1

HRVATSKI JEZIK I POSLOVNA KORESPONDENCIJA
mr.sc. Ivana Bašić

Jednako kao što izgled i stil govore o osobi koju upoznajemo, toliko u današnjem poslovanju stil i sadržaj poslovnog pisma s kojim se istupa prema poslovnim partnerima govore o pošiljatelju. Najčešći oblik današnje poslovne komunikacije odvija se putem e-maila kojim se poslovnim partnerima i kompanijama šalju projekti, ponude proizvoda ili usluga, ponude za zaposlenje, pozivi za prezentacije, objave za medije, a poslovno pismo služi održavanju poslovnih veza, predstavljanju poduzeća i ima važnu promotivnu funkciju.

Sadržaj:
• • • • • • • načela i jezik dobre komunikacije koraci do učinkovite komunikacije (jasnoća, točnost, sažetost, pravovremenost, dokumentiranost, osobnost) struktura i vanjski izgled teksta poslovnog pisma uobičajeni formati poslovnih pisama planiranje pisma i organizacija sadržaja (naslov, uvod, središnji dio, zaključak) stil i jezik (stil i ton pisma, stilske figure, pravopis, pozitivan pristup) e-mail pismo

Tipska poslovna pisma - prigodna poslovna pisma - ponuda za posao - curriculum vitae - preporuke - pismo „odbijenica“-neprihvaćanje ponude za posao - natječaji i upit za ponudu - pismo namjere - sastanci-pozivnice i zapisnici - priopćenje za medije

1

1

1. Osnovna pravila pisanog poslovnog komuniciranja
• ekspeditivnost - podrazumijeva da se svaki poslovni iskaz vrlo brzo proslijedi i da se izvrši uvid u sadržaj i omogući povratna informacija u što kraćem roku. Ukoliko, uslijed stjecaja okolnosti, nije moguće odmah odgovoriti, potrebno je obratiti se partneru i nagovijestiti da će puni odgovor na njegovo pismeno obraćanje uslijediti u određenom vremenu. • čuvanje poslovne i službene tajne. Ono što se smatra službenom tajnom propisuje se zakonom. Službena tajna u okviru tvrtke je regulirana internim aktima tvrtke. Može se reći da svi podaci tvrtke predstavljaju poslovnu tajnu, a posebno oni koji su tako označeni, tj. na kojima stoji naznaka povjerljivo, strogo povjerljivo, poslovna tajna i dr. • točnost i preciznost izražavanja važno je pravilo pisane i usmene komunikacije. Ono znači poštivanje jezične i komunikacijske kompetentnosti. Jezik i stil poslovnog iskaza treba učiniti sadržaj poruke preciznim, jasnim i stručnim. • administrativno - tehnička obrada podrazumijeva pripremu, ekspediciju, čuvanje i odlaganje svih vrsta pisanog poslovnog komuniciranja. To je arhiviranje dokumenata i njemu se posvećuje posebna pažnja. • urednost i estetski izgled poslovnog iskaza. Poslovno pismo je ogledalo onoga tko ga šalje. Preko poslovnog pisma može se steći dojam o poslovnom partneru, bolje nego na osnovu drugih izvora.

2. Glavni dijelovi poslovnog pisma:

2

1) Zaglavlje sadrži sve bitne elemente kojima se pošiljatelj poslovnog pisma odlikuje. Zaglavlje sadrži bitne dijelove (naziv tvrtke, djelatnost i odredište – ulicu i broj, poštanski broj mjesta, i naziv mjesta poslovanja), i sporedne dijelove (broj telefona i telefaksa, broj žiro-računa, zaštitni znak, godina osnivanja, spisak brojeva i dr.). Zaglavlje se piše u vrhu poslovnog pisma, na sredini najčešće, tako da je jasno označeno i upadljivo. Naziv tvrtke, mjesto i adresa trebaju biti uočljivi. 2) Mjesto i datum pišu se odmah iza zaglavlja. Uobičajeno je da se pišu u istom redu sa pozivnom oznakom. Mogu se pisati i na više načina: Osijek, 10. svibnja 2005. god. Osijek, 10.05.2005 Datum je posebno važan jer se od tog datuma utvrđuju nastale poslovne obaveze (važeći propisi po kojima je realiziran posao). 3) Adresa primatelja sastoji se od naziva tvrtke, njene djelatnosti i odredišta (ulica, broj, poštanski broj, naziv mjesta).

Pisma koja se šalju u inozemstvo moraju imati odredišnu zemlju, a adresa mora biti prilagođena zemlji u koju se šalje. 4) Pozivni znakovi (oznake) su u funkciji lakšeg razvrstavanja pošte. To mogu biti inicijali ličnosti ili odjeljenja tvrtke u kojoj je pismo napisano. Na primjer: vaš znak, naš znak, vaš dopis, naš dopis i sl.

5) Predmet ili sažetak predstavlja kratak sadržaj poslovnog pisma.

3

poslovnu vezu. Voditi računa o pravopisu. koji ono dobiva značaj službenog dokumenta. Uljudni oproštaj sa poslovnim partnerom riječima kao: Pozdravljam Vas. Ako pismo potpisuje jedna osoba. (50. On također ima uobičajenu formu: • • • Početak ili otvaranje pisma Uvođenje u poruku (kratko i racionalno). prije sadržaja pisma s lijeve strane. To je sastavni dio pisma. Uobičajeno je da se sažetak podvlači.Ispisuje se ispod adrese. Sporedni dijelovi poslovnog pisma: 4 . 8) Potpis. S poštovanjem. slovnog mjesta. Posebnu pažnju treba obratiti na stil pisanja: jasan. onda osoba višeg ranga potpisuje sa desne strane. telefonski razgovor. sa naglašenim optimizmom i željom za daljnju suradnju 7) Pozdrav. Sažetkom se definira sama tema pisma. oglas i sl. a osoba nižeg ranga sa lijeve strane. Ako poslovno pismo potpisuju dvije osobe. 6) Sadržaj pisma je glavni dio pisma kojim se daje poslovna informacija. 3. kratak i precizan. S osobitim poštovanjem i sl. počevši od 10. ili istakne na drugi način. Ako se u pismu ističe više stvari onda svaku treba obraditi u posebnom odlomku • Završni dio je zaokruživanje poruke. Piše se do polovine reda. Primite naše pozdrave. vlastoručnog potpisa i otkucanog imena i prezimena ovlaštenog lica sa titulom. pozivanje na ranije dopisivanje. a kada to nije dovoljno koristi se drugi red. Potpis se sastoji od naziva tvrtke. Poslovno pismo potpisuje ovlašteno lice koje zastupa firmu (direktor ili vlasnik).) slovnog mjesta. Poruka ili suština to je samo jezgra pisma i u njemu se obrazlaže razlog obraćanja koji je naznačen u uvođenju u poruku. onda potpis ide sa desne strane po pravilu od 45.

a kopije se raspoređuju prema potrebi. 2) Prilozi su dokumenti koji se prilažu uz pismo (prospekti..1) Oslovljavanje (Gospodine direktore. 3) Način otpreme. kalendar.) – ako je pismo upućeno poslovnom prijatelju može se osloviti i sa Poštovani prijatelju i sl. slovnog mjesta. Dodatak se piše tako što se sa lijeve strane nakon 10. 5) Dodatak ili postskriptum je sporedni dio pisma koji se piše ako je ispušteno nešto u sadržaju. U rasporedu kopija navodi se u koliko je primjeraka poslovno pismo umnoženo i kome su kopije dostavljene. prilog br. E-mail 5 . Kao: Dostavljeno: • • • Imenovanom Računovodstvu Arhivi. i posebno se označavaju (prilog br.) koji se navode ispod sadržaja pisma sa lijeve strane od 10. Original se šalje poslovnom partneru.. slovnog mjesta. pa se postskriptum sve manje koristi 4. 1.S. slovnog mjesta stavi P. 2 itd. Cijenjeni direktore i sl. Kada se pismo šalje običnom poštom onda nema potrebe da se to posebno označi. Dodatak se uvijek parafira jer se stavlja ispod potpisa i pečata. 4) Raspored kopija.). Ali kada se šalje preporučeno ili na neki drugi poseban način onda se to obavezno označava na kraju pisma poslije priloga i to sa lijeve strane od 10. Sada kada se dokumentacija obrađuje računarima vrši se višestruka korekcija teksta. Pismo se piše u više primjeraka. Treba biti što kraći.

predmeta poslovanja i sjedišta • • • ponovljeni predmet oslovljavanje sadržaj koji obuhvaća uvod. pozdrav i potpis (potpis se sastoji od naziva poduzeća-pošiljatelja i mjesta poslovanja. završetak. teksta poruke koje obuhvaća: Preporuke pri korištenju e-maila u poslovne svrhe 6 .E-mail ili elektronička pošta je pisana poslovna komunikacija koja se rabi u internom i eksternom komuniciranju. a sastoji se od naziva poduzeća primatelja. bit. subjekt) listu priloga (eng. from) e-mail adresu primatelja (eng. Uporabom e-maila tijekom cijelog poslovnog procesa uklanja se posao povezivanja prethodnih komunikacija jer se prethodna komunikacija može automatski uključiti u komunikaciju odgovora. funkcije te punog imena i prezimena osobe koja upućuje e-mail) Komuniciranje e-mailom pogodno je za sve faze poslovnog procesa. zaglavlja ili protokola koje obuhvaća: • • e-mail adresu pošiljatelja (eng. 2. a osobito je pogodno za komuniciranje sa stalnim poslovnim partnerima. to) • • • • • adrese kopija (eng. cc) predmet poruke (eng. attachment) datum i vrijeme prijenosa koje se dodjeljuje automatski potpunu adresu primatelja koja omogućuje razlikovanje poslovnog i osobnog e-maila. Poslovni e-mail sastoji se od: 1.

Ma što god spomenuli dotičnoj osobi. a duga objašnjenja i dokumente pošaljite kao prilog poruci budite izravni koristite se jednostavnim.• • • • • • • • • ograničite se na jednu temu i pišite kratko. to bi moglo imati posljedice o kojima ne želite ni razmišljati. odnosno je li vrijeme da se nešto obznani. uvijek postoji mogućnost da primatelj vašu poštu jednim klikom proslijedi drugima. ako novinarima odate financijske rezultate tvrtke prije konačnog usuglašavanja i odobrenja. manje formalnim jezikom nego za pisma koristite se mogućnošću povezivanja e-maila sa Web komunikacijama (u e-mailu ugrađujte hiperlinkove) izbjegavajte uporabu velikih slova jer ona označavaju vikanje. emotikona i net-kratica jer ih većina ljudi ne razumije e-mail poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo ne služite se e-mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore jer ćete tako ostaviti dojam da osobu namjerno izbjegavate pročitajte i popravite e-mail poruku prije nego što ju pošaljete ne šaljite e-mail koji ste sastavili dok ste bili ljuti jer e-mail se uvijek čini grubljim nego što zapravo jest Iako se e-mail ponekad čini potpuno bezazlenom formom. Drugo je pravilo kod slanja povjerljive pošte: razmislite prije nego što pošaljete. 5. Kako planirati pismo 7 . Zato je pravilo broj jedan kod važnih i osjetljivih informacija koje šaljete: pretpostavite da bilo koji mail koji pošaljete mogu pročitati i ljudi kojima nije namijenjen. a i uporabu tzv. Primjerice. I upamtite da vaša tvrtka može doći do bilo kojeg maila koji je došao ili otišao s vaše poslovne adrese. Drugi je razlog zašto izbjegavati odavanje povjerljivih informacija je taj što biste se mogli predomisliti oko toga želite li ih otkriti ili ne. nema mjesta privatnosti.

predlažem.  Ton pisma treba biti primjeren i učtiv. ako je usmjereno na potrebe drugoga i na njegovu perspektivu Ne koristite riječi trebate i morate jer su to imperativni oblici koje nitko ne voli čuti. isl. Uvijek koristite jezik u afirmativnom (pozitivnom. mislim da bi trebalo. konstruktivnom. već to znači da sadržaj treba osmisliti sukladno potrebama kupca i pronaći razumnu mjeru u svojoj ponudi) • Izbjegavajte pisanje više poruka u jednom pismu. Organizacija sadržaja i oblikovanje rečenica 8 . Vama' konstrukcija.Prije nego li započnete pisati pismo. čak i kada su u pitanju neugodne vijesti.  Odgovor na neučtivo pismo treba biti posebno pristojan i korektan. pitajte se: • • • • Što mi je cilj? Što ovim pismom želim postići i koji je najbolji način da to postignem? Koje zamisli želim izraziti i kakav dojam želim ostaviti na primatelje pisma? Kako ću postići rezultat koji želim i dobiti odgovor koji očekujem? Uživite se u čitateljevo gledište: • • • • • • • Sadržaj oblikujte unutar jedne stranice. Koristite neutralne iskaze kao npr. optimističnom) obliku. Pismo je učinkovitije ako prevladavaju riječi vi. Izbjegavajte konstrukcije koje stavljaju naglasak na vaš posao. Izbjegavajte učene fraze koje otežavaju komunikaciju. tj. umjesto mi ili ja. naročito suprotnih poruka koje mogu izazvati nedoumicu kod čitatelja. već se usmjerite na potrebe i interese primatelja poruke (to ne znači korištenje više 'Vi.

podebljanim „bold“ slovima počecima odlomaka brojevima riječima pisanim velikim slovima posebno oblikovanim slovima-italic.• • • • • • u jednoredu (tekst) i dvoredu (razmak između odlomaka) s odvojenim pasusima koji definiraju posebne dijelove teksta s nabrajanjima (jedno ispod drugog radi bolje uočljivosti) s oznakama pojedinih pasusa i teza sa slovima ili brojevima i s posebno označenim poglavljima s kratkim rečenicama od najviše 25 riječi s isticanjem pojedinih riječi Grafički posebno istaknuti detalji • • • • • • masnim. s razmacima nabrajanjima Oblici fonta -za prezentacije je najbolje koristiti Arial -za normalne tekstove u poslovnim pismima i dopisima najbolje je koristiti fontove tipa Times (najčešće se koristi Times New Roman) Izbor veličine slova (font) .veličina 11 do 12 pointa za slova u tekstu . za predmet. za naslov pisma. za oslovljavanje i pozdrav Stil fonta 9 .veličina 14 za ime i prezime primatelja.

5 cm sa svih strana Prored između redaka .-najčešće se koristi običan stil -kod poslovnih pisama kurziv (italic) koristi se samo za dijelove teksta koji se žele posebno istaknuti Razmak od teksta do ruba papira (margine) -jedan od preporučljivih razmaka je 2.dvostruki prored za razmak između odlomaka Odlomak (paragraf) -preporučuje se dvostruki prored između odlomaka -preporučljivo je ujednačiti veličine odlomaka jer se tekst doima skladnijim Odbrojavanje stranica -brojevi stranica u sredini teksta. s donje strane papira Vanjski oblik teksta .„uravnoteženi blok sustav“ 10 .jednostruki prored za tekst .

Gorski kotar Ustanove i udruženja Uvijek prvo slovo ide veliko. SAMO prva riječ počinje velikim slovom: Bliski istok. PRAVOPIS i najčešće korištene formulacije Velikim početnim slovom pišu se pripadnici: • • • • kontinenata: Amerikanka. Papua Nova Gvineja. Rabljanka. Bosna i Hercegovina Regije Ako je samo jedna riječ.6. Grožnjanka. Australac (NE Australijanac) država i naroda: Hrvatica. Židovka regija i otoka: Međimurac. Filozofski fakultet u Zagrebu 11 . Bolivijka. Australija Države Sve riječi u imenu država počinju velikim slovom. Egipćanin. Njujorčanin (ili Newyorčanin) Kontinenti Kontinenti počinju velikim slovom: Europa. Srednji zapad (u SAD). Flandrija. Provansalka. onda prvo slovo veliko: Baranja. Turistička zajednica grada Splita. Danac. Štajerska Ako ima više riječi. a ostala malo (ako nisu imena): Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Varaždinac. Azijatkinja. Afrikanac. osim veznika: Narodna Republika Kina. Bavarac gradova i sela: Zagrepčanka. Socijaldemokratska partija Hrvatske.

 Riječ vlada se piše malo u hrvatska vlada. Ivić ili samo ravnatelj (ako je jedini ravnatelj u informaciji).  Izuzeci su imena koja su pohrvaćena zbog duge uporabe: imena država. Zarez između osobe i zanimanja: 12 . -ški. -in (Anin). Firenca itd. fonetizirani oni ili ne (hrvatski. Ivo Ivić ne: gospodin ravnatelj škole prof. -ćki (većinom ktetici) pišu se MALIM slovom. -ev (Marićev). može i veliko i malo. Ivo Ivić  Kad se u istoj informaciji ponovo spominje ime iste osobe nepotrebno je ponavljati ravnatelj škole prof. praški. Pariz. kako hoćete. Strana imena Pišu se onako kako se pišu izvorno u stranim jezicima. ili prof. biblijski. Idemo naći turističku zajednicu ovog grada. na primjer: ravnatelj škole prof. Ivić (ako je jedini Ivić u informaciji). Upisat ću se u neki savez sindikata. Rim. Ivo Ivić. zaprešićki) Kada pišemo gospodin i gospođa Kad je uz ime i prezime osobe navedeno zanimanje i/ili funkcija koju obnaša. onda je sve malo. -ljev (Jakobljev) UVIJEK se pišu velikim slovom • posvojni pridjevi na -ski. Kad se ustanove spominju općenito.) Pridjevi • posvojni pridjevi na -ov (Markov). nepotrebno je još isticati i gospodin ili gospođa. nego je dovoljno navesti samo gosp. a ako stoji sama za sebe. imena nekih gradova (Beč.

(Pišu se ispred imena: dr. arh. Kad je ime osobe ispred njene funkcije/zanimanja. cjelovitom obliku. nema zareza: predsjednik Ivo Ivić Titule Titule se pišu malim slovom • kralj Tomislav. iza imena ja zarez: Ivo Ivić. profesor Jurić. magistar profesor mr. diplomirani inženjer arhitekture dipl. dipl. Kratice akademskih naslova: doktor dr doktor znanosti dr. doktor Margetić Skraćeno se titule mogu samo pisati. kad je ime osobe iza funkcije/zanimanja koje obavlja. dipl.sc. 13 . predsjednik 2. ali se izgovaraju isključivo u dužem. ing.1. iur. Ivo Ivić) Kratice oznaka zanimanja: diplomirani pravnik diplomirani ekonomist diplomirani inženjer dipl. prof. sveti Stjepan. ing. oec.

gđa. iur. HINA-u (hini) (hinu) Instr. HINA-i A. ) Kratice koje se često upotrebljavaju: gospodin gospođa na primjer takozvani i tako dalje monsinjor gosp. Složene kratice u kojima svako veliko slovo znači cjelovitu riječ sklanjaju po padežima. Ili msgr. HINA (hina) G. HINA-e (hine) D.(Pišu se iza prezimena koje se u tom slučaju odvaja zarezom: Ivo Ivić.zračna luka advokatura-odvjetništvo marketing-istraživanje tržišta 14 . a padežni nastavak se odvaja spojnicom: N. HINA-om (hinom) Primjeri internacionalizama u poslovnom jeziku koji imaju svoj hrvatski izričaj potvrđen praksom: aerodrom. mons. npr. dipl. itd. tzv.

pa u nastavku koristimo malo slovo. Cijenjena gospođo. jučer smo stigli u Pulu. Poštovani Profesore. tada novu rečenicu počinjemo velikim slovom. Poštovana gospođo profesorice. Poštovani direktore.menadžment. Ako se koristi uskličnik. Poštovani gospodine Iviću. 15 . Poštovani direktore! Jučer smo stigli u Pulu.upravljanje rentabilan-unosan evidentan-očit Oslovljavanje Kod službenog dopisivanja uobičajeno je oslovljavanje stavljati iznad prve crte teksta. Poštovani gospodine doktore. Cijenjena gospođo Ivić. tada ne počinje nova rečenica. Uobičajene formulacije oslovljavanja Poštovani gospodine. Ako oslovljavanje završavamo zarezom.

Poštovana gospođo ministrice. Časna majko. Pozdrav. formula pristojnosti (kurtoazije) S poštovanjem S iskrenim poštovanjem Srdačan pozdrav Srdačno Vas pozdravljam Primite naše srdačne pozdrave Primite naše iskrene pozdrave Očekujući Vaš skori odaziv. Vaša uzoritosti. primiti izraze moga visokog uvažavanja. Preuzvišeni gospodine biskupe. Oče biskupe. s poštovanjem 16 .Poštovani gospodine generale. Velečasni gospodine. gospodine…. srdačno Vas pozdravljamo Upućujemo Vam srdačne i iskren pozdrave Formule pristojnosti kod posebno uvaženih primatelja Molim primite izraze mog iskrenog štovanja Izvolite.

dopisi mnogo puta. lista. imenik. iskaz dopisivanje. više puta telefonom ne znam neću znat ću kutovi kursovi podcrtati predsjednik podpredsjednik treba potpredsjednik 17 . ponovna uvjeravanja mog najvišeg poštovanja Molimo primite izraze mog dubokog poštovanja Primjeri uobičajenih pogrešaka koje se često provlače u tekstovima: Pogrešno se piše: Nova Godina Božićni običaj uputstvo spisak prepiska često puta putem telefona neznam ne ću znati ću kutevi kursevi podcrtati pretsjednik treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba Nova godina božićni običaj uputa popis.Koristim ovu prigodu da Vas uvjerim u izraze mog najvišeg poštovanja Primite. gospodine (ekselencijo).

grubo i sarkastično pismo neće ostvariti rezultate koje očekujemo. tužit ćemo vas sudu. Na primjer: Poštovani gospodine Zoriću.gladko radia gubitci dohodci izuzetci s tla uz zid oba nisu došla da li ste treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba glatko radija gubici dohotci izuzeci sa tla uza zid nijedan nije došao jeste li raspravljati o pitanju raspravljati po pitanju Pristojnost. ljubaznost Ljutito. To ste trebali platiti prije tri mjeseca. S poštovanjem To se može izraziti i na drugi način: 18 . Već smo vam pisali u svezi vašega velikog duga od 100 000 kuna. Ako dug ne podmirite za deset dana.

pozivam se na prethodno naše pismo od 10. Drago mi je da Vam možemo javiti da smo danas uplatili iznos honorara na Vaš žiro račun. Još jednom se ispričavamo zbog kašnjenja u ispunjavanju naših obveza i zahvaljujemo na Vašem razumijevanju. Svjesni smo da je Vaša ljutnja opravdana. Budući da niste odgovorili na naše pismo. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. U privitku Vam šaljemo kopiju uplatnice. Vjerujemo da ćemo uskoro moći ispuniti sve naše obveze i još jednom zahvaljujemo na Vašem strpljenju i razumijevanju.Poštovani gospodine Zoriću. pa vam nudimo daljnjih deset dana da namirite svoj dug. S poštovanjem 19 . niste nam ostavili drugi izbor već da Vaš predmet damo u ruke odvjetniku. primite našu iskrenu ispriku što Vam još uvijek nismo mogli isplatiti Vaš novac. nama to neće biti drago. ali Vas molimo za još malo strpljenja. Međutim. Nadamo se da ćemo i dalje uspješno surađivati na zajedničkim projektima. kolovoza u kojem smo vas zamolili da podmirite svoj dug od 100 000 kuna koji ste trebali platiti prije tri mjeseca. Razlog je u tome što nismo dobili namjenski novac. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću.

naravno. KAKO NAPISATI DOBRO PISMO Priprema za pisanje • • U prvom se dahu „nabacuju“ osnovne misli i ne treba paziti na redoslijed. Navesti konkretan nadnevak Dogovora. Još nekoliko puta tekst pročitamo. • • Tekst počnemo „brusiti“. • UVOD-otvaramo pismo Zašto pišemo Pišemo u skladu s dogovorom i preuzetom obvezom. dodavati nove. napraviti plan pisma i iz grubo nabacanog teksta izvlačiti one rečenice koje se uklapaju u shemu i. jasnoću i samu kvalitetu teksta Nakon toga iz teksta treba izdvojiti osnovnu i najvažniju poruku pisma. dotjerujemo ga sve dok ne budemo potpuno zadovoljni i dok on ne odgovara svim pravilima dobrog poslovnog pisma Primjer organizirane strukture • NASLOV.7. 20 . O čemu pišemo O našim mogućnostima i želji da dobijemo posao. sažetost. sažimamo ga ili ubacujemo potrebne podatke.tema o kojoj se u pismu govori Uključenje poduzeća Delta u projekt gradskog prijevoza putnika (želimo dobiti posao). izbacujemo nepotrebne riječi.

trebamo naći način financiranja.  Zaključak treba biti kao i početak. ići na poantu. kratak. odgovori na pismo. upite ili korespondenciju i spomenite da očekujete da vam se primatelj pisma uskoro javi. odnosno što se od njega stvarno očekuje da učini. 21 . I kada.• SREDIŠNJI DIO-dio s porukom Problem koji želimo riješiti Primatelj pisma ne zna naše mogućnosti. Potaknite daljnju vezu. ako je vaše pismo odgovor i ako to niste učinili na početku. dođe na sastanak.  Kada završavate pismo trebali biste zahvaliti osobi na pisanju. • ZAKLJUČAK-zatvaramo pismo Na kraju pisma ohrabrite i još jednom podsjetite čitatelja da od njega očekujete da nešto učini. možda će netko drugi dobiti posao. ispravi neku pogrešku i slično.  Možete kratko ponoviti najvažnije točke pisma.  Predlažemo rješenje  Prikazujemo svoje stajalište i prijedlog  Želimo organizirati sastanak pripremljen za donošenje odluke  Što želimo da primatelj pisma učini  Želimo da dođe na sastanak i donese odluku o uključenju i financiranju.  Pismo se zatvara na taj način da čitatelj upamti osnovnu misao ili ideju pisma. donese odluku.

ali molim Vas da nam se javite za sve dodatne obavijesti. Dopustite da Vas podsjetim da uskoro dolazi ljetna sezona pa Vas molim da robu naručite što prije da bi stigla na vrijeme. svibnja 1993. Ili: Sigurni smo da je kupnja našeg proizvoda pravi odabir.Evo nekoliko primjera dobro sročenih zaključaka: Još jednom Vam se zahvaljujemo na Vašem pismu i molimo Vas da nam se javite za sve dodatne informacije. Nadamo se da ćemo se uskoro čuti. franko hrvatsko granica. Treba li Vam bilo kakav savjet ili informacija bit će nam zadovoljstvo da Vam ih pružimo. Ili: Nadam se da sam odgovorio na sva Vaša pitanja. Nadam se da ćemo se uskoro čuti. Da ukratko ponovim osnovne točke pisma-sve cijene su u kunama. 22 . rok isporuke je dva tjedna od primitka narudžbe. Molimo Vaš odgovor na našu ponudu do 12. Očekujem da se uskoro čujemo.

Teče li tekst glatko? 3. Jeste li provjerili kako se pojedine riječi. za razliku od naših poslovnih suradnika. nemamo takav oblik poslovanja. Je li unutrašnja logika najjasnija? 7. pišu? 6. a to je nama jako važno jer razmišljamo o poboljšanju kvalitete iako. najviše 25 riječi) 4. Da li dajete jamstvo za svoje instalacije? 23 . teške i možda nerazumljive riječi? 5. ELTA d. spomenuo nam je vaše ime i pokazao vaš katalog. Hoće li čitatelj razumjeti ono što smo htjeli poručiti ili su negdje mogući nesporazumi? 2. pa vam pišemo o tome jer smo zainteresirani. Zanimaju nas vaši sigurnosni sustavi. Izgleda li krajnji proizvod dobro? PRIMJER CIJELOG TEKSTA Primjer 1. Naš poslovni suradnik. Loš redoslijed paragrafa teksta Poštovani. kod kojih dvojite. Htjeli bismo saznati nešto više o cijenama i popustima koje nudite.Nakon što ste napisali pismo.o. jasne i razumljive? (prosječno 16. Jesu li rečenice kratke. provjerite što ste to napisali i pitajte se: 1. Jeste li izostavili sve dugačke. Oni su bili oduševljeni sigurnosnim sustavom koji ste kod njih instalirali.o.

pa bi nam trebao brzi odgovor. 3. 2. oni su robna kuća. a mi smo lanac dućana i to nam ne bi odgovaralo. instalirati ćemo vaše sustave u sve naše dućane. Rečenice su veoma dugačke (od 45 do 70 riječi) s mnogo umetnutih rečenica.o. S poštovanjem ANALIZA LOŠE NAPISANOG POSLOVNOG PISMA: 1. Ima dosta pravopisnih i gramatičkih pogrešaka. Pomiješano je nekoliko tema. Koliko vam treba da instalirate sustav koji će nadgledati sve naše odjele? Možete li nam poslati inspektora ili savjetnika da pogleda naše prostore? Ako možete ponuditi konkurentnu cijenu i garancije. 4. 6. Htjeli bismo se brzo odlučiti. Pismo se ne može brzo čitati-treba ga proučavati.ELTA d. Teško se razumije što pisac želi reći-potrebno je pročitati nekoliko puta da bi se shvatila poruka. te bismo trebali nešto što može spriječiti pljačku i provale u dućane pa mislimo da bi nam Secure 15 odgovarao. Krajnje je nejasno što se zapravo htjelo reći.o. ima instaliran Secure 18. 24 . što otežava brzo čitanje. ali kao što smo već spomenuli.U Vašem katalogu vidjeli smo Secure 15 koji bi mogao zadovoljiti naše potrebe. ali za početak neka to bude naš glavni dućan. 5.

Naša tvrtka ima lanac dućana za maloprodaju i tražimo učinkovit sigurnosni sustav.o. Mi trebamo instalaciju koja će nam dati sveobuhvatnu zaštitu protiv provale i krađe u svim našim odjelima.o. nam se čini najpogodnijim. travnja. održavanjem. S poštovanjem 25 . tu će biti nužna kokurentna ponuda i puno jamstvo. održavanje i servisi. iz vašeg kataloga. Za početak ćemo testirati vaš sustav u našem glavnom dućanu. dostavite do 20.. Odluku o izboru optimalnog ponuđača željeli bismo donijeti unutar idućih nekoliko mjeseci. Dobar redoslijed paragrafa teksta Poštovani gospodine Perinčiću. jamstvom. načinom plaćanja i testiranja sustava. a sustav Secure 15. tvrka ELTA d.Primjer 2. kojima ste nedavno instalirali alarmni sustav Secura 18. Zato Vas molimo da nam ponudu s cijenom. ako bi jedan od vaših predstavnika mogao doći k nama. Vašu tvrtku su nam preporučili naši poslovni partneri. rokom. vjerojatno bi nas mogao savjetovati i pomoći u odabiru optimalnih rješenja sustava. Ako bude uspješan. Dakako. Međutim. uvest ćemo ga u sve naše dućane.

26 . Mi bismo Vam htjeli priopćiti da .. Radovali bismo se Vašoj posjeti. U prilogu (privitku) dobivate . S velikim zanimanjem očekujemo Vaš stav..... Molimo Vas da nam što je moguće prije pošaljete ponudu za . Kako ćete zatražiti ponudu? • • • Molimo Vas da nam pošaljete ponudu za . Ovime Vam želimo priopćiti da .8... Htjeli bismo zamoliti ponudu za .. Bilo bi nam drago kad bismo s Vama mogli uspostaviti dobru poslovnu suradnju.. Želite reći da nešto šaljete u prilogu (privitku) • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo . Završni tekst • • • • • Nadamo se uspješnoj suradnji s Vama... U svako doba smo Vam... IZRAZI KOJI SE ČESTO KORISTE U POSLOVNOM DOPISIVANJU Želite nešto priopćiti • • • • Drago nam je što Vam možemo priopćiti da .. Slobodni smo Vam priopćiti da .. s daljnjim informacijama... na raspolaganju..

U očekivanju Vašeg odgovora . Pozivanje na upit i zahvaljivanje • • • Hvala Vam na upitu (faksu.Završni dio teksta upita • • • • • Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu. S molbom za Vaš skori odgovor. pozivu). Negativan odgovor na upit • • Nažalost.. e-mailu... Na naše veliko žaljenje nismo u mogućnosti… 27 . Zahvaljujemo Vam na upitu (faksu. e-mailu. Sa zanimanjem očekujemo Vaš skorašnji odgovor. telefonskom razgovoru.. Za Vaš hitni odgovor bili bismo Vam vrlo zahvalni. telefonskom razgovoru. Pozivajući se na Vaš upit od … nudimo Vam kako slijedi: Ukazivanje na priloženu dokumentaciju • • • U prilogu (privitku) dobivate… U prilogu (privitku) Vam šaljemo… Željene kataloge (željeni katalog) i brošure ćete dobiti poštom. Pozivamo se na Vaš upit (faks. ne možemo udovoljiti Vašoj želji. Ovime Vam nudimo: 2. U vremenu od … do … možemo Vam ponuditi … 3. e-mail) od … i nudimo Vam sljedeće: … Slanje ponude 1. pozivu).

. 28 . Kako ćete zamoliti da se podmiri račun? • Molimo Vas da podmirite gore navedeni iznos. U prilogu (privitku) dobivate račun za sljedeće usluge: . Nadam se da zbog ovog odgađanja nećete imati nikakve štete... Slobodni smo Vam u prilogu poslati račun u iznosu od . Sa zanimanjem očekujemo Vaš skori odgovor. Kako ćete priopćiti da u prilogu (privitku) šaljete račun? • • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo račun za sljedeće usluge:. Radujemo se Vašem odgovoru. Kako ćete moliti za razumijevanje i kako možete obrazložiti storno? • • • • Molimo za razumijevanje za ovaj slučaj. Radujemo se dobroj suradnji s Vama. Bilo bi nam drago kad bismo mogli… Nadam se da ću uskoro dobiti Vaš odgovor. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun unaprijed Vam zahvaljujemo.. Bilo bi nam drago kad bi Vam naša ponuda odgovarala.... … bili bismo Vam vrlo zahvalni. • Molimo Vas da što je moguće prije podmirite gore navedeni račun. U nadi da ćete imati razumijevanja srdačno Vas pozdravljamo.. Nadamo se da Vam ova promjena neće uzrokovati neugodnosti.Završetak ponude • • • • • • • U nadi da Vam naša ponuda odgovara srdačno Vas pozdravljamo. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun br.

• U prilogu Vam šaljemo naš ček za podmirenje gore navedenog računa.. 29 . • Htjeli bismo Vas podsjetiti da je prošao rok plaćanja našeg računa od .. • Obavještavamo Vas da smo iznos u visini od .. u iznosu od .. • Danas smo gore navedeni iznos doznačili na Vaš račun. bankovnom doznakom. doznačili na Vaš račun već . . Kako možete priopćiti da dospjeli račun nije podmiren? • Slobodni smo skrenuti Vam pažnju na to da naš račun od ... još • nije podmiren.. • Ako do tada ne podmirite iznos bit ćemo prisiljeni protiv Vas poduzeti pravne mjere..... • Dali smo nalog našoj banci da dospjeli iznos doznači na Vaš račun.Kako možete priopćiti da ste podmirili račun? • Podmirili smo Vaš račun br.. • Sukladno Vašem faksu šaljemo Vam potvrdu o uplati. .

Mandić. Vladimir..Literatura: Ožanić. Klaić. Babić.S. Zagreb. Društveno veleučilište. Tehnološki park Zagreb. 2005. 2005. Moguš. Zagreb. 2005. Zagreb. Rachel Armitago: Praktično poslovna komunikacija. Zagreb.Goldstein. Novi Liber. Zora. Zagreb. 1999. C. Stjepko. Marijan: Poslovna pisma ili Kako napisati učinkovito poslovno pismo. Milan: Hrvatski školski pravopis. Ivo: Rječnik stranih riječi. 1994. Školska knjiga. 30 .H. Težak. Anić.A. Sanda. PONS. Zagreb. Vlado: Kako javno razgovarati hrvatski. Babić. Bratoljub: Veliki rječnik stranih riječi izraza i kratica. Amato. Eržišnik. Ham. Stjepan: Gramatika hrvatskog jezika. 2002. Stjepan. Davor: Uredsko poslovanje (skripte). Pula. 1998. Školska knjiga. 1968. zagreb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful