MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Broj 5/Issue No 5., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Četvrtak/Thursday - 30.9.2010.

Aforizmi, priče, pjesme
Petar Pismestrović, Austria 1990-2010 © 2010

Karikatura, crtež strip

V I J E S T I . . N E W S

K O N K U R I . . C O M P E T I T I O N S

Knjige...

World of satire...

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

2 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Redakcija/Editorial Board: Sanja R. Petrović (Novi Sad, Srbija), Andrej Glišić (Pančevo, Srbija), Ratko
Orozović (Sarajevo, BiH), Aleksandar Čotrić (Beograd, Srbija), Suno Kovačević (Zenica, BiH), Ekrem Macić (Konjic, BiH), Boban Miletić Bapsi (Bor, Srbija), Ivo Mijo Andrić (Zagreb, Hrvatska), Elvis Huremović (Travnik BiH), Jasmin Mrkalj (Podlehnik, Slovenija), Zoran Spasojević Paske (Kragujevac, Srbija), Franja Straka (Čerević, Srbija), Vladislav Pavićević (Bar, Crna Gora), , Abdurahman Halilović (Rijeka, Hrvatska), Borislav Mitrović (Banja Luka, BiH), Slobodan Žikić (Jagodina, Srbija), Vasil Tolevski (Skopje, Makedonija), Pavle Popović (Kruševac, Srbija), Ernest Bučinski (Banja Luka, BiH). Founder, director and Editor in chief, Glavni i odgovorni urednik MaxMinus - Bosnia and Herzegovina, : Sabahudin Hadžialić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; sabihadzi@gmail.com Zamenik glavnog i odgovornog urednika/Deputy Editor in chief MaxMinus nedjeljnika: Petar Pismestrović, Klagenfurt, Austria; petar.pismestrovic@chello.at Logo i design zaglavlja magazina/Design of the head logo of the magazine: Tošo Borković, Beograd, Srbija.
DTP– Sabahudin Hadžialić REDAKCIJA: SLOBODA IZRAŽAVANJA JE OSNOVNO LJUDSKO PRAVO. FREEDOM OF EXPRESSION IS THE BASIC HUMAN RIGHT!

Emil Strniša, Hrvatska © 2010

Ptičja mafija zaboravlja da neki papagaji mogu da govore.
Avian mafia forgets that some parrots can talk. Danica Mašić
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently) Copyright Sabahudin Hadžialić & Authors 2009-2010. All rights reserved. Copying of all content is free of charge with obligation to underline from where it has been taken from: MaxMinus, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Otherwise, forget it!

3 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Maxminus 5

Tri plemena istog naroda. Samo je problem: KOJEG?
“Give me five!”. Taj slogan “daj mi peticu” radosti što stremi je, eto, i kod nas ugledao svjetlo dana. Ili noći. Svejedno. MaxMinus magazin je snažno krenuo u objedinjavanje napora borbe protiv svih vrsta ideologizama koji narušavaju rahatluk normalnog življenja na ovim prostorima. Bez obzira ako je neko žute, crvene, zelene ili plave boje, ako je lopov-lopov je. I nije “naš” lopov pa ga zbog toga nećemo dirati. A da ne govorim o bedastoćama o “temeljnim” ili “velikim” narodima koji svojim temeljima odnosno veličinom mogu stati u predgrađe Šangaja odnosno Londona, zavisno o kakvoj “veličini i temelju” se radi. U ovom broju imamo i malo retrospektive. Naime, objavljujemo tekst iz prvih privatnih novina u SRBiH, “POTEZ-a” iz Bugojna koji govori o izborima onomad, 1990.g. Jer pred nama su ponovo istorijski/povijesni/historijski izbori za par dana u jednoj i jedinoj (ups...jadnoj i čemernoj!) BiH. Koliko je takvih bilo da postadosmo nacija/e sa najjačim kulturnoizbornim habitusom u Evropi/Europi. Tako nam i treba kada smo “temeljni i veliki”.
Pdf. izdanje MaxMinus-a će imati najmanje 32. stranice i ne više od 96 stranica...Pdf. format of MaxMinus will be with ate least 32 pages and not more than 96 pages Gl.i odg. urednik Shortly (in English): No 5 of MaxMinus and forth-coming elections in Bosnia and Herzegoovina as another “historical” elections.

Izlazimo svakog četvrtka u 23:55 ako nam nešto ne uđe u međuvremenu!

U vreme krize ne pucajte na svoje životne ciljeve.
In time of crisis does not shoot at your life goals.

Jasmin Mrkalj Kadmus
Pretplata za vaše primjerke do 20.10.2010.g Purchase your copies until 20.10.2010

Jordan Pop Iliev, Makedonija © 2010

Naručite štampane primjerke PRVOG GODIŠNJAKA DIOGEN pro kultura magazina: http://diogen.weebly.com . Narudžba od 5 i više primjeraka (70 KM ili u protivrijednost u Eurima/Evrima ‒ 36 Eura/Evra). Tri stotine stranica formata A4 ...poezija, priče, eseji. Prva godina sa vama uz osamdeset autora predstavljenih sa Balkana, iz Evrope i Azije. MI OBJEDINJUJEMO RAZLIČITOSTI...Uplatu za pretplatu primamo do 20.10.2010.g. Godišnjak izlazi iz štampe 25.10.2010.g....Contact: sabihadzi@gmail.com
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

4 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

U ovom broju autorstvo pisane riječi potpisuju: Aleksandar Čotrić, Jasmina Hanjalić, Elvis Huremović, Vasil Tolevski, Abdurahman Halilović Ahil, Andrej Glišić, Boban Miletić Bapsi, Danica Mašić, Ernest Bučinski, Ivo Mijo Andrić, Zoran Raonić, Zoran Bašić, Ana Karabatić, Ladislav Babić, Sanja R. Petrović, Tonka Lovrić, Mitar Mitrović, Pavle Popović,Slobodan Janković, Majo Danilović, Ekrem Macić, Miodrag Tasić, Miodrag Jakšić, Borislav Mitrović, GordanaVlajić, Savo Martinović, Jasmin Mrkalj, Robert Marić, Miladin Berić, Miodrag Tasić, Mitar Mitrović, Mirjana Grbac Pismestrović, Vladimir Bulatović, Živojin Denčić, Peko Laličić, Berislav Blagojević, Suno Kovačević, Mirjana Marinković, Živojin Denčić, Radivoje Runja Nikolić, Rasim Zlatan Prše, Vida Nenadić, Đuro Sefer Sremac i Sabahudin Hadžialić...

In this issue the cartoons & comics were signed by: Ashmarin Stanislav, Bayram Hajizadeh, Carlos Latuff, Franja Straka, Igor Smirnov, Jordan Pop Iliev, , Mario Rosanda, Nina ZiggyHadžić, Petar Pismestrović, Marcos Ribeiro Mendes TUBA, Raquel Orzuj, René Bouschet, Winfried Besslich BESS, Coutarelli Demetrios, Miro Georgievski, Tošo Borković, Marcin Bondarowicz, Gianluca Constantini, Kotrha Lubomir, Emil Strniša, Bayram Qasimkhanli and Elman Mirzeyev,

Sanja R. Petrović
PUSTE BROJKE Emocije loše utiču na rasuđivanje. Nisu uopšte poželjne u novom načinu poslovanja.Uspostavljeno je novo pravilo: Ljudi nisu ljudi... to su puste brojke... komadi. Dok služe svrsi, broj ih. Kada odrade svoje, briši ih. Oni imaju potrebe?! Kako brojevi mogu da imaju potrebe, ili, ne daj Bože, prohteve? Usuđuju se i da misle?! A, ne. Ti koji misle neka traže drugo mesto za to, ovde komadi služe da rade. RADE! I to ono što im se kaže. Pa makar i deset puta isto. Pa makar i besmisleno. Njihovo nije da brigaju brigu. Our associate Ashmarin Stanislav and the Pirate—2010 ?!

Ashmarin Stanislav, Russia © 2010

Ne znamo gdje je branik otadžbine, a nestali su i drugi dijelovi.
We do not know where is the bumper of the fatherland, and other parts also disappeared . Borislav Mitrović
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

5 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics! Ništa slađe od ženskoga krampa, Miladin Berić ta te hrabri poštuje i hrani, Da zlo bude veće, a u ruci kad utrne lampa njemu uteče konj. POSLOVIČNA PJESMA Morade peške bolje vrabac no golub na grani. đavolu u posetu. Noć padala tvrda kao grudi I ona uskoro stiže *** budan sanjam s gaćama na štapu na isto mesto, Mirjana Marinković niz ulicu čuvenu po bludi, samo drugim putem: daće jednom Bog i ćeli kapu. naokolo bližim... Bogdanki Rakić (ZAUSTAVLJENE KAZALJKE) Kud nabasah baš na žensku neman dvije kruške ispod zrna riže ona beton a ja ko prošteman, na sirot'nju i zec đoku diže. Niti beknu, skiknu, nit' šta reko', dok se snađo' odvede je lovar, još u glavi trabunja mi eho, dobrome je magi lako naći tovar. Osta vjetar ulicom da penje u nebesa parfeme boginje, dva mi druga stišavaju vrenje, lako je tuđim mlatiti gloginje. PREPRIČANA BAJKA Bio jedan par: bitanga i princeza... Pre no što postadoše, on - bitanga, a ona - princeza, bejahu kralj i kraljica. Onda on poče da čita novine, a ona da mašta... I tako krenuše u sunovrat, svako u svoj, naravno! da završi slavno jer u prelijepu skvo se zacopao Bik i postao Konj Al vražija skvo ljubav njemu uzvaratila nije pa je Bik Koji Sjedi počeo vatrenu vodu da pije i pijan ko letva selom da jurca a kad se opije da štuca i bunca zbog toga ga prozvaše Konj Koji Kljuca I ne zna se, zbi li se ovo u životu, ili - u teatru. Ili im, pak, sav život tek teatar prosečan beše. Pričalo se po kraljevstvu da se od đavola ne vratiše. Vrlo je moguće da im se pakao dopao. Ili ih je možda nekako - dopao?..

Coutarelli Demetrios, Greece © 2010

Elman Mirzeyev, Azerbaijan© 2010

Ernest Bučinski
KAKO JE BIK KOJI SJEDI POSTAO TELE KOJE VOLI Bio jednom jedan indijanac poglavica Sijuksa i i šaman zvaše se Bik Koji Sjedi ni jedan mu bizon nije bio ravan Hrabar bjaše poglavica taj generala Kastera na Little Big Hornu porazio je On ali ni to mu pomoglo nije

Malo li je što od Bika postao je Konj sad se i u budalu pretvorio On Sigurno vas zanima dal paklena skvo svoje ime ima Naravno da ima jebala je trava ta nesrećna skvo zvala se Krava U grudima joj kucaše srce hladno poput leda a puno joj je ime Krava Koja Ne Da

BREAKING NEWS!
Upravo je potvrdjeno iz SAD-e da je recenzija "Antologije Iračke poezije od sedamdesetih do danas" književnika Sabahudina Hadžialića prihvaćena od strane Uređivačkih odbora u SAD-u i u Iraku i knjiga uskoro izlazi iz štampe. Da li to znači da je ovaj autor sada, poslije objavljivanja poezije i knjiga u Francuskoj i Španiji, i američko-irački špijun? It has been just confirmed from USA that review of ... "Ishtar's songs: Iraqi poetry since seventies- An Anthology", written by the writer Sabahudin Hadžialić has been accepted by the Editorial boards in USA and in Iraq. Book will be published soon in USA. Does it mean that he is now, after publishing books and poetry in France and Spain, also USA-IRAQI spy?

Pred izbore u BiH hapšenje pčela na sve strane. Kraljice i Trutovi uvijek mogu proizvesti nove. Poslije izbora.
Before the elections in Bosnia arrests bees on all sides. Queens and drones can always produce new ones. After the election.

Sabahudin Hadžialić
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

6 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Andrej Glišić
KLEPSIDRA No.24 Parada po-nos(a) Neverovatno ali istinito: „Blago onom ko rano poludi, ceo živog prođe u veselju“, i tako, u sledstvenom trvenju i haosu homo dupleksa, sa samim sobom, u konzervativnom, naprednjačkom, iliti nazadnjačom vidogledu stvarnosti, neosporno okoti i obznani, svojevidne bahanalije, hronično sistematizovane destruktcije i kulturološki debakl sa uplivom lažnog sistema vrednosti, Zapadne provenijencije – i sačini hronično retrogradni step bay, tojest homoseksulani peder bal u korist „Bele kuge“. Stoga i dušebrižni naslov u jednom od štampanih medija: „Kosovo braniti „diplomatskim“, a gej – paradu – oružjem“, ovakvo mešetarenje i mešanje u zbiru baba i žaba, konotira ka ratno huškaškim metodama u razrešavanju društveno naplastenih problema. Ubi nas žuta štampa... Kombinatorika televizijskih, i drugih, ciljno markiranih, medijskih rikošeta, uspešno koordinira represivnim, lascivnim i pohotljivim sižeima, u postraumatskom (ratom uobličenom beznađu), kada ono sociološko, tradicionalno, da ne kažem genetsko u miljeu svesti, bezskrupulozno ugrađuje u svetonadzor na prvim stranicama 21. veka Nove ere, i tada ono amoralno je moralno, a neprirodno je prirodno. Sve učestalije protažiranje masovnih gej parada, diljem Sveta, da onaj prirodni nagon, svojstven biću, izobličava u sopstvenu negaciju. Lečenje paranoičara vrlo teško zbog toga što oni obično odbijaju lekarski pregled, tako da ovakve bolesnike morate, zbog opasnosti po okolinu hospilatizovati u zatvorene psihijatrijske zavode. Ono jest’ da je batina iz raja izašla, ali njen učinak nije svrsishodan u lečenju društvenih gadosti, kojih je sve više i više. Primera radi navodim: Trolejbus na liniji – nije važan broj, nemilosrdna je gužva, sa prilepljenim nosom uz staklo, dok se izvesni lik prilepio uz moju zadnjicu, nonšalantno mi se obrati; „Hej faco! Pozdravio te Pera!“ Iznenađen ovako intimnim pristupom, u nemogučnosti da prepoznam glas, odgovorih pitanjem: „Koji Pera? Na šta dobih odgovor: „Onaj što ti ga stera...“ Rulja u trolejbusu grohotom se zasmeja, pojedinci su se i zacenili od smeha, ja nikako da se izmigoljim, da ga mlatnem. Odčutim. Onaj isti nastavi provociranje: „Izvini pogrešio sam. Tebe je pozdravio Žika.“ Reagujem; „Ma koj’ Žika... majku ti pedersku... zar si mene naš’o da drndaš? Iz sredine
René BOUSCHET, France © 2010

autobusa dobih odgovor: „Onaj što ti ga... zakika...“ Klješte se čak i bezube face, masa se ustalasala u prebukiranom kontejneru od autobusa, daju sebi oduška, i histeričnim smehom udaraju brigu na veselje. Zaškripaše kočnice trole, masa se pomeri prvo napred, potom na nazad, pritom su se u horu obratili vozaču: „Majstore, pederu jedan... ne voziš stoku... kako to kočiš seljačino?“ - Ljudi Božiji! Zar ne vidite da su ambulantna kola parkirana ispred. Zatim otvori prozorče sa leve strane, obavi razgovor sa nekolicinom ljudi u belim mantilima... navodno su se razumeli... otvori samo prednje vrata i putnicima reče: „Izlazite imam kvar na stajnom trapu.“ Bog će ga znati kakav je to kvar, sa donjim vešanjem. Putnici poslušno, jedan za drugim, izlaze pod prismotrom pristiglih belih mantila, za svaki slučaj poveli su i policajca. Autobus se prazni. Pera i Žika su se uzvrpoljili, tužno komentarišu: „Ništa od naše parade ponosa... propade nam još jedna zajebancija...“ Preuzimaju ih beli mantili, smeštaju X-sa i Y-na u ambulantna kola, obraćaju se vozaču: „Majstore oprostite na deranžiranju, pacijenti su nam zbrisali iz „Laze Lazarevića“, opasni su po okolinu, razumete... - Jasno mi je – odgovori vozač, pa se obrati putnicima: „Možete ulaziti, stare karte vam važe... Putnici ulaze, nekako potuljeno, čutljivi su, a onaj smeh, koji je bio znak solidarnosti i podrške haotičnom stanju u autobusu, nestao je sa lica, izgubio je prethodne maske – spale su utučene saznanjem da su se združili sa umobolnim. Trolejbus, ograničen trolom, nastavlja maršutu kraj „Beograđanke“, a ona je, onako vitka i lepa oblagorodila, još jednom, ustreptalu dušu starog beograđanina – sa njom se zaista možemo ponositi. Paradirati da, ali ipak, treba imati razložan, razuman i zdrav cilj. Ne mešajte javnost i privatnost, obično dolazi do kuršlusa.

Nisam prodao ni jednu jedinu knjigu aforizama jer mene niko ne može da kupi. I have not sold even a single book of aphorisms me because nobody can buy. Miladin Berić
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

Franja Straka, Srbija © 2010

7 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

OSTEN i MaxMinus za vas...jedan mali dio mjesečnika iz Makedonije...10.2010
OSTEN and MaxMinus for you....one small part of the montly magazine from Macedonia..10.2010

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

ZA LISTANJE broj 5/TO BROWSE No 5: http://issuu.com/osten/docs/osten_br._5_za_web

8 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

TOTI list MaxMinus za vas...jedan mali dio satiričnog magazina iz Slovenije
TOTI list and MaxMinus for you....one small part of the satiric magazine from Slovenia
http://www.totilist.si/
Prvi broj izašao prije 77 godina i jedini je list sa ovih prostora koji izlazi bez prekida od 1938.g.

Lepo je biti brezposeln
V naši kokoški je registriranih skoraj sto tisoč brezposelnih oseb, največjo stopnjo brezposelnosti pa beležimo prav v Prekmurju, kjer so slavili 91 let priključitve k matici. Resničnih razlogov za slavje ti nesrečniki pravzaprav nimajo, zato jim predlagamo, naj raje razmislijo o ukinitvi teh proslav, ali pa v ta namen raje uvedejo kakšno komemoracijo! Sicer pa je brezposelnih osebkov vedno več, zato ne bo odveč kakšen pameten napotek. Kot prvo, brez panike, ste samo eden izmed mnogih! Če vam to ni v nikakršno tolažbo, vedite, da ni sramota biti brezposeln, sramota (za državo!) je biti zaposlen ter ne prejemati plače, kot na tisoče naših delavcev. Kot brezposelna oseba boste od socialnih služb vsaj redno prejemali denarno pomoč, medtem ko zaposleni brez plač lahko le kličejo: na pomoč! Nadalje: pomislite na gromozanske stroške, ki ste jih imeli z odhodom v službo! Bencin, malica, podkupnina šefu, primerna obleka, čevlji, nakit ter kozmetika niso majhen denar. Doma ste lahko nenališpani, v plastičnih natikačih ter v šuškavi trenirki! Ne nazadnje odpadejo tudi duševne muke, ki ste jih v službi doživljali ob misli na neizplačano plačo, nikar pa ne pozabite tudi na mobing! Ni od muh tudi misel, da vam sedaj ostane več časa za delo na črno, pa tudi sebi, družini ter prijateljem boste lahko posvečali več pozornosti! Državljani! Iskreno upamo, da smo vam s temi nasveti malce olajšali težavne dni, ko boste z upanjem v srcu iskali novo službo. Te sicer ne boste zlahka našli, a vas bodo novi delodajalci, kot je pri nas že v navadi, znova naplahtali, kjerkoli je to mogoče, pa tudi drugje. A kaj bi to, pomembno je, da ste dobili službo, četudi se bodo v devetih nebesih znašli le redki srečniki, ki bodo bedno mezdo tudi prejeli. Ostali, malce manj srečni, pa plačilo pričakujte v pravih nebesih, kar pa velja le za vernike. Nevernikom žal ne preostane drugega, kot še naprej verjeti v duhovno spreobrnjenje naših požrešnih kapitalistov, kar pa seveda ni mogoče. Ostanite torej še naprej raje brezposelni! Tropinovec

Jože Fric, Slovenija © 2010

http://www.vecer.com/clanektot2010092805578869

http://www.vecer.com/clanektot2010092805578870
Zoran Josić, Slovenia © 2010

OD DECENIJE DO DECENIJE ...Dok političari pričaju o izgubljenoj deceniji sa kraja devedesetih, mi izgubismo još jednu dragocenu deceniju života. Zato će oni, da ne bi bilo zabune, morati da se izjasne na koju deceniju zapravo misle. Vida Nenadić
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

ZA LISTANJE/TO BROWSE: http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=16&p=TOTI%20LIST

9 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

KONKURS pod nazivom

Minus E-magazina pod nazivom I SATIRIČNA POZORNICA MaxMinus . Nagrade za Najbolju knjigu i Najbolji tekst su sljedeće:

Za Najbolju knjigu: Kompletna priprema, prelom i obrada nove knjige za štampu autora od strane MaxMinus magazina. Godinu dana prikazivanja bannera autora sa linkom ka njegovoj ili Svim satiričarima Bosne i Hercegovine, ex-YU repub- njenoj stranici koju izradjuje MaxMinus.

“SATIRA JE ALTERNATIVA BEZUMLJU!”

likama, cijeloj dijaspori i onima koji se ne osjećaju krivim za sadašnje bezumlje koje nas okružuje. Književna trilogija 2010.g. (Knjiga pjesama NEOTKANI SIZIF; Pravo učešća imaju svi afirmisani i neafirmisani autori satirične riječi. Svakom kome uspije da to uobliči u tradicionalnu, savremenu, modernu, ili demode formu u obliku aforizma (epigrama, epitafa), satirične pjesme i priče, a zatim pošalje na E-mail: sabihadzi@gmail.com (može se obavjestiti i na tel. 00387 63 111 062 i/ili 00387 62 291 743), kandidovao se za narodnog poslanika/zastupnika Satire. Šaljite, 10 aforizma, 1 pesmu i 1 priču (do jedne kucane strane). Svaki rad kucati u posebnom dokumentu. Sve radove poslati pod punim imenom i prezimenom, dostaviti svoju kraću biografiju i fotografiju. Konkurs je otvoren Non-Stop!
No, to nije sve...Još dvije kategorije unutar Konkursa postoje! Najbolja knjiga objavljena na prostoru ex-YU, etc…za 2010.g. 1. Knjige koje konkurišu dostaviti poštom na adresu Sabahudin Hadžialić, Grbavička 32, 71000 Sarajevo do 1.11.2010.g. Ako knjige dodju i iza toga datuma, nije problem, jer je konkurs otvoren Non-Stop ali nećete igrati za 2010.g. već za sljedeću..i sljedeću…Ako, pak, niste u mogućnosti iz jasnih, finansijskih razloga, dostaviti poštom, dovoljno će biti E-mailom poslati pdf. pripremu preloma vaše knjige već objavljene. Žiri I SATIRIČNE POZORNICE ŽIKIŠON 2010 čine: 2. Najbolji tekst napisan o satiri na prostoru ex-YU, etc…za 2010.g. Aleksandar Čotrić iz Srbije, predsjedavajući za 2010.g. i članovi: JasTekstove dostaviti E-mailom na adresu sabihadzi@gmail.com min Mrkalj iz Slovenije, Suno Kovačević, Ekrem Macić i Sabahudin Hadžialić iz Bosne i Hercegovine, Boban Miletić Bapsi iz Srbije i PeNagrade: Tapšanje po ramenu! Šalu na stranu, nastavite čitati! tar Pismestrović iz Austrije. Rezultati konkursa svake godine u isto vreme 21. Novembra, tri nagrade u svakoj kategoriji, u vidu web prezentacije u E- magazine MaxMinus-u i WWW sajtu, uoči, 21. novembra, dana rođenja nove i jadne, pardon, jedine Bosne i Hercegovine (sa svim njenim blentitetima, pardon, entitetima Federacijom Bosne i Hercegovine i Republikom Srpskom) , majstora humora, satire i karikature. Svi nagrađeni radovi i oni koji zadovoljavaju kriterijume biće prezentovani na sajtu http://maxminus.weebly.com , ali i u posebnom izdanju MaxBesplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently) Knjiga priča ZEMLJA BEZ SVIJESTI i Knjiga aforizama NEDOVRŠENE DUŠE) objavljena od strane Izdavačke kuće DHIRA , Kusnacht, Švajcarska, autora Sabahudina Hadžialića koja je uspješno promovirana širom Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Travnik, Bugojno, Donji Vakuf, Goražde…) i, za sada, Srbija (Beograd i Novi Sad). Diploma u pdf. formatu. Tri najbolja rada u kategoriji aforizma, pesme, i priče dobijaju nagradu u vidu diploma, elektronskog izdanja knjige u okviru Biblioteke MaxMinus, naravno, ukoliko nam prvonagrađeni dostave rukopise. Kao i po jedan set gore navedene Književne trilogije.

10 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

PREDSTAVLJAMO KARIKATURISTU/ WE ARE PRESENTING CARTOONIST

Ashmarin Stanislav Russia
Born 1937 in the city of Kharkov (nowadays Republic of Ukraine). The childhood and youth has lead in capital of Azerbaijan city Baku where has finished high school and Medical institute. After institute with 1962 for 1969 worked in the city of Tselinograd (nowadays Astana, capital of republic Kazakhstan) as the doctor. Continued training in Leningrad (nowadays Petersburg) and since 1971 on present time he lives and work as the doctor in city Lesnoy Sverdlovsk region. The experience of the doctor and the experience of the caricaturist - 48 years. Worked under contracts in youth newspapers of Kazakhstan, Petersburg and Ekaterinburg. Figures printed capital newspapers and magazines. It were thousand чёрно-white miniatures. With occurrence of the Internet has had an opportunity since 2003 to participate in the international competitions. But participation in similar competitions has demanded full reorganization in figures - the big format and the color image. Work of the doctor does not allow to draw on a regular basis and to observe the terms established by competition. Mail almost from Siberia on other end of Europe can go month, that also influences an opportunity of a choice of competitions with very short date of sending of works. He is grateful to numerous juries which have found an opportunity to estimate his work. For seven years he have received fifteen prize -winning places and more than twenty other awards, honorable and special mentions, more than 60 catalogues from exhibitions times selected for int'l festival-catalogues. For last years in showrooms of his city and nearby cities it is lead six exhibitions. As the artist - illustrator has issued five books of poetry. He does not know, whom is he actually: the caricaturist with the diploma of the doctor, or the doctor keen on a caricature. But this caricature has opened to him the whole surprising and fascinating world, has presented friends in the different countries.

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

11 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Sabahudin Hadžialić
Objavljeno u Narodnim novinama „Potez“, Bugojno, dvonedjeljniku, prvim privatnim novinama u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, 1990.g. „DEMOKRATI“ NA POTEZU na koncepciju lista, novinarski sastav, odabir tema...Raduje to. Jer rodila se novina koja ljude ne ostavlja ravnodušnim i zbog toga priležemo novom tisku sa još više žara. I htijenja. Rađanje demokratije je bolno. I to je naša sudbina. Uvijek smo na nakeom početku čuđenjem uništeni. I zatečeni. A novine će živjeti, bez obzira kakva vlast bila. Kakva je to vlast bez opozicije? Kakve su to novine bez sukoba oprečnih mišljenja? Gospodo, bivši drugovi, ne moram se slagati sa vašim mišljenjem, ali ću uvijek braniti pravo da to mišljenje iskažete. I ko god da pobijedi u novembru, svoju vlast bi valjalo da konstituiše kao sistem sukoba mišljenja, drugačijih stavova. Ali, sumnjam, otvoreno. Suviše je marginalaca u igri. Manipulacija se može ponoviti. Sva ova buka oko „POTEZ-a“ i toga ko piše za „POTEZ“ te zašto „POTEZ“ nije bio ovdje ili ondje, te ima i „POTEZ“ uopšte uređivačku politiku, te „POTEZ“ je njihova novina...može biti samo inspiracija potezovcima da se okupe oko svojih novina. Hoćemo li dozvoliti da budemo manipulisani šačicom ljudi željnih vlasti, opijenih njima primamljivim tronovima, bez obzira kakav predznak nosili u impresumu vlastitog jednoumlja. A „POTEZ“ će živjeti bez obzira na okruženje. Do ovog teksta i nije moralo doći da smo u nekom drugom svijetu, nekoj drugoj zemlji, nekoj drugoj galaksiji. Ali, i možda će i on nešto promijeniti. I Platon je to znao, još prije 2000

Nije lako biti novinar. Sva ona buka štamparskih mašina, neprekidna traka koja bljuje iz sebe papir što se novinom zove, crnilo otisnuto duboko u bljedilo papira, rađa u novinaru profesionalno zadovoljstvo proizašlo iz štampanja novine. Pa još ako su vlastite... No, onoga trenutka kada novine siđu sa trake, kada postanu opšte dobro, tek tada počinje stvaranje nje same. Vremena koja su iza nas (mislim!) nanijela su nemjerljivu štetu novinarstvu, ne samo zato što su novinari bili nerijetko „žrtvena jagnjad“ dnevne politike, već i zbog toga što je novinarstvo kao profesija bilo primorano na kompromise da bi se održalo u sivilu svakodnevnice. „Audiatur at altera pars“ ili „saslušaj i drugu stranu“ bila je anatemisana voljom vlastodržaca nametnutom „u ime naroda“ neprekidnom indoktrinacijom onoga čega se stide baš oni koji su to kreirali i gorljivo zagovarali. I tada smo bili novinari. Dešavalo se da neki tekstovi ne prođu zbog, kako kažu, viših interesa, ali ta letargičnost socrealističnog duha vremenom je pojela samu sebe. Vrijeme, a ne ljudi, stvorilo je nove uslove. Privatna novina, vlastitim novcem stvorena. Osmislimo je, uredismo i štampasmo. Pročitaše je i tada je krenula lavina. Na početku mali grumenčić nemjerljiv preraste u...Ne vraća se istorija ponovo u krug. Vladaoci i vladani. Smijem li u nečemu misliti drugačije i pružiti priliku onima koji misle drugačije da iskažu svoje mišljenje? „Tamo gdje svi misle isto, niko ne misli bog zna šta“, reče neko. Čuju se povici godina, a država i dalje postoji sa velikim „D“.

Petar Pismestrović, Austria 1990-2010 © 2010

Napomena Anno domini 2010, dana trećeg, mjeseca desetog: „Ponovo su izbori pred nama u Bosni i Hercegovina, sada bez onoga Socijalistička, ali bogami ni Republika. Ja i dalje pišem, jer to mi ne mogu uzeti... Šta reći osim:

U čemu je razlika između jednostranačja i višestranačja? Ovo drugo je kao grupni sex!
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

12 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

PREDSTAVLJAMO KARIKATURISTU/ WE ARE PRESENTING CARTOONIST

Jordan Pop Iliev Macedonia

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

13 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics! Osmi međunarodni festival humora i satire Satira festu 2010 održava se u organizaciji Beogradskog aforističarskog kruga, u znaku obeležavanja 150 godina od rođenja ruskog pisca Antona Pavloviča Čehova, pod sloganom – „Imam vremena, pišem kratko“

Program Satira festa
Četvrtak, 7. oktobar 2010. 18 časova - Delegacija Beogradskog aforističarskog kruga polaže cveće na bistu Radoja Domanovića na Kalemegdanu (kod tramvajske stanice naspram Biblioteke grada Beograda, na početku glavne staze, s leve strane)

PREDSTAVLJAMO KARIKATURISTU/ WE ARE PRESENTING CARTOONIST

Jordan Pop Iliev Macedonia

19 časova – Okrugli sto o stvaralaštvu Antona Pavloviča Čehova u svečanoj sali Ministarstva za dijasporu Republike Srbije, ulica Vase Čarapića broj 20, ugao ulice Kneginje Ljubice (bivše Zmaj Jovine). Učestvuju profesori univerziteta, književni kritičari, esejisti i književnici Petak, 8. oktobar 2010. 17,30 časova - Prijem za učesnike Satira festa 2010 u Udruženju književnika Srbije, Beograd, Francuska ulica broj 7 (sala na prvom spratu) 19 časova – Završno veče satire. Učestvuju satiričari i laureati priznanja iz Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Bugarske i Rumunije. Biće dodeljene nagrade: za najbolji aforizam, satiričnu priču i pesmu, kao i priznanje „Zlatni krug“ za afirmaciju srpske satire u svetu. Satiru govore autori i dramski umetnici Rada Đuričin i Pavle Minčić. Završno veče satire biće održano u velikoj sali Gradske opštine Stari grad, ulica Makedonska 42 (naspram zgrade „Politike“) ULAZ JE SLOBODAN! Pokrovitelji: Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije, Skupština grada Beograda – Sekretarijat za kulturu, Gradska opština Stari grad

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

MaxMinus PJESME...
Majo Danilović

14 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics! povampireni monarhisti, nacionalni strojevi, Psovo mi otac, da prostiš, crkvu patriote profesionalci, intelektualni Ravanicu, nojevi, kada me drugi tukli u cevanicu. telohranitelji policajci, Pio je, pušio s rajom i ciganima, virtuelni građevinari, lihvari bežo’ od bitangi i partijske fukare, medicinari penzionisani direktor parne pekare. na vas ne mogu ni da povratim! Kad pravdu teraš, u glavi kvrcneš, il’ postaneš šećeraš. Prosta jednačina. Istina živa - na kraju nije imao za fraklić vinjaka i bocu insulina. Ordena više od kilograma, u njemu gelera sto dvajes’ grama! Ostaje svedočanstvo za državno izdajstvo. Za života, vlast ga precrtala, dostojanstvo mu otimala, poniznost poklanjala. Priučeni političari - kalfe tajkuna, režima tekliči, lažni moralisti, ostrašćeni verski fanatici, preobraćeni komunisti, Ubili ste ga za života, na zidu vlastitog izdajstva, osionošću svojom ga u srce gađali, kosti države dok ste glođali! Ne bih pod zastavu vašu, očevu gazim stazu, imate moć, glamur i pare, ja – garsonjeru, u kojoj držim ideale. Ne dam vam svog matorca! Ljudskosti tvorca! Reko je ne, Staljinu, Slobi i Titu, voleo ljude, preziro’ elitu. Iz ovog prostog sveta, otišao uspravno - na štitu! Čak vas ni mrzeo nije! Kad se u narodu kockice slože, znao je da ćete, jednom, na šiljak

NEDAM VAM OCA PARTIZANA Nedam ja svog oca, iz onog rata borca! Uvek ću biti sin partizana, neću se odreći sedam kolajni, i sedam njegovih ljutih rana. I neću - o tome ćutati! Nosiću ideale, živeću snove tribuna sa tri zanata iz mitrovičkog kazamata! Izem ti bogatstvo gadova, mangupa iz vlastitih redova, što prodali su ideale, za Unrino sledovanje, triciklo na pedale. Snove o jednakosti i pravdi izdali, iz etike pokekli, iz ljudskosti propali.

Mario Rosanda, Hrvatska © 2010

Berislav Blagojević
prevod na engleski jezik-autor KAMELEONI Ranije su bili u šumama, visili su sa grančica, drijemali na lišću. Jezicima kao strijelama sjekli su vazduh, bez glasa i bez napora. Sve što je manje od njih bilo je njihov plijen. Oni su bili sve: i kamen i kora drveta i usahli list. Oni su bili strpljivi i gramzivi i više nego što im je bilo potrebno da postanu vrhuške u lancu ishrane. Satima su znali biti nešto drugo, pretvarajući se poput čarobnjaka čas u busen trave, čas u mravinjak. Srce bi im kucalo taman koliko treba, a udisaji bi bili plitki, kratki i neprimjetni. Samo oči... Te nezasite lutalice kao točkovi vodenice nikako nemaju mira. Samo oči, te izdajničke zaobljene kupe na licu, samo su one mogle razotkriti sve te fantastične krinke. Zatim su došli među nas. Sada su u gradovima, u kućama, u parlamentima. Oni su svuda. Oni su naše komšije, vojskovođe, naši kumovi, ljubavnici... Zbog njih više niko ne razlikuje prijatelja od neprijatelja, dobro od

zla, vrline od mana. Kameleoni današnjice imaju kožu za sve i presvlače se po potrebi. Uče i prilagođavaju se veoma brzo. Ponekad i ne vrebaju plijen, nego love onako, u hodu. Udružuju se formirajući čopore koji postavljaju perfidne zamke na granici sna i jave. Apetiti im rastu progresivno, a opsjene kojima zbunjuju lovinu postaju sve savršenije i složenije. Pa ipak, još uvijek je moguće izbjeći klopku, razlučiti obmanu od realnosti i spasiti se. Da biste kameleone mogli prepoznati na vrijeme potrebno je znati samo jedno: oni vas nikada neće pogledati u oči. Oni vas nikada neće pogledati u oči! *** CHAMELEONS They used to be in forests, hanging from small branches, napping on leaves. They cut through the air with their tongues like arrows, effortlessly and voicelessly. Anything smaller than them was their prey. They were everything: a stone, a tree-bark, a dried leaf. They were patient and voracious, even more than they needed to come to the top of food chain. For hours they would pretend to be something else, turning – like magic – one

moment into a grass bush, another moment into an ant-hill. Their heart would beat only as much as it should, their breath was shallow, short and invisible. But the eyes… Those gluttonous drifters, like mill-stones, have no rest. Only the eyes, those traitor round balls on the face, only them could reveal all those fantastic masks. Then they came among us. They are now in cities, in houses, in parliaments. They are everywhere. They are our neighbors, army leaders, our Best Men, our lovers… Because of them, no one can tell a friend from an enemy, good from evil, virtues from flaws. Present chameleons have skin for every occasion, and they change it as needed. They learn and adapt very fast. Sometimes they don’t even steak out for their prey, but hunt along as they walk. They gather up, forming flocks and setting perfidious traps on the thin line between a dream and reality. Their appetites grow progressively, while deceptions used to confuse the prey are becoming more and more complex, closing to perfection. However, it is still possible to avoid the trap, tell the deception from reality, and save oneself. In order to discover chameleons in good time, you need to know just one thing: They will never look you in the eyes!

Nije narod lud da glasa za druge kad smo ga mi najiskrenije varali.
People is not foolish at all to vote for others when we sincerely deceived them.

Ekrem Macić
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

15 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Aleksandar Čotrić
NASTAVIĆE SE... Radili smo potpuno transparentno, tako što smo dali više od petnaest hiljada izjava za sredstva javnog informisanja. Emitovano je oko četiri hiljade naših intervjua na televizijama o svim važnim pitanjima, počev od toga šta radimo u slobodnom vremenu, preko težih tema, kao što su koju muziku slušamo, pa do onih najozbiljnijih, gde ćemo da idemo na letovanje? Bili smo vrlo odgovorni, jer smo se pojavili na tačno šest hiljada konferencija za novinare i odgovarali na njihova pitanja. Pošto dobar savet zlata vredi, učestvovali smo na 1.300 stranih i pet puta više domaćih savetovanja. U cilju odbrane domaće zemlje, posetili smo sve tri prijateljske zemlje i više od stotinu onih drugih. Upoznali smo se sa problemima oko dve stotine hiljada ljudi, i za svakog imali lepu reč. Uzeli smo u razmatranje projekte 900 privatnih preduzeća i primili smo k znanju 16 hiljada zamerki, kritika i zahteva iz Evrope. Pored pobrojanog, upravo smo završili studiju izvodljivosti za izgradnju auto-puta. Ovog časa smo podneli zahtev za dobijanje kredita koji će biti korišćen za rekonstrukciju železničkih pruga. Samo što smo raspisali tender za novi most. Tek što smo u prostorni plan uvrstili metro. Baš jutros smo presekli vrpcu na gradilištu stambenog bloka. Nema ni dva sata otkako smo položili kamen temeljac za podizanje kliničkog centra. Maločas smo sa stranim investitorima potpisali pismo o namerama, koje prethodi sporazumu o razumevanju, da bismo zatim mogli da zaključimo predugovor, koji će biti osnova za početni ugovor, na koji će se odnositi aneksi ugovora, pod uslovom da iniciramo promene propisa, da bismo odmah posle toga krenuli u podizanje fabrike automobila. I sve ovo smo uradili u samo tri prethodna mandata. A sada podignuta čela i gledajući ljudima u oči, idemo na nove izbore. Da pobedimo i da nastavimo gde smo stali! PREKID - Moramo da prekinemo svaku vezu sa tajkunima koji su se obogatili na sumnjiv način – predsednik je dubokim i hrapavim glasom saopštavao najbližim saradnicima. - Iz sveta traže da odmah proverimo njihove firme i povezanost s kriminalnim krugovima. Neka policija, službe bezbednosti i tužilaštva počnu da istražuju poslovanje najbogatijih tajkuna, da li plaćaju poreze, da li podmićuju, kako su privatizovali firme, na koja ostrva iznose novac... – predsednik se povremeno pridizao iz svoje fotelje. - Ti, ministre! – streljao je pogledom šefa policije – kako si dozvolio da postanu milijarderi, švercuju narkotike, prodaju oružje, peru pare, kupuju zemlju i čitava sela i gradove? Neću nikavu raspravu, odgovore i pravdanja! Da ste mi u toku dana javili da su uhapšeni njihovi šefovi! Žurnim korakom pripadnici politbiroa su napustili rezidenciju. S predsednikom je ostao samo njegov najbliži saradnik i najpoverljiviji tajni savetnik. - Ovi će biti pohapšeni i izbačeni iz posla. A s kime ćemo dalje sarađivati? – pitao je on. - Pitanje je umesno – šef države se okrenuo i za revere sakoa privukao k sebi zbunjenog savetnika. Onda mu je šapnuo na uho: - Radićemo s dosadašnjim zamenicima, potpredsednicima i prvim saradnicima.

DOSIJE Kada je to konačno omogućeno, otišao sam u policiju da pročitam dosije koji su tri decenije vodili o meni. Pošto sam na prijavnici zgrade MUP-a ostavio ličnu kartu, dvojica uniformisanih ljudi uveli su me u prostoriju u kojoj me je na jednom stočiću čekao registar sa zelenim kartonskim koricama, među kojima je bilo više od šest hiljada stranica. Na moje iznenađenje, jedan policajac, onaj viši i krupniji, ostao je u prostoriji i rekao da će za vreme mojeg boravka sedeti u suprotnom uglu. Pre nego što sam počeo da listam papire, on me je upozorio da ne smem ništa da prepisujem, kopiram i uzimam dokumente iz poveza. Silno sam se iznenadio kada sam već na prvom papiru video da su sva imena, osim mojeg, prekrivena belom, gustom tečnošću kojih je zauvek učinila nevidljivim. Listajući ostale dokumente nisam mogao da pročitam ime ni jednog dostavljača, špijuna i saradnika policije i državne bezbednosti. Oni koji su me uhodili, snimali, prijavljivali, optuživali, lažno svedočili i radili o glavi, bili su potpuno zaštićeni. Prisećao sam se da sam upravo zbog njih bio u zatvoru, isleđivan, otpuštan s posla, da su mi oduzimana imovina i građanska prava, da sam zbog policijskih batina i teških uslova u zatvorima bio u bolnicama, da sa mnom, sem retkih hrabrih ljudi, niko nije smeo ni da govori. Najteže mi, ipak, pada što su špijuni, dostavljači i denuncijanti u vilama, rezidencijama, ministarstvima, ambasadama, akademijama, skupštinama... Njihova imena su prekrivena. Oni nisu odgovorni. Ali neko, po ljudskoj i božanskoj pravdi, ipak, mora da bude kriv! Sada, dok gledam u hiljade listova koje su oni ispisali protiv mene, jasno mi je ko je to. Njegovo ime u dosijeu jedino nije prekriveno!

Predratni komunisti imali su dosta od škole : tablu , sto , stolicu ...zavisno ko je šta ukrao?! Pre-war communists had a lot from the school: school board, table, chair ...depending on who stole what? Boban Miletić Bapsi
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

René BOUSCHET, France © 2010

16 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Jasmina Hanjalić

- Oooo, ti se baš pripremio! Nek‘ barem šehidi nisu zalud izginuli! Sad ću vidjeti sa glavnom! A imaš li koga vani, moj Muradife? Muradif ide na operaciju - Jašta, doktore! Skoro cijela familija mi je protjerana i svi su u Danskoj; tamo žive i rade. Muradif Dželjo, penzionisani bravar, poranio je pošto je ponedjeljkom - Odlično, odlično! Šta bi mi bez dijaspore! Hvala Bogu kad je imamo! uvijek velika gužva u gradskom saobraćaju, a navikao je da stiže na vrijeme gdje god da je išao. U ruci je nosio malu sportsku torbu sa Doktor uze slušalicu telefona i smješkajući se, veselo upita glavnu natpisom „Jugoplastika“. sestru ima li jedan slobodan krevet za dobrog prijatelja. -Bogami, Muradife, tebe pravo pošlo: ima jedan krevet da odmah legneš. Samo još da završimo formalnosti! -Rek‘o sam ja ženi da se ne brine: ima dobrih i humanih doktora. -Kako da ne, moj Muradife, kako da ne! Čovjek se na čovjeka oslanja: ti na mene, ja na tebe! Nego, ti baš izabrao najbolje, mora da si se dobro pripremio? -Jesam, vala, doktore, sve sam spremio i evo čekam k‘o zapeta puška. -A jesi li ponio sad sve? -Jesam, sve sam ponio, čak i kafu. -Ma hajd, pusti kafu! Meni su važni papirići! -Doktore, ja sam ih sve dao glavnoj sestri i to u velikoj žutoj kuverti. Rekla je da će vam dati. -Jebiga, Muradife! Ja volim odmah ovdje u sobi da pogledam! Nema veze, završiću ja to! -Sve sam ponio doktore što su mi rekli da treba! Nisam ja od juče! -Svaka čast! Hajd sad u sobu broj dva, dok ja napišem istoriju bolesti i temperaturnu listu. Muradif izađe iz ljekarske sobe i uputi se ka bolesničkoj, iznenađen kako sve ide glatko. Pošto ga dvojica operisanih cimera uputiše gdje da ostavi stvari i obuče pidžamu, leže u krevet, već umoran i ogladnio. Nije prošlo ni deset minuta, kad uleti glavna sestra u sobu, sva crvena u licu, očito zbog nečeg bijesna i poče da viče na Muradifa: -Kako te nije sram, konju jedan stari! Lažeš doktora da si meni dao kuvertu! -Šta ti je bona, šta vičeš! Ja kome sam drugom dao kad nikog nisam ni Već je tri sata čakao na drvenoj klupi u hodniku, dok su razni doktori, vidio osim tebe! sestre, pacijenti sa luksuznim kesama, blijedi studenti, umorne čistačice -Sad meni doktor traži kuvertu! Lažove jedan, dabili lažove! i još mnogo užurbanog svijeta prolazilo hodnicima kao glavnom -Kako nisam? Dao sam ti veliki žuti kuverat sa papirima! ulicom grada. Konačno dođe doktor i poče da otključava vrata svoje ljekarske sobe. Muradif se okrenu ka prozoru popljuvanom muhama, izvadi termos -Doktore, čekam vas da razgovaramo o operaciji! bocu iz zahrđalog limenog ormarića i nasu u svoj fildžan toplu kafu. -Aaaaa! Jeste li vi otac od onog autolakirera? Toplota u bolnici uvijek dobro dođe. -Ma jok, ja sam Muradif, Sadikov otac. Doktor pogleda pažljivije u njega, pa u torbu. Podižući vjeđe, kao da se pokušavao nečega sjetiti i najzad mu reče da uđe. - A šta bi da operišeš, Muradife? - Žuč, doktore! Muči me kamen i doktorica mi dala uput, a glavna sestra me poslala vama. - Nek se, vala, sjetila i mene! A, kako hoćeš da se operišeš? - Sa narkozom! - Ma znam to, nego kojom metodom: rezanjem, pa da ostaneš heftu ili sa laserom i da izađeš za dva dana? - Bolje što prije da izađem! Žena mi je bolesna i sama kod kuće. - A kad bi ti? Izgleda, mašala, dobra ti penzija! Neka, meni je to drago čuti! - Može se! Imam šehidsku, sin mi poginuo u ratu i malo invalide pošto sam ranjen u pluća! Volio bih odmah danas da legnem, kad sam se već spremio i sve donio!- odgovori Muradif. -Izvini, mladiću, kud se ide na abdominalnu hirurgiju?- upita Muradif portira u smeđoj uniformi, koji je doručkovao mesni narezak, somun i čehne bijelog luka. -Hajd pravo, legendo, pa skreni u prvu zgradu desno i idi na prijemno!dade mu portir upute. Slijedeći instrukcije došao je do prijemne ordinacije. -Dobar dan, jeste li vi glavna sestra? – upita punačku crveno ofarbanu medicinsku sestru. -Jesam! Šta ti treba? -Došao sam da se operišem! -Imaš li knjižicu i uputnicu? -Sve sam ponio! -Ko će te operisati?- upita ga glavna sestra. -Ne znam! Nikad prije nisam bio ovdje! -Pobogu, pa jesi li se s kim dogovorio za prijem? -Nisam! Donio sam uput od moje doktorice i sve ostalo što treba. -Ne može to tako! Prvo moraš razgovarat‘ s nekim doktorom!- reče sestra i uze uputnicu. -Pa dobro! Ne bježim ja, što se mora nije teško! -Hoćeš li nekoga specijalizanta, ili mladog specijalistu ili iskusnog hirurga. -Čuj to! Nisam znao da se može birat‘! Hajd onda nekog iskusnijeg! -Ooo, mašala! Evo, mogao bi doktor Safet.

