1

HRVATSKI JEZIK I POSLOVNA KORESPONDENCIJA
mr.sc. Ivana Bašić

Jednako kao što izgled i stil govore o osobi koju upoznajemo, toliko u današnjem poslovanju stil i sadržaj poslovnog pisma s kojim se istupa prema poslovnim partnerima govore o pošiljatelju. Najčešći oblik današnje poslovne komunikacije odvija se putem e-maila kojim se poslovnim partnerima i kompanijama šalju projekti, ponude proizvoda ili usluga, ponude za zaposlenje, pozivi za prezentacije, objave za medije, a poslovno pismo služi održavanju poslovnih veza, predstavljanju poduzeća i ima važnu promotivnu funkciju.

Sadržaj:
• • • • • • • načela i jezik dobre komunikacije koraci do učinkovite komunikacije (jasnoća, točnost, sažetost, pravovremenost, dokumentiranost, osobnost) struktura i vanjski izgled teksta poslovnog pisma uobičajeni formati poslovnih pisama planiranje pisma i organizacija sadržaja (naslov, uvod, središnji dio, zaključak) stil i jezik (stil i ton pisma, stilske figure, pravopis, pozitivan pristup) e-mail pismo

Tipska poslovna pisma - prigodna poslovna pisma - ponuda za posao - curriculum vitae - preporuke - pismo „odbijenica“-neprihvaćanje ponude za posao - natječaji i upit za ponudu - pismo namjere - sastanci-pozivnice i zapisnici - priopćenje za medije

1

1

1. Osnovna pravila pisanog poslovnog komuniciranja
• ekspeditivnost - podrazumijeva da se svaki poslovni iskaz vrlo brzo proslijedi i da se izvrši uvid u sadržaj i omogući povratna informacija u što kraćem roku. Ukoliko, uslijed stjecaja okolnosti, nije moguće odmah odgovoriti, potrebno je obratiti se partneru i nagovijestiti da će puni odgovor na njegovo pismeno obraćanje uslijediti u određenom vremenu. • čuvanje poslovne i službene tajne. Ono što se smatra službenom tajnom propisuje se zakonom. Službena tajna u okviru tvrtke je regulirana internim aktima tvrtke. Može se reći da svi podaci tvrtke predstavljaju poslovnu tajnu, a posebno oni koji su tako označeni, tj. na kojima stoji naznaka povjerljivo, strogo povjerljivo, poslovna tajna i dr. • točnost i preciznost izražavanja važno je pravilo pisane i usmene komunikacije. Ono znači poštivanje jezične i komunikacijske kompetentnosti. Jezik i stil poslovnog iskaza treba učiniti sadržaj poruke preciznim, jasnim i stručnim. • administrativno - tehnička obrada podrazumijeva pripremu, ekspediciju, čuvanje i odlaganje svih vrsta pisanog poslovnog komuniciranja. To je arhiviranje dokumenata i njemu se posvećuje posebna pažnja. • urednost i estetski izgled poslovnog iskaza. Poslovno pismo je ogledalo onoga tko ga šalje. Preko poslovnog pisma može se steći dojam o poslovnom partneru, bolje nego na osnovu drugih izvora.

2. Glavni dijelovi poslovnog pisma:

2

1) Zaglavlje sadrži sve bitne elemente kojima se pošiljatelj poslovnog pisma odlikuje. Zaglavlje sadrži bitne dijelove (naziv tvrtke, djelatnost i odredište – ulicu i broj, poštanski broj mjesta, i naziv mjesta poslovanja), i sporedne dijelove (broj telefona i telefaksa, broj žiro-računa, zaštitni znak, godina osnivanja, spisak brojeva i dr.). Zaglavlje se piše u vrhu poslovnog pisma, na sredini najčešće, tako da je jasno označeno i upadljivo. Naziv tvrtke, mjesto i adresa trebaju biti uočljivi. 2) Mjesto i datum pišu se odmah iza zaglavlja. Uobičajeno je da se pišu u istom redu sa pozivnom oznakom. Mogu se pisati i na više načina: Osijek, 10. svibnja 2005. god. Osijek, 10.05.2005 Datum je posebno važan jer se od tog datuma utvrđuju nastale poslovne obaveze (važeći propisi po kojima je realiziran posao). 3) Adresa primatelja sastoji se od naziva tvrtke, njene djelatnosti i odredišta (ulica, broj, poštanski broj, naziv mjesta).

Pisma koja se šalju u inozemstvo moraju imati odredišnu zemlju, a adresa mora biti prilagođena zemlji u koju se šalje. 4) Pozivni znakovi (oznake) su u funkciji lakšeg razvrstavanja pošte. To mogu biti inicijali ličnosti ili odjeljenja tvrtke u kojoj je pismo napisano. Na primjer: vaš znak, naš znak, vaš dopis, naš dopis i sl.

5) Predmet ili sažetak predstavlja kratak sadržaj poslovnog pisma.

3

3. koji ono dobiva značaj službenog dokumenta. ili istakne na drugi način. sa naglašenim optimizmom i željom za daljnju suradnju 7) Pozdrav. 8) Potpis. 6) Sadržaj pisma je glavni dio pisma kojim se daje poslovna informacija. kratak i precizan. S osobitim poštovanjem i sl. To je sastavni dio pisma. oglas i sl. vlastoručnog potpisa i otkucanog imena i prezimena ovlaštenog lica sa titulom. Poruka ili suština to je samo jezgra pisma i u njemu se obrazlaže razlog obraćanja koji je naznačen u uvođenju u poruku. Sažetkom se definira sama tema pisma. Potpis se sastoji od naziva tvrtke. poslovnu vezu. Ako se u pismu ističe više stvari onda svaku treba obraditi u posebnom odlomku • Završni dio je zaokruživanje poruke. Piše se do polovine reda.Ispisuje se ispod adrese. prije sadržaja pisma s lijeve strane. onda osoba višeg ranga potpisuje sa desne strane. telefonski razgovor. počevši od 10. Uljudni oproštaj sa poslovnim partnerom riječima kao: Pozdravljam Vas. onda potpis ide sa desne strane po pravilu od 45. a osoba nižeg ranga sa lijeve strane. (50. Uobičajeno je da se sažetak podvlači. Poslovno pismo potpisuje ovlašteno lice koje zastupa firmu (direktor ili vlasnik). Sporedni dijelovi poslovnog pisma: 4 . Voditi računa o pravopisu. On također ima uobičajenu formu: • • • Početak ili otvaranje pisma Uvođenje u poruku (kratko i racionalno). Ako poslovno pismo potpisuju dvije osobe.) slovnog mjesta. Ako pismo potpisuje jedna osoba. Primite naše pozdrave. slovnog mjesta. S poštovanjem. pozivanje na ranije dopisivanje. a kada to nije dovoljno koristi se drugi red. Posebnu pažnju treba obratiti na stil pisanja: jasan.

).) koji se navode ispod sadržaja pisma sa lijeve strane od 10. prilog br. Kada se pismo šalje običnom poštom onda nema potrebe da se to posebno označi. Dodatak se uvijek parafira jer se stavlja ispod potpisa i pečata. 4) Raspored kopija. 5) Dodatak ili postskriptum je sporedni dio pisma koji se piše ako je ispušteno nešto u sadržaju. 2) Prilozi su dokumenti koji se prilažu uz pismo (prospekti.. Sada kada se dokumentacija obrađuje računarima vrši se višestruka korekcija teksta.. Ali kada se šalje preporučeno ili na neki drugi poseban način onda se to obavezno označava na kraju pisma poslije priloga i to sa lijeve strane od 10. slovnog mjesta. i posebno se označavaju (prilog br. a kopije se raspoređuju prema potrebi. Treba biti što kraći. 3) Način otpreme. Original se šalje poslovnom partneru. U rasporedu kopija navodi se u koliko je primjeraka poslovno pismo umnoženo i kome su kopije dostavljene. 1. E-mail 5 . Kao: Dostavljeno: • • • Imenovanom Računovodstvu Arhivi. Pismo se piše u više primjeraka.S. pa se postskriptum sve manje koristi 4. 2 itd. Dodatak se piše tako što se sa lijeve strane nakon 10.1) Oslovljavanje (Gospodine direktore. kalendar. slovnog mjesta stavi P.) – ako je pismo upućeno poslovnom prijatelju može se osloviti i sa Poštovani prijatelju i sl. Cijenjeni direktore i sl. slovnog mjesta.

attachment) datum i vrijeme prijenosa koje se dodjeljuje automatski potpunu adresu primatelja koja omogućuje razlikovanje poslovnog i osobnog e-maila. cc) predmet poruke (eng. Poslovni e-mail sastoji se od: 1. pozdrav i potpis (potpis se sastoji od naziva poduzeća-pošiljatelja i mjesta poslovanja. bit. subjekt) listu priloga (eng. 2. završetak. to) • • • • • adrese kopija (eng.E-mail ili elektronička pošta je pisana poslovna komunikacija koja se rabi u internom i eksternom komuniciranju. funkcije te punog imena i prezimena osobe koja upućuje e-mail) Komuniciranje e-mailom pogodno je za sve faze poslovnog procesa. predmeta poslovanja i sjedišta • • • ponovljeni predmet oslovljavanje sadržaj koji obuhvaća uvod. a sastoji se od naziva poduzeća primatelja. a osobito je pogodno za komuniciranje sa stalnim poslovnim partnerima. zaglavlja ili protokola koje obuhvaća: • • e-mail adresu pošiljatelja (eng. from) e-mail adresu primatelja (eng. Uporabom e-maila tijekom cijelog poslovnog procesa uklanja se posao povezivanja prethodnih komunikacija jer se prethodna komunikacija može automatski uključiti u komunikaciju odgovora. teksta poruke koje obuhvaća: Preporuke pri korištenju e-maila u poslovne svrhe 6 .

I upamtite da vaša tvrtka može doći do bilo kojeg maila koji je došao ili otišao s vaše poslovne adrese.• • • • • • • • • ograničite se na jednu temu i pišite kratko. Zato je pravilo broj jedan kod važnih i osjetljivih informacija koje šaljete: pretpostavite da bilo koji mail koji pošaljete mogu pročitati i ljudi kojima nije namijenjen. Primjerice. nema mjesta privatnosti. Ma što god spomenuli dotičnoj osobi. odnosno je li vrijeme da se nešto obznani. ako novinarima odate financijske rezultate tvrtke prije konačnog usuglašavanja i odobrenja. a i uporabu tzv. to bi moglo imati posljedice o kojima ne želite ni razmišljati. 5. Kako planirati pismo 7 . uvijek postoji mogućnost da primatelj vašu poštu jednim klikom proslijedi drugima. Drugi je razlog zašto izbjegavati odavanje povjerljivih informacija je taj što biste se mogli predomisliti oko toga želite li ih otkriti ili ne. manje formalnim jezikom nego za pisma koristite se mogućnošću povezivanja e-maila sa Web komunikacijama (u e-mailu ugrađujte hiperlinkove) izbjegavajte uporabu velikih slova jer ona označavaju vikanje. emotikona i net-kratica jer ih većina ljudi ne razumije e-mail poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo ne služite se e-mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore jer ćete tako ostaviti dojam da osobu namjerno izbjegavate pročitajte i popravite e-mail poruku prije nego što ju pošaljete ne šaljite e-mail koji ste sastavili dok ste bili ljuti jer e-mail se uvijek čini grubljim nego što zapravo jest Iako se e-mail ponekad čini potpuno bezazlenom formom. Drugo je pravilo kod slanja povjerljive pošte: razmislite prije nego što pošaljete. a duga objašnjenja i dokumente pošaljite kao prilog poruci budite izravni koristite se jednostavnim.

tj.  Odgovor na neučtivo pismo treba biti posebno pristojan i korektan.Prije nego li započnete pisati pismo. Vama' konstrukcija. Uvijek koristite jezik u afirmativnom (pozitivnom. Organizacija sadržaja i oblikovanje rečenica 8 . pitajte se: • • • • Što mi je cilj? Što ovim pismom želim postići i koji je najbolji način da to postignem? Koje zamisli želim izraziti i kakav dojam želim ostaviti na primatelje pisma? Kako ću postići rezultat koji želim i dobiti odgovor koji očekujem? Uživite se u čitateljevo gledište: • • • • • • • Sadržaj oblikujte unutar jedne stranice. Pismo je učinkovitije ako prevladavaju riječi vi. mislim da bi trebalo. Izbjegavajte učene fraze koje otežavaju komunikaciju. konstruktivnom. umjesto mi ili ja. čak i kada su u pitanju neugodne vijesti. već to znači da sadržaj treba osmisliti sukladno potrebama kupca i pronaći razumnu mjeru u svojoj ponudi) • Izbjegavajte pisanje više poruka u jednom pismu. optimističnom) obliku. Izbjegavajte konstrukcije koje stavljaju naglasak na vaš posao. ako je usmjereno na potrebe drugoga i na njegovu perspektivu Ne koristite riječi trebate i morate jer su to imperativni oblici koje nitko ne voli čuti. naročito suprotnih poruka koje mogu izazvati nedoumicu kod čitatelja.  Ton pisma treba biti primjeren i učtiv. predlažem. Koristite neutralne iskaze kao npr. već se usmjerite na potrebe i interese primatelja poruke (to ne znači korištenje više 'Vi. isl.

veličina 11 do 12 pointa za slova u tekstu . za oslovljavanje i pozdrav Stil fonta 9 .veličina 14 za ime i prezime primatelja.• • • • • • u jednoredu (tekst) i dvoredu (razmak između odlomaka) s odvojenim pasusima koji definiraju posebne dijelove teksta s nabrajanjima (jedno ispod drugog radi bolje uočljivosti) s oznakama pojedinih pasusa i teza sa slovima ili brojevima i s posebno označenim poglavljima s kratkim rečenicama od najviše 25 riječi s isticanjem pojedinih riječi Grafički posebno istaknuti detalji • • • • • • masnim. s razmacima nabrajanjima Oblici fonta -za prezentacije je najbolje koristiti Arial -za normalne tekstove u poslovnim pismima i dopisima najbolje je koristiti fontove tipa Times (najčešće se koristi Times New Roman) Izbor veličine slova (font) . podebljanim „bold“ slovima počecima odlomaka brojevima riječima pisanim velikim slovima posebno oblikovanim slovima-italic. za naslov pisma. za predmet.

dvostruki prored za razmak između odlomaka Odlomak (paragraf) -preporučuje se dvostruki prored između odlomaka -preporučljivo je ujednačiti veličine odlomaka jer se tekst doima skladnijim Odbrojavanje stranica -brojevi stranica u sredini teksta.jednostruki prored za tekst .5 cm sa svih strana Prored između redaka . s donje strane papira Vanjski oblik teksta .-najčešće se koristi običan stil -kod poslovnih pisama kurziv (italic) koristi se samo za dijelove teksta koji se žele posebno istaknuti Razmak od teksta do ruba papira (margine) -jedan od preporučljivih razmaka je 2.„uravnoteženi blok sustav“ 10 .

Papua Nova Gvineja. a ostala malo (ako nisu imena): Savez samostalnih sindikata Hrvatske. osim veznika: Narodna Republika Kina. Flandrija. SAMO prva riječ počinje velikim slovom: Bliski istok. Židovka regija i otoka: Međimurac. Danac.6. onda prvo slovo veliko: Baranja. Filozofski fakultet u Zagrebu 11 . Australac (NE Australijanac) država i naroda: Hrvatica. Štajerska Ako ima više riječi. Bavarac gradova i sela: Zagrepčanka. Varaždinac. Afrikanac. Provansalka. Bolivijka. Turistička zajednica grada Splita. PRAVOPIS i najčešće korištene formulacije Velikim početnim slovom pišu se pripadnici: • • • • kontinenata: Amerikanka. Grožnjanka. Rabljanka. Srednji zapad (u SAD). Gorski kotar Ustanove i udruženja Uvijek prvo slovo ide veliko. Bosna i Hercegovina Regije Ako je samo jedna riječ. Australija Države Sve riječi u imenu država počinju velikim slovom. Azijatkinja. Socijaldemokratska partija Hrvatske. Egipćanin. Njujorčanin (ili Newyorčanin) Kontinenti Kontinenti počinju velikim slovom: Europa.

Upisat ću se u neki savez sindikata. Rim. Firenca itd.) Pridjevi • posvojni pridjevi na -ov (Markov).  Izuzeci su imena koja su pohrvaćena zbog duge uporabe: imena država. onda je sve malo. Ivo Ivić ne: gospodin ravnatelj škole prof. Zarez između osobe i zanimanja: 12 . ili prof. kako hoćete. Ivo Ivić. može i veliko i malo. na primjer: ravnatelj škole prof.  Riječ vlada se piše malo u hrvatska vlada. a ako stoji sama za sebe. -ev (Marićev). Pariz. imena nekih gradova (Beč. fonetizirani oni ili ne (hrvatski. Kad se ustanove spominju općenito. Ivić (ako je jedini Ivić u informaciji). -ljev (Jakobljev) UVIJEK se pišu velikim slovom • posvojni pridjevi na -ski. Idemo naći turističku zajednicu ovog grada. -in (Anin). nego je dovoljno navesti samo gosp. praški. Ivić ili samo ravnatelj (ako je jedini ravnatelj u informaciji). Ivo Ivić  Kad se u istoj informaciji ponovo spominje ime iste osobe nepotrebno je ponavljati ravnatelj škole prof. Strana imena Pišu se onako kako se pišu izvorno u stranim jezicima. -ćki (većinom ktetici) pišu se MALIM slovom. -ški. nepotrebno je još isticati i gospodin ili gospođa. zaprešićki) Kada pišemo gospodin i gospođa Kad je uz ime i prezime osobe navedeno zanimanje i/ili funkcija koju obnaša. biblijski.

sveti Stjepan. ing. nema zareza: predsjednik Ivo Ivić Titule Titule se pišu malim slovom • kralj Tomislav. arh. Kad je ime osobe ispred njene funkcije/zanimanja. cjelovitom obliku. predsjednik 2. (Pišu se ispred imena: dr. iza imena ja zarez: Ivo Ivić. prof. oec. profesor Jurić. diplomirani inženjer arhitekture dipl. kad je ime osobe iza funkcije/zanimanja koje obavlja. dipl. iur. dipl. Ivo Ivić) Kratice oznaka zanimanja: diplomirani pravnik diplomirani ekonomist diplomirani inženjer dipl.1. magistar profesor mr. ing. Kratice akademskih naslova: doktor dr doktor znanosti dr. 13 . ali se izgovaraju isključivo u dužem. doktor Margetić Skraćeno se titule mogu samo pisati.sc.

(Pišu se iza prezimena koje se u tom slučaju odvaja zarezom: Ivo Ivić. ) Kratice koje se često upotrebljavaju: gospodin gospođa na primjer takozvani i tako dalje monsinjor gosp. HINA (hina) G. HINA-i A. HINA-e (hine) D. iur. itd. dipl.zračna luka advokatura-odvjetništvo marketing-istraživanje tržišta 14 . Ili msgr. Složene kratice u kojima svako veliko slovo znači cjelovitu riječ sklanjaju po padežima. gđa. npr. a padežni nastavak se odvaja spojnicom: N. tzv. HINA-u (hini) (hinu) Instr. HINA-om (hinom) Primjeri internacionalizama u poslovnom jeziku koji imaju svoj hrvatski izričaj potvrđen praksom: aerodrom. mons.

pa u nastavku koristimo malo slovo. tada novu rečenicu počinjemo velikim slovom. Uobičajene formulacije oslovljavanja Poštovani gospodine. Poštovani Profesore. Poštovani gospodine Iviću. tada ne počinje nova rečenica. Ako se koristi uskličnik. Cijenjena gospođo Ivić. Poštovani direktore! Jučer smo stigli u Pulu.menadžment. 15 . Poštovani gospodine doktore.upravljanje rentabilan-unosan evidentan-očit Oslovljavanje Kod službenog dopisivanja uobičajeno je oslovljavanje stavljati iznad prve crte teksta. Poštovani direktore. jučer smo stigli u Pulu. Poštovana gospođo profesorice. Cijenjena gospođo. Ako oslovljavanje završavamo zarezom.

Poštovani gospodine generale. Vaša uzoritosti. Poštovana gospođo ministrice. primiti izraze moga visokog uvažavanja. Pozdrav. Oče biskupe. gospodine…. Velečasni gospodine. srdačno Vas pozdravljamo Upućujemo Vam srdačne i iskren pozdrave Formule pristojnosti kod posebno uvaženih primatelja Molim primite izraze mog iskrenog štovanja Izvolite. s poštovanjem 16 . Preuzvišeni gospodine biskupe. Časna majko. formula pristojnosti (kurtoazije) S poštovanjem S iskrenim poštovanjem Srdačan pozdrav Srdačno Vas pozdravljam Primite naše srdačne pozdrave Primite naše iskrene pozdrave Očekujući Vaš skori odaziv.

iskaz dopisivanje. gospodine (ekselencijo). lista. ponovna uvjeravanja mog najvišeg poštovanja Molimo primite izraze mog dubokog poštovanja Primjeri uobičajenih pogrešaka koje se često provlače u tekstovima: Pogrešno se piše: Nova Godina Božićni običaj uputstvo spisak prepiska često puta putem telefona neznam ne ću znati ću kutevi kursevi podcrtati pretsjednik treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba Nova godina božićni običaj uputa popis. više puta telefonom ne znam neću znat ću kutovi kursovi podcrtati predsjednik podpredsjednik treba potpredsjednik 17 .Koristim ovu prigodu da Vas uvjerim u izraze mog najvišeg poštovanja Primite. dopisi mnogo puta. imenik.

To ste trebali platiti prije tri mjeseca.gladko radia gubitci dohodci izuzetci s tla uz zid oba nisu došla da li ste treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba glatko radija gubici dohotci izuzeci sa tla uza zid nijedan nije došao jeste li raspravljati o pitanju raspravljati po pitanju Pristojnost. ljubaznost Ljutito. tužit ćemo vas sudu. Već smo vam pisali u svezi vašega velikog duga od 100 000 kuna. grubo i sarkastično pismo neće ostvariti rezultate koje očekujemo. S poštovanjem To se može izraziti i na drugi način: 18 . Ako dug ne podmirite za deset dana. Na primjer: Poštovani gospodine Zoriću.

