1

HRVATSKI JEZIK I POSLOVNA KORESPONDENCIJA
mr.sc. Ivana Bašić

Jednako kao što izgled i stil govore o osobi koju upoznajemo, toliko u današnjem poslovanju stil i sadržaj poslovnog pisma s kojim se istupa prema poslovnim partnerima govore o pošiljatelju. Najčešći oblik današnje poslovne komunikacije odvija se putem e-maila kojim se poslovnim partnerima i kompanijama šalju projekti, ponude proizvoda ili usluga, ponude za zaposlenje, pozivi za prezentacije, objave za medije, a poslovno pismo služi održavanju poslovnih veza, predstavljanju poduzeća i ima važnu promotivnu funkciju.

Sadržaj:
• • • • • • • načela i jezik dobre komunikacije koraci do učinkovite komunikacije (jasnoća, točnost, sažetost, pravovremenost, dokumentiranost, osobnost) struktura i vanjski izgled teksta poslovnog pisma uobičajeni formati poslovnih pisama planiranje pisma i organizacija sadržaja (naslov, uvod, središnji dio, zaključak) stil i jezik (stil i ton pisma, stilske figure, pravopis, pozitivan pristup) e-mail pismo

Tipska poslovna pisma - prigodna poslovna pisma - ponuda za posao - curriculum vitae - preporuke - pismo „odbijenica“-neprihvaćanje ponude za posao - natječaji i upit za ponudu - pismo namjere - sastanci-pozivnice i zapisnici - priopćenje za medije

1

1

1. Osnovna pravila pisanog poslovnog komuniciranja
• ekspeditivnost - podrazumijeva da se svaki poslovni iskaz vrlo brzo proslijedi i da se izvrši uvid u sadržaj i omogući povratna informacija u što kraćem roku. Ukoliko, uslijed stjecaja okolnosti, nije moguće odmah odgovoriti, potrebno je obratiti se partneru i nagovijestiti da će puni odgovor na njegovo pismeno obraćanje uslijediti u određenom vremenu. • čuvanje poslovne i službene tajne. Ono što se smatra službenom tajnom propisuje se zakonom. Službena tajna u okviru tvrtke je regulirana internim aktima tvrtke. Može se reći da svi podaci tvrtke predstavljaju poslovnu tajnu, a posebno oni koji su tako označeni, tj. na kojima stoji naznaka povjerljivo, strogo povjerljivo, poslovna tajna i dr. • točnost i preciznost izražavanja važno je pravilo pisane i usmene komunikacije. Ono znači poštivanje jezične i komunikacijske kompetentnosti. Jezik i stil poslovnog iskaza treba učiniti sadržaj poruke preciznim, jasnim i stručnim. • administrativno - tehnička obrada podrazumijeva pripremu, ekspediciju, čuvanje i odlaganje svih vrsta pisanog poslovnog komuniciranja. To je arhiviranje dokumenata i njemu se posvećuje posebna pažnja. • urednost i estetski izgled poslovnog iskaza. Poslovno pismo je ogledalo onoga tko ga šalje. Preko poslovnog pisma može se steći dojam o poslovnom partneru, bolje nego na osnovu drugih izvora.

2. Glavni dijelovi poslovnog pisma:

2

1) Zaglavlje sadrži sve bitne elemente kojima se pošiljatelj poslovnog pisma odlikuje. Zaglavlje sadrži bitne dijelove (naziv tvrtke, djelatnost i odredište – ulicu i broj, poštanski broj mjesta, i naziv mjesta poslovanja), i sporedne dijelove (broj telefona i telefaksa, broj žiro-računa, zaštitni znak, godina osnivanja, spisak brojeva i dr.). Zaglavlje se piše u vrhu poslovnog pisma, na sredini najčešće, tako da je jasno označeno i upadljivo. Naziv tvrtke, mjesto i adresa trebaju biti uočljivi. 2) Mjesto i datum pišu se odmah iza zaglavlja. Uobičajeno je da se pišu u istom redu sa pozivnom oznakom. Mogu se pisati i na više načina: Osijek, 10. svibnja 2005. god. Osijek, 10.05.2005 Datum je posebno važan jer se od tog datuma utvrđuju nastale poslovne obaveze (važeći propisi po kojima je realiziran posao). 3) Adresa primatelja sastoji se od naziva tvrtke, njene djelatnosti i odredišta (ulica, broj, poštanski broj, naziv mjesta).

Pisma koja se šalju u inozemstvo moraju imati odredišnu zemlju, a adresa mora biti prilagođena zemlji u koju se šalje. 4) Pozivni znakovi (oznake) su u funkciji lakšeg razvrstavanja pošte. To mogu biti inicijali ličnosti ili odjeljenja tvrtke u kojoj je pismo napisano. Na primjer: vaš znak, naš znak, vaš dopis, naš dopis i sl.

