P. 1
Masine skripta

Masine skripta

|Views: 1,403|Likes:
Published by Ivan Varga

More info:

Published by: Ivan Varga on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

Traktor

Sistem za dovod goriva
Sastoji se iz: - rezervoar za gorivo - taložnik - AC pumpa – pumpa niskog pritiska - Grubi i fini prečistač goriva - Pumpa visokog pritiska (Boš-pumpa) - Brizgaljke (po jedna iznad svakog cilindra)

Pumpa visokog pritiska šalje gorivo do brizgaljki i kroz njih u cilindre.Gorivo iz rezervoara usisava pumpa niskog pritiska. Na svom putu gorivo prolazi kroz taložnik koji se nalazi odmah uz pumpu niskog pritiska. Iz pumpe niskog pritiska gorivo odlazi do grubog i finog prečistača. a zatim ulazi u pumpu visokog pritiska. .

Kada breg pređe laktastu polugu. bregaste osovine pumpe. a preko njega je košuljica sa zupčastim segmentom koji je uzubljen sa zajeničkom zupčastom polugom. Pritisak ili podpritisak vazduha pomera membranu regulatora a sa njom i zajedničku nazubljenu polugu. Kada gorivo dođe u brizgaljku. Cilindar ima rupice na sredini kroz koje ulazi gorivo iz kanala bloka. Prečistači goriva se sastoje od posude. navrtke za podešavanje. komore. U finom prečistaču gorivo ulazi sa strane i dolazi na dno pa se penje uz spiralni papirni uložak. klipa. Iz prečistača gorivo odlazi do pumpe visokog pritiska. .Svaki element predstavlja malu klipnu pumpicu. Ima zadatak da izdvoji vodu i grublje nečistoće iz goriva. spojne cevi. Pumpa za dovod goriva tj. dovodne i prelivne cevi. . Nad cilindrom je potisni ventil sa jakom spiralnom oprugom koji vodi do cevi za odvod do brizgaljke. Na bloku su smešteni svi delovi pumpe za ubrizgavanje. Na poklopcu se nalazi i oduška za ulazak vazduha. Pri usisavanju pumpe gorivo naglo menja pravac i odlazi nagore. Sastoji se od membrane. opruga vraća sve poluge u početni položaj i povećava pritisak u komori čime otvara potisni ventil i gorivo odlazi do prečistača. Pumpa visokog pritiska ili pumpa za ubrizgavanje je najprecizniji i najskuplji uređaj na dizel-motoru. prenosne (laktasta) poluge. Gorivo ulazi odgore u taložnik i pada nadole. a pri tom prolazi kroz fino sito. Sastoji se iz cilindra.Centrifugalni regulator radi na principu centrifugalne sile koja vuče tegove sa oprugama na kraju jedne šipke koja je navučena na bregastu osovinu. Kada pritisak iz pumpe . Regulisanje se vrši tako što se pomeranjem leptira (papučicom za gas) reguliše intenzitet i smer protoka vazduha kroz usisnu granu koja je u vezi sa spoljnom komorom.Vazdušni regulator se sastoji iz kućišta. Pumpa niskog pritiska je membranska. ono visokim pritiskom savlađuje oprugu i kroz rupice na prstenastom kanalu siska ubrizga gorivo u cilindre. košuljice.Rezervoar je izrađen od čeličnog lima i odozgo ima otvor za punjenje sa sitom. poklopca i uloška. Kada breg dođe na laktastu polugu. opruge. . Pogon dobija od bregaste osovine. Sastoji se od bloka. pa se voda i druge teže primese tako talože na dno. Za sredinu membrane je vezana zajednička nazubljena poluga koja obrće košuljice elemenata i reguliše dovod goriva u elemente (pumpice). potisnog ventila i priključka za odvodnu cev. stvara vakum i otvara usisni ventil te gorivo uazi u komoru. a u finom prečistaču uložak je spiralan od papira impregniranog sa smolom. leptira u usisnoj grani. opruge. ona savlada oprugu i podigne polugu membrane naviše čime se membrana savija. Brizgaljka se sastoji od tela. Na dnu imaju slavinu za ispuštanje prljavštine. U grubom prečistaču gorivo prolazi kroz specijalni filter papir u vidu harmonike.Blok je izrađen u jednom komadu od mašinskog liva i u njemu je ugrađeno onoliko elemenata koliko motor ima cilindara. Dno rezervoara ima mali ispust što predstavlja rezervu. graničnika i opruge. Taložnik je staklena čašica sa finim sitom i poklopcem. regulatora (vazdušni ili centrifugalni) i priključaka. elemenata. ručice i usisnog i potisnog ventila. Kućište je podeljeno na dva dela (spoljna i unutrašnja komora). membrane. Na izlasku iz rezervoara postoji slavina kojom se može zatvoriti dovod goriva do pumpe i motora. poluge membrane (vučna poluga). a deli ih membrana regulatora. siska i igle. .

Povratak ulja se vrši slobodnim padom – ulje se cedi u karter. Sistem za podmazivanje Podmazivanje može biti pomoću pumpe za ulje. a drugi par kontroliše prenos snage na pumpu hidraulike i priključno vratilo. Hladna voda iz donjeg rezervoara biva uvučena od strane pumpe i ona se šalje kroz blok motora. opruga. Uređaj za podmazivanje se sastoji od sita. To je jednostepeno kvačilo. prečistača za ulje. Kvačilo se sastoji iz: središnje ploče (lamele). ali kod nekih manjih mašina može biti izvedeno po principu zapljuskivanja. termostata. Kada se voda ugreje iznad 65stepeniC termostat se širi i otvara put ka gornjem rezervoaru i hladnjaku. Pumpa i ventilator dobijaju pogon od radilice motora. Voda kruži kroz blok motora. Jedan par diskova kotroliše prenos snage na menjač. poluga (klackalice). Rezervoar za ulje je u karteru motora odakle zupčasta pumpa uvlači ulje i šalje ga u filter. potisne ploče. Otpuštanjem pedale kvačila opruge vraćaju potisnu ploču i srednju lamelu priljubljuju uz zamajac. a odatle u razvodne cevi i motor i druge delove za podmazivanje. Pritiskom na pedalu kvačila pomera se aksijalni ležaj koji preko poluga odvaja potisnu ploču od srednje lamele. ventilatora. Ako pedalu dvostepenog kvačila pritisnemo do pola isključićemo prenos na menjač traktora i . rezervoara za vodu (gornji i donji) i vodova. Prvim vodom ulje dolazi do bloka motora. U hladnjaku se pomoću ventilatora voda hladi i sliva u donji rezervoar (duži put) Transmisija Transmisija se sastoji iz tri dela: kvačilo (spojnica). menjač i zadnji prenos. kanala i manometra (u kabini traktora). a potom se lamela odvaja od zamajca čime se prenos prekida. pumpe za ulje. centrifugalne pumpe.opadne opruga vraća iglu (koja je bila izdignuta) koja začepi rupice na na prstenastom kanalu siska. te se prenos uključuje. aksijalnog ležaja (šetalice) i pedale kvačila. a trećim vodom ulje odlazi na ležajeve bregaste osovine i klackalice ventila. Dvostepeno kvačilo se ugrađuje na nove modele traktora i ima dve središne ploče i dve potisne ploče. pa se slobodnim padom spušta do radilice i sa radilice odlazi u karter. Uređaj za hlađenje Sastoji se od hladnjaka (saće). pumpi visokog pritiska i prema ležajevima bregaste osovine). prolazi pored termostata i vraća se u pumpu (kraći put). Drugim vodom odlazi do pumpe visokog pritiska. razvodnih cevi (prema motoru. a deo goriva koji prodre pored igle odlazi u prelivnu cev.

Kada je reduktor isključen na ovaj način se mogu dobiti brzine od četvrte do šeste. reduktorsko vratilo. Priključno vratilo se nalazi na zadnjem delu traktora i služi za prenos snage na priključne mašine. Kada se uključuje reduktor. glavno menjačko vratilo. Taj zupčanik je uzubljen sa zupčanikom na pomoćnom vratilu tako da se i pomoćno vratilo stalno okreće. a kada se ručica menjača pomeri za hod unazad onda se uzupči i sa glavnim vratilom menjača i snaga se prenosi na točkove. Princip rada: Zupčanik na spojničkom vratilu se okreće stalno dok je spojnica uključena i traktor stoji ako je menjač u „ler“ (nultom) položaju. Taj zupčanik je stalno uzupčen sa pomoćnim vratilom menjača. Glavno vratilo je tada sastavljeno i prenosi snagu motora na izlazno vratilo i time na točkove. Radi tog cilja u menjaču se nalazi nekoliko vratila: ulazno (spojničko) vratilo. Priključno vratilo je povezano polugama sa ručicom koja ima tri položaja. Veliki je uzubljen na prednjem delu glavnog vratila. Blokadom diferencijala omogućavamo da se izbegne proklizavanje i omogući veća vučna snaga pri radu sa priključnim mašinama. Reduktorom obezbeđujemo sporohodno kretanje (brzine od 1 do 3). Redukavan broj obrtaja se dobija preko 2 zupčanika na reduktoru. pomoćno menjačko vratilo. preko pomoćnog i reduktorskog vratila na drugi deo glavnog vratila i time na točkove. Neutralni položaj (isključeno) označava da je priključno vratilo isključeno (ne okreće se). a sa glavnog i do točkova. Zadnji prenos se sastoji iz konusnog zupčanika koji se nalazi na kraju glavnog vratila menjača. Na njemu se nalaze uzdužni žljebovi i jedan poprečni radi osiguranja. U gornjem položaju (direktni) ručice priključno vratilo se užljebljuje sa pomoćnim vratilom menjača i tako dobija pogon direktno od motora pa ima konstantan broj obrtaja bez obzira na brzinu kretanja traktora. međuosovina (rikverc). Priključivanje mašina se vrši sa kardanskim vratilom.on prestaje da se kreće. Kada je diferencijal uključen omogućeno je da se točkovi imaju različit broj obrtaja jedan od drugog. glavno vratilo se rastavlja na svoja dva dela i prenos se vrši od spojničkog vratila. a hidraulika i priključno vratilo i dalje rade. a između njh dva konusna zupčanika koja se nalaze na poluosovinama točkova. Menjač služi za promenu broja obrtaja izlaznog vratila sa kojih se pogone točkovi i da menja smer obrtanja. U donjem položaju (preko menjača) zupčanik priključnog vratila se uzubljuje na zupčanik izlaznog vratila i tada dobija pogon preko menjača (transmisije) pa ima isti broj obrtaja kao i točkovi. Kada isključimo spojnicu i ubacimo u brzinu zapravo uzubljujemo jedan zupčanik sa glavnog vratila na pomoćno vratilo i time obezbeđujemo prenos na glavno vratilo. Pritiskom pedale kvačila do kraja isključujemo prenos snage na sve delove traktora. Diferencijal je sastavljen od jednog velikog zupčanika koji je nazubljen sa strane i uzubljen je sa konusnim zupčanikom glavnog vratila. Na tom velikom zupčaniku nalaze se dva nosača za 2 mala konusna zupčanika – trkači – postavljena jedan naspram drugog. . a mali na zupčanik zadnjeg dela vratila. odnosno veću vučnu silu. izlazno vratilo. diferencijala i kućišta. On služi za hod unazad. Postoji još i međuosovina na kojoj se nalazi jedan zupčanik.

poluga: podizne. hidraulika će nailaziti na manji radni otpor i . Kada plug naiđe na mekše zemljište. Pumpa za ulje može biti i zupčasta. Pumpa hidraulika dobija pogon od pomoćne osovine menjača preko ekscentrične osovine (slično radilici) koja pokreće klipove. ima pumpu sa 4 klipa i ona je smeštena u centralnom kućištu traktora iza menjača.Rezervoara za ulje .pumpe hidraulike . Ručicom A regulišemo podizanje i spuštanje poluga hidraulika (u prvom delu kvadranta) a u drugom delu kvadranta regulišemo brzinu reagovanja hidraulika (FAST i SLOW).ventil sigurnosti . Ručicom B zadajemo radni otpor.cilindra podizača (radni cilindar) . Otpor na koji nailazi hidraulik se pri nekim operacijama (npr oranje) može menjati pa se radi kvaliteta rada i zadati otpor mora menjati. Komandni uređaj se sastoji od dve ručice – ručica za položaj (A) i ručica za kontrolu vuče (B).razvodni ventil (razvodnik sa 3 ventila) . donje (vučne). topling (gornja uporna) Hidraulika Fergusona je najsloženija.Hidraulik Hidraulik se sastoji od: .komandnog uređaja .Prečistača ulja . te koristi ulje iz kućišta.

