P. 1
Svetlosni signali

Svetlosni signali

|Views: 225|Likes:
Published by Djordje Tosic

More info:

Published by: Djordje Tosic on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

Svetlosni signali-Semafori

Uređaji za davanje svetlosnih signala – semafori, deo su saobraćajne signalizacije. Koriste se za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu. Semafore možemo podeliti u nekoliko grupa:
       

semafori za regulisanje kretanja vozila; semafori za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim stazama; semafori za regulisanje pristupa; semafori za regulisanje saobraćaja po saobraćajnim trakama; semafori za regulisanje kretanja pešaka; semafori za regulisanje kretanja tramvaja; semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom, i semafori kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge.

Semaforima se emituju svetlosni signali odnosno svetla crvene, žute, zelene i bele boje. Svetlo može biti neprekidno ili trepćuće. Svetlosni saobraćajni znakovi mogu biti i sa grafičkim prikazom, koji dodatno objašnjava njegovo značenje. Animacija promene signala na semaforu.

Zeleni svetlosni signal. Prečnik kruga svetla može biti 21cm ili 30cm. osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka. na vertikalnom stubu. žuto svetlo – zabranjen prolaz. Svetla su postavljena vertikalno. Semaforu se može pridodati i tajmer za odbrojavanje preostalog vremena do pojave zelenog svetla.).Semafori za regulisanje kretanja vozila Postavljaju se na prilazu raskrsnici. koji se pojavljuju na semaforu. crveno svetlo – zabranjen prolaz. sa ili bez dozvoljenog konflikta. po horizontali. primenjuje se na pravcu kretanja. a ispod njega slede žuto i zeleno svetlo. najpre s leva je crveno. jedno ispod drugog. Značenje svetlosnih signala. Najviše je postavljeno crveno. je :     zeleno svetlo – dozvoljen prolaz. u određenim vremenskim intervalima. koji se ukršta sa drugim pravcem kretanja(saobraćajnim tokom) kroz raskrsnicu ili pešačkim tokom. Semafor može biti postavljen i iznad saobraćajne trake. Svetla su tada poređana horizontalno. pored kolovoza. Semafori koji se postavljaju iznad kolovoza mogu biti većih dimenzija u odnosu na one pored saobraćajne trake. s leva na desno. . Vertikalno postavljen semafor. Na gornjoj slici prikazani su svetlosni signali. crveno sa žutim – zabranjen prolaz i nagoveštaj da de se uključiti zeleno svetlo. bez grafičkog simbola(strelica i sl. Svi semafori na prilazu raskrsnici ne moraju imati svetla istih dimenzija. a zatim slede žuto i zeleno.

. jednom ili dve strelice. ili za kretanje vozila iz jednog ili više smerova kretanja. sa grafičkim simbolom. odnosno strelicama. zeleno trepdude svetlo – dozvoljen prolaz i nagoveštaj skorog prestanka dozvoljenog prolaza uključenjem žutog. za zeleno svetlo. a zatim crvenog svetla. U ovom slučaju potrebno je primeniti druga pravila za određivanje prvenstva prolaza : saobraćajna pravila. saobraćajne znakove ili saobraćajac koji reguliše saobraćaj. odvija bez konflikta. Horizontalno postavljen semafor. Grafički simbol strelice koji označava smer kretanja. u smeru određenom strelicom. izvodi se kao crni uz crveno i žuto svetlo odnosno kao zeleni na crnoj podlozi. ili na jednom ili više krakova raskrsnice. iznad saobraćajne trake. Žuto trepćuće svetlo upozorava vozače da semafor ne radi i da smanje brzinu i povećaju opreznost. Semafori koji daju direkcione svetlosne saobraćajne znakove koriste se za regulisanje kretanja vozila na jednom ili više prilaza raskrsnici. primenjuje se kada je obezbeđeno da se kretanje vozila. Zeleni direkcioni signal.

