Zidanje opekom Otvori za prozore i vrata u zidovima odbijaju se zajedno sa nadprozornom i nadvratnom gredom, s tim da prozorski zupci ulaze

u kubaturu po celoj debljini zida. Prema tome, obračunavaće se samo stvarno izvršene količine izrađenog posla, i to prema vrsti zidanja. Za slučaj da je debljina zidova u prozorskim parapetima smanjena, uložine kod parapeta otvora neće se odbijati, već će se računati puno. Otvori se odbijaju prema zidarskim merama. Malterisanje Obračun se vrši po 1m2. Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne) do 20cm širine odbijaće se na sledeći način: - otvori veličine do 3m2 ne odbijaju se a njihove uložine se ne obračunavaju. - kod otvora veličene od 3m2 do 5m2 odbijaju se površine preko 3m2, a njihove uložine se ne obračunavaju posebno - kod otvora veličine preko 5m2 odbija se površina preko 3m2 a uložine se obračunavaju posebno - otvori u pregradnim zidovima odbijaju se u celosti. Ako su uložine šire od 20cm, onda se višak preko 20cm obračunava posebno po kvadratnom metru, a otvori se odbijaju kako je napred navedeno.