P. 1
D.T. Suzuki - Uvod u Zen Budizam

D.T. Suzuki - Uvod u Zen Budizam

|Views: 79|Likes:
Published by Haris Beganovic

More info:

Published by: Haris Beganovic on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

D. T. SUZUIil

• u-· ZENIUDIZAM
I ..,..,

Ptoedgovo'r

e.G.JUNG
Vn~di,Q

Ch"icsiII'UtS Hwnphl''eYs bilJ§lpJ'ed$j~yJJta. Jj1I(1,i:~ti{:ft:og ·dl~l,l)(I

uLcJ.1.!.;ionu

NaslilY: jZ¥QJ'~illm M J~IlI'(J.dII.Ct~(1j,l to :tell B~ujdhw'l'l
C 1t:fDER, Zf}slupTl.lk
11'f.8ttz!llfijClc 1%9"
p""emil'!!:dQi'rI'IUI.D),,(I,

,BILJRICA UR'EDNIKA

..

Prije'l'ml; ZdCIlM Si'lj~o ur,eWla: Mm'i!'iil :K,t<lilj Gr.a!l'i~kotl!l:ii1koV<ll1jce: ZllIltko Hf.lvoii'; Gj)'afi~Il:.1il ,i]J.rr+lTil~: AUCODlO: d.o,o, Zflgl'!'b ]l.. Tis)llc .Kmll'llliJIe:J· 'zOlgl,'!:;J:l
f)i\ISETZ TCn'ARO SUZ '1\1, pl'cmiruuli IprofesOJ' budlstlke rUozo('ijP. na SveuCili5111 Ot.m'i. II Ryol'll, roden it': l870. ,m 0 jI.> \r j 'I"O'lalrw itJ.lIj-v'l')ci Z:lVLlCi sl,n,ii"rlj<llk zen b'u:diZlltc1,. a umro icC' 19166. HI'of Iljcgo ih lilVl1fh rlj .Ia 0 'ZI'J] budizmu ua eng~e£k.{nD Jeziku ~~dvai'lleseL [ p~l. ... nalnl<lIlj(~ o$<mnna~ II est djeln IIil, f'DIJil.rllS.l:~g'll1JQS j !10JJOzl~lalo Z~i!~~dlJ. fOVI'h ItO!,:;a, ill!o il • k.ako rnsl.lo pO~i1zujc kl'OlioIOc~ki IJopii litera-

~u:r~ 8vll.prava ]ll"idri1avn BIOVl!)GA d.o.e, ' ili jed,ul dio OVI:!
l!J1ii~e n " smi,jl'! se koristjjtj, llt.'~ p~:ethQ"c]llog o(lom'DlJ:jtl
O:::!!.IJ

l.Z:w)II,I{~p:ma. Pi'ije obj,;Jjv[jivnnja seriie n~egovih

0 Zt!!.nIU ua

~.H,gle.";k(lm,pl'vi Lu'iLdjo-vo.g

]}i'.(.'1imeill

oakladi1i:ka,

!list" se ni.ip ZI!HIQ 0 z au kao Zh'otilOUI lsknstvu, [zllt:evsi djdo Kf~ilell Nnkm'lyn f!.digion q{ .III(!. amarai (Luzae &; C(),' 191't} i ':a~.opi.~ The &1.11;/'/1 jj,ui'dfll.~J' (mBX-J939.).
Dr. Suzuki
11j, ail'

budb;,mu

V::,1.til;rS in. Zen Bud{I!li.sJ'll) '[927.

EYe;a

to

godill(,

ic

Vjill'Glflo,stojl"l,O,

.'

SOllll110dill,

f.

IJrQII·

C1P - Kar~lggi,zaeij~, u lJublika~iji Naci(jn~lll~, i :>\'Cl!~iJ,i-§!l~kni iZlli(;~. ,Z~-ll;mb UOK 294.3 $UZUKI,Daiseh:;'Teital'O JLf'\!Od 'iii zen lludinlTlI D. T: S/1lluki ~ lWtit"OVor C. G, ultdio CILl1l!lmM UllJjlphroys ; "'prijeVt.J(i Z:d~llka Sa.ik<» ZB.~ ~[Jim'll1!'3, I'~~B. - 148 sIr. : 17 em
Jllii~ :

ca\li]o ol.'igillulna dj'ln !la smtSI~I"ltU. ~d ncskom, iiOl.I)\YiSk.o:m l pali Jezikll, ,'c"ll] bjo upueen i ILl1<l.dmiIlJa .r;~lmlj<1 z,r~l.!tlile lIiiBJli mllli~rni'Jc.kmu i. h·m~ci![!SJ~IQm. b· rl!~ 1"11"1 skein kQioeg i~ tnko lecliH gQl'ol'iio i pismo, K tome, ~li() i(~ vise od znm~slvcnjkOl, Iako sam niii~' bin ;;v~'c(,l:liH nijrdn bum-

~j(!;VQd djdlJ: An ~!Ilrooi!Li.C[icm 10 Zen Bliddhi"'lfi t IJat-s.lltZ Te.ilru;o u~kt - SIr. 9' - j,1 : l"rcal1,o'{or, B,i,Jljli!l~mrsk~ bilJ~' ~ UZ lEks-I. ,. ~2:lIQ,

'l'walllU u J"IIJtUlU. IIOg!.!, ri,ic"ov()C j<' .zmll'l,j(· n duh<w;II!i!mSlvm1uw bilo iZl"ilrYil{~ i rluhoko. Kud le go .... orie C} v n~im 81al:ljiolli;1 sv ~i;Il'Sl~,;:;0vodoie kiln CO" jck t l'~olI.II iljilml.lJn:biva. 5vim'i l.lOjl."ill dot aklj v;II.lrcSl,e g.!TiIlicf.' ,lljl;'.gOV<;Jg l~!I. ajnrio se k'lo tnvlek k~)ji~'[1Z~ ~ntl'!l,akhlaL](' m d shnbelc kojim • hi opisae :;;l;lllfc svJ~~n{)~,ti iZVall i'lIlelcklrl", "
-sekte, pOlito'l"U], U $Vaiki'li'l:ll

sHfl,c

blo [e

[{<lito svj ,llm;(' vi koji su mu sjw1ili do

rSB.N 953·6"6"'J'.1}2-4

SVilfl onlilia p~!>;lIHI

l,nji

ne IlUJ.gl,1 sj

titjC'l,a 1D10Nljll

'ruti lIo !! }"'ii lll'flclja; IIlegov" b[L~ zumieuu. Dn hi sc !W;lj ell]

m:.aj Ze!~buaizam (Zen ButldJli. iljegQV Uood' je 1'lujpmJ:I:(i<lIliji. :Blyl.O$l:'V1Hrl()..l~OSlistf'fJiicarstva (Zen bl the Ar: Qf ArchelY) Herl"ige1a sLijediii Srtll'nJJlogi dnlgl of! kojih awl nil' IJtllkmmju VI:ljleme i criergiju pO~i.Kog }·.Iipadnili pisacs pokuAava itrce:l ne1:j!.padll.hll.Qienog :tr:i. prcdmem.. Ida dr.I'ec~vo. Ne iz])enadni\e dR ie najl)[lfl'llIarni.m~).vnO'Illkinesk.'): SmflU\itjl1ci (In ne ]L!okuzuju dlYv(l]jno ZIk1illj:a o If. SUZIW nij u PO'lPllUl0SU l»)··ibvaeaQ komentare ovog.skOj kr~IiUww$ti (Zm. Zapllda.dstnvljanjn zen hudizmn Cit<ltelji.ji ipl'tkUv.eaj']]o prldonose Qvom. D~·.g..sft IitiJ/"a!w'e) ltH. zen. Sead of the Golden 'fi'lower) bio ]f. vclikO% psiho]o."'Elb~mZit l'(IzlImtjevanje mjesta zene UIPO(_b'uqu duhovnoa iivoUa Prirodt. ason Dnl_.Ckn uistmu to i bud uvod U l'lU:l!OOU zena za ti'~'I'!6r~llovth i::'L1ul:dilJ: tc ueka ill 'Itodi U pOImuje prm~iS::.zapalffie psilllo1ogije. Carla Junga jz ZiiI'IChll. CHlUSTMl:lS HUMPHREYS Bit).dies .la IOUu iz(iomjil Ilalclaflliilm ID\. Put zeJIa O'Vay of Za.lta..cuvl.l"ecl!'lodnik II izgi'aooji mosta iz.ztllrt Cijiln je k. azlikuju se po zllOlcaju..) A~ru:1il W::liUsa ee Zen II ~unjef.e iJ:Lisli i . zen I'!t~l~a dodan 'VI'I'a Za:nd:tuffijl'i' predgovOl' dr. djellli (11'.)i.U 1)0 prvl . JUllg [e s\lojilLnrljclom Taina zlatlwg (Jvijtl(l (The.ja srca i uma. budi.ukija n skup~{e:l.vodi do osl-o-bodm:l.Suijiu izda. Zen: u.put pr'is<hlpajll zen u_ .udijama ti zel~ budizm« (SIu. iJngie. ani zrJa.."j. Itl. ill Ellgli.IIko:!.Qd il.~i p'/-edsjeclnik Budisl. 11bllduti da je dlr.og Svjets.YScin Zen BuddlriSII1) do zh:irke SpiSOlI:J<I&tal1h II viile od pedeset godina kOje sam nasvae $I. plodova zenisknstvn.). od R StImrllil ki SVe<ib &}4 ·GIze:1t blldizmu (Essa.wanie kOje zauzvrat.i. SU1.i~ei'&cO.i{.'a-sle i sve v:ise $.lllom polmMju 'pI'e.in BltddJusm). Lh"lkon ul. zeua i lijegove posmpke je lako pogre"no razum5el. Zani1ufIIlje za zen jos u"ijek .1 CbiQ' de'vel desetina svcg zitanja kQje G'Vaj lma Q -eloUcIHyrn.I'Onl. SUZliki Z<I. 'IIoriie za sve ko. ]!I Londonu te o~avljena 11osam s:V~.enu.k(}g drusux: u Lo}ulmm ..llledll llgl:!l.

29 . . . " ....:l..' .. Ull'..... ..".'.... ". ..izru:n? .. .. . NeR}g~6all zen .JADRZAJ lii. ""'" PI....'" ".•.' ""' 3.... .......:"'.' ....... . "_ '... "..." . ..... . 51 6.." 1......... .. .. ... .. " ...~)d..... ili.... ........11 lrIedi:t1lciliu I i~.il:::<I! ... ."'"...... " ". 0 I..".. ." ..."'ot re'dovnil1l '&{ . I)w... .g 1 .. " . ..l7...'oQg(rIlTO' alltOl'a ."" 3 ....' _.]jei'ikru ut>el]l1. ....".'3 PI'li(gOYOI' c. 1." . " .."......... . . 11. Pt':(lkl t&~'(~! zeu "...ga ...'.'. 'H' "..' . ".'...."."..141 9... .. ". ~LO .. . ..'. ..'.... '..". ...".'m ' ".. """" ....'" ""'" '. ."'" ..."..m.. " . .. "'.J.. ...h:> ....)"Je:li zen uihil. ..1 Z~~n w i1l~~~fi1'1 ]:IOlcoija.." .." g'1 ~l K"~~n'..'.. ..._...novo:..'. 09 .'.1llJ1ic ......'....'dl$tfl.. """ ". ..... ".. . . :'" '"'"'".l!l :/."""""." u...eu? ".'...... 5. Juu.'.. i[j zo]uzim. :._. - ".. ... Balm:i....". g~f.. ... ... ......'..H'.."""" ...'..'"u...... .. .. .. 39 _ .. . ..G.... .._ ..~..'1 Je' ·z....'.."".. .. " ..... 2... """"". 1 ." 'u..". 6.... .'.

.zbjei'.k ntegu ponovuo tla h$killtf f to u ·dI)lik!~1 "'t]. [H1 jecl~ enropsltijez'rlt ] orig:ffiaJni b~i]diSHC:kj sp:i..illl~'eT" tie znam koj{~ je dui':lovru<l rro(l~.ll'l::I:i .Q pe raison. 1 Nr.'lje ~cl'lQrm Zeu eseja (Zen&ays.sjemlQm zapadnjaCKOJ:'r! l"ab\. i1i!"oo' jl! B~idt!11i~~ ··!.i!I:liw i]d .\wis:teHje prat{lc~kj.t'vn6em hudLzmn u ])OS]Ji'ijilrljlih Hekoliko deSeilliBCa.I){ljma kanw. . [llS!lm ill promD j eni. Kas..rI. a drugo zbog naoma.e::!&~IR..0 [e t~ rlcl!j]l] b:lw]no5:tirn_a 11olj e ne je..g.:01i. rnkop']s ~.Liko l"<JiZlikujl.or]] gOVQl:U.PRIiDCiOVOR ci<illc.$I.()jetimal.J.s veM'!t:~ll'llpOi~k{}6ilm<u.iJli s.od~be obil'nQ se M!.m i~lJnili1o'c"ij~1 lJll'ffi.!·(Ij)ry. rtjeckojOl TEITAllO SUZUKIJA [I zen bmlr.l.~Ckstl1.(·i ou] H!i!l~l r~. iwiovo:(.. nru::H1fno.1 :t~.n~.bez· ilcdile .slli'ppred.~rlige. Nece lit$tog~ moji s. spommmH ltiheski tao. dobrem idejoI'il~.llij[>VlI.~jcm·. Wil" ..ja ~.~.og<l (Hi m. }". MeCiltlim. i".e pribiizio zen zapll(lno~n l·tliZunlijevllll.~lu.11.o<llle tl1atruti ll'i"o!10'tn? s S()v:rm l)]a nrn:u pl'o~itO s. satori' 0]X1.4tU lU'ednii.J./l.'1Z. Th"l. SU1iQ Q.lQQeoi . Orijellt alnG.<lZlllu:i. $v.tQ :"lI'Hli::i "(11'0svjeUi:enje" u I..ilimanje· ~.o~dakliln<l1tsklri?) ilipripn1>YIla mtZ~nada hi se iz budi.ak.llli~llo.o""diJQ.fID PQdr aZUll.·f!·)i tl:ci }~IO h i tl~rk:o ~t:iti sto rniistik ihv ~n{]l.J.el}n()~!i. metu. (59l~J~J :Oti~SOlfil>1]j. pi·evodi:li.l:'t:llCsel. zaista k~Q 'VI'S/La uvoda u zen Ijndii~... lkr jc l. za Net» East.li:h ide. d 'etr« ZeJ1<l r bet f . l pl. '1) Osim Uvoda jJl"e!JO'l'uca sei Pl'b~ucl~ik zen bl1di.Zen fl:fjeji kJ:J:ii su rir'e. ~1IJoie!!1(): bm dovQljno zahvliIi.jn I~e:i. Iii .o jer l:ljiilQvaJ Tevl ('..alerij~om. no ta(~a :I1n S~[0 nlje eMilo.~i>~ !l~1 shvmi(l. u~eni"a.Torn te In1~tlW.~IOse p 1l1.grclle u svez.1teb~'1 sm.! od nasiJl nmu_ DAISETZ ilna dusta rruislikOjB bih sada ielio vi.iJ Q (..z/nu.S)'. mogu ostati onaka j.l nesto .aml su mednlk"tJb~lji..Sa'n.5none 1)1'~. a mo'.cepciJ:<l nllztva se satori.slQ· po- dr'Ucje_ Nednvl10 sam se dOSJ\~11o se ClrulCi ip<i.lli auroru.e gIGcl'i:Sl~1 i .clJ~ Sl'110 cal~i usamom Pi''ij~llIC1dl.<.t..d.elllE..lBllnt m.'iJ~.llije: suposlali o.1:8.e lwrij~je [e zbirka klljig<S.tprOl.e se prevesn kao "pros\iieHjeltl'j~'.W:!.te:!jl pozw'<lViIl.j~. Suzuki k.".oje se.j.l~ofult' ZIl<lnstvell] p..jev<l...oj~ jle il(D :pOSH~M\. prepJ"avl~anje ctMvoy: I&Qn. i'llsopis koji j!2 obj:iIV~Ji:Vru.~j~..za·oheko~ 2ele melo nvodnog UUU]j:l!i 0 Z£. i'l.ojUi tiJ:'llg:in djd.i<jl<.lo(Cista id'eijfl"Dspr'~os svemu st:o znamn 0> Sl1~s~inizena i ovdje se jav]yOl pHanje nedi!llj~ IR\l"ce']K:ije.'>·~)j·1Wio ve s .apamJ za 'vdjiem\:: rata UlI::l.i\l.j1_t.ll[a".:uca'vrnlj:e m.k')'Z111u stvari.o ell. 11ok'l"ivaju vise ." Z.lr<lin~. ~.\". n:Ligijske pl'ed!..~ ~koJu)i~i'J..j ovcJ:ile p:l.isaru.ljeul prvolntno $1:1 nap. !lema Zl."Osvjc!.. D.".i manje.e:ltate).. 'fie mogu prUagodHi pn:.~(Jva prve sCI.. ENdi Jka_r~O]1!i. vuse 11. godi:ne) \'.od!·llgalSi~c tzr ai.ICliI<!\.. ~:cMei":t SI. jo~ nije prevedena ]]i.idej'6 k.iJ~tll.1.o K(].1!fldJ~ zapacU'i<ja6. l'.<l. l1apisal]e. lT~'B(~Il~k je ptedIQiU')I~jihO' v o objavljivaiilje u dbUl\.~<lcij.vttl1!iX~~.no.wad~ nl1J.n b'.t:JiJi .i...~ s je&"d~muJ i k'0l'isL<..ilVtl1lOoiSjpmlina Rober!soml Seotta. ih!l<iCl:1SOJll1 ~mol'i OI·ijen~.1p'ITIoL1..n.e dak p(l£.z. ci~1 je posUgrlHl.(! s~. l'i. :W~7.·eli!gi~sl'>.m doprlnosbna zrw. sb·.Uluje. PosJlliZl li lqlj]gll.I'7. H"ddhi .ge. prvo zbog Cil]~el1[ice slo .j<l.veIF" neka POIl)'OJ. Ne Wail ·se .i. o ICmnakura. tl/ZUog Z<1l to sll.. <I saru zen jie lllljlVVIZInji p]od IJ (kve.N'a p!.i.!Ii:i.stiCkO{l. OV(l rleQh~cml piOlr. pod! "pl.nju 0 :{. T.lje]ljlem'i..a_je . l'lM. iila!>.'!i s·ad. nenadmasne H -SVO~[)j PQf.

't.odr"eduje nregov ·tad<llal:l i.ttu:rl~i" mudl'oi!>l_PQI. j[' 011'01 ll!nu. Il'ij[v!'du od svi h doktrina.Y<llblm~r.IYLitljililjt h. ] sepogii"...u milOv'~.lll [ b6pr~~skll. zl...wdollar.ori i~us'v a op]sanog ..Q vl"tJcmc tm.rt.$tlJ(J:g shva~lIJ.*1. moie j..]'" I]'W!'.~.?. ~.:'~"k J:c:!' tl>lci~.(ld 'full na~.i _z~vu~i tnko bezu¥~. !2'k-SI4I.r~o:~i. d(Nedcm J'!.CI' Zill Ile~ sne . g'it je 1l...!..mik.'l!niai 9!)'.. !"hdw]"iY<l· se v~e!J"~jalll~) otO'nbi zapa~hlonl.I~·nos~. Q\'llmt.Krul.s~o~r]jcnog.1~.ai. :[o1l'OS!li.. ..f . ne savlaCl.l. lie o.a.~u bli"l< 1'''''11''··0... pl"i:injer... A!. se IlaS. ]~I::prist rtlne lj!lbavi.l(~$l 'Nn~l)j'i~~u ho]j~.1j<l Seh~~.. ~f.· Q\'QU1Ol i'o~"~~m Ii '~"'lIOC >jlv(lllIrjhlu~.~(1!1"~o"'li: Zf . .1 zen uc:!h:.·odgovodQ je l·cdo'l.fl(]l!i'J5nji pr"(Jfes'Ql" na S@-To.i.' nas Ill': :muce biJes i wllI:zII{a.LtiU [q'lOdotlalni .ijecdmll na !ilo lI.. opisnje susUml .ik zeniu.)lzu]sHkolU. covjd:.] ad mimi Deiphi:l!i jeT sa.o.zja"I'~}.ivorjlCnl:lS mdankQli.liede6. O'!"~1..o Pl\.~ t'jlZ~lntetL~3lioom P!\o5~'j"tlje:l~e JLIYlllmj~~ (P41·d~rn1.-i. 'gov~:n'edoIJl"(!I!:lvjelljellju k~lik "'" ' ~O&lobodiv~ man]e Zen je .'l(i!l i.!~.z£lJi!iJu.tenjl!.ij I "iil>"~11Sili.sv.O'j :knriz:i hog(J~lu."~'· 1l'[I'il~I)Lf.-.f~lrlRiili~i jr' 'pi"Qh~ldLtb~:u(y.[""" d"djeu.l"o2. da bt (Ibjlasni Ii {)vaj.. :m!.i nd nlagoQ.l1JlJI 5' Im~veJ'zahilm.jl:l.-!$'rrht ~ia'j'QSI. ~''. 'C:i~~<lJZen1]j1t.. "'~'<~!l1O ' . ill].vuw ~lJiegove rrove SPOSQi)II.u.llo·.c ·sc?e~.'I'nam I)Om()'~f II SVf..ak zalhilije¥. jc'>[OIM.!1"'lI "~Im_ ·ol)l~$n.OSti.Ii)J:.r.. PI'(I.ctlcrn(l. PI"!.oj ki.2c!e.puI'IO. BMI w:~j(·eljjzena Kako.vle:tJ:Jel1~lIi M ceg1'l-se sas~oi~. L1lW'irkst 1 OoVjriikll'ml \1i}j{~blJda Ie dodinm.k . ¥ aJ~ n~. Viii!:'..l"nfli'[Ij..jnje k.o~e 'POZQvefL1'!1J I'm p:s~honzicki. ~1.. nCiil].cl'ii>eno_ \~M t":'-:Hllillji\'~~ .!.Nnpl'ililtom'd61ao G~lshd.!! do.l.[ dlun \.o lid.OSvc... Pl"os:vl~etJjeil' LC:lile~:l N\tkar~Y[I.ru'<l m~o'i'e duhovll1c OCi.g H lm..I1~u:t~...ilm skrovttoscu ma U\\lm@a ie $lIlOr! i..·!l&l[~skoi Hli.ie se uii.i/). ] Sam Jir1:' uek. e.l-hm. ..li:rii !1Q pl'jl'o~li istovl:e.ttle prom. &~ediSfc JjubaZ.i:d}<Icc!1J! iz pod!rncilli koana.jm~"'de•. .~il ~ ·'(]'. SUZ.nzt.·~~Q svth st v~!". 1D'-od~lk" II'S.fJl '"Urilo1.srr[.ft smisln ..~1!"l5!].OO~v['ij~(ftliO s .aljeti )l<lRt"sOlio1. pMP1UWl!~ jc-Sl.·Ullljel:llo. potplIno smo .CO'ljt. ~~.ije se IU-eJ.. u. M:m''''ijeJ< iQ'S "(.a bu -ovaj od:roll].10 t~SVOl1l1UVmlu sto I~S~3f. Ohm'wl.."1lf :jamom~ pSlit()iQgija ~ .·".ozi5 t'Wl.d (1)' Ii ~'1 p""'1:I~i.koJI.i:v es jeca] ne.>us. hUlllilU08't1 I.~~ilt.le' ncite~1.rHllj~~I'. 0lw.f:~"r(l]' sveg 'Uljec~ja tmoel.nine..s F1IuddivJm. jasno oS~lkav. dl~On pC)[tCt~ njcgovil.dl:il r .aU' ~m)holH~lti hic<lju s " -{A!Il uJIHz.l ki.clIuoU:I. II . i orah'" .I'ojiHjuni1n<.ul hram.~.1)~:aHla. J..ci.k(l ..3ivj llcemu lice....um~~(""ml~e']n'saJ.jenc (~a Ibi.! CUI·H~.t11i' ojnos!i nl (NkM..lIo!lCiy.H]j~·a~]. ~S.i BI.illQm.ie:r:!u pi.o.$kl·~\fi.ak.i2:ml~.t i nama prosy jer[tenja koJ~ j€ ElI. 11<1 c. morahnr ]Jri'~'~u..wg 'c>kl'~li'llie ohMjcmi~osl.v1jot ideja n nil~>E:zapadne s filozofskc ka!e~orijie i PQlJ1ijesao ga ~:Sl"~. n<!I~~•J)QdnffQ ga.n<1gl{:ni 6t"ijentahu llfjl.n do put~.e tlo. i 'cm:!ldch~ljti(J. . l~Um.n.iJ<'l.iWono <110sl'i"~i.ovoJfa.1.fmidu"'mu l<o~eg je I S...gi(.ljf'fi.1~1i.pijIW... g. mfi.l)l'QhudeliH. 'l'l2t sven S BU!ddh.suv.i ~or~o i1eHl. "CllJe~ 11' zuhot" ~lok<t?n' "Dn • ~~!i·(:>m.lfio I.apalbij(J{1f.PJ"?z.g:U~\j. .m ch eno ~~(Ik~~n~ m.i tlo tog ~II'O'f.gOll'dl'i sVfcUjenja O\!'~.tO It uelt..n~ "ou" .l da On rrur.h. TL<!mn1' ~I«'''ili ". $llOsje6auj a.koji.~ MOJ"a sa jp'rl.ari<lV<I. fmd :tm)" ZeiliO sJlValj~i daje svatko·dd nas 11 dJUhll.Q s:m:no .)ju ~n i:skn5't'\'R rr~nl<a!l"iliu~f iU"'IHj..(.liCa]..cl.j<J. l'(~d.gd. liii :je'hM~1w d O svj.jd. .pa '1Htl.vljil\.' ' lm·e.tlrugim ~'. da.l. kni~g:e Zen klld l~.il ti.. ..t"ljeCi"· 011'0 IlltMjenje [7..1l.t.m~~l.-pl'ica te .maU <I.) ua· slr.£H.i:!:r!a.eneri s:az!)~lJU gclie. CI:IO~ pr'osvjclljenjiljc In!l'"swl'imn i'lwffalJile.ti m'i'ibkijn" ~i(>~{ldn uas :l'..l diJllj\~~ ~ W. d.~(ld.iilorimn.. 'itla.·alhtdoLf' 01. M'~I..nis licni in~tuH.! On olv.Oi. 1.r1n svntko :laUl'ijck ..t.uie da [e Nrtktn-~ya ~trl.'liul'dhlV~1I'evolucii. bO.inOSf i.j~1c:' Bolie je prethodno si dQPusliti dtLb(liw mld~lhtmre egzOllcllDlU ~lisi.'VU. mHooti>lUj'm.fll. u7.~l1 uas znv ill.a'\.Shu Col~e'·e'll I~ l'o.vmn sveobuhvatnom l{.!t Z<l~tovo_~Jit se oV:i[R p.!. p<ll'alljl. s Z. Sijede~(~ t:l'loi~ :S]:L..pmlO vuse. Ji"wai$ua i J(~~en..·.s..1 nOl'~ u (. l'ecIQV'nil~je' ~edBl.rli.~Ull . ziYnt !'life ocenn L'Q(.mje 1I bo~_(\~H. ih!(lwm M....Rljil.r. IIU' gri.1IiJ<!!o. ali se lliKad':l ue ~"lQhe postih.[U'~1lsvojio t ~iohdm di~elom.ol>fii'l.l.o. i !ln1~·t! ~tiliiJ.1I. od. .](.:~"Qells.g bog~l- s.patb.:1.

j(h Q $ Ili. sa svtm ilIa je neo.svje- kao POt. (:iWjll11C m'IDCl.U.a.'t 11J.l.JeI'iQ.1.llf.e T"ilzm:mjeV<1n:je 'ega vmU dQ .I r..19. [{. oo~rjek se jsliljlllC. i kQzmic!ti duh. is:lo. uma obuhvac-a Citav Uili'ven-..1i'lo se ue l1lok oCckivfl. I.iv~jajll ili ce osjeliti uZllernil"ujruee . Sa1:(ll'i dol."1Ik1.bfmiliC '. 1.11 ma nista sa zlvotQin.o!~g·Q.lok:usavaju(>J to obj'<I~lliti uv:ijek kHie.. rnedurtm.vi~ 1111811015 tome iti mesda Zbog toga.O'! j ~ndill'WuaJft duh. ..kad SUI LI lJOl. Zen [e uistinu jeda:n ed 11iIjlje'pSlll:cvjet.!ito rusam Mo dJ"lIgi ..c pJ'OllC3va1..(lva ..r rt~"f. ". l 1.iee s groteskom.}lcipaciju svjeS. "Io le koznJ. je oriienl<illia stvar.. ~Jek i.a.. 1.~' ·l'l·ij~ ~Q~J!l'l!:..s..'l~. kojik~e: ·Svije:J.~. Ml.. pr'epO~taO M!'dutirn.'Ilmcjll I\J!'SC. uvijek je ~Q nesto s(o jti~eego. K.U. svjetlom.ll[lni!lie i vode sn limit.~I"b""i""lJC' mna (ld pr.'"-g .""lljh'o jedt.lii Pri:o. a. l.vjt!IXje= njem.ll.UI k..zjff"'iU 1)0 :p'}'o. otpadsju mnoge (Ill ovf:h ii. ~.0 ~tv'Qtn. !8(l7. I:. !listl vode.~<I"jenIii. S-'£""'''~I.i"m.:u da~e.s£i 'bmbzma. ledncsravno. l~stva.<ill' .f.to.logf 'Q~O'"l:lV"ljaii satorijilL.ja..reg ill .e d:t je 'lllZaludau svakt pol~U§aj objl.t-lih dublna Is-pod Mzm·llog o~rLar.. 19012.i]t cak S.J. " rJ.i.Msta tako? Znr rni. se Q~lbi~.. I!Ilwmr •. 125 '" 'Pr*\'jetijtniE! n.h'1l..lllS. ue sarno da gr~ilrioe is gi.l. OflO ..1 cl"hij~ 'wid u i~tillll..':ll.}11i(jt.inJj.molJo(!s!(~ slo druge j''llko zliilllj~lj:e.t a dopustene vizije Svctog .iu i\(leistcl"a Eckeh'lI''lil 0 "malorn nagorn dj~aiku".:1 "Ii["e II ll1~eSto PoCi"ika t(1<)'~! r_I.mje.:. d<illtle tko Je zetsta ]JQkll~a razmnje'ti Imdisticll.Iettmicni uv:ifl Jacoba Boehmea SlU:lIOe''V'C u cemnsm. .Il. OO$1)ode.. .h I '.<. l1os". . . 1'eie pe {}. bnd"uci da vi!i.PUlh'l blllsmislica. ' • 'Wmi. Ona].a lirneni [.lrM. s Iju~ln.ako mora i bui.\1.~ntla. za n)('1I<1.d." koji ga~e hlioodMJu1illti Qd pJ:'efed<t:l1j~..a zena u svezl 8 PI'os.~m Whiie.m)!e." (S'!Zi!llil.Ie vodo . IiDilll'qg ·I~~iletjil.' se.' dodajl..t$I. Citil.brep (lI'.r<Wi d~ [ellllu! IS. ne mozemo se otetl u!is:r.Sl!.mj.. .. p.In .saM:!"!? ]jitJ~e:mU. n~tQ.'"iJjen<l ega i j<lSl"VU.)~"<:>Z a j)~k_. vi~e Ill! ~lol:. lao Gospoda lBoga. . R~~u.llil':.I1je 0 morn jc:l. To r1ii~zhunjujuc~l tajno"il"OSl" .ali!iU) . "jastvo'" smatrn SVe-Bu(ldhom.ecl)rije iskustvo koj: zbuJ:l}uje sve jezike..je'Vanjem. r '"..lL~ jc ).'I$i!lije. I-i. POtP1Ul0l11 syjjesLi (Be. saton ustvart pr[rQt1JUJ wh'(..• (Snzllili.l!Zi kao lJe~to neoce.ri~eg Q"a.i!fi!JI'ill' '~r Ii..!(illje uvid II I'rin)dl. 19) ~ /f.!!.i dL iljchl.l'i.l:6i.o I.· II .oklJ"inu harem do.1Q.a indhridlullnog sa. str..stvo Zllfl:HJe I) mom egu kOj.l jc: Qrijellli~J:'. to jest.wusstsei~. . If. lfllllllne HQ ~_11)1.~' .ozoF. nema satori.iW1J1Q..vlju i l·!ilz~m1!i.1 Q1!lo:go .jevanjem. jastva i da je OIlO etlfiri.1l~1'. cviietu 's}lcne prtrode dnha Dalekog Istoka.V<lIU'ednih stvarl 'koje jed!l(lstav!log E~~I'opl]allin<l vode lhenh~ da ono obuhv.'a !'..1I [iluhCllfihI1tilool e 1.I)osl~cd!l.njawh granjOJ.'kodom jastWl j~ ~tobica)ena Zfll.k"iI z. naturee putem zrake koj. I<M).iif S. a ne ~~es!o ZOI!l1'is]reno ilj ghll:nI. 11'1..·Znj.jaslvlI..~Q jest" odrteanjem J". ~tr.i Z-e11. 'vise 'Ili man]e. 'O'Vo. dOjOlirl di. uCilvanju.. Nu]kariYfl.ivljav!l U ohliku Si. Z~I s'V<1lkogtko je pes v ene dosta vrell1leu..iCki zivol.'*!! [e objavLOAdr.ii jle zato 11 praY!1 kad k. "'''S ct.MO god flu covjek dellniJ"li.~dlll. 0<1mfJdi·il.anib z<'lpadnj. ~9'J ega (Nid!!1-ich).e u drugu.~njl::r.e1l1. IiHHiiJ. jastvo. .Ijudi ").mai'iv'ID.1'r. Ma." 'lbk\lfl je sfvari tesko prilwatiti jet" gl'fIl:J.r)/.i...a!titni ka. kOjle" kaQ lukvo.stvu" tako [e i ja.O:lesl{om. a..j~'t!ti~u '~Li!:niille.um svojtm..'!.ivo 1).vriieme ind:ivid.i .i'~jnu.I. 'tlLcl..ll1lljiv je i Ot.i..j ''''''''!"!'IJl.1.. edesborgovog '"covjeka U crvenem bplllu.1. UllIim' ovih Z<lI?ild.. ueiito tollko jednostavno" da Ir-ojstV(lJc.l!. pllll!lillle :m l'cn".:un Sh. oliit'e(ienog !ltt!p:nja.inesK9g dul:w' proutog uelzmjernlm sllijetmu ]ui.'11 razumi.ori dw.O kl'scarrnnl cavjek nema veze spa~vmiz. J<lI"'/II<lI.IStljenja m analise saru.a pro...."".Lgl"it: j ~"Wj"i). vee u obliku ae- [~ je<tlle iledoLMuic.'I.sllil'l".\t!ll~1 od drveca.bi~l1'() u nj.l1 cl. I" . vee 511 upravo usred nje i ~\lUCC oV'aj pr.\{SI.ri(iu sve-.l j!lsIWI.Chl.Ua1r:u iiiv.'mOffi~! {"ZalWl~.' Ukal'iYil.1". QilliIajz. &. T:.I.POot eiikote kale je f:ilozoFski i religifiki Z<IIpm!l do Stld!l Ul:ile.'f·I'.0J m.egje ne vulim« S.."t!1jUI'. NOl fe Ii z. medurhn. .k. r.a$imk. doc~ ce do odn::-cl!. (II\.je je stvar sirC:g dusevJ!QI!r obzora ltoji obuhvaen ZlHllIlj > ega te ga prel'il& tome mldilazL Jednakn kno !ito ~~ ego odredeno ZlH1.IW oil pr-ivtdllepI edQdtbe e ]astvu..lru:nO [(ad pafljivollrOub<livaiJllO~(!ll t!e.at1a Ilvid It prirodu..1\i'lor se usndu]e i.tQC tome f..r. ./:i S p. J1spe¢a ] SV(l('!!1 z. i. . • Vidi.j"c. Jlam w".· II . : ·Z~".kJi. prilivilra-i 'Viz.

~_r· M ajS~O·I' II sn:ioj I)~"·opovijedi ua temu "[Uag'o siromasnima (1. 1.k prihva '(1 C'injellice onakvtnra kakve [esu ocl.1..H/i.) ili ilUpaljkom susuut nos (str 95..']~ nBt<1 u svezi I/IUUIII.r "II'.9! zauvijek! Tadil osjeliUI m'''li trzaj koji me lIzdj2(! i iznad svih itlfltlehl" Ovim trzalcm posliljmn tako bogat da 1l1{! &g ne mo~e :r.iLkog tko se ne slasc m lle ·"Il!r.h djela.ctn<l m()I"ljl]H~ pampa J}mjf." ·"COY·jek ka2:e: ".'f'i!jli b.2I ljnj sawrijll S(i lUlIlacl i formuhra kao PI'!)i)C)j svliest] koj<l ie ognUliioena egom u ohlik'll jiastva kole je ue-eao.je. '1\l!le IIIi. luanili bl<l!tcniJu jei' ume sebe shvafrun kao SIY01·enj(~.l ziljl'·!In(t Tado.1'1"0 sebl.I'.111i Bog 011].1).0·VI. 210.<$1. i'J. 'Bog posloji!' li to me He mo1.1..t Jusuo da nikad ne nlml(~l!IO lu:mncno odl'erli:ti je hosoha zaista "pl'osvijeUj~nil. prema tome.• ·..h.1"""i<' L{'~i"ni"'''11I!\'id n Jl~·n.IIJ.'hUello. 1 u~.ga inm.m·. iehm. 11lJ~0<1.r..itiNtnje cudill1h 110j.V.lI(JII'I(.''''. i hex smuog Boga .it~~jo pil.141. I.biIJ. dakle.. stun nepekr ·tno hice r. ~lIid P"<~!il)IIl"'.d<l sam v~~e od svih . ill billrei 1. ~II:. trgovlne dllhmliiill neprimjerenestuj Ozhilll1Q t odgeverno isp. bijelog slonn iz." . 11svaJwm slm"u. Da sam sv] sWI1 isthie.t'I'I'>"lLl. znanog kao satori. 99. i OIW sso i'..ju misli da je pl.El"n..ys i.< .'t<l .1.. usprkos svhn bljegovim h(j~jjm dlellma.·{:>u. drugim I'ijei':i1n!I . da Dobra ulje meje j [~:lr or~Q nlje O\r.et!~/(1Mu:U) i jusl'VO.slvorenj.jcUjcn.. (Vitli ~~.!GiJ:"'o miotnirls cvje~uo Iovora (str.ve misli poznate su ] <IutOI'U Deiuche TJieologie I:: ". l3uduci. do SU ?:hog skrmnnosn '>L zmIlllSt'lenfr.I':~·~'Iii).(~I' bio bill .d01. NiL. j.i:1e svljestl.je pt".!lliiUjeml 00] t-esto pune bohli. j<.. On u tom sluc'ajll ne moze . Za .• ue Inoic 1'0lZlUnje'ti .a>10: m"loji· jllLd.i usprkos svemu !ltD gll /.(trtj j(" s)jkii t ill"ISl. On tOi ~1(' nije' tsko.ml<J. dobru zuaruo da J(~za..'" OVO vee dosta govOI'i 0 ""ll. fie usud1Lljcm i.ajjednoslllvni.. ~U..:'" 14 ." lLl SilW. to iSC dogada :r.1 r. j (SlliZuh ."" !hutllll.J. . 1>V'I"stvar! ·1' kose./.~l" Ie sama JJO sebi psfMcko zhiv.IL 00 (~'.!" jer uisam ·ni ~ag ni stvorenje: fa sam OIW . Ilij(~pit!lnje "alvarnih ~injenicii1n ".'I.j<1 Sf.j'l 011l<ilkozv."10111" kaie: "Itad sam i7.'1. " lJ"I'OIfl"{U.." 11". (:ovjck koji ilWI prosvj ·tljeHje:> IH)jj I:vrdj dOl ilii . ostan prazan IJ \/01 j i H30ga j osl<lti M)rm:ar~!Jcz Ie volje l3-0gai svih nje'.Bilo koje stvorenie koje :aeh postali sviesnc ovog snvrsenstva rnor<l Pl.jel1ja.k.'olwi.) m~u. obi""" .to njcg<i od.5"~.V.11.. odllosno psilficl\fI zhlvnnie dogad"lj..:. ali t<tkodel' i utislicizmu MeLs:lera Eckeh.·e. Ol'dje bi covjek ( moguo voljn!) 1I110lrijcbili i 7. lll~ilineL .:dl'oda I~H(ldh~" ill boil':. ~.J: IIciielj upisuje saw)'i iskuswo o~tohod.)' j<. . 7. m'.'l.1 <l". mO. .lwjel:ll slo smo Bog i. IOU.o koiemu ic dorl.ol~fe:itlN).]"okO'lIanl'isumoruim ~(~ osiecai{~!!Jl ().ku sveuknpno ... ['b je uvllek znsk nesa'V]'senosli .ojl~ I)Qh {c sve stvari.11.I!J :l~" " LJ '~·erl!l pCl~IQii ~JjttUi ~li:kiI:k.".h'l'!'s Stlrlt1.c'lljl') t~"a kroz jaSIl'. 1007.·j~~m""l . "lIiM.ttc:". jer . linda.1 IJmltUl.. ~ ·ad.1lti iedva pl'inlj.. J.ov~.1 Ill' dodi.! Ij se Pt'os·"'ieUjenjit~ ":$!wl.J.sl i bi:u ie uistmu I~()g.'r..Ul1lj'lm" ili to samo :1:mms]jta.'j:Vlestan da ja nisani Dobro.l·nll ~mlloi1-ij.flO je:sam. ". He bl bi II) Iii s v~jcsh ni p()jav!]osti z..ce It kL'aljev~lVo bajki.)lm. Sv.~"...mje.lJw ·p. logj.. Hoi} od.No. rvI a:. Za to nemarnokrite]·~.ihill kno trenutke ruuopl'ijo[:>vm.• ostati..ell hr.1)11.Z't·f~CiIIlclafi:zit:l(u't.Slj('uje IlC IUOZ' u..!I ill "lS!J..bivt~njil.~I.1'lOg ~<l" i<"kIl.J'IIZ "antosugesrijs".. uesto-stve (..fl!l~n tZ Boga.k('.izgnlditi most od nvih apsu'akcijo do od:uQsnih i.lrJlllQg ad mene. Bog vi~ lie preblvau covjcku.ilV. ako ~Iw.Povrh toga.1iki duhovm dOg21.¥>l ill ..!t.ee duho ne stvill'lIosti.bug zahlude (I" svoje stromasrvo jJO..".'J.i'Ji.'Ir.<llue prave boll.iIi "z!lmiBljcnlm" sasvhn j't: spon~~:h'!()I..·tldo ie: 'I)"... t".!~.. lI). sam.'nIHije ova g1edisle. hio sam It Zllb.mjr. a1:hlhvncaBlfIda to je.rnoOI)tuihnmj. Z '.1 itl 2.illj(~lJicil. To.0'" .lil. [er je cavjdk kroz II I).VO' !~gHllili ~i\'e svoje sl vor enjstvo (Gt!$tJi. JIi')Jo~·I!'.je.j"".l.ju 1WI .lu:di. vee: ~lOdl'azumiiewlln pl'QmJenu svijest] ]s.i!!jll proS'vjc'!l. ja QIl(l sro san« biQ.t.J..'mn.'III. II osvouo ono lito k oduvijck biol Ovdje t~"~.ml(lvl)ljH..rt.liti GdgO\lo1Jl'[!prirodi zena.l:nim" .l'dll.1SI"G. [I pi'olboj..l' znaeenja.'" "Ako llJ"ipiiiem neko (10."fJ.Ii.Wi IlII I'I'itroc!. "ol)j<~!ljeuje· ·(e se saslnjl!IH 0<1 rijei\i bcz :sl\{i:1!t'CI'll'. I' Mds(e. Mll oriju Jil'vel'lslll euo prtst upam kaopslhol oskon: problcmu.1'.' [l<.) "r"''' je !·w.i'lOVQ i\to CC z<llIvijek bill.jU. "0'1'... jm' ~I ovom proboju spo. H.iIW'· mo~e olako prijeci preko ovih ciiljellk.oju je moguce doii· '\' j 'Ii.·. Do. I. ~lljiec<titi a n ZI!l<ltuc JlI'onaje.l'c n'eC.je one mof(~ill da sam ja Ilobro.i ludostl.'5 i postajern uHi vus-e Iltti nlanJe od toga.'JI.u· hi'fa hi ~IIlIesliti sve o\'e lwi.'llu..i.~ ~tl':. 1<.. II.

. MiH'~.~ '" Oil'.og iskustva lwje. i k. Sv.:· il.a. ~[. t~l~lil.i:f~~/"${Pltc/ po i5(jf)i~ vee $~l. $lL". 'lcl.s!i 0 :mijeSl..uirao.:rHf u svoru "reo" . >la.e J.i .t1ijeIlHlo na ozbiljan pokt ~~ajciO'vodelilj.i[.alnk'ltih d. 41 . 01 r.svi..s.<lji I~~j SPQ~n.I)aln. Prema nasem 1'<l2fillisljtl:njUJ t'az. • jil:[~ iCilt .i '17..~ p~:eoboo'iIZ<lj~~..i t !'UlMl[lj(lli ~..ipovij.a m1i(!l. .\ovi su teksrovl punl upula 0 tome kfl~kl)se ~'ovh~..:1Zi.~ti ".i ner6e I]i:'hmjtltj nz ~.l\.~ !~~y..\r.l)lcI"6t na kojem Stl J.I.-eligtjs:ki I.g~l: l!:to'Yjel(ce bHi slobodanl hez sllka cslohoden ad sve vezanosti .Ji"'. "Cil.g p. ~<) I"'~fj!IJ~tWiti!!a je (>"llJ1fIJmHJllt5ki ". rotten I:!2B" ~mslU<1io .:l (Ueltl.BI~. I)vajl ~dru.:.ojictvorena za druge utjecaje. Da..!.~i()!1l]e krivot'i'Ql'~]l.rii""r M""'. 0j~~ RanjJe Sal!] postavto pHanj" Ijo~~l)j~ li na Zapadu J]~:to ~c:rmu kao i.o 1 djdo ne-ega kojemu je sviiest svrha.jesti ne l)osloj~.l!ogibIlstrnrl umovl dovcljan j:(l r<IJzloe dfl S~.a svljesti kr():. uzdizru:I~{l I Imdanje.et'l.\.jqg""'!)grlrl1e prem. (hoial1skog) 6ovjeka-.'M i len::lirlru takvih~Mi cnogJ<1 bi se u.!i!<'~ rt!. ril1i'~O (GaJ:i(:ald" il" 2.l !!{~..:o d(lIje ..<.~~ JIll! IklkJrini.krwu o(lred:en~g st.\tzJO iili ocltl_zeo gitwno obi~je:?ie 0.g [e fonm.]je ga dorakmut pozuda ~. ~IO l.m prohlemu toHM ozbi]jllo d.i otuda moZe rnljeltH.adfiog misticizm«.sto bi rnu i H [Iajl. ~tr..lO uzdii.. :r.QjlY!'S. kako hi se krLJ:'<l aanleo SVOll~ M6\! !]]O_g. psibo'p<lJtologi~a hillttcili:~il..'l~ snanst \lell<ogt'llZ~.!)le!ug]'mlii. ..arnje ~'ije(:i 130ga. 'ii!."tl.~zO\l!HIkQj{~j(}w..uj!l " pO$tofml.u ~z o..ini~.ma dolje.!'oizla'lj od:goval. (..:!1. II >tov.!~ nloze odgO'VOl'~U" (..ofima.kn~]gei.i!ije(lnosl'oh~nje. odvoiene od prija.11<1kOjll$.iu(·"'1 vezanost. iskustvQ IJrM~~t. MO::1.to"J.I.jl~.cl~m. sh v tlblLllje :. 7"".i ·7. bi dllha:vn<l ~j~!i1C&.kod hog(!"m cP. ZUfJlCflj'no je (In Jlostil!vlj[1. 1!i.o"". T~ 11d""'"".n02. su-.i:J'l' jeJ~ hi t€:sko ]}J'is'tno lll"iCi slicno..1.(1) ol1.fmj.ek okrenut prema ~nu!l. ['"dill ]ID..1 k. . viii!'! ne0e (J5~{)(:fI. premu uJlulru" ...~d.. ~!Jr$ 1/." Rl'i. vee Irn. m.tnmacet:!je jer se ne s-~at.(IJe~~Q'H!ini prGces .<10 VI£I$I]ttu:lj~lovanje..]iclltlh pitanj'.ruJ bi lagito.. s:I. ]<lZ bil.me dO!fil"i"': "'I mo~'n se uspetJ liZ drvo Vjl"I'~~ koje l'asle pre.<jkvilii .briga za druge.)ln. h1te1.'lh.~enlc1.il~lk i.zm:fl!jell<"l za drugu jepl'm61. I.Bse [J['igoYorili . lI. I:mtOgll sluljeca.iIj..njfs:k.jiest eg'a. 57 "V" " '0.(tb":' S Dern.· ~lcMwlligkeU) s'IIaj. tim clorl.zv((~f!llo.l uzine u obztr psil:w.iHl<'Ihi~I~'.. Porh. 'nasm z<tI..cije. """%".' (S . HI'ilL. nekog' pn~cl!m.1pitW! 'Vl'I~ .(}l"lenjeno uprhn:iUvrluj r:e_ligijskoj pl"ak. .. .eI..:j'IT-l. ~'Mda je netko oln-enno SU'<l111ctl.·dig:ijs1.. St~.· 0.tualuepou-eba.-Sw I'ez~IJI'll sn<~.o satoriiu.oje police iz if: kOJrijetl~e .aI"Elje{. 1:) !'lie J:i1ry}." j (J(l"tlJ<l4.ru' jc n lome da se III tekstu He oplsu]e samo d:ltllsa sJ~kill. !I'. .~.U .njieg stanj. predmet. skoro nvii(lk je 1·di.t'~\'lt it.. CIlk..El.ll!h Pl'e-vi!'O~I~jf~cftdsanje f..ja.I1je ~. mjesto iz koj'e.~'.t: sll&.k. ttLIlll.1.sLU lndiji jc yoga. Z.'. . dD~'H* :i g(lbHak.qJ pW~'$~jr~cl. reHgioo:nc prakse.>vt~(%Ii.muQ' stvarl vl~5.Q je CinjcrriooYn d<~ va..ysbl'oockl<lkod. bm'ell1 Q.ivijajem. se Hce zllJ. To :maCL "da je cDvj.mo .e(t:". SlIzulki.l" • Ovo novo slMlje svijesti k. njego¥<I. & Valli..C:i iZfllId :rJJjeg~1 i z doseci tll1!ll.. .. Ako 11tilw<liluT10 k. caki da r d~gujske Pt".eue utjecu na .'1tl g.• WYIlSChcl<..j.o d!a ~e !JJeki Il~"Cdlnel fiJ:eg.1KISC.erka2{f.<anw rU'ol.l pO' pl"<l!viill nepl'ofda:lJ iz..::mlJ1$~V. ·~lO)iL stnro dJ¥o. l"'''!<'''''lIt""". CO]spooe.. nego da [lIJ·<lZ. ill w~c ptiije Bojlirl'n Sf! da je takvo gcTje e.nanje s!WJlo.I.mm~l'ilj(i d!jeI01t<l!njci mmt.'~.lm]f.lli. str.II(.0)1'u je 'be~ sunnlje episane novo stanle sviiesH.! 1'0 je piMElje c1ohro pDznalog re1igijs."SllO gl'!2daI~](~· e Q!Kl"]vrnuo InSlil ..~" IJj.. C~L" l'Iilma!llIlmi!: ~We>1OO·c.m <if Uw !>'p. yO.j !. 'i.yuju cSvi.evauja.u!ja sviiesli k{)j~f'l': Eovjel~ Qsjec<lo nepotlHIltitl::l. Puka pemisae ogroulfle psil'lolooke razlike lZ!').lollke U'lijet e u ]lOZ llrnni lakvog prob.!duLh mi:stLk. i wtj!.1is:pl'<lZn~en odsvih !>tv'C!I'enja.uysht'oeclt Ro:risli shku koja je ttdwdCJ: pcznata in(lljslti!H fiIQz.lleM!! trnllj$k~ ·1. Sto.h" ~Ir.~~ pOklt%iij otillIl..76)..uSil[~gU (.$I.vmllHl..11a~i"'bili :Qlltrenu~.HlI1iJ:il1JLjiva psiJlotoska slmlJij<l s j:rildl'liakim !. I.e imora os~obQ!liti ·'j<l-SIV".ne sUke i.o· " John .lpmoish..tlie.mij(~M o m:l'emu. uje.artjji~"!.Cil]fc" nica daposloji r.'ledu svljestl Q stupnjevi UJ pO$~Qia. ~.ot]Vhrl'ljuc.PO\'I.liin'Ledrv-o koJelll n fe korijenje gore. vidie drugu sliku lstim oi)l:m1l.i 0 :pr:eil.gin t]tjlecaj 6ovf.~l<l :>vijesl !>.h1.~e:· iluddim nlje nitRo <ll1'll.'1 tl Killi budizam O$l:gtli'~~O l'l1...i1a se uije [ll''OIluijerril.Ci s oSll·{Jltl.es:ti nisu )lj§ta drLJgo do svjesna il." .)"'6) "1Jt~tdj =):. 1:bW{f"VO k"'l'ijel~je I'~~!e 11r<!.§.'''if U110.eITIml)I'istul)fK!n s krikVlIll se ]x!ledstav li'l. obilljezel1."I~ "'Ne £nl. gl'. 7.· W U Willie se sa:stoji "jedil1" \ SlVO" Me.e .<1i preuzee mu mjes.).jedillo (>" lH! "'lti!'~.ogadmlja u PO(tI.l.e 5 d:njenicilma.

jrl~.{)jj [e n 'usporediv s bitdeklom. .(. lzjava svoistvena ovom posliednjem "jjgg [e ~iS"t"'''. Geist der !fw~gkeit will atMg-'/JorUIeI setn." IJJ'uIIH'i..uallid kllljige.. svom uce'r~l:. A..s.eni§l.e]lje pOti)I!. 11". le(luhm.'oz vjeru i moutvu te kroz i. nil usluzl..i. ("1::5lo l'az.CSI 0.~Z~' "·Ra7"mnlje"<lnit:' kIJjl' t'l" ..ikQji ne same r.z~nijeni1a ~O'!'l\ djme.ustSQ' z:. f\<fz.e1i· poki'el. 1~..Ojojosoba i:azmislja same logWki. l\.oll"l ~toLieca st vcreui $:1. D<I j~ budlizam "..lli~ I g:ij!slwg ]ll'~ol)l'a2aftl.lCll jl1:611 U ~(.·.:tl filozofij<l nesthnmj.Jizli1>. :ten ."awlJIje ('1'1<.'r'~.~)'''t''. bj u i'mr:eh.obi]jcflja Ill"CiUbnliajnog iskustv<I. modumn. U~I~lj k.luci..wai:HJ.... ua l'1.V~·lPQs.k.U1llilp~'ol)(l.J' {luoj IlljeI'j u kQjoj jeo 7.IHima stanje osobe koj'1J perclplra.."ti ii!...en."iu u [lQdI'uc'ju ]"l's6imslvn 'odgovar. _ "" ::.) Sf! iz lIul101. ~.:.ma·~lJg[j!'IJ z.:j to ua $vakOI s.1~i gleda novo nebo t !lO'VU zeml.. s vjecD'ovanjmni S ollCldvfl. eovjck moze hm vjestan je (Mo."I{)ji_ od "pl·epu.J1rhll .ido ]jusl. Ignuca.ili kilk"OI'ijtl kola l. Kad IIcitcli pita: "Cuj'e§: ll . uego. II.liskm'lilvn o tH!ja sc. .m u koi uice t:d.mI.fjc!J". na I<.slo ))O'I)l!_ll pel'oepct~e. potPilliG pn~~obr<i.Ci..\1'(!nil Meistera Eckeharta.go. i~! dC'm dn J(. [melcli. to )c &J(l!nt"" 1\~'.:'..S! ava.~.nn~"II'J:Lcitil]l shlpnj(·l':ima. paradeks.'t-. um.!l'TDIJJ!"tiie itl :z"'r~~r.usl'lj savl<idaIVaraja urns lproboja do percepeije 0110 r lwji parclpira.puttosl'i prognrao i~'I~elekt.cdnice.!i"!J. ill .aj~l l.full1!..~H'[I!$t le."~Yj"~. Sir.~. ~~r.-".~cu pfl('..I"e.z'<LlbOl.. Schopenhauer je tmp]~dtlll) 1Jmi. int-eiekl.1. Ci.elOaa1i te ikl)llokl!<!isW~nistav 11l1illOgih uNlclj. neuskladiv<l! S kolltll'll.!iIJcu karakreru po tun'l! sto PQtPUIl() ovi:sc Q I'nz'\'ojll. poput duhovnih vjczbl Sv.h je i stvorio..jrevih d..\I.Ipl<lcijom strasn. tvo].l da postoje l'aZUl stnpnievi i lipovi lak"o~ isknslva. Imdul.m{/. Z"5·~." (Su'l.. il9) n@o"'l~i'"!:.D i zm:nis!j3I1ju sveuh 5<li1t.azi:lio ljusku st.u obltk lU.."odi osehe koj~1 pel'cipiY<I.lMda precesu I'dj .podred.' vka." (Su'iHi~l. oscbuoet]. POll'dmu je riill.O P' da [e Il/.1Il00ie reel za I.i ie ]'.dh ittlllllnih iskli. ~flil11ij' ..i ii 'Pl'e..ke.." (skh lasslm). I.u 1W j('it. PI·izlal. to j. J4(1) ~1l'<iilelj J.ll. l)ije.jel~[ u l$.v~! od rdigijske 'IIlQtiviI'<ljllce sn'I""'e..nvit c':e se ua po:wl"IliLcJ. "S"Z.'coL.i netna .'I'ari.a dru.J.1)(lkrel ili jo~ slgurno biO'iu~podnoSlfl" teret. ~d41\1."[~tduj<lck(lg isL~~ISLv~1 &:Iioriem je ogr<lllli"'"eHOl sa na nekohko kl'Manskih mislika cijt'.ljCie to mist i(:no isliu. Y."ki. 11 OI1. .i V .. '/}idi .oj tli ~i't"Qj stert p()lvl"sllijc iii dllhlfl .jdualn.• .([. v~c i'l"ah'l~em ~lui$lu pilanje mtslloca misl~. I'lego fovjcLt "vidt tl"llg{ltij~.vlian.nmnfe ..omcile.l Ie .lJlJ.I4)VI.'1jllje· imJiv.Y>Ii l.ozofslHI strnst da lbi S'IJr<i:stlilQ m'l[. medutim.c:>fl!llll j~:w~ ~ ~il (SIIZ'lki. Bez S11I11!1.... gotO'Vo neraz.:'lko "praznina" iii "'ot]JiII~~allii~lI.YG hr...nic: lit l)1'Ql'e~lm:!lizmu.Ii. I'lk.logtognje l::. 59) ! . Ne.u.ul{i. '~'ll"5-.g.~1 M.Y.. Takva . Melli Leib i..'it ein Sclwl. LIil~:Q i sa S"ije5li. sto ~H~ sve . Ii.o.~ "'ceil !lJ'1Il!0&'~ (SliZIJ.dmlu'ivQvjel'ja iii.1''<'1/.aja svtjestl I sv&k{~drlevnJ:dog<ldaj im.. u uz. su izre.nV(} U veliko] H'ljeri stoj~i preol..liCli.~I.Jgu igt·ll vrlo ndret]mul pl.e stupuievlma u su.IIllVlll~h~ l'Ieodol..i(> s:. sao sto Ie Q. '~V.·.. 1~".'1]11 zeUo blh ukljucU.1·. pak.ul·· . su ga pn:k.LLlIOiil'.ul.jeka i .I.ckL l letzscheov Zoratll.clj.va" U nasem smi lu l'ijeCi.- III tQd).oji je u pot.isfl.jcd.ljetllljil . 'jet'nosl.l1og ·shlSill1ia·...11'.. 19. II.i~r~~Jjll: ·"'fl'~(l. ":'"a.u$il.« 'Jhr''''''~~ qf II.'l]"(). je I)]"ostol·ni.:'~lJ'~:f-J«J. i IJ<lS.Wl l/cun.ill 7.-" fltu/tJ'.".lstvo koje se od ostallh slirnih lskustavu rnzllkule 1fO' lome slQ' S-C]J.IIOIU pi'Gee 'll njima z<!i.. zl'.mn .lpeI"DIII '~~~deil m 'i>n. SU:l. i gnHocon 111'l. Il. h'. ijskog preobrej. "ikmd !l".! k:atcgm. hjell.~a prnujer.mozofij<1 uego drall:tski p'!'eobl'~ajni PI.erl oovi'ek.n glcclanja . To "lSi! ni:j!epilanje misl!i.. 'lie hi bilo 511VisnQ pobliie (M-iHu.1 ndtQ sasvlm dn~g01iCije od oibiC.sta!!j:l.poj.'_i I) 0110) IfIl'1llllj III R..~~l.jer 11 IDijtirmli Od."" bil. H..iz ]mhle Z<llJosjeclmH J)1'c)ba'l'ljanjem Stl(h'z. pa cilav ovaj problesn pl'i.lh' "N"llll"'Dl.(MIU'/iJi<.cnt'anju r~dotmilm _un budir. n. I.jela 0 Olm.1..jc [e Ii.1!?l~.·l~lpostil. 'CQvJcl{ kOj.1 ~loiivl~"i·e. II.'OCes !.j'. l""'i oovjek.II?~ 011 oolo ruisli 11. Ono se 1·<Iz.Kao dn...l filo(lofifil..H $vijesl jc He. i. J~"y.. (Il1.iaj kl..1 111 19 .!lr.l".tivrri.'. us t·"J1!ri. Silesillls je to iZl'~'I"'iodesta :sbolUnije ed Zararlw!dl'l?.i"m. g]{W(l.li~mj~· d !'eHgijsldl..~j.t !t'I'{IHlelfl .nti \I.tjV!i\:e mlg~v~U'!l zeu iskust vu.ll~ila.e.. "lIl'ld~lllj~~lil\u" i ~ drug-ill tll. ~{Qh. srr. oblict !tao sto: se moze Ili. roio•._«t. bit . a nik.alno.ipl'ema ::I<I. II. kOIlr.1111]1. lemelje na '~'jeJJnUJjl.lol.~}j m.' { #..obn.iwl.II Iloslj'(~dl1ijl.ia.ldi. Angdm.am S. 7.-JtJ~ali ni1hov 'ohlik i " "51l/(JI'i ~~ 11~jil1timl!'ij 0(\ "i'''ih lro..'II~".

leu se l'ilZlilk..-'lKl .e L"<)d)Qv~I'" j z.o"''''''' '~'<JI\~fj Ifni $("* pi'~Qb..Kj<l.je..ll p:!'(liii~tl.lulu Ol·Ij.siC!li. sl!~:til1Je S.oj'it e od.i OA se ne I f~oZe c1O:kaz~tj lo~::iCkislJiJed. ru: "lilJ.ll1 p.1o.iS odgmrorfu.1\<'01.e opaz[U ~'acion~!JID veza iz:me(JlL~koana i ]SkHSl'va <l . to f~esl'{io1!'jek sa S'fojOt:n lJ~tptU10l':il..u. '~!'ie{l:l'(H.j-1lI1 livid.1g" po.~stv<! WV!lIog i bFl'\gos~.je b<U'~.~. sv·jc.~o·je je sve S<I!m~. S[I'. tij1.H~'a~amJel'no brzo ujzrrnje sltk.illm d.·~I. pl"~~mu Sy~tll o'pi:Sirnll..Hij'.:>. funnL balje. m~..y p. nesvjesna..(l Hyl!i N~ilj:.~.t. <)<)logS~() ie ~l'\1~U':no ~)dS~ltuo.5vjet]iierij~SYi~e. pnt duhovne J~(J(/.(!:. !I ~~"J~S.l:11~1e.tlo 'koje izbl~ii i~ t1rl.lljJ."". 1. lill:m:!' jt' sYfesna pi. JnO~'01..Ijj ]'J!.'l!iud 11 pMp~mom ItlnLk...elpost{IVkol'1Il l(Oje se 1.~ 1"'*' "" ~Iq. No.Ziuu otireduju pitilnja koj~~je· poSlflV]Q C:iW~ ll. NijerXna :8'YijeK~ue Hlodi\e ndanuti vise od vrlo !~fl&!ogp}'oja tstovrememh [.tni~h}o :psihpf08{{O Otb"elLell]£! .ontloClli l'~Zllit.!'rIoguce.m.. \f~iO k9Ji! ~Il tv(!j~ pr"o!li~1"] .ru.i u sjelll... Ovaj cumhenik je d. ~i. lJ'Mld'JjJ"'i.flZll1nij€!V.l~'.i:lltld sveg'l.itl..o~.. "p-!· .mlg).jl~ I:hlgl!~h~n1:o i8kJ!rU!Ci'l'{~ ci'njm:d.cl!llitici!:11 I. hili d.tsvijesU jellle1..H!I!i'ld~e. W jest.Z. m ncltibJ jn.":vl".IIDIO j?:".ild.i~ pOtb·uc.:ie b"d~!w. to su 'Od:Ul vi.j:ln'j1nje·[JJe ograa.pOlliull]jn u svijeest[.I. KIa pUhl..::'..-1 zhog t(lg1l. vce jesllJQ $Vl)jl)j $MlO~:$ltStiil'liJ' sitrogo og.k.~Lr<!1l.. gotove l'J.lOg. te pllallJiTt .bacujc.e. u . Pl"eJU1I Suz:uii.J!1 .·a konaml:iis.p MHOi'i ]SKllS!.ko1lko i! stoga n j<lsn.oo"idf'" _I'!u i: {'Iie.j(j~ . a k<)i.o 11.iIv~e.1l.[{(UN~ Dln_lk~ iii Q·bJilwv ruJia si'ml()ji se i or:'! ]]oru'.mJ ml[]OI' z~ koj~ nlsmo s~u1l1o .]j .j .gijsM!1 111~~h~:'l. ~flko 1"llZl]ol(1ti_. ieko . se n101·.l'it<itlG" covjqM i O'l1f"~~].J." (l.eeslo l1il~iva:h:rije stv<lri.t sl~lVi!i na stranu.take neQl]]'ed!eni I'.:1.'ellie. tapk.l•.~e: 'N<: mi~1i ~l!l1tQ!!r.lViH (~!( ko(m-rru:torJia 11] !1a.1l.~tJi~~t.1je Zol.koje u:cillelj rnlfe Ll obliklt P[l~:a..mH~. IUCilelj ih ~ice.".WJ'Zk.leI'ijciilill.!(-ei'i~"mil~te izaci.I'~!l'l(1cle i kflil. Odgovor kQji dolM:i i1.po svom mj.riodg(lVQi"iol: "WiL" Kako S·u~mki. m 'ill'~Qbut.VQr(!.a p~lFnd!oks<l]nl)pil<linje !2r<lZ Os"Wl red!wnicl~e iii d~elo . $"1. I"llifi:njl1.t1i1 vq ]J1·o..·j:::*..at'lln~e J!wje. rui nesvjesJul prclposl..Vijesti..nih S.illj HioZ~a :tbog toga ~ .am:nUZfJJ9Sll nastale ktIQ . ue zna ko~e ~gOVilraj".". POiVltflO Ullgt~J]]e racloom]nog' l. I on MUll [e sLilk.I]e.gt. MI!'PI'iGi~_ Jednem je' "mlnvn!!k pi.:.k IJjla tSk)..\'l..sv:e ostale mOl"<!Iju o61a1.h'~i.~' ·(S~lZ~_ki. m:lgovQr Je oCito S<J~oi't. kOl.i cl~ cuk' 8trli~Jlja1.j..kQjojr~e .~c.. J!UVdl logrl.1~M U 2.::t:r..el)1 a.i :p<l!l'iadoksrun. o l ~l.=111ijC.i SID je tlcj~~.jeistovl.Vo.o.i<'l ucHelll~ jjj lwmHt lao.• N '~I k~~. ne PI'<lZHiI'HI f odsutnost PI'(:tpool.: <J!!\lli"lj..~jH~th.._Q{leJi' pocfutz<lvi1I.·Il. Sv ijesl ne semo 1'11.r.to-ire O(igo:voo' j)f Erode 'kQJ!rt le uspjeLa iZI''''I'. [~ Nllprvi .nje t<lI\. U." '" CO~HI" zen ". osobne p~'(ldis~ .PI'llli'{1 .iht prirodu".k.:». C1Ja ~leHm]can lIVid sn 'il \!l~l:.hi 'bilO p:ri. i.: TlraZrn.?I)O ~lJz~~'~A:'~'l'" ii.ka.J. Buduc. z~ii swjje.st.mUlli.0."cdu.Sn Opec.ci (hi IJ~JeuJ p:izl:lje mo. . s~u:*".t'lJL l~(ije g·buka fum1) za cilt SI:va.Ze.Gi. u. ~S) ". str. cm. K~(J. .\i hl1i.st'ilh filozofs!cih i medilulivuih pj·nrksl.. Ovo ..(lvQljan" Zbog [toga.!j !lljluj~ iHV~i..ijcvol1)'] episu.el.t_'ilI~fCeU..gOV\lI. l]jk[~d ne r[~.o "d oCliu" Povecfm.r.jCl'll[eg mraka.16vnIJI zbtvm. iiocmi su.l:iosljedictJ.. p&s!oi~c':e nepl:i.0 Jlfli nfl-Ijac~I. ogled ciJli se da ta k\' o ptt f1f1jC! pred vida i:li p pl·efudkiJ:.rfwte seIJl'eit~G8t.lJti oshn. ~Q7.s:pOSlohni Z.1I.iiI Q ona itS!.gmn'il'<t.1lmiicslcih duhevnih vleib.pl'ii'~(lil uceni ka slIJn~'QtS!ilVI.ragOlQ¥9 lW!:.'l koUkQ gail ]e MI. roll ..UJ:..C<I.je.. ill:o Ii~ s ri.o ijCi~elja. ~<I1i dl! to~ke clczol"ije:lltacije..ija te da.Mooibi .se dOl. "Ima Ii i J)ilS hu.e.toic.i:h s<tdi.uje od :rv9h l).oNto one.i Il.atelJ...1_ zahlijev<l.av?". ·!'ddsllSIYnl. pdmjecnie.P'U.. ngJa\'n'om su m vise tocflO ·i~NI2·0Y·~t$ilsti:rm satorija.ci.'etpost<lvkalSkiJHcen.IIlltel!E!!k.t:a.hod i:nediiladje 1 dOl «"dl:edu~e nj:eri s*h'~aj..ogollllih)o se i.lJ'l coc-vjeR" i dubi:lllir bica za manje ZC1)11Ci!Le1Je.ll'le.1~(!(lh<)lIle srrogo od.).sl<l mum lstovremernh .jeru..·~jst.vno zna¢i "WH~.vijel lspwje:n ognllmtcnjulk1 t z~dovj_m:t~'(l'j..l.i Iii.lj1l. .zbje:ixm :.(}[jJ $:vih dll]lovnm pl'etpQStavki.Q~l~dmo·~"n(. iii z"" Irmldi"f<m I I. olf!.Opisli ns:kllst~vt! su :~~!iko :H11l:1l]lS lie nl u joonom s]ucaju lie da r(~(Y.stoga .i:!U Od8u~n~tp'I':tlJOSll{V ke Q s. "~no 1). Ni:S."jednos slr.Im.Q'.. medit1lcij~!.c!ja Mt(J!J·..C'itt1aj.(l H~(!q)l'lj" j'oft""i".j j. ·se.oY]jetlog Pllo:..JI~l'lll}Qst" ki· (. LaIW!'eci. IQ p.l1l. i..vi~f. su v[l~~i'k.~v()jsl''1'' U (IV()m trc.u~ . (l~(j~ ~dgo'VOI: ~ sto ie' oclil.j()lJe uucil'ane osobe. .rOllniieli Syoj e l'ehltcile u SV!Jes~. ()Vaj "WI1" f~dnQ. prcm~ ~~t1~e. ~l~).~. ~to ]1csvje~tlll.j.1!'" 'Uvlld:rllnj<:: j:l.1to nam l.Z01Il:vttIU za 1l1l. sli.iIi.1icav~! slobodu d'!!il. S<lS.ta ne'>)l)lle i IPQsto].. nesvjesnem iw. 0"1\( """ \!'I:1S...'. pdllnjtw k Wll.srud!r!lIj lieij se JettinG Vrnlfskih. k<:l~~~e I~U"1l.roepcija ~ nizanj.jOil "'.lfnzijll.i~ti. lH~dutin.

!ez.16~~.I~.. p~.d'"'I"~ i':~"'t-"Ih .u..ella II I\'i rti. I~~kj~koie ie·Il. lstevremena shka in potentia ~iliic[.olilic"'f:ze kolJko i.knIl~lihH 6vjiesnog.~ [. U..H!ii Cit"v P']'1Zrit'.P'IJenOst .ljncaispOdje ohlikll (l'BO'! ie llil1jen:ica.'lUl .'1' ije{..j:e lakodel' H!lilin~l.:tik.WJlcij~L] hl)uihi.t"!I<jl" $t"~'. Uto!fko se ponwlen~ iii silom '~rrur!elIl(~t. f(~r sve i one iZ~.(Jsi . Psi.111 posebna .mq.I! sp't"tnlrL(:ls~ !'~.'ije.li normalnih Ijndli.~Q jc :UZWUl lutjsmjelijr.(1 Lidhol'!n~~ Q.c jas~)it~ stval'i !Juno'log. sh."" kOJ:1OlCnog probojll ne.!'lk(·:ij<'lu:redciljll.e uesvjesne.".ikV"QUTh difere..11. . Ova I). ..' i !)Qkt!. l.l:vola Htrne:~tel.~r.j(' oh\. 1.bld j~ :sadrzaj[t t .\.usu· .ji \'(~fJii do 5vi. $11. .1'-"...1 ~l'~J~iJ:'mHsm. nn "~did!l"kD·pi<iJt"l[I'lo.-~* ntje pnu~die[la ]Ii.Jj€i: ieocl~OVtt'.CJ"rcrnenu . 111..1'i'(~!lOs.r! ~UI" Sv(iku lil<1i~zd<l .u·!i!U :11 kI"HkMl:"~ljnQ' :stru.~ihUl.:s·~"ki 11.j t).l=ill ..~~i\'.I'Hzni od svth ~..i kr.lazi izNnjenfae da se Nl~. d~l. Alliako bl tome dQd.tdj. "potpun.~edllmntrenutku.lOSt." r""~""W~lik(l:St o:t.e~ml!. Sll&':.tln~JI. ei'ilH:lj. pmpuno proo. koji mIl se ukazao hoz. "K<l[1 'Ii]~ .r.svijest seuvilel.fi:nm SiJIIUG djeli<k.stlli zm.0'Sl'I()gi blj od_govm" dtllaZl iz.e ~kl'ivm~:e :i samo r!~.odjedlnmn lto i~ISIW'? Ovose pd[.j .ll" cljahrem svijesli.du snnva i djelatHe :.· . ~o51i"S!-. Mmlo::rn.."loVltl.g.5<'11110 nil percepdje :/:.y.ib·ll].mski I..i. VB'.~b S<l.e.ll l{0ie mo..II$ljllj~"Vkr$tlO~.~i !:lv.t.kQI:()~ !>C ll1o~la oreupevijesne] ))I"ecIJ'. i:i. IlOjavijnj.rJ. .'.m:g rJ(l$l.<1 POr.~kIl'lih 'kl'j L'::'I'ijo.~(i'i 1>.ij1ln..jlli._. koje Sill.~tP(~~l'~\lk~.o.~llfM~:I.lw !'.!govOl".l' Odatle joj nemloljiva S.plo...iljJl flmbc.. j 1 :I.11ofkhn P:!.t jJeilcoepGijOil ~:rajllozanemerena i...L Ne.rtajc. Na I)r~m.no.bol)c oclgovai?t! ci~e~... nd~()lffio yftle te .c. 1'0 mM" @(~'(>(!J! ~ j~i~lj{) llJ!l1k indM(Jli~hjO-". [:xllm.ln:I. ali II nesvjesnom ono ~.i~<llrjJs~.. li d~L m(ih~p&rdpinlti .~\log li. ~:lleduti..~ij..e.ogljif!.relJeni'<~ kQj:eje.!\.a. Ne moze so pojml.l..to h~Sl sa~kzi'lfe .og~edpnl ~l~picl<l ! olmhvfltili i5~.~~tl!]a>vije~l [edulm [p. ']1.sn predoclibc" ~esvje. je$0I 1Ji""~~lis1:l POII'o<..'iiI ".svj.i tnog uclh id. ''\i'ez.:~tizol" IIi.lMo(}i'l'! O{. d:dofurpnost.lrno je da !lostojl Iln"llcni ktlitl'lk."1 slv<lii·.i 'diij:e1ovi nesvjcsnog lts:pj:es:llo ugnHJe u i1ivot svjesnog.1 .e peo-ci!)ir.l.omi.>.::moou sv jesnih :<1''ldtz'll~rn .nhicijfl. NJPO-· tarnica p'l"ljtwih tl".I'$1tj'e~mi.~sl'" !.no d:t~g'o t'~'C1l1C:l1:-.. k~(j ilto je objusnjello gore.\fj~·sullihsadi'zaJa'u svllest.m1O stallje p:rilro(]jl(~llnl!ihe (£0 odn~~lehog n~1lksim.!. No" ovo S ojellnom uesvjesneg ima ~.1 ~1. o.sl'IQ ie pOllYruwsl 5vihpod:SVJj!~r-.~~j(t se prol)iij~."." in{lg~J~ i pnrade.i Ili~lll vise' sposobn~ bit ~ II s vijesli ." &.a~llrH."".vjesHo je ssnova svih me:lafiZ:lCkifu itvJ\(lnii. sve mfi~ol..o. :I1a povrsillli s. usplo lZgJ'. nssvjesni sadriaj i.~.I{! n« dire""il£iVII c'lli: gle<[.guvor na od['~d.jesl ~A~£1.ajc.lslvo II IiJel":enju Ilmobolno.Z:c .. ]~ tOY jell..'~m(~'z..b...l'<3(II'Ni .... till'ill.'~~~il"".HVOOI 1<\ tiJ~Jj'avno P()II. oduasuo '2'. mmlj.Haga.IIi II I:wj!:1H'! slucaju porpune neod.Vf.zltje da pOSlQje' C1HIJ1:C vel-I! i:.mogu(ojl. a vi.".l~JOl'tlVljeHe.~f1)l!'dn)!j u nesvjesHo i Imfac:alV[1 njcg"vl' obl:llkxl.h. It''~I'f1'i'''''..vjctljtl~HC:i QI.iQ bi se dogoclilo knd bf indivi.'~z. nllZu:nli.() i$.... a s n~irn~ I k energujiCI kQj~!QdI'ZaYl1..()fjui.l.ljelrtOCl... i..n('. "!"'I.sitddl. 10 j~l.f~ t'i.llott i stJ"ulHm'l! sv.hlnl~1 neplodne sulsohe svjesue i nesvjesns csobnesu.lZie ..I~Qjl~ "lCi'ol~llllii'0<1 j \iIO~p"'iJ:l ~.t~'I~I""g.linacuQ..i:li:..g je od.1'i~d.k.oilp. S vremeua IV! vdjen1l.Z.{lIl1:Qf!1!16e uvicljl~[ .JSHili dla nc.1ih na lstekae ps~hJ.\1'jesHo 611V'1 Mnlw ]fIIfanl. H"<I"Ii<i:..!:run."~~"g m[I1~~"" " Z. Il.uti~lienj..rob.ilne i mo:ra]:oo ni.~IlL ncs'fj('sn(} s:ad..:'11 jenog ni jf' 1. H('..LWQi mogu jij 1:tllflU i ilH~j!l. " j~jOoi.lllje HOIl)Qje>!.lie) l]e. lI¥ijid~ ima Qbijdje potpunosti fer je II skladll spm-odsm l.~7.jto' I..'Ji11 ~I.II))"J' ~ij. l~.(.h.Q..(Jv~l:.ra bili "tabHuo.Jn.ti ~.h ~t.ojO$ol)nooU j hiku ~lk.t~ k.~]emogm... suplji zt.. ..)l~fi.Wfihl)loct'"\I"*l na . d\l ~u{]!(t('i.'lYjeirnosti Ovo 1I1m)J1J~lmuceka.'. ilko sc SVIi..lII sviiest.Ilt].ijeklji.(lje~.'ll.. Ona 6ini cilav'o ureden]e lz b*~.ej:ll kOjl~ po.~1hi se proizveo t<rj makstnnun ~Lu'p'NosU l.l.k()j~ ~]tS ~Ii(d :i.dd':l'ugi.lu bJj. SV~ filozofije (u Q1']J)j !'[ljeri 'll koj_o.<jrtag pov.isLn !'IUi4WI1 zalspuujenje. [{oHCimlenCl'gije 1.l nije isldj\lcivQ ll"i'u~ka) jj svih ehllka z.(~jhzi .i\r~c >. ijll!om naoelu II mje:d ll.sn. Ove 811 I.f.Y1: i'. .!).~nlil!oU zen!] pl\oi.. za.I1CSV. je{ilIQ~ str <111:]0.\L~t~lJj<~!lIo.10 nema ~llni'. Bmhl6u da (WO (lvofc ])QsJ.Ml~.lk~~ i fliBodl'odk.gb~.)<lct~val.rzaj<lkohko ~Qd ie mogl.mje od"!.zl'losi.veiit:o je \..'~H!i:' .jCS1]O.<l..1[ koje sme sj)os.\ svijest ll... ~ (SLl:~"b.. ." 'nn~.u: ttlei. O\fO l'0vGcn:v.lZddIhoJte. prikn.jed sH. lJ<l.gil' .oj!J.td.8S) .li:.~.j()l)(lil.~ . (WO.~ ~I sv [esnom wi'. ee pHc!jti n stru3~e (b....Jf!.kt'ug. kl)j~1 upadnht u Ujill. Si:gl.iIl<1poja~n prszrunc III na kO(ut.PQI<l!1". cia prm:njej:!i·{~ i zat v m'auj-(? j).(Jdifski~lod!w'f".s1~ !\ko o u.'" "" "'l.hlickog postojanja ]wji.ll!o obi.i.slDj~ to jest i? {~i:t..jiv.slliku sveg .<I~ lItO.e se obik psi.il."II~' !l'p~'0Z~.·· $.(W. <].:oi'J je .I.je-ri!n.~~"I.i: (S1JzulJ.gncuo.!wjesne. To je 'lleo6e!kit'.'l'l'Li::i..

"<ldOLl"'"lli~ma..oru nlsu bez~lspi~al1.M ugurano '.og pl·~i)b['az.efu'rve zbog ilSt[lle.lucajll ne buv:i IJt~'li. i taka\' GOY. v·(. [Jopul zen J'cdQvnilm s(Jl'e[):~ni1'1(1 bHo kakv. .·~~cionalnog j'll%llmijevflnjt" Z{~11 6ern.elJu i I'~l~gov~m nea·azumi.l liD"obraZajnog iskustva uelse W'11ge.pat. za [~tkviim ·ciIJefn.1 ..~n)nial.'\:l n('. hi $va. I[J na\~:Oj kulturi i'l~rl1'" u~i:egil slO hi biilo iil:izil ovakvlm Iclnjill11l1. 'IIjel"e:?' ICovjek Jto~i.ilti~ln.iIli ua ued()stilll. fik."0i1l ?:Oi lIUlklli. ~'[!:ile '\en~'rlL:'ita.es. daiMe.B predadredena vee ]l.koji . !{o~. do zauz:iln<lI'!j..1k.? ] komir-llCl.~r..p5ihm.!" i{:t(~ ii}~bolj!.ovakve teznj.jdlJanjm i uapornog rilZ.t. mozeme s potpmlQ!U su.I·mle.s.l1. do samo budale.ikov~Ui "OIliiIovm..llj'<U:lja. TIm hi. slHoljllo dill je ova] predgover lmpisv. euvar rcIi. S druge st I"i!lue pone Ijw:li kofifstlloIiko u1"~e]"f)ni 1. .. kuUi:.\vIW ios 1'.dm]... Iako je v!!inQst zen.oJ oSki.om nCit.\pt~tll:lj<lt:1tiII1 postupcnna. Ot'HI. z.e miere.ljlmfl ImilisUN!.lI!2&j. (Naliu·ha.t.g. n.. e6i 0 sebl ne hi b:io JHm7. Illcdutiin uvijck tlzeH tl Q:bzi.eodrecl!iv a Ill'(l'lnjBlla' i)ijji [e jedini k1"ite:d~1H'lstantt:k j~h~tva. Jcdb:ni pokret u rm50j. . kako pl'tc{L KOlze.l. nije lIjm'oratno da te ga kmisliH Ijudi sa Zii. Em'opl)1anin J. bw:iizn:]11 Z!iL ta&nll"l'Jije:vanje prooesa j'e]i_g]h.el' je SU'Il1<l :-.! se i ko(l n~~ ne:!.oHkij~ ''i [p.1IZ1lSmn(W:il1.o.a iii.r rla s J'dne sti:anelw. u kom s.ldu (vldi ·. 88) .. Sll'u.Imo lu'O.1 svoju nadarenost (Lau ij". l03-Ua'k).jeno cov.stoji vellik ibroj lilHli koji ne lilo'~Ul ri11Zl.!.j.jenog ocenika kojli I'~ . Soli! mogao hv.. Tko bl ad Has rako slijepo vje)·(Iva.osfel'e budlsrna u zenu.oje je piU"OJiclobm]no preko SY<l!J:_.Ii.'a kojlm ce se snprotsta viH '11lJ]rn. potl.e [e llsihotcl'apija.'lo [-eSlO s najlvl"(loghwijiln EUI'Q.ii1il'. d!'u<!ima hio.'lmJ<.jjelko dogada da Sf! 'lcrallijom mora p'l"ol1:ves!isv~esnl ego i svjesno. mlidl'osH le:!:i tHl~deljoevorf! "Wuo o(LgQV'Ql"lI na pi~n:nje 0 lmdis'Lick.t)~.I otkl'Ollcnj:e lljell...ii ~z v.>vjelljenje ..1Q llOlt.s~a. stl'.plj~!W. K 'tQn~[1.t otj. Imii sto j.ou puao sodnll~ teSkog .e da je ~vjfk spreman zrlvovali mnege gedme U z!lmornoj tiledostajl1 Gledeno $tlg~'In.·nprema ~1'eudlJlom lsknstvu Aka znanje .1 !il\[W'<JSl1 lJesiuisIicf: •.\'lli od mkakve boU da bl mu So' jll'ihlliZil:L Ali oni C:e ~mjct.edu lijce:nikai p:adjcllta.ve telmtke mogu posllOijati jcclllio !lL(t lme.l'efljivoocu proUwatHi ptusvijetl.t' duhovne kulture i to je nje.gava 1»"'ll}Os'lavka. sljedbellilul medu nnrna An ako MUCW'l'W zadn Icz"k zOl(Latnilc tzoji zab:Hjen viSe 00 ]nebrm1i~ko.ojl j-lidlll0 na lSlDl~u.()trazi. Zen l njeao..nJe: "H'l\'. ajv'iSc SIO on moze tlcinHiie da {}<Icljentu ol<llda PlIt. sve ~to i receno Q satorii« moze se l'azlU:l"ijl~!i Kaka je lako f \fi{lj:etl.zd.~!.ja. Jk.jek lnoi. Slog. Z)ldact psilwlentpije sou 11<1l1'. unistili nlclonalisl)clti i'lltckkl kojillilU!d uiie nl pVSll)ji'iP.\Ji Ii.lQcmje sutrrllj<1iti "VldJ odI(>jlbi1!~.n?eI lo svom liGI'tciju dobru p!jusku 1(.l<TOVOl'·i.. Ciljie' lY1•e{llbr.ftigkeit) je ouo sto iSijav.luezljiVosl'n vee i zato jcr :znaju d.ak<'!lvi naporl is l'ijlei5nUtov'estrane ne mogu pl'ismti.. kd." t.u51 '~Ogitdli j IDIIl ZOpadlI. ustvari.Da.k u .oj pru'ocli psu! M.s. priroduos.o fu1dil'edleJ:i..od same IVf.l1UI koji SlJ.tiUli'l kojm djclomiCnQ r<lZlllLm~e i koji IJi djelomiCno trebao razumjet! .{I.aji:l vellka.m'.h 'I'azloga.r. :psfllohn'<IIlija [e (lijaleiil1cku veza i'l'Ju.i>ol.rlpi}a se oi. im:<1 previse [(J.sl~.i lgra velilm lliogu' u I}!I. c~k~1ii CI..Stm z.el~O~)Ce ptl~lI'lisli.I..~!obijc OdgCiYOJ' . e mo. z..i. da se suprotsiavl svun takvim ki'illnjlim lskustvima iter ona megu I)i.p<l.voja.ieil.'i jet· je paldel1!) ialQlma i UlI·IlCna.i stIIHo. inlJ10 !'azulrnijevurrje IJ?J'i.da..kl'h'(Ivten1il1.1~l<lCtil..].e StliI11IlJ<lI1'l! da SIl! satori i. iskl1stV{H1JI S· pojavi.ne same iz si·iii".<lI.ski. j:e l"n.e yQ"l' Hum] lik" 1m. i nedostatka kull Hire.g pm)A.j(vHI! l'll1cinima [Hlna~ania1QyakYO i)QSlO\'rulje prema sir o] IjudskoJ OSlObnosu posl.ld pOI~tl~aj prenosenja svog ~Skl~s. DnhO'VI'lI pojmovi nuZni za zen Z-i')padu . vl!.lje svj. motd.'kv<I.slm~i~edo re mjei. aenalne duJIOY!iJe flll)l. oao je ekvtvalentno vazncsu t1'adi.~dini iSlinslli odgov(II' . IUllk. F.jek r ne hi Ul1<10 t{l:doga da .gi~5kih (lobartL Nijena je Iu . lije.'Iz.':amo.. dOlkl(l.alm da vjel'Uje U mogucnos! lskustva preobrilZa.epu ulicu bez mule.lV!l.R"liij.ik..za 1:lji[~ga [SU.o pSih(l!enl]leut. .. srell lliko. tko bi se usudio prilwaliii vjeNdoSloino.cnjak zena nlje re7:u[i..zmcdu dvije duhovne elellne It kl}j~Ut[e SV<li mudrost snmenlat.ki.h 0 uJkidaUiju !<lstv. \I{) ]eri ml innU:M Ipude' kO~lilfIJIlise konaenl ('iilj i kojise :Pete cuv..gl:.zmlfljil.

~i..1:0 '. 'sv lesno sru no {UO d uIltOV ~ log· 1.:).Wi~LAko nastavi.nra .alasemo-nekohclna mI~i.tp-".mj"l" i.jail ifl..nml\ic domonskog )'O(]enj"" p~dUs6u gil ~le:>. . Da.~ ZWlce.I'.Jim (nnsteriozm .'H:~ pol\.ivtm :!lfo6e se NI.If lllMJ je i shl&.lVrulja" .ti s\i'ofe vJffitUe pl"i.v c.I·e. be:...:veg lie PQdnooJji.]lij.<lli ve sav je~e.wue.~de.msl<will iii not m~~i£. n i ~eJ·~~~yn:. illi 0 (h'iltajiJll.!ost.c:rap~Ul tmji je o}biJj~lo z~ioln~p]je~l'ciljem SVQje ~e~·lIplJCll:e rnoze (1(.eijei~~n"'. jl11Sl10.ljfdl". Psi~IQ~o..g.ka..tj ]}I'obkm ozbi~YIIQ ~1!(l~mpijil@ najad". SV~let zihlmfrlljur-ilh.o" Fm~l~f j Nicl.l~HO dnhovne l.~".dQ'Vo[ja91saino G~UJUI Uta je zaclovo.ilika kojL je .prepQnukc .V~' (~~kfl ~ na~lt<3Ze ga jc pofmsaji S'CI se.ltU!i.k mora proCil"Jti BI). pHt..lc~·iv~mi :njJlted. sli ka likoi..lot'c::rapcN~om [:. Tnj pdvid slojj i. gl·<l!i'U<lCEJ!tZCm~Je g<l slm.guc M~~lutLln'l~hot.Ul!rlj'\lNwg·mli.ko je Qlj . l!1.""!'~' ~"I~"/)r'~~r. l)<lila lU.'~~e :~a oP~~?..l~iil. smfl.~ill hi SC sv'~l'ntlo~). .)NI odret!t lj~lees 8'1'c:'a~og'll ll)'Hi.zGIW U I~~tlmo.~L~ budueuost.*16.si!iW)M U vremeuu koh~'ml zove S\'O~lilL Tko i§tn .Uha.l'.izva!n svoJih hOr]slliJh did<llnosli za maio "<l:Zl. l~m'o]llj<miIlllJ gdje jc n.riM('II pok<irzali.kM ~o saan prcdlQrZh).ezru'QII'!.J:~u("Jl!.1. JZrYv"iil .l~I'{jln svejern (lu2.ll:dna phi(~h p~101ovu .).i 1u:1I:jnji !'lez:~lIl!l11(ld~en~.i.ij. maze mu pOSlaH.n~h ~.kl"tCe pogk:d ~~'1'llJn Ulllltl'<l d« nade mmg k()if tm. ~iI]~ti'.v og i isp)'e(] sv e:g H<I.id" 7 '1934.:.:~·H'!!edn .cjelov~.e!ekl.~l iiH Ul._--------'_. obril".n'YVe Istoka 'viSe od ~hije ~iSUi6~ gmli:na i (1m 5!1 III l()rr~p~g~e(tu i·.ia bi ]I..lI n~~jmnnje£ miA.?!it "i.Q~\:lilIW posur 1)'I~.~ln!incp0l!:Oleban k<l~i v:Ldn l.~...i!I'llll~I)USl.IXl~fI~ljt:lje IWe(~pSH. 1'0 [e YaZllQ. __ . zlvollll l SV<l ~'<lciQmms:ticlw 1'{.l&()jiil'!}~(~ g~'1." ()di ~w·@pskog tM:tIrI lwji ]jajv iil(~ Qhe61vaj~:~.t::ctakl1'''. !:A~' ·"ij/".?. m.C]a PQi:uu govol'i~i Q 'Z(!I~U.1111l1()gjh dJ'IIg~11 nmJ:ogtr iznwni iskllBtV(l"? Covje..J5~I~i iiveSH . ~- .n*"W(!']llz."sanje ~M cal~ :i'[lleJe~ ktunlna nkro bHti.o O$(}IJ~~e rn"...ne..1I "D]Quil:o'lIog.i .A. j~""dl("'.i:t. " . Naae Ii psll'lOtel'apem male vremeua .. Ne g_e']in\d~ se Irt II ~(. Ul.pji se eslobodto ~shill'e.. z.ulw v iiie ne v.jg.t§l~:ijl) oj .ili uudim bllo l. · a rae dol)!'c uauuere.<ll-ladi.fe Goetheoy."llll p..isi javaju6i u M m1igl'QVi. nskoro ce shV.~vnfi~ I .i. QZUflcn:jlJ J)r'l'j ll'1!~ ~)relJoJa ])ot~!m~ tskusrra (Gfm!!/l:eiISC)'tebnti) WI.' Jo~ III d~'l.i]uga s:yoj.'~vtdima.S. p(llptlnO lskusrvo sv·e iilLo je rnanje iii lTIillEl]C Vl"i [eduecd ejellne ue dolazi II..I K.aJl~ s't:r<lh!)te Uop~ll." koja vodi u sasori.S iln.lWVI.t:'11'.1In<l. fill lUKI khldi Z.ra).S.rneilti1'li~~.r<llkovidnjh uaueuih uvjei ~'ell~a.1z17ijenem~todt'll mo:wfskedoktt'ine kojf' ~~~Hl(11.IIIJjll syez.klll\iObhli$ao i8toCiJ:.Y(jj~1 (JV~l.pl.I)Jo "]'lliJil{J/" mbela~~sk\J. po!'MaJue. IWSll Z"<lp"lfb r polurku.mod/l i l1:lOgU !i1l.sH re ~)d_jet. je d'l ' IlciW nlo2ie>nekmn bill dovoojno.. ~I01u !. S iH'~kQJiko .:e C1ugog procesa II. ineduthu.ne metode dnjJ)JOVIIl:)~ "iscjeIj.StJJI. ~V'lko su p:l·~ii1(l.lHIS n~ ZllililHO iSla ovi IJroil.1)(}g. ~'. SP~'ClnO opon. d gon'OY(1 d~ ~llVl'SCnS[v<l sposobuost I~tfc(' grahe~ ilp.l.ki LJlVicaj ovog se merle l'azWiujerLi u..n~lm pHjen !lCgO .jalho~clL i.JIjnCku pru'1l1cllJ 1]mCe!~ji!m~i k"Li"ls~r{)fflrl)<~ Z'~().:flU l~hu'illJl.I.n.~allj~l.iv.Ii.$~.ojinJ joe leSl~.kU.l" :"lai8IJ·.mJn~'lfl:"ag.I'mir.d'l :t:llijc.'\llgorc do SChof)eli1l1J..gskare ga .Zl\dl(~Qvog ZtN'tnltu S/.oj kvr'zi-b.dk~a". SUsr~(U3e s rumo v]se ol.kao hal~ljfg_ <I vlsoko] p[allini.1ult~gti~nl"lVill. zenu..I.s v ill sHI.l:inmj'u6i U ol)zir i'inf~li(.ljan s pd'\l'W_im~.r:lo.ljiil.iQlnskoj vjeri. pdjenos .I'II.'<'Inj~~ t! "tls.i.I..6i negcijlEl lspod lih v i$Ui~" Z1:1.<llili sto zIIaN "siloviteotvoriti "'rata kJ·aj kO. Ii kdjc se ntQr<lubrOjili i ~~'ilbtf:l'~~I'Q) ih inlelC':klualnlm (fflQzofi o!lP. '.·agmlj..Z.-: nifl~ llfpre'pon~cl.ako.. su sllplja i. a kt'l1i~.jlt*1ua uesto otseano svakid<l~l1je i.. Dobro [e poztuua ~-iJ~fGl"!icil W ()V. .15 u~<tz.~'eUi s ncl::fim 2. ·remei!.[ s ." -_. lGga Hikm:I rulje spo"\v. tJulCe uvijd PP!.. ocevidnos('u ilOtSeg U1laJWi.j.ojimokolnosraua mi)s1i diel tune dajem l~ilo lUlkv(.'.tlfljv.ruHl'lH...icl~ ]C. na ttl "uajduzn od svih best". To le ouo ilito se.J)(Il"<I - kah. cl~~~eo nrulvladllli.nfiajC? ~I tstom srnjeru t'ltl.h Il<~jve!~ih ljl[(]i .:~. IV..C.\.'Li da~f'.eopsjenarske iI. U vecuu ZillS1QIl.(·.§!w: lJf1el:pGf s:tDMiti <lit se'sClulI'i j] i &il.k~ uvjH.isib V~S'l~I<'.'~l.~nol~dsUje:n pl'o.. pru tom Ih dovestl do 1"'<ldQli~\li$m:~~og u<J[t.o lflGueuhe m'I!ZV(11l Pa!i~(1.ell"lll~"' l::2.Ji:~iulli.n11 q d\ihokhn mQlivIm~J. ~"II~Oj fr b].

<lsami se'he uazovu "tUllje1:Jlicin<a".~lkovtdIH)Slda iz svoje "mnltne I"UI)f t] Z~d. 1.m~-l.t"'(! vrlo j$SHO pokazu]u.$~OJinjillGovjeka koji je 1JP~'i.m. S".. Z(I.at. fer 0. potrebno b~sk!'ajno _Pl'OSil'enje nesvjesnog. ~".Il.ocalliza njegovu lb'f.<lSebe. Zen so ne :ig~I'!~ S~l:~IO~~:iiliD..~opopUl Sl4dbiJ. lIas~'(~CU.~"'O upeo U km:nh~7.'-d~. d.e.11] Iwji su Iwestl'i'ivljeni bU neee Ce umnkov]to z<lsHceru od d. . 111Z~Ji IJfuldJr'.st.0 P"32Th. MHobib.l:ici'i.j1_ko vrto ClJcnJe)"fi.lfru.11I:i :ilbo maze. zen zaltt1lC"II:a ~ltc1IgCIl~Jl~ i snagu volje.J:I"ot:! par Ila. Za ro ie.:'l.". S.':llJv.lC<tjll m!l!nj<JIopasnost.l1elUlO je u mnde:nlil v .$·li II OV(lIJJ [c .SapUl'.istolm Z. T""'. p'oll..oiliko ~poo~ati cijeliln" z)l<t. 1".khH.iti dov 01j11(I. "z.· .a st. lje!e sam:! sebe s termiuQfogijolll "neuroze" i "p-s:i:boze"."o'Je ~ele pt}slah stv lIl"UC.pos.t ~\ ZaIY1.i_g1i. stoga ne moze btU la. pat·oIQgij. klio sto Paust i. nik'iJk.'lJii:mt hlil10m nadem da se.adal:ik n fi"OlIl" Nipcbm riO XC" ..J.il3M:ljla da ne l'otcjeJlj1Jje duhovun dubiml lsIoka i."m~"! nikilit !Wee:) i>!lt. upozQI'iti pal~ih.'~Slj~'"og Europljani.I'.<.ek kojli.rih r~jeci k a e It .biili.IHv:i.da. je.. 1''-. O\'(j ..-svtjel dll~]O"V:-'logiskUAi'tv<l.ra"l. VI(Ii l"J\Qdel' 51!"..Ii (I "tajrii slval~auj{.'il1ulmna nit] 'isljel'illi PQP~ll diilvla pu:tenlllau~jlI dOgUll....vo pot. j.. I!:I~va """ ..o se mo-le (I -'duvaU od kl. 2!l:!l) I".I~alluu. na gral'lIel raz.ie.lltnJllvOiSt.".i5.cllcl~.ljedi'~jegSPQr. imJlijs}tim kuuovtma.. !G)."jmU1ieltOin svijelUi duse th~ bude sposobna. 8~.~ne sman-••zen jeHi'nim IJ. do.Ii~e.e pl'k"lllja uz I~jeg .0.0 Z~l~...VjeSHlll fG).i1rf.t""·'" OIsjm'.. t emnin kQj.cn l.S"""llkj •• I'.ljeclnj(l> l'Jflie(jjm~l'~l.1IL Gotiji.jl!-'~I. I." (.igm:l(:.oh~ifl·?nl 1)/.IJ.. s Zen PQk\lZuje k.e l)otpun.'oj rizr:rici n'ri. se ne liIOZe ugr.·a. Posl.• emena potakao - Il:~l:na. slvoriti clfvl.V<lJ'.~iva[i barem II 1eiiJniC!l1olll pogledu n.!. sir.pasobl1oocu"! Ako' 1 nemas nisLa za "stvoriti".uu:ije.t.r·siU..~.kil:ill u"jeta. i:li telmika!na·"'h. medl~tim.iSt.s.w.dJ? su i . Limll izvla6e I'~ee]lij. Rao ~la i"l1mjelnosl II' nem .liili\lJij. duh~Jvnog .kad je [-0 sarna Sudbina.10iott :."(~rdfmg). '.ln.na iii mu oslg.()slti lnilli da lie koristi cje]trl<l.. u z . IO!!ie .porazurn kQjeg sum po.l!llji'Vm1 stav doslovl~Og 'fjerO'vanja O!. I.sobne za duhovnu potpunest.l.je-tnicUi stl. z.'og i dolu-ohotnog c.ranpubllke 1wi81je tek poeela s~u~ati.tesll:. uwz'd.l"mjU kral. kao i sve "dike stvnfl ..i za :ElI:rop~jani:lla.e..urno..:api·Ol.F~u:.ul ]Jl/'eJ\osl zen-zeaonetkama moze mofda Il~k.~ i!b<Xle "~\L(ijli Illizu.flZJO]oSl!.. dfsanj m.ddl ••:sJ.lioroj lj~ldli d.. uikakvih Ztl..i Ol"lJellt~: ranog Em.:djnjeg kvarenja.i\'. vjerojaul)(1 ltijC i)Jesuik? Ne." (SUZllk!.na.Yihkom~ro~nisa.~e]]wlrj.l:nl'l predodJ:Um.bib. stvorH:i '1)ri.'" If .iilll proce&:l utait'tw.Htm.cstiji" (vidl strauiou W"'k).• -Rad 1I.'fl.g ZllilCajllOg. ~n Ileum onlll izvanredno heil:fQzurnljh.d:l. .iv.".\\ mame fH~Ceb.l" moze I.il'lfl Sr!ltl O-ZllilCIO "i!l'Qtlttljru~je ci.rr.w!i:. rJil~akve veze sa ·s.dl.lh ~noZ~ (~(}$~l sjedeujem i.e.'opljfJl.ha-yog(~koje MV ode .l.korl nom i(iejom Q "autosu.eJim" (G(Jf~zlt. I\"~. bilo kojelll ulisl1l. lad zav~je:l1og U izmogli:e.

di~n"'" 'iii.-Iky..egoclirm nnkQI1 BII(tdhill.~..lL Z~11'l"ci >L~ illl. u...o.It.ai... IIlD~ti..·o. U ovlrn zemljnrna.'ik.ml1t3 ..jeni oblik .lill1.J.l\() i)!lCtgaCelii'fl is]...li 1I. Ke~!)n(~_v"l~m"akil).(b~~1(lIm.tnije~~)i.".:to.t.tivnijl~g oblika. potkal:t kin ski' i japans]{i.da opravdano 1l1l0ZelUO tsiaknuu njegovu poviiesnu PQrljeln 11<1clviie skoic.~ l~".Ill.ft svun svojim raznim formulama..j.u".1.. b •.e <)<1 If I [(I11I. vode lwji.. .'d1 pl"i.05 je vllic P~'()dll1bihl vee PQstojeci [az tZlIlei. h~n<IJ'nni.jel'f.ilelj m. M"almYilllr1..nij. '~Jlj~D'"'' "<Iii Ill'ip<ldiljLl tlLk()oT. !l...dl [eova] ~'ilz'l'i. .'''' i V... Razv. 'L1L"'''Miiilelj~" uhl~k" .'omjenjivl.one se nlsu . . Inillj.':'11.e hajnji :i~l"or iimJlijski tllcluelj. nastavto se dalJe razv.oj .lJ>-~im"'I.h.g~c ""'_"..lImju 5~1 pl"oveii ). 'illilojl...1Ct1l.. s . .h'u . ...I~~II1"~ollli~.~<l. lin uestalue uviete Zlllo!:a I l'eLigijskc I)Owebt~ Ijmli.e)bod!e])ja.'T""ulru (~1""Hai). l: Knt'li sc "iZvilD jail Jkn'l~..-.kuje od takozvanog IJl'iuli!iv:lJll" Hi Qriginaluog tipa.I l~oloJ1l u JUI). i1i Mill.dos:no 1'1 [(il1u.rllflg iii ""i".-'letl.~IGbLI(U:s~1 i'azl'lii .O~i"" ovih. l.. budisliCki.~~!wli k..:l. l1C'Sm._i .!lnp u razlUol.~ Ol"" '~kD. nSl".l<.limahayana..godb.:~6~1<'t $vojc v. udo .]p". b z sumnje.Y·o!".'l'''U1 obh~.<l1l0II ['I'Oljil~P"i'... l{a. '[l_ Iii Yogacill'i'i ml '\''''''. su .1'li.m ~lvjt1im~ :<'. lId.l(! ~ckle rl!'if~~~tlj. Zvoja peprlmlo obltk kojo se toliko I:azli.'! koli~' i VclikEl .t11zn". J"'l>mm po-slofe Hokkc.chilll5-L·II).j'ij.. MII~~hpl)ljk~ Q'~ N~!FD'Jml"j Vi'~".ll...w!i2'li!a k<lj~ se "fl"lik"1f~o ad '''''0il:'[!!"j'lu:th... <k'laljuc) i~n~.!Buddha S.benici zntsta IUsU Zi"jdi l1i~gQ"''' !I~.'cJik....i "II p ·[>O~. m" IJI'i"'"tj"".:ule 1.1JjbiimjIJ "' "".I. I'~ve J1 .J'(!I.:<lll.'~le (I"i~ m~19aJ'~rLb:l $'):.lIjal'liu.m i I.. pogIavlle UVOD 111101'ZAM ie Hjckolll S'ii'og l·.1iIW.mmni. n J '~h'Qi').su. Shirl. [J.0]". S.lu mahayane' i nje:riog pdl.CI1 U 1'~zIl1li... Prcmjena l PI'~L~iJ.. S. ocllib id~i~poj.1lI" svjesno . IQ i~51 illlS" se IHO. S.~oSI. Moze se reel da ''['enwlj''~ i<l~j(> 11"]~1~.ijnti n.:r.m.I]'] nije ILiSla drugo do nrl'li'ijenf obli. i.Cd.~. ii" ni! b_.mjc.:njinw.J.t krllu 'llJb.!"""" S i sn He·I.:.. Il..n}litl}'."upUu l)Ilclislt¢i«: kr.oi..k bmhzlfla kojemu i.

lljih.vnog: i. Bmll.ie i Izravllij:e' od zena.e (ch'<IU-I1.IJ. 1(1.OSt.ito ui. ua nas iivol kno J)otil(.!l . C.l" kin.miUvlli budlzern je sj-e~:r!(1. tsttna zena.l. (.i ijudi.lli.tilneljqJsk.lalnom ~tvotu.edinst\'cna u povijesti religij a.sht.:(: i zbog vrlo Qri.B e..l .1]1i.tno kaQ konacnu slva!"['!. SVC.jIJ!Ji<l.<tju~\ uhovna d snag<1 lit'! Dalek.smijeSl1iJ:n.a S obe. lusUnu spozneli sustav il10gu razumjeti ovu prvobi. "Ug~jen ni.gil1~t~l!. . Kat] Ie ~hv!lLi. nc<prekidan rust i j1J.Q(. Me!111Iim.<)f1lflli il<lJ . No. pO\ltjesl'lev<lZl1Lo~U] iiVOlJj(~ dui'loVl']e snege.o~L gr~~h.slll'illjajl:l i prik. '" [ ovo [e jasno.i. no iii ovdj . 1'1. o'bi!l~ezjakojlil se Slllatra.$:tii znactistovj.!:rZ:ii!Vl'lU.jma. ave rasaovrsne raze promiene pOSlojli.itl.:m.\'(U' ]lai~~.rojoj prlrodl oarumzam SI. prama sljedbeni:(.0'10. O'v.1 izj2).. k.errt~g:tadi sve one verbalne l Imn~epnlillile skcl.)Jr!iO (Yi'li 111)L1Cenici koji ni uspje.etnosU. kao !ito ee bili obl~i5. pa (:a_k i zagoneran iz.mahayana H (t~l.tddh.:umij!!.{lJl1Qj :.je ern.. po maogocemu i.t!Jlc$..mobliku fie I~()I.~ samo jz ne g'le(tiSta.]~te ~di.!!}og b"l(\i.dski 'jezik nile prhnjeren izrml:av. 01'1 bl se skri\'ale Iza nejasnoee.~nloS."h1dn.'ll~l'me od P!'vog.j~ i j.n snagu ad v<linjs. i .<l.ljlve.srauju p"s~(lfa!lj!i1" ~i:J' ie sasvlm to ~est za one koji ntsu iskllsib zem u svom svakodnevnom.'i1o !ljen C. smatraju ga krajnie apsuJ'dnim.LMc liJegovog dl.sl~eizmoJ[l" no' 'Ol1e &(~ IlI·ed.lstv<i. kasla po pa-vi lull i pootajll r<LZ:tllIn..n1eno k. nerefinireno tSkllS.ja poprilll:ttjiu ooot. ME-dll I:wojim sektama budlzma Ltoje $U se llOjavile· uaroelto 11 IUIli i Jap<1lIIII. bo]j~reeeno.b]le'" djelovanfa )'I(:>C. gorQkl. eso bno doz:i'l'jeti.ke . 'tQg lskustva ng·[a ot.ni.u bHi d!nllnjeg S.e ispravno.jielovi! flU Iml~Q[J . "Ugijeu jt..je razumjel (I).II...nje. 'one ue lUOg.jedull.jete nema i..• . dje. H~d!ll':d~IHO [edlnstvenl red lW)j :rvl'lii CIa smUnu i duh blldiztna prenosi i1:1"(l'l'1l1l od svog zac0~l1JI". izJ"aZavm.~. ll. 1'0 joe plitkoca duha.deja.sJe(l..oSOWmUIl<iI clllge obuke njihova. em .vti! da 0"" grmlil U. 11(' saaledavam budizam l'Iikadne l'.U). japan$.itt najislaknuUn~ .': (h"i.Takosvan. rl~ene s dokll"illc moglll I). Pl'oID<JIlraju6i zen vise ili man]e kouceptualno.e'1l1 It l proklijalim iz zas... Zen stavlja najved nail~isak 1111 to teU]P-.ijei lliid llspjes. barem ne POVI"SIlOgledano. prtvidne pal'a. Ni.dakle. ill namlerno uerazw.llJ:OOID:o ako ie ·SlVN' vezru1l!l nz sam ..) close-umje unutaruje srvarnosu.nca~j[l]ij.mjl. bez ikakvog tanlilGg splsa in lajaustvcHog obreda.doksame N]'{Jinje zena nisu um~etl1e tvorevine smiSljene..mmcno Z]}aC~llj. Osobno [e-Iskusrvo epsolutna l'JJUZllI. iz tog l'azlQg. dl"uga grana Ijhdskog iSkus'tva niije se i~rllzLI.om lstoku.(.~..lIt potpuno izraslQg.tm £. Temel] svth peimov« je jednostavno.IiIl.i I~~ dublnl dwe. a po S. d!ahle.pPLlcaj]~og narnm HlO.l. one su sjgtl!~no vrlo nejasne i mutne i [Ie podudaraju se sa 8tv.. nj:ih se treba isku. pred_n'ilet logii:kog :il.n."l. itl'eba je. jedJ'lostElv. ali je obicno Zl:IlI.lg. a time se kao zen. tedna te ista biljk11pU'osja mnoge razlne ])OS'wj<linia..!:'~ema kojuna zuamo ..tVQ.nl. dostoirUlISlvenog" div-o"sl~oiT dr'" . \J. .iz ujega je nastao bucli[Zlbnl)Dalekog: list6it... ~ivQI 1 ] organlzam. jel' !1ClUa dovoljno I"liJiZvijcu menlalil:et ela bi moglQ dotivje!ti lU~~tl)kroz ideJe.blg.J).j:iviJu kako bi nil tal ru\cin o'nvao voju 1)I. Dabl se nda M. njego'va llCe'Jlj<l ill.daje 'til. zell Illjc Isto lito i lilly-at".kdtike. moja [e tvrdnja sljedec(\: sve 510 II sehi im .kom) Q!1ginalne sanskrtske l'ii('(. Nelli b.1n ZU!'il ~la lakay naiiin d. Sirav. Istem. Ideje sui nerazurilljiV. i:!:n mi. l. }'U-. je to saHlO pomna obr[l~.:.1<1 koje se uzilife do Hello" No. :.ljlil(1lsknstvo te . a lcadi dodemo 11Q isune Slvat'i.l najdul. ali zen tvrdi. one Imji nlsupostigli pl'Qdl:ln'UiOOt ~J zml:llj~. lnko je ime izv deno iz kineske tl'<Il1s... aj:l" kao lio je [ lnlmli bras'l s t\jctnuu HS6.o di.e QIlOl'Il tko nema PQ~h'skr' isl~l.1&'0 1::1 lwuza vrte 1>1. Ova] [e red lednn ad f!a:~7. se ohicl1rJ podrazuunjevn. kl'oZ.zi. i NjegO''I'()skolastlcko ime je "DokIJ'ina Buddhmog srea (bl. pl'l..§l1o pOjm. 'JI.zlIl<L.'ltvm:i i nije budizam II suuslu kOji.. Bel.zi1je.a. pozHi.'[e jasno. korisno sredstvo :i.'~O u njegovom pevlicsnom rasvukn vsc I s gledisla da jos uvijek utj'ece.8 poznat u zen kl1ii1cvnostt kao "1)0·ol vice" (jap.lZ'i'Ulli $pekulla'ti... Znanstveniel uieeu govoritl Q povljesnom budiZniiu.':I je ito..e sasvun dX'uga.ilividova h~!db:.Ako uepee una ideje.ml'idaya)". Mrn.I'eSllt·nnjl'l.skaza" Osnbno iskustvo je u zenu..llci (hi Iju.canjcm i-azvuja.udan. Teorelski.<lJ.a i ullljehl<l tvoreviJI. ipnk.1'kvi Ijudi.

:1"0 IuIsnijr II (lpi.~l.. .I'Ql.inoos.mj~ ciellne.iru Usn. Slogn je lsloi.. j(~' zenpronelnzt n$i7..' Z n..~.c'{cio.ftlul{. vf'iljedllost zeua. To v ie lisi.rscani S~ sl\.~enicu :1:i vola zen Sf: neiztljei!!O fuli zlnmflljioCim . mucenjern UjCla i1i hl. upl'1l. i'Z. toga mile nlkakva svjesna ili s"!1li~l~en'lhik<JidtilI<l kojn.'<lIIuo" no kad. jel' se miSI~ciZl))m svojo] prave] prirutli suprolstavlja pc log'iiTh. [)alog 1::1 je-eni s<1I:)i lc·~llei.)OI'a-mo ).• oil ~lj"rib poeetaka ilc II ovtm stvarima. pojavio se konaeno pravilt!1l sustav. ne l.'\fol~.razun::llijevnnf.k! um il. u Kiui.naten)" Vidjc1.nje dhyaue.ok je sil:rte'tic<UJlU ~. iodbija da ie . Zapm'! ..'(ulja.oj a11ruizi. CiDeli sustav discipline koi~l je zen usvl)~il) [e poslledlca temeljnog isku!>h"'~.lha.·C. ar 'kno !lfljlwnklicnijll metodu postizflnj'l dnhovnog prosvfjetlleaa sljedbenlcl zena pre(l]<lzu.llka menno 0<1 ie z.lljellje FI.. tractoualan i da je f.~J.oj. u .L K'ad kazem da j:~'15101. Stv~u' je tu. @'J"i_rod!aljll.th'O)I'MllC ~~ II.·~I!~¢i• jc(l)li".kojno.jJHe kuiluII.i. spo.ua ](~sa.~lIa~ili. tu moramo cijeniti.I.slw.~t!l.!n:iee nam i gnlJi:lllo joj wag.cwjl.gcestrane nje.'·(wa mclorucl!:<l dilldp'l~nil htla vrlo plodan .llje bez vcgela'ij.li6m. Po 1'ljOj S(.listi.. 'l'i~.e)[I.()d stran ll111rldh i uccni. praJJiI'l.ie i SllS~~~'!'n.(lje se sljcdhm. Nlsndi\'~1l.t1li ls:toCJ. JedIIlOSI<lV110 nnshm da u dle!ov2\ujtl istoclljaeJw.l:l'i{j.l za pestizan]e Sl'Og cilja.1 prlsillava LIas da ne viel"ujelU(ll1~'e\'i1sc II I'I<Ldgl'(Idnju. n~i j ga b pl'iz-val.IJnkti mlstieizam.1id uvier zb~rvnjl.dj3i sllljesl.v~:fi ~i!'Q'Ulill.je je ono najskrovltlje.'1 oe nestati. Ova] lU.acki hmi.}. Da blsrno.e(:i nekoliko i'ijei1 o sustavnoj obnci sljed!beuika zena 7". Ilutxw n jasan i. se nclivilZul10 zgrabiti je LI vlasrlte ruke rlablsmo je bolje i SlI..n tlnbolm nusao cak ~u :pocli.i bhlgohrol'all uCltHl.iglloril.[i (bl. "mil.. ako pretpostavimo da postojt.. HlionUTla koji lliSlt dotuklt SI"ei]:isli jll ciJ:l. Ii nijl!! rnu loJi.'1. I). istocnjil/.va. dJLi u rncdilB¢iji'_ 'sj '1bt!11(! .~IZI.&ti" '1J!1.. i uedlelatnostl.Ii. Bmlnci da budizam l~Ucna .g uma I)QSloj1 to smireno. zenn.li.Ispije"ii II potpunostl dascci clubin0 orijenUllno8 Ib.z.)11lijcv<1 umuam]e dt.~1.ko stale do n.j\l hQZllll· ue pdzllajc natpi'il'()d!I sl:wj milosH.. postlza. i'illOI".1 u pozdrav iIi "dehro jlar{)"upli~~ll{} ~tt'ij11Jelj~( li.i·oj ~cii 1)I'[[kHI'iaCl vl'ijCldnosl.·ojojllnetodi. W jest 7.~&!jno :>r' ~lIell1i!l' na ulicL S gJedJiSta zena.iltm.a IUsU znak puke i. stoga. take slw.lzr~lde pojedlnosli kolikn clo sveobuhvatnog iUilLitivllOg l·a7.u~t\'o.(kZaj.n~e duhovne S~!~Oz. Zen Ham je izaziv. na japlllll1skom znanu kao zazen: ' U'vdje treha i.joj1biiln sn!lZua j'O:5 I [e R.cesto .111j!l. .ionalirti. Dok ~<: s h1dl)c strnne Zen Krajnjc spekularivan. najpl"aklicni.e'" sh.ovu!)t.ml'ls. ua umu da posloje razm Upov~ mlsticlzma.i. pl. .g l..~il m~ijl!' (~1].jom. razumjeli Istok.m::l'!lje\l.'"Z(:iItdo-: ki. s d~'u.I):!> zCIl-skoltl inw 1:~mcljitLlnelQ'du uz pomoc l:\.Prodli'l k1'o(l]kOliceptu1I1rHl !IadgJ'adnju i (1Il0 sto d se cirillo kao mistifik.ito kao dOl Qivljeik gleda 11 bcskcnaenost. kOfl "emile je uJlsHka povremeno.a koja ie &wije spomenute kao temeljno i::.l.. jzhjegne ispUivanj~ ttl'u""iih_ Nedokuclvost [e.govo iSlm.nlde. vrlo StUlZCJ10 i ustrnjno :r. pa dOlli.k na moralne bit~e covj~lur_j>oneJkad zebor-avljruno njegovu visoko apstrakrnu • 'Vi<li "tQl. . . s[vm'nu.je Oil" ()gQljeJe pu.D"~ovlfemello cc dod.ce. a . pl' d I:lltliliJll oi.<'J Sklonost .Ijudj_ Osobne je tskustvo mllu(>Jlo SHPI'otstavljeno aureruetu 1.lla ni.lIiackog uma. spekulativnl i olmltui" I'tuzmru:. 1"''''''' ""~I'iO moig .sarno] gra. zasebno i Ile()cel{i.z.~wijeHjenja ~J1aIlog kao satori..en gJavna nusao 'Ol'ijen..admocno ]'rudhlmje od ostalih ohlika mistlclzma Ovakvo du.On ne pridaje nikak vu iSlinslm 'I<IznaSI smisao.s".ie.n<l "vjee'llog beooOlna" niti jt~ La W. • svetlm suu-ama Ili niH)ovill~ tumaeenjima .i. U ul. lillo.l" d'l'm~4 'ling). konl-tm:lIJlaci.kusil'o zcna.·akHc[lo.lje.jcije zap<ldne I.Qiskustvu.0. i obmnto.lma.:nish.dll'Um.:i. do i.UJ:lI) imali.llja ~ki. ne nuslim dill je '·. zen-metoda duhovue obuk .alogika te m~fijzmtc<ljhi. tako red.d«k9g narav izra7.St:fI. ractonalni i b:i:lc.ekao sam dOl je zen i'!')'i.'Il1J~1'I.ijtl ni] cilj 7.Wo.oh]lo. d.N~c~v. Kako j0' vrlleme [l'l'olj('. it n.mislici:m.f:uil1 u'Lnje!l1cttlll<JI svakodnevuog.hO'lI'I1. 'x .'laJljt] IWil!.ti j ritl1ta8ti~n..e molitvom.e.li.·el)U.::.aZn(~sti. [s!.atelja: kojtim hi ueupuceno] osehi odjoonom otkrto s'I"Q~ s(i.a.je ·olilii.\?<ltw. z n [l. Ileo(lI'eden lL S(1 (ini da [lema pok. oblekttvuom o~)javljenitl. To je lmizbjczI10.~" ------------- ----- Me.h .otPiU:tO· nemogueo dovesu "~l LI podru -je i1lleleklllalnog rasnnu~e'l. neuzr» mirune ju6e .

v.llja.ern zivim_o.:vitini u :stll drugo rJo u zen. poMf. zivQla. ?ndovolji.niS:l:j<l(i~~6i! I s\'ojimpro§liili:o.obljerrlh eh::l!:ll'!cH(~~a. ..~ miilW~ IPl:'oiillmn SV(!s orijcnt<lhw.. h'lkodm.ekog K:.e~llt si$~emJltizilrma.O:lQIUu ZlMhlO~SUp1'oll1:OSU S Q.. "i. Q''i'Oil]..OHlle nje-g-ova blf. i S<llld'jvot Iju. <l!.:Ji.oPfY_rJ. izralV<ff'I.~~!)lnlj No. To 'je ~lkS:in:1il grom!!!.d.ai) ili Ragona (A.Q8]~to1~a.lo je ti:§uw sve Bog<il Iwji. 1'cl.'l1 ". lls.ElO) SJf: reij da je U z..t~i:llie sekte u Kinik.vrju.j.1. s 'd!aJ!eJ~()i&toc:tJ.] koji su tlPOZI] all.il.i1t'anJ.daia (kin. [eree g<J. onda je mnrao u. SUP.t dje1<dJ]os. relig~ia.o' sjedi ])<1. sldonosr k prag. Za~im Ifl\()U1Qtrii IMtk.!f apru:t!1cu.nd:lllu J~itko bl. sjJe.cku posebl'l'o .snoca S\.kJ. NesU:il1:n:JiI.F~z."n£}2·~vome 'Vez~ s!tt'akHWirn svijelom pojedlinosU u koj.eski.Ove cinJcruce jasno pOkllz.l1. razJog :t]j(:go'\I~_..I'w:.tlj.ud.tiNm.L p(lg~e(l[ijr'IO'. nimalo hln. IJudu(1m dje:)J.e slQzene obrede kOi.nlisticiz<lln D. duboka :n-az.€lI mozcmo sln<1t_r~H uJegp'vun rnzvojujm sI. ..$~la.ki .oje vdo spekQlaliv na fJ]{)"-!ofiill Nfa£lhy ruwliik<l." usred blieska j l)1L!ke l~l!.ijevanJ g'O'vQII. sada( ~njtnl i.j]. So.~I. Tvrd:int cia je utjeea] zena g~al'l1i.uS:lje]!!j~ i .azmatrrunja op6eg glcdisia budlzrna sUgm'lmo -dQ ~en.no od£l~u s:vojeindijsko -P()~'ilej{j. uvezeue..e. 1 Ijudi.:tOKil.(l~'an 'Uvtd.ved..o" KtHYVI~ N nlel~ln~c"tl slo2e· nost.eznje iZl'((V]l!OSt.t LZ.te.kv.d_H:S'~~ nJegqv~~jednooW\l~liost.H'aIUllC!ltl discJpJli:ntl.trqi!ijI.a. <I! povrh ~oga uema stvru.staliiJ. O".mf:l.1?J'evi5.ru j apans.iu6e.ii5ti.Q.O svejstvene psiho- ~()gj.. Duh bndizma Ilap:ustiq je' sv. u prirodu stvari SU vrlo otlto ilnd:ijs:1Ui. l\ad nai.(.i:ti iak(l-. sa.~n·!..ljudiDik_!-.<t Dale:kQIJI Istoku trebao r-az·yW.smje.va l'tlzjasruti sverrur. nfihQV ]!E! :!"niSJt. taj je Sl.OObl0ll1l tko je vidik[lo -dekml.je rnogao $['l'Q'I'.ajll na.l:n:. l'e.:.·!l Ga:ndn" "yuba 11<'1mlS!utUi).'a~nj.VQ~ imsUcizn.vedenj~ lz Dudi:zma i cia Z. ne l?I'i. ~'ea~jiNske I. l~\()rrll fips()!lj:tl!l[~ lednote i sve1!lkupIlQsli.:'Uli . iItilje 1 a v pJ:(n:l.pl'ti_kl~l'ioxn fe .!ll!]e~·..e suprornosti \ u.ja.cka s nr ja.ta[ . .Il. riil. NiH jedan kmeskj ill fa])ruilskH.~ l.je se mogao r <Ja.voje da su glaVlle icl!e'j~ ZIe..di ])nM~og Istoka" <l v isoko metnfizi.wl'l ]'.pstr irJ:no nlS~d .V maMdale kOiiUl poJ.HI~fljeJ.ta ce to p'. }:.!l.]1!iI! iz. Sve cstale lmdlk.v~eli:.ie piliilkticira Sh_iugoll sekta [e njezin nlzl'adel'lj SUS~il.l10Ino lOUle.iciz.f:!_ Ako se b~~clizillll. (m.. zamorua fI"<l!Zeoaogjj<l. Rezw.lO !.ct filozQfijebez pote~nog Iltjec<ljn i:ndijsikemisli.s\Vt 't(\UI: sa . PI'CV]Se slo.vladiJiti $il!m.Io@li.::~trnl'iierri spl. huiij.10 l u JaprullU1.li:m.y. m hQJje bislalizu:a:na sva Hlozofi.ene se"t~ djlleh~~s:l(~crmg b'~ldjZ1m4 nbJ!lJ. StoSia. ~:rw::ti2mom .ci su misttcrn. To je ~lOOslQ pocka<!1fIl]J.l1~1 Mdi.lm1tln:e.H u zen.li'jec:nc tisl11e.fp·._k!l~!tUV ail. izJlcuildujuCe j:ecinostavarl NJ.syaka(hl~vlili. Njihovo apsu'1l!kmo m.u::l.]11l)~$)O 1).n."ePOzll~t.uju dn su ml.l'.:i 0 mis:~Jcj_zm.qx)l!':ojn.~en.'\']"1'0. :1!Oc~U~nut kak(l' bi se zMlov'oJjile pOlI'ebeIMI'o~i!.!'ll!lJUCj I.enciju ~limN.!·'i'ln~~U.n budisticikim sektama.en.u Q)'ijeto[_ne .u kojerr:nu su zd:.. . urn m..

1110 ne zno.II<lCe:njlilll zen ni'ienja nil s1.no l. Sva I. Z. -.i:zC()'IljekQi\\'o. poglavlje iToJI ZENI Prifi(l no §to uasta vim Ii donekle 11oclr'obrlin'i l(i!.illl.U vezi st verne pJ'irode zena. I evom sunslu zen fe'. urn mje mjeilavim stvari keja se iiijeli 110 puno sposobnosti od l>.ni~. dOPUS:I. jC::I' zen U j GtaY UlU ~ U bjemu HOJJazimomnog slval1.k:l .I'w. Ako ~liSla d!'1I~().skih !l~lceHt" uili simbol:ickill I"OI'l11g.liill1 elernenata. ZCJfI samepokazuje Im~.i. N~[l.i.JIik.llflLi Z)HtCeUj(' Z(\Ha.I~Jeni!lta nakon secn-anjn.·jslll1izil·mllU 50"11 rilo.e nu Ot.Cllj<l? V~~6 s. ustvrdlo da u zeuu nltl.nicll zenu Z.epod:~'lIZ~uJlUievan]1 cimliisti.o to pokazi. o Intelekutnlno] a.)."ov. zen He poducava Idcemu.itotican.e.lljiga iii dogmat. Mi snmi sebe poduCa" varno. a koja ("esw ]lQSI!t1tijaju l{:rWc.naCilI i:rliiEl~e. pl1<ljll.Uko.:'I:. onl uc duguju tI~6uje.l svo] vlastlti raeun i za svojn vil. uRi una bllo kakve o(lt'f'"Gtelle doktrlne ~~oje nmu·c $ljedl:Je1ticinl. Iii}" . pod C:i.. Sljedbemci zena mogul imalt 3knp doklrtnn.~.ll·i.• 1.jed~)¢ku stranlcama. U ZBn. visoko inte.vanje. dalde.lektllfllrYl i duboko melafi.e:ll fUozofij.i''ellja zena kojn poswje dolaze .bieajenom smtsln rlJeti . odgovo.1 U uo. Zen za-ciido nijc sustav temeljen ua logici i analizi.ll. on je .mfi.t<:irtIQ kI. SpOZ. 'No.v :f'iloz:ol'ije..g vlasilitog uma.d'1 poinecu kojila se lim'}.lI nerua svetlh k.l. bih. kao ~to jL 'i v tim~ budistickih UC.L'(.ci ·(In je z. DOl me.ju Istoka . ~og:ici.:titu dobrobit.o· rit l na nekoliko pilau ja I.zican.ojl1h ne 06.!1 nes nemn !lto ltlmCiI. Je li zen SUS!.i:..rmli)!'i.:!.rL'l.Zel)ll mofda jn'li<lil1le1C:~:nl~d. p't'.IU zen poducava.ultipQd. a]i n.!'io.m.

Sve sto je dodsno Ill nasilnQ Oll'g~lUI(l l'ililljOlva c~clovj~O"'l ~lnha" Swga i.'JrI<l bw je. d~va i ostellh bi6a skiojiD.jik aru'maHvftQ.l:f.niyogif~ rile l]lilzC III I~r. Si:l.Wl(lg psa.i.itlSt.. jcdi.edanstt'll.e' gl. Ulmt'l:ona luJie: ·Z. bmlisll" PrC!:nazenn...a.lli3og<l. Ovo tee: neizbte2no U lo.fin:mu::ija.o:m mediladje kakav !Jr<!klkira:ju IjIJJ'lj "Nove' mlsll".CJ1 da zen . muharn.d!mse u barinu"s.!:e l'eGi i z.oja veoo'n!lI.1. l"eRfl(l bi.'!If.ad.emU! !nzistill"il.s:ljed.crl(l PQz4tiVTIO [ Ztluv).nmlStvemd. 1. S@..z. O'YO ee PQs<tajati. Ummon svuetu.o nepIl[t'ece.ciji zena l~alazi. dhya]]. ill d:ru:go!]) pOKazao us zernljl.l:a Blllddha.~n afi. nf..ellii. Ovo je.. moi!e . Zetwse felt uZiwcii:znat:! 10g£k.macijLl. liSM '.nl afU.poW''ii'le[J.zad:anog kvim1i. NegativlZ:m!n fie (l'Q<b~r ~UO' metoda" ali najvi8a isnna fie a. Je t iRS!:.:JI<t.? On nije rel!(gij<JJ s. ill u pJ".o:zof. jer zen nema IDQga koj~g obo~ava. II. se stvar Me(llutm. nosva kiik(l ill! iznese:n<l II sutrama ol:pacima pOlpi].§1ii dal. el'tv].tj'ed.ce neilto prli]j. jedlno sto UIz~ml. I!.a~ i posljednje. Bol". Kad se Sn:kyru.:ue da zen neme fiJioz. Ulkozv<l.lZ"vtkr~.wnc< all to ne ZIl .Koji bi 110 nevjernlci t!tad iudl! cvakve mebnite prhnjedbe 0 diJUhovHom "oili.je.]O@. pobOZ:n.. 0111 SUJ)QP\U lffilOgilll c.Q\i·l1}.llv!:i.".lIih rdigijs.na dFela k.di II s.)vlj~je da "1'lI~~gi·~~!J.i.sJ.ecl da jc zen ~'\'!]igija u smislu krsc[U.'elligije kohko i u hlalljl1llljurasnsn IJl1ilisWftim bogov:iJl...l'l!l]n~.i.:rJ:~u_'a t'ijeilirru:1j "'Oil sam big s nftm u trenutku kadje 'no .·~l\(l. ello bi PQgl.akvog.!la!.no.o religio:znog. )..ji.jm.stojocQj1e'. stoga. Zen je dull [i zen religilj.fl.tl.osvoju lvnh'llju etttram .e zen llillglascTho protlv S'veg I. zeu ~Hl1I).b:ugih komada d •.Mced'nt:im.fln"b.Hvan i Ile vod1 nH"I):d~.J·Jl¢~:mskl . Oni sm.'lImkru'lle.josn:i.1gd~. ne smllemo zaboravlti ail samim dje!om ueglr am~<I zen isti..jelo i umt zabvalen mora c. bodhisati.ici:tDitel.I.e !irunmlesil'lik.l." . uema dnbrotu.(I~a!fu.'nuk $Juziti. poducavooje. i. to)ijI. nema b~tdJne.ti·~J Ze[1 tvrdi da je hud~.l1nllcif~.PCI"'l.u s pI"iI"odmn). [z istog ~'m~~ga ilz kojeg zennija r~.z.vela.l i d~ r€(]ovliki ~OFikl'se pravtla ne ldu 1[1 p<lkao". jOOaJl od zen u6:i~elj!!~. uteme le~ ist'!na I !iMV()t zena. CO'VJek. jspod nebo. njee. ~Jij.nih svje:tlIfki 40 Zen sene slnije zmnjjeniH s olb]ili.to :ie mlE"fn~a koji.i sudjelOV!illljU 1[. u oCima zena su UjlljeU-'f:!'I:VOI'evble.) ne odg:mrtl.1'<lzIlii. bit ce iZJletl~der]i: . $to se lii':. signmo beih ga bie ublo jednim udercem ioacio I. ja:mijc kako Inl(lelllQ i.redle l~nzu dil~je podigll~~O j~(lnu ruku }Jl"emauebu..i. z<lobifun urn.tvo ako zeUS.lfucJ sve 5W ~.gmatskili. U IfiUIU"oln(l.a antlteza U zenu.laje blo zaljhllibav lBudclbd" K<l. n~~l~(~n.vi. umom vrtu.t $:igtKTIQ kao osncvna nema n]'ceg namiemo doktrinH iii te:meljl'HI rUozofijll.ordjaJni.evllOs.clov$lcj i kr'SC<ll1s!ti urmevi.ki svjesmh I~uilismatra hvalevrijednun i svetim. No.'el:igij:skog konve:IJ.s.a u6enju ona] sesrrama.erro.cioD.i.g]J$ltil!"'QP!ere6elll~a. Z.oi:j~ po.gici.onise krullel.:.oje s!~vi. i~.1 svetu lilljJiZ..nje prli<IV'stine inlclekta Z $vak] nihHi?:<)jl1 j. covjc!r. sen nema dlil!le 0 c:~joj se dohl"QbtH hrine nelko d~''Us:ii CljOi: besmrtnost stvared je silne 'vaZllosli za uese ljude.a" Zen vjct"njc 11 ovu unutarnju ~l:itj)tjj.li~!.! uttj.ll'<I onoj prahi koi<lJ sec pJ'ovodi 1[1 z.' vicS:e". $~Q po:ric<liIlje obuhvaea n~l."macijOltli. Ilemo~~e:mls1iti da je zeu rllihlliz.. da porL&: S'!i'fIk. m.anjUJ svetom vcdom. osruvac DIlUtiOn ~J!tolezeua ovo kO:II~r. [i.h mrtve. koja te sada H punom evatu I !jtl[j je MO iloztm8.l:igiozni.mislu kQji se :P'OPwm"JlQ 11. Zen je osleboden svih 'OVill do. Kad: knZiem dau zenu nema BOf!.a.Ista lllQ. zeu Zeli.["'lri~fl. hindu sanuyasini II] l1el!.J.ZgOV(H'[O.? No.esvih onUl! sJj_k~1 .ete.joj' Vl)oewt Sva ova pobQz.i.jeva.lI~o~'[:snii:rlil: !l bds<J..S!(! n~IO pooi6e. ~ak(mo:m 111. da odbaeuje svu takozvan. Bog se ne podoe niti se 111(1.llo sam " jill Dnaj koj~~ s]avet"lJnmlOrL.'ima.$~'ece C~tzen hr<lillI01. i obl'eda J. pm1:t'<lZurnj. killlUel1a ilii ' melru<l.{!liellel'eJ~g:ioznosl same EU"i. r. nema l.1 z .alizm<Ji. Raw se k. l Zen sc ns ID<lvi 11)ipGt'~CO)l[n'pem.v:idna.~o z.tstvu m.ofiju. Da bi l'.IIi. [I tom c:lrm lma isto loUko I. cerem. zen. kakvog SI.k.(!.. On smjelo izj.enelO."a]ll. [i'okl.kQj de'klaJ.:rn.ec.)I2.oze bitt ~okit.eba i. pOptl1 kaIHelija.aj doktri:ne.Om koji su Istiuski re.'eligij.nl~sliU ~i.1Ze1U.eg p("(:b:iv.ra. iil'eJ. .t kao g!tI. nIliN!{. bUJtliBti:Ck.:ale~. zeu mpe ni I..

(Ii.(l.fIJ1iil"aill meditu"n.anjll.l:'odu:ih za..kOIl sto su sve sh'(U"i svedene na njezino IIp-s~ralttllo svojstvo" 10 jest 1l1editnci:ja [e znanakao ~1$I'edolo('enic uma na neku vrlo uepcenu posravkn Ko-ja ni.uk~!p'1osti kamen spoucama i.'i.p):eka.e~l QP"lZU._llu.izbil'isane.na jednotu TIoga. C21k i p<I.ll{lt~! stvari gt.~v vijak.om zena.ij'<l SU.''''. Zen je piutajU(.. DC mQ~mQ slii. ]{ontcnlplacije i l. ZbQg lQ-ga. pOllli.-ik. to [est slobode od svih nelli. svojtl mlsao XI(I jed1ustvo Bo.~.0 zenu Zen nij.<t'".sam me(!itu'<l!li na neIU religijski ]'uzlog POS!oj<lJlja.vije~ u lJolj'QI odrai. mediilil':'1jll na j-ed..'!.aze "Ovo]e osjeca]".Lv~"'nl)sti to .jecOl1j[e sve u svemn.eli lISl'edo!. izravuo vcznna s konkrelulm stvartma 112fvort.~ zen p8Jil'eisl~can.jalYJ.o:l!>~I kilogrill. Metliladfa nij-e :tell. ~11isarno nzgrednc.O naglasava omrn je to postizanje slohode. U "os] cai" A se (wilje morn ruzumleu II svoru IHljdllb]jem ~~m~$h.eavjeka slobodan i [!eQ'ptere6e~l.0befstic.z..Me(]iiactj~ [e nesto ul'ujetllo stvoeeno. s druge strnne."OZ lni]d u njegovu stvarnu prirodu. Ali.PSIl".\IIIO QI$ j~(. ZI1<l. !.[ svirn takvU~l oznakeme. Ako postoji nesto sto zen jHl':.iz-aUl.ju rihe u vom? Ollt>.igm'<l""tj!:1 zeun predmet k(ln. samoproi zvooi masle pomno islkani u korist.tni}! (. ne Irrni:i don. obhd~ na ncbu. JVilf.ce-lYe' kal\co ga j ~ volja. Uvid It stvaruu pJ'il'ociu to'i'jekovQg Luna Hi thuse Ie teme]jui etl] ~en budlJiMIH.iiCkestvari i 0\10 [e jedan od takvih S]ulclljevn_ O]li koj-i bar donekle jnsuQ Nlzumiju zen smjesta cvidjeU cia j('! ova uspcrcdba sasvnn 1l1:{)'rnfli.ak..j'iHb~t['~smatra zen "bndisUckim palUlanorl~l d:cv)Jo-vuih vjle2bt Sv. xljegovu he{lk!'njnu lju bav ill !HI nestalnost stvmi. obl'iJ~l.. i najCiMem. 19l1<lc. U vc6im Sh.I§t1:n~~ zena llopce niJ~u tom _ Cil."iJlio0 llle. l{J'ilicar poknzn.zauzdava nilw'kv[1 vezlca. na [Jl:'imje].e . mo~dtt bi govono svojun Slji!~ diJelUCIDl!l d!l.o~u sen nudl je uzeti stvarl t\<Jjkvima k<lkve jesu. drhtuuo i 'Poz(h:a~ 1l'ljamo VI~l'i"~U. p-obOZHih <lII S. dakle.1:o]]tve Sv. ZC1"\cliisoiplill<l se . lele.1l1ll0l10teisliC<Ul.o 11 zeuu nema predmeta nil kojij se moze i.1<Iiu? f\1u 11. k<lL~O Faustkaze.i U at v rn'[![Il~lI rnentaluog oka ktlko bi se vidio.~I. j '1' kad padne rm-az mi.L Z.!V~1boijun S!. sva nilsa teorelizira:njll ne .lCt1i~va nusllmo l'!. zen to IIC-ini.va.t zena.bi.<.I"i_Tm!j stvari.lv. zen odo~ije~'.(ll. ni pante~iUI.jc veliku sklonost lUll pron.ll na dobrotu bO---L.~.no t:vt'dili. otvoreno dualisli6na. g-o'~'Qrli) hi mMI je da i l1ajsi. j!l.IVI\L Ali ono :lito zen Imze je: ·'a. ie ~I led lllOi¢I"n. Os.Ni prmle.i svoju misae..n.i_Ii nIozofskl pi'eilinet dokje pod $Iecg.Cj da zena viSe tu nema.l~e SLl sve l'a'IoIlli. zena [e s~avi:h uru jXld stegu.cc..I covjle'k.lv~l1'ilnJubi!lo liJlkvm pojmov.fil smisln. s glcclilil..ul. 19lil(l.e()noslfl. He.Rlldja k.:atllikogposto] . Ne dl'. Jt!:r s~..ob-iti.. H'iJliai ga vlastithn vladarom 1t.e i n 'j~dl'l~I'ko'ti"obavilene pr-o$vjetljujue:om svjel1o~iC!l.. ne pripnda medupdi'odne djdatn6sti uma. Nje It to dovoljne? Tko .dilaciji. MediHI 'jj'~1je. a ne m fJ.]jietku S<~ g flbj u tom ul'. da fe IQ's~<!Instvo UlQl1.oj.fi ga I. Zen oo:ohjle.'Isrcdot:oCimo llasu ll'lIis':tO r]~lidei u l da j pas Bog ill d. Hi na vjeclUl vatru pakia? MOiemo reei.ga je tdko shvaritt. Zen prodire i ~1iaJlos. S.diOtiCll $IV~"rn(l$t.l.eJ"':iJ.ic.lIIai!(lrtlu Ikrilbmskih mlulQ'''-ij" za budl$. Jedan I.onj. dakle.m mediladjo 11£L~e mdd?.%c!~e dllymH~ U ohicnO.. Da je 7.vrallo govol'cci" IIe11m ni lI'a.:Ivije. Na sto lDcdi:tirOljlLl ptlce u Zt'. i~p01j<l:vflJllJja s¥oje t~votne rlielatnosU m_cdJilaci.lfI i poi lana hOZ<lIlskL Kntl.~dje'. jed~\Oln. Zen je. c(ll'jek mOl'!! na r.'Jl~1'.ga sUcnosli izn)c(lu Z'D:-vjez. kobna zamka koia pr-ijeH prvohltne] sl.cij& LQyoo.!:ak j:e i ideja iled~lOtc ill s p.tI! gil\'I'iUi<1TllilllKa~l ~(ifV(~). POp. i onih koie poostavlja utemeliitel] Drustva Isusa.lI'l" zen lUI jed/wm InjC.(1rrl~dHi. osjee<l.~tdse l:.dto u:srnj. smarran sn~jeg bljICH1!l. n.bje-1no IP()Vl'Sn. Me-di.i posljcdicllo neiz.i silsl. nl mouoteizam ue o.) ill na niSl(I:'\'jiiQst svog zivaUt? 'llk:o !eJibili znrobljen It cllJu::vnl:.k bllisko i..obodi duh. "He 0<1 nH~djl. zen zeu iZ:lbjeCi uprnvo to.'lad se ]1J'edaje ndredenom sustavu m'ozofije i vise nema zena Zen j.~smieritiuiii:sa(l.ko i vedantizam p<lnle:isW-a~l.i.ml'.eli dn Ie um . mil sto se $vmli: to Jedno?~" Zen z.tu \' Ml'u l'Opla.je.I'<l. Zai.r. m Zen.Qd:!. one pI1V(1!ju.l- Da hi illedlil~irao.Iii ni ru'ono!c:izam.

je c"f'ije~po.jsl vom uma".rull('j< q{ Bluld/j'!$}.lm1. mo2dH mi.Cr:lO smnooptjarnje".B.To je sve sto ona jest .:ljuce :je vId§eti it~lkQIS~ [loiVJ.e got'llje dnvoljna pdp: .je se dubine moglt i.ida Religim..I'av'ilI1Q obuzet mBJju. prebudite see tz smt.el!lellta S1!.ojim o(\i01.Cll<l U O:gI'O..(hvatljliv.a. s. "1"110 p>02rmt.eta.sa".eT istlna se odvija npl'a'Vo pred tv. Istma je da je zen .:5i1li nal.ljl.rr.l p:r'IZ.ejia..kllO go:nli:I<ln. a pi'i tom nema Istlnskog dobitka u dbWQ'''TlOm zlvotu. siCi IllJ svojioj :~onaclloj .~.alJli1ti!.~lfinu·. Dever mislrn 0 l'!eCistocl ill Sest ilii D~ l predmeta p.jetii um (ili dltlh! = J.1. ZalJm.ma ni ·~as~var kiojc nas I'IIQz. I. "UbOojsl. Znaci Ii [00d[1 je zen oplje:n iakozvamm ·Velilkini Jast .l e ZllJlln sto tO~!lo mlsli pod ·l~bo.) i" Ito Ve'lU s wmtamjiJlI dje. a 11<1 glavu oovjeka.godirJ.Yiltia b1.oj srvamosn 0'1'1)" svijetu pO'jcdinosti.a l1iin".i:i SI!! takv:i~n. d.en<l Inld:isticka doktl"Mll<lpl'l1znine (sunyata).rulJsk1~ obiljidja..is nekol iJto . sOIda:Sl1josti l bUKJ. u.ponekatl z[ID!lIJ:i Ulbojstvo LU']}!iJ i proklinjal'1je is])l'azno'g " ~Hll.glo hil:iBudd]uI!Q Ilm'avisle? .klOtll_ Kad Sf: sve Ze~.usavstt.nih ooiilll. [~dru('ka izglOOIa taka pr:istupai:no.lblj'em jastrvu.sil\llonitikao II u~ocU~. harem \lI pogledu iljegQvill izv.~65. nema dnba nema Boga cf. • .I." OVQ je I'ekao Rtch.VO uma" :i "'sru.fecL rijeci Iiu. mozemo I'ec.loll. da j zen "n1is:ti.glll pr.lice od!.azt1iui ma .orllll].i da ove duhevne vjdbe po necerull ".Qg svije't<l. [10 on ~e !pat Usucu mJ[ja daleko.'ir.. U zenu ne. kJ'itil. • to su samopuste l~i.r.. I!~tk(lpana.aili gl.101.liklle ne posvet. rnisli Ii da zen uhijiJI djelovanje WUlI Loiikoda vde misae lUI jednu iltv.. Q "V.tnjjz]~ gotovo prjstaje HZ OVQ y~denje Ol:iffisa izravljuju6i.Z(~I]U kOoje MOg'OlOb:i!':lnavesn mnogo talkv:ih kritika.J! Gl'iffi.. n ema "j:ru.j u:w. tr-ennrak.tlli. I:tZ'viknuo bi zen. Buddhe Pl"oa]osli.a o:zb:iljno~ llOenj!EImzunnjev anju )~.sli dla Je zen n~p. Ocsoba Sf: [:nom pI'obmfilti 12 stanja II vjes:uos'!i.. leUmicno.~iliznill.s~. . vldjeJtizen pCfiveza-.j a kad 10 postt ane ost varenn je OIuUj.s oookiv!lti dijlCd I_:)occtishvatali zel:!!.gJiJ'ri~.'O [e da u zenupostoje ]zj"azi koji. Kad Itlis[is da sl ga :1.Oi:li. (:i. "1'!11. kao ~:~o'~ S:pinoza bioI o j opijCll Bogom? Iako g.shmite ad nH'tv:il.Iil'V~lljenli I1Meg bi6a t 44 . "Da bi se uadlgao do BQga "ovjekm.tv<I" u Rio-jle se :mo'J&'I'IO .tVnI'!1. Medutim. tako da h:awve scw? Gospodin Reisenauer u svojoj I.puSli '''sam. emoj pok." '" J"P""" .t"u"kai) lwnaci.ema citfllelievom umu zapozaivne 0. & ' postiZe jedino ka(1 se na. ])OSM ¥replistizel1l!l. m'iale:.I svoje. Svi. 0.eilw.{l:uboke stvarl pretraze..noopij!anje".1'ol'031mO IlrekQr:tati ·ogromm..e opiti.ova' nlsu ga sebe.ko. Aim (UTI treha "uhit]". Telll~]jull ~d. 'rHino gdje silaziil. I zapamH dOl.'jani'el".illlS:llosl::imogu :pokll.Ovoje izjav.-et'le:ui:mmeili:tacijam. <ill se nadmm da doci u mUIWj'- Hiede. izjave i. Zen izruvljUje. Odje D. tl kojo~ osoba nije svjesna obj'ekUvllog: s"'ije[Q i1:l se!be.rl.ga.gtm. lI. Zen.. 'tOCl:i.1I' ill.!ito ena lbila.i. Ova 'lUff)a~e:rHe ~metne uspijeva op:i$. m".lIItle::enja. mogu nevestl na takvo tmrmcenj'e.p:i1li'odj.zcli bill 2'1 .silt)? Sva ceUli e1J. ali da bismo razumjeli zen m.je . hi. akn ne . "Rndtte se ponovno.sto.-efija "opijellost:i'''. istndi dubine vlMtilog duh . Zen.0 :ie'm'l istrafili . utsttnu nista vgc'" 1i'ertutak okUjevimln I zen [e nepevrntna izgubljen..og au'tora d.je:raH teda ga joS jied[lom u!ffira. sma:li'aH da zen hiipnOlizil'<I liU1I1Ido StJll'D.kraj[lje fie1.. kao lito su Pel naema lunlNvanja ulna. po (JV. zato u ~enu nema ill ·ub:ijanjli urM".j'" lJ~tS jasan glede m~Ii. Bcisd::tauel' Ul.2e.cliUlho.jiJjl'enjill·.~s of Japan (neligije Jllpmla). Sv..! razna p Rl'ilicru"i nes'Vjes[]Qstl. Vi. n<teLIJ: "Ni~!L11 usrvart ne PQstoji !ill'Om U'osU'uk. Vi. Gdje zcM vid. "jastv'a" uopce nerna... zeu nema "run" kojeg treba ubjti.ilTd ad '~r. spOzl'IaQ 'Vise g1:1l[lJemS!.L Zaslo? Jer zen [e bezdan.}1jzen k<iko tr ba. jer zen je laj koi1 ce pO'fl'<ltiH ubijellog i beZivotuog II sumje vjecnog Zil.Cl} mo. lvoje I~uke S)'1 suviile n sigllIl:le M.j)ego'ilih osnovnih n<llccla~ne tnoie. opet.oopii'al:lje'' i kadl se ·piJallf1C'" st"ii'anwpmbudli ].ot ZI@Il uema vremena bavi.. dakle. izcgnbllj.·~ni: nekt od ~lek):i'ti6kih PI'OI. alii elm It]U se pJl':ibHi~ "Uti!i da jejos dalje ed teha no prhe.e..o (lvd~ie napeaviri skok.ke~'o:i:je stvarl... iako na maio drugaCiji.! ch.ll1 Jas.1i:13lj:aii~a zemd Zapravo.

jlljeniC'a~(~ 'Vdo ~iVfl.Ji.iZNllIrrij:i n. SlOga zen .je II l\wjel. U vIse 0(1 1Oga.(.KJ·s ani. zen j. i budlcsll mogu J dnako p't'[lkti"imH zen kao iilo' j. Zen jl ocean.c. bljev!j PQkazali. Pose!mavl:i.sto slici ·V<lllj'Sl\. mislicizmll. [Jritjc[.o po u:'ajiSl"om ' thl.? Nije Ii [0] pl'alkljeutl metod» Iljcd.w'l'o nnl'ltru'nje bice. '!"asl.alHog i [)ojmovim.lvniin metoda duhovne ohl. podi:Wllj{~ prsta je jOO!.12<lti t~!1 tI~ islllt1ll.." N:lje Ii QVO n ~edrn. Zen se .. do vrha.a. !W isla ste je izv. <Iii zen je Infsuelznluvoje "'1'5.:I~jl.:. ~ef.zizmnrn i Cak ni sposohnost pr.'tnja. Zf.IUW pokusni i SVt~ G]oM.'og svak..kaf.. prQizli'od neprrrodno nad.lm':l! II niegovom .i'UiiCUOOti" .m cinjm1ic~rula iivolill.(~ vls.ollbOlGUj. Slogodi drnao zen bio. Z<!il o uema nista 5 posr-erlnikem osun t'.lItivi']Ol:ll zivO'tI1Il~Cll. usresl naseg kOllvcncirm.rn. [e pl·eSlaQ bili IY)iSUCiUl.hez olShmjll.oji u zenu.js'lQdje oSlwlI"uht se buz p~'ij.s:t.·~oje zen Qagm'odo f. One .e rnozemo nadaH" Neki kO'li. zCI11lju.bolw U UftHJia poktt:mge na ta] lUicin Illlijc 1i zen naj.HJU.lPmlU cini jedi.ivreuwui. .e zrak zen je plru'llina Zen je gl'O"I'!! i .jednosl ZCIl<l je <In.avo supremo.gilla. S'I':'It:.lJ.a kakva se iiv].lno2.st. .1JI ie.m:\skim zua"enjem ikr.~. 2'[m sustavno vjdila Ilin (Lato livid!. dllil~. S razvoiem zena.~tQzen l!.n.g S<'l[''I.<l1"C[tog unta.: lO.fi i.Ul ocillajolJ~{1l1jill (log. on pr. kou:r god autoruet da pr.KaQ ~lO jevee spomenuto.rn lJ'icu na Ilt1jizNwui.:zl1il. UPI'.u v ~tlo 1I btlo kojo ircligiji. otezav!l umu Ckl dode 1I II ajiz~'a VI1~'j U] komumkaei ju 1'. Aka."I'5t..1ili.'. i.ij!l? UisHnll.vib IlI'Cdl'aSllda.j II IJaSe. (1'110 . onda ih jf.:o.u:V]l~usao.i [~I~:lh-ovl'l:i I.::nanju ob.1 rna kl}.anlj.: zen ]lIYfI jest. OIl otvaea covj:ekov(~ oei da vi.C!ljHijem tiVOLI. n.1!!ljellic.ji uac. a h) ie :tell l'adLkruno llrom~leniQ' . i.'. a trecirn pljllsnu:Q lice pneoca.~ u najn~mJlunil:j:hdiertl j najb!.]_ogu~i n<H~:~n.icujj<l i najizl'.. vlse lJijc spol":vliCni.t.l"ije'i.icne cinjenLcc'. Ka.llo uslVal'i OL~ duh S'l'ih l'eligija I mO~{lfija"Kad je se zen shv'!li u potpunost].OSl<rvno i v 1'1.smi$]~u rta sunee sjn.oji Sf) llJ"iilklicir'fg u J.diivmall~se ne sman'a kouncnom Hi potpunom. htldui da je po opcem I)]j.l_l~odJ.e S'V(' . da cvJijd evjeta. do-{IQcima koj' je' zen ])ftlHIIJio II.! obj'cnog 'covjckll nil 1.k J'llisUclzm.'nutl~u cutem lnci. lindig-ao je jedHil P.k<llu) bi trehao Zov5elL Ci?mu . kOlW'W)ijiama i.1(:.ld idt saopfUi sebe druglma. jer se ne "Eli bavjti IJ<ojillovllua vee se bOIvi13ivll-ri.dici. ~IHrmo Ieptu. svo] zttrlaLak kad i:ljeiuje kao pos.10 je bilo Jl~l nebu zen je spustio na .se unutarnja i!Sliimlkoja le-zi r]lJ.. M]sH~al1 je II . (]il II 1)\'0[1::11 tl.tni cv~jel" lielna vrnCliHI i zimski snijegne.\'euinl j nj 'govo sustavno 'vjei.rm·i. .ll~ kQJoj se tknu pdbj8g. Se bc'z~l\'jClll. Zen tvrdl cia jl~ dtIIl budJizmil.u da.cl su [ednom pH. Obi(..Qdnevl1og ii'volta. l"[iko !Jugo dok Willi zen .oiiil'uje sree da obuhvah vjee:]1o '! vremcna i beskonaenost 11I'OS.. No< gled.!.wnuuo I'f:!ci ria imil !'azlogDl Z01 ]S~O pastoj.Il!lut.di najvceu ZiI"one(k[1 .lilvajnCl ci~]j(!ljkl! zi.. U IljilfW 1. 5~O zen jCS:I.akida1i-nji.vl1]jj i Il<li*ivolniji uaCill.l1o i IlfIjOl'i.koJ<1 se odvija svc1kog dann.1uo S gl!c!lHt<l zena.1nnm. I1ruginl j.a.. b.l)l .(ll'I!UI.bunjc uma.jlm sretne zive IJ Istoin OCeUi:Rt.. OVO je lQCllO Q1 najHz. njegova srcdi~lIjtl .p{)sti1. Or'vnj u(lJlclj. Utr<l boz.1llljsko ill dodauo.m smlslu . prcpo.ujellog' POSl(lj.r.nst.vljl~nj'a usred Zivo!l!l onakvog kekav Sl'edi~hja zivoillu) sit) c..lZuuiijvamo kouceptualno.rmmjfG. 'Vd:tl~a 'j mala I. je I'w(~yise hi. on jc pl'ilkHcan i sv.PJ>o]~e.e nk.<1 stlrill] m ii 0 bo m. AI~o ga 1.l1th'Ii" I:L zivolu ~v~tkog.1m. a u vrijeme vrlo iiv.o~kI'iv.ili uekog uCitclj[l zena . III telekt ]SI)llIIjllVl'l.jtt MoMa Jeotako. drueko 0(1 uovjeko.nk I c(lvjek itvi onako . sVOj9~ dugoJ povijesU.e: "Tvoja svt..e.lil.'an lI1isticiz<UfI RJiio.olD amori~e~u:" potpunasf se \!f~~n.~. 41 .~vako:mofkli. Zen ne moze t:vl"(litj da je Iedinstven u pcw:ijesLI reUrii. Zen Ie i::ovjc]" Sa svtm ronn<illizr. Sve ove duhovnc l'.!!: rmdogll ~n'l spist Sill S.:oga 11<1 lilici liako udaru (I bublltlJ AltO 511 OIlIHm. je' one zen tcli :>IPQZltah i ItQ lin nnjiZJ·<l. zen ne :llIoic biti msta drugo 110QI'igitla~l'ln i kreanvan.0 :~sliJ:'eno?J I'i!"l"ntl nikakve veze s dnhmu sektasrva .vanjem isUlle koja hrl.jalljatIZ ikuk"e doktrlne lleclil1{)slAvnim izraZ<t. jos lIvijek moze:mO-lwozl'cli Lu !rn!illh~c:il1~(mku bC'l.pl'akl. ciJrll da iivilno ]1 S:Vijctlll kao dn hodmll.

1 s.1'eru'<lsude neobuzano f'!l$IU. stvari se prepoZllajll.ja vrcmena. 1'1.1I1!Ivijek tvoje.etila ]-'eli'I'i e.'lk.atla. dopusu . svog ii veta i sveg t1!!'J..ste svile. JQ§ i viSe kad se $. UliSH n sve stvar]. na.sub..akli Lragogr..cia S<'I tvoje tije!o prctvo~'i \.:t.es svega .. Pt~liOVO budi PQPuJt starog k~mdila u uapu~lCll(lmseoskom hranm!" "Jfecll1Qs'i~f o vjeruju '1 u ovo.Jiko nmog. isvan ovog nema stv.nosi.1ttO kad je Bodlu~ dlun~miidosao sa Zapada lednosl. u'.elw'.llje ci. on je stobodan. zabol'avi (Ibn.alli. uma.adu n IJ Urn.1. ma k..O j. m~'an i do-voljan.OytM illllsLl" moia je' doktrlna iedin: stvena ~ ne remete i' propisane Jt. Ka~ stan]e savr&ene nepokretnoslii l'u.ie]'a. a ipak je II tome nesto ]sli:I.lleka. ~o t." slovima. hladan J betivotw'll.llSM.Ii kom. Cetttd elementa ~.cenja. !Lad. svaki predmet koji u~l:el~~ ~e tvo]. '~566-1G4~.o toga. Debio sl pro.. tako s]oboda.Za iIlt'eligenl~)og lulailica t.dii gl'e.oji. 1I.t6enja"Olm je perpum SUede6iC1Ul.re~rua lll'l dovoljna jedl1la rijee da "'U uvjeri u lijegovu IslmiLos~.ICkQj i. 1 ll1. takn sl lagan. Tu postl!Zcl mir.iobodc!l:o je svth CJgl'. SVUl. .i!iUiallg.dhiIlQ~.j]je-I?~i kt'ajolik IVo. n~ tl'aZl je 1\1'(17.. l'i.lOS PJ".. koje Ilemll.oo.!'iO!').gnitslvo samo cda na tvo~e :zadov.oljs:[vo i . sasv i'l'l] ogoljtl. tako ZaaOVQljall.!.. transcendir'sj intelekt. od'l·ek~.se pojav~Jl1Je tl je na raspolaganju.sv. ovdje je prikasan.q: < Prel~ sa.{Q!j!' cvijecil.!: sutre :i sastre sa]_¥!..J·od. u: tome nades $v(lje spokojnQ' pl'eblvruisle: Kad se urn I.110 sto si postigso . Jer.. drveta.iJj:esiJU izra:st~ nalv. zadOvQ[jslvo.edinl) trail (1m~. To jc kao otkljucavanjc vrata ri~~nice. "On U se po!>azujc 111"3VO u lice i U (JVQlltl.I. su S'Yohl gellijru.uuccuja..le~n~!llt{l: NJ~o~a svjeHost sve upij:..Q prenese eve "iuje:lli.jeGaS o .!kv<IJ tde]n nece uznemirjv ali t voju svi~esl. NU.o:: ''''hl"ilVUO L1lk~zivill1je no) oovjelll. "::.1sveie VI.oja. imdiipop-ut mr'tvog pndiU'l."ve veze sa .j£lf..Ska. Ol'it:i 11.· pokaz.o.1lli sebe peput savrseuog komada cl.Y~~no sl!wa~i~stvar i. on se'~je~~no lIl£skuje II h'ojih sest oSj.t. Tv{)j vlastinum je tznad 'vih eblika.enullm s~ predaie Il tvoje J"!lite. svaka priltka I\. zapreka. z. ueka tvO]~ unsao bude viernQs'l..g11 i'j. tisaj dualizam ." Ipak.vllO Ie l"lja\l'j.la ili s'Uh'ama. Ve'm.)"je.lskd. jed..'lI1f!Q.l. kaoprunanie blaga u s:(a"Q. (losliZne unutnl" :Lvog pll"V'oMmog vlasniSlva I\Qje III tti? Sv. PO!!i:~e(If:J.en:je svjetla u gllstOj lmm.$tign~lto.kao :tel' t.u... 0.epopUl I:.. postao sl et VOl' ell] svijetao ~ IJN)vid.neka pI.]bcZiv'~Lnj predmet ])i"i.. pojll.. duhcvl ~~lzazvanl ~ p.s~u.:Vi'hOl'[l.vQg pecill. pUt'IJosU oivoren ! bez.:r'egal:avi~'e ue os.jevmje je ponakJJ.gnut.JSkl·'Qvitijleg &10 I] lli:ilJacla.glel ocljed. sarll.kol'iStenje.. d)I'eVIl.liz ruti Pl'i.ie~[lll.Hwi se raz:lmln'aju. mwLk_riJ se ml red u skl. se od ra'ZuDlijevanja j pil'od!~jizravno i clu:b6ko u idcntite!l.a. ali c. M~elM(} t·S:Aih--SJ. nista n:ije ~JQ'Stignut(l.svi znak. u pol. To je ono sto se misli pod "Jednom tvuje. se i and l)OlJiu·a.ll.j Oil!'! at s~sacl~Wle poput ''i'ili:nsI. Sv~ mudraci. cak I do kn.IO' s u l)ice i.~. On ~.ttst 1I 5 jediJtlo..o'lliiiV'ot:ll: ee le napustit i.da llhliu na put d.pisma 'Yel1ga (1'\~aQ-'\i'I.'. l:iad . IliFe posiigl"luoo.obl. svJellju:j~tti uvtd 11semu prirodu stVfll'i ..ILl.. shvaHjivu sl'lamosi. .oJ~rn usuarn?.] lc_Jtoi modernt. .Q.an. ne:djelovanje i ueizreclv uiilak. tinn zeua lrna svatkc.SVQ~ li.Uflena i. Hlda odmiee sve dal)c ad te~e.pQ..edan pravi pl·olaz.iko ~1!)Q.Il1<18tvu.1 S.t) moze (iQlleld odg{}.sto [astvo koje j:' prv obltno Ilea [vag b1c<'l.jIvlja.j@tim u.g miesta I'odenja.ojim zudnjlUf!a.']ud:eA.~1 :i. iscrpti. 'To je kao '1')'0· nruai..l I. uiedne ce nestatt l sv.:'1 pitooje postavljeuo !lil poectku oveg p(VJ!.arnostL Z.Uerll!iri" '1'<lZUiI'n:l].ll. druge. Zen ee MlUVlJck osrau izgubLjian u lablrlntu.·ojne. B~Id.tavL)u perorn na papir ili kad se p1'el)~sttl~1ec:ito111 p]:Jkariv ru]j~1 ill lo." . O!Ll"gni. ob]ekla.pel ~.0 ~e ze:!"!?".lIO!:n Oes spozIHlli $vjeHo koje QlJilu~epunom l'adQ.. To f:e lako' kad SI'.sv~esno:stL bude posu48 Zen nerna nikat.. Sarno lvcje postojanje os.Ul :.

nema.\>~jedurk to zenu.oisn<l.oj]se ti'adid'Clliruno £U1HI]'~1 Sesllm p<ill'~j~U' om zen sekte llltini. Yeno (H vi -neng. (Hung- umro 675... pog.il su blli lIC nlet I'elo!. Obojlca je'.uci.Yi. U povijes U ~f~ml.nZaj zen vj~'l'~'.' paltl'ijarha... I 638-7 1~.: . [J~Iz.a:v.odhj~ilr"l(i.]ikoya(l od ..). Njegovi stlhovl idu o'V~ko: Ova drvo je ID..andm.~.[J.e tvrdio (1mje spoznao vjeru u nje'lloj i:1st.J! U ZE:MI.Bod1lr~(I. llitvflri. odJigl'<iOje !Hljzrmcajllijll ulogu.oglecl:~lo.Mna na njo] skuplj'n.).sl~l.. a on je smatrao da je Yer~oispravuc I'azmnio duh zerm i da je zntnzasluzlo neslti Iljeg:oVQg pla~l j t. lJcile:ij \l 0 p"iznani'r. (~ilse lflrli ..jelu kao njegov stvarni na.j lligdje: budncl cbt ga .. Bml. lwji i. llska Mudt'ooq n~je kao M sjl<ljno ogledalo ne Iljaj.Q!Si.'·of.I. un je ul:ruueljUeJj zena koJi Sf! r~'·I. stl'Qfe utvl'(luje je kao prm'ovi~.1j<1l»"v '. ..UHIUZAM'.Ik1.r na stroru iedllog drt:lgog zen !'edovnik .'(llw~i je po.rtii iZJ'.o kao is~illski iZl'tlzllj I zen "jere je (IV it st.i da u1i'ijfi'k bL. 'tenove.OYo. .~Ojl Ul1ii. dus a Ie kao siajno . Ovo j~ napisano kao Qd. SI'.. i ue da] clIase pI'.Je "I· II' :J.ostruib bmlisliCkiJl sektl u t. gdje 'I~ So })1"iI$i:na skuplja?' tltVO. l<.~(le. znat:. GIUli.·U:lft$tl.all 50 .:.

sti.y. Ra..·.o.Elii.jtl.1.ajati L1liko. hlh. f1rvi C':Ij' {VhH:l!M 502~ 54.st odloma.jn d. znane k<l. btlo {lfllIQt.ci :I'!' oon~li~ll .llH.g s!d<1:dli:../ta ocl! Nagm·jtme ~. a~o~lelliil. ovo je mi~l~enjc opr <lVd.l\l~u''=''' Ol~gO'l/Ol"'IO je uciltelj.{h~.mmika $a.klioljl'lQ "pij'tl1W \]I:. !wedine K ] to f:e srednji [JuL" .la za dati.) Li.rJI.le da zen. Ill. mcega.'I§.Qoovjek moie uvijck biH s Buddl10m potaklo je jedlna-g l!citel~a na s']f.clianH.·ti. ·ZM!o lut~.ati u mom s<tnlOSl!l]ltJi? Tunema riiceg."edlial@.. fiyw.yata). in.t~~ !zi'E~'lilll . l~::w !\.QVO poghwlje 1.eiwd rH'i~lel..(J]ujes iJ] nrijoces. j~)ij uvijek se d!rzel.r$(~Y' Ihllllll.. kI".zgot.glltivni mil'...zillil .J>tJ'(1 ] . Ove sll(k. tiOju isiilnu." DYi su ndlomcl nasumceizeheani lz I'u''l)l'egl. Ivul st Splill<lin objtmtivlllim svijet:oID. a"i11i:la"ij~.O M adhyamHi:i:l.()~('k.pm·<I[l:l!ila-.ze sv'e bitue clo:1>Ume ove S101e.Ml).lflIO ~l~ $l. u.:lae.[i(:ku .i:l.ImrU Sllvl'seno"r:r"'~lOdC[I~[m p~.m istinu budizma. lwmlcni Zll<lCaJ zena blo bi..g dinasttje 0 krajnfen1 I ll<ljsvctijem nacelu Imd:iz.00-\105. iI' . m.1l1i~ljeni~ da jf: :zenpt'flkHcua prirllje:na sanron (san-tun) fillozoHte.govOl"!O Pl'ije ne'h. sl<.nim pojmovi:rna.·em<u()bjekti"~:liOmsvijetu . iliIilaS jednu stranu.*K'" koji su dolH.Chn~l. l~islada (na$tt)."<I. m'~Qr d~i(!' "!O~~~i~Q IU'!l~~om:i'1' ~~!<l¢rlin 'O<'!iC.. "Dolmdm ovdje tl'lli.1l:]'IUJ l rusIa za pokazati.oc1e. E>D" '1". Ako ]l'na ~'1~to lito treha uhv atilt.I~1a. VlrJj t~iki.!)(ldl·.U. NeJI.:i. )l.ill kako [JObfeti od eknva l"odenjla. S1Im se llro5v.S. Pr3iin~. S~()'~orij:l ~" sm:IJ'... harem .pril.ij:n 1'I'~ju.miLll ne bm!e l)emi~I.6e: rekao UlMe~. l!iCljj sc o"~t.. na prilnjei\ !ooraja suny~lte (pl.l P']·<lZl1l.ll~1 Sel<:'s. Na ]lrimje'!". THdcsct udaraea.1aIl1Je~. !iuit'lji.g.~}nlkJti61ti prtpiil:d.~.c..~ frl.':flju".ieM .ozo!'Ijf.·uju6l $v()je vlasuto 1iTijewo b~a:go kM ku6e? Ner.hmjl(l! sr~~...dhanl1u (jap.r~u!i'e Of!aj gdje nema ni S1. origi"ml ".· . z<ll1:enmt. ulko~e sa Illuie reci da preuose lliliiis.:Jifl'!!~' ~I.ujwti lIeSto it.\l.erm'lBhi:shH $U lilllJHsLic.1litlI.ev]!o.!kJ p:r'jl.' strq/a or] Deve.O je reci svoj:iinl ucemcima kad hi gOlovl usrdne mollili' da tm.ijel]i. obMil1_j(lVOljUL viSe iIIl t)"iJl. uOerllik je '"Zi1JSlO tI'iI'}:i§ovdjc la1\:.u're. nit! nesnvtsao.<ii<'.ifnp. Sl. T1'lII1.eili]o. zaro..S.j".'IHo.'l!Ils~d zen IICllteillj !toili [e .:J<1' ad stoli:ttu.a ru:ceg sto bi se :I·azglasilo kaa sveta doktrina. .rt.lillie .P<YVli5Il!O. g<!.v fLli to sam.R(L~()Vm· od dVCII~(I.ce: "S:r'\~t!. da "Istinskc znanle (bmlhi) ~nll:(Jlilru:] ve s I1<lCine .thayalla sUI1'e: svrstene pod p(~g.iIOZQflij<i j :ft:U"..o hi.l ove skoJe se poueked '()Z!I<I!C1lie kao pl':aina doknrina Omi rr(I.m1!.t Sam'on zlla.jie. Ne bud. dakle.lI se hude s Emldhom" i>on..<l.mil c 'ii.lfIiltI"a~Ll da Ze'J! Zasl UP" njldli. mdru.~e ' {sun. lvwl_io dll je na pmn do p. ~:~'C'.ejrun. <I ~o su Madh.()iVQJ vrst i.. '~I'. pl"oCilajne sl.ni ili cia zBgovamjn [1C.ui d:vijc str rule.do~ldnu.~·ai.' ~moslirlli.1 smrti. Od ~onog pOCeUm Iiljie' hUo U['-og tl. N~lg(iU·jmla se :smaU·fl [Ijezinlli:nunemel~itelj'glll.H~e mudrac Qdig(l'vQI·io: "Beskralna prasmna i nisIn svel.kwru·.kte u IUnt piL!3Io[e Wu.. Il1rIO§i I. '1.olfiko stodna godina ZlTI. (~~l'" 201· 88.a.iz. .okQIQ.e. IL~~iu d.Vllll knjj~""]ll'.oa...".s:li ] svi su prd2eU icl. l!e·'!J[Jil~lia..jtd. La..·aznlllc).j&1ne od o"'nh" nerua !li.).Ilrida}'asutre' mote Z<lIIUlI1ijRi vHe .r08v~e(]]enill I1c1lto stekae.dltlafJ.l.gim.gov or: "Nda u tvem l."O' ~lpozn<1U s ~yp6iLll] uoC!u~je]1. a zn koje l]lo2.i[" i lQClliijl:t'~Il!!llo~t<[I j""""illJU wid.n. <J!pS.'Jiparrullite.lil!(lt)l U ni}. Danm. ~H..oijclo vrijcmeupetpunej c :!11"IJ~nilli i !j. 52 .tlolle.O:t1f~1!10 Iliifeg.mliae dnh IljghIVfl08t.m ."" Ciilat iz.ede6'i od.\d"l"IYrum :budizIl1. ad nema uti.VJ'. kad Ii Ie mil mmnlliren." Cali] nekl od uceni.ca ~~~~~ l'll1l.: ·Ovr]je nel'U2L )'N..jeclr.s['!lQ Pn. i.ve". 1." POfIOVllO': ~efi se.ctnta) ( Bocllh:i. fi Imdut[ . mira (.(''[~'l9jst.Prvog p<lJtrijarM l]{:ite]j bi ponekad i drugim sUc." l'eiHlo: ~Ne ]'azltm~ii\'1i'tli ien. "Qi!!:lf"iIl'illlj~I'l dflktthu.·\..'%mtl).{fWtIt) QPovl"ci lsuna ic cia il!1)~t IJlUlO odlemaka U zen lknjtz.~1510.iavruJlj:e: sl.i"'ralllitOl SlJh'~·." 111:·U ze_ml nema uiOeg 'Sm hi.)~" Z.poko~l!je nai."!wtlnj. ilnaS dmgu sl~'<I11.l:iznm . se oh jiL'w(..v.\ll.s't"" zen knjiievrI!o.9.. OSlllti 11ilk.uw~~a sustava Do odreCl:e:ne~!njere..o.otl :M"'Uilfll.g u ntQj.vu . II' ' I)iltanjc 1k'\k.'!ije sliib:ia ~!edista.10' fiieOiJn:Ml" :nem.

I.tyrn.taO latnosu.el u]i ern s~ml PC) se bl.1 cinj enlca. !filo [e 101'11 OVQ.covjek l~(ljl se pri..'oiete idejGi).1 ip::d.!"lil'1lier Ioseg !..'1.mia. Puka ne·(ra'ija. mok.o-d ]ljlb bij. IIC ono. gl't'. K.l. ustvari. uviJek poka7. u S\fojelH 1>pOkojstvu..) iskazlvfiO postovanje l!J. gdje sv:ijesl () ovmnei onome jo~ ni. 'g 1le£l'lilnjia (trt'itlO'CI)koje tvrdogl<lvOIJl'i<lllIja HZ um ".jt~li· SI"':OC] najjacc mcnlalne djeU naC'nn hIjega odnedounnce 1i.!I:I'rm. vid~el 6e '" [.krit. I onl kO'ii.mjas Budc1hi k<10 cia kro:l Lal pobo~ni. Ta sutra sman-a se llIujs. nema pCI' epeije.ra odjebl '1:.l'lli iZl'lilZiti svo] sud. pnJilazi pered log!! i ue feU vicij€'ti. sve sutre kojc pdpadaju prajllG razr du mah. Qstnje naton sveg tog l1ijckanja.iv(I tad Op'lu2. meduum.lnsl.ako l() !'Ie uzm mo smni. <QlU:ts.<l. Las svakodnevul gover In ne uspljeva pr Il.0 lIZ tijdo. "Tako.wjoj cisltO'i. maju kra1~1.ll'i. (. docbn..(} i .. nWelj Zen ocitQ negiJ"a.ij ti toeno znai5enje lml\Vim ""a zen shvnca 1)0i':1':11. $lwuUo ovu .[I. predmeta .ad je Ohakli ("LIang-po.o od zena kao onu nil sto OVa kritika l:I!k..'IFu S ijeU.:tdj<il-Snijeg.:.o.s:tavn. mozda II "Ti.U p. lema p~"{)lmdalljOli ni. Zat. lK\lnr.(Yf. vee j..zvanjsl0 ill llobirajeuo. nanne.! B Dhnrmu. uzviiknjluCi: N UI"Q!)1oze ~hvlllm ovo samo i>::110 odgoja.jIZl~Jie'. U(lUUI ~le.v<l:&u]ju Zen sn:dHnje tiv(Jme cilljm.~noi. ~I.jen obIOlcima neznauja.• ~exik<iL. No.:.1<1 knjli." Pa'(Hn:litJ"iJ1juci sve OVe cilale."'m:fi Herl'!klilollQIll ili.i.:pi·er~l.ravran fe ern.c t' rffi dll .avLjanja holl.iika. ikak ii.(!. ~c(llJlimjlL6Jj QVI) od.llJlciJm 1'"zlt1iSlj. neanaposnzanja nlrvaue n:i neposiizOlnja. V. o.'!~lle.oJ~!nikad ne moze dOil])jeli. . l'JrloZemo .llrali da ..'edi~llju 2ivntrm ernje:uicH zen XI'! primoran pOlmcJiti nit negaclja.ni.. a . ..l·ipl.:t!mda.'''IIII. rukevi .:~d.e"·' je dobro 1.e cia to lie Iratis IU'(lr<: llddhH.jnaparmn:i1li nQdlli./I'timi'l. 111ltl'O:. nsruaju ce lHH.uddhi II sveli~m. "etna svlesnosti 0 mt·v~Ln.I'Ie iliilla" [-... uisu "POZ1']i1!tl s lakvirn na~QHI nlliiHelIja bU 6e l. K.pl'id. nema zaustavljanja holi ni.!mail! pri..lIjll :1>eI:1 Zit z'[lgo"nr"mj.i'.egovom neukom nacinu govoI'enjti.n ~(:.1:i 11l'<lkUcan p.. nosa .e prva SlViU' koju redovutel reeitiraju ujutro 'it prile svakog obroka..2eVnQsli su pOIPUHO 1>J.Iis ne1ilo dobHi?'" • M. "'rHmn'nj. Ulll obdUlkcijski stol i.r.'uUf. Sal']ll'ml'~l.~.l tl'eh.11je ~~e. rnlrtsa.ttctijom i nnjntlt. 0. ciji jlc mentalnl pogled z. u'V~jek lez! 8h.. Il '7.bU2iO I'. nema ruinnacije.ka. Sloga. nema bQ'Ui.lice k. smru: nema ·i':eItl·"iIsuue. znanja.ntelel~ta.:tla i.1110 ill pl·.je probudena i"'dje je um <lp~Ol'blJ'<h1l 1I svern idcl'll:itctu.[.Lln~" evdje U 'OVO} pI'aZlll1:11 nema obl'ika. NCIUil oka.US!! sflvl'seut' niti lles<'Lvl·'. 1\1 nema uegaclje.e" je drugo une to zn logiNci dmil. "Ncznanj.omah"aH iz loCke gdie svii'e! joS lDii(~l{'t'.icar~ .a mu [cdan od njegovlh ltcenika i "cCe:: ~Ako zen Imi'.~I..(lslO se ld. unu-o 850. uma Nerua ob~[ka Z'vt. a. 5llJijeg: [e hijd. ali bud~~tida smo t'lko vtclli dmili tickom . Usrvt. OVII illtr. niie [bejel.ako hi. ILL krQz San rhl. no l:lillta nijc luko (hiJel.. 11]01"<1. Sru'ipuh'. Zen IIi ]1I1I'O(I:IIQ :izjavioe "Ne tQ.li puta do 1.Hfe]a.li..al'eccni i mozda ne6e ZI.1 (i(h'edenoj m] l'i aU ne S!::lfIije preko vlasnnh gl anica. i pntw1.'l[O ~'l1lm sto je tQCH!O i!. !1 one I. Ako iclinlO doCi do same lstlne stvarl. fmlkcijl 55 . nema uUlis~enia neg. oui. all mull.a. one nemaju mane i unaiu rnene.c." fiJozorije cis[e negaciie.!lQzel. (.1ll1J:ljll.?" slucaju pli~lsnuH po lieu. ."..izmn. uema 1. pril)ilJI.l('k:ttulk1.uztli se negacljom zbog Il<ls.lI ul~ynlc:. polrnovn. l'. Zen se mm:'<1Ildwaliti golim nll\~nml. ust '10.edno. Jm kad 5C zen-duh spm:na u s.'dd(lll. Nelnoj cia te zanese i.[jH!I'.sattve pl'el'Jiiv'<I esmetan u sv:ijcstL Kad se zOllll'ekc sviiesti u ukirm.. !O l. ]e svakil.! sasj!eN '~l l\::ol'Qeml. uzrcka holi. Nerua zmmj41l.. mt 1ll00i'l.ccina lfudi.0.1wt\Zllina koju covjel<. to jc nasa 'ljl..'eg blea l wis1L U ujo] lelA sva h~il1a 1.. Sa. unena..:I'!!OQslavili P pittmje ZCl]U !ito. c ZeI! je l'>l'usiJjetl sl.i. ludo. gavran nile ern.111. to [est.ogrcskl..afirilladji 1I31'ctI ne . sam lemclj ui1.) i lli. '110jesvij~l w'gacijil 'koji vmli prema viso} iIi krajno] a[i:rmadji .islio isl. sve stvarl imaju narav pra!Znine.a. pt>jmu . "ada on poslaje oslobcden od sveg sll'ah~ tada je IZV'IlLdosega ll]'Olrijene i uziva kOllflcml nirvanu.0(1 ijedllOi> od gornjih odlornaka.unljivijOiIll Qd svih pl'~*m sllicl'i Ie s ' njezini stihovi sveki dan kazuju '~I zen sam{)lSlmtilllt~. hnduci da nema posti''':<llljm nlrvane. lIije dull zena.oII! $IVin"lift In pljllsl.

) lrpuG'ellih redovniku koji se pun pO'§tO'Vflrtjn khlllljao Bmldh.t..i "Ne mogu ''''cc gov'oFio ucuuli mstOl! bolje. 1l'1.cenjn i UCitelj ga pljusne po.) [e jedL10Hl pril&mn pitao Hyallm}'O {~ru-dl. ali zQ~'onhng Iiduhlje III dub Joshua i:z c.tje l)o-tptm.it:..lj~ ce 1I stav u Obakua vid.iJtiCno pokazao. bio je: "To mje nf ]]Ii 1B1IC1~ :isimziv"mje postovanja .i." B odlgovm'i ucU.ki iJi ikonokJ.le:m:k pI'ogut](l<Ji: '.)' naklonjen ovladavanju lzgle."odgoV!)i1 I-Jaynlmjo.jil dnMna ova iziava dolazi. vbdjet.!k tuxgo'VOI"':'l 'koji se odvijao iz:rnelli.uim ov'O djelo po:f.si. ill.'0<1.'Jiu.i.J.1Il"ljc. bi:t<hlci cia. mOz." Ima h eva] stav r1lh]]isti5..z.nliko zua 0 zenu.· niik(lkav logi.luJI'tio je kac da 6.. da. nte. ill neuljudnost. l1tatclj:i.\.IWlgadj<l. Zen je zjva c:injenicu.j d:vojrice.e ruogu dctaknntt.i. PI·0'1Il0trite !l. lOs kao rnladl ~.I'cdo'Vl1ili.1.Sl. "Ovdje ja ne." hi ti.mg:.i!g.elj.ns.jaju 1'1 ovem razgovoru i$.:1 ~~o je lo si. za nos i r'eoe: '''Sto H lJcReJ!jl i'ece:' 'P'a.iik 1 tu vidimo h'ag ])eecg 81'0se pohazule kfI'O\l:l'n!egadju. ". [la6( cemo se S~QCeIl. a II dnhu i. 1\edovnik re~e: "Ak. rekao]" "Ja nisam vdLki prosvijetlj£l1i.elltni ()Hate.gleda?" svrha l1i'og je !)vo? Ni.2m'ko ~:elii~!·eti.o.}. li:l'Ie. ler bl to bj]o 'illleleJkntl~h'ilo sa:m. chou.Oi2.C1UO . ~d.. U zenu poslojj "ties[o samo-dokazujuce ~lo.jl·Gl'(~: "NUe li odbiia da se s njime postupa !l.stVaI·?" "Da.rI da je to dolUI'inCl . kl'QZ.ga 'l:lpiUI I!.>. nemojte 1.cl'lOi.). discipl:in.i So Ol!IpsolUtJ10Ul afiirlnac1ijOIn ko]u te' p'riill:i. Sheju . Il'lOzemo jusnije spozneu (z pl'imjedbi Joshua COlao..all..llSU'8.umijev<illjil .edmrl!ik 2mbl. 700-8"l4.isUckj 1)11 .~.i::atis rnrtlginla.i::<m tskaa.gaipak dotaknuo?" Ne.lt~n'ije no §to .I{O'jfl je.kmo.kog zena. Dhnrmu. J.1Z ovaran je S pl'(icasniin Sholuom. olldia s.·mbl[l'nje svijesti.mam vremena tebl za volju razmatraU sto znati \l!jU= MOSt. ulhvatiH je U sVnikom )·.tneJji!.Ulnje ill.k afi1'I~l~a..to je nruujera 5YLh ZeD.'a6e . ci)lclj m]gov(II']. "ltroz BlItLdhu. :n8-897. jiedan 0<1\):. bna Ii fieSto o cenn. vee saln rekao i previ OVQ s. III kros Sa.n!" "Zl'IaS Ii gdje si sada.tSrno gledm. Or!! zt!D!i"arJijllfe i. ni matcrija. kroz njih !I'D 111.i·ilZrni:Sl. ne g·OVQt'i.rodili itkillkav inleligerrLall razgover 0 zenu.tll. lome.i ukakvom su 1'I:~('~1· 0 kiojeLu ne mo!Zemo dati merume SIH)~IUli. ne pozuaje nil{aJll. SLn.110 s FJalu. "[iii ill:! belje biri cak i hez hV. zaj. Hakum ('1685-'1768.van dogleda P~'O$ltd!jvaaH:og raz..o ~e tako. ni. Nro'isellft (N<Ill-c.Ievl·ijednih sl'll'a1'1.1 rijecima traiiti apsolutuo vodstvo.ID1.. lUjlecl su same pulQkaz do tog stanje." S ovim illulIdijc<li pos [ednu pliusku. uamjera ovog razgovora sa Shoj"M'ID je bila pok1il!Zati IllU svoje vlasmo IIdo razlIl111ijev.lo u6en:ik rete: "Kako si nelllljuclia.1an~ 148-854.'1.~cli nesto sto 0'11 .o je ShQjlu 'lOllo l. ali. samo ci.ko posWji i$!<1 cega.ne.." Ui.jo'l.li:. o'!i'a. lieu ua s. @. zan prostee.onoojstvo.e. 0 zena. H ilClmiH 'Q{I"QYw·i 5 g.]]og 17.p. DoC! II doilit· S ovom fivu6m:il cmJen:ieom .fiov lIl1j!l p:1'emtllB~~'ddhi..." Nmo rerlovnik nastavi. POliJi~(tjLe p(f"Va.?" uzvtkne Ij··itelj.oj<l stavJi~.ed.. 0'1'0 je potrebno ihviJllili dla hhml() l]O'pce' razlJillle]] zen.tl. apsolutno. zena sprem Iurmalnag obogfl:vai1.l ~l"SlO' l'tl:i:vaU H<ikui!llJ!I. .'J.I.' cdgovori 'UcHelj. uddhi IWt'llevrijedua .elj modernos jiapa.0 rome.vuk? rO. uosralom uaeko poboz.n:g'bu.oiiti spram ncenikil.-vtl Qgl'ani.liNe Il'azi{il to..i.zvall.iltJ!li otb'ij!.mo tiC! II njegovo zIlacenje. nije kao neorgan ska snjeua iJj kao j)1" .apso[ulIle p:t·azcnine. Stu .a.~ [)O'V]·(lc'fft.)'cemu 1.."e~. Zen i. GovoN~bito. Kad je Joshu pljusnuo redevntka. Hakuin [e smatrae da [e u po:~punosti shvatto zen i bIo je ponosan 1:1<\ s\'oje poetignuce.prkos svoJoj OL.~ "Sw j" onda to nesto . um prami:m kao o da l1:i:je nista.B~a.1to'i l'lap~I"a.s?" cite1!jiev ed "ovor dha. je slobodno i. 8110jl.ll.nzdoiliju tivOLii..IiJIO[[1 . sve eu idnaclU i~ sebe.l se ne usudi pl·i..s.:smn ll .dclljem: ".a.

11.011 a --:!HI lin j e'.m!. Calk se i upol·iste u SUIIS....lf'nO..1)o. u sebi.r1{og nulverzusna Ili.j2·~N~. k.inije ~)dJr.!lto nam ae Cin:i? Iii lc.ma. lu:liko jill SpOZIl<1~'C Bodlusaltv'l. a_k SC 1 c idcja "n. l~ ]o:"ickom -6 i zn afirrnnc." smlono]e b:j~'\'io Yeugo (v. Yengo (YulI. l'aSpl".n steta da !ltva!' "". il)l'i!mzi:vauji.i kad se od njc-gajusno tr<1zii:tjilva.iav-anja. Oni imflju Je{~au CVl'sli teruel] Lsliiu Iwji ~~I.~iivo:tnije istine. p(l:gre~]:w tmnacenj. ni I']'elanj nt.o.i.'! se dode do spoznnje iSlillC zena.ll?~ Joshu I:(!oe: "13aci to fin zemliu.i pH<I'!)l·"'li:m.za selle. smislu.avU.oja j doktrlua uedmdi. (0 f '$!." bio je odgo 01' Joshua.'Ul odgovor .{'is!i:llu izvan se~'H. iilO (J''''~~afil"ll.ceg sro o\'o u.ld je Viiilal. k. J 'dill4) svjelovili Ijo:di. 7.olilr:i. Bitno je tin se vidi dull koji t1jeluj .11 . IJQ~lig]i kroz duboko osobno iskustvo.Jt1t se l~e gO\l'Q1"i Q IIjoj. onda to odnest dalje. a ip.! -Ol1a se iI~!merle s..l mora odbadli.ai!'i!" ali samo naoL~o.o. lepezom..en.ji.(1 bi !ito en o:i1Jl~l otpust 1\edovnik se iPobm1i: "lleR.Cii·jd.ajJ I. Oplutha za l1ihil!izam [e saJ[]!} jedil~1 00:1(will posljedion.J(.ija bez ijctllne (:·~~tice l1il."I.Ilalnfl)j] stunj~I zen tl.)1 kC)j"i L"Ovjek me:?e izaci lz teskoca 11koji:lml se zen eesto nalaz.ci~e]ji kad Se IlOllas<rjll na ~. niH bilo ka_kve ()fh:ezau i.psolull'll<l OlJirm.illC".gada7" Je ll ovo ~ spltl vf:!nje kao .00za reci: lsto se Inoic ['I > ''l\'iJl". krozsve !ljih. PI'vi k pa'tl"ijm·h zena.." mora ukl.t.ovorl: ft]ti . e :l1Iije~.lnijc dOOfiO u. jll tl(l razumlletu dokn-ina s . NIl.." Je Iii 59 sa ..i'in Oni ne rude l·e naoko apS!lll'dll'e stval'i illi.ie:lI'I"ne" i nema llLi. .O k teht mil je clljllmo. 5vOjU celljll ZlI sJ)fiVlInj ..:r. sklnprmjie usana ~ jedini tnt..~jl)i:tali k<llk.lllmje i.. . Pitm:n a gel.m. ~J"Ii je ZI'I.I'a.~~ {~i..ovnil moze lstupltl lz .zm~. kako se 1. "S~(~ mi rekao bi hez ireg.I dini.I)ll UI Iskustv <.endi]''1I.s. mmi. U svim njihovlm naoko suludnn t1jeljn!ll [e SllS1<1'1'1II1 demoustractja 11(. n~dO:\lllik je li'i1tnoJoshua. ipni( JCncznann. ldcfc1l..osti.I.jlu. a lpak se ue L"tljC. J:(.. covi'd" je drucl:o od zena i sve vise Odll]Iil..a su cest~' zl~'namjerna.t'1oocu ".lje nuzno Hlt vid:imlJ stver..d.r!~~nj:'ti.clilli Imtin d. hiirovito cb·. una se ipak ne vidi:.'kg.mli.t(. nikm..l od zena. n. BuddJ1C 5C treba Ot:ln'ici zhog Bucitihe. "nisu se nilmd po jl11l ll ua zemi."mnenlar ml (~Vog·ul·e. osusene tormule e[Ji$!. to 1I.·o bi nelti rel •.ice. to poztu na izjav<. •.<. Da !hi. Ih~ci mi Stu si ostavlo iza sebc l sto vidl~ ispl'cd. Ovo jll. a.n"wu) una 0 . 1 dnevm~ sohu i. d050.cd. P]'flVO u bezdan.1 kad S .adj<l potvrdu] .cill 1). .kv i Buddhe.!.1 lstok. 'fakC! dugo dok ~"Q"'Qri 0 Ilislil ilu iii (}apsolmnom. 1. To [c je-.ill mun "Kaiem "da" I nema Hi"'· ...ikoja opisu]c odredeni stuv uma? SL08ii1.ini se da jic lfl1iS(]c.~rn"~.ojllu'aze 'lako I' "no ~azc vlaslithn ]]oga:l:Il~. 11m ima iCC'':. isnujavanja 1w.il. 11m j il~ilIl premo neku Itiljlltl dokll:'inu put Ufliunm..j~tS:b·ija.).. Joshu je na mtai itl<Joi::lU jed1lOsta"1l0 j'<).!I.f! :sLu hi se i moglc p. Glcdane i~ te iSI. ~ ije -'udo sto ne moze izbieCi prlrodne posljedice ~.ijcoc·.ol!:ilL Huddlm 51! ·otko-h'.I·io neplodaosr IllhmSlii']{t':' mozofije. 41.1. In stellm :izrmd "da" i "ne". A to zrusta lli..' 1.a i.t.0 jest.0 do.ce. ja zaberavliam slo [e 11o~)i'1t 'no i stQ ji' izgllhljenO' Postoi! seruo iilomjepQl.rno. 510 je a.u It'<U15c.jl' zlwlca. vi$e lie tl'aiL. Uodhidhillrma.ou to raz.c ostae potpuno 'Ink C.tle k\l.?" VimalakiJ'ti je nato pita..~ se spasi jc 11<1S(~ lbac:i.]C<I.nBmldhi['m (]vol·(J(lm 'i vnita l'II'mnn iSj)I'I~d seb(). sumje polpU)le !"il7.Mo· !. ao sveta u. OCilQ je cia :r. Ie· glupe 'bezUi:u:.!. na..je lak zadtllak.el'nl()lo"'l~e.1 zen pOI'i.mi govorimo 0 nial. ustvari.I\.'1li.: rnoje sl'w:'!lcnnje.IUlllijes.ajnQsti snmo di~ t'ii z<ldovoljUi $VOI .l La da !i.li. MelkdIm.!_ Roj.nj.e rllZum:ij'ev1ljuei slo $""(" o~o z:naN.ei. km.<"Qul'.a:I~V'e amltcze "da" iii "ne"..no sam da nenuun niSta~ it i?" i'Ako je tako. komarca uti od maJimnj.lili.idl sit". l"aspo.eaimanja niCe"a.flJ'il'l.onahl 's.loM]l~e. !fili bilo li.z{lI. Sto?. il'a. n.'j'1voITLzn'llllijevanje.1 ne smi] u zuro hili nlkak Y i _ tll'lljNni iii shcruatski xakon] mi5lfcnja. Kil. spoznaje kad ctlVjek na sve srvsrl g~Eiiaiz\'an svakeg obl~~. MUJINstl (.mje.Cll stalno (fun apsurdne i.. . sepootig<l!o cii!.skup'" i !·~!'i : "VidH.

miji. mogli bismo reci.l [e apso. niH tkakve istme ukejo] se treha poduciJivtJili..m:ica!icfI_mu.1ci jz st arina Cinit is 'mUll-Sf' k. _l)J·jznru. nHlio ~1I. dtiV'a'ilje.ko]eg treba 1'[\5poloiiti.e]ji. D~Q (Tho-kw. CLI.'~ &hOO (M~ rsu..o'i ilm!lli lliJlulnn.O'j treba 11: I.i je um pro ~iS6en. te ih u ]SlO \I rijell'le! t. Yengea "Yr'l'lii Neba otvaraju se ilznad i n ugasla v·.a kil2e se da je urn apsonnnc c]Sl kiI.knd postiglles to s~.1C1i'1.sLi:ne bili PQdUCU~'rul.:nrviSnog prestorai gdje bih mula mogao okupljaU rerJ~Vl1:ike? '1cI1h'lJl1 jez:ika.ovom oovJeku otvorene I."enm metafizic[{oj vje'-:bi.. je Ii moguee da kaicm ~oct?" 0'01\0()I. . nerna lgr .jlLtCit to ov.:~1·:Mnje znaeenjezena. film:of i lie' lik Vi. c f\edovn'ik jE) pitao: "Pt'eI:nll Vn"l}aIalidijQ1.c.cdniCkog.emoie doci do POill)1. zen je ll:!ljozbiljlllija briga na sv ljetu.ul. SV<I se zen "PHlIl'lja i odgovo!:'.jnapUnmtl'e.d tnogao NiUlikovali. cia savjetujem druge. I1cm. (flpsdhlUlog hlenlizme).ije spoznaje Zl'fl'il'i.emanl nl eentlmetar . po.vijek zakopu'llo.iL~1i.. i k.. i muClf'f.ttl'a gO)'1 ~i$l'od"? PQjasllIj<lll'!t Ii OVO 1r.. lunrc 1~..". ne~{5is'toce.je]}j<lJ.rece: "Ne ]_)osto.a nemame n:gl<l za.• Aps(ilh.lo<lj koii zeU sUCi u Clsn~Zeml.j~ti6ji: ''[\Ie nl.~tl1a C1Sl()C. dJ.). • •j la.J{~id je nm aps()ILI~.vu . uma koj'eg treba I'." pOci.~~..i::~IUI{lot<l!V. 1'tC! pornaie. Z<ikI..da si uisunu osobno eazgovanlQ s mevn'Jh1 1l1udl'actllla. m.dia' t 'ue'? Zttista. jer je iznad cis~oce i.~loilelj: ". Duo matrati u tom svjetlu. .uge iz.cilja je postizan]« toO" uja.!>tat e zau. I opel.ili'teJj odgo'l"ol'j: "'.slicitm. sebe ne razumllem.o? K<ld ga bud.!I'1ulro'nje O.$hi<lril~? t eka tvoj umhude jJotPlIlllO prazan H svun okQI.ad.a t t. Z.I:ijecrm<l.I~s~!~~!~!j ta(Ces lmali.o bib onda mogeo savJetoval~ dl'uge d)\1doclu It llIleni?" FiloZiOI rada uzvlkne: "Kako.n. ali !lto je to prociSccni "S kakvtm se raspolosenlem lIID:1! covjek n-eba \I".o })ogl<lvlj~ sliede6il.sli00 nvome i onome meum el tuusn.! misli n o lome ~ tad si os]obQdcll ne-··isto"'. to posUgnes.~itJlje e-Cislo.lllJ:. a ne Qdnosenje prema zivotu kaopl.I~ediLljujc U .lvotll cinjellkiJi.ju treba proclsWi urn.t'lliJl. Nema . Un:Ulflt'uje blago Q.iturn ." njemu nema negacij niti lkakvog cemlLl zen .llCa Kad lisiua. IICI!11i!. To je apsohuna ci.ce. nemojimaU ad nikakve f1l'lisli0 tome Ii Cd dQbm 11C-CislMIi.ki dan . il:eugu~.lInj[1 1>.n.n:o CiiS:l. VLSi oblik sinteze.afinrmcija.Iat?" '''Kad nemam jezika.d [e izmld cistoce i nerusto6e.l1cnilloQm~ lz i '~I_UoOg od !:W~I·.a .put.O~l~~]j..~ se POllCl1lVOiIiJU ~stu)jJ' 'um?'" Od_go¥ori zen. nema mudrovmljlj". ."ooe oCOJija.og"~ pl'tlliJi tvoje rasu.Zelia znntl .nekli s kojiln. ILaI.hzen spisa.1l1djul)i zen ucit.m:g). redovnike l(.as:poloiiti oUi i. <ljell! [)<li~1IY")mi~ (~~hll 1-lnltlo1llj.ti1J svakodnevucm :(."go: cuate .i" (At:()tldo) Ln~lmjupl.-elti (iJ'.)tit~ i$1 iru?" Zen ltCitelj ..d!.li.Iwlw to O..'et~i tak. I1n 111LoZeS It lice iZI.s~oCa.e:nog nuallzrnom '.1!\I'toJtl zen llwJl _zast? s'l'a.()'iillL·Ou. blldi. No k. dosao fe' zen ucUeLjll i piUG:: '0"" [e C.~) dugo dok postojl i naj)uanji trag sVijl'".·o~ Pl>'OLUl"j1ecjOl." "Ako o koj.. Cistacu.uo ." z.lCu'lljekoVO.

t I'llz1og zbogkojeg ne !I10 zemo pooh{. . momma Ofllms~m svoje omil~erle $n~)gi:zn)~.II1.kluainu spoz. ilnmjujut:hn i van dosega \. Mada l1Ii. l((~'dpl'e/a..c'l.'JJr1 ltije l~oJw. Nisna.iln pre-ko masta.M tr:.JI3l...'\!'.tiue.zdrnvo1'!lz'l.le un put kniem zen teZJi.pod tVQji]] l ~LOI.Zelitno Ij znb.) koji ( je:! obleno poznar kao FudiltlSM (FU-![ii-shill).troim.tu doci do biti iivQlm.m.' lete most. poglavlje NILOGIC~ ZlEN Pmzuih l'u. sHkovJto I~kflzl~.. da t1Iikozvani. (! iJX11f 'w kd.. G.u{ti.. nitre lallo neIogicno i. . Mm .Zl!.vanja.cru] re da ..iim se have sljedbenici zena."~r<li~. utst im..k<ll.'1(:: leec veda vee 11.proUvllo Zd!I.tJu PI"VOl . f!1(ji"fnM pnlom.]r. i da 1. c[.)ieda se ~oIHIJ<.I" ciniJo" Zi~1l ~.li'lgledar~j".1obic~lpen(lg :1·<Is.l<lci. 11sil2eLo daje vjdt~nje Ito. .nr. 491-460.n<1'j~l i$~t~]e Zetli11.I" 6e bili sklnn n<Jlzl!'lJJ~~ zen tlJ)sm'ii.~o p<i!'!ldol::s<l]n') S.~ perpune raznlrujc\lanje lstine jCllI. 0'10 je cW.Mll.11lw je (~l]"t lnog!~6~r Hl(1]"...ilo.i::e ~NJd(l.ima '1)1')[0 joliem. Ali zen r]ije fI eksibilan i l~si'i! nlio hi..I<1" .l zl.. Qui koji ~clc ifu.~e:ti.ako e n isal)ljtl~~ sve QUO stu zen mKUC<l.iua novt nacin cime eemo (zh~e~l~rill1!i.ki nno[':.J~lnosLI'm1oS:1 [laSe svalrodnevne rrazeologijc.TIVQ]U razumu kllo OViI~ ce:Liri sHh<l..J.1081is. lopala je u mojim rukama. sto ta st rof a.lt'.tdc. urN.J€U idel'J~i vidi.e. nerazumna Ilr]vdcnost ·Iogi.. dl'zi u prazrdm rukama. 11~1_ 1I.teJHI!g~llh~1 Se'lJj'e~~Shnn-luu.ju !Qg~]u~ ~. ol'W.ldent pjejicc.o:m" I~llll'ic('njn i:. n.KriliCtI..

vuk jedne ruke .110 uz iIU.1e Cinjenkc ]Z vida.'1l1 Z'J.o'no.Jl. neobi..g bismo vidleli zagenetke zivota j la)lle prirede.l] (:il'~~>eu.1. OpCenit~ misltmo da je "A jre A" <I'pso1111:no te da je pl'etposra ka "J\ jl~ Lie-A".to j:e logilbl zena kojilJ zmlovo]jilVill ave rn. ikad se nismo mogli oS.dnhovn<l: ..ov~m. miskrno da je logikn ken . ruke. ID1d glcl. lmamo k]juc cijele siluaol.:almnjilljucib. iiN' ~ ne-A".I. sYijela I\. shwaj s z.Meduttm.\lko :..l<ljucim. ftazlog tome je kOllfl~'ii zaklju. ve~ 1I'<lU- scendiranje seh .w ria !J'Q'll"mli i~~I~ i!:'11i1. ]lil"iJeci }¥I'eko e. zena da i je uobicajeni [os.O· ovo proturjce] .ao da smo jzgubili budenia i~)telek'hl ~~ij:eZW1~nO fLl'i~·lni.o r'U(lCW"tllje nU~{d nlsmo l1Iog1i poSliCi duhovul mlr. gubuno prave ZLvClll.l!j'IDIW ci. SIV'l. yrba llije u nasem m~lI11?' Nil!sl·O nes zen usb ari.. IhS~rul.1 nama.· I "Tko je ucite]j s vii'! lBuddlm...SVOjU loglku kOji'l je u suglasju s prnvun stuniem stvarl. smarrnju '1'1"10 o. nemamo slobede dnha i.11s1111i1lUnQ Iui"Q/. na [lase vclili. !lnoies Ii uCillili da "Em) oko uas vidiJUQ phullnekoje se vlsoko uzdizu k.oJla.je.l1 obj..to to.lit kad prestane SlV~it"jflrh djclovaU Hi kad lml. a..denj> s"'liC$~l [las tO~<lJi smo rje~~w . tma l7I·i1l1lr. akameni covjek I)OS~ kaltivao." "SinOGje drveni kon] rzao.njeni 'am!!..·~lZa'\l'astanje stvsrnosu koje ue prthvaca cia budc V@Z1l.om dv OJ!~osti..'OO1NOdie zv llR. cia takozvana ne\Qgic. loJ)ala je umoiim rukama" avo nus Oini SIJ!Vi.Sjamu\e olmto 'Dice. pow5no m.e duge nisuse mogle ]~ij0cinla izr azH:i. S]mm:m~ctir1lllufe im:ena i lo. '1'0 f.iti sto bl lIaSi ovo nisu jedlne neracionalne iz. je ono sto smo djdo vI"i.jm'. unnmo na to potpnne pravo.!lfl'~" i nora . £1.:liJlcima. ·H. ladavine nm.£11\1e n nazvall lopatem.-o. Zen zeli da zauzmemo jednQ potpuuo novo glediste lZ koje. medutlm." "Gle.gta.l:nnie jnL lekl.ika jednostrnua. SI)lO most mestcm. lopflLane mora uv:ijek ost a 1i lopilti'l. voda jc tekla i pl"aSina 51" dizali1 sa zernlie.1 vt~ijednosl treba je li\.jleme tl"afili jlls od Dudenja lntelekta Bu.azmnijevanj ii eta i.• Penekad ce ti zen posravnl pltania kao slo su sJjedecn: "Risa HFe'.. ZuaCCl1jcpI·.lStUlvlO?" "K!!d se p]jeSL'le]·likatlllOl p~I.C'! pocetHzena.<l!.e prip!!. moramo uzvlkrmti.:nad oceana ] huk valov a ~lIj:e se [ll''el. eno Slo Ie 11 "ntcion:l. !~<lztval!i. svojlih samog . daje. djeCi su odusrale ad ./j (1'\'<[::' p"i'll irule lie:zn<l!C'lI]llOSl!i i ueracionslnostl? Odgo'1.n 5_U'>eg :POdi'u6ja svi.? Kuhar John.J:jekao sto su sljede6e? vrileme je da se opl'OOlitl1o od ]~ij:eilii vT!ttin~[) Ci.~~l.li!" Od "Rlld TOI~'i!Jijle.e ko]e zen ih jos puno jOOil. JJJLi sino maistorl stvarnosti.seno sretnima je~'. Dick j.. 10 jest.Ml\lu.. cil<ltelji rekll lUI tv i'du.msl t~ konacnoj <lJlJallizi nlje mlino Ilelo"'icn.kl!'{~:pliu~n6im U za.() zemJje . I{ad ril>eCi pa'(lstmu odgClW)'J'~.lk. a !. ada ze. . Sadn. 110.llinl.aslljih i Imducili. lsmo mO. prema jednom zen ~lcUdju.('llDjre i'. da je lo . prosllh.[·ani.cenjc osim SIQ pl'(l)'lVode :..icruliLa zelena.O Hi nlski)?" zena izgl'll:il.cm.a.lmno cia i Dharma tSl(ivjelllo t :i d'lllisl<l nije Y]SOk.iti ~ed za [Ogil..lt. lma progltls.ctposlavke •.a. Biti neste [e lie hili "II :sto .clti prnces rasudivan]a nemcean PI'll!ijU kriljnje zadovoJjenje nasih lwjdubJjil1 duhovnih potreba. Nehl mogu zell neopozdvo suh~c:nim ill slilli~es.lohoolti ovih uvjetn rarzUlnijevanjrl jer Sill }wevetieanLStv>ew. sad.. ie A· dobija se tek Sa "A j H A".Imnjetlool pamet.llW'llje.i. • •Alto si Ctlo. polpuno !". kako b1 j~ M ZllJl." [i(lk~on~ci zena .jJjvlMe da su ri~e6i sumo ]ijecii S n]sta viSe . Ako HilJrn je 2tl!dovl)lj~>I:VO 10... "Preznih rnku idem i vidlrn.:. Sada S:hViii:'!illMl da i·e "A" ipak"ne-A".gOI'let ke POS:I(ij~j'ljai ~u![Ii. je~tl ..l1<1.z'vuk ga I ja cUje.ol'lstiti.wiiil.1'l1je"lgOillij.do'Volja1.ilSCtezn]e. nije crven. T<Ilk. oblak pra!iline dize Sf! t. ·01' je [ednostavan.gike je ~l ~s~o vrijiem:e~.ih razums IH su odanl llaillljel'liOj mistif:ikaetji? Nelnajrll 1i sve (I've izjave neko iresu Ii sljedbenici I.mj1avajll slIpljiine" zaslo II svetm'l SI.l.B. osan tog". pot]uzeU daljnje kornke koji bi nas 1](~"e1I d.jspl. Sve -dolt logfk1l.'1.m.. "Cvije:t.~esll. sflvrileml sreetl i.i. mLV'Odli.ill"A je B" nez. sv jello ol).o dugo> dol!.1Lltn.I.mnisliv.000\l(l... cua mi smook.

SL'::~] h \I' ala u ko. l1. nema ]ogi:ke ni fHozofil. tu se nc uhil!ll _i.. vise ill milnje IleIJ]~ijillte~jski stnv.e zena llvi.tljh'l) i puno izvj·tauja c:..imo vidjeli ne~t.t. ja rusam mnkar".Urjecre . Izravua jedJrlosl. biil!1ii:Jll.jclo \zjf. sm.':.i i pim il v OI~1 ~l~t:1na .m. svth uvjetovanja.\'>11'0umije6e: di. nema govor<l (I bes:k.~. jadni Ads~l)tele!Ti.liezu. kaot druse religi]e.ie/:ki g.sk:.sJt<lcs tlfljz<lI.!) bi posredo v alo i:l.cekao takve te znar i d.einje'ruce kako hi O~O"'ll·aJ. jcc100 duh stojt licem UI lice s cb:ugim duhom. In fie ne i'ml. J.1ni rznm i sve stvari u njemu i h. Hako je svje.esoo d'ovi.WOrll log.oz:nalii krscanski m S 'isla{lctillosliirm.m·n l~enijim pilal1lji.ickll prQnidji.. dakle.L'I1JD'ijyel'_'l~ cijcl11..e llilSim un Ije1rdm . Ovo 1~'illiZnlilll"al1le uagnalo je 6ovi.je nClIgledHo:m ~. lnpata je klju{: enave zagonetke.Jul! f'ilot{Yfije't j). Ne:m__..r!~SI~lcijUl11il1. 11 zenu 10' l)Qfl:n. pevo je gledist(: zdravoa razuma. dol~ jie gledi'. i "usred kj!jc koj<L I'jev..lilflQoSt je dub zena..!)zuliisko gler:liilt~ fe ~?J~tko! ukroeene.me pl"obiem(! "wa.O dugo dok ~illO() 11!l taj Il'.lio. loplltu.. nara kako b~ se podvrgla LlllldelmwJ:no. Zalo. No (r\"'ose p.rljeme cia ]"l.mjerilima.i se . IJI'osHd'ivaCkilll i neuvi.votu" 1 nista vise nam ue IJ' ba ZaWf? JE:u'Je zen sada o"i. 1)I'ui~}u{1 je.egQVo1 iivotnosl.. Sv .m' tak .iJ)aI.dusolmlih mlr-fl. rodenie i SInd je vBe ne muee.tnj·iNca. slobeda .CnOSli ll ibvOtu poSUje i smru..erlHvim Inallli.zuJrnijemQ skreruan CYijet It jJll].o zaista n vdjedllo ZJlaJlja. koji sl herelicima 01. hm. stvart s vitaH.ot[cajno.ikj pur .e}.1 se Zen afil"D'UU'a..ektnalnc tancine llHi zanljeti..v<l.njedecl.ell popUli d.obt]i'emo riieC:i.n:~a i logic:i. mi z. iSIO.nj.rija .1 stvlII'alIja.potpunc i.!iSl)l'OOtehe I.dlo .zmntfievo.~el~l.i}cee l"asVruvlj.lobodili se jle~lnom zauvijeli.ve ll1e.j ohc:hdtCiji.~ i :ml. moramo vldjeti mozemo li p(lsUN novo gkd." Ne spommju se 1'1li Bog ui doo<1J. Posuzunlem Intelektualne slobcde dusa U potpunosti posjeduje samu s.j.lintlr Pogldail samo kal~o fi]()zol"i..m.Ik..CHlilllcipa.ogl~~aln okrenuta jedJlo prema d~"ugom ll~Sl"~f1 niceg st. jeovaj u peslu stvaranja svlj:eta.ie n .em koje]e i.'Ollljin.i§ta s tlipS!J't1kcijanm 00 lnrija.a. raz.l.'OIi U.:avndi sa san-Will sebom.st]o novi pristup stvaruosu stvart. smjelo bncio s.ellij :011 lillmzv.z. I zenu nema sve dbk se uz J)!'VGJ He UYi!loa i ova drneo. ltu. - lopattu koja I.(In le Iopata h)lJ~t{l l u t-"'IO . znaci prepoznati e.I lJUlIOI.to jesi. odatle ]\.el'duii3 viSe ni.lte}.eba i)jJUproslodusm.:Iid l'a. ll~njj(lM iZ"~l"a(Ii'Var~ja I'USenjiil" j um.'lto VO(]j dO' 11uS@ dUluWL'l! SI'(.lVljuje: "Ja dJ':t.deltl'ike. Prema zenu.i je Iopata .~ j~ ne dl'zinl!. To" opet.i.:cobni :ztlli1.inj(~ni.ma[l:a.i<deHiltl~.\!'an Iljega. u sve ovak.cn se bavi ~llienical11a.azili !i:io god da dode pred I1§eg. . savrsena l isplU!jena blaZe! I$L'Vom" moramo uilslojali os. mtj:obl¢nija stvar koju vidfmo 01. svlh 1"<lZdobljal~!'(llulI'je:ce jed<!IH d.ulra. AU ilJo zel.vQst] analil. ill to Iwijek neZH<li'i!i da ~. a ne njihov"im logl ~kilU. ~.fI l1iice:g!" MnOo"'Qvike IClii za stQ" lu:.'en .n iii IIl'ig]up. On \:IlZ:iru~'t Otac iz ranog Sre(1jlj " vtjeka jeUI1J)fl'i je m~..O]l(l.1l0SU i.i i javlj!) se ell. gledali S obzirotu na 1'11Iiho"0pl'OI.e iz koje kao da mosemo p:I'o'lm~!rat:i svijeJl.te. U z nu. -a '. 11Ili.iu'1Ijl.opillmu. Prepoznau same avo.t'ml1rijenilo iz h:fr!"~d~a nu smo l.0 seb . da ie ogledalo' jrumo I C'istl) te spremno jedlllostaVflQ I.i{'k. ZdIJ'avo]".Za.kcw. DU~!Ilie 1alko cjeJQvita.im.lcrn S Jmlfll"lli jadlli 3mo j IJl'ollllZi. U.~se l'.lljiil.lste iz I"Q~(~ga sv ijet mozel)l'(lm~lt]'ati U Iljegmr?j s cielQviwSl~.l da se netreba zj]plesli u t.l Zen sm.llal te hm p):"iznanje .kor'L~ne raspntve.m.a 8<11 l'ijeCi l'ijea j nM!u dl'ugo_ Zen eesto U!spo:red.·ka ria zal"oni u bezdan i1Bezul1enog" t iZ-I"HViU) uhvah duh doli. bilLi jedn()~lavan zna'i 1Il':ijek pazili.i ol'i"'illanost. V(W . (I jedlloslav:nosU srca..~m<l])iu ruku dooH do toek.i jedIlom z<lnvijek okonfuli.elle.mo k~'QZ lueeivil palnjill. Do sada SU'lO !:ia 5[\'<II'j. fficdicno drveccje U.l!'ug(lm~ naknn ~to su pOIJ'oSili ~'Y'~I. K~\~6ru1!styo ptmQ pl'i.jek 01"igi:llurno i !. a zivoll'crzllll]i~e\'aH iznutra.. o svuu stvcrtma :i 11e po tizm'i.l dij. 'Znrulj(ll" I ije cudo slO je isH mudri s:t .j razlLltooVanJa te Ill' ma njit'Il!<] zauzunah Slmi' U skladu s lirn gledjJs~. ili dUllinosH mgclje nema.!d. filozotsktm ]'(l. U tom slms~lU zen [e nadmoene prakrlean.i.vm nuo: "0..tnl dill p.u~e urn S ogledalomcisttm Z.ee.iv'ilU') i kroz SIIlI'!.me-diu njiJhov:ih ~'l)e.e...H evaiu".. 'ft. otvara 5Ve ltlj~1l s kojima se srecemo u ti.

.tQ .e:!l. [J log.d~ J~ log)~a pI·o.oji 311 ". dl'uge ua sve dil tilognoe 1. II' ghili.h on cije~o 'Ill.![J .'ije-I.a redev nika je . nj~I'lln} -8\1 ruu od vas lma . 85f·90S.1tadnc..cnt.) .ne s.rul. koj~ pOje(iinilcno pfl!e nen1. nije Ii W of.Wv i~ . [" ga He "Wi? Gdjc Dovie!!.'1I. Svof'im t]c~lIlC~ll'H!rekae je: "Svflki od vas ij~m par L]~iiU..-stilJ~Okj'~e one ~to misle dfl fie nepre. U[1teJj I'Bee: "Ni.ntd b~vi !JI'vhn od! nclogiocl"iih vidOV$ ~!$r)~.:io qu.. PJ.~lh!" Sve dok Ii Ilije a:t\'Of<7:110 1.djdi.k]m.p(mI·(!?Shjedi objas. a 1m d poknfes S~. samo !ito 0111 11:1$1.md 2:~vj<lse. ue ]i'l}or.wSlovi. No..1·uk(unCl.\'on l"TOZ terrae i1u:"O'.iIi nfiiatemaW5. ~uJ1s ovu tvrdavu od zbrke i :p6kilZ~1Iid. log!k~.I. ~. iiNisj~ (kl)de.·m ma kollko lh nagollaJ"ti.5njm'<L n:iilt."le.a.fI i. [JakIe. i !. odalde d.dl'zf: lopntu.edoymci.a ()vdje drznu. 'Ovo je stOlp'? Ako to klli. jeda~. diehl.sl~'1~ "CC}"tUfl! est quia iJnpossthle (::$1".koj~ :>1. ai.i.illjemi nemogu g'(j\lOl. ~um.I)ol'i..11.·o 966...ivtmQ IbSil)oLo§k] illi bioJo~ki...lZi ova] ~"'liil':t?) AKQ nas ova pdmjicdb.0 kojc vi[!i ~l~!p><l ipal. ~'[d\".['jjen:~GV. "Crv:.j~. nije:m.zela zivot dote .Q l'U. ondauema drugog l1JJaCinal1ego '\Ira!]ti sa natrrng ua I)OCBtak i ponoviti slrofu: PI'(Jznih lukuir1em.j i lIe-ini. cinjeuiJl'~:l?'" U ZC1lt1 til: nema vremena Z.njerc da je vc6ma nas Zakl~!ICiJ<l da ~e :~ogrka . tr:il" a I~Oi:~11. do b:iju. ip. [Hi ..vije~]jli Il~vru'.i obHd...nopoz.lbiti LU oo'uiltvu di. i absurduu~(:$1. 101l(Jw j...l ~ dva ponel.i.m gl'adi'lelj~ kula od pije.-eei dn i.1oZe:mo .l"iCff~i. ld(!llt pjeJtte. a (flf<'lj odgov'tJI'i: HNe.eli oovoj'iH h.l o i:ilekoj buducojl llJagrmlL b1l1.o 1l1llsJlt.::i.o bl Im pomoglil' Slijepci ne rnogu v~.Il'ltljovld zivola je toke odsedeno ] terneljito iscrlan logikom da sve sto Il'd41Xlll(lOOriti je jednostuvo prattl~ ga i.~od ntl.lmljill.it!.jez.ali ilji:me? ZaicSlf:I.a ]~I" lO!(!liJeM.riverllif.elogicno Sh'vI:INmh~' stvtJ.l.i: j'lIzlog zhog Itojeg De.ozes!ok u svomnapadu.lIli1Jl [e !':i.£_§.I" pogl.jikIY~.l 8. Urnmon gll gnme svollm s.IJije: se l1tjjedllom pomakao.o Ii i d~illj:[.oie ~lOi.jec. ~~IH ~.e nf. iakQ moram reel da I. l!. nelP'I\e. <I.:(. dobije 0'10 n.·ecIQ¥'I1lkudill stupi napl'ijed"iilo oya.o~iin ie ~n<lip prcd skupinu redovnika i rekoll:o:[110.. Ummonme naredi da gm r]'I..iI'Qki jez:i.I'eO~" oko ~wfe v:iili nn[lSlI. IT( lle~ohko r~~~. willd niste g(lvorili.juus ohj'J. dahle. JuS.. txiia j{l~em.biillto k~ele 'Ne vidiluO nikukav ~t.ov~1ilkustarle.jni hivalevrijedntl. i kukQlllozete po.bemcn .'opO:Y]jed. da ?. i "[do ~'e j s etlkom koja je ~)I'imjen<lIogike .J:i? cetrdeset ii de-vet godma.'idim.'edi. iliusreli S ld vrsre invalid!!. kad ~)~. gltUiti 11e mogu [:'Il!:! ma kO~.eitJilm SmiS~[l: Ze. precl ujim i pozdravio 15[1e ]'~d. Illlil·~s·ii okusir (To jest. jest.si. s Ilt~ep" T1t.lstvrwl oni. uzmakne ko']'ak ml'JJ::ra. (~!!ose ovlnllJmlima. se k<lk.ua logik!l] i zlJog kofeg se ovaj . '" NU'l)Oslijetku up]!.d ])et.i·l:je:nioo" c1EUtan 60'" jet (.!.'e'I"nih mudeaca Rojc fe ~iOt!'B~e 01<.e CU]]" nfkad nlste v. l:paf:t.. a ipak je me drzc".edajl~1Jomoie ~:ir~run[JomoCi [JrWIHoJ1(YluHnen. ll.: ''Nisi.Ii rasunuc 0 Ce'.p'.'" Ummon tad zakljuci.l6~!.): "Svi oenii .diGti c~lk~.tapom te n:(lovnilk.]lf!"ij:f.ak IlIJ('tgov 's.k govot"jtihez ponn- s. cia se prQS'vtje1.ze: ". ouda are ohicrrl ijudi i ne:ma!c' zen.l~oj le4~lrl(l.).1kona. koje ieO:f!d~dobro II bW:.~ QVEI1komentarlma i ~-esl<limaj pullljem. gdje SlllQ bHt i.no6i.Onato.jvooh zen ucileJj<l ~.ce.ci una H'ng:'l ~~ii·P[WU.1.kl'ilenjlJ1 z<t:kot1!l.kr5ivo"To zlIacid. viddle U (lito? Bisteh rekll.(~!'1r. Zen l.~ Sru110 sl. Ta!k. mi.ll~e:ni!~koje je d!to Gensha (Hsu<Ill-iSn<lJ. g].votl d'l be""-tl~e ijvol [lJ.~ l~ rlwJ'im .Buih:lll1Jll I'll.1ii gornju Gerlshaovuln'im~(':dhu.:lile mad.$n~ to G1uj~!t1tce lZilnuslJ<lJu da su n~ihoviziv()H ~. [I os-tm logam02e oosl. 11.vjesl~Ii'.ogiCJd. II." t!volne C.ete.] svje. Olta'tile onda dOlaze svi OV.e? Ako je taka. je samosv [esna.mn?" Cirri se (k~ ohja~lljernje i~i!kJ·<fi.l pohoillosti jarv:uo iZJ~IVl~[lJill eeb'I{lgoslovini. logicnit!~.liz. !~e ntiSllli. i". ni~!ld utsl..unl\'i Nrnl~~llsto je PillQ na koljena I'l11 JlOOrurl $tllri llCililelj d." Vjentjem tel" je n'1J:d{)nnb:~o.I5])odiD.tpt"ije ~veca.ikodohrQ i pro!)ovijcd 'bil~). komenrer Butsugena (Fo~yerl) ulo2:e Q*. Zen k".11)ll p'-'iicu.niia.!()ji iill.L Moe:d.tla potvrda uma? UUln]O]]il (lode jed!tm redOYllik j zat1"<lii.()I." Mo~e ~iCQ\lje.g~ Ut:'[[clj r'e. !ito Sle< [1I"ld culli.illj~l~~) .zen ta!k.ki urederu.1.nk. No.r1 ruita"'~jm la:lllo. §.'opovijeltao ]c eanja jezill:a? Zaslo QV~.10 bi]] 'Jill g.e [ajl1e s:~\'ari.:wvopcenhi pogied na ziv(i!l su p!'illuv<ltili nIDogiUnrJi.k' (il1lHl..ste oV.

eLe 1i ovo shippe'.ob!"ojilli kao Z"1'I'lCU pijes:ka II Gar~". Da je s nanui.vjeti 1uIO slo ptica} tikroz z:r-alt il:i sao Slo liba ptiva u 'l'oeil.(ije srno.cin ii. ill...avljuje: "Govert se da se bro] sutri koje [e Buddha Pl"o)lwijedao fivo ta penje do .1i ci. rnoji ut". mudraef. tad Indite. U"'rmtrlOj spoznaji ~ ])(1$tupnem i'm!i:Vojll.no ne OZ:I. priznete GOl. poglavhe lZi'i.i.s'~'j'"i. s]omjviii ga n.i'm·e~i. ~lr()ulJ'i()c[le nasem starom ll'iteljll1 Buddhi. ~die .enicl. sto ee l1lotda vcfh.kn : oSlO. rccttet" Jedan od llcemka lS'l~lP'l IZ redovu.filozon" s l1levaZ..P'1l1 tis m':<l ce'ird eset j. vee da srvaramo vlastit!!.c.Stmzmm bremenita je ZlJueelljel:t"I. je Iii ba.'avljalj. . 46 cenl:i"'ICliu.mi rJ'c.vlOi: ~ Ta:zov.viSc nije slohodno biee..\'.'L:ne. jel' kakve veze lmaju oni. Okl'ell~t.fdovitosti tvog bi~a.. apslrakc:ijaU1:o. Cim se pO'ja'Vemako\fi raz1'.jom Qlrolllosti.!.njebtll'il:i u oceOj'nl.iltlciio!11 Ij:ce :?lOV!. awjek je (isuden..<.llisHuu stm.i. { 71 ...:iJr~'l koma~olll bml1busa? Sto se one znaastveuike zuokupljenc dl~bok(lm uH~d. !lerna Buddha:. lliaS pl"Vi ulaznk n krru.ojii.10.da poslOlji. 00 )l""iP"[Ovlji!'fle li>iillililmove irs]....edbeiue zena.um 1. je Ii slomljen ill nije.Ce.11 (F.riA AFDIMAC~JA SHUZAN (ShOtl..I'll!. [una 'l proolosti su popul. ova iz. .apstraktno.e1$t.. ~ ." Ni.l{etll'lllileu tVt'(u':Iie i.budemo vezani pravtlana. ka.a je da. tM]JQ.ll)ava al'h'lmldfu.0 hamnsov ~wp ili.jlJ!~u. Da u .~"'Nem:'!! osje6ajl1.I'UgirnJ rjceimii. svoje neZI1<1fije.to.ib btea.'.!lI'n sveiujevll' om ukl.~~\:!-shIrn).e se 11<1 i.zja.unpr.ndIVatlljll.elji.il podiga'Q svuj shipl1e1 i i. ...s sWljl.je. to !.utra. na.vl.-slum. ne nazovete Iii ot'o~hf. Nije 11 to afiJTL1:adja? "No.:~v~U.[). okreulre lice pl'em~1 [ugu l ~lIijezd<l Sjevcrnja.!. tOll'l.iev tvo zena..rilj:!li!· Stl\l~!l:tlil 1 poditlJlCl.l!je uma u kO]0m je po.. rukako Gist.il': lajm!.aznine i dokll'iuu poslojan.t<lltclja vjerojalno bill ipl'ihvatJjivi. je mJ.clI? Ako. ' Ie Zivis kao sto bl.hp~l"owo'!{iJedi zen Z!J S v 0" uci~e]jl izj.I&. se dosegne afirm.akodel. ne smije biili Ili 'tra.I~"nial·' I. idej. 81.jav<l.Iprlj!!n. knk. ZEN .' . Logika llIIS [e toliko z<lstroo.l?no ne podrazumiieva neg ae:ijlI.e chili kao pdlicno fJe6:llaitiljtlit stVtli' . ilvo[ treha zi. zeu kli iivieti umjetnost. 926-909.s~avio a:vo piltanje" ltio je sitiPIJe..rill1c.Il1J:r. Zen tr:~'zi ocu:val1ju tvoje 2LvontlOOli.itrnJa koji 5111V!mi.a.l<l~ je tNO?m On.. ua naveeer.i. uzme shippe od ~ICildjl1t i. .li ueovisnost.! nj'~govn rlje~a ob~eKtivllo ill drustveno dobra.o bite YolujJ.e c usudlme itt dalje od antiteze same zero jCl' zall1!tM):runo cia ne moserno.(.skit m~infre.adlx)gicne iz. za slj. llmo". "~l@n"r".1'01 tl'a2.ila da drhtimo I ~l~P dll!!. Oluda nelogi. sehe.jcnra Itoji.!'iHied~>t. Kad: tlliem d'l ne ll(Jstoji. znate (oellO g.'.a I'mpm'u ih ho]uom os~ecru:lju. I. ma kollko da SI. Zen to prezlre. osjecas neku ptisihl i gulli.s.l . tame su uuct'nja 0.. YmJ<.e ll 0'1'0 neg'acija? '''0.javc z. Irebao zivjeU. razgovanrl eemo s BlIddhom ujIUU.. Spozllmno Ii.ko bJ Pli'OStlO ki'OZ Lu nedmlll':ti. Zivoi j~ 5.i k~o b~~e uzvi.jIl dQkll'i.1~1l""'Br3ill ~i""J<:.S"u ~iQ\g~ . "Jl~I"n. cn 0<1 WI!. Prema Z .ok. ako k<l!i.ili Z[u:lovo1j<l..·O'i pozm. li:e"'~cije.juci0015'0'101'od svoj:iIh ueenlka Ako.ju..a se lama Lnka:mjd" I l:lQ'<) 1'10 .. tdere pl'oliv foOb. tad kazem <La postojl.-cI'rl" u "vojGj "Pje:.mo ka2ete Ida Ill'i Po. y]'IOI1CeIU .medut!J11.dj" "i:~~1d logic. ne.ir<rvi1a . lvoje urodene slobotle i izl'1lad: svega c. U je(tl'tOj ad svoj. zeu precIla2. hol]e. OS. blje.j.t:ld uegil'a~e" Sat! nemoite iIi lv~'djjlim iH)"'~Nltj'. samo su i.g. PN:tis pod samovo]. UOjlUStIJt.et ..l..ppe. n."ll vam da PI\OZl'e!..ja. vi. 5 druge sreane. mudract i. Obi~~o se l~.apo.[ It"6Vi!}eni:m temema avo se JnQz.I] se 1.Uo?' .) [ednom j~ I:lI'ed SktlpOn~ svoj1b u6eni'!i.1l I1a. l kao I savdslfI<Ji umjetnost trelx zall\ll.s~tok i ])j)g~eclajle Zal)'lKI!nu Zcml.":i [)~·i. j.Qo nazvalt? Re ue.

tjevinlOL nasen' UJ'lUli:il.<l~WO u:pOl.or-amo znpmutin.eg!ll.IH ~tal)".L1ijajtJJ uSU. Q'\I"dje nema palltci?. koju mille "da" i "tie" prlllcuo le $us:l"etljiv<l kad stvnri idu nobiCEltenlm tijekom.H.f'_. t [e nnl'lllad~a.I. mn Jednog.tnmezu "da" t "ne". 5\. jel" Q~v.je AValmlf]slIk.libeno:m illlllesluibetlUtn. 10 tak(l~lel' j:zj<livJjuj:e:m i osvemu ostalom Klild se Iznese jedmJll.a.a. Svill odgovor je zad.ainja na zfJl1li. CiJ!<llclj ce sada znan Z<!Islo je zen u SUpNtlnosti. Zaltv~i.6i OdgOVOl" 1(~ld l".: moguee uvjete.sblpaJ!!.d!ali uu:lo. To jc 'V'ojslvo koje I.j .~· tal koji iil'l U savl'~mUljl d slohndi i S<l.Lad z~]u'Jnoi c]ta.s._~:iY~o\I1QI~@I b".al/.gVm put k.pnlzen pred tobom to je same stap. llCUelj !'!.1I' 1.U.[l. Oak i kad se izjmri "Vidi.. e spomene Hue..i Sl.!Jl(lst ni.ikodSI' koncefitl"U-illlt:l I SV<l !l.m.i slohcdnim zb'o~()n}..mele'12 prunelov3.mSQV iltal)" iskm1slii.In . ne a III ll. z:abOl'avlja1~iCi d-.Y. ne . lie Ze. s . Jet: apsolutua ilfinuacij<l je l[l'i. takva itl'iI'n11tcij{l tre relarlvna. lntelekt ne uspijeva . Ne ll"eb~ I~('i dOlovajistOl.V'.[lti SoW. sve ostale tvrdnjeidn S njom.. t.\Ijiu.[l[e.'z.logiko'In" sh.'l]lcgt]YOla.I'ZtIUl. medmilll. po.lllI.ll.nlno kt"i'IlIj. u njem.aJlSOeitlc:lir.~ln!C<l. Z dakle.ilO~ zmnilHj. Iliti Svegn. iivol gnbi svoju kl'caUivuu ol"igi:mlluosl i pretverase II mehaniCki.lll<i .70 'Vimo u ru:'i:t'H1~lc1ji. !.'i.u'njeg bi6a.l mor..e11U Ima ueOeg ~tQ nas oslobada uvjeta Uu islo vrijeme nam daj:e' ueko C rsto IJPQdste koje.nstoji ueenlku olen sva Zen llporisk"t I.stup od bambusa. l$__o~~!!aCII~ [ MONt fl. I jl!llizrun nl] zen. ov. htlo ie do.ll.o. JedJIO prozlma Sve i Sve [e 1Ll Jednorn.[·i i :wje n. ZCii]e. da . Toje tako 'a svaklm proolUe.. Kao !iIO I\Y<:Iirunsakfl (Kegau) filozo.'enj3J slo.Olll od . Ka.>.elel. Staged da IZillVim 0 njemu.imo 8'1'a .ovQlj.$111.lCei:"l!}joo ollQinlelsktuablO ogl'<I11It.ij'. ne pr'ec]siavlja puld tJi~egod inl.jet'J. D. ce sec bi:lo stQ slO je Pi'] ruct. v€f' ie cili !!IJtO"Lnaia .I! jos m. sntije:lTlo IPrevidjeti pd [:won1t':av.je~ f.u nema saZ~to<·U!liVCI'Z:Wll<l...Evo slaIJa".s od budellj(1 iut Iekta bio IU'isi1len radDU pod najstrozom sregom ~og:iCkog.ZiIll cijelli l1mve.ova.jek :pInkaln z~ !1jim.ota. :ili '. Jedno i ve 1 Sve [e Jedno. kJojc .PI't'tllodllibpog.td joj ..evstvo bez antiteza biJo ko}e vrste kmrun.icllosli zen. ntjc upol'iSte u I'eiativnolll 511'11.llfi"iilju:::i~om." Mi.dla moguea iskustva.volj". CUll se poj~tv.~el' snm ii .}) i.:1.Ji\i'[ljuci ako Itece [~ covjekovog unuI. dl'lIgQ Ile 1110<2.jelll~1 su t.tiSU1.g stapa U "tiel zen lIcitelj'n. Int'eleklualna l'uti'HI. Oi'lj zel1a~nIje iz"ledaU nelo"'iiltJlO zlmg s be smnog.·~eI10m jedil'tst Vll'? i:ski.Iljekoj.lJlQglJlca pO~lojallfa> 11 u lI.lll. A tlllsa j~ oCluvi.j<uliern.ie kOl'1!1cma te da S om:edetl<l 11['al1S·ccmd nh~Thll izjav<1 Ile mozle posli(~l .l)uki.~knajl~ie pihlllje :tiv.skljucenje [ ogrruncen.llllog u'lOliIDl.. Iljegovl Lloern.ci shvate i sPQznaj:tt o'lfaj obllk apsolutne "fit".'~e"jn Izrnedu uegaelie i tvrdnie.va u p'ul~o'j obijes. jet nije Ii zirvot dl.je je isklljiuoonje.H_· 7.l:) 0 neleS. skladn sa zru.Jiij<1PQucav<l: "Jedno obuhvace Sv ' i Sve je uronjen» u Jedno . vis<1 a1'i:rmadj~ jPdosegnata po~medSlvQm ba:nlbllJSOVO. Tu . pOllek<ld zav·I'!. sa sVfJ.m i. ja dr. . naclje. a 11OrioCm1. ill Ilikllko apsolutua.IVmIlo" Kad koili 1110 "ne".h.. Ill.ci~i. .li OleoslollodiM S.ellog Qkov.klu. Dcabi hio s~obod[ln..lp :moze hiti bilo Iwja 'Owl bezbl'oj st'il~~l"iU o'!"oln svljetu pojedioostL U O"OI~'1I iltlilpl~ 1l.l.lVQc zenn.!vldnjn.Llwlja govoeio Stu.elajin njegov (I sb)hc)dl1o djelov anle.tii brunlJ1!.~t)t:t~)jutilL ognu:uoe~ nemn sl~boJle 11i~~J!!!s. j anuteae . smo sami sebt nameInuit Z.tom.iI!n~nZtfM. .kii:1lposlo.. Iw dosl.1 smo IU·OUllMiIi. . pazl. ALoo' ne p(lsluii brul1ll:.12erno <Ida" 1l111itvrdimo. eIJl. mi l)oriemo. koje su na kl'aju ista stvar.~ Niimd mum nlfe' palo II!! plllHe! da je n~agl. d [e barnhusov :1!ilfl.Ijtlju6 UPi'. S takvoin .eci ga \1 rucl.}.rtnmldje II kejem nerna 1:'azi:ikoVIUb pl'ohl!l. jedlli.inl M. meljuCii m· so i [~o$li bez duse'.d gfl miiIJUO .rI~:~l'eifoiI~. na rmjpOlpunijI nacin.£: ukilutU kau stu se mo.'<lIriee~li. !. lvn'{]njolU se oel'.ajfil'macijl~ ne o smile prcaHtl mli ~rv jelovati negacijifl..I1it:i leorije 'id:enUtel<l.i ob]ik 11.wl!i _.'lI1'\Z.oHI. dhlillUZ'ff!.v<I. ogl. 1'1" vil'le nema zena. zen nas dovodli u ar)$ol. 1r{. Ked je S~llrn~lu iSP1"UZiosve] . prlipl:'osti komad namhuse .iSOV stall iIi l)il0 .mozcmo S IlililaU da eemo ikad i:ivjGl.Qjil ~e iUWGjos od svog prvog pojavlJiv.U!'ill'ru'l" I mje Inko' lff~k{) clooe6:i viS.11jeill).ukchko Sf: ne p:I'Qbijemo kroz .mc(luli.kaji le jo.vu pl'icu.-.gu uk~D1IutiI'ijeci iJi I~ik.d.:ito.!judi dfl logi'.m. onda l'l]U dati uno koje u~~va.

sljellj .jU sesvtrn pcgresne tn ~c:~mll. kako onde mogu l~llllll'~VlJ ~IJc]!. pru·ocle.ij'l je nru.TII.msmn osta zmnisWIl jel' niij shvaUo z. jC]' nil(akvQ Zlnll'enj .l1aceujc' pil.c'.e pOdUCW!"!ljLI 11<1 Jngt1 .:I1] "dOl'" i "ne ". " v~ll!lijtal" Na ova.\lnjtl..:o P_I'ogo:voJf'ile i riJec dohjt t'I:lte tddCS:i!l1 udaraea.Olllal'3.kI"oz l'Wc .1 ('iHel)-shan.tt .1 be~ straha.·sJ.o"ol~avajl.kiUk. a III POI:I. ""...5IOUlJ1tu: "St.nco. ako U'llI"O 'ovmiliu ]ijec.IJO'elilk ni Za ha.nlcimru. Nc SanlQ dOl !toji hi mu moid.1 bez me[afiz[ckog cjepId!larel1jG. neeo d~l se narte na(.ke .() ocl J'llzgoVll. eke ce se QtvOl~n.k:aQ u:ce. live veea I ve~ll" t vise ruje nili j'e h!~o oil:iJ.mj sremes mudrog 6Q\!jeka na pntu.w bi.vog.'Il[IJl~H'~ . ill i. zen ucit!:!lj vjCI'Oj'JlIlO izgled a kao strasn« ncugladen ulQmak. z I_kak fig JJQsl"ecInjl\.~.ostl'o J~Qlkaval)w.d~ JC~~'~Iel~. ]i bU] ·vjeCll(l okovan svojnu vla- Ba.iSOH:iI100 treba se llzdh'j iz sameg zivo'Ill.~IV~I'I~7.ga upiM:" lsu ml U I~ol])mlo. :r{~clte mi.tao: "J\. Metoda 74 Kyogcn (lhJang-yen)' .adJ~:&hijLI {~a :nliii-S. j U izhilWio?" UI~.. Joe !i Ii\ iko clohio svoju "gu :~n. to Ie jahmlfe 11:1 ..jilljUi svrhn eve pnmledlbe. ill nli)j"alu.I.ce da ode k B.NI111.ziti ~z. all -v.:gti3. ~ Opel ista srvar.lo f to kao da k." To je bilo S\'C .zbjie~a\'rulje neee pomeet.nt1 s njliJrlI?" Snha ovo" je covJ"lwva spoznaja OlIO'g iitCi iil zovem apsolumom f1HI. 'Mlm!i :i. ZQ. re.~ nekom drngoo[l1 Shl'~m. II dvoranu propovijedalli.jto~. sv j 'duo tl'i..f>as.SI..ob)1I.'~: "Kadl sam blo kod Sekitoa.j Jest! nengodne Shr.~~ti.lslu}'benli'k T'al1Jl!j dil1.1li mogao o'l orui 00& da \1(~llS~mn ~~~la. ( l'i.(iZcl l1!ili!a ili. Nko ostanes r~iJe:ll1.£wil.jim..o te dovele do l~tl?'" Yali.orijciie il jUZllili IIO:kmjirm Sl. t VI'd· d.nc..i.i i.C bode celi. YakUStlll je smjesta se PQbj'~''''ue od.ltili:. Oujnm.W<I. iIi 6 shill .rn slapolll svcld put kad Ilj i.~~i razloog ill . 'II 111: dmmucil iz koje sa Oil mora pO]{II.stlstrane td podJ~e I_d~all<tesl ogrnneka budlzrna. to uglavaom .i pod !i.oue 0d'govor.n zagIYvru·"jlllti Zlyot koji nt' ilna ni Z11..nt~" i..I.(.a.!lema Izbonl izmcdu ova dv~ie.l!lciu ansen i. hi.clI" 1~~jil'S..!ljel"l zhul'liti./oll.10 redovnik ¥. v 'l: puremumr .e2L -ailelj le [ednom pokazGlo na rlgljen i rekao svoiOn IlIcenjcima: ~.Ivr"n. Yakusru.. koji v'eZl! t'eli iju t1Z malodtl~llost jpob~ltost.jll. Zgl"O'Ibi ."~t1.).ac:i:jom. ~i'Z~O euskuu ~:iO"'lil i.ll'll problmnol:lfi• Nj gov piJk od"ov. bili prokletstvo iXrvjec.)Juvo zovem vI'Ilrom. 180. boel. 70?-79?).)_ kao ohj(t!injml~'e_Toku-san ('fe. vise. "75 .'lti . ~lQ tn i sl..) obi~l.l)l"Olil. Sekilo odaover]: "I e prevladava tvrdnja. 1\lik. sto 'lOt H rckao?" YlIl.'lllstl'ft OV(I ne treba smatrati z .h- zen disctpLiil1e opcenlic se SIl.• nJ'tileze I)OZmV. do~ I:~. 'j: I. On rti.?hiIlJi!. I~ Oosozana (WU-lsu-shall).1104.is !tlorlliS se uCiCiU posljedlcama Ho6~'.'1i l"m.jc bUo razhiLi boeu shvnha k~'a.i.tri.elmo: "PI·etposta.nj'lllC<lIlUt Ib.l t. re :zad.je.ojiod dol. 'On!" "Eve. pa ako mune k..SlI.enicli iU Ie PliSti dOl Lf klizne .-. LioY~lI1 (Fa-yell.\'1"31 slobodan 1.vuno dfl $e .vao i nmh"lILi svojim veliki.I·lUlldiu?' slilim zakomma rni. zn savrseno uslda(liV'IIIJ[1j.ji' N{' moies ok!ljev.lma_kvog znmtlCl ~l.iH}c:e.1l .'Qj.z!lliao.rrw l)oS'lupa lulo s ci.e hez apslralklnog trldes t uderaea Apsolt!lni'l afiirmadjtt kratera plamenog j.zbuvio gusku iz zatot:eniSlva.lulisuNdla ~IIDI:J. Olk. v. ~Ip]l~je NanSl na (N~:I· ·h~lall):.I·elLm.o lie ~ovete I{. dl:i..aui'. jc . UcLhclj mu 'nad!lN~.·t1IlJ ' Kad ui je~tm) od :njili luje koni. A. ilil)e n.osli -to je OUlO {:ime se 'OViJB pitau] III 1.des"l ua:arnca po v. QslooodiU UlUO"'e svojih uccnih od ()koyalogi.Sal.. 1131. "Nek1ld do:vtJ.kako i.zvuci ne 1)LI~em loS ike.uoclluzow.[cij!l! RThQ.wcrlti s II.e:nja cev j el. ali ba§.0 I\Il~i~'iji.g reda.snjclJlje? Kako je eudna I"" lalto:wana a:f1I"m.. izJag. Uil'Jll'O.ad se s ""ifliellic~]. ··o. MoranlJO se st.editi g:lIsltU..el~la~rJi 0 do.. J).!l1l.USWl O~lgo'lol.. gl..l J~I]J sIJt':d~ ilenici. [lost iizanje bmllisl v a kI'O~l op(li.ohi. "Poll'ekacl n~l]f:ra.. gO'VQi'eci: "i1[.. Guska JC rasla. (Shih-ti nu.11o:g ]~ik(l}' 1~ m.e.hiih) pr.k(llji SOU oclLlvijeJ!.isoki dJrZUVll.so.o $!~]Ies~.\lkusan odie k UO"'O~ll ui'luelJI!l S I. KlAel.om je pi.iilje to rki"kll'ina koja tzrav no ukazuJc na urn i.0<1o:swllb 'lJ.moo'lje.llcllkQJ.l'.ku da lJQ(lignBobrve iii da u-epn .l1 lj Uizvi1U'1': "0 slui\Jemi6eli' -Il<t sto se nu.ko jc tnko.~tt!·irai zana .[l 1I:(1I1jU.) joe L~pocetk~'!I)J"ollcmrao zen po(1 \"0 (Ils:a'llom S o[.Sh.. uprav [I suprotno.. [\C"z (kug'.~~~. '1\1 nerna niCe" salji. cilelj nOlIuj' ~". (JDlIJl1li'llje D<i!! ctllild!:ol:ikQ pl'imj:m'...".ll']. 75]-790.

chou) se vl'aU s i~leLa. NFego\le ruke n. ledllole stvari.. Sv. I't:ce: ".ljev edgover bij'..]ie]a. l1ie..'ajmo! U O'"'Omc ]~2J zel1 t1 .<I'O i dVojicll polmzujuci !If-I vrc ko.li stQ' zivimo? Zivjeti . P07.pam . Nansen t'ru.lJitaoc'I.<lO: "Sve s.!1l'i.1 s prepcir~mjem.€: tu.k..da. Kako se IIIDZi': lzvud iz nllvolje?" Ako se ova stavt U orblik pl'iCe.m"'ije1~ okO]l. Ako ie ij.?" Dopustl da upitam. :zililemal'lije .\ld tla S<'l.hala po." It!lkco nnko lIije~lI.dI mlUn:zi.i8 islocnog kdl'l prepil"al'j !tu S(~ S .r.no. gdje 1011 Jll]ek.l_ka fm'sa.(Vud!ennl n!do\'llik<ll.: dol> SJ:l. OVo' lJ()]]_~ktl1]je vrea hilo [I. II NaIHHl.~in smtsao j. ali ilLko polms. s n l~mn svrhom..10 je D. <l zastQ hi se ispricli!va.ccrv.Ii.edna od uifi. m 'wnijek'. I. l<aj-kl.Ul\.i)vl1i~ku lutij~] . spuslo bi nm~ku.·.?Zasto le ]ltdno nevtno stvorente zrtvoll<lllo? K.di. Slo je. .ole vrste.Ollo'" vee spomeuutog.~ Jostm.lsllcki. tad.o I.i\.) . Ma..lm'j"[ijlli~zj.'lkva if' ~]op6e veza tzmedu redovn:iCke halje i. nlkaikva.l'IIw'a.·OI.tl.j(nsbIlQ 0]1 sv.ljed'e6i UCiitelj ieuhvati i P()(I~zuci !" 1£'P1. ubij. Zen Pl'~b-c p~l1avliaJni!.'lt.)1 0 tome d!Ujll j. Vjll':l'tljl!-S (1[1sve stvarl postole u B. zen je doista l)l.o. li Nansen rnu l'azloil shlenj l upitn '~i\SlO' hi Oil umnio da spnsi ijV'olinju.'epi. pojma? Ima I'Jll':sto strnsnc ozhiljuo kod 'oh" 0'\1' "'hullea.oirli:lJltl.e· I"eel HeSLO da g.JiSOJlIU~Q afil'nt .ll £111ll~1 iZH. toj j .tlm. nri ga posvud"" !:IJi Oil1.\'l.tl'ivc veze hna sl.Qja je leZ.C1m sigUnlO nije hila. No semo sutjeti lalwdiC}·niie oovo]. ~udjev~iovo.'ld : lza-ckao nekl zen 'OCitel" ('.. Sto sve eve zl.. Joshu (Ch<lo.I.~tc? Jc.lliill nil glavu.lllk" .U.k~ o.Prvi odgovO'J'j: .~ stvari J!10gl.vdje.u.c.11ije Ii 10 dovoljuo? iilliino.Lsi...."dj~ [e ni~ovi) 1)1'bi". Ak(l .o.. tanseu r ce: "IDa si bio ovdjie U pl'<wo vl'i.o orU~~1\itit1~oee bili s.oblcno [osi sa sobom..l.r. ~le mo. izrel. jea' Gnu ublja Jz ]S~og razlogn Z 11 rlil<ad ne obj'~rljID'<I. ani <rj oovje}!. on.:voi vojoj cisloci kao i 1I sv ." Nadstojnfk SffiUOSUIWl Il. no niiedan ad I. Rae! d:otlJen]o do loga.e poput .g' ~n'i1.oMaju istovjetlri.'ooz.jo:liliUl zivoHllVU. II Joshua i: Iansena AkG to ne sh'llmli. cviiet U cvatu lspod prozora SHU. obj~l1ie-llje ruje potrebno ni urn] sno. ~lko otvoris nsta pokus<lvajuci Imtvj'diti.G n):ozc ~ • n. Objasnj~lvaH znaN isphcnvati se.vieeall u'bij<lj uel 2:lvO bitte? j e ll J!o!51lll~~~~vllj'i bto budala $.fI" Je . Istog Joshua ied~ je redovnlk [ednom uJlil..stici budastvo.liigano gU. tel'Ileljl~om l1JlI.1aif'l. Mora J)ostojaii nuoin 1]01 l~?}iSl. no necese mlino SHlatl'rnH da !'iIZ'ulIijeS zen.h zivoHnja ilmd u..ao l'.ll'l:1ohila sudbina.l. k ci~iIW.llijek OOJeU od.e ciinjenica i.ccelucko] hlljj~ni? Kad lr.e i'Mnij~ pestao ~H~te1jeni tisueu i [Jet StQtii'llfil'ejoV]lf[k.akoju je ill.ij:etti . izgubll ce ii.juva?[(ad j(!! Hyalmjo (Pru:-clulHg.ju B~)g je svepr!sl\lall.kIOIlI.i'~tlmj)t razdo .oj s"oio~ 1l<ll"O'sti.Jrllo j'lIZgOV!U'flli S ]3ogom.etll 0.onerko (lei vas ~noz.m.jek Uti drvetu ne od!govo]'].ko "t'vQjeg" i 1i~'l:~Qje. 1'7 ..n Ovc je ~edna od llA'lj:.rgne p.jjlnmno zen.ije pa im ti Syo!iIb.::dJ)Vlli.! !le penje nadevc uhvnti zubuna Z<I gJ'.aci. tako z.eovjek ko.i.uz.dorjc] bez iI~akve pl'ilujedbe mil:'no.1i...ve" sumo .ljoJh tlel'az'iU'nije Zen.Je I l'l'l"lhl)<! njedinjeui II vi:~f. Jeshu be? dalinjeg 'Ilsn'ucin'm~~a sklne ""·(ljesandale ad slam I.1!kov. kflkav jC.ieli. n.tivna iz. Zivot I.:is!a ne tlt'ze.psoh. pustlt crl je.10 spuluni iJite]. i P]t .~Veo ovakvu cudnu I m:1ol"iju! I' [esu ]] "ap:wlu:tl'H) pD]'iclln. 1..~ dOlje Bog o.lljfl i rjec_itosl p. s d~jlO. ttfil'macija" nisH:lHl (I'V(I.lIl1. jet" po lvom ali ocirellell..!\:-clu budizma.X11oLl:ik1l:1isjave.eel da on nij' IllgdjC'.vatikcJlu<id(i[i[! drveta.a ua dv(( di.i:m 1·.a~e: "Kfld sam biD< 1I pokrajh1i 'l'sin. enda pogl~~v..li cue u .eg l:lI.e UJJoze! I'.g".UI):i.I"IlCVI' ': (lrell~a .mill sed:mt'l..jc"i "apsQluJi'H:l.iJ.ll ' ga VII:'6em vee lfn recite slo je hi?" .m1:!tn j.l j. Kamen kojil tamo stoji $llti.Id.On )e Wo lzabran za nQ'vog 0IW~n koji f.ovrekI1l'loZf: [Jilati~ "Je 1\ 'to 0]]0 s~ose ~lnall"l iI.nrmcij:<l?' Mazes po:ru)l'iti OY21ji.icll1e.ovor kad drugi stupi 1i1i. o'md(:vjlll Itl'aZimo.~~. 6o"'Jek. 10 jest.unom efirmacl]o n? R.av...1l Qdgo'l"O'J"ilti. na !it'll se svotli to Jcd~o? • Ci[e.jcd..ma "'Itito' ZB!s.c.opona8an~l~ hilo !.? Je li N<lil1lSCI::lhtio bilHIH~l'eligi... 1-10-8[4. I"coo: ~_ e Zov.lf'l-shan l~~I1~~n S.llQVOm SfIlnost. n~o. Kaslli]e..~avMneplodnu l)I.wl jrulje sandala !m !5]'lVl. izwubljen sl. af:il:':mil. stilviv.w. 011 vise nc 1ll0ZC biti 1<11110. n~jlmliih duge Nlzmatl'110o~.lt.no .u.e nwc~{. a s [~pru..!J&o£ut~l!a llJi.l' !1J'. Zen viSe !'Ii.UIlOSHnla. dao 8&111 igl'~\{itU I r't)!il.1'111mcije. [If1pusti: sobu .i m .igl.~~na dYV. da IIjegoYocijelo Ujclo.rt duv. izade.1 svesu na Jedno.\'.

n.~15"I!]tclflkt .leU dtl i'!j;!t odr~di.mo!)('IQi'lj, mj II IIje8 ~VQj je 8runO:j.p!'!rQdi d a nemoze Ibni o,grani.cen, '-It je velika 1 ueizbjeiml nedounnea sa illltJeMu, K,dio cemo n<l!t:~ fzluz? loslJ;t:!o\fasvec(~:mcl{<l halja Il~je i]oW<l; ujegovo t]ci'icnje SB !lie' Hlo:i:e slijepo sm.jedHi, jeJi' svalko or] nas mora IJ~N~ .WQjt] stazu, A.ko H l:le:tko dode s istlrn I)~i<fIlj(~I'T!, kake (;85 odgovol'Hi na njega? Nis:mo Ii u ~1!','tkQjlzivOI)loj prmci.
rreuetne vllena

sno6~ni. s Istlm ~)]'obler1I'!Ol1l?I ne zahtijeva H O1]a u:vijek i. n.''WP-i'u[Ii!iCl'ucije l'reseJtje?

OI.TI!i.lje-ni dgov,OI' Gtlteitil (Chu-chih)' o ua bilo koje pool (\n1!Up~,ta:llie hilo je da podigne Jed.'l:U od: Pl'stijU_ Nle,gov matLisluga ga je opennsae l had god hi ga· stranel ispitival[ n Hccnjll!lCliI<ll tlcitelja, 0]] It. pod~gno prst, Cu:vili (I It.o:me, uc.itel.j F~d'iQg dm.l<llJOZt)ve djecak.l ~ (J€Ii"e-t;e HIlH FI.'5~ .•
U strahu j boli, <Ijecak.(lokniia pob~eti, no m:~ilel.jga poeva !lO!J'rn_g ip(j(jlgl1(! prst, D~ecak po,ku:S<1 opmmsati ui;Uel'H'" kako mu je i bio ob:iiiOl.j" ali 111';5(2\ vise nije bllo, Oti~ednml:li um sine ZInXu:'efljie sl1eg 109" rr e~:;].ik1l1Hm.~eje ropstvo. Slovo niikar.l ne treba siljeilit:i" jeclinl) duh treba spoznali Vt5e afirm.'l.c:ije zive u dulm, .II.. gdIe je c11~1l"? Po~ra!z] g.a.:~~svem sva.kodnevuOlu iskustvu, lmm)leii o!bilje c1o,ll;:l~a<:<1 svs s[o

"onihkQ~i, lUlUI'Ll od gladi~~edc6i kraj_ vreee s !'i7..0111"., r~j b(}~je, k,IQ"M~ koji Ilfflril:~~ 7;e<li d.~)ks'lOje ]JotPIIlI]O rnokr! ad usrcdt'ijeke", J.eilim.uCit.elj ide kondr. dalje i ]w_v:~:"Wli S-IUO SajUfi 1".12.'1s,J;tTl<L ~. Vodll~, Alto je [lIko, nJe moi:e.1110 tskreuo reCi. d<l Sl'110 glu]niill i zedni, !:crod srunog poCt~llr.:a UI ]'lam., nije !!:i81~1nedo~n.)jaJQ' Hedovnlli je d(l5'~~ok SOZaI,U (T'saoS]I.Ul., ~NO.fJO'l.) !1'[IZeCii 0(1 nje.ga da hnd!e milosrdan [er (H] sam le prilii:l:tr](Ib:ijedan. Sozan usvikne. "0, ITl:[)j 'In~c,m;ml. .gospodbte! ", 11.'<1lto se redovni k .,>mjesl..jl Od,1Z0ve, 'EEldre6e i Sozan: "Vee s] popto U'i pune ve]ik.e zdjelice bog.<1J;og donmceg dUM (alkoholno piCe), a ipak uperno lVl·clli~ Gil. j{~&!li.l!;,,~IJ:1 llftvh1l£io IVO'je ~l;$n(~t· Mo,;>.d!asmo poput {wo.g f!.ije jmlnog bogatog retlovnika, kad 81110prilicl]o puru, Jik!!d ne shvaCm:I1Q stvar, Da Zil]):.ljuChl1, eva ~0.5. jed]!!': or] nebl'ojenih [zjiiln ]k.ojilli!!l: ohilQ~je zen Imj1Zevnosl. a ko]ll. apsolntno afnl"llli:nl rstinu Q ;&c~i)\i" $r;:jJI ~i rTaing.-p:ing., S45~9 19.) lJpli[a Sui.i:lia (T'sui:-

wei):'
"Koje [e tenn:lj[l(l ll<1.eelo huclizW((I:fJl "CIili:lIj," :!'f10n:! SUi!Ji, " ]'·eCl en H kad. lillkoga nebude u bl:iziiui.,· Nillwn [ldl:og vremena Seihel ponovl $.'lIoj z~iMiev.,govu .. IIei:i: "S.\1,~-I:'J;ne:rrm, ~lr.koga tlvdje:; Il1!Olil;ll te, ]Jl'osvijefli. mel" gOl']jiYog ispiliv<lca u bambusov gaj , rumm:: rcee niiita,. [{ad !JOHIOjl -.poOe n<IJ:vIi~i!l.Wili da [mil (J(igovor1, SlIibi pl'oMI!ptI].~ "I\ako s U visoki ovi I.mmbusi:! A kako uiski on! tamo!" &iSilVi;;i sa sroltee, Smln odvede

titreba,

na JSt,om m~ie1ilu 6l<IV 2:ivoL Starrl ie.!w uijc ~eti!:!hl yidjieti Bl:Eddihlll. }~ko It. Jo:j se nekad pJ'ihliiio, pokt 1'5,tV aL1.g[l. j·ri rw sve ma6iJne izbjeCi, 1"ce61 gm'l;l-d~)lje, slu."ivaju:c! se tu ~. tamo, No, j(;d~]og joj dana bijasc nc~]]og\lce pobjec! od ~lje'g~l,p<~ona poJu'1je !ioe ruJ,'-rrr~;OIl, .glc. Bll(JJclh"l se pojil.'I'i IZllled.ll $iI~d!.Qgcd njeHlh deselp~"sHj~!_ DQ]?lISli: ~:I~~ pilam, "fli.oje ova ShU'.~dama?"
AjJSoll[l[~,1 !lfH'!ww.ija jie: ilU.(!fUljjJ, TOIn[·~ He IHOi,1e!l pobjeCi, j-!:!I.' se i5llOcavruS s Unl na svoikf:ln~ kcraku, No" to uekako

U jed!l.loj s~,i;n"iutrul1o: r Istccnom dJijelu grad!a zlvjela je jeilli:l~st nra zena ]~,oj!a redens ];!.ud~ Buddha, ~ollLi i;ivjieSe je

ue PI'ep{l:;>;r:t~~i'es (10k, kao nu't{;~jf'\I mall d~~Cfl_k, ~Ie sve
:iZgllbi.sp~'sl, 6w:lno j.e to, <IHciujclllc1l
jit'

d,j smorm popnt.

78

PRAK'IIUN ZEN

Dosed sino 0 :lei'll'! "1·1ts]xr·'-lvljf.~I.] solrsirom na il.'llele_knmdno gledWle da 'bi_s;m.o vidleti kDO je nemoguce i'llZllmjc'ti zeu u kroz taj km.llru, UstvaJ:i, nije pnly,e(l:l.lo pn'lll1Jll 2lellU ilnali lak_,Q m(lwfs\l;.:i P,l'i.stUP, Zen prezlre inediije, cal i inleleklllfiht:i medi], Zen je prveustveno i konaeno discipfuul. l iskust '1'0 kui~ ue ovtst u.i 0 kakvom obji1Sujenjl;I,jel' ohji)j~nenje lrosi vrijeme [ energijn i, nik,i1d nije sasvlm jasno, Sve sto' (ll;lnV "'IlL ~.lo1rl,ias je krivo razmuijevt:\uje j iskl·ivljew. pogled na stv ar, Kad zen icli da okusg: sla.lkoCu

scool'a, stavit ce l:i ,()otl"e\J!lJl redmet ravno U usta bez p .ilIl.akvih dodanuh l'ij~L Sljcdlmluic.i zena 'I"·elili bi, ·polli:·(~ha!l1
je 111'5t da hi se njime pokazao Mjesec. [11:i koja nevolla hi to bi.l.a k1il.dhl!Y!'s~ s:mall'i:lll Mjesecoml" Ovo se ne (:irl'l 'iljEwo~atlli:lU, ali mi ne znamo koliko pru.i! c.illlimo ovakvu gl"esk.u. S~II~O nezn"lJlje l:li~fr" ceslO eHVOi da He budemo UZ[ien.1ii:eni II llIisoj samodepadncetl, l~(iJ:';.'I(I (~lI.ptsea, Z medulim, ne moic lei dal]e od p01,ilZIVM.ja na l1'l1jesec, jer je to jedino dopuslello 11111redsrvo u tim okolnestima, 011 s C· uC:inlU sve lto je u niegovo] IlIOCi da d(Jticni predmet u

potpunos,l:i. llCini onoliko raz.lUJ:Ii,ji'lfijim koUlkco[e moguee. Kad se S1I. zenom I}OSlup!t ]1(, u~etiJIfi:Zlcki naCin, c:itatel] se
"Itoie 6beshrllbriti, smatl'a.jnti ga potpuno nera;-;mnljivuu, jer vecma Ijudi obic:no ue ovisl 0 l"ti.~m[~I.j[ll'ljn i samo-

to

p~'onL:'1trru'1~u.DopusU (l,1 !!'IU se pl'ih)il1:i.m:s p.rilieno drug~ciieg: g~!edi~ta :I:oojejc mo;1;da. hlilz€'p:I"illVOm duhu zens,
Kad su Yosl':ma (Chao-C'hm:t)

pitali

s[..()

je Tao, {tli ist:i:n.a 01

90

zeuii)' od'go'\\,o."10 je: "Tvo] svakodnevul ii:VOL, [0 je Tao," D~"IJg,im~l rjeim<l, I voj'e v lasutc iii nnw, samosv jesno posto-

tako, to je zato to nije P()&Uga.o stm~jc uma ~\.;Oijl:: muogucilo BO;(lh:fdhal'rlli iii Sekitou dn d,lI~U Mkvu IZ]uVU.

jonje ,PNlI10povj:l_n~uja - to je lsnna 7.e.IJa_1'0 mi.{lwl i kad {i;.'liem da Ie zen naibnoclIo pl"taIHican. Zen se iiz!'<.IVUQ (lbl'[IC~{ iivotu, ~~ez upu6iv<lllja nil dIlSU, Saga m isla !ina se uplic- u ili uznenuru]e lIohi~njelli Ujel" tivljenjil. hlc,j<l zena [e nil ~HU iivot dok h!C(~_ zenu nema !lice!!; neoh]cflQ,g Hi z<t"Quetnog, Pod.iizem .i'I,LKu; uznmun knjigu s (h'uge siranc stela .. cujcm djetukc koji se igl'luju loptom ispcl(i IJl'OZOi'<I, ,'idim oblake koje vjetar odm)si:iza sus; dll" Slllll.1le:- u SVe.IUlI OVOJ'Ji]e jll '\Ije-lbrn:m zen, ~<l ,2iviffl zen. Nije potrebna 'l:li.kak\' 11rje 'H a r nspl"i.'V a ll~t,i, k<lkv (I 0 bJosnje]~e_ e ";!1ml.1 zailiLo - i nema potrebe z~, objasnj,wilnjcnl, .lIi kad SU~]C[~ svano till;)!;v svifet pJe:3c od l:'udosU i svlma su sr'c,'1I.[spullFena blazeusrvom, Ako ]e zen lIOI)Ce mogw;;e pojmi:li cnda ga treba zgl'!d}jli upravo Qvdj,
TnKo kadsu Eodhidhar'U1U (jap. D'U;'lUll<lj kill. Ta-me) pit alii tko [e, on odgo\'!}ri: "Ne zuam," To ll~jf' rekao zeto k;'ruje mosao o'bi~ltlltiHs lH~.niH zero .~,tg [e hrio ,i7.bjeci veJ"h"lni spot', vet jednostavno Zi'tilo slQ n:iji U!!lIO HiO i~'i 01] jest, stQ' QSlln dtJ. je' ono sto ie i da ne 'l'lC),ze bttl ni>~t.~drugo, r\J~~og je blo vrlo jerlnostavan, IC1.d se NfIl'ngaku ('1m-Ylteh, ,~J,71-, 744.)!l1'Ibliiuvao Sestom }l'lIt!'jjadm :i kad "'iii je ovu] pitao '%0 je 10 slO ide [JI'cma. men]?" niJe ZI]Ol.O oclgo"orilL Osam dugili. godliuiI. Of I, le duhoke 1"00zmH! !tU) opitan] u, karl mu jedl.1og dflna, sine i on. uzvikne: "C;;r]{ i]"' ti da to j. sr ueSlo je .I)I·on':Iolliaj',,· OItO ie isto I-mo i: l~eC;j"Ne znam."

C;u'

Wu iz Uafl,g di]13:!>~i~e u',l:i';io je od Fu D.m.sh1;;l ~Fll._t~shih, 497-669,,) da PI.'Ollo"i.ieda o jcdr~Qj 1)1~(liSI~cko). S'~llI"l: D<I:islli joedos'lojaJIJ.·ilitcJ\{j sjcdi.o IW govornl!cl\oJ stolici, all rlije i~"'O'li'01'io ni ~'ij,eci, Gal' I"ccc: "'l'n.z!o s;ilnl. ll~ ~J.a odrziil propovijcd. Za!lo 11 ' [JOCI1.ci gif\l~l'lIL("" Shlh,~,Jca~n o~

carevlh Silugure"': "I flis~'IJ. ZilVl·51.0 vropovtjedanJem~ je s l\.!ikvlI je 10 Uhu pl.·op~wijcd m]riao blJ(Liis'ticl(i ,rilOZol'? KlIsni.jc.,"omcllw'uj'uci.gol"llje, ~e-II 1,1C.ilf.,ljgovern "K~Q rjecit<li 1)1'OpO'itijed l(), bijfl~~e!"Vimalaki1"l1, jur~;lk Slltl"~ k~la nosi njeg<wo ~n1le, [HI isHic naeln od,g(}VOl'i iJ Uti pil<ll1le: 'i(ojn j:e alls,o]u.lI1<l~I()l{triull n:e·{}vojllOsli?" . ct;ko j~,prll'!1jelio:."O a Vima].~kii·lin:a Usina ulsturu gn~m,-~ Jesu lit (Wit zatvorena 'UsLazaisto;Jj biln toko zu ...us~\jnl:lI.? Ako je tako, l sad 5utim i cijell i!.wivel'7.um., Sri, svom SV(ljOJ'l1l gntjom i lIr'llelw.sum, smjssta jc ebavlien ovom "PS(jl'i~Il'i'~n'1l li~nO]l~. ;0, oponnsanie ne pf'eNnnl i,nInl U 2'.e~,(mn IISl. ramo gd~~ l1en~,(1 slva~"Il<~(:k.e or:igiIlalnostti nema m zena Morarn reel: 'Trelkasllo, p~'ICl\.m>no! trije.lo se UdV{ljila odJ luka,' S
R'edl)\I[~Lk u.pU~, 'ienoa (Hui.ncng}, Ses'tog pulrijm'hn: uTko je uaslijedio duh r teg pal:l'ijarlla (Eh:i!ng.jefl)~"

Yeuoodgovort;

"Omj kQji rllzlImije Inl~lizam."i Yene, "nls M1i'I."

"Jesi Iii gill til onda 1l000slijie(lio?"

"Ne, "odgovori

Seki(o jednem rLlpil.l svog IlCeni.ka, YakllSru]<l (Yueh-shan]: "Slo r-ad:iiil(It-dje?'' "Ne radlm ng~a, ~ m.l"(lvo~·i dl'ugi. "Ako je tIl1'<.0,.oml~1II"alB, vrijeme." ~ ije' li.lra": mje 'IITCl11ena tsto llel·wk1lv nul?", IJijuSc Y1JL!.USru.lOV 0((;[50\'0]'. S(1~I,itl) ga j j druje is!l.iti'v ao, ';Kllze~ da ne 1';Qdis Ilg~.f.l;11..0 [e onda Utj koji: 1 1lJ~ radio lli;sl .a ?" Y"Il'::I.ls",nmr od''''(J!\IOI' bijaSt> isti kno Bodhi(Uuu"rni.n: Heat;:. ni najrnul(ir:itjri to ne zua:ju." U CfVOIU [lema ngl.l.ostici:l.IHil Il[li mlstt.iciiznl,j~, ako je 10 QllO slO s(!, podni. '... ~mlljcva pod misli!'i.kadjom. ,1!~dll,Oslavrmtinjellka je ovdi iZI"<l!Z:CU<I jednoslavniiU jezikoln. ,~e l:ini Ii se cHalclju

"Z!I.sn.o nlst?" hilo [e, narnvno, sljedece p:i'tal\je redoVlIilm. ftZato jer ne rozunuiem bndizliln," Yeno zakiljuei." 1 k ra..o .' J\al\iO je I.e[ko, H: ipl'l,{. •kako 'I 1'. razlu"J:lje t"I, • ," . zena! isunu ..,..... 'fe&l';,t) iel" "<l,Zl..unjeli.[e znael ne I'MumjeH
1'<lJZUnl~et~ 'znalSirU!Zumjeti [e

je; lalko, j{~r ne

je.citclj, izjfllv~juje da je '~~k BmMha SakyaI11,UJ'ii, i. Bodhisattva Maih' ya ne rOlZlLl111JU, doK je pl"osLOduSlli vm'alicc l'il!Zumiju. Sfld :moz"mo 'vidj,cU z.asto ZCI'!I iizbjegava
ap'~tl·nkcije.

91

ffiI'1.ec.djetimll.." IIi: "mtra JilI"Hedi !ru Ilo'(]j nema Hll!ddh.Bq"zixm. rn (luUm. Jedn.il:~YP..av.(Jen O'dgId'ne i uikt'asem: zlatem. Prtrodncsr.JJJllLo2d_tMfL u 1)()~~l@_mjru:LiJl§l. ekj od gorulih odgevora fm.ilju 5Ve pl'islase zena Ouo slQ buc]jsti ne vole nije S<lIH Bltdcl. Tern.i do SI'.I1~livgfi stvarncs.czen IlIc]teJj: ~l'en1djitoO ollel'i usta kad "Trska jeizl'asla kroz. Bud.'ij". ne moee aa IUlslik. 11Islval1.}su sljedbeilijci ~e~ul~akoilepl.DlihlD!e. se vailjajiJJpn~l"o vi('lQI"<tv.'e::m] ilt!. sto je Buddha su l'<l4noJikL Zano? Barem jedaul'il. samo I'lj6. to i Buddha.ie:nje. vnostl dobivemo po.Z.li ave neobjcl1!:!!~et\t [{ad je to posttgnuto. budfrm<l? On 11e moeebiili talco nll'skt~ iii neCisln 81"011' ua g~ izbjeg.ci.: "lma jerhul riiec ~Mi'] ne vohm cllll. Neki (l(j odgevora S~I slfed(ll~: "OnAj Imji je iZI'<J.Oyt~. rije(: Bllddha. . svojstvo iz~"aZ. Suddhil" du~n." "Cak ni llajlbcli~umjetlltk.!:) prlmjedbe smon-att osbllmlma i zflie h Q1'l!i stvarno prosvjetljenje S'li'o:~it sljmlhenfk$? Gi]iie ncin:ili I¥U:l. samim IJi. i da ui prst. Clui se.tcl.jek k]'[llki j jez.(]1'I. flec. [SI.ma.y l.t:i g:dje U'iJ12.e i ne ostani tamo gdje an jest." "EvCl.lt]Jeimn prslma i razgoll6e:nin1 ]logruna. seepravdano uspOre~hJlje s munjom.jek.ijel:i. Tako smo p. Vee mrskost Ve.Ilk!) sudtmo prenaa nastm Llo'bicajeJ111JlJi sl<UJldardiima.· zenu uema nie g preopsimog.ii llJi5:itdjeve I'!jecj dotaze SPOl1tMl:O i bez u'enl. valovi.~.Ide i:ovjek s nlzr. Beskl)Jlucnost.gMmjOl!.Ulmogu8}1J ~~RN"k<tpil'h']es.Q ide sep~ljllcj. lO.''' H]{ llog]'1U1) "B.k.q i ldeje te kilo !aJkve I1C vode (10 pl'av'og razul'll:ijcv'mja zena SUPl"'tLlO tome.·lVania samog ilvo!ta.aJ. su dane kao "Usta su vrata zakl.sll S!l!!]jeIfi uma U kojem sn uciJteJjii ." Z." "Pogleds] ll'ono.uCi da je pl·akHc.iljn tilkv. ~ili [l'(I:"~vlli~g. ue cinj Z'eTI.taOQell1.ha. Drugt.':) llvijek budemo na oprezu. I izgoYOl'i.ovor<l poiavljuje se Iii sasvlm .ili Buddhinn prlsornost.lQLrnz-i 1)Oiuo6u :kojiib.. .o:rn~viedu i posta] prekrasno providan.je." odgevori.ja 11<1 ilanje p tko ili. 2:eUe.Vlt $vdn.nll:! UlZ tu rijec.l j kat) sto SII rijeCi.jek moramc hili Opl. uegu. 1:<17. oslobodenost ad ul:njelnib tvorevina.jjmo.m d"ugul1 slvt1!l·ul1<1.al!.l.• "Ivojetme "Pogledaj je Yecite.oiju brda Chang-tin" i po] IUI. pod koj~m okolnosttma ne rnoie posnui sam Mi'e.·<Jivno. • Ui. moramo zapamtiti da prst koj:i POktlZllj:e naMjesec osta] i (l.1 Budd!hinoj DVOI'a:ni. s Zato llvi..ideje.~.l'ltlili razumjeti zen dO'slrYVI10i logt&i. Kaloo te!lw i V/. zennikad 11@ U'ooi vrij:ell1eill. je Imlillm..~ni d.eljHom.ij zenn.utko.uob usov gaj lJ pWl. koje suizvana slav]ji n ]11'00 nas.1<1. mozemo ZIW. one-testa isin']vljujlll igevore 0 l"az:ni. na OSl10VU iZjilVll danibg(ll'c kao odgevora na pitanje tko je D. potpuno l'uIva2ni i zaista vrlo l1eodgova~'aj-nci .. :Ulfllo [ednn ll"eplaj i.Lu ili !><I. proll'l:a§ili smo z:auv:l.l). kaje konstim II O.l pretragom Cilalte zel'lllmj:iz. Mogu li se :ZM uCitelji koji. nas ne Z!J.· "G'Je. Nikakva stvama vl'~je(lnost nepl'idaje se J'ijewua Bog.i on .11il1 objaSll.jski~'a polo:! :ti pt'l"na BuddhJ? Nije h Buddlm.gog magarca 84 kld\. oJ:'igMmlnOSI . Zen.~U'~'tod.o j sllcmm . izgov(l1"iA.1i "On luje Buddha .VOOlLI ~zvaujski zuaei kad stVlIl'IIQ ulirno doc." iiOnaj kofi je zalvol'·en 1.Iiill. sve do.~VO' hi bilo pnknsf.11lestinske zmlcafke ""ella.l[·<I!Ilja .pl'i:liclHI zhtrku Ulijcmlnijib Izjava ikad Izgeverenlh glede tako jednosna"~log: J.to 05." Ovi odgov(wi su nasumce prObl"rull]Z neko]ikoknjiga.l_jc r jezliiJue rigL~'e.1litt.· kako se lSlto~lt~ planiae kraeu 1JI'(~It()i 'I' "Sasuseno strugalo bl<lta s cipda. darae II gong_il)jegove 'l'fbr. I'\jegovi su odgov{)l:'i Ulvi.litaJ:!j.ISlffV!]QJf. Iljfhov Gospodjn? Nij" I.i 1".dog je da ]111 taj mlCln :'Jele 0610'~"iditi 11as-eumeve od S:V." vru.uddha. one SLl: lIU."'l"Ovili.. Ako rusmo Uti o'lWe-~iJ neeemo ih u]ovlti. ud. Odgo'l'QJ~i zen I:l!cHeI...m i Jzravne kouki-etan.. zhifi1ljn sa]11l S l)t'lall.sI:a:e. One au.e:tve.aaije shiede trenutno.li.

/1'.1 I:njesl" ."~'tirll i'. Ne. tad 1'[lzum:iIes lJm dlj.vallinl f~l.l jzv nnjsk Ylu~n). Kad U1iU rilozof [lod. [).~I~ (Ulfu'O i'.:tli.hF. ~P: OsiJ'I'D11 izv 1. one 1n. Oaj jlla. slo "O: Um je hez IikOilii oMi'ka. Um jc ~~rijeCi 111.~''-<:SKi! (["Ie gl~. 'If ~uir!~" 'tl.'lIljll.~Q{ie]'i IlNlniJesladjn 9.h k<ize: 'Rail spm..)" !lp: Ako je ':m?" 1:1 'mil U(l~a koji jc neovisan 0 rijecima.. zen uCit(111 ni.1 0 nekuu 1U10eLimtl zena.~ !lije LJIII."I?'i "0.eliti 5 njiflln.e da se pX'()lSvijctli..j Z':-Il~.'·.i km) -R"S. .'lcij~!ma.:Orlll!n.tj'u i [edinstvenosti.\\'!~ "~"r'li.lOl. orore 867. L zenu [Iom.'llU.~afljj. u ne tako ~lesll·pl.~i"" Ilr~ f. M"-L. 1Q"'I.) koji 8!J S njima 1l05l11P<1H brzo i vrlo iZI':WI"IO. Izma.l~oll]osH (jail. iii 'fo""illb Hu!·11"i ua kiueskom.N~o!"a ditto lro. i m ill sllcno. Rani. slvai. bio j" LL{"nil.fiju.Dlen~d!1O.lljJ.i d veloJ. <I koja LVl'ill c1~t Jaog ue nl(Jze pOSI)OjillHneovlsno <0 svojlm mmnllest. je lal..IJ.. on nile ni neovisan ]Ii (IV is all (I 1'ljet:ima.._ . ~ da . 'PatrijClJ.i hili Sl! . 865.U Um..11 hlo!Zof5ku raspravu kojn Ir~1Ii vnleme. hmlr:-np· (" A: ·Ih'il.' atiti <llljsltirn xn?" okolnost iI na.'>. "'d:je U.1:'lIzmjerno toleranlnl prcma ~il!koz.. :9'1 . On je vjecno 11lil.e se 1I\o~" l}r'.6~). LUMLiirSnjelll l"~~Ull. l"ijC! tj :o.'"· .{·) .I<. Istina. a .[1. uli se ne s~:rdi· poistoY). (To ~est.11 sjl. pQ!l~'azll!nlije'vlll:no lipodi lim biJo ko~u f:llc7]oflju kojn poislovjccuje vidljivi uotversnm s m\jvisom ~IVH.iivi kao ~l sll.SIjedec 6e mozd<l bolie pok. yell. . up1t<l. ~:nspravc DaijUfi. Mll.l'oji Un koji [e neevisan 0 i'ijei::ulU'l.iiZi1ti da zen nije oblilt pallt." Q.'i..egovQjfpelovanje.tij:".ves!..s<lSI"lvljeno i(~ OSl[])OI!l1 (il.. 0'\1'0 i:ilo slijeili uzeto je ll...o.. zato ie se zen nui.l'!'~"o 0 .JI'l) sloljetu kad 1I j ZCl1i pocco cvjclatj II pUI. liP: Jesu Ii riied UlI. zen p- nest.oo.loajn Rinzaia (Lill-cili.'e'l!a "0: Ne pm...·1lt1l.ic [Ii!~sklontome cia se srelne s nftm n a nlegevom ICJ'l.. .S.1I1'<t.::rw.1. m slobodan II SVOIll dj. AI! fiiozo..!<S .I d\.1.Redo'li):ik.ivotllc a'li:!:ivuosti j.ji zen ueil ":I.no ne kJmu.·110Sti zvanom Bog.Q vis" od loga .) ill Tokusana (Te-shan 780.

"lJznn s. tad hi.uvl)ek lne p~1p'r. UlO. ..Hlillna po s.Qj godi:l.~os . "[}ohlZi od@ovori: "[1<1. d iK<1dIll! covjek poieo mi.~ dioostije I zahv (lljtljU~ ujmuu ?A1l u [ti:tti 51': jako razvio.QgovQri?" Stf'J'j \.cnn?' P Joslm (CilUlO-chou) pe.llik hoda~ll pozernl]l.gU zaldJtlcH~da je ze]~ ~!iest0 ~lfrprisl'il])1\fullO.t. 'i1AQl?edsv()~f..1I~.J.ivo! je temel] svih st 'if <lr~.~~o d!alek.'lc:itel! ~~". lojiuJ" iO""I!@J Sf: S'r!l~es.ai]'t~~. lednom w'ugom pl"ilikQIl] pila.m. red mJl.1l111 po bud'iv. -0 ~Ije:rr. Pod se 1]<).'oCil. Zen treba.and same p.i.a:rmak"yu.adbio ovd. Ne mll:aenw Im ?.mo pobjeCi od ::i.".zel.!ya PQstoji. snsvlm oc]govori S~Lpl·..mja i nema ]mcna. Ovakva v~(h!J:ljastvaruo ~I]isu vrjjedna pr.td se li.'I.tQll Um svlh Mf-<l.jli. PI·».·(~~:~O:"Nje"~O'\!)(:t! l sja mn 11<1. IliJ~~f.ttelj l'cce:: "Uzu1i.'. i! neclOivni~. :[).]e 11J"edsli'wiH taiko(lem" i s nJt!g(ilvc ~nke.•.t~i[JQblltli. meo je (IvQri." Kasm.i'Qs~tcle. kako te nope£! s'~nplja n i.i sanm D!l. kOJi.{11. ~.J.k!OIll !1p~la nevog red. U protivnorn.· Ov.) 0 Jos. '''.~.iI' .Jmne T'al.K. nsnasna..a za YI'i. evietovima samom P~·ajllom.O'\lntka: "Jesl II iblg ovdje ikmi P~'I5)(.ya.li S. Dmju dalje pBe: "Ouo slo prolz vow sve stvru.I)ronicljivi~rn zen uci1:el).u .ve njegove aZJiJlve bWi 1': ... SVQm filol.Og $vru".tu&e~ ljeva p. ] uz"iiS~njm iclejrutlH ne flloie. Dhru.je u ste i dvadese:t.goyo['I.• f'.l·ethodllll 1".oji su 1~..je. i'Da. <Ii drvo sa ilHim.lo primalllljivo ali nel~lV[ltlj..j!l<1 postoj! i . d<tli. e m(!. Om Zbt~ije:ru Ill! shv<ictlJu da Dtw.i:J:u (7784:191_)}e bio jedaJ:1 od l1.() v~.c iliad prije?" Oval pu~ odlg9vor jeb'io m1k.i.·I.kO~:!'l08tilill'l<1.nako tilH:li.UpUli illl.IMlk.H su g<t ·ZnSlo OVO 89 .i ~'>ece. .~ SMri 1:1i'iJite.'Ill.:I jc b'mlbius Dhru·m. ~to [eouda z~!.zvifc.L" se Ucrlel. j~o:tm. Inju (l'edIo1l'u£k koj ve VO{~O sa!uoslan) "Kliko to da jed.je. SU pOptut $j~ljnih dr""gnlh~.l"iul.ctl c.!a etlasove "Da.ISl)]" "... ~ . ne.~VOl<l je:~' gO'! .· Nato Joshn recc.jedba orvoriln ji(!t pl'ip~·ll.Qtaal "Nis!li!:)[! isto kao prije: upiln ncitelj!l: obzlra 11<1 ~oga.. gOl>pOilill!~. ednog dan .[i[llje.ne.vni.kn OCl za.jla..lj.~j[{-.V01Tl dvm'ijlm?" iZ\lilJIl."· l\·eco·vnffi. 11e. prajna bila neosjeUlno biiee.wj.ene ()blike premn o.oc:l:ue'i'Hog itVOtll.'t • II neJQgi~JtOIil zeuu ill 0 zenu 1:.ov~adayajllln senem .o je !<l. prMi:nil htl!"o mullm' i svet ueddj.m: OO.kml se svii1!ll]L~6in~l!"!sl... 'in $'i..o 0(1 Out k. Joshu rece: "Jest li vee dO'l.u . n(lj~. gO$podline. ru Sl'l'(U'i..ko.Jml·\o.'u6ko'1H~cQm Rec]ovl. pol:mCle se sve Rae! Utn nije I:~ol)lldeli.8te kad ga redovnik upila: J d. s dlf:em da ae Il·S{IV~dli.elju.Hpil.!OCUml hl!J:l1ibus{'l.i!i ~<lhC'l C<lF~be-z to !Ltorooovn:i1t (. l)ojeo b~. '. je . c:. !lllil.'J.iJ"mmH ~lrnisli Nato uc. n. ·"UZIl'l!i.~ebiH i~vrul ~1!jeg<1.ivo. saHcl] filii.p:r·u"o.. pozll<llte i prisln[!olCne sr~·<'I1Ie. tsnnu 0 zenu . dodck uiemn i Utl!'OiIZl M gOl IJQ'~~6 zenu.. hamtlll$ samcm Ohou'mukayoHI.:fl rvera Ii CVa~]'~I:tili .~iY1lJ.0visoj' ~lfu:maci.. svun n Sa tlaS:ilW!ve~ik:iiu~.e!Jii bet: Qbm~j1.." vee sern dOl'H- "AJ.eseIO)· hodiui.1..kml AI. DhtwJ:nnlkitiy.enog bmnbusa.Ge..f~.gospodi.'. nes~.rmrikay{!.l·iH~nitJrcli 1_0. (k~~g]l'edo"T~iik dode i ova) 1111..e!l!ja.t!)i bila istu §to :i b~.a.'.kn.pcpmna pOjedina.j:~OmnnatakoZV!l~]jJIU Dh.o U pHanie: "'Jes:l]i bto ovdj.:J1icu .QfijQI11. 1\m:l~ dIt je putovao c.ikile: "0.eg obirul.'·ru.r\!~J:i!!. ZbulljerU! SmaD"ajlll zeleni.Da je drvo [M"lIjUoJ!. .UV:iJIlO. uejt.. .de ip.medutim. iln Dhru·mil.tI~ ~1 osnmd. Dill ko ji pi ·ol.kova_o·.

Je 1'1 to be..~Cl'ill)l~ I.ijalle.~~evl~h s.mom ::. los.iv{)l. m'mU"i·m i tvO) ¢.\'og ]YP!HOg bQHIVlul KY(><:rul posjeU Yisawo. .i' iZJn.IIII?"l" JiOS jedna ~e.Hi -shanj.i.1.sll_iih . ali tog:t ovdje 11C .r]rtiUl.~ne (rutin .ilpl'~~a :itav.'l[ V .e iJ~lalin.1 d()lazi~ ovemo gore cHavo HCllo.jed.Ut.. if:rOl'illil. M (lHrrl VOO.asu '{ali ~ l~eg.n[JJ SU·MU" ne smi. zar je Jlil !:IC l)l'ii1.:'Ia"'ajlna n sltv<ll'? Potres trese zemlju [ JlI"~ml<t F~ji se I'ulli. stvarjma 1l z.:)I:I)a:ni1]iuCe je ov.0 11lISl..i g.njilm pmst(lI'o1.c[~: "Ond.t"<ili.I ~ljsto vrijeme 1. Kl"ujelll S.o! ~le{)I)"icIIO.tanc. u IICCf'g clul.:sti. uvlsi 0 [mne kako gJe~J~ ua P to.od mene?" Je Ji to zen? Je ll to iivolno unamc? Zen :!lje.i kaI.mcm most. 11. prev]8:c pl'nldi.:ve dok.je!.ist~ obii. "Odie Ie Qll. 'li preveo ije\o?!! "'Jeclrull o'I!J.aie.[1 bill nm-:I. Ilvoj S1m j.ivmu]i ispiJ~j\H':i j.ml. ue iIi).it.lopl'enagli silazak v.e__.lgla:si:o [Jl'llkUcnu SII'olJ1~1 PO .lll:~ I'eee: n'!lid~s dasku.I<:!1 I) ~hi. "Pdje n~k.elogic1ln i ueraeionehm.• mo]? Svako [utro me l)ljrz.11'1"1 .e pro odB odmor.t:~'~'n' a :.I~.o lleto. ch'n"'om.5.ivot. "anja!' Nfl ova je lI.icu ca. ~. S:IJ'ani I'edovnil~ "'it !l[Pita.~V'(~~O IIljeslO pl·j\lJacIprai. dali ni $!Ilt.jelll!o prev iiie HfI. uislllHU ZU['I'OoI'fJlli ogl:admu -zvanom I>roshll'? Zen hi .nju 10 en.l1:.j sljedeci "{IzgovO.~ Ii zen. Yjsan n'.snLk.n i..lz. most? Pfll.'I"<lllil.l1li10 dol!je?" ZW.l. s<ll.rsina tl"~!SC 'ui:len!aHZ!!1il. mjesta odgovm'jo.'aJk:lJ('. njim. !:§.:aJJ? Je I~.[oru.'I'f.~edllom.6.~valtodn 'lung .i. prC'Y.<l.fl~e. k110 ri.gl.Ul " na.nitosll.I'SIO sa sijanjem I{YOZ..'.ec je !teko v~''ijcme otkt1lko sflml.• nel{<tmeni mos~:)10 Kyozruurl' komcnt nr: • Ouda nisi..I.""apSI:.o. . ~s~~:n~! l?I'e.l..Ul l"OSIQr. . llie~i(:kJlj i. Jc Ii OVOvellli dogadaj? I '<I. i .on~J s mlerl u k..u'li jOil 'vetoj neprlstupaenosu zena za Qlm:1lI intelekt.iUa~zel1a_zru~ta _kd] . I..--(.ji se uplasei mozda ne ~~I.QVU "i!'<lci(llHllnos:t: ~ moze t.Cl16e s~dJ"i:!I1j ll<l." kQlnad zebllJlj~~i kO~<i e moida iPojavl:juje u iuh~lekluaJInQllI ·1)1'l"~~U. NIlllMll slaple !Zgal'~IJa .llla (Kllei~1>h~ll) i hyoz<m~l (Y.glQ~ ..nJ. !tad se zen m·o'man'a. "S . g: slavlli I..ja. kakve $hl~ jos peduke ~em.d!1 itaj gOi{or.('llim.j'\i'imo.dok~ls.1... 1).l<lzie." bio i(: hitm. li nil!.od- i za zen.~) I.. boj<lZljiv i6illltel.rtcdOViUI( tl~)] tiNMla: !iV.. "Konii "<!l pn:l. "'I' ")I'ffiI'O 1(i1j'nelli <l ud a ie blo red na Kyozanu (1mpilill 'tis una ~to je raUlo lijekom protckjog Ih'!t~1 te 011 upn'l: "Kako ~i.eko od $ebe samih dol< je ona uprnvo kraJ ]Ililb ."! IJl'>eJtlze .(~du '{is. ~.ra'Ll sam da 6c 0'1'(1 ]Xlglavlw l~&:VOOcn.do sv n!(~(.~I·emeJ~Il'z.lo 'U dobm' san l1ocu. neceg slo vocli do pl'osvjeUI.p~.WTivot je nmlspkh.g<Nor hic: "(." K.an illj d -j odgQvm': "Killko 1.~am."iltlo.'! euo 5.O dok poslo!!! p.tf. ISla s' stvar moze ]'\1:.ik~ikv ' veze ..eZ._l: Kalt..e? Osiim ovoga. ~ "ovJ-ek S jesl. PI'!s!ojnoj 11!1¥no'S!i.e zen . nonikad ~m ni.! !Q~liiIVna i Irezv ma stver.·v. dnevno.Ijudi ga !)I"e]azE'].iS ." JOs.I.a nisi l}O'tNllio !..ll zenu tlb[aiiJi svu ujegovu SU'O"(l$[ 1 sn'OVoQS~ (lclgoVlIl'i:: "Ohx'adJivfl(l stun prosa. I mol' ke 8u'eu'. ustvo k koje zen :tcLi da ~t.e:liliilninl. vldirn S'''IUO flasku.E.j! 11'il!)/m izg<JTa.ojoj jc lstlna zena u njcgovoj 1)1.z.!'asiJle~" 10 [c Od.Z.jlnan~I!<III~~l..a:m "jai:o (1.• Vidill1.J"Q'k.•tiea p.o praklicllm. priiiko!'1'1 "ad su Josluei pilali za la] _lsli k~._ i pdirocli? Nem'i..('mflJcIjausld znansrvenik p:ise: "Oni Lr...'~ c on km:ctl1un $lval'imil.gill'<lr!jcrn mil'i.og VI'emCI]." " JQShuovom S~llllOHt!li!m bio j~ SI.(}Ii u ovan :nzgOV'(}J'IDliI samo beznacl:ljml p:.~1 d'1 me podu5te svetem pul'II Bmldhf!. !lto SI I'ndio 1.ellil Z most.~tjle viii~ l"~lI]~ij.:\10..1"'~li l\runl~IJi HHl61 1:'<10jellJlIl od lanlio. C Joshu ovo] .lnf.j~iltlo ~ ~a V(l.o t:ude~no Vucem'!l'odu.~s. lljegmr odg()\lQl" b. Ova je nzazvil.IJjcv.can. No" :r.(l]!)a reltgiozne du~e? J.1 si ]J(I'lf:sao preko njcg<l.§alki pIes.0 sigl!. ko~i n~ce: "Ni.lOvnog.drrn:vlj<l~ 'j 'zm' ri ~ll lie odzdravjm? Kad mi dones. tako clll. Q]ld~l.'1Jje pokazae l~"ruif}i.(J nostm gorlvo.S~)08St.-b>J.

Li<m. jed<lll1 dn'''i IICiIe. l\lel'l).l~ komentira. gospodaru. sto hi Ollda mislia Q s]jcedeccm sliuc<IIjII CJ. va najv]se u. pa mOz. "1)11" pretasni starl Btidillla je vee d..i S. ." KOI1<1Cno je gospodlll' ~!J:'il:llie'llO.o'VoJjno 1millO'StuvDO.cavaju6i b1etd:i:SI'icku filQzo:ti':ijll: "Sve ~'hQznate.i~ "0.l'.IHI. nm'oc-l!rIog llcitel]ca i'J.. u.~~goevdie.6. one ~to ja znam.! [ednostavnost.[e odJgoVO.zlwm·.slo je Hyos.n'<IvIUlsl: i .]r~~.. Tad je razumic zen i. Zen tvrdi dJI je ]st~ll:Ia ups-avo tu. '''Ill!. Kad ~(j M<rlyokll k IJozvao: .ce redovnfka k(lj~ !.avali.fl rnist~rije..vru:i u 2iv()lU. 'Dal" Tako P(YiliUlt'll!'i: puta. Jedan "zdravo!" lzaztva dil'llgi "ub'ayo!~ i to je ve.semc zaziv.ro 775.).l laj kojil [e 11 z~abl'Udi glede mene.in pro\l'odili vri] me 11sW\1)ot>Hwupl.oj slugo~' Na ovo hi sluga redo v no OdgOVill'UOt ·D~.la\i..)..en uili Je to znanost kO. O goyoret.slj'ed'l~i komentar [l10Ma nijc ba~ Nizuulljiv s gjedliilta lIo!hi&ljclle 10'''lke. un. [li.xnJijeee apslral(cij(! I spekulaclle.)1'edgovon. b:t'!'l. U svezi <I O'Ii'(lOl ZgOflOH1.."0.gpoz."MiP~Uosam da SaITl ]. tebt. ulzv!lI. odgevorl ttl puta.an'<l~Iri ove zgode potpuno Q(SlobodielUJt:Jil!:ll mtelead klualruh sl(}zenosU.'ou. ZIWI1 i jll.i'vot kuknvno llQllile na Iwhri put.i n? Ciine Ii (wi p)~inljceri predmee kojim se bavlmo barem 111[1]0 jM!lijim iH l'azlLmll:[vij~I.Juobi6njeu]jih i ua]fJ~·aktl'llijih sl.vo.[1\'<l0 zvil!i s. uCite'lju. Da nisam do-sao I." Ne Sl'l:l..~ati ovakve zgode u nedoglcd. 110 i 01' dosml clilran i1ovaijno pOkilZ~~iu dill zen ustvarl nije s.!c Nije Ii oVO d.oizJ'eCi same zato je'l" je sllvaUo zl1<l:cenje.:lle:. suu'C i sastre bi me mlav z. 11 uciteI~ reec: "O.!! cinl !lieg ov.ia zahLii.ijeIi sjiajltQ.U no prije? Mogao bib mlbra.ui megac lakvo !it. slugutn pUla ua dan. a!li (. uCitel~ce. i:l.ell. all~ anga. koji je . mo] S~~I€>O.(Chung.0. . lsttml i snagn zen.. 110 oovjek ltoiI zove ] drugi koji odgevara [edna je ·oll .{~I~e.i'e . .g"stri)lU'ot~ca'iiao [e zen pod! vodstvom Mayoklw (Ma." Kasni}e RYOSTIi J'eee llc.cuu. .jerlica se nurli SVHi'la: ja Icpoz(lJ.'(Iv~jmn ] ti se ~av[ja$. njeml.lO vidjdi Kalil) je zen trezven.kol:i. Ryosui!" 0'1.0l'ii. ndki) od vas ne zna.k parnell. llekoga fJOtll']:Bl:'lll! c huev po...1 zubhl(ij g~ecle 'hebe." . Cin. li glu~tllnamoo!CII OVI) je· 1\yosui<l doveto . nemo] me v:i. SlllVl'emenik Rinzma). l\yosui (.

. "'''.du n e .stv aruna spavaju.lll: "S.o tIn lrl'eb.cnoj :slohodi..l!zuzdm:tii to vide. " o[lg{].ui i'!.i.il. I SePI10 ([bm::h-reng.vrs...I'Ol.IU ill II nespo k0JU. nji. tlm&li i. Po tome 1'1 i rako si d(j:I)Usl [Iju da Irmiu Ui':Uemil'{'lu.'' ' m II pr <lZlllll:l1l m u ne prazm.a-ciini. ·]wehiva tame g:t:lje I'n:Clna prebivama. Tamo gdje uemapreblvallsta. 822-9008..) bijtJllf: jedaII oct llajsl'..Ci ne pl'cbi il~~t. Ima Ji neka stvar odredeuc prebivaWlte. 01.sil.aljzl"mml..jQ ~na6i ne pl'ehiv!lU <-.. mozcmo Qznac.-9luje.lfI01IL RllZlrzdi1Jlll nemajulolloclu vel]e. 1IIllSlIp.dt • :' J' I.. vee anjajll o usucu i i~dn(jjstvad...v mh zen poltoda Ni'Bgo'i'a ~.c. Tokusana (T h-shen) kao zen utite]] P'I'iSH1IJi m\1 redevnlkt l~pil..llove su ruke i 110g vesane izvnujS:kim utjecnjlma pred 1~..k@b\Wa.. Rad spavaju.illl samostanskom ZivOl1i .rnil<l siurt. Llcitclj.l! ·z "j ~I~!Ol1e?" I' 1. 'Il'H\cniie apsolutua. 7. Sljedeei nl...:. III u spor.o.I.tm.?" "Zml.emQ li 7£"1]nalu. " "1'ilo se misli pod "'dje nema met U.J.<1(1 . n.... tad prebrvan] a '?" "Kad um n preblv« ni u kojsm odredenom predkOl2cm.vnWUe umr:l.eit:!ej!'!bila S:~uiitlinf~jednom ad n nj[l r eczn~l:ljjlh.bivaliste Ulna?~ u Urn. Zen nema "prcbivrui§l.'illizl.e<lnijiih tr<!lgalac'!I!i$:li'il'U p(l\'iij.bjmmili oV'O sl. K~lzu jtl noslo Imilacill za dug]h"o(lina svojil1 nasida lw. 0]1<1 je sputaaa.l gospcdar. kao kuhar .\o si to I)OSU"UO pod . uti" a [I .j. to [c ])l'..'1 ImtJnca je hila Iljegov sllflbQl '[{ad je kona 110 I:JlllMijedio.OjiJr1Ml su oni pctpuno besl)Omoc:ni. vee lUI ' o raZnLI'Il d"ulgi~ll ~". Oil! nisu k<lo ~fl... "GdFe je pl'l).:.. n"[at~J.· II'ie.~.1 je sam 51<'0.. zen.'VO [ll'cbo.'rv <l tame :gdje nema prebiv rl!~j<l.rla pestn- jrulj.zgQv{)~·ce sigurno o. Bedovuik j:e pitao... 10. a ne onako kal~Q' ani l'. da upoll'i- jebiuilo omiljmu izraz tz PNljllapru'<l.stroge steae \I nje"(jvoj poe.l.I'.'eS~i zen.:i"..pos.l:iSle.i:l.vor~. za vdtcme T'ang OOI..· "Sto znaci ne pj'€hivanjc ni ukakvom odreCle:nmn jJl·edmctll.m. [e zbo. if najlezih tnjest. U tom smisllLl. '" Nazov.i rw...to jesl.toi~_!.

.. l:lle". U lvo'!:!'1 li!.atranje 5t~$.ori (Wli nil kilies'korn}.JU!dno iz]".ivot zena l10cinje s ilotvarru:ljeHl .]]0 tko m!iJ~('treel da je stvar il. z.~:ii. [er 7.satol'ija "'. sator. u zeun zove sc sa!.mt:l..'1< l~.1 zena.1i(]tl S pravdlme dVQ~losti.". :l:1~-O[). no nj ~gova UI'Iou'eba ovdie [e nslnp<Jik oll strane Z nfl."'" " sIr.ori se moze del'inil"ati 1{11(}nluilivui ~lVid.jf~ilU. u .stickog uma OV(I]ll uvodnom pritTli~.1 i od i\1le1ekmrunog i logi(.. god da i' d flnicij'll.lilii !ogicno u sl(l.eeg nov (1" II takozvunom IlOVOJ1l gl.&1i !lema zena. TillHl LlSlVM'i nema .Z<I raz.'mj """i1imet . I'J.i zanuslinad slj. l{<lkvtl.a.edieCim I O.RI.'. 'ILl ZAUZIMANJE _____ v ..1.Ie L'llllje obrM<::... A_kos:i irnao IDWI..ikl.Q.a njegQv gl~golski ohlil{. £10k j:e !.. '7. znaet l'<llZolitrivf.lLI' . Sm.l1lo u Istom SVi.l mis.-Htil~. imog iSpijlfmj.j zen dl$cill:lillC: sasltoiis~~ 0(1 Z<luZ:W'lJIJljn HOYOS glediSl..h se I rlou 6eS blizl.ubok j.. rije.'raj [e &1 pnvtdno 'IsH za obo]licu.!lOS u It.UA fe: U se kg"fleeS u IQgickom kr!lgl1. Ti i ja ml[yodno l!ivl.mo2d<. GLEDIITA I N.m...Az:EjjI.l]ojl') i~rul!Jlj£I]Q~QJ..atel.i U It ()o!j .jupopularue nazivamo ksmen a ko~illeiti ispod mag Ill"ozorilJ istn za nas obQj1cu? Ti 1 j~t lijevf).I'lje [Iovog $vijela dosed lloopaie.. peglavlle SATO. a j~l SOlIll.C]bOllfl iclilll da sc Nl.ol1[uziji dmlli. - Ova zauzlm .a..11i.lUlm.'IZ :izt1lL'edn (V0S.edistu z.je SCJ IfJ/"U . z:u 1)1'OlI.: __ ~l_l1a.I.kog razmnijevanja.OVOG Cil.7.. izraz "novi" p~~jJr.IIjenovog glIedBlf. I:. 110 tkn zna lwli]{o [e Solll>jekUvno c1.I.H )lj'E:gU.na.. azXQg Z.[lJW stvarl.!l~aVa zen 'IUtcin pl·'Cln"!tI!~l·anjaSvijel.l gledista zena.luo cui u il!iliC~I..

OV1!Ij je umalo !)I"IlwaH .0 sve :znaci .je otkrio nlegoove.e!J r~ ~': "Voljan sern l)QIHoci tl kako god mogu. Za u IctY1ul..I·uc!wV[I.c ja'1O divljlh "usak.1: "Oil! Oh~1! l!'JasoOrece: "'Kil. .'Ijkosu ouda 5'1'1 d!.as U(lgc z!.)._govor·:i redovnik.!..Ito. J'iIIIVlSe~e su~si'ecao s uflm pa reee: " Pt'<1In~lOU te 11(1 ()vw-n put.". ny..iz<lnji~ Sal'()t'ija. Soeeu rl'stli.l'Oji~. d1a su mllenje.te iill l1lJe? A.k. Un'llI1!O. l'e(lQy. .adjorf] ~ak i dok ImtU!.u'It. kao da shk.izel bolom..gmlOv. •Jes] ti dO.lIi Do~en (Tao-.QS Qd ssmog poe tka.[ ova] lie :S~'II']Ietsmiesta olvOl'[Q J'.V<:l1"i.olrl. •• .~Kao r-avno J)QjpUL Post.A)I:. ~l. pOcsli.:s.? ~~*.utl' .'.ljo (Pui-ehlng] izadl' jedl)og dann 'pi'nle'i "'vog .le. "pitanj<:.snUi: mo~u lvrdl1ju.jo j:lOVik.~lk.ovooJu ~ tjI.enlirao odgovor.e i.0 .l...: lJoslig~lO?· . govoreci: "Je Ii u." R.o kttBasCl upi'ta: It5W MI<lJli I'ooovnik upilllojc Jfos. ovlai:ise z[wjern. t. Ryuaal1. bil~. mis<!Jo je k HYlltwlll d<1 gil.Gi.j('gov sator« Illil('! bez svrhe.lcitcfju..e~Uunnon jc k.WQdgovol"JO 1"):. ..om..l'l.vlje "Kalno lele'?" \lOdildje1e nUa.i svjerlo. jeto upuln? . \II "Th sn di.(j u'l]lClge ..'en kad sn .:ivola.m I\yulan sto se Tokusanov mn otvert.a led~. ~1O je pI.I~skMllije:Suigllfi . je:s.:Irl'ien.antlJu .) !t0Jl je pro" t'.de.pOllci cv oin uCenju. Suzna\r:S.Puto\looje 6ije je okoncanj~ zabti}eval~I)~la g:od. k.!wJi z<!Jllen:mruje' sve svete spise i izr'<lvno (]olice covjek.. .ln. I:ece: "Zasto ac :tIdes?" "Mr'aCilo Ie kao II roau. jedno" ie dana Tokusan siedle vani ]}(l]'ws.:(lm.S"vijecu i IU·uil je Tokusann.ytlla1'l up~di . ke slvari u Ito. Cilcl) l"eoe: t{oji 6(> -e lla(~mTI go<spo-dal-a Basoa (Ma-lsuu). runonovn ])IHmja: "Velik. svi onipokaztljl! u ledll~o]~sm§en. nom.. 00 i'O$noJt.go:l..ko Ie bUQ.a I h Je I.'Jedne vecer:i Dot:enjic oMjini6}ti pl'ck1hlljl(W prii:'t~llf." (ld. bili ni.i dll. ne zna Ata je-sto' edntle l'I.g~. koj.?~o) Jo~UtOVOj IJri. II) sU'ijeld'" S:l~ pr <lnju: z(Ue!i ca.ic toO?" "'iliS]!. livio l~~'msan biJ""se velikpozll<l1v:Jlac Dijam.!i.'Llten~l1l1ive i ~~ti..~e~i'l.~e.l. ." ~hii i•Of)f>J'j svoJ'c :z~dje.e ~o sasori k?jeg [e I"cdovuU." Od 0'10" se HyakujoY. bilo "dj('.gao satori ide I. ali n.m.~Ol~(~ot~~ ma... da lie nastaviS Sa svojom mooit.IIOV{:'.Osno!! VC'L'~. rili Sill 5\' jedno ovdje i.1.ille 11pl"()~ll.kad otljeLlnQ.gl'. [eden oelbrace I'roovnikn.\-hui)'.re.j(! 0.lp. Pnlal.vaju(1 prezreti zagO"neUmzena.l lh JC to mnogo vU{en1za ~to? Po meni.all .jdictl. &'1. ohja.oje uije bilo kOjl j.{) ill 1I[1ii?'. velikos zen ul:itelja S~U1? je n. poslojt ndto kao slo je ze:Il.oil Ii ik@kvn vezaizme(l.ovo :posl."l5hd? spoznaje ~$t'lne zena? !\.\'ulil.ad.'.I~alS.iI ]}I·a.l1ia 00 s0)1)1 M{)'l'mno r~i zajedillo ~ Un"":'liJo.1'i. Nema l'ad?~<.jedhi bilo .po zadalku l)Qsliab u ledlan ud<djcnj.nj(~ rnziUwje 0(1 njegov I)g.ima U ue "!lO.o"Vu c1l:\SlI.~ smfdost? GO'\'<OI'C ani jedall prot]v drugoga l.iil. l!.l i )'edt:w nik nloze t. ak.[.1lijiill bnKhl eU[l~llm.be sve :!ito IUQ· iJJ.anh!l!>' ::.hlU'\ da "a pO~iei zen vjeri. A~o nema !:I!ikillkvc veze K. kad I_l~led.:..omentar . .nja zd.' ~a I~Ul poroogn('! 1I rj6"'V~j~jnzagonet~. lmao je S(ilO. s~ vi.." bio h'!!nutni od"'O\!Ql".in' bilo je vise srneullia no I)Oln(iC nJeg~vom ~lc_'nJ'i..lvrne gll. Ta] rcdovnik koji je. Ila " Daiye'<!i('T:. em) se.Citlil ell za le.•.ed(Jvlliku oc:nda Villi istinu sena Kasnjj. to Ut~Ul~'Il~ odnos? 3to [e hIj SCllfJI'i? Koji je to !tovl naCil'l g:Le'iChm~aa n st.a k~J. On je pot]JUI'lO neporr 'ban..mMd'o (dosl.stvoull dilillSliij.kllljov nos Z.li.Qvno. 'e.veposebne U[IIJ.Jcshuo II p'r~mietl ba rod vod.uIl.illono Qbe5h. gasclll<l OIvije "e I ZOJl\! !~ia.i Hcitljj' I n'I1110n re Haso nagto uhvati 1:ly<l.1l ni."l~~yum1. puhne i 1. i odgovanmjeii). .i]iwni1 <lV. od kilkV(~ pomo&.aJlu.

.@.~ti.[1. ['ie. rnoje uzlman je Ill' an' iii pi ca neee n.ojnog ucitelja .radio koUl:m nedaleko g!'O:Iii'I~ce .m aml1i1icldm shvacanjem koje nije od v€ili. po" la~e~l:.~e p(}5Vi.zl . Sa/~OI'~ pr~voren.lel~llllalni.lm'l.o.I~j (lcllOJ]I!l.i.n! ne m.j~ nisu :rlt.Tako ostavi Dokena <111. Iml'~-.'eeeu misllu kako dl.~adan iii iedml.k(~korisn.lOZ!'l:'1a~!<lh.V'oje ll~elliike do prosv jeUj.'(J'gllmc.tkve pomoca ~]je. Aka'ie w. slQ ie sijevnulo kN)Z Dokenov lint kaCi l1fiu je pl'ijatdil Sogen duo onskav prakli6al1 sav jet? II II' smatrae svo. z~v·a Je«110.fl.i satori neee biti llikakav sat. dopusu da pit. lllyalmjo. Krn:~.u 11~[I].S1r 1J1cefljf. !l-eJ~~go"j:etm.ton. Prijatdj lTUI !'ceo:: "N.liU ~ i to. l\QJ]i-l:(. i..: tJ!lr~_ Zl'eG z~l!k. dnog u6il. smn nastavt putov!l"E'lje.g vll1.leJja.i lIstrajno proucevuo svoje hiljeske s 'pl'opovlf'edi n. Doken izr-azi 0djn da S.I!jtih se moras ssm pobrmutl.tuHi bezna-.'~~q_ .ge..ancan da bi 'rile drugl poduC:~1 I~Je:II1U.om.1 udareem l:z~?aO. II.a '<': a miSli.I :snnslill »odllke J:e l. .lI.ga .] Ik. ~.'.~~t1i"preillO"liti i]i pokazaH put t<iJmda.)1 1 doiivjel. [e sad bio. o[li I(!. sv~}eduo mO.. OIkOllJ uciteljeve smrnottsao je k YiSiWU (Rue:i~shal'l)toji je bjQ stm·.oi.1 rul1lliziJ:~ni? Da. tvoje liJelo po ovoj cesU. Daiye na SVO:in puiu niz planme."!ClCi. la."(lm duhevuom blagoSl!lltjU te.slitog blc:l!. [iyoge]) lIijc znso kako odgovornj. MmYls !iruin za ache jesu .j(~' kad sl '".o d<l.u~nNckoje'" je pomee udsrl Q b1J~mlim~. Osim tf)ga" shvatlo je Ytsanovu dobrotu !>.QrI.e li :se zenobj~~sl]m.. Soeen ~'ece cia j:e ujegov posao za.ic neljllbaznit1l1.11 sn'lil~~UIdll~ ~II~O j'i'osl. t 0 ~~ i6hlSt~'Oko~e lil!ik. )1'000.nj:~ lmde lIslnjererlt1 ka dliu.r jie sl1'1/.~." IUil iio stU'iijfl sa 1'0 I'i. ~. 1.je b.v!'sen te da nj govDI daljlljl\ iJl'atnjaml.ilje-Ske Imje.tllll'"i(l k<J.tavnQ .u.Ie O'l'fIIj odb~Q JlonUiti g<li. i iii! ]U'OHfISao od"ovllr aj~.i ~Z{.a. on:!le S 1111l1! sudru a pO$1'1ldi:l.iJt i.ojesu to stvart.no je oclll'ubo spaliU $V~ 'lJI'sk]lldu s blldlislickiJu prfl'l'iima. POVU1t<llJ' sobu . Ilg {:ov~.Je njeio.oeeki"-'Il.1]YilIi:UH!l. Q(illZvali zovu prlrede l'nora3 se pobruuui sam za sebe.I'ojzelL!(liil{.unnijevanje zena tiro? tajmedij nuzno zavl'~ava :inte. IisUo je:. polm- iilntLo hI l:w.(let]je.'ll ZYllk_p'l"oizveden oSII':iJ. zen IIlI!. S.lill1..oJ'.Pitll.imn O-Vo"-a BOO! vise ZIlilciU ni£jt~l.sVO'Pt: vi.lstlnu i..<1d n~ moze hilli hoJe. R eei mi svo] -'II ~(lt'Jlje r:!lzloga l'a(l.ije Il. u~ ell obiCllil l'edovu:ik I)e$l~uc'liik.?l1u. I p!. OpLel. nisu bit .~$w je 10." 8C U SVOJtl lZUl'idno itnteligenlfl. Qvlada:m st v rn'ima pl".mo-gao doziviel:i avo isf'nsJtvo ria je '{is!I!} hlo dO'l'ol)IIO lldJllb..01 za S'(1.m]fiel:islj('defe: "OvaJ put Oil ZI!1! sve.lld. Omn toga. jer lfliUw (b·ugi to ne Juwe uCinih 7.U.'e$ Inmti uvid u is.lllja 0 ~t1i1ll'anja.'V'a. to jest. pit da UCIH.V.eJja u NruJ"yangu.jmU voillli sve s. "K?i~ je li:Ol'~. Sto""iJlsve illo mozerna 'Ui:inili u zenu ]..! _llr d1~dl1Q 1'ako upltan...1da si II su ti I'ocl!~lcliidm'ov!:ili zlvot.lzan ohj<l5nitri I:niU stvar.!on' pOd. 1L~~UUh~lasUtm~ rukama. 1.tPlIJ10 se iz Svijeta provesti osLaLal.:.Q~ je pn!ics. ~e ~01.ogu p. I! NrlipnsUo j e I'isml<l . v~d. Osjecilo se kao cia [e sreo SVO]C Iz~ubheJ~ I.ik.I1..'el~anja{) ga da ga pO!lLcivj 'Ii zena.oU]k.enje SI'O. savjel smiosta [e ctvorro urn rec]ov!Iiku koji je ~]'iI2io. SlO se li.ne' b~ . Neru hhlIDr-(IIli. Ova] p~'iiateJjski.UiJ. PQ~an1Lprestale bili SGWI"I i til vise neee l'ijl1.ii snuesta 1n'i.lIl'iik1fl? nJ~e(lOZ.jl~l. Vl'alLiose k Yismm...l. l)i]~ka u c. ]laz.ihovog' pokojnog tnci.O tto i meo I~Okad l(ru:l'. NZaisla U l'1emam §lo saopti:ti. i.11~l.jJos~m~? je 'P1'ovidno. Jednog dana ].~da. Karl se icli:[.]bokJitl1.]VIO.r'i6em da nui"[~ ZIl<lQ k.DO moje i niJ).ute iUiel!elt~mdi.)e~l od l k. [\ii'tko drugi do !i." Kyogen Je bio 1'~'tocanJ..olOl:1..ja ' • ie~O!oj"8d:oSll I1lJe h~O -grrmlca. Sru.ecil.'!:IU'im.ie.!ko tZNiZill S'V{)jl~ rudest. SY{~ slo Ii mO"ul'e6. 11li1 iSill1 odgovo!'i: Y !><l. lucajllQ) sretne Do:koC!illl'.'odli!~cl.p"'imjeclb. sam neeo UQs.\. rur.aje savt§eno jasml d"nlg.!eko~a p. YiSill1g1t upi:la: KaZu ~I)i da 51 ucio pod vodstvorn mog PQk. Qo. &ivol<!u sanloCi.l{ keLi hi ftl\eds.en{l? lc LiUIl(Wl ne~to ~Io llopt:e Hijle lTIog. jeJ' Ii jot u ruogu bm nl 0(1 kakvel.:~j moze [)'h. l~f]nm.c preniietl ili'ugima ul. PO.nje koje mu Je ~sal1pO$t<W. k<.koji. hvalanjn :s~~ne stvari. elni se.'lDSlV~ . No.~nju.i!lme ]Jl'ect1nclol1l isnliijfly.QI':I pola aodine Doken 51'! vrau II svo] samostan.1\ko ushicen otk.i piti.. pr.ji1S11j<1V'._~va.1 lnnlizma kojeg je"l~o l~~Q.ce zllalli.0! I~}eg<l.lO .ukvo obii[!tll~jeuie i]~ ..iji u6eni:k.e V101{Qil'OV I~yogen (Hsi<tGg-yen) je bio ucenik HYilkujoa (Pili-chang).ll)' se lice pOS~l~~l.~~I. .I'<l c. MoZ.u!)~ I.ek IllQrn.U:ult z lilia.

~1fOI:1I znanju.o "'jet <11' [Jus.'VOIlOI I:i ~ sn't~~ ~J'::1.. Ii Kmliucijc LZJ...Ole.~di~ s~e s. Postignuee. Nije [(ad ji rU. pit'OINt [Jtie<l iii zmwoni ?. _.Ii je mrn 01.e. .kadlak..i samorn seb~.U'i:'!. p~ill.ao n§eg'ovim mil"isom. "Osj'eeas Jj I1m'is?'" [{~~dje .ansen rece caj -1)"'-. veC]' '1'1> sall:]. d.CilS u svoj_111..liC'u a '" Zato..kQji prlklmluo opi5uje nce. koji je po Vflzl'lo:ni. ])!)t}nmo nel·~lZmieral1. dosao Je Kwaidoll (Huii-I'aug) dn g'il uvede U zen...1. g'o'lforeci: "Ne.lcilelJ uplta. :ill ga Kw{(icio smjesta Sln'i. ~!)clfin . SaJ.Ii lie Ilij'e skrivalo.~le.eH m.ildaj JU"o:izvodi Ui.:o~ ~!tlJI_PJ)JaSniLi. l·a:zjoga 11m spreman.rl dodi!" fililjii [ slijedjel(splozijCl koja trese same :f)eJnlj[ne tCI11e-J.azl'ije'v<111ie.um.ifslti pjesl1iik i.Jjg ] peetverto I'~ktlpiSe IJ pepeo.K'18\Ilije su ~et. no 6im je pesngao sator.c~fIl.kQnfm.~~.l~Q~ -5 ld~~}it ~".:n3~i'l LI»Ulru:llJe.U\ osJecao se zbu~~jeno. su u umu.]ti slo Ce P.Doi~lvio"u .m.:ri'Vl:lfntvari ad vas.0 nos b ". ~lJ'<le6i 6 P.)'u III u ~er~.!ill"ivas -"voie .vQl"il. uV']et j'e ili I:~~ja~e 'Oil.2." Ovo podsJecm:rjc Je smje.! m!lta.<ina.l"~l)jci'i bili dovoljill .~'!1. N]ego'l' prvi 1!IZ"':iI~ b:ioje: 'flU Obak.d..va[. ni 11 10i Kad [e TQ[~usan :SP0Zl1<10 islinu . llU'\'1I !umll'iji . [(<like SIC b~zl1aciilJjni (log.wio: 'Misllte ll da sl.ja'llc S1Li dossa Pi'cvizQi'ni.""'11' .l1zai (Lill-clU) pemano prim.~.e raz oga 'UI Rinz<lievn bezcbrastlnu.1 tobom clj:e!:o Yrije.. njegovo poslizRnfe opOOt~ito '@l1I11L\avf. Mlak satori." Jednog dana. ni~mkvoz['J~ru:~i'e n:ije st aruo [vQ. Joshu reee "Ui:nn sill.ivlji Iws.O kako se iZI'S7.e. . KI}ZrulkQl~lIPoklllla od.~jeS i . koliko dill i~'nino C'Ov~ekov~ iskustvo u svjet:ovnim stvarlma.os. hio je to vrlo blJedaJ:~ prizor.t'lid lno.1C odgoltol'io potvrdno.() lJosudeno Il. Vjili sljedcoe: Pi'ii'rljere: u.l·. Gdje je Illka koj'o] cam..lB&lo se 'l. cun sa$ori..l. Bl1dLlci da saiort ellja u kortlen postojanji<lt.je.~volf~l1i Z~lpl"~.konfIIC:ii~m. kOliko da je dt~b<il>:o znan] ' zakucasre filo~onje.. '" v {k' to·.c k01lllicno piovi?" [\la. Ihvmdo I"Qce: "Evo. 0'.ce.1 Spn!HlaO se go'VodU .. viid]Q pl·ijekQ1'Oog9. . usred 'Il~egov(~g d.s... l. ..~ ~.<lx:])Jlg prediJ~:.lIM'" .e.Il. ~Kak.!)j .kak{) se olknYa..t! pornislill. Zen 1IC:ileljI'e~e: "U t.m:·nosli r\J'~ljl1ie edredlste ~tortJa je .(ia.l pl'clu'e~T~c~. coyjek meze Obokn bio p'ri]icno zadevoljan ovakvtm PQ!itupl~o. je. . JW n'Ljeni cudo :iiLo~e Kakvu bes~:a_rn!llost!". Knd je ]z nekog prim"".LOie II imno:m. zena.iOVomlmili2:<rn:nIJ~ nama puno l()~a!" I{ad je ]>0110'\1110.lQr.!CUori'.rn1& SlUlga. Me(h~Un'J: ciH~t.idOl:iijeU Za. • "0""0 je debar SI"P.i '.. me!" [(ol)jn~cijski.m oci zatv'orene. k dil'2. 1\18. . zapa. uemam llli's. kad ISluPI fIyakJJJo 10t .dIe god hi lsao pa ill.aze u!lihtLi: ~ akon pornnog ·jtan~n svth [vojll] objasiljcnja i zllakovu. ~viltn~.~i. s Kozrnikoku (Huan Shar~·ku)... Sll~jest<'1 .okaza!i~Z~l.ko doill'(I pozn.ot!.1k..C!l. Svj uzroci svt qvjeti z.Iastvo.1.'il I .i njegov um prema S(UOl"iju. vratio otw!f<mjl.-ija. 'Vrlli~.. !l!!mu.)~n mlvc.ji.o '[(. drz. sve ~'lo si ielio vidjeli bilo je pl'&. .ijeC(1.to.v. l1akon zgode s Ilele6iIIl guskama kQ~ll s~n~ vee spoment]o.1 .. ja ako ga uopee una? Tvoji l)l"imjed i i?.a'll[m!ill.~ ~.ozankolwv :tllTI It.e.iVOlU.u c?~jcko(om i.voje kOJnelliare mj~l11'lntl!lf:: SU~I\e.a IJOkail~slo satori joe. . meduiliirl. 0])1 SMl10 cekajl! S. kao p(lIsnallje.I u~m~1 k2. ali mi.I".. No~ bile I.~jl~~ Jastvo i treba ga ub:Wltiti ako : e uo:pce moze uhv.b~Uia.11!'UVO ja Od! snmog poult.el'Hn bezdan. alii nije ZIl<l. ~~"ed ._~e:tC!Re)!.1.'I.Ii:~k.l satQr.~ridestlldal'aca od Obaikua (H IIan {!.dnosl£wllo Zrl~i!.~~~tJe i smatrane neephodrdma da i. jei~'.loje: "MOl.~ks'tll POStoj jedan ocUon:mk koj. msmo ni.? Zaistii.o.lllIO prostranstvo SV(!m.~:.jelovallja..cg j<i.t od V<1S SKfivalL"."'i'~bHll~ dom.ljall rQ.1U!!'~ _!!~ Ne lillolazii 11UP1'(!'IIO iz tebe.Uii. evarn i :I:]"<lk j'e od. rUk Z('~l1u uwgaQ bi ocig'OlI01'iH: St-o Se lice SIlJiJJ'2:aj~l.o doom !l.." ~ako d].rJe. .ili planiJl~UJH1.ovo PQ5~e(.i_kQ taka neslo i :p(llStoji" god jQd :nikakvog sal. ~tlk.o. 01:10 je poput vlmsi kose koja Jeri kl:'()~ g.cajllaJ ~.cnu 11 mOl Ui~!a za 'objasn(H.! sasor.li.po). POSi<lO je sasvtm dJ'usn osoba.Ill'ed okllp]J..JjJl. mu ]e 11ShlgU pIjuslmJU o hee.Ot. l1isla za PQdl.god!l. ono J(~ POIIUI kapivode bl.Jeci. nemarn ni£tu aa sfI]{l'jli od tebe.~1l]10" pOjet. Zen 1.""e.Ne Ilmicli U toi!no op]sali srub'iaj . mora lilllClis:lo 1 tem~lf:1to.o.. 10 jesl .y.illak. Stoga II z.eli~. cilja osim da se covick ~~'" ~ . •.110 s1 u I~~] I\oji..lcl~[~e II tl!ciZnf}j. Zna(!Slven.[o ..u ne:m~B~'i.azati jj~p.cepclJ'i $'B)ne Stv.gov'Ol'iti.

<lzle- .o 5((1.!u~] CCSii~ZamI5~[aill da di$Cip~:a zena PQdt~:l.t\ lI.i.d·oguu zenu.j .l'i. n S ovlm Baso pri:ma Hyalwjovot'. llioje [e vecma i'ebgl)is~h 1 UI:ozo[s~~v~d~ dovela la.l1~. .~pl'ij d zamisljeuQg stania ! nten'&ivnilll raznliS1jmjem 0.vlJ. vezanost za IS..j ruuLlilickf ~!. Smatallje ~Wcno oznacilv<J. ~esli [laI...ak i.t.j csnovl.V~Iie niS It niroome :i'obovi.?n" ~~smjcl'.svj. su sanu "ospollal'i.g{\$lIJ e Ji !'OZ m·ed'itadJtl. To je zallzilnailj<e 110'1'0'" g~edista Z~ p~'I!). S(.PQlpuno n01l'o. U()'~'O nebe se otvara 1(~ pU:!lO~j1 pli'egl.o~:<i u kruto tii~11)1' v-ise 11.llljU UHm se navestlsaiori.l'e(. ovog le. U saton S smtesl ili i~n.L'C.ll~goi varanja.0 "'10m [o 'e.tt(~oJo~ijL 3.voda se Q(ije(U10m pretvara u led.iUk. sll ui5emci la ko sv dclje i cl:al.l sa P''OPOVJooiJ<ollioe i. tori i'e raison (l"etroe zena bez kojeg zen ni] ~en.z~lImlJeva stanja SlIlll.a S[i::u'z·.c.Ulfi il'lO'V~ gledl.I. Sadil se $'" ijel {::ini oc1jeveu.'\d lJ1 Cen~a surri i z:nal'1S.l10gh strpljlvo k oekati da zen dode sam.'(~se lll'omjenc d.s. pa je (lb)ifl: vljivilllje i raavo] zelio pi'ii'mllnOi posJie(lica~ Ol1:i.Cnlje[{llilcze II ned?u.jena .iil:m Pi'lre no stoje izre~ao ijed:nu ~"ljBC.ll1:je:r( SU dO\loIjui da p(~iiw.elf1l n satol'.jvmlja . stog . .Oiskriv.15>0 l:ul kojoj I"eOc: "Gdje$ll . vtse ni!je bolno.[]ii dode po"ren~ no i svojevnljno.i [r.le! u Istin u ~ell".tju.ell~ \lcitl. nIijev<Illje.ielliiJ:n susta1'1.jm·h.rogo2illu kleee ucilelJi !lolo"eI1l1 ispred Bmld!he.klh apstrakci]n I .m). pocue SIl)~lt<liU.lsmje\l·OiI'ilaI'l. J~!15no<je.ogm. kl"aj ptQPovijedi. I 0.. Naito]] O\lDh mog!.ojQUSf! llakoin pllno"'omi1all.lmk1. ue igra a!:v~ I.etafizic. illcsdp1inal'<In Hi dO~lrjmfll.e doklnn~ SaJkyru:~unij~l.11.-.l H.. ihikle..culi sl] dece lltQ (Y.15tl"Vi~.Cll1ni..fog okvlra I.A~ na RUlrnsHCko.01'1.. Hyaktljo O(l"'ovoI"I: "Jue r sl mi zavrnuo uesom l b:illoje pl'iUcl1.-etili Sli.takoder posloj.Qje prevelli~.! s. ~I) [. njemu..ta.~e~l:et~ ~ s pl~tu. llll!elektu<lluo to je ZilUZllll.cni hili ~i"'Wovn:ici! BfJ[ S~IpOpllt " i putruks BZP'ubl.Ka(. ~a:so. s'lanje t.~?:'J~I je dO"v{~iien blLldizmu sa (..n odjeduom 104.cil elj. k. prel. sJo.i neocekillano." .lzeti . 'fo. se zove prlinjooM ..'e kod utcl1im.lIYlil ke]e hi sustavno otvol'ilo pm ·do prosv jenl. ~. Sve jn~clektu:d~~e ~~~m.!lv~mja.l i sLvu!" kao iU.5 I~~r.nl{l Le ga 'poistovjeHll sa sarrumzenom .ko daleko.:i:u .. Sal(ln' covjeku dol.u(}l'i se us sasttojli od proizvod. d.[0 se lJ)QZe villjeH lz l"<IZIIih 4<!5od.tl'j. nisu uspiele prolzvesti z"I. .! mediltll"nnje .ce otvru'.'~ebM je 1.i:1li SVOjUl.l\'.sht&!.cHavo zdanj:e serusl ma tlo..si:o.. ~] (lIZ\' Odt1iJI] mdiJskim itiJ!l..·uzuocu dvolilosU zvanu pr'lvHI Ovi pl'i.I .i prinllij.uoprav 1l1~oJ?.i 0 . 8:ldi.elIfii nisu l'l.ljell.\ioJ11i!I. 1l1fl'lltalne kataslrofe '"II. Zen je..cinjellicll.k. R.jeilja.1ko su bespomo. l1iiho ." 13.d mCHlifizi""k]nl i simbolickhn izjavilma. kOil osjre6~l da je ~ scrpin syoje c:ituvU) bJ.~~m U. jednom Zatl.. ~VO~l111 ueeuicnna u l'lOU"£I?j za tsttnom zena llj[l10Vllll1mwesino lIi{lgOll. sW. {~aso.. 'Tekue:inOll sc odledaem pl'et".c]govaJ'"ll:ln) na \I'<Inj:ske i llllutcu'njepl".e tLotad Ilcz<il!ilslivc: II $'VJICBil nove tsnne.e dosegne tock.. vran se u svoju sohu Zatim pl)~alje po Hyaku~O'1i upita gi'l zalito jc smotno t'ogo.o]l.SlJedem Stw)n je iznenadnt prodor ez ~?S~~llja -sa!o!-ij(1 nitko ue !~ t...jll :inte- Ylsoko Ill. loz.I.i.stV1'l.I l'ii0".eiji ws bijaM do. . keo . treba pre:tu·.0bio .' . i.ogfu~a!!U u covJekov«(n HUH! p~'i POSliz{uljlLl WlOl'iji't Pri] ' safOJ~*] .~it.su da$~v(l.i da (j. i ponovne i~~radnje SUI. kml.lUeija . ua odrederupojl'llovnii . .o bolno. gle.Vijek.iih 'I'lm~l~wa.().\I'i'i svu .tltiJl. To ill pek develo a:u-aikti.Gomllanje doslZe granieu i stabilnl)$H i . to [est. k..eUll1~}rikaz. micu "']cd~ spoznavaul« srediiinje tock.Jos od razvnka .ligljslti.ugoI'e ollH"arlili. je j:iolpunJ prmrmsaj'. .1.:r. bexprosvjeda.cdl~. To [e VI·stU sve clo"ad.I11atl'anj.od l"u§eJli'l. v u saslrt. fOnakO!l salcdjlil pOllaSnju se poput ap. P.je. Bmlh:idhal'ma.C' i Ll'!ce slohodno. Zen lI. se.tv.fnib l~ pusr'mji •. U svoloi iskxer'lostl rla p:om.US. . bez sal'orija l{~u)papal' hex o·illl'll'lie.e:r~ja odredenog Ull.'!!ti. 1(~ku~al]Jib ddwzivib shI3l-ji.fISu. ti 1l11slj hllale?" HY<1kujo tld""ovol"i: IfD~l!W1S ~ novo l'oC!enjc. D[scip]hla zena lfilSWji SIC·.j'esli holli smo ~.1 enfh n'asp~!(~iJI... S[O"a ~e sva:lti Izum. i Q$t~11I kiinesl.

jll. karl SU'sv] olluc1 m nlulnog d. To jf: srunQ{lgrarueenje.'lb eksrazom iii transom. jet' re ona $11]110 ~iezbli! t~nir]v'.evi.!"llgiln rijecima.lIti S 1])01[1. 0 nesvjesl. TOo s. 5 Bogom u mnflliCIluml poslO.oJjrul.'iJ'''im bll~li&im Skotlruna . Si1J1'])OSirOkll pJavo p!1'ootl·'l.eli<lpsQillll:lll! slobodu. IUn:!.<I. .nj<l.4. S(lwl'i j~ tu 1 hI iInflmo zen. KilO takva..·O -U04.V. _ag!llsavanje soiortio: 1. 'Civ.enju zivola.W bi .e nm laJi:_.g.a do~i do I'lrn(tcllja.tlOJlyana bndtzmu lp ie 1'fIla In!S<1Oo {I pr'01!i2IlOSli.fa·YI1. . i10VQg I'<lZ\ml[1 koji ce ponovne $a~led.)lkv. M02di'l1 je sl v<'ll'lltelj z~(JQ1lI. [(ad j. dh:yal:i. 0:>101vlJaj'uti umpoput neil!<1 bez oblacliiil.:.l'e $['V~ri i. doli ie u mah~lymli to cesce billa dekmaa prllZninc.Il!ltvu. Sal'(wi l'I'i. Zen . lIJlJiI.log )!ivH.oga t. on le zadov.pi.zhrisml!i S ]){lfill"llCf.i:.ill zen se He slllije po. l-lioyen (. Dolt lla(iI'Qti.iet nvnliU.InllJcV<lvrstu mcdit:tc.ji spoznt~jil.an.:11:! sllll.ekoj odre(!cnoj mi. U zena m. Rat!: Z11IDlIO ra~log. 5.t.z sumnje n[l:~ SVOjH 'Vl'ifednoot.el'lXIzna'i da zen nije sustav dJiyane 11. ali to nije zen.auiI postigla s'voje savrsenstvo. ak. d.e.IDrvll~l t.i" tdi zen Ililsurv]ja sa svoJim poelem.il 5v:ijellti. :i i~ koje Ie nestao .7.orapo$~ojali sasor«.Il1a iii moi.il be.e:ak i pOjllnl.\'<1 sl!l)'e ~la:t. On ne (W.dcm~sld rflis:~.a jasnn uWlvao L'U1.i ill:lflS B~~\ nno SilO) ·.) jc o.ije iU kmllempblc:ije lIsmjel' ne ka lJi.:. odil'e(lenog pn~1Clm' In" kaJ. i n~Ol.ilillkakav jest.sM.IJohlilmvarnje n sV'og. llUi:verZU.islovj.lom.zu.m~'-iBog je iskJjuceno.v.i oslo!bodenj'e 1101 1QiS .Qizvjci~ban dn se IinQze dov. lad 51.denio r'..iSl 00pOlpO\l'i SlViliJ'11:telja:' kad slmzlu~ J'iIZ.II. mera do~ do epceg menlQJuo<g preoktreia koli uniiita.vodjU" svojll vlasutu saku i 4!ltim pital3 $VOp UOenMre za§lo se to ZOIve sakil.!la 1)1'0l't1!ilnmJ!i" U dhyani nema svega toga. . kao 5. ~"ltik. Zen [e od smuog poceUt. dowd I1ez~llli$Jj v og KI. Dit."YtJ'Iia ollknopud!·aZl.-s'ti II stanie savrsene p'razilli~c II l~ojoi nema m (ruga svij'esti.LI.tleI~le1ektuaaizrn:lit [ IJolljlzC lemelj ~lovog iiVOl<l.Ulli.praMict!·~ u Tndij:i i u dil.'!kate da i:e dlIy.e.clo'Vallja na~l~lo i.1 .. Ino2e n<l.da nlje u svojoj "'ldionic. uma. [0 je IlrOll' ~li djelo SIVir'I·.bicav'&o "pl'Qiz..00 sto se .

l<1ci s.je monopol zena. ZI. Z@H se u I.nvjcibu i ))3.dhn.l:anjesvejlh IDS 10S! . ili ]]jlcgO'l' S<IJl'JJskrts." ({1i.oje se uslavnom bavi tesanom kao najbitll:ij:o:m 7. je postavto l3ud.8.~anastala je 11]udJji i pl.nsl veal prolzvcdori jellw1.~Ut stn je zazen.ll.~ol'ili. astavtla se stol~eC1ma.ftU.~iri].il:~i ] 1)0 krajnjc:m postlguneu.nog uma i i:lJegoV1l.• !rv(lj~t:tca zen-metoda dnhovne discipline na[sLoj{u.llisl:u'll na Iwa.iih nogu II 'Ii§iui i clu.~ kojem 511. pesebnu zl1laCai~~ll i II I)osl. treball su hili l.otkrrvene sve njegove lnine. . od njcgoYo""' IllctQd. dh_yrma (kome- mplaeila) :i prajna (mndrost). Zazell.1l<"lc"jkon1 zena dancs .IIom dobii'l'a.note nnzvetl oblikolU Illiisliidzma. no on se razlikuje od svih ostalth mu oblika po sustavu po dj-$dpl. Obj!il$I. ovog cil! pogtavl. U ovom slms. no kad se kO'l"isL] S'If. S ume prvenstveno I.hl zazen je prevlad.!.flLi morelnih prtlJ.l1ilent.k!ekviv.ja k.i rnoderni sljedheruetaena jos l1l\'ijek je se ssrego dric.pralilicil'tu'Iog ua Dalekom 1t>l-Qli.hokol kontemplacfli.i. 1'!'Wlb:illio j.·o. se jedinslvenost sasl'oji. pogiavlje lKOAN' Zen le' Jedi. o va I'fNlk. L)()ln:'i buClisU lr'ebotIi su se ['~·Z. sto se rii'l 'pntllU.e'me]jilo upueenl u metode zn dil~:.zi s koa.jecili llre:krizen. zazen.tI.'Y{uW hila jL':dnOlod njegovfl tri granedlsclpljrue silo: (moralna p!'1lvlla).a se cijeLitl1 (stokCll'l.:.ckQg vjeibanja nma kruw bi ova] snzrio do stanja $a.e LI budi:zJinl dh.liJa koin. ill dh:ymw nije u pot]Ylll1c~s'li.icllosti.

Mocr. On je m:sltmnjivo 11tlilllapl. 11m kako ~J~"5"['11jilll" Q" i!!ll..t('le~tlJ"lJl. ule. enakav ka!lh'lVpNlkt~.!n visoko d~ prekrije nebesko S'UXliC "h~liki]~ljusak.".Ii oovjekll iJ:ilO' kO~ll ~d ovili kv rnifikacl.2. (klali misti sabranans.s[i. pl·a_5iu. ne Slmjie: se datl 1)l'evBe oduska spavanjin.ja:nja i ueki SII hndi.H_:lnei5islocc ..ut. ti.is]Jil'e 5Vl! pl:a&I:1II 51.'l.. Neki SIl hili.1:'<1 1'000.l '~'ll'>Q~t~illU.seDZuolno.sJk:ovmll od vaj. rlok dhi elimoloSki U100C (LrwU veze s . l1II' k::lJi. citiranoj II Dhy(.VnO. III.ldice ZapI~kt' i Ogl'mtice..{ll(.'<Ilnja ovlad<. duhovna iHin<~ nee se \'I'.~ Q.~!'" [reba pra.i~c.eUjeu.'('" I{oji c~tili Ono'" stto ga ll(lsi oel sirijcl"" :lUI::!zeljl1. zaU1l.ilu rer zen sada una svo] ylolsUH dhy(.. RlO k~. 'IZilI..(lQ u naj.]tlGg Prosv.iUla Sastrt. Sloga.!l. I pus-jed bla2eniJl I"rljC(bIOSli: Dll.uje ne-diel. dos]o ic do l"azdViI.a Muke (jj. dhytUw St. Indij"i SU.C:~jI. IllIdri. jc potpuno <l. {lad.dl'zati Dh:J(llIflc stoga ZIlIlC.. ali se U zenu dillhovlLih vjcibi. J er li eM pO~lk'i v. kad se pta· .t' koje s!Uj(! csvlliki. S<lVl'Sei'li um] tniei U tome. Ali dllyana je la koja (.)lnjJl d.'mlolocelJ na jedlln predmet m±sli.!. ve 8U\:.w.ri!:limtLihv.'W.l1. Nl'llZilli.tusu.tikf.~ 1i10 111 .ip:raktik.ruzmisljlruJjc. c'i1j prl p'I'illkti. a ~LO se tic~ konrrole disanja.0 le poznetc.neumjerenlh Sir.o6'i 6esizhllVIU ncbro.".fUf.Lti.je J'jMf':nja J.e dctalje b'le!)a k..onu'oli~ II ll " b'l..l6u strasu i .UlistitL Dhymm dol azi . ~jlUl l:.tI'(JiOIU i. "1l'il~HlJ(~:1II isjoL'i!y!!~ !.-..r~'teliiilcl.Ot:liUI.jLl bm:lisli..QliUtdi6" sc lv~ tttcltj" . njegmrttdulmkOl..i TI vee ldcil mtpl"ijed prema mrvant.yane" III ~:l'cd SI:I bili.lIj!!i. j)osvcce1l.on~ t~.1ti u svom pl"il:mlhrnom sm. pohozni nudist: sprcJni!l:te tlobl'c mudresr.i s ovladilvanju inlel(~k. sve v.. Z 2..o.p~ $Il~g~. izhl)l' mlesta na lk()jflm ce prakttear dhyalw sj!cditi je jos jedn.'r:i. pl"ije(nog~l U svez] s komrolom tijda i uma '0 i1i kejima se te'fnf'Jjil.J)o'Volinije s'nanje u keiem 6e se POSlUIJi1JO lzdit'i iznad LUt'. MII~U. He dupustirl nuslt da odluta od svog ispl'VlYnog pura.1 vazna stvar za .L~~X"". [e ".umll:'.!LlI. ulahaY.ini".gi u bili ucenicl dJI.'elu 0 .'1 Dai.dha. prnkttelra . jet' osim koaJFvjctbe:. I.ciL'm.e!])u se ell! 'alW ill ZCIUil. ..ja T'ten-tai sekte. ie oklop ~.kticil:'<lzen ill . I. ~~k(ll1eJL<ldJ"liil!.jnSl!jr!nje) od CI1.sli po~~i jed:IHl nag! Mav~ti v iile 110 drllge dvije. morallsu vis no ista drugo.!dizU1ll.z.njll ali rnvue i lISlll'<JI. prakli.l·IlJll.mjsk. tljelo treba hH~ u laganom I Ilgodnom l)ol .:nosli.I'Je.10Ze [e 1sPl'.vj1uQ jesti l lllli.i-sh. z~vjelUi~rn s .mtuma dl~'Ym!a l)i'esta. Y-:Ilal':i zOicb"zaU usn 11SI.fo.Oll:loid'l jo~ nisi jJO'stigaosw.~ bitll. k()t1Il.is!... n'.wl:lsH kao sredstve za j?Qstiz.:lJtII'h.rmwj: dhyana Dltya.ja zencm. to jest.r.kal~ob.C:Ct.'p~INumLi u 7:.llja-a-sml1 arlhl. Zen ue "sini dllJ!OIW samo] sehi svrhom.ja Ulozcje ttj. kake j v].bjcgUVl:lli. Kao veda slobm.l'ko hi S~ urn dQV.dllyana. Vjewr It]leb:MuiJ. Nadalje.pii:.mjuovog orlredencg indijslwg oblik<li Pl'em.la nuznnnjev.cli:~l<" d~Jv(djno iutelekulnlw' lin Zlll'ljUI sve LogiC}{ zamrsencsu u pt'oii:ll!iemju budi:sltCke metaflzlke.Slje(lheniC'i zena I[wgu se s.. Cak i kad se koan sh"aU.·j du"in~ 1l1hS" doi~ i.ell'anie z@Zenaje od mUll/Ie var.. $"" X" !'!~j.cd korijena dhl. kao 51.gc ll~ snmo jl.'ma-Pm"mm:m SystematicaUyEl_1JtJitndcd (Dh'OIl(l Paramita.a.U·l11VI10 cia semleste kao stu su tt'Zi:Xi.ejjl'ajl~zen l}o:.o gov(H'i It Dhi-snaOVt'llll dj..sc iSI}lIl'l'i]a ceHri velika zavjel.n~'..oa. SIOIl:)(U Ce8 1!1<1 kOFrif."tUl. tao gro je v:idljlvo1z OVQg kratkog prikaga d!o/mJ. laik.ja ne IHoie se l"oci da je dohar s]jedbenJk S(lI:kyrunlUllEI.lldoll]ci" nema hili eJilj koji opceni'lo :ll.'~ii~c.~o o/.ieml I:)i!ca. Ima jo~ p1ll11O l)J:~1!Vna.lISti pod koo~. &driRliUE! ot.~li' tvonuca iii peslovut ured tl'eb~I~'Llitz.§ljoili 01" "llsmjel'iH um nil. d!_i·~.atiti I..l."Il. k"ft1 mj".i:w<>jll".alosLi u Llce~iljhlln I m..I1~. iako vtsl)ku kao planine S~e6:i ccli !j~:st Cmlcmih.I·!.M iluJj.!. Na pdruj. l.sh:ia.~llvletuJem se .'ijeme prolilZiJo. ~w znaci petc:i. iu.· l'. h""'(..cU!ry"mm Paranvai'.ko bct.~d~jnj" iiirOl'nW1.di:\ ·~nv!).omiiiJj.e. v.nja.) puno Ilril I{ll p~wlle <>P.ln21. etlos'taje .alj..

s? II IGnu u ~estom slnlje¢H. JlI·epll~tefll SV'?Jmll_l:eu1.f(mi:.Hj(·'m 1"ill~ djuasilij. . g:l~di:lli.mzeljeli sil. ll'Ie1:IKln Ijepote satoi"'.Jl)·!!l ~ell tstevremene i po.cajem.lI.~m.o:>lIJ)" ••..-lru:II'~) izasao LZmraka i SalJlOZ<lta~lOs.I'ovest] eVQl~C]Jn zen $:V'ijest:iU muovima svo.f.j[h i'nanj£: Ilmlarenil'l ueenika. Dnboke metafizi1!k!! I rusli sOld.zemo zaJd.m.wilfJ j~ d.. kao nekakvu vrstu kJ'h'. prva je u oku.!lUli rocilir.I'o.je i pobolj~an)~. ozivio j (lInd. .<ld. COli.liInij~~'.. Danas Qznacava rl~Jl.(I«')'. rtd.. cia ona llooUgne svoje vlasHte cilkve.l'ii111leII ovim svetun lc.n" r"jdnrln~ I IUflCJ..vIlQll1.ll1Q 11:illl'tsk.§!. U no:zi. iii zazen !}I"akti. '~:dkaJI.lsiro.I·.1 ~M1~J1l'ije prfvukle pozernoet (lZhiljllih ueen ill~. !'~ijl(lprevedene na kineski. u .~Q'llnslallr odr""illjtl ~"(lJe Ill'.~ .el<{)vog nma ka :bLiild zena..llilll<JilYnll hJ.2e }l!t'oiSl<ltiu b1ogl'afsltim ztlpisima I"tmijeg Imdizn"l<Jl u Kini. lllCisli.[tt~ .dttidrllll\ju zaxeuo kaQ sredsrva za (I'l'lmlMl[1I1je koanon« Ie ua ta] nai.S. do toga osun r1!elkim sr. i. redovulka i1j :izj.ak..o~c.c:llstvo.oti upLitall 11dobl.wj~~~rnIlrovraa~v~ll:r~l zen:l" [egov mWJt"lIfSIu pori\.~e.r'M'Ua. svoje prste. I>mljz.] na upre . M_&eguudanje u"brvuoIll nne imatraa. ga)e potaJkao da sl11~sh rlt:.~"lJ poslupciJrna.'] 1tg:la.IJ.c.l uutijesall... se dOl IUiDn je GV:i11 dana bolje no mad pri]e.'aSl:1l:ave 5:t.1'lOlJ'. NI.fl" ]~J·vipatl"ijudl zena dt1s~o ueitel]. n!Oka~ ~e okone.In'ilikl.<15i:11.u zgodu drevueg m'ite.i ••• aim :t. Jedan od nekoliko r.I~ z<lJclovoijlli U)joUl:C i fde se vvatiti prh'odi..civnll Dosad je dIlY(!IIa. se brzo ]'~IZ"'io zl'IsieniviU sve ostale ImI]j.iite se prog]ii1SliJ ptlnopl'<ivnim prenostteljemzeua dnlgiJIl'[lkHk.l. 8ft ZOVCl1lli() hod [. Ko-an doslovno ZllaCl. ~! .arum.nacm zn etv ar <Inje :~U ]n·isil~av cak an]e 11. Pundarika.i1'UpO~liz. <I.m ~ud.. Nar<J.Silnja.1 p.~ primje.alt)l~ga nisu b~.Qrske '. k1lO 3t.f' k.ksIQ.t(( Ci'V:i ii::r.u..C:1!j l".1".J.vin:lluzauueI>'es.je svtdao i nisu Sfl rasumieh.. fill II C'je. BilQlje to.~cenik~ ~rn..l1Cijlfi je Iiudsl5.jjkvog k. one isla 1I~~~a§nobl~~ ze:lls~JL.rxm j zaun dI'ug.iZl'<iZ koji jie dosao II ntodu kI-. iii hm. lakoZY~U mod'Cl'ui llUlll"edinl-!:. jednom oiivljcn..O udu ill ]stinl. On le rl. no vje. pl'ilicno Ijudsl{l ad sh·.edi.~s.jllN~i ]z S'utri .tO Ibullamsak(l. kad god HI1~l .). d.eLuim sl...~ lu~o d 5redstvQ lilllJA....!.11<10 ~ je ko.. !'aZ'"(IYOI' ucildja i.].A 7.pad~l!J(' "0:11 l'I-"~ir". '<I.kl.zma u KinJi" filoil. KtllIl<u·aji.~zl(J~a za ovo osvajanje mo'z{~se ll<:tCI 1. lUI.d:i c.jntl1!o :je netlllpm'. Sl"oga.~ l~Cit.. ofl..'>t! kO.vog danas Zt'll!lmo. tiln.cu·<1. "ja\' nl dokurnent" iJi -mjermb.lt ! um] etna.z:aul'lu.e se ni.i~l'~li.w.el'llIle $": 112 . Pl"ajnali(I.O IIlo.~"Il. PI".~ koji.''lfa:nJ~ elik~> Imclli:z:mabllo jG sljedece . Sve ovo .ilIj II] dva Il<lliO:II Yen. {{ad je HOflhi(UHlnl.fl..(l'vjCl·I]Jk~.hlnjeena.an.go~'san.~ U1vijcl{ "I~kati.mijt' sa/'orijrt.g.tIDe. i".IIP ?:kOitl zena.{nI.l. . ~Hw aka [e u:wg. a z :I·.Jj\'u iIi pilal'lje kojl' postavljil .. en se ".c· mown.n (lUP:I'uUlll 11<I.1O dobrote srca k~smliliZ~I1 tz 'licit elra l\oj1 51! na hlj ~!lc.il'rucon klneske iSlrajJl!::jje vis!'! no druge teme nad 11 I1l I~iim<l.·n ill ~t On niknd [iiije su'p]jiv. 1'rem.vrli 51antI" . .:~ l)IIilizn'l!l ])11 su smre k.uje sretnu bHl. :0111"'<1\.n 'IllWl Imdi.?va smJ~r.i'ilelj i. U po6etku. ."eu~s matel"i:j~l:bn strane zi\fola.l.ramiUl.I'oufiJ...na tvorc\. a IlQLl(~lmd svakako nije.o se mo..·lSli kao sredst 0 za otvn'I":l. ~~I to zasigurnc i 1. i kad je YeJI!) (Hui.l i nepotrebmt stvi'l!r.o.ld n hi dosLi._t'''~i n~llml.:idiimo_ ~ zrmk~:e drujnjeg poholj.Th::iUltno u Kini nema liludi3tickiJI samostana s koj:i [Ie .'I:>!lml. I u um zen l[oellLka ake ova] mjt" tern lino uvjdhnu u $U &I!:.o:lll~knl'kakvtm ga danas smatromo.1~~ Co" i.110" nilJc biilo lromw.1I Liudsko posredovenle p~Yl(Lr'ilf\llj~Jrllo je dobttak 'liri!Ci oil ku. Pit.utl.el~a slo jc mrslio 1J<lsvnju l(w. i kao ill.:! "'ubltka i t(l. sUcan nacinje nVQ(lHllje sustava IWlUW. gil ZOVe! lO PQ:lJolitsanje i I1<11pr flak.lj!l.1i. Um m~le sazrllevatl sam po sebi knl! Ill' pl:epusb'l1J"n"odi.o:~np.ovjek]u ne )~M. gil "'a popl·ijeko.oje su se prevele sl~CI\.'il!i1I PI:·~·?(hHI nadarenost :rnje !:lila tako velika kao niegova.1110"" o~i!..!wje govore 0 . PJ"ilJ'iO(~ni Uelel'lllellt. Ollllll"f. l:ini.dh.. lo.d. .l 7. .O niie lU"lIjnje b~m'.(mnn d. Ile'ki 1li.nrn"Rvno. . uistiJ:m 'Ie.. /(. . pi! 1J1v~el·?joILI10 stoe '" PI'Q]~US:lm pI"ilil~u Ull till je pruziti. i .ija.~ ~JOiIi!a velili poUcaj kil1eskil:n bucliSl:i~lIUI! za int"':Jeklmdno ovlaciavwlje rekstovlma P. ruikf.0. fin! se da je: snstav vrt(l H~~koulrnmtl.I~'1jelllO sl V<Ol'et1i tasmuneot IJ1"Qiza5.LiJ.~CiI·lii" P'051·ooovanje je ponekad lid pon~oCil.~eL'1 .I)l"ipadajll zen sektl i V'ecirm njiih $Imdrl II rUm.jt. l\. Peznevnceuua l:nuUstiiik.\'Ei.

dobra ]_ ~11I.. najsm.mg dill~tjj~ .'mjll uma S!USill.m . ~z ovog se Vlc]l.go!. :ISC no sto je I dQb~'o za n. D 'I. 011<1>iilJluno nestala J IZ ~lratenlala IFI.1jeoyog posljemljeg.1. [~e(]o'l'IILk fie l811kao u veclno2~ l~ seln iiu'llnti ncltop"iii 110 ISkN!1l0 IIPLI110moguClloJ.n]. obl. k!lO Myo •.e.1trija. ustvart jet o ._ .i. akcn sto ie to shvatio.ijo(~!1Jell<1 otv.I&koglsktr'lva.znac(lil~:t tn()d.sto danas dQl<tzi.r".lztlj:e' u.ou·.O:][ko (Ilia uopee l)OSlojl.Ic ll':[IjJ dil pnlz.utl .I'~~~. 114 'liS .mjetio da j Myoo.. '?Ii nrl~vol"i.l~:r:tiji:m s I Il1t~evIl..lnm.do Iljeeovm r. du. ozuacavu I.11. ISllustou. dOc..'lr3.:"dQ. . Tko si Ii prij no sto se l"od.imil /i(. Lon P0h'\f!hfIU Z<l dozr!:!-evanjle Zlm i.11 da lIe ld!~ 1L1.n6~J·lje i Myoov se um smjesta otvorto i S[lO(l. lmao je II iI. .okollo i skupl. OJ~ ~~ s~~n 118<1['111'510'.!.i~ctkn it la.1·vobitcrUlilI cO\ljekl.)WI izj.sH. M}'o (Miug) Ulli!uo !.. ~'II0 j'edo~od pnih Jwemo.eniik tudu morn nasltwiU s tim ]Spmv"lcki:1lI n<lsluP'C'~I'do!.to'" hlis"'''''' ·•·u. a/willi dje..ol:n"1J£Zbu.1! II J7 S1l'og oL\I<IlI'~nj'l prerrm isUni zena. Narnjera kaau je f1<1tjcl"ati IIceni[m da Z<lll. ono zlMmjle koj mn je 1!"~b.mli :.je'. nacin K..istine" ld!. .ll$_l~ i.an'1a. se c1ogaiT.:slmstva.j[e bio i'(}vjek kOj.og prv(lb:i!nog.groullici mraku.!·anijitIn danlma.eSil.ik.la doot.o 5J~I<ln.jim vlasl.. lEl~ot'eti. uma kako hl '~Ti(lio da 0'110 :sW ~e .io [e lz "ledi11(} ao zrela voekn koju treba some l'll.go I o:zbil~r)o.kom SimI'!' dil'l{lsti.nulm.111 mu kake .) . hio hi blago. No.r.la\'. mjeslo no!'poC'!!l. I!l{{jd~voj urn n po~i.njell~ se prnvilno kOl'iSli.kao . ncmaprethoduog zen m:1I.iI ciJij~nicuii logWm nemoliclloSl.r.e!]a sama sebi.se ne postupn na 1·Ii. If].r]o ~~I:I<I prilirvacao' kao obicllI.1" OIl?'.<.~ Chi.i.eee sto ..ti.i .adovollijavajuCl ullieN. lllil~11 0"-011'1 p.'<. v[d~l~ja "njego~."i~a.'l lI~I~e:I'J nne pomOilgao onakn [uc.av.to " modn ll.hlj . kaQ "f.I].~kole ij~ I1IQj~pi"vobi..r t~ .0'" . mn sc poli.·hll do~io le na kl'aju ul:J'i!..lik.~~ ~~~I.slo¥ lmau Cilk nesro sll&. kad se '!.a.~. ~ ·Qra S OVOflH1801Jl0l1.volno'" ul~m'i~ia iLtOel. ucenik moie me(Jiti]'ali nad samom izjav(lfu.J. t'llI'jCUI". ]ja... ~UJ:li SLV.le. 1·~l'I.a se I)V«.tinll.'ctlCl.l.7.oen<1 k.1U'ha zalllIJcv a. alia se obiclW po-slavlja s namjercm hudenja ll.~~asl 'I'm'.10 il ...e..)iOJ<lt.l SkOl'?I~"O~ j on je po..rtQl'OH1C kad .l!ji naC:in gl(~da!i1ia 11<1tV~l'I'i nije uviji6k s !lio tspravan l od poronei IDjegO\fOfl~ duhovuom blago' slmljU.-:... Me iSflO 1101 n s.U'ruOlcke zlvotnosn kno ~lO hi u'eibuo ~lU. lo.upilanja (I "pl"'!lohitI1QID lieu" postavt pred rooo'Vnika pa·!pl. ' " 'CC 5\'0'. pitanje Seslog p.i).\c''l!Illii diani Zeml su bil. ~arw :s~abIJellJ<l I oS'ililnosli.r.I·i]l IliU eme Roo [e redQ'!{n:ik ~tIyo C\I~Q 0\'0 pitanje..d~ potpnmog.:I.ati zl1~dmv!.f~i. vecje Ine'illalno bio spreman proaretl j'Sl1rm. I~tiiml.Ii~~ k~o stu IZ]I!Wa Sestog 1l0lU"li.ul LI posU<I"'.)lo U WIlli I"OOO'Vllikfl MYO<l j njiulB fr~ nje.1·U1aciji'~[lal.iSla drQlgo do sko ·'illi.lzlog ZMto j' II tlm ranim danlill'! ~ I~~Je~l. i ]JOkuso1:i. hio i . JH>vrh toga. aako l". Oya~ nedioslalak ~uekoCeu.11.•' 0"1" eU)v11II.~~l.tm zen ii>kuSIVa. . . f. vrhunae svego:l ~to.i za. OPoka~1 I1U to 'It "eO I IJI'ozl'jel 6cs Z!WoneUm zene.lja. ii. aravno. Za§to "..tali!'! sml.".le gdj.'lI'vi ko. U uiodernnn dl.!l.jcki I'el'eno r •• {fa se s klWnom ".. K.h:st _~(lobaduQ pt'edilvanjOl 0 mlJJ'edeniim predme. clia k protresu <hi bt jJ!iliI. il:i mt~I'I~"i<.I~.bio djel<Jil~! bl!.ZlllC taj iSpiti.~.~el'U.:~. ruzrada tl:Mla do k:rnja.1 se Ulzdligao $vo. K~J [e l'sdorvuik.l. t.enl! zm.~hu'a:zO'l'~I~'lju '!:Iciaio je zen ucilelja ti:rm~n.~dili.1na 110.ovog ulnrlarnieg djekll'imf<l onda ue 11102 hitl h. 0. Njcgo!l UiB znhtljevao je SilIll':lO km::m.'lil1.io Abraham? Nllkon osobr.i!lko Sl)Zi".. .tlz. . PH~ilje je same ua IlOVl'8ll'U.Lk.o pl'mvaIU:ii i 1.emo~ zentl .'l"elanje ·pasHZ'.ehaniiCi{o. 51i'CllO ne l':IIO..ilki.\I'a IIlI t rJ.2 !a~o!U'I HIJe uuao slmlsku iUI. LJ POCeU~'l! vise ill mooie m. ~a "ri. koje se dain clrnmsilJihr w:':enicana.'nidodir uc'ih~II've ruke. Ovo je j'.lIll~rnjeg poHC':lja I rrnZde nije mozac . 011 ie bio.. nije nuzno taka te da f1i~ov dot<.ml ~):!·!Vllelll.'a'!l"ih mogll!JlW Ill? JJ pO~.1. ~. Zal.j..bism.lad je slIstavk(:uu.!H jilS'lVlI.:.celliko. Zahtjcv Zoa mpl'vobitimn lleem" bio [e posljeclilje l'lUZ!tO'oko.l'aik UIbId.iz c~Vf ·!.'aVll!ika ltoji.. .e. .jeme T. p'1U1{)]n cvatu Sal(l~"i:ja ..ie koriS'lf:nje komm.~" Iko Sl tl I Ilk .dl j.J'i.' 'k "" ..lJIIii.oi..111vlastilOiia lI. [lje' rtv um [c s..j"I.nl.vtlcki stay.. 1L~~.ne dode do rnb« mentalae pr(lv.·pl'i.'llje.e'drums pOrl'lnic IICe'Vise no !jIo Y uce:ilikul i.aJI'<l urn kalsum zeil".tllo JjC!~pl"ije t'l'Og rodenJll.~~jl:~~~I.staotv.1]1IJ (CS bolje ·'·.l·.CC zhog \1I1. zen nc~~eJ.IHl.i do njcnp.S1UPl10 poeeo p~kazfV. ~.'I' um Ilil. ~lO-.l.Pah·ij.:1 6e duve_. U(.estog 1)!I.pI'.e mu ne preosta]e 1l.Jg" ier sustav koonrl.~IO zen.lIru:.L~I. hi10 Ie . )Jl':lbcbno.Ql:1il seknrlsti Imo pOCetu! sto 17 •• . 7.

i lada zen udalien Iri tisuce miJja ad vas.')J kucaOje na u Inz n .UmJe. a 1l?'11el .i:aikni.c1ol'mjidublj~~g paMa. iedn~~o kao'!Q oovj({kQII'o prvobituo !lee gleda cit. ~teml':li[[o naGeI.p!l.t] i razje~U:J(!11. Take dl~g() doll.P~~I:!"~IC]e sl."'eCeredovui." simllO.as)c~) nase svakodnevno i. "oonp:res" p-otputlO gilifli.'Wl~ ko}! lJi:Qizvod. od"". l svc slo izluzi iz njegoviul ustaie i~java kcja uastaje iz njr~ovG'" duhovnog jskuslV'l ..lllje koaiu» 11<1 lntelektuslni nacu] laj ~Ill~(~ zen.o~ oj lllSt]'lllnenlailli l<lJI:Ie. i cut cete duh Joshua kako vam se smije t.akV<li lo~i.1m ie.u.M'olli'!i'n()tll~ 5{! M~v~ s~nll\.o-vollOo )C:' -Gel'itpl'cs U c]'I'IYI·IStu. g(~d izraz Upcl'trijebiJ:i .ruje kad cUaJ! minI'! (I dIan I L! 10m emislu l'ikll~ktl..kOl'ije:!lu' .Im le 1n~z:mldno~opal1 u relattvnost st\'ai'i.l. znm1:llvenom.!i.ajpi'ividno v . Hili ~e !{lj Il'le·tarizic!d slmeljzam uopee prisutan .t(J! noee SlllJltral i da Hakmnov a [edna I" LIlt" shnbolisira nnrverzurn ili hez~lVJe:toyal1osl.•"1ol!f'I)l"irod.1'l10z. st~ r pxanje . .obn.'(U"anja.l koji je g.lO.u.ili problem.skl. Kad U:!lI sazr] dovoljuo da se ugodl 'ol:llik~l. uvje:riti da ie cal.llal'l:an u uioi.lstv. jeg()'''~1je nrunjien~ ~mtet~u'all ili Itransce1'!du'ali . >':11.dj o J z~'1<1~m)~1i Bo:dlJli~J1<I!'!Vl~JQg dolaska mt Istok (sL!) je. AkQ je to tntelektualna ili pojmovua Ivnlnja.i 0 "zvuku~.!:ofijom" en ~ma svo]e vlastite J·azloge za sameZ stOjlllosl i tu se ··Iuj.sladju najviiiieg [H1Cel<lkJi'IOZ :kQ~~se moze prepozn .dVO~I1~!: osjeta.l:j pa:u-tdsLi. ~.a~o .trijrn.z"tWionovt poredOllk shrllrf Ita da !el'~ellu. irrlil~uzadflliil( olvoriH Uijnu ~d_"'JUnrn~ "'d]c poklolUCi mogu na6i pohrruljeiJUI nebrojena btlli?1l:./oM'eci. 11 Joshuev Cern))1' S ..iikmJ dop!'i1 U n:ik.IlCclu Im(l.rnije izgubiH iz vIda. No zen u5Hciji te Y<!!S.ijet.zmom".eJ"(~1l1 da. (}. ~I'C'!lho.at~1 'rt1:njn budlzma. II ~aj~il'e~]JJ i 1].1~elogi'cal1 . 0' neCe111U IUo S(~gleda. Dolt se um ne o$:loboeJj svoJili (. [(<lO~t(l zen uC:ilel. lit £.~ellISkllSI\lIL OclaU.1IhHjel'mi od llCel1:i1~~ d!a.njpopuJm:rljjml1 smislu rljl~Ci.t1Jjelk:liviznliCI"" usrvarl u zent! nema ]~jik'Q I"twill dvomostt k. lim nije slobodaneutt .zahjev Hekuina :sv(ljim m:en1lchrm.Jjuc il1:lJjnesl'/. znacai.O' bi se j?'.. poslov~~o.!. Jwtm )e $.]~~:t.IU. t. neslo' slo u!ljeee na osjet sll." upita l'e(Jovnik POlIO" 0.. takea razmatranla una mjesl{l. .I iiitill kako bi se um oilvorio zn v]~wt~le "Koje je onda.a btilClizm'l?" ·Ceulprcs u d vorlstu '" P0tllOVO mlgocvQr"i Ioshu lW'(J'IL. a time i unjihovu phtkosl._e. Hal(uin. Ni IJOc]kojinl okolno.emo po'klllnU M'azm'i.yl'hll.k.1 v rat a ~~ZIP~'~1 koj~ . jedan prim.! uma.d') na km~l<ldice.0a. ~IO.a(1 ~1tnrujZ<l. Stoza estm 0'\. ieU II .. d. pa l'!llkom u ruet.a'. rnts a o i svljet.~ jetlila rub.vmnil]01l do :snrnog "'raja vrernena H. 1. ddjeti kao koniknlml manifc.t. poft m'oZemo za'mismt (IIIsmo konaeno rije:. r Cem}1l'cs te z. illikad mu v IlC dol':w vdj-me do lmalo zad~)Vo'ljuo sngl. cl:lj ~l nien zv 1.ed~1citav sv.Ien uNlelj.o da spozna[.sbellO!]] Josnucvorn oblil.[! >"enne sl~1ijelwbrlitali s fiJOi._lliillli'1l I SeSh ptI. mezino l:lwCeluje preko Janca idej.ekt :i objekt.eni.'0 malo "s:u. ist.a kno ~. 011 le biQ ~..vuk ]edne nme kao clnJeflka stitt': do najvisih n(~b(~s.(ll1lkoas« bio je 0 "lieu".! uvj.1'ha.. neli. caki s ~led~U!L zdravog razuma. Osjet sluha iii viJI<l1nema mkakve veze S<I SII§ti:~lSkimz~ia~enjenl kaana.o izgl'a(Jf)OQ na rakezV~U1ioln. za ove se I~omu:ne mute reei da su sasvlm hesrmsleni. l1:egov'Oi"jm 0 objekl:ivnom Ul . znaoenje "cempresa" 6e se ot'krm i bez [jalil~ieg Pl'OlliUvanja hil eet.I) lem_djnom 11I.ok je p~sJJed1nj.·CS· i nema Ve7Je'S pant wftlOm iii neklm drugim "i.s.1 ruku i z. ~aj:wimjcr.ie na Mjesee. "0 objcktivnom sirnboiu.jel"_ Kad su Joshua pil..ovElli u ennn skrovnun kutovana uma do kOjim lie lnO~J~ n.Iu.s~im<l $.m OV() se takoder daje J!inc~lliilm kao Alls~.mcdutbn.a!rJ:locjg~a_ koja sluzi l.· "Govori~. ShV<1c.al"u"'~lek "Ce!tlpl. 10.zum). ~a~~lJ.. T"mdjl1o nlsell!e je nlL~:rJ'I.r zVl(k ne !Doze do~ O~~I aamo j!edneruke.. • i. ]Ii logickom temelju. en je ogranic." ako teJimo.koji.<1 zavjese kolu nlste lIspjeli odgmmi..le sve" ~Ne.l!'I'!l~ 7:!!tl<l a5.pokaztI. sac! znOl.l. to l'az:motrUi....11'r-Obi-CllO se ZV 1I1i.l"al:utllo g01. :Koml treba !ljeg. slY:'(lz na skrnz.'h stoje nu isto] rru:iIli s D1I s]Jon~e]j]jffin. JQ:.11.l nue blo f:ilQzof.ji k~J1.10 slIbj. Hakum je obif_<lV<liO po1k:~~iH svoju jed!'"!!.cu niltatlne .i.ovdj~'.

IJ IMsem lIJIlU !)OSloje ..'QUi nepOz._lkogm~]1IoistlIIJacJ1og podl. kO)1 poz. "" da bi..9: . Svukn sumnla lli jjoteSkoc. [{ud stigue do 'ioQg vrnuoca.. 0 ovom • Hi onome.e sumnje. ~lo Sf! 'nehnh.~l~rIvenamiesra koj:jl. Os]ec.vom ~e Intele- klU~J~'om dOln[!Ujaloscu ovo Iasno poricanjc ne nmz.rntdju 1a.Z.. prlroda.uje 1m 1:'I.'li isprut~ je{~nnruku. ~nt~l. L'm je iedi~!anedjeljli.i{'Jlom IUlcmU govora. )el' su Iwi..tlo nuzno Ztl :sazJ'ijev.:(l@'U:~a j..ID. QJ}jel11u gO'V(II'iITIO jer nam je li.en~.skog"]eili!H.. i'jspod" 11.<Ju.ollcali s[tIl.jepc ldioc je llstV<D'llSl. prtlicne nernilcsrdan p:~'e!l1aonlm ]k_g'iU6t1Tbna 1>. tl i::elicni zid k.klijevanja odgOVOlvi: "Moj nciUelj ~11]. Ul.wl<t pOOt'ucj~~ tUna. su. Oko vidi.l"Oz. nje'l'lIu racionalnost.v[jeu na Ulj naNn .jec "i.'ucj<.. sj"w'llo Ce'. moze se Slllllt!' .eIa vrilem ' c:iui I<lkQ zagonetuom.kS-evidjeU zen pl'eds!a.io to i' obno'l"'.I'll:ljeviill~j. to znao. ne-sebi.1I'IIO uti eu U ocean. No.. a..to Sl~ je t~ 1.ail! sve moguc e ceste prerna ]'o('i.' aMe !l:i'I1.lla a.nl~ilcI i7. stoga. Sve rijel~e $i·'·I.gljIlIciflo"~~ C1vo.gl'eiitlQ. baca se I!e'J.iti.va smjd. elm:i ~~okl !I·fa.J:I(:IJn~ 'Je U·~'I.lI pri['I(J I) ~empx'esu.oiiio sVQja vtdcnja u 1'.e svtiesti.ftu't. mish -0 . Stnga piralae nllslmrio i.icllnje komlcni. <I 10 sUzl. ~djel(l kakvu :spo:waju OVl~] JOSI:lU.1i.U:i. QVo ~V] T tVJ'de:. AJi.a ona] l"'?ji j.bi&m.. zen JlslihoJog l)()llrilJ.\Hlovog potpuneg nJ:zlU.i.U da u koani p()~tigli olovmu c.ij To je hilo lsravno Pt'ot~l1"]ecle CUl]lltll'l. 0'1'0 b<lGal'lje tvog gel()vilQg_ .QIl. najdlilb]ja.l00jpr:iikl<1drlldji iZl"az koji tLk.~!a· v'rfi."IUsa snmom CiJije~llcolll.'101 sam j . lUI koji O'Vjek.q. glctlc nie se rastapa sHjedimo ]i prirndnl 'tok iclei.aci rU!lWZllje ua PQ.'IIi!!? Ovariil .nsm se <:ij._k.ipalI t'! ma J:1IiktLkvih '''s. jc se !'ijes.[:r noj na ]ogfckom len1(~lf~1 1ll00. s n zl:lajit~ci kako pr« ~'i kreza zid !toji se "'~'Ilt PQlprmo neprobojan.osjet. Hi.i dobro ce1i ucinlH ako ga Pl':sirule~ ~ako (iotcjenjiv<lh. z<lgj)ilelika niti duhovlta (H"imjiedbil.I'O:f[Il11 !en'a i'tl..1111.Lm jez:ikonl.zll" ki.ja'l'io. Nalwn .i~C'I..j. dokez 'Tel.qjl mnog:lIc:u)e "'ovjelm ~lnJ.e sunune i nj. l:lemalogVkog Il<lfu!:i~l s-. jel" sva Ilol'lii"Llcja svijeslikoj.1l..dulul svog IIcit elja. Inllimyanll panteiiZI1ii'fI. Ilstupall.e !C.lti nazlva srm-:'. swnllj~. !lema Ifistiil "]za".WLUg!J~k~i'!J.2' se priCi k. zena nasem l]l)b~6a. hez Sm!!:llje.Islvud.i! 0' 6emll{'esu nlir.Ji{]e.i ovul uistlnn OoCI"ol'orio sa "Ce:!'!'tprcs" lUllJilt.'lula:mj<llioljfll. JllL1!<!!i JU-]11t!lJl"_!l~g . 'ebi ilii.ucilelj nil·e mkad 110l"t!'k.anje zen lsknstva.:lekl:Lt1ttnom napol'u . I.e[lo devedenje do lu'ajnjih granjca.) su nam poanata su obleno puna O'ln pojmovue svjetiJ:n:c. izravno i (J'tVOI'CflO.jllvio.1I1l1.ujf: __.m:je_sr. .eovi'ek<l. SoU izO'J: !)!'ug.1oQj T JC KakII.ilja kot'" p iP~'edsl<nrljQfll.'V11 mi shvatuno lIu • . sto [e apsoln!. Karl se cl'O[~Edo le toe:k.lk(:l..("kool!<l PQstaje jas!.IObiCa.'l1() i to ~l"lsti lilitlCill.o. (jdlllci'V~i oif.. kQ.ti se jcdnoSl?"110 ~'l."var'1J]jil.:Q. On ima It]''f(jnje odredeni cil~. 11.i~esl'" :lih ·n. -It snislim cl~l je pl'o~jeC!lom cit.jlava! 0.'.---. zen niUw. ali am knQ cjellita J)Q!Stiies(lw-ri.sv.ltZgI)V(l~'U 5 nciteljern.ijela osobnost. tvoia c.o~ij nQj.. jeled hlad"n 1 smrzuul.UlSkl ])I'lceilak uprou ~'Ilvnnjuzenn.isc n .ii:. horln [e cellicni zld ua !pUh~ knjt priieti svakom il!h.ts kao da je mars tvolih ]Ilisli odjr(hlOIl1 zeustavljen.mllu zen znaju da je ovo jasno P{lJ'." Kal:. [z.j'i:.sccndil·a. ~osl~uov uoemk una 6) zna ~f'Jl.lito si nekolik.~vo_fedos-jeUjivosti.gov zen bio je izYan sViI..e POll'li~:I.s:piMv<lt:i etsua goyorefi: "No.lU j~laE m unra {allO ust:vHl'i 11Cpostlllji pocirllcje odvojeno od nase s¥akodlleVI'i. 5 i(l)(U£i A~() gcvornne 1. ne llH~ie l~ci bez OVQ·" isJrustv a.fl .e.aj.acij\l...!lels[h'lbi (Chueh T'iel':i-lZLi) iljegovog uciJleljill Ie I.~eiJ.stoj<U'nje ne. Oznmciti ill Rpod. Njc.. ollC:clliito lilkv£ da zatvar.[Jesll· )C po.l.0j]]1)'[1 Pl"ic.Il'l.Ii.1I0.-ltarr koas« slorm sve prepreke do kl~~jnje T "Il}e. .e:(~?-" etsu [e tv r dio: B~. po[jcu'n.l tWilInQg t~ce~a pltah su nakon snmt t? III "nail U u!'lsoj sviJesli.vll cje:til1<t i ne 1l100':e~e l~as:tr"aU na KOm. pa kako IIi Ito enda po.Ji:z.I'ozt:1': stv~l'n!) dje'lQv. ltho C'uje.1[ll.'d:igaciji.jlhoyo bOnl"]~W.. da I?l'od·.).mje "Koje je temehno na&:IQ blldi~!1]1ii"~Uc:enik hez o. tadn znali~to f~ Joshu i..na/w:.tllje do :. Roan nij IU1S<!lg ~d~nJNOl"aZ. Tako:-t:'I. Njegovo pdnule )epOSlllLvljeno da hi so .javiizgr'-'I.lld"~'.r) IJu1a izl.. Oklijcvas. Zen Je dllkl(~.d. l1iikak.~ .liI:iventh bllQv~ mua" lll bik istlne zena li. kao !ltD smo v'icljdi.Z<lbl'i~)ul i 1 uxnemiren.iIn:la~~vll~ i~gradlene S'Vijcsli.tkUAeitsu-sbja .n. Kad Joshu ki1i:e ·oem})I'eS u dvori~tll" ill bel HaktW. P'C1prvt puta znw:.

ediino je II .VlIikc. 510 se Hce l)ri. kO(1u "jczbll J ' sustav po:>lllvljen IUlodil'cdeni nll{.g. jedua od u.oji je fivio u1Iblu!1!j.j sustav \I'(\CinOl'liimmjeln'l tvorevina i da skrivn "t.Iap.t·. M. lJor:lll..luim. SaleN se I)osli~. u puku kO!ltl.~ .!Zallm liZ.]uQdl'2av a HaSum slalno zapo:. Si:stenr:mliz.l .lllisljenju $W. u punoj djelillnostii. sreee iJIi spm'amcnoj pru'l()di :iskUSl"va.le posno zena. Zen tlri]epOpi~l 0010011Qb'Hka l11llsticizlUIi pOlpuno pl"'epUSlen birovilosti.jet:j ill.l11 potoue u trans.i(Il'lllje .Q'IIQn!.!O 0 ~Ioupotl'ehi kaana. n. sad mozemo ~i(Jl!ev.llSp!to.lfI.tll:'<l11je ni. [~o je zenu ~vojstvel1O Mlli2:emo. ko. prakticu'llllje Z(lZena.k.I!IY lI:o.1aako ga se protY iluo korisu..j ~<lt~a.~.lacijl. mom I.1. (Ial!lle. o<:llrzal.np. zen iskllslvQ !..enim ~i. Sistematizacijll/warm je."clig:i:ja II 01WU·tsmlsln u kojem I su to Snln blldiz<lJn :iU !t[·i\e..i.) k. dUU iivljenja. mogU rnisJ:iti . ota i ll:!egovo lwom. Za one kO}i ga pJ"orniiilij:I"IlO' '1)1:0'lode pod \I odstvom st v 111'110s l.".lune Buddhe_ . lolilw je pro:l.ot S-'!o da se "'OVOI'i.(lu Ie tll. u desetom sloUecu . a lie njenim pol:i. Zen JoIU.austvo.bog snstava pouovl'mg o:livljav.dtie L1!(I~epostatl PQP~iblI'I:l~. Zrnfld.islollJ obliku.a-it lie postoji ~I svom c.\lot!!I11]e.cpil' daje c~~eprki1!. no do njeno!!i k.sIdV''ililje:m..ie po.. upiavo je ksuus taj 120 t2. To j~.lazi svoje pravovjei'ne PI'f(lS. no. To znai':i.. .. razlog 7.gnce j stanje saJ'ol"ija ce sj"u.00IL3.l ne postane vj:ei. Kom~o se zen r<tlJikujie od "'11lediladie~on1lko k.ljem.Innl.lw<l eri.!jveGlh zlmttljkI zena . a da s ne ucillbi.like Zilll'lik .id.in i s mked. onog 81:0 saut gore naveo <I. kM lila 'lDiineJIJ.!Ll\.ruill_ 'U Kinl iz kojc [e zen potekao. Lajest.!. n:]o.ll.r·ucllo:g IIcilelja.1pku ebuke.loji.·mu zen ~(j~ miiek VlullJ an ~ ]ocSuvijd\:. 'Vidjeti da &C:! zen iskustvo IIlo2e ·llosliCi pmhq:gavru:ljcl':t] mh"edenom Po. (Ill..o S-C ona ()hitno shvaea ~P'l"akllcil·!l.I~lI'i'a rI~bjU ~l.to jest. usred te djel.utl19Sti. no njil.bog koj~ Ie ostalih lwji C (10 t.Za\iSta"ljauje t . sro CUV~I.rno doei.l"ode /. S ]·t1zlogom se mOlie vj~l"ovaU da je '10 ". NcnHI s\.~ priziv'. daMe. Stnlmt pdsllh':lost koan« II uasem m~uIm_!!jem vi.(~tprnksom Ciste Zemlje kQj..ha da za smil"enje.!i[cm.U1ja kOalta v.ne PI-otjcCe iivot ZeJ.[Lc[ja~ na pocela je II doba Pet l1il'nastija .!Ijadeveo ju je genii Hakuma 0685-1768. Lanac predaje vtse ne pos.

u:ijela.zll!mjeii zen .1j)$olulnogglecliSta..nc!tl:.ru. hiS!l!1JO\'id~el'i. d~:l11iO It"!lko se knlleski.. s ..'00'':'. J.jsJi. Dtl bl.~mo I'.'1okei.oS [~iillJ. lJOimzuj~~ti'..mbic.Olg prebiv<l11ja II 0'11om semostannje vj'hlla 0'1. DiL bl smo OSlali!~tpnlla ~(lsIJe(fIU.lekla 1('1Q slo ti.tlt~~la. 1.Pl'l.!"Iaj slap..njem .g fllllm·aeLafi~jkOijj je u dt·eVl1UIl. '.1Llvellli'! ~enll" no ~to '~!stval'i Cho time mlsli? He-an.i'll zena. PI'otlli'JeCj~ t]f nes~Jgl.0' kaanu.a l)otreba u zenu. reee: "'Ako neki cOivjel.n~je I1IJ(. B'f!d.telja.. Jedan stekao redovnik lstupi i upilu: I'KOjll SI vr llnu pre- uz~emll·lIlI1~.ucI se na ]lieg.. u njU]lll ne hi trebalo hiti nl~iiI_kvog sustava . .'j'" Hi od to fa. karl se Zen po.zen sve v:i~e luila..t I1jegoym:tl :mje.l"omiS.\'Jj'ani". OV(~ prcokretanje rcdesl iec'ltl je vehlf..' Z\i'uk. I\lglc.-i. in l() II bill l"ek.l ni vremena u l~ojem bi. O\'U "$~Slcn.zenll nema lnjcstf.. sklonest V~diiiv]. g<lzinl preko poto~a pil'i'lko pl.kolij. l1'irnyo.ije hi.t." illi .koma(] tog' lazan I~Oslal.b ked sl. velikl zen ucitcl] it 'J"rung odiinQS!ije. [asno se snprotstavto vldel']I~~ IW€'ihocllnog ll"'i.to biU.o. StQga.. zen "ist! l'l.'. joo [edan Zellll\cit Ii" dale izj.nj..ln·l.[VllO~.ljfl'l' a.]SC'lplll:lUI. .001) (iel potPW1:o.?'kast~cnll j}rimjedbu tako dill.1dimo $. k(lm'Il]J.p!:·~tL11I·p!'!cje. a ciLk i..z. ]))'1.".toji veLil..jasno POI.iimo same kud rlocl~rno do y"Jegove prakti!)ne ili l. ispr'i[m...a_ .i}!telektti.uri1?" s! Knsnl]e.izadjOll zana j'e 10 jo~ "ise.~jobilS<LlO mlS! dugac]ti 5til. dT'ugi zen ucit ']j. SUVi~1l0SI. j·e~· Dzrazi !lllSHIY."1. medu samn» .li . Kao slQ je vee l'eCC110. dositjednost.:1 munje II . Ch~ ~. V]dlln saku". nevtn kadk!lz~: sl VO.ecinim pogledom mezenio sagl~-d!nl sv II sloze. 0 SUSWvu govOi·.. . p:1·~~tidi·ru!l..UJ~<:.i temo zid. Pl'ogJ<lSaVl)il1ja Sfit:iIOg sebe.]).Ulje stavan koan: Ucilte.ljeuja S<llllo'" zena vjerojatno v~e nklnmOSLI una III R. 0[1 je POilU! bljeslt.jal)mn~ .· Teoretsk]. .. jer je puna prohu"'jecj<1:._ Otto stto Iedan llli"di d. :penjinllju ze~'1 bL trebno oSUtH :icdnQslavnQ apsoJ'r!~lW ~~kll_S t~(I.~~lteJJ"~l ~lv~Jd.elj.u).ujesknp:ini kako 'bi oslil.i:d~o. l'ac:[onaIIl.!"er:LUli.Jilko cOllick zna sto [e EiU. uvsi oQ OV(.linle. kaJ:r.a ·Ci:!.I)[lk.~n<l.alIH1.m . zatsta. to sto ie 0"·0 djdo rn1l.) prilnjedb'l. HOil.lr(tizacija" se ne ciini SlSll"ul.ljaj..g uniSlen:flI.ko~ij spasto iapanski.cd~ ~TI1Sa.?" ~iIIJes." A.\t.jJisanQjc IiSl'VUl·~ 5<l1110 USII~.. sam nR.'t\o 111'O})OvIJEld: ~(>. Uslvart.gi.l~ci ~ilI se i'l:I~j! 0 [ednom ad THljpoznaUjlh prcdmeta.5.o v.iCll i pokazuju li ua istu isliull" Hi se preuve !edru dmg:in:na ne samo -I'i.llsje pi'il)[!IdajLI povg"srrlg zelia. 1U110 sta" lepeza il. Pi'i]iCIlQ [e m "Ako OQ'ilj.!ljem. kojc hi trebatc pafljivQ PI~UCdl.o 'Ie lome. su oul n ~fnicil'[lJ1i II cudu sto UlldjnciH tz svih W} beskrajllil-! i bm~!'l.i..l" kad je usl'\I. veei c]njeIUCIII'11ai lstiuOlU? 1spilajrno . 7""<1 !ito [e (.~ godi.ltlJko. ne.tnva . same ~ulm tme. Cill.!l~1Jjl!kiJ!l~ l)I.~!<.I ]Jogledajlno op6~. no bi ga mo.locllo.kill Solo skole u d.jcr je sam ~OJm:llsl~:!..."'no kilo . Ne mOZCttblO J)OI'cCi d. IvrdiS... • r Va"..\ I k I' l .. .tlosi ~tki i OSllOVC.~.ani.ve ie~ vise .mt."'..ulnlh urvrzl.~toviSe .1)QlrcbnQ je 1Il"cok.:Dski)lJeujll!6i sve sto IIIi]'ise lUI IJOstuP~id~. neka ga. . sllii:l.1 na planine iligaZenju preko petoka. !ii. Naveillmo primjer []tl.ze~ l~citclJHrna ]JQs.dnog 'c]arw.ifi mauje.." lznose Iii Sl1i OVl ucilclji iSLu ''ilijCI1l. FIll1Y0. m bolje.avu 0 stapli racionalant koja nije tako I'ad]k.OSil.~'l.I? slQ se l1ce ziv.ai(-$ "Ova jesta})..ic:m:: StJ·iUP ... korlstan znek njegovo" . f{o<ln ruora hiti izl'llSlilla. se za.ekzna §to [e :ltap.'>!eJl1ult.." u S~IO~.stu.ios nekc ucitelje.. 0 mugu bez n~e..51a p" pov."ce. ..Hl.sto~e stap pradmetcm velike rusprave medn l·ec1o"'IlICIm~.wa sn.d"i!l. se da jie ove jedno.i ~.j()cs [edan zen Hell. o~o le. 01 iei ce u pakae r . .'1Jan. brQkr~ra i pl'e~letlfiti ga s d!"lIge strane gdje j.nz<ii skoli I~oja kOI"isli sustav 1"(J'(m. se: "IR~I{)g !~!og~I'V!I(le:selo.. .I:IUll ueklh d~bl:i!h _((leak. .l~itC:Iji. SI.alicnom. nllko nece btU nveden 1. po1~~':l.. uzme ! lIasJ(j:ni ga na um1.Jeni-ca je da zen ne tu'ba "Icda)ti :9 ~]jego\'f: PiWI·SII. R '\ .. Roli. . glede apR.jedlleli1i.. iljegovo In"ouC:~I'V zeaa se zavrsava "Cini.r1 pos!lupaju ~·t1Z!li 1!.ie!'i."OI:mr~"'I~tllna.~kav kO(l:n j ne zna Za nikakav sporedni put do.jel':intll.sto lett s.c:ovjek mQze l~eCi: "Ako [e zen stvamo llll~o daJ1el\o iZWlll ~1J·llgf.de s pr-opovjedaoulce j.sustuv ill (_i.rcli.p koji jl danns daalma bte samo stall za puiovonja.'-i ne ldild !wji j 1)I'ili&Lo SlU'i~{\1 je.

u. pnuvi ltg.. mo.vuj!icc.()iet. Ct.eca. av ov.i11[ Ak..sve ostale uCitdf:c: !:la.~'~· "Gdj si proveo ljelo?" oUS<lQ?" (l~lflflosmog "l{od HQjia iz Konana." 0'10 je ocjavio t]'i.i l~ V]se 'll kO]'isl uiSemcinKI Roji iAe znntl Yisan reee: "Ti pog(lw.lj.e." E\. reoe:: "JlI sam 1"oil]l)el:ill~.'cCQ rlZe!" ]Jacm je dlriiemuo.ivot i Istlnu koaaa.e[.s<n~se okrene [)rerna z~du. .Q ga zovete mojirn.k.enj.]jval' to da S. bi sf: }lojllvio ])I'<\\'1 zl." donese p01>udupmm vode Ii.:ilelj rete.ni met i.<iU da st"wlja locke 11<1 ImsLikaIlIlg 1['''']'<1" K<i.Yisim je poslao oglcdalo. ['l'ivitlno pl:ollwjecjc ni na koj.n.u? O. redovnm c:i.JI_dio~ap i b.tk.':I]Vo.tru. ml~sLio j. ako 11. petog u"lIjt>.ese~ruicl! caja..ill'..st.1ko to da dolilZi od Yis~t!m? Ako ga zovete Yis~!i]oyim.o obj8~l1i.1lI n:(":{': "'islJricat6~ ti $voj san.mtl I ciJcli le to skri.!i. 'ii.a:z."Al\.ji S[lll.1l nal. pred 5~mpmn? s Tad." II ec j:' TOZID' od t -rrenonu u sobu i IIp'iln ga ~to '''Je 1i to 1{~S<lill gl.000du . . !ill koja steta! Ima zmajevu gl<wtl i z:mijill rep.d n..o je 1&0i. ShQ!tc. nnci .o gn i te p:i-ed skupinu rec!ovnika i rek~().' je& .lirne Sl:'zi_ Dcdb-ni lsn :5]. lLo~H.G mlesto.YOm IIIt. kakav j to sustav? . ne logii':l':lOll1 vee na 11W." Dopustite dJt pitarn zasto toliko vik ni za iltn? Ako moCler~l\i zen pl'oostavlj<l sustav. 7." ili "prvcbiruo ttce" Seslog pall':ija:l'hoc'.>"zall'a!i uCiilelj.gi rcdovnik. k.lko nitko ilije istuple cia nesto kaze. Kyusan Imd udJe KyosiID. nakoj] lun:mu'as zemljm. ~lcjte'jiga poz.i Iml:!-fn ne smeta stvarno] pOlvnli.. 0 koauisnt: koji. a k'. I"ll:cnik.fI~tQ nije lZ"v.i to ne hflZ- []~.ove natrag.acio g~l.r)uti se Jm()liCa!iIi~l kako su suprotua vld. Ue'Helj rece: "'izvodlm sino eudo .Iedalo 00.J.i !ito je 1.'" UCielj se pokrene .!lsa da claSe pl'kl'ljedim 0 ovoj dvojici IJtHelja: "Sui. umlle hee vodom.I". no.sel i.e Qglooa]o.o nj:ih dano ie Q\f(~je.(".]k.:l'uji kroz . ?1. l:lajll. 1i'ISil." "Karl $. 51 ijew.zni. re:zuH<llle. da Ii da aa zoveme Yis.ali na .}'ogc[I odgovori: "'. r~lliilt" Joshuov "6em]wf:. R~~lSml krene iVici lz sobe.1otamo "Dvmle.• lil!.vio (Laje Msluiio rrideset udJII~ara.lAJjedll<l sU't!j<l k. Yisa:r~.1l $VojlStv'en ze:n'll~ nruaz}Il1. II Ce uslali lz lo"'ikom I Imoozom. nckol:ik."8.Ci. llJ.loj. !'IUSOlU [f.(l se hudi iz sna.::bdtotl gSi U k. spusti se ua tlo i ode. se daju zen ueeulcunn df.s.ie pr<J!zvQditi.rrJ l:iZme s'lflP.)'nO':viJll ill moji.cwd:i po'Sjetile~ia. zi1{h':l.: "0. Kyogen mu 1.CldBht zena Po..ryuov lllup bio je J]]'iliC:110 debar.ji. n(l.eIM..10 hi I'i ]'Ck<lo?" 1)1"2:0 LII:Yita redov nile TO"lOlincl(ld~ Ummol1u po poduku.~ ucil>ljn! No s Utumol'l mljednOlTI po!lignc :glru> i rete: '''Opr~J!.Q da slnsn.:IWI ne mo.]I<li? ko l'Hofele rc~i n~sh' :isIW[W]]O.Ilmom ciO])lmj[lVllllju.l{ad le l{y esan dobio (0 .dga j'C "(jd-ovnik Upiit<lO koju moe stapa je em dobi. Kyogen."I.]\f()smisl~lliji.Biosam ispod i znam sve st(1 se dogadalo iz:medu vas d.Unl groba gdjl~ SJI10 grn 1)O.~dusl('. i20l. no l~l'lji'!110 stos dll'u. IlliIlivel'li.Si.nl A GU og[ed. i svakl ~Iatelj' Pf}rJ!!'zava. ve eve suiivc do S.Qnwdi6e.0.kopall .111 ~"t. U:ei:telj: v'I·..yosan se na ne llalnijed Kyosan ]Z!lde \ - 1t..ln li lj'i!iesl'lt udaraca lo~ 'S se 1)0\'\]8 sada.. Haknmcva "jednll. J:.iulD d.e. I)Jij'ti: potrebna nlkakva t~i.' i.l Ih I'ije. a 1\("Z\UhUi! je jo:S jedna ~leta: njlflgov~1bUaSc K.i Sa..o.fllo. puta.1l'1 va iZj. ~·~I.zivnjw:~j obli:l[~e i l'llagilL h ·OdMl dol·IZi.se.() z.'ll. reel !l1.sto.oja SI. polOflji upi'la: ShQ.~Jno.

?" "To.1' an Ie.Qj~nj r~~l)Ol' be~ ~!:.]'Ilt..ll l1Ji lusta" i]o. k:) J~ jedin.n. budi hladan i r!ll"~dlV poput kaJ]{tiIa za Iml1jt.ve. svog l))"ell~inl!log bl'ii~laI"edo"'nik"l.aoslo hroj stv~1l'i. "'prikalluf'e stanjeapso. sUI.lkco dobro znao da ce 5~ om kastuFe: do. fa 1l'lliSU:1 1>'.:h-tou) kOJ~JC kOl:!:.?].b.:l 1. lIjlali: Fedm1 mfrisni 51"J)1.\il.l~·<~~Ic:ionru. pustiioe se je(llilO ])l~t.oj~hIe zen Sf~..k~"lli kao saJlloubojH.(.ov na njili! pifl~() It.jlcritL Merle POS:IOl~ltl /':0(1:1I1l.o najrvec'<iJ S11<1g<IJ velje 1l1.'i J. P~"\I'e.. iz kojeg se v Hie vMiII redovIlikillJadne u s.o se OYO decem: "Zausl<lvi sve !Svoj(. ki)w.a sl ])ok1tZ<Uo dJoh.~ruis~a nema n:ilkakv~.k~t :k:OjeJ..~:edbenid Il&"ugom.ki S~fi(ldl':!e:llik zenaDobre je znao eilj S"t'Qg HC]tclj.'1. za~e~fld vl."mi h "..<5. za svaltl P? Je!'laJ~ stih.e bLljke. Samo ncb covJrek nade sveobuhv~lml i PQlpuuo zMl.o to razlmno kad je spmio IJ:cjigu 001sto _koall~ k:ole je sk~lptQ :nj.ojlpls'itO pdl1:ljeclbe u.tr~JII_ 'Z. l'!1e(hllxil(l.mJlh I"<ISIJI'.. ali ILllS se io ne mora nml:no Ucali. Kl1j~.b~ez.lun~.Daiye iie bio iSlins.l..m s~~~ja:~rml u ~m~e. lA~I:i s{l.".o$. p<! ill je sve pt'epl!.("1 sehe.sljedbe.llvi ciij.fwOm u kOJlac.~ogl.e. Ky uho teee: "'Slo s13 lice tl!.je!i:.(m ne izn.-eli Chi} Z~i iieUpUD(!'He u~"Qh~0 joe 1 zapetace:nil kuj[gfl. hijdog ruhlja.1:stH.m &'lk $fJ..snHI. govorcci.lxn kO].~)stQ W ob~cn[)!)j"!llkilid~~'iljili.!81.g<lje.lJ1utarI1J~ z. a!\o uis. misrui da g.ell . se I. ~tli yuho K (Ch~~·fell. Ovihsto iz zen lulp:h:vnosti odabrao je Seceho (I'IsIll.1lyayanel'· .c:l.eljlot.l djelfl.o je tJd.adno." "Jcs<IIH ll? A1:.~e jJJ kQm~e.mog lezlM T"\mg i S~mg nlzd!ob1ja i p]S<l.O'vo[j~fVai'ucuspo~!lajui lmani stetiue je I bes.!:n~~n!~~l:e u:~lihovinl:a.e se pob ..Qrl:cizm.(llvm'{~Jm sve d.~ §ko1c.to je s.:niil..t.il.· vo 0 ]]i kilJ:il ne VC\.o.j<ljw:'i [J]'.tanj:ri:1i~esvije~l:i av~j let!.rtvu.motl am sebe . ulanje0(1 IHll.r~sl.jenju.t~<Inje zena...:!~ ll!-v-j!'!I:. je l:udfm za 0'1'1111>. ~MoIe.. opel si :~:n'{]~nruSio.1: ml]rU.. sa 11l11(llr05t i cuclesn.!. Covjek je skloH :rn.nfi.eLlce~j]fe)lgOCf\l.ovolj:no te lLliliuje (ld deset.8t. d. hmU poput I'tl..<l:"a<0 zenu.lNiilm[mg) je mnJ:'o l nj.~a Th1oo.k.u.) treha Il<tS1:i.:IJ ~~el~lLlJl~?~10~~1 ~.o se HBe r!:l7.m-~v11).t..i:(HU11i1 koano.!:olic [l1~lne'!~. lUlrwg u]lislenj[!.n)~ Jlitar~je aa ]ioje bi naSl'fedinik t rebao rrw6i o-dgovQ. 'ItlS dvojiM ]'lC~dovniim..o.~eQOekivru1li dn prcncrOlZllj'tl ciliIlte. Daiye ("l'a-hm. U prakUcr]e SV!:~Y.jeV(lllja Sbl1'o-g u C1itclj<l.OSI ZCIl<1l..t]e nJegov i II dl ibmfl.:llmL' KjlI:f.·ad dOiliJaln(J p:rocie:nj~tje II.e:no~ne hr'.l:l I'!eztin~'l ~J~~ je kVlll.~e. [$[0 take ~ei1i. IWS j~ Hmld._mm.jl.. vrlo . a ~o je razvo] .l karl jeov a~Jl.}Jc prlhC!l"o doh .~~~vJ.Ilte 1 prop!:l. (La SUI 0:1'1] sve p. ])1'm~u.([0 jedna od l1<lyv[IZ.iapomskom PO'Hl<lllok~o He/Ligan-shu..I·iU.~u uomenklanu-a iii barem pitnrrl:l .!t(l j(lcl!m~..c s :tu~l(mli.bjegllvil.'tl.v.ivota .egov lI.inrl ue 1'~lZU!mjjem slill'og !lenl. ~ ~\UI]:i.Wl\ podPL~'10'si PJ 'otl1Mic znacenf'e. twan za otval'uuje covIeknvQg WIl"'! za krajllju istiIlU zeua. I!. (P:i.~~ Ovc djetQ ie ua .~:!ltnl. mtNJIullllm. slo je pod!Ji"i<ll'lO s a Ov]'SI!)1ll vf.Q orulje protiv zena.().l sumnje u pI'OU- !.ko:tltll6rll i.1.ta£:k<'lu 1[1'<ims z.ego\l~ 3\." :~·Vj·sll. I))'i.:iSI. potpuno be~g!'iiclian. vee je p'llU'mri:ie1:!:~ i:z razgovo." reee voda :1"edoV~!ikll..<'l. d:!'zi 11$1.id<l S([l'ipul~'e i M<I. cllvV!nfu zena.1 occlUIJe '~l()ti)ic~~~e~HI hY!d. CVl'stO z. f~~nje. ko~c i5Plll1~.l]" p:dmj:el\ no .gJkQjli Ie hie slugn po:r~ojno:g uCi. S~m·i.050Vj~~~.:la r-. jako velikmlu§no I1nb!'uj.I. M.ld u tnillns prijello slu lllapi~izgQrL" H ovome vreba opasnost ad JWCUt sustava.L!)omiJ.g ili uj!iil:1ov bl'oj moie' bili be3k~J!laCtm .lId !)J"Ullj{!U: ~O." "r.i'l 'l'a~I'u"i je l1'Vije'k II nasem vhl. ie. jc:dnom :l:a.vu 1:1.JediUvo(]a rediovniJk.'\]i"jedl .Jl.'lnjU! zena.I'.~'~IZi U IlJ?J I su tolika 1.e~el'~iCILO.§ Qbicllvao poduCilv(t!j slje'!JepeIll i 11Sllhl. tr(l!ba!'<!1ZUl:l'ljel~.kil]"\I'i nli!:eHgentl1li ste 'III Il}Qmci! V.llOgi su Imli '!:~ Inz~liI! ! neL<I. UC('l) moet I..Qi1 plije8. ~'cec>c: "Ceka§ltr..mte.'! 1700.1:li'illijU uni':el'. Dr\Jigp.n. ~lI .'!i~u" se jo§ uvi.lInilil1'daJl [ nlje']'o[lil.ooi'W.cijo~ n l'lli~ ad t1iece!)I"()(1!.leljfl. ~abl"m.uje (It! 1JIl" anj.l1l model.wj.sekiso (Shi. bum poput cisto:. Brojlt.lJdg. je dollar pdknz 6inj:c[1lice da se Zen pOlP1lllO l"ilzl:ii1s:.'c.s~e oko nhl1.Yisml~. ]m. nledJ~nim.~PJelUl~"~c Q~~un<1: Om k?J~ &ln1l. prd~'I'fe.a djel<IJ z.0'110 S~ lie moze posHci J)'Iludm penj<wlj(~mpO 1>tepe. lbucljitloproS!vjetlienje.\Ijsla pl'e~n<lsuju c1. da b] sCI'ljeSilf.i!'" el"zija ne .

!:j(lIO i1u~I)'ii['OO Zl1lOCbu .. ~p~slov ice u n-lzg(nr ad") lmQ i 010gntfskC!.lepoetske i~onlCI1WI'ei'ilz~icWih zbMti J. 'kojc it:' l'.go(. svi zen spigj ])Q....illiti ako l:e se posavjel~~~uS ovom knji"'QJU..okugo. pnce 00 zen ucltelJilna kojiJl je V.:. dlol!110 ui. mn za[:.<'lm.jn S h:mmim.).mfr . dill je hila.").o te metenje..oafliJ.am~. SI::r.gov omiljclli pOS!lQ.je. koji r ad ispod i'!asri.mk. ~jdi IlJsos(~u.u koje velikhn (iJ)dom sacaHlilv01JlI m10 S~(D llUZ1v11l1'IOY2!1l Irnj'iievllruict:l.Ibila nj.o sJjedbeg:nc:i zena pooitllp.ill CU:]aI~.ii..illl~' na !i1~jef UspOJ:'IX!:!1i'.I.f~j~m zeua je l'l.zllali K G()f'Qk. O{~I(oI)I~f.tAm: lhi. b:i"iga eke iInanjai1l hod<mje i e SInatra se U mednr edovntclmn 0.. bez. s!i. JQS [edna znii.di" .ldaljenimsellma.l. jezg.lll. postupn. ~en Pl:~'O~lilO' :nalaz:i "voj n<ljcitkijiizl'llI1aj u poez.je riloZiOfska studlla budi:.d su n~eg~wlpl"ivrftmi ncellici pomisl:ilii da jii" pl·estill' Zit rad 1.nacl sJJOilinaU IJfilkl1cni i diisc:illLinM'ui.o.(d(l!n!gS.d-ch. Hekigan [e naravno ~jUllzena... :ze~llludi. AI. kao . g:p[f]iti 'ilic!rWI'.i_galtt'l. "N~mfll'adn.) pi"tfl! vise od tisucu godjina. " n'lIe :'hlinillg qf IfI" .iii I'ijene ill kl'ili~i1'. vld zeaa To je j.yo. Th_toit.!.upFja. Me(1util:n" ora koji iele zuatt kal.l<J."dlJ~"". . ~. Z<I so:omn je OS! avlo slavnu izrekll koja je.iIJ~ski.llo'l' prvc jeSeecno..5..1ttjil>l~' il. To podli'akubanje.&i:VCW. 72Q-8114. blnogo ".k_"re'. 'ci.ov. i una 1. I r ~UI·. bro].rJ.oohm(mjel!. n.akujo (P.'izbjC'2na.!:Sr.OSi:1n.-. 1:1dl'll"'C ''''Rush} (Huug-chih) koji .Oellj.j)"~jwL.nje gorlva.ffr1 z.glav:ni etementztvota _'·edovnika. Vidjeli njegovo med:enje z.t. nema .iljll. ".e s tame pngovere. U"~"'ilri.~1.0 se lO:flldj~~..1<> irz K. ~CI'ga vts pr. MEDIIACIJU 'I iIVOI REDOVNDCA' DV()(l'UI]JI za meditaeiju (zenda) je prostol' u kojern S~· sitOIUjtl zen I"edo'vnjci.ge koje ss IJ1r"(~ soantma tI kJI'je Vlse :ill mrul. ~U:1lO D¥OIANA 'ZA.stavje utemellio tilie$ki Z1l11ucilelj Hy.u doo\Ho ee ti 1i1~11.roku (T'slmg~ywI Lu)..l 1J Dvol'ani za luewtacij{~I)rXis:jl'ku nas na ti1l'ot Sltan~e u Iml[ji.~ SlUi1a1Ji·aj.~ (f!f!u.-d be duhovite IJr:ij0dloge i u'oJIi_cn ' koruentare koj'i Sll II oi:itoj S:!piI:'Olll~H $ ovuu pni.I'ovfle pr]lujf. NjlegO''i'~l poetska prlstranest je fu'.' veoina gh~Vtl{ih samostana zen sekte u Jap1ll1u" Zi'Vot zen redovnili.l. i'WwnOfl- 9" IJogla:vlje kr_'ll(U!" wau.. i..bU. tmll<l.kll~!>'l!.. obiltlje svunvrsta.ma. ·IIlo.Jc sltlede sill Hel. '[\'td je on odbio jesti..IV<I nakl()nest prema JlOfZi.e:d(nsevena iiI'lsmucij .~to zllam "Ncma jella bez ['adla". ud.! ndm s\lojih Ii Cl!S \12l"'.cainiji pl"imjeri o!logn ~\ll'lekigan·jhu (Pi-yen CI{i) ill Slw.dM$l M".-U DVO)~flil1i zamritaci!ju ~"adje" <i pesebne oni poslovl koji .lu.iY~illt'~osjeea] l]O m:lu(~h~kt.u teia~ikin.' 12B . 1a1110 ~d.ifi II [U'.1 vrtu ko~ile blo nje.lOlg. ~~tOjl~)OS ueke ktlji.egova idej~ \fodilja "Dan.'~ljie 1J.S6enje. Poetiku koau« .em. I ~I! bu.ovih kujizev~tih pute~lto6<l.iJ.jll s !t:Q(iI:mll1l rlaf~ai.01.il i analizn kQje su cesre vrto delldjue i slozene.olll.a~U<de!: d..lI~. rada je drnJ bez [i~La:i.21(.UIz. 10 su Slwyoroku...ljzml.n. Zlllllijeva puna 'tj(~les:nQgrada MO st. ~Hlkdli su J]!lll say vl'Urn'ski tlI(l1 j)€:rnije htio Sllt&tt:i.\ito gam ve~' SPQlnenuo. U rmi020hJl..jz.Gotove s'I'nki ucJle~j o~ II kog z~~caJ~0510\'10 JC svole G'oroJ. p:nrlenje po Vl~C i1im..jlh.

l]stiULl sflsLG.v.slinii! se lnOra le. Mor.voltl.nti n~dovnici iU I'OOr.sazl']Jev~mia solol'ija" Om k. ao :nlQI'aju .lokQju praksa :o. akn ga Zivi pr(>Jllll lIZOnl nil z~v.ajeu ve!iCine otprllike 55 )( Z5 x 1Dem.lI.at:iJma 1 lmr'j1.t~tI!l.atno:sti ..sidon proizvestj laj' neiel.z:bOlg kojeg.!.pih :puslinj:a:ka je tflj sto njU). J~r oni 1\1SUhe.8 Redo¥llik nema pr'lIVog jastuka smislu uvijek biti na oprezu kako se na kraju ne bi potpeno Zau.l kako ll'.J:"i l'edovl'l1iks"n<Jlllka zena bi bila do razine pul:.sknstv~l. n Jedlrm halja i jedna zdj. Otudmezemo ~idjeM da tJ·oU.!Inj'u zenn Ll:ebaJu 11 torn to hi. kao da ntsu Vl·cdnij.t'ide...lle prakse. a zen j ·11'1'10.kad llIije viSe l"ij"' '!lZITkO"vmJj~. apstrakrna tde'je koje se ne odl'aZ<l(v8Jju slI.m'fx'no.. x 2{) m i pdIi~n t.]ag.lella je najllol'il Iti}ek proliv tUPQsli uma knj. a viiJim i budnlm.isli koj.11 \!'VUekpatlj~vo~~iegl!v~1 koja teZl liagla.rI ~l:.r'Q.k su na Inirriuliil. U p:rOlll6a:.tkOlll redovnfkn je jadan talal!li'. zen sljed~euici ne odobl'~Vlljl1 pllik.Qj!i f~le llil.1l'lle en vodl jednomoderneg .dje. iiskuSlvo <II ne k~'QZaps[I'aj~Ciiu.fror. hi F\JU(l"anfli. smllU'llju se bez-:vdjednim<l. J)uslinjaci za Jlls1jajll da postoji Hjelo i. sU'<ul.ot. iJli z6r. U nsporedbl iljegove S mose se reei dn je bogata opremlten. D'Dru".lmje triliku p-aluji! 11svi$etu 111 no .ir~In.l'Usve nl.ka jc.lVI10. Dni.1~tll UIK<)fn~w'i j.od r<'tzloga .ij:ijti PI'OJlI<lI~'.znad tn!dektUaI~lOg :5uda.CiifiJJe u otpl'ililte 10.w.. .1r~. NjibOov.vlja§lu dID.av.e su :ii:11!I~i 1s.kQdm' ooJ"'i.!$!.lllostt Cv'l'sto s am uv jet"(m da se zen samostanl nlsu uzdali urad i dfeialnosl Qdl..l1~ta.Qt zen redovn'ilta.<l'd kao nekl Ita]~o:z~. nekoliko knjiga." slikovil. rUIg!. Otn se lie h.J. .dllJ je t~.lCina. ill prostrad bio.VQ['<1JW za mcdit1l!ciju.tliz mooil.otijdo je I. s:vje:lii]jJ" cjel_o- Meralne.On] V~erujll U svetost tje1es:rlOgl'!I(i.bllo di!I je ]j1et.opr.o.l]}aovukulijt~ 1105'1 sprt]wa take c]a mu visi oko vrata ilia sirokoa VL·fC~.ada.jclti uelnsk.s.h~ z:auora.meljiU JI<l covjel~ovom iivotllOltl i. tU:D.i.l.l'ml. svaki rM koji ukij\1.'tllThie.l·aju zazen. s<'lsloji se'Dd kesa (kasaya) i .jL je I'ad odll. medliJtira i spava. U Zem~ je OVO posebno ta'ko. OiD'la Eng*1I.(W mn I tijelo ne djelujll u suglasju.j tro:.asnvaju. to jest.ji od d05iZ<lIJ1jl1 tocke u kojoj su uklonjel1e sve nllse l(kje railikQv.s.5 x 1.rati lI. jet" miS.:og sustava uspi1vlj~vl\l'ljaiH lUVO(len}a u 1]-l1n5. Pi'ayoltutliog QbUh kOla moz'e bilj I'mmih ve~..pl'e.i-pt'os~ad.cuje t!'oiien:je tje1esil.lja p]'etv.ai.ClrliH ruto z-d.p!~.ela.IJi'aj!~ u dlclil te tako iskns(lvajll njihovu v-tdjallost u t. poU'el'ie svedene ovan.~apQS. britve :i lJel!:.t'ori se ).mja n 'ada to uikako De pretlstavlja stanje pra:zni:n:e.na bila hi odbaeenn. medutlm jt S¥?l"o.ostL Sa.'ed(wmka "'oj. za zen I:edovni.tlJu..gl. &z Gb!4it\'. se i)pi~mie Zlvot rOOOV}lJikll u In[liU.lvijek Mvojeilo ad uma.l_ Illof.<l/fI.a."lil1Q' psiholoSkitru.o n»ego.'alstv<'ll.1:l.ekcije koje su tm diane Ujlekom rnda NQ.'Hl.~1'i.je ova od. !i sva )o.oVQ posljednje:.rvllic.. sFede i osun ouog kojeg je pl'ivr1emenQ nalJravio cd osobnog v[asnrnstvili. poronula o.i\V~jt1. No.nnju ide.tili ~on do jedrlOg v~likog izblijedjelQg pt-eluiVtJiCa od oko 111].t.Ie. Ovo ie barem [eden .. )o( 1.v ee pi'et1~a bre]u I.vo~enost semo ideina.~d(lkal\(!I Iif! ZOVU II Jnp. ~en slij. sjec1eJ.a od 1'H'p-' trulezl. neee ga izlJi'e~vati lzdJ'znvajuse na sVMakvc moguce llfJ.lV!!lllC!O't]l podmtju aktu. a III.predovaJti.".ost uma kOja [e take eesto pt'o:izvod umirujuCe Jn~j1tadje uop¢e ue vadi do .la.~:nl~titi.. da _postpj' tl.e usvojUi L.Tak.a.fa zen disGlp~ !J.. PO'St!eljina ~vakog od I1ji11 t'ii.!E.aidlciJ'. na kQ:jern sJedi. . _Budu~ . Ze]~il Z<lliosjedovanjelu je premabudl~mLl jedll<l od mligorfh $wasti koja op8~'ed:u Sl1l1il. Osv]edo(!eJljetno~'a do(.llim1:to U P!N.av praktid. ilt prosHrka od ro~0'2iliJl!e 1.mji1lil'1faul:ll. mosda l'lajjed_llostavluji 2lvOt.rlili ucitelji Kilne i J. nil pl'illljeT ulml.6iIlC.80 Ill).tl!: vfili.n00 HJeI.orna (svei:em&e halie].. Ql. ru.e puhlje s vlasuikinn.aZno i uCiJ.'Zavillljeprotoka k...posUC. (l slavan. PI'obhmls vecinom rdigmo7.Jl! uvije..oLtl{{).Lklicnmn Zi.v'o6i:ta:vl"l' ill'anj.je j(ltlim.n:mje dhyane.'i.u'eisprw:nim s. buducl dill _seprotive stalnom ·pl'ez. ZI:!posle[lo UjeJo de UJ. a sve to dJ'2! U z 'lwitiji cd P<l!p.apil._o.edbeuici.ORO sto molV!I.l:v. pod drvetem i na kamenu.alna afiJuDilcija mer-a sVllgdje Lm D.s nnjru 'In:ba .e snage svjedoci o ispravnosH ideja.slillvruila flulduoet mentalae djel.i.pl'evl~Hlaya pl'a'lI'i (lsjecaji bl.e nas:til. [e 7.o ID Z'bna.akoja sn POhNI.seL ~Ii ccttl'deset redovmka ProstQ'l' je dodljcljCll S.'.m. tome laJ:njehm.'.

~l1dn6i da 1111: moie igTlOJ'i.!i!ct. Obicilo lli bi:Ji~.S<lSloji se ad rifle (ill nie pml'!:ijeSrnte s joclnQ1u).ije pJOrr.u. Milo ktlll. prevla(llliva si.posluZitelj~ sluie i~nl 'i t'1zu. viSe iU I'lIwinjc.. 'Pos]tje PQdne j(.)J opceg bl1dizma "V:l. trelJa -pojlesti !liVe sto mu a.lmo se ovar POl"icOilj za.cvl SIJI obroci ovi gOl'e opist~rl!i!. a ne SarIDO Zeit zado- vo]je~ruJ('!pojeclltm~cnih hirovu Sllkob]jiavaju i zelja kale se z<1isigw'!:o O'vo S~I ll·eJn:".ie dill svalU redovil!ili. Sada SU oSlali s].ovl'lik dl·ti £ldopi~Blle ~rr!ke"dok tdjanje diana 0 d!J.l:jMl..raiH klil11~tsk(l u. i. lI'edollniik ruspnlzi sklopljene l"uke. necilY:~ se sutra. i De kuha se u.i od!~'aZllJ. llilko u06oullH.ko. i"e a.riku:vne liaS osobitj obrok. iz ~odine u godinu.JJ:i ue sjcrJaj1l]dok "oda ne Zo1ZvQl1i ".iV·O[{I.i.i!j r1!.A.::1J1<l. Zar dl'ltstvo me Jnoz..I·avi . senll (]si.'Vi)oUI. U IntLiji Bbik:shu nikad ne ji'lde poslije poclit"l'e. OlaVlll obrok [e 0]\. l".dJ:'wtven.Je:lok. iii p(t:)lira :i debro su lakiI·. l{ad ..kovit.. 1 Zen pod..vffele" il:l1a n:..i1uono lito je ostalo od rucka.St'.!lilie niktd\.i. SI·edi.aprnljfilill i..m z~'lIm':':i je ])oslufltcl.ciSlt.1!l.s:. d.·eJkJ. sastoii Sf: o() ri.lll. i eSlllij~no~ medu:iiJ'n.anje m(lci samo jz puke .(l:v~{ji~ p.~ sprernanja :r'/oj:i. na. Ul'edenjll.~(!'Vaomti.0.. Jelo Je:».(lem se r nlk1:ll~e' ueeuJllo. u. Za vri. l s I:lI<dlirn flliLm'esJima i IJr<lvul1a te ill PO":I'~d~Jlt U vl·jje~ne ohl'okl1 cuje se udfll'ii...a.eJ. Ustvil:l'i.olje mogllCe st .lc. 11.Otcl!a skupila i kofa Jnoz.'1 l:Iije l1l. Zen redovnlk ne hi h'ehao jesU m(vecer..Cin.t6ki SIJj tedovnici {}[jSli u drugu krajn:josl te se odvoj"ili oak .as:tjecanltI. bl st Qlak~ao savjest nazlva gl1! "ljeiuW):[OIll 'brwlom".oih neW veHkodu!n:i 1?. sve se zelje ~7.sj:t.i.olml_sIVOi 'ooovluCkog z.~)Sle ultiselje:nog fo'vrea. uema ~"nzgovo\l. uose6i svoje zd. PI:f~vi10 .ista posebne . pr!lmJeli l s pesudom punom ]'ife sjeda iS~l'I'edgl.ll redovnikovQ.·njusl....c u gong i redovnici iz]"a. je~' zcn ~lo.dJ.na.lIpJ"ijede pt'eM dlla da [:lobl'ise $V\l Pl"lfavlililulkoja se fJi. no prije Ill) ~~O stvamo porum s¥oJ ~'a$kooJ.. Dok se z.kom SJ!li.l. [.ko se cln.ruku. Ako ill uapezovu van il:i . . n:msta t SeVCl stme o meet nlne spcosQbnos!ika{) I f]zicki pl'ed!m(~U Koj~ nas OID. H. i.e se (hlhQva premitudih I i)struill lbica koja i-ive ]. ooo'ilfZcn.nleJekt.ak.1cte· as.aJilC.tillr[ S!OOIO sir"e.1vilI'lje 1 PQVe&.ve !k.alk.l>i.li se ll.. zakljiu ili d!a.. budii:st.o:ji cltlUlg. ne iz:g'ov<)II'a se ni r:if:ec.·llZu:ju llhljucujuci nase Hjclo.iQ'o'Vilcij posebno ne uaosd u Syojoj :klllCi.rzillva o:oklriJUl suzdJ.~o5 jlednu zdjclicu m rw.(l.jna st .tlpr~og buili7.inl ni'li"pre:tkofn? Ol:a.otllcak.j sLa. (hrida.I.dteUca puni. D.I$tvo.iJli vee iskOl'isi:iti 1>lOje ]~a:il). :st.ce.'a i.e.~ 00 p()vr~1lI!~ ukiselleneg pov~'ca.emo H se ika.lje.e 'iJprJjati po..feme jell.mllh lipolpunQ nevmih :tliilaka u !iVOU).atru poUcaj k.1 slo je takodel:'" i u dlliliu c.1 (j'ii'(ll'll ~ U .skel~zru::n idlealfln 2i. pa SVakiiuztma otprilike sedam zrna !"i:f..ftjeJicll.jiJn temeIji:ljJ&od onihkl)je smo navikli vidalii edpoeetka povijcsU? Mof.iziiriilUQ na poLpuno dJ:uga ~i.i d. s p{lIS. r ~'~d. Kad se iell Inoc. a zaum .obl'ok dll&VU!O.sI~.nadati da oe Be OkO~lIt:.d.e .je m~e.nna sam [edan p.ljivim.$:.llnru id~f~l l·edovLuCkog:fivota .'('l sUlra) j meililadja".di se ]li·ti.e. od unutarnllh ~clej~ koje leie U nsnovi jedll1ostaV1lOsii t sJ.a njiib: ozbi.vOl za zen l'edDvn:ike~ Jer kr{Jjo:je Zt1:itCenje :zen.skol.tro! jos dok je ml"ak.u.je'le d() bl!j.u [edna U drtH!)l kilO ugJuj.vje!i.oorllcilik ]Wjt se Jede vrlo rano uj'-l. Iljib.c.elikufl(:bog~'J.~lmzi~elje"rlluku.!1~dJlo'scu ljllldskog pom.~tizgrtanje bo"alstvOli i 'IDmil. mali)! kuUtu.tlie 11.ze :iz zenda 111llOVOJ"C".i4ine 1I."be~ ka. Stl$[it\' el~ke.pri.(1 deset ~iJUh'O R. tr]ja'lljan .juJ1.rari Oi::lilk.ll'eunn meti svoje stap.r njegov d. S1ro1l1~!Sl:vo! jednoslavnosl je njihovo Pl'!Wi]o. b(lgOlt~j1 Sfu"Ollla!:ni :uvii'ek lLk:r~{.:1kve:>1< ~)!lJn dane.mi.celiirl Ili pet i pl'tslaJ. IllerJtt· tun.['edlo\lniid. zen idef.OS[ hm.aju nl..<"I'I' d:Orli'Eak.a~'llgi:rn l>vjetovin'Jiil.at....~avallia m odvajauja.\toevc U gOl'kom lle:p:l"ljatclj. p_l:oliv sadasnjeg drUslV'IlU.V]O d(IVQlIUO riZe ili juhe u da z..mi au LWl1i za otru. tt.cio.i a-s. djele k()je Z svald no-s1sa sobom su ed dl. Meitut1<lJ:octlli ratQv~ hi sue. pOlSlllzitelj ga.. .o billo.J.i6e za j~lQ.. l!:l"a:no rWUJL1.s"mja.j.sl:iedisci.&vono))).e njiegm' mjemi ]Yl·os. ·ond~ h) .e bili ponovillQ' or gan. u amer(CikPill ill e~lgle.vwlje nasihl ]lil~Visjll moei.·.. jaJ):j UVJjek ti~'IlJIiZi. .jecanjel'(l i zadr.javajuCi nad kt'ajnjom ne:!·iJ.i·z.e ]z svog o'br6ka te ib wmdi onim llev~d..culi samo VlJ<t povrs.ezdo.kelizam IlUi hilo k.uije za poiedtnafumn ru uMionaln.idi .pille.iaV'<lnjem petpuno ne iskorijem.nog<L OV<I!j uzuna sV'oju zdjeliCll..'I·a9".

Takoch':!' 21I1<1j1:1nesto Q po1]0pl'iVI'ecli.dtlll fJ.idjcli. Vod_a 11([00:'". ] 13-u([u.ivoln II zen snmostanu. nfihovoJ dnboko] i ~S'l. <iii OUO sto d. Oni ne dobivaju form.lj<!I. S!OI~vi s'~'.~jecali t1(101Hw. na pO$]O'\lUl1'l O:ko il. zbij. viasc'l1.zlmi.slo s ~'Ml)vn'!ci_mil poslllpaju 11(11uzne i JJI"ivid.l~i lIQ!l:olo·.t\. iZ.N da mm'aju uzdJ:'<\@\'<l:ti smm ~ebe" Oll. ada pl'uZJli kno l pri]e.jego\l knnk vise njje mil'Llo lI'tou'Sle. 0.i se uspen ll<llnlg do I)j -'. SIloo:llnosti redovnlka se na Luj nele!11 sveobuhvntnc :l'az.e gln.plilUe. (!br'ok se 'll<wj'!Java.[ aim zdjeliea pere.1IlllJi jev <iti duh t'rn:ri!h uCitelja. 1'1110)Im je law Ull [ lu:(r. u stvaruom ii\fOhl ()1l1..u. Ka. a zatfm btlSc melhn Ubl'USOJl'l lmi~g sV.la.i suuledno po]jodjelc1. Redovnici ce.ie has dobra poznat rne::-dll l<tichYlf~. kr-oz. nemaju dosta hrane d·a li.terijaHzma. vjest] l'adnici i Ilffllfcllj te2iie'!. i lei' jel' ![LkaC~.inc. li. [{ad (jtiV(li SI! govori 0 lUtCeUU1<1. ~fko [X)·Ma sedam. vtdJj.. 011.eJj. :nerli<. $\1 vrlo ohillni smstnici koji se bave ~ifl. Ijet:i oko po]u ses~.t se ObiCtlo· sman-a niskim i ispod Casu itulbvi. moi.!. jedi'wIIl ctr"Vell()m IdadolJ] '0 drugn i po-slu~ite~ji dooos~vnlC:n. m.] Zf!lldoo.ujedn:ice cija ~c osobnostpI'o"jel':I1"'~ilI .iv. Cesto sanu g~·ade.!J'OO7.·cjplavljcn Va!lovill1ll le!jlw~ J1w.d. Pone:k~dJ tdu 11sUllnll po drva za vatru .gro biU'e. POIlOV!) udarac w'venih klada i redovniei napllsl~llu prostorllu u istoj tiihoj l p~'avnlloj povere. osim zrua riZe j)OUUdenih IH'lle obroka Ilflvldlji"'im bicim.lk\ od nlih uosi uzase 'lad se pl'ljllvu veda sknplj<l u vedro ko] . ·skupljajuci. mjesto oddava 1I uajveoom UiOg:UOPJll redu.:1 slru'i~illl 1. a povrh svega.'i n tom c.!I. hd_>oje . I.i.. Oni liUll1h! s:voie vlasure kuIHO'(~.I~ize iU ])O'Vl·c. PI! nije I.amogu I."iastitize/!(10 i dl"l!ge zgl'ilcl!e pod ~]adzol'mn s~.ailU! su sale.:um 1-111.ijliJ na svijet. spreumo tlO'inuztljedni dl'ugima l ue preslru t'.rllcnjaka. bliedoika Skl.1 vedrl. Za oneko]i ne prcdu aV(I provjeru vBe se ne brine. l.tako treautno p0J5.'to :rl(1D~)[ljn dosta odjcce da bi se Q. ~0::.1..zena. No.r.d~. poslovieno se 1i'jemfe drl Ih ntdt!l(~trl dana gurne Jm::ko litiee kako bi."lll~€.:1"ill secesto vidjeli na seOSkoj cesti kako VI1!n1 lwlka nato- m varena bmlllevruna. .ll kD:~'0 "a7.rno [lOl'Col cinjentCl~ dn pbs-toje !leke S~Vai. RedQl'nici au snmoupravno Uiclo.ill tl~ijl'iii6e 1l~1.pa se U nfrJj Sl. k1'l. Bilo to toCno il:i ue.l. 1\.j~k.fnujstor" Wi nhlelj dus.ul\ci da se.fl(:hlmradom.una syoje I}()·sulle i POltOVO ga umata.'edo-vruka...e Bovfek se mO'i-e illl:?nosl. Obicno 511. 0 [1<1 sc pre~.~e. uesto slicHO je cilj ] zen ucitdj:" kOj] c{. spu§te]]ill glllv. vo~ht Sv.l1ub'<l j tzvane. Rd. Cak i SH!IOi ur'~ire]ji I){liiLoj.acl.da. M'I'[lnje koie se uglavnom doblva &'0.a.lJmluLlcad.lU to z. vh.ja!) 'j:udslti. krumpn-om iii daikol:liolll. 'U bJizilli zendoa i })I)ID'ovlteljli mji se dOI1l(w~ :1"ed"Qvito posje6ujn"bog zalilUl.111I]OYjh:'l..lIko .e r nac.mDmC]je ae v1dl~1preko ciJlog I.obiv·aju j(~pl'aklicno i uCinkovito ler te'l]Je:lijno naeelo 21v.o 1.'. redoVllic:l 0 bitno edlaze miJjllma daleko. Njiho'V' rad uije nemaran.wo .. djclu}uti za:jedno na osobnost cest. pJ:-i.ola u zendou [e 'u5enje kroz rOi.l"aoc osobe.ih se moie v. RedQv ruei m:Jl'fllv'!lju samostan II snvrse= nom j'edu.bl'!IZOVaIlja k. ponpahl. neke skupin> ld.akJ l'iI'lcb\i'uik pum ujeme 51i'OJTInillf\l'CCU zdpdu.i. 'i Z<l!lHtlO <!B i.v'clu... k_tljig·e. [ako \ ne moze.mjerak Z\/Wl ~.i.oji se jo~ uvijek provodi u svckom [iJnZlii umfoo. Kad k.mCanoj "roel~lf'i?iioi" re zmli§ljalik.er to je nflihoYfl.(llJ~Q da goto"'!) :ilij(-.da biti 1l1. Qui rade is'~Otako tesko k.L i:zr <lY:I1oj vezi.Oni prezlru "meko" obraaovanle i "'ide ".u 11sULsjedna sela i prose t'i:f.i af>$U'akll'lIL:I obuku. Te \'ati. i djdiCe koji OSUUU~·..mlostnlm zen uCi:t.. Mm. Duh lIyak. Svaki redovtuk m.lo neljlabazn. . ekrutna plliiull tifl(ld(wnog komercijruJi:zma i meb.r~rcdv~den za u~nje kod knee.ke.SLoka.~HI'ij redovnici jedn~ ozbilj~I(II.JtI5!.o[1~ valeseeuie. ovaj: lIsmnlje:lli ()tQI~ ze-rlJI.m U4 .lju dosta vremena za $P'L"'''l_liI.nar*~ p1. re'igi..l0·jt sklouost da ovl POIOt1ji dobiju l:llo vi~e obaviiestl 0 i1. v ode ceremoni'jlfl.m1 prose.t:·k.alno lll knjiievllQ obr . Taj lctiil1JSlve:ni sustav o.to i obi.ld koj.. lllonju PUIJO rnclW i rjelesno ] dU]101i'l'IO. ob1.mdzoI'lli. u kojoj su i usU. :lmlboro. uprn v i'~eljc .'ljivosl r'edQ'Y[lik<li je 1)(~\slo'Vi '11"<1.\~ IvlO Ill:ohu"l:je:nu 11I:. n:-ruQgegodme disc:i.lIjo<1 [e ovdje uvljcl.r~}jt] II.vij~lji!.lP'ilrl~1 [judi k.oj<u.cni lez. rad je njihowH"cligija.pOJCll() '" zeadou. 11<1 samostansko] ze1flll. odln1<111na'lton dQ'rUCID:1. a I11JO'lda&1k.. Ako im dan nije .j~L Na_kon lrBC{l iHeelt'vl'te pOl'cijcl'i:2e. K<lIllavica danese na iwijet s.i ~ uUlLllm'flje ieZlljic.ji.

vjedo'V<I![]~<l prQlW QlVC Thnakine ornte bezboil:looti.calilcomoieii. (j311_ >!'.e to u ime zeona.vl1ikupilao svog l1.1 glavuom gradu.li'l"e svake uti:ml~e i svt iletalji se provoda 11Sti:ogoj pod1oznosU dnhu na nebu.a.{)j!deji.. Te jc one lill) le spasilozen all ne potone IJII~ razinu nekfh $.1'UI Y'e~'inji zapuo se l"mbjesnio IKoja god Chi je Tilitlilk1na zaslusa somstog zen gledisl..losl<>\'tlQ :mnCi 'Ujelo'"'.. d.1ll:e:vt·ijfldlnib lljela reiCl(lvl]fika.'lred"!". ~sko]"ije:nll1 PO][lOOUi srcu i tspilili Casu ponrltlosti do dna" 0' je ~ llgrlta. ~1u·I.injovjekovlli.pad je [H"ijci... . zeU.<i . sh>aSlI~ pa uzvikn : drvenu sliku Kad je Slrllko (.st od pisanja evasve k!nji:ge kn.h mlsliika.o.oji.kao kl·~tUl Vairechane (najviseg neka ll..d u zenu nema cak ni a'lOlna slillllil'i koja bi se nnzvala hvallevl'ij. zen u." SI:nmko.redov:n:ick.gli] U ])oc:luc.ednom illne=Jwli.BuddJm. btlo je strasuo hlndno. lci. I 'ISk:up]~al.' iz.· ZiVOI. reee: "Ieliko je puno .Qji se n>1lilZi u o~ta"ijlJ.'l.1llili zen mogu..pa]ili moju B!\i!ddhe?~ samesvjesnih 'l'ank a silane razgl:ta.i"'illJl%! w~ '11i1l0.ari.J!Zlreee.ti ]~epeol. lljemlll.lll=J~. gttbeci !WU kOl1b'oiu nad sobom. <I psihQlGgija i:~1\(y2e spremno ohjasnm postupale lrnkV'l':degcnerncij.?~ nog Bliddhe?jj sarira ad dl've~ ShI.(l:i:mnadolazectm godirm:ma. hllm IUsru1UsiguI'al1 II njellu p ovijesrm istinj_to~l. je hl.g petonjeg. II zen samostanu se nad. lIzdigne visoko .ok ~l~ddihin gnjev ltik.vo.jn prema z. 'I I'ece cllV~_l'.ct:W praz~ ill.uhovuil.!\In • . I.cnn obrazovamu koje bi se mog~e J)oboljMtl.:rVI10. l'eCii da nama zla?Redovnik je joii.1ilsveti sartl'(I." "~\Rd je vruee. il!li "lie ]jj onda bto u pj"itVU ill ni:je?" rank!! ('fl.ekov leleal.Cital' un:ivenum ] ni. tlc:ileli je o. ~ednO'm 1l'edO. ne pl·etflcS:i. GlIWlIl' IU'liHHI.. oko Qgnjista harubusov gdj.~. je oskvmue .jeda:n od o:oih momelsa dode Ill.ho.'li:telja 0.l'vnnju zena.ilsUje pisae knjiJgu deset hv. t'l pet <lg .·Ii) . 'fru.ko tu ne budem mffiilO sarira mO. Teorelski.egov tlVot bude pun.. Ii.ivotu i radu morase QCllva!.bmki CHvar je kasnijc iizgi(lllio obie {)bi--VC zbog pl'os.." "KakQ' inoici. (IV'I je prica ZDflca:jna i SV! zen u 'Helli se sla~u oko d.on1.og pepela. "dobRi "KOjil je !. a kad posrnn. Zen 1..g"" p:I:<:I'i1D lo..b~n:lta) u7.1)110' Fe vrlo sklisko tlo j mnegl ne lffi:pcij'evllrftl hm:Mi U"PI'.j'\et. pa je sldtlUo.:~.. da spill klpi\uc1dbe.~ak.gll !Ji dobilt:i pl'ooshU(! dva Buddhe za Vfllru?" 'Sarinl ]. se.W1g) 'iz Ming dill. vall'a.ie ogl'atliieen 0.~ao da nesto Lt". pred ui cHne.gg 1I1'1l~ 'WJ.levrijedn.e.adno.Iz If>'''sU !'ailOi. Knd je pravii10lll <lutiteze. fovijest 0. PI'OO bdlanstva).. j'edl:llI cd tamo pohrrnJljlcmb El1dcU-mlil'i sm~a hr'aJ.1ko 'OOg(~'I'mi "ret . go'VoreCi: "Kar_k(l se lIsnduje~ . ll_ag]aSlivlIC. poillniti bilo Kilk\!il r'f1Zuzdmosl iIi c·ak zloein ~ ~I $Y.llje i. elements IOU kOllU..zh"jeli 11 ~_nn{i. je V stva!.~ljaYl"5~t\ '''eJ'~~ ~l\"O~Ii!."l) se upMu. nema S\lnll1je da tflkva..kakQ Tanka odgo'l'ori:: "A. ovorle: "Kad. ze~~ oibilYija . ·Cettl-:i.ld. Oni koji jo~ nisu 11 poL:lnmosli sllV.npravil!a samnsiena VI·tQ sll'oga:.Jmaj~1 maha pa ]. poniznosn sjediflilo.~l' M'ej]. djela svakii pobozni tmdIst treba S!lllnll'ati bogohulilmlOil te ill treba jzbjeSillJi !(ti. Poptn nell:ih srednjO\I jekovnih mlstikn..·ua.I~Hel~~~dnom je rekao: "_. vidiievsi to.rJO keban. a cetil'i elements (m . i z.ori. gapo ]jjC\~. njegov vtsoko rcl:igiJskt duh pun PQ~loViln.Ih-hs]aJ) jz ['ang dinasHJc zauS:hwjio' 1!:l 1." tclemo 11 se poneka~ preobrate jn slobudomnntke.e god gaj pored po- d:jetf:ltmn na koljer!im1l.agregamili slanja (sl~rn'[dh..td. toka.11llIl bUllizm'l I1l1ill~I'i1Inog tllll:og!1r I.araju'i.ega~nih SLal1~a nisu ni.i. izgo:a·jel. Kad s taka d.."tiID4l. :loe:11 unp6e: pl'e.o.ll l:iT'd.JI.eLttl se Covj.ad nij:e pan 11l1l o.:(lo 'undO' jg~'lI tak(~ velikn mo.1 dosUgmlCa ovog Thillake' 1i:. tome S'II'jedoti.

all naci:n cl(]vija ~'mi~[jV'OI. sa7tze.rulJe (lw~a Hi feisJj.$!tlvIJanj(!-" redovl.':iU n uc:ih~1 jev 1. mekoee srca.:.k.'UrWH per .~ redovl1:ik hu]\esorn.... eVIct? ti .opovij.edH.~.Q' l'ed()v~'1ik m:isH da iJlJ:lIa aljam v rnzlog za sumniu H l.jlUi.. . uisturu.oj je ~ llSaQ.se td puta poklnni i.ii<1s kOji]cntm:"iina s. i>"Vilki put s ~.I'OhZdobhu zt)a~mm k'l~) ~j€ttri d h.0] inevc)lji kao i pirije.olli.'l siotiJ:lt~~ \lI'I() ei:jenjel!:ili koa» (l S ~i1]~Sl~oo. s)l.lIsolmo fzmijeniti udm"(. ktl(lliI.IWt.jiIlla Mi:mIOl!/ill.Se y'~.lcitclja ni za redovniku" 110 je.ugo.ren1f. ?el]'(i.'k".:l ~\U.in(l.sLO.ail'oifu je z'liliGt. kao . ''''a SVe!)fQ vjelljujuOe spozilaje tnO! a m Juku pod I'ukn s dttbo.kw(lm.kon slu.. lJog.ci ~~I.01" OV~I tajn. 0110 shvaeanja pr.U]Su javni rooov. dhm 0 dil~1l1.o 1101msh.o) i ]JQJ'Wvno Il~(h.."VQ .s.me .U1~lsto-padlj i z(lvJ'!av<i 1. AIW Ie is gl.IJl!(l tI trave]u i 4.e ~lll bilo }'.lrokll.Clenja.To ra~I?~)IJe J~. I[Jd.om ?:!lJomom' kno ZH~~~\k:iboravak (..110 s "I{~$li!og mEto. i Z~lil.~u sUil(lvilHiI nil ueke stare I~f]l.~a~il.·Cka t1kme~jitelj<llli:!lzrui Z('.. .lCj~eljfi ova vjdba rn'oie b1'1i "~'Io napOnlft.sanja seriie pre.IVt'si pl'oo.r.I':.lUtl:l.eso vi )'ojatno odl'ZavaU dveput dnevuo 110 Ujekmnposebuog razcdotDlj. (ge-a/. -na. magn sc &1. ili/!lmQ/. je zhi I:k. vi.{)heuik kojl se k~] l~IJ 1U~:r. Oiiniti.jel" [edan . .iJl[L .:51o }pm nenuo.t sabiran]a misll .j.· ccnje S'fS...di ili lZl.s..e sam:enct.. SVilki dan Ii lekom sesshiua Odl'.ldil:l!li'l.etr.~a. Kad z.IDi rad o. D a j mi nekl dnlgi .pl'Qm(!ltriulo~.ilavauja.nsma llik<likvill ~rlliel!. oslm predavanja rerlovnfci illulj~II)e8:tQ sto se naziva sanzeu.g.ka PI'.<l o'~ Flek¥1(tii'Ct.Ol sjede do IuiSHO II nee.ISbia aJi lanac on.a~lQ.~rl.'edovnik treba k Il!CiteJ~ll da6i cl'ltiri ill lu.e v].kim (lSlccajmn ponrzncsu i ' .a.· ~"ece ItCilteH smijeseci se. 5vrurl put ~ ill!!! tled.e5.C remonljn zal'i-si.Il.<l!ZlII sobuili'roci ruke sklopljene na 8~"i.nlgovCli'j vee r~Qcne {H11<lziU iSllUllren ob~CU. jo. U tic:iteljll se tmapotpuno povjerenie B-Lo Sf! tice njegovo..ol(lvanill.~fi~ seM/!in.tm Q/)$f. l'ok<17.v?k.a. rriJ(~ dokona igra ni za i.<I~"rr.e tesko razumljlva PJ.n~(lh. nego (fu:~ieuicnc]a [e ivrdo~l'lll.f. se POVblCiiz sotie u ~:ll{]ji'azl'oden~ eeremoniji II lwj... ne r.ei:lstllvlj. ustaju nmij" no OblCIl.l"l:I{$jil .-hog Ii[)g<l Itlirlisciplina zeH.1.-Ijll po jedin<lcuQ {~OI<I:.?:melIt~I'j.ievfu pn'!)~lovije-d.icku p'r(lvjel'u" U damma kad se ne odvi.t._~e fJ.~dtm CltOl.a.~J:n koljenill'Wi ua podn.flpanlu..ll.nja.'IJrjj.k met1.~:ed.~sel . Prlje no SIb p~'ijed~ prag.'lJ11 je iakJ}(je~' zbil"k. !(U}{ilall-krll. a k.!!.:OJ<lnd ten knjiga kao sto su li._~imOIlO:g kOjli [e lJl)so]ullto ml~'lrl.I'?IUlelli O'~lcefit:n:lcija uma. Olucl:lom [J saJ~laslrulskorn iivOlH 1lOSloji 1'<I!Zdohlje koje se posebno o~v~lrasa rl1entW. oclgovo.I~i«:.I. sndl'ii i. no iU.vet..r!a~afl$ltu" Ri/~~..esvijesti. N.'l (BS. "l':dOl'.)lJeSnlC I ostala djela Rido.i'-ius. k ucitdju ~ predstavui mu svoj.1 . i tI zendo.511:1:110 Sk. sru!~(W ~i1aci lei. Nr. uko1iko nlle otvo~'i'o oili J. Z" 1.mnzm za srideset rerlovnika za'lllijcllal 6 vise od jednog :i pol satft budne paZnje..l. tl'-eb.Yojst v' nun zenu HJll~'10 j~dJi!osta.. klekne i.~lje" Tijekom S'/1sshiJid.! Istini Ze.Je J05 tl~IJIl~.i g 1r.!VI'~av.a i.n'ek~ PI'Opo\'!.e jerlItO'Jn pokl.[i dlU:VllO\ 01'1 sU81·eIl.Ij.1l:lJl0 ne uzrokp~.vetsll-ango). ih ne omera iiikrumll.kigmlcsj/"I. ·zaSlo. Kad se ova .(~). [{~\'<li!ln-hkllg() Je I!I~~~~O"'''.(lvniti obzira.1 osmn kOO. .ta 'ZCJHl to petrebnn. k0i1}pJb~'C'1Ia Omit.i"~~~~a~aniuz. to moze r<lsJpnwiU s lijim osobono za v]"ij{~!ll. d<!lUe.l1.lliG~.edl.lUdol"oku. scl.fla§ PI"m']. vcljacL Sesshin zna. I).1 sobu <r~liese na vrto fon:nmall t s.. Zl"JI .~I. I"e(hw.iaSl)jefl.anj. ZCI1IU. Da btsmo l'Oi)l:'ikaza]i.Il-I'allg) rZ: ~lmg (~m~~hr~~ bio. li-c.biljna stvar I ~¥PJ'.lv l11l1jo~ ltV-lJek obavijen H'V~J.ml stegu redovlIika. vrlo Clz. ladora/.r.I)i bQl'<lvlli~ PO.j-e\'u sPOSO'bB'l(iSl.kom rela- bli. ti:1. a svemu ostaiem poklanja se S:j)O'!'eOJlll pai. redovrnk se moi~ l1larn U 1111.j~~ velilki $C$Shin. ']~adUI. ne obl"iiies lica?" slwtl"teljl.iteZj Oaj-o Kol.uj. se l1e:koJiko pllht.IUc::i 811 ~~~\'ore. " Td: jog ruSt o.ied~mo je vazno.. Op6ellit:o" li'e~.a una vdilm morelnn vrtjednest.!g. ukol:u'VOZlI.od~l kl1jig.:MrI anau .ati lsti:nu Z'e1lU sa svlm im'o[~'11SI'COl . dok zimski pOt~u.l-eiJ!I ove 511 krulg'e Vl·~.l~.e 'vjdenje koans: Iwje ~e ovaj dao zn kl'il.ad dode 11 blizum nt'lelj.I . Z~I vrtierne tNljOl:lljfl k se~/ulI~.'ovitosl lU.

llcenik dobija pravo znfIJ1~ezena.jem. 'iI()dst'llOl'n"']'S~log.~~.gled'1 dolje Ita njeg:a 1.ga.. Sloga.tih ill druglh.as1jiO:i l!1'od.~~. jOOrul dog'adaj mu odjednem ot'ilori oei Zit isttnn ~elJl!a.sav $voj geni) U Mljecal1ju.cit. SVI Ie . Ha. llcHelj l'1eljl!lbazUQ reee "Glupost I besmisliea!" Hakuin glasno ponovl ~Gi. Pdje no. Jednog d.~ bij.rnd v~e JUife Zvao PI)g'J"CbUlll il. na kralu ga gnrne preke verande.na.'1 istina se [1 .godilo . l.eljHelja modemos n~l1z3ii Jedne l]etl1'~ vece"ri kad] Ie Hakum dO~~I(I [lredsl<I'I'iti svoje vUi!enje svom st<lJ'om ~Iciteljtl k(lji se hIadio.toje dru@lill _srvae. cia bi se dotakki to..te}ju koJi odV}'.ak"tl Ul"Ii't'zlaum 1I lU)enjiJ'Da ~:.od sv.!) ~'a'lll!lUiJe'\"il1Ilie is~~!e ~.iesali te. Yl'a:tise lin Ver<l1uclilt i pokloni uCi.Qm(lib l'fI!zovanju. redevmku IJiije dovoljl'U:o rnA. . il:l~I~. "'~.a. I!i!>II!I. U zRelj'u ~Ill'D1r.gj dan" .fuzYilemj'eulJ $UllrtjU l{mili. ~n~a mJe zen. je moida jedJan.11~lO postiei t. . Izraa je sigul'1)o prvobimo stil. Ut31tdj pO.3. Svaki S~ojU01{ lulru:ac &_~_tnllil~ '. Redovl'tikov .a ga go'v'oreC:i: "Ko. .en..uin ~esveiedno ielio S njim raspl'(lvitL 1{'ld je doSlo vl'ijemc. Karl: se opora.iJ~ !Ires.vb). a kad .~ I?O~l~~:.i10irnosU l'e(JOivn]k_ mese . oval put. ~h "'ak!) il)<ljCiIlskii raspo]oi. Oll Jl~II(]mj(l llek:oHko stopa (1(1 karnenog zlda gdje t cstaae neko vdjeme gotovo hez svtjesH.il. "0. kml. ZIVJe11 ~IV?I II skladus razwni. 0'1"0 povratt iHakuil1<1 k svijesli. Med~I~I~lI.to Jest.~d se ~l)e. Pod. opcellilo govoreci. _stvm.I'u. opal: mll pljtlsJm preko llh<l .7.~njeg ZiVOt1i!i.cIlO pobl~[~Cki PN)b~? Zaisul..elgQ~lla Ispitati Sy. v~dbi.jevrnl..H) dilibmu nlegcvog zn. \:ICite~l~ l'e(lovnik moze k~I1..eI'se _k~e . ne naill ~VO)OI yI.kuina uJ"e.OOJazana u svak.e~'Jrati(l. pOlrei:Jno je daIj]l.o p:libjega'i"a jil'iviw'lo neGovjecnim metodama ~nimalo wJc dobrcdusan..moze spoznatl sv d.Qffi lrel'mt~ll ~zlVnta--:. UCitJ@1j blja§e i'Ji. .upo-s1.4io alae moder:nog . I1Q u danasnjel:n OZeIlU znaci. inlcl~k!tl!alJ. gurne s !l'ijema. I'.~1k i.rna d(li{ je Isao okolo po selu to.l. _I.U<l od nje. Maitl'cya j(l. Uakum: se nado vow. lU'iUitilim~~ J?:. ..iSf. Hakuina sena u l~!prultl.~ ~azdQblJIJJ od de$. Kak~ str~J10 08~. u~ltell oe~l.o '141 prosect.lU na.e'ttoj 11agosli.fell d:l.kui:n tide 1.lJm:rn zena ..ena. 'en~_s] ko]e zaist3! oemaJjll nikekve 'vex.llespilie~ ° tl IWli. Ucite~j ga medullin jos 11(: O:S~OI:lOdi vee ga oznalj iedllako k.e""jek.'ro ce bitt vise ill manie mtelektmililo.1..'l'lleniIl1<lI. odJ!llC[vsi dll.mja senu. j j"p~'li.:m:J1I i:z ziv(lit!'i. s njim. k01l3J3liO IdlvalivsJ l"Ialmina. ove n'''il'ide i neiskrenost..1 ucitelje'vu sobtl i i~C'Jil)i.!:.~~l mo~a pl'oci kI'pz ~"(lzd.ati.O[id'vadesct godina ta_m(l. ako je lnla~o. 11zenu nema niceg mlakog..je dab!:e Yij~sU I:liOSlS danas ku6i? Udi smjesta.!t(l i pl!'i]e:: "0. Da bi to ucnlio.i zitdJn lUNlC.'_' .m J3. brzo!" HakuJn JlllU tad!a..ile spHjel'" u Matu D.§a. 'I. "Sad ga UU[ls..jl koju je prol.'~enlSmisl1J.ze.1YQt.COyjek pl'O-dil'e do dU~lIl:IOi!: Jstme" .udu6i da je padala ki.eUl~ljiito :l..r'l:\Jlm Jastvom. b'ilHpotpU!llo Salkyamuni Da bi postao pt'o. §egova radosr bij<Niebet:-"ranlclla i on se nat! UCUeljll u na.! nj.~lelml1 sposobnostlma re (lol)l'omkoli6'jn(li~ I]stl'aj~ostl .110 S ltob(D..j dl)zv. l Ibesn:llisliciil!'" Nato ga lI:cUdj nhvati. 5tO je pecsao kn>:z gtflvna wahl.kOJlai je do lad biJapolpuno sk:i'ive.: nakon ~o1ililll~eg postupanle.'l. putem cega.worl]Ie'V'e!l. ~spriCa 0 svemu !ito je prosao Ujekom dana..acilo gil i:mai! "Nak.S UVJ)elk. UeIle]j J. [JCj[elj ga Ilje-l['Jo pomilLlje 1)0 Ied:furna i reC>e. pljus:ne g'lllekoliko putu l..tyO.Zen 'ocelmje d.I]]t~Uhl.{:mel.:i. Ir. tlliismija Sf! Sl'dacno.oll ovog. ne ustukne ni za pedalj.".izvml<l_ i izl1.WlTi.:s nas.. lil<lk.'!ie .m·fl"lllm·~ rasti u savr. JaKQ U [lajl. TiLkva bijlflse obi:j_k. bWZOi. . Il~e~.J18UjeS'''~l tnJllll zena 110 Qi. anu sebe s potpuno osposobljen ul:Helj.'l. Za neke rliplome lle1.s H'Ia.:fvidida nUl se nest'l) do().1ll1sleci kllko ij.r. na veriiulrjj. jer onD !St.. U ii:votu umdoa nerna o(lfede:nog roka za djrplomil"Qnj~ kae 11 j<1'11lJ.l~itel~i Sboju kad je gl!rnruJo Hakmna lP~"eko 1:u1:l1l~no'" ZRt..Za (ibl1'C<I:Valll. Hakuin je postaool)oajan I I:~nti!ljao j ~da potpuno J1aIJU~J!:i s!a~'Qg ufUeija.ok SIC'.'i$k))g zena .clj n~je stvarnc S~OZL'L. l.zivot pr~~'utaj{. I!lI'em. I1<lJtl'ag k uCiteljlU bijaSe sav u znoj~I.ie SflOlO·ol:IIJlcromnje.s.oblfflC koje se rn!Zftla "dllgO saz. u.l"ljev~u~Jesvete utrebe". .Slefiom jedinst vu 5 ov:im pO~I:l!~)u(:em.oi.'I/..?a . r lut zivuno pod nmogun navlakama ll1·M~. bijaAe.n~ll.

Ttl je sve . hraneei Ole oJ"aS6iCima i p'irijateIjuj1J6iis majlin.s<llllljenipusUl:1Ijak. Dijete se utap!l. kao !l. Medlluim.1 pn snsretu S~ slueajmm yjv(Jtrwl1 ok. bio 011 So'" ill Vj·ag.lkvih rnisll 0' priZn. bez sumnje.o: zen 'iTi. (Kulei. Ako dlilJl p.ima.:ili s voje kD'lIfnje na.:ovjek He uSj)ije zgaziti.1 $Vijelll nakon :I'az&obl~a miimll'.as:keti:a.1fO . ova!. narodal se .] pl.eljilelj ~elikog Myosbinjia LI Kyotu.tci na tl"z.i oko Iljegovog '(Itoc~sta izgratlcllil su veUki samestmu..od mls.e rusevnom stanju hie kad pro{1tamo sljedeCi opis: m ije bilo krova u pratOlI1 smislu djem i }lOCHsu zvijez.~ za sva ~·llZdob]ja.~.jellje 1 ziv~la. suzd". Obi~ (Chung).jc prevtadava u ZlZlutOU.Q 1I WI·(j. 11 poce:lku je 7:iv~opovl.s.(:J. .. a on je postae uCitclj tisl. Napoeetku svoje km'ijel'e.m. No..!n~ILl vodu i dijet. a svc6cnicki.1 kolima su se veHki uciieJji poj. bili suo u zollilogu k.skJu' u $<1 stV!lJ'"InI 'ii'e-.ulI.i. [10 njegov.Z.[1 i kJ.!i Sall:l'oot. budizma No kad pl'ikaz j.vijet 1(1.ua. uJ'iIl. I{". Antinourtja izmedu dva zakona Ie lakoder zrunk.ot.m~a...oowjl1o.~ei·Qvni.11"1'3." 142 bez zasluge' CQ'l'j¢kl'l! kQj"i pokusava (wwbJtosa. ekonomskl i meraino.eHvar na:pus:tenog hnuna u Surugi koj:i je bio n. .ziv.NHko :got nije ~rep~nMl sve d. UJll"<I1I'Osupremo.od lrgovlI.o 0.e SA::' srustu ~!jednom danu. one j:U.sUgll. nekont zgodam nlie at krlvcn IJIjegov :idclltilteil. IJii! ako.l) :r:n[pOSLeDO..l:q~1.. u sJUa.r"IllZ<ID.en.l!'[OUU bile su. V)'liJla".On:u:~gr aJlu.di:1i·.I\lld d<lij~ nulostlniu. jo~ nis~ j. blll) k(IJue. Posehne znaci Jrriikticu. )'ade~i kao [~o.va.cirlU) n-eba S1J.l~U I pet SloUna i'lidov-mka.sredisnjem dijelu rn. (11i.\ su probzvod takv'ill ulisli Qsla'illl~ah~ "'l.iln<tl\ tt zimdmt za I1jeg:.dJ!1 s vlastidm pI'osudibamJi. u N~I1O'-Y"lngu:1 nikad proveo l1. Povijest zena puna jle tilkv:ih p."OJ. .~Qb:llo'liU 6ovjekll.lLD ed druglh.elja. Z.lo su pojcoooslavl.ulIl) [e ruCiJtelj.ck jednog dana.adruo u .svoj~ stveua zl1<lc.'aH dobrotu bez ik.ji.0 naatva "djdo ne)l(ilZl'HU s'Vi.ekOJilkogoilina 11 divJ. Q~!.IH~.WOI1]i1Hdo:br·ll.j znaci potpun. Oh[fik pL'oh)Zi i nebo je pJavo i :!ii:l~oko kao i 'uvijek. hi . Kaiu da je Ses:l. Ii.'l...uikoo se ne esvreem l nl'lta vise ne D.ti" nas3..(1edmje gQv..nlu.I·i~e'll'illnju se mor.5'10 je llt>inje!loje ~cinJetl0. pa je Sud z.-sl. djela i koji nagI·iil[~IiJ~e.lOl"fl.riJmjei"a 1.t.'ama za 'k:i8nog vreuU!ena. vid!imo duboki l"<lScjep izmedu budiZl'rl.tmimua i jel.jiula.e Iml.J 1livojoj lijevoji ruei znati slo lvoja de. B:io je pl'iliffio dol .ijego-m. !. Sve :stV"LI'~ koje !Ill plip..'s.Ii 141 .jetol1. fie d!tI.QU jeloonucno samn pokazivanje smjer<l U kojielll1l1!Om ulo1." Dida kof.ll1ii. prema sVIf.lostinja bude taina. vee o S!l.sl i gna st'o ZoVLt "lajna VI'Una"" 1ll'edstavljaju na&.etu ~Istanju uma punom ZMV'alnosn i postovanja.lIlu.'irI U g 1<l'l/]l. je' uapustle 5VO'jU ko!libu .slim o tome.e je spaseno. !l1re zelUllJ. Na u·.'ll'ebalo je 11os'Il'i se!ir i vlsoke bre1a kad !l~ l1~to dog.aniJW'Illl nakon 810 je napustie P.gove l. tsklm dogadru'l.el'l1mU smtslu.I. s.'aflello na vi'Zijii 11lo:i..)lj~.o.lk'.jegov(I tedlllO' nils! jedstvo na s. IJI'OVOO [e c.lXlka pml. Zen 1.sLO treba uftnili 11tom slucarju.t~ i2..mto]J'za sd~[Ille.reltli.rijm·h petnaest godlna Zirvio !. Odlaz:i.ca. njeg:ov svett .lJicn i ak:uvnQ sudjelovatl u svim 8"1. snaruka ctnt neka 'Uvojn l1!lii. .ot post no je [IOl1da]eko p ozmlt I 113 'ill'eV iskrenl za:ht~ev ko:iHii'!.cans4. mil'ela.~tdale h.l:Ui sv:i.'ijli!'V'<lnj ~".l"!lg'Qve'" ~ "stenle·.Cip!. ove je t posebno toi':no za ulloelo "lajllle\Tooe" "-ojejc ''1'1'10..~dan .)["vilir.~a dobra za. znact odtllositW se pl'emll sehi i.ioe.l1.' To ie "tajna.11 !'ukanw 1i'.~ lzvan grada. Yi.lditipo postoie pl'opdsallll Sva_ki od nji!! se treba l)QJiilsati. M oi2emo zarnisllt! u kakvem j.ab!I]jevao ala ovaf os.Uem.elYr: "1'voj mac koji vidi lajn ce te 11.elO:g paU'ifiil'ha.i_1(j.."slIzl.iLlte. Hakui_j\ MjaSe jeelliJj . odi'd.'o~eujetremnka m~alm].rurI.i pUl.a za sljedbenike zena Za koju je potrebna stalna budnost.0 nje eovun Intelektualnim postig FIlI.d. jc zncstao.diii~]gllavll i tiiavo zdmje rnernlne lu(ltto'e izgl.ulya) i usporeduje ga s J'ado([~ uspunitl buaar 5u. ltoji zna.. ill moz. No.ije:l. P"etinlBti..de sjaile :k1:l)z njega.aziv'Q.ni..omootBJiJa" Mose sepovuei II plamne i zivjeti tao u. sve ~Io u se nade Iii~ p. proMSli su ga . Ono zna~i['JJe trositi Pl". Ne :I'ad~ o praktlclraruu .zavallj:e od 2. ll. He iI:. Tako dugo doat postOjl m:isll.."" vooec .O zm:i:ja.o iskoJ'istiti.Jili. nile bil.vila za ovo .rnvlmein Sail'lostamkog obr<lZiOV<lnjillkO.~elll kad se po prvl pnta vrauo da cuje Iushuove (¥in-l:sungJ predtfva:ilje.g pod a.(jka zen di .~trde5'et gad.~~iJel)QJ:r.jepo.1cenill'!l 2ivO'tOfl:i u MillQ (ll'o'Vmciji. lsus je )"ekiim ". v~se nije I!1Il1Z00.

nik~.Q sam s"'om umu d.oi{. je ll dOlll~t. Zelllo ne6epl'ibivaIiti.de.{}likaIIO. ub:rzo te toe z"'l"tlbiU i oil)gOVruJ'ill C~.(l~il]a se ne diZe.es[ budizma Balckog Islokn odJ~l. U In'flksi kao I u tenrijl..n ktltl se ne nloi~ prisjem. isam ble svjeslan jasem.o da u njemu ii.l'l.': zasluge''. ko se n.<lIk ill gubit8k. Z<I ono ilto sl nCi:nio. Zuusta:viti IDIj>e@ov tok. [ izv~lOil.erli'lle1~cuilie ~)a uacelu. j I1ilje'hilo ruceg ~nose IlJije POlstol!'jetllo.v!l. PU[.~~.·~ellioln owjslu ne Vide se s!lv(lvi. Kako [e UllIl postae kencentriran. l.laiji. zen je lu::dv'OS1l1]s(. Tada j. a nos poputusta.ci uazi!vaju "slroma~tvOnl"Ja 'Iaulereva defit'j:i:(.· Cilli ae da smo L1 k["scru:~slvl:l preville svj:esm.inanIOl. idu mo~e noge.ellEilZVali I'llClikalno empidjsltim. Si!!IIlIlO sam.tvojih cljelll. voda d no lie odai u'ag njegovogpl'odiiJ:.m tzvana . Zen Zeli. tilt se u Iljen~mIwecemo i iI.dknlcvm tragova ·uobra1.) sam Z<ll:!o['<lvio je li. a nlo.ivOl trebauhvarut usred njeg(l. popu.<1Inoravlt. lluga. 1Inetko lie$UJ.i svaki (lIelal] u njezinom discip~.Bmldba te da brzo prijedil1llo Irnno gdjenjega nema Sva obuka l'CdOlll1iJ.oj ideji pridaje najdjelo'l'vontiju VI1i!2(IOSt.'' j 'nOp~~$'li. U ~~!liU.l.iill veiCiinjn Srullog sebe calk i nakon dQ1:n'og dje1<!J. ust.loiZo[.elj. opislije ua vrlo slikovit :naC-.vimo.iI. "d:ie]~ be'. z:natloj kan Dvcrarm za medtilaciju .ubusa kreeu se preko 1iI:!lll1el1ih stuba kao da mmetn. :e ZlUltl ~I~~li i ~a i. GiOpl'.ina sve stva. Mj~sec se <:Jcil'a:b. mo] ili t~ldi. 8m'll l.zele.!'I" svijcstlQ Bogu.sto. nitta ne IUoZen':ci g!lJje je posao zapoceo ill k:lko je Ol'lijd. TaxI. .zu) s . uhoko !J l:ibl!j<lk~~.~bl1 Ills'li.kakva kontemplacija nee .zmllJ'~. iak.. a kosti Lmeso 8U se ras~optliL Nisam 'tlltli} :§IJ(im:'U'2nlV<Iil1J:Oj oblik mti li. ua posl.joolljeltl.rasrvorfo.tt"g je mcguce.UIOsl sG'mn<r!'m. Nil!SO'liVI.kinesl<i li. Ni.SOl!.ilncijll .e okopostale popnl ulrJi.ma Ov<lkvnvrstt~ vrline njemacki [w:sU.mja. se kretno s vje:tl"(~m.i hie Z<I UeSl(I u'ibval~. bas kao 8to ('cl 7.J'apiJJllU i.tll u undQu.livnmedu iili zenda: ostalim budistickim sd>itama II . i iznuh'il.:'sLo ~n. ta.ga.Ma~je iiAP. odvojenoa ad clrvc.t listil.. "to i ne-to" ruojc m lll.11<1 istok ill zapadl.. <I IliStJil:ll. kmuo:li nekakvUl mislil 0 llagJ"!ldi makar 'I od Boga a Re-"sh:i fLiell-l.!W)! kroz povij.. stanje uma l'WllnJ~lia o da gm'ore 0 eemu god .ili. Sve u svem«.a je nase blee \1 rrjemu.(]f1.i.~rtl ill jilSe Oil na meni.o k<d.OV<IIlilll sn wH.ta. KinJ IIDllSlI1ID1j~vO treba :p:rJipiSHti.l"ilKUispitiviilllja il[lnil.yoga.enost. I(lka. Zaio nas zen Il~L1.institl. temeli~'o smu se preobrazio.em. }ioetski Je hi ideja iZl"aiena na sIjecleti naClJ1: 144 145 . ()stav[U njegov hladall le~ za z~gl'ljaj" Stoga je sve u J!)vQnl.n f<l:S.ienkebru.caYj ka lkad u(!iniU zen uciteljem.IU. :UJaO je l!i Laeslumg"slrlh moj uC:iLelj i je li P·i\-itfIOmoi pt'ijal. Jei!1!nstveni l_)oloiaj koji :lien :se.lednj:i l'n°. Q~ldla[eto zen.e-zilllja bez zeu. ne smije bili I. OROje iledna cjeliuiI i i.nj za ll1ed.pol'''edu ureden na mlan koji. uho poput nosa.eno $['11111' esobnog iskustva. :Ii ua . m.i duguje Ii.!k:V(] PQ~l~lC:avaLljt!.ko se otJliJ<. Ill. '.kakvo citanjle.m: 'CCll'm god OVO S.e1ji sav}'etuju da ne budemo tanto "dje je .u. d!a se izbl·tse 1posl.

lU'td n ~m. Victor 44 ull.1YII!I1Il )1.lflje.lJlltl.A m. <liv)je gu. .!~·"ft<l 42.<~ya. e. 44 j..(~dhmHOI l.i(U. 1M. 76.skll 99 M :lnruh.l. hillllt~ruiIt Jl.)"}.e] (OhlH:h:iib) is J:.wa.11'11 5J bl"Qj koaan 12'6 budastvo 2.'L1'lill<l J6 kesa.:gai.1 l1udiUlil SalkymllUill 21" 11. pel tJ7 illlOlllhogal'a1'ya 141 nntiteza N nnrosugestija 15 nvid.1'!)dQVllliko [:PI 147 .) 10 (l:iodhi i.li J j.H fd"'J.rlm_lcija 'lp~o!lIU.m rs. HI :F Pcwsi 20. J2 [l~!U:li. l{}f" H}f).eeam.m!~.12"9.. G .l.1M bodhl..O~lt.l!ll. HI 14. m~allaciju .1. 01 k(l'.yil 5J c!V01"an" ~ij. 16. 28 B BlIsr. H Haktnin.lIj16 l'l'vi IJatJrij.lStV.llD sl.~AI~m~ m nz diw'mrl88 dllli'Jrlll_. .lfimli(l.l1 2lJ'.tiJlSka mudrost 5J.YiJ ':~.Q 0.. iJj K D d1l. 86 '1I1at'ijivosl .-ycll) 74 hddaya sutra Ii) Hugo. &4 ~md':ll::i. n <lgr. lllffil)~~JdJ. 44 H!JYlln (F'a.

~esLi.cl'H:~:!I:g)9. .J.()$ US .nlli".2 Imibivali!te 9. 81 N nast'i jJ na. 1J9 Shin SO!] Jti ~llippe U Sil'll J'()fJ si1"!illul'SivQ SW1:!' ill I 144 4f.54 . 2'i~ s<mU .1lJ 'R l'fuJ. nu1i!lzm:n IIp 7J [I:i!o-Ka 9() o objaJi:Jflju\lfflije opijltlloSI 44 u udarac u gong iJJ UJn i6 UnmlQU (Yun-rnen) 68 at opo:!laSanje :76 w w1Ll9~ Wn.2J. pr 3ji]I. ss cO y Yakllsan (Yudl-shrol) is Ye.s.jcifa 42.h[iu)·J6· Ilredavauje . IUllujiJm(l 68 tn. 26. 7J nem.tJ.j.j!:lZik.. Flli JiliOildo p pilanj" ] odgovori. III zazen In.1' Y.<liWi 9.iilizutJII 94 n~g<'icll<l12. 4) Meister Ikkdtruct 14.g~IUi (CIIOO·~. 19-' J Mt'oki .1.> 'Cllil' J).illCdjil.tiije .}:9. sesshtn lJ8.I") :5oi. ZiIlrnb:imsi:r'1.pf.l1l-Zllll f04c.u:h J..:.l!r~j. J(1. 5'.JJ. Sekkyo (Sllilil-[mng) P2 Seppo (HlI.1J2 s sangha J(j :H~ 109 aende 129.no. Hi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->