P. 1
Energetsko-certificiranje-zgrada

Energetsko-certificiranje-zgrada

|Views: 161|Likes:
Published by ponaldo

More info:

Published by: ponaldo on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

..............POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera .............................. 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ................................... 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ................................................................ 18 3 ..................... 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje .................................. 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................

koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje.1. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. 4 . Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti.

U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. Ministarstvo zaštite okoliša.2] Po definiciji. 5 . energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. ENERGETSKI PREGLED [1.2. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati.

energetsko.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: . koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima. S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: .završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju. 6 .Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1.analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . grijanje. ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici. 2. hlađenje. dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2]. osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada.

. grijanja. ventilacije.2.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade. . prema stvarnim klimatskim podacima. . rasvjeta. mjerenje toplinskog otpora. . odgovorne osobe.analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije.). hlađenja.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima.analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. . Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: .1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. u skladu s HRN EN 13790.analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. financiranje troškova za energiju. mogu se provoditi potrebna mjerenja: .kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu. praonica i dr. Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. uređaji i ostala trošila. .obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. 7 . . . .u sustavima klimatizacije.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja. . .toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. . . te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test).analizu sustava regulacije i upravljanja.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji).analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.

.specifikaciju opreme i radova.potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere.poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. .analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn.[2]: . .poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. tCO2).mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . uređaji i ostala trošila.poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice. .koliki su investicijski troškovi.poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno). troškovi projektiranja. vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene). .poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. . .troškovi puštanja u pogon. .2.održavanje.poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora.koliki je period povrata investicije. kWh. . . Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: .2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].mjere uz male troškove i brzi povrat investicije .poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. . troškovi montaže i demontaže. . 8 . .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava. . .

na način prikladan pojedinoj mjeri. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. za svaku opisanu mjeru potrebno je. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski.2. Također. ali mogu imati bitne financijske uštede. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. treba osim ušteda same vode. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. troškove eksploatacije i održavanja i sl. kWh/m 2 prostora). godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. primjerice. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. i sl). prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. procjenu investicije. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. 9 . grijanje. eventualne utjecaje na druge podsustave. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. Kod mjera na području potrošnje električne energije. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2.

60 500. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije.30 120.000 2.000 5. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.000 500.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.000 15.000 50. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr. stambene i nestambene zgrade).Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.000 670.720.500.000 8.000 60.000 160. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.90 3 Zamjena prozora 2. S druge strane.30 170. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.000 0.000 2. 10 .4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.kotlovi).

daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4.nd. 2.1. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika.3.2. način grijanja zgrade (lokalno. ulica. 2. PECZ. 4. stavka 2. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2.4. 1. 1. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5.3.5. PODACI O ZGRADI 2.2.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. prisilna bez povrata topline.3.4.2. 2. 2. 1.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. 3. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4.4. Također. 4. 4. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. etažno. KLIMATSKI PODACI 3. 1.5. prisilna s povratom topline) 11 .2. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica. etažno. centralno. 3.4.5. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe. 3. centralno. kako je prikazano u tablici 2.1. 4. 4. kućni broj.1.OPĆI PODACI O ZGRADI 1. Q“H.1.6.2.3.

dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.10.1.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)). 5. QH. 5.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC.7.5. 5. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5. specifično. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje.8.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. QW. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. ukupno.2. 5.7.6. 5. 4. 5.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC. 5.11. 5.4.12. 5. 6. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7. 5.3. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije.8.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)).4. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 .9.

Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima.poslovne zgrade . dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada .obrazovne zgrade 13 .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada . Novelacija Direktive 2002/91/EC.uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva. kao npr.: . tehničke sustave zgrade pri ugradnji. zamjeni ili nadogradnji .redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama . donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu. građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju. Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade. kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada . zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni.3.višestambene zgrade .obiteljske kuće različitih načina gradnje . Za potrebe izračuna.

ostale vrste zgrada koje troše energiju.hoteli i restorani . Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: .bolnice . 14 .1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije. razlikuje se i postupak energetskog certificiranja. odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade .. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti.energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade. ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.sportski objekti .energetskog pregleda zgrade . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti. 3.integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: . odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.energetski pregledi zgrada .zgrade veleprodaje i maloprodaje .

do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. za zgrade javne namjene.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . 15 . Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . tablica 3. energetske razrede zgrada. energetsko certificiranje novih zgrada. ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C.određivanja energetskog razreda zgrade i . energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. sadržaj i izgled energetskog certifikata. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . iznajmljuju ili daju na leasing. izdavanje i važenje.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. od A+ razreda s najmanjom.

postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji . u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda. u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta . 16 . iznajmljuju ili daju na leasing.zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. proizvodne hale.jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda . koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .radionice.

podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . Druga stranica sadrži klimatske podatke. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa.

2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .3.

građevinske.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. 19 . ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. održavanja. strojarske ili elektrotehničke struke. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. 4. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora.4. provođenja energetskih pregleda zgrade. te uspješno završen Program osposobljavanja. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. strojarske ili elektrotehničke struke. stručnog nadzora građenja. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja.

rashladna postrojenja. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. 20 . hlađenja.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline.Ovlaštenje se izdaje za: . s centralnom pripremom potrošne tople vode. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. centralnim rashladnim sustavima. ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode .stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: .

. instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. 4. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod.2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta. te periodičkog stručnog usavršavanja. Berislavićeva 6) . Vukovarska 58) . Lučića 5) .Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb. Ruđera Boškovića bb) 21 . Mile Budaka 1) . Savska cesta 163) .Brodarki institut d. Ulica grada Vukovara 271) . sastoji se od Modula 1 i Modula 2.o. Dr.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb.) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: .o.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda. Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati.U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke.Fakultet elektrotehnike.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka. Kačićeva 26) . pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . veleučilišta. stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .Sustavi grijanja .Priprema podataka. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: . Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .Izrada izvješća. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade. u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .Osnove energetike i fizike zgrade .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .Tehnička regulativa .

odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom . Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . 23 . hlađenja i ventilacije . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .sustava zgrade.Priprema podataka.Promjena građevno-tehničke regulative . zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. elektrotehnički dio tehničkog sustava. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Izvješća o energetskom certificiranju . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.Tehnička regulativa . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.Stručno usavršavanje.Sustavi grijanja.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava.Izrada izvješća.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba .

S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. godine. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka.5. odnosno energetski certifikat. može se zaključiti da energetsko certificiranje. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. Također. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. 24 . osim podataka o energetskim svojstvima zgrade.

sc. Vladimir Soldo. Zanki. doc. V.6.sc.dr. (Official Journal L 153. 18/06/2010) [7] http://www. travanj 2011.dr. prof.sc. dr. Zagreb travanj 2011. doc. Zagreb 2008.sc.dr. Igor Balen.sc.dr.dr.sc. MZOPUG. Vlasta Zanki. prof. dr. Dović. Boris Sučić. D.dr. V. prof. [5] [6] http://www. prof. 2010.sc. doc. Ž. Energetski institut Hrvoje Požar.sc. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada.sc.aspx?id=8413. dr. dr. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). B. Željka Hrs Borković.dr. 25 .sc. Suĉić. Damir Dović. Urednica: dr. Hrs Borković.hr/default. Srećko Švaić. Švaić. Ivanka Boras.sc.sc.sc. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj.mzopu. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada.sc.htm. S.mzopu.dr.sc. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). 7.sc. Branimir Pavković. Dražen Lončar. Urednici: prof. Bukarica. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled. V.sc. [3] mr.dr. Sučić. mr. Mladen Andrassy. Priručnik za energetske savjenike. Soldo. prof. travanj 2011. Kristian Lenić. mr. B.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora. [4] mr. Branimir Pavković.sc. LITERATURA [1] Prof.sc. lipanj 2009.sc.dr. dr. Vlasta Zanki. FER.

26 . Modul 1 i Modul 2. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. energetski pregled. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. Samim time. također je različit. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna.7. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. Osim prema starosti zgrade.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->