5) Predmet ili sažetak predstavlja kratak sadržaj poslovnog pisma.

3

sa naglašenim optimizmom i željom za daljnju suradnju 7) Pozdrav. telefonski razgovor. Poruka ili suština to je samo jezgra pisma i u njemu se obrazlaže razlog obraćanja koji je naznačen u uvođenju u poruku. (50. Primite naše pozdrave. kratak i precizan. onda potpis ide sa desne strane po pravilu od 45. a kada to nije dovoljno koristi se drugi red. pozivanje na ranije dopisivanje. oglas i sl. počevši od 10. Potpis se sastoji od naziva tvrtke. Uljudni oproštaj sa poslovnim partnerom riječima kao: Pozdravljam Vas. Sažetkom se definira sama tema pisma. a osoba nižeg ranga sa lijeve strane. prije sadržaja pisma s lijeve strane. Sporedni dijelovi poslovnog pisma: 4 . onda osoba višeg ranga potpisuje sa desne strane. Posebnu pažnju treba obratiti na stil pisanja: jasan. vlastoručnog potpisa i otkucanog imena i prezimena ovlaštenog lica sa titulom. 8) Potpis.Ispisuje se ispod adrese. Uobičajeno je da se sažetak podvlači. slovnog mjesta. To je sastavni dio pisma. S osobitim poštovanjem i sl. Voditi računa o pravopisu. Ako pismo potpisuje jedna osoba. Ako poslovno pismo potpisuju dvije osobe. 6) Sadržaj pisma je glavni dio pisma kojim se daje poslovna informacija. On također ima uobičajenu formu: • • • Početak ili otvaranje pisma Uvođenje u poruku (kratko i racionalno). poslovnu vezu. ili istakne na drugi način. 3. Poslovno pismo potpisuje ovlašteno lice koje zastupa firmu (direktor ili vlasnik). Piše se do polovine reda.) slovnog mjesta. Ako se u pismu ističe više stvari onda svaku treba obraditi u posebnom odlomku • Završni dio je zaokruživanje poruke. S poštovanjem. koji ono dobiva značaj službenog dokumenta.

Treba biti što kraći. 2) Prilozi su dokumenti koji se prilažu uz pismo (prospekti..1) Oslovljavanje (Gospodine direktore. pa se postskriptum sve manje koristi 4. 3) Način otpreme. Original se šalje poslovnom partneru. a kopije se raspoređuju prema potrebi. 2 itd. slovnog mjesta. kalendar. E-mail 5 . 5) Dodatak ili postskriptum je sporedni dio pisma koji se piše ako je ispušteno nešto u sadržaju. slovnog mjesta stavi P. Dodatak se piše tako što se sa lijeve strane nakon 10. Dodatak se uvijek parafira jer se stavlja ispod potpisa i pečata. Cijenjeni direktore i sl.)..) – ako je pismo upućeno poslovnom prijatelju može se osloviti i sa Poštovani prijatelju i sl. Sada kada se dokumentacija obrađuje računarima vrši se višestruka korekcija teksta. i posebno se označavaju (prilog br. Ali kada se šalje preporučeno ili na neki drugi poseban način onda se to obavezno označava na kraju pisma poslije priloga i to sa lijeve strane od 10.) koji se navode ispod sadržaja pisma sa lijeve strane od 10. Kada se pismo šalje običnom poštom onda nema potrebe da se to posebno označi. U rasporedu kopija navodi se u koliko je primjeraka poslovno pismo umnoženo i kome su kopije dostavljene. prilog br. 4) Raspored kopija. slovnog mjesta.S. Pismo se piše u više primjeraka. 1. Kao: Dostavljeno: • • • Imenovanom Računovodstvu Arhivi.

to) • • • • • adrese kopija (eng. predmeta poslovanja i sjedišta • • • ponovljeni predmet oslovljavanje sadržaj koji obuhvaća uvod. attachment) datum i vrijeme prijenosa koje se dodjeljuje automatski potpunu adresu primatelja koja omogućuje razlikovanje poslovnog i osobnog e-maila. from) e-mail adresu primatelja (eng. teksta poruke koje obuhvaća: Preporuke pri korištenju e-maila u poslovne svrhe 6 . Poslovni e-mail sastoji se od: 1. završetak. pozdrav i potpis (potpis se sastoji od naziva poduzeća-pošiljatelja i mjesta poslovanja. zaglavlja ili protokola koje obuhvaća: • • e-mail adresu pošiljatelja (eng. subjekt) listu priloga (eng. a osobito je pogodno za komuniciranje sa stalnim poslovnim partnerima. cc) predmet poruke (eng. a sastoji se od naziva poduzeća primatelja.E-mail ili elektronička pošta je pisana poslovna komunikacija koja se rabi u internom i eksternom komuniciranju. Uporabom e-maila tijekom cijelog poslovnog procesa uklanja se posao povezivanja prethodnih komunikacija jer se prethodna komunikacija može automatski uključiti u komunikaciju odgovora. 2. bit. funkcije te punog imena i prezimena osobe koja upućuje e-mail) Komuniciranje e-mailom pogodno je za sve faze poslovnog procesa.

