P. 1
ČOVEK - dr sci. Ljubiša Stojanović

ČOVEK - dr sci. Ljubiša Stojanović

|Views: 594|Likes:
Published by Bojan Vojvodic

More info:

Published by: Bojan Vojvodic on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

ČOVEK

POREKLO I BUDUĆNOST

Dr sci. Ljubiša Stojanović

SADRŽAJ Predgovor autora.................................................................................... Glava I NASTANAK I SADRŽAJ KOSMOSA
Potencijal i Stvaralac.................................................................................................. Stvaranje energija....................................................................................................... Nastanak mrtve materije............................................................................................ Nastanak nematerijalnih živih bića............................................................................ Nastanak materijalnih živih bića................................................................................

Glava II NASTANAK PLANETE ZEMLJE I ŽIVOG SVETA NA NJOJ
Kako je postala planeta Zemlja?................................................................................ Pojava života na Zemlji............................................................................................. Razvoj životinja i biljaka na Zemlji...........................................................................

Glava III ČOVEK
Pojava i razvoj čoveka............................................................................................... Svetleće telo............................................................................................................... Prosvetljenje............................................................................................................... Mesta moći................................................................................................................. Odvajanje od prirode.................................................................................................. Nastanak negativnih misli.......................................................................................... Razvoj ljudske zajednice............................................................................................

Poreklo govora........................................................................................................... Ubrzani razvoj domaćih životinja i biljaka................................................................ Ljudske zablude o kosmosu....................................................................................... Nematerijalna živa bića.............................................................................................. Posete vanzemaljaca..................................................................................................

Glava IV IDEALNI POREDAK – BUDUĆNOST LJUDSKE CIVILIZACIJE
Prva i druga faza razvoja čoveka............................................................................... Produženje ljudskog veka.......................................................................................... Tempo razvoja ljudske civilizacije............................................................................ Četiri varijante razvoja civilizacije............................................................................ Idealni poredak........................................................................................................... Idealni poredak je genetski predvi en....................................................................... Ljudska predstava o sreći i Idealni poredak............................................................... Idealni poredak – ništa novo u kosmosu.................................................................... Najvažnija promena – stabilizacija nervnog sistema................................................. Ogromne promene u kvalitetu života ljudi................................................................ Postepeno vraćanje prirodi......................................................................................... Razlike izme u Idealnog poretka i prethodnih.......................................................... Zašto će doći kraj ljudske civilizacije?......................................................................

Recenzija (Vuk Stambolović)...................................................................................

Predgovor autora
Sve informacije iznete u ovoj knjizi dobio sam u dubokoj meditaciji. One predstavljaju sveta znanja do kojih ljudi nikada neće moći da dodju, bez obzira na razvoj nauke i društva uopšte, jer su ona sa druge strane barijere preko koje ljudi ne mogu. Ipak, do njih će biti moguće doći ukoliko duhovne, superinteligentne energije kosmosa odluče da ih prenesu ljudima. One to rade preko osoba koje su, prema njihovim kriterijumima na visokom duhovnom nivou, a ove su dužne da ta znanja prenesu ostalim ljudima. Postavlja se pitanje: Kako se tačnost ovih informacija može proveriti? To nije moguće direktno izvesti, kao što se ne može proveriti ni da li Bog postoji. Ipak, postoji indirektan način provere. On se sastoji u tome da ako je jedan deo informacija, primljen iz istog izvora i na isti način, bilo moguće proveriti i ako su sve bile tačne, onda se može pretpostaviti da su i ostale informacije koje su takve prirode da se ne mogu proveriti tako e tačne. A, takvih potvr enih informacija, je bilo! Mada je centralna tema knjige čovek, ona prenosi i sveta znanja o vremenu daleko pre njegove pojave: još od pre nastanka kosmosa, pa preko beskonačno dugog perioda njegovog stvaranja kroz nastanak energija, mrtve materije, živih bića, nematerijalnih i materijalnih, stvaranje planete Zemlje i živog sveta na njoj da bi se konačno, stiglo do perioda od pre pet miliona godina i pojave našeg pretka. Sveta znanja, govore o tome da je našeg pretka, kao i ostala originalna živa bića u kosmosu stvorila energija Hristovog stabla, a zatim se, kroz celu istoriju ljudske civilizacije brinula o našem razvoju kako bi on bio što bliži onome što je ona zamislila i što je ugradila u naše gene. Ova energija svoje ime nije dobila zato što pripada Isusu Hristu, nego zato što je ona vodila Isusa na njegovom svetom putu. Mada je energija Hristovog stabla vršila više mutacija na našim precima kako bi ih bolje prilagodila uslovima života i time spasla od izumiranja cele rase, ipak im je najveća šansa pružena pre oko 144 000 godina, pripajanjem ljudskoj auri embriona svetlećih tela. Time je započela sveta misija ljudske rase, koju joj je Stvaralac poverio-odgoj jedne generacije svetlećih tela. To je dovelo do enormno bržeg razvoja čoveka u odnosu na druge životinje na Zemlji. Me utim, paralelno sa brzim razvojem inteligencije i kreativnosti došlo je i do nekih negativnih pojava koje su dovele do pogrešnog načina razmišljanja ljudi čiji su negativni efekti sve više kočili naš razvoj da bi se konačno, danas našli u situaciji koja je bremenita nizom najtežih problema za koje nauka i celo društvo nemaju rešenja. To su, pre svega: glad koja odnosi godišnje 8 miliona života, od kojih su mnogi dečiji, nepremostiv jaz izme u bogatih i siromašnih, krajnja beda jednog dela čovečanstva, opasnost od izbijanja ratova, čak i svetskih, pri čemu bi upotreba nuklearnog oružja mogla dovesti do uništenja najvećeg dela čovečanstva, pa i same planete. Istovremeno, postoji i pozitivna “strana medalje“, jer genetski razvoj čoveka uskoro stiže do velike prekretnice: ulaska u drugu fazu čoveka u kojoj se pored leve

a da je pre njegovog nastanka. koji ima svoj kraj.uključuje u rad i desna polovina mozga što će mu omogućiti dostizanje neverovatnog duhovnog. Vreme nastanka tog Potencijala je približno toliko daleko od početka stvaranje kosmosa koliko je on daleko od današnjeg dana. ali je nemerljiv realnim jedinicama za dužinu. ljudi bi to već davno uradili. Blagostanje će biti ostvareno kroz materijalnu pomoć kosmosa ljudima. jer su od njega počela sva stvaranje ili sve kreacije u kosmosu. Duhovne energije ne očekuju u ovom poslu nikakvu pomoć od ljudi. pri čemu će je svi i siromašni i bogati dobijati. . Potencijal je završio svoj potencijalni period i započeo stvaralački period svog postojanja. Ostvarenjem svete misije. čije je embrione stvarao sam Potencijal. Me utim. Glava I NASTANAK I SADRŽAJ KOSMOSA POTENCIJAL I STVARALAC Ljudi kažu da kosmos nema kraja i da postoji oduvek. intelektualnog i kreativnog nivoa. nazovimo ga Potencijal. ipak. Zbog toga se od tog vremena on zove Stvaralac. Stvorivši Jedinstveno polje. za ovo se ljudima postavlja nezaobilazni uslov: okrenuti se od materijalnog ka duhovnom. stvorio se kod Potencijala utisak da je neophodno proširiti sadržaj samog sebe kako bi se te mogućnosti koje on ima realizovale. Zahvaljujući svojoj neizmernoj inteligenciji i moći da postigne sve što želi. Isto važi i za veličinu kosmosa. Hristova i druge duhovne energije su svesnije ovih opasnosti od nas samih i ponovo pokreću akciju za spas čovečanstva u obliku Idealnog društvenog ure enja koje bi uklonilo sve ove probleme i ljudsku rasu usmerilo putem mira i opšteg blagostanja koje će trajati sve do realizacije naše svete misije i do ostvarenja svih razvojnih mogućnosti koje je energija Hristovog stabla ugradila u naše gene. odnosno kako bi jedan deo svojih neizmernih mogućnosti pretvorio. na istom mestu postojalo jedno neizmerno veliko energetsko polje. Da li je. ali je ono beskonačno daleko i ne može se izmeriti nikakvim realinim vremenskim jedinicama. Pri tome se ovo blagostanje svih neće postići oduzimanjem od bogatih i davajem siromašnima. kreirao. ljudska civilizacija će se postepeno ugasiti. jer da su hteli da ove probleme reše. naravno pod uslovom da pre toga ne do e do samoubistva ljudske civilizacije. ostvario. bilo nekog početka ili vremena kada kosmosa nije bilo? To vreme je postojalo. Prva kreacija Potencijala je bilo Jedinstveno energetsko polje kome je preneo ogromne moći za razvijanje velikog broja energija. To znači da je postojalo vreme kada kosmosa nije bilo. zadatka koji je pred nas Stvaralac postavio i zbog koga smo i ubrzano razvijani.

razmnožavaju. pa do superinteligentnih. na kojima je nastanjen život. kroz svaku njegovu tačku. Ona je za ljude bitna zato što stvara mrtvu materiju i što aktivno podržava energiju Hrista i Životni talas u nastojanju da kroz oživotvorenje mrtve materije stvori živa bića. odnosno Životni talas koji ona emituje stvorili su bezbroj živih bića u kosmosu. Životni talas je. Ove energije se u jednom delu kosmosa sakupljaju u snop sličan lijanama. njegov najstariji deo iz kojeg se postepeno razvio ceo Potencijal. pa i samih planeta. . Energetsko polje Potencijala ima oblik jajeta. su energija Hristovog stable i energija Svetog duha. Naime. ne učestvujući u kreiranju Kosmosa. Hristova energija. Ovaj talas. ceo kosmos nalazi u njemu. koje su se isprepletale. Ako bi Životni talas prestao da se prostire. Na taj način od mrtve materije nastaju živa bića koja mogu da se razvijaju. Oko jedne trećine energetskog polja Potencijala predstavlja njegovo jezgro. Pored mnogobrojnih važnih funkcija koje Hristovo stablo ima u kosmosu. nije ceo Potencijal prešao u stanje Stvaraoca. pa do neizmerno velikih čija se polja prostiru po celom kosmosu i postoje u svakoj njegovoj tački. dok ostale dve trećine čini kosmos. Isto tako. STVARANJE ENERGIJA Stvaralac je sve energije stvarao unutar svog energetskog polja. Hristova energija ima obavezu da vodi brigu o planetama i drugim prostorima u kosmosu u kojima borave živa bića. Pri tome je ona neprekidno podvrgnuta delovanju Životnog talasa. pri čemu jezgro zauzima širi deo jajeta. Energija ima od najmanjih. posle Stvaraočeve. ulogu i značaj za ukupno funkcionisanje celog kosmosa. stoga. Hristova energija emituje energetski talas koji se zove Životni talas i koji se prostire po celom kosmosu. sva živa bića u celom kosmosu bi izumrla. čiju inteligenciju ljudi nisu u stanju ni da zamisle. postoje i neke koje su od životne važnosti za ljude. Ovo jezgro je nastavilo da razvija Potencijal. ima ih od potpuno neinteligentnih. Ta briga se sastoji u neprekidnom bdenju da ovi sistemi. U njega nemaju pristup ni energije ni materija kosmosa. Energija Hristovog stabla se sastoji od nekoliko stotina nezavisnih energija od kojih svaka ima svoju namenu i karakteristike.6 do 26 Hz. prilago avaju uslovima okoline i menjaju. Druga po značaju je energija Svetog duha. aktivator. Sve kosmičke energije gaje vrhunsko poštovanje prema jezgru Potencijala. da bi se zatim ponovo širile obuhvatajući celo prostranstvo kosmosa. realizator života i sredstvo koje ga neprekidno održava. budu bezbedni kako ne bi nečijom greškom došlo do kataklizmi i uništenja velikog broja životinjskih i biljnih vrsta. Dve najznačajnije energije u kosmosu. prostirući se menja svoju frekvenciju idući od 2. Nijedna od energija kosmosa nije u stanju da učini bilo šta sa čime Stvaralac nije saglasan. Životni talas nosi u sebi programe koji omogućavaju aktiviranje života u mrtvoj materiji. Tokom beskonačno dugog vremena stvaranja kosmosa Stvaralac je stvorio gotovo neizmeran broj energija od kojih svaka ima svoju svrhu.Me utim. pa se. dakle.

ali na isti način. One su i po sadržaju i po prostranstvu njegov neuporedivo najvažniji deo. Ovako ograničeni zadaci nisu omogućavali brzi razvoj inteligencije i kreativnosti. Delovanjem energije za zgušnjavanje polja došlo je do pojave koja nije bila predvi ena. razvijaju se. Njihov zadatak je. zbog svojih malih dimenzija i suptilnosti. a koji je ovim nematerijalnim bićima omogućavao da nastanu. S tim ciljem stvoren je Životni talas koji emituje Hristova energija.NASTANAK MRTVE MATERIJE Tokom razvoja kosmosa jedna od pojava. Nastanak nematerijalnih bića je imao tačno odre enu svrhu i namenu. Ova bića su zajednički stvorile energija Hristovog stabla i energija Svetog duha uz odobrenje Stvaraoca. predstavljao rad na očuvanju nekih energetskih tokova. nego predstavlja zgusnuti deo dveju energija. što znači da nisu imala materijalno telo. tako da su na jednom prostoru oba polja bila istovremeno zastupljena. a kasnije i molekula. Materija izgleda kao čvorovi na nekom mekom energetskom kanapu. koje im je Hristova energija ugradila u njihov program. dakle ne svaka. od kojih je jedna uvek energija Svetog duha. Odabrana je posebna energija iz sastava energije Svetog duha koja je imala karakteristiku da se može lako menjati i prilago avati. a posedovala je i odre en nivo inteligencije. a da to već nije bilo doneto u talasima životne enrgije. Ništa se nije moglo desiti u životu ovih bića. prilikom širenja dva energetska polja od kojih je jedno energija Svetog duha. Me utim. stvorena su da izvrše odre ene zadatke. bilo je neophodno da primi odre eni životni program i da je neprekidno podržava energija koja sadrži taj program. sasvim slučajno. koja se odnosi na spontano širenje energetskih polja čime je došlo do odstupanja od njihovih dimenzija i intenziteta koje je Stvaralac definisao. došlo je do snažnog zgušnjavanja ovih energija tako da je od njih nastala materija. a kasnije i velikih materijlanih oblika kao što su zvezde i planete koji. kako se on ne bi ugasio. ali je . Naime. nego su se sastojala od energije. Da bi takva energija funkcionisala kao živo biće. maker ono bilo “veliko” kao zvezda. nego im je životni program bio unapred zacrtan. a druga neka odre ena energija. povremeno se javlja potreba za odre enom materijom koja je stvarana svesno. a samo se ponegde nalazi po neko zrnce materije. Kosmos je. Pri tome. naterala je Stvaraoca da stvori posebnu energiju čiji je zadatak da spreči ovo rasplinjavanje energetskih polja i vrati ih u njihove dimenzionalne i intenzivne okvire. koja su bila u neposrednoj blizini. NASTANAK NEMATERIJALNIH ŽIVIH BIĆA Prva živa bića u kosmosu nastala su u prvoj petini veka kosmosa. da bi se kasnije formirale sve krupnije čestice što je postepeno dovelo do stvaranja atoma. Ona su bila nematerijalna. od kojih je postala. Iako je najveći deo materije stvoren u kosmosu slučajno. dakle svet energija. po pravilu. dakle ne postoji kao posebna celina. Ova bića nisu imala slobodnu volju. razmnožavaju i dostignuu svoj predvi eni sadržaj i funkciju. kakve danas nisu poznate. Materija. došlo je do mešanja energija. Ona je u prvo vreme bila sastavljena od izuzetno sitnih čestica materije. Zbog toga je ova energija za zgušnjavanje bila prisutna u svim delovima kosmosa kako bi bila u stanju da na ove promene blagovremeno reaguje. materija ostaje večito vezana za energije majke. nisu mogli biti obra ivani ozbiljnijim energetskim kompleksima.

neuporedivo jednostavnija od virusa. Zadatak ovih materijalnih bića bio je da zaustave degradiranje mrtve materije na toj planeti zbog neprekidnog raslojavanja čvrste materije sa površine planete koja se razlagala na svoje sastavne delove koji su bili gasovite prirode. Nagli skok u razvoju ovih bića došao je u jednom momentu zbog potrebe za održavanjem statusa kvo na jednoj od planeta koja je predstavljala u to vreme značajan proizvod u materijalnoj sferi. Bez obzira na njihovu malu dimenziju. Nedavno su tražili od Hristove energije odobrenje za povećanje broja ovih bića. Stoga materijalna živa bića predstavljaju kombinaciju procesa nastanka mrtve materije uz dodatnu inteligentnu energiju koja potiče od energije Svetog duha i delovanje na ovu tvorevinu Životnim talasom. a zatim ga neprekidno održavali u takvom stanju. oni su posedovali dve osobine: izuzetno brzo razmnožavanje deobom na nekoliko delova. Hristova energija je posle ovih mikroorganizama. Relativno brzo. Da bi se sačuvala stabilnost površine planete. u skladu sa potrebom i žive mnogo duže od materijalnih. Nematerijalna bića su nastala mnogo ranije od materijalnih. bilo je neophodno ugraditi elemente koji bi zaustavili ovaj proces. Koristeći za hranu obilje korisnih gasova koji su okruživali ovu planetu. Kod složenijih zadataka vršena . Ovako nastali mikroorganizmi relativno brzo su. da bi trebalo materiju oživotvoriti i dati joj one iste mogućnosti koje je energija već dobila. Stvaraju se u tačno odre enom broju. koga emituje energija Hristovog stabla. U tom cilju je energija Hrista stvorila poseban program za ove jednostavne mikroorganizme koji je predstavljao veliki skok u odnosu na sve do tada nastale. posle vrlo kratkog vremena od nastanka i vrlo kratak životni vek koji se praktično završavao na onom mestu na kome je i nastao. čiju granicu ne mogu preći. stvorila sa sličnim zadacima druge. stvarajući tanak zaštitni sloj od daljeg raspadanja stena. Zadatak im je da koriguju odstupanja od programa u atmosferi Zemlje. U poslednje vreme neke od ovih rasa.200.000 na 1. zbog svog nivoa razvoja. U prvo vreme je živa materija predstavljala izuzetno jednostavna živa bića. a njihovi posmrtni ostaci su se prosto lepili na površini planete. 600.000 što im je i odobreno. ali izuzetno visokog razvoja inteligencije. Od tog broja oko 50 miliona rasa ima nivo superinteligencije. Za taj zadatak su najneophodnija bila živa bića čiji bi izumrli ostaci činili zaštitni pokrivač na površini planete koji bi je dalje štitio od raspadanja. zbog izuzetne specifičnosti svojih zadataka dobijaju ograničenu slobodnu volju. pa i u atmosferi planete Zemlje.izuzetno dugo vreme postojanja kod ovih. Danas postoji više milijardi rasa nematerijalnih bića u kosmosu. ali se to u odnosu na vek kosmosa izražava vrlo malim razmakom. po nekoliko hiljada godina. Ima ih po celom kosmosu. nazovimo ih rasa nematerijalnih živih bića. na različitim delovima kosmosa. NASTANAK MATERIJALNIH ŽIVIH BIĆA Stvaralac je posle stvaranje mrtve materije došao do zaključka. oko trećine veka kosmosa. dovelo do vrlo sporog. uspeli da se menjaju prilago avajući se novonastalim situacijama na toj planeti. koja su se vrlo sporo razvijala. ovi mikroorganizmi su se brzo razmnožavali. za šta je često bilo potrebno i više milijardi godina. zbog sve većih problema koje rešavaju. ali ni ovo povećanje nije dovoljno.

kao najzaostalijem. Pored toga. došlo do stvaranja novih. od tog vremena pa do danas je praktično beskonačno dugo vreme. Materijalna živa bića su uglavnom nastanjena na planetama u životnim uslovima koji se mogu znatno razlikovati od onih na planeti Zemlji. u centru kosmosa su oko polovine veka kosmosa dostigla nivo razvoja približno čovekovom. sa zajedničkom svesti. Stoga je nivo razvoja ljudi vrlo skroman i upravo u skladu sa dužinom razvoja. Tako su materijalna živa bića na polovini prečnika kosmosa. pa do 1000 metara. Hristova energija će Životni talas i ubuduće menjati u skladu sa potrebama Stvaraoca na novim sadržajima u okviru materijalnih živih bića. Broj jedinki u okviru rasa se kreće od 10. pa sve do danas Životni talas se postepeno menjao upotpunjavajući svoj sadržaj i način delovanja sa potrebama dotadašnjeg materijalnog živog sveta i novim elementima za stvaranje nivih materijalnih živih vrsta. U odnosu na to. Neke od tih civilizacija premašuju inteligenciju više od polovine rasa nematerijalnih bića.000 do 10 na 27 stepeni. Ova bića. došlo do stvaranja većeg broja vrsta mikroorganizama koji su dobijali sve veće dimenzije.000 godina. ceo razvoj čoveka na Zemlji ne traje ni jedan tren. složenijih organizama čiji je cilj postojanja bio da obavljaju odre eni zadatak. u kome su postojala samo bića koja su bila neuporedivo jednostavnija od bilo kog mikroorganizma. posle praktično beskonačno . ali su se ona pod različitih životnim uslovima na svojim planetama i ostalim staništima postepeno menjala i udaljavala da bi danas. To znači da u ovom perifernom delu kosmosa.je selekcija i ukrštanje mikroorganizama radi zadovoljavanja novonastalih potreba. preduslov za dostizanje visokog razvoja pojedinca i civilizacije jeste da telo bude veće od jednog metra kako bi oko njega bilo moguće formirati auru koja bi imala uslova za ozbiljniji razvoj. Inteligencija im se kreće od nikakve. nivo razvoja čoveka dostigla u vreme 75% veka kosmosa. što je znatno usporavalo intelektualni i duhovni razvoj. Postepeno se iz ovih mikroorganizama počeo razvijati ostali biljni i životinjski svet kosmosa. Ona su se postepeno širila od centra prema periferiji. Tih 10%. već beskonačno dugo vreme postoje materijalna živa bića sa do sada najvišim postignutim nivoom razvoja. jer su imala problem sa promenom tela. ali je njihov razvoj bio vrlo spor. Od prvog materijalnog živog bića. kroz dugi period. Životni vek im je od jednog trena pa do 100. pa do vrlo visoke. a oko 90% veka kosmosa neke od ovih rasa su dostigle najviši nivo za materijalna živa bića. tela veća od 2 metra nisu imala uticaj na duhovni razvoj. Prva materijalna živa bića u kosmosu počela su da se razvijaju u samom centru kosmosa kako bi bila pod što većom kontrolom i dobijala što veću pomoć u razvoju. Po veličini ih ima od manjih od virusa. nego i dostigla nivo zajedničke svesti. Znači da je posle dugog vremena. Najbliža visoko razvijena civilizacija zove se Proni i nastanjena je na jednoj od udaljenih planeta zvezde Sirijus. Materijalna živa bića su se razvijala neuporedivo sporije od nematerijalnih. Na taj način je postepeno. Posle tog perioda su se i u spoljnoj polovini kosmosa pojavila razvijenija materijalna živa bića koja su oko 80% veka kosmosa ne samo prestigla nivo razvoja čoveka. Me utim. Da bi se živi materijalni svet razvijao moralo je doći do promene u Životnom talasu. Sva materijalna bića u kosmosu nastala su kao rezultat jedne ideje Hristove energije. Njihova tela su se menjala pri promeni životnih uslova.

Ukupan boravak Zemlje u Sunčevom sistemu je milijardu i osamsto miliona godina. samo u malom. narastao je dodatnim prilivom materijala samo za jedan procenat. narasla na jednu desetinu od svog današnjeg prečnika. koje se zagrevalo pod pritiskom spoljašnjeg sloja. postepeno zaostajala za kometom. U tom periodu dostigla je 95% sadašnjeg prečnika zbog pada meteora privučenih njenom gravitacijom. tako je rasla i dalje privlačila nove čestice prašine. Na tom putu prolazi blizu Sunca. koje se zagrevalo pod pritiskom spoljašnjeg sloja. zbog svoje povećane težine. noseći sa sobom jedan deo repa komete. Taj gornji sloj. spoznala prirodu nastanka planete Zemlje. To isto. došlo do povećanja prečnika za tri do četiri procenta. postepeno napušta more meteora i usmerava se u pravcu kojim plovi desetak miliona godina. Samo je jedna osoba. Ona konačno biva zarobljena Sunčevom gravitacijom. prolazeći veoma blizu njega. ta nova. koja se našla u jednom prostoru prepunom kosmičke prašine. na isti način kao u oblaku prašine.vremena. od izlaska iz mora meteora do danas. biva privučena njegovom masom i samo zahvaljuući veikoj brzini kojom se kretala nije se sudarila sa njim. dobijen od komete. postoji i u živom svetu planete Zemlje s tim što su razlike u kosmosu enormno veće. počele da lepe nove. bio je usijan. vraćajući se ponovo pored Sunca posle 200 godina. već je. Sloj Zemlje nastao u moru meteora. a onda pod uticajem jednog većeg nebeskog tela polako skrenula sa pravca komete. koja se prosvetlila. kao sastavni deo njenog repa. na taj način. veća masa postala je privlačnija za okolne čestice. pre 32. Zemlja je nastala tako što su se na neku česticu u svemiru.000 godina u Australiji. dok je unutrašnjost bila dosta hladna. Tada pismenosti nije bilo. Ali je zbog širenja centralnog jezgra. Prečnik Zemlje. To je trajalo oko 300 miliona godina i Zemlja je. te razlike postale tako velike da neka živa bića sa različitih regiona kosmosa. pa su i one nastavile da se lepe. da bi se konačno u poslednjih 40 miliona godina ustalila na ovom nivou na kome je sada. nemaju nikakve sličnosti. Glava II NASTANAK PLANETE ZEMLJE I ŽIVOG SVETA NA NJOJ KAKO JE POSTALA PLANETA ZEMLJA? U nauci postoji više hipoteza o nastanku Zemlje. ali nijedna od njih nije tačna. Onda je prolaskom velike komete kroz taj oblak prašine bila povučena i uključena u kometu. privukla odre eni deo usijanih gasova koji su je obavili. pa zbog toga pravi veliku elipsu. pa je ono sa njim otišlo u grob. Potom je uplovila u more meteora sa kojima je zajedno plovila 400 miliona godina. niti je bilo savremenika kojima je mogao preneti to svoje znanje. Usled povećane težine i privučena nekim drugim nebeskim telima. prepun je šupljina u . Zatim ta elipsa postaje sve manja. Zatim je. koji se nalazi na dubini od 100 do 400 km ispod površine. U repu komete njena masa je narasla do jedne šestine današnjeg prečnika Zemlje.

nego. To se. One i dalje svakih pedesetak do sto godina stvaraju neku novu bakteriju ili . Ako se usmerimo samo na materijalna živa bića. onda istorija njihovog nastanka izgleda ovako: Kao što smo već rekli. nagle promene u strukturi pojedinih vrsta. Zatim je Hristova energija nastavila da stvara bića koja su bila korisna u nekom procesu u kosmosu. Dve trećine su. osim neke gra e organizma i specifičnih osobina. Oni koji nisu bili uskla eni sa okolinom nestajali su. bilo da se radi o nekoj prelaznoj formi izme u materije. ali su najnovija istraživanja već ukazala na to da se neke vrste nisu menjale. Čestito je Hritova energija stvarala mutacije. tako da ona. Kako je istorija živih bića na planeti Zemlji vrlo dugo. ipak bića koja su morala biti svorena u skladu sa specifičnim uslovima planete Zemlje. Postepeno su se ova živa bića širila po kosmosu. pre svega na četiri globalne energije. neuporedivo jednostavnije od virusa. gotovo da nemaju više nikakve sličnosti sa svojom vrstom u kosmosu. za razliku od Darvinovih pretpostavki. posle nekih promena okoline koje su pretile da ih potpuno unište. prvo materijalno živo biće. Drugačiji životni uslovi na Zemlji doveli su do značajnih promena na ovim bićima. prestali da postoje. naravno ne odnosi na sve energije. Uslovi života su ih donekle menjali. POJAVA ŽIVOTA NA ZEMLJI Duhovne energije imaju jednu izuzetnu mogućnost koja se sastoji u tome da mogu po svojoj želji da stvore odre ene životne oblike. Obrušavanje i menjanje tih velikih šupljina dovodi do pojave zemljotresa i vulkana. s tim što su se ona usled promena životnih uslova postepeno menjala. nisu završile svoj rad na Zemlji. Naprotiv. Stvaranje živih bića ima izuzetno dugu istoriju. jer nisu mogla biti iskorišćena gotova živa bića sa drugih planeta. stvoren je gotov. Šta se dešavalo na planeti Zemlji koja ljude najviše interesuje? Hristova energija je na planeti Zemlji stvorila veliki broj živih bića od kojih jedna trećina postoji u sličnom obliku i na nekim drugim planetama i staništima živih bića. imaju energija Hrista i energija Svetog duha. pre svega Hristova energija. još od prve trećine veka kosmosa i obuhvata stvaranje praktično beskonačnog broja različitih materijalnih i nematerijalnih živih bića. veliki broj bića. beskonačno sitno. pa ih je ona odatle i prenela na Zemlju. Duhovne energije. pokušavajući da ih unapredi ili održi. pa je usled tih promena došlo do račvi i stvaranja podvrsta ili cele vrste u potpunosti gasila. a od njih svakako ekstremne mogućnosti u odnosu na ostale. nauka nije u stanju da ove elemente proveri do detalja. tako što će izumrli ostaci ovih sitnih živih bića prekriti površinu planete i na taj način zaustaviti raspadanje površinskih stena. usavršavali. nastalo je kao potreba da Hristova energija zaštiti od raspadanja površinske stene na jednoj planeti. račvajućih se i menjajući se sve do današnjeg dana. energije i živog bića ili o živim bićima u onom smislu kako su ona ljudima poznata.koje se neprekidno uvlači istopljeni materijal iz središta. To znači da je Hristova energija stvarala jednu po jednu vrstu živih bića na planeti Zemlji i da Darvinova teorija nije tačna u onom smislu da su sva bića nastala od nekih osnovnih. čime su stvarali nove podvrste. kao zaštita ili pomoć pri nekoj pojavi kojih je u kosmosu bezbroj. To je istorijat nastanka planete Zemlje. granali se.

Istovremeno. do razvoja vrsta koje su se značajno razlikovale i koje su se uglavnom do danas i održale. Ovi prvi naseljenici planete Zemlje su se vrlo brzo razmnožili. .mikroorganizam. nivoa razvoja i raznovrsnosti živih bića. dok je predak čoveka i majmuna nastao pre oko 5 miliona godina. tog opšteg principa u kosmosu. Znači da je moguće da Hristova energija i u naše vreme stvori neka živa bića koja bi bila na relativno visokom nivou razvoja. osim vrlo retkih slučajeva. a povremeno svakih nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada godina. To znači da je stvaranje živih bića proces koji na planeti ne prestaje i nikad neće prestati i stoga ne treba ljude da čudi što će u nekim slučajevima i u nekom vremenu doći do zaključka da su pronašli neku novu vrstu koju do tada niko nije primetio. Sada postoje jasnije ko je u pravu: pristalice kreacionističke teorije ili Darvinisti. a delom greše! Darvin nije bio u pravu. gde su postojali slični uslovi. razvoj čoveka sve do kontakta sa svetlećimtelom išao je istim. odnosno primata. ostala do danas neizmenjena. Starost čoveka koji se odvojio i postao posebna vrsta iznosi negde oko 3.5 miliona godina. RAZVOJ ŽIVOTINJA I BILJAKA NA ZEMLJI Hristova energija koja brine o razvoju živog sveta u kosmosu je vrlo brzo posle spuštanja temperature na nekih stotinak stepeni na površini Zemlje. jer sva živa bića nisu nastala od jednog pra pra pretka. Kreacionisti su u pravu kad kažu da je sva originalna živa bića Bog stvorio. kako bi se živi svet kompletirao i dopunio na još uvek vreloj površini zemlje koja nije silazila ispod 90 stepeni Celzijusa. Dakle. Stoga je i sama ideja o nastanku čoveka od čovekolikog majmuna površna. za razliku od majmuna predstavljao jednu spretniju i inteligentniju varijantu grane zajedničkog pretka od ostalih grana koje predstavljaju današnji majmuni. Naravno. Posle nekoliko miliona godina. jer je stvoren jedan zajednički predak čoveka i majmuna. Hristova energija je na Zemlju donela veliki broj novih bakterija i nešto virusa. Delom su i jedni i drugi u pravu. što će u nekim slučajevima biti pogrešno i predstavljaće nastanak nove vrste koja će početi da se probija u cilju svog razvoja. sporim tempom. prenela prve bakterije i viruse sa nekih drugih planeta. Darvin je u pravu da je. jer se to u većini slučajeva i desilo. smatrajući da je ona bila dovoljno spretna da se krije od pogleda ljudi. a velike površine još vrelih stena. prekrile su se naslagama izumrlih bakterija. savršenija živa bića bogateći tako živi svet na Zemlji u pogledu broja. posle milion i po godina zajedničkog pretka došlo je do račvi. usled promene životnih uslova došlo do promene živih bića. s tim što je čovek. a zatim je došlo do račvanja u razvoju: u jednom pravcu su počeli da se razvijaju majmuni. u drugom druga vrsta majmuna. ali bi ona dalje nastavila da se razvijaju prilago avajući se okolini i boreći se za svoje mesto me u živim bićima iz svoje okoline. u četvrtom opet neka vrsta majmuna. u trećem pračovek. kao i kod drugih životinja. nego je Hristova energija stvorila ogroman broj originalnih živih bića. Kreacionisti nisu u pravu kad kažu da su sva bića koje je Bog stvorio.

koje su prenete na planetu i koje su se. udaljavajući se polako od obale. To su prve biljke na suvom tlu koje su se na Zemlji razvile. Sledeća etapa u razvoju sadržala je veći broj različitih biljaka. jer su uspostave kontakte preko površinskih korenova sa onima uz obalu. kojima slični postoje i na drugim planetama. prenete su sa nekih drugih planeta. Na taj način su se napajale vodom i sve više udaljavale od morske obale. čime je biljni svet u znatnoj meri poboljšao svoju strukturu i svoj sadržaj koji je sačinjavalo nekoliko stotina različitih vrsta. Zatim je došlo do prenošenja većeg broja biljnih vrsta za život u moru. kada je temperatura u plitkim morima pala na 45 stepeni. Postepeno sa promenom klime i životnih uslova one su izumirale. Tek 30 miliona goina kasnije kada je došlo stvaranje vrućih mora od kondenzovane vodene pare. debljine nekoliko santimetara bio dovoljan za razvoj drugih složenijih biljaka i malih žbunića. Do danas se nijedna od tih životinja na moru i kopnu nije održala. slične onima koje danas nazivamo praživotinjama. tako e dopremljenih sa okolnih najbližih planeta koje su imale slične uslove. sa ili bez ljušture i bez kičme. još par rakčića. Vrlo brzo posle toga.Nekih 30 miliona godina kasnije. . potpuno prilago ene njenim uslovima. crva i drugih žvotinjica. što je omogućilo razvoj i razmnožavanje novih jednoćelijskih organizama. s obzirom da su se temperatura i okolnosti na Zemlji postepeno stabilizovali. Za to vreme u more je preneto desetak različitih vrsta riba sa drugih planeta. gde je tlo bilo vlažno. Prve životinje koje su se pojavile na suvom. me u kojima su na kopnu bile najsavršenije životinje slične miševima koje su se hranile biljnom hranom i nosile jaja. me utim počele da se postepeno šire. za kratko vreme u povoljnim uslovima vlažnog tla i atmosfere izuzetno razmnožile. Tek desetak miliona godina kasnije pojavile su se prve životinje koje su tako e bile prenete sa drugih planeta. Hristova energija je u skladu sa uslovima života prenosila nove biljke i životinjske vrste i sobzirom na usporenije promene klime na Zemlji počela sve više da uključuje nove tipove biljaka i životinja koje su stvorene samo za planetu Zemlju. Kasnije su te biljke uspele da se do te mere prilagode vlažnom podneblju da su presecale korenove s kojima su bile u vezi sa vodom i nastavljale da žive samostalno na suvom. ali ih je Hristova energija prilagodila posebnim uslovima plitkih mora na Zemlji. Hristova energija je prvi put donela jednu vrstu ribice i biljke koje su rasle na dnu plitkih mora. uz samu morsku obalu. Nedugo potom. Hristova energija je stvorila prvu životinju specijalno za planetu Zemlju. u razmaku od 3-4 miliona godina. To su bile bube koje su se hranile biljkama koje još nisu bile u dovoljnoj meri rasprostranjene po relativno vlažnom tlu planete. To je bila jedna vrsta rakčića. Njihovi ostaci predstavljaju prve slojeve zemlje koja je plodna i čiji je sloj. Hristova energija je u njih naselila nove bakterije i prvi put prenela višećelijske organizme. temperatura je sišla na približno 70 stepeni Celzijusa. Te biljke su.

Najsigurniji način bio je nastavljanje sa mutacijama neophodnih za vraćanje ljudi na pravi put razvoja. bubice. tako da je čovek počeo da više želi korenje. sprečavao. Pored toga. umesto dotadašnjeg na drvetu. počeo je da se razvija u pravcu 2-3 grupe majmuna čiji razvoj nije obećavao neki značajniji napredak. a posle nje su se pojavile samo još dve sitnije izmene. Hristova energija izvršila neke izmene u genima ljudi tako što su oni dobili razvijenije zadnje noge od prednjih. što je u znatnoj meri ometalo penjanje. onaj koji je zamišljen od strane Hristove energije. Tada je zamisao Hristove energije bila da na Zemlji stvori jedno biće većih intelektualnih mogućnosti od ostalih koji su na Zemlji stvoreni. sitne životinje. Poslednja od ovih mutacija izvršana je pre nekoliko stotina hiljada godina. tako što su izvršene korekture u auri čoveka. tako da je samo mali broj ljudi ostao na putu koji mu je bio zacrtan. Jedna od njih je nastala zbog odstupanja pretka čoveka od predvi enog razvoja u smislu isključivog života na drvetu čime bi se u znatnoj meri smanjile razvojne mogućnosti čoveka. koji se još nisu počeli razvijati u pravcu nekih od majmuna. da bi zaustavila ovaj nepoželjni pravac razvoja. Stoga je Hristova energija od preostalih primeraka pretka čoveka. a koje su omogućavale mnogo veća saznanja beloj bioenergiji pružajući joj šansu da bolje razmišlja. To je. Ona se odnosila na način razmišljala ljudi. Me utim. ne uračunavajući tu delfine koji su kao razvijenija vrsta doneti na Zemlju. Stoga je. Druga najveća promena učinjena je mnogo kasnije. pravi bolje zaključke i da na taj način čovek postane inteligentniji i kreativniji. razvoj ovog čovekolikog pretka je išao krivudavom linijom. Tokom ljudske istorije bilo je više ovih mutacija od kojih su dve najvažnije. zbog promene klime i drugih uslova života veliki broj ovih predaka ljudi prestao je da postoji ili se degenerisao u bića slična precima majmuna. jer bi život na drvetu ograničavao. pri čemu je aura osposobljena da prima neke informacije za koje dotle nije bila sposobna. uradila jednu genetsku izmenu koja je ove primerke trebalo da okrene u pravcu znatno većeg razvoja inteligencije. To je dalo pozitivne rezultate tako da su bića počela da se pravilnije razvijaju uz pojačani razvoj inteligencije i kreativnosti. nego hranu koja raste na drveću. Me utim. što je ohrabrilo Hristovu energiju da dalje podržava i pomaže na jedan blagi način razvoj ovih bića. onemogućavao onaj pravac koji je bio zamišljen. pak primoralo Hristovu energiju da o toj maloj grupi ljudskih predaka vodi mnogo više računa kako se vrsta ne bi ugasila. To je.Glava III ČOVEK POJAVA I RAZVOJ ČOVEKA Predak čoveka i svih primata. a olakšavalo kretanje po tlu. kao poslednje koje je čovek pretrpeo. već posle nekoliko generacija ljudi koji su doživeli ove genetske promene dovelo do orijentacije na život na zemlji. stvoren je od strane Hristove energije pre oko 5 miliona godina. izvršena je genetska promena u izboru vrste hrane. .

naravno uslovi i način života praljudi. 3. Taj razvoj se najbolje obezbe uje uz živa bića koja imaju slobodnu volju. Taj. To je. odstupanja od normalnog ponašanja energija u kosmosu koja su. čija inteligencija nije napredovala. stvarajući veliki broj podvrsta. ljudski preci su se postepeno i sigurno razvijali. konačni izbor ljudske rase zacrtao je njen vrtoglavi razvoj koji je. koja je bila jedini ogranak čija je inteligencija postepeno napredovala. nego je kao gotova vrsta doneta na planetu. niti je može proizvesti Jedinstveno polje. potrebno je znati da divlja svinja nije nastala na tlu planete Zemlje. 2. kao i problemi koje su rešavali svakog dana predstavljali pravu blagodet koja će omogućiti brzi razvoj svetlećih tela. jer je ona potekla i stvorena na planeti Zemlji i razvijala se od samog početka pod uslovima koji postoje na planeti. Tako se predak današnjeg čoveka našao u konkurenciji izme u dva došljaka na planeti čija je inteligencija na drugim prostorima već doživela relativno visoki nivo razvoja. Naprotiv. U prirodi takva energija ne postoji. ali se opstepeno počela račvati. To je upravo bio jedan od osnovnih razloga zašto je Hristova energija odabrala ljudsku vrstu za nosioca razvoja svetlećih tela. pa sve do danas. moraju biti sastavljene od superinteligentne energije koja je toliko suptilna da je druge energije ne mogu ni na koji način izmeniti. Energije da bi bile u mogućnosti da vrše korekture svih odstupanja u kosmosu. stigavši pre 144. što je omogućavalo da ljudska vrsta u e u konkurenciju sa divljom svinjom i delfinom za izbor za odgajanje jedne generacije svetlećih tela. SVETLEĆE TELO Stvaralac. njihov vek mora biti večit. preko Jedinstvenog polja. neprekidno realizuje stvaranje različitih energija čiji je cilj odre eno delovanje u skladu sa potrebama funkcionisanja kosmosa. Postoje. Kako je Hristova energija zadužena za sva živa bića .* * * Zaštićeni očinskom pažnjom Hristove energije. kod mnogih je došlo do degeneracije.000 godina na jedan relativno visok nivo razvoja. Da ta odstupanja od normalnog ponašanja ne bi otišla suviše daleko. naravno u početku bio jedva primetan. me utim. pa je zbog toga predstavljala u startu najpogodnijeg nosioca.000 godina predstavljala dalekog potomka vrste koja je doneta na planetu. zbog neizmernih dimenzija i sadržaja kosmosa. Mnogi će biti začu eni činjenicom da se divlja svinja našla u ovom užem izboru. neophodno ih je blagovremeno korigovati kako bi se normalno funkcionisanje kosmosa neprekidno održavalo. Divlja svinja je pre 144. moguća. moraju zadovoljiti odre ene kriterijume: 1. Me utim. da bi ubrzanje postepeno postojalo sve veće. dakle kompletna priča o razvoju čoveka od bića koje je stvorila Hristova energija specijalno za planetu Zemlju. Ona mora sama sebe osposobiti za sve vrste delovanja. s tim što su. njihova superinteligencija mora im obezbediti da u svakoj situaciji prona u optimalno rešenje.

Istovremeno sa sazrevanjem svetlećeg tela. zrela svetleća tela se utapaju u Jedinstveno polje gde večito žive. ona emituje embrione budućih svetlećih tela koji se kače za aure nejperspektivnijih živih bića na pojedinim planetama. a da bi većina svetlećih tela vezanih za odredjena živa bića sazrela. po pravilu. potrebno je da pro e izmedju 150 i 200 hiljada godina.000 godina ljudska vrsta je odabrana da realizuje ovaj VELIKI CILJ. . Tako veliki broj zrelih svetlećih tela predstavlja kritičnu masu koja je dovoljna da pokrene proces obnavljanja aure planete na kojoj su nastala. u obliku energije iz koje se sastoji zrelo svetleće telo. neophodno je da. tada ubrzo dolazi do punog sazrevanja njenog svetlećeg tela. prateći stotine ljudskih života. Drugo svetleće telo je nastalo kao rezultat izuzetnog razvoja te osobe u njenom životu. Posle smrti te osobe svetleća tela su preuzimala sledeći ljudski embrion da bi. sa delfinom i divljom svinjom. znanje univerzuma. prosvetljena osoba iskoristi za razvoj ljudske zajednice. tokom njegovog života napravila novi korak u svom razvoju. do kraja kosmosa. Njena svest ili duša nastavlja da živi bez fizičkog tela. ali istovremeno je svest ili duša te osobe. provedu više hiljada godina. U vrlo oštroj konkurenciji. a zatim da svoju delatnost i šire. Na taj način su svetleća tela. Po završetku njenog biološkog života. kada osoba dobije izuzetne stvaralačke. prateći život jednog čoveka. Od tada do danas svetleća tela su aktivirala proces kreativnosti i razvoj inteligencije kod ljudi. a njihovo kreativno ponašanje omogućavalo je razvoj svetlećeg tela. Ukoliko te nove kreativne mogućnosti. Odabrana je ljudska rasa Pre 144. koje je pratilo živote nekoliko stotina ljudskih generacija. Razlika izme u prvog i drugog svetlećeg tela jeste u tome što je prvo nastalo iz iskre koju je emitovala Hristova energija i ono se postepeno razvijalo. Da bi se od embriona došlo do zrelog svetlećeg tela. u sadejstvu sa živim bićima.u kosmosu. pa mu više nije potrebno da prati ljudske živote i ono više ne preuzima nove ljudske embrione. ono predstavlja. Posle sazrevanja ono ima sva ynanja univerzuma. Posle sazrevanja oba svetleća tela prosvetljena osoba može regulisati dužinu svog života kako bi mogla da realizuje sve programe koje je zamislila u cilju pomoći ljudske civilizacije. oba svetleća tela odlaze na mesta moći na kojima se hiljadama godina sakupljaju sva zrela svetleća tela. od embriona do konačnog stadijuma zrelog svetlećeg tela. čovek je postao nosilac ovog plemenitog procesa. Posle dugog vremena provedenog u korekcijama grešaka u svemiru. Tada dolazi do pojave koja se zove prosvetljenje. kao i prvo. svuda gde je njihova pomoć neophodna. paranormalne i fizičke mogućnosti koje ne može imati običan čovek. Izuzetno kreativne osobe su uspevale da u toku svog života toliko unaprede razvoj svog svetlećeg tela da ono dostigne nivo koji je samo korak do sazrevanja. kao posledica njenog izuzetnog razvoja tokom života. dok nije sazrelo. postigla odre eni razvoj. mentalne. sazreva i drugo svetleće telo nastalo iz žutog jezgra te osobe. Posle njene biološke smrti svest dalje nastavlja da razmišlja.

uspelo je da sazri tridesetak svetlećih tela. . aura tih osoba postaje savršeno čista. Čovek ne mora biti svestan postojanja ovog cilja da bi se prosvetlio: mnogi mislioci raznih vrsta. religiozni mislioci i drugi prosvetlili su se. rešavanja ekonomskih problema. gde je nekada započeo razvoj neke od starih civilizacija. Zid plača u Jerusalimu. tri velike piramide kod Kaira: Keopsova. Kada se to dotigne. To je bilo na mestu koje se danas zove Džajpur (2 miliona stanovika) na 250 km južno od Nju Delhija. hronične bolesti nestaju. postizanje savršenog funkcionisanja nervnog sistema i dostizanje vrhunskih paranormalnih moći. neprekidno se krećući. čiji je krajnji cilj da što veći broj ljudi krene putem Stvaraoca. okupljena kao u grozdu. Snaga mesta moći uglavnom zavisi od broja zrelih svetlećih tela i civilizacije od koje potiču. Prosvetljenje može postići svaki čovek. Sveta Gora u Grčkoj. vide na daljinu itd. U pogledu paranormalnih moći promene su najveće. Prosvetljene osobe doživljavaju vrlo značajne promene: U fizičkom smislu dolazi do vitalizacije celog organizma. MESTA MOĆI Pre oko 138. Ono je ujedno i najsnažnije mesto moći na Zemlji. pa do 772 koliko sadrži mesto moći Džajpur. Sa njim se ne može meriti nikakvo bogatstvo.PROSVETLJENJE Za čoveka ne postoji nijedan veći životni cilj od prosvetljenja. što predstavlja uslov za preosvetljenje. Ona su se sakupila i formirala prvo mesto moći. nikakva vlast. oni se podmla uju na nivo koji su imali sa 35 godina. U pogled normalnih mogućnosti ne postoje stvari koji oni ne shvataju počev od savršenog poznavanja ljudskog organizma i psihe. Vestminster ebi u Londonu.000 godina. u Severnoj i Južnoj Americi. Zadatak prosvetljene osobe je da maksimalno iskoristi novostečene mogućnosti i pomogne razvoj ljudske civilizacije. i način za obezbe enje mira u svetu. čitaju misli. naučnici. Sikstinska kapela u Vatikanu u Rimu. neki budistički i Hindu hramovi i mnogi drugi.000 godina posle spajanja iskri svetlećih tela sa aurama praistorijskih ljudi. iznad tga koji se nalazio izme u koliba u seocetu praistorijskih ljudi koji su im se učinili najperspektivnijim. san im traje samo 2 do 3 sata. Kefrenova i Mikerina. nikakvo znanje. Acteka. kao što su hramovi Inka. Sadržaj mesta moći su zrela svetleća tela koja lebde u vazduhu na nekoliko stotina metara visine. Mesto moći je obično hram ili ostatak hrama. Tri osnovna zahteva za realizaciju ovog cilja su: posvećenje nekoj humanoj ideji. neumorni su. a da nisu ni znali da tako nešto postoji. Prosvetljeni jasno vide prošlost i budućnost. dakle 5. umetnici. Ima ih od tridesetak. U psihičkom pogledu dolazi do smirenog i blaženog stanja. Oni su svojim pozitivnim mislima i delima tokom života doveli svoju auru u čisto stanje. Maja. pisci. ali će to lakše ostvariti osoba čije je svetleće telo više razvijeno. u vazduhu. Aja Sofija u Istambulu. To je prvo mesto moći i ono se održalo do danas.

pronalazak metala i njihova primena. tako e imaju velike koristi. odnosno nervni sistem loše funkcioniše. čovek je . kao posledica stresova i negativnih misli. Jedina stvar u kojoj je čovek u toku civilizacijskog razvoja neprekidno nazadovao jeste kontakt sa duhovnim energijama. Koliko će se zrelih prožeti sa svetlećim telom posetioca. ili im je svetleće telo slabo razvijeno. zemljoradnja. neka vrsta tihe sreće. prisvajao ih kao što je vatra. odnosno do korišćenja vatre za grejanje i zaštitu životinja. osobe čije svetleće telo relativno razvijeno. Šta se dešava sa ogromnom većinom posetilaca mesta moći? Oni. To naravno ne znači da je taj razvoj dovoljan. neće ni sa jednim. poboljšanje zdravstvenog stanja. a sa njima i sa svim mestima moći u kosmosu gde imaju sličnu namenu kao na Zemlji. a zatim prvo za pečenje. jer su stupili u kontakt sa energetskim poljima koja postoje na svim mestima moći. ODVAJANJE OD PRIRODE Činjenica je da čovek nikada nije bio na takvom nivou opšteg razvoja kao što je danas. Ali njih je tek 1 prema 10. smirenje. gajenje životinja. svi ostali nemaju tu mogućnost. postoji veliki broj negativnosti u ostvarenom razvoju koje zahtevaju da se isprave i izmene u skladu sa voljom Stvaraoca. dok se vrlo razvijena prožimaju sa svima na mestu moći. javlja se tokom narednih nekoliko meseci dobro raspoloženje. Svetlost i Prisustvo Stvaraoca. istim tempom kojim je osvajao neke mogućnosti. Zbog toga se može sa pravom tvrditi da su mesta moći tokom istorije bila glavni faktor razvoja ljudske civilizacije. Posetiočevo svetleće telo koristi preuzeto znanje da kasnije aktivira kreativnost svog čoveka i daje mu nove ideje. To postižu tako što pri u svetlećem telu posetioca. Kao posledica toga. Tek svaki desetohiljaditi posetilac mesta moći ima sreću da njegovo svetleće telo doživi prožimanje sa zrelim.000. i oni imaju koristi od ove posete. Mnoga mesta moći su danas ili arheološka nalazišta ili živi hramovi koje posećuje veliki broj ljudi.Uloga zrelih svetlećih tela na mestima moći je da pri poseti ovim mestima. izgradnja kuća. To izgleda onima koji to mogu da vide kao kad bi dve lopte magle prošle jedna kroz drugu i razdvojile se. jer su civilizacije raynih naroda počinjale svoj intenzivni razvoj i procvat u vreme kada su boravile na mestima moći. Ipak. jedno za drugim razvoj dve i više civilizaija. početak korišćenja nekih energija. i prožmu se sa njim. Čovek je postepeno. a da niko od njih nije ni svestan da je došao na mesto moći. koje uvek ide sa njim i ne može se od njega udaljiti više od 300 m. odnosno kontakt sa prirodom. pa zatim za kuvanje hrane. Ako je slabo razvijeno. jer su tokom posete proveli sat ili dva u tri energetska polja: Mir. pismenost. a nervni sistem loš. zavisi od njegovog razvoja i od nivoa funkcionalnosti nervnog sistema posetioca. jasnije sagledavanje svojih životnih problema i lakše nalaženje rešenja. prenesu jedan deo svog ogromnog fonda znanja. jer im aura nije dovoljno čista. Osobe čija su svetleća tela doživela prožimanja na mestima moći imaće od toga velike koristi. Mesta moći su kroz istoriju ljudske rase odigrala izuzetno važnu ulogu. povećanje kreativnosti. korak po korak gubio kontakt sa prirodom. Kada je došlo do pronalaska. Naprotiv. Sva mesta moći na Zemlji su povezana preko tri energetska polja koja poseduju. da je on u svim oblicima zadovoljavajući. Neka mesta moći su tokom istorije omogućila. stvaranje mašina.

Tada su naši preci. na neki način moglo da umanji osvojene darove prirode. dobrim delom potiskivali ono što su dobijali od svetlećeg tela i dozvoljavali da se njihov bes.000 godina čovek se izuzetno snažno odvojio od prirode. osećaj da je nezavisan i da niko ne može. Njegovi kontakti sa svetlećim telom započeti pre 144. pri čemu je rezultat bio kažnjavanje i ubijanje neprijatelja. ali je bio svestan informacija i preporuka koje je dobijao i on ih se u početku. tako da se može reći da je današnji čovek potpuno odvojen od prirode.000 godina. u početku snažni i jasni saveti i usmerenja. obezbedio sredstva za život koja stvara na jedan ustaljen. smišljenim beneficijama. sve samouvereniji. ignoriše. u tom smislu su se ljudi osvajajući deo po deo prirode počeli s jedne strane da se osećaju sigurno. čije poreklo. maltretiranje dugih ljudi. kao i sve većim odstupanjima izme u onoga što je svetleće telo upućivalo ljudima i onoga što su ljudi stvarno radili. otu enosti. prećutkuje sve pozitivne uticaje koji su dolazili do njegove svesti. poništavali ona uputstva svetlećeg tela koja su bila u najvećem raskoraku sa stavom naših predaka. bezbedno. njihovo postepeno gašenje. što znači da su i oni. ali ih je doživljavao na dosta jasan način. čijih se usmerenja pridržavao. stvorio samouverenje. jer je tokom ovog perioda razvoja uspeo da potisne. posebno zarobljenika. sve do momenta kad je njihovo delovanje počelo da dolazi u suprotnost sa nekim njegovim osvojenim. Stoga je današnje stanje odvojenosti. Kontakt sa prirodom predstavljao je. kao proizvod straha od neprijatelja razbukte u punoj meri. uklanjali. a taj otpor dosta janim signalima svetlećeg tela postao sve jači. čije je delovanje doživljavao. To predstavlja vrlo visok stepen onih promena koje su započele još pre više od sto hiljada godina. Taj proces se dalje.dobio sigurnost koju do tada nikada nije imao: da se zaštiti od hladnoće i životnja i da može omekšati hranu koju jede. prelazi preko njih svaki put kad mu to nije odgovaralo. nemogućnosti običnog čoveka da dobije informacije od svetlećeg tela koje bi mu bile vrlo korisne. Svaki od sledećih koraka u napredovanju značio je odustajanje od jednog dela veza sa prirodom. naravno nije mogao da dokuči. zarobljenika. jer je čovek stvorio odbrambene sisteme koji su u početku sputavali. tokom hiljada godina gasi uticaj svetlećeg tela. Iz generacije u generaciju taj značaj koji je svetleće telo imalo za naše pretke sve se više gubio u skladu sa osamostaljenjem ljudi i odvajanjem od prirode. Na taj način je počeo da se postepeno. stečenim. sistematski način. kojih on naravno nije bio svestan. tako e su doživeli promene. da ih prećutkuje. sigurnost. bez velikog upliva prirode na to. dobrim delom pridržavao da bi. mržnja. ustvari potpunu otvorenost duše i svesti čoveka prema duhovnim energijama. odnosno duhovnih energija. da bi kasnije taj sistem počeo da se primenjuje na sve blaže i blaže razlike u stavovima izme u svetlećeg tela i te osobe. pa je čovek počeo da ih ignoriše. pri čemu čovek postaje sve sigurniji. a s druge strane uputstva . niti treba da utiče na njega. tako e sa osvajanjem prirode počeo da se osamostaljuje svaki put kad bi usmerenje svetlećeg tela. razvojem civilizacije. Posebno je to delovanje svetlećeg tela bilo sputavano. Postepeno. posledica negativnih elemenata razvoja ljudske civilizacije. kad je u pitanju bio odnos sa drugim ljudima. sve više razvijao. otklanjano polusvesnim naporima naših predaka. Tada je on započeo da izbegava ova uputstva koja su dolazila od duhovnih energija. za ove 144.

razmišljanja. pri čemu svaki od njih ima neku svoju misiju koju realizuje. mnogo bezbednije.000 ljudi je do sad to uspelo i zbog toga na mestima moći postoji 14. svega 7. neograničenu pomoć svim ljudima sveta. izvršavali sve što je svetleće telo savetovalo. čisto ljudsku reakciju na ono što im ne odgovara. do daljnjeg. ne može da kontaktira sa svetčećim telom. Od tada niko od normalnih ljudi. pri saznanju ovih informacija. To se desilo pre oko 30. na ovaj ili onaj način pomažu razvoj ljudske civilizacije. u prvo vreme privremeno. Danas se mogu nabrojati na prste jedne ruke prosvetljene osobe od kojih većina živi povučeno. što ih je više. Ignorisanje onoga što svetleće telo ukazuje i savetuje postepeno je dostiglo takav nivo da je došlo do potpunog prekida komunikacije izme u čoveka i svetlećeg tela. ometaju mu kreativnost. na samo ona uputstva koja su bila u suprotnosti mislima i delima ljudi.000 godina. pa postepeno kroz istoriju ljudske civilizacije. nego i ono što je najvažnije: nestala su sva uputstva me u kojima je bilo izuzetno korisnih koja bi usmeravala ljudski razvoj da ide pravilnim putem. pri čemu svi oni. osobe koje su prihvatale ovaj kontakt. na ono što je suprotno od onog što oni rade i misle. ograničavaju. one ga sve više stežu.000 godina. pa su stoga sve više ignorisali informacije koje su od svetlećeg tela dobijali. zdravlje. tela. smanjuju njegovu slobodu. Teda je ljudska svest pronašla mehanizam da ove savete jednostavno igoriše. bez znanja okoline. u slučaju ljudske rase pokazala kao dvosekli mač. inteligenciju. To znači da su ljudi. približno 10. još od vremena kada su ga svi ljudi imali. a koja je manje ili više korisna za razvoj celokupnog čovečanstva.000 zrelih svetlećih tela. a približno svaki peti od njih je uspeo da mu sazre svetleće telo. negovali. kretanja. dok ima svoje negativne misli! I zaista. kada su obični ljudi sve više gubili kontakt. dok na kraju ne bi postalo definitivno još u samom startu. NASTANAK NEGATIVNIH MISLI Jedna divna istina kaže: Čovek nikada neće biti potpuno slobodan. neutrališe. mnogo komfornije. osim ako se nisu bavili duhovnošću. da bi kasnije to odbijanje postalo sve dugotrajnije. Nažalost. bez kontakta sa javnošću. Slobodna volja se. odbojno reagujući na savete i uputstva svetlećeg tela koji su bili u suprotnosti sa nekim njihovim stavovima i mislima. potiskuje. . one mu blokiraju slobodu duha. neki od njih su se prosvetlili. Nažalost. a samo retki pojedinci su nastavili ove kontakte do pre. čime bi se on znatno ubrzao i omogućio ljudima da žive mnogo lakše. zaobilazi. niko od ovih ljudi nije zainteresovan za opštu. održavali.koja su dobijali od svetlećeg tela bila su sve češće u suprotnosti s onim što su ljudi radili ili mislili. a retki pojedinci ga zadržavali. Me utim. sačuvale su svoju auru potpuno čistu. procvata razmišljanja i njegove slobode istovremeno stvorila. od svakog čoveka po dva. One su oklop koji okružuje telo i. koje bi ljudi prihvatili i koje bi omogućile mnogo brži i pravilniji razvoj ljudske civilizacije. jer je pored punog razmaha mašte. prekinuli komunikaciju koja je sadržala i druge informacije koje su bile pozitivne. Sa gubljenjem ovog kontakta sa svetlećim telom igubila su se. nego svako od njih ima neku oblast za koju ima najviše afiniteta kojom isključivo želi da se bavi do kraja svog života na zemlji.

To znači da je slabljenje kontakta sa svetlećim telom koje je čovek izazvao da bi izbegao neka uputstva koja su bila u suprotnosti s onim što je radio i mislio. sve slabijeg kontakta sa svetlećim telom. odnosno potpuno ugasio. kao uzročno-posledična veza izme u negativnih misli i stresova s jedne strane i pojave bolesti s druge strane. čak i onih najtežih. ignorisao. opominjalo. dovode do slabljenja funkcionisanja nervnog sistema. dok su prethodno nabrojani uzroci bili samo dopuna i pojačanje u razvoju ove ljudske najnegativnije osobine. kada su ona bila u suprotnosti sa njegovim delima ili mislima koje su mu više odgovarale. kao upozorenje. dakle pogrešne misli me u koje spadaju mržnja. jer ga je čovek namerno potiskivao. Na taj način je došlo do postepenog. To se posebno dešavalo u nekim sredinama koje su postajale žarišta netrpeljivosti (nacionalne. Pored toga. To je. pošto upozorenja poreko svesti od strane svetlećeg tela više nema. Me utim. nije ukazivano na njihovu štetnost. Naravno. To su. sve dok se ovaj kontakt nije ugasio u potpunosti. Sve dok je kontakt sa svetlećim telom bio dobar. negativne misli i stresovi oštećuju auru stvarajući tzv. Zbog toga je ljudska civilizacija i dospela do ovakvog stanja. borba za vlast. smanjenju kreativnosti. jer tako nešto u kosmosu ne postoji. zbog slabljenja kontakta nisu više mogle biti kritikovane niti je više bilo dovoljno upozorenja za njihovu promenu. još značajniju ulogu odigrala je neka vrsta lakoće i nonšalantnosti u stvaranju negativnih misli ljudi koja proizilazi iz prirode čoveka i koja sadrži odre enu dozu nesamokritičnosti. žalost i strah. energetski žele. ignoriše. inteligencije. zavist. nego kao opomena. ne kao kazna. dakle posledica enormnog razvoja negativnih misli. bez ičijeg upozoravanja. Njihovo štetno dejstvo po čoveka je ogromno i ogleda se u tome što one prouzrokuju preko 80% svih hroničnih organskih i psihičkih bolesti. jer one nisu bile u dovoljnoj meri kritikovane. prećutkuje. postepeno otvaralo put sve većem broju negativnih misli koje. omogućilo procvat negativnih misli. kod većine ljudi nisu mogla da blokiraju ovaj proces. u to vreme još slabašna svetleća tela. pa se on širio i na druge osobe. pokušaja bežanja od obaveza. usmeravalo na njihovo uklanjanje. nezadovoljstvo. Nažalost. nije bilo dovoljno da ljudi shvate da je bolest posledica negativnih misli i . To je korak po korak povećavalo broj negativnih misli da bi to. briga. ukazivanja na njihovu pogrešnost i štetnost. Zbog toga ih je bilo malo i ljudsko mišljenje je bilo uskla eno sa voljom Stvaraoca. Zbog toga je broj negativnih misli neometano rastao i svaki čovek ih je stvarao onoliko koliko je želeo. ono je kritikovalo ljudske negativne misli. gotovo bez kontrole. potiskuje uputstva koja je dobija od svetlećeg tela. duhovnosti i humanosti. pa današnji čovek nije u stanju da primi svesno nijednu informaciju od svetlećeg tela. kad se uticaj svetlećeg tela u smislu direktnih upozorenja preko svesti sveo na minimum. rasne i verske) šireći svoj negativan uticaj na ostale okolne narode. bez kontrole. Šta je sa negativnim mislima i kako su se one razvijale? Negativne misli su one misli za koje kažemo da odstupaju od puta ili volje Stvaraoca. što kod te osobe dovodi do lošijeg protoka bele bioenergije i konačno do pojave hroničnih bolesti. odnosno neutralisanje. Taj uzrok je zapravo dominirajući. Čak ni ovo upozorenje. bežanje od krivice i svaljivanja krivice na druge ljude. sam proces slabljenja kontakta sa svetlećim telom omogućio je stvaranje negativnih misli.Mi smo govorili o tome kako je čovek započeo da izbegava. pogrešnost i usmeravanje na pravilan način mišljenja.

Pored zdravlja to predstavlja i garanciju naše kreativnosti. počela da se zadržavaju u bračnoj zajednici i tada su počele da se stvaraju razlike izme u dece. u stvari. dve ili više porodica udruživale u veću ljudsku zajednicu koja je brojala od 50 do 200 ljudi. Tek kada je više porodica počelo da živi zajedno. Od tada su deca. po pravilu. Hronične bolesti su bile vrlo retke. ako se nisu slagali.000 godina pre nove ere. a od početka kontakta sa iskrom svetlećih tela. kao i u ljudkoj istoriji pre zajednice. što je dovelo do opšteg napretka ljudske zajednice. Ljudi su živeli bez mnogo briga. Bračne zajednice su. Već pre 16. već su žene same odlučivale sa kojim će muškarcem živeti i koliko dugo. oružjem i oru em. nastala u braku. U takvoj zajednici. Mnogo kasnije. partneri su se jednostavno razilazili. započeo je razvoj ljudske zajednice. bez straha. jer je vlast pripadala plemenskom starešini. njegov sin.000 godina postojala su vrlo razvijena ljudska društva na području Australije. RAZVOJ LJUDSKE ZAJEDNICE Početak ljudske zajednice datira od pre 111. podsticalo pojedine ljude na posebna zalaganja i angažovanja. Ove civilizacije su odgovarale nivou koji su Sumeri imali tek 5. ni u detinjstvu deca nisu imala gotovo nikakve traume. došlo je do ubrzanog razvoja pojedinih ljudskih zajednica. . Ti kontakti su obično bili od nekoliko dana do nekoliko godina.000 godina. Deca su se ra ala dosta lako. ali su se kasnije. Pre toga. oružje i oru e. bez borbe za vlast. egocentrični embrioni u celoj ljudskoj zejednici.000 godina najveći broj ljudskih zajednica prešao na privatnu svojinu. istočne Azije sa ostrvima i centralne Afrike. pre oko 60. jer je privatna svojina. Deca iz takvih odnosa vodila su se po majci. malim parcelama za obradu i stokom. što će biti garancija našeg zdravlja.stresova i da je ako želimo da budemo zdravi.000 godine. Očevi se isu osećali posebno vezanim za tu decu. Zahvaljujući njoj. raširenih nogu. Ni pri ro enju. a ne po ocu. do koje je došlo pre oko 98. a njega je nasle ivao. žene i deca. Bračnih problema nije bilo. Obučavali su ih lovu i ratnim veštinama znalci koje je odredila cela zajednica. sistematske negativne emocije počele su da se razvijaju sa stvaranjem institucije braka. ali to samo me u najrazvijenijim ljudskim zajednicama. Ipak se može reći da je od pre 23. od životinja ili neprijatelja. Prve. u velikoj grupi i malo su kontaktirala sa roditeljima. vlasništvo. pri čemu su majke zauzimale stojeći položaj. sve je bilo zajedničko. ljudi su živeli u manjoj ili većoj porodici ili u grupama koje nisu sadržavale karakteristike ljudske zajednice. inteligencije i razvoja duhovnosti. U početku su one formirane zahvaljujući krvnom srodstvu izme u porodica. potrebno da imamo samo pozitivne i neutralne misli. Borbe za vlast nije bilo. Patili su od povreda zadobijenih u lovu. Deca su rasla zajedno. obično uz neko drvo ili četvoronoške.000 godina. Brakovi nisu postojali. došlo je do stvaranja privatne svojine nad sredstvima za proizvodnju. dok je velika većina i dalje živela u bračnim ili još niže od bračne zajednice. bez zavisti. ali nikada ceo život.

Posle tog vremena ljudska civilizacija se razvijala bez većih kataklizmi. rukopise i umetničke predmete. stvorili su pustoš na gotovo celoj Zemljinoj površini. odlučio da. Na taj način su i tragovi kulture Atlantide bili uništeni.000 godina došlo je do procvata kulture na Tibetu. Legenda o ovom potopu našla je svoje mesto i u Bibliji. Zatekli su na svojim plodnim poljima sloj mulja visok desetak metara. dok su udaljenija područja. Pre 12.000 godina u ljudskom društvu su postojale. Ostalo stanovništvo Mesapotamije kao i mnogi primitivni narodi sa obala Sredozemnog mora su zbrisani potopom. slabo bila u kontaktu sa Atlantidom. Vratili su se tek posle nekoliko meseci kada se voda povukla. Većina preživelih se raselila u druga područja. ni pre ni posle toga. Kina. zavist. hiljadama godina. vec pre 7. Ovoga puta veliki potop. i pored toga što je ljudima data slobodna volja. ogromne razlike izme u klasa. borba za vlast. nije dostigao tako visok nivo negativnih misli. To je bila legendarna Atlantida. Ogromni talasi plime. najviši nivo civilizacije postigli su pre 14. Ovaj zemljotres nije bio posledica nikakvog udara ili prolaska nebeskih tela pored Zemlje. Japan i delimično Mesopotamija. . a posebno na Bliskom istoku gde je civilizacija u proseku bila najrazvijenija. Tada je Stvoritelj. koje se nalazilo 250 km zapadno od Afrike. uništili su gotovo sve stanovnike Engleske. oštećenom negativnim emocijama: mržnja. Mesopotamija (me urečje – izme u reka Tigra i Eufrata) je u to vreme imala najviši nivo razvoja tadašnjeg sveta sa poznavanjem slikovnog pisma i razvijenim sistemom za navodnjavanje koji je omogućavao tri žetve godišnje. a njegov severoistočni deo na mestu gde su sada Kanarska ostrva. koje je progutalo Atlantidu i sve njene stanovnike u toku samo jedne noći. Posebno su ovim bili pogo eni Severna Amerika. posredno utiče na nju kako bi došlo do organizovane promene načina mišljenja i do svo enja negativnih misli na najmanju meru. niti su ljudi našli spas u Nojevoj barci.Me utim. Atlantske obale Evrope i Sredozemnog mora i prodrli 500 km u dubinu afričkog kopna. nego u mukotrpnom penjanju u planine bežeći od talasa visokog 15 metara koji je nosio sve pred sobom. netrpeljivost. koja se širila u svim pravcima. ljudi su masovno umirali od raznih zaraza koje su nailazile na pogodno tlo u organizmu. ali je prava istina o njemu drugačija. borba potlačenih za svoju slobodu i maltretiranje od onih koji su hteli da vlast sačuvaju. a tlo osušilo. veličine Grenlanda. Kini i Mesopotamiji. Ali. izazvani vrlo bliskim prolazom komete pored Zemljine kugle.000 godina došlo je do naglog sleganja Zemljine kore. spasavši od uništenja ogromno kulturno blago. duboko usa ene.Tibet. čija je civilizacija dostigla nivo koji je bio poznat Egiptu tek 2. zemljotresi i vulkani.000 godina stanovnici velikog ostrva. Nikada. Jedna prosvetljena osoba saznala je unapred za potop i uspela da ubedi lokalnog vladara da povede celokupno stanovništvo u okolne planine noseći sa sobom sve što je bilo vredno. koja su bila pošte ena poplava. Pored hroničnih bolesti. Ta osoba je istorijska ličnost. da bi spasao auru Zemlje koja je bila oštećena negativnim mislima ljudi. Negativne emocije i bolesti me u ljudima neprekidno su rasle. ali to nije bio Noje. večiti strah za odbranu vlasti. da bi tokom poslenjih hiljadu godina pre Hrista dostigle vrhunac. a onima koji su ostali bilo je potrebno 15 godina da obnove sisteme za navodnjavanje. sve negativne emocije i tada su počele da se javljaju sve masovnije bolesti. tako mali broj ljudi koji je postojao na Zemlji. stotine hiljada robova.000 godina pre nove ere. Australija. Pre 7.

Današnji način života omogućava stvaranje ogromnog broja negativnih misli i to samo u toku jednog dana. Pravi razlog nastanka govora bio je da se ljudi obraćaju drugim pripadnicima zajednice. Zahvaljujući tom njegovom epohalnom činu. Taj period je trajao nekoliko hiljada godina. a sa kime ne vole da se druže. pa nije bilo mogućnosti da se osnuju velike ljudske zajednice. On je uspeo da zainteresuje mase za religiju čija je osnova bila promena načina mišljenja na taj način što bi se negativne misli svele na minimum. Svaka od skupina je imala svoj jezik koji je donekle ličio jedan na drugi. da im kažu šta vole.000 godina. želje. što su ostali postepeno preuzeli. ali je već u srednjem veku. Zbog toga se govor počeo razvijati i to čini njegov početak u više stotina ili hiljada velikih zajednica praljudi. neutrališu negativne posledice loših misli koje su se skupljale hiljadama godina. hranu. proširivanja. U Africi su praljudi progovorili mnogo kasnije. na padinama Himalaja gde je bila vrlo bujna vegetacija i odlični uslovi za život.000 godina. udrživanja ljudskih zajednica izme u sebe – jer se nisu razumevali. sa kime vole. a šta ne. A zatim je govor počeo da se proširuje u velikim zajednicama gde je postojala potreba za komunikacijom. do mešanja jezika i postepeno do stvaranja istog ili sličnog jezika koga su koristile više grupa ljudskih zajednica u jednom regionu. a nastao je upravo sticajem okolnosti koje su omogućile stvaranje većeg broja velikih ljudskih zajednica koje su živele u relativnom izobilju hrane. POREKLO GOVORA Ljudi su počeli da govore pre oko 250. apel. tek pre 180. radost. Stoga nije bilo ni moguće da se za iste pojmove prona u iste reči u svim grupama ljudi. čovečanstvo je naglo krenulo napred. Ljudi su počeli da govore prvo u Indiji. pod istim uslovima. tokom nekoliko hiljada godina u pojedinim područjima dolazilo je postepeno do upoznavanja jezika susednih grupa. doživelo znatan zastoj. govor se pojavio u Australiji potpuno nezavisno. u hrišćanskom svetu za vreme inkvizicije. što je trebalo da omogući smanjenje boleština i oštećenja Zemljine aure. Glavni razlog ovog kašnjenja je bio taj što su ovi praljudi živeli u mnogo lošijim životnim uslovima. pre oko 230. Odnosio se na strah. Ipak. .000 godina. da im kažu svoje mišljenje. To je bio jedan od glavnih razloga zašto se ljudski jezik nije brže razvijao. U početku je njihov jezik bio veoma oskudan. Posle Azije. sastojao se iz odre enih krikova vezanih za pojedina stanja i doga aje. predloge. opasnost. ali je reč obično nastajala kao nešto što je često neka značajna jednika društva.Stvaralačka energija koja sve prožima realizova je ovu ideju preko čoveka-Hrista. najsnažnija ili najvažnija u toj skupini. što je ujedno usporavalo mogućnost spajanja. Završnica te njegove misije bio je zadatak da se promenom frekvencije energije u Zemljinoj auri. a pri tom ne menjajući frekvencije kod živih bića i materijalnog sveta na Zemlji. jer se radilo o ljudskim bićima koja su sva imala iste govorne mogućnosti.

postoje i neke prateće pojave koje se doga aju drugim živim bićima. preciznije. povezan kao paučinastim nitima s domaćim životinjama i on ih. Ova . Me utim. To znači da one postaju pokornije u odnosu na čoveka.000 godina. Taj uticaj saradnje čoveka i svetlećeg tela na životinje je dvojak: na prvom mestu životinje dobijaju od svetlećeg tela čoveka informacije koje deluju na njihovu aurutako što se one bolje prilago avaju čoveku.000 do 220. dobijanje ukusnijih plodova. već na razumevanju ponašanja životinja. zbog pogoršanja uslova za život prenaseljani krajevi su morali da se razre uju i mnogi su krenuli na istok. njegovim zahtevima i prohtevima. više nego što su to radile u vreme kada čovek nije bio u spoju sa svetlećim telom. Drugi deo uticaja na domaće životinje i delimično na biljke čini sam čovek. Ljudska rasa ima tri izvora koji su nastali potpuno nezavisno: azijski. pre svega i na taj način pribavio sebi značajnu korist. Naime. svoje uslove za rad i svoje druženje sa životinjama. Severnu i Južnu Ameriku i celu Aziju.Evropa nije nikada stvorila svoj jezik već su nju. sada postavlja mnogo jasnije. Me utim. manje agresivne. čovek je svojim znanjem uspeo da prona e neke od mogućnosti za poboljšanje i ubrzanje rasta biljaka. idući napred kao da vuče za sobom. povlači preko tih niti. Što se tiče biljaka. doveo i do ubrzanog razvoja i značajnih promena u intelektualnom i fizičkom pogledu kod životinja i biljaka. pre oko 230. Time je simbolično prikazan ubrzani razvoj domaćih životinja zahvaljujući izuzetno brzom razviju čoveka. UBRZANI RAZVOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA I BILJAKA Zadatak ljudske civilizacije je da pomogne razvoju jedne generacije svetlećih tela. upravo na taj način što on svoje zahteve.000 do 220. bolje obezbe enje hrane i vode. dok su za isto vreme sve ostale životinje napredovale za svega dva puta!) uspeo da povuče za sobom i neke životinjske vrste posebno one koje su mu najbliže. njegovo poznavanje ponašanja životinja sada nije zasnovano na bliskosti i instiktu kao nekada. čije su mogućnosti ograničene u odnosu na životinje. To bi se isto. svoje želje. njihovog načina ishrane. To su domaće životinje i životinje za zabavu. To znači da je izuzetni razvoj čoveka u odnosu na ostale životinje i biljke na Zemlji. kao prvi ljudi naseljavali došljaci iz Azije pre 230. nego što je to nekada mogao. svoju plodnost i ostale elemente svoga života potrebama čoveka.000 godina. ali koje tako e. Čovek je. čovek je svojim izuzetno brzim razvojem (za 144. zaštitu biljaka. mana. razumniji. ali u mnogo manjoj meri moglo reći za biljke. pod dejstvom svetlećeg tela čoveka prilago avaju svoj rast.000 godina ljudi su se razvili za nekoliko desetina hiljada puta. Čovek danas poseduje mnogo više znanja pomoću kojih uspeva da od životinja izvuče mnogo veću korist i veće zadovoljstvo. Ljudska jezgra nastala u Australiji i Africi nikada se nisu proširila na druge kontinente. koje su najčešće s njim u kontaktu. Azijski je najbrže napredovao zbog izuzetno povoljnih uslova za razvoj pre oko 250. ispunjavaju veći broj zadataka koje im čovek postavlja. više rade i više se naprežu po zahtevu čoveka. povećanu plodnost.000 godina. a koje su vezi sa simbiozom čoveka i svetlećeg tela. sever ili zapad i u narednih dvadesetak hiljada godina naselili Evropu. australijski i na kraju afrički. jer je daleko inteligentniji. potreba. simbolično rečeno.

kako bi jednoga dana životinje koje hiljadama generacija odrastaju sa čovekom. Ove civilizacije za takav kontakt. Pri tome izbor civilizacija koja će primiti signal neće biti definisan mogućnošću prijema signala i njegovog dešifrovanja. globalne energije. ta aktivnost je smešna i besmislena. zatim specijalne i posebne energije kriju u sebi neimerna znanja i mogućnosti koje bi mogle da se iskoriste za dobrobit čovečanstva i za napredak ljudske civilizacije. po pravilu. a prostorno najmanje zaprimljen deo kosmosa. me utim priznati da su materijalna bića. Svima. već šansom da se od tih civilizacija dobije što veća pomoć i podrška u razvoju ljudske civilizacije u pozitivnom smislu. Neuporedivo će brže. LJUDSKE ZABLUDE O KOSMOSU Kosmos nije organizovan na način kako to ljudi zamišljaju. 2. planete. nisu zainteresovane. njihovom udaljenošću ili bliskošću. imaju veze sa ljudima ili bar sa nekim njihovim razmišljanjima. Civilizacijama na visokom stupnju razvoja koje bi mogle da razlikuju i ovako slabašne i njima neshvatljive. Sadržaj i organizacija kosmosa. 3. pa će njegov domet biti izuzetno mali. a nekoliko stotina hiljada civilizacija materijalnih bića možemo nazvati supeinteligentnim. Mora se. Fizika. magline. pretvorile u uho. Daleko najveći deo sadržaja kosmosa čini energija. kao i mnoge druge manje. dok materija spada u sadržajno najmanje značajan. . Predstave ljudi bazirane su na kosturu kosmosa u kome glavnu ulogu imaju zvezde. a posebno kućni ljubimci. Ovome treba dodati i pedesetak miliona rasa superinteligentnih nematerijalnih civilizacija. nemušte signale biće jasno da se radi o jednoj nedovoljno razvijenoj. Me utim. agresivnoj civilizaciji koja ih neće mnogo privući i zanimati. postale neuporedivonaprednije i razvijenije od pripadnika svoje rase me u divljim životinjama ili onim čiji je kontakt sa čovekom znatno re i i indirektniji. astronomija i neke druge nauke usmerile su se. duhovne.pojava će se i dalje razvijati. upravo su obrnuti. na ovaj ili onaj način. za ljude su najinteresantniji neki elementi kosmosa koji. To govori upravo o neizmernoj veličini kosmosa. To znači. nego uskla ivanju ljudskim misli sa voljom Stvaraoca. čime će se razvoj životinja i biljaka koje su u bliskom kontaktu sa čovekom sve više jačati. Ljudi će na ovaj način dosta teško uspostaviti kontakte sa drugim civilizacijama iz više razloga: 1. Način slanja signala je pogrešan. U kosmosu postoji nekoliko miliona materijalnih civilizacija čiji su su razvojni dometi barem na nivou ljudskih. sa kojima ljudska civilizacija jedino računa i očekuje od njih odgovor relativno retka u ovom delu kosmosa. Velike. kako bi čule odgovor kosmosa na signale koje su poslali očekujući odgovor barem od jedne civilizacije koja je najmanje na ljudskom nivou i time potvrdili postojanje još jedne inteligencije u kosmosu osim ljudske. dakle materija. Poredak u kosmosu je tačno definisan i on se odvija na predvi en način. sadržajnije i jednostavnije uspostaviti kontakt uz pomoć duhovnih energija sa ovim civilizacijama. ne isključivom usmeravanju na materijalne efekte. sem naravno ljudima.

000 godina. nego za sve vreme svog postojanja“. najvećim delom istraživačkim radom. na žalost dolazi sporo. jer je ono okrenuto u pracu istraživanja materijalne sfere. Ne spuštaju se ispod visine od 200 km od površine Zemlje. već vrlo dugo zadatke u oblasti energetskog očuvanja aure Zemlje koje im je Hristova energija postavila. jer je njihov broj ograničen i odgovara obimu zadataka koje treba da izvršavaju. Zato ljudima ne preti nikakva opasnost ni od jedne nematerijalne rase koja postoji u kosmosu. bez bilo kakve koristi za svoju civilizaciju. Nikola Tesla. Prema ljudima gaje prijateljska osećanja i vrlo su spremni i raspoloženi da nam pomognu u svakom pogledu. Do njega se. Jedna rasa visokorazvijenih nematerijalnih živih bića postoji i u atmosferi planete Zemlje. sferom čoveku nepoznatih duhovnih i drugih energija. Oni su spremni da pruže pomoć u svakom momentu i u svakom pogledu. Nažalost. gubeći se postepeno u ćorsokaku ovih istraživanja. više će napredovati. odnosno oštete njihovo energetsko telo.Me utim. To je zbog toga što one u potpunosti žive i ponašaju se u skladu sa voljom Stvaraoca. . obezbe enje energetskih izvora. Obavlja. NEMATERIJALNA ŽIVA BIĆA I LJUDI Kakve su moguće relacije izme u ljudi i nematerijalnih živih bića? Nijedna od ovih rasa nema nikakvih negativnih ili štetnih namera prema ljudskoj rasi ili bilo kojoj energetskoj ili materijalnoj rasi u kosmosu. razvoj ljudske civilizacije mogao bi biti ubrzan ako bi se koristila ogromna znanja nematerijalnih rasa sakupljena tokom milijardi godina njihovog postepenog razvoja. Potpuno zanemarena. jer postoji opasnost da im neki radio i drugi talasi koje ljudi emituju naškode. Naprotiv. Novo biće se može roditi tek kad neko umre. kontakt sa ovim neuporedivo razvijenijim civilizacijama od naše mogu da uspostave samo ljudi na izuzetno visokom duhovnom nivou. pa sve do bržeg napretka u duhovnom smislu. kakvih je vrlo malo. uz jednu ogromnu razliku: prva ideja belog čoveka je bila kako da eksploatiše i iskoristi za sebe nizak nivo razvoja uro enika i pokrade im i opljačka sva nacionalna bogatstva. Upravo tu leži osnovni problem razvoja čovečanstva. do ovih znanja i ovih moći ne može se doći nikakvim istraživanjima u materijalnoj sferi. One su spremne da u svakom trenutku prenesu sva moguća znanja i moći koje je bilo koji čovek u stanju da preuzme i realizuje. „Kada se nauka bude bavila barem deset godina duhovnošću (paranormalnim pojavama). nego samo istraživanjima koja se bave duhovnom sferom. Potrebno ih je samo kontaktirati. saveta za unapre enje poljoprivrede i industrije. Žive oko 3. Kontakt sa ovim razvijenim civilizacijama bio bi sličan kontaktu civilizovanih ljudi sa uro enicima koji prvi put vide belog čoveka. Njihova pomoć ljudskoj civilizaciji može biti višestruka: od uspostavljanja pravilnog načina mišljenja. dok je stav ovih visokorazvijenih civilizacija upravo obrnut: njihov pozitivan i human način razmišljanja i delovanja usmeriće ih na maksimalnu pomoć čoveku. istraživanja duhovne ili paranormalne sfere uzalud čekaju pojavu ljudi koji će se njima baviti. promene klime. Osnovni problem je to što je za preuzimanje ovih znanja i moći neophodan visoki duhovni nivo. Ima samo milion i dvestotine hiljada ovih bića. posebno na Zapadu.

s tim što su ih mogli koristiti i za hodanje i za rad. Oni su se na Zemlji zadržali u dva navrata po nekoliko godina. topljenju nekih metala i najgrubljem kovanju sekire i oružja. kopanju pećina. nisu težili da ljude uče svojim znanjima koja nisu bila u skladu sa razvojem ljudske civilizacije. Na bazi tih teorijskih pretpostavki pronalazili su odgovarajuća materijalna otkrića i na njih upućivali stanovnike Atlantide. štavljenju životinjskih koža i šivenju odeće. pokušali su da ubrzaju razvoj tadašnjih ljudi. Kao i prethodni. Dali su im pismenost. već su istraživali pravce kojim bi se ljudska civilizacija mogla u budućnosti razvijati. Knjige i dokumenta su pisali na koži ili drvetu. transportu.000 godina. tela prekrivenih krljuštima. sa jednim okom i četiri uda raspore enih slično rukama i nogama. Ova civilizacija potiče sa daleke planete iz sazvež a Orion. dok su manje grupe krenule u obilazak prostranstva vasione. da bi na kraju postepenom dekadencijom ovi putujući potpuno izumrli. Na svakom ih je bilo po nekoliko stotina.POSETE VANZEMALJACA Pre 26. Zahvaljujući njihovom dugom boravku preneli su na domoroce mnoge napredne metode u izgradnji kuća. obzirom da su bili visoko civilizovani. Svi pokušaji da se taj napredak poveća nisu urodili plodom iz prostog razloga što je ljudska mogućnost učenja bila izuzetno niska.000 godina. Ova bića nisu ličila na ljude. pa je jedan manji deo njih uspeo da svemirskim brodovima krene dalje trežeći odgovarajuću atmosferu na drugim planetama. Prilikom posete posvetili su pažnju stanovnicima Atlantide kao potencijalno najnaprednijim ljudima na Zemlji. To je bila civilizacija bića. U pitanju su bile posete dva nezavisna broda. Njihov boravak od nekoliko godina omogućio je ubrzanje razvoja te civilizacije ljudi od preko 10. To je bilo slikovno pismo. Materijalni tragovi koje su ovi humanoidi ostavili s vremenom su se raspali i nestali. Većina se raselila na najbliže planete gde i danas postoje njihovi potomci. stočarstvu. moreplovstvu. bila su najsličnija amebama visine oko 2 metra. Efekti su bili približno isti s tim što je ova rasa pokazivala veću sklonost ka napredovanju od Tibetanaca. na kojoj su uslovi za opstanak tih bića prestali da postoje. Njihov boravak je trajao oko 100 godina i uspeo da ostavi dubokog traga na razvoj Atlanti ana. a posetioci su bili vrlo razvijena bića koja su na Zemlju došla iz čisto istraživačkih razloga. približno veličine čoveka. Oni su proučavajući mogućnosti razvoja ljudi pomogli ovima u načinu paljenja i održavanja vatre. Organi za disanje su im bili drugačiji konstruisani. pa su radi . Pet stotina godina kasnije jedan drugi brod sa humanoidima spustio se u Australiju gde teko e boraviio 7-8 godina s osnovnim ciljem da unapredi razvoj ljudske civilizacije. poljoprivredi. koja su se i kretala slično amebi. Prvi brod je posetio područje današnjeg Tibeta i kako su pripadali humanoidima. gajenju nekih biljaka i domaćih životinja. Trebalo im je više od pola godine da bi ljudi prestali da ih se plaše.000 godina ljudi su prvi put stupili u kontakt sa civilizacijom koja je bila nauporedivo razvijenija od njih. * * * Druga poseta vanzamaljaca usledila je pre 17.

udisanja vazduha nosili na glavi odgovarajuće naprave koje su ličile na šlemove. Bez razvoja kosmos danas ne bi bio ono što jeste. pa su stoga ostala neka svedočanstva o njihovom delovanju. posebno sa zapadnom Afrikom. Posle njih nije više bilo poseta planeti Zemlji vanzemaljaca koji su imali materijalno telo. Bez obzira na raširenost trgovine Atlanti ana. Druga u kojoj učestvuje i leva i desna polovina mozga. Zbog toga je razvoj osnovni i stav i princip. ne samo razvoj ljudske civilizacije. U čemu je razlika izme u ove dve faze razvoja ljudske aure. selekcija itd. ali je to vremensko poklapanje izuzetno dobro došlo. na žalost. Naravno da se u momentu stvaranja programa za prvu i drugu fazu nije moglo znati da će ljudska civilizacija dobiti zadatak da pomogne razvoj jede generacije svetlećih tela. odnosno mozga? Hristova energija koja je stvorila čoveka zamislila je da završni deo razvoja čoveka posle više prethodnih mutacija. dok bi druga faza trebalo da da krunu svega. Atlanti ani su se tokom narednih hiljadu godina izuzetno razvili da bi sledeće dve hiljade godina bili daleko najnaprednija civilizacija na Zemlji koja je. sadrži dve faze u kojoj bi prva faza bila zadovoljavajuća i obavila svoju funkciju sve do pred kraj ljudskog razvoja. 1000 godina kasnije nije se sačuvao nijedan primerak pisma ili neki drugi materijalni dokaz o postojanju Atlantide.BUDUĆNOST LJUDSKE CIVILIZACIJE PRVA I DRUGA FAZA RAZVOJA ČOVEKA Postoji jedna pojava koja okupira sve energije kosmosa. Po završetku misije brod je nastavio svoj istraživački put po svemiru. jer će se sa razvojem druge faze u znatnoj meri olakšati sazrevanje svetlećih tela o čemu govori i skraćenje perioda . redosled. Ovi posetioci su vršili istraživanja i u ostalim delovima Zemlje. Prvih pet godina niko od ljudi im nije smeo prići. u toku jedne noći potonula i nestala s lica Zemlje. To isto sadrži i ljudska aura i stoga je njen razvoj podeljen u dve faze: Prva u kojoj učestvuje samo leva polovina mozga. Na licu su imali jedno duguljasto jajasto oko. Razvoj predstavlja osnovni princip kosmosa. To je razvoj. Stvaralac je u sve energije koje je stvorio ugradio embrion razvoja koji sadrži suštinu. pa i samog Stvaraoca. Glava IV IDEALNI POREDAK . da izuzetnom brzinom razvoja završi. intenzitet i pravac razvoja svake od energija. ali su oni proučavajući ljude i čitajući njihove misli pronašli načina da ih preko hrane i raznih atrakcija privuku i da im se približe. nego i sazrevanje svetlećih tela. što znači da se kosmos neprekidno razvija i da će se razvijati sve dok ga bude bilo. Ne postoji nijedan trenutak u razvoju kosmosa od početka do danas da ovaj princip nije do maksimuma zastupljen. Hranu su mogli uvlačiti svim delovima tela. ali su svoj osnovni rad bazirali na Atlanti anima kao najperspektivnijem narodu.

Na taj način će i pored kašnjenja u razvoju ljudske civilizacije zbog stvaranja ogromnog broja negativnih misli ona. tako e ima svoju funkciju koja se neće probuditi i aktivirati sve dok aura te osobe ne pre e u drugu fazu razvoja sa neuporedivo većim ukupnim mogućnostima koje će desna polovina mozga. da se broj negativih misli svede na minimum i time omogući pročišćavanje ljudske aure i njeno mnogo bolje funkcionisanje. bez obzira na to da li su nešto posebno preduzimale. Desna polovina mozga sadrži neke potencijale kojih leva nema i čijim će aktiviranjem doći do snažnog razvoja ovih potencijala što će upravo omogućiti snažan razvoj paranormalnih moći.000 godina. fizici. prirodnim putem doći do aktiviranja desne polovine mozga i prelaska čoveka u drugu fazu. pod uslovom da je starija od 16 godina. što znači da bi ceo ciklus trajao oko 3 godine. kreativnosti i duhovnosti. Pri tome bi se aktivianje desne polovine mozga moglo realizovati svakoj osobi koja to želi. Znači da desna polovina mozga. inteligencije i kreativnosti.000 godina. Kranju. velike paranomalne moći. To bi bilo moguće uz njihovu veliku pomoć u obliku oko 40 energetskih delovanja koja bi se obavljala približno jednom mesečno.* * Dr sci. Druga faza razvoja ljudske aure podrazmeva priliv obilja informacija od strane duhovnih energija koje će omogućiti beloj bioenergiji da neuporedivo brže donosi svoje zaključke. Pored toga. Aktiviranjem desne polovine mozga postiže se čistoća aure. da oni budu mnogo dublji. Ovo je toliko značajan doga aj da se skoro može porediti sa spajanjem embriona svetlećih tela sa aurom praistorijskih ljudi pre 144.000 na samo 3. razumevanje privrednih problema i mnoge druge mogućnosti koje su nezamislive za obične ljude. u skladu sa genetskim mogućnostima. To znači da će kvalitet. Kakva je uloga mozga u ovim fazama razvoja ljudske aure? U prvoj fazi uloga mozga je da skladišti ogroman broj informacija i zaključaka koje je bela bioenergija donela i istovremeno vrši emitovanje ljudskih misli. Novom Sadu. što automatski dovodi do poboljšanja inteligencije. vrlo brzo. ipak u približno predvi enom roku završiti svoj razvoj i ujedno završiti sazrevanje svih svetlećih tela kojima pomažemo. a posebno bele bioenergije u njoj. Ljubiša Stojanović je 2004. mnogo ispravniji. tako da se već u naše vreme postigne aktiviranje desne polovine mozga. za nekoliko godina. Subotici. kao i nekih paranormalnih mogućnosti za koje je neophodno da se uključi desna polovina mozga. Duhovne energije su spremne da ovaj prirodni proces ubrzaju. što znači da su ove osobe vrlo blizu mogućnostima prosvetljenih. a za neke služiti kao emisiona stanica radi njihove realizacije. . odnosno razmišljanja bele bioenergije te da komanduje funkcionisanjem svih organa ljudskog tela. uzvanredne mogućnosti u matematici.000 godina. Banja Luci i Skoplju. automatski dolazi do prosvetljenja ovih osoba. visoka duhovnost. zbog poboljšanih okolnosti u kojima funkcioniše omogućiti neuporedivo više zaključaka. dubina i širina rada ljudske aure.do sazrevanja svetlećih tela sa 12. godine započeo realizaciju programa za aktiviranje desne polovine mozga u kojoj je do sada uljučeno preko 500 osoba u okviru njegovih seminara “Put ka prosvetljenju” u Beogradu. teko e preuzimati i skladištiti. nauci uopšte. Duhovne energije predvi aju da će kroz oko 1.

religiji. Da li tu postoje neke mogućnossti? Svakako da one i u toj sferi postoje i mogu biti vrlo ozbiljne. elastičnosti. Istovremeno sa radom na maksimalnom razvoju mogućnosti ljudske aure koji smo nazvali druga faza razvoja čoveka. što bi dovela do stvaranja posebne rase ljudi. kao i u psihičkom smislu. Četvrto.Generalno gledano. da se produži životni vek do probližno 140 godina za sve one koji dostignu drugu fazu čoveka. brzine. dobro funkcionisanje organizma. kreativnom i duhovnom smislu. bez unošenja kroz usta u organizam. sa ciljem da dobijemo čoveka druge faze razvoja koji će oogućiti neuporedivo veće intelektualne. produži vek i duže vremena zadrži optimalno fizičko stanje. neuporedivo razvijenije od naše PRODUŽENJE LJUDSKOG VEKA Čovek u svom razvoju može napredovati u fizičkom. politici. Treće. nego čovek druge faze samo znatno lakše postiže ove razvojne ciljeve fizičkog tela. Značaj ovih osoba u celom svetu će. vitamina direktno iz vazduha. iskoristivost hranljivih sastojaka se može utrostručiti. poboljšanje zdravstvenog stanja.000. već za desetak godina bi broj osoba sa aktiviranom desnom polovinom mozga mogao dostići oko 100. istrajnosti. nego danas. fizičke mogućnosti aw mogu udvostručiti što se tiče snage. preko kože. To. a tiču se mogućnosti da se ljudsko telo razvije u odnosu na današnje u nekoliko pravaca. kao i iskoristivost odre enih supstanci nanošenjem na kožu. paranormalne i normalne mogućnosti i čoveka kao inteligentnog bića. Postoje delovanja koja su vrlo duboko ušla u rad na promenama u duhovnom. Sve ove mogućnosti su vrlo realne i mogu se postići isto tako realno kao što se može dostići druga faza razvoja čoveka. Drugo. sa povećanjem njihovog broja sve više rasti. a za one iz prve faze do 110 godina. Peto. odnosno proširenje mogućnosti ljudske aure izvan genetskih. Činjenica je da će duhovni i intelektualni razvoj čoveka omogućiti čistu auru. Ne govori se ništa o nekim fizičkim razvojnim promenama ljudskog tela. me utim govori samo o mugućnostima da se postojeće fizičke mogućnosti ljudi bolje realizuju. iskoristivost kiseonika iz vazduha se može udvostručiti. jer će u svojim zemljama zbog gotovo genijalnih mogućnosti zauzimati vodeća mesta u nauci. na planu fizičkog razvoja do sada nije ra eno ništa iz prostog razloga što je razvoj fizičkih mogućnosti čoveka u znatnoj meri vezan za njegove duhovne mogućnosti. produženje ljudskog veka i podmla ivanje osoba kojima je aktivirana desna polovina mozga. kao najveća promena je mogućnost razvoja ljudskog organizma u smislu korišćenja hranljivih sastojaka minerala. Me utim. a za 50 godina oko 3 milijarde. privredi. intelektualnom. za 15 godina oko 10 miliona. disajnih organa. duhovne energije su započele i pripremu još spektakularnijeg programa koji obuhvata razvoj. . pri čemu će njihova zajednička crta biti potpuna uskla enost misli sa voljom Stvaraoca. Prvo. pri čemu se ovaj fizički razvoj ne postiže automatski sa razvojem druge faze.

karakterisati ekstra brzi razvoj ljudske civilizacije. To se.sigurni znaci ubrzanja 7. ratova..000 godina posle kontakta…………………….sporo 5.. Kazna za one države koje započnu rat biće odmazda svih drugih država. tekao neverovatno sporo..ekstremno sporo 2. Prva je dalji nastavak širanja negativih misli... pre svega.izuzetno sporo 3..000 do 120. Sve do kontakta sa svetlećim telima razvoj je. najčešće susednoj zemlji sa kojom problem postoji. U narednih 200 godina…………. Do kontakta sa svetlećim telima (pre 144. Od 120. po pravilu otezali u nedogled. u svakoj narednoj eposi bivalo sve veće.prvi znaci ubrzavanja 6.000 do 137.. od 137. ČETIRI VARIJANTE RAZVOJA CIVILIZACIJE Po mišljenju duhovnih energija postoje 4 varijante razvoja ljudske civilizacije u budućnosti. kao i kod svih ostalih životinja i biljaka. upravo zbog teškoća oko mirnodopskog rešavanja odre enih nesuglasica i problema koji bi se... Evo tempa razvoja ljudske civilizacije prema duhovnim energijama. 20. stvaranja kriza i napetosti meu državama. Od pre 200 godina do danas……. Velika opasnost postoji da neka od država koja u ratu bude pritisnuta uza zid upotrebi nuklearnu bombu. ali će istovremeno stvoriti i snažnu potrebu za duhovnošću. Od 20. čime započinje lanac nuklearnih bombardovanja koje će uništiti. Ova varijanta jedino sprečava ratove. ali samo delimično smanjuje napetost i negativne misli u odnosu na susedne narode i države. 1.. s tim što je ubrzanje. neprekidno stvarajući netrpeljivost. . zarad balansa. Od 60. a ne ratom. stvaranje negativnih žarišta kod pojedinaca i grupa ljudi. odbojnost i mržnju prema.ekstremno brzi razvoj Budućnost će.000 do 60.TEMPO RAZVOJA LJUDSKE CIVILIZACIJE Ljudska civilizacija se tokom svoje istorije nije ravnomerno razvijala.. Druga varijanta predstavlja kompromisno rešenje. odnosi na materijalne stvari. pri čemu bi se države obavezale da dalje neće ratovati i da će me sobne nesuglasice rešavati mirnim putem.brzi razvoj 8..000 godina posle kontakta…. nego i planetu Zemlju..vrlo sporo 4.. Ova varijanta razvoja nosi u sebi stalnu napetost ime u mnogih država. pa sve do celih država. da bi posle toga počeo postepeno da se ubrzava. dakle.000 godina)…………….000 godina posle kontakta………………….000 godina….000 do pre 200 godina…. ne samo ljudsku civilizaciju. čemu nema kraja.

odnosa ljudi i država jeste takvo da se još uvek nalazi u prvoj varijanti sa nekim idejama koje još nisu sazrele. ponegde i partije koje bi bile protivteža negativnim mislima većine drugih ljudi. Istovremeno sveta znanja ljudima govore o nekim činjenicama koje nikada neće biti otkrivene ljudskim načinima istraživanja. udruženja. a preko 90% i proizvode pomoći iz kosmosa. Stoga je njegovo ostvarenje ne samo potrebno. bez materijalnih briga i problema. jer se nalaze sa one strane barijere preko koje čovek ne može. po mišljenju duhovnih energija jedino pravo rešenje za razvoj ljudske civilizacije i jedino pravo rešenje za zaštitu ljudi od samouništenja koje može dovesti čak i do uništenja same planete. dok bi kratko radno vreme omogućilo obilje slobodnog vremena koje bi se koristilo za druženje počev od porodice. izrazita kreativnost i visok nivo inteligencije. koje se još ne mogu realizovati u smislu prelaska na drugu varijantu razvoja ljudske civilizacije i odnosa me u državama. nego i neophodno! Celokupni razvoj Idealnog poretka zasnovan je na dva me usobno povezana faktora bez kojih je njegova realizacija nemoguća. Time bi se omogućio razvoj Idealnog poretka koji bi u sebi sadržao nove promene načina mišljenja u pozitivnom smislu. netrpeljivost. Zbog toga je ovaj četvrti scenario mogućeg ljudskog razvoja jedini pravi i jedini pozitivan od svih varijanti koje se javljaju kao mogućnost. Prvi predstavlja sveta znanja koja ljudima objašnjavaju na koji način je potrebno pravilno razmišljati. razmišljalo na pravilan način i pozitivno uticalo na ostali deo populacije. donekle održavali balans koji bi mnogo re e nego u prethodnom slučaju ekalirao u hladni rat. Hrana iz kosmosa i svi drugi proizvodi omogućili bi da ljudi žive mnogo konfornije.Treća varijanta razvoja ljudske civilizacije podrazumeva postepeno širenje svetih znanja koje će kod mnogih ljudi dovesti do pravilnog načina mišljanja. kao i me unarodnih odnosa. IDEALNI POREDAK Idealni poredak predstavlja. dbojnost i pravi rat. a još manje prema drugim državama i narodima. Ovi centri i organizacije bi svojim pozitivnim delovanjem delimično kompenzovali i umirivali razbuktale strasti i. Duhovne energije stoga prenose . Takvi odnosi me u ljudima ne bi dozvoljavali razvijanje negativnih misli ni prema sebi ni prema drugim ljudima. Više od toga ove organizacije ne bi mogle da pomognu. Zahvaljujući velikoj rasprostranjenosti svetih znanja i besplatnoj pomoći iz kosmosa u obliku korisnih proizvoda koji potpomažu jedno drugom tako da njihov uticaj neprekidno raste da bi približno dve trećine stanovništva u relativno kratkom periodu prihvatile sveta znanja. u odnosu na susedne i ostale države. Na unutrašnjem planu ove organizacije bi stvorile bolju klimu. Sadašnje stanje me uljudskih. Četvrti mogući scenario jeste Idealni poredak. pa do prijatelja i poznanika. koji će stvoriti odre ena jezgra. za zabavu i razoodu i bavljenje onim hobijem za koji osoba ima afiniteta. bolje me uljudske odnose. tako da bi od 75% do 90% ljudi prihvatalo sveta znanja. kako bi se broj negativnih misli sveo na minimum i time obezbedilo dobro zdravlje.

ukloniće opasnost od nuklearnih elektrana. kao i za bavljenje raznim hobijima. Neće postojati strah kod ljudi da će ostati bez materijalnih sredstava ili da će na bilo koji način doći u nezavidnu situaciju. na razonodu i zabavu. Me utim. Ovako miran. prijateljima i poznanicima. kao i proizvode za široku potrošnju i poboljšanje komfora i života uopšte. što znači da će ljudi posle radnog vremena biti odmorni. loše me udržavne odnose i ratove. makar najopasnija žarišta. dobro raspoloženje i tiha sreća će onemogućiti stvaranje negativnih misli i stresnih situacija. nego i smanjiti bedu u svetu i tako otkloniti. ne samo spasiti one koji umiru od gladi. koji će se uz manje korekcije zadržati sve do kraja ljudske civilizacije. stoga one uopšte ne računaju na pomoć iz ljudskih izvora. dobrosusedske odnose i otkloniti netrpeljivost. postavlja se pitanje: Ko će. kao ni prema ljudima drugih nacija. Jedini mogući izvor ove pomoći. bez straha od nezaposlenosti. Time će ta znanja odigrati svoju vrlo značajnu ulogu u obezbe enju mira u svetu. trajno i sa sigurnošću obezbedi mir u svetu. termoelektranama itd. Zbog toga Idealni poredak predstavlja ne samo jedino pravo rešenje za ljudsku civilizaciju. zadovoljan i srećan život neće stvarati netrpeljivost i negativna žarišta. sveta znanja neće biti dovoljna da se u potpunosti. jer će posao biti omogućen svima koji to žele. druge religije. Me utim. dok postoje društveni odnosi koji su zasnovani na eksploataciji čoveka od strane čoveka. ne samo da ih prime. jer će one biti isključene.ova znanja onim ljudima koji su dovoljno duhovno razvijeni. Ovo blagostanje. nego i poslednji poredak u njenom razvoju. ne samo opšte školsko gradivo. Deca će biti u potpunosti oslobo ena napornog i dosadnog učenja korišćenjem priveska koji automatski prenosi u svest potrebna znanja. a koji će predstavljati neke osnovne proizvode egzistencionalne prirode. To će predstavljati garanciju mira u svetu koji neće biti pomućen hiljadama godina. nego i znanja potrebna za sticanje odre enih kvalifikacija neophodnih za obavljanje odre enih poslova. Ovi besplatni proizvodi iz kosmosa koje će moći posedovati i siromaši i bogati drastično će smanjiti razlike izme u bogatstva i siromaštva. To znači da će najveći broj ljudi živeti bez materijalnih i drugih problema. Ova znanja će omogućiti razvoj tolerancije me u ljudima. kako i odakle obezbediti ovu materijalnu bazu koju smo jednim imenom nazvali „pomoć iz kosmosa“? Čovečanstvo poseduje materijalna dobra čijom preraspodelom bi se moglo. odnosno dok postoje ogromne razlike izme u bogatih i siromašnih. Zbog toga presudnu ulogu u realizaciji Idealnog poretka igraju proizvodi pomoći iz kosmosa koji će se besplatno deliti ljudima u Idealnom poretku. a dnevni rad će se svesti na 2-3 sata. sve dok postoje glad i beda u svetu. istraživanje i proučavanje onih oblasti za koje osoba ima afiniteta. rase. u potpunosti ukloniti glad i bedu i omogućiti da najveći broj stanovnika dostigne nivo srednje klase. Naravno. topionicama. nego i da ih prenesu i ostalima za opšte dobro celokupne ljudske civilizacije. materijalne i . duhovne energije su svesne činjenice da bogati niti su ikad bili niti će biti raspoloženi i spremni na ovu vrstu humanosti. duhovni razvoj. ni prema drugim ljudima iz svoje okoline. Pomoć iz kosmosa će eliminisati teški rad u rudnicima. a svoje ogromno slobodno vreme će utrošiti na druženje sa porodicom. što će pored odličnog zdravstvenog stanja omogućiti i produžetak ljudskog života do 150 godina. s tim što će ljudi biti vrlo dugo aktivni u psihičkom i fizičkom pogledu i lucidni sve do kraja života.

ne samo generalno brže razvijala. zašta je čovek bio negovan. ali sa neuporedivo manje negativnih misli i dela postepeno. Dobijanje misije za pomoć razvoju jedne generacije svetlećih tela predstavljalo je veliki uspeh ljudskog pretka. odnosno kosmos. U tome i jeste glavni problem. Upravo taj enormni razvoj negativnih misli doveo je i u poslednjem društvenom ure enju – kapitalizmu do dodatnih ekstremnih devijacija. neodgovornosti ljudi pri stvaranju negativnih misli koje su u znatnoj meri usporile njegov razvoj. Dakle. na njegov razvoj. jer su ljudi.000 godina da nije došlo do neverovatno jakog razvoja negativnih misli i dela. bez velikih revolucionarnih promena pre e u jedno društvo koje bi prethodilo Idealnom poretku. robovlasnički poredak. Ipak. počev od pojave prvobitne zajednice do danas. nego bi se i pojedine poslednje epohe u razvoju. Naime. pre svega klime. da je realizacija negativnih misli i dela bila na niskom nivou. kao što su komunizam i fašizam koji su zapretili da potpuno unište ljudsku civilizacju. s obzirom na uticaj mnogih spoljašnjih faktora. ali je svaki period razvoja. ali ona neće jednostavno „pasti s neba“. ali je ovaj izbor bio planiran. Ovo usporenje je bilo tako izuzetno snažno da duhovne energije procenjuju da bi čovek dostigao današnji nivo još pre 30-40. još od stvaranja pretka svih primata. mutiran tokom prethodnih 5 miliona godina.nematerijalne koja će omogućiti realizaciju Idealnog poretka su duhovne energije. bezbrižnosti. ljudska civilizacija bi se. Razvoj ljudske zajednice se realizovao upravo onako kako je to Hristova energija zamislila. zamišljen. najvećim delom i ostvario uz manja odstupanja koja su sasvim razumljiva. Svesne toga. gde bi sveta znanja bila donekle prihvaćena i vrlo sporo dovela do sazrevanja ljudske civilizacije. posebno na Zapadu gotovo potpuno zanemarili duhovnost i svu pažnju usmerili na materijalno. mnogo brže smenjivale. Nju će moći da prihvate samo duhovno vrhunski razvijene osobe. IDEALNI POREDAK JE GENETSKI PREDVI EN Idealni poredak je davno zamišljen od strane duhovnih energija kao vrhunac razvoja ljudske civilizacije. pre svega oni raniji: prvobitna zajednica. nesavesnosti. s obzirom na slobodnu volju ljudi koju su dobili radi pomoći razvoju jedne generacije svetlećih tela.000 godina . kako je to Hristova energija bila zamislila. da bi posle nekoliko hiljada godina pojedina najnaprednija društva počela da prelaze u Idealni poredak uz pomoć proizvoda iz kosmosa. a da bi celokupna svetska populacija posle hiljadu godina prešla na Idealni poredak koji bi se posle 3. nego što se to stvarno dogodilo. zbog izuzetne lakoće. Pomoć kosmosa ljudima će biti besplatna. duhovne energije već duže vreme. Hristova energija je imala vrlo jasan plan u vezi sa njegovim razvojem koji se do danas. korigovan. jer se on zato izborio u jakoj konkurenciji sa delfinom i divljom svinjom. a donekle i feudalni i kapitalistički trajao znatno duže nego što je to bilo zamišljeno. Zamisao duhovnih energija je bila da se pri konačnom dostizanju kapitalističkog poretka. tokom razvoja čoveka došlo je do odstupanja od onog što je Hristova energija i uopšte duhovne energije zamislile za čoveka. u tom smislu pripremaju odre ene osobe kako bi ih osposobile da pomoć iz kosmosa preuzmu i organizuju njenu distribuciju.

IDEALNI POREDAK – NIŠTA NOVO U KOSMOSU Idealni poredak ne predstavlja ništa novo u kosmosu. nego i spasti sebe i celu planetu od propasti. jer su ovim sve njihove želje u potpunosti ispunjene. pretenziju.000 godina zkašnjenja pred samim razvojem Idealnog poretka za šta će ljudska civilizacija uz svoje ogromne napore i još mnogo. što bi ga činilo zadovoljnim. ljudi doživeti onu sreću. me utim nije desilo zbog enormnog razvoja negativih misli ljudi. Mnoge civilizacije materijalnih bića imaju vrlo razvijene nivoe društvenog ure enja koji podsećaju na . To predstavlja uslov. koji će se desiti desetak godina posle proglašenja Idealnog poretka za državno ure enje u nekoj zemlji. Stoga je Idealni poredak. nego predstavlja prvi poredak koji je uopšte o tome vodio računa i bio usmeren u tom pravcu. Puna realizacija Idealnog poretka će stvoriti takav način života ljudi za kojim su oni težili celog svog života. spokostvu. znači sa 30. uvek je bio u manjoj ili većoj meri u raskoraku sa njim. želja. nego zapravo nije imao ni zadatak. Sada smo. zadovoljstvu. o miru igra veoma važnu ulogu u razvoju Idealnog poretka. zadovoljstvo koja je uvek predstavljala njihovu težnju. zadovoljstvu. odnosno razmišljanja o sreći. u potpunosti uspe. Znači da mora postojati znak jednakosti izme u onoga što ljudi žele za sebe. nečemu što čovek želi. smirenim. tek danas najavljen kao jedina mogućnost razvoja ljudske civilizacije koja će je ne samo dovesti do kraja svoje misije. pretenzija ljudi svih vremena i zato i predstavlja poslednji poredak. ne samo nastanka.definitivno završio sazrevanjem svih svetlećih tela ljudi i završetkom misije koju im je Stvaralac dao. ne samo ispunjenje ljudskih želja. svoje prijatelje sa onim što nudi Idealni poredak. prijatnosti. mir. bolji. miru. blaženstvo. do sada nije zadovoljavao ove ljudske kriterijume i pretenzije. ni pretenzije da stvori ljudima takve uslove kojima će oni biti zadovoljni i sve njihove želje ispunjene. jer nijedan drugi poredak. Na ovaj način Idealni poredak predstavlja ispunjenje svih ljudskih želja. pretenzija kroz celokupnu istoriju razvoja ljudske civilizacije. LJUDSKA PREDSTAVA O SREĆI I IDEALNI POREDAK Kakva je relacija izme u Idealnog poretka i ljudske predstave. spokojstvo. To se. ne samo u ovoj. mnogo veću pomoć duhovnih energija pokušati da ostvari ono što je davno trebalo biti gotovo. praktično nedostižna. nego i zato što ga ljudi neće želeti. opuštenim? Ljudska predstava o sreći. sa kojim se nijedan prethodni ne samo da ne može porediti.pa je umesto da je pošetak razvoja Idealnog poretka desi pre približno 30. priželjkuje. a koja je bila sve dotle. da bude prihvaćen od svih ljudi. želju. mašte. nego i u svim prethodnim generacijama. on tada nikada ne bi mogao da se u potpunosti realizuje. ne samo zato što ne postoji drugi. svoju porodicu. Ovaj izvanredan kvalitet Idealnog poretka. Ako bi se te zamisli o sreći kod ljudi razlikovale od onoga što nudi Idealni poredak. To znači da će sa punim razvojem Idealnog poretka. predstava o sreći. Stoga je Idealni poredak realizacija težnji. Stoga su duhovne energije celu koncepciju Idealnog poretka stvorile na osnovama ljudskih želja. nego i održivosti Idealnog poretka.000 godina. mašte.

Zbog toga ona spada u retke civilizacije u kosmosu kojima je potrebno poboljšati način života i poučiti ih kako bi se broj problema preostalih za rešavanje i broj negativnih misli uklopio u zamisao Stvaraoca da slobodna volja ljudi omogući ubrzani razvoj svetlećih tela. materijalne civilizacije u kosmosu koje nisu imale tu sreću da pomažu razvoj jedne generacije svetlećih tela. pomoć u razvoju svetlećih tela je imao relativno mali broj civilizacija materijalnih bića. zbog toga što je način života ovih civilizacija bio dosta sre en. bezbedne. dakle postoji još pre polovine veka kosmosa i predstavlja normalni način funkcionisanja života. jer su se posle toga. što im je omogućavalo. jer mora da se poboljša životni standard. prepreke. jer će njihov razvoj biti sve savršeniji. One su time ujedno i zavšile svoj razvoj. utrošile su mnogo više vremena nego što će to ljudska civilizacija učiniti da bi došla do nivoa na kome mogu uspostaviti društveno ure enje koje generalno možemo nazvati Idealni poredak. sve viši. Ljudska civilizacija se. da nisu mogle dobiti šansu za razvoj svetlećih tela. Naravno. uz pomoć svetlećih tela. bez mnogo pitanja. jer zahtevaju znatno viši nivo intelektualnog razvoja. ali su ona neprimenljiva na ljude. gotovo pravolinijski razvoj sve do potpunog sazrevanja svetlećih tela. slično pokušajima da neke civilizacije nematerijalnih bića pomognu razvoj jedne generacije svetlećih tela. razmišljanja ovih bića koji su oni dostigli posle prolaska kroz faze razvoja svoje civilizacije koje. stranputice da bi tek došli na nivo na kome će broj problema koje treba rešiti. jer je prevelik broj problema s kojima se sreće doveo do ogromnog razvoja negativnih misli i obrnuto potrebno i suviše olako stvaranje nagativnih misli stvorilo je mnoge probleme ljudskoj civilizaciji. što će drastično skratiti preostalo potrebno vreme za njihovo sazrevanje sa dvanaest na tri hiljade godina i time. da se uklone mnogi problemi. pre svega zbog znatno smanjenog broja negativnih misli u odnosu na ljude. donekle podsećaju na faze razvoja ljudske civilizacije i njihove društvene poretke koje su dotle primenile. Idealni poredak. One civilizacije koje su bile uključene u pomoć u razvoju jedne generacije svetlećih tela razvijale su se brže od ljudske civilizacije. kada se to ostvari. funkcionisanja i načina razmišljanja ovih bića u odnosu na ljude. . ljudska civilizacija ima upravo suprotan problem. jer razvoj čoveka u genetskom smislu nije tako zamišljen.Idealni poredak uz odgovarajuće razlike koje su posledica drugačije strukture. najrazvijenijih bića u kosmosu. dakle nalazi na suprotnoj strani u odnosu na civilizacije najsavršenijih. Najrazvijenije civilizacije ovih bića u kosmosu imaju još mnogo razvijenija društvena ure enja od Idealnog poretka. Me utim. pa bi razvoj svetlećih tela kod takvih civilizacija išao izuzetno sporo. to neće moći dobiti ni u budućnosti. svetleća tela će imati idealne uslove za svoj ubrzani razvoj. Ipak. Tek tada. usporilo njen razvoj. kao što to čeka i ljudsku civilizaciju. donekle adoknaditi zaostajanje od oko 30. društvene svesti i gotovo savršeno pravilan način razmišljanja. Ljudi taj nivo ne mogu dostići.000 godina nastalo kao posledica gromnog broja negativnih misli ljudi i pogrešnog načina razmišljanja. a posebno usporilo program sazrevanja svetlećih tela. ugasile. sa sve manje problema. bez problema. kao i broj negativnih misli biti sveden na pravi nivo koji u potpunosti odgovara potrebama svetlećih tela za razvoj ljudi. a to će biti moguće realizacijom Idealnog poretka. Civilizacije koje su bile toliko sre ene.

kao i neophodnost sazrevanja svetlećih tela propadne.NAJVAŽNIJA PROMENA – STABILIZACIJA NERVNOG SISTEMA Idealni poredak predstavlja novu epohu koja je daleko važnija. gotovo bez stresnih situacija koje će omogućiti dobro zdravlje. OGROMNE PROMENE U KVALITETU ŽIVOTA LJUDI Idealni poredak sadrži mnogobrojne promene do kojih će u životima ljudi doći. način. a koje nismo spomenuli. jer im to jednostavno pomoć duhovih energija neće dozvoliti. školovanja dece. zato što će ona izuzetno ubrzati sazrevanje svetlećih tela kod velikog broja ljudi i time znatno skratiti vreme potrebno za završetak misije koju je Stvaralac dodelio ljudima. Svakako. jer smo se ograničili samo na one najvažnije i najbitnije koje će ljudi najpre shvatiti i prihvatiti. pa i same planete Zemlje od strane ljudi. kreativnost. uništenja celokupne ljudske civilizacije.000 godina sazreti sva svetleća tela ljudi i time se završiti ciklus pomoći razvoju jedne generacije svetlećih tela. Sada je više razumljivo da duhovne energije ne smeju dozvoliti da. dovesti ga u jedno dobro. da podlegnu iskušenjima. besperspektivnosti.000 godina za približno 3. kao i intenziviranja pomoći u narednih 3. To je svakako najvažnija promena do koje će doći. sve do sazrevanja svih svetlećih tela. sreću. dobro funkcionisanje celog organizma. kao posledica širenja svetih znanja i proizvoda iz kosmosa biće u tome što će ljudi već posle par godina postojanja Idealnog poretka u potpunosti stabilizovati svoj nervni sistem. poboljšanje komfora. uklanjanje briga. upravo imaju za cilj stabilizaciju nervnog sistema ljudi i njihov brži duhovni razvoj koji će dovesti do zntno bržeg sazrevanja svetlećih tela. ipak će ljudima i onaj 1% njihovog učešća predstavljati izuzetno težak. ali oni na ovom putu ne smeju da posustanu. strahova od kriza. To znači da će Idealni poredak predstavljati krunu i završnicu pomoći duhovnih energija ljudima. uslov. pravilan način mišljenja. tu treba naglasiti uklanjanje opasnosti od čestih ratova. sve te prednosti koje Idealni poredak pruža ljudima nisu same sebi svrha. smireno stanje sa vrlo malo negativnih misli. počev od momenta spajanja embriona svetlećih tela sa aurama naših predaka od pre 144. ne samo dosadašnji rad. sredstvo kako da se stigne do takvog nivoa duhovnog razvoja ljudi da njihova svetleća tela što pre sazru. nego i celokupna zamisao i projekat. . Iako su 99% truda i rada oko Idealnog poretka preuzele duhovne energije. ta promena jeste najvažniji rezultat Idealnog poretka. bede. naporan i dugotrajan put. brzi razvoj duhovnosti i naravno dobro raspoloženje. Navešćemo samo neke od tih mnogobrojnih promena. nego predstavljaju preduslo. Sve drugo što se bude dešavalo tokom razvoja Idealnog poretka: širenje svetih znanja. metod. smanjenje teškog rada. uračunavajući u to i drastično smanjenje negativnih misli i stresnih situacija. Dakle.000 godina rada duhovnih energija na razvoju ljudske civilizacije u cilju pomoći razvoju jedne generacije svetlećih tela. jer će umesto kroz 12. ratova i svi ostali negativni doživljaji. Najveća promena. jer u kosmosu postoji velika glad za zrelim svetlećim telima – majstorima vasione. uklanjanje gladi.000 godina. strahova i neizvesnosti oko posla i mogućnosti oko zaposlenja. definitivno propalo što duhovne energije ne smeju da dozvole. Dakle. nego što su bili prelazi iz jednog društvenog ure enja u drugo.000 godina. sa daleko većim promenama. da odustanu. čime bi 144.

bez obaveza. ne samo doživljavati ovu ljubav i privrženost prema svojoj deci. kako će se videti sa svojim prijateljima i ro acima. on će odigrati ključnu ulogu i u vaspitavanju dece u smislu stvaranja pravilnog mišljenja i uskla ivanja misli sa voljom Stvaraoca i odsustva svih negativnih misli koje bi decu mogle dovesti na stranputicu. To će sve stvoriti dobro jutarnje raspoloženje koje će osobu pratiti celog dana. bez napora. sada se produžava na celo njihovo detinjstvo i mladost. odnos roditelja prema deci biće onakav kako duhovne energije zamišljaju. lošeg . pa će deca u svojim roditeljima samo ljubav. bede. briga. To će posebno omogućiti učenje uz pomoć priveska za učenje. Dakle. zaposle se. Tu se. u njihovom rastu. ali će on omogućiti da se ona realizuje. ubedljivo. kada su ih svi voleli i mazili. nedaća. ukoliko za to budu imali interesovanje. jer neće biti razloga da se ono pokvari. privrženost. Pored presudne uloge koju će privezak za učenje imati na omogućavanje ovog predivog života dece i omladine. radu prateći svaki njihov korak sa zadovoljstvom. Treća velika prmena pojaviće se kod dece svih uzrasta. neizvesnosti i straha od budućnosti odjednom će omogućiti da čista. blokade. divna ljubav prema svojoj deci ispliva na površinu. vojničke discipline. nego će i uživati u njima. razvoju. Period do početka školovanja koji je za mnogu decu predstavljao nezaboravno vreme bez učenja. izvan Idealnog poretka. protegnuće se sa zadovoljnim osmehom na licu i početi da razmišljaju šta će tog dana lepo uraditi. briga koje su provodili samo u igri i zabavi. neutrališe. posebno za učenje ili bilo kakvu vrstu rada i naprezanja. razlije se. osloba anje. nego će ostaviti dubok pozitivan trag na njih kada odrastu. Druga karakteristična pojava biće jedan doživljaj izuzetne ljubavi roditelja prema svojoj deci koja neće biti rezultat Idealnog poretka. jednostavno razliti i ispuniti biće roditelja i deca će je upiti kao sun er. bez kočnica koje stvaraju oficirsko ili strogo vaspitanje. čak i da rade neke poslove. razonodu i zabavu. sreću i zadovoljstvo čime će. razvije na način kakav. bez uzdržanosti. što predstavlja neverovatnu promenu u pozitivnom smislu koja će preporoditi. odmorni. upravo od tih negativnih misli. normalno još više usrećiti svoje roditelje. bilo zbog neznanja. sa srećom. dakle radi o okolnostima koje tu ljubav i zadovoljstvo omogućavaju. iako je ona prisutna kod većine roditelja u bilo kakvom ure enju i u bilo kakvim teškim uslovima. Dakle. briga i time dati mogućnost deci da se druže. Isto tako odnos dece prema roditeljima će biti oslobo en mnogih stega. da se zabavljaju. zabavljati se i razonoditi na način koji im najbolje odgovara. nego i sa svojim roditeljima. ne samo život dece. jer uslovi života jednostavno neće sadržati takve prepreke. Ta ljubav će se u odsustvu bilo kojih prepreka.Jedna od njih je svakako to što će ljudi čim se probude biti dobro raspoloženi. uopšte moguće. osnuju svoju porodicu i budu imala svoju decu. jer će ona biti generalno oslobo ena najvećeg problema – mukotrpnog učenja i time obezbediti sve potrebno vreme za igru. U takvom stanju će odnos roditelja prema deci biti sa neuporedivo većom ljubavlju nego što je danas. nečim blokira. bez nerviranja. podvodne stene i opasnosti koje bi ljudima pokvarile i pogoršale njihovo raspoloženje u toku dana ili skrenule sa onog puta zadovoljstva i razonode koje su planirali. prisile. lošeg društva ili nezadovoljstva. ne samo sa svojim vršnjacima. doživljavaće ih kao osobe koje im žele samo dobro. Roditelji će. bez skrivanja. preplavi roditelje tako da oni požele da je iskažu svojoj deci na način na koji će je deca diživeti direktno. retko koji roditelj ima prilike da doživi.

što je izazvalo postepeno sve veće ignorisanje saveta koji im nisu odgovarali. ukidanje svih profesija koje zahtevaju težak i mukotrpan fizički rad. dok će sa oko 70% to postići upravo delovanjem predmeta koji će koristiti. strah. Mnogo je. verske i nacionalne netrpeljivosti. žalost. koja mu blokira razvoj. nezadovoljstvo. kao što je osvjanje vatre.000 godina i glavni uzročnik većine zala sa kojima se suočava savremeni svet. U ovom momentu ljudskog razvoja ne može se govoriti o reakciji odbojnosti na ono što nam šalju duhovne energije i svetleće telo. može se grubo reći za nekih 30%. tako da one ne utiču na njihov način razmišljanja i delovanja. pronalazak metala i drugo bilo je sve snažniji osećaj sigurnosti u sebe. jer se to do sada ničim nije moglo ugroziti. kad se ljudi nalaze pred Idealnim poretkom? Sveta znanja će donekle ublažiti ovu ljudsku negativnu reakciju. a i do onih svetskih. Nabrojaćemo samo neke od njih bez udubljivanja: neuporedivo lakši život udate žene. reakciju na ono što je pročitao o svetim znanjima. kako bi razvoj Idealnog poretka išao krupnim koracima napred.000 godina sa lakoćom primali od duhovnih energija i svetlećeg tela. mira. nego preti da to uradi i u budućnosti izmeniti. zavist. pre više od 100. što često dovodi do ratova me u državama. bazna a. a koji . kao što su rudarstvo. rad u livnicama ili bilo koje slične profesije i mnoge druge koje će imati značajan doprinos u poboljšanju životnog konfora. Stoga će delovanja elemenata svetih znanja do kojih će ljudi doći usmenim ili pismenim putem ili preko priveska svetih znanja otkloniti oko 30% negativnih reakcija. jer ljudi odvojeni od prirode ne primaju ove informacije. Preostalih 70% će realizovati duhovne energije svojim delovanjem kroz proizvode pomoći iz kosmosa. Sada se postavlja pitanje: kako je moguće ovu osobinu ljudske psihe koja je izuzetno negativna za njegov razvoj. pored drugih nevolja dovode i do najvećeg zla čovečanstva – netrpeljivosti koja se širi od pojedinaca na grupe ljudi stvarajući jezgra rasne. tako što će jedan elemenat delovanja ovih proizvoda na ljude. što je i mnogo i malo. To se dešavalo. Negativne misli. jer to nije dovoljno da se sve ljudske reakcije koje su negativne ili bar njihov najveći deo blokiraju ili uklone. krupne promene. blokirati ili uraditi bilo šta što bi umanjilo njen dalji uticaj na negativni razvoj čoveka. neuporedivo lakši i konforniji život poljoprivrednog stanovništva. paralelno sa drugim sredstvima realizacije svetih znanja. Naravno da će postojati još mnoge. najčešće onda kada su imali negativne misli kao što su mržnja. ipak odigrati presudnu ulogu u njihovom vaspitanju i pripremi da postanu pravi gra ani Idealnog poretka. POSTEPENO VRAĆANJE PRIRODI Ljudsko reagovanje na darove prirode. zadovoljstva. kao majke porodice. ne samo u prošlosti. a koje su. na ono što mu govore duhovne energije. nedostatka ljubavi roditelja i okoline i drugih uzroka koji danas jedan deo dece skreću u pogrešnom pravcu. pripitomljavanje životinja. posebno sada. Pogrešan način mišljenja koji proizvodi negativne misli posledica je pogrešnog razvoja ljudske civilizacije tokom poslednjih preko 100. a malo.funkcionisanja nervnog sistema. u energetskom smislu imati jedini zadatak da uklanja ljudsku negativnu reakciju na informacije koje dobija preko svetih znanja. To znači da će privezak. stabilnosti života. a koje će proizići iz promena u načinu života ljudi koje donosi Idealni poredak.

tako da će ih oni prihvatiti kao nešto svoje. jer će ljudi na ovaj način prihvatiti sveta znanja kao nešto što će predstavljati suštinu njihove svesti. Time je ne samo otklonio razlike izme u svojih stavova i svetlećeg tela koje su smetale. čiji se jedan elemenat razvio izvan okvira koji su zacrtale i zamislile duhovne energije. nego je istovremeno gašenjem tih kontakata čovek izgubio ogroman broj pozitivnih i izuzetno korisnih informacija koje bi čovečanstvo do danas odvelo mnogo dalje od onog što smo da sada postigli.predstavljaju pomoć iz kosmosa. jer će ukloniti mnoga negativna ponašanja kojih će ljudi zahvaljujući svetim znanjima sada biti svesni ukoliko ih dobiju preko usmenih i pismenih informacija o svetim znanjima ili podsvesno preko priveska za širenje svetih znanja. što pomalo podseća na neku prinudu. nešto što treba da neguju. što će im omogućiti nesmetani. lično. pri čemu smo u današnje vreme došli do takvog stanja da običan čovek nema nikakav kontakt s duhovnim energijama. izuzetno brz razvoj koji će kod velikog broja ljudi dovesti do prosvetljenja. Ako uzmemo da najniža tačka predstavlja donji deo sinusoide i da od nje aktivnosti vezane za promene u pozitivnom smislu koje će postepeno obnoviti kontakt izme u čoveka i prirode. kako bi to potiskivanje i uklanjanje uticaja svetlećeg tela i duhovih energija kroz mehanizam koji je čovek stvorio. nego će sve više omiliti ljudima sveta znanja. Znači da će ljudi ovim delovanjem duhovnih energija preko predmeta pomoći iz kosmosa gubiti tu negativnu reakciju na ono o čemu mu govore sveta znanja usmenim ili pismenim putem ili preko priveska za širenje svetih znanja. do mogućnosti ponovnog uspostavljanja direktnih kontakata sa svetlećim telom i duhovnim energijama. duše. čime će se definitivno ukloniti sve negativne misli ljudi. gde će odbojnost biti drastično smanjena. sebičnim interesima da se sve češće suprotstavlja uticaju duhovnih energija i svetlećeg tela. To je perspektiva ljudskog razvoja. Ovo delovanje će znači biti kombinacija uklanjanja odbojnosti ljudi prema onome što dobijaju preko svetih znanja i istovremeno ukanjanje delovanjem proizvoda iz kosmosa. Me utim. poštuju. dakle imamo kompletan ciklus koji podseća na sinusoidu ljudskog duhovnog razvoja. ali će ono. Ovo delovanje će uklanjati negativnosti i odbojnost prema onome o čemu govore sveta znanja. sva negativna ponašanja. zahvaljujući čistoći svoje aure ponovo doći do jednog novog pozitivnog prilaza i svetlećem telu i svetim znanjima. čime će oni. da vole. da šire drugim ljudima. tada će sinusoida krenuti uzlaznom linijom i mnogo brže nego što je bilo potrebno da se do e dovde. približno za par stotina godina i dostići neko nulto stanje. jedan drugi aspekt delovanja ovih proizvoda na ljude biće u smislu da oni sve više prihvataju sveta znanja. odnosno svetlećeg tela i duhovnih energija uz pomoć svetih znanja i delovanja predmeta pomoći iz kosmosa. najčešće svojim sebičnim i negativnim interesima. što znači da se neće svoditi na to da ih uvere da prihvate ono što kažu sveta znanja. jer ih je čovek svesno ili podsvesno gasio. Stoga je ovo drugo delovanje mnogo važnije i dugoročno gledano mnogo značajnije. gde će prijem . pri čemu ljudi u većini slučajeva neće biti svesni ovog delovanja zbog niskog nivoa duhovnog razvoja i gubitka kontakta sa prirodom. svejedno odigrati blagorodnu ulogu. odnosno bilo kakvo mišljenje ili činjenje koje će biti suprotno njima. postepeno dovelo do gubitka kontakta sa njima. Sad. pri čemu je u početku delovanja svetlećeg tela postojao snažan uticaj duhovnih energija i svetlećeg tela na ljudsko mišljenje i ponašanje da bi sa osvajanjem prirode čovek sticao ore enu sigurnost i počeo sa nekim svojim usko ljudskim.

koja govori kako je život čoveka postepeno napredovao u svakom smislu. besplatnim vrtićima. gnevnih ljudi koji bi tražili poboljšanje svog materijalnog stanja. posle svog potpunog uspostavljanja neće dozvoliti nijednu od ovih degeneracija. . a kamoli želju za stvaranjem novih društvenih ure enja koja bi bila pravilnija. ne stvara ni neko tiho nezadovoljstvo i nemir. mržnju. pri čemu u komunizmu najviše. odmor.000 godina bio uspostavljen potpun kontakt izme u ovih energija i ljudi. što znači da bi se vratili na vreme dobrih kontakata starih oko 140. feudalni bi bio 5. poštenija. kapitalistički 12. zaštite ljudi. samim tim doneti nešto bolje ljudsko društvo. depresivnih. ratove. besplatnim prevozom itd. revolt. s tim da je u kapitalističkom poretku došlo do njegove. jer od njega ne postoji ništa bolje ni savršenije. velikog broja siromašnih i malog broja bogatih. sa divnim kućama opremljenim najkvalitetnijim pokućstvom. komunistički 7. blagostanja. duhovnija od Idealnog poretka. tako da im se u 20-tom veku nivo mogućnosti čoveka srozao na samo nešto bolje stanje od feudalnog. sa obezbe enim poslom. da bi za oko 3. mogućnosto za razvoj. jer bi ispunila svoju pomoć u odgajanju jedne generacije ogromnog broja svetlećih tela. RAZLIKE IZME U IDEALNOG PORETKA I PRETHODNIH Ako bi se Idealni poredak uporedio s nekim od prethodnih poredaka. čak ni vraćanje na postojeći kapitalistički.000 godina svi ljudi bili prosvetljeni.informacija od duhovnih energija i svetlećeg tela početi da biva sve značajniji. pa ni neki novi. jer će u Idealnom poretku ljudi biti jednaki. iscrpljenih. svog statusa. razlike izme u bogatih i siromašnih znatno smanjene. depresiju. Od tog momenta broj prosvetljenih ljudi bi bio sve veći. doduše kraće vreme degeneracije tako da se ljudsko društvo u nekim zemljama vratilo izuzetno unazad. sigurnosti. dok su ostali poreci: robovlasnički. onda bi nivo pravde. Idealni poredak. Ovakvo stanje ne stvara negativne misli. a sva svetleća tela sazrela. a u fašizmu nešto manje. sa najvećim delom stanovništva u srednjem. jer su se pojavili posle kapitalizma i morali su. da bi za oko 1. sa istim mogućnostima. To bi bila generalna slika ljudsih mogućnosti kroz poznate društvene poretke. dok su komunizam i fašizam predstavljali degeneraciju razvoja ljudskog društva. fašistički 8 i Idealni poredak 50. Zbog toga je Idealni poredak poslednji poredak. čime bi sveta misija ljudske civilizacije bila završena. feudalni i kapitalistički predvi eni genetskim razvojem ljudske civilizacije i bez obzira na njihove velike mane predstavljali obaveznu fazu u razvoju ljudi koja u to vreme nije mogla imati bolje osobine i karakteristike. počev od robovlasničkog. vlast i školovanje na ljudski način. majstora kosmosa. razonodu izgledao na sledeći način: Ako bi se to stanje oko tih ljudskih mogućnosti kod robovlasničkog poretka označilo sa 1. umornih.000 godina. Neće biti gladi i bede. besplatnim školovanjem. dobro situiranom sloju. besplatnim lečenjem. bogatija. To je zbog toga što se u Idealnom poretku neće javiti protivurečnosti koje su karakterisale sve dosadašnje poretke. Ova dva poretka su tragedija i sramota za ljudski rod. velike nezaposlenosti. Vrlo je karakteristična jedna razlika izme u Idealnog poretka i svih ostalih: neće biti borbe za ona tri prestiža i pretenzije velikog broja današnjih ljudi: bogatstvo.

složenija. a koja će se kroz 3. Živa bića će se postepeno usavršavati i posajaće sve inteligentnija. jer će biti nesposobne za život koji će biti visoko razvijen u kome će biti u mogućnosti da opstanu samo superinteligentne i superkreativne ličnosti. Ne postoji nijedan viši cilj za ljude od prosvetljenja. To je razvojni put živih bića koji je programiran. kreativnija. osim za kraće vreme. što znači više hiljada godina. Znači da je Idealni poredak kraj puta.000 godina završiti tako što će sva svetleća tela sazreti. štaviše oni neće imati ni svetleća tela. a zatim širom vasione ne postoji potreba za jednom malom količinom zrelih svetlećih tela koja se ne mogu priključiti ovoj kritičnom masi. Glavnina zrelih svetlećih tela koja predstavljaju kritičnu masu neće se više vraćati na Zemlju me u ljude. a koja je u potpunosti uskla ena sa voljom Stvaraoca. predstavlja poslednju kariku u lancu razvoja ljudske civilizacije. pre 144. jer novih neće biti. završetkom sazrevanja svih svetlećih tela ljudska civilizacija je dostigla taj cilj. dugovečnija i bliža volji Stvaraoca. neće postojati ništa novo. postojaće energije. Stoga će osobe koje još budu imale svetleća tela koja još nisu sazrela u momentu nastanka kritične mase dalje nastaviti sa ciklusom vraćanja tih svetlećih tela sledećoj generaciji ljudi.ZAŠTO ĆE DOĆI KRAJ LJUDSKE CIVILIZACIJE? Jedna od najvećih istina kosmosa glasi: Dokle god postoji kosmos. naprednija u svakom pogledu. koji se ne može menjati. zbog malog broja ne mogu obrazovati novu kritičnu masu. Zbog toga će se osobe koje se budu ra ale bez svetlećeg tela brzo degenerisati i izumiraće. posle dostizanja kritične mase zrelih svetlećih tela neophodnih za obavljanje poslova.000 gdina odre ena za nosioca pooći razvoju jednoj generaciji svetlećih tela. Kakva bi bila svrha daljeg razvoja i opstanka ljudske civilizacije? Vrhunski princip kosmosa je neprekidni razvoj sve do konačnog dostizanja cilja kome se teži. ako sve druge civilizacije na Zemlji ostaju da postoje. dok će sva ostala novoro ena deca ostati bez svetlećih tela. To je zbog toga što Hristova energija neće više emitovati nove embrione svetlećih tela koja bi se spajala sa aurama ljudi. pre svega u auri Zemlje. Prema tome. jer nema nikakvog smisla da relativno mali broj ljudi čeka nekoliko stotina generacija. Postavlja se pitanje: Zbog čega je potrebno da se ljudska civilizacija ugasi. ostalih nebeskih tela i samog Sunca. njihovi potomci neće moći da napreduju. posle sazrevanja većine svetlećih tela ljudi. a istovremeno. a starih svetlećih tela neće biti za celu populaciju. kraj razvoja. dok im svetleća tela ne sazru. da se dalje razvijaju? To je zbog toga što je ljudska civilizacija. ali ujedno i najsavršeniji nivo. pa zbog toga Idealni poredak kao nešto što je u programu ili u genima ljudi što im je Stvaralac dao. Me utim. To znači da kada većini bude sazrelo svetleće telo. zaštićenija. stara 5 miliona godina. a zatim sazrevanja svetlećih tela. jer su završila svoj razvoj i preuzimaju svoje zadatke kao majstori kosmosa. idealno društveno ure enje na čijem kraju će. živa bića i mrtva materija. ne može se od njega odstupiti. . doći o gašenja ljudske civilizacije.

nego potpuno drugačije „naočare“. čovek se. Danas smo stoga u situaciji da čovekova strukturirana znanja. Današnja nauka. Omogućilo mu je. naime. Rezultat ove egocentričnosti je duboko utemeljena jednostranost. u delu „Struktura naučnih revolucija“. drugim rečima da se ne razvija tako što svaki naučnik svojim doprinosom uvećava neki celoviti korpus znanja. . nego je i netrpeljiva... stoga. Ova. jednostranost teži da ra a svojevrsnu opsednutost. nesposobnim da dokuči da ne može sve meriti prema svojim samoljubivim predstavama. Me u onima koji su odoleli njenom primamljivom fokusiranju. u tom smislu. Na tragu Kunove postavke o naučnim paradigmama mogli bi smo da kažemo da je razlog tome to što čovek još uvek nije počeo da gleda svet kroz bitno drugačije „naočare“. i pored ovog važnog saznanja. nego samo potvr uju ono što je u generalnom smislu već prihvaćeno. a ona nije samo kratkovida. pa i agresivna. polazeći od nedovoljno shvaćenog sebe. I to egocentrizam koji je tim opasniji što je zasnovan na čovekovom dubokom nerazumevanju samoga sebe. Njegovi su današnji uvidi. zapravo pokazao nesposobnim da pogleda dalje od svoje nepotpune. na problem iscrpljivanja energetskih resursa. zapravo da se otvori za drugačiju osnovu stvarnosti. egocentričnost nije neizbežna. Naime. nema odgovora na ključne probleme čovečanstva: na problem oružja za masovno uništenje. istoričar nauke. u svojoj knjizi „Čovek – poreklo i budućnost“ on je krenuo „s onu stranu“ egocentričnosti. Ipak. nesposobnim da shvati da nije centar sveta. legitimitet utemeljuje i u drevnim terapeutima poput Hipokrata i Eskulapa. za rugačije razmere Univerzuma. odnosno da dominantna naučna znanja bivaju zamenjena ne samo drugim znanjima. polako se prihvata Kunovo vi enje da naučnici ne pronalaze nova znanja. možemo postaviti hipotezu da je osnovni razlog te ograničenosti čovekov još uvek veoma izraženi egocentrizam. kodifikovana u naučni dikurs. a kamoli Univerzuma. uveo je u naučni diskurs pojam paradigme – specifičnog vi enja i tumačenja čoveka i sveta. nego potpuno drugačijim vi enjima sveta u okviru kojih dotadašnje naučne činjenice postaju irelevantne. Taj pristup mu je otvorilo neslućeno prostranstvo uvida. Dakle. bez obzira na sav spoljašnji sjaj nauke. Moglo bi se stoga reći da smo u nauci još uvek daleko od civilizacijskog načela pluralizma te da. a da je za novo znanje potrebno skinuti jedne i staviti ne samo druge. Pojmom naučne paradigme Kun je ukazao da je nauka diskontinuirana. naučnici zaostaju čak i za političarima. No. Čime? Otkud? Zašto? U pokušaju da na emo odgovor. pak. jeste i Ljubiša Stojanović. još uvek ograničeni. u medicini na primer. pa i izopačene slike. ma koliko bila prilepčila. interesi su bili preči od mudrosti i nauka se nije korigovala. zaostaju za ključnim problemima sa kojima se on danas suočava.Recenzija za knjigu ČOVEK – POREKLO I BUDUĆNOST autora Ljubiše Stojanovića Pre gotovo pola veka. Premda još uvek postoje težnje da se počeci pojedinih naučnih oblasti ekstrapoliraju u daleku prošlost pa se. Tomas Kun. za drugačiju poziciju čoveka. Pojmom paradigme Kun nam je objasnio da nauka nije inkrementni entitet.

neće doći sama po sebi. Ta ponuda je možda i najdragocenija. Ponudio nam je i mogućnost pore enja sa drugim. i materijalan i energetski. one prepoznate. ponudio nam je i stimulus za okretanje sličnom uvi anju. ali i one još neslućene. Najvažniji podsticaj. a uz to može zadovoljavati razne naše potrebe. Bez dolaženja do sebe. naime. Jer. S tim što taj drugi može imati razna običja. i blizak i udaljen. istovrsnim uvidima. izlazak iz kostreti zvanično preporučenog. Ljubiša Stojanović nam je pre svega ponudio da se udubimo u kvalitet našeg odnosa sa onim drugim. Osim toga. Prilika koju nam otvara sadašnji trenutak. onim koji nam je istovremeno i vidljiv i nevidljiv. nije ni u jednom od tih domena.Šta nam je time ponudio? Ponudio nam je. Vuk Stambolović . i složen i jednostavan. pa samim tim i sličnom osobnome traganju. naravno. s obzirom na to da smo bića odnosa. najpre. samo preko toga drugog možemo da do emo do sebe. me utim. nema nam razvoja. Razmišljajući o čovekovom poreklu i budućnosti.

Pored ove. “Mesta moći”. “Razgovori s Teslom”. na me unarodnim izložbama pronalazaštva za pločicu “Božanska voda” dobio je sledeće nagrade: Banja Luka. Oklahoma Sitiju i Sarasoti na Floridi. Ljubljani. “Zakoni bioenergije”. Subotici.. a ranije i u SAD u Kanzas Sitiju. 1989. prva nagrada. 1991. Moskva i doktor energoinformacionih nauka. Beogradu. Osnivač je duhovne ili energetske medicine i pronalazač. 2005. prva nagrada. 2000. Ma arska. Od 1986. 2005. 2005. “Čvorovanje” (pisana sa Slobodanom Neninom). Osnivač je centra “Ljubiša Stojanović” u Novom Sadu. na me unarodnom sajmu alternativne medicine u Skoplju. Višegodišnji seminari se održavaju u Novom Sadu. 2006. dobio je za energetsku medicinu statuu “Da Vinči” i u Hodmezovašarheju. 2001. u svetu jedinstvene. linije samostalnih isceljujućih proizvoda. Ma arska. 1998. napisao je još deset knjiga: “Bioenergija svet bez bolesti”(pisana sa bratom Branislavom). 2002. 1995. . “Bioenergija tehnike isceljenja čakrama”. Njegove seminare “Put ka prosvetljenju” poha alo je i još poha a preko 3000 osoba. “Mihajlo Pupin”. “Isceljenje”. Hodmezovašarhel. Banja Luci i Skoplju.Ljubiša Stojanović ČOVEK POREKLO I BUDUĆNOST Ljubiša Stojanović je akademik redovni član Me unarodne akademije energoinformacionih nauka. za koncentrator. Svetski sajam pronalazaštva. “Sveta znanja”. Dr Ljubiša Stojanović je odlikovan visokim belgijskim ordenom za istraživanje u bioenergiji 1992. 2004. 2003. godine se potpuno posvetio istraživanju i isceljenju u oblasti duhovnih isceljujućih energija. 1987. Bečej. Budimpešta. “Znanja iz onostranog”. osvojio je srebrnu medalju Eureka 1992. srebrna medalja. 2004. 2003. “Aura”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->