Kada je ručica A u neutralnom položaju ulje se zaustavlja. a potrošači prazne. grejač i dr. usisne i izduvne cevi. Sve ćelije su uronjene u rastvor sumporne kiseline. Akumulator služi kao rezervoar električne energije. U bloku motora se razvodi ventilima do cilindara. Dinamo je jedini proizvođač električne struje u traktoru. Kada vazduh dođe u dodir sa uljem. Njegova uloga je da prekine vod ukoliko je struja u akumulatoru većeg napona nego u dinamu. Automatski prekidač je smešten na strujnom vodu od dinama do akumulatora. Zatim ulje nastavlja svoj put do razvodnog ventila koji kontrolišemo pomoću ručice za položaj (A). Uređaj za dovod vazduha i izduvavanje Sastoji se od prečistača vazduha. Za dobro prečišćen vazfuh potrebno je da svi spojevi budu dobro zaptiveni i da ima dovoljno ulja u prečistaču. žmigavci. kolektora. Kako bi napon bio konstantan koristi se regler. Regulaciju dubine rada podešavamo sa ručicom B. Usled različitog broja obrtaja u toku rada motora dinamo proizvodi struju različitog napona. Pumpa šalje ulje cevima do sigurnosnog ventila koji obezbeđuje maksimalni pritisak i sprečava preopterećenje. sirena. Alnaser je zapravo elektromotor i sastoji se istih delova kao i dinama. usisne cevi preko koje se vazduh spušta u posudu sa uljem. a nakon sagorevanja izbacuje kroz izduvnih cevi napolje. Električni uređaji na traktoru Ovde spadaju akumulator. dinama (ili alternator). Sa njim su povezani dinamo i potrošači. Svaka ćelija ima isti broj pozitivnih (PbO) i negativnih ploča (Pb) naizmenično postavljenih jedna uz drugu. Sastoji se iz rotora. Okretanjem ključa se uspostavlja veza čime dolazi do . statora. on naglo menja pravac i prolazi kroz filtar od čelične vune i razvodnim cevima (usisna grana) dolazi do bloka motora. Kada je ručica u gornjem položaju razvodni ventil propušta ulje dalje do radnog cilindra gde potiskuje klip koji je uvezi sa ramenima hidraulike i ona pokreću podizne poluge i donje vučne poluge. a tako isto i pozitivne. Prečistač se sastoji od kapice na čijem donjem delu se nalazi sito. Princip rada: U rezervoaru za ulje nalazi se prečistač preko koga ulje ulazi u pumpu (zupčasta). Pogon dobija od radilice preko lančanika ili remenice. Sve negativne ploče su povezane u jedinstven izvod. a kada je ručica A u donjem položaju ulje se vraća u rezervoar. Regler pri povećanju napona usmerava struju da teče preko otpornika. Akumulator se sastoji iz šest osnovnih elemenata – ćelija. ugljenih četkica. a pri padu napona jezičak se odvaja i struja teče direktno.automatski će spuštati plug dublje i obratno. Dinamo ga puni. a povezan je električnim vodom za akumulator. reglera i automatskog prekidača. a između njih se obično nalazi po jedna tanka rešetkasta pregrada od plastične mase. farovi. alnaser (električni pokretač).

Prvo se osovina rotora alnasera uzupči sa zamajcem. Slika 42 . Sastoji se od nosača kuke i same kuke. 5) centrifugalni regulator 6) poluga za podesavanje broja obrtaja. Sistet za napajanje i ubruzgavanje: 1) bregasto vratilo pumpe VP .3) zavojna opruga . Dodatna oprema traktora Automatska poteznica (kuka) omogućava automatsko prikačivanje i otkačivanje priključnih mašina i prikolica pomoću hidrauličnog podizača.2) valjkasti podizac.paljenja motora. Za pokretanje motora pri hladnom vremenu koristi se grejalica koja je smeštena u usisnoj grani motora i ručna pumpa za gorivo. a zatim dolazi do pokretanja zupčanika. 9) regulacioni . 7) otvor za sipanje ulja.4) navrtka za regulisanje regulatora. Gorivo se ispušta na spiralnu grejalicu i pri tom se pali i usisava u motor. 8) nastavak za reglazu hoda zupcaste poluge.

sto uslovljava zatvaranje usisnog (8) a otvaranje potisnog (9) ventila.tuljak. zavojna opruga na klipnoj poluzi deluje na vodjicu klizaca (sl 43 pod 3) uslovljavajuci da se klizac pomera na gornju stranu sledeceg ekscentra. Gorivo se sada krece pod pritiskom. i to obezbedjuje otvaranje ventila (9). 24) navrtke za regulisanje zazora izmedju valjkastog podizaca.11) zupcasta poluga. a otvaranje potisnog. zavojna opruga (6) vrsi pritisak na klip i uslovljava njegovo kretanje prema GMT. ekscentar brega pokrece klipnjacu. 15) zavrtanj za ispustanje goriva. 13) propusni ventil. Ovaj postupak se ciklicno ponavnja. Kada klip promeni smer. a zatim ga povuci u krajnjem gornjem polozaju. Istovremeno. Prilikom pokretanja bregastog vratila (sl 42 pod 1). 43). 19) merac ulja. a istovremeno ispred ventila stvara se potpritisak. U sistemu za napajanje i ubrizgavanje ne sme biti vazduha. cime se realizuje potiskivanje goriva. koje uslovljava zatvaranje potisnog ventil (7). a za njom i klip (14) u cilindru (13). u cilindru iza klipa dolazi do potiskivanja goriva. 30) ulozak filtera. RUCNO AKTIVIRANJE PUMPE Za vreme aktiviranja pumpe potrebno je deo (11) odviti (sl. Pomeranjem klipa prema GMT gorivo ispunjava cilindar i kada klip stigne u krajnji polozaj. U trenutku kada se klip pomera prema GMT. 12) zaptivak. 29) kuciste filtera. 21) casica sa f ilterom. 28) prelivni ventil. jer njegovo prisustvo onemogucava potiskivanje goriva pod pritiskom. 14) cev za gorivo. . 22) cilindar elemenata . Pritiskom na rucicu (11) dolazi do pomeranje klipa. Zahvaljujuci tome. zavrsava se usisavanje.17) rucica pumpe NP . 25) cev za dovod goriva iz rezervoara. koji savladjuje napon zavojne opruge (10). koji uslovljava otvaranje usisnog ventila (9). a time i potiskivanje goriva. zavrsava se usisavanje goriva.18) mesto za prirubnicu bregastog vratila. pocinje potiskivanje goriva u cilindar. 31) cev za dovod goriva u pumpu VP. pri cemu se pomera klipnjaca (12).23) klip elemenata. Pomeranjem klipa prema gornjem polozaju stvara se potpritisak. 20) pumpa NP. odnosno dolazak goriva u cilindar. 10) zupcasti segment . Kada klip stigne u krajnji polozaj.16) granicnik hoda zupcaste poluge . Taj postupak se ciklicno ponavlja. 26) cev za gorivo iz pumpe do filtera. uslovljavajuci zatvaranje usisnog ventila.

rasiriti i preko poluge (8) izvrsice se zakretanje klipa u dizel-elementu za odredjen broj stepeni. PUMPA VISOKOG PRITISKA Pumpa visokog pritiska ima zadatak da ubrizga odredjenu kolicinu goriva u cilindre. Gorivo za dizel motore. regulise broj motora. Zahvaljujuci ovom zakretanju. moze biti: jednorezimski. tada se se tegovi centrifugalnog regulatora.43 pod 30 kao sastavni deo sistema za napajanje. Na slici 42.brezuljkastog vratila . . Postoje dve vrste pumpi: . koji se sastoji od: .tela (spoljni deo) .zupcaste pumpe . Na slici 42 moze se videti da centrifugalni regulator (5) nalazi na jednom kraju bregastog vratila (1) i da je preko poluga spojen sa zupcastom letvom (11). a iz filtera u pumpu visokog pritiska pomocu cevi. NJegov je zadatak da sve cestice mehenickog porekla zadrzi i da ne dozvoli da dospu u uredjaj za ubrizgavanje. i naziva se fini filter .cevi visokog pritiska Centrifugalni regulator ima zadatak da obezbedi normalan rezim rada motora. pod dejstvom centrifugalne sile.Filter za gorivo prikazan je na sl. Kada motor postigne maksimalan broj obrtaja.rotacione Linijske pumpe se cesce primenjuju dok se rotacione primenjuju tek u poslednje vreme. Prema rezimu rada. dvorezimski i viserezimski. pod odredjenim pritiskom. posredno. na taj nacin sto se pomocu njega.linijske . u odredjeno vreme i po odredjenom rasporedu.centrifugalnog regulatora .dizel-elemenata (klip i kosuljica cilindra) . prikazana je linijska pumpa visokog pritiska namenjena za sestocilindricni motor. pod dejstvom pumpe niskog pritiska dospeva u filter pomocu cevi za gorivo (26).

u cilindru se potiskuje (prethodno usisano) gorivo. a podizac deluje na klip elementa (23). postoje dva konstruktivna resenja: centrifugalni i pneumatski. ona se vraca preko cevi (35). Obicno su pomocu ove cevi sve brizgaljke medjusobno spojene. RAD PUMPE Za vreme okretanja bregastog vratila motora. a podizaca (2). gorivo se ubrizgava u prostor za sagorevanje. Na taj nacin se automatski broj obrtaja motora svodi u dozvoljene granice.smanjuje se kolicina goriva koja se ubrizgava. ono dolazi u brizgaljku (33) i kroz odgovarajuci otvor. Pneumatski se uglavnom. S obzirom na to da se gorivo nalazi pod odgovarajucim pritiskom. koje vrsi pritisak na propusni ventil (13). Pomeranjem klipa pravolinijski. Ukoliko u brizgaljku dospe veca kolicina goriva. uslovljeno je obrtanje i bregastog vratila pumpe (1). preko odgovarajuce prirubnice. primoravajuci ga da se krece pravolinijski. ugradjuje na manje motore namenjene za putnicka vozila i traktore. ventil se otvara i gorivo pod pritiskom odlazi u cev visokog pritiska (14). . odnosno otvore. u cilindru (22) prema GMT. Prema principu rada regulatora. Zbog okretanja bregastog vratila pumpe dolazi do pomeranja podizaca (2).

Funkcionisanje dizel elementa je na sl. a za kretanje klipa dizel elementa u cilindru realizuje se pomocu zupcaste poluge (sl.DIZEL ELEMENT Na slici 44 prikazan je kompletan dizel element. Kod ove konstrukcije elementa na klipu postoje tri vrste kanala: radijalni (E). c . Radijalni i vertikalni su spojeni pomocu kosog kanala. pozicijama a. RAD DIZEL ELEMENTA Na slici 45 prikazan je rad dizel elementa sa kosim kanalom. 44 pod 11) i zupcastog elementa (10). U zavisnosti od polozaja ovih kanala prema otvorima u cilindru (A) i ( B ).dole). b . Moze se videti da se klip dizel elementa (23) u cilindar (22) krece pravoliniski (gore . . a istovremeno se krece i kruzno za odredjen ugao. zavisise koja ce kolicina goriva biti ubrizgana u datom trenutku. d . Pravolinisko kretanje realizuje se zahvaljujuci bregovima na bregastom vratilu pumpe visokog pritiska. 45 prikazano sukcesivno. kosi ( D ) i vertikalni ( C ).

gorivo vrsi pritisak na propusni ventil.a ) K ada se klip (23) pomera u cilindru (22) prema DMT. b ) Pod dejstvom brega bregastog vratila. pomocu koje se vrsi ubrizgavanje goriva u prostor za sagorevanje. do brizgaljke (33). koji se otvara i omogucava odlazak goriva u cevi visokog pritiska (sl. Daljim kretanjem klipa gorivo se potiskuje. a pritisak povecava i zahvaljujuci tome. preko podizaca. kako je strelicom prikazano. vrsi se pomeranje klipa prema GMT i klip kretanjem zatvara otvore (A) i ( B ). u cilindar ulazi gorivo na otvor (A). sve do propusnog ventila (13). 42 pod 14). tako da se gorivo sada nalazi u zatvorenom prostoru. i popunjava ceo prostor iznad klipa. Na slici 45 vidi se da se vartikalni .

