P. 1
Mikrotuneliranje

Mikrotuneliranje

|Views: 544|Likes:
Published by Alen Batista

More info:

Published by: Alen Batista on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2008

667

HRVATSKI SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA

SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2008
Cavtat, 6.-8. studenoga 2008.

Mirko Orešković, Damir Stipanov, Nataša Dankić, Goran Jurilj

UDK 69.008.001.7:621.6.02

Utjecaj izvedbe specijalnih točaka na realizaciju linijskog projekta
Sažetak
U radu se opisuje utjecaj izvedbe specijalnih točaka na realizaciju linijskog projekta na primjeru izgradnje Magistralnog plinovoda Lučko – Ivanja Reka. Upozorava se na probleme koji se pojavljuju pri projektiranju takvih građevina i utjecaj projektiranja na realizaciju projekta. Ističu se uloge svih sudionika u ostvarenju projekta u skladu sa zahtjevima Zakona o građenju. Istaknuti su i problemi ugovaranja izvedbe radova za koje hrvatske tvrtke nisu tehnološki opremljene. Ključne riječi: specijalna točka, linijski projekt, magistralni plinovod, Lučko, Ivanja Reka, ugovaranje, realizacija projekta

Summary
Influence of realization of special points on the completion of linear projects The influence of realization of special points on the completion of linear projects is described and illustrated by the interregional gas pipeline construction project spreading from Lučko to Ivanja Reka. The problems occurring during design of such facilities are presented, and the influence of design work on the realization of projects is discussed. The role of all participants in the realization of a project, based on requirements given in the building law, is presented. The problems of procurement of works for which Croatian companies are not technologically equipped are also stressed. Key words: special points, linear project, interregional gas pipeline, Lučko, Ivanja Reka, procurement, project realization Autorica: Dr. sc. Mirko Orešković, dipl. ing. građ., Damir Stipanov, dipl. ing. građ., Nataša Dankić, dipl. ing. građ., Goran Jurilj, dipl. ing. građ., Investinženjering, Zagreb

Lateralno. upotrebom mehaničkog uređaja s bušaćom glavom (slika 1. sa suradnicima. Svojim položajem kanal stvara prirodno proširenje prolaza rijeke “od nasipa do nasipa”. TBM (Tunnel Boring Machine – slika 2. laserski vođenog. Trasa plinovoda prelazi preko prirodnih i umjetnih prepreka (u daljnjem tekstu specijalne točke). zajedno s nasipima.. autori članka opisat će postupak mikrotuneliranja.o. Duljina i zahtijevana dubina prolaza ispod dna korita rijeke.d. Bušaća glava promjer tunela i TBM je 1600 mm. širok 80 m.). Radovi ovom tehnologijom započinju iskopavanjem početnog i krajnjeg otvora u zemlji (građevne jame). ukupne duljine 20 km. zglobno pokretljivog bušaćeg uređaja (garniture) kojim se polaže uvodna cijev utiskivanjem. 2 Mikrotuneliranje Mikrotuneliranje je metoda podzemnog polaganja uvodnog cjevovoda upotrebom sofisticiranog. ukupna širina s nasipima i indundacijama je 1000 m. u koje se ugrađuju armiranobetonska okna. Prolazi sjevernom stranom južne prometne zaobilaznice grada Zagreba. S obzirom na specifičnost prolaza i na činjenicu da je zahvat takvog promjera i takve duljine s naknadnim uvlačenjem plinovodnih cijevi u mikrotunel jedinstven u Europi. Na toj lokaciji korito rijeke je širine 180 m.o..o. Mikrotuneliranje podrazumijeva metodu izgradnje tunela do veličine 2 m (specijalno do 4 m) u promjeru. uz vanjsku stranu lijevog obrambenog nasipa prolazi otvoreni kanal otpadnih voda Strug koji je. tako da je u konačnici ukupna širina prolaza ispod Save 1050 m.o. uvjetovali su primijenjeno rješenje prolaza plinovoda ispod rijeke Save mikrotuneliranjem. daljinski upravljanog. a Investinženjering d. a najzahtjevnija specijalna točka na trasi plinovoda je prolaz ispod rijeke Save kod Ivanje Reke. Investitor je linijskog projekta (dalje: Projekt) Plinacro d.668 1 Uvod Mirko Orešković i drugi Magistralni plinovod Lučko-Ivanja Reka dio je sustava magistralnih plinovoda PulaKarlovac-Zagreb-Kutina-Slavonski Brod. probleme vezane uz izvođenje radova i njegov utjecaj na realizaciju Projekta. glavni izvođač radova je Poslovna udruga hrvatskih tvrtki koju zastupa vodeći partner Monter strojarske montaže d. . projektnu dokumentaciju je izradio Ekonerg d. najmanje 10 m. a predviđeni Slika 1.).o. promjera 700 mm i maksimalnog radnog tlaka 75 bara. Ugovoreni rok izvođenja radova bio je 180 dana.o. Početno i završno okno smještaju se izvan vanjskih nožica obrambenih nasipa. s partnerima je na Projektu pružao uslugu stručnog nadzora.

U glavi koja buši tlo stalno se prati položaj cjevovoda i pravac se po potrebi mijenja podešavanjem kuta zgloba na bušaćoj glavi. dužini utiskivane sekcije i/ili broju utisnih međustanica. pravocrtnosti bušenja. ovisno o vrsti tla i podzemnim vodama. Sila je ovisna o promjeru cijevi. tvrtka je Ludwig Pfeiffer Hoch – und Tiefbau GmbH & Co. injektiranju bentonita u okolišni prostor zaštitne cijevi. Podizvođač Poslovne udruge. početnog. na kojem je bušaća glava s rotacijskim kolom sa sjekačima (razvrtačka glava).) ili luku (predmetni slučaj). KG (u daljnjem tekstu Pfeiffer). pri čemu se laserom naznačuje putanja uvodne cijevi. a . . Prikaz cijevnog vlaka (mikrotunela) za je uvjetovala i primjenu čeličnih klizača međustanica. pomoću hidrauličkih klipova unutar te međustanice.dopuštenu silu utiskivanja. TBM (Tunnel Boring Machine) sustavom ispiranja. Materijal iz iskopa se vadi s čela TBM-a. Prilikom mikrotuneliranja mora se obratiti pozornost na: . Od početnog do završnog okna izvodi se bušenje u pravcu (slika 4. Napredovanje kroz tlo nastaje neprekinutim nizanjem cijevnih segmenata u “cijevni vlak” (slika 3. kojima se aktivira pomicanje cijevi samo od tog mjesta. Linija bušenja Slika 4. pomoću pužnog transportera ili Slika 2.). Duljina našeg prolaSlika 3. vrsti tla. okna kroz ulazni otvor TBM napreduje se kroz tlo i kad se dosegne maksimalni korak. iscrtava i kopira. koji je izvodio radove mikrotuneliranja. a dopušteni horizontalni otklon je ±200 mm). Za dugačke proboje moraju se koristiti čelični klizači međustanica. u dijelovima proboja s velikim otporom. debljini stijenke cijevi. Prikaz metode se prostorno snima (u 3D koordinatnom sustavu). iza njega se postavlja sljedeći cijevni segment. Time se izbjegava preopterećenje cijelog sustava.SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2008 669 Od ulaznog. TBM se potisne za sljedeći korak i novi se segment cijevi postavlja iza prethodnog.400 dopušteni vertikalni otklon je ±50 mm.dopušteni otklon pravca bušenja od zadane linije (za DN ≥1. vanjskoj hrapavosti cijevi. očekivanom stajanju za servisne radove i osloncu u početnoj jami.

Nakon montaže stroja za potiskivanje. a kako je ulaz u mikrotunel bio ispod razine podzemnih voda. trebalo je i izraditi vodonepropusno ulazno okno dimenzija 9.). sve prema DIN EN 1916. sa svojim podizvođačima. agregata za struju.o. a ispred nje se raspršuje bentonit. a navođenje se provodi iz upravljačkog kontejnera. teodolit i laser. Paralelno s izvođenjem građevinskih radova na ulaznom oknu. Nakon montaže bušaće glave provjereni su svi vitalni dijelovi. odnosno za sudionike u Projektu izgradnja je mikrotunela značila dovršetak Slika 5. uređaja za pripremu bentonita. problemi su se pojavili završetkom izgradnje mikrotunela. Prilikom potiskivanja. uređaja za separaciju i kontejnera za rezervne dijelove. spuštena je u okno bušaća glava na pripremljeno ležište te je izvedeno spajanje svih instalacija na upravljački uređaj. U bušaćoj glavi nalaze se uređaji za navođenje. dopremljena je.0 m (slika 5. a na rotacijsku krunu su zavareni sjekači. Planirano trajanje izvođenja radova mikrotuneliranja. u sklopu Poslovne udruge nositelj izvedbe građevinskih radova). sustava pumpi za vodu i bentonit.). koja se sastoji od bušaće glave. Izvršeno je i dopremanje i skladištenje armiranobetonskih cijevi promjera 1600 mm i duljine 3. potisnog stroja na vodilicama. upravljačkog kontejnera. uključujući uvlačenje čeličnih cjevovoda DN 500 i DN 700 i PE cijevi DN 200. trajala je 120 dana. sustava fleksibilnih i čeličnih cijevi za transport bentonita i isplake. Kroz konusne otvore na bušaćoj glavi isplaka se Slika 6. bušaća glava rotira. S obzirom na jedinstvenost projektiranog zahvata. koji se posebnim cjevovodom dovodi iz miješalice. na pripremljen plato dimenzija 60 x 60 m.d.670 Mirko Orešković i drugi građevinski projekt kojim je obrađeno i mikrotuneliranje izradio je Elektroprojekt d. Radovi na izgradnji mikrotunela započeli su uređenjem platoa za ulazno i izlazno okno (radove izvodio STSI d. Armiranobetonske cijevi . koje su izrađene u njemačkoj tvornici. težište je usmjereno na samu izgradnju mikrotunela. Ulazno okno Projekta. Zagreb.0 m. Kako ćemo kasnije opisati. DIN V 1201 i DIN 1045 (slika 6. bušaća garnitura.o.0 x 5. Istodobno je montirano i postolje stroja za potiskivanje u već pripremljenom oknu.

potisni stroj se vraća u početni položaj. koji se kamionom odvozi na deponij. nije napravljeno vodonepropusno izlazno okno već je to okno izvedeno s rampom (slika 8. Samo mikrotuneliranje je izvedeno uz prosječnu dnevnu dinamiku od 14. Potisni stroj spajaju posebnim spojnicama.). Ulaz u tunel bio je ispod razine podzemnih voda. Tako se izvodi bušenje u segmentima. Nakon utiskivanja bušaće glave. a isto tako i cijevi za bentonit i isplaku. Izlazno okno s rampom . Betonske cijevi. Poteškoće u izvedbi pojavile su se pri uvlačenju snopova cijevnih segmenata u mikrotunel. kao i cijevi za bentonit i isplaku. gdje se odvajaju bentonit. a njezin se položaj može mijenjati podešavanjem kuta zgloba na bušaćoj glavi. što je zahtijevalo poduzimanje mjera da se tunel ne napuni vodom prije uvlačenja cijevi.SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2008 671 drugim cjevovodom odvodi na uređaj za separaciju. Izgradnja je mikrotunela obavljena u skladu sa svim propisanim uvjetima. Planirana prosječna dnevna dinamika izgradnje mikrotunela je 13. od toga 3 x 250 m i 1 x 300 m. sve dok bušaća glava ne izađe u izlazno okno iz kojeg se vadi. i šljunak. Kretanje bušaće glave do izlaznog okna vodi se laserom u njoj. Prije utiskivanja u svaku cijev se montiraju cijevi za bentonit i isplaku. koji se skladišti u jednom kontejneru. Kad je dovršeno mikrotuneliranje. Prema terminskom planu izvođača. Izvođač građevinskih radova STSI izgradio je rampu za uvlačenje cijevi. što je povećanje planirane dinamike za 12 %. trebalo je u tunel uvući cijevi u četiri segmenta.6 m. izgradnja tunela je planirana (samo mikrotuneliranje bez pripremnih radova i uvlačenja cijevi) u roku 94 dana. a u ležište se postavlja prva betonska cijev (slika 7. međusobno se Slika 7. odnosno Pfeiffer je dovršio mikrotuneliranje unutar 12 tjedana. 6 radnih dana u tjednu.). Demontaža tog dijela traje 5–7 dana. a u njene bočne strane pobio je žmurje da bi smanjio dotok podzemne vode i olakšalo se ispumpavanje. Zbog naknadnog uvlačenja cijevnih segmenata u tunel.0 m (bez nedjelja). Izgradnju mikrotunela tvrtka Pfeiffer je organizirala tijekom 24 sata na dan u dvije smjene. Slika 8.

Na mjestu prijenosa sile s kotača na tunel učvrstili su dodatno ojačanje – podložak. s tunela je skidana vodonepropusna brtva i neprekidno je pumpama održavana razina podzemne vode ispod ulaza u tunel (voda se pumpala tijekom 24 sata na dan). Ulaz u tunel s postavljenim podlošcima . jer se nije računalo s izvijanjem vodilice između pričvršćenja. a postojeću vodilicu zamijenili su također podloškom (slika 11. Za potrebe uvlačenja snopa cjevovoda u tunel Pfeiffer je izradio posebne nosače (slika 9.). Unatoč upozorenjima nadzorne službe o manjkavostima pretpostavljenih uvjeta uvlačenja cijevi .672 Mirko Orešković i drugi Kod radova u tunelu i pripremama za uvlačenje.) i kotač oslonjen na betonske cijevi tunela nije dovoljno te da nosač oštećuje tunel na spojevima cijevi. niti je uzet u obzir utjecaj uzgona nakon punjenja mikrotunela vodom. Slika 10.nedostatnom statičkom proračunu nosivosti nosača snopa cijevi (nije uzeto u obzir dodatno opterećenje nosača zbog tlačnog pokusa vodom). Pfeiffer je odlučio bez dodatnih proračuna pokušati otkloniti uočene nedostatke daljnjim improvizacijama.). i pokazalo je da izvedena vodilica nije dovoljno dobro pričvršćena za tunel (prevelik razmak pričvršćenja) i da oslanjanje nosača snopa cijevi na samo jednu vodilicu (slika 10. montirao je vodilicu unutar cijelog tunela te postavio stroj za uvlačenje u ulazno okno mikrotunela. Unatoč ponovnim upozorenjima. Profil tunela s nosačem snopa cijevi pokusno uvlačenje na vlastiti rizik. odnosno metodom pokušaja i promašaja. Pfeiffer je odlučio napraviti Slika 9. Pokusno uvlačenje je napravljeno 9. Ulaz u tunel s postavljenom jednom vodilicom Slika 11. prosinca 2006.

3 Usporedba planiranih i ostvarenih vrijednosti Kako smo već opisali.4 71. to je značilo znatno smanjenje dinamike izvođenja radova mikrotuneliranja. a onda naravno i realizirane.). Nakon završenih pripremnih radova 26. pa je to utjecalo na kašnjenje u realizaciji čitavog Projekta. odnosno aktivnosti koje čine Projekt. utjecaj izvedbe specijalne točke na realizaciju samog Projekta značajan je u tolikoj mjeri da nema dovršetka Projekta dok nisu dovršene sve specijalne njegove točke..6 100 66. vodeći član Poslovne udruge Monter SM je na inicijativu investitora i nadzorne službe preuzeo obvezu uvlačenja cijevi. odnosno njihove aktivnosti budu pomno isplanirane u skladu s Master planom Projekta.1 100 Kako je prikazano. samu izgradnju tunela. Izvođač je napravio novi proračun i dimenzioniranje nosača snopa cijevi i vodilica u tunelu uz pomoć Slika 12. Nakon svih izvršenih provjera i predradnji napravljena je nova vodilica i započeta je njena montaža u tunel (slika 12. a time i produženje roka dovršetka Projekta. U tablici 1. Nakon drugog neuspješnog pokušaja tvrtke Pfeiffer da uvuče snop cijevi u mikrotunel. U prikazanom slučaju je vidljivo da postupak uvlačenja cijevi u mikrotunel nije bio pomno planiran niti izveden. Nova vodilica i nosač snopa cijevi Fakulteta strojarstva i brodogradnje.1 49. Realizacija Projekta i njegovih specijalnih točaka može se prikazati modelom čvrstoće lanca (lanac je jak koliko je jaka njegova najslabija karika).SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2008 673 Nesavršenost tunela (očekivana) i idealno dimenzionirani nosači doveli su do još jednog neuspjelog pokušaja uvlačenja. a ostvareno je u roku 183 dana. prikazane su planirane i ostvarene vrijednosti mikrotuneliranja i Projekta. Tablica 1. Kako je planirano dovršenje mikrotuneliranja s pripremnim radovima 120 dana.7 96.2 180 PRESJEK 3 243 PRESJEK 4 100 74. Uvlačenje cijevnih segmenata dovršeno je 7. . Planirane i ostvarene vrijednosti mikrotuneliranja i Projekta UDALJENOST PRESJEKA OD  POÈETKA RADOVA ( U DANIMA) PLANIRANA GOTOVOST -MIKROTUNEL (%) OSTVARENA GOTOVOST -MIKROTUNEL (%) PLANIRANA GOTOVOST -PROJEKT (%) OSTVARENA GOTOVOST -PROJEKT (%) 0 0 0 0 0 120 173 PRESJEK 1 PRESJEK 2 100 65. izvođač je izveo uz povećanje planirane dnevne dinamike od 12%. odnosno mikrotuneliranje. ali je ukupno trajanje mikrotuneliranja s montažom opreme i uvlačenjem cijevnih segmenata dovršeno sa zakašnjenjem od 63 dana. veljače 2007. što bi prevedeno na naš slučaj praćenja realizacije Projekta značilo da planirano trajanje Projekta može biti i ostvareno samo ako sve specijalne točke. siječnja 2007. pristupilo se uvlačenju cijevi. a projektanti su potvrdili (ovjerili) projekt uvlačenja.

uz realno planiranje potrebnih resursa. trebalo bi zakonski omogućiti da potpunu odgovornost za projekt i izvedbu snosi specijalizirani izvođač (po načelu projektiraj i izvedi uz potpunu odgovornost i odgovarajuća jamstva). Pri realizaciji linijskoga kao i svakog drugog projekta najvažnija je faza planiranje. Nadalje. treba imati na umu da osim samog dovršetka pojedinog takvog projekta.674 Mirko Orešković i drugi 4 Projektiranje i ugovaranje specifičnih građevina u Hrvatskoj Glavni građevinski projekt izradio je Elektroprojekt d. primjenjujući njihovu tehnologiju. 5 Zaključak U slučajevima kad je angažiranje stranih tvrtki prijeko potrebno. a naročito da projektirana građevina ispunjava bitne zahtjeve i druge uvjete za građevinu. posebnu pozornost treba obratiti na specijalne točke. te da je projektirana u skladu s lokacijskim uvjetima određenim posebnim Zakonom.d. specijalizirane strane tvrtke nedvojbeno treba angažirati na realizaciji odgovarajućih specijaliziranih radova (npr. projektanti su bili primorani projektirati u suradnji sa stranim izvođačkim tvrtkama. . Poslovna udruga hrvatskih tvrtki projektnim je rješenjem bila „primorana“ angažirati stranu tvrtku za izvođenje radova. treba osigurati da se provedu sve potrebne predradnje koje će omogućiti sigurno i uspješno izvođenje radova. S obzirom na jedinstvenost takvog zahvata u Hrvatskoj i uzimajući u obzir da domaći izvođači građevinskih radova ne posjeduju tehnologiju niti opremu za izvođenje prolaza ispod rijeke Save u skladu s propisanim uvjetima. mikrotuneliranje). jer najčešći je slučaj u sadašnjoj praksi da izvođači radova planove rade pro forma kao prilog ugovoru. Pri tome je nužno uočiti razliku između pojmova planiranje i stvarno planiranje. prema Zakonu o gradnji. odgovarali „da projekti koje su izradili zadovoljavaju propisane uvjete. odnosno njihovo znanje. ali ako su ti radovi izvan njihove uske specijalnosti (npr. odnosno detaljnu razradu Master plana. ali bez mogućnosti dopunjavanja i preuzimanja dijela odgovornosti za projekt. bilo zbog nedostatnog znanja i/ili tehnologija hrvatskih tvrtki. hrvatske tvrtke. Takav odnos prema planiranju realizacije projekta dovodi do ozbiljnih kašnjenja i dodatnih troškova za sve sudionike u projektu. Iako su projektirali bez prethodnog posebnog iskustva takve vrste i koristeći se „posuđenim“ znanjem. za specifične građevine u koje se ubraja i izgradnja mikrotunela. Takvim bi rješenjem projektant u idejnom i glavnom projektu samo utvrdio metodu izgradnje ili postavio uvjete na osnovi kojih će se ponuđene metode morati primijeniti. a domaći projektanti bili bi odgovorni samo za utvrđivanje usklađenosti projekta s hrvatskim propisima i pravilima struke. hrvatski su projektanti. uvlačenje snopa cijevi). stječući znanja preuzimanjem tehnologija unapređuju svoju osposobljenost i snagu. Zagreb u sklopu kojeg je obrađeno i mikrotuneliranje. Kako smo primjerom pokazali.“ Takav način projektiranja znači da se neizravno nameće tehnologija pojedinog izvođača a samim time i izvođača radova. Kad se planira ostvariti linijski projekt. a specijalizirani bi izvođač izvedbenim projektom morao pokazati svoju tehnologiju primijenjenu na konkretnom primjeru.

Gl..stroj.ing. srpanj 2004.ing.dipl. Koranska 5.ing.o. A.o. Terminski planovi i zapisnici sa sastanka o razvoju projekta Orešković. Tehnologija uvlačenja cijevi u zaštitnu betonsku cijev ispod Save Izradio: Monter strojarske montaže d.SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2008 675 Izvori [1] STROJARSKI PROJEKT-KONSTRUKCIJA PLINOVODA I UGRADNJA OPREME Izdanje kuće: EKONERG d.d. srpanj 2004.građ.: Ocjena napretka graditeljskog projekta.ing. projektant: Marija Barić. von Humboldta 4.o. A. Cerić. dipl. Vrsta projekta: strojarski projekt Projektant: Marija Barić. 10000 Zagreb Oznaka knjige: G3-I29-00.0 Mjesto i nadnevak izdanja: Zagreb.d.o.0 Mjesto i nadnevak izdanja: Zagreb. Tehnički opis tehnologije mikrotuneliranja s prilozima Izradio: Pfeiffer – Zagreb d. 675-681 [2] [3] [4] [5] [6] . M.POLAGANJE PLINOVODA I NADZEMNE GRAĐEVINE Izdanje kuće: ELEKTROPROJEKT d. dipl. 10000 Zagreb Oznaka knjige: I-06-019-GP-01-S01. Gl.stroj.01-N01. dipl. projektant: Marija Barić.stroj GRAĐEVINSKI PROJEKT . Vrsta projekta: građevinski projekt Projektant: Neven Cvitan. Građevinar 56 (2004) 11.

676 Mirko Orešković i drugi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->