P. 1
01. MODERNA UMETNOST

01. MODERNA UMETNOST

|Views: 2,774|Likes:
Published by Ratko Bukvic

More info:

Published by: Ratko Bukvic on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

MODERNA UMETNOST

1851-1929 Kapitalizam i prikaz

PRAVCI MODERNE UMETNOSTI
Istorija moderne umetnosti je uglavnom pisana kao hronološki niz pokreta, od kojih je većina dobila sadašnji naziv kako su se razvijali. Ova istorija je prema tome objektivna, zato što je pokušala da ponovi nomenklaturu i estetski jezik koji su usvojili sami umetnici i njihovi sledenici. U standardnim istorijama kao što je npr., Slikanje i skulptura u Evropi od 1880-1940, G. H. Hamilton, značaj ovih pokreta je definisan terminima koje je odredila Pariska umetnost, dozvoljavajući razvoj umetnickih grupa na drugim mestima. Ovi pokreti se mogu podeliti u 2 grupe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRAVCI MODERNE UMETNOSTI Prvu grupu čine oni pokreti koji su se širili svuda, trajali dugo i nisu imali čvrsto definisano članstvo. To su realizam, impresionizam, simbolizam, post-impresionizam, kubizam, ekspresionizam i nadrealizam. Ovu grupu su bili skloni da definišu i imenuju kriticari i istoričari umetnosti, pre nego sami umetnici, pokušavajući da premoste nacionalne granice. Realizam je raširen u Evropi kao i u Americi, isto kao i impresionizam, simbolizam, kubizam, ekspresionizam i nadrealizam, ove reči premašuju lingvisticke granice. Definicije ovih pokreta uglavnom se zasnivaju na nekoliko kanonskih umetnika, što otežava njihovu široku primenu, istorijski tačnih opisnih kategorija. Drugu grupu cine manji pokreti, koji su kratko trajali i sa rigoroznim članstvom: bratstvo prerafaelita, Les XX, nabis, suprematizam, purizam, dadaizam, vorticizam, neoplasticizam. Ovome se još mora dodati veliki broj modernih umetnickih društava i grupa u Centralnoj i Istočnoj Evropi koja su počivala na francuskim, austrijskim i germanskim modelima i bila često okružena kratkotrajnim časopisima. Neki od njih, npr., The Itinerants or Wanderers (,,Skitnice”) iz Rusije, bile su dugog veka, zato što su bile pristalice slobodno organizovanih izložbi, a ne uskog ili samoodabirućeg stila ili teorije o prikazivanju. Načelo ovih pokreta definisali su sami umetnici, u vidu kolektiva ili snažnog vođe, dajući im na taj način odlike malih klubova ili školi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Italijanski istoričar književnosti Renato Poggioli pisao je o avangardi u modernoj umetnosti i literaturi. Po njegovoj definiciji, avangardne grupe su male i imaju tačne i kratkotrajne ciljeve. Ipak pre usvajanja ove pozitivističke i militarističke definicije avangarde, važno je setiti se da su pojedine modernističke grupe kao što su radnička klasa cafe društva u Parizu 1880-tih, pojedine anarhističke grupe i Dada, imale skoro nihilistički, anti-autoritativni karakter, što im je otežavalo mogućnost da uzmu u obzir da su se razvijale u prazno. Sve male grupe avan-garde i anti-garde, mogu biti odlučno suprotstavljene pokretima, čija se teorija odnosi na želju za dugoročnom vladavinom. Uprkos pokušaju da se istorija moderne umetnosti napiše kao odnos izmedu avangardnih i anti-gard (?) grupa i pokreta koji su izrasli iz njih, pokazalo se nemogućim živeti bez ili zameniti kategorije kao što su realizam, kubizam ili ekspresionizam, ili termine nabis, sintetizam, orfizam. Sada, kada na modernu umetnost pogledamo sa većim kritičkim stavom, ukazuje nam se šansa da ponovo utvrdimo korisnost ovih termina i možda da uzmemo u obzir njihovo napuštanje. Avangardne ili anti-garde (?) grupe ili veći pokreti su toliko rasprostranjena karakteristika modernih studija da ih i njihovi klevetnici koriste, često nesvesno, kao lako razumljive kategorije. Pošto su ovi termini sada u čestoj upotrebi među studentima ali i široj javnosti , ovaj siže ćemo početi sa pripovedanjem istorije moderne umetnosti koja je definisana ovim –izmima, a na osnovu kojih ćemo izgraditi slučaj jednostavnijeg i fleksibilnijeg binarnog sistema estetske klasifikacije i konvencionalne istorije. 3.Gustave Courbet ( Gustav Kurbe) Sikarev atelje, Prava alegorija 7 godina mog umetničkog života 1854-5, Ulje na platnu Možda prvi samosvesni, moderni vizuelni manifest, ova slika se pojavila u okviru celokupne izložve Kurbetovih radova, održanoj ispred internacionalne izložbe 1885. Ona spada među dva ili tri najbolje proučavana rada umetnosti 19-og veka,

i njen vizuelni osećaj za slikarevu usmerenost ka modernom govoru (Baudelari se nalazi na samoj granici kompozicije koja je usmerena centralno ka Kurbeu), jeste njen najizuzetniji kvalitet.

REALIZAM
Najvažniji slikar pokreta bio je francuski slikar Gustav Kurbe, čija se slika „Unutrašnjost mog ateljea, istinita alegorija u kojoj je sažeto sedam godina mog umetnickog života“, smatra vizuelnim manifestim ovog pokreta. Bila je izložena sa ostalim Kurbeovim slikama, koje nisu ulazile u sastav internacionalne izložbe održane 1855. godine, u specijalno sagradenoj baraci, Le Realisme. Kurbeova ogromna slika kombinuje tamne tonalitete Rembranta i Halsa sa čistom skalom i epskim samopouzdanjem Veroneza. Ona je samosvest; ona prihvata urbano stanje moderne umetnosti; njena relativna gruboća i brzina izvršavanja; njen samonavodni realizam, odvaja je od bilo koje slike napravljene pre nje i ona postaje uzor za one koji su je sledile. Ipak kada sagledamo istoriju evropskog i americkog realistickog slikarstva pomoću estetskih pojmova koje je definisala Kurbeova umetnost, evidentna je krajnja različitost pokreta. 4.Thomas Eakins The Gross Clinic, 1875 Ulje na platnu Ovo je najranije remek delo internacionalnog realizma u američkoj umetnosti i predstavlja opravdano objevljeno delo o kome se raspravlja u savremenoj literaturi. Ova, kao druge velike Eakinsove slike iz perioda1870-ih i ranih 1880ih godina, nastaje direktno kao posledica ,,francuske prakse”, prateći Eakinsovo dugo šegrtovanje kod fracuskog slikara Jean-Leon Gerome (1824-1904), kao i činjenicu da je bio izložen celokupnoj umetnosti Pariza tokom kasnih 1860-ih.

Realizam predstavlja promenu subjekta (predmeta) umetnosti od antičke i srednjevekovne istorije, literature i religije do onoga što je Kurbe nazvao „istinita alegorija“: subjekat poprima piktoralni, moralni, religiozni i politicki značaj. Realizam

talbotipija) ili (papernegative process) stvara grublju sliku. tj fotografija. koja trajno zadržava sliku stvorenu uticajem svetlosti na hemijski priredenoj metalnoj ploci. čije tonalne površine definišu predmet više nego spoljne konture (Mediated Realism). Kalotip-slika izradena putem kalotipije. dok je druga tehnika kalotip (kalotipija tj. The Railway Station (1862) delo engleskog umetnika William Powell Frith (18191909). fotografije i realizma. Prva dagerotip (prva uspešno napravljena vrsta fotografije) ili njegov naslednik (glass-plate photography-fotografija staklenog tanjira) koji je stvarao potpuno glatku i momentalno linearnu predstavu (Transparent Realisam). pronašao Dager. pomoću jedinstvene upotrebe boje. izuzetno zanimljiva i uzbudljiva dela. primer je slučaja gde je otvoren moderan subjekat stvorio osećej modernosti.William Powell Frith The Railway Station (Železnička stanica). Njihove površine često liče na štuko zid ili grube freske. pokreti umetnika su grubi i agresivni. transparentni realizam (Transparent Realism) koji je zadržao akademske tehnike definisanja slikanog prostora i grupisanja figura i formi.. fotografija. Dagerotip-naprava koju je 1838. Manipulacije sredstvom (tehnikom) su bitne skoro kao naslikani subjekat. Ova dodata vrednost je značajna kada uzmemo u obzir vezu između novog popularnog sredstva. Postoje 2 izrazito različite interpretacije realizma. Među ovim radovima.možemo definisati kao prvi promišljen umetnički pokret koji je stvorio složena. moć umetnika nad subjektom-predmetom postaje pravi predmet dela. najekstremnije su slike Sezana i Pisaroa (1830-1903) iz kasnih 1860-tih. Rana fotografija je imala 2 različite tehnike. talbotipija. Kalotipija-izrada slika na hartiji hemijski preradenoj (pronalazak engleskoh hemicara Foksa Talbota). Kurbe i njegovi sledbenici su stvorili teške. 5. međutim umesto da zadrži tradicionalni lik (iz istorije. Dagerotipija-pravljenje fotografija na jodnom srebru pomocu žive. 1862 . religije ili literature) njegov predmet potiče iz modernog života. Pomoću alternativnog prilaza realizmu. slikari su preneli modernizam i značenje na svoja dela. hrapave površine bez čiste linearne strukture. Mediated (samosvesni) realizam. Prva je.

Ona uživa u staklu I čeličnoj arhitektonskoj pozadini ali čini to na način koji se nimalo ne razlikuje od onog koji je korišćen prilikom istorijskih ili žanrovskih slika. Berthe Morisot (1841-95) i Gustave Caillebotte (1848-94). Sam pokret nije bio jasno definisan. IMPRESIONIZAM Impresionizam je najpoznatiji. ali i najmanje shvaćen pravac u istoriji umetnosti. Ova definicija nema estetskih i stilskih obeležja. Pola Gogena (1848-1903) i Žorža Sera (1859-91). 1874) i koja je u razlicitim koalicijama učestvovala na 8 grupnih izložbi održanih u Parizu izmedu 1874 i 1886. Radanje Sunca. pošto ona utice na mrežicu oka slikara u veoma kratkom vremenskom periodu. Edgar Dega (1834-1917). koji se prvenstveno interesovao za transkripciju odnosno prepis vizuelne realnosti. Glavni članovi ove grupe su bili: Mone.Ulje na platnu Fritova slika jeste među najranijim delima likovne umetnosti koja za predmet ima eksplicitno železnički saobraćaj. 1873). Alfred Sisley (1839-99). Samo ime je neukusno i oduvek se lepilo za umetnike kao nepoželjni gost. Otud su Moneove slike impresije. Ime je definisalo impresionizam kao izdanak realizma. bili su takode ukljuceni. koji su pripadali grupi koja se prvobitno zvala „Anonimno društvo umetnika“ (Anonymous Society of Artists. Uže shvatanje ova 2 načina odnosi se na umetnicka dela koja su stvarali muškarci i žene. Ova ideja je povezana preko Francuske teorije sa istovremenim literarnim pokretom koji se naziva naturalizam i koga je njegov glavni predstavnik Emil Zola definisao kao „ ugao kreacije sagledan kroz temperament . godine. od Viscomte Ludovic-Napoleon Lepic (1839-90) i Italijana Giuseppe de Nittis (1846-84) do Sezana. koje se mogu blisko povezati sa savremenim (jednovremenim) pisanjem i razmišljanjem o fotografiji. Drugi umetnici koji su se razlikovali u slavi i kvalitetu. Renoar (1841-1919). Može se definisati na 2 načina. Osmislili su ga kritičari kao odgovor na naslov Moneove slike (Impression: SunriseImpresija. u estetskom pogledu je prihvatio vešt i precizan urbani realizam de Nittis i realizam predgrađa od Renoara koji je prikazan slobodnim pokretima četkice. Pisaro.

Claude Monet (Klod Mone) The Luncheon: Monet’s Garden at Argentueil (Ručak: Moneov vrt) 1873-6. veka. Ulje na platnu Glavno remek-delo na izložbi impresionista 1877. 7.Njena spretno oslikana stvarnost i likovi u vrtu nagovestili su francusku tradiciju 18. koja je ovde prikazana dostupna je radničkoj i srednjoj klasi. Kasnija ideja se oslanja na savremene studente pokreta i pomoću nje se mogu analizirati dostignuća različitih umetnika. Ovaj pogled na slikarev sopstveni vrt vuče korene iz likova 18. verovatno kao primer neke vrste privatne dekorativne pano slike za koju se Mone nadao da će zadržati porudžbinu. veka. Renoar) Ball at the Moulin de la Galette (Bal na Moulin de la Galette) 1876. od Monea do americkog umetnika George Bellows (1882-1925). Ova estetska odluka je poslužila da se unapredi i definiše moderna umetnost.A.umetnika“.. ova slika koja odiše radošću dnevnog uživanja u dobro poznatom Pariskom vrtu piva. Ulje na platnu Ova velika slika je prvobitno bila izložena na izložbi impresionista 1877. politička poruka opšteg uživanja lako se primenjuje. Ipak. u pokušaju da se uskladi sa istorijski motivisanom definicijom. skrenulo je veliku pažnju pisanih medija. Dega i Caillebotte. Pierre-Auguste Renoir (P. Osnovna razlika izmedu realizma i impresionizma je ta što je impresionizam prepoznao i u neku ruku pretvorio u fetiš subjektivnost dela realne transkripcije. koji nikada nije . dela umetnika kao što su Sezan. i isključuje bilo kakav nagoveštaj prigradskog okruženja slikarevog vrta. Zbog dobrog prijema i srdačne društvenosti Renoove ideje. koji su izlagali sa grupom. teško se mogu nazvati impresionistickim i kasnije slike Manea. fete gallante. 6. Ovde je pobedila radnička klasa.

izlagao sa impresionistima, ne potvrđuju da je načelo subjektivnosti i privremene kompresije ključno za njegovo jedinstvo. 8.Edgar Degas (Edgar Dega) The Race Track: Amateur Jockeys near a Carriage (Staza za trke: Džokeji amateri pored kočija), 1876-87, Ulje na platnu Kao što ova scena trkališta jasno prikazuje, Dega je bio opsednut ne samo modernism životom već i kompleksnijim kompozicijskim namerama. Njegovo preterano naglašavanje na granicama slikovnog formata može se dovesti u vezu sa njegovom fasciniranošću slikovnim prikazima vremena i kretanja. Njegov slikovni svet, kao i kod ostalih impresionista, povezan je sa ležernim aktivnostima, i otuda sa slobodnim vremenom koje je doneo industrijski modernizam.

Kao i realizam i impresionizam je imao 2 velike podele u svoji redovima i one se mogu direktno povezati sa 2 već ustanovljena tipa realizma. Prvi transparentni impresionizam (Transparent Impressionism), čija je glavna figura Mone koji je slikao ono što je ispalo impresija vizuelne realnosti čine uglavnom slikari pejzaža i gradskih predela. Primer za ovo može biti Moneovo rano remek delo „On the Bank of the Seine at Bennecourt „ (1868) ili Renoarova slika „The Promenade” (1870). U ovom načinu slikanja predmet slike je celokupno vizuelno polje ispred slikara pre nego čisto razdvojene forme u iluzionistickom prostoru. Mora se naglasiti da se transparentni impresionizam razlikuje od transparentnog realizma u svom insistiranju na suštinskoj subjektivnosti umetnosti. Posmatrač bilo kog pejzaža ili fuguralne slike od Monea ili Renoara svestan je umetnika kao lika u drami prikaza (slike). Za transparentnog impresionistu, transparentnost leži u trajnoj kompresiji prikaza i u njihovom prihvatanju vizuelnog polja pre nego kolekcije trodimenzionalnih formi u prostoru, kao predmeta slikara. Oko je postalo fetišpre nego opisana realnost. Drugi tip impresionizma, Mediated Impressionism, oslanja se uglavnom na

slikare, koji prikazuju figure i koji sledeci Dega i Renoara stvaraju vizuelna područja koja naglašavaju verovatan i eliptican aspekt predmeta realista, stilskim pojmovima koji su neprirodni i koji se samosvesvno razvijaju. Možda je najbolji primer portretno remekdelo koje je uradio Dega „Place de la Concorde“ (1874-2), ali i mnoga dela Renoara, Caillebotte, Morisot i americkog umetnika Mary Cassatt (1844-1926) unutar uskog pokreta i veliki broj evropskih i američkih slikara izvan njega delili su njegove osobine. Za samosvesnog impresionistu, vizuelna realnost je shvaćena ne kao energično obojeno polje, već kao socijalni svet u kome figure i njihova različita porekla moraju biti analizirana kako bi se razumela. Impresionisti se obično dele na 2 grupe, prva je okupljena oko Monea i Renoara, a druga oko Dega. Za prvu grupu crtež i kompozicija su bili manje važni od boje i površinskog jedinstva. Druga grupa je slikara smatrala prevashodno kreatorom razvijenih kompozicija sa mnogo elemenata, koji su povezani međusobno, ali i sa okvirom i proporcijama slikarskog formata. Razlike u estetskim ciljevima ove dve grupe, dovele su na kraju do raspada grupe. Impresionisti su bili svesno odvojeni (nezavisni) od države i od njene kontrole nad umetničkim ukusom, oni su se okrenuli privatnim trgovcima i kolekcionarima. U ovom smislu, oni su bili moderni u načinu izlaganja i promovisanju svoje umetnosti među klijentima, ali pod svojim uslovima. Evropski i američki doseg pokreta je bio neizmeran, veliki na mnogo načina kao i doseg realista, koji su pružili mnogo modela, uzora impresionistima. Bukvalno, svaki ambiciozni umetnik u svetu bio je upoznat sa pokretom do sredine 80-tih godina 19. veka i njegov uticaj je posto globalan do 1900. Kao pojam, impresionizam je beskoristan i trebalo bi ga postepeno izbaciti iz leksikona (rečnika) umetnosti i kulturne istorije. Dokazano je da se pokazao kao još teži termin u istoriji muzike i književnosti, najverovatnije zbog toga što se karikaturalna definicija usvojena iz istorije umetnosti koristila za opisivanje fenomena u poeziji, prozi i muzici koji samo slučajno liče na impresionizam u vizuelnoj predstavi. 9.Edgar Degas (Edgar Dega) ,,Place de la Concorde”, 1874-7, Ulje na platnu

Ova poznata slika za koju se smatralo da je izgubljena tokom II svetskog rata, pojavila se skoro u Rusiji. Ona predstavlja manjeg aristokratu, Viscount Lepic, zajedno sa njegovim dvema čerkama i rasnim psom, na tgu koji je sagradio Louis XV, a koji je reimnovan posle revolucije 1789., i koji je ponovo izgrađen tokom drugog carstva. Iako se diskretno obraćao predmetim aklasnei savremene (urbane) vlasteline, Dega, čije je porodično ime takođe postalo greškom aristokratsko i transkribovano je kao de Gas pre nego što je slikar tražio povraćaj statusa srednje klase (buržoazije).

SIMBOLIZAM
Dijalektička struktura moderne umetnosti zahteva kontrabalans umetnosti realizma i njenog izdanka, impresionizma. Pošto je složenost karakteristika modernosti isto kao i jednostavnost, taj kontrabalans ima nekoliko aspekata, od kojih je najrasprostranjeniji i na prvi pogled najmanje moderan pokret pod imenom simbolizam. Kao i realizam i impresionizam/naturalizam, simbolizam je u početku bio literarni i umetnicki pokret, čija je teorija o predstavi ujedinila umetnike različitog socio-političkog porekla i obrazovanja. Istraživanje imaginacije kao suprotnost vizuelnoj realnosti činila je jezgro simbolizma. Za simboliste vizuelno je bilo manje bitno od vizije, inspiraciju za stvaranje slike su tražili u moćnom značenju reči, uključujući poeziju, dramske tekstove, folklorne priče, mitologiju. Ipak, pokušavajuci da ostane u vezi sa literarnom teorijom, veza izmedu slike i teksta u simbolističkoj umetnosti je često indirektna, što otežava pronalaženje značenja slike u tekstu. Simbolizam pretpostavlja visoko obrazovanje njegovih tvoraca i posmatrača i on je stvoren za samoodabiruću elitu koja je definisana obrazovanjem i mogućnošcu posedovanja simbolistickih knjiga, dela umetnosti i ostalih proizvoda kulture. 10. Oscare Gustave Rejlander Dva načina života, 1857., odštampana od 32 vlažna negativa kolodiona Rejlenderova upotreba kompozicionih negativa kako bi stvorio kompozicije sa istorijskim poreklom slikanja poprimila je popriličan publicitet tokom njegovog

života. Ipak kasniji fotografi simbolizma biraju kostimirani ipozerski tableaux vivants za predmet svojih fotografija pre nego da stvaraju virtuenle kolaže od zasebnih negative kao što je to radio Rejlender.

Od svih velikih pokreta moderne umetnosti u toku druge polovine 19. veka, simbolizam je najrasprostranjeniji u Evropi i najmanje se oslanja na Francusku. Bio je tesno povezan sa regionalnim i nacionalnim kulturnim i politickim pokretima, u kojima su umetnici pokušavali da pomoću moćnih slika stvore veze izmedu modernog čoveka i njegove drevne, srednjevekovne i renesansne prošlosti. Hrišcanska crkva odredena u mnogim različitim zemljama bila je najveći patron simbolizma, koji je preovladivao u Evropi i Americi. Ovo patronstvo i uticaj ove umetnosti na vernike nije potpuno ispitan, religiozna umetnost je najmanje proučena grana moderne umetnosti, zato što su svetovni učenici crkvu videli kao tradicionalnu instituciju koja nije uspela da se razvije u svetovnom modernom svetu. Fascinacija simbolistickih umetnika različitim verskim kultovima i spiritualizmom uopšte, bila je veoma rasprostranjena, predstavljala je važnu komponentu mnogih modernih pokreta ili grupa, tako da se sve to mora smestiti pre u centar nego na periferiju bilo koje studije o modernoj predstavi. 11.Edward Coley Burne-Jones Točak sreće, 1870. Ulje na platnu Najveći slikar perioda pre-Raphaelite bio je Burne-Jones (1833-98), umetnik duboke vizuelne kulture i pozamašne piktoralne prakse koja je povezana sa tom kulturom. Tek nedavno je njegov rad, kao I rad njegovih kolega Engleza priznata kao deo simbolizma u njegovoj rodnoj Engleskoj. Ova njegova slika, kao i one u Nemačkoj i Americi, pokazuje do koje mere su pre-Rafaeliti internalizovani.

Ista vrsta dvojne strukture koja postoji kod realizma i impresionizma, preneta je i na simbolizam. Izvesni simbolisti su usvojili veoma bezličan ili akademski stil

1863-1944) prilagodavaju modernistički stav površini i kompoziciji. dok posmatrač gledajuci delo uvek oseća u njemu prisustvo umetnika. 1867-1939) i drugi.transparentnih realista (transparent) i odredđenih samosvesnih impresionista: linearni stil u kome je kompozicija stvorena. kao da su iluzionisticki prostor i imaginacija bitniji od stila. 1853-1918) i Edvard Munch ( Norveška. Alphonse Mucha (Češka 1860-1939). Slika se razume pomalo drugačije u odnosu na Rejlenderovu multinegativnu simbolističku fotografiju.kao uljana slikanaizgled nepovezani fragmenti stavljeni jedan uz drugi. Zagovornici ovog tipa su Fernand Khnopff (Belgija 1858-1921). koji označava jedan svestan prijatan opis različitih umetničkih dela iz poslednje dve . 12. 1903. Jan Toorop (Holandija 1858-1928). Drugi umetnici kao što su Gauguin. Kao takva ona naslućuje fotografsku montažu. potvrđuje njegovu fasciniranost kako prikazom emocionalnih stanja tako i kompleksnom istorijom alegorijskog slikarstva u evropskoj umetnosti. Jacek Malczewski Melancholia (Depresija). Redon. Ferdinand Hodler (Švajcarska. Najočiglednije umetničko istorijske prakse mogu se primetiti na znatnim religioznim uljanim slikama kasnog renesansnog i baroknog slikarstva. 1894. Ulje na platnu Malczewski je neprestano uživao internacionalnu pažnju kao najbolji umetnik poljskog simbolizma. Ovo rano delo. Janos Vaszary (Madarska. Ulje na platnu Mehoffer (1869-1946) je stvorio kakonsku sliku slikarstva poljskog simbolizma sa ovim delom na kome je oslikao svoju suprugu i dete sa slugom. termin post-impresionizam u jednom katalogu izložbe. 13. POST-IMPRESIONIZAM Roger Fry stvorio je 1906. Jozef Mehoffer Neobični vrt (Dziwnez Ogrod).

kao i na ovoj slici. veka . Sezan. post-impresionisti su generalno tretirani kao naslednici impresionizma. Sezan. . o kojoj je i sam slikar napisao da predstavlja užasne strasti čovečanstva.. već iz starijih evropskih ideja simboličkog i udruženog značenja boja. 1888 Ulje na platnu Izražajno i emocinalno teška atmosfera van Gogovih slika predstavljena je na ovoj uljanoj slici. prikazao staru vodenicu pored Pizarovog doma u Pontoisu sa namerom da ukloni sa slike bilo kakav trag industrijskog ili modernog vremena. Umetnici koji su uglavnom bili Francuzi izlagali si uglavnom sa impresionistima: Gogen. Pau Cezanne The Mill on th Couleuvre at Pontoise. Redon i Gogen. Svako umetničko delo je interpretirao Fry pojmovima koje su definisali sami umetnici.decenije 19. primetno razlikovalo od impresionizma. Interesantno je da su dvojica od ovih umetnika. Sera i Holandanin Vinsent van Gog (1853-90). okarakterisani kao simbolisti na osnovu njihovog oslanjanja na književne tekstove. Upotreba kontrasnih boja vuče korene ne iz optičke teorije. 15. 14. nemački i britanski istoričari umetnosti primetili su da se Sezanovo dostignuće piktoralne večnosti. najviše Griselda Pollock. kao oblik samosvesnog udaljavanja od optičke umetnosti impresionizma. Ulje na platnu Ranih 1880-ih raskol unutar impresionističkih krugova postajao je očigledan i opšte odbacivanje fasciniranosti impresionista onim što je prolazno postalo je veoma prihvaćeno tokom kasnih 1880-ih. kao kod njegovog kolege i prijatelja Seureta. Vincent van Gogh The Night Café. Oko 1900. Ovde je. Impresionističko rano prihvatanje post-impresionista smestilo ih je u jednu vrstu rodoslova avangardnog modernizma koga su kritikovali ženski istoricari umetnosti. koji su viđeni kao ne-moderni ili kao naslednici akademizma. Ipak. iako su napustili njegova načela i predstavljaju suprotnost slikarima simbolizma. 1881.

vezivanje za prenosivu sliku (štafelajsko slikarstvo). Ona su se razvila iz rigorozne teorije svetlosti i njenog opažanja od strane ljudi. teorija svetlosti i veštačka piktoralna konstrukcija. i 1929. čije se poreklo može naći u prirodnim naukama koje su neodgovarajuće prilagodene vizuelnoj predstavi. Roger Fry. prihvatanje neprirodnosti (izveštačenosti) slike. Sheldon Cheney i Alfred Barr. su udvojene kako bi se stvorio prvi uspešno nezavisni pokret posle impresionizma. On je dostigao neobičnu formu harmonije boja u svojim skoro abstraktnim kasnim dekoracijama. Gospodar ovog pokreta Žorž Sera. godine. ili Blacks. od kojih je nekoliko bilo uključeno u finalnu izložbu impresionista 1886. Odilon Redon Decorative Panel (Dekorativni pano).16. Estetika dekoracije. kao što je je ona koju je kaparisao holandski patron Redon. bila je među prvim načinima slikanja pri čemu su izučene teorije apstrakcije. NEO-IMPRESIONIZAM Dve niti impresionističke prakse. Post-impresionisticki umetnici. post-impresionizam označava pravi početak moderne umetnosti. Tempera i ulje na platnu Redonove najkarakterističnije slike jesu poznati Noris. sa svojom povezanošću sa interiornom dekoracijom i nežnom harmonijom boja. Fry-ov postimpresionizam je istorijska sinteza nekoliko diskretnih umetnickih pokreta ili škola opisanih ispod. Sezan i Gogen izlagani su širom Evrope i Amerike izmedu 1890. neo-impresionizam ili naučni impresionizam kako su ga zvale njegove pristalice. U stvari. naslikao je mali broj samosvesnih remek dela pre njegove smrti u 32 godini 1891. Ipak Seraovo delo je . Stilske odlike post-impresionizma su jake: verovenje da je boja nosilac estetskog/emocionalnog znacenja i da je skoro odvojena od forme i kompozicije. Za ove kritičare. Sera. c1902. kao najviši oblik umetničkog dostignuća. naročito francuski. i postali su kanonske figure moderne umetnosti za rane teoretičare i pisce kao što su Julius Meier-Graefe.

Kao dodatak ovoj francuskoj liniji. Sera je uznemiravao svojim kasnijim slikama. Moguće je uraditi rodoslov od impresionizma (posebno dela Monea i Pissarro).bilo tako originalno i zahtevno da su oni sami osnovali umetničku školu koju je vodio impresionista Camille Pissaro i Seraov prijatelj Paul Signac. neo-impresionizma do fovizma. Površina slike. svaka od njih je začeta kao pažljivo proračunat potez u estetskoj šahovskoj partiji koja se okončala njegovom smrću. Paul Signac Two Milliners (Les Modistes). godine. Samo par njih je igralo dobro kao Sera i istoričari umetnosti su neoimpresionizam označili kao kratkotrajni pokret. Vrhunac dostignuća pokreta se poistovećuje sa Seraovom slikom „A Summer Sunday on the Island of the Grande Jatte 1884“ (1884-6). čiji je propagator bio Sera. i njegova velika skala i čista vizuelna pretenzija otežavale su drugim umetnicima da rade na ovaj način. koji je teorijski bio najbolje potkovan. iscrpljuje posmatrača svojim čistim mehaničkim linijama (osama). formirana od diskretnih poteza boje preko kojih je nanet sloj obojenih tačaka. mnogo značajniji po svojoj teoriji. ali takođe i na zemlje engleskog govornog podrućja. Ulje na platnu . Neistinitost ovoga je evidentna prilikom analize kasnijih slika druga 2 velika francuska slikara Paul Signac (1863-1935) i HenriEdmond Cross (1856-1910) koji su uticali na evropsko slikarstvo prve 2 decenije 20 veka. postojali su umetnici širom Evrope koji su bili nadahnuti Seraovom divizionistickom formom. 17. Njegova jasna asocijacija na dinastičku umetnost starog Egipta sudara se namerno sa njegovim realnim predmetom. Iako je zasnovana na dugoj studiji predgrađa ostrva pomenutog u naslovu slike. koja je bila postavljena na poslednjoj izložbi impresionista 1886. nego po svojim slikama. delo je stvoreno u malom pariskom studiju od velikog broja uljanih studija i crteža. Pokret je imao mali uticaj na istočnu i severnu Evropu. 1885-6. od kojih su najvažniji italijansko-švajcarski slikar Giovanni Segantini (1858-99) i Italijani Angelo Morbelli (1853-1919) i Guiseppe Pellizza del Volpeda (1868-107).

Da bi se postigla estetska sinteza izmedu umetnika i predmeta. umetnik sintetizma mora da dominira nad prirodom. Ova osnova potiče iz impresionisticke teorije. Kritična slika ovog pokreta je najverovatnije Gogenova slika „Vision after the Sermon“ (1888). sintetizam. u cafeu u okviru mesta gde se održavala Internacionalna izložba 1889. Promovisao ga je Gogen koji je svoju teoriju umetnosti razvio iz impresionizma njegovog učitelja Pissarro. i njena veza sa poljima vibrirajućih boja uokvirenih neprirodnim. koji su je prihvatili kao uzor. a ne da joj se pokorava. školovanje i senzibilnost umetnika i mediji na njihovom raspolaganju. boje i vrednosti. ali je Gogenova teorija naglasila veštacko i neprirodno kod stvaranja slike i dala umetnicima više slobode u promeni i u preterivanju osnovnih aspekata predstave. Načelo sintetizma je da je piktoralna umetnost rezultat estetske sinteze nekoliko elemenata. Izlagali su samo jednom. pošto su oni prirodni podsticaj koji nadahnjuje umetničko delo. gde su Gogen i njegovi sledbenici radili u drugoj polovini 80-tih godina 19. tačnije grad Pont-Aven (često se nazivaju školom iz Pont-Avena). Njena jednaka obaveza prema „viziji“ i „vizionarskom“ odvaja je od većine impresionističkih i realistickih slika (primaljivo je protumačiti je kao ironican prevod Salonskog uspeha 1879. . SINTETIZAM Mali broj pokreta u istoriji umetnosti je bio tako grandiozno začet. veka. godine. Centar ovog pokreta bila je Bretanja. i selo Le Pouldu.. pokret je definisan tekstovima koje je napisao on i drugi. preteranim konturama zapanjila je mlade umetnike. u Francuskoj. „Jean d’Arc ecoutant son vision“ od francuskog umetnika Jules Bastien-Lepage (1848-84)). delo koje se smatralo revolucionarnim pošto ju je kao oltarsku sliku odbacila mala crkva u Pont-Aven. njegova slika je na neki način uspečnije oličenje kako društvenih tako i piktoralnih ideja koje su neoimpresionisti razvili tokom srednjih 1880-ih. pored koje je bila okačena na izložbi impresionista 1886.Iako je znatno manje poznata u odnosu na Seratovu Grande Jatte. siromašno organizovan i internacionalno uticajan. linije. kao što je to bio kratkotrajni.

ali je najverovatnije bila uključena u izložbu Simboličai i sinestetičar. 1865-1925). mala grupa mladih pariskih umetnika se ujedinila kako bi oformila kvazi-crkveno društvo koje su nazvali Nabis (jevrejska reč za proroka). održanu 1889. Posle široke upotrebe crnih kontura i relativno nediferenciranih boja. Španije (Paco Durrio. i kojima su bili potrebni ostali članovi kako bi pronašli sebe kao modernog . Irske (Roderic O’Connor. NABIS Neposredno pred izložbu umetnika sintetizma. slican studentima drugih bratstava romantičarskog i modernog slikarstva (Nazareni ili Prerafaelitsko bratstvo je najpozantiji primer). umetnici koje je vodio Gogen po osnovima internacionalne izložbe 1889. veka. 1860-1940). 1888.18. Iz ovih razloga je Gogenova ideja o sintetičkom slikarstvu uhvatila korene u avangardnim krugovima širom Evrope. Engleske (Robert Bevan. 1868-1961). 1868-1940) i Poljske (Wladyslaw Slewinski. pored poznatijih francuskih članova Emile Bernard (1868-1941). sintetizam. 1856-1918). Paul Serusier (1863-1927) i Paul Ranson (1864-1909). Najviše zahvaljujući rasprostranjenom uticaju Gogena i činjenici da su se među studentima u Pont-Aven nalazili umetnici iz Švajcarske (Cuno Amiet. nalazi se među najrasprostranjenijim umetničkim teorijama kasnog 19. Brittany-Pont-Aven. godine. ova grupa se sastojala od veoma mladih muškaraca. 1861-1927). Crkva je odbila sliku. Belgije (Meyer de Haan. od koji se večina znala još iz škole. Neobično. Madarske (Jozsef Rippl-Ronai. kada je naslikao ovu religioznu siku za crkvu u živopisnom slikarevom gradu. pokret se često naziva „Cloissonism“. Ulje na platnu Gogen je definitivno napustio impresionizam 1888. Ipak. umro 1894). Na način. koji je definisan kao avangardni deo simbolizma. upotreba ovog termina je na istom jednostavnom nivou kritikovanja kao i da se naziva neo-impresionizam pointilizam.Paul Gauguin (Pol Gogen) Vision after the Sermon: Jacob Wrestling with the Angel.

nakon samo jedne decenije rada. Ne postoji kanonska (glavna) figura ove grupe. 19. tokom ovog perioda oni su izlagali i sa ostalim grupama. Edouard Vuillard Misia and Vallotton in the Dining room (Misia i Vallotton u trpezariji) . Misia Natanson je bila poljakinja I . Dva velika umetnika su bila blisko povezana sa Nabis. on kao da je izgraden od delova puzle ili elemenata veoma složene tapiserije. Ovde je porodični enterijer izuzetne složenosti. Društvu su pripadali Francuzi Vuillard. Ovi mladi umetnici su prihvatili internacionalnu jevrejsku klijentelu što im je omogućilo da šire napredna estetska učenja impresionizma i sintetizma po Evropi. 1899. Nema ničeg proročkog u ovom delu. Ker-Xavier Roussel (1877-1944). Oni su iskoristili njihov društveni uticaj kako bi produžili odredene umetnicke i književne projekte. Nabis su bili umetnici koji su pročišceno Gogenovo sintetičko slikarstvo primenili na urban predmet slikarstva. ali pariski karakter grupe zajedno sa Denisovim prihvatanjem katoličanstva. Had Vuillard umro je 1900. postavljen na veliko horizontalno platno. ali je najvece individualno dostignuće vezano za pokret ostvario Vuillard. Oni su bitni za istoriju umetnosti zbog njihove veze sa porodicom Nathanson. Kao Francuz Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875) i njegov nacenjeniji rad je bio onaj najraniji. koja je osnovala važan časopis La Revue blanche. Pierre Bonnard (1867-1947). Estetska teorija ove grupe nije se razlikovala od Gogenove. veka u Parizu. Ulje na kartonu Ova malena slika predstavlja dva slikareva prijatelja među boemskim internacionalnim krugovima 19. od početka progresivan i tradicionalan. Redon koji je izlagao sa impresionistima i mladi francuski plemić Anri Tuluz Lotrek (1864-1901). ono predstavlja izuzetnu sintezu generacija moderne umetnosti i njihovih teorija. kasnije im se pridružuju Švajcarac Felix Vallotton (1865-1944) i francuski vajar Aristide Maillol (1861-1944).umetnika. Njihova saradnja je trajala nešto više od jedne decenije. Maurice Denis (1870-1943). dao joj je drugačiji karakter. Najbolji primer je „Large Interior with Six Figures“. čije se poreklo nalazilo u Degaovoj umetnosti.

Ipak. Grupa. U Matisovom „The Red Studio“ (1911). fovizam je predstavljao logičan razvoj slikarstva dvojice post-impresionista. sve odlike Gogena i van Goga nestaju. . potpuni dodir francuskog pokreta sa estetskom autonomijom boje dolazi tek 1907-8. ali se mora cekati sve do 1910-11 kako bi se pronašlo potpuno. Cross-a i Signac-a. koji su oslobodili boju njene stroge i naučne uloge koju je imala u umetnosti neo-impresionista. uobličenom na retrospektivi u Parizu 1904. FOVIZAM Francuski kriticar Louis Vauxcelles stvorio je izraz Fovizam ili divlji kako bi opisao divljački obojene pejzaže. u kojoj su bili Andre Derain (1880-1954) i Raoul Dufy (1877-1953). Ovde je striktno impresionisticki predmet. su napravili mesta u svojoj umetnosti za ideju o slici kao piktoralnoj površini koja je komunicirala odredenim emocija kroz interakciju koloristicke nezavisnosti ili prirode ili našeg vizuelne opažanja prirode. Gogena i Van Goga.njen prijatelj Felix Vallotton je bio Švajcarac. Njihove obojene tačke postale su zakrpe sve veće i veće skale i njihova upotreba teorije o bojama služila je za isticanje nezavisne prirode piktoralne konstrukcije nad delom ljudskog oka.godine. a oboje su predstavljeni kao propadnici natrpanog interiora koje je predstavio Francuz. Iako ce Matis postati dominantan figura fovizma. Maurice de Vlaminck (1876-1958) i Derain-a izmedu 1904-7 je bio takode impresivan i moćan. prizor vezan za Monea i Renoara u ranim godinama pokreta. ubačen sa takvom slikarskom energijom da mnogo više duguje slikarstvu van Goga. zrelo. Signac i Cross su radili na način koji se dramaticno razlikovao od čiste optičke teorije koju je zagovarao Seraut (Sera). Odatle. Posle smrti Seurat. Na mnogo načina. nego koloristickoj konstrukciji impresionista. portrete ili žanr scene grupe francuski slikara okupljenih oko Anri Matisa (1869-1954) iz 1905 i 1906 godine. rad jednog drugog Francuza. Primer slikarske snage ovih manje važnih umetnika je Vlaminck-ov „Bougival“ (1905). imala je svoje poreklo u kasnim slikama neo-impresionista. završeno vladanje bojom.

u suštini. je imalo zadatak da kontrira na svaki način nehromatskom I analitičkom slikarstvu njegovih prijatelja Pikasa i Brake. ritmički komponovan pejzaž predstavlja isti onaj gradić pored Pariza gde su Renoar i Mone slikali u leto 1869. čije delo oko 1910. Issy-les-Moulineaux (Crveni studio. Crvena boja se ovdeprožima kroz kompoziciju tako da postaje. Zbog toga što je Nemackoj nedostajao tradicionalan glavni grad. Issy-les-Moulineaux) 1911. posebno kroz izložbe.1905. 21. c.20. koji bi poslužio kao centar u kome bi se stvarala i odakle bi se širila kulturna energija. Iz ovog razloga. EKSPRESIONIZAM Iako je francuska umetnost potpuno dominirala stvaralaštvom i širenjem umeničkih pokreta i avangardnih grupa i nemački umetnici su takode imali veliku ulogu u tome. ulje na platnu Hromarsko oslobađanje fovizma dostiglo je svoj maksimalni nivo na slici Henrija Matisa. Henri Matisse The Red Studio. moguće je identifikovati dela koja su izrasla direktno iz ove pariske avangarde u mnogim zemljama od Australije do Čehoslovačke. održane u godinama pre Prvog svetskog rata. istorija . Publikacija Julius Meier-Graefe „Modern Art“(1904) je podstakla nemačke umetnike na akciju koja je rezultirala stvaranjem prvog autentičnog avangardnog pokreta u Nemackoj. Ulje na platnu Ovaj veliki. Maurice de Vlaminck Bougival. Fovizam je izvršio veliki globalni uticaj. Ovde je Vlaminck bio inspirisan bojom Gauguin-a i emocijama obojenim slikarstvom van Goga kako bi stvoriojoš obojeniju estetiku koja se ne slaže sa idiličnom predstavom koju je odabrao da predstavi. predmet slike. poznatog danas kao ekspresionizam (često se naziva nemački ekspresionizam).

njihovi radovi se uglavnom bave socijalnom klasom. sledivši primer Francuza. Svi ovi umetnici su stvarali dela. ekspresionisti spajaju realizam i simbolizam sa svesnim hromatskim pristupima fovizmu. ulje na platnu . Na mnogo načina. nisu okupili oko ekspresivnog slikarstva realiste Max Libermann-a (1847-1925) i bogato naslikanih platna Lovis Corinth-a (1858-1925). gde se nemački jezik i germanska ili austrijsko-mađarska kultura borila protiv francuske kulture za prevlast. Za ekspresioniste emocionalna snaga subjekta/predmeta je bila od iste važnosti kao i boja. tekstovima i univerzitetskim kursevima u ovim zemljama. Ipak. Iako su neki od njih kao i njihove francuske kolege. narocito u Rusiji i centralnoj Evropi. kod kojih je kao i kod francuskih Fovista dominirala boja i koja su nastala po ugledu na slikarstvo Gogena i van Goga. zasnivali svoju imaginaciju na realizmu urbane kulture. slikar Ernest Kirhner (1880-1938) i grupa Der Blaue Reiter (Plavi jahač) koja je osnovana u Minhenu 1911. umetnost nemačkih ekspresionista je podcenjena u muzejima. 22. svetom životinja i na kraju u slikarstvu Kandinskog i drugih mitološkim i folklornim pricama. istovremena francuska dela izgledaju precizna i hladna. tada su bili u mogućnosti da stvore umetnost u odnosu na čiju emocionalnu moć i sirovu piktoralnu površinu. koji je živeo u Minhenu od 1896. Engleske i Amerike u toku 20 veka. Tako je bilo sve dok se nemački umetnici. domet evropskog ekspresionizma je bio izuzetan. dva Nemca Franca Marka (1880-1916) i Gabrijela Mintera (1877-1962) i jednog Rusa Vasilija Kandinskog (18661944). Osnovane su 2 ključne avangardne grupe koje su dominirale nemačkim ekspresionizmom: Die Brucke (Most) koja je osnovana u Drezdenu 1905 i kojom je dominirao jedan od njenih osnivaca.njene moderne umetnosti je imala tendenciju da bude regionalna i decentralizovana.godine. Ernst Ludwig Kirchner Nude Woman Combing her Hair (Naga žena koja češlja svoju kosu) 1913. Uglavnom zbog velike istrajnosti anti-germanske ideologije širom Francuske. kao jedno izložbeno društvo koje je predstavljalo pozornicu za prikazivanjedela 3 velika slikara.

tj. Kao i fovizmu. Kao i veliki broj pristalica avangarde ni Pikaso ni Brak nisu bili uporni teoretičari umetnosti. od kojih je većina želela da vidi potpuni preporod slikarstva ranog 20. Činjenica. čiji je rad bio uzvišen u veoma učenom i napetom proglasu Leo Steinberg.Kirhnerovo prikazivanje burdelja (javna kuća). Iako se zasnivao na organizivanom slikarstvu Sezana. i Toulouse-Lautrec-a. da veliki broj ljubitelja umetnosti ne može lako da razlikuje njihovo slikarstvo. Predvodeni Francuzima Albert Gleizes (18811953) i Jean Metzinger (1885-1941). prevlast je odneo Pikaso. ime pokretu je nadenuo Vauxcelles 1908 godine. bile su tako isprepletane u godinama između 1907-14. Španca Pabla Pikasa (1881-1973) i Francuza Žorža Braka (1882-1963). veka. KUBIZAM Prvi umetnički pokret koji se suprotstavio impresionizmu. veka i da dodeli umetnosti mitske moći u pokušaju da redefiniše vezu izmedu videti i prikazati. Degaa. kubisticko lomljenje objekta i njegov prezir prema ekspresivnim bojama oduvek su bili tumaceni kao radikalna inventivna strategija zapadne umetnosti i poredili se sa velikim umetničkim fenomenom kao što je razvoj centralne (linearne) perspektive u renesansi. Kod Nemaca je predmet(subject) ponovo stekao moć kroz upotrebu izražajnih formalnih tehnika koje pojačavaju komplikovanu emocionalnu atmosferu. nazvani po pariskom predgradu u kome su radili. misleći pritom na Brakove slike koje je definisao kao „bizarne kocke“. Karijere dvojice glavnih kubista. koje su mladi umetnici videli na velikoj retrospektivi održanoj u Parizu 1907. oni su prostim jezikom definisali osnovna načela kubizma. Kubizam je kao pokret priznat malo posle njegovog nastanka i označen kao jedan od najoriginalnijih tvorevina umetnosti 20. Za ovo se moramo okrenuti jednoj manjoj grupi autora koji su se nazivali Puteaux Cubist. Na izložbi održanoj u muzeju Moderne umetnosti 1989. njegovom globalnom dostignuću i internacionalnom značaju bio je kubizam. Izumi kubista su bili preuveličani od strane njegovih sledbenika. Koliko se samo to razlikuje od neograničene nagosti Sezana i Renoara. da je veliki broj njihovih ideja neprikladno povezan sa radom Braka . odvojili se od avangardnog slikarstva koje je proisteklo od Monea.

proučavanjem njenog subjekta i analiziranjem njegov piktoralnog karakter. Kubizam sadrži mali kanon koji su definisali kritičari i istoričari kako bi uključili rad Juan Gris-a i Francuza Fernand Leger (1881-1955) i Robert Delaunay (1885-1941). Gino Severini (Italijan. Analitičku i Sintetičku. Roger de la Fresnaye (1885-1925) i druge. 18831966) ili Kasimir Malevich (Rus. nisu se mogli razviti na način na koji jesu da nisu bili u i jakoj vezi sa kubističkom praksom i teorijim. 23. Marcel Duchamp (1887-1968). Pragu. umetnik dolazi do geometrijske strukure. Bukureštu i Moskvi itd. Analiticku fazu označava Pikasova slika „Portreit of Ambroise Vollard“(1909-1910) koja je težila da bude monohromatska i bila je opsednuta kreacijom. sastavljenom od pokretnih geometrijskih piktoralnih slika. Kubizam je imao mnogo veći internacionalni značaj . Za razliku od istovremenog razvoja dvostrukih niti realizma. mrtva priroda ili prikaz arhitekture su najčešći). čak i oni koji su se borili sa njim i odbijali ga kao što su Pit Mondrian (1872-1944). Kubizam ima 2 faze. da izazov predstavlja izdvajanje osnovnih kontura i vrednosti iz subjekta (figura. odakle se širila prema ivicama slike. Nekoliko velikih umetnika ranog 20. razvoj onih u kubističkoj praksi bio je postepen. Umetnost Rusije i ranog Sovjetskog Saveza ne može se zamisliti bez njega. nego što mu se pridaje u knjigama koje su uglavnom francusko-orjentisane. Pablo Picasso Portrait of Ambroise Vollard . Prema teoriji. takođe između 1909-10 postojao je veliki broj kubista u Njujorku. Piktoralni rečnik koji se sastoji iz kratkih crnih linija i mrlja boje nanešenih u nizu grupnih pokreta je tako jednostavan. kao velikih poštovalaca Pikasa i Braka i onda su se raširili kako bi uključili manje značajne francuske umetnike kao što su Henri le Fauconnier (1881-1946). tada stvaraju sliku koja označava ono za šta su se teoretičari nadali da ce biti osnovni kvalitet naslikanog subjekta. impresionizma i simbolizma.i Pikasa ne iznenaduje. Milanu. postavljenom u središte kompozicije. 1878-1935). s obzirom na činjenicu da je u ovom slucaju teorija kasnijeg datuma od prakse osnivača i nije zasnovana na brižljivoj analizi njihovog rada. Kada se oni sastave na površini platna. veka nisu bili u dodiru sa kubizmom.

ulje na platnu Veliki umetnički znalac oslikan je od strane Sezana i Renoara kada je izložio ovaj. Kubizam Pikasa i Brake dostignut je kroz znatnu uzajamnu praksu i nedostaje mu teorijska dimenzija Kubista Alberta Gleizesa (1881-1963) i Jean Metzingera (1883-1956) koji su prvi pisali o pravcu u Du Cubisme. ulje na platnu . Druga faza kubizma. Za kubiste sinteticka faza je vezana za kolaž. odnosi se na istu estetsku promenu koja odvela impresionizam od optičke deskripcije do sintetizma. Pablo Picasso The Bird Cage (Kaveza za ptice) 1923. najpoznatiji portret. novine. sintetička faza. među mnogim. Praksa povezuje umetnika sa predstavom urbanog stvaraoca slika koji radi u komercijalne svrhe i sa svetom urbanih radnika. Ideja da je slika sinteza piktoralnih elemenata. gde sliku čine ne samo linije i mrlje boja. stvarajući snažne estetske i političke veze između kubista i umetnosti ranih realista. od koji su neki ručno rađeni dok su drugi pozajmljeni. stavlja do znanja da je predstava ne samo veštačka već i ravna. pozorišne karte itd.1909-10. 24. tzv. već i prilepljeni elementi iz popularne vizuelne kulture: tapete. posteri. Njegova velika ćelava glava nazire se iz stvarne mreže linija i oslikanih delova koji daju energijui dinamičnost slikarskom tipu koji se tradicionalno dovodi u vezu sa stabilnošću. koji je objavljen u avgustu 1912.

Normandijska luka gde je Mone vaspitavan kao dete i gde je započeo svoju slikarsku karijeru.To je inje na dubokim btrazdama“. dobar čovek je mislio da sum u naočare prljave.“. ali sve one su zasnovane na oderđenim činjenicama koje se nikada ne menjaju.Više liče na orebotine paleta na prljavom platnu.primedba koja je često davana.Impresionizam-James H. nedovršena slika luke u Le Havre.1820-1910) u 35 boulevard des Capucines. Rubin The Names of Impressionism Modernity and Form Imena impresionizma Savremenost i forma 1 Verovatno ima onoliko definicija impresionizma koliko i istoričara umetnosti.. Liroj je nadovestio da su takve tehnike pokvarile realni efekat koji bi slike savremenih tema trebalo da imaju i prihvatio ih kao jeftinu veštinu. Međutim... I pošto ih je pažljivi obrisao stavio ih je na lice…Povikao je:. Berthe Morisot (1841-95). Sunrise Kloda Monea. On je ismevao nekontrolisane pokrete četkom nekih umetnika.Možda ali utisak je svakako tu. Edgar Degas (1839.Većina slikara koje danas vezujemo za impresionizam delili su grupni inedntitet pre svoje prve samostalne izložbe 1874. Vinsenta. Liroj je opisao besnog (fiktivnog) prijatelja.. Camille Pissarro (1830-1903). U ovom poglavlju ćemo ih istražiti i pri tom uvesti pozadinu društvenih uslova i intelektualnih struja koje su suštinske za razumevanje onoga što sledi. u Parizu. Mone (1840-1926) je 1874. naročito sada poznato delo Impression.1917). reakcije koje je ova izložba izazvala ni u kom slučaju nisu bile . M Vinsent je izjavio: .godine zajedno sa prijateljima umetnicima – uključujući i Paul Cezanne (1839-1906).“ Što se tiče black tongue lickings Moneovog Boulevard des Capucines. Pri pogledu na Hoarfrost Camille Pissarro-a. u satiričnom magazine Le Chativari..Šta je ovo za ime boga?” .. tj. . Luisa Liroja (Louis Leroy). odgovorio sam.. termin impresionizam skovan je 1874. Ova grupa je konstituisala većinu osnove impresionizma i ovaj dogadjaj je postao poznat kao prva izložba impresionista. Dobro poznatim novinarskim humorom. Da li tako izgleda kada se šetam bulevarom des Capucines? Priča sa mnogo krvi!” Zatim je kasnije iskazan pogled prozora sa trećeg sprata sa upravo tog mesta gde je izložba održana. Armand Guillaumin (1841-1927). ozloglašenog fotografa Nadara (Gaspard-Felix Tournachon.. Pierre-Auguste Renoir (18411919) i Alfred Sisley (1839-99) – organizovali su izložbu u bivšem studiju.. M..

Edmond Duranti. Moneov vedri stil kratkih. Čini se da je protivljenje slikara ustanovljenom autoritetu naučilo lekciju iz politike. sa 57 umetnika. Naredne godine. itd. Dega je insistirao na tome da se u naziv izložbe uključi i ’Samostalni. Ali takvo shvatanje svakako ne bi podrazumevalo slikare interiere poput Dega. Pizaro i Sisli slikali na sličan način. bio manje fokusiran na stvarni izgled njihove umetnosti nego na buntovničko ponašanje koje su naglašavali. a o umetnicima se čak raspravljalo jer su tako nazvali izložbu. Dega i Morisot su izlagali češće nego Mark. ali njegova zrela simbolistička umetnost razlikovala se u odnosu na grupu. Teodoru Duretu koji je pisao 1878. Samo je Pizaro izlagao na svih 8. le Pelelier. Dega. on nikada nije prestajao da bude predmet raspravljanja. a Renoar je učestvovao na samo pet. čiji su studi koristili umetnici. Đuzepe de Natis (1846 – 1884) i Henri Rourt (1833 – 1912) nisu. Nezadovoljstvo zvaničnom umetnošću dovelo je do toga da neki hvale takve mlade umetnike. i nema dokaze da je Ciroj nameravao da svim izlagačima prilepi svoj epitet. jeste skorašnje sećanje.napoželjne. Gravenrs. Godine 1876. al su ga tek nedavno istoričari umetnosti imenovali stubom post-imresionizma. Ne postoji konačna lista impresionista iako su određena imena redovno navođena. međutim on je ipak bio glavni organizator i bitan je za današnje razumevanje impresionalizma koliko i sam Mone. na prigradskom kupalištu la Grenoillere. Georges Riviere – Renoarov ’pisac – prijatelj’ objavio je dnevnik pod nazivom ’ L’Impressionniste’ kako bi medijski prpratio događaj. Do treće izložbe. termin ’impresionizam’ je bio prisutan (aktuelan). realista i prijatelj Dega. Prema teoretičaru. oštrih pokreta četkicom i fragmentovane forme. umesto da se fokusirao na tehniku i pejzaže mada ih je razlikovao od ostalih tipova slikarstva modernog života po pažnji koja je obraćana na boju i tonove. Od početka kolaboracije Dega je predvideo jednu samostalni izložbu ’Realista’ i preferirao je taj termin ili pak termin ’naturalizam’ koji zvuči više naučno kao prihvatljiviji. Pol Gogen (1848-1903) izlagao je 5 puta. Iako su 1876 Morisot. a Dega u potonje. kada je radnička klasa kratko vladala gradom zajedno sa socijalističkom vladom. jednostavno su ih nazivali nepopustljivi – aluzija na španske istovremene revolucionare koji su bili poynati pod istim imenom. Ukupno. Iste godine. Artistes Independents (samostalni umetnici) postaje jednostavno kompromisni termin. Ovaj epitet je. Arrival of a train. Edgar Dega i njgovi urbani i često unutarnji prikazi ponajmanje liči na Moneove prikaze. postao je dominantni idiom za oko polovinu izlagača. Iako su u javnosti ostali umetnici ubrzo prihvatili etiketu. koje je razvio sa Renoarom 1869. osobinu impresionizma. Realisti i Impresionisti’. naglašavajući nepokolebljivo odbijanje piktoralnih konvencija umetnika i njihovu želju da počnu sa startne tačke. ponekad diveći se. Uzaludno je Riviere insistirao na istorijskom realizmu slika poput Renoarove velike skale Ball at the Moulin de la Gallete i Moneove The Gare Saint-Lazare. je u svoj eseju ’ Novo slikarstvo ’ iskazao razliku izmedju kolorista i crtača: Mone je spadao u one prve. Drugi pisci. Pariska Komuna 1871. Sculpteurs. Sezan je izlagao dva puta grupno. Nakon 1879. bilo je 8 izložbi takozvanih Societe Anonzme des Artisres Peinters. Sa Gustavom . održane 1877 preko puta galerije Paul Durand – Ruel-a. jer je imao tu sposobnost da brzo zarobi prolazne i atmosferske efekte – shvatanje koje je u globalu opstalo do dan danas. Mone je bio ’ slikar impresionista – par excellence’. a Nadar. bio je poznat kao simpatizer levice.

postavio je svoj lični paviljon preko puta Univerzalne izložbe 1855. nazvane Salon. ’’A studio in the Betigndles Quarter (1870)’’. nazvani su ( sa dozom podsmevanja) ’’Moneova banda’’. od kojih su svi delili profit. Slike. pre nego na početke (osim na termin impresionizam). dok su drugi poput Pizara i Cassatj počeli da ih farbaju kako bi se razlikovali od tradicionalnog pomodarstva Salona. na ili pak u blizini Grand Bulevara. Kasnije 1870ih. Na karikaturi. Preglewdajuci neke od njihovih slika koje s enalaze u Salonu. Kritičari su već počei da razmišljaju kako da ga nazovu. Koncept zajedničkih društava bio je prisutan i kada je levičarski orijentisan Sezanov ’pisacprijatelj’. kao ni nagrada ili privilegija. Maneova le Dejeuner sur l’herbe ( Luncheon on the Grass-Ručak na travi) ostavil aje bez reči sve na jednoj drugoj posebnoj. Ograničena korporacija-koja je kasnije zamenila dobrostojeća Caillebotte. Omiljeno mesto za impresionističke izložbe bilo je uvek u komercijalnom centru Pariza. Mnogi umetnici o kojima danas nema pomena (od Edonard Brandon i Jean-Baptiste-Leopold Levert 1874 do Charles Tillot i Paul-Viktor Vignon 1886) pridružili su se ranim izložbama. Ronart i Federica Zandomeneghi (1841-1917). godine kada se Pizaro vrato sa Karibskih ostrva Sv. Neutralniji izraz ’’ Batigndles School’’.Caillebotteom (1841-1870) pripremio preliminarne planove za grupnu izložbu rane 1867.oslikava ranu impresionističku školu grupnog portreta. Mane stoji za štafelajem u svom studiju okružen svojim prijateljima uključujući i slikare Renoar (ispred rama). mogli su da kmbinuju novije radove sa starim. i izložbe je finansijski podržalo društvo-Societe Anonzme tj. Ideja impresionističkih izložbi bila je d aponudi liberalnu alternativu zvaničnih izložbi. Plahoviti slikar realista. Mane je 1863. i Mone iza njega. koji je bio odaniji realizmu ( i od kog je Fanti-Latour izostavio na slici jer je rasprava sa Moneom dovela do duela) pokušao sa ’’Dobrovoljci i naivci’’. Tomasa. Izvukla je korist od velikog broja saradnika. Već 1863. neki su počeli da koriste bele ramove. i imali su i više nego dovoljno prostora između slika. kako bi umetnici mogli da izlože svoje radove kritičarima i potencijalnim kupcima. ’ La Salon’ događanja su se činile antidemokratskim i huškale su umetnike jedan na drugog. Pomalo rezervisani Duranti. a Kurbe je to ponovio. Izlagači su upućivali na zrelost i poverenje. pojavio se shodno činjenici da je Maneovo . Impresionisti su mogli da biraju koje radove žele da izlože. organizacija je mesto za rasprave a ne srljanje u nepoznato. Ne bi bilo nikakvih sudija ni medalja. Dega je podržao slikare kao što su Nattis. Zola je predložio naziv ’’Aktualisti’’. a nisu ih nagomilavali ram do rama i do plafona kako su to radili u Salonu. Ya centralne impresioniste čija su se prijateljstva i stilovi razvijali tokom prethodne decenije. Henti Fantin-Latour (1836-1904). Mane je bio centralna figura. Pol Aleksis (Paul Alexis) naučuo planove 1873. tokom kog je i sam Bazille poginuo. Gustav Kurbe (1819-1877). Ideja o samostalnoj izložbi nije nikada nije ni postojala i naročito Mane je znao nešto o njima. postupio na isti način. Pripreme i rad izložbe bio je prekinut francusko-pruskim ratom 1870-1. hvalio ’’snažnu’’ ideju kao način da oživi ’’anemične’’ insitucije. veličajući moderni subjekat-predmet. ikao ne privatnoj izložbi – The Salon des Refuses. Cham. Bazij(najviši). zajedno sa kritičarem Emilom Zdom (s desna) i kritičarem i pesnikom Zaharijem Astracom koji pozira Moneu. Iako izložbe nikada nisu imale za cilj da promovišu ekskluzioni stil već da steknu priznanje i finansijsku vrednost.

želeći da stvori delo koje bi imalo tu preednost da ne liči ni na jedno ni na drugo jer bi to jednostavno bio utisak onoga što je iskusio. Monet.vođstvo privuklo i druge u taj kraj. Ceyanne. severno od stanice Sv. Gullaumin. Naš zadatak će biti da istražimo osobine koje je delilo 12 umetnika-Bazille. Iako je predstavljao opšti termin i odnosio se na kolektivni napor. Čak što više. Kada je Mone pisao Baziju 1868 iz Fecamp-a.koje su razvili francuski hemičari i metalugari sa početka veka. su reakcije delovale lično. čiji je vođa Gustav Kurbe (Moneov tadašnji prijatelj). Bogati Bazij je uvek mogao da priušti prostrane kvartele.i Bazij i Sisli su se tu doselili u isto vreme.. Prve inovacije su zahtevale više od pukog izbora tema (što bi se moglo svrstati u staromodne tehnike): sveži. od kojih svaka doprinosi današnjem shvatanju impresionizma. kritičar Edmond Maitre svira klavir. Zola stoji na stepenicama i gleda ili u Renoara ili u Sislija. Svako ime karakteriše posebnu kombinaciju raznih tehnika. odnosno da autentičnost svoje lične ideje izvuku iz sebe samih pre nego iz tradicije. shodno mojim zaslugama’’. Šgoljavi Bazej(figura koju je naslikao Monet) pokazuje sliku Moneu i Maneu. iako su impresionisti nastavili realističku tradiciju direktnog predstavljanja prirode. takva kolegijalnost često je davala društvene osnove za avangardne umetničke portrete. ideje. koji nosi moderni cilindar. objasnio je Kurbe u ’’Realistički manifest’’ 1885. iako su uzdanje u samog sebe i opiranje tradiciji smatrani nepopustljivim. upotrebe farbe ili strukture-bio je garancija da su umesto ponavljanja prethodnih ideja ili pokornog kopiranja prirode ponovo doživeli te slike i u osnovu tog iskustva izveli svoje tehnike. Manet. Istoričar umetnosti Richard Sciff naglasio je da termin impresionizam sadrži dualnost . Ali Kurbeov realizam vuče korene iz na neki način veoma provincijskog odobravanja. a teme je uzimao iz života ljudi ruralne i radne klase. Mone je pratio tokove realizma. termin impresionizam je takođe podrazumevao slobodu i originalnost-otuda razlike unutar njihovih prepoznatljivih parametara.kao i jedinstvenost svakog od njih. Callebotte. Slobodne akademske procedure omogućile su impresionistima da prihvate već pomešane pigmente u tubama i nove boje-naročito plave i ljubičaste. Istorijski gledano. podržao sliku sa svoje tačke gledišta: ’’Imati sposobnost da prevedete običaje. Do tad neviđen izgled slika-bilo zbog boje. U tom cilju. Na slici svog ateljea Bazej je portreisao mnoe svoje prijatelje. Pissaro. Morisot. Kako bi odbranili realizam. stavova i efekata. Cassatt. koji su postali centri impresionističkih aktivnosti u kasnim 1860-im. Lazare. Renoir i Sisley. novi tehnički procesi takođe su bili znak njihove savremenosti. počev od snažnih prijateljstava romantičara pa do američkog apstraktnog ekspresionizma u Kedarbarn u njujorškom Greenwich Village-u. realisti su se osetili primoranim da istraju u svojoj iskrenosti. upozorio ga je da je aokupljen ’’onim što se vidi i čuje u Parizu’’. realizam je često bio degradiran kao puko nemaštovito reprodukovanje stvarnosti. To je bio subjektivni element kom su tragali impresionisti. Da bi privukao pažnju svojih savremenika i da bi preživeo istorijski kanon. družbenici poput Monea a posebno Renoara često su ostajali sa njim i delili taj prostor. izglede moje epohe. Degas. Svakako. tehničkih konvencija ili mehaničkih reprodukcija. umetnik je morao da stvori lični identitet a ne da imitira formalni stil.

veka ’’impresuje’’ tj.istinitosti kako prema prirodi tako i prema subjektivnosti. Njihova svrha je možda bila u tome da odgovore na nove optužbe.osim odvajanja iskusta od spoljasnje stvarnosti.“ Podrazumevao je ovim lični proces unutrašnje percepcije. reč se mogla odnositi na tragove svetla na fotosentitivnim površinama.. Moneove blistave scene plaža. htelo je da . Sislijeve transparentne posete selu ili Manetovi blistavi kafei. Čak i najstrože društvene primedbe diskretnog umetnika kao što je Degas potpuna su suprotnost onim polemičnim političkim izazovima Kurbeovih slika radnika i provincijalaca. smatrao je. Slikarstvo . veku. onda bi morao da smisli novi termin impresionista . Daubigny je naročito uživao divljenje zbog vernosti njegove impresije. Većina se slagala sa tim da moć impresionizma leži u korespondenciji izmedu ovod modernog stanovišta predmeta i originalnosti značenja njegove reprodukcije. smatrao je. ubrzo je napisao satirični članak Charivari 1874. Oni su impresionisti utoliko što ne pružaju pejzaž vec senzaciju koju on izaziva. otvorili su put i otvoreno su ohrabrili mlade impresionite. i poredio je njhove tačke gledišta sa pogledima kroz prozor. Novo slikarstvi. leži u okrilju ideja. za prijatelje i protivnike podjednako.Ako bi neko hteo da ih okarakteriše jednom rečju koja definiše njihpove napore.je od impresionizma napravila paradigmu moderne umetnosti. sažetak ili uspomena. koje je doveo u vezu sa Kurbeom i realizmom koji je podržavao pre jedne decenije.eliminiše jaz između studia umetnika i svakodnevnog života sa ciljem da sazna stvarnost ulice”. Odnosno.efekata” bilo je česta praksa u Barbizon školi pejzažista.i u tome leži originalnost pokreta. Jules-Antonie Castagnary. kritičar. Castagnary je godinama proklamovao naturalizam –njegom omiljeni termin. Otuda. . Senzacije. njena stvarnost postoji unutar uma individue. U delu Novo slikarstvo Duranty je hvalio tačnost sa kojom su umetnici predstavljali efekte koje je bilo ko mogao opaziti u šetnji jednog sunčanog popodneva. U 18. Po njemu nema sumnje da su naturalističke premise impresionizma. Na primer. Baš ova kombinacija – performanca individualne slobode i predstavljanju istinitih pojava. sve dok mu je Degas bio standard. na osnovu kojih je tržište uvećano. o izložbi: . kratki nacrti. subjektivna. kao i po onom iz 19.. Fokusiranje na subjektivni proces u slikarstvu impresionista bilo je razlog njegove brige. ponekad su bili predstavljani kao impresije. kao i na posledice efekata određenih prikaza na one koji su ih posmatrali. Impresionizam se pojavio tokom perioda prosperiteta i brze modernizacije. Prema današnjem vokabularu. veku.koji označava predstavljanje modernog života. U umetnosti.ideje nastaju od odrazada bi se odnosile ne često nesmotrene ’’efekte’’ iskustava. termin je koristio britanski filozof David Hume kako bi iskazao razliku između trenutne senzacije i ideje. Realnost ulice na koji je Duranty aludirao ja najvećim delom ona prijatna viđena na impresionističkim slikama. trenutno prekinutog Francusko-pruskim ratom. U 19. Odbrane impresionizma po osnovu objektivnosti ne treba uzeti zdravo za gotovo. od kojih su neki a naročito Jean-Baptiste-Camille Carot (1796-1875) i Charlse-Francois Daubigny (181778). individualni doprinosi njegovih pristalica i ono što ga razlikuje od realizma.. iako se odnosi na svet. nerealna dimenzija impresionizma bila je očigledna spolja. Utisak je i fizički znak-podrazumeva apsolutnu i preciznu korespodenciju između originala (prirode) i prikaza kao i opštiji koncept.

prostrani delovi oko Luvra pa čak i delovi koji su sada unutar njegovih granica . iako je LouisNapoleon nameravao da predstavi industriju i umetnost.u kom su Francuzi pretrpeli poražavajući poraz. Iako je teško za verovati. nove parkove kao što su Bois de Boilogue i Parc Monceau. Hausman je sagradio nove avenije kao što je de Rivoli. koje je proektovao Victor Baltard 1847. zasnovan na oštrom celiku i staklu. Francuska je bila u fazi industrijske ekspanzije-izgradnja mostova. kada su impresionisti počeli da slikaju. a Pariska komuna je bila na pragu građanskog rata i krvoprolića. Ovi ciljevi su vremenom počeli da liče na projekte zamodernizaciju Pariza. od stranih turista i nadahnutih umetnikado radnika koji se tragali za boljim platama nakon stagnirajući godina borbe na provincijskim farmama. sa njenim arkadama. uzeo je ime Napoleon III. Gigantska rupa je trebalo da funkcioniše kao dovoljna cenralizovana mašina. oblast pobuna i barikada. Georges Hausmana. sanitarni uslovi i saobraćajne gužve su se u toj meri pogoršale da je urbana obnova odavno kasnila. ali je apsolutnu moć dosegao uz pomoć coup d’etat decembra 1851. 1852-70) Novi vladar se nadao da će kroz ekonomski razvoj i kulturnu politiku uspeti da stavi Francusku na prvo mesto u Evropi i time uravnoteži svoju popularnost i moć. koji su bili ustanovljeni tokom 1850-ih i 1860-ih od strane njegovg pariskog zvaničnog. nesamostalnu (i) privremenu”. Kao što je i napisao pesnik Charles Baudelaire. ukljičujući i Halles Centrales (Central Markets). ekspanzija obnova vladali gradom skoro dve decenije. nacionalnog centra. doduše dovršena je 1874. Čak i bez vizija slave Napoleona III. delo mladog Charles Garnier-a 1961. koji je privlačio veliki broj ljudi. kao i skoro čitav Ile de la . Kao posledica toga.kratkotrajnosu. Proširenja od skoro 40 puta dovelo je do potrošnje uobičajenog godišnjeg budžeta na uklanjanje hiljada zgrada iz natrpanih delova. (Nakon što je proglasio sebe za cara . Pariz je postao neprohodna jazbina prljavih i smrdljivih stanovnika koji su širili bolesti (1874 zabeleženo je 19. germanskog porekla. gde su rušenje. modernizam je podrazumevao brzu metamorfozu – . puteva i železnica. razvoj teške industrije. uglavnom radničke klase i preseljenja naseljenika na perifernije lokacije. Hausmanov cilj je bio da podeli stari Pariz. nemilosrdnog birokrate.. Pariz je 1860. odvodne cevi. Tragovi promena bili su najočigledniji u Parizu. zauzeo okolna predgrađa poput Les Batignolles (mesto gde se nalazio Manetov studio) i Montmartre (mesto gde se nalazio Renoarov studio) koja su postala deo urbanog prošitenja grada. velikim. populacija u Parizu se gotovo udvostručila tokom Drugog carstva. Novi arhitektoniski stil . Statutom je bio sprečen da bude ponovo izabran 1852. prolaznu. Otuda. centralnim glavnim putem koji bi koji bi omogućio prolaz kroz ovaj nepristupačni lavirint sa jednog na drugi kraj.000 smrtnih slučajeva kao posledica kolere) i kriminal. Louis-Napoleon Bonaparte. osvetljene i opštinske objekte. napredak i modernizam su bili jasni identifikovani sa Parizom. izabran je za predsednika Francuske naredne demokratske revolucije 1848. Verovatno ni u jednom periodu francuske istorije nije postojao tako precizan smisao početka nove ere. promovisan je zgradama sagrađenim za Univerzalnu izložbu 1855. U prvih nekoliko godina Drugog carstva i tokom većeg dela 1860-ih. sestrić Napoleona I (1799-1814). i naročito gigantskih obnavljanja i građevinskih projekata grada Pariza. i čuvenu Operu.

centralnih delova od strane srednje i više klase. prozračnije nove stanove u centru.vazduha do neprijatne magle. kao što je bio slučaj sa porodicama Periere i Rothschilds. Bilo je to zlatno doba. gde su danas smešteni vlada i Notre Dame Cathedral. jer je video kako su brzo ukidanje i neformalno slikarske tehnike izrazile kako naprednu efikasnost i ličnu ležernost. Pa čak i kada su favorisanje i korupcija bili izloženi predhodnom kolapsu režima 1870. koji je prouzrokovao abdikciju Bourbon Charles X (1824-30). prema skali iz 1860. Louis-Napoleon mogao je da raspravlja o tome da li je njegov autoritativni režim bio neophodan odgovor na stalnu nestabilnost. bogatstva su ipak sticana. Da bi finansirao radove. Ovaja prenaseljena ali izrazito pristupačna metropola. Novo urbano iskustvo koje je priuštila bilo je koncept unutar kog su ključne ideje podrazumevale pojavu impresionizma. Tipičan presek takve kuće je prikazan duhovito na printu Edmond Texier-a-Tableau de Paris. Bez sumnje su pesnik Victor Hugo i ostali bili u pravu da je novi glavni put namerno izgrađen kako bi proširio barikade i omogući dovoljno artiljerije kako bi lako pucali na okupljene protestante. Hausman je graditeljima obećao ustupke. Jedna od ulica koja je ukinuta jeste Transnonain. planovi za novu Operu. Takozvani opasni staleži –radnici i ostali koji nisu imali pravo glasa akoj su želeli da iznesu svoje žalbe na ulice’proterani su na periferiju. svetlije. Iako je Baundelarie umro 1867. Očigledno je da je da je veoma mali procenat predhodnih stanara bio u mogućnosti da priušti više stanarine. Niko drugi nije tako detaljno shvatio da je kombinacija naturalizma i subjektivnosti koju sada uzimamo zdravo za gotovo u .Cite. Duge i ravne avenije impozantnog izgleda i aluzijama na Rimsko carstvo protežu se starim krajem. takođe je uvelo i slobodu citkulacije. bili su natrpani srednjevekovnim zdanjima. lako odbranjivom kvartu grada. Svakako. od revolta 1830. U prilog zdravom uzdizanju.nije bila samo vidljivi predmet impresionstičkog slikarstva. Čak što više. obnavljanje Pariza olakšlo je preuzimanje glavnih. koji bi avenije prekrili kućama sa radnjama u prizemlju i stanovima na spratu. The Painter of Modern Life-Slikar modernog života. poduhvat Napoleona III pratile su serije uspeha. Nakon svega. Bio je prvi koji je identifikovao forme kroz koje bi preneo svoje predstave. i ostalih. upravo kada se rani grupni identitet impresionista pojavio. bili su delom podstaknuti baombaškim napadom na carevo vozilo koji je za posledicu imao stotine povređenih ispred stare zgrade opere u strmoj ulici. akumulirale su velika bogatstva pod državne finansije. autor važnog eseja 1863. Ključ shvatanja ovog odnosa jeste suštinski mislilac iza kog bi mogla da stoji impresionistička teorija-pesnik i kritičar Charles Baundelarie. Ono što je imalo potencijal da služi u vojne i političke svrhe. ogromni javni program rada zaposlio je oko 20 % radne snage Pariza. što je bio motor prosperiteta koji se izdigao iznad društvenih konflikatai postavio osnove za industijalizaciju Francuske. čista i dobro ostvetljena-kojoj se i danas divimo. pa su se bogatije porodice preselile u modernije. sagrađenu na njenom zasebnom. odpada do boljih sanitarnih mera i poznate gužve. on je bio prvi koji je polemiso o tome da je moderni život jedina bitna tema za modernog umetnika i da bi vizuelna umetnost mogla da bude centralni medijum za iskazivanje njegove poezije. Špekulacije oko zemljišta i vlasnika šeleznice. do levičarske revolucje 1848 koja je konačno okončala monarhiju jednom za svagda. koja je unapredila poslovnu efikasnost i trgovinu. mesto brutalno ugašene pobune 1834. i godinama pre toga.

osim vizuelne virtuelnosti. kome je njegova finansijska nazavisnost dozvoljavala da se estetski kultiviše i izdigne iznad gomile.moralnu i fizionomatsku” panoramu francuskog društva rangirajući od bakalina do sakupljača starudija. flaneur-evi oštri pogledi su ponovo potvrdili individualnost u situaciji gde je bio pod prismotrom. Oko. smatrao je Baundelarie. Umetnik kroz kog je Baundelarie predstavio svoje teorije bio je akvarelista i ilustrator Constantin Guys (1802-92). ponudila je . obuhvatao je i varljivu strast i fascinaciju naivnog posmatrača ( onog koji nije bio ograničen istrošenim . ali ipak ostane na distanci kao da posmatra sve kroz špijunsko staklo.. jer se nalazi na mestu gde se susreću promene i otpor-gde koegzistencija u dijaletskom odnosu proizvodi nove forme. Jedna od prvih i najintezivnijih. golim okom očigledne. bilo je centar onoga ja-sebe. to je bio atribut određenih superiornih bića koja su hrabro izdržavala odolevajući rastu promenljive demokratije . Preciznije još. Ove ideje su prikazane u Baudelairevom shvatanju flaneur-bezosećajno tumaralo. hitnost nove klase zasnovane na talentu i kvalitetu čiji bi proizvod bili literatura i umetnost. Uloga umetnosti podobne takvim novim vremenima-otuda moralna vrednost i istorijski značaj. brzina urbane egzistencije učinila je dodirne tačke. od prodavačice do moderne dame. smatrao je Baudelarie. kroz nove parkove ili niz bulevare bez kraja. To može da pomogne da objasnimo fascinantnu kombinaciju direktnostii povlaćenja koje često osećamo u radovima impresionista. Još ranih 1840-ih njegova dela su slavila herojstvo modernog čoveka kojije patio tokom perioda života koji je materijalne vrednosti stavljao ispred duhovnih. Briga o razlikama i sličnostima je očigledna u umnožavanju ilustrovanih kompilacija socijalnih i ekonomskih tipova u Francuskoj tokom sedine 19. On je bio model nove vizije.. To što je Baundelarie dao primer izraza savremenosti kroz umetnika-njegov Slikar modernog života-baca svetlo na njegovo verovanje u izuzetnu važnost vizije. Efekat infiltriranja u društvo sa ciljem da se približi.impresionizmu bila ustanovljena na osnovu iskustava modernog grada. Ovo bi označilo. Ovaj moderni građanin-heroj bio je jedan samonikao proizvod novog urbanog društva.. u vreme kada je stari poredak bio na rubu kolapsa. Dodatno. Ova flaneur-eva vizuelna oštrina jeste na kulturnoj prekretnici.veka. nemogućim i nagađanje o životu drugih je postalo potreba i očaravajuća avantura. status a možda i karakter raznih članova populacije sa kojima se nam se putevi ukrstili? Slikar modernog doba. Njegov stil. Prema shvatanju Baundelarie-a ovaj odvojeni ali radoznali pogled predstavio je uslov modernog čoveka jer je potekao iz potrebe da se održi individualni integritet protiv pretnje da se u gusto naseljenom urbanom prostoru izgubi identitet. kao što bismo mi u toku pauze na poslu. ko nije tumarao gradom pomišljajući na poreklo. brz i nalik. Baundelarie ga je video kao jednog zavidnog gospodina-dendija. otuda i vizuelne umetnosti.bila bi u tome da iskustvo radnog dana nove izuzetno uspešne buržoazije učini harmoničnim omogućujući pristup lepoti i svedočeći ljudskoj slobodi. Pa čak i danas. može se reći. prosto radi uživanja. od lutalica do zemljoposednika. nadao se. les Francais peints par eux-memes (The French Painted by Themselves-Franuzi koji su sami sebe oslikali) iz 1839-42. jeste tipičan za neobičnu kombinaciju anonimnostii intimnosti koje individua doživljava u grupi. Flaneur bi lutao gradom. vežbao je ove tipološke veštine tako što je pravio razlike klasa i vrsta. osim što to vreme ne bi moglo da traje ceo dan.

. da je kratak članak brze forme.. Kada je reč o fotografiji. otkrivajući ekvivalentne u grafičkom mediju-karikatura i skiciranje spoljašnosti. Zaboravljamo da se sve do impresionizma. prikazi gradskih ulica i seoskih scena koje su učinili fotografi su postavili standarde za naturalizam. tehničke karakteristike impresionizma bile su smatrane za znake umetničke subjektivnosti koja je imala pre ublaženu nego pojačan efekat na realizam. Kao što je učeno na akademijama. jer je kontura definisala formu intelektualno bez materijalnosti. Kako onda mogu prividno brza i delimična obeležavanja. Agilno tj. Pismena javnost. Ovaj princip. koji su jasno vidljivi u potezima četkom i malim količinama boje. Često se kaže da je impresionalistička tehnika eliminisala tradicionalno crtanje po pitanju formi i to u korist njegovog direktnog izdvajanja iz boje. To je bilo Castagnarieva briga i zaista Durantijeva odbrana impresionalističkog naturalizma veličale je njegove efekte ali je opravdavala tehnike.konvencijama) i savremeni ideal dovoljnosti (najznačajniji efekat sa ekonomičnošću značenja). I u vizuelnoj umetnosti tragao je za sličnim idejama. potez je dovođen u vezu sa razumom. zahtevalo je sažete. jer je na taj način zarađivao za svij skromni život. Bez upotrebe poteza. Pronaći umetnički stil u boji pre nego u potezima bila je opoziciona pozicija.srcu’’ impresionizma.modernom’’ odnosi se na način a ne na datum’’. u kom su čulnost i emocionalni naboj-osobine nipodaštavosti kao zimske-bili zamenjeni nužnim režimom razuma. forme za koje je Baundelarie smatrao da su moderne bile su povezane sa naturalizmom.novinari kao što je i on sam. Ali. jer je njena upotreba u modeliranju i draž na oko stvarala čuolne efekte. Kada je reč o skiciranju. izum koji je objavio 1839 Louis Dagnerre (1787-1831) u Francuskoj iako je Henry Fox Talbot uporedo razvijao isti proces u Engleskoj. uglađeniji finalni posao.. Hitro smirivanje i izražavanje piščeve mudrosti bili su način modernog življena. srušili iluzije o realnosti svima pa i najnaprednijim posmatračima i bili su smatrani samo pripremom za čvršći. takođe. U svom eseju o karikaturi Baundelarie je napisao: . Talbot je to nazvao . Znao je.i prolazna ekspresija-njena scenografija koja ostavlja bez daha. oštre i zabavne radove. Nijedna slikar nije još uspeo da shvati ovu vezu. leži u samom . poznata modernoj publici. iz piščevog ugla. Svakako. boja koju je stvarao sam predmet primarno je bila vezana za čula. Mutne ivice i nejasna podrucija . Ono što je Baundelarie video u njima jeste veza između sigurnog znanja-oštra suština istine karikatura. može se reći da je priroda napravila sopstvenu impresiju uz posredovanje svetlosti. Do 1870tih. to je bila pozicija povezana i sa prirodom i modernom tehnologijom kao što je prikazano novim i mažnim reprezentativnim medijumom fotografije. takođe.. što je značilo sve veću srednju klasu. bio predmet interesovanja modernog izdavaštva.marka prirode’’. odnos između slobodnog stila i prirodnog efekta danas nam se čini očiglednim. Baundelarie je najmanje 1 deceniju pisao o značenju ilustratora i pisca povremenogdela.reč . koje se odvija na licu mesta direktno izdvojeno iz motiva. ili pedantna disertacija. sloboda i prividni nedostatak finiša. Prema Baundelair-u proces zasnovan na boji bio je svakao moderan.oba su bila irektna u vezi sa posmatranjem stvarnosti. da postanu i znaci umetničke subjektivnosti ali i znaci naturalizma zasnovanog na opažanju? Odgovor na pitanje leži u primeru umetnika kao što su Guys i Honore Danmier (18081879). the geuilleton pre nego proširen to. Čak i među kritičarima koji su ga podržavali.

Fotografija je prevazišla konvencije linije i boje da bi stvorila slike doslovno formirane u svetlosti i njome izvučene. Bezille. Otud. Tako. Svakako. bilo da bi podneli dušu ili da bi prikazeli efikasnije specifičnost individue ili objekte. Kako u knjizevnosti tako i u drugim društvenim naukama bilo je važnih promena koje mogu da pomognu pri shvatanju umetničkih razvoja. Baundelarie je shvatio umetnikovo slabo rukovanje bojom i njegove veze sa tadicijom raznobojnog slikanja-sa the Flemish Baroque slikarom Peter Paul Rubens (1577-1640) i njegovim naslednicima 18.. Kada je 1863 Delacroix preminuo-iste godine su ga posetili Mone i Bazile. Kada su se na sceni pojavile novajlije kao što su Monet. izjednačavajući brzi. Kada su pejzažisti poput Carot-a videli njihov rad. Stoga. takođe i kasniji stil. Baundelarie je veličao romantičarskog slikara Eugene Delacroix (1798-1863).prirodno raznobojno (njegovo naglašavanje). fotografske slike pravljene na papiru koji je zamenio metalne dagerolipe 1850ih). on primenio metod modeliranja tela svojih kupača. postajale su dva veoma popularna knjževna . Moneova uoptreba mrlja ili poteza neumečane farbe odgovara ideji slikanja direktno u boji. bili su znaci značajnog prirodnog procesa koji je omogućila tehnologija. što opet mora da ima korene u vidljivom ali takođe i da izrazi nešto više-nešto što je Baundelario osećao bio je epoha povećanog materijalizma i mehanizacije. Pa teako. Fantin-Latour naslikao je Homage to Delacroix tj. bila je srž umetnosti modernog života. raznobojan pristup prikazanoj formi bio je sredstvo putem kog su umetnici mogli da se obrate unutrašnjoj ljudskoj svesti. hvaleći crtanje Honore Danmiera kao . posledica su tehničkih ograničenja tog vremena ili papirnih nehativa (poznati kao kaldipi. jer je boja sama po sebi imala materijalnu egzistenciju i bila je priklonjena pre čulima nego intelektu. Delacroix i boje su bili u smaom centru progresivne umetničke misli. impresionalisti su oponašali kako samu stvarnost tako i modernu tehnologiju. Na primer. Dega-umetnik opsednut crtanjemkada je. Sislez.. počeli su da imitiraju njihove efekte u slikarstvu.Baundelarie je ponovo objavio delove svojih eseja o Delacroix-u kao doprinos geniju. a Mone (koji ga je posetio nekoliko godina ranije) je izlagao u the Salon des Rafuses. Cezannei pisac Emile Zola. Ipak. Za Baundelaria. Baundelarie je napravio osnov za Castagnarievu teoriju izjednačavajući slobodne tehnike sa unutrašnjom senzacijom i subjektivnošću (mada bez romatičarske teskobe). na primer. Manet-a. Dela Baundelaria daju pun značaj njihovoj orijentaciji. Na ovaj način. bilo je tako dok je bilo sudelovanje na domenu meterijalnog. The Forest of Fontainebleau’’. veka-ako znakove duhovnosti i mašte. Pre pisanja o karikaturama. Držanje same forme. 1838 okruženog poštovaocima uključujući i Baundelaria. nedostatak definicije sada je mogao da se razume i kao poetski poziv i kao naturalizam. naravno i Baundelarie. Poštovanje prema Delacrioxu koji je prikazao poznati Delacroixov portret Self-Portrait. kao što je i naznačeno kombinacijom grčkih reči photos = svetlost i graphos = pisanje. Baundelarie je smatrao da je probudio opšte ponašanje tj. raznobojni stil sa psihološkim ili konceptualnim pre nego sa ekskluzivno fizičkim izrazom. Duranty i samog Fantin-Latoura kao i brojne druge umetnike.crnog i belog. Radeći direktno bojom. Renoir. Haussmannov Pariz bio je grad i kulturne i fizičke tranzicije. Neprevaziđenost opozicije između linije i boje bilo je upravo ono što je on smatrao suštinskim kada je reč o grafičkim umetnostima. Fotografi kao što je Eugene Cuvelier(1830-1900) bili su obilni kao i slikari u .

empirijska analiza bila bi ključ društvene harmonije i napretka.. koji ga je ueo u društvo mladih umetnika kada su zajedno boravili u Parizu. Avgust Comte. Zola je 1866. prošle i trenutne. Obmanuta seljanka.Pokret epohe je svakako realističan. Prvao. podrazumevajući detaljan. Takođe. Predmet direktnog interesovanja Zole. sa radom Louis Pasteur-a na temu bakterije. Georg Jaohan Mandelorium radom o genetici. Zola je kroz Goncourt dobio ideju za pisanje hronike o modernom zivotu na način koji je smatran naučnim. filozopfa i kritičara. . A njegov novinarski stil-svoju karijeru je započeo radeći recenzije knjiga i umetničkih izložbi-bio je dalkeo pristupačniji običnom čitaocu nego sofistikovana proza Goncourt-a. Taine je smatrao da je percepcija realnosti biološki proces i da bi stoga svaki umetnik nužno predstavio stvarnost shodno njegovom ličnom doživljaju. Taine je stoga učvrstio iu nauci tvrdnje koje nalazimo i u realizmu i u impresionizmu. Drugo. bio je drugar Paul Cezanne-a iz ranog doba. koja je objavljena iste godine. poznatog istoričara. veka. Romani braće Goncourt. bio dominantna filozofija treće četvrtine 19. Nauka je dostigla nove granice teorije i otkricća. Manezze Solomon (1867)’’ je priča o modelu umetnika koji postanje njen poslovni promašaj. vodeći predstavnik naturalizma u knjizevnosti. ocenio intelektualno stanje francuske kulture kao . . precizan opis.. Emil Zola. Svako od nas gleda na svet svojim jedinstvenim. Knjizevnost modernog života je od svojih predstavnika pravila zvezde. Nana iz 1880 bavi se kurtizanom.kada vetar duva u pravcu nauke’’ i .Germinie Lacerteux (1865)’’ bio je zasnovan na posmatranju života prostitutki..ekranom’’-citiramo njegov termin. Gustave Flanbert je oslobođen optužbi za nemoralnost njegovog navodno objavljenog romana Madame Bovarz. Iste godine. moraju da budu precenjene u kontekstu istorijskog perioda. smatrao je da je potrebno da znanje bude potvrđeno putem naučnih ispitivanja da bi se smatralo validnim. a Au Bonheur des damas iz 1883 istražuje moderni fenomen radnji u robnim kućama Pariza.. Taine je objasnio kontekstulanu interpretaciju umetnosti formulom zasnovanoj na rasi. takođe.. podržavala je tvrdnju realista da umetnost mora da bude zasnovana na obzervaciji jednog vremena i da na taj način doprinosi ljudskoj slobodi.’’ Pozitivizam je nesumnjivo. L’Assommoir iz 1877 govori o alkoholisanoj peračici veša.. da umetnost kombinuje i objektivnost i subjektivnost..i njegovo zanimanje za naturalizam. Edmond i Jules. Ova popularna teorija imala je dve bitne posledice po pitanju umetnosti i književnosti. teoriji evolucije Charles Darvin-a i teoriji optike poznatog Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz-a.prioizilazi iz njegovog osećaja društvene obaveze. ili pak pozitivističan.skandala koju su direktno skrenula pažnju na nove trendove. Zamenjujući religioznu veru prethodnih vremena. Godine 1857. u svom eseju o slikarima iz salona. Većine Zolinih poznatih dela budi moderni Pariz: Le Ventre de Pariz iz 1873 se nalazi na Central Markets (Centralni marketi). Baundelair-a su optužili i cenzurisali zbog nepristojnosti nekoh njegovih pesama iz kolekcije les Fleurs du mal (Flowers of Evil-Cveće zla). precizna deskriptovna priča o preljubi koju je počinila iz dosade. bio je u vezi sa estetskim i psihološkim teorijama Hippolyte Tain-a. verovatno su probudili podjednako interesovanje kao i Flanbertovi. Nasuprot aristokratskom Goncouts-u.mi smo povučeni uprkos nama samima prema tačnoj studiji predmeta. njegova poezija prenosila je stvarnost kroz maštu na isti način na koji je on govorio i o umetnosti. šireći istorijske i kulturne spise kao i književnost. . Iako je smeštena u modernom Parizu. značila je da sve umetnosti. Zolina fikcija. Njegov osnivač. koji je predavao na Ecole des Beaux-Arts tokom 1860ih. miljen- . ličnim .

Svojim sivim modelovanjem i tamnjenjem ruku figure. bio je snažan model. kao da je direktno odgovarao Courbet-ovoj deklaraciji od pre nekoliko godina da ne možemo slikati ono što konkretno ne nožemo da vidimo. zov za realnošću postao je neizdržljiv. U odbrani romana Zola je napisao: . 1861.Mrtvi Hrist sa Anđelima. Manet je načinio svoje anđele nalik na dečake u organizaiji pozoričta. ali njegovi zaključci su bili razumljivo napadnuti od strane onih čiji su interesi ležali u ustanovljenim institucijama i prkasama. Drugo. postalo je ideološki osnov za impresionalistički pokret. ali je na kraju odaje osećaj lrivice njenog ljubavnika. bilo je već viđeno kada je Courbet u pitanju. da otvori . Njegova slika je stoga dala vizuelni izraz onoga što mi danas uzimamozdravo za gotovo-prvenstveno to da bi umetnici moraju da budu slobodni da bi stvarali svoja dela i da društvo koje vrednuje umetnike jeste takođe i ono koje vrednuje slobodu. I sam Zola je svoj rani roman iz 1867. Prava kreativne slobode i nidividualnosti koju je Courbet tražio za umetnike predstavljala su opšta prava koja su bila zahtevana za celokupno čovečamstvo.. stavo je istorijsko pisanje u sam centar javne rasprave povezujući Hristove poduhvate sa praktičnim. Pretpostavljalo se da je Manet-ov TheDead Christ with Angels. Therese Racquin. promovisao je sličan metod za umetnike i usvojio je paralelni kritički pristup. To ćemo videti i kada je pisao o umetnosti. Prateći ovaj primer. ljuskim uslovima njegovog života i vremena. ova Courbet-ova tvrdnja da slika direktno iz svog ličnog sveta na svoj lični način. Njegova analiza je bila književnost forenzičke obzervacije-posmatranja.koji je izložen u Salonu 1864. Borba umetnika za priznavanjem i pristupanjem Salonu. Njegov nastup modernog umetnika.Siromašni rudar izbavljen iz rudnika uglja’’. Prvo. Neki od studenata. sa samostalnim izložbama i otvorenom radikalnom politikom. Ernest Renan je pokušao da ustqanovi svoju istoriju religije naučnim metodama. opisao kvazi naučnim jezikom. koji je smatrao faktorima svakog ljudskog bioloskog profila.1846). napisali su peticiju Courbet-u. Sredinom 19. kao što smo već videli. predstavljalo je ulogu slikara kao glavnog interpretatora i vodećeg svetla društva. Istoričar Jules Michelet je već ustanovio istorijske pokrete u životnim uslovima i demokratskim aspiracijama Francuskog naroda. provlačile kroz bilo koju studiju o impresionizmu i to iz dva bitna razloga. Verovatno nije postojao bolji primer napredne društvene svrhe koji je Comte dao pozitivizmu od Renan-ovog pokušaja da poveže religiju sa uslovima među ljudima. Istorijski spisi su takođe bili zasnovani na pozitivizmu.staležu(društvenom i gepgrafskom) kao i istorijski trenutak. veka te slobode je tek trebalo steći. koji su bili nezadovoljni sa Ecde des Beaux-Arts. ili The Pour Miner Raised From the Coal Mine. The Studio of Painter (Studio umetnika). objavljen 1863. Menat je insistirao da mrtvi sin Boga bi trebalo da liči na ljudski leš radničke klase. Centralno delo njegovog Realist Pavilion 1855.Jednostavno sam na živim bićima sproveo analizu koju hirurzi obavljaju na leševima’’. Svakako će se ime Gustav Courbet-a. Jedan kritičar je napisao: . pre nego pojedinačnih vođa ili etničkih grupa( Le Peuple. Ne propustite Manet-ovog Hrista. Njegov Life of Jesus (Hristov život). konflikt je još od Courbet-ovih provokacija iz 1850-ih bio čista tema vizuelne umetnosti. bio vid poštovanja prema Renan-ovom istorjskom i humanijem pogledu na Isusa. Slično. pre nego sa duhovnošću i božanskim mišljenjem. gde leže ključevi pokroviteljstva. Therese nagovara svog ljubavnika da ubije njenog muža. iako on nije impresionista.. Kada su impresionisti napredovali.

dje je individua mogla da se registruje i napravi kopije. Fantin-Latour je često dovodio svoje prijatelje ovde. Monet je isključivo gledao pejzaže. Courbet se složio. Na primer. Mnogi umetnici su kasnijih godina.. među nekoliko značajnih izuzetaka bili su članovi žirija odabrani na osnovu prethodnih pobeda-sistem je trebao da garantuje stabilnost i ovekoveči konzervatizam. umetnici su počeli da organizuju javne demonstracije i predlagali su reforme. Pissarro i Sisley su povremeno bili primani tokom 1860ih i. prethodno kraljevska palata dugo posvećena vizuelni umetnicima i nadasve najshvaćeniji muzej na svetu. dobio je negativan odgovor za obe svoje prijave 1870. predstavljajući oko 17. tzv. Slikar po imenu Thomas Couture (1815-1879). Ovde su takođe upoznali i Berthe Morisot. posojao je i sam Louvre. Takođe su imali i mnogo odbijeniva i zanemarili su nepredviđene ishode. koji je izloagao brojne radove i dobio jako dobre kritike 1865. politički liberalizam i umetnički na pola puta. a njegove naplate su bile minimalne. dok su Bazill i Renoir čini se veoma ozbiljno radili. Fotografija salona iz 1861 pokazuje način na koji su rqadovi . što je ujedno bio i poslednji put. Liberalizacija je bila postepena. Kao rezultet toga. Kao i tokom ranijih dolazaka u Pariz. uključujući i mlade impresioniste izlagali u sopstvenim studijima ili u studijima svojih prijatelja nastavljajući se peticijom. Od 1859. Njegov prijatelj. intervenisao je da se dopuste odbijeni radovi-naročito brojni te godine-da bi bili složeni u . ali su studije bile upućene i napredovale su. kritičar Jules-Antoine Castagnary. na iznenađenje. Takođe je postojala grupa ctrača koju je godinama vodio model umetnika zvan Sissie(ime je nepoznato) čiji je studio. gde su radili od 1862 do 1803. le depotoir’’(the dump-ostava). Izložba koju je organizovala vlada i koja je bila poznata pod nazivom . Fantin-Latour je takođe učio tamo. pod nazivom Palais de I’Industrie. Idući stopama Carot-a i škole . Duboko kozervativni slikar.. pejzažisti Morisot. imao je uspešnu skolu koju je Manet pohađao nekoliko godina. je vodio radionicu nekoliko meseci dok se nije zatvorila. Gleyre bio je ni manje ni više nego popustljiv učitelj. Salon je postao ogromno tržište: 1859 tamo je bilo skoro 4. bio je često mesto za sastanke tokom 1860ih.studio gde bi mogli da uče i vežbaju realizam. a ne na tradicionalnom odnosu profesor-student. zdanju odlivenom u gvožđu.000 umetnika. a koji je bio sagrađen u blizini Champs-Elysees zbog tvz.. Konačno.Salon’’ održavala se godišnje u velikom staklenom izložbenom holu. mladi Monet. postojalo je nekoliko nezavisnih studija. Universal Exposition iz 1855. njihove slike su bile slabo prikazivane u poslednjim sobama koje su bile poznate kao . Vladar Napoleon III je 1863. nije se prijavljivao ponovo sve do 1880. Sussie Akademija. Degas je bio uposlen u Ecde des BeauxArts ali je njaviše vežbao kod Delacroix-ovog rivala.Barbizon School’’. ali je takođe insistirao na kolaboraciji i kooperaciji. nestrpljiv da bi se učagivao inteligenciji. što je bila prekretnica događaja. veoma konzervativnog JeanAvguste-Dominique Ingres (1780-1867). ne bi trebalo da iznenađuje i to da je većina impresionalista imala barem nešto prihvaćeno u Salonu tokom 1860ih. a koje je služba odgovarala povremeno.000 slika. Učlanjenje se obavljalo putem glasanja žirija koji su sačinjavali razni državni zvaničnici i umetnici koji su imali veze sa Ecde des Beaux-Arts. Renoir.. Sisley i Bazille su se sretali u ateljeu Charles Gleyre-a (1808-1874).Salon des Refuses’’. Takođe. crteža i fotografija. Monet. skulptura.

velikoj armiji pejzažista’’ koji marširaju Francuskom. da bi bio pogodan za Louvre).. čije su vojne snage služile propagandi Drugog carsva. Da je ozbiljno shvaćen 1857 nagoveštava i očajanje zvanične politike umetnosti. Castagnary je 1866 dao zamerki . Gustave Caillebotte-Paris Street: A Rainz Day 1877(Pariska ulica: Kišni dan) jeste primer relativno oblikovan po impresionalističkim standardima.. vladine izložbe su ni manje ni više imale neizbežan efekat. valoviti pokreti četkom ili hrabre strukture. jeste dokaz da se državno velelepno zdanje obrušavalo. Ipak. Jean-Francois Millet(1814’75) i Etienne-Pierre-Theodore Roussean(1812-67) su svi bili predstavljeni u Salonu među većinom pejzaža. Isidore Pils(1813/15-75) i Adolphe-William Bouguerean(182519059. Komični crtanki filmovi Jules Renard Draner-a (1833-c.novoj školi realizma(sa njenom) imitacijom najmanje poetičnih i ocenjenih aspekata prirode. Louis-Napoleon-ovog ministra. savremenost se ogledala u načinu. Kao što je Baudelarie samtrao. Impresionisti su odgovorili na ovakav potez oživljavajući raniju ideju o održavanju izložbi samostalno kako bi promovisali svoj rad. U današnjem domenu kiča. Kao što povremeno prihvatanje preobraženih impresionalista i Salon i pokazuje. Radovi dobitnika nagrada bili su objavljeni za Musee du Luxembourg. a ne . mnogi su već naslutili krizu. ali da u isto vreme iz toga dobiju i sanmostalnost.. Godine 1859. je dobio Adolphe Yvon (1817-93).. zvanično potvrđena tj. smatran je superiornim. Prouzrokoval esu publicitet i debate. Odlučan moderni predmet bio je prikazan nepoholebljivim zvanični sredstvima-jake bije. te godine. (Umetnik je morao da bude mrtav 10 god. Bouguerean je špostao neka vrsta heroja među kolekcionarima i istoričarima revizionistima.bili okačeni jedan do drugog. a ne datumu. U Salon 1857. Delacroix i slikari Barbizon-a Daubigny. Prve nagrade su dobili Paul Bandery (1828-86). Stoga. budili su trajnost i nostalgijum kao njegov nežni i poetični Souvenir of Mortefontaine iz 1864. Žalba Achille Fould-a.1900) pokazuju kako su blistavi bili radovi impresionista tadašnjoj publici.he činilo se preuzimao vođstvo u odnosu na brojne istorijske. Third Republic’’ počela je da se udaljava od umetničkih reformi Napoleona III. po mogućnosti istorijski.’’ Fould je poklonio nagrade istorisjkih slikara da bi obuzdao širenje. spremne da nagradi tredicionalnu veštinu zanemarujući originalnost. stidljiva i duboko konzervativna . Prema akademskoj hijerarhiji žanrova.. prva izložba impresionalista iz 1874 bila je planirana u cilju konstantnih napora umetnika da nadoknade neprijatnosti koje su doživeli unutar zvanične strukture umetnosti. ponekad i 4 registra od krajnjeg donjeg nivoa pa do samog vrha tavanice.sredstva koja pokazuju vizuelnu savremenost kao ličnu i samo svesnu.velikih umetnika’’. religiozne i žamorske slike. samo nekolicina su bili slikari moderne umetnosti. Ipak. Dozvoljena umetnost nikako nije bila jednolično akademska niti je bila na umoru. predmet koji je imao ljudski sadržaj. Jednostavno poređenje može poslužiti kao primer.procenjenim oblastima. Pre-eminencija Courbet-a u javnosti i povremeno pojavljivanje Manet-a u Slonu 1865. Pejzaž-naturalistički žsnr. koji je bio posvečen modernoj francuskoj umetnosti. Čak i radovi koji su prikazivali neku naprednu tehnočku ideju.. ali takođe i pokrete. Uprkos Fould-ovim naporima. Medalju časti. Ali nasuprot. Jean . kao što su slike Carot-a. a publika je brojala desetine hiljada posetilaca za razliku od samo nekoliko stotina posetilaca na nekim drugim mestima. ohrabrivao je umetnike da zanemare ukus javnosti i da ostanu verni . uprkos sporadičnim odbijanjima nagovestava značajnu razliku. Posle pada Drugog carstva 1870 i Komune 1871.

. za koju je mstrao da je bila potvrda umetničke i moralne vrednosti.. .kažu. npr.’’ Ali Baudelair-ov koncept pozitivizma bio je neprihvatljivo pojednostavljen.. U svom članku . Njihovi sledbenici su u stvari dali osnov za umetnost daleko pristupačniju Baudelair-ovoj odbrani ličnog izraza. zola je zasigurno imao na umu Baudelair-ov napad na pozitivizam kao prokletstvo tj. u poređenju sa fotofrafskim literalizmom Bernada koji je već passe.pozitivisti’’. Baunelair je promovisao umetnost koja je proizlazila iz mašte. Philippe du Roule.Želim da stvarima dam sjaj svojim umom. fotografija. Zazirao je od realizma i onoga što je smatrao pokornim i mehaničkim reprodukcijama. kao na primer loše oslikan pejzaž Haymaking-Jules Basien-Lepage(1848-84)-Pozdravljajući pravac kojim je francuska kultura išla prema nauci..nauke’’ (pogotovo iz dela Taine-a) da su sve forme ljudske percepcije bile biološki isprekidane tragovima koji predstavljaju individualnu ličnost.’’ formulom koja je prilično adekvatna za impresionalizam. Kada je Zola definisao sliku kao . oslanjao se na shvatanje kaoje je dobijeno iz skorašnje .. propust umetnosti.prikaz prirode viđen temperamentom.Salon 1859’’ protestovao je: . posmatrač je zatečen svežinom svetlosti i kompozicijskom hrabrošću Caillebotte-a. . Čak što više takav uticaj je bio strogo tehnički....Berand-ovom kasnijem Sunday near the Church of St. Otudm ne postoji mogućnost da se impresinalističko slikarstvo zameni za tradicionalne radove zvanično odobrenih savremenika pa čak i tokom kasnih 1870ih kada su neke slike iz Salona počele da gube gube svoj značaj. i da proektujem njihov odraz na ostale umove.

često je posećivao . Njegov stav je bio bliži onom koji karakteriše prosvetljenog amatera nego onom koji imaju profesionalci. Njegov stav je . Obrazovao se u nezavisnom ateljeu Thomas Conture-a. kao što se videlo iz eseja iz 1876 pod nazivom .. smosvesnosti i ironiji koja je verirala od prosto zbinjijuće do šokantne pružila je novi uzor ozbiljnim umetnicima. naročito tokom prve decenije njegove karijere Manet je bio veoma okupiran treadicijom kao što je i normalno za čoveka njegovog porekla.The Artist as Subject Umetnik kao predmet The Paris of Edouard Manet Pariz Eduarda Manea 2 Nijedna diskusija o impresionizmu ne može početi bez Edouard Manet-a. Monet. Ipak. Zahvaljujući njegovoj stabilnoj društvenoj poziciji. Rođen sa komfortom i statusom-njegov otac je bio sudija Imperijalne administracije. oni ipak pružaju preliminarnu formu osnovnoj impresionalističkoj piktoralnoj kmbinaciji-naturalne predstave modernog života kroz vedljive veštine.Edvard Manet and the Impressionist’’-.. iako se možda nadao javnom uspehu. smatrajući da je Salon mesto gde bi publika trebala da se sučeljava. sofistikovanog Parižanina čiji skandalozni izazovi tradicije daju osnov modernoj umetnosti i avangardnom konceptu umetnika. okruženja pre nego istorijske ili književne heroje koje su ambiciozni slikari pre njega koristili. Caillebotte je uključio Manet-a sa onima(Degas. Kao što smo već videli u Poglavlju I. slikao je na opušten. majka mu je bila kćerka diplomate. Ova ličnost je njegovoj umetnosti bila podejnako važna koliko i sam predmet tj. nije mu bilo potrebno popularno odobrenje za njegove slike. Godine 1877.the Batigndks School’’. Čak što više.the Louvre’’(Luvr) i rano je putovao u Holandiju. delo njegovog prijatelja pisca Stephane Mallarme.. Čak što više. Sisley i Renoir) koje je pozvao u svoj dom da organizuju godišnju izložbu. otvoren način-nije čekao da mu se cčetkice osuše pre nego što bi koristio neku drugu boju-tehnikom koja je vređala akademska očekivanja lineranog dizajna i uglađenu stručnost. Manet je preuzimao gigure iz njegovog sveta tj. tema. njegov rad bi usmerio grupne trendove ka kolorističkoj neposrednosti i ubedljivom umetničkom stavu. Manet-ova javna reputacija-zasnovana na individualizmu. Pissaro. Tokom 1870-ih ostao je centralna figura.Edvard Manet i impresionisti’’. momšalantan ukus i ironičnu izdržljivost. Osećao je slobodu da istražuje poslednje ideje i da eksperimentiše. Do kraja decenije.Manet je stekao besprekorne manire i samopouzdanje.. centralnu Evropu i Italiju. Iako su njegovi ambiciozni radovi iz 1860-ih više vezani za prošlost i nedostatak sponatnosti koji često dovodimo u vezu sa impresionizmom. bio je priznati vođa grupe ranijih godina kada je bila poznata pod nazivom . Manet je insistirao na tome da se priključi. Oslanjajući se na Courbet-ovo insistiranje da umetnici predstavljaju svoju epohu kao i Bandelair-ovo slavljenje modernog života.

. imao je društvene i književne asocijacije. delo Jean. Monet .The Indiferent One’’-.. Pusti pejzaž u kom su smeštene figure mogao bi biti sve što je ostalo od demoliranog sirotinjskog kvarta iza železničke stanice .the Saint-Lazare’’. majci budućeg kurtizana Nana. Od samopg početka.The Old Musician’’ je poput kataloga tipova iz boemskog sveta. dobijen od biljke pelina.itražavao želju da je kroz pozitivnu kritiku stavi u prvi plan. Postoji važan preokret između dve Manet-ove slike na kojima je radio uporedno i koji je zajedno objavio 1863.. bilo je zasnovano na liku Colardet-a.The Ragpicker’s Wine’’ iz Les Fleurs du mal govori o sposobnosti alkohola da ... Visokoj umetnosti. To je takođe tema Zolinog poznatog romana L’Assommoir (1877). Pre . portreisan u romanu Eugene Sue-a serijalizovanog 1844-5 i odjeknute su nekim od Courbet-ovih slika). ali objavljeno da bi se odgovorila na poznatu sliku iz 18.. jeftin i toliko otrovan da je bio zabranjen ranih 1900-ih. Obe oslikavaju brojne figure u horizontalnom formatu. Njegova pesma .veka.uličnog filozofa’’.Ravnodušni’’.izvuče ogorčenost i prgli lenjost/onih starijih zgnanika koji umiru u tišini. koji svedpči o propasti Gervaise Maquart u piće.The Old Musician’’. Ideja i lik skitnice. Kombinacija ovih faktoramoderan život i dijalog sa prošlošću-definisla je ranu seriju izbora i projekata koji bi promenili istoriju umetnosti za sva vremena.The old Musician’’ uključuje i Manet-ovog pijanca apsinta. od kojih je jedna.. bio je prvi susret Manet-a sa zvaničnim prezirom. veka. Jevrej koji se odnosi na temu Lutajućeg Jevreja(poslednji autsajder.Antoine Wattean-a (1684-1721) . ulični zabavljač zasnovan na ciganinu Jean Lagerene-u koji je živeo u oblasti Batignolles-a. i stoga. Međutim. Music in the Tuileries Gardens-Muzika u vrtovima Tuileries’’.. bio je naročito štedljiv napitak. većanjima žirija.. Manet je oslikao nekoliko slika zabavljača. Njegova prva posebna sklonost za repertoarom realiste o lošem životu bio je način da izazove konzervativna shvatanja o tome šta je bilo pogodno i dostojno umetnosti. Mnogo toga je učinjeno od . . Odbijenica žirija Salona iz 1859. kome su teškoće i frustracije modernog života poznate.the Absinthe Drinker’’ bavio se važnim družtvenim i književnim pitanjima kroz predmet koji je smatran degradirajućim u najvećoj meri. prividno žanrovska figura. Apsint. koja je bila mesto urbane ekspanzije i nove građenje u blizini zgrade u kojoj se nalazilo Manet-ov stan. likovaq koji se pre pojavljuju u ilustrovanim dnevnicima nego u tvz. To su . kao evokacija premestanja koje je prouzrokovalo renoviranje za vreme Haussmann-a. skitnice iz Monetovog kmšiluka. Colardet je bio tip čoveka kog je baundelaire slavio kao ..The Old Musician-Stari muzičar’’ i .Manet je bio yaokupljen svojom pozicijom kada je reč o kulturi i društvu tog vremena. u kooperativnoj galeriji trgovca umetničkih dela i gravera Louis Martinet(1810-94).. .’’ Stoga Manet-ov predmet. ili pak u Manet-ovom ličnom društvu.. naročito među prirpadnicima raničke klase. Alkoholizam je bio ozbiljan problem u Parizu tokom 19.. Dva dečaka su možda iz Bartolome Esteban Murillo(1617/18-82) ili Watteau. Kao umetnik koji je novajlija. a ostali su iz magazina vagabunda ili su zasnovani na reprodukciji francuske i španske realistične umetnosti. neobično oslikanog i tematski neukusnog dela koje pak Delacroix branio na savetovanjima tj.. Njegov najraniji poduhvat o velikoj skali .The Old Musician’’.

Neizbežan rezultet jeste nejasnost i psihološko distanciranje-znaci konflikta(poznatih i našem društvu) između nostalgije za nesputanu boemskim načinom života sa Bandelair-ovom senzibilnošću i realnosti siromaštva i brutalnih promena. Čak što više. autor i kritičar romantizma. na Baudelair-ovo veliko zadovoljstvo. bradati pesnik i kritičar Zacharie Astruc. tvrdeći da je suštinska svrha umetnosti njena kreacija estetskog . Sa Taylor-ove desne strane nalazi se Theophile Gantier.Music in the Tuileries Gardens’’. opere koja je nedavno šokirala Pariz. koji je takođe budio mirne živote i bio nagrađen za litografske ilustracije Richard Wagner-ovog . U predgovoru njegovog romana Madmoiselle de Maupin (1836). Možda je još uvek samatrao da ga je njegov izbor karijere. pored je još jedan prijatelj. njegov portreista. Serije portreta (s leva na desno) pruža nam uvod u njegov svet. i koji je pridobio špansku umetnost za državne kolekcije. koji se pojavljuje kao visoka. zajedno sa Menat-ovim nedavno preminulim ocem.umetnost zarad umetnosti’’. Iza njih su priznati pisci i kritičari (Jules Champflenry i Aurelien-Scholl). braata figura sa sivim šeširom. član ove post-Courbet-ove realistične grupe. nalazi se Baron Taylor.je možda saosećao sa takvim osobama. čija su široka shvatanja često pružale mladim umettnicima njihovo prvo izlaganje u javnosti. kao ujedno i deo sveta a ipak kao objektivno distanciranog posmatrača. i kao čto znamo. on aje opovrgnuo teorije o društvenoj koristi umetnosti koju su predstavili utopijski romantičari.Tannhäuser’’. Pored je Henri Fantin-Latour koji uje okrenut ka nama. slikar životinja i žanrovskih scena. Za . on je okupio umetnike buržuazije i književnu inteligenciju Pariza 1860.ovom učiteljicom klavira i budućom ženom. učinio marginalnim i boemskim. Manet-ova popularistička solidarnost je opvrgnuta samosvesnim umetničkim znanjem i ciljevima kao i vezom između njegove klase i moćnika iza dislokacije njegovih uloga. sa monoklom i štapom. nagoveštavajuči demografske prelaze na mestima koja su napredovala nakon što su ih umetnici otkrili. uključujući i njegovu porodicu. U grupi gde su njih trojica zaokupljeni razgovorom sa leve strane Fantin-Latour-a. i Suzanne Leenhoff. Manet počinje sa sobom. Francuz uprkos britanskom prezimenu.. comte de Balleroy (182873). nalazi se njegov prijatelj aristokrata i drugar iz ateljea Albert. sa sivom bradom i crvenim šeširom. kompozitora i opere Tales of Hoffmann(1881) i muzike u plesnoj dvorani. Moramo se zapitati da li takve kontradikcije dovele Manet-a do ovoga što bi za njega bila autentičnija forma Realizma. Podjednako važno jeste i to što je Gautier bio zagovornik teorije . umesto izdvajanja iz direktnog posmatranja figure iz . koji je imao veze sa ranim realizmom kao urednik ilustrovanih putovanja kroz Španiju i Frnacusku. Menat. Pored Manet-a. Ipak njegovo prisustvo je takođe bilo mešanje. koji se nalazi nosi naočare i ima brkove između Maneovog brata Eugene (okrenut na levo) i slikara Charles Monignot-a(1825-1900) koji skida šešir. levo . pola unutar a pola van slike-rani primer samopozicioniranja umetnika kao marginalnog flaneur-a.The Old Musician’’ su sakupljene iz mnoštvo izvora i postavljene u studiju kao moderni naslednici prošle umetnosti.. englesko plemstvo i prijatelji.. Najvažnija grupa se nalazi pored velikog drveta iznad Madame Lejsone.. kao i njih. Mlađe od dve žene koje su smeštene u prvi plan je Madame Žlejosne koja je bila udata za komandata u čijoj je kući Manet upoznao Baudelaire-a i novoformiranog slikara Bazillea. Starija žena u prvom planu je bila žena Jacques Offenbach-a. odnosno.

i u kombinovanju sa slobodnim baratanjem bojom koje je već razvio slike su izazvale bes i gađenje. Savremenost i izraz samosvesnosti bili su nerazdvojivi. Još jedna strategija samopromovisanja koju je Monet preuzeo od Courbet-a bila je namerno provociranje-iako za razliku od javno-političkog Courbet-a.Olympia’’. potpuno gola. Širenje ležernosti ka urbanoj srednjoj klasi i sve veća sloboda.... Ne samo da ovaj. Lepota ne može da postoji ako je vezana za osnovne ljudske interese jer je trebalo da bude njihov protivotrov. delom koje podjednako i ismeva i oslikava nove običaje. proutrokovale su veliko komešanje i svakako su podstakle njegovu slavu. I jedno i drugo svedoče i svetu iz kog se impresionizam širio obuhvataju ideje koje su ga oživele. naročito za žene. iako on istančano hvata suštinu posmatrane forme. . stalnim upućivanjem na svoj rodni grad Orans u franche-Courte-u. (Victorine-in lezbijanizam i zaostale umetničke ambicije su nedavno otkrivene. odnosi se i na precizan ali brz ekonomski stil odekvatan modernoj viziji.metod izražava prolazan pogled na utajućeg dandija. Kupanjem i scene na klupama pored reka već su bile predmet popularnih umetnika..izraza. Baudelaire je bio Manet-ov dugogodišnji prijatelj i verovatno najveći samo stalni intelektualni izvor tokom ranih i srednjih 1860-ih. bil aje proširena i transformisana od strane Baundelaire-a.na odmoru koji se . Dve slike iz perioda 1862-3.. Takođe. osim kod nekolicine ličnih pristalica. Ova teorija. Manet je svakako objavljivao društveni položaj i umetničke stavove.Le Dejeuner sur l’herbe’’ je originalno nazvana . predstavljeno javnim kupanjem jesu znaci raspoznavanja srednjeg 19.Kupanje’’(Manet je promenio naziv radi svog programa 1867) i aludirala je na sve veći trend letnjih odlazaka duž obale reke Seine na mesta nedaleko od Pariza.. Očigledno da predstavlja . . jer nagost podrazumeva idelaizaciju.. Uzimajući svoj sopstveni svet za predmet slikanja. Svakako. jer je njegovo ime dovedeno u vezu sa radikalnim. Deca koja se graju u prvom planu su oslikana sckiciranjemnačin koji odgovara Gaes-ovom stilu pretočenom u ulja. . sličan onom koji je Bandelaire prirpisao Caustanlin Guys-u. Manet je otišao mnogo dalje sa . Jedan besni kritičar je rekao: .flaneur’’ društvo koje je Baudelaire izdizao. Manet se držao primarno moralnih i estetskih kontroverzi pri vežbanju svoje umetničke slobode..veka. koju je otkrio Courbet.Le Dejeuner sur l’herbe’’.flaneur-a’’) žene za koju je većina smatrala da je prostitutka koja je lenčarila sa mladima koji su obučeni kao studenti ili umetnički boemi. a koje je ujedno bilo i Manetovo lično društvo. uvek stavljao svoje poreklo i lojalnost u javnosti..the Paiter of Modern Life-Slikar modernog života’’. Svojom slikom..ova slika predstavlja ideje Baudelaire’ovog nedavno završnog .. lenčari sa dvojicom(dečaka). Posmatrač je automatski suočen sa fiksiranim pogledom(nasuprot diskretnim pogledu.The Bath’’-. urbani Manet nalik na Baudelaire-a se pozabavio i temam i stilom koji bi definisao matični impresionalizam. Njegovo oštovanje stvarnosti nije tako veliko da potčinjava znake umetničke individualnosti do prikazivanja detalja.Le Dejeuner sur l’herbe’’ i . Koji stoji u profilu između Gautier-a i Faulin. illustratoruprotagonisti njegovog eseja. No obe slike Manet-ov studijski model Victorine Meuret bila je prikazana bez odeće-gola pre nego naga.Latour-a. avangardnim uništavanjem tradicije. on takođe ekspeditivnoo ummira njegov predmet tako da zadržava smisao slikareve bravure i superiornosti nad predmetom njegovog upornog posmatranja..Obična kurva. uglavnom na isti način koji je Courbet. tada potpuno nepoznate).

. Ali ovde je Manet-ovo . Činilo se kao da za Manet-a reprezentacija današnjice mora biti udar protiv slepo poštovane tradicije. Nekoliko Manet-ovih savremenika je znalo da je kompozicija bila zasnovana na delu gravure Marcantonio Raimondi-a(c. njena hzaljina i šešir od slame čine divan miran život.. stavovi i izrazi su toliko neobični i tajanstveni da je slika izgledala kao preuveličana studentska zlobna šala.Postoral Sympathy’’ autora Giorgione-a(c.. Naet je skrenuo pažnju na ogroman jaz između stvarnosti i konvencije-i na sebe kao aktera tog izlaganja.the Concert Champetre’’ ili .’’ Uistinu. bila je gola žena čiji je identitet kao prostitutke ovog puta bio poznat.1510.rđavo ponašaju da bi dikazali da su muškarci.).the Salon des Refuses. razlike su značajne od površne sličnosti nagih i obučenih parova u prirodi.ovog sveta.32) nakon izgubljene Raphaelove(1483-1520) skice. Stvarajući ovu nelagodnu situaciju slikar je nesumnjivo potegao pitanje nemarastavljajući sebe u prvi plan kao osobu koju treba izeti u obzir. druga zaranja u nepresušni izvor-i sa pejzažem koji su Venet-ovi uetnici veoma poštovali.33). mogao je da vrši neposredno posle Dejeuner-a. žiri u slaonu je odbio . Manet je . Manet je pak odbijao bilo koji narativni ili simbolički kliše te vrste. Oni proizilaze prvenstveno iz nedostatka kontakta između Giorgione-ovih figura i posmatrača.1477-c. koja ijedno i prekriva i skreće pažnju na udobnost i prodaju.svakako su aludirali na inspiritivan efekat prirode na umetnost. ali i izazov registovan takođe i ironijom koja utiše na uporni realizam.cocottes’’). Efekat je bio još šokantniji nego 1863. opet je pozirala Victoriane. Vekovi doživljavanja umetnosti pripremili su Manet-ovu publiku da razume slike kao ekvivalente književnim radovima.i poziciju ruke. pri tome čuvajući fikciju sveta u kom bukvalnaa ili simbolična značenja mogu da objasne anomalično stavljanje nagih i obučenih figura jednu iz drugu. .. Bilo je očigledno na osnovu njenog umišljenog imena (sa pismenim izvedenicama te vrste pogođenim .’’ Manet-ova slika je privukla više pažnje od bilo koje druge.a li je zato prikazan u . Parodiranjem i ismejavanjem tradicionalne umetnosti. Zahvaljujući leberalizaciji određenih pravila. postižući za svoju generaciju sličan vid liberalizacije(oslobađanja) od istrošenih formi.. pogotovo kada je reč o najsmelijim mladim slikarima iz tog vremena. u Salonu 1865.the Dejeuner’’.Olympia’’. i dokazom njene garderobe na zemlji koja govori da se ona skinula da bi pozirala. Manet-ova . koji udaljava njegovu kompoziciju od direktnijeg. rame uz rame sa radom matičnih umetnika. Mada. Naravno. (Uz sav propratni materijal. Njegov auporna naredba performansa je potvrđena gestom figure bazirane na likovima Manet-ove braće usmeravajući naš pogled ka ženi. Ovo je još jedan samosvesni napor..1480-posle1527.modernizovanje’’ klasičnog prptptipa obavljeno sa ironijom interne šale. Mnogi drugi su prepoznali aluziju na poznatu sliku koja se nalazi u Louvre-u. na kojoj je on insistiraom između posmatrača i viktorijanskog pogleda vezivalo je sliku za svet tadašnjice.31. stoga.. Žena je kod Giorgione-a u funkciji večne muze-jedna svira flautu. lila ogrlicu i narukvicu. ruralnotg Courbet. Posmatrač je ovde bez objašnjeja vraćen da odreaguje na modelovu golotinju. Mada. dok Olympia leži na krevetu a društvo joj pravi crna mačka koja se nalazi na ivici kreveta. minimalne odeće-zadržala je papuče na nogama. Sluškinja koja je Afrikanka(Francuska je imala kolonije u zapadnoj Africi i zapadnoj Indiji) donosi joj cveće od jednog oboćžavaoca. konceptu koji su umetnici nemilosrdno izazivali. Veza.

Argenteuil je bio mesto gde su se slobodne žene mogle olako sresti. cocottes.. Prostitutke su postale važan predmet književnosti. shodno tome da je umetnost vid komunikacije koja zahteva publiku.Women on a Cafe Terrace. Pariz je naročito bio poznat i cenjen od strane brojnih muških . Ali činjenica da joj je muškarac preišao sugeriše ono štp bismo mogli da očekujemo na ovakvom mestu.maison closes’’. Baudelaire-ova teorija je podrazumevala da.zamenio Venus-inim psetencetom. Ne možemo znati da li je i ova dama takva..Žene na terasi kafea. pokušala da problem reguliše sistemom zvaničnih bordela poznatih kao . Manet je za nju napravio litografski javni poster.. a pritom nisu uzeti u obzir samostalni.veče’’) prikazuje prostitutke koje se štipaju na terasi dobro osvetljenog bulevara....Olympia’’ bila besramna primedba poznatoj Titian-ovoj(c.Germinie Lacerteux’’ braće Goncourt.habitues’’ zbog velikog izbora dostupnih mladih žena koje su bile poznate po različitim imenima-filles. Nije tako neubedljivo moguće shvatiti . Meant je mačku.. Ovo prvo delo je imalo lik koji se zvao Olympe i pretvoreno je u nezaboravnu operu .. Godine 1878. Umesto da kurtizanu maskira kao boginju. Ali.ova između umetnosti i prostitucije na . U Francuskoj je prostitucija bio stari i veoma čest ako ne i poštovan zanat. Kada se migracija žene radničke klase iz provincije u Parizu povećala 1830-ih. Među institucijama višeg staleža.Olympia’’-e bila Baudelaire. Poznat kao mesto za plovidbu na Seine-i pored Pariza..991 registrovanu prostitutku. karieristkinjom blještave pojave.La Traviata(1853)Traviata’’ Giuseppe Verdi’ja. lorettes-jer su postojali različiti nivoi na društvenoj lestvici od uličara pa do kurtizana.Venus of Urbino’’ koja predstavlja gospođu vojvode Urbina.Evening’’(. ili odprilike 45 od svakoh 10. od kojih je većina bila sagrađena u cilju ulepšavanja Pariza koji je vlada podržala..Manet ju je načinio hladnom i dominantnom. čineći je toplo poniznom i po ugledu na klasni status kakav je imao i sam Titian. nelegalna prostitucija se povećala. Početkom 19.. do nekih 70 tokom 1880. simbol slobode-moglo bi se reći i samoposedovanje. Nešto manuje komercijalni Manet-ov .izazovni predmet modernog života pretočio u tradicionalni modul. koje jsu slikari takođe posećivali bili su i Cafe des Ambassadeurs na Champ-Ehzsees. Kada se ponovo psvrnemo na Olimpijinu mačku. . shodno shvatanju koje je potvrđeno nedavnim otkrićem da je narukvica koju ona nosi pripadala Manet-ovoj majci i da se u njoj nalazi uvojak Manet-ove kose.1487-1576) slici . koju je Manet kopirao dva puta na putu do Firence. jer je . i obližnja Folies’Bergere kao i mnogi drugi jeftini francuski restorani..Argenteuil’’ prikazuje čamdžiju koji čeka ženu koja treba da odluči da li će poći sa njim da se provozaju čamcem. grisettes.000 žena starosti od 15-49 god. umetnik mora kao i prostitutka da egzibicionistički pridobije svoju klijentelu večtinom. od Alexandre Dumas fils’s la Dame aux Camelias(1852) do .Olympia’’-u kao podjednako i metaforički autoportret ali i Manet-ov alter ego.. veka vlada je prepoznala neizbežnost ove prakse i zarad opšteg zdravlja. Pastel Edgar Degas-a-. opet. Pariz je imao 3. kurtizani ili uobičajne avanture. primećujemo da je Champfleury nedavno napisao knjigu koja svedoči o mačijem promiskuitetu. Muškarci su ih mogli svresti na različitim zabavnim ili rekreativnim mestima dešavanja. možda je najznačajnija književna veza suštinske.simbolom vernosti.The Painter of Modern Life’’. i broj odobrenih kuća se samnjio više od 250 tokom 1840.

koje liče na glatkoću finog nameštaja. i da ne kažu ništa o ženskom telu...Slikarev atelje. Uznemiren onim što je smatrao javnim neprikladnim omalovažavanjem Manet-a... On se ophodi prema slikarstvu figura na isti način koa što čine u umetničkim školama sa mrtvom prirodom.baratanje’’ i gusti potezi skreću pažnju na površine. Ovde se njegov pristup Manetu direktno .. interpretacija impresionizma. poput prozora prodavnice ribe.’’ Koliko god da su kompleksne i samosvesne ideje koje su suština . On ne zna ni da peva ni da filozofira.’’ ili pak . . Izbegavajući temu zavođenja. U nekoliko članaka.. on se fokusirao na mmoć žene nad komercijalnom transakcijom.. Zola je tvrdio da je namera umetnika bila da postepeno sagleda. insistirajuću na onome što je smatrao naturalizmom. Degas-u.Olympia’’ se često poredi sa ...Birth of Venus’’-.e’’.Rođenje Venere’’ Alexandre Cabanel-a koje je izloženo 1863.. doprineo ilustraciji.Tonovi mesa su prljavi.. stao je u odbranu umetnika.. Bez obzira na konvencije ili moralisanje: ne moogu dovoljno puta da ponovim da moramo zanemariti 1000 stvari da bismo mogli da opobramo ovaj talenat. Nikakva zavodljiva upotreba boje nije primetna. takodje je neosporno i to da je Manet-ovo interesovanje bilo pre sociološke i psihološke prirodne a ne erotske. za njega ne postoji dramska kompozicija i cilj koji je sebi postavio ne postoji da bi predstavio neku ideju ili istorijski događaj. Astruc-u i ostalim u Cafe Guerbois-u. kvare iluziju realnosti-otud i seksualna privlačnosti-podsećajući nas na tehničke procese koji su suština reprezentacije. iako je ovo delo dotaklo seksualno dopadljivije delo. Manet-ovo suvo .Prisutno je skoro infantilno zanemarivanje osnovnih elemenata crtanja (i) slikarev stav jeste odraz neverovatne vulgarnosti. Većina kritičara je napdala sliku nepoholebljivim gađenjem. Upravo zbog toga mu ne možemo suditi kao moralisti ili piscu. mogli su virtuelno da osete bilo koju formu..The Studio of Painter’’-. nečastan model dovučen ko zna odakle?’’. Akadmeski slikari su stvarali bogate prozračne efekte iz pomoć glazura-razblažena ulja su korišćena u tankom sloju i ostavljene su da se osuše nego što su dodati dodatni slojevi. već kao slikaru. Monet-u.. U prvom poglavlju smo videli da je Zola smatrao da su pozitivizam i nauka predstavljali pravac napretka moderne francuske kulture. Ona daje primer kanodofokacije ljudskih odnosa koje doživljavamo u modernom svetu(a čemu će biti reći kasniuje).Senke su naglašene potezima kreme za cipele. neke sasvim slučajno.Olympia. postala je prva konkretna.’’ Vlada je morala da odreaguje! Preko svog prijatelja Cezanne-a. Njeno skoro tvrdo meso je u stvari opskrbljeno.On ne traži ništa više do tačno i precizno preslikavanje. Courbet je čak smestio mačku u prvi plan svoh kontraverznog . ako i uskostručna. On okuplja figure ispred sebe.Šta je ova odliska žutog stomaka. .i sa nekoliko drugih umetnika. Emile Zola se pridružio Manet-u. uprkos mitološkom izgledu. Bandelaire je običaje mačaka doveo u vezu sa umetnicima. Njen neustrašivi pogled insistira na tome da je fantazija muške dominacije ništa više od uobičajenog posla. očigledno je da Manet-ova demitologizacija ženske nagosti predstavlja vrmenski podsednik moderne stvarnosti. Sjaj i blistavost takvih površina.Umetnik ne slika ni priču niti osećanje.. Zolina jednostavna formulacija Manet-ovih ciljeva(za koje znamo da su kompleksni.. i njegova jedina preokupacija je da ih prenese na platno onako kako ih vidi. Ipak.. izjednačavajući nizak nivo moralnosti predmeta sa očiglednim nedostatkom veštine: .. a ne na celu figuru i dubinu.

dovodi u vezu sa njegovim verovanjem da ne naturalizam bio moderan.Portrait of Emile Zola-Portret Emila Zole’’. Zole je smatrao da je Manet-ov metod slikanja zasnovan na posmatranju i opisu.. Sada znam kako da izmišljam. Pogledajte glavu devojke: usne su dve tačke roze linije. gde doživljavamo delo ne samo kao predstavljanje realnosti. Smatrao je da se Manet savršeno uklapa u definiciju umetnosti.. Manet je učinio sbe subjektom. koji je postao i njegov doživotni prijatelj... Zolin cilj je verovatno bio da skrene pažnju sa teme tj. pametno stavljanje jedno na drugo i druge metode.’’ Zola je tvrdio da je Manet pre svega bio naturalista. Kao i Courbet-a.i bolje od bilo koga. Svojim portretom . izbiliza. Zola je stoga smatrao da je Manet-ov koloristički pristup sličan prirodi i oslobođen akadmeskih formula. odnosno aktivnim agentom. Manet-ova ličnost i izazivnaje prirode. Sada pogledajte buket. Citirao je umetnika kao što je rekao kvazi-naučnim jezikom da ne bi mogao ništa da uradi bez prirode: . on je direktno radio sa prirodom. pa i izgled njegovih slika.sadržaj’’ umetnosti samog umetnika-njegova umetnička ličnost i sloboda izražena kroz jedinstven način gledanja na svet. Precoznost oka i jednostavnost ruke su stvorili ovo čudo: slikar je nastavio kao sama prirode.. Danas se Zoline teorije čine ograničenim zbog odbijanja da se ozbiljno pozabave preedmetom koji je bio podjednako šokantan koliko i Manet-ov stil. To i priznajemo kada često upućujemo na sliku osnovu teme. Svojom slikom je hteo da potvrdi važne aspekte Zoline analize. nalik na grmatičku strukturu rečenice gde subjekat vrši funkciju glagola.. Draž njegove koncepcije leži u opravdanju koje je ona pružila prateći intuiciju.. to je zahvaljujući preciznoj interpretaciji i vernoj analizi.Čak što više detalji su nestali. pre svih. Tola je artikulisao šta je to što bi nove generacije umetnika videle u Manetovom radu. Manet pokazuje da je umetnička mašta.Olympia’’.priroda viđena temperamentom’’-kombinacija objektivnog i subjektivnog.. Manet je odao poštovanje svome novom braniocu.Therese Racquin. procesom za koji je smatrao da podseća Baudelaire na Delacroix-a i Daumier-a i imitiranje same prirode: Dok leži na svojim belim čaršafima. ocenjujći mladalačku pobunu logikom moderne filozofije. Žako nešto uradm danas. pitam se: dodiri žutog. Naravno u tom smislu... predmeta tvdreći da je isti kao i svi ostali predmeti naturalističke škole-odbrana koja liči na onu kada je branio svoj roman .oka’’ koje funkcioniše nemometano kao priroda. Zole je primetio da je Manet radio pomoću tački ili površina boje. svi umetnici su subjekti svojih radova budući da su tvorci. nego kao i estetsku formu koju su stvorili posebni umetnički talenti. postao modela Monet-ove slike prikazuje četkom. bez mešanja naučnih konvencija. ali je otišao mnogo dalje tako da možemo da osetimo njegovu želju da održi nadmoć. Sličan efekat je prisutan i kod akvareliste Constantin Guys-a. tako da prisustvo umetnika često baca u drugi plan prisustvo subjekta. Možemo reći da je stvorila . koju je sveo na: . Ali ovo je naročito moderan vid interpretacije umetnosti čiji je Monet. učinili su ga vođom svoje generacije. plavog i zelenog. Olympia predstavlja veliku svetlu tačku u odnosu na crnu pozadinu.. Izgled Manet-ovih slika je povezano sa funkcionisanjem slikarevog . U raspravi o . Iqpk. čistim materijama i širokim oblastima svetlosti. Iako je Zola tme slike.. oči su svedene na dve crne tačke... a n mehaničko kopiranje(kao da je to .’’ Stoga.

koji se podrazumeva pod terminom impresionizam. prostitutka(umetnikov alter ego) blagonaklono gleda prema čoveku koji je metaforički postao ljubavnik koji je njoj(njemu) poslao buket. koju je Tola žestoko branio. uključujući i . koji odgovara boemima koje je Monet naslikao na .Bacchus’’. iako prave kamašne moraju da idu ispod pantalona. oblikovali strogim linijama i bojama koje su delo umetničke ličnosti tvorca. obeežje onoga što se krije iza .ali nema ništa čije bi to senka bila.japanizma’’. od kojih jedna parafrazira Olimpiju. kao nma primer ispod cipela. . Manet-ov portret njegovog branioca stoga sadrži brojne reference na samog sebe. krucijalna za stvaranje onoga što je raealno. . ali i da akcentuje glatkoću slike.1629) izražava njen realistični efekat na posebno dramatičan način time što jedan od likova... francuske reči koja je postala deo umetničko-istorijske terminologije. Ovo delo. Frontalne pozicije. time su često preuzimane iz domena zabave i uzivanja. koja nas podseća na Manet-ovo divljenje Španskom realizmu. od kojih jedan nosi Manet-ovo ime..The Fifer Baj’’tj. Kao što je sličaj i sa rvačem. Na prvi pogled ova forma liči na senku.. Druge dve slike predstavljaju važne izvore na koje se Amnet pozivao kada je slikao u tom periodu.. japanska dela su pružala mogućnost alternativne vizuelne kulture. Na mestu gde frulaševa leva nogavica preklapa njegove kamašne.. od kako je u upotrebi. Gradeći slučaj kreativnosti u umetnosti stvarnog. Na slici kao što je .Olympia’’. koje indiciraju frontalni izvor svelosti. I stilski i tematski. Zola sadi za svojim stolom na kome su nagomilane knjige i pamfleti. Nepogođena zahtevima renesansnog iluzionizma ili pak klasičnim prototipima. Manet-ove slike. odnosi se na nedavno otkriće japanskih slika do kog su došli slikarii Menat-ove generacije. oslikana parketna daščica Sumo rvača-delo Kuniaki II (1835-88). su često potvrđivale vezu sa stvarnim svetom sličnim pogledima i gestovima koji ostavljaju bez reči.ime takođe ima svrhu slikarevog potpisa.Olympia’’.The Old Misician’’. takva dela su se zapadnim pogledom na svet činila oslobođenim stega tradicije koje su pritiskale Evropsko slikarstvo (zanemarujući to da su se Japanci zasigurno oslanjali na svoju spopstvenu tradiciju). Na zidu iza kritičara se nalzi ram koji se sastoji iz tri slike.. ili . Subjekte iz modernog života su tretirali tj.. Aludirajući na članak koji je Zola napisao . a postoje i ostale senke.. Njegovi napori su vodili direktno ka dualizmu-istine ka prirodi. Ovi anti-iluzionistički efekti negiraju bilo koju interpretaciju koja se ne fokusira .. Manet je onda omogućio potonjim umetnicima da ga uzmu zdravo za gotovo. pažljivi posmatrač če primetiti neka obeležja čija mešanja se iluzionističkim efektom slike naglašavaju stepen do kog je manet-ova koncepcija samoreferencijalna.uopšte moguće). Druga slika.The Drunkards’’-. izražajne boje.Pijanci’’(c. koju je Courbet(zagovornik celokupne figure žene) poredio sa kartama za igru. glatkoće i stroge konture(pogotovo one koje su naglašavane prugama na pantalonama) jesu. Jedna jeste gravirna španskog slikara Francisco Gaya-e)1746-1828) njegovog prethodnika Diego Valezquez-a (1599-1660). Iza stopala se nalazi četkica koja nastavlja njegovu dijagonalu. Čak što više. kao i istine ka subjetktionom.Dečak frulaš’’ vidimo da je Manet usvojio mnogo karakteristika japanske umetnosti. Mnoge japanske fotografije kurtizana podpadaju u ovu kategoriju i verovatno su ohrabrile Manet-a da naslika . gleda direktno van slike da bi ponudio posmatrača čašom vina. bele boje koja predstavlja kamašne je ustvari stavljena preko crvene. Umesto da dominira ovde.

Ipak. Insistirao je na ličnome postupu slikarstvu. a Berthe se udala za Maneto-ovog brata.. .. kritikujući konvencionalno učenje u školama. kao na primer kod preklapanja repova i tela konja na slici . Ostali su prijatelji Manet-ove porodice: violinistkinja Fanny Claus stoji sa desne strane i drži suncobran. jer Leona nikada nije priznao i on je nosio majčino devojačko prezime). gde su umetnik i njegova žena često provodili leto. Morsot i njime sestra su postale stalna pratnja Manet-a. .pogotovokada je reč o kosi. delo Katsushike Hokusai(1760-1849).iskrenost’’ svojih radova koja j ebila usmerena samo na predstavljanje njegove lične impresije. . pored mnogih malih slika nastavio je da radi na vellikim prektima i da izlaže u Salonu. naterao je ljude da ozbiljno shvate njegovu posvećenost. negodovao je . odnosno . a rezultat njegovih brojnih napora. Manet nikada nije napustio određene tradicionalne aspiracije.The Balcony’’..na status dela kao rezultat slikanja. delo Goya-e koje je Manet mogao da vidi u više verzija bilo u Parozu bilo na iti u Španiju.Universal Exposition 1867’’. nalazi se Leon Leenhoff-za kog se čak u jednom trenutku smatralo da je umetnikov sin. Takvi izrazi samosvesnosti i jake umetničke ličnosti. Žena koja je u prviom planu je slikarka Berthe Morisot. koju je Manet upoznao u Louvre-u preko Falin Latour-a 1868. su upravo ono što signalizira Manet-ovu izrazito modernu viziju. (Njegovi dokazi pokazuju da je otac bio Manet stariji. Manet je naveo 53 dela u paviljonu koji je podigao u blitini izložbenog mesta gde je održana tvz.Horses’’-. a sa leve strane je Antonine Guillemt. Njihov psihološki uticaj jeste u tome da objave i otkriju površnost umetničkog dela. Do kasnih 1860ih. odeći. Manet je bio manje sposoban da sebe definiše smelim izazivanjem proošlosti. pejzažista koji j izlagao u salonu ali je podržavao impresionizam.balkon’’ delo koje je izložio u Salonu 1869 prikazuje grupu Parižana koji gledaju napolje iz stana. pogotovo Fanny-nih rukavica.. iako slika izgleda podjednako pariski i bila je izložena u njegovom ateljeu u Parizu.. levo. Iz brošure koja je pratila to izlaganje vidimo retku javnu izjavu koja sumira poziciju tog shvatanja. Eugena-a u decembru 1874. iako je rođen pre njegovog braka sa Suzanne. koja bi imala povećan uticaj izviđenjaa prepoznatljivo impresionističkih slika modernog života. Primedba je bilo i umetničko istorijskeManet-ov dijalog sa umetnošću prošlosti i ironična-Maneto-ovi prijatelji su bili izuzetno ugledni za razliku od kurtizana i njihovih pratilja kod Goy-e. Slika takođe pruža utočište pimedbi vezanoj za poznatu sliku . odnosno da potvrde njegovu dsistanciranost od prirode kao uslov našeg momentalnog doživljaja. njegov rad je pratio tedencije njegovih mlađih kolega kada je reč o predstavljanju njegovih prijatelja u domaćem i spoljnom okruženju. pre nego naturalističkim.Majas on a Balcony’’. Manet je ideju dobio na moreuzu Moulogne-sur-Mer.. Taj doživljaj je vođen estetskim i subjkektivnim principima. propratnim materijalima. praćeni okvirom modernog života. Žaleći se da njegovi protivnici neće priznati ni jedne druge principe sem tredicionalnih jer su vaspitani da u njih veruju.Konji’’. Njegove boje i kompozcijska organozivanst su sada pružale intenzitet i prisutnost moderne vizuelne svesti. Takve vezuelne igre rečima možemo primetiti i kod japanskih printova. Njegove provokativna ironija pružila ke put suptilnijem sredstvima. Sve više i više.. U senci. Slika je izražajna upravo zbog kombinacije napete formalnosti.

. Ment je znao da stavljenjem sve figure u jednu uz drugu naizbežno je postavčjanje pitanja njihovog odnosa. I . brilijantne boje i laganih pokreta četkom. ne slika ni priču ni osečanje. postignuto je izražajnim blještavim i zavodljivim odlomcima. ruđenje i lomljenje čvrste forme koja je naročito vidljiva na haljini žene koja je u prvom planu na delu . lagodnog i opuštenog okruženja. Na jednom nivou ova strategija je odlika umetnika koji. Na primer.Boating’’ i . umetnosti ili stimulanata-ili možda samo putevima na selo-možemo pobeći od samoće i trivijalnosti svakodnevnog života. Na slici .. cvetleće plavetnilo slike . pa čak i otuđenja. Ipak.. opravdano možemo postaviti pitanje da li je psihološko stanje modela nalik na sanjarenja individualni njihovim druženjem.. Neprivlačni anegdotalizam i umiljate stilske reference tipa . Vezano sa obe slike. gde je Monet izlagao ove teme bi bile dovedene u vezu sa žanrovskim slikarstvom i njegovim snažnim oslanjanjem na narqtivno. možemo se osvrnuti ponovo na Bandelaire. od kojih je hipnotičko.. čak štp više prisutan je odrežen smisaao odvojenosti...Manet je načinio brojen kompozicije kod kojih psihološka udaljenost i dvosmislenost prevazilaze i ona obeležja . Manet-ova slika postavlja pitanje koje se tiče veze u stvarnome životu između stuđenosti i istetike u modernoj kulturi. koji su imali radnju u modernom delu Saint Honore.. kao suprostavljanje unutrašnjem životu..In the Conservatory’’ predstavlja Manet-ove prijatelje. čija fela često izgledaju nevino i nedovrčeno. Ipak.Boating’’ nisu idnetifikovane. koju je najpre pružio marksistički sociolog Georg Simmel ranih 1900ih i koju je često uvodio. koje slike i pružaju. Putem ljubavi. kako je Zola rekao. Manet je još uvek mudrovao sa tradicijama koje je hteo da spoji i transformiše. najizuzetniji primer.. Uredno je pamćenje to da prema kriterijumima Salona.mali holandski majstori’’ i Rococo. umetnosti urbanog života da la podstrek estetskim gestovima dandije i kurtizana. od kog je anonimnost urbanog života dala podstrek estetskim gestovima i kurtizana.Boating’’. Nešto kompleksnija teorija.. ili pak dosadi. Dela .Vožnja brodom’’) mu žene deluju podjednako sputan i besciljan kao i brod.Vožnja čamcem’’ i . Čak i u okviru konteksta takvih estetskih lepota. psihiloško udaljavanje figura je zabrinjujuće.Vožnja brodom’’). Manet-ovo usmeravanje naše pažnje na vizuelne površine. Ipak za razliku od mnogih impresionista. Putem ljubavi. Ipak Manet nije dao nikakve tragove msili njegovih likova na platnu.Boating’’(.Alferd Stevens (18361902) da bismo razmeli njegov purgativni efekat. Čak što više.U konzervatoriji’’) imaju udela u onome što automatski prepoznajemo kao impresionizam zbog upadljivog naturalizma. svakako je nemoguće ne odgovoriti na emocionalnu krhkost likova kao aspekta Manet-ove teme..Balkona’’. Likovi sa slike . tipični su za Monet-ove slike koju je Manet poznavao do tad jako dobro. a na koje nije moguće odgovoriti: da li je ležernost neophodna kao kompenzacija za smrću i sispunjenost ili je pak suštinski uzrok? Na ovakva pitanja je moguće dati odgovor jedino putem teorija.Boating?? (.In the Conservatory’’(.. svedoči da stanovnik modernog grada pod kapitalizmom smatra svoju veru u novčane i ekonomske vrednosti pri čemu on bez . Manet-ove radove možemo uporediti samo sa delima savremenih umetnika kao što su Ernest Maissonnier(1815-91). Ipak je Manet popznavao do tad jako dobro. Njegov prijatelj Degas bo je majstor istraživanja suptilnih psiholoških interakcija izmedju sličnim grupama. Monsieur i Madame Jules Guillemet.Tokom 1870-ih.

. u potonjem. susrećemo se sa konobaricom.protivotrov’’ Simmel. ona podcenjuje ulogu umetnosti i ispunjavanju naših želja a u isto vreme ih i izražava.At Bar at the Folies.. Pariski društveni značaj Maneto-ove slike je možda najočigledniji na njegovom poslednjem velikom delu. Bliže delu . jer je putovao u Argenteuil.. Naravno.Music in the Tuileries Tgardens’’.U cafe-u’’. Bitno je nagovestiti i to da je okruženje obe slike veštačko.A Masked Ball at the Opera’’(. kao i estetsku prednost oslikanih protogonista koji su suštinski urbani. Prijatna iskustva modernog i idiličnog okruženja sa lsike . Ako je Manet-ova umetnost obuhvatala nešto moderne svesti.. aperitiv. kao što istoričar umetnosti Joanathan Crary je već iskazao. Šampanjac i flaše voćnih likera. Čak što više.In the Conservatpry’’ i . Susan. Moderne urbaniozacije održavaju odnose bazirane primarno na novcu i opravdavanju njihove neustrastvene osude obzervativnim činjenicama i kvantitativnim merama. Naslikao ju je 1881-2. Jasno je da se ova pesimistička teorija podudara. Vizuelno i društveno iskustvo sukoegzistentni: Maeto-ova vizija obuhvata razdvajanje i emocionalnu rezervisanost..veka. Međutim.Maskembal u Operi’’)1873-4. kako su ovde ove aktivnosti manje nevine-prodaja seksualnih usluga od strane maskiranih žena koje su voljne da je obezbede...Muzika u Tuileries vrtovima’’). monumentalni izgled konstrukcije osvrće se na dela iz 1860ih.. a čovek je obukao jedriličarsku odeću..korena i tradicije u poređenju sa njegovim precima. Stoga naše lično iskustvo Manet-ovih slikovnih izložbi raskošnih bija i materijalnog pretrivanja bogato oslikanih površina podudara se sa osvetljivošću koju su iskusili njegovi likovi u odabranom okruženju. i sa baudelaire-ove i pozitivizmom. ali. ova kompozicija se takođe osvrće i na . Prethodno biljke su bile unete u posebne sobe. Na delu .. kompozicija je takođe kulminacija serije slika cafe-a i drugih scena urbanog uživanja 1870ih. U svetu pariskih zabava. svodi se na prijateljstva i porodične odnose koji su veoma važni za impresionističku koherenciju i viziju sveta.-ovoj otuđenosti.Šljiva’’ kao i brilijantno obojen i široko oslikan par koji pripada buržuaziji tj.Bergere’’. gde su ih čekali brodovi na iznajmljivanje. . kristalom i cvećem kao nespojivim nagoveštajem protraćenih zadovoljstava koja su ponuđena u većim institucijama radi zabavljanja bogatih i .gradskih stranaca’’.Boating’’ mogu biti . Oslikani su. Zbog svojih ne baš indetifikovanih predstava ljudi koji su navodno pripadali Manet-ovom krugu. .. Kao i ovo prethodno. na primer.At the Cafe.The Plum’’-. kao i on sam. zajedno sa voćem. moderni pogled je samoočuvan i neutralan pre nego društven i topao. širokim potezima četke i treptavim bojama. čiji je pult uteđen jednim od najzanimljivijih predstava mrtve prirode iz umetnosti 19. La Nouvelle’Athenes i CafeConcert de Reichshoffen. bi ti moglo biti zato što je to i Manetova lična svest.. onda. i ovo delo definiše druđtvenu klasu kroz kulturne aktivnosti.(.. na bitne načine. predsavlja elitnu grupu u elegantnom okruženju. izvanredno delo . neposredno posle neuriloških komplikacija gangrene koje se pogoršalo do njegove smrti 1883. postoji pozitivan način da okarakterišemo mnoge od ovih likova-putem shvatanja autonimije ili samokontrole kojima je ozuđenost neizbežna suprotnost. slike koje sećaju na mnoge sate koje je Manet proveo na takvim mestima kao što su Cafe Guerbois.A Bar at the Folies-Bergere’’iako manje kompleksne jesu slike iz grupe i kojoj spada i žena bez pratnje koja puši tj. Stoga otuđen komodifikacijom postojanja. delo .A Bar at the Folies-Bergere’’.. Pažljiv. maskarade-nesigurnost spoljašnjeg izgleda jeste važna tema.

Ko zna da li uje i konobarica. za koji je Manet verovatno znao. i otuda je posmatrač predstavljen kao žena). je lakše da zamislimo koheretno gledište. kao što je umetnikov kompozicijski kontrapunkt neimeničnih formi i ritmičkog ponavljanja. njegov pristup površinama-posebno strukturnim gde su lusteri refčlektovani u ogledalu-ili predmeti mrtve prirode. dostupna roba? Ili pak da li je Manet.. gde je oko uklonjeno(figurativno rečeno) sa svog mesta na telu i smešteno malo u desno.flaneur’’-ovog odvojenog pogleda. U isto vreme.izvore’’ iz prošle umetnosti: mrtvi vojnik jednom pripisan Velazquez-u(sada Italijanska škola) bio je deo veoma poznate kolekcije. Iako konobarica ne gleda direktno u posmatrača. jer nas suprostavlja sa njenom jedinom ganutljivom i neozbežnom činjenicom-mirnoća.A Masked Ball at the Opera.. . Mnogi Manet-ovi savremenici su komentarisali to ogledalo. ili slike cafe-a sa ogledalima-Caillebotte. skoro pa kao i uloga modela koji pozira umetniku. koji se potpisao na jednoj od flaša voćnog likera. a ne na jasno definisanim društvenim korenima.. ogledalo reflektuje figure i predmete na pultu kao da posmatrač stoji osetno na desnoj strani. Ipak. da tako kažemo. kao kod hiruške operacije.A Bar at the Folies-Bergere’’ predstavilo estetsku .. Manet-o0v deovršeni rad namerno smešta odraz u tenziju sa normalnim posmatranjem.Episode from a Ballfight’’-. jeste ogledalo iza konobarice koje ujedno produbljuje ali i istanjuje prostor. Manet je često razmatrao umetnikovim postavljanjem stvarnosti. a kao i kod dela . Samo iztakve pozicije možemo videti odraz konobaričinih leđa i mušterije koju služi (posmatrača?). I jedna i drugo prouzrokuju pojačanje ljubaznosti i samosvesnosti. Kao zaključak.. jer teško da nećemo primetiti da njegov odraz obuhvata veliko društvo i prkosi fizičkoj mogućnosti. Ono je upravo medij kroz koji vidimo prostrani kabare hol ispunjen svetlišću. dimom. Odvojeno oko.. Skoro da možemo reći da je delo . ali ipak fizičke lepote leša. iako. i gravire borbe bikova. Tipičan primer dvomislenosti Manet-ove umetnosti. pogotovo u ustanovama gde je pristup bio baziran na izgledu i novcu. psihološki efekat optičke anomalije su dosledni Manet-ovom senzibilitetu. usmerava nas u potpunosti na znake površnosti.. nije sve onako kako čini.nadahnutih. Sa Manetove skice. za posmatrača koji je odgojan na temeljima romantičarskog . koji ultimativno uključuje i samu sliku.. Manet je prikazivao . Manet mora da je gledao na ovaj isečak kao na verziju koja je i u kompozicijskom i psihološkom smislu i više nego zadovoljavajuće. koje je takođe i srž problema mnogih skorašnnjih teorija o slici(uključujući i predlog da i sama konobarica gleda u ogledalo. dela Goya-e.1864-5 je izdvojena iz veće slike pod nazivom . svesno sa istom poredio svoju sliku ( a otuda i sebe sa konobaricom)? Konobarisanje je tada bila sumnjiva profesija. On je prkosio konvencionalnim očekivanjima. akrobatskim spektaklom na bini. i svakako je postavi pitanje o društvenoj psihologiji kroz nedefinisane odnose koji je mogao da stvori među dvema figurama-od kojih je jedna sada posmatrač. ona toliko snažno cewntrira kompoziciju da postoji jasan osećaj da bi posmatrač trebalo da bude tačno ispred nje.Epizoda borba bikova’’. Nestalni odraz ovog prostora obuhvata i društvenu dvosmislenost svete slike. beziztažajnog stava i pogleda koji skoro da izbegava posmatračev.Mrtvi toreador’’ c.The Dead Toreador’’. i moderno odevenu gomilu. možda bi bilo prikladno da vratimo na ranije Manet-ove radove da bismo pronašli tragove stalnosti njegove umetnosti.. uklapajući sa slike elemente dramatične i emocionalne primedbe koja. Kao što je često i radio tokom 1860ih. ni na jednoj drugoj slici osnovne stvarnosti društveni identitet zajedno nisu bili problematični. Stoga. Ipak.

tako da u toreadoreva smrt nagovaštava brutalan. realizma i njegove prateće emocije su sputani vašom svešću o veštinama: lepote predstavlčjanja imaju potencijal da poetiziju konkretne činjenice prirode. percepcijama i aspiracijama nove Pariske kulture. ili kapanje krvi. već kao paradigma moderne umetnosti. bi jednom kostituisala očekivani . momentlan i neizbežan.. zamišlja modernu subjektivnost oblikovana konfliktnim uslovima. odnosno tumačenje.ili bi pak prividna zadovoljstva mogla biti opterećena nemirom. Manet eliminisao prazni tekst samo da bi udovoljio tihom realizmu. Kao takva. uključujući i smrt.. . Ali nije dovoljno reći da je uklanjajući ove elemente sa svojih slika. Obrnuto.sadržaj’’ umetnosti. kao što je slučaj sa delom .A Bar at the Folies-Bergere. umetnik nameće svoje privatne vizije o sveu. smrt vreba čak i u samom srcu zadovoljstva. Što se tiče Baudelaire-a neprijatne situacije bi se mogle prevazići estetikom. To može biti psihološki udar tj.’’ Tako.slikarstva. Emocionalna bezdan je izbalansirana estetikom-efektima veštog rukovanja i namernih pokrta četkom koje predtavljaju trepterenje svile. Manet-ova umetnost se danas ne javlja kao snažan prvi nivo impresionitma. prazan prostor-vakum koji ostaje4 nakon stvarne hiruške operacije-sečenje slike da bi ostao samo nenarativni fragment-je postepeno popunjen percepcijom grafičkih znakova umetnosti. Shvatanje. uticaj. poliranje kože.

a među njema i Delacroix. znaqtno udaljenom od glavnog grada. pored skromnih uljanih slika turista na plažama koje su delo Boudin-a. One su ujedinjene kada su Monet. kojim su oni slobodno slikali poluprazničnim bojama(pigment je oslabljen u vodi) umetnici. Monet je odrastao u naprednoj luci Le Hvre. Prva etapa Manet-ove karijere predstavlja odlučnost da integriše pretpostavke o slikarstvu koje je doneo sa obala sa praksama koje je naučio u Parizu. u poređenju sa Manet-ovom urbanom inspiracijom.Naturalism in Plein-air Naturalizam na otvorenom Claude Monet’s Landscapes of Leisure Moneovi pejzaži dokolice 3 Claude žManet-ova posvećenost slikanju direktno iz prirode stvorila je drugi put. Ipak njegova koncentracija fokusirana na žanr bila je umerena protiv konstantnog prestiža slikarsva figure. Direktno slikarstvo je takođe bilo i praksa Francuskih pejzažista kao što je Corot.open-air’’)prakse. odnosnoveštinu. Njihova najdraža tehnika oslikavanja ribarskih sela i uspavanih luka bila je akvarel. Postojala je dobro ustanovljena tradicija slikanja na obalama Normandije do Monet-ovog perioda. i njegovi stavovi prema umetnosti formirani su priobalnom okruženju Normandije. koja je za Maneta i Baudelaira bilo osnovno sredstvo reprezentacije savremenosti. Iako je rođen u Parizu. shodno tome što su se mnogi britanski pejzažisti kao što je Richard Parhes Bonington(1802-28). često je prepričavana.. uključujući i Monet-ovog prijatelje Johan Barthold Jongkind-a(1819-91). Poput njega. Eugene Bodin-a(182498). Monet je prikazao svoju sposobnost. Monet je prvenstveno bio pejzažista i kao takvog mi ga često smatramo direktnijim od njegovih urbanih predstavnika engleskoh plemstva. razvoju impresionizma. njegovii studijski čamac i ostale strategije oblikuju izgled njegovih slika kako bi stvorili umetničko deli tipa pleinair(. popularnoj Formi koja zahteva pronicljivo posmatanje i poutdanu stenografiju da bi se smirila susština i obuhvatila esencijalnost. koji su prelazili Kanal radi obilaska Kontinenta prvo zaustavljali u Normandiji. pariska kultura bi imala dubok uticaj na koncepciju onoga što bi ozbiljna umetnost trebala da bude. Ove sposobnosti su Monetu jako dobro poslužile tokom njegove karijere.. Njegova putovanja. Međutim.ovi crteži izloženi u lokalnim hartijama i radnjama umetničkog materijala. očuvanje mita da je slikao poptuno napolju i na licu mesta postalo mu je važnije od stvarne realizacije. Monet je kasnije tvrdio da ga je Boudin prosvetio u pravcu prirode. i mudrost kada je reč o karikaturama. Kako je vrmem prolazilo on je radio više u studiju. kao i Francuzi. kao i za svakog slikara za kog se očekivalo da bude ozbiljno shvaćen. Priča o tome kako je Monet upoznao slikare Normandijskih plaža. i Monet je koristio osvetljene podloge da bi pripremio svoja platna-takozvane peinture daire(svetlo ili jasno slikarstvo). Od samog početka rad direktno iz prirode bio je centralan za njegovo samodefinisanje. . koji je akvarel učio od Engleza i skicirao je poznate Etreter litice davno pre Monet-a. su dolazili.

Ponudio je spolješnju ispravku Monet-ovom studijsko postavljenom realizmu.Nakon što je pristupio „the Academie Suisse“ akademiji i potom proveo godinu dana u vojnoj službi u periodu 1861-2.priključio se ateljeu Charles Gleyre-a.iako je opet različita od obe.tu je ugrozio posvećenost tehnici „pleiu-air“ slikarstva koje je ovo delo „Lunchean on the Grass“ („Ručak na travi“) predstavljalo. ikao je on stvarao slike koje je smatrao dovršenim.se prostirao u prvom planu.uključujući i njegovu ljubimicu Camille Doucieux.U međuvremenu. Očigledno je da su Monet-a su njegovi prijatelji odveli iz Louvra gde je odbijao bilo šta osim pejzaža.a bradati Couibet lično.Svrha njegovog rama koji .osim one koja slikovito predstavlja pogled na centar Pariza.Monet je je putovao u oba pravca na relaciji Le Haure-Pariz.Tamo je upoznao Renoir-a.koji je ohrabljivao Monet-a.oboje su pozirali kao 3 ili 4 figure.Sisley-a i Beizille-a.Njegova pisma svedoče o njegovom skepticizmu o mnoštvu onoga što je video.i po pitanju kompozicije –sa manje istorijskim pozama-tako i po pitanju rukovanja sunčevom svetlošću koja se prbobija kroz grane drveća. Otuda je i okruženje u kom je Monet počeo bilo već poznato mnogim umetnicima i bilo je dovedeno u vezu sa raom. Čak što više.Monetov najveći poduhvat je bio da rangira sebe za velikom slikom.gde je prvi put otišao 1859 kada mi je bilo 18 godina kada je ustao protiv svoje porodice da traga za svojom umetnošću. Tokom 1860-ih.rada na spoljnoj skici pa zatim na velikoj studijskoj verziji. u odnosu na blagie efekte blisko povezanih tonova koji su kosristili Corot i Sledbenici Barbizon škole.njegovog prijatelja slikara Bazille-a (kog je bombardovao pozivima da dođe) .U Parizu je otkrio da je pejzažno slikarstvo samo jedan od mnogih žanrova i da skromni pogledi tehnike koje podsećaju na skice uglavnom nisu vredni izlaganja.tokom ranih 1867-ih.Povećanje spontanosti pokreta četkicom ili je prema kriterijumu Salona učinilo trapavim što je još bitnije prilikom.ali je odustao od te ideje verovatno zbog toga što nije bio u mogućnosti da je sprovede u delo na zadovoljavajući način pre isteka roka Salona 1866.slikare Bbaibizon-a koji su bili posvećeniji direktnom učenju prirode u odnosu na njihove savremenike.Monet nije bio pod direktnim uticajem fotografije.Najnapredniji umetnici u javnosti. Preferirao je preptave kontraste.Prizor veoma podseca na brojne fotografije gradova koje su bile umnožavane.Bliži pogled na Boudin.odnosno uglednoj školi koja je yadovoljila njegovog oca.U odredjenim preiodima.jer se smatralo da bi kopirali velika umetnička dela.pored Fontainbleau-a.Ronsseau-a i Daubigny-a. koji su bili dobro prodavani žamor. Courbet se sprijateljio sa Monet-om sredinom 1860ih kada je nekoliko puta putovao u Žnormandiju kako bi slikao jednostavne pejzaže mora.i njegova vizija se podudarala sa fotografskim gradovima koji su postavili standard naturalizmu.Umesto toga.predstavljajući sunčan dan putnike u Chailly.Ogromno platno je bilo sklonjeno u podrum i na kraju uništeno.Monet je radio na osnovi svog sopstevenog iskustva. odnosno tehnikom en plein-air.izuzimajuči Carot-a.su umetnici mogli da se upišu sa svojim stafelajem i opremom.bili su Caubet i Monet.za koju je temu preuzeo iz Monet-ovog dela „Dejeuner sur l’herbe“ i Courbet-ovih scena šuma.tehnika koja je korišćena na stablima i lišću drveća podseća na Caubeta.što je uspeo na javnoj izložbi (iako nikada zaista priznatoj).Monet je oslikao prizor princezinog mosta i novo konstruisane dokove reke Seine iz perspektive balkona muzeja Louvre.ovu uljanu tehniku iz 1860ih pokazuje da njegove šare bija i relativno oslabljena veština oslikavaju slobodu akvarelskih skica.

verovatno da bi imao slobodu pokreta.udovica su preuzeli kompaniju.oslikane u proleće i leto 1866.i njegova zadovoljstva i umetnički svet su se sve više bili predmet njegovog razmišljanja.sa naglaskom na proleće koje je predstavljeno pravljenjem banketa i divljenjem dama mirisnom cveću.svakako je bio svestan onoj pre njega.kao što je i odraz plavetnila neeba na licu figure iako je toliko jaka da ima efekat maske.“tečna“(naglasak je na obrazcu koji nas podseca na Monet-a) i manje neutralno na ostala Monet-ova dela. Odbio sliku.iako je Monet okrenuo leđa najvećoj svetskoj kolekciji umetnosti.u vrtu kuće koju je iznajmio u predgrađu Pariza-Severs.Trgovina francuske najvažnije luke Le Haure je .umetnici su koristili merdevine da bi mogli da dohvate vrh platna koje je bilo dugačko 2.takođe je bio impresioniran Monet-ovim „preciznom smislom“ prirode.Za razliku od akademskih slikara.ostavio je trudnu Camille u Parizu (njihov sin Jean je rođen u avgustu) da bi obezbedio pomirljiv boravak kod kuće.često je radio na pejzažima u svom studiju.nije bez malo lukavstva: Camille je pozirala za sva 4 lika.5m (8 ½ stopa) bez protezanja.U leto 1867.Smeštajući svoj prizor. Međutim ona takođe predstavlja i prikazivanje Monet-ovih veština i ambicija iz tog perioda.Svakako.hiperbolička referenca njihovog odbijanja da je koriste za modelovanje svetlosti i tame.jer delo ipak.je nalik na prozor. uokviren Notre-Dame-om nalevoj strani i prelepom crkvom Val-de-Grace.(Nisu se venčali sve do 1870.“Women in the Garden“-„Žene u vrtu“.Monet ih je prikazivao u prelazima nijansi.a odobrenje svog oca nikada nije u potpunosti pridobio.“Woman in the garden“ je delo koja je Moneta obeležilo kao vođu škole slikakoja je bila u razvoju .sa Pantheon-om u pozadini.kao prave „plein air“ slike.Iako je Sedan 1867.Monet je obuhvatio ležeran život dokolice koji su vodili turisti i pripadnici srednjeviše klase.Oštar kontrast sunčeve svetlosti i senki koje se ukrštaju u prvom planu.jeste sličan ramu kamere koji možemo pomerati.Pariz.da tako kažemo.Zbog takve procedure impresionisti su zaslužili reputaciju onih oji su zabranili crnu boju na svojim paletama.Slika ima autentičan osećaj spoljašnosti(iako je završena u studiju).U studiju.ali od tog momenta su često započinjani i razvijani napolju.Adolphe i njegova polusestra.Slično .Međutim.uključujući i skicu „Lunch on the grass“.Zola je povezao Monetove slike dokolice i mode sa modernom kulturom Pariza i neverovatno popularnim migracijama na selo. Monet je hitro delao da bi izgradio svoj napušteni projekat svog velikog pejzaža.a moderne haljine su svakako preuzete iz časopisa a ne kupljene od niskog prihoda ovog para.potvrdila je tu praksu. Monet je živeo sa Camille uprkos snažnoom protivljenju njegove porodice.Istorijski Pariz.Grupisanje figura i kombinacija poza je manje.delo“Woman in the garden“ je zaista prvo monumentalno delo predgradskog života.koje je Emile Zola nazvao „Aktualisti“.)Alolphe Monet se preselio u Le Haure kako bi radio kod svog zeta Jacques Lecadre-a i bavio se trgovinom na veliko.strogo predstavlja pozadinu za okolnosti modernog života.na užurbanu scenu kočija i „flaneurs“-a preko mosta i duž reke.Kad je 1858 Lecadre umro (godinu dana posle smrti Monet-ove majke kad je njemu bilo 16 godina).koji bi mešali sivu boju sa drugim bojama da bi naglasili senke.Imajući na umu Bemdelair-a i Monet-a.Monet je tvrdio da je iskopao jarak u koji je spuštao platno .Prevazilazeći Monet-ov nivo.I dok je nastavio da oslikava tradicionalnu Normandiju kada je tamo odlazio.veoma uspešno jeste upadljiva odlika principa“plein air“.Monet je prilagodio svoj perspektivu a verovatno i lišće drveća da bi otkrio horizont.

La Famme de Paul mudri Guz de Maupassant je snishodljivo napisao:“Tamo možes osetiti čak i kroz nozdrve.ovo delo je prvobitno bilo privatan rad.“Terrace at Sante-adressl“ jeste zamenjivao platno veličine štafelaja.Slikar se vratio u priobalnu vilu njegove tetke Sophia-e.sve strane sveta.Sa Renoir-om koji je živeo u blizini.Skoro da imamo osećaj da možemo da odredimo vreme i godišnje doba.krckano definisane vicce trave i na levoj i na desnoj strani.trgovačkim parobrodima (od kojih jedan nosi nacionalne boje).Kasno u proleće 1869.ophodeći se prema platnu kao prema površini na koju treba da transkriptuju obzervacije u boji.jer je grupa Monet-ovih efekata toliko posebna i ubedljiva. Iako je.i ugledni prosac pored ograde gde ugodno ćaskaju.Nije poznato da li se ime koje znači u prevodu „mesto žabe“.“kinesko slikarstvo“-termini japanski i kineski su često zamenjivani u tom periodu).(Monet je ovo zvao svojim.sa svojim saobraćajem klijar brodova. To je opet slika dokolice pri čemu su njegov otac i tetka u prvom planu cvetnog vrta.Monet je koristio jednostavne geometrijske paterne ka zamenu za konkretnost koju je pružila pozicija matematičke šeme koja je označavala prostor.nadmašila mediteransku luku Marseja-obezbedila je ugodan život.Blistavo popodnevno svetlo je praćeno svežim južnim povetarcem zbog kog se zastave vijore u istom pravcu u kom se kreće i dim iz parobroda.i njihove kružne paterne.ribarskim brodićima i usidrenom prijatnom posadom.Ipak koegzistencija sa svežinom spontanog naturalizma jeste smisao veštine.trgovačku verziju jedne vrste komemorativne i kongratulativne slike (ona koja čestita) koja kada je jednom prikazana.jeste nežno postavljena ispred darežljivih imanja.ali ipak toliko popularnim da su ga Napoleon III i njegova žena posećivali svakog leta.nekih 12km (7 ½ milja) duž reke Seine.gledajući kroz gornji prozor.Monet je odlazio na La Grenovillere da slika.ne treba reći ništa o njihovim prijatnim bojama.pored „usta“ luke (nekoliko kilometara na levo).Radeći rame uz rame s .mesto gde su se kupali.dok jenjegova dobro obučena rođaka Jeanne Margueite.a vizuelne forme koje imaju jasne linije i praktičnu očiglednost većine narednog ukusa.on je oslikao zaslužno poznato delo „Terrace at Sante-Adressl“ tj „Terasa na Sainte-adresse“ koje je definisalo rani impresionizam.a koje je nazvano po jednom savremenom posmatraču.preselio se u blizinu popularnog sela Bongival.Opet.jeli i pili.manje je od onih koje je Monet predao u Salok.Držači zastava i susretanje broda i suncobrana njegove rođake (slično drvetu koje povezuje dve desno figure na slici „Women n the garden“).u bogato predgrađe Sante-Adressl koje se nalazi severno od Le Haure.Na prime čak i bez pričaženja slici dovoljno blizu svesni smo cveća kao mrlja različitih boja na površini platna pre nego nestajanja u prostor.i „nepristojnom i poboljšanim“.sav najrazličitiji ološpariskog društva.Ipak.Monet nije napustio svoju ambiciju da stvori radove od javnog značaja.odnosi na stanište vodozeaca ili na lake žene-takođe poznate kao „grenailles“-koje su se tamo mogle takođe prronaći.Često je primećeno da su impresionisti napustili tradicionalne perrspektive.Čak što više teško da možemo da ne primetimo strogu geometriju paralelnih držača zastava.U svom romanu iz 1880.Iako Monet-ove slike izražavaju konkretnu viziju tadašnjice putem ujedinjavanja prosperiteta moderrne trgovine sa dokolicom koju je taj prosperitet obezbedio.zastarelu.On je nenamerno stvorio.istanjuje sliku na način koji je verovatno posledica japanskih fotografija.za njih je Channele.

odlučujući da.Kao posledicu duvanja vetra što je dokaz da je slikao napolju.koja liči na Moneta.Sprovođenje godišnjeg odmora na morskim obalama je bio relativno nov fenomen ohrabljen sve većim verovanjem u zdrave efekte kupanja i postalo je lako pristupno putem odlaska vozom.njegov stil slikanja zaslužnije mesto u Salonu.Sa svojom novom porodicom Monet je proveo leto u Trowille-u.iz Le Haure.jer je jednu od njih predao.Monet je bio zainteresovan za velike nedavno sagrađene oblasti na drugoj strani estuara reke Seine. Takozvani nacrti.Radeći prema tradiciji „painture claire“.ova podloga se vidi kao velika šara na kojoj su pruge zastave pomalo naglašene.a drveće u pozadini jeste u stvari vizuelna apstrakcija.Posle odbijanja od strane žirija odustao je od prijavljivanja punih deset godina.široke linije koje označavaju odraze i izgledaju kao da plutaju na površini slike na način koji oponaša nizvodni efekat vode.a koja je sada izgubljena.rezultat je mračan i mrtav.Ipak u prvom gde je Renoir pokusao da primeni sumarizaciju.Na slici „Hotel des Rockes-Noires“.a ne zbog njihovog opisa specifičnih detalja.Kod renoir-a je drveće u pozadini kasnije identifikovano kao topole.Renoir-om.pružajući veći smisao društvenosti njega što je sluča kod Monetovih radova.on je pripremao platna na temelju plavo bele pomešane sa malo žute i crne da bi dobio toplo sivu boju.Poređenje s Renoar-ovom slikom iz tog mesta mnogo otkriva.Društveni Renoir smešta nas bliže ljudima koji su tretirani s više detalja.iako njujorska verzija na neki način ponovo raspoređuje geometrijsku šenu dela „Terrace at SanteAdresse“.Ista boja s prožima i kroz nebo i dominira sveobuhvatnim tonalitetom dela- . Kad se vratimo u Normandiju 1870-e.balansirane kompozicije .Salonu.Nije jasno koliko ozbiljno bi trebalo da svatimo Monet-ove zamerke po pitanju skica.njegove slike su predstavile osnovu institucije kao što je hotel „Hotel des Rockes-Noires“.Ova slika ustvari ima tragove peska na svojoj površini. kao najefektnije sredstvo za sporvođenje svojih namera.Među mnogim drugim slikama sa njegovog letovanja jeste i slika Camillesuncobran koji je tu da zastiti njenu kožu da ne potamni jeste direktno asocijacija na alapače i radnike koji rade napolju na plaži u Trowille-u.koji su posećivali strani turisti.dugih stabala i delikatnog lišća.posebno sccena iz predgrađa koje su postale njegova specijalnost tokom 1870-ih.odnosno građevine.Sa stablima drveća koja premašuju cveće njegove slike „Terrace“. Monet je bar prema njegovom testamentu načinio „neke loše skice“ velike slike namenjene Salonu 1870 (ali to opet nije sproveo u delo).ipak bio posvećen slikanju modernog života.Ovo poređenje omogućava razumevanje onoga što će postati Monet-ova tendencija.talasa i odraza.kao što je naglašavano američkom zastavom koja je postavljena u prvi plan ove osvetljene.usmeravajući svoju energiju prema samostalnim izložbama svojih prijatelja.Figure su rađene bez okolišanja.a druga je u Metropolitan muzeju umetnosti u Njujorku-spadaju u prva remek dela Monet-ovog zrelog perioda.odnosno namera da vidi sccene zbog njihovog prevashodnog piktoralnog efekta.Međutim on je očigledno.Ova dela su svakako hrabrije oslikana i čine se umanjoj meri zvanično oblikovanim u odnosu na njegova ranija dela.odnosno „and plein air“.Međutim sada se činni kao da ja Monet želeo da maskira tu strukturu u cilju spontanijeg izgleda.Ove slike jasno otkrivaju aspekte Monet-ovog procesa.iako je njegov hotel bio od onog na obali.Najverovatnije je otkrio kontradiktornosti između završenih slika Salona i „plein air“ prakse.odnosno skice koje su preživele-jedno je u Nacionalnoj galeriji u Londonu.

U januaru 1872. U poređenju sa ovim delom. delo . U retrospektivi. ni jedan motiv nije toliko sveprisutan kliko jedrenjak.slika plaže uz Monet-ova poznata sredstva objekata koji dodiruju jedan drugog da bi stvorili stupnjeve-je pažljivo oblikovana i uokvirena. Porodica je ostala tamo do 1878.. strukturama. Monet-ove strategije su promenljive poput odraza u vodi. Na slici oslikanjoj neposredno posle Monetovog dolaska. koja je automatski pratila predaju. odnosno vožnju čamcem. prema mostu koji uvodi u Pariz. često tokrivaju značajniji smisao uramljivanja i strukturalne igre između prvog plana i pozadine nego što to čine slike polja maka i promenade. upravo zbog obih ograničenja . često sive na +belim površinama. preselio se u Argenteul. The Basn at Argenteuil’’. Običaji Pariza su umereni na mesto dokolice. koji je bio simbol apela Argenteuil-a srednjoj klasi.„Beach at Trowille“-„Plaža na Trowille“.. Monet je pobegao u London. čovek u grupi sa leve strane skida svoj šešir i pozdravlja dve dame. Tamo gde je Monet imao više prostora da luta i . manje samosvesnim. Na slici . Ipak uprkos njegovom čestom odabiranju brodova.skuplja’’ izbor.. koje su koristile reku za transportaciju i otpad.The Basiu at Argentruil’’.uključujući i opušteni .. Monet je lično iskusio život na vodi shodno njegovom brodu-ateljeu. Na slici .. verovatno parove u društvu starije žene pratilje. nekih 15 km(9 milja). zimu ili za posao. Daubigny-a. Odeća scetlih nijansi. dočaravajući odnose na slelu. Zatim dalje. Monet jedva da je propustio bitku tokom francusko-pruskog rata. Tamne boje su bile rezervisane za konzervativnije prilike u gradu. parobrod deli rečni tok sa dve jedrilice. vidimo grupe od troje ljudi. oslikane unutar relativno zagušljivih predela između korita i mostova. Impresionistički odgovori Pariskoj komuni. gde je slikao sa Pissarrao-m i upoznao trgovca Paul Durand-Rud-a.inicijalni potpis. sa nekim damam u čamcima na veslanje pored obale sastavljenje od ostataka čamaca. u kom je Francuska pretrpela poraz. koji je dovođen u vezu sa zadovoljstvom vožnje brodom kao i na industrijskim institucijama.1871. poglavlja. biće tema 7. Na mnogim Monetovim slikama iz ovog veoma produktivnog perioda. prateći primer svog starijeg prijatelja. jarke. Stil poteza četkom dela .kontrastne boje ove slike su prikladne jakoj sunčevoj svetlosti. pre povratka u Pariz u jesen 1871. Njegove slike jedrenjaka. slikoviti komšiluk i prizor duž reke Seine gde je proširenje reke momgućilo odličnu plovidbu i veslanje. udaljen. čini se da je slikao sa konvencionalnijim. Kao i kod Monet-ovih slika na Trouville-u. odnosno 22 minuta vožnje vozom do stanice Saint-Lazare.Međutim efektu brzine nalik na skicu i bravuri pokreta četkicom. The Hotel des Roches-Noires’’. ali isto tako često i kao veoma planirane. Argenteul je postao indentifikovan impresionizmom. potezi četkicom druge verzije . kompozicijska i tehnička raznovrsnost Monet-ovih dela je takve da retko predstavlja ponavljanje. Zatim je otputovao u Holandiju. priuštiva izmamljivanja.Regatta at Argenteuil’’ je širok i odvojen u delovima koji predstavljaju mrne vode ili široke jarbole. vidimo ljude koji tumaraju ili sede duž obale reke. destileriju i kovačnicu gvožđa. koji je pokrenuo 1873. noći. i muškarac i žena. uključujući i štavionicu. spoljašnji svet jeste mesto za druženja. Viši od bilo kog predgrađa Pariza. Često pojavljivajući se kao potpuno intuitivne. Prosperitet sela je zasnovan i na turizmu. Njegovu lepote su bile brojne-svež vazduh.

.. Pissarro i Cezanne su bili još dalje u Pontoise-u.peinture claire-a’’. Pređenje Monet-ovog baratanja odrazima na nekim od ovih slika je veoma interesantno. još jedno tumačenje iz 1874.open-air’’. on bi morao da bude vezan za tok i proticanje vode i za vemem na mestima kao što je Argenteuil. ako bi neko predvideo neki koncept prirode iz . i Manet. zbog jake sunčeve svetlosti na visoku letnju travu.. iako nije ništa drugo do reflektovan asvetlost. Na svakoj od ovih slika. koje je bilo smešteno u predgrađima duž reke Saine. Monet-ove tehnike se fokusiraju na čisto vizuelni fenomen da srvore fascinantno međusobno delovanje između prisustva i odsustva-međusobno delovanje kkoje skreće pažnju na predstavljanje i iluziju.The Bridge at Artenteul’’. Monet-ova posebna sklonost prema tečnostima i efektima svetlosti i . godine nastavio je da radi u ohližnjim mestima Bongival. koje se izdižu iznad sivo-bež boje tla . . stvorenom njihovim paralelnim jedrima. očigledno su bile studijski radovi usmereni prvenstveno na figure i predmete koji su vezani za njih.The Bridge over Seine at Argenteuil’’.. i uokvireni su mostom na desnoj strani.The Bridge at Argenteuil’’.Argenteuil i vožnja broda’’... slike ... uramljuje rapored najmanje 8 brodova sa drvenom konstitucijom mosta. oblaka i vode. kojim su dominirale bledo-zelene sa povremenim tamnijim tonovima u prvom planu. koji je prešao iz obližnjeg Chaton-a.plani-air’’ slikarstva tih godina. nagoveštava efekat suše.dela . dužiinu i širinu sa formama koje predstavljaju. proširujući njegovu funkciju rama do dna platna.. Raspon zelenih nijansi.plain-air’’= .. Monet je bio svakako vođa impresionističkog . on simultano predstavlja strategije kojima beleži senzacije i stvarqa ih kao vizuelne spektakle. spojeni velikom vertikalnom škrabotinama žuto-bele boje. kako binaglasili užasnu vrućinu sunčanog dana. Sisley je radio u Argenteil-u 1872. Monet-ove pažljivo oblikovane kompozicije dela ..brodovi su grupisani zategnutom geometrijom. kao što je radio i Renoir.pleinair’’ slikarstva (. Na slici .. u kmbinaciji da dubokom plavom vodom i čelično plavim nebom. Lonveciennes i Marly(osim posete Hampton Court-u u blizini Londona 1874). Monet-a je u Argenteuil-u posećivao Renoir. koji je imao vikendicu sa druge strane reke u Gennevilliersu. potezi četkom menjaju pravac. Svakako da.Argenteuil and Boating’’-. U svakom slučaju. koja predstavlja odraz mosta sa desne strane . preklapajući se sa kanapom . stays’’ (jak konopac za jarbol). NA slici . Odraz čuvareve kuće na slici .. ovog puta se suočava.Regatte at Argenteuil’’. koji pruža vertikalni vizuelni plan. Svakako da zadovoljstva koja izdvajamo iz njegovog umeća nisu ništa manja od ovih koja doživljavamo indirektno kroz to umećezadovoljstava sunčanog dana u Argenteuilu. Povremeno. Na verziji dela .odnosno slikanje na otvorenom). Slično. Tokom ranih i srednjih 1870-ih. Prilikom potvrđivanja tvz.. kuća i drveta ka centralno desnoj strani su natnaćeni delimičnim potezima crvene i zelene. odrazi jedara. tankim i polu-prozaičnim aplikacijama crne boje.plain-air’’ korena njegovih radova putem specifičnosti svetla. Sisley’eve slike predgrađa su manje usmerena na dokolicu i imaju blaže odlike Corot-a..The Basiu at Argenteul’’ su kratki i blizu raspoređeni. iako je takođe stvarao i manje formalna dela.The Bridge over the Seine at Argenteuil in Munich’’ jeste uljana slika priprema zemlje koja se nazire.

i u Pissaro-vom slučaju. i konstantno je putovao iz Argenteuil. Alice. dok su Courtvet i Flaubert u železničkim stanicama videli izazovne mogućnosti za razne vidove umetnosti.the shateu’’ dnevnu sobu.. ali to je bilo u nunutrašnjem krugu predgrađa Clichy. Stanice je privukle i druge umetnike da rade u . ili je pak zakon trajanja učinio ustupak zakonu promene. konstantno prisustvo likova na njegovim Argenteuil. Monet se distancirao od fabrike i dimnjaka koje je u stvari predstavljao najranijim slikama. iako je veoma slikovno snažan.velike dekorativne panele za . Paul Tucker je naglasio da je slikar postepeno. a da ne spominjemo česte predstave njegove porodice u njegovom vrtu. ne zato što je bila u blizini njegovog prethodnoh prebivališta u Parizu. ili. izlagale su stanicu sunčevoj svetlosti i vazduhu. prosvetljujući poređenjem Monetove promenjljive posvećenosti sa posebnim duhom dokolice. Njena zabatna stakla i metalna struktura.. Dimnjaci i teretnjaci su obuhvaćeni atmosferskim efektima zajedno sa vilom i njenom zavišnjošću zemljom. Kritičar i romanopisac Theophile Gautier dočekao je takve neobične konstrukcije kao . ipunjavajući nejsavremenije ambicije savremenih arhitekti. da bi oslikao 12 pogleda interiera i ranžirne stanice obližnje SaintćLazare stanice. u naučnoj studiji Monet-ove produkticnosti u Argenteuil-u.. visok. Ipak tokom kasnijih 1870-ih. reflektuju njegova radikalno anarhistička shvatanja. Potom je u januaru 1877. skoro nesvesno. Već 1875. gusto oslikan zid dalija i božura. Uznemiren prirodom.skim pejzažima(iako često omalovažavani na skali iz 1860-ih). Na svoj veoma .a zbog scene koje slave rad ili modernu industriju.. već zato što je on(i 13 miliona drugih prolaznika godišnje.stmosfere. Iako je Monet i dalje bio poznat kao zagovornik savremenosti čini se kao da je bio sve manje i manje oduševljen zbog njegovog prisustva u njegovom dvorištu. slikajući . Njihove jednostavnije slike manje modernog života ukazuju na veći značaj samoće.nove katedrale humanosti’’. Monet stogaq deli pozitivizam svog vremena-vera u empirijske podatke momentalnog opažanja. jednako 40% celokupnog pariskog železničkog saobraćaja) tuda prolazilo kada je išao na voz za Argenteuil i Le Havre. the Bank in Flower of 1877’’ tj.. Monet je poznavao Saint-Lazare stanicu jako dobro.Argenteuil. Svakao.nenaučni’’ način. Početkom 1870ih osećamo određenu vrstu ponosa u horizontalnoj svetlosti i izražavajući cilindričnih pristaništa čvrstog ponovo izgrađenog (posle uništenja za vreme rata) železničkog mosta u Argenteuiol-u. udala kasnije za Monet-a). Monet je oslikao veličanstveno evokativnu ritmičku sliku čoveka koji istovara ugalj. Ova vera se podudara sa pretpostavkom koju njegove slike takođe izražavaju-to da zadovoljstvo trenutka jeste idealan cilj života.. odvaja posmatrača fizički i psihički od rečne putanje. takva obeležja su jednostavno nestala. vlaskina robne kuće Ernest Hochede-a(čija je žena. koju je dizajnirao inžinjer Eugene Flachat.Arhenteuil. uključuje filozofiju prirode kao stalno-promenjljivu površinu pre nego kao unutrašnji zakon. razlikuju Monet-a od . pre nego prema čvrstim formama pretečno u klasičnoj umetnosti. ili pak prisustvo predmeta kao što su jedrilice koje automatski aludiraju na ljudska zadovoljstva. odnosno dnevnu sobu dvorca. Monet osnovao studio u Parizu. su kao na slici . na čijem je kraju podignuta fabrika. koji mu je iznajmio Gustave Caillebotte. otkrio koegzistenciju dokolice i imdustrije u Argenteuil-u dve strane nedalje savremenosti-i postao je veoma uznemiren. u Montgeron-u na imanju novog patrona.plai-air’’ prethodnika kao što su Pissaro i Sisley. Monet je proveo većinu druge polovine 1876. Međutim. No većini slika te oblasti iz 1875. klupa u cveću iz 1877’’.. .

.suroom urbanom geometrijom’’ Gustave Caillebotte-pogleda direktno na most iza stanice i masivni blokovi zgrada u pozadini deluju kao da plutaju uprkos gravitaciji.pleinair’’ slikarstvu je bila dovoljno jaka da kada je duh Argenteuil-a potpuno istrošen.. Jedina odlika koju svakako nalazimo kod ovog umetnika jeste distancirajući efekat predstavljanja svete kao vizuelnog spektakla. konačno.velikih kvaliteta’’. Po tom pitanju Monet-u je prethodilo poznato delo Mallord William Turner-a(1775-1854). tako da kontrasti tonaliteta i smeštanja likova i mašine se razmeću umećem izvedenim iz njihovih industrijskih predmeta.plain’air’’ naturalizmu bila. Za Turner-ovu sliku ..’’ Isto važi i za delo .. To je takođe manifestacija selektivne vizije-one koja je omogućila Monet-u da kreativno odgovori na narušavanje njegove prigradske idile dok.. signalnih stubova..žamor’’ stanice.Men Unloading Coal’’. ograničenih lampi i traka. opisao je kritiku o 8 . sa svojim obrascima ukrštajućih greda i kablova.crna poput uglja . da organizuje iste elmente iznova tako da zadrži intresovanje. naročito . izazivajući jezivo talasanje kose. zbijena . Rivier je naglasio da . . Pažnja koju je Monet posvetio piktoralnim vrednostima takođe objašnjava raznovrsnost njegovih . njena ili njegova svest će uvek modifikovati prirodu(poedrazumevajući za ovaj argument da je spoljni u odnosu na svest) pretvarajući je u umetnost. U ovoj kritici.. granice izdržljivosti nije dostignuta. Monet-ovi prikazi dramatizuju vizuju poput spektakla ostvarenog ujedinjavanjem modernih industrijskih snaga sa modernim umetničkim tehnikama.. Sposobnost da zamisli elemente iz različitih uglova.Gare Saint-Lazare’’ slika koje je Monet izložio na trećoj internacionalnoj izložbi 1877 koje su opisale kao ..buku’’ i . nagoveštava da te impresije nisu bile nimalo pristojne dok zlosutna... Stoga je bitno deginisati koji obrasci predstavljaju srž Monet-ove svesti.pigmejce’’. Kritičar Georges Riviere. Ćak i .Argenteuil’’ slika. pretrpani radovima senki i svetla... koji stoga postaje prefinjen. možda odgovarajući Degas-u’’ se upoređuje sa koreografijom.Rain..vatrom nabreknuta’’ mašina juriša preko mosta. on nije imao drugog izbora sem da nastavi dalje. para i brzina:Velika Zapadna Železnica’’. Bliži pogled. date su nam varijante na temu. Koliko god čvrsta posvećenost umjetnika ka .Kiša. zaključujući da je Monet stvorio . gde kontrapunkt Monetovog postavljanja radnika. Steam and Speed: The Grat Western Railway’’-. Uprkos njegovoj popriličnoj praksi različitih pikturalnih majstora. Monet-ova predanost .. jastučnih stubova-potpora.slikovnu simfoniju’’.blizini kao što su Manet i Caillebotte. Na slikama Saint-Lazare-a. Ipak u porođenju sa onim što je istoričar umetnosti Robert Herbert nazivao .plain-air’’ slikarstvo jeste dijalog između prirode i prave prirode. se smatralo da je bila bazirana na slikarevom iskustvu držanja glave kroz prozor jurećeg voza na nekoliko minuta. kao da neko stvara mrtvu prirodu. kao što su Castagnary i ostali prometili. Drugi pisac je smatrao da je čuo .uprkos suvoparnosti predmeta’’ Monet je predstavio jedan od svojih . Njegova hiperbola je nesumnjivo odgovarqala na pozorišni smisao koji su Monetove kompozicije nalik na pozornicu stvarale.oslikanu 1844.sposobnosti organozovanja i distribuisanja elemenata. na čiji je napore Monet verovatno odgovarao.. Svakao. i da zadivi posmatrača znacima brzine i sumarizacije jeste upravo ono što okrepljuje i umetnike i posmatrača kada se osvrću na motiv..

Monet je odlucio da prikaže dva velika pejzaža 1880. Godine 1879. naročito po rođenju drugog deteta(Michael.(Nakon sto je Ernest umro 1891.osecao se pocastvovanim da je oženi posle prve trudnoce.uprkos potajnim motivima koje je prikazivao.Monet i Alice su se vencali) Ipak. ne treba da nas iznenadi to što je postao samokritičan i da je imao potrebu za reafirmacijom. čak i pre nego što se pojavila ideja da zabeležim ta obeležja koja su me veoma privukla. podtakli samo svesniji stav.Ernest Hochede je napustio Velhenil.a Momet je ipak te godine bio diskvalifikovan sa impresionističke izložbe.Na primer.Po svoj verovatnoci transformisao je u umetnicke brigeemocionalnu ambivalenciju koju je Monet imao prema Camille-i.pošto 10godima nije izlagao u Salon-u.dok je Alice nastavila da živi sa Monet-om i sve troje dece.nakon nekih 40godima. žuto.Monet ih je pozvao da zajedno sa svoje šestoro dece i troje sluge se pridruže njemu i bolesnoj Camilleprilikom osnivanja doma u Vethenil-u. Monet-ov prikaz samrtničke postelje koju je oslikao jeszte poznati opis njegovog metoda: Uhvato sam sebe kako gledam njeno trgično čelo. uprkos samom sebi.Ernest Hoschede je bankrotirao 1877. Priprsivanje njegove umetnicke samosvesnosti ovom periodu.operaciju’’. kako lični tako i umetnički. tako da Monet-u nije bio uskraćen prisup Parizu ili Normandiji. pored Montes-a i na Pola puta do Reuen. Plavo. ikao su određeni događaji iz 1880-ih.nastavio je da .Monet-ov prikaz. obavim nesvesnu .u cijim je prostorijama izlagao Monet). a koje je smrt nametula njenom strogom licu. Poznavajući njegovu sklonost nezadovoljstvu.koja je trebala da bude održana u galeriji Paul Durand-Ruet-a.U intervjuu za junsko izdanje „La Vie moderne“(ciji je vlasnik bio impresionistički patronGeorges Chaipentier.umetnik je jasno iskazao svoja osecanja.političara Georges Clemencan. loš u Vetheuil-ču je najozbiljnije počeo da formuliše svoju praksu kao teoriju ili ideologiju.odnosno opis. Svakako. Iako se do 1880.Sano jedna slika je prihvacena.Vetheuil se nalazio 45 km (28 milja) nizvodno od Argenteuil-a. i moji refleki su me primorali da.. To je tačka koju sam dostigao.prikazujući sante leda na reci Seine tokom stravicne zime.Izjavljujuci:“Ja sam iuvek ću biti impresionista“. Monet skoro 15 godina pridržavao koncepta . Iako je Vetheul imao mir i izolovanost za koje je Monet smatrao da mu je potrebna. koji su svi bili na istoj železničkoj liniji.Ubrzo posle Camille-ine smrti. moj organizam je več reagovao na senzaciju boje.plain-air’’ slikarstva. gde je konačno kupio imanje. Prema izjavi Monet-ovog prijatelja.Da li je vec bio zapoceo vezu sa Alice Hoschede tokom kasnih 1870-ih?Posle debakla porodice Hoschede. Zapro. Camille je umrla bolnom smrću. bio je bliži Giverny-u. rođen 1878) i zbog sada bolešljive Cauille. bilo je prirodno želeti da obeležim poslednju sliku žene koje se opraštala zauvek. od navodnog raka materice kada je imala 32 godine.možda je čuvao rad za svoju prvu samostalnu izložbu. onu koja je bila rutinski deo mog života-kao što životinje okreću svoju vodenicu. to je bilo mesto koje mu je na kraju pružilo samo skromnu vizuelnu simulaciju.. sivo i tako dalje.ovaj opis mora biti shvacen u okviru konteksta.Neki su ga optužili za izdaju. posmatrajući skoro mehanički sekvence boja koje se menjaju.njegovog slikovnog procesa savršeno se poklapa sa njegovim slikama.tkodje potkrepljuju i druge činjenice.a. Ali. nego Argenteuil-u ilioParizu.

Delo . masovno i oslobođeno.Momet je.POšto vise nije bio zadovoljan pejzažima predgradjakoji bi poredjenjem delovali jednostavno. ali da ipak uključi i indikacije dokolice kjao što su jedrilice u daljeini i dve žene.koji naidje“. kao izolovani posmatrač dramatične scene. Monet-ove vizije pejzaža je bila još uvek društveno formirana pre nego naivna.ili bar slikom iskazao“.jer „Ja sam taj koji je skovao rec. animirana je asimertijom i često prekidana figurama-ista kontrapunktalna strategija jeste ključ stabilnost i prirodne harmonije koje osećamo u mnogim njegovim kompozicijama.zahteva svoje pravo na „nalepnicu“.Što može biti više prosvetljeno?Normandija je naručitob privukla nonet-ovu pažnju.odnosno losem slikaru.Pissarro i mnogi drugi Degas-ovi prijatelji.Ne mozemo preceniti obim strane literature u Francuskoj tokom srednjeg 19.veka.gde se 1883.zaim i od Giverny-a.vodile su srednju klasu kroz predele dostupno vozom.prvom mazalu.pored Dieppe-a i Bordighera i Antikes na Mediteranu-su verovatno sada poznate zbog njegovih slika jer su u njegovo vreme bile turisticke destinacije. uprkos sve većem odsustvu ili umanjenoj veličini fugura na većini radova posle 1880. Iako u nastajanju da sprovede i intenzitet impresije prirode i momentalnosti njenog odgovora.ali i takodje i na jug Francuske. verovatno Alice Hoschede i jedna od njenih ćerki.turizam je savrseno prikazivao novu slobodu koju su omogucili tehnološki napredci.Od ovog perioda datiraju masivni odlasci iz gradova.odnosno osećati se odvojenim od svih drustvenih zabrana i predrasuda“.on je sve temeljnije izražavao ulogu „plain-air“slikara koji je postao njegov zaštitni znak.kroz turizam je tražio neobične prizore. uptstva idući putevima ili stopama u kamenju da bi se održali nabolje poglede. odnosno da oponaša.Uistinu.za obicnog putnika. Kompozicija ja balansirana između onog što je blizu i daleko.tokom letnjih meseci.jeste ziveti. Od tog trenutka Monet mnogo da putuje.izjavio „Ja nikada nisam imao studio i ne razumem to zatvaranje samog sebe u sobu“Koliko god preterano bilo njegova tvrdjajer znamo da je ponekad svoja dela zavrsavao u zatvorenom prostoru ona je agresivna reafirmacija njegovih principa.ciji radovi jedva da imaju veze sa prigradskim „plein-air“ slikarstvom Monet-a i Renoir-a(koji je zajedno sa Sislyem odustao dve godine ranije).U novinama iz 1860.dominirali Caillebotle.ili je otkrio lepotu u izolovanim delovima Francuske gde su ga pozivali njegovi prijatelji.obala Channel-a nije bilo daleko.za sebe.. .Degas.ali retko.Imena mnogih mesta koje je oslikao-najpre Etretat ali takodje i Pourville i Varengeville.koja otvara svoja vrata. je odličan primer toga kako je Monet mogao da se lažno predstavlja.Putem raznolikih predela koje je posecivao.jer mu je teritorija bila dovoljno poznata a bila je i veoma popularna medju Parižanima.Knjige poput „Voyage d’un Parisen“ (1865)-delo Jules Claretie-a i „Les Environs de Paris illustres“ (1878)-delo Adolphe Joanne-a.Ali.prvenstveno na obale Normandije.godine preselio i od tada i ostao.Chiff Walk at Pourville’’ iz 1882. Stoga. Robert Herbert je pokazao na koji nacin se Monet-ovi izbori motiva i ugla gledanja povinuju onim izborima modernih turista koji su pratili .muskarce i žene .ili je pratio veoma istrošene puteve do dramaticnih prizora duz obala.jedan pisac je napisao:“Putovati.nastavio je „Vidjam svoje prijatelje.Danas je mala grupa postala banalna skola.Kada je upravo bio okupiran neobicnim formacijama leda na reci Sene.Tko de i dogodilo da su impresionističkom izložbom 1880.I od Vethenil-a.

svedoci svetle suncave svetlosti na razorenom krecnjaku i udarua talasa-sile prirode koje su stvorile jaz nezgraonih gromada.Americki i britanski turisti su poceli da provode odmore u toplim južnim predelima. Zatim. Ostala daleka putovanja svedoče o potrazi za orginalnošcu.a neki moderni domovi su bili obojeni pod vedrim nebom. ponekad bliske(kao zelene).Čak i efekti samoće pre velićine litice Etreatet-a. verovatno najposvećeniji posmatrač Monet-ovih metoda. Monet-ove slike se sada generalno fokusiraju na iskljucenje topografskog okruženja ili obižnjih sela.Nedostatak reference na specifične i pojedinačne predmete. njegova energetična i oslobođena tehnika nagoveštava vizuelnu pobuiđenost koja predstavlja znake direktnog iskustava-dokazuje se sve neophodnijom kao kontrabalans njegovoj ovisnosti o temam i tačkama gledišta na konvencijalnoj slikovitosti.i koje su bile reprodukovane u .koja znaci „dostojan toga da bude pretvoren u sliku“.Postoje malene figure ispod arkada na slici „The Manneporte(Etretrat)“. često sa potezima pomalo zakrivljenim ili nalik na zareze. Robert Herbert.u najmanju ruku barem relativna udaljenost mesta kao sto su Belle-ile u Brettany ili Botoligleno na Italian Riviera dala su njegovim slikama obeležje novine.Ipak njihova iskustva su indirektna:oni su privremeni posetioci koji se uvek fokusiraju na neobicne formacije.svakako Monet-ova posvećenost spoljašnjosti postala je znak autentičnosti u isto vreme kao i njegove predpostavke o tome koji motivi su stvarali značajne slike(i dobre prodaje nesto o čemu ćemo raspravljati u sledećem poglavlju). Monet je počeo sa laganim vučenjem relativno suve četke preko platna tako da trčci svetlosti koji se promamljiju kupe boju. Prilikom slikanja Manneporte-a. U proseku je radio 10-12 slika tokom akademske godine. preko tog prvog sloja.potiče iz romantizma 18.Etrat je bio baš takvo mesto. i možda je radio i na vise od jedne slike dnevno.veka i prikazuje to kako priroda može da bude uklonjena iz konteksta i predstavljena u fragmentima koji su ocenjeni njihovim vrednostima vizuelnog spektakla. koristio je miksovane nijanse.U svakom slučaju.poželjne jer su bile „slikovne“.na primer.sa svojim poznatim liticama koje su imale Delacroix-a. ponekad kontrasne(kao crvene).i pribojavajući se tih elemenata(Reka je da ga je plima skoro udavila dok je pokusao da oslika Manneporte).kojom se direktno vezao sa spektakularnih naslednih tačaka.Ovi razvoji su dostignuti njegovom sve većom praksom slikarstva spoljašnjosti.ponekad rizikujući.Iako se principi iza tih potraga nisu razlikovali od avantura putnika koji su tražili mesta udaljena od gužvi.odgovaraju romantičnoj potrazi za čistim i direktniom iskustvima prirode koju su vodili urbani stanovnici uz vreme i novac. pokazuje da čak i Moneto-ove tehnike predstavljanja interakcije svetla i formi verovatno se podrazumevaju sa umetnikovim dubljim iskustvima i otkrivaju određenu formulu.Ta reč.uz svu posvecenost istini i slobodi koju je podrazumevao Monet unutar predhodnih percepcija.Combet-a i ostale.koji njegovi izuzetni prikazi reafirmuju i legitimizuju.dovele su ga do toga da se osloni manje na svakodnevno okruženje i lična otkrića a ne na mesta koja su bila posećena turističkim rutama i koja su imala dobro ustanovljene umetničke asocijacije. koristio se horizontalnim potezima koji se konce4ptualno odnose na pruge njegovih slojeva ali koji se više podudaraju sa neopisivom igrom senki nego sa odlučnom teksturom kamenih površina.

.koji je arhitekta „Opere“.to jest.kao što je i uradio pored Pourville-a u leto 1882. Gustave Geoffrey.njegova umetnost je oblikovana i posvećenošću da odgovori direktno na ono što vidi i željom da predstavi efekte toga koherentno.dijaboličnu’’. bili su u obližnjoj rezidenciji.ilustrovanim turističkim literaturama koje su predhodile Monet-ovim boravcima.Za odredjene radove on je usvojio Renoir-ovu paletu.Charles Garnier. bliski prijatelj koji je takođe pisao o njemu. Opet.potraga za obnovom vodila ka eksperimentima sve slobodnije swtila slikanja. koji je postao Monetov biograf. neočekivan pogleds i posebno.obala Belle-ille“ Monet je takodje bio na udaljenom severnom terenu.. Sa delom „Storm. Tamo je i započeo razvijanje hrabrijih tehnika. Monet je bio prastilac. Ipak Monet je sebe smatrao autentičnijim posmatračem od turisrta čije društvo izbegavao birajući male hotele ili iznajmljujući vilu za svoju porodicu.U donjem levom delu slike „Villas at Bordighera“ mozemo da osetimo njegovu prenaglašenu čulnost.jer kao što je rekao. ali je na Belle-ille postao naročito svestan istrajnosti uprkos besu prirode. tradicije stihova na moru..neverovatnu’’ i fantastičnu’’ pri tom otkrivajući njegov nepogrešiv ponos kao sledbenika modernog doba. poetskog sebe. Sada je predstavljanjem umetkikove posvećenosti prirodi postalo9 skoro važnije od krajnjih rezultata predstave.zastrašujuću’’. prekriven vunenom odećom od nepromočivog platna sa kapuljačom kako odlazi u bitku. .narcističkom’’ predstavom unutrašnjeg.dizajnirao za bogatog Parižanina.divlju’’.Coast of Belle-ile-Oluja.Ovde. jer su Gustavo Plaubert ovo delo o putovanjima. ohrabljen od strane modernih pesnika i kritičara koji su pripadali simboličkom književnom pokretku koji je bio u razvoju. Njegov prikaz opisuje je kao . i Octave Mirrbeau. . U Normandiji. beskrajnih predstava umova. Monet je počeo da slika na svakakvom.Monetova zamerka prilikom susretanja sa neobičnom vegetacijom i brilijantnim Mediteranskim nebom. Monetova pisma upućena ALice Nochede. . ovi efekti su se poklopili sa Monetovom sve većom .borio se da razvije formuke za njegova nova iskustva.ponekad i pola veka. bezu sumnje stimulisani prizorom bizarnih formacija stena stvorenih udarcima bujnih talasa.Bilo je uzasno tesko predstaviti zbunjene mase lišća. Čak štao više dva književna kritičara.pokazuje da je za njega.. Kao što je istoričar umetnosti Stevan Z. Leevine predložio. u čizmama.Žalio se na gusto zamršeno lišće. koja su sardžala šetnje na liticama Belle-ille objavljenom iste godine i kada je Monet putovao. i umetnik je posedovao primer knjige.koja je ponekad bila blizu pastelnim tonovima.. Geoffrey ga je opisao obučenog kao ribar.Drugim rečima Monet je počeo da traga za načinima koje bi mogao da ono što je video uklopi u poznate šablone.kao sto je ona koju je uvrstio u delo „Villas at Bordighera“.Stoga.on je bio čovek za izolovano drveće i prostorne predele. a koji su preferilali subjektivni izrar u odnosu na naturalizam koji je širio Zola. koja je nestrpljivo če4kal njgov povratakn u Gvineju govore o strasti i r4ustacf9ji koju je iskusio tokom iznenadnih oluja.ali njegovo poslovanje prirodi i posvećenost raduobzervacijesprecavale su ga da jednostavno izmisli kompozicije koje bi zadovoljile taj poriv. uključujući i Turner-a..sadržalo značajne nove izazove.

kao što su drveće ntopole duž obližnje Epte River. zbog lične sada bukvalne tačnosti koja je bila u opadanju i pretvaranju objektivnosti.Obvaj stav bacva svetlo na Monetovu spremnost da slika uzbuđeno. Svakao. . Mogao ja da koristi motive pristupačnije na Giverny imnju koje je kupio 1890. još očiglednije da je Monetovg direktni odgovor orginalnom spoljnom stimulusu nije bio krajnja tačka njegove umtnosti. gomilče zrnevlja koje su načinili lokalni farmeri ili na kraju. Zbog prirode koja je sada istupila u prvi plan kao sredstvo za izražavanje ličnog senziteta. Kao taklav on je oslabio svoju kompulsivnu potragu za takvim neobičnim prizorma. Ovde je. kao da je pravio kopije. žalio je jer je upropastio brojna platana i zbog toga što će po povratku u Givory morati da ih dovrši u ateljeu. jezera ljiljana i vrtovi koje je mogao da obrađuje do svoje smrti 1926. mnoga. Nežne razlike između predstavljanja iste kompozicije postale su tema njegove izložbe kada je prikazao 8 slika Belle-ille u galeriji Georges Petit 1877.Mo9netova umetnost se zbližila naporima Neo-impresionizma i Cezann-u.odnopsno. Čak šta više od 40 neobičnih primeraka platna ojwe je stvorio tokom svoje kampanje. Tu u tom procesu leže koreni njegovog serijskog slikarstva. ponekad čak do 6 primeraka su ponavljala isti montiv. da izrazi osećanja po cenu finiša i specifičnosti. stoga.

. People and Traditionis Mesta ljudi i Tradicije Bazille. ono što smo svi čersto pkupavali da smestimo lik na otvoreno’’.bio je prestavik radničke klase i požudno je tragao za ženskim društvom koliko i za prihodom. Kritika Emila Zole 1868. Kada je Verthe Morisot videla Bazille-ovo izvanredno delo . postao je primer ostalim impresuonistima i njihov najvereniji sardnik. Svako od njih je bio na svoj način marginalan-outsaider. kao novu formu umetnosti slikanja figura na otvorenom.Familie Reunion’’ jueste portret Bazille-ove proširene porodice nanjihovom seoskom imanju.. Ipak i kod najrealističnijh slika. Svatrojica su pružili sintezu modernog idioma koji nalazimo kod Moneta i Maneta sa prošlim umetničkim elementima. nijedan umetnik ne može da zanemari prošlost u potpunosti. Pogled na selo’’ u Salonu 1869. spona između njih. umetnici su izabrali scene i oblik njihovih prezentacija na osnovu mnogih različitih pretpostavkii i želja.. Renoir je bio sušta suprotnost. kao kod njihovog kratkog istraživanja orijentalnih tema.l Bazille je bio potomak ugledne južnjačke porodice a njegova prijateljstva su podstivala sumnje da je bio homoseksualac(tokom 19v homoseksualnost je bila smatrana nastranom u toj meri da je bila skoro univerzalno potisnuta). Nikako se nije uklapao ni u jednu kategoriju osim one katzegorije autsdajdera. . Pisaro i Renoar 4 Impresionizam je stvorio vizije mesta i nljudi koji nam mnogo govore o umetnicima i njihovom svetu.Žena u vrtu’’. prokomentarisala je njegov uspeh kao . takođe je skrenula pažnji i na Bazille-ovo delo . iako je bio stariji i porodičan čovek. Iza različotitosti koju predstavljaju postoji važna veza. tj. koja je hvalila Monetz-ovo delo .. Renoir je često delio Bazille-ov studio i povremeno su se njuegovi ciljevi poklapali. Pissaro i Renoir. Iakoje Federic Bazille poginuo 1870.Places. Ipak...Woman in the Garden’’-. On vuče poreklo iz stre protestanstke porodice srednje klase iz . Nijedan nije bio poreklom iz mPariza.. Monet-a i Morisot-a Renoira i Sisley-a. a Manetova ezanost sa njom je bila samosvesna. tokom Francusko-Priskog rata u kome je patriotski učestvovao zaslužuje da se svrsta kao centralna figura među impresioniste tokom godine u njihog formiranja.. njegova privučenost ka tradicionalnom seoskom pejazažu bio je pod uticajem modertnih promena. koji je bio jevrej je odrastao na Karibima i odgajali su ga trgovci koji su predstavljali izdajnike u svojoj zajednici. Pissarro i Renoir Bazil. U radu Bazille-a Piosarro-a i Renoir-a ovi tradicionali elementi su bili srdstvo integracije i samoobrazovanja umetrnika koji su osećali manje usavršenim od njihovih vođa. Naravno. Pissarro. kada je bio važan prijatelj Manet-a. Ovo je izgledalo kao ujedinjunjući cilj grupe.View of the Village’’.. Famile Reunion’’-.Porodično okupljanje’’. a njegov studio je bio meto skupljanja. Ovo polavlje dovodi u vezu tojicu impresionosta koji obično nisu povezani-Bazille.. nazvanom Meric.

Konflikti koji su se kasnije pojavili između impresiuonista su bili nagovešteni u delu . Luncheon on the Grass’’. kupača u modernim kupaćim odelima. sa kojima je povremeno delio svoj stidio i oom je pomagao u finansijkom smislu.. Bazille je pravio skice u svom studiu u Parizu u kojem je imao modele a ksnije je te skice prebacio na platnokada je osdlazio na leto na jug. Bazille-ov snažan hopmosocialan impuls(muško zbližavanja bez nuznog uključenja u seksualan odnos) je očigledan zbog korespodencije sa Manetom.Bonjour Monsieur Coaurbet’’ ili . Bazille je svoj autoportret na krajnoj levoj ivici na( na svog oca)reflektujući Manetovu poziciju učesnika i posmatrača prizora na delu . Bazille Coaurbet-a jer su obojica bili Monetovi prijatelji tokom 1860 i pozirali su Monetu prilikom rada na slici . iako je otišao u Pariz u Medicinu njegovo interesvanje su ohrabljivali njegovi rođaci. Spoljna okolina je bila duž klupareke River Lez. koji su bili Manetovi i Baudelairevi prijatelji i koji su ga uveli u naprednu umetnost. Leosones-ovi.Summer Scene’’(Bathers)..Montpelleirr-a pored južne obale Francuske. a postoje oslikana neposredno posle Monetove . . podudaraju se i sa konzervativnijim očekivanjim njegovog miljea i otvorenijim zahtevima oji su prisutni na portretu.Woman in the Gardewn’’. Skala je bila podjednako velika koliko i Monetova ... ili čak Corut-a u njegovom klasičnijem periodu.... u susedstvu Meric-a. Ipak. Ipak.. porodice i prijatelja. Slika je svakao lična fantazija. ali je odgajan u napredno9m okruženju ko0je je bilo retko za taj konzervativni milje.pqarižani. predstavljajući ugledne korene Parskoj publici kojoj je on bio nepoznat.. Bazille-ova velika dela s kraja decenije su simptomatični za poteškoće pomirivanja likova i .. Čak šta više delo liči na Courbet-ovo koloristički predskazujuće delo . koja odudaraju na nagost iao je ne oslikavaju.Music in the Tuileires Gardens’’. Slično kao Monetova i Bazileova karijera nije bila odobravana od stane njegovih roditelja. izrazila je njegov lični legitimitet rada prema njegovoj porodici i njegov moderan izgled njegovih prijatelja. plain-air’’ slikarstvom se može posamatrati kao vid pregovora između dva pola. Gleyre-a. Kombinovanje grupnoh portreta sa .Summer Scene’’ je delo koje smešta muška prijateljstzva u utopijski domen(nasuprot slici njegovog ateljea). Negova porodica je možda prepoznala da je parafraza jednog slikara . Ta referenca na sliku na kojoj su se pojavili on i njegova porodica.. Tu je bio svetao i rogusni impresionizam –realizam juga.plain-air’’ rada. njegov osećaj za fizički8 opseg formi je bliži Courbet-u nego izravnijim efektima koje nalaziomo kod Moneta i Maneta.plain-air’’ praksom jer su tradicije suštinski za oba meto9da na mnoge načine asuprostavljene. slika samosvesno stavlja kupače u istorizujuće poze koje podsećaju na konzervativno delo učitelja grupa. stvarajući moderniju verziju tradicionalnog sveta. brilijante boje slika imaju bogatstvo i intenzitet koji premašuje čak i Monet–a u tom periodu.To je bilo sredstvo sa kojim se Bazille borio sa mproblemima koje je Morisot opisao ko grupnu brigu. možda je poslužila istoj svrsi-izraćavanje ozbiljunih ambicija umetničke lestvice Salona.Terrace at Saint-Adresese’’.. Bazille-ov ošrto kontrolisano crtanje i viši nivo finiša nego kod Moneta.Alfred Brujac.Letnja scena’’(kupači) koja je prihvaćeno u Salonu 1880. Međuti. prikaz grupe maldih muškaraca. Uprkos svojoj svežini ijasnoći ..The Meeting’’ koje je posedovao bankar i komšija Bazzille-ove porodice npšoznati Courbetov patron. Jedan od njih koji veoma liči na Bazille-a pomaže drugom da izađe iz vode.

pogotovo Cezanna i Gauguina. Ipak nije sasvim pošeno suditi Bazille-u na osnovu kriterijuma koji je izverden izn kasnijeg imprsionizmač Bazzile-ovo delo . u mnjoj je meri od njegovih družbenika Pissaro je uživao ugled čoveka od poverenja i stabilnosti. Tomasa na tada Danskim (sada Američkim) Devičanskim ostrvima gde je njegova porodica vodila poslove..Na slici .. kao što je sličaj sa Monetovim delom . Ovaj . Nalik na vođu.nastanjeni’’ klasičnim ili književnim figurama. Stariji od ostalih članova grupe nekih 10 godsina ili više Jacob Calimme Pisarro nepotpada ni Faulin-Latour-ovu grupu portreista nnjegove generacije.. Čak št5a više njehov nedostatak prostorne jasnoće nije emulacija japanskih geometrija. rođen na Sv.painture-claire’’ prakse i preterano su naglasile njegov duboko konzervtivan stav prema prirodi koji je impresionizam trebao da dobije. i tokom 1880-ih bio je mentor nekim od mlađih prijatelja..Povratqak prirodi’’ koji je ponudio romantičarki pejzaž jeste stoga ..plain-air’’ studije bile su podržane velikim završnim radovima na kojima su pejzažisti bili . ali obojica takođe podsecaju na Monetovo delo .Summer Scene’’ takođe podeća na Monetov dijalog sa teadicijojm ikao ima prednost sunčane svetlostzi i brilijantnih boja i nedostatak nastranosti i heteresoseksualnih insinuacija kod Maneta. Kasnija vizija jeste vizija urbanog turiste.Suvenir of Mortefontaine’’ pejzaž pruža alternativu neharmoničnih i urbanih prostora koji su definisalis svakodneve živote pripadnika srednje klase.. rokoko Danski žanr/pejzažista sa kojimj je putovao u Venecuelu pre dolaska na studije umetnosti 1885. Jačina i ingerentnost njegovog napora uporkos nedotatak odlučnosti predstavljaju njegovu smrta kao nesrećnu okolnost za istoriju umetnosti. Bio je veoma naprean a pritom nije bio konrtaverzan i grupne izložbe su ponudilwe način da dođe do izlaganja a da pritom ispuni svoj politički ideal uzajamne kooperacije. i prirodom oblikovanom nalik na neki utopijski predeo. Bliži pogled na Bazille-ovu površinu otkriva nedoslednosti između finog slikanja njegovih figura i slobodnijeg pejzaža. kupač koje je naslonjen na drvo liči naSaint-Sebastiana..17 veka Laurent de la Hyre. Corotove . Cortova uloga impresionizma je široko prepoznatljiva li ne uvek u potpunosti shvaćena.Luncheon on the Grass’’ .. autsajder. U umetničkoj istorijskoj literaturi Cortova bez sumnje napredna veština .. Praksu je obavljao kod Fritz Melbye-a (1826-96). Preplitanje porodice i prijatelja putem međusobnog delovanja stilova i prostora jeste4 način na koji Bazileove slike predtavljaju nejgovu bprbu da pronađe prodstor lične sigurnosti i umetničkog identiteta. Prema učenju švajcarskog filozofa Jean-JAcques Roraisseau-a Cortov svet jeste nepokvaren predeo čistoće i vrline gde možemo iskusiti slobodu. napredni Pissarrro je prihvatio neizbežne transformacije do kojih je došao. TAmo je video mrad Canbet-a i posetio je eminentnog Caort-a kog je naveo kao svog učiteljakada je kasnije izlagao uSalonu. Pisasarro je bio francuski Jevrejin portugalskoseparatičkog porekla. Pissarrov.plain-air’’ studije i . Pissarrov pšejzaž se stoga razvio iz drugačije i malo ranije trdicije od Monetove. koji je izlagao u njihovm lokalnom muzeju. aki ne i posredno. bio je drarežljiv prem amladim slikaraima koji ssu tražili njegovo tutorsto ali posvećenost njegovoj generaciji nije uvek pružala podrušku kada su se prijavljivali u Salon. Do kasnog stadijuma njegove karijejre. su privukle tradicije ruralne produktivnosti. po pitanju umetničkigh pitanja.Terrace at Saint-Adresse’’ već nekontinuitet koji je posledica suprostavlljenih lojalnosti i procedura.

bio je mesto gde us takve kategorije manje važne( ne i najmanje važne njegova odlika i to što je nakon odugovlačenja oženio kuvaricom njegove majke. Tomasa po pitanju njihovog neortodoksnog braka(bili su u srodnoj vezi kao tetka i nećak) pa su stoga poslali mladog Camille u Moravian u crkvenu školu gde je biom jedan od nekoliko belaca.. ubrzo je osnovao svoju rezidenciju izvan Pariskih predgrađa. Njegova srebrna atmosfera pruža generalizovan smjisao godišnjeg doba .Akademiji Suisse’’ gde je upoznao svoje buduće kolege impresioniste u očuvanju verzije seoskog predela baziranog na ideji COrta i . nejasne ivice i elastične grane ublčažuju grane osećanje specifičnosti i zamenjuju senzualnost boje onim oblikom fizičkih formi prirode tako da odgovaraju estetskom znalaštvu. Postao je i predmet nekoliko . TOmas koji je jedini bio u centru trgovine robljem bio je žarište raqdiklaizma po pitanju rase i emancipacije. Pissarro je osetio snažnu simpatiju prema raničkoj klasi i usvojio je određene levičarske političke stavove koji su imali direktnu vezu sa anarhijom. neutralna pozicija pejzažiste-autsajder iz ruralno društvo koje oslikava ali i za urbano društvo kom preodaje bio je idelan izbor za slikara koji se nije jednostavno uklapao u standarne kategorije društva Ponotise dovoljno udaljen od grada da bi održao jednostavan život koji su mnogi prihvatali kao društveno harmotičan.Terrace at Saine-Adresse’’.Barbizon’’ škole. vožnjom vozom što je bilo tri puta dalje od Argenteuil-a. Ne samo Cortova sofistikovana tehnika nego i njegova ubedljiva verzija beže iza njegove reputacije najistaknutijeg pejzažiste njegovog doba. Pissarro je studirao na .prirodi’’ ubedljivo prisustvo njihova svrha dqa njihovo odealno bekstvo učine neizgled materijalno dostupnim. Po mnogim drugim aspektim aPnotise se po mnogo čemu razlikovao od Argenteuila. koji je bio ruralniji i jeftiniji od centra grada.. COrotovi delikatni pupoljci. uklojučujući i Daubigny-a. njegovi rani crteži uglavnom predstavljaju crnce i radnike. Tokom najvećeg boravka u Pndaiseu.buržoazija bez prebijene pare’’. ostao je primarno poljoprivredna zajednica sa samo nekoliko fabrika od kojih je najvažnija sagrađena za vreme Pissarrovog boravka. Čak šta više Pissarrevi roditelji su imali dugotrajne okršaje sa sinagogom Sv. Suptilna tenzija u Pissarrovm radu između želje da izazove konvenciju i želju za sigurnošću i pripadanjem reflektuje sapkte njegove lične istorije i društvenih okolnosti. Tokom svog života bi je opterećaen buržoazijom iako je za sebe često ironično govorio da je . gde su u blizini žibveli još neki umetnici. Kaon asocijacija između Argenteuila i Moneta Pntoise je sada momentalno doveden u vezu sa Pissarrom i prijateljima(ponekad su zvani Pontoisova škola) koji su povremeno slikali sa njim a među njima su i CEzanne. Veći deo perioda 186-ih i 1870-ih uglavnomk je živeo u Pontoise-u.Most na reci Oise’’) bio je skroman ali stari trgovački grad duž pritoke Saine koji je bagerovana da bi je povezale sa francuskim severnim kanalinim sistemom. Pissarro je odsedao na brdovitom zaseoku L’Hermitage. Do tamo mu je bilo potrebno 90 min.Guillanium i posle nekoliko godina i Gauguin.. nakon što se rodilo dvoje dece i trećče dete je bilo na putu).... Pontoise (što znači . Naučne studije Richard Bretella pokazuje koliko je grad bnio netaknut predgradkim razvojemj.odbijanje sadašnjosti i potraga za izgubljenom nevinošću.mladu katolkinju Julie Vellay. Njegov rdoni Sv. kao što je poređeno sa vremenskom precoznošći Monetovog dela . Čak i kada slikovne tehnike pruže Cortovoj .

Ipak zadržava i određenu lojalnost prema Pissarrovoj pastoralnoj viziji koja podseća na Cortesa prema kom slika ima kompozicijski dug(uporediti sa Corotovim delim . njegov oštar kontrast između senke i sunčeve svetlosti na putu podseća Monetove delo . Međutim 1869 Pissarro je prišao bliže prigradkim slikarima i refelktova je njiihovu z6ainteresovanost savremenost kratkim preseljenjem u Lonveciennes. Čak i delo . Lepo obućčeno majka koji nosi suncobran mkoji nosi u šetnji sa svojom ćerkom. Odakle je mogao da odlazi u Pariz i učestvuje u okupljenima Batignolles grupe u kafeu Guerbois. i . pored Boigvila gde su Renir i Monet radli zajedno. da preferira bliske odnose između različitih itnezitete sličnih boja u odnosu na same kontraste boja.The Servise road’’). nijase-tj. SLika iz 1868-9. Do 1880-ih velike sile L’Hermitage sa figurama su utoliko završne. toliko je Pissarro došao do problema slikanja figurna na otvorenom koji su dotakli Monet i Bazille. . U poređenu sa Monetovom slikom Argenteul nema nikakve tenzije između prirodnog seoskog prizora i kao što bi moglo biti očigledno shodno neprijatnim prizorima ili drustvenoj hijerarhiji shodno njohovim visokim shvatanjima bogato obojenim. oštro ocrtanim senkama i lišću. možda majkom dece koja sede blizu ivice puta. kao štp bi svakako bile važne za jednog urbanog . koje oslikava mesto uzvodno od Lonvesiennes-a prikazuje način na koji je Pissarro odgovorio na prigradske promene. Najvažniji savet koji je Coroton dao Poissarru bio je taj da se koncentriše na vrednosti pre nego na boje.akvadukt’’marlya sagrađen da dovodi vodu do dvorca Liusa XIV(r. Ode .. a njegova figura direktnakao put nastavlja metod koji je koristio Cort da prikaže sovje senke a da pritom stiče osećaj privlačnosti. Delo . geometrijski upisaniim kiružnim povoljn ai solidarna konstruisanim kućama Pisasarrovi pejzaži L’ Hermitage kombinuju klasičnu jasnoći Colotovih italnijanskih studija sa novom geometrijom i svedenošću Moneta i ideal jasno predstavljenih vokabularom koloristične neposrednosti. Kanali i plaćeni putevi su bili podjednako važni za razvoj nacionalnog transpirta koliko i putevi želenice.Road at Lonveciennes’’je totalno konzervativnije od Moneta...velikoh slika uključujući i radove koji su bili izloženi u salonu. Nije prisutan ni osećaj nesloge niti društvene odgovornosti-niti su razlike tog tipa važne..moderan seoski predeo’’ upućujići na smisao radnog dana normalnost koja je definisao Pisarove vizije. obe su obučene za letnji period.The Seina at Post-Marly’’ 1892.planeur-a’’. ako je verovati primedbi Pissarovog sina Liciena (1863-1944) s kraja karijere njegovog oca to je bila značajna karakteristika i Pissarrovog slikarsta.k prekriven u pozadini. Gust teretni saobraćaj presmopšćuje napaja zrnevlja ili sirovine skoro da zaklanjanju miran seoski predeo.Road at Lonveciennes’’-. iz prethodne godine.. Ovaj pristup jeste suština istrajne harmonije tonova koji nalazimo kod Coarota. na primer. One razgovaraju sa seljaankom.L’Hermitage at Ponoise’’ spolja proste seljane i prosperitetnije stanovnike.Put u Lonveciennes’’jasno tkrio stilski uticajMoneta na njegovim blistavo osveteljenim. Najotvernije indikacije Pisarrovog interesovanja za modene razovje jeste estetika.. Likovi koji odlaze na ili se pak vraćaju sa šposla su u pozadini.1643-1715)kao podsećanje na prošlu velepnost. Razvoj u predgrađima je bio takav da je do 1880 manje od polovine njihovih stanovnika bilo domorodačko... . Zola je naveo za sličnu sliku ... izmaglici. u pozadini Pissarro je koristio .Woman in the Garden’’.

Kada se vratio.Environs of Paris’’ dalekosežna. stvore kompozicioni prostor prepadanja za njih. i uz malo smisla šporodičnog života. uglavnom su slikali sela u kojima su živeli. Prateći tend koji su postavili ostali impresionisti ranih 1870-ih Pissarrove reprezentacije rad i dokolicu stavljale jednu uz drugu i tek u s oblikovane savremneom upottrebom boja i još uvek Monetove. kapo na delu . kao na . Tokom francusko-pruskog rata. već su bili javna mesta oivičena zidovima i kućama koje su definisale zaštićenu okolinu sela. Monet-ov Argenteuil je bio baš takvo mesto. otkrio je da su pruski vojnici opljačćkali njegovu kuću u Lovevienne-u i uništili skoro sve njegove radove koje je ostavio iz sebe.. odbio je da estetizuje industrijsko osvetljivanje kroz poetsko kao na ranim slikama L’Hermitage-a tezvena koegzistencija starog i novog uticala je na Pissarro-vu viziju.Jeine in Prise’’ bagerovanje i konstrukcije mostova gradova... za Pissarro-a putevi nisu predstavljali primarno veze sa drugim mestima. Naravno.uglovi lokalne topografoje-kao što je otkriveno specifičnim nasdlovima koje sdamo lokalno stanovništvo prepoznaje Guillaniu-ovi pogledi na ivice druma slave ekspanziju moderne transportne mteže. ali su proizori ivica drumova bili retkost za njega. poštovaoca korota i još jednog ne-persijca. ALi. Neobično je i to da iako je ovo set blizak domu. Na Pissarrovom slikoju slici na gradskom putu sda leve strane nalazi se rudnik ipak mi njegovo prisutvo ni teretni bordovi nenarušavaju popodnevnu šetnju uz obalu grupe buržaza koji su iza njega.je Pissaro radio na presedan svog dobrog prijatelja Armand Guillaumina koje je obradovao pre zore duž nasipa odnosno predstavljaju i insustrijske luke na jugu i istoku Pariza. ali one uglavnom dočaravaju putovanjaprivremeni prolaz kroz seoski predeo.ili mesta daleko od kuće podobna za povlačenje i razmišljanje. viđen je očima autsajdera. Poput turista koje je oponašao nastanjivao se pored poznate doline ili je odlazio u šetnje u polja gde je nekoliko ili pak nijedna radnička ruka obrađivala. Jedna od najizuzetnijih odlika ovog perioda jeste upravo to koliko je dugo Pissarro ostao kod kuće. Impresinisti. na slici.Sittin Sun at Ivry’’ na kom fabrički dimljaci zatamnjuju crveno naranđasti zalazak sunca. gde je ostao oko 10 godina. Guillaumina je radio za železničku firmu . ALfred Sestey-a8čiji je otac bio deportovan Englez) više liči na Pissarro-ove prikaze ivica puteva su naročito pravilo kao što je slučaj sa delom .Depatrment of Bridges and Roads’’. ali u poređenju Gillaumina proslavljenjim delom ..do 1868 zatim je čistio poljske nužnike za ... ali da ipak.. Piles of sound’’ koja prikazuje bagerovanje duž reke Sene. pobegao jhe u London. Više su voleli mali grad nepertenciozne dru7stvenosti uprkos nedostatku učestvovanja u njoj.Rue Eugene Monnoir at Moret:Winter’’. Vrato se u Pontoise.Route de Gisors at Pontoise’’ ili lčični . kroz maštovita i selektivno slikarstvo. Čini se kaoda su Sisley i Pissarro želeli da ostanu po strani javnosti.. z6atim vidimo Pariz u daljini. koji nije bio francuski državljanin. Pissarro je ostao neutralniji a za razliku od Sileyovog dela .. gde je imao rođake. Pissareo. pravilno ublažena krivina sa novozasađenim mladicama je ispred panorame sveže malterisanih kuća sa krovovima crvenog crepa.. .Odeljene za prodsove i puteve’’ noću kako bi danju mogao da slika(godnea 1891 dobi je nalutriji ipovukao se da slika).The Orleans Railwaqy Company’’ .. ima mnogo slika na kojima su prizori puteva i intimnih seoskih scena u radu holandkih i britanskih mjastora pejazažista. Sa druge strane. s druge strane.The Seine at Marley. Njegovi pogledi su pretežno ulice obližnjeg sela. što prepoznajemo po kupoli tornja. od p’ovlačenja .

„Žetva u Montfoucault-u“. Pissarro se susreo sa tradicionalnim i čisto poljoprivrednim motivima za radliku od malog trgovačkog grada Pontoise. Pred kraj godine fabričkih serija Theodore Duret. Njihovi zadaci su uglavnom bili da donose vodu sa izvora. Courbetov i Monetov prijatelj. za razliku od avangarde arhitekture stanice Sain Lazare u okviru Mont-ove grupe fabrike Chalon je bila jednostavno četvrtsta nestilizovan zgrada koja je reflektovala skromnu i praktičnu ekonomiju.Chalon an Company’’ preko ose iz L’Hermitage.žitničkom’’ regionu Mayenne u istočnoj Breterniji. iako je u mladosti ziveo od đeparca koji su mu davali roditelji možda svakako jer i jeste uvek je. Pissarrov pristum takim motivima jeste znak nesentimentalne posvećenosti prikazivanju napretka kao prirodnog dela ruralnog razvoja. Takve slike nisu izvanredne toliko u okviru. koja prikazuje žene koje rade u polju i slika koju je izabrao za treću impresionističku izložbu 1887. Za Pissarra koji je 5 godina radio u porodičnom poslu pre nego što je odlučio da postane slikar produktivnost i radnost. Njegovo prisutvo je bio logični rezultet agrikulture tržišne zaujednice na sekundarnoj transportnoj raskrnici.nedokolica bili su suštinski. Za Pissara fabrika nije predtavljala ni predmet slavlja niti žaljenja. Mogao je da primeti da Pissarrov bio saosećajan ovoj temi. istrošeni krovovi i obli8žnje topole formiraju harmoničnu opadajuću dijagonalu. Pissarrovog rada koliko na pejzažima impresionista u celini. prvenstveno žena koje su radile bliže seoskim kućama i koje su verovatno bile mirnije od muškaraca. u Montpoucault.rustične prirode sa njenimk poljima i životima’’. Napravio je dosta skica koristeći drveni ugalj i uljane studije figura. Gomila u centu se sastoji iz ručno skupljenih svežanja naslonjenih .. Nekih 225 km (140 milja) zapadno od Pariza... namiruju stoku i razmrsuju vunu. Najizraženija je figura koja se nalazi pored prvog plana. Po delimično oblačnom vremenu. fartmera i slikara koji je ozlagao sa impresionistima. Ne treba da nas iznenadi Pissarrova pažnja koju mu je na nekoliko slika posvetio niti to što ga je prikazivao kao deo Pontoisove okoline. pisao je da bi ohrabrio Pissarroa da specijalizuje sliknaje ruralnog života i . samo revnosnost osobine kojim je potvrdio bez fanfara svojo upravnom i metodičnom praksom kao slikar nasuprot Monetovoj dvosmislenosti preindustrijskog dokaza savremenosti. njeni dimnjaci. Tokom sredine 1870-ih Pissarro je godišnje putovao iz Pnotoisea na imanje. u . Fabrika je za umetnika bila svakodnevni prizor i poklapa se sa interesovanjem za parobrode i komercijalni rečni saobraćaj koji smo videli na njegovim slikama Post-Marly-a iz prethodne godine. Naročito Pissarro.u šume ili uzorna polja kao što je slušaj sa Barbizon slikarima. njegovog prijaqtelja Ludovic Piette(1826-77). Iako struktura umanjuje takne kuće sa leve srtane. pristalica i budući itoruičar impresionizma. taman dim postepeno se stapa sa nebom i opšta sivoća slike prihvata boju zidova destilerije da bi stvorile tpretežna tonalna jedinstva. posvećen modernom svetu je tragao gde bi živeo jednostavno i ometano sa njabližim rođacima neobične porodice. to je bilo sjedinjeno sa okolinom. Jedan od rezultata Pissarro-vog napra bilo je delo „The Harnest at Montfoucault“. koja drži gomilu sena dok ostali žanju u pozadini. iako se razlikovala od većine predmeta njegovih kolega. čini se. Čak i kada je Pissarro oslikao novi krompir i repu i biljeke alkohola koje su stvorili . Kao gost valsnika plemičkog imanja Pissarro se možda osećao slobodnijim da proučava radničke likove direktno nego u Pontoise-u (gde je bio poznat po tome da se žalio da nema dovoljno modela).

Njihove karakteristične plave suknje i crvene i bele karirane marame osvetljuju kompoziciju i doprinose njegovom osećaju sporog. Odkriće takvih motiva dalo je Pissarrovoj karijeri novu pokretačku snagu i bila je takođe praćena izuzetnim eksperimentsanjem.par excellence’’: kombibacija različitih društvenih staleža. On namerno izbegava nostalgični i slikovno mitologizovane ruralnih tema kojih se užasavao kod slikara iz Salona kao što je BastienLepage. Pissarro stoga transformiše savremeno ležerne etike pariskog impresionizma-sa većom referencom na Renoir-a (antidota Millet-u) nego što je uppšte prepoznato. Tu je bila mderna ruralna tema .Poulitry Market at Pontoise’’ 1882. Vertikalni format doprinosi i osećaju izolacije i koncentracije. u isto vreme kada je stvarao slike ručnih poslova. koja se kombinuje sa predstavom drveća kako bi suzbila kompemzaciju u istanjenu slikovnu koherenciju.u njegovu ličnu ruralnu formu.na pijac. najurbanijem mestu u seoskom gradiću. Na potpuno izvanredan način. odnosno figura. Delo . ali prisustvo Pissarro-a čini se da izvodi piktoralni zaključak kao da smeštanje sebe u svet boje i površne može da reši tenziju koju ova slika otkriva. Pissarro je takođe oslikao i Piette-tovu modernu vršalicu. iako nežno poređena sa umiljatijom fluidnošću i svetlijim bojama Monet-a i Renoir-a. Od ovog perioda Pissaro je takođe započeo njegove tržišne kompozicije. Celina je ujedinjena sistematično obrađenom površinom. dvosmislenim promenama pogleda i razumnim društvenim posmatranjem koja refelktuje Pissarrovu nedavnu sradnju sa DEgasom. ima kompaktnu kompoziciju figure sa isečenim efektima na ivicama. Ali ako poredimo Pissarro-ve stavove isuviše blisko sa Milet-ovom nostalgijom za pre-modernim svetom i njegovom vezom sa zemljom trebalo bi da naglasimo i to da je Pissarro odbio takva poređenja. Njegova pažnja koju je posvećivao dugotrajnim tradicijama bila je uokvirena unutar posvećenosti savremenosti koju je delio sa svojim vršnjacima impresionistima. snažno predstavlja materijalnost forme i jačinu onoga na šta je konstantno upućivao kao na „senzaciju“. seoskog stanovništva i domaće sluge ili kupci buržoazije. ovi elementi održavaju krešendo.. ali ipak omogućujući dijalog sa ostalim slikarima iz krugova napredne umetnosti.zajedno. Čak što više. Nije jasno čija je privatnost narušena. spravu koja je bila retkost na manjim imanjima u Pontoise-u-iako su ti farmeri i sami bili produkti moderne trgovine sa Parizom. Pissarro je veći akcenat stavio na slikanje likova. mirnog života. seljanka i njena kćerka ukočeno gledaju u slikara iza drveća i seoskih kuća. Koliko god da se divio radnim navikama seoskog predela. opet u blizini L’Hermitage. Pissarro stoga spaja piktoralne ambicije slikanja figura sa nesentimjentalnim komercijalnim akticnostima sadašnjice. Na kraju. koje je bez sumnje radio samostalnije nego oslikavanje seoskih predela. koje su prožimale ostatak njegve karijere. Pissarro-va veština. Istraživanje i natopljene boje Pissoarro-vog kasnijeg stila 1870-ih prenose energiju i tenziju koja je jača od one kod njegovih ranijih radova.. Na jednom od njegovih remek dela „Cotes des Boenfs et h’Hermitage“ omiljeno delo koje je čuvao dugo godina. Potom je postao pokretačka snaga u organizivanju . Dovoljan transpotni sistem koji se poverćeva i nezasit apetit Pariza značio je da privredna ekonomija Pontoisea je bila usmerena na stvaranje produkta za kapital. mrzeo je sentimentalnost i smatrao je Millet-a isuviše „biblijskim“ ironično prebacivanje da „za Jevrejina toga nema mnogo u meni“.

Kao šro je iswtoričar umetnosti Johan House izložio. Kada se Renoir pojavio 1861... nervozan.. melanholičan. i . odnosa sa pristalicama i patronima. delikatane tehnike i svetle boje. čuvaqo u tajnosti čak i od najbližih prijatelja svoju vezu sa Aline Charingot koja je bila 18 godina mlađa od njega i kojom se oženio 5 godina nakon rođenja njihovog prvog deteta. uglavnom rokoko stil 18v. Ipak. p’rovincijalnih korena. podrazumevajući i umetničku fikciju i naklonost prema seoskom životu.moj temperament je rustičan.The Etsole des Beaux-Arts). Kada se osvrnemo na Pissaarro tokom sredina 1880 videćemo da koristi neoimpresionističke tehnike da stvori moderan ruralan svet koji će potpm nazvati . uvek je bio nespokojan zbog svoje radničke klase. Može da izgleda neobično raspravljanje o umetniku koji je toliko bitan za popularnost imjpresionizjma. iako je sklapao uspešna prijateljstva sa skoro svima. je oko 1 decenije. gde je naučio da kopira u minijaturi nakon . jer nije trebalo mnogo truda da ih primeni na . ali ipak na skali koja se može uporediti sa slikanjem na ulju.. Godine 1878. Budući slikar je učio zanat sa 13 godina u firmi dekorisanja porcelana. tako skromna žena neobičnog manira ne bi mogla da služi njegovim ciljevima. da studira sa Gellye. prijatelji koje je upoznao su takođe bili višeg staleža. u nadi za prosparitetoim. nakon iskazivanja sumnji po nekim njegovim prijateljima napusto je impresionističke iozložbe da bi se ponovo pridružio zvaničnom Salonu. Svakako. The Levy Brothers. Njegovi likovi. Uisstinu. U sredini impresionista srednje klkase i njihovih bogatih patrona. Ranorova napredna . prijatni ciljevi i neproblematičan svwet koji je podrazumevala njegova ranija umetnika praksa.k najubedljiviji slikar . Renoirove rane slike su možda.starih majstora’’. u poređenju sa bilo kojim impresionistom uključujući i Bazillea. a toliko očigledno drugačiji od Pissarra u kontekstu marginalnosti i kompromisa. Potput Degasa. upućujući na sbe i u kasnijoj dobi života kao na . a Pissarro je sarađivao sa njim i ostalima 1879.mobilnost’’ i društvena ambicija mogu biti podcenjene činjenicom da. bolji primeri zabeleženih prijateljstava. rađeni svetlim bojama i živopisnim swt6rukturama do kojih se došlo novih tehnikama. Svakako. podsetio je svog sina Lucijana da .. Međutim prosparitet je izostao a deca su počela da rade kao tinejdžeri. napravi je iskorak ka višem statusu akademskog profesionalizma. orijentisan dokolicom i usmeren na Pariz. pratili su ih tokom celog života. ALi ikao je Renoir-ovo slikanje bilo najvećeim delom uporno buržoazno.(takođe je bio primljen i na . Odatle je napredovao ka slikanju lepeza i žalozina. i pokušao je nova sredstva poput tempere i pastela..radnika među slikaruima’’.istinska pesma na seoskom predelu’’.. na štampanom dnevniku koji zapravo nikda nije relalzovan. približili su Pissarro glavniom toku impresionizma njegovih kolega. oštar i divlji. Renoirov otac je bio krojač koji je odveo svoju porodicu iz Limoges-a u Pariz kada je Pierre imao 3 godine.plain-air’’ metodi. pri tom zadržavajući ruralnu osnovu njegove umetnosti..l Renoirova sposobnoast i spremnost da služi nekritičim ukusima ležarnig klasa su mu popmogli da do kasnijih od 1880-ih uspostavi poziciju između impresionizma i konzervativnije umetnosti.impresio9nalističkig izložbi. bio je napet. U sveku ka kom je Renoir težio.zadovoljićiu se tek u bliskoj budućnosti’’.. Pissarro je koristio širok sistem preliminarnih studija za ove kompozicije.plain-air’’ figura originačlne impresionističke grupe bio je Pierrr-Anguiste Renoir.. kasnije 1883.

balansiranu strukturu koja podseća na Corot-ovu kompoziciju mostova preko reke Tiber u Rimu. Takođe je postojao i širok stilski raspon i svestranost u Renoirovom radu. Delo nazvano . Kao i Monet. sa ulovljenim jelenom pod njenim nogama. pešački most oliven u gvožđu. povezivao je Louvre sa desne strane reke Seine sa levom obalom. I tema lova i raskošna građa aktova odnosile su se na potpnje slike jkoje su prikazane u Salonu 1866: .remek delo iz 1867.za koji se do nedavno smatralo da predstavlja Sisley-a i njegovu ženu – vredi uporediti sa Monet-ovim delom“Women in the Garden“ iz 1866. naznačen imenom pešačkog mosta. sa elegantnom kupolom. Renoir nas smešta u srce modernog i umetničkog Pariza. koji su možda prosili) okupljaju se i formiraju red da bi krenuli na ekskurziju brodom koji plovi rekom Seine.Gledano na „ Quar Malaquais“. uključujući Sisleya i mamatera Jules Leceour(1832-82).Renoir se preobratio u modernijeg i društvenotržišno naprednijeg estetu.ustvari idući korak dalje nagoveštavajući prikaz stihova na svom štafelaju. predstavljalo je boginju lova koja sedi na steni u šumi odlažući svoj luk.Woman with a Parrot’’. Smeštajući ove motive duž donje ivice slike. i Renoir-ova slika odgovara tehnički.nedavno očišćen od strane Haussmannovih renovatorakoji su stvorili vidik na veća zdanja kao što je“Palais Mazarin“. zbog njegovih indikacija Renoir –ovog distinktivnog pravca. Renoir je usvojio tradicionalnu.kog su inspirisali Manet i Monet. na mestu prekoputa“The Ecole des Beaux-Arts“. koju u svakom slučaju odrede većinu radova koje su ponosili impresionisti tokom 1867. FOrma njegove modernizacije jeste bila. U slikarstvu figura.prikazuje stepen do kog je Renoir mogao da asimiliše urbanu“plein-air“ praksu i teme doklice koje je Monet ubedljivo obuhvatio na svom delu „Garden of the Princess“.dolazaka i odlazaka u različite opštine Pariza. Renoir se nadao da će izlagati u Salonu.U poređenju sa Monet-ovom radikalno suzbijenom kompozicijom nalik na prozor. Renoirove imitacije Coarbetove tehnike sliknaja slikarskim nožem bile su nespretne. dupli portret“Alfred Sisley and Lise Trehot in the Garden“-„ Alfred Sisley i Lise trehot u vrtu“. Dok je .Delo“The Pontdes Arts“. Za tu priliku je 1867 oslikao veliki akt za koji mu je pozirla njegova ljubavnica Lisa Trehot. A kao i prijatelji koje je upoznao kod Gleirea.Moderno obučene turiste(suprotno manje prosperitetnoj majci i kćerki i besposlenim dečacima sa leve strane. kao i kod Bazilea evokaacija Courbeta.Potonje je rađena ranije iste godine. iako možda manje smelo.Stoga uprkos odsutnom okviru ovih poštovanih institucija koje podsećaju na Monet-ovo sredstvo smeštanja Louvr-a u pozadinu-Renoir je otvoreno objavio svoju „plein-air“ poziciju.sa desne strane. i njegov odnos prema modelu kao nagom portretu mpožda je učinio da njegov realističan efekat sudijama deluje isuviše besramno. Ipak. „The Pont des Arts“(„Bridge of the Arts“ – „ Most umetnosti“). Renoir parafrazira Monet-ovu kontrastnu liniju sunčeve svetlosti i senke. Obe građevine su van vidokruga vizije slike.. ali dobro obavešten posmatrač je mogao savršeno da razume njihov odnos. Renoir-ov 1868. jer je tražiop način koji je bio moderna i zadovoljavajući. Sa pariskim životom konstantno na umu .Diana’’.The Courvet of the Roe Deer’’ i .. SA prijateljima je slikao pored Fontainebleau. Diana je bila popularan lik u rococo um etnosti koju je on jako dobro poznavao i koristi da legitimizuju svoju temu za Salon.. možemo reći da ja Renoir uokvirio svoju kompoziciju u okviru znakova“plein-air“ prakse.

ali će tečni.od kojih je Renoir primarno zarađivao. Salon je prihvatio delo „Woman of Algiers“. i njegovo prijateljstvo sa Monetom navešće ga da koristi manje četkice. zavodljiva poza i vizuelna brilijantnost sa „Salome“ delo akademskog slikara Henri Regnanta (1843 . od zlatnih i crnih nakićenih pumparica. Godine 1870. fazi efekti nežnih čekinja ostati. pera noja i tijara od zlatnih novčića. koji su bili pod vlašću Francuskih kolonija i Islamskih centara kao što je Constantinople. Njegova pozadina je ništa drugo do šablonska evolucija harema. Renoir sada deluje rvnodušno prema kontrastima svetla i senke na koje je Monet bio fokusiran i koji je koristio na delu“The Pont des Arts“.71) iz Salona iste godine. Sigurno da je Delacroix – ova reputacija opuštene veštine i kolorizam pomogli da legitimizuje Renoir – ove piktoralne pirotehnike.Njegova radost svetlih boja. koji je ličio na Manet – ove slike zabavljača. Renoir je stvorio Orijent kao spektakularnu utopiju za vizuelni užitak. i uživala je modu orijentalizma. ali ako je Delacroix – ova slika Orijenta je u nekoj određenoj meri sredstvo za psihološku introspekciju. „Woman of Algiers“. gde je Lisa pozirala naslonjena na raskošno oslikan egzotični kostim. Ali umesto smeštanja seksualnosti njegovih žena u svet boginja kao što je to učinio na slici „Diana“.Camille Doncieux. Takođe je napravio veliki panel kao reklamnu dekoraciju cirkusa. do plave. Preko Sisley-a i Le Coeur-a. za dekoracije plafona (sada uništene) u kući Prince Geoges Bibesco – a u Parizu. Renoir-ova praks je bila da stvori sliku velikih figura kao portreta. nalazio je narudžbe portreta. tako da inovecije malađih slikara su shvaćene kao rezultat tradicije pre nego prelom sa njom. Renoir ju je premestio u savremeniju oblast strane kulture zamišljene seksualne poniznost. za sve 4 njegove figure. Renoir je bio jedini veliki impresionista koji se nije oslanjao na novčanu pomoć njegovih roditelja za prihode na početku svoje karijere. Niti je Renoir bio sam u pokušavanju da pomiri prednosti . Njegova kompozicijska dominacija para i snažni paterni izravnavanja sada podsećaju na Monet-a-Sisly-eve čvrste i izražajno oivičene pantalone podsećaju na one sa slike“The Fifter Boy“.crtao senzibilitetima razvijenim tokom zaposlenosti u mladosti. da pozira apstraktno i anonimno. Od malih nogu navikao je da traži bilo kakav posao. odnosno budila inspiraciju iz Arapskih i Islamskih kultura Severne Afrike. Zahtevi za izradu portreta.kojoj dodaje poluprozračnost njene ornamentalne kecelje-nagoveštava njegovu posvećenost dekorativnoj površini efekata stvari pre nego efekata svetlosti iznad njih. Teško rađena površina i raznovrsnost kombijancija boje je bez presedana na ovom delu. opet. „Dottoman capital“ – Otomonaski centar na Istočnoj granici Evrope). čije delo „Woman of Algiers in their Harem“ je bilo veoma poznato.U pozadini portreta Sisley-Trehot jeste embrionična verzija Renoir-ovog potpisanog umeća-omekšana i fluidna verzija Monetovog energičnog rukovanja transformisana u zamrljanost nalik na Corot-a. koje je doživelo pricvat za vreme Drugog Carstva. Renoir očarava posmatrača kompleksnim materijalnim površinama i brilijantnim bojama. crvene i crne marama i delikatne bluze.svilenih tekstura i svetlucavih paterna Lise-ine haljine.Monet koristio svoju ljubavnicu. Renoir – ova interpretacija bila je zapravo primetno drugačija. On je. a preko Le Coeur – ovog brata arhitekte. vidljivim kroz košuljicu – bila je često osobina Roccoco slikarstva. (Ova tendencija umetnisti XIX veka je skretala pažnju. Erotika – poboljšana indolencijom Lise – inog zavodljivog pogleda i bujnim grudima. Oba dela obuhvataju moderne fantazije o stranoj kulturi. Naizgled podsećajući na Delacroix – a. Nasuprot melanholiji koji je stvorio suptilan način Delacroix – ovog osvetljavanja i atmosfere lagodne poze i jednostavni izrazi.

Njegova skoro kompulsiona potreba da bude prihvaćen ne iznenađuje za nekoga kod koga je ambicija kombinovana sa skromnim poreklom. Vratio se u Pariz 1871.a“. Stoga. Sa druge impresionističke izložbe.a“. Renoir je preuzimao izdržljivost iz društvenih snaga do trenutka kada je jednom izjavio „Potrebno mi je da osetim sve uzbuđenje života oko mene. Renoir je pozvan u vojsku. i Bougival. Renoir – ovo delo „Road at Louveciennes“ prikazuje isti opšti prizor kao Pissarro – va slika iz 1868 – 9. kao što je slučaj sa njegovom poznatom slikom „The Loge“ sa prve impresionističke izložbe. prevashodno skromnog carinika Victor Chocquet – a i Zolinog izdavača. gde je sa svojim roditeljima ili prijateljima (Bazille je poginuo prethodne godine) dok nije pronašao svoj dom u komšiluku radničke klase pored „Notre – Dame de la Lorette“ nego u novijem delu „Les Ballignolles . i uvek i hocu“. čiji je portret rENOIR OSLIKAO 1877. Gachet – a. šefom koji je u bukvalnom smislu imao svoj interes u tome ko je prijatelj Guillaumin – a i Dr. Nije postojao ni jedan imresionista koji je tako predano tražio tutorstvo za portrete ili koji je toliko instiktivno prilagođavao svoj stil da bi se dopao. Renoir – ov svet je bio psihološki ekstroverttniji i smeliji. Tamo se Renoir takođe sprijateljio sa piscem Alphonse Dandet – om sa kojim je ostao u septembru 1876. Otuda. Ali Bazille – ove koncepcije na delu „La Toilette“. služavki. mnoge Reoir – ove slike su bile navedene kao vlasništvo kolekcionara. sa druge strane. . je imao društeni život da se takmiči sa skoro svakim uspešnim umetnikom ili naprednim intelektualcem. krojačev sin i nekadašnji šegt – zanatlija. diler Paul Durand – Ruel je kupio dve slike. dok se zadovoljavao Utopijskim fantazijama o orijentu.impresionista sa promiskuitetom Salome. Videli smo ga da posećuje Monet –a i njegovu porodicu u Argenteuilu – u. homeopatičnog fizičara i umetničkog kolekcionara. Ali Renoir – ovo društveno napredovanje je bilo pre svega (xxxxx). Uspeh u Salonu je i dalje bio snažan mamac. i od Monet – ovog i Pissarro – vog. Kao što smo videli kada smo poredili prizore La Grenouille. Ogromna većina radova koje je izlagao bili su radovi čije su teme bile mlade žene. je živeo u skromnim četvrtima pored radnika. a akvadukt je brljotina. ubrzo se razboleo i nije ni video rat. ali ona pomračuje veći deo sela lišćem koje je smešteno u sredini. među njima zanosna glumica Jeanne Sammary. ali nije verovatno da je ikada otišao toliko daleko kao do Pontoise –a. Renoir – ova zainteresovanost za izlaganje sa impresionistima je verovatno proizišla iz potrebe za izlaganjem pre nego iz iskrenog priotivljenja Salonu ili čvrste posvećenosti modernim principima. i već 1877 je prisustvovao večerama (četvrtkom) u restoranu Eugene Murer – a. Georges Charpentier. Većina su bili portreti. i kroz erotizam Renoir je mogao da crta po primerima rangirajući od Delacroix – a do Manet – a. a umetnik je bio stalan gost u „Madame Charpentier’s“ književnom salonu – siguran način da se steknu korisna poznanstva i pronađu važni građani. Renoir – ovo prijateljstvo sa Pissaro – m i Monet – om odvela su ga u Louvedennes gde su se povukli njegovi roditelji. je daleko manje erotična po pitanju njene trezvene sugestije i scene u ateljeu umetnika (Lise Trehot je model sa desne strane) i minjeta iz tematski orijentalnog bordela (podsećanje na Monet – ovu „Olympie“). gde se pridružio Monetu u La Grenovillere. iako nisu bili tako identifikovani. Godine 1870. manje anoniman ili udaljen. Do 1876. „konciergi“ i „lorett .

integrisani efekat Renoir – ovih tehnika i društvenih izbora podudara se sa Pissarrovim (sa očiglednim razlikama). ono je takmat Monet – ovom delu „Music in the Tuileries Gardens“. iz 18. nedostatak artikulacije društvenih razlika je potpuno različit od onoga što očekujemo od ostalih urbanih imresionista. Rezultat jeste bajkovita transformacija ponovljenih nečasnih predstava. koje je bilo prikazano na trećoj impresionističkoj izložbi 1878. koji je slikao u „Parc Monceau“. piće i flertovanje. Iako je Renoir. nesvestan svoje buduće slave – je prestavljen njegovom sopstvenom verzijom najmodernije pariske slikovne tehnike. Godine 1876. Ipak prisutno je značajno odobravanje „Fete galantes“. u stvari.94). slikarima u njihovim dvadesetim. prateći primer Monet – a. a ne javne ličnosti Pariske inteligencije. slika prikazuje njena spoljašnja porekla uz pomoć uključenih kontrasta svetlosti senke. Sa Rivierom i drugim poznanstvima.Rano 1873. Uz Rivier – ovu pomoć postavio je studio u sporednoj zgradi istrošene zgrade u Corot – u. bilo je svakako najkompleksnije. Možda su Renoir – ove postepeno napredne okolnosti mu pružile slobodu da posveti znatno vreme i trošenje platna na veliku sliku o otvorenoj temi. Montmartre – natrpan. 1877.ovo je svakako dominantno prisustvo – stariji je i uživa divljenje žena koje su mu pozirale. Renoir – ova vizija ne predstavlja sasvim haremsku utopiju. Prema rečima Riviere – a. Još Renoir – ovih modela je viđeno kako igraju sa prijateljima umetnika. na visoravni direktno severno od njegovog studija na Saint – Georges. madalački i promukao. posle jedne ili dve vetrenjače koje su stajale na mestu. Renoir – ove slike prikazuju radije bliske prijatelje. Oni piju grenadin i ćaskaju sa jednim od Renoir – ovih modela. ali ako je verovati velikom Georges Riviere – u. umetnika koji dolaze da pronađu modele i ljubavnice u sloju radničke klase. Manet – a i Degas – a i njihovim ironičnim odvajanjem pitanjima o pojavljivanju. U donjem desnom uglu sedi Riviere (sa Lulom). Iako nije sebe predstavio na slici. Rezultat je bilo remek delo „The Ball at the Moulin de la Galette“. v. većinom umetnike i njihove opratilje. koja se naslanja preko svoje mlađe sestre Estelle koja sedi na klupi. već je i „merkao“ modele jer je smatrao da obične devojke poziraju prirodnije od profesionalaca. U svakom slučaju. Jeanne. Prema boju likova i mogućnosti njihove identifikacije kao portreta. Ako ove figure predstavljaju sloj pariskog društva onda je to pomalo marginalan i boemski svet muškaraca. predstavljenih čask još kompleksnije prigušivanjem svetlosti. uz plesanje. sa delikatnim tonovima i laganim pokretima četkice koji ublažuju te kontraste u lagodnu harmoniju. Još verovatnije to je fikcija. Svojim . Renoir . Renoir ne samo da je uživao društvenst radničke klase. sa Pierre Franc – Lamy (1855 . prilokom stvaranja harmoničnog poretka. Takođe se ugleda i na Monet – ovo delo „A Masked Ball at the Opera“.1919) i Norbert Goeneutte (1854 . Renoir je upoznao pisca Georges Riviere – a. Renoir je odlučio da tamo napravi sliku na temu opuštanja starosedeoca u njihovom najboljem izdanju. Jendno veoma aktivno mesto sastajanja bio je „in door – out door“ cafe – kabare pod imenom „Moulin de la Galette“. zabavljanja i udvaranja u „The Moulin“ su bila daleko nevinija. već urbani raj lepih žena kojima bi se skror svaki muškarac svojevoljno predao. Renoir je počeo da posećuje nedavno izgrađeno selo Montmartre.. koristio skice i zasigurno oslikao veliko platno u svom studiju. Dovoljno neobično. Iako to nije Renoir – ovo najvele delo. Renoir je pravio studio modela na išaranoj sunčevoj svetlosti njegovog vrta. koje spolja izgledaju prljavo i napušteno. koji je osnovao dnevnik „L’ Impressionniste“. ime Antoine Waltean.

vratio se u zvanični Salon radi izložbe 1878. Renoir vešto igra na kartu osećanja i humora. stoga. sankcionisanim bogatim i značajnim osobama progresiovnog miljea umetnika i zabave. Za tu priliku je prilagodio svoju sliku tradicionalnoj umetnisti. na primer snažnom kompozicijom fogura koja liči na piramidu – renesansno sredstvo – i konvencionalnom artikulacijom prostora kroz patern kineskog tepiha. Ipak. poglavlju.predsavljanjem želje u kombinaciju realizma i aluzija ne prošlost. u kojoj je utvrđen Renoir – ov karakteristični pristup površinskim bojama i teksturi izveden otvorenim ali gracioznim umećem. opravdao je sebe tvrdeći da je Pariz imaop „jedva 15 kolekcionara koji su cenili slikara iako nije izlagao u Salonu“. Renoir je bio istaknuto okačen i većina mu je klicala. kao što je Renoir smatrao svojim konačnim probijanjem se i pojavilo. što je suprotnost formalnom postavljanju. koji sedi najbliža majci. Charpentier – ovi moderni Japanski paravani i najnoviji nameštaj od bambusa. Imalo je formu relativno konvencionalne porudžbine portreta. izloženim u Salonu 1879. izdavača Georges Charpentier – a. Trogodišnji sin. Ironično je.u. Kao što ćemo videti u 8. počeo je da ponovo formuliše svoj stil na sumnjive načine. Uprkos njenom izdvajanju tradicije. odnosno okolini društvenog portreta koji podseća na „Stare Majstore“. i Renoir je izlagao sa impresionistima samo još jednom. i njegova šestogodišnja sestra Geogett su obučeni identično kao razmažena deca. Sa velikim portretom „Madame Charpentier and their Children“. Njihovom razmenom pogleda i pažljivim pogledom njihovog umiljatog njufaundlendera (psa). Pišući nakon nekoliko godina Durad – Ruel . Durand – Ruel je odpočeo redovne kupovine. Renoir se povinovao aktuelnoj modi. . to da kada je ostvario svoju ambiciju je imao krizu sigurnosti. Posle Renoir – ovog impresionističkog uspeha 1877. U ophođenju prema skupocenoj odeći. U međuvremenu. Neposredno posle izlaganja ove slike koja toliko definiše impresionistički svet kao svet zadovoljstva. postavljanje slike u dom patrona odgovaralo je maturalnoj estetici impresionizma. koliko god da deluje drugačije. poklapa se sa Bazill – om. slika obuhvata domaću stabilnost. Paul. čiji je omiljeni slikar i postao. tako Renoir – ova integracija u zvanični svet umetnisti je bila završena.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->