P. 1
Pojmovi u saobraćaju

Pojmovi u saobraćaju

|Views: 1,781|Likes:
Published by Nina Gogic

More info:

Published by: Nina Gogic on Dec 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

POJMOVI U SAOBRAĆAJU

U ovom delu se možete upoznati sa značenjem pojedinih pojmova u saobraćaju kao što su : vozilo na motorni pogon, vozač, pešak, kolovoz, kolovozna traka, saobraćajna traka, auto-put, put rezervisan za saobraćaj motornih vozila , preticanje, obilaženje, mimoilaženje, priključno vozilo, poluprikolica, nosivost, ...

Detaljnije se možete informisati na nekoj od dole navedenih strana.

OSNOVNI POJMOVI
Osnovni pojmovi u saobraćaju
Učesnik u saobraćaju je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju (vozač, pešak, biciklista, putnik u vozilu, radnik na putu, ...). Vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. Pešak je lice koje se kreće po putu, odnosno po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl. Kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila.

Kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru. Saobraćajna traka

je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila. Vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu. Motorno vozilo

je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila. Ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret). Osovinsko opterećenje

je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila.

Zaustavljanje vozila

je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (stari zakon : 15 minuta). Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem (prekid kretanja duži od 3 min). Mimoilaženje

je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera.

Preticanje

. Obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera. objekta ili prepreke na kolovozu.je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru.

tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. Kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru. odnosno do njihovog kontakta.Propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. . čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo.

za obavljanje radova. Bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača. sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu. ne prelazi 45 km/h. odnosno točkove. koje je po konstrukciji. kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3. uređajima. Motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora.VOZILA-MASA-NOSIVOST Vozila-Masa Vozila-Nosivost Vozila Vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji. pri čemu radna zapremina motora. odnosno za vuču priključnog vozila. osim šinskih vozila. . uređajima. odnosno putnika koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak. sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica. odnosno stvari. bez obzira na način prenosa. Moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

čija najveća konstruktivna brzina. bez obzira na način prenosa. prelazi 45 km/h. ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada voziloo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. ili čija najveća efektivna snaga . ne prelazi 45km/h. Teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka. ne prelazi 50 cm3. čija masa ne prelazi 350 kg. bez obzira na način prenosa. Motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem). što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom. kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin. prelazi 45 km/h. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. Laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka. ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3. čija najveća konstruktivna brzina. pri čemu radna zapremina motora. ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3. bez obzira na način prenosa. ne prelazi 50 cm3. bez obzira na način prenosa. pri čemu radna zapremina motora. čija najveća konstruktivna brzina. kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin. simetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu osu vozila.Laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina. ili čija naveća efektivna snaga motora ne prelazi 4kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. ne prelazi 45 km/h.

Teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka. što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom. koje je namenjeno za prevoz tereta. osim lakog četvorocikla. odnosno 550 kg za teretna vozila. Teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka. Putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. čija je masa veća od 550 kg. i čija je najveća efektivna snaga. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW. . i čija je najveća efektivna snaga. odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret. čija je masa veća od 400 kg. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora veća od 15 kW.motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora veća od 15 kW. čija masa ne prelazi 400kg. i čija najveća efektivna snaga. Vozilo za prevoz putnika je motorno vozilo prvenstveno namenjeno za prevoz lica. Autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. Trolejbus je autobus koji se preko provodnika napaja električnom energijom. odnosno vuču priključnih vozila.

. Radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn. guranje. rovokopač. šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor. Turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila. grejder. Traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje. nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih. odnosno priključnih vozila. koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina. hotelsko-turističkim i sličnim naseljima. valjak. na površini na kojo se obavlja saobraćaj i putu na kome se saobraćaj obavlja u u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 25 km/h. viljuškar i sl. buldožer.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h. namenjen za prevoz putnika u parkovima.Skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog. utovarivač.

sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila. Priključno vozilo za traktor je priključno vozilo koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane traktora. Priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi obavljanju poljoprivrednih. . a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina. a služi za prevoz putnika. Zaprežno vozilo je vozilo koje je namenjeno i osposobljeno da ga vuče upregnuta životinja. šumskih ili drugih radova. uređajima. sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje. koji su konstruktivno nerazdvojivi. odnosno za obavljanje radova. čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW. vučenje. i koje se u svrhu izvođenja radova postavlja ili priključuje na motorno vozilo.Motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela. Priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji. nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova. uređajima. odnosno stvari. čiji pogonski deo prema konstrukciji.

umanjen za vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila. odnosno skupa vozila. Vojno vozilo je svako borbeno i neborbeno vozilo i drugo vozilo koje je registrovano po posebnim propisima ministarstva nadležnog za poslove odbrane. Najveća dozvoljena masa vozila je zbir mase vozila i nosivosti vozila. po osnovu izvršavanja materijalne obaveze. koju je nadležni državni organ propisao kao najveću dozvoljenu.Tramvaj je šinsko vozilo namenjeno prvenstveno za prevoz putnika. i koje je radi napajanja električnom energijom povezano na električni vod. Ukupna masa skupa vozila je masa opterećenog skupa vozila (lica i teret). Masa vozila je masa praznog vozila sa svim punim rezervoarima i propisanom opremom. kao i svako drugo propisno obeleženo vozilo dok se. . Najveća dozvoljena ukupna masa vozila – odnosno skupa vozila je najveća masa opterećenog vozila. Najveća dozvoljena masa skupa vozila je zbir najvećih dozvoljenih masa vozila koja čine skup. Registrovano vozilo je vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila i za koje je izdata saobraćajna dozvola. Ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret). registarske tablice i registraciona nalepnica. pri čemu se u tu masu računa i vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila. nalazi na korišćenju u jedinicama i ustanovama ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije. koje se kreće po šinama. Nosivost vozila je masa do koje se vozilo može opteretiti prema dekleraciji proizvođača.

.Osovinsko opterećenje je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila.

Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila. Mimoilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera. .karakteristike i uslovi vožnje Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta. osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. koje se ne smatra zaustavljanjem (prekid kretanja na putu duži od 3 minuta).MANEVRISANJE VOZILOMKARAKTERISTIKE I USLOVI VOŽNJE Manevrisanje vozilom. pri čemu vozač ne napušta vozilo. osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (stari zakon : 15 minuta).

. objekta ili prepreke na kolovozu. Obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera.Preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru.

. tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza.Propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. Kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru. čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo. odnosno do njihovog kontakta.

može u uslovima normalne vidljivosti jasno videti drugog učesnika u saobraćaju. Preglednost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju. Odstojanje je najkraća uzdužna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila. odnosno 100 m na putu u naselju. lica odnosno objekata. Srednja(prosečna) brzina kretanja vozila na određenoj deonici puta. odnosno drugu moguću prepreku na putu. predstavlja količnik između dužine te deonice i vremena za koje vozilo tu dužinu pređe. s obzirom na fizičke prepreke. . Rastojanje je najkraća bočna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila.Vidljivost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz. slovi smanjene vidljivosti su uslovi u kojima je vidljivost manja od 200 m na putu izvan naselja. lica odnosno objekata.

Javni put je put od opšteg značaja koji mogu pod jednakim ulovima da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav. sa potpunom kontrolom pristupa.Putevi-Kolovoz-Staze Saobraćaj je kretanje vozila i lica na putevima. teretnih vozila i autobusa. Autoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala. sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer. čije je ponašanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja. sa ili bez priključnih vozila. odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju. sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova. putničkih vozila. . na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom. bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama. Put je izgrađena. pod uslovima određenim zakonom ili drugim propisima. Nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika.

). . iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i sl. Saobraćajna traka za isključivanje je saobraćajna traka namenjena za isključivanje vozila sa puta. Saobraćajna traka za uključivanje je saobraćajna traka namenjena za uključivanje vozila na put.Zaustavna traka obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti (neispravnost.

. sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila. putničkih vozila. Zemljani put je put bez izgrađenog kolovoznog zastora. Ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja. garažnih prostora. sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom (put rezervisan za saobraćaj motornih vozila). teretnih vozila i autobusa.Motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala. Kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru. Protivpožarni put je posebno obeleženi uzdužni deo oko stambenih objekata. pa i kada na priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor. Kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila. Saobraćajna traka je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila.

Biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala. Trotoar je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka. Pešački prelaz je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza. Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika je saobraćajna traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i koja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji. Parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila. Pešačka staza je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka. . uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila. Saobraćajna traka za spora vozila je saobraćajna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi ometala saobraćaj drugih vozila. koji se sastoji od jednog ili više parking mesta. spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou. Tramvajska baštica je posebno uređen deo puta namenjen isključivo za kretanje tramvaja. Trg je poseban plato namenje kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave. Parkiralište je deo puta namenjen. Biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala. Raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju. mopeda i lakih tricikala.

funkcionalno objedinjen prostor. Registarska tablica je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila.Prelaz puta preko pruge je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put i železnička ili tramvajska pruga. . odnosno daju obaveštenja potrebna za bezbedno kretanje po putu. Pešačko ostrvo je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza. Naselje je izgrađen. zabrane i obaveze. ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz putnika. Saobraćajni znak je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svetlosnih ili brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola. učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnosti na putu. koji je namenjen za život i rad stanovnika Ostali pojmovi Saobraćajna signalizacija je sistem sredstava. Saobraćajna dozvola je javna isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice. stavljaju im se do znanja ograničenja. uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja.

. Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu. Psihoaktivna supstanca je vrsta droge. Svetloodbojni prsluk je prsluk koji reflektuje svetlost.Registraciona nalepnica je oznaka kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku. Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom. Vozačka dozvola je javna isprava (rešenje) nadležnog organa kojom se nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme. u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili je povređeno ili je nastala materijalna šteta. leka na kome je naznačeno da se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje. kao i druga hemijska materija koja može uticati na psihofizičku sposobnost učesnika u saobraćaju (osim alkohola).

Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da obavljaju tehnički pregled vozila na određeno vreme. Popravka vozila je dovođenje vozila. odnosno uređaja i sklopova vozila u ispravno stanje. Dozvola (licenca) za instruktora ili predavača ili ispitivača je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da vrše praktičnu obuku ili obavljaju teoretsku nastavu ili poslove ispitivača na određeno vreme. . Prepravka vozila je promena konstruktivnih osobina vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila. Odbačeno vozilo je vozilo na putu koje je vidno zapušteno i koje nije registrovano. Mesto za sedenje je sedište ili prostor bez sedišta sa dostupnim elementima za montažu sedišta ili prostor bez sedišta sa dostupnim priključcima sigurnosnih pojaseva. Ispitivač je lice koje u ispitnoj komisiji za vozački ispit utvrđuje da li je kandidat stekao potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer) je motorno ili priključno vozilo koje predstavlja materijalni spomenik tehničke kulture. tradicije i društvenog nasleđa.Instruktor vožnje je vozač motornog vozila koji je ovlašćen da obavlja praktičnu obuku kandidata za vozača. pri čemu se dostupnim elementima za montažu sedišta i priključcima sigurnosnih pojaseva smatraju oni elementi i priključci koji nisu mehanički onesposobljeni.

odnosno iz drugih razloga. Saobraćajni znakovi se izrađuju od materijala sa reflektujućim svojstvima. . preti opasnost da učesnici u saobraćaju neće pravovremeno uočiti znak. VAŽNO! NOVI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI. Saobraćajni znakovi se postavljaju s desne strane puta pored kolovoza. saobraćajni znak se mora postaviti i na suprotnoj.SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Saobraćajni znakovi su deo Saobraćajne signalizacije. odnosno kolovozne trake kada su kolovozne trake fizički odvojene ili iznad kolovozne trake. levoj strani puta. kojoj pripadaju i sledeće kategorije oznaka: • • • • • • oznake na kolovozu i trotoaru uređaji za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova svetlosne oznake na putu branici ili polubranici na prelazu puta preko železničke pruge privremena saobraćajna signalizacija druge oznake na putu Saobraćajni znakovi se mogu svrstati u tri grupe : • • • Znakovi opasnosti Znakovi izričitih naredbi Znakovi obaveštenja Znakovi izričitih naredbi se dalje mogu razvrstati u dve grupe : • • znakovi zabrane i ograničenja i znakovi obaveze Uz saobraćajni znak može biti postavljena dopunska tabla koja je sastvavni deo saobraćajnog znaka i koja bliže određuje njegovo značenje. Ako na mestu na kome se postavlja saobraćajni znak. zbog gustine saobraćaja. u smeru kretanja vozila.

sa novim simbolima na znakovima. . a ne žutu ! Izuzetak je znak radovi na putu. kao što je znak "Andrejin krst".PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravilnika o Saobraćajnoj signalizaciji : "Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. koji određuju zabrane ili ograničenja. koji se postavlja neposredno ispred mesta radova i znak "Saobraćaj u oba smera". Postoje i izuzeci od ovog pravila. zatim "Radovi na putu". koji se postavlja na samom mestu odakle počinje saobraćaj u oba smera. Osnova novih znakova izričitih naredbi koji određuju zabrane ili ograničenja je bela boja. Postavljaju se pre opasnog mesta. biće dodati na kraju svake grupe znakova. mada u naselju ta udaljenost može biti i manja. obično na udaljenosti većoj od 150 metara. a osnova znakova izričitih naredbi koji određuju obaveze ostaje plave boje. Simboli na znaku su crne boje. koja im preti na određenom delu puta. Novi znakovi sa belom pozadinom." Novi saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje. ili kojima su promenjeni simboli ili boje. zameniće se najkasnije do 1. pod naslovom "Novi znakovi" ! Znakovi opasnosti Indeks članka Znakovi opasnosti Blizina posebne opasnosti Ostali znakovi opasnosti 1 Ostali znakovi opasnosti 2 Ostali znakovi opasnosti 3 Ostali znakovi opasnosti 4 Novi-izmenjeni znakovi opasnosti Sve strane Strana 1 od 7 Znakovi opasnosti imaju zadatak da upozore učesnike u saobraćaju na opasnost. koji ranije nisu postojali. čija je osnova žuta. marta 2011. Znakovi opasnosti imaju oblik ravnostranog trougla žute boje sa crvenim obodom. godine.

