P. 1
Pojmovi u saobraćaju

Pojmovi u saobraćaju

|Views: 1,776|Likes:
Published by Nina Gogic

More info:

Published by: Nina Gogic on Dec 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

POJMOVI U SAOBRAĆAJU

U ovom delu se možete upoznati sa značenjem pojedinih pojmova u saobraćaju kao što su : vozilo na motorni pogon, vozač, pešak, kolovoz, kolovozna traka, saobraćajna traka, auto-put, put rezervisan za saobraćaj motornih vozila , preticanje, obilaženje, mimoilaženje, priključno vozilo, poluprikolica, nosivost, ...

Detaljnije se možete informisati na nekoj od dole navedenih strana.

OSNOVNI POJMOVI
Osnovni pojmovi u saobraćaju
Učesnik u saobraćaju je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju (vozač, pešak, biciklista, putnik u vozilu, radnik na putu, ...). Vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. Pešak je lice koje se kreće po putu, odnosno po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl. Kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila.

Kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru. Saobraćajna traka

je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila. Vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu. Motorno vozilo

je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila. Ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret). Osovinsko opterećenje

je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila.

Zaustavljanje vozila

je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (stari zakon : 15 minuta). Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem (prekid kretanja duži od 3 min). Mimoilaženje

je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera.

Preticanje

Obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera. . objekta ili prepreke na kolovozu.je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru.

tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. .Propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. Kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru. odnosno do njihovog kontakta. čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo.

uređajima. ne prelazi 45 km/h. koje je po konstrukciji. odnosno putnika koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak. Motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora. sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica. odnosno stvari. bez obzira na način prenosa. sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu. za obavljanje radova. uređajima. pri čemu radna zapremina motora. kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3. odnosno za vuču priključnog vozila. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. Moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina. Bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača. . osim šinskih vozila. odnosno točkove.VOZILA-MASA-NOSIVOST Vozila-Masa Vozila-Nosivost Vozila Vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji.

Laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. prelazi 45 km/h. bez obzira na način prenosa. ili čija najveća efektivna snaga . bez obzira na način prenosa. Motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem). Laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka. što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom. ili čija naveća efektivna snaga motora ne prelazi 4kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. pri čemu radna zapremina motora. ne prelazi 45 km/h. bez obzira na način prenosa. simetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu osu vozila. ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3. ne prelazi 50 cm3. ne prelazi 45km/h. ne prelazi 50 cm3. čija najveća konstruktivna brzina. prelazi 45 km/h. bez obzira na način prenosa. ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3. čija najveća konstruktivna brzina. Teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka. čija najveća konstruktivna brzina. pri čemu radna zapremina motora. čija masa ne prelazi 350 kg. ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada voziloo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin. kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin.

Teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka. čija je masa veća od 550 kg. Trolejbus je autobus koji se preko provodnika napaja električnom energijom. odnosno vuču priključnih vozila. odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret.motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. odnosno 550 kg za teretna vozila. što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom. koje je namenjeno za prevoz tereta. Autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. i čija najveća efektivna snaga. Vozilo za prevoz putnika je motorno vozilo prvenstveno namenjeno za prevoz lica. i čija je najveća efektivna snaga. . i čija je najveća efektivna snaga. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora veća od 15 kW. Putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora veća od 15 kW. osim lakog četvorocikla. čija masa ne prelazi 400kg. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW. Teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka. čija je masa veća od 400 kg.

namenjen za prevoz putnika u parkovima. grejder. . Radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn. utovarivač. guranje. na površini na kojo se obavlja saobraćaj i putu na kome se saobraćaj obavlja u u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 25 km/h. viljuškar i sl. valjak. Traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje.Skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog. šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h. nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih. Turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila. buldožer. koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina. rovokopač. odnosno priključnih vozila. hotelsko-turističkim i sličnim naseljima.

čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW. Zaprežno vozilo je vozilo koje je namenjeno i osposobljeno da ga vuče upregnuta životinja. čiji pogonski deo prema konstrukciji. sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje. koji su konstruktivno nerazdvojivi. Priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji. šumskih ili drugih radova. vučenje. i koje se u svrhu izvođenja radova postavlja ili priključuje na motorno vozilo. . odnosno za obavljanje radova. Priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi obavljanju poljoprivrednih. a služi za prevoz putnika. nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova. a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina.Motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela. sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila. Priključno vozilo za traktor je priključno vozilo koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane traktora. odnosno stvari. uređajima. uređajima.

i koje je radi napajanja električnom energijom povezano na električni vod. Najveća dozvoljena ukupna masa vozila – odnosno skupa vozila je najveća masa opterećenog vozila. Nosivost vozila je masa do koje se vozilo može opteretiti prema dekleraciji proizvođača. po osnovu izvršavanja materijalne obaveze. umanjen za vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila. kao i svako drugo propisno obeleženo vozilo dok se. odnosno skupa vozila.Tramvaj je šinsko vozilo namenjeno prvenstveno za prevoz putnika. Najveća dozvoljena masa skupa vozila je zbir najvećih dozvoljenih masa vozila koja čine skup. koju je nadležni državni organ propisao kao najveću dozvoljenu. Registrovano vozilo je vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila i za koje je izdata saobraćajna dozvola. Masa vozila je masa praznog vozila sa svim punim rezervoarima i propisanom opremom. pri čemu se u tu masu računa i vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila. . Najveća dozvoljena masa vozila je zbir mase vozila i nosivosti vozila. Ukupna masa skupa vozila je masa opterećenog skupa vozila (lica i teret). koje se kreće po šinama. registarske tablice i registraciona nalepnica. Ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret). nalazi na korišćenju u jedinicama i ustanovama ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije. Vojno vozilo je svako borbeno i neborbeno vozilo i drugo vozilo koje je registrovano po posebnim propisima ministarstva nadležnog za poslove odbrane.

Osovinsko opterećenje je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila. .

Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila. osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (stari zakon : 15 minuta). .karakteristike i uslovi vožnje Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta. pri čemu vozač ne napušta vozilo. Mimoilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera. osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.MANEVRISANJE VOZILOMKARAKTERISTIKE I USLOVI VOŽNJE Manevrisanje vozilom. koje se ne smatra zaustavljanjem (prekid kretanja na putu duži od 3 minuta).

. objekta ili prepreke na kolovozu.Preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru. Obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera.

. tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. odnosno do njihovog kontakta.Propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. Kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru. čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo.

Vidljivost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz. lica odnosno objekata. Srednja(prosečna) brzina kretanja vozila na određenoj deonici puta. predstavlja količnik između dužine te deonice i vremena za koje vozilo tu dužinu pređe. . s obzirom na fizičke prepreke. odnosno drugu moguću prepreku na putu. slovi smanjene vidljivosti su uslovi u kojima je vidljivost manja od 200 m na putu izvan naselja. Preglednost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju. odnosno 100 m na putu u naselju. može u uslovima normalne vidljivosti jasno videti drugog učesnika u saobraćaju. lica odnosno objekata. Odstojanje je najkraća uzdužna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila. Rastojanje je najkraća bočna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila.

Putevi-Kolovoz-Staze Saobraćaj je kretanje vozila i lica na putevima. teretnih vozila i autobusa. pod uslovima određenim zakonom ili drugim propisima. sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer. Autoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala. sa ili bez priključnih vozila. Nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika. Javni put je put od opšteg značaja koji mogu pod jednakim ulovima da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav. sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova. čije je ponašanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja. Put je izgrađena. odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju. na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom. . putničkih vozila. bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama. sa potpunom kontrolom pristupa.

Zaustavna traka obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti (neispravnost. Saobraćajna traka za isključivanje je saobraćajna traka namenjena za isključivanje vozila sa puta. Saobraćajna traka za uključivanje je saobraćajna traka namenjena za uključivanje vozila na put.). . iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i sl.

. teretnih vozila i autobusa. Ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja. Kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila. sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila. Zemljani put je put bez izgrađenog kolovoznog zastora. pa i kada na priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor. putničkih vozila. Protivpožarni put je posebno obeleženi uzdužni deo oko stambenih objekata. sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom (put rezervisan za saobraćaj motornih vozila). Saobraćajna traka je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila.Motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala. Kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru. garažnih prostora.

Pešački prelaz je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza. Trotoar je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka. spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou. Saobraćajna traka za spora vozila je saobraćajna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi ometala saobraćaj drugih vozila.Biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala. koji se sastoji od jednog ili više parking mesta. uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila. Parkiralište je deo puta namenjen. Biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala. Tramvajska baštica je posebno uređen deo puta namenjen isključivo za kretanje tramvaja. Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika je saobraćajna traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i koja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji. Trg je poseban plato namenje kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave. Parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila. Raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju. . Pešačka staza je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka. mopeda i lakih tricikala.

Saobraćajni znak je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svetlosnih ili brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola. uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja. koji je namenjen za život i rad stanovnika Ostali pojmovi Saobraćajna signalizacija je sistem sredstava.Prelaz puta preko pruge je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put i železnička ili tramvajska pruga. Pešačko ostrvo je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza. odnosno daju obaveštenja potrebna za bezbedno kretanje po putu. učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnosti na putu. Naselje je izgrađen. Saobraćajna dozvola je javna isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice. Registarska tablica je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila. ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz putnika. . stavljaju im se do znanja ograničenja. zabrane i obaveze. funkcionalno objedinjen prostor.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom. Psihoaktivna supstanca je vrsta droge.Registraciona nalepnica je oznaka kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku. kao i druga hemijska materija koja može uticati na psihofizičku sposobnost učesnika u saobraćaju (osim alkohola). u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili je povređeno ili je nastala materijalna šteta. Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu. . Vozačka dozvola je javna isprava (rešenje) nadležnog organa kojom se nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme. Svetloodbojni prsluk je prsluk koji reflektuje svetlost. leka na kome je naznačeno da se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje.

Instruktor vožnje je vozač motornog vozila koji je ovlašćen da obavlja praktičnu obuku kandidata za vozača. Prepravka vozila je promena konstruktivnih osobina vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila. Popravka vozila je dovođenje vozila. Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da obavljaju tehnički pregled vozila na određeno vreme. Ispitivač je lice koje u ispitnoj komisiji za vozački ispit utvrđuje da li je kandidat stekao potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Dozvola (licenca) za instruktora ili predavača ili ispitivača je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da vrše praktičnu obuku ili obavljaju teoretsku nastavu ili poslove ispitivača na određeno vreme. . Mesto za sedenje je sedište ili prostor bez sedišta sa dostupnim elementima za montažu sedišta ili prostor bez sedišta sa dostupnim priključcima sigurnosnih pojaseva. odnosno uređaja i sklopova vozila u ispravno stanje. Odbačeno vozilo je vozilo na putu koje je vidno zapušteno i koje nije registrovano. Vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer) je motorno ili priključno vozilo koje predstavlja materijalni spomenik tehničke kulture. tradicije i društvenog nasleđa. pri čemu se dostupnim elementima za montažu sedišta i priključcima sigurnosnih pojaseva smatraju oni elementi i priključci koji nisu mehanički onesposobljeni.

. u smeru kretanja vozila. levoj strani puta.SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Saobraćajni znakovi su deo Saobraćajne signalizacije. odnosno kolovozne trake kada su kolovozne trake fizički odvojene ili iznad kolovozne trake. preti opasnost da učesnici u saobraćaju neće pravovremeno uočiti znak. zbog gustine saobraćaja. Saobraćajni znakovi se izrađuju od materijala sa reflektujućim svojstvima. Saobraćajni znakovi se postavljaju s desne strane puta pored kolovoza. VAŽNO! NOVI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI. Ako na mestu na kome se postavlja saobraćajni znak. saobraćajni znak se mora postaviti i na suprotnoj. odnosno iz drugih razloga. kojoj pripadaju i sledeće kategorije oznaka: • • • • • • oznake na kolovozu i trotoaru uređaji za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova svetlosne oznake na putu branici ili polubranici na prelazu puta preko železničke pruge privremena saobraćajna signalizacija druge oznake na putu Saobraćajni znakovi se mogu svrstati u tri grupe : • • • Znakovi opasnosti Znakovi izričitih naredbi Znakovi obaveštenja Znakovi izričitih naredbi se dalje mogu razvrstati u dve grupe : • • znakovi zabrane i ograničenja i znakovi obaveze Uz saobraćajni znak može biti postavljena dopunska tabla koja je sastvavni deo saobraćajnog znaka i koja bliže određuje njegovo značenje.

Znakovi opasnosti imaju oblik ravnostranog trougla žute boje sa crvenim obodom. koji se postavlja neposredno ispred mesta radova i znak "Saobraćaj u oba smera". biće dodati na kraju svake grupe znakova. Osnova novih znakova izričitih naredbi koji određuju zabrane ili ograničenja je bela boja. a osnova znakova izričitih naredbi koji određuju obaveze ostaje plave boje. koji ranije nisu postojali. kao što je znak "Andrejin krst". obično na udaljenosti većoj od 150 metara.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravilnika o Saobraćajnoj signalizaciji : "Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. marta 2011. Postavljaju se pre opasnog mesta. sa novim simbolima na znakovima. koja im preti na određenom delu puta. čija je osnova žuta. godine. Novi znakovi sa belom pozadinom. a ne žutu ! Izuzetak je znak radovi na putu. koji se postavlja na samom mestu odakle počinje saobraćaj u oba smera. koji određuju zabrane ili ograničenja. Postoje i izuzeci od ovog pravila. pod naslovom "Novi znakovi" ! Znakovi opasnosti Indeks članka Znakovi opasnosti Blizina posebne opasnosti Ostali znakovi opasnosti 1 Ostali znakovi opasnosti 2 Ostali znakovi opasnosti 3 Ostali znakovi opasnosti 4 Novi-izmenjeni znakovi opasnosti Sve strane Strana 1 od 7 Znakovi opasnosti imaju zadatak da upozore učesnike u saobraćaju na opasnost. Simboli na znaku su crne boje." Novi saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje. zameniće se najkasnije do 1. . mada u naselju ta udaljenost može biti i manja. ili kojima su promenjeni simboli ili boje. zatim "Radovi na putu".

koji ranije nisu postojali. pod naslovom "Novi znakovi" ! Približavanje opasnim krivinama. biće dodati na kraju svake grupe znakova. koji određuju zabrane ili ograničenja. Novi znakovi sa belom pozadinom.VAŽNO! NOVI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI. Znak Opis Opasna krivina Krivina nalevo Krivina nadesno Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno . čija je osnova žuta. a ne žutu ! Izuzetak je znak "radovi na putu". ili kojima su promenjeni simboli ili boje. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravilnika o Saobraćajnoj signalizaciji : "Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. godine." Novi saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje. sa novim simbolima na znakovima. marta 2011. zameniće se najkasnije do 1.

Znak Opis Kamenje pršti Klizav kolovoz Radovi na putu Opasnost na putu Pokretni most .Znak Opis Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo Blizina posebne opasnosti.

blizina dela puta na kome duva jak bočni vetar Znak Opis Suženje puta sa leve strane .Znak Opis Kamenje pršti Blizina obale Opasna nizbrdica Opasan uspon Odron kamenja Bočni vetar .

Znak Opis Kamenje pršti Suženje puta sa desne strane Suženje puta sa obe strane Neravan kolovoz .blizina dela puta na kome postoji neravan kolovoz Ulegnuće kolovoza Opasan prevoj puta ili veća grbina na putu Blizina raskrsnice gde se ukrštaju-spajaju putevi .

obdaništa. igrališta i sl.blizina mesta na putu na kojem se deca češće i u većem broju kreću (isped škole.) .Znak Opis Ukrštanje puteva iste važnosti Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s leve strane Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s desne strane Znak Opis Deca na putu .

blizina mesta na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz Blizina avionske piste Blizina tunela na putu .označava mesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili prolaze duž puta Divljač na putu Obeleženi pešački prelaz .Znak Opis Ukrštanje puteva iste važnosti Biciklisti na putu Životinje na putu .

Znak

Opis

Ukrštanje puteva iste važnosti

Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku

Saobracaj u oba smera - mesto na putu od koga saobraćaj počinje da se odvija u oba smera

Nailazak na svetlosne saobraćajne znakove

Nailazak na svetlosne saobraćajne znakove

Znak

Opis

Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika

Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima

Znak

Opis

Ukrštanje puteva iste važnosti

Tramvajska pruga

Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom

Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka

Dopunska tabla - približavanje prelazu puta preko železničke pruge, 80 metara do prelaza

Dopunska tabla - približavanje prelazu puta preko železničke pruge, 160 metara do prelaza

Dopunska tabla - približavanje prelazu puta preko železničke pruge, 240 metara do prelaza

Znak

Opis

Znak

Opis

Ukrštanje puteva iste važnosti

Kolona zaustavljenih vozila - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja

Neučvršćena bankina - označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina

Nailaženje na semafore - označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora

Nailaženje na semafore - označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora

Označeni pešački prelaz - blizina mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz

Deca na putu - blizina dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću(blizina škole, obdaništa, igrališta i sl.)

koji određuju zabrane ili ograničenja. zameniće se najkasnije do 1. dok je osnovna boja znakova obaveze plava. marta 2011. čija je osnova žuta. Simboli i natpisi na znakovima zabrane i ograničenja su crne boje. Ovi znakovi imaju oblik kruga.Znak Opis Ukrštanje puteva iste važnosti Tunel . a osnova znakova izričitih naredbi koji određuju obaveze ostaje plave boje.blizina tunela na putu Znakovi izričitih naredbi Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. ograničenja i obaveze. . Osnovna boja znakova ograničenja i zabrane je žuta sa crvenim obodom. Mogu se podeliti u dve grupe : znakovi ograničenja i zabrane i znakovi obaveze. VAŽNO! NOVI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI. osim znakova "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza" i "obavezno zaustavljanje"." Osnova novih znakova izričitih naredbi koji određuju zabrane ili ograničenja je bela boja. godine. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravilnika o Saobraćajnoj signalizaciji : "Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. a na znakovima obaveze bele boje.

koji ranije nisu postojali. biće dodati na kraju svake grupe znakova. ili kojima su promenjeni simboli ili boje.Novi znakovi sa belom pozadinom. sa novim simbolima na znakovima. pod naslovom "Novi znakovi" ! Približavanje opasnim krivinama. Znak Opis Zabrana saobraćaja za motocikle Zabrana saobraćaja za cisterne Zabrana saobraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice Zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon osim motocikala bez prikolice .

Znak Opis Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije iznad određene količine Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila Zabrana saobraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo ili poluprikolicu Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne materije Zabrana saobraćaja za traktore Zabrana saobraćaja za autobuse Zabrana kretanja u određenim smerovima .

Znak Opis Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja u jednom smeru Zabrana polukružnog okretanja Zabranjeno skretanje ulevo Zabranjeno skretanje udesno Znak Opis Zabrana saobraćaja za bicikliste .

Znak Opis Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon Zabrana saobraćaja za bicikle sa motorom Zabrana saobraćaja za zaprežna vozila Zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon i zaprežna vozila Zabrana saobraćaja za pešake .

Znak Opis Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja za ručna kolica Zabrana saobraćaja vozilima sa posebnim karakteristikama Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna težina prelazi određenu težinu .

putarina .Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje Najmanje odstojanje između vozila Znak Opis Zabrana prolaza carinarnica bez zaustavljanja - Zabrana prolaza bez zaustavljanja .policija Zabrana prolaza bez zaustavljanja .

Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana zaustavljanja i parkiranja Zabrana parkiranja Deo puta na kojem je zabranjeno parkiranje neparnim danima Deo puta na kojem je zabranjeno parkiranje parnim danima Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikala bez prikolice .

5 tona Zabrana davanja zvučnih znakova .Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana preticanja za teretna vozila .osim u slučaju neposredne opasnosti Ograničenje brzine Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera .Označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom prođu vozila iz suprotnog smera Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi .odnosi se na vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.

obavezan smer Znak Opis Obavezan smer Obavezan smer Obavezan smer .mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi Znakovi obaveze .Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Obavezno zaustavljanje .

dozvoljeni smerovi i obavezno obilaženje Znak Opis Dozvoljeni smerovi Dozvoljeni smerovi Dozvoljeni smerovi .Znak Opis Obavezan smer Obavezan smer Znakovi obaveze .

ostali znakovi obaveze Znak Opis Staza za bicikliste Staza za pešake Staza za jahače .Znak Opis Obavezno obilaženje sa desne strane Obavezno obilaženje sa leve strane Znakovi obaveze .

Znak

Opis

Obavezna zimska oprema

Najmanja dozvoljena brzina

Kružni tok

Znakovi obaveštenja
Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja prolaze i udaljenosti od tih mesta. Takođe, daju informacije o prestanku važenja znakova izričitih naredbi kao i druga korisna obaveštenja. Ovi znakovi imaju oblik kvadrata, pravougaonika ili kruga. Osnovna boja znakova obaveštenja je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, mada, može biti i plava sa simbolima i natpisima bele boje.

Znak

Opis

Put sa jednosmernim saobraćajem

Put sa jednosmernim saobraćajem

Slepi put

Znak

Opis

Prestrojavanje vozila

Smer kretanja vozila - koja nameravaju da skrenu levo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno

Raskrsnica - označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva.

Kružna raskrsnica - označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva. Na znaku može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice.

Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta - predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici, na putevima sa više saobraćajnih traka.

Auto-put

Znak Opis Završetak auto-puta Put rezervisan za saobraćaj motornih vozila Završetak puta motornih vozila rezervisanog za saobraćaj Broj puta Broj međunarodnog puta Kilometraža puta .

Znak Opis Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika Saobraćajna traka za spora vozila Završetak saobraćajna trake za spora vozila Naziv naseljenog mesta Završetak naseljenog mesta .

označava pravac puta do odredišta ili karakterističnog objekta.obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku . iznad saobraćajne trake na koju se znak odnosi.označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Putokaz aerodrom Putokaz za teren za kampovanje Putokaz za planinarski dom Putokazna tabla . Tada se svako polje znaka postavlja kao poseban znak. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta .Znak Opis Strelasti putokaz . Ova znak može da se postavi i iznad kolovoza.

Znak

Opis

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta - obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta - obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku

Potvrda pravca - označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice.

Putokaz za prestrojavanje saobraćajnih traka na portalu

-

iznad

Pretputokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Znak

Opis

Pretputokazna tabla za izlaz - na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Putokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znakovima. Prvi i drugi znak na slici postavljaju se iznad kolovoza, a treći na bankini.

Izlaz sa auto-puta

Naziv petlje - obaveštava o nazivu petlje na koju se nailazi. Postavlja se na ukrštanju autoputa sa drugim putem.

Naziv petlje - obaveštava o nazivu petlje na koju se nailazi. Postavlja se na ukrštanju dva autoputa.

Znak

Opis

Ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Srbiji

Preporučena brzina

Tabla za usmeravanje

Tabla za usmeravanje

Tabla za usmeravanje

naziv reke preko koje put prelazi Stanica policije Bolnica Stanica za prvu pomoć Hotel .Znak Opis Naziv putnog objekta Reka .

Znak Opis Restoran Kafana Planinarski dom Teren za kampovanje pod šatorima Teren za kampovanje u prikolicama Teren za kampovanje prikolicama pod šatorima i u .

Znak Opis Teren uređen za izletnike Telefon Radionica za opravku vozila Vatrogasna služba Pomoć na putu Benzinska stanica .

sa nadmorskom visinom . tabla je zelene boje.Znak Opis Autobusko stajalište Planinarski dom Tramvajska stanica Luka-pristanište Prohodnost puta .ako je prelaz otvoren. a ako je zatvoren. crvene boje Planinski prevoj .

Znak Opis Broj serpentine .sa nadmorskom visinom Parking Vremenski ograničeno parkiranje Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja Podzemni ili nadzemni pešački prolaz .

Znak Opis Deca na putu .svih vozila na motorni pogon osim motocikala bez prikolice .označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelazi koje deca često koriste Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera Put sa prvenstvom prolaza Završetak puta sa prvenstvom prolaza Pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza Prestanak zabrane preticanja .

Znak Opis Prestanak zabrane preticanja za teška teretna vozila Prestanak zabrane davanja zvučnog signala Prestanak ograničenja brzine Prestanak svih zabrana . koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakom ograničenja i zabrane Završetak staze za bicikliste Završetak staze za pešake .mesto na putu odakle prestaju da važe sve zabrane.

.označava smer i tok preusmerenog saobraćaja kada je zbog radova na putu. privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza.km" Obilazak .Znak Opis Završetak staze za jahače Prestanak obaveze upotrebe zimske opreme Prestanak najmanje dozvoljene brzine Predznak za obilazak . put zatvoren. Kod dužeg preusmeravanja na znaku mora da bude dopunska tabla sa natpisom "Obilaznica..strelasti putokaz koji služi za usmeravanje vozila na obilazni put. .

Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu. . Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti.označava mesto gde se vrši skretanje saobraćajnih traka. Zatvaranje saobraćajne trake . Skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu . Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. Zatvaranje saobraćajne trake .označava blizinu mesta gde se vrši skretanje saobraćajnih traka.Znak Opis Skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu . Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu. Predznak za zatvaranje saobraćajne trake označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu. Predznak za zatvaranje saobraćajne trake označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka.

blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta. preusmerava na deo puta sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama. na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene.blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene. preusmerava na deo puta sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama. Ograničenje korišćenja saobraćajne trake označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu. Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja .Znak Opis Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja . odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu. odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu. na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene.blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu. . Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja .blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta. Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja .

označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju Završetak naselja .označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju Pešačka zona .označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka Kraj pešačke zone Zona usporenog saobraćaja .označava mesto od koga počinje zona usporenog saobraćaja Kraj područja usporenog saobraćaja .Znak Opis Naselje .

označava zonu u kojoj je brzina kretanja ograničena na 30km/h Kraj zone 30 .označava kraj zone u kojoj je brzina kretanja ograničena na 30km/h Zona škole .označava garažu sa parking mestima .Znak Opis Zona 30 .označava mesto od kojeg počinje zona škole Završetak zone škole Deca na putu .označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelaz koji deca često koriste Parking garaža .

Naizmenično propuštanje vozila .Znak Opis Parkiraj i vozi se .označava početak deonice puta na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja Prepreka za usporavanje saobraćaja označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja Opasna deonica puta . može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti.označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake.označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku . Umesto ucrtanog znaka "opasnost na putu". suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka.označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom. koje može biti prikazano simbolom Kontrola brzine kretanja . Na znaku mogu biti ucrtana najviše dva znaka opasnosti.