I među umjetnicima, sve je više umjetnih.
And among artists (Croatian: umjetnik), there are more and more artificial (Croatian: umjetnih)ones.

Ivo Mijo Andrić
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

17 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Meni politička zbivanja u Srbiji ne smetaju. Nisam gadljiv čovjek.
For me, political developments in Serbia can not disturb. I'm not queasy.

Živojin Denčić

Projekat su zajedno pokrenuli Zoran Matić Mazos i Sabahudin Hadžialić, početkom 2010.g. Zbog prerane smrti kolege i prijatelja Mazosa, projekat je samo prolongiran za kratak period ali će biti realiziran tokom 2011.g. Pozivamo sve autore sa prostora svih republika i autonomnih pokrajina bivše Jugoslavije da nam do 15.3.2011.g. dostave po trideset odabranih aforizama, fotografiju (crno-bijela, 300 dpi, formata 1200 x 800 pixela) i biografiju ne dužu od desetak redaka kao i bibliografiju. Također je potrebno da nam na adresu (jednu od njih) dole navedenu dostavite posljednju objavljenju knjigu (u MS WORD formatu, PDF. formatu ili poštom). Žiri, sastavljen od eminentnih književnika i satiričara, će odabrati petnaest aforizama koji će biti uvršteni u ANTOLOGIJU EX-YU AFORIZMA pod nazivom: "PRVA ANTOLOGIJA EX-YU AFORIZMA" Svaki autor će biti predstavljen sa petnaest aforizama. Slogan naše knjige je NE POSTOJE BOLJI AUTORI, POSTOJE AUTORI! Urednik izdanja je Sabahudin Hadžialić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina U planu je objavljivanje Eknjige do sredine 2011.g. ali i štampanog izdanja regionalnog karaktera do kraja 2011.g. Aforizme dostaviti na E-mail adresu: sabihadzi@gmail.com , odnosno na adresu: Sabahudin Hadžialić, Grbavička 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina do 15.3.2011.g. Izdavač, MaxMinus, drugi prvoga nedjeljnog elektronskog časopisa za političku satiru, humor, karikaturu i strip na Balkanu.

Tošo Borković, Srbija © 2010

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

18 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics! klima, to jest, politika koja njega i slične održava u životu. Gore pomenuti "stručnjak" je svojevremeno upao naoružan puškom u Narodnu banku Srbije. To je bilo u vreme kada je uklonjen jedan Obiteljsko okupljanje nedjeljom. Čači puna usta manistre usuvo diktator i amater, da bi na vlast došli i gori. i hvale za našu vladu. Bira riči kad već ne bira vina. Sestra gleda kako Elem, Mlađa-kako mu tepaju, vedri i oblači novčanim tokovima u uteć bez oprat suđe, mater pazi na sestru, ja gledam spasit manistru, a Srbiji. Slučaj može biti zanimljiv jer ne verujem da je mnogo drugačije brat, naiva, pokušava ulovit čačinu poantu. ni u drugim državama bivše Jugoslavije. Ipak smo mi ista krv. Izuzimam Šiptare s Kosova! Privreda se nije preporodila, već “Stari, nego di ti dođu ta Potemkinova sela?” “Brate mio, kod prepolovila. Opala je proizvodnja, trgovina, izvoz, a povećao se uvoz, Dugobaba na križanju staze ti nadesno skreniii...” Mama me tutne zaduženost, beda... O uvećanju evra, franka i dolara u odnosu na dinarposrid čela taman za vrime refrena: “Tu se zvijeri pazi!” i odlučna ne treba trošiti reči. Što je imalo da se proda strancima i domaćim b r a c u n a p r a v i p u t i z v e s t , s t a n e o b j a š n j a v a t : krvopijama, koje neki nazivaju tajkunima, odavno je obavljeno. Pošto - Mamino zlato najsjajnije, to ti je opća kultura. Potemkinova sela su ti više ništa vredno nije preostalo, Mlađa je pronašao originalni način za privlačenje stranog kapitala. Navodnih investicija i slično. Čovek koji zamišljena sela, ka kule od karata, koja ne postoje u stvari. Izraz se rabi kao bajagi za sebe u šali kaže da očekuje Nobelovu nagradu za da prikaže nešto šta se pretvara da ga ima, a u stvari ga nema. Ka ekonomiju, a ipak je najstručniji sa gitarom u rukama dok se kliberi na čačin.. pardon, ka fatamorgana. “Mama, fala. Skužija san. A kako se bini, plaća strancima otvaranje radnih mesta u Srbiji! Sistem je ovaj: ono preziva Fata?”“Ajme! Ti si ogledni primjerak poraznog znanja dođe neki Nemac, Italijan ili ko zna već kakva sluta iz belog sveta i svoje generacije. Vi mladi stvarno ništa ne čitate, ništa ne znate. U ponudi otvaranje fabrike u, recimo, Jagodini. Verovatno se taj nije baš moje vrime smo bili puni znanja a nismo imali ni struju a kamoli slučajno stvorio u Srbiji, tek Mlađa i kompanija mu odmah ponude od internet. Kilometrima smo od Varoša do Nazorove morali pješke po 5.000 evra, pa u nekim slučajevima i čitavih deset hiljada po svakom radniku koga bude zaposlio. Opština Jagodina ustupi besplatnu zemlju, znanje te smo bili zahvalni ako bi uspili doć do prave knjige. Ja san još vodu, struju i sve što treba. Preduzimljivi investitor uzme pare na ruke, u osnovnoj pročitala sve ruske klasike...”. “Mama!”, prekine je seka preseku se crvene vrpce, zalije se posao u restoranu. Na kraju koja je ili imala puno milosti za brata ili je tila mater onesposobit u posrednici i lobisti dobiju kese sa svojom nadoknadom za uspešno nastojanju da održi svoje profesorsko izlaganje, “opća kultura se može obavljen poduhvat. Razume se, diskretno! promatrat i kroz opću informiranost te obuhvaća i poznavanje činjenica Fabrika posle nekog vremena zaista proradi. Strani investitor i aktualnih događaja iz suvremenog života. Aj ti, kad si ti toliko zaposli 200-300 radnika, plaća im godinu-dve 150 do 200 evra općekulturna, reci mi ko je Anđelina Đoli, a ko je Bred Pit” . mesečne plate i potom zatvori fabriku i izgubi se u nepoznatom pravcu. “Bred je onaj šta je umra muški, onaj zgodni, a Anđa je biće Narodu Srbije sledi potom decenijska otplata skupih stranih zajmova, Mlađi nova fotelja u sledećem mandatu, otpuštenim radnicima neka kurbetina.” “ A ne, ne! Brus je umra muški, a Bred je iz Legende mukotrpno potraživanje neisplaćenih zarada i radnog staža, a mudrim o Jeseni. Anđa je majka i spasiteljica priko nekoliko djece, glumica, investitorima dat je "svetao" primer kako treba poslovati u "Novim Unicefova ambasadorica i još je dobre volje!” “Nemam pojma ko je ta demokratijama!" Svakome po zasluzi! Ipak se okreće! Anđa. Ali sigurna san da bi je pripoznala da je vidim.” Videći kako Raquel Orzuj, Uruguaj © 2010 naša stara iako profesorica, još uvik živi u srednjovjekovnom neznanju, mraku i općoj neinformiranosti, moja sestra se potrudila. Napravila je za majčin dan power point prezentaciju. Stavila je slike svih mladih glumica, manekenki i pjevačica sa njihovim imenima i kratkim opisom njihovih djelatnosti. Nakon dva dana stara je došla na ispit. Na stol smo joj metnili slike Nikoline Pišek, Angeline Jolie, Josipe Pavičić, Tatjane Dragović i Nevena Ciganovića. Ona je tribala reć ko je ko. Majka je malo gledala, nećkala se i prosula: “Šta me zajebavate, pa to je sve Severina!”

Ana Karabatić

OPĆA KULTURA

***

Miodrag Tasić
IZ ŠUPLJEG U PRAZNO Izvesni Mlađan Dinkić godinama već upravlja srpskom privredom. Što će reći, ili je guverner, ili ministar finansija. Važan čovek-reklo bi se. Ime ovog finansijskog stručnjaka i nije mnogo važno. Važnija je

Izborna je godina. Vlada narodu ispunjava posljednje želje.
It is election year. Government will fulfill last wishes to the people. Suno Kovačević
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

19 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Šta vredi zečevima što je lovostaj kad danas svaki magarac misli da je lovac.
What is worth rabbits as close season today, when every ass thinks he is a hunter. Đura Sefer Sremac
Theme: I am a selective man! (Selective waste collection is the process when the used and unneeded, but still recycleable materials are collected separately for industrial use.) Let’s demonstrate with the help of humour how selective we really are. Set an example for our children, teach them and draw their attention to how important selective waste collection is! Protect the environment and save our planet! 2.) The contest is open, so we accept works of both amateurs and professionals from all around the globe. 3.) Deadline for entries: 29. October, 2010. 4.) The entries will be judged by a professional jury by 15. November, 2010. The jury’s decision is not negotiable. 5.) The selected entries will be exhibited in the hall of Water Management College, Baja. Dr. Zoltán Illés, Secretary of State for Environmental Affairs, will open the exhibition. 6.) We aim to organise an exhibition tour in primary, secondary schools and colleges in Hungary, where we would like to point out the imprtance of selective waste collection to the young. 7.) It folows from 6.) that the submitted cartoons will not be returned! 8.) Participants can submit up to three original cartoons in A/4 or A/3 size, using any technique. Prints of cartoons produced or coloured with software can also be submitted on condition that it has the cartoonist’s original signature and the print’s serial number. (The copy or digital run-off of the original cartoon is not accepted.) 9.) The participants should write their name, address, phone number and e-mail address on the back of the cartoons. 10.) Postal address for entries (please note the order!): Istvan Kelemen Baja Bajza J. u. 19. 6500 Hungary 11.) For information or enquiries about the competition contact: Phone: +36 20 426 58 82 e-mail: grafikuskelemen@freemail.hu 12.) First prize: 900 USD, maximum: 200,000 HUF. Three DIPLOMAS 13.) For the list and works of participants and for any other information visit: www.grafikuskelemen.hu . 14.) Participants whose works are selected by the jury for the catalogue will receive a free copy via post. 15.) The organiser retains the right to use the cartoons freely (e.g. poster, leaflet, calendar, etc.) 16.) By entering the contest the participant accepts the terms of the contest .

K o n k u r s k a r i k a t u r a „Aleksandar Klas“
Uslovi konkursa: - Konkurs je otvoren za sve profesionalne i amaterske karikaturiste sveta. Tema konkursa je slobodna. - Karikaturisti učestvuju sa originalnim radovima - Dimenzije karikature ne treba da budu veće od 30h40 cm - Ime, prezime, adresa, telefonski broj, i-mejl adresa treba da budu napisani na poleđini radove - Dobro upakovani i zaštićeni radovi trebalo bi da da stignu organizatoru do 25. oktobra 2010. godine- Rezultati konkursa biće objavljeni početkom novembra 2010. godine. Pristigli radovi se ne vraćaju, već će ih „Ilustrovana politika“ zadržati u svom muzeju karikatura i prema prilici izlagati, ili objavljivati u monografijama. Drugi međunarodni konkurs karikatura „Aleksandar Klas“ biće svečano predstavljen javnosti ceremonijom dodele nagrada i izložbom odabranih karikatura u Beogradu, sredinom novembra 2010. godine, povodom rođendana „Ilustrovana politike“. Žiri dodeljuje sledeće nagrade:

„Gran pri“ Aleksandar Klas u vrednosti od 1.000 evra i diploma „Druga nagrada“ u vrednosti od 500 evra, dar As osiguranja iz Beograda i diploma „Treća nagrada“ u vrednosti od 300 evra, dar As osiguranja i diploma Pet ravnopravnih diploma Prispele karikature biće štampane u katalogu, a izbor će načiniti žiri. Katalog će biti dostavljen svim karikaturistima čiji su radovi prikazani na izložbi i objavljeni u katalogu. Organizator zadržava pravo da koristi poslate karikature za štampanje, izlaganje i u reklamne svrhe, bez novčane naknade.Slanjem karikatura na konkurs smatra se da su autori prihvatili navedene uslove konkursa. Karikaturisti ne bi trebalo da šalju radove elektronskom poštom, jer tako prispeli radovi neće biti prihvaćeni za konkurs. Radovi se šalju na adresu: ILUSTROVANA POLITIKA Za konkurs karikatura „Aleksandar Klas“ Cetinjska 111000 Beograd SRBIJA

Our associate, Ms. Orzuj , Uruguaj WITH THE TITTLE OF THE EXHIBIT IN THE ALCALA UNIVERSITYFUNDACIÓN GENERAL- "POR UNA VIDA SIN MALOS TRATOS" -" LIFE WITHOUT AN ABUSE" SPAIN

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

20 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Gordana Vlajić
O VISKIJU I GAĆICAMA - Šta pričaš!? Tražio ti je gaćice? Da ih udahne? Što mu nisi dala? Pa šta je njemu ostalo? Udah tvog međunožja iz meke tkanine. Ništa više. A pred tobom život sa još toliko novih modela. Gaćica, mislim. Ne smej se, slušaj me. - Šta da je pao avion, pitaš me odglumljeno skupljenih veđa. Da je kofer, nastavljaš šapatom, da je kofer sa njegovim stvarima pao na dorćolske krovove? TRAS! Pravo u moje dvorište. - Da, da, počinjem da shvatam. A tvoj se muž upravo vraća s posla kada mu ih vetar nanese na lice. Tada mu skliznuše, ma pusti mene da završim, tada mu skliznuše na Boss-ov rever. Iiiii - on prepozna tvoje kiloteee! E, zato si trebala da kupiš nove, obučeš ih jednom, masturbiraš preko čipkicom obrubljene svile i onda mu ih daš, neka te diše, neka ih nosi u beli svet. Gubimo vazduh. Zacenjujemo se, moja prijateljice. - Čekaj, ćuti, i zamisli. Takav usamljenik. Negde u nekom sidnejskom bistrou naručuje poslednji viski... - A što poslednji, jaučeš iznemoglim smehom! - Ćuti sada, ne zasmejavaj me! Čekaj, imam priču! Naručuje viski a ne zna da mu je poslednji. I nema da plati. Onda vadi iz unutrašnjeg džepa meke kilote istanjene beznadežnošću sopstvenih udisaja sa dezenom kitica jorgovana. Izbledelih od prečestih udaha. I plaća. Tvojim gaćicama. Nikad pranim, nikad osunčanim. Plaća svoj poslednji viski. I ispija i plače, jeca, rida. Zabacuje glavu, udara, metaniše po masnom šanku, tresu mu se ramena, sav drhti! On više ništa nema. Zna, Bog te. Platio je svoj kukavičluk tvojim mirisima. To je poslednje što je imao, a da se nije moglo ukrasti. Tvoje gaće i njegov život. Sve izbledelo. Sunce ti, ovo je bolje od Bukovskog. ZAŠTO PIŠEM (Za T. B.) Pišem jer ne umem da prihvatim da više nema međusobnosti. Nekada je Ona čežnjivo gledala kroz prozor očekujući konjanika s pisamcetom, a ovih dana joj je dovoljno samo da pritisne send. Ushićenje, strast, požuda. Bol! Poistovećuju nas, jer su bezvremeni. Samo nas rastanci razlikuju, po vrsti obuće u kojoj odlazimo. Pišem jer smo delo više autora. Kao i knjiga. Koju potpisuje samo prepisivač. Ne i akteri. Pišem da pospešim iluziju kako se čitajući ogledamo, kako nesmetano zavirujemo u tuđe živote. O da! Pišem i grešim. Greške u kucanju ne činim namerno, zato se trudim da ih otklonim. Greške u karakterima takođe nisu namerno učinjene, ali su namerno ostavljene. Svim akterima mojih priča data je šansa da budu i dobri i loši. I svako je iskoristio ponuđenu mogućnost. Otuda, znači, čovek još uvek nije dorastao privilegiji konačnog izbora. Zato ga treba krotiti i voleti. I neophodan mu je Bog. Neee, nego sam ja, nekako... raščupana. TAJNA (Za S. L.) Da li ti se dešavalo, dušo moja, da mu pričaš nešto tebi mnogo važno, mnogo nežno, mnogo zavetno i da odjednom vidiš,