" Novi saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje. a ne žutu ! Izuzetak je znak "radovi na putu". koji određuju zabrane ili ograničenja. godine. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravilnika o Saobraćajnoj signalizaciji : "Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. Novi znakovi sa belom pozadinom. sa novim simbolima na znakovima. Znak Opis Opasna krivina Krivina nalevo Krivina nadesno Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno . biće dodati na kraju svake grupe znakova. zameniće se najkasnije do 1. pod naslovom "Novi znakovi" ! Približavanje opasnim krivinama. ili kojima su promenjeni simboli ili boje. čija je osnova žuta. koji ranije nisu postojali.VAŽNO! NOVI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI. marta 2011.

Znak Opis Kamenje pršti Klizav kolovoz Radovi na putu Opasnost na putu Pokretni most .Znak Opis Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo Blizina posebne opasnosti.

Znak Opis Kamenje pršti Blizina obale Opasna nizbrdica Opasan uspon Odron kamenja Bočni vetar .blizina dela puta na kome duva jak bočni vetar Znak Opis Suženje puta sa leve strane .

blizina dela puta na kome postoji neravan kolovoz Ulegnuće kolovoza Opasan prevoj puta ili veća grbina na putu Blizina raskrsnice gde se ukrštaju-spajaju putevi .Znak Opis Kamenje pršti Suženje puta sa desne strane Suženje puta sa obe strane Neravan kolovoz .

Znak Opis Ukrštanje puteva iste važnosti Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s leve strane Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s desne strane Znak Opis Deca na putu . igrališta i sl.) .blizina mesta na putu na kojem se deca češće i u većem broju kreću (isped škole. obdaništa.

blizina mesta na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz Blizina avionske piste Blizina tunela na putu .označava mesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili prolaze duž puta Divljač na putu Obeleženi pešački prelaz .Znak Opis Ukrštanje puteva iste važnosti Biciklisti na putu Životinje na putu .

Znak

Opis

Ukrštanje puteva iste važnosti

Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku

Saobracaj u oba smera - mesto na putu od koga saobraćaj počinje da se odvija u oba smera

Nailazak na svetlosne saobraćajne znakove

Nailazak na svetlosne saobraćajne znakove

Znak

Opis

Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika

Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima

Znak

Opis

Ukrštanje puteva iste važnosti

Tramvajska pruga

Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom

Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka

Dopunska tabla - približavanje prelazu puta preko železničke pruge, 80 metara do prelaza

Dopunska tabla - približavanje prelazu puta preko železničke pruge, 160 metara do prelaza

Dopunska tabla - približavanje prelazu puta preko železničke pruge, 240 metara do prelaza

Znak

Opis

Znak

Opis

Ukrštanje puteva iste važnosti

Kolona zaustavljenih vozila - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja

Neučvršćena bankina - označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina

Nailaženje na semafore - označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora

Nailaženje na semafore - označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora

Označeni pešački prelaz - blizina mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz

Deca na putu - blizina dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću(blizina škole, obdaništa, igrališta i sl.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravilnika o Saobraćajnoj signalizaciji : "Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi.blizina tunela na putu Znakovi izričitih naredbi Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. Mogu se podeliti u dve grupe : znakovi ograničenja i zabrane i znakovi obaveze. koji određuju zabrane ili ograničenja. a osnova znakova izričitih naredbi koji određuju obaveze ostaje plave boje. a na znakovima obaveze bele boje. Ovi znakovi imaju oblik kruga. dok je osnovna boja znakova obaveze plava. marta 2011. zameniće se najkasnije do 1. čija je osnova žuta. VAŽNO! NOVI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI. osim znakova "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza" i "obavezno zaustavljanje". ograničenja i obaveze. godine. Osnovna boja znakova ograničenja i zabrane je žuta sa crvenim obodom. Simboli i natpisi na znakovima zabrane i ograničenja su crne boje.Znak Opis Ukrštanje puteva iste važnosti Tunel ." Osnova novih znakova izričitih naredbi koji određuju zabrane ili ograničenja je bela boja. .

Novi znakovi sa belom pozadinom. Znak Opis Zabrana saobraćaja za motocikle Zabrana saobraćaja za cisterne Zabrana saobraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice Zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon osim motocikala bez prikolice . koji ranije nisu postojali. pod naslovom "Novi znakovi" ! Približavanje opasnim krivinama. ili kojima su promenjeni simboli ili boje. sa novim simbolima na znakovima. biće dodati na kraju svake grupe znakova.

Znak Opis Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije iznad određene količine Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila Zabrana saobraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo ili poluprikolicu Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne materije Zabrana saobraćaja za traktore Zabrana saobraćaja za autobuse Zabrana kretanja u određenim smerovima .

Znak Opis Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja u jednom smeru Zabrana polukružnog okretanja Zabranjeno skretanje ulevo Zabranjeno skretanje udesno Znak Opis Zabrana saobraćaja za bicikliste .

Znak Opis Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon Zabrana saobraćaja za bicikle sa motorom Zabrana saobraćaja za zaprežna vozila Zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon i zaprežna vozila Zabrana saobraćaja za pešake .

Znak Opis Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja za ručna kolica Zabrana saobraćaja vozilima sa posebnim karakteristikama Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna težina prelazi određenu težinu .

policija Zabrana prolaza bez zaustavljanja .Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje Najmanje odstojanje između vozila Znak Opis Zabrana prolaza carinarnica bez zaustavljanja - Zabrana prolaza bez zaustavljanja .putarina .

Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana zaustavljanja i parkiranja Zabrana parkiranja Deo puta na kojem je zabranjeno parkiranje neparnim danima Deo puta na kojem je zabranjeno parkiranje parnim danima Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikala bez prikolice .

5 tona Zabrana davanja zvučnih znakova .odnosi se na vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.osim u slučaju neposredne opasnosti Ograničenje brzine Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera .Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana preticanja za teretna vozila .Označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom prođu vozila iz suprotnog smera Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi .

Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Obavezno zaustavljanje .obavezan smer Znak Opis Obavezan smer Obavezan smer Obavezan smer .mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi Znakovi obaveze .

dozvoljeni smerovi i obavezno obilaženje Znak Opis Dozvoljeni smerovi Dozvoljeni smerovi Dozvoljeni smerovi .Znak Opis Obavezan smer Obavezan smer Znakovi obaveze .

ostali znakovi obaveze Znak Opis Staza za bicikliste Staza za pešake Staza za jahače .Znak Opis Obavezno obilaženje sa desne strane Obavezno obilaženje sa leve strane Znakovi obaveze .

Znak

Opis

Obavezna zimska oprema

Najmanja dozvoljena brzina

Kružni tok

Znakovi obaveštenja
Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja prolaze i udaljenosti od tih mesta. Takođe, daju informacije o prestanku važenja znakova izričitih naredbi kao i druga korisna obaveštenja. Ovi znakovi imaju oblik kvadrata, pravougaonika ili kruga. Osnovna boja znakova obaveštenja je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, mada, može biti i plava sa simbolima i natpisima bele boje.

Znak

Opis

Put sa jednosmernim saobraćajem

Put sa jednosmernim saobraćajem

Slepi put

Znak

Opis

Prestrojavanje vozila

Smer kretanja vozila - koja nameravaju da skrenu levo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno

Raskrsnica - označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva.

Kružna raskrsnica - označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva. Na znaku može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice.

Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta - predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici, na putevima sa više saobraćajnih traka.

Auto-put

Znak Opis Završetak auto-puta Put rezervisan za saobraćaj motornih vozila Završetak puta motornih vozila rezervisanog za saobraćaj Broj puta Broj međunarodnog puta Kilometraža puta .

Znak Opis Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika Saobraćajna traka za spora vozila Završetak saobraćajna trake za spora vozila Naziv naseljenog mesta Završetak naseljenog mesta .

označava pravac puta do odredišta ili karakterističnog objekta. Putokaz aerodrom Putokaz za teren za kampovanje Putokaz za planinarski dom Putokazna tabla . iznad saobraćajne trake na koju se znak odnosi. Ova znak može da se postavi i iznad kolovoza.označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku.Znak Opis Strelasti putokaz . Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta . Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja.obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku . Tada se svako polje znaka postavlja kao poseban znak.

Znak

Opis

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta - obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta - obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku

Potvrda pravca - označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice.

Putokaz za prestrojavanje saobraćajnih traka na portalu

-

iznad

Pretputokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Znak

Opis

Pretputokazna tabla za izlaz - na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Putokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znakovima. Prvi i drugi znak na slici postavljaju se iznad kolovoza, a treći na bankini.

Izlaz sa auto-puta

Naziv petlje - obaveštava o nazivu petlje na koju se nailazi. Postavlja se na ukrštanju autoputa sa drugim putem.

Naziv petlje - obaveštava o nazivu petlje na koju se nailazi. Postavlja se na ukrštanju dva autoputa.

Znak

Opis

Ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Srbiji

Preporučena brzina

Tabla za usmeravanje

Tabla za usmeravanje

Tabla za usmeravanje

naziv reke preko koje put prelazi Stanica policije Bolnica Stanica za prvu pomoć Hotel .Znak Opis Naziv putnog objekta Reka .

Znak Opis Restoran Kafana Planinarski dom Teren za kampovanje pod šatorima Teren za kampovanje u prikolicama Teren za kampovanje prikolicama pod šatorima i u .

Znak Opis Teren uređen za izletnike Telefon Radionica za opravku vozila Vatrogasna služba Pomoć na putu Benzinska stanica .

a ako je zatvoren. tabla je zelene boje.sa nadmorskom visinom . crvene boje Planinski prevoj .Znak Opis Autobusko stajalište Planinarski dom Tramvajska stanica Luka-pristanište Prohodnost puta .ako je prelaz otvoren.

sa nadmorskom visinom Parking Vremenski ograničeno parkiranje Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja Podzemni ili nadzemni pešački prolaz .Znak Opis Broj serpentine .

Znak Opis Deca na putu .svih vozila na motorni pogon osim motocikala bez prikolice .označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelazi koje deca često koriste Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera Put sa prvenstvom prolaza Završetak puta sa prvenstvom prolaza Pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza Prestanak zabrane preticanja .

Znak Opis Prestanak zabrane preticanja za teška teretna vozila Prestanak zabrane davanja zvučnog signala Prestanak ograničenja brzine Prestanak svih zabrana . koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakom ograničenja i zabrane Završetak staze za bicikliste Završetak staze za pešake .mesto na putu odakle prestaju da važe sve zabrane.

Znak Opis Završetak staze za jahače Prestanak obaveze upotrebe zimske opreme Prestanak najmanje dozvoljene brzine Predznak za obilazak ..strelasti putokaz koji služi za usmeravanje vozila na obilazni put.km" Obilazak . privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza.. Kod dužeg preusmeravanja na znaku mora da bude dopunska tabla sa natpisom "Obilaznica.označava smer i tok preusmerenog saobraćaja kada je zbog radova na putu. . put zatvoren.

Zatvaranje saobraćajne trake . .označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu. pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu. Zatvaranje saobraćajne trake . Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu. pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu .označava blizinu mesta gde se vrši skretanje saobraćajnih traka.označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru.Znak Opis Skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu . Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu. Predznak za zatvaranje saobraćajne trake označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka.označava mesto gde se vrši skretanje saobraćajnih traka. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu. Predznak za zatvaranje saobraćajne trake označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka.

preusmerava na deo puta sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama. Ograničenje korišćenja saobraćajne trake označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. . odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu.blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta. Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja . na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene. preusmerava na deo puta sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama.blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta.Znak Opis Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja . odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu. na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene. Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja .blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene. Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja . odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu.blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu.

označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju Završetak naselja .označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju Pešačka zona .označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka Kraj pešačke zone Zona usporenog saobraćaja .označava mesto od koga počinje zona usporenog saobraćaja Kraj područja usporenog saobraćaja .Znak Opis Naselje .

Znak Opis Zona 30 .označava kraj zone u kojoj je brzina kretanja ograničena na 30km/h Zona škole .označava garažu sa parking mestima .označava zonu u kojoj je brzina kretanja ograničena na 30km/h Kraj zone 30 .označava mesto od kojeg počinje zona škole Završetak zone škole Deca na putu .označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelaz koji deca često koriste Parking garaža .

vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku .označava početak deonice puta na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja Prepreka za usporavanje saobraćaja označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja Opasna deonica puta . Naizmenično propuštanje vozila . Na znaku mogu biti ucrtana najviše dva znaka opasnosti. Umesto ucrtanog znaka "opasnost na putu". može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti.označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka.označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom. koje može biti prikazano simbolom Kontrola brzine kretanja .označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake.Znak Opis Parkiraj i vozi se .

Znak Opis Izlaz u slučaju opasnosti . Na znaku.označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. Sadrži naziv turističkog odredišta. Izlazak na odmorište . u slučaju opasnosti Udaljenost izlaza u slučaju opasnosti Način korišćenja saobraćajne trake .označava izlaz za pešake. . ukoliko je potrebno.označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku Turistička informaciona tabla . može da se upiše udaljenost do sledećeg takvog objekta. Odmorište označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima.označava odredište ili objekat turističkog značaja. simbol(grafički prikaz) i udaljenost do odredišta.

lakih tricikala i lakih četvorocikala.označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.Znak Opis Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila. mopeda. Prestanak svih zabrana . bez obzira da li se za parkiranje na određeno vreme plaća naknada ili se ne plaća. Prestanak ograničenja brzine . Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila .označava mesto u naselju odakle se ulazi u zonu u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme.označava mesto odakle prestaju sve zabrane uvedene ranije. Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja . mopeda. Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.5T (da pretiču druga motorna vozila). . Znaku može biti dodata dopunska tabla na kojoj će se naznačiti dani ili sati za koje ograničenje važi. osim motocikala bez prikolice označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja svih motornih vozila osim motocikala bez prikolice. lakih tricikala i lakih četvorocikala. osim motocikala bez prikolice.označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine.

označava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme. .Znak Opis Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja .

odnosno na kome se primenjuje izričita zabrana. odnosno daje dodatna obaveštenja o vrsti i načinu korišćenja vremenske zone parkiranja. Dopunska tabla koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom. znakove izričitih naredbi i znakove obaveštenja. uz koji je postavljena i početka dela puta. terena ili dela puta. Dopunska tabla koja označava vreme za koje izričita zabrana. obaveza odnosno ograničenje propisano znakom. Znak Opis Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka.Dopunske table Dopunske table mogu biti postavljene uz znakove opasnosti. Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka. na koje se znak odnosi. Dopunska tabla koja rečima bliže određuje značenje znaka. obaveza odnosno ograničenje važi. Cilj im je da bliže odrede značenje znaka uz koji su postavljene. odnosno mesta. na koji se znak odnosi. uz koji je tabla postavljena i objekta. . ako ne važi neprekidno.

kada je na kolovozu sneg.Znak Opis Dopunska tabla koja simbolom bliže određuje značenje znaka uz koji se ističe. Dopunska tabla koja označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena opasnost ili izričita naredba. Dopunska tabla koja označava blizinu dela puta odnosno mesta na kome postoji opasnost od klizavog kolovoza zbog nastanka poledice ili snega. U ovom slučaju. . na tabli se može upisati i najveća dozvoljena masa koja se odnosi na teretno vozilo. Dopunska tabla koja označava vrstu oštećenja kolovoza i dužinu puta na koju se odnosi. Ukoliko se na dopunskoj tabli nalazi simbol teretnog vozila. U ovom slučaju. Dopunska tabla koja označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena opasnost ili izričita naredba. kada pada kiša. Dopunska tabla koja označava deonicu puta na kojoj se sneg čisti mašinski i postavlja se za vreme čišćenja snega uz znak "Opasnost na putu".

Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . u dužini 10m.Znak Opis Dopunska tabla pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza .od znaka. u dužini 10m.sa obe strane znaka. u dužini 10m. Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja .označava put sa prvenstvom prolaza.do znaka.od znaka desno.od znaka levo. Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . .

parking.do i od znaka. Dopunska tabla koja označava položaj parkirališta ili garaža i udaljenost do njih. .Znak Opis Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . Postavlja se uz znak P. odnosno parking mesto rezervisano za vozila lica sa invaliditetom. Dopunska tabla koja označava da je parkiralište. Postavlja se uz znak "P" . Dopunska tabla koja označava način parkiranja na trotoaru.

Dopunska tabla koja označava način parkiranja na kolovozu.Znak Opis Dopunska tabla koja označava način parkiranja kada se ono izvodi delom na trotoaru. Postavlja se uz znak P. Postavlja se uz znak P. a delom na kolovozu. .

označava Označeni pešački prelaz blizinu mesta na kome se nalazi označava mesto na kome se obeleženi pešački prelaz.Poređenje znakova Znakovi opasnosti Znakovi obaveštenja/obaveze Označeni pešački prelaz . Blizina avionske piste .označava Aerodrom . Raskrsnica sa kružnim tokom Kružni tok saobraćaja saobraćaja označava blizinu označava raskrsnicu sa kružnim raskrsnice na kojoj se saobraćaj tokom saobraćaja.označava mesto ili blizinu dela puta preko koga avioni blizinu aerodroma. odvija u kružnom toku. preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja. nalazi obeleženi pešački prelaz. .

lakih motocikala bez prikolice.prikolice . mopeda. Zabrana preticanja za teretna Prestanak zabrane preticanja za vozila .5 t. četvorocikala. osim motocikala bez motocikala bez prikolice . osim u slučaju neposredne opasnosti. osim svih vozila.označava deo puta na kome se uređajem na mesto odakle prestaje zabrana vozilu ne smeju davati zvučni davanja zvučnih znakova.označava mesto odakle označava put odnosno deo puta prestaje zabrana preticanja svih na kome je zabranjeno preticanje motornih vozila. mopeda. mopeda.5 t. .označava put odnosno teretna vozila . Zabrana davanja zvučnih Prestanak zabrane davanja znakova .Zabrana preticanja svih Prestanak zabrane preticanja motornih vozila. da pretiču druga motorna vozila. osim motocikala svih motornih vozila. tricikala i četvorocikala. mopeda. pretiču druga motorna vozila. lakih tricikala i četvorocikala. osim bez prikolice.označava put odnosno zvučnih znakova . znakovi. dozvoljena masa prelazi 3. osim osim motocikala bez prikolice. motocikala bez prikolice.označava mesto deo puta na kome je zabranjeno odakle prestaje zabrana preticanja da teretna vozila čija najveća za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3. lakih tricikala i lakih tricikala i četvorocikala.

označava Prestanak ograničenja brzine put odnosno deo puta na kome se označava mesto odakle prestaje vozila ne smeju kretati brzinom(u ograničenje brzine.označava vozila iz suprotnog smera zabranu stupanja vozila na uski obaveštava vozača da na uskom deo puta pre nego što tim delom prolazu ima pravo prvenstva u pređu vozila iz suprotnog smera. Ukrštanje sa putem sa Put sa prvenstvom prolaza prvenstvom prolaza .označava označava put ili deo puta na kome blizinu raskrsnice na kojoj vozač vozila imaju prvenstvo prolaza u mora da ustupi prvenstvo prolaza odnosu na vozila koja se kreću vozilima koja se kreću po putu na putevima koji se ukrštaju s tim koji on nailazi. km/h) većom od brzine koja je označena na znaku. putem odnosno delom puta. odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera. .Ograničenje brzine . Prvenstvo prolaza za vozila iz Prvenstvo prolaza u odnosu na suprotnog smera .

Pružanje puta sa prvenstvom označava mesto pred ulazom u prolaza . dozvoljenom brzinom.Završetak puta sa prvenstvom prolaza . Obavezno zaustavljanje-stop . Znakovi obaveze Znakovi obaveštenja Najmanje dozvoljena brzina . .označava kome se vozila u normalnim uslovima mesto odakle prestaje obaveza moraju kretati najmanje onom kretanja najmanje brzinom koja je označena na znaku.označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza. da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.označava put s raskrsnicu na kome je vozač dužan prvenstvom prolaza.Prestanak najmanje označava put odnosno deo puta na dozvoljene brzine .

označava put po kome pešačke staze . uspostavljena znakom "biciklistička staza". "pešačka staza".označava mesto se odvojeno kreću samo biciklisti odakle prestaje obaveza i pešaci.označava mesto odakle kome je zabranjeno kretanje drugim prestaje obaveza učesnicima u saobraćaju. traktora i znakom "lanci za sneg". Biciklistička staza . lakih četvorocikala. Spojene staze za bicikliste i Završetak spojene biciklističke i pešake .Lanci za sneg .označava posebno Završetak pešačke staze izgrađenu stazu kojom se pešaci označava mesto odakle moraju kretati. lanaca za sneg . motokultivatora. a po .označava deo puta na Prestanak obaveze nošenja kome motorna vozila. osim motocikala. teških obaveza uspostavljena četvorocikala. Pešačka staza . moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg kad je na kolovozu sneg. radnih mašina. teških mesto odakle prestaje tricikala. uspostavljena znakom "spojene . lakih tricikala. a po kojoj je prestaje obaveza zabranjeno kretanje drugim učesnicima uspostavljena znakom u saobraćaju.označava put po Završetak biciklističke staze kome se moraju kretati bicikli.označava mopeda. u svojim stazama.

Koriste se za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu. Staza za jahače . za regulisanje kretanja pešaka. Semafore možemo podeliti u nekoliko grupa: • • • • • • • • semafori semafori semafori semafori semafori semafori semafori semafori za regulisanje kretanja vozila.označava stazu Završetak staze za jahače kojom se moraju kretati jahači. a označava mesto odakle prestaje po kojoj je zabranjeno kretanje obaveza uspostavljena znakom drugim učesnicima u saobraćaju. SVETLOSNI SIGNALI-SEMAFORI Uređaji za davanje svetlosnih signala – semafori. za regulisanje kretanja određenom brzinom. za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim stazama. za regulisanje saobraćaja po saobraćajnim trakama. koji dodatno objašnjava njegovo značenje. "staza za jahače". zelene i bele boje. žute. . za regulisanje pristupa. i kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge. Svetlo može biti neprekidno ili trepćuće.staze za bicikliste i pešake". za regulisanje kretanja tramvaja. deo su saobraćajne signalizacije. Svetlosni saobraćajni znakovi mogu biti i sa grafičkim prikazom. Semaforima se emituju svetlosni signali odnosno svetla crvene. Animacija promene signala na semaforu.

jedno ispod drugog. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama Semafori za regulisanje kretanja pešaka Za regulisanje kretanja pešaka uporebljavaju se semafori koji daju svetlosne signale crvene i zelene boje. Semafor može biti postavljen i iznad saobraćajne trake. na vertikalnom stubu. Ovaj tip semafora postavlja se iznad saobraćajne trake na koju se odnosi (u kojoj će se vršiti promena smera kretanja vozila) i to za svaku traku posebno. a zatim slede žuto i zeleno. Prečnik kruga svetla može biti 21cm ili 30cm. menjajući dozvoljeni smer kretanja vozila u traci.Semafori za regulisanje kretanja vozila Postavljaju se na prilazu raskrsnici. Npr. najpre s leva je crveno. Njima može biti pridodat uređaj za davanje zvučnog signala ili uređaj za odbrojavanje preostalog vremena čekanja na promenu crvenog signala. a ispod njega slede žuto i zeleno svetlo. u određenim vremenskim periodima. Svetla su tada poređana horizontalno. u prepodnevnim satima saobraćajna traka je otvorena u smeru od periferije ka centru grada. Najviše je postavljeno crveno. a u popodnevnim satima je otvorena od centra ka periferiji grada. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja vozila Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama Koriste se za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja pešaka . Svetla su postavljena vertikalno. po horizontali.

Broj koji označava preporučenu brzinu kretanja predstavljen je belom bojom na tamnoj pozadini. pri kretanju vozilom brzinom od 50 km/h. Svetlosna traka može biti u horizontalnom. . čije boje i mere odgovaraju onima na znakovima opasnosti.Semafori za regulisanje kretanja tramvaja Za regulisanje kretanja tramvaja upotrebljavaju se semafori koji daju svetlosni signal u vidu trake bele boje na tamnoj pozadini. koja ima oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim naviše. odnosno polubranika. sa ili bez branika. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja tramvaja Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom brojčanom oznakom preporučuju brzinu. Semafori na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou Svetlosnim saobraćajnim znakovima na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou najavljuje se približavanje voza. spuštanje branika ili polubranika ili označava da je branik. Semafor na slici označava da će vam. ili više njih. kojom vozila treba da se kreću."zeleni talas". sledeći semafor. biti "otvoreno" . Svetlosni saobraćajni znakovi daju se naizmeničnim paljenjem dva okrugla crvena svetla i mogu im biti pridodati i zvučni uređaji. vertikalnom ili kosom položaju ili kombinacija navedenih položaja. Ovaj znak se postavlja na mestu neposredno ispred prelaza puta preko železničke pruge u nivou. Svetla koja se naizmenično pale i gase nalaze se u horizontalnom položaju na tabli. da bi na narednom semaforu imala slobodan prolaz. polubranik u spuštenom položaju.

Znaci koje daju policijski službenici rukama i položajem tela za učesnike u saobraćaju imaju sledeća značenja: • desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače. položajem tela. ne mogu na bezbedan način zaustaviti (kao žuto svetlo na semaforu). Koristi se samo na raskrsnici. posebnim uređajima za emitovanje zvučnih odnosno svetlosnih znakova. a za pešake – znači zabranu da prelaze kolovoz. u času kad policajac podigne ruku. tablicom za kontrolu i regulisanje saobraćaja („stop tablica“). Oni te znakove mogu davati rukama.ZNACI SAOBRAĆAJCA Znaci koje policajac daje telom i rukama pri regulisanju saobraćaja Učesnici u saobraćaju na putevima moraju da postupaju po znacima koje im daju policijski službenici kad regulišu saobraćaj. osim za one vozače čija se vozila. .

policajac može dodatnim znakom rukom pokazati određenom vozaču gde da pomeri i zaustavi svoje vozilo radi bezbedne kontrole. Prilikom davanja ovog znaka. Koristi se van raskrsnice. .• desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred – znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i prsa policajca.

• desna ruka horizontalno predručena sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju čiji smer kretanja seče smer predručene ruke. . • lagano mahanje horizontalno odručenom rukom gore-dole. sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole – znači da vozač u čijem smeru se daje taj znak treba da smanji brzinu kretanja vozila.

treba da ubrza kretanje vozila. . sa otvorenom šakom. • horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake usmerenim prema određenom vozilu – znači da je vozač tog vozila obavezan da zaustavi vozilo.• horizontalno predručena ruka savijena u laktu. i kružno kretanje podlaktice i šake (u smeru okretanja točkova vozila na koje se znak odnosi) – znači da vozač u čijem smeru se daje ovaj znak.

. odnosno ovlašćenom licu koje daje znak.• horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake okrenutim na gore i lagano mahanje podlaktice i šake savijanjem u laktu – znači da vozač u čijem smeru se daje znak treba da pomeri svoje vozilo bliže raskrsnici.

. odnosno prsa policajca. a da vozači koji vozilima dolaze sa njegovih bočnih strana imaju pravo prolaza. moraju zaustaviti svoja vozila.• telo u normalnom stojećem stavu ili telo u istom stavu sa rukama horizontalno odručenim – znači da vozači koji vozilima dolaze iz pravca u kome su okrenuta leđa. policajci mogu davati i iz vozila. Znak iz tačke 1. koristi se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici. samo pri regulisanju saobraćaja na otvorenom putu (van raskrsnice). a iz tačke 2. ubrzanje kretanja i zaustavljanje vozila. dok se ostali znaci mogu davati i na raskrsnici i na otvorenom putu. odnosno sa motocikla. Propisane znake kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja.

.Saobraćajac sa rukama horizontalno odručenim. Saobraćajac sa desnom rukom podignutom vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače. Saobraćajac sa desnom rukom horizontalno predručenom sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo.

. odnosno posebnim uređajem za davanje zvučnih znakova na motornom vozilu (sirena). STOP tablica je presvučena reflektujućom folijom. ima oblik kruga prečnika najmanje 12 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. sa crvenom ivicom širine najmanje 2 cm. Osnova tablice je žute boje. Za davanje znakova kojima se naređuje zaustavljanje. postojanim ili trepćućim svetlom crvene boje. odnosno pisanim naredbama na odgovarajućem displeju. Zvučni znaci daju se pištaljkom. zabrana prolaza i smanjenje odnosno ubrzanje kretanja vozila policajac koji reguliše saobraćaj može upotrebiti STOP tablicu.Znaci i naredbe mogu se davati i usmeno ili pomoću tehničkih sredstava za pojačanje zvuka. Postoje i STOP tablice sa sopstvenim izvorom svetlosti. Na osnovi STOP tablice ispisan je tekst „STOP POLICIJA“.

koje se nalazi neposredno iza policijskog vozila koje daje ovaj svetlosni znak. ispisan na led displeju u vidu promenljivih poruka koje su u funkciji kontrole i regulisanja saobraćaja. Uporedo sa davanjem ovog znaka saobraćajac je dužan da pokaže rukom učesnika u saobraćaju na kog se taj znak odnosi i šta je on obavezan da učini. jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu s prvenstvom prolaza znači obavezu za vozača . pravilima saobraćaja ili postavljenim saobraćajnim znakovima. a po potrebi i da ga zaustave i da postupaju po naredbi policajca.. • • Kada se svetlosni znak iz tačke 2. i 3. koji susretne takva vozila. koje obezbeđuje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega – znači obavezu za vozača . Zato su svi učesnici u saobraćaju dužni da.Zvučni znaci pištaljkom daju se samo u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama i to samo kada se policajac nalazi van vozila. tipa: STOP POLICIJA. na ovaj znak.. da postupi po znaku ispisanom u vidu poruke na displeju. . STANITE DESNO. – znači obavezu za vozača vozila. da ih propusti i po potrebi da zaustavi vozilo ili ga ukloni sa kolovoza. STANITE ISPRED i sl. Zvućni znaci koji se daju pištaljkom imaju sledeća značenja: • jedan duži zvižduk znači poziv učesnicima u saobraćaju koji ga čuju da obrate pažnju na policijskog službenika koji će dati odgovarajući znak (daje se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici i to kad saobraćajac daje znak vertikalno podignutom rukom – zabrana prolaza za sve učesnike u saobraćaju).. PRATITE NAS. dva trepćuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza.. da se pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da kretanje nastavi tek pošto sva vozila pod pratnjom prođu – za pešake znači obavezu da se sklone sa kolovoza. • Zvučni znak koji se daje sirenom je zvučni znak promenljive frekvencije. .. svetlosni znak na vozilu policije koje predstavlja vozilo s prvenstvom prolaza. Svetlosni znaci na motornom vozilu imaju sledeće značenje: • • crveno i plavo trepćuće svetlo na vozilima pod pratnjom – znači obavezu za vozača . daje na vozilu koje stoji na kolovozu. više uzastopnih zvižduka znači da je neko od učesnika u saobraćaju postupio protivno datom znaku.. Upotrebljava se samo u kombinaciji sa svetlosnim znacima i ima značenje odgovarajućeg svetlosnog znaka koji se daje. pogledaju u saobraćajca i da se na taj način informišu da li se taj zvižduk odnosi na njih.. SMANJITE BRZINU. znači obavezu za vozače koji ga vide da smanje brzinu kretanja vozila..

odnosno da se kreću sa povećanom opreznošću. Svetlosni znak koji se daje baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo i kojom policajac maše upravno na uzdužnu osu puta. znači obavezu za vozača vozila koje se kreće na delu puta gde se taj svetlosni znak daje i na koga se znak odnosi. Za ostale učesnike u saobraćaju ovaj znak označava obavezu da smanje brzinu kretanja svog vozila. . a po mogućnosti van kolovoza.Policija zaustavlja vozilo iza paljenjem led displeja sa natpisom "STOP POLICIJA". neposredno ispred policajca koji daje taj znak. treba odmah bezbedno da zaustavi svoje vozilo uz desnu ivicu kolovoza. odnosno vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenja(naizmenično paljenje i gašenje dugog svetla). Policija zaustavlja vozilo ispred. Kada vozilo pod pratnjom odnosno. da bezbedno zaustavi svoje vozilo na kolovozu a po mogućnosti van kolovoza. znači da vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake.

Uzdužne oznake na kolovozu Uzdužne oznake na kolovozu su : • • • razdelne linije ivične linije i linije upozorenja. 2.).ne sme se gaziti.OZNAKE NA KOLOVOZU Oznake na kolovozu su : 1.razdvaja kolovozne trake(dva suprotna smera kretanja vozila). Strelice na slici (oivičene punim linijama) označavaju obavezan smer kretanja vozila. Može biti: o obična . Ukratko za nestrpljive: Razdelna linija može biti: • neisprekidana . 1. 2. Oznake na kolovozu čine linije. izuzev sledećih oznaka: • • • • oznake mesta na kolovozu i trotoaru na kojima je zabranjeno parkiranje. . natpisi i druge oznake. linije za odvajanje saobraćajne trake za kretanje vozila javnog prevoza putnika. strelice. ostale oznake na kolovozu i trotoaru. 3. policija i dr. poprečne oznake i 3. privremene oznake na kolovozu koje se koriste prilikom izvođenja radova na putu. uzdužne oznake. Oznake na kolovozu su bele boje. i oznake kojima se obeležavaju mesta za određene namene (autobuska i taksi stajališta.

udvojena . Može biti: o obična .traka sa promenljivim smerom kretanja vozila. Ivična linija – označava ivicu vozne površine kolovoza.sme se gaziti. kombinovana – (isprekidana i neisprekidana linija. Razdelne linije se izvode kao : • • • neisprekidane. kolovozne trake i saobraćajne trake). Isprekidane i neisprekidane razdelne linije izvode sa kao.razdvaja kolovozne trake kad ima više saobraćajnih traka u jednom • smeru(po jednoj kolovoznoj traci). koje je regulisano • semaforom (vidi: semafor koji reguliše kretanje u ovoj saobraćajnoj traci). isprekidane ili kombinovane.linija vodilja na raskrsnicama. i u tunelima. Linija upozorenja – isprekidana duža linija. isprekidana .samo sa jedne strane kombinovane linije je dozvoljeno preticanje (sa one gde je isprekidana linija). kratka . Usmerava vozila pri promeni pravca kretanja (skretanje levo ili desno).razdvaja kolovozne trake(dva suprotna smera kretanja) ili saobraćajne o o trake u istoj kolovoznoj traci (istom smeru kretanja). obične ili udvojene.o udvojena . jedna do druge) . nagoveštava pojavu neisprekidane linije. Opširnije ispod: Razdelna linija razdvaja kolovoz na kolovozne trake odnosno na saobraćajne trake. na mostovima (vidi: pojam kolovoza. .

kao razdelna linija na dvosmernim biciklističkim stazama. u tunelima i na prilazima tunelima u dužini od 150m do 250m. . Udvojena neisprekidana razdelna linija izvodi se na kolovozima sa dvosmernim saobraćajem : • • • • • sa dve ili više saobraćajnih traka po smeru.Neisprekidana razdelna linija označava zabranu prelaženja preko te linije i zabranu kretanja po toj liniji... razdvajanje kolovozne trake na saobraćajne trake. tuneli.za obeležavanje posebnih traka za skretanje levo ili desno na raskrsnici. na putnim objektima(mostovi. Razdelna isprekidana kratka linija koristi se: • • • na prilaznim kracima raskrsnici . Isprekidana razdelna linija može biti obična i kratka isprekidana linija. Razdelna isprekidana obična linija koristi se za: • • razdvajanje kolovozne trake na putu sa samo po jednom saobraćajnom trakom za svaki smer.) i ako to zahtevaju saobraćajni uslovi ili uslovi bezbednosti na putu. i kao linija vodilja za kretanje vozila kroz raskrsnicu. sa neparnim brojem saobraćajnih traka ako je u oba smera zabranjeno preticanje.

Vidi semafor na : semafor koji reguliše kretanje u ovoj saobraćajnoj traci Razdelna udvojena kombinovana linija koristi se za razdvajanje kolovoznih traka na mestima gde uslovi preglednosti dopuštaju preticanje samo u jednom smeru.Razdelna udvojena isprekidana linija koristi se za obeležavanje saobraćajnih traka sa promenljivim smerom kretanja na kojima je saobraćaj regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih zakova – semaforima. Srednja traka menja smer kretanja vozila u zavisnosti od znaka na semaforu postavljenog iznad te trake. tako da se za preticanje koristi saobraćajna traka namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera. Dvostruka isprekidana razdelna linija. .

Poprečne oznake su: • • • linija zaustavljanja. normalna i široka. Poprečne oznake na kolovozu Poprečne oznake na kolovozu obeležavaju se neisprekidanim ili isprekidanim linijama i mogu biti povučene na kolovozu tako da zahvataju jednu ili više saobraćajnih traka. kosnici. . Može biti neisprekidana i isprekidana. graničnici. Linija upozorenja(duža isprekidana linija) koristi se za najavljivanje blizine neisprekidane linije. Široka ivična linija koristi se na autoputu i motoputu na raskrsnicama u više nivoa.Ivična linija služi da označi ivicu vozne površine kolovoza.

po potrebi. gde je na sporednom putu postavljen znak „obavezno zaustavljanje“ (STOP) . Isprekidana linija zaustavljanja. koji označava blizinu carinarnice. gde je postavljen znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“. postavljena na raskrsnici.sa putem sa prvenstvom prolaza. postavljena ispred semafora. ako znak „STOP“ ne postoji. Neisprekidana linija zaustavljanja. na ukrštanju sa putem sa prvenstvom prolaza! Neisprekidana linija zaustavljanja. na putu sa prvenstvom prolaza. Linije zaustavljanja su : • • neisprekidane linije i isprekidane linije. zaustavi vozilo pre linije zaustavljanja. postavljena ispred znaka „zabrana prolaza bez zaustavljanja“. označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo. na kolovozu može da se obeleži saobraćajni znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ (obrnuti trougao). označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo. Neisprekidana linija zaustavljanja. Neposredno pre isprekidane linije zaustavljanja.• • pešački prelazi. označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo ako mu je semaforom zabranjen prolaz. policije ili naplatnog mesta za putarinu. i prelazi biciklističke staze preko kolovoza. (Vidi znakove) Ispred neisprekidane linije zaustavljanja na kolovozu može da se obeleži reč „STOP“. ima značenje kao da znak postoji. postavljena na prilazu raskrsnici . označava mesto na kolovozu ne kome je vozač dužan da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi i da. . Neisprekidana linija zaustavljanja.

