1

HRVATSKI JEZIK I POSLOVNA KORESPONDENCIJA
mr.sc. Ivana Bašić

Jednako kao što izgled i stil govore o osobi koju upoznajemo, toliko u današnjem poslovanju stil i sadržaj poslovnog pisma s kojim se istupa prema poslovnim partnerima govore o pošiljatelju. Najčešći oblik današnje poslovne komunikacije odvija se putem e-maila kojim se poslovnim partnerima i kompanijama šalju projekti, ponude proizvoda ili usluga, ponude za zaposlenje, pozivi za prezentacije, objave za medije, a poslovno pismo služi održavanju poslovnih veza, predstavljanju poduzeća i ima važnu promotivnu funkciju.

Sadržaj:
• • • • • • • načela i jezik dobre komunikacije koraci do učinkovite komunikacije (jasnoća, točnost, sažetost, pravovremenost, dokumentiranost, osobnost) struktura i vanjski izgled teksta poslovnog pisma uobičajeni formati poslovnih pisama planiranje pisma i organizacija sadržaja (naslov, uvod, središnji dio, zaključak) stil i jezik (stil i ton pisma, stilske figure, pravopis, pozitivan pristup) e-mail pismo

Tipska poslovna pisma - prigodna poslovna pisma - ponuda za posao - curriculum vitae - preporuke - pismo „odbijenica“-neprihvaćanje ponude za posao - natječaji i upit za ponudu - pismo namjere - sastanci-pozivnice i zapisnici - priopćenje za medije

1

1

1. Osnovna pravila pisanog poslovnog komuniciranja
• ekspeditivnost - podrazumijeva da se svaki poslovni iskaz vrlo brzo proslijedi i da se izvrši uvid u sadržaj i omogući povratna informacija u što kraćem roku. Ukoliko, uslijed stjecaja okolnosti, nije moguće odmah odgovoriti, potrebno je obratiti se partneru i nagovijestiti da će puni odgovor na njegovo pismeno obraćanje uslijediti u određenom vremenu. • čuvanje poslovne i službene tajne. Ono što se smatra službenom tajnom propisuje se zakonom. Službena tajna u okviru tvrtke je regulirana internim aktima tvrtke. Može se reći da svi podaci tvrtke predstavljaju poslovnu tajnu, a posebno oni koji su tako označeni, tj. na kojima stoji naznaka povjerljivo, strogo povjerljivo, poslovna tajna i dr. • točnost i preciznost izražavanja važno je pravilo pisane i usmene komunikacije. Ono znači poštivanje jezične i komunikacijske kompetentnosti. Jezik i stil poslovnog iskaza treba učiniti sadržaj poruke preciznim, jasnim i stručnim. • administrativno - tehnička obrada podrazumijeva pripremu, ekspediciju, čuvanje i odlaganje svih vrsta pisanog poslovnog komuniciranja. To je arhiviranje dokumenata i njemu se posvećuje posebna pažnja. • urednost i estetski izgled poslovnog iskaza. Poslovno pismo je ogledalo onoga tko ga šalje. Preko poslovnog pisma može se steći dojam o poslovnom partneru, bolje nego na osnovu drugih izvora.

2. Glavni dijelovi poslovnog pisma:

2

1) Zaglavlje sadrži sve bitne elemente kojima se pošiljatelj poslovnog pisma odlikuje. Zaglavlje sadrži bitne dijelove (naziv tvrtke, djelatnost i odredište – ulicu i broj, poštanski broj mjesta, i naziv mjesta poslovanja), i sporedne dijelove (broj telefona i telefaksa, broj žiro-računa, zaštitni znak, godina osnivanja, spisak brojeva i dr.). Zaglavlje se piše u vrhu poslovnog pisma, na sredini najčešće, tako da je jasno označeno i upadljivo. Naziv tvrtke, mjesto i adresa trebaju biti uočljivi. 2) Mjesto i datum pišu se odmah iza zaglavlja. Uobičajeno je da se pišu u istom redu sa pozivnom oznakom. Mogu se pisati i na više načina: Osijek, 10. svibnja 2005. god. Osijek, 10.05.2005 Datum je posebno važan jer se od tog datuma utvrđuju nastale poslovne obaveze (važeći propisi po kojima je realiziran posao). 3) Adresa primatelja sastoji se od naziva tvrtke, njene djelatnosti i odredišta (ulica, broj, poštanski broj, naziv mjesta).

Pisma koja se šalju u inozemstvo moraju imati odredišnu zemlju, a adresa mora biti prilagođena zemlji u koju se šalje. 4) Pozivni znakovi (oznake) su u funkciji lakšeg razvrstavanja pošte. To mogu biti inicijali ličnosti ili odjeljenja tvrtke u kojoj je pismo napisano. Na primjer: vaš znak, naš znak, vaš dopis, naš dopis i sl.

