P. 1
Kucne instalacije

Kucne instalacije

|Views: 943|Likes:
Published by Borivoj Jovisic

More info:

Published by: Borivoj Jovisic on Dec 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA

LABORATORIJSKE VJEŽBE

PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

MARKO VUKOBRATOVIĆ

Osijek, 2010.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA

Laboratorijske vježbe

ELEKTRIČNE INSTALACIJE: Električne instalacije su skup međusobno spojene niskonaponske električne opreme u promatranom prostoru ili prostoriji, predviđena za ispunjavanje određene namjene. Izvode se u stambenim objektima, poslovnim prostorima, industriji, poljoprivrednim dobrima, gradilištima i ostalim građevinskim objektima. Svaka instalacija mora biti izvedena da ne predstavlja za živa bića nikakvu opasnost, a ni opasnost od požara. Zato je potrebno da se instalacijski materijal izrađuje prema određenim propisima i da se instalacije izvode onako kako to zahtjevaju propisi. Tako će opasnost od električne struje biti smanjena na minimalnu mjeru, postrojenje će imati dulji životni vijek, a održavanje minimalno. Postoje sljedeće vrste instalacija:  elektroenergetske  gromobranske  telekomunikacijske  signalne

Elektroenegetske instalacije se izvode kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom. Gromobranska instalacija se postavlja u cilju zaštite ljudi i objekata od štetnog djelovanja atmosferskog električnog pražnjenja. Telekomunikacijske instalacije omogućavaju prijenos podataka. Postoje sljedeće vrste telekomunikacijskih instalacija: telefonske instalacije, instalacije interfona, instalacije zajedničkih radio i TV sustava, instalacije interne televizije, instalacije razglasa, instalacije mrežnog sustava. U signalne instalacije spadaju: instalacije električnog zvona, instalacije protupožarnog sustava, instalacije protuprovalnog sustava.

Elektroenergetske i gromobranske instalacije spadaju u grupu instalacija jake struje dok se telekomunikacijske i signalne instalacije ubrajaju u instalacije slabe struje. Za poslove projektiranja potrebno je poznavati zakonske norme i cjelokupnu zakonsku regulativu koja se tiče elektrotehničkih pravila i propisa.

1

kao i ključnu fazu u okviru koje se izvode svi potrebni električki proračuni. uređaja i opreme  obrada projektne dokumentacije i izrada podloga za organizaciju građenja Preliminrani i istražno-pripremni dijelovi podrazumjevaju definiranje svih bitnijih parametara nove aplikacije (strujna opteretivost. posebno kabela i zaštite. Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata. sigurnost itd. Generalno. razmještaj potrošača unutar instalacije. organizaciju tehničke dokumentacije i sortiranje dijelova projekta. Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. investitor je dužan imenovati glavnog projektanta. Jednako tako potrebno je poštovati sljedeće: Tehnički uvjet – dokument koji određuje karakteristike nekog proizvoda ili usluge kao što su: nivo kvalitete. 2 . odgovoran je da projekti koje izrađuje zadovoljavaju uvjete iz zakona o gradnji i posebnih zakona te drugih propisa.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe Elektrotehnička regulativa je skup pisanih pravila koji se izdaju u obliku propisa ili standarda. podijeliti trošila prema funkcionalnošću i ostalim karakteristikama). aktivnosti na projektiranju električnih instalacija i elektrotehničke dokumentacije mogu se podijeliti u tri faze:  preliminarni ili istražno-pripremni dijelovi  projektiranje. PROJEKTI: Projektiranje je izrada idejnog i glavnog projekta potrebnog za izdavnje načelne i građevne dozvole. Standard – tehnički uvjet pripremljen u suradnji svih zainteresiranih (proizvođača i potrošača) Tehničke preporuke – zahtjevi koji nisu obavezni Znakovi kvalitete i sigurnost Tipizacija – izbor iz standarda (interni standard poduzeća – imaju veću pogonsku spremnost. izbor optimalnih tehničkih rješenja instalacije. Projektna faza podrazumjeva detaljniju razradu izbora opreme. održavanje) PROJEKTIRANJE. Obrada projektne dokumentacije predstavlja manje-više rutinski proces elaboriranja projektnog rješenja. izradba izvedbenog projekta za potrebe gradnje te projekta za uklanjanje građevine. Projektant je osoba ovlaštena za projektiranje sukladno posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju zakona. Njihova primjena je obavezna za izvođenje instalacija i treba je se pridržavati.’’) Projekt je pisani rad kojim se određuju svi potrebni podaci za izvedbu i održavanje. eksploatatorske karakteristike. manji troškovi. ("Zakon o gradnji. stvaranje podloge za projektiranje i razvijanje projekcije buduće tehničke realizacije. veličine pri normalnom i iznimnom pogonu.