Budući da niste odgovorili na naše pismo. Svjesni smo da je Vaša ljutnja opravdana. Međutim. S poštovanjem 19 . pa vam nudimo daljnjih deset dana da namirite svoj dug. Razlog je u tome što nismo dobili namjenski novac. niste nam ostavili drugi izbor već da Vaš predmet damo u ruke odvjetniku.Poštovani gospodine Zoriću. nama to neće biti drago. Još jednom se ispričavamo zbog kašnjenja u ispunjavanju naših obveza i zahvaljujemo na Vašem razumijevanju. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. Drago mi je da Vam možemo javiti da smo danas uplatili iznos honorara na Vaš žiro račun. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. Vjerujemo da ćemo uskoro moći ispuniti sve naše obveze i još jednom zahvaljujemo na Vašem strpljenju i razumijevanju. Nadamo se da ćemo i dalje uspješno surađivati na zajedničkim projektima. primite našu iskrenu ispriku što Vam još uvijek nismo mogli isplatiti Vaš novac. ali Vas molimo za još malo strpljenja. kolovoza u kojem smo vas zamolili da podmirite svoj dug od 100 000 kuna koji ste trebali platiti prije tri mjeseca. U privitku Vam šaljemo kopiju uplatnice. pozivam se na prethodno naše pismo od 10.

Još nekoliko puta tekst pročitamo. • UVOD-otvaramo pismo Zašto pišemo Pišemo u skladu s dogovorom i preuzetom obvezom. KAKO NAPISATI DOBRO PISMO Priprema za pisanje • • U prvom se dahu „nabacuju“ osnovne misli i ne treba paziti na redoslijed. dodavati nove. napraviti plan pisma i iz grubo nabacanog teksta izvlačiti one rečenice koje se uklapaju u shemu i. • • Tekst počnemo „brusiti“. sažetost. O čemu pišemo O našim mogućnostima i želji da dobijemo posao. jasnoću i samu kvalitetu teksta Nakon toga iz teksta treba izdvojiti osnovnu i najvažniju poruku pisma. 20 . dotjerujemo ga sve dok ne budemo potpuno zadovoljni i dok on ne odgovara svim pravilima dobrog poslovnog pisma Primjer organizirane strukture • NASLOV. naravno. sažimamo ga ili ubacujemo potrebne podatke.7. izbacujemo nepotrebne riječi. Navesti konkretan nadnevak Dogovora.tema o kojoj se u pismu govori Uključenje poduzeća Delta u projekt gradskog prijevoza putnika (želimo dobiti posao).

ispravi neku pogrešku i slično.• SREDIŠNJI DIO-dio s porukom Problem koji želimo riješiti Primatelj pisma ne zna naše mogućnosti. možda će netko drugi dobiti posao. • ZAKLJUČAK-zatvaramo pismo Na kraju pisma ohrabrite i još jednom podsjetite čitatelja da od njega očekujete da nešto učini. donese odluku. trebamo naći način financiranja. 21 .  Možete kratko ponoviti najvažnije točke pisma.  Zaključak treba biti kao i početak.  Predlažemo rješenje  Prikazujemo svoje stajalište i prijedlog  Želimo organizirati sastanak pripremljen za donošenje odluke  Što želimo da primatelj pisma učini  Želimo da dođe na sastanak i donese odluku o uključenju i financiranju.  Kada završavate pismo trebali biste zahvaliti osobi na pisanju. upite ili korespondenciju i spomenite da očekujete da vam se primatelj pisma uskoro javi. Potaknite daljnju vezu. kratak. ići na poantu. I kada. odnosno što se od njega stvarno očekuje da učini. odgovori na pismo. dođe na sastanak.  Pismo se zatvara na taj način da čitatelj upamti osnovnu misao ili ideju pisma. ako je vaše pismo odgovor i ako to niste učinili na početku.

Nadam se da ćemo se uskoro čuti.Evo nekoliko primjera dobro sročenih zaključaka: Još jednom Vam se zahvaljujemo na Vašem pismu i molimo Vas da nam se javite za sve dodatne informacije. Ili: Sigurni smo da je kupnja našeg proizvoda pravi odabir. Da ukratko ponovim osnovne točke pisma-sve cijene su u kunama. franko hrvatsko granica. 22 . Dopustite da Vas podsjetim da uskoro dolazi ljetna sezona pa Vas molim da robu naručite što prije da bi stigla na vrijeme. rok isporuke je dva tjedna od primitka narudžbe. Ili: Nadam se da sam odgovorio na sva Vaša pitanja. Očekujem da se uskoro čujemo. Treba li Vam bilo kakav savjet ili informacija bit će nam zadovoljstvo da Vam ih pružimo. ali molim Vas da nam se javite za sve dodatne obavijesti. Nadamo se da ćemo se uskoro čuti. svibnja 1993. Molimo Vaš odgovor na našu ponudu do 12.

Naš poslovni suradnik. Loš redoslijed paragrafa teksta Poštovani. Teče li tekst glatko? 3. pa vam pišemo o tome jer smo zainteresirani. najviše 25 riječi) 4. provjerite što ste to napisali i pitajte se: 1. za razliku od naših poslovnih suradnika. Htjeli bismo saznati nešto više o cijenama i popustima koje nudite. Izgleda li krajnji proizvod dobro? PRIMJER CIJELOG TEKSTA Primjer 1. Je li unutrašnja logika najjasnija? 7.o. Oni su bili oduševljeni sigurnosnim sustavom koji ste kod njih instalirali.o. Da li dajete jamstvo za svoje instalacije? 23 . kod kojih dvojite. spomenuo nam je vaše ime i pokazao vaš katalog. a to je nama jako važno jer razmišljamo o poboljšanju kvalitete iako. Jesu li rečenice kratke. Hoće li čitatelj razumjeti ono što smo htjeli poručiti ili su negdje mogući nesporazumi? 2. pišu? 6. Jeste li izostavili sve dugačke. jasne i razumljive? (prosječno 16. nemamo takav oblik poslovanja.Nakon što ste napisali pismo. teške i možda nerazumljive riječi? 5. Jeste li provjerili kako se pojedine riječi. Zanimaju nas vaši sigurnosni sustavi. ELTA d.

ali za početak neka to bude naš glavni dućan. a mi smo lanac dućana i to nam ne bi odgovaralo. Pismo se ne može brzo čitati-treba ga proučavati. Ima dosta pravopisnih i gramatičkih pogrešaka. 24 . instalirati ćemo vaše sustave u sve naše dućane.ELTA d. ali kao što smo već spomenuli. pa bi nam trebao brzi odgovor.o. 4. Htjeli bismo se brzo odlučiti. 6.U Vašem katalogu vidjeli smo Secure 15 koji bi mogao zadovoljiti naše potrebe. Koliko vam treba da instalirate sustav koji će nadgledati sve naše odjele? Možete li nam poslati inspektora ili savjetnika da pogleda naše prostore? Ako možete ponuditi konkurentnu cijenu i garancije. oni su robna kuća. što otežava brzo čitanje. S poštovanjem ANALIZA LOŠE NAPISANOG POSLOVNOG PISMA: 1. Rečenice su veoma dugačke (od 45 do 70 riječi) s mnogo umetnutih rečenica. Pomiješano je nekoliko tema. te bismo trebali nešto što može spriječiti pljačku i provale u dućane pa mislimo da bi nam Secure 15 odgovarao. Krajnje je nejasno što se zapravo htjelo reći. 5. ima instaliran Secure 18. 3. 2. Teško se razumije što pisac želi reći-potrebno je pročitati nekoliko puta da bi se shvatila poruka.o.

Za početak ćemo testirati vaš sustav u našem glavnom dućanu. S poštovanjem 25 .o.Primjer 2. Naša tvrtka ima lanac dućana za maloprodaju i tražimo učinkovit sigurnosni sustav. iz vašeg kataloga.. Zato Vas molimo da nam ponudu s cijenom. ako bi jedan od vaših predstavnika mogao doći k nama. uvest ćemo ga u sve naše dućane. održavanjem.o. jamstvom. dostavite do 20. tvrka ELTA d. Dobar redoslijed paragrafa teksta Poštovani gospodine Perinčiću. tu će biti nužna kokurentna ponuda i puno jamstvo. Mi trebamo instalaciju koja će nam dati sveobuhvatnu zaštitu protiv provale i krađe u svim našim odjelima. Međutim. Vašu tvrtku su nam preporučili naši poslovni partneri. Dakako. travnja. nam se čini najpogodnijim. rokom. Odluku o izboru optimalnog ponuđača željeli bismo donijeti unutar idućih nekoliko mjeseci. kojima ste nedavno instalirali alarmni sustav Secura 18. a sustav Secure 15. načinom plaćanja i testiranja sustava. Ako bude uspješan. vjerojatno bi nas mogao savjetovati i pomoći u odabiru optimalnih rješenja sustava. održavanje i servisi.

na raspolaganju.. s daljnjim informacijama. Ovime Vam želimo priopćiti da . Slobodni smo Vam priopćiti da .... S velikim zanimanjem očekujemo Vaš stav.. Završni tekst • • • • • Nadamo se uspješnoj suradnji s Vama. Mi bismo Vam htjeli priopćiti da . 26 . IZRAZI KOJI SE ČESTO KORISTE U POSLOVNOM DOPISIVANJU Želite nešto priopćiti • • • • Drago nam je što Vam možemo priopćiti da .... Htjeli bismo zamoliti ponudu za . Bilo bi nam drago kad bismo s Vama mogli uspostaviti dobru poslovnu suradnju. U svako doba smo Vam..8..... Molimo Vas da nam što je moguće prije pošaljete ponudu za . Kako ćete zatražiti ponudu? • • • Molimo Vas da nam pošaljete ponudu za .. Želite reći da nešto šaljete u prilogu (privitku) • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo . Radovali bismo se Vašoj posjeti... U prilogu (privitku) dobivate ...

. Pozivanje na upit i zahvaljivanje • • • Hvala Vam na upitu (faksu. telefonskom razgovoru. Na naše veliko žaljenje nismo u mogućnosti… 27 . e-mailu. Ovime Vam nudimo: 2. S molbom za Vaš skori odgovor.. e-mail) od … i nudimo Vam sljedeće: … Slanje ponude 1. telefonskom razgovoru. Zahvaljujemo Vam na upitu (faksu. ne možemo udovoljiti Vašoj želji. U očekivanju Vašeg odgovora . Za Vaš hitni odgovor bili bismo Vam vrlo zahvalni. pozivu). Sa zanimanjem očekujemo Vaš skorašnji odgovor. Pozivamo se na Vaš upit (faks. Pozivajući se na Vaš upit od … nudimo Vam kako slijedi: Ukazivanje na priloženu dokumentaciju • • • U prilogu (privitku) dobivate… U prilogu (privitku) Vam šaljemo… Željene kataloge (željeni katalog) i brošure ćete dobiti poštom. pozivu). Negativan odgovor na upit • • Nažalost.. e-mailu. U vremenu od … do … možemo Vam ponuditi … 3..Završni dio teksta upita • • • • • Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu.

Slobodni smo Vam u prilogu poslati račun u iznosu od .. Sa zanimanjem očekujemo Vaš skori odgovor. Nadam se da zbog ovog odgađanja nećete imati nikakve štete.. U nadi da ćete imati razumijevanja srdačno Vas pozdravljamo. • Molimo Vas da što je moguće prije podmirite gore navedeni račun. Kako ćete priopćiti da u prilogu (privitku) šaljete račun? • • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo račun za sljedeće usluge:. 28 . Radujemo se dobroj suradnji s Vama...Završetak ponude • • • • • • • U nadi da Vam naša ponuda odgovara srdačno Vas pozdravljamo. Radujemo se Vašem odgovoru. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun br.. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun unaprijed Vam zahvaljujemo.. … bili bismo Vam vrlo zahvalni.. U prilogu (privitku) dobivate račun za sljedeće usluge: . Bilo bi nam drago kad bismo mogli… Nadam se da ću uskoro dobiti Vaš odgovor.. Nadamo se da Vam ova promjena neće uzrokovati neugodnosti. Kako ćete zamoliti da se podmiri račun? • Molimo Vas da podmirite gore navedeni iznos. Kako ćete moliti za razumijevanje i kako možete obrazložiti storno? • • • • Molimo za razumijevanje za ovaj slučaj. Bilo bi nam drago kad bi Vam naša ponuda odgovarala.

. još • nije podmiren. • Dali smo nalog našoj banci da dospjeli iznos doznači na Vaš račun.. Kako možete priopćiti da dospjeli račun nije podmiren? • Slobodni smo skrenuti Vam pažnju na to da naš račun od .... . • U prilogu Vam šaljemo naš ček za podmirenje gore navedenog računa... • Htjeli bismo Vas podsjetiti da je prošao rok plaćanja našeg računa od ..Kako možete priopćiti da ste podmirili račun? • Podmirili smo Vaš račun br.. u iznosu od . • Obavještavamo Vas da smo iznos u visini od . 29 . bankovnom doznakom... • Ako do tada ne podmirite iznos bit ćemo prisiljeni protiv Vas poduzeti pravne mjere. . • Sukladno Vašem faksu šaljemo Vam potvrdu o uplati.. doznačili na Vaš račun već . • Danas smo gore navedeni iznos doznačili na Vaš račun.

A.H. Mandić. 2005. Ivo: Rječnik stranih riječi. Tehnološki park Zagreb. Školska knjiga. 1994. PONS. Težak. Moguš. Klaić. Školska knjiga. Marijan: Poslovna pisma ili Kako napisati učinkovito poslovno pismo. Zagreb.. Milan: Hrvatski školski pravopis.S. Zagreb. 30 . Rachel Armitago: Praktično poslovna komunikacija. 1968. Bratoljub: Veliki rječnik stranih riječi izraza i kratica. Zagreb. 2002. Ham. Stjepan: Gramatika hrvatskog jezika. Zora. Stjepko. Vlado: Kako javno razgovarati hrvatski. 1998.Literatura: Ožanić. Zagreb. Vladimir. Novi Liber. Zagreb. Anić. Babić. Amato. Društveno veleučilište. Pula. Sanda. Eržišnik. Zagreb. C. zagreb. 2005. Babić. 1999. 2005. Davor: Uredsko poslovanje (skripte). Stjepan.Goldstein.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful