Ekonomski fakultet Banja Luka

Februar, 2004.

Istraživački rad iz sociologije Tema: Šta mladi najviše čitaju (osim stručne literature)

Mentor: Prof. dr Ivan Šijaković
1

Autor: Jelena Dobrota

Hipoteze 5. Cilj istraživanja 4.Sadržaj 1. 3 4 4 5 5 5 6 6-7 8-10 11-16 16 17 2 . Varijable 6. Tehnike prikupljanja podataka 7. Analiza dobijenih rezultata 11. Predmet istraživanja 3. Literatura str. Anketa 10. Uvod 2. Zaključak 12. Uzorak 8. Intervju 9.

svakako je dobro pitanje." Sve više možemo čuti roditelje i nastavnike kako govore "Čitanje je dobro. recimo. bilo da je riječ o beletristici. naši đaci već sa 18. slučaj u SAD-u. Stil vam pomaže da pročitate knjigu. imaju sposobnost čitanja koje je ispod "osnovne". Moja ljubav prema čitanju bio je i jedan od razloga da se odlučim upravo za ovu temu. moramo se nečega odreći. mladi ljudi se sve više odriču knjige u korist nekih drugih sadržaja i aktivnosti. Naravno. putopise. Pritisnete dugme. njihova ekspanzija dovela je do zanemarivanja knjige kao izuzetnog izvora informacija i znanja. Zbog navedenih razloga. Naravno. Ukoliko znamo da je prosiječna cijena knjige oko 10-15 KM. Nemate potrebu za njim kada čitate kompjuterski tekst. pa do danas. Ali tu se postavlja pitanje: da li oni čitaju samo zato što moraju. i jedno i drugo se pokazalo više nego korisnim. čitanja knjiga.lako. Kako je rečeno u izvještaju ministarstva obrazovanja: "Previše mladih ljudi ne može da čita dovoljno dobro da nađe posao sa mogućnošću napredovanja. pa čak i rječnike. ili 28%. ali negdje se početi mora. Bodlera ili Andrića. Uvod Čitanje je oduvijek bio izuzetno važan dio mog života. koja je rezultat sve većih tehnoloških promjena. kakvu ulogu čitanje ima u njihovom životu i da li zapravo čitanje među njima izumire. ili su svijesni uticaja koje čitanje ima na razvoj umnih sposobnosti i na njihov život u budućnosti? Analitičari u Srbiji kažu da je jedan od najsigurnijih pokazatelja koliko je jedna nacija zaista obrazovana činjenica koliko njeni pripadnici knjiga pročitaju. da obavlja građanske dužnosti ili jednostavno da uživa u dobroj knjizi. samo ti čitaj". Čak 800 000 učenika četvrtog razreda srednje škole u Americi. televizija je postala sve popularniji predmet interesovanja mladih ljudi. stripove. Ali pritom ne treba zanemariti važan faktor kao što je standard stanovništva. Ali iako taj argument ima dobar rezon. Mladi ljudi ne čitaju mnogo. situacija kod nas nije toliko zabrinjavajuća. Međutim. a i kod nas. Neko može reći da je dovoljno preskočiti neki izlazak i za te pare kupiti neku dobru knjigu. Svijet im je sužen njihovom nesposobnošću da napisane riječi prevedu u smislen tekst. godina sasvim uspješno čitaju Hesea. to se odnosi na određenu vrstu čitanja. Od prvih bajki koje mi je mama čitala. Henri Kisindžer je jednom rekao: "Živimo u vreme kada je čitati . 3 . govorim o kompjuterskoj generaciji. Da li su knjige skupe. Bibliotekari su izračunali da u Srbiji samo tri odsto ljudi čita knjige. to opet znači da ako želimo novu knjigu u našoj kućnoj biblioteci. Taj podatak poklapa se sa brojem visokoobrazovanih ljudi koji inače spadaju u redovnu čitalačku publiku.1. onda to i ne izgleda tako mnogo." I dok se američno ministarstvo obrazovanja bori da poboljša samu sposobnost čitanja njihovih srednjoškolaca. početkom 21. Danas. Svjesna sam da moj rad nije čak ni vrh ledenog brijega. Nestankom socijalizma i pojavom slobode medija kod nas. posebno kod mlađe populacije. U svijetu. Nažalost. Čitam sve što mi dođe u ruke: beletristiku. enciklopedije. smatrala sam da je važno utvrditi šta to mladi ljudi čitaju. vijeka. Stil nije važan. Izgleda da je za naš standard i ta cijena visoka. kao što je to. bilo o stručnoj literaturi. a sredinom 90-ih priključuje joj se i internet. razvija se sve veća zabritnutost o čitalačkim navikama i budućnosti knjige.