Dokumentacija glavnog projekta i dokumentacija za izvođenje. za format A1 i A0 vrijedi:  naslov crteža 5-7 mm  broj crteža 7 mm  tekstovi. A1 ili A0.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe Nekoliko je vrsta projekta:  ldejni projekt . tehnički opis.5-5 mm Debljina glavnih. protupožarne zaštite i osiguranja kvalitete)  Dokumentacija za izvođenje (Izvedbeni projekt) sadrži strujne sheme. ovisno o potrebi. A3. zaštite okoliša. blok-sheme.  Glavni projekt – sadrži opće dokumente. priključni plan. specifikaciju opreme. Dokumentacija izvedenog stanja se u skladu s ugovorom isporučuje Investitoru u prikladno formatu (paprnatom obliku i/ili digitalnom obliku npr.U nekim ugovorima (npr. 3 . Veličina oznaka (slova i brojaka) je ovisna o formatu nacrta (npr. jednopolne sheme. FORMAT ELEKTROTEHNIČKE DOKUMENTACIJE: Tekst se piše na papiru formata A4 (210 x 297mm).. te izrađuje stijedeće dijelove ponude  Ponuda – bitna razlika između tendera i ponude je sadržaj troškovnika. napomene 3. pregledni nacrti. nacrte kabelskih trasa. srednjih i pomoćnih linija je ovisna o formatu nacrta. pregledne nacrte ormara  Upute za montažu i rukovanje . A2. CD). gdje montažu izvodi netko drugi ili gdje se uvodi nova oprema i tehnologija) izvoditelj je dužan izraditi i predati detaljne upute za montažu i upotrebu ugovorenog električnog postrojenja  Dokumentacija izvedenog stanja .skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička rješenja građevine smještaj u prostoru  Tender .. s unesenim korekcijama izvršenim u tijeku proizvodnje i izgradnje. Dokumentacija izvedenog stanja se pohranjuje i kod Izvođača. dispozicije. tehničke proračune. nacrte (situacija. kabelsku listu.) elaborate (zaštite na radu.. Nacrti se izdaju u fomatima A4.Na temelju obrade tendera projektant vrši specifikaciju opreme.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe Cilj i zadatak projekta:  tehnički:   izvedba održavanje ekonomski: troškovi regulativni: elektroenergetska suglasnost urbanistička suglasnost Projekt se sastoji od:  Uvoda (podaci o investitoru i projektantu)  Projektnog zadatka  Regulativnog djela  Tehničkog opisa  Proračuna  Troškovnika  Specifikacije materijala Proračun sadržava:  Određivanje snage trošila  Određivanje vršnog opterećenja pojedinih dijelova elektrotehničke instalacije i cijele elektrotehničke instalacije  Određivanje tipa presjeka voda  Proračun otpora uzemljenja. izbor tipa i presjeka voda potrebnog za zaštitu od previsokog napona dodira i prenapona 4 .

5 . paralelni vodiči. grupe aparata ili aparati međusobno povezani i u kakvom su funkcionalnom međusobnom odnosu.  Strujna shema – je iscrpan prikaz djelovanja postrojenja ili dijela postrojenja sa svim pojedinostima. Mora biti tako prikazana da ne zahtjeva dodatni tekst za objašnjenje.  Tablice – nadomješta ili dopunjuje shemu ili dijagram. a svaki element jednim simbolom Sheme možemo podijeliti i prema načinu prikazivanja simbola (skupne.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe Projektna dokumentacija sadrži između ostalog:  Sheme – prikazuju način na koji se razni dijelovi mreže. skicama ili konstrukcijskim nacrtima. Sve elemente.  Priključni plan rednih stezaljki – je prikaz rednih stezaljki električnog uređaja ili sklopa i na njih priključnih unutrašnjih i vanjskih spojeva Prema načinu prikazivanja vodiča razlikujemo:  Jednopolne sheme – u kojima se dva ili više vodiča nadomjeste jednom crtom. Jednopolno se također mogu prikazati vodiči fišefaznih sustava.. vodiči istog fizičkog smještaja i slično. Uz pomoć simbola prikazuje sve električne i ostale veze s drugim dijelovima postrojenja. poluskupne i razvijene) gdje je potrebno izdvojiti razvijeni prikaz u kojem se simboli raznih elementa istog aparata ili uređaja prikazuju razdvojeno. uređaje i dijelove sheme prikazujemo simbolima .  Višepolne (tropolne) sheme – svaki se vodič prikazuje posebnom crtom. Pomoću simbola daje prikaz najvažnijih dijelova postrojenja ili jednog dijela postrojenja s funkcionalnim međuvezama. postrojenja. vodiči slične funkcije. operacija i vremena. stanje raznih elemenata. Prikazuje također podjelu postrojenja prema funkcionalnoj ili prostornoj osnovi..  Nadomjesna shema – je vrlo pojednostavljen prikaz strujnog kruga ili njegova dijela.  Priključni plan vanjskih spojeva – je prikaz svih spojeva između raznih sklopova ili dijelova postrojenja. a raspoređeni su tako da se lako i jednostavno može slijediti strujni krug. za potrebe analize i proračuna  Priključni plan unutrašnjih spojeva – je prikaz svih spojeva unutar jednog aparata ili sklopa.  Dijagrami – prikazuju odnose između raznih operacija. SHEME: Sheme djelimo prema namjeni:  Pregledna shema – je pojednostavljen prikaz postrojenja radi jednsotavnijeg razumjevanja djelovanja.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe CAD I CAE PROGRAMSKA PODRŠKA PROJEKTIRANJU Primjena računala u projektiranju elektrotehničkih instalacija ima relativno dugu tradiciju i danas već postoje brojni visokointegrirani CAD (Computer Aided Design) sustavi za sve ranije navedene djelatnosti. Caddy te E3 Series. FreeCAD te manje poznati Python. Macro) po svim elektrotehničkim normama stvara elektrotehničku dokumentaciju. Glavna prednost ovih programa u odnosu na CAD programska rješenja jest u tome što korisnika projektanta oslobađaju dizajnerskog dijela i grafičke obrade dokumentacije i koji u tom slučaju pomoću gotovih simbola (makroa. Slika 1 .CAE okruženje 6 . Među njima najznačajniji su dakako AutoCAD (čak i inačica Electrical 2008). engl.CAD okruženje U posljednje vrijeme sve se više u domeni elektro projektiranja koriste CAE (Computer Aided Engeenering) programi. Neki od poznatijih su ePlan. Slika 2 .

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe GRAFIČKI SIMBOLI: 7 .

kao i u svim popisima opreme. Oznake elemenata moraju biti jedinstvene i jednoznačne u cijeloj projektoj dokumentaciji jednog postrojenja. uputama. sklopovi ili dijelovi postrojenja predstavkljeni jednim simbolom nazivaju se elementi. tehničkim opisima i sl. oznake svih elemenata moraju biti jasno naznačene u samom postrojenju kraj elementa.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe OZNAČAVANJE ELEMENATA ELEKTRIČNIH POSTROJENJA Sve komponente. Jednako tome. građevinskog objekta ili pogona.vrsta. Prema IEC – 750/1983 normi oznaka se dijeli u četiri grupe: – – – – grupa 1 = postrojenje ili dio postrojenja grupa 2 + mjesto ugradnje grupa 3 . broj i funkcija grupa 4 : priključnica 8 .

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe 9 .

projektiranje i izvođenje elektrotehničke instalacije. idejnog i glavnog. a posljednje numerirati strujne krugove pokretnih trošila. Kvalitetno izvedeno uzemljenje u kombinaciji sa kvaliteno projektiranom zaštitom strujnih krugova jedina je sigurnost za ljudske živote ukoliko dođe do kvara u instalaciji. Tijekom planiranja i projektiranja elektrotehničke instalacije ovlašteni Projektant dužan je voditi računa o svim pravilima struke i tehničkim zahtjevima za planiranje. u nacrtu rasporeda trošila kod glavnog projekta potrebno je ucrtati trase kabela elektrotehničke instalacije. u nacrtu jednopolnih shema Projektant je dužan definirati presjek i tip kabela s kojim se izvodi instalacija. Nacrt uzemljenja je obavezni dio svakog idejnog projekta. a njegova izvedba i kvaliteta objekt je analize većine vještaka ovlaštenih za tehnički pregled. bez obzira koliko trošilo bilo u njemu. koji će se i obraditi kroz ovaj kolegij.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe PRIMJER PROJEKTNOG ZADATKA: Projektant elektrotehničkog djela projekta radi elektrotehničku instalaciju na podlogama prethodno usaglašenim arhitektonskim i građeviskim dijelom projekta. Time se dobila sljednost shema na jednopolnom prikazu instalacije. Sve pojedinosti elektrotehničke instalacije dane su u Tehničkom opisu koji je sastavni dio svakog projekta. Trošila se označavaju od broja 1 (jedan) redom. vlažne prostore i prostore gdje postoji opasnost od prskanja vodom dijelova elektrotehničke instalcije potrebno je osigurati FID sklopkom. bez obzira na njihov prostorni raspored u nacrtu. 10 . Pri tome treba sa nacrta ukloniti sve građevinske oznake i pomoćne linije kako bi se jasno i jednoznačno mogao razumjeti nacrt. kao i predviđene tipove utičnica za pokretna trošila te projektiranu snagu rasvjetnih tijela. potrebno je na tloris građevinske podloge ucrtati predviđen raspored trošila. Preporučeno je numerički označavati redom prvo strujne krugove rasvjete. Jednopolne sheme sastavni su dio svakog idejnog projekta. Jednako tako. zatim vlažne prostore. Shodno tome. Jednako tako. U njima se definira razvod i zaštita elektrotehničke instalacije. Tehnički opis glavnog projekta bitno je detaljniji o tehničkog opisa idejnog projekta. Jedan strujni krug ima jedan broj. Sva trošila istog strujnog kruga imaju isti broj i istu oznaku. isplanirati načine priključenja trošila te optimizirati broj razvodnih kutija i količinu kabela. Za idejni projekt. po strujnim krugovima.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe RASPORED TROŠILA: 11 .

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe JEDNOPOLNE SHEME: 12 .

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe 13 .

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe 14 .

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe NACRT UZEMLJENJA: 15 .

Kako je građevina nova i ne posjeduje NN priključak potrebno ga je projektirati prema granskim normama HEP-a. Mjerni uređaj za mjerenje potrošnje električne energije instalirati prema granskoj normi Direkcije za distribuciju HEP-a d. RIZ. prosinca 1998. TEP. 10-60A. KPMO s tipskom bravicom HEP-a i prozorčićem za očitanje brojila treba ugraditi u zid na fasadi a prozorčić za očitavanje treba biti približno na visini 1. 230V. zaštitnu cijev Ø 40 mm krovnom konstrukcijom i kroz zid do kućnog priključnog mjernog ormarića (KPMO). GRO i RO moraju biti atestirani i izrađeni od izolacijskog materijala otpornog na udarce ili vodljivog materijala koji ispunjava uvjete klase II zaštite od električnog udara.. KPMO mora biti atestiran i izrađen od izolacijskog materijala otpornog na udarce ili od vodljivog materijala koji ispunjava uvjete klase II zaštite od električnog udara. savitljivu izolacionu. Prema jednopolnoj shemi.04 od 4. a sastoji se od prizemlja i kata potrebno je projektirati električnu instalaciju. U KMPO ugraditi glavni osigurač sa osnovom D-III ili NH00 i rastalnim uloškom 36 A i mjernu garnituru (jednofazno brojilo radne energije. NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Unutrašnji priključak izvesti kabelom SKS 4x16 mm2 sa postojećeg drvenog spupa do kuke na krovištu novoizgrađenog objekta te ga neprekinuto položiti kroz rebrastu. a priključak imeđu GRO i razdjelnice kara (RO) izvesti kabelom PP00-Y 3x4 mm2.222. 16 . Položaj KPMO dan u planu električne instalacije. osigurače i uređaje diferencijalne zaštite prema jednopolnoj shemi.7m od gazišta. ISKRA).d. broj N. Izvođenje priključka i spajanje u KPMO u isključivoj je nadležnosti distributera električne energije. izvodi se razvod i zaštita električne instalacije. U razdjelnice GRO i RO ugraditi jednopolni limitator propisan od HEP-a (20A). razreda točnosti 2.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe TEHNIČKI OPIS Za stambenu građevine čija se izgradnja predviđa za potrebe investitora. Priključak između KPMO i glavne razdjelnice objekta (GRO) izvesti kabelom PP00-Y 3x6 mm2.

Efikasnost zaštite treba nakon izvođenja instalacije provjeriti mjerenjem. pribora.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe ELEKRIČNA INSTALACIJA I INSTALACIJA UZEMLJENJA TE MJERE ZAŠTITE Električna instalacija građevine sastoji se od električne instalacije rasvjete. Vodove izjednačenja potencijala spojiti na sabirnicu u kutiji za izjednačenje potencijala. Vodovi i osigurači odabrani su tako da struja kroz vod bude manja od nazivne struje osigurača. vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti i odgovarajuće namjene. Zaštita od električnog udara osigurava se primjenom odgovarajućih tehničkih zaštitnih mjera: zaštitne mjere od direktnog dodira zaštitne mjere od indirektnog dodira. Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom ostvaruje se uporabom materijala. Izvodi se instalacijskim vodovima PP00-Y i PP/R-Y položenim podžbukno ili nadžbukno. Zaštita vodova od preopterećenja i kratkog spoja predviđena je primjenom osigurača odgovarajuće vrijednosti. a nju na zaštitni PE vod. Zaštita od indirektnog dodira dijelova pod naponom u TN-C-S sustavu raspodjele predviđena je automatskim isklapanjem napajanja. U prostorijama s kadom i tušem instalaciju izvesti prema posebnim tehničkim uvjetima za ovakve prostorije. Instalaciju izvesti materijalima koji su u skladu s važećim tehničkim propisima za ovakav prostor i namjenu. Na svim metalnim dijelovima instalacije potrebno je izvesti izjednačenje potencijala. utičnica i uzemljenja. Dodatna mjera zaštite u ovakvim prostorijama je primjena uređaja diferencijalne strujne zaštite i dodatnog izjednačenja potencijala. 17 . a ova od trajno dopuštene struje u vodu uz to da pad napona bude manji od propisom dozvoljenog.

2 W Zs = 3.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe Zaštita od indirektnog dodira dijelova pod naponom djelotvorna je ako je zadovoljeno: Zs x Ia < Uo gdje je: Zs .impedancija petlje kvara Ia . Radove može izvoditi samo stručna osoba uz primjenu pravila zaštite na radu te korištenje zaštitnog pribora i opreme. Pri izvođenju treba primjenjivati program osiguranja i kontrole kvalitete ugrađenog materijala i opreme te svih radova. 18 .8 W Zs = 0.struja djelovanja zaštitnog uređaja Uo . propise.8 W Kod izvedbe električne instalacije potrebno je poštivati odgovarajuće zakone.4 sekunde. Tijekom radova poduzimati mjere za zaštitu okoliša a nakon završetka radova ukloniti sav otpad.1 W Zs = 1. Nakon izvođenja električne instalacije potrebno je izmjeriti impedanciju petlje kvara svakog potrošača i ona mora biti manja od danih vrijednosti: Nazivna struja osigurača (A) Ino = 6A Ino = 10A Ino = 16A Ino = 35A Struja djelovanja osigurača (A) Ia = 42A Ia = 71A Ia = 130A Ia = 265A Impedancija petlje kvara (W) Zs = 5. standarde i pravila struke.nazivni fazni napon Dozvoljeno vrijeme isključenja za napon 220V je 0.

Sabirnica za izjednačenje potencijala je centralno mjesto potencijalnih izjednačenja pojedinih sistema. U sanitarnim čvorovima izjednačenje potencijala izvesti preko kutije za izjednačenje potencijala vodovima P/F 6 mm2.cijevi centralnog grijanja . na sabirnicu za izjednačenje potencijala treba spojiti: . tada se zatvori poklopcem. te povezati metalne mase. Boja izolacije (PV) vodiča za izjednačenje potencijala je žuto-zelena. Nije potrebno da svaka metalna cijev ima svoj vod za izjednačenje potencijala. radi zaštite svih spojnih mjesta od dodira i mehaničke povrede.. Vod za izjednačenje potencijala izvodi se bez prekidanja. U cilju izjednačenja potencijala. Izjednačenje potencijala izvesti polaganjem vodova P/F 16 mm2. Svaki priključni vodič na sabirnici za izjednačenje potencijala. 19 . a jedan zajednički vodič tada predstavlja vod za izjednačenje potencijala. Dozvoljeno je povezivanje više cijevi međusobno. mora biti označen.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe IZJEDNAČENJE POTENCIJALA Unutar zgrade izvesti izjednačenje potencijala s posebnom pažnjom. Kada se na nju izvedu sve potrebne veze. Spoj sabirnica na izjednačenju potencijala i temeljnog uzemljivača treba izvesti pomoću FeZn trake 25 x 4 mm. Sve spojeve na sabirnicu za izjednačenje potencijala treba izvesti vodičima P u izolacionoj cijevi. a vodom P/F 16 mm2 povezati se na najbliži razdjelnik.uzemljivač kućne telefonske centrale Sabirnica za izjednačenje potencijala izrađuje se od bakra. da se jasno zna koji dio instalacije u zgradi štiti.

od RTK 50 preko sabirnice za izjednačenje potencijala na temeljni uzemljivač.otpor rasprostiranja uzemljenja građevine . koju treba izvesti podžbukno u cijevima. na visini 1.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe TELEFONSKA INSTALACIJA Kako je građevina nova. smještenu na vanjski zid zgrade. RTK 50 spojiti sa tavanskom kutijom plastičnom cijevi promjera 30 mm. PRORAČUN OTPORA INSTALACIJE UZEMLJENJA Otpor rasprostiranja trakastog uzemljenja cijele građevine dobije se iz izraza: 𝑅𝑅𝑟𝑟 = 𝜌𝜌 2𝑙𝑙 2 ln 2Π ∙ 𝑙𝑙 𝑎𝑎 ∙ ℎ 𝑅𝑅𝑟𝑟 ρ l a h . priključak na javnu TK mrežu treba izvesti u dogovoru sa lokalnim HT centrom. izvršiti koncentraciju kućne instalacije.60 m. što znači da zadovoljava propis o veličini otpora uzemljenja.3 m od gotovog poda.širina trake uzemljivača .dubina polaganja uzemljivača = = = = 100 50 (Ω) (Ωm) (m) 0. kabelima tipa TI44 2x2x0.025 (m) 1 (m) U ovome slučaju uzemljivač se izvodi pocinčanom čeličnom trakom 25x4 mm položenom na dubinu 1 m u beton temelja. U kutiju RTK 50. ln 𝑎𝑎∙ℎ 2𝑙𝑙 2 = 3. Radno uzemljenje TK instalacije izvesti vodičem P/F-Y 1x10 mm2 u plastičnoj cijevi.specifični otpor tla (pretpostavljeni) .4 do svake kombinirane utičnice na visini 0.88 Ω 20 . Instalaciju izvesti u skladu sa važećim tehničkim propisima i zahtjevima HT-a. pa otpor rasprostiranja iznosi: 𝑅𝑅𝑟𝑟 = 2Π∙𝑙𝑙 𝜌𝜌 Iz prethodne računice vidljivo je da je otpor uzemljenja manji od 5 Ω.ukupna duljina uzemljivača .

vrlo malo kontrasta Mali 2 120 Srednji 3 3a 250 500 Veliki 4 1000 Vrlo veliki 5 1500 Izvanredno veliki 6 2000 Pri tome se zahtjevi detaljnije definiraju: Vrlo mali: sporedne i podrumske prostorije. prostorija bez prozota. Ona se odnosi na srednje stanje starenja prostorija i mjeri se 0. kuponice. skladišta ambalaže. biblioteke. čitaonice. Nazivnu rasvjetljenost treba povećati za 1 u uvjetima otežanih zadataka (boja. veliki detalji sa srednje jakim kontrastima Teški vidni zadaci. stariji ljudi). prolazno zadržavanje Laki vidni zadaci. U prostorija gdje se trajno zadržavaju ljudi ne smije biti manje od 120 lx. hodnici. blagovaonice. strojarnice. brzina rada. muzeji. čekaonice. stubišta Mali: glavni prolazi i glavni hodnici. kinodvorane. kuhinje. garderobe. kontrast. U tablici su dane nazivne rasvjetljenosti. zahodi. garaže. veliki detalji s jakim kontrastima Normalni vidni zadaci. učionice. orijentacija. kotlovnice. mali detalji sa malim kontrastima Teški vidni zadaci. vrlo mali detalji. dnevne sobe 21 . dvorane za sjednice. Srednji 250lx: uredski rad bez velikih vidnih zahtjeva. zbornice. arhive. dnevni boravak. Zahtjevi Vrlo mali Stupanj 1 E [lx] 60 Vidni zadaci Srednje prostorije. mali detalji sa vrlo malim kontrastima Vrlo teški vidni zadaci.85m od poda. toalete.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe RASVJETA ZATVORENIH PROSTORIJA: ZAHTJEVI ZA DOBRU RASVJETU: Dovoljna rasvjijetljenost E u luxima daje nazivnu rasvjetljenost koju treba održati kao srednju vrijednost u prostoriji. blagajne. restorani.

u stambenoj gradnji: mjesta za čitanje. Uzima se da je 1. obrada stakla. dvorane za operacije i obdukcije.5 ili 1. velike zajedničke uredske prostorije. predstavlja gubitke od izvora do radne površine E – nazvina rasvjetljenost iz tablice A – površina prostorije Broj svejtiljki za potrebno osvjetljenje dobije se iz izraza 𝒏𝒏 = 𝝓𝝓 𝚽𝚽𝐬𝐬 Gdje je Φs osvjetljenje pojedine svjetiljke i dobije se iz kataloga proizvođača. kontrola robe. fina montaža. radovi na strojevima. ljekarne. a kod pojačanih uvjeta treba faktor podići ma 1. graviranje. hotelske kuhinje. zlatarstvo Proračun električnog osvjetljenja vrši se prema formuli: Φ = 𝑘𝑘 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝐴𝐴 𝜂𝜂 Gdje je: k – koeficijent za starenje i zaprašivanje. iznad ogledala i kreveta Veliki: tehničko crtanje.25 kod normalnog starenja i zaprašivanja. 22 . ordinacije. obrada podataka). fini alatničarski radovi Vrlo veliki: montaža elektroničkih sklopova.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe Srednji 500lx: laboratorijski rad. normalniji uredski rad (knjigovodstvo. Izvanredno veliki: izrada preciznih mjernih instrumenata. Za potrebe seminarskog rada uzet će se u obzir faktor k=1. kontrola boja kod višebojnog tiska.7 . a η=1.8 η – korisnost. komandne prostorije. previjališta.

sklopni uređaji za sklapanja u instalacijskim krugovima u domaćinstvima. i nazivne struje 2. sklopni aparati mogu se podijeliti u dvije grupe: • Zaštitne sklopke tj. Predviđeni su za sklapanja struja do nazivnih vrijednosti • Prema izvedbi unutrašnjih spojeva razlikujemo: • • • • • jednopolne dvopolne grupne (serijske) izmjenične križne 23 . automatske zaštitne sklopke koje se koriste kao zaštita od previsokog napona dodira (struja zaštitna sklopka (FI ili ZS sklopka).6.4. Izrađuju se za maksimalne napone 500 V.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe SKLOPNI APARATI NISKOG NAPONA: Generalno.16 i 25 A. naponska zaštitna sklopka) Instalacijski prekidači tj.10.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA Laboratorijske vježbe 24 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->