciju. Veza sa antenom je induk- . ovisno o tranzistorima. E2. Dnuga cijev. Otpornici Ri i Rs morajtu biti. koja se pomocu (do 8 pF) ugada na 432 trimera petlja U & hapon frekvencije 432 MHz. Kondenzator C4 i ovdje sluzi za vezu sa antenom. da ne propuSta i 144 MHz u odredenoj mjeri. s kapacitetima cijevi. Na izlazu su tni zavojnice: Ls koja iresonira na 216 MHz. je. U njemu je zavojnica L% koja resonira bez dodatnih kooidenzatora. 406 MHz. Na trastruku frekvencijoi ugodene su zavojnice Lz i Li kondenzatorima Cz i C$. izabrani taiko da se postlgne §to veci izlazni Signal frekveaicije 144 MHz dovodi se preko prikljuicnice U i zavojnice Li na uilazni titrajni krug. da se iza utrostruoiva5a freikvencije nepexsoredno priklju£i antena. Na izlazu je serijski titrajni krug za dvostmiku frekvenciju. na 432 MHz. Tako na 144 se dobije daleko veca izlazna 12-38 je iskoriste- snaga. pojacava ovako dobivenu frekkod FM-»telefonivenciju i daje 6 je. Lz i La koje resoniraju na 432 MHz. b) utrostrutivac za 144/432 MHz S/. ako su obje cijevi istog tipa: MHz W QQE 02/5 ili QQV 02/6 Hi 6939. svakako.0 do 1. a L2 oko 5 zavoja 2ice 1. na ulazu.6 za 216/432 MHz. §to je takoder £esto moguce. kao mtrostrucivaic frekvenoije ulaznog visokofrekventnog napona (si. Anodini tiftrajni krug prve cijevi treba u'goditi na 432 MHz poimocu trimerskog promjenljivog kondenzatora Cz s maksimalnim kapacitetom do 8 pF. mora resonirati na f rekvenciju kojai zelimo udvostruciti (216 MHz). 12-37a). na istu frekvenciju. Na ulaz sklopa dovodi tse signal frekvencije 144 MHz.

i2-35. Ls i Le. Raspored i sL 12-38. poredaaii kroz sredinu sasije. Pod Sasijom su i sve zavojnice. Oba stupnja stanu na §asiju veHeine 22x7. Kroz posebne otvore str&e trimeri Cs i C*. Cijevi su dvostruke tetrode QQE 02/5 SL ma 12-39. Glavni dijelovi dolaze u nizu. mm I 16 k-i U ^ mm — 38 — S 2Jl 10mm 10 mm 1 s»l mm dimenzijama. 12-39 i tekst 407 .2 do 13 V. a iz-medu tacke Y i Sasije na1. £e- p. Shema utrostrucivada frekvencije 144/432 MHz s pojacalom. godenja na antenski kabel. a treba ih naciniti od zice 1. lje si. Struja mA kod pr- Za cijevi telegrafiju bi trebalo da obje imaju stalan prednapon. L* } Ls a Ls svojim ravndnama paralelne su sa Sasijom. Vidi si 12-38. Petlje Lz. prema skici na si. preko Le.5x5 cm. prema obliku i metria zastitnih mre^ica je 5 a 9 kod dnuge cijevi. Oblici i dimenzije za petod zice. Na Sasijd su otvori za podnozja cijevi Ei i E2. koje sluze kao induktiviteti Ls.5 CuL. 1a. ( c y-f 16 mm Kad je sve ugodeno i kad je pobuda dovoljna moze se voltmetrom velikog unutrasnjeg otpora izmedu tacke X d sasije izimjeriti napon od pon od 2 V. prikazanim na si. mA oko 26 mA. Ei i E2 medusobni polozaji titrajnih krugova za uredaj presu »novah podnozja za upotrebljene dvostruke UKV tetrode tivna. 1240.H « — o+ieov 432MHZ QQE 02/5 C5 ^^ ? *3Q S/. 12-39. Kondenzator C$ sluzi za postizanje Sto boljeg prila- struje prve cijevi je a druge cijevi oko 40 ve. mA. Jakost anodne *—32 mm—*J n k-32mm— -w "I SL 12-40. Li i L2 postavljene su tako da je njihova os parasa sasijom.

tzv. Gotovi. kao i na onim jo§ rvdsima. je mijesanje. a osobito problemom da pronade odg)ovarajxnce diode.ga ovdje nema. ty- g £ ~* kW^J Najsavremenije mijeSanjem! i najbolje: Najsavremeniji na6in da se yisokofrekventni signal bilo koje vrste »prenese« u 70-cenitimetarsko podru£je. onakvi koji mogu sluziti i za mijeSanje u prijemnickna. metalnom kuciStu (20xl0x x8 . Zato se anodni napon ne smije priklju&ti ako nema pobude. Vecina takvih miksera mo2e rakice« i DBM. U novije vrijeme se priimjenjuju druge metode od kojih cemo neke upoznati. Utrostrufcivanje frekvencije. »br2e«. pomalo se napu&ta u praksi. Buduci da se radi o mikseru. kolikogod bilo zanimljivo za eksperimente. Amater je pri sa- takvog miksera cesto suo£en s problemom nabavke feritnih jezgrica potrebne kvalitete. ali ih je teze tvornicki proizve- sadiie vrlo dobre »§othermetioki su zatvoreni u malom. Danas se za takve svrhe najradije upotrebljavaju dvostruko balansirani mikseri (DBM). ba- gradnje. Ina£e bi anodna staruja bila prevelika pa bi cijevi mogle stradati od pretereeenja. Njihov vlastiti kapacitet sve vice onemoguouje pravilno ispravlja£ko djelovanje. nosti. ne odgovaraju. Bolje su Schottky-jeve (sotki) diode rem za amaterske koje su deni mnogo nabavitti. ^2 Danas ima mnogo takvih mogucod samogradnje do ugradnje gotovih miksera. One ved na frekvencijama oko 432 MHz. pasivnom neizbjezivi su .mm!) sa nozicama za direktno lemljenje na »£tampariu« plo£icu. silicijeve minajatorne visokofrekventne diode. te da pri tome zadrzi sve svoje dobre kvalitete. Oni mogu kod 408 razlicitih proizvoda ove .^ubici. Za kratkovalne niogradnji freikvencije mogu se upotrebiti. diti do frekvencije oko 500 MHz.

Za jos bolju filtraciju korisnog signala na izlazu je primijenjen bandfilter sa zavojnicama Le i hi. 8). od prikljucnice B. vidi se takav mikser sa domje strane. Tu se dobdje 70-centimetarski signal kose dalje vodi u niz linearnih pojacala (ako je to SSB-signal ili bilo ji Tablica 12-5. 1) DB-miksera. sa tranzistorom TRs (BFY 90 ill njemu slican) dovoljan je da nadoknadi sve gubitke pri mije&anju. kojim mijeSanja postizu 70-centimetarske frekvencije se putem Oznaka . Ulazna imt zane nozice br. da na njegovom izlazu (zajedno ve- TRi (BF173 ili BF na svom ulazu A preuzima dedo 30 MHz) koji treba da ima 80 do 100 mV na 50 Q. desetmetarski i oscilatorski. 4) dobiju produkti mijeSanja od kojih nas interesira onaj u. zavojnicom L$ (vidi tablicu Na shemi. Na ulazu je otpornik od 51 Q zbog sto pravilnijeg neinduksetimetairsdki signal (28 tivnog opterecenja predstapnjeva. pedancija miksera je 50 Q pa je za piilagodenje upotrebljen PMilter sa 12-5). Odvojak na hi odabran je tako da izlaz C odgovara impedanciji 50 Q. Tramzistor 224) Na drugi ulaz (nofcica br. Najbolje ce posluzlti specijaML mikser za UKV: IE-800. preko prilagodnog filtera sa zavojnicom Li. dolazi oscilatorski signal frekvencije 404 MHz <oko 700 mV). Taj moze biti bilo koji. Oba signala. On ima na freflcvencijama oko 432 MHz gubitke mijeSanja oko 6 dB.josti DBM-a taiko. Najpoznatiji od njih je sa oznakom »SRA-1« i »IE-500«.vrste biti. Zavojnice za uredaj. Da ga izdvojimo. si. ako samo omogucuje rad do ifrekvencija oko 500 MHz. Ima ukmpno 8 no£ica. Pojacan signal pojavljuje se u kolektorskam titrajnom krogu. kod 432 MHz. oko 7 do 9 dB. opsegiu izmedu 432 i 434 MHz. 12-41. Specijalni DB^mikser za UKV koji se moze upotrebiti sve do 800 MHz izraduje tvornica » Indus trial Electronics* pod oznakom »IE-800«. Prvi stixpanj za pojacanje. prema si 12-41. 1 je redovito ozna£ena plavom bojom. mijeSaju se pomo6u cetiri Schottky-dise ode u un»utra§n.2 od koje Ikmetarski signal odlazi na ulaznu priklju^nicu (nozica br. Nozica br. sa zavojnicom Lu Ona je <u indufctivnoj vezi sa L. 3 i br. vodimo izlazni signal preiko PMiltera sa zavojnicom Ls* Taj signal treba jos pojacati.

. W li oapona na njima Upotrebimo niptr. budom od mW prosjecnu snagu od 3. p-rema si. ima dva stupnja. snage oko 1. — kolektotrskoj struji tiranzistora! Uz Sa ulaznom popriblizno 30 dobije se izlazna snaga (na 432 MHz) blizu 2 W. kod FM-telefomije izlazmui snagu i oko 10 ili. Linearno pojacalo snage za frekvencije oko 432 410 MHz . postici kod telegrafije — 2N5944 i ZN5946. 12 i C3— stori TRi i TR2 mogu raditi u klasi AB. Tranzistori mogu biti u razlicitim kombinaci jama. ill tranzistore. Pad je vrlo konstantan i moze se »odtmjeriti« potenciometrima Pi i P2 tako da tranzibije tzv. 12-43. Hi CI— 12 i C3 12. bez fcobMcenja.+ 2_ jrsi^sm.5 (u prosjeku) da signal ostane cist. mozda. jiace C12 12. Za pojacanje SSB-signala zadovoljit Pojacalo snage koje bi se moglo upotrebiti vidi se na shemi. Za pojacanje SSB-signala moci ce se »ici« do izlazne slidna trarazistora. ULAZ 04 7T 22 Dl = D2 = BD135((li sLifiniJ SI 1242.koji dnugaciji) Hi u niz pojadala klase C (ako se radi o telegrafskom ill frekventno moduliranom signalu). najviSe 4 vata. Jedain amater je rekao: »Ja sam i kod SSB »izvukao« 10 vataU Mozda. alt kakvih? I. Traozistor TRi treba na taj nacfci da postigne mirnu kolektorsku ^r *>» . dakako uz jacu pobudu. moci cemo. si. Kao TRi i TR2 mogli bi se izabrati 2N3866 i 2N5944. to se moze izmjeriti samo osciloskopom! Na shemi vidimo jo§ d^a trainzistora koji su ozna£emi kao Di i D2. Kolektori su vezani sa bazama dia se dotranzistorska dioda. cemo se sa izlaznom (prosjecnom!) soagom od 3 do najvi'Se 4 W. 1242 i na si. da se sjxrijeSi stvaranje izoblidenja i nevolja koje ih prate. Nesto jaca pobuda je dopustena saano kod telegrafije Hi FM-signala da se postigne izlazna snaga oko 3 W. neSto viSe vata. No. za modulacijske vrhove nema vise »mjesta« u Linearno poja&alo za 432 MHz sa dva tranzistorska stupnja — — u klasi AB Linearno pojacalo. odnosno neka druga dva 1242. na kojim su sve frekvencijama bili ti vati? Pretjerana pobuda kod SSB-signala vodi do pojave »sirokog« signala i do pojave srnetnja svih vrsta. To se dogacta zato jer pojacalo prestaje biti »linearno<< kod prejake pobucfe. vrhovi ce siguirno dosizati preko 10 ili 6ak preko 12 W. Qni su i spojeni kao diode.

a dmiga (B) 135 X 30 koja ima samo 1. sa strane je mehanicki detalj koji pokazuje polozaje plocica. Izgled bakrom kasiranih plocica (A i B) koje sluze za izgradnju linearnog pojacala snage za 432 MHz. bakrene trake i tranzistori. CuL). B Kondenzatori Cs ti i Ce moraju bi- mm.5 zavoja ziice (0. induktiviteti Li.5 am dugacak komad posrebrene bakrene zice. 12-44. Ufpotrebljene su dvije plocice od ikasiranog vitroplasta. C10 koji je ovdje nacrtan je jedan od njih. stoji paralelno sa plocicom (sL 1243). Mima kostruja tiranzistotra TRs naka bude 25 do 55 mA. Pogled na prototip linearnog pojacala prema si 1242 10 do 30 mA. sprijeda je okomita plocica na kojoj su montirani potenciometiri Pi i P2. La i obje VFP su Sirokopojasne visokofrekventne prigu&nice. sa pri- st 1244. provuoene kroz feritni valjcic.4 do prigusnica 0. konljene tako SL 1243. Prva (A) ima dimenzije 135 x 35 mm. Sasviin stoga vide se trimerski kandesizatori. vee baikrenim trakama. To je 2 do 2. 12-44. provodnog kondenzatora (C10. debljiaie 0. namotane sa 23 zavoja na feritnim valjcastim jezgricama koje imaju 6 rupioa. Ls. Posljednja od njih i nije od lektorska prava zavojnica. montira cica. Oblik i velicima bakrenih traka. One su jedna s drugom zalem- najdirektnije zalemljeni. Ls i Le. desno). Plocica A ima na sebi bakrene trake. tranzistora na hladilu.da stoje okomito jedna na drugu (si. Izmedu odredenih tacaka na plocici A i ovih provodnih kondenzatora (po 500 do 1000 pF svaki) montiraju se (koso!) zavojnice Ls. strani plocice B se ostalo: kondenzatori. prigusnice VFP i drugo.4 mm. s pfromjerom priblizno 3. dug 5 mm. polozaj tranzistora i kondenzatora.5 mm. La i Li nisu ostvareni zavojnicama. Treca plo- Na vanjskoj koja nosi potanciometre i fcramzistorske diode. Desno. Na sL 12-43. debele 2 mm. Plocica B nosi 4 provodna kondenzatora. bolje se vidi na si. One se vide na fotografiji uaredaja koji smo sagradili. Kaiko je i na shemi nacrtano. Zavojnica Ls je namotana na promjeru od 3 i sastoji se od 16 do 17 bakrene lakirane zice (CuL).5 mm. Ostalo u tekstu 411 . kao i trainzistrujax denzatore i tranzistore i uc'vrscena je na aluminijsko hladilo. Li je mala mm cm UKV starske diode Di i D2. Cs) i zice koja predstavlja induktivitet Ls.

12-45.6 1 1. nismo imali Na sredu. shema sL i izgled Stampane plo- 12-46. recimo C25-12 i slidnima. na jednak na£in inoze se nafciniti poi SL 12-46. Vidimo da 25 W. Dvostruko kasirana vitro- plast plocica (83x50 mm) za pojacato snage. 10W. 0+ 12. nom.4 W W W W W je izlaz 5 W. i ja£alo s drugim ill npn sa 2N5946 T cice. tako da se za postizavanje izlazne snage od 25 mora primijeniti pobuda sa snagom koja je samo za faktor 4 nianja. prema si. Ono sa ja6am pobudom postaje manje. Tramzistor MRF618.. odnos ulazne (pobudne) snage i izlazne snage je: ulaz 0.klju&iim *nului«.13. prema sL 12-45 UKV tranzistorima. ti^lavtvornickim podacima V yzzZHH* fZLAZ 432MHz SI 1245. Jedan od njrifo je MRF618. kod manjih po budinih snaga poja£anje deseterostruko. 15 W. . ali ovo smanjivanje W pojacanja ne smeta kod telegrafije kod firekventne modulacije. Lineairno pojadanje do tako velike snage nije moguj6e. 2icama od 500 25 vata Mo2da po dva pF? reduci/raniin ra miniiatiuirna na 70 centimetara mogu Danas postoje toranzistotri koji i kod frekvencija uinu/tar 70- -centimetairskog opsega dati prilidno velike snage. psredvideno je za rad u klasi C.5 3 6.6 nacrtani su. nazalost. 20 W. prema i prepomkama. Snazno pojafcalo za 432 MHz. Pirema tvorni^kim podaci- ma. UKV Moze pojadalo za telegrafiju i za FM-signate sa jednim kao dodatni izlazni stupanj iza postojedeg primopredajnog uredaja manje snage posluziti All . nekaim drutgim jacim tranzistorom koji moze raditi na tako visokim frekvencijama. Snazno tranzistorom.

nije lagano. Te tsraike de sluiiti kao ulazni i kao izlazni induktiviteti. mde u prin- dodi utrostirucavaaajem mijeSanjem. si. Svi trimerski komdenzatori uga- daju se na maksimum iizlaane snar ge dobar SWR-odnos izmedu pobtudnog uiredaja i ulaza ovog po- w jadala. sastavnih Unatod toga.i s bo SI 12-47. 432 sa MHz. 12-46 I a a Iako bi kaSirani teflon bio bolji. kao i tadke a i b. te kroz tako dobivene rupice provuci bakrenu iicu i zalemiti je s obje strane na bakreni sloj. Mjesta koja su oznacena zvjezdioom. 12-46. pojacalo se mo2e graditi i na plodici od vitroplasta. Ona mora biti bakrom kaSirana sa obje strane. mo ^^\\\\\\\V\<\\V\\\\\V^^ ^JH dijelova) Raspored najvafcnijih sastavnih na plodicd! prikazuje si. manja grupa nalih amatera je osvojila i opseg frekvencija oko 1296 MHz. dok ziti se na onoj stmami koja 6e slu* kao »gomja« i na koja ce se mantirati i zalemiti svi dijeiovi raju pripiremiti trake. Jedna strana ostaje bez promjene. koliko nam je poznato. i za rad na tiim rrekvencijama su. tih se frekvencija. bez odi Samogradnjom govarajucih materijala dijelova. preira crteia na si. treba probusiti kroz plofiicu. Kako dosedi jo§ vi§e frekvencije? to viSe. kao Opremu oini maJobrojni nabavili kupnjom i 413 . Do cipu. 12-47. Raspored gtavnih sastavnih dijelova na plodici.

Na Li je spojena baza tranzistora TR*. bit ce o njima govora u posebnom poglavlju (16). Veda aktivnost na§ih amatera joS vi§ih zapazena je i na opsegu gradili. mgodene taimorskim kandenzatorom od po 6 pF maksimalnog kapaciteta. L$. Djelomicno se tu radi sa turedajima koji su ko da dvometarski signal na njiho* ve baze dolazi protufazoio. to. amateri sami pretezno. uredaja. izlazmi trainzistoa: -centimetarskom opsegu. za rad kao linearno poja6alo. a oscilatorska injekcija sa istom fazom. to Nema za na 1296 MHz ima resonator u obliku trake (La). i kao poticaj za osvajamje tih opsega. Tu je shema najvaznijeg dijela uiredaja MMT 1296 s kojim rade naki na§i amateri. Izlazni titrajni kniig koji resonira Bududi da su primo-predajnici. Na taj su* resonator prikljuceni kolektocri tranzistora za mijeSanje. . na 10 GHz. LTD«) isporuouje i linearna poja£ala za ove frekvancije tako da se postizu izlazne snage od nekoliko vata. pobuduje TRi (MRF816). 414 . Da on ne bi bio prejak skuzi i to cia je kao R3 u atenuatoru upotrebljen potenciometar. Ovaj tranzistor (opet BFR34A) pojaoava 23 cm signal i preko resonatora sa tra- MHz Za one znatizeljine medu nama. MijeSanjem firekvencije nekog dvometarskog signala sa oscilatorskom »injekeijom« na 1152 ali postize se frekvencija u 23- kom.uyozom gotovih bi nas odvelo talje. Ite i Rs za redukciju snage dvometarskog signala. donosimo si. Ona ima prednapon.12-48. Pnedaleko da u ovoj knjizi ulade- zimo u mnoge konsfcrukcijske dovoljmo prostora. a »specijalisti« se za svoje potrebe i onako sluze i druigom liter aturom. frekvencija. Tranzistorski par TRi i TR2 (dva tranzistora BFR34A) spojena su ta- Ista tvornica (^Microwave Modules. Na ulazu je atenuator sa otpornicima Ri. Resonator Le i resonator L7 su induktivno vezani i formiraju bandfilter za opseg firekvemcije 1296 MHz. pomocu diode D.

) 13 AMPLITUDNA MODULACIJA AMPLITUDNO MODULIRANI SIGNAL Kod (radio-telefbnije. Razlog lezi u tome da se amplitudno modulirani radiovalovi mogu primati i najjednostavnijim prijemnicima. smanjuju se do nekog minimuma i onda ponovno rastu. prouzrocenih modulacijom (si. Mijenja se iskljudivo 415 . SSB-telefonije. Sto je najinteresantnije. Ove tri frekvencije se mogu wlo lako odi- O Takoder ceuposebnim poglavljima biti govora o frekventno i fazno moduliranim sipoglavlju. sebnom gnalima. U srednjevalnom. Ovdje cemo dulacije. iznijeti samo naj- jedna od druge pomo6u prijemnika velike selektivnosti. potrabno je dia se neki val nosilac (»Carrier Wave«. biti u ritmu neke niske. Amplitudna modulacija je u pocetku bila iskljucivi oblik modulacije kojim su se sluzili radioHamatari. Analizirajuci visokofirek- ima takvu anvelopu moguce je utvrditi da se on zapravo sastoji od tri komponente. i frekvencija i amplituda samog vala nojeliti osnovnija svojstva i nekoliko najtipicnijih primjera amplitutdne mo- sioca ostaju konstantne. Val nosilac se kod amplitudne modulacije nista ne mijenja. Modulacijom se. Pri tome njihova anvelopa (francu- skk »enveloppe« = omot. dosizu neki maksimium. Pri 7 Na si. Ovo pojacavanje i oslabljiva- val nosilac sluzi neka izmjenicna visokofrekventna stmija. Od ovih je jedna za 1000 Hz visa a druga za 1000 Hz niza od ventni signal koji frekvencija vala nosioca. zvu£ne frekvencije. tome kao nje mora. frekventnu modulaciju (skraceno: FM) i faznu modulaciju (skraceno: PM). »onde porteuse«. valu nosiocu mijenja ili amplituda ili frekvencija ili faza. Iz amplitudne modulacije se razvila posebna vrsta. razumije se. amplitudno modulirani sigJedan takav je predocen crt- njom na sL 13-lc. tzv. stalne amplitude i stable frekvencije. »Taragerwelle« noseci talas) na neki niacin modulira zvucnim frekvencijama govora. Pri tome. Prema tome. racUofonijskom podriKyu je amplitudJna modulacija i danas jo£ jedini na5in prenosa govora i glazbe. Amplitude VF ti- traja postaju sve vece. za sporazumijevanje rijecima po^enoSenxm po mocu radio-veze. plast. u ritou govonnih frekvencija. se tzv. krivulja koja obavlja sve amplitude) slijedi tok niskofrekventnih promjena. 13-la prikazan je nemo- duliran val nosilac. razlikujemo amplitudnu modulaciju (skraceno: AM). njoj ce biti govora u po- 13-lb). Svi nacini kojima se postize amplitudna modulacija idiu za tim da se mijenjanjem neke elektricne velicine (M. araaliza pokazuje da su prisutne tri frekvencije: val nosilac i dvije bocne frekvencije. Uz pretpostavku da je anvelopa sinusoidaloa i da se amplituda visokofrekventnih titraja mijenja frekvencijom od 1000 Hz. Kao rezultat ovakve modulacije dobije nal. na sL 13-lb) pojacavaju (+) ili oslabe (— visokofrekventne oscilacije predajnika.

a) c) ri .

pa je: MODULACIJA ™(%) = ^r-100 ili SI. tzv. Uslijed toga se kanal zauzetih frekvencija veoma pro&ri. Kod amplitudne modulacije on normalno moze biti izmedu mile i jedinice. ako su modulacijom bile izazvane sinusoidialne promjene. njena prosjedna vrijed417 . na nulu. Kod X suiusoidalnih niskofirekventnih promjena ce biti = Y. »splateri«. npr. Tako de snaga kod 100% modulacije porasti ukupno za 50%. koji i dsru- gim radio-stanicama onemogucuju rad. 13-2) pa se kod amplitudne modulacije postizu neSto nize vrSne vrijednosti. Osim toga se i na susjednim kanalima pojavljuju vrlo neugodne smetnje. modulacijska oscilacija 13-1 d) i do isferivlja- vanja oblika anvelope. NajdeSce ipak. simakio iskorigceni. ona naraste na detverostruk iznos. To je zato jer je onda amplituda dvostruika i 27 Radio prirufinik karakteristika nije sasvim linearna. Velicinu m na1. 100-procentne modulacije antenska struja za 22. dok je u prijemnicima reprodukcija jako izoblicena. Ova iskrivIjenja -uzrokom su pojavi mnostva visih modulacijskih firekvencija. 13-2. Za sigurnost je dobro drzati se malo ispod te vrijednosti. Modulacijska karakteristika predajnika i «(%)- — -100 za napon za jakost struje. Jadinu modu- X lacije tada izrazavamo kao omjer: X Amplitudia cialje Y anvelope moofe najbiti je X = pasti Z. Niskofrekventne struje koje piipadaju goyornim frekvencijama imaju razmjerno vrlo visoke »vrhove« koji- ma se postize 100-procentna ali modu- lacija. Lnace manji zivamo modulacijskim faktorom Hi moduLacijskim indeksom.Ako slovom Z oznadimo amplitude vala nosioca (si. 13-lc). Iz tablice 13-1 vidi se da je kod sim> soidalne. 13-2). Tada i efektivna jakost antenske struje predajnika postaje veda. Ovo se moze izbjeci samo tako da modulacija nikada ne prede 100%. krivulja b (si. Budiuci Ukoliko bi amplitudia anvelope AM-signala premaSila amplitudu samog vala nosioca (Y vede od Z) rezultat za bi iraiSunski iza&ao veci od jedinice ili veci od 100%. da je snaga jednaka ummoSku jednoga i dmgoga.6% veda nego dok postoji sam val nosilac. Ona de kod 100-procentne modulacije doseci cetverostruku vr§nu vrijednost ako je modulacijska karakteristika predajnika linearna (si. Snaga emitiranog signala je bez modulacije stalna. osobito kod amaterskih predajnika kod kojih su izlazni stupnjevi mak- m U praksi bi dolazilo do »trganja« (si. Kod porenosa govotra to nije tako. onda je povedanje i Y smanjenje amplitude envelope i4M-signa<la. Ce§de se jadina modfcdacije izrazava m = je m broj koji je redovito od jedinice. Modulacijom se povedava i prosjecna vrijednost saiage koju emitira neki predajnik. Umjesto krivulje a vrijedi. To ce pa izlazi da je ako u procentima.

Utjecaj modulacije na jakost antenske strttje Stupanj modulacije (%) .Tablica 13-1.

Princip takve modulacije vidimo na Ovdje je T opet modulatrans forma tor. Modulacija anode i druge mrezice Kod tetroda i pentoda moze se i postici vrlo dobra. i Amplitudna modulacija anode zaStitne (druge) mrezice 27* 419 . Primarnom stranom je on u vezi sa izlaznim stopnjem modulatora. dosli smo do granice koju ne treba prelaziti. Brimar- izoblicenja tera«. Kroz njegovu sekundairnu stnanu tece anodna struja triode Ei koja se nalazi u Maznom stupnju predajmika. Izlaznu impedancijo na sekundarnoj strain transformatora maramo prilagoditi impedanciji izlaznog stupnja koji se ponasa kao otpor R za koji vrijedi anodni napon cijevi E (V) R (k£2) = t Ako na ulaz modulatora prikljucimo neki niskofrekventni oscilatoir frekvencije 1000 Hz i ako okretanjem potenciometra za regulaciju ja£ine modulacije ovu pomalo povecamo. 13-4. Preko sekundarne strane transformatora T se anoda i druga mrezica cijevi Et napajaju strujom iz istog izvora +U. h jar Na sL anodne modulacije pomocu kost anodne struje i Jss jakost strurje druge mrezice cijevi E± za virijeme dok nema modulacije. Najibolje je. Sekundarna strana modulacijskog transformatora mora imati impedanciju koja se izracunava ovako: v*<y) R (kO) = (/ + ^)(mA) fl St. modulatora. i do stvairanja »spla- na impedancija transformatora T vi) Dok govorimo u mikrofon mora odgovarati cijevima (ili cijeu izlaznom stupnjui samog mo- mora jakost anodne struje ostati konstantna. i dulatora. je prikazan princip transformatora. Kad dosegnemo takav stupanj modulacije kod kojega jakost anodne struje upravo po£inje da raste. jakost anodne struje mora u pooetku ostati nepromijenjena. Modulacijski transforimator T je svojom primarnom stranom spojen nia izlazni stupanj 13-3 Ovdje je Ua anodni napon. cijski amodu. svakako. dodaje se otpomik R kojim se napon za drugu mrezicu cijevi Ei smanji na potreban iznos. ISA. Predajnik je tada 100-procentno moduliran pa bi svako dialjnje pojacanje modulacije dovelo do jakost anodne struje (mV) u I anodni napon i anodma struja gornjoj relaciji su omi koji postoje dok nema modulacije. Buduci da je za drugu mrezicu redovito potreban nizi najxm nego za si.duliranog signala <5e slijediti promjene anodnog napona. i ovu vrstu modulacije kontrolirati osciloskopom i pronaci najpovoljnije radne uvjete za snaznu i cistu modulaciju (vidi u poglavlju 16: »Ispitivanje kontrola rada predajnika«). snazma kvali- tetaa aimplitudna modulacija ako se istovremeno djeluje ma ainodu i na drugu mrezicu izlazne cijevi predajnika koja radi u klasi C.

samo oscilator dobiti struju. donosimo dva primjera takve modulacije. da. o uredajima korespondieota. Shemu predajniika vidimo na si. »gradanskom« valnom podruCju. Iako je amplitudna modulacija u amaterskim valnim opsezima danas vrlo rijetka. (Usput podsje<5amo da se kod primopredajnika u tzv. skog predajnika 13-6 a pripadajuci modulator. Na firekvencijama polozaju kao i •^11 i JB nttjffl^ I 13-5. Ovo je korisno.5 V. Tu se mogu razlikovati dvije metode: modulacija kolektorskog napona i modulacija kolektorske struje. dvometarskog UKV opsega moze se s takvom snagom. ova dioda <Se sprije£iti da struja potede u sve stupnjeve predajnika. ovisno o upotirebljenim tranzistorima. U dovodu pogonske sfcratie za oscilator ukljucena je dioda Du Ukoliko se pogonski napon dovede na prikljucnicu Bs. oko 27 MHz.5 V. Preko B* moze — to. Vr koliko zelimo za pogon upotrebiti normalne suhe baterije. Na na sL sL 13-5 je shema dvometars tranzistorima.— Kolektorska modulacija Od trazlicitih mogudnosti amplitudne modulacije kod tranzistorskih predajnika najce§£e se pxrimjenjuje kolektorska modulacija. iznosit <5e tada 150 do 200 mV. racunati sa dometom izmedu 5 i 10 km ili vise. u gradm medii kucama. sve veze odrfavaju ampHtadnom modulacijom!). u pogodno izabranom »PORTABLE QTH«. Predajnik moze imati nialu. Primijenjena je modulacija kolektorskog napona. l -- ig ^3 . Na terenu. koliko najvi&e mog[u dati tri plosnate dzepne baterije od po 4. tj. npr. Predviden je maksimalni pogonski napon od 13. na vlastitom pogonsku ako zelimo \\ 1 prijemniku kontroliramo svoju radnu frekvenciju i da pronademo njemo »mje420 . moze se postici QRB od 80 do preko 200 km. u povoljmim prilikama. snagu. Izlazna snaga OUTPUT. najviSe oko 400 miW INPUT. ovisno o i o vrsti vlastite antene.

dva BC107 upotrebljeni tranzii par tranzistora Pojedine titrajne kruigove treba apsorpcionim valomjeroan ill grid-dip-metrom da bodemo konfcrolirati BC141.1 mm. 1 A Bo MHz SI 13-7. Za modulator su stori: predajaiik nesmetamo proradi. instrumentom. Njihove kfajeve treba onda spojiti prema ovoj slid.4 cm2 Primarna zavojnica ima 1200 zavoja. 50 {-9V)q 1 1 SL 13-6. Prikljucimo li pogonski napon preko Bi. dioda propu&ta strujo i cijeli sto« 13-9. U njiemuj se bristal pobodfcije odmah na 24 MHz. Mogli bi poslu2i-ti i BC107. pnklju£enim izmedu pozitivnog pola izvora pogonskog napona koji moze biti uzemljen). pobudni (»drajverski«. zica 0. U ova oba stupnja su tramzistori BSJ 63. » — ji i 1« i »§asije« (tj. Transformatori za tranzistorske modulatora desto imaju barem jednu zavojnicu koja ima odvojak u sredini. dok njegov izgled vidimo na u teKstu All . CuL.%c lot tcMf Us H|i. sigurni aia kojoj frekvesneiji resoniBez toga postoji opasnost da neki titrajul krug uigodimo na krivu frekvenciju! Dioda Ds ispravlja malen dio izlaznog signala i omoguduje kontrolu predajnika osjetljivim mjeraim Transformator Ti je tzv. Oni odgovaraju poznatim tranzistorima 2N708. moraju biti i po broju zavoja po svome omskom otporu. Predvidem je za rad sa bili di- namickim mikrofonom DM. nalazi se udvostra£iva6 frekvencije kojim se postize 48 MHz. Iza toga. Shema tranzistorskog modulatora. 13-5). Tik uz limenu pregradu. On treba da je namotam na transformatorskoj je^gri tipa EI-36 s presjekom od priblizno 1 do 1. u sredini. »driver«) transformator. Njezine dvije polovice postizu se najlakse tako da se ovakva zavojnica namata odmah s dvije lice. Objasnjenje i Shemu modulatora 13-6 prikazuje si. Podaci za namatanje transformatora Ti i Ts u tekstu si. Sto je Uz kvaroov kristal osnovne frek- vencije izmedu 8000 i 8100 kHz malaze se dijelovi koji pripadaju »overtonskom« oscilatoru (si. medu ostalim signalima. raju. s njene desne stirane je uitrostru<5iva£ frekvencije. U posljednja dva stupnja stavljeni su domaci tramzistori BFJ17. Tako dobiveni titraji frekvencije 144 slu£e za pobudivanje izlaznog tranzistora. Sekundaoia zavojnica ima dva dijela ko.

Limove transfotrmatorske jezgre treba slagati naizmjence. Iza njega slijedi utrostrudivaB na 144 MHz koji pobuduje izlazni stupanj. namata se x 400 zavoja. Izgled tranzistorskog niskofrekventnog pojacala. jedna dobije odmah sekundama zavojnica blize zeljeznoj jezgri. imati SL 13-9. Jedna od ana od a do b (si. Druga od c do d. dolje. bez raspora. jednaki. NajlakSe je to postidi na taj niacin da se isto* cuju baze izlaznih transformatora.00 do 8J1 MHz) u overtonskom oscilatoru za 24 MHz* Desno od njega je udvostrucivac frekvencije na 48 MHz. tako da se 2 zioe. Fotografija odaliljaca za 144 MHz na plocici sa Stampanim vodovima. Preko ove. CuL. vidi se kvarcov kristal (8.4 do 1.T 13-8. predstavlja dniigu polovicu sekundarne zavojnice.7 cm2 On mora . mm. To je zato da omski otpor bude sto manji. Pri izradi transformatora Ti dolazi vremeno namataju dvije uz drugus. 13-7) predstavlja jednu polovicu. koje sluzi kao modulator oda$ilja£a za 144 MHz 422 . To je »sredina«. zice 0. Izlazni transformator 7*2 moze se takoder namatati na transforma- X torsku jezgru tipa EI-36 s presje- kom 1.15 tih zica. Pocetak prve (a) a zawSetak druge zavojnice (d) su krajevi i Y na koje se priklju- primarna zavojnica. smjesten desno od limene pregrade SL vi§e moguce. Pocetak druge (c) i zavrSetak prve zavojnice (b) tireba spojiti u tacku Z. Sasvim lijevo. izolirana slojem tankog papira.

Kod YU2BR. Ako je preklopnik Pr u naortanom polozaju. o zavojiiicama za ovaj predajnik su na tablici 13-2. 13-7. Ukupni potroSak modulatora i predajnika bio je oko 60 dok se nije govorilo u mikrofon. Ugajdanjem predaj^ nika treba postici maksimaLni otklon kazaljke mjernog instrumenta. Obzirom na to da se napom baterije vremenom smanjuje. Ako smo pazljivi modi demo 13 V (tri plosnate dzepne baterije). Na taj nacin se postize da amplituda oscilacija. Jedan kraj modulacijskog namo taja je uzemljen.18 mm. Za njihove eksperimente moze 13-10. koje idu u antenu. da na tdaz modulatora dovedemo sinusoidalan. struje. Ovo moduladje posluziti shema na si. 2ica 0.25 zica 0. kod 10. Za vrijeme govora struja je povremeno narasla na 120 do 180 mA. neovisan o promjenama struje u modulatoru. ne prejak. uz pogonski napon od 12 V. naj*- Kolektorska struja protice prije kroz tranzistor TRa a onda jos kroz tranzistor TRt. Tt. Na taj nacin se za prijemnik postize fUtrirani pogonski napon. Sekundamo: za 0.5 V. Kolektorska struja izlaznog tranzistora u predajniku bila je oko 30 mA. Drugi stupanj pretpojacala je u galvanskoj vezi s modulatorskim stupnjem. mjeren na emiteni tranzistora TR$ bude oko 7 V. mm. Takoder je kritidnije ugadanje titrajnog kruga overtonskog oscilatona nego udvostrucivaca firekvencije. Umjesto kod 13. Tranzistori TRi i TRs su u pretpojadalu. Pari tome treba antenski izlaz predajnika op- od 50 neinduktivnim otpornikom 60 Q. Njegovu mirnu struju treba. Dinamicki mikrofon prikljucen na ulaz modulatora. Njegov drugi kraj. ved malo pokraj toga. PrMjucnica koja je na modulatora oznacena sa » 9 V« spaja se prijemnikom. Kraspojiti prema tacna sredina namotaja. signal od 1000 Hz tako da predajnik bude modiuliran. CuL. prototipa. prema glasnoci govora. spojen s pozitivinim polom izvora pogonskog napona.2 mm. — Mnogo ih je koji ne vole motati trans formatore. spaja se sa jednako oz- nacenom prlkljucnicom predajnika (si. njiti. zica zvwdnik: 60 zavoja. gdje se potenciometrom Pi moze regulirati stupanj modtdacije. tj. njegovog pobudnog i izlaznog titrajnog kruga. da se dobije potpuno simetnidnog modulacijskog treba motati bifilarno.5 V. odmah sa dvije zice. bude ovisna o jakosti Latorom. potenciometrom M t — odabrati tako da napoo. prikljudenog na opisani nacin kod » 1«.poseban namotaj za modulaciju. ako modulator koristimo i kao niskofirekventno pojacalo za vrijeme prijema. cimo Primarnu stranu transformatora. upravljane modu- mo. uz pogonski napon oko Ps. oznadeo kao »+M«. modulacijski niskofrekventni naponi prenose se na bazu tranzistora TRs. mA 13-5 i 13-6). To demo naciniti tako. Osim toga za vrijeme ugadanja izlaznog stupnja predajnika. recis Podaci. CuL. je primjar amplitudne kolektorske struje. jeve tih zica treba si. OuL. koji je izgradio bila je izmjerena izlazna VF snaga oko 200 mW. neka i modulator bude ukljuden. Kad prekinemo modulaciju mora se otklon kazaljke malo smateretiti ili Modulator je razmjerno jednoje stavan. za modulaciju: 470 zavoja. ako zelimo da nam oscilacije odtoah »uskoce« dim prikljubaterijui. treba predajnikove titrajne knxgove ugoditi kod neSto manjeg pogonskog napona. Overtonski oscilator se obidno nede smjeti dovesti na maksimum. 423 . pnmjetiti da je ugadanje pobudtnog titrajnog kruga kritidnije nego ugar danje izlaznog filtera. tj. Namatati ga treba ovako: Primarno: 2x235 zavoja.

Zavojnice za tranzistorski UKV predajnik (si 13-5) Oznaka .Tablica 13-2.

Na izlazu je filter sa zavojnicom Ls. mo2e se Pr prebaciti u polozaj AM. Taj je najbolje posti<Si uz poloiaj preklopnika Pr za telegrafiju (CW) i zatvareno telegrafsko tipkalo TL Kad je kompletao predajinik ugoden. ali bez izoblidenja (i bez BCI i TVH). Sada treba pazljivo pronaci polozaje potenciometara Pi i Ps u kojima ce modulacija biti dovoljtno snazina. otpri1/4 ukupnog broja njenih zavoja (odrediti dip-metroml). ka~ pacitivmm se putem uizima pobuda like Na odvojak kod za izlazni traaizistor TRi. Ovaj ujedno slozi kao utrostru£iva£ trekvencije.zavojmice Li. maksimuim 425 . Izlazna snaga padme. ugoden ma resonanciju u dvometarskom opsegiu tako da izlazma snaga (u opteretni otpomik od 50 Q!) budfe maksimalna.

od 3701 kHz i donja bocna frek- komercijalnih radionveza kao i kod visokofrekventne telefonije pomo<5u podzemnih i podmorskih kabela (od 1927. suppressed carriers. Amplituda bocnih frekvencija dosize. Znamo da se kod tzv. kod 100-procentne modulacije. amplitudne modulacije pojavljuju iznad i ispod frekvencije vala nosioca nove frekvencije. da sam val nosilac ne prenosi nista jer je sav »sadrzaj portnke«. da svaki od bocnih pojasa sadrzi sasvim jednaku »informaciju«. kristalni detek- kod demodulator. koje sadrzi bilo koji bocni pojas. kako je to crtezom prikazano na si. SSB-generatora. »lowar sidebands). Za emisiju gornjeg maze se iskoristiti bocnog pojasa (USB) puna snaga pre- dajnika. godine dokazao da je val nosilac u 426 Ako se iz amplitudno moduliranog signala najprije ulkloni val nosilac i onda jo§ filtriranjem odstrani jedan od dva bocna pjojasa preostat de samo jedan bo£ni pojas. Zato je Carson predlozio da se za prenoSenje telefonije visokim frekvencijama iskoristi samo jedan bocni pojas. S obje strane vala nosioca pojavljuju se mnoge bocne frekvencije koje formiraju gornji bocni pojas u kojem su frekvencije »iznad« vala nosioca (USB. Amplituda nijedne od frekvencija. Ako je. kao na si 14-lb. vencija od 3699 kHz. Ove se od frekvencije vala nosioca razlikiuju za iznos modulacijske frekvencije. kraoe. godine). »upper sideband«) i donji bocni pojas koji sadrzi frekvencije »ispod« vala nosioca (LSB. val nosilac koji ima frekvenciju 3700 kHz moduliran sa 1000 Hz (=1 kHz). jer u njemu val nosilac interferira s boccije — — nim pojasima dajudi one niske frekvencije s kojima je bila izvrsena . Radio-amateri su ovu zanimljivu tehniku mogli u vecoj mjeri primijeniti tek onda kad su se iza proSlog rata u vojnim viSkovima pojavili kvarcovi kristali pogodni za gradnju tzv. »jedian bo6ni pojas«. 14-la. konacno. Osim toga ce SSB^signal zauzeti samo polovicu opsega frekvencija koje bi ina£e bile potrebne za prenos AM-signala. Pri tome se val nosilac ne mijenja* Njegova amplituda ostaje nepromdjenjena.14 SSB TELEFONIJA PRINCIP TELEFONIJE S JEDNIM predajniku potreban sanno za dobivamje bocnih pojasa. od engl. npr. »inforanacija«. Kod telefonije dogada se slicno. Patentirajuci svoj prvi sistem telefonije s jednim bocnim pojasom Carson je joS 1923. tzv. Ovdje su val nosilac i tisnuti donji bocni pojas (LSB) toliko poda ih se udaljenim prijemnikom ne moze zamijeniti. sto znaci »jedan bocni pojas uz potisnut val nosilac« ili. samo polovinu amplitude vala nosioca. ne prelazi ni kod 100-procentne modulacije polovinu amplitude vala nosioca. pojavit ce se bocne frekvencije i to: gornja bocna frekvencija u bo£nim pojasima i. od engl. Ovo je bilo uibrzo primijenjeno kod tzv. BOCNIM POJASOM njem (SSB) Oznaka »SSB« nastala je akracetacnije oznake »SSBSC« koja dolaai od engleskog naziva »single sideband. Za pri j em amplitudno moduliranog signala dovoljan je i najjednostavniji prijemnik.

J 1 - < < z > .a) .

Kod malih snaga je cijena dava£a za noza od onih za SSB. Ovdje se to dodatnim ddferencijalnim positive kondenzatorom CD. nepredvidljive razlike naknadno »simetrirati« ill »izbalansirati«. Negdje oko 150 do 200 danas cijene postaju podjednake. izlazni napon frekvencije / je jednak nuli.Najveci nedostatak 'kod SSB uredaja je <taj da su razmjerno vrlo skupi. mrezica druge triode postaje slabije negativna i obratno. Qsim toga se od graditelja SSB uredaja <trazi i vece znanje i upotreba skupljih mjernih instrumenata. preko .NF transformatora T. dak sam val nosilac Pri tome cije +200V SI 14-2. Ako se na ulaz ovog sklapa s dvije triode dodsi jo§ i niskof rekventni signal. ako su obje triode sasvim jednakih svojstava. Za jo£ vece snage oko 350 i vi§e. Sklop s dvostrukom triodom za potiskivanje vala nosioca. Kad odaSilja£kih uredaja za telefoniju cijena ovisi o snazi i o sistemu telefonije. Buduci da i pojacane oscilacije na AM W f W predajnika postaje jeftiniji od buduci da otpada cijena velikog modulatora koji je za amplitudnu modulaciju takve snage ve6 prilicno skup. \ AM obim anodama dmaju opet istu fazu. ne zelimo obeshrabriti' one Ikoji zele da sami grade svoju radio-stanicu za SSB-telefoniju. (DSB — double tzv. nece se ni u slucaju resonancije na izlaznom titrajnom krugiu pojaviti znatnije amplitude frekvenoije /. Ovdje se te oscilacije poja£avaju i preko anoda odvode na izlazni titraj ni tkrug sa za/vojnicom Lz. POTISKIVANJE VALA NO^IOCA r ' v^ Potiskivanje vala nosioca triodama Iz iiir > oscilatora VF (sL 14-2) / s doi vode se preko kondenzatora Ct Cs oscilacije frekvenoije jedna- se u ritmu niske frekvenkvari simetrija: kad mrezica jedne ftdode postaje jace negativna. Ovaj se sastoji od dva statora i jednog rotora. da onima koji imaju gotove SSB uredaje omoguce raaiumijevanje i bolje koriStenje ove zanimljive tehnike. SSB predajnik kom amplitudom zice i fazom na imre- obih trioda u cijevi ECC82. Zato ce se na izlaznom titrajnom knugu pojaviti i resonancijom pojacati bocne frekvencije. treba male. Bududi da je idealna simetrija dvaju tiiodnih sistema samo djelo- micno mogu<5a. pojavit 6e se bocne frekvencije. Izlazeci iz jednog rotor ulazi u drugi stator taiko da se s jedne strane citet diferencijalnog kondenzatora kapasmanjuje upravo za toliko ko~ liko se s^druge strane povecava. sideband) 428 . Ipak. Sheme i piimjeri koje ovdje donosimo imaju zadadu da olaksaju rad naprednijim i dskuisnijim graditeljima i. ujedno. JoS uvijek je predajnik za telegrafiju najjeftiniji. U idealnom slu£aju. »balans-modulator« Hi DSB-generator.

Na izlazu nema vala nosioca. modulacijski signal. ili DSB-generator. i tacnije Diodnl balans-modulatori Tranzistorski DSB-generator Ddodnih balans-onodulatora ima Tranzistorski DSB-generator je moguce sagraditi na mnogo ma£ina. s dvije diode i prilagodenjem poanocu transformatora moguce je na£miti na dva naoina. si. all svi potjeSu na neki nacln od onoga koji vec* odavno pouzdano radi u razlicltim primjenaima visokofrekventne telefonije. 14-4) na koje se dovodi i visokofrekventni (VF) i niskofrekventni i(NF) napon. crpe potrebna visokofrekventna struja. Izlazni titkrug je kapackivndsm putem vezan na diodni sklop. Dodatni kondenzatori Cs §to Cd skoie postizarvamju kapacitivne simetrije na izlazu. ostavljajuci C4/C5 ma mini. Tranzistorski DSB-genera- SI 14-4. To su catdri diode {si. Resonancija se potitrajnog ogadanjem dzlaznog kruga dvostrukim promjenljivim kandenzatorom C4/C5 tako da. istoga jednakog strujnog pojacanja. Visokofrekventna »injekcija« se dovodi istom fazom na oba emitera. u priniske frekvencije. rajni Izlazni titrajni krug se moze spojiti i u seriji s diodnim sklo- pada oscilatoru velike +12V»- stabilnosti iz ®M? SL 14-3. Preko L* moze se dobiveni DSB^signal odvesti dalje. diferencijalnkn kondenzatorom CD smanjitd eventualmi prisutnost ostatka vala mosioca na minimum. izlazni koji potjece od bocnih frekvencija bude maksimalan. primaju na svoje baze niskofrekd Dva ventni. sutnosti VF napon kojega se preko zavojnice Ls. TRi i TR2. 14-5. Jednu od mogucnosti vidimo na 14-3. Transformator T odgovara oniima za pobudivanje izlazmog stupnja u nisko- vrsta. BalansKinodulator. a kod VF visokofrekventni signal. DSB-generator sa stalne diode cetiri kri tor (batons-modulator) 429 . preostaju mnogo r frekventmim tranzistorskim pojaealima.ostaje stiie (potiisniut. Kod NF se uvodi niskofrekventni. i to paralelno s njime. tipa tranzistora. Prvi od njah je prikazan na si. Bez niskofrekventne moduilaoije treba. Titrajni krug L1C1 pri- samo oba bocna pojasa. Potenciometar od 100 Q sluzi siraetriranju struja koje teku kroz tranzistore. Za razliku od ranije opisanih sklopova svi balaos-mddulatori s ddodama imaju znatno ni±e impedancije i zahtjevaju posebna prilagodenja. Izlazni titrajni krug ima zavojnicu Lz i dvostruki pramjenljivi komdenzator C$/Ce. Maiksimalno potiskivanje vala nosioca fpostize se ugadanjem kondenzatora Cs.

Paralelno njegovom sekundarnom stranom se nalazd kondenzator Ci (330 do 1000 pF) kojemu je zadaca da nesmetano propusti visolkofrekventne struje. paralelni sklop T s traosformator Niskofrekventni sluzi za prilagodenje. Kako cemo de. SI. Upotrebljene su dvije kristalne. 14-7. zvucnu frekvenciju. Osobito je vazno da se s : jednako simjeru. tzv. da jedna od frekvencija koje se mije§aju ima nisku.kasnije vidjeti. s dvije diode. 430 po svojdm sivojstvima odgovaraju mikserima kod kojih je potisnuta oscilatorska ifrekvencija s time. kako je nacrtano ma si. Di i D2. Kondenzator Ci -mora pri tome nesmetano propustiti visokofrekventne struje. Njegov kapacitet je zbog toga 330 do 1000 pF. 14-5. pomocu kojih se na radnoj frekvenciji postize resonancija i istovremeno simetricnost. smo opisa- tor s dvije kristalne diode pom i sekundarnom stranom nisko- frekventnog transformatora T. . Zbog toga se za DSB modulatore s potiskivanjem vala nosioca mogu upotrebiti i sve vrste dvostruko halansiranih miksera (DBM) koje smo ve6 upoznali (str. Transformator prenos od 1 8 do : T 1 : redovito ima 12 kod uredaja SI 14-6. serijski sklop elektronsskim cijevima. U tranzis tor skim uredajima taj prenos iznosi oko 1 4. prema si. Geimamijeve diode Di i Dz moraju imati podjednaka svojstva. Mnogo su pogodniji diodni generatori DSB-signala. Potiskivanje vala nosioca s dvije diode. Niskofrekventne struje prolaze prema diodnom sklopu kroz sekundarnu stranu (L&) visokofrek- ventnog transformaitora L1/L2. ali potpuna jednakost u tome nije neophodna zbog niske impedancije cijelog sklopa. pomaSaju u propusnom neka U zapornom smjeru diode propustaju Sto manju struju. Izlazni titrajni krug ima dva jednaka kondenzatora Cs i C*. 14-6. 14-7. koje li. Zavojnica Ls ima obicno 3 do 4 zavoja i smjeStena je uz hladni Okraj zavojnice Lu Visokofrekventni napon na Ls neka bude izmedu 3 i 4 V. Opisane DSB modulatore s diodama nije mogude dovoljno spretno upotrebiti za ovakvu swrhiu. kod »faznog« naoina za dobivamje SSB-signala potrebna su dva jedna'ka balans^modulatora. Jednostavan balans-moduta- DSB^generatori. SI. 188). Potiskivanje vala nosioca tzv. gemianijeve diotzv.

potisnu-tog bocnog pojasa. U njemu nema mi vala nosioca ni dmgog. Generator VF vala nosioca je osciniduje lator velike stabilnostd. Ovdje se val nosilac potisne. kako je to prika(si. U SSB generatorima »filterskog tipa« to se postize vrlo velikom selektivzano na blok-shemama tioSou pojacala koje slijedi iza balans-modulatora. Na btok-shemi (si. itj. 14-8). Njegove se oscilacije odvode u DSB-modulator. Redovito se volji odabirati ili jedan ili drugi signal. Dobiveni DSB-signal vodi se dalje ili kroz filter koji propuSta saimo gornji ili kroz filter koji propu&ta sa- U svakom SSB^generatoru mora val nosilac. mo | 14-8a). SSB (engl. mo mo2e po MIKROFON . Preostaje samo jedan jedini bocni pojas. vidi- da je mikrofon priklju£en na donji bocni pojas.SSB GENERATORI u SSB pomodu Pretvaranje DSB-signala filtera niskofrekventno poja£alo koje ograopseg zvuCnih frekvencija tako da se poja£aju samo one koje nisiu nize od 300 ill viSe od 3000 Hz. ineki nacin odstra- se najprije odstraniti Zatun treba na niti i jedan od bocnih pojasa.

Tako se i amplitudni odnosi izmedu pojedinih komponenata SSB-signala nece prof tome induktivitet zavojnice Li treba ugoditi tako da kolektorski titrajni krug prvog tranizistora resonira blizu 9 moze taj se nacin kristala jednako dobro osciliraju. Prvi tranzistor. Promjena frekvencije SSB-signala pomocu dakle transpozicijom. AB ili B. 14*9. Zaivojnice Li i L2 nalaze se u zajednidkom oklopnom loncu. Pomocu kvarcovog kristala Qi (8998. Ovaj se stupanj simet- izdvajanje gonnjeg. Na da oba postidi formatoru za 10.5 kHz) on proizvodi val nosilac kojim ce se dobiti gornji bo6ni pojas (G). One mogu pripadati normalnom medufrekventnom trans- MHz. Ranije je to bilo oko 50 kHz «sa filterima koji su se sastojali od posebno kombiniranih titrajnih krugova (bandfiltera). Diode Di i D2 pripadaju jednostavnom balams^modulatoru za pot tojskivanje vala nosioca i dobivanje DSB-signala. modi <5emo dobiti donji bodni pojas (D). Tu ce se SSB^signal »prebaciti« na bilo koju frekvenciju zahvaljujuci posebnom varijabilnom oscilatoru. Blok^shema na si.5 kHz). DanaSnji SSBngeneratori slu- ze se valom nosiocem kojemu je frekvencija izmedu 300 i 500 kHz. Jedan oscilira »ispod« a drugi »iznad« opsega SSB-filtera.»sinigle sideband^ cit. SSB-signalima se naime ne moze povedati frekvencija obidnim uimnaizanjem jer se on ne sastoji od jedne. Njegov kapacitet treba odrediti pokusom. Da se postigne resonancija na 9 MHz treba ugradenom kondenzatoru izvana paraielno dodati joS neki kondenzator. Dva filtera. Ostali dijelovi SSB-predajnika ostaju itsi kao i na preda&njoj blok-shemi. Niskose napon »dozira« potenciometrom od 5 kQ koji je spojen biti f rekventni na sekundarnu stranu transformatora Tu Ovo je mali pobudni niskofrekventni rom tranisformator sa omjetransformacije oko 4:1. vec od cijelog snopa frekvencija koje su u takvom medusobnom odnosu kaikav odgovara modulaciji. Da se i»dode« na radnfu frekvenciju Mogjude je odabrati ili frekvenciju jednoga ili frekvenciju dmgoga od njih. Pri Umnazanjem frekvenci- je bi se ovi odnosi toliko poremetiil da bi signal postao nerazumljiv. ili znatno vi£a. skuplji su od dva oscilatora za val nosilac. 14-8b pokazuje nacin kako se moze sagraditi jednako dobar SSBnpredajnik na jeftiniji naCdn. Daljnje pojacanje signala postize se u tzv. mi jeniti. 14-8b unutar nekog od amaterskih kratkovalnih opsega. Om svi mogu biti silicijevi planarni tranzistori. Q2 (9001. TRi. potrebno je SSB-signal odvesti u neki stupanj za mijeSanje. mozemo sagraditi prema si. oko 9 MHz. Tranzistorski SSB-generator koji odgovara blok-shami na si. kakav se moze naci u malim tranzistorskim prijemniciima.7 MHz. a u drugom sludaju samo donji bo5ni pojas (LSB). On sadrii uikupno Sest tranzistora tipa N-P-N. sluzi kao oscilator. Razumije se da i same diode moraju rira Sto slidnijih svojstava. Ako se ulaznom signalu amplituda podvostru£i bk ce izlazni signal takoder dvostruke amplitude ltd. lineamim pojacalima koja moraju raditi u klasi A. ostavlja odnose unutar samog SSB-signala netaknutim i razumljivost nije promijenjena. VFO-a i stupnja za mijeSanje. a drugi za izdvajanje donjeg bocnqg pojasa. Tu su dva VF oscilatora koji sluze kao generatori vala nosioca. U takvim pojacalima postoji proporcionalnost izmedu ulaznog i izlaznog VF sigfiala. jedan za potenciometrom od 1 kQ i trimerskim kondenzatorom C2. Ako ovaj kristal preklopiiikom zamijenimo s drugim. npr. kroz filter u prvom sludaju prodi samo gornji (USB). »singl-sajd- bend«). Zato 6e od dva bocna pojasa koji nastaju u modulatoni. Poka- 432 . U pravilu se SSB-signal proizvodi na onoj frekvenciji za koju postoje pogodni filteri.

28 Radio priru&iik 433 .

F=mehanicki (Collins) Dobiveni DSB-signal poja£ava se tranzistorom TRs i Salje kroz selektivni filter »XF-9A«. Kod Mi je priklju£ak za dinamiCki mikrofon. Propu&teni bocni pojas prode gotovo neoslaibljen (priguSenje je ananje od 3 dB) pojaSa se tranzistorom TR$. 14-10. D< * R1NGM0DUUTOR F*MEHAH&<I Rtre» (COLLINS) 0/l/» tts 14-11. SSB-generator u kojemu je primijenjen tzv. Propusni pojas za granice od 6 dB mu je 2. zalo se cama Li i Ls. filtera u MF Ukljudivanje mehanidkog pojadalo s tranzistofilter rima. U torn filteru se ne^eljeni bo£ni pojas moze potismuti za viSe inego 45 dB. a srednja firekvencija 9.0 MHz.5 kHz. Ovo je filter u kojemai ima pet kvarcovih kristala.St. D 2. 03. Zai vojnice Ls i Li odgovaraju zavojni- da su u modulatoru sasvim dovoljna dva tranzistora TRs i TRe. »prstenasti« Hi »ring-modulators s cetiri diode. Za potiskivanje nezeljenog bocnog pojasa sluzi SI mehanidki 434 filter F . SSB-signal koji je prisutan u kolektorskom strujiiom krugu trail* zistora TRs ima srednju frekvenci- D1.

Tome sluzi tranzistor TRa u kojemu se SSB-signal mijeSa sa oscilacijama iz nekog VFO-a.5 MHz. Glavni stupnjevi ta'kvog SSB^generatora su prikazani na si. mogu se — po zelji — DSB-signal kom filteru F dobiti izlazne frekvencije bilo u op3.8 kHz.65 kHz. s uz filter mora raspolagati dva kvarcova kristala za genera- tor vala nosioca koji moraju imati odredene frekvencije za jedan i drugi bocni pojas.4 do 1. Da se to postigne bit ce potrebno. da- kako. na radnu frekvenciju predajnika. kondenzatori Cs moraju imati dvostruk iznos kapaciteta kondenzatora Cu mogao u SSB Kvarcovi kristali Qi i Qs neka imaju frekvencije koje se medusobno razlikuju za 1. Ako su njegove frekvencije izmedu 5 A 5. Ovakvome filteru odgovara prvi dio sheme na si.35 kHz. Di. mozemo je izabrati prema uputama na str. Izlazni titrajrni krug. Kristalni filteri za oko 455 ili oiko 500 kHz koji za SSB imaju propusno podrucje siroko 2. Obzirom na razmjerno visoku djenu mehanickih filtera amater ce upotrebiti samogradnju U poglavlju o prijemnicima pokazali smo kako se mogu kvarcovi kristalni filteri naciniti na razmjerno jednostavan nadn. ove diode su tako orijentirane da cine zatvoren krug ili prsten. mehani&ki filteri. a odavde onda dalje u ostale opsege.1 ili 3. osobito za rad na viSim opsezima. tj. 198. a kristal Qs za frekvendju od 456. D 2 Ds i D*. generatorima. Ako su to kristali vojnih viSkova. Filter koji ima dva kristala u drzacu »FT-241-A«. predvidenih za veze telefonijom. u kojemu je zavojnica LsJ treba se samo promjenljivim segu od Qi mora biti bruSen za frekvendju kondenzatorom ugoditi ili na jedan na drugi od ova dva opsega.5 MHz. prema tamosnjoj bi posluziti i si. da se signal i viSe nego jedanput transponira: mozda najprije u opseg od 3. Tada se. Otuda takvom sklopu ime: »prstena!sti« ili »ringmodulator«.ju od 9 MHz i treba ga dovesti u jedno od amaterstkih kratkovalnih podrocja. Najpoznatiji su oni za frekvencije U nekim i nicima ban stupanj za mijeSanje. Preko zavojnice Le vodi se onda SSB-signal na daljnje stupnjeve za lineili od 453.0 do 14. Tranzistor TRs sluzi kao oscilator kojemu je filtrira i frekvencija odredena ili s kvarcovim kristalom Qi ili sa Qa. Zavojnice Li i Ls pripadaju medufrekventnom bandfilteru koji resonira s kapacitetima kondenzatora Ci i serijom kondenzatora Cs. Treba ga mijeSanjem transponirati u zeljeni amaterski opseg. Kako se vidi. Simetriranje i maksimalno potiskivanje . 9-32b. 14-12. na toj slid. a gradeni su za razlicite frekvencije i razlicite sirine propusnih podrucja. razuimije se. kristal MHz. Tranzistor TRi. bilo u opsegu od 14. 14-11. u drzacu -241-A«. Izraduje ih tvornica »Collins«. samo jedan. Ako su zavojnice Li i Ls jednake.5 vala nosioca postize se potencicxmetrom od 100 Q i trimerskim kondenzatorom od 50 pF. Razumije se da onda svi titraj- nekadasnjih tipa »FTnjihove frekvenciiz 28* 435 . Izlazni SSB-signal ima srednju frekvenciju koja je jednaka sredfrekvendji filtera F. potreban oscilator odredene frekvencije i pose- amo pojacanje. promjenljive frekvencije (VFO) donijeli smo u poglavlju o visokofrek- tvornickim SSB^predajprimopredajnicima se mogu naci tzv. 455 kHz. Ako srednja frekvencija filtera iznosi 455 kHz. Dobiveni se u mehani£dalje pojacava traa> zistorom TFU. oscilatora Shemu odgovarajuceg ventnim oscilatorima.5 do 4 MHz.1 kHz uz vrlo dobro potiskivanje nezeljenog bocnog pojasa. Na si. 14-10 mehanicki filter je spojen izmedu dva tranzistora. Za svaku transpozinjoj ciju je. je u niiskofrekventnom pojacalu iz kojega se pojacane audiofrekventne struje vode u poseban sklop od cetiri diode.

Kvarcov kristalni filter za SSB sa detiri kristala tipa »FT-241-A« Hi slicnima ni krugavi u filteru nirati na frekvencije stala. 14-13. c) sa ukupno osam kristala u dva filterska stupnja 436 . 14-12) dodamo sve sto se nalazi na lijevoj. moraju resokri- odabranih Ako na desnoj strani ad titrajnog kruga L$Cz (si. u dva filterska stupnja. Tc2 o SI. b) sa Selektivni fitted s kvarcovim kristalima: a) sa detiri kristala cetiri do sest kristala u jednom filterskom stupnju.SI 14-12. dobit b) I I ' \ o \J I o * JC ta 1 ZZZ rin .

14-13b nece za vecinu nasih konstruktora biti dosezan. Pairalel- — SL cije 14-14. pa u praksi gotovo s jednakim us- Nekolifco shema i podaci za selektivne medufrekventne filtere s kristalima »FT-241«. namijenjenim za CB-stanice (tzv. jednostav- Tko moze nabaviti cetiri kvar- Ovisno o kvaliteti titrajnih tit- krugova. »gradanski opseg«). Druga£iji filter s £etiri kvarcova kristala vidimo ma si. kristala tih inogu. Ls i Li. 437 . Ipak ga s da kristali napomenom donosimo od Qz do Qg sluze za potiskivanje frekvencija izvan propusnog pojasa koji je odreden kristalima Qi i Q2.5 i moraju kQ. za povecanje strmine bokova krivulje resonancije. kao i kristali. Kondenzatori Ci i C2 su trimeri pomocu kojih se moze.67 kHz. Kristali koji su oznaceni sa Qi razlikuju se od onih koji su oznaceni sa Q2 za kristala kHz. no s kristalima Qz moze se dodati malen kapacitet. dodavajuci neSto kapaciteta (2 do 6 pF) paralelno kristalima koji imaju visu frekvenciju. ta- Primjer filtera na si.37 kHz. Propusni opseg. Q*=470.6 do 2 kHz. 14-13a. Ovu razliku ce se najverovatnije morati postici opreznim brusenjem same kristalne plocice.5 kHz. =461. Qs=466. impedancija 0.f kristalni filter vrlo dobrih svojstava. »FT-243« ill rajne krugove slicni.81 kHz.8 kljucna niske. Titrajni krug LCs mora resonirati u istom podrucju. povecati strmina krivulje resonancije filtera. ukoliko demo su svi titrajni krugovi ugodeni »na 1° maksknum«. propusni pojas filtera je do 3. koristiti Q Q 4 5 =468. Neke prednosti mogle bi se utvrdi- mu ti ce samo mjernim instrumentima. Uz kvalitetnije filter je siru cova kristala koji svi imaju istu frekvenciju i koji su montirani u takvom drzacu koji se moze lako otvoriti. 1 do 5 pF.8 kHz nizu frekyenciju od kristala Qs. ovisan o izboru frekvencija kristala. To su vrlo veliki zahtijevi i zato je teSko na£initi takav filter.96 kHz. Kristali Qi imaju za 1. Osim toga po dva mrezi od cetiri. kao i sa Ls d Le moraju biti macinjeni tako da propustaju iste frekvencije.52 kHz. koji su jednako oznaceni smiju se po 1. Dva i dva kristala moraju imati sasvim jednake frekvencije (na 10 do 20 Hz). Umjesto ovih kristala mogli bi d drugi s takvim razlikama frekvencijama. kao i s kvarcovim kristalima. Ulazna i izlazna pri- W2CVI.ll kHz. biti u istoj izmedu 1 frekvenciji razlikovati najvise za 10 ili 20 Hz. Ako je frekvencija kristala Qi jednaka frekvenciji kristala Q4 (si. npr.8 Kvarcov filter za frekvenoko 9 MHz sa detiri kristala i pjehoroi mo<5i posluziti niji filteri. Razlika izmedu dva para neka bude 1. medu Po naka dvije mreze s dva i dva jedkristala ima falter na si. Frekvencije koder moze nadiniti dobar filter i za medufrekvencije vise od 3 MHz. Dva i dva kristala imaju iste frekvencije.5 kHz uz veliku strminu bokova krivulje resonancije. 2. 14-13c. 14-14) mora frekvencija kristala Q2 biti jednaka frekvenciji kristala Qs. Bandfilteri sa zavojnicama Li i L2. iako je selektivnost vrlo dobra. jer zahtjeva previse razlicitih kristala. iznosi 2 do 3. 197). biti slijedede: prema Qi=464. Q3=462. mogu se naci i u poglavlju o pri- jemnicima (str.

Mikrofon Mi je premosten kondenzatorom Ci koji. -XF-9A«). Opis u tekstu . cemo najmanje u stupanj za mijeSanje. 1445. regulirati int Tackicama su oznaceni krajevi zica na po£etku trifilarnog namotaja. Tu se sastaju niske frekvencije iz modulatora sa visokom frekvencijom tzv. u Visokofrdkventni Ti transformator rnodulacijsko pojacalo izgradeno je oko operacijskog poja6ala tipa 741. Shema SSB-generatora. dok je val nosilac potisnut. zajedno su namotane na prstenastu feritnu jezgru. Shema takvog uredaja je na si. ako upotrebimo gotov. sprjecava prodor visokih frekvencija u NF pojacalo. Tri. 3N200 ili sli&ii) On propusti samo jedan bocni pojas i na njegovom se izlazu pojavljuje 6ist SSB-signal. guSnica VFP i kondenzatori i Cz. vala nosioca. tvornicki kvarcov kristalni filter s pripadajucim kristalima za oscilator vala nosioca. medu- sobno upredene tanke zice. jednako kao pri- Kampletno niskofrekventno namotan je trvfilarno. pogodnog za samogradnju. signal u kojemu postoje dva bocna pojasa. Na izlazu tog modailacijskog poja£ala je potentio- & meter kojim se moze tenzitet modulacije. Ukupno (ili zavoja 15 je namotano 3x15 »trifilarnih« zavoja). stavljeni su tzv. tj.Primjer savremenog filterskog SSB generatora Pri gradnji SSB^generatora imat brige oko ugadanja. *-AsiStSu 1 [8 r-nm^ m 1K TRt >-r»v /C\TR2 m + XF-9A IZLAZ (SS8) +12V SI 438 14-15. Tako dobiven DSB-signal pojaca se tranzistorom TR$ i onda salje kroz kristalni filter (npr. Produkti mijeSanja sadrzavaju DSB-signal. balans-modulator. »KVG- Tranzistori MOSFET* dva TRi a TRs (40673.

14-15 prema shemi na si P2 moie se'posimetrija i dobro potiskivanje vala nosioca koji stize iz oscilatora (TRs i TRe). mogli raditi legrafijom (CW). treci kvarcov kristal (nije nacrtano!) Qs. a simetrija u stupnju sa TRi i TRs je pokvarena. (USB) stalnog oscilatora. Buduci da i falter »XF-9A« prigu&uje la nosioca. Sto tranzistor jafie propu&ta struju to de nesimetrija biti veca i val nosilac Sasvfcn je drugaidiji princip na kojemu se osniva rad SSB-generatora tzv. Tada Ibi. na izlazu se pojavljutje val nosilac. Tranzistor TR4 se moze dodati za vracanje vala nosioca. Kod ovih se iskoiiStavaju fazni odnosi izme- na izlazu jadi. Prema tame koji kri- Potendametrom stici stal (Qi ili Qs) nikoxn Pti. Izgled Stampane plocice a te- raspo- red sastavnih dijelova za ovaj SSB-generator vide se na si. SSB generator! faznog tipa Njegov kolektor moze biti priklju£en ili kod A ili kod B (na Pz). prekidajudi rad tog kri- mku Pn predvidi da se ukljudd donji bo£ni pojas (LSB). Njegova frekvencija bi trebala biti 9000 kHz. 439 . dobro je frekvenciju var da se preklop- du vala nosioca i oba bo£na pojasa koji nastaju pri modulaciji. Njegov intenzitet se jednostavno moie regulirati potenciometrom P3 kojim se tranzistor TR4 vise ili manje »otvori«. Ako nema modulacije. ili odaberemo preklqp: dobijemo ili gornji i tredi kontakt. »faznog tipa«. 14-16 i sL 14-17. Izgled stampane plocice (9x9 cm) za gradnju SSB-generatora.SI 14-16.

svaki u posebnom modulatoni. prim. u dva podjednaka vala po jedan DSB-signaL Sastavljanjem DSB-signala A i DSB-signala B oni se zbrajaju. Jedan od njih moduHra se niskofrekventnim signalom At a drugi niskofrekventnim signalom B. u njemu nastaju niskofrekventne (audiofrekventne) struje kojima se opseg ogranici izmedu 300 i 3000 Hz (si. kao i u modulatoru B./sek= =2:1. T)a ce se titraji koji su u oba signala sadrzani u jednom bocnom pojasu medusobno pojacavati i. zgodno odabranoj frekvencijL Njegov izlazni signal takoder se cijepa sluzi u dva 440 dijela. 0. potiskuju se valovi nosioci pa iz oba modulatora Visokofrekventni oscilator koji kao generator vala nosioca moJe oscilirati na radnoj frekvenciji predajnika Hi na nekoj drugoj. niskofrekventni signal dijeli se u dva jednaka signala koji se jedan (A) od drugoga (B) razlikuju sanrio po fazi.1V)' 100n 2^PF X "5l00n SI 14-17. upredena zica. primJsek-4 : 1 :Ts=10 \iH. I ovi se moraju medusobno razlikovati u fazi za 90°. T2=10 \iH. nosioca. trifitarnih 0=13 Raspored sastavnih dijelova na plocici prema si 14-16. U modulatoru A. Dovoljno pojacan. T2 i Ts na toroidima 0=13 (\n=10) mm Kada se tgovori u imikrofon. na feritnom prstenu mm (in=125).35 mm CuL. O rezultatu takvog zbrajanja odlucuju i faze i amplitude. Ti=15 zavoja. 14-18). oni koji su u oba signala sadrzani u izlazi .+ttV- -2* 100 % »4o mm FILTER [XF 9A iti XF 9B) IZLAZ 1 v 10nJ^ 1K TOOK T^ Pt1 I 7 inni/ ^+<nn+$fr JMfc ZD (9. istovremeno. Fazna razlika treba iznositi 90°.

.

442 .

ovisno o polozaju dyopolnog preklopnika X. Istovremeno niskofrekventni signal B. na Visokofrekventni naponi bandfilteru su kod resonantne frekvencije po velicini jednaki. Njena je prednost u tome da kapaciteti imaju »normalnije« vrijednosti. Razumije se da i zavojnica Ls mora resonirati na 9 trom P. Potenciometrom Pi regulira se jakost SSB-signala. Kapacitivna veza mora biti »kriticna«. Zavojnice L2 i L* dolaze uz hladni kraj zavojnica Li i L3. 443 . Potiskivanje vala nosioca postize se sa oba poteneiometra. po fazL Rezultat sto je. <u kolektorskom strujnom krugu. Za optimalno potiskivanje nezeljenog bocnog pojasa treba se posluziti i potenciometrima P2 i Ps. dok se zavojnice L3 i L. .0 i 5. 14-20. ail da se joS ne pojavti tipicno bandfiltersko prdSirenje prqpusnog opsega. po prema onome DSB-signali amplitudi i srao ranije rekli. Titrajni nom od dva kondenzatora po iznosi 500 pF. Ove napone mozemo izjednaciti potenciome- U prvom je naciniti Buduci da su oba moduisti latora piukljucena na titrajni krug sa zavojnicom se ovdje zbrajaju i Ls. Sto krug sa zavojnicom Li. potiskivanje jednog od bocnih pojasa. ide preko L2 na balans-modulator s diodama D3 i Dd. Niskofrekventni naponi NFi i NF2 razlikuju se po fazi za 90° za citav opseg frekvencija izmedu 300 i 3000 Hz. u kojima se nalaze i frekvencije za odrzavanje amaterskih FONE veza. 1 nF. Tranzistor TR9 sluzi za transpoziciju SSB-signala sa 9 MHz na radnu frekvenciju unutar nekog od amaterskih kratkovalnih podrucja. Zato ce nastati dva razlicita DSB-signala. dovoljna da kod resonantne frekvencije na oba titrao'na kruga bude jednak visokofrekventni napon.0 MHz. smjesten je zajedno sa La u jednome.0 14. Uz takav VFO treba samo valni preklopnik C. tj. all izmedu napona na primarnoj i napona na sekundarnoj strani postoji razlika faze od 90°.Tranzistor TRs radi u kristaloscilatoru s kvarcom Q kojemu je frekvencija 9 MHz. Pomocu ovoga se moze faza niskofrekventnog napona iz Tt okrenuti za 180°. Y. Ista razlika faze ce postojati i izmedu visokofrekventnih napona koji se preko L2 i L4 dovode balansnim modulatorima. sa transformatora Ts. D prebaciti ili u polozaj »80« ili »20«. P4 i Ps. Neki VFO koji oscilira izimedu 5. MHz i to sa kapacitetom serije Nezgockio je da se za obje opisane RC-mreze moraju upotrebiti vrijednosti koje nisu staindardne. Prikazana je na si. Preostaje SSB-signaL Zavojnica Le je namotana preko sredine zavojnice Ls i ima cetiri puta manje zavoja. Ipak treba izmedu mnogo njih izaibrati parove od po 680 pF kojima se kapacitet i po 430 pF od nominalnih vrijednosti razlikuje najvise za 2%.4 nalaze u drugom loncu. a u drugotm polozaju u 20-metarskom amaterskom opsegu.5 do do 4. I ova se pokazala kao vrlo dobra.5 MHz ili u podrucje od 14. Titrajni krug sa zavojnicom Lz takoder resonira na 9 MHz i s onim prvim sacinjava kapacitivno vezani bandfdker za ovu frekvenciju. sa transformatora T2 f vodi se preko Di Lt na balans-anodulator s diodama i D2. Niskofrekventni signal A. polozaju preklopnika SSB^generator daje na izlazu signal u 8Cknetarskom. Pri tome zavojnice titrajnih krogova imaju 3 do 4 put a vise zavoja nego zavojnice L2 i L*.RC-mrezu za razdvajanje faze niskofrekventnog signala moguce i prema uzoru na drugu poznatu mrezu »2Q4« tvornice »Barker & Williams«. Resonantna krivulja mora dakle imati samo jedan »vrh«. oklopnom SSB-signal maze sadrzati bilo gornji bilo donji bocni pojas.5 MHz moze ovdje posluziti za transpoziciju ill u podrucje od 3.

tip »2Q4« faze te vrijednosti smoraju Sto tacnije. lako je zamrsenije gradena. Pri torn je dopustena tolerancija od ±10%. 14-21. rraiogo je povoljnija za samogradnju. inace je potiskiva- Osim toga "biti nje nezeljenog bocnog pojasa nedovoljno (vidi tablicu 14-1). Shematski je na* ortana na si.C1. RC•ntireza za pomak faze od 90°. Upotrebljena su 24 otpornika i 24 kondenzatora.C3*ee0pF C2-C4. prema HA5WH. Prednost ove mreze je u tome da se mogu uzeti standardne vrijednosti svih dijelova. Primjer RC-mreze za po- mak prema od 90° za SSB-generatore.430 pF tin) (1%) SL 14-20. poznatoj RC-mrezi firme »Barker & Williams«. SSB signala faznom metodom Razlika od . Potiskivanje nezeljenog bocnog pojasa Tablica 14-L Ovisnost potiskivanja nezeljenog bocnog pojasa o tacnosti pomaka faze (VF Hi NF) u generators.

OWpF. Za opseg frekvencija izmedu 300 i 3000 Hz pomak faze je 90°t na ±1%. koja je jednaka omskom otporu R. pomodu dvostrukog operacijskog pojacala. osiguiraaia je trajnost radnih uvjeta. O. prema HA5WH SI. Numeracija prikljucaka vrijedi za »MC 1458 CPU. Oba otpornika moraju biti medusoboo jednaka. si. 14-22. (si 14-21) Postizanje suprotnih faza. maze se ocekivati da ce nezeljeni bocni pojas biti potisnut za nekih 40 dB te vrijednosti Q+I2V -Jp-OELAZ 1p i im*) HFULAZO-^f NF pojadalo sa FETom za postizanje suprotnih faza. ali su onda prikljucci na njima drugadije rasporedeni SI.C2 = CVD33>jF. 14-24.C6sVnF SI 14-21.C5 = ^6nF. Mogu se upotrebiti i dva operacijska pojacala IL 741. iako tolerancija svih otpornika i kondenzatora u RC-mrezi mole biti do 10%.2 su integrirana operacijska pojacala (1L 741) U RC-mirezi za postizavanje potrebnog faznog pomaka.P. RC-mreza za pomak faze niskofrekventnog signala za SSB-generatore faznog tipa.A" B C D E F A R = T2kn/10% Cl=0.PJ i Q. potrebnih za dovodenje niskofrekventnog signala u RC-mrezu. i IZ.02>jF. na izlazu IZJ 445 .C3=q.C4 = ^01pF. 14-23. Ukoliko im se otpori ne razlikuju za vise od 1% i ako su kapaciteti odabrani tako da ni njihove impedancije ne odstupajo od za vi§e od 1%. Kapaciteti C upotrebljenih kondenzatora moraju imati za frekvenciju vala nosioca impedanciju R. prema HA5WH.2.

14-19.NA MODULATOR „A" OD GENERATORA „VAU NOSIOCA" R C *R IZA FREKVENC1JU trf NA MODULATOR „B" efekt postize se i kapacitetima za negativnu povratnu vezu. Takva je ostvarena kondenzatorom od 220 pF izmedu kolektora i baze tranzistora TRs na istoj shemi. I kondenzatori od 10 nF koji su stavljeni paralelno sa primarnim zavojnicama transformatora T2 i Ts sluze istoj svrsL Vise primjera potiskivanja najnizih i najvisih frekvencija kod niskofrekventnih pojacala ima u poglavlju o prijemnicima u ovoj faznih generatora SSB-signala mora se i visokofrekventni signal koji stize na jedan modulator razlikovati u fazi za 90° od onoga koji stize na drugi moSZ. I oni moraju bid medusobno jednaki. Slican novije vrijeme se za tu svrhu sve vise primjenjuju dvostruko simetricni mikseri (DBM) kod kojih se na izlazu pojavljuju preteino oni ptrodukti mijeSanja koje trebamo. li i dobru niskofrekventnu RC-mre- Na prijemnoj strani se ni na koji nacin ne je SSB-signal moze ustanoviti da dobiven faznom Hi filterskom metodom! amaterske opsege ne moze postici NF POJACALA ZA SSB TELEFONIJU Na shemama 14-9. Da zaxmljivost mjena 14-15 i signal zadrzi rase potrebna profrekvencije postidi iskljucivo mora si. Ako je frekvencija f npr. kod kojih je moguce potpuno potisnuti oscilatorovu frekvenciju. Sa tih frekvencija tireba SSB-signal transponirati (tj. mogu u SSB-predajniciu principu. zbog toga. 446 . omogucuju precizno postizcmje navedene vrijednosti (uz zu!). odgovarakrugovi. £od knjizL dulator. Vec smo rekli da se promjena frekvencije SSB-signala za prelaz na juci ter! titrajni merske kondenzatore od maksimaU no 40 pF. Kod njih su niske frekvencije zanemarene primjenom razmjerno malih kapaciteta za vezu izmedu pojedinih stupnjeva. posebno odabraoioj frekvenciji. premjestiti) u neki od aniaterskih kratkovalnih ili ultirakratkovalnih opsega. kondenzator od 4. proizvodi uz primjenu frekvencije »vala nosioca« koja iznosi izmetfu 400 i 11000 kHz (najcesce oko 455 kHz ili oko 9 MHz). Ovo je RC-mreza s kojom se to moze postici. uz uvjet da impcdancija kapaciteta C (za jrekvenciju vala nosioca!) bude jednaka otporima R. Za promjenu frekvencije putem mijesanja sbeme tranzistorskih niskofrekventnih pojacala koja su vrlo pogodna za ovu svrhu. 74-24. To je ona za koju postoje potrebni radni uvjeti: dovoljno konstantni oscilaton. ako su R=100 Q: kapaciteti C moraju biti 111 pF. Potiskivanje visokih frekvencija postize se kondenzatorima koji se stavljaju paralelno sa ulazom. kristalni fildrugo. 14-19) nacrtane su mijesanjem. umnazanjem.7 ma u posluziti. SSB-generatora (si. stupnjevi poglavlju o prijemnicima. uz tri- PROMJENA FREKVENCIJE Generatori SSB-signala redovito rade na jednoj. npr. SSB-signal se danas. kao sto je. jednaki koje smo ranije upoznali Zatu su svrhu posebno pogodmi razliciti balans-modulatori i produkt-detektori s tranzistorima i s diodama. Kondenzatori od po 150 pF. 9 MHz. U nF ispred ulaza u strujtrii krag baze tranzistora TRi na si. Ovo je potpomognuto malim kapacitetima koji premoScuju emiterske otpornike.

Ako je neki tranzistor namijenjen za linearno pojacalo uz pogonski napon od 24 do 28 V. Izuzetak su »prave« predajne cijevi. 6DE5. Sto zna& da ne smije potedi stuja Opcenito je dobro zapamtiti da se bolje linearno pojacanje postize s tranzistorinaa uz vedi kolektorski napon. na kona&ru radnu t mala i produkti intermodulacije ostaju barem 26 do 30 dB ispod ni~ voa korisnog signala. EL505 i sli&ie). integriranih na njihovoj silicijskoj plocici. 6LF6. Pobuda smije biti samo cista naponska. treba prema opcemto prihvacenom pravilu izvrSiti dok je signal jo$ slab. ako smo odabrali ili »pogodili« pravi tip. televdzijske otklonske cijevi (6DQ5. jer izoblicenja uz ispravnu pobudu nisu prevelika. zahtjevu najbolje odgovaraju razliciti sklopovi s tranzistorima i »integrircima« koje danas isklju&vo nalazimo u pocetnim stupnjevima SSB-predajnika. 6JS6. uz razmjerno dobru linearnost rada. nekoliko volta. poznata i cesto upotrebljavana cijev 6146B ili QE05/40. Za manje snage se linearno poja£anje postize u stupnjevima klase A. Prvi — pobuda — preko upravljacke (prve) mrezice. daju takoder dobro linearno poja£anje. povezani sa emiterskim prikljuckom tranzistora. Kod jevi: (= 6360). kako bi do antene stigla snaga od nekoliko vata pa do nekoldko stotina vata. osobito ako se upotrebljavaju tzv. i frekvenciju. u kojima se upotrebljavaju elektronske cijevi ne smije biti prevelika.I s takvima smo se znali. dok za vece snage moramo upotrebiti linearna pojacala koja rade u klasi AB. 6GB5. Takav signal je te§ko primati. uz primjenu nisklh napona za sve potrebne VF i NF signale koji kod toga sudjeluju. koliko najcesce iznosi izlazna snaga amaterskih predajnika. npr. Najbolji tranzistori za linearan rad su. Kazemo »razmjerno dobro«. 6LQ6. Oni imaju mnogo (cak vise od 100) emitera koji su preko minijaturnih otpornika. Prevelika pobuda (»predrajvani« tranzistor!) uvijek dovodi do velikih izoblicenja. kao i njegovu transpozioiju u izabrani amaterski opseg. tome <5e u O kretnim primjenama taljnije govora. Ima ih za pogonski napon od 28. svakako. EL153 ili (za UKV) cijela »familija« QQE-ciQQE02/5 (= 6939) QQE03/12 QQE03/20 (= 6252) QQE06/40 <= 5894) i slicne. 6KG6. Potrebno je ostati unutar uvjeta za klasu AB1. To znafii da izlazni visokofrekventni napon svakog pojedinog stupnja mora biti vjerna i povecana reprodukcija svih promjena ulaznog napona. savremeni snazni VMOS-tranzistori uz napon od 28 V. 6HF5. kao Sto je. Vrlo dobri su i planarni. kao i EL152. u visokofrekventnim pojacalima snage. jer amateri u zelji da »izvuku« sto vecu izlaznu snagu iz pojedinog stupnja u predajniku pretjeruju sa pobudom. epitaksijalni tranzistori »multiemiterskog tipa«. on treba da je joS vrlo slab i da njegovi naponi jedva dosizu — — AB2 u klasi klasi B. ovih oijevi je dopusten rad i — — Tranzistori. ne mozemo biti sigurni da ce on linearno pojacavati i onda ako mu pogonski napon smanjimo na 12 do 14 V. ali i u znatno sirim frekvencijskim podrucjima cesto i na velikim udaljenostima. Ovome Da se postigne dovoljno snaian SSBnsignal treba ga pojacati. Kod izlaznih stupnjeva predajnika. EL500. ved ranije upopojedinim konbiti jo§ i de- LIJMEARNA VF POJACALA ZA SSB Pripremanje SSB-signala. Na taj nacin sva izoblicenja ostaju razmjerno znak da je tranzistor u predajniku 447 . on je na skaH prijemnika »presirok«. Pojacanje mora biti linearno. 6KD6. Kad je SSBisignal kona5no formiran. kao i za napon od 12 V. do stvaranja »splatera« i dirugih smetnji koje onda onemogucuju rad drugih stanica na istom opsegu. 6JE6.

svaki za se. ANT. opet odijeljenim.) (Vidi 1 od informacije A preostaje samo jedan bocni pojas. Mozda je najjednostavniji onaj na si. Oni. Prvi je donji. DSB GENERATOR . Ako na neki nacin sastavimo ta dva SSB-signala. mozemo ih mijeuz upotrebu pogodnog sanjem VFO-a vesti — — premjestiti (transponirati) linearno i na izabrami radnu frekvenciju.XF-900" (9000 kHz) BO~» NF pojaCaio . Isti val macije B preostaje takoder samo jedan bocni pojas. Slicno se dogoDSB-signala kroz di prolaskom »USB filter« (»XF-9B-02«). prenoseci razlicite informacije. Informacija B transformator T ima prenos 1:1 a sam sastavljac signala (engL: »Radio Frequency Combiner*) ima NF P0JA6UJ0 1. a drugi je gornji bo£ni pojas. generatorima »1. signal nego po svaku cijenu »vise vata«. jem.DSB« »2DSB«. Odmah treba smanjiti pobudu! Cesto je dovoljno smanjiti glasnocu kojom govorimo u mikrofon ili joS previSe pobuden neka »raport«. SSTV) ima frekvenciji i kamo odlaze! poglavlje o predajnicima. telegrafski znakovi ili amatersvoje. proizi vode VF signal sa dva bocna pojasa. VF A (npr.kojom odrzavamo vezu. od stanice s nam bude (npr. za koje nitko ne zna na kojoj su bolje. Informacija Sastavljanje signala moze se ona vise nadina. 14-26. Prolaskom kroz »LSB filter* (»XF-9B-01«) ska televizija. govor) ulazi u svoje nisko- frekventno pojacalo. ko jima je sadrzaj druk&ji. uz potisnuti vai nosilac. Blok-shema prikazana na sL ISB-predajnika je 14-25. Bolje malo slabiji. da je signal »$irok«. svaki s drugim sadrzadulirati tako dajnika stvariti otuda u antenu. nanize okrenuti ro gain« i dijeljeno NF poja5alo. ali £ist. o- dugme ^Mictako smanjiti prvi i najce&ci uzrok prevelikog »drajvinga«. Zajedni£ki oscilator s kvarcom od 9000 kHz (»XF-900«) proizvodi »val nosilac« koji se koristi za mijesanje u. od- nosilac se moze mo- u VF pojaCalo pre- da se dobiju dva bocna pojasa. On infor- NOVIJE PRIMJENE SSB TEHNIKE Dvovrsna modulacija istog vala nosioca (ISB) Kratica ISB znaci: independent Sidebands* ili »neovisni bocni pojasi«. jedan ne ovisi o drugome.

Iza mijesanja signali se razdvajaju medufrekventnim kvarcovim filterima tako da gornji bocni pojas ide kroz je:lan. Najboljima su se pokazali oni audio procesori koji se sluze SSB-tehnikom. medusobno upredene. feritnoj jezgrL Do- ograniciti amplitudu NF signala. ako samo budu htjeli <i mogli. O tim uredajima ce biti posebno govora u poglavlju o frekventnoj modulaciji. Princip takvog audio procesora Osim ovih ja (limitera i iza drugog medufrekventnog pojacala su odijeljeni produkt-detektori koji demoduliraju signal. Jos u poglavlju o amplitudnoj modulaciji utvrdili smo da je prosjecna modulacija kod govora oko 30%. Transformator T je bi~ filarno namotan (sa dvije. »A« dolazi jedan SSB-signal.(son) panj modulacije od 100%. ali su i rezultati izvanredni. ma«) i tzv. bez obzira da li u mikrofon govorimo glasnije ili tise. Iza njega slijedi prvi kristalni SSB filter. dok samo neki naponski vrhovi — Mikrofon se prikljucuje na NF pretpojacalo. osobito onih pretjerano velikih vrhova koji ne doprinose mnogo razumljivosti. sadrzanu u niskofrekventnom spektru govornih frekvencija. nece biti koji sluiskusni- Visokofrekventni »audio procesor« jim radio-amaterima tesko da takav procesor nacine. i mijesanje ostaju nepromijenjeni. vidimo na si. 14-27. To se postize uredajima za voljno je 10 bifilarnih zavoja ogranicenje amplitude (»limiteri- dva ulaza Na ULAZ i jedan izlaz. ugradeno u procesor (sL 14-27). ali do cilja se dolazi kompliciranijim »procesom«. Takvo o- gianieenje frekvencije potrcbno je kod drugih vrsta modulacije (vii di slijede<5e poglavlje). neka vrsta »voznog reda« po kojemu obradivani signal mora proci kroz takav uredaj. svaka na svom izlazu iz prijsm-nika. najbolje dvostruki balans-mikser. Oba SSB filtera dosizu stu- moraju jednaki. HI). To je prilicno skup nacin obrade NF signala <ima dva kristalna SSB filtera!!). izmedu 300 i 3000 Hz. na ULAZ »B« dolazi drugi SSB-signal. To je samo blok-shema. Tako se dobiju obje emitirane informacije. smo vec govorili. Iza njega slijedi DSB-generator. zatim sklop za ogranicenje amplitude i drugi kristalni prisutni u audiofrekventnom spektru frekvencija 29 — SSB biti filter. dok je prosjecna snaga takoder oko 30%. dok na IZLAZU dobijemo sastav- koji daju podjednaki NF napon. tanke zice) na ma- se loj prstenastoj. Otuda im ime: audio procesori. Iza jednog i jednostavnijih uredakompresora) postoje i uredaji sa istim ciljem. oba za USB 449 Radio prirufcnit . Da bismo mogli energiju. Jedna od mogucnosti da dva SSB-signala u ISB-predajniku sastave. kompresorima dinamike ljen signal. Kod emisije govora pomocu SSB tehnike dogada se slicno: maksimalnu snagu dosizu samo ti vrhovi. bolje iskorisi povecati prosjednu snagu emitiranih SSB signala (a bez preterecanja cijevi ili tranzistora i bez »splatera«!) treba na neki nacin titi SI. 14-26. Na temelju onoga sto smo do sada rekli ze o pojedinim sklopovima u SSB-tehnici. a donji bocni pojas kroz drugi medufrekventni »kanal«. O ogranicenju opsega niskih frekvencija na najnuznije. za pripremanje SSB-signala. Za prijem takvog ulazni stupnjevi I SB signala.

D- .

Paralelno spojeni kondenzator od 10 nF sluzi za poboljsanje filtracije ostataka visoke frekvencije. kod izlaznih stupnjeva s cijevima. mora Cs 20 V. Opis nearnog pojacala za SSB-signale nalazi neka snazna tetroda ili pentoda koja radi u klasi AB1 uz VF pobudu na prvoj mrezici. vrsna vrijednost VF napona smjeti da dosegne 75% anodnog napona. Ako je npr. anodni napon 640 V bit ce vrsna vrijednost viso^ ma kofrekventnog napona 0. telj imati 24 puta vise. kada izlazni stupanj predajnika daje maksimalni OUTPUT bez izoblicenja. Vece vrijednosti VF napona prolaze kroz diodu i na otporniku od 1 MQ pojavi