P. 1
ČOVEK - dr sci. Ljubiša Stojanović

ČOVEK - dr sci. Ljubiša Stojanović

|Views: 653|Likes:
Published by Bojan Vojvodic

More info:

Published by: Bojan Vojvodic on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

ČOVEK

POREKLO I BUDUĆNOST

Dr sci. Ljubiša Stojanović

SADRŽAJ Predgovor autora.................................................................................... Glava I NASTANAK I SADRŽAJ KOSMOSA
Potencijal i Stvaralac.................................................................................................. Stvaranje energija....................................................................................................... Nastanak mrtve materije............................................................................................ Nastanak nematerijalnih živih bića............................................................................ Nastanak materijalnih živih bića................................................................................

Glava II NASTANAK PLANETE ZEMLJE I ŽIVOG SVETA NA NJOJ
Kako je postala planeta Zemlja?................................................................................ Pojava života na Zemlji............................................................................................. Razvoj životinja i biljaka na Zemlji...........................................................................

Glava III ČOVEK
Pojava i razvoj čoveka............................................................................................... Svetleće telo............................................................................................................... Prosvetljenje............................................................................................................... Mesta moći................................................................................................................. Odvajanje od prirode.................................................................................................. Nastanak negativnih misli.......................................................................................... Razvoj ljudske zajednice............................................................................................

Poreklo govora........................................................................................................... Ubrzani razvoj domaćih životinja i biljaka................................................................ Ljudske zablude o kosmosu....................................................................................... Nematerijalna živa bića.............................................................................................. Posete vanzemaljaca..................................................................................................

Glava IV IDEALNI POREDAK – BUDUĆNOST LJUDSKE CIVILIZACIJE
Prva i druga faza razvoja čoveka............................................................................... Produženje ljudskog veka.......................................................................................... Tempo razvoja ljudske civilizacije............................................................................ Četiri varijante razvoja civilizacije............................................................................ Idealni poredak........................................................................................................... Idealni poredak je genetski predvi en....................................................................... Ljudska predstava o sreći i Idealni poredak............................................................... Idealni poredak – ništa novo u kosmosu.................................................................... Najvažnija promena – stabilizacija nervnog sistema................................................. Ogromne promene u kvalitetu života ljudi................................................................ Postepeno vraćanje prirodi......................................................................................... Razlike izme u Idealnog poretka i prethodnih.......................................................... Zašto će doći kraj ljudske civilizacije?......................................................................

Recenzija (Vuk Stambolović)...................................................................................

Predgovor autora
Sve informacije iznete u ovoj knjizi dobio sam u dubokoj meditaciji. One predstavljaju sveta znanja do kojih ljudi nikada neće moći da dodju, bez obzira na razvoj nauke i društva uopšte, jer su ona sa druge strane barijere preko koje ljudi ne mogu. Ipak, do njih će biti moguće doći ukoliko duhovne, superinteligentne energije kosmosa odluče da ih prenesu ljudima. One to rade preko osoba koje su, prema njihovim kriterijumima na visokom duhovnom nivou, a ove su dužne da ta znanja prenesu ostalim ljudima. Postavlja se pitanje: Kako se tačnost ovih informacija može proveriti? To nije moguće direktno izvesti, kao što se ne može proveriti ni da li Bog postoji. Ipak, postoji indirektan način provere. On se sastoji u tome da ako je jedan deo informacija, primljen iz istog izvora i na isti način, bilo moguće proveriti i ako su sve bile tačne, onda se može pretpostaviti da su i ostale informacije koje su takve prirode da se ne mogu proveriti tako e tačne. A, takvih potvr enih informacija, je bilo! Mada je centralna tema knjige čovek, ona prenosi i sveta znanja o vremenu daleko pre njegove pojave: još od pre nastanka kosmosa, pa preko beskonačno dugog perioda njegovog stvaranja kroz nastanak energija, mrtve materije, živih bića, nematerijalnih i materijalnih, stvaranje planete Zemlje i živog sveta na njoj da bi se konačno, stiglo do perioda od pre pet miliona godina i pojave našeg pretka. Sveta znanja, govore o tome da je našeg pretka, kao i ostala originalna živa bića u kosmosu stvorila energija Hristovog stabla, a zatim se, kroz celu istoriju ljudske civilizacije brinula o našem razvoju kako bi on bio što bliži onome što je ona zamislila i što je ugradila u naše gene. Ova energija svoje ime nije dobila zato što pripada Isusu Hristu, nego zato što je ona vodila Isusa na njegovom svetom putu. Mada je energija Hristovog stabla vršila više mutacija na našim precima kako bi ih bolje prilagodila uslovima života i time spasla od izumiranja cele rase, ipak im je najveća šansa pružena pre oko 144 000 godina, pripajanjem ljudskoj auri embriona svetlećih tela. Time je započela sveta misija ljudske rase, koju joj je Stvaralac poverio-odgoj jedne generacije svetlećih tela. To je dovelo do enormno bržeg razvoja čoveka u odnosu na druge životinje na Zemlji. Me utim, paralelno sa brzim razvojem inteligencije i kreativnosti došlo je i do nekih negativnih pojava koje su dovele do pogrešnog načina razmišljanja ljudi čiji su negativni efekti sve više kočili naš razvoj da bi se konačno, danas našli u situaciji koja je bremenita nizom najtežih problema za koje nauka i celo društvo nemaju rešenja. To su, pre svega: glad koja odnosi godišnje 8 miliona života, od kojih su mnogi dečiji, nepremostiv jaz izme u bogatih i siromašnih, krajnja beda jednog dela čovečanstva, opasnost od izbijanja ratova, čak i svetskih, pri čemu bi upotreba nuklearnog oružja mogla dovesti do uništenja najvećeg dela čovečanstva, pa i same planete. Istovremeno, postoji i pozitivna “strana medalje“, jer genetski razvoj čoveka uskoro stiže do velike prekretnice: ulaska u drugu fazu čoveka u kojoj se pored leve

nazovimo ga Potencijal. stvorio se kod Potencijala utisak da je neophodno proširiti sadržaj samog sebe kako bi se te mogućnosti koje on ima realizovale. jer da su hteli da ove probleme reše. Duhovne energije ne očekuju u ovom poslu nikakvu pomoć od ljudi. koji ima svoj kraj. Isto važi i za veličinu kosmosa. zadatka koji je pred nas Stvaralac postavio i zbog koga smo i ubrzano razvijani. intelektualnog i kreativnog nivoa. odnosno kako bi jedan deo svojih neizmernih mogućnosti pretvorio. Me utim. Stvorivši Jedinstveno polje. Blagostanje će biti ostvareno kroz materijalnu pomoć kosmosa ljudima. pri čemu će je svi i siromašni i bogati dobijati. kreirao. ipak.uključuje u rad i desna polovina mozga što će mu omogućiti dostizanje neverovatnog duhovnog. To znači da je postojalo vreme kada kosmosa nije bilo. Zahvaljujući svojoj neizmernoj inteligenciji i moći da postigne sve što želi. naravno pod uslovom da pre toga ne do e do samoubistva ljudske civilizacije. ljudi bi to već davno uradili. Glava I NASTANAK I SADRŽAJ KOSMOSA POTENCIJAL I STVARALAC Ljudi kažu da kosmos nema kraja i da postoji oduvek. za ovo se ljudima postavlja nezaobilazni uslov: okrenuti se od materijalnog ka duhovnom. jer su od njega počela sva stvaranje ili sve kreacije u kosmosu. ali je nemerljiv realnim jedinicama za dužinu. Vreme nastanka tog Potencijala je približno toliko daleko od početka stvaranje kosmosa koliko je on daleko od današnjeg dana. čije je embrione stvarao sam Potencijal. Potencijal je završio svoj potencijalni period i započeo stvaralački period svog postojanja. ali je ono beskonačno daleko i ne može se izmeriti nikakvim realinim vremenskim jedinicama. ljudska civilizacija će se postepeno ugasiti. Zbog toga se od tog vremena on zove Stvaralac. a da je pre njegovog nastanka. Ostvarenjem svete misije. Prva kreacija Potencijala je bilo Jedinstveno energetsko polje kome je preneo ogromne moći za razvijanje velikog broja energija. . Hristova i druge duhovne energije su svesnije ovih opasnosti od nas samih i ponovo pokreću akciju za spas čovečanstva u obliku Idealnog društvenog ure enja koje bi uklonilo sve ove probleme i ljudsku rasu usmerilo putem mira i opšteg blagostanja koje će trajati sve do realizacije naše svete misije i do ostvarenja svih razvojnih mogućnosti koje je energija Hristovog stabla ugradila u naše gene. na istom mestu postojalo jedno neizmerno veliko energetsko polje. ostvario. Da li je. Pri tome se ovo blagostanje svih neće postići oduzimanjem od bogatih i davajem siromašnima. bilo nekog početka ili vremena kada kosmosa nije bilo? To vreme je postojalo.

Ove energije se u jednom delu kosmosa sakupljaju u snop sličan lijanama. Ako bi Životni talas prestao da se prostire. STVARANJE ENERGIJA Stvaralac je sve energije stvarao unutar svog energetskog polja. Energija Hristovog stabla se sastoji od nekoliko stotina nezavisnih energija od kojih svaka ima svoju namenu i karakteristike. kroz svaku njegovu tačku. realizator života i sredstvo koje ga neprekidno održava.Me utim. pa i samih planeta. Energija ima od najmanjih. prilago avaju uslovima okoline i menjaju. razmnožavaju. su energija Hristovog stable i energija Svetog duha. Životni talas je. . Nijedna od energija kosmosa nije u stanju da učini bilo šta sa čime Stvaralac nije saglasan. Energetsko polje Potencijala ima oblik jajeta. ima ih od potpuno neinteligentnih. ne učestvujući u kreiranju Kosmosa. Ovo jezgro je nastavilo da razvija Potencijal. Dve najznačajnije energije u kosmosu. koje su se isprepletale. čiju inteligenciju ljudi nisu u stanju ni da zamisle. Hristova energija ima obavezu da vodi brigu o planetama i drugim prostorima u kosmosu u kojima borave živa bića. Oko jedne trećine energetskog polja Potencijala predstavlja njegovo jezgro. Pored mnogobrojnih važnih funkcija koje Hristovo stablo ima u kosmosu. Hristova energija emituje energetski talas koji se zove Životni talas i koji se prostire po celom kosmosu. dakle. pri čemu jezgro zauzima širi deo jajeta. Tokom beskonačno dugog vremena stvaranja kosmosa Stvaralac je stvorio gotovo neizmeran broj energija od kojih svaka ima svoju svrhu. dok ostale dve trećine čini kosmos. aktivator. da bi se zatim ponovo širile obuhvatajući celo prostranstvo kosmosa. ceo kosmos nalazi u njemu.6 do 26 Hz. Na taj način od mrtve materije nastaju živa bića koja mogu da se razvijaju. pa se. pa do superinteligentnih. Ona je za ljude bitna zato što stvara mrtvu materiju i što aktivno podržava energiju Hrista i Životni talas u nastojanju da kroz oživotvorenje mrtve materije stvori živa bića. njegov najstariji deo iz kojeg se postepeno razvio ceo Potencijal. U njega nemaju pristup ni energije ni materija kosmosa. odnosno Životni talas koji ona emituje stvorili su bezbroj živih bića u kosmosu. Pri tome je ona neprekidno podvrgnuta delovanju Životnog talasa. pa do neizmerno velikih čija se polja prostiru po celom kosmosu i postoje u svakoj njegovoj tački. Sve kosmičke energije gaje vrhunsko poštovanje prema jezgru Potencijala. budu bezbedni kako ne bi nečijom greškom došlo do kataklizmi i uništenja velikog broja životinjskih i biljnih vrsta. sva živa bića u celom kosmosu bi izumrla. postoje i neke koje su od životne važnosti za ljude. Naime. prostirući se menja svoju frekvenciju idući od 2. na kojima je nastanjen život. Ovaj talas. Hristova energija. Životni talas nosi u sebi programe koji omogućavaju aktiviranje života u mrtvoj materiji. Ta briga se sastoji u neprekidnom bdenju da ovi sistemi. nije ceo Potencijal prešao u stanje Stvaraoca. Druga po značaju je energija Svetog duha. ulogu i značaj za ukupno funkcionisanje celog kosmosa. Isto tako. posle Stvaraočeve. stoga.

povremeno se javlja potreba za odre enom materijom koja je stvarana svesno. maker ono bilo “veliko” kao zvezda. nego su se sastojala od energije. dakle ne postoji kao posebna celina. prilikom širenja dva energetska polja od kojih je jedno energija Svetog duha. kako se on ne bi ugasio. nego im je životni program bio unapred zacrtan. bilo je neophodno da primi odre eni životni program i da je neprekidno podržava energija koja sadrži taj program. dakle svet energija. Materija izgleda kao čvorovi na nekom mekom energetskom kanapu. a koji je ovim nematerijalnim bićima omogućavao da nastanu. stvorena su da izvrše odre ene zadatke. a samo se ponegde nalazi po neko zrnce materije. Ova bića su zajednički stvorile energija Hristovog stabla i energija Svetog duha uz odobrenje Stvaraoca. dakle ne svaka. Pri tome. Ništa se nije moglo desiti u životu ovih bića. a druga neka odre ena energija. došlo je do snažnog zgušnjavanja ovih energija tako da je od njih nastala materija. materija ostaje večito vezana za energije majke. Ovako ograničeni zadaci nisu omogućavali brzi razvoj inteligencije i kreativnosti. naterala je Stvaraoca da stvori posebnu energiju čiji je zadatak da spreči ovo rasplinjavanje energetskih polja i vrati ih u njihove dimenzionalne i intenzivne okvire. sasvim slučajno. Ona su bila nematerijalna. Zbog toga je ova energija za zgušnjavanje bila prisutna u svim delovima kosmosa kako bi bila u stanju da na ove promene blagovremeno reaguje. koja se odnosi na spontano širenje energetskih polja čime je došlo do odstupanja od njihovih dimenzija i intenziteta koje je Stvaralac definisao.NASTANAK MRTVE MATERIJE Tokom razvoja kosmosa jedna od pojava. tako da su na jednom prostoru oba polja bila istovremeno zastupljena. Me utim. Iako je najveći deo materije stvoren u kosmosu slučajno. One su i po sadržaju i po prostranstvu njegov neuporedivo najvažniji deo. nisu mogli biti obra ivani ozbiljnijim energetskim kompleksima. Nastanak nematerijalnih bića je imao tačno odre enu svrhu i namenu. došlo je do mešanja energija. Njihov zadatak je. Ova bića nisu imala slobodnu volju. koja su bila u neposrednoj blizini. Materija. a posedovala je i odre en nivo inteligencije. NASTANAK NEMATERIJALNIH ŽIVIH BIĆA Prva živa bića u kosmosu nastala su u prvoj petini veka kosmosa. razvijaju se. Ona je u prvo vreme bila sastavljena od izuzetno sitnih čestica materije. Naime. Odabrana je posebna energija iz sastava energije Svetog duha koja je imala karakteristiku da se može lako menjati i prilago avati. što znači da nisu imala materijalno telo. a da to već nije bilo doneto u talasima životne enrgije. ali na isti način. predstavljao rad na očuvanju nekih energetskih tokova. Kosmos je. a kasnije i velikih materijlanih oblika kao što su zvezde i planete koji. Delovanjem energije za zgušnjavanje polja došlo je do pojave koja nije bila predvi ena. Da bi takva energija funkcionisala kao živo biće. od kojih je postala. a kasnije i molekula. ali je . od kojih je jedna uvek energija Svetog duha. nego predstavlja zgusnuti deo dveju energija. kakve danas nisu poznate. razmnožavaju i dostignuu svoj predvi eni sadržaj i funkciju. zbog svojih malih dimenzija i suptilnosti. po pravilu. S tim ciljem stvoren je Životni talas koji emituje Hristova energija. koje im je Hristova energija ugradila u njihov program. da bi se kasnije formirale sve krupnije čestice što je postepeno dovelo do stvaranja atoma.

200. 600. ali se to u odnosu na vek kosmosa izražava vrlo malim razmakom. Nagli skok u razvoju ovih bića došao je u jednom momentu zbog potrebe za održavanjem statusa kvo na jednoj od planeta koja je predstavljala u to vreme značajan proizvod u materijalnoj sferi. pa i u atmosferi planete Zemlje. na različitim delovima kosmosa. Zadatak im je da koriguju odstupanja od programa u atmosferi Zemlje. Stvaraju se u tačno odre enom broju. dovelo do vrlo sporog. U poslednje vreme neke od ovih rasa. bilo je neophodno ugraditi elemente koji bi zaustavili ovaj proces. U prvo vreme je živa materija predstavljala izuzetno jednostavna živa bića. za šta je često bilo potrebno i više milijardi godina. Kod složenijih zadataka vršena . oko trećine veka kosmosa. po nekoliko hiljada godina.000 što im je i odobreno. Hristova energija je posle ovih mikroorganizama. Ovako nastali mikroorganizmi relativno brzo su. Zadatak ovih materijalnih bića bio je da zaustave degradiranje mrtve materije na toj planeti zbog neprekidnog raslojavanja čvrste materije sa površine planete koja se razlagala na svoje sastavne delove koji su bili gasovite prirode. Danas postoji više milijardi rasa nematerijalnih bića u kosmosu. Ima ih po celom kosmosu. Za taj zadatak su najneophodnija bila živa bića čiji bi izumrli ostaci činili zaštitni pokrivač na površini planete koji bi je dalje štitio od raspadanja. ali izuzetno visokog razvoja inteligencije. koja su se vrlo sporo razvijala. Da bi se sačuvala stabilnost površine planete. oni su posedovali dve osobine: izuzetno brzo razmnožavanje deobom na nekoliko delova. neuporedivo jednostavnija od virusa. stvorila sa sličnim zadacima druge. Bez obzira na njihovu malu dimenziju. nazovimo ih rasa nematerijalnih živih bića. stvarajući tanak zaštitni sloj od daljeg raspadanja stena. uspeli da se menjaju prilago avajući se novonastalim situacijama na toj planeti. Koristeći za hranu obilje korisnih gasova koji su okruživali ovu planetu. koga emituje energija Hristovog stabla. Od tog broja oko 50 miliona rasa ima nivo superinteligencije. zbog sve većih problema koje rešavaju. Relativno brzo. Nedavno su tražili od Hristove energije odobrenje za povećanje broja ovih bića. U tom cilju je energija Hrista stvorila poseban program za ove jednostavne mikroorganizme koji je predstavljao veliki skok u odnosu na sve do tada nastale. posle vrlo kratkog vremena od nastanka i vrlo kratak životni vek koji se praktično završavao na onom mestu na kome je i nastao. a zatim ga neprekidno održavali u takvom stanju. Nematerijalna bića su nastala mnogo ranije od materijalnih. zbog izuzetne specifičnosti svojih zadataka dobijaju ograničenu slobodnu volju.izuzetno dugo vreme postojanja kod ovih. ovi mikroorganizmi su se brzo razmnožavali. zbog svog nivoa razvoja. NASTANAK MATERIJALNIH ŽIVIH BIĆA Stvaralac je posle stvaranje mrtve materije došao do zaključka.000 na 1. čiju granicu ne mogu preći. u skladu sa potrebom i žive mnogo duže od materijalnih. da bi trebalo materiju oživotvoriti i dati joj one iste mogućnosti koje je energija već dobila. Stoga materijalna živa bića predstavljaju kombinaciju procesa nastanka mrtve materije uz dodatnu inteligentnu energiju koja potiče od energije Svetog duha i delovanje na ovu tvorevinu Životnim talasom. ali ni ovo povećanje nije dovoljno. a njihovi posmrtni ostaci su se prosto lepili na površini planete.

preduslov za dostizanje visokog razvoja pojedinca i civilizacije jeste da telo bude veće od jednog metra kako bi oko njega bilo moguće formirati auru koja bi imala uslova za ozbiljniji razvoj. Sva materijalna bića u kosmosu nastala su kao rezultat jedne ideje Hristove energije. Ona su se postepeno širila od centra prema periferiji. pa do 1000 metara. Materijalna živa bića su uglavnom nastanjena na planetama u životnim uslovima koji se mogu znatno razlikovati od onih na planeti Zemlji. ceo razvoj čoveka na Zemlji ne traje ni jedan tren. nivo razvoja čoveka dostigla u vreme 75% veka kosmosa. Prva materijalna živa bića u kosmosu počela su da se razvijaju u samom centru kosmosa kako bi bila pod što većom kontrolom i dobijala što veću pomoć u razvoju. Stoga je nivo razvoja ljudi vrlo skroman i upravo u skladu sa dužinom razvoja. posle praktično beskonačno .000 godina. Tih 10%. Neke od tih civilizacija premašuju inteligenciju više od polovine rasa nematerijalnih bića. u kome su postojala samo bića koja su bila neuporedivo jednostavnija od bilo kog mikroorganizma. složenijih organizama čiji je cilj postojanja bio da obavljaju odre eni zadatak.000 do 10 na 27 stepeni. Najbliža visoko razvijena civilizacija zove se Proni i nastanjena je na jednoj od udaljenih planeta zvezde Sirijus. Životni vek im je od jednog trena pa do 100. Posle tog perioda su se i u spoljnoj polovini kosmosa pojavila razvijenija materijalna živa bića koja su oko 80% veka kosmosa ne samo prestigla nivo razvoja čoveka. kao najzaostalijem. Na taj način je postepeno. Tako su materijalna živa bića na polovini prečnika kosmosa. sa zajedničkom svesti. Znači da je posle dugog vremena. Hristova energija će Životni talas i ubuduće menjati u skladu sa potrebama Stvaraoca na novim sadržajima u okviru materijalnih živih bića. nego i dostigla nivo zajedničke svesti. Od prvog materijalnog živog bića. Njihova tela su se menjala pri promeni životnih uslova. Me utim.je selekcija i ukrštanje mikroorganizama radi zadovoljavanja novonastalih potreba. od tog vremena pa do danas je praktično beskonačno dugo vreme. Inteligencija im se kreće od nikakve. pa do vrlo visoke. došlo do stvaranja novih. Ova bića. a oko 90% veka kosmosa neke od ovih rasa su dostigle najviši nivo za materijalna živa bića. ali je njihov razvoj bio vrlo spor. Postepeno se iz ovih mikroorganizama počeo razvijati ostali biljni i životinjski svet kosmosa. Pored toga. To znači da u ovom perifernom delu kosmosa. Da bi se živi materijalni svet razvijao moralo je doći do promene u Životnom talasu. Materijalna živa bića su se razvijala neuporedivo sporije od nematerijalnih. u centru kosmosa su oko polovine veka kosmosa dostigla nivo razvoja približno čovekovom. Broj jedinki u okviru rasa se kreće od 10. jer su imala problem sa promenom tela. što je znatno usporavalo intelektualni i duhovni razvoj. ali su se ona pod različitih životnim uslovima na svojim planetama i ostalim staništima postepeno menjala i udaljavala da bi danas. kroz dugi period. došlo do stvaranja većeg broja vrsta mikroorganizama koji su dobijali sve veće dimenzije. U odnosu na to. već beskonačno dugo vreme postoje materijalna živa bića sa do sada najvišim postignutim nivoom razvoja. Po veličini ih ima od manjih od virusa. tela veća od 2 metra nisu imala uticaj na duhovni razvoj. pa sve do danas Životni talas se postepeno menjao upotpunjavajući svoj sadržaj i način delovanja sa potrebama dotadašnjeg materijalnog živog sveta i novim elementima za stvaranje nivih materijalnih živih vrsta.

koje se zagrevalo pod pritiskom spoljašnjeg sloja. a onda pod uticajem jednog većeg nebeskog tela polako skrenula sa pravca komete. pa su i one nastavile da se lepe. od izlaska iz mora meteora do danas. Potom je uplovila u more meteora sa kojima je zajedno plovila 400 miliona godina. Sloj Zemlje nastao u moru meteora. postepeno zaostajala za kometom. noseći sa sobom jedan deo repa komete. samo u malom. Zemlja je nastala tako što su se na neku česticu u svemiru. Prečnik Zemlje. Onda je prolaskom velike komete kroz taj oblak prašine bila povučena i uključena u kometu. Glava II NASTANAK PLANETE ZEMLJE I ŽIVOG SVETA NA NJOJ KAKO JE POSTALA PLANETA ZEMLJA? U nauci postoji više hipoteza o nastanku Zemlje.000 godina u Australiji. ali nijedna od njih nije tačna. počele da lepe nove. pa je ono sa njim otišlo u grob. narastao je dodatnim prilivom materijala samo za jedan procenat. postepeno napušta more meteora i usmerava se u pravcu kojim plovi desetak miliona godina. koja se našla u jednom prostoru prepunom kosmičke prašine. vraćajući se ponovo pored Sunca posle 200 godina. ta nova. dobijen od komete. Tada pismenosti nije bilo. Usled povećane težine i privučena nekim drugim nebeskim telima. koje se zagrevalo pod pritiskom spoljašnjeg sloja. veća masa postala je privlačnija za okolne čestice. privukla odre eni deo usijanih gasova koji su je obavili. na isti način kao u oblaku prašine. U repu komete njena masa je narasla do jedne šestine današnjeg prečnika Zemlje. tako je rasla i dalje privlačila nove čestice prašine. To isto. Ali je zbog širenja centralnog jezgra. Samo je jedna osoba. Ona konačno biva zarobljena Sunčevom gravitacijom. na taj način. postoji i u živom svetu planete Zemlje s tim što su razlike u kosmosu enormno veće. da bi se konačno u poslednjih 40 miliona godina ustalila na ovom nivou na kome je sada. koja se prosvetlila. pre 32. To je trajalo oko 300 miliona godina i Zemlja je. dok je unutrašnjost bila dosta hladna. spoznala prirodu nastanka planete Zemlje. U tom periodu dostigla je 95% sadašnjeg prečnika zbog pada meteora privučenih njenom gravitacijom. Zatim ta elipsa postaje sve manja. Ukupan boravak Zemlje u Sunčevom sistemu je milijardu i osamsto miliona godina. kao sastavni deo njenog repa. koji se nalazi na dubini od 100 do 400 km ispod površine. zbog svoje povećane težine. bio je usijan. prolazeći veoma blizu njega. došlo do povećanja prečnika za tri do četiri procenta. prepun je šupljina u . niti je bilo savremenika kojima je mogao preneti to svoje znanje. Na tom putu prolazi blizu Sunca. nemaju nikakve sličnosti. narasla na jednu desetinu od svog današnjeg prečnika. već je. te razlike postale tako velike da neka živa bića sa različitih regiona kosmosa. Zatim je. biva privučena njegovom masom i samo zahvaljuući veikoj brzini kojom se kretala nije se sudarila sa njim. Taj gornji sloj. pa zbog toga pravi veliku elipsu.vremena.

nagle promene u strukturi pojedinih vrsta. To se. Uslovi života su ih donekle menjali. neuporedivo jednostavnije od virusa. s tim što su se ona usled promena životnih uslova postepeno menjala. veliki broj bića. račvajućih se i menjajući se sve do današnjeg dana. prvo materijalno živo biće. pre svega na četiri globalne energije.koje se neprekidno uvlači istopljeni materijal iz središta. a od njih svakako ekstremne mogućnosti u odnosu na ostale. Šta se dešavalo na planeti Zemlji koja ljude najviše interesuje? Hristova energija je na planeti Zemlji stvorila veliki broj živih bića od kojih jedna trećina postoji u sličnom obliku i na nekim drugim planetama i staništima živih bića. čime su stvarali nove podvrste. jer nisu mogla biti iskorišćena gotova živa bića sa drugih planeta. nisu završile svoj rad na Zemlji. Ako se usmerimo samo na materijalna živa bića. imaju energija Hrista i energija Svetog duha. tako da ona. Obrušavanje i menjanje tih velikih šupljina dovodi do pojave zemljotresa i vulkana. POJAVA ŽIVOTA NA ZEMLJI Duhovne energije imaju jednu izuzetnu mogućnost koja se sastoji u tome da mogu po svojoj želji da stvore odre ene životne oblike. pa je usled tih promena došlo do račvi i stvaranja podvrsta ili cele vrste u potpunosti gasila. usavršavali. osim neke gra e organizma i specifičnih osobina. Kako je istorija živih bića na planeti Zemlji vrlo dugo. za razliku od Darvinovih pretpostavki. onda istorija njihovog nastanka izgleda ovako: Kao što smo već rekli. tako što će izumrli ostaci ovih sitnih živih bića prekriti površinu planete i na taj način zaustaviti raspadanje površinskih stena. pa ih je ona odatle i prenela na Zemlju. još od prve trećine veka kosmosa i obuhvata stvaranje praktično beskonačnog broja različitih materijalnih i nematerijalnih živih bića. nastalo je kao potreba da Hristova energija zaštiti od raspadanja površinske stene na jednoj planeti. ipak bića koja su morala biti svorena u skladu sa specifičnim uslovima planete Zemlje. Drugačiji životni uslovi na Zemlji doveli su do značajnih promena na ovim bićima. bilo da se radi o nekoj prelaznoj formi izme u materije. stvoren je gotov. beskonačno sitno. Zatim je Hristova energija nastavila da stvara bića koja su bila korisna u nekom procesu u kosmosu. Stvaranje živih bića ima izuzetno dugu istoriju. Naprotiv. prestali da postoje. energije i živog bića ili o živim bićima u onom smislu kako su ona ljudima poznata. posle nekih promena okoline koje su pretile da ih potpuno unište. naravno ne odnosi na sve energije. nego. pokušavajući da ih unapredi ili održi. Postepeno su se ova živa bića širila po kosmosu. ali su najnovija istraživanja već ukazala na to da se neke vrste nisu menjale. Oni koji nisu bili uskla eni sa okolinom nestajali su. To znači da je Hristova energija stvarala jednu po jednu vrstu živih bića na planeti Zemlji i da Darvinova teorija nije tačna u onom smislu da su sva bića nastala od nekih osnovnih. One i dalje svakih pedesetak do sto godina stvaraju neku novu bakteriju ili . nauka nije u stanju da ove elemente proveri do detalja. Čestito je Hritova energija stvarala mutacije. gotovo da nemaju više nikakve sličnosti sa svojom vrstom u kosmosu. pre svega Hristova energija. Dve trećine su. granali se. Duhovne energije. To je istorijat nastanka planete Zemlje. kao zaštita ili pomoć pri nekoj pojavi kojih je u kosmosu bezbroj.

Sada postoje jasnije ko je u pravu: pristalice kreacionističke teorije ili Darvinisti. Kreacionisti nisu u pravu kad kažu da su sva bića koje je Bog stvorio. u četvrtom opet neka vrsta majmuna. osim vrlo retkih slučajeva. sporim tempom. ostala do danas neizmenjena. Istovremeno. razvoj čoveka sve do kontakta sa svetlećimtelom išao je istim. Dakle. jer je stvoren jedan zajednički predak čoveka i majmuna.mikroorganizam. prekrile su se naslagama izumrlih bakterija. Naravno. Hristova energija je na Zemlju donela veliki broj novih bakterija i nešto virusa. Delom su i jedni i drugi u pravu. kako bi se živi svet kompletirao i dopunio na još uvek vreloj površini zemlje koja nije silazila ispod 90 stepeni Celzijusa. dok je predak čoveka i majmuna nastao pre oko 5 miliona godina. jer sva živa bića nisu nastala od jednog pra pra pretka. a povremeno svakih nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada godina. Starost čoveka koji se odvojio i postao posebna vrsta iznosi negde oko 3. Stoga je i sama ideja o nastanku čoveka od čovekolikog majmuna površna. kao i kod drugih životinja. tog opšteg principa u kosmosu. nivoa razvoja i raznovrsnosti živih bića. jer se to u većini slučajeva i desilo. do razvoja vrsta koje su se značajno razlikovale i koje su se uglavnom do danas i održale.5 miliona godina. što će u nekim slučajevima biti pogrešno i predstavljaće nastanak nove vrste koja će početi da se probija u cilju svog razvoja. a delom greše! Darvin nije bio u pravu. a velike površine još vrelih stena. savršenija živa bića bogateći tako živi svet na Zemlji u pogledu broja. Znači da je moguće da Hristova energija i u naše vreme stvori neka živa bića koja bi bila na relativno visokom nivou razvoja. s tim što je čovek. usled promene životnih uslova došlo do promene živih bića. Ovi prvi naseljenici planete Zemlje su se vrlo brzo razmnožili. prenela prve bakterije i viruse sa nekih drugih planeta. nego je Hristova energija stvorila ogroman broj originalnih živih bića. a zatim je došlo do račvanja u razvoju: u jednom pravcu su počeli da se razvijaju majmuni. Posle nekoliko miliona godina. smatrajući da je ona bila dovoljno spretna da se krije od pogleda ljudi. . u drugom druga vrsta majmuna. To znači da je stvaranje živih bića proces koji na planeti ne prestaje i nikad neće prestati i stoga ne treba ljude da čudi što će u nekim slučajevima i u nekom vremenu doći do zaključka da su pronašli neku novu vrstu koju do tada niko nije primetio. posle milion i po godina zajedničkog pretka došlo je do račvi. Kreacionisti su u pravu kad kažu da je sva originalna živa bića Bog stvorio. Darvin je u pravu da je. gde su postojali slični uslovi. za razliku od majmuna predstavljao jednu spretniju i inteligentniju varijantu grane zajedničkog pretka od ostalih grana koje predstavljaju današnji majmuni. RAZVOJ ŽIVOTINJA I BILJAKA NA ZEMLJI Hristova energija koja brine o razvoju živog sveta u kosmosu je vrlo brzo posle spuštanja temperature na nekih stotinak stepeni na površini Zemlje. u trećem pračovek. odnosno primata. ali bi ona dalje nastavila da se razvijaju prilago avajući se okolini i boreći se za svoje mesto me u živim bićima iz svoje okoline.

Hristova energija je u njih naselila nove bakterije i prvi put prenela višećelijske organizme. Njihovi ostaci predstavljaju prve slojeve zemlje koja je plodna i čiji je sloj. kojima slični postoje i na drugim planetama. Do danas se nijedna od tih životinja na moru i kopnu nije održala. Postepeno sa promenom klime i životnih uslova one su izumirale. Prve životinje koje su se pojavile na suvom. u razmaku od 3-4 miliona godina. što je omogućilo razvoj i razmnožavanje novih jednoćelijskih organizama. Na taj način su se napajale vodom i sve više udaljavale od morske obale. čime je biljni svet u znatnoj meri poboljšao svoju strukturu i svoj sadržaj koji je sačinjavalo nekoliko stotina različitih vrsta. Hristova energija je stvorila prvu životinju specijalno za planetu Zemlju. Te biljke su. jer su uspostave kontakte preko površinskih korenova sa onima uz obalu. Nedugo potom. udaljavajući se polako od obale. potpuno prilago ene njenim uslovima. koje su prenete na planetu i koje su se. Zatim je došlo do prenošenja većeg broja biljnih vrsta za život u moru. Kasnije su te biljke uspele da se do te mere prilagode vlažnom podneblju da su presecale korenove s kojima su bile u vezi sa vodom i nastavljale da žive samostalno na suvom. prenete su sa nekih drugih planeta. Sledeća etapa u razvoju sadržala je veći broj različitih biljaka. temperatura je sišla na približno 70 stepeni Celzijusa. tako e dopremljenih sa okolnih najbližih planeta koje su imale slične uslove. sa ili bez ljušture i bez kičme. debljine nekoliko santimetara bio dovoljan za razvoj drugih složenijih biljaka i malih žbunića. kada je temperatura u plitkim morima pala na 45 stepeni. To je bila jedna vrsta rakčića. me u kojima su na kopnu bile najsavršenije životinje slične miševima koje su se hranile biljnom hranom i nosile jaja. s obzirom da su se temperatura i okolnosti na Zemlji postepeno stabilizovali. Tek 30 miliona goina kasnije kada je došlo stvaranje vrućih mora od kondenzovane vodene pare. još par rakčića. Tek desetak miliona godina kasnije pojavile su se prve životinje koje su tako e bile prenete sa drugih planeta. To su bile bube koje su se hranile biljkama koje još nisu bile u dovoljnoj meri rasprostranjene po relativno vlažnom tlu planete. Za to vreme u more je preneto desetak različitih vrsta riba sa drugih planeta. Hristova energija je u skladu sa uslovima života prenosila nove biljke i životinjske vrste i sobzirom na usporenije promene klime na Zemlji počela sve više da uključuje nove tipove biljaka i životinja koje su stvorene samo za planetu Zemlju. crva i drugih žvotinjica. To su prve biljke na suvom tlu koje su se na Zemlji razvile. Hristova energija je prvi put donela jednu vrstu ribice i biljke koje su rasle na dnu plitkih mora. uz samu morsku obalu. gde je tlo bilo vlažno. me utim počele da se postepeno šire.Nekih 30 miliona godina kasnije. Vrlo brzo posle toga. ali ih je Hristova energija prilagodila posebnim uslovima plitkih mora na Zemlji. slične onima koje danas nazivamo praživotinjama. za kratko vreme u povoljnim uslovima vlažnog tla i atmosfere izuzetno razmnožile. .

što je u znatnoj meri ometalo penjanje. To je dalo pozitivne rezultate tako da su bića počela da se pravilnije razvijaju uz pojačani razvoj inteligencije i kreativnosti. Stoga je. tako da je samo mali broj ljudi ostao na putu koji mu je bio zacrtan. onaj koji je zamišljen od strane Hristove energije.Glava III ČOVEK POJAVA I RAZVOJ ČOVEKA Predak čoveka i svih primata. tako da je čovek počeo da više želi korenje. sitne životinje. Poslednja od ovih mutacija izvršana je pre nekoliko stotina hiljada godina. pravi bolje zaključke i da na taj način čovek postane inteligentniji i kreativniji. sprečavao. stvoren je od strane Hristove energije pre oko 5 miliona godina. izvršena je genetska promena u izboru vrste hrane. već posle nekoliko generacija ljudi koji su doživeli ove genetske promene dovelo do orijentacije na život na zemlji. pak primoralo Hristovu energiju da o toj maloj grupi ljudskih predaka vodi mnogo više računa kako se vrsta ne bi ugasila. Najsigurniji način bio je nastavljanje sa mutacijama neophodnih za vraćanje ljudi na pravi put razvoja. a olakšavalo kretanje po tlu. da bi zaustavila ovaj nepoželjni pravac razvoja. nego hranu koja raste na drveću. Ona se odnosila na način razmišljala ljudi. To je. zbog promene klime i drugih uslova života veliki broj ovih predaka ljudi prestao je da postoji ili se degenerisao u bića slična precima majmuna. Stoga je Hristova energija od preostalih primeraka pretka čoveka. . razvoj ovog čovekolikog pretka je išao krivudavom linijom. Me utim. jer bi život na drvetu ograničavao. počeo je da se razvija u pravcu 2-3 grupe majmuna čiji razvoj nije obećavao neki značajniji napredak. ne uračunavajući tu delfine koji su kao razvijenija vrsta doneti na Zemlju. Tokom ljudske istorije bilo je više ovih mutacija od kojih su dve najvažnije. onemogućavao onaj pravac koji je bio zamišljen. a posle nje su se pojavile samo još dve sitnije izmene. a koje su omogućavale mnogo veća saznanja beloj bioenergiji pružajući joj šansu da bolje razmišlja. Me utim. pri čemu je aura osposobljena da prima neke informacije za koje dotle nije bila sposobna. kao poslednje koje je čovek pretrpeo. To je. Jedna od njih je nastala zbog odstupanja pretka čoveka od predvi enog razvoja u smislu isključivog života na drvetu čime bi se u znatnoj meri smanjile razvojne mogućnosti čoveka. Hristova energija izvršila neke izmene u genima ljudi tako što su oni dobili razvijenije zadnje noge od prednjih. Pored toga. Druga najveća promena učinjena je mnogo kasnije. uradila jednu genetsku izmenu koja je ove primerke trebalo da okrene u pravcu znatno većeg razvoja inteligencije. umesto dotadašnjeg na drvetu. tako što su izvršene korekture u auri čoveka. koji se još nisu počeli razvijati u pravcu nekih od majmuna. bubice. Tada je zamisao Hristove energije bila da na Zemlji stvori jedno biće većih intelektualnih mogućnosti od ostalih koji su na Zemlji stvoreni. što je ohrabrilo Hristovu energiju da dalje podržava i pomaže na jedan blagi način razvoj ovih bića.

zbog neizmernih dimenzija i sadržaja kosmosa. 2. moguća. kod mnogih je došlo do degeneracije. njihova superinteligencija mora im obezbediti da u svakoj situaciji prona u optimalno rešenje. Me utim. Divlja svinja je pre 144. nego je kao gotova vrsta doneta na planetu. pa sve do danas. stvarajući veliki broj podvrsta. Energije da bi bile u mogućnosti da vrše korekture svih odstupanja u kosmosu. Naprotiv. moraju zadovoljiti odre ene kriterijume: 1. preko Jedinstvenog polja.000 godina predstavljala dalekog potomka vrste koja je doneta na planetu. ljudski preci su se postepeno i sigurno razvijali. koja je bila jedini ogranak čija je inteligencija postepeno napredovala. naravno uslovi i način života praljudi. potrebno je znati da divlja svinja nije nastala na tlu planete Zemlje. konačni izbor ljudske rase zacrtao je njen vrtoglavi razvoj koji je. niti je može proizvesti Jedinstveno polje. 3. moraju biti sastavljene od superinteligentne energije koja je toliko suptilna da je druge energije ne mogu ni na koji način izmeniti. pa je zbog toga predstavljala u startu najpogodnijeg nosioca. neprekidno realizuje stvaranje različitih energija čiji je cilj odre eno delovanje u skladu sa potrebama funkcionisanja kosmosa. SVETLEĆE TELO Stvaralac. da bi ubrzanje postepeno postojalo sve veće. njihov vek mora biti večit. Taj razvoj se najbolje obezbe uje uz živa bića koja imaju slobodnu volju. stigavši pre 144. U prirodi takva energija ne postoji. Postoje. neophodno ih je blagovremeno korigovati kako bi se normalno funkcionisanje kosmosa neprekidno održavalo. Kako je Hristova energija zadužena za sva živa bića . kao i problemi koje su rešavali svakog dana predstavljali pravu blagodet koja će omogućiti brzi razvoj svetlećih tela. čija inteligencija nije napredovala. s tim što su. ali se opstepeno počela račvati. To je.* * * Zaštićeni očinskom pažnjom Hristove energije. što je omogućavalo da ljudska vrsta u e u konkurenciju sa divljom svinjom i delfinom za izbor za odgajanje jedne generacije svetlećih tela. naravno u početku bio jedva primetan. Da ta odstupanja od normalnog ponašanja ne bi otišla suviše daleko. dakle kompletna priča o razvoju čoveka od bića koje je stvorila Hristova energija specijalno za planetu Zemlju. Mnogi će biti začu eni činjenicom da se divlja svinja našla u ovom užem izboru. Taj. me utim. odstupanja od normalnog ponašanja energija u kosmosu koja su. jer je ona potekla i stvorena na planeti Zemlji i razvijala se od samog početka pod uslovima koji postoje na planeti. Ona mora sama sebe osposobiti za sve vrste delovanja. Tako se predak današnjeg čoveka našao u konkurenciji izme u dva došljaka na planeti čija je inteligencija na drugim prostorima već doživela relativno visoki nivo razvoja. To je upravo bio jedan od osnovnih razloga zašto je Hristova energija odabrala ljudsku vrstu za nosioca razvoja svetlećih tela.000 godina na jedan relativno visok nivo razvoja.

Posle sazrevanja oba svetleća tela prosvetljena osoba može regulisati dužinu svog života kako bi mogla da realizuje sve programe koje je zamislila u cilju pomoći ljudske civilizacije. pa mu više nije potrebno da prati ljudske živote i ono više ne preuzima nove ljudske embrione. Njena svest ili duša nastavlja da živi bez fizičkog tela. Posle smrti te osobe svetleća tela su preuzimala sledeći ljudski embrion da bi. ono predstavlja. Od tada do danas svetleća tela su aktivirala proces kreativnosti i razvoj inteligencije kod ljudi. do kraja kosmosa. . prateći stotine ljudskih života. Posle dugog vremena provedenog u korekcijama grešaka u svemiru. Tada dolazi do pojave koja se zove prosvetljenje. tokom njegovog života napravila novi korak u svom razvoju. a da bi većina svetlećih tela vezanih za odredjena živa bića sazrela. tada ubrzo dolazi do punog sazrevanja njenog svetlećeg tela. dok nije sazrelo. po pravilu. koje je pratilo živote nekoliko stotina ljudskih generacija. oba svetleća tela odlaze na mesta moći na kojima se hiljadama godina sakupljaju sva zrela svetleća tela. Razlika izme u prvog i drugog svetlećeg tela jeste u tome što je prvo nastalo iz iskre koju je emitovala Hristova energija i ono se postepeno razvijalo. Istovremeno sa sazrevanjem svetlećeg tela. Drugo svetleće telo je nastalo kao rezultat izuzetnog razvoja te osobe u njenom životu. Izuzetno kreativne osobe su uspevale da u toku svog života toliko unaprede razvoj svog svetlećeg tela da ono dostigne nivo koji je samo korak do sazrevanja.000 godina ljudska vrsta je odabrana da realizuje ovaj VELIKI CILJ. kao posledica njenog izuzetnog razvoja tokom života. neophodno je da. u obliku energije iz koje se sastoji zrelo svetleće telo. sazreva i drugo svetleće telo nastalo iz žutog jezgra te osobe. svuda gde je njihova pomoć neophodna. zrela svetleća tela se utapaju u Jedinstveno polje gde večito žive. kao i prvo. Odabrana je ljudska rasa Pre 144. a njihovo kreativno ponašanje omogućavalo je razvoj svetlećeg tela. potrebno je da pro e izmedju 150 i 200 hiljada godina. prateći život jednog čoveka. ona emituje embrione budućih svetlećih tela koji se kače za aure nejperspektivnijih živih bića na pojedinim planetama. kada osoba dobije izuzetne stvaralačke. prosvetljena osoba iskoristi za razvoj ljudske zajednice. paranormalne i fizičke mogućnosti koje ne može imati običan čovek. U vrlo oštroj konkurenciji. od embriona do konačnog stadijuma zrelog svetlećeg tela. ali istovremeno je svest ili duša te osobe. mentalne. znanje univerzuma. a zatim da svoju delatnost i šire. Ukoliko te nove kreativne mogućnosti. sa delfinom i divljom svinjom. Da bi se od embriona došlo do zrelog svetlećeg tela. Posle sazrevanja ono ima sva ynanja univerzuma. provedu više hiljada godina. postigla odre eni razvoj. Tako veliki broj zrelih svetlećih tela predstavlja kritičnu masu koja je dovoljna da pokrene proces obnavljanja aure planete na kojoj su nastala. Posle njene biološke smrti svest dalje nastavlja da razmišlja.u kosmosu. u sadejstvu sa živim bićima. Na taj način su svetleća tela. Po završetku njenog biološkog života. čovek je postao nosilac ovog plemenitog procesa.

Prosvetljeni jasno vide prošlost i budućnost. iznad tga koji se nalazio izme u koliba u seocetu praistorijskih ljudi koji su im se učinili najperspektivnijim. čiji je krajnji cilj da što veći broj ljudi krene putem Stvaraoca. Prosvetljenje može postići svaki čovek. neprekidno se krećući. Sadržaj mesta moći su zrela svetleća tela koja lebde u vazduhu na nekoliko stotina metara visine. nikakva vlast. čitaju misli. neki budistički i Hindu hramovi i mnogi drugi. Sveta Gora u Grčkoj. san im traje samo 2 do 3 sata. uspelo je da sazri tridesetak svetlećih tela. Zadatak prosvetljene osobe je da maksimalno iskoristi novostečene mogućnosti i pomogne razvoj ljudske civilizacije. pa do 772 koliko sadrži mesto moći Džajpur. U pogledu paranormalnih moći promene su najveće. Kefrenova i Mikerina. Acteka. Prosvetljene osobe doživljavaju vrlo značajne promene: U fizičkom smislu dolazi do vitalizacije celog organizma. MESTA MOĆI Pre oko 138. Zid plača u Jerusalimu. pisci.PROSVETLJENJE Za čoveka ne postoji nijedan veći životni cilj od prosvetljenja. Ima ih od tridesetak. u vazduhu. Čovek ne mora biti svestan postojanja ovog cilja da bi se prosvetlio: mnogi mislioci raznih vrsta. tri velike piramide kod Kaira: Keopsova. Oni su svojim pozitivnim mislima i delima tokom života doveli svoju auru u čisto stanje.000 godina. okupljena kao u grozdu. Maja. postizanje savršenog funkcionisanja nervnog sistema i dostizanje vrhunskih paranormalnih moći. gde je nekada započeo razvoj neke od starih civilizacija. Snaga mesta moći uglavnom zavisi od broja zrelih svetlećih tela i civilizacije od koje potiču. nikakvo znanje. To je bilo na mestu koje se danas zove Džajpur (2 miliona stanovika) na 250 km južno od Nju Delhija. oni se podmla uju na nivo koji su imali sa 35 godina. vide na daljinu itd. Ona su se sakupila i formirala prvo mesto moći. Kada se to dotigne. i način za obezbe enje mira u svetu. naučnici. Ono je ujedno i najsnažnije mesto moći na Zemlji. što predstavlja uslov za preosvetljenje. Sa njim se ne može meriti nikakvo bogatstvo. U psihičkom pogledu dolazi do smirenog i blaženog stanja. Vestminster ebi u Londonu. Sikstinska kapela u Vatikanu u Rimu. hronične bolesti nestaju. u Severnoj i Južnoj Americi. neumorni su. a da nisu ni znali da tako nešto postoji. Mesto moći je obično hram ili ostatak hrama. dakle 5. religiozni mislioci i drugi prosvetlili su se. . aura tih osoba postaje savršeno čista. ali će to lakše ostvariti osoba čije je svetleće telo više razvijeno.000 godina posle spajanja iskri svetlećih tela sa aurama praistorijskih ljudi. Tri osnovna zahteva za realizaciju ovog cilja su: posvećenje nekoj humanoj ideji. umetnici. rešavanja ekonomskih problema. To je prvo mesto moći i ono se održalo do danas. kao što su hramovi Inka. U pogled normalnih mogućnosti ne postoje stvari koji oni ne shvataju počev od savršenog poznavanja ljudskog organizma i psihe. Aja Sofija u Istambulu.

prenesu jedan deo svog ogromnog fonda znanja.000. Ako je slabo razvijeno. a nervni sistem loš. Sva mesta moći na Zemlji su povezana preko tri energetska polja koja poseduju. Posetiočevo svetleće telo koristi preuzeto znanje da kasnije aktivira kreativnost svog čoveka i daje mu nove ideje. Zbog toga se može sa pravom tvrditi da su mesta moći tokom istorije bila glavni faktor razvoja ljudske civilizacije. jer su tokom posete proveli sat ili dva u tri energetska polja: Mir. Ali njih je tek 1 prema 10. pronalazak metala i njihova primena. ODVAJANJE OD PRIRODE Činjenica je da čovek nikada nije bio na takvom nivou opšteg razvoja kao što je danas. dok se vrlo razvijena prožimaju sa svima na mestu moći. a da niko od njih nije ni svestan da je došao na mesto moći. izgradnja kuća. Koliko će se zrelih prožeti sa svetlećim telom posetioca. a zatim prvo za pečenje. pa zatim za kuvanje hrane. jer su stupili u kontakt sa energetskim poljima koja postoje na svim mestima moći. odnosno nervni sistem loše funkcioniše. odnosno do korišćenja vatre za grejanje i zaštitu životinja. To postižu tako što pri u svetlećem telu posetioca. ili im je svetleće telo slabo razvijeno. pismenost. zavisi od njegovog razvoja i od nivoa funkcionalnosti nervnog sistema posetioca. Mnoga mesta moći su danas ili arheološka nalazišta ili živi hramovi koje posećuje veliki broj ljudi. Osobe čija su svetleća tela doživela prožimanja na mestima moći imaće od toga velike koristi. Mesta moći su kroz istoriju ljudske rase odigrala izuzetno važnu ulogu. zemljoradnja. Neka mesta moći su tokom istorije omogućila. Šta se dešava sa ogromnom većinom posetilaca mesta moći? Oni. Tek svaki desetohiljaditi posetilac mesta moći ima sreću da njegovo svetleće telo doživi prožimanje sa zrelim. jer su civilizacije raynih naroda počinjale svoj intenzivni razvoj i procvat u vreme kada su boravile na mestima moći. neće ni sa jednim. i prožmu se sa njim. stvaranje mašina. koje uvek ide sa njim i ne može se od njega udaljiti više od 300 m. jedno za drugim razvoj dve i više civilizaija. korak po korak gubio kontakt sa prirodom. Jedina stvar u kojoj je čovek u toku civilizacijskog razvoja neprekidno nazadovao jeste kontakt sa duhovnim energijama. kao posledica stresova i negativnih misli. Kada je došlo do pronalaska. neka vrsta tihe sreće. To naravno ne znači da je taj razvoj dovoljan. Čovek je postepeno. istim tempom kojim je osvajao neke mogućnosti. osobe čije svetleće telo relativno razvijeno. Kao posledica toga. javlja se tokom narednih nekoliko meseci dobro raspoloženje. postoji veliki broj negativnosti u ostvarenom razvoju koje zahtevaju da se isprave i izmene u skladu sa voljom Stvaraoca. To izgleda onima koji to mogu da vide kao kad bi dve lopte magle prošle jedna kroz drugu i razdvojile se. prisvajao ih kao što je vatra. Naprotiv. Svetlost i Prisustvo Stvaraoca. povećanje kreativnosti. čovek je . odnosno kontakt sa prirodom. da je on u svim oblicima zadovoljavajući. jer im aura nije dovoljno čista. smirenje. poboljšanje zdravstvenog stanja. i oni imaju koristi od ove posete. svi ostali nemaju tu mogućnost. Ipak. gajenje životinja. tako e imaju velike koristi. početak korišćenja nekih energija.Uloga zrelih svetlećih tela na mestima moći je da pri poseti ovim mestima. jasnije sagledavanje svojih životnih problema i lakše nalaženje rešenja. a sa njima i sa svim mestima moći u kosmosu gde imaju sličnu namenu kao na Zemlji.

naravno nije mogao da dokuči. niti treba da utiče na njega. pa je čovek počeo da ih ignoriše. Postepeno. ustvari potpunu otvorenost duše i svesti čoveka prema duhovnim energijama.dobio sigurnost koju do tada nikada nije imao: da se zaštiti od hladnoće i životnja i da može omekšati hranu koju jede. prećutkuje sve pozitivne uticaje koji su dolazili do njegove svesti. bez velikog upliva prirode na to. kojih on naravno nije bio svestan. nemogućnosti običnog čoveka da dobije informacije od svetlećeg tela koje bi mu bile vrlo korisne. kad je u pitanju bio odnos sa drugim ljudima. sve više razvijao. otklanjano polusvesnim naporima naših predaka. u tom smislu su se ljudi osvajajući deo po deo prirode počeli s jedne strane da se osećaju sigurno. Stoga je današnje stanje odvojenosti. sigurnost. posebno zarobljenika.000 godina čovek se izuzetno snažno odvojio od prirode. da ih prećutkuje. Na taj način je počeo da se postepeno. sistematski način. maltretiranje dugih ljudi. a taj otpor dosta janim signalima svetlećeg tela postao sve jači. Tada je on započeo da izbegava ova uputstva koja su dolazila od duhovnih energija. otu enosti. tokom hiljada godina gasi uticaj svetlećeg tela. Taj proces se dalje. posledica negativnih elemenata razvoja ljudske civilizacije. na neki način moglo da umanji osvojene darove prirode. Svaki od sledećih koraka u napredovanju značio je odustajanje od jednog dela veza sa prirodom. Tada su naši preci. Iz generacije u generaciju taj značaj koji je svetleće telo imalo za naše pretke sve se više gubio u skladu sa osamostaljenjem ljudi i odvajanjem od prirode. stvorio samouverenje. kao i sve većim odstupanjima izme u onoga što je svetleće telo upućivalo ljudima i onoga što su ljudi stvarno radili. Kontakt sa prirodom predstavljao je. zarobljenika. što znači da su i oni. čije poreklo. obezbedio sredstva za život koja stvara na jedan ustaljen. sve do momenta kad je njihovo delovanje počelo da dolazi u suprotnost sa nekim njegovim osvojenim. To predstavlja vrlo visok stepen onih promena koje su započele još pre više od sto hiljada godina. Posebno je to delovanje svetlećeg tela bilo sputavano. bezbedno. jer je čovek stvorio odbrambene sisteme koji su u početku sputavali. da bi kasnije taj sistem počeo da se primenjuje na sve blaže i blaže razlike u stavovima izme u svetlećeg tela i te osobe. smišljenim beneficijama. razvojem civilizacije. prelazi preko njih svaki put kad mu to nije odgovaralo.000 godina. pri čemu čovek postaje sve sigurniji. u početku snažni i jasni saveti i usmerenja. dobrim delom potiskivali ono što su dobijali od svetlećeg tela i dozvoljavali da se njihov bes. čije je delovanje doživljavao. stečenim. uklanjali. ignoriše. ali je bio svestan informacija i preporuka koje je dobijao i on ih se u početku. sve samouvereniji. tako e su doživeli promene. kao proizvod straha od neprijatelja razbukte u punoj meri. jer je tokom ovog perioda razvoja uspeo da potisne. ali ih je doživljavao na dosta jasan način. a s druge strane uputstva . odnosno duhovnih energija. pri čemu je rezultat bio kažnjavanje i ubijanje neprijatelja. čijih se usmerenja pridržavao. poništavali ona uputstva svetlećeg tela koja su bila u najvećem raskoraku sa stavom naših predaka. za ove 144. dobrim delom pridržavao da bi. Njegovi kontakti sa svetlećim telom započeti pre 144. mržnja. tako e sa osvajanjem prirode počeo da se osamostaljuje svaki put kad bi usmerenje svetlećeg tela. njihovo postepeno gašenje. osećaj da je nezavisan i da niko ne može. tako da se može reći da je današnji čovek potpuno odvojen od prirode.

još od vremena kada su ga svi ljudi imali. a približno svaki peti od njih je uspeo da mu sazre svetleće telo. sačuvale su svoju auru potpuno čistu. pri čemu svaki od njih ima neku svoju misiju koju realizuje. niko od ovih ljudi nije zainteresovan za opštu.000 zrelih svetlećih tela. održavali. od svakog čoveka po dva. To se desilo pre oko 30.000 godina. u prvo vreme privremeno. bez kontakta sa javnošću. pri čemu svi oni. Nažalost. . jer je pored punog razmaha mašte. neki od njih su se prosvetlili. Slobodna volja se. što ih je više. bez znanja okoline. nego i ono što je najvažnije: nestala su sva uputstva me u kojima je bilo izuzetno korisnih koja bi usmeravala ljudski razvoj da ide pravilnim putem. Od tada niko od normalnih ljudi. na ovaj ili onaj način pomažu razvoj ljudske civilizacije. negovali. one ga sve više stežu. koje bi ljudi prihvatili i koje bi omogućile mnogo brži i pravilniji razvoj ljudske civilizacije. potiskuje. u slučaju ljudske rase pokazala kao dvosekli mač. približno 10.000 godina. čisto ljudsku reakciju na ono što im ne odgovara. ne može da kontaktira sa svetčećim telom. razmišljanja. a retki pojedinci ga zadržavali. čime bi se on znatno ubrzao i omogućio ljudima da žive mnogo lakše. Nažalost. mnogo bezbednije. NASTANAK NEGATIVNIH MISLI Jedna divna istina kaže: Čovek nikada neće biti potpuno slobodan. prekinuli komunikaciju koja je sadržala i druge informacije koje su bile pozitivne. a samo retki pojedinci su nastavili ove kontakte do pre. zdravlje. na samo ona uputstva koja su bila u suprotnosti mislima i delima ljudi. neutrališe. One su oklop koji okružuje telo i. odbojno reagujući na savete i uputstva svetlećeg tela koji su bili u suprotnosti sa nekim njihovim stavovima i mislima. neograničenu pomoć svim ljudima sveta. Teda je ljudska svest pronašla mehanizam da ove savete jednostavno igoriše. svega 7. one mu blokiraju slobodu duha. zaobilazi. smanjuju njegovu slobodu. Ignorisanje onoga što svetleće telo ukazuje i savetuje postepeno je dostiglo takav nivo da je došlo do potpunog prekida komunikacije izme u čoveka i svetlećeg tela. Danas se mogu nabrojati na prste jedne ruke prosvetljene osobe od kojih većina živi povučeno. pri saznanju ovih informacija. kretanja. da bi kasnije to odbijanje postalo sve dugotrajnije. nego svako od njih ima neku oblast za koju ima najviše afiniteta kojom isključivo želi da se bavi do kraja svog života na zemlji. na ono što je suprotno od onog što oni rade i misle. mnogo komfornije. ograničavaju. inteligenciju. Me utim. izvršavali sve što je svetleće telo savetovalo. ometaju mu kreativnost. To znači da su ljudi. tela. osim ako se nisu bavili duhovnošću. osobe koje su prihvatale ovaj kontakt. dok na kraju ne bi postalo definitivno još u samom startu. a koja je manje ili više korisna za razvoj celokupnog čovečanstva. Sa gubljenjem ovog kontakta sa svetlećim telom igubila su se. kada su obični ljudi sve više gubili kontakt. do daljnjeg. dok ima svoje negativne misli! I zaista. pa su stoga sve više ignorisali informacije koje su od svetlećeg tela dobijali.koja su dobijali od svetlećeg tela bila su sve češće u suprotnosti s onim što su ljudi radili ili mislili. procvata razmišljanja i njegove slobode istovremeno stvorila. pa postepeno kroz istoriju ljudske civilizacije.000 ljudi je do sad to uspelo i zbog toga na mestima moći postoji 14.

Zbog toga ih je bilo malo i ljudsko mišljenje je bilo uskla eno sa voljom Stvaraoca. Zbog toga je ljudska civilizacija i dospela do ovakvog stanja. Sve dok je kontakt sa svetlećim telom bio dobar. omogućilo procvat negativnih misli. dovode do slabljenja funkcionisanja nervnog sistema. Pored toga. duhovnosti i humanosti. postepeno otvaralo put sve većem broju negativnih misli koje. što kod te osobe dovodi do lošijeg protoka bele bioenergije i konačno do pojave hroničnih bolesti. jer one nisu bile u dovoljnoj meri kritikovane. nije bilo dovoljno da ljudi shvate da je bolest posledica negativnih misli i . Njihovo štetno dejstvo po čoveka je ogromno i ogleda se u tome što one prouzrokuju preko 80% svih hroničnih organskih i psihičkih bolesti. dok su prethodno nabrojani uzroci bili samo dopuna i pojačanje u razvoju ove ljudske najnegativnije osobine. kao uzročno-posledična veza izme u negativnih misli i stresova s jedne strane i pojave bolesti s druge strane. smanjenju kreativnosti. Nažalost. dakle posledica enormnog razvoja negativnih misli. još značajniju ulogu odigrala je neka vrsta lakoće i nonšalantnosti u stvaranju negativnih misli ljudi koja proizilazi iz prirode čoveka i koja sadrži odre enu dozu nesamokritičnosti. zbog slabljenja kontakta nisu više mogle biti kritikovane niti je više bilo dovoljno upozorenja za njihovu promenu. ignoriše. bez kontrole. sam proces slabljenja kontakta sa svetlećim telom omogućio je stvaranje negativnih misli. negativne misli i stresovi oštećuju auru stvarajući tzv. dakle pogrešne misli me u koje spadaju mržnja. kada su ona bila u suprotnosti sa njegovim delima ili mislima koje su mu više odgovarale. prećutkuje. rasne i verske) šireći svoj negativan uticaj na ostale okolne narode. nego kao opomena.Mi smo govorili o tome kako je čovek započeo da izbegava. odnosno potpuno ugasio. Čak ni ovo upozorenje. čak i onih najtežih. ne kao kazna. potiskuje uputstva koja je dobija od svetlećeg tela. inteligencije. Me utim. ono je kritikovalo ljudske negativne misli. odnosno neutralisanje. kod većine ljudi nisu mogla da blokiraju ovaj proces. zavist. kad se uticaj svetlećeg tela u smislu direktnih upozorenja preko svesti sveo na minimum. To znači da je slabljenje kontakta sa svetlećim telom koje je čovek izazvao da bi izbegao neka uputstva koja su bila u suprotnosti s onim što je radio i mislio. bez ičijeg upozoravanja. sve slabijeg kontakta sa svetlećim telom. kao upozorenje. Šta je sa negativnim mislima i kako su se one razvijale? Negativne misli su one misli za koje kažemo da odstupaju od puta ili volje Stvaraoca. opominjalo. Zbog toga je broj negativnih misli neometano rastao i svaki čovek ih je stvarao onoliko koliko je želeo. pošto upozorenja poreko svesti od strane svetlećeg tela više nema. Naravno. energetski žele. Taj uzrok je zapravo dominirajući. briga. jer tako nešto u kosmosu ne postoji. pogrešnost i usmeravanje na pravilan način mišljenja. To je korak po korak povećavalo broj negativnih misli da bi to. To je. ukazivanja na njihovu pogrešnost i štetnost. pokušaja bežanja od obaveza. jer ga je čovek namerno potiskivao. ignorisao. bežanje od krivice i svaljivanja krivice na druge ljude. pa se on širio i na druge osobe. u to vreme još slabašna svetleća tela. borba za vlast. usmeravalo na njihovo uklanjanje. To su. žalost i strah. To se posebno dešavalo u nekim sredinama koje su postajale žarišta netrpeljivosti (nacionalne. pa današnji čovek nije u stanju da primi svesno nijednu informaciju od svetlećeg tela. nije ukazivano na njihovu štetnost. gotovo bez kontrole. sve dok se ovaj kontakt nije ugasio u potpunosti. Na taj način je došlo do postepenog. nezadovoljstvo.

ali nikada ceo život.000 godine. oružjem i oru em. Deca su se ra ala dosta lako. U takvoj zajednici. po pravilu. istočne Azije sa ostrvima i centralne Afrike. Borbe za vlast nije bilo. Ni pri ro enju. ali to samo me u najrazvijenijim ljudskim zajednicama. Deca su rasla zajedno. Ove civilizacije su odgovarale nivou koji su Sumeri imali tek 5. Pored zdravlja to predstavlja i garanciju naše kreativnosti. Već pre 16. počela da se zadržavaju u bračnoj zajednici i tada su počele da se stvaraju razlike izme u dece. pri čemu su majke zauzimale stojeći položaj. potrebno da imamo samo pozitivne i neutralne misli. Deca iz takvih odnosa vodila su se po majci. ali su se kasnije. sistematske negativne emocije počele su da se razvijaju sa stvaranjem institucije braka. Obučavali su ih lovu i ratnim veštinama znalci koje je odredila cela zajednica. pre oko 60. bez borbe za vlast. bez zavisti. Ljudi su živeli bez mnogo briga.000 godina.000 godina pre nove ere. ni u detinjstvu deca nisu imala gotovo nikakve traume. ljudi su živeli u manjoj ili većoj porodici ili u grupama koje nisu sadržavale karakteristike ljudske zajednice.000 godina. Tek kada je više porodica počelo da živi zajedno. RAZVOJ LJUDSKE ZAJEDNICE Početak ljudske zajednice datira od pre 111. sve je bilo zajedničko. raširenih nogu. Patili su od povreda zadobijenih u lovu. vlasništvo. U početku su one formirane zahvaljujući krvnom srodstvu izme u porodica. Pre toga. inteligencije i razvoja duhovnosti. njegov sin. a od početka kontakta sa iskrom svetlećih tela. kao i u ljudkoj istoriji pre zajednice. Očevi se isu osećali posebno vezanim za tu decu. partneri su se jednostavno razilazili.000 godina postojala su vrlo razvijena ljudska društva na području Australije. oružje i oru e. a ne po ocu. započeo je razvoj ljudske zajednice. Brakovi nisu postojali. jer je privatna svojina. jer je vlast pripadala plemenskom starešini. žene i deca. malim parcelama za obradu i stokom. nastala u braku. ako se nisu slagali. bez straha. . Ti kontakti su obično bili od nekoliko dana do nekoliko godina. što je dovelo do opšteg napretka ljudske zajednice.000 godina najveći broj ljudskih zajednica prešao na privatnu svojinu. u velikoj grupi i malo su kontaktirala sa roditeljima. Zahvaljujući njoj. egocentrični embrioni u celoj ljudskoj zejednici. dok je velika većina i dalje živela u bračnim ili još niže od bračne zajednice. u stvari. Bračne zajednice su. Hronične bolesti su bile vrlo retke. došlo je do stvaranja privatne svojine nad sredstvima za proizvodnju. a njega je nasle ivao. Bračnih problema nije bilo.stresova i da je ako želimo da budemo zdravi. dve ili više porodica udruživale u veću ljudsku zajednicu koja je brojala od 50 do 200 ljudi. Mnogo kasnije. Ipak se može reći da je od pre 23. obično uz neko drvo ili četvoronoške. od životinja ili neprijatelja. podsticalo pojedine ljude na posebna zalaganja i angažovanja. Prve. Od tada su deca. došlo je do ubrzanog razvoja pojedinih ljudskih zajednica. što će biti garancija našeg zdravlja. već su žene same odlučivale sa kojim će muškarcem živeti i koliko dugo. do koje je došlo pre oko 98.

čija je civilizacija dostigla nivo koji je bio poznat Egiptu tek 2. Posle tog vremena ljudska civilizacija se razvijala bez većih kataklizmi. izazvani vrlo bliskim prolazom komete pored Zemljine kugle. duboko usa ene. ljudi su masovno umirali od raznih zaraza koje su nailazile na pogodno tlo u organizmu. Pre 7. a njegov severoistočni deo na mestu gde su sada Kanarska ostrva. i pored toga što je ljudima data slobodna volja. oštećenom negativnim emocijama: mržnja.000 godina u ljudskom društvu su postojale. Vratili su se tek posle nekoliko meseci kada se voda povukla. hiljadama godina. koje se nalazilo 250 km zapadno od Afrike. ogromne razlike izme u klasa. uništili su gotovo sve stanovnike Engleske. zemljotresi i vulkani. Australija. Negativne emocije i bolesti me u ljudima neprekidno su rasle. Ovaj zemljotres nije bio posledica nikakvog udara ili prolaska nebeskih tela pored Zemlje. večiti strah za odbranu vlasti. koja su bila pošte ena poplava. Kini i Mesopotamiji. a posebno na Bliskom istoku gde je civilizacija u proseku bila najrazvijenija. Zatekli su na svojim plodnim poljima sloj mulja visok desetak metara. Jedna prosvetljena osoba saznala je unapred za potop i uspela da ubedi lokalnog vladara da povede celokupno stanovništvo u okolne planine noseći sa sobom sve što je bilo vredno. . stvorili su pustoš na gotovo celoj Zemljinoj površini. Pored hroničnih bolesti. najviši nivo civilizacije postigli su pre 14. koja se širila u svim pravcima. a onima koji su ostali bilo je potrebno 15 godina da obnove sisteme za navodnjavanje. Japan i delimično Mesopotamija. veličine Grenlanda.Me utim. Mesopotamija (me urečje – izme u reka Tigra i Eufrata) je u to vreme imala najviši nivo razvoja tadašnjeg sveta sa poznavanjem slikovnog pisma i razvijenim sistemom za navodnjavanje koji je omogućavao tri žetve godišnje. Ali. posredno utiče na nju kako bi došlo do organizovane promene načina mišljenja i do svo enja negativnih misli na najmanju meru. Ovoga puta veliki potop. Ta osoba je istorijska ličnost.Tibet.000 godina došlo je do naglog sleganja Zemljine kore. To je bila legendarna Atlantida. Ogromni talasi plime. Legenda o ovom potopu našla je svoje mesto i u Bibliji. slabo bila u kontaktu sa Atlantidom. stotine hiljada robova. zavist.000 godina došlo je do procvata kulture na Tibetu. Kina. nije dostigao tako visok nivo negativnih misli. Na taj način su i tragovi kulture Atlantide bili uništeni. ni pre ni posle toga. Ostalo stanovništvo Mesapotamije kao i mnogi primitivni narodi sa obala Sredozemnog mora su zbrisani potopom. tako mali broj ljudi koji je postojao na Zemlji. odlučio da. Većina preživelih se raselila u druga područja. netrpeljivost. a tlo osušilo. rukopise i umetničke predmete. Posebno su ovim bili pogo eni Severna Amerika. borba za vlast. ali to nije bio Noje. niti su ljudi našli spas u Nojevoj barci. Tada je Stvoritelj. borba potlačenih za svoju slobodu i maltretiranje od onih koji su hteli da vlast sačuvaju.000 godina stanovnici velikog ostrva. da bi tokom poslenjih hiljadu godina pre Hrista dostigle vrhunac. Nikada. Atlantske obale Evrope i Sredozemnog mora i prodrli 500 km u dubinu afričkog kopna. da bi spasao auru Zemlje koja je bila oštećena negativnim mislima ljudi. vec pre 7.000 godina pre nove ere. dok su udaljenija područja. nego u mukotrpnom penjanju u planine bežeći od talasa visokog 15 metara koji je nosio sve pred sobom. Pre 12. koje je progutalo Atlantidu i sve njene stanovnike u toku samo jedne noći. sve negativne emocije i tada su počele da se javljaju sve masovnije bolesti. ali je prava istina o njemu drugačija. spasavši od uništenja ogromno kulturno blago.

a šta ne. do mešanja jezika i postepeno do stvaranja istog ili sličnog jezika koga su koristile više grupa ljudskih zajednica u jednom regionu.Stvaralačka energija koja sve prožima realizova je ovu ideju preko čoveka-Hrista. sa kime vole. čovečanstvo je naglo krenulo napred. tek pre 180. a nastao je upravo sticajem okolnosti koje su omogućile stvaranje većeg broja velikih ljudskih zajednica koje su živele u relativnom izobilju hrane. da im kažu svoje mišljenje. doživelo znatan zastoj. predloge. Zbog toga se govor počeo razvijati i to čini njegov početak u više stotina ili hiljada velikih zajednica praljudi. govor se pojavio u Australiji potpuno nezavisno. hranu. udrživanja ljudskih zajednica izme u sebe – jer se nisu razumevali. jer se radilo o ljudskim bićima koja su sva imala iste govorne mogućnosti. Završnica te njegove misije bio je zadatak da se promenom frekvencije energije u Zemljinoj auri. Današnji način života omogućava stvaranje ogromnog broja negativnih misli i to samo u toku jednog dana. To je bio jedan od glavnih razloga zašto se ljudski jezik nije brže razvijao. Pravi razlog nastanka govora bio je da se ljudi obraćaju drugim pripadnicima zajednice. Taj period je trajao nekoliko hiljada godina. sastojao se iz odre enih krikova vezanih za pojedina stanja i doga aje. na padinama Himalaja gde je bila vrlo bujna vegetacija i odlični uslovi za život. što je ujedno usporavalo mogućnost spajanja. A zatim je govor počeo da se proširuje u velikim zajednicama gde je postojala potreba za komunikacijom. neutrališu negativne posledice loših misli koje su se skupljale hiljadama godina. a sa kime ne vole da se druže.000 godina. proširivanja. Odnosio se na strah. opasnost. . ali je reč obično nastajala kao nešto što je često neka značajna jednika društva. najsnažnija ili najvažnija u toj skupini. radost. Svaka od skupina je imala svoj jezik koji je donekle ličio jedan na drugi. u hrišćanskom svetu za vreme inkvizicije. što je trebalo da omogući smanjenje boleština i oštećenja Zemljine aure. što su ostali postepeno preuzeli. Ljudi su počeli da govore prvo u Indiji.000 godina. apel. POREKLO GOVORA Ljudi su počeli da govore pre oko 250. Zahvaljujući tom njegovom epohalnom činu. Posle Azije. pod istim uslovima. On je uspeo da zainteresuje mase za religiju čija je osnova bila promena načina mišljenja na taj način što bi se negativne misli svele na minimum. ali je već u srednjem veku. Stoga nije bilo ni moguće da se za iste pojmove prona u iste reči u svim grupama ljudi. želje. U početku je njihov jezik bio veoma oskudan. a pri tom ne menjajući frekvencije kod živih bića i materijalnog sveta na Zemlji. da im kažu šta vole. Ipak. pre oko 230.000 godina. Glavni razlog ovog kašnjenja je bio taj što su ovi praljudi živeli u mnogo lošijim životnim uslovima. pa nije bilo mogućnosti da se osnuju velike ljudske zajednice. tokom nekoliko hiljada godina u pojedinim područjima dolazilo je postepeno do upoznavanja jezika susednih grupa. U Africi su praljudi progovorili mnogo kasnije.

Time je simbolično prikazan ubrzani razvoj domaćih životinja zahvaljujući izuzetno brzom razviju čoveka. mana. kao prvi ljudi naseljavali došljaci iz Azije pre 230.000 do 220.000 godina. dobijanje ukusnijih plodova. svoju plodnost i ostale elemente svoga života potrebama čoveka. UBRZANI RAZVOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA I BILJAKA Zadatak ljudske civilizacije je da pomogne razvoju jedne generacije svetlećih tela. sever ili zapad i u narednih dvadesetak hiljada godina naselili Evropu. razumniji. čovek je svojim znanjem uspeo da prona e neke od mogućnosti za poboljšanje i ubrzanje rasta biljaka. nego što je to nekada mogao.000 godina ljudi su se razvili za nekoliko desetina hiljada puta.000 do 220. više nego što su to radile u vreme kada čovek nije bio u spoju sa svetlećim telom. To su domaće životinje i životinje za zabavu.000 godina. čije su mogućnosti ograničene u odnosu na životinje. Azijski je najbrže napredovao zbog izuzetno povoljnih uslova za razvoj pre oko 250. njihovog načina ishrane. Čovek danas poseduje mnogo više znanja pomoću kojih uspeva da od životinja izvuče mnogo veću korist i veće zadovoljstvo. australijski i na kraju afrički. više rade i više se naprežu po zahtevu čoveka. upravo na taj način što on svoje zahteve. doveo i do ubrzanog razvoja i značajnih promena u intelektualnom i fizičkom pogledu kod životinja i biljaka. svoje želje. koje su najčešće s njim u kontaktu. Drugi deo uticaja na domaće životinje i delimično na biljke čini sam čovek. ali u mnogo manjoj meri moglo reći za biljke. Me utim. zaštitu biljaka. pre svega i na taj način pribavio sebi značajnu korist. Taj uticaj saradnje čoveka i svetlećeg tela na životinje je dvojak: na prvom mestu životinje dobijaju od svetlećeg tela čoveka informacije koje deluju na njihovu aurutako što se one bolje prilago avaju čoveku. postoje i neke prateće pojave koje se doga aju drugim živim bićima. dok su za isto vreme sve ostale životinje napredovale za svega dva puta!) uspeo da povuče za sobom i neke životinjske vrste posebno one koje su mu najbliže. Ljudska rasa ima tri izvora koji su nastali potpuno nezavisno: azijski. simbolično rečeno. To bi se isto. Severnu i Južnu Ameriku i celu Aziju. Naime. Ova . manje agresivne.000 godina. povećanu plodnost. potreba. ispunjavaju veći broj zadataka koje im čovek postavlja. Čovek je. bolje obezbe enje hrane i vode. pod dejstvom svetlećeg tela čoveka prilago avaju svoj rast. To znači da one postaju pokornije u odnosu na čoveka. već na razumevanju ponašanja životinja. njegovo poznavanje ponašanja životinja sada nije zasnovano na bliskosti i instiktu kao nekada.Evropa nije nikada stvorila svoj jezik već su nju. čovek je svojim izuzetno brzim razvojem (za 144. jer je daleko inteligentniji. To znači da je izuzetni razvoj čoveka u odnosu na ostale životinje i biljke na Zemlji. Ljudska jezgra nastala u Australiji i Africi nikada se nisu proširila na druge kontinente. idući napred kao da vuče za sobom. a koje su vezi sa simbiozom čoveka i svetlećeg tela. povlači preko tih niti. svoje uslove za rad i svoje druženje sa životinjama. Me utim. zbog pogoršanja uslova za život prenaseljani krajevi su morali da se razre uju i mnogi su krenuli na istok. njegovim zahtevima i prohtevima. Što se tiče biljaka. pre oko 230. ali koje tako e. sada postavlja mnogo jasnije. preciznije. povezan kao paučinastim nitima s domaćim životinjama i on ih.

ne isključivom usmeravanju na materijalne efekte. Ove civilizacije za takav kontakt. a posebno kućni ljubimci. kako bi jednoga dana životinje koje hiljadama generacija odrastaju sa čovekom. To znači. Pri tome izbor civilizacija koja će primiti signal neće biti definisan mogućnošću prijema signala i njegovog dešifrovanja. Neuporedivo će brže. njihovom udaljenošću ili bliskošću. zatim specijalne i posebne energije kriju u sebi neimerna znanja i mogućnosti koje bi mogle da se iskoriste za dobrobit čovečanstva i za napredak ljudske civilizacije. Poredak u kosmosu je tačno definisan i on se odvija na predvi en način. nemušte signale biće jasno da se radi o jednoj nedovoljno razvijenoj. Svima. pa će njegov domet biti izuzetno mali. Sadržaj i organizacija kosmosa. dakle materija. po pravilu. dok materija spada u sadržajno najmanje značajan. U kosmosu postoji nekoliko miliona materijalnih civilizacija čiji su su razvojni dometi barem na nivou ljudskih. Daleko najveći deo sadržaja kosmosa čini energija. ta aktivnost je smešna i besmislena. imaju veze sa ljudima ili bar sa nekim njihovim razmišljanjima. 3. planete. nego uskla ivanju ljudskim misli sa voljom Stvaraoca. već šansom da se od tih civilizacija dobije što veća pomoć i podrška u razvoju ljudske civilizacije u pozitivnom smislu. LJUDSKE ZABLUDE O KOSMOSU Kosmos nije organizovan na način kako to ljudi zamišljaju. čime će se razvoj životinja i biljaka koje su u bliskom kontaktu sa čovekom sve više jačati. 2. globalne energije. Ljudi će na ovaj način dosta teško uspostaviti kontakte sa drugim civilizacijama iz više razloga: 1. Predstave ljudi bazirane su na kosturu kosmosa u kome glavnu ulogu imaju zvezde. Civilizacijama na visokom stupnju razvoja koje bi mogle da razlikuju i ovako slabašne i njima neshvatljive. za ljude su najinteresantniji neki elementi kosmosa koji. me utim priznati da su materijalna bića. Ovome treba dodati i pedesetak miliona rasa superinteligentnih nematerijalnih civilizacija. agresivnoj civilizaciji koja ih neće mnogo privući i zanimati. To govori upravo o neizmernoj veličini kosmosa. magline. Fizika. kako bi čule odgovor kosmosa na signale koje su poslali očekujući odgovor barem od jedne civilizacije koja je najmanje na ljudskom nivou i time potvrdili postojanje još jedne inteligencije u kosmosu osim ljudske. Me utim. . duhovne. postale neuporedivonaprednije i razvijenije od pripadnika svoje rase me u divljim životinjama ili onim čiji je kontakt sa čovekom znatno re i i indirektniji. na ovaj ili onaj način. sa kojima ljudska civilizacija jedino računa i očekuje od njih odgovor relativno retka u ovom delu kosmosa.pojava će se i dalje razvijati. upravo su obrnuti. pretvorile u uho. Način slanja signala je pogrešan. sadržajnije i jednostavnije uspostaviti kontakt uz pomoć duhovnih energija sa ovim civilizacijama. kao i mnoge druge manje. a prostorno najmanje zaprimljen deo kosmosa. Mora se. Velike. nisu zainteresovane. sem naravno ljudima. a nekoliko stotina hiljada civilizacija materijalnih bića možemo nazvati supeinteligentnim. astronomija i neke druge nauke usmerile su se.

gubeći se postepeno u ćorsokaku ovih istraživanja. sferom čoveku nepoznatih duhovnih i drugih energija. Naprotiv. saveta za unapre enje poljoprivrede i industrije. Prema ljudima gaje prijateljska osećanja i vrlo su spremni i raspoloženi da nam pomognu u svakom pogledu. posebno na Zapadu. Oni su spremni da pruže pomoć u svakom momentu i u svakom pogledu. . Nažalost. više će napredovati. Nikola Tesla. Zato ljudima ne preti nikakva opasnost ni od jedne nematerijalne rase koja postoji u kosmosu. razvoj ljudske civilizacije mogao bi biti ubrzan ako bi se koristila ogromna znanja nematerijalnih rasa sakupljena tokom milijardi godina njihovog postepenog razvoja. najvećim delom istraživačkim radom. već vrlo dugo zadatke u oblasti energetskog očuvanja aure Zemlje koje im je Hristova energija postavila. bez bilo kakve koristi za svoju civilizaciju. Žive oko 3. To je zbog toga što one u potpunosti žive i ponašaju se u skladu sa voljom Stvaraoca. nego samo istraživanjima koja se bave duhovnom sferom. na žalost dolazi sporo. jer postoji opasnost da im neki radio i drugi talasi koje ljudi emituju naškode. Potrebno ih je samo kontaktirati. odnosno oštete njihovo energetsko telo. „Kada se nauka bude bavila barem deset godina duhovnošću (paranormalnim pojavama). Jedna rasa visokorazvijenih nematerijalnih živih bića postoji i u atmosferi planete Zemlje. kontakt sa ovim neuporedivo razvijenijim civilizacijama od naše mogu da uspostave samo ljudi na izuzetno visokom duhovnom nivou. nego za sve vreme svog postojanja“. Ne spuštaju se ispod visine od 200 km od površine Zemlje. Osnovni problem je to što je za preuzimanje ovih znanja i moći neophodan visoki duhovni nivo. Ima samo milion i dvestotine hiljada ovih bića.Me utim. istraživanja duhovne ili paranormalne sfere uzalud čekaju pojavu ljudi koji će se njima baviti. obezbe enje energetskih izvora. kakvih je vrlo malo. jer je njihov broj ograničen i odgovara obimu zadataka koje treba da izvršavaju. Obavlja. Do njega se. NEMATERIJALNA ŽIVA BIĆA I LJUDI Kakve su moguće relacije izme u ljudi i nematerijalnih živih bića? Nijedna od ovih rasa nema nikakvih negativnih ili štetnih namera prema ljudskoj rasi ili bilo kojoj energetskoj ili materijalnoj rasi u kosmosu. Novo biće se može roditi tek kad neko umre. One su spremne da u svakom trenutku prenesu sva moguća znanja i moći koje je bilo koji čovek u stanju da preuzme i realizuje. Kontakt sa ovim razvijenim civilizacijama bio bi sličan kontaktu civilizovanih ljudi sa uro enicima koji prvi put vide belog čoveka. do ovih znanja i ovih moći ne može se doći nikakvim istraživanjima u materijalnoj sferi. pa sve do bržeg napretka u duhovnom smislu. Potpuno zanemarena. promene klime. dok je stav ovih visokorazvijenih civilizacija upravo obrnut: njihov pozitivan i human način razmišljanja i delovanja usmeriće ih na maksimalnu pomoć čoveku. Upravo tu leži osnovni problem razvoja čovečanstva. uz jednu ogromnu razliku: prva ideja belog čoveka je bila kako da eksploatiše i iskoristi za sebe nizak nivo razvoja uro enika i pokrade im i opljačka sva nacionalna bogatstva. jer je ono okrenuto u pracu istraživanja materijalne sfere. Njihova pomoć ljudskoj civilizaciji može biti višestruka: od uspostavljanja pravilnog načina mišljenja.000 godina.

Njihov boravak od nekoliko godina omogućio je ubrzanje razvoja te civilizacije ljudi od preko 10. gajenju nekih biljaka i domaćih životinja. Oni su proučavajući mogućnosti razvoja ljudi pomogli ovima u načinu paljenja i održavanja vatre. Prilikom posete posvetili su pažnju stanovnicima Atlantide kao potencijalno najnaprednijim ljudima na Zemlji. štavljenju životinjskih koža i šivenju odeće.000 godina. bila su najsličnija amebama visine oko 2 metra. To je bila civilizacija bića. Oni su se na Zemlji zadržali u dva navrata po nekoliko godina. transportu. Knjige i dokumenta su pisali na koži ili drvetu. koja su se i kretala slično amebi. tela prekrivenih krljuštima. stočarstvu. To je bilo slikovno pismo. Kao i prethodni. Zahvaljujući njihovom dugom boravku preneli su na domoroce mnoge napredne metode u izgradnji kuća. nisu težili da ljude uče svojim znanjima koja nisu bila u skladu sa razvojem ljudske civilizacije. sa jednim okom i četiri uda raspore enih slično rukama i nogama. kopanju pećina. već su istraživali pravce kojim bi se ljudska civilizacija mogla u budućnosti razvijati. poljoprivredi. Pet stotina godina kasnije jedan drugi brod sa humanoidima spustio se u Australiju gde teko e boraviio 7-8 godina s osnovnim ciljem da unapredi razvoj ljudske civilizacije. Većina se raselila na najbliže planete gde i danas postoje njihovi potomci. približno veličine čoveka. pa je jedan manji deo njih uspeo da svemirskim brodovima krene dalje trežeći odgovarajuću atmosferu na drugim planetama. Na svakom ih je bilo po nekoliko stotina. Svi pokušaji da se taj napredak poveća nisu urodili plodom iz prostog razloga što je ljudska mogućnost učenja bila izuzetno niska. moreplovstvu.POSETE VANZEMALJACA Pre 26. Njihov boravak je trajao oko 100 godina i uspeo da ostavi dubokog traga na razvoj Atlanti ana. Organi za disanje su im bili drugačiji konstruisani. pa su radi . da bi na kraju postepenom dekadencijom ovi putujući potpuno izumrli. na kojoj su uslovi za opstanak tih bića prestali da postoje. Materijalni tragovi koje su ovi humanoidi ostavili s vremenom su se raspali i nestali. Efekti su bili približno isti s tim što je ova rasa pokazivala veću sklonost ka napredovanju od Tibetanaca.000 godina ljudi su prvi put stupili u kontakt sa civilizacijom koja je bila nauporedivo razvijenija od njih. U pitanju su bile posete dva nezavisna broda. pokušali su da ubrzaju razvoj tadašnjih ljudi. obzirom da su bili visoko civilizovani. * * * Druga poseta vanzamaljaca usledila je pre 17.000 godina. Ova civilizacija potiče sa daleke planete iz sazvež a Orion. Ova bića nisu ličila na ljude. Prvi brod je posetio područje današnjeg Tibeta i kako su pripadali humanoidima. dok su manje grupe krenule u obilazak prostranstva vasione. Na bazi tih teorijskih pretpostavki pronalazili su odgovarajuća materijalna otkrića i na njih upućivali stanovnike Atlantide. a posetioci su bili vrlo razvijena bića koja su na Zemlju došla iz čisto istraživačkih razloga. Dali su im pismenost. topljenju nekih metala i najgrubljem kovanju sekire i oružja. s tim što su ih mogli koristiti i za hodanje i za rad. Trebalo im je više od pola godine da bi ljudi prestali da ih se plaše.

što znači da se kosmos neprekidno razvija i da će se razvijati sve dok ga bude bilo. redosled. Ne postoji nijedan trenutak u razvoju kosmosa od početka do danas da ovaj princip nije do maksimuma zastupljen. ali su svoj osnovni rad bazirali na Atlanti anima kao najperspektivnijem narodu. pa su stoga ostala neka svedočanstva o njihovom delovanju. selekcija itd. Po završetku misije brod je nastavio svoj istraživački put po svemiru. Druga u kojoj učestvuje i leva i desna polovina mozga. To je razvoj. ne samo razvoj ljudske civilizacije.BUDUĆNOST LJUDSKE CIVILIZACIJE PRVA I DRUGA FAZA RAZVOJA ČOVEKA Postoji jedna pojava koja okupira sve energije kosmosa. jer će se sa razvojem druge faze u znatnoj meri olakšati sazrevanje svetlećih tela o čemu govori i skraćenje perioda . u toku jedne noći potonula i nestala s lica Zemlje. Hranu su mogli uvlačiti svim delovima tela. Razvoj predstavlja osnovni princip kosmosa. sadrži dve faze u kojoj bi prva faza bila zadovoljavajuća i obavila svoju funkciju sve do pred kraj ljudskog razvoja. Posle njih nije više bilo poseta planeti Zemlji vanzemaljaca koji su imali materijalno telo. Atlanti ani su se tokom narednih hiljadu godina izuzetno razvili da bi sledeće dve hiljade godina bili daleko najnaprednija civilizacija na Zemlji koja je. U čemu je razlika izme u ove dve faze razvoja ljudske aure. odnosno mozga? Hristova energija koja je stvorila čoveka zamislila je da završni deo razvoja čoveka posle više prethodnih mutacija. ali su oni proučavajući ljude i čitajući njihove misli pronašli načina da ih preko hrane i raznih atrakcija privuku i da im se približe. nego i sazrevanje svetlećih tela. da izuzetnom brzinom razvoja završi. pa i samog Stvaraoca. dok bi druga faza trebalo da da krunu svega. Bez obzira na raširenost trgovine Atlanti ana. intenzitet i pravac razvoja svake od energija. Na licu su imali jedno duguljasto jajasto oko. Prvih pet godina niko od ljudi im nije smeo prići.udisanja vazduha nosili na glavi odgovarajuće naprave koje su ličile na šlemove. Glava IV IDEALNI POREDAK . Zbog toga je razvoj osnovni i stav i princip. Ovi posetioci su vršili istraživanja i u ostalim delovima Zemlje. na žalost. Naravno da se u momentu stvaranja programa za prvu i drugu fazu nije moglo znati da će ljudska civilizacija dobiti zadatak da pomogne razvoj jede generacije svetlećih tela. To isto sadrži i ljudska aura i stoga je njen razvoj podeljen u dve faze: Prva u kojoj učestvuje samo leva polovina mozga. 1000 godina kasnije nije se sačuvao nijedan primerak pisma ili neki drugi materijalni dokaz o postojanju Atlantide. ali je to vremensko poklapanje izuzetno dobro došlo. Bez razvoja kosmos danas ne bi bio ono što jeste. posebno sa zapadnom Afrikom. Stvaralac je u sve energije koje je stvorio ugradio embrion razvoja koji sadrži suštinu.

* * Dr sci. Na taj način će i pored kašnjenja u razvoju ljudske civilizacije zbog stvaranja ogromnog broja negativnih misli ona. Ovo je toliko značajan doga aj da se skoro može porediti sa spajanjem embriona svetlećih tela sa aurom praistorijskih ljudi pre 144. a posebno bele bioenergije u njoj. odnosno razmišljanja bele bioenergije te da komanduje funkcionisanjem svih organa ljudskog tela. teko e preuzimati i skladištiti. pod uslovom da je starija od 16 godina. Subotici. fizici.000 godina. Pored toga. bez obzira na to da li su nešto posebno preduzimale. uzvanredne mogućnosti u matematici. Kranju. Duhovne energije su spremne da ovaj prirodni proces ubrzaju. zbog poboljšanih okolnosti u kojima funkcioniše omogućiti neuporedivo više zaključaka. mnogo ispravniji. što znači da su ove osobe vrlo blizu mogućnostima prosvetljenih. velike paranomalne moći. tako da se već u naše vreme postigne aktiviranje desne polovine mozga. u skladu sa genetskim mogućnostima. To bi bilo moguće uz njihovu veliku pomoć u obliku oko 40 energetskih delovanja koja bi se obavljala približno jednom mesečno. za nekoliko godina. Aktiviranjem desne polovine mozga postiže se čistoća aure. Druga faza razvoja ljudske aure podrazmeva priliv obilja informacija od strane duhovnih energija koje će omogućiti beloj bioenergiji da neuporedivo brže donosi svoje zaključke. automatski dolazi do prosvetljenja ovih osoba.000 na samo 3. Novom Sadu. godine započeo realizaciju programa za aktiviranje desne polovine mozga u kojoj je do sada uljučeno preko 500 osoba u okviru njegovih seminara “Put ka prosvetljenju” u Beogradu. što automatski dovodi do poboljšanja inteligencije. . tako e ima svoju funkciju koja se neće probuditi i aktivirati sve dok aura te osobe ne pre e u drugu fazu razvoja sa neuporedivo većim ukupnim mogućnostima koje će desna polovina mozga. Pri tome bi se aktivianje desne polovine mozga moglo realizovati svakoj osobi koja to želi. Banja Luci i Skoplju. vrlo brzo. nauci uopšte. prirodnim putem doći do aktiviranja desne polovine mozga i prelaska čoveka u drugu fazu. što znači da bi ceo ciklus trajao oko 3 godine. kao i nekih paranormalnih mogućnosti za koje je neophodno da se uključi desna polovina mozga. visoka duhovnost. Znači da desna polovina mozga. a za neke služiti kao emisiona stanica radi njihove realizacije.do sazrevanja svetlećih tela sa 12. da se broj negativih misli svede na minimum i time omogući pročišćavanje ljudske aure i njeno mnogo bolje funkcionisanje. Desna polovina mozga sadrži neke potencijale kojih leva nema i čijim će aktiviranjem doći do snažnog razvoja ovih potencijala što će upravo omogućiti snažan razvoj paranormalnih moći.000 godina. ipak u približno predvi enom roku završiti svoj razvoj i ujedno završiti sazrevanje svih svetlećih tela kojima pomažemo. To znači da će kvalitet. Duhovne energije predvi aju da će kroz oko 1. inteligencije i kreativnosti. dubina i širina rada ljudske aure. Ljubiša Stojanović je 2004. razumevanje privrednih problema i mnoge druge mogućnosti koje su nezamislive za obične ljude. Kakva je uloga mozga u ovim fazama razvoja ljudske aure? U prvoj fazi uloga mozga je da skladišti ogroman broj informacija i zaključaka koje je bela bioenergija donela i istovremeno vrši emitovanje ljudskih misli.000 godina. kreativnosti i duhovnosti. da oni budu mnogo dublji.

kreativnom i duhovnom smislu. religiji. pri čemu će njihova zajednička crta biti potpuna uskla enost misli sa voljom Stvaraoca. što bi dovela do stvaranja posebne rase ljudi. jer će u svojim zemljama zbog gotovo genijalnih mogućnosti zauzimati vodeća mesta u nauci. Peto. brzine. Me utim. politici. da se produži životni vek do probližno 140 godina za sve one koji dostignu drugu fazu čoveka. kao i iskoristivost odre enih supstanci nanošenjem na kožu. iskoristivost hranljivih sastojaka se može utrostručiti. na planu fizičkog razvoja do sada nije ra eno ništa iz prostog razloga što je razvoj fizičkih mogućnosti čoveka u znatnoj meri vezan za njegove duhovne mogućnosti. duhovne energije su započele i pripremu još spektakularnijeg programa koji obuhvata razvoj. elastičnosti. Četvrto.000. me utim govori samo o mugućnostima da se postojeće fizičke mogućnosti ljudi bolje realizuju. Da li tu postoje neke mogućnossti? Svakako da one i u toj sferi postoje i mogu biti vrlo ozbiljne. za 15 godina oko 10 miliona. a za one iz prve faze do 110 godina. sa ciljem da dobijemo čoveka druge faze razvoja koji će oogućiti neuporedivo veće intelektualne. dobro funkcionisanje organizma. Postoje delovanja koja su vrlo duboko ušla u rad na promenama u duhovnom. . nego danas. istrajnosti. Treće. paranormalne i normalne mogućnosti i čoveka kao inteligentnog bića. vitamina direktno iz vazduha. preko kože. kao i u psihičkom smislu. neuporedivo razvijenije od naše PRODUŽENJE LJUDSKOG VEKA Čovek u svom razvoju može napredovati u fizičkom. odnosno proširenje mogućnosti ljudske aure izvan genetskih. kao najveća promena je mogućnost razvoja ljudskog organizma u smislu korišćenja hranljivih sastojaka minerala.Generalno gledano. produži vek i duže vremena zadrži optimalno fizičko stanje. Drugo. disajnih organa. fizičke mogućnosti aw mogu udvostručiti što se tiče snage. Značaj ovih osoba u celom svetu će. a tiču se mogućnosti da se ljudsko telo razvije u odnosu na današnje u nekoliko pravaca. sa povećanjem njihovog broja sve više rasti. Činjenica je da će duhovni i intelektualni razvoj čoveka omogućiti čistu auru. Istovremeno sa radom na maksimalnom razvoju mogućnosti ljudske aure koji smo nazvali druga faza razvoja čoveka. nego čovek druge faze samo znatno lakše postiže ove razvojne ciljeve fizičkog tela. To. iskoristivost kiseonika iz vazduha se može udvostručiti. već za desetak godina bi broj osoba sa aktiviranom desnom polovinom mozga mogao dostići oko 100. intelektualnom. bez unošenja kroz usta u organizam. pri čemu se ovaj fizički razvoj ne postiže automatski sa razvojem druge faze. Ne govori se ništa o nekim fizičkim razvojnim promenama ljudskog tela. produženje ljudskog veka i podmla ivanje osoba kojima je aktivirana desna polovina mozga. privredi. Sve ove mogućnosti su vrlo realne i mogu se postići isto tako realno kao što se može dostići druga faza razvoja čoveka. poboljšanje zdravstvenog stanja. a za 50 godina oko 3 milijarde. Prvo.

pa sve do celih država. stvaranja kriza i napetosti meu državama. Od 20.vrlo sporo 4. kao i kod svih ostalih životinja i biljaka. pre svega. ČETIRI VARIJANTE RAZVOJA CIVILIZACIJE Po mišljenju duhovnih energija postoje 4 varijante razvoja ljudske civilizacije u budućnosti.000 godina….. Druga varijanta predstavlja kompromisno rešenje.. pri čemu bi se države obavezale da dalje neće ratovati i da će me sobne nesuglasice rešavati mirnim putem. ali će istovremeno stvoriti i snažnu potrebu za duhovnošću.izuzetno sporo 3.. Ova varijanta jedino sprečava ratove.000 do 137. Evo tempa razvoja ljudske civilizacije prema duhovnim energijama. Sve do kontakta sa svetlećim telima razvoj je.. nego i planetu Zemlju. ratova.ekstremno sporo 2.sporo 5.. Velika opasnost postoji da neka od država koja u ratu bude pritisnuta uza zid upotrebi nuklearnu bombu. Od 60. u svakoj narednoj eposi bivalo sve veće. odnosi na materijalne stvari.000 do 120. neprekidno stvarajući netrpeljivost. s tim što je ubrzanje. zarad balansa..000 do pre 200 godina….000 godina posle kontakta….. ne samo ljudsku civilizaciju.000 godina posle kontakta…………………. dakle.. . U narednih 200 godina………….. ali samo delimično smanjuje napetost i negativne misli u odnosu na susedne narode i države.prvi znaci ubrzavanja 6.000 godina posle kontakta…………………….. najčešće susednoj zemlji sa kojom problem postoji. Od pre 200 godina do danas…….TEMPO RAZVOJA LJUDSKE CIVILIZACIJE Ljudska civilizacija se tokom svoje istorije nije ravnomerno razvijala. 1. odbojnost i mržnju prema. karakterisati ekstra brzi razvoj ljudske civilizacije... Od 120. 20. Kazna za one države koje započnu rat biće odmazda svih drugih država.000 do 60.brzi razvoj 8. čemu nema kraja. da bi posle toga počeo postepeno da se ubrzava.. Ova varijanta razvoja nosi u sebi stalnu napetost ime u mnogih država. stvaranje negativnih žarišta kod pojedinaca i grupa ljudi. upravo zbog teškoća oko mirnodopskog rešavanja odre enih nesuglasica i problema koji bi se. Prva je dalji nastavak širanja negativih misli.000 godina)……………. po pravilu otezali u nedogled. od 137. To se.ekstremno brzi razvoj Budućnost će. čime započinje lanac nuklearnih bombardovanja koje će uništiti. a ne ratom. tekao neverovatno sporo..sigurni znaci ubrzanja 7. Do kontakta sa svetlećim telima (pre 144.

razmišljalo na pravilan način i pozitivno uticalo na ostali deo populacije. Duhovne energije stoga prenose . a još manje prema drugim državama i narodima. Hrana iz kosmosa i svi drugi proizvodi omogućili bi da ljudi žive mnogo konfornije. Istovremeno sveta znanja ljudima govore o nekim činjenicama koje nikada neće biti otkrivene ljudskim načinima istraživanja. tako da bi od 75% do 90% ljudi prihvatalo sveta znanja.Treća varijanta razvoja ljudske civilizacije podrazumeva postepeno širenje svetih znanja koje će kod mnogih ljudi dovesti do pravilnog načina mišljanja. bez materijalnih briga i problema. dbojnost i pravi rat. donekle održavali balans koji bi mnogo re e nego u prethodnom slučaju ekalirao u hladni rat. Prvi predstavlja sveta znanja koja ljudima objašnjavaju na koji način je potrebno pravilno razmišljati. Stoga je njegovo ostvarenje ne samo potrebno. Time bi se omogućio razvoj Idealnog poretka koji bi u sebi sadržao nove promene načina mišljenja u pozitivnom smislu. za zabavu i razoodu i bavljenje onim hobijem za koji osoba ima afiniteta. netrpeljivost. Zahvaljujući velikoj rasprostranjenosti svetih znanja i besplatnoj pomoći iz kosmosa u obliku korisnih proizvoda koji potpomažu jedno drugom tako da njihov uticaj neprekidno raste da bi približno dve trećine stanovništva u relativno kratkom periodu prihvatile sveta znanja. Zbog toga je ovaj četvrti scenario mogućeg ljudskog razvoja jedini pravi i jedini pozitivan od svih varijanti koje se javljaju kao mogućnost. kao i me unarodnih odnosa. pa do prijatelja i poznanika. odnosa ljudi i država jeste takvo da se još uvek nalazi u prvoj varijanti sa nekim idejama koje još nisu sazrele. Sadašnje stanje me uljudskih. nego i neophodno! Celokupni razvoj Idealnog poretka zasnovan je na dva me usobno povezana faktora bez kojih je njegova realizacija nemoguća. a preko 90% i proizvode pomoći iz kosmosa. Više od toga ove organizacije ne bi mogle da pomognu. bolje me uljudske odnose. jer se nalaze sa one strane barijere preko koje čovek ne može. kako bi se broj negativnih misli sveo na minimum i time obezbedilo dobro zdravlje. u odnosu na susedne i ostale države. udruženja. Takvi odnosi me u ljudima ne bi dozvoljavali razvijanje negativnih misli ni prema sebi ni prema drugim ljudima. Četvrti mogući scenario jeste Idealni poredak. koje se još ne mogu realizovati u smislu prelaska na drugu varijantu razvoja ljudske civilizacije i odnosa me u državama. ponegde i partije koje bi bile protivteža negativnim mislima većine drugih ljudi. dok bi kratko radno vreme omogućilo obilje slobodnog vremena koje bi se koristilo za druženje počev od porodice. koji će stvoriti odre ena jezgra. izrazita kreativnost i visok nivo inteligencije. IDEALNI POREDAK Idealni poredak predstavlja. Na unutrašnjem planu ove organizacije bi stvorile bolju klimu. Ovi centri i organizacije bi svojim pozitivnim delovanjem delimično kompenzovali i umirivali razbuktale strasti i. po mišljenju duhovnih energija jedino pravo rešenje za razvoj ljudske civilizacije i jedino pravo rešenje za zaštitu ljudi od samouništenja koje može dovesti čak i do uništenja same planete.

dok postoje društveni odnosi koji su zasnovani na eksploataciji čoveka od strane čoveka. materijalne i . Ovako miran. kako i odakle obezbediti ovu materijalnu bazu koju smo jednim imenom nazvali „pomoć iz kosmosa“? Čovečanstvo poseduje materijalna dobra čijom preraspodelom bi se moglo. prijateljima i poznanicima.ova znanja onim ljudima koji su dovoljno duhovno razvijeni. u potpunosti ukloniti glad i bedu i omogućiti da najveći broj stanovnika dostigne nivo srednje klase. kao i za bavljenje raznim hobijima. ukloniće opasnost od nuklearnih elektrana. rase. odnosno dok postoje ogromne razlike izme u bogatih i siromašnih. Zbog toga presudnu ulogu u realizaciji Idealnog poretka igraju proizvodi pomoći iz kosmosa koji će se besplatno deliti ljudima u Idealnom poretku. topionicama. nego i poslednji poredak u njenom razvoju. jer će one biti isključene. druge religije. duhovni razvoj. bez straha od nezaposlenosti. dobro raspoloženje i tiha sreća će onemogućiti stvaranje negativnih misli i stresnih situacija. a svoje ogromno slobodno vreme će utrošiti na druženje sa porodicom. trajno i sa sigurnošću obezbedi mir u svetu. Me utim. kao ni prema ljudima drugih nacija. Deca će biti u potpunosti oslobo ena napornog i dosadnog učenja korišćenjem priveska koji automatski prenosi u svest potrebna znanja. Time će ta znanja odigrati svoju vrlo značajnu ulogu u obezbe enju mira u svetu. a koji će predstavljati neke osnovne proizvode egzistencionalne prirode. koji će se uz manje korekcije zadržati sve do kraja ljudske civilizacije. Ova znanja će omogućiti razvoj tolerancije me u ljudima. makar najopasnija žarišta. To će predstavljati garanciju mira u svetu koji neće biti pomućen hiljadama godina. ni prema drugim ljudima iz svoje okoline. dobrosusedske odnose i otkloniti netrpeljivost. na razonodu i zabavu. nego i smanjiti bedu u svetu i tako otkloniti. nego i znanja potrebna za sticanje odre enih kvalifikacija neophodnih za obavljanje odre enih poslova. ne samo da ih prime. sve dok postoje glad i beda u svetu. To znači da će najveći broj ljudi živeti bez materijalnih i drugih problema. Pomoć iz kosmosa će eliminisati teški rad u rudnicima. Neće postojati strah kod ljudi da će ostati bez materijalnih sredstava ili da će na bilo koji način doći u nezavidnu situaciju. stoga one uopšte ne računaju na pomoć iz ljudskih izvora. sveta znanja neće biti dovoljna da se u potpunosti. Ovi besplatni proizvodi iz kosmosa koje će moći posedovati i siromaši i bogati drastično će smanjiti razlike izme u bogatstva i siromaštva. Ovo blagostanje. ne samo spasiti one koji umiru od gladi. Me utim. Jedini mogući izvor ove pomoći. postavlja se pitanje: Ko će. jer će posao biti omogućen svima koji to žele. s tim što će ljudi biti vrlo dugo aktivni u psihičkom i fizičkom pogledu i lucidni sve do kraja života. ne samo opšte školsko gradivo. Naravno. nego i da ih prenesu i ostalima za opšte dobro celokupne ljudske civilizacije. zadovoljan i srećan život neće stvarati netrpeljivost i negativna žarišta. duhovne energije su svesne činjenice da bogati niti su ikad bili niti će biti raspoloženi i spremni na ovu vrstu humanosti. Zbog toga Idealni poredak predstavlja ne samo jedino pravo rešenje za ljudsku civilizaciju. što će pored odličnog zdravstvenog stanja omogućiti i produžetak ljudskog života do 150 godina. istraživanje i proučavanje onih oblasti za koje osoba ima afiniteta. loše me udržavne odnose i ratove. a dnevni rad će se svesti na 2-3 sata. termoelektranama itd. kao i proizvode za široku potrošnju i poboljšanje komfora i života uopšte. što znači da će ljudi posle radnog vremena biti odmorni.

bezbrižnosti. Svesne toga. ali je svaki period razvoja. jer se on zato izborio u jakoj konkurenciji sa delfinom i divljom svinjom. s obzirom na slobodnu volju ljudi koju su dobili radi pomoći razvoju jedne generacije svetlećih tela. zamišljen. robovlasnički poredak. Razvoj ljudske zajednice se realizovao upravo onako kako je to Hristova energija zamislila. ali ona neće jednostavno „pasti s neba“. jer su ljudi. da je realizacija negativnih misli i dela bila na niskom nivou. Zamisao duhovnih energija je bila da se pri konačnom dostizanju kapitalističkog poretka. odnosno kosmos. Dobijanje misije za pomoć razvoju jedne generacije svetlećih tela predstavljalo je veliki uspeh ljudskog pretka. Ovo usporenje je bilo tako izuzetno snažno da duhovne energije procenjuju da bi čovek dostigao današnji nivo još pre 30-40. korigovan. da bi posle nekoliko hiljada godina pojedina najnaprednija društva počela da prelaze u Idealni poredak uz pomoć proizvoda iz kosmosa. Naime. s obzirom na uticaj mnogih spoljašnjih faktora. bez velikih revolucionarnih promena pre e u jedno društvo koje bi prethodilo Idealnom poretku. ali sa neuporedivo manje negativnih misli i dela postepeno. počev od pojave prvobitne zajednice do danas. posebno na Zapadu gotovo potpuno zanemarili duhovnost i svu pažnju usmerili na materijalno. Upravo taj enormni razvoj negativnih misli doveo je i u poslednjem društvenom ure enju – kapitalizmu do dodatnih ekstremnih devijacija. zbog izuzetne lakoće. a da bi celokupna svetska populacija posle hiljadu godina prešla na Idealni poredak koji bi se posle 3.000 godina da nije došlo do neverovatno jakog razvoja negativnih misli i dela. Ipak. nego bi se i pojedine poslednje epohe u razvoju. Pomoć kosmosa ljudima će biti besplatna. kako je to Hristova energija bila zamislila. tokom razvoja čoveka došlo je do odstupanja od onog što je Hristova energija i uopšte duhovne energije zamislile za čoveka. gde bi sveta znanja bila donekle prihvaćena i vrlo sporo dovela do sazrevanja ljudske civilizacije. nesavesnosti. Dakle. duhovne energije već duže vreme. neodgovornosti ljudi pri stvaranju negativnih misli koje su u znatnoj meri usporile njegov razvoj. u tom smislu pripremaju odre ene osobe kako bi ih osposobile da pomoć iz kosmosa preuzmu i organizuju njenu distribuciju. na njegov razvoj. Hristova energija je imala vrlo jasan plan u vezi sa njegovim razvojem koji se do danas. pre svega klime. U tome i jeste glavni problem. a donekle i feudalni i kapitalistički trajao znatno duže nego što je to bilo zamišljeno. najvećim delom i ostvario uz manja odstupanja koja su sasvim razumljiva. nego što se to stvarno dogodilo. kao što su komunizam i fašizam koji su zapretili da potpuno unište ljudsku civilizacju. zašta je čovek bio negovan. Nju će moći da prihvate samo duhovno vrhunski razvijene osobe. ali je ovaj izbor bio planiran. ljudska civilizacija bi se. mnogo brže smenjivale. IDEALNI POREDAK JE GENETSKI PREDVI EN Idealni poredak je davno zamišljen od strane duhovnih energija kao vrhunac razvoja ljudske civilizacije. pre svega oni raniji: prvobitna zajednica.000 godina .nematerijalne koja će omogućiti realizaciju Idealnog poretka su duhovne energije. još od stvaranja pretka svih primata. mutiran tokom prethodnih 5 miliona godina. ne samo generalno brže razvijala.

on tada nikada ne bi mogao da se u potpunosti realizuje. Na ovaj način Idealni poredak predstavlja ispunjenje svih ljudskih želja. IDEALNI POREDAK – NIŠTA NOVO U KOSMOSU Idealni poredak ne predstavlja ništa novo u kosmosu. Stoga je Idealni poredak. nego predstavlja prvi poredak koji je uopšte o tome vodio računa i bio usmeren u tom pravcu. zadovoljstvo koja je uvek predstavljala njihovu težnju. opuštenim? Ljudska predstava o sreći. mašte. o miru igra veoma važnu ulogu u razvoju Idealnog poretka.pa je umesto da je pošetak razvoja Idealnog poretka desi pre približno 30. spokojstvo. zadovoljstvu. To predstavlja uslov. ne samo nastanka. ne samo ispunjenje ljudskih želja. Sada smo. nečemu što čovek želi.definitivno završio sazrevanjem svih svetlećih tela ljudi i završetkom misije koju im je Stvaralac dao. Ovaj izvanredan kvalitet Idealnog poretka. nego i u svim prethodnim generacijama. spokostvu. ljudi doživeti onu sreću. mir. me utim nije desilo zbog enormnog razvoja negativih misli ljudi. Znači da mora postojati znak jednakosti izme u onoga što ljudi žele za sebe. u potpunosti uspe. jer nijedan drugi poredak. Stoga je Idealni poredak realizacija težnji. predstava o sreći. svoju porodicu. pretenziju.000 godina zkašnjenja pred samim razvojem Idealnog poretka za šta će ljudska civilizacija uz svoje ogromne napore i još mnogo. znači sa 30. nego zapravo nije imao ni zadatak. koji će se desiti desetak godina posle proglašenja Idealnog poretka za državno ure enje u nekoj zemlji. pretenzija kroz celokupnu istoriju razvoja ljudske civilizacije. priželjkuje.000 godina. ni pretenzije da stvori ljudima takve uslove kojima će oni biti zadovoljni i sve njihove želje ispunjene. što bi ga činilo zadovoljnim. svoje prijatelje sa onim što nudi Idealni poredak. mašte. To se. nego i spasti sebe i celu planetu od propasti. pretenzija ljudi svih vremena i zato i predstavlja poslednji poredak. uvek je bio u manjoj ili većoj meri u raskoraku sa njim. smirenim. želju. do sada nije zadovoljavao ove ljudske kriterijume i pretenzije. Puna realizacija Idealnog poretka će stvoriti takav način života ljudi za kojim su oni težili celog svog života. prijatnosti. ne samo zato što ne postoji drugi. ne samo u ovoj. a koja je bila sve dotle. To znači da će sa punim razvojem Idealnog poretka. nego i održivosti Idealnog poretka. tek danas najavljen kao jedina mogućnost razvoja ljudske civilizacije koja će je ne samo dovesti do kraja svoje misije. mnogo veću pomoć duhovnih energija pokušati da ostvari ono što je davno trebalo biti gotovo. Stoga su duhovne energije celu koncepciju Idealnog poretka stvorile na osnovama ljudskih želja. da bude prihvaćen od svih ljudi. nego i zato što ga ljudi neće želeti. zadovoljstvu. jer su ovim sve njihove želje u potpunosti ispunjene. praktično nedostižna. želja. LJUDSKA PREDSTAVA O SREĆI I IDEALNI POREDAK Kakva je relacija izme u Idealnog poretka i ljudske predstave. miru. sa kojim se nijedan prethodni ne samo da ne može porediti. bolji. odnosno razmišljanja o sreći. Mnoge civilizacije materijalnih bića imaju vrlo razvijene nivoe društvenog ure enja koji podsećaju na . Ako bi se te zamisli o sreći kod ljudi razlikovale od onoga što nudi Idealni poredak. blaženstvo.

a to će biti moguće realizacijom Idealnog poretka. zbog toga što je način života ovih civilizacija bio dosta sre en. ali su ona neprimenljiva na ljude. One civilizacije koje su bile uključene u pomoć u razvoju jedne generacije svetlećih tela razvijale su se brže od ljudske civilizacije. Zbog toga ona spada u retke civilizacije u kosmosu kojima je potrebno poboljšati način života i poučiti ih kako bi se broj problema preostalih za rešavanje i broj negativnih misli uklopio u zamisao Stvaraoca da slobodna volja ljudi omogući ubrzani razvoj svetlećih tela. slično pokušajima da neke civilizacije nematerijalnih bića pomognu razvoj jedne generacije svetlećih tela. pa bi razvoj svetlećih tela kod takvih civilizacija išao izuzetno sporo. donekle adoknaditi zaostajanje od oko 30. da nisu mogle dobiti šansu za razvoj svetlećih tela. bez mnogo pitanja. stranputice da bi tek došli na nivo na kome će broj problema koje treba rešiti. jer su se posle toga. razmišljanja ovih bića koji su oni dostigli posle prolaska kroz faze razvoja svoje civilizacije koje. Idealni poredak. sve viši. što će drastično skratiti preostalo potrebno vreme za njihovo sazrevanje sa dvanaest na tri hiljade godina i time. kao i broj negativnih misli biti sveden na pravi nivo koji u potpunosti odgovara potrebama svetlećih tela za razvoj ljudi. Najrazvijenije civilizacije ovih bića u kosmosu imaju još mnogo razvijenija društvena ure enja od Idealnog poretka. što im je omogućavalo. Civilizacije koje su bile toliko sre ene. Ljudi taj nivo ne mogu dostići. usporilo njen razvoj. jer razvoj čoveka u genetskom smislu nije tako zamišljen. materijalne civilizacije u kosmosu koje nisu imale tu sreću da pomažu razvoj jedne generacije svetlećih tela. Me utim. jer zahtevaju znatno viši nivo intelektualnog razvoja. društvene svesti i gotovo savršeno pravilan način razmišljanja. to neće moći dobiti ni u budućnosti. Ipak. jer mora da se poboljša životni standard. gotovo pravolinijski razvoj sve do potpunog sazrevanja svetlećih tela. Ljudska civilizacija se. . uz pomoć svetlećih tela. sa sve manje problema. pre svega zbog znatno smanjenog broja negativnih misli u odnosu na ljude. jer će njihov razvoj biti sve savršeniji. funkcionisanja i načina razmišljanja ovih bića u odnosu na ljude. utrošile su mnogo više vremena nego što će to ljudska civilizacija učiniti da bi došla do nivoa na kome mogu uspostaviti društveno ure enje koje generalno možemo nazvati Idealni poredak. prepreke. bez problema.000 godina nastalo kao posledica gromnog broja negativnih misli ljudi i pogrešnog načina razmišljanja. dakle nalazi na suprotnoj strani u odnosu na civilizacije najsavršenijih. kao što to čeka i ljudsku civilizaciju. svetleća tela će imati idealne uslove za svoj ubrzani razvoj. ugasile. ljudska civilizacija ima upravo suprotan problem. dakle postoji još pre polovine veka kosmosa i predstavlja normalni način funkcionisanja života. bezbedne. da se uklone mnogi problemi. pomoć u razvoju svetlećih tela je imao relativno mali broj civilizacija materijalnih bića. Tek tada.Idealni poredak uz odgovarajuće razlike koje su posledica drugačije strukture. kada se to ostvari. najrazvijenijih bića u kosmosu. One su time ujedno i zavšile svoj razvoj. donekle podsećaju na faze razvoja ljudske civilizacije i njihove društvene poretke koje su dotle primenile. Naravno. a posebno usporilo program sazrevanja svetlećih tela. jer je prevelik broj problema s kojima se sreće doveo do ogromnog razvoja negativnih misli i obrnuto potrebno i suviše olako stvaranje nagativnih misli stvorilo je mnoge probleme ljudskoj civilizaciji.

čime bi 144. jer smo se ograničili samo na one najvažnije i najbitnije koje će ljudi najpre shvatiti i prihvatiti. način. ratova i svi ostali negativni doživljaji. nego i celokupna zamisao i projekat.NAJVAŽNIJA PROMENA – STABILIZACIJA NERVNOG SISTEMA Idealni poredak predstavlja novu epohu koja je daleko važnija. da odustanu. da podlegnu iskušenjima. To je svakako najvažnija promena do koje će doći. uračunavajući u to i drastično smanjenje negativnih misli i stresnih situacija. jer u kosmosu postoji velika glad za zrelim svetlećim telima – majstorima vasione. Svakako. a koje nismo spomenuli. kao i intenziviranja pomoći u narednih 3. sreću. uklanjanje briga. uništenja celokupne ljudske civilizacije. kao posledica širenja svetih znanja i proizvoda iz kosmosa biće u tome što će ljudi već posle par godina postojanja Idealnog poretka u potpunosti stabilizovati svoj nervni sistem. smanjenje teškog rada. upravo imaju za cilj stabilizaciju nervnog sistema ljudi i njihov brži duhovni razvoj koji će dovesti do zntno bržeg sazrevanja svetlećih tela.000 godina rada duhovnih energija na razvoju ljudske civilizacije u cilju pomoći razvoju jedne generacije svetlećih tela. smireno stanje sa vrlo malo negativnih misli.000 godina za približno 3. metod. dovesti ga u jedno dobro. Najveća promena. Sve drugo što se bude dešavalo tokom razvoja Idealnog poretka: širenje svetih znanja. bede. Navešćemo samo neke od tih mnogobrojnih promena. zato što će ona izuzetno ubrzati sazrevanje svetlećih tela kod velikog broja ljudi i time znatno skratiti vreme potrebno za završetak misije koju je Stvaralac dodelio ljudima. jer im to jednostavno pomoć duhovih energija neće dozvoliti. jer će umesto kroz 12. strahova i neizvesnosti oko posla i mogućnosti oko zaposlenja. sve do sazrevanja svih svetlećih tela. Iako su 99% truda i rada oko Idealnog poretka preuzele duhovne energije. ipak će ljudima i onaj 1% njihovog učešća predstavljati izuzetno težak. poboljšanje komfora. Dakle. nego predstavljaju preduslo. besperspektivnosti. naporan i dugotrajan put. sve te prednosti koje Idealni poredak pruža ljudima nisu same sebi svrha. ali oni na ovom putu ne smeju da posustanu. uklanjanje gladi. brzi razvoj duhovnosti i naravno dobro raspoloženje. strahova od kriza. pa i same planete Zemlje od strane ljudi. ne samo dosadašnji rad. tu treba naglasiti uklanjanje opasnosti od čestih ratova. počev od momenta spajanja embriona svetlećih tela sa aurama naših predaka od pre 144.000 godina. pravilan način mišljenja. školovanja dece.000 godina.000 godina sazreti sva svetleća tela ljudi i time se završiti ciklus pomoći razvoju jedne generacije svetlećih tela. kao i neophodnost sazrevanja svetlećih tela propadne. OGROMNE PROMENE U KVALITETU ŽIVOTA LJUDI Idealni poredak sadrži mnogobrojne promene do kojih će u životima ljudi doći. gotovo bez stresnih situacija koje će omogućiti dobro zdravlje. dobro funkcionisanje celog organizma. definitivno propalo što duhovne energije ne smeju da dozvole. kreativnost. Dakle. uslov. nego što su bili prelazi iz jednog društvenog ure enja u drugo. . sa daleko većim promenama. ta promena jeste najvažniji rezultat Idealnog poretka. To znači da će Idealni poredak predstavljati krunu i završnicu pomoći duhovnih energija ljudima. Sada je više razumljivo da duhovne energije ne smeju dozvoliti da. sredstvo kako da se stigne do takvog nivoa duhovnog razvoja ljudi da njihova svetleća tela što pre sazru.

da se zabavljaju. Isto tako odnos dece prema roditeljima će biti oslobo en mnogih stega. bez skrivanja. jer uslovi života jednostavno neće sadržati takve prepreke. podvodne stene i opasnosti koje bi ljudima pokvarile i pogoršale njihovo raspoloženje u toku dana ili skrenule sa onog puta zadovoljstva i razonode koje su planirali. zabavljati se i razonoditi na način koji im najbolje odgovara. bez nerviranja. Druga karakteristična pojava biće jedan doživljaj izuzetne ljubavi roditelja prema svojoj deci koja neće biti rezultat Idealnog poretka. Tu se. dakle radi o okolnostima koje tu ljubav i zadovoljstvo omogućavaju. Ta ljubav će se u odsustvu bilo kojih prepreka. normalno još više usrećiti svoje roditelje. kada su ih svi voleli i mazili. u njihovom rastu. razlije se. To će posebno omogućiti učenje uz pomoć priveska za učenje. ne samo sa svojim vršnjacima. razonodu i zabavu. vojničke discipline. briga koje su provodili samo u igri i zabavi. bez uzdržanosti. radu prateći svaki njihov korak sa zadovoljstvom. Roditelji će. U takvom stanju će odnos roditelja prema deci biti sa neuporedivo većom ljubavlju nego što je danas. preplavi roditelje tako da oni požele da je iskažu svojoj deci na način na koji će je deca diživeti direktno. ali će on omogućiti da se ona realizuje. izvan Idealnog poretka. doživljavaće ih kao osobe koje im žele samo dobro.Jedna od njih je svakako to što će ljudi čim se probude biti dobro raspoloženi. odnos roditelja prema deci biće onakav kako duhovne energije zamišljaju. To će sve stvoriti dobro jutarnje raspoloženje koje će osobu pratiti celog dana. jer neće biti razloga da se ono pokvari. sada se produžava na celo njihovo detinjstvo i mladost. nečim blokira. Treća velika prmena pojaviće se kod dece svih uzrasta. Period do početka školovanja koji je za mnogu decu predstavljao nezaboravno vreme bez učenja. bez obaveza. neizvesnosti i straha od budućnosti odjednom će omogućiti da čista. nedaća. Dakle. zaposle se. divna ljubav prema svojoj deci ispliva na površinu. prisile. neutrališe. upravo od tih negativnih misli. bilo zbog neznanja. razvoju. protegnuće se sa zadovoljnim osmehom na licu i početi da razmišljaju šta će tog dana lepo uraditi. sa srećom. privrženost. što predstavlja neverovatnu promenu u pozitivnom smislu koja će preporoditi. razvije na način kakav. odmorni. bez kočnica koje stvaraju oficirsko ili strogo vaspitanje. uopšte moguće. osloba anje. lošeg . čak i da rade neke poslove. kako će se videti sa svojim prijateljima i ro acima. on će odigrati ključnu ulogu i u vaspitavanju dece u smislu stvaranja pravilnog mišljenja i uskla ivanja misli sa voljom Stvaraoca i odsustva svih negativnih misli koje bi decu mogle dovesti na stranputicu. sreću i zadovoljstvo čime će. pa će deca u svojim roditeljima samo ljubav. blokade. posebno za učenje ili bilo kakvu vrstu rada i naprezanja. ne samo život dece. nego i sa svojim roditeljima. ukoliko za to budu imali interesovanje. osnuju svoju porodicu i budu imala svoju decu. ne samo doživljavati ovu ljubav i privrženost prema svojoj deci. bez napora. jer će ona biti generalno oslobo ena najvećeg problema – mukotrpnog učenja i time obezbediti sve potrebno vreme za igru. Dakle. ubedljivo. nego će i uživati u njima. lošeg društva ili nezadovoljstva. Pored presudne uloge koju će privezak za učenje imati na omogućavanje ovog predivog života dece i omladine. briga. briga i time dati mogućnost deci da se druže. bede. nego će ostaviti dubok pozitivan trag na njih kada odrastu. retko koji roditelj ima prilike da doživi. jednostavno razliti i ispuniti biće roditelja i deca će je upiti kao sun er. iako je ona prisutna kod većine roditelja u bilo kakvom ure enju i u bilo kakvim teškim uslovima.

To znači da će privezak. Pogrešan način mišljenja koji proizvodi negativne misli posledica je pogrešnog razvoja ljudske civilizacije tokom poslednjih preko 100. a koje će proizići iz promena u načinu života ljudi koje donosi Idealni poredak. a koje su. pre više od 100. paralelno sa drugim sredstvima realizacije svetih znanja. pronalazak metala i drugo bilo je sve snažniji osećaj sigurnosti u sebe. jer to nije dovoljno da se sve ljudske reakcije koje su negativne ili bar njihov najveći deo blokiraju ili uklone. jer se to do sada ničim nije moglo ugroziti. kao što su rudarstvo. stabilnosti života. Naravno da će postojati još mnoge. Stoga će delovanja elemenata svetih znanja do kojih će ljudi doći usmenim ili pismenim putem ili preko priveska svetih znanja otkloniti oko 30% negativnih reakcija.000 godina i glavni uzročnik većine zala sa kojima se suočava savremeni svet. Sada se postavlja pitanje: kako je moguće ovu osobinu ljudske psihe koja je izuzetno negativna za njegov razvoj. ipak odigrati presudnu ulogu u njihovom vaspitanju i pripremi da postanu pravi gra ani Idealnog poretka. u energetskom smislu imati jedini zadatak da uklanja ljudsku negativnu reakciju na informacije koje dobija preko svetih znanja. kako bi razvoj Idealnog poretka išao krupnim koracima napred. ukidanje svih profesija koje zahtevaju težak i mukotrpan fizički rad. tako što će jedan elemenat delovanja ovih proizvoda na ljude. kad se ljudi nalaze pred Idealnim poretkom? Sveta znanja će donekle ublažiti ovu ljudsku negativnu reakciju. koja mu blokira razvoj. najčešće onda kada su imali negativne misli kao što su mržnja. zadovoljstva. strah. pripitomljavanje životinja. žalost. krupne promene. verske i nacionalne netrpeljivosti. Nabrojaćemo samo neke od njih bez udubljivanja: neuporedivo lakši život udate žene. kao što je osvjanje vatre. blokirati ili uraditi bilo šta što bi umanjilo njen dalji uticaj na negativni razvoj čoveka. što je i mnogo i malo.000 godina sa lakoćom primali od duhovnih energija i svetlećeg tela. reakciju na ono što je pročitao o svetim znanjima.funkcionisanja nervnog sistema. tako da one ne utiču na njihov način razmišljanja i delovanja. POSTEPENO VRAĆANJE PRIRODI Ljudsko reagovanje na darove prirode. što je izazvalo postepeno sve veće ignorisanje saveta koji im nisu odgovarali. na ono što mu govore duhovne energije. a koji . posebno sada. rad u livnicama ili bilo koje slične profesije i mnoge druge koje će imati značajan doprinos u poboljšanju životnog konfora. mira. nego preti da to uradi i u budućnosti izmeniti. može se grubo reći za nekih 30%. bazna a. a malo. ne samo u prošlosti. što često dovodi do ratova me u državama. kao majke porodice. Preostalih 70% će realizovati duhovne energije svojim delovanjem kroz proizvode pomoći iz kosmosa. U ovom momentu ljudskog razvoja ne može se govoriti o reakciji odbojnosti na ono što nam šalju duhovne energije i svetleće telo. a i do onih svetskih. Mnogo je. jer ljudi odvojeni od prirode ne primaju ove informacije. zavist. pored drugih nevolja dovode i do najvećeg zla čovečanstva – netrpeljivosti koja se širi od pojedinaca na grupe ljudi stvarajući jezgra rasne. neuporedivo lakši i konforniji život poljoprivrednog stanovništva. nedostatka ljubavi roditelja i okoline i drugih uzroka koji danas jedan deo dece skreću u pogrešnom pravcu. dok će sa oko 70% to postići upravo delovanjem predmeta koji će koristiti. To se dešavalo. nezadovoljstvo. Negativne misli.

jedan drugi aspekt delovanja ovih proizvoda na ljude biće u smislu da oni sve više prihvataju sveta znanja. Znači da će ljudi ovim delovanjem duhovnih energija preko predmeta pomoći iz kosmosa gubiti tu negativnu reakciju na ono o čemu mu govore sveta znanja usmenim ili pismenim putem ili preko priveska za širenje svetih znanja. dakle imamo kompletan ciklus koji podseća na sinusoidu ljudskog duhovnog razvoja. sva negativna ponašanja. Sad. do mogućnosti ponovnog uspostavljanja direktnih kontakata sa svetlećim telom i duhovnim energijama. odnosno svetlećeg tela i duhovnih energija uz pomoć svetih znanja i delovanja predmeta pomoći iz kosmosa. što znači da se neće svoditi na to da ih uvere da prihvate ono što kažu sveta znanja. tada će sinusoida krenuti uzlaznom linijom i mnogo brže nego što je bilo potrebno da se do e dovde. tako da će ih oni prihvatiti kao nešto svoje. nego je istovremeno gašenjem tih kontakata čovek izgubio ogroman broj pozitivnih i izuzetno korisnih informacija koje bi čovečanstvo do danas odvelo mnogo dalje od onog što smo da sada postigli. pri čemu smo u današnje vreme došli do takvog stanja da običan čovek nema nikakav kontakt s duhovnim energijama. To je perspektiva ljudskog razvoja. Ovo delovanje će uklanjati negativnosti i odbojnost prema onome o čemu govore sveta znanja. izuzetno brz razvoj koji će kod velikog broja ljudi dovesti do prosvetljenja. Me utim. da vole. pri čemu ljudi u većini slučajeva neće biti svesni ovog delovanja zbog niskog nivoa duhovnog razvoja i gubitka kontakta sa prirodom. svejedno odigrati blagorodnu ulogu. jer će ljudi na ovaj način prihvatiti sveta znanja kao nešto što će predstavljati suštinu njihove svesti. Ovo delovanje će znači biti kombinacija uklanjanja odbojnosti ljudi prema onome što dobijaju preko svetih znanja i istovremeno ukanjanje delovanjem proizvoda iz kosmosa. gde će odbojnost biti drastično smanjena. postepeno dovelo do gubitka kontakta sa njima. Ako uzmemo da najniža tačka predstavlja donji deo sinusoide i da od nje aktivnosti vezane za promene u pozitivnom smislu koje će postepeno obnoviti kontakt izme u čoveka i prirode. čiji se jedan elemenat razvio izvan okvira koji su zacrtale i zamislile duhovne energije. pri čemu je u početku delovanja svetlećeg tela postojao snažan uticaj duhovnih energija i svetlećeg tela na ljudsko mišljenje i ponašanje da bi sa osvajanjem prirode čovek sticao ore enu sigurnost i počeo sa nekim svojim usko ljudskim. ali će ono. zahvaljujući čistoći svoje aure ponovo doći do jednog novog pozitivnog prilaza i svetlećem telu i svetim znanjima. gde će prijem .predstavljaju pomoć iz kosmosa. jer ih je čovek svesno ili podsvesno gasio. nego će sve više omiliti ljudima sveta znanja. poštuju. što će im omogućiti nesmetani. sebičnim interesima da se sve češće suprotstavlja uticaju duhovnih energija i svetlećeg tela. da šire drugim ljudima. čime će oni. Time je ne samo otklonio razlike izme u svojih stavova i svetlećeg tela koje su smetale. čime će se definitivno ukloniti sve negativne misli ljudi. nešto što treba da neguju. što pomalo podseća na neku prinudu. duše. kako bi to potiskivanje i uklanjanje uticaja svetlećeg tela i duhovih energija kroz mehanizam koji je čovek stvorio. najčešće svojim sebičnim i negativnim interesima. jer će ukloniti mnoga negativna ponašanja kojih će ljudi zahvaljujući svetim znanjima sada biti svesni ukoliko ih dobiju preko usmenih i pismenih informacija o svetim znanjima ili podsvesno preko priveska za širenje svetih znanja. Stoga je ovo drugo delovanje mnogo važnije i dugoročno gledano mnogo značajnije. lično. približno za par stotina godina i dostići neko nulto stanje. odnosno bilo kakvo mišljenje ili činjenje koje će biti suprotno njima.

što znači da bi se vratili na vreme dobrih kontakata starih oko 140. poštenija. sa divnim kućama opremljenim najkvalitetnijim pokućstvom. To je zbog toga što se u Idealnom poretku neće javiti protivurečnosti koje su karakterisale sve dosadašnje poretke. majstora kosmosa. onda bi nivo pravde. ne stvara ni neko tiho nezadovoljstvo i nemir. samim tim doneti nešto bolje ljudsko društvo. doduše kraće vreme degeneracije tako da se ljudsko društvo u nekim zemljama vratilo izuzetno unazad. a u fašizmu nešto manje. Zbog toga je Idealni poredak poslednji poredak. bogatija. besplatnim vrtićima. besplatnim školovanjem. depresivnih. .000 godina svi ljudi bili prosvetljeni. odmor. Neće biti gladi i bede.000 godina bio uspostavljen potpun kontakt izme u ovih energija i ljudi. a kamoli želju za stvaranjem novih društvenih ure enja koja bi bila pravilnija. Vrlo je karakteristična jedna razlika izme u Idealnog poretka i svih ostalih: neće biti borbe za ona tri prestiža i pretenzije velikog broja današnjih ljudi: bogatstvo. RAZLIKE IZME U IDEALNOG PORETKA I PRETHODNIH Ako bi se Idealni poredak uporedio s nekim od prethodnih poredaka. razlike izme u bogatih i siromašnih znatno smanjene. posle svog potpunog uspostavljanja neće dozvoliti nijednu od ovih degeneracija. dok su ostali poreci: robovlasnički. jer su se pojavili posle kapitalizma i morali su. čime bi sveta misija ljudske civilizacije bila završena. velike nezaposlenosti. revolt. sa najvećim delom stanovništva u srednjem. mogućnosto za razvoj.informacija od duhovnih energija i svetlećeg tela početi da biva sve značajniji. zaštite ljudi. dok su komunizam i fašizam predstavljali degeneraciju razvoja ljudskog društva.000 godina. velikog broja siromašnih i malog broja bogatih. s tim da je u kapitalističkom poretku došlo do njegove. čak ni vraćanje na postojeći kapitalistički. sa obezbe enim poslom. duhovnija od Idealnog poretka. dobro situiranom sloju. jer bi ispunila svoju pomoć u odgajanju jedne generacije ogromnog broja svetlećih tela. besplatnim prevozom itd. Ovakvo stanje ne stvara negativne misli. gnevnih ljudi koji bi tražili poboljšanje svog materijalnog stanja. feudalni bi bio 5. ratove. jer od njega ne postoji ništa bolje ni savršenije. da bi za oko 1. jer će u Idealnom poretku ljudi biti jednaki. iscrpljenih. kapitalistički 12. razonodu izgledao na sledeći način: Ako bi se to stanje oko tih ljudskih mogućnosti kod robovlasničkog poretka označilo sa 1. fašistički 8 i Idealni poredak 50. da bi za oko 3. Od tog momenta broj prosvetljenih ljudi bi bio sve veći. besplatnim lečenjem. tako da im se u 20-tom veku nivo mogućnosti čoveka srozao na samo nešto bolje stanje od feudalnog. depresiju. koja govori kako je život čoveka postepeno napredovao u svakom smislu. komunistički 7. sigurnosti. umornih. mržnju. Ova dva poretka su tragedija i sramota za ljudski rod. Idealni poredak. sa istim mogućnostima. počev od robovlasničkog. pa ni neki novi. svog statusa. a sva svetleća tela sazrela. feudalni i kapitalistički predvi eni genetskim razvojem ljudske civilizacije i bez obzira na njihove velike mane predstavljali obaveznu fazu u razvoju ljudi koja u to vreme nije mogla imati bolje osobine i karakteristike. vlast i školovanje na ljudski način. blagostanja. pri čemu u komunizmu najviše. To bi bila generalna slika ljudsih mogućnosti kroz poznate društvene poretke.

ali ujedno i najsavršeniji nivo. a starih svetlećih tela neće biti za celu populaciju. posle dostizanja kritične mase zrelih svetlećih tela neophodnih za obavljanje poslova. To znači da kada većini bude sazrelo svetleće telo. što znači više hiljada godina. postojaće energije. dok će sva ostala novoro ena deca ostati bez svetlećih tela.ZAŠTO ĆE DOĆI KRAJ LJUDSKE CIVILIZACIJE? Jedna od najvećih istina kosmosa glasi: Dokle god postoji kosmos. ne može se od njega odstupiti. jer će biti nesposobne za život koji će biti visoko razvijen u kome će biti u mogućnosti da opstanu samo superinteligentne i superkreativne ličnosti. zbog malog broja ne mogu obrazovati novu kritičnu masu. završetkom sazrevanja svih svetlećih tela ljudska civilizacija je dostigla taj cilj. a zatim sazrevanja svetlećih tela. Glavnina zrelih svetlećih tela koja predstavljaju kritičnu masu neće se više vraćati na Zemlju me u ljude. ako sve druge civilizacije na Zemlji ostaju da postoje. jer novih neće biti. naprednija u svakom pogledu. posle sazrevanja većine svetlećih tela ljudi. Prema tome. Ne postoji nijedan viši cilj za ljude od prosvetljenja. Zbog toga će se osobe koje se budu ra ale bez svetlećeg tela brzo degenerisati i izumiraće. živa bića i mrtva materija. stara 5 miliona godina. Znači da je Idealni poredak kraj puta. ostalih nebeskih tela i samog Sunca. Me utim.000 godina završiti tako što će sva svetleća tela sazreti. Postavlja se pitanje: Zbog čega je potrebno da se ljudska civilizacija ugasi. pre 144. a koja će se kroz 3. kraj razvoja. doći o gašenja ljudske civilizacije. osim za kraće vreme. a istovremeno. . pre svega u auri Zemlje. To je razvojni put živih bića koji je programiran.000 gdina odre ena za nosioca pooći razvoju jednoj generaciji svetlećih tela. jer nema nikakvog smisla da relativno mali broj ljudi čeka nekoliko stotina generacija. neće postojati ništa novo. dugovečnija i bliža volji Stvaraoca. kreativnija. a koja je u potpunosti uskla ena sa voljom Stvaraoca. To je zbog toga što Hristova energija neće više emitovati nove embrione svetlećih tela koja bi se spajala sa aurama ljudi. Živa bića će se postepeno usavršavati i posajaće sve inteligentnija. da se dalje razvijaju? To je zbog toga što je ljudska civilizacija. složenija. a zatim širom vasione ne postoji potreba za jednom malom količinom zrelih svetlećih tela koja se ne mogu priključiti ovoj kritičnom masi. idealno društveno ure enje na čijem kraju će. Stoga će osobe koje još budu imale svetleća tela koja još nisu sazrela u momentu nastanka kritične mase dalje nastaviti sa ciklusom vraćanja tih svetlećih tela sledećoj generaciji ljudi. zaštićenija. jer su završila svoj razvoj i preuzimaju svoje zadatke kao majstori kosmosa. predstavlja poslednju kariku u lancu razvoja ljudske civilizacije. koji se ne može menjati. Kakva bi bila svrha daljeg razvoja i opstanka ljudske civilizacije? Vrhunski princip kosmosa je neprekidni razvoj sve do konačnog dostizanja cilja kome se teži. dok im svetleća tela ne sazru. pa zbog toga Idealni poredak kao nešto što je u programu ili u genima ljudi što im je Stvaralac dao. štaviše oni neće imati ni svetleća tela. njihovi potomci neće moći da napreduju.

polazeći od nedovoljno shvaćenog sebe. a kamoli Univerzuma. ma koliko bila prilepčila. nego samo potvr uju ono što je u generalnom smislu već prihvaćeno. jeste i Ljubiša Stojanović. Njegovi su današnji uvidi. čovek se. No. možemo postaviti hipotezu da je osnovni razlog te ograničenosti čovekov još uvek veoma izraženi egocentrizam. Čime? Otkud? Zašto? U pokušaju da na emo odgovor. Pojmom paradigme Kun nam je objasnio da nauka nije inkrementni entitet. nesposobnim da shvati da nije centar sveta. u svojoj knjizi „Čovek – poreklo i budućnost“ on je krenuo „s onu stranu“ egocentričnosti. i pored ovog važnog saznanja. stoga. I to egocentrizam koji je tim opasniji što je zasnovan na čovekovom dubokom nerazumevanju samoga sebe. nema odgovora na ključne probleme čovečanstva: na problem oružja za masovno uništenje. Ipak. Tomas Kun. jednostranost teži da ra a svojevrsnu opsednutost. za rugačije razmere Univerzuma. u medicini na primer. pa i agresivna. polako se prihvata Kunovo vi enje da naučnici ne pronalaze nova znanja. interesi su bili preči od mudrosti i nauka se nije korigovala. pa i izopačene slike. Današnja nauka.. za drugačiju poziciju čoveka. na problem iscrpljivanja energetskih resursa. egocentričnost nije neizbežna. drugim rečima da se ne razvija tako što svaki naučnik svojim doprinosom uvećava neki celoviti korpus znanja. Dakle. Omogućilo mu je. nego potpuno drugačije „naočare“. zapravo da se otvori za drugačiju osnovu stvarnosti. a da je za novo znanje potrebno skinuti jedne i staviti ne samo druge. naučnici zaostaju čak i za političarima. Taj pristup mu je otvorilo neslućeno prostranstvo uvida. Rezultat ove egocentričnosti je duboko utemeljena jednostranost. zapravo pokazao nesposobnim da pogleda dalje od svoje nepotpune. u delu „Struktura naučnih revolucija“. nego potpuno drugačijim vi enjima sveta u okviru kojih dotadašnje naučne činjenice postaju irelevantne. još uvek ograničeni. pak. nesposobnim da dokuči da ne može sve meriti prema svojim samoljubivim predstavama. . Naime. Pojmom naučne paradigme Kun je ukazao da je nauka diskontinuirana.Recenzija za knjigu ČOVEK – POREKLO I BUDUĆNOST autora Ljubiše Stojanovića Pre gotovo pola veka. Me u onima koji su odoleli njenom primamljivom fokusiranju. zaostaju za ključnim problemima sa kojima se on danas suočava. Na tragu Kunove postavke o naučnim paradigmama mogli bi smo da kažemo da je razlog tome to što čovek još uvek nije počeo da gleda svet kroz bitno drugačije „naočare“. Danas smo stoga u situaciji da čovekova strukturirana znanja. kodifikovana u naučni dikurs. naime. u tom smislu. istoričar nauke. Ova. odnosno da dominantna naučna znanja bivaju zamenjena ne samo drugim znanjima. Moglo bi se stoga reći da smo u nauci još uvek daleko od civilizacijskog načela pluralizma te da.. uveo je u naučni diskurs pojam paradigme – specifičnog vi enja i tumačenja čoveka i sveta. legitimitet utemeljuje i u drevnim terapeutima poput Hipokrata i Eskulapa. nego je i netrpeljiva. Premda još uvek postoje težnje da se počeci pojedinih naučnih oblasti ekstrapoliraju u daleku prošlost pa se. bez obzira na sav spoljašnji sjaj nauke. a ona nije samo kratkovida.

me utim. izlazak iz kostreti zvanično preporučenog. nije ni u jednom od tih domena. samo preko toga drugog možemo da do emo do sebe. i blizak i udaljen. naime. neće doći sama po sebi. Razmišljajući o čovekovom poreklu i budućnosti. one prepoznate. Prilika koju nam otvara sadašnji trenutak. s obzirom na to da smo bića odnosa. Jer. Ljubiša Stojanović nam je pre svega ponudio da se udubimo u kvalitet našeg odnosa sa onim drugim. najpre. Bez dolaženja do sebe. onim koji nam je istovremeno i vidljiv i nevidljiv. Osim toga. i složen i jednostavan. pa samim tim i sličnom osobnome traganju. S tim što taj drugi može imati razna običja. naravno. Ponudio nam je i mogućnost pore enja sa drugim. istovrsnim uvidima. ali i one još neslućene. i materijalan i energetski. Najvažniji podsticaj. Vuk Stambolović . Ta ponuda je možda i najdragocenija. nema nam razvoja.Šta nam je time ponudio? Ponudio nam je. ponudio nam je i stimulus za okretanje sličnom uvi anju. a uz to može zadovoljavati razne naše potrebe.

“Isceljenje”. Beogradu. 2005. Subotici. 1989. 1991. Višegodišnji seminari se održavaju u Novom Sadu. na me unarodnim izložbama pronalazaštva za pločicu “Božanska voda” dobio je sledeće nagrade: Banja Luka.. Bečej. 1995. 2000. Ma arska. 2003. “Bioenergija tehnike isceljenja čakrama”. godine se potpuno posvetio istraživanju i isceljenju u oblasti duhovnih isceljujućih energija. . za koncentrator. 2006. Ljubljani. prva nagrada. “Čvorovanje” (pisana sa Slobodanom Neninom). osvojio je srebrnu medalju Eureka 1992. 2005. napisao je još deset knjiga: “Bioenergija svet bez bolesti”(pisana sa bratom Branislavom). 1987. Ma arska. 1998. srebrna medalja. “Zakoni bioenergije”. Hodmezovašarhel. linije samostalnih isceljujućih proizvoda. Pored ove.Ljubiša Stojanović ČOVEK POREKLO I BUDUĆNOST Ljubiša Stojanović je akademik redovni član Me unarodne akademije energoinformacionih nauka. 2004. 2002. “Razgovori s Teslom”. “Sveta znanja”. na me unarodnom sajmu alternativne medicine u Skoplju. prva nagrada. Oklahoma Sitiju i Sarasoti na Floridi. Moskva i doktor energoinformacionih nauka. 2005. dobio je za energetsku medicinu statuu “Da Vinči” i u Hodmezovašarheju. “Mihajlo Pupin”. 2003. 2004. Osnivač je centra “Ljubiša Stojanović” u Novom Sadu. Svetski sajam pronalazaštva. Osnivač je duhovne ili energetske medicine i pronalazač. Banja Luci i Skoplju. a ranije i u SAD u Kanzas Sitiju. “Mesta moći”. Njegove seminare “Put ka prosvetljenju” poha alo je i još poha a preko 3000 osoba. Budimpešta. Od 1986. “Aura”. “Znanja iz onostranog”. Dr Ljubiša Stojanović je odlikovan visokim belgijskim ordenom za istraživanje u bioenergiji 1992. u svetu jedinstvene. 2001.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->