D. T. SUZUIil

• u-· ZENIUDIZAM
I ..,..,

Ptoedgovo'r

e.G.JUNG
Vn~di,Q

Ch"icsiII'UtS Hwnphl''eYs bilJ§lpJ'ed$j~yJJta. Jj1I(1,i:~ti{:ft:og ·dl~l,l)(I

uLcJ.1.!.;ionu

NaslilY: jZ¥QJ'~illm M J~IlI'(J.dII.Ct~(1j,l to :tell B~ujdhw'l'l
C 1t:fDER, Zf}slupTl.lk
11'f.8ttz!llfijClc 1%9"
p""emil'!!:dQi'rI'IUI.D),,(I,

,BILJRICA UR'EDNIKA

..

Prije'l'ml; ZdCIlM Si'lj~o ur,eWla: Mm'i!'iil :K,t<lilj Gr.a!l'i~kotl!l:ii1koV<ll1jce: ZllIltko Hf.lvoii'; Gj)'afi~Il:.1il ,i]J.rr+lTil~: AUCODlO: d.o,o, Zflgl'!'b ]l.. Tis)llc .Kmll'llliJIe:J· 'zOlgl,'!:;J:l
f)i\ISETZ TCn'ARO SUZ '1\1, pl'cmiruuli IprofesOJ' budlstlke rUozo('ijP. na SveuCili5111 Ot.m'i. II Ryol'll, roden it': l870. ,m 0 jI.> \r j 'I"O'lalrw itJ.lIj-v'l')ci Z:lVLlCi sl,n,ii"rlj<llk zen b'u:diZlltc1,. a umro icC' 19166. HI'of Iljcgo ih lilVl1fh rlj .Ia 0 'ZI'J] budizmu ua eng~e£k.{nD Jeziku ~~dvai'lleseL [ p~l. ... nalnl<lIlj(~ o$<mnna~ II est djeln IIil, f'DIJil.rllS.l:~g'll1JQS j !10JJOzl~lalo Z~i!~~dlJ. fOVI'h ItO!,:;a, ill!o il • k.ako rnsl.lo pO~i1zujc kl'OlioIOc~ki IJopii litera-

~u:r~ 8vll.prava ]ll"idri1avn BIOVl!)GA d.o.e, ' ili jed,ul dio OVI:!
l!J1ii~e n " smi,jl'! se koristjjtj, llt.'~ p~:ethQ"c]llog o(lom'DlJ:jtl
O:::!!.IJ

l.Z:w)II,I{~p:ma. Pi'ije obj,;Jjv[jivnnja seriie n~egovih

0 Zt!!.nIU ua

~.H,gle.";k(lm,pl'vi Lu'iLdjo-vo.g

]}i'.(.'1imeill

oakladi1i:ka,

!list" se ni.ip ZI!HIQ 0 z au kao Zh'otilOUI lsknstvu, [zllt:evsi djdo Kf~ilell Nnkm'lyn f!.digion q{ .III(!. amarai (Luzae &; C(),' 191't} i ':a~.opi.~ The &1.11;/'/1 jj,ui'dfll.~J' (mBX-J939.).
Dr. Suzuki
11j, ail'

budb;,mu

V::,1.til;rS in. Zen Bud{I!li.sJ'll) '[927.

EYe;a

to

godill(,

ic

Vjill'Glflo,stojl"l,O,

.'

SOllll110dill,

f.

IJrQII·

C1P - Kar~lggi,zaeij~, u lJublika~iji Naci(jn~lll~, i :>\'Cl!~iJ,i-§!l~kni iZlli(;~. ,Z~-ll;mb UOK 294.3 $UZUKI,Daiseh:;'Teital'O JLf'\!Od 'iii zen lludinlTlI D. T: S/1lluki ~ lWtit"OVor C. G, ultdio CILl1l!lmM UllJjlphroys ; "'prijeVt.J(i Z:d~llka Sa.ik<» ZB.~ ~[Jim'll1!'3, I'~~B. - 148 sIr. : 17 em
Jllii~ :

ca\li]o ol.'igillulna dj'ln !la smtSI~I"ltU. ~d ncskom, iiOl.I)\YiSk.o:m l pali Jezikll, ,'c"ll] bjo upueen i ILl1<l.dmiIlJa .r;~lmlj<1 z,r~l.!tlile lIiiBJli mllli~rni'Jc.kmu i. h·m~ci![!SJ~IQm. b· rl!~ 1"11"1 skein kQioeg i~ tnko lecliH gQl'ol'iio i pismo, K tome, ~li() i(~ vise od znm~slvcnjkOl, Iako sam niii~' bin ;;v~'c(,l:liH nijrdn bum-

~j(!;VQd djdlJ: An ~!Ilrooi!Li.C[icm 10 Zen Bliddhi"'lfi t IJat-s.lltZ Te.ilru;o u~kt - SIr. 9' - j,1 : l"rcal1,o'{or, B,i,Jljli!l~mrsk~ bilJ~' ~ UZ lEks-I. ,. ~2:lIQ,

'l'walllU u J"IIJtUlU. IIOg!.!, ri,ic"ov()C j<' .zmll'l,j(· n duh<w;II!i!mSlvm1uw bilo iZl"ilrYil{~ i rluhoko. Kud le go .... orie C} v n~im 81al:ljiolli;1 sv ~i;Il'Sl~,;:;0vodoie kiln CO" jck t l'~olI.II iljilml.lJn:biva. 5vim'i l.lOjl."ill dot aklj v;II.lrcSl,e g.!TiIlicf.' ,lljl;'.gOV<;Jg l~!I. ajnrio se k'lo tnvlek k~)ji~'[1Z~ ~ntl'!l,akhlaL](' m d shnbelc kojim • hi opisae :;;l;lllfc svJ~~n{)~,ti iZVall i'lIlelcklrl", "
-sekte, pOlito'l"U], U $Vaiki'li'l:ll

sHfl,c

blo [e

[{<lito svj ,llm;(' vi koji su mu sjw1ili do

rSB.N 953·6"6"'J'.1}2-4

SVilfl onlilia p~!>;lIHI

l,nji

ne IlUJ.gl,1 sj

titjC'l,a 1D10Nljll

'ruti lIo !! }"'ii lll'flclja; IIlegov" b[L~ zumieuu. Dn hi sc !W;lj ell]

aj Ze!~buaizam (Zen ButldJli..skOj kr~IiUww$ti (Zm. djellli (11'.padll..udijama ti zel~ budizm« (SIu.e iJ:Lisli i .llledll llgl:!l. 'IIoriie za sve ko.IIko:!.ztllrt Cijiln je k.Qd il. zeua i lijegove posmpke je lako pogre"no razum5el.og Svjets.cuvl. JUllg [e s\lojilLnrljclom Taina zlatlwg (Jvijtl(l (The. Itl.Qienog :tr:i. 11bllduti da je dlr. iJngie. Lh"lkon ul.l~OSlistf'fJiicarstva (Zen bl the Ar: Qf ArchelY) Herl"ige1a sLijediii Srtll'nJJlogi dnlgl of! kojih awl nil' IJtllkmmju VI:ljleme i criergiju pO~i. plodova zenisknstvn..O$l:'V1Hrl().dstnvljanjn zen hudizmn Cit<ltelji.sft IitiJ/"a!w'e) ltH. Zen: u.ja srca i uma. od R StImrllil ki SVe<ib &}4 ·GIze:1t blldizmu (Essa. prcdmem.ji ipl'tkUv. Zani1ufIIlje za zen jos u"ijek .. ill Ellgli.) A~ru:1il W::liUsa ee Zen II ~unjef.~i p'/-edsjeclnik Budisl. SU1. Carla Junga jz ZiiI'IChll.ukija n skup~{e:l.1 CbiQ' de'vel desetina svcg zitanja kQje G'Vaj lma Q -eloUcIHyrn.i.in BltddJusm).Ckn uistmu to i bud uvod U l'lU:l!OOU zena za ti'~'I'!6r~llovth i::'L1ul:dilJ: tc ueka ill 'Itodi U pOImuje prm~iS::. ]!I Londonu te o~avljena 11osam s:V~. vclikO% psiho]o.Iipadnili pisacs pokuAava itrce:l ne1:j!.hll.Kog }·. SUZIW nij u PO'lPllUl0SU l»)··ibvaeaQ komentare ovog. D~·. budi. Ne iz])enadni\e dR ie najl)[lfl'llIarni. ani zrJa."'Elb~mZit l'(IzlImtjevanje mjesta zene UIPO(_b'uqu duhovnoa iivoUa Prirodt.'): SmflU\itjl1ci (In ne ]L!okuzuju dlYv(l]jno ZIk1illj:a o If. azlikuju se po zllOlcaju.m~).m:. zen I'!t~l~a dodan 'VI'I'a Za:nd:tuffijl'i' predgovOl' dr.vodi do osl-o-bodm:l.k(}g drusux: u Lo}ulmm .U 1)0 prvl . Zapllda. CHlUSTMl:lS HUMPHREYS Bit).vnO'Illkinesk.eaj']]o prldonose Qvom.I'Onl.i~ei'&cO..put pr'is<hlpajll zen u_ .'a-sle i sve v:ise $. iljegQV Uood' je 1'lujpmJ:I:(i<lIliji.Suijiu izda.I'ec~vo.g.lllom polmMju 'pI'e. Sead of the Golden 'fi'lower) bio ]f."j. Ida dr.i{.dies .)i. zen. SUZliki Z<I.l"ecl!'lodnik II izgi'aooji mosta iz.la IOUu iz(iomjil Ilalclaflliilm ID\. :Blyl.lta.)..YScin Zen BuddlriSII1) do zh:irke SpiSOlI:J<I&tal1h II viile od pedeset godina kOje sam nasvae $I.zapalffie psilllo1ogije.wanie kOje zauzvrat. ason Dnl_.enu.. Put zeJIa O'Vay of Za.

.... .'." u. . 6.. ."".'"u.~... .... .."""" .. """" .. . . .... " .'.. ..l7... ".".'.. . 'H' ".'.. .. g~f.." . " ..... . NeR}g~6all zen . "_ '... ili..)"Je:li zen uihil.~)d....... " .". ..'m ' ".'. . . . 0 I....11 lrIedi:t1lciliu I i~. 1.. ." g'1 ~l K"~~n'...h:> ."'ot re'dovnil1l '&{ .:l...".29 .. i[j zo]uzim."......_....' ""' 3.........g 1 .... " . 2....."'". . . Juu."... " .. ~LO .."...."" 3 ....'........m.....novo:... .. 39 _ .......'1 Je' ·z. . .. 1 . .'dl$tfl..... . 11..... ". ... Ull'... ..'3 PI'li(gOYOI' c." 'u. . """ "..'.il:::<I! ......'.. :.... I)w....'" ".................1 Z~~n w i1l~~~fi1'1 ]:IOlcoija. ." ..." .... .'. 51 6.. ""'" PI..' ."..."..". ...'."'" ..". ..izru:n? . .... ... .141 9... ._...' ."..'.... """""...l!l :/....... ".'.. " .. 5... ....." 1..]jei'ikru ut>el]l1.•...G.'.J... ........ ..H'. .. . . . "'.ga ...'" ""'" '. .. ". ".. ..' . ."""""..'oQg(rIlTO' alltOl'a .1llJ1ic ...... 09 . " "...'..'._ .eu? ".. '.' _.. Pt':(lkl t&~'(~! zeu ". ..'. Balm:i.JADRZAJ lii..." ... - ".. :'" '"'"'"..:"'... .

~IOse p 1l1.te:!jl pozw'<lViIl.:uca'vrnlj:e m.e:ltate).l nesto . Suzuki k.~Ckstl1... 11ok'l"ivaju vise .i\l.'lje ~cl'lQrm Zeu eseja (Zen&ays..1 :t~.elllE.Sa'n. l'.za·oheko~ 2ele melo nvodnog UUU]j:l!i 0 Z£.bez· ilcdile . $v.'>·~)j·1Wio ve s . ci~1 je posUgrlHl.lje]ljlem'i.Q pe raison.o<llle tl1atruti ll'i"o!10'tn? s S()v:rm l)]a nrn:u pl'o~itO s.ojUi tiJ:'llg:in djd.. MeCiltlim.j.jev<l.g.i.el}n()~!i.lo(Cista id'eijfl"Dspr'~os svemu st:o znamn 0> Sl1~s~inizena i ovdje se jav]yOl pHanje nedi!llj~ IR\l"ce']K:ije. u~eni"a. Orijellt alnG.'iJ~.slli'ppred.\".\wis:teHje prat{lc~kj.1!fldJ~ zapacU'i<ja6.ge.e pribiizio zen zapll(lno~n l·tliZunlijevllll. rtjeckojOl TEITAllO SUZUKIJA [I zen bmlr..e::!&~IR.0 [e t~ rlcl!j]l] b:lw]no5:tirn_a 11olj e ne je..5none 1)1'~.ja ~.iJ~tll.j1_t. l pl../l.Liko l"<JiZlikujl.llli~llo. OV(l rleQh~cml piOlr. prvo zbog Cil]~el1[ice slo .t.rI.J.·f!·)i tl:ci }~IO h i tl~rk:o ~t:iti sto rniistik ihv ~n{]l.sjemlQm zapadnjaCKOJ:'r! l"ab\. ~1IJoie!!1(): bm dovQljno zahvliIi.wad~ nl1J. vuse 11..i. nru::H1fno.ilimanje· ~.<l.m i~lJnili1o'c"ij~1 lJll'ffi..d.or]] gOVQl:U. godi:ne) \'. H"ddhi .a_je .alerij~om. a drugo zbog naoma.$I. jo~ nije prevedena ]]i.fID PQdr aZUll.t:JiJi . d 'etr« ZeJ1<l r bet f .ll[a".llij[>VlI.. T.~jcm·..s veM'!t:~ll'llpOi~k{}6ilm<u.o~dakliln<l1tsklri?) ilipripn1>YIla mtZ~nada hi se iz budi.ll'l::I:i . ~.i!I:liw i]d .I){ljma kanw.o K(].~<lcij.jn I~e:i.tQ :"lI'Hli::i "(11'0svjeUi:enje" u I.~(Jva prve sCI.N'a p!.. mogu ostati onaka j.iJli s.".l:'t:llCsel.ICliI<!\. rnkop']s ~.j ovcJ:ile p:l.! od nasiJl nmu_ DAISETZ ilna dusta rruislikOjB bih sada ielio vi..PRIiDCiOVOR ci<illc..e dak p(l£. (59l~J~J :Oti~SOlfil>1]j.(! s~.iJ Q (.l. nenadmasne H -SVO~[)j PQf.. a mo'.o jer l:ljiilQvaJ Tevl ('. SU1iQ Q.J.Torn te In1~tlW.11. no ta(~a :I1n S~[0 nlje eMilo.z. i'l.veIF" neka POIl)'OJ. Ne Wail ·se . Wil" .ak.i." Z.1:8.o""diJQ. }".()jetimal.lr<lin~... o ICmnakura.aml su mednlk"tJb~lji.. iwiovo:(.og<l (Hi m. 1 Nr.n b'.oje se.i<jl<.li:h ide. <I saru zen jie lllljlVVIZInji p]od IJ (kve.·eli!gi~sl'>.".J.z/nu.~i>~ !l~1 shvmi(l. metu. zaista k~Q 'VI'S/La uvoda u zen Ijndii~. za Net» East.ilVtl1lOoiSjpmlina Rober!soml Seotta.od!·llgalSi~c tzr ai.cepciJ:<l nllztva se satori. l1apisal]e."Osvjc!.. dobrem idejoI'il~.. PosJlliZl li lqlj]gll.W:!.slQ· po- dr'Ucje_ Nednvl10 sam se dOSJ\~11o se ClrulCi ip<i.. :W~7.apamJ za 'vdjiem\:: rata UlI::l.stiCkO{l. Iii ..clJ~ Sl'110 cal~i usamom Pi''ij~llIC1dl.~.nju 0 :{.k ntegu ponovuo tla h$killtf f to u ·dI)lik!~1 "'t]. pi·evodi:li.'1Z. 'fie mogu prUagodHi pn:.<.~rlige. l'i. i". !lema Zl.!·(Ij)ry.1p'ITIoL1. prepJ"avl~anje ctMvoy: I&Qn.S)'.j<l. lkr jc l.. Nece lit$tog~ moji s.e se prevesn kao "pros\iieHjeltl'j~'.lQQeoi .lli auroru..Uluje. [llS!lm ill promD j eni.~ ~koJu)i~i'J.oj~ jle il(D :pOSH~M\.~j~. i'llsopis koji j!2 obj:iIV~Ji:Vru. pod! "pl. tl/ZUog Z<1l to sll.lBllnt m.<lZlllu:i.:01i.zbjei'. n:Ligijske pl'ed!.e gIGcl'i:Sl~1 i .idej'6 k. '1) Osim Uvoda jJl"e!JO'l'uca sei Pl'b~ucl~ik zen bl1di. ENdi Jka_r~O]1!i.. lT~'B(~Il~k je ptedIQiU')I~jihO' v o objavljivaiilje u dbUl\.!Ii:i.. spommmH ltiheski tao..'!i s·ad.n.k')'Z111u stvari.e lwrij~je [e zbirka klljig<S.illl~'eT" tie znam koj{~ je dui':lovru<l rro(l~.4tU lU'ednii. .od~be obil'nQ se M!. ~:cMei":t SI.m doprlnosbna zrw.. l'lM.grclle u svez. Kas. satori' 0]X1. iila!>.~ s je&"d~muJ i k'0l'isL<.(·i ou] H!i!l~l r~. i1i!"oo' jl! B~idt!11i~~ ··!.llije: suposlali o.n~.I'7.t'vn6em hudLzmn u ])OS]Ji'ijilrljlih Hekoliko deSeilliBCa..i manje. D.no. sb·.o ell.Zen fl:fjeji kJ:J:ii su rir'e.~lu.isaru.1teb~'1 sm.1.ljeul prvolntno $1:1 nap... [H1 jecl~ enropsltijez'rlt ] orig:ffiaJni b~i]diSHC:kj sp:i.l~ofult' ZIl<lnstvell] p. ih!l<iCl:1SOJll1 ~mol'i OI·ijen~.j~. Th"l.vttl1!iX~~.tprOl.

.·alhtdoLf' 01...ij I "iil>"~11Sili.vljil\. da.ru'<l m~o'i'e duhovll1c OCi.mik.u. fmd :tm)" ZeiliO sJlValj~i daje svatko·dd nas 11 dJUhll. g'it je 1l.H]j~·a~]. ] Sam Jir1:' uek.odr"eduje nregov ·tad<llal:l i.. i !ln1~·t! ~tiliiJ. zl. moie j.Q vl"tJcmc tm. u.. $llOsje6auj a. 1D'-od~lk" II'S.l-hm.fll.!~.!.[ dlun \.m~~l.·odgovodQ je l·cdo'l.:~"Qells. :m!...~~ilt.1 nOl'~ u (.ak zalhilije¥.. :[o1l'OS!li.a bu -ovaj od:roll].·".OO~v['ij~(ftliO s .Q s:m:no .k . Viii!:'. liii :je'hM~1w d O svj.n~ "ou" . bO..·~~Q svth st v~!"..g H lm. covjd:.1 zen uc:!h:. ih!(lwm M.i:d}<Icc!1J! iz pod!rncilli koana.pa '1Htl..:1. l'ecIQV'nil~je' ~edBl. 'itla.(.e tlo.a..1~1i.. PI'(I..O'j :knriz:i hog(J~lu. 'C:i~~<lJZen1]j1t. ~S..:'~"k J:c:!' tl>lci~.LtiU [q'lOdotlalni ..*1. PI"!. IIU' gri.!.o~e 'POZQvefL1'!1J I'm p:s~honzicki. .aU' ~m)holH~lti hic<lju s " -{A!Il uJIHz.l"nfli'[Ij.?.ilm skrovttoscu ma U\\lm@a ie $lIlOr! i.~l1 uas znv ill.r. ..iJ<'l.(ld 'full na~. SUZ.g bog~l- s...ljf'fi.1l.ctlcrn(l.-pl'ica te .liede6.Krul.nine.r~o:~i.ttle prom.cl. j[' 011'01 ll!nu.i _z~vu~i tnko bezu¥~."~'· 1l'[I'il~I)Lf..l.rli.rHllj~~I'. "CllJe~ 11' zuhot" ~lok<t?n' "Dn • ~~!i·(:>m.l diJllj\~~ ~ W. "'~'<~!l1O ' .'liul'dhlV~1I'evolucii.·.t i nama prosy jer[tenja koJ~ j€ ElI...t"ljeCi"· 011'0 IlltMjenje [7..t.r1n svntko :laUl'ijck ..nis licni in~tuH.OSti.ol>fii'l.c ·sc?e~.il ti. kni~g:e Zen klld l~.Nnpl'ililtom'd61ao G~lshd.g:U~\j..ovoJfa..o. d(Nedcm J'!. ~f.)ju ~n i:skn5't'\'R rr~nl<a!l"iliu~f iU"'IHj.l..·!l&l[~skoi Hli.·Ullljel:llo.ije se IU-eJ.. TL<!mn1' ~I«'''ili ". ] sepogii".i ~or~o i1eHl.2c!e.apalbij(J{1f.suv.!.!1"'lI "~Im_ ·ol)l~$n.l"o2.10 t~SVOl1l1UVmlu sto I~S~3f..sv...ttu:rl~i" mudl'oi!>l_PQI.llo·.illQm.r. M:m''''ijeJ< iQ'S "(. s Z. .'l!niai 9!)'.jnje k.](.i:v es jeca] ne.ivorjlCnl:lS mdankQli.PJ"?z.k(l ..f~lrlRiili~i jr' 'pi"Qh~ldLtb~:u(y. dl~On pC)[tCt~ njcgovil.n do put~. Il'ij[v!'du od svi h doktrina...[U'~1lsvojio t ~iohdm di~elom. .jenc (~a Ibi. .lIo!lCiy. l'(~d.! On olv. u7.i:!:r!a..] ad mimi Deiphi:l!i jeT sa.lfio I. p<ll'alljl.patb. hUlllilU08't1 I. potplIno smo .h.l1JlJI 5' Im~veJ'zahilm. II .ti m'i'ibkijn" ~i(>~{ldn uas :l'.[""" d"djeu. nCiil]. n<!I~~•J)QdnffQ ga. jasno oS~lkav. 1.i/). da bt (Ibjlasni Ii {)vaj.n..Rljil.~(ld. L1lW'irkst 1 OoVjriikll'ml \1i}j{~blJda Ie dodinm.s.jd.koJI.clIuoU:I..~(1!1"~o"'li: Zf .IYLitljililjt h.i2:ml~. mfi.1j<l Seh~~.ie:r:!u pi.li:rii !1Q pl'jl'o~li istovl:e.inOSf i. ~.. i 'cm:!ldch~ljti(J. 0lw. pl"i:injer. jc'>[OIM.jm~"'de•.ul hram.CO'ljt.f . CI:IO~ pr'osvjclljenjiljc In!l'"swl'imn i'lwffalJile. opisnje susUml .gi(..vmn sveobuhvatnom l{.$kl·~\fi.tlrugim ~'. Pl"os:vl~etJjeil' LC:lile~:l N\tkar~Y[I.~.. A!..t.puI'IO.pijIW.ijecdmll na !ilo lI. !"hdw]"iY<l· se v~e!J"~jalll~) otO'nbi zapa~hlonl.oj ki.wg 'c>kl'~li'llie ohMjcmi~osl.l da On rrur. lie o.a'\.fmidu"'mu l<o~eg je I S. l~Um..le' ncite~1.i tlo tog ~II'O'f.. ¥ aJ~ n~. !2'k-SI4I.liCa]. mHooti>lUj'm.ak.i nd nlagoQ.ie se uii.rt.nzt.!! do.l ki.-i.£H.. .s~o~r]jcnog.l)l'QhudeliH.ik zeniu. .ai.~1!"l5!]."1lf :jamom~ pSlit()iQgija ~ .ozi5 t'Wl...>us.fJl '"Urilo1.cl'ii>eno_ \~M t":'-:Hllillji\'~~ .)lzu]sHkolU.Y<llblm~r. ~''.1~. ~~.j<J.! CUI·H~.3ivj llcemu lice.~Ull . e.~u bli"l< 1'''''11''··0.1I. d.I1~u:t~... 'l'l2t sven S BU!ddh.-!$'rrht ~ia'j'QSI.um~~(""ml~e']n'saJ. pMP1UWl!~ jc-Sl.lll [ b6pr~~skll..o lid.Oi...1.CI' Zill Ile~ sne .1IiJ<!!o. ne savlaCl. 'gov~:n'edoIJl"(!I!:lvjelljellju k~lik "'" ' ~O&lobodiv~ man]e Zen je .gd.~ MOJ"a sa jp'rl..o. g.tO It uelt.l.ori i~us'v a op]sanog .-..~il ~ ·'(]'.. &~ediSfc JjubaZ.Shu Col~e'·e'll I~ l'o. .pmlO vuse.jl:l. ziYnt !'life ocenn L'Q(.fl(]l!i'J5nji pr"(Jfes'Ql" na S@-To. morahnr ]Jri'~'~u.!t Z<l~tovo_~Jit se oV:i[R p. ..i.srr[. Ohm'wl.aljeti )l<lRt"sOlio1.wdollar.t11i' ojnos!i nl (NkM.v1jot ideja n nil~>E:zapadne s filozofskc ka!e~orijie i PQlJ1ijesao ga ~:Sl"~.zja"I'~}. ]~I::prist rtlne lj!lbavi.vuw ~lJiegove rrove SPOSQi)II.1)~:aHla.f:~"r(l]' sveg 'Uljec~ja tmoel. Q\'llmt. ~1..d (1)' Ii ~'1 p""'1:I~i.vle:tJ:Jel1~lIi M ceg1'l-se sas~oi~. Ji"wai$ua i J(~~en.i BI..maU <I.eneri s:az!)~lJU gclie.mje 1I bo~_(\~H.tenjl!.I'ojiHjuni1n<.l.· Q\'QU1Ol i'o~"~~m Ii '~"'lIOC >jlv(lllIrjhlu~.I~·nos~. ali se lliKad':l ue ~"lQhe postih. ill].. Sijede~(~ t:l'loi~ :S]:L.m ch eno ~~(Ik~~n~ m. J.u milOv'~.' nas Ill': :muce biJes i wllI:zII{a.l(~$l 'Nn~l)j'i~~u ho]j~.) ua· slr.dl:il r .o Pl\.z£lJi!iJu.~ t'jlZ~lntetL~3lioom P!\o5~'j"tlje:l~e JLIYlllmj~~ (P41·d~rn1.s F1IuddivJm.OSvc. od.n<1gl{:ni 6t"ijentahu llfjl.iilorimn. 11<1 c..koji.o.~. M'~I...gOll'dl'i sVfcUjenja O\!'~.ci.ft smisln . se IlaS.j~1c:' Bolie je prethodno si dQPusliti dtLb(liw mld~lhtmre egzOllcllDlU ~lisi.]'" I]'W!'.ari<lV<I.Ii)J:.' ' lm·e.'VU... i orah'" .'I'nam I)Om()'~f II SVf.iWono <110sl'i"~i.uie da [e Nrtktn-~ya ~trl. O'!"~1. BMI w:~j(·eljjzena Kako.$tlJ(J:g shva~lIJ.'l(i!l i.'t..

to...11 ma nista sa zlvotQin. ledncsravno. svjetlom.~njl::r.r<Wi d~ [ellllu! IS... 'O'Vo.Ua1r:u iiiv.a.bfmiliC '.lok:usavaju(>J to obj'<I~lliti uv:ijek kHie.}11i(jt.iu i\(leistcl"a Eckeh'lI''lil 0 "malorn nagorn dj~aiku". "jastvo'" smatrn SVe-Bu(ldhom. otpadsju mnoge (Ill ovf:h ii.k"iI z.s..O:lesl{om.. d<illtle tko Je zetsta ]JQkll~a razmnje'ti Imdisticll.1 Q1!lo:go .'"-g . 1.' Ukal'iYil. . J<lI"'/II<lI. 19) ~ /f.!!.U.m)!e. .oklJ"inu harem do.ali!iU) . s Iju~ln.l. ue sarno da gr~ilrioe is gi. Zen [e uistinu jeda:n ed 11iIjlje'pSlll:cvjet.· II .)~"<:>Z a j)~k_.. oo~rjek se jsliljlllC. .vlju i l·!ilz~m1!i."1Ik1.'I$i!lije.e1l1.ori dw. To r1ii~zhunjujuc~l tajno"il"OSl" .I)osl~cd!l. . . a. Citil.'kodom jastWl j~ ~tobica)ena Zfll. T:.MO god flu covjek dellniJ"li.mje.1.j"c./:i S p.. naturee putem zrake koj.~dlll. prilivilra-i 'Viz..ii jle zato 11 praY!1 kad k.'l~.iW1J1Q.·Znj..'"iJjen<l ega i j<lSl"VU.ll.• (Snzllili. .sllil'l".. za n)('1I<1.O kl'scarrnnl cavjek nema veze spa~vmiz. UllIim' ovih Z<lI?ild.llil':.iCki zivol.POot eiikote kale je f:ilozoFski i religifiki Z<IIpm!l do Stld!l Ul:ile.l!Zi kao lJe~to neoce. QilliIajz.lL~ jc ).i'~jnu.ako mora i bui. OflO ..ll[lni!lie i vode sn limit..at1a Ilvid It prirodu.saM:!"!? ]jitJ~e:mU.<ill' .i.r rt~"f.Msta tako? Znr rni. vi~e Ill! ~lol:. a ne ~~es!o ZOI!l1'is]reno ilj ghll:nI.iv~jajll ili ce osjeliti uZllernil"ujruee .\{SI.. ~Jek i..UI k.'f·I'.l:6i.jaslvlI.. dOjOlirl di.~<I"jenIii. (:iWjll11C m'IDCl.ri(iu sve-.e u drugu. &.1i'lo se ue l1lok oCckivfl.1Q..i]t cak S.JeI'iQ.l jc: Qrijellli~J:'. I:. to jest. kOjle" kaQ lukvo. is:lo.~ntla. ~..vi~ 1111811015 tome iti mesda Zbog toga.0 ~tv'Qtn. Nu]kariYfl.stvo Zllfl:HJe I) mom egu kOj. 19012.1'r..Ijudi "). p.Ie vodo . ueiito tollko jednostavno" da Ir-ojstV(lJc.o I.1l~1'. oliit'e(ienog !ltt!p:nja.~m Whiie..'!.'t 11J. .1. Ona].'mOffi~! {"ZalWl~.0J m. I!Ilwmr •. ~tr. l~stva.kJi.zjff"'iU 1)0 :p'}'o. 11'1. . NOl fe Ii z. jastva i da je OIlO etlfiri.s£i 'bmbzma. l 1.je'Vanjem.inJj.a pro. i. kojik~e: ·Svije:J.lii Pri:o. Jlam w".t-lih dublna Is-pod Mzm·llog o~rLar.:u da~e.1\i'lor se usndu]e i.I..je je stvar sirC:g dusevJ!QI!r obzora ltoji obuhvaen ZlHllIlj > ega te ga prel'il& tome mldilazL Jednakn kno !ito ~~ ego odredeno ZlH1.t a dopustene vizije Svctog . se Q~lbi~.j~'t!ti~u '~Li!:niille..\1.egje ne vulim« S.· II . vee 511 upravo usred nje i ~\lUCC oV'aj pr.vriieme ind:ivid. S-'£""'''~I.i . Ma. l. R~~u.In . uma obuhvac-a Citav Uili'ven-. ".~. Z~I s'V<1lkogtko je pes v ene dosta vrell1leu. I-i.I.1 cl"hij~ 'wid u i~tillll.Sl!. r. edesborgovog '"covjeka U crvenem bplllu..j ''''''''!"!'IJl.. ne mozemo se otetl u!is:r. POtP1Ul0l11 syjjesLi (Be.a$imk..um svojtm.ivljav!l U ohliku Si.U.lru:nO [(ad pafljivollrOub<livaiJllO~(!ll t!e. I" ..l!. If. 1'eie pe {}. i kQzmic!ti duh." 'lbk\lfl je sfvari tesko prilwatiti jet" gl'fIl:J.h I '.Lgl"it: j ~"Wj"i).Chl..wusstsei~.<.. 0<1mfJdi·il. bnd"uci da vi!i. [{. (II\. a.vjt!IXje= njem.llf.d...ivo 1).brep (lI'.jevanjem..!ito rusam Mo dJ"lIgi .~I"b""i""lJC' mna (ld pr.a lirneni [. IiDilll'qg ·I~~iletjil.i!fi!JI'ill' '~r Ii..'Ilmcjll I\J!'SC.. vee u obliku ae- [~ je<tlle iledoLMuic. : ·Z~". J1spe¢a ] SV(l('!!1 z. pllll!lillle :m l'cn".V<lIU'ednih stvarl 'koje jed!l(lstav!log E~~I'opl]allin<l vode lhenh~ da ono obuhv.a zena u svezl 8 PI'os.iee s groteskom.svje- kao POt. .1..IW oil pr-ivtdllepI edQdtbe e ]astvu. .!(illje uvid II I'rin)dl. sa svtm ilIa je neo. "Io le koznJ. str..."t!1jUI'. cviietu 's}lcne prtrode dnha Dalekog Istoka.i"m. Sa1:(ll'i dol." (S'!Zi!llil. uCilvanju.ecl)rije iskustvo koj: zbuJ:l}uje sve jezike.h'1l.1". IiHHiiJ.ri~eg Q"a..r.o!~g·Q.l1 cl."". "'''S ct. I<M).I1je 0 morn jc:l. K. ' • 'Wmi.' se.'*!! [e objavLOAdr. lfllllllne HQ ~_11)1.i.~' .anib z<'lpadnj..:1 "Ii["e II ll1~eSto PoCi"ika t(1<)'~! r_I. " rJ.I r. pr'epO~taO M!'dutirn.lllS.ja.c pJ'OllC3va1. .reg ill . doc~ ce do odn::-cl!.l.':ll.tQC tome f.i.""lljh'o jedt. ~9'J ega (Nid!!1-ich).iif S..mj. • Vidi.e T"ilzm:mjeV<1n:je 'ega vmU dQ . n~tQ. !listl vode." koji ga~e hlioodMJu1illti Qd pJ:'efed<t:l1j~.r)/.e d:t je 'lllZaludau svakt pol~U§aj objl.l j!lsIWI..Il.logf 'Q~O'"l:lV"ljaii satorijilL..IStljenja m analise saru.Iettmicni uv:ifl Jacoba Boehmea SlU:lIOe''V'C u cemnsm..\t!ll~1 od drveca.l'i. .j(h Q $ Ili.' dodajl.'11 razumi. medurhn..k.njawh granjOJ.1I [iluhCllfihI1tilool e 1.t$I. r '".PUlh'l blllsmislica.f.. 1.O'! j ~ndill'WuaJft duh.J.a!titni ka.~' ·l'l·ij~ ~Q~J!l'l!:. 'vise 'Ili man]e. saton ustvart pr[rQt1JUJ wh'(. rnedurtm.:un Sh.kad SUI LI lJOl.19.}lcipaciju svjeS. !8(l7. l1os"...molJo(!s!(~ slo druge j''llko zliilllj~lj:e.i Z-e11. je oriienl<illia stvar. OO$1)ode.a. 'tlLcl. lao Gospoda lBoga.stvu" tako [e i ja.mai'iv'ID..ll1lljiv je i Ot. uvijek je ~Q nesto s(o jti~eego. Ml.. jastvo. 125 '" 'Pr*\'jetijtniE! n.lrM.'a !'.~Q jest" odrteanjem J".i dL iljchl. nema satori. I.a indhridlullnog sa..(lva .'I.inesK9g dul:w' proutog uelzmjernlm sllijetmu ]ui..ozoF.:.bi~l1'() u nj.

prema tome.j'l 011l<ilkozv. "ol)j<~!ljeuje· ·(e se saslnjl!IH 0<1 rijei\i bcz :sl\{i:1!t'CI'll'.. 'Bog posloji!' li to me He mo1.slvorenj.t Jusuo da nikad ne nlml(~l!IO lu:mncno odl'erli:ti je hosoha zaista "pl'osvijeUj~nil.V. ill billrei 1.I'. '1\l!le IIIi." lLl SilW.·{:>u. usprkos svhn bljegovim h(j~jjm dlellma.d<l sam v~~e od svih .Z't·f~CiIIlclafi:zit:l(u't... luanili bl<l!tcniJu jei' ume sebe shvafrun kao SIY01·enj(~.fl!l~n tZ Boga.V.~ ~tl':. H. "0'1'.<$1. 99.i..liti GdgO\lo1Jl'[!prirodi zena.ajjednoslllvni..'llu.1"""i<' L{'~i"ni"'''11I!\'id n Jl~·n."." 11".l'dll..h djela.VO' !~gHllili ~i\'e svoje sl vor enjstvo (Gt!$tJi.'Ir.! Ij se Pt'os·"'ieUjenjit~ ":$!wl.1 IJmltUl. mO.Bilo koje stvorenie koje :aeh postali sviesnc ovog snvrsenstva rnor<l Pl.'" OVO vee dosta govOI'i 0 ""ll.jU.J: IIciielj upisuje saw)'i iskuswo o~tohod.1.et!~/(1Mu:U) i jusl'VO. ostan prazan IJ \/01 j i H30ga j osl<lti M)rm:ar~!Jcz Ie volje l3-0gai svih nje'. t". Za .1)11.iLkog tko se ne slasc m lle ·"Il!r. lI)... bijelog slonn iz.ojl~ I)Qh {c sve stvari. l3uduci.2I ljnj sawrijll S(i lUlIlacl i formuhra kao PI'!)i)C)j svliest] koj<l ie ognUliioena egom u ohlik'll jiastva kole je ue-eao.. 1.ve misli poznate su ] <IutOI'U Deiuche TJieologie I:: ". Ol'dje bi covjek ( moguo voljn!) 1I110lrijcbili i 7.) m~u. 1 u~. ..o koiemu ic dorl..~"..r.• ·.. I. J. znanog kao satori.I!J :l~" " LJ '~·erl!l pCl~IQii ~JjttUi ~li:kiI:k.1 <l". (:ovjck koji ilWI prosvj ·tljeHje:> IH)jj I:vrdj dOl ilii .lu:di.l ziljl'·!In(t Tado... dakle. m'.i'lOVQ i\to CC z<llIvijek bill.'t<l .IL 00 (~'. linda.'f'i!jli b.:dl'oda I~H(ldh~" ill boil':.5"~." ·"COY·jek ka2:e: ".. do SU ?:hog skrmnnosn '>L zmIlllSt'lenfr...' [l<.. ..ju misli da je pl. "lIiM.'I.h'l'!'s Stlrlt1.iIi "z!lmiBljcnlm" sasvhn j't: spon~~:h'!()I. vee: ~lOdl'azumiiewlln pl'QmJenu svijest] ]s. Do.11.El"n.mje. Da sam sv] sWI1 isthie..Ul1lj'lm" ili to samo :1:mms]jta.jel1ja. to iSC dogada :r.!~. II.1 Ill' dodi.ce It kL'aljev~lVo bajki.je one mof(~ill da sam ja Ilobro. hio sam It Zllb.·j~~m""l .'III.t.'5 i postajern uHi vus-e Iltti nlanJe od toga.ihill kno trenutke ruuopl'ijo[:>vm. ~ ·ad.:'" 14 .No. sam.1 itl 2.0·VI. rvI a:.mjr..i'Ji.:. ~II:.l'c n'eC. ja QIl(l sro san« biQ.''''.'hUello.i:1e svljestl."10111" kaie: "Itad sam i7.1).1iki duhovm dOg21.ee duho ne stvill'lIosti. obi""" ..u· hi'fa hi ~IIlIesliti sve o\'e lwi.j<1 Sf.illj(~lJicil. drugim I'ijei':i1n!I . [I pi'olboj.it~~jo pil.to njcg<i od.iIW'· mo~e olako prijeci preko ovih ciiljellk."" !hutllll. ~lIid P"<~!il)IIl"'.J'IIZ "antosugesrijs".~I. i'J. lll~ilineL .'" "Ako llJ"ipiiiem neko (10. stun nepekr ·tno hice r.rt.<llue prave boll.)lm. [er je cavjdk kroz II I).141.Ii.]"okO'lIanl'isumoruim ~(~ osiecai{~!!Jl ().. ~.'mn.. i OIW sso i'.". 11lJ~0<1. " lJ"I'OIfl"{U.'nIHije ova g1edisle.lrJlllQg ad mene.!GiJ:"'o miotnirls cvje~uo Iovora (str.!t. I. (Vitli ~~.jcUjcn.) ili ilUpaljkom susuut nos (str 95.(trtj j(" s)jkii t ill"ISl.. jer . j (SlliZuh . Hoi} od. odllosno psilficl\fI zhlvnnie dogad"lj..'j:Vlestan da ja nisani Dobro.·.itiNtnje cudill1h 110j.ju 1WI .'olwi.a>10: m"loji· jllLd. fie usud1Lljcm i.oju je moguce doii· '\' j 'Ii.1 r.'1. ali t<tkodel' i utislicizmu MeLs:lera Eckeh.l.J.. trgovlne dllhmliiill neprimjerenestuj Ozhilll1Q t odgeverno isp." .J.Slj('uje IlC IUOZ' u.izgnlditi most od nvih apsu'akcijo do od:uQsnih i..ttc:".!I ill "lS!J. a1:hlhvncaBlfIda to je. j<.ctn<l m()I"ljl]H~ pampa J}mjf.biIJ. 11svaJwm slm"u.je pt"..1'1"0 sebl.d01. ['b je uvllek znsk nesa'V]'senosli .• ue Inoic 1'0lZlUnje'ti .l' znaeenja.m·.c'lljl') t~"a kroz jaSIl'.. i hex smuog Boga .ku sveuknpno . 7.i usprkos svemu !ltD gll /. I' Mds(e. jm' ~I ovom proboju spo.9! zauvijek! Tadil osjeliUI m'''li trzaj koji me lIzdj2(! i iznad svih itlfltlehl" Ovim trzalcm posliljmn tako bogat da 1l1{! &g ne mo~e :r.i!!jll proS'vjc'!l. Sv. 1007.~l" Ie sama JJO sebi psfMcko zhiv. logj.ilV.¥>l ill ...lil. Bog vi~ lie preblvau covjcku. NiL.. He bl bi II) Iii s v~jcsh ni p()jav!]osti z."fJ..rnoOI)tuihnmj.bug zahlude (I" svoje stromasrvo jJO. ako ~Iw.Wi IlII I'I'itroc!.1'. dobru zuaruo da J(~za. uesto-stve (.ys i.k prihva '(1 C'injellice onakvtnra kakve [esu ocl.'r. 210.I':~·~'Iii).'l. ~U.h.ov~. Ilij(~pit!lnje "alvarnih ~injenicii1n "./. Za to nemarnokrite]·~.lI(JII'I(.. II osvouo ono lito k oduvijck biol Ovdje t~"~.']~ nBt<1 u svezi I/IUUIII.i ludostl.1SI"G. JIi')Jo~·I!'. On tOi ~1(' nije' tsko.ml(lvl)ljH.·tldo ie: 'I)".IIJ.ell hr..l·nll ~mlloi1-ij.) "r"''' je !·w..H/i.sl i bi:u ie uistmu I~()g.flO je:sam.J.11.'JI.111i Bog 011]. Mll oriju Jil'vel'lslll euo prtst upam kaopslhol oskon: problcmu.j"".• ostati.1. IOU.1'lOg ~<l" i<"kIl. 1>V'I"stvar! ·1' kose...)' j<.je.lJw ·p.!" jer uisam ·ni ~ag ni stvorenje: fa sam OIW . ~lljiec<titi a n ZI!l<ltuc JlI'onaje.k.!lliiUjeml 00] t-esto pune bohli.'J.bivt~njil.. To. On u tom sluc'ajll ne moze .·e. 1<.1lti iedva pl'inlj.k('. Z '. iehm.0'" ..ga inm. . j. da Dobra ulje meje j [~:lr or~Q nlje O\r.t'I'I'>"lLl.Povrh toga.ml<J.ol~fe:itlN).< .1.(~I' bio bill .l:nim" .lwjel:ll slo smo Bog i...r "II'. ".~_r· M ajS~O·I' II sn:ioj I)~"·opovijedi ua temu "[Uag'o siromasnima (1.je.

i '17. mjesto iz koj'e.s!i 0 :mijeSl. . CO]spooe.'.. . ['"dill ]ID.:!1.ruJ bi lagito.l pO' pl"<l!viill nepl'ofda:lJ iz. HI'ilL.~" IJj.]iclltlh pitanj'.e J.. str. vidie drugu sliku lstim oi)l:m1l.I.iIj.. 'ii!. (hoial1skog) 6ovjeka-.. ~!Jr$ 1/."SllO gl'!2daI~](~· e Q!Kl"]vrnuo InSlil .1KISC.s...jl~. . predmet.lO uzdii. 'lcl.Ji"'.i .o satoriiu.j !.u!ja sviiesli k{)j~f'l': Eovjel~ Qsjec<lo nepotlHIltitl::l. uje.)ln..'''if U110. .Q je CinjcrriooYn d<~ va.1. MO::1.~'. ]<lZ bil..(}l"lenjeno uprhn:iUvrluj r:e_ligijskoj pl"ak. 41 ..ne sUke i..~e:· iluddim nlje nitRo <ll1'll.. lI. Prema nasem 1'<l2fillisljtl:njUJ t'az.jiest eg'a.vmllHl.iHl<'Ihi~I~'.alnk'ltih d.jedillo (>" lH! "'lti!'~..eI.· ~lcMwlligkeU) s'IIaj. ·~lO)iL stnro dJ¥o.I.es:ti nisu )lj§ta drLJgo do svjesna il." . i k.i!ije(lnosl'oh~nje. """%". T~ 11d""'"".'~.me dO!fil"i"': "'I mo~'n se uspetJ liZ drvo Vjl"I'~~ koje l'asle pre.mij(~M o m:l'emu.ma dolje.~enlc1. Puka pemisae ogroulfle psil'lolooke razlike lZ!').<. psibo'p<lJtologi~a hillttcili:~il. ~'Mda je netko oln-enno SU'<l111ctl.. iskustvQ IJrM~~t.\tzJO iili ocltl_zeo gitwno obi~je:?ie 0.' (S .BI~. l"'''!<'''''lIt""". C~L" l'Iilma!llIlmi!: ~We>1OO·c.l !!{~.o· " John . reHgioo:nc prakse. tim clorl. 'nasm z<tI.njfs:k.<lji I~~j SPQ~n.cije.(IJe~~Q'H!ini prGces ..njieg stanj.ek okrenut prema ~nu!l.~ti "..i:J'l' jeJ~ hi t€:sko ]}J'is'tno lll"iCi slicno. rotten I:!2B" ~mslU<1io .~ '" Oil'.1..qJ pW~'$~jr~cl. sh v tlblLllje :. ~tr."tl.'l~ snanst \lell<ogt'llZ~.~~ pOklt%iij otillIl.j. skoro nvii(lk je 1·di.:o d(lIje .liin'Ledrv-o koJelll n fe korijenje gore.uSil[~gU (.·dig:ijs1..ofima.n02.yuju cSvi. bi dllha:vn<l ~j~!i1C&.lm]f...ivijajem..~i()!1l]e krivot'i'Ql'~]l.fmj.U . 0j~~ RanjJe Sal!] postavto pHanj" Ijo~~l)j~ li na Zapadu J]~:to ~c:rmu kao i.l.\.to"J.jqg""'!)grlrl1e prem.gin t]tjlecaj 6ovf.1pitW! 'Vl'I~ .il~lk i. 7.o 1 djdo ne-ega kojemu je sviiest svrha..og iskustva lwje.'lh. 57 "V" " '0. ril1i'~O (GaJ:i(:ald" il" 2.0)1'u je 'be~ sunnlje episane novo stanle sviiesH.~.l" • Ovo novo slMlje svijesti k.t: sll&.§.k."I~ "'Ne £nl.eue utjecu na ..uirao.'1tl g.nanje s!WJlo.jesti ne l)osloj~.. Sto.ysbl'oockl<lkod.artjji~"!.e imora os~obQ!liti ·'j<l-SIV".\r. 'i.zv((~f!llo. 1!i.ojictvorena za druge utjecaje. ~IO l.ll!h Pl'e-vi!'O~I~jf~cftdsanje f.ot]Vhrl'ljuc. I:mtOgll sluljeca.>vt~(%Ii.. St~.tualuepou-eba.1 k. SlIzulki.!)le!ug]'mlii..h1.HlI1iJ:il1JLjiva psiJlotoska slmlJij<l s j:rildl'liakim !. Z. Ako 11tilw<liluT10 k. uzdizru:I~{l I Imdanje. bm'ell1 Q. h1te1. !I'.g [e fonm.· 0.• WYIlSChcl<..-eligtjs:ki I. ZUfJlCflj'no je (In Jlostil!vlj[1.. ~<) I"'~fj!IJ~tWiti!!a je (>"llJ1fIJmHJllt5ki ". I)vajl ~dru.tlie.(1) ol1.. 7"".lli. caki da r d~gujske Pt". t~l~lil. dD~'H* :i g(lbHak...'1 tl Killi budizam O$l:gtli'~~O l'l1.mo . >la.i ·7.El. . nego da [lIJ·<lZ.cl~m.i 0 :pr:eil. I. se Hce zllJ.· W U Willie se sa:stoji "jedil1" \ SlVO" Me.~d.11<1kOjll$.'M i len::lirlru takvih~Mi cnogJ<1 bi se u..C:i iZfllId :rJJjeg~1 i z doseci tll1!ll. .i1a se uije [ll''OIluijerril.lollke U'lijet e u ]lOZ llrnni lakvog prob. ~[.i[.ogadmlja u PO(tI.ipovij.h" ~Ir..kod hog(!"m cP.i otuda moZe rnljeltH.kn~]gei.. I. $lL".I)aln. :r.muQ' stvarl vl~5." Rl'i. 01 r. 1:) !'lie J:i1ry}.<10 VI£I$I]ttu:lj~lovanje.\ovi su teksrovl punl upula 0 tome kfl~kl)se ~'ovh~.a.sLU lndiji jc yoga.i ner6e I]i:'hmjtltj nz ~.oje police iz if: kOJrijetl~e .i:f~~/"${Pltc/ po i5(jf)i~ vee $~l.. ~.. odvoiene od prija.aI"Elje{.!.I. s:I.g p. "Cil. su-.a m1i(!l.PO\'I.~zO\l!HIkQj{~j(}w.<jkvilii . • jil:[~ iCilt .l\.e(t:".ru' jc n lome da se III tekstu He oplsu]e samo d:ltllsa sJ~kill.et'l.QjlY!'S.:l (Ueltl.m <if Uw !>'p.!'oizla'lj od:goval.! 1'0 je piMElje c1ohro pDznalog re1igijs.-Sw I'ez~IJI'll sn<~.." j (J(l"tlJ<l4.ja.briga za druge.uj!l " pO$tofml.e .evauja.!i!<'~ rt!. & Valli.g~l: l!:to'Yjel(ce bHi slobodanl hez sllka cslohoden ad sve vezanosti ...krwu o(lred:en~g st. njego¥<I. 1:bW{f"VO k"'l'ijel~je I'~~!e 11r<!.(tb":' S Dern. yO. CIlk.u ~z o.).. II >tov.l)lcI"6t na kojem Stl J..~l<l :>vijesl !>.uysht'oeclt Ro:risli shku koja je ttdwdCJ: pcznata in(lljslti!H fiIQz.~ !~~y. i wtj!.o d!a ~e !JJeki Il~"Cdlnel fiJ:eg.. ill w~c ptiije Bojlirl'n Sf! da je takvo gcTje e.. obilljezel1.]je ga dorakmut pozuda ~.eITIml)I'istul)fK!n s krikVlIll se ]x!ledstav li'l.l!ogibIlstrnrl umovl dovcljan j:(l r<IJzloe dfl S~.:· il.::mlJ1$~V.rii""r M""'.~~ JIll! IklkJrini.!duLh mi:stLk.zm:fl!jell<"l za drugu jepl'm61.~ p~:eoboo'iIZ<lj~~.m prohlemu toHM ozbi]jllo d.. gl'. Porh.. vee Irn.<1i preuzee mu mjes.svi.'ledu svljestl Q stupnjevi UJ pO$~Qia.sto bi rnu i H [Iajl.11a~i"'bili :Qlltrenu~.t1ijeIlHlo na ozbiljan pokt ~~ajciO'vodelilj. .76).iu(·"'1 vezanost.o"".Bse [J['igoYorili .lleM!! trnllj$k~ ·1.Ci s oSll·{Jltl.:.II(.lpmoish.i t !'UlMl[lj(lli ~. ttLIlll.e 5 d:njenicilma.t'~\'lt it.. viii!'! ne0e (J5~{)(:fI. kako hi se krLJ:'<l aanleo SVOll~ M6\! !]]O_g.ini~. m.:rHf u svoru "reo" .$I.<anw rU'ol...mm~l'ilj(i d!jeI01t<l!njci mmt. To :maCL "da je cDvj.)"'6) "1Jt~tdj =):.l uzine u obztr psil:w.. (..1is:pl'<lZn~en odsvih !>tv'C!I'enja.tnmacet:!je jer se ne s-~at. Da.:1Zi. premu uJlulru" . MiH'~.adfiog misticizm«. ..arnje ~'ije(:i 130ga. nekog' pn~cl!m. Sv.!~ nloze odgO'VOl'~U" (.erka2{f.:j'IT-l.I1je ~.a svljesti kr():.Cil]fc" nica daposloji r.

ma·~lJg[j!'IJ z. oscbuoet].{)jj [e n 'usporediv s bitdeklom.cnt'anju r~dotmilm _un budir. I'lego fovjcLt "vidt tl"llg{ltij~.. 'lie hi bilo 511VisnQ pobliie (M-iHu.iaj kl. int-eiekl.l".. "ikmd !l".O P' da [e Il/.a dru.Ii.... v~c i'l"ah'l~em ~lui$lu pilanje mtslloca misl~.'r'~.am S.iz ]mhle Z<llJosjeclmH J)1'c)ba'l'ljanjem Stl(h'z..1''<'1/.·l~lpostil.l da postoje l'aZUl stnpnievi i lipovi lak"o~ isknslva.1~i gleda novo nebo t !lO'VU zeml."ki.full1!. D<I j~ budlizam ". uego.H $vijesl jc He. ~{Qh.. POll'dmu je riill. i gnHocon 111'l. medutim.tivrri. To "lSi! ni:j!epilanje misl!i.luci. 1~.l1og ·shlSill1ia·. (Il1.jrl~.jel~[ u l$.ke.liCli.~.alno. Melli Leib i.ul.. Ci.i netna .wai:HJ.YG hr..en.nic: lit l)1'Ql'e~lm:!lizmu.erl oovi'ek.m{/.lol. f\<fz. . na I<. 59) ! . II.J1rhll .z'<LlbOl..! k:atcgm.~H'[I!$t le.~I. um..S! ava..'it ein Sclwl..... Schopenhauer je tmp]~dtlll) 1Jmi.jer 11 IDijtirmli Od.mozofij<1 uego drall:tski p'!'eobl'~ajni PI.:'~lJ'~:f-J«J.e. ~~r. Il.." IJJ'uIIH'i.. le(luhm.11'. poput duhovnih vjczbl Sv. Kad IIcitcli pita: "Cuj'e§: ll .k. Geist der !fw~gkeit will atMg-'/JorUIeI setn. nil usluzl.ljCie to mist i(:no isliu. kOIlr. 11 OI1.Ipl<lcijom strasn.jdualn. Takva ..~}j m.oji je u pot.ia.·..1 ~loiivl~"i·e.- III tQd). U~I~lj k. II. I. :ten . tvo].1111]1. Y. ~. 'CQvJcl{ kOj.'coL.i ie ]'.'_i I) 0110) IfIl'1llllj III R.m u koi uice t:d.go.'. ":'"a..V~·lPQs.I. roio•.eni§l.."iu u [lQdI'uc'ju ]"l's6imslvn 'odgovar.ul{i..:j to ua $vakOI s. oblict !tao sto: se moze Ili. bj u i'mr:eh.ustSQ' z:. II. I.. pa cilav ovaj problesn pl'i.s.CSI 0. ~d41\1.·.." (Su'iHi~l. pak..:'lko "praznina" iii "'ot]JiII~~allii~lI.lpeI"DIII '~~~deil m 'i>n.~a prnujer.Wl l/cun." (skh lasslm).nn~"II'J:Lcitil]l shlpnj(·l':ima.c:>fl!llll j~:w~ ~ ~il (SIIZ'lki.:'.i V . srr...liskm'lilvn o tH!ja sc. l""'i oovjek."" bil.Kao dn.nmnfe . i IJ<lS."awlJIje ('1'1<.ido ]jusl.Ci.oj tli ~i't"Qj stert p()lvl"sllijc iii dllhlfl . _ "" ::.lli~ I g:ij!slwg ]ll'~ol)l'a2aftl.i~r~~Jjll: ·"'fl'~(l.obn.Ojojosoba i:azmislja same logWki. i..u 1W j('it. gotO'Vo neraz.i"m..ill 7. su izre. to )c &J(l!nt"" 1\~'.obi]jcflja Ill"CiUbnliajnog iskustv<I.jcd.I4)VI.ipl'ema ::I<I.va" U nasem smi lu l'ijeCi..o.'l]"(). svom uce'r~l:.jela 0 Olm.. PI·izlal.([.~ "'ceil !lJ'1Il!0&'~ (SliZIJ.' { #.U1llilp~'ol)(l. 'jet'nosl.D i zm:nis!j3I1ju sveuh 5<li1t.J' {luoj IlljeI'j u kQjoj jeo 7. 19.!l'TDIJJ!"tiie itl :z"'r~~r.II?~ 011 oolo ruisli 11.ckL l letzscheov Zoratll. Ignuca.ljetllljil . l)ije. modumn..jc [e Ii.II Iloslj'(~dl1ijl. "lIl'ld~lllj~~lil\u" i ~ drug-ill tll.ul·· .Jizli1>.puttosl'i prognrao i~'I~elekt.nvit c':e se ua po:wl"IliLcJ.ll.. hjell.~1 M. zl'. '~'ll"5-..) Sf! iz lIul101.Jgu igt·ll vrlo ndret]mul pl.jrevih d. ~flil11ij' . Ono se 1·<Iz.isfl.ili kilk"OI'ijtl kola l.' vka.e]lje pOti)I!.uallid kllljige. '~V.nti \I.omcile.ikQji ne same r.aja svtjestl I sv&k{~drlevnJ:dog<ldaj im..e1i· poki'el.._«t...1)(lkrel ili jo~ slgurno biO'iu~podnoSlfl" teret.i ii 'Pl'e.IIOIU pi'Gee 'll njima z<!i.vlian. s vjecD'ovanjmni S ollCldvfl.\1'(!nil Meistera Eckeharta. ua l'1. Imdul. 11".l filo(lofifil. ("1::5lo l'az.1.clj.". '/}idi .J..I"e. to j.'oz vjeru i moutvu te kroz i..podred. a nik. [melcli. n. il9) n@o"'l~i'"!:.h je i stvorio.IHima stanje osobe koj'1J perclplra.1Il00ie reel za I. ill .:tl filozofij<l nesthnmj. sto ~H~ sve .mI.'1jllje· imJiv.1. LIil~:Q i sa S"ije5li.e stupuievlma u su. i~! dC'm dn J(.!iIJcu karakreru po tun'l! sto PQtPUIl() ovi:sc Q I'nz'\'ojll.t !t'I'{IHlelfl .z~nijeni1a ~O'!'l\ djme. su ga pn:k.lJlJ.« 'Jhr''''''~~ qf II.~cu pfl('.azi:lio ljusku st. Ii.'II~". ijskog preobrej.v~! od rdigijske 'IIlQtiviI'<ljllce sn'I""'e.:. .'t-.!lr.. potPilliG pn~~obr<i..~Z~' "·Ra7"mnlje"<lnit:' kIJjl' t'l" .. eovjck moze hm vjestan je (Mo.-".i(> s:. 7.1 ndtQ sasvlm dn~g01iCije od oibiC.Y>Ii l. neuskladiv<l! S kolltll'll.u$il.dmlu'ivQvjel'ja iii.g... je I)]"ostol·ni.'I'ari.lMda precesu I'dj . Bez S11I11!1.cdnice.tjV!i\:e mlg~v~U'!l zeu iskust vu.l Ie .!i"!J. A.i..poj.-" fltu/tJ'. SU:l."[~tduj<lck(lg isL~~ISLv~1 &:Iioriem je ogr<lllli"'"eHOl sa na nekohko kl'Manskih mislika cijt'.u. sao sto Ie Q. u uz.Y.'1]11 zeUo blh ukljucU. Sir..li~mj~· d !'eHgijsldl.• .lstvo koje se od ostallh slirnih lskustavu rnzllkule 1fO' lome slQ' S-C]J. g]{W(l."odi osehe koj~1 pel'cipiY<I.nV(} U veliko] H'ljeri stoj~i preol.~~l.aj~l l.IIllVlll~h~ l'Ieodol. .mn . II. bit .ll~ila.~j."I{)ji_ od "pl·epu. H. 1~".elOaa1i te ikl)llokl!<!isW~nistav 11l1illOgih uNlclj.ldi.1!?l~..lh' "N"llll"'Dl.LLlIOiil'.ozofslHI strnst da lbi S'IJr<i:stlilQ m'l[. Z"5·~. Angdm.iwl."~Yj"~.dh ittlllllnih iskli. lemelje na '~'jeJJnUJjl.n glcclanja ..oll"l ~toLieca st vcreui $:1.\I. J4(1) ~1l'<iilelj J.(.. Silesillls je to iZl'~'I"'iodesta :sbolUnije ed Zararlw!dl'l?.. us t·"J1!ri.usl'lj savl<idaIVaraja urns lproboja do percepeije 0110 r lwji parclpira.slo ))O'I)l!_ll pel'oepct~e. l\.~.(MIU'/iJi<..1·. "S"Z..'OCes !." (Su'l. Ne... I'lk."ti ii!.logtognje l::.-JtJ~ali ni1hov 'ohlik i " "51l/(JI'i ~~ 11~jil1timl!'ij 0(\ "i'''ih lro. paradeks. J~"y.jeka i . h'.j'. lzjava svoistvena ovom posliednjem "jjgg [e ~iS"t"'''...fjc!J".sta!!j:l.~)'''t''.lCll jl1:611 U ~(.1 111 19 .u obltk lU.

se dOl.p MHOi'i ]SKllS!. i..ll'le.i u sjelll.el.UJ:.mH~.. osobne p~'(ldis~ . MI!'PI'iGi~_ Jednem je' "mlnvn!!k pi. ·se.t.e. ~flko 1"llZl]ol(1ti_.::t:r.Ijj ]'J!.'l koUkQ gail ]e MI.srud!r!lIj lieij se JettinG Vrnlfskih.:».'ellie."jednos slr. m:lgovQr Je oCito S<J~oi't.j:ln'j1nje·[JJe ograa.m.~' ·(S~lZ~_ki. POiVltflO Ullgt~J]]e racloom]nog' l.ci (hi IJ~JeuJ p:izl:lje mo." (l. 0"1\( """ \!'I:1S. vce jesllJQ $Vl)jl)j $MlO~:$ltStiil'liJ' sitrogo og.t'lJL l~(ije g·buka fum1) za cilt SI:va. JnO~'01.leI'ijciilill.(}[jJ $:vih dll]lovnm pl'etpQStavki.tni~h}o :psihpf08{{O Otb"elLell]£! .iIv~e.i :p<l!l'iadoksrun.• N '~I k~~.s:pOSlohni Z...JI~l'lll}Qst" ki· (.t:a.illm d. Ovo ..VQr(!. medit1lcij~!..ll1 p.gOV\lI.~. KIa pUhl. NijerXna :8'YijeK~ue Hlodi\e ndanuti vise od vrlo !~fl&!ogp}'oja tstovrememh [. kOl.l1l..ontloClli l'~Zllit...J!1 . ue zna ko~e ~gOVilraj".~.Opisli ns:kllst~vt! su :~~!iko :H11l:1l]lS lie nl u joonom s]ucaju lie da r(~(Y.pOlliull]jn u svijeest[...hod i:nediiladje 1 dOl «"dl:edu~e nj:eri s*h'~aj.Mooibi .:ie b"d~!w.y p. 1. k<:l~~~e I~U"1l.l.jl~ I:hlgl!~h~n1:o i8kJ!rU!Ci'l'{~ ci'njm:d.. Ni:S.l'it<itlG" covjqM i O'l1f"~~].~stv<! WV!lIog i bFl'\gos~.Q~l~dmo·~"n(. Odgovor kQji dolM:i i1. "Ima Ii i J)ilS hu.(l Hyl!i N~ilj:. leu se l'ilZlilk.'etpost<lvkalSkiJHcen. Ovaj cumhenik je d. hili d. .j(j~ . lill:m:!' jt' sYfesna pi.. ~to ]1csvje~tlll. ieko .t1i1 vq ]J1·o.i~ pOtb·uc.i<'l ucHelll~ jjj lwmHt lao.J. str..rOllniieli Syoj e l'ehltcile u SV!Jes~.. ()Vaj "WI1" f~dnQ.o"''''''' '~'<JI\~fj Ifni $("* pi'~Qb.0.av?". sv·jc. iii z"" Irmldi"f<m I I.1!'" 'Uvlld:rllnj<:: j:l.I]e.j. m~.i~ti..'.ija te da.IIDIO j?:". gotove l'J.jeru.·Il. p&s!oi~c':e nepl:i.::'. s~u:*".h'~i.~ 1"'*' "" ~Iq.PI'llli'{1 . lJ'Mld'JjJ"'i.uje od :rv9h l).·~jst.i:lltld sveg'l. IUCilelj ih ~ice.lJti oshn. Pl"eJU1I Suz:uii. ·!'ddsllSIYnl.P'U..Vo.jeistovl.1o. I on MUll [e sLilk.ild.Gi.~v()jsl''1'' U (IV()m trc. to su 'Od:Ul vi..r. IQ p. funnL balje.e opaz[U ~'acion~!JID veza iz:me(JlL~koana i ]SkHSl'va <l .mlg).iS odgmrorfu.C'itt1aj.?I)O ~lJz~~'~A:'~'l'" ii.lJ'l coc-vjeR" i dubi:lllir bica za manje ZC1)11Ci!Le1Je. "p-!· . o l ~l.iiI Q ona itS!.:1."cdu.vi~f. nesvjesna.. i.H~'a~amJel'no brzo ujzrrnje sltk. \f~iO k9Ji! ~Il tv(!j~ pr"o!li~1"] .u~ .bacujc. sl!~:til1Je S. S<lS.koje u:cillelj rnlfe Ll obliklt P[l~:a. z~ii swjje..0 Jlfli nfl-Ijac~I. lH~dutin.. tapk. roll . ogled ciJli se da ta k\' o ptt f1f1jC! pred vida i:li p pl·efudkiJ:. m 'ill'~Qbut.1to nam l. .5vjet]iierij~SYi~e.ta ne'>)l)lle i IPQsto].H!I!i'ld~e..j.~Lr<!1l.riodg(lVQi"iol: "WiL" Kako S·u~mki. J!UVdl logrl.l:11~1e.pl'ii'~(lil uceni ka slIJn~'QtS!ilVI.Q'.iIi.st'ilh filozofs!cih i medilulivuih pj·nrksl.1je Zol..jCl'll[eg mraka. (l~(j~ ~dgo'VOI: ~ sto ie' oclil.c!ja Mt(J!J·. S[I'..j()lJe uucil'ane osobe.l•.).k.Im.l:iosljedictJ.lfnzijll.o ijCi~elja.lOg.i:!U Od8u~n~tp'I':tlJOSll{V ke Q s.po svom mj.WJ'Zk..1~M U 2.1icav~! slobodu d'!!il. $"1.cl!llitici!:11 I.o "d oCliu" Povecfm.!(-ei'i~"mil~te izaci.":vl".Z01Il:vttIU za 1l1l.ka.i Iii. ru: "lilJ.stoga .l~'.1l.i OA se ne I f~oZe c1O:kaz~tj lo~::iCkislJiJed. '~!'ie{l:l'(H.IIlltel!E!!k.lViH (~!( ko(m-rru:torJia 11] !1a.gmn'il'<t..~o·je je sve S<I!m~.16vnIJI zbtvm.ll p:!'(liii~tl. su v[l~~i'k.ci. W jest.i SID je tlcj~~.-1 zhog t(lg1l.:.i cl~ cuk' 8trli~Jlja1. a k<)i. pdmjecnie..Kj<l..oNto one... .jOil "'.I'~!l'l(1cle i kflil..gt.(lvQljan" Zbog [toga.am:nUZfJJ9Sll nastale ktIQ . pl"~~mu Sy~tll o'pi:Sirnll.: <J!!\lli"lj.flZll1nij€!V.el)1 a.Vijesti.st.Hij'.mUlli." '" CO~HI" zen ".. olf!.hi 'bilO p:ri. ~<I1i dl! to~ke clczol"ije:lltacije.-'lKl . ill:o Ii~ s ri. rui nesvjesJul prclposl. nesvjesnem iw.!j !lljluj~ iHV~i.C<I.~jH~th.o~.vijel lspwje:n ognllmtcnjulk1 t z~dovj_m:t~'(l'j.siC!li.mJ ml[]OI' z~ koj~ nlsmo s~u1l1o .~c.a p~lFnd!oks<l]nl)pil<linje !2r<lZ Os"Wl red!wnicl~e iii d~elo .o 11. I"llifi:njl1. [~ Nllprvi .je.e.gijsM!1 111~~h~:'l.oo"idf'" _I'!u i: {'Iie.j j.u.1l.k IJjla tSk).ru. C1Ja ~leHm]can lIVid sn 'il \!l~l:.ogollllih)o se i.rfwte seIJl'eit~G8t.~tJi~~t..at'lln~e J!wje. sli.". m ncltibJ jn.. Buduc.k.atelJ. u .take neQl]]'ed!eni I'. te pllallJiTt .."".je.~.tsvijesU jellle1.(!:. ne PI'<lZHiI'HI f odsutnost PI'(:tpool. LaIW!'eci.lj1l._Q{leJi' pocfutz<lvi1I.oY]jetlog Pllo:.toic.illj HioZ~a :tbog toga ~ ..Ze. ~i..itl.Sn Opec. U.r..=111ijC.elpost{IVkol'1Il l(Oje se 1. u..·a konaml:iis.sl<l mum lstovremernh . se n101·.1g" po.vno zna¢i "WH~.: TlraZrn..".je b<U'~.iht prirodu". ~Q7.'l!iud 11 pMp~mom ItlnLk..oj'it e od.j .1_ zahlijev<l..j-1lI1 livid.. "~no 1).1lmiicslcih duhevnih vleib.1~(!(lh<)lIle srrogo od.zbje:ixm :. ngJa\'n'om su m vise tocflO ·i~NI2·0Y·~t$ilsti:rm satorija. cm.ragOlQ¥9 lW!:.kQjojr~e .ijcvol1)'] episu.roepcija ~ nizanj.I.nje t<lI\.tlo 'koje izbl~ii i~ t1rl. Sv ijesl ne semo 1'11. prcm~ ~~t1~e.(l H~(!q)l'lj" j'oft""i". iiocmi su. K~(J. pnt duhovne J~(J(/.]j .J..Ziuu otireduju pitilnja koj~~je· poSlflV]Q C:iW~ ll.1\<'01.1I.nih S.i:h s<tdi. pdllnjtw k Wll.·~I. to f~esl'{io1!'jek sa S'fojOt:n lJ~tptU10l':il. tij1.t sl~lVi!i na stranu.lljJ.to-ire O(igo:voo' j)f Erode 'kQJ!rt le uspjeLa iZI''''I'. !I ~~"J~S...·j:::*. l]jk[~d ne r[~.~e: 'N<: mi~1i ~l!l1tQ!!r.\i hl1i.Z.ko1lko i! stoga n j<lsn. <)<)logS~() ie ~l'\1~U':no ~)dS~ltuo..lulu Ol·Ij.t_'ilI~fCeU. No.!'rIoguce..sv:e ostale mOl"<!Iju o61a1. ~S) "... .e L"<)d)Qv~I'" j z.\'l.. ~l~)..:>.eeslo l1il~iva:h:rije stv<lri.o.[{(UN~ Dln_lk~ iii Q·bJilwv ruJia si'ml()ji se i or:'! ]]oru'..i Il.

~Q jc :UZWUl lutjsmjelijr..PQI<l!1".ti ~..f. H"<I"Ii<i:.n('.ll" cljahrem svijesli.Jf!.m1O stallje p:rilro(]jl(~llnl!ihe (£0 odn~~lehog n~1lksim." r""~""W~lik(l:St o:t.jCS1]O.II))"J' ~ij.:tik.".1 ~l'~J~iJ:'mHsm.i 'diij:e1ovi nesvjcsnog lts:pj:es:llo ugnHJe u i1ivot svjesnog.i kr.oilp.I1CSV. f(~r sve i one iZ~. "!"'I.Y1: i'.ij1ln."loVltl.1ih na lstekae ps~hJ.iQ bi se dogoclilo knd bf indivi..:'11 jenog ni jf' 1..<1 POr."".g.~llfM~:I.g je od. je$0I 1Ji""~~lis1:l POII'o<.>. koje Sill. <].l=ill . oduasuo '2'.I{! n« dire""il£iVII c'lli: gle<[.:oi'J je .~~"I. Ova I)..~]emogm.~edllmntrenutku.I~Qjl~ "lCi'ol~llllii'0<1 j \iIO~p"'iJ:l ~..I! sp't"tnlrL(:ls~ !'~.uti~lienj.JSHili dla nc.(..I~.\1'jesHo 611V'1 Mnlw ]fIIfanl.lie) l]e.'lUl .t"!I<jl" $t"~'.rtajc.~tP(~~l'~\lk~.Haga. cia prm:njej:!i·{~ i zat v m'auj-(? j). To je 'lleo6e!kit'. i:i.jesl ~A~£1.lslvo II IiJel":enju Ilmobolno.i. je{ilIQ~ str <111:]0.mski I.sl'IQ ie pOllYruwsl 5vihpod:SVJj!~r-..!wjesne. [:xllm.og~edpnl ~l~picl<l ! olmhvfltili i5~.(~jhzi .lu bJj. ']1.isLn !'IUi4WI1 zalspuujenje. ]~ tOY jell. Psi.'~m(~'z._. Ona 6ini cilav'o ureden]e lz b*~. Bmhl6u da (WO (lvofc ])QsJ.h.)<lct~val. 1'0 mM" @(~'(>(!J! ~ j~i~lj{) llJ!l1k indM(Jli~hjO-".l:vola Htrne:~tel..~f1)l!'dn)!j u nesvjesHo i Imfac:alV[1 njcg"vl' obl:llkxl.td.rzaj<lkohko ~Qd ie mogl.8S) . H('.sn.no d:t~g'o t'~'C1l1C:l1:-.lazi izNnjenfae da se Nl~.ljncaispOdje ohlikll (l'BO'! ie llil1jen:ica.lOSt.e ~kl'ivm~:e :i samo r!~..~nlil!oU zen!] pl\oi.vjctljtl~HC:i QI.. li d~L m(ih~p&rdpinlti . kl)j~1 upadnht u Ujill.~(i'i 1>.t~ k.dd':l'ugi..svijest seuvilel. Sll&':. ''\i'ez.ilne i mo:ra]:oo ni.~~i\'.lII sviiest. 1.relJeni'<~ kQj:eje..bld j~ :sadrzaj[t t .'" "" "'l.du snnva i djelatHe :. ...oj!J.~7.c.u..I'$1tj'e~mi...m:g rJ(l$l.(Jsi .k()j~ ~]tS ~Ii(d :i..I..:s·~"ki 11. lstevremena shka in potentia ~iliic[.l' Odatle joj nemloljiva S.r! ~UI" Sv(iku lil<1i~zd<l . U. usplo lZgJ'.. d\l ~u{]!(t('i.. .l.svj..no.zl'losi. ijll!om naoelu II mje:d ll. IlOjavijnj.~IlL ncs'fj('sn(} s:ad.d'"'I"~ i':~"'t-"Ih .. 111.!ez.rob. ei'ilH:lj.kt'ug..vjesHo je ssnova svih me:lafiZ:lCkifu itvJ\(lnii.<jrtag pov.mogu(ojl. i.plo.\fj~·sullihsadi'zaJa'u svllest..Ml~.j:e lakodel' H!lilin~l.j t).rJ.b..mq. " j~jOoi.::moou sv jesnih :<1''ldtz'll~rn .. sh.olilic"'f:ze kolJko i.1 ~1.LWQi mogu jij 1:tllflU i ilH~j!l.~b S<l.".'.'1' ije{.o.lZie . za. Ove 811 I..u·!i!U :11 kI"HkMl:"~ljnQ' :stru.sitddl. ~o51i"S!-.ella II I\'i rti.Jj€i: ieocl~OVtt'.l...tdj....()fjui.Q.'~z.knIl~lihH 6vjiesnog. lI¥ijid~ ima Qbijdje potpunosti fer je II skladll spm-odsm l.Ilt]..to h~Sl sa~kzi'lfe ..(1 Lidhol'!n~~ Q.ra bili "tabHuo.j(' oh\. l.~.Vf.sn predoclibc" ~esvje.IIi II I:wj!:1H'! slucaju porpune neod.bol)c oclgovai?t! ci~e~.j .1'i~d.lMo(}i'l'! O{. .\. a vi. I~~kj~koie ie·Il.kQI:()~ !>C ll1o~la oreupevijesne] ))I"ecIJ'. a s n~irn~ I k energujiCI kQj~!QdI'ZaYl1.~r. It''~I'f1'i'''''.Jn.(Jv~l:. till'ill.~ [.!. ee pHc!jti n stru3~e (b.jed sH." &.li:. nssvjesni sadriaj i.t~'I~I""g. j 1 :I."~~"g m[I1~~"" " Z.a.{lIl1:Qf!1!16e uvicljl~[ .l~JOl'tlVljeHe.II$ljllj~"Vkr$tlO~..nhicijfl.ogljif!. No" ovo S ojellnom uesvjesneg ima ~.'ll..\ svijest ll. k~(j ilto je objusnjello gore.slliku sveg .hlnl~1 neplodne sulsohe svjesue i nesvjesns csobnesu.)l~fi.lllje HOIl)Qje>!. O\fO l'0vGcn:v. ~ (SLl:~"b..slDj~ to jest i? {~i:t.. Na I)r~m.P'IJenOst .jto' I.k.'~H!i:' .~ ~I sv [esnom wi'.~1hi se proizveo t<rj makstnnun ~Lu'p'NosU l.r. Alliako bl tome dQd. o.y.ajc.i: (S1JzulJ. Mmlo::rn.1'-"..iljJl flmbc..omi.li normalnih Ijndli.Z.~ij.Wfihl)loct'"\I"*l na .ln:I... .lZddIhoJte.~. d~l. ilko sc SVIi. Il.e se obik psi. p~.usu· .'ije.'."" kOJ:1OlCnog probojll ne. pmpuno proo..ijeklji. l~.'lYjeirnosti Ovo 1I1m)J1J~lmuceka.iIl<1poja~n prszrunc III na kO(ut.~i !:lv.\L~t~lJj<~!lIo.~\log li.veiit:o je \.f~ t'i.~ihUl. ~:lleduti.(lje~..c jas~)it~ stval'i !Juno'log. Ne moze so pojml.!).H!ii Cit"v P']'1Zrit'.'Ji11 ~I.i:li:.o.i~<llrjJs~. VB'." in{lg~J~ i pnrade. suplji zt. sve mfi~ol.·· $.e~ml!.'l'l'Li::i.tln~JI..~ . lJ<l. "potpun. koji mIl se ukazao hoz. 10 j~l..guvor na od['~d..<l..1'i'(~!lOs.I'Hzni od svth ~..ojO$ol)nooU j hiku ~lk.h ~t. "K<l[1 'Ii]~ . mmlj.'~~~il"". Uto!fko se ponwlen~ iii silom '~rrur!elIl(~t.'iiI ".WJlcij~L] hl)uihi."II~' !l'p~'0Z~.lk~~ i fliBodl'odk. NJPO-· tarnica p'l"ljtwih tl".jlli.lrno je da !lostojl Iln"llcni ktlitl'lk. ..gncuo.. SV~ filozofije (u Q1']J)j !'[ljeri 'll koj_o.~sl'" !.ll l{0ie mo.ej:ll kOjl~ po.a~llrH.ib·ll].e.i\r~c >..s1~ !\ko o u." 'nn~.L Ne.!\..:~tizol" IIi..-~* ntje pnu~die[la ]Ii. .11.10 nema ~llni'.e uesvjesne.i Ili~lll vise' sposobn~ bit ~ II s vijesli .!govOl".zltje da pOSlQje' C1HIJ1:C vel-I! i:.jiv.l nije isldj\lcivQ ll"i'u~ka) jj svih ehllka z..~kIl'lih 'kl'j L'::'I'ijo.!:run. [{oHCimlenCl'gije 1..· .stlli zm.."1 slv<lii·..l.Z:c .5<'11110 nil percepdje :/:.".t jJeilcoepGijOil ~:rajllozanemerena i..ji \'(~fJii do 5vi.j()l)(lil.(Jdifski~lod!w'f".. Si:gl.1[ koje sme sj)os.gb~. $11. nllZu:nli.' i !)Qkt!.1 .11ofkhn P:!. S vremeua IV! vdjen1l..u: ttlei. .e..odjedlnmn lto i~ISIW'? Ovose pd[..gil' .HVOOI 1<\ tiJ~Jj'avno P()II.16~~.i tnog uclh id.() i$.0'Sl'I()gi blj od_govm" dtllaZl iz...i.l'<3(II'Ni .mje od"!.ljelrtOCl.il..lw !'...(W.t.CJ"rcrnenu .llott i stJ"ulHm'l! sv.. nd~()lffio yftle te .111 posebna . :I1a povrsillli s.!'lk(·:ij<'lu:redciljll.linacuQ.e peo-ci!)ir. prikn.hlickog postojanja ]wji.~~j(t se prol)iij~.h. (WO.l. nn "~did!l"kD·pi<iJt"l[I'lo.<I~ lItO. d:dofurpnost.fi:nm SiJIIUG djeli<k.ikV"QUTh difere.je-ri!n. ali II nesvjesnom ono ~.ll!o obi.~~tl!]a>vije~l [edulm [p.

es. l03-Ua'k).pat. c~k~1ii CI.zd. .I otkl'Ollcnj:e lljell. I[J na\~:Oj kulturi i'l~rl1'" u~i:egil slO hi biilo iil:izil ovakvlm Iclnjill11l1. do samo budale. inlJ10 !'azulrnijevurrje IJ?J'i.epu ulicu bez mule.nJe: "H'l\'.jeno cov. F.l'efljivoocu proUwatHi ptusvijetl. Illcdutiin uvijck tlzeH tl Q:bzi.el' je SU'Il1<l :-. e6i 0 sebl ne hi b:io JHm7.M ugurano '.jenog ocenika kojli I'~ .Da.s. Slog. 'IIjel"e:?' ICovjek Jto~i.ii ~z v.t. u kom s..s.jek lnoi..od same IVf.ja.·~~cionalnog j'll%llmijevflnjt" Z{~11 6ern. priroduos. aenalne duJIOY!iJe flll)l.ojl j-lidlll0 na lSlDl~u. lije.edu lijce:nikai p:adjcllta.e StliI11IlJ<lI1'l! da SIl! satori i..ilti~ln.].'lmJ<.jjelko dogada da Sf! 'lcrallijom mora p'l"ol1:ves!isv~esnl ego i svjesno.~!obijc OdgCiYOJ' .~dini iSlinslli odgov(II' .i>ol. motd..zmlfljil. v·(. Soli! mogao hv.. kd.1 !il\[W'<JSl1 lJesiuisIicf: •. IUllk. \I{) ]eri ml innU:M Ipude' kO~lilfIJIlise konaenl ('iilj i kojise :Pete cuv." t.ljlmfl ImilisUN!.llj'<U:lja.lV!l. potl. srell lliko. oao je ekvtvalentno vazncsu t1'adi. slHoljllo dill je ova] predgover lmpisv.. Jcdb:ni pokret u rm50j.. K 'tQn~[1.{I.'Iz.r. euvar rcIi.\Ji Ii.sl~. hi $va.':amo.p5ihm.h 0 uJkidaUiju !<lstv.~n)nial. daiMe.h 'I'azloga.o pSih(l!enl]leut. 88) . ajv'iSc SIO on moze tlcinHiie da {}<Icljentu ol<llda PlIt.r rla s J'dne sti:anelw. mozeme s potpmlQ!U su.t otj.. Imii sto j. do zauz:iln<lI'!j.oru nlsu bez~lspi~al1.g pm)A.oj pru'ocli psu! M. dOlkl(l...i stIIHo.t. Z)ldact psilwlentpije sou 11<1l1'.e yQ"l' Hum] lik" 1m.n?eI lo svom liGI'tciju dobru p!jusku 1(.I. TIm hi.ve telmtke mogu posllOijati jcclllio !lL(t lme.jdlJanjm i uapornog rilZ..lucajll ne buv:i IJt~'li.l1UI koji SlJ.~!. sljedbellilul medu nnrna An ako MUCW'l'W zadn Icz"k zOl(Latnilc tzoji zab:Hjen viSe 00 ]nebrm1i~ko.·nprema ~1'eudlJlom lsknstvu Aka znanje .ik. z.i.l liD"obraZajnog iskustva uelse W'11ge..Stm z.aji:l vellka. fik. bw:iizn:]11 Z!iL ta&nll"l'Jije:vanje prooesa j'e]i_g]h.()trazi.1Q llOlt.gl:.~r. mlidl'osH le:!:i tHl~deljoevorf! "Wuo o(LgQV'Ql"lI na pi~n:nje 0 lmdis'Lick.ou puao sodnll~ teSkog .s~a. Sll'u.ki. DnhO'VI'lI pojmovi nuZni za zen Z-i')padu .u51 '~Ogitdli j IDIIl ZOpadlI.kl'h'(Ivten1il1. j:e l"n. unistili nlclonalisl)clti i'lltckkl kojillilU!d uiie nl pVSll)ji'iP.ftigkeit) je ouo sto iSijav..'kv<I. . S druge st I"i!lue pone Ijw:li kofifstlloIiko u1"~e]"f)ni 1. !{o~.gava 1»"'ll}Os'lavka.m'.tiUli'l kojm djclomiCnQ r<lZlllLm~e i koji IJi djelomiCno trebao razumjet! . iskl1stV{H1JI S· pojavi.'a kojlm ce se snprotsta viH '11lJ]rn. z.ak<'!lvi naporl is l'ijlei5nUtov'estrane ne mogu pl'ismti.'lo [-eSlO s najlvl"(loghwijiln EUI'Q.i lgra velilm lliogu' u I}!I.ne same iz si·iii"..ld pOI~tl~aj prenosenja svog ~Skl~s.o.I·mle. i taka\' GOY.ldu (vldi ·. ~'[!:ile '\en~'rlL:'ita. Zen l njeao.j(vHI! l'll1cinima [Hlna~ania1QyakYO i)QSlO\'rulje prema sir o] IjudskoJ OSlObnosu posl. vl!. kako pl'tc{L KOlze.g.. Ciljie' lY1•e{llbr.1IZ1lSmn(W:il1. ustvari..za 1:lji[~ga [SU.R"liij.'i jet· je paldel1!) ialQlma i UlI·IlCna. Jk.cnjak zena nlje re7:u[i. Tko bl ad Has rako slijepo vje)·(Iva. za [~tkviim ·ciIJefn.a iii.!.<lI. :psfllohn'<IIlija [e (lijaleiil1cku veza i'l'Ju.\vIW ios 1'.ieil.elJu i I'~l~gov~m nea·azumi. stl'.\pt~tll:lj<lt:1tiII1 postupcnna.j.1 svoju nadarenost (Lau ij"..eodrecl!iv a Ill'(l'lnjBlla' i)ijji [e jedini k1"ite:d~1H'lstantt:k j~h~tva.>vjelljenje . (Naliu·ha.ii1il'.luezljiVosl'n vee i zato jcr :znaju d.l. tko bi se usudio prilwaliii vjeNdoSloino.plj~!W.1k.! se i ko(l n~~ ne:!.ski.\'lli od mkakve boU da bl mu So' jll'ihlliZil:L Ali oni C:e ~mjct. nije lIjm'oratno da te ga kmisliH Ijudi sa Zii.l<TOVOl'·i. [Jopul zen J'cdQvnilm s(Jl'e[):~ni1'1(1 bHo kakv.e da je ~vjfk spreman zrlvovali mnege gedme U z!lmornoj tiledostajl1 Gledeno $tlg~'In.stoji vellik ibroj lilHli koji ne lilo'~Ul ri11Zl.gi~5kih (lobartL Nijena je Iu .oje je piU"OJiclobm]no preko SY<l!J:_. da se suprotsiavl svun takvim ki'illnjlim lskustvima iter ona megu I)i..Ii.'\:l n('. Em'opl)1anin J. .lQcmje sutrrllj<1iti "VldJ odI(>jlbi1!~.dm].voja... d!'u<!ima hio.o fu1dil'edleJ:i.oJ oSki.osfel'e budlsrna u zenu.om nCit.efu'rve zbog ilSt[lle. kuUi:.k u ..B predadredena vee ]l...p<l...1~l<lCtil.t)~..lI!2&j.? ] komir-llCl.1 .zmcdu dvije duhovne elellne It kl}j~Ut[e SV<li mudrost snmenlat. n.oHkij~ ''i [p.rlpi}a se oi. "<ldOLl"'"lli~ma.e miere.e [e llsihotcl'apija.alm da vjel'Uje U mogucnos! lskustva preobrilZa.ikov~Ui "OIliiIovm.og pl·~i)b['az.el~O~)Ce ptl~lI'lisli. i nedostatka kull Hire.Imo lu'O.ovakve teznj.da.iIli ua ued()stilll. .. im:<1 previse [(J.t' duhovne kulture i to je nje. e mo.lje svj.koji . Iako je v!!inQst zen.!" i{:t(~ ii}~bolj!.slm~i~edo re mjei."0i1l ?:Oi lIUlklli.. sve ~to i receno Q satorii« moze se l'azlU:l"ijl~!i Kaka je lako f \fi{lj:etl.jek r ne hi Ul1<10 t{l:doga da .l1. Ot'HI.

ne metode dnjJ)JOVIIl:)~ "iscjeIj. pdjenos .o" Fm~l~f j Nicl." -_.sH re ~)d_jet..*16..i!I'llll~I)USl.riM('II pok<irzali.ili uudim bllo l.nra ..ll:dna phi(~h p~101ovu .(·.:e C1ugog procesa II.ezru'QII'!. ~- .k mora proCil"Jti BI).lWVI.i 1u:1I:jnji !'lez:~lIl!l11(ld~en~..l" :"lai8IJ·..l&()jiil'!}~(~ g~'1. '.isib V~S'l~I<'.StJJI.lHIS n~ ZllililHO iSla ovi IJroil. lGga Hikm:I rulje spo"\v.lc~·iv~mi :njJlted..s v ill sHI." koja vodi u sasori. pHt.ell"lll~"' l::2.:).6i negcijlEl lspod lih v i$Ui~" Z1:1. Ne g_e']in\d~ se Irt II ~(.~allj~l.i. SUsr~(U3e s rumo v]se ol.v og i isp)'e(] sv e:g H<I."llll p. cl~~~eo nrulvladllli. pru tom Ih dovestl do 1"'<ldQli~\li$m:~~og u<J[t. zenu.i .jalho~clL i.~l iiH Ul.V~' (~~kfl ~ na~lt<3Ze ga jc pofmsaji S'CI se.~L~ budueuost.msl<will iii not m~~i£.isi javaju6i u M m1igl'QVi. maze mu pOSlaH. Da.~ln!incp0l!:Oleban k<l~i v:Ldn l..Z. a kt'l1i~.S.ivtm :!lfo6e se NI.\.ti s\i'ofe vJffitUe pl"i. l)<lila lU. d gon'OY(1 d~ ~llVl'SCnS[v<l sposobuost I~tfc(' grahe~ ilp... Ul. ~"II~Oj fr b].l~iil.ljan s pd'\l'W_im~.:flU l~hu'illJl.ne.d'l :t:llijc.rneilti1'li~~. 'sv lesno sru no {UO d uIltOV ~ log· 1. p(llptlnO lskusrvo sv·e iilLo je rnanje iii lTIillEl]C Vl"i [eduecd ejellne ue dolazi II.mJn~'lfl:"ag.1._--------'_.cjelov~. .oj kvr'zi-b.v c.[ s .ra).t:'11'.tj ]}I'obkm ozbi~YIIQ ~1!(l~mpijil@ najad".ljfdl". l~m'o]llj<miIlllJ gdje jc n.1)(}g.Ul!rlj'\lNwg·mli.'Li da~f'.~nol~dsUje:n pl'o.dQ'Vo[ja91saino G~UJUI Uta je zaclovo. ~iI]~ti'.kU..J:~u("Jl!.A.r<llkovidnjh uaueuih uvjei ~'ell~a.e!ekl.ako.o lflGueuhe m'I!ZV(11l Pa!i~(1.fe Goetheoy.S. JZrYv"iil .g..15 u~<tz.Zl\dl(~Qvog ZtN'tnltu S/.. na ttl "uajduzn od svih best".zGIW U I~~tlmo..I'.mj"l" i. ocevidnos('u ilOtSeg U1laJWi.klll\iObhli$ao i8toCiJ:. S iH'~kQJiko .. ~I01u !.l. IWSll Z"<lp"lfb r polurku. 1'0 [e YaZllQ.1I "D]Quil:o'lIog.iv.l~HO dnhovne l.lI n~~jmnnje£ miA.I. l!1. z.alasemo-nekohclna mI~i.j. ·remei!.~". U vecuu ZillS1QIl.t::ctakl1'''..i.. !:A~' ·"ij/". j~""dl("'. To le ouo ilito se.wue.'<'Inj~~ t! "tls.ojimokolnosraua mi)s1i diel tune dajem l~ilo lUlkv(..I.I'II.1:0 '.r:lo.kl"tCe pogk:d ~~'1'llJn Ulllltl'<l d« nade mmg k()if tm. sli ka likoi.I)Jo "]'lliJil{J/" mbela~~sk\J. Dobro [e poztuua ~-iJ~fGl"!icil W ()V.?!it "i. Tnj pdvid slojj i.C..""!'~' ~"I~"/)r'~~r.1111l1()gjh dJ'IIg~11 nmJ:ogtr iznwni iskllBtV(l"? Covje.izva!n svoJih hOr]slliJh did<llnosli za maio "<l:Zl. ~'.eopsjenarske iI.l~I'{jln svejern (lu2.ka.ljiil.Y(jj~1 (JV~l.ko je Qlj .~ill hi SC sv'~l'ntlo~). " .<lli ve sav je~e.~vnfi~ I . SV~let zihlmfrlljur-ilh.Wi~LAko nastavi.Jim (nnsteriozm .guc M~~lutLln'l~hot.n~lm pHjen !lCgO . ineduthu.ulw v iiie ne v.C]a PQi:uu govol'i~i Q 'Z(!I~U. .lVrulja" .Ii.pl.S iln. SP~'ClnO opon.n'YVe Istoka 'viSe od ~hije ~iSUi6~ gmli:na i (1m 5!1 III l()rr~p~g~e(tu i·. zlvollll l SV<l ~'<lciQmms:ticlw 1'{.).l:inmj'u6i U ol)zir i'inf~li(.1z17ijenem~todt'll mo:wfskedoktt'ine kojf' ~~~Hl(11.'H:~ pol\.dk~a".h Il<~jve!~ih ljl[(]i . nskoro ce shV..§!w: lJf1el:pGf s:tDMiti <lit se'sClulI'i j] i &il.pji se eslobodto ~shill'e.ki LJlVicaj ovog se merle l'azWiujerLi u.' Jo~ III d~'l... su sllplja i. obril".~ ZWlce.ij..Uha.c:rap~Ul tmji je o}biJj~lo z~ioln~p]je~l'ciljem SVQje ~e~·lIplJCll:e rnoze (1(.'~vtdima.'~~e :~a oP~~?.jg..kM ~o saan prcdlQrZh).I K.id" 7 '1934.IIIJjll syez. Naae Ii psll'lOtel'apem male vremeua .<ll-ladi. IV.I'mir. be:. m.1ult~gti~nl"lVill.~'eUi s ncl::fim 2.?.i]uga s:yoj..t§l~:ijl) oj ..-: nifl~ llfpre'pon~cl.k~ uvjH.:~. je d'l ' IlciW nlo2ie>nekmn bill dovoojno.Ji:~iulli.I.icl~ ]C.i. illi 0 (h'iltajiJll.Q~\:lilIW posur 1)'I~..nml\ic domonskog )'O(]enj"" p~dUs6u gil ~le:>.iQlnskoj vjeri.aJl~ s't:r<lh!)te Uop~ll. · a rae dol)!'c uauuere.. po!'MaJue..IXl~fI~ljt:lje IWe(~pSH.tlfljv.n*"W(!']llz.lot'c::rapcN~om [:.ia bi ]I.l'.'.kao hal~ljfg_ <I vlsoko] p[allini. gl·<l!i'U<lCEJ!tZCm~Je g<l slm.I·e.$~.'\llgorc do SChof)eli1l1J.nfiajC? ~I tstom srnjeru t'ltl.jlt*1ua uesto otseano svakid<l~l1je i." ()di ~w·@pskog tM:tIrI lwji ]jajv iil(~ Qhe61vaj~:~..~de.i:t. smfl.]lij.prepQnukc .1In<l.JIjnCku pru'1l1cllJ 1]mCe!~ji!m~i k"Li"ls~r{)fflrl)<~ Z'~()..~.ojinJ joe leSl~.:. __ .n11 q d\ihokhn mQlivIm~J.J)(Il"<I - kah.)NI odret!t lj~lees 8'1'c:'a~og'll ll)'Hi.n~h ~.gskare ga ..o O$(}IJ~~e rn". Ii kdjc se ntQr<lubrOjili i ~~'ilbtf:l'~~I'Q) ih inlelC':klualnlm (fflQzofi o!lP. n i ~eJ·~~~yn:. tJulCe uvijd PP!.'~l. ~V'lko su p:l·~ii1(l.tp-"."sanje ~M cal~ :i'[lleJe~ ktunlna nkro bHti.If lllMJ je i shl&.~i.mod/l i l1:lOgU !i1l.ilika kojL je . Psi~IQ~o.:veg lie PQdnooJji.eijei~~n"'.J5~I~i iiveSH .:~·H'!!edn ..n.si!iW)M U vremeuu koh~'ml zove S\'O~lilL Tko i§tn . fill lUKI khldi Z.jail ifl..<llili sto zIIaN "siloviteotvoriti "'rata kJ·aj kO. jl11Sl10.!ost.ruHl'lH.·agmlj. .ltU!i. QZUflcn:jlJ J)r'l'j ll'1!~ ~)relJoJa ])ot~!m~ tskusrra (Gfm!!/l:eiISC)'tebnti) WI.

medl~tim. I. .i1rf.e l)otpun.m.liili\lJij.iv.iSt.ie.lC<tjll m!l!nj<JIopasnost.pasobl1oocu"! Ako' 1 nemas nisLa za "stvoriti". stoga ne moze btU la.S"""llkj •• I'.':llJv.dl.i_g1i."m~"! nikilit !Wee:) i>!lt.'oj rizr:rici n'ri. 8~.igm:l(:. dfsanj m.~iva[i barem II 1eiiJniC!l1olll pogledu n.il'lfl Sr!ltl O-ZllilCIO "i!l'Qtlttljru~je ci. S".\\ mame fH~Ceb. uwz'd.uu:ije. ..F~u:.'og i dolu-ohotnog c..sobne za duhovnu potpunest.<.oh~ifl·?nl 1)/. Za ro ie. I..J:I"ot:! par Ila.0 Z~l~. Zen so ne :ig~I'!~ S~l:~IO~~:iiliD. klio sto Paust i. se ne liIOZe ugr. p'oll.e pl'k"lllja uz I~jeg ..l1elUlO je u mnde:nlil v .ek kojli.'" If .. pat·oIQgij. MHobib.w!i:.d:l.st.l.. do. uikakvih Ztl.w.ocalliza njegovu lb'f.Ii (I "tajrii slval~auj{.s.m~-l.ddl ••:sJ.na. IO!!ie . lad zav~je:l1og U izmogli:e.l:ici'i.10iott :..j1_ko vrto ClJcnJe)"fi.kil:ill u"jeta.<lSebe. S.cn l." (.lfru..I'.ul ]Jl/'eJ\osl zen-zeaonetkama moze mofda Il~k.ha-yog(~koje MV ode . rJil~akve veze sa ·s.'~Slj~'"og Europljani..l:nl'l predodJ:Um.0.oiliko ~poo~ati cijeliln" z)l<t.l" moze I.'lJii:mt hlil10m nadem da se..Yihkom~ro~nisa.· . j.adal:ik n fi"OlIl" Nipcbm riO XC" .t""·'" OIsjm'.~.VjeSHlll fG). i:li telmika!na·"'h.t"'(! vrlo j$SHO pokazu]u.khH.pos.na iii mu oslg."jmU1ieltOin svijelUi duse th~ bude sposobna.".'opljfJl.. 1".a st. Posl.r·siU.t.flZJO]oSl!.<lsami se'he uazovu "tUllje1:Jlicin<a".$·li II OV(lIJJ [c . lje!e sam:! sebe s termiuQfogijolll "neuroze" i "p-s:i:boze".iilll proce&:l utait'tw.i za :ElI:rop~jani:lla.e. VI(Ii l"J\Qdel' 51!".. !G).1IL Gotiji. ~". slvoriti clfvl.ljedi'~jegSPQr.iti dov 01j11(I.."...lh ~noZ~ (~(}$~l sjedeujem i.t ~\ ZaIY1.'fl.kad je [-0 sarna Sudbina." (SUZllk!.je-tnicUi stl.. upozQI'iti pal~ih.ra"l. Rao ~la i"l1mjelnosl II' nem .l"mjU kral.".J.~ne sman-••zen jeHi'nim IJ.biili. T""'..'il1ulmna nit] 'isljel'illi PQP~ll diilvla pu:tenlllau~jlI dOgUll. '.~lkovtdIH)Slda iz svoje "mnltne I"UI)f t] Z~d. d.~"'O upeo U km:nh~7.11] Iwji su Iwestl'i'ivljeni bU neee Ce umnkov]to z<lsHceru od d.. stvorH:i '1)ri.. Limll izvla6e I'~ee]lij.urno.!.V<lJ'.~opopUl Sl4dbiJ. s Zen PQk\lZuje k.l!llji'Vm1 stav doslovl~Og 'fjerO'vanja O!."(~rdfmg).$~OJinjillGovjeka koji je 1JP~'i.i5. imJlijs}tim kuuovtma.. ~n Ileum onlll izvanredno heil:fQzurnljh.:api·Ol.i Ol"lJellt~: ranog Em.0 P"32Th. I!:I~va """ .~ i!b<Xle "~\L(ijli Illizu.. na gral'lIel raz.Ii~e.·a. I\"~.e.ln..e. 2!l:!l) I".-svtjel dll~]O"V:-'logiskUAi'tv<l.. zen zaltt1lC"II:a ~ltc1IgCIl~Jl~ i snagu volje. t emnin kQj. O\'(j .ranpubllke 1wi81je tek poeela s~u~ati... lIas~'(~CU. fer 0. "z.eJim" (G(Jf~zlt.i\'. z.rih r~jeci k a e It .korl nom i(iejom Q "autosu.o se mo-le (I -'duvaU od kl.• -Rad 1I. duh~Jvnog .ljeclnj(l> l'Jflie(jjm~l'~l.:djnjeg kvarenja. sir.:'l.bib.cstiji" (vidl strauiou W"'k).11I:i :ilbo maze. 1''-.SapUl'.il3M:ljla da ne l'otcjeJlj1Jje duhovun dubiml lsIoka i.IJ. bilo kojelll ulisl1l.lltnJllvOiSt.cllcl~.lioroj lj~ldli d.l.Htm. kao i sve "dike stvnfl . je."o'Je ~ele pt}slah stv lIl"UC.Il.porazurn kQjeg sum po.jl!-'~I.tesll:.• emena potakao - Il:~l:na.istolm Z. nik'iJk. 111Z~Ji IJfuldJr'.I~alluu. 1.at.dJ? su i .IHv:i.da. potrebno b~sk!'ajno _Pl'OSil'enje nesvjesnog.vo pot.g ZllilCajllOg.rr.~e]]wlrj. Z(I. u z .'-d~. vjerojaul)(1 ltijC i)Jesuik? Ne.()slti lnilli da lie koristi cje]trl<l.

ilelj m. lin uestalue uviete Zlllo!:a I l'eLigijskc I)Owebt~ Ijmli..l<...u".J.1JjbiimjIJ "' "".lIjal'liu. M"almYilllr1.m ~lvjt1im~ :<'. Shirl.1Ct1l.g~c ""'_". <k'laljuc) i~n~...!Buddha S... n J '~h'Qi').m. vode lwji.·o. l: Knt'li sc "iZvilD jail Jkn'l~..1lI" svjesno ..mjc.li 1I..'! koli~' i VclikEl ..I]'] nije ILiSla drugo do nrl'li'ijenf obli..e)bod!e])ja..n}litl}'. i..h.kuje od takozvanog IJl'iuli!iv:lJll" Hi Qriginaluog tipa..lJ>-~im"'I.-'letl.1iIW. m" IJI'i"'"tj"". ..:to.limahayana. U ovlrn zemljnrna. nSl".i "II p ·[>O~.~IGbLI(U:s~1 i'azl'lii ..I. l.e hajnji :i~l"or iimJlijski tllcluelj. !l. IIlD~ti.Ill.'''' i V.It.ml1t3 .mmni.tnije~~)i. Zvoja peprlmlo obltk kojo se toliko I:azli. ii" ni! b_.1.O~i"" ovih....chilll5-L·II). . budisliCki... lId. h~n<IJ'nni. b •.'cJik..benici zntsta IUsU Zi"jdi l1i~gQ"''' !I~.jeni oblik . potkal:t kin ski' i japans]{i. J"'l>mm po-slofe Hokkc.]p"..~ l~". s .j..".nij.l(! ~ckle rl!'if~~~tlj.t. Moze se reel da ''['enwlj''~ i<l~j(> 11"]~1~.._i .<l1l0II ['I'Oljil~P"i'. i1i Mill.1'li..:<lll. nastavto se dalJe razv. 'illilojl.. Razv. 'L1L"'''Miiilelj~" uhl~k" . .egoclirm nnkQI1 BII(tdhill.CI1 U 1'~zIl1li.'T""ulru (~1""Hai).:ule 1..ijnti n.'omjenjivl.!lnp u razlUol.~ Ol"" '~kD.Cd..t krllu 'llJb.:~6~1<'t $vojc v.!"""" S i sn He·I.rllflg iii ""i". .J'(!I. IQ i~51 illlS" se IHO.ai.tivnijl~g oblika.'l'''U1 obh~. l1C'Sm. S.dos:no 1'1 [(il1u. ocllib id~i~poj. [J.(b~~1(lIm. udo .Y·o!"..k bmhzlfla kojemu i.o..e <)<1 If I [(I11I.j'ij.I l~oloJ1l u JUI).0]". .dl [eova] ~'ilz'l'i.~~!wli k.lill1.'d1 pl"i.~.godb.~. b z sumnje.lu mahayane' i nje:riog pdl.~oSI.ft svun svojim raznim formulama.da opravdano 1l1l0ZelUO tsiaknuu njegovu poviiesnu PQrljeln 11<1clviie skoic.05 je vllic P~'()dll1bihl vee PQstojeci [az tZlIlei.':'11.~<l.. Inillj. su . u.w!i2'li!a k<lj~ se "fl"lik"1f~o ad '''''0il:'[!!"j'lu:th..:l.h'u . Prcmjena l PI'~L~iJ.su.:njinw.:r.ll.di~n"'" 'iii.I~~II1"~ollli~.'~le (I"i~ m~19aJ'~rLb:l $'):. S. l{a..jel'f.l\() i)!lCtgaCelii'fl is]. S.-.oi.lImju 5~1 pl"oveii ). MII~~hpl)ljk~ Q'~ N~!FD'Jml"j Vi'~"... Ke~!)n(~_v"l~m"akil).'ik. Il.J....:.oj ... I'~ve J1 . pogIavlle UVOD 111101'ZAM ie Hjckolll S'ii'og l·...m i I. '[l_ Iii Yogacill'i'i ml '\''''''. '~Jlj~D'"'' "<Iii Ill'ip<ldiljLl tlLk()oT.one se nlsu .lL Z~11'l"ci >L~ illl.-Iky.."upUu l)Ilclislt¢i«: kr.t11zn".

nl.§l1o pOjm. SVC.)Jr!iO (Yi'li 111)L1Cenici koji ni uspje. Kat] Ie ~hv!lLi. prtvidne pal'a.j:iviJu kako bi nil tal ru\cin o'nvao voju 1)I.canjcm i-azvuja.jielovi! flU Iml~Q[J .blg.kdtike..l. nc<prekidan rust i j1J.l . 1(1.IJ. a time se kao zen.$:tii znactistovj. :. je to saHlO pomna obr[l~.1]1i. Teorelski. eso bno doz:i'l'jeti. l.<l.n snagu ad v<linjs.lljih.B e.mmcno Z]}aC~llj. ll.lIt potpuno izraslQg.sl~eizmoJ[l" no' 'Ol1e &(~ IlI·ed. 1'0 joe plitkoca duha."h1dn.llJ:OOID:o ako ie ·SlVN' vezru1l!l nz sam .<)f1lflli il<lJ .zi. Ni.. no iii ovdj .ito ui.e sasvun dX'uga.b]le'" djelovanfa )'I(:>C. barem ne POVI"SIlOgledano. kao !ito ee bili obl~i5..':I je ito.itl.) close-umje unutaruje srvarnosu.e (ch'<IU-I1.. Zen stavlja najved nail~isak 1111 to teU]P-.]~te ~di.je ern.t!Jlc$.a. ill namlerno uerazw.. No. pl'l. Mrn... pa (:a_k i zagoneran iz. nerefinireno tSkllS.tddh.smijeSl1iJ:n..jIJ!Ji<l. iz tog l'azlQg.~nloS.!:rZ:ii!Vl'lU. ave rasaovrsne raze promiene pOSlojli. one Imji nlsupostigli pl'Qdl:ln'UiOOt ~J zml:llj~.. pred_n'ilet logii:kog :il. Istem. Pl'oID<JIlraju6i zen vise ili man]e kouceptualno.ilividova h~!db:. "Ugijeu jt. '" [ ovo [e jasno. bez ikakvog tanlilGg splsa in lajaustvcHog obreda..'i1o !ljen C. izJ"aZavm. o'bi!l~ezjakojlil se Slllatra. rl~ene s dokll"illc moglll I).1'kvi Ijudi. Znanstveniel uieeu govoritl Q povljesnom budiZniiu.I'eSllt·nnjl'l. tsttna zena.tVQ. 11(' saaledavam budizam l'Iikadne l'. one su sjgtl!~no vrlo nejasne i mutne i [Ie podudaraju se sa 8tv.e QIlOl'Il tko nema PQ~h'skr' isl~l.doksame N]'{Jinje zena nisu um~etl1e tvorevine smiSljene.om lstoku.{lJl1Qj :. .1<1 koje se uzilife do Hello" No.. Bmll.mahayana H (t~l.IiIl.o di.~. ME-dll I:wojim sektama budlzma Ltoje $U se llOjavile· uaroelto 11 IUIli i Jap<1lIIII.<tju~\ uhovna d snag<1 lit'! Dalek.n.a S obe.ja poprilll:ttjiu ooot.i.etnosU..dski 'jezik nile prhnjeren izrml:av. lusUnu spozneli sustav il10gu razumjeti ovu prvobi. jedJ'lostElv. Me!111Iim... }'U-. i NjegO''I'()skolastlcko ime je "DokIJ'ina Buddhmog srea (bl. Temel] svth peimov« je jednostavno.'ll~l'me od P!'vog. bo]j~reeeno..jete nema i. i:!:n mi.!l .1n ZU!'il ~la lakay naiiin d.~ samo jz ne g'le(tiSta.ni. a lcadi dodemo 11Q isune Slvat'i.lstv<i.lg.itt najislaknuUn~ . itl'eba je.srauju p"s~(lfa!lj!i1" ~i:J' ie sasvlm to ~est za one koji ntsu iskllsib zem u svom svakodnevnom. se ohicl1rJ podrazuunjevn. em . jel' !1ClUa dovoljno I"liJiZvijcu menlalil:et ela bi moglQ dotivje!ti lU~~tl)kroz ideJe. kasla po pa-vi lull i pootajll r<LZ:tllIn. 01'1 bl se skri\'ale Iza nejasnoee..udan.1&'0 1::1 lwuza vrte 1>1.gil1~t~l!.lZ'i'Ulli $pekulla'ti. ali je obicno Zl:IlI.daje 'til.II.ljlil(1lsknstvo te .OSt."l.• .!!}og b"l(\i.zlIl<L.oSOWmUIl<iI clllge obuke njihova.l" kin.~.ml'idaya)".:umij!!. 1'1.J).a i ullljehl<l tvoreviJI.rojoj prlrodl oarumzam SI. ua nas iivol kno J)otil(.iz ujega je nastao bucli[Zlbnl)Dalekog: list6it.ijei lliid llspjes. dje.u bHi d!nllnjeg S. aj:l" kao lio je [ lnlmli bras'l s t\jctnuu HS6. O'v.skaza" Osnbno iskustvo je u zenu.kom) Q!1ginalne sanskrtske l'ii('(.vti! da 0"" grmlil U.tilneljqJsk. nj:ih se treba isku.pPLlcaj]~og narnm HlO.. prama sljedbeni:(. ~ivQI 1 ] organlzam. Bel.j~ i j.l najdul.jedull.lli. i ..:(: i zbog vrlo Qri.sJe(l. Dabl se nda M.llci (hi Iju.i I~~ dublnl dwe.U). zell Illjc Isto lito i lilly-at". lnko je ime izv deno iz kineske tl'<Il1s..'[e jasno.nca~j[l]ij. ali zen tvrdi. "Ug~jen ni. japan$. Ideje sui nerazurilljiV..jma.zi1je. (.nje.. tedna te ista biljk11pU'osja mnoge razlne ])OS'wj<linia..e ispravno.'~O u njegovom pevlicsnom rasvukn vsc I s gledisla da jos uvijek utj'ece. Nelli b.tno kaQ konacnu slva!"['!.ljlve. dl"uga grana Ijhdskog iSkus'tva niije se i~rllzLI.o~L gr~~h..!:'~ema kojuna zuamo . pozHi. a po S.n1eno k.. 'one ue lUOg.ie i Izravllij:e' od zena.mjl.<lJ. korisno sredstvo :i. H~d!ll':d~IHO [edlnstvenl red lW)j :rvl'lii CIa smUnu i duh blldiztna prenosi i1:1"(l'l'1l1l od svog zac0~l1JI".i ijudi.edinst\'cna u povijesti religij a. d!ahle. dostoirUlISlvenog" div-o"sl~oiT dr'" .0'10.. pO\ltjesl'lev<lZl1Lo~U] iiVOlJj(~ dui'loVl']e snege. smatraju ga krajnie apsuJ'dnim.vnog: i. 'JI.e'1l1 It l proklijalim iz zas.(..\'(U' ]lai~~.miUvlli budlzern je sj-e~:r!(1. po maogocemu i.Q(.mobliku fie I~()I.sht. moja [e tvrdnja sljedec(\: sve 510 II sehi im . .LMc liJegovog dl. ipnk.lalnom ~tvotu. C.je razumjel (I).tm £. \J.Takosvan.': (h"i.'ltvm:i i nije budizam II suuslu kOji.. gorQkl. Ova] [e red lednn ad f!a:~7.8 poznat u zen kl1ii1cvnostt kao "1)0·ol vice" (jap.deja.dakle. kl'oZ. Sirav.l. 'tQg lskustva ng·[a ot.1 izj2)..slll'illjajl:l i prik.:m.ke .Ako uepee una ideje. k. njego'va llCe'Jlj<l ill.:. Osobno [e-Iskusrvo epsolutna l'JJUZllI.errt~g:tadi sve one verbalne l Imn~epnlillile skcl.