to bi moglo imati posljedice o kojima ne želite ni razmišljati. emotikona i net-kratica jer ih većina ljudi ne razumije e-mail poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo ne služite se e-mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore jer ćete tako ostaviti dojam da osobu namjerno izbjegavate pročitajte i popravite e-mail poruku prije nego što ju pošaljete ne šaljite e-mail koji ste sastavili dok ste bili ljuti jer e-mail se uvijek čini grubljim nego što zapravo jest Iako se e-mail ponekad čini potpuno bezazlenom formom. I upamtite da vaša tvrtka može doći do bilo kojeg maila koji je došao ili otišao s vaše poslovne adrese. odnosno je li vrijeme da se nešto obznani. nema mjesta privatnosti. Zato je pravilo broj jedan kod važnih i osjetljivih informacija koje šaljete: pretpostavite da bilo koji mail koji pošaljete mogu pročitati i ljudi kojima nije namijenjen. manje formalnim jezikom nego za pisma koristite se mogućnošću povezivanja e-maila sa Web komunikacijama (u e-mailu ugrađujte hiperlinkove) izbjegavajte uporabu velikih slova jer ona označavaju vikanje. Kako planirati pismo 7 . a duga objašnjenja i dokumente pošaljite kao prilog poruci budite izravni koristite se jednostavnim. 5. Drugi je razlog zašto izbjegavati odavanje povjerljivih informacija je taj što biste se mogli predomisliti oko toga želite li ih otkriti ili ne. Primjerice.• • • • • • • • • ograničite se na jednu temu i pišite kratko. Drugo je pravilo kod slanja povjerljive pošte: razmislite prije nego što pošaljete. ako novinarima odate financijske rezultate tvrtke prije konačnog usuglašavanja i odobrenja. Ma što god spomenuli dotičnoj osobi. uvijek postoji mogućnost da primatelj vašu poštu jednim klikom proslijedi drugima. a i uporabu tzv.

već to znači da sadržaj treba osmisliti sukladno potrebama kupca i pronaći razumnu mjeru u svojoj ponudi) • Izbjegavajte pisanje više poruka u jednom pismu. Izbjegavajte učene fraze koje otežavaju komunikaciju. Vama' konstrukcija. mislim da bi trebalo. čak i kada su u pitanju neugodne vijesti. ako je usmjereno na potrebe drugoga i na njegovu perspektivu Ne koristite riječi trebate i morate jer su to imperativni oblici koje nitko ne voli čuti. predlažem. pitajte se: • • • • Što mi je cilj? Što ovim pismom želim postići i koji je najbolji način da to postignem? Koje zamisli želim izraziti i kakav dojam želim ostaviti na primatelje pisma? Kako ću postići rezultat koji želim i dobiti odgovor koji očekujem? Uživite se u čitateljevo gledište: • • • • • • • Sadržaj oblikujte unutar jedne stranice. naročito suprotnih poruka koje mogu izazvati nedoumicu kod čitatelja.  Ton pisma treba biti primjeren i učtiv. konstruktivnom. isl.Prije nego li započnete pisati pismo. optimističnom) obliku. Organizacija sadržaja i oblikovanje rečenica 8 . Koristite neutralne iskaze kao npr.  Odgovor na neučtivo pismo treba biti posebno pristojan i korektan. Uvijek koristite jezik u afirmativnom (pozitivnom. umjesto mi ili ja. tj. Pismo je učinkovitije ako prevladavaju riječi vi. Izbjegavajte konstrukcije koje stavljaju naglasak na vaš posao. već se usmjerite na potrebe i interese primatelja poruke (to ne znači korištenje više 'Vi.

za oslovljavanje i pozdrav Stil fonta 9 .veličina 14 za ime i prezime primatelja.• • • • • • u jednoredu (tekst) i dvoredu (razmak između odlomaka) s odvojenim pasusima koji definiraju posebne dijelove teksta s nabrajanjima (jedno ispod drugog radi bolje uočljivosti) s oznakama pojedinih pasusa i teza sa slovima ili brojevima i s posebno označenim poglavljima s kratkim rečenicama od najviše 25 riječi s isticanjem pojedinih riječi Grafički posebno istaknuti detalji • • • • • • masnim. za predmet.veličina 11 do 12 pointa za slova u tekstu . podebljanim „bold“ slovima počecima odlomaka brojevima riječima pisanim velikim slovima posebno oblikovanim slovima-italic. s razmacima nabrajanjima Oblici fonta -za prezentacije je najbolje koristiti Arial -za normalne tekstove u poslovnim pismima i dopisima najbolje je koristiti fontove tipa Times (najčešće se koristi Times New Roman) Izbor veličine slova (font) . za naslov pisma.

