P. 1
Energetsko-certificiranje-zgrada

Energetsko-certificiranje-zgrada

|Views: 161|Likes:
Published by ponaldo

More info:

Published by: ponaldo on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

.................................... 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada .......... 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje ............... 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ...................... 18 3 ................................................................................................ 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ........................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera .............

UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU.1. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. 4 . Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje.

2. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. ENERGETSKI PREGLED [1. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. 5 . složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda.2] Po definiciji. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. Ministarstvo zaštite okoliša. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju.

S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . grijanje. te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima. hlađenje.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: . ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat.analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. 6 .završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade. 2. analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije .Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1. ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje .energetsko. dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2].

Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. . . u skladu s HRN EN 13790. rasvjeta. .elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima. financiranje troškova za energiju. Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: .).analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. .analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja.2.izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. praonica i dr.kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. . . prema stvarnim klimatskim podacima. ventilacije. 7 .analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji).toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije.analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. . uređaji i ostala trošila.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.analizu sustava regulacije i upravljanja. sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. .analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test). odgovorne osobe. . kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu. mjerenje toplinskog otpora. .obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. .analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade. hlađenja. . . mogu se provoditi potrebna mjerenja: .1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. grijanja.u sustavima klimatizacije.

uređaji i ostala trošila. . .potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere. . 8 . vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene).poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.poboljšanje sustava regulacije i upravljanja.poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije.2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].koliki su investicijski troškovi.2. .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn.mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . . . Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: . . troškovi montaže i demontaže.koliki je period povrata investicije. troškovi projektiranja. tCO2). . kWh.troškovi puštanja u pogon.[2]: . .poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. . .poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice. .poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. .poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno). .specifikaciju opreme i radova. .mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: .održavanje.

dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. Kod mjera na području potrošnje električne energije. troškove eksploatacije i održavanja i sl. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. procjenu investicije. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. grijanje. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. i sl). te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. za svaku opisanu mjeru potrebno je. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. treba osim ušteda same vode. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. eventualne utjecaje na druge podsustave. ali mogu imati bitne financijske uštede. Također. 9 . dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. kWh/m 2 prostora). Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. na način prikladan pojedinoj mjeri.2. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. primjerice. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. time se smanjuje razdoblje povrata investicije.

30 120.000 670. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr.500.90 3 Zamjena prozora 2. stambene i nestambene zgrade).000 160.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.000 8. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].kotlovi).60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.000 60.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.000 500.000 15. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije.60 500.720.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220. 10 .000 2.000 50.000 2.000 5. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.30 170. S druge strane.000 0.

2.5.4.3.OPĆI PODACI O ZGRADI 1.4.3. Q“H.2.4. KLIMATSKI PODACI 3. 2. 4. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika.3. 4. 4. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1.1. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama.2. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5. 1.4. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. kako je prikazano u tablici 2.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. 3. 3. 4.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. 4. 1. Također. etažno. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno. stavka 2. PECZ. ulica.2.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. 2. PODACI O ZGRADI 2.2.nd. 1. 2.1. 1.5.5. 2. etažno. prisilna s povratom topline) 11 . kućni broj. prisilna bez povrata topline. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4. način grijanja zgrade (lokalno.6. 3.3. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe.1.1. centralno. centralno.

5.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC. QW. 5. ukupno. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije.2. 4.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC. QH. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5. 5. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 6. 5.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)).11. specifično.8.3. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode.1.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode.6. 5.5. 5.7.12. 5. 5. 5.8.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)). dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.10.4.7. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 .4. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5.9. 5.

obiteljske kuće različitih načina gradnje . tehničke sustave zgrade pri ugradnji.nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća.višestambene zgrade . Za potrebe izračuna. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada . Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada . kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije. Novelacija Direktive 2002/91/EC.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada . koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva. zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni.: . zamjeni ili nadogradnji .obrazovne zgrade 13 .poslovne zgrade .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada . Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima. građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade.3. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. kao npr. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom.

izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije. Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade.integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.bolnice . Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti. razlikuje se i postupak energetskog certificiranja.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade . Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: ..energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada .sportski objekti .zgrade veleprodaje i maloprodaje . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti.ostale vrste zgrada koje troše energiju.energetskog pregleda zgrade .hoteli i restorani . 3. odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade. ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.energetski pregledi zgrada . 14 .1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.

15 . Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: .obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. od A+ razreda s najmanjom. energetske razrede zgrada. tablica 3. iznajmljuju ili daju na leasing. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu.određivanja energetskog razreda zgrade i . Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. energetsko certificiranje novih zgrada. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. za zgrade javne namjene. izdavanje i važenje. sadržaj i izgled energetskog certifikata.

jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom . u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje . koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta . u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese . 16 .postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe . iznajmljuju ili daju na leasing.zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda.nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C.radionice. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. proizvodne hale.postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda .

Druga stranica sadrži klimatske podatke. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 .

3.2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .

4. održavanja. građevinske. stručnog nadzora građenja. strojarske ili elektrotehničke struke. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. te uspješno završen Program osposobljavanja. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. strojarske ili elektrotehničke struke. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. provođenja energetskih pregleda zgrade. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. 19 . ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu.4. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije.

sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima.stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji. 20 . rashladna postrojenja. centralnim rashladnim sustavima. hlađenja.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom .Ovlaštenje se izdaje za: . s centralnom pripremom potrošne tople vode. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: .stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka . uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka.

Savska cesta 163) . U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. Berislavićeva 6) .2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta. Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb.o. 4.Fakultet elektrotehnike.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb.) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: .Brodarki institut d. Dr. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) .Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda.o.U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke.. stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. te periodičkog stručnog usavršavanja. veleučilišta. Kačićeva 26) . Lučića 5) . Vukovarska 58) . Mile Budaka 1) . Ulica grada Vukovara 271) . sastoji se od Modula 1 i Modula 2. Ruđera Boškovića bb) 21 .

Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .Sustavi grijanja . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .Izrada izvješća.Priprema podataka.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .Tehnička regulativa . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .Osnove energetike i fizike zgrade .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .

Promjena građevno-tehničke regulative . zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Izrada izvješća.Izvješća o energetskom certificiranju .Priprema podataka.Sustavi grijanja. 23 .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: .sustava zgrade.Tehnička regulativa . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa . hlađenja i ventilacije .Stručno usavršavanje.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava.

Također. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. godine. 24 . odnosno energetski certifikat. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. može se zaključiti da energetsko certificiranje. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje.5. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade.

doc. 7.sc. travanj 2011. Željka Hrs Borković. Hrs Borković.dr. FER. V. Dražen Lončar. Branimir Pavković. mr. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).sc. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). prof. (Official Journal L 153. Boris Sučić. Priručnik za energetske savjenike. prof. Zagreb travanj 2011. prof. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. 25 . [5] [6] http://www. Ivanka Boras.sc. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada.sc.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.dr. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada. dr. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled. Urednica: dr. Soldo. prof. Vladimir Soldo.sc. MZOPUG. 18/06/2010) [7] http://www. lipanj 2009.sc.dr. Igor Balen. D.sc. Srećko Švaić.sc. [4] mr.sc. Suĉić. Zanki. Vlasta Zanki.sc.dr.dr. travanj 2011. Zagreb 2008. dr.sc. prof. dr. doc. Ž. Mladen Andrassy. Sučić. V. dr.sc.aspx?id=8413.sc.dr.sc.dr. mr. dr.sc. Urednici: prof.6.sc.htm.sc. LITERATURA [1] Prof. Branimir Pavković. Damir Dović.dr.sc.mzopu.hr/default.dr. Dović. [3] mr.sc. B.dr. Švaić.sc. B. S. Bukarica. Energetski institut Hrvoje Požar. doc. Kristian Lenić.mzopu. Vlasta Zanki. V. 2010.

7. energetski pregled. Modul 1 i Modul 2. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. također je različit. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. Osim prema starosti zgrade. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. 26 . Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. Samim time. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->