Ovaj tip semafora postavlja se iznad saobraćajne trake na koju se odnosi (u kojoj će se vršiti promena smera kretanja vozila) i to za svaku traku posebno. u visini na kojoj se nalazi zeleno svetlo. Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama Koriste se za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama. u određenim vremenskim periodima. vrhom okrenuta nadole. iznad koje se nalazi semafor sa ovim znakom. menjajući dozvoljeni smer kretanja vozila u traci. . na kome se nalazi. Npr. upaljeno crveno svetlo i označava slobodan prolaz za vozila koja se kreću u smeru zelene strelice. a simbol koji označava dozvoljeno kretanje trakom je zelena strelica na crnoj podlozi. a u popodnevnim satima je otvorena od centra ka periferiji grada. u prepodnevnim satima saobraćajna traka je otvorena u smeru od periferije ka centru grada. Grafički simbol koji označava zabranu kretanja određenom saobraćajnom trakom je crveno X na crnoj podlozi. Dodatni svetlosni saobraćajni znak postavlja se sa odgovarajuće strane semafora. na način prikazan na slici. ali tek kad propuste sve učesnike u saobraćaju (pešake i vozače) kojima je upaljeno zeleno svetlo. odnosno ako ne ometaju saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji nailazi. Ovaj dodatni znak (zelena strelica) prikazuje se samo kada je na semaforu.Semafor sa trobojnim svetlima može imati dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice – USLOVNI ZNAK. Slika označava slobodan prolaz u saobraćajnoj traci.

. Simbol koji označava zabranu prelaza za pešake može biti crvena silueta pešaka na tamnoj pozadini ili tamna silueta pešaka na crvenoj pozadini. Semafori za regulisanje kretanja pešaka Za regulisanje kretanja pešaka uporebljavaju se semafori koji daju svetlosne signale crvene i zelene boje.Slika označava zabranjen prolaz u saobraćajnoj traci. Saobraćajna situacija sa jednom saobraćajnom trakom. Svetla mogu da budu postavljena vertikalno (crveno svetlo iznad zelenog) ili horizontalno (crveno svetlo sleva u odnosu na zeleno). Njima može biti pridodat uređaj za davanje zvučnog signala ili uređaj za odbrojavanje preostalog vremena čekanja na promenu crvenog signala. iznad koje se nalazi semafor sa ovim znakom. Simbol koji označava slobodan prelaz za pešake može biti zelena silueta pešaka na tamnoj pozadini ili tamna silueta pešaka na zelenoj pozadini. koja ima promenljivi smer saobraćaja.

s leva na desno. a dozvoljeno desno. pre pojave crvenog svetla. označavaju : slobodan prolaz. . Semafori na slici. u određenom vremenskom intervalu.Svetla ne smeju biti upaljena istovremeno. slobodan prolaz. s tim da zeleno svetlo može biti trepćuće. zabranjen prolaz i zabranu kretanja pravo. Ovi semafori mogu da se koriste u kombinaciji sa semaforima kojima se reguliše kretanje vozila. vertikalnom ili kosom položaju ili kombinacija navedenih položaja. Svetlosna traka može biti u horizontalnom. Semafori za regulisanje kretanja tramvaja Za regulisanje kretanja tramvaja upotrebljavaju se semafori koji daju svetlosni signal u vidu trake bele boje na tamnoj pozadini.

Ovaj znak se postavlja na mestu neposredno ispred prelaza puta preko železničke pruge u nivou. . koja ima oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim naviše. Broj koji označava preporučenu brzinu kretanja predstavljen je belom bojom na tamnoj pozadini.Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom brojčanom oznakom preporučuju brzinu. polubranik u spuštenom položaju. Semafori na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou Svetlosnim saobraćajnim znakovima na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou najavljuje se približavanje voza. Svetla koja se naizmenično pale i gase nalaze se u horizontalnom položaju na tabli. sa ili bez branika. spuštanje branika ili polubranika ili označava da je branik."zeleni talas". ili više njih. da bi na narednom semaforu imala slobodan prolaz. kojom vozila treba da se kreću. pri kretanju vozilom brzinom od 50 km/h. čije boje i mere odgovaraju onima na znakovima opasnosti. Semafor na slici označava da će vam. Svetlosni saobraćajni znakovi daju se naizmeničnim paljenjem dva okrugla crvena svetla i mogu im biti pridodati i zvučni uređaji. sledeći semafor. biti "otvoreno" . odnosno polubranika.

9.34974:.2.:5:9...3.43.34897.805489. 4/3483454:-7..4.8.54:-7.4-7. .83489  ..0-7.080: 47439.342544 .09...:3. 0  0-4020704/4. 03 -949..4.9.323.7.4. $..8.4:  8.3./.2..3  54:-7.3.2.33.0.- 4. ..203 345.3.0302/.2089:3054870/348570/570.47:.: 3:70 .4.45.3.47034 0039.3.094838.  . 85: 9.4-7.09.3.803.24: 2-957/4/.:803. .147  .0948328.3.3.30.5:9.:432..570.7.203 325.803..30-7.-0-7.5704 003 057:0:3.:   $...7424703:923.4-7.. 80/0 802./.4: 3.:08057- ..03...8    WSX[^ZS\^WS a\a`S\^W[eWW Z W\^aYWa_`[Zb[a $.5704 003 057:0:89423.4.3:85: 90342544 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->