-najčešće se koristi običan stil -kod poslovnih pisama kurziv (italic) koristi se samo za dijelove teksta koji se žele posebno istaknuti Razmak od teksta do ruba papira (margine) -jedan od preporučljivih razmaka je 2.jednostruki prored za tekst .„uravnoteženi blok sustav“ 10 . s donje strane papira Vanjski oblik teksta .dvostruki prored za razmak između odlomaka Odlomak (paragraf) -preporučuje se dvostruki prored između odlomaka -preporučljivo je ujednačiti veličine odlomaka jer se tekst doima skladnijim Odbrojavanje stranica -brojevi stranica u sredini teksta.5 cm sa svih strana Prored između redaka .

Rabljanka. Filozofski fakultet u Zagrebu 11 . Afrikanac. Gorski kotar Ustanove i udruženja Uvijek prvo slovo ide veliko. Štajerska Ako ima više riječi. Danac. Bolivijka. Židovka regija i otoka: Međimurac. SAMO prva riječ počinje velikim slovom: Bliski istok. Varaždinac. PRAVOPIS i najčešće korištene formulacije Velikim početnim slovom pišu se pripadnici: • • • • kontinenata: Amerikanka. Njujorčanin (ili Newyorčanin) Kontinenti Kontinenti počinju velikim slovom: Europa. onda prvo slovo veliko: Baranja. Socijaldemokratska partija Hrvatske. Australija Države Sve riječi u imenu država počinju velikim slovom. Papua Nova Gvineja. a ostala malo (ako nisu imena): Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Bosna i Hercegovina Regije Ako je samo jedna riječ. Flandrija. Grožnjanka. Bavarac gradova i sela: Zagrepčanka. Provansalka. Turistička zajednica grada Splita. Australac (NE Australijanac) država i naroda: Hrvatica. osim veznika: Narodna Republika Kina.6. Srednji zapad (u SAD). Azijatkinja. Egipćanin.

nego je dovoljno navesti samo gosp. imena nekih gradova (Beč.  Izuzeci su imena koja su pohrvaćena zbog duge uporabe: imena država. Ivo Ivić ne: gospodin ravnatelj škole prof. Zarez između osobe i zanimanja: 12 . Idemo naći turističku zajednicu ovog grada. Kad se ustanove spominju općenito. -ljev (Jakobljev) UVIJEK se pišu velikim slovom • posvojni pridjevi na -ski. nepotrebno je još isticati i gospodin ili gospođa. zaprešićki) Kada pišemo gospodin i gospođa Kad je uz ime i prezime osobe navedeno zanimanje i/ili funkcija koju obnaša. Firenca itd. fonetizirani oni ili ne (hrvatski. -ev (Marićev). biblijski. -ški. Ivo Ivić. praški. Pariz. -ćki (većinom ktetici) pišu se MALIM slovom. kako hoćete.) Pridjevi • posvojni pridjevi na -ov (Markov). Upisat ću se u neki savez sindikata.  Riječ vlada se piše malo u hrvatska vlada. a ako stoji sama za sebe. Rim. onda je sve malo. na primjer: ravnatelj škole prof. Ivo Ivić  Kad se u istoj informaciji ponovo spominje ime iste osobe nepotrebno je ponavljati ravnatelj škole prof. -in (Anin). Ivić ili samo ravnatelj (ako je jedini ravnatelj u informaciji). Strana imena Pišu se onako kako se pišu izvorno u stranim jezicima. ili prof. može i veliko i malo. Ivić (ako je jedini Ivić u informaciji).

predsjednik 2. oec. Kad je ime osobe ispred njene funkcije/zanimanja. dipl. kad je ime osobe iza funkcije/zanimanja koje obavlja. profesor Jurić. iur. doktor Margetić Skraćeno se titule mogu samo pisati.1. sveti Stjepan. iza imena ja zarez: Ivo Ivić.sc. prof. cjelovitom obliku. (Pišu se ispred imena: dr. dipl. nema zareza: predsjednik Ivo Ivić Titule Titule se pišu malim slovom • kralj Tomislav. ali se izgovaraju isključivo u dužem. Ivo Ivić) Kratice oznaka zanimanja: diplomirani pravnik diplomirani ekonomist diplomirani inženjer dipl. 13 . Kratice akademskih naslova: doktor dr doktor znanosti dr. ing. diplomirani inženjer arhitekture dipl. magistar profesor mr. arh. ing.