Ako na prilazu raskrsnici sa putem sa prvenstvom prolaza ne postoji saobraćajni znak „obavezno zaustavljanje“ (STOP) ili „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ (obrnuti trougao). otvaranja trake i zatvaranja saobraćajne trake rezervisane za vozila javnog prevoza putnnika. linije zaustavljanja. Zatvaranje saobraćajne trake kosnikom prilikom uključenja vozila na auto-put. Graničnik označava deo kolovoza na kome je zabranjen saobraćaj zbog ulivanja saobraćaja sa prilaznog puta. imaju značenje kao da odgovarajući znak postoji! Kosnik označava mesto zatvaranja saobraćajne trake. . neisprekidana i isprekidana.

pored pešačkog prelaza koji se nalazi u blizini škole. klinovima ili reflektujućim materijalima. Biciklistički prelaz. mora da stoji natpis „ŠKOLA“. prelaz se može obeležiti čeličnim elementima. Na kolovozu. Prelaz biciklističke staze preko kolovoza je deo površine kolovoza namenjen isključivo za prelaz biciklista. Na mestima na kojima pešački prelaz nije moguće obeležiti bojom. .Graničnik (beli pravougaonik). Pešački prelaz označava deo površine kolovoza namenjen za prelaz pešaka.

smer kretanja u garažama i skretanje saobraćaja. prestrojavanje na dve bliske raskrsnice gde prestrojavanje mora da se izvede pre prve raskrsnice. Polja za usmeravanje saobraćaja izvode se: između dve trake sa suprotnim smerovima. oznake za označavanje saobraćajnih površina za posebne namene.OSTALE OZNAKE Ostale oznake na kolovozu i trotoaru U ostale oznake spadaju: • • • • • • • strelice. natpisi. između dve trake sa istim smerovima. Strelica na kolovozu služi za obeležavanje obaveznog smera kretanja vozila ako je ubeležena u saobraćajnoj traci oivičenoj neisprekidanim linijama i za obaveštavanje vozača o nameni saobraćajnih traka(za prestrojavanje). linije usmeravanja. obeležavanje mesta za parkiranje. Strelicama se može označiti: jedan smer. dva smera (kombinovane). na mestu otvaranja posebne trake za skretanje. . ako je obeležena u traci oivičenoj isprekidanom linijom. Strelice na slici (oivičene punim linijama) označavaju obavezan smer kretanja vozila. Polja za usmeravanja saobraćaja označavaju površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i na kojoj nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje. na ulivnom i izlivnom kraku na autoputu. i vertikalne oznake (oznake na predmetima uz ivicu kolovoza). ispred ostrva za razdvajanje saobraćajnih tokova. polja za usmeravanje saobraćaja.

Slika prikazuje polja za usmeravanje saobraćaja: između dve trake sa suprotnim smerom i između dve trake sa istim smerom kretanja vozila. Linije usmeravanja mogu da budu . Polje za usmeravanje na ulivnom kraku na autoputu.otvaranje trake za skretanje. Linija usmeravanja označava mesto promene slobodne površine kolovoza ispred fiksnih prepreka koje se nalaze na putu ili na njegovim ivicama. Polja za usmeravanje na kolovozu .

kao i nazivi mesta i brojevi puteva. Postavlja se na početku biciklističke staze i posle svake raskrsnice. označava biciklističku stazu odnosno traku. Natpis – slika kolica za lica sa invaliditetom. Natpis „BUS“ označava saobraćajnu traku za vozila javnog prevoza putnika. Natpisi na kolovozu pružaju učesnicima u saobraćaju dodatna obaveštenja. i to mogu biti: „STOP“. za oblikovanje prepreke na ivici puta i za označavanje promene korisne površine kolovoza (vidi slike gore). „TAXI“. . označava da je parking mesto obeleženo ovim znakom namenjeno isključivo za parkiranje vozila lica sa invaliditetom. se postavlja na kolovozu. na mestima gde je ovakvom oznakom potrebno dodatno upozoriti vozača na opasnost. „BUS“.ispred ostrva za prestrojavanje vozila javnog prevoza putnika. Natpis „saobraćajni znakovi“ (slike saobraćajnih znakova iscrtane na kolovozu). odnosno ograničenje koje mu je propisano saobraćajnim znakom. Natpis – slika bicikla na kolovozu. saobraćajni znakovi. Postavlja se na početku saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika i ponavlja se nakon svake raskrsnice. simbol bicikla ili simbol kolica za lica sa invaliditetom. „ŠKOLA“.

obeležavanje zona pešačkih prelaza u zoni škola. koso i uspravno. . obeležavanje mesta rezervisanih za taksi vozila ili druga vozila.Označavanje saobraćajnih površina za posebne namene služi za obeležavanje mesta gde je zabranjeno zaustavljanje – parkiranje na trotoaru i kolovozu. Parkiranje : podužno. obeležavanje mesta rezervisanih za autobuska stajališta. koso i uspravno. Parkiranje može da bude podužno. Oznaka „parking mesto“ označava mesto i način parkiranja vozila.

semafori) i znacima i naredbama koje daje ovlašćeno službeno lice(saobraćajac). Iz razloga bezbednosti. obuhvata sve uslove i situacije kretanja.saobraćajac Znak višeg prioriteta uvek „poništava“ značenje odnosno važnost onog sa nižim prioritetom.saobraćajni znak – vertikalni 3.semafor 4. Utvrđivanje prioriteta znakova u saobraćaju pri određivanju prvenstva prolaza na raskrsnici Prioritet znakova u saobraćaju je sledeći. Tek ako nema nijednog od gore navedenih znakova primenjuju se sledeća pravila saobraćaja : • pravilo desne strane – na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom. 4. uvedena je upotreba jedinstvenih pravila za regulisanje ponašanja učesnika u saobraćaju.PRAVILA SAOBRAĆAJA Drumski saobraćaj karakteriše masovnost učesnika.saobraćajni znak – horizontalni 2. 2. PRVENSTVO PROLAZA Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja. regulisanje i kontrolu saobraćaja. signalizaciji(saobraćajni znakovi. da bi se izbegli mogući konflikti u saobraćaju na putevima. što zahteva centralizovano upravljanje. od najnižeg ka najvišem : 1. saobraćajnih pravila. Organizacija kretanja učesnika u saobraćaju pomoću saobraćajnih pravila. 1. vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane . 3.

Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju. saobraćajac) i kada time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja.semaforima ili od strane saobraćajca. crveni automobil ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na žuti jer se nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza što je određeno saobraćajnim znakom. Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju. U situaciji prikazanoj na slici. semafori. reguliše se pravilima saobraćaja. ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno. Postoje izuzeci od pravila kad su u pitanju šinska vozila. vertikalni saobraćajni znak razlikuje se od horizontalnog – oznake na kolovozu. koji na raskrsnici regulisanoj znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza. U situaciji prikazanoj na slici. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnom signalizacijom(znaci. Raskrsnica regulisana znakovima Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju po saobraćajnim znakovima i kada time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja. reguliše se pravilima saobraćaja. Crveni automobil pravi prekršaj jer vertikalni znak „dozvoljeni smerovi“ zabranjuje skretanje ulevo ! .• pravilo prvenstva prolaza vozila koje zadržava pravac kretanja na raskrsnici ili skreće udesno u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja. Vertikalna i horizontalna signalizacija Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju po saobraćajnim znakovima(vertikalna signalizacija) i kada se njihovo značenje razlikuje od značenja oznaka na kolovozu i trotoaru(horizontalna signalizacija). vozila sa prvenstvom prolaza i vozila pod pratnjom. koji na raskrsnici regulisanoj znakovima. istovremeno dobijaju pravo prolaza.

Raskrsnica regulisana semaforima.Ovakve situacije. ali su moguće. Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju. sa postavljenim znakovima sa suprotnim značenjem. . U situaciji prikazanoj na slici. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa svetlosnim saobraćajnim znakom – semaforom i kad se značenje tog znaka razlikuje od značenja ostalih saobraćajnih znakova ili pravila saobraćaja. Crveni automobil ima crveno svetlo na semaforu i ima obavezu da čeka dok se za njega ne upali zeleno svetlo. ne bi smele da se dogode. koji na raskrsnici regulisanoj svetlosnim saobraćajnim znakovima – semaforima istovremeno dobijaju pravo prolaza. reguliše se pravilima saobraćaja. vozač žutog automobila ima upaljeno zeleno svetlo na semaforu i time je dobio slobodan prolaz.

Raskrsnica regulisana saobraćajca. od strane policijskog službenika – Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema znacima.postupanje po pravilima saobraćaja Prvenstvo prolaza na neregulisanoj raskrsnici (nema saobraćajca. . odnosno naredbama koja daju ovlašćenja lica (policijski službenici . Prvenstvo prolaza na neregulisanoj raskrsnici . Takođe. semafora niti znakova). čak i u odnosu na tramvaj. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. ili drugog saobraćajnog znaka ili pravila saobraćaja. vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane – pravilo desne strane. žuti automobil ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na crveni. sa uključenim rotacionim svetlima. Pravilo prvenstva prolaza vozila koje dolazi sa desne strane – pravilo desne strane Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom. jer dolazi iz pravca u kome su okrenute grudi saobraćajca. dok žuti automobil ima obavezu da čeka. Izuzetno od ovog pravila. znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza zahteva od vozača postupanje po pravilima saobraćaja. U situaciji prikazanoj na slici slobodan prolaz na raskrsnici ima crveni automobil jer dolazi sa bočne strane saobraćajca . jer dolazi sa njegove desne strane. na neregulisanoj raskrsnici(nema saobraćajca. vozila sa pravom prvenstva prolaza odnosno vozila pod pratnjom. ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno. semafora niti znakova) i na regulisanoj raskrsnici na kojoj učesnici iz različitih smerova ili pravaca kretanja. U situaciji prikazanoj na slici.saobraćajci) i kad time odstupaju od svetlosnog saobraćajnog znaka(semafora). imaju u svim slučajevima najveći prioritet i pravo prvenstva prolaza.

Izuzetno od ovoga. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. prvenstvo prolaza ima plavi automobil. ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno. U situaciji prikazanoj na slici. na neregulisanoj raskrsnici (nema saobraćajca. na neregulisanoj raskrsnici. ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.Prvenstvo prolaza vozila koje ne menja pravac kretanja ili skreće udesno u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo. jer zadržava pravac kretanja. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. u skladu sa gore navedenim pravilom saobraćaja. Takođe. sa uključenim rotacionim svetlima. odnosno skreće udesno. semafora niti znakova). vozila sa pravom prvenstva prolaza odnosno vozila pod pratnjom. . dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno. čak i u odnosu na tramvaj. imaju u svim slučajevima najveći prioritet i pravo prvenstva prolaza. dužan je da propusti vozilo koje. Izuzeci od pravila saobraćaja kad postoji tramvajska pruga Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja.

na neregulisanoj raskrsnici.U situaciji prikazanoj na slici. svetlosnim saobraćajnim znakovima ili od strane policijskog službenika . U situaciji prikazanoj na slici vozač žutog automobila dolazi sa sporednog puta i dužan je da propusti plavi i crveni automobil. sa uključenom rotacijom. iako crveno vozilo dolazi sa desne strane u odnosu na vozilo policije. Prvenstvo prolaza na regulisanoj raskrsnici Regulisana raskrsnica je ona na kojoj je saobraćaj regulisan saobraćajnim znakovima . . koji je znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza. ima prednost. U situaciji prikazanoj na slici. Raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima Vozač koji svojim vozilom ulazi na put. tramvaj ima prednost. dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. iako žuti automobil dolazi sa desne strane u odnosu na tramvaj. vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom sa uključenim rotacionim svetlima imaju pravo prvenstva prolaza u svim slučajevima. vozilo policije na dužnosti. pre nego što svojim vozilom uđe u raskrsnicu. Izuzeci od pravila saobraćaja za vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja. koji se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza.

U situaciji prikazanoj na slici. . Vozila sa pravom prvenstva prolaza(policija. ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na tramvaj i žuti automobil iako dolazi sa sporednog puta. na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znacima.vatrogasci.Gore navedeno pravilo važi i za šinsko vozilo. sa upaljenim rotacionim svetlom. U situaciji prikazanoj na slici. tramvaj mora da postupi prema znaku i da prepusti pravo prolaza vozilu koje se nalazi na putu sa prvenstvom prolaza (za razliku od situacije kad nema saobraćajnih znakova i gde tramvaj uvek ima prednost). pa i u odnosu na šinska vozila. odnosno tramvaj.vojska) i vozila pod pratnjom na dužnosti (sa upaljenom rotacijom) uvek imaju prvenstvo prolaza u odnosu na druga vozila na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znakovima. vozilo policije na dužnosti.

beli i žuti automobil imaju na semaforu pun zeleni signal (zeleno svetlo) i time pravo prvenstva prolaza na raskrsnici. vozači su dužni da postupe prema svetlosnom saobraćajnom znaku. U situaciji prikazanoj na slici. jer je na semaforu crveno svetlo.Raskrsnica regulisana semaforom Na raskrsnici i drugim mestima gde je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima – semaforima. Iznad svakog semafora je postavljen i saobraćajni znak. Da li policajac može iz vozila da zaustavi saobraćaj ? Da. vozilo policije sa uključenim rotacionim svetlom dužno je da poštuje signal na semaforu. vozilo sa pravom prvenstva prolaza na zadatku tj. a ne po pravilima saobraćaja ili saobraćajnim znakovima. . da se zaustavi. koji ima važnost samo ako semafor ne radi! Vozilo policije na semaforu U situaciji prikazanoj na slici.

svetleća zelena strelica na semaforu na kome je upaljeno glavno crveno svetlo daje pravo belom automobilu da skrene desno. . u situaciji prikazanoj na slici. ako proceni da može da je blokira pri promeni svetla na semaforu. Vozač koji ima zeleno svetlo na semaforu. ali tek pošto propusti pešake na pešačkom prelazu i automobile koji dolaze sa njegove leve strane. može da „zatvori“ raskrsnicu i tako onemogući normalno odvijanje saobraćaja u rasrksnici. pri promeni signala na semaforu. ne sme da uđe u raskrsnicu. koji imaju pun zeleni signal.Semafor sa zelenom strelicom U situaciji prikazanoj na slici. ne sme svojim vozilom ulaziti u raskrsnicu ako proceni da zbog gustine saobraćaja i kolone vozila zaustavljene na izlazu iz raskrsnice. NE blokiraj raskrsnicu! Vozač kome je zelenim svetlom na semaforu dozvoljen ulaz u raskrsnicu.

Novi znak „ne blokiraj raskrsnicu“. koji dodatno upozorava vozače da ne smeju da blokiraju raskrsnicu. On ima veći prioritet i od semafora. vertikalni i horizontalni. ali je postavljena samo radi demonstracije prioriteta znakova. Raskrsnica na kojoj saobraćajac saobraćaj reguliše policijski službenik - Saobraćajac je neprikosnoven. U situaciji prikazanoj na slici iako je zeleno svetlo na semaforu čak i policijski automobil sa uključenom rotacijom mora da čeka! Ovo je malo verovatna situacija (da će kolega policajac da zaustavi vozilo sa upaljenom rotacijom koje je na zadatku). dok vozilo policije mora da čeka jer dolazi iz pravca u kome su okrenute grudi policajca. U situaciji prikazanoj na slici pravo prvenstva prolaza imaju žuti i plavi automobil jer dolaze sa bočnih strana saobraćajca. .

Da nema znakova ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza važilo bi pravilo saobraćaja koje nalaže vozaču da u raskrsnici.Prvenstvo prolaza na raskrsnici sa kružnim tokom U situaciji na slici prikazana je raskrsnica sa kružnim tokom. propusti vozila koja dolaze sa njegove desne strane – pravilo desne strane. gde se na svakom ulaznom kraku u raskrsnicu nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. . jer se ta vozila već nalaze u raskrsnici. U ovoj situaciji to znači da vozila označena brojevima 3 i 4 moraju da prepuste pravo prvenstva prolaza vozilima označenim sa brojevima 1 i 2. pri susretu sa drugim vozilima. po jedan za svaki ulazni krak u raskrsnicu. a na samom centralnom ostrvu se nalaze znaci kružni tok saobraćaja. Prikaz situacije na raskrsnici sa kružnim tokom kada se na jednom ulaznom kraku u kružni tok ne nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza(trougao).

Pretpostavka je da vozila na ulaznim krakovima u kružni tok ostaju na svojim pozicijama dok žuti automobil ne obiđe pun krug.U situaciji prikazanoj na gornjoj slici prvenstvo prolaza ima auto obeležen brojem 3. U ovom slučaju primenjuje se pravilo desne strane. Sledeće dve slike imaju za cilj da predstave odnos. pravila saobraćaja(pravilo desne strane). Na . označenog znakom ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. odnosno uvažava se redosled prioriteta koji važi pri poštovanju prava prvenstva prolaza na raskrsnici . u odnosu na auto obeležen brojem 1. zato što auto broj 3 na ulazu u raskrsnicu nema znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza i dolazi sa desne strane automobila broj 1. Na raskrsnici sa kružnim tokom. u pogledu prava prvenstva prolaza. između vozila koje se već nalazi u kružnom toku(žuti automobil) i drugih vozila koja se nalaze na ulaznim krakovima u kružni tok. Vozilo broj 2 ima prednost u odnosu na vozilo broj 4. koje nalaže vozaču da pri susretu sa drugim vozilom u raskrsnici propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane. zato što vozilo broj 4 dolazi sa sporednog puta. saobraćajni znak. a to je : saobraćajac. na kojoj se primenjuju pravila saobraćaja kao i na svim drugim raskrsnicama. a svaki krak je obeležen brojevima od 1 do 5. auto koji se već nalazi u kružnom toku nailaskom na bilo koji ulazni krak u raskrsnici. Na gornjoj slici prikazan je kružni tok sa pet krakova. koji se već nalazi u kružnom toku. Znakovi na slici su namerno uvećani i okrenuti ka posmatraču. nailazi praktično na jednu malu raskrsnicu. semafor.

pri sa njima u raskrsnici. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 4 žuti auto nema prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak put sa prvenstvom prolaza. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 2 žuti auto ima prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. U situaciji prikazanoj na slici niže dole ni na jednom ulaznom kraku u raskrsnicu nema saobraćajnih znakova. . Tamo gde žuti auto ima prednost. razvićemo kružni tok i predstaviti ga kao pojedinačne raskrsnice. važi pravilo desne strane pri svakom vozila koje se nalazi u kružnom toku sa vozilom koje tek ulazi u raskrsnicu. kad nema saobraćajca ni znakova. Znakovi obaveze – kružni tok saobraćaja. U ovoj susretu brojem susretu situaciji. traka je zelene boje. traka je crvene boje. da propusti to drugo vozilo. koje dolazi iz ulaznog kraka u kružni tok. a tamo gde je traka crvena. a tamo gde bi žuti auto trebao. žuti auto ima prednost pri susretu sa drugim automobilom na raskrsnici. na trećem kraku nema znaka. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 5 žuti auto ima prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 3 žuti auto nema prednost. Praktično u kružnom toku imamo pet malih raskrsnica. Vozilo sa 1 mora da sačeka i prepusti pravo prvenstva prolaza vozilima sa brojem 3 i 2. prednost ima automobil sa kojim se žuti automobil susreće. Da bi se još bolje objasnio gornji prikaz i predstavio odnos između žutog automobila i automobila koji se nalaze na ulaznim kracima kružnog toka. a na četvrom je znak put sa prvenstvom prolaza.prvom. pri susretu sa drugim vozilom. nalaze se na samom centralnom ostrvu kružnog toka. drugom i petom kraku je znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Žuti auto je ušao u kružni tok na kraku broj 1 i obilazi ceo kružni tok. Još primera. Tamo gde je traka zelena. zbog pravila desne strane.

U ovoj situaciji vozilo sa brojem 2 je dužno da propusti vozilo sa brojem 1 koje se već nalazi u kružnom toku. gde su iz pravca odakle dolaze automobili 1 i 2 . iz smera iz koga dolaze. Zato što automobili 1 i 2 dolaze sa puteva jednake važnosti(oba automobila imaju trougao). postavljeni znakovi ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. . gde se na svakom ulaznom kraku u raskrsnicu nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. U prvoj situaciji.Sledeće dve saobraćajne situacije prikazane slikama imaju za cilj da predstave pravo prvenstva prolaza kad je u pitanju raskrsnica sa kružnim tokom i obična raskrsnica. u pitanju je obična raskrsnica(nema kružnog toka). što znači da kroz raskrsnicu prvo prolazi automobil sa brojem 2. primenjuje se pravilo saobraćaja koje nalaže da pri susretu dva vozila na raskrsnici. prikazana je raskrsnica sa kružnim tokom.trougao. pri njihovom međusobnom susretu. U drugoj situaciji. a tek posle njega automobil sa brojem 1. vozilo koje zadržava svoj pravac kretanja ima pravo prvenstva prolaza. Oba automobila. na ulazu u raskrsnicu imaju znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza . jer je ispred automobila sa brojem 2 postavljen znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza.

. Raskrsnica sa kružnim tokom se smatra bezbednijom od „klasične“ raskrsnice. Na svakom ulaznom kraku u kružni tok postavlja se znak obaveze kružni tok saobraćaja i najčešće znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza . da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se već nalaze u kružnom toku. to predstavlja naredbu vozaču. kako na prilazu raskrsnici tako i u samoj raskrsnici. Ovaj tip raskrsnice može imati jednu ili više saobraćajnih traka i obeležava se saobraćajnim znakom izričite naredbe koji označava obavezu: kružni tok saobraćaja. jer je smanjen broj konfliktnih tačaka(pešak-vozilo.Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja Kružni tok saobraćaja je raskrsnica u kojoj se saobraćaj odvija kružno. u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. Ponašanje vozača u kružnom toku Slika prikazuje koju saobraćajnu traku treba zauzeti pre uključenja vozilom u kružni tok saobraćaja sa više saobraćajnih traka. Ako je na ulaznom kraku u kružni tok postavljen znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza. koji se uključuje vozilom u kružni tok. vozilo-vozilo) kao i brzina kretanja vozila. da bi se izvršilo isključenje iz kružnog toka na određenom izlaznom kraku.

Vozač koji svojim vozilom ulazi u kružni tok mora da smanji brzinu kretanja. prestrojte se u desnu traku. Vožnja u kružnom toku sa jednom trakom Dok se približavate kružnom toku uočićete saobraćajni znak obavezan kružni tok. usporite i pazite na pešake na pešačkom prelazu. Pre ulaska u raskrsnicu pogledajte na levu stranu i ako ima vozila propustite ih. Prilikom uključivanja vozila u kružni tok vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca migavca. Pre ulaska u raskrsnicu sa kružnim tokom sa više traka treba da izaberete traku.Ako na ulaznom kraku u kružni tok ne postoji znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza važe uobičajena pravila saobraćaja kao i na svakoj drugoj raskrsnici. Vožnja u kružnom toku sa više traka Animacija prikazuje isključenje vozila iz kružnog toka sa više saobraćajnih traka kada se vrši skretanje udesno u odnosu na ulaz vozila u kružni tok i koju traku treba zauzeti pre ulaska u kružni tok. Pre izlaska iz kružnog toka dajte migavac za isključenje. pojavi se praznina u toku saobraćaja kroz raskrsnicu. slično tradicionalnoj raskrsnici sa više traka. uključite se u kružni tok saobraćaja i nastavite ka željenom izlaznom kraku.Vidi tekst Prvenstvo prolaza na raskrsnici sa kružnim tokom. Kad se ukaže prva prilika. . koja nije regulisana semaforom ili znacima saobraćajca(važi pravilo desne strane). Da idete pravo ili desno. a po potrebi i da se zaustavi i da fazu uključivanja izvede bez izazivanja opasnosti ili smetnji drugim vozačima.

pogledajte na levu stranu i prepustite prvenstvo prolaza vozilima koja se već nalaze u kružnom toku. Kada odaberete traku za ulazak u kružni tok. Zato što velikim vozilima treba dodatni prostor za manevrisanje u kružnom toku. . na isprekidanoj liniji. pazite na pešake koji se nalaze na pešačkom prelazu dok se približavate kružnom toku. u kružnom toku sa više traka. Animacija prikazuje isključenje vozila iz kružnog toka sa više saobraćajnih traka kada se vrši skretanje ulevo u odnosu na ulaz vozila u kružni tok ili kada se vrši U zaokret i koju traku treba zauzeti pre ulaska u kružni tok. uključite se u kružni tok i nastavite ka vašem izlazu. Kada se pojavi prazan prostor u saobraćajnom toku. prestrojte se u levu traku pre ulaska u kružni tok. vozači ne bi trebali da voze neposredno pored takvih vozila.pre ulaska u kružni tok. Pazite na pešake i koristite migavac pre isključenja iz kružnog toka. morate prepustiti prvenstvo prolaza vozilima koja se nalaze u obe trake kružnog toka. Na samom ulazu u kružni tok. Da idete pravo ili levo ili da napravite „U“ zaokret. Zapamtite. Animacija prikazuje isključenje vozila iz kružnog toka sa više saobraćajnih traka kada se ne menja pravac kretanja u odnosu na ulaz vozila u kružni tok i koju traku treba zauzeti pre ulaska u kružni tok.

tako i tokom vožnje kroz raskrsnicu. Smanjenje broja konfliktnih tačaka odnosi se kako na konfliktne tačke između vozila. Kružni tok je saobraćajna površina po kojoj se odvija saobraćaj obrnuto od smera kazaljke na satu. • • Bezbednost raskrsnica sa kružnim tokom Povećana bezbednost savremenih raskrsnica sa kružnim tokom javlja se kao posledica smanjenja broja konfliktnih tačaka u odnosu na klasične raskrsnice. . Razdelno ostrvo predstavlja izdignutu ili farbanu površinu na kracima raskrsnice koja služi za razdvajanje ulaznih i izlaznih tokova. kao i smanjenja brzine vozila kako pri ulasku. koje je uslovljeno geometrijskim oblikom raskrsnice. tako i na konfliktne tačke izmešu vozila i pešaka.Elementi savremenih raskrsnica sa kružnim tokom • Centralno ostrvo predstavlja izdignutu površinu u centru raskrsnice oko koga se odvija saobraćaj. Oblikuje se tako da uspori prilazni saobraćaj. a služi i kao zaštita za pešake kojima je omogućen prelazak u dve faze.

jer nema saobraćajca.Kod raskrsnica sa kružnim tokom sa jednom saobraćajnom trakom izbegnute su konfliktne tačke presecanja tokova. semafora ni znakova. . Rešavanje prvenstva prolaza na neregulisanoj raskrsnici – primeri Primer 1 U situaciji prikazanoj na slici primenjuje se pravilo desne strane. zatim vozila sa brojem 3 i 4 i na kraju vozilo sa brojem 5. prvo kroz raskrsnicu prolaze vozila obeležena brojevima 1 i 2 jer nemaju nikog sa svoje desne strane. Takođe. nema tramvaja ni vozila sa pravom prvenstva prolaza. Kod raskrsnica sa kružnim tokom sa dve saobraćajne trake javljaju se konflikti usled nepravilnog korišćenja saobraćajne trake. Iz tog razloga. koje uzrokuju najveći broj nesreća sa povređenima i poginulima. kao i usled nepravilnih manevara.

bez obzira iz kog pravca dolaze. vozilo policije tj. Međutim. Primer 3 U situaciji prikazanoj na slici. semafora.Primer 2 U situaciji prikazanoj na slici nema saobraćajca. . a tek zatim putnički automobil sa brojem 3. nema ni vozila sa pravom prvenstva prolaza. pošto se u ovom slučaju na raskrsnici nalazi i tramvaj. Takođe. zatim ide vozilo sa brojem 2 jer važi pravilo desne strane i ono ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozilo sa brojem 3. vozilo sa pravom prvenstva prolaza na zadatku. odnosno vozila pod pratnjom. pravila nalažu da pravo prvenstva prolaza na neregulisanoj raskrsnici u odnosu na sva vozila. na dužnosti. ima šinsko vozilo. ni znakova što znači da primenjujemo pravila saobraćaja. Posle njega pravila nalažu da pravo prvenstva prolaza ima šinsko vozilo. na neregulisanoj raskrsnici ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva ostala vozila pa i u odnosu na tramvaj. sa upaljenom rotacijom.

tj. zadržava pravac kretanja (u međusobnom odnosu ova dva vozila primenjujemo pravila saobraćaja koja nalažu da vozilo koje zadržava svoj pravac kretanja u odnosu na vozilo iz suprotnog smera ima prvenstvo prolaza na raskrsnici). u njihovom međusobnom odnosu. pravilo koje nalaže da pravo prvenstva prolaza ima vozilo koje na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno. Zato. To su vozila označena brojevima 1 i 2. nalazi se sa njegove desne strane. takođe sa puta sa prvenstvom prolaza. skreće udesno. jer u odnosu na vozilo sa brojem 3. Zatim ide vozilo sa brojem 3. jer je u pitanju šinsko vozilo. ali na raskrsnici se nalazi i vozilo sa pravom prvenstva prolaza tj. to vozilo prolazi prvo kroz raskrsnicu. Kroz raskrsnicu sledeći prolazi tramvaj sa brojem 4. Zatim ide vozilo sa brojem 2 i na kraju vozilo sa brojem 3. koje dolazi sa sporednog puta.Rešavanje prvenstva prolaza na regulisanoj raskrsnici – primeri Primer 1 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. primenjuju se pravila saobraćaja tj. i na kraju vozilo sa brojem 5. Na prikazanoj slici uobičajena situacija bi nalagala da kroz raskrsnicu prvo prolaze vozila sa brojevima 2 i 3. koje se takođe nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza. u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja. Ova slika prikazuje situaciju u kojoj dva vozila istovremeno imaju pravo prolaza. . Kroz raskrsnicu prvo prolazi vozilo sa brojem 1 jer se nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza i u odnosu na vozilo sa brojem 2 koje dolazi iz suprotnog smera. koja se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza. a u toj situaciji. Primer 2 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. posle njega ide vozilo sa brojem 2. vozilo policije sa upaljenom rotacijom.

znakom jednovremeno dobijaju pravo prolaza (oboje su na sporednom putu). ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na putnički automobil. U konkretnoj situaciji. 7. vozilo broj 1 zadržava svoj pravac kretanja u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera dok vozilo broj 2 skreće udesno. 5. Važi pravilo da šinsko vozilo uvek. Putnički automobil i tramvaj. u prikazanoj situaciji. Iako je raskrsnica regulisana znakovima. a auto sa brojem 5 zadržava pravac kretanja? Primer 3 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. tramvaj ide prvi iako seče pravac kretanja vozila iz suprotnog smera. Redosled prolaska vozila kroz raskrsnicu je : 1. jer je u pitanju šinsko vozilo. 2. 3. 4. 6. u svim situacijama. Vozila označena brojevima 1. kada se i tramvaj i putnički automobil nalaze na putu istog prioriteta. koji je regulisan saobraćajnim znakovima. a u odnosu na vozilo sa brojem 3 (koje je na istom putu ali dolazi iz suprotnog smera i seče pravac kretanja). 2 prva prolaze kroz raskrsnicu jer se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza. tramvaja i automobila sa brojem 5. .A šta u situaciji da tramvaj seče putanju odnosno pravac kretanja vozila koja dolaze iz suprotnog smera. u međusobnom odnosu ta dva vozila. koje uvek ima prednost u međusobnom odnosu sa putničkim vozilima.

vozilo sa brojem 6 i na kraju kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 7. koje dolazi iz suprotnog smera. za razliku od vozila koja dolaze iz poprečnog pravca) i imaju prednost u odnosu na vozilo sa brojem 3. ne menja situaciju u pogledu poštovanja saobraćajnih znakova i pravila saobraćaja. skreće udesno. Ovde treba prvo uočiti da je raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima koji se nalaze na kolovozu. jer on u međusobnom odnosu svih vozila. niti punu. na kolovozu) ima apsolutnu prednost. Kroz raskrsnicu prvo prolaze vozila označena brojevima 1 i 2 jer se nalaze na putu sa pravom prvenstvom prolaza (nemaju poprečnu liniju na raskrsnici. Vozilo broj 1 zadržava svoj pravac kretanja na raskrsnici u odnosu na vozilo iz suprotnog smera. Zatim kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 5 jer zadržava pravac kretanja u odnosu na vozilo sa brojem 6 koje je na istom pravcu ali dolazi iz suprotnog smera. niti isprekidanu. Posle prolaza kroz raskrsnicu vozila sa brojem 3 sledeći prolazi tramvaj. koja se nalaze na sporednom putu (vozila koja imaju ispred sebe znak „nailazak na put sa prvenstvom prolaza“ kako vertikalni tako i horizontalni. jer u međusobnom odnosu svih vozila koja se nalaze na sporednom putu (imaju trouglove na kolovozu – „nailazak na put sa prvenstvom prolaza“) on ima apsolutnu prednost. dok vozilo broj 2 u odnosu na vozilo sa brojem 3. Posle njega ide policijsko vozilo sa brojem 5 (nije na zadatku) jer skreće udesno i time u odnosu na vozilo sa brojem 7. ima prednost. Primer 4 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. koje dolazi iz suprotnog smera i seče pravac kretanja.Posle prolaska vozila sa brojem 3 kroz raskrsnicu. Trouglovi iscrtani na kolovozu označavaju nailazak na put sa prvenstvom prolaza. postojanje kružnog toka na raskrsnici. Poslednje kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 6. U situaciji prikazanoj na slici. . sledeći prolazi tramvaj. Sledi policijsko vozilo koje nije na zadatku (nije upaljena rotacija) .

. jer se nalaze na pravcu pružanja puta sa prvenstvom prolaza (znak podebljanom linijom pokazuje pravac pružanja puta sa prvenstvom prolaza) i u odnosu na vozilo sa brojem 3 (koje se takođe nalazi na putu sa prvenstvom prolaza) imaju prednost jer dolaze sa njegove desne strane (pravilo desne strane – pravila saobraćaja se primenjuju kad vozila znakom jednovremeno dobijaju pravo prolaza kroz raskrsnicu). 2. Posle vozila sa brojevima 1. Na slici je prikazana tzv.Primer 5 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. i 3 kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 4 jer u odnosu na vozilo broj 5 ima prednost.saobraćajca. Preostali kraci raskrsnice. Na dva kraka te raskrsnice postavljena je dopunska tabla pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza . koja vozačima vozila koja se nalaze na tim pravcima signalizira da se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza i označava pravac pružanja tog puta. 3. Vozači koji se nalaze u toj traci bi morali da čekaju eksplicitan znak policajca da bi skrenuli. Situacija na slici nalaže da prvo kroz raskrsnicu prolaze vozila sa brojem 1 i 2 . Primer 6 Raskrsnica je regulisana od strane policijskog službenika . 2 i 3 bilo upaljeno zeleno svetlo na semaforu. Automobili koji nisu obeleženi brojevima moraju da čekaju jer dolaze iz pravca u kome su okrenute grudi odnosno leđa saobraćajca. situacija je ista kao da imaju upaljeno crveno svetlo na semaforu. Poslednje kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 5. Vidi znakove koje daje saobraćajac. koji nemaju ovaj znak. a za vozila koja ulaze u raskrsnicu iz pravca u kome su okrenute grudi odnosno leđa policajca. Redosled prolaska vozila kroz raskrsnicu je 1. „T“ raskrsnica. 2. označeni su uvek znakom Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Situacija je ista kao kada bi za vozila sa brojem 1. nazvana tako zbog svog izgleda. dolazi sa puta sa prvenstvom prolaza. Drugačija situacija bi bila da postoji posebna traka za skretanje ulevo.

Zato ide prvo automobil sa brojem 2. koja nalažu da pravo prvenstva prolaza na raskrsnici uvek imaju vozila koja dolaze sa desne strane u odnosu na dato vozilo. jer nema nikoga sa svoje desne strane. Pošto semafori ne rade. označen brojem 3. što je znakom obaveze dozvoljeni smerovi u ovoj situaciji zabranjeno. a plavi automobil je zatvorio ulaz u raskrsnicu za auto iza njega. ispred raskrsnice. Primer 8 Ovaj primer nije postavljen zbog redosleda prolaza vozila kroz raskrsnicu već da se prikaže situacija gde se mora obratiti pažnja osim na saobraćajca i na postavljeni znak dozvoljeni smerovi. ali on ne sme da uđe u raskrsnicu jer bi je blokirao. auto ide ispred saobraćajca. zatim bi trebalo vozilo sa brojem 3.Primer 7 U situaciji prikazanoj na slici semafori na raskrsnici ne rade. pravi prekršaj jer želi da skrene ulevo. U ovom slučaju kroz raskrsnicu prolazi najpre automobil sa brojem 1. Žuti automobil. primenjuju se pravila saobraćaja. Još jedna stvar. a zatim sa brojem 3. Isto bi važilo i da je umesto saobraćajca postavljen semafor sa upaljenim zelenim svetlom za pravac iz koga dolazi žuti automobil. koji je na semaforu. ne obilazi ga .

Postupanje prilikom uključenja sa zemljanog puta na asfaltni Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza. ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa savremenim kolovoznim zastorom. .

ako vozilom ulazi sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj (parking. .Postupanje prilikom uključenja na put sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza. Uključenje na javni put sa parkinga. Dužan je da propusti i pešake koji se kreću trotoarom.).. garaža. Vozač zelenog automobila je obavezan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji on namerava da se uključi. Uključenje na javni put iz garaže. Vozač belog automobila je obavezan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji on namerava da se uključi. ..

. mora da propusti sva vozila koja dolaze iz suprotnog smera. iako nema saobraćajnog znaka koji bi regulisao ponašanje vozača. dužan je da propusti vozila koja se kreću biciklističkom stazom. Takođe.Postupanje prilikom skretanja kad vozilo seče biciklističku stazu Vozač koji pri skretanju vozila preseca biciklističku stazu ili traku. dužan je da propusti i pešake koji se kreću pešačkim prelazom. odnosno trakom. iako nema saobraćajnog znaka koji bi regulisao ponašanje vozača. pravila nalažu da vozilo koje dolazi nizbrdo mora da propusti sva vozila koja dolaze iz suprotnog smera. pravila nalažu da vozilo u čijem smeru kretanja postoji ispust za mimoilaženje vozila. U situaciji prikazanoj na slici na putu sa nagibom. U situaciji prikazanoj na slici na putu sa nagibom. Prvenstvo prolaza prilikom nailaska na suženje puta na nagibu Suženje puta na nagibu kad nema ispusta za mimoilaženje vozila. Suženje puta na nagibu kad postoji ispust za mimoilaženje vozila.

Mimoilaženje Prilikom mimoilaženja vozač je dužan da sa svoje leve strane ostavi dovoljno rastojanja između svog vozila i vozila sa kojim se mimoilazi. . Pri mimoilaženju sa pešakom. vozač je dužan da drži bezbedno rastojanje između vozila i pešaka. po potrebi i da vozilo pomeri ka desnoj ivici kolovoza.

kretanjem unazad ili na drugi način. Kada na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smerova i skreću u levo. dužan je da uspori kretanje svog vozila i da ga. MORA UNAZAD . zaustavi da bi propustio vozilo iz suprotnog smera. pomeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. U SITUACIJI PRIKAZANOJ NA SLICI SA JEDNE STRANE JE KOLONA VOZILA I BELI AUTOMOBIL NE MOŽE UNAZAD . lakše da izvede. . Ukoliko je zbog nedovoljne širine puta ili prepreke mimoilaženje onemogućeno. dužan je da se prvi zaustavi i po potrebi. po potrebi. ZATO ŽUTI AUTOMOBIL U KONKRETNOJ SITUACIJI . vozač kojem je to. s obzirom na karakteristike i stanje puta i okolnosti saobraćaja.Ukoliko zbog prepreke na putu ili drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da izvrši bezbedno mimoilaženje. vozač mimoilazi vozilo iz suprotnog smera tako što ga propušta sa svoje desne strane.

PROĐE . odnosno kao opasna nizbrdica. na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. u slučaju da tako ne postupi. U OVOM SLUČAJU .Mimoilaženje vozila na usponu odnosno nizbrdici – pravila o prvenstvu prolaza Važi pravilo da na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon. mimoilaženje zahtevalo kretanje unazad jednog od vozila. VOZAČ AUTOBUSA JE DUŽAN DA SVOJE VOZILO POMERI NA ISPUST TAKO DA VOZILO IZ SUPROTNOG SMERA MOŽE BEZBEDNO DA . U SITUACIJI PRIKAZANOJ NA SLICI OBA VOZILA SU PREBLIZU PREPRECI NA PUTU I TAKVO STANJE ZAHTEVA KRETANJE JEDNOG VOZILA UNAZAD DA BI SE BEZBEDNO MIMOIŠLI . POŠTO POSTOJI ISPUST NA PUTU . vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mestu (bez obzira na kategoriju vozila !) ako primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. Izuzetno od gornjeg pravila saobraćaja. vozač koji se kreće uz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo ako ispred sebe ima pogodno mesto za zaustavljanje. koje omogućava bezbedno mimoilaženje i ako bi.

teretno vozilo. KLASIFIKACIJA VOZILA OD VIŠE KA NIŽOJ VRSTI . U smislu tačaka 3) i 4) . 3) vozilo koje se susrelo sa vozilom više vrste. tricikli i četvorocikli.vozilo koje se kreće niz nagib. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. odnosno kao opasna nizbrdica kada jedno od vozila koja se mimoilaze mora da se kreće unazad (suviše su blizu prepreci). traktor. putničko vozilo. . kretaće se unazad: • • • • 1) svako vozilo koje se susrelo sa vozilom koje vuče priključno vozilo. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. (ima ispust) Dole niže su slike gde je predstavljena svaka od gore navedenih situacija. 2) teretno vozilo koje se susrelo sa autobusom. autobus i skup vozila. 4) ako se mimoilaze vozila iste vrste . osim ako je. radna mašina. U SMISLU PRVENSTVA PROLAZA NA USPONU ODNOSNO NIZBRDICI .Pravila saobraćaja koja važe kad jedno od vozila na usponu odnosno nizbrdici mora da se kreće unazad Na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon. KAD JEDNO OD VOZILA MORA DA SE KREĆE UNAZAD . vozila se klasifikuju od niže ka višoj vrsti na sledeći način: motocikli kao i mopedi.

(SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI ). KRETAĆE SE UNAZAD NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON . KRETACE SE UNAZAD . (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI ). ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD VOZILO KOJE SE SUSRELO SA VOZILOM VIŠE VRSTE. ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD SVAKO VOZILO KOJE SE SUSRELO SA VOZILOM KOJE VUČE PRIKLJUČNO (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI). KRETACE SE UNAZAD NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON . ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD TERETNO VOZILO KOJE SE SUSRELO SA AUTOBUSOM. VOZILO ( SKUP VOZILA).NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON .

KRETAĆE SE UNAZAD VOZILO KOJE SE KREĆE NIZ NAGIB . LAKŠE DA TO UČINI VOZAČ VOZILA KOJE SE KREĆE UZ NAGIB.AKO SE MIMOILAZE VOZILA ISTE VRSTE NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON . prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera. saobraćajni znak obaveštenja. koji obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera. koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera.  . (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI). S OBZIROM NA USLOVE I POLOŽAJ (IMA ISPUST ) Mimoilaženje regulisano saobraćajnim znacima Ako se na nekom delu puta prvenstvo prolaza reguliše saobraćajnim znacima onda se postavljaju dva znaka :  saobraćajni znak zabrane i ograničenja. ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD VOZILA NA PUTU . OSIM AKO JE . prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera.

prolaz je slobodan. . a kada je podignuta crvena zastavica. drži podignutu zelenu zastavicu. Kada radnik određen od strane izvođača radova. dimenzija najmanje 40cm x 40cm.Regulisanje saobraćaja na delu puta na kome se izvode radovi ili gde je nastala prepreka koja se ne može odmah otkloniti vrši se zastavicama zelene i crvene boje. prolaz je zabranjen.

On je obavezan da ide na psihijatrijski i psihofizički pregled. Prema broju poena . Broj kaznenih poena. Seminaru unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i polaganju ispita provere znanja iz bezbednosti saobraćaja. uz zabranu upravljanja vozilom. odslužio zatvorsku kaznu po osnovu učinjenih prekršaja i kad mu isteknu sve izrečene mere bezbednosti ili mere zabrane upravljanja. seminara i polaganja ispita snosi vozač. za prolazak kroz crveno ili žuto svetlo. Bodovi se upisuju zajedno sa glavnom kaznom koja može biti novčana ili zatvorska. položi ispit provere znanja iz bezbednosti saobraćaja i tek posle toga. 17 kaznenih poena. za nevezivanje sigurnosnog pojasa i nedavanje migavca. Kada vozač načini saobraćajni prekršaj upisuju mu se kazneni poeni. koje počinilac saobraćajnog prekršaja može da dobije. dobija se 6 kaznenih poena. . Vozač koji ima od 14 do 17 kaznenih poena spada u kategoriju “opasan vozac” i privremeno mu se oduzima vozačka dozvola. vozač se svrstava u jednu od kategorija. ukoliko je u kolima prekršioca bilo dete mlađe od 12 godina. zavisi od težine prekršaja. koje će organizovati Agencija za bezbednost aobraćaja i koji će trajati nekoliko nedelja. Kazneni poeni se brišu nakon isteka dve godine od dana pravosnažnosti presude kojom su izrečeni. dobija se ako vozač izazove saobraćajnu nesreću nasilničkom vožnjom. pohađa poseban seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja. dobija se 1 kazneni poen. Na primer. Troškove pregleda. a najviše. koje podrazumevaju i određene obaveze i kazne. odnosno još dva poena. Vozaču koji „sakupi“ 18 bodova sud će poništiti dozvolu. uz dobijenu potvrdu o položenom ispitu odlazi u MUP gde mu se vraća vozačka dozvola. upisuje se od jednog do tri dodatna poena. a za svaki prekršaj koji prouzrokuje saobraćajnu nezgodu. Izricanje kaznenih poena predviđeno je za 105 prekršaja i njih izriče prekršajni sud.Kazneni poeni Pored postojećih novčanih i zatvorskih kazni uvedeni su i kazneni poeni. vozač može prisustvovati tek kad prođe 90 dana od dana kad je ispunio sve obaveze : platio sve dospele novčane kazne. Za svaki prekršaj je tačno određen broj kaznenih poena.

ako nastavi da čini prekršaje. preticanje i obilaženje sa desne strane. nekorišćenje migavca. Vozac kojem je tri puta poništena vozacka dozvola. ovi podaci se mogu dati roditelju. nepropuštanje dece. slepih i invalida na zebri neispravni pneumatici i uređaji za upravljanje. do njihovog brisanja. Izuzetno. sledeći put dozvola će mu biti oduzeta već sa 15 kaznenih poena. u skladu sa odredbama ovog zakona. Poeni se ne upisuju u dozvolu već u posebnu evidenciju i policajac na terenu ne može znati koliko poena ima vozač. u roku od najviše sedam dana od podnošenja takvog zahteva. Kazneni poeni koji su vozaču izrečeni za vreme posedovanja probne vozačke dozvole važe i nakon sticanja vozačke dozvole. nebezbedno preticanje. nevezivanje pojasa nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu. kao i organu socijalnog staranja. vožnja sa probnom dozvolom između 23 i 5h. vožnja bez prisustva iskusnijeg vozača(probna dozvola) prolazak kroz crveno ili žuto svetlo. usvojiocu.nepropuštanje vozila koje zadržava pravac(kod skretanja ulevo).Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu. preostali kazneni poeni brišu se iz evidencije. nepoštovanje prvenstva prolaza. Uvid u evidenciju kaznenih poena se može dobiti na pisani zahtev vozača. nezaustavljanje pored vozila za prevoz dece koja ulaze-izlaze neprilagođena brzina. To znači da. najniže do devet kaznenih poena. nakon prvog oduzimanja dozvole. nakon svakog ponovnog izdavanja vozačke dozvole smanjuje se za po tri poena. vožnja pijane ili drogirane osobe na biciklu ili motoru vožnja u stanju umerene alkoholisanosti. Tabela kaznenih poena za pojedine saobraćajne prekršaje Poeni 1 Prekršaji nepropisno parkiranje. više nema pravo da dobije novu i trajno gubi mogućnost da upravlja vozilom. a najveći dozvoljeni zbir kaznenih poena.Vozačima kojima se vozačka dozvola izdaje nakon oduzimanja zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja. vožnja deteta mlađeg od 12 godina ili pijanedrogirane osobe na prednjem sedištu vožnja brzinom koja je 50-70 km/h veća od dozvoljene. odnosno staratelju maloletnika. kad vozač ponovo dobije vozačku dozvolu. vožnja u naselju brzinom koja je 21-50km/h veća od dozvoljene. „gubi“ dozvolu već sa „sakupljenih“ 9 poena. kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici. nezaustavljanje ako se 2 3 4 5 6 7 8 . nepoštovanje znakova policijskog vozila koje se kreće ispred. vožnja trakom u kojoj je svetlosnim znakom zabranjeno kretanje vožnja pod dejstvom narkotika. posedovanje i korišćenje anti-radar uređaja.

. koji se nalaze na ovom sajtu. . vožnja za vreme isključenja iz saobraćaja zbog alkohola i droge. vožnja u stanju opijenosti drogom saobraćajna nesreća prilikom nasilničke vožnje 14 15 17 U slučaju udesa dodaje se 1. vožnja noću bez svetala. uzimanje alkohola ili psihoaktivnih supstanci za vreme uviđaja vožnja u stanju veoma teške alkoholisanosti vožnja bez dozvole(osim ako je dozvoli istekao rok važenja). Testovi za vožnju B Kategorije . Kako izgleda nova vozačka dozvola možete pogledati ovde Nova Vozačka Dozvola. vožnja u stanju potpune alkoholisanosti. nasilnička vožnja. vožnja sa više od 2 promila alkohola.Poeni vozilo kreće upozorenja 10 12 ispred Prekršaji policijskog vozila koje daje znake vožnja u stanju teške alkoholisanosti. Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima..2 ili 3 poena.. odbijanje alko-testa i testa na drogu.

u kojima postoji zagušenje saobraćaja. koji označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake. značajno ubrzava saobraćaj.ulivanje sporednog puta u glavni. .). na suženju puta(usko grlo . bez obzira na to ko po pravilima saobraćaja ili saobraćajnim znacima ima prvenstvo prolaza. možete platiti kaznu u iznosu od 3.NOVOSTI ZA VOZAČE Pravilo rajsfešlusa – slučajevima gužvi naizmenično propuštanje vozila u Pazite. smanjenje broja saobraćajnih traka). Ovo saobraćajno pravilo nalaže vozaču da u slučajevima gužvi(zastoji. vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku. suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka. Znak koji prati ovo pravilo saobraćaja je naizmenično propuštanje vozila. naizmenično kretanje vozila. To je naizmenično propuštanje vozila iz kolona. kolone.. Ovo pravilo se primenjuje u mnogim zemljama jer je dokazano da ovakvo.000 dinara ako ne poštujete ovo pravilo saobraćaja.. Pravilo rajsfešlusa je novina u Zakonu o bezbednosti u saobraćaju(ZOBS) sa kojom su naši vozači malo upoznati. obavezno propusti jedno vozilo koje se uključuje sa sporednog puta u isti smer ili se uključuje iz saobraćajne trake koja se završava..

marta 2011. godine sa odgovarajućim znakovima sa belom osnovom.Novi saobraćajni znakovi Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. čija je osnova žuta. . koji određuju zabrane ili ograničenja. trebalo je da budu zamenjeni do 1.

.

namenjene isključivo za kretanje pešaka. Znak “zona škole” označava mesto od kojeg počinje zona škole. Znak “kraj zone 30” označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h. tako da ne ugrožavaju pešake. Umesto znaka “opasnost na putu” može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Znak „ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji“ označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi upotrebe svetala. Znak „naselje“ označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju. Znak “neučvršćena bankina” označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina. Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju ograničena . deo puta. To je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole. deo puta. U pešačkoj zoni. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja. nadležni organ opštine ili grada. Znak „pešačka zona“ označava početak zone tj. ulice ili deo naselja u kome kolovoz koriste pešaci i vozila. Znak „kraj područja usporenog saobraćaja“ koji označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja. Znak “opasna deonica puta” označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. Znak „završetak naselja“ označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju. vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajniu traku. u određenom vremenskom periodu. može dozvoliti kretanje određenih vozila brzinom kretanja pešaka. suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka. a najviše 10 km/h. ulice ili naselja. Vozač je obavezan da se u zoni usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje pešaka i biciklista. Znak “naizmenično propuštanje vozila” označava mesto gde se zbog završetka saobraćajne trake. Na znaku mogu biti najviše dva znaka koji definišu prirodu opasnosti. Znak „zona usporenog saobraćaja“ označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja. brzinom kretanja pešaka.Znak “kolona zaustavljenih vozila” označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja. ulice ili naselja. To je deo puta. u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h. Znak “zona 30” označava zonu tj. Znak „kraj pešačke zone“ označava kraj pešačke zone.

a van naselja do 50 km/h. u vremenu od 7 do 21 h osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije drugačije određeno. crvenom mrežom na asfaltu uz koju ide i prateći vertikalni znak na ulazu u raskrsnicu znače da vozilo. ne sme da uđe u raskrsnicu ako proceni da ne može iz nje izaći na vreme. ne sme da blokira druge učesnike u raskrsnici (celom dužinom ili delom vozila) tj.com/pocetna .000 dinara. Raskrsnice obeležene ovim znakom. To se odnosi na automobile koji dolaze iz bočnog pravca. Izvor: http://ltablice. Znak “završetak zone škole” označava završetak zone škole. u periodu dok mu je zeleno svetlo na semaforu. neće biti kažnjeni. iako mu je to prvenstvom prolaza ili svetlosnim signalom dozvoljeno. kao i na saobraćaj pešaka na prelazu. vozači koji se zaustave zbog očigledne namere da propuste pešake ili poštuju pravo prvenstva prolaza prilikom skretanja ulevo. Kazna za taj prekršaj iznosi 5.je do 30 km/h. Znak "ne blokiraj raskrsnicu" obavezuje vozače da ne smeju ulaziti u raskrsnicu ukoliko iz nje ne mogu bezbedno izaći. Međutim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->