Znak Opis Izlaz u slučaju opasnosti .označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku Turistička informaciona tabla .označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. u slučaju opasnosti Udaljenost izlaza u slučaju opasnosti Način korišćenja saobraćajne trake .označava odredište ili objekat turističkog značaja.označava izlaz za pešake. može da se upiše udaljenost do sledećeg takvog objekta. Odmorište označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima. ukoliko je potrebno. simbol(grafički prikaz) i udaljenost do odredišta. Na znaku. . Sadrži naziv turističkog odredišta. Izlazak na odmorište .

mopeda.označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3. lakih tricikala i lakih četvorocikala. osim motocikala bez prikolice. osim motocikala bez prikolice označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja svih motornih vozila osim motocikala bez prikolice. mopeda. Prestanak svih zabrana . Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja . .označava mesto odakle prestaju sve zabrane uvedene ranije. Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila . Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.označava mesto u naselju odakle se ulazi u zonu u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme.5T (da pretiču druga motorna vozila).Znak Opis Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila. lakih tricikala i lakih četvorocikala. bez obzira da li se za parkiranje na određeno vreme plaća naknada ili se ne plaća.označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine. Prestanak ograničenja brzine . Znaku može biti dodata dopunska tabla na kojoj će se naznačiti dani ili sati za koje ograničenje važi.

označava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme. .Znak Opis Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja .

Dopunske table Dopunske table mogu biti postavljene uz znakove opasnosti. . znakove izričitih naredbi i znakove obaveštenja. Dopunska tabla koja označava vreme za koje izričita zabrana. uz koji je postavljena i početka dela puta. odnosno daje dodatna obaveštenja o vrsti i načinu korišćenja vremenske zone parkiranja. na koji se znak odnosi. odnosno na kome se primenjuje izričita zabrana. Dopunska tabla koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom. odnosno mesta. na koje se znak odnosi. terena ili dela puta. Cilj im je da bliže odrede značenje znaka uz koji su postavljene. obaveza odnosno ograničenje propisano znakom. obaveza odnosno ograničenje važi. uz koji je tabla postavljena i objekta. Dopunska tabla koja rečima bliže određuje značenje znaka. ako ne važi neprekidno. Znak Opis Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka. Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka.

Znak Opis Dopunska tabla koja simbolom bliže određuje značenje znaka uz koji se ističe. kada pada kiša. . Dopunska tabla koja označava vrstu oštećenja kolovoza i dužinu puta na koju se odnosi. Dopunska tabla koja označava blizinu dela puta odnosno mesta na kome postoji opasnost od klizavog kolovoza zbog nastanka poledice ili snega. U ovom slučaju. Dopunska tabla koja označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena opasnost ili izričita naredba. Dopunska tabla koja označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena opasnost ili izričita naredba. U ovom slučaju. na tabli se može upisati i najveća dozvoljena masa koja se odnosi na teretno vozilo. Ukoliko se na dopunskoj tabli nalazi simbol teretnog vozila. Dopunska tabla koja označava deonicu puta na kojoj se sneg čisti mašinski i postavlja se za vreme čišćenja snega uz znak "Opasnost na putu". kada je na kolovozu sneg.

od znaka.sa obe strane znaka. u dužini 10m.od znaka desno. Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . u dužini 10m. Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja .od znaka levo. Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja .Znak Opis Dopunska tabla pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza . Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja .do znaka.označava put sa prvenstvom prolaza. . u dužini 10m.

Dopunska tabla koja označava način parkiranja na trotoaru.Znak Opis Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja .do i od znaka.parking. . Dopunska tabla koja označava položaj parkirališta ili garaža i udaljenost do njih. Postavlja se uz znak "P" . odnosno parking mesto rezervisano za vozila lica sa invaliditetom. Dopunska tabla koja označava da je parkiralište. Postavlja se uz znak P.

Znak Opis Dopunska tabla koja označava način parkiranja kada se ono izvodi delom na trotoaru. . Postavlja se uz znak P. Postavlja se uz znak P. a delom na kolovozu. Dopunska tabla koja označava način parkiranja na kolovozu.

označava Označeni pešački prelaz blizinu mesta na kome se nalazi označava mesto na kome se obeleženi pešački prelaz. odvija u kružnom toku.Poređenje znakova Znakovi opasnosti Znakovi obaveštenja/obaveze Označeni pešački prelaz .označava Aerodrom . nalazi obeleženi pešački prelaz.označava mesto ili blizinu dela puta preko koga avioni blizinu aerodroma. Blizina avionske piste . Raskrsnica sa kružnim tokom Kružni tok saobraćaja saobraćaja označava blizinu označava raskrsnicu sa kružnim raskrsnice na kojoj se saobraćaj tokom saobraćaja. preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja. .

mopeda. mopeda. dozvoljena masa prelazi 3. mopeda. osim bez prikolice. tricikala i četvorocikala. mopeda. Zabrana preticanja za teretna Prestanak zabrane preticanja za vozila . osim motocikala svih motornih vozila. . osim u slučaju neposredne opasnosti.označava put odnosno zvučnih znakova . da pretiču druga motorna vozila. znakovi.označava put odnosno teretna vozila . osim svih vozila. motocikala bez prikolice. četvorocikala. osim motocikala bez motocikala bez prikolice . lakih motocikala bez prikolice.prikolice . lakih tricikala i lakih tricikala i četvorocikala.5 t.označava mesto deo puta na kome je zabranjeno odakle prestaje zabrana preticanja da teretna vozila čija najveća za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.označava deo puta na kome se uređajem na mesto odakle prestaje zabrana vozilu ne smeju davati zvučni davanja zvučnih znakova. osim osim motocikala bez prikolice. lakih tricikala i četvorocikala.Zabrana preticanja svih Prestanak zabrane preticanja motornih vozila. Zabrana davanja zvučnih Prestanak zabrane davanja znakova . pretiču druga motorna vozila.označava mesto odakle označava put odnosno deo puta prestaje zabrana preticanja svih na kome je zabranjeno preticanje motornih vozila.5 t.

označava označava put ili deo puta na kome blizinu raskrsnice na kojoj vozač vozila imaju prvenstvo prolaza u mora da ustupi prvenstvo prolaza odnosu na vozila koja se kreću vozilima koja se kreću po putu na putevima koji se ukrštaju s tim koji on nailazi.označava vozila iz suprotnog smera zabranu stupanja vozila na uski obaveštava vozača da na uskom deo puta pre nego što tim delom prolazu ima pravo prvenstva u pređu vozila iz suprotnog smera. km/h) većom od brzine koja je označena na znaku. odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera. Ukrštanje sa putem sa Put sa prvenstvom prolaza prvenstvom prolaza .Ograničenje brzine . Prvenstvo prolaza za vozila iz Prvenstvo prolaza u odnosu na suprotnog smera . putem odnosno delom puta. .označava Prestanak ograničenja brzine put odnosno deo puta na kome se označava mesto odakle prestaje vozila ne smeju kretati brzinom(u ograničenje brzine.

.Završetak puta sa prvenstvom prolaza .označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza. dozvoljenom brzinom.označava put s raskrsnicu na kome je vozač dužan prvenstvom prolaza. da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.Pružanje puta sa prvenstvom označava mesto pred ulazom u prolaza . Obavezno zaustavljanje-stop .Prestanak najmanje označava put odnosno deo puta na dozvoljene brzine .označava kome se vozila u normalnim uslovima mesto odakle prestaje obaveza moraju kretati najmanje onom kretanja najmanje brzinom koja je označena na znaku. Znakovi obaveze Znakovi obaveštenja Najmanje dozvoljena brzina .

lanaca za sneg .označava mopeda. a po . teških mesto odakle prestaje tricikala. lakih četvorocikala. motokultivatora. Biciklistička staza . uspostavljena znakom "spojene . lakih tricikala. radnih mašina. Spojene staze za bicikliste i Završetak spojene biciklističke i pešake .označava mesto se odvojeno kreću samo biciklisti odakle prestaje obaveza i pešaci. uspostavljena znakom "biciklistička staza". traktora i znakom "lanci za sneg".označava deo puta na Prestanak obaveze nošenja kome motorna vozila. "pešačka staza". moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg kad je na kolovozu sneg.Lanci za sneg .označava put po Završetak biciklističke staze kome se moraju kretati bicikli.označava posebno Završetak pešačke staze izgrađenu stazu kojom se pešaci označava mesto odakle moraju kretati. Pešačka staza . a po kojoj je prestaje obaveza zabranjeno kretanje drugim učesnicima uspostavljena znakom u saobraćaju. teških obaveza uspostavljena četvorocikala. osim motocikala.označava mesto odakle kome je zabranjeno kretanje drugim prestaje obaveza učesnicima u saobraćaju. u svojim stazama.označava put po kome pešačke staze .

SVETLOSNI SIGNALI-SEMAFORI Uređaji za davanje svetlosnih signala – semafori. za regulisanje saobraćaja po saobraćajnim trakama. Staza za jahače . . Svetlosni saobraćajni znakovi mogu biti i sa grafičkim prikazom. i kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge.staze za bicikliste i pešake". koji dodatno objašnjava njegovo značenje. Koriste se za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu. za regulisanje kretanja pešaka. Semaforima se emituju svetlosni signali odnosno svetla crvene. a označava mesto odakle prestaje po kojoj je zabranjeno kretanje obaveza uspostavljena znakom drugim učesnicima u saobraćaju. za regulisanje pristupa. Svetlo može biti neprekidno ili trepćuće. deo su saobraćajne signalizacije. Semafore možemo podeliti u nekoliko grupa: • • • • • • • • semafori semafori semafori semafori semafori semafori semafori semafori za regulisanje kretanja vozila. žute. za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim stazama.označava stazu Završetak staze za jahače kojom se moraju kretati jahači. zelene i bele boje. "staza za jahače". Animacija promene signala na semaforu. za regulisanje kretanja određenom brzinom. za regulisanje kretanja tramvaja.

Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama Semafori za regulisanje kretanja pešaka Za regulisanje kretanja pešaka uporebljavaju se semafori koji daju svetlosne signale crvene i zelene boje. Npr. u određenim vremenskim periodima. menjajući dozvoljeni smer kretanja vozila u traci. Njima može biti pridodat uređaj za davanje zvučnog signala ili uređaj za odbrojavanje preostalog vremena čekanja na promenu crvenog signala. najpre s leva je crveno.Semafori za regulisanje kretanja vozila Postavljaju se na prilazu raskrsnici. a ispod njega slede žuto i zeleno svetlo. u prepodnevnim satima saobraćajna traka je otvorena u smeru od periferije ka centru grada. a zatim slede žuto i zeleno. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja pešaka . Prečnik kruga svetla može biti 21cm ili 30cm. Svetla su tada poređana horizontalno. Najviše je postavljeno crveno. a u popodnevnim satima je otvorena od centra ka periferiji grada. jedno ispod drugog. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja vozila Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama Koriste se za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama. po horizontali. Semafor može biti postavljen i iznad saobraćajne trake. Svetla su postavljena vertikalno. na vertikalnom stubu. Ovaj tip semafora postavlja se iznad saobraćajne trake na koju se odnosi (u kojoj će se vršiti promena smera kretanja vozila) i to za svaku traku posebno.

spuštanje branika ili polubranika ili označava da je branik. biti "otvoreno" . Svetla koja se naizmenično pale i gase nalaze se u horizontalnom položaju na tabli. Svetlosni saobraćajni znakovi daju se naizmeničnim paljenjem dva okrugla crvena svetla i mogu im biti pridodati i zvučni uređaji. koja ima oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim naviše. odnosno polubranika. Ovaj znak se postavlja na mestu neposredno ispred prelaza puta preko železničke pruge u nivou. sledeći semafor. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja tramvaja Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom brojčanom oznakom preporučuju brzinu. sa ili bez branika. vertikalnom ili kosom položaju ili kombinacija navedenih položaja.Semafori za regulisanje kretanja tramvaja Za regulisanje kretanja tramvaja upotrebljavaju se semafori koji daju svetlosni signal u vidu trake bele boje na tamnoj pozadini. Broj koji označava preporučenu brzinu kretanja predstavljen je belom bojom na tamnoj pozadini. Svetlosna traka može biti u horizontalnom. polubranik u spuštenom položaju."zeleni talas". da bi na narednom semaforu imala slobodan prolaz. čije boje i mere odgovaraju onima na znakovima opasnosti. Semafori na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou Svetlosnim saobraćajnim znakovima na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou najavljuje se približavanje voza. kojom vozila treba da se kreću. . Semafor na slici označava da će vam. pri kretanju vozilom brzinom od 50 km/h. ili više njih.

Koristi se samo na raskrsnici. osim za one vozače čija se vozila. posebnim uređajima za emitovanje zvučnih odnosno svetlosnih znakova. .ZNACI SAOBRAĆAJCA Znaci koje policajac daje telom i rukama pri regulisanju saobraćaja Učesnici u saobraćaju na putevima moraju da postupaju po znacima koje im daju policijski službenici kad regulišu saobraćaj. Znaci koje daju policijski službenici rukama i položajem tela za učesnike u saobraćaju imaju sledeća značenja: • desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače. Oni te znakove mogu davati rukama. tablicom za kontrolu i regulisanje saobraćaja („stop tablica“). a za pešake – znači zabranu da prelaze kolovoz. u času kad policajac podigne ruku. položajem tela. ne mogu na bezbedan način zaustaviti (kao žuto svetlo na semaforu).

policajac može dodatnim znakom rukom pokazati određenom vozaču gde da pomeri i zaustavi svoje vozilo radi bezbedne kontrole.• desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred – znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i prsa policajca. . Koristi se van raskrsnice. Prilikom davanja ovog znaka.

. sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole – znači da vozač u čijem smeru se daje taj znak treba da smanji brzinu kretanja vozila.• desna ruka horizontalno predručena sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju čiji smer kretanja seče smer predručene ruke. • lagano mahanje horizontalno odručenom rukom gore-dole.

• horizontalno predručena ruka savijena u laktu. treba da ubrza kretanje vozila. • horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake usmerenim prema određenom vozilu – znači da je vozač tog vozila obavezan da zaustavi vozilo. sa otvorenom šakom. i kružno kretanje podlaktice i šake (u smeru okretanja točkova vozila na koje se znak odnosi) – znači da vozač u čijem smeru se daje ovaj znak. .

odnosno ovlašćenom licu koje daje znak. .• horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake okrenutim na gore i lagano mahanje podlaktice i šake savijanjem u laktu – znači da vozač u čijem smeru se daje znak treba da pomeri svoje vozilo bliže raskrsnici.

• telo u normalnom stojećem stavu ili telo u istom stavu sa rukama horizontalno odručenim – znači da vozači koji vozilima dolaze iz pravca u kome su okrenuta leđa. a da vozači koji vozilima dolaze sa njegovih bočnih strana imaju pravo prolaza. odnosno sa motocikla. odnosno prsa policajca. samo pri regulisanju saobraćaja na otvorenom putu (van raskrsnice). Znak iz tačke 1. Propisane znake kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja. a iz tačke 2. moraju zaustaviti svoja vozila. dok se ostali znaci mogu davati i na raskrsnici i na otvorenom putu. ubrzanje kretanja i zaustavljanje vozila. koristi se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici. . policajci mogu davati i iz vozila.

Saobraćajac sa desnom rukom horizontalno predručenom sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo. .Saobraćajac sa rukama horizontalno odručenim. Saobraćajac sa desnom rukom podignutom vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače.

Zvučni znaci daju se pištaljkom. Osnova tablice je žute boje. Za davanje znakova kojima se naređuje zaustavljanje. odnosno pisanim naredbama na odgovarajućem displeju. postojanim ili trepćućim svetlom crvene boje. ima oblik kruga prečnika najmanje 12 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. Postoje i STOP tablice sa sopstvenim izvorom svetlosti. sa crvenom ivicom širine najmanje 2 cm. zabrana prolaza i smanjenje odnosno ubrzanje kretanja vozila policajac koji reguliše saobraćaj može upotrebiti STOP tablicu. Na osnovi STOP tablice ispisan je tekst „STOP POLICIJA“. . STOP tablica je presvučena reflektujućom folijom.Znaci i naredbe mogu se davati i usmeno ili pomoću tehničkih sredstava za pojačanje zvuka. odnosno posebnim uređajem za davanje zvučnih znakova na motornom vozilu (sirena).

Upotrebljava se samo u kombinaciji sa svetlosnim znacima i ima značenje odgovarajućeg svetlosnog znaka koji se daje.. koje obezbeđuje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega – znači obavezu za vozača . STANITE ISPRED i sl. STANITE DESNO... Svetlosni znaci na motornom vozilu imaju sledeće značenje: • • crveno i plavo trepćuće svetlo na vozilima pod pratnjom – znači obavezu za vozača . SMANJITE BRZINU. svetlosni znak na vozilu policije koje predstavlja vozilo s prvenstvom prolaza. Zvućni znaci koji se daju pištaljkom imaju sledeća značenja: • jedan duži zvižduk znači poziv učesnicima u saobraćaju koji ga čuju da obrate pažnju na policijskog službenika koji će dati odgovarajući znak (daje se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici i to kad saobraćajac daje znak vertikalno podignutom rukom – zabrana prolaza za sve učesnike u saobraćaju). koje se nalazi neposredno iza policijskog vozila koje daje ovaj svetlosni znak. na ovaj znak. ispisan na led displeju u vidu promenljivih poruka koje su u funkciji kontrole i regulisanja saobraćaja.. Uporedo sa davanjem ovog znaka saobraćajac je dužan da pokaže rukom učesnika u saobraćaju na kog se taj znak odnosi i šta je on obavezan da učini.Zvučni znaci pištaljkom daju se samo u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama i to samo kada se policajac nalazi van vozila. i 3.. koji susretne takva vozila. Zato su svi učesnici u saobraćaju dužni da. a po potrebi i da ga zaustave i da postupaju po naredbi policajca. jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu s prvenstvom prolaza znači obavezu za vozača . . • • Kada se svetlosni znak iz tačke 2. da postupi po znaku ispisanom u vidu poruke na displeju.. tipa: STOP POLICIJA. • Zvučni znak koji se daje sirenom je zvučni znak promenljive frekvencije. više uzastopnih zvižduka znači da je neko od učesnika u saobraćaju postupio protivno datom znaku.. dva trepćuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza. pogledaju u saobraćajca i da se na taj način informišu da li se taj zvižduk odnosi na njih. . daje na vozilu koje stoji na kolovozu. PRATITE NAS. – znači obavezu za vozača vozila. pravilima saobraćaja ili postavljenim saobraćajnim znakovima. znači obavezu za vozače koji ga vide da smanje brzinu kretanja vozila.. da se pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da kretanje nastavi tek pošto sva vozila pod pratnjom prođu – za pešake znači obavezu da se sklone sa kolovoza. da ih propusti i po potrebi da zaustavi vozilo ili ga ukloni sa kolovoza.

a po mogućnosti van kolovoza. treba odmah bezbedno da zaustavi svoje vozilo uz desnu ivicu kolovoza. . znači obavezu za vozača vozila koje se kreće na delu puta gde se taj svetlosni znak daje i na koga se znak odnosi. Policija zaustavlja vozilo ispred. odnosno vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenja(naizmenično paljenje i gašenje dugog svetla). Za ostale učesnike u saobraćaju ovaj znak označava obavezu da smanje brzinu kretanja svog vozila.Policija zaustavlja vozilo iza paljenjem led displeja sa natpisom "STOP POLICIJA". Kada vozilo pod pratnjom odnosno. znači da vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake. neposredno ispred policajca koji daje taj znak. Svetlosni znak koji se daje baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo i kojom policajac maše upravno na uzdužnu osu puta. odnosno da se kreću sa povećanom opreznošću. da bezbedno zaustavi svoje vozilo na kolovozu a po mogućnosti van kolovoza.

poprečne oznake i 3. i oznake kojima se obeležavaju mesta za određene namene (autobuska i taksi stajališta. natpisi i druge oznake.OZNAKE NA KOLOVOZU Oznake na kolovozu su : 1. Strelice na slici (oivičene punim linijama) označavaju obavezan smer kretanja vozila. policija i dr. . strelice. privremene oznake na kolovozu koje se koriste prilikom izvođenja radova na putu. 1. 2. ostale oznake na kolovozu i trotoaru.). Oznake na kolovozu čine linije. Oznake na kolovozu su bele boje. Ukratko za nestrpljive: Razdelna linija može biti: • neisprekidana . 2. uzdužne oznake. izuzev sledećih oznaka: • • • • oznake mesta na kolovozu i trotoaru na kojima je zabranjeno parkiranje. Uzdužne oznake na kolovozu Uzdužne oznake na kolovozu su : • • • razdelne linije ivične linije i linije upozorenja. 3. Može biti: o obična .razdvaja kolovozne trake(dva suprotna smera kretanja vozila). linije za odvajanje saobraćajne trake za kretanje vozila javnog prevoza putnika.ne sme se gaziti.

Opširnije ispod: Razdelna linija razdvaja kolovoz na kolovozne trake odnosno na saobraćajne trake.linija vodilja na raskrsnicama. kolovozne trake i saobraćajne trake). Može biti: o obična .sme se gaziti. nagoveštava pojavu neisprekidane linije. i u tunelima.razdvaja kolovozne trake kad ima više saobraćajnih traka u jednom • smeru(po jednoj kolovoznoj traci). Usmerava vozila pri promeni pravca kretanja (skretanje levo ili desno).samo sa jedne strane kombinovane linije je dozvoljeno preticanje (sa one gde je isprekidana linija). obične ili udvojene. koje je regulisano • semaforom (vidi: semafor koji reguliše kretanje u ovoj saobraćajnoj traci). kratka . na mostovima (vidi: pojam kolovoza. isprekidana . Linija upozorenja – isprekidana duža linija. udvojena . . Ivična linija – označava ivicu vozne površine kolovoza. Razdelne linije se izvode kao : • • • neisprekidane.razdvaja kolovozne trake(dva suprotna smera kretanja) ili saobraćajne o o trake u istoj kolovoznoj traci (istom smeru kretanja). Isprekidane i neisprekidane razdelne linije izvode sa kao. kombinovana – (isprekidana i neisprekidana linija.traka sa promenljivim smerom kretanja vozila.o udvojena . jedna do druge) . isprekidane ili kombinovane.

Razdelna isprekidana kratka linija koristi se: • • • na prilaznim kracima raskrsnici . u tunelima i na prilazima tunelima u dužini od 150m do 250m. kao razdelna linija na dvosmernim biciklističkim stazama. na putnim objektima(mostovi. tuneli.. Udvojena neisprekidana razdelna linija izvodi se na kolovozima sa dvosmernim saobraćajem : • • • • • sa dve ili više saobraćajnih traka po smeru. . razdvajanje kolovozne trake na saobraćajne trake. i kao linija vodilja za kretanje vozila kroz raskrsnicu. sa neparnim brojem saobraćajnih traka ako je u oba smera zabranjeno preticanje.Neisprekidana razdelna linija označava zabranu prelaženja preko te linije i zabranu kretanja po toj liniji.) i ako to zahtevaju saobraćajni uslovi ili uslovi bezbednosti na putu.za obeležavanje posebnih traka za skretanje levo ili desno na raskrsnici. Isprekidana razdelna linija može biti obična i kratka isprekidana linija.. Razdelna isprekidana obična linija koristi se za: • • razdvajanje kolovozne trake na putu sa samo po jednom saobraćajnom trakom za svaki smer.

Vidi semafor na : semafor koji reguliše kretanje u ovoj saobraćajnoj traci Razdelna udvojena kombinovana linija koristi se za razdvajanje kolovoznih traka na mestima gde uslovi preglednosti dopuštaju preticanje samo u jednom smeru.Razdelna udvojena isprekidana linija koristi se za obeležavanje saobraćajnih traka sa promenljivim smerom kretanja na kojima je saobraćaj regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih zakova – semaforima. Srednja traka menja smer kretanja vozila u zavisnosti od znaka na semaforu postavljenog iznad te trake. . tako da se za preticanje koristi saobraćajna traka namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera. Dvostruka isprekidana razdelna linija.

Poprečne oznake su: • • • linija zaustavljanja. Poprečne oznake na kolovozu Poprečne oznake na kolovozu obeležavaju se neisprekidanim ili isprekidanim linijama i mogu biti povučene na kolovozu tako da zahvataju jednu ili više saobraćajnih traka.Ivična linija služi da označi ivicu vozne površine kolovoza. . Široka ivična linija koristi se na autoputu i motoputu na raskrsnicama u više nivoa. kosnici. normalna i široka. Može biti neisprekidana i isprekidana. Linija upozorenja(duža isprekidana linija) koristi se za najavljivanje blizine neisprekidane linije. graničnici.

Neisprekidana linija zaustavljanja. Neisprekidana linija zaustavljanja. Linije zaustavljanja su : • • neisprekidane linije i isprekidane linije. na putu sa prvenstvom prolaza. (Vidi znakove) Ispred neisprekidane linije zaustavljanja na kolovozu može da se obeleži reč „STOP“. označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo. označava mesto na kolovozu ne kome je vozač dužan da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi i da. označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo ako mu je semaforom zabranjen prolaz. označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo. policije ili naplatnog mesta za putarinu. na kolovozu može da se obeleži saobraćajni znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ (obrnuti trougao). koji označava blizinu carinarnice. postavljena ispred semafora. ima značenje kao da znak postoji. gde je na sporednom putu postavljen znak „obavezno zaustavljanje“ (STOP) . Isprekidana linija zaustavljanja. gde je postavljen znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“. postavljena na prilazu raskrsnici . zaustavi vozilo pre linije zaustavljanja. postavljena na raskrsnici. i prelazi biciklističke staze preko kolovoza.• • pešački prelazi. . ako znak „STOP“ ne postoji.sa putem sa prvenstvom prolaza. postavljena ispred znaka „zabrana prolaza bez zaustavljanja“. na ukrštanju sa putem sa prvenstvom prolaza! Neisprekidana linija zaustavljanja. po potrebi. Neposredno pre isprekidane linije zaustavljanja. Neisprekidana linija zaustavljanja.

. otvaranja trake i zatvaranja saobraćajne trake rezervisane za vozila javnog prevoza putnnika. imaju značenje kao da odgovarajući znak postoji! Kosnik označava mesto zatvaranja saobraćajne trake. Graničnik označava deo kolovoza na kome je zabranjen saobraćaj zbog ulivanja saobraćaja sa prilaznog puta. Zatvaranje saobraćajne trake kosnikom prilikom uključenja vozila na auto-put. linije zaustavljanja. neisprekidana i isprekidana.Ako na prilazu raskrsnici sa putem sa prvenstvom prolaza ne postoji saobraćajni znak „obavezno zaustavljanje“ (STOP) ili „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ (obrnuti trougao).

prelaz se može obeležiti čeličnim elementima. Pešački prelaz označava deo površine kolovoza namenjen za prelaz pešaka. Na kolovozu. . Biciklistički prelaz. pored pešačkog prelaza koji se nalazi u blizini škole.Graničnik (beli pravougaonik). klinovima ili reflektujućim materijalima. Na mestima na kojima pešački prelaz nije moguće obeležiti bojom. mora da stoji natpis „ŠKOLA“. Prelaz biciklističke staze preko kolovoza je deo površine kolovoza namenjen isključivo za prelaz biciklista.

na mestu otvaranja posebne trake za skretanje. na ulivnom i izlivnom kraku na autoputu. prestrojavanje na dve bliske raskrsnice gde prestrojavanje mora da se izvede pre prve raskrsnice. linije usmeravanja. ako je obeležena u traci oivičenoj isprekidanom linijom. Polja za usmeravanje saobraćaja izvode se: između dve trake sa suprotnim smerovima. i vertikalne oznake (oznake na predmetima uz ivicu kolovoza). oznake za označavanje saobraćajnih površina za posebne namene. smer kretanja u garažama i skretanje saobraćaja. Polja za usmeravanja saobraćaja označavaju površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i na kojoj nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje. Strelice na slici (oivičene punim linijama) označavaju obavezan smer kretanja vozila. dva smera (kombinovane). između dve trake sa istim smerovima. polja za usmeravanje saobraćaja. obeležavanje mesta za parkiranje. Strelica na kolovozu služi za obeležavanje obaveznog smera kretanja vozila ako je ubeležena u saobraćajnoj traci oivičenoj neisprekidanim linijama i za obaveštavanje vozača o nameni saobraćajnih traka(za prestrojavanje). ispred ostrva za razdvajanje saobraćajnih tokova.OSTALE OZNAKE Ostale oznake na kolovozu i trotoaru U ostale oznake spadaju: • • • • • • • strelice. Strelicama se može označiti: jedan smer. . natpisi.

otvaranje trake za skretanje. Linije usmeravanja mogu da budu . Polje za usmeravanje na ulivnom kraku na autoputu. Linija usmeravanja označava mesto promene slobodne površine kolovoza ispred fiksnih prepreka koje se nalaze na putu ili na njegovim ivicama.Slika prikazuje polja za usmeravanje saobraćaja: između dve trake sa suprotnim smerom i između dve trake sa istim smerom kretanja vozila. Polja za usmeravanje na kolovozu .

odnosno ograničenje koje mu je propisano saobraćajnim znakom. „ŠKOLA“. saobraćajni znakovi. Postavlja se na početku saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika i ponavlja se nakon svake raskrsnice. Natpisi na kolovozu pružaju učesnicima u saobraćaju dodatna obaveštenja. označava biciklističku stazu odnosno traku. Postavlja se na početku biciklističke staze i posle svake raskrsnice. Natpis „BUS“ označava saobraćajnu traku za vozila javnog prevoza putnika. na mestima gde je ovakvom oznakom potrebno dodatno upozoriti vozača na opasnost. se postavlja na kolovozu. . i to mogu biti: „STOP“. Natpis – slika bicikla na kolovozu. Natpis „saobraćajni znakovi“ (slike saobraćajnih znakova iscrtane na kolovozu).ispred ostrva za prestrojavanje vozila javnog prevoza putnika. označava da je parking mesto obeleženo ovim znakom namenjeno isključivo za parkiranje vozila lica sa invaliditetom. „BUS“. simbol bicikla ili simbol kolica za lica sa invaliditetom. „TAXI“. Natpis – slika kolica za lica sa invaliditetom. za oblikovanje prepreke na ivici puta i za označavanje promene korisne površine kolovoza (vidi slike gore). kao i nazivi mesta i brojevi puteva.

koso i uspravno. Parkiranje može da bude podužno. .Označavanje saobraćajnih površina za posebne namene služi za obeležavanje mesta gde je zabranjeno zaustavljanje – parkiranje na trotoaru i kolovozu. obeležavanje mesta rezervisanih za taksi vozila ili druga vozila. obeležavanje zona pešačkih prelaza u zoni škola. Parkiranje : podužno. koso i uspravno. Oznaka „parking mesto“ označava mesto i način parkiranja vozila. obeležavanje mesta rezervisanih za autobuska stajališta.

da bi se izbegli mogući konflikti u saobraćaju na putevima. od najnižeg ka najvišem : 1.saobraćajac Znak višeg prioriteta uvek „poništava“ značenje odnosno važnost onog sa nižim prioritetom. obuhvata sve uslove i situacije kretanja. 1. 2. Organizacija kretanja učesnika u saobraćaju pomoću saobraćajnih pravila. semafori) i znacima i naredbama koje daje ovlašćeno službeno lice(saobraćajac).saobraćajni znak – horizontalni 2. saobraćajnih pravila. uvedena je upotreba jedinstvenih pravila za regulisanje ponašanja učesnika u saobraćaju. signalizaciji(saobraćajni znakovi. što zahteva centralizovano upravljanje. Utvrđivanje prioriteta znakova u saobraćaju pri određivanju prvenstva prolaza na raskrsnici Prioritet znakova u saobraćaju je sledeći.semafor 4. regulisanje i kontrolu saobraćaja.PRAVILA SAOBRAĆAJA Drumski saobraćaj karakteriše masovnost učesnika. 3. Tek ako nema nijednog od gore navedenih znakova primenjuju se sledeća pravila saobraćaja : • pravilo desne strane – na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom. PRVENSTVO PROLAZA Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja. vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane . 4. Iz razloga bezbednosti.saobraćajni znak – vertikalni 3.

koji na raskrsnici regulisanoj znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza. reguliše se pravilima saobraćaja. crveni automobil ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na žuti jer se nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza što je određeno saobraćajnim znakom. saobraćajac) i kada time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja. reguliše se pravilima saobraćaja. Raskrsnica regulisana znakovima Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju po saobraćajnim znakovima i kada time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja. Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. semafori. U situaciji prikazanoj na slici. ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno. Vertikalna i horizontalna signalizacija Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju po saobraćajnim znakovima(vertikalna signalizacija) i kada se njihovo značenje razlikuje od značenja oznaka na kolovozu i trotoaru(horizontalna signalizacija). vertikalni saobraćajni znak razlikuje se od horizontalnog – oznake na kolovozu. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnom signalizacijom(znaci. vozila sa prvenstvom prolaza i vozila pod pratnjom. Postoje izuzeci od pravila kad su u pitanju šinska vozila. Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju.• pravilo prvenstva prolaza vozila koje zadržava pravac kretanja na raskrsnici ili skreće udesno u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja. Crveni automobil pravi prekršaj jer vertikalni znak „dozvoljeni smerovi“ zabranjuje skretanje ulevo ! . istovremeno dobijaju pravo prolaza. koji na raskrsnici regulisanoj znakovima. U situaciji prikazanoj na slici.semaforima ili od strane saobraćajca.

Ovakve situacije. Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju. . Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa svetlosnim saobraćajnim znakom – semaforom i kad se značenje tog znaka razlikuje od značenja ostalih saobraćajnih znakova ili pravila saobraćaja. vozač žutog automobila ima upaljeno zeleno svetlo na semaforu i time je dobio slobodan prolaz. Raskrsnica regulisana semaforima. Crveni automobil ima crveno svetlo na semaforu i ima obavezu da čeka dok se za njega ne upali zeleno svetlo. U situaciji prikazanoj na slici. sa postavljenim znakovima sa suprotnim značenjem. koji na raskrsnici regulisanoj svetlosnim saobraćajnim znakovima – semaforima istovremeno dobijaju pravo prolaza. reguliše se pravilima saobraćaja. ali su moguće. ne bi smele da se dogode.

semafora niti znakova). U situaciji prikazanoj na slici. Takođe.saobraćajci) i kad time odstupaju od svetlosnog saobraćajnog znaka(semafora). U situaciji prikazanoj na slici slobodan prolaz na raskrsnici ima crveni automobil jer dolazi sa bočne strane saobraćajca .postupanje po pravilima saobraćaja Prvenstvo prolaza na neregulisanoj raskrsnici (nema saobraćajca. vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane – pravilo desne strane. Izuzetno od ovog pravila. žuti automobil ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na crveni. imaju u svim slučajevima najveći prioritet i pravo prvenstva prolaza. na neregulisanoj raskrsnici(nema saobraćajca. Pravilo prvenstva prolaza vozila koje dolazi sa desne strane – pravilo desne strane Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom. ili drugog saobraćajnog znaka ili pravila saobraćaja. odnosno naredbama koja daju ovlašćenja lica (policijski službenici . semafora niti znakova) i na regulisanoj raskrsnici na kojoj učesnici iz različitih smerova ili pravaca kretanja. jer dolazi iz pravca u kome su okrenute grudi saobraćajca. znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza zahteva od vozača postupanje po pravilima saobraćaja. od strane policijskog službenika – Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema znacima. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno. . jer dolazi sa njegove desne strane.Raskrsnica regulisana saobraćajca. vozila sa pravom prvenstva prolaza odnosno vozila pod pratnjom. Prvenstvo prolaza na neregulisanoj raskrsnici . dok žuti automobil ima obavezu da čeka. sa uključenim rotacionim svetlima. čak i u odnosu na tramvaj.

odnosno skreće udesno. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. vozila sa pravom prvenstva prolaza odnosno vozila pod pratnjom. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno. dužan je da propusti vozilo koje. u skladu sa gore navedenim pravilom saobraćaja. na neregulisanoj raskrsnici. sa uključenim rotacionim svetlima. dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno. jer zadržava pravac kretanja. prvenstvo prolaza ima plavi automobil. ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno. čak i u odnosu na tramvaj. na neregulisanoj raskrsnici (nema saobraćajca. U situaciji prikazanoj na slici.Prvenstvo prolaza vozila koje ne menja pravac kretanja ili skreće udesno u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo. . Izuzeci od pravila saobraćaja kad postoji tramvajska pruga Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja. Izuzetno od ovoga. imaju u svim slučajevima najveći prioritet i pravo prvenstva prolaza. semafora niti znakova). Takođe.

ima prednost.U situaciji prikazanoj na slici. tramvaj ima prednost. . Raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima Vozač koji svojim vozilom ulazi na put. sa uključenom rotacijom. Izuzeci od pravila saobraćaja za vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja. iako žuti automobil dolazi sa desne strane u odnosu na tramvaj. dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. iako crveno vozilo dolazi sa desne strane u odnosu na vozilo policije. svetlosnim saobraćajnim znakovima ili od strane policijskog službenika . U situaciji prikazanoj na slici vozač žutog automobila dolazi sa sporednog puta i dužan je da propusti plavi i crveni automobil. koji je znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza. vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom sa uključenim rotacionim svetlima imaju pravo prvenstva prolaza u svim slučajevima. pre nego što svojim vozilom uđe u raskrsnicu. vozilo policije na dužnosti. na neregulisanoj raskrsnici. U situaciji prikazanoj na slici. koji se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza. Prvenstvo prolaza na regulisanoj raskrsnici Regulisana raskrsnica je ona na kojoj je saobraćaj regulisan saobraćajnim znakovima .

na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znacima. U situaciji prikazanoj na slici. vozilo policije na dužnosti. Vozila sa pravom prvenstva prolaza(policija. sa upaljenim rotacionim svetlom.vojska) i vozila pod pratnjom na dužnosti (sa upaljenom rotacijom) uvek imaju prvenstvo prolaza u odnosu na druga vozila na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znakovima. U situaciji prikazanoj na slici. tramvaj mora da postupi prema znaku i da prepusti pravo prolaza vozilu koje se nalazi na putu sa prvenstvom prolaza (za razliku od situacije kad nema saobraćajnih znakova i gde tramvaj uvek ima prednost).Gore navedeno pravilo važi i za šinsko vozilo. pa i u odnosu na šinska vozila. odnosno tramvaj.vatrogasci. ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na tramvaj i žuti automobil iako dolazi sa sporednog puta. .

. koji ima važnost samo ako semafor ne radi! Vozilo policije na semaforu U situaciji prikazanoj na slici. U situaciji prikazanoj na slici. vozilo policije sa uključenim rotacionim svetlom dužno je da poštuje signal na semaforu. jer je na semaforu crveno svetlo. beli i žuti automobil imaju na semaforu pun zeleni signal (zeleno svetlo) i time pravo prvenstva prolaza na raskrsnici.Raskrsnica regulisana semaforom Na raskrsnici i drugim mestima gde je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima – semaforima. vozači su dužni da postupe prema svetlosnom saobraćajnom znaku. a ne po pravilima saobraćaja ili saobraćajnim znakovima. Iznad svakog semafora je postavljen i saobraćajni znak. Da li policajac može iz vozila da zaustavi saobraćaj ? Da. da se zaustavi. vozilo sa pravom prvenstva prolaza na zadatku tj.

Semafor sa zelenom strelicom U situaciji prikazanoj na slici. u situaciji prikazanoj na slici. ne sme svojim vozilom ulaziti u raskrsnicu ako proceni da zbog gustine saobraćaja i kolone vozila zaustavljene na izlazu iz raskrsnice. koji imaju pun zeleni signal. svetleća zelena strelica na semaforu na kome je upaljeno glavno crveno svetlo daje pravo belom automobilu da skrene desno. ali tek pošto propusti pešake na pešačkom prelazu i automobile koji dolaze sa njegove leve strane. ne sme da uđe u raskrsnicu. NE blokiraj raskrsnicu! Vozač kome je zelenim svetlom na semaforu dozvoljen ulaz u raskrsnicu. može da „zatvori“ raskrsnicu i tako onemogući normalno odvijanje saobraćaja u rasrksnici. ako proceni da može da je blokira pri promeni svetla na semaforu. . Vozač koji ima zeleno svetlo na semaforu. pri promeni signala na semaforu.

On ima veći prioritet i od semafora. koji dodatno upozorava vozače da ne smeju da blokiraju raskrsnicu. U situaciji prikazanoj na slici iako je zeleno svetlo na semaforu čak i policijski automobil sa uključenom rotacijom mora da čeka! Ovo je malo verovatna situacija (da će kolega policajac da zaustavi vozilo sa upaljenom rotacijom koje je na zadatku). Raskrsnica na kojoj saobraćajac saobraćaj reguliše policijski službenik - Saobraćajac je neprikosnoven. U situaciji prikazanoj na slici pravo prvenstva prolaza imaju žuti i plavi automobil jer dolaze sa bočnih strana saobraćajca. dok vozilo policije mora da čeka jer dolazi iz pravca u kome su okrenute grudi policajca.Novi znak „ne blokiraj raskrsnicu“. ali je postavljena samo radi demonstracije prioriteta znakova. vertikalni i horizontalni. .

U ovoj situaciji to znači da vozila označena brojevima 3 i 4 moraju da prepuste pravo prvenstva prolaza vozilima označenim sa brojevima 1 i 2. po jedan za svaki ulazni krak u raskrsnicu.Prvenstvo prolaza na raskrsnici sa kružnim tokom U situaciji na slici prikazana je raskrsnica sa kružnim tokom. a na samom centralnom ostrvu se nalaze znaci kružni tok saobraćaja. gde se na svakom ulaznom kraku u raskrsnicu nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. jer se ta vozila već nalaze u raskrsnici. propusti vozila koja dolaze sa njegove desne strane – pravilo desne strane. Prikaz situacije na raskrsnici sa kružnim tokom kada se na jednom ulaznom kraku u kružni tok ne nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza(trougao). pri susretu sa drugim vozilima. . Da nema znakova ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza važilo bi pravilo saobraćaja koje nalaže vozaču da u raskrsnici.

nailazi praktično na jednu malu raskrsnicu. Vozilo broj 2 ima prednost u odnosu na vozilo broj 4. pravila saobraćaja(pravilo desne strane). a to je : saobraćajac. Znakovi na slici su namerno uvećani i okrenuti ka posmatraču. između vozila koje se već nalazi u kružnom toku(žuti automobil) i drugih vozila koja se nalaze na ulaznim krakovima u kružni tok. Na raskrsnici sa kružnim tokom. zato što auto broj 3 na ulazu u raskrsnicu nema znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza i dolazi sa desne strane automobila broj 1. u pogledu prava prvenstva prolaza. semafor.U situaciji prikazanoj na gornjoj slici prvenstvo prolaza ima auto obeležen brojem 3. auto koji se već nalazi u kružnom toku nailaskom na bilo koji ulazni krak u raskrsnici. U ovom slučaju primenjuje se pravilo desne strane. Pretpostavka je da vozila na ulaznim krakovima u kružni tok ostaju na svojim pozicijama dok žuti automobil ne obiđe pun krug. koje nalaže vozaču da pri susretu sa drugim vozilom u raskrsnici propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane. označenog znakom ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Na gornjoj slici prikazan je kružni tok sa pet krakova. Sledeće dve slike imaju za cilj da predstave odnos. odnosno uvažava se redosled prioriteta koji važi pri poštovanju prava prvenstva prolaza na raskrsnici . na kojoj se primenjuju pravila saobraćaja kao i na svim drugim raskrsnicama. zato što vozilo broj 4 dolazi sa sporednog puta. koji se već nalazi u kružnom toku. saobraćajni znak. u odnosu na auto obeležen brojem 1. a svaki krak je obeležen brojevima od 1 do 5. Na .

važi pravilo desne strane pri svakom vozila koje se nalazi u kružnom toku sa vozilom koje tek ulazi u raskrsnicu. na trećem kraku nema znaka. Znakovi obaveze – kružni tok saobraćaja. . Pri susretu sa vozilom na kraku broj 2 žuti auto ima prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Praktično u kružnom toku imamo pet malih raskrsnica. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 3 žuti auto nema prednost. traka je zelene boje. pri sa njima u raskrsnici. žuti auto ima prednost pri susretu sa drugim automobilom na raskrsnici. pri susretu sa drugim vozilom. drugom i petom kraku je znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Žuti auto je ušao u kružni tok na kraku broj 1 i obilazi ceo kružni tok. nalaze se na samom centralnom ostrvu kružnog toka. Tamo gde žuti auto ima prednost. Još primera. a tamo gde bi žuti auto trebao. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 4 žuti auto nema prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak put sa prvenstvom prolaza. kad nema saobraćajca ni znakova. Da bi se još bolje objasnio gornji prikaz i predstavio odnos između žutog automobila i automobila koji se nalaze na ulaznim kracima kružnog toka. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 5 žuti auto ima prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. traka je crvene boje. a na četvrom je znak put sa prvenstvom prolaza.prvom. koje dolazi iz ulaznog kraka u kružni tok. razvićemo kružni tok i predstaviti ga kao pojedinačne raskrsnice. U situaciji prikazanoj na slici niže dole ni na jednom ulaznom kraku u raskrsnicu nema saobraćajnih znakova. Tamo gde je traka zelena. zbog pravila desne strane. da propusti to drugo vozilo. U ovoj susretu brojem susretu situaciji. Vozilo sa 1 mora da sačeka i prepusti pravo prvenstva prolaza vozilima sa brojem 3 i 2. a tamo gde je traka crvena. prednost ima automobil sa kojim se žuti automobil susreće.

U ovoj situaciji vozilo sa brojem 2 je dužno da propusti vozilo sa brojem 1 koje se već nalazi u kružnom toku. iz smera iz koga dolaze. prikazana je raskrsnica sa kružnim tokom. jer je ispred automobila sa brojem 2 postavljen znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza.trougao. Zato što automobili 1 i 2 dolaze sa puteva jednake važnosti(oba automobila imaju trougao). u pitanju je obična raskrsnica(nema kružnog toka). gde se na svakom ulaznom kraku u raskrsnicu nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Oba automobila.Sledeće dve saobraćajne situacije prikazane slikama imaju za cilj da predstave pravo prvenstva prolaza kad je u pitanju raskrsnica sa kružnim tokom i obična raskrsnica. gde su iz pravca odakle dolaze automobili 1 i 2 . . vozilo koje zadržava svoj pravac kretanja ima pravo prvenstva prolaza. što znači da kroz raskrsnicu prvo prolazi automobil sa brojem 2. U prvoj situaciji. postavljeni znakovi ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. primenjuje se pravilo saobraćaja koje nalaže da pri susretu dva vozila na raskrsnici. na ulazu u raskrsnicu imaju znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza . pri njihovom međusobnom susretu. U drugoj situaciji. a tek posle njega automobil sa brojem 1.

vozilo-vozilo) kao i brzina kretanja vozila. koji se uključuje vozilom u kružni tok. da bi se izvršilo isključenje iz kružnog toka na određenom izlaznom kraku.Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja Kružni tok saobraćaja je raskrsnica u kojoj se saobraćaj odvija kružno. Ako je na ulaznom kraku u kružni tok postavljen znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza. kako na prilazu raskrsnici tako i u samoj raskrsnici. jer je smanjen broj konfliktnih tačaka(pešak-vozilo. . Na svakom ulaznom kraku u kružni tok postavlja se znak obaveze kružni tok saobraćaja i najčešće znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza . Raskrsnica sa kružnim tokom se smatra bezbednijom od „klasične“ raskrsnice. da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se već nalaze u kružnom toku. to predstavlja naredbu vozaču. u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. Ponašanje vozača u kružnom toku Slika prikazuje koju saobraćajnu traku treba zauzeti pre uključenja vozilom u kružni tok saobraćaja sa više saobraćajnih traka. Ovaj tip raskrsnice može imati jednu ili više saobraćajnih traka i obeležava se saobraćajnim znakom izričite naredbe koji označava obavezu: kružni tok saobraćaja.

Kad se ukaže prva prilika. pojavi se praznina u toku saobraćaja kroz raskrsnicu.Vidi tekst Prvenstvo prolaza na raskrsnici sa kružnim tokom. .Ako na ulaznom kraku u kružni tok ne postoji znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza važe uobičajena pravila saobraćaja kao i na svakoj drugoj raskrsnici. Prilikom uključivanja vozila u kružni tok vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca migavca. Pre ulaska u raskrsnicu sa kružnim tokom sa više traka treba da izaberete traku. uključite se u kružni tok saobraćaja i nastavite ka željenom izlaznom kraku. Vožnja u kružnom toku sa više traka Animacija prikazuje isključenje vozila iz kružnog toka sa više saobraćajnih traka kada se vrši skretanje udesno u odnosu na ulaz vozila u kružni tok i koju traku treba zauzeti pre ulaska u kružni tok. koja nije regulisana semaforom ili znacima saobraćajca(važi pravilo desne strane). usporite i pazite na pešake na pešačkom prelazu. a po potrebi i da se zaustavi i da fazu uključivanja izvede bez izazivanja opasnosti ili smetnji drugim vozačima. prestrojte se u desnu traku. Pre izlaska iz kružnog toka dajte migavac za isključenje. Da idete pravo ili desno. Vožnja u kružnom toku sa jednom trakom Dok se približavate kružnom toku uočićete saobraćajni znak obavezan kružni tok. Pre ulaska u raskrsnicu pogledajte na levu stranu i ako ima vozila propustite ih. Vozač koji svojim vozilom ulazi u kružni tok mora da smanji brzinu kretanja. slično tradicionalnoj raskrsnici sa više traka.

pogledajte na levu stranu i prepustite prvenstvo prolaza vozilima koja se već nalaze u kružnom toku. Kada odaberete traku za ulazak u kružni tok. uključite se u kružni tok i nastavite ka vašem izlazu. Animacija prikazuje isključenje vozila iz kružnog toka sa više saobraćajnih traka kada se ne menja pravac kretanja u odnosu na ulaz vozila u kružni tok i koju traku treba zauzeti pre ulaska u kružni tok. prestrojte se u levu traku pre ulaska u kružni tok. pazite na pešake koji se nalaze na pešačkom prelazu dok se približavate kružnom toku. u kružnom toku sa više traka. Pazite na pešake i koristite migavac pre isključenja iz kružnog toka. . Animacija prikazuje isključenje vozila iz kružnog toka sa više saobraćajnih traka kada se vrši skretanje ulevo u odnosu na ulaz vozila u kružni tok ili kada se vrši U zaokret i koju traku treba zauzeti pre ulaska u kružni tok. Zato što velikim vozilima treba dodatni prostor za manevrisanje u kružnom toku. morate prepustiti prvenstvo prolaza vozilima koja se nalaze u obe trake kružnog toka. Zapamtite. Na samom ulazu u kružni tok. Kada se pojavi prazan prostor u saobraćajnom toku. vozači ne bi trebali da voze neposredno pored takvih vozila.pre ulaska u kružni tok. Da idete pravo ili levo ili da napravite „U“ zaokret. na isprekidanoj liniji.

Smanjenje broja konfliktnih tačaka odnosi se kako na konfliktne tačke između vozila. tako i tokom vožnje kroz raskrsnicu. Kružni tok je saobraćajna površina po kojoj se odvija saobraćaj obrnuto od smera kazaljke na satu. a služi i kao zaštita za pešake kojima je omogućen prelazak u dve faze. • • Bezbednost raskrsnica sa kružnim tokom Povećana bezbednost savremenih raskrsnica sa kružnim tokom javlja se kao posledica smanjenja broja konfliktnih tačaka u odnosu na klasične raskrsnice.Elementi savremenih raskrsnica sa kružnim tokom • Centralno ostrvo predstavlja izdignutu površinu u centru raskrsnice oko koga se odvija saobraćaj. Razdelno ostrvo predstavlja izdignutu ili farbanu površinu na kracima raskrsnice koja služi za razdvajanje ulaznih i izlaznih tokova. kao i smanjenja brzine vozila kako pri ulasku. tako i na konfliktne tačke izmešu vozila i pešaka. . Oblikuje se tako da uspori prilazni saobraćaj. koje je uslovljeno geometrijskim oblikom raskrsnice.

. prvo kroz raskrsnicu prolaze vozila obeležena brojevima 1 i 2 jer nemaju nikog sa svoje desne strane.Kod raskrsnica sa kružnim tokom sa jednom saobraćajnom trakom izbegnute su konfliktne tačke presecanja tokova. semafora ni znakova. Iz tog razloga. zatim vozila sa brojem 3 i 4 i na kraju vozilo sa brojem 5. Kod raskrsnica sa kružnim tokom sa dve saobraćajne trake javljaju se konflikti usled nepravilnog korišćenja saobraćajne trake. kao i usled nepravilnih manevara. koje uzrokuju najveći broj nesreća sa povređenima i poginulima. nema tramvaja ni vozila sa pravom prvenstva prolaza. jer nema saobraćajca. Takođe. Rešavanje prvenstva prolaza na neregulisanoj raskrsnici – primeri Primer 1 U situaciji prikazanoj na slici primenjuje se pravilo desne strane.

. odnosno vozila pod pratnjom.Primer 2 U situaciji prikazanoj na slici nema saobraćajca. sa upaljenom rotacijom. vozilo sa pravom prvenstva prolaza na zadatku. Međutim. nema ni vozila sa pravom prvenstva prolaza. pošto se u ovom slučaju na raskrsnici nalazi i tramvaj. bez obzira iz kog pravca dolaze. ni znakova što znači da primenjujemo pravila saobraćaja. ima šinsko vozilo. vozilo policije tj. pravila nalažu da pravo prvenstva prolaza na neregulisanoj raskrsnici u odnosu na sva vozila. semafora. Takođe. a tek zatim putnički automobil sa brojem 3. na dužnosti. Posle njega pravila nalažu da pravo prvenstva prolaza ima šinsko vozilo. Primer 3 U situaciji prikazanoj na slici. na neregulisanoj raskrsnici ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva ostala vozila pa i u odnosu na tramvaj. zatim ide vozilo sa brojem 2 jer važi pravilo desne strane i ono ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozilo sa brojem 3.

u njihovom međusobnom odnosu. u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja. Zatim ide vozilo sa brojem 3. ali na raskrsnici se nalazi i vozilo sa pravom prvenstva prolaza tj. . koja se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza. vozilo policije sa upaljenom rotacijom. tj. nalazi se sa njegove desne strane. Ova slika prikazuje situaciju u kojoj dva vozila istovremeno imaju pravo prolaza. Zato. jer je u pitanju šinsko vozilo. takođe sa puta sa prvenstvom prolaza. Kroz raskrsnicu sledeći prolazi tramvaj sa brojem 4. to vozilo prolazi prvo kroz raskrsnicu. koje dolazi sa sporednog puta.Rešavanje prvenstva prolaza na regulisanoj raskrsnici – primeri Primer 1 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. Kroz raskrsnicu prvo prolazi vozilo sa brojem 1 jer se nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza i u odnosu na vozilo sa brojem 2 koje dolazi iz suprotnog smera. To su vozila označena brojevima 1 i 2. Primer 2 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. posle njega ide vozilo sa brojem 2. i na kraju vozilo sa brojem 5. jer u odnosu na vozilo sa brojem 3. primenjuju se pravila saobraćaja tj. zadržava pravac kretanja (u međusobnom odnosu ova dva vozila primenjujemo pravila saobraćaja koja nalažu da vozilo koje zadržava svoj pravac kretanja u odnosu na vozilo iz suprotnog smera ima prvenstvo prolaza na raskrsnici). a u toj situaciji. skreće udesno. Zatim ide vozilo sa brojem 2 i na kraju vozilo sa brojem 3. koje se takođe nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza. pravilo koje nalaže da pravo prvenstva prolaza ima vozilo koje na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno. Na prikazanoj slici uobičajena situacija bi nalagala da kroz raskrsnicu prvo prolaze vozila sa brojevima 2 i 3.

znakom jednovremeno dobijaju pravo prolaza (oboje su na sporednom putu). 7. U konkretnoj situaciji. jer je u pitanju šinsko vozilo. tramvaj ide prvi iako seče pravac kretanja vozila iz suprotnog smera. 3. vozilo broj 1 zadržava svoj pravac kretanja u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera dok vozilo broj 2 skreće udesno. Putnički automobil i tramvaj. . Vozila označena brojevima 1. 2. u međusobnom odnosu ta dva vozila. Iako je raskrsnica regulisana znakovima. 4. tramvaja i automobila sa brojem 5. Redosled prolaska vozila kroz raskrsnicu je : 1. a auto sa brojem 5 zadržava pravac kretanja? Primer 3 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. u prikazanoj situaciji. 2 prva prolaze kroz raskrsnicu jer se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza. koje uvek ima prednost u međusobnom odnosu sa putničkim vozilima. 5. kada se i tramvaj i putnički automobil nalaze na putu istog prioriteta. a u odnosu na vozilo sa brojem 3 (koje je na istom putu ali dolazi iz suprotnog smera i seče pravac kretanja). u svim situacijama. Važi pravilo da šinsko vozilo uvek. 6. koji je regulisan saobraćajnim znakovima. ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na putnički automobil.A šta u situaciji da tramvaj seče putanju odnosno pravac kretanja vozila koja dolaze iz suprotnog smera.

Primer 4 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. Ovde treba prvo uočiti da je raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima koji se nalaze na kolovozu. koje dolazi iz suprotnog smera i seče pravac kretanja. koja se nalaze na sporednom putu (vozila koja imaju ispred sebe znak „nailazak na put sa prvenstvom prolaza“ kako vertikalni tako i horizontalni. postojanje kružnog toka na raskrsnici. koje dolazi iz suprotnog smera. Zatim kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 5 jer zadržava pravac kretanja u odnosu na vozilo sa brojem 6 koje je na istom pravcu ali dolazi iz suprotnog smera. Vozilo broj 1 zadržava svoj pravac kretanja na raskrsnici u odnosu na vozilo iz suprotnog smera. jer u međusobnom odnosu svih vozila koja se nalaze na sporednom putu (imaju trouglove na kolovozu – „nailazak na put sa prvenstvom prolaza“) on ima apsolutnu prednost. jer on u međusobnom odnosu svih vozila. dok vozilo broj 2 u odnosu na vozilo sa brojem 3. U situaciji prikazanoj na slici. Posle njega ide policijsko vozilo sa brojem 5 (nije na zadatku) jer skreće udesno i time u odnosu na vozilo sa brojem 7. Kroz raskrsnicu prvo prolaze vozila označena brojevima 1 i 2 jer se nalaze na putu sa pravom prvenstvom prolaza (nemaju poprečnu liniju na raskrsnici. .vozilo sa brojem 6 i na kraju kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 7. Trouglovi iscrtani na kolovozu označavaju nailazak na put sa prvenstvom prolaza. sledeći prolazi tramvaj. ne menja situaciju u pogledu poštovanja saobraćajnih znakova i pravila saobraćaja.Posle prolaska vozila sa brojem 3 kroz raskrsnicu. skreće udesno. za razliku od vozila koja dolaze iz poprečnog pravca) i imaju prednost u odnosu na vozilo sa brojem 3. na kolovozu) ima apsolutnu prednost. Poslednje kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 6. Sledi policijsko vozilo koje nije na zadatku (nije upaljena rotacija) . niti isprekidanu. ima prednost. niti punu. Posle prolaza kroz raskrsnicu vozila sa brojem 3 sledeći prolazi tramvaj.

Poslednje kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 5. dolazi sa puta sa prvenstvom prolaza. . Primer 6 Raskrsnica je regulisana od strane policijskog službenika . Situacija je ista kao kada bi za vozila sa brojem 1. 2. jer se nalaze na pravcu pružanja puta sa prvenstvom prolaza (znak podebljanom linijom pokazuje pravac pružanja puta sa prvenstvom prolaza) i u odnosu na vozilo sa brojem 3 (koje se takođe nalazi na putu sa prvenstvom prolaza) imaju prednost jer dolaze sa njegove desne strane (pravilo desne strane – pravila saobraćaja se primenjuju kad vozila znakom jednovremeno dobijaju pravo prolaza kroz raskrsnicu). 3. Automobili koji nisu obeleženi brojevima moraju da čekaju jer dolaze iz pravca u kome su okrenute grudi odnosno leđa saobraćajca. Na dva kraka te raskrsnice postavljena je dopunska tabla pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza . Redosled prolaska vozila kroz raskrsnicu je 1. koji nemaju ovaj znak. Posle vozila sa brojevima 1. nazvana tako zbog svog izgleda. 2. „T“ raskrsnica. a za vozila koja ulaze u raskrsnicu iz pravca u kome su okrenute grudi odnosno leđa policajca. i 3 kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 4 jer u odnosu na vozilo broj 5 ima prednost. Vozači koji se nalaze u toj traci bi morali da čekaju eksplicitan znak policajca da bi skrenuli. označeni su uvek znakom Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Vidi znakove koje daje saobraćajac. situacija je ista kao da imaju upaljeno crveno svetlo na semaforu. koja vozačima vozila koja se nalaze na tim pravcima signalizira da se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza i označava pravac pružanja tog puta.saobraćajca. Drugačija situacija bi bila da postoji posebna traka za skretanje ulevo. 2 i 3 bilo upaljeno zeleno svetlo na semaforu.Primer 5 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. Preostali kraci raskrsnice. Situacija na slici nalaže da prvo kroz raskrsnicu prolaze vozila sa brojem 1 i 2 . Na slici je prikazana tzv.

pravi prekršaj jer želi da skrene ulevo. U ovom slučaju kroz raskrsnicu prolazi najpre automobil sa brojem 1. koja nalažu da pravo prvenstva prolaza na raskrsnici uvek imaju vozila koja dolaze sa desne strane u odnosu na dato vozilo. Pošto semafori ne rade. auto ide ispred saobraćajca. ne obilazi ga . Primer 8 Ovaj primer nije postavljen zbog redosleda prolaza vozila kroz raskrsnicu već da se prikaže situacija gde se mora obratiti pažnja osim na saobraćajca i na postavljeni znak dozvoljeni smerovi. primenjuju se pravila saobraćaja. a zatim sa brojem 3. što je znakom obaveze dozvoljeni smerovi u ovoj situaciji zabranjeno. ispred raskrsnice. jer nema nikoga sa svoje desne strane. ali on ne sme da uđe u raskrsnicu jer bi je blokirao.Primer 7 U situaciji prikazanoj na slici semafori na raskrsnici ne rade. koji je na semaforu. Isto bi važilo i da je umesto saobraćajca postavljen semafor sa upaljenim zelenim svetlom za pravac iz koga dolazi žuti automobil. Još jedna stvar. označen brojem 3. Zato ide prvo automobil sa brojem 2. zatim bi trebalo vozilo sa brojem 3. a plavi automobil je zatvorio ulaz u raskrsnicu za auto iza njega. Žuti automobil.

ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa savremenim kolovoznim zastorom. .Postupanje prilikom uključenja sa zemljanog puta na asfaltni Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza.

garaža. Dužan je da propusti i pešake koji se kreću trotoarom. Uključenje na javni put iz garaže..Postupanje prilikom uključenja na put sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza. ako vozilom ulazi sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj (parking. .). Uključenje na javni put sa parkinga. Vozač zelenog automobila je obavezan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji on namerava da se uključi.. . Vozač belog automobila je obavezan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji on namerava da se uključi.

U situaciji prikazanoj na slici na putu sa nagibom. pravila nalažu da vozilo u čijem smeru kretanja postoji ispust za mimoilaženje vozila. dužan je da propusti vozila koja se kreću biciklističkom stazom. . iako nema saobraćajnog znaka koji bi regulisao ponašanje vozača. Takođe.Postupanje prilikom skretanja kad vozilo seče biciklističku stazu Vozač koji pri skretanju vozila preseca biciklističku stazu ili traku. Suženje puta na nagibu kad postoji ispust za mimoilaženje vozila. dužan je da propusti i pešake koji se kreću pešačkim prelazom. Prvenstvo prolaza prilikom nailaska na suženje puta na nagibu Suženje puta na nagibu kad nema ispusta za mimoilaženje vozila. pravila nalažu da vozilo koje dolazi nizbrdo mora da propusti sva vozila koja dolaze iz suprotnog smera. odnosno trakom. mora da propusti sva vozila koja dolaze iz suprotnog smera. U situaciji prikazanoj na slici na putu sa nagibom. iako nema saobraćajnog znaka koji bi regulisao ponašanje vozača.

Mimoilaženje Prilikom mimoilaženja vozač je dužan da sa svoje leve strane ostavi dovoljno rastojanja između svog vozila i vozila sa kojim se mimoilazi. po potrebi i da vozilo pomeri ka desnoj ivici kolovoza. Pri mimoilaženju sa pešakom. . vozač je dužan da drži bezbedno rastojanje između vozila i pešaka.

dužan je da uspori kretanje svog vozila i da ga. U SITUACIJI PRIKAZANOJ NA SLICI SA JEDNE STRANE JE KOLONA VOZILA I BELI AUTOMOBIL NE MOŽE UNAZAD . lakše da izvede. vozač mimoilazi vozilo iz suprotnog smera tako što ga propušta sa svoje desne strane. s obzirom na karakteristike i stanje puta i okolnosti saobraćaja. vozač kojem je to. dužan je da se prvi zaustavi i po potrebi. MORA UNAZAD . Ukoliko je zbog nedovoljne širine puta ili prepreke mimoilaženje onemogućeno. Kada na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smerova i skreću u levo. zaustavi da bi propustio vozilo iz suprotnog smera. . po potrebi. ZATO ŽUTI AUTOMOBIL U KONKRETNOJ SITUACIJI . pomeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. kretanjem unazad ili na drugi način.Ukoliko zbog prepreke na putu ili drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da izvrši bezbedno mimoilaženje.

na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mestu (bez obzira na kategoriju vozila !) ako primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. odnosno kao opasna nizbrdica. U OVOM SLUČAJU . vozač koji se kreće uz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo ako ispred sebe ima pogodno mesto za zaustavljanje. Izuzetno od gornjeg pravila saobraćaja. PROĐE . VOZAČ AUTOBUSA JE DUŽAN DA SVOJE VOZILO POMERI NA ISPUST TAKO DA VOZILO IZ SUPROTNOG SMERA MOŽE BEZBEDNO DA .Mimoilaženje vozila na usponu odnosno nizbrdici – pravila o prvenstvu prolaza Važi pravilo da na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon. u slučaju da tako ne postupi. POŠTO POSTOJI ISPUST NA PUTU . mimoilaženje zahtevalo kretanje unazad jednog od vozila. U SITUACIJI PRIKAZANOJ NA SLICI OBA VOZILA SU PREBLIZU PREPRECI NA PUTU I TAKVO STANJE ZAHTEVA KRETANJE JEDNOG VOZILA UNAZAD DA BI SE BEZBEDNO MIMOIŠLI . koje omogućava bezbedno mimoilaženje i ako bi.

teretno vozilo. kretaće se unazad: • • • • 1) svako vozilo koje se susrelo sa vozilom koje vuče priključno vozilo. KAD JEDNO OD VOZILA MORA DA SE KREĆE UNAZAD . vozila se klasifikuju od niže ka višoj vrsti na sledeći način: motocikli kao i mopedi.vozilo koje se kreće niz nagib. radna mašina. U smislu tačaka 3) i 4) . (ima ispust) Dole niže su slike gde je predstavljena svaka od gore navedenih situacija. tricikli i četvorocikli. putničko vozilo. 4) ako se mimoilaze vozila iste vrste . osim ako je. U SMISLU PRVENSTVA PROLAZA NA USPONU ODNOSNO NIZBRDICI . s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. KLASIFIKACIJA VOZILA OD VIŠE KA NIŽOJ VRSTI .Pravila saobraćaja koja važe kad jedno od vozila na usponu odnosno nizbrdici mora da se kreće unazad Na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon. 2) teretno vozilo koje se susrelo sa autobusom. . traktor. odnosno kao opasna nizbrdica kada jedno od vozila koja se mimoilaze mora da se kreće unazad (suviše su blizu prepreci). autobus i skup vozila. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. 3) vozilo koje se susrelo sa vozilom više vrste.

ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD VOZILO KOJE SE SUSRELO SA VOZILOM VIŠE VRSTE. KRETACE SE UNAZAD . (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI ). ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD TERETNO VOZILO KOJE SE SUSRELO SA AUTOBUSOM. VOZILO ( SKUP VOZILA). (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI ). KRETAĆE SE UNAZAD NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON . ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD SVAKO VOZILO KOJE SE SUSRELO SA VOZILOM KOJE VUČE PRIKLJUČNO (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI).NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON . KRETACE SE UNAZAD NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON .

OSIM AKO JE . (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI). ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD VOZILA NA PUTU . koji obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera. prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera.  . prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera.AKO SE MIMOILAZE VOZILA ISTE VRSTE NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON . LAKŠE DA TO UČINI VOZAČ VOZILA KOJE SE KREĆE UZ NAGIB. koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera. saobraćajni znak obaveštenja. KRETAĆE SE UNAZAD VOZILO KOJE SE KREĆE NIZ NAGIB . S OBZIROM NA USLOVE I POLOŽAJ (IMA ISPUST ) Mimoilaženje regulisano saobraćajnim znacima Ako se na nekom delu puta prvenstvo prolaza reguliše saobraćajnim znacima onda se postavljaju dva znaka :  saobraćajni znak zabrane i ograničenja.

drži podignutu zelenu zastavicu. prolaz je zabranjen. a kada je podignuta crvena zastavica. dimenzija najmanje 40cm x 40cm. Kada radnik određen od strane izvođača radova.Regulisanje saobraćaja na delu puta na kome se izvode radovi ili gde je nastala prepreka koja se ne može odmah otkloniti vrši se zastavicama zelene i crvene boje. . prolaz je slobodan.

dobija se 1 kazneni poen. koje podrazumevaju i određene obaveze i kazne.Kazneni poeni Pored postojećih novčanih i zatvorskih kazni uvedeni su i kazneni poeni. . vozač može prisustvovati tek kad prođe 90 dana od dana kad je ispunio sve obaveze : platio sve dospele novčane kazne. pohađa poseban seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja. dobija se 6 kaznenih poena. odnosno još dva poena. dobija se ako vozač izazove saobraćajnu nesreću nasilničkom vožnjom. a najviše. odslužio zatvorsku kaznu po osnovu učinjenih prekršaja i kad mu isteknu sve izrečene mere bezbednosti ili mere zabrane upravljanja. Prema broju poena . a za svaki prekršaj koji prouzrokuje saobraćajnu nezgodu. vozač se svrstava u jednu od kategorija. uz zabranu upravljanja vozilom. Bodovi se upisuju zajedno sa glavnom kaznom koja može biti novčana ili zatvorska. Vozač koji ima od 14 do 17 kaznenih poena spada u kategoriju “opasan vozac” i privremeno mu se oduzima vozačka dozvola. On je obavezan da ide na psihijatrijski i psihofizički pregled. koje počinilac saobraćajnog prekršaja može da dobije. Seminaru unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i polaganju ispita provere znanja iz bezbednosti saobraćaja. Troškove pregleda. Izricanje kaznenih poena predviđeno je za 105 prekršaja i njih izriče prekršajni sud. uz dobijenu potvrdu o položenom ispitu odlazi u MUP gde mu se vraća vozačka dozvola. Kazneni poeni se brišu nakon isteka dve godine od dana pravosnažnosti presude kojom su izrečeni. Na primer. 17 kaznenih poena. zavisi od težine prekršaja. za nevezivanje sigurnosnog pojasa i nedavanje migavca. ukoliko je u kolima prekršioca bilo dete mlađe od 12 godina. za prolazak kroz crveno ili žuto svetlo. Vozaču koji „sakupi“ 18 bodova sud će poništiti dozvolu. Za svaki prekršaj je tačno određen broj kaznenih poena. seminara i polaganja ispita snosi vozač. Kada vozač načini saobraćajni prekršaj upisuju mu se kazneni poeni. položi ispit provere znanja iz bezbednosti saobraćaja i tek posle toga. upisuje se od jednog do tri dodatna poena. koje će organizovati Agencija za bezbednost aobraćaja i koji će trajati nekoliko nedelja. Broj kaznenih poena.

To znači da. više nema pravo da dobije novu i trajno gubi mogućnost da upravlja vozilom. Kazneni poeni koji su vozaču izrečeni za vreme posedovanja probne vozačke dozvole važe i nakon sticanja vozačke dozvole. nezaustavljanje pored vozila za prevoz dece koja ulaze-izlaze neprilagođena brzina. kao i organu socijalnog staranja. ovi podaci se mogu dati roditelju. Izuzetno. a najveći dozvoljeni zbir kaznenih poena.Vozačima kojima se vozačka dozvola izdaje nakon oduzimanja zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja.nepropuštanje vozila koje zadržava pravac(kod skretanja ulevo). nezaustavljanje ako se 2 3 4 5 6 7 8 . posedovanje i korišćenje anti-radar uređaja. vožnja bez prisustva iskusnijeg vozača(probna dozvola) prolazak kroz crveno ili žuto svetlo. najniže do devet kaznenih poena. u roku od najviše sedam dana od podnošenja takvog zahteva. ako nastavi da čini prekršaje. nevezivanje pojasa nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu. Uvid u evidenciju kaznenih poena se može dobiti na pisani zahtev vozača. „gubi“ dozvolu već sa „sakupljenih“ 9 poena. vožnja u naselju brzinom koja je 21-50km/h veća od dozvoljene. kad vozač ponovo dobije vozačku dozvolu. Vozac kojem je tri puta poništena vozacka dozvola. vožnja deteta mlađeg od 12 godina ili pijanedrogirane osobe na prednjem sedištu vožnja brzinom koja je 50-70 km/h veća od dozvoljene. odnosno staratelju maloletnika. vožnja sa probnom dozvolom između 23 i 5h. nepoštovanje znakova policijskog vozila koje se kreće ispred. preticanje i obilaženje sa desne strane. usvojiocu. kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici.Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu. nepoštovanje prvenstva prolaza. sledeći put dozvola će mu biti oduzeta već sa 15 kaznenih poena. nebezbedno preticanje. nekorišćenje migavca. Tabela kaznenih poena za pojedine saobraćajne prekršaje Poeni 1 Prekršaji nepropisno parkiranje. nakon prvog oduzimanja dozvole. nepropuštanje dece. preostali kazneni poeni brišu se iz evidencije. do njihovog brisanja. slepih i invalida na zebri neispravni pneumatici i uređaji za upravljanje. vožnja pijane ili drogirane osobe na biciklu ili motoru vožnja u stanju umerene alkoholisanosti. u skladu sa odredbama ovog zakona. Poeni se ne upisuju u dozvolu već u posebnu evidenciju i policajac na terenu ne može znati koliko poena ima vozač. vožnja trakom u kojoj je svetlosnim znakom zabranjeno kretanje vožnja pod dejstvom narkotika. nakon svakog ponovnog izdavanja vozačke dozvole smanjuje se za po tri poena.

Poeni vozilo kreće upozorenja 10 12 ispred Prekršaji policijskog vozila koje daje znake vožnja u stanju teške alkoholisanosti.2 ili 3 poena. koji se nalaze na ovom sajtu. nasilnička vožnja... Testovi za vožnju B Kategorije .. uzimanje alkohola ili psihoaktivnih supstanci za vreme uviđaja vožnja u stanju veoma teške alkoholisanosti vožnja bez dozvole(osim ako je dozvoli istekao rok važenja). odbijanje alko-testa i testa na drogu. vožnja noću bez svetala. vožnja u stanju opijenosti drogom saobraćajna nesreća prilikom nasilničke vožnje 14 15 17 U slučaju udesa dodaje se 1. . vožnja sa više od 2 promila alkohola. Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima. vožnja za vreme isključenja iz saobraćaja zbog alkohola i droge. Kako izgleda nova vozačka dozvola možete pogledati ovde Nova Vozačka Dozvola. vožnja u stanju potpune alkoholisanosti.

Znak koji prati ovo pravilo saobraćaja je naizmenično propuštanje vozila. obavezno propusti jedno vozilo koje se uključuje sa sporednog puta u isti smer ili se uključuje iz saobraćajne trake koja se završava. možete platiti kaznu u iznosu od 3.000 dinara ako ne poštujete ovo pravilo saobraćaja. smanjenje broja saobraćajnih traka). u kojima postoji zagušenje saobraćaja. To je naizmenično propuštanje vozila iz kolona. bez obzira na to ko po pravilima saobraćaja ili saobraćajnim znacima ima prvenstvo prolaza.. značajno ubrzava saobraćaj. kolone. koji označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake. . suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka. Ovo saobraćajno pravilo nalaže vozaču da u slučajevima gužvi(zastoji.. na suženju puta(usko grlo .ulivanje sporednog puta u glavni. Ovo pravilo se primenjuje u mnogim zemljama jer je dokazano da ovakvo.).. naizmenično kretanje vozila.NOVOSTI ZA VOZAČE Pravilo rajsfešlusa – slučajevima gužvi naizmenično propuštanje vozila u Pazite. Pravilo rajsfešlusa je novina u Zakonu o bezbednosti u saobraćaju(ZOBS) sa kojom su naši vozači malo upoznati. vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku.

koji određuju zabrane ili ograničenja.Novi saobraćajni znakovi Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. . trebalo je da budu zamenjeni do 1. marta 2011. godine sa odgovarajućim znakovima sa belom osnovom. čija je osnova žuta.

.

ulice ili naselja. deo puta. Znak „završetak naselja“ označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju. Znak „ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji“ označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi upotrebe svetala. tako da ne ugrožavaju pešake. Na znaku mogu biti najviše dva znaka koji definišu prirodu opasnosti. Znak “zona škole” označava mesto od kojeg počinje zona škole. Znak “neučvršćena bankina” označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina. u određenom vremenskom periodu. Znak „kraj pešačke zone“ označava kraj pešačke zone. ulice ili deo naselja u kome kolovoz koriste pešaci i vozila. Vozač je obavezan da se u zoni usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje pešaka i biciklista. Umesto znaka “opasnost na putu” može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Znak „kraj područja usporenog saobraćaja“ koji označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja. Znak “opasna deonica puta” označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. a najviše 10 km/h. nadležni organ opštine ili grada. namenjene isključivo za kretanje pešaka. Znak „zona usporenog saobraćaja“ označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja. To je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole. ulice ili naselja. deo puta. suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka. u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h. Znak “zona 30” označava zonu tj. To je deo puta. Znak “kraj zone 30” označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja. Znak „pešačka zona“ označava početak zone tj. brzinom kretanja pešaka. Znak “naizmenično propuštanje vozila” označava mesto gde se zbog završetka saobraćajne trake. Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju ograničena .Znak “kolona zaustavljenih vozila” označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja. U pešačkoj zoni. može dozvoliti kretanje određenih vozila brzinom kretanja pešaka. vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajniu traku. Znak „naselje“ označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju.

u periodu dok mu je zeleno svetlo na semaforu.000 dinara. To se odnosi na automobile koji dolaze iz bočnog pravca. vozači koji se zaustave zbog očigledne namere da propuste pešake ili poštuju pravo prvenstva prolaza prilikom skretanja ulevo.je do 30 km/h. ne sme da uđe u raskrsnicu ako proceni da ne može iz nje izaći na vreme. neće biti kažnjeni. crvenom mrežom na asfaltu uz koju ide i prateći vertikalni znak na ulazu u raskrsnicu znače da vozilo. Kazna za taj prekršaj iznosi 5. ne sme da blokira druge učesnike u raskrsnici (celom dužinom ili delom vozila) tj. u vremenu od 7 do 21 h osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije drugačije određeno. Međutim. iako mu je to prvenstvom prolaza ili svetlosnim signalom dozvoljeno. Znak “završetak zone škole” označava završetak zone škole. Raskrsnice obeležene ovim znakom. kao i na saobraćaj pešaka na prelazu. Znak "ne blokiraj raskrsnicu" obavezuje vozače da ne smeju ulaziti u raskrsnicu ukoliko iz nje ne mogu bezbedno izaći. Izvor: http://ltablice. a van naselja do 50 km/h.com/pocetna .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->