a padežni nastavak se odvaja spojnicom: N. iur. tzv. HINA-i A. HINA-om (hinom) Primjeri internacionalizama u poslovnom jeziku koji imaju svoj hrvatski izričaj potvrđen praksom: aerodrom. gđa. HINA-e (hine) D. npr. mons. ) Kratice koje se često upotrebljavaju: gospodin gospođa na primjer takozvani i tako dalje monsinjor gosp.zračna luka advokatura-odvjetništvo marketing-istraživanje tržišta 14 . Složene kratice u kojima svako veliko slovo znači cjelovitu riječ sklanjaju po padežima. Ili msgr. dipl. HINA (hina) G.(Pišu se iza prezimena koje se u tom slučaju odvaja zarezom: Ivo Ivić. itd. HINA-u (hini) (hinu) Instr.

Poštovani Profesore. tada ne počinje nova rečenica. Poštovana gospođo profesorice. pa u nastavku koristimo malo slovo. jučer smo stigli u Pulu. Ako se koristi uskličnik. Cijenjena gospođo Ivić. tada novu rečenicu počinjemo velikim slovom. Poštovani gospodine doktore.menadžment. Cijenjena gospođo. Poštovani direktore. Poštovani gospodine Iviću. Uobičajene formulacije oslovljavanja Poštovani gospodine.upravljanje rentabilan-unosan evidentan-očit Oslovljavanje Kod službenog dopisivanja uobičajeno je oslovljavanje stavljati iznad prve crte teksta. Poštovani direktore! Jučer smo stigli u Pulu. Ako oslovljavanje završavamo zarezom. 15 .

Oče biskupe. formula pristojnosti (kurtoazije) S poštovanjem S iskrenim poštovanjem Srdačan pozdrav Srdačno Vas pozdravljam Primite naše srdačne pozdrave Primite naše iskrene pozdrave Očekujući Vaš skori odaziv. gospodine…. Poštovana gospođo ministrice. Časna majko. Velečasni gospodine. s poštovanjem 16 . srdačno Vas pozdravljamo Upućujemo Vam srdačne i iskren pozdrave Formule pristojnosti kod posebno uvaženih primatelja Molim primite izraze mog iskrenog štovanja Izvolite.Poštovani gospodine generale. primiti izraze moga visokog uvažavanja. Pozdrav. Vaša uzoritosti. Preuzvišeni gospodine biskupe.

imenik. lista. iskaz dopisivanje. gospodine (ekselencijo). ponovna uvjeravanja mog najvišeg poštovanja Molimo primite izraze mog dubokog poštovanja Primjeri uobičajenih pogrešaka koje se često provlače u tekstovima: Pogrešno se piše: Nova Godina Božićni običaj uputstvo spisak prepiska često puta putem telefona neznam ne ću znati ću kutevi kursevi podcrtati pretsjednik treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba Nova godina božićni običaj uputa popis. više puta telefonom ne znam neću znat ću kutovi kursovi podcrtati predsjednik podpredsjednik treba potpredsjednik 17 .Koristim ovu prigodu da Vas uvjerim u izraze mog najvišeg poštovanja Primite. dopisi mnogo puta.

grubo i sarkastično pismo neće ostvariti rezultate koje očekujemo. To ste trebali platiti prije tri mjeseca. Već smo vam pisali u svezi vašega velikog duga od 100 000 kuna. Ako dug ne podmirite za deset dana. S poštovanjem To se može izraziti i na drugi način: 18 .gladko radia gubitci dohodci izuzetci s tla uz zid oba nisu došla da li ste treba treba treba treba treba treba treba treba treba treba glatko radija gubici dohotci izuzeci sa tla uza zid nijedan nije došao jeste li raspravljati o pitanju raspravljati po pitanju Pristojnost. tužit ćemo vas sudu. ljubaznost Ljutito. Na primjer: Poštovani gospodine Zoriću.

Još jednom se ispričavamo zbog kašnjenja u ispunjavanju naših obveza i zahvaljujemo na Vašem razumijevanju. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. S poštovanjem 19 . Svjesni smo da je Vaša ljutnja opravdana. Nadamo se da ćemo i dalje uspješno surađivati na zajedničkim projektima. Budući da niste odgovorili na naše pismo. U privitku Vam šaljemo kopiju uplatnice. ali Vas molimo za još malo strpljenja. nama to neće biti drago. primite našu iskrenu ispriku što Vam još uvijek nismo mogli isplatiti Vaš novac.Poštovani gospodine Zoriću. Drago mi je da Vam možemo javiti da smo danas uplatili iznos honorara na Vaš žiro račun. pa vam nudimo daljnjih deset dana da namirite svoj dug. kolovoza u kojem smo vas zamolili da podmirite svoj dug od 100 000 kuna koji ste trebali platiti prije tri mjeseca. pozivam se na prethodno naše pismo od 10. niste nam ostavili drugi izbor već da Vaš predmet damo u ruke odvjetniku. S poštovanjem Ili: Poštovani gospodine Popoviću. Međutim. Vjerujemo da ćemo uskoro moći ispuniti sve naše obveze i još jednom zahvaljujemo na Vašem strpljenju i razumijevanju. Razlog je u tome što nismo dobili namjenski novac.

naravno. • UVOD-otvaramo pismo Zašto pišemo Pišemo u skladu s dogovorom i preuzetom obvezom. dotjerujemo ga sve dok ne budemo potpuno zadovoljni i dok on ne odgovara svim pravilima dobrog poslovnog pisma Primjer organizirane strukture • NASLOV.tema o kojoj se u pismu govori Uključenje poduzeća Delta u projekt gradskog prijevoza putnika (želimo dobiti posao). • • Tekst počnemo „brusiti“.7. KAKO NAPISATI DOBRO PISMO Priprema za pisanje • • U prvom se dahu „nabacuju“ osnovne misli i ne treba paziti na redoslijed. Još nekoliko puta tekst pročitamo. dodavati nove. sažetost. sažimamo ga ili ubacujemo potrebne podatke. jasnoću i samu kvalitetu teksta Nakon toga iz teksta treba izdvojiti osnovnu i najvažniju poruku pisma. O čemu pišemo O našim mogućnostima i želji da dobijemo posao. izbacujemo nepotrebne riječi. napraviti plan pisma i iz grubo nabacanog teksta izvlačiti one rečenice koje se uklapaju u shemu i. Navesti konkretan nadnevak Dogovora. 20 .

21 .  Zaključak treba biti kao i početak. odgovori na pismo. ići na poantu. • ZAKLJUČAK-zatvaramo pismo Na kraju pisma ohrabrite i još jednom podsjetite čitatelja da od njega očekujete da nešto učini.  Predlažemo rješenje  Prikazujemo svoje stajalište i prijedlog  Želimo organizirati sastanak pripremljen za donošenje odluke  Što želimo da primatelj pisma učini  Želimo da dođe na sastanak i donese odluku o uključenju i financiranju.  Možete kratko ponoviti najvažnije točke pisma.• SREDIŠNJI DIO-dio s porukom Problem koji želimo riješiti Primatelj pisma ne zna naše mogućnosti. I kada. ako je vaše pismo odgovor i ako to niste učinili na početku. odnosno što se od njega stvarno očekuje da učini. dođe na sastanak. Potaknite daljnju vezu.  Kada završavate pismo trebali biste zahvaliti osobi na pisanju.  Pismo se zatvara na taj način da čitatelj upamti osnovnu misao ili ideju pisma. kratak. trebamo naći način financiranja. upite ili korespondenciju i spomenite da očekujete da vam se primatelj pisma uskoro javi. donese odluku. ispravi neku pogrešku i slično. možda će netko drugi dobiti posao.

Treba li Vam bilo kakav savjet ili informacija bit će nam zadovoljstvo da Vam ih pružimo. Molimo Vaš odgovor na našu ponudu do 12. Ili: Sigurni smo da je kupnja našeg proizvoda pravi odabir. franko hrvatsko granica. Ili: Nadam se da sam odgovorio na sva Vaša pitanja. Da ukratko ponovim osnovne točke pisma-sve cijene su u kunama. Nadamo se da ćemo se uskoro čuti. rok isporuke je dva tjedna od primitka narudžbe.Evo nekoliko primjera dobro sročenih zaključaka: Još jednom Vam se zahvaljujemo na Vašem pismu i molimo Vas da nam se javite za sve dodatne informacije. Očekujem da se uskoro čujemo. ali molim Vas da nam se javite za sve dodatne obavijesti. svibnja 1993. 22 . Nadam se da ćemo se uskoro čuti. Dopustite da Vas podsjetim da uskoro dolazi ljetna sezona pa Vas molim da robu naručite što prije da bi stigla na vrijeme.

