P. 1
drvene konstrukcije

drvene konstrukcije

|Views: 2,453|Likes:
Published by Sonja Karanjac

More info:

Published by: Sonja Karanjac on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin« Zrenjanin

SEMINARSKI RAD Drvene konstrukcije

Prof.:Ivan Tasić Student:Karanjac Sonja 2/07-13

............................................12 2....................................................................2 TESARSKI PRIBOR I ALAT...........6 1.................................................................13 3.............................6 STRUKTURA I SVOJSTVA DRVETA..................10 2..................................................................................5 RODOVI I VRSTE DRVETA............................................................2 DRVENI PODOVI...........................15 3.....................................1 VRSTE TESARSKIH OBRADA.....................5 1........................................................................................................................16 4.........................................................................................15 4..............................................................................................................................................................................16 5................................4 DANAŠNJA UPOTREBA DRVETA....................................................................................................................................................................................................18 2 ...........8 ZAŠTITA DRVETA............7 GREŠKE I BOLESTI DRVETA............................................................................3 VRSTE KROVOVA............. DRVENI PLAFONI I DRVENI PODOVI.............................2 DRVENE OGRADE.............................................................................................................................................7 DRVO I DRVENA GRAĐA U PROŠLOSTI..............................................18 LITERATURA................4 1...........................3 DRVO I DRVENA GRAĐA....... DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJUE.............................................1 O DRVENIM PLAFONIMA........11 2..........................................17 5................................................................................1 1...............16 4............................april 2010 Sadržaj UVOD. TESARSKE OBRADE........................................17 5...........................................15 3...................................................................................................................................................................2 1...............................................................................................Zrenjanin................... DRVENI ZIDOVI I OGRADE.................................................................................................................................................................................4 1.......................9 SEČA ŠUME I PROIZVODNJA DRVENE GRAĐE......................................................................................3 VEZNA SREDSTAVA.................................................................................................11 2.......................................................3 1................................................................................................................................................................1 GLAVNE KARAKTERISTIKE I VRSTE DRVENIH ZIDOVA.................................1 SVRHA I VAŽNOST KROVOVA......................

pa dolazi do bubrenja ili utezanja drveta. Drvo je jeftinije od mnogih drugih materijala.laka i jeftina.Prednost drveta je povoljna elastičnost i mala težina.Drvetu odgovara jednostavna obrada.pa obradom priprema drvenu građu. 3 .Daljom obradom se od drvene građe dobijaju različite drvene konstrukcije.Mana drveta je što upija ili gubi vlagu.UVOD Drvo je prirodan materijal koji se u građevinskoj tehnici upotrebljava od pradavnih vremena do danas.a takva obrada je brza.Drvo je dar prirode koji čovek prisvaja sečom i obaranjem stabala.

1 DRVO I DRVENA GRAĐA U PROŠLOSTI Drvene konstrukcije praistorijskog doba – Osim prirodnih pećina koje su ljudima koristile kao staništa.Naka primitivana plemena podižu sojenička naselja još i danas. vrata.Tek u IX i X veku se pojavljuje novi grbi stil gradnje nazvan rana romantika ili predromantika.pokrivali granjem.prozori itd.ljudi su kopali rovove u zemlji i pokrivali ih drvenim deblima.mnogi elementi od kamena oponašaju ili potsećaju na iste elemente od drveta(klasična grčka i rimska arhitektura).podovi.To su sojenice.Osim zidanih Rimljani su gradili i drvene mostove.povezivali ih pletanjem šiba i premazivali blatom. Drvena naselja nalazili su Rimljani gotovo na svim Evropskim područjima koja su osvajali.što se dokazuje po načinu oblikovanja kamena. To su bila bila prva staništa ljudi.šašom.u XI i XII veku vlada romantika(romanski rimski stil).krovovi. Drvene konstrukcije starog veka – Prve svetske civilizacije pre zidanih građevina podizale su drvene građevine. Takve primitivne manje i veće kolibe gradile su se od davnih vremena pa sve do danas.potoka i močvara.Sačuvani su ostaci interesantnih drvenih koliba iz mlađeg doba podignutih iznad površina reka.U XIII i XIV veku vlada gotski stil koji je prva originalna zapadnoevropska arhitektura.granjem i zemljanim masipom. U gradovima osim zidanih bilo je i mnogo drvenih zgrada.trskom i sl. Drvene konstrukcije srednjeg veka – Pri kraju starog a na početku srednjeg veka se više uništavalo nego stvaralo.slamom.DRVO I DRVENA GRAĐA 1.U 4 .U klasičnim kamenim odnosno zidanim zgradama često su dodatne konstrukcije (plafoni.) bili od drveta. Na osvojenim područjima podizali su velike vojničke tabore.naročito na području bogatom drvetom.Ostaci sojenica su otkriveni tek u prošlom veku na više mesta u Evropi i na ostalim kontinentima.što se vidi po obrađenim i ostavljenim ležištima u kamenu.ili su oko kružno iskopanih jama zabijali drvene kolce.okruženi drvenim bedemima.Rimski veterani su dobijali kao nagradu zemljište uz obavezu da podignu utvrđeno naselje od drvene građe.

parketarski i roletarski zanat koji su u potpunosti ili delimično povezani sa građevinskom proizvodnjom.Od drveta su bila umetnički obrađena ulazna i druga vrata.za pripremu drvene građe za brodogradnju.Tehničko drvo za industrijske obrade i proizvode upotrebljava prvenstveno drvna industrija za izradu drvene građe za visokogradnje i niskogradnje .za furnire.Površine ispod krova su oblagali sa umetnički obrađenim drvetom.Za hemijsko iskorištavanje drvo se najčešće koristi za dobijanje celuloze potrebne industriji papira.roletne i sl.panel ploče i druge drvne poluprodukte potrebne za dalju obradu u drugim industrijama i zanatstvima.Drvo za gorivo se prerađuje u cepanice koje se transportuju trgovačkim skladištima i zatim prodaju. U drugom tipu su zidovi složeni od razmaknutih vertikalnih stubova povezanih odozgo i odozdo horizontalnim gredama.2 DANAŠNJA UPOTREBA DRVETA Drvo koje se dobija obaranjem stabalase razvrstava u tri kategorije: .a za pravoslavne crkve ikonostasi.nameštaj.zanatske i građevinske prerade i proizvode.a druga polja se zatvaraju prućem.za drvene prozore.U pojedinim poljima takvog skeleta se naknadno ubacuju prozori i vrata.. Drvene konstrukcije novog veka – U arhitekturi renesanse(XV i XVI vek) i arhitekturi baroka (XVII i XVIII vek)drvene konstrukcije se upotrebljavaju za krovove i plafone.spomenutim stilovima su se gradile uglavnom hrišćanske crkve i samostani sa drvenim krovovima. 1.Tokom celog vekapodizani su zamci uglavnom od kamena ali sa drvenim krovovima.To su skeletni ili kanatni zidovi. 5 .drvo za gorivo Tehničko drvo mara biti prikladno za različite industrijske.Tehničko drvo za zanatske proizvode upotrebljava uglavnom tesarski.Feudalni gospodari su utvrđivali svoje dvorce drvenim bedemom.Pored zidanih građevina u većim ograđenim naseljima podizale su se i drvene zgrade. U Srbiji su poznate drvene kuće šumadijskog tipa.vrata.Jedan tip karakterističan po zidovima od horizontalno složenih brvana i polubrvana.Od drveta su se pravile umetnički izrezbarene klupe za katedrale .klupe i slično.Zidane zgrade potpuno istiskuju drvene zgrade.tehničko drvo .opekom ili drugim materijalom.drvo za hemojsko iskorišćavanje .šperploče.stolarski.

zimzeleno(četinari) .Za građevinske svrheupotrebljava se isto kao jelovina.deblo i krošnja sa granama.skele.Stablo drveta se sastoji iz tri glavna dela:koren sa žilama.slična je borovini.1.listopadno Zimzeleno drvo U građevinske svrhe zimzeleno drvo je na prvom mestu.Drvo niče iz semenke ili iz izdanka korena istovrsnog drveta.Najviše se koristi za delove izložene vlaženju i sušenju(roletne.spoljni delovi prozora i vrata).oplate i podove. Ređe drvo raste osamljeno a gotovo redovno u manjim ili većim skupinama tj. U Evropi rastu dva glavna roda drveta: . Drvo od stabla smreke ili omorike naziva se smrekovina.potpore.Borovo drvo se naziva borovina. Bor može biti beli i crni.Ispočetka je drvo nežna mladica koja u povoljnim okolnostima dalje raste i razvija se u stablo. Drvo od stabla jele se naziva jelovina ili čamovina.bor i ariš.Smrekovina je rezonantno drvo. u šumama i prašumama.a rodovi u vrste.Ona je meka.Jela je najrasprostranjenija.ali je bolja od nje.3 RODOVI I VRSTE DRVETA Drvo raste samorodno u svim krajevima u kojima su klimatske i geološke prilike povoljne za život.Boje i godovi su kao i kod jele.tvrdoća. Drvo od ariševog stabla naziva se ariševina.ne propada tako brzo kao jela.Upotrebljava se kao i borovina i još za brodogradnju.Glavne vrste su jela.pa se više ceni.a za stolarske još više.zatim za krovnu građu i savremene inženjerske konstrukcije(rešetkasti i slični drveni nosioci za veće raspone).slična je jelovini i kvalitetnija je od nje.smreka. Listopadno drvo 6 . Jelovina se koristi za pomoćne konstrukcije.elastična.lako se obrađuje i cepa.Težina.čvrstina i količina smole su veće nego kod ostalih zimzelenih drveća ali se teže obrađuju.pa se upotrebljava za izradu nekih drvenih instrumenata.U prirodi rastu stabla različitog izgleda i sa različitim svojstvima drvne mase pa se po specijalnim karakteristikama razvstavaju u rodove.U jelovini ima manje smole nego u ostalim vrstama zimzelenih drva.

Upotrebljavaju se za furnire.Hrastovina se koristi kao tehničko drvo za drvene mostove.Ima dobra svojstva kao hrastovina ali su čvršća vlakna i savitljivije je od hrastovine.Furniri bukovine se upotrebljavaju za proizvodnju šperploče. Inostrano i egzotično drvo Iz Sverne Amerike uvoze se u Evropu kanadski smolasti bor i žuti bor.Bagremovina je žilava.grab.parkete.Važnije vrste egzotičnog drveta su okime iz ekvatorijalne Afrike i njemu sličan mahagoni.Karakteristike su iste kao i kod Evropskih borova i takođe se upotrebljavaju u građevinske svrhe.brodogradnju.u njoj nema smole ali ima tanina zbog kojeg je hrastovina otporna spoljnim uticajima.4 STRUKTURA I SVOJSTVA DRVETA 7 . Od ostalih listopadnih drveća retko se upotrebljava brest.brest.Za građevinske svrhe naviše se koriste hrast.Za železničke pragove koristi se inpregnirana bukovina.a ostale vrste retko. 1. Bukovina se najviše upotrebljava kao stolarsko drvo ali za važnije izrađevina uporebljava se parena bukovina koja je otpornija.nepovoljno je što je napada crvotočina.građevinsku stolariju.Brestovine ima manje u prirodi. Za furnire se takođe upotrebljava palisander(Američko drvo) i ebanovina.bukva.Dobro se cepa i lako obrađuje.isto tako i na tržištu.furnire itd.lipa i topola.držače i razne delove alata.Jasenovina se upotrebljava za ručke.nameštaj. Bukovo drvo je bukovina.Lipovina i topolovina služe kao podloge spoljnih furnira na šperpločama i pan-pločama.bagrem.vodogradnju.za kiparske drvorezbarske radove i retko se upotrebljavaju u građevinske svrhe.elastična i trajna ali se malo upotrebljava.jasen. Grabovina je pogodna za izradu ručki i držača.te za delove nameštaja. Hrastovo drvo je hrastovina.

U drvetu je oko 95% organskih i oko 5% neorganskih materija koje stvaraju ćelije drvene mase.a međusobno se koncentrično slažu oko srca drveta.rasteže.Drveću se određuje tvrdoća.Drvena masa svih godova.Ponekad postoji krivudavost godova . postojanje vlage.o se naziva srce drveta.5 GREŠKE I BOLESTI DRVETA Neke greške drveta nastaju već za vreme njegovog rasta.Čvrstoća drveta je otpor drveta na silu koja ga stiska.a razlikuje se i kora pojedinih vrsta drveta istog roda.teško i čvrsto drvo.a neke zbog fizičkih i bioloških uzroka.Spoljni plašt drveta se naziva kora ili tačnije mrtva kora.Za nosive 8 .polutvrdo i meko.Po tvrdoći drvo može biti tvrdo. Sve te greške smanjuju sposobnost i vrednost stabla kao tehničkog drveta.Na zapreminsku masu drveta utiču mnogi faktori.Kora se na drveću različitog roda razlikuje.savija. Elementarne ćelije su duguljaste sastoje se od celuloze.zimzeleno drvo sa dosta smole itd.glatka ili raspucana. Svaka vrsta drveta se odlikuje specijalnim svojstvimakoja odlučujo o njegovoj upotrebi.Skupina ćelija teku svojim uzdužnim smerom.Drvo je loš provodnik toplote.Što su godovi bliž srcu.paralelno sa srcem. kupovi ćelija stvaraju u drvetu godove.vode i ostalih sastojaka.Listopadno drvo je tvrđe od zimzelenog.drvo sa tankim godovima.to su svetlije boje.neke pri obaranju stabla.žilavost i drugo.srce.Strukrura se vidi i najbolje posmatra na površinama poprečnog.a mekši su i svetliji.Na drvetu je kod neki vrsta kora deblja kod nekih tanja. Greške unutrešnjeg sastava –Tek po obaranju nekog stabla se može ustanoviti ekscentrično srce deblu a ponekad i dvostruko srce.Živo stablo stalno korenjem upija vodu.Početni godovi oko srca nekih vrsta drveta vremenom postaju tamniji i tvrđi. U vertikalnoj osi stabla se nalazi specijalna skupina ćelija.koja u deblo ulazi iz njegovog panja a iz debla se odvaja u grane i ogranke.Na čvrstoću drveta utiču mnogi faktori kao što su npr.prsten.elastičnost.od jezgra do kore se stručno naziva belikovina jer je svetlija od jezgra.promenljivost obima i trajnost.dok se oni udaljeni od srca normalo razvijaju.pa se masa može iskazati samo kao prosečna masa sirovog i suvog drveta.lignina.Taj tamniji i tvrđi deo drveta se naziva jezgro. Dok drvo raste svake godine u drvetu nastaje novi god.krivudavost vlakana.lomi ili mrvi.uzdužnog kroz srce i uzdužnog paralelnog sa srcem preseka.čvrstoća.a razlikuju se i bojom.jezgro i koru.a kad se stablo obori ta voda isparava pa se smanjuje obim drvetaDužom trajnošću se odlikuje gusto.Na osnovu toga koliko ih ima utvrđuje se starost oborenog stabla.transportu.pa se rodovi i vrste najčešće razlikuju po kori i lišću stabala.pa je zbog toga dobar toplotni izolator 1.

konstruktivne elementa od drveta nepovoljne su kvrgavost i čvoravost.Najviše se upotrebljava karbolineum. Trulež – Ako se sveža nedovoljno osušena drva gusto slože.gljivica i truljenja(uslovljene su vlagom. Premazivanje uljima i smolama – U obzir dolaze bitumen i katran.mračnom i vlažnom prostoru.Pri normalnom sušenju stabla nastaju veće ili manje pukotine.a stvara se i nešto malo katrana.6 ZAŠTITA DRVETA Drvo treba zaštititi od crvotočine.pa se zaštita svodi na zaštitu od vlage) i treba drvo zaštititi od vatre.kiše.To se zove crvotočina.Kad nagorela površina ispuca drvo više nije zaštićeno.Slično je i sa smolavošću. Nagorevanje je primitivan način zaštite.pa i on štiti drvo od vlage.a na listopadnom kao smeđ mrlje.Oni jedu drvnu masu stvarajući bušotine. Greške zbog fizičkih uticaja – Takve greške uglavnom nastaju od nepovoljnog delovanja vetra. Farbanje uljanom bojom sa premazom firnajsa je najčešća zaštita građevinske stolarije i drugih drvenih elemenata u zgradi.crvi.Te mrlje pokazuju da su drvo napale gljivice ili bakterije i ako se ništa ne uradi drvo će biti razarano sve dublje i pretvaraće se u trulež.Nagorela površina ne daje bakterijama i gljivicama da se hrane.koja se često otkriva tek pri obradi drveta.na površinama drveta će se pojavitiznakovi bolesti.pri preteranom savijanju stabla u njemu nastaju kružne pukotine.gljivice ili bakterije napadaju živo drvo.nameštaj i dr.tako da taj način nije najefikasniji.koja se najviše razvija na drvetu u zatvorenom. Ako takve pukotine zauzmu celu debljinu drveta nazivaju se raspukline.gotove konstrukcije. 9 . mraza.ali samo za grublje spoljne konstrukcije jer ima jak i oštar miris. Premazivanje vrućim firnajsom – Upotrebljava se uglavnom na obrađenim površinama drveta.njihovi derivati i veštačke smese.To je gljivičavost.sunca i mehaničkih povreda. Crvotočina – Neke vrste buba snesu jaja ispod kore odnosno u drvnu masu drvetapa se izlegu tzv. 1. Gljivičavost – Sitni biljni organizmi.Zbog jakih vetrova. najčešće se premazuje u dva sloja.Na zimzelenom se ti znakovi pojavljuju kao plavičaste.gotove konstrukcije.Tako upropaštavaju ne samo živo drvo nego i građu.

a nema ni štetočina Obaranje stabala – Pre obaranja mora se odrediti najpovoljnija strana za njegovo padanje.7 SEČA ŠUME I PROIZVODNJA DRVENE GRAĐE Seča šuma se vrši po planovima nadležnih organa za šumarstvo.vrši se pregled stabla.Premazivanje bitumenom ili katranom prikladno je za jednostrane premaze drvenih podloga na onoj strani koja bi bila izložena vlazi. To je ona strana na kojoj će stablo najmanje oštetiti druga stabla a grane se neće uklještiti u grane drugih stabala.Stablo najpre seda na panj.a zatim se obara i pad usmerava povlačenjem unapred pripremljenim i jednim krajem ka vrhu stabla privezanom kanapom. Zaštita od vatre – Prvenstveno se štiti što se zapaljivi delovi dele od svakog mogućeg izvora vatre ili visoke temperature. Vreme sečenja – Za seču pojedinih stabala ili manje količine nije važno vreme sečenja.Prednost zime je što drvo nije u vegetaciji nego miruje.pa se predviđena za seču obeležavaju. Jednolična debljina je osobina stabla kojom razlika prečnika drveta na donjem i gornjem delu nije prevelika.Tako da se na strani suprotnoj od odabrane za padanje zareže ručnom ili motornom testerom približno do 1/3 njegove debljine.pa se zatim smanjuje.pravilnim rastom i jednoličnom debljinom.Prema njihovom kvalitetu procenjije im se približna kubatura. Impregniranje pod pritiskom – U posebnim prostorijama se montiraju specijalni kotlovi u kojima se može postići vakuum i proizvesti pritisak. 10 .U te kotlove se može ubaciti drvo. Osobine stabla – Za tehničko drvo biraju se stabla koja se odlikuju čistoćom.Na manjim razmacima treba obložiti drvo vatrostalnim materijalom npr azbestnim ili šamotnim pločama 1.Pravilan rast je osobina po kojoj stablo od podnožja do krošnje nije zakrivljeno ili grbavo.U kotlove se najpre diže pritisak.ali za seču veće količine na većim površinama najpovoljnije vreme za sečenje je zima.Čistoća i osobina po kojoj na deblu nema jačih granašto znači da se krošnja razvija dosta visoko tako da se od debla čistog stabla dobija se dug trupac za dalju preradu.

Od dasaka se naknadno seku gredice i letve.Sortirana i doterana stabla i grane razvrstavaju se i sortiraju kao tehničko drvo. Oblo i cepano tehničko drvo – U oblo drvo se raspoređujuju balvani koji će se u pilanama obraditi tako da se dobije drvena građa i drugi drveni poluproizvodi za najrazličitije završne proizvode.njegovo doterivanje i sortiranje – Deo sabla koji posle njegovog obaranja ostane naziva se panj. Proizvodnja greda – Da bi se sečenjem balvana dobila greda najvećeg kvadratnog preseka mora se na kružnom prerezu tanjeg kraja balvana mora se ucrtati kvadrat pa se po njegovim stranicama seku dve i dve paralelne stranice. Proizvodnja dasaka – Seku se različite vrste dasaka.Delovi oborenog stabla.srezivanje i sastavljanje konstruktivnih elemenata od rezane građe. koju drvna industrija proizvodi kao poluproizvod od kojih se tesarskom obradom i sastavljanjem dobijaju finalni proizvodi.Tehničko drvo se dalje rasvrstava kao oblo drvo i cepano drvo.Grane se sortiraju na komade čiji je prečnik veći od 7cm i na sitne grane čiji je prečnik manji od 7cm.cepanje .ručno i motorno sečenje .I u tom stanju kao poluproizvod se deli.U pilanama se dobija rezana građa. TESARSKE OBRADE 2.bandere i sl. 2.Panj se retko koristi.Stablu se najpre odsecaju grane pa se deblo odvaja od granja. Glavne tesarske odbrade drvene građe su: tesanje .1 VRSTE TESARSKIH OBRADA Tesarska obrada se svodi uglavnom na krojenje.šiljenje 11 . Pilana – je pogon koji sečenjem balvana proizvode različiru drvenu građu.Zbog dopreme balvana i odpreme građe potrebno je da pilane nisu daleko od mesta eksploatacije šume.)Drugi deo stabala i granja se cepa.Jedan deo balvana i grana sortira se kao obla građa koja se doteruje ali se više ne obrađuje (drvo za skele.za hemijsko iskorištenje i drvo za gorivo.

Cepaju se uglavnom kraći komadi drvene građe.Balvani se tešu počevši od tanjeg i napredujući ka njegovom debljem kraju.a kroz bušotinu se zabije vezno sredstvo. 12 .Tragovi sekire ili testere na površinama drveta uklanjaju se poravnavanjem.decimetarska. Pribor za merenje – Pribor za merenje je pribor na kom je označena metarska. Cepanje – Ova vrsta je prikladna samo za one vrste drveta koje se odlikuju dobrim cepanjem.Inače ručno sečenje dasaka i gredica najčešća obrada pri krojenju i definitivnom oblikovanju pojedinih konstrukcija.zabijanje i poravnavanje – Pri izradi sastava drvenih delova potrebna su specijalne obrade po kojima jedan deo zalazi u izrađeno udubljenje drugog dela.To je obrada kojom se na jedanom kraju drvenog elementa izrađuje šiljasti oblik zbog lakšeg prodiranja u tlo ili neku drugu masu.ili se i jedan i drugi deo probuši. 2. a drvena letva za merenje i platnene ili čelične trake od 10m i 20m za veće konstrukcije.Cepanje se obavlja čeličnim ili drvenim klinovima.Tesanjem se dobijaju oštroivične tesane grede ili polutesane grede.To je drveni ili čelični metar ili dvometar za merenje i obeležavanje pojedinih elemenata konstrukcije.Neki se sastavi izrađuju jednostavnim zabijanjem eksera kroz jedan i drugi sastavni deo. Šiljenjem .jer kod dužih komada cepanje može poći neželjenim pravcem pa upropastiti građu.bušenje.2 TESARSKI PRIBOR I ALAT Za svaku tesarsku obradu potreban je i odgovarajući pribor. Ručno i motorno sečenje – U gruboj tesarskoj obradi drveta dolazi u obriz poprečno i uzdužno sečenje balvana.ne samo za zradu drvene građe neg i za izradu konačnih proizvoda na gradilištima.Motorno sečenje je sve više zastupljeno. centimetarska i milimetarska obrada. Dubljenje.- dubljenje bušenje zabijanje poravnavljanje Tesanje – je osnovni tesarski posao kojim se drvenoj građi daje predviđen oblik.

Alat za poravnavanje – Otesane površine poravnavaju se sa rendlom. Alat za zabijanje i udaranje – Za zabijanje klinova i udaranje sekire pri cepanju drveta služe drveni malj za dve ruke.3 VEZNA SREDSTAVA 13 . pravougaonik.visam i libela.radni stolovi.a izvan upotrebe mora biti zaštićen da se niko ne povredi.šabloni.Duži pravci se ne obeležavaju olovkom već za tu svrhu pripremljenim konopcem.Za udaranje dubača i dleta služe manji drveni maljevi za jednu ruku. Alat za ručna i motorna sečenja – Za poprečno i uzdužno sečenje testera balvanuša. Alat za dubljenje – Postoji dubač i razna zaobljena i ravna dleta koja se razlikuju po širini oštrice.strugom i glodalicom.drveni štitnici i dr. Pri upotrebi alat mora biti čist i oštar. Alat za tesanje – Od seče stabla pa do konačne obrade tesar se služi različitim vrstama sekire. Tesarska pomagala su potrebna za veće radove nogari.Pribor za obeležavanje – služi specijalna tesarska olovka.lenjir. Alat za cepanje – najčešće se cepanje obavlja oštricom sekire i maljem.francuski ključevi.A umesto oštrice sekire mogu za tu svrhu izrađenji čelični ili drveni klinovi. klešta.Ostali pribor za obeležavanje su:šestar. Za mehaničko dubljenje služe glodalice.Potrebne su različite turpije. Alat za bušenje – Stare vrste su ručne bušilice a novije su električne i motorne bušilice.A za zabijanje eksera služi čelični čekić sa drvenom drškom.brusilice.šrafcigeri i sl.merači.za manje građe mala ili stolarska testera.I više vrsta testera za sečenje dasaka i gredica. Alat i pribor za različite svrhe – je potreban za različite svrhe. 2.

trnovi.Za povezivanje delova drvenih konstruktivnih elemenata upotrebljavaju se drvena i čelična vezna sredstva i lepila.vezovi pod kosim uglom .Od tih drvenih veznih sredstava su drveni ekseri.vezovi vertikalnog produženja .vezovi proširenja .vezovi pojačanja .ekseri.Čelična vezna sredstva su čelični ekseri i ekserčići.klinovi.šrafovi.zavrtnji. Postoje različite vrste vezova: .Lepila različite vrste: tradicionalno stolarsko tutkalo i puno novih vrsta.vezovi pod pravim uglom .zaglavci.vezovi ukrštanja .čepovi i drugo.vezovi uglova 14 .vezovi horizontalnog produženja .

U današnje vreme se izbegava upotreba greda i balvana.Obrađeni balvani se povezuju i slaganjem se formiraju brvnare.1 GLAVNE KARAKTERISTIKE I VRSTE DRVENIH ZIDOVA Zgrade sa drvenim zidovima prave se još uvek u šumovitim planinskim krajevima gde ima drvene građe pri ruci.Polumontažni zidovi su uglavnom prelaz od skeletnih zidova do montažnih zidova. Zidovi od balvana – Najčešće se prave od borovine.Zidovi od greda se rade monogo ređe zbog estetskog izgleda.Polubalvani se povezuju i obrazuju zid. Montažni i polumontažni drveni zidovi – Zgrade sa prenosivim montažnim zidovima su potrebne npr.Mogu se spajati i slagati na različite načine.Mogu biti sa horizontalno i vertikalno povezanim daskama 15 .kanapi. 3.a kao vezno sredstvo služe žice.letve i dr.Drveni zidovi daju takvim zgradama posebnu atmosferu.2 DRVENE OGRADE Samostalni drveni zidovi ili ograde su veoma pogodne za ograđivanje dvorišta. DRVENI ZIDOVI I OGRADE 3.Puni drveni zidovi su oni koji si u celoj svojoj dužini i visini sstavljeni od drvenih elemenata.drveni zidovi različitog sastava.pregrade i ograde od letava . Tradicionalni skeletni zidovi – Glavna drvena građa za ovakve zidove su nekada bile tesane grede uglavnom og borovine.a u ostavljene otvore ugrađuju se prozori i vrata(brvnare).3.ogradice od dasaka i letava Pune spoljne ograde – Glavni delovi ove vrste ograda su stubovi. Zidovi od polubalvana – Zaobljeni deo bude prema napolje a ravan prema unutra.smrekovine i hrastovine. Zidovi od greda – Grede se povezuju i obrazuju zid.Drveni zidovi mogu biti i skeletni.kombinovani i montažni.pune spoljne ograde .vrtova i slično. preduzećima koja sa više radnika i službenika obavlja poslove na terenima. Razlikuju se: .gredice i daske.

Ograde od letava rade se u svemu kao i ograde od dasaka sa istim razmacima i dimenzijamastubova i gredica i sa istim visinama.da se ne savijaju ili izobličuju .Obe izolacije se postižu ako se u tavanicama urade odgovarajući nasipi i namazi ili se umetnu odgovarajući izolatorni materijali.Osim dasaka za gornju oplatu mogu se koristiti i lake građevinske ploče.2 DRVENI PODOVI Drvenim tavanicama odgovaraju drveni podovi.Između se stavlja izolacija.ređe se podižu kao samostalne konstrukcije.Pregrade i ograde od letava – Izrađuju se od letava.proizvode i sl. a gornja površina se izrađuje tako da se po njoj može lako kretati.a češće kao dodaci drugim konstrukcijama.Sad se prave uglavnom na zgradama čiji su zidovi od drveta.Pregrade se rade najčešće u prostranim spremištima u kojima je potrebno odvajati i posebno zatvarati neku robu.Grede moraju biti potpuno zdrave ižilave. Glavne osobine dobrih tavanica su da budu čvrsti. DRVENI PLAFONI I DRVENI PODOVI 4. Toplotna i zvučna izolacija .Grede mogu biti masivne. Ogradice od dasaka i letava – Ogradice se razlikuju od ograda uglavnom po tome što su niže . Daske su uglavnom od jelovine i smrekovine. Plafoni mogu biti sa daščanom oblogom i plafoni sa vidljivom gredom. sa donje strane se pribija donja daščana oplata.Tavanica se ne sme ljuljati niti tresti.Nasipi su uglavnom pesak i čista granulirana šljaka. Čvrstina ili nosivost poverava se tavanskim nosačima.1 O DRVENIM PLAFONIMA Drvene tavanice su najstarija vrsta tavanice.a 16 . 4.i ako je potrebno da do njih dođe barem malo svetla kroz otvore. 4. Drveni grednici ..koji treba da su čvrsti ali laki idovoljno elastični.Donja površina se zatvara.ali mora biti i dosta lak da ne opterećuje konstrukciju.trebao bi biti zvučni i toplotni izolator.Od njih se zahteva da spreče prodiranje toplote odnosno zvuka u prostorije.a to su grede i gredice raspoređene i povezane u drveni grednik.. Drveni plafoni .Za drvene grede trbeba upotrebljavati jelovinu i smrekovinu.. uske i sastavljene grede.Najčešće se izrađuje da da im je površina ravna.

od brodskog poda.tavanice od samih greda .staklena vuna.krovna konstrukcija ili krovište. vetra.Krov mora biti nepropustan i imati odgovarajuće kosine da se kiša i sneg ne zadržavaju.parketni podovi iod drvenih kockica.Izolacioni umeci mogu biti lake građevinske ploče. 5.tavanice sa jednostavnim grednikom .tavanice sa običnim grednikom .a drugi je krovni pokrov to je spoljna strana krova.drvene tavanice sa čeličnim traverzama .namazi su od lakih betona.Zašita od hladnoće i toplote se uglavnom poverava tavanicama ispod krova.tavanice sa gredama od daščica 5.Krov štiti od spoljnih uticaja. Praktična svha krova –u našim klimatskim uslovima krov štiti od padavina (kiša.vrlo dobar ijeftin je namaz od ilovače. a važno je i njegovo estecko značenje. podižu i sastavljaju.grad).stiropor i drugo.Krovovi mogu biti trdicionalni i savremeni. DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJUE 5.hladnoće i toplote.Drveni podovi mogu biti od dasaka.2 KROVIŠTA I POKROVI Krov se deli na dva dela.sneg .U savremenoj arhitekturi se ipak rade krovovi sa drvenim konstruktivnim elementima. Krovne konstrukcije ili krovište-osim sopstvene težine moraju nositi i težinu pokrova.Na manjim stambenim zgradama i drugim se najviše prave tradicionalni krovovi.Drvena krovišta lako se izrđuju. Glavne vrste tavanica su: .Krov može zgradu štititi od padavina ako ne propušta vodu nego je odvodi izvan zgrade.1 SVRHA I VAŽNOST KROVOVA Svaka zgrada se gore završava pdgovarajućom vrstom krova. koji se zadržavaju na krovu pa podnositi pritisak i udare vetra.a i jeftinija su od savremenih masivnih krovišta.padavina i ljude. 17 .prvi je nosivi deo.tavanice sa upuštenim nasipom .

5.bazilikarni krovovi .nazupčani ili šed-krovovi .a to su:jednostrešni krovovi .obliku i položaju sa obzirom na praktične potrebe i estetske zahteve izrađuje se različita vrsta krovova odnosno krvnih konstrukcija.višestrešni krovovi .šatorasti i krstasti krovovi .3 VRSTE KROVOVA Prema vrsti i veličini zgrada .Prema tome ima različitih vrsta krova .zaobljeni krovovi LITERATURA “Konstruktivni elementi zgrada” – Djuro Peulic 18 .a prema vrsti pokrova.Nagib krovnih površina zavisi od vrsti pokrova i od klimatskih prilika.dvostrešni krovovi .odnosno prema potrebnom nagibu krovnih površina .Prema vrsti neke zgrade odabiraju se vrste pokrova.tornjevi i kupole .projektuje se krovna konstukcija.lomljeni i mansardni krovovi .složeni ili raščlanjeni krovovi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->