jasno vidiš, kako se slova nekih tvojih reči odbijaju o njegova prsa, NE! – o ovome ti nisam pričala, saslušaj! Kako se prozračna, vraćaju do tvojih grudi, kako klize ka krilu. Tad brzo skupljaš noge, hvataš svoja slova u hladne skute i mada stišćeš slabine i plavim šakama stežeš muslin svoje haljine oko belih nogu - što? Pa dešava se, meni se dešava! – oko stopala ti se prospu glasovi koje ne smeš da pokupiš, ne usuđuješ se reč da sastaviš u celu. I dok on odlazi, prebrojavaš slova, jesi li sve rekla, sve uradila, sve dala, sve skuvala. Prebiraš reči, prepoznaješ: Z, V, A, U, K i E. Evo tu su i S i M. Složiš, vidiš: ZAUVEK SMO. I taman kad udahneš, olakšano, kad raširiš noge, kad se opusti tkanina, primetiš da ti je jedno A ostalo kraj stopala. I panično tražiš O. Nema. Onda se osmehneš. Pomisliš, ma nemoguće! To se on igra. Ne ustaješ, samo se protegliš, dohvatiš mobilni i bez da gledaš ukucaš brojeve. Onda malo sačekaš biiiip, biiiip i mazno mu kažeš: - Ljubavi, jesi li možda poneo jedno O? To O, to je moje O, znaš. Donesi mi ga, ljubavi. Čuješ kako ti priča da je kasno, da nije vreme za slova i infantilne šale. Dok se tvoj glas udaljava i sve je tiši jer spuštaš telefon na sims svoje terase nadajući se da će pasti (i kako onda da čuješ kako ti, pre nego prekineš vezu, kaže: - Volim te, da! pa sigurno bi ti rekao, lažeš se) i kad ga više ne čuješ, kad ništa ne čuješ sem muka noći, op! ugledaš svoje slovo nagnječeno nogarom teške starinske fotelje u kojoj najviše voliš da sediš i da mu čitaš priče. Pritrčiš, napneš se, podigneš fotelju, izvučeš zatureno slovo! Ali! To nije O! To je još jedno A, zapravo jedno maleno „a“. Otreseš onda, sva sklupčana, slova koja još uvek čuvaju miris njegovih grudi i prebiraš samoglasnike, dva A u reči: S A M A. Kako se, bre, dogodi da slova iz sopstvenih skuta ne umemo da složimo u smisao koji je tako očigledno skliznuo sa Njega. U smisao koji godi, razumeš. I ko zna od kad čuvaš slova misleći da vas bezbedne nosiš u krilu kroz: ZAUVEK SMO. Je l’ ti se desilo to? Ko zna od kad gledaš dva A i ne vidiš da nemaš O. Na tvojim krilima počiva reč S A M A. Čuješ, je l’ ti se dešavalo? To, sa slovima, mislim?

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

Kirman Abdin, Azerbaijan © 2010

21 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Peko Laličić
KRIZA -epigrami* Očito da svetska kriza menja svaki trend, ali je rog za sveću i dalje ostao naš brend ! * Kriza je svetska i sve teža i teža, a vlast čini sve da pojedinac može samo da jebe ježa. * Danas zna skoro svaka budala, da svetska kriza ozbiljno preti da prevaziđe i krizu morala. * Znam u čemu nam je spas: kad kriza vidi kakvi smo, možda pobegne od nas. * Nigde posla a žena mlada, pa ne vredi deviza: svetska je kriza.

Mirjana Marinković
HAIKU ILI NALIK MU 96 U KAFANI (ČEKAJUĆI GODOA) Bogo moj lepi! Da sam ti ja živ i zdrav! Živeo mi ti! ***
Biljani Stanojević (PITAĆEŠ SE)

ZLATAR Bolje bi mu bilo za ljubavi malo, lepote u paru, da ne nudi platu. Neće rđa zlatu, nit' Mesecu staru, već - rđavom zlataru. (Tako majstor, znate, mesto plate, dobi o(t)platu...)

zanosu. Novinari se objektivno pakuju. Kamere iz mrtvog ugla snimile najvažnije detalje. - Za pitanja gostiju nemamo vremena i hvala što ste došli u skoro istom broju kao i autori!- reče voditelj. - Stani tetka – povika partibrejkers. – Nije, bre, ovo tajna večera. De, da i mi nešto kažemo! I rekao bi čovek, da nije zaboravio pitanje od onolikog uzbuđenja. A i ta hipnoza! A onda se javio i partibrejkers dinarački tek da oboji junački ovaj zanos petparački. - A Cvijić, a petsto dinara – samo vas pare interesuju! A kultura? - Svesni smo problema u kolektivno-nesvesnom. Očigledno nam fali još neki Miljković – rekoše mudri starci i naučno se sakriše iza fonetike, leksike i genetike. Mene za to vreme ubi prejaka promaja (nekoliko tapšača prozinulo se istovremeno) Šta hoće ovi? – mislim si refleksivno.- Karadžić po drugi put jezdi kroz moje snove!?Sarkazmagorično zaključih: - Nisu krivi dinarci, nego petoparci. - Nisu krivi Turci, nego brci i nema veze što su obrijani. A sad idi u taj šaš i namesti se ko što znaš!A vidi ruke! Hipnoza bato! ***

Rajko Glibo
Kolačići Rajuna Kikonjinog Kloni se vraga Da ne bi sam stradao Od sila mraka * Prepunjen strahom Podlih silnica mraka Posta im sluga * Zov cure danske Blizu cure bosanske Izgubi glasnost

Radivoje Runja Nikolić
SLAVOPOJAČKO VEČE Povodom promocije knjige Priručnik za hipnozu skakavaca - Kao na seansi majstora hipnoze. Glava ti brzo klone, a jogin se zeza sa tobom – navede te da plivaš na suvom, da plačeš, smeješ se, zevaš... Onda pljesnu šake nešto kao aplauz... i gotovo. Performans uspeo. – Šta je bilo? Nemamo pojma! Tragom oslobodilačkih odreda... Uticaj misli druga Tita na razvoj stočarstva Srednjeg Visoka. Goli otok, gole gluposti, gola go... Gola gospoda ponovo kreči – ovaj put u žuto. Tuce njih – svako po pet minuta skromnog hvalospeva marljivom dugogodišnjem pregnuću... I prođe veče u hipnotičkom

Igor Smirnov, Russia © 2010

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

MaxMinus aforizmi...

22 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Abdurahman Halilović Ahil
Nada je među nama najzdravija-ona umire poslednja. List papira jedini ne trpi deranje. Primjetili smo na konjima da su ih namagarčili. Radničkoj klasi su oduzeli prava-hoće da ih prostudiraju.

Ivo Mijo Andrić
AFERIZMI PO ANDRIĆU Malograđanska društva su ona društva koja imaju vrlo malo lojalnih građana. Hrvatska je desnom nogom u Evropi, a lijevom - na Balkanu.

Jasmin Mrkalj Kadmus
Nema tog proroka koji je predvidio sve sadašnje društvene poroke. U ova krizna vremena ni očevi domovine neće da plaćaju alimentaciju. Isključivi monopol na ljudsku glupost imaju njihove vođe.

Za razliku od lasta, jugonostalgičar na jug leti, najčešće - ljeti. Ne boj se narode. Vaše vođe sve vaše bogastvo čuvaju u najboljim svetskim bankama. Dug domovini smo vratili. Narod nikad nije bio nevin-jebe ga politika. Vanjske dugove vraćat će naša djeca i unuci. U ova krizna vremena sve se promenilo. Nekad su opštili vaginalno a sad samo oralno. Za kratko vrijeme postali smo goli-onako bosi. Isusa su raspeli njegovi. Nas razapinju - naši. U krizna vremena su sve stranke crvene, od *** stida! Ko puno ljubi vlastitu domovinu, Boban Miletić Bapsi taj je vazda u preljubu. *** Narod će uskoro da ustane !!! Vreme je za ispašu ?! *** Izvozimo skupu pamet, a uvozimo jeftine robe. Miladin Berić Tako prebijamo uvoz izvozom. Višestranačje nas je rasturilo, na sve strane svijeta. Mirne savjesti su samo oni, koji su bez savjesti. Vijest po vijest - povijest. U socijalizmu nismo vjerovali da će biti gore, a sad u demokratiji vjerujemo! Naše saginjanje ostalo bi neprimjećeno,da to ne činimo uzdignuta čela! *** Nije dovoljno biti samo pametan. Treba nešto i uraditi. Kako god uzmeš, mogu te optužiti - za korupciju. Evropska Unija nema ništa protiv Srba i Hrvata. Lužičkih i Gradišćanskih. Nije uspjela kao Zvijezda Granda, ali zato jeste kao zvijezda štanda. Pojedini sveštenici do bogatstva dolaze ne sa svojih deset nego sa tri prsta. Dok smo bili za Istok kasnili smo za Zapadom, a sad kad smo za Zapad kasnimo za Istokom. Naš slom je začet u bezgrešnom vođi. Srpska novija istorija: Od topa do lap topa. Najviše je ustaša i četnika izginulo u partizanima. Na ispitu zrelosti smo pokazali trulost.

Borislav Mitrović
Čim je srušeno ono što je legalno izgrađeno, procvjetala je divlja gradnja!

Sabahudin Hadžialić
Nedostatak ljubavi jeste jednak višku sujete. Političar kada laže on govori istinu. Svoju! Slične su razlike ovdje. Naime, nema ih! Građani jesu dio naroda na Balkanu, ali narodi nikada neće postati građani ovdje! Ovo je zemlja gubitnika. Konačno da i oni imaju nešto svoje!

Ekrem Macić
Ovdje se oduvijek prirodno umiralo. Od gorčine. Sudeći prema raspoloženju birača pobjednik dolazi iz najveselije stranke. Poštujući volju naroda ponudićemo još nekoliko obećanja. Ova vlast neće ponavljati stare greške. Ponudiće nove.

Miodrag Jakšić
AFORIZMI ZA DJECU Veliki odmor je malo zadovoljstvo. Veliko zadovoljstvo je štrajk nastavnika. Dobro jutro deco! Danas ne idete u školu! Tako bi ispravno pevao pravi pesnik za decu.

Postao sam jedan od tajanstvenih. Ušao sam u križaljke! Sve važne zakone donosimo na ulici i u kafani. Tek toliko da rasteretimo Parlament. Otvorila se nova prodavnica u B(iH). Mozete kupiti ljude svih profila. Imam osjećaj da promjene dolaze iz Afrike. Teško se privikavaju na ovdašnju klimu. Slika Doriana Greja: Klasni rat? Ma Otkrićemo sve one koji ukazuju na afere. jok...Slasni brat!

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

23 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics! ZABILJEŽIO PAVLE POPOVIĆ, Srbija-BiH

Bio je...
Bio je besmr tan samo dok je bio živ. (Stefanović M. Slobodan) Bio je bistar, lovio je u mutnom. (Bučinski Ernest) Bio je blesav, pa nije mogao da se pravi lud. (Denčić Vesna) Bio je vatren pisac. Izgoreo je na lomači u plamenu svojih knjiga. (Miletić Boban Bapsi) Bio je veliki humanista. Mnogima je prekratio muke. (Mažuranić Iva) Bio je veliko govno. Zato je brzo i isplivao na površinu. (Simeunović Srđan Sendan) Bio je velikodušan. Nije tražio da mu vratimo obećanje koje nam je dao. (Bezarević Vuko) Bio je vredan kao mrav, a mravi su baš zgodni za gaženje. (Denčić Vesna) Bio je vulgaran. Govorio je golu istinu. (Žunjić Darko Batan) Bio je gladan njene ljubavi, a ona je kuvala drugome. Sad je sit svega. (Šefer Đura Sremac) Bio je dalekovid, oženio je ženu za koju je bio siguran da će ga napustiti. (Janković Slobodan) Bio je dobar čovek, obešen je za primer. (Denčić Vesna) Bio je dobar kao hleb, ali ga izelice brzo pojedoše. (Mihailović Stevan) Bio je dobar ljekar, ali slab nišandžija. Kad pogodi bolest, ne pogodi joj lijeka. (Janković Slobodan) Bio je dobar čovek, obešen je za primer. (Denčić Vesna) Bio je zadužen za čistke, ali je otpusten jer su mu pronašli višak od 150 ljudi. (Ilić Milovan Minimaks) Bio je iz rezervnog sastava, a sad On pravi sastav. (Kanački Jelena) Bio je izgubljen slučaj. Sebe je našao u partiji. (Mirović Dragan) Bio je ispred vremena. Zato je i uspeo da pobegne. (Milenković Vladica Vlajče) Bio je korak ispred sviju i zgazili su ga na pješačkom prelazu. (Mrkalj Kadmuš K.) Bio je krajnje dosledan i u sebi imao sportskog duha. Prema ljudima se ponašao kao prava pizda, a uz to se trudio da bude veća od svih. (Simeunović Srđan Sendan) Bio je nesrećan slučaj. Pendrek je slučajno opalio. (Simić Slobodan) Bio je otvoren. Sada je zatvoren. (Radosavljević Goran Čorba) Bio je pjesnik slobodnog stiha, a sproveden je u vezanoj formi. (Lakušić Ilija) Bio je plemenit! Prvi je obješen! (Hadžialić Sabahudin) Bio je poznat i priznat, a onda su ga prepoznali pa je priznao. (Marić Robert) Bio je prvi među stočarima. Oplodnja mu je bila prioritet. (Bokadu) Bio je premazan svim mastima, a najviše svinjskom. (Marić Robert) Bio je pristalica pokreta. Pristajao je na sve! (Pajović Milenko) Bio je rđa pa su ga išmirglali. (Kusovac Vladimir) Bio je skroman. Volio je samo sebe. (Žunjić Darko Batan) Bio je spreman da padne za svaku ideju. Tako se uzdigao. (Todorov Milan) Bio je tako veliki čovek da nam je zaklonio ceo svet. (Honić Senad – Hona) Bio je tvrd orah – lomili su pendrake na njemu. (Marić Robert) Bio je to buran dijalog. Na svaku njegovu rečenicu odlučno sam klimao glavom. (Otašević Đorđe) Bio je to veliki narod, sve dok nije došlo do revolucionarnih promena u načinu brojanja. (Dangubić Ratko) Bio je to verski rat. Samo Bog zna za šta smo ginuli! (Jovanović Rade) Bio je to vrlo srdačan prijem. Prihvatila me je obenoške. (Denčić Živojin) Bio je to demokratski postupak. Linčovani je morao da poštuje volju većine. (Radovanović Milivoje) Bio je to dobar čovek, reče crv. (Denčić Vesna) Bio je to jedan mali i prljavi rat što je osnovni dokaz da ga nismo željeli. (Markuš Božidar) Bio je to još jedan njihov poraz nad nama. (Petković Rade) Bio je to oslobodilački rat... Kain se oslobodio Avelja. (Jovanović Rade) Bio je to sukob na nacionalnoj i socijalnoj osnovi. Potukli su se cigani i grobari. (Čotrić Aleksandar) Bio je to crn dan za sve osim za one koji su spavali kao zaklani. (Novaković Aleksandar) Bio je toliko zaboravan da je cijeli život posvetio pokušavanju da se nečega sjeti. (Janković Slobodan) Bio je toliko radoznao da se i rodio prije vremena. (Janković Slobodan) Bio je toliko srećan da ga je pregazio traktor pun - djeteline sa četiri lista. (Lalović Ranko) Bio je u kući bog i batina - dok ga nisu istukli. (Halilović Abdulrahman Ahil) Bio je u prvim borbenim redovima. Nosio je belu zastavu. (Denčić Vesna) Bio je u toku istrage, pa ga je odnio tok. (Petković Rade) Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

24 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Vladimir Bulatović
Trke konja U jednoj dalekoj, i po svemu neobičnoj zemlji, živeli su po mnogo čemu veoma čudni ljudi. Ti čudni ljudi bili su pasionirani konjima i konjskim trkama. Njihovi konji bili su nadaleko poznati po svojoj lepoti, snazi i brzini. Kod njih se konji nisu jeli, već su se samo jahali. Svaka porodica je imala svoju privatnu ergelu, pa je broj konja premašivao broj ljudi. Tradicija je brižljivo prenošena, sa kolena na koleno, i stanovnici te čudne zemlje su bili veoma ponosni na svoje poreklo i naravno na svoje konje. Kao što sam rekao, na početku, konjske trke su bile najpopularniji sport i omiljena zabava tih čudnih ljudi. Glavni događaj se dešavao u maju mesecu kada su regionalni šampioni, pošto su prošli duge i naporne kvalifikacije, učestvovali na Velikoj Trci, najpopularnijem i najmasovnijem događaju u ovoj dalekoj zemlji. Ne treba ni spominjati koliko je teško bilo doći do Velike Trke, s obzirom na ogromnu konkurenciju. Tradicija odgajivanja konja je toliko bila jaka, da se konji iz stranih ergela nisu uopšte mogli probiti na takmičenje. Šampion, pet godina zaredom je bio ljubimac nacije, crni pastuv zvani C. Prosto je milina bilo gledati njegovu sjajnu, crnu grivu kako se leprša u punom kasu, dajući njegovoj plemenitoj njušci božansku lepotu! Svaki mišić, na toj veličanstvenoj životinji, ocrtavao se i davao mu izraz pravog atlete! Dug, očešljani rep, pametne oči, zubi kao red bisera, kojima je žvakao seno, i naravno bela mrlja posred glave između, kako sam rekao, pametnih očiju! I ove godine C. je bio glavni favorit. Iz prikrajka su vrebali šansu i ostali sjajni konji: O. zatim G. pa tu je bio još i M. prelepi beli konj, inače brat gore pomenutog C. Međutim, kako to biva, desio se i jedan presedan, pa se na finalnu trku plasirao i , verovali vi ili ne, i jedan magarac! Niko nije znao kako se to dogodilo, ali se govorilo kako je magarac došao iz takođe jedne daleke i još čudnije zemlje, gde su ljudi imali dugu tradiciju uzgajivanja magaraca, i takođe obožavali trke magaraca! U toj zemlji se magarci nisu upotrebljavali za vuču i teške poslove, niti se njihovo ime koristilo u negativnom kontestu, već naprotiv, za ljude koji su vredni svakog poštovanja tamo se govorilo : „Bože, kakav vredan poštovanja čovek, pravi magarac“! E, upravo pomenuti magarac koji je bio prijavljen za „Veliku trku“ je bio šampion sedam godina uzastopno, te daleke i još čudnije zemlje, te bio ponos i dika svoje nacije! Magarac je po brzini daleko zaostajao za svim finalistima Velike
René BOUSCHET, France © 2010

Trke, pa ni po lepoti i snazi nije mogao uopšte da se meri sa svojim protivnicima! Zapravo, bio je toliko ružan i neugledan, da ga je žalosno bilo i pogledati. Ali magarac je magarac, i sa njim nema šale, što ovdašnji ljudi nisu znali, pa je na kladionicama bio najslabije kotiran od svih učesnika. C. je već viđen kao novi-stari šampion, što je magarcu davalo nadu, da će kao totalni autsajder pokušati da pomrsi grivu protivniku! Došao je i dan Velike Trke, sunčan i vetrovit. Na glavnom gradskom hipodromu se okupilo nekoliko desetina hiljada ljudi, dok su milioni gledalaca širom ove čudne zemlje, pratili ceo događaj pokraj malih ekrana. Lep kulturno –umetnički program, uvrtiru za glavnu trku „začinile“ su sestre bliznakinje koje su svojom dirljivom pesmom, uz pomoć trubačkog orkestra, unele mnogo radosti i pritajene sete u srca posetilaca. Približavao se trenutak istine! Konji su delovali nekako uznemireno, dok je magarac bio u potpunosti smiren, izgledajući potpuno ravnodušan na sve što se oko njega dešavalo. Konji nisu znali za svoje mane, već samo za vrline, dok magarac nije znao ama baš ništa! Napetost je rasla i čekao se pucanj koji je trebao označiti početak trke. Treba reći da je u poslednjem trenutku zamenjen čika koji puca iz startnog pištolja, što je kasnije i dovelo do, videćete, nezampaćene drame i još jednog presedana. Naime, signalni hitac je pogodio favorita trke C. koji je ranjen pao posle samo par koraka, što je zbunilo ostale konje koji su od straha panično počeli da trče unaokolo, pa čak i u preplašenu publiku. Nastao je haos! Jedino je magarac ostao smiren, pa je celu predvidjenu dužinu, uz najsporije vreme svih vremena, istrčao uz magarcima svojstveno njakanje i prošao prvi kroz ciljnu ravninu! Na stadionu, pošto su konji obuzdani, uz par povređenih fotoreportera i dvojice redara, nastao tajac. Magarac je pobedio!

CIJENIM SVE ONO ŠTO NISTE URADILI.
I APPRECAITE EVERYTHING YOU HAVE NOT DONE. ROBERT MARIĆ
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

MaxMinus aforizmi...
MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

25

Zoran Bašić
Zna li stator šta mu radi rotor.

da nas povede – u drugu. Vizija vlade: Okruglo pa na ćoše – vodi iz ove krize.

Savo Martinović
Ako smrtna kazna bude ukinuta, dželati će zapretiti obustavom rada. U blizini birališta jedan građanin je stradao nesrećnim slučajem. Srećom, on je svoju biračku dužnost već bio obavio. Mi smo, bre, samostalna izdavačka kuća. Neće nam valjda čitaoci određivati tiraž. Dok sam pisao roman, podmetnuo sam indigo. I to je bio ceo tiraž. I Golootočani bi živeli na slobodi, ali im nije suđeno! Upravnik zatvora me na ispraćaju tešiio rečima: ''I sloboda je za ljude.''

Nekom je dobar početak pola uspjeha. DalmaSvetska kriza preti da stane sve. Pranje novca, tincu svaki. NE. Besmrtni ste. Sada možete i umrijeti. *** U vreme krize svi imaju manje onoga što im treba. Satiričari i više nego im treba. Ma, kakva svetska kriza. Nas plaši MMF ! Krizu treba seći u korenu, a početi od vrha. U Evropskoj zajednici najbolje će proći naši pederi. Njihove guze će se rascvetati kao hrizanteme. *** Suficitom pametnih a deficitom mudrih, naša kriza dobija dimenziju više ! Realizacija ideja nekih naših eksperata je osnov da kriza dođe i zadrži se i kod nas.

Mitar Mitrović

Peko Laličić
Lekari su najtraženiji ljudi, a najviše traže. I kad krademo bogu dane, na njega se pozivamo. Počeo sam da popisujem one koji me prepisuju ! Kad nestane batina, raste broj vucibatina. Potpuno smo skrenuli. Izgleda da smo uhvatili pravac. ***

Kako to da smo danas u krizi, kad smo do juče Pošto živim u mojoj zemlji, pitam se: ''Gde ja to živim?!'' bili na Dobrom putu ?! Naša kriza raste srazmerno broju nula u vladi. Dobitni sistem za izlaz iz ove krize je ukidanje svih institucija sistema. *** Svi smo mi isti – reče budala. ***

Suno Kovačević
Nakon smrti oca naroda ostala je sirotinja. Rodili smo se u socijalizmu, živimo u kapitalizmu, ubrzo ćemo u feudalizam. U ime općeg dobra, na općim izborima, dobijamo opći haos. Prvobitna akumulacija kapitala u Bosni i Hercegovini provodi se u mandatu. Osjećaj zadovoljstva čovjeka vodi do neuspjeha. Vlast Bosne i Hercegovine ima problem za svako rješenje. Ako novac kvari ljude onda smo zemlja sa najpoštenijim narodom. Narodi Bosne i Hercegovine vratili su se svojim korijenima. I po jelovniku. ***

Robert Marić
BOLJE I JEZIK ZA ZUBIMA, NEGO JEZIK BEZ ZUBA. PUCATI U ZRAK MOŽE SE I VODORAVNO. I NA ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE POŽELJELI SU MI USPJEŠNU POSLOVNU NOVU GODINU. ZA POKAZATI ZUBE, TREBA IMATI MUDA. DOBRA OSTAVKA DALEKO SE ČUJE. UKINULI SU SREDNJI STALEŽ - DA NE SMETA SIROTINJI.

Rasim Zlatan Pršte
Izgleda da smo na dobrom putu da opet zalutamo. Dugoročne su prognoze obično kratkog daha. ***

PEKO LALIČIĆ
K R I Z A Sve krize jedna na drugu liče, a svetska na našu. Kriza je naša stalna deviza. Ako preživimo ovu krizu, Evropa nam ne gine. Vlada vidi izlaz iz ove krize i već se sprema

KARIJERIST SE KARIJERISTOM IZBIJA. UZAVRELO JE - OBLIVA ME HLADAN ZNOJ. ČOVJEK - KAKO TO KORUMPIRANO ZVUČI!

Slobodan Janković
Veliki bogovi su velika stvar. Mali bogovi su zajebani. Ogriješio se o Ustav i morao je da ga promijeni.

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

26 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Đura Šefer Sremac
ŠPIJUNSKO PISMO (Kad se bik – oteli!?) − Eh, što nisam špijun, moj Stevara! Kako bi’ samo putov’o svetom k’o gospodin čovek. Zaviriv’o bi’ i tur’o svoj nos u tuđa posla s uživanjem, to ti je danas zdravo otmeno. Bio bi’, brate moj, špijun prve klase. − Da nisi ti, prijatelju Pantelija, malo onako, znaš već kako, prolup’o, ne daj bože? Kakva špijunaža? Kakve trice i kučine sad pod stare dane! − A jok! Nikad nije kasno. − Dobro, kad tražiš đavola i naći ćeš ga. Samo mi jedno reci: kako bi se sporazumevao sa saradnicima kad ih ne smeš viđati, a radiš tajni posao? − Eh, to bar nije teško. Sročio bi’ lepo pismo, al’ takvo da ga niko ne može odgonetnuti. Imam već par mustri za takvu rabotu. − Vidi, vidi naše špijunčine! Ta, ti se već sâm iškolovao! − Samo ti kokodači k’o ona moja baba Roska! − Baš me živo interesuje ta tvoja mudrost! Da čujem to pisanije. − Slušaj, Stevara, pa se čudom čudi, šta sam sročio: PRIčam ja, ali ne VREDI, mojoj baBI da mi TREBA LOva. Moram kupiti TELE. A BABA MUČEnica KAO da MI NI ovako STARom ne da mira. „Idi nek ti dâ ministar. NeKO treba iza OVOg teleta da ČIsTi govna po Avliji“ GOvoRI ona, a ja JE ne slušam. OD MOG plana ovog toplog TEškog LETA BAš neću biti BEz brIge. A MIra NISam ni TRAžio. A – ha-ha-ha! − Kakve su ovo gluposti, Panto, pobogu? Kao da liči na kineski!? − Ti baš ništa nisi utubio u tu tvoju učenu glavurdu. Nije ovo govorancija o teletu, to ti je šifrovana velika tajna prepiska, strogo poverljiva. − Čekaj, a što pišeš velika slova u sred reči, i gde treba i gde ne treba? Znao sam ja da ti ne možeš biti špijun. − Tu sam te ček’o, brale moj! Već si pao na špijunskom ispitu. Pismo je samo tobože naivno. Evo ti ga u ruke, pa protrljaj dobro oči. Samo pažljivo sriči baš ta velika slova, a ova mala zanemari. − A, tako znači! Rugaš mi se! Gde ti je tu špijunaža? Dobro, kad ti kažeš: „PRIVREDI BI TREBALO TELE. BABA MUČE KAO MINISTAR. KO OVO ČITA, GORI JE OD MOG TELETA, BABE I MINISTRA...“ − Zar tako ti starom prijatelju, crni Panto! Dobro, dobro! Pamti pa vrati! − Ja ti rekoh, moj Stevara, da mogu biti špijun, a ti ne veruješ. Nema ljutnje. Idi u kafanče pa prodaj ovu moju mustru. ’Ajde, uzdravlje. Odoh da na’ranim to moje tele. Samo da znaš, ipak sam ga kupio. Pametno je i ne pravi huku i buku kao taj naš... Jedino što još uvek dobro – serki! − Ćut’, Panto, zid ima uši! − A možda naraste i do bika, moj prika. Samo ako mi ministar dâ koji dinar u zajam. Vratio bi’ mu pošteno, mislim, kad mi se bik – oteli! Ja to već učinih. Od muke, bez para.
Gianluca Constantini, Italia © 2010

Elvis Huremović
ŠARENA LAŽA Prošao je još jedan ciklus, što znači došao vakat izborima. Opet! Opet kreće nemilosrdno bacanje para u kojekakve kampanje. Period intenzivne šuplje, prevara, natezanja do besvjesti. Vrijeme koje ni najgorem dušmanu ne bih poželio. Otvoriš dnevnu štampu a ona se šareni kao kameleon od kojekakvih poruka i klimavih obećanja. Upališ tv a ono jedni znaju, dugi opet naši a treći su njihovi, četvrti paze na čovjeka, peti su opet protiv svih, šesti ne znaju ni šta da poruče i tako u nedogled. U svakom slučaju vrijeme izbora je gadan vakat a onda poslije njih uvijek bude po starom sa nekim neznatnim promjenama na bolje ili sa vrlo znatnim na gore. Kako ljudi olahko obećavaju u svojim nastupima, bilo kojeg oblika, med i mlijeko da je to čudo neviđeno. Obraz i đon se svelo na isto i tako sepet godina, dvije decenije. Jedni šupljiraju a drugi puše, k'o kruženje vode u prirodi. Osim šuplje, kao najkonstantnije ideologije neprikosnovene karaktersitike izbornog perioda, vrlo je česta pojava čuvene „hljeba i igara“. Samo što je u ovom slučaju hljeb imaginaran, iako ponekad bude nekih kobasica, salama i inih mesnih proizvoda. Teferiča i derneka kao kobasica ne manjka baš da upotpuni šuplju atmosferu. Kupuju se glasovi i klimoglavi vrlo jeftino, nešto poput jeansa u Trstu iz nekadašnjeg vakta. Kilo kobasica ili dvadesetak pilića, traktor drva, kamion šljunka, dvaput po deset u ovdašnjim markama sve su to vrijednosti putem kojih se kupi nekoliko klimoglava i glasova. Vele kupci kad nema bolje onda daj šta daš. A kakvi su prodavci kupci su još gori. Sve zajedno jedna beskrupulozna mašinerija koja fercera zahvaljujući perverzno niskim penzijama, mazohističko velikom broju nezaposlenih i niza drugih nad kojima se prodavci iživljavaju haman pa dvije dekade. Sve to najviše podsjeća na čuvenu šarenu lažu koju svakom djetetu već generacijama njihovi najmiliji nude i kupuju kada ih žele umiriti. Tako je sa našim izborima šarenila na sve strane a laži napretek i narod miran k'o bubica dok ne prođe barem dvije hefte u oktobru. A onda klimoglavci čekajte do sljedećeg ciklusa i novih još šarenijih laža. Uzdravlje!

Quentin Tarantino

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

27 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Svijet satire u MaxMinus-a....MaxMinus u svijetu satire. World of satire in MaxMinus...MaxMinus within the world of satire.
SEM EWING (1920-2001)
Sam Ewing je bio profesionalni pisac već u dobi od 14, 1935.g., kada je radio kao novinar u „Vicksburg Evening Post“ i u „Morning Herald“ u Vicksburgu, Mississippi, SAD. Također je radio za WQBC, lokalnu radio stanicu. Tokom 50 godina aktivnosg pisanja Sam je n a p i s a o p e t k n j i g a , tu c e t samopomagjućih filmski zapisa, na stotine filmskih članaka i duhovitih primjedbi- najviše, svakako, aforizama. Sam je bio free lance, kako pisac tako i novinar i dok je radio u TV, radio, reklamnim agencijama i kao kablovskuTV kada je u pitanju prodaja programa i izvršnom programu. Sve do svoje smrti, 2001.g. je bio aktivan u pisanju aforizama i članaka za magazine. AFORIZMI Some of the longest hours of the day follow the question: "Have you got a minute?" Jedan od najdužih sati na dan počinje pitanjem: "Imate minutu?" *** Housework is something you do that nobody notices unless you haven't done it. Kućni posao je nešto što nitko ne primjećuje, osim ako ga niste vi sami učinili. *** Computers will never take the place of books. You can't stand on a floppy disk to reach a high shelf. Kompjuteri nikad neće zauzeti mjesto na kojem su knjige. Ne možete stati na floppy disk do kako bi dohvatili visoke police. *** Your best friends are those who speak well of you behind your back. Vaši najbolji prijatelji su oni koji govore dobro o vama iza vaših leđa.

*** If you believe the past can't be changed, you haven't read a celebrity's autobiography. Ako mislite da se prošlost ne može promijeniti, niste pročitali biografije celebritija. *** An expert is someone called in at the last minute to share the blame. Stručnjak je netko ko se poziva zadnji čas sa kim treba podijeliti krivicu. *** There's no thief like a bad movie. Ne postoji takav lopov kao loš film. *** The person you think is a good listener may be thinking about something else. Osoba za koju mislite da je pažljiv slušalac, možda misli o nečemu drugom. *** Drivers are safer when roads are dry - roads are safer when drivers are dry. Vozači su sigurni kada su ceste suhe - ceste su sigurnije kada su vozači suhi. *** Old age is always 20 years older than you are. Starost je uvijek 20 godina starija od godina u kojima ste trenutno. *** It's better to ask dumb questions than to make dumb mistakes. Bolje je pitati glupa pitanja nego činiti glupe greške. *** Visitors always give pleasure - some when they come, others when they go. Posjetioci uvijek prućaju zadovoljstvo- neki od njih kada dođu a neki kada odu. ***

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

28 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Predstavljamo knjige/Representation of the books
Ako želite da vaša knjiga bude predstavljane u MaxMinus magazinu, pošaljite je na adresu Sabahudin Hadžialić, Grbavička 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. DESET RAZLOGA (...plus dva) DA OBJAVITE KNJIGU!- PROVJERITE!?

AUTORI ZA AUTORE—MaxMinus preporučuje
Ako želite objaviti knjigu, preporučujemo vam Izdavačku kuću DHIRA, Küsnacht , Švajcarska: http://dhirasbk.weebly.com (uključen ISBN code, preporučujemo i objavu Ebook (Eknjiga) po najpovoljnijim cijenama na Balkanu. Provjerite na WWW adresi: http://dhirsabk.weebly.com OKTOBRA/LISTOPADA 2010 iz štampe izlazi knjiga “Biće enigmae”, Marije Vučković u izdanju DHIRA, Kusnacht, Švajcarska

Predstavljamo knjige/Representation of the books...u ovom broju VREMEPLOV KNJIGA
Berislav Blagojević “Ja, revolucionar”; Urednik: Dr. Nenad Novaković; Prevod izabranih kratkih priča. Berislav Blagojević; Recenzent: Boris Nad, Ranko Risojević Lektor: Mirjana Prodanović: Izdavač: Izdavačko i grafičko društvo “Besjeda”, Banja Luka; Ars Libri, Beograd; Za Izdavača; Nikola Novaković; Dizajn korica Dragana Nikolić; Štampa: BLC Atelje za g. dizajn i digitalnu štampu Banja Luka– Z.Š. Zoran Stanič; Prelom Adnan

Milo Jukić “Ožiljci i brazgotine” Izdavač Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj Za izdavača: Amir Brka Ilustracija na omotu: Srrđan Mršić DTP: Smart Tešanj Štampa Grafik– komerc Tešanj Tešanj 2000.g.

Statističar
Brojevi, pro sja ci, formule...Svaki dan od sedam do tri, pet dana u nedjelji. U pet do tri gleda na časovnik. Žuri na autobus broj deset u četiri i deset. U vožnji ispunjava loto lisitć. Odbrojava sitniša za hljeb. Jedan i četrdeset. U liftu pritišće broj šest. Okreće brojčanik šporeta na dva. Mijenja kanale na televizoru: na jedinici ništa, na broju dva ništa...na broju osamnaest ništa. Pali radio: devedeset tri zarez šest. Četiri godišnja doba. Gasi radio i odbrojava udarce četkice o zube. Gasi svjetlo, liježe u krevet. Um se ne

gasi. Dječački naivno pokušava da broji ovce. Brojevi, prosjeci, formule... Muči se, brpolji, ustaje i ponovo liježe u krevet. Pod kapcima samo brojevi, prosjeci i formule na tamnoj podlozi. On je dio tih brojeva, prosjeka. On je svjestan toga, ali od toga ne može pobjeći. On je jedan od onih koji su glasali na izborima; on je jedan od zaposlenih; on je jedan od redovnih TV pretplatnika; on je broj. On je sam sebi posao i sam sebe umara. On mrzi to što je postao, ali ne vidi način da to promijeni. On nije čovjek, on je mašina koja služi drugima. On nije čovjek. On je statističar.

GLASUJTE ZA KRALJEVE FEŠTE U životu nisam bio na ovakvoj fešti i zato, samo zato izgledam kao da me je oblačila stara poluslijepa vjeroučiteljica. Pola dvorane se ljuti na mene, vidim, a ove godine imamo brojnu publiku; remen oko struka obvezan je bez obzira na obujam stomaka i hlača. No, lako je za mene! Glasujte za kraljeve fešte, ionako je u ovom trenu potpuno nevažno tko će zaslužiti kraljevstvo nebesko...

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

29 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

PREPORUČUJEMO ZA ČITANJE KAO E-KNJIGU ILI DOWNLOAD KAO pdf. format sa WWW stranice http://diogen.weebly.com PRVI GODIŠNJAK DIOGEN pro kultura magazina (septembar/rujan 2009 ̶ septembar/rujan 2010). ̶ od 1.9.2010....783 stranice A4 formata. Takodjer specijalna izdanja DIOGEN pro kultura magazina su online od 1.10.2010.g. We would like to recommend to read as Ebook and/or download as pdf. format from WWW: http://diogen.weebly.com FIRST ANNUAL ISSUE of DIOGEN pro culture magazine (September 2009 ‒ September 2010) - since 1.9.2010...783 pages of A4 format..Also, as 1.10.2010, special editions of DDIOGEN are online...

http://diogen.weebly.com
DOWNLOAD pdf.: http://www.scribd.com/doc/36694879/DIOGEN-Pro-Kultura-Magazin-No1-g http://www.4shared.com/document/w3H4UAjM/DIOGEN_pro_kultura_magazin_No1.html Listajte E-magazine…Read E-magazine http://content.yudu.com/Library/A1oybh/DIOGENprokulturamaga/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F% 2Fwww.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F211541%2FDIOGEN-pro-kultura-magazin-DIOGENIS-pro-culturemagazine

Želite biti Marketing menadžer MaxMinus magazina...? Kontaktirajte nas i dobićete povoljan angažman u % od vrijednosti donesenog adverta/reklamnog sadržaja. Reklame objavljujemo kako na WWW stranici tako i u magazinu MaxMinus. Kontakt na sabihadzi@gmail.com

FIRST FOUR ISSUES of MaxMinus you can browse and read on/PRVA ČETIRI BROJA MaxMinus magazina možete čitati i listati na http://maxminus.weebly.com Ako bude adverta bit će i naknade za autore! A i magazin neće biti besplatan sa advertom!

Orebić, Croatia paradise on Earth during all year long... Orebića, Hrvatska..tokom cijele godine NIJE LJETO SVE ŠTO SIJA! Contact: +385 20 713 894 http://www.freewebs.com/orebicvillaamira/index.htm

Marketing koji radi za vas 24/7 Svi drugi su dobri, mi smo drugačiji!

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

30 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Samonikli korov strip

Franja Straka, Srbija © 2010

Winfried Besslich (BESS, Germany © 2010

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

31 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Predstavljamo WWW stranicu Jamesa Gearija, sigurno jednog od najpoznatijih aforističara ne samo u SAD-u već i u cijelom svijetu.
We are presenting WWW site of James Geary, one of the most famous aphorist not only in USA but also in the World.

http://jamesgeary.com/

Aphorisms by Eino Vastaranta
Eino Vastaranta, born in 1967, is a Finnish aphorist who also writes humorous columns, jokes, and haiku. He lives and blogs in Helsinki. Vastaranta’s sayings have that distinctive, uniquely Finnish streak of dark wit, the same kind of gallows humor that characterizes many aphorisms from Central and Eastern Europe. But the Finns are, in general, even bleaker in their assessment of the human race. “When the next Flood comes, I wish the animals pushed Noah overboard,” Vastaranta writes. Yet there is a whiff of mysticism in Vastaranta’s aphorisms, perhaps even a (faint) hope of redemption. And, luckily, they are often funny. My thanks to Sami Feiring or alerting me to Eino Vastaranta’s aphorisms.

Clean Conference 2010 Sunday, October 24, 2010 London Union

What Is Gnomology?
Gnomology is the study of gnomes, an ancient Greek word meaning ‘charming garden ornament’ and also, more importantly, ‘thought’ or ‘judgement.’ Over time, gnome came to refer to sentences containing thoughts or judgements—in other words, aphorisms. So gnomology is the study and collection of aphorisms, and someone who does these things is a gnomologist. Gnomology has been around as long as gnomes but only really came into its own as a discipline during medieval times, when learned persons began compiling florilegia, collections of the most beautiful flores, or flowers, plucked from the texts of other writers. These sayings were organized under individual categories for easy reference, just as anthologies of quotations are today. A writer in need of a quote could then look one up under the appropriate topic. During the Renaissance, these florilegia evolved into commonplace books—personal compilations of memorable thoughts, anecdotes, proverbs and aphorisms that are the distant ancestors of the modern pocket diaries and calendars filled with inspirational sayings that can be found today for sale near cash registers at gift shops and supermarkets. Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

32 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics! V “NOSOROG’S” MAGAZINE CARTOON COMPETITION THEME: MOVIE & MOVIE STARS REPUBLIKA SRPSKA BOSNIA AND HERZEGOVINA EUROPE Note: You may send originals, but we will not send them back!

Theme (Explanation): Everything about movie, movie production and Online sending: around movie! Any big name (personality) from present or past, any E-mail: nosorog.rhinocervs@gmail.com actor or actress, not only from Hollywood production, but any national production, from all over the World! NOTE: 300 dpi resolution, JPG, JPEG format CATEGORIES: FIRST CATEGORY: CARICATURE (write which person you present) First Prize: 250 Euros + Diploma Second Prize: Diploma Third Prize: Diploma Five Special Diplomas SECOND CATEGORY: CARTOON First Prize: Diploma Second Prize: Diploma Third Prize: Diploma Five Special Diplomas THIRD CATEGORY: SHORT COMICS (one table) First Prize: Diploma Second Prize: Diploma Third Prize: Diploma Five Special Diplomas Deadline: December 31st 2010 Maximum entry (by category): 7 (seven) Size ( Caricature, Cartoon & Short Comics ): A4, A3 Technique: Any You may send by post or online. Note: Sender must be author of caricature, cartoon or short comics! Post Address: MAGAZINE “NOSOROG” CARA DUSANA 4 78 000 BANJA LUKA In both cases sending, please, write your name, address, country and e -mail. IMPORTANT NOTE: In case that winner’s country is under international sanctions, the organizer can not be responsible for not has the choice to delivery the prize to the winner! JURY MEMBERS: 1 – Mr. Goran Kljajich, President of Yuri, Founder of “RhinoCervs”(“Nosorog”) Magazine, Republika Srpska, BiH 2 – Mr. Miladin Berich, Vice-president, Editor in “Rhino” Magazine, Republika Srpska; BiH 3 – Mrs. Maria Claudia Re (Clau), Cartoonist, Argentina 4 – Mrs. Irina Iosip, Cartoonist & Painter, Editor of “Salt & Papper” Magazine, Romania 5 – Mr. Milenko Kosanovich, Cartoonist, Serbia 6 – Mr. Aleksandar Blatnik, Cartoonist & Painter, Serbia 7 – Mr. Carlos Alberto da Costa Amorim, Cartoonist, Brazil 8 – Mr. Vasil Tolevski, Editor in Satirical “Osten”, Macedonia www.nosorog.rs.sr http://nosorog.hpage.com/ http://www.nosorog.rs.sr/diff/diff2.html http://www.wix.com/RhinoR3/RhinoCervs---NOSOROG

Kupovinom KNJIŽEVNE TRILOGIJE (DHIRA, 2010.g.) , autora Sabahudina Hadžialića, po jedinstvenoj cijeni od 10 Eura/Evra plus poštarina neposredno pomažete asocijaciji NVO ALTRUISTA SVJETLO, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA—pomoć mladima sa posebnim potrebama... DOBRO, DOBRO DAJE.... 10 % od prodaje autor donira asocijaciji NVO ALTRUISTA SVJETLO. Narudžbe na E- mail: hs@bih.net.ba i/ili hs1@bih.net.ba ili mobitel +387 63 111 052 . AFORIZMI / POEZIJA / PRIČE http://sabihadzi.weebly.com
Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

33 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!
Marcin Bondarowicz, Poland © 2010

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

Raquel Orzuj, Uruguaj © 2010 Nina Ziggy Hadžić, Bosna i Hercegovina © 2010

34 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Mirjana Grbac Pismestrović
BLIJEDORUŽIČASTI KOMPLET S TJELESNIM ČUVAREM I PUDLICOM Kad muškarac ima ženu i dvije kćeri onda se kaže: „Blažen među ženama!“. A kad žena ima muža i dva sina onda je svi sažaljevaju! Meni to dugo nije bilo jasno, dok nisam došla u zrele četrdesete godine i povezala konce. Jednom prilikom, pospremajući stan, ugledah samu sebe u velikom zrcalu, ali je spodoba s druge strane više nalikovala nekome od mojih sinova, nego meni. Jeans od mlađega sina, košulja od starijeg, prsluk od muža, jedino su tenisice bile moje jer moji muškarci već odavno nose barem za četiri broja veće cipele od mene. Muško ili žensko, slijedilo bi nagradno pitanje!? Epidemija maskulinizacije zahvatila je moj ormar. Umjesto da se po kući vide čipkice i cvjetići, a na vješalicama vise haljinice, kod mene su se u ormar naselili udobni puloveri i jeans....Moja najelegantnija kombinacija za izlaske sastojala se od tamnoplavog odijela, bijele bluze te zimskog kaputa s dvorednim kopčanjem u stilu američkih mafijaša iz 50-tih godina. Jedini trag ženstvenosti u mojoj garderobi očitovao se u dvije strasti: donje rublje i svilene marame. Grudnjaci su mi posebna slabost! Budući da me priroda zaobišla kad su se dijelile obline , uvijek sam patila pred izlozoima sa ženskim rubljem. Srećom su dovitljivi proizvođači došli na push-up ideju, što mi je otvorilo nove životne perspektive. Svilene marame i šalovi zauzeli su čitavu ladicu u mom ormaru. Ali, koliko god se trudila, krajnji efekt je mali. Grudnjaci se uopće na primjećuju ispod široke garderobe, a marame danas nosi svaki peder. Stoga sam zaključila da trebam hitno nešto poduzeti po pitanju promjene stila oblačenja. Ima žena koje su u stanju satima stajati u buticima pred ogledalima ili u kabini presvlačiti garderobu koju im donose iznervirane prodavačice. Onda se ljubazno zahvale na ugodno provedenom vremenu i, ne kupeći ništa, napuste trgovinu. Ja nisam takav tip... Otkako sam javno objavila svoju namjeru da želim nalikovati na žensko, moje su me prijateljice, koje uvijek izgledaju kao da su sišle s modne piste, počele redovito snabdijevati modnim časopisima, Koja literatura! Čitava znanost! Sve uredno sistematizirano i podijeljeno na poglavlja. Noge, stopala, žuljevi- poglavlje prvo. Ruke , laktovi, nokti- poglavlje dva. Treće obrađuje tijelo- čvrste grudi, ravan trbuh i utegnutu stražnjicu... Celulitisom se bave medicinski stručnjaci, a za glavu, lice i frizuru tiskaju se čitavi separati. Što je „in“, a što „aut“, znanstvena je grana za sebe kojom se bave i modni i nemodni časopisi i na tome autorice pošteno zarade svoju mirovinu. Kako vidim, danas se opet nosi ono što je bilo aktualno 70-tih godina. Pun pogodak! Moda moje mladosti! Dobro je počelo! Prije ulaska u bilo kakvu modnu investiciju, odlučila sam prekopati zalihe u maminim ormarima. Moja majka, naime, brižno sprema sve odbačene stvari, a njena teorija da „će sve to jednoga dana dobro doći“ sada se pokazala spasonosnom. Za početak sam iskopala jednu haljinu koju sam posljednji puta nosila 1986. na nekom vjenčanju. Haljina je bila bijela s velikim lila flekama pa sam se u njoj osjećala kao milka- krava u štiklama. Još mi je prerano za ponovno nošenje te haljine, ciklusi ponavljanja modnih trendova obično su svakih trideset godina! Privatna modna revija pred ogledalom zapela je kod arheoloških nalaza hlača. Niti jedne nisam uspjela navući više od polovine

bedara. Uspjela sam zakopčati samo jedan fosilni ostatak od elastičnog žerseja, ali me je tektonska izbočina u visni pupka uvjerila da radije pokušam sa suknjama. Jedna štofana minica na preklop mogla se upotrijebiti uz prešivanje gumba za tri centimetra, ali moljce koji su se u njoj nastanili nisam mogla više deložirati pa sam na kraju odustala… Stvar je postala ozbiljna. Sazvala sam krizni štab sastavljen od nekoliko najpovjerljivijih prijateljica. „ Za početak ti je najbolje svakodnevno prelistavati modne časopise i vidjeti što ti se sviđa,“ glasio je jedan od dobronamjernih savjeta:“... pokušaj se identificirati s modelima, i oponašati ih u držanju tijela, šminkanju, izboru boja...“ „Pa da, a onda pratiš što ti kaže okolina, kako reagiraju muž i djeca i ostali svijet...“, nastavila je druga prijateljica... „...i tako vremenom dođes do svoga vlastitoga stila...“ dovrsila je treća. „ U redu... imam prijedlog,“ prekinula sam ih za kratko,“ idemo zajedno prolistati časopise pa mi vi odmah recite što bi mi dobro pristajalo.“ Akcija je krenula punom parom. Svaka od nas listala je za sebe dok nismo izdvojile nekoliko varijanti koje su bile primjenjive na moj lik i stas...Jedan mi se model posebno dopao... „ Ma daj... opet si uzela ono po čemu te već svi poznajemo...“ čula sam odmah prijekorni komentar. „Ali meni se to sviđa!“ branila sam se. „ Možda, ali ti trebaš korijenitu promjenu...“ „ Evo nešto za tebe.... čak ti je i ženska slična...“ pokušala me udobrovoljiti jedna od članica kriznoga štaba gurnuvši preda me stranicu s raskošnom fotografijom. „ Daj da vidim!“ odmah je uletila moja prijateljica s reputacijom modnoga stručnjaka. “Joj to je odlično, daj pogledaj...!“ U prvom planu, na ogromnoj sjajnoj fotografiji, koračala je samouvjereno smeđokosa, mlada žena, odjevena u blijedoružičasti komplet. Duga suknja s razrezom sprijeda koji se otvara u hodu, dekoltirana majica, a preko svega poluduga jakna bez kragne, vezana u struku... sve od mekanoga, vjerojatno štrikanoga materijala...Preplanula put, znalački odabrana šminka. Jednom je rukom upravo skinula naočale i pridržavala pramen kose koji joj je vjetar zabacio na lice, a u drugom svileni šal u spektru boja od blijedoroza do intenzivne ciklame, koji je također vijorio na vjetru... Iza manekenke , odjeven u elegantno tamnosivo odijelo i tamnu majicu, koračao je dasa tipa Jamesa Bonda, s mikrofonom pričvršćenim oko glave i tamnim naočalama. Da nije u rukama nosio bijelu pudlicu, rekla bih- rođeni špijun... ovako bi prije mogao biti njen tjelohranitelj ....kao fol...! Ostala sam fascinirana... bez teksta... Odmah sam, kao što su me moje prijateljice uputile, sebe zamislila umjesto mačke na fotografiji... Čim sam se oporavila od šoka identifikacije, progovorila sam: „ ...i sada zamisli mene, da se tako obučem i odem, recimo, na plac po grincajg i špinat...“ „ Pa ne moraš se tako dotjerati za plac, ali kada ideš, na primjer, u banku ili u školu ... ili u šetnju gradom... koliko sam ja samo vidjela dotjeranih dama po kafićima ..“ uvjeravala me moja prijateljica. „ Pa mogla bih ...“ rekoh nakon kratkog razmišljanja,“ evo recimo, odem s mužem na kavu ... samo ne znam što bih onda napravila s tjelohranjiteljem ???“ „Kojim tjelohraniteljem?“ „Pa ovim što tako lijepo pristaje uz kostim!“ „ Budalo, pudlicu uvališ mužu, a s tjelohraniteljem ideš na kavu...!!!“

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

35 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Miro Georgievski, Makedonija za MaxMinus magazin TEMA: SEX

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

36 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

MaxMinus i DANI SATIRE Pljevlja vam predstavljaju historiju/ istoriju/povijest
1998. Milovan VITEZOVIĆ SRPSKA PSOVKA NJom su nam jedino usta puna Do samog srca smo ih otvorili Kad opsujemo tek se računa Da smo srpski progovorili Ona je naš pozdrav na putu Naš nastavak za liku i oputu Od nje i bog se stresa Skidamo mu gaće i sve sa nebesa Naša je prva i naša zadnja Između kojih nižemo nisku Sve što radimo - jebena radnja Za koju nekom ređamo po spisku S njom sve nam je jasnije Od nje nemamo reči časnije U pameti nam ključa, na jeziku vri Spremni smo sve da pošaljemo u tri Ali ni ujednu da odemo U nju nas niko ne sme taći Gde se psovkom pobodemo Samo nas mrtve mogu pomaći Sa psovkom ćemo sve oposliti, sve preduzeti NJom će sve narod pozlatiti Mogu nam oteti sve, mogu nam sve oduzeti Samo nam nju ne smeju uskratiti Rešava pitanje ponosa, časti Bez psovke sve nas je stid Naše je veliko poštovanje vlasti A kad nas zatvore: Jebem ti zid! TAMNICE I TAMNIČARI Nepoznati čovek odnekud u meni, Srećete li i vi nepoznata lica? Naša je koža najveća tamnica, A svi za nešto utamničeni! Tamnice se druže. Tamnice se glože. I ovako stoje tamničarske stvari: Svi smo tamnice i svi tamničari. Iz ove se tamnice u drugu ne može! A tek grudi, a tek rebra jaka: I srce je iza rešetaka!

DIKTATOR OTKRIVA SITNE RADOSTI Što jest - jest Meni je netaktičan I jedan narodni gest Dovoljan Da budem danima zlovoljan Narod je najbolji Mio i bogu Kad neprekidno radi Na mojoj dobroj volji Kliče mojoj vladi Čak je i simpatičan Kada se uživljava u ulogu U kavezu ptice Kad policijski čas Čeka kao spas Kad se raduje na svako secanje I poveže bitne (U omču) činjenice Ništa neobično Kad radosti sitne Imaju i oni koji vladaju Najviše volim lično Onih vrpci presecanje Posle čega narodu gaće padaju BEOGRAD Volimo ovaj grad koji nas ničim nije iznenadio U koji dođosmo uvereni da ćemo sve prepišati Koji se uz nas privio dok nam je glave ohladio Koji je svojom bukom uspeo našu stišati Volimo ovaj grad u koji smo kao u nevolju upali (Od koga ni hvala za sve što mu date) Volimo ovaj grad čiju smo kaldrmu prstima čupali Ovde smo navikli na one koji nas prate Volimo ovaj grad kojim za sobom tragamo U koji smo ušli kao u busiju, kao u zbeg Na čijim se Terazijama bar dvaput vagamo Stavljajući srce s onu stranu kao teg Batrgamo se na njegovom planu poput paukove mreže NJegovim svetlima i mi smo lažno blistali Odavde nikud drugde nismo pristali Jer na drugom mestu bilo bi nam teže Ovde su naši indeksi, prijave boravka, diplome, tapije Ovde su nam snovi rastrzani, ideali pogaženi I ma koliko u njemu bili poraženi Trijumfalne su nam sve njegove kapije Prekipi li ti što te zbunjenog usklađuje lud Izađi na njegovu ulicu kad više nemaš kud Duboko u slast udahni njegov smog I njegovu buku opsuj vlast i ostićeš se kao mali bog

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

37 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

MaxMinus...VIJESTI/VESTI/NEWS

freedomxiaoqiang_houchina403x516...first prize

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

38 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

MaxMinus...VIJESTI/VESTI/NEWS

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

39 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

MaxMinus...VIJESTI/VESTI/NEWS

kotrha_slovakia_second place -600x401 rusinskom i, eventualno, s obezbeđenim prevodom, na mađarskom jeziku). Radove slati pod šifrom na poštansku adresu: Dom kulture Kucura, Oslobođenja 9, 21466 - Kucura, ili na elektronsku adresu: fejsam@eunet.rsОва адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. Svi likovni radovi činiće kolektivnu izložbu. Planira se da izložba bude predstavljena prvog dana proleća. Nakon izložbe likovni radovi biće vraćeni autorima. Hicabi_Demirci_Turkey– third place 90x600 Poziv na konkurs ERATO NAD KUCUROM 2010 Organizacioni odbor Likovno-literarne kolonije Erato nad Kucurom poziva sve likovne i literarne kreativce ovih prostora da uzmu učešće na konkursu, koji se raspisuje povodom 15-godišnjice kulturnog fenomena Erato nad Kocurom. Teme su: Izabrani književni radovi biće čitani na posebnoj književnoj večeri i, zajedno sa fotografisanim likovnim radovima, objavljeni u časopisu za kulturu Erato nad Kucurom/Kocurom 15. Literarni radovi se ne vraćaju. Konkurs je otvoren do 30. novembra 2010. Stručni žiri će izabrati i, prema mogućnostima, nagraditi najbolje radove.

Kontakt-telefoni: (021) 727-413 (Aranka Međeši, predsednica Podružnice Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu iz Kucure) i (021) 727-590 (prof. dr Mihajlo Fejsa, predsednik 1. Ljubavlju protiv erozije moralnih vrednosti; KPD DOK - Kucura i glavni urednik Časopisa za kulturu Erato nad Kucurom/Kocurom). 2. Slobodna tema. 12. 09. 2010. Organizacioni odbor Na Konkurs slati jedan ili dva likovna rada (slobodne tehnike), Likovno-literarne kolonije odnosno dva književna rada (slobodnog žanra, na srpskom, Erato nad Kucurom

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

40 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

MaxMinus...VIJESTI/VESTI/NEWS

Čivijaški čas u Šapcu Pisci Rade Đergović i Aleksandar Čotrić i glumci šabačkog Narodnog pozorišta Mladen Ognjanović i Borivoje Božanić bili su 16. septembra gosti četiri šabačke osnovne škole („Laza K. Lazarević“, „Vladika Nikolaj Velimirović“, „Jevrem Obrenović“ i „Stojan Novaković“) u kojima govorili aforizme, pesme i vodvilje za decu, dok je karikaturista i ilustrator Goran Ćeličanin govorio o poslu kojim se bavi i to demonstrirao portretišući prisutne i crtajući svoje omiljene likove. Deca su oduševljeno pozdravila umetnike u svojim učionicama i školskim dvorištima, a njihov smeh i aplauzi najbolja su potvrda da im se dopalo to što su čili i videli u okviru, sada već tradicionalnog „Čivijaškog časa“. Rade Đergović je, pored ostalih, izgovorio i ove aforizme: Ja volim svoju učiteljicu, a ni moj tata nije ravnodušan prema njoj! Osvetio sam se svojoj učiteljici. Nacrtao sam je! Meni je u školi svaki dan rođendan. Učiteljica me stalno vuče za uši! Kad vidim šta puše moji nastavnici,

dođe mi da ostavim duvan! Aleksandar Čotrić predstavio se i sledećim minijaturama: Kafić je predškolska ustanova. Uvek se pre škole nalazimo u njemu. Da nije Vesne koja šapuće, u školi ne bi imao ko da nam prenese znanje. Nas trideset je opravdano odsutno, a nastavnik fizike je neopravdano prisutan. Vreme je za tvoj novi početak, reče mi učitelj! I tako sam ponavljao razred. Čotrić je ovom prilikom premijerno predstavio i svoje dve, upravo objavljene knjige aforizama za decu „Svojeglava knjiga“ i „Dečija posla“. Učenicima koji su znali odgovore na ozbiljno-šaljiva pitanja pripali su primerci knjiga sa autorovom posvetom. Đergović, Čotrić, Ognjanović, Božanić i Ćeličanin gostovali su u jednosatnoj emisiji Radio Šapca i dali su izjave za TV Šabac. Održavanje ove manifestacije pomogla je Turistička organizacija Šapca, na čelu sa direktorom Dragojlom Lazićem.

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

41 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

AFORIZMI 16-30.9.2010 Uređuje Aleksandar Baljak

Puna su im usta demokratije! I to će da nam pojedu! Dragan Rajičić Pokazaćemo svoju pravu veličinu ako se provučemo kroz iglene uši. Živko Đuza Srbima je dovoljno jednom da vide, i posle mogu sami da gledaju. Mitar Đerić Našao sam stabilnu vezu. Zovem sebe s mobilnog na fiksni i obrnuto. Jovo Nikolić Pun si sebe, prijatelju! Olakšaj se! Rastko Zakić *** AFORIZAM NEDELJE Mi Srbi smo najbolji kada treba. Bogu hvala, nije trebalo. Raša Papeš Promašili smo cilj, ali smo sačuvali i metu i rastojanje! Vitomir Teofilović Ispunjavamo sve ciljeve svetskih moćnika. To je naš način iscrpljivanja protivnika. Radmilo Mićković Izbori su jednom u četiri godine jer čak ni naše građane ne može niko svaki čas da vara. Milan Todorov Naši političari mnogo troše i time pokazuju da bi mogli da vode i znatno bogatije zemlje. Rastko Zakić Do epidemije svinjskog gripa nije došlo jer građani nisu hteli da prime vakcinu. Milivoje Radovanović Moj koeficijent inteligencije je 45. Ali, nije važno koliki ti je već kako ga koristiš. Miodrag Stošić Živi nismo! Čekamo rezultate obdukcije. Milan R. Simić Ona je pevačica i glumica. Glumi pevačicu. Aleksandar Čotrić

AFORIZAM NEDELJE Ne mogu više da radim u srpskoj diplomatiji. Bole me kolena.
Slobodan Simić Naš bokser je doživeo klasičan nokaut, što je donekle oslabilo njegovu pregovaračku poziciju. Aleksandar Baljak Nude nam se ne samo pregovori već i rezultati pregovora, a mi ipak nešto oklevamo. Ranko Guzina Uspeli smo da ih dovedemo za isti sto da razgovoraju, ali onda su oni tražili da jednu! Raša Papeš Predlažemo da Narodna skupština donese rezoluciju o ukadanju Kolumbovog otkrića Amerike. S njima ne možeš drugačije nego pravnim sredstvima! Rastko Zakić Istragom je utvrđeno da je pokojnik umro prirpdnom smrću, ali se još ne zna motiv. Dragan Rajičić U našem gradu ima puno zatvorenih bazena. Zatvoreni su već godinama. Aleksandar Čotrić Na venčanju sam rekao DA, a trebalo je samo da se branim ćutanjem. Milan Todorov ***
AFORIZAM NEDELJE Bolje se drže penzije nego penzioneri. Ne menjaju se godinama! Vitomir Teofilović Preživeli smo poraz. Dobili smo i tu bitku. Milivoje Radovanović Lažu oni koji kažu da nam demokratska vlast nije donela nikakve promene. I slepci vide da su bogati još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Zoran T. Popović Razlika između tajkuna i tajfuna je u tome što iza tajfuna ponešto i ostane. Rade Đergović

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

42 MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics!

Tošo Borković, Srbija © 2010

Besplatan primjerak,ako se drugačije ne naredi (free copy, if the order is not given differently)

René BOUSCHET, France © 2010