Teče li tekst glatko? 3. a to je nama jako važno jer razmišljamo o poboljšanju kvalitete iako. Da li dajete jamstvo za svoje instalacije? 23 . za razliku od naših poslovnih suradnika. ELTA d. Je li unutrašnja logika najjasnija? 7.o. nemamo takav oblik poslovanja. Jeste li izostavili sve dugačke. kod kojih dvojite. Jesu li rečenice kratke. Htjeli bismo saznati nešto više o cijenama i popustima koje nudite. Hoće li čitatelj razumjeti ono što smo htjeli poručiti ili su negdje mogući nesporazumi? 2. Loš redoslijed paragrafa teksta Poštovani. Naš poslovni suradnik. Zanimaju nas vaši sigurnosni sustavi. jasne i razumljive? (prosječno 16. pa vam pišemo o tome jer smo zainteresirani. Jeste li provjerili kako se pojedine riječi. provjerite što ste to napisali i pitajte se: 1. Izgleda li krajnji proizvod dobro? PRIMJER CIJELOG TEKSTA Primjer 1. spomenuo nam je vaše ime i pokazao vaš katalog.o. Oni su bili oduševljeni sigurnosnim sustavom koji ste kod njih instalirali. pišu? 6. najviše 25 riječi) 4. teške i možda nerazumljive riječi? 5.Nakon što ste napisali pismo.

Koliko vam treba da instalirate sustav koji će nadgledati sve naše odjele? Možete li nam poslati inspektora ili savjetnika da pogleda naše prostore? Ako možete ponuditi konkurentnu cijenu i garancije.U Vašem katalogu vidjeli smo Secure 15 koji bi mogao zadovoljiti naše potrebe. Rečenice su veoma dugačke (od 45 do 70 riječi) s mnogo umetnutih rečenica.o. Pomiješano je nekoliko tema. ima instaliran Secure 18. Teško se razumije što pisac želi reći-potrebno je pročitati nekoliko puta da bi se shvatila poruka. Krajnje je nejasno što se zapravo htjelo reći. Htjeli bismo se brzo odlučiti. te bismo trebali nešto što može spriječiti pljačku i provale u dućane pa mislimo da bi nam Secure 15 odgovarao. što otežava brzo čitanje. 4. ali za početak neka to bude naš glavni dućan. 2. S poštovanjem ANALIZA LOŠE NAPISANOG POSLOVNOG PISMA: 1. instalirati ćemo vaše sustave u sve naše dućane. pa bi nam trebao brzi odgovor. Ima dosta pravopisnih i gramatičkih pogrešaka. ali kao što smo već spomenuli. 24 . 5.o. 3. 6. a mi smo lanac dućana i to nam ne bi odgovaralo. oni su robna kuća. Pismo se ne može brzo čitati-treba ga proučavati.ELTA d.

Naša tvrtka ima lanac dućana za maloprodaju i tražimo učinkovit sigurnosni sustav. jamstvom.o. vjerojatno bi nas mogao savjetovati i pomoći u odabiru optimalnih rješenja sustava. Za početak ćemo testirati vaš sustav u našem glavnom dućanu.o. Mi trebamo instalaciju koja će nam dati sveobuhvatnu zaštitu protiv provale i krađe u svim našim odjelima. a sustav Secure 15. travnja. nam se čini najpogodnijim. Dobar redoslijed paragrafa teksta Poštovani gospodine Perinčiću. Vašu tvrtku su nam preporučili naši poslovni partneri. održavanje i servisi. Odluku o izboru optimalnog ponuđača željeli bismo donijeti unutar idućih nekoliko mjeseci. uvest ćemo ga u sve naše dućane. ako bi jedan od vaših predstavnika mogao doći k nama. Međutim. održavanjem. tvrka ELTA d. iz vašeg kataloga. tu će biti nužna kokurentna ponuda i puno jamstvo.Primjer 2. dostavite do 20. rokom. kojima ste nedavno instalirali alarmni sustav Secura 18.. Zato Vas molimo da nam ponudu s cijenom. Dakako. načinom plaćanja i testiranja sustava. Ako bude uspješan. S poštovanjem 25 .

.... S velikim zanimanjem očekujemo Vaš stav.. Završni tekst • • • • • Nadamo se uspješnoj suradnji s Vama.. Mi bismo Vam htjeli priopćiti da ... 26 .8. Ovime Vam želimo priopćiti da . Kako ćete zatražiti ponudu? • • • Molimo Vas da nam pošaljete ponudu za .... Slobodni smo Vam priopćiti da .. na raspolaganju. s daljnjim informacijama. U svako doba smo Vam. Htjeli bismo zamoliti ponudu za . IZRAZI KOJI SE ČESTO KORISTE U POSLOVNOM DOPISIVANJU Želite nešto priopćiti • • • • Drago nam je što Vam možemo priopćiti da .. Molimo Vas da nam što je moguće prije pošaljete ponudu za .... U prilogu (privitku) dobivate .. Radovali bismo se Vašoj posjeti. Želite reći da nešto šaljete u prilogu (privitku) • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo .. Bilo bi nam drago kad bismo s Vama mogli uspostaviti dobru poslovnu suradnju.

Pozivanje na upit i zahvaljivanje • • • Hvala Vam na upitu (faksu. Pozivajući se na Vaš upit od … nudimo Vam kako slijedi: Ukazivanje na priloženu dokumentaciju • • • U prilogu (privitku) dobivate… U prilogu (privitku) Vam šaljemo… Željene kataloge (željeni katalog) i brošure ćete dobiti poštom. Sa zanimanjem očekujemo Vaš skorašnji odgovor.. Negativan odgovor na upit • • Nažalost. Za Vaš hitni odgovor bili bismo Vam vrlo zahvalni. Zahvaljujemo Vam na upitu (faksu. ne možemo udovoljiti Vašoj želji. e-mailu. telefonskom razgovoru. Na naše veliko žaljenje nismo u mogućnosti… 27 . Pozivamo se na Vaš upit (faks.. e-mailu. U vremenu od … do … možemo Vam ponuditi … 3.. pozivu). pozivu).. e-mail) od … i nudimo Vam sljedeće: … Slanje ponude 1. U očekivanju Vašeg odgovora .Završni dio teksta upita • • • • • Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu. telefonskom razgovoru. Ovime Vam nudimo: 2. S molbom za Vaš skori odgovor.

.. Kako ćete zamoliti da se podmiri račun? • Molimo Vas da podmirite gore navedeni iznos. Kako ćete moliti za razumijevanje i kako možete obrazložiti storno? • • • • Molimo za razumijevanje za ovaj slučaj. U prilogu (privitku) dobivate račun za sljedeće usluge: . Sa zanimanjem očekujemo Vaš skori odgovor. Bilo bi nam drago kad bi Vam naša ponuda odgovarala. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun unaprijed Vam zahvaljujemo.. … bili bismo Vam vrlo zahvalni. Nadamo se da Vam ova promjena neće uzrokovati neugodnosti. Nadam se da zbog ovog odgađanja nećete imati nikakve štete. Slobodni smo Vam u prilogu poslati račun u iznosu od . 28 . Bilo bi nam drago kad bismo mogli… Nadam se da ću uskoro dobiti Vaš odgovor.. U nadi da ćete imati razumijevanja srdačno Vas pozdravljamo. • Za podmirenje dospjelog iznosa na naš račun br... Kako ćete priopćiti da u prilogu (privitku) šaljete račun? • • • U prilogu (privitku) Vam šaljemo račun za sljedeće usluge:. • Molimo Vas da što je moguće prije podmirite gore navedeni račun. Radujemo se Vašem odgovoru...Završetak ponude • • • • • • • U nadi da Vam naša ponuda odgovara srdačno Vas pozdravljamo. Radujemo se dobroj suradnji s Vama.

• Ako do tada ne podmirite iznos bit ćemo prisiljeni protiv Vas poduzeti pravne mjere..Kako možete priopćiti da ste podmirili račun? • Podmirili smo Vaš račun br.. 29 . Kako možete priopćiti da dospjeli račun nije podmiren? • Slobodni smo skrenuti Vam pažnju na to da naš račun od . ....... doznačili na Vaš račun već . bankovnom doznakom... • Obavještavamo Vas da smo iznos u visini od . . • Dali smo nalog našoj banci da dospjeli iznos doznači na Vaš račun. • U prilogu Vam šaljemo naš ček za podmirenje gore navedenog računa.. • Htjeli bismo Vas podsjetiti da je prošao rok plaćanja našeg računa od . još • nije podmiren. • Sukladno Vašem faksu šaljemo Vam potvrdu o uplati.. u iznosu od . • Danas smo gore navedeni iznos doznačili na Vaš račun.

Klaić. Anić. zagreb. Babić. Zagreb. Školska knjiga. Težak. Sanda.Literatura: Ožanić. Davor: Uredsko poslovanje (skripte).A. Eržišnik. Ham. 2005. Stjepan. Amato. 1968. Zora. Zagreb. 2002. Bratoljub: Veliki rječnik stranih riječi izraza i kratica. Tehnološki park Zagreb. Školska knjiga. Zagreb. Vladimir. 30 . Rachel Armitago: Praktično poslovna komunikacija. Stjepan: Gramatika hrvatskog jezika. Ivo: Rječnik stranih riječi. Vlado: Kako javno razgovarati hrvatski.. Zagreb. Stjepko.H. Moguš. C. Zagreb. Pula. 1998. Mandić. Društveno veleučilište. PONS. 1994. Babić. Zagreb. Novi Liber. Marijan: Poslovna pisma ili Kako napisati učinkovito poslovno pismo.Goldstein. Milan: Hrvatski školski pravopis. 1999.S. 2005. 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful