P. 1
Svetlosni signali

Svetlosni signali

|Views: 224|Likes:
Published by Djordje Tosic

More info:

Published by: Djordje Tosic on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

Svetlosni signali-Semafori

Uređaji za davanje svetlosnih signala – semafori, deo su saobraćajne signalizacije. Koriste se za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu. Semafore možemo podeliti u nekoliko grupa:
       

semafori za regulisanje kretanja vozila; semafori za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim stazama; semafori za regulisanje pristupa; semafori za regulisanje saobraćaja po saobraćajnim trakama; semafori za regulisanje kretanja pešaka; semafori za regulisanje kretanja tramvaja; semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom, i semafori kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge.

Semaforima se emituju svetlosni signali odnosno svetla crvene, žute, zelene i bele boje. Svetlo može biti neprekidno ili trepćuće. Svetlosni saobraćajni znakovi mogu biti i sa grafičkim prikazom, koji dodatno objašnjava njegovo značenje. Animacija promene signala na semaforu.

s leva na desno. pored kolovoza. Na gornjoj slici prikazani su svetlosni signali.Semafori za regulisanje kretanja vozila Postavljaju se na prilazu raskrsnici. koji se pojavljuju na semaforu. Najviše je postavljeno crveno. u određenim vremenskim intervalima. koji se ukršta sa drugim pravcem kretanja(saobraćajnim tokom) kroz raskrsnicu ili pešačkim tokom. žuto svetlo – zabranjen prolaz. crveno svetlo – zabranjen prolaz. Svetla su tada poređana horizontalno. je :     zeleno svetlo – dozvoljen prolaz. crveno sa žutim – zabranjen prolaz i nagoveštaj da de se uključiti zeleno svetlo. Vertikalno postavljen semafor. Prečnik kruga svetla može biti 21cm ili 30cm. . na vertikalnom stubu. Zeleni svetlosni signal.). najpre s leva je crveno. a zatim slede žuto i zeleno. Semafori koji se postavljaju iznad kolovoza mogu biti većih dimenzija u odnosu na one pored saobraćajne trake. Svi semafori na prilazu raskrsnici ne moraju imati svetla istih dimenzija. bez grafičkog simbola(strelica i sl. primenjuje se na pravcu kretanja. Semafor može biti postavljen i iznad saobraćajne trake. Značenje svetlosnih signala. Svetla su postavljena vertikalno. a ispod njega slede žuto i zeleno svetlo. Semaforu se može pridodati i tajmer za odbrojavanje preostalog vremena do pojave zelenog svetla. jedno ispod drugog. osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka. sa ili bez dozvoljenog konflikta. po horizontali.

. za zeleno svetlo. saobraćajne znakove ili saobraćajac koji reguliše saobraćaj. izvodi se kao crni uz crveno i žuto svetlo odnosno kao zeleni na crnoj podlozi. jednom ili dve strelice. Grafički simbol strelice koji označava smer kretanja. iznad saobraćajne trake. Horizontalno postavljen semafor. ili na jednom ili više krakova raskrsnice. ili za kretanje vozila iz jednog ili više smerova kretanja. Žuto trepćuće svetlo upozorava vozače da semafor ne radi i da smanje brzinu i povećaju opreznost. Semafori koji daju direkcione svetlosne saobraćajne znakove koriste se za regulisanje kretanja vozila na jednom ili više prilaza raskrsnici. Zeleni direkcioni signal. a zatim crvenog svetla. zeleno trepdude svetlo – dozvoljen prolaz i nagoveštaj skorog prestanka dozvoljenog prolaza uključenjem žutog. sa grafičkim simbolom. primenjuje se kada je obezbeđeno da se kretanje vozila. odnosno strelicama. U ovom slučaju potrebno je primeniti druga pravila za određivanje prvenstva prolaza : saobraćajna pravila. u smeru određenom strelicom. odvija bez konflikta.

Npr. Ovaj dodatni znak (zelena strelica) prikazuje se samo kada je na semaforu. u prepodnevnim satima saobraćajna traka je otvorena u smeru od periferije ka centru grada. Grafički simbol koji označava zabranu kretanja određenom saobraćajnom trakom je crveno X na crnoj podlozi. Slika označava slobodan prolaz u saobraćajnoj traci. vrhom okrenuta nadole. odnosno ako ne ometaju saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji nailazi. Ovaj tip semafora postavlja se iznad saobraćajne trake na koju se odnosi (u kojoj će se vršiti promena smera kretanja vozila) i to za svaku traku posebno. a u popodnevnim satima je otvorena od centra ka periferiji grada. upaljeno crveno svetlo i označava slobodan prolaz za vozila koja se kreću u smeru zelene strelice.Semafor sa trobojnim svetlima može imati dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice – USLOVNI ZNAK. . Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama Koriste se za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama. Dodatni svetlosni saobraćajni znak postavlja se sa odgovarajuće strane semafora. na kome se nalazi. a simbol koji označava dozvoljeno kretanje trakom je zelena strelica na crnoj podlozi. na način prikazan na slici. menjajući dozvoljeni smer kretanja vozila u traci. ali tek kad propuste sve učesnike u saobraćaju (pešake i vozače) kojima je upaljeno zeleno svetlo. iznad koje se nalazi semafor sa ovim znakom. u visini na kojoj se nalazi zeleno svetlo. u određenim vremenskim periodima.

. Saobraćajna situacija sa jednom saobraćajnom trakom. Njima može biti pridodat uređaj za davanje zvučnog signala ili uređaj za odbrojavanje preostalog vremena čekanja na promenu crvenog signala. iznad koje se nalazi semafor sa ovim znakom. koja ima promenljivi smer saobraćaja. Simbol koji označava zabranu prelaza za pešake može biti crvena silueta pešaka na tamnoj pozadini ili tamna silueta pešaka na crvenoj pozadini. Semafori za regulisanje kretanja pešaka Za regulisanje kretanja pešaka uporebljavaju se semafori koji daju svetlosne signale crvene i zelene boje. Simbol koji označava slobodan prelaz za pešake može biti zelena silueta pešaka na tamnoj pozadini ili tamna silueta pešaka na zelenoj pozadini.Slika označava zabranjen prolaz u saobraćajnoj traci. Svetla mogu da budu postavljena vertikalno (crveno svetlo iznad zelenog) ili horizontalno (crveno svetlo sleva u odnosu na zeleno).

pre pojave crvenog svetla. Ovi semafori mogu da se koriste u kombinaciji sa semaforima kojima se reguliše kretanje vozila. slobodan prolaz. Semafori na slici. a dozvoljeno desno. s tim da zeleno svetlo može biti trepćuće. zabranjen prolaz i zabranu kretanja pravo. Semafori za regulisanje kretanja tramvaja Za regulisanje kretanja tramvaja upotrebljavaju se semafori koji daju svetlosni signal u vidu trake bele boje na tamnoj pozadini. označavaju : slobodan prolaz. .Svetla ne smeju biti upaljena istovremeno. u određenom vremenskom intervalu. vertikalnom ili kosom položaju ili kombinacija navedenih položaja. Svetlosna traka može biti u horizontalnom. s leva na desno.

sa ili bez branika. Semafori na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou Svetlosnim saobraćajnim znakovima na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou najavljuje se približavanje voza. Semafor na slici označava da će vam. pri kretanju vozilom brzinom od 50 km/h. sledeći semafor. Broj koji označava preporučenu brzinu kretanja predstavljen je belom bojom na tamnoj pozadini. čije boje i mere odgovaraju onima na znakovima opasnosti. koja ima oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim naviše.Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom brojčanom oznakom preporučuju brzinu. ili više njih. . biti "otvoreno" . Ovaj znak se postavlja na mestu neposredno ispred prelaza puta preko železničke pruge u nivou. kojom vozila treba da se kreću. Svetla koja se naizmenično pale i gase nalaze se u horizontalnom položaju na tabli. Svetlosni saobraćajni znakovi daju se naizmeničnim paljenjem dva okrugla crvena svetla i mogu im biti pridodati i zvučni uređaji."zeleni talas". da bi na narednom semaforu imala slobodan prolaz. odnosno polubranika. spuštanje branika ili polubranika ili označava da je branik. polubranik u spuštenom položaju.

.4-7.0948328.8.3. 85: 9.803.4:  8.: 3:70 ...45.3..33...4: 3.4.3:85: 90342544 . 4/3483454:-7.3.3  54:-7.47034 0039.4. $.4-7.:432.5704 003 057:0:89423.24: 2-957/4/. .3.-0-7..2.- 4.3.7.34974:.:803.:08057- .570..7.8.2.03.. 0  0-4020704/4..47:.54:-7.83489  .4.43.7424703:923.4.147  .9.342544 .0-7.4-7.094838.3.../.4./.5:9. 80/0 802.803. .09.0302/.8    WSX[^ZS\^WS a\a`S\^W[eWW Z W\^aYWa_`[Zb[a $.3. 03 -949.34897..30..203 345.. ..2089:3054870/348570/570.:3.2.323.3.5704 003 057:0:3.0.3..080: 47439..805489.:5:9.:   $.  .09.203 325.30-7.9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->