P. 1
Masine skripta

Masine skripta

|Views: 1,408|Likes:
Published by Ivan Varga

More info:

Published by: Ivan Varga on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

Traktor

Sistem za dovod goriva
Sastoji se iz: - rezervoar za gorivo - taložnik - AC pumpa – pumpa niskog pritiska - Grubi i fini prečistač goriva - Pumpa visokog pritiska (Boš-pumpa) - Brizgaljke (po jedna iznad svakog cilindra)

Pumpa visokog pritiska šalje gorivo do brizgaljki i kroz njih u cilindre. . a zatim ulazi u pumpu visokog pritiska. Iz pumpe niskog pritiska gorivo odlazi do grubog i finog prečistača.Gorivo iz rezervoara usisava pumpa niskog pritiska. Na svom putu gorivo prolazi kroz taložnik koji se nalazi odmah uz pumpu niskog pritiska.

Pumpa niskog pritiska je membranska. Iz prečistača gorivo odlazi do pumpe visokog pritiska. Nad cilindrom je potisni ventil sa jakom spiralnom oprugom koji vodi do cevi za odvod do brizgaljke.Blok je izrađen u jednom komadu od mašinskog liva i u njemu je ugrađeno onoliko elemenata koliko motor ima cilindara. Regulisanje se vrši tako što se pomeranjem leptira (papučicom za gas) reguliše intenzitet i smer protoka vazduha kroz usisnu granu koja je u vezi sa spoljnom komorom. Kada gorivo dođe u brizgaljku. . Pumpa za dovod goriva tj. komore. a deli ih membrana regulatora.Centrifugalni regulator radi na principu centrifugalne sile koja vuče tegove sa oprugama na kraju jedne šipke koja je navučena na bregastu osovinu. Za sredinu membrane je vezana zajednička nazubljena poluga koja obrće košuljice elemenata i reguliše dovod goriva u elemente (pumpice). opruga vraća sve poluge u početni položaj i povećava pritisak u komori čime otvara potisni ventil i gorivo odlazi do prečistača. regulatora (vazdušni ili centrifugalni) i priključaka. ono visokim pritiskom savlađuje oprugu i kroz rupice na prstenastom kanalu siska ubrizga gorivo u cilindre. graničnika i opruge. U finom prečistaču gorivo ulazi sa strane i dolazi na dno pa se penje uz spiralni papirni uložak. Kada pritisak iz pumpe . stvara vakum i otvara usisni ventil te gorivo uazi u komoru. Kućište je podeljeno na dva dela (spoljna i unutrašnja komora). elemenata. klipa. Na poklopcu se nalazi i oduška za ulazak vazduha. ona savlada oprugu i podigne polugu membrane naviše čime se membrana savija. spojne cevi. Kada breg dođe na laktastu polugu. siska i igle. poluge membrane (vučna poluga). Sastoji se iz cilindra. Pumpa visokog pritiska ili pumpa za ubrizgavanje je najprecizniji i najskuplji uređaj na dizel-motoru. leptira u usisnoj grani. Gorivo ulazi odgore u taložnik i pada nadole. Na bloku su smešteni svi delovi pumpe za ubrizgavanje. Taložnik je staklena čašica sa finim sitom i poklopcem. potisnog ventila i priključka za odvodnu cev. a preko njega je košuljica sa zupčastim segmentom koji je uzubljen sa zajeničkom zupčastom polugom. Pri usisavanju pumpe gorivo naglo menja pravac i odlazi nagore. . a u finom prečistaču uložak je spiralan od papira impregniranog sa smolom. Na dnu imaju slavinu za ispuštanje prljavštine. Ima zadatak da izdvoji vodu i grublje nečistoće iz goriva. Kada breg pređe laktastu polugu. . Pritisak ili podpritisak vazduha pomera membranu regulatora a sa njom i zajedničku nazubljenu polugu. opruge. membrane. a pri tom prolazi kroz fino sito. Sastoji se od membrane. Prečistači goriva se sastoje od posude.Vazdušni regulator se sastoji iz kućišta. košuljice. navrtke za podešavanje. pa se voda i druge teže primese tako talože na dno. Dno rezervoara ima mali ispust što predstavlja rezervu. Brizgaljka se sastoji od tela. Na izlasku iz rezervoara postoji slavina kojom se može zatvoriti dovod goriva do pumpe i motora.Svaki element predstavlja malu klipnu pumpicu. dovodne i prelivne cevi. Cilindar ima rupice na sredini kroz koje ulazi gorivo iz kanala bloka. ručice i usisnog i potisnog ventila. poklopca i uloška. bregaste osovine pumpe. Sastoji se od bloka. . opruge.Rezervoar je izrađen od čeličnog lima i odozgo ima otvor za punjenje sa sitom. U grubom prečistaču gorivo prolazi kroz specijalni filter papir u vidu harmonike. Pogon dobija od bregaste osovine. prenosne (laktasta) poluge.

kanala i manometra (u kabini traktora). a drugi par kontroliše prenos snage na pumpu hidraulike i priključno vratilo. Sistem za podmazivanje Podmazivanje može biti pomoću pumpe za ulje. Uređaj za podmazivanje se sastoji od sita. a odatle u razvodne cevi i motor i druge delove za podmazivanje. aksijalnog ležaja (šetalice) i pedale kvačila. a potom se lamela odvaja od zamajca čime se prenos prekida. Uređaj za hlađenje Sastoji se od hladnjaka (saće). Drugim vodom odlazi do pumpe visokog pritiska. Prvim vodom ulje dolazi do bloka motora. menjač i zadnji prenos. Pritiskom na pedalu kvačila pomera se aksijalni ležaj koji preko poluga odvaja potisnu ploču od srednje lamele. Dvostepeno kvačilo se ugrađuje na nove modele traktora i ima dve središne ploče i dve potisne ploče. a deo goriva koji prodre pored igle odlazi u prelivnu cev. Pumpa i ventilator dobijaju pogon od radilice motora.opadne opruga vraća iglu (koja je bila izdignuta) koja začepi rupice na na prstenastom kanalu siska. Kada se voda ugreje iznad 65stepeniC termostat se širi i otvara put ka gornjem rezervoaru i hladnjaku. Otpuštanjem pedale kvačila opruge vraćaju potisnu ploču i srednju lamelu priljubljuju uz zamajac. ventilatora. ali kod nekih manjih mašina može biti izvedeno po principu zapljuskivanja. poluga (klackalice). pa se slobodnim padom spušta do radilice i sa radilice odlazi u karter. te se prenos uključuje. To je jednostepeno kvačilo. termostata. centrifugalne pumpe. pumpe za ulje. razvodnih cevi (prema motoru. Ako pedalu dvostepenog kvačila pritisnemo do pola isključićemo prenos na menjač traktora i . Voda kruži kroz blok motora. a trećim vodom ulje odlazi na ležajeve bregaste osovine i klackalice ventila. Rezervoar za ulje je u karteru motora odakle zupčasta pumpa uvlači ulje i šalje ga u filter. Povratak ulja se vrši slobodnim padom – ulje se cedi u karter. Kvačilo se sastoji iz: središnje ploče (lamele). prečistača za ulje. opruga. potisne ploče. Hladna voda iz donjeg rezervoara biva uvučena od strane pumpe i ona se šalje kroz blok motora. rezervoara za vodu (gornji i donji) i vodova. U hladnjaku se pomoću ventilatora voda hladi i sliva u donji rezervoar (duži put) Transmisija Transmisija se sastoji iz tri dela: kvačilo (spojnica). prolazi pored termostata i vraća se u pumpu (kraći put). Jedan par diskova kotroliše prenos snage na menjač. pumpi visokog pritiska i prema ležajevima bregaste osovine).

izlazno vratilo. a mali na zupčanik zadnjeg dela vratila. . glavno menjačko vratilo. odnosno veću vučnu silu. Neutralni položaj (isključeno) označava da je priključno vratilo isključeno (ne okreće se). Blokadom diferencijala omogućavamo da se izbegne proklizavanje i omogući veća vučna snaga pri radu sa priključnim mašinama. Kada se uključuje reduktor. Radi tog cilja u menjaču se nalazi nekoliko vratila: ulazno (spojničko) vratilo. Zadnji prenos se sastoji iz konusnog zupčanika koji se nalazi na kraju glavnog vratila menjača. Na njemu se nalaze uzdužni žljebovi i jedan poprečni radi osiguranja. Priključno vratilo se nalazi na zadnjem delu traktora i služi za prenos snage na priključne mašine. Reduktorom obezbeđujemo sporohodno kretanje (brzine od 1 do 3). a kada se ručica menjača pomeri za hod unazad onda se uzupči i sa glavnim vratilom menjača i snaga se prenosi na točkove. Veliki je uzubljen na prednjem delu glavnog vratila. Na tom velikom zupčaniku nalaze se dva nosača za 2 mala konusna zupčanika – trkači – postavljena jedan naspram drugog. U donjem položaju (preko menjača) zupčanik priključnog vratila se uzubljuje na zupčanik izlaznog vratila i tada dobija pogon preko menjača (transmisije) pa ima isti broj obrtaja kao i točkovi. Redukavan broj obrtaja se dobija preko 2 zupčanika na reduktoru. Kada je diferencijal uključen omogućeno je da se točkovi imaju različit broj obrtaja jedan od drugog. diferencijala i kućišta. Princip rada: Zupčanik na spojničkom vratilu se okreće stalno dok je spojnica uključena i traktor stoji ako je menjač u „ler“ (nultom) položaju. Postoji još i međuosovina na kojoj se nalazi jedan zupčanik. a sa glavnog i do točkova. U gornjem položaju (direktni) ručice priključno vratilo se užljebljuje sa pomoćnim vratilom menjača i tako dobija pogon direktno od motora pa ima konstantan broj obrtaja bez obzira na brzinu kretanja traktora. preko pomoćnog i reduktorskog vratila na drugi deo glavnog vratila i time na točkove. Pritiskom pedale kvačila do kraja isključujemo prenos snage na sve delove traktora. a hidraulika i priključno vratilo i dalje rade. a između njh dva konusna zupčanika koja se nalaze na poluosovinama točkova. On služi za hod unazad. pomoćno menjačko vratilo. Kada je reduktor isključen na ovaj način se mogu dobiti brzine od četvrte do šeste. Taj zupčanik je uzubljen sa zupčanikom na pomoćnom vratilu tako da se i pomoćno vratilo stalno okreće. Kada isključimo spojnicu i ubacimo u brzinu zapravo uzubljujemo jedan zupčanik sa glavnog vratila na pomoćno vratilo i time obezbeđujemo prenos na glavno vratilo. Taj zupčanik je stalno uzupčen sa pomoćnim vratilom menjača.on prestaje da se kreće. Priključno vratilo je povezano polugama sa ručicom koja ima tri položaja. reduktorsko vratilo. međuosovina (rikverc). Diferencijal je sastavljen od jednog velikog zupčanika koji je nazubljen sa strane i uzubljen je sa konusnim zupčanikom glavnog vratila. glavno vratilo se rastavlja na svoja dva dela i prenos se vrši od spojničkog vratila. Glavno vratilo je tada sastavljeno i prenosi snagu motora na izlazno vratilo i time na točkove. Priključivanje mašina se vrši sa kardanskim vratilom. Menjač služi za promenu broja obrtaja izlaznog vratila sa kojih se pogone točkovi i da menja smer obrtanja.

Komandni uređaj se sastoji od dve ručice – ručica za položaj (A) i ručica za kontrolu vuče (B). hidraulika će nailaziti na manji radni otpor i . Ručicom B zadajemo radni otpor.pumpe hidraulike . Kada plug naiđe na mekše zemljište. ima pumpu sa 4 klipa i ona je smeštena u centralnom kućištu traktora iza menjača. topling (gornja uporna) Hidraulika Fergusona je najsloženija. donje (vučne).Prečistača ulja . Otpor na koji nailazi hidraulik se pri nekim operacijama (npr oranje) može menjati pa se radi kvaliteta rada i zadati otpor mora menjati.cilindra podizača (radni cilindar) .razvodni ventil (razvodnik sa 3 ventila) .ventil sigurnosti . Pumpa hidraulika dobija pogon od pomoćne osovine menjača preko ekscentrične osovine (slično radilici) koja pokreće klipove.Rezervoara za ulje . Ručicom A regulišemo podizanje i spuštanje poluga hidraulika (u prvom delu kvadranta) a u drugom delu kvadranta regulišemo brzinu reagovanja hidraulika (FAST i SLOW).Hidraulik Hidraulik se sastoji od: .poluga: podizne.komandnog uređaja . Pumpa za ulje može biti i zupčasta. te koristi ulje iz kućišta.

Kako bi napon bio konstantan koristi se regler. Zatim ulje nastavlja svoj put do razvodnog ventila koji kontrolišemo pomoću ručice za položaj (A). Regler pri povećanju napona usmerava struju da teče preko otpornika. Svaka ćelija ima isti broj pozitivnih (PbO) i negativnih ploča (Pb) naizmenično postavljenih jedna uz drugu. Sastoji se iz rotora. žmigavci. a tako isto i pozitivne. Uređaj za dovod vazduha i izduvavanje Sastoji se od prečistača vazduha. a potrošači prazne. a pri padu napona jezičak se odvaja i struja teče direktno. Kada je ručica u gornjem položaju razvodni ventil propušta ulje dalje do radnog cilindra gde potiskuje klip koji je uvezi sa ramenima hidraulike i ona pokreću podizne poluge i donje vučne poluge. Princip rada: U rezervoaru za ulje nalazi se prečistač preko koga ulje ulazi u pumpu (zupčasta). Alnaser je zapravo elektromotor i sastoji se istih delova kao i dinama. grejač i dr. Prečistač se sastoji od kapice na čijem donjem delu se nalazi sito. kolektora. Usled različitog broja obrtaja u toku rada motora dinamo proizvodi struju različitog napona. reglera i automatskog prekidača. sirena. a kada je ručica A u donjem položaju ulje se vraća u rezervoar. Sve ćelije su uronjene u rastvor sumporne kiseline. Sve negativne ploče su povezane u jedinstven izvod. Pogon dobija od radilice preko lančanika ili remenice. statora. usisne i izduvne cevi. Sa njim su povezani dinamo i potrošači. usisne cevi preko koje se vazduh spušta u posudu sa uljem. Automatski prekidač je smešten na strujnom vodu od dinama do akumulatora. Pumpa šalje ulje cevima do sigurnosnog ventila koji obezbeđuje maksimalni pritisak i sprečava preopterećenje. U bloku motora se razvodi ventilima do cilindara. Dinamo ga puni. Regulaciju dubine rada podešavamo sa ručicom B. Kada vazduh dođe u dodir sa uljem. Akumulator se sastoji iz šest osnovnih elemenata – ćelija. a povezan je električnim vodom za akumulator. Za dobro prečišćen vazfuh potrebno je da svi spojevi budu dobro zaptiveni i da ima dovoljno ulja u prečistaču. a između njih se obično nalazi po jedna tanka rešetkasta pregrada od plastične mase. alnaser (električni pokretač).automatski će spuštati plug dublje i obratno. ugljenih četkica. Njegova uloga je da prekine vod ukoliko je struja u akumulatoru većeg napona nego u dinamu. farovi. Dinamo je jedini proizvođač električne struje u traktoru. Električni uređaji na traktoru Ovde spadaju akumulator. Akumulator služi kao rezervoar električne energije. dinama (ili alternator). a nakon sagorevanja izbacuje kroz izduvnih cevi napolje. Kada je ručica A u neutralnom položaju ulje se zaustavlja. Okretanjem ključa se uspostavlja veza čime dolazi do . on naglo menja pravac i prolazi kroz filtar od čelične vune i razvodnim cevima (usisna grana) dolazi do bloka motora.

Slika 42 . 8) nastavak za reglazu hoda zupcaste poluge. a zatim dolazi do pokretanja zupčanika.paljenja motora. Gorivo se ispušta na spiralnu grejalicu i pri tom se pali i usisava u motor.2) valjkasti podizac. Sistet za napajanje i ubruzgavanje: 1) bregasto vratilo pumpe VP . 9) regulacioni .4) navrtka za regulisanje regulatora. Za pokretanje motora pri hladnom vremenu koristi se grejalica koja je smeštena u usisnoj grani motora i ručna pumpa za gorivo. Sastoji se od nosača kuke i same kuke.3) zavojna opruga . Prvo se osovina rotora alnasera uzupči sa zamajcem. 5) centrifugalni regulator 6) poluga za podesavanje broja obrtaja. Dodatna oprema traktora Automatska poteznica (kuka) omogućava automatsko prikačivanje i otkačivanje priključnih mašina i prikolica pomoću hidrauličnog podizača. 7) otvor za sipanje ulja.

pri cemu se pomera klipnjaca (12). 31) cev za dovod goriva u pumpu VP. sto uslovljava zatvaranje usisnog (8) a otvaranje potisnog (9) ventila. . a time i potiskivanje goriva. 13) propusni ventil. Gorivo se sada krece pod pritiskom. 14) cev za gorivo. koje uslovljava zatvaranje potisnog ventil (7). a otvaranje potisnog.18) mesto za prirubnicu bregastog vratila. Istovremeno. 26) cev za gorivo iz pumpe do filtera. Prilikom pokretanja bregastog vratila (sl 42 pod 1). a istovremeno ispred ventila stvara se potpritisak. Zahvaljujuci tome. zavojna opruga (6) vrsi pritisak na klip i uslovljava njegovo kretanje prema GMT. jer njegovo prisustvo onemogucava potiskivanje goriva pod pritiskom. 15) zavrtanj za ispustanje goriva.11) zupcasta poluga. Taj postupak se ciklicno ponavlja. 29) kuciste filtera. 24) navrtke za regulisanje zazora izmedju valjkastog podizaca. Pomeranjem klipa prema gornjem polozaju stvara se potpritisak. uslovljavajuci zatvaranje usisnog ventila. U sistemu za napajanje i ubrizgavanje ne sme biti vazduha. 28) prelivni ventil. Pomeranjem klipa prema GMT gorivo ispunjava cilindar i kada klip stigne u krajnji polozaj. pocinje potiskivanje goriva u cilindar. koji savladjuje napon zavojne opruge (10). 22) cilindar elemenata . a zatim ga povuci u krajnjem gornjem polozaju. u cilindru iza klipa dolazi do potiskivanja goriva. Kada klip stigne u krajnji polozaj.tuljak. cime se realizuje potiskivanje goriva.16) granicnik hoda zupcaste poluge . odnosno dolazak goriva u cilindar. a za njom i klip (14) u cilindru (13). zavojna opruga na klipnoj poluzi deluje na vodjicu klizaca (sl 43 pod 3) uslovljavajuci da se klizac pomera na gornju stranu sledeceg ekscentra. 20) pumpa NP.17) rucica pumpe NP . i to obezbedjuje otvaranje ventila (9). zavrsava se usisavanje goriva. 10) zupcasti segment . Pritiskom na rucicu (11) dolazi do pomeranje klipa. koji uslovljava otvaranje usisnog ventila (9). 43). ekscentar brega pokrece klipnjacu. 12) zaptivak. zavrsava se usisavanje. 30) ulozak filtera. RUCNO AKTIVIRANJE PUMPE Za vreme aktiviranja pumpe potrebno je deo (11) odviti (sl. 21) casica sa f ilterom.23) klip elemenata. U trenutku kada se klip pomera prema GMT. Kada klip promeni smer. 25) cev za dovod goriva iz rezervoara. Ovaj postupak se ciklicno ponavnja. 19) merac ulja.

Gorivo za dizel motore.zupcaste pumpe .43 pod 30 kao sastavni deo sistema za napajanje. tada se se tegovi centrifugalnog regulatora. moze biti: jednorezimski. Kada motor postigne maksimalan broj obrtaja. prikazana je linijska pumpa visokog pritiska namenjena za sestocilindricni motor.linijske .brezuljkastog vratila . regulise broj motora. Na slici 42. Na slici 42 moze se videti da centrifugalni regulator (5) nalazi na jednom kraju bregastog vratila (1) i da je preko poluga spojen sa zupcastom letvom (11). u odredjeno vreme i po odredjenom rasporedu.centrifugalnog regulatora . pod odredjenim pritiskom. Prema rezimu rada. . Zahvaljujuci ovom zakretanju. na taj nacin sto se pomocu njega.tela (spoljni deo) .dizel-elemenata (klip i kosuljica cilindra) . dvorezimski i viserezimski.cevi visokog pritiska Centrifugalni regulator ima zadatak da obezbedi normalan rezim rada motora. i naziva se fini filter .Filter za gorivo prikazan je na sl. NJegov je zadatak da sve cestice mehenickog porekla zadrzi i da ne dozvoli da dospu u uredjaj za ubrizgavanje.rotacione Linijske pumpe se cesce primenjuju dok se rotacione primenjuju tek u poslednje vreme. a iz filtera u pumpu visokog pritiska pomocu cevi. pod dejstvom pumpe niskog pritiska dospeva u filter pomocu cevi za gorivo (26). Postoje dve vrste pumpi: . pod dejstvom centrifugalne sile. posredno. rasiriti i preko poluge (8) izvrsice se zakretanje klipa u dizel-elementu za odredjen broj stepeni. koji se sastoji od: . PUMPA VISOKOG PRITISKA Pumpa visokog pritiska ima zadatak da ubrizga odredjenu kolicinu goriva u cilindre.

S obzirom na to da se gorivo nalazi pod odgovarajucim pritiskom. preko odgovarajuce prirubnice. odnosno otvore. ona se vraca preko cevi (35). koje vrsi pritisak na propusni ventil (13). Na taj nacin se automatski broj obrtaja motora svodi u dozvoljene granice. ugradjuje na manje motore namenjene za putnicka vozila i traktore. Ukoliko u brizgaljku dospe veca kolicina goriva. u cilindru se potiskuje (prethodno usisano) gorivo. ono dolazi u brizgaljku (33) i kroz odgovarajuci otvor. Pneumatski se uglavnom. uslovljeno je obrtanje i bregastog vratila pumpe (1). Prema principu rada regulatora. Zbog okretanja bregastog vratila pumpe dolazi do pomeranja podizaca (2). ventil se otvara i gorivo pod pritiskom odlazi u cev visokog pritiska (14). a podizac deluje na klip elementa (23).smanjuje se kolicina goriva koja se ubrizgava. Pomeranjem klipa pravolinijski. primoravajuci ga da se krece pravolinijski. u cilindru (22) prema GMT. a podizaca (2). . postoje dva konstruktivna resenja: centrifugalni i pneumatski. RAD PUMPE Za vreme okretanja bregastog vratila motora. Obicno su pomocu ove cevi sve brizgaljke medjusobno spojene. gorivo se ubrizgava u prostor za sagorevanje.

b . Pravolinisko kretanje realizuje se zahvaljujuci bregovima na bregastom vratilu pumpe visokog pritiska. a istovremeno se krece i kruzno za odredjen ugao. zavisise koja ce kolicina goriva biti ubrizgana u datom trenutku. d . Moze se videti da se klip dizel elementa (23) u cilindar (22) krece pravoliniski (gore . U zavisnosti od polozaja ovih kanala prema otvorima u cilindru (A) i ( B ). pozicijama a. 45 prikazano sukcesivno. a za kretanje klipa dizel elementa u cilindru realizuje se pomocu zupcaste poluge (sl. 44 pod 11) i zupcastog elementa (10).DIZEL ELEMENT Na slici 44 prikazan je kompletan dizel element. Kod ove konstrukcije elementa na klipu postoje tri vrste kanala: radijalni (E).dole). Radijalni i vertikalni su spojeni pomocu kosog kanala. c . Funkcionisanje dizel elementa je na sl. kosi ( D ) i vertikalni ( C ). RAD DIZEL ELEMENTA Na slici 45 prikazan je rad dizel elementa sa kosim kanalom. .

b ) Pod dejstvom brega bregastog vratila. pomocu koje se vrsi ubrizgavanje goriva u prostor za sagorevanje. kako je strelicom prikazano. sve do propusnog ventila (13). vrsi se pomeranje klipa prema GMT i klip kretanjem zatvara otvore (A) i ( B ). Na slici 45 vidi se da se vartikalni . preko podizaca.a ) K ada se klip (23) pomera u cilindru (22) prema DMT. u cilindar ulazi gorivo na otvor (A). a pritisak povecava i zahvaljujuci tome. koji se otvara i omogucava odlazak goriva u cevi visokog pritiska (sl. 42 pod 14). i popunjava ceo prostor iznad klipa. Daljim kretanjem klipa gorivo se potiskuje. gorivo vrsi pritisak na propusni ventil. tako da se gorivo sada nalazi u zatvorenom prostoru. do brizgaljke (33).

Kod motora sa indirektnim ubrizgavanjem. 45F). Konstruktivno resenje brizgaljke uskladjeno je sa konstrukcijom motora. a zazor izmedju klipa i igle brizgaljke je istog reda i velicine kao i kod dizel elementa. jer je kosi. a drugi kraj je u vezi sa zupcastim segmentom.kanal (S) nalazi neposredno do otvora (A). koji iznosi 150-250 bara. ali sa njim nije u vezi. Karakteristika brizgaljki namenjenih za motore sa direktnim ubrizgavanjem je u tome sto se pomocu njih vrsi ubrizgavanje goriva pod vecim pritiskom. . pritisak pod kojim dolazi gorivo mora biti veci nego sto je sila zavojne opruge (2). gorivo se ubrizgava u za to odredjenu pretkomoru. koja je u vezi sa komandom za gas. Pored navedene brizgaljke postoje razna druga konstruktivna resenja. Kod motora sa direktnim ubrizgavanjem goriva za dizel motore ubrizgava se direktno u prostor za sagorevanje. odnosno vertikalni kanal u vezi sa otvorom (V) i gorivo izlazi van dizel elementa. Pod s) prikazano je delimicno ubrizgavanje. koja vrsi pritisak na iglu.postavljene sa gornje strane ventila. odnosno oblikom prostora za sagorevanje. Na slici 44 pod 13 prikazan je detalj propusnog ventila sa oprugom. 44-10) koji je jednim krajem u vezi sa delom klipnjace (sl. BRIZGALJKA Brizgaljka ima zadatak da obezbedi ubrizgavanje u prostor za sagorevanje. kao sto je strelicom prikazano. Zazor izmedju klipa i cilindra dizel elementa veoma je mali i iznosi 0. Sa ovakvim polozajem klipa u odnosu na otvore A i V obezbedjuje se ubrizgavanje maksimalne kolicine goriva. Da bi se ovo ostvarulo. Zupcasti segment je u vezi sa nazubljenom letvom (11). koja zavise od konstrukcije motora. Propusni ventil ima zadatak da obezbedi zatvaranje cilindra sa gornje strane i da takvo stanje odrzi sve dotle dok pritisak u potisnom vodu ne bude veci od napona opruge .001-0. koje se krece pod pritiskom. Po analogiji prethodnog objasnjenja. daljim zakretanjem klipa smanjuje se kolicina ubrizganog goriva. Brzina i nacin ubrizgavanja goriva kod dizel motora zavise od konstruktivnog oblika brizgaljke i brega u pumpi. Propusni ventil otvara se pod dejstvom goriva. Zakretanje klipa vrsi se pomocu tuljka (sl. podize i na taj nacin realizuje se ubrizgavanje goriva. a pod d) ne postoji ubrizgavanje. Prikazana je na slici 46. Pumpa visokog pritiska salje gorivo pod odredjenim pritiskom koji dalje vrsi pritisak na iglu brizgaljke (5). koja je spojena sa komorom za sagorevanje.003 mm.

radi brzeg i boljeg samozapaljenja radne smese. Sto je veci stepen kompresije kod dizel motora to se vazduh za vreme takta sabijanja zagreva na visu temperaturu. Tako npr. pomocu kojih se zagreva vazduh.900oS . koji se krece u granicama od 80 do 150 bara . Kod motora sa direktnim ubrizgavanjem gorivo se ubrizgava pod pritiskom od oko 250 bara . . Grejaci se ukljucuju samo kada je motor hladan. Pretkomorni motori imaju elektricne grejace. ali je pravilo da pritisak pod kojim se ubrizgava gorivo mora biti znatno veci od pritiska u cilindru.Pritisak ubrizgavanja goriva za dizel motor zavisi od konstrukcije motora. pri stepenu kompresije 14:1 vazduh se zagrejava na temperaturi od oko 800oS . Kod motora sa podeljenim prostorom za sagorevanje gorivo se ubrizgava pod znatno nicim pritiskom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->