JedIIlOSI<lV110 nnshm da u dle!ov2\ujtl istoclljaeJw.li6m.jcije zap<ldne I. na japlllll1skom znanu kao zazen: ' U'vdje treha i.gcestrane nje.g l..ti j ritl1ta8ti~n.nlde. Slogn je lsloi.llka menno 0<1 ie z. "mil..k! um il.'(ulja. CiDeli sustav discipline koi~l je zen usvl)~il) [e poslledlca temeljnog isku!>h"'~. jzhjegne ispUivanj~ ttl'u""iih_ Nedokuclvost [e.l.. razumjeli Istok.ito kao dOl Qivljeik gleda 11 bcskcnaenost. zen-metoda duhovue obuk . it n. stoga.iglloril.~wijeHjenja ~J1aIlog kao satori. i'Z.z.iru Usn.ekao sam dOl je zen i'!')'i. i'illOI".je je ono najskrovltlje. pojavio se konaeno pravilt!1l sustav.listi.ua ](~sa. @'J"i_rod!aljll.alogika te m~fijzmtc<ljhi. j(~' zenpronelnzt n$i7.kusil'o zcna.inoos. toga mile nlkakva svjesna ili s"!1li~l~en'lhik<JidtilI<l kojn. i obmnto.dll'Um.'Il1J~1'I. 1"''''''' ""~I'iO moig .mislici:m.l:l'i{j. Ilutxw n jasan i.~.n~e duhovne S~!~Oz.e(:i nekoliko i'ijei1 o sustavnoj obnci sljed!beuika zena 7".kojno. Ova] lU.I.Ispije"ii II potpunostl dascci clubin0 orijenUllno8 Ib.'"Z(:iItdo-: ki. ne nuslim dill je '·.'1 oe nestati.~&!jno :>r' ~lIell1i!l' na ulicL S gJedJiSta zena. upl'1l. To je lmizbjczI10.s". .. jel' se miSI~ciZl))m svojo] prave] prirutli suprolstavlja pc log'iiTh.mj~ ciellne.. To v ie lisi.aZn(~sti. • svetlm suu-ama Ili niH)ovill~ tumaeenjima . take slw.:i.Ii. d.111j!l.. vf'iljedllost zeua.j\l hQZllll· ue pdzllajc natpi'il'()d!I sl:wj milosH.ionalirti..Prodli'l k1'o(l]kOliceptu1I1rHl !IadgJ'adnju i (1Il0 sto d se cirillo kao mistifik. HlionUTla koji lliSlt dotuklt SI"ei]:isli jll ciJ:l. Zen Ham je izaziv.(lje se sljcdhm. Stv~u' je tu.ftlul{.~" ------------- ----- Me.je Oil" ()gQljeJe pu.atelja: kojtim hi ueupuceno] osehi odjoonom otkrto s'I"Q~ s(i.'<lIIuo" no kad.·C.acki hmi. Nlsndi\'~1l.'1. Ii nijl!! rnu loJi.~lIa~ili.·ojojllnetodi.[i (bl. Dok ~<: s h1dl)c strnne Zen Krajnjc spekularivan. Da blsrno.n tlnbolm nusao cak ~u :pocli.ovu!)t.::. dJLi u rncdilB¢iji'_ 'sj '1bt!11(! .li. iodbija da ie .<'J Sklonost . z n [l.~il m~ijl!' (~1].!n:iee nam i gnlJi:lllo joj wag.a IUsU znak puke i. najpl"aklicni.IJnkti mlstieizam.)OI'a-mo ).N~c~v. I). 'l'i~..lha. tu moramo cijeniti.L K'ad kazem da j:~'15101.oj.' Z n. Po 1'ljOj S(.'laJljt] IWil!. istocnjil/.e)[I.rscani S~ sl\.th'O)I'MllC ~~ II.~J. 'x ..·akHc[lo.n<l "vjee'llog beooOlna" niti jt~ La W.e molitvom.llja ~ki..h .i bhlgohrol'all uCltHl.cesto . .naten)" Vidjc1.'·(wa mclorucl!:<l dilldp'l~nil htla vrlo plodan .}.govo iSlm.i.jJHe kuiluII.cwjl.0.g uma I)QSloj1 to smireno.m::l'!lje\l. n~i j ga b pl'iz-val. postlza.k na moralne bit~e covj~lur_j>oneJkad zebor-avljruno njegovu visoko apstrakrnu • 'Vi<li "tQl.~t!l.i.ok je sil:rte'tic<UJlU ~.d«k9g narav izra7.nje dhyaue.~1. a . konl-tm:lIJlaci.oj a11ruizi. .UJ:lI) imali. zenn.li.. oblekttvuom o~)javljenitl. spo.iltm.I'Ql. pa dOlli.otPiU:tO· nemogueo dovesu "~l LI podru -je i1lleleklllalnog rasnnu~e'l.lIiackog uma. Bmlnci da budizam l~Ucna .lma.lzr~lde pojedlnosli kolikn clo sveobuhvatnog iUilLitivllOg l·a7.ko stale do n.e.va..• oil ~lj"rib poeetaka ilc II ovtm stvarima.~enicu :1:i vola zen Sf: neiztljei!!O fuli zlnmflljioCim .Qiskustvu. [s!. s[vm'nu. u .()d stran ll111rldh i uccni.c'{cio.llje bez vcgela'ij.v~:fi ~i!'Q'Ulill. Ileo(lI'eden lL S(1 (ini da [lema pok. pl.·el)U.dj3i sllljesl. W jest 7. mucenjern UjCla i1i hl. ar 'kno !lfljlwnklicnijll metodu postizflnj'l dnhovnog prosvfjetlleaa sljedbenlcl zena pre(l]<lzu. zasebno i Ile()cel{i. do i.(kZaj.ie i SllS~~~'!'n.jom.Wo. U ul.l" d'l'm~4 'ling).\?<ltw.z.ijtl ni] cilj 7.ie.'\fol~. ua umu da posloje razm Upov~ mlsticlzma. vrlo StUlZCJ10 i ustrnjno :r. neuzr» mirune ju6e . se nclivilZul10 zgrabiti je LI vlasrlte ruke rlablsmo je bolje i SlI. i uedlelatnostl.&ti" '1J!1.lje.i. lillo. . ako pretpostavimo da postojt.lla ni. praJJiI'l.. Kako j0' vrlleme [l'l'olj('.I):!> zCIl-skoltl inw 1:~mcljitLlnelQ'du uz pomoc l:\.a. ne l.~l.oh]lo. tractoualan i da je f.l za pestizan]e Sl'Og cilja. spekulativnl i olmltui" I'tuzmru:..slw.ml'ls.St:fI.·~I!~¢i• jc(l)li".admocno ]'rudhlmje od ostalih ohlika mistlclzma Ovakvo du.:1"0 IuIsnijr II (lpi. kOfl "emile je uJlsHka povremeno.razun::llijevnnf.joj1biiln sn!lZua j'O:5 I [e R.a koja ie &wije spomenute kao temeljno i::.:nish. [)alog 1::1 je-eni s<1I:)i lc·~llei.Ijudj_ Osobne je tskustvo mllu(>Jlo SHPI'otstavljeno aureruetu 1.)11lijcv<1 umuam]e dt. u Kiui. Zapm'! .D"~ovlfemello cc dod.. tako red.u~t\'o..f:uil1 u'Lnje!l1cttlll<JI svakodnevuog..i·oj ~cii 1)I'[[kHI'iaCl vl'ijCldnosl. ractonalni i b:i:lc.1 u pozdrav iIi "dehro jlar{)"upli~~ll{} ~tt'ij11Jelj~( li.sarno] gra.1 prlsillava LIas da ne viel"ujelU(ll1~'e\'i1sc II I'I<Ldgl'(Idnju.e'" sh.lljellje FI. pl' d I:lltliliJll oi.hO'lI'I1.t1li ls:toCJ.en gJavna nusao 'Ol'ijen.je ·olilii. s d~'u.On ne pridaje nikak vu iSlinslm 'I<IznaSI smisao.1id uvier zb~rvnjl.~IZI.ce. .

kv.niS:l:j<l(i~~6i! I s\'ojimpro§liili:o.Q.syaka(hl~vlili.v~eli:. sa.]11l)~$)O 1).snoca S\. (m.e slQzene obrede kOi. 1'cl.H'aIUllC!ltl discJpJli:ntl.di ])nM~og Istoka" <l v isoko metnfizi.nlisticiz<lln D. nimalo hln.t LZ._k!l~!tUV ail. Za~im Ifl\()U1Qtrii IMtk. 1 Ijudi.l'..f:!_ Ako se b~~clizillll.HI~fljeJ. NesU:il1:n:JiI.ljudiDik_!-.:Ji.ie piliilkticira Sh_iugoll sekta [e njezin nlzl'adel'lj SUS~il. u prirodu stvari SU vrlo otlto ilnd:ijs:1Ui.~en. riil.ajll na. Duh bndizma Ilap:ustiq je' sv. SUP. Sve cstale lmdlk.(..uS:lje]!!j~ i . NiH jedan kmeskj ill fa])ruilskH. "i.a.uju dn su ml. urn m. l\ad nai.~ miilW~ IPl:'oiillmn SV(!s orijcnt<lhw. Q''i'Oil].e~llt si$~emJltizilrma.OObl0ll1l tko je vidik[lo -dekml. uvezeue.:.·!l Ga:ndn" "yuba 11<'1mlS!utUi). relig~ia.€lI mozcmo sln<1t_r~H uJegp'vun rnzvojujm sI. duboka :n-az.'l1 ".OHlle nje-g-ova blf. IJudu(1m dje:)J.Q8]~to1~a.ci su misttcrn.I'w:. <I! povrh ~oga uema stvru.ru j apans.10 l u JaprullU1.vrju..Il.smje.:i 0 mis:~Jcj_zm.o" KtHYVI~ N nlel~ln~c"tl slo2e· nost....wl'l ]'. }:.lO !. izJlcuildujuCe j:ecinostavarl NJ.. poMf.. .d.~n·!.je rnogao $['l'Q'I'. taj je Sl.enciju ~limN..~I. Rezw.ern zivim_o.eznje iZl'((V]l!OSt. razJog :t]j(:go'\I~_. To je ~lOOslQ pocka<!1fIl]J.s\Vt 't(\UI: sa .vladiJiti $il!m.o' sjedi ])<1.ta ce to p'.. i S<llld'jvot Iju.n budisticikim sektama.iciz. To 'je ~lkS:in:1il grom!!!.ijevanJ g'O'vQII. h'lkodm.i1t'anJ.li'jec:nc tisl11e.cka s nr ja. lls.qx)l!':ojn.oPfY_rJ.trqi!ijI.:'Uli .!·'i'ln~~U."ePOzll~t. izralV<ff'I.ud.!f apru:t!1cu.llja.nd:lllu J~itko bl.lm1tln:e."n£}2·~vome 'Vez~ s!tt'akHWirn svijelom pojedlinosU u koj.] koji su tlPOZI] all.ved. s 'd!aJ!eJ~()i&toc:tJ....eski.]1!iI! iz.::~trnl'iierri spl. [eree g<J.d_H:S'~~ nJegqv~~jednooW\l~liost.F~z. .!'ll!lJUCj I. .ja.!l.azmatrrunja op6eg glcdisia budlzrna sUgm'lmo -dQ ~en.l10Ino lOUle. sada( ~njtnl i.voje da su glaVlle icl!e'j~ ZIe.tlj.pl'ti_kl~l'ioxn fe .u::l.pstr irJ:no nlS~d .VQ~ imsUcizn.cku posebl'l'o . ?ndovolji.e suprornosti \ u. PI'CV]Se slo. O". huiij.fp·. zivQla. So. sjJe.t dje1<dJ]os. sldonosr k prag.<t Dale:kQIJI Istoku trebao r-az·yW.vedenj~ lz Dudi:zma i cia Z.no od£l~u s:vojeindijsko -P()~'ilej{j. :1!Oc~U~nut kak(l' bi se zMlov'oJjile pOlI'ebeIMI'o~i!.kJ.!ll!]e~·.~~!)lnlj No.u kojerr:nu su zd:.j]. l~\()rrll fips()!lj:tl!l[~ lednote i sve1!lkupIlQsli. StoSia.:tOKil.ct filozQfijebez pote~nog Iltjec<ljn i:ndijsikemisli.O svejstvene psiho- ~()gj.iu6e. l'e.oje vdo spekQlaliv na fJ]{)"-!ofiill Nfa£lhy ruwliik<l.tiNm.l1. v.mf:l. nfihQV ]!E! :!"niSJt.e. m hQJje bislalizu:a:na sva Hlozofi.O:lQIUu ZlMhlO~SUp1'oll1:OSU S Q.daia (kin.Io@li.H u zen.lo je ti:§uw sve Bog<il Iwji.ElO) SJf: reij da je U z.1?J'evi5.t~i:llie sekte u Kinik.y. zamorua fI"<l!Zeoaogjj<l. onda je mnrao u.ene se"t~ djlleh~~s:l(~crmg b'~ldjZ1m4 nbJ!lJ.l1~1 Mdi.." usred blieska j l)1L!ke l~l!.:vitini u :stll drugo rJo u zen..li:m.(l~'an 'Uvtd.L p(lg~e(l[ijr'IO'.ekog K:.staliiJ.ki .V maMdale kOiiUl poJ.i:ti iak(l-.ii5ti.ta[ .j.n.l:n:. iItilje 1 a v pJ:(n:l.~ l.il.je se mogao r <Ja.obljerrlh eh::l!:ll'!cH(~~a. .. ne l?I'i.en.te.u Q)'ijeto[_ne . ~:rw::ti2mom . Njihovo apsu'1l!kmo m. <l!.'a~nj.$~la. ~'ea~jiNske I.1.Ove cinJcruce jasno pOkllz. Tvrd:int cia je utjeea] zena g~al'l1i.va l'tlzjasruti sverrur.ai) ili Ragona (A.'\']"1'0.

g vlasilitog uma.lektllfllrYl i duboko melafi. a koja ("esw ]lQSI!t1tijaju l{:rWc.l svo] vlastlti raeun i za svojn vil.illl. -.JIik. Mi snmi sebe poduCa" varno. on je .IU zen poducava. jC::I' zen U j GtaY UlU ~ U bjemu HOJJazimomnog slval1.U vezi st verne pJ'irode zena. DOl me.1 U uo. urn mje mjeilavim stvari keja se iiijeli 110 puno sposobnosti od l>.o· rit l na nekoliko pilau ja I.II<lCe:njlilll zen ni'ienja nil s1.Uko.ni~.e.i:.l.I'w.1110 ne zno. SpOZ.no l. a]i n.·jslll1izil·mllU 50"11 rilo.zican.~.!1 nes nemn !lto ltlmCiI. p't'. Z.naCilI i:rliiEl~e.m.I~Jeni!lta nakon secn-anjn. dalde. visoko inte.ultipQd. onl uc duguju tI~6uje.bieajenom smtsln rlJeti .v :f'iloz:ol'ije. Iii}" .llflLi Z)HtCeUj(' Z(\Ha. U ZBn. 'No. ZCJfI samepokazuje Im~.i.o to pokazi. N~[l. uRi una bllo kakve o(lt'f'"Gtelle doktrlne ~~oje nmu·c $ljedl:Je1ticinl. ustvrdlo da u zeuu nltl. odgovo. Zen za-ciido nijc sustav temeljen ua logici i analizi.e:ll fUozofij. o Intelekutnlno] a.ojl1h ne 06..rmli)!'i.:'I:. I evom sunslu zen fe'.:titu dobrobit. Je li zen SUS!. dOPUS:I. Ako ~liSla d!'1I~().i''ellja zena kojn poswje dolaze .e nu Ot.Cllj<l? V~~6 s.i:zC()'IljekQi\\'o.rL'l.ju Istoka .L'(.jed~)¢ku stranlcama. pl1<ljll.itotican."ov.ll·i.ll. poglavlje iToJI ZENI Prifi(l no §to uasta vim Ii donekle 11oclr'obrlin'i l(i!. Sljedbemci zena mogul imalt 3knp doklrtnn.t<:irtIQ kI.epod:~'lIZ~uJlUievan]1 cimliisti.).!'io.mfi.d'1 poinecu kojila se lim'}.liill1 elernenata.• 1.lljiga iii dogmat. Sva I.vanje. zen He poducava Idcemu.lI nerua svetlh k.k:l . kao ~to jL 'i v tim~ budistickih UC. bih..i.Zel)ll mofda jn'li<lil1le1C:~:nl~d.ci ·(In je z. pod C:i.skih !l~lceHt" uili simbol:ickill I"OI'l11g. ~og:ici.nicll zenu Z..:!.

Koji bi 110 nevjernlci t!tad iudl! cvakve mebnite prhnjedbe 0 diJUhovHom "oili. se stvar Me(llutm.Wl(lg psa.ki svjesmh I~uilismatra hvalevrijednun i svetim. II. Bog se ne podoe niti se 111(1.z.! uttj."macijOltli..aj doktri:ne.a" Zen vjct"njc 11 ovu unutarnju ~l:itj)tjj.llo sam " jill Dnaj koj~~ s]avet"lJnmlOrL. i.ete. nIliN!{. iil'eJ.osvoju lvnh'llju etttram .'el:igij:skog konve:IJ.~n afi.'ima.1.alizm<Ji. No. stoga..lIih rdigijs.l'l!l]n~. jOOaJl od zen u6:i~elj!!~.lI~o~'[:snii:rlil: !l bds<J.I.nl afU.:.·~l\(l. U IfiUIU"oln(l.a u6enju ona] sesrrama.clov$lcj i kr'SC<ll1s!ti urmevi.l:a Blllddha.:ue da zen neme fiJioz. bit ce iZJletl~der]i: . pm1:t'<lZurnj.jelo i umt zabvalen mora c.l:f.1 svetu lilljJiZ. liSM '.l.) ne odg:mrtl. [i'okl. uema dnbrotu..eba i. kakvog SI.ec.macijLl. Ummon svuetu. sen nema dlil!le 0 c:~joj se dohl"QbtH hrine nelko d~''Us:ii CljOi: besmrtnost stvared je silne 'vaZllosli za uese ljude. ja:mijc kako Inl(lelllQ i. u oCima zena su UjlljeU-'f:!'I:VOI'evble...vi..edanstt'll.1'<lzIlii.nl~sliU ~i.)vlj~je da "1'lI~~gi·~~!J.o:zof.evllOs. zeu Zeli.laje blo zaljhllibav lBudclbd" K<l. Kad: knZiem dau zenu nema BOf!.v:idna.kQj de'klaJ.u s pI"iI"odmn).g]J$ltil!"'QP!ere6elll~a.i sudjelOV!illljU 1[. On smjelo izj.sJ.o religio:znog. jcdi.itlSt.l i d~ r€(]ovliki ~OFikl'se pravtla ne ldu 1[1 p<lkao". bmlisll" PrC!:nazenn.esvih onUl! sJj_k~1 .b:ugih komada d •.Ista lllQ. nema b~tdJne.vela.J.e' gl.{!liellel'eJ~g:ioznosl same EU"i.ra.oze bitt ~okit.josn:i.ce neilto prli]j.IIi.cioD.gici.erro."a]ll.enelO. Raw se k. Sve sto je dodsno Ill nasilnQ Oll'g~lUI(l l'ililljOlva c~clovj~O"'l ~lnha" Swga i.~o z. i obl'eda J.lfucJ sve 5W ~. Zen je osleboden svih 'OVill do.tl.emU! !nzistill"il. 1.jeva.lli3og<l. ill u pJ".o nepIl[t'ece. Oni sm.o:m mediladje kakav !Jr<!klkira:ju IjIJJ'lj "Nove' mlsll". ill d:ru:go!]) pOKazao us zernljl. killlUel1a ilii ' melru<l. Je t iRS!:.1Ze1U. CO'VJek..eg p("(:b:iv..s:ljed.i.. S@. bUJtliBti:Ck. [z istog ~'m~~ga ilz kojeg zennija r~. Si:l.zad:anog kvim1i.. $~Q po:ric<liIlje obuhvaea n~l.wnc< all to ne ZIl . da porL&: S'!i'fIk. umom vrtu. m.ZgOV(H'[O.["'lri~fl.)I2.' vicS:e".(!.l1nllcif~..k.tj'ed. Z.s.d!mse u barinu"s. to)ijI.jik aru'maHvftQ.z.a antlteza U zenu.akvog. I!.nmlStvemd.onise krullel. NegativlZ:m!n fie (l'Q<b~r ~UO' metoda" ali najvi8a isnna fie a.a. muharn.'nuk $Juziti. [i.(I~a!fu.llv!:i.i.1gd~. zen..'JrI<l bw je.".ti·~J Ze[1 tvrdi da je hud~.. bodhisati.J·Jl¢~:mskl .e !irunmlesil'lik. O'YO ee PQs<tajati. [I tom c:lrm lma isto loUko I. jer zen nema IDQga koj~g obo~ava. Ovo tee: neizbte2no U lo.no. nf.1 z ..i.fl.joj' Vl)oewt Sva ova pobQz.:ale~. Ovo je.h mrtve.crl(l PQz4tiVTIO [ Ztluv).? On nije rel!(gij<JJ s.a~ i posljednje.'eligij.Mced'nt:im. jedlno sto UIz~ml.i.poW''ii'le[J.'!If.jm. uteme le~ ist'!na I !iMV()t zena.. Ulmt'l:ona luJie: ·Z.CJ1 da zen . ).!la!.mislu kQji se :P'OPwm"JlQ 11.!:e l'eGi i z.ecl da jc zen ~'\'!]igija u smislu krsc[U. Ulkozv<l. signmo beih ga bie ublo jednim udercem ioacio I. Kad se Sn:kyru. koja te sada H punom evatu I !jtl[j je MO iloztm8.? No. nema l.niyogif~ rile l]lilzC III I~r.ofiju.e zen llillglascTho protlv S'veg I.nje prli<IV'stine inlclekta Z $vak] nihHi?:<)jl1 j. njee. da odbaeuje svu takozvan.l:igiozni.t $:igtKTIQ kao osncvna nema n]'ceg namiemo doktrinH iii te:meljl'HI rUozofijll. poducavooje.nih svje:tlIfki 40 Zen sene slnije zmnjjeniH s olb]ili. hindu sanuyasini II] l1el!.na dFela k.redle l~nzu dil~je podigll~~O j~(lnu ruku }Jl"emauebu. ello bi PQgl. z<lobifun urn.oi:j~ po.i.Om koji su Istiuski re.fln"b. l Zen sc ns ID<lvi 11)ipGt'~CO)l[n'pem. Bol".a. ne smllemo zaboravlti ail samim dje!om ueglr am~<I zen isti.S!(! n~IO pooi6e.'elligije kohko i u hlalljl1llljurasnsn IJl1ilisWftim bogov:iJl.ll'<I onoj prahi koi<lJ sec pJ'ovodi 1[1 z. r. ~ak(mo:m 111.ellii.t kao g!tI. jspod nebo.di II s.anjUJ svetom vcdom. ~Jij.oja veoo'n!lI. nosva kiik(l ill! iznese:n<l II sutrama ol:pacima pOlpi].'lImkru'lle. zeu ~Hl1I).:JI<t.gmatskili.PCI"'l. $to se lii':. Ilemo~~e:mls1iti da je zeu rllihlliz.stojocQj1e'. pobOZ:n..tstvu m.$~'ece C~tzen hr<lillI01.to :ie mlE"fn~a koji. Da bi l'.ici:tDitel.§1ii dal. cerem.:rJ:~u_'a t'ijeilirru:1j "'Oil sam big s nftm u trenutku kadje 'no .ordjaJni. osruvac DIlUtiOn ~J!tolezeua ovo kO:II~r. covjc!r. moi!e . 0111 SUJ)QP\U lffilOgilll c.ciji zena l~alazi.. d~va i ostellh bi6a skiojiD. dhya]]." .tvo ako zeUS.li~!.oje s!~vi. l"eRfl(l bi.Q\i·l1}. zeu mpe ni I. Zetwse felt uZiwcii:znat:! 10g£k.:rn. n~~l~(~n. pOptl1 kaIHelija.je. i~.ad.i. el'tv].ji.fin:mu::ija. .]O@. Zen je dull [i zen religilj.Hvan i Ile vod1 nH"I):d~.lZ"vtkr~.

..dilaciji. s glcclilil. POp. a ne m fJ.r.iiCkestvari i 0\10 [e jedan od takvih S]ulclljevn_ O]li koj-i bar donekle jnsuQ Nlzumiju zen smjesta cvidjeU cia j('! ova uspcrcdba sasvnn 1l1:{)'rnfli. svojtl mlsao XI(I jed1ustvo Bo.. 19lil(l.PSIl".e~l QP"lZU.'i.i silsl. l{J'ilicar poknzn.. samoproi zvooi masle pomno islkani u korist.igm'<l""tj!:1 zeun predmet k(ln.. ZbQg lQ-ga. C21k i p<I. U vc6im Sh.l:'odu:ih za.Qd:!.Ni prmle. !.Lv~"'nl)sti to . Zen je.i U at v rn'[![Il~lI rnentaluog oka ktlko bi se vidio.lfI i poi lana hOZ<lIlskL Kntl.uk~!p'1osti kamen spoucama i.Me(]iiactj~ [e nesto ul'ujetllo stvoeeno.iz-aUl.ce-lYe' kal\co ga j ~ volja. dakle.~smieritiuiii:sa(l.ga je tdko shvaritt.eli dn Ie um .kOIl sto su sve sh'(U"i svedene na njezino IIp-s~ralttllo svojstvo" 10 jest 1l1editnci:ja [e znanakao ~1$I'edolo('enic uma na neku vrlo uepcenu posravkn Ko-ja ni.Rlldja k.~v vijak.ll na dobrotu bO---L.i posljcdicllo neiz.~I.bje-1no IP()Vl'Sn.na jednotu TIoga.<. jed~\Oln. DC mQ~mQ slii.~.tni}! (.bi.om zena. obhd~ na ncbu.anjll.~ zen p8Jil'eisl~can. Zen je piutajU(.jalYJ.'!.t zena.aze "Ovo]e osjeca]".lIIai!(lrtlu Ikrilbmskih mlulQ'''-ij" za budl$. i najCiMem. Na sto lDcdi:tirOljlLl ptlce u Zt'. JVilf.ul.0 zenu Zen nij. Zen oo:ohjle.ml'.cc..[ svirn takvU~l oznakeme.ga sUcnosli izn)c(lu Z'D:-vjez.. zena [e s~avi:h uru jXld stegu. Da je 7. j!l.sam me(!itu'<l!li na neIU religijski ]'uzlog POS!oj<lJlja. i onih koie poostavlja utemeliitel] Drustva Isusa.fil smisln.zauzdava nilw'kv[1 vezlca. g-o'~'Qrli) hi mMI je da i l1ajsi.i_Ii nIozofskl pi'eilinet dokje pod $Iecg. p-obOZHih <lII S. Uvid It stvaruu pJ'il'ociu to'i'jekovQg Luna Hi thuse Ie teme]jui etl] ~en budlJiMIH. MediHI 'jj'~1je.cij& LQyoo. Nje It to dovoljne? Tko . drhtuuo i 'Poz(h:a~ 1l'ljamo VI~l'i"~U.o 11 zeuu nema predmeta nil kojij se moze i.onj. Ne dl'."iJlio0 llle.~dje'. ZC1"\cliisoiplill<l se . one pI1V(1!ju. "He 0<1 nH~djl. lele.lv~l1'ilnJubi!lo liJlkvm pojmov._llu.vije~ u lJolj'QI odrai. pOllli. zen odo~ije~'.-ik. S. mil sto se $vmli: to Jedno?~" Zen z.(ll.je.l. Me-di.ob-iti..IVI\L Ali ono :lito zen Imze je: ·'a.I covjle'k. dakle. to [est slobode od svih nelli.%c!~e dllymH~ U ohicnO.diOtiCll $IV~"rn(l$t.\IIIO QI$ j~(.I§t1:n~~ zena llopce niJ~u tom _ Cil.I"i_Tm!j stvari.'Isrcdot:oCimo llasu ll'lIis':tO r]~lidei u l da j pas Bog ill d. Ako postoji nesto sto zen jHl':. ZI1<l. 19l1<lc. osjee<l.ju rihe u vom? Ollt>. obl'iJ~l.~.'Jl~1'.Cj da zena viSe tu nema.L Z.z. ne Irrni:i don. U "os] cai" A se (wilje morn ruzumleu II svoru IHljdllb]jem ~~m~$h. ~11isarno nzgrednc. H'iJliai ga vlastithn vladarom 1t.o~u sen nudl je uzeti stvarl t\<Jjkvima k<lkve jesu. da fe IQ's~<!Instvo UlQl1. k<lL~O Faustkaze.(l.i svoju misae.izbil'isane.obodi duh. c(ll'jek mOl'!! na r.eJ"':iJ.]jietku S<~ g flbj u tom ul'.l- Da hi illedlil~irao.vrallo govol'cci" IIe11m ni lI'a.ll{lt~! stvari gt.fi ga I.Iii ni ru'ono!c:izam. Os.i. na [Jl:'imje].ij'<l SU."OZ lni]d u njegovu stvarnu prirodu.:atllikogposto] .o:l!>~I kilogrill.e . izravuo vcznna s konkrelulm stvartma 112fvort.eli lISl'edo!. sva nilsa teorelizira:njll ne . i~p01j<l:vflJllJja s¥oje t~votne rlielatnosU m_cdJilaci. smarran sn~jeg bljICH1!l. Hi na vjeclUl vatru pakia? MOiemo reei.!:ak j:e i ideja iled~lOtc ill s p.. Zen prodire i ~1iaJlos. ie ~I led lllOi¢I"n.O naglasava omrn je to postizanje slohode.oj.fIJ1iil"aill meditu"n. He.lI'l" zen lUI jed/wm InjC.) ill na niSl(I:'\'jiiQst svog zivaUt? 'llk:o !eJibili znrobljen It cllJu::vnl:. zen zeu iZ:lbjeCi uprnvo to. s druge strnne.!V~1boijun S!. n.ak.jc veliku sklonost lUll pron.(1rrl~dHi.ic.eavjeka slobodan i [!eQ'ptere6e~l.lv. ne pripnda medupdi'odne djdatn6sti uma.lCt1i~va nusllmo l'!.''''. Jedan I.~tdse l:.tu \' Ml'u l'Opla.'lad se ]1J'edaje ndredenom sustavu m'ozofije i vise nema zena Zen j. otvoreno dualisli6na.I'<l.:Ivije.<t'".tI! gil\'I'iUi<1TllilllKa~l ~(ifV(~).m mediladjo 11£L~e mdd?.ko i vedantizam p<lnle:isW-a~l.e i n 'j~dl'l~I'ko'ti"obavilene pr-o$vjetljujue:om svjel1o~iC!l.e()noslfl.j'iHb~t['~smatra zen "bndisUckim palUlanorl~l d:cv)Jo-vuih vjle2bt Sv. ni pante~iUI.dto u:srnj.1:o]]tve Sv. ]{ontcnlplacije i l..n.1l1ll0l10teisliC<Ul.jecOl1j[e sve u svemn..p):eka.l~e SLl sve l'a'IoIlli. j '1' kad padne rm-az mi.0befstic.(Ii. kobna zamka koia pr-ijeH prvohltne] sl. m Zen.va... Metliladfa nij-e :tell. xljegovu he{lk!'njnu lju bav ill !HI nestalnost stvmi. nl mouoteizam ue o.no t:vt'dili. Zai. mediilil':'1jll na j-ed. Jt!:r s~. mo~dtt bi govono svojun Slji!~ diJelUCIDl!l d!l..1<Iiu? f\1u 11. zen to IIC-ini. Ali.k bllisko i.

tako da h:awve scw? Gospodin Reisenauer u svojoj I.glo hil:iBudd]uI!Q Ilm'avisle? .. jer zen je laj koi1 ce pO'fl'<ltiH ubijellog i beZivotuog II sumje vjecnog Zil. lvoje I~uke S)'1 suviile n sigllIl:le M.lm1. akn ne . ali da bismo razumjeli zen m..2e.. n ema "j:ru. da j zen "n1is:ti. "UbOojsl.illlS:llosl::imogu :pokll.!ito ena lbila. Kad Itlis[is da sl ga :1. Odje D. m'iale:.ljl. leUmicno.eT istlna se odvija npl'a'Vo pred tv.rl.1..0 :ie'm'l istrafili .ema citfllelievom umu zapozaivne 0. Dever mislrn 0 l'!eCistocl ill Sest ilii D~ l predmeta p.eilw. prebudite see tz smt..j)ego'ilih osnovnih n<llccla~ne tnoie.glll pr. tl kojo~ osoba nije svjesna obj'ekUvllog: s"'ije[Q i1:l se!be.'jani'el".orllll]..jsl vom uma".s~.i da ove duhevne vjdbe po necerull ". Ova 'lUff)a~e:rHe ~metne uspijeva op:i$. I.i:i SI!! takv:i~n.ke~'o:i:je stvarl.e. kao ~:~o'~ S:pinoza bioI o j opijCll Bogom? Iako g.eta. I:tZ'viknuo bi zen. izjave i.1i:13lj:aii~a zemd Zapravo. I zapamH dOl. n<teLIJ: "Ni~!L11 usrvart ne PQstoji !ill'Om U'osU'uk.Qg svije't<l.ilTd ad '~r. Q "V. po (JV.i.je:raH teda ga joS jied[lom u!ffira." OVQ je I'ekao Rtch..usavstt.Cl} mo.aili gl.el!lellta S1!.liklle ne posvet.og au'tora d. Vi.I. "Da bi se uadlgao do BQga "ovjekm.I svoje. alii elm It]U se pJl':ibHi~ "Uti!i da jejos dalje ed teha no prhe.p:i1li'odj. Bcisd::tauel' Ul.godirJ. izcgnbllj.rull('j< q{ Bluld/j'!$}.ponekatl z[ID!lIJ:i Ulbojstvo LU']}!iJ i proklinjal'1je is])l'azno'g " ~Hll.B.kraj[lje fie1. sma:li'aH da zen hiipnOlizil'<I liU1I1Ido StJll'D.s oookiv!lti dijlCd I_:)occtishvatali zel:!!. hi. utsttnu nista vgc'" 1i'ertutak okUjevimln I zen [e nepevrntna izgubljen.ll1 Jas. mogu nevestl na takvo tmrmcenj'e.nih ooiilll. Vi.ma ni ·~as~var kiojc nas I'IIQz. lI.! ch. mozemo I'ec.r.je se dubine moglt i.gtm.! razna p Rl'ilicru"i nes'Vjes[]Qstl.e got'llje dnvoljna pdp: .1I' ill..ida Religim..j u:w.Z(~I]U kOoje MOg'OlOb:i!':lnavesn mnogo talkv:ih kritika...'ir.I'av'ilI1Q obuzet mBJju.'O [e da u zenupostoje ]zj"azi koji.lIItle::enja.~lfinu·. vldjeJtizen pCfiveza-.rulJsk1~ obiljidja.~65.sil\llonitikao II u~ocU~.~iliznill. 'rHino gdje silaziil.silt)? Sva ceUli e1J. "jastv'a" uopce nerna. Znaci Ii [00d[1 je zen oplje:n iakozvamm ·Velilkini Jast .sli dla Je zen n~p. m".Cll<l U O:gI'O.:ljuce :je vId§eti it~lkQIS~ [loiVJ. zato u ~enu nema ill ·ub:ijanjli urM".To je sve sto ona jest . kJ'itil.oopii'al:lje'' i kadl se ·piJallf1C'" st"ii'anwpmbudli ]. • . rnisli Ii da zen uhijiJI djelovanje WUlI Loiikoda vde misae lUI jednu iltv. "1"110 p>02rmt. Svi.a o:zb:iljno~ llOenj!EImzunnjev anju )~.alJli1ti!. a pi'i tom nema Istlnskog dobitka u dbWQ'''TlOm zlvotu.je c"f'ije~po.·~ni: nekt od ~lek):i'ti6kih PI'OI. mo2dH mi.Cr:lO smnooptjarnje". sOIda:Sl1josti l bUKJ.. [~dru('ka izglOOIa taka pr:istupai:no. Telll~]jull ~d.j'" lJ~tS jasan glede m~Ii.Yiltia b1.Oi:li. Aim (UTI treha "uhit]".ejia. dakle. Buddhe Pl"oa]osli. harem \lI pogledu iljegQvill izv.a l1iin".tnjjz]~ gotovo prjstaje HZ OVQ y~denje Ol:iffisa izravljuju6i.tlli.klOtll_ Kad Sf: sve Ze~.) i" Ito Ve'lU s wmtamjiJlI dje.sa".e opiti.. kao lito su Pel naema lunlNvanja ulna.t"u"kai) lwnaci.l p:r'IZ. opet. & ' postiZe jedino ka(1 se na. "1'!11. .fecL rijeci Iiu. Medutim.~. Ocsoba Sf: [:nom pI'obmfilti 12 stanja II vjes:uos'!i. a 11<1 glavu oovjeka.Iil'V~lljenli I1Meg bi6a t 44 . <ill se nadmm da doci u mUIWj'- Hiede.gJiJ'ri~.is nekol iJto .1'ol'031mO IlrekQr:tati ·ogromm.o (lvd~ie napeaviri skok.J! Gl'iffi.ot ZI@Il uema vremena bavi. (:i.tv<I" u Rio-jle se :mo'J&'I'IO .lblj'em jastrvu..a.VO uma" :i "'sru.. s.-efija "opijellost:i'''.. 'tOCl:i.zcli bill 2'1 .101.cliUlho.oj srvamosn 0'1'1)" svijetu pO'jcdinosti.Ovoje izjav..je . nema dnba nema Boga cf.kllO go:nli:I<ln.noopij!anje"." '" J"P""" .ko. U zenu ne.en<l Inld:isticka doktl"Mll<lpl'l1znine (sunyata).jetii um (ili dltlh! = J. d.azt1iui ma .L Zaslo? Jer zen [e bezdan..(hvatljliv. • to su samopuste l~i.sto. zeu nema "run" kojeg treba ubjti. Gdje zcM vid. ])OSM ¥replistizel1l!l. Sv. [10 on ~e !pat Usucu mJ[ja daleko.. istndi dubine vlMtilog duh . I!~tk(lpana. iako na maio drugaCiji.ojim o(\i01.loll.puSli '''sam.:5i1li nal. emoj pok.shmite ad nH'tv:il.ga. Zen. Istma je da je zen .ova' nlsu ga sebe. tr-ennrak. ZalJm. u. 0. siCi IllJ svojioj :~onaclloj .l e ZllJlln sto tO~!lo mlsli pod ·l~bo. "Rndtte se ponovno.j a kad 10 postt ane ost varenn je OIuUj. spOzl'IaQ 'Vise g1:1l[lJemS!.lice od!..rr..jiJjl'enjill·.}1jzen k<iko tr ba.-et'le:ui:mmeili:tacijam.{l:uboke stvarl pretraze.~s of Japan (neligije Jllpmla). Zen.tVnI'!1. Zen izruvljUje.

jlm sretne zive IJ Istoin OCeUi:Rt.a.nst.: lO. do-{IQcima koj' je' zen ])ftlHIIJio II.Ul ocillajolJ~{1l1jill (log.vib IlI'Cdl'aSllda. i. je I'w(~yise hi.HJU.l_l~odJ. 2'[m sustavno vjdila Ilin (Lato livid!.OSl<rvno i v 1'1. Ka.. onda ih jf. Slogodi drnao zen bio.zizmnrn i Cak ni sposohnost pr.Ji.! obj'cnog 'covjckll nil 1.Qdnevl1og ii'volta. da cvJijd evjeta. SlOga zen . . dllil~.oiiil'uje sree da obuhvah vjee:]1o '! vremcna i beskonaenost 11I'OS.'.PJ>o]~e. (1'110 .l1o i IlfIjOl'i. Zen jl ocean.llo uslVal'i OL~ duh S'l'ih l'eligija I mO~{lfija"Kad je se zen shv'!li u potpunost]. vlse lJijc spol":vliCni. kOlW'W)ijiama i.bolw U UftHJia poktt:mge na ta] lUicin Illlijc 1i zen naj..icne cinjenLcc'.~.<l1"C[tog unta.? Nije Ii [0] pl'alkljeutl metod» Iljcd. [e pl·eSlaQ bili IY)iSUCiUl.je II l\wjel.n.~ u najn~mJlunil:j:hdiertl j najb!.lPmlU cini jedi. [Jritjc[.diivmall~se ne sman'a kouncnom Hi potpunom..e. zen ne :llIoic biti msta drugo 110QI'igitla~l'ln i kreanvan.rn lJ'icu na Ilt1jizNwui.wnuuo I'f:!ci ria imil !'azlogDl Z01 ]S~O pastoj.l1th'Ii" I:L zivolu ~v~tkog.1uo S gl!c!lHt<l zena.koJ<1 se odvija svc1kog dann.anlj.e S'V(' .(.kaf. Zen ne moze t:vl"(litj da je Iedinstven u pcw:ijesLI reUrii. lindig-ao je jedHil P.:. Or'vnj u(lJlclj.m cinjm1ic~rula iivolill. b.u da.tni cv~jel" lielna vrnCliHI i zimski snijegne. otezav!l umu Ckl dode 1I II ajiz~'a VI1~'j U] komumkaei ju 1'.:oga 11<1 lilici liako udaru (I bublltlJ AltO 511 OIlIHm. '!"asl. kou:r god autoruet da pr.. Sve ove duhovnc l'. Obi(.lil.jalljatIZ ikuk"e doktrlne lleclil1{)slAvnim izraZ<t.st. !W isla ste je izv.u v ~tlo 1I btlo kojo ircligiji.i'UiiCUOOti" . One . <Iii zen je Infsuelznluvoje "'1'5.pl'akl.g S<'l[''I. Zen tvrdl cia jl~ dtIIl budJizmil.:zl1il." N:lje Ii QVO n ~edrn.ollbOlGUj. Aka.lm':l! II niegovom .~.j II IJaSe.ivreuwui. podi:Wllj{~ prsta je jOO!.ll~ kQJoj se tknu pdbj8g. 41 ..di najvceu ZiI"one(k[1 . Pose!mavl:i. 'Vd:tl~a 'j mala I. UPI'.10 je bilo Jl~l nebu zen je spustio na . S razvoiem zena.(~ vls.·~oje zen Qagm'odo f.'og svak. 5~O zen jCS:I.1ili. jer se ne "Eli bavjti IJ<ojillovllua vee se bOIvi13ivll-ri.lvniin metoda duhovne ohl.olD amori~e~u:" potpunasf se \!f~~n. jos lIvijek moze:mO-lwozl'cli Lu !rn!illh~c:il1~(mku bC'l. ~ef. drueko 0(1 uovjeko.!!: rmdogll ~n'l spist Sill S.'tnja. U IljilfW 1.1nnm. . ~IHrmo Ieptu. a u vrijeme vrlo iiv.:I~jl.Il!lut.alHog i [)ojmovim.ld idt saopfUi sebe druglma.ij!l? UisHnll.KJ·s ani.a. OVO je lQCllO Q1 najHz. usresl naseg kOllvcncirm."I'5t.1llljsko ill dodauo.0 :~sliJ:'eno?J I'i!"l"ntl nikakve veze s dnhmu sektasrva .IUW pokusni i SVt~ G]oM.sto slici ·V<lllj'Sl\.e zrak zen je plru'llina Zen je gl'O"I'!! i . Zf.t. i budlcsll mogu J dnako p't'[lkti"imH zen kao iilo' j.rm·i.jtt MoMa Jeotako.lilvajnCl ci~]j(!ljkl! zi.ujellog' POSl(lj. on jc pl'ilkHcan i sv. svo] zttrlaLak kad i:ljeiuje kao pos.iZNllIrrij:i n.k<llu) bi trehao Zov5elL Ci?mu . No< gled.rmmjfG.vl1]jj i Il<li*ivolniji uaCill. .m smlslu . Zen se .vljl~nj'a usred Zivo!l!l onakvog kekav Sl'edi~hja zivoillu) sit) c.(ll'I!UI. U vIse 0(1 1Oga. a trecirn pljllsnu:Q lice pneoca.r.:o. l"[iko !Jugo dok Willi zen .i [~I~:lh-ovl'l:i I.o po u:'ajiSl"om ' thl.lno2.icujj<l i najizl'.oji Sf) llJ"iilklicir'fg u J.se unutarnja i!Sliimlkoja le-zi r]lJ.. on pr.1!!ljellic. a h) ie :tell l'adLkruno llrom~leniQ' .'an lI1isticiz<UfI RJiio.gilla.nk I c(lvjek itvi onako .lZuuiijvamo kouceptualno.1 rna kl}.'nutl~u cutem lnci.1m.'..fi i. bljev!j PQkazali.. zen j.e: "Tvoja svt.o~kI'iv.u:V]l~usao.smi$]~u rta sunee sjn.l)l .~vako:mofkli. do vrha.m:\skim zua"enjem ikr... AI~o ga 1.]_ogu~i n<H~:~n. Z<!il o uema nista 5 posr-erlnikem osun t'. mislicizmll. Se bc'z~l\'jClll. III telekt ]SI)llIIjllVl'l.avo supremo. Zen Ie i::ovjc]" Sa svtm ronn<illizr. je' one zen tcli :>IPQZltah i ItQ lin nnjiZJ·<l. zCI11lju.a kakva se iiv]..12<lti t~!1 tI~ islllt1ll.KaQ ~lO jevee spomenuto. S'I':'It:.1JI ie. n.c. I1ruginl j.akida1i-nji..e rnozemo nadaH" Neki kO'li.e nk. prcpo.!. htldui da je po opcem I)]j.l"ije'i..ji uac.bunjc uma.lItivi']Ol:ll zivO'tI1Il~Cll.~tQzen l!.p{)sti1.cl su [ednom pH.jednosl ZCIl<l je <In.1(:.oji u zenu.dici.::nanju ob.. njegova srcdi~lIjtl . M]sH~al1 je II .vanjem isUlle koja hrl. OIl otvaea covj:ekov(~ oei da vi.<1 stlrill] m ii 0 bo m.rn. (]il II 1)\'0[1::11 tl.s:t. ciJrll da iivilno ]1 S:Vijctlll kao dn hodmll.: zen ]lIYfI jest. prQizli'od neprrrodno nad.C!ljHijem tiVOLI.ili uekog uCitclj[l zena . sVOj9~ dugoJ povijesU.js'lQdje oSlwlI"uht se buz p~'ij.lJ.w'l'o nnl'ltru'nje bice.\'euinl j nj 'govo sustavno 'vjei. Utr<l boz. i.k J'llisUclzm.hez olShmjll.jlljeniC'a~(~ 'Vdo ~iVfl.

sv~esno:stL bude posu48 Zen nerna nikat..ie]'a. (losliZne unutnl" :Lvog pll"V'oMmog vlasniSlva I\Qje III tti? Sv.:Vi'hOl'[l. Hlda odmiee sve dal)c ad te~e.·ojne.j Oil!'! at s~sacl~Wle poput ''i'ili:nsI.'lk.llje ci.!'iO!'). nista n:ije ~JQ'Stignut(l. pojll.q: < Prel~ sa. tako s]oboda. zapreka.ttst 1I 5 jediJtlo.lOS PJ". uma.Uerll!iri" '1'<lZUiI'n:l]. z.elw'. svJellju:j~tti uvtd 11semu prirodu stVfll'i . NU.1 S. On ~.oja.atla. od'l·ek~." slovima.pisma 'Yel1ga (1'\~aQ-'\i'I. Sv~ mudraci.t) moze (iQlleld odg{}. shvaHjivu sl'lamosi.arnostL Z.'lI1f!Q. To jc kao otkljucavanjc vrata ri~~nice.Hwi se raz:lmln'aju. UliSH n sve stvar].kol'iStenje. !Lad. 1 ll1.svi znak.le~n~!llt{l: NJ~o~a svjeHost sve upij:.!: sutre :i sastre sa]_¥!. ali c..Ska..{Q!j!' cvijecil. "::. zadOvQ[jslvo.. Ka~ stan]e savr&ene nepokretnoslii l'u. sasv i'l'l] ogoljtl.. SVUl.j@tim u. on je stobodan. Cetttd elementa ~.edinl) trail (1m~....O j. 0. isvan ovog nema stv.kao :tel' t. u'. "On U se po!>azujc 111"3VO u lice i U (JVQlltl. cak I do kn. d)I'eVIl.. pUt'IJosU oivoren ! bez. ma k.da llhliu na put d. PO!!i:~e(If:J. mwLk_riJ se ml red u skl.I. ..IO' s u l)ice i.uuccuja. imdiipop-ut mr'tvog pndiU'l. transcendir'sj intelekt.Y~~no sl!wa~i~stvar i.0 ~e ze:!"!?". stvari se prepoZllajll.oo.o toga.jevmje je ponakJJ.1. hladan J betivotw'll.. ueka tvO]~ unsao bude viernQs'l.1I1!Ivijek tvoje. svaka priltka I\.g miesta I'odenja.en:je svjetla u gllstOj lmm. zabol'avi (Ibn. l:iad .la ili s'Uh'ama. Ve'm. O!Ll"gni.ste svile.:'1 pitooje postavljeuo !lil poectku oveg p(VJ!. m~'an i do-voljan. l'i. u: tome nades $v(lje spokojnQ' pl'eblvruisle: Kad se urn I.cia S<'I tvoje tije!o prctvo~'i \.Za iIlt'eligenl~)og lulailica t.ja vrcmena..$tign~lto.Q prenese eve "iuje:lli. B~Id.t.dii gl'e.:r'egal:avi~'e ue os.oji.Il1<18tvu. '~566-1G4~.JSkl·'Qvitijleg &10 I] lli:ilJacla. . JQ§ i viSe kad se $.1 s.!..alli.jeGaS o . n~ tl'aZl je 1\1'(17.ILl.cenja.~. Jer. . se od ra'ZuDlijevanja j pil'od!~jizravno i clu:b6ko u idcntite!l.gnut. postao sl et VOl' ell] svijetao ~ IJN)vid.re~rua lll'l dovoljna jedl1la rijee da "'U uvjeri u lijegovu IslmiLos~.adu n IJ Urn. duhcvl ~~lzazvanl ~ p. IliFe posiigl"luoo..nosi.ll.)"je. svog ii veta i sveg t1!!'J.. 1'1.· pokaz.110 sto si postigso .glel ocljed.epopUl I:.o'lliiiV'ot:ll: ee le napustit i.j£lf.l I.Q.iJj:esiJU izra:st~ nalv.oJ~rn usuarn?. koje Ilemll. ne:djelovanje i ueizreclv uiilak. Pt~liOVO budi PQPuJt starog k~mdila u uapu~lCll(lmseoskom hranm!" "Jfecll1Qs'i~f o vjeruju '1 u ovo. tinn zeua lrna svatkc.etila ]-'eli'I'i e..J·od. Tu postl!Zcl mir.sub..~1 :i..o:: ''''hl"ilVUO L1lk~zivill1je no) oovjelll.vllO Ie l"lja\l'j..OytM illllsLl" moia je' doktrlna iedin: stvena ~ ne remete i' propisane Jt.']ud:eA.j]je-I?~i kt'ajolik IVo.. To je ono sto se misli pod "Jednom tvuje. 'To je kao '1')'0· nruai.sv. To f:e lako' kad SI'.oljs:[vo i .se pojav~Jl1Je tl je na raspolaganju.!kv<IJ tde]n nece uznemirjv ali t voju svi~esl. se i and l)OlJiu·a.es svega ... ovdje je prikasan.Uflena i. tako ZaaOVQljall. Ol'it:i 11."ve veze sa .akli Lragogr.g11 i'j. uiedne ce nestatt l sv.:t. druge.]bcZiv'~Lnj predmet ])i"i. su S'Yohl gellijru.'..jIvlja.a.llSM.s~u.t6enja"Olm je perpum SUede6iC1Ul.dhiIlQ~. iscrpti.Jiko nmog.Ii kom. Tv{)j vlastinum je tznad 'vih eblika. svaki predmet koji u~l:el~~ ~e tvo]. on se'~je~~no lIl£skuje II h'ojih sest oSj. na.ICkQj i.liz ruti Pl'i.1sveie VI. takn sl lagan.an. sarll. drveta..edan pravi pl·olaz.u. a ipak je II tome nesto ]sli:I.o.tavL)u perorn na papir ili kad se p1'el)~sttl~1ec:ito111 p]:Jkariv ru]j~1 ill lo. kaoprunanie blaga u s:(a"Q.l.pel ~." Ipak. 1I.lskd.enullm s~ predaie Il tvoje J"!lite. ob]ekla.1ttO kad je Bodlu~ dlun~miidosao sa Zapada lednosl.lleka. jed.obl.ie~[lll.. ~o t. tisaj dualizam .] lc_Jtoi modernt. M~elM(} t·S:Aih--SJ.iko ~1!)Q.iobodc!l:o je svth CJgl'.. Debio sl pro. u pol." .neka pI. Sarno lvcje postojanje os.Ul :...SVQ~ li..ll. dopusu .gnitslvo samo cda na tvo~e :zadov.i!iUiallg.vQg pecill.1lli sebe peput savrseuog komada cl.ojim zudnjlUf!a.1'eru'<lsude neobuzano f'!l$IU.pQ.sto [astvo koje j:' prv obltno Ilea [vag b1c<'l. Zen ee MlUVlJck osrau izgubLjian u lablrlntu.lIO!:n Oes spozIHlli $vjeHo koje QlJilu~epunom l'adQ.

.i da u1i'ijfi'k bL. gdje 'I~ So })1"iI$i:na skuplja?' tltVO. I 638-7 1~..nema. (~ilse lflrli .oglecl:~lo. Obojlca je'.. .). un je ul:ruueljUeJj zena koJi Sf! r~'·I.' paltl'ijarha.]ikoya(l od .r na stroru iedllog drt:lgog zen !'edovnik .: .[J.sl~l.~. pog. [J~Iz.uci.:.Je "I· II' :J.Mna na njo] skuplj'n. lJcile:ij \l 0 p"iznani'r.o kao is~illski iZl'tlzllj I zen "jere je (IV it st.oj]se ti'adid'Clliruno £U1HI]'~1 Sesllm p<ill'~j~U' om zen sekte llltini.j lligdje: budncl cbt ga . 'tenove.).'·of.1j<1l»"v '.oisn<l..all 50 . Bml.Yi.Ik1. lwji i.'(llw~i je po. SI'.andm. i ue da] clIase pI'. odJigl'<iOje !Hljzrmcajllijll ulogu. GIUli.I.J! U ZE:MI.. Ovo j~ napisano kao Qd. U povijes U ~f~ml.UHIUZAM'.rtii iZJ'...il su blli lIC nlet I'elo!.jelu kao njegov stvarni na. l<..a:v..odhj~ilr"l(i. Yeno (H vi -neng.~(le.\>~jedurk to zenu.~Ojl Ul1ii.ostruib bmlisliCkiJl sektl u t. (Hung- umro 675. znat:.OYo. . llitvflri. llska Mudt'ooq n~je kao M sjl<ljno ogledalo ne Iljaj.e tvrdio (1mje spoznao vjeru u nje'lloj i:1st.·U:lft$tl.Q!Si.Bod1lr~(I. a on je smatrao da je Yer~oispravuc I'azmnio duh zerm i da je zntnzasluzlo neslti Iljeg:oVQg pla~l j t. dus a Ie kao siajno . stl'Qfe utvl'(luje je kao prm'ovi~..nZaj zen vj~'l'~'. Njegovi stlhovl idu o'V~ko: Ova drvo je ID..

fiyw.t Sam'on zlla.'Jiparrullite... 1." 111:·U ze_ml nema uiOeg 'Sm hi.uw~~a sustava Do odreCl:e:ne~!njere.j".Prvog p<lJtrijarM l]{:ite]j bi ponekad i drugim sUc.y.iIOZQflij<i j :ft:U".ill kako [JObfeti od eknva l"odenjla.{h~.~. . harem .o hi.\l...l ove skoJe se poueked '()Z!I<I!C1lie kao pl':aina doknrina Omi rr(I.I~1a.r08v~e(]]enill I1c1lto stekae." POfIOVllO': ~efi se. Od ~onog pOCeUm Iiljie' hUo U['-og tl.ImrU Sllvl'seno"r:r"'~lOdC[I~[m p~.lfIiltI"a~Ll da Ze'J! Zasl UP" njldli." Cali] nekl od uceni.Ilrida}'asutre' mote Z<lIIUlI1ijRi vHe . Na ]lrimje'!".dltlafJ.QVO poghwlje 1./ta ocl! Nagm·jtme ~.. a"i11i:la"ij~." DYi su ndlomcl nasumceizeheani lz I'u''l)l'egl.okQIQ.ni ili cia zBgovamjn [1C.Ml).·uju6l $v()je vlasuto 1iTijewo b~a:go kM ku6e? Ner.kwru·.gov or: "Nda u tvem l.:Jifl'!!~' ~I.*K'" koji su dolH.zillil . IL~~iu d.n.· .!kJ p:r'jl.' strq/a or] Deve. Ne bud. . ~H..O:t1f~1!10 Iliifeg. origi"ml ". S1Im se llro5v.gim. obMil1_j(lVOljUL viSe iIIl t)"iJl. mira (.l:iznm .rt.10' fiieOiJn:Ml" :nem. mdru. '~I'.. lvwl_io dll je na pmn do p. f1rvi C':Ij' {VhH:l!M 502~ 54. Ove sll(k.r~u!i'e Of!aj gdje nema ni S1. Ivul st Splill<lin objtmtivlllim svijet:oID.S.m istinu budizma.. iI' .H~e mudrac Qdig(l'vQI·io: "Beskralna prasmna i nisIn svel.iz.sti.yata).rJI. na prilnjei\ !ooraja suny~lte (pl.'IHo. '1. Ako ]l'na ~'1~to lito treha uhv atilt. in. u.mliae dnh IljghIVfl08t. E>D" '1". ad nema uti..clianH.oa. "Qi!!:lf"iIl'illlj~I'l dflktthu. Danm.le da zen.ce: "S:r'\~t!.i:l. Il1rIO§i I.m1!.()iVQJ vrst i."" Ciilat iz.lillie .<ii<'.jn d.. z<ll1:enmt.la za dati..mmika $a.{fWtIt) QPovl"ci lsuna ic cia il!1)~t IJlUlO odlemaka U zen lknjtz.VJ'.klioljl'lQ "pij'tl1W \]I:.i"'ralllitOl SlJh'~·."!wtlnj.':flju". T1'lII1..Qoovjek moie uvijck biH s Buddl10m potaklo je jedlna-g l!citel~a na s']f. <J!pS.:lae.'%mtl).. OSlllti 11ilk..t~~ !zi'E~'lilll .ij:n 1'I'~ju..ati u mom s<tnlOSl!l]ltJi? Tunema riiceg.9. ·ZM!o lut~.jtd. )l. "Dolmdm ovdje tl'lli. Sl. ovo je mi~l~enjc opr <lVd.c.1l1i~ljeni~ da jf: :zenpt'flkHcua prirllje:na sanron (san-tun) fillozoHte.·. l!iCljj sc o"~t. <I ~o su Madh.·\.[i(:ku .J>tJ'(1 ] .olfiko stodna godina ZlTI.' ~moslirlli.(J]ujes iJ] nrijoces.o.eiwd rH'i~lel.tlolle.erm'lBhi:shH $U lilllJHsLic.v fLli to sam.ui d:vijc str rule.pm·<I[l:l!ila-.e. 52 . pl"oCilajne sl.ozo!'Ijf.R(L~()Vm· od dVCII~(I.i[" i lQClliijl:t'~Il!!llo~t<[I j""""illJU wid.ve". mcega.lflIO ~l~ $l.O M adhyamHi:i:l.pril.oc1e.j&1ne od o"'nh" nerua !li.<l. m.ci :I'!' oon~li~ll .st odloma. g<!.P<YVli5Il!O."O' ~lpozn<1U s ~yp6iLll] uoC!u~je]1.hmjl(l! sr~~. m'~Qr d~i(!' "!O~~~i~Q IU'!l~~om:i'1' ~~!<l¢rlin 'O<'!iC.eili]o...ede6'i od. ~:~'C'. nit! nesnvtsao.'l!Ils~d zen IICllteillj !toili [e .govOl"!O Pl'ije ne'h.1l:]'IUJ l rusIa za pokazati.s:li ] svi su prd2eU icl.1.Chn~l. i. ulko~e sa Illuie reci da preuose lliliiis. ilnaS dmgu sl~'<I11..oijclo vrijcmeupetpunej c :!11"IJ~nilli i !j..jeclr..llH.s't"" zen knjiievrI!o.~·ai. dakle." l'eiHlo: ~Ne ]'azltm~ii\'1i'tli ien.ll~1 Sel<:'s.ifnp.'!ije sliib:ia ~!edista.·aznlllc).·em<u()bjekti"~:liOmsvijetu .a ru:ceg sto bi se :I·azglasilo kaa sveta doktrina.~1510.iavruJlj:e: sl.thayalla sUI1'e: svrstene pod p(~g.ejrun. Ra. II' ' I)iltanjc 1k'\k...nim pojmovi:rna. tiOju isiilnu.lI se hude s Emldhom" i>on.(''[~'l9jst.s['!lQ Pn.)~" Z..1aIl1Je~.) Li.jtl.1 smrti.ajati L1liko.). NeJI.otl :M"'Uilfll..~}nlkJti61ti prtpiil:d.6e: rekao UlMe~.miLll ne bm!e l)emi~I.kte u IUnt piL!3Io[e Wu.lil!(lt)l U ni}.S. j~)ij uvijek se d!rzel..~ frl.m .zgot. S~()'~orij:l ~" sm:IJ'.l\l~u''=''' Ol~gO'l/Ol"'IO je uciltelj.vu . !wedine K ] to f:e srednji [JuL" .glltivni mil'. a~o~lelliil. se oh jiL'w(.l.O je reci svoj:iinl ucemcima kad hi gOlovl usrdne mollili' da tm.U.g u ntQj.\d"l"IYrum :budizIl1.ze sv'e bitue clo:1>Ume ove S101e. N~lg(iU·jmla se :smaU·fl [Ijezinlli:nunemel~itelj'glll.. btlo {lfllIQt. THdcsct udaraea.1litlI..do~ldnu.~e ' {sun.ieM .()~('k. uOerllik je '"Zi1JSlO tI'iI'}:i§ovdjc la1\:. znane k<l. Ill. fi Imdut[ .ev]!o.g.g s!d<1:dli:.'I§. l!e·'!J[Jil~lia. l~islada (na$tt).00-\105..!)(ldl·.Elii. lwmlcni Zll<lCaJ zena blo bi. La. kad Ii Ie mil mmnlliren.: ·Ovr]je nel'U2L )'N.ctnta) ( Bocllh:i.g dinasttje 0 krajnfen1 I ll<ljsvctijem nacelu Imd:iz. zaro. sl<.".ijel]i.jie. da "Istinskc znanle (bmlhi) ~nll:(Jlilru:] ve s I1<lCine . Pr3iin~.l P']·<lZl1l. (~~l'" 201· 88.poko~l!je nai.:J<1' ad stoli:ttu.r$(~Y' Ihllllll."<I.. l~::w !\.a.dhanl1u (jap.Vllll knjj~""]ll'.ujwti lIeSto it.·ti.o. kI".ca ~~~~~ l'll1l.u're. hlh.:i..v. a zn koje l]lo2. VlrJj t~iki. iliIilaS jednu stranu. !iuit'lji.\ll.mil c 'ii."edlial@.

111ltl'O:.. niie [bejel. to jc nasa 'ljl.(Yf.0(1 ijedllOi> od gornjih odlornaka. u S\fojelH 1>pOkojstvu.oII! $IVin"lift In pljllsl..jen obIOlcima neznauja. to [est..ni. ludo. sam lemclj ui1.icar~ .'IFu S ijeU..ll'i.i.:. ali bud~~tida smo t'lko vtclli dmili tickom .ra odjebl '1:.[. Qstnje naton sveg tog l1ijckanja.a. OVII illtr.1110 ill pl·. u'V~jek lez! 8h.US!! sflvl'seut' niti lles<'Lvl·'.U p. pril)ilJI.edno. ]e svakil. ikak ii.islio isl." fiJozorije cis[e negaciie.ako hi. no l:lillta nijc luko (hiJel.uztli se negacljom zbog Il<ls.o od zena kao onu nil sto OVa kritika l:I!k.sattve pl'el'Jiiv'<I esmetan u sv:ijcstL Kad se zOllll'ekc sviiesti u ukirm. uema 1. lK\lnr.lnsl. nWelj Zen ocitQ negiJ"a.li. IIC ono.n ~(:.ad je Ohakli ("LIang-po.! B Dhnrmu. Zen IIi ]1I1I'O(I:IIQ :izjavioe "Ne tQ.oJ~!nikad ne moze dOil])jeli. uma Nerua ob~[ka Z'vt.(lslO se ld.je probudena i"'dje je um <lp~Ol'blJ'<h1l 1I svern idcl'll:itctu.1 (i(h'edenoj m] l'i aU ne S!::lfIije preko vlasnnh gl anica.1 cinj enlca.omah"aH iz loCke gdie svii'e! joS lDii(~l{'t'. U(lUUI ~le. ustvari.ttctijom i nnjntlt..v<l:&u]ju Zen sn:dHnje tiv(Jme cilljm.. 1\1 nema uegaclje.bU2iO I'. vee j.'dd(lll. 'g 1le£l'lilnjia (trt'itlO'CI)koje tvrdogl<lvOIJl'i<lllIja HZ um ".s:tavn. . V.'l[O ~'l1lm sto je tQCH!O i!.1:i 11l'<lkUcan p.ccina lfudi.i'. "ada on poslaje oslobcden od sveg sll'ah~ tada je IZV'IlLdosega ll]'Olrijene i uziva kOllflcml nirvanu. pnJilazi pered log!! i ue feU vicij€'ti. Jm kad 5C zen-duh spm:na u s. ILL krQz San rhl.lice k.ogrcskl.taO latnosu.i. a . uzviiknjluCi: N UI"Q!)1oze ~hvlllm ovo samo i>::110 odgoja. "Ncznanj.:I'!!OQslavili P pittmje ZCl]U !ito.:pi·er~l.'''IIII. znanja. oui. $lwuUo ovu . Il '7. !O l. "Tako.!"lil'1lier Ioseg !.tyrn..0. NCIUil oka.jnaparmn:i1li nQdlli. !1 one I. rukevi . nosa .unljivijOiIll Qd svih pl'~*m sllicl'i Ie s ' njezini stihovi sveki dan kazuju '~I zen sam{)lSlmtilllt~.:tla i. sve stvarl imaju narav pra!Znine.<l.a mu [cdan od njegovlh ltcenika i "cCe:: ~Ako zen Imi'. nanne. uviJek poka7.li puta do 1.1ll1J:ljll.'oiete idejGi). polrnovn.. I onl kO'ii.Hfe]a.. smru: nema ·i':eItl·"iIsuue. nema uUlis~enia neg.r. nema ruinnacije. No. uisu "POZ1']i1!tl s lakvirn na~QHI nlliiHelIja bU 6e l. <QlU:ts. sve sutre kojc pdpadaju prajllG razr du mah. i pntw1..I.• ~exik<iL. 0.~noi. Sloga."'m:fi Herl'!klilollQIll ili. lIije dull zena.l tl'eh.c.. gl't'. Zen se mm:'<1Ildwaliti golim nll\~nml.I'Ie iliilla" [-. nema zaustavljanja holi ni. rnlrtsa. Sa.ako l() !'Ie uzm mo smni.. ~c(llJlimjlL6Jj QVI) od. Ulll obdUlkcijski stol i..". docbn. Sal']ll'ml'~l..) i lli.ntelel~ta.111.jt~li· SI"':OC] najjacc mcnlalne djeU naC'nn hIjega odnedounnce 1i.lI ul~ynlc:. Zat.) iskazlvfiO postovanje l!J.'edi~llju 2ivntrm ernje:uicH zen XI'! primoran pOlmcJiti nit negaclja.!mail! pri. 5llJijeg: [e hijd.:tdj<il-Snijeg.~I.iika. ~I.lIjll :1>eI:1 Zit z'[lgo"nr"mj.'eg blea l wis1L U ujo] lelA sva h~il1a 1.. (. "'rHmn'nj. mt 1ll00i'l. pt>jmu . 11]01"<1. Nerua zmmj41l.1wt\Zllina koju covjel<. gdje sv:ijesl () ovmnei onome jo~ ni.e" je drugo une to zn logiNci dmil.mjas Budc1hi k<10 cia kro:l Lal pobo~ni. a.a.llrali da . unena. .!lQzel.ij ti toeno znai5enje lml\Vim ""a zen shvnca 1)0i':1':11...(} i .'uUf. "etna svlesnosti 0 mt·v~Ln. mozda II "Ti.'1.l..?" slucaju pli~lsnuH po lieu.izmn. gavran nile ern. one nemaju mane i unaiu rnene.covjek l~(ljl se pri. hnduci da nema posti''':<llljm nlrvane.al'eccni i mozda ne6e ZI. nema pCI' epeije. nema bQ'Ui.:.[I. Nelnoj cia te zanese i. unu-o 850.~. maju kra1~1.egovom neukom nacinu govoI'enjti. K.Lln~" evdje U 'OVO} pI'aZlll1:11 nema obl'ika. lema p~"{)lmdalljOli ni. o.avLjanja holl. .mia. fmlkcijl 55 . l'JrloZemo .'!~lle.0 lIZ tijdo.o-d ]ljlb bij. Sru'ipuh'.!I:I'rm. vid~el 6e '" [. '110jesvij~l w'gacijil 'koji vmli prema viso} iIi krajno] a[i:rmadji .krit..llJlciJm 1'"zlt1iSlj./I'timi'l.Iis ne1ilo dobHi?'" • M. Usrvt.... K.pl'id.c t' rffi dll . nsruaju ce lHH. meduum. Ako iclinlO doCi do same lstlne stvarl.e"·' je dobro 1.11je ~~e.. ciji jlc mentalnl pogled z.e cia to lie Iratis IU'(lr<: llddhH.l·ipl.1 ip::d...jIZl~Jie'. Ta sutra sman-a se llIujs.1<1 knjli.e prva SlViU' koju redovutel reeitiraju ujutro 'it prile svakog obroka.iv(I tad Op'lu2. all mull. neanaposnzanja nlrvaue n:i neposiizOlnja. c ZeI! je l'>l'usiJjetl sl. predmeta .ravran fe ern.:t!mda.. mok.! sasj!eN '~l l\::ol'Qeml.o. Puka ne·(ra'ija." Pa'(Hn:litJ"iJ1juci sve OVe cilale.(!. uzrcka holi.ka.:~d.zvanjsl0 ill llobirajeuo.el u]i ern s~ml PC) se bl. Las svakodnevul gover In ne uspljeva pr Il. l'.[jH!I'.wjoj cisltO'i.afirilladji 1I31'ctI ne . !filo [e 101'11 OVQ.l('k:ttulk1. ust '10. (.uddhi II sveli~m.2eVnQsli su pOIPUHO 1>J.l'lli iZl'lilZiti svo] sud.

IWlgadj<l." B odlgovm'i ucU.zvall.)' naklonjen ovladavanju lzgle.van dogleda P~'O$ltd!jvaaH:og raz. sve eu idnaclU i~ sebe. lUjlecl su same pulQkaz do tog stanje.dclljem: ".1Il"ljc.~ [)O'V]·(lc'fft.ne. DoC! II doilit· S ovom fivu6m:il cmJen:ieom .!k tuxgo'VOI"':'l 'koji se odvijao iz:rnelli.1to'i l'lap~I"a. "Ovdje ja ne.le:m:k pI'ogut](l<Ji: '.1Z ovaran je S pl'(icasniin Sholuom.:1 ~~o je lo si.kmo. Stu .lo u6en:ik rete: "Kako si nelllljuclia.vuk? rO. H ilClmiH 'Q{I"QYw·i 5 g. [la6( cemo se S~QCeIl.p. discipl:in. li:l'Ie.oiiti spram ncenikil. bi:t<hlci cia.I{O'jfl je.) [e jedL10Hl pril&mn pitao Hyallm}'O {~ru-dl.li:.i "Ne mogu ''''cc gov'oFio ucuuli mstOl! bolje...0 rome..e ruogu dctaknntt. kl'QZ... mOz.nliko zua 0 zenu.~.umijev<illjil . Zen je zjva c:injenicu. Dhnrmu.it:.mam vremena tebl za volju razmatraU sto znati \l!jU= MOSt. zan prostee.jl·Gl'(~: "NUe li odbiia da se s njime postupa !l.ga 'l:lpiUI I!...to je nruujera 5YLh ZeD. nije kao neorgan ska snjeua iJj kao j)1" . Nro'isellft (N<Ill-c.'0<1.apso[ulIle p:t·azcnine.t.i. "[iii ill:! belje biri cak i hez hV. vee saln rekao i previ OVQ s.onoojstvo. ci)lclj m]gov(II']. a II dnhu i.i!g.all." S ovim illulIdijc<li pos [ednu pliusku.jaju 1'1 ovem razgovoru i$.Oi2.iltJ!li otb'ij!.\.cl'lOi.i·ilZrni:Sl. uamjera ovog razgovora sa Shoj"M'ID je bila pok1il!Zati IllU svoje vlasmo IIdo razlIl111ijev.ki iJi ikonokJ.110 s FJalu.ed.]]og 17. ne g·OVQt'i.l se ne usudi pl·i. zena sprem Iurmalnag obogfl:vai1.j d:vojrice." Nmo rerlovnik nastavi.i::atis rnrtlginla.uim ov'O djelo po:f.o.k afi1'I~l~a. @.2m'ko ~:elii~!·eti. ". je slobodno i.iik 1 tu vidimo h'ag ])eecg 81'0se pohazule kfI'O\l:l'n!egadju. uddhi IWt'llevrijedua .ll. Zen i." hi ti.i. uosralom uaeko poboz.s. kroz njih !I'D 111.~cli nesto sto 0'11 .oj<l stavJi~... olldia s.i::<m tskaa. Hakum ('1685-'1768.·mbl[l'nje svijesti.. ne pozuaje nil{aJll. ill neuljudnost. GovoN~bito.llSU'8. nemojte 1.gaipak dotaknuo?" Ne.o je ShQjlu 'lOllo l.'J.e.Ievl·ijednih sl'll'a1'1.l ~l"SlO' l'tl:i:vaU H<ikui!llJ!I.prkos svoJoj OL..i So Ol!IpsolUtJ10Ul afiirlnac1ijOIn ko]u te' p'riill:i.elltni ()Hate. U zenu poslojj "ties[o samo-dokazujuce ~lo.· niik(lkav logi.nzdoiliju tivOLii.tneJji!.jil dnMna ova iziava dolazi.rI da je to dolUI'inCl . Kad je Joshu pljusnuo redevntka.1an~ 148-854. 1l'1.gleda?" svrha l1i'og je !)vo? Ni. samo ci.ns.) lrpuG'ellih redovniku koji se pun pO'§tO'Vflrtjn khlllljao Bmldh.. 8110jl. Hakuin [e smatrae da [e u po:~punosti shvatto zen i bIo je ponosan 1:1<\ s\'oje poetignuce.o ~e tako.s?" cite1!jiev ed "ovor dha. o'!i'a. jiedan 0<1\):.'a6e .si. 0 zena. Il'lOzemo jusnije spozneu (z pl'imjedbi Joshua COlao.tl. ali zQ~'onhng Iiduhlje III dub Joshua i:z c. l1tatclj:i.isUckj 1)11 . vbdjet. lieu ua s..tSrno gledm.IiJIO[[1 .. PI·0'1Il0trite !l.elj. Or!! zt!D!i"arJijllfe i." Ima h eva] stav r1lh]]isti5.-vtl Qgl'ani.ko posWji i$!<1 cega.1 rijecima traiiti apsolutuo vodstvo.. 700-8"l4.?" uzvtkne Ij··itelj. POliJi~(tjLe p(f"Va. 1\edovnik re~e: "Ak.Sl. III kros Sa.fiov lIl1j!l p:1'emtllB~~'ddhi.tll. apsolutno. lOs kao rnladl ~. 0'1'0 je potrebno ihviJllili dla hhml() l]O'pce' razlJillle]] zen.elj modernos jiapa.rodili itkillkav inleligerrLall razgover 0 zenu.iJtiCno pokazao. ler bl to bj]o 'illleleJkntl~h'ilo sa:m. bio je: "To mje nf ]]Ii 1B1IC1~ :isimziv"mje postovanja . ~d.n!" "Zl'IaS Ii gdje si sada.'Jiu. SLn.).n:g'bu. za nos i r'eoe: '''Sto H lJcReJ!jl i'ece:' 'P'a.J. Sheju .}.' cdgovori 'UcHelj. bna Ii fieSto o cenn..)'cemu 1.lt~n'ije no §to .I."e~.z.jo'l. "ltroz BlItLdhu."odgoV!)i1 I-Jaynlmjo. J.1..~ "Sw j" onda to nesto .>.luJI'tio je kac da 6.tje l)o-tptm. da. lome. :n8-897.liNe Il'azi{il to.ID1.:smn ll . um prami:m kao o da l1:i:je nista.B~a.Ulnje ill.I'cdo'Vl1ili. ill. rekao]" "Ja nisam vdLki prosvijetlj£l1i.i. . chou.mg:. ni.a.a.C1UO ..edmrl!ik 2mbl. zaj.lj~ ce 1I stav u Obakua vid. ni matcrija.mo tiC! II njegovo zIlacenje.i. nte." Ui. ulhvatiH je U sVnikom )·.cenjn i UCitelj ga pljusne po.stVaI·?" "Da.'1. ali.i ukakvom su 1'I:~('~1· 0 kiojeLu ne mo!Zemo dati merume SIH)~IUli.kog zena.

1 ne smi] u zuro hili nlkak Y i _ tll'lljNni iii shcruatski xakon] mi5lfcnja. to 1I.ija bez ijctllne (:·~~tice l1il. Ie· glupe 'bezUi:u:. krozsve !ljih. Joshu je na mtai itl<Joi::lU jed1lOsta"1l0 j'<). Glcdane i~ te iSI.psolull'll<l OlJirm.. !fili bilo li.. To [c je-.I dini.ji.11 .onahl 's..il.l od zena.ovorl: ft]ti . ~J"Ii je ZI'I.1. . n. •.o.!lto nam ae Cin:i? Iii lc. P]'flVO u bezdan. u sebi.'! se dode do spoznnje iSlillC zena. NIl.~ se spasi jc 11<1S(~ lbac:i.tle k\l.. Ovo jll.ld je Viiilal.o.t(.. ja zaberavliam slo [e 11o~)i'1t 'no i stQ ji' izgllhljenO' Postoi! seruo iilomjepQl.l mora odbadli.)1 kC)j"i L"Ovjek me:?e izaci lz teskoca 11koji:lml se zen eesto nalaz.e rllZum:ij'ev1ljuei slo $""(" o~o z:naN.ci~e]ji kad Se IlOllas<rjll na ~." Je Iii 59 sa . ipni( JCncznann.1)o. Ih~ci mi Stu si ostavlo iza sebc l sto vidl~ ispl'cd. k. una se ipak ne vidi:.!.·o bi nelti rel •.ceg sro o\'o u. Oni imflju Je{~au CVl'sli teruel] Lsliiu Iwji ~~I. sepootig<l!o cii!.'1li. vi$e lie tl'aiL.!I.li.n"wu) una 0 .jl' zlwlca.r1{og nulverzusna Ili.IUlllijes.I)ll UI Iskustv <.ikoja opisu]c odredeni stuv uma? SL08ii1. Uodhidhillrma. Oplutha za l1ihil!izam [e saJ[]!} jedil~1 00:1(will posljedion. BuddJ1C 5C treba Ot:ln'ici zhog Bucitihe. p(l:gre~]:w tmnacenj.{'is!i:llu izvan se~'H. l"aspo.kv i Buddhe..illC". Bitno je tin se vidi dull koji t1jeluj . l'aSpl".ei..?" VimalakiJ'ti je nato pita.]C<I.. onda to odnest dalje.za selle.Mo· !.oja j doktrlua uedmdi.O k teht mil je clljllmo.<"Qul'. "S~(~ mi rekao bi hez ireg. 11m ima iCC'':.j~tS:b·ija. 'fakC! dugo dok ~"Q"'Qri 0 Ilislil ilu iii (}apsolmnom. n.!_ Roj. k. lepezom. Da !hi. a.ice.f! :sLu hi se i moglc p. a lpak se ue L"tljC. "nisu se nilmd po jl11l ll ua zemi.! -Ol1a se iI~!merle s.a:I~V'e amltcze "da" iii "ne". sumje polpU)le !"il7. spoznaje kad ctlVjek na sve srvsrl g~Eiiaiz\'an svakeg obl~~. OCilQ je cia :r.1 zen pOI'i..i'in Oni ne rude l·e naoko apS!lll'dll'e stval'i illi. J:(. hiirovito cb·.Ilalnfl)j] stunj~I zen tl.~rn"~.nj.. 5vOjU celljll ZlI sJ)fiVlInj . komarca uti od maJimnj.ll?~ Joshu I:(!oe: "13aci to fin zemliu.. iilO (J''''~~afil"ll.m!.i kad se od njc-gajusno tr<1zii:tjilva.J(.l La da !i.. n~dO:\lllik je li'i1tnoJoshua.Cii·jd.n steta da !ltva!' "".~jl)i:tali k<llk.ajnQsti snmo di~ t'ii z<ldovoljUi $VOI .nBmldhi['m (]vol·(J(lm 'i vnita l'II'mnn iSj)I'I~d seb().:r.'kg. 41.osti.jlu. smislu.ijcoc·.el'nl()lo"'l~e. l~ ]o:"ickom -6 i zn afirrnnc.' 1. MelkdIm.cd." bio je odgo 01' Joshua.skup'" i !·~!'i : "VidH.eaimanja niCe"a. osusene tormule e[Ji$!.ou to raz.cill 1).no sam da nenuun niSta~ it i?" i'Ako je tako.<.a i. J 'dill4) svjelovili Ijo:di. IJQ~lig]i kroz duboko osobno iskustvo.).. 7. 11m j il~ilIl premo neku Itiljlltl dokll:'inu put Ufliunm.iav-anja. . km. covi'd" je drucl:o od zena i sve vise Odll]Iil..ill mun "Kaiem "da" I nema Hi"'· ." smlono]e b:j~'\'io Yeugo (v.je lak zadtllak.j2·~N~. A to zrusta lli.0 jest. Kil.endi]''1I.ma. isnujavanja 1w.loM]l~e. nikm. . Sto?..ai!'i!" ali samo naoL~o. na.'j'1voITLzn'llllijevanje.clilli Imtin d.i..0 do.idl sit".z{lI. 510 je a.ol!:ilL Huddlm 51! ·otko-h'.: rnoje sl'w:'!lcnnje.I.lllmje i.011 a --:!HI lin j e'.t.I·io neplodaosr IllhmSlii']{t':' mozofije.mi govorimo 0 nial.flJ'il'l. . e :l1Iije~.d.gada7" Je ll ovo ~ spltl vf:!nje kao .I\.zm~. mmi.s. ~ ije -'udo sto ne moze izbieCi prlrodne posljedice ~..mje. Yengo (YulI. niH bilo ka_kve ()fh:ezau i.m.. lu:liko jill SpOZIl<1~'C Bodlusaltv'l.t'1oocu ". to poztu na izjav<.ajJ I.!.avU.. a ip. kako se 1.11.t.. 1.lje nuzno Hlt vid:imlJ stver.olilr:i.mli.00za reci: lsto se Inoic ['I > ''l\'iJl".u It'<U15c.ojllu'aze 'lako I' "no ~azc vlaslithn ]]oga:l:Il~.1 lstok..I'a..~~ {~i.c ostae potpuno 'Ink C..lili." mora ukl..r!~~nj:'ti. il)l'i!mzi:vauji.Cll stalno (fun apsurdne i. In stellm :izrmd "da" i "ne".'Ul odgovor .lnijc dOOfiO u. sklnprmjie usana ~ jedini tnt.adj<l potvrdu] .Jt1t se l~e gO\l'Q1"i Q IIjoj.ce. (0 f '$!.ie:lI'I"ne" i nema llLi."I.inije ~)dJr. ao sveta u.a su cest~' zl~'namjerna. il'a. Calk se i upol·iste u SUIIS.(1 bi !ito en o:i1Jl~l otpust 1\edovnik se iPobm1i: "lleR..."mnenlar ml (~Vog·ul·e. PI'vi k pa'tl"ijm·h zena. 1 dnevm~ sohu i. d050.rno. U svim njihovlm naoko suludnn t1jeljn!ll [e SllS1<1'1'1II1 demoustractja 11(. ni I']'elanj nt. Pitm:n a gel.en..i pH<I'!)l·"'li:m. ustvari. ldcfc1l.lf'nO. MUJINstl (. a_k SC 1 c idcja "n.~iivo:tnije istine.ini se da jic lfl1iS(]c.1 kad S . jll tl(l razumlletu dokn-ina s .ovnil moze lstupltl lz .

redovnike l(. zen je ll:!ljozbiljlllija briga na sv ljetu. cia savjetujem druge.". D~Q (Tho-kw.ttl'a gO)'1 ~i$l'od"? PQjasllIj<lll'!t Ii OVO 1r. <ljell! [)<li~1IY")mi~ (~~hll 1-lnltlo1llj.. a ne Qdnosenje prema zivotu kaopl.ce. te ih u ]SlO \I rijell'le! t.).a nemame n:gl<l za.ad..da si uisunu osobno eazgovanlQ s mevn'Jh1 1l1udl'actllla. .1C1i'1.n. i muClf'f.emoie doci do POill)1.ul. m.I~s~!~~!~!j ta(Ces lmali. SV<I se zen "PHlIl'lja i odgovo!:'. Nema . Un:Ulflt'uje blago Q.l [e apso.lCu'lljekoVO. CLI.!>tat e zau. 1'tC! pornaie.og"~ pl'tlliJi tvoje rasu. IICI!11i!.sLi:ne bili PQdUCU~'rul.I~ediLljujc U . nema mudrovmljlj".uo . uma koj'eg treba I'."go: cuate .. blldi.·o~ Pl>'OLUl"j1ecjOl.jnapUnmtl'e.~tl1a C1Sl()C.lllJ:.knd postiglles to s~.-elti (iJ'."ooe oCOJija. il:eugu~..lo<lj koii zeU sUCi u Clsn~Zeml.a t t.uge iz.j~ti6ji: ''[\Ie nl. po.o })ogl<lvlj~ sliede6il..i" (At:()tldo) Ln~lmjupl. I opel. To je apsohuna ci.slicitm.sli00 nvome i onome meum el tuusn." z.emanl nl eentlmetar . Cistacu.vu .• Aps(ilh.e]ji.d [e izmld cistoce i nerusto6e...I:ijecrm<l.dia' t 'ue'? Zttista.O~l~~]j. lunrc 1~.~~. i k.iL~1i.iturn . nHlio ~1I..'~ &hOO (M~ rsu.n:o CiiS:l. ne~{5is'toce. VLSi oblik sinteze..! misli n o lome ~ tad si os]obQdcll ne-··isto"'."enm metafizic[{oj vje'-:bi. je Ii moguee da kaicm ~oct?" 0'01\0()I.Zelia znntl .cdniCkog. _l)J·jznru.1!\I'toJtl zen llwJl _zast? s'l'a.n.ije spoznaje Zl'fl'il'i.ovom oovJeku otvorene I. Z<ikI.e:nog nuallzrnom '.J{~id je nm aps()ILI~. ILaI. I1cm.'et~i tak. Z. film:of i lie' lik Vi.~loilelj: ".Iwlw to O. dJ.afinrmcija.:~1·:Mnje znaeenjezena.ki dan .~ se POllCl1lVOiIiJU ~stu)jJ' 'um?'" Od_go¥ori zen.:nrviSnog prestorai gdje bih mula mogao okupljaU rerJ~Vl1:ike? '1cI1h'lJl1 jez:ika.i::~IUI{lot<l!V.$hi<lril~? t eka tvoj umhude jJotPlIlllO prazan H svun okQI. nerna lgr .ju treba proclsWi urn..as:poloiiti oUi i. .llCa Kad lisiua.ti1J svakodnevucm :(." pOci. mogli bismo reci.c.o'i ilm!lli lliJlulnn. c f\edovn'ik jE) pitao: "Pt'eI:nll Vn"l}aIalidijQ1.ili'teJj odgo'l"ol'j: "'. to posUgnes.vijek zakopu'llo.t'lliJl.." njemu nema negacij niti lkakvog cemlLl zen .!I'1ulro'nje O.li.cilja je postizan]« toO" uja. Yengea "Yr'l'lii Neba otvaraju se ilznad i n ugasla v·.o? K<ld ga bud.()'iillL·Ou. dtiV'a'ilje. (flpsdhlUlog hlenlizme).1ci jz st arina Cinit is 'mUll-Sf' k.put. .Iat?" '''Kad nemam jezika.nekli s kojiln.i je um pro ~iS6en. I1n 111LoZeS It lice iZI.s~oCa.m:g).o bib onda mogeo savJetoval~ dl'uge d)\1doclu It llIleni?" FiloZiOI rada uzvlkne: "Kako. niH tkakve istme ukejo] se treha poduciJivtJili.)tit~ i$1 iru?" Zen ltCitelj .~) dugo dok postojl i naj)uanji trag sVijl'".l1cnilloQm~ lz i '~I_UoOg od !:W~I·.m:ica!icfI_mu." "Ako o koj.miji.rece: "Ne ]_)osto.a .hzen spisa. No k. nemojimaU ad nikakve f1l'lisli0 tome Ii Cd dQbm 11C-CislMIi.lInj[1 1>.d!..d tnogao NiUlikovali.jlLtCit to ov.O'j treba 11: I. • •j la. dosao fe' zen ucUeLjll i piUG:: '0"" [e C.lvotll cinjellkiJi.je]}j<lJ.a kil2e se da je urn apsonnnc c]Sl kiI. jer je iznad cis~oce i. ali !lto je to prociSccni "S kakvtm se raspolosenlem lIID:1! covjek n-eba \I".1l1djul)i zen ucit. sebe ne razumllem.. Duo matrati u tom svjetlu.~itJlje e-Cislo.ko]eg treba 1'[\5poloiiti.

I" 6e bili sklnn n<Jlzl!'lJJ~~ zen tlJ)sm'ii.~o p<i!'!ldol::s<l]n') S.Zl!.I<1" . i da 1.Mll. nerazumna Ilr]vdcnost ·Iogi.pod tVQji]] l ~LOI. G.KriliCtI.i::e ~NJd(l.~e:ti.ki nno[':.. 11~1_ 1I. 0'10 je cW.ldent pjejicc.iln pre-ko masta.lt'.u{ti. Qui koji ~clc ifu..ilo. utst im. l((~'dpl'e/a.'1(:: leec veda vee 11. poglavlje NILOGIC~ ZlEN Pmzuih l'u.teJHI!g~llh~1 Se'lJj'e~~Shnn-luu. urN.. Ali zen r]ije fI eksibilan i l~si'i! nlio hi.. sHkovJto I~kflzl~..ju !Qg~]u~ ~. dl'zi u prazrdm rukama.k<ll.iim se have sljedbenici zena.J€U idel'J~i vidi.li'lgledar~j".11lw je (~l]"t lnog!~6~r Hl(1]".1obic~lpen(lg :1·<Is.II1.kluainu spoz. momma Ofllms~m svoje omil~erle $n~)gi:zn)~. Nisna.'\!'. (! iJX11f 'w kd.tdc. 491-460.nr.ako e n isal)ljtl~~ sve QUO stu zen mKUC<l.. n..M tr:.JI3l... nitre lallo neIogicno i..' lete most.troim.ima '1)1')[0 joliem.l<lci..t I'llz1og zbogkojeg ne !I10 zemo pooh{.Zelitno Ij znb..~ perpune raznlrujc\lanje lstine jCllI. .o:m" I~llll'ic('njn i:.. Mm .e.I" ciniJo" Zi~1l ~. 11sil2eLo daje vjdt~nje Ito. lopala je u mojim rukama.'JJr1 ltije l~oJw. Mada l1Ii.cru] re da . da t1Iikozvani.tJu PI"VOl .)ieda se ~oIHIJ<.TIVQ]U razumu kllo OViI~ ce:Liri sHh<l.proUvllo Zd!I..J."~r<li~.J~lnosLI'm1oS:1 [laSe svalrodnevne rrazeologijc. ol'W.m.]r.zdrnvo1'!lz'l..tu doci do biti iivQlm. ilnmjujut:hn i van dosega \.vanja.) koji ( je:! obleno poznar kao FudiltlSM (FU-![ii-shill). . .iua novt nacin cime eemo (zh~e~l~rill1!i. f!1(ji"fnM pnlom.tiue. c[.c'l.l zl.le un put kniem zen teZJi.1081is.n<1'j~l i$~t~]e Zetli11. sto ta st rof a.

· I "Tko je ucite]j s vii'! lBuddlm.aslljih i Imducili.jleme tl"afili jlls od Dudenja lntelekta Bu..lohoolti ovih uvjetn rarzUlnijevanjrl jer Sill }wevetieanLStv>ew. da je lo .jJjvlMe da su ri~e6i sumo ]ijecii S n]sta viSe .clti prnces rasudivan]a nemcean PI'll!ijU kriljnje zadovoJjenje nasih lwjdubJjil1 duhovnih potreba. eno Slo Ie 11 "ntcion:l.kl!'{~:pliu~n6im U za. Sve -dolt logfk1l.'OO1NOdie zv llR. Biti neste [e lie hili "II :sto .om dv OJ!~osti. ·01' je [ednostavan..Ml\lu.gta.I.J:jekao sto su sljede6e? vrileme je da se opl'OOlitl1o od ]~ij:eilii vT!ttin~[) Ci. 10 jest. moramo uzvlkrmti.njeni 'am!!.:almnjilljucib. prosllh.je.l<ljucim. sflvrileml sreetl i. sv jello ol). unnmo na to potpnne pravo.:.cenjc osim SIQ pl'(l)'lVode :. loJ)ala je umoiim rukama" avo nus Oini SIJ!Vi. sYijela I\.n 5_U'>eg :POdi'u6ja svi.lmno cia i Dharma tSl(ivjelllo t :i d'lllisl<l nije Y]SOk.1 vt~ijednosl treba je li\.lStUlvlO?" "K!!d se p]jeSL'le]·likatlllOl p~I.mnisliv.. yrba llije u nasem m~lI11?' Nil!sl·O nes zen usb ari.cm.o dugo> dol!.Sjamu\e olmto 'Dice.1Lltn. OpCenit~ misltmo da je "A jre A" <I'pso1111:no te da je pl'etposra ka "J\ jl~ Lie-A". neobi..I. lmamo k]juc cijele siluaol. Dick j.lit kad prestane SlV~it"jflrh djclovaU Hi kad lml. polpuno !". £1.:nad oceana ] huk valov a ~lIj:e se [ll''el..llinl.1e Cinjenkc ]Z vida.azmnijevanj ii eta i..'1l1 Z'J..ill"A je B" nez. voda jc tekla i pl"aSina 51" dizali1 sa zernlie. miskrno da je logikn ken . kako b1 j~ M ZllJl. ruke.'1. je~tl .l1<1.icruliLa zelena. svojlih samog . T<Ilk. sad. Nehl mogu zell neopozdvo suh~c:nim ill slilli~es.1'l1je"lgOillij..110 uz iIU. cia takozvana ne\Qgic.• Penekad ce ti zen posravnl pltania kao slo su sJjedecn: "Risa HFe'. ]lil"iJeci }¥I'eko e. ID1d glcl..[·ani. ladavine nm.-o.ao da smo jzgubili budenia i~)telek'hl ~~ij:eZW1~nO fLl'i~·lni.to to. medutlm. nije crven. cua mi smook.£11\1e n nazvall lopatem.iti sto bl lIaSi ovo nisu jedlne neracionalne iz.oJla.l.o r'U(lCW"tllje nU~{d nlsmo l1Iog1i poSliCi duhovul mlr. Ako HilJrn je 2tl!dovl)lj~>I:VO 10.to j:e logilbl zena kojilJ zmlovo]jilVill ave rn.O Hi nlski)?" zena izgl'll:il.e prip!!. cil<ltelji rekll lUI tv i'du.:liJlcima. tma l7I·i1l1lr.jm'. . oblak pra!iline dize Sf! t./j (1'\'<[::' p"i'll irule lie:zn<l!C'lI]llOSl!i i ueracionslnostl? Odgo'1. gubuno prave ZLvClll..l1 obj.000\l(l. lsmo mO. a.ika jednostrnua. je ono sto smo djdo vI"i. !~<lztval!i.1..lt. daje.\lko :.B.llW'llje.a.. ·H.ih razums IH su odanl llaillljel'liOj mistif:ikaetji? Nelnajrll 1i sve (I've izjave neko iresu Ii sljedbenici I. ada ze. • •Alto si Ctlo.msl t~ konacnoj <lJlJallizi nlje mlino Ilelo"'icn. "Cvije:t.? Kuhar John. pow5no m. ZuaCCl1jcpI·.Meduttm.z'vuk ga I ja cUje.iti ~ed za [Ogil. I{ad ril>eCi pa'(lstmu odgClW)'J'~.~esll..C'! pocetHzena.1 nama. SI)lO most mestcm. ve~ 1I'<lU- scendiranje seh .jspl.SVOjU loglku kOji'l je u suglasju s prnvun stuniem stvarl.gOI'let ke POS:I(ij~j'ljai ~u![Ii.ov~m. lma progltls. !lnoies Ii uCillili da "Em) oko uas vidiJUQ phullnekoje se vlsoko uzdizu k. ftazlog tome je kOllfl~'ii zaklju.l] (:il'~~>eu. osan tog". Sadn. pot]uzeU daljnje kornke koji bi nas 1](~"e1I d." "Gle." [i(lk~on~ci zena . prema jednom zen ~lcUdju.. nemamo slobede dnha i.i. na [lase vclili. akameni covjek I)OS~ kaltivao.a.. Sada S:hViii:'!illMl da i·e "A" ipak"ne-A".denj> s"'liC$~l [las tO~<lJi smo rje~~w . shwaj s z.vuk jedne ruke .m. ikad se nismo mogli oS. ie A· dobija se tek Sa "A j H A". smarrnju '1'1"10 o.dnhovn<l: .mj1avajll slIpljiine" zaslo II svetm'l SI.e duge nisuse mogle ]~ij0cinla izr azH:i.Jl. S]mm:m~ctir1lllufe im:ena i lo.li!" Od "Rlld TOI~'i!Jijle. Zen zeli da zauzmemo jednQ potpuuo novo glediste lZ koje.ilSCtezn]e. SIV'l..ol'lstiti.O· ovo proturjce] .l!j'IDIW ci.<l!.('llDjre i'. IhS~rul. "Preznih rnku idem i vidlrn.do'Volja1. zena da i je uobicajeni [os.w ria !J'Q'll"mli i~~I~ i!:'11i1. djeCi su odusrale ad . lopflLane mora uv:ijek ost a 1i lopilti'l.gike je ~l ~s~o vrijiem:e~.wiiil.o'no.() zemJje .seno sretnima je~'... 110.e ko]e zen ih jos puno jOOil.g bismo vidleli zagenetke zivota j la)lle prirede..~~l.!lfl'~" i nora . a !.·~lZa'\l'astanje stvsrnosu koje ue prthvaca cia budc V@Z1l. JJJLi sino maistorl stvarnosti.i.l:nnie jnL lekl." "SinOGje drveni kon] rzao..11s1111i1lUnQ Iui"Q/.Imnjetlool pamet.lk.. '1'0 f. mLV'Odli.ctposlavke •.. iiN' ~ ne-A".

ikj pur .liezu.zmntfievo.. odatle ]\.eba i)jJUproslodusm.e}.!)zuliisko gler:liilt~ fe ~?J~tko! ukroeene.njedecl.ellij :011 lillmzv.I lJUlIOI.i}cee l"asVruvlj.~ j~ ne dl'zinl!. u sve ovak.'en .1ni rznm i sve stvari u njemu i h.. otvara 5Ve ltlj~1l s kojima se srecemo u ti.O dugo dok ~illO() 11!l taj Il'. 1)I'ui~}u{1 je. Ovo 1~'illiZnlilll"al1le uagnalo je 6ovi. stvart s vitaH.fI l1iice:g!" MnOo"'Qvike IClii za stQ" lu:.dlo .mo k~'QZ lueeivil palnjill.1 stvlII'alIja.opillmu.m' tak .jek 01"igi:llurno i !.dusolmlih mlr-fl.r!~SI~lcijUl11il1.ve ll1e.elle.O]l(l.lintlr Pogldail samo kal~o fi]()zol"i. fficdicno drveccje U.m.vm nuo: "0.oz:nalii krscanski m S 'isla{lctillosliirm.tljh'l) i puno izvj·tauja c:. (I jedlloslav:nosU srca.i se .CnOSli ll ibvOtu poSUje i smru..lio..kor'L~ne raspntve.n iii IIl'ig]up...z.nj.i{'k..:Iid l'a.i. nema ]ogi:ke ni fHozofil. dol~ jie gledi'.sJt<lcs tlfljz<lI.llal te hm p):"iznanje .l Zen sm.0 seb ...Urjecre . K~\~6ru1!styo ptmQ pl'i.iJ)aI. 11 zenu 10' l)Qfl:n..lilflQoSt je dub zena.u~e urn S ogledalomcisttm Z.iu'1Ijl..votu" 1 nista vise nam ue IJ' ba ZaWf? JE:u'Je zen sada o"i.. o svuu stvcrtma :i 11e po tizm'i. ll~njj(lM iZ"~l"a(Ii'Var~ja I'USenjiil" j um.WOrll log.iv'ilU') i kroz SIIlI'!.:avndi sa san-Will sebom. On \:IlZ:iru~'t Otac iz ranog Sre(1jlj " vtjeka jeUI1J)fl'i je m~.!iSl)l'OOtehe I. 'Znrulj(ll" I ije cudo slO je isH mudri s:t .!d.ot[cajno.1 se Zen afil"D'UU'a.H evaiu".'OIi U.~m<l])iu ruku dooH do toek.to jesi. I zenu nema sve dbk se uz J)!'VGJ He UYi!loa i ova drneo.. lnpata je klju{: enave zagonetke.imo vidjeli ne~t. U z nu.l da se netreba zj]plesli u t.i§ta s tlipS!J't1kcijanm 00 lnrija.~.m. tu se nc uhil!ll _i..\!'an Iljega.·ka ria zal"oni u bezdan i1Bezul1enog" t iZ-I"HViU) uhvah duh doli.obt]i'emo riieC:i.o zaista n vdjedllo ZJlaJlja.l!'ug(lm~ naknn ~to su pOIJ'oSili ~'Y'~I.:cobni :ztlli1. filozotsktm ]'(l.t'ml1rijenilo iz h:fr!"~d~a nu smo l. Izravua jedJrlosl. hm.mjerilima.~ i :ml..me-diu njiJhov:ih ~'l)e.'Ollljin. jeovaj u peslu stvaranja svlj:eta.!) bi posredo v alo i:l. U.L'I1JD'ijyel'_'l~ cijcl11. U tom slms~lU zen [e nadmoene prakrlean. da ie ogledalo' jrumo I C'istl) te spremno jedlllostaVflQ I. koji sl herelicima 01.(In le Iopata h)lJ~t{l l u t-"'IO ..m.st]o novi pristup stvaruosu stvart. iSIO. i "usred kj!jc koj<L I'jev. Hako je svje.Za.n:~a i logic:i.i i javlj!) se ell.SL'::~] h \I' ala u ko. raz.\'>11'0umije6e: di.e llilSim un Ije1rdm .tnj·iNca. nara kako b~ se podvrgla LlllldelmwJ:no.jclo \zjf.ickll prQnidji.esoo d'ovi.rljeme cia ]"l. kaot druse religi]e. Do sada SU'lO !:ia 5[\'<II'j. DU~!Ilie 1alko cjeJQvita.lobodili se jle~lnom zauvijeli.vQst] analil.Jul! f'ilot{Yfije't j). To" opet. gledali S obzirotu na 1'11Iiho"0pl'OI.~el~l.me pl"obiem(! "wa.ell popUli d.ulra.e iz koje kao da mosemo p:I'o'lm~!rat:i svijeJl. Sv . ja rusam mnkar".e zena llvi.i je Iopata .ie n ." Ne spommju se 1'1li Bog ui doo<1J.j ohc:hdtCiji. l1. pevo je gledist(: zdravoa razuma..potpunc i.erlHvim Inallli.':. IJI'osHd'ivaCkilll i neuvi. dakle.ee.a 8<11 l'ijeCi l'ijea j nM!u dl'ugo_ Zen eesto U!spo:red. ZdIJ'avo]".j. bilLi jedn()~lavan zna'i 1Il':ijek pazili. nema govor<l (I bes:k. a ne njihov"im logl ~kilU.im.l dij. rodenie i SInd je vBe ne muee.t..i<deHiltl~.lste iz I"Q~(~ga sv ijet mozel)l'(lm~lt]'ati U Iljegmr?j s cielQviwSl~. jcc100 duh stojt licem UI lice s cb:ugim duhom.i jedIlom z<lnvijek okonfuli. . loplltu.sk:.l.lcrn S Jmlfll"lli jadlli 3mo j IJl'ollllZi.te.tnl dill p. ltu.zuJrnijemQ skreruan CYijet It jJll]. In fie ne i'ml.. No (r\"'ose p.inj(~ni. Zalo. slobeda .. AU ilJo zel.cekao takve te znar i d. 'ft.cn se bavi ~llienical11a.a. Prema zenu.azili !i:io god da dode pred I1§eg.em koje]e i. -a '. a zivoll'crzllll]i~e\'aH iznutra.v<l. vise ill milnje IleIJ]~ijillte~jski stnv.i i pim il v OI~1 ~l~t:1na . svth uvjetovanja.einje'ruce kako hi O~O"'ll·aJ.egQVo1 iivotnosl.~se l'.i.deltl'ike. V(W .Ik. Ne:m__. smjelo bncio s. 11Ili.lljiil. sm. jadni Ads~l)tele!Ti.e. svlh 1"<lZdobljal~!'(llulI'je:ce jed<!IH d.'lto VO(]j dO' 11uS@ dUluWL'l! SI'(.CHlilllcipa.rija . mi z. ill to Iwijek neZH<li'i!i da ~.ektnalnc tancine llHi zanljeti. - lopattu koja I. mtj:obl¢nija stvar koju vidfmo 01.1l0SU i. Posuzunlem Intelektualne slobcde dusa U potpunosti posjeduje samu s. moramo vldjeti mozemo li p(lsUN novo gkd.i ol'i"'illanost. ili dUllinosH mgclje nema.j razlLltooVanJa te Ill' ma njit'Il!<] zauzunah Slmi' U skladu s lirn gledjJs~. biil!1ii:Jll. ~. savrsena l isplU!jena blaZe! I$L'Vom" moramo uilslojali os.lVljuje: "Ja dJ':t.kcw.ogl~~aln okrenuta jedJlo prema d~"ugom ll~Sl"~f1 niceg st. znaci prepoznati e.ie/:ki g.je nClIgledHo:m ~.m·n l~enijim pilal1lji. J.el'duii3 viSe ni.lte}. Prepoznau same avo.ma[l:a..

i·l:je:nioo" c1EUtan 60'" jet (.ak IlIJ('tgov 's.I5])odiD.'idim.Wv i~ .\'on l"TOZ terrae i1u:"O'.tpt"ije ~veca. [Hi .I)ol'i. a 1m d poknfes S~.. 101l(Jw j.oji 311 ". ouda are ohicrrl ijudi i ne:ma!c' zen.·m ma kollko lh nagollaJ"ti.elogicno Sh'vI:INmh~' stvtJ.'opovijeltao ]c eanja jezill:a? Zaslo QV~.e CU]]" nfkad nlste v.J:i? cetrdeset ii de-vet godma. II' ghili. cia se prQS'vtje1.i obHd.k' (il1lHl.~ QVEI1komentarlma i ~-esl<limaj pullljem.IJije: se l1tjjedllom pomakao.ze: ". dl'uge ua sve dil tilognoe 1.zela zivot dote .edajl~1Jomoie ~:ir~run[JomoCi [JrWIHoJ1(YluHnen.ste oV." Mo~e ~iCQ\lje.['jjen:~GV. willd niste g(lvorili.~ Sru110 sl.si.m gl'adi'lelj~ kula od pije. g]..votl d'l be""-tl~e ijvol [lJ.I'eO~" oko ~wfe v:iili nn[lSlI.i. a ipak je me drzc"..: ''Nisi.ne s. Ummonme naredi da gm r]'I.I" pogl...1ii gornju Gerlshaovuln'im~(':dhu.'ije-I.riverllif.::i.~od ntl..Ii rasunuc 0 Ce'.o 1l1llsJlt.] svje.nk. da ?.zen ta!k.e [ajl1e s:~\'ari. Urnmon gll gnme svollm s. do b:iju.liz."le.lbiti LU oo'uiltvu di.kl'ilenjlJ1 z<t:kot1!l. "Crv:. JuS.no6i.1kona.unl\'i Nrnl~~llsto je PillQ na koljena I'l11 JlOOrurl $tllri llCililelj d. .rul. iakQ moram reel da I. II.d ])et. txiia j{l~em.1tadnc.g~ Ut:'[[clj r'e." Vjentjem tel" je n'1J:d{)nnb:~o.k]m..j~. dobije 0'10 n. gltUiti 11e mogu [:'Il!:! ma kO~. !ito Sle< [1I"ld culli.fI i. [J log. i !. iliusreli S ld vrsre invalid!!.i.![J . l!.ivtmQ IbSil)oLo§k] illi bioJo~ki.'edi..e? Ako je taka.11. i kukQlllozete po..l o i:ilekoj buducojl llJagrmlL b1l1.eli oovoj'iH h. ~.jni hivalevrijedntl. jeda~. iiNisj~ (kl)de.o~iin ie ~n<lip prcd skupinu redovnika i rekoll:o:[110.diGti c~lk~.a ()vdje drznu. (~!!ose ovlnllJmlima.o Ii i d~illj:[. odalde d.md 2:~vj<lse. IT( lle~ohko r~~~.ikodohrQ i pro!)ovijcd 'bil~).a redev nika je ." t!volne C. '" NU'l)Oslijetku up]!.ll~e:ni!~koje je d!to Gensha (Hsu<Ill-iSn<lJ.]lf!"ij:f. logicnit!~. nj~I'lln} -8\1 ruu od vas lma .it!.p(mI·(!?Shjedi objas... gdje SlllQ bHt i.lmljill. Zen k". Olta'tile onda dOlaze svi OV. log!k~. <I.jikIY~. Illlil·~s·ii okusir (To jest..l ~ dva ponel.l pohoillosti jarv:uo iZJ~IVl~[lJill eeb'I{lgoslovini.£_§..o bl Im pomoglil' Slijepci ne rnogu v~.kr5ivo"To zlIacid.()I.illj~l~~) .:(. [JakIe.$n~ to G1uj~!t1tce lZilnuslJ<lJu da su n~ihoviziv()H ~. diehl.illjemi nemogu g'(j\lOl.10 bi]] 'Jill g. U[1teJj I'Bee: "Ni. kad ~)~. uzmakne ko']'ak ml'JJ::ra.njerc da je vc6ma nas Zakl~!ICiJ<l da ~e :~ogrka .sl~'1~ "CC}"tUfl! est quia iJnpossthle (::$1".:io qu.).. ~um. mi.~lh!" Sve dok Ii Ilije a:t\'Of<7:110 1.juus ohj'J.a ]~I" lO!(!liJeM..bemcn .1·uk(unCl.k govot"jtihez ponn- s.dl'zf: lopntu.p'.edoymci. [I os-tm logam02e oosl.djdi. i "[do ~'e j s etlkom koja je ~)I'imjen<lIogike . l:paf:t.-stilJ~Okj'~e one ~to misle dfl fie nepre.iIi nfiiatemaW5.ntd b~vi !JI'vhn od! nclogiocl"iih vidOV$ ~!$r)~. [" ga He "Wi? Gdjc Dovie!!. PJ. ondauema drugog l1JJaCinal1ego '\Ira!]ti sa natrrng ua I)OCBtak i ponoviti slrofu: PI'(Jznih lukuir1em.1.d~ J~ log)~a pI·o.biillto k~ele 'Ne vidiluO nikukav ~t.:wvopcenhi pogied na ziv(i!l su p!'illuv<ltili nIDogiUnrJi. Svof'im t]c~lIlC~ll'H!rekae je: "Svflki od vas ij~m par L]~iiU.e:!l.l 8.ozes!ok u svomnapadu. Zen l. i absurduu~(:$1.oie ~lOi.a.ali ilji:me? ZaicSlf:I. precl ujim i pozdravio 15[1e ]'~d... ai. samo !ito 0111 11:1$1.): "Svi oenii .j i lIe-ini.tQ .. koje ieO:f!d~dobro II bW:.Q l'U. 11. tr:il" a I~Oi:~11.koj~ :>1.!()ji iill.1oZe:mo .ce.0 kojc vi[!i ~l~!p><l ipal.tapom te n:(lovnilk.L Moe:d. dahle.11)ll p'-'iicu.(~!'1r. §. No.vije~]jli Il~vru'. koj~ pOje(iinilcno pfl!e nen1.jvooh zen ucileJj<l ~.·o 966. s Ilt~ep" T1t.'" Ummon tad zakljuci.e nf. 85f·90S.nopoz.vjesl~Ii'.1. ue ]i'l}or.5njm'<L n:iilt.i: j'lIzlog zhog Itojeg De.~ l~ rlwJ'im .!.:lile mad.) .wSlovi.h on cije~o 'Ill. ~'[d\".Buih:lll1Jll I'll. se k<lk..·ecIQ¥'I1lkudill stupi napl'ijed"iilo oya.l"iCff~i.l6~!.l.niia.eitJilm SmiS~[l: Ze.'opO:Y]jed. komenrer Butsugena (Fo~yerl) ulo2:e Q*.ci una H'ng:'l ~~ii·P[WU.. i".'1I.Il'ltljovld zivola je toke odsedeno ] terneljito iscrlan logikom da sve sto Il'd41Xlll(lOOriti je jednostuvo prattl~ ga i. viddle U (lito? Bisteh rekll. a (flf<'lj odgov'tJI'i: HNe.ov~1ilkustarle. No. ip.ki urederu.cnt.jec.lstvrwl oni. nelP'I\e. je samosv [esna. ni~!ld utsl.r1 ruita"'~jm la:lllo. 'Ovo je stOlp'? Ako to klli. jest.I. ~~IH ~.mn?" Cirri se (k~ ohja~lljernje i~i!kJ·<fi.Onato.lZi ova] ~"'liil':t?) AKQ nas ova pdmjicdb. ld(!llt pjeJtte.'e'I"nih mudeaca Rojc fe ~iOt!'B~e 01<. Ta!k. ~uJ1s ovu tvrdavu od zbrke i :p6kilZ~1Iid. cinjeuiJl'~:l?'" U ZC1lt1 til: nema vremena Z.ogiCJd. nije:m. ll.ua logik!l] i zlJog kofeg se ovaj .-eei dn i.l~oj le4~lrl(l.iI'Qki jez:i.lIli1Jl [e !':i.tla potvrda uma? UUln]O]]il (lode jed!tm redOYllik j zat1"<lii. !~e ntiSllli. nije Ii W of.jez.ete.

Cim se pO'ja'Vemako\fi raz1'.!. Prema Z .enicl.i k~o b~~e uzvi. 926-909.javc z. Obi~~o se l~. jel' kakve veze lmaju oni.to.s.itrnJa koji 5111V!mi. tM]JQ.budemo vezani pravtlana.e1$t.! nj'~govn rlje~a ob~eKtivllo ill drustveno dobra. mudraef.njebtll'il:i u oceOj'nl. je mJ.l<l~ je tNO?m On.o bite YolujJ. razgovanrl eemo s BlIddhom ujIUU.llisHuu stm.1~1l""'Br3ill ~i""J<:.s sWljl.viSc nije slohodno biee. ZEN . 00 )l""iP"[Ovlji!'fle li>iillililmove irs].ila da drhtimo I ~l~P dll!!.Il1J:r.1'01 tl'a2. rnoji ut"..aznine i dokll'iuu poslojan. !lerna Buddha:.. j.) [ednom j~ I:lI'ed SktlpOn~ svoj1b u6eni'!i.filozon" s l1levaZ. "~l@n"r".[ It"6Vi!}eni:m temema avo se JnQz.1i ci.li ueovisnost.vlOi: ~ Ta:zov.unpr. apslrakc:ijaU1:o. znate (oellO g.-cI'rl" u "vojGj "Pje:.ju.e se 11<1 i.'avljalj. .utra.g.Iprlj!!n. Oluda nelogi...e ll 0'1'0 neg'acija? '''0.hp~l"owo'!{iJedi zen Z!J S v 0" uci~e]jl izj.-slum.i'm·e~i.10.s'~'j'"i. knk.jlJ!~u.c.(.jIl dQkll'i. .mi rJ'c. ilvo[ treha zi.il podiga'Q svuj shipl1e1 i i.dj" "i:~~1d logic.medut!J11. okreulre lice pl'em~1 [ugu l ~lIijezd<l Sjevcrnja.vjeti 1uIO slo ptica} tikroz z:r-alt il:i sao Slo liba ptiva u 'l'oeil...no ne OZ:I. Da je s nanui.j. Nije 11 to afiJTL1:adja? "No. s]omjviii ga n.s~tok i ])j)g~eclajle Zal)'lKI!nu Zcml. UOjlUStIJt.iltlciio!11 Ij:ce :?lOV!.Ce.juci0015'0'101'od svoj:iIh ueenlka Ako. ~die .cin ii. rukako Gist.I] se 1.je."ll vam da PI\OZl'e!.ndIVatlljll.'.rilj:!li!· Stl\l~!l:tlil 1 poditlJlCl.riA AFDIMAC~JA SHUZAN (ShOtl.iev tvo zena.":i [)~·i. ne smije biili Ili 'tra. 46 cenl:i"'ICliu. { 71 ..ib btea.l!je uma u kO]0m je po.jav<l.a se lama Lnka:mjd" I l:lQ'<) 1'10 . I.~~\:!-shIrn).. Zen tr:~'zi ocu:val1ju tvoje 2LvontlOOli. vi.jom Qlrolllosti.I&. ' Ie Zivis kao sto bl.eLe 1i ovo shippe'. lliaS pl"Vi ulaznk n krru.fdovitosti tvog bi~a.adlx)gicne iz. Okl'ell~t. zeu kli iivieti umjetnost.t<lltclja vjerojalno bill ipl'ihvatJjivi. mudract i..<.l?no ne podrazumiieva neg ae:ijlI. OS.I'll!.. to !..et . .vl. priznete GOl.akodel.!'iHied~>t.a I'mpm'u ih ho]uom os~ecru:lju. uzme shippe od ~ICildjl1t i. YmJ<. ~lr()ulJ'i()c[le nasem starom ll'iteljll1 Buddhi.:iJr~'l koma~olll bml1busa? Sto se one znaastveuike zuokupljenc dl~bok(lm uH~d. Zen to prezlre. y]'IOI1CeIU .. lvoje urodene slobotle i izl'1lad: svega c.ili Z[u:lovo1j<l.11 (F. Kad: tlliem d'l ne ll(Jstoji.e c usudlme itt dalje od antiteze same zero jCl' zall1!tM):runo cia ne moserno. awjek je (isuden.'.ob!"ojilli kao Z"1'I'lCU pijes:ka II Gar~".ojii. llmo". Irebao zivjeU.apstraktno. ~ . [una 'l proolosti su popul.Qo nazvalt? Re ue.' . samo su i.apo.i. blje. ma kollko da SI. ka.mo ka2ete Ida Ill'i Po. hol]e. na.a je da.edbeiue zena.. je Iii ba.0 hamnsov ~wp ili. se dosegne afirm. 81. ako k<l!i. ne nazovete Iii ot'o~hf.:~v~U. poglavhe lZi'i.. U"'rmtrlOj spoznaji ~ ])(1$tupnem i'm!i:Vojll. Da u ..e chili kao pdlicno fJe6:llaitiljtlit stVtli' ..!lI'n sveiujevll' om ukl. osjecas neku ptisihl i gulli.um 1. zeu precIla2.I'UgirnJ rjceimii.il': lajm!." Ni.1l I1a.ll)ava al'h'lmldfu.s~avio a:vo piltanje" ltio je sitiPIJe. n.l .. za slj..ppe. 5 druge sreane.t:ld uegil'a~e" Sat! nemoite iIi lv~'djjlim iH)"'~Nltj'.ja.. tame su uuct'nja 0.P'1l1 tis m':<l ce'ird eset j. tad kazem <La postojl.(ije srno.. ova iz.!. tOll'l.i.. li:e"'~cije.elji. tdere pl'oliv foOb.'L:ne. sto ee l1lotda vcfh.~"'Nem:'!! osje6ajl1. sehe.skit m~infre. ill.l{etll'lllileu tVt'(u':Iie i.da poslOlji.. "Jl~I"n. cn 0<1 WI!. U je(tl'tOj ad svoj.zja. tad Indite.Stmzmm bremenita je ZlJueelljel:t"I..[).. idej. Spozllmno Ii.S"u ~iQ\g~ . svoje neZI1<1fije.clI? Ako.i.avljuje: "Govert se da se bro] sutri koje [e Buddha Pl"o)lwijedao fivo ta penje do . ne..ok..ir<rvi1a . je Ii slomljen ill nije. PN:tis pod samovo]. rccttet" Jedan od llcemka lS'l~lP'l IZ redovu.. l kao I savdslfI<Ji umjetnost trelx zall\ll. ua naveeer. vee da srvaramo vlastit!!.Uo?' .l. Zivoi j~ 5.a.I~"nial·' I.rill1c.ko bJ Pli'OStlO ki'OZ Lu nedmlll':ti.·O'i pozm. Logika llIIS [e toliko z<lstroo.kn : oSlO.\'.jcnra Itoji. .

£: ukilutU kau stu se mo. A tlllsa j~ oCluvi. ill Ilikllko apsolutua.mSQV iltal)" iskm1slii.v<I. ogl." Mi.inl M. lie Ze. S takvoin .mozcmo S IlililaU da eemo ikad i:ivjGl.'z.. ov.~t)t:t~)jutilL ognu:uoe~ nemn sl~boJle 11i~~J!!!s. j anuteae . Oi'lj zel1a~nIje iz"ledaU nelo"'iiltJlO zlmg s be smnog.~el' snm ii . jet nije Ii zirvot dl.u nema saZ~to<·U!liVCI'Z:Wll<l.o.'enj3J slo..l. Ked je S~llrn~lu iSP1"UZiosve] .tjevinlOL nasen' UJ'lUli:il.llfi"iilju:::i~om.V'.kii:1lposlo.je AValmlf]slIk..1I' 1. dl'lIgQ Ile 1110<2. Iljegovl Lloern.d!ali uu:lo. Ill.. koju mille "da" i "tie" prlllcuo le $us:l"etljiv<l kad stvnri idu nobiCEltenlm tijekom.. t.s.lCei:"l!}joo ollQinlelsktuablO ogl'<I11It. llCUelj !'!.12erno <Ida" 1l111itvrdimo.aJlSOeitlc:lir.imo 8'1'a . lvn'{]njolU se oel'.ukchko Sf: ne p:I'Qbijemo kroz . ntjc upol'iSte u I'eiativnolll 511'11.llllog u'lOliIDl.IH ~tal)".logiko'In" sh.-. Q'\I"dje nema palltci?. mi l)oriemo.Llwlja govoeio Stu.d gfl miiIJUO .jelll~1 su t.jek :pInkaln z~ !1jim. medmilll. vis<1 a1'i:rmadj~ jPdosegnata po~medSlvQm ba:nlbllJSOVO.In .lVQc zenn.skljucenje [ ogrruncen.'l]lcgt]YOla...'~e"jn Izrnedu uegaelie i tvrdnie. . sntije:lTlo IPrevidjeti pd [:won1t':av.}.!Jl(lst ni. ne pr'ec]siavlja puld tJi~egod inl.Y._~:iY~o\I1QI~@I b".'lI1'\Z.lll<i . Ne ll"eb~ I~('i dOlovajistOl.ainja na zfJl1li.6i OdgOVOl" 1(~ld l".s od budellj(1 iut Iekta bio IU'isi1len radDU pod najstrozom sregom ~og:iCkog.~knajl~ie pihlllje :tiv. meljuCii m· so i [~o$li bez duse'.jet'J. . sve ostale tvrdnjeidn S njom.Iljekoj.m i. pOllek<ld zav·I'!.stup od bambusa..ovQlj. v€f' ie cili !!IJtO"Lnaia .H. smo sami sebt nameInuit Z.[·i i :wje n.tnmezu "da" t "ne".ikodSI' koncefitl"U-illlt:l I SV<l !l. ALoo' ne p(lsluii brul1ll:.g stapa U "tiel zen lIcitelj'n.lll.H_· 7.>.elel.gu uk~D1IutiI'ijeci iJi I~ik.ij'.'<lIriee~li.'i. kJojc .ajfil'macijl~ ne o smile prcaHtl mli ~rv jelovati negacijifl.elajin njegov (I sb)hc)dl1o djelov anle.m. po. !.je je isklljiuoonje.mele'12 prunelov3.i ob]ik 11.70 'Vimo u ru:'i:t'H1~lc1ji.I..klu. ja dr.rtnmldje II kejem nerna 1:'azi:ikoVIUb pl'ohl!l..wl!i _.nlno kt"i'IlIj. koje su na kl'aju ista stvar.:1. Staged da IZillVim 0 njemu.pnlzen pred tobom to je same stap.al/.tii brunlJ1!.iI!n~nZtfM.je~ f.rI~:~l'eifoiI~. 5\.tiSU1.lllI.dla moguea iskustva.l mor. iivol gnbi svoju kl'caUivuu ol"igi:mlluosl i pretverase II mehaniCki. . ce sec bi:lo stQ slO je Pi'] ruct.<l~WO u:pOl.lJlQglJlca pO~lojallfa> 11 u lI. na rmjpOlpunijI nacin.ll. Jet: apsolutua ilfinuacij<l je l[l'i. htlo ie do.1 smo IU·OUllMiIi.i Sl.Olll od . sa sVfJ.lp :moze hiti bilo Iwja 'Owl bezbl'oj st'il~~l"iU o'!"oln svljetu pojedioostL U O"OI~'1I iltlilpl~ 1l. D.[l[e.U.}) i. l$__o~~!!aCII~ [ MONt fl. s . I jl!llizrun nl] zen.oHI.gVm put k. zen nas dovodli u ar)$ol.:ito.ci~i.h.kaji le jo. Jedno i ve 1 Sve [e Jedno.ellog Qkov.ova. ZCii]e.IVmIlo" Kad koili 1110 "ne". .11jeill). Z dakle.[l.~ln!C<l. eIJl. ne .I1it:i leorije 'id:enUtel<l.\Ijiu. Zaltv~i.icllosli zen.Ijtlju6 UPi'.~· tal koji iil'l U savl'~mUljl d slohndi i S<l.tom.PI't'tllodllibpog. pazl. lntelekt ne uspijeva .l)uki. Kao !iIO I\Y<:Iirunsakfl (Kegau) filozo. JedJIO prozlma Sve i Sve [e 1Ll Jednorn. mn Jednog. Iw dosl.iSOV stall iIi l)il0 . 1r{..j<uliern.!judi dfl logi'.eci ga \1 rucl. CUll se poj~tv.ie kOl'1!1cma te da S om:edetl<l 11['al1S·ccmd nh~Thll izjav<1 Ile mozle posli(~l .eg!ll.i slohcdnim zb'o~()n}. naclje. CiJ!<llclj ce sada znan Z<!Islo je zen u SUpNtlnosti..nstoji ueenlku olen sva Zen llporisk"t I.va u p'ul~o'j obijes. 10 tak(l~lel' j:zj<livJjuj:e:m i osvemu ostalom Klild se Iznese jedmJll.volj".j .ilO~ zmnilHj. :ili '.Qjil ~e iUWGjos od svog prvog pojavlJiv.. t [e nnl'lllad~a. jedlli.I'ZtIUl.td joj . da .d.libeno:m illlllesluibetlUtn. d [e barnhusov :1!ilfl.ota.·~eI10m jedil'tst Vll'? i:ski. Dcabi hio s~obod[ln. jel" Q~v.u'njeg bi6a.I! jos m.Jiij<1PQucav<l: "Jedno obuhvace Sv ' i Sve je uronjen» u Jedno . 1'1" vil'le nema zena.ll.Evo slaIJa". To jc 'V'ojslvo koje I. Svill odgovor je zad.Lad z~]u'Jnoi c]ta. ne a III ll.!vldnjn. Toje tako 'a svaklm proolUe.U!'ill'ru'l" I mje Inko' lff~k{) clooe6:i viS. Ka.. takva itl'iI'n11tcij{l tre relarlvna. skladn sa zru. z:abOl'avlja1~iCi d-.evstvo bez antiteza biJo ko}e vrste kmrun.~ Niimd mum nlfe' palo II!! plllHe! da je n~agl.ZiIll cijelli l1mve. !.ci shvate i sPQznaj:tt o'lfaj obllk apsolutne "fit". Tu . onda l'l]U dati uno koje u~~va.[lti SoW. Oak i kad se izjmri "Vidi.l:) 0 neleS.sblpaJ!!.f'_.: moguee uvjete.li OleoslollodiM S. e spomene Hue. Int'eleklualna l'uti'HI. a 11OrioCm1.m. dhlillUZ'ff!.$111.a.vu pl'icu.L1ijajtJJ uSU. Iliti Svegn.a. prlipl:'osti komad namhuse .Ji\i'[ljuci ako Itece [~ covjekovog unuI.mc(luli.or-amo znpmutin.e11U Ima ueOeg ~tQ nas oslobada uvjeta Uu islo vrijeme nam daj:e' ueko C rsto IJPQdste koje. u njem.

vog. dl:i. uprav [I suprotno... ali ba§.stlstrane td podJ~e I_d~all<tesl ogrnneka budlzrna.) obi~l. ilil)e n.ji' N{' moies ok!ljev.0<1o:swllb 'lJ.zvuci ne 1)LI~em loS ike. 180. koji v'eZl! t'eli iju t1Z malodtl~llost jpob~ltost.l1aceujc' pil. do~ I:~.d~ JC~~'~Iel~. cilelj nOlIuj' ~".e:nja cev j el..~tt!·irai zana .ga upiM:" lsu ml U I~ol])mlo.. Joe !i Ii\ iko clohio svoju "gu :~n.1l .(iZcl l1!ili!a ili.ac:i:jom. 1\lik.e pOdUCW!"!ljLI 11<1 Jngt1 ..!l1l. ( l'i.SI.ob)1I. bili prokletstvo iXrvjec. Nc SanlQ dOl !toji hi mu moid.'~: "Kadl sam blo kod Sekitoa. ]i bU] ·vjeCll(l okovan svojnu vla- Ba. [lost iizanje bmllisl v a kI'O~l op(li. ~i'Z~O euskuu ~:iO"'lil i. j U izhilWio?" UI~.5IOUlJ1tu: "St.editi g:lIsltU.g reda. all -v.~~ti.SlI. pa ako mune k.ojiod dol.l1 lj Uizvi1U'1': "0 slui\Jemi6eli' -Il<t sto se nu.el~la~rJi 0 do.. a III POI:I.aui'.hiih) pr.je. (JDlIJl1li'llje D<i!! ctllild!:ol:ikQ pl'imj:m'.kI"oz l'Wc .nt1 s njliJrlI?" Snha ovo" je covJ"lwva spoznaja OlIO'g iitCi iil zovem apsolumom f1HI. "".1 be~ straha.ku da lJQ(lignBobrve iii da u-epn .ostl'o J~Qlkaval)w. v 'l: puremumr . UcLhclj mu 'nad!lN~. Sekilo odaover]: "I e prevladava tvrdnja.-.tao: "J\. gO'VQi'eci: "i1[.iH}c:e.elmo: "PI·etposta. MoranlJO se st. hi. KlAel.\'1"31 slobodan 1.• nJ'tileze I)OZmV.lma_kvog znmtlCl ~l.mj sremes mudrog 6Q\!jeka na pntu.1 bez me[afiz[ckog cjepId!larel1jG.. kako onde mogu l~llllll'~VlJ ~IJc]!.1104..'lllstl'ft OV(I ne treba smatrati z . J).f>as. ill nli)j"alu.jim. ~lQ tn i sl.I. Metoda 74 Kyogcn (lhJang-yen)' . 70?-79?).:gti3.j Jest! nengodne Shr.I·lUlldiu?' slilim zakomma rni.l'. Nko ostanes r~iJe:ll1./oll...Sal.l t. ~Ip]l~je NanSl na (N~:I· ·h~lall):.. boel. izJag. Olk.ko jc tnko.o te dovele do l~tl?'" Yali.USWl O~lgo'lol. 'j: I. On rti.ij'l je nru.jto~.?hiIlJi!.i i. ill i.lulisuNdla ~IIDI:J.ziti ~z.orijciie il jUZllili IIO:kmjirm Sl.". "75 . :r{~clte mi.tt . 1131.e2L -ailelj le [ednom pokazGlo na rlgljen i rekao svoiOn IlIcenjcima: ~. ZQ. z I_kak fig JJQsl"ecInjl\. re. 'Mlm!i :i.ll'].i pod !i.Ivr"n.l!lciu ansen i.Sh.oue 0d'govor.zbjie~a\'rulje neee pomeet.zbuvio gusku iz zatot:eniSlva.uoclluzow.osli -to je OUlO {:ime se 'OViJB pitau] III 1..k(llji SOU oclLlvijeJ!. "Nek1ld do:vtJ..'Qj.I·elLm.. vise.vao i nmh"lILi svojim veliki.e hez apslralklnog trldes t uderaea Apsolt!lni'l afiirmadjtt kratera plamenog j.lslu}'benli'k T'al1Jl!j dil1...) joe L~pocetk~'!I)J"ollcmrao zen po(1 \"0 (Ils:a'llom S o[. A.NI111.lo f to kao da k.nc.e.ohi..ll'll problmnol:lfi• Nj gov piJk od"ov.).tri. to uglavaom .iilje to rki"kll'ina koja tzrav no ukazuJc na urn i.. YakUStlll je smjesta se PQbj'~''''ue od.'lti .)Juvo zovem vI'Ilrom.k:aQ u:ce.. "Poll'ekacl n~l]f:ra. " v~ll!lijtal" Na ova..jilljUi svrhn eve pnmledlbe.11o:g ]~ik(l}' 1~ m.ke . to Ie jahmlfe 11:1 . t VI'd· d.nlcimru.I.Olllal'3. re :zad.'Il[IJl~H'~ .[cij!l! RThQ.\lkusan odie k UO"'O~ll ui'luelJI!l S I.enicli iU Ie PliSti dOl Lf klizne .[l 1I:(1I1jU.1li mogao o'l orui 00& da \1(~llS~mn ~~~la.£wil.o"ol~avajl.ltili:.z!lliao.0 I\Il~i~'iji.C bode celi. zen ucit!:!lj vjCI'Oj'JlIlO izgled a kao strasn« ncugladen ulQmak. neeo d~l se narte na(." To je bilo S\'C .!lema Izbonl izmcdu ova dv~ie.(. Uil'Jll'O. LioY~lI1 (Fa-yell.wcrlti s II. '1\1 nerna niCe" salji.ad se s ""ifliellic~]. sv j 'duo tl'i. ··o.om je pi..·sJ. QslooodiU UlUO"'e svojih uccnih od ()koyalogi.TII.jll.. jc .so.~IV~I'I~7. jC]' nil(akvQ Zlnll'enj .rrw l)oS'lupa lulo s ci.c'.w bi.10 redovnik ¥.l)l"Olil.iSOH:iI100 treba se llzdh'j iz sameg zivo'Ill.des"l ua:arnca po v. (Shih-ti nu..IJO'elilk ni Za ha.!ljel"l zhul'liti.nj'lllC<lIlUt Ib. Oujnm. ako U'llI"O 'ovmiliu ]ijec.isoki dJrZUVll. [\C"z (kug'.() ocl J'llzgoVll.vuno dfl $e . sto 'lOt H rckao?" YlIl.. live veea I ve~ll" t vise ruje nili j'e h!~o oil:iJ.ce da ode k B. ~ Opel ista srvar.l J~I]J sIJt':d~ ilenici.·t1IlJ ' Kad ui je~tm) od :njili luje koni.a. II dvoranu propovijedalli. Zgl"O'Ibi .is !tlorlliS se uCiCiU posljedlcama Ho6~'..o $!~]Ies~.jc bUo razhiLi boeu shvnha k~'a.jU sesvtrn pcgresne tn ~c:~mll.kako i.~ nekom drngoo[l1 Shl'~m.~~i razloog ill . Guska JC rasla.. iIi 6 shill .W<I.llcllkQJ.snjclJlje? Kako je eudna I"" lalto:wana a:f1I"m.~.i. I~ Oosozana (WU-lsu-shall). v. pru·ocle.)_ kao ohj(t!injml~'e_Toku-san ('fe. Yakusru.nt~" i."~t1. 'II 111: dmmucil iz koje sa Oil mora pO]{II.adJ~:&hijLI {~a :nliii-S.\lnjtl.moo'lje.1 ('iHel)-shan. 'On!" "Eve... gl.msmn osta zmnisWIl jel' niij shvaUo z.:o P_I'ogo:voJf'ile i riJec dohjt t'I:lte tddCS:i!l1 udaraea.:I1] "dOl'" i "ne ".~~~.h- zen disctpLiil1e opcenlic se SIl.n zagIYvru·"jlllti Zlyot koji nt' ilna ni Z11. eke ce se QtvOl~n. 75]-790.clI" 1~~jil'S.i.'1i l"m.o lie ~ovete I{.kiUk.rn slapolll svcld put kad Ilj i.nco.sljellj . zn savrseno uslda(liV'IIIJ[1j.

m"'ije1~ okO]l.'ld : lza-ckao nekl zen 'OCitel" ('. OVo' lJ()]]_~ktl1]je vrea hilo [I.]ie]a.1l Qdgo'l"O'J"ilti.!\:-clu budizma.10 je D. i P]t . <l zastQ hi se ispricli!va.u. no necese mlino SHlatl'rnH da !'iIZ'ulIijeS zen..·OI.e poput . Zen Pl'~b-c p~l1avliaJni!.1 s prepcir~mjem. ~le mo.l' !1J'.llQVOm SfIlnost.no.c. Istog Joshua ied~ je redovnlk [ednom uJlil.l'IIw'a. pustlt crl je.mill sed:mt'l.ju B~)g je svepr!sl\lall.oj s"oio~ 1l<ll"O'sti. n~jlmliih duge Nlzmatl'110o~. tanseu r ce: "IDa si bio ovdjie U pl'<wo vl'i.Lsi. I.Id.1!kov. obj~l1ie-llje ruje potrebno ni urn] sno.: dol> SJ:l.vdje. Joshu (Ch<lo. s n l~mn svrhom. Ak(l .·.'epi. da IIjegoYocijelo Ujclo.Qja je leZ.. na !it'll se svotli to Jcd~o? • Ci[e.m. izade." Nadstojnfk SffiUOSUIWl Il.da.ij:etti .~ Jostm.) .On )e Wo lzabran za nQ'vog 0IW~n koji f.(Vud!ennl n!do\'llik<ll.~ dOlje Bog o.jc"i "apsQluJi'H:l.lllk" .liigano gU.1 svesu na Jedno.\ld tla S<'l. II NaIHHl. tako z.UIlOSHnla.. 011 vise nc 1ll0ZC biti 1<11110. tel'Ileljl~om l1JlI.~avMneplodnu l)I. l<aj-kl.eel da on nij' IllgdjC'.Je I l'l'l"lhl)<! njedinjeui II vi:~f.jek Uti drvetu ne od!govo]'].'ooz.onerko (lei vas ~noz. No semo sutjeti lalwdiC}·niie oovo].Ollo'" vee spomeuutog. af:il:':mil.ije pa im ti Syo!iIb. ubij.tivna iz.Ii.i)vl1i~ku lutij~] ..~in smtsao j.ma "'Itito' ZB!s.wl jrulje sandala !m !5]'lVl.kIOIlI.o orU~~1\itit1~oee bili s.? Je li N<lil1lSCI::lhtio bilHIH~l'eligi.c.av.i m .o. Ako ie ij..~~.e UJJoze! I'.ve" sumo . izwubljen sl..iJ.ll'l:1ohila sudbina.opona8an~l~ hilo !.jcd.e· I"eel HeSLO da g.ovrekI1l'loZf: [Jilati~ "Je 1\ 'to 0]]0 s~ose ~lnall"l iI. Jeshu be? dalinjeg 'Ilsn'ucin'm~~a sklne ""·(ljesandale ad slam I. .lf'l-shan l~~I1~~n S.UI):i.fI" Je .. II Joshua i: Iansena AkG to ne sh'llmli.Ul\.! !le penje nadevc uhvnti zubuna Z<I gJ'.dI mlUn:zi. :zililemal'lije .nrmcij:<l?' Mazes po:ru)l'iti OY21ji.. spuslo bi nm~ku.j(nsbIlQ 0]1 sv.eovjek ko.11ije Ii 10 dovoljuo? iilliino.X11oLl:ik1l:1isjave. ~udjev~iovo... ledllole stvari." It!lkco nnko lIije~lI.. stilviv.no . gdje 1011 Jll]ek. Rae! d:otlJen]o do loga.<lO: "Sve s.. pojma? Ima I'Jll':sto strnsnc ozhiljuo kod 'oh" 0'\1' "'hullea.Prvi odgovO'J'j: . I"coo: ~_ e Zov..:is!a ne tlt'ze.ll ' ga VII:'6em vee lfn recite slo je hi?" .\'l.g' ~n'i1. toj j . Slo je. li Nansen rnu l'azloil shlenj l upitn '~i\SlO' hi Oil umnio da spnsi ijV'olinju. ttfil'macija" nisH:lHl (I'V(I. l1ie. Zivot I.dorjc] bez iI~akve pl'ilujedbe mil:'no.!J&o£ut~l!a llJi.ieli. s d~jlO.i.a ua dv(( di. m 'wnijek'. Vjll':l'tljl!-S (1[1sve stvarl postole u B.pam .'ajmo! U O'"'Omc ]~2J zel1 t1 . Kaslli]e.rgne p.tl'ivc veze hna sl..C1m sigUnlO nije hila. no niiedan ad I...lsllcki.1aif'l.ljev edgover bij'.l.ovor kad drugi stupi 1i1i.ccrv.e ciinjenica i.oblcno [osi sa sobom.a~e: "Kfld sam biD< 1I pokrajh1i 'l'sin.psoh.edna od uifi..lt. I't:ce: ".li stQ' zivimo? Zivjeti .'lkva if' ~]op6e veza tzmedu redovn:iCke halje i..vatikcJlu<id(i[i[! drveta..ao l'. Nansen t'ru. Ma.jjlnmno zen. Zen viSe !'Ii. kflkav jC."dj~ [e ni~ovi) 1)1'bi".li cue u . n.ll £111ll~1 iZH.o.n Ovc je ~edna od llA'lj:.i8 islocnog kdl'l prepil"al'j !tu S(~ S . Kamen kojil tamo stoji $llti.!1l'i.10 spuluni iJite].rt duv.vieeall u'bij<lj uel 2:lvO bitte? j e ll J!o!51lll~~~~vllj'i bto budala $.k. 1..::dJ)Vlli.hala po.ko "t'vQjeg" i 1i~'l:~Qje. dao 8&111 igl'~\{itU I r't)!il. jet" po lvom ali ocirellell.k~ o.1i.oirli:lJltl. nlkaikva. [If1pusti: sobu . a s [~pru. o'md(:vjlll Itl'aZimo.i:m 1·.aci.g". tad. ali ilLko polms.uz.l_ka fm'sa.ole vrste..lliill nil glavu.l j.. on.unom efirmacl]o n? R.~~na dYV. enda pogl~~v..r.o I.~Veo ovakvu cudnu I m:1ol"iju! I' [esu ]] "ap:wlu:tl'H) pD]'iclln. Kako se IIIDZi': lzvud iz nllvolje?" Ako se ova stavt U orblik pl'iCe.lm'j"[ijlli~zj.1'111mcije.JiSOJlIU~Q afil'nt . ~lko otvoris nsta pokus<lvajuci Imtvj'diti..€: tu. n~o. 6o"'Jek.akoju je ill.u.i\..:voi vojoj cisloci kao i 1I sv .oMaju istovjetlri.igl. jea' Gnu ublja Jz ]S~og razlogn Z 11 rlil<ad ne obj'~rljID'<I.G n):ozc ~ • n.jo:liliUl zivoHllVU.I.ljoJh tlel'az'iU'nije Zen. k ci~iIW.~ stvari J!10gl. izrel.ccelucko] hlljj~ni? Kad lr.m1:!tn j.lJitaoc'I.juva?[(ad j(!! Hyalmjo (Pru:-clulHg..chou) se vl'aU s i~leLa.ljed'e6i UCiitelj ieuhvati i P()(I~zuci !" 1£'P1.. P07.i'~tlmj)t razdo .I"IlCVI' ': (lrell~a . ani <rj oovje}!.Jrllo j'lIZgOV!U'flli S ]3ogom. nri ga posvud"" !:IJi Oil1.r. izgubll ce ii. NFego\le ruke n.?" Dopustl da upitam.llijek OOJeU od.etll 0.e nwc~{.e i'Mnij~ pestao ~H~te1jeni tisueu i [Jet StQtii'llfil'ejoV]lf[k.di.<I'O i dVojicll polmzujuci !If-I vrc ko. Sv..w.stici budastvo.. 1-10-8[4.)1 0 tome d!Ujll j. Sto sve eve zl.lIl1.eg l:lI. Objasnj~lvaH znaN isphcnvati se.\'. 1'7 .tlm.tl.~tc? Jc.lljfl i rjec_itosl p.icll1e. cviiet U cvatu lspod prozora SHU.'lt.U. 10 jest.l.h zivoHnja ilmd u.?Zasto le ]ltdno nevtno stvorente zrtvoll<lllo? K. zen je doista l)l. Mora J)ostojaii nuoin 1]01 l~?}iSl.

n.~15"I!]tclflkt .leU dtl i'!j;!t odr~di.mo!)('IQi'lj, mj II IIje8 ~VQj je 8runO:j.p!'!rQdi d a nemoze Ibni o,grani.cen, '-It je velika 1 ueizbjeiml nedounnea sa illltJeMu, K,dio cemo n<l!t:~ fzluz? loslJ;t:!o\fasvec(~:mcl{<l halja Il~je i]oW<l; ujegovo t]ci'icnje SB !lie' Hlo:i:e slijepo sm.jedHi, jeJi' svalko or] nas mora IJ~N~ .WQjt] stazu, A.ko H l:le:tko dode s istlrn I)~i<fIlj(~I'T!, kake (;85 odgovol'Hi na njega? Nis:mo Ii u ~1!','tkQjlzivOI)loj prmci.
rreuetne vllena

sno6~ni. s Istlm ~)]'obler1I'!Ol1l?I ne zahtijeva H O1]a u:vijek i. n.''WP-i'u[Ii!iCl'ucije l'reseJtje?

OI.TI!i.lje-ni dgov,OI' Gtlteitil (Chu-chih)' o ua bilo koje pool (\n1!Up~,ta:llie hilo je da podigne Jed.'l:U od: Pl'stijU_ Nle,gov matLisluga ga je opennsae l had god hi ga· stranel ispitival[ n Hccnjll!lCliI<ll tlcitelja, 0]] It. pod~gno prst, Cu:vili (I It.o:me, uc.itel.j F~d'iQg dm.l<llJOZt)ve djecak.l ~ (J€Ii"e-t;e HIlH FI.'5~ .•
U strahu j boli, <Ijecak.(lokniia pob~eti, no m:~ilel.jga poeva !lO!J'rn_g ip(j(jlgl1(! prst, D~ecak po,ku:S<1 opmmsati ui;Uel'H'" kako mu je i bio ob:iiiOl.j" ali 111';5(2\ vise nije bllo, Oti~ednml:li um sine ZInXu:'efljie sl1eg 109" rr e~:;].ik1l1Hm.~eje ropstvo. Slovo niikar.l ne treba siljeilit:i" jeclinl) duh treba spoznali Vt5e afirm.'l.c:ije zive u dulm, .II.. gdIe je c11~1l"? Po~ra!z] g.a.:~~svem sva.kodnevuOlu iskustvu, lmm)leii o!bilje c1o,ll;:l~a<:<1 svs s[o

"onihkQ~i, lUlUI'Ll od gladi~~edc6i kraj_ vreee s !'i7..0111"., r~j b(}~je, k,IQ"M~ koji Ilfflril:~~ 7;e<li d.~)ks'lOje ]JotPIIlI]O rnokr! ad usrcdt'ijeke", J.eilim.uCit.elj ide kondr. dalje i ]w_v:~:"Wli S-IUO SajUfi 1".12.'1s,J;tTl<L ~. Vodll~, Alto je [lIko, nJe moi:e.1110 tskreuo reCi. d<l Sl'110 glu]niill i zedni, !:crod srunog poCt~llr.:a UI ]'lam., nije !!:i81~1nedo~n.)jaJQ' Hedovnlli je d(l5'~~ok SOZaI,U (T'saoS]I.Ul., ~NO.fJO'l.) !1'[IZeCii 0(1 nje.ga da hnd!e milosrdan [er (H] sam le prilii:l:tr](Ib:ijedan. Sozan usvikne. "0, ITl:[)j 'In~c,m;ml. .gospodbte! ", 11.'<1lto se redovni k .,>mjesl..jl Od,1Z0ve, 'EEldre6e i Sozan: "Vee s] popto U'i pune ve]ik.e zdjelice bog.<1J;og donmceg dUM (alkoholno piCe), a ipak uperno lVl·clli~ Gil. j{~&!li.l!;,,~IJ:1 llftvh1l£io IVO'je ~l;$n(~t· Mo,;>.d!asmo poput {wo.g f!.ije jmlnog bogatog retlovnika, kad 81110prilicl]o puru, Jik!!d ne shvaCm:I1Q stvar, Da Zil]):.ljuChl1, eva ~0.5. jed]!!': or] nebl'ojenih [zjiiln ]k.ojilli!!l: ohilQ~je zen Imj1Zevnosl. a ko]ll. apsolntno afnl"llli:nl rstinu Q ;&c~i)\i" $r;:jJI ~i rTaing.-p:ing., S45~9 19.) lJpli[a Sui.i:lia (T'sui:-

wei):'
"Koje [e tenn:lj[l(l ll<1.eelo huclizW((I:fJl "CIili:lIj," :!'f10n:! SUi!Ji, " ]'·eCl en H kad. lillkoga nebude u bl:iziiui.,· Nillwn [ldl:og vremena Seihel ponovl $.'lIoj z~iMiev.,govu .. IIei:i: "S.\1,~-I:'J;ne:rrm, ~lr.koga tlvdje:; Il1!Olil;ll te, ]Jl'osvijefli. mel" gOl']jiYog ispiliv<lca u bambusov gaj , rumm:: rcee niiita,. [{ad !JOHIOjl -.poOe n<IJ:vIi~i!l.Wili da [mil (J(igovor1, SlIibi pl'oMI!ptI].~ "I\ako s U visoki ovi I.mmbusi:! A kako uiski on! tamo!" &iSilVi;;i sa sroltee, Smln odvede

titreba,

na JSt,om m~ie1ilu 6l<IV 2:ivoL Starrl ie.!w uijc ~eti!:!hl yidjieti Bl:Eddihlll. }~ko It. Jo:j se nekad pJ'ihliiio, pokt 1'5,tV aL1.g[l. j·ri rw sve ma6iJne izbjeCi, 1"ce61 gm'l;l-d~)lje, slu."ivaju:c! se tu ~. tamo, No, j(;d~]og joj dana bijasc nc~]]og\lce pobjec! od ~lje'g~l,p<~ona poJu'1je !ioe ruJ,'-rrr~;OIl, .glc. Bll(JJclh"l se pojil.'I'i IZllled.ll $iI~d!.Qgcd njeHlh deselp~"sHj~!_ DQ]?lISli: ~:I~~ pilam, "fli.oje ova ShU'.~dama?"
AjJSoll[l[~,1 !lfH'!ww.ija jie: ilU.(!fUljjJ, TOIn[·~ He IHOi,1e!l pobjeCi, j-!:!I.' se i5llOcavruS s Unl na svoikf:ln~ kcraku, No" to uekako

U jed!l.loj s~,i;n"iutrul1o: r Istccnom dJijelu grad!a zlvjela je jeilli:l~st nra zena ]~,oj!a redens ];!.ud~ Buddha, ~ollLi i;ivjieSe je

ue PI'ep{l:;>;r:t~~i'es (10k, kao nu't{;~jf'\I mall d~~Cfl_k, ~Ie sve
:iZgllbi.sp~'sl, 6w:lno j.e to, <IHciujclllc1l
jit'

d,j smorm popnt.

78

PRAK'IIUN ZEN

Dosed sino 0 :lei'll'! "1·1ts]xr·'-lvljf.~I.] solrsirom na il.'llele_knmdno gledWle da 'bi_s;m.o vidleti kDO je nemoguce i'llZllmjc'ti zeu u kroz taj km.llru, UstvaJ:i, nije pnly,e(l:l.lo pn'lll1Jll 2lellU ilnali lak_,Q m(lwfs\l;.:i P,l'i.stUP, Zen prezlre inediije, cal i inleleklllfiht:i medi], Zen je prveustveno i konaeno discipfuul. l iskust '1'0 kui~ ue ovtst u.i 0 kakvom obji1Sujenjl;I,jel' ohji)j~nenje lrosi vrijeme [ energijn i, nik,i1d nije sasvlm jasno, Sve sto' (ll;lnV "'IlL ~.lo1rl,ias je krivo razmuijevt:\uje j iskl·ivljew. pogled na stv ar, Kad zen icli da okusg: sla.lkoCu

scool'a, stavit ce l:i ,()otl"e\J!lJl redmet ravno U usta bez p .ilIl.akvih dodanuh l'ij~L Sljcdlmluic.i zena 'I"·elili bi, ·polli:·(~ha!l1
je 111'5t da hi se njime pokazao Mjesec. [11:i koja nevolla hi to bi.l.a k1il.dhl!Y!'s~ s:mall'i:lll Mjesecoml" Ovo se ne (:irl'l 'iljEwo~atlli:lU, ali mi ne znamo koliko pru.i! c.illlimo ovakvu gl"esk.u. S~II~O nezn"lJlje l:li~fr" ceslO eHVOi da He budemo UZ[ien.1ii:eni II llIisoj samodepadncetl, l~(iJ:';.'I(I (~lI.ptsea, Z medulim, ne moic lei dal]e od p01,ilZIVM.ja na l1'l1jesec, jer je to jedino dopuslello 11111redsrvo u tim okolnestima, 011 s C· uC:inlU sve lto je u niegovo] IlIOCi da d(Jticni predmet u

potpunos,l:i. llCini onoliko raz.lUJ:Ii,ji'lfijim koUlkco[e moguee. Kad se S1I. zenom I}OSlup!t ]1(, u~etiJIfi:Zlcki naCin, c:itatel] se
"Itoie 6beshrllbriti, smatl'a.jnti ga potpuno nera;-;mnljivuu, jer vecma Ijudi obic:no ue ovisl 0 l"ti.~m[~I.j[ll'ljn i samo-

to

p~'onL:'1trru'1~u.DopusU (l,1 !!'IU se pl'ih)il1:i.m:s p.rilieno drug~ciieg: g~!edi~ta :I:oojejc mo;1;da. hlilz€'p:I"illVOm duhu zens,
Kad su Yosl':ma (Chao-C'hm:t)

pitali

s[..()

je Tao, {tli ist:i:n.a 01

90

zeuii)' od'go'\\,o."10 je: "Tvo] svakodnevul ii:VOL, [0 je Tao," D~"IJg,im~l rjeim<l, I voj'e v lasutc iii nnw, samosv jesno posto-

tako, to je zato to nije P()&Uga.o stm~jc uma ~\.;Oijl:: muogucilo BO;(lh:fdhal'rlli iii Sekitou dn d,lI~U Mkvu IZ]uVU.

jonje ,PNlI10povj:l_n~uja - to je lsnna 7.e.IJa_1'0 mi.{lwl i kad {i;.'liem da Ie zen naibnoclIo pl"taIHican. Zen se iiz!'<.IVUQ (lbl'[IC~{ iivotu, ~~ez upu6iv<lllja nil dIlSU, Saga m isla !ina se uplic- u ili uznenuru]e lIohi~njelli Ujel" tivljenjil. hlc,j<l zena [e nil ~HU iivot dok h!C(~_ zenu nema !lice!!; neoh]cflQ,g Hi z<t"Quetnog, Pod.iizem .i'I,LKu; uznmun knjigu s (h'uge siranc stela .. cujcm djetukc koji se igl'luju loptom ispcl(i IJl'OZOi'<I, ,'idim oblake koje vjetar odm)si:iza sus; dll" Slllll.1le:- u SVe.IUlI OVOJ'Ji]e jll '\Ije-lbrn:m zen, ~<l ,2iviffl zen. Nije potrebna 'l:li.kak\' 11rje 'H a r nspl"i.'V a ll~t,i, k<lkv (I 0 bJosnje]~e_ e ";!1ml.1 zailiLo - i nema potrebe z~, objasnj,wilnjcnl, .lIi kad SU~]C[~ svano till;)!;v svifet pJe:3c od l:'udosU i svlma su sr'c,'1I.[spullFena blazeusrvom, Ako ]e zen lIOI)Ce mogw;;e pojmi:li cnda ga treba zgl'!d}jli upravo Qvdj,
TnKo kadsu Eodhidhar'U1U (jap. D'U;'lUll<lj kill. Ta-me) pit alii tko [e, on odgo\'!}ri: "Ne zuam," To ll~jf' rekao zeto k;'ruje mosao o'bi~ltlltiHs lH~.niH zero .~,tg [e hrio ,i7.bjeci veJ"h"lni spot', vet jednostavno Zi'tilo slQ n:iji U!!lIO HiO i~'i 01] jest, stQ' QSlln dtJ. je' ono sto ie i da ne 'l'lC),ze bttl ni>~t.~drugo, r\J~~og je blo vrlo jerlnostavan, IC1.d se NfIl'ngaku ('1m-Ylteh, ,~J,71-, 744.)!l1'Ibliiuvao Sestom }l'lIt!'jjadm :i kad "'iii je ovu] pitao '%0 je 10 slO ide [JI'cma. men]?" niJe ZI]Ol.O oclgo"orilL Osam dugili. godliuiI. Of I, le duhoke 1"00zmH! !tU) opitan] u, karl mu jedl.1og dflna, sine i on. uzvikne: "C;;r]{ i]"' ti da to j. sr ueSlo je .I)I·on':Iolliaj',,· OItO ie isto I-mo i: l~eC;j"Ne znam."

C;u'

Wu iz Uafl,g di]13:!>~i~e u',l:i';io je od Fu D.m.sh1;;l ~Fll._t~shih, 497-669,,) da PI.'Ollo"i.ieda o jcdr~Qj 1)1~(liSI~cko). S'~llI"l: D<I:islli joedos'lojaJIJ.·ilitcJ\{j sjcdi.o IW govornl!cl\oJ stolici, all rlije i~"'O'li'01'io ni ~'ij,eci, Gal' I"ccc: "'l'n.z!o s;ilnl. ll~ ~J.a odrziil propovijcd. Za!lo 11 ' [JOCI1.ci gif\l~l'lIL("" Shlh,~,Jca~n o~

carevlh Silugure"': "I flis~'IJ. ZilVl·51.0 vropovtjedanJem~ je s l\.!ikvlI je 10 Uhu pl.·op~wijcd m]riao blJ(Liis'ticl(i ,rilOZol'? KlIsni.jc.,"omcllw'uj'uci.gol"llje, ~e-II 1,1C.ilf.,ljgovern "K~Q rjecit<li 1)1'OpO'itijed l(), bijfl~~e!"Vimalaki1"l1, jur~;lk Slltl"~ k~la nosi njeg<wo ~n1le, [HI isHic naeln od,g(}VOl'i iJ Uti pil<ll1le: 'i(ojn j:e alls,o]u.lI1<l~I()l{triull n:e·{}vojllOsli?" . ct;ko j~,prll'!1jelio:."O a Vima].~kii·lin:a Usina ulsturu gn~m,-~ Jesu lit (Wit zatvorena 'UsLazaisto;Jj biln toko zu ...us~\jnl:lI.? Ako je tako, l sad 5utim i cijell i!.wivel'7.um., Sri, svom SV(ljOJ'l1l gntjom i lIr'llelw.sum, smjssta jc ebavlien ovom "PS(jl'i~Il'i'~n'1l li~nO]l~. ;0, oponnsanie ne pf'eNnnl i,nInl U 2'.e~,(mn IISl. ramo gd~~ l1en~,(1 slva~"Il<~(:k.e or:igiIlalnostti nema m zena Morarn reel: 'Trelkasllo, p~'ICl\.m>no! trije.lo se UdV{ljila odJ luka,' S
R'edl)\I[~Lk u.pU~, 'ienoa (Hui.ncng}, Ses'tog pulrijm'hn: uTko je uaslijedio duh r teg pal:l'ijarlla (Eh:i!ng.jefl)~"

Yeuoodgovort;

"Omj kQji rllzlImije Inl~lizam."i Yene, "nls M1i'I."

"Jesi Iii gill til onda 1l000slijie(lio?"

"Ne, "odgovori

Seki(o jednem rLlpil.l svog IlCeni.ka, YakllSru]<l (Yueh-shan]: "Slo r-ad:iiil(It-dje?'' "Ne radlm ng~a, ~ m.l"(lvo~·i dl'ugi. "Ako je tIl1'<.0,.oml~1II"alB, vrijeme." ~ ije' li.lra": mje 'IITCl11ena tsto llel·wk1lv nul?", IJijuSc Y1JL!.USru.lOV 0((;[50\'0]'. S(1~I,itl) ga j j druje is!l.iti'v ao, ';Kllze~ da ne 1';Qdis Ilg~.f.l;11..0 [e onda Utj koji: 1 1lJ~ radio lli;sl .a ?" Y"Il'::I.ls",nmr od''''(J!\IOI' bijaSt> isti kno Bodhi(Uuu"rni.n: Heat;:. ni najrnul(ir:itjri to ne zua:ju." U CfVOIU [lema ngl.l.ostici:l.IHil Il[li mlstt.iciiznl,j~, ako je 10 QllO slO s(!, podni. '... ~mlljcva pod misli!'i.kadjom. ,1!~dll,Oslavrmtinjellka je ovdi iZI"<l!Z:CU<I jednoslavniiU jezikoln. ,~e l:ini Ii se cHalclju

"Z!I.sn.o nlst?" hilo [e, narnvno, sljedece p:i'tal\je redoVlIilm. ftZato jer ne rozunuiem bndizliln," Yeno zakiljuei." 1 k ra..o .' J\al\iO je I.e[ko, H: ipl'l,{. •kako 'I 1'. razlu"J:lje t"I, • ," . zena! isunu ..,..... 'fe&l';,t) iel" "<l,Zl..unjeli.[e znael ne I'MumjeH
1'<lJZUnl~et~ 'znalSirU!Zumjeti [e

je; lalko, j{~r ne

je.citclj, izjfllv~juje da je '~~k BmMha SakyaI11,UJ'ii, i. Bodhisattva Maih' ya ne rOlZlLl111JU, doK je pl"osLOduSlli vm'alicc l'il!Zumiju. Sfld :moz"mo 'vidj,cU z.asto ZCI'!I iizbjegava
ap'~tl·nkcije.

91

k. rn (luUm.lt]Jeimn prslma i razgoll6e:nin1 ]logruna.ilju 5Ve pl'islase zena Ouo slQ buc]jsti ne vole nije S<lIH Bltdcl..~.i on .il:~YP.av.Ide i:ovjek s nlzr.jek k]'[llki j jez. I izgoYOl'i. Zen.eljHom.l j kat) sto SII rijeCi.gMmjOl!. 1:<17. flec.. one-testa isin']vljujlll igevore 0 l"az:ni.· kako se lSlto~lt~ planiae kraeu 1JI'(~It()i 'I' "Sasuseno strugalo bl<lta s cipda. Tern. Jedn. sve do. moramo zapamtiti da prst koj:i POktlZllj:e naMjesec osta] i (l. .ie:nje.m d"ugul1 slvt1!l·ul1<1.Oyt~.li ave neobjcl1!:!!~et\t [{ad je to posttgnuto. Clui se.aaije shiede trenutno. budfrm<l? On 11e moeebiili talco nll'skt~ iii neCisln 81"011' ua g~ izbjeg. lO.aJ. s Zato llvi. samim IJi.(]1'I.~ni d.uCi da je pl·akHc. • Ui." "Cak ni llajlbcli~umjetlltk.· zenu uema nie g preopsimog. rije(: Bllddha. proll'l:a§ili smo z:auv:l..'e::m] ilt!." Ovi odgov(wi su nasumce prObl"rull]Z neko]ikoknjiga. su dane kao "Usta su vrata zakl.litaJ:!j. na OSl10VU iZjilVll danibg(ll'c kao odgevora na pitanje tko je D... Vee mrskost Ve. Drugt.l'ltlili razumjeti zen dO'slrYVI10i logt&i.!:) prlmjedbe smon-att osbllmlma i zflie h Q1'l!i stvarno prosvjetljenje S'li'o:~it sljmlhenfk$? Gi]iie ncin:ili I¥U:l.lQLrnz-i 1)Oiuo6u :kojiib.utko.• "Ivojetme "Pogledaj je Yecite." odgevori. ne moee aa IUlslik.ja 11<1 ilanje p tko ili.l pretragom Cilalte zel'lllmj:iz. to i Buddha.i do SI'.I1~livgfi stvarncs. koje suizvana slav]ji n ]11'00 nas. oslobodenost ad ul:njelnib tvorevina." vru.JJJllLo2d_tMfL u 1)()~~l@_mjru:LiJl§l. je Imlillm.''' H]{ llog]'1U1) "B.to 05.jjmo. potpuno l'uIva2ni i zaista vrlo l1eodgova~'aj-nci .1 Budd!hinoj DVOI'a:ni.DlihlD!e.}su sljedbeilijci ~e~ul~akoilepl." "EvCl. Kaloo te!lw i V/.Ulmogu8}1J ~~RN"k<tpil'h']es.1<1. se vailjajiJJpn~l"o vi('lQI"<tv. pod koj~m okolnosttma ne rnoie posnui sam Mi'e.ii llJi5:itdjeve I'!jecj dotaze SPOl1tMl:O i bez u'enl. uegu.: "lma jerhul riiec ~Mi'] ne vohm cllll. seepravdano uspOre~hJlje s munjom.':) llvijek budemo na oprezu." IIi: "mtra JilI"Hedi !ru Ilo'(]j nema Hll!ddh. One au.sll S!l!!]jeIfi uma U kojem sn uciJteJjii ."'l"Ovili. Bud. :Ulfllo [ednn ll"eplaj i. Beskl)Jlucnost." iiOnaj kofi je zalvol'·en 1. Iljfhov Gospodjn? Nij" I.11il1 objaSll.ci. ~ili [l'(I:"~vlli~g.ma.je.m i Jzravne kouki-etan.ffiI'1. Odgo'l'QJ~i zen I:l!cHeI.Iiill. zennikad 11@ U'ooi vrij:ell1eill.1litt.(Jen O'dgId'ne i uikt'asem: zlatem.·lVania samog ilvo!ta. [SI.jski~'a polo:! :ti pt'l"na BuddhJ? Nije h Buddlm.i 1". sto je Buddha su l'<l4noJikL Zano? Barem jedaul'il. svojstvo iz~"aZ. darae II gong_il)jegove 'l'fbr.jek moramc hili Opl. valovi.e:tve.iljn tilkv.jek.pl'i:liclHI zhtrku Ulijcmlnijib Izjava ikad Izgeverenlh glede tako jednosna"~log: J. Tako smo p. Nikakva stvama vl'~je(lnost nepl'idaje se J'ijewua Bog. zhifi1ljn sa]11l S l)t'lall.Bq"zixm. one SLl: lIU..t:i g:dje U'iJ12.djetimll.'ij".l[·<I!Ilja .ec. samo I'lj6.·<Jivno. mozemo ZIW. .dog je da ]111 taj mlCln :'Jele 0610'~"iditi 11as-eumeve od S:V. Ako rusmo Uti o'lWe-~iJ neeemo ih u]ovlti.uob usov gaj lJ pWl. ekj od gorulih odgevora fm.taOQell1.y l. Mogu li se :ZM uCitelji koji.uddha.11lestinske zmlcafke ""ella.· "G'Je." Z.Ilk!) sudtmo prenaa nastm Llo'bicajeJ111JlJi sl<UJldardiima." "Pogleds] ll'ono. izgov(l1"iA. ud.ij zenn..Vlt $vdn.VOOlLI ~zvaujski zuaei kad stVlIl'IIQ ulirno doc.q i ldeje te kilo !aJkve I1C vode (10 pl'av'og razul'll:ijcv'mja zena SUPl"'tLlO tome.e i ne ostani tamo gdje an jest. oJ:'igMmlnOSI .gog magarca 84 kld\.Z. Suddhil" du~n.oiju brda Chang-tin" i po] IUI. 2:eUe. nas ne Z!J.ha.~U'~'tod.l_jc r jezliiJue rigL~'e.l). 11Islval1. i da ui prst. Neki (l(j odgevora S~I slfed(ll~: "OnAj Imji je iZI'<J.ISlffV!]QJf.czen IlIc]teJj: ~l'en1djitoO ollel'i usta kad "Trska jeizl'asla kroz..tcl. vnostl dobivemo po..1i "On luje Buddha .sI:a:e.Lu ili !><I.~. I'\jegovi su odgov{)l:'i Ulvi.ili Buddhinn prlsornost.al!. ue cinj Z'eTI.ovor<l poiavljuje se Iii sasvlm . kaje konstim II O.nll:! UlZ tu rijec.Q ide sep~ljllcj.o j sllcmm .l.ideje. Prtrodncsr.o:rn~viedu i posta] prekrasno providan..ijel:i.li.~VO' hi bilo pnknsf.

.'lcij~!ma. . 865.:Orlll!n. Mll.. zato ie se zen nui. [).I<. pQ!l~'azll!nlije'vlll:no lipodi lim biJo ko~u f:llc7]oflju kojn poislovjccuje vidljivi uotversnm s m\jvisom ~IVH.IJ.1 0 nekuu 1U10eLimtl zena.{·) ..loajn Rinzaia (Lill-cili.tj'u i [edinstvenosti.. zen uCit(111 ni. (To ~est.1:'lIzmjerno toleranlnl prcma ~il!koz.Q vis" od loga ..) koji 8!J S njima 1l05l11P<1H brzo i vrlo iZI':WI"IO..U Um. je lal.lljJ. l"ijC! tj :o. i m ill sllcno.1.!<S . LUMLiirSnjelll l"~~Ull."~'tirll i'.N~o!"a ditto lro.\\'!~ "~"r'li.[1. zen p- nest.e da se pX'()lSvijctli...11 hlo!Zof5ku raspravu kojn Ir~1Ii vnleme.) ill Tokusana (Te-shan 780.·1lt1l.. uli se ne s~:rdi· poistoY).tij:".JI'l) sloljetu kad 1I j ZCl1i pocco cvjclatj II pUI.ji zen ueil ":I. a .~i"" Ilr~ f. one 1n. "'d:je U.. slo "O: Um je hez IikOilii oMi'ka. u ne tako ~lesll·pl. hmlr:-np· (" A: ·Ih'il. Rani.1 I:njesl" .'llU. on nile ni neovisan ]Ii (IV is all (I 1'ljet:ima.i hili Sl! .j Z':-Il~.I d\. up1t<l.·110Sti zvanom Bog. On je vjecno 11lil.ves!.1. ~:nspravc DaijUfi.Redo'li):ik.h k<ize: 'Rail spm.l'oji Un koji [e neevisan 0 i'ijei::ulU'l./1'.egovQjfpelovanje. AI! fiiozo. yell.o.11 sjl.SIjedec 6e mozd<l bolie pok.oo.'>. bio j" LL{"nil.S.Dlen~d!1O.~Q{ie]'i IlNlniJesladjn 9. L zenu [Iom. M"-L.." Q.~afljj.l jzv nnjsk Ylu~n). m slobodan II SVOIll dj.ic [Ii!~sklontome cia se srelne s nftm n a nlegevom ICJ'l. Oaj jlla.'e'l!a "0: Ne pm.'"· . Istina.."I?'i "0.:tli.~''-<:SKi! (["Ie gl~..)" !lp: Ako je ':m?" 1:1 'mil U(l~a koji jc neovisan 0 rijecima.iiZi1ti da zen nije oblilt pallt._ .eliti 5 njiflln.i km) -R"S. Ne. orore 867.'lIljll.lOl. .::rw. slvai.. tad 1'[lzum:iIes lJm dlj.i d veloJ.'i. . Kad U1iU rilozof [lod. Um jc ~~rijeCi 111.vallinl f~l. 0'\1'0 i:ilo slijeili uzeto je ll. <I koja LVl'ill c1~t Jaog ue nl(Jze pOSI)OjillHneovlsno <0 svojlm mmnllest. ~P: OsiJ'I'D11 izv 1. liP: Jesu Ii riied UlI.. Izma. ~ da . 1Q"'I.s<lSI"lvljeno i(~ OSl[])OI!l1 (il.l~oll]osH (jail.'·.1I1'<t.e se 1I\o~" l}r'.6~). :9'1 . 'PatrijClJ.iivi kao ~l sll. iii 'fo""illb Hu!·11"i ua kiueskom.~I~ (Ulfu'O i'.~ !lije LJIII.l'!'~"o 0 .hF....fiju.ivotllc a'li:!:ivuosti j. 'If ~uir!~" 'tl.' atiti <llljsltirn xn?" okolnost iI na.no ne kJmu.

eg obirul. SVQm filol.enog bmnbusa..f~.O'\lntka: "Jesl II iblg ovdje ikmi P~'I5)(. 'i1AQl?edsv()~f.iI' .~VOl<l je:~' gO'! .K.mo pobjeCi od ::i. svun n Sa tlaS:ilW!ve~ik:iiu~. s dlf:em da ae Il·S{IV~dli.je.p:r·u"o. pol:mCle se sve Rae! Utn nije I:~ol)lldeli.l"iul.kova_o·..i!i ~<lhC'l C<lF~be-z to !Ltorooovn:i1t (.Og $vru".J.gospodi.c iliad prije?" Oval pu~ odlg9vor jeb'io m1k.'.a za YI'i. prMi:nil htl!"o mullm' i svet ueddj.and same p. Om Zbt~ije:ru Ill! shv<ictlJu da Dtw.. iln Dhru·mil.a. <Ii drvo sa ilHim.jla.t!)i bila istu §to :i b~. PI·».~ dioostije I zahv (lljtljU~ ujmuu ?A1l u [ti:tti 51': jako razvio.o U pHanie: "'Jes:l]i bto ovdj.'...zel..i sanm D!l.ya.de ip.IMlk.ikile: "0. '''. uejt. IliJ~~f.. Dill ko ji pi ·ol.ve njegove aZJiJlve bWi 1': ..Ge.vni.pcpmna pOjedina.t.ivo! je temel] svih st 'if <lr~. saHcl] filii..ai]'t~~.kn OCl za.~j[{-.i.1l111 po bud'iv. tad hi. tsnnu 0 zenu . -0 ~Ije:rr. n(lj~.. snsvlm oc]govori S~Lpl·.lo primalllljivo ali nel~lV[ltlj.u .k!OIll !1p~la nevog red.V01Tl dvm'ijlm?" iZ\lilJIl..o 0(1 Out k. d<tli. ne.jli. Dhru.zvifc.J. i! neclOivni~. j~o:tm.~iY1lJ.je u ste i dvadese:t. 1\m:l~ dIt je putovao c.'t • II neJQgi~JtOIil zeuu ill 0 zenu 1:. U protivnorn. "lJznn s.:fl rvera Ii CVa~]'~I:tili . .adbio ovd.~~o d!alek. DhtwJ:nnlkitiy.~.~os .li S. n.e!l!ja. evietovima samom P~·ajllom.'I.· Ov.nako tilH:li. ·"UZIl'l!i. ~.Jml·\o.rmrikay{!. i'Da.QfijQI11." Kasm.tI~ ~1 osnmd. !lllil.'oCil.QgovQri?" Stf'J'j \. 'in $'i.~ SMri 1:1i'iJite.· Nato Joshn recc. ednog dan .m: OO.llik hoda~ll pozernl]l.ivo. kako te nope£! s'~nplja n i..1I~.r\!~J:i!!.!a etlasove "Da.'Ill.Jmne T'al.• f'.je. lednom w'ugom pl"ilikQIl] pila.~ebiH i~vrul ~1!jeg<1.a:rmak"yu.·I.UpUli illl..uvl)ek lne p~1p'r.jedba orvoriln ji(!t pl'ip~·ll.t~i[JQblltli.tQll Um svlh Mf-<l.Da je drvo [M"lIjUoJ!.'·ru. Inju (l'edIo1l'u£k koj ve VO{~O sa!uoslan) "Kliko to da jed.8te kad ga redovnik upila: J d.. :[). c:.ttelj l'cce:: "Uzu1i. lojiuJ" iO""I!@J Sf: S'r!l~es.'u6ko'1H~cQm Rec]ovl.....i'Qs~tcle.oji su 1~.. ZbulljerU! SmaD"ajlll zeleni.UV:iJIlO. Pod se 1]<).u .•.ISl)]" ". Dmju dalje pBe: "Ouo slo prolz vow sve stvru.H su g<t ·ZnSlo OVO 89 . e m(!.'lc:itel! ~~".gU zaldJtlcH~da je ze]~ ~!iest0 ~lfrprisl'il])1\fullO.Qj godi:l. Ovakva v~(h!J:ljastvaruo ~I]isu vrjjedna pr. UlO. Ne mll:aenw Im ?.Qtaal "Nis!li!:)[! isto kao prije: upiln ncitelj!l: obzlra 11<1 ~oga.kml AI. .j:~OmnnatakoZV!l~]jJIU Dh. "[}ohlZi od@ovori: "[1<1.". Zen treba. dodck uiemn i Utl!'OiIZl M gOl IJQ'~~6 zenu.0visoj' ~lfu:maci.goyo['I. prajna bila neosjeUlno biiee.wj.. meo je (IvQri. 11e. nes~.. (k~~g]l'edo"T~iik dode i ova) 1111.ne.{11.iJ"mmH ~lrnisli Nato uc.ko.L" se Ucrlel. ru Sl'l'(U'i..ctl c.!OCUml hl!J:l1ibus{'l.lj.mja i nema ]mcna."· l\·eco·vnffi.medutim.eseIO)· hodiui.1.o je !<l. pozll<llte i prisln[!olCne sr~·<'I1Ie.kml se svii1!ll]L~6in~l!"!sl.m.[i[llje.kO~:!'l08tilill'l<1.j!l<1 postoj! i .Hlillna po s. ~ .td se li.oc:l:ue'i'Hog itVOtll.i:J:u (7784:191_)}e bio jedaJ:1 od l1.e!Jii bet: Qbm~j1.) 0 Jos. . ] uz"iiS~njm iclejrutlH ne flloie. .:J1icu . SU pOptut $j~ljnih dr""gnlh~.i ~'>ece..'. '.Hpil.. gOl>pOilill!~.l·iH~nitJrcli 1_0. Joshu rece: "Jest li vee dO'l.l·ethodllll 1".elju. gO$podline.tu&e~ ljeva p. d iK<1dIll! covjek poieo mi.·(~~:~O:"Nje"~O'\!)(:t! l sja mn 11<1.ov~adayajllln senem .:I jc b'mlbius Dhru·m. hamtlll$ samcm Ohou'mukayoHI. red mJl.!ya PQstoji.]e 11J"edsli'wiH taiko(lem" i s nJt!g(ilvc ~nke.'J. ~to [eouda z~!.kn.cnn?' P Joslm (CilUlO-chou) pe.ene ()blike premn o." vee sern dOl'H- "AJ. je .() v~.i. kOJi. l)ojeo b~.I)ronicljivi~rn zen uci1:el). nsnasna.

:'Ia"'ajlna n sltv<ll'? Potres trese zemlju [ JlI"~ml<t F~ji se I'ulli.l1:.i.'.o praklicllm. prev]8:c pl'nldi.e zen . los.n[JJ SU·MU" ne smi.ml. most? Pfll. NIlllMll slaple !Zgal'~IJa . kakve $hl~ jos peduke ~em.l<lzie.jed.eZ.I'SIO sa sijanjem I{YOZ. . M (lHrrl VOO.ll zenu tlb[aiiJi svu ujegovu SU'O"(l$[ 1 sn'OVoQS~ (lclgoVlIl'i:: "Ohx'adJivfl(l stun prosa.i g.:\10.a:m "jai:o (1. 'li preveo ije\o?!! "'Jeclrull o'I!J.'I'f.i kaI.I." bio i(: hitm.IIII?"l" JiOS jedna ~e.o.• mo]? Svako [utro me l)ljrz.1 d()lazi~ ovemo gore cHavo HCllo. g: slavlli I..l.11'1"1 .~1 d'1 me podu5te svetem pul'II Bmldhf!.0 11lISl.a nisi l}O'tNllio !.5.(~du '{is.u'li jOil 'vetoj neprlstupaenosu zena za Qlm:1lI intelekt. ustvo k koje zen :tcLi da ~t..e__.ik~ikv ' veze . njim.og VI'emCI].~tjle viii~ l"~lI]~ij.[oru.IJjcv. 11.§alki pIes.'1Jje pokazae l~"ruif}i.g<Nor hic: "(. Q]ld~l.o! ~le{)I)"icIIO..!'asiJle~" 10 [c Od.1.Z. dnevno.r]rtiUl.~V'(~~O IIljeslO pl·j\lJacIprai.eko od $ebe samih dol< je ona uprnvo kraJ ]Ililb .e pro odB odmor. Je 1'1 to be. Ova je nzazvil. m'mU"i·m i tvO) ¢.~~evl~h s. stvarjma 1l z.ellil Z most. Ilvoj S1m j. li nil!. 1).on~J s mlerl u k.'~ c on km:ctl1un $lval'imil." K.1 si ]J(I'lf:sao preko njcg<l.1. ch'n"'om..i' iZJn. I.WTivot je nmlspkh.~valtodn 'lung . if:rOl'illil. nonikad ~m ni.lopl'enagli silazak v.•tiea p.'aJk:lJ('. boj<lZljiv i6illltel.Ul l"OSIQr.icu ca. k110 ri..t"<ili.ojoj jc lstlna zena u njcgovoj 1)1.(J nostm gorlvo.lnf. mjesta odgovm'jo..ijalle. s<ll.nitosll.lo 'U dobm' san l1ocu. .• Vidill1.can.mom ::. ISla s' stvar moze ]'\1:.6..0 sigl!. i . ue iIi). ali tog:t ovdje 11C .o t:ude~no Vucem'!l'odu.ilpl'~~a :itav.z.j! 11'il!)/m izg<JTa.dok~ls."! IJl'>eJtlze .t:~'~'n' a :. zar je Jlil !:IC l)l'ii1. !:§. priiiko!'1'1 "ad su Josluei pilali za la] _lsli k~.[1 bill nm-:I.asu '{ali ~ l~eg.jlnan~I!<III~~l.gill'<lr!jcrn mil'i.S~)08St.iS .e? Osiim ovoga. "Konii "<!l pn:l.nju 10 en.snLk.. tako clll.nJ..(}Ii u ovan :nzgOV'(}J'IDliI samo beznacl:ljml p:.'I"<lllil. Kl"ujelll S. .'! euo 5. u IICCf'g clul._ i pdirocli? Nem'i.Ijudi ga !)I"e]azE'].o lleto. PI'!s!ojnoj 11!1¥no'S!i. No" :r. uvlsi 0 [mne kako gJe~J~ ua P to..~am. C Joshu ovo] .<l.I ~ljsto vrijeme 1..j'\i'imo.ist~ obii.ivot.~I·emeJ~Il'z. uislllHU ZU['I'OoI'fJlli ogl:admu -zvanom I>roshll'? Zen hi .c[~: "Ond.lOvnog. lljegmr odg()\lQl" b. "Pdje n~k..rsina tl"~!SC 'ui:len!aHZ!!1il.llla (Kllei~1>h~ll) i hyoz<m~l (Y.elogic1ln i ueraeionehm.mcm most.tf.it.od mene?" Je Ji to zen? Je ll to iivolno unamc? Zen :!lje.'l[ V .:)I:I)a:ni1]iuCe je ov. !tad se zen m·o'man'a.ji se uplasei mozda ne ~~I.j~iltlo ~ ~a V(l.E.an illj d -j odgQvm': "Killko 1.('mflJcIjausld znansrvenik p:ise: "Oni Lr.ivmu]i ispiJ~j\H':i j. I mol' ke 8u'eu'. ko~i n~ce: "Ni.aie. neceg slo vocli do pl'osvjeUI.od- i za zen."iltlo.(l]!)a reltgiozne du~e? J. vldirn S'''IUO flasku.e iJ~lalin.-b>J.e:liliilninl. S:IJ'ani I'edovnil~ "'it !l[Pita.drrn:vlj<l~ 'j 'zm' ri ~ll lie odzdravjm? Kad mi dones.O dok poslo!!! p. "Odie Ie Qll.QVU "i!'<lci(llHllnos:t: ~ moze t.:ve dok.Hi -shanj.sll_iih .""apSI:.I~.tanc.~Cl'ill)l~ I. ~s~~:n~! l?I'e.1"'~li l\runl~IJi HHl61 1:'<10jellJlIl od lanlio.i..njilm pmst(lI'o1..fl~e." " JQShuovom S~llllOHt!li!m bio j~ SI.• nel{<tmeni mos~:)10 Kyozruurl' komcnt nr: • Ouda nisi..glQ~ .Ul " na.jelll!o prev iiie HfI.I<:!1 I) ~hi. dali ni $!Ilt. Jc Ii OVOvellli dogadaj? I '<I.je!.do sv n!(~(...! !Q~liiIVna i Irezv ma stver.lz.J"Q'k.. ~ "ovJ-ek S jesl.gl.Ut.:sti." kQlnad zebllJlj~~i kO~<i e moida iPojavl:juje u iuh~lekluaJInQllI ·1)1'l"~~U._l: Kalt.n i.~ Ii zen.I. "anja!' Nfl ova je lI. ~..~s.j sljedeci "{IzgovO.~) I.Cl16e s~dJ"i:!I1j ll<l.. "S .ja.~ne (rutin .l.iv{)l.iUa~zel1a_zru~ta _kd] .lgla:si:o [Jl'llkUcnu SII'olJ1~1 PO . !lto SI I'ndio 1.·v.('llim. llie~i(:kJlj i. ~. Yjsan n'.p~.l1li10 dol!je?" ZW." JOs.ec je !teko v~''ijcme otkt1lko sflml. prC'Y..ra'Ll sam da 6c 0'1'(1 ]Xlglavlw l~&:VOOcn.d!1 itaj gOi{or.--(.lll:~ I'eee: n'!lid~s dasku..rtcdOViUI( tl~)] tiNMla: !iV.~edllom. "'I' ")I'ffiI'O 1(i1j'nelli <l ud a ie blo red na Kyozanu (1mpilill 'tis una ~to je raUlo lijekom protckjog Ih'!t~1 te 011 upn'l: "Kako ~i.\'og ]YP!HOg bQHIVlul KY(><:rul posjeU Yisawo.:aJJ? Je I~..

en uili Je to znanost kO." Ne Sl'l:l. all~ anga.n'<IvIUlsl: i ." KOI1<1Cno je gospodlll' ~!J:'il:llie'llO.~ati ovakve zgode u nedoglcd. '''Ill!. 11 uciteI~ reec: "O. U svezi <I O'Ii'(lOl ZgOflOH1.).{~I~e.vo.. nm'oc-l!rIog llcitel]ca i'J. l\lel'l)." Kasni}e RYOSTIi J'eee llc. 110 i 01' dosml clilran i1ovaijno pOkilZ~~iu dill zen ustvarl nije s.[1\'<l0 zvil!i s. Ryosui!" 0'1. Zen tvrdi dJI je ]st~ll:Ia ups-avo tu.xnJijeee apslral(cij(! I spekulaclle. njeml.). u.o'VoJjno 1millO'StuvDO. uCitel~ce.in pro\l'odili vri] me 11sW\1)ot>Hwupl.! [ednostavnost. odgevorl ttl puta..fl rnist~rije. li glu~tllnamoo!CII OVI) je· 1\yosui<l doveto .[e odJgoVO..oj slugo~' Na ovo hi sluga redo v no OdgOVill'UOt ·D~. b:t'!'l.l laj kojil [e 11 z~abl'Udi glede mene.cavaju6i b1etd:i:SI'icku filQzo:ti':ijll: "Sve ~'hQznate. Cin.1 zubhl(ij g~ecle 'hebe. .vru:i u 2iv()lU.Li<m.gpoz.zlwm·.U no prije? Mogao bib mlbra. nemo] me v:i.la\i. lsttml i snagn zen.IHI. slugutn pUla ua dan. l\yosui (.. "1)11" pretasni starl Btidillla je vee d. i:l.avali..i'e . .k parnell.i n? Ciine Ii (wi p)~inljceri predmee kojim se bavlmo barem 111[1]0 jM!lijim iH l'azlLmll:[vij~I. uCite'lju. ZIWI1 i jll.0. koji je ..!c Nije Ii oVO d. ulzv!lI.slj'ed'l~i komentar [l10Ma nijc ba~ Nizuulljiv s gjedliilta lIo!hi&ljclle 10'''lke.ui megac lakvo !it.ro 775.. 'Dal" Tako P(YiliUlt'll!'i: puta." .)1'edgovon.i'vot kuknvno llQllile na Iwhri put. .oizJ'eCi same zato je'l" je sllvaUo zl1<l:cenje.semc zaziv.jerlica se nurli SVHi'la: ja Icpoz(lJ. pa mOz. . tebt. Tad je razumic zen i.cuu.ia zahLii.Juobi6njeu]jih i ua]fJ~·aktl'llijih sl. one ~to ja znam.i~ "0. Jedan "zdravo!" lzaztva dil'llgi "ub'ayo!~ i to je ve. sto hi Ollda mislia Q s]jcedeccm sliuc<IIjII CJ.]r~~.l~ komentira..'(Iv~jmn ] ti se ~av[ja$. suu'C i sastre bi me mlav z."MiP~Uosam da SaITl ]. llekoga fJOtll']:Bl:'lll! c huev po. Da nisam do-sao I.slo je Hyos.. gospodaru. [li.l'. jed<lll1 dn'''i IICiIe. 110 oovjek ltoiI zove ] drugi koji odgevara [edna je ·oll . va najv]se u.. O goyoret.ell. a!li (.g"stri)lU'ot~ca'iiao [e zen pod! vodstvom Mayoklw (Ma.ijeIi sjiajltQ. Kad ~(j M<rlyokll k IJozvao: .:lle:.lO vidjdi Kalil) je zen trezven.'ou."0.i S. un.~~goevdie.. mo] S~~I€>O.0l'ii.(Chung. ndki) od vas ne zna.an'<l~Iri ove zgode potpuno Q(SlobodielUJt:Jil!:ll mtelead klualruh sl(}zenosU.ce redovnfka k(lj~ !. SlllVl'emenik Rinzma).!! cinl !lieg ov.kol:i.6.

i:l. Rad spavaju.il.stroge steae \I nje"(jvoj poe. K~lzu jtl noslo Imilacill za dug]h"o(lina svojil1 nasida lw..Ci ne pl'cbi il~~t.OjiJr1Ml su oni pctpuno besl)Omoc:ni. 10. I SePI10 ([bm::h-reng. if najlezih tnjest.cnoj :slohodi. vee anjajll o usucu i i~dn(jjstvad.'eS~i zen.a-ciini..· "Sto znaci ne pj'€hivanjc ni ukakvom odreCle:nmn jJl·edmctll.) bijtJllf: jedaII oct llajsl'..v mh zen poltoda Ni'Bgo'i'a ~.m..k@b\Wa. 'Il'H\cniie apsolutua. " o[lg{].l. 0]1<1 je sputaaa.:.1 je sam 51<'0.pos. n.ui i'!. [e zbo.. U tom smisllLl..l! ·z "j ~I~!Ol1e?" I' 1. uti" a [I . tad prebrvan] a '?" "Kad um n preblv« ni u kojsm odredenom predkOl2cm.vrs.aljzl"mml..I'..l:iSle..e<lnijiih tr<!lgalac'!I!i$:li'il'U p(l\'iij. Bedovuik j:e pitao. a ne onako kal~Q' ani l'. Tamo gdje uemapreblvallsta....J. 01.rnil<l siurt..dt • :' J' I..o.. Zen nema "prcbivrui§l. nji.\o si to I)OSU"UO pod .'1 ImtJnca je hila Iljegov sllflbQl '[{ad je kona 110 I:JlllMijedio.vor~.?" "Zml.to jesl. Po tome 1'1 i rako si d(j:I)Usl [Iju da Irmiu Ui':Uemil'{'lu..rla pestn- jrulj. 822-9008.IU ill II nespo k0JU. n"[at~J. za vdtcme T'ang OOI. vee lUI ' o raZnLI'Il d"ulgi~ll ~"..· II'ie.l!zuzdm:tii to vide. Sljedeei nl.i.vnWUe umr:l... zen.sil.jQ ~na6i ne pl'ehiv!lU <-. " "1'ilo se misli pod "'dje nema met U. "'''.I'Ol. mozcmo Qznac. Ima Ji neka stvar odredeuc prebivaWlte.-9luje. '" Nazov.tm.du n e . Tokusana (T h-shen) kao zen utite]] P'I'iSH1IJi m\1 redevnlkt l~pil..i rw..'VO [ll'cbo. III u spor.illl samostanskom ZivOl1i ..'illizl.. Oil! nisu k<lo ~fl..l gospcdar.stv aruna spavaju.'' ' m II pr <lZlllll:l1l m u ne prazm..:i"...:..bjmmili oV'O sl. ·]wehiva tame g:t:lje I'n:Clna prebivama.lfI01IL RllZlrzdi1Jlll nemajulolloclu vel]e. Llcitclj.j.c. 7.lll: "S.I.zgQv{)~·ce sigurno o. tlm&li i.eit:!ej!'!bila S:~uiitlinf~jednom ad n nj[l r eczn~l:ljjlh. da upoll'i- jebiuilo omiljmu izraz tz PNljllapru'<l.'rv <l tame :gdje nema prebiv rl!~j<l.llove su ruke i 110g vesane izvnujS:kim utjecnjlma pred 1~.bivaliste Ulna?~ u Urn..~. "GdFe je pl'l)..emQ li 7£"1]nalu. to [c ])l'. kao kuhar .toi~_!.<1(1 . 1IIllSlIp.o tIn lrl'eb.

JU!dno iz]".lUlm. Ti i ja ml[yodno l!ivl. 'ILl ZAUZIMANJE _____ v . azXQg Z.eeg nov (1" II takozvunom IlOVOJ1l gl.stickog uma OV(I]ll uvodnom pritTli~.a. z.Q..[lJW stvarl.ol1[uziji dmlli. [er 7.mt:l.1 zena.a.ori se moze del'inil"ati 1{11(}nluilivui ~lVid..je SCJ IfJ/"U . rije.H )lj'E:gU..i U It ()o!j .".mo2d<.h se I rlou 6eS blizl....a njegQv gl~golski ohlil{.l gledista zena. :l:1~-O[). l:lle". imog iSpijlfmj. A_kos:i irnao IDWI..ikl.OVOG Cil. '7. l{<lkvtl.lilii !ogicno u sl(l.1i(]tl S pravdlme dVQ~losti.C]bOllfl iclilll da sc Nl.'mj """i1imet .jf~ilU.edieCim I O. Sm.atranje 5t~$.'raj [e &1 pnvtdno 'IsH za obo]licu.IIjenovog glIedBlf.i zanuslinad slj. TillHl LlSlVM'i nema . u zeun zove sc sa!.. - Ova zauzlm .ivot zena l10cinje s ilotvarru:ljeHl .'."'" " sIr.I.. U lvo'!:!'1 li!.edistu z.l1lo u Istom SVi..Z<I raz.atel..satol'ija "'.UA fe: U se kg"fleeS u IQgickom kr!lgl1. I'J..ubok j.luo cui u il!iliC~I. znaet l'<llZolitrivf. god da i' d flnicij'll.7.. £10k j:e !.!l~aVa zen 'IUtcin pl·'Cln"!tI!~l·anjaSvijel.j zen dl$cill:lillC: sasltoiis~~ 0(1 Z<luZ:W'lJIJljn HOYOS glediSl.11i. I:.1 i od i\1le1ekmrunog i logi(. peglavlle SATO.I'lje [Iovog $vijela dosed lloopaie.Ie L'llllje obrM<::. sator.lLI' .l mis.l]ojl') i~rul!Jlj£I]Q~QJ.'1< l~.]]0 tko m!iJ~('treel da je stvar il.1..Az:EjjI.~:ii.'IZ :izt1lL'edn (V0S.!lOS u It..RI.-Htil~..kog razmnijevanja. a j~l SOlIll.. 110 tkn zna lwli]{o [e Solll>jekUvno c1. izraz "novi" p~~jJr.jupopularue nazivamo ksmen a ko~illeiti ispod mag Ill"ozorilJ istn za nas obQj1cu? Ti 1 j~t lijevf)... z:u 1)1'OlI.na.: __ ~l_l1a. u .m.&1i !lema zena. no nj ~gova UI'Iou'eba ovdie [e nslnp<Jik oll strane Z nfl. GLEDIITA I N.ori (Wli nil kilies'korn}.I.

a k~J. Ta] rcdovnik koji je.~lk.ytlla1'l up~di .l lh JC to mnogo vU{en1za ~to? Po meni. "pitanj<:.\'ulil.e~Uunnon jc k. Soeeu rl'stli.stvoull dilillSliij.vlje "Kalno lele'?" \lOdildje1e nUa.!.a led~. runonovn ])IHmja: "Velik.j('gov sator« Illil('! bez svrhe. •• . em) se. .A)I:.?~o) Jo~UtOVOj IJri.i]iwni1 <lV..le." bio h'!!nutni od"'O\!Ql".gao satori ide I. Ryuaal1.. J'iIIIVlSe~e su~si'ecao s uflm pa reee: " Pt'<1In~lOU te 11(1 ()vw-n put. .i Hcitljj' I n'I1110n re Haso nagto uhvati 1:ly<l. jedno" ie dana Tokusan siedle vani ]}(l]'ws.. ke slvari u Ito.) !t0Jl je pro" t'.~Kao r-avno J)QjpUL Post.e ~o sasori k?jeg [e I"cdovuU."l~~yum1.m I\yulan sto se Tokusanov mn otvert..: lJoslig~lO?· . [eden oelbrace I'roovnikn. od kilkV(~ pomo&._govor·:i redovnik.omentar . lmao je S(ilO.ln.gl'.anh!l!>' ::..g~.om.V<:l1"i..Ito.'Ijkosu ouda 5'1'1 d!. •Jes] ti dO. ne zna Ata je-sto' edntle l'I. ovlai:ise z[wjern." Od 0'10" se HyakujoY.. .l. jeto upuln? .ovooJu ~ tjI.Gi.I·uc!wV[I.l.all . Nema l'ad?~<. bili ni.oje uije bilo kOjl j. OV1!Ij je umalo !)I"IlwaH . velikos zen ul:itelja S~U1? je n.WQdgovol"JO 1"):.mMd'o (dosl.ljo (Pui-ehlng] izadl' jedl)og dann 'pi'nle'i "'vog . .:ivola.uIl. On je pot]JUI'lO neporr 'ban.jo j:lOVik. .te iill l1lJe? A. livio l~~'msan biJ""se velikpozll<l1v:Jlac Dijam.Osno!! VC'L'~. ohja.j(! 0..'Llten~l1l1ive i ~~ti.). Un'llI1!O.ovo :posl. mis<!Jo je k HYlltwlll d<1 gil..IIOV{:'.? ~~*. rili Sill 5\' jedno ovdje i. l'e(lQy. 00 i'O$noJt.. l!.\-hui)'. d1a su mllenje. govoreci: "Je Ii u.!i..o kttBasCl upi'ta: It5W MI<lJli I'ooovnik upilllojc Jfos. A~o nema !:I!ikillkvc veze K.gmlOv. Suzna\r:S. s~ vi.izel bolom..k. svi onipokaztljl! u ledll~o]~sm§en. ~1O je pI. t.lvrne gll.(j u'l]lClge . Za u IctY1ul. &'1.i dll.Citlil ell za le. ny.'en kad sn . koj. kao da shk.nj(~ rnziUwje 0(1 njegov I)g."l5hd? spoznaje ~$t'lne zena? !\.Jcshuo II p'r~mietl ba rod vod.je otkrio nlegoove. kad I_l~led.!wJi z<!Jllen:mruje' sve svete spise i izr'<lvno (]olice covjek.e!J r~ ~': "Voljan sern l)QIHoci tl kako god mogu.Qvno.oil Ii ik@kvn vezaizme(l.iI ]}I·a.lIi Do~en (Tao-." R.'.:(lm.jedhi bilo .iil. bil~.. ak.antlJu ." ~hii i•Of)f>J'j svoJ'c :z~dje.l'Oji~. II) sU'ijeld'" S:l~ pr <lnju: z(Ue!i ca.l1ia 00 s0)1)1 M{)'l'mno r~i zajedillo ~ Un"":'liJo.•. to Ut~Ul~'Il~ odnos? 3to [e hIj SCllfJI'i? Koji je to !tovl naCil'l g:Le'iChm~aa n st.be sve :!ito IUQ· iJJ.o"Vu c1l:\SlI. .. ~l.~ smfdost? GO'\'<OI'C ani jedall prot]v drugoga l.1'i. k.". nom.l'l. bilo "dj('.as U(lgc z!.vaju(1 prezreti zagO"neUmzena.re.ed(Jvlliku oc:nda Villi istinu sena Kasnjj.ic toO?" "'iliS]!.1l ni.pOllci cv oin uCenju.[.veposebne U[IIJ.de.kad otljeLlnQ. . i odgovanmjeii). \II "Th sn di.S"vijecu i IU·uil je Tokusann. je:s.in' bilo je vise srneullia no I)Oln(iC nJeg~vom ~lc_'nJ'i.adjorf] ~ak i dok ImtU!.ille 11pl"()~ll.QS Qd ssmog poe tka.jdictl. Cilcl) l"eoe: t{oji 6(> -e lla(~mTI go<spo-dal-a Basoa (Ma-lsuu).'.~e. puhne i 1.m.I~skMllije:Suigllfi .~Ol~(~ot~~ ma.ad.nja zd.{) ill 1I[1ii?'. 'e.enlirao odgovor.1: "Oil! Oh~1! l!'JasoOrece: "'Kil.li. da lie nastaviS Sa svojom mooit.po zadalku l)Qsliab u ledlan ud<djcnj. I:ece: "Zasto ac :tIdes?" "Mr'aCilo Ie kao II roau. Pnlal.~e~i'l.l i )'edt:w nik nloze t.e i.ko Ie bUQ.i svjerlo.hlU'\ da "a pO~iei zen vjeri.I~alS.1....ima U ue "!lO.iz<lnji~ Sal'()t'ija.c ja'1O divljlh "usak.[ ova] lie :S~'II']Ietsmiesta olvOl'[Q J'.Puto\looje 6ije je okoncanj~ zabti}eval~I)~la g:od." (ld.a I h Je I.olrl. ali n.go:l. poslojt ndto kao slo je ze:Il.kllljov nos Z. pOcsli. Ila " Daiye'<!i('T:. gasclll<l OIvije "e I ZOJl\! !~ia.lp.:Irl'ien..' ~a I~Ul poroogn('! 1I rj6"'V~j~jnzagonet~.aJlu.lcitcfju.0 .'Jedne vecer:i Dot:enjic oMjini6}ti pl'ck1hlljl(W prii:'t~llf.:.:s.u'It..utl' .0 sve :znaci ..1lijiill bnKhl eU[l~llm.snUi: mo~u lvrdl1ju.illono Qbe5h.

lm'l. Soeen ~'ece cia j:e ujegov posao za. v~d. sam neeo UQs.~ti.jl~l. elni se. zen IIlI!. Vl'alLiose k Yismm.je b. [iyoge]) lIijc znso kako odgovornj. i.zl .'V'a. hvalanjn :s~~ne stvari.u~nNckoje'" je pomee udsrl Q b1J~mlim~. Daiye na SVO:in puiu niz planme. rnoje uzlman je Ill' an' iii pi ca neee n. Jednog dana ].m]fiel:islj('defe: "OvaJ put Oil ZI!1! sve."(lm duhevuom blagoSl!lltjU te. Doken izr-azi 0djn da S.)e~l od l k. ~e ~01.c preniietl ili'ugima ul.lill1.ojesu to stvart. )1'000.:~j moze [)'h.'.)1 1 doiivjel.~da. Sa/~OI'~ pr~voren. I! NrlipnsUo j e I'isml<l .a '<': a miSli.ek IllQrn.1 udareem l:z~?aO.UiJ.ije Il.a. slQ ie sijevnulo kN)Z Dokenov lint kaCi l1fiu je pl'ijatdil Sogen duo onskav prakli6al1 sav jet? II II' smatrae svo. Qo. I p!.i ~Z{.U:ult z lilia.tPlIJ10 se iz Svijeta provesti osLaLal.. Neru hhlIDr-(IIli. Q(illZvali zovu prlrede l'nora3 se pobruuui sam za sebe.r jie sl1'1/.om.@.tuHi bezna-.oU]k. i.ne' b~ . 1.e li :se zenobj~~sl]m. Karl se icli:[..tavnQ .ton.ecil.. ['ie. MmYls !iruin za ache jesu .] Ik.mo-gao doziviel:i avo isf'nsJtvo ria je '{is!I!} hlo dO'l'ol)IIO lldJllb.ancan da bi 'rile drugl poduC:~1 I~Je:II1U.no je oclll'ubo spaliU $V~ 'lJI'sk]lldu s blldlislickiJu prfl'l'iima.. [\ii'tko drugi do !i.(let]je. Ova] p~'iiateJjski.: tJ!lr~_ Zl'eG z~l!k.radio koUl:m nedaleko g!'O:Iii'I~ce . z~v·a Je«110. II..iJt i. dopusu da pit. rur.I1.1 lnnlizma kojeg je"l~o l~~Q.I'<l c. nisu bit . tvoje liJelo po ovoj cesU.ge.olOl:1.ja ' • ie~O!oj"8d:oSll I1lJe h~O -grrmlca.!on' pOd.~e p(}5Vi.unnijevanje zena tiro? tajmedij nuzno zavl'~ava :inte.~$w je 10.1]YilIi:UH!l. [e sad bio..u!)~ I.V.jmU voillli sve s. PQ~an1Lprestale bili SGWI"I i til vise neee l'ijl1.lstlnu i. l\QJ]i-l:(.:.QrI.eJja u NruJ"yangu.ogu p.'ll ZYllk_p'l"oizveden oSII':iJ.0! I~}eg<l.u. SY{~ slo Ii mO"ul'e6. lllyalmjo. R eei mi svo] -'II ~(lt'Jlje r:!lzloga l'a(l. No. Omn toga." IUil iio stU'iijfl sa 1'0 I'i.iji u6eni:k.lzan ohj<l5nitri I:niU stvar..u 11~[I].01 za S'(1.U.S1r 1J1cefljf.ii snuesta 1n'i.'odli!~cl.'el~anja{) ga da ga pO!lLcivj 'Ii zena.?l1u.koji.jJos~m~? je 'P1'ovidno. Sto""iJlsve illo mozerna 'Ui:inili u zenu ].ilje-Ske Imje. YiSill1g1t upi:la: KaZu ~I)i da 51 ucio pod vodstvorn mog PQk.g vll1..ihovog' pokojnog tnci.lllja 0 ~t1i1ll'anja.\..]bokJitl1. polm- iilntLo hI l:w.~~I.p"'imjeclb. PO. ~. o[li I(!.1 rul1lliziJ:~ni? Da.! _llr d1~dl1Q 1'ako upltan. pit da UCIH. smn nastavt putov!l"E'lje. ~.m aml1i1icldm shvacanjem koje nije od v€ili..'(J'gllmc.sVO'Pt: vi.ik.'lDSlV~ .Je njeio." Kyogen Je bio 1'~'tocanJ.ojnog ucitelja .~adan iii iedml.!ko tZNiZill S'V{)jl~ rudest.'~~q_ . i iii! ]U'OHfISao od"ovllr aj~.l{ keLi hi ftl\eds.'!:IU'im. Prijatdj lTUI !'ceo:: "N.l. to jest.oJ'. jeJ' Ii jot u ruogu bm nl 0(1 kakvel. u~ ell obiCllil l'edovu:ik I)e$l~uc'liik.i piti.V'oje ll~elliike do prosv jeUj... MoZ.e V101{Qil'OV I~yogen (Hsi<tGg-yen) je bio ucenik HYilkujoa (Pili-chang).i. pr. . OpLel. l~f]nm.liU ~ i to..~.aje savt§eno jasml d"nlg.n! ne m.leJja. Iml'~-. k<.Tako ostavi Dokena <111.en{l? lc LiUIl(Wl ne~to ~Io llopt:e Hijle lTIog.1da si II su ti I'ocl!~lcliidm'ov!:ili zlvot. t 0 ~~ i6hlSt~'Oko~e lil!ik.I~j (lcllOJ]I!l.ic neljllbaznit1l1.lO .ie. po" la~e~l:.[1.o d<l.tkve pomoca ~]je.O tto i meo I~Okad l(ru:l'.11~l.ga . Krn:~. S. jer lfliUw (b·ugi to ne Juwe uCinih 7.tllll'"i(l k<J. Qvlada:m st v rn'ima pl".ute iUiel!elt~mdi.i!lme ]Jl'ect1nclol1l isnliijfly.. Sru.enje SI'O.I :snnslill »odllke J:e l. on:!le S 1111l1! sudru a pO$1'1ldi:l. NZaisla U l'1emam §lo saopti:ti.<1d n~ moze hilli hoJe.'eeeu misllu kako dl.DO moje i niJ).nj:~ lmde lIslnjererlt1 ka dliu. Aka'ie w._~va. lucajllQ) sretne Do:koC!illl'. "K?i~ je li:Ol'~.r'i6em da nui"[~ ZIl<lQ k. .ji1S11j<1V'.j(~' kad sl '".k(~korisn.oi.i satori neee biti llikakav sat.QI':I pola aodine Doken 51'! vrau II svo] samostan. Osim tf)ga" shvatlo je Ytsanovu dobrotu !>. sv~}eduo mO.lld. 1.1\ko ushicen otk.Pitll. 11li1 iSill1 odgovo!'i: Y !><l..Ie O'l'fIIj odb~Q JlonUiti g<li. IisUo je:.I!jtih se moras ssm pobrmutl.Q~ je pn!ics..v!'sen te da nj govDI daljlljl\ iJl'atnjaml.~nju.]VIO.fl. dnog u6il.lOZ!'l:'1a~!<lh.imn O-Vo"-a BOO! vise ZIlilciU ni£jt~l.lIl'iik1fl? nJ~e(lOZ.j~ nisu :rlt.slitog blc:l!. la.nje koje mu Je ~sal1pO$t<W.!eko~a p.oeeki"-'Il. &ivol<!u sanloCi.~~t1i"preillO"liti i]i pokazaH put t<iJmda. Osjecilo se kao cia [e sreo SVO]C Iz~ubheJ~ I..ukvo obii[!tll~jeuie i]~ .lI." 8C U SVOJtl lZUl'idno itnteligenlfl.ll)' se lice pOS~l~~l. l)i]~ka u c.i lIstrajno proucevuo svoje hiljeske s 'pl'opovlf'edi n. !l-eJ~~go"j:etm. OIkOllJ uciteljeve smrnottsao je k YiSiWU (Rue:i~shal'l)toji je bjQ stm·. POVU1t<llJ' sobu .o. ]laz.'e$ Inmti uvid u is.I'ojzelL!(liil{."!ClCi.11 sn'lil~~UIdll~ ~II~O j'i'osl. savjel smiosta [e ctvorro urn rec]ov!Iiku koji je ~]'iI2io. SlO se li.. Ilg {:ov~.lel~llllalni. 1L~~UUh~lasUtm~ rukama.ce zllalli.

1 .cajllaJ ~. me!" [(ol)jn~cijski. JW n'Ljeni cudo :iiLo~e Kakvu bes~:a_rn!llost!".! sasor.dIe god hi lsao pa ill.lcilelJ uplta.C!l.~1l]10" pOjet.u c?~jcko(om i..1k.)~n mlvc.o '[(.~'!1.lB&lo se 'l.cnu 11 mOl Ui~!a za 'objasn(H.. 0])1 SMl10 cekajl! S.!ill"ivas -"voie . .I".. rUk Z('~l1u uwgaQ bi ocig'OlI01'iH: St-o Se lice SIlJiJJ'2:aj~l. dosao Je Kwaidoll (Huii-I'aug) dn g'il uvede U zen.K'18\Ilije su ~et. Postignuee. d.!)j .Ill'ed okllp]J. llU'\'1I !umll'iji . Nije [(ad ji rU.l pl'clu'e~T~c~. uV']et j'e ili I:~~ja~e 'Oil.Ne Ilmicli U toi!no op]sali srub'iaj .o "'jet <11' [Jus. . '" v {k' to·. ~Kak.l~Q~ -5 ld~~}it ~".o doom !l. ~lJ'<le6i 6 P. evarn i :I:]"<lk j'e od.ce.azati jj~p.i samorn seb~.konfIIC:ii~m.po).ja'llc S1Li dossa Pi'cvizQi'ni. !l!!mu.rn1& SlUlga..iOVomlmili2:<rn:nIJ~ nama puno l()~a!" I{ad je ]>0110'\1110.aze u!lihtLi: ~ akon pornnog ·jtan~n svth [vojll] objasiljcnja i zllakovu.l satQr.1 Spn!HlaO se go'VodU . KI}ZrulkQl~lIPoklllla od.~ridestlldal'aca od Obaikua (H IIan {!. l1akon zgode s Ilele6iIIl guskama kQ~ll s~n~ vee spoment]o. 10 jesl .lcl~[~e II tl!ciZnf}j.e raz oga 'UI Rinz<lievn bezcbrastlnu.t! pornislill..~:.ansen rece caj -1)"'-.e. msmo ni.o. ~~"ed . Zna(!Slven.:n3~i'l LI»Ulru:llJe.illak.1.gov'Ol'iti. No~ bile I. ni~mkvoz['J~ru:~i'e n:ije st aruo [vQ. 01:10 je poput vlmsi kose koja Jeri kl:'()~ g.)'u III u ~er~.. . zena.eH m. drz..ji.ovo PQ5~e(. Me(h~Un'J: ciH~t.l.~~. ])!)t}nmo nel·~lZmieral1. N]ego'l' prvi 1!IZ"':iI~ b:ioje: 'flU Obak. uemam llli's. l. koliko dill i~'nino C'Ov~ekov~ iskustvo u svjet:ovnim stvarlma.Jjg ] peetverto I'~ktlpiSe IJ pepeo.'I. ~1fOI:1I znanju. njegovo poslizRnfe opOOt~ito '@l1I11L\avf..ko doill'(I pozn.'il I .. ~viltn~.!CUori'.. nemarn ni£tu aa sfI]{l'jli od tebe.o. Joshu reee "Ui:nn sill.~di~ s~e s. su u umu.je.CilS u svoj_111.u ne:m~B~'i.~i.ivlji Iws. [(<like SIC b~zl1aciilJjni (log. .liC'u a '" Zato.cepclJ'i $'B)ne Stv.Ii:~k. cun sa$ori. koji je po Vflzl'lo:ni.os.kQji prlklmluo opi5uje nce.ao n§eg'ovim mil"isom.okaza!i~Z~l.. jei~'. Bl1dLlci da saiort ellja u kortlen postojanji<lt.iVOlU.. Gdje je Illka koj'o] cam.eli~..Jeci.to. ja ako ga uopee una? Tvoji l)l"imjed i i?. ali mi. zapa.11!'UVO ja Od! snmog poult.lIM'" .. 0'.a IJOkail~slo satori joe. Vjili sljedcoe: Pi'ii'rljere: u. hio je to vrlo blJedaJ:~ prizor.s.rl dodi!" fililjii [ slijedjel(splozijCl koja trese same :f)eJnlj[ne tCI11e-J. Zen 1..? Zaistii. 'Vrlli~. ..ozankolwv :tllTI It. SaJ..Ii lie Ilij'e skrivalo.m oci zatv'orene.O kako se iZI'S7.idOl:iijeU Za.() lJosudeno Il." ~ako d].~ ~. _.""'11' .. Stoga II z. POSi<lO je sasvtm dJ'usn osoba. Zen 1IC:ileljI'e~e: "U t.kadlak.. .ot!.v.0 nos b ".god!l.Il." Ovo podsJecm:rjc Je smje.cg j<i. alii nije ZIl<l.i_kQ taka neslo i :p(llStoji" god jQd :nikakvog sal..~~~tJe i smatrane neephodrdma da i.e. g'o'lforeci: "Ne.voje kOJnelliare mj~l11'lntl!lf:: SU~I\e. meduiliirl. • "0""0 je debar SI"P.[o .l"~l)jci'i bili dovoljill .LOie II imno:m. "Osj'eeas Jj I1m'is?'" [{~~dje .loje: "MOl.JjJl.. . k dil'2..Ii je mrn 01. viid]Q pl·ijekQ1'Oog9.ili planiJl~UJH1. p~ill.1U!!'~ _!!~ Ne lillolazii 11UP1'(!'IIO iz tebe.<lx:])Jlg prediJ~:.ljall rQ.'VOIlOI I:i ~ sn't~~ ~J'::1. l·a:zjoga 11m spreman." Jednog dana. Knd je ]z nekog prim"".~volf~l1i Z~lpl"~.~ ~. Sll~jest<'1 . Ihvmdo I"Qce: "Evo. ~!)clfin .(ia. :ill ga Kw{(icio smjesta Sln'i.~le. veC]' '1'1> sall:].. ono J(~ POIIUI kapivode bl.-ija. je.kQnfm..lllIO prostranstvo SV(!m.c~fIl.wio: 'Misllte ll da sl.1C odgoltol'io potvrdno. vratio otw!f<mjl. Mlak satori. cilja osim da se covick ~~'" ~ .rJe.. kOliko da je dt~b<il>:o znan] ' zakucasre filo~onje.azl'ije'v<111ie.110 s1 u I~~] I\oji.1 tobom clj:e!:o Yrije.ifslti pjesl1iik i. kao p(lIsnallje.b~Uia.! m!lta..""e.vQl"il. no 6im je pesngao sator. usred 'Il~egov(~g d.t'lid lno. s Kozrnikoku (Huan Shar~·ku).i njegov um prema S(UOl"iju.o.jelovallja. .~jl~~ Jastvo i treba ga ub:Wltiti ako : e uo:pce moze uhv.U\ osJecao se zbu~~jeno..ildaj JU"o:izvodi Ui.~ks'tll POStoj jedan ocUon:mk koj.2.m. sve ~'lo si ielio vidjeli bilo je pl'&.kak{) se olknYa.Ole. .Doi~lvio"u .m:·nosli r\J'~ljl1ie edredlste ~tortJa je .~jeS i .a'll[m!ill. kad ISluPI fIyakJJJo 10t .I u~m~1 k2.e.el'Hn bezdan.Ot."'i'~bHll~ dom.<ina.1..1. l1isla za PQdl._~e:tC!Re)!.lQr.~... •.t od V<1S SKfivalL".dnosl£wllo Zrl~i!. Ii Kmliucijc LZJ.l1zai (Lill-clU) pemano prim.va[. 1\18. mora lilllClis:lo 1 tem~lf:1to.Uii.y.ijeC(1.l·.d.Iastvo.U'i:'!.]ti slo Ce P. coyjek meze Obokn bio p'ri]icno zadevoljan ovakvtm PQ!itupl~o.e.:o~ ~!tlJI_PJ)JaSniLi. ~tlk. pit'OINt [Jtie<l iii zmwoni ?.. Svj uzroci svt qvjeti z. mu ]e 11ShlgU pIjuslmJU o hee. ni 11 10i Kad [e TQ[~usan :SP0Zl1<10 islinu .:ri'Vl:lfntvari ad vas.c k01lllicno piovi?" [\la.um.i '.li.

stV1'l..lmk1. k. Naito]] O\lDh mog!.su da$~v(l.svj.Ka(.iil:m Pi'lre no stoje izre~ao ijed:nu ~"ljBC.5 I~~r.k. R. bez sal'orija l{~u)papal' hex o·illl'll'lie. jednom Zatl. stog .fISu.:i:u .cHavo zdanj:e serusl ma tlo.ll1:je:r( SU dO\loIjui da p(~iiw.I.V~Iie niS It niroome :i'obovi..j csnovl. i Q$t~11I kiinesl. v u saslrt.lUeija ...Qje prevelli~.fog okvlra I. sll ui5emci la ko sv dclje i cl:al.jm·h. U svoloi iskxer'lostl rla p:om.jll :inte- Ylsoko Ill.j .e doklnn~ SaJkyru:~unij~l. nisu uspiele prolzvesti z"I. ihikle. n S ovlm Baso pri:ma Hyalwjovot'. ovog le.elf1l n satol'.c]govaJ'"ll:ln) na \I'<Inj:ske i llllutcu'njepl".L'C..c.uoprav 1l1~oJ?.I l'ii0".·uzuocu dvolilosU zvanu pr'lvHI Ovi pl'i.'(~se lll'omjenc d.\I'i'i svu .i 0 ..rogo2illu kleee ucilelJi !lolo"eI1l1 ispred Bmld!he.jena .jeilja. keo .~it. . to [est.iUk.iih 'I'lm~l~wa.I11atl'anj.i.tju.. micu "']cd~ spoznavaul« srediiinje tock.<lzle- ..etafizic.ak i. k. 8:ldi. ue igra a!:v~ I.cni hili ~i"'Wovn:ici! BfJ[ S~IpOpllt " i putruks BZP'ubl. treba pre:tu·. . Sadil se $'" ijel {::ini oc1jeveu.C' i Ll'!ce slohodno..1ko su bespomo.Jos od razvnka .a S[i::u'z·..' .[0 se lJ)QZe villjeH lz l"<IZIIih 4<!5od.~pl'ij d zamisljeuQg stania ! nten'&ivnilll raznliS1jmjem 0.cinjellicll.Cnlje[{llilcze II ned?u.ce otvru'.Oiskriv. ~esli [laI.ogfu~a!!U u covJekov«(n HUH! p~'i POSliz{uljlLl WlOl'iji't Pri] ' safOJ~*] . njemu.j ruuLlilickf ~!. bexprosvjeda. i ponovne i~~radnje SUI..o bolno.ko daleko. loz. To je zallzilnailj<e 110'1'0'" g~edista Z~ p~'I!). ~a:so.15>0 l:ul kojoj I"eOc: "Gdje$ll ..i neocekillano. 1l1fl'lltalne kataslrofe '"II...ljell. .l sa P''OPOVJooiJ<ollioe i.ielliiJ:n susta1'1.i prinllij.. ~.l H. pa je (lb)ifl: vljivilllje i raavo] zelio pi'ii'mllnOi posJie(lica~ Ol1:i. vezanost za IS.?n" ~~smjcl'. 'Tekue:inOll sc odledaem pl'et". . S[O"a ~e sva:lti Izum.je.e:r~ja odredenog Ull.klh apstrakci]n I .~~m U. l1iiho .1 enfh n'asp~!(~iJI.cil elj.15tl"Vi~.tv.ogm.e tLotad Ilcz<il!ilslivc: II $'VJICBil nove tsnne.g{\$lIJ e Ji !'OZ m·ed'itadJtl.. Smatallje ~Wcno oznacilv<J. se zove prlinjooM .j'esli holli smo ~.-.i:1li SVOjUl. Sal(ln' covjeku dol.i [r.-etili Sli. s'lanje t.0bio .l10gh strpljlvo k oekati da zen dode sam.eiji ws bijaM do. se..d·oguu zenu. tori i'e raison (l"etroe zena bez kojeg zen ni] ~en. U()'~'O nebe se otvara 1(~ pU:!lO~j1 pli'egl. ~VO~l111 ueeuicnna u l'lOU"£I?j za tsttnom zena llj[l10Vllll1mwesino lIi{lgOll.'~ebM je 1.Cll1ni.'!!ti. .nl{l Le ga 'poistovjeHll sa sarrumzenom .ligljslti. kOil osjre6~l da je ~ scrpin syoje c:ituvU) bJ. sW.lsmje\l·OiI'ilaI'l. 1(~ku~al]Jib ddwzivib shI3l-ji.l'e(..z~lImlJeva stanja SlIlll.I ..llljU UHm se navestlsaiori.lIYlil ke]e hi sustavno otvol'ilo pm ·do prosv jenl.l\'.Ulfi il'lO'V~ gledl. llll!elektu<lluo to je ZilUZllll. nIijev<Illje.~e~l:et~ ~ s pl~tu.s.Vijek.i.01'1. J~!15no<je.1. Hyaktljo O(l"'ovoI"I: "Jue r sl mi zavrnuo uesom l b:illoje pl'iUcl1. Zen lI. i.takoder posloj.le! u Istin u ~ell". Bmlh:idhal'ma. gle.. fOnakO!l salcdjlil pOllaSnju se poput ap. ti 1l11slj hllale?" HY<1kujo tld""ovol"i: IfD~l!W1S ~ novo l'oC!enjc.sht&!..l'i.!u~] CCSii~ZamI5~[aill da di$Cip~:a zena PQdt~:l.. P. Zen je.'\d lJ1 Cen~a surri i z:nal'1S.l i sLvu!" kao iU.:r. vran se u svoju sohu Zatim pl)~alje po Hyaku~O'1i upita gi'l zalito jc smotno t'ogo.SlJedem Stw)n je iznenadnt prodor ez ~?S~~llja -sa!o!-ij(1 nitko ue !~ t. .u(}l'i se us sasttojli od proizvod.ell~ \lcitl.ta. kml.l1~. llioje [e vecma i'ebgl)is~h 1 UI:ozo[s~~v~d~ dovela la. ~I) [. D[scip]hla zena lfilSWji SIC·.lzeti ..o 5((1." .tl'j. To ill pek develo a:u-aikti.\ioJ11i!I.t\ lI.d mCHlifizi""k]nl i simbolickhn izjavilma.A~ na RUlrnsHCko.~?:'J~I je dO"v{~iien blLldizmu sa (.o~:<i u kruto tii~11)1' v-ise 11.i da (j.[]ii dode po"ren~ no i svojevnljno.culi sl] dece lltQ (Y. pocue SIl)~lt<liU.ll~goi varanja. vtse ni!je bolno." 13.US.ugoI'e ollH"arlili. d.tt(~oJo~ijL 3.11.tltiJl.0 "'10m [o 'e. sJo. su sanu "ospollal'i.'e kod utcl1im. je j:iolpunJ prmrmsaj'. .voda se Q(ije(U10m pretvara u led. Sve jn~clektu:d~~e ~~~m.I.elIfii nisu l'l.! s. prel.o]l.n odjeduom 104. {~aso. 'fo. U saton S smtesl ili i~n.m).od l"u§eJli'l. I 0.fnib l~ pusr'mji •.().si:o.t. To [e VI·stU sve clo"ad. ua odrederupojl'llovnii .jvmlja ..cdl~.!lv~mja.! mediltll"nnje .eUll1~}rikaz.vlJ.Gomllanje doslZe granieu i stabilnl)$H i . S(. kl"aj ptQPovijedi.e dosegne tock.ojQUSf! llakoin pllno"'omi1all.PQlpuno n01l'o. illcsdp1inal'<In Hi dO~lrjmfll. ~] (lIZ\' Odt1iJI] mdiJskim itiJ!l.

IDrvll~l t. odil'e(lenog pn~1Clm' In" kaJ.islovj. 0:>101vlJaj'uti umpoput neil!<1 bez oblacliiil. Dolt lla(iI'Qti.. Zen .tlOJlyana bndtzmu lp ie 1'fIla In!S<1Oo {I pr'01!i2IlOSli. jet' re ona $11]110 ~iezbli! t~nir]v'.'lb eksrazom iii transom.e nm laJi:_.t.evi. ak.log )!ivH.-s'ti II stanie savrsene p'razilli~c II l~ojoi nema m (ruga svij'esti. _ag!llsavanje soiortio: 1.)lkv.an.iSl 00pOlpO\l'i SlViliJ'11:telja:' kad slmzlu~ J'iIZ.denio r'.pi. Ino2e n<l. . .Il!ltvu.Il1a iii moi.auiI postigla s'voje savrsenstvo.ji spoznt~jil.lIti S 1])01[1.oJjrul. M02di'l1 je sl v<'ll'lltelj z~(JQ1lI. To jf: srunQ{lgrarueenje. lIJlJiI.e.'!kate da i:e dlIy.LI. uma. d. llUi:verZU.i ill:lflS B~~\ nno SilO) ·. i10VQg I'<lZ\ml[1 koji ce ponovne $a~led. Dit.. U zena m.:. mera do~ do epceg menlQJuo<g preoktreia koli uniiita.enju zivola.'iJ'''im bll~li&im Skotlruna .i:. 0 nesvjesl. i n~Ol."YtJ'Iia ollknopud!·aZl. TOo s.eli<lpsQillll:lll! slobodu. l-lioyen (.·O -U04.W bi .zhrisml!i S ]){lfill"llCf. 5 Bogom u mnflliCIluml poslO.e:ak i pOjllnl.a jasnn uWlvao L'U1.tleI~le1ektuaaizrn:lit [ IJolljlzC lemelj ~lovog iiVOl<l. Zen [e od smuog poceUt. On ne (W.el'lXIzna'i da zen nije sustav dJiyane 11.jll.ekoj odre(!cnoj mi.l'e $['V~ri i.:11:! sllll. kao 5.m~'-iBog je iskJjuceno. [(ad j.fa·YI1. S(lwl'i j~ tu 1 hI iInflmo zen.\'<1 sl!l)'e ~la:t. :i i~ koje Ie nestao . Si1J1'])OSirOkll pJavo p!1'ootl·'l. dowd I1ez~llli$Jj v og KI. doli ie u mah~lymli to cesce billa dekmaa prllZninc.nj<l.i" tdi zen Ililsurv]ja sa svoJim poelem. 'Civ. karl SU'sv] olluc1 m nlulnog d. ~"ltik.!la 1)1'0l't1!ilnmJ!i" U dhyani nema svega toga.Qizvjci~ban dn se IinQze dov.IJohlilmvarnje n sV'og. [0 je IlrOll' ~li djelo SIVir'I·.lom.ill zen se He slllije po.00 sto se . ali to nije zen. Rat!: Z11IDlIO ra~log. Sal'(wi l'I'i.ije iU kmllempblc:ije lIsmjel' ne ka lJi.) jc o. lad 51. dh:yal:i. 5.4..bicav'&o "pl'Qiz.praMict!·~ u Tndij:i i u dil.il 5v:ijellti.v.V.a do~i do I'lrn(tcllja.zu.:.1 .InllJcV<lvrstu mcdit:tc.iet nvnliU.<I.z sumnje n[l:~ SVOjH 'Vl'ifednoot. KilO takva.il be.7.orapo$~ojali sasor«..dcm~sld rflis:~. .g.clo'Vallja na~l~lo i.e.ilillkakav jest.i oslo!bodenj'e 1101 1QiS .!"llgiln rijecima.Ulli. IUn:!.vodjU" svojll vlasutu saku i 4!ltim pital3 $VOp UOenMre za§lo se to ZOIve sakil.sM.oga t. on le zadov.da nlje u svojoj "'ldionic.II.

k!ekviv.~Ut stn je zazen.ckQg vjeibanja nma kruw bi ova] snzrio do stanja $a. no kad se kO'l"isL] S'If.'Y{uW hila jL':dnOlod njegovfl tri granedlsclpljrue silo: (moralna p!'1lvlla).i.IIom dobii'l'a. 1'!'Wlb:illio j.iih nogu II 'Ii§iui i clu. L)()ln:'i buClisU lr'ebotIi su se ['~·Z.~iri]. Obj!il$I.liJa koin.je monopol zena.dhn.8.icllosti.ll. se jedinslvenost sasl'oji.~ kojem 511. Zazell.tI. ZI.ftU.i rnoderni sljedheruetaena jos l1l\'ijek je se ssrego dric. no on se razlikuje od svih ostalth mu oblika po sustavu po dj-$dpl.hokol kontemplacfli. S ume prvenstveno I.jecili llre:krizen. zazen.nog uma i i:lJegoV1l. U ovom slms.e'me]jilo upueenl u metode zn dil~:.e LI budi:zJinl dh.nvjcibu i ))3. pesebnu zl1laCai~~ll i II I)osl.a se cijeLitl1 (stokCll'l.~anastala je 11]udJji i pl. treball su hili l.·o.hl zazen je prevlad. od njcgoYo""' IllctQd. astavtla se stol~eC1ma.il:~i ] 1)0 krajnjc:m postlguneu.1l<"lc"jkon1 zena dancs .pralilicil'tu'Iog ua Dalekom 1t>l-Qli.oje se uslavnom bavi tesanom kao najbitll:ij:o:m 7. .:. je postavto l3ud.otkrrvene sve njegove lnine. pogiavlje lKOAN' Zen le' Jedi.l1ilent.~ol'ili.!.zi s koa." ({1i. ill dh:ymw nije u pot]Ylll1c~s'li.llisl:u'll na Iwa. ovog cil! pogtavl.flLi morelnih prtlJ. dh_yrma (kome- mplaeila) :i prajna (mndrost).l<1ci s.nsl veal prolzvcdori jellw1. sto se rii'l 'pntllU. ili ]]jlcgO'l' S<IJl'JJskrts.l:anjesvejlh IDS 10S! . o va I'fNlk.ja k.note nnzvetl oblikolU Illiisliidzma. Z@H se u I.• !rv(lj~t:tca zen-metoda dnhovne discipline na[sLoj{u.

morallsu vis no ista drugo. "1l'il~HlJ(~:1II isjoL'i!y!!~ !. S<lVl'Sei'li um] tniei U tome.mjsk.ejjl'ajl~zen l}o:. Y-:Ilal':i zOicb"zaU usn 11SI. tao gro je v:idljlvo1z OVQg kratkog prikaga d!o/mJ.gi u bili ucenicl dJI. On je m:sltmnjivo 11tlilllapl. {lad.e dctalje b'le!)a k.i TI vee ldcil mtpl"ijed prema mrvant.alosLi u Llce~iljhlln I m. Cak i kad se koan sh"aU.cU!ry"mm Paranvai'.ieml I:)i!ca.mtuma dl~'Ym!a l)i'esta.l1. izhl)l' mlesta na lk()jflm ce prakttear dhyalw sj!cditi je jos jedn. l. Indij"i SU. duhovna iHin<~ nee se \'I'. to jest. jc potpuno <l.ini".VnO..a Muke (jj. j)osvcce1l.!l.neumjerenlh Sir.ciL'm..rmwj: dhyana Dltya. ulahaY.. iako vtsl)ku kao planine S~e6:i ccli !j~:st Cmlcmih. prnkttelra . enakav ka!lh'lVpNlkt~.. .ja Ulozcje ttj.l·IlJll. ne Slmjie: se datl 1)l'evBe oduska spavanjin.pii:..10Ze [e 1sPl'.ldice ZapI~kt' i Ogl'mtice. prakli.jnSl!jr!nje) od CI1.Oll:loid'l jo~ nisi jJO'stigaosw. Nadalje.t('le~tlJ"lJl.cd korijena dhl. v.onu'oli~ II ll " b'l.".~ Q. l1II' k::lJi.t' koje s!Uj(! csvlliki.seDZuolno.w. Kao veda slobm. sve v.lIj!!i.i-sh.. pohozni nudist: sprcJni!l:te tlobl'c mudresr.M iluJj.i:w<>jll".'elu 0 .r~'teliiilcl.'('" I{oji c~tili Ono'" stto ga ll(lsi oel sirijcl"" :lUI::!zeljl1.lldoll]ci" nema hili eJilj koji opceni'lo :ll. ~jlUl l:.ruzmisljlruJjc. iu.mjuovog orlredencg indijslwg oblik<li Pl'em.1:'<1 1'000.2.~li' tvonuca iii peslovut ured tl'eb~I~'Llitz..llja-a-sml1 arlhl.r. $"" X" !'!~j. n'.tusu.dha.sc iSI}lIl'l'i]a ceHri velika zavjel. RlO k~. Na pdruj. Vjewr It]leb:MuiJ.". Sloga.jLl bm:lisli..l6u strasu i .cli:~l<" d~Jv(djno iutelekulnlw' lin Zlll'ljUI sve LogiC}{ zamrsencsu u pt'oii:ll!iemju budi:sltCke metaflzlke.l '~'ll'>Q~t~illU.-.omiiiJj. z~vjelUi~rn s . Nl'llZilli.. zaU1l. I.ut. a ~LO se tic~ konrrole disanja.J)o'Volinije s'nanje u keiem 6e se POSlUIJi1JO lzdit'i iznad LUt'.lISti pod koo~.eUjeu. c'i1j prl p'I'illkti. kad se pta· .yane" III ~:l'cd SI:I bili.atiti I.) puno Ilril I{ll p~wlle <>P. pl·a_5iu.I1~.o gov(H'i It Dhi-snaOVt'llll dj. jet' osim koaJFvjctbe:. dhytUw St. rlok dhi elimoloSki U100C (LrwU veze s .kticil:'<lzen ill . k()t1Il. (klali misti sabranans. pl"ije(nog~l U svez] s komrolom tijda i uma '0 i1i kejima se te'fnf'Jjil. [e ".tI'(JiOIU i. 11m kako ~J~"5"['11jilll" Q" i!!ll. ve 8U\:.QliUtdi6" sc lv~ tttcltj" .umll:'. Z 2.e!])u se ell! 'alW ill ZCIUil.~llvletuJem se .I'Je.njll ali rnvue i lISlll'<JI.H_:lnei5islocc .!n visoko d~ prekrije nebesko S'UXliC "h~liki]~ljusak. k"ft1 mj".UlistitL Dhymm dol azi .ja T'ten-tai sekte.l'ko hi S~ urn dQV.{ll(.C:Ct.:nosli."tUl.'ijeme prolilZiJo..·j du"in~ 1l1hS" doi~ i.U·l11VI10 cia semleste kao stu su tt'Zi:Xi. ~w znaci petc:i.§ljoili 01" "llsmjel'iH um nil.sJk:ovmll od vaj.~o o/.Ot:liUI.'p~INumLi u 7:.'mlolocelJ na jedlln predmet m±sli. SIOIl:)(U Ce8 1!1<1 kOFrif. etlos'taje .iUla Sastrt.uje ne-diel.!dizU1ll.'ma-Pm"mm:m SystematicaUyEl_1JtJitndcd (Dh'OIl(l Paramita.. Neki SIl hili.)lnjJl d. ~~k(ll1eJL<ldJ"liil!..'~ii~c..ell'anie z@Zenaje od mUll/Ie var.dl'zati Dh:J(llIflc stoga ZIlIlC.sh:ia.'r:i. njegmrttdulmkOl.is]Jil'e 5Vl! pl:a&I:1II 51.kal~ob.o.· l'.oa.ja:nja i ueki SII hndi. kao 51.la nuznnnjev.i s ovladilvanju inlel(~k.'W.e.o6'i 6esizhllVIU ncbro. kake j v].wl:lsH kao sredstve za j?Qstiz.a.on~ t~.tikf.ri!:limtLihv. dos]o ic do l"azdViI.z.ko bct."Il.!. &driRliUE! ot.!.ja zencm. d!_i·~.. Zen ue "sini dllJ!OIW samo] sehi svrhom. I.ln21. Mocr.is!.Slje(lheniC'i zena I[wgu se s..C:~jI..L~~X"".~d~jnj" iiirOl'nW1.. Ima jo~ p1ll11O l)J:~1!Vna..I·!. He dupustirl nuslt da odluta od svog ispl'VlYnog pura.]tlGg Prosv. laik..di:\ ·~nv!). ti.ilu rer zen sada una svo] ylolsUH dhy(.dllyana.i~c. 'IZilI..1ti u svom pl"il:mlhrnom sm.nja. citiranoj II Dhy(.Lti.~!'" [reba pra.l.bjcgUVl:lli. Ali dllyana je la koja (. III.fo.sli po~~i jed:IHl nag! Mav~ti v iile 110 drllge dvije.vj1uQ jesti l lllli.alj..je J'jMf':nja J... h""'(.~ bitll..'<Ilnja ovlad<.s[i.ja ne IHoie se l"oci da je dohar s]jedbenJk S(lI:kyrunlUllEI.:lJtII'h. I pus-jed bla2eniJl I"rljC(bIOSli: Dll.ip:raktik.(lQ u naj.~ 1i10 111 . ie oklop ~. MII~U.p~ $Il~g~.0 le poznetc.'1 Dai.Ii oovjekll iJ:ilO' kO~ll ~d ovili kv rnifikacl.n~'.gc ll~ snmo jl. IllIdri.fUf. ali se U zenu dillhovlLih vjcibi.1 vazna stvar za . tljelo treba hH~ u laganom I Ilgodnom l)ol .!LlI.. ule. J er li eM pO~lk'i v.'l.

o.i'ilelj i.cajem.c:llstvo. Pit..''lfa:nJ~ elik~> Imclli:z:mabllo jG sljedece .il'rucon klneske iSlrajJl!::jje vis!'! no druge teme nad 11 I1l I~iim<l.mijt' sa/'orijrt.oje su se prevele sl~CI\._t'''~i n~llml. gil "'a popl·ijeko. "ja\' nl dokurnent" iJi -mjermb.l. d.zma u KinJi" filoil. Danas Qznacava rl~Jl. ~Hw aka [e u:wg.0. gil ZOVe! lO PQ:lJolitsanje i I1<11pr flak.~e. . ~! .1'lOlJ'..vIlQll1.uje sretnu bHl.m. pi! 1J1v~el·?joILI10 stoe '" PI'Q]~US:lm pI"ilil~u Ull till je pruziti. Ollllll"f.Jj\'u iIi pilal'lje kojl' postavljil .. kao nekakvu vrstu kJ'h'. lakoZY~U mod'Cl'ui llUlll"edinl-!:. jednom oiivljcn.ld n hi dosLi. i"..tO Ibullamsak(l.na tvorc\.o:~np.~cenik~ ~rn. Um m~le sazrllevatl sam po sebi knl! Ill' pl:epusb'l1J"n"odi.go~'san. JlI·epll~tefll SV'?Jmll_l:eu1.S.liInij~~'.mzeljeli sil. !'~ijl(lprevedene na kineski. u . 8ft ZOVCl1lli() hod [.l 7.'] 1tg:la.110" nilJc biilo lromw. uistiJ:m 'Ie.. redovulka i1j :izj. Sl"oga.~s. lllCisli.~ U1vijcl{ "I~kati..lsiro.nrn"Rvno. ozivio j (lInd.c· mown.utl. Peznevnceuua l:nuUstiiik.je svtdao i nisu Sfl rasumieh. one isla 1I~~~a§nobl~~ ze:lls~JL. se dOl IUiDn je GV:i11 dana bolje no mad pri]e. ~~I to zasigurnc i 1. ll'Ie1:IKln Ijepote satoi"'.edi.1 p.u.ija.kl.I)l"ipadajll zen sektl i V'ecirm njiih $Imdrl II rUm.m ~ud. l\.vrli 51antI" .A 7. tiln.1".. PI". rtd.·lSli kao sredst 0 za otvn'I":l.~"Il.d. lo.je i pobolj~an)~.(mnn d. Pundarika.11<10 ~ je ko.:idiimo_ ~ zrmk~:e drujnjeg poholj.~ .tIDe...?va smJ~r.l.<15i:11.i1'UpO~liz.). 1'rem. ruikf. fill II C'je.. se brzo ]'~IZ"'io zl'IsieniviU sve ostale ImI]j. /(.t(( Ci'V:i ii::r.an. Ile'ki 1li. svoje prste.alt)l~ga nisu b~. lUI..g.l1Cijlfi je Iiudsl5. M_&eguudanje u"brvuoIll nne imatraa. k1lO 3t. NI..C:1!j l".~CiI·lii" P'051·ooovanje je ponekad lid pon~oCil. a z :I·. KtllIl<u·aji. Nar<J.ak.{nI.u zgodu drevueg m'ite.O udu ill ]stinl.~ ~JOiIi!a velili poUcaj kil1eskil:n bucliSl:i~lIUI! za int"':Jeklmdno ovlaciavwlje rekstovlma P.rxm j zaun dI'ug.c.iite se prog]ii1SliJ ptlnopl'<ivnim prenostteljemzeua dnlgiJIl'[lkHk.oti upLitall 11dobl.lI.n" r"jdnrln~ I IUflCJ.~Q'llnslallr odr""illjtl ~"(lJe Ill'. I>mljz.. l:ini. .ramiUl. .·n ill ~t On niknd [iiije su'p]jiv.'il!i1I PI:·~·?(hHI nadarenost :rnje !:lila tako velika kao niegova.2e }l!t'oiSl<ltiu b1ogl'afsltim ztlpisima I"tmijeg Imdizn"l<Jl u Kini. Jedan od nekoliko r.\'Ei.J. i kad je YeJI!) (Hui. .o se mo.dh.~m.l'ii111leII ovim svetun lc. '<I.lj!l.~"lJ poslupciJrna. '~:dkaJI. i kao ill. n!Oka~ ~e okone.f' k.hlnjeena. prva je u oku.1~~ Co" i..-lru:II'~) izasao LZmraka i SalJlOZ<lta~lOs..nacm zn etv ar <Inje :~U ]n·isil~av cak an]e 11.IIP ?:kOitl zena. U no:zi.d:i c.lt ! um] etna. iii zazen !}I"akti.l uutijesall. On le rl..f(mi:. BilQlje to.e se ni. :0111"'<1\.Qrske '. Sve ovo ..~eL'1 .cu·<1.1 ~M1~J1l'ije prfvukle pozernoet (lZhiljllih ueen ill~.I~ z<lJclovoijlli U)joUl:C i fde se vvatiti prh'odi..Jl)·!!l ~ell tstevremene i po. . I u um zen l[oellLka ake ova] mjt" tern lino uvjdhnu u $U &I!:.l i nepotrebmt stvi'l!r.o:>lIJ)" ••.wilfJ j~ d. COli. en se ".o~c.I'o. ofl.!wje govore 0 ... no vje.Silnja.Th::iUltno u Kini nema liludi3tickiJI samostana s koj:i [Ie .jllN~i ]z S'utri .. {{ad je HOflhi(UHlnl.eLuim sl. ga)e potaJkao da sl11~sh rlt:.vog danas Zt'll!lmo.<ld. i .ll1Q 11:illl'tsk..I'ovest] eVQl~C]Jn zen $:V'ijest:iU muovima svo. .'>t! kO. U po6etku.I~'1jelllO sl V<Ol'et1i tasmuneot IJ1"Qiza5.:! "'ubltka i t(l..n 'IllWl Imdi.1O dobrote srca k~smliliZ~I1 tz 'licit elra l\oj1 51! na hlj ~!lc..!.ovjek]u ne )~M.pad~l!J(' "0:11 l'I-"~ir".el<{)vog nma ka :bLiild zena.n (lUP:I'uUlll 11<I. cia ona llooUgne svoje vlasHte cilkve.O niie lU"lIjnje b~m'.!lUli rocilir..'aSl:1l:ave 5:t.l.f.~ l~Cit.i~l'~li.s? II IGnu u ~estom slnlje¢H.. fin! se da je: snstav vrt(l H~~koulrnmtl..fl. i.Hj(·'m 1"ill~ djuasilij.jntl1!o :je netlllpm'. .1I Liudsko posredovenle p~Yl(Lr'ilf\llj~Jrllo je dobttak 'liri!Ci oil ku.'I:>!lml.~ lu~o d 5redstvQ lilllJA.civnll Dosad je dIlY(!IIa.vin:lluzauueI>'es. do toga osun r1!elkim sr.. . Dnboke metafizi1!k!! I rusli sOld. kad god HI1~l . Pl"ajnali(I.[tt~ .fl" ]~J·vipatl"ijudl zena dt1s~o ueitel].i ••• aim :t.:~ l)IIilizn'l!l ])11 su smre k.1i.ilIj II] dva Il<lliO:II Yen..] na upre . iii hm.I'oufiJ. pl'ilicno Ijudsl{l ad sh·.IJ.I·.ksIQ. a IlQLl(~lmd svakako nije.1110"" o~i!. PJ"ilJ'iO(~ni Uelel'lllellt. <I. sUcan nacinje nVQ(lHllje sustava IWlUW.llilll<JilYnll hJ.dttidrllll\ju zaxeuo kaQ sredsrva za (I'l'lmlMl[1I1je koanon« Ie ua ta] nai.r'M'Ua.w.(l'vjCl·I]Jk~.o:lll~knl'kakvtm ga danas smatromo.arum.. .jjkvog k.O IIlo.§!.iZl'<iZ koji jie dosao II ntodu kI-.jt.. g:l~di:lli.wj~~~rnIlrovraa~v~ll:r~l zen:l" [egov mWJt"lIfSIu pori\.].LiJ.j[h i'nanj£: Ilmlarenil'l ueenika. !'aZ'"(IYOI' ucildja i.zemo zaJd.~zl(J~a za ovo osvajanje mo'z{~se ll<:tCI 1.~ koji. Ko-an doslovno ZllaCl.z:aul'lu.(I«')'.el'llIle $": 112 .el~a slo jc mrslio 1J<lsvnju l(w."eu~s matel"i:j~l:bn strane zi\fola.~ primje.In'ilikl.

le gdj.... ~.kom SimI'!' dil'l{lsti.Ic ll':[IjJ dil pnlz.!H jilS'lVlI. obl.nulm. akcn sto ie to shvatio.to'" hlis"'''''' ·•·u.I].i do njcnp. pitanje Seslog p. ~z ovog se Vlc]l.~ Chi.L~I. .!l. ]ja.'l lI~I~e:I'J nne pomOilgao onakn [uc..'ctlCl. 1·~l'I.je'.)WI izj.~kole ij~ I1IQj~pi"vobi. ~a "ri. OPoka~1 I1U to 'It "eO I IJI'ozl'jel 6cs Z!WoneUm zene.-:. ISllustou. mn sc poli. . ~lO-. koje se dain clrnmsilJihr w:':enicana.nl. dobra ]_ ~11I.ll$_l~ i.j. ..!.a.:I.e!]a sama sebi. No. K.i za. uma kako hl '~Ti(lio da 0'110 :sW ~e ..)iOJ<lt.\c''l!Illii diani Zeml su bil. D 'I.~el'U.ovog ulnrlarnieg djekll'imf<l onda ue 11102 hitl h.'lI'vi ko. K~J [e l'sdorvuik. Oya~ nedioslalak ~uekoCeu.sH.'nidodir uc'ih~II've ruke.sto danas dQl<tzi.ou·.o pl'mvaIU:ii i 1. ~'II0 j'edo~od pnih Jwemo.njell~ se prnvilno kOl'iSli. vrhunae svego:l ~to.'aVll!ika ltoji. 011<1>iilJluno nestala J IZ ~lratenlala IFI.:.1.'<.la\'.e mu ne preosta]e 1l. ozuacavu I.n6~J·lje i Myoov se um smjesta otvorto i S[lO(l.:1 6e duve_. :ISC no sto je I dQb~'o za n.i!lko Sl)Zi".h:st _~(lobaduQ pt'edilvanjOl 0 mlJJ'edeniim predme.11.i~ctkn it la..'lr3. du.kao . nacin K.i. lmao je II iI.e'drums pOrl'lnic IICe'Vise no !jIo Y uce:ilikul i. .do Iljeeovm r.Jg" ier sustav koonrl.pI'.ZlllC taj iSpiti.rtQl'OH1C kad . ucenik moie me(Jiti]'ali nad samom izjav(lfu. ~UJ:li SLV.·pl'i.IHl.celliko.1jeoyog posljemljeg.jcki I'el'eno r •• {fa se s klWnom ".~" Iko Sl tl I Ilk . 1L~~..e. Za§to ".111 mu kake . U uiodernnn dl. .jeme T.r.io Abraham? Nllkon osobr.".bio djel<Jil~! bl!.hlj . k!lO Myo •.d~ potpnmog.lad je slIstavk(:uu.ik.1na 110. t. I!l{{jd~voj urn n po~i.1trija.10 il .l. kaQ "f.ijo(~!1Jell<1 otv.·hll do~io le na kl'aju ul:J'i!. I~tiiml.an'1a.znac(lil~:t tn()d.l SkOl'?I~"O~ j on je po.2 !a~o!U'I HIJe uuao slmlsku iUI.e..!·anijitIn danlma.1.lik.av..Lk. i ]JOkuso1:i.U'ruOlcke zlvotnosn kno ~lO hi u'eibuo ~lU. aako l"._ .1! II J7 S1l'og oL\I<IlI'~nj'l prerrm isUni zena.i . 011 ie bio.~IO zen.111vlastilOiia lI.dl j. ..volno'" ul~m'i~ia iLtOel.7.j[e bio i'(}vjek kOj. ~arw :s~abIJellJ<l I oS'ililnosli. clia k protresu <hi bt jJ!iliI. Ovo je j'.e.'l"elanje ·pasHZ'.:~. a/willi dje. PH~ilje je same ua IlOVl'8ll'U.oi.l·.okollo i skupl.. se c1ogaiT. OJ~ ~~ s~~n 118<1['111'510'.n]. 51i'CllO ne l':IIO.i).1" OIl?'.mli :. .r". 7.go!. lEl~ot'eti.Ql:1il seknrlsti Imo pOCetu! sto 17 •• .11.ti.l. hi10 Ie . .iz c~Vf ·!.1·vobitcrUlilI cO\ljekl.eniik tudu morn nasltwiU s tim ]Spmv"lcki:1lI n<lsluP'C'~I'do!.emo~ zentl . '?Ii nrl~vol"i.aJI'<l urn kalsum zeil". hio i ..ie koriS'lf:nje komm.:slmstva..1U'ha zalllIJcv a.11 da lIe ld!~ 1L1. ~ ·Qra S OVOflH1801Jl0l1. najsm. dOc.enl! zm. lo..) .tm zen ii>kuSIVa..iI ciJij~nicuii logWm nemoliclloSl.eee sto .0'" .' 'k "" .I'~~~.vtlcki stay.~hu'a:zO'l'~I~'lju '!:Iciaio je zen ucilelja ti:rm~n.)lo U WIlli I"OOO'Vllikfl MYO<l j njiulB fr~ nje.~~asl 'I'm'. Zal. Narnjera kaau je f1<1tjcl"ati IIceni[m da Z<lll.o 5J~I<ln.og prv(lb:i!nog. vecje Ine'illalno bio spreman proaretl j'Sl1rm. f.tinll.groullici mraku. Tko si Ii prij no sto se l"od.. kad se '!."i~a. [~e(]o'l'IILk fie l811kao u veclno2~ l~ seln iiu'llnti ncltop"iii 110 ISkN!1l0 IIPLI110moguClloJ. Njcgo!l UiB znhtljevao je SilIll':lO km::m.oen<1 k.l!ji naC:in gl(~da!i1ia 11<1tV~l'I'i nije uviji6k s !lio tspravan l od poronei IDjegO\fOfl~ duhovuom blago' slmljU... alia se obiclW po-slavlja s namjercm hudenja ll.upilanja (I "pl"'!lohitI1QID lieu" postavt pred rooo'Vnika pa·!pl.i.bism.'lil1. M}'o (Miug) Ulli!uo !. mjeslo no!'poC'!!l.ol:n"1J£Zbu.. ii. v[d~l~ja "njego~.1 se Ulzdligao $vo.lztlj:e' u.ati zl1~dmv!.~~l.imil /i(.staotv. p'1U1{)]n cvatu Sal(l~"i:ja . aravno.l.Ii~~ k~o stu IZ]I!Wa Sestog 1l0lU"li.tllo JjC!~pl"ije t'l'Og rodenJll.ne dode do rnb« mentalae pr(lv.r t~ .ilki.. ono zlMmjle koj mn je 1!"~b. U(.1·U1aciji'~[lal.I~. lllil~11 0"-011'1 p.istine" ld!.eSil.~dili.lnm. )Jl':lbcbno. zen nc~~eJ.slo¥ lmau Cilk nesro sll&. ustvart jet o . 114 'liS .. Me iSflO 1101 n s.'mjll uma S!USill.m . LJ POCeU~'l! vise ill mooie m..le.~. ~.~~ ~~~I.l~:r:tiji:m s I Il1t~evIl.lIru:.r.S1UPl10 poeeo p~kazfV. Zahtjcv Zoa mpl'vobitimn lleem" bio [e posljeclilje l'lUZ!tO'oko.lJIIii. 0. nije nuzno taka te da f1i~ov dot<..mjetio da j Myoo.Pah·ij.I·i]l IliU eme Roo [e redQ'!{n:ik ~tIyo C\I~Q 0\'0 pitanje.ml ~):!·!Vllelll.<.tali!'! sml. hio hi blago.iSla drQlgo do sko ·'illi.a se I)V«.'a'!l"ih mogll!JlW Ill? JJ pO~.lja. t'llI'jCUI".lzlog ZMto j' II tlm ranim danlill'! ~ I~~Je~l. ncmaprethoduog zen m:1I.J.l'aik UIbId. ruzrada tl:Mla do k:rnja.mg dill~tjj~ .lIll~rnjeg poHC':lja I rrnZde nije mozac ..'llje.estog 1)!I....ehaniiCi{o.adovollijavajuCl ullieN.j"I.~.ul LI posU<I"'.O:][ko (Ilia uopee l)OSlojl.CC zhog \1I1. [lje' rtv um [c s.'I' um Ilil.to " modn ll.r. ' " 'CC 5\'0'.. il:i mt~I'I~"i<.la doot. If].~~jl:~~~I. . JH>vrh toga.\I'a IIlI t rJ.se ne postupn na 1·Ii.1]1IJ (CS bolje ·'·..I&koglsktr'lva.jim vlasl.r]o ~~I:I<I prilirvacao' kao obicllI.f~i.go I o:zbil~r)o..•' 0"1" eU)v11II.utl .tlz.:"dQ.io [e lz "ledi11(} ao zrela voekn koju treba some l'll..J'i. Lon P0h'\f!hfIU Z<l dozr!:!-evanjle Zlm i.

. 011 le biQ ~. ShV<1c. takea razmatranla una mjesl{l.lllje koaiu» 11<1 lntelektuslni nacu] laj ~Ill~(~ zen.M'olli'!i'n()tll~ 5{! M~v~ s~nll\. • i.i. ~I'C'!lho.o izgl'a(Jf)OQ na rakezV~U1ioln.r zVl(k ne !Doze do~ O~~I aamo j!edneruke.· "Govori~. 11 Joshuev Cern))1' S . cl:lj ~l nien zv 1." simllO.11.u.u.ijet.. neslo' slo u!ljeee na osjet sll.]~~:t. st~ r pxanje .Jjuc il1:lJjnesl'/._e.. II ~aj~il'e~]JJ i 1]. poslov~~o.Ien uNlelj.[! >"enne sl~1ijelwbrlitali s fiJOi.skl.1m ie. Stoza estm 0'\.IlCclu Im(l..~ellISkllSI\lIL OclaU. r Cem}1l'cs te z.z"tWionovt poredOllk shrllrf Ita da !el'~ellu. ]Ii logickom temelju. Kad U:!lI sazr] dovoljuo da se ugodl 'ol:llik~l. i cut cete duh Joshua kako vam se smije t.ovElli u ennn skrovnun kutovana uma do kOjim lie lnO~J~ n.l"al:utllo g01. jeg()'''~1je nrunjien~ ~mtet~u'all ili Itransce1'!du'ali . jedan prim. neli. Take dl~g() doll.pokaztI. Hal(uin. lim nije slobodaneutt .1'l10z. to l'az:motrUi.ajpi'ividno v .UmJe.as)c~) nase svakodnevno i.1 ruku i z. slY:'(lz na skrnz.0a.lO.a btilClizm'l?" ·Ceulprcs u d vorlstu '" P0tllOVO mlgocvQr"i Ioshu lW'(J'IL.1'ha. "0 objcktivnom sirnboiu. znm1:llvenom.'0 malo "s:u.ed~1citav sv.at~1 'rt1:njn budlzma..! uvj.l!'I'!l~ 7:!!tl<l a5. ieU II .llal'l:an u uioi. g(~d izraz Upcl'trijebiJ:i . 10. ~aj:wimjcr.jel"_ Kad su Joshua pil.eJ"(~1l1 da.o-vollOo )C:' -Gel'itpl'cs U c]'I'IYI·IStu._lliillli'1l I SeSh ptI.trijrn.lstv.njpopuJm:rljjml1 smislu rljl~Ci.."'eCeredovui.emo po'klllnU M'azm'i.koji. sac! znOl.. "oonp:res" p-otputlO gilifli. ~teml':li[[o naGeI.ji k~J1.. caki s ~led~U!L zdravog razuma.t(J! noee SlllJltral i da Hakmnov a [edna I" LIlt" shnbolisira nnrverzurn ili hez~lVJe:toyal1osl. a time i unjihovu phtkosl. . en je ogranic. i lada zen udalien Iri tisuce miJja ad vas.eni. 0' neCe111U IUo S(~gleda.c1ol'mjidublj~~g paMa.t.!.sladju najviiiieg [H1Cel<lkJi'IOZ :kQ~~se moze prepozn .dj o J z~'1<1~m)~1i Bo:dlJli~J1<I!'!Vl~JQg dolaska mt Istok (sL!) je. 1." ako teJimo. Osjet sluha iii viJI<l1nema mkakve veze S<I SII§ti:~lSkimz~ia~enjenl kaana. Jwtm )e $..vmnil]01l do :snrnog "'raja vrernena H.I) lem_djnom 11I.<1 zavjese kolu nlste lIspjeli odgmmi. ddjeti kao koniknlml manifc.ok je p~sJJed1nj.'Wl~ ko}! lJi:Qizvod. pa l'!llkom u ruet. l svc slo izluzi iz njegoviul ustaie i~java kcja uastaje iz njr~ovG'" duhovnog jskuslV'l . No zen u5Hciji te Y<!!S.kOl'ije:!lu' .yl'hll.dVO~I1~!: osjeta. .zum).(ll1lkoas« bio je 0 "lieu".s~im<l $.o da spozna[." upita l'e(Jovnik POlIO" 0.')J kucaOje na u Inz n . ist.P~~I:!"~IC]e sl.1 v rat a ~~ZIP~'~1 koj~ . znaoenje "cempresa" 6e se ot'krm i bez [jalil~ieg Pl'OlliUvanja hil eet.I iiitill kako bi se um oilvorio zn v]~wt~le "Koje je onda.ovdj~'.p!l.cu niltatlne .ie na Mjesee. JQ:. irrlil~uzadflliil( olvoriH Uijnu ~d_"'JUnrn~ "'d]c poklolUCi mogu na6i pohrruljeiJUI nebrojena btlli?1l:. (}.l.•"1ol!f'I)l"irod.ili problem.a!rJ:locjg~a_ koja sluzi l.l nue blo f:ilQzof. iedn~~o kao'!Q oovj({kQII'o prvobituo !lee gleda cit.. poft m'oZemo za'mismt (IIIsmo konaeno rije:.1IhHjel'mi od llCel1:i1~~ d!a. T"mdjl1o nlsell!e je nlL~:rJ'I.i:aikni. d. AkQ je to tntelektualna ili pojmovua Ivnlnja.iikmJ dop!'i1 U n:ik.akV<li lo~i./oM'eci.1~elogi'cal1 .l koji je g. od"". Ni IJOc]kojinl okolno.O' bi se j?'. znacai. ~.a~o .!i.k..vuk ]edne nme kao clnJeflka stitt': do najvisih n(~b(~s. t.a(1 ~1tnrujZ<l.! uma. :Koml treba !ljeg.sbellO!]] Josnucvorn oblil. Dolt se um ne o$:loboeJj svoJili (.a'.~ jetlila rub.o~ oj lllSt]'lllnenlailli l<lJI:Ie.s.. rnts a o i svljet.rnije izgubiH iz vIda.'h stoje nu isto] rru:iIli s D1I s]Jon~e]j]jffin.t] i razje~U:J(!11.ekt :i objekt. Hakum je obif_<lV<liO po1k:~~iH svoju jed!'"!!.l:j pa:u-tdsLi.. lit £. l1:egov'Oi"jm 0 objekl:ivnom Ul .11'r-Obi-CllO se ZV 1I1i.mcdutbn.a kno ~.d') na km~l<ldice. illikad mu v IlC dol':w vdj-me do lmalo zad~)Vo'ljuo sngl. mezino l:lwCeluje preko Janca idej.zahjev Hekuina :sv(ljim m:en1lchrm.'(U"anja..zmom".Im le 1n~z:mldno~opal1 u relattvnost st\'ai'i.!:ofijom" en ~ma svo]e vlastite J·azloge za sameZ stOjlllosl i tu se ··Iuj.le sve" ~Ne.m OV() se takoder daje J!inc~lliilm kao Alls~. a 1l?'11el .al"u"'~lek "Ce!tlpl. za ove se I~omu:ne mute reei da su sasvlm hesrmsleni. Hili ~e !{lj Il'le·tarizic!d slmeljzam uopee prisutan .obn. ~IO.i 0 "zvuku~.10 slIbj.·CS· i nema Ve7Je'S pant wftlOm iii neklm drugim "i.ruje kad cUaJ! minI'! (I dIan I L! 10m emislu l'ikll~ktl..Iu. [(<lO~t(l zen uC:ilel. >':11.l. ~a~~lJ.t1Jjelk:liviznliCI"" usrvarl u zent! nema ]~jik'Q I"twill dvomostt k. uvje:riti da ie cal.IU.

Ii.dulul svog IIcit elja. najdlilb]ja.tlo nuzno Ztl :sazJ'ijev.ij To je hilo lsravno Pt'ot~l1"]ecle CUl]lltll'l. s n zl:lajit~ci kako pr« ~'i kreza zid !toji se "'~'Ilt PQlprmo neprobojan.r) IJu1a izl.~l~rIvenamiesra koj:jl. pa kako IIi Ito enda po.1I0.ftu't.e[lo devedenje do lu'ajnjih granjca.iIn:la~~vll~ i~gradlene S'Vijcsli..osjet.. I.ii:...v[jeu na Ulj naNn .e sunune i nj.'l1() i to ~l"lsti lilitlCill.wl<t pOOt'ucj~~ tUna.). to znao.1[ll.lla a. Kad Joshu ki1i:e ·oem})I'eS u dvori~tll" ill bel HaktW.vll cje:til1<t i ne 1l100':e~e l~as:tr"aU na KOm.WLUg!J~k~i'!J.l tWilInQg t~ce~a pltah su nakon snmt t? III "nail U u!'lsoj sviJesli.s:piMv<lt:i etsua goyorefi: "No.lI pri['I(J I) ~empx'esu.) su nam poanata su obleno puna O'ln pojmovue svjetiJ:n:c. swnllj~."var'1J]jil.. "" da bi.1oQj T JC KakII..ijela osobnost.'QUi nepOz. Roan nij IU1S<!lg ~d~nJNOl"aZ. 'ebi ilii. [z. po[jcu'n. kQ. Ul.vom ~e Intele- klU~J~'om dOln[!Ujaloscu ovo Iasno poricanjc ne nmz. ollC:clliito lilkv£ da zatvar. i'jspod" 11.e POll'li~:I. dokez 'Tel.a ona] l"'?ji j.Ji{]e.ilja kot'" p iP~'edsl<nrljQfll.na/w:. ~osl~uov uoemk una 6) zna ~f'Jl. ~nt~l.mllu zen znaju da je ovo jasno P{lJ'. [{ud stigue do 'ioQg vrnuoca.9: ..jlava! 0.i! 0' 6emll{'esu nlir. SoU izO'J: !)!'ug. ltho C'uje.. Os]ec.q. sto [e apsoln!. stoga. 11.m:je_sr.Z<lbl'i~)ul i 1 uxnemiren.lU j~laE m unra {allO ust:vHl'i 11Cpostlllji pocirllcje odvojeno od nase s¥akodlleVI'i.Ji:z.eIa vrilem ' c:iui I<lkQ zagonetuom.lk(:l.ucilelj nil·e mkad 110l"t!'k. a. ne-sebi.~eiJ. ~djel(l kakvu :spo:waju OVl~] JOSI:lU.gov zen bio je izYan sViI.isc n .oiiio sVQja vtdcnja u 1'.javiizgr'-'I.l00jpr:iikl<1drlldji iZl"az koji tLk.d.rntdju 1a. Nalwn .("kool!<l PQstaje jas!. <I 10 sUzl.I'll:ljeviill~j. P'C1prvt puta znw:..o. )el' su Iwi.tkUAeitsu-sbja . nje'l'lIu racionalnost..Lm jez:ikonl.ts kao da je mars tvolih ]Ilisli odjr(hlOIl1 zeustavljen. !lema Ifistiil "]za". (jdlllci'V~i oif.uje 1m 1:'I.icllnje komlcni. jeled hlad"n 1 smrzuul. QJ}jel11u gO'V(II'iITIO jer nam je li.i{'Jlom IUlcmU govora.---.e...:lekl:Lt1ttnom napol'u .i.. kao !ltD smo v'icljdi.nl~ilcI i7.'lula:mj<llioljfll. elm:i ~~okl !I·fa. 5 i(l)(U£i A~() gcvornne 1.~vo_fedos-jeUjivosti. jel" sva Ilol'lii"Llcja svijeslikoj.. baca se I!e'J.Z. . Zen Je dllkl(~.J:I(:IJn~ 'Je U·~'I.ujf: __.jllvio.l. mish -0 . JllL1!<!!i JU-]11t!lJl"_!l~g .' aMe !l:i'I1. Inllimyanll panteiiZI1ii'fI.tllje do :. kO)1 poz.2' se priCi k.IJ IMsem lIJIlU !)OSloje .i ovul uistlnn OoCI"ol'orio sa "Ce:!'!'tprcs" lUllJilt..I'O:f[Il11 !en'a i'tl.liI:iventh bllQv~ mua" lll bik istlne zena li. zena nasem l]l)b~6a. Njc.gljIlIciflo"~~ C1vo. zen niUw.e svtiesti. AJi.. 0 ovom • Hi onome._lkogm~]1IoistlIIJacJ1og podl. z<lgj)ilelika niti duhovlta (H"imjiedbil.iti.\Hlovog potpuneg nJ:zlU. l:lemalogVkog Il<lfu!:i~l s-. -It snislim cl~l je pl'o~jeC!lom cit..sv.!lels[h'lbi (Chueh T'iel':i-lZLi) iljegovog uciJleljill Ie I.ti se jcdnoSl?"110 ~'l.fl . lUI koji O'Vjek.kS-evidjeU zen pl'eds!a.0j]]1)'[1 Pl"ic.io to i' obno'l"'. prlroda..i~esl'" :lih ·n. Sve rijel~e $i·'·I.[:r noj na ]ogfckom len1(~lf~1 1ll00. ne llH~ie l~ci bez OVQ·" isJrustv a. tadn znali~to f~ Joshu i.:Q.ja'l'io.UlSkl ])I'lceilak uprou ~'Ilvnnjuzenn. ali am knQ cjellita J)Q!Stiies(lw-ri.U da u koani p()~tigli olovmu c. sj"w'llo Ce'.qjl mnog:lIc:u)e "'ovjelm ~lnJ.acij\l.sccndil·a.to Sl~ je t~ 1.eovi'ek<l.'d:igaciji.:(l@'U:~a j.stoj<U'nje ne.lti nazlva srm-:'.'. zen JlslihoJog l)()llrilJ.1I1l1. moze se Slllllt!' . Oko vidi. Tako:-t:'I. Karl se cl'O[~Edo le toe:k.. l1iikak.1i. Njegovo pdnule )epOSlllLvljeno da hi so . Ilstupall.."IUsa snmom CiJije~llcolll.n.nsm se <:ij.va smjd.gl'eiitlQ.. da I?l'od·.1l.bi&m.j.1I'IIO uti eu U ocean. QVo ~V] T tVJ'de:.-ltarr koas« slorm sve prepreke do kl~~jnje T "Il}e. tl i::elicni zid k.lld"~'.jepc ldioc je llstV<D'llSl.lito si nekolik.e sumnje. horln [e cellicni zld ua !pUh~ knjt priieti svakom il!h. Svukn sumnla lli jjoteSkoc. izravno i (J'tVOI'CflO.'V11 mi shvatuno lIu • . .klijevanja odgOVOlvi: "Moj nciUelj ~11].skog"]eili!H.e !C. prtlicne nernilcsrdan p:~'e!l1aonlm ]k_g'iU6t1Tbna 1>.ID.. Stnga piralae nllslmrio i.anje zen lsknstva. ~lo Sf! 'nehnh.ipalI t'! ma J:1IiktLkvih '''s.IObiCa. jc se !'ijes.[Jesll· )C po." Kal:.jec "i.aj.j'i:.i~C'I. 0'1'0 b<lGal'lje tvog gel()vilQg_ .'101 sam j ...zll" ki.Islvud.en~. su.~!a· v'rfi. Oklijcvas. Oznmciti ill Rpod.'li isprut~ je{~nnruku.aci rU!lWZllje ua PQ. glctlc nie se rastapa sHjedimo ]i prirndnl 'tok iclei. On ima It]''f(jnje odredeni cil~.QIl.U:i.Il'l.i dobro ce1i ucinlH ako ga Pl':sirule~ ~ako (iotcjenjiv<lh.'ucj<.ail! sve moguc e ceste prerna ]'o('i.ltZgI)V(l~'U 5 nciteljern. No. hez Sm!!:llje.e:(~?-" etsu [e tv r dio: B~.o~ij nQj.mje "Koje je temehno na&:IQ blldi~!1]1ii"~Uc:enik hez o.'IIi!!? Ovariil ._k. Hi.~ .<Ju.l"Oz. tvoia c.I'ozt:1': stv~l'n!) dje'lQv. L'm je iedi~!anedjeljli.jlhoyo bOnl"]~W.1111.ollcali s[tIl.

ota i ll:!egovo lwom.dtie L1!(I~epostatl PQP~iblI'I:l~.lw<l eri. To znai':i.~ .ha da za smil"enje.t·.. Si:stenr:mliz.tll:'<l11je ni. Lanac predaje vtse ne pos. u punoj djelillnostii.le posno zena. a da s ne ucillbi.VlIikc. NcnHI s\. daMe.bog koj~ Ie ostalih lwji C (10 t.1.oji je fivio u1Iblu!1!j.\lot!!I11]e.utl19Sti. [~o je zenu ~vojstvel1O Mlli2:emo.rno doei. Zrnfld. Zen JoIU. M.lacijl.austvo.j ~<lt~a. ko. u desetom sloUecu ..Innl.·mu zen ~(j~ miiek VlullJ an ~ ]ocSuvijd\:.np. onog 81:0 saut gore naveo <I.Iap.jet:j ill. S ]·t1zlogom se mOlie vj~l"ovaU da je '10 ".in i s mked.[Lc[ja~ na pocela je II doba Pet l1il'nastija .cpil' daje c~~eprki1!.l .00IL3. Sistematizacijll/warm je.~ priziv'. Kom~o se zen r<tlJikujie od "'11lediladie~on1lko k. Za one kO}i ga pJ"orniiilij:I"IlO' '1)1:0'lode pod \I odstvom st v 111'110s l. sad mozemo ~i(Jl!ev.(~tprnksom Ciste Zemlje kQj. usred te djel.!Ll\.]uQdl'2av a HaSum slalno zapo:.!i[cm.!O 0 ~Ioupotl'ehi kaana."clig:i:ja II 01WU·tsmlsln u kojem I su to Snln blldiz<lJn :iU !t[·i\e.i(Il'lllje . 510 se Hce l)ri.ruill_ 'U Kinl iz kojc [e zen potekao.!jveGlh zlmttljkI zena .I~lI'i'a rI~bjU ~l.Za\iSta"ljauje t . upiavo je ksuus taj 120 t2. jedua od u.o S-C ona ()hitno shvaea ~P'l"akllcil·!l.(lu Ie tll. Stnlmt pdsllh':lost koan« II uasem m~uIm_!!jem vi.lazi svoje pravovjei'ne PI'f(lS.!Zallm liZ.l11 potoue u trans..g.lune Buddhe_ .~.loji.ot S-'!o da se "'OVOI'i. sreee iJIi spm'amcnoj pru'l()di :iskUSl"va. mom I. lJor:lll. no njil.1aako ga se protY iluo korisu.ljem.islollJ obliku.1pku ebuke. prakticu'llllje Z(lZena..!. n:]o.a-it lie postoji ~I svom c. 'Vidjeti da &C:! zen iskustvo IIlo2e ·llosliCi pmhq:gavru:ljcl':t] mh"edenom Po.. kM lila 'lDiineJIJ. razlog 7.lfI.bog snstava pouovl'mg o:livljav.enim ~i.gnce j stanje saJ'ol"ija ce sj"u.k. sro CUV~I. lolilw je pro:l.ie po. mogU rnisJ:iti .l"ode /. SaleN se I)osli~.I!IY lI:o. (Ial!lle.ne PI-otjcCe iivot ZeJ.to jest.. zen iskllslvQ !.llSp!to.) k. To j~. o<:llrzal.sIdV''ililje:m..lllisljenju $W.like Zilll'lik .". .ll. u puku kO!ltl. n.luim. (Ill. ediino je II . no do njeno!!i k.i.j sustav \I'(\CinOl'liimmjeln'l tvorevina i da skrivn "t.. Zen tlri]epOpi~l 0010011Qb'Hka l11llsticizlUIi pOlpuno pl"'epUSlen birovilosti.r·ucllo:g IIcilelja.. dUU iivljenja.l ne postane vj:ei. kO(1u "jczbll J ' sustav po:>lllvljen IUlodil'cdeni nll{.id. Lajest. a lie njenim pol:i.Q'IIQn!..U1ja kOalta v. no.!Ijadeveo ju je genii Hakuma 0685-1768.

su oul n ~fnicil'[lJ1i II cudu sto UlldjnciH tz svih W} beskrajllil-! i bm~!'l.'t\o 111'O})OvIJEld: ~(>. I\lglc.I? slQ se l1ce ziv. SI.d"i!l..ifi mauje.jedlleli1i. uvsi oQ OV(.~.1)QlrcbnQ je 1Il"cok. l'ac:[onaIIl.:1 munje II . !ii.llsje pi'il)[!IdajLI povg"srrlg zelia... k(lm'Il]J. reee: "'Ako neki cOivjel..p!:·~tL11I·p!'!cje.i ~. IvrdiS.zll!mjeii zen . se za.t. karl se Zen po. PI'otlli'JeCj~ t]f nes~Jgl.. Cill. l1'irnyo. . 1.I ]Jogledajlno op6~. neka ga. • r Va".z. u njU]lll ne hi trebalo hiti nl~iiI_kvog sustava .ucI se na ]lieg. o~o le." A.ljaj.'00'':'.-i."ce.mbic. .ve ie~ vise .zen sve v:i~e luila.!"er:LUli.\'Jj'ani".Hl.iimo same kud rlocl~rno do y"Jegove prakti!)ne ili l.jasno POI..001) (iel potPW1:o.gi. glede apR.]SC'lplll:lUI..nc!tl:.51a p" pov.ljfl'l' a.i}!telektti.ko~ij spasto iapanski.locllo.sustuv ill (_i.elj. nevtn kadk!lz~: sl VO.dnog 'c]arw.."OI:mr~"'I~tllna.:Dski)lJeujll!6i sve sto IIIi]'ise lUI IJOstuP~id~.. uzme ! lIasJ(j:ni ga na um1. medu samn» .. HOil..~~lteJJ"~l ~lv~Jd.. po1~~':l. Roli. dositjednost..Olg prebiv<l11ja II 0'11om semostannje vj'hlla 0'1.n~je I1IJ(. SUVi~1l0SI. DiL bl smo OSlali!~tpnlla ~(lsIJe(fIU.tlt~~la. OV(~ prcokretanje rcdesl iec'ltl je vehlf....!"Iaj slap.ze~ l~citclJHrna ]JQs.1 na planine iligaZenju preko petoka.ai(-$ "Ova jesta}). velikl zen ucitcl] it 'J"rung odiinQS!ije..~!<. brQkr~ra i pl'e~letlfiti ga s d!"lIge strane gdje j. StQga. .o v..ltlJko. Uslvart. Pl'ogJ<lSaVl)il1ja Sfit:iIOg sebe. lJOimzuj~~ti'.'1Jan.m .linle. veei c]njeIUCIII'11ai lstiuOlU? 1spilajrno .njem . [asno se snprotstavto vldel']I~~ IW€'ihocllnog ll"'i..r1 pos!lupaju ~·t1Z!li 1!. . Dtl bl.nz<ii skoli I~oja kOI"isli sustav 1"(J'(m.li .~kav kO(l:n j ne zna Za nikakav sporedni put do.koma(] tog' lazan I~Oslal.a_ . f{o<ln ruora hiti izl'llSlilla.· Teoretsk]. .u:ijela.ije hi.'1okei. .I)[lk. in l() II bill l"ek.'j'" Hi od to fa.l~itC:Iji. . joo [edan Zellll\cit Ii" dale izj.]).' Z\i'uk.tnva ..ulnlh urvrzl. g<lzinl preko poto~a pil'i'lko pl..toji veLil.~mo I'.nj. nllko nece btU nveden 1. 0[1 je POilU! bljeslt..?'kast~cnll j}rimjedbu tako dill.t I1jegoym:tl :mje.alIH1.1Llvellli'! ~enll" no ~to '~!stval'i Cho time mlsli? He-an.de s pr-opovjedaoulce j.\t.0' kaanu.ekzna §to [e :ltap.. 7""<1 !ito [e (.?" ~iIIJes. Naveillmo primjer []tl.. B'f!d. a ciLk i.!l~1Jjl!kiJ!l~ l)I." lznose Iii Sl1i OVl ucilclji iSLu ''ilijCI1l. .izadjOll zana j'e 10 jo~ "ise.sto~e stap pradmetcm velike rusprave medn l·ec1o"'IlICIm~. dT'ugi zen ucit ']j. Jedan stekao redovnik lstupi i upilu: I'KOjll SI vr llnu pre- uz~emll·lIlI1~. zen "ist! l'l.ru.'.. sam nR.iCll i pokazuju li ua istu isliull" Hi se preuve !edru dmg:in:na ne samo -I'i. FIll1Y0.~'l.telja.uri1?" s! Knsnl]e.j()cs [edan zen Hell.Ulje stavan koan: Ucilte.tlosi ~tki i OSllOVC.~toviSe ..~ godi. j·e~· Dzrazi !lllSHIY."'no kilo ..lr(tizacija" se ne ciini SlSll"ul."1. Ne mOZCttblO J)OI'cCi d.kill Solo skole u d. iljegovo In"ouC:~I'V zeaa se zavrsava "Cini.\ I k I' l . d~:l11iO It"!lko se knlleski.'-i ne ldild !wji j 1)I'ili&Lo SlU'i~{\1 je.wa sn.u).oS [~iillJ.i temo zid.sto lett s.!ljem.~n<l.) prilnjedb'l.UJ~<:..i:d~o.lekla 1('1Q slo ti.. J..p koji jl danns daalma bte samo stall za puiovonja. Pi'i]iCIlQ [e m "Ako OQ'ilj.. se da jie ove jedno. se: "IR~I{)g !~!og~I'V!I(le:selo.rcli.. O\'U "$~Slcn. kaJ:r.i'll zena.a ·Ci:!. same ~ulm tme..OSil.cd~ ~TI1Sa. hiS!l!1JO\'id~el'i.[VllO~.g uniSlen:flI.. R '\ . '.Jeni-ca je da zen ne tu'ba "Icda)ti :9 ~]jego\'f: PiWI·SII.a l)otreba u zenu. V]dlln saku". sklonest V~diiiv]. 0 SUSWvu govOi·.alicnom. . no bi ga mo. to sto ie 0"·0 djdo rn1l._ Otto stto Iedan llli"di d.ecinim pogledom mezenio sagl~-d!nl sv II sloze.I:IUll ueklh d~bl:i!h _((leak.g fllllm·aeLafi~jkOijj je u dt·eVl1UIl.ln·l. zatsta. ispr'i[m.jJisanQjc IiSl'VUl·~ 5<l1110 USII~.l" kad je usl'\I.Jilko cOllick zna sto [e EiU.ani.. sllii:l.. .l~ci ~ilI se i'l:I~j! 0 [ednom ad THljpoznaUjlh prcdmeta. kojc hi trebatc pafljivQ PI~UCdl.avu 0 stapli racionalant koja nije tako I'ad]k. ]))'1.i.Pl'l.".~jobilS<LlO mlS! dugac]ti 5til.'>!eJl1ult.o 'Ie lome. Ch~ ~.1dimo $.stu.ujesknp:ini kako 'bi oslil.to biU.ljeuja S<llllo'" zena vjerojatno v~e nklnmOSLI una III R.1j)$olulnogglecliSta. s . 1U110 sta" lepeza il. 01 iei ce u pakae r .b ked sl.jal)mn~ .jel':intll.mt." illi ." u S~IO~.ios nekc ucitelje. jer je puna prohu"'jecj<1:.5..zenll nema lnjcstf.l ni vremena u l~ojem bi... ne.jcr je sam ~OJm:llsl~:!. 0 mugu bez n~e. Kao slQ je vee l'eCC110.c:ovjek mQze l~eCi: "Ako [e zen stvamo llll~o daJ1el\o iZWlll ~1J·llgf. :penjinllju ze~'1 bL trebno oSUtH :icdnQslavnQ apsoJ'r!~lW ~~kll_S t~(I.."'. m bolje.kolij.ie!'i. korlstan znek njegovo" . p:1·~~tidi·ru!l.ic:m:: StJ·iUP .o.jsJi.l"omiS.. .

' je& .l Ih I'ije.I". 1i'ISil. a 1\("Z\UhUi! je jo:S jedna ~leta: njlflgov~1bUaSc K.Q ga zovete mojirn.YOm IIIt.s.(".lirne Sl:'zi_ Dcdb-ni lsn :5].JI_dio~ap i b.1otamo "Dvmle.1l $VojlStv'en ze:n'll~ nruaz}Il1.~dusl('. se daju zen ueeulcunn df.Iedalo 00.}'ogc[I odgovori: "'.'" UCielj se pokrene .'ll. . nakoj] lun:mu'as zemljm. I)Jij'ti: potrebna nlkakva t~i. ~·~I.Q da slnsn." E\.: "0.." Dopustite dJt pitarn zasto toliko vik ni za iltn? Ako moCler~l\i zen pl'oostavlj<l sustav. nckol:ik..eIM.:ilelj rete. reoe:: "JlI sam 1"oil]l)el:ill~.0. 'ii. llJ. no l~l'lji'!110 stos dll'u.sto."8. ~lcjte'jiga poz.Qnwdi6e.zni.ivot i Istlnu koaaa.acio g~l..i Iml:!-fn ne smeta stvarno] pOlvnli. Ue'Helj rece: "'izvodlm sino eudo .G mlesto.a:z."I.Yisim je poslao oglcdalo.~'~· "Gdj si proveo ljelo?" oUS<lQ?" (l~lflflosmog "l{od HQjia iz Konana.. ako 11.1lI n:(":{': "'islJricat6~ ti $voj san.sve ostale uCitdf:c: !:la.(l se hudi iz sna. petog u"lIjt>.enj.fI~tQ nije lZ"v.10 hi I'i ]'Ck<lo?" 1)1"2:0 LII:Yita redov nile TO"lOlincl(ld~ Ummol1u po poduku. ['l'ivitlno pl:ollwjecjc ni na koj. ShQ!tc.rrJ l:iZme s'lflP." donese p01>udupmm vode Ii.lko nitko ilije istuple cia nesto kaze.Ci.~Jno. bi sf: }lojllvio ])I'<\\'1 zl. !'IUSOlU [f.() z.ji S[lll.1ko to da dolilZi od Yis~t!m? Ako ga zovete Yis~!i]oyim." "Karl $..Unl groba gdjl~ SJI10 grn 1)O.CldBht zena Po.lAJjedll<l sU't!j<l k. polOflji upi'la: ShQ. Kyogen. pnuvi ltg.ni met i.e Qglooa]o.cwd:i po'Sjetile~ia. pred 5~mpmn? s Tad.o je 1&0i.e. u." 0'10 je ocjavio t]'i. U:ei:telj: v'I·.i to ne hflZ- []~.i Sa. umlle hee vodom.s<n~se okrene [)rerna z~du.• lil!. redovnm c:i.' i.lj. Kyusan Imd udJe KyosiID. r~lliilt" Joshuov "6em]wf:. 51 ijew.i !ito je 1.::bdtotl gSi U k.'cCQ rlZe!" ]Jacm je dlriiemuo.]jval' to da S.d n. Ct.mtl I ciJcli le to skri.l{ad le l{y esan dobio (0 ." II ec j:' TOZID' od t -rrenonu u sobu i IIp'iln ga ~to '''Je 1i to 1{~S<lill gl.e[.o gn i te p:i-ed skupinu rec!ovnika i rek~().!i.i11[ Ak. mo.<iU da st"wlja locke 11<1 ImsLikaIlIlg 1['''']'<1" K<i.1l nal. kakav j to sustav? .r)uti se Jm()liCa!iIi~l kako su suprotua vld.ie pr<J!zvQditi. n(l.oja SI..o. a k'.se.vuj!icc.]\f()smisl~lliji. ve eve suiivc do S.Si." ili "prvcbiruo ttce" Seslog pall':ija:l'hoc'.. no.st.gi rcdovnik.ali na . !ill koja steta! Ima zmajevu gl<wtl i z:mijill rep..dga j'C "(jd-ovnik Upiit<lO koju moe stapa je em dobi.000du .()iet.zivnjw:~j obli:l[~e i l'llagilL h ·OdMl dol·IZi..ln li lj'i!iesl'lt udaraca lo~ 'S se 1)0\'\]8 sada.ryuov lllup bio je J]]'iliC:110 debar.!lsa da claSe pl'kl'ljedim 0 ovoj dvojici IJtHelja: "Sui.J.)'nO':viJll ill moji..:IWI ne mo. Haknmcva "jednll.sel i.ji.ove natrag. I"ll:cnik..~ ucil>ljn! No s Utumol'l mljednOlTI po!lignc :glru> i rete: '''Opr~J!.:l'uji kroz .e.':I]Vo. ml~sLio j. re:zuH<llle.fllo.u? O. nnci .ill'.nl A GU og[ed. reel !l1.eca. Kyogen mu 1.>"zall'a!i uCiilelj.iulD d. Yisa:r~. IlliIlivel'li.]k. J:. l:lajll.yosan se na ne llalnijed Kyosan ]Z!lde \ - 1t.Ilmom ciO])lmj[lVllllju.tru. ?1.o obj8~l1i.kopall .n. 7.o nj:ih dano ie Q\f(~je. 0 koauisnt: koji. puta. av ov. i svakl ~Iatelj' Pf}rJ!!'zava. II Ce uslali lz lo"'ikom I Imoozom. lLo~H. . zi1{h':l. R~~lSml krene iVici lz sobe. ne logii':l':lOll1 vee na 11W.]I<li? ko l'Hofele rc~i n~sh' :isIW[W]]O.i l~ V]se 'll kO]'isl uiSemcinKI Roji iAe znntl Yisan reee: "Ti pog(lw..ese~ruicl! caja.111 ~"t."Al\.loj. da Ii da aa zoveme Yis.k. spusti se ua tlo i ode. k.tk.Biosam ispod i znam sve st(1 se dogadalo iz:medu vas d.1l'1 va iZj. i20l.vio (Laje Msluiio rrideset udJII~ara.

n)~ Jlitar~je aa ]ioje bi naSl'fedinik t rebao rrw6i o-dgovQ.0'110 S~ lie moze posHci J)'Iludm penj<wlj(~mpO 1>tepe.mJlh I"<ISIJI'.l~·<~~Ic:ionru. opel si :~:n'{]~nruSio.Daiye iie bio iSlins.o to razlmno kad je spmio IJ:cjigu 001sto _koall~ k:ole je sk~lptQ :nj..l:l I'!eztin~'l ~J~~ je kVlll. 'ItlS dvojiM ]'lC~dovniim. govorcci.~:!ltnl.lxn kO].mte.snHI.l]" p:dmj:el\ no . svog l))"ell~inl!log bl'ii~laI"edo"'nik"l.(m ne izn.egov lI.l.'!i~u" se jo§ uvi. pustiioe se je(llilO ])l~t.~:edbenid Il&"ugom.}Jc prlhC!l"o doh ."mi h ".t]e nJegov i II dl ibmfl. lUlrwg u]lislenj[!.lInilil1'daJl [ nlje']'o[lil.to je s.l sumnje u pI'OU- !.r~sl.<l:"a<0 zenu.\Ijsla pl'e~n<lsuju c1. ko~c i5Plll1~.'1. fa 1l'lliSU:1 1>'...ov na njili! pifl~() It. vee je p'llU'mri:ie1:!:~ i:z razgovo.bjegllvil.]'Ilt.e~el'~iCILO.aoslo hroj stv~1l'i. jako velikmlu§no I1nb!'uj. ie.eljlot. lA~I:i s{l.I·iU.u.Yisml~._mm.mog lezlM T"\mg i S~mg nlzd!ob1ja i p]S<l. UC('l) moet I. l'!1e(hllxil(l. Samo ncb covJrek nade sveobuhv~lml i PQlpuuo zMl. [$[0 take ~ei1i.gJkQjli Ie hie slugn po:r~ojno:g uCi. ])1'm~u. misrui da g.inrl ue 1'~lZU!mjjem slill'og !lenl.. da b] sCI'ljeSilf.je!i:.. Daiye ("l'a-hm. jc:dnom :l:a. mtNJIullllm. je l:udfm za 0'1'1111>.c s :tu~l(mli. k:) J~ jedin.lun~. M.o se OYO decem: "Zausl<lvi sve !Svoj(. iz kojeg se v Hie vMiII redovIlikillJadne u s. ~lI .k~"lli kao saJlloubojH.t~<Inje zena. za svaltl P? Je!'laJ~ stih.motl am sebe . ali ILllS se io ne mora nml:no Ucali.e bLljke. lIjlali: Fedm1 mfrisni 51"J)1. P~"\I'e.i'l 'l'a~I'u"i je l1'Vije'k II nasem vhl. a!\o uis..o$. (La SUI 0:1'1] sve p..ego\l~ 3\.. se I.1: ml]rU.· vo 0 ]]i kilJ:il ne VC\.:iSI.j<ljw:'i [J]'.?].OSI ZCIl<1l.jlcritL Merle POS:IOl~ltl /':0(1:1I1l. ki)w.b~ez. sa 11l11(llr05t i cuclesn.!t(l j(lcl!m~.m &'lk $fJ.) treha Il<tS1:i.:la r-.. nledJ~nim.<'l.~e jJJ kQm~e.§ Qbicllvao poduCilv(t!j slje'!JepeIll i 11Sllhl. je dollar pdknz 6inj:c[1lice da se Zen pOlP1lllO l"ilzl:ii1s:.:niil. ~'cec>c: "Ceka§ltr.o. hijdog ruhlja.o.llOgi su Imli '!:~ Inz~liI! ! neL<I.~~~vJ.~PJelUl~"~c Q~~un<1: Om k?J~ &ln1l. Ky uho teee: "'Slo s13 lice tl!.e:no~ne hr'.050Vj~~~. sUI.c:l.rtvu.1 occlUIJe '~l()ti)ic~~~e~HI hY!d.llvi ciij.Qi1 plije8.lkco dobro znao da ce 5~ om kastuFe: do. cllvV!nfu zena.1lyayanel'· . lbucljitloproS!vjetlienje..'\]i"jedl .iapomskom PO'Hl<lllok~o He/Ligan-shu. Dr\Jigp.~ruis~a nema n:ilkakv~..'i J.Qj~nj r~~l)Ol' be~ ~!:.ki S~fi(ldl':!e:llik zenaDobre je znao eilj S"t'Qg HC]tclj.kil]"\I'i nli!:eHgentl1li ste 'III Il}Qmci! V.lJdg.:IJ ~~el~lLlJl~?~10~~1 ~.eLlce~j]fe)lgOCf\l." reee voda :1"edoV~!ikll.leljfl.(.1.sekiso (Shi.ko:tltll6rll i.'! 1700.i!'" el"zija ne . slo je pod!Ji"i<ll'lO s a Ov]'SI!)1ll vf...wj.l karl jeov a~Jl. budi hladan i r!ll"~dlV poput kaJ]{tiIa za Iml1jt.~ §ko1c.Jl.ld u tnillns prijello slu lllapi~izgQrL" H ovome vreba opasnost ad JWCUt sustava. Brojlt.jl.tanj:ri:1i~esvije~l:i av~j let!.\il.uje (It! 1JIl" anj. ~abl"m.:l 1.ta£:k<'lu 1[1'<ims z.'tl. d. S~m·i.adno.vu 1:1.o najrvec'<iJ S11<1g<IJ velje 1l1. ]m." :~·Vj·sll.a djel<IJ z.~)stQ W ob~cn[)!)j"!llkilid~~'iljili.g<lje.([0 jedna od l1<lyv[IZ.Q orulje protiv zena. twan za otval'uuje covIeknvQg WIl"'! za krajllju istiIlU zeua. ~ ~\UI]:i.I.:!~ ll!-v-j!'!I:. a ~o je razvo] .I'.ivota .g ili uj!iil:1ov bl'oj moie' bili be3k~J!laCtm . ~MoIe.cijo~ n l'lli~ ad t1iece!)I"()(1!.~ogl.m-~v11).s~e oko nhl1.m s~~~ja:~rml u ~m~e.~a Th1oo.tr~JII_ 'Z.Qrl:cizm. Kl1j~.o se HBe r!:l7.:h-tou) kOJ~JC kOl:!:.!:olic [l1~lne'!~.~e. I!.?" "To.ooi'W.k.t.~eQOekivru1li dn prcncrOlZllj'tl ciliIlte.lId !)J"Ullj{!U: ~O. hmU poput I'tl.nfi. prd~'I'fe. d:!'zi 11$1. tr(l!ba!'<!1ZUl:l'ljel~. bum poput cisto:.ll l1Ji lusta" i]o.-eli Chi} Z~i iieUpUD(!'He u~"Qh~0 joe 1 zapetace:nil kuj[gfl..Wl\ podPL~'10'si PJ 'otl1Mic znacenf'e.sljedbe.o je tJd. ~tli yuho K (Ch~~·fell.l djelfl.1' an Ie..." "Jcs<IIH ll? A1:. vrlo . I))'i.n.jenju.n. potpuno be~g!'iiclian..k~t :k:OjeJ.e.ojlpls'itO pdl1:ljeclbe u.1:li'illijU uni':el'.ell .O'vo[j~fVai'ucuspo~!lajui lmani stetiue je I bes. U prakUcr]e SV!:~Y.:llmL' KjlI:f."..a sl ])ok1tZ<Uo dJoh.1:stH. ulanje0(1 IHll. IWS j~ Hmld.!81. Ovihsto iz zen lulp:h:vnosti odabrao je Seceho (I'IsIll.v..ovolj:no te lLliliuje (ld deset.lNiilm[mg) je mnJ:'o l nj. "'prikalluf'e stanjeapso.~u uomenklanu-a iii barem pitnrrl:l .Ilte 1 prop!:l.~'~IZi U IlJ?J I su tolika 1.·ad dOiliJaln(J p:rocie:nj~tje II. p<! ill je sve pt'epl!..jeV(lllja Sbl1'o-g u C1itclj<l.il.b.(llvm'{~Jm sve d.. f~~nje.8t.~~ Ovc djetQ ie ua .fwOm u kOJlac..oj~hIe zen Sf~.<5.lJ1utarI1J~ z.t." "r. za~e~fld vl.i:(HU11i1 koano.JediUvo(]a rediovniJk. Covjek je skloH :rn.("1 sehe.. CVl'stO z.l1l model.!.L!)omiJ.id<l S([l'ipul~'e i M<I.'c.'lnjU! zena.().ve. (P:i.!:n~~n!~~l:e u:~lihovinl:a.e se pob ..

mfr .je riloZiOfska studlla budi:.ov.nacl sJJOilinaU IJfilkl1cni i diisc:illLinM'ui."). U rmi020hJl.dM$l M". n.ma.. JQS [edna znii. dlol!110 ui. ~en Pl:~'O~lilO' :nalaz:i "voj n<ljcitkijiizl'llI1aj u poez.ge koje ss IJ1r"(~ soantma tI kJI'je Vlse :ill mrul..ffr1 z. blnogo ". ud.gov omiljclli pOS!lQ. rada je drnJ bez [i~La:i..l<J. i'WwnOfl- 9" IJogla:vlje kr_'ll(U!" wau.n. tmll<l.-d be duhovite IJr:ij0dloge i u'oJIi_cn ' koruentare koj'i Sll II oi:itoj S:!piI:'Olll~H $ ovuu pni.bU. b:i"iga eke iInanjai1l hod<mje i e SInatra se U mednr edovntclmn 0.'~ljie 1J.I. Poetiku koau« .lepoetske i~onlCI1WI'ei'ilz~icWih zbMti J. p:nrlenje po Vl~C i1im.e:d(nsevena iiI'lsmucij .egova idej~ \fodilja "Dan.illl~' na !i1~jef UspOJ:'IX!:!1i'.21(.l.lOlg.iljll.a~U<de!: d."dlJ~"".UIz.il i analizn kQje su cesre vrto delldjue i slozene.~to zllam "Ncma jella bez ['adla". I ~I! bu. obiltlje svunvrsta. . U"~"'ilri.o sJjedbeg:nc:i zena pooitllp.!.ifi II [U'.! ndm s\lojih Ii Cl!S \12l"'..u doo\Ho ee ti 1i1~11.iJ..ovih kujizev~tih pute~lto6<l. ~CI'ga vts pr. 1:1dl'll"'C ''''Rush} (Huug-chih) koji .-U DVO)~flil1i zamritaci!ju ~"adje" <i pesebne oni poslovl koji .' 12B . Me(1util:n" ora koji iele zuatt kal.) pi"tfl! vise od tisucu godjina.am~. :ze~llludi.~ (f!f!u. 10 su Slwyoroku.Oellj.IV<I nakl()nest prema JlOfZi. s!i.okugo.01. i.llo'l' prvc jeSeecno.ldaljenimsellma.go(.Jc sltlede sill Hel.i_galtt'l.lll. g:p[f]iti 'ilic!rWI'.k_"re'.(d(l!n!gS.~ SlUi1a1Ji·aj..iIJ~ski. i una 1.d su n~eg~wlpl"ivrftmi ncellici pomisl:ilii da jii" pl·estill' Zit rad 1. NjlegO''i'~l poetska prlstranest je fu'.akujo (P.o.l.jll s !t:Q(iI:mll1l rlaf~ai.I'ovfle pr]lujf. ~.jz..'izbjC'2na. mn za[:.. ~jdi IlJsos(~u. ~p~slov ice u n-lzg(nr ad") lmQ i 010gntfskC!. MEDIIACIJU 'I iIVOI REDOVNDCA' DV()(l'UI]JI za meditaeiju (zenda) je prostol' u kojern S~· sitOIUjtl zen I"edo'vnjci.ii. kao .1ttjil>l~' il...1<> irz K.e s tame pngovere. Z<I so:omn je OS! avlo slavnu izrekll koja je.. pnce 00 zen ucltelJilna kojiJl je V. O{~I(oI)I~f.nje gorlva.t.iY~illt'~osjeea] l]O m:lu(~h~kt. To podli'akubanje.Ibila nj.di" . svi zen spigj ])Q. postupn.1 vrtu ko~ile blo nje.!:j(lIO i1u~I)'ii['OO Zl1lOCbu .jn S h:mmim.' veoina gh~Vtl{ih samostana zen sekte u Jap1ll1u" Zi'Vot zen redovnili. Zlllllijeva puna 'tj(~les:nQgrada MO st. " n'lIe :'hlinillg qf IfI" .OSi:1n..j)"~jwL.&i:VCW.lu. Hekigan [e naravno ~jUllzena.0 se lO:flldj~~. bez.~1. 72Q-8114...:.<'lm.-. ·IIlo. ~U:1lO D¥OIANA 'ZA.ill CU:]aI~.tAm: lhi. "N~mfll'adn.zllali K G()f'Qk.cainiji pl"imjeri o!logn ~\ll'lekigan·jhu (Pi-yen CI{i) ill Slw.l 1J Dvol'ani za luewtacij{~I)rXis:jl'ku nas na ti1l'ot Sltan~e u Iml[ji.).ljzml.u teia~ikin.je. ".S6enje.oafliJ.roku (T'slmg~ywI Lu).rJ. 1a1110 ~d. ~~tOjl~)OS ueke ktlji.em.yo..o te metenje.. jezg.!:Sr.. bro].d-ch.. AI.\ito gam ve~' SPQlnenuo.oohm(mjel!.iii I'ijene ill kl'ili~i1'. I r ~UI·.upFja.f~j~m zeua je l'l. SI::r. nema .lI~..stavje utemellio tilie$ki Z1l11ucilelj Hy. vld zeaa To je j. koji r ad ispod i'!asri. ~Hlkdli su J]!lll say vl'Urn'ski tlI(l1 j)€:rnije htio Sllt&tt:i. '[\'td je on odbio jesti.jlh. dill je hila. 'kojc it:' l'.olll.mk.glav:ni etementztvota _'·edovnika..5. Th_toit.u koje velikhn (iJ)dom sacaHlilv01JlI m10 S~(D llUZ1v11l1'IOY2!1l Irnj'iievllruict:l.kll~!>'l!. 'ci.Gotove s'I'nki ucJle~j o~ II kog z~~caJ~0510\'10 JC svole G'oroJ..illiti ako l:e se posavjel~~~uS ovom knji"'QJU.. Vidjeli njegovo med:enje z..

Otudmezemo ~idjeM da tJ·oU.kad llIije viSe l"ij"' '!lZITkO"vmJj~.IJi'aj!~ u dlclil te tako iskns(lvajll njihovu v-tdjallost u t. D'Dru". a sve to dJ'2! U z 'lwitiji cd P<l!p.11 \!'VUekpatlj~vo~~iegl!v~1 koja teZl liagla.jclti uelnsk.ajeu ve!iCine otprllike 55 )( Z5 x 1Dem.~1'i..ORO sto molV!I.l'ml. tome laJ:njehm.'.VQ['<1JW za mcdit1l!ciju.ai.t~tI!l. se i)pi~mie Zlvot rOOOV}lJikll u In[liU.~d(lkal\(!I Iif! ZOVU II Jnp.fa zen disGlp~ !J.l·aju zazen. _Budu~ .mji1lil'1faul:ll.m.i-pt'os~ad.h~ z:auora.e nas:til. nekoliko knjiga.tliz mooil.6iIlC.nnju ide.vo~enost semo ideina. medutlm jt S¥?l"o. a III.p!~.l_ Illof. Pi'ayoltutliog QbUh kOla moz'e bilj I'mmih ve~.t.znad tn!dektUaI~lOg :5uda.1~tll UIK<)fn~w'i j.pih :puslinj:a:ka je tflj sto njU).. ~en slij.". poU'el'ie svedene ovan. U p:rOlll6a:. Otn se lie h.otijdo je I.. ao :nlQI'aju . rUIg!.i\V~jt1.mja n 'ada to uikako De pretlstavlja stanje pra:zni:n:e.av.(W mn I tijelo ne djelujll u suglasju.!Inj'u zenn Ll:ebaJu 11 torn to hi. [e 7.ada.On] V~erujll U svetost tje1es:rlOgl'!I(i.akoja sn POhNI.asnvaju.i.rI ~l:.80 Ill).1:l.na bila hi odbaeenn.jL je I'ad odll. n Jedlrm halja i jedna zdj.!E.lvijek Mvojeilo ad uma..u'eisprw:nim s.e puhlje s vlasuikinn.o.oVQ posljednje:.s.~:nl~titi. ill prostrad bio. sFede i osun ouog kojeg je pl'ivr1emenQ nalJravio cd osobnog v[asnrnstvili.sazl']Jev~mia solol'ija" Om k.oLtl{{).'tllThie.predovaJti.a.je ova od. hi F\JU(l"anfli.lmje triliku p-aluji! 11svi$etu 111 no . !i sva )o.od r<'tzloga .ka jc. nil pl'illljeT ulml. svaki rM koji ukij\1. ru..ekcije koje su tm diane Ujlekom rnda NQ.pl'evl~Hlaya pl'a'lI'i (lsjecaji bl.sidon proizvestj laj' neiel.orna (svei:em&e halie].j tro:.v'o6i:ta:vl"l' ill'anj.l1~ta. .l]stiULl sflsLG.sknstv~l. to jest.alna afiJuDilcija mer-a sVllgdje Lm D.meljiU JI<l covjel~ovom iivotllOltl i.atno:sti .lja p]'etv.. kao da ntsu Vl·cdnij. x 2{) m i pdIi~n t.!. Ql.pl'e.ClrliH ruto z-d.e su :ii:11!I~i 1s.." slikovil.lella je najllol'il Iti}ek proliv tUPQsli uma knj. Osv]edo(!eJljetno~'a do(.lCina. jet" miS.<l/fI.:og sustava uspi1vlj~vl\l'ljaiH lUVO(len}a u 1]-l1n5.t'ori se )..l]}aovukulijt~ 1105'1 sprt]wa take c]a mu visi oko vrata ilia sirokoa VL·fC~.k su na Inirriuliil. s:vje:lii]jJ" cjel_o- Meralne.dllJ je t~. Ze]~il Z<lliosjedovanjelu je premabudl~mLl jedll<l od mligorfh $wasti koja op8~'ed:u Sl1l1il.Tak.'ed(wmka "'oj.seL ~Ii ccttl'deset redovmka ProstQ'l' je dodljcljCll S. NjibOov.Ie.1r~. na kQ:jern sJedi.ij:ijti PI'OJlI<lI~'.~apQS.la.nti n~dovnici iU I'OOr.llim1:to U P!N.slillvruila flulduoet mentalae djel. neee ga izlJi'e~vati lzdJ'znvajuse na sVMakvc moguce llfJ. a zen j ·11'1'10.'alstv<'ll.J.l kako ll'.lllostt Cv'l'sto s am uv jet"(m da se zen samostanl nlsu uzdali urad i dfeialnosl Qdl. iiskuSlvo <II ne k~'QZaps[I'aj~Ciiu. za zen I:edovni._o. pod drvetem i na kamenu.Lklicnmn Zi.ela. &z Gb!4it\'.edbeuici. (l slavan.rati lI. ZI:!posle[lo UjeJo de UJ."lil1Q' psiholoSkitru.opr.'.l. akn ga Zivi pr(>Jllll lIZOnl nil z~v.ost uma kOja [e take eesto pt'o:izvod umirujuCe Jn~j1tadje uop¢e ue vadi do .av praktid.lokQju praksa :o.cuje t!'oiien:je tje1esil. U nsporedbl iljegove S mose se reei dn je bogata opremlten.n:mje dhyane.. Dni.v ee pi'et1~a bre]u I. buducl dill _seprotive stalnom ·pl'ez.kQdm' ooJ"'i.fror.vlja§lu dID. iJli z6r.z:bOlg kojeg.CiifiJJe u otpl'ililte 10.t'ide.J:"i l'edovl'l1iks"n<Jlllka zena bi bila do razine pul:.o n»ego.at:iJma 1 lmr'j1.Qj!i f~le llil.l:v.1l'lle en vodl jednomoderneg .8 Redo¥llik nema pr'lIVog jastuka smislu uvijek biti na oprezu kako se na kraju ne bi potpeno Zau.apil. )o( 1.rvllic.ot.s nnjru 'In:ba .tili ~on do jedrlOg v~likog izblijedjelQg pt-eluiVtJiCa od oko 111]. PI'obhmls vecinom rdigmo7. da _postpj' tl..rlili ucitelji Kilne i J..ji od d05iZ<lIJ1jl1 tocke u kojoj su uklonjel1e sve nllse l(kje railikQv. PO'St!eljina ~vakog od I1ji11 t'ii.'Zavillljeprotoka k.5 x 1.tkOlll redovnfkn je jadan talal!li'.lVI10. .tlJu.lle prakse. apstrakrna tde'je koje se ne odl'aZ<l(v8Jju slI.Qt zen redovn'ilta.'Hl.. mosda l'lajjed_llostavluji 2lvOt.r'Q.lI..lV!!lllC!O't]l podmtju aktu.<l'd kao nekl Ita]~o:z~. No.slinii! se lnOra le.e usvojUi L.n00 HJeI.a. britve :i lJel!:.ir~In.a od 1'H'p-' trulezl. sjec1eJ. a viiJim i budnlm. tU:D. smllU'llju se bez-:vdjednim<l..!$!.m'fx'no..voltl.s. sU'<ul.l'Usve nl.i. J~r oni 1\1SUhe.w.]ag. U Zem~ je OVO posebno ta'ko.gl.v. Ovo ie barem [eden . s<'lsloji se'Dd kesa (kasaya) i . poronula o.isli koj.posUC.dje. Mor.. OiD'la Eng*1I. .aZno i uCiJ.'i.o ID Z'bna. J)uslinjaci za Jlls1jajll da postoji Hjelo i. zen sljed~euici ne odobl'~Vlljl1 pllik.aidlciJ'.ostL Sa.Jl! uvije. ilt prosHrka od ro~0'2iliJl!e 1.tl!: vfili.e snage svjedoci o ispravnosH ideja.bllo di!I je ]j1et. medliJtira i spava.je j(ltlim.

nadati da oe Be OkO~lIt:.\toevc U gOl'kom lle:p:l"ljatclj.i a-s.pri.jna st .i!j r1!.l. je~' zcn ~lo.olje mogllCe st . ~l1dn6i da 1111: moie igTlOJ'i.ftjeJicll.t6ki SIJj tedovnici {}[jSli u drugu krajn:josl te se odvoj"ili oak .otllcak. p_l:oliv sadasnjeg drUslV'IlU.aprnljfilill i..lc. zen idef.ak. iz ~odine u godinu..iJli vee iskOl'isi:iti 1>lOje ]~a:il).i·z.riku:vne liaS osobitj obrok.emo H se ika. ne iz:g'ov<)II'a se ni r:if:ec.I.dteUca puni.ll redovnikovQ.iaV'<lnjem petpuno ne iskorijem.vOl za zen l'edDvn:ike~ Jer kr{Jjo:je Zt1:itCenje :zen. IllerJtt· tun.c u gong i redovnici iz]"a. ooo'ilfZcn.ko. Ul'edenjll.I$tvo.<"I'I' d:Orli'Eak. Ako ill uapezovu van il:i . uema ~"nzgovo\l.na..l:jMl.ie dill svalU redovil!ili.olml_sIVOi 'ooovluCkog z.tillr[ S!OOIO sir"e. uose6i svoje zd..Je:lok.a.jecanjel'(l i zadr. iii p(t:)lira :i debro su lakiI·.. jaJ):j UVJjek ti~'IlJIiZi. Milo ktlll.'Vi)oUI.~(!'Vaomti. necilY:~ se sutra.·llZu:ju llhljucujuci nase Hjclo.aJilC.cio.:1kve:>1< ~)!lJn dane.. prevla(llliva si...ista posebne .mllh lipolpunQ nevmih :tliilaka u !iVOU).elikufl(:bog~'J..tlie 11.(1 deset ~iJUh'O R. Stl$[it\' el~ke.lIpJ"ijede pt'eM dlla da [:lobl'ise $V\l Pl"lfavlililulkoja se fJi.cvl SIJI obroci ovi gOl'e opist~rl!i!. u.~lmzi~elje"rlluku.c.(l.eJ.OS[ hm.ije pJOrr.sI~. ·ond~ h) . H.1cte· as.mi.iV·O[{I.d.. sve se zelje ~7. .&vono))). r ~'~d.aju nl. Jelo Je:». U IntLiji Bbik:shu nikad ne ji'lde poslije poclit"l'e.j sLa.1!l.at.nna sam [edan p.e 'iJprJjati po.~o5 jlednu zdjclicu m rw.atru poUcaj k.. senll (]si.i..iQ'o'Vilcij posebno ne uaosd u Syojoj :klllCi. s p{lIS.lll.ve !k.obl'ok dll&VU!O.celiirl Ili pet i pl'tslaJ.e.rari Oi::lilk.e njiegm' mjemi ]Yl·os.ce. Ustvil:l'i.je m~e.o billo. djele k()je Z svald no-s1sa sobom su ed dl.V]O d(IVQlIUO riZe ili juhe u da z.(lem se r nlk1:ll~e' ueeuJllo.kovit.juJ1.vffele" il:l1a n:. PI:f~vi10 .vje!i. l!:l"a:no rWUJL1.!lilie niktd\. SI·edi. D.li se ll.inl ni'li"pre:tkofn? Ol:a.s:. no prije Ill) ~~O stvamo porum s¥oJ ~'a$kooJ.0. lI'edollniik ruspnlzi sklopljene l"uke..e bili ponovillQ' or gan. u amer(CikPill ill e~lgle.i d.tro! jos dok je ml"ak. pa SVakiiuztma otprilike sedam zrna !"i:f.skel~zru::n idlealfln 2i..St'. pr!lmJeli l s pesudom punom ]'ife sjeda iS~l'I'edgl...(l:v~{ji~ p. 'Pos]tje PQdne j(.~tizgrtanje bo"alstvOli i 'IDmil.'a i. Iljib.i1uono lito je ostalo od rucka.$:. l s I:lI<dlirn flliLm'esJima i IJr<lvul1a te ill PO":I'~d~Jlt U vl·jje~ne ohl'okl1 cuje se udfll'ii.!1~dJlo'scu ljllldskog pom..nleJekt.. i eSlllij~no~ medu:iiJ'n.ko se cln.oih neW veHkodu!n:i 1?. trelJa -pojlesti !liVe sto mu a.llnru id~f~l l·edovLuCkog:fivota .alk.kom SJ!li.s"mja. Obicilo lli bi:Ji~.sl:iedisci.ruku.·eJkJ.nog<L OV<I!j uzuna sV'oju zdjeliCll. . i. a zaum .ll'eunn meti svoje stap. 1 Zen pod.kelizam IlUi hilo k.ljivim.je'le d() bl!j. budii:st. zakljiu ili d!a..a njiib: ozbi.e se (hlhQva premitudih I i)struill lbica koja i-ive ].1vilI'lje 1 PQVe&..~ sprernanja :r'/oj:i. Za vri.as:tjecanltI. Meitut1<lJ:octlli ratQv~ hi sue.i od!~'aZllJ. d.raiH klil11~tsk(l u.e .. tr]ja'lljan .m z~'lIm':':i je ])oslufltcl.1 slo je takodel:'" i u dlliliu c. b(lgOlt~j1 Sfu"Ollla!:ni :uvii'ek lLk:r~{.javajuCi nad kt'ajnjom ne:!·iJ.ezdo. Sada SU oSlali s].·.skol.dJ:'wtven.e.'I·a9".!i!ct.vwlje nasihl ]lil~Visjll moei.)J opceg bl1dizma "V:l.i.j.i6e za j~lQ.tlpr~og buili7.o:ji cltlUlg. i.Cin.uije za poiedtnafumn ru uMionaln.lmo se ovar POl"icOilj za. Zen redovnlk ne hi h'ehao jesU m(vecer.I·avi ..feme jell.anje m(lci samo jz puke .['edlo\lniid. a ne SarIDO Zeit zado- vo]je~ruJ('!pojeclltm~cnih hirovu Sllkob]jiavaju i zelja kale se z<1isigw'!:o O'vo S~I ll·eJn:". S1ro1l1~!Sl:vo! jednoslavnosl je njihovo Pl'!Wi]o.culi samo VlJ<t povrs. n:msta t SeVCl stme o meet nlne spcosQbnos!ika{) I f]zicki pl'ed!m(~U Koj~ nas OID.ciSlt.Otcl!a skupila i kofa Jnoz. i De kuha se u.~ 00 p()vr~1lI!~ ukiselleneg pov~'ca. bl st Qlak~ao savjest nazlva gl1! "ljeiuW):[OIll 'brwlom". [. 11.JJ:i ue sjcrJaj1l]dok "oda ne Zo1ZvQl1i ".pille...di se ]li·ti.. od unutarnllh ~clej~ koje leie U nsnovi jedll1ostaV1lOsii t sJ.'1 l:Iije l1l. tt.u.1 (j'ii'(ll'll ~ U . (hrida.mi au LWl1i za otru.idi .a~'llgi:rn l>vjetovin'Jiil.i4ine 1I. l".l>i. viSe iU I'lIwinjc.A. Kad se iell Inoc. i"e a.·njusl.~avallia m odvajauja.i. pOlSlllzitelj ga. sastoii Sf: o() ri.iziiriilUQ na poLpuno dJ:uga ~i. OlaVlll obrok [e 0]\..u [edna U drtH!)l kilO ugJuj...u. llilko u06oullH.oorllcilik ]Wjt se Jede vrlo rano uj'-l.jiJn temeIji:ljJ&od onihkl)je smo navikli vidalii edpoeetka povijcsU? Mof.dJ.ze :iz zenda 111llOVOJ"C".S<lSloji se ad rifle (ill nie pml'!:ijeSrnte s joclnQ1u). mali)! kuUtu.ovl'lik dl·ti £ldopi~Blle ~rr!ke"dok tdjanje diana 0 d!J.. :st. l{ad . Dok se z. Zar dl'ltstvo me Jnoz.rzillva o:oklriJUl suzdJ.lje.sj:t.'('l sUlra) j meililadja". na.~)Sle ultiselje:nog fo'vrea.r njegov d.J.posluZitelj~ sluie i~nl 'i t'1zu. .e ]z svog o'br6ka te ib wmdi onim llev~d.::1J1<l.."be~ ka.

l~i lIQ!l:olo·. i djdiCe koji OSUUU~·.lIko .lP'ilrl~1 [judi k.er to je nflihoYfl. PI! nije I. ·skupljajuci.111I]OYjh:'l. nfihovoJ dnboko] i ~S'l.. Kad k. Bilo to toCno il:i ue.l1ub'<l j tzvane. Duh lIyak. re'igi.ke.~jecali t1(101Hw.i. moi.e r nac. ponpahl. Vod_a 11([00:'". bliedoika Skl.l. :lmlboro. Takoch':!' 21I1<1j1:1nesto Q po1]0pl'iVI'ecli. a I11JO'lda&1k.I~ize iU ])O'Vl·c.mjerak Z\/Wl ~.1 vedrl. ob1. SIloo:llnosti redovnlka se na Luj nele!11 sveobuhvntnc :l'az.mDmC]je ae v1dl~1preko ciJlog I. jedi'wIIl ctr"Vell()m IdadolJ] '0 drugn i po-slu~ite~ji dooos~vnlC:n.to i obi.m1 prose.dtlll fJ.[ aim zdjeliea pere. li. POIlOV!) udarac w'venih klada i redovniei napllsl~llu prostorllu u istoj tiihoj l p~'avnlloj povere.una syoje I}()·sulle i POltOVO ga umata. mjesto oddava 1I uajveoom UiOg:UOPJll redu. ~fko [X)·Ma sedam.ja!) 'j:udslti. djclu}uti za:jedno na osobnost cest.cni lez. osim zrua riZe j)OUUdenih IH'lle obroka Ilflvldlji"'im bicim. lllonju PUIJO rnclW i rjelesno ] dU]101i'l'IO.m U4 . vo~ht Sv.JtI5!. vh.lju dosta vremena za $P'L"'''l_liI.plilUe.pa se U nfrJj Sl.~HI'ij redovnici jedn~ ozbilj~I(II.. krumpn-om iii daikol:liolll. uprn v i'~eljc . neke skupin> ld. 011. Svaki redovtuk m..oji se jo~ uvijek provodi u svckom [iJnZlii umfoo.inc.eJj.amogu I.ujedn:ice cija ~c osobnostpI'o"jel':I1"'~ilI .vij~lji!. k1'l. Cesto sanu g~·ade.ji. rad je njihowH"cligija.(llJ~Q da goto"'!) :ilij(-. . M'I'[lnje koie se uglavnom doblva &'0.·cjplavljcn Va!lovill1ll le!jlw~ J1w.ill tl~ijl'iii6e 1l~1. No.. 1\. na pO$]O'\lUl1'l O:ko il.."iastitize/!(10 i dl"l!ge zgl'ilcl!e pod ~]adzol'mn s~. ] 13-u([u. 0 [1<1 sc pre~. n:-ruQgegodme disc:i. vtdJj. l. ekrutna plliiull tifl(ld(wnog komercijruJi:zma i meb.mlostnlm zen uCi:t. <iii OUO sto d.t se ObiCtlo· sman-a niskim i ispod Casu itulbvi.ih se moie v. Rd.o[1~ valeseeuie.fnujstor" Wi nhlelj dus. Redovnici ce. Obicno 511.fl(:hlmradom. viasc'l1.pOJCll() '" zeadou.lU to z.. spreumo tlO'inuztljedni dl'ugima l ue preslru t'.alno lll knjiievllQ obr .wo . uesto slicHO je cilj ] zen ucitdj:" kOj] c{. :nerli<.akJ l'iI'lcb\i'uik pum ujeme 51i'OJTInillf\l'CCU zdpdu. Ijet:i oko po]u ses~.i.t:·k. 1'1110)Im je law Ull [ lu:(r.i af>$U'akll'lIL:I obuku.ola u zendou [e 'u5enje kroz rOi.l0·jt sklouost da ovl POIOt1ji dobiju l:llo vi~e obaviiestl 0 i1. [ako \ ne moze.ivoln II zen snmostanu.d~.mdzoI'lli.r.nar*~ p1.. 11<1 samostansko] ze1flll.d.oj<u. ovaj: lIsmnlje:lli ()tQI~ ze-rlJI. v ode ceremoni'jlfl. $\1 vrlo ohillni smstnici koji se bave ~ifl.:um 1-111.i.tako treautno p0J5. 'U bJizilli zendoa i })I)ID'ovlteljli mji se dOI1l(w~ :1"ed"Qvito posje6ujn"bog zalilUl.\~ IvlO Ill:ohu"l:je:nu 11I:.L i:zr <lY:I1oj vezi.ijliJ na svijet.zena. a povrh svega.. a zatfm btlSc melhn Ubl'USOJl'l lmi~g sV. 0.'. iZ..!. . i lei' jel' ![LkaC~. ada pl'uZJli kno l pri]e.'ljivosl r'edQ'Y[lik<li je 1)(~\slo'Vi '11"<1.da.slo s ~'Ml)vn'!ci_mil poslllpaju 11(11uzne i JJI"ivid. Te \'ati. m.v'clu. k_tljig·e.N da mm'aju uzdJ:'<\@\'<l:ti smm ~ebe" Oll. u stvaruom ii\fOhl ()1l1.SLoka. Cak i SH!IOi ur'~ire]ji I){liiLoj..da biti 1l1.bl'!IZOVaIlja k. Mm. u kojoj su i usU. Oni liUll1h! s:voie vlasure kuIHO'(~.lj<!I.rllcnjaka.idjcli.u.. Oni ne dobivaju form.jego\l knnk vise njje mil'Llo lI'tou'Sle. Taj lctiil1JSlve:ni sustav o.Oni prezlru "meko" obraaovanle i "'ide ".zlmi.gro biU'e.e gln.ll kD:~'0 "a7. RedQv ruei m:Jl'fllv'!lju samostan II snvrse= nom j'edu. kr-oz.r~rcdv~den za u~nje kod knee. Za oneko]i ne prcdu aV(I provjeru vBe se ne brine.:1 slru'i~illl 1. 'i Z<l!lHtlO <!B i. Njiho'V' rad uije nemaran.j~k. Qui rade is'~Otako tesko k.la. Ka.i suuledno po]jodjelc1. odln1<111na'lton dQ'rUCID:1.obiv·aju j(~pl'aklicno i uCinkovito ler te'l]Je:lijno naeelo 21v.a.i se uspen ll<llnlg do I)j -'.'to :rl(1D~)[ljn dosta odjcce da bi se Q. ~0::. (!br'ok se 'll<wj'!Java.ul\ci da se.lIjo<1 [e ovdje uvljcl.1IlllJi jev <iti duh t'rn:ri!h uCitelja.t\.ld koj."lll~€. poslovieno se 1i'jemfe drl Ih ntdt!l(~trl dana gurne Jm::ko litiee kako bi.u 11sULsjedna sela i prose t'i:f.'edo-vruka. pJ:-i. redoVllic:l 0 bitno edlaze miJjllma daleko.lJmluLlcad.!J'OO7.1.acl.] Zf!lldoo. spu§te]]ill glllv.e Bovfek se mO'i-e illl:?nosl. Pone:k~dJ tdu 11sUllnll po drva za vatru . S!OI~vi s'~'. I...!I...ie has dobra poznat rne::-dll l<tichYlf~.ailU! su sale.lk\ od nlih uosi uzase 'lad se pl'ljllvu veda sknplj<l u vedro ko] .l"aoc osobe. zbij.iv.i ~ uUlLllm'flje ieZlljic.:1"ill secesto vidjeli na seOSkoj cesti kako VI1!n1 lwlka nato- m varena bmlllevruna.r~}jt] II. vjest] l'adnici i Ilffllfcllj te2iie'!. K<lIllavica danese na iwijet s.'i n tom c. nemaju dosta hrane d·a li.terijaHzma.j~L Na_kon lrBC{l iHeelt'vl'te pOl'cijcl'i:2e. RedQl'nici au snmoupravno Uiclo. hd_>oje .~e.o 1. [{ad (jtiV(li SI! govori 0 lUtCeUU1<1.mCanoj "roel~lf'i?iioi" re zmli§ljalik. Ako im dan nije .rno [lOl'Col cinjentCl~ dn pbs-toje !leke S~Vai.lo neljlabazn.

·ua.. Oni koji jo~ nisu 11 poL:lnmosli sllV.gg 1I1'1l~ 'WJ. 'fru. poillniti bilo Kilk\!il r'f1Zuzdmosl iIi c·ak zloein ~ ~I $Y.' iz. PI'OO bdlanstva). zeU. se.ti ]~epeol.o. 'I I'ece cllV~_l'.ok ~l~ddihin gnjev ltik.{)j!deji.ho. ~ednO'm 1l'edO.. da spill klpi\uc1dbe. Poptn nell:ih srednjO\I jekovnih mlstikn. toka.araju'i. njegov vtsoko rcl:igiJskt duh pun PQ~loViln.Iz If>'''sU !'ailOi. d.:~.·Ii) . vall'a.pad je [H"ijci.. je hl.~ak. zen u. a kad posrnn.pa]ili moju B!\i!ddhe?~ samesvjesnih 'l'ank a silane razgl:ta. II zen samostanu se nad.1ilsveti sartl'(I.. pred ui cHne... i z.td.e god gaj pored po- d:jetf:ltmn na koljer!im1l. btlo je strasuo hlndno.on1. izgo:a·jel.!\In • . Kad s taka d.uhovuil.W1g) 'iz Ming dill.e.BuddJm. ovorle: "Kad. Knd je pravii10lll <lutiteze. je V stva!.bmki CHvar je kasnijc iizgi(lllio obie {)bi--VC zbog pl'os. l'eCii da nama zla?Redovnik je joii.. il!li "lie ]jj onda bto u pj"itVU ill ni:je?" rank!! ('fl...npravil!a samnsiena VI·tQ sll'oga:..:(lo 'undO' jg~'lI tak(~ velikn mo. ne pl·etflcS:i. tome S'II'jedoti.gli] U ])oc:luc.agregamili slanja (sl~rn'[dh.:rVI10. "dobRi "KOjil je !." "~\Rd je vruee.a.lll=J~. pa je sldtlUo.?~ nog Bliddhe?jj sarira ad dl've~ ShI. :loe:11 unp6e: pl'e.e to u ime zeona. lljemlll.'l. ze~~ oibilYija .cnn obrazovamu koje bi se mog~e J)oboljMtl.ad nij:e pan 11l1l o."tiID4l. oko Qgnjista harubusov gdj. I.st od pisanja evasve k!nji:ge kn.l'vnnju zena. gttbeci !WU kOl1b'oiu nad sobom.ori. Teorelski.losl<>\'tlQ :mnCi 'Ujelo'"'.kao kl·~tUl Vairechane (najviseg neka ll. fovijest 0. lIzdigne visoko . Zen 1.~ao da nesto Lt".jn prema z.1)110' Fe vrlo sklisko tlo j mnegl ne lffi:pcij'evllrftl hm:Mi U"PI'..ivotu i radu morase QCllva!.zh"jeli 11 ~_nn{i.ari... GlIWlIl' IU'liHHI.ll l:iT'd.1'UI Y'e~'inji zapuo se l"mbjesnio IKoja god Chi je Tilitlilk1na zaslusa somstog zen gledisl.kakQ Tanka odgo'l'ori:: "A.. poniznosn sjediflilo. ~sko]"ije:nll1 PO][lOOUi srcu i tspilili Casu ponrltlosti do dna" 0' je ~ llgrlta. djela svakii pobozni tmdIst treba S!lllnll'ati bogohulilmlOil te ill treba jzbjeSillJi !(ti.~ljaYl"5~t\ '''eJ'~~ ~l\"O~Ii!.ct:W praz~ ill.JI.li'l"e svake uti:ml~e i svt iletalji se provoda 11Sti:ogoj pod1oznosU dnhu na nebu..Ih-hs]aJ) jz ['ang dinasHJc zauS:hwjio' 1!:l 1. t'l pet <lg .ega~nih SLal1~a nisu ni. elements IOU kOllU.i"'illJl%! w~ '11i1l0.vl1ikupilao svog l1." tclemo 11 se poneka~ preobrate jn slobudomnntke. Ii.eLttl se Covj.ko tu ne budem mffiilO sarira mO. reee: "Ieliko je puno .jeda:n od o:oih momelsa dode Ill.~l' M'ej].adno. vidiievsi to.'lred"!". I 'ISk:up]~al.llje i.egov tlVot bude pun.J!Zlreee.I~Hel~~~dnom je rekao: "_.1ko 'OOg(~'I'mi "ret ...g petonjeg.. ·Cettl-:i." SI:nmko.g"" p:I:<:I'i1D lo.calilcomoieii.ilsUje pisae knjiJgu deset hv.rJO keban. nema S\lnll1je da tflkva.vo.(l:i:mnadolazectm godirm:ma.ekov leleal.1 dosUgmlCa ovog Thillake' 1i:. a cetil'i elements (m . go'VoreCi: "Kar_k(l se lIsnduje~ .Qji se n>1lilZi u o~ta"ijlJ.· ZiVOI.Jmaj~1 maha pa ].1llili zen mogu. .1ll:e:vt·ijfldlnib lljela reiCl(lvl]fika.<i .Cital' un:ivenum ] ni. lci.ld. Te jc one lill) le spasilozen all ne potone IJII~ razinu nekfh $. tlc:ileli je o.o.ednom illne=Jwli.redov:n:ick.b~n:lta) u7.injovjekovlli.levrijedn." "KakQ' inoici. <I psihQlGgija i:~1\(y2e spremno ohjasnm postupale lrnkV'l':degcnerncij.og pepela.ie ogl'atliieen 0.gll !Ji dobilt:i pl'ooshU(! dva Buddhe za Vfllru?" 'Sarinl ]. ll_ag]aSlivlIC.j'\et. ~1u·I.11llIl bUllizm'l I1l1ill~I'i1Inog tllll:og!1r I..i. (IV'I je prica ZDflca:jna i SV! zen u 'Helli se sla~u oko d. je oskvmue . sh>aSlI~ pa uzvikn : drvenu sliku Kad je Slrllko (. (j311_ >!'.vjedo'V<I![]~<l prQlW QlVC Thnakine ornte bezboil:looti.~.d u zenu nema cak ni a'lOlna slillllil'i koja bi se nnzvala hvallevl'ij.'li:telja 0. gapo ]jjC\~."l) se upMu. j'edl:llI cd tamo pohrrnJljlcmb El1dcU-mlil'i sm~a hr'aJ.1 glavuom gradu.oji.h mlsliika. hllm IUsru1UsiguI'al1 II njellu p ovijesrm istinj_to~l.

"VQ .~sel .· ~"ece ItCilteH smijeseci se.~I.k met1.uj.ldil:l!li'l..1 .e ~lll bilo }'..:.·Cka t1kme~jitelj<llli:!lzrui Z('. uko1iko nlle otvo~'i'o oili J.e 'vjdenje koans: Iwje ~e ovaj dao zn kl'il.jel" [edan .r.biljna stvar I ~¥PJ'.U]Su javni rooov. .e jerlItO'Jn pokl.rulJe (lw~a Hi feisJj. s)l.. Z" 1.t sabiran]a misll .~a.:51o }pm nenuo.. (ge-a/.anj. ktl(lliI.Je J05 tl~IJIl~.. a svemu ostaiem poklanja se S:j)O'!'eOJlll pai.~a~il.ta 'ZCJHl to petrebnn.1.nsma llik<likvill ~rlliel!.. Nr.!!. i Z~lil.110 s "I{~$li!og mEto. AIW Ie is gl.edH. magn sc &1. ?el]'(i. Z~I vrtierne tNljOl:lljfl k se~/ulI~. to moze r<lsJpnwiU s lijim osobono za v]"ij{~!ll. sndl'ii i.~u sUil(lvilHiI nil ueke stare I~f]l. klekne i.sLO. oclgovo.:MrI anau .t.in(l. SVilki dan Ii lekom sesshiua Odl'.0] inevc)lji kao i pirije.. 5vrurl put ~ ill!!! tled. ustaju nmij" no OblCIl.[i dlU:VllO\ 01'1 sU81·eIl.kim (lSlccajmn ponrzncsu i ' .tm Q/)$f.Se y'~.ail'oifu je z'liliGt.I)i bQl'<lvlli~ PO.$!tlvIJanj(!-" redovl.n~(lh.{)heuik kojl se k~] l~IJ 1U~:r.IDi rad o.vetsll-ango).pl'Qm(!ltriulo~.ied~mo je vazno.-Ijll po jedin<lcuQ {~OI<I:.flpanlu. se l1e:koJiko pllht. uisturu. k ucitdju ~ predstavui mu svoj..Clenja.a. lJog. ']~adUI.'edovnik treba k Il!CiteJ~ll da6i cl'ltiri ill lu. je zhi I:k.lliG~. "l':dOl'.l-eiJ!I ove 511 krulg'e Vl·~.1l:lJl0 ne uzrokp~. tl'-eb. ne obl"iiies lica?" slwtl"teljl.Ij.etr.ml stegu redovlIika.esvijesti.ll.Il.e sam:enct.. . Olucl:lom [J saJ~laslrulskorn iivOlH 1lOSloji 1'<I!Zdohlje koje se posebno o~v~lrasa rl1entW.'IJrjj.lUdol"oku.I':.kon slu.Q' l'ed()v~'1ik m:isH da iJlJ:lIa aljam v rnzlog za sumniu H l. nego (fu:~ieuicnc]a [e ivrdo~l'lll. se POVblCiiz sotie u ~:ll{]ji'azl'oden~ eeremoniji II lwj.! Istini Ze. i tI zendo._~imOIlO:g kOjli [e lJl)so]ullto ml~'lrl.)lJeSnlC I ostala djela Rido..~ redovl1:ik hu]\esorn.l~.?:melIt~I'j. scl.(~).~:ed. !(U}{ilall-krll. Prlje no SIb p~'ijed~ prag.:l ~\U.~fi~ seM/!in.ii<1s kOji]cntm:"iina s.'lJ11 je iakJ}(je~' zbil"k.i"~~~~a~aniuz.<l!ZlII sobuili'roci ruke sklopljene na 8~"i.l. D a j mi nekl dnlgi . no iU.'l siotiJ:lt~~ \lI'I() ei:jenjel!:ili koa» (l S ~i1]~Sl~oo.i g 1r. jo.ISbia aJi lanac on. ''''a SVe!)fQ vjelljujuOe spozilaje tnO! a m Juku pod I'ukn s dttbo.:OJ<lnd ten knjiga kao sto su li. k0i1}pJb~'C'1Ia Omit.nja.j-e\'u sPOSO'bB'l(iSl.e tesko razumljlva PJ.I.kom rela- bli. ZCI1IU. ih ne omera iiikrumll.l"l:I{$jil .Il-I'allg) rZ: ~lmg (~m~~hr~~ bio.IVt'si pl'oo.IWt.Yojst v' nun zenu HJll~'10 j~dJi!osta. d<!lUe.· ccnje S'fS.oj je ~ llSaQ.IJl!(l tI trave]u i 4. mekoee srca.om ?:!lJomom' kno ZH~~~\k:iboravak (.~J:n koljenill'Wi ua podn..e5.j.'k". ukol:u'VOZlI.~. I"e(hw. -na.lcitclja ni za redovniku" 110 je.kw(lm..f.a i.1 sobu <r~liese na vrto fon:nmall t s. Da btsmo l'Oi)l:'ikaza]i.-hog Ii[)g<l Itlirlisciplina zeH.di ili lZl..e v].I~i«:.me .ati lsti:nu Z'e1lU sa svlm im'o[~'11SI'COl .ad dode 11 blizum nt'lelj. Zl"JI .opovij...ci ~~I.ren1f. vi.o 1101msh.od~l kl1jig.jiIlla Mi:mIOl!/ill.':iU n uc:ih~1 jev 1.lIsolmo fzmijeniti udm"(.<l o'~ Flek¥1(tii'Ct. sru!~(W ~i1aci lei.i'-ius.jlUi.lCj~eljfi ova vjdba rn'oie b1'1i "~'Io napOnlft.eso vi )'ojatno odl'ZavaU dveput dnevuo 110 Ujekmnposebuog razcdotDlj.a una vdilm morelnn vrtjednest.iteZj Oaj-o Kol. ili/!lmQ/.r. redovrnk se moi~ l1larn U 1111.o) i ]JQJ'Wvno Il~(h.~rl.ei:lstllvlj. oslm predavanja rerlovnfci illulj~II)e8:tQ sto se naziva sanzeu.<I~"rr.ievfu pn'!)~lovije-d.C remonljn zal'i-si.I'?IUlelli O'~lcefit:n:lcija uma.a~lQ.olli.!g.s. a k.'l (BS. vrlo Clz. ladora/.lv l11l1jo~ ltV-lJek obavijen H'V~J.iaSl)jefl.ka PI'. [{~\'<li!ln-hkllg() Je I!I~~~~O"'''.sanja seriie pre.ugo.a.k.. vcljacL Sesshin zna.v?k.icku p'r(lvjel'u" U damma kad se ne odvi.g. .a.edl. Oiiniti.ol(lvanill.511:1:110 Sk. i>"Vilki put s ~. N.._~e fJ.'ovitosl lU.~dtm CltOl..I'OhZdobhu zt)a~mm k'l~) ~j€ttri d h. " Td: jog ruSt o.01" OV~I tajn. Kad se ova . 0110 shvaeanja pr. ·zaSlo. rriJ(~ dokona igra ni za i.lUtl:l.kigmlcsj/"I.I . dok zimski pOt~u.s.l1. l'ok<17.all naci:n cl(]vija ~'mi~[jV'OI. ne r.ilavauja..j~~ velilki $C$Shin.~lje" Tijekom S'/1sshiJid.IUc::i 811 ~~~\'ore.To ra~I?~)IJe J~.n'ek~ PI'Opo\'!. I[Jd.mnzm za srideset rerlovnika za'lllijcllal 6 vise od jednog :i pol satft budne paZnje. I).se td puta poklnni i.'UrWH per ... sa7tze.nlgovCli'j vee r~Qcne {H11<lziU iSllUllren ob~CU. kao .1 osmn kOO. eVIct? ti .r!a~afl$ltu" Ri/~~.lrokll. Kad z.(lvniti obzira. . dhm 0 dil~1l1.U1~lsto-padlj i z(lvJ'!av<i 1. li-c.Ol sjede do IuiSHO II nee. Op6ellit:o" li'e~. ti:1.iJl[L .!VI'~av.. U tic:iteljll se tmapotpuno povjerenie B-Lo Sf! tice njegovo.fla§ PI"m'].vet.

5tO je pecsao kn>:z gtflvna wahl. oval put.zivot pr~~'utaj{.ak"tl Ul"Ii't'zlaum 1I lU)enjiJ'Da ~:. k01l3J3liO IdlvalivsJ l"Ialmina.! nj.ile spHjel'" u Matu D.j dl)zv.e""jek.11~lO postiei t.3.O[id'vadesct godina ta_m(l. I1<lJtl'ag k uCiteljlU bijaSe sav u znoj~I.~~l mo~a pl'oci kI'pz ~"(lzd.gled'1 dolje Ita njeg:a 1.I]]t~Uhl.Za (ibl1'C<I:Valll.{:mel. . Pdje no..izvml<l_ i izl1. u~ltell oe~l. Maitl'cya j(l... _stvm..'I/.jem. opal: mll pljtlsJm preko llh<l .H) dilibmu nlegcvog zn. 0'1"0 povratt iHakuil1<1 k svijesli.. ~n~a mJe zen.!:. Da bi to ucnlio. "0.7.fell d:l. I!lI'em.ati.worl]Ie'V'e!l. Hakuina sena u l~!prultl.S UVJ)elk. lU'iUitilim~~ J?:.1 ucitelje'vu sobtl i i~C'Jil)i.rna d(li{ je Isao okolo po selu to.'l.:i. il:l~I~.llcenik dobija pravo znfIJ1~ezena.~njeg ZiVOt1i!i.a ga go'v'oreC:i: "Ko. Pod. Yl'a:tise lin Ver<l1uclilt i pokloni uCi.o p:libjega'i"a jil'iviw'lo neGovjecnim metodama ~nimalo wJc dobrcdusan.~lelml1 sposobnostlma re (lol)l'omkoli6'jn(li~ I]stl'aj~ostl .. Ucite~j ga medullin jos 11(: O:S~OI:lOdi vee ga oznalj iedllako k.te}ju koJi odV}'.~~. ove n'''il'ide i neiskrenost. na veriiulrjj.upo-s1.i zitdJn lUNlC. "Sad ga UU[ls. anu sebe s potpuno osposobljen ul:Helj. Ir. pOlrei:Jno je daIj]l.. \:ICite~l~ l'e(lovnik moze k~I1.ie SflOlO·ol:IIJlcromnje.~ I?O~l~~:.: nakon ~o1ililll~eg postupanle. Kak~ str~J10 08~. [JCj[elj ga Ilje-l['Jo pomilLlje 1)0 Ied:furna i reC>e. I1Q u danasnjel:n OZeIlU znaci.1YQt.i10irnosU l'e(JOivn]k_ mese .moze spoznatl sv d. ako je lnla~o. Jednog d.'ro ce bitt vise ill manie mtelektmililo.en. lil<lk. r lut zivuno pod nmogun navlakama ll1·M~.l~itel~i Sboju kad je gl!rnruJo Hakmna lP~"eko 1:u1:l1l~no'" ZRt. kml.U<l od nje.'~enlSmisl1J.oi.ok SIC'. . gurne s !l'ijema. l Ibesn:llisliciil!'" Nato ga lI:cUdj nhvati.ena. Hakuin je postaool)oajan I I:~nti!ljao j ~da potpuno J1aIJU~J!:i s!a~'Qg ufUeija.:m:J1I i:z ziv(lit!'i.l"ljev~u~Jesvete utrebe".WlTi. Il~e~..jevrnl.m J3.llespilie~ ° tl IWli.il. . "'~.uin ~esveiedno ielio S njim raspl'(lvitL 1{'ld je doSlo vl'ijemc. JaKQ U [lajl.§a. Oll Jl~II(]mj(l llek:oHko stopa (1(1 karnenog zlda gdje t cstaae neko vdjeme gotovo hez svtjesH.mja senu. _I. jer onD !St..udu6i da je padala ki.~ ~azdQblJIJJ od de$.Qm(lib l'fI!zovanju. Redovl'tikov .:fvidida nUl se nest'l) do().oblfflC koje se rn!Zftla "dllgO saz.J18UjeS'''~l tnJllll zena 110 Qi.rnd v~e JUife Zvao PI)g'J"CbUlll il. pljus:ne g'lllekoliko putu l..1ll1sleci kllko ij.toje dru@lill _srvae. u.". a kad .110 S ltob(D. I'. ~h "'ak!) il)<ljCiIlskii raspo]oi.eI'se _k~e .na.Zen 'ocelmje d.Qffi lrel'mt~ll ~zlVnta--:. Karl: se opora..elgQ~lla Ispitati Sy.'!ie .'l.4io alae moder:nog ..tih ill druglh. opcellilo govoreci. SVI Ie . Svaki S~ojU01{ lulru:ac &_~_tnllil~ '.jl koju je prol.. 'en~_s] ko]e zaist3! oemaJjll nikekve 'vex..l.. Uakum: se nado vow.godilo . redevmku IJiije dovoljl'U:o rnA.'l'lleniIl1<lI.s H'Ia..cIlO pobl~[~Cki PN)b~? Zaisul.:s nas. UCitJ@1j blja§e i'Ji.1. UeIle]j J.~ bij.vb).gj dan" . 11zenu nema niceg mlakog.cit.Slefiom jedinst vu 5 ov:im pO~I:l!~)u(:em. inlcl~k!tl!alJ.'i$k))g zena .as1jiO:i l!1'od.fuzYilemj'eulJ $UllrtjU l{mili. cia bi se dotakki to.od sv. b'ilHpotpU!llo Salkyamuni Da bi postao pt'o. .kOJlai je do lad biJapolpuno sk:i'ive. s njim. putem cega. na kralu ga gnrne preke verande. bijaAe.COyjek pl'O-dil'e do dU~lIl:IOi!: Jstme" .to Jest.sav $voj geni) U Mljecal1ju...r.m·fl"lllm·~ rasti u savr.. 'I. brzo!" HakuJn JlllU tad!a.~1k i.acilo gil i:mai! "Nak.oll ovog. . ne ustukne ni za pedalj.ga.s. Ut31tdj pO.lU na.tyO. U ii:votu umdoa nerna o(lfede:nog roka za djrplomil"Qnj~ kae 11 j<1'11lJ.OOJazana u svak. llcHelj l'1eljl!lbazUQ reee "Glupost I besmisliea!" Hakuin glasno ponovl ~Gi. TiLkva bijlflse obi:j_k. j j"p~'li.!t(l i pl!'i]e:: "0.a. 'iI()dst'llOl'n"']'S~log. I!i!>II!I. ne naill ~VO)OI yI. Za neke rliplome lle1. bWZOi.n~ll. ZIVJe11 ~IV?I II skladus razwni.~d se ~l)e.r'l:\Jlm Jastvom. U zRelj'u ~Ill'D1r. . l. §egova radosr bij<Niebet:-"ranlclla i on se nat! UCUeljll u na.clj n~je stvarnc S~OZL'L.ze. jOOrul dog'adaj mu odjednem ot'ilori oei Zit isttnn ~elJl!a.'_' ..iesali te. je moida jedJan. tlliismija Sf! Sl'dacno. Ha. .!) ~'a'lll!lUiJe'\"il1Ilie is~~!e ~. Med~I~I~lI.kuina uJ"e.iJ~ !Ires.e'ttoj 11agosli. l.?a . v~dbi.'1 istina se [1 .eljHelja modemos n~l1z3ii Jedne l]etl1'~ vece"ri kad] Ie Hakum dO~~I(I [lredsl<I'I'iti svoje vUi!enje svom st<lJ'om ~Iciteljtl k(lji se hIadio.e~'Jrati(l. odJ!llC[vsi dll.je dab!:e Yij~sU I:liOSlS danas ku6i? Udi smjesta.kui:n tide 1.eUl~ljiito :l. Izraa je sigul'1)o prvobimo stil.o '141 prosect.I'u. ~spriCa 0 svemu !ito je prosao Ujekom dana.lJm:rn zena .iSf.~~. Sloga...

.skJu' u $<1 stV!lJ'"InI 'ii'e-.tmimua i jel.NHko :got nije ~rep~nMl sve d.'o~eujetremnka m~alm]." 142 bez zasluge' CQ'l'j¢kl'l! kQj"i pokusava (wwbJtosa.adruo u . Medlluim. djela i koji nagI·iil[~IiJ~e.1 $Vijelll nakon :I'az&obl~a miimll'.Uem. Povijest zena puna jle tilkv:ih p.diii~]gllavll i tiiavo zdmje rnernlne lu(ltto'e izgl.1 kolima su se veHki uciieJji poj.t~ i2. Odlaz:i.(:J. Ii. Ne :I'ad~ o praktlclraruu .sLO treba uftnili 11tom slucarju. Napoeetku svoje km'ijel'e.ot. No.aziv'Q. Posehne znaci Jrriikticu.ji.m.ab!I]jevao ala ovaf os.lIlu.] pl. Dijete se utap!l.I..j znaci potpun.e SA::' srustu ~!jednom danu."" vooec .l"!lg'Qve'" ~ "stenle·.ziv.etu ~Istanju uma punom ZMV'alnosn i postovanja.~ei·Qvni.5'10 je llt>inje!loje ~cinJetl0.eHvar na:pus:tenog hnuna u Surugi koj:i je bio n.~elll kad se po prvl pnta vrauo da cuje Iushuove (¥in-l:sungJ predtfva:ilje.. Zen 1. narodal se .ima. Na u·.sUgll.jellje 1 ziv~la.uikoo se ne esvreem l nl'lta vise ne D.svoj~ stveua zl1<lc. Hakui_j\ MjaSe jeelliJj .e rusevnom stanju hie kad pro{1tamo sljedeCi opis: m ije bilo krova u pratOlI1 smislu djem i }lOCHsu zvijez.~ lzvan grada. ekonomskl i meraino.' To ie "tajna.IH~.11"1'3.I\lld d<lij~ nulostlniu.0 nje eovun Intelektualnim postig FIlI. kao !l.r"IllZ<ID.lLD ed druglh.~~iJel)QJ:r. .~ za sva ~·llZdob]ja. Oh[fik pL'oh)Zi i nebo je pJavo i :!ii:l~oko kao i 'uvijek. UJll"<I1I'Osupremo.lXlka pml.~Qb:llo'liU 6ovjekll.ua.elja.0 naatva "djdo ne)l(ilZl'HU s'Vi.mto]J'za sd~[Ille..11 !'ukanw 1i'..."OJ. I{". s. V)'liJla". Ako dlilJl p.1cenill'!l 2ivO'tOfl:i u MillQ (ll'o'Vmciji.jetol1.va.'aH dobrotu bez ik.Ii 141 .zavallj:e od 2. .el'l1mU smtslu.lkvih rnisll 0' priZn. bez sumnje.s<llllljenipusUl:1Ijak. [10 njegov.Q 1I WI·(j. P"etinlBti.en. njeg:ov svett .elYr: "1'voj mac koji vidi lajn ce te 11.de sjaile :k1:l)z njega.'ll'ebalo je 11os'Il'i se!ir i vlsoke bre1a kad !l~ l1~to dog. a on je postae uCitclj tisl. IJii! ako.ti" nas3. vee o S!l..rurI. je' uapustle 5VO'jU ko!libu . hi .cirlU) n-eba S1J.(jka zen di . IJI'OVOO [e c. Yi.lo su pojcoooslavl.omootBJiJa" Mose sepovuei II plamne i zivjeti tao u.di:1i·.e je spaseno. vid!imo duboki l"<lScjep izmedu budiZl'rl.(1edmje gQv. znact odtllositW se pl'emll sehi i. B:io je pl'iliffio dol .od lrgovlI.oowjl1o. odi'd.iLlte.)["vilir. sve ~Io u se nade Iii~ p. Tako dugo doat postOjl m:isll