5) Predmet ili sažetak predstavlja kratak sadržaj poslovnog pisma.

3

slovnog mjesta. Posebnu pažnju treba obratiti na stil pisanja: jasan. Ako pismo potpisuje jedna osoba. ili istakne na drugi način. (50. Ako se u pismu ističe više stvari onda svaku treba obraditi u posebnom odlomku • Završni dio je zaokruživanje poruke. Uljudni oproštaj sa poslovnim partnerom riječima kao: Pozdravljam Vas. S poštovanjem. prije sadržaja pisma s lijeve strane. Primite naše pozdrave.Ispisuje se ispod adrese. 6) Sadržaj pisma je glavni dio pisma kojim se daje poslovna informacija. pozivanje na ranije dopisivanje. Piše se do polovine reda. Voditi računa o pravopisu. To je sastavni dio pisma. oglas i sl. On također ima uobičajenu formu: • • • Početak ili otvaranje pisma Uvođenje u poruku (kratko i racionalno). vlastoručnog potpisa i otkucanog imena i prezimena ovlaštenog lica sa titulom. Poruka ili suština to je samo jezgra pisma i u njemu se obrazlaže razlog obraćanja koji je naznačen u uvođenju u poruku. 3. sa naglašenim optimizmom i željom za daljnju suradnju 7) Pozdrav. Ako poslovno pismo potpisuju dvije osobe. počevši od 10. Uobičajeno je da se sažetak podvlači.) slovnog mjesta. kratak i precizan. a osoba nižeg ranga sa lijeve strane. 8) Potpis. a kada to nije dovoljno koristi se drugi red. Sažetkom se definira sama tema pisma. S osobitim poštovanjem i sl. onda osoba višeg ranga potpisuje sa desne strane. Poslovno pismo potpisuje ovlašteno lice koje zastupa firmu (direktor ili vlasnik). Potpis se sastoji od naziva tvrtke. Sporedni dijelovi poslovnog pisma: 4 . onda potpis ide sa desne strane po pravilu od 45. poslovnu vezu. telefonski razgovor. koji ono dobiva značaj službenog dokumenta.

5) Dodatak ili postskriptum je sporedni dio pisma koji se piše ako je ispušteno nešto u sadržaju.). Sada kada se dokumentacija obrađuje računarima vrši se višestruka korekcija teksta. 3) Način otpreme. U rasporedu kopija navodi se u koliko je primjeraka poslovno pismo umnoženo i kome su kopije dostavljene. slovnog mjesta stavi P. 1. Ali kada se šalje preporučeno ili na neki drugi poseban način onda se to obavezno označava na kraju pisma poslije priloga i to sa lijeve strane od 10.1) Oslovljavanje (Gospodine direktore.) koji se navode ispod sadržaja pisma sa lijeve strane od 10. a kopije se raspoređuju prema potrebi. prilog br. i posebno se označavaju (prilog br. Kada se pismo šalje običnom poštom onda nema potrebe da se to posebno označi.S. 2 itd. Pismo se piše u više primjeraka.. 2) Prilozi su dokumenti koji se prilažu uz pismo (prospekti. kalendar. slovnog mjesta. pa se postskriptum sve manje koristi 4. E-mail 5 . 4) Raspored kopija. Kao: Dostavljeno: • • • Imenovanom Računovodstvu Arhivi. Dodatak se uvijek parafira jer se stavlja ispod potpisa i pečata. Cijenjeni direktore i sl. slovnog mjesta.. Treba biti što kraći.) – ako je pismo upućeno poslovnom prijatelju može se osloviti i sa Poštovani prijatelju i sl. Dodatak se piše tako što se sa lijeve strane nakon 10. Original se šalje poslovnom partneru.

a osobito je pogodno za komuniciranje sa stalnim poslovnim partnerima. a sastoji se od naziva poduzeća primatelja. attachment) datum i vrijeme prijenosa koje se dodjeljuje automatski potpunu adresu primatelja koja omogućuje razlikovanje poslovnog i osobnog e-maila. zaglavlja ili protokola koje obuhvaća: • • e-mail adresu pošiljatelja (eng. funkcije te punog imena i prezimena osobe koja upućuje e-mail) Komuniciranje e-mailom pogodno je za sve faze poslovnog procesa. subjekt) listu priloga (eng. predmeta poslovanja i sjedišta • • • ponovljeni predmet oslovljavanje sadržaj koji obuhvaća uvod. Poslovni e-mail sastoji se od: 1. to) • • • • • adrese kopija (eng. pozdrav i potpis (potpis se sastoji od naziva poduzeća-pošiljatelja i mjesta poslovanja. 2. cc) predmet poruke (eng. teksta poruke koje obuhvaća: Preporuke pri korištenju e-maila u poslovne svrhe 6 . završetak. bit. from) e-mail adresu primatelja (eng.E-mail ili elektronička pošta je pisana poslovna komunikacija koja se rabi u internom i eksternom komuniciranju. Uporabom e-maila tijekom cijelog poslovnog procesa uklanja se posao povezivanja prethodnih komunikacija jer se prethodna komunikacija može automatski uključiti u komunikaciju odgovora.

to bi moglo imati posljedice o kojima ne želite ni razmišljati. 5. Kako planirati pismo 7 . Primjerice. a duga objašnjenja i dokumente pošaljite kao prilog poruci budite izravni koristite se jednostavnim. ako novinarima odate financijske rezultate tvrtke prije konačnog usuglašavanja i odobrenja. Zato je pravilo broj jedan kod važnih i osjetljivih informacija koje šaljete: pretpostavite da bilo koji mail koji pošaljete mogu pročitati i ljudi kojima nije namijenjen. I upamtite da vaša tvrtka može doći do bilo kojeg maila koji je došao ili otišao s vaše poslovne adrese. Ma što god spomenuli dotičnoj osobi. emotikona i net-kratica jer ih većina ljudi ne razumije e-mail poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo ne služite se e-mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore jer ćete tako ostaviti dojam da osobu namjerno izbjegavate pročitajte i popravite e-mail poruku prije nego što ju pošaljete ne šaljite e-mail koji ste sastavili dok ste bili ljuti jer e-mail se uvijek čini grubljim nego što zapravo jest Iako se e-mail ponekad čini potpuno bezazlenom formom.• • • • • • • • • ograničite se na jednu temu i pišite kratko. uvijek postoji mogućnost da primatelj vašu poštu jednim klikom proslijedi drugima. Drugi je razlog zašto izbjegavati odavanje povjerljivih informacija je taj što biste se mogli predomisliti oko toga želite li ih otkriti ili ne. odnosno je li vrijeme da se nešto obznani. Drugo je pravilo kod slanja povjerljive pošte: razmislite prije nego što pošaljete. a i uporabu tzv. nema mjesta privatnosti. manje formalnim jezikom nego za pisma koristite se mogućnošću povezivanja e-maila sa Web komunikacijama (u e-mailu ugrađujte hiperlinkove) izbjegavajte uporabu velikih slova jer ona označavaju vikanje.

Izbjegavajte konstrukcije koje stavljaju naglasak na vaš posao. konstruktivnom. umjesto mi ili ja.  Odgovor na neučtivo pismo treba biti posebno pristojan i korektan. Pismo je učinkovitije ako prevladavaju riječi vi. optimističnom) obliku.  Ton pisma treba biti primjeren i učtiv. naročito suprotnih poruka koje mogu izazvati nedoumicu kod čitatelja.Prije nego li započnete pisati pismo. pitajte se: • • • • Što mi je cilj? Što ovim pismom želim postići i koji je najbolji način da to postignem? Koje zamisli želim izraziti i kakav dojam želim ostaviti na primatelje pisma? Kako ću postići rezultat koji želim i dobiti odgovor koji očekujem? Uživite se u čitateljevo gledište: • • • • • • • Sadržaj oblikujte unutar jedne stranice. Koristite neutralne iskaze kao npr. Izbjegavajte učene fraze koje otežavaju komunikaciju. čak i kada su u pitanju neugodne vijesti. već se usmjerite na potrebe i interese primatelja poruke (to ne znači korištenje više 'Vi. ako je usmjereno na potrebe drugoga i na njegovu perspektivu Ne koristite riječi trebate i morate jer su to imperativni oblici koje nitko ne voli čuti. već to znači da sadržaj treba osmisliti sukladno potrebama kupca i pronaći razumnu mjeru u svojoj ponudi) • Izbjegavajte pisanje više poruka u jednom pismu. Vama' konstrukcija. Uvijek koristite jezik u afirmativnom (pozitivnom. Organizacija sadržaja i oblikovanje rečenica 8 . predlažem. tj. isl. mislim da bi trebalo.

za naslov pisma. s razmacima nabrajanjima Oblici fonta -za prezentacije je najbolje koristiti Arial -za normalne tekstove u poslovnim pismima i dopisima najbolje je koristiti fontove tipa Times (najčešće se koristi Times New Roman) Izbor veličine slova (font) .veličina 14 za ime i prezime primatelja. podebljanim „bold“ slovima počecima odlomaka brojevima riječima pisanim velikim slovima posebno oblikovanim slovima-italic. za predmet.veličina 11 do 12 pointa za slova u tekstu . za oslovljavanje i pozdrav Stil fonta 9 .• • • • • • u jednoredu (tekst) i dvoredu (razmak između odlomaka) s odvojenim pasusima koji definiraju posebne dijelove teksta s nabrajanjima (jedno ispod drugog radi bolje uočljivosti) s oznakama pojedinih pasusa i teza sa slovima ili brojevima i s posebno označenim poglavljima s kratkim rečenicama od najviše 25 riječi s isticanjem pojedinih riječi Grafički posebno istaknuti detalji • • • • • • masnim.

5 cm sa svih strana Prored između redaka .-najčešće se koristi običan stil -kod poslovnih pisama kurziv (italic) koristi se samo za dijelove teksta koji se žele posebno istaknuti Razmak od teksta do ruba papira (margine) -jedan od preporučljivih razmaka je 2. s donje strane papira Vanjski oblik teksta .dvostruki prored za razmak između odlomaka Odlomak (paragraf) -preporučuje se dvostruki prored između odlomaka -preporučljivo je ujednačiti veličine odlomaka jer se tekst doima skladnijim Odbrojavanje stranica -brojevi stranica u sredini teksta.jednostruki prored za tekst .„uravnoteženi blok sustav“ 10 .

Australac (NE Australijanac) država i naroda: Hrvatica. a ostala malo (ako nisu imena): Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Filozofski fakultet u Zagrebu 11 . SAMO prva riječ počinje velikim slovom: Bliski istok. Varaždinac. Turistička zajednica grada Splita. Azijatkinja. Bosna i Hercegovina Regije Ako je samo jedna riječ. Gorski kotar Ustanove i udruženja Uvijek prvo slovo ide veliko. Židovka regija i otoka: Međimurac. Socijaldemokratska partija Hrvatske. Srednji zapad (u SAD). Flandrija. Njujorčanin (ili Newyorčanin) Kontinenti Kontinenti počinju velikim slovom: Europa. Papua Nova Gvineja. Australija Države Sve riječi u imenu država počinju velikim slovom. Danac. PRAVOPIS i najčešće korištene formulacije Velikim početnim slovom pišu se pripadnici: • • • • kontinenata: Amerikanka. Grožnjanka. Afrikanac. Bolivijka. Rabljanka.6. osim veznika: Narodna Republika Kina. Štajerska Ako ima više riječi. onda prvo slovo veliko: Baranja. Bavarac gradova i sela: Zagrepčanka. Provansalka. Egipćanin.

može i veliko i malo. Ivić (ako je jedini Ivić u informaciji). -ški. ili prof. Ivić ili samo ravnatelj (ako je jedini ravnatelj u informaciji). Ivo Ivić ne: gospodin ravnatelj škole prof. Zarez između osobe i zanimanja: 12 . onda je sve malo. Kad se ustanove spominju općenito. imena nekih gradova (Beč. biblijski. Strana imena Pišu se onako kako se pišu izvorno u stranim jezicima.  Riječ vlada se piše malo u hrvatska vlada.) Pridjevi • posvojni pridjevi na -ov (Markov). Upisat ću se u neki savez sindikata.  Izuzeci su imena koja su pohrvaćena zbog duge uporabe: imena država. fonetizirani oni ili ne (hrvatski. Ivo Ivić. Firenca itd. -ćki (većinom ktetici) pišu se MALIM slovom. -ev (Marićev). praški. na primjer: ravnatelj škole prof. Ivo Ivić  Kad se u istoj informaciji ponovo spominje ime iste osobe nepotrebno je ponavljati ravnatelj škole prof. nego je dovoljno navesti samo gosp. Idemo naći turističku zajednicu ovog grada. -in (Anin). Rim. -ljev (Jakobljev) UVIJEK se pišu velikim slovom • posvojni pridjevi na -ski. zaprešićki) Kada pišemo gospodin i gospođa Kad je uz ime i prezime osobe navedeno zanimanje i/ili funkcija koju obnaša. Pariz. kako hoćete. nepotrebno je još isticati i gospodin ili gospođa. a ako stoji sama za sebe.

ali se izgovaraju isključivo u dužem. dipl. cjelovitom obliku. (Pišu se ispred imena: dr. profesor Jurić. diplomirani inženjer arhitekture dipl. iur. arh. ing. nema zareza: predsjednik Ivo Ivić Titule Titule se pišu malim slovom • kralj Tomislav. Ivo Ivić) Kratice oznaka zanimanja: diplomirani pravnik diplomirani ekonomist diplomirani inženjer dipl. Kratice akademskih naslova: doktor dr doktor znanosti dr.1. iza imena ja zarez: Ivo Ivić. predsjednik 2. magistar profesor mr. oec. doktor Margetić Skraćeno se titule mogu samo pisati. sveti Stjepan. kad je ime osobe iza funkcije/zanimanja koje obavlja. prof.sc. ing. Kad je ime osobe ispred njene funkcije/zanimanja. dipl. 13 .

HINA-e (hine) D. mons. HINA-i A. HINA (hina) G. tzv.(Pišu se iza prezimena koje se u tom slučaju odvaja zarezom: Ivo Ivić. a padežni nastavak se odvaja spojnicom: N. ) Kratice koje se često upotrebljavaju: gospodin gospođa na primjer takozvani i tako dalje monsinjor gosp. HINA-u (hini) (hinu) Instr. iur. itd. Ili msgr. gđa. HINA-om (hinom) Primjeri internacionalizama u poslovnom jeziku koji imaju svoj hrvatski izričaj potvrđen praksom: aerodrom.zračna luka advokatura-odvjetništvo marketing-istraživanje tržišta 14 . Složene kratice u kojima svako veliko slovo znači cjelovitu riječ sklanjaju po padežima. npr. dipl.

menadžment. Ako se koristi uskličnik. Poštovani gospodine doktore. Poštovani direktore! Jučer smo stigli u Pulu. Poštovani Profesore. tada ne počinje nova rečenica. Poštovani direktore. Cijenjena gospođo. Ako oslovljavanje završavamo zarezom. Poštovana gospođo profesorice.upravljanje rentabilan-unosan evidentan-očit Oslovljavanje Kod službenog dopisivanja uobičajeno je oslovljavanje stavljati iznad prve crte teksta. Cijenjena gospođo Ivić. 15 . pa u nastavku koristimo malo slovo. tada novu rečenicu počinjemo velikim slovom. Poštovani gospodine Iviću. jučer smo stigli u Pulu. Uobičajene formulacije oslovljavanja Poštovani gospodine.

primiti izraze moga visokog uvažavanja. Preuzvišeni gospodine biskupe. formula pristojnosti (kurtoazije) S poštovanjem S iskrenim poštovanjem Srdačan pozdrav Srdačno Vas pozdravljam Primite naše srdačne pozdrave Primite naše iskrene pozdrave Očekujući Vaš skori odaziv.Poštovani gospodine generale. gospodine…. Velečasni gospodine. Oče biskupe. Časna majko. Vaša uzoritosti. Pozdrav. s poštovanjem 16 . srdačno Vas pozdravljamo Upućujemo Vam srdačne i iskren pozdrave Formule pristojnosti kod posebno uvaženih primatelja Molim primite izraze mog iskrenog štovanja Izvolite. Poštovana gospođo ministrice.

gospodine (ekselencijo). iskaz dopisivanje. imenik. dopisi mnogo puta.Koristim ovu prigodu da Vas uvjerim u izraze mog najvišeg poštovanja Primite. lista. ponovna uvjeravanja mog najvišeg poštovanja Molimo primite izraze mog dubokog poštovanja Primjeri uobičajenih pogrešaka koje se često provlače u tekstovima: Pogrešno se piše: Nova Godina Božićni običaj uputstvo spisak prepiska često puta putem telefona neznam ne ću znati ću kutevi kursevi podcrtati pretsjednik treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba Nova godina božićni običaj uputa popis. više puta telefonom ne znam neću znat ću kutovi kursovi podcrtati predsjednik podpredsjednik treba potpredsjednik 17 .

Na primjer: Poštovani gospodine Zoriću. tužit ćemo vas sudu. ljubaznost Ljutito. Ako dug ne podmirite za deset dana.gladko radia gubitci dohodci izuzetci s tla uz zid oba nisu došla da li ste treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba glatko radija gubici dohotci izuzeci sa tla uza zid nijedan nije došao jeste li raspravljati o pitanju raspravljati po pitanju Pristojnost. grubo i sarkastično pismo neće ostvariti rezultate koje očekujemo. S poštovanjem To se može izraziti i na drugi način: 18 . To ste trebali platiti prije tri mjeseca. Već smo vam pisali u svezi vašega velikog duga od 100 000 kuna.

U privitku Vam šaljemo kopiju uplatnice. Još jednom se ispričavamo zbog kašnjenja u ispunjavanju naših obveza i zahvaljujemo na Vašem razumijevanju. niste nam ostavili drugi izbor već da Vaš predmet damo u ruke odvjetniku. Vjerujemo da ćemo uskoro moći ispuniti sve naše obveze i još jednom zahvaljujemo na Vašem strpljenju i razumijevanju. S poštovanjem 19 . S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću.Poštovani gospodine Zoriću. pa vam nudimo daljnjih deset dana da namirite svoj dug. Budući da niste odgovorili na naše pismo. Razlog je u tome što nismo dobili namjenski novac. kolovoza u kojem smo vas zamolili da podmirite svoj dug od 100 000 kuna koji ste trebali platiti prije tri mjeseca. primite našu iskrenu ispriku što Vam još uvijek nismo mogli isplatiti Vaš novac. ali Vas molimo za još malo strpljenja. Nadamo se da ćemo i dalje uspješno surađivati na zajedničkim projektima. Drago mi je da Vam možemo javiti da smo danas uplatili iznos honorara na Vaš žiro račun. pozivam se na prethodno naše pismo od 10. Svjesni smo da je Vaša ljutnja opravdana. Međutim. nama to neće biti drago.

O čemu pišemo O našim mogućnostima i želji da dobijemo posao. • • Tekst počnemo „brusiti“. jasnoću i samu kvalitetu teksta Nakon toga iz teksta treba izdvojiti osnovnu i najvažniju poruku pisma. izbacujemo nepotrebne riječi. 20 . sažetost. Navesti konkretan nadnevak Dogovora. Još nekoliko puta tekst pročitamo. napraviti plan pisma i iz grubo nabacanog teksta izvlačiti one rečenice koje se uklapaju u shemu i. dodavati nove. naravno. sažimamo ga ili ubacujemo potrebne podatke.tema o kojoj se u pismu govori Uključenje poduzeća Delta u projekt gradskog prijevoza putnika (želimo dobiti posao). dotjerujemo ga sve dok ne budemo potpuno zadovoljni i dok on ne odgovara svim pravilima dobrog poslovnog pisma Primjer organizirane strukture • NASLOV. • UVOD-otvaramo pismo Zašto pišemo Pišemo u skladu s dogovorom i preuzetom obvezom.7. KAKO NAPISATI DOBRO PISMO Priprema za pisanje • • U prvom se dahu „nabacuju“ osnovne misli i ne treba paziti na redoslijed.

• ZAKLJUČAK-zatvaramo pismo Na kraju pisma ohrabrite i još jednom podsjetite čitatelja da od njega očekujete da nešto učini. I kada.• SREDIŠNJI DIO-dio s porukom Problem koji želimo riješiti Primatelj pisma ne zna naše mogućnosti. dođe na sastanak.  Pismo se zatvara na taj način da čitatelj upamti osnovnu misao ili ideju pisma.  Predlažemo rješenje  Prikazujemo svoje stajalište i prijedlog  Želimo organizirati sastanak pripremljen za donošenje odluke  Što želimo da primatelj pisma učini  Želimo da dođe na sastanak i donese odluku o uključenju i financiranju.  Možete kratko ponoviti najvažnije točke pisma. trebamo naći način financiranja. ispravi neku pogrešku i slično. 21 . donese odluku. upite ili korespondenciju i spomenite da očekujete da vam se primatelj pisma uskoro javi. ići na poantu.  Kada završavate pismo trebali biste zahvaliti osobi na pisanju. kratak.  Zaključak treba biti kao i početak. odgovori na pismo. odnosno što se od njega stvarno očekuje da učini. ako je vaše pismo odgovor i ako to niste učinili na početku. možda će netko drugi dobiti posao. Potaknite daljnju vezu.

Treba li Vam bilo kakav savjet ili informacija bit će nam zadovoljstvo da Vam ih pružimo. 22 . ali molim Vas da nam se javite za sve dodatne obavijesti. Dopustite da Vas podsjetim da uskoro dolazi ljetna sezona pa Vas molim da robu naručite što prije da bi stigla na vrijeme.Evo nekoliko primjera dobro sročenih zaključaka: Još jednom Vam se zahvaljujemo na Vašem pismu i molimo Vas da nam se javite za sve dodatne informacije. Očekujem da se uskoro čujemo. Nadamo se da ćemo se uskoro čuti. Ili: Sigurni smo da je kupnja našeg proizvoda pravi odabir. svibnja 1993. Molimo Vaš odgovor na našu ponudu do 12. Da ukratko ponovim osnovne točke pisma-sve cijene su u kunama. franko hrvatsko granica. rok isporuke je dva tjedna od primitka narudžbe. Ili: Nadam se da sam odgovorio na sva Vaša pitanja. Nadam se da ćemo se uskoro čuti.

Jeste li izostavili sve dugačke. provjerite što ste to napisali i pitajte se: 1. Je li unutrašnja logika najjasnija? 7. Zanimaju nas vaši sigurnosni sustavi.o. pa vam pišemo o tome jer smo zainteresirani. Teče li tekst glatko? 3. Htjeli bismo saznati nešto više o cijenama i popustima koje nudite. najviše 25 riječi) 4. jasne i razumljive? (prosječno 16. Izgleda li krajnji proizvod dobro? PRIMJER CIJELOG TEKSTA Primjer 1.Nakon što ste napisali pismo. Hoće li čitatelj razumjeti ono što smo htjeli poručiti ili su negdje mogući nesporazumi? 2. nemamo takav oblik poslovanja. pišu? 6. Jeste li provjerili kako se pojedine riječi. za razliku od naših poslovnih suradnika. teške i možda nerazumljive riječi? 5. Loš redoslijed paragrafa teksta Poštovani. Oni su bili oduševljeni sigurnosnim sustavom koji ste kod njih instalirali. kod kojih dvojite. spomenuo nam je vaše ime i pokazao vaš katalog.o. a to je nama jako važno jer razmišljamo o poboljšanju kvalitete iako. Naš poslovni suradnik. ELTA d. Jesu li rečenice kratke. Da li dajete jamstvo za svoje instalacije? 23 .

ali kao što smo već spomenuli. Rečenice su veoma dugačke (od 45 do 70 riječi) s mnogo umetnutih rečenica. ali za početak neka to bude naš glavni dućan. 2.ELTA d. te bismo trebali nešto što može spriječiti pljačku i provale u dućane pa mislimo da bi nam Secure 15 odgovarao. a mi smo lanac dućana i to nam ne bi odgovaralo. 3.U Vašem katalogu vidjeli smo Secure 15 koji bi mogao zadovoljiti naše potrebe. pa bi nam trebao brzi odgovor. instalirati ćemo vaše sustave u sve naše dućane. što otežava brzo čitanje. Krajnje je nejasno što se zapravo htjelo reći.o. 4. Ima dosta pravopisnih i gramatičkih pogrešaka. Htjeli bismo se brzo odlučiti. 6. S poštovanjem ANALIZA LOŠE NAPISANOG POSLOVNOG PISMA: 1. ima instaliran Secure 18. 24 . Koliko vam treba da instalirate sustav koji će nadgledati sve naše odjele? Možete li nam poslati inspektora ili savjetnika da pogleda naše prostore? Ako možete ponuditi konkurentnu cijenu i garancije. Pismo se ne može brzo čitati-treba ga proučavati.o. 5. oni su robna kuća. Teško se razumije što pisac želi reći-potrebno je pročitati nekoliko puta da bi se shvatila poruka. Pomiješano je nekoliko tema.

nam se čini najpogodnijim.o.. Zato Vas molimo da nam ponudu s cijenom. iz vašeg kataloga.o. tu će biti nužna kokurentna ponuda i puno jamstvo. rokom. Dobar redoslijed paragrafa teksta Poštovani gospodine Perinčiću. kojima ste nedavno instalirali alarmni sustav Secura 18. Međutim. održavanjem. dostavite do 20. održavanje i servisi. Odluku o izboru optimalnog ponuđača željeli bismo donijeti unutar idućih nekoliko mjeseci. ako bi jedan od vaših predstavnika mogao doći k nama. jamstvom.Primjer 2. tvrka ELTA d. Za početak ćemo testirati vaš sustav u našem glavnom dućanu. Dakako. Naša tvrtka ima lanac dućana za maloprodaju i tražimo učinkovit sigurnosni sustav. načinom plaćanja i testiranja sustava. Mi trebamo instalaciju koja će nam dati sveobuhvatnu zaštitu protiv provale i krađe u svim našim odjelima. Ako bude uspješan. travnja. vjerojatno bi nas mogao savjetovati i pomoći u odabiru optimalnih rješenja sustava. S poštovanjem 25 . uvest ćemo ga u sve naše dućane. Vašu tvrtku su nam preporučili naši poslovni partneri. a sustav Secure 15.

Mi bismo Vam htjeli priopćiti da ... U prilogu (privitku) dobivate .. IZRAZI KOJI SE ČESTO KORISTE U POSLOVNOM DOPISIVANJU Želite nešto priopćiti • • • • Drago nam je što Vam možemo priopćiti da ... Želite reći da nešto šaljete u prilogu (privitku) • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo . 26 . S velikim zanimanjem očekujemo Vaš stav... Radovali bismo se Vašoj posjeti. na raspolaganju.... U svako doba smo Vam. s daljnjim informacijama. Bilo bi nam drago kad bismo s Vama mogli uspostaviti dobru poslovnu suradnju. Htjeli bismo zamoliti ponudu za ..... Molimo Vas da nam što je moguće prije pošaljete ponudu za ..... Završni tekst • • • • • Nadamo se uspješnoj suradnji s Vama. Slobodni smo Vam priopćiti da .8. Ovime Vam želimo priopćiti da . Kako ćete zatražiti ponudu? • • • Molimo Vas da nam pošaljete ponudu za .

Završni dio teksta upita • • • • • Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu. Za Vaš hitni odgovor bili bismo Vam vrlo zahvalni... Pozivajući se na Vaš upit od … nudimo Vam kako slijedi: Ukazivanje na priloženu dokumentaciju • • • U prilogu (privitku) dobivate… U prilogu (privitku) Vam šaljemo… Željene kataloge (željeni katalog) i brošure ćete dobiti poštom. S molbom za Vaš skori odgovor. e-mailu.. pozivu).. Ovime Vam nudimo: 2. telefonskom razgovoru. e-mail) od … i nudimo Vam sljedeće: … Slanje ponude 1. telefonskom razgovoru. Na naše veliko žaljenje nismo u mogućnosti… 27 . pozivu). Sa zanimanjem očekujemo Vaš skorašnji odgovor. Pozivanje na upit i zahvaljivanje • • • Hvala Vam na upitu (faksu. U očekivanju Vašeg odgovora . Zahvaljujemo Vam na upitu (faksu. ne možemo udovoljiti Vašoj želji. U vremenu od … do … možemo Vam ponuditi … 3. Negativan odgovor na upit • • Nažalost. Pozivamo se na Vaš upit (faks. e-mailu.

• Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun unaprijed Vam zahvaljujemo. Bilo bi nam drago kad bismo mogli… Nadam se da ću uskoro dobiti Vaš odgovor. Kako ćete zamoliti da se podmiri račun? • Molimo Vas da podmirite gore navedeni iznos.Završetak ponude • • • • • • • U nadi da Vam naša ponuda odgovara srdačno Vas pozdravljamo. U nadi da ćete imati razumijevanja srdačno Vas pozdravljamo.. Slobodni smo Vam u prilogu poslati račun u iznosu od ..... U prilogu (privitku) dobivate račun za sljedeće usluge: . Radujemo se Vašem odgovoru. 28 . … bili bismo Vam vrlo zahvalni. Bilo bi nam drago kad bi Vam naša ponuda odgovarala. Kako ćete priopćiti da u prilogu (privitku) šaljete račun? • • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo račun za sljedeće usluge:. Nadamo se da Vam ova promjena neće uzrokovati neugodnosti. Nadam se da zbog ovog odgađanja nećete imati nikakve štete. Kako ćete moliti za razumijevanje i kako možete obrazložiti storno? • • • • Molimo za razumijevanje za ovaj slučaj. • Molimo Vas da što je moguće prije podmirite gore navedeni račun. Sa zanimanjem očekujemo Vaš skori odgovor.. Radujemo se dobroj suradnji s Vama.. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun br..

. 29 .. Kako možete priopćiti da dospjeli račun nije podmiren? • Slobodni smo skrenuti Vam pažnju na to da naš račun od . doznačili na Vaš račun već ... bankovnom doznakom. • Danas smo gore navedeni iznos doznačili na Vaš račun.. još • nije podmiren. ... • Ako do tada ne podmirite iznos bit ćemo prisiljeni protiv Vas poduzeti pravne mjere. • Obavještavamo Vas da smo iznos u visini od ... u iznosu od ..Kako možete priopćiti da ste podmirili račun? • Podmirili smo Vaš račun br.. • Dali smo nalog našoj banci da dospjeli iznos doznači na Vaš račun. . • Sukladno Vašem faksu šaljemo Vam potvrdu o uplati. • U prilogu Vam šaljemo naš ček za podmirenje gore navedenog računa. • Htjeli bismo Vas podsjetiti da je prošao rok plaćanja našeg računa od ..

Klaić. Bratoljub: Veliki rječnik stranih riječi izraza i kratica.. Vlado: Kako javno razgovarati hrvatski. 1968. Stjepko. Babić. Babić. Stjepan: Gramatika hrvatskog jezika. Ivo: Rječnik stranih riječi. Školska knjiga. Amato. Ham. Zagreb. PONS. Zagreb. Milan: Hrvatski školski pravopis.Literatura: Ožanić. Davor: Uredsko poslovanje (skripte). Sanda. Stjepan. 2002. Zagreb. 1999. Zagreb.S. Pula. 30 . Školska knjiga. Tehnološki park Zagreb. Zagreb. zagreb. C. 2005. Društveno veleučilište.Goldstein.A. 2005. Zagreb. 1998. Težak. 1994. Novi Liber. Mandić. Rachel Armitago: Praktično poslovna komunikacija. Zora. Anić. Eržišnik. 2005. Vladimir.H. Marijan: Poslovna pisma ili Kako napisati učinkovito poslovno pismo. Moguš.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful