P. 1
drvene konstrukcije

drvene konstrukcije

|Views: 2,480|Likes:
Published by Sonja Karanjac

More info:

Published by: Sonja Karanjac on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin« Zrenjanin

SEMINARSKI RAD Drvene konstrukcije

Prof.:Ivan Tasić Student:Karanjac Sonja 2/07-13

...........12 2....................................................................................................................2 1...........1 O DRVENIM PLAFONIMA..........2 DRVENE OGRADE.................................... TESARSKE OBRADE................10 2............................................................................................................................................................................. DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJUE.................................................................17 5.............................................................................................15 3..................................15 4.......16 5...............11 2..............................................15 3..............................................................................6 STRUKTURA I SVOJSTVA DRVETA...............................................................................1 SVRHA I VAŽNOST KROVOVA........................1 GLAVNE KARAKTERISTIKE I VRSTE DRVENIH ZIDOVA.................3 DRVO I DRVENA GRAĐA................................11 2...........................5 1.................8 ZAŠTITA DRVETA.....................................2 TESARSKI PRIBOR I ALAT.................................................................................................................7 GREŠKE I BOLESTI DRVETA........................................................................................................................13 3...........................................................................................................................................................3 1.....................................................................................................3 VRSTE KROVOVA.....3 VEZNA SREDSTAVA.................4 1..................................................16 4...................................Zrenjanin......................................................................................................18 LITERATURA...............................17 5....... DRVENI PLAFONI I DRVENI PODOVI................................................................6 1...........................16 4.................................................................................................................................................................................................................................................................. DRVENI ZIDOVI I OGRADE.....................................................................................april 2010 Sadržaj UVOD.......................18 2 ...................................................................................................9 SEČA ŠUME I PROIZVODNJA DRVENE GRAĐE...5 RODOVI I VRSTE DRVETA...................1 1..............................................................................................................................................................................4 1.........................7 DRVO I DRVENA GRAĐA U PROŠLOSTI.......................4 DANAŠNJA UPOTREBA DRVETA..............1 VRSTE TESARSKIH OBRADA..............................................................................................................................................................2 DRVENI PODOVI...............................

laka i jeftina.a takva obrada je brza.Daljom obradom se od drvene građe dobijaju različite drvene konstrukcije.Drvo je dar prirode koji čovek prisvaja sečom i obaranjem stabala.pa dolazi do bubrenja ili utezanja drveta. 3 .pa obradom priprema drvenu građu. Drvo je jeftinije od mnogih drugih materijala.Mana drveta je što upija ili gubi vlagu.UVOD Drvo je prirodan materijal koji se u građevinskoj tehnici upotrebljava od pradavnih vremena do danas.Prednost drveta je povoljna elastičnost i mala težina.Drvetu odgovara jednostavna obrada.

Ostaci sojenica su otkriveni tek u prošlom veku na više mesta u Evropi i na ostalim kontinentima.povezivali ih pletanjem šiba i premazivali blatom. Drvena naselja nalazili su Rimljani gotovo na svim Evropskim područjima koja su osvajali.šašom.potoka i močvara. Na osvojenim područjima podizali su velike vojničke tabore.što se dokazuje po načinu oblikovanja kamena.okruženi drvenim bedemima. To su bila bila prva staništa ljudi.U 4 .prozori itd.granjem i zemljanim masipom.mnogi elementi od kamena oponašaju ili potsećaju na iste elemente od drveta(klasična grčka i rimska arhitektura).U klasičnim kamenim odnosno zidanim zgradama često su dodatne konstrukcije (plafoni.1 DRVO I DRVENA GRAĐA U PROŠLOSTI Drvene konstrukcije praistorijskog doba – Osim prirodnih pećina koje su ljudima koristile kao staništa.Sačuvani su ostaci interesantnih drvenih koliba iz mlađeg doba podignutih iznad površina reka.ili su oko kružno iskopanih jama zabijali drvene kolce. Drvene konstrukcije srednjeg veka – Pri kraju starog a na početku srednjeg veka se više uništavalo nego stvaralo.naročito na području bogatom drvetom.To su sojenice.Tek u IX i X veku se pojavljuje novi grbi stil gradnje nazvan rana romantika ili predromantika.Osim zidanih Rimljani su gradili i drvene mostove.u XI i XII veku vlada romantika(romanski rimski stil).Naka primitivana plemena podižu sojenička naselja još i danas.trskom i sl.DRVO I DRVENA GRAĐA 1.podovi.što se vidi po obrađenim i ostavljenim ležištima u kamenu.krovovi.Rimski veterani su dobijali kao nagradu zemljište uz obavezu da podignu utvrđeno naselje od drvene građe.slamom.pokrivali granjem.) bili od drveta. Takve primitivne manje i veće kolibe gradile su se od davnih vremena pa sve do danas.ljudi su kopali rovove u zemlji i pokrivali ih drvenim deblima.U XIII i XIV veku vlada gotski stil koji je prva originalna zapadnoevropska arhitektura. U gradovima osim zidanih bilo je i mnogo drvenih zgrada. Drvene konstrukcije starog veka – Prve svetske civilizacije pre zidanih građevina podizale su drvene građevine. vrata.

tehničko drvo .Površine ispod krova su oblagali sa umetnički obrađenim drvetom.Od drveta su se pravile umetnički izrezbarene klupe za katedrale .stolarski.Drvo za gorivo se prerađuje u cepanice koje se transportuju trgovačkim skladištima i zatim prodaju..2 DANAŠNJA UPOTREBA DRVETA Drvo koje se dobija obaranjem stabalase razvrstava u tri kategorije: .vrata.Zidane zgrade potpuno istiskuju drvene zgrade.Jedan tip karakterističan po zidovima od horizontalno složenih brvana i polubrvana.za drvene prozore.Od drveta su bila umetnički obrađena ulazna i druga vrata. U drugom tipu su zidovi složeni od razmaknutih vertikalnih stubova povezanih odozgo i odozdo horizontalnim gredama.zanatske i građevinske prerade i proizvode.Feudalni gospodari su utvrđivali svoje dvorce drvenim bedemom.klupe i slično.Tehničko drvo za industrijske obrade i proizvode upotrebljava prvenstveno drvna industrija za izradu drvene građe za visokogradnje i niskogradnje . 5 .U pojedinim poljima takvog skeleta se naknadno ubacuju prozori i vrata.za pripremu drvene građe za brodogradnju.za furnire.Tehničko drvo za zanatske proizvode upotrebljava uglavnom tesarski.drvo za hemojsko iskorišćavanje . 1. Drvene konstrukcije novog veka – U arhitekturi renesanse(XV i XVI vek) i arhitekturi baroka (XVII i XVIII vek)drvene konstrukcije se upotrebljavaju za krovove i plafone.Pored zidanih građevina u većim ograđenim naseljima podizale su se i drvene zgrade.nameštaj.a za pravoslavne crkve ikonostasi.Tokom celog vekapodizani su zamci uglavnom od kamena ali sa drvenim krovovima.spomenutim stilovima su se gradile uglavnom hrišćanske crkve i samostani sa drvenim krovovima.parketarski i roletarski zanat koji su u potpunosti ili delimično povezani sa građevinskom proizvodnjom.drvo za gorivo Tehničko drvo mara biti prikladno za različite industrijske.To su skeletni ili kanatni zidovi.šperploče.roletne i sl.opekom ili drugim materijalom.a druga polja se zatvaraju prućem. U Srbiji su poznate drvene kuće šumadijskog tipa.Za hemijsko iskorištavanje drvo se najčešće koristi za dobijanje celuloze potrebne industriji papira.panel ploče i druge drvne poluprodukte potrebne za dalju obradu u drugim industrijama i zanatstvima.

deblo i krošnja sa granama.Boje i godovi su kao i kod jele.Glavne vrste su jela.Stablo drveta se sastoji iz tri glavna dela:koren sa žilama. Drvo od stabla jele se naziva jelovina ili čamovina.Za građevinske svrheupotrebljava se isto kao jelovina.a za stolarske još više.1.pa se upotrebljava za izradu nekih drvenih instrumenata. Listopadno drvo 6 .čvrstina i količina smole su veće nego kod ostalih zimzelenih drveća ali se teže obrađuju.pa se više ceni. U Evropi rastu dva glavna roda drveta: .Ona je meka.tvrdoća.Najviše se koristi za delove izložene vlaženju i sušenju(roletne.3 RODOVI I VRSTE DRVETA Drvo raste samorodno u svim krajevima u kojima su klimatske i geološke prilike povoljne za život. Bor može biti beli i crni.U jelovini ima manje smole nego u ostalim vrstama zimzelenih drva.oplate i podove. Drvo od stabla smreke ili omorike naziva se smrekovina. Ređe drvo raste osamljeno a gotovo redovno u manjim ili većim skupinama tj.zimzeleno(četinari) .Ispočetka je drvo nežna mladica koja u povoljnim okolnostima dalje raste i razvija se u stablo.elastična.ne propada tako brzo kao jela.bor i ariš.Upotrebljava se kao i borovina i još za brodogradnju.slična je jelovini i kvalitetnija je od nje.smreka.Drvo niče iz semenke ili iz izdanka korena istovrsnog drveta.U prirodi rastu stabla različitog izgleda i sa različitim svojstvima drvne mase pa se po specijalnim karakteristikama razvstavaju u rodove.lako se obrađuje i cepa.a rodovi u vrste.spoljni delovi prozora i vrata).potpore.ali je bolja od nje. Jelovina se koristi za pomoćne konstrukcije.skele. u šumama i prašumama.Smrekovina je rezonantno drvo.Borovo drvo se naziva borovina.Težina. Drvo od ariševog stabla naziva se ariševina.zatim za krovnu građu i savremene inženjerske konstrukcije(rešetkasti i slični drveni nosioci za veće raspone).slična je borovini.listopadno Zimzeleno drvo U građevinske svrhe zimzeleno drvo je na prvom mestu.Jela je najrasprostranjenija.

Upotrebljavaju se za furnire.Dobro se cepa i lako obrađuje.parkete.Furniri bukovine se upotrebljavaju za proizvodnju šperploče. Grabovina je pogodna za izradu ručki i držača.Jasenovina se upotrebljava za ručke.Ima dobra svojstva kao hrastovina ali su čvršća vlakna i savitljivije je od hrastovine. Bukovo drvo je bukovina.Bagremovina je žilava. Bukovina se najviše upotrebljava kao stolarsko drvo ali za važnije izrađevina uporebljava se parena bukovina koja je otpornija. Za furnire se takođe upotrebljava palisander(Američko drvo) i ebanovina.Za građevinske svrhe naviše se koriste hrast.Hrastovina se koristi kao tehničko drvo za drvene mostove.držače i razne delove alata.u njoj nema smole ali ima tanina zbog kojeg je hrastovina otporna spoljnim uticajima.nepovoljno je što je napada crvotočina.građevinsku stolariju.isto tako i na tržištu.Važnije vrste egzotičnog drveta su okime iz ekvatorijalne Afrike i njemu sličan mahagoni. Hrastovo drvo je hrastovina.brest.grab. 1.4 STRUKTURA I SVOJSTVA DRVETA 7 .nameštaj.elastična i trajna ali se malo upotrebljava.te za delove nameštaja.za kiparske drvorezbarske radove i retko se upotrebljavaju u građevinske svrhe.lipa i topola.bagrem. Inostrano i egzotično drvo Iz Sverne Amerike uvoze se u Evropu kanadski smolasti bor i žuti bor.Karakteristike su iste kao i kod Evropskih borova i takođe se upotrebljavaju u građevinske svrhe.a ostale vrste retko.Lipovina i topolovina služe kao podloge spoljnih furnira na šperpločama i pan-pločama. Od ostalih listopadnih drveća retko se upotrebljava brest.furnire itd.vodogradnju.Brestovine ima manje u prirodi.jasen.bukva.Za železničke pragove koristi se inpregnirana bukovina.brodogradnju.

Sve te greške smanjuju sposobnost i vrednost stabla kao tehničkog drveta.pa se masa može iskazati samo kao prosečna masa sirovog i suvog drveta.od jezgra do kore se stručno naziva belikovina jer je svetlija od jezgra.glatka ili raspucana.Na osnovu toga koliko ih ima utvrđuje se starost oborenog stabla.U drvetu je oko 95% organskih i oko 5% neorganskih materija koje stvaraju ćelije drvene mase.Na drvetu je kod neki vrsta kora deblja kod nekih tanja.a razlikuju se i bojom. postojanje vlage.Na čvrstoću drveta utiču mnogi faktori kao što su npr.Kora se na drveću različitog roda razlikuje. Elementarne ćelije su duguljaste sastoje se od celuloze.Po tvrdoći drvo može biti tvrdo.Na zapreminsku masu drveta utiču mnogi faktori.Listopadno drvo je tvrđe od zimzelenog.zimzeleno drvo sa dosta smole itd.a razlikuje se i kora pojedinih vrsta drveta istog roda.5 GREŠKE I BOLESTI DRVETA Neke greške drveta nastaju već za vreme njegovog rasta.Što su godovi bliž srcu.Drveću se određuje tvrdoća.a mekši su i svetliji.uzdužnog kroz srce i uzdužnog paralelnog sa srcem preseka.krivudavost vlakana.Drvena masa svih godova.a međusobno se koncentrično slažu oko srca drveta.Živo stablo stalno korenjem upija vodu.Ponekad postoji krivudavost godova .Drvo je loš provodnik toplote.transportu.rasteže.lomi ili mrvi.čvrstoća.Za nosive 8 .polutvrdo i meko.pa je zbog toga dobar toplotni izolator 1. kupovi ćelija stvaraju u drvetu godove.žilavost i drugo.jezgro i koru.srce. Dok drvo raste svake godine u drvetu nastaje novi god.elastičnost.teško i čvrsto drvo.a kad se stablo obori ta voda isparava pa se smanjuje obim drvetaDužom trajnošću se odlikuje gusto.Strukrura se vidi i najbolje posmatra na površinama poprečnog.a neke zbog fizičkih i bioloških uzroka.lignina.Spoljni plašt drveta se naziva kora ili tačnije mrtva kora.Taj tamniji i tvrđi deo drveta se naziva jezgro.pa se rodovi i vrste najčešće razlikuju po kori i lišću stabala.koja u deblo ulazi iz njegovog panja a iz debla se odvaja u grane i ogranke.vode i ostalih sastojaka.to su svetlije boje.prsten.Početni godovi oko srca nekih vrsta drveta vremenom postaju tamniji i tvrđi.o se naziva srce drveta.dok se oni udaljeni od srca normalo razvijaju.Skupina ćelija teku svojim uzdužnim smerom.neke pri obaranju stabla.drvo sa tankim godovima. U vertikalnoj osi stabla se nalazi specijalna skupina ćelija.savija.Čvrstoća drveta je otpor drveta na silu koja ga stiska.promenljivost obima i trajnost. Greške unutrešnjeg sastava –Tek po obaranju nekog stabla se može ustanoviti ekscentrično srce deblu a ponekad i dvostruko srce.paralelno sa srcem. Svaka vrsta drveta se odlikuje specijalnim svojstvimakoja odlučujo o njegovoj upotrebi.

Trulež – Ako se sveža nedovoljno osušena drva gusto slože.a na listopadnom kao smeđ mrlje.gotove konstrukcije. Farbanje uljanom bojom sa premazom firnajsa je najčešća zaštita građevinske stolarije i drugih drvenih elemenata u zgradi.Tako upropaštavaju ne samo živo drvo nego i građu.pa i on štiti drvo od vlage.gljivice ili bakterije napadaju živo drvo.njihovi derivati i veštačke smese.To je gljivičavost.Oni jedu drvnu masu stvarajući bušotine.Kad nagorela površina ispuca drvo više nije zaštićeno. Gljivičavost – Sitni biljni organizmi.Slično je i sa smolavošću. Ako takve pukotine zauzmu celu debljinu drveta nazivaju se raspukline.Nagorela površina ne daje bakterijama i gljivicama da se hrane.ali samo za grublje spoljne konstrukcije jer ima jak i oštar miris.gljivica i truljenja(uslovljene su vlagom.pri preteranom savijanju stabla u njemu nastaju kružne pukotine.nameštaj i dr.konstruktivne elementa od drveta nepovoljne su kvrgavost i čvoravost. Nagorevanje je primitivan način zaštite. Premazivanje uljima i smolama – U obzir dolaze bitumen i katran.Najviše se upotrebljava karbolineum.crvi.Zbog jakih vetrova.6 ZAŠTITA DRVETA Drvo treba zaštititi od crvotočine.pa se zaštita svodi na zaštitu od vlage) i treba drvo zaštititi od vatre.koja se često otkriva tek pri obradi drveta. 1. Crvotočina – Neke vrste buba snesu jaja ispod kore odnosno u drvnu masu drvetapa se izlegu tzv.a stvara se i nešto malo katrana.mračnom i vlažnom prostoru.tako da taj način nije najefikasniji. najčešće se premazuje u dva sloja. mraza.kiše.To se zove crvotočina.gotove konstrukcije.sunca i mehaničkih povreda.Na zimzelenom se ti znakovi pojavljuju kao plavičaste.na površinama drveta će se pojavitiznakovi bolesti.Te mrlje pokazuju da su drvo napale gljivice ili bakterije i ako se ništa ne uradi drvo će biti razarano sve dublje i pretvaraće se u trulež. 9 .Pri normalnom sušenju stabla nastaju veće ili manje pukotine.koja se najviše razvija na drvetu u zatvorenom. Premazivanje vrućim firnajsom – Upotrebljava se uglavnom na obrađenim površinama drveta. Greške zbog fizičkih uticaja – Takve greške uglavnom nastaju od nepovoljnog delovanja vetra.

Jednolična debljina je osobina stabla kojom razlika prečnika drveta na donjem i gornjem delu nije prevelika. Vreme sečenja – Za seču pojedinih stabala ili manje količine nije važno vreme sečenja.Prema njihovom kvalitetu procenjije im se približna kubatura.pa se predviđena za seču obeležavaju.vrši se pregled stabla.ali za seču veće količine na većim površinama najpovoljnije vreme za sečenje je zima.Prednost zime je što drvo nije u vegetaciji nego miruje. To je ona strana na kojoj će stablo najmanje oštetiti druga stabla a grane se neće uklještiti u grane drugih stabala.Stablo najpre seda na panj.Čistoća i osobina po kojoj na deblu nema jačih granašto znači da se krošnja razvija dosta visoko tako da se od debla čistog stabla dobija se dug trupac za dalju preradu. Impregniranje pod pritiskom – U posebnim prostorijama se montiraju specijalni kotlovi u kojima se može postići vakuum i proizvesti pritisak.U te kotlove se može ubaciti drvo.7 SEČA ŠUME I PROIZVODNJA DRVENE GRAĐE Seča šuma se vrši po planovima nadležnih organa za šumarstvo.pa se zatim smanjuje.pravilnim rastom i jednoličnom debljinom. 10 .a zatim se obara i pad usmerava povlačenjem unapred pripremljenim i jednim krajem ka vrhu stabla privezanom kanapom.Pravilan rast je osobina po kojoj stablo od podnožja do krošnje nije zakrivljeno ili grbavo. Zaštita od vatre – Prvenstveno se štiti što se zapaljivi delovi dele od svakog mogućeg izvora vatre ili visoke temperature.Na manjim razmacima treba obložiti drvo vatrostalnim materijalom npr azbestnim ili šamotnim pločama 1. Osobine stabla – Za tehničko drvo biraju se stabla koja se odlikuju čistoćom.Tako da se na strani suprotnoj od odabrane za padanje zareže ručnom ili motornom testerom približno do 1/3 njegove debljine.Premazivanje bitumenom ili katranom prikladno je za jednostrane premaze drvenih podloga na onoj strani koja bi bila izložena vlazi.a nema ni štetočina Obaranje stabala – Pre obaranja mora se odrediti najpovoljnija strana za njegovo padanje.U kotlove se najpre diže pritisak.

Od dasaka se naknadno seku gredice i letve.Jedan deo balvana i grana sortira se kao obla građa koja se doteruje ali se više ne obrađuje (drvo za skele. koju drvna industrija proizvodi kao poluproizvod od kojih se tesarskom obradom i sastavljanjem dobijaju finalni proizvodi. Oblo i cepano tehničko drvo – U oblo drvo se raspoređujuju balvani koji će se u pilanama obraditi tako da se dobije drvena građa i drugi drveni poluproizvodi za najrazličitije završne proizvode.Tehničko drvo se dalje rasvrstava kao oblo drvo i cepano drvo. Pilana – je pogon koji sečenjem balvana proizvode različiru drvenu građu. Glavne tesarske odbrade drvene građe su: tesanje .U pilanama se dobija rezana građa.njegovo doterivanje i sortiranje – Deo sabla koji posle njegovog obaranja ostane naziva se panj. Proizvodnja greda – Da bi se sečenjem balvana dobila greda najvećeg kvadratnog preseka mora se na kružnom prerezu tanjeg kraja balvana mora se ucrtati kvadrat pa se po njegovim stranicama seku dve i dve paralelne stranice.I u tom stanju kao poluproizvod se deli.bandere i sl.srezivanje i sastavljanje konstruktivnih elemenata od rezane građe.Delovi oborenog stabla.ručno i motorno sečenje . Proizvodnja dasaka – Seku se različite vrste dasaka. 2.cepanje .Sortirana i doterana stabla i grane razvrstavaju se i sortiraju kao tehničko drvo.za hemijsko iskorištenje i drvo za gorivo.Zbog dopreme balvana i odpreme građe potrebno je da pilane nisu daleko od mesta eksploatacije šume.Grane se sortiraju na komade čiji je prečnik veći od 7cm i na sitne grane čiji je prečnik manji od 7cm. TESARSKE OBRADE 2.1 VRSTE TESARSKIH OBRADA Tesarska obrada se svodi uglavnom na krojenje.šiljenje 11 .)Drugi deo stabala i granja se cepa.Stablu se najpre odsecaju grane pa se deblo odvaja od granja.Panj se retko koristi.

Cepaju se uglavnom kraći komadi drvene građe. Ručno i motorno sečenje – U gruboj tesarskoj obradi drveta dolazi u obriz poprečno i uzdužno sečenje balvana.Inače ručno sečenje dasaka i gredica najčešća obrada pri krojenju i definitivnom oblikovanju pojedinih konstrukcija. Cepanje – Ova vrsta je prikladna samo za one vrste drveta koje se odlikuju dobrim cepanjem.ili se i jedan i drugi deo probuši. Dubljenje.2 TESARSKI PRIBOR I ALAT Za svaku tesarsku obradu potreban je i odgovarajući pribor.decimetarska.Tesanjem se dobijaju oštroivične tesane grede ili polutesane grede.Neki se sastavi izrađuju jednostavnim zabijanjem eksera kroz jedan i drugi sastavni deo.To je drveni ili čelični metar ili dvometar za merenje i obeležavanje pojedinih elemenata konstrukcije.ne samo za zradu drvene građe neg i za izradu konačnih proizvoda na gradilištima.a kroz bušotinu se zabije vezno sredstvo. 2.Tragovi sekire ili testere na površinama drveta uklanjaju se poravnavanjem. centimetarska i milimetarska obrada. Šiljenjem .jer kod dužih komada cepanje može poći neželjenim pravcem pa upropastiti građu.bušenje.Motorno sečenje je sve više zastupljeno. a drvena letva za merenje i platnene ili čelične trake od 10m i 20m za veće konstrukcije.Balvani se tešu počevši od tanjeg i napredujući ka njegovom debljem kraju.zabijanje i poravnavanje – Pri izradi sastava drvenih delova potrebna su specijalne obrade po kojima jedan deo zalazi u izrađeno udubljenje drugog dela. Pribor za merenje – Pribor za merenje je pribor na kom je označena metarska.Cepanje se obavlja čeličnim ili drvenim klinovima. 12 .To je obrada kojom se na jedanom kraju drvenog elementa izrađuje šiljasti oblik zbog lakšeg prodiranja u tlo ili neku drugu masu.- dubljenje bušenje zabijanje poravnavljanje Tesanje – je osnovni tesarski posao kojim se drvenoj građi daje predviđen oblik.

strugom i glodalicom.šabloni.I više vrsta testera za sečenje dasaka i gredica.A umesto oštrice sekire mogu za tu svrhu izrađenji čelični ili drveni klinovi. Alat za cepanje – najčešće se cepanje obavlja oštricom sekire i maljem.za manje građe mala ili stolarska testera. Alat za ručna i motorna sečenja – Za poprečno i uzdužno sečenje testera balvanuša.3 VEZNA SREDSTAVA 13 . Alat za dubljenje – Postoji dubač i razna zaobljena i ravna dleta koja se razlikuju po širini oštrice.radni stolovi. Alat za zabijanje i udaranje – Za zabijanje klinova i udaranje sekire pri cepanju drveta služe drveni malj za dve ruke. Tesarska pomagala su potrebna za veće radove nogari.Pribor za obeležavanje – služi specijalna tesarska olovka.lenjir.A za zabijanje eksera služi čelični čekić sa drvenom drškom.merači.šrafcigeri i sl.brusilice.Potrebne su različite turpije.Za udaranje dubača i dleta služe manji drveni maljevi za jednu ruku.francuski ključevi.visam i libela.drveni štitnici i dr.Duži pravci se ne obeležavaju olovkom već za tu svrhu pripremljenim konopcem. Za mehaničko dubljenje služe glodalice. Pri upotrebi alat mora biti čist i oštar. Alat za poravnavanje – Otesane površine poravnavaju se sa rendlom. pravougaonik. Alat za tesanje – Od seče stabla pa do konačne obrade tesar se služi različitim vrstama sekire. klešta.Ostali pribor za obeležavanje su:šestar. 2.a izvan upotrebe mora biti zaštićen da se niko ne povredi. Alat za bušenje – Stare vrste su ručne bušilice a novije su električne i motorne bušilice. Alat i pribor za različite svrhe – je potreban za različite svrhe.

Čelična vezna sredstva su čelični ekseri i ekserčići.Lepila različite vrste: tradicionalno stolarsko tutkalo i puno novih vrsta. Postoje različite vrste vezova: .Za povezivanje delova drvenih konstruktivnih elemenata upotrebljavaju se drvena i čelična vezna sredstva i lepila.vezovi horizontalnog produženja .vezovi pojačanja .vezovi pod kosim uglom .šrafovi.Od tih drvenih veznih sredstava su drveni ekseri.vezovi vertikalnog produženja .vezovi uglova 14 .vezovi pod pravim uglom .ekseri.vezovi proširenja .klinovi.zaglavci.trnovi.vezovi ukrštanja .čepovi i drugo.zavrtnji.

a u ostavljene otvore ugrađuju se prozori i vrata(brvnare). 3.drveni zidovi različitog sastava.Polumontažni zidovi su uglavnom prelaz od skeletnih zidova do montažnih zidova.Puni drveni zidovi su oni koji si u celoj svojoj dužini i visini sstavljeni od drvenih elemenata.Zidovi od greda se rade monogo ređe zbog estetskog izgleda.Obrađeni balvani se povezuju i slaganjem se formiraju brvnare. Razlikuju se: . Zidovi od balvana – Najčešće se prave od borovine.Polubalvani se povezuju i obrazuju zid.U današnje vreme se izbegava upotreba greda i balvana.Drveni zidovi daju takvim zgradama posebnu atmosferu.kombinovani i montažni.3.1 GLAVNE KARAKTERISTIKE I VRSTE DRVENIH ZIDOVA Zgrade sa drvenim zidovima prave se još uvek u šumovitim planinskim krajevima gde ima drvene građe pri ruci.2 DRVENE OGRADE Samostalni drveni zidovi ili ograde su veoma pogodne za ograđivanje dvorišta.letve i dr. Tradicionalni skeletni zidovi – Glavna drvena građa za ovakve zidove su nekada bile tesane grede uglavnom og borovine.gredice i daske. preduzećima koja sa više radnika i službenika obavlja poslove na terenima. Zidovi od greda – Grede se povezuju i obrazuju zid.ogradice od dasaka i letava Pune spoljne ograde – Glavni delovi ove vrste ograda su stubovi. Montažni i polumontažni drveni zidovi – Zgrade sa prenosivim montažnim zidovima su potrebne npr.smrekovine i hrastovine.Mogu biti sa horizontalno i vertikalno povezanim daskama 15 .pune spoljne ograde .pregrade i ograde od letava .a kao vezno sredstvo služe žice.vrtova i slično. Zidovi od polubalvana – Zaobljeni deo bude prema napolje a ravan prema unutra.Drveni zidovi mogu biti i skeletni.Mogu se spajati i slagati na različite načine. DRVENI ZIDOVI I OGRADE 3.kanapi.

Ogradice od dasaka i letava – Ogradice se razlikuju od ograda uglavnom po tome što su niže .Osim dasaka za gornju oplatu mogu se koristiti i lake građevinske ploče. Toplotna i zvučna izolacija ..Između se stavlja izolacija.Pregrade se rade najčešće u prostranim spremištima u kojima je potrebno odvajati i posebno zatvarati neku robu..Za drvene grede trbeba upotrebljavati jelovinu i smrekovinu. uske i sastavljene grede..Ograde od letava rade se u svemu kao i ograde od dasaka sa istim razmacima i dimenzijamastubova i gredica i sa istim visinama.a 16 .ali mora biti i dosta lak da ne opterećuje konstrukciju.Od njih se zahteva da spreče prodiranje toplote odnosno zvuka u prostorije. DRVENI PLAFONI I DRVENI PODOVI 4. 4.proizvode i sl.ređe se podižu kao samostalne konstrukcije.da se ne savijaju ili izobličuju .Obe izolacije se postižu ako se u tavanicama urade odgovarajući nasipi i namazi ili se umetnu odgovarajući izolatorni materijali.1 O DRVENIM PLAFONIMA Drvene tavanice su najstarija vrsta tavanice. Čvrstina ili nosivost poverava se tavanskim nosačima.trebao bi biti zvučni i toplotni izolator.Najčešće se izrađuje da da im je površina ravna.Donja površina se zatvara. Drveni plafoni . 4. Daske su uglavnom od jelovine i smrekovine. Plafoni mogu biti sa daščanom oblogom i plafoni sa vidljivom gredom.Pregrade i ograde od letava – Izrađuju se od letava.Grede mogu biti masivne.Tavanica se ne sme ljuljati niti tresti.Grede moraju biti potpuno zdrave ižilave. a gornja površina se izrađuje tako da se po njoj može lako kretati.a to su grede i gredice raspoređene i povezane u drveni grednik. Drveni grednici .2 DRVENI PODOVI Drvenim tavanicama odgovaraju drveni podovi.i ako je potrebno da do njih dođe barem malo svetla kroz otvore. sa donje strane se pribija donja daščana oplata. Glavne osobine dobrih tavanica su da budu čvrsti.Nasipi su uglavnom pesak i čista granulirana šljaka.Sad se prave uglavnom na zgradama čiji su zidovi od drveta.a češće kao dodaci drugim konstrukcijama.koji treba da su čvrsti ali laki idovoljno elastični.

a važno je i njegovo estecko značenje. od brodskog poda. DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJUE 5.tavanice od samih greda . koji se zadržavaju na krovu pa podnositi pritisak i udare vetra.Krov može zgradu štititi od padavina ako ne propušta vodu nego je odvodi izvan zgrade. Praktična svha krova –u našim klimatskim uslovima krov štiti od padavina (kiša.drvene tavanice sa čeličnim traverzama . podižu i sastavljaju. 5.namazi su od lakih betona. Krovne konstrukcije ili krovište-osim sopstvene težine moraju nositi i težinu pokrova.tavanice sa jednostavnim grednikom .hladnoće i toplote.tavanice sa običnim grednikom .Krovovi mogu biti trdicionalni i savremeni.parketni podovi iod drvenih kockica.1 SVRHA I VAŽNOST KROVOVA Svaka zgrada se gore završava pdgovarajućom vrstom krova.Na manjim stambenim zgradama i drugim se najviše prave tradicionalni krovovi.vrlo dobar ijeftin je namaz od ilovače.Izolacioni umeci mogu biti lake građevinske ploče.staklena vuna.krovna konstrukcija ili krovište.Drveni podovi mogu biti od dasaka.Drvena krovišta lako se izrđuju.Krov štiti od spoljnih uticaja.a i jeftinija su od savremenih masivnih krovišta.tavanice sa gredama od daščica 5.Zašita od hladnoće i toplote se uglavnom poverava tavanicama ispod krova.2 KROVIŠTA I POKROVI Krov se deli na dva dela.a drugi je krovni pokrov to je spoljna strana krova.prvi je nosivi deo.Krov mora biti nepropustan i imati odgovarajuće kosine da se kiša i sneg ne zadržavaju. Glavne vrste tavanica su: . vetra.sneg .padavina i ljude. 17 .U savremenoj arhitekturi se ipak rade krovovi sa drvenim konstruktivnim elementima.tavanice sa upuštenim nasipom .grad).stiropor i drugo.

Prema vrsti neke zgrade odabiraju se vrste pokrova.šatorasti i krstasti krovovi .projektuje se krovna konstukcija.obliku i položaju sa obzirom na praktične potrebe i estetske zahteve izrađuje se različita vrsta krovova odnosno krvnih konstrukcija.tornjevi i kupole .bazilikarni krovovi .dvostrešni krovovi .lomljeni i mansardni krovovi .Prema tome ima različitih vrsta krova .a prema vrsti pokrova.3 VRSTE KROVOVA Prema vrsti i veličini zgrada .složeni ili raščlanjeni krovovi .zaobljeni krovovi LITERATURA “Konstruktivni elementi zgrada” – Djuro Peulic 18 .nazupčani ili šed-krovovi .Nagib krovnih površina zavisi od vrsti pokrova i od klimatskih prilika.višestrešni krovovi .a to su:jednostrešni krovovi .odnosno prema potrebnom nagibu krovnih površina . 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->