Sa ovakvim polozajem klipa u odnosu na otvore A i V obezbedjuje se ubrizgavanje maksimalne kolicine goriva. a drugi kraj je u vezi sa zupcastim segmentom. Kod motora sa indirektnim ubrizgavanjem.postavljene sa gornje strane ventila. Da bi se ovo ostvarulo. Na slici 44 pod 13 prikazan je detalj propusnog ventila sa oprugom. 45F). odnosno vertikalni kanal u vezi sa otvorom (V) i gorivo izlazi van dizel elementa.001-0. Zupcasti segment je u vezi sa nazubljenom letvom (11). BRIZGALJKA Brizgaljka ima zadatak da obezbedi ubrizgavanje u prostor za sagorevanje. pritisak pod kojim dolazi gorivo mora biti veci nego sto je sila zavojne opruge (2). Prikazana je na slici 46. Pumpa visokog pritiska salje gorivo pod odredjenim pritiskom koji dalje vrsi pritisak na iglu brizgaljke (5). a pod d) ne postoji ubrizgavanje.003 mm. ali sa njim nije u vezi. koja zavise od konstrukcije motora. . Zakretanje klipa vrsi se pomocu tuljka (sl. Brzina i nacin ubrizgavanja goriva kod dizel motora zavise od konstruktivnog oblika brizgaljke i brega u pumpi. a zazor izmedju klipa i igle brizgaljke je istog reda i velicine kao i kod dizel elementa. koji iznosi 150-250 bara. daljim zakretanjem klipa smanjuje se kolicina ubrizganog goriva. jer je kosi. Kod motora sa direktnim ubrizgavanjem goriva za dizel motore ubrizgava se direktno u prostor za sagorevanje.kanal (S) nalazi neposredno do otvora (A). Propusni ventil ima zadatak da obezbedi zatvaranje cilindra sa gornje strane i da takvo stanje odrzi sve dotle dok pritisak u potisnom vodu ne bude veci od napona opruge . Pored navedene brizgaljke postoje razna druga konstruktivna resenja. koja je spojena sa komorom za sagorevanje. gorivo se ubrizgava u za to odredjenu pretkomoru. Konstruktivno resenje brizgaljke uskladjeno je sa konstrukcijom motora. kao sto je strelicom prikazano. Zazor izmedju klipa i cilindra dizel elementa veoma je mali i iznosi 0. Pod s) prikazano je delimicno ubrizgavanje. Propusni ventil otvara se pod dejstvom goriva. 44-10) koji je jednim krajem u vezi sa delom klipnjace (sl. koje se krece pod pritiskom. koja je u vezi sa komandom za gas. Po analogiji prethodnog objasnjenja. koja vrsi pritisak na iglu. podize i na taj nacin realizuje se ubrizgavanje goriva. odnosno oblikom prostora za sagorevanje. Karakteristika brizgaljki namenjenih za motore sa direktnim ubrizgavanjem je u tome sto se pomocu njih vrsi ubrizgavanje goriva pod vecim pritiskom.

Pretkomorni motori imaju elektricne grejace. Kod motora sa podeljenim prostorom za sagorevanje gorivo se ubrizgava pod znatno nicim pritiskom.Pritisak ubrizgavanja goriva za dizel motor zavisi od konstrukcije motora. radi brzeg i boljeg samozapaljenja radne smese. . Kod motora sa direktnim ubrizgavanjem gorivo se ubrizgava pod pritiskom od oko 250 bara . Tako npr. ali je pravilo da pritisak pod kojim se ubrizgava gorivo mora biti znatno veci od pritiska u cilindru. Sto je veci stepen kompresije kod dizel motora to se vazduh za vreme takta sabijanja zagreva na visu temperaturu.900oS . pomocu kojih se zagreva vazduh. pri stepenu kompresije 14:1 vazduh se zagrejava na temperaturi od oko 800oS . Grejaci se ukljucuju samo kada je motor hladan. koji se krece u granicama od 80 do 150 bara .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->