iz prostog razloga što su oni najveći dio mlađe populacije koja najviše dolazi u dodir sa stručnom literaturom (u školi i na fakultetu). moram definisati predmet mog istraživanja. Literatura . iz prostog razloga da vidimo koliko je naša omladina obrazovana. sva pisana i štampana djela (naučna. već i da li oni čitaju. jer to je takođe jedan od pokazatelja budućnosti jedne zemlje. tj. sadržan u samom naslovu rada: šta mladi čitaju (osim stručne literature)? Pri tom.2. Dalje. Mladi . bilo kako bilo. filozofska i sl. 3. kao i najpopularniji žanr kjnige i najčitanije novine. internet i ostale aktivnosti utiču na čitalačke navike mladih ljudi danas. A još je važnije da se utvrdi koliko i kakve knjige mladi čitaju. tako da postoji jedinstveno razumijevanje termina koje ću u radu koristiti. ovdje želim da saznam zbog čega zapravo mladi ljudi čitaju i da li su svjesni uticaja koje čitanje ima na njihov dalji život.književnost.mlade ću definisati kao starosnu grupu od 14 do 24 godina života. neke epohe ili čitavog čovječanstva. koliko TV. Cilj istraživanja Cilj mog istraživačkog rada jeste da odgovori ne samo na pitanje šta mladi čitaju. Postavlja se pitanje zašto je to sve bitno? Pa. Takođe. u stvari. 4 . u uvodu sam navela da analitičari u Srbiji kažu da je najbolji pokazatelj obrazovanosti nacije činjenica koliko knjiga oni pročitaju. umjetnička. Predmet istraživanja Prije nego što počnem da dublje ulazim u temu. Ali ko zapravo može reći kad neko prestaje biti mlad? No. zbog prirode mog istraživanja u ovom radu termin mladi će se odnositi prvenstveno na srednjoškolce i studente. On je.) pojedinog naroda. želim da dam objašnjenje nekih pojmova. ovo istraživanje treba da pokaže odnos između vremena koje mladi ljudi provedu čitajući knjigu i vremena koje provedu čitajući novine informativnog karaktera ili žutu štampu.

Popularnija je beletristika od naučnih tekstova 5. i učesnici su birani na dobrovoljnoj bazi. Ostali ispitanici. dakle pored ponuđenih odgovora.. nego knjige 4. Više mladih ljudi više čita novine. Cosmopolitan ili ljubavni romani.4. učenici srednjih škola i studenti. Tempo ili Playboy 5. Momci su ti koji više vole naučnu fantastiku. tako što sam.Mladi daju prednost drugim aktivnostima. Intervju je obavljen putem interneta. 6. i da generacijski odnos bude takođe približan. Tehnike prikupljanja podataka U svom istraživačkom radu primjenila sam tehniku prikupljanja podataka poznatu kao razgovor i upitnik1. Trudila sam se da broj ispitanika bude približan u svakoj školi/fakultetu. Varijable Nezavisna varijabla: litaratura (osim stručne) Zavisna varijabla: čitalački afiniteti mladih 6. poslala pitanja.Mladi danas malo čitaju 2. koji me je tom prilikom zamolio da ostane anoniman. ili časopise kao što su Svet kompjutera. Anketa je bila anonimna. su popunjavali anketu mješovitog tipa. horore. Hipoteze Sljedeće hipoteze će ovim istraživačkim radom ili dobiti svoju potrvrdu ili će biti odbačene: 1. klasici i časopise kao što su Svet. Razgovor je obavljen u vidu standardizovanog intervjua sa jednim zaposlenikom u gradskoj biblioteci "Petar Kočić". mogli su i dati svoje mišljenje u određenim pitanjima. trilere. dr Ivan Šijaković: "Sociologija" 5 . Odgovore sam dobila dva dana kasnije. nakon što sam od dotične osobe dobila e-mail adresu. ne čitanju 3. 1 Prof. drame. Djevojke preferiraju literaturu kao što su romanse.

6 . Slobodno mogu da kažem da je najveći broj članova srednjoškolci. Penzioneri su svakako sloj koji ima najviše vremena na raspolaganju. i fakultete: Ekonomski fakultet. smatram da oni koji se učlane u biblioteku imaju naviku da čitaju. Ukupan broj ispitanika: 90 Starosna struktura: 15 . 2. nastavljaju da čitaju čitav život. većina mladih koja se učlanjuje u biblioteku čini to prvenstveno radi posuđivanja kako lektire. Da li mladi ljudi više posuđuju lektiru i stručnu literaturu. pa dođu jednom ili dva puta u toku godine. Možda ima škola ne ostavlja mnogo vremena da se više posvete čitanju. 44mladića Akademska struktura: 40 srednjoškolaca. tako i stručne literature. Nerijetko se dešava da podignu literaturu i nešto za čitanje u slobodno vrijeme istovremeno. naši najmlađi članovi imaju 18 godina. tako da oni koji su čitali kao mladi. 3. 4. Elektro školu. 50 studenata U istraživanje sam uključila sljedeće škole: Gimnaziju. Koliko dugo radite u biblioteci "Petar Kočić"? Od 1995. Za to vrijeme. Zašto? Srednjoškolci se najčešće učlanjuju radi posuđivanja školskih lektira. Arhitektonsko-građevinski fakultet. Medicinsku školu i Metalsku školu.24 godina Polna struktura: 46 djevojaka. Ipak. Medicinski fakultet. ili čitaju "za svoju dušu"? Kao što sam već rekla. Pravni fakultet i Filozofski fakultet. uvijek ima onih koji se učlane. smatram da ipak većinu čine srednjoškolci i studenti. ko su vam bili češći posjetioci: mlađa ili starija populacija? S obzirom da radim na odjeljenju za odrasle. jer veliki broj knjiga koji im je potreban ne može se iznositi iz biblioteke. znači skoro devet godina. studenti i penzioneri. U istraživanju su učestvovali učenici 5 banjalučkih srednjih škola i 6 fakulteta. Elektro fakultet. 8. Mada. Uzorak Istraživanje je provedeno na teritoriji grada Banja Luke u januaru 2004. Ekonomsku školu. pa je vjerovatno otuda toliko njih učlanjeno u biblioteku. Međutim. godine. Naravno. Ali. Intervju 1.7. studenti uglavnom posuđuju stručnu publikaciju ili se učlanjuju u čitaonicu. navika čitanja se ne stiče u starosti. pogrešno bi bilo reći da oni ne čitaju i u slobodno vrijeme.

6. mladi najčešće biraju da čitaju. Mada. iz prostog razloga što oni svoje knjige nalaze na svom jeziku i čitanje ne predstavlja nikakav problem. Šta. tako da se i ne trudi previše. Mislim da ne stoji niti jedan dan na polici. 8. ali se ipak razlikuje. Kad bih ja pokušala da čitam Kafku sa interneta. 7. Ko je još spreman da provede dva-tri sata dnevno u stolici pred računarom da bi pročitao knjigu? 7 . a da to nije lektira ili stručna literatura? To je stvarno teško reći. Takođe. Da li ste upoznati sa mogućnošću čitanja knjiga putem interneta? Svakako. To je vjerovatno popularnije u zapadnim zemljama. npr. Kao što sam već u nekoliko navrata spomenula. tražnja za tom knjigom se utrostručila. ne. mislim da ne bih stigla dalje od naslova jer ne razumijem njemački. U protivnom. otkad se pojavio film Zona Zamfirova. što je prilično nevjerovatno. Šta mislite o tome? Mislim da ipak veću vrijednost ima štampana knjiga. Ćerka moje prijateljice često traži lektire na internetu ako ih nemamo trenutno u biblioteci. pa jedini način da se smanji broj mladih koji čitaju jeste da se smanji broj učenika i studenata. Recimo momci češće podižu naučnu fantastiku. Da li se čitalački afiniteti mladih razlikuju u zavisnosti od pola i godina? Od pola svakako. ili moderne romane kao što su "Seks i grad" i sl. Još jedna prednost štampanih knjiga jeste obim same knjige. Mlade često ponese trend. jer je nje najviše ima. a od godina nešto manje. dok djevojke vole da čitaju romane tipa Danijele Stil. kao i udobnost pri čitanju. mislim da kod nas još nije raširena upotreba kompjutera kao načina čitanja knjige. iako se dotad čitala isključivo kao lektira. Vjerujem da bi mogla pronaći i djela stranih autora. 5 godina? Pa gledano iz moje pozicije. Da li smatrate da mladi čitaju manje nego što su čitali prije. a najčešće je u pitanju poezija.5. najčešće biraju bestselere ili knjige svojih omiljenih autora. mladi čitaju lektire i stručnu literaturu. špijunske trilere ili horore. Oni koji žele da čitaju u slobodno vrijeme. Ili npr. već tri godine knjiga "Gospodar prstenova" ide iz ruke u ruku. uglavnom već znaju koju knjigu žele da posude. Recimo. ili da profesori prestanu da traže od njih da čitaju. kaže da traži samo djela naših autora. ali vjerovatno u originalu. po Vašem mišljenju. 9.

Rangirajte sljedeće žanrove beletristike (1 odlično. Gdje nabavljate knjige koje čitate? * Kupim u knjižari * Posudim u biblioteci * Posudim od prijatelja 6. treći na časopise/novine/stripove i četvrti na knjige sa intereneta i uticaj interneta i TV-a na čitalačke navike mladih ljudi danas. od kojih se prvi odnosi na lične podatke anketiranog. naučnu literaturu ili popularne i zabavne tekstove? * beletristiku * naučnu literaturu * popularne tekstove 7. Kako odlučujete koje ćete knjige čitati? * Preporuke prijatelja * Nađem u biblioteci * Pročitam recenzije u novinama * Pročitam recenzije na internetu * Čitam bestselere 5. u okviru mog istraživačkog rada iz sociologije. Šta više volite da čitate. imajte na umu da se pitanja odnose na knjige koje nisu stručna literatura. pokušavam da utvrdim da li i šta mladi ljudi čitaju i koliko je važno čitanje danas. Koju školu/fakultet pohađate? 4. Kako se finansirate (zaokružite)? Drugi dio Molim vas. Da li čitate u slobodno vrijeme? * Uglavnom * Ponekad * Ne volim * Rijetko * Možda 1 sat ukupno 3. beletristiku. Godina rođenja ____________ 2. Anketa je sastavljena iz četiri dijela. drugi na knjige. Zahvaljujem na sradnji. Pol (zaokružite) M Ž ____________________________ * Roditelji * Stipendija * Posao 3. Da li volite da čitate? * Mnogo * Dovoljno 2. Anketa je anonimna.9. Anketa Ovom anketom. Koliko vremena sedmično provedete čitajući? * Bar 1 sat dnevno * Nekoliko sati sedmično 4. 3 bez veze) Trileri ___ Naučna fantastika ___ Avanturistički ___ Horori ___ 8 . Autor Prvi dio 1. 2 u redu. 1.

koliko često pozajmljujete knjige iz biblioteke? * Nekoliko puta sedmično * Nekoliko puta mjesečno 13.malo važno i 3 . 3 bez veze) Biografije ___ Tehnologija ___ Putopisi ___ Uradi sam ___ Religija ___ Nauka ___ Istorijski romani ___ Zdravlje ___ 9. Rangirajte sljedeće žanrove ostale literature (1 odlično. 2 u redu je. Kada birate knjigu. Šta mislite. Da li više volite domaće ili strane autore? * Domaće * Strane 16. Da li volite da čitate časopise? * Da * Ne 9 . 3 bez veze) * Reklame * Svijet zabave * Redovne kolumne * Naslovi * Stripovi * Politička zbivanja * Sport * Horoskop 4. 2 u redu je. zašto? * Dosadne su * O vijestima se informišem putem TV * Drugo (navedite) _____________________________________________ 3. rangrirajte nabrojane dijelove novina (1 odlično. Da li volite da čitate novine? * Da * Ne 2. Da li preporučujete knjige drugima? * Često * Ponekad 11.veoma važno. Ako da.Klasici ___ Drame __ Romansa ___ 8. Da li imate listu knjiga koje želite da pročitate? * Da * Ne Treći dio 1.nevažno) Autor i njegova reputacija ___ Naslovna stranica ___ Izdavač ___ Naslov ___ Kratak sadržaj ___ Obim knjige ___ 10. Koliko ste knjiga pročitali u proteklih godinu dana? *0 * 1-5 * 6-10 * 11-15 * 16 i više 15. koliko su vam važni navedeni stavovi (1 . 2 . Da li ste član biblioteke? * Da * Ne * Nekoliko puta godišnje * preko 100 * Rijetko 12. Ako je odgovor da. Ako je odgovor ne. koliko knjiga posjedujete? * 1-25 * 26-50 * 51-75 * 76-100 14.

2 dovoljno. Da li ste čitali knjige na internetu? * Da * Ne 3. Koliko često čitate novine/časopise? * Jednom dnevno * Svaki drugi dan * Jednom sedmično * Nekoliko puta mjesečno * Nekoliko puta sedmično * Manje od jednom mjesečno 7. Da li preferirate štampane knjige ili e-knjige? * Štampane * e-knjige 4. da li računari i TV odvlače pažnju mladih sa čitanja knjiga? * Veoma * Malo * Ne baš 5. Da li bi se putem medija.. razne sekcije. moglo uticati na mlade da više čitaju? * Veoma mnogo * Prilično * Možda malo * Ne baš 7.5. 2 ponekad čitam. Da li ste ikad pod uticajem reklama ili filma kupili neku knjigu. časopis.. Da li znate da postoji mogućnost čitanja knjiga na internetu? * Da * Ne 2. Šta mislite. 3 previše) Gledanje filmova ___ Gledanje serija ___ Gledanje sporta ___ Surfanje na netu ___ Igranje igrica ___ Čitanje ___ Slušanje muzike ___ Učenje ___ Izlasci ___ Druge aktivnosti (sport.. npr.. zašto? * Ne interesuje me * Nemam novca da ih kupim * Drugo (navedite) ________________________________________________ 6. Rangirajte sljedeće aktivnosti prema količini vremena koju im posjećujete (1 malo.) ___ 6. reklamama za nova izdanja romana ili reklamama za gradsku biblioteku.? * Često * Nekoliko puta * Jednom * Ne 10 . emisijama o novitetima u svijetu knjiga. Ako ne. 3 redovno čitam) Patriot ___ Reporter ___ Svedok ___ Tempo ___ CKM ___ Playboy ___ Svet kompjutera ___ Vrele gume ___ Svet ___ Trn ___ Zona sumraka ___ OK ____ Teen ___ Cosmopolitan ___ Stripovi ___ Ljubavni romani ___ Horoskop ____ Četvrti dio 1. Rangirajte navedene časopise (1 ne volim da čitam.

29% posudi u biblioteci. Većina. I u ovom pitanju djevojke su pokazale više entuzijazma za čitanje. Naime. Najvažnije je bilo prikazati preferencije mladih uopšte. i kako dolaze u posjed knjiga koje žele da pročitaju.10. 9 u drugom dijelu. pokazali kao veći ljubitelji čitanja. Pri tom izboru šta kupiti. i ovdje se ponavlja situacija iz prethodna dva pitanja kad se odgovori analiziraju na osnovu pola. roditelji pored relativno niskih primanja nisu u stanju da svojoj djeci priušte sve što im je potrebno. Takođe. Na osnovu tih rezultata. Naravno. Poredak je bio ovakav: 1. Analiza dobijenih rezultata U ovom dijelu istraživačkog rada ću predstaviti rezultate istraživanja i dati analizu dobijenih rezultata. zatim po polu. Nije bilo lako obraditi sve ove odgovore. jer su se studenti. koje većinom izdržavaju roditelji. 11% što uglavnom čitaju u slobodno vrijeme čine isključivo djevojke. 86% čita nekoliko sati sedmično. pitala sam ih da li čitaju u slobodno vrijeme. Zanimljivo za ovo pitanje bilo je to da svih 11% mladih koji kažu da mnogo vole da čitaju sačinjavaju osobe ženskog pola. da li je takav rezultat možda i posljedica relativno nevelikog uzorka. a 16% kupi u knjižari. A koliko je to sati sedmično. Kad se analiziraju odgovori prva tri pitanja čiji je cilj bio da se vidi koliko mladi vole da čitaju i koliko vremena provode čitajući. 16% naiđe na nešto što želi da pročita tako što pregleda police biblioteke. Sad. s tim da djevojke vole da čitaju više nego momci. svako pitanje je moglo biti podjeljeno po školama i fakultetima koje ispitanici pohađaju. a šta ne. 82% smatra da je njihovo interesovanje za čitanje dovoljno. Razlozi za ovakav način nabavljanja knjiga možda se mogu naći u materijalnoj situaciji stanovništva. a 2% čita rijetko. Na pitanje "Da li volite da čitate?" ispitanici su odgovorili ovako: 11% reklo je da mnogo voli da čita. SADRŽAJ 2. dok 2% što rijetko čitaju čine isključivo momci. muškarci. a one sa interneta pomognu 9% čitača pri izboru knjige. Dalje. dok je 7% izjavilo da ne voli da čita. Narednim pitanjima pokušala sam doznati kako mladi biraju knjige. dakle njih 7%. i najposlije po godinama. 7% je reklo da je to bar 1 sat dnevno. tj. pa se tako i odluči da pročita tu knjigu. Kao što se moglo očekivati. muškarci a pogotovo djevojke. i misli da je ono što čitaju milioni širom svijeta dovoljno dobro i za njega/nju. odgovori na "Gdje nabavljate knjige koje čitate?" bili su sasvim logični. 55% knjige posuđuje od prijatelja. U pitanju br. a 7% čita možda 1 sat u toku čitave sedmice. AUTOR 3. Odgovori su bili sljedeći: 11% uglavnom čita. Kako odlučujete koje ćete knjige čitati? Čak 71% vjeruje prijateljima kad ovaj kaže da je knjiga dobra. ispitanici su trebali rangirati koliko su im važne određeni činioci pri izboru knjige. čini se da sa godinama raste i afinitet prema čitanju. ne mogu reći. fakulteta ili škole koju ispitanik pohađa. šta im je pri tom izboru važno a šta ne. NASLOV 11 . i da su svi oni koji su rekli da ne vole da čitaju. Samo 2% ne želi da se zamara izborom knjige. 87% čita ponekad. Tako je svako pitanje moglo biti upoređeno na osnovu pola. jer su se mogli upoređivati po mnogim osnovama. Oni čitaju bestselere. Recenzijama iz novina ne vjeruje niko. godina i sl. posebno mladih. ali bi to ipak bilo previše opširno za ovako mali uzorak. može se zaključiti da su mladi u Banjoj Luci "prosječni" čitači. kupovina knjiga kod većine dolazi tek pred ili na kraju.

AVANTURA 4. a 16 i više pročitalo je takođe 11%. OBIM 5. Najprije treba reći da mladi većinom čitaju radi ličnog zadovoljstva i razonode. HORORI 5. NAUČ. PUTOPISI 2. Zanimljivo je bilo vidjeti da mladi više vole strane (80%) od domaćih autora (20%). Rezultati su prikazani u narednim tabelama. TRILERI 2. HORORI OSTALA LITERATURA UKUPNO 1. odn. TRILERI 2. Međutim. FANTASTIKA 3. BIOGRAFIJE 7. Zatim su uslijedila neka uopštena pitanja o tome da li su članovi biblioteke i koliko često je posjećuju. U naredna dva pitanja mladi su rangirali koji žanr beletristike i ostale litarature (naučne literature i popularnih tekstova) najviše vole. velika većina. BIOGRAFIJE 8. KLASICI 6. RELIGIJA 12 DJEVOJKE 1. URADI SAM 6. za odgovor 6-10 bilo je 69%. URADI SAM 7. KLASICI 2. TEHNOLOGIJA 5. TEHNOLOGIJA 8. ovdje dolazi do velikih razlika u čitalačkom ukusu djevojaka i muškaraca. NAUKA 2. ISTORIJSKI ROMANI 8. ZDRAVLJE 4. BIOGRAFIJE 7. Takođe. DRAME 7. ROMANSA 3. Djevojke su bile te koje su se izjasnile da vole i domaće autore (39%). RELIGIJA . jer 100% muških ispitanika voli strane autore. ISTORIJSKI ROMANI 4. u biblioteku odu samo nekoliko puta godišnje. MLADIĆI 1. 64% ispitanih su članovi biblioteke i većina njih. ROMANSA 7. TEHNOLOGIJA 3. Dolazimo i do pitanja sadržanih u naslovu: šta je to što mladi vole da čitaju. U ovom pitanju polna razlika se mnogo ispoljila. IZDAVAČ U ovom pitanju bili su jedinstveni i mladići i djevojke. a ostalih 28% to čini znatno češće . ZDRAVLJE 3. AVANTURA 6. od 11-15 knjiga pročitalo je 11% ispitanih. koliko knjiga posjeduju. a tek 13% čita naučnu literaturu. ZDRAVLJE 5. NAUČNA FANTASTIKA 6. čak 71% preferira beletristiku. NAUKA 5. bilo srednjoškolci bilo studenti. TRILERI 5. URADI SAM 6.nekoliko puta mjesečno. NAUČ. NAUKA 2. HORORI MLADIĆI 1. Zaključak koji sam prethodno donijela. NASLOVNA STRANICA 6. ROMANSE BELETRISTIKA UKUPNO 1. koliko su knjiga pročitali u protekloj godini i da li postoje neke knjige koje nisu pročitali a željeli bi. za odgovor 1-5 odlučilo se 9%. DRAME 5. KLASICI 3. PUTOPISI 4. PUTOPISI 3.4. AVANTURA 4. 72%. i ovdje je izbor išao u korist stranih autora (61%). svoju potvrdu dobio je i u odgovorima na pitanje "Koliko ste knjiga pročitali u prethodnih godinu dana?". ISTORIJSKI ROMANI 6. FANTASTIKA 7. Za odgovor 0 odlučilo se 0%. DRAME 4. RELIGIJA DJEVOJKE 1. Nakon beletristike dolaze popularni tekstovi koje čita 16% maldih. da su mladi Banja Luke "prosječni" čitači.

djevojke i momci. One koji su se izjasnili da vole da čitaju novine. HOROSKOP 9. REKLAME DIJELOVI NOVINA UKUPNO 1. SPORT 7. REPORTER 7. stoga nisam htjela da zamaram sa još više podataka. svih 100% ispitanih izjavilo je da voli da čita časopise. Iako sam analizu uradila još i prema godištu i prema školi/fakultetu. SPORT 2. Ali. od kojih su 63% bili muškarci. SVIJET ZABAVE 3. ZBIVANJA 5. STRIPOVI 10. Opet. MOMCI 1. STRIPOVI 6. PATRIOT ČASOPISI . ne vole da čitaju. STRIPOVI 5. VRELE GUME 8. LJUBAVNI ROMANI 4. Zatim je uslijedila rang-lista najčešće čitanih časopisa. MOMCI 1. To je posljedica činjenice da se više muškaraca izjasnilo da čita novine. HOROSKOP 2. ZBIVANJA 5. a 37% djevojke. SVIJET ZABAVE 5. SVIJET ZABAVE 6. HOROSKOP 3. OK 6. SPORT 2. Naime. REPORTER 6. SVET KOMPJUTERA 5. zamolila sam da mi rangiraju dijelove novina koje vole. OK 13 DJEVOJKE 1. STRIPOVI 8. LJUBAVNI ROMANI 9. NASLOVI 6. Prvo pitanje bilo je "Da li volite da čitate novine?". Njih 56% reklo je da su im novine dosadne. HOROSKOP 8. COSMOPOLITAN 2. CKM 6. važno je spomenuti da je ukupan prosjek ocjena koje su ispitanici davali određenim žanrovima kod beletristike bio mnogo veći. odn. TEEN 7. pol ispitanika imao je veliki uticaj na izbor. SVET 10.RANG LISTA UKUPNO 1. pa je njihov izbor imao presudan uticaj i na ukupne rezultate. u ukupnom poretku spor je zauzeo prvo mjesto. od kojih su većinu sačinjavale djevojke. POL. Treći dio ankete odnosio se na čitanje novina/časopisa. STRIPOVI 7. SVET 5. To najčešće čine nekoliko puta sedmično. POL. REPORTER 8. REKLAME DJEVOJKE 1. Sa 'da' odgovorilo je 60% ispitanih. REDOVNE KOLUMNE 3. CKM . NASLOVI 7. odlučili su se za dva od tri ponuđena odgovora. CKM 8. TRN 11. ponovo podijeljena na tri dijela: ukupno. nego kod ostale literature. COSMOPOLITAN 4. REDOVNE KOLUMNE 4.Pri tom. HOROSKOP 4. TEMPO 9. TEMPO 2. To je takođe i dokaz da mladi definitivno više vole da čitaju novine/časopise od knjiga. došla sam do zaključka da su tu razlike minimalne. To je još jedan podatak koji ide u prilog tome da mlade više interesuje čitanje za razonodu. SVET KOMPJUTERA 3. TEMPO 3. SVET 11. a 44% reklo je da se o vijestima informiše putem TV-a. REKLAME Analiza pitanja "Da li volite da čitate novine?" donijela je zanimljive rezultate. POLITIČKA ZBIVANJA 4. REDOVNE KOLUMNE 2. Ostalih 40% reklo je da ne voli čitati novine. Ovo je bilo prvo pitanje u kojem su se mišljenja svih ispitanih u potpunosti podudarala. HOROSKOP 8. STRIPOVI 3. PLAYBOY 10. NASLOVI 7. Na pitanje "Zašto ne volite da čitate novine?" ispitanici. OK 11. PLAYBOY 4.

Za kraj ove anlize uticaja TV. Ovaj put djevojke su smatrale da uticaj TV-a nije značajan. Stoga. SVEDOK 17. čitaju sve i svašta. odn. Ima još nade za našu omladinu! Posljednji.* SVEDOK 13. Ja bih to mogla samo u slučaju da me knjiga izuzetno interesuje. SVET KOMPJUTERA 13. Kao što reče gospođa iz intervjua. Na pitanje "Da li mislite da računari i TV odvlače pažnju mladih sa čitanja knjiga?". možda malo i ne baš. 38% je povjerovalo reklamama jednom. ZONA SUMRAKA 12. od koji su 3 'ženska') su dobili najnižu moguću ocjenu 1. prilično. a ne postoji drugi način da se nabavi.* TEEN 15. i nije toliko čudno. a djevojke su bile one koje odgovorile jednom ili nijednom.12. Na moje veliko zaprepaštenje. PATRIOT 16. Mišljenja i momaka i djevojaka su se podudarala. i uprkos činjenici da je 98% anketiranih upoznato s tom mogućnošću. ispitanici su rangirali aktivnosti kojima se mnogo ili malo bave. 14 . Na ovom pitanju momci su bli ti koji su se najčešće opredjeljivali za opcije često i nekoliko puta. kameno doba je odavno proslo. a samo 2% nije nikada kupilo knjigu pod tim uticajem. npr. a 24% kaže da se tako može možda malo uticati na mlade. računara i drugih aktivnosti. djevojka. emisijama o novitetima u svijetu knjige. U njihovom izboru nijedan od 17 navedenih časopisa (među kojima i Playboy) nije dobio ocjenu 1. odnosio se na čitanje knjiga sa interneta i uticaj drugih aktivnosti na čitalačke navike mladih u Banjoj Luci. tj. četvrti dio ankete. samo je 11% i pročitalo knjigu na taj način. 2%. Na ovom pitanju su se napokon ispoljile i generacijske razlike. jednoglasnost anketiranih (100%) u odgovoru na pitanje da li više vole štampane ili e-knjige nije bila ništa čudno. 94% je odgovorilo sa veoma. Djevojke.* ZONA SUMRAKA 12. PLAYBOY 15. svi momci su izjavili da ne vole da ih čitaju. Prvo pitanje koje sam postavila bilo je "Da li znate da postoji mogućnost čitanja knjiga na internetu?". Jedna od stvari koja me je takođe zanimala bilo je da li oni smatraju da se putem medija. 4% sa možda malo. bile su 'liberalnije' u svom izboru. Nakon toga pitala sam ih da li su oni ikada kupili neku knjigu pod uticajima reklame ili filma. muški ispitanici su pokazali apsolutnu odlučnost i 6 časopisa (označeni *. kome se da sjediti na neudobnoj stolici ispred računara da bi pročitao knjigu. VRELE GUME 14. ali takođe smatraju da se uticaj ne može zanemariti. ili bolje rečeno. ispitanici su smatrali da se tim putem ne može veoma mnogo uticati. što je malo vjerovatno.* COSMOPOLITAN 16. naprotiv. SVEDOK 17. To doduše. Tako se 76% opredijelilo za opciju prilično. Lično mi je laknulo kad sam vidjela da samo 1 osoba. ponekad čita Zonu sumraka. reklamama za nova izdanja romana ili reklamama za gradsku biblioteku moglo uticati na mlade da više čitaju. dvije djevojke nisu bile upoznate s tim! Zašto zaprepaštenje? Pa.* LJUBAVNI ROMANI 17. 56% kaže da su to uradili nekoliko puta. Naredno pitanje bilo je "Da li ste ikada čitali knjiga na internetu?". Naredna tri pitanja bila su vezana za uticaj televizije. Od četiri ponuđena odgovora. tako da sam prikazala svih 7 tabela. ZONA SUMRAKA Zanimljivo je pomenuti da pri rangiranju časopisa koje vole i ne vole.* TRN 14. VRELE GUME 14. a 2% sa ne baš. TEEN 13. To znači da od svih ispitanih djevojaka bar jedna ponekad ili redovno čita neki od navedenih časopisa. TRN 15. 4% kaže da to radi često. veoma mnogo. PATRIOT 16.

Slušanje muzike 2. Druge aktivnosti* 6. Slušanje muzike 3. Gledanje filmova 3. Čitanje 7. Druge aktivnosti 8. jezici. Izlasci 5.ČITANJE I DRUGE AKTIVNOSTI Učenici Studenti Učenice 1. Učenje 4. Gledanje serija 9. Slušanje muzike 2. Učenje 2. Čitanje 6. Igranje igrica 3. Gledanje sporta 5. Slušanje muzike 5. Internet 1. ispitanici su bili iskreni kad su rekli da TV. Izlasci 3. Druge aktivnosti 9. Slušanje muzike 4. čini se da to dovoljno i nije baš tako. U ukupnom poretku. Gledanje serija 10. Čitanje 8.bavljenje sportom. Gledanje filmova 3. Internet 1. uprkos tome što je većina rekla da dovoljno voli da čita. Druge aktivnosti 8. Gledanje serija Studentkinje 1. Izlasci 5. posebno kad je muška populacija u pitanju. Igranje igrica 8. Učenje 7. Izlasci 6. itd. Gledanje sporta 8. kod naše omladine čitanje je od mogućih 10. Internet 4. Gledanje sporta 2. sekcije. Igranje igrica 10. Učenje 5. Izlasci 3. Druge aktivnosti 10. Izlasci 7. Gledanje filmova 4. Slušanje muzike 4. ČITANJE I DRUGE AKTIVNOSTI Momci Djevojke 1. Čitanje 6. Gledanje filmova 3. Igranje igrica 4. zauzelo "časno" 7. mjesto.. Gledanje filmova 4. Gledanje serija 7. 15 . Internet 7. računari i druge aktivnosti koje su im na raspolaganju veoma utiču na čitalačke navike. Izlasci 5.. Gledanje serija 8. Gledanje sporta 9. Čitanje 9. Igranje igrica ČITANJE I DRUGE AKTIVNOSTI UKUPNO 1. Ali. Učenje 9. Igranje igrica *Druge aktivnosti . Internet 10. opet. Učenje 6. Druge aktivnosti 10. Internet 2. Gledanje sporta 10. Čitanje 9. Igranje igrica Nakon ovih rezultata. Gledanje serija 10. Druge aktivnosti 9. Gledanje filmova 2. Čitanje 6. Nažalost. Slušanje muzike 7. Gledanje sporta 6. Gledanje serija 2. Internet 8. ako mogu da dodam. Učenje 7. Gledanje sporta 1. Gledanje filmova 5.

da li to nužno znači i da čitaju? Ako uzmemo u obzir odgovore anketiranih. 2. bar kad se odnosi na časopise. jer je bilo onih koji su rekli da ih ne vole čitati (uglavnom djevojke). Ali.Mladi daju prednost drugim aktivnostima. djevojke definitivno više čitaju od momaka. 5. To se takođe potvrdilo. 3. kao izvor informacija i znanja polako gubi bitku pred modernima sredstvima komunikacije. mladi čitaju. Pri izboru literature koju će čitati. na pitanje da li vole da čitaju knjige. godine ne igraju neku veliku ulogu. 71% najviše voli beletristiku. 13% naučne. ali prvenstveno za razonodu. U pogledu strukture.Mladi danas malo čitaju Sudeći po odgovorima u intervjuu. srednjoškolci na osmo. klasici i časopise kao što su Svet. trilere. Gledano po polu. nego knjige Apsolutno potvrđeno. ali nije ni posebno dobra. došla sam do zaključka da studenti više čitaju od srednjoškoloca. a studenti na sedmo. koji su rekli da jesu članovi biblioteke (njih 64%). Zaista ne bih da ikoga omalovažavam. većina (72%) biblioteku posjećuje tek nekoliko puta godišnje. 7% je reklo ne. sve je prikazano u odgovarajućim tabelama. više čitaju od srednjoškolaca. bile su 16 . 11. Time je sve rečeno. I dok nema neke veće razlike među čitalačkim navikama studenata različitih fakulteta. gledano sa stanovišta pola ispitanika. Momci su ti koji više vole naučnu fantastiku. dakle studenti. Popularnija je beletristika od naučnih tekstova Ovu tezu potvrdili su odgovori na pitanje br. Sjetimo se. Zaključak Osnovni zaključci do kojih sam došla govore da situacija sa čitalačkim navikama mladih nije sasvim zabrinjavajuća. Dalje. upoređujući ankete prema godištu. ne čitanju U prilog tome govori činjenica da. djevojke (i studentkinje i srednjoškolke) čitanje su stavile na peto mjesto. ali to su bili rezultati koje sam dobila. 1.Nakon provedenog istraživanja i analiziranih rezultata vrijeme je da se vratim na hipoteze sa početka ovog rada. Situacija sa novinama je malo drugačija. Djevojke preferiraju literaturu kao što su romanse. jer su se svi anketirani izjasnili da vole da ih čitaju. 4. Da. razlike u literaturi. ako su učlanjeni. Npr. od 7% anketiranih koji su izjavili da ne vole da čitaju. kad su mladi u pitanju. 6 iz drugog dijela ankete. iako je 'Svet' bio rangiran slabije nego što sam je mislila da će biti. 82% čine učenici srednje metalske škole. čini se da stariji ispitanici. drame. Tempo ili Playboy Takođe potvrđeno. ili časopise kao što su Svet kompjutera. čitanje zauzima tek 7. većina članova gradske biblioteke "Petar Kočić" su mladi ljudi. Pri tom. Da ne dužim. u poređenju sa drugim aktivnostima. razlike u čitanju među srednjoškolcima različitih škola se primjećuju. Nasuprot tome. a 16% popularne tekstove. Knjiga. Cosmopolitan ili ljubavni romani. mjesto od 10 mogućih. horore. Više mladih ljudi više čita novine. 6.

" 12.Bratoljub Klaić Internet 17 . jer svi znaju vrijednost koju svaka pročitana knjiga ima u životu. Literatura Sociologija .više nego očigledne. Neko mi je još davno rekao: "Bogat si onoliko koliko knjiga posjeduješ. To je možda i znak da bi se tako nešto i trebalo uraditi. ne postavlja se pitanje zašto. Ispitanici smatraju da bi se putem medija. Dr Ivan Šijaković Rječnik stranih riječi . moglo uticati namlade da više čitaju. Pri tom. malde nerijetko ponese i trend. Iz intervjua. saznali smo da pri izboru knjige.prof. a obrazovan onoliko koliko ih pročitaš. raznim emisijama i reklamama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful