P. 1
Kriminologija-Ubistvo

Kriminologija-Ubistvo

|Views: 683|Likes:
Published by Predrag Petrovic

More info:

Published by: Predrag Petrovic on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

Pravni fakultet-Nis

11.09.2007

Seminarski rad
Tema: Ubistvo

1

pojedinci.odnosno od kada pocinje zastita 2 .Krivicno pravo kao deo drzavnog aparata je instrument vladajuce klase za zastitu onih vrednosti koje odgovaraju njenim interesima.Sigurno je da ce uvek biti sticeni.ali ne I telesni integritet.Tako u glavi krivicnih dela protiv ustavnog uredjenja I bezbednosti Srbije. Za razliku od krivicnih dela protiv zivota I tela sva ova dela iz drugih glava ili nisu jedino ili nisu prvenstveno uperena protiv zivota I tela.tj.pojavljuje se veci broj krivicnih dela koja imaju za posledicu telesnu povredu (laku.njegovom zivotu osim postojanja drustvene zajednice kao uslova zivljenja svakoga od njih. Krivicnopravna zastita zivota I telesnog integriteta je oduvek postojala.U doba robovlasnistva se stiti zivot I telesni integritet robovlasnika.koja je od znacaja za medjudrzavnu saradnju na planu borbe protiv kriminaliteta.njegov zivot.Drustvo cine ljudi.Od tada.a njihova osuda od ideoloskog opredeljenja i shvatanja politickog trenutka.obicnu ili tesku) ili smrt nekog lica.ali ne I robova.Zivot I telesni integritet ne stite se samo od krivicnih dela iz ove glave.Postoji niz krivicnih dela od kojih se takodje stite I ove vrednosti uz istovremenu zastitu I neke druge vrednosti.Staleski I kasni odnosi se odrzavaju I na formalnu zastitu I na njeno ostvarivanje.u glavi krivicnih dela protiv covecnosti I medjunarodnog prava.Tu ulogu ce vrsiti druge drustvene norme koje ce biti I efikasnije.Sasvim je onda I razumljivo sto su zivot I telesni integritet oduvek bili object krivicnopravne zastite. U savremenom civilizovanom I kulturno razvijenom drustvu zastita zivota I telesnog integriteta zauzima najznacajnije mesto u sistemu vrednosti.ova se krivicna dela smatraju prirodnim ili opstim za razliku od zakonskih ili politickih koja su zavisna od drustvenopolitickog sistema.Zastita zivota I telesnog integriteta ulazi u sistem vrednosti na kojima se grade drustveni odnosi na kojima pociva pravna sigurnost u jednom drustvu.ili ne bar u celosti.dok se u feudalizmu stiti zivot I kmetova.Krivicna dela protiv zivota i tela Opsta razmatranja Najdraze sto covek ima je zivot.Zivot i telesni integritet su njegove najvece vrednosti.Objekt zastite je covek kao zivo ljudsko bice.vec i drustvene.Sve vrednosti su podredjene coveku.O tome kada je covek rodjen.protiv opste sigurnosti gradjana I imovine I protiv javnog saobracaja.Ta cinjenica I te kako govori o klasnoj uslovljenosti zastite I ove najvece vrednosti svakog coveka.sasvim je bez znacaja za jednu drzavu koja stiti zivot I telesni integritet u okviru drustvenog uredjenja iz kog je nastala.Ova deoba.Zastita zivota pocinje od momenta radjanja coveka I traje do momenta nastupanja njegove smrti.sa isticanjem nacela jednakosti I zakonitosti zastite ovih najznacajnijih vrednosti dobice opsti I jedinstveni karakter.pa naovamo humanost I demokraticnost jednog drustva merice se efikasnoscu zastite zivota I telesnog integriteta I obimom prava I slobode coveka.kao I u glavama krivicnih dela protiv zdravlja ljudi I covekove sredine.Tek sa burzoaskom revolucijom.pa I onda kada ne bude bilo krivicnog prava.I ne samo njegove.ali ta zastita nije bila uvek podjednaka niti je postojala za sva lica. Zbog cinjenice da su napadi na zivot i telo oduvek bili i da ce uvek biti opasni akti koje osudjuje svaki covek i svako drustvo.

zdravlje odnosno zivot bremenite zene.To je prividna ili klinicka smrt.Istina sa razvojem medicine.Po drugom shvatanju.Prema prvom shvatanju smrt nastupa sa prestankom disanja I rada srca I pluca.po trecem shvatanju smrt coveka nastupa sa nastankom cerebralne ili mozdane smrti koja se sastoji u gasenju svih mozdanih funkcija.ali ne I prema samom sebi.To je slucaj ubistva ploda coveka u telu majke pre nego sto je zapoceo proces porodjaja-kod krivicnog dela nedozvoljenog prekida trudnoce gde se pored ploda stiti I telesni integritet.Po drugom shvatanju zivot coveka traje sve do nastupanja bioloske smrti-to je trenutak kada nijedan organ ne pokazuje znake zivota I ne odvija se nijedna zivotna funkcija.a po trecem shvatanju samostalan zivot deteta pocinje sa prestankom placentarnog I pocetkom plucnog disanja.zivota. 3 . Krivicna dela unistenja zivota 1.To lisenje ili unistenje zivota moze biti izvrseno na veoma razlicite nacine.u pravnoj teoriji razlikuju se tri shvatanja.Ubistvo -Ubistvo je protivpravno lisenje zivota drugog lica.Samopovreda moze biti pravno relevantna samo u slucaju izbegavanja vojne obaveze ili zloupotrebe prava iz socijalnog osiguranja.sa umisljajem ili iz nehata I sa razlicitim pobudama u okviru umisljaja.U nasem pravu je prihvaceno ovo trece shvatanje.S obzirom na to postoji vise vrsta razlicitih ubistava koja bi se mogla kvalifikovati u tri grupe.Donosenjem novog krivicnog zakona predvidjeno je novo privilegovano krivicno delo pod nazivom:”Lisenje zivota iz samilosti”(dakle ne ubistvo)gde ozbiljan I izricit zahtev za lisenje zivota pasivnog subjekta predstavlja privilegujucu okolnost kao elemenat bica.Medjutim od ovog pravila postoji jedan izuzetak prema kome krivicno pravna zastita pocinje pre rodjenja coveka.I to: 1)obicno ubistvo. Ucinilac ovih krivicnih dela moze da bude svako lice. Zastita zivota I telesnog integriteta predstavlja drustvenu funkciju pa stoga ona ne zavisi od volje pojedinca. Radnja izvrsenja ovih krivicnih dela moze biti preduzeta samo prema drugom licu. Nase zakonodavstvo prihvata prvo shvatanje.Samoubistvo I samopovreda nisu inkliminisani kao krivicna dela.Otuda je bez znacaja na postojanje ovih krivicnih dela pristanak povredjenog. 2)kvalifikovana(teska)ubistva.pod razlicitim uslovima I okolnostima.sto znaci sa procesom njegovog odvajanja od tela majke.Prema prvom shvatanju zastita zivota pocinje sa zapocinjanjem procesa radjanja deteta. U pogledu momenta nastupanja smrti odnosno momenta do kada traje krivicnopravna zastita zivota u pravnoj teoriji se takodje razlikuju tri shvatanja.a u pogledu krivice ova se dela mogu izvrsiti I sa umisljajem I sa nehatom.autonomni zivot deteta pocinje sa delimicnim ili potpunim izlaskom deteta iz tela majke.posebno hirurgije na polju presadjivanja organa ili delova tela pristanak na davanje pojedinih organa ili delova dela je sve prisutniji.Momentom nastupanja smrti ne prestaje samo krivicno pravna zastita zivota I telesnog integriteta vec je taj momenat od znacaja za presadjivanje organa I delova tela.

nacinima njihovog izvodjenja I sredstvima.orudjima.bakterioloskim I radioloskim sredstvima.Zivot pocinje od momenta radjanja I traje do momenta nastupanja smrti.npr.zamenjivanjem leka otrovnim materijalom ili loz ulja obojenim lakim benzinom ili drugom lako zapaljivom tecnoscu.podsecanjem grana na drvetu na koje treba da se popne.tj.zakonodavac I nije utvrdio krivicno delo prema radnji.a da pri tome ne ispusti neku delatnost.trovanjem.ostvaruje se veoma razlicitim sredstvima:vatrenim I hladnim oruzjem. 4 .Svim ovim sredstvima se deluje na telo I zivotne funkcije coveka.ponor ili duboku I brzu vodu.I jedan I drugi momenat su diskutabilni.Tako. Objekt napada je covek kao zivo ljudsko bice.-Obicno ubistvo postoji kad je prouzrokovano umisljajno lisenje zivota drugog lica pri cemu ne postoje posebne okolnosti koje ga cine teskim ili lakim.zapaljivim ili zagusljivim hemijskim sredstvima.vec prema posledici.I napad na zivot. Indirektno ubistvo vrsi se tako sto se pored radnje izvrsioca posredstvom mehanizma I raznih sredstava koriste I radnje drugih lica.njegov zivot.Prema tome.Iz zakonskog izraza”Ko drugoga lisi zivota” zakljucujemo da je radnja izvrsena svaka delatnost kojom se prouzrokuje smrt drugog lica.Zbog teskoce da odredi radnju precizno.3)privilegovana(laka)ubistva.neuklanjanjem prepreka ili opasnih stvari I materija od strane lica koja su duzna da to cine po sluzbenoj duznosti ili po osnovu radne obaveze odnosno od strane lica koja su stvorila opasne situacije ili prepreke ili su vlasnici.zadavljenjem.pa I same zrtve u prouzrokovanju posledice odvijanjem srafova na tockovima vozila kojim zrtva treba da upravlja ili da se vozi.ubistvo se moze izvrsiti nedavanjem hrane ili lekova od strane lica koja su duzna da se staraju o nemocnom ili bolesnom licu. S obzirom na nacin izvodjenja delatnosti ubistvo se moze izvrsiti direktnim.Delatnosti cinjenja su veoma brojne I raznovrsne I mogu se vrsiti na razne nacine.koje je inace najcesce u praksi. Stvaraju se uslovi da se delatnoscu zrtve ili drugog lica prouzrokuje smrt. Radnja izvrsenja kod krivicnog dela ubistva moze biti veoma raznovrsna po delatnostima.slanjem paketa sa eksplozivnim mehanizmom koji se aktivira njegovim otvaranjem.odnosno njegovo unistenje moze biti izvrseno u tom periodu.a koji je momenat smrti.itd.pitanje se postavlja koji je to momenat radjanja.razbijanjem glave.itd.Necinjenjem se moze prouzrokovati smrt drugog lica samo onda kada je postojala duznost na cinjenje kojom bi se sprecilo nastupanje smrti.fizickim I psihickim dejstvom.vesanjem.drzaoci. Iz ovako odredjenog pojma radnje jasno proizilazi da se ubistvo moze izvrsiti kako cinjenjem tako I necinjenjem.indirektnim. 1)OBICNO UBISTVO (Clan 113.Medjutim.itd.ili rukovaoci opasnih stvari I materija. Fizicko prouzrokovanje smrti. Direktan ili neposredan nacin ubistva postoji kad ucinilac svojom delatnoscu prouzrokuje smrt drugog lica upotrebom vatrenog oruzija ili orudja.strujom.raznim predmetima.guranjem u provaliju.KZ RS) Pojam.otrovima.

2)Pobudama ucinioca.moze se blaze kazniti.kao I to da je ta posledica bila obuhvacena umisljajem izvrsioca.Ovakva ubistva se retko otkrivaju I jos teze dokazuju sto ih cini perfidnijim.kao I naknadno dejstvo samog izvrsioca radnje u cilju prikrivanja dela(u slucaju dolusa generalisa)treba da bude objektivno procenjeno.Postojanje neke teske ili opasne bolesti.Ali.Nema krivicnog dela ubistva ako je do lisenja zivota doslo u nuznoj odbrani ili krajnjoj nuzdi. Posledica se sastoji u nastupanju smrti lica prema kome je preduzeta delatnost lisenja zivota. Utvrdjivanjem uzrocne veze izmedju radnje I posledice smrti.U ovom drugom slucaju potrebno je da izmedju radnje I ovako nastale smrti postoji uzrocna veza.prepasti ili zalosti u takvom stepenu koji ima karakter soka.4)Osobenosti pasivnog subjekta.direktni ili eventualni.vrsenju duznosti na poslovima javne I drzavne bezbednosti. 1) Ubistvo na svirep nacin je lisenje zivota drugog lica na takav nacin kojim se zrtvi nanose prekomerne nepotrebne psihicke I fizicke patnje I bolovi velikog 5 .Kazna je zatvor najmanje pet godina.To isto vazi I u pogledu vrsenja vojne sluzbe ili zadataka u posebnim uslovima povecane opasnosti.Posledica smrti moze nastupiti odmah posto je radnja izvrsena. Ako ne dodje do nastupanja posledice smrti tada umesto svrsenog postoji pokusaj ubistva.tok uzrocnosti se ne prekida.pod takvim okolnostima I prema takvom licu koji mu daju veci stepen tezine I opasnosti za koje zakon propisuje teze kaznjavanje.podobnog da blokira rad srca ili prekine drugu zivotnu funkciju.sud je duzan da u pravnu kvalifikaciju pored toga sto ce uneti kvalifikovane oblike krivicnog dela unese I da su neki od njih ostali u pokusaju. Postoji vise oblika teskog ubistva prema: 1)Nacinu izvrsenja.Kada se u radnjama ucinioca stekne vise kvalifikatornih okolnosti ubistva od koje neki od njih ostanu u pokusaju.KZ RS) Kvalifikovano ili tesko ubistvo postoji kada je umisljajno ubistvo izvrseno na takav nacin.Za postojanje ubistva potrebno je da je lisenje zivota izvrseno protivpravno.3)Okolnostima izvrsenja I posledici.Izvrsilac krivicnog dela moze biti svako lice.Dejstvo tih faktora.odnosno propustena duzna delatnost da se spreci nastupanje smrti prema licu kome je ona pretila.kada propisi sluzbe to dozvoljavaju ili zahtevaju.vec pojacava kao voda posle sliva reka.mogu doprineti nastanku ove posledice ili je cak uzrokovati.posebno u slucaju njenog kasnijeg nastanka. VINOST-Za izvrsenje ovog krivicnog dela potreban je umisljaj.nije uvek jednostavna stvar.Psihicko prouzrokovanje smrti se vrsi izazivanjem uzbudjenja-straha. 2)KVALIFIKOVANA (TESKA) UBISTVA(Clan 114. Teska ubistva prema nacinu izvrsenja su :1)Ubistva na svirep nacin 2)Ubistva na podmukao nacin.a moze I kasnije. Objekat zastite je zivot coveka.Saucesnik u izvrsenju ovog dela koji otkrije delo izvrsioca ili organizatora.ako ovi faktori samo dopunjuju dejstvo radnje.naknadne povrede ili zaraze.posle kraceg ili duzeg vremena.Ako bi naknadna povreda ili teska bolest bila smrtonosna I van dejstva radnje tada se kida uzrocna veza.

pozude za prekomernim I nepotrebnim sticanjem I uvecanjem materijalne koristi odnosno sprecavanjem njenog umanjena.intenziteta.Ovde ucinilac lisava zivota drugo lice zato sto je njemu ili njemu bliskom licu pre toga nanelo 6 .Drugi vid postoji kada se drugo lice(svedok.Ovde se ne radi o ubistvu radi zadovoljenja osnovnih egzistencijalnih potreba.potajan ili lukav nacin. 1) Ubistvo iz koristoljublja je lisavanje zivota drugog lica u nameri da se dodje do prekomerne I nepotrebne imovinske koristi za sebe ili za drugo fizicko ili pravno lice.Prvi vid postoji kada se lisava zivota lice kako bi se uklonilo kao prepreka.Ovo delo ne mora da bude izvrseno.ugledu.Podmuklost se manifestuje kroz objektivne(delo se preduzima potajno I prikriveno)I subjektivne(zla namera ucinioca)elemente.postovanju.kao I u kom je svojstvu ucinilac ovog dela ucestvovao u ranijem delu:kao izvrsilac ili saucesnik.strah I patnju.saucesnika ili ostecenog.Pored toga.Za postojanje dela je bez znacaja je da li je ranije izvrseno krivicno delo otkriveno ili nije.bez obzira da li je ona ostvarena u konkretnom slucaju.a za pokusaj se kaznjava.Napad na zivot zrtve se preduzima u trenutku kada ona to ne ocekuje pa nije spremna na odbranu.Pobuda koja ucinioca motivise na preduzimanje radnje izvrsenja se javlja u vidu pohlepe.ljubavi.Ovo delo ima dva vida. 3) Ubistvo iz bezobzirne osvete ili drugih niskih pobuda je lisavanje zivota kome ucinilac pristupa iz bezobzirne osvete ili drugih niskih pobuda bez obzira da li su ove pobude u konkretnom slucaju I ostvarene.prijateljstvu.Za izvrsenje dela koristi se poverenje zrtve prema uciniocu dela koje se zasniva na srodstvu.tada postoji sticaj izmedju ubistva I tog drugog dela. 2) Ubistvo na podmukao nacin je lisavanje zivota drugog lica na prikriven.smetnja za izvrsenje planiranog krivicnog dela.Ako je planirano krivicno delo izvrseno ili pokusano.Buduci da je svako lisenje zivota praceno nanosenjem bola I izazivanjem straha.2)Ubistvo radi izvrsenja ili prikrivanja drugog krivicnog dela I 3)Ubistvo iz bezobzirne osvete I drugih niskih pobuda.Za postojanje ovog dela potrebno je da su ove delatnosti objektivno okrutne I stravicne kao I da je zrtva u svesnom stanju tako da dozivljava I trpi njihovu surovost uz veliki bol.zrtva ili saucesnik)lisava zivota da bi se uklonilo kao svedok ranije izvrsenog krivicnog dela.Za postojanje dela je bitno da se radnja izvrsenja preduzima u navedenoj pobudi.potrebno je da je ucinilac dela svestan surovih I necovecnih akata koje voljno preduzima. Teska ubistva s obzirom na pobude izvrsioca su:1) Ubistvo iz koristoljublja.ali njegovo izvrsenje mora da predstavlja pobudu na izvrsenje ubistva.kod ovakvog dela bolovi I patnje se nanose s ciljem da se sto vise namuci zrtva pa oni po intenzitetu I trajanju prevazilaze bolove I patnje koje prate obicno ubistvo. Ubistvo iz bezobzirne osvete je lisavanje zivota drugog lica iz egoistickih I samozivih pobuda koje karakterisu ucinioca kao bezosecajnu I asocijalnu licnost. 2) Ubistvo radi izvrsenja ili prikrivanja drugog krivicnog dela je lisenje zivota drugog lica kako bi se omogucilo ili olaksalo izvrsenje nekog dela ili da bi se prikrilo ranije izvrseno krivicno delo uklanjanjem nekog lica kao svedoka.

Ovo je krivicno delo pod istim nazivom predvidjeno u Krivicnom zakonikom Republike Crne Gore u clanu 144. Poslednji oblik teskog ubistva postoji kada se umisljajem ucinilac lisi zivota clana svoje porodice I to posto ga je krace ili duze vreme prethodno fizicki ili psihicki zlostavljao.2)Ubistvo deteta .patnje.mrznje.bremenita sto uciniocu dela mora biti poznato u vreme preduzimanja radnje izvrsenja. Za ovo krivicno delo je propisan redovni postupak.Za ovo delo je nadlezan okruzni sud.izvesno zlo koje je po svom karakteru.Uzrast zrtve predstavlja kvalifikatornu okolnost pa je za postojanje dela potrebno da je ucinilac svestan da radnju lisenje zivota preduzima upravo prema licu koje ima ovakav uzrast.Kvalifikatorna okolnost dela je svojstvo pasivnog subjekta koji se lisava zivota u vezi.Ovde se dakle radi o svojstvu pasivnog subjekta kao kvalifikatornoj okolnosti koga je ucinilac visekratno zlostavljao(nanosenjem fizickog ili psihickog bola. Izvrsilac dela moze da bude svako lice a u pogledu krivice potreban je umisljaj.prirodi.Za ovo delo propisana je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna zatvora od trideset do cetrdeset godina.nelagodnosti).etnicke ili rasne netrpeljivosti.nacionalne.a krivino gonjenje se preduzima po sluzbenoj duznosti.pakosti.srazmerno posledici smrti kojom uzvraca ucinilac dela jer bezobzirna osveta znaci znatnu nesrazmeru izmedju zla koje je ucinjeno I lisenje zivota tako da se na osnovu takvog povoda nikako ne moze opravdati.povodom I dok se nalazi na sluzbenoj duznosti.radi zadovoljavanja nastranih seksualnih prohteva. 7 . Ubistvo deteta je protivpravno lisenje zivota lica koje u vreme preduzimanja radnje izvrsenja nije navrsilo 14 godina zivota. Ubistvo iz drugih niskih pobuda postoji kada se lisenju zivota drugog lica pristupa radi zadovoljavanja amoralnih teznji.odnosno prema kome je ucinilac ubistva preduzimao razlicite akte nasilja u porodici. Ubistvo bremenite zene je protivpravno lisenje zivota zenkog lica koja je trudna.3)Ubistvo bremenite zene 4)Ubistvo clana svoje porodice koje je prethodno zlostavljano.Umisljaj ucinioca mora da obuhvati svest o svojstvu pasivnog subjekta I nameru da ga upravo I lisi zivota u vezi sa sluzbenom duznoscu koju namerava da vrsi ili je neposredno vrsi.Za ubistvo jednog lica saucesnici mogu biti proglaseni krivim za razlicite oblike teskog ubistva.niskih strasti I nastranosti kao sto je ubistvo iz ljubomore. Ubistvo sluzbenog ili vojnog lica se sastoji u umisljajnom lisenju zivota lica koje ima ovo svojstvo upravo u vezi sa vrsenjem sluzbene duznosti koje obavlja.Dakle ovog dela nema ako je zlo koje je naneto od ubijenog bilo veliko.tezini I znacaju u znacajnoj meri manje od ubistva kojim ovaj uzvraca.polne. Tesko ubistvo s obzirom na osobenosti pasivnog subjekta jesu:1)Ubistvo sluzbenog ili vojnog lica pri izvrsenju sluzbene duznosti.

b)Ucinilac je u vreme izvrsenja dela bio u stanju jake razdrazljivosti.b)da je ucinilac u vreme izvrsenje dela bio u stanju jake razdrazenosti.Ubistvo na mah se ne moze izvrsiti u prekoracenju nuzne odbrane.iznenada.Ovde se zapravo radi o provociranom ubistvu gde je sam ubijeni svojim prethodnim cinjenjem doprineo da bude lisen zivota. U stanje jake razdrazenosti ucinilac je doveden napadom.u vecem obimu ili u duzem trajanju.zlostavljanjem ili teskim vredjanjem ubijenog bilo da su ove radnje upravljane licno I neposredno prema uciniocu dela ili prema njemu bliskom licu(clanu porodice.To je stanje povisenog.zlostavljanja ili teskog vredjanja od strane ubijenog.3)PRIVILEGOVANA (LAKA) UBISTVA U privilegovana (laka) ubistva spadaju:1)Ubistvo na mah 2)Ubistvo deteta pri porodjaju 3)Lisenje zivota iz samilosti 4)Nehatno lisenje zivota 5)Nedozvoljen prekid trudnoce 1)Ubistvo na mah(Clan 115.da li je ono “jakog”stepena I intenziteta predstavlja pitanje na koje odgovor mora dati nalaz I misljenje lekara vestaka sudsko psihijatrijske struke.zlostavljanjem ili teskim vredjanjem od strane ubijenog.Da li je postojalo stanje razdrazenosti.snaznog uzbudjenja koje utice na ponasanje a .bol.zlostavljanjem ili teskim vredjanjem od strane ubijenog. v)U stanju jake razdrazenosti ucinilac je doveden bez svoje krivice.Napad je delatnost kojom se neposredno.blisko I stvarno dovodi u opasnost zivot ili telesni integritet drugog lica.dugovremenog razmisljanja.od strane ucinioca koja je bez svoje krivice dovedena u jaku razdrazenost napadom.sticajem okolnosti ili sadejstvom slucaja.patnja. I v) da je u stanju razdrazenosti ucinilac doveden bez svoje krivice.pomahnitalosti)postoji uzrocno posledicna veza.Ucinilac odluku donosi u trenutku.Ucinilac dela mora biti doveden u stanje jake razdrazenosti ako nije skrivljeno izazvao situaciju zbog koga je doslo do napada. a)Delo je ucinjeno na mah kada je do preduzimanja radnje lisavanja zivota doslo neposredno.bliskom srodniku).bez hladnog.ali ne I skivljeno I da time isprovocira napad.KZ RS) Ovo je privilegovano(lako)ubistvo koje postoji kada se lisi zivota drugo lice na mah.Zlostavljanje je delatnost kojom se nanosi psihicka I fizicka nelagodnost.dok je tesko vredjanje povreda casti ili ugleda u vecem stepenu.Ponasanje ucinioca u ovom stanju je svesno ali nije kontrolisano.Za postojanje dela je bitno da izmedju napada zlostavljanja ili teskog vredjanja od strane ubijenog I stanja jake razdrazenosti(razjarenosti.napadom.zlostavljanja I teskog vredjanja. Delo cine tri privilegujuca elementa:a)da je delo ucinjeno na mah.To znaci da on moze izazvati konfliktnu situaciju slucajno. koje dovodi do afektivnog stanja visokog stepena dejstva usled cega dolazi do ogranicenja ili do bitnog smanjenja sposobnosti upravljanja svojim postupcima.zlostavljanje ili tesko vredjanje. 8 .u kratkom vremenskom periodu posle napada.

pucanjem vodenjaka I ritmickim kontrakcijama materice kojima se potiskuje dete do odvajanja iz tela majke. Za ovo krivicno delo propisan je redovni krivicni postupak a krivicno gonjenje se preduzima po sluzbenoj duznosti.b)delo se vrsi iz samilosti.Ovo je posebna vrsta moralne.a u pogledu krivice potreban je iznenadni umisljaj ili umisljaj na mah(dolus repentinus). Za ovo krivicno delo je propisan redovni postupak a krivicno gonjenje se preduzima po sluzbenoj duznosti.Delo se sastoji u lisenju zivota punoletnog lica iz samilosti zbog teskog zdravstvenog stanja u kome se nalazi.Dete je zivo rodjeno ako se odvijalo disanje placentarno ili plucno ili oba zajedno. Ovo krivicno delo je pod istim nazivom predvidjeno u Krivicnom zakoniku Republike Crne Gore u clanu 146. 2)Ubistvo deteta pri porodjaju ( Clan 116.Porodjaj pocinje trudnickim bolovima.iscrpljenosti I straha koji sa sobom nosi svaki porodjaj. v)Radnja lisenja zivota deteta treba da je preduzeta u odredjeno vreme-za vreme porodjaja ili neposredno posle porodjaja dok traje poremecaj koji je izazvan porodjajem.socijalno 9 .pod uslovom da je porodjaj zavrsen. a)Objekat dela je zivo rodjeno dete bez obzira da li je sposobno za zivot ili ne.milosrdja.Cetiri su privilegujuca elementa ovog dela:a)objekat napada je punoletno lice koje je uracunljivo(kod koga je ocuvana sposobnost za odlucivanje I rasudjivanje) .KZ RS) Delo cini majka koja lisi zivota svoje dete za vreme porodjaja ili neposredno posle porodjaja dok kod nje traje poremecaj izazvan porodjajem. U pogledu krivice delo se moze izvrsiti samo sa umisljajem. Ovo krivicno delo pod istim nazivom je predvidjeno u Krivicnom zakoniku Republike Crne Gore u clanu 145.bola. b)Ucinilac dela moze biti samo majka novorodjenceta koja se nalazi u vecem ili manjem stanju telesne ili psihicke nelagodnosti.Za ovo delo je nadlezan okruzni sud. 3)Lisenje zivota iz samilosti (Clan 117.Izvrsilac dela moze da bude svako lice. Za ovo delo propisana kazna zatvora od jedne do osam godina.KZ RS) Ove je novouvedeno krivicno delo koje predstavlja oblik privilegovanog ubistva (iako zakonodavac u nazivu ne upotrebljava rec ubistvo).na njegov ozbiljan izricitiv zahtev.Kada traje poremecaj posle porodjaja I kada se ono nalazi u uzrocno posledicnoj vezi sa porodjajem.Za ovo delo je nadlezan okruzni sud.predstavlja fakticko pitanje koje sudsko vece na bazi nalaza I misljenja lekara vestaka sudsko psihijatrijske struke resava u svakom konkretnom slucaju.Ovo privilegovano ubistvo se jos naziva deteubistvo ili cedomorstvo. Za ovo delo je propisana kazna zatvora od sest meseci do pet godina.Druga lica koja ucestvuju u radnji izvrsenja dela ne odgovaraju za ovo vec za drugo krivicno delo lisenje zivota.b)izvrsilac dela je majka I v)Ubistvo treba da je izvrseno za vreme ili neposredno posle porodjaja.Tri su privilegujuca elementa dela:a)Objekat dela je zivo rodjeno deta.

pa je psiholoska strana dela laksa u odnosu na umisljajno ubistvo. Ovo delo postoji kada je ucinilac preduzeo radnju u cilju ostvarenja nekog drugog cilja ili rezultata pri cemu se lisenje zivota javlja kao uzgredno. v)zrtva treba da se nalazi u teskom zdravstvenom stanju fizickog ili dusevnog obolenja koje je trajno I tesko sto znaci da se prema savremenim medicinskim saznanjima ne moze predviteti koliko ce dugo lecenje trajati I da l ice biti uspesno.KZ RS) Delo se sastoji u lisenju zivota drugog lica iz nehata.sporedna posledica koju ucinilac nije hteo niti je pristao na nju.Krivicno gonjenje se pokrece po sluzbenoj duznosti.to je ubistvo iz nepaznje. Izvrsilac dela moze da bude svako lice a u pogledu krivice potreban je umisljaj. 4) Nehatno lisenje zivota (Clan 118. Ovo krivicno delo pod istim nazivom je u krivicnom zakoniku Republike Crne Gore predvidjeno u clanu 147. Za ovo je delo propisana kazna zatvora od sest meseci do pet godina. Za ovo krivicno delo propisan je redovni postupak. Izvrsliac dela moze da bude svako lice.Za ovo krivicno delo je nadlezan opstinski sud.pogresne procene situacije. Delo ima tri osnovna oblika:1)Pobacaj sa pristankom bremenite zene 2)Bavljenjem vrsenjem pobacaja.a u pogledu krivice potreban je nehat(svesni ili nesvesni).Ovo krivicno delo sa istim nazivom je u krivicnom zakoniku Republike Crne Gore predvidjeno u clanu 148. 5)Nedozvoljen prekid trudnoce (Clan 120.ali je predvideo ili mogao I bio duzan da predvidi njeno nastupanje.obmane ili drugog vida pritiska na volju koja iskljucuje sposobnost odlucivanja.Ovo je poslednji privilegovani oblik ubistva koje karakterise blagi stepen krivice(nevoljno preduzimanje radnje)na strani ucinioca dela u vreme preduzimanja radnje izvrsenja.pismeno.a pri tome je I neizvestan ishod lecenja I g)ucinilac radnju lisavanja zivota preduzima na ozbiljan I izricit zahtev zrtve.Za ovo krivicno delo nadlezan je opstinski sud. Za ovo krivicno delo je porpisan redovan postupak.ali tako da bude saznata I dokazana njegova sadrzina pri cemu se taj zahtev mora dati bez primene sile.Taj zahtev moze biti dat usmeno.I 3)Pobacaj bez pristanka bremenite zene.Nema voljnog odnosa prema posledici lisenja zivota koji odrazava uciniocevu teznju.To je unistavanje ploda coveka u telu bremenite zene I izbacivanje iz istog pre nego sto je poceo process porodjaja. 10 . Objekat zastite je dvojako odredjen:a)plod coveka I b)zdravlje I zivot bremenite zene.Bitno je da je ovakav zahtev izraz cvrste I nepokolebljive odluke da zbog teskog zdravstvenog stanja bude liseno zivota.KZ RS) Delo se sastoji u protivpravnom prekidu trudnoce(pobacaju ili abortusu).Krivicno gonjenje se pokrece po sluzbenoj duznosti.na drugi nacin. Za ovo delo propisana je kazna zatvora od sest meseci do pet godina.pretnje.nesmotrenosti.prihvatljive pobude na strani ucinioca.

stvarajuci uslove da sama nad sobom izvrsi pobacaj. v) da se ove radnje vrse protivno propisima o vrsenju prekida trudnoce I g) da se delo vrsi sa pristankom bremenite zene. Izvrsilac dela moze biti svako lice a u pogledu krivice potreban je umisljaj.Za postojanje dela je potrebno postojanje cetiri elementa:a)da na strani pocinioca postoji teznja.Izvrsenje pobacaja je unistenje ploda u telu bremenite zene I njenog izbacivanja iz istog. Izvrsilac dela moze da bude svako lice a u pogledu krivice potreban je umisljaj.To je preduzimanje bilo koje delatnosti fizickog ili psihickog karaktera kojom se omogucava ili olaksava bremenitoj zeni.1)Pobacaj sa pristankom bremenite zene postoji kada se protivnom propisima o vrsenju prekida trudnoce bremenitoj zeni sa njenim pristankom izvrsi porodjaj.tendencija.ali iz nekog razloga do toga nije doslo. Izvrsilac dela moze biti svako lice osim bremenite zene a u pogledu krivice potreban je umisljaj.Dve su alternativno predvidjene radnje izvrsenja ovog dela. Za ovo je delo pisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine.teskog narusavanja zdravlja ili druga teska telesna povreda zene nad kojom je izvrsen pobacaj. Za ovo je delo propisana kazna zatvora od jedne do osam godina.Ovde je zapravo pokusaj izjednacen sa svrsenim delom zbog posebno ispoljenog stepena opasnosti.Ovo je oblik kolektivnog krivicnog dela u vidu zanimanja(kao oblik prividnog realnog sticaja).Za ovo je delo propisana razlicita kazna zavisno od osnovnog dela koje dobija tezu kvalifikaciju.spremnost da nastavi da se I dalje bavi vrsenjem pobacaja.Zapocinjanje vrsenja pobacaja je preduzimanje delatnosti ili upotreba nacina ili sredstava kojima se plod coveka moze unistiti.a za ostale oblike dela redovni postupak. Za prvi osnovni oblik dela je propisan skraceni postupak. 2)Bavljenje vrsenjem pobacaja postoji kada ucinilac izvrsi jedan ili vise pobacaja sa pristankom bremenite zene pri cemu ispolji teznju da to I dalje cini. 3)Pobacaj bez pristanka bremenite zene postoji kada se bremenitoj zeni izvrsi ili zapocne da vrsi pobacaj bez njenog pristanka.Za postojanje dela je bitno da se ove radnje preduzimaju bez pristanka bremenite zene odnosno ako se radi o maloletnom zenskom licu koje je mladje od sesnaest godina I bez pismene saglasnosti njenog roditelja. Za ovo je delo propisana kazna zatvora od sest meseci do pet godina.zapocinjenju vrsenja pobacaja ili u pomaganju bremenitoj zeni da izvrsi pobacaj.Ono se moze vrsiti raznim sredstvima I nacinima.Pomaganje bremenitoj zeni da sama nad sobom izvrsi pobacaj je samostalna radnja izvrsenja buduci da ovde nema saucesnika(jer bremenita zena ne moze biti ucinilac ovog dela nad samim sobom).usvojioca ili staraoca. b)da je ucinilac zapoceo ili izvrsio barem jedan pobacaj.Za ovo krivicno delo je 11 .To su :izvrsenje pobacaja I zapocinjanje vrsenja pobacaja. Tezi oblik dela postoji ako je uz preduzete radnje izvrsenja osnovnog dela nastupila teza posledica u vidu :smrti.zapocne da se vrsi porodjaj ili se pomogne da ga izvrsi.Ove teze posledice moraju biti rezultat nehata ucinioca I moraju biti u uzrocno posledicnoj vezi sa preduzetom radnjom. Radnja izvrsenja se sastoji u vise alternativno predvidjenih delatnosti:izvrsenju pobacaja.Krivicno gonjenje se pokrece po sluzbenoj duznosti.

prof. Koriscena literatura: Krivicno pravo-Opsti deo(Prof.dr Dragan Jovasevic) Medjunarodno Krivicno pravo Praktimum za krivicno pravo 12 .Ovo je krivicno delo pod istim nazivom predvidjeno u Krivicnom zakoniku Republike Crne Gore u clanu 150.dr Dragan Jovasevic) Krivicno pravo-Posebni deo (Prof.nadlezan opstinski sud.dr Vojislav Djurdjic.

Sadrzaj: Krivicna dela protiv zivota I tela Krivicna dela unistenja zivota Obicno ubistvo Kvalifikovana(Teska ubistva) Privilegovana (Laka ubistva) Koriscena literatura 2-3 strana 3-5 strana 5-7 strana 8-12 strana 12 strana 13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->