P. 1
Fizika Skripta Za Prireme Za Drzavnu Maturu1

Fizika Skripta Za Prireme Za Drzavnu Maturu1

|Views: 649|Likes:
Published by Marko Opačak

More info:

Published by: Marko Opačak on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

ZADACI IZ FIZIKE

2

MEHANIKA
KINEMATIKA MATERIJALNE TOČKE
Jednoliko pravocrtno gibanje
1. "Srednja brzina I" Automobil prvu polovinu puta vozi brzinom v1 =40km/h, a drugu polovinu puta brzinom v2 =60km/h. Kolika je srednja brzina automobila (stalna brzina kojom bi se morao gibati da za isto vrijeme prijeđe cijeli put? (=48km/h) 2. "Srednja brzina II" Automobil prve dvije petine puta vozi brzinom v1 =80 km/h, a preostale tri petine brzinom v2 =72km/h. Kolika je srednja brzina automobila? (=75km/h) 3. "Srednja brzina III" Automobil prvu četvrtinu vremena vozi brzinom v1 =120km/h, a preostale tri četvrtine brzinom v2 = 80 km/h. Kolika je srednja brzina automobila? (=90km/h) 4. "Pokretne stepenice" Penjući se uz stepenice koje miruju čovjeku treba t1 =15s da se uspne na gornju etažu. Kad čovjek stoji na stepenicama koje su u pokretu za uspon mu treba t2 =10 s. Koliko mu treba za uspon ako se on penje uz stepenice u pokretu? (t=6s) 5. "Susret" Iz mjesta A u mjesto B udaljeno d = 300km krene prvi automobil brzinom v1 =80km/h, a iz mjesta B u mjesto A drugi automobil brzinom v2 =120 km/h pola sata nakon polaska prvog automobila. Koliko je proteklo vremena od polaska drugog automobila do njihovog susreta? (t=1,3h)

3 6. "Pretjecanje" Automobil duljine l1 =4m vozi brzinom v1 =72 km/h i sustiže kamion duljine l2 =10m koji vozi brzinom v2 =54 km/h. Koliko je dugo automobil pretjecao kamion? (t=2,8s)

Jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje
s početnom brzinom bez početne brzine (v0=0)

7. "Vlak ubrzava" Na putu dugom s= 75 m vlak poveća svoju brzinu od v0 =36 km/h na v=72 km/h. a) Kolika je akceleracija vlaka? b) Koliko je vremena proteklo? (a=2m/s2; t=5s) 8. "Vlak usporava" Za vrijeme od t=5s vlak smanji svoju brzinu od v0 =72 km/h na v=36 km/h. a) Kolika je akceleracija vlaka? b) Koliki je put pri tom prešao? (a=–2m/s2; s=75m) 9. "Tijekom neke sekunde" Tijelo se giba jednoliko ubrzano tako da tijekom osme sekunde od početka gibanja prijeđe put od 3m. a) Kolika je njegova akceleracija? b) Koliki je ukupni put tijelo prešlo tijekom četvrte i pete sekunde? (a=0,4m/s2; s=3,2m)

t=1s) 12. y=40m) Slobodni pad . Istovremeno je vertikalno iznad njega s visine h2 = 60 m ispušten (v01=0) drugi kamen.4 Vertikalni hitac h – početna visina tijela y – visina tijela iznad tla 10. "Vertikalni susret" Jedan je kamen bačen s tla (h1= 0) vertikalno uvis brzinom v01 = 30 m/s. ymax=45m. (g=10m/s2 ) a) Kolika je brzina kamena u t = 4 s? b) Na kojoj visini je kamen u t = 4 s? c) Koju maksimalnu visinu je dosegnuo kamen? d) Za koje je vrijeme pao na tlo? (v=–20m/s. Na kojoj će se visini susresti ova dva kamena? (g=10m/s2 ) (t=2s. y=25m. "Kamen bačen uvis" S visine h=25m kamen je bačen vertikalno gore brzinom v0 =20 m/s. Za koje je vrijeme kamen pao na zemlju? (g=10m/s2 ) (v=–30m/s. "Kamen bačen dolje" S visine h=25 m kamen je bačen vertikalno dolje brzinom v0 =–20 m/s. t=5s) 11.

"Horizontalni hitac" Kamen je bačen s visine h=20m u horizontalnom smjeru.64s Horizontalni hitac – trajanje leta – domet – brzina pri dodiru s tlom 14. "Bunar" U bunar dubok 12. =0  =0 II.6s. Kolika je njihova akceleracija? (g=10m/s2 ) (FN=2. t2=0.5 13. FN=120kN) 16. D=30m) DINAMIKA MATERIJALNE TOČKE Newtonovi aksiomi mehanike I. a) Kolikm brzinom kamen udari u površinu vode? b) Nakon koliko vremena se čuje u udarac kamena o vodu? (brzina zvuka je c=320m/s. b) t1=1. Na krajevima niti su privezani utezi masa m1 = 0. "Kolotura" Preko koloture zanemarive mase prebačena je nit. "Vlak" Lokomotiva mase m1 =120t vuče vagon mase m2 =60 t. Otpor zraka zanemariti.2 kg i m2 = 0. =– Težina Napetost niti 15. =m III. t=2s.8m ispušten je kamen. g = 10 m/s2 ) a) v=16m/s.04s.3 kg. t=1.4N. Kolika je napetost spojnice između vagona i lokomotive ako je vučna sila lokomotive F=360kN? Trenje zanemariti. Koliki je domet hica ako je on pri dodiru s tlom imao brzinu v=25m/s? (g=10m/s2 ) (v0=15m/s. a=2m/s2) Kosina bez trenja . (a=2m/s2.

"Vučna sila" Automobil mase m=1200kg giba se po horizontalnoj podlozi. Kolika je vučna sila motora ako se automobil giba: a) stalnom brzinom b) jednoliko ubrzano akceleracijom a=3m/s2? (F=2400N. "Semafor" Automobil se giba brzinom v0 =108km/h.bez trenja" Niz kosinu visine h=20m i duljine l=25m pušteno je tijelo mase m=5kg.6 ili ili – komponenta težine duž kosine – komponenta težine okomita na kosinu 17. (g=10m/s2 ) (s=150m) 20.5s) Trenje na horizontalnoj podlozi F – vučna sila Kada nema vučne sile (F=0): 18.3. t=2. a=8m/s2. Na kojoj udaljenosti od semafora vozač automobila mora početi kočiti da bi se zaustavio? Faktor trenja između guma i asfalta je µ=0. "Šleper" Kamion mase m1 = 6 t vuče prikolicu mase m2 = 4 t stalnom brzinom. F=6000N) 19. "Niz kosinu .2. Faktor trenja µ=0. Kolika će biti akceleracija kamiona ako se prikolica odvoji? (g=10m/s2 ) . v=20m/s. a) Kolikom silom tijelo pritišće na kosinu? b) Kolika je akceleracija tijela? c) Kolika je brzina tijela na dnu kosine? d) Za koje se vrijeme tijelo spustilo niz kosinu? (g=10m/s2 ) (F2=30N. Vučna sila motora je F=6kN.

a1=0.7 (µ=0.4m/s2) Kosina s trenjem – sila trenja na kosini Gibanje niz kosinu s trenjem Bez vučne sile (F=0): Gibanje tijela uz kosinu s trenjem Bez vučne sile (F=0): .06.

v2 – brzine tijela prije sudara v'1. Njemu u susret dolazi drugo tijelo brzinom v2 =–3m/s i mase m2 =15kg. Koliki je put prevalilo uz kosinu ako je faktor trenja µ=0.6m.25? (g=10m/s2 ) (k=1. "Neelastični sudar I" Tijelo mase m1 =10 kg ima brzinu v1 =2m/s. Kolika je brzina skateboarda nakon dječakovog skoka? (v1'=3. Poslije sudara se gibaju zajedno.6m. v'2 – brzine tijela nakon sudara – neelastični centralni sudar 23.2 kg ima brzinu v0 = 4 m/s.2 m i duljine l = 2 m.4 m/s. a=–8m/s2.6 Ns? (v=7m/s) 24.8 21. Poslije sudara se gibaju zajedno. Kolika je njihova zajednička brzina? (v'=2.4m/s. "Niz kosinu s trenjem" Tijelo je pušteno niz kosinu visine h = 1. “Impuls sile” Tijelo mase m = 3. Koliku će brzinu imati tijelo ako mu predamo impuls sile od I = 9. s=1m) Impuls sile i količina gibanja – impuls sile – količina gibanja mv = mv0 + Ft – zakon očuvanja ukupne količine gibanja v1.2 m i duljine l = 2 m. a=4m/s2. "Uz kosinu s trenjem" Tijelo je gurnuto brzinom v0 = 4 m/s uz kosinu visine h = 1. Dječak skoči naprijed tako da mu se brzina nakon skoka poveća za 0. "Neelastični sudar II" Tijelo mase m1 =10kg ima brzinu v1 =2m/s.6m/s) 26. Kolika je brzina tijela na dnu kosine ako je faktor trenja µ= 0.25? (g=10m/s2 ) (k=1. Kolika je njihova zajednička brzina? . v=4m/s) 22. Njega sustiže drugo tijelo brzinom v2 =3m/s i mase m2 =15kg. v'2=–7m/s) 25. "Skateboard” Dječak mase m1 =50kg vozi se na skateboardu mase m2 =2kg brzinom v=3m/s.

P=6000W) 30. W=750J) 29. Kolika je snaga motora? Trenje zanemariti. Koliki rad izvrši dizalica ako teret digne na visinu h=20m? (g=10m/s2 ) (F=2600N. Snaga. "Uzbrdica" Automobil mase m=1200kg vozi uzbrdo stalnom brzinom v=18km/h. Q=110J. ako s visinske razlike h=40m u svakoj sekundi pada 20m3 vode? (gustoća vode je ρ=1000kg/m3. "Vodopad" Koliku snagu ima vodopad. V=20m3. (g=10m/s2 ) (F=1200N. Ep=8MJ. g=10m/s2 ) (t=1s. Koliko se mehaničke energije pretvorilo u toplinu i kolika je sila trenja ako su sanjke na dnu kosine imale brzinu v=6m/s? (g=10m/s2 ) (Ep=200J.1).9 (v'=–1m/s) Rad.4m/s2. Kolika je korisnost dizalice ako je snaga njenog motora P = 8 kW? (g=10m/s2 ) . "Sanjke" Sanjke mase m=5kg spuštaju se niz kosinu visine h=4m i duljine l=25m. "Dizalica" Dizalica diže teret mase m=250kg uvis akceleracijom a=0. Nagib uzbrdice je 10% (sinα=0. m=2000kg. Ftr=4. "Korisnost" Dizalice diže teret mase m = 240 kg stalnom brzinom v = 3 m/s. W=52kJ) 28. Energija – rad – snaga – potencijalna energija – kinetička energija .4N) 32. "Kočenje" Koliki rad treba uložiti da bi se zaustavilo tijelo mase m=60kg koje ima brzinu v=5m/s? (Ek=750J. P=8MW) 31. Ek=90J.zakon očuvanja ukupne mehaničke energije 27.

a=15m/s2) 34. Kolika će biti akceleracija gornjeg utega ako se prekine nit koja spaja utege? (g=10m/s2 ) (F=3N. v=3m/s) Jednoliko kružno gibanje – frekvencija. (g=10m/s2 ) (s2=6cm. η=90%) Elastična sila – elastična sila s – elongacija. Masa gornjeg utega je m1 = 0. "Opruga u liftu" Elastična opruga obješena je o strop lifta koji miruje.14rad/s. "Elastična sila" Na elastičnu oprugu su obješena dva utega jedan ispod drugog. kružna frekvencija – jednolika rotacija – broj okretaja zamašnjaka do zaustavljanja 36.2kg. Ek2=18J. Ep2=32J. ∆s=1cm) 35. "Odbojnik" Tijelo mase m = 4 kg klizi brzinom v1 = 5 m/s po horizontalnoj podlozi bez trenja i udara u odbojnik (oprugu) konstante elastičnosti k = 1600 N/m. Kolika je brzina tijela kada je odbojnik “sprešan” za s = 20 cm? (E1=Ek1=50J. produljenje – potencijalna energija elastične sile 34. broj okretaja u sekundi – kutna brzina. a donjeg je m2 = 0. "Zamašnjak I" Zamašnjak opsega O =16m učini 30 okretaja u minuti.10 (Pd=7200W. Kada na oprugu objesimo neki uteg opruga se produlji za s1 = 5 cm. Za koliko će se (dodatno) produljiti opruga ako se lift počne gibati ubrzano uvis akceleracijom a=2m/s2. v=8m/s) . a) Kolika je njegova kutna brzina? b) Kolika je brzina točke na njegovom obodu? (ω=3.3kg.

Kolika je centripetalna sila.4? (g=10m/s2 ) (v=20m/s) 40. FN=15N) 41.5min padne od 240 okretaja u minuti na nulu. Kolikom silom automobil pritišće na podlogu? (g=10m/s2 ) (Fp =2400N) Newtonov zakon gravitacije . Koliko okretaja učini do zaustavljanja? (N = 60) Centripetalna sila 38. "Zamašnjak II" Zamašnjak rotira jednoliko usporeno tako da mu broj okretaja za vrijeme t=0.25m. ako je frekvencija kruženja f=2Hz? (Fcp =39. G=5N. "Kamen na špagi" Kamen mase m=0. ako on kroz nju prolazi brzinom v=4m/s? (g=10m/s2 ) (Fcp=10N.9m vrtimo u vertikalnoj ravnini. Kolikom brzinom mora kamen prolaziti kroz najvišu točku da špaga ne bude napeta? (g=10m/s2 ) (v=3m/s) 42.5kg privezan na špagu dugu l = 0. "Centripetalna sila" Tijelo mase m=1kg giba se jednoliko po kružnici polumjera r=0. "Labava špaga" Kamen privezan na špagu dugu l=0. "Preko brijega" Automobil mase m=1200kg juri brzinom v=72km/h preko brijega polumjera zakrivljenosti r=50 metara.44N) 39.8 m vrtimo u vertikalnoj ravnini.11 37. Kolika je napetost špage kad kamen prolazi kroz najnižu točku. "Zavoj na cesti" Kojom maksimalnom brzinom može automobil ući u zavoj polumjera r = 100 m. ako je faktor trenja između guma i asfalta µ= 0.

h=298km) 45.67·10 Nm /kg – gravitacijska konstanta -11 2 2 43. a masa Zemlje M = 6·1024 kg.67⋅ 10-11 Nm2/kg2 ) (r=42219km.67⋅ 10-11 Nm2/kg2 ) (M=5. kozmička brzina za taj planet? b) Koliko je ophodno vrijeme satelita koji kruži na visini h = 1000 km iznad površine tog planeta? a) v=3. T=9617s) *46. Koliko se rastegne opruga kad na nju objesimo taj uteg? (g=10m/s2 ) (k=80N/m. a akceleracija sile teže na njenoj površini g=9. b)v=3. "Masa Zemlje" Kolika je masa Zemlje ako je njen polumjer R=6370 km.025m) 48. "Harmonički oscilator I" Harmonički oscilator čine elastična opruga i uteg. "Akceleracija sile teže" Na kojoj visini iznad površine Zemlje akceleracija sile teže iznosi točno g=9m/s2? Polumjer Zemlje je R=6370 km. "Harmonički oscilator II" .266km/s.67⋅ 10-11 Nm2/kg2 ) (r=6668km.97⋅ 1024kg) 44. a njen polumjer R=6400km. (γ =6."Geostacionarni satelit" Na kojoj udaljenosti od površine Zemlje kruži geostacionarni satelit? Ophodno vrijeme geostacionarnog satelita je jedan zvjezdani dan T=23h 56m. h=35819km) Titranje – period titranja harmoničkog oscilatora m – masa oscilatora k – konstanta elastičnosti – energija oscilatora v0 – maksimalna brzina A – amplituda titranja – period titranja matematičkog njihala l – duljina njihala 47.81m/s2? (γ =6. s=0.65km/s. Masa Zemlje je M=6⋅ 1024 kg. (γ =6.314s (T= π/10s).67⋅ 10-11 Nm2/kg2 ) a) Kolika je I. "Satelit" Satelit kruži oko planeta mase M = 8 ·1023 kg i polumjera R = 4000 km. (γ =6.12 γ =6. Period titranja tog oscilatora je T=0.

∆T=9.009975s. Kolika je brzina vala koji se širi duž žice? (v=528m/s) .628s.38s) Valovi – fazna brzina vala λ – valna duljina 52.975ms) 50. T=1. Kolika je njihova valna duljina ako im je brzina v=6m/s? (λ=30m) 53.2566s) 51.75m. T=1. ω=10rad/s. "Produženo njihalo" Matematičko njihalo ima period titranja T 1 =2s. "Njihalo u liftu" Njihalo duljine l = 0.5m/s2? (g=10m/s2 ) (g'=12. Koliki su period titranja T i maksimalna brzina utega? (T=0. a širi se brzinom v1 =330m/s.5m/s2. "Njihalo u automobilu" Njihalo duljine l=0.5 m nalazi se u automobilu koji se giba ubrzano akceleracijom a=2.5 m nalazi se u liftu.1 kg obješen na oprugu elastičnosti k = 10 N/m harmonički titra.13 Uteg mase m = 0. Amplituda titranja je A = 10 cm. "Morski valovi" Valovi udaraju o obalu 12 puta u minuti. Za koliko se poveća period titranja tog njihala ako se njegova duljina produlji 1%? (T2=2. v0=1m/s) 49. "Žica na gitari" Žica na gitari ima duljinu l=60cm i titra osnovnom frekvencijom f=440Hz. Koliki je period titranja tog njihala? (g=10m/s2 ) (g'=10. Koliki je period titranja njihala ako se lift penje ubrzano akceleracijom a=2.3m/s2.295m) Stojni val – uvjet za stojni val na žici l – duljina žice 54.5m/s2. Kolika je valna duljina tog vala u vodi ako se zvuk kroz vodu širi brzinom v2 =1450m/s? (λ2 =3. "Iz zraka u vodu" Zvuk u zraku ima valnu duljinu λ1 =0.

157rad/s2.5kgm2 zavrtimo kroz t=20s do vrtnje od 30 okretaja u minuti.3927Nm) 58. α=0. r2 =1. "Kotrljanje niz kosinu" Kugla polumjera R=5cm skotrlja se niz kosinu visine h=7m. a) Kolika je brzina tijela na dnu kosine? b) Koliku bi brzinu imala kugla da je klizila bez trenja? (v=10m/s.5m.14rad/s.5m) Dinamika krutog tijela – kutna brzina – kutna akceleracija – moment sile I – moment inercije 57. "Moment sile" Greda mase m=200kg i duljine l=10m oslonjena je jednim krajem na potporanj. Kolikom silom treba djelovati u točki koja je r = 8 m udaljena od točke oslonca da bi ona bila u ravnoteži? (g=10m/s2 ) (F=1250N) 56. Kolikim momentom sile smo djelovali na to tijelo? (f=0. v=11. M=0.5Hz. ω=3. "Teret na motki" Dva čovjeka nose teret obješen na motku dugu l = 2 m. "Rotacija" Tijelo koje ima moment inercije I=2.14 MEHANIKA KRUTOG TIJELA Statika krutog tijela – moment sile r – krak sile 55.83m/s) MEHANIKA FLUIDA Tlak . Gdje visi teret ako motka prvog čovjeka pritišće tri puta većom silom nego drugoga? (r1 =0.

Kolika je razlika nivoa između vode i ulja? (gustoća vode je ρ1 =1000kg/m3) (h1 =7.5cm) Uzgon – uzgon ρ0 – gustoća tekućine V – volumen uronjenog dijela tijela 61.12kg potopljen u vodu ima prividnu težinu G'=0. x=2. "U-cijev" Na jednom kraju U-cijevi je voda.5cm.7N. a na drugom je h2 =10cm visok stupac parafinskog ulja gustoće ρ2 =750kg/m3. V=5·10–5m3. Kolika je gustoća stakla? (gustoća vode je ρ0 =1000kg/m3. g=10m/s2 ) (U=0. "Prividna težina" Komad stakla mase m=0. "Hidraulička preša" Kolikom silom trebamo djelovati na klip površine S1 =25cm2 da bismo preko klipa površine S2 =100cm2 digli teret mase m=200kg? (g=10m/s2 ) (F=500N) Hidrostatski tlak – hidrostatski tlak ρ – gustoća tekućine 60.15 – tlak 59.5N. ρ=2400kg/m3) .

16 62.3·107 J/kg? (W=5. Q=3.2·10-5 K–1? (l1 = 8 m) Kalorimetrija c – specifični toplinski kapacitet q – specifična toplina izgaranja 65.118) Termičko rastezanje čvrstih tijela i tekućina ∆t = t2–t1 α – termički koeficijent linearnog rastezanja TERMODINAMIKA β=2α β – termički koeficijent površinskog rastezanja γ = 3α γ – termički koeficijent volumnog rastezanja 64. gustoća parafina ρ1 =900kg/m3. "Santa leda" Gustoća leda je ρ=900kg/m3. Kolika je duljina tračnice na temperaturi t1 ako je koeficijent linearnog rastezanja čelika α=1. "Izgaranje" Izgaranjem kilograma ugljena parni stroj snage P=700W može raditi dva sata. η=15. gustoća olova je ρ2 =11800kg/m3 ) (m2=0. Koliki je koeficijent korisnog djelovanja stroja ako je specifična toplina izgaranja ugljena q=3. "Lebdjelica" U komad parafina mase m1 =0. "Tračnica" Duljina čelične tračnice poveća se za ∆l= 4. Kolika je masa olova ako takvo tijelo lebdi u vodi? (gustoća vode je ρ0 =1000kg/m3.3·107J. Koji dio sante leda viri iz mora? Gustoća morske vode je ρ0=1020kg/m3) (V1/V=0.8 mm ako se temperatura poveća od t1 = –10°C na t2 = 40°C.3%) .04·106J.01214kg) 63.1 kg utisnut je komad olova.

g = 10 m/s2) (r2=2cm) 71. tlak mu se poveća za 104Pa. "Izotermni proces" Mjehurić zraka u vodi na dubine h1 = 70 m ima polumjer r1 = 1 cm. t2=293°C) 69. "Balon" Djelomično napuhan balon sadrži V1 =500m3 helija na temperaturi t1 =27°C i tlaku p1 =105 Pa.3 litre vode Kolika je bila početna temperatura vode t2 ako je temperatura “smjese” t = 15°C? (cvode = 4200 J/kgK. "Richmannovo pravilo" U dvije litre vde temperature t1=20°C pomiješano je s pola litre vode temperature t2=80°C. Kolika je konačna temperatura vode ako nije bilo gubitaka toplinske energije ne okolinu? (t=32°C) Promjena agregatnih stanja – toplina topljenja (taljenja) λ – (specifična) latentna toplina topljenja (taljenja) – toplina isparavanja r – (specifična) latentna toplina isparavanja 67. “Izobarni proces” Početna temperatura plina u izobarnom procesu je t1 = 10°C.5·105 Pa i temperatura t2 =–3°C. Nađite volumen plina u balonu na visini na kojoj je tlak p2 =0. Koliki će polumjer imati pri samoj površini jezera (h2 = 0)? Proces je izotermni. “Topljenje leda” Komad leda m1 = 0. ρ = 1000 kg/m3. Na koju temperaturu treba zagrijati plin da se njegov volumen udvostruči? (T2=566K.17 66. . (p0 = 105 Pa. cleda = 2100 J/kgK.14 kg temperature t1 = –10 °C ubačen je u 2. Koliki je početni tlak plina? (p1=5·104Pa) 70. λ = 330 000 J/kg) (t2 = 21°C) Plinski zakoni 68. "Izohorni proces" Ako se idealnom plinu uz stalan volumen termodinamička temperatura poveća za 20%.

6·105 Pa i ima početni volumen V1 =20 litara.314J/molK – univerzalna plinska konstanta n – količina tvari (broj molova tvari) M – molarna masa plina N – broj molekula plina NA =6. "Gustoća plina" Kolika je gustoća kisika na temperaturi t = 27°C i pri tlaku p = 105 Pa? (molarna masa kisika je M = 32 g/mol) (ρ=1. "Broj molekula" Koliko molekula idealnog plina ima u volumenu V=1mm3 pri temperaturi t = 27°C i tlaku p=105 Pa? (NA =6.022·1023 mol-1 – Avogadrova konstanta – prosječna kinetička energija molekula plina k = 1. W=1600J) I. N=2. Koliki rad izvrši plin kad mu se u izobarnom procesu temperatura poveća od T1 =300K do T2 =450K? (V2=30·10-3m3.38·10-23 J/K – Boltzmannova konstanta 72. "Rad plina" Plin nalaze se pod tlakom p = 1.4·1016) 73.022·1023 mol-1 ) (n=4.18 (V2=900m3) Jednadžba stanja plina – jednadžba stanja plina R=8. zakon termodinamike ∆U – promjena unutrašnje energije plina .283kg/m3) Rad plina – rad plina u izobarnom procesu 74.01·10–8mol.

19 75. a on pri tom izvrši rad W=3·107 J rada? (∆U=2·107J) . "Unutrašnja energija" Koliko se promijeni unutrašnja energija plina kojem dovedemo Q=5·107 J topline.

"Kapljica vode" Koliki je ukupni naboj svih elektrona u kapljici vode mase 90mg? Kolikom silom bi se privlačili svi elektroni i protoni kad bi bili razdvojeni na udaljenost r=1m? ( M = 18 g/mol.20 ELEKTRICITET I MAGNETIZAM ELEKTROSTATIKA Coulombova sila – Coulombova sila = 9·109 Nm2/C2 ε = ε rε 0 ε – dielektrična konstanta sredstva ε r – relativna dielektrična konstanta sredstva ε 0 = 8.01·1021.854·10-12 C2/Nm2 – dielektrična konstanta vakuuma 76. F=1. e = 1. Kolika je rezultantna sila na svaki naboj? (F1=1·10-7N.91·10-7N) . Q=–4816C F=2.1·1017N 77.01·1022. Nmolekula=3. "Naboji na vrhovima kvadrata" Četiri jednaka naboja Q = 10 nC nalaze se na vrhovima kvadrata stranica a = 3 m. NA = 6. Nelekt=3.6·10-19 C ) (n=5·10–3 mol.023·1023 mol-1.

81·10-19C. "Kapljica lebdi" Kapljica ulja mase m = 10-11 g lebdi u električnom polju usmjerenom vertikalno dolje. "Na vrhovima kvadrata" Na tri vrha kvadrata stranica a = 0. Jakost polja je E = 105 N/C. N=6.2·10-19 C iz jedne u drugu od tih točaka mora utrošiti rad od W = 5 eV? (U=2.6·10–19C) (Ek=3. "Zaustavljanje elektrona" Gibajući se kroz homogeno električno polje brzina elektrona se smanji od v = 106 m/s na nulu na putu dugom s = 40 mm.13≈ 6) 80. "Električni napon" Koliki je napon između dviju točaka električnog polja ako se za premještanje naboja od q = 3.25·1013m/s2.5V) 82. S koliko je približno elektrona kapljica nabijena? (g=9. Električni potencijal i napon – električni potencijal – rad u električnom polju – električni napon – električni potencijal točkastog naboja 81.139·10-17N.2·10–19J. Kolika je jakost električnog polja? ( me = 9. v=3.17N/C) Rad sila u električnom polju.3 m nalaze se jednaki naboji Q = 4 nC.11·10-31 kg ) (a=1.81m/s2) (q=–9. F=1.66·10–27kg.21 Električno polje – jakost električnog polja – električno polje točkastog naboja – električno polje pločastog kondenzatora 78.1·105 m/s) . "Linearni akcelerator" Kolika je brzina α-čestice ako je ona ubrzana razlikom potencijala U = 1000 V? (m=4·1. Kolika je jakost električnog polja u središtu kvadarata? (E=800N/C) 79. q=2·1. E=71.

Na kojoj je udaljenosti od prvog naboja.2 mm. električni potencijal jednak nuli? (r1=2.9843·10-8C) 87. a njihova udaljenost je d = 0. "Energija kondenzatora" Koliko se puta poveća energija kondenzatora ako se njegov napon udvostruči? (4 puta) .6562·10-9F. Q=3. "Električno polje kondenzatora" Kolika je jakost električnog polja između ploča kondenzatora ako je on spojen na napon U = 2 V.22 83. a udaljenost između njegovih ploča d = 1. Q2’=2µC) 85. "Dodirni naboj" Na vodljivoj kugli polumjera R1=5cm nalazi se naboj Q1 = –1 µC.854·10-12 C2/Nm2 ) (C=2. a na kugli polumjera R2=10cm naboj Q2 = 4 µC.4cm) 84. Koliki će biti naboj na svakoj kugli ako se one dodirnu? (Q1’=1µC. a na spojnici između tih naboja. "Električni potencijal" Naboji Q1 = 3 nC i Q2 = –2 nC udaljeni su a = 4 cm. Koliki je naboj kondenzatora ako je on spojen na napon U = 15 V? ( ε 0 = 8. (E=1250N/C) Električni kapacitet – električni kapacitet kondenzatora – električni kapacitet pločastog kondenzatora – kapacitet sfere – energija kondenzatora Paralelno spojeni kondenzatori U = U1 = U2 Q = Q1 + Q2 Serijski spojeni kondenzatori U = U1 + U2 Q = Q1 = Q2 86.6 mm. "Kondenzator" Površina ploča kondenzatora je S = 600 cm2.

23 88. a zatim im je serijski dodan kondenzator od C3 = 15 µF. Koliki je ukupni kapacitet tako spojenih kondenzatora? (C=6µF) . "Spajanje kondenzatora" Dva kondenzatora kapaciteta C1 = 7 µF i C2 = 3 µF spojeni su paralelno.

x=1. a kod priključenog otpora R = 7. (r=2.5 A? (r=1.2 Ωstruja iznosi I = 0. A ako na na isti izvor spojimo otopornik 5 puta većeg otpora (R2 = 6·R1).5Ω ) 91.8Ω ) *92. napon izvora je U1 = 6 V. "Unutrašnji otpor III" Kada na izvor spojimo otpornik otpora R1. Koliko elektrona prođe kroz presjek vodiča u jednoj minuti? ( e = 1. Koliki je unutrašnji otpor izvora? .5 V priključi potrošač otpora R = 20 Ω napon na polovima je U = 4 V. E=12V) Otpor otpornika – otpor otpornika ρ – specifična otpornost tvari – ovisnost otpora o temperaturi α – termički koeficijent otpornosti Serijski spojeni otpornici . Koliki je elektromotorni napon izvora? (uputa: uvesti supstituciju x=r/R1. "Unutrašnji otpor II" Koliki je unutrašnji otpor strujnog izvora koji u kratkom spoju daje struju Iks = 2.602·10-19 C ) (Q=300C. N=1. "Jakost struje" Kroz vodič teče struja od I = 5 A.24 ELEKTRODINAMIKA Ohmov zakon – Ohmov zakon – Ohmov zakon za cijeli strujni krug ε – ems (elektromotorna sila) r – unutrašnji otpor izvora – struja kratkog spoja 89.875·1021) 90.5 A. napon izvora je U2 = 10V. "Unutrašnji otpor I" Kada se na bateriju elektromotorne sile ε = 4.

"Ista snaga" Izvor struje jednom priključimo na otpornik otpora R1 = 0. temperaturi njegov otpor biti R = 76.4 Ω Na kojoj će .92·10-3 K-1) (t=167.64 Ω a drugi put na . otpornik otpora R2 = 2. "Otpornici I" Homogenu žicu otpora R = 9 Ωrazrežemo na tri jednaka dijela koje zatim međusobno paralelno spojimo.25 U = U1 + U2 I = I1 = I2 Paralelno spojeni otpornici U = U1 = U2 I = I1 + I2 93. "Otpornici II" Kada se određeni broj jednakih otpornika spoji u seriju dobiva se 100 puta veći otpor nego kad ih se spoji u paralelu.13°C) Snaga električne struje – snaga električne struje – rad električne struje – toplinski učinak električne struje 97. Koliki je otpor R3? (R0=46Ω R3=230Ω . unutrašnji otpor izvora? (r=1.2Ω ) . kao R1 : R2 : R3 = 1 : 3 : 5. "Termička otpornost" Otpornik od platine na temperaturi 0°C ima otpor R0 = 46. "Paralelni spoj" Ukupni otpor tri paralelno spojena otpornika je 30Ω Otpori otpornika se odnose .8 Ω? (Τermički koeficijent otpornosti platine α= 3.25 Ω U oba slučaja snaga otpornika je jednaka? Koliki je . Koliko ima tih otpornika? (N=10) 95. Koliki je dobiveni otpor? (RP=1Ω ) 94. ) 96.

26 98. Kolika se snaga gubi kao otpadna toplina za vrijeme rada motora? (P=600W) 99.254kg) . "Elektromotor" Elektromotor korisnosti η= 0. .2 mm. duljine l = 3."Grijač" (primjer zadatka koji uzima previše vremena) Grijač načinjen od žice promjera φ = 0. 100. Koja od njih jače svijetli? (R1=1210Ω R2=1936Ω žarulja od 25W) .8 m i otpornosti ρ = 0. Q=48000J. "Žarulje" Žarulja snage P1 = 40 W spojena je serijski sa žaruljom snage P2 = 25 W i priključena na gradsku mrežu napona U = 220 V.85 u svojem radu troši struju I = 20 A pri naponu U = 200V. . Koliku masu m vode će zagrijati od temperature t1 = 20 °C do temperature t2 = 65 °C za vrijeme t = 10 minuta?(c = 4200 J/kgK ) (S=3. R=605Ω P=80W.5·10-5 Ω spojen je na napon U = 220 V i uronjen u vodu.14·10-8m2. m=0.

W=0. v=4. "Ampereova sila I" Vodič kojim teče struja od I = 5 A nalazi se u homogenom magnetskom polju indukcije B = 0. Koliki je polumjer staze po kojoj se giba? ( q = 1.1 T.2 N? (l=0. "Spektrograf masa" Elektron se giba kroz spektrograf masa u kojemu je magnetsko polje indukcije B = 0.1 T.2 m kroz koji teče struja I = 5 A nalazi se u homogenom magnetskom polju indukcije B = 0.2 T (okomito na njegove silnice). "Ampereova sila II" Ravni vodič duljine l = 0. "Proton" Proton ubrzan razlikom U = 12 V ulijeće u homogeno magnetsko polje B = 0.27 ELEKTROMAGNETIZAM Ampereova sila 101.5mm) Spektrograf masa – brzina nabijene čestice koja se giba kroz spektrograf masa 104. Kolika je brzina elektrona? (v=3500m/s) Magnetsko polje električne struje . r=2. a električno polje E = 350 V/m.795·104m/s.3T. Koliki se rad izvrši ako se vodič pomakne s = 0.3N.6·10-19 C.06J) Lorentzova sila – Lorentzova sila – polumjer staze – ophodno vrijeme 103.67·10-27kg ) (Ek=1. m = 1.92·10-18J. Kut između silnica magnetskog polja i vodiča je α= 60°.2 m okomito na silnice magnetskog polja? (FA=0. FL=1.462m) 102. Kolika je duljina vodiča ako na njega djeluje Ampereova sila od FA = 0.534·10-15N.

kao i broj namotaja po metru duljine? (poveća se dva puta) Elektromagnetska indukcija – tok magnetskog polja – Faradayev zakon elektromagnetske indukcije – napon induciran zavojnici – napon induciran u vodiču koji se giba kroz magnetsko polje 107.25m.0398Wb. S1=0.0796m2. Koliki će napon biti induciran u tom okviru. "Indukcija u vodiču" Ravni vodič duljine l = 10 cm giba se brzinom v = 1 m/s okomito na homogeno magnetsko polje indukcije B = 0. S2=0. "Iz kvadrata u krug" Kvadratni okvir opsega O = 1 m nalazi se u homogenom magnetskom polju indukcije B = 0.28 – magnetsko polje oko ravnog vodiča – magnetsko polje u središtu kružne petlje – magnetsko polje unutar jednoslojne zavojnice – sila između paralelnih vodiča 105.25 s? (a=0.03125Wb. "Zavojnica" Koliko puta će se promijeniti magnetsko polje zavojnice ako joj se dva puta poveća promjer. 1 Φ=0.00855Wb.159m. "Promjena magnetskog polja" . Koliki je pri tome induciran napon? (U=0. Kolika je magnetska indukcija u točki koja je udaljena 10cm od vodiča? (µ0=4π·10-7Tm/A) (B=2·10-5T) 106. r=0.5 T.5 T. ako tom okviru damo kružni oblik tijekom ∆t = 0.05V) 108.03415V) 2 109. "Ravni vodič" Kroz ravni vodič teče struja 10A. U=0. Φ=0. ∆Φ =0.0625m2.

∆Q=3. "Indukcija u zavojnici" Zavojnicom induktiviteta L = 6 mH teče struja od I = 500 mA. "Okret" Vodljivi okvir površine S = 400 cm2 nalazi se u homogenom magnetskom polju indukcije B = 0. "Induktivitet zavojnice I" Koliki je induktivitet jednoslojne zavojnice od N = 200 namotaja.001mH ) 112. "Gradska mreža I" Kolika je frekvencija gradske mreže? (f=50Hz) 114.05V) 1 2 Induktivitet zavojnice – inducirani napon u zavojnici – induktivitet jednoslojne zavojnice – energija zavojnice 111. ∆Φ =0. a površina presjeka S = 80 cm2? (µ0=4π·10-7Tm/A) ( L = 2.508·10-5Wb.01Wb.02Wb. Silnice magnetskog polja su okomite na površinu okvira (α1 = 0).2 s zakrenemo za 60°? (Φ=0.5 A: U = 30 V ) Izmjenična struja u = U0sinωt i = I0sin(ωt–ϕ) – efektivni napon – efektivna struja – efektivna snaga 113.016µC) 2 110. U=0. Koliki je inducirani napon ako se struja jednoliko smanjuje do nule za ∆t = 10-4 s? ( ∆I = –0.29 Vodljivi okvir površine S = 300 cm nalazi se u homogenom magnetskom polju. ∆Φ =1. ako je njena duljina l = 20 cm. Φ=0. "Gradska mreža II" Koliki je maksimalni napon gradske mreže? . okvirom ako se jakost magnetskog polja pojača za ∆H = 400 A/m? (∆B=5. Otpor žice od koje je načinjen okvir iznosi R = 5 Ω Koliki naboj proteče tim .0265·10-4T.01Wb. Koliki je inducirani napon ako okvir za ∆t = 0.5 T.

02A. . a ako je spojimo na izvor izmjeničnog napona U = 30 V i frekvencije f = 50 Hz njome teče struja od I = 0.637H) .88V) . Koliki je napon izvora. Koliki je induktivitet zavojnice? (R=150Ω Z=250Ω RL=200Ω L=0. U=39.2 A. RC=1592Ω Z=1994Ω . Sekundarna zavojnica ima N2 = 12 zavoja. "Induktivitet zavojnice II" Ako zavojnicu spojimo na izvor istosmjernog napona U = 30 V njome teče struja od I = 0. Koliko zavoja ima primarna zavojnica? (N1=660) Otpori u krugu izmjenična struja ω=2πf – kružna frekvencija – kapacitivni otpor – induktivni otpor – impedancija u serijskom spoju – fazni pomak 116.30 (U0=311V) 115. "Transformator" Transformator smanjuje napon s U1 = 220 V na U2 = 4 V.12 A. ako je pad napona na otporniku UR = 24 V? (I=0. . Frekvencija izvora je f = 50 Hz. "Kondenzator i otpornik" U krugu izmjenične struje spojeni su serijski kondenzator kapaciteta C = 2 µF i otpornik otpora R = 1200 Ω. 117. .

6·10–9HF.93A. Kolika je snaga kojom se grije zavojnica? (RL=62.8Ω Z=75Ω I=2.2H spojena je na izvor izmjeničnog napona U = 220 V i frekvencije f = 50 Hz.59·106Hz. f=1. ako serijska rezonancija nastupa pri ω0 = 25 000 rad/s? (LC=1. "Elektromagnetski valovi" Titrajni krug čini kondenzator kapaciteta C = 50 pF i zavojnica induktiviteta L = 0. L=0. Odredi valnu duljinu na koju je ugođen. "Zavojnica i kondenzator" Zavojnica je serijski spojena s kondenzatorom kapaciteta C = 4. Koliki je induktivitet zavojnice ako rezonancija nastupa pri frekvenciji f0 = 500 Hz? (T=0. "Telefonska slušalica" Telefonska slušalica ima u sebi serijski spojene zavojnicu i kondenzator.002s.8W) . Koliki je omjer induktivnog i kapacitivnog otpora pri kužnoj frekvenciji ω= 5000 rad/s. .31 Serijska rezonancija i titrajni krug – serijska rezonancija – (fazna) brzina elektromagnetskih valova c = 3·108 m/s – brzina elektromagnetskih valova (svjetlosti) u vakuumu 118. OPTIKA . cosϕ=0. (c=3·108m/s) (T=6.7 µF.04) 120. Pd=352.28·10-7s.54666.4m) Snaga u krugu izmjenične struje – prividna snaga [VA] – djelatna snaga [W] – jalova snaga [VAR] 122. λ=188.0216H) 119. "Djelatna snaga" Zavojnica termogenog otpora R = 41 Ωi induktiviteta L = 0. RL/RC=0.2 mH. "Titrajni krug" Koliki se mora promijeniti kapacitet kondenzatora u titrajnom krugu da se frekvencija udvostruči uz isti induktivitet zavojnice? (C2/C2=1/4) 121.

Za koji kut treba zakrenuti zrcalo da odbijena zraka s istom upadnom zrakom zatvara kut 30°? (∆α=45°) 124. "Ravno zrcalo" Zraka svjetlosti koja se odbija od ravnog zrcala zatvara s upadnom zrakom kut 120°.32 GEOMETRIJSKA OPTIKA Ravno zrcalo – jednadžbe ravnog zrcala 123. "Škrti šminker" Kolika mora biti najmanja duljina zrcala (od donjeg do gornjeg ruba) da bi se osoba visoka h = 176 cm vidjela cijela tom zrcalu? (l=88cm) Sferna zrcala – jednadžbe sfernog zrcala – žarišna daljina sfernog zrcala R > 0 – konkavno zrcalo R < 0 – konveksno zrcalo .

y’=3cm) 126. Koliki je polumjer zakrivljenosti ako je predmet od zrcala udaljen a = 20 cm? (R=–10cm) . Kolika je visina nastale slike? (b=–10cm. "Sferno zrcalo" Sferno zrcalo na zastoru stvara sliku koja je tri puta veću od predmeta.33 REALNA UVEĆANA konkavno P' P T F C P' T IMAGINARNA konkavno zrcalo P F C UMANJENA konkavno konveksno P P' T F P' C C F T P 125. "Konkavno zrcalo I" Predmet visok y = 1. Koliki je polumjer zrcala ako je predmet od zrcala udaljen a = 16 cm? (R=24cm) 127. "Konveksno zrcalo" Konveksno sferno zrcalo stvara sliku koja je pet puta manja od predmeta.8 cm nalazi se a = 6 cm daleko od tjemena konkavnog sfernog zrcala polumjera zakrivljenosti R = 30 cm.

Koliki je indeks loma stakla ako reflektirana i lomljena zraka tvore kut γ=132°? (β=18°. n=1. "Lom svjetlosti" Na staklo pada zraka svjetlosti pod kutom α= 30°. v=1.8·108m/s) Leće – jednadžbe leća f > 0 – konvergentna leća f < 0 – divergentna leća – kombinacija leća d – udaljenost između leća b1 – položaj slike prve leće a2 – položaj predmeta za drugu leću – jakost leće (f . "Totalna refleksija" Kolika je brzina svjetlosti u tekućini u kojoj se totalna refleksija opaža kod β0 = 37°? (n=1.66.62) 129.u metrima) REALNA IMAGINARNA .34 Lom svjetlosti – Snell-ov zakon loma – brzina svjetlosti u optičkom sredstvu β 0 – granični kut totalne refleksije 128.

35 konvergentna konvergentna zrcalo zrcalo P F P ' P' F P F F UMANJENA UVEĆANA divergentna konvergentna zrcalo P P F F P' P' F F 130.1 m (od objektiva) projicira 40 puta uvećanu sliku? (a=0. j=10dpt) 132.1m.1025m: f=0. f=6cm) 133. "Kamera" Kolika je žarišna daljina objektiva kamere koja snima crtež iz knjige udaljene a = 54 cm od objektiva i pri tom ga smanji dva puta? (b=27cm. ) . "Povećalo" Kolika je žarišna daljina povećala koja od predmeta udaljenog a = 4 cm stvara tri puta uvećanu uspravnu sliku? (b=–12cm. f=18cm) 131. "Divergentna leća" Koliko je puta manja slika od predmeta ako je predmet od divergentne leće udaljen n žarišnih daljina? (a=–nf. "Projektor" Kolika je jakost objektiva projektora koji na zastoru udaljenom b = 4.

ako je njihova razlika hoda ∆x = λ/2? (∆ϕ=π) 137.36 134. Koliko se daleko od konvergentne leće fokusira paralelni snop koji pada na divergentnu leću? (b2=175cm) 135. d=25cm) VALNA OPTIKA Interferencija ∆ϕ – razlika faza ∆x – razlika hoda – uvjet maksimuma na difrakcijskoj rešetki 136. a2=–15cm.5 dpt nalazi se konvergentna leća na udaljenosti d = 30 cm. Žarišna daljina konvergentne leće je f2 = 50 cm. "Konvergentna i divergentna leća" Paralelan snop zraka pada na konvergentnu leću žarišne daljine f1 = 40 cm. Koliki je kut ogiba u spektru drugog reda? (α2=46°27’) . "Optička rešetka " Monokromatska se svjetlost ogiba na optičkoj rešetki pod kutom α1 = 21°15’ u spektru prvog reda. "Razlika hoda" Kolika je razlika faza dvaju valova. Na kojoj udaljenosti iza nje treba smjestiti divergentnu leću žarišne daljine f2 = –15 cm pa da snop nakon prolaska kroz obje leće ostane paralelan? (b1=40cm. "Divergentna i konvergentna leća" Iza divergentne leće jakosti j1 = –2.

727nm) Radioaktivni raspad λ – konstanta radioaktivnog raspada . λ0=518nm) 141. Ek=3.23·1014Hz.4 eV? (h=6.626·10-34Js – Planckova konstanta 139. Koliki je izlazni rad za taj metal.1 V? (h = 6. "Fotoefekt" Foton svjetlosti valne duljine λ = 325 nm izbaci iz metala elektron.37 Polarizacija – Brewsterov zakon 138.76·10-19J=1. α0=58°56’) ATOMSKA I NUKLEARNA FIZIKA Fotoelektrični efekt – izlazni rad h=6. W=2.66.795·1014Hz.72eV) 142.27·10-10m = 0. Koliko fotona u jednoj sekundi emitira taj izvor? (h=6.9756·10–19J.626·10-34J) (λ=7.626·10-34J) (ν0=5.12·10-19J.626·10-34Js) (ν=6·1014Hz. ako je elektron zaustavljen naponom od U = 2. "de Broglie" Koliku valnu duljinu ima elektron pri brzini v = 106 m/s? (m=9. hν=6. "Energija fotona" Monokromatski izvor svjetlosti snage P = 100 W emitira svjetlost valne duljine λ = 500 nm. h=6. E=3. N=2.36·10–19J. "Granična frekvencija" Koliku maksimalnu valnu duljinu smije imati svjetlost da bi se dobio fotoelektrični efekt na metalu za koji je izlazi rad W = 2. "Polarizacija refleksijom" Koliki je Brewsteov kut polarizacije ako svjetlost pada iz zraka na plastičnu pločicu čiji granični kut totalne refleksije iznosi β0 = 37°? (n=1.626·10-34 Js) (ν=9.515·1020) 140.11·10-31kg.

"Na-24" Natrij-24 ima period poluraspada T = 15 h.38·10–11s–1.02·1023mol-1) (W=1800MJ. "U-235" Nuklearni reaktor snage P = 1800 MW koristi kao gorivo uran 92U235. ∆m= 3. m=3. Koliko se fisija jezgara dogodi tijekom jedne sekunde. "Nukleoni" Koliko neutrona ima u jezgri olova 82Pb207? (N=125) 147.128·1019) 146. ako se pri fisiji jedne jezgre 0.9·10-28kg. Koliko se jezgara raspadne u jednoj sekundi u 1mg radija-226? (n=4.664·1018. Nakon koliko vremena će ostati samo četvrtina početne količine natrija? (t = 30 h) 144.676·106) 145. N=5.51·10–11J. "Nuklearne reakcije" a) 9Fe19 + 1H1 →8O16 + X b) X + 11Na23 →11N22 + 0n1 a/ 2X4 – α čestica b/ 0X0 – γ .1% njene mase pretvori u energiju? (NA=6. E=3.38 T– vrijeme poluraspada 143.9·10-25kg. N=2.425·10-6mol. "Ra-226" Period poluraspada radija-226 je T = 1590 godina. ∆N=3. λ=1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->