1

HRVATSKI JEZIK I POSLOVNA KORESPONDENCIJA
mr.sc. Ivana Bašić

Jednako kao što izgled i stil govore o osobi koju upoznajemo, toliko u današnjem poslovanju stil i sadržaj poslovnog pisma s kojim se istupa prema poslovnim partnerima govore o pošiljatelju. Najčešći oblik današnje poslovne komunikacije odvija se putem e-maila kojim se poslovnim partnerima i kompanijama šalju projekti, ponude proizvoda ili usluga, ponude za zaposlenje, pozivi za prezentacije, objave za medije, a poslovno pismo služi održavanju poslovnih veza, predstavljanju poduzeća i ima važnu promotivnu funkciju.

Sadržaj:
• • • • • • • načela i jezik dobre komunikacije koraci do učinkovite komunikacije (jasnoća, točnost, sažetost, pravovremenost, dokumentiranost, osobnost) struktura i vanjski izgled teksta poslovnog pisma uobičajeni formati poslovnih pisama planiranje pisma i organizacija sadržaja (naslov, uvod, središnji dio, zaključak) stil i jezik (stil i ton pisma, stilske figure, pravopis, pozitivan pristup) e-mail pismo

Tipska poslovna pisma - prigodna poslovna pisma - ponuda za posao - curriculum vitae - preporuke - pismo „odbijenica“-neprihvaćanje ponude za posao - natječaji i upit za ponudu - pismo namjere - sastanci-pozivnice i zapisnici - priopćenje za medije

1

1

1. Osnovna pravila pisanog poslovnog komuniciranja
• ekspeditivnost - podrazumijeva da se svaki poslovni iskaz vrlo brzo proslijedi i da se izvrši uvid u sadržaj i omogući povratna informacija u što kraćem roku. Ukoliko, uslijed stjecaja okolnosti, nije moguće odmah odgovoriti, potrebno je obratiti se partneru i nagovijestiti da će puni odgovor na njegovo pismeno obraćanje uslijediti u određenom vremenu. • čuvanje poslovne i službene tajne. Ono što se smatra službenom tajnom propisuje se zakonom. Službena tajna u okviru tvrtke je regulirana internim aktima tvrtke. Može se reći da svi podaci tvrtke predstavljaju poslovnu tajnu, a posebno oni koji su tako označeni, tj. na kojima stoji naznaka povjerljivo, strogo povjerljivo, poslovna tajna i dr. • točnost i preciznost izražavanja važno je pravilo pisane i usmene komunikacije. Ono znači poštivanje jezične i komunikacijske kompetentnosti. Jezik i stil poslovnog iskaza treba učiniti sadržaj poruke preciznim, jasnim i stručnim. • administrativno - tehnička obrada podrazumijeva pripremu, ekspediciju, čuvanje i odlaganje svih vrsta pisanog poslovnog komuniciranja. To je arhiviranje dokumenata i njemu se posvećuje posebna pažnja. • urednost i estetski izgled poslovnog iskaza. Poslovno pismo je ogledalo onoga tko ga šalje. Preko poslovnog pisma može se steći dojam o poslovnom partneru, bolje nego na osnovu drugih izvora.

2. Glavni dijelovi poslovnog pisma:

2

1) Zaglavlje sadrži sve bitne elemente kojima se pošiljatelj poslovnog pisma odlikuje. Zaglavlje sadrži bitne dijelove (naziv tvrtke, djelatnost i odredište – ulicu i broj, poštanski broj mjesta, i naziv mjesta poslovanja), i sporedne dijelove (broj telefona i telefaksa, broj žiro-računa, zaštitni znak, godina osnivanja, spisak brojeva i dr.). Zaglavlje se piše u vrhu poslovnog pisma, na sredini najčešće, tako da je jasno označeno i upadljivo. Naziv tvrtke, mjesto i adresa trebaju biti uočljivi. 2) Mjesto i datum pišu se odmah iza zaglavlja. Uobičajeno je da se pišu u istom redu sa pozivnom oznakom. Mogu se pisati i na više načina: Osijek, 10. svibnja 2005. god. Osijek, 10.05.2005 Datum je posebno važan jer se od tog datuma utvrđuju nastale poslovne obaveze (važeći propisi po kojima je realiziran posao). 3) Adresa primatelja sastoji se od naziva tvrtke, njene djelatnosti i odredišta (ulica, broj, poštanski broj, naziv mjesta).

Pisma koja se šalju u inozemstvo moraju imati odredišnu zemlju, a adresa mora biti prilagođena zemlji u koju se šalje. 4) Pozivni znakovi (oznake) su u funkciji lakšeg razvrstavanja pošte. To mogu biti inicijali ličnosti ili odjeljenja tvrtke u kojoj je pismo napisano. Na primjer: vaš znak, naš znak, vaš dopis, naš dopis i sl.

5) Predmet ili sažetak predstavlja kratak sadržaj poslovnog pisma.

3

poslovnu vezu. Uljudni oproštaj sa poslovnim partnerom riječima kao: Pozdravljam Vas. Poslovno pismo potpisuje ovlašteno lice koje zastupa firmu (direktor ili vlasnik). onda osoba višeg ranga potpisuje sa desne strane. To je sastavni dio pisma. onda potpis ide sa desne strane po pravilu od 45. oglas i sl. S osobitim poštovanjem i sl. Potpis se sastoji od naziva tvrtke. slovnog mjesta. On također ima uobičajenu formu: • • • Početak ili otvaranje pisma Uvođenje u poruku (kratko i racionalno). Sporedni dijelovi poslovnog pisma: 4 . ili istakne na drugi način. 3. Ako poslovno pismo potpisuju dvije osobe. S poštovanjem. Primite naše pozdrave. 6) Sadržaj pisma je glavni dio pisma kojim se daje poslovna informacija. 8) Potpis. (50. Posebnu pažnju treba obratiti na stil pisanja: jasan.) slovnog mjesta. a osoba nižeg ranga sa lijeve strane. Ako pismo potpisuje jedna osoba. pozivanje na ranije dopisivanje. sa naglašenim optimizmom i željom za daljnju suradnju 7) Pozdrav. Uobičajeno je da se sažetak podvlači.Ispisuje se ispod adrese. telefonski razgovor. prije sadržaja pisma s lijeve strane. kratak i precizan. Ako se u pismu ističe više stvari onda svaku treba obraditi u posebnom odlomku • Završni dio je zaokruživanje poruke. počevši od 10. vlastoručnog potpisa i otkucanog imena i prezimena ovlaštenog lica sa titulom. Voditi računa o pravopisu. Sažetkom se definira sama tema pisma. Piše se do polovine reda. a kada to nije dovoljno koristi se drugi red. koji ono dobiva značaj službenog dokumenta. Poruka ili suština to je samo jezgra pisma i u njemu se obrazlaže razlog obraćanja koji je naznačen u uvođenju u poruku.

slovnog mjesta. Kao: Dostavljeno: • • • Imenovanom Računovodstvu Arhivi. Dodatak se uvijek parafira jer se stavlja ispod potpisa i pečata. Treba biti što kraći.). 5) Dodatak ili postskriptum je sporedni dio pisma koji se piše ako je ispušteno nešto u sadržaju. slovnog mjesta. Kada se pismo šalje običnom poštom onda nema potrebe da se to posebno označi. 1. Sada kada se dokumentacija obrađuje računarima vrši se višestruka korekcija teksta.1) Oslovljavanje (Gospodine direktore. prilog br.) koji se navode ispod sadržaja pisma sa lijeve strane od 10. Cijenjeni direktore i sl.) – ako je pismo upućeno poslovnom prijatelju može se osloviti i sa Poštovani prijatelju i sl.. i posebno se označavaju (prilog br. 2 itd.. Ali kada se šalje preporučeno ili na neki drugi poseban način onda se to obavezno označava na kraju pisma poslije priloga i to sa lijeve strane od 10. pa se postskriptum sve manje koristi 4. Pismo se piše u više primjeraka. E-mail 5 . Dodatak se piše tako što se sa lijeve strane nakon 10. Original se šalje poslovnom partneru. U rasporedu kopija navodi se u koliko je primjeraka poslovno pismo umnoženo i kome su kopije dostavljene. 2) Prilozi su dokumenti koji se prilažu uz pismo (prospekti. 3) Način otpreme. kalendar. a kopije se raspoređuju prema potrebi.S. slovnog mjesta stavi P. 4) Raspored kopija.

predmeta poslovanja i sjedišta • • • ponovljeni predmet oslovljavanje sadržaj koji obuhvaća uvod. subjekt) listu priloga (eng. zaglavlja ili protokola koje obuhvaća: • • e-mail adresu pošiljatelja (eng. pozdrav i potpis (potpis se sastoji od naziva poduzeća-pošiljatelja i mjesta poslovanja. from) e-mail adresu primatelja (eng. cc) predmet poruke (eng. teksta poruke koje obuhvaća: Preporuke pri korištenju e-maila u poslovne svrhe 6 . to) • • • • • adrese kopija (eng. Poslovni e-mail sastoji se od: 1. Uporabom e-maila tijekom cijelog poslovnog procesa uklanja se posao povezivanja prethodnih komunikacija jer se prethodna komunikacija može automatski uključiti u komunikaciju odgovora. funkcije te punog imena i prezimena osobe koja upućuje e-mail) Komuniciranje e-mailom pogodno je za sve faze poslovnog procesa. bit.E-mail ili elektronička pošta je pisana poslovna komunikacija koja se rabi u internom i eksternom komuniciranju. završetak. 2. a osobito je pogodno za komuniciranje sa stalnim poslovnim partnerima. a sastoji se od naziva poduzeća primatelja. attachment) datum i vrijeme prijenosa koje se dodjeljuje automatski potpunu adresu primatelja koja omogućuje razlikovanje poslovnog i osobnog e-maila.

Zato je pravilo broj jedan kod važnih i osjetljivih informacija koje šaljete: pretpostavite da bilo koji mail koji pošaljete mogu pročitati i ljudi kojima nije namijenjen. Kako planirati pismo 7 . emotikona i net-kratica jer ih većina ljudi ne razumije e-mail poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo ne služite se e-mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore jer ćete tako ostaviti dojam da osobu namjerno izbjegavate pročitajte i popravite e-mail poruku prije nego što ju pošaljete ne šaljite e-mail koji ste sastavili dok ste bili ljuti jer e-mail se uvijek čini grubljim nego što zapravo jest Iako se e-mail ponekad čini potpuno bezazlenom formom. Primjerice. nema mjesta privatnosti. manje formalnim jezikom nego za pisma koristite se mogućnošću povezivanja e-maila sa Web komunikacijama (u e-mailu ugrađujte hiperlinkove) izbjegavajte uporabu velikih slova jer ona označavaju vikanje. I upamtite da vaša tvrtka može doći do bilo kojeg maila koji je došao ili otišao s vaše poslovne adrese. a i uporabu tzv.• • • • • • • • • ograničite se na jednu temu i pišite kratko. a duga objašnjenja i dokumente pošaljite kao prilog poruci budite izravni koristite se jednostavnim. uvijek postoji mogućnost da primatelj vašu poštu jednim klikom proslijedi drugima. ako novinarima odate financijske rezultate tvrtke prije konačnog usuglašavanja i odobrenja. Ma što god spomenuli dotičnoj osobi. 5. Drugo je pravilo kod slanja povjerljive pošte: razmislite prije nego što pošaljete. Drugi je razlog zašto izbjegavati odavanje povjerljivih informacija je taj što biste se mogli predomisliti oko toga želite li ih otkriti ili ne. to bi moglo imati posljedice o kojima ne želite ni razmišljati. odnosno je li vrijeme da se nešto obznani.

 Odgovor na neučtivo pismo treba biti posebno pristojan i korektan. umjesto mi ili ja. tj. ako je usmjereno na potrebe drugoga i na njegovu perspektivu Ne koristite riječi trebate i morate jer su to imperativni oblici koje nitko ne voli čuti. pitajte se: • • • • Što mi je cilj? Što ovim pismom želim postići i koji je najbolji način da to postignem? Koje zamisli želim izraziti i kakav dojam želim ostaviti na primatelje pisma? Kako ću postići rezultat koji želim i dobiti odgovor koji očekujem? Uživite se u čitateljevo gledište: • • • • • • • Sadržaj oblikujte unutar jedne stranice. čak i kada su u pitanju neugodne vijesti.Prije nego li započnete pisati pismo. Izbjegavajte konstrukcije koje stavljaju naglasak na vaš posao. već se usmjerite na potrebe i interese primatelja poruke (to ne znači korištenje više 'Vi.  Ton pisma treba biti primjeren i učtiv. Pismo je učinkovitije ako prevladavaju riječi vi. Organizacija sadržaja i oblikovanje rečenica 8 . predlažem. mislim da bi trebalo. već to znači da sadržaj treba osmisliti sukladno potrebama kupca i pronaći razumnu mjeru u svojoj ponudi) • Izbjegavajte pisanje više poruka u jednom pismu. isl. Vama' konstrukcija. Uvijek koristite jezik u afirmativnom (pozitivnom. Izbjegavajte učene fraze koje otežavaju komunikaciju. optimističnom) obliku. Koristite neutralne iskaze kao npr. naročito suprotnih poruka koje mogu izazvati nedoumicu kod čitatelja. konstruktivnom.

veličina 11 do 12 pointa za slova u tekstu . s razmacima nabrajanjima Oblici fonta -za prezentacije je najbolje koristiti Arial -za normalne tekstove u poslovnim pismima i dopisima najbolje je koristiti fontove tipa Times (najčešće se koristi Times New Roman) Izbor veličine slova (font) . za naslov pisma. za predmet. podebljanim „bold“ slovima počecima odlomaka brojevima riječima pisanim velikim slovima posebno oblikovanim slovima-italic. za oslovljavanje i pozdrav Stil fonta 9 .• • • • • • u jednoredu (tekst) i dvoredu (razmak između odlomaka) s odvojenim pasusima koji definiraju posebne dijelove teksta s nabrajanjima (jedno ispod drugog radi bolje uočljivosti) s oznakama pojedinih pasusa i teza sa slovima ili brojevima i s posebno označenim poglavljima s kratkim rečenicama od najviše 25 riječi s isticanjem pojedinih riječi Grafički posebno istaknuti detalji • • • • • • masnim.veličina 14 za ime i prezime primatelja.

jednostruki prored za tekst .dvostruki prored za razmak između odlomaka Odlomak (paragraf) -preporučuje se dvostruki prored između odlomaka -preporučljivo je ujednačiti veličine odlomaka jer se tekst doima skladnijim Odbrojavanje stranica -brojevi stranica u sredini teksta.5 cm sa svih strana Prored između redaka .„uravnoteženi blok sustav“ 10 .-najčešće se koristi običan stil -kod poslovnih pisama kurziv (italic) koristi se samo za dijelove teksta koji se žele posebno istaknuti Razmak od teksta do ruba papira (margine) -jedan od preporučljivih razmaka je 2. s donje strane papira Vanjski oblik teksta .

Štajerska Ako ima više riječi. Socijaldemokratska partija Hrvatske. SAMO prva riječ počinje velikim slovom: Bliski istok. Egipćanin. Papua Nova Gvineja. Židovka regija i otoka: Međimurac. Varaždinac. Rabljanka. onda prvo slovo veliko: Baranja. Grožnjanka. Australija Države Sve riječi u imenu država počinju velikim slovom. Australac (NE Australijanac) država i naroda: Hrvatica. Bosna i Hercegovina Regije Ako je samo jedna riječ. Gorski kotar Ustanove i udruženja Uvijek prvo slovo ide veliko. Bavarac gradova i sela: Zagrepčanka. Danac. Flandrija. Turistička zajednica grada Splita. Afrikanac. PRAVOPIS i najčešće korištene formulacije Velikim početnim slovom pišu se pripadnici: • • • • kontinenata: Amerikanka. Njujorčanin (ili Newyorčanin) Kontinenti Kontinenti počinju velikim slovom: Europa. Filozofski fakultet u Zagrebu 11 . Azijatkinja. a ostala malo (ako nisu imena): Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Srednji zapad (u SAD).6. osim veznika: Narodna Republika Kina. Bolivijka. Provansalka.

ili prof. onda je sve malo. Ivić (ako je jedini Ivić u informaciji). Ivo Ivić ne: gospodin ravnatelj škole prof. Strana imena Pišu se onako kako se pišu izvorno u stranim jezicima. nego je dovoljno navesti samo gosp.  Riječ vlada se piše malo u hrvatska vlada. Ivo Ivić  Kad se u istoj informaciji ponovo spominje ime iste osobe nepotrebno je ponavljati ravnatelj škole prof. može i veliko i malo. imena nekih gradova (Beč. praški. -ćki (većinom ktetici) pišu se MALIM slovom. Firenca itd. -ev (Marićev). Ivo Ivić. Kad se ustanove spominju općenito. Zarez između osobe i zanimanja: 12 . Idemo naći turističku zajednicu ovog grada. Pariz. Ivić ili samo ravnatelj (ako je jedini ravnatelj u informaciji). zaprešićki) Kada pišemo gospodin i gospođa Kad je uz ime i prezime osobe navedeno zanimanje i/ili funkcija koju obnaša. fonetizirani oni ili ne (hrvatski. Rim. -in (Anin). -ški. -ljev (Jakobljev) UVIJEK se pišu velikim slovom • posvojni pridjevi na -ski. nepotrebno je još isticati i gospodin ili gospođa.) Pridjevi • posvojni pridjevi na -ov (Markov). biblijski. Upisat ću se u neki savez sindikata. kako hoćete. a ako stoji sama za sebe.  Izuzeci su imena koja su pohrvaćena zbog duge uporabe: imena država. na primjer: ravnatelj škole prof.

sc. (Pišu se ispred imena: dr. dipl. iur. ing. nema zareza: predsjednik Ivo Ivić Titule Titule se pišu malim slovom • kralj Tomislav. oec. magistar profesor mr. predsjednik 2. prof. Kad je ime osobe ispred njene funkcije/zanimanja. kad je ime osobe iza funkcije/zanimanja koje obavlja.1. sveti Stjepan. doktor Margetić Skraćeno se titule mogu samo pisati. arh. diplomirani inženjer arhitekture dipl. 13 . ing. profesor Jurić. cjelovitom obliku. ali se izgovaraju isključivo u dužem. Kratice akademskih naslova: doktor dr doktor znanosti dr. dipl. Ivo Ivić) Kratice oznaka zanimanja: diplomirani pravnik diplomirani ekonomist diplomirani inženjer dipl. iza imena ja zarez: Ivo Ivić.

tzv. gđa. mons.(Pišu se iza prezimena koje se u tom slučaju odvaja zarezom: Ivo Ivić. iur. ) Kratice koje se često upotrebljavaju: gospodin gospođa na primjer takozvani i tako dalje monsinjor gosp. npr.zračna luka advokatura-odvjetništvo marketing-istraživanje tržišta 14 . HINA-i A. HINA-om (hinom) Primjeri internacionalizama u poslovnom jeziku koji imaju svoj hrvatski izričaj potvrđen praksom: aerodrom. a padežni nastavak se odvaja spojnicom: N. HINA (hina) G. itd. Ili msgr. HINA-e (hine) D. HINA-u (hini) (hinu) Instr. Složene kratice u kojima svako veliko slovo znači cjelovitu riječ sklanjaju po padežima. dipl.

Poštovani direktore. Poštovani gospodine Iviću.upravljanje rentabilan-unosan evidentan-očit Oslovljavanje Kod službenog dopisivanja uobičajeno je oslovljavanje stavljati iznad prve crte teksta. Cijenjena gospođo. Poštovani gospodine doktore. tada ne počinje nova rečenica. jučer smo stigli u Pulu. Poštovana gospođo profesorice. Poštovani direktore! Jučer smo stigli u Pulu. Cijenjena gospođo Ivić.menadžment. 15 . pa u nastavku koristimo malo slovo. Uobičajene formulacije oslovljavanja Poštovani gospodine. Ako oslovljavanje završavamo zarezom. Ako se koristi uskličnik. tada novu rečenicu počinjemo velikim slovom. Poštovani Profesore.

formula pristojnosti (kurtoazije) S poštovanjem S iskrenim poštovanjem Srdačan pozdrav Srdačno Vas pozdravljam Primite naše srdačne pozdrave Primite naše iskrene pozdrave Očekujući Vaš skori odaziv. Oče biskupe. gospodine…. Pozdrav. Vaša uzoritosti. Velečasni gospodine. s poštovanjem 16 . Časna majko. srdačno Vas pozdravljamo Upućujemo Vam srdačne i iskren pozdrave Formule pristojnosti kod posebno uvaženih primatelja Molim primite izraze mog iskrenog štovanja Izvolite. Preuzvišeni gospodine biskupe. Poštovana gospođo ministrice.Poštovani gospodine generale. primiti izraze moga visokog uvažavanja.

dopisi mnogo puta.Koristim ovu prigodu da Vas uvjerim u izraze mog najvišeg poštovanja Primite. lista. iskaz dopisivanje. imenik. više puta telefonom ne znam neću znat ću kutovi kursovi podcrtati predsjednik podpredsjednik treba potpredsjednik 17 . gospodine (ekselencijo). ponovna uvjeravanja mog najvišeg poštovanja Molimo primite izraze mog dubokog poštovanja Primjeri uobičajenih pogrešaka koje se često provlače u tekstovima: Pogrešno se piše: Nova Godina Božićni običaj uputstvo spisak prepiska često puta putem telefona neznam ne ću znati ću kutevi kursevi podcrtati pretsjednik treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba Nova godina božićni običaj uputa popis.

Na primjer: Poštovani gospodine Zoriću. ljubaznost Ljutito. tužit ćemo vas sudu. To ste trebali platiti prije tri mjeseca.gladko radia gubitci dohodci izuzetci s tla uz zid oba nisu došla da li ste treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba glatko radija gubici dohotci izuzeci sa tla uza zid nijedan nije došao jeste li raspravljati o pitanju raspravljati po pitanju Pristojnost. Već smo vam pisali u svezi vašega velikog duga od 100 000 kuna. grubo i sarkastično pismo neće ostvariti rezultate koje očekujemo. S poštovanjem To se može izraziti i na drugi način: 18 . Ako dug ne podmirite za deset dana.

Razlog je u tome što nismo dobili namjenski novac. pozivam se na prethodno naše pismo od 10. primite našu iskrenu ispriku što Vam još uvijek nismo mogli isplatiti Vaš novac. ali Vas molimo za još malo strpljenja. nama to neće biti drago. S poštovanjem 19 . Međutim. U privitku Vam šaljemo kopiju uplatnice. Svjesni smo da je Vaša ljutnja opravdana. niste nam ostavili drugi izbor već da Vaš predmet damo u ruke odvjetniku. Budući da niste odgovorili na naše pismo.Poštovani gospodine Zoriću. Još jednom se ispričavamo zbog kašnjenja u ispunjavanju naših obveza i zahvaljujemo na Vašem razumijevanju. Vjerujemo da ćemo uskoro moći ispuniti sve naše obveze i još jednom zahvaljujemo na Vašem strpljenju i razumijevanju. kolovoza u kojem smo vas zamolili da podmirite svoj dug od 100 000 kuna koji ste trebali platiti prije tri mjeseca. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. Nadamo se da ćemo i dalje uspješno surađivati na zajedničkim projektima. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. pa vam nudimo daljnjih deset dana da namirite svoj dug. Drago mi je da Vam možemo javiti da smo danas uplatili iznos honorara na Vaš žiro račun.

naravno.tema o kojoj se u pismu govori Uključenje poduzeća Delta u projekt gradskog prijevoza putnika (želimo dobiti posao). 20 . Još nekoliko puta tekst pročitamo. dodavati nove. • UVOD-otvaramo pismo Zašto pišemo Pišemo u skladu s dogovorom i preuzetom obvezom.7. izbacujemo nepotrebne riječi. Navesti konkretan nadnevak Dogovora. dotjerujemo ga sve dok ne budemo potpuno zadovoljni i dok on ne odgovara svim pravilima dobrog poslovnog pisma Primjer organizirane strukture • NASLOV. sažimamo ga ili ubacujemo potrebne podatke. sažetost. • • Tekst počnemo „brusiti“. O čemu pišemo O našim mogućnostima i želji da dobijemo posao. jasnoću i samu kvalitetu teksta Nakon toga iz teksta treba izdvojiti osnovnu i najvažniju poruku pisma. napraviti plan pisma i iz grubo nabacanog teksta izvlačiti one rečenice koje se uklapaju u shemu i. KAKO NAPISATI DOBRO PISMO Priprema za pisanje • • U prvom se dahu „nabacuju“ osnovne misli i ne treba paziti na redoslijed.

donese odluku.  Pismo se zatvara na taj način da čitatelj upamti osnovnu misao ili ideju pisma.  Kada završavate pismo trebali biste zahvaliti osobi na pisanju. odnosno što se od njega stvarno očekuje da učini.  Predlažemo rješenje  Prikazujemo svoje stajalište i prijedlog  Želimo organizirati sastanak pripremljen za donošenje odluke  Što želimo da primatelj pisma učini  Želimo da dođe na sastanak i donese odluku o uključenju i financiranju. trebamo naći način financiranja. Potaknite daljnju vezu. odgovori na pismo.• SREDIŠNJI DIO-dio s porukom Problem koji želimo riješiti Primatelj pisma ne zna naše mogućnosti. 21 .  Zaključak treba biti kao i početak.  Možete kratko ponoviti najvažnije točke pisma. I kada. možda će netko drugi dobiti posao. • ZAKLJUČAK-zatvaramo pismo Na kraju pisma ohrabrite i još jednom podsjetite čitatelja da od njega očekujete da nešto učini. ići na poantu. ako je vaše pismo odgovor i ako to niste učinili na početku. upite ili korespondenciju i spomenite da očekujete da vam se primatelj pisma uskoro javi. ispravi neku pogrešku i slično. dođe na sastanak. kratak.

Molimo Vaš odgovor na našu ponudu do 12. Ili: Sigurni smo da je kupnja našeg proizvoda pravi odabir. Nadamo se da ćemo se uskoro čuti. Treba li Vam bilo kakav savjet ili informacija bit će nam zadovoljstvo da Vam ih pružimo. Da ukratko ponovim osnovne točke pisma-sve cijene su u kunama. Nadam se da ćemo se uskoro čuti. Dopustite da Vas podsjetim da uskoro dolazi ljetna sezona pa Vas molim da robu naručite što prije da bi stigla na vrijeme. svibnja 1993. franko hrvatsko granica. 22 . Ili: Nadam se da sam odgovorio na sva Vaša pitanja. ali molim Vas da nam se javite za sve dodatne obavijesti. Očekujem da se uskoro čujemo. rok isporuke je dva tjedna od primitka narudžbe.Evo nekoliko primjera dobro sročenih zaključaka: Još jednom Vam se zahvaljujemo na Vašem pismu i molimo Vas da nam se javite za sve dodatne informacije.

Nakon što ste napisali pismo. teške i možda nerazumljive riječi? 5. Da li dajete jamstvo za svoje instalacije? 23 . Htjeli bismo saznati nešto više o cijenama i popustima koje nudite. pa vam pišemo o tome jer smo zainteresirani. kod kojih dvojite. Naš poslovni suradnik. Jeste li provjerili kako se pojedine riječi. najviše 25 riječi) 4. Loš redoslijed paragrafa teksta Poštovani. Je li unutrašnja logika najjasnija? 7. pišu? 6. za razliku od naših poslovnih suradnika. Hoće li čitatelj razumjeti ono što smo htjeli poručiti ili su negdje mogući nesporazumi? 2. Teče li tekst glatko? 3.o. Oni su bili oduševljeni sigurnosnim sustavom koji ste kod njih instalirali. nemamo takav oblik poslovanja. provjerite što ste to napisali i pitajte se: 1. Zanimaju nas vaši sigurnosni sustavi. spomenuo nam je vaše ime i pokazao vaš katalog. Jesu li rečenice kratke. Jeste li izostavili sve dugačke.o. a to je nama jako važno jer razmišljamo o poboljšanju kvalitete iako. Izgleda li krajnji proizvod dobro? PRIMJER CIJELOG TEKSTA Primjer 1. ELTA d. jasne i razumljive? (prosječno 16.

Htjeli bismo se brzo odlučiti. Krajnje je nejasno što se zapravo htjelo reći. Koliko vam treba da instalirate sustav koji će nadgledati sve naše odjele? Možete li nam poslati inspektora ili savjetnika da pogleda naše prostore? Ako možete ponuditi konkurentnu cijenu i garancije.U Vašem katalogu vidjeli smo Secure 15 koji bi mogao zadovoljiti naše potrebe. te bismo trebali nešto što može spriječiti pljačku i provale u dućane pa mislimo da bi nam Secure 15 odgovarao.o. a mi smo lanac dućana i to nam ne bi odgovaralo. 3. pa bi nam trebao brzi odgovor. ima instaliran Secure 18. Rečenice su veoma dugačke (od 45 do 70 riječi) s mnogo umetnutih rečenica. Ima dosta pravopisnih i gramatičkih pogrešaka. Pomiješano je nekoliko tema. S poštovanjem ANALIZA LOŠE NAPISANOG POSLOVNOG PISMA: 1. ali kao što smo već spomenuli. oni su robna kuća. 5. 4.ELTA d. Teško se razumije što pisac želi reći-potrebno je pročitati nekoliko puta da bi se shvatila poruka. što otežava brzo čitanje.o. 6. 24 . instalirati ćemo vaše sustave u sve naše dućane. Pismo se ne može brzo čitati-treba ga proučavati. 2. ali za početak neka to bude naš glavni dućan.

Ako bude uspješan. jamstvom.o. Za početak ćemo testirati vaš sustav u našem glavnom dućanu. održavanjem. travnja. tvrka ELTA d. vjerojatno bi nas mogao savjetovati i pomoći u odabiru optimalnih rješenja sustava.o. dostavite do 20. uvest ćemo ga u sve naše dućane. Međutim. Dobar redoslijed paragrafa teksta Poštovani gospodine Perinčiću. Zato Vas molimo da nam ponudu s cijenom. Mi trebamo instalaciju koja će nam dati sveobuhvatnu zaštitu protiv provale i krađe u svim našim odjelima. iz vašeg kataloga. S poštovanjem 25 . održavanje i servisi. rokom. načinom plaćanja i testiranja sustava. Odluku o izboru optimalnog ponuđača željeli bismo donijeti unutar idućih nekoliko mjeseci. Dakako. Naša tvrtka ima lanac dućana za maloprodaju i tražimo učinkovit sigurnosni sustav. a sustav Secure 15. kojima ste nedavno instalirali alarmni sustav Secura 18. tu će biti nužna kokurentna ponuda i puno jamstvo.. ako bi jedan od vaših predstavnika mogao doći k nama. Vašu tvrtku su nam preporučili naši poslovni partneri. nam se čini najpogodnijim.Primjer 2.

. Kako ćete zatražiti ponudu? • • • Molimo Vas da nam pošaljete ponudu za . Slobodni smo Vam priopćiti da ... Htjeli bismo zamoliti ponudu za .... U prilogu (privitku) dobivate ... S velikim zanimanjem očekujemo Vaš stav. IZRAZI KOJI SE ČESTO KORISTE U POSLOVNOM DOPISIVANJU Želite nešto priopćiti • • • • Drago nam je što Vam možemo priopćiti da .8. s daljnjim informacijama... Mi bismo Vam htjeli priopćiti da .. Molimo Vas da nam što je moguće prije pošaljete ponudu za . Ovime Vam želimo priopćiti da ... Želite reći da nešto šaljete u prilogu (privitku) • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo . Radovali bismo se Vašoj posjeti. Bilo bi nam drago kad bismo s Vama mogli uspostaviti dobru poslovnu suradnju. 26 ... U svako doba smo Vam. na raspolaganju. Završni tekst • • • • • Nadamo se uspješnoj suradnji s Vama....

Negativan odgovor na upit • • Nažalost. ne možemo udovoljiti Vašoj želji. Pozivanje na upit i zahvaljivanje • • • Hvala Vam na upitu (faksu.. telefonskom razgovoru. Sa zanimanjem očekujemo Vaš skorašnji odgovor.. Zahvaljujemo Vam na upitu (faksu.Završni dio teksta upita • • • • • Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu. U očekivanju Vašeg odgovora . pozivu). e-mailu. pozivu). telefonskom razgovoru. e-mailu. S molbom za Vaš skori odgovor. Pozivajući se na Vaš upit od … nudimo Vam kako slijedi: Ukazivanje na priloženu dokumentaciju • • • U prilogu (privitku) dobivate… U prilogu (privitku) Vam šaljemo… Željene kataloge (željeni katalog) i brošure ćete dobiti poštom. Za Vaš hitni odgovor bili bismo Vam vrlo zahvalni. e-mail) od … i nudimo Vam sljedeće: … Slanje ponude 1. Pozivamo se na Vaš upit (faks. Na naše veliko žaljenje nismo u mogućnosti… 27 ... Ovime Vam nudimo: 2. U vremenu od … do … možemo Vam ponuditi … 3.

Radujemo se Vašem odgovoru.Završetak ponude • • • • • • • U nadi da Vam naša ponuda odgovara srdačno Vas pozdravljamo.. Nadamo se da Vam ova promjena neće uzrokovati neugodnosti. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun unaprijed Vam zahvaljujemo.. 28 .. Bilo bi nam drago kad bismo mogli… Nadam se da ću uskoro dobiti Vaš odgovor. U prilogu (privitku) dobivate račun za sljedeće usluge: . U nadi da ćete imati razumijevanja srdačno Vas pozdravljamo. Bilo bi nam drago kad bi Vam naša ponuda odgovarala. • Molimo Vas da što je moguće prije podmirite gore navedeni račun. Radujemo se dobroj suradnji s Vama.. Kako ćete priopćiti da u prilogu (privitku) šaljete račun? • • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo račun za sljedeće usluge:. Slobodni smo Vam u prilogu poslati račun u iznosu od .. Kako ćete zamoliti da se podmiri račun? • Molimo Vas da podmirite gore navedeni iznos. Nadam se da zbog ovog odgađanja nećete imati nikakve štete. Sa zanimanjem očekujemo Vaš skori odgovor. … bili bismo Vam vrlo zahvalni.. Kako ćete moliti za razumijevanje i kako možete obrazložiti storno? • • • • Molimo za razumijevanje za ovaj slučaj.. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun br..

. • Dali smo nalog našoj banci da dospjeli iznos doznači na Vaš račun...Kako možete priopćiti da ste podmirili račun? • Podmirili smo Vaš račun br.. • U prilogu Vam šaljemo naš ček za podmirenje gore navedenog računa. • Ako do tada ne podmirite iznos bit ćemo prisiljeni protiv Vas poduzeti pravne mjere.... u iznosu od . • Danas smo gore navedeni iznos doznačili na Vaš račun.. Kako možete priopćiti da dospjeli račun nije podmiren? • Slobodni smo skrenuti Vam pažnju na to da naš račun od . .. • Htjeli bismo Vas podsjetiti da je prošao rok plaćanja našeg računa od . 29 .. bankovnom doznakom. još • nije podmiren.. . • Obavještavamo Vas da smo iznos u visini od . • Sukladno Vašem faksu šaljemo Vam potvrdu o uplati.. doznačili na Vaš račun već .

. Moguš. Marijan: Poslovna pisma ili Kako napisati učinkovito poslovno pismo. 2005. Zagreb. 1998. Anić.Literatura: Ožanić. Stjepko. Milan: Hrvatski školski pravopis. Ivo: Rječnik stranih riječi. Pula. 2005. Zagreb. Zora. Težak. Školska knjiga. Rachel Armitago: Praktično poslovna komunikacija. 1994. Novi Liber. 1999. Stjepan: Gramatika hrvatskog jezika. Zagreb.H. Stjepan. Društveno veleučilište. Klaić. 2002. Tehnološki park Zagreb. Vladimir. Zagreb. Školska knjiga. C. Ham. Zagreb. Davor: Uredsko poslovanje (skripte). Mandić. Zagreb. Bratoljub: Veliki rječnik stranih riječi izraza i kratica. Babić. zagreb. Amato. Vlado: Kako javno razgovarati hrvatski.A. 2005.Goldstein. PONS. 1968. Sanda. Babić.S. 30 . Eržišnik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful