1

HRVATSKI JEZIK I POSLOVNA KORESPONDENCIJA
mr.sc. Ivana Bašić

Jednako kao što izgled i stil govore o osobi koju upoznajemo, toliko u današnjem poslovanju stil i sadržaj poslovnog pisma s kojim se istupa prema poslovnim partnerima govore o pošiljatelju. Najčešći oblik današnje poslovne komunikacije odvija se putem e-maila kojim se poslovnim partnerima i kompanijama šalju projekti, ponude proizvoda ili usluga, ponude za zaposlenje, pozivi za prezentacije, objave za medije, a poslovno pismo služi održavanju poslovnih veza, predstavljanju poduzeća i ima važnu promotivnu funkciju.

Sadržaj:
• • • • • • • načela i jezik dobre komunikacije koraci do učinkovite komunikacije (jasnoća, točnost, sažetost, pravovremenost, dokumentiranost, osobnost) struktura i vanjski izgled teksta poslovnog pisma uobičajeni formati poslovnih pisama planiranje pisma i organizacija sadržaja (naslov, uvod, središnji dio, zaključak) stil i jezik (stil i ton pisma, stilske figure, pravopis, pozitivan pristup) e-mail pismo

Tipska poslovna pisma - prigodna poslovna pisma - ponuda za posao - curriculum vitae - preporuke - pismo „odbijenica“-neprihvaćanje ponude za posao - natječaji i upit za ponudu - pismo namjere - sastanci-pozivnice i zapisnici - priopćenje za medije

1

1

1. Osnovna pravila pisanog poslovnog komuniciranja
• ekspeditivnost - podrazumijeva da se svaki poslovni iskaz vrlo brzo proslijedi i da se izvrši uvid u sadržaj i omogući povratna informacija u što kraćem roku. Ukoliko, uslijed stjecaja okolnosti, nije moguće odmah odgovoriti, potrebno je obratiti se partneru i nagovijestiti da će puni odgovor na njegovo pismeno obraćanje uslijediti u određenom vremenu. • čuvanje poslovne i službene tajne. Ono što se smatra službenom tajnom propisuje se zakonom. Službena tajna u okviru tvrtke je regulirana internim aktima tvrtke. Može se reći da svi podaci tvrtke predstavljaju poslovnu tajnu, a posebno oni koji su tako označeni, tj. na kojima stoji naznaka povjerljivo, strogo povjerljivo, poslovna tajna i dr. • točnost i preciznost izražavanja važno je pravilo pisane i usmene komunikacije. Ono znači poštivanje jezične i komunikacijske kompetentnosti. Jezik i stil poslovnog iskaza treba učiniti sadržaj poruke preciznim, jasnim i stručnim. • administrativno - tehnička obrada podrazumijeva pripremu, ekspediciju, čuvanje i odlaganje svih vrsta pisanog poslovnog komuniciranja. To je arhiviranje dokumenata i njemu se posvećuje posebna pažnja. • urednost i estetski izgled poslovnog iskaza. Poslovno pismo je ogledalo onoga tko ga šalje. Preko poslovnog pisma može se steći dojam o poslovnom partneru, bolje nego na osnovu drugih izvora.

2. Glavni dijelovi poslovnog pisma:

2

1) Zaglavlje sadrži sve bitne elemente kojima se pošiljatelj poslovnog pisma odlikuje. Zaglavlje sadrži bitne dijelove (naziv tvrtke, djelatnost i odredište – ulicu i broj, poštanski broj mjesta, i naziv mjesta poslovanja), i sporedne dijelove (broj telefona i telefaksa, broj žiro-računa, zaštitni znak, godina osnivanja, spisak brojeva i dr.). Zaglavlje se piše u vrhu poslovnog pisma, na sredini najčešće, tako da je jasno označeno i upadljivo. Naziv tvrtke, mjesto i adresa trebaju biti uočljivi. 2) Mjesto i datum pišu se odmah iza zaglavlja. Uobičajeno je da se pišu u istom redu sa pozivnom oznakom. Mogu se pisati i na više načina: Osijek, 10. svibnja 2005. god. Osijek, 10.05.2005 Datum je posebno važan jer se od tog datuma utvrđuju nastale poslovne obaveze (važeći propisi po kojima je realiziran posao). 3) Adresa primatelja sastoji se od naziva tvrtke, njene djelatnosti i odredišta (ulica, broj, poštanski broj, naziv mjesta).

Pisma koja se šalju u inozemstvo moraju imati odredišnu zemlju, a adresa mora biti prilagođena zemlji u koju se šalje. 4) Pozivni znakovi (oznake) su u funkciji lakšeg razvrstavanja pošte. To mogu biti inicijali ličnosti ili odjeljenja tvrtke u kojoj je pismo napisano. Na primjer: vaš znak, naš znak, vaš dopis, naš dopis i sl.

5) Predmet ili sažetak predstavlja kratak sadržaj poslovnog pisma.

3

Poslovno pismo potpisuje ovlašteno lice koje zastupa firmu (direktor ili vlasnik). pozivanje na ranije dopisivanje. Ako pismo potpisuje jedna osoba. koji ono dobiva značaj službenog dokumenta. (50. onda osoba višeg ranga potpisuje sa desne strane. S osobitim poštovanjem i sl. kratak i precizan. ili istakne na drugi način. poslovnu vezu. a osoba nižeg ranga sa lijeve strane. S poštovanjem. telefonski razgovor. Poruka ili suština to je samo jezgra pisma i u njemu se obrazlaže razlog obraćanja koji je naznačen u uvođenju u poruku. vlastoručnog potpisa i otkucanog imena i prezimena ovlaštenog lica sa titulom. 6) Sadržaj pisma je glavni dio pisma kojim se daje poslovna informacija. sa naglašenim optimizmom i željom za daljnju suradnju 7) Pozdrav. počevši od 10. Ako poslovno pismo potpisuju dvije osobe. 8) Potpis.Ispisuje se ispod adrese. On također ima uobičajenu formu: • • • Početak ili otvaranje pisma Uvođenje u poruku (kratko i racionalno). Sažetkom se definira sama tema pisma. Uobičajeno je da se sažetak podvlači. Ako se u pismu ističe više stvari onda svaku treba obraditi u posebnom odlomku • Završni dio je zaokruživanje poruke. Sporedni dijelovi poslovnog pisma: 4 . To je sastavni dio pisma. prije sadržaja pisma s lijeve strane. onda potpis ide sa desne strane po pravilu od 45.) slovnog mjesta. Piše se do polovine reda. a kada to nije dovoljno koristi se drugi red. Voditi računa o pravopisu. Potpis se sastoji od naziva tvrtke. Primite naše pozdrave. oglas i sl. 3. slovnog mjesta. Posebnu pažnju treba obratiti na stil pisanja: jasan. Uljudni oproštaj sa poslovnim partnerom riječima kao: Pozdravljam Vas.

S. prilog br. Dodatak se piše tako što se sa lijeve strane nakon 10.. Sada kada se dokumentacija obrađuje računarima vrši se višestruka korekcija teksta. Ali kada se šalje preporučeno ili na neki drugi poseban način onda se to obavezno označava na kraju pisma poslije priloga i to sa lijeve strane od 10.. kalendar. 1.) koji se navode ispod sadržaja pisma sa lijeve strane od 10. 2 itd. Kada se pismo šalje običnom poštom onda nema potrebe da se to posebno označi. slovnog mjesta. 2) Prilozi su dokumenti koji se prilažu uz pismo (prospekti. 5) Dodatak ili postskriptum je sporedni dio pisma koji se piše ako je ispušteno nešto u sadržaju. Kao: Dostavljeno: • • • Imenovanom Računovodstvu Arhivi. pa se postskriptum sve manje koristi 4. 4) Raspored kopija.1) Oslovljavanje (Gospodine direktore. i posebno se označavaju (prilog br. slovnog mjesta stavi P.).) – ako je pismo upućeno poslovnom prijatelju može se osloviti i sa Poštovani prijatelju i sl. 3) Način otpreme. Original se šalje poslovnom partneru. Treba biti što kraći. E-mail 5 . a kopije se raspoređuju prema potrebi. slovnog mjesta. Cijenjeni direktore i sl. Dodatak se uvijek parafira jer se stavlja ispod potpisa i pečata. U rasporedu kopija navodi se u koliko je primjeraka poslovno pismo umnoženo i kome su kopije dostavljene. Pismo se piše u više primjeraka.

a osobito je pogodno za komuniciranje sa stalnim poslovnim partnerima. predmeta poslovanja i sjedišta • • • ponovljeni predmet oslovljavanje sadržaj koji obuhvaća uvod. 2. zaglavlja ili protokola koje obuhvaća: • • e-mail adresu pošiljatelja (eng. teksta poruke koje obuhvaća: Preporuke pri korištenju e-maila u poslovne svrhe 6 . attachment) datum i vrijeme prijenosa koje se dodjeljuje automatski potpunu adresu primatelja koja omogućuje razlikovanje poslovnog i osobnog e-maila. bit. to) • • • • • adrese kopija (eng. from) e-mail adresu primatelja (eng. pozdrav i potpis (potpis se sastoji od naziva poduzeća-pošiljatelja i mjesta poslovanja. cc) predmet poruke (eng. funkcije te punog imena i prezimena osobe koja upućuje e-mail) Komuniciranje e-mailom pogodno je za sve faze poslovnog procesa. subjekt) listu priloga (eng. završetak. Uporabom e-maila tijekom cijelog poslovnog procesa uklanja se posao povezivanja prethodnih komunikacija jer se prethodna komunikacija može automatski uključiti u komunikaciju odgovora.E-mail ili elektronička pošta je pisana poslovna komunikacija koja se rabi u internom i eksternom komuniciranju. a sastoji se od naziva poduzeća primatelja. Poslovni e-mail sastoji se od: 1.

5. Primjerice. Drugi je razlog zašto izbjegavati odavanje povjerljivih informacija je taj što biste se mogli predomisliti oko toga želite li ih otkriti ili ne. Ma što god spomenuli dotičnoj osobi. emotikona i net-kratica jer ih većina ljudi ne razumije e-mail poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo ne služite se e-mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore jer ćete tako ostaviti dojam da osobu namjerno izbjegavate pročitajte i popravite e-mail poruku prije nego što ju pošaljete ne šaljite e-mail koji ste sastavili dok ste bili ljuti jer e-mail se uvijek čini grubljim nego što zapravo jest Iako se e-mail ponekad čini potpuno bezazlenom formom. Drugo je pravilo kod slanja povjerljive pošte: razmislite prije nego što pošaljete. ako novinarima odate financijske rezultate tvrtke prije konačnog usuglašavanja i odobrenja. I upamtite da vaša tvrtka može doći do bilo kojeg maila koji je došao ili otišao s vaše poslovne adrese. nema mjesta privatnosti. manje formalnim jezikom nego za pisma koristite se mogućnošću povezivanja e-maila sa Web komunikacijama (u e-mailu ugrađujte hiperlinkove) izbjegavajte uporabu velikih slova jer ona označavaju vikanje.• • • • • • • • • ograničite se na jednu temu i pišite kratko. Kako planirati pismo 7 . uvijek postoji mogućnost da primatelj vašu poštu jednim klikom proslijedi drugima. a i uporabu tzv. odnosno je li vrijeme da se nešto obznani. to bi moglo imati posljedice o kojima ne želite ni razmišljati. a duga objašnjenja i dokumente pošaljite kao prilog poruci budite izravni koristite se jednostavnim. Zato je pravilo broj jedan kod važnih i osjetljivih informacija koje šaljete: pretpostavite da bilo koji mail koji pošaljete mogu pročitati i ljudi kojima nije namijenjen.

isl. već se usmjerite na potrebe i interese primatelja poruke (to ne znači korištenje više 'Vi. naročito suprotnih poruka koje mogu izazvati nedoumicu kod čitatelja. pitajte se: • • • • Što mi je cilj? Što ovim pismom želim postići i koji je najbolji način da to postignem? Koje zamisli želim izraziti i kakav dojam želim ostaviti na primatelje pisma? Kako ću postići rezultat koji želim i dobiti odgovor koji očekujem? Uživite se u čitateljevo gledište: • • • • • • • Sadržaj oblikujte unutar jedne stranice. već to znači da sadržaj treba osmisliti sukladno potrebama kupca i pronaći razumnu mjeru u svojoj ponudi) • Izbjegavajte pisanje više poruka u jednom pismu. ako je usmjereno na potrebe drugoga i na njegovu perspektivu Ne koristite riječi trebate i morate jer su to imperativni oblici koje nitko ne voli čuti. Pismo je učinkovitije ako prevladavaju riječi vi. predlažem. čak i kada su u pitanju neugodne vijesti. umjesto mi ili ja. Izbjegavajte učene fraze koje otežavaju komunikaciju. konstruktivnom. Uvijek koristite jezik u afirmativnom (pozitivnom. mislim da bi trebalo.  Odgovor na neučtivo pismo treba biti posebno pristojan i korektan. Izbjegavajte konstrukcije koje stavljaju naglasak na vaš posao. Vama' konstrukcija. Koristite neutralne iskaze kao npr.  Ton pisma treba biti primjeren i učtiv. optimističnom) obliku. tj.Prije nego li započnete pisati pismo. Organizacija sadržaja i oblikovanje rečenica 8 .

za naslov pisma.• • • • • • u jednoredu (tekst) i dvoredu (razmak između odlomaka) s odvojenim pasusima koji definiraju posebne dijelove teksta s nabrajanjima (jedno ispod drugog radi bolje uočljivosti) s oznakama pojedinih pasusa i teza sa slovima ili brojevima i s posebno označenim poglavljima s kratkim rečenicama od najviše 25 riječi s isticanjem pojedinih riječi Grafički posebno istaknuti detalji • • • • • • masnim. podebljanim „bold“ slovima počecima odlomaka brojevima riječima pisanim velikim slovima posebno oblikovanim slovima-italic.veličina 14 za ime i prezime primatelja. za predmet. s razmacima nabrajanjima Oblici fonta -za prezentacije je najbolje koristiti Arial -za normalne tekstove u poslovnim pismima i dopisima najbolje je koristiti fontove tipa Times (najčešće se koristi Times New Roman) Izbor veličine slova (font) . za oslovljavanje i pozdrav Stil fonta 9 .veličina 11 do 12 pointa za slova u tekstu .

5 cm sa svih strana Prored između redaka . s donje strane papira Vanjski oblik teksta .jednostruki prored za tekst .„uravnoteženi blok sustav“ 10 .dvostruki prored za razmak između odlomaka Odlomak (paragraf) -preporučuje se dvostruki prored između odlomaka -preporučljivo je ujednačiti veličine odlomaka jer se tekst doima skladnijim Odbrojavanje stranica -brojevi stranica u sredini teksta.-najčešće se koristi običan stil -kod poslovnih pisama kurziv (italic) koristi se samo za dijelove teksta koji se žele posebno istaknuti Razmak od teksta do ruba papira (margine) -jedan od preporučljivih razmaka je 2.

Papua Nova Gvineja. Provansalka. Židovka regija i otoka: Međimurac. Srednji zapad (u SAD). Australac (NE Australijanac) država i naroda: Hrvatica. Rabljanka. Bavarac gradova i sela: Zagrepčanka. Flandrija. Turistička zajednica grada Splita. PRAVOPIS i najčešće korištene formulacije Velikim početnim slovom pišu se pripadnici: • • • • kontinenata: Amerikanka. a ostala malo (ako nisu imena): Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Afrikanac. onda prvo slovo veliko: Baranja. Gorski kotar Ustanove i udruženja Uvijek prvo slovo ide veliko. Danac.6. SAMO prva riječ počinje velikim slovom: Bliski istok. Njujorčanin (ili Newyorčanin) Kontinenti Kontinenti počinju velikim slovom: Europa. Bolivijka. Filozofski fakultet u Zagrebu 11 . Australija Države Sve riječi u imenu država počinju velikim slovom. Grožnjanka. osim veznika: Narodna Republika Kina. Azijatkinja. Egipćanin. Štajerska Ako ima više riječi. Socijaldemokratska partija Hrvatske. Varaždinac. Bosna i Hercegovina Regije Ako je samo jedna riječ.

 Izuzeci su imena koja su pohrvaćena zbog duge uporabe: imena država. praški. a ako stoji sama za sebe. nego je dovoljno navesti samo gosp. na primjer: ravnatelj škole prof.  Riječ vlada se piše malo u hrvatska vlada. ili prof. -in (Anin). Upisat ću se u neki savez sindikata. Ivo Ivić  Kad se u istoj informaciji ponovo spominje ime iste osobe nepotrebno je ponavljati ravnatelj škole prof. Pariz. -ljev (Jakobljev) UVIJEK se pišu velikim slovom • posvojni pridjevi na -ski. Ivić (ako je jedini Ivić u informaciji). Firenca itd. biblijski. imena nekih gradova (Beč. kako hoćete. -ški. onda je sve malo. Ivo Ivić. Idemo naći turističku zajednicu ovog grada. fonetizirani oni ili ne (hrvatski. Strana imena Pišu se onako kako se pišu izvorno u stranim jezicima. zaprešićki) Kada pišemo gospodin i gospođa Kad je uz ime i prezime osobe navedeno zanimanje i/ili funkcija koju obnaša. može i veliko i malo. Kad se ustanove spominju općenito. Ivo Ivić ne: gospodin ravnatelj škole prof. -ćki (većinom ktetici) pišu se MALIM slovom. Rim. Zarez između osobe i zanimanja: 12 . Ivić ili samo ravnatelj (ako je jedini ravnatelj u informaciji). -ev (Marićev). nepotrebno je još isticati i gospodin ili gospođa.) Pridjevi • posvojni pridjevi na -ov (Markov).

iza imena ja zarez: Ivo Ivić. ing. (Pišu se ispred imena: dr. doktor Margetić Skraćeno se titule mogu samo pisati. Kad je ime osobe ispred njene funkcije/zanimanja. oec. kad je ime osobe iza funkcije/zanimanja koje obavlja. profesor Jurić. ing. nema zareza: predsjednik Ivo Ivić Titule Titule se pišu malim slovom • kralj Tomislav. 13 . diplomirani inženjer arhitekture dipl. dipl. iur. ali se izgovaraju isključivo u dužem. prof. Ivo Ivić) Kratice oznaka zanimanja: diplomirani pravnik diplomirani ekonomist diplomirani inženjer dipl. dipl. arh. sveti Stjepan. Kratice akademskih naslova: doktor dr doktor znanosti dr. magistar profesor mr.1. cjelovitom obliku.sc. predsjednik 2.

HINA-u (hini) (hinu) Instr. iur. gđa. HINA-i A. dipl. HINA-e (hine) D. mons.zračna luka advokatura-odvjetništvo marketing-istraživanje tržišta 14 . a padežni nastavak se odvaja spojnicom: N. itd. Ili msgr. tzv. Složene kratice u kojima svako veliko slovo znači cjelovitu riječ sklanjaju po padežima. ) Kratice koje se često upotrebljavaju: gospodin gospođa na primjer takozvani i tako dalje monsinjor gosp. HINA (hina) G. HINA-om (hinom) Primjeri internacionalizama u poslovnom jeziku koji imaju svoj hrvatski izričaj potvrđen praksom: aerodrom.(Pišu se iza prezimena koje se u tom slučaju odvaja zarezom: Ivo Ivić. npr.

15 .upravljanje rentabilan-unosan evidentan-očit Oslovljavanje Kod službenog dopisivanja uobičajeno je oslovljavanje stavljati iznad prve crte teksta. Uobičajene formulacije oslovljavanja Poštovani gospodine. Poštovana gospođo profesorice. Poštovani gospodine Iviću. jučer smo stigli u Pulu. tada ne počinje nova rečenica. tada novu rečenicu počinjemo velikim slovom.menadžment. Cijenjena gospođo Ivić. Poštovani gospodine doktore. Poštovani Profesore. Ako se koristi uskličnik. Ako oslovljavanje završavamo zarezom. Poštovani direktore! Jučer smo stigli u Pulu. Poštovani direktore. Cijenjena gospođo. pa u nastavku koristimo malo slovo.

Pozdrav. gospodine…. srdačno Vas pozdravljamo Upućujemo Vam srdačne i iskren pozdrave Formule pristojnosti kod posebno uvaženih primatelja Molim primite izraze mog iskrenog štovanja Izvolite. Oče biskupe. Poštovana gospođo ministrice. formula pristojnosti (kurtoazije) S poštovanjem S iskrenim poštovanjem Srdačan pozdrav Srdačno Vas pozdravljam Primite naše srdačne pozdrave Primite naše iskrene pozdrave Očekujući Vaš skori odaziv. Časna majko. Vaša uzoritosti. Velečasni gospodine. Preuzvišeni gospodine biskupe. primiti izraze moga visokog uvažavanja. s poštovanjem 16 .Poštovani gospodine generale.

lista. imenik. više puta telefonom ne znam neću znat ću kutovi kursovi podcrtati predsjednik podpredsjednik treba potpredsjednik 17 . iskaz dopisivanje. gospodine (ekselencijo). ponovna uvjeravanja mog najvišeg poštovanja Molimo primite izraze mog dubokog poštovanja Primjeri uobičajenih pogrešaka koje se često provlače u tekstovima: Pogrešno se piše: Nova Godina Božićni običaj uputstvo spisak prepiska često puta putem telefona neznam ne ću znati ću kutevi kursevi podcrtati pretsjednik treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba Nova godina božićni običaj uputa popis. dopisi mnogo puta.Koristim ovu prigodu da Vas uvjerim u izraze mog najvišeg poštovanja Primite.

To ste trebali platiti prije tri mjeseca. Već smo vam pisali u svezi vašega velikog duga od 100 000 kuna. ljubaznost Ljutito. Na primjer: Poštovani gospodine Zoriću. grubo i sarkastično pismo neće ostvariti rezultate koje očekujemo. tužit ćemo vas sudu. Ako dug ne podmirite za deset dana. S poštovanjem To se može izraziti i na drugi način: 18 .gladko radia gubitci dohodci izuzetci s tla uz zid oba nisu došla da li ste treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba glatko radija gubici dohotci izuzeci sa tla uza zid nijedan nije došao jeste li raspravljati o pitanju raspravljati po pitanju Pristojnost.

S poštovanjem 19 . Vjerujemo da ćemo uskoro moći ispuniti sve naše obveze i još jednom zahvaljujemo na Vašem strpljenju i razumijevanju. pozivam se na prethodno naše pismo od 10. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. kolovoza u kojem smo vas zamolili da podmirite svoj dug od 100 000 kuna koji ste trebali platiti prije tri mjeseca. Razlog je u tome što nismo dobili namjenski novac. pa vam nudimo daljnjih deset dana da namirite svoj dug. Međutim. nama to neće biti drago. Drago mi je da Vam možemo javiti da smo danas uplatili iznos honorara na Vaš žiro račun. primite našu iskrenu ispriku što Vam još uvijek nismo mogli isplatiti Vaš novac.Poštovani gospodine Zoriću. Svjesni smo da je Vaša ljutnja opravdana. U privitku Vam šaljemo kopiju uplatnice. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. Nadamo se da ćemo i dalje uspješno surađivati na zajedničkim projektima. niste nam ostavili drugi izbor već da Vaš predmet damo u ruke odvjetniku. Budući da niste odgovorili na naše pismo. ali Vas molimo za još malo strpljenja. Još jednom se ispričavamo zbog kašnjenja u ispunjavanju naših obveza i zahvaljujemo na Vašem razumijevanju.

naravno. O čemu pišemo O našim mogućnostima i želji da dobijemo posao. • UVOD-otvaramo pismo Zašto pišemo Pišemo u skladu s dogovorom i preuzetom obvezom. izbacujemo nepotrebne riječi. dotjerujemo ga sve dok ne budemo potpuno zadovoljni i dok on ne odgovara svim pravilima dobrog poslovnog pisma Primjer organizirane strukture • NASLOV. dodavati nove. sažetost. KAKO NAPISATI DOBRO PISMO Priprema za pisanje • • U prvom se dahu „nabacuju“ osnovne misli i ne treba paziti na redoslijed. 20 . Još nekoliko puta tekst pročitamo. Navesti konkretan nadnevak Dogovora. sažimamo ga ili ubacujemo potrebne podatke.tema o kojoj se u pismu govori Uključenje poduzeća Delta u projekt gradskog prijevoza putnika (želimo dobiti posao). • • Tekst počnemo „brusiti“. napraviti plan pisma i iz grubo nabacanog teksta izvlačiti one rečenice koje se uklapaju u shemu i. jasnoću i samu kvalitetu teksta Nakon toga iz teksta treba izdvojiti osnovnu i najvažniju poruku pisma.7.

 Možete kratko ponoviti najvažnije točke pisma. ispravi neku pogrešku i slično. kratak. trebamo naći način financiranja. možda će netko drugi dobiti posao.  Kada završavate pismo trebali biste zahvaliti osobi na pisanju. donese odluku. I kada.  Zaključak treba biti kao i početak.  Predlažemo rješenje  Prikazujemo svoje stajalište i prijedlog  Želimo organizirati sastanak pripremljen za donošenje odluke  Što želimo da primatelj pisma učini  Želimo da dođe na sastanak i donese odluku o uključenju i financiranju. 21 .• SREDIŠNJI DIO-dio s porukom Problem koji želimo riješiti Primatelj pisma ne zna naše mogućnosti. upite ili korespondenciju i spomenite da očekujete da vam se primatelj pisma uskoro javi. • ZAKLJUČAK-zatvaramo pismo Na kraju pisma ohrabrite i još jednom podsjetite čitatelja da od njega očekujete da nešto učini.  Pismo se zatvara na taj način da čitatelj upamti osnovnu misao ili ideju pisma. Potaknite daljnju vezu. ići na poantu. dođe na sastanak. odnosno što se od njega stvarno očekuje da učini. ako je vaše pismo odgovor i ako to niste učinili na početku. odgovori na pismo.

Dopustite da Vas podsjetim da uskoro dolazi ljetna sezona pa Vas molim da robu naručite što prije da bi stigla na vrijeme. Molimo Vaš odgovor na našu ponudu do 12.Evo nekoliko primjera dobro sročenih zaključaka: Još jednom Vam se zahvaljujemo na Vašem pismu i molimo Vas da nam se javite za sve dodatne informacije. Ili: Nadam se da sam odgovorio na sva Vaša pitanja. Očekujem da se uskoro čujemo. Nadam se da ćemo se uskoro čuti. ali molim Vas da nam se javite za sve dodatne obavijesti. Nadamo se da ćemo se uskoro čuti. Ili: Sigurni smo da je kupnja našeg proizvoda pravi odabir. Da ukratko ponovim osnovne točke pisma-sve cijene su u kunama. 22 . rok isporuke je dva tjedna od primitka narudžbe. franko hrvatsko granica. Treba li Vam bilo kakav savjet ili informacija bit će nam zadovoljstvo da Vam ih pružimo. svibnja 1993.

provjerite što ste to napisali i pitajte se: 1. Loš redoslijed paragrafa teksta Poštovani. pišu? 6. Jeste li provjerili kako se pojedine riječi.o. a to je nama jako važno jer razmišljamo o poboljšanju kvalitete iako. teške i možda nerazumljive riječi? 5. nemamo takav oblik poslovanja. Zanimaju nas vaši sigurnosni sustavi. Je li unutrašnja logika najjasnija? 7. Jeste li izostavili sve dugačke. Naš poslovni suradnik. spomenuo nam je vaše ime i pokazao vaš katalog. ELTA d. kod kojih dvojite. Da li dajete jamstvo za svoje instalacije? 23 . Htjeli bismo saznati nešto više o cijenama i popustima koje nudite. pa vam pišemo o tome jer smo zainteresirani. Jesu li rečenice kratke. Izgleda li krajnji proizvod dobro? PRIMJER CIJELOG TEKSTA Primjer 1. Teče li tekst glatko? 3. najviše 25 riječi) 4. Hoće li čitatelj razumjeti ono što smo htjeli poručiti ili su negdje mogući nesporazumi? 2. jasne i razumljive? (prosječno 16.Nakon što ste napisali pismo. za razliku od naših poslovnih suradnika.o. Oni su bili oduševljeni sigurnosnim sustavom koji ste kod njih instalirali.

pa bi nam trebao brzi odgovor. 6. ali kao što smo već spomenuli. Htjeli bismo se brzo odlučiti. što otežava brzo čitanje. S poštovanjem ANALIZA LOŠE NAPISANOG POSLOVNOG PISMA: 1.ELTA d. Ima dosta pravopisnih i gramatičkih pogrešaka. 3.o. 2. Krajnje je nejasno što se zapravo htjelo reći. 5. Koliko vam treba da instalirate sustav koji će nadgledati sve naše odjele? Možete li nam poslati inspektora ili savjetnika da pogleda naše prostore? Ako možete ponuditi konkurentnu cijenu i garancije. Pismo se ne može brzo čitati-treba ga proučavati.U Vašem katalogu vidjeli smo Secure 15 koji bi mogao zadovoljiti naše potrebe. 4. te bismo trebali nešto što može spriječiti pljačku i provale u dućane pa mislimo da bi nam Secure 15 odgovarao. a mi smo lanac dućana i to nam ne bi odgovaralo. Rečenice su veoma dugačke (od 45 do 70 riječi) s mnogo umetnutih rečenica.o. 24 . Pomiješano je nekoliko tema. instalirati ćemo vaše sustave u sve naše dućane. Teško se razumije što pisac želi reći-potrebno je pročitati nekoliko puta da bi se shvatila poruka. ima instaliran Secure 18. oni su robna kuća. ali za početak neka to bude naš glavni dućan.

jamstvom. dostavite do 20. Ako bude uspješan. a sustav Secure 15. ako bi jedan od vaših predstavnika mogao doći k nama. tu će biti nužna kokurentna ponuda i puno jamstvo. nam se čini najpogodnijim. iz vašeg kataloga.o.o. Za početak ćemo testirati vaš sustav u našem glavnom dućanu. kojima ste nedavno instalirali alarmni sustav Secura 18. S poštovanjem 25 . Vašu tvrtku su nam preporučili naši poslovni partneri. Odluku o izboru optimalnog ponuđača željeli bismo donijeti unutar idućih nekoliko mjeseci. održavanje i servisi. vjerojatno bi nas mogao savjetovati i pomoći u odabiru optimalnih rješenja sustava. Dakako. uvest ćemo ga u sve naše dućane. Međutim. travnja. Dobar redoslijed paragrafa teksta Poštovani gospodine Perinčiću. načinom plaćanja i testiranja sustava..Primjer 2. Zato Vas molimo da nam ponudu s cijenom. Naša tvrtka ima lanac dućana za maloprodaju i tražimo učinkovit sigurnosni sustav. održavanjem. rokom. Mi trebamo instalaciju koja će nam dati sveobuhvatnu zaštitu protiv provale i krađe u svim našim odjelima. tvrka ELTA d.

.... S velikim zanimanjem očekujemo Vaš stav. Radovali bismo se Vašoj posjeti.. Slobodni smo Vam priopćiti da . Kako ćete zatražiti ponudu? • • • Molimo Vas da nam pošaljete ponudu za .. Htjeli bismo zamoliti ponudu za . 26 .8.. Mi bismo Vam htjeli priopćiti da . U prilogu (privitku) dobivate . na raspolaganju... Želite reći da nešto šaljete u prilogu (privitku) • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo ... Završni tekst • • • • • Nadamo se uspješnoj suradnji s Vama. Ovime Vam želimo priopćiti da . IZRAZI KOJI SE ČESTO KORISTE U POSLOVNOM DOPISIVANJU Želite nešto priopćiti • • • • Drago nam je što Vam možemo priopćiti da .. Bilo bi nam drago kad bismo s Vama mogli uspostaviti dobru poslovnu suradnju.... s daljnjim informacijama. Molimo Vas da nam što je moguće prije pošaljete ponudu za .... U svako doba smo Vam.

. Na naše veliko žaljenje nismo u mogućnosti… 27 . Ovime Vam nudimo: 2. Pozivanje na upit i zahvaljivanje • • • Hvala Vam na upitu (faksu. Za Vaš hitni odgovor bili bismo Vam vrlo zahvalni. Pozivajući se na Vaš upit od … nudimo Vam kako slijedi: Ukazivanje na priloženu dokumentaciju • • • U prilogu (privitku) dobivate… U prilogu (privitku) Vam šaljemo… Željene kataloge (željeni katalog) i brošure ćete dobiti poštom. Pozivamo se na Vaš upit (faks. Negativan odgovor na upit • • Nažalost. e-mailu. U vremenu od … do … možemo Vam ponuditi … 3. pozivu). telefonskom razgovoru. pozivu). S molbom za Vaš skori odgovor. Zahvaljujemo Vam na upitu (faksu. telefonskom razgovoru.. U očekivanju Vašeg odgovora . e-mail) od … i nudimo Vam sljedeće: … Slanje ponude 1.Završni dio teksta upita • • • • • Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu.. ne možemo udovoljiti Vašoj želji.. e-mailu. Sa zanimanjem očekujemo Vaš skorašnji odgovor.

Kako ćete priopćiti da u prilogu (privitku) šaljete račun? • • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo račun za sljedeće usluge:. Nadamo se da Vam ova promjena neće uzrokovati neugodnosti. … bili bismo Vam vrlo zahvalni.. Radujemo se Vašem odgovoru. 28 . Slobodni smo Vam u prilogu poslati račun u iznosu od . • Molimo Vas da što je moguće prije podmirite gore navedeni račun. Bilo bi nam drago kad bismo mogli… Nadam se da ću uskoro dobiti Vaš odgovor.... Nadam se da zbog ovog odgađanja nećete imati nikakve štete. U prilogu (privitku) dobivate račun za sljedeće usluge: . Sa zanimanjem očekujemo Vaš skori odgovor... Kako ćete zamoliti da se podmiri račun? • Molimo Vas da podmirite gore navedeni iznos. Kako ćete moliti za razumijevanje i kako možete obrazložiti storno? • • • • Molimo za razumijevanje za ovaj slučaj. Radujemo se dobroj suradnji s Vama. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun br.. Bilo bi nam drago kad bi Vam naša ponuda odgovarala. U nadi da ćete imati razumijevanja srdačno Vas pozdravljamo.. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun unaprijed Vam zahvaljujemo.Završetak ponude • • • • • • • U nadi da Vam naša ponuda odgovara srdačno Vas pozdravljamo.

. .. bankovnom doznakom.. još • nije podmiren..Kako možete priopćiti da ste podmirili račun? • Podmirili smo Vaš račun br. • Htjeli bismo Vas podsjetiti da je prošao rok plaćanja našeg računa od . • Ako do tada ne podmirite iznos bit ćemo prisiljeni protiv Vas poduzeti pravne mjere..... Kako možete priopćiti da dospjeli račun nije podmiren? • Slobodni smo skrenuti Vam pažnju na to da naš račun od .. • Dali smo nalog našoj banci da dospjeli iznos doznači na Vaš račun. • Sukladno Vašem faksu šaljemo Vam potvrdu o uplati. • Danas smo gore navedeni iznos doznačili na Vaš račun. • Obavještavamo Vas da smo iznos u visini od . • U prilogu Vam šaljemo naš ček za podmirenje gore navedenog računa. doznačili na Vaš račun već . u iznosu od ... 29 .. .

Amato. Zagreb. 2005. Ivo: Rječnik stranih riječi. Vladimir. Školska knjiga. Rachel Armitago: Praktično poslovna komunikacija. Zagreb.Goldstein. Pula. Bratoljub: Veliki rječnik stranih riječi izraza i kratica.. Zagreb. Milan: Hrvatski školski pravopis. Stjepko. zagreb.Literatura: Ožanić. Novi Liber. Mandić. Tehnološki park Zagreb. Društveno veleučilište. Davor: Uredsko poslovanje (skripte). Eržišnik. 1999. 2005. 1968.A. Stjepan: Gramatika hrvatskog jezika. 30 . Ham. Školska knjiga. Težak. Zagreb. 2005. Klaić. Anić. 2002. C. Moguš. Zora. Vlado: Kako javno razgovarati hrvatski. PONS. Zagreb. Babić.H. 1994. Marijan: Poslovna pisma ili Kako napisati učinkovito poslovno pismo. Babić. Sanda. Zagreb.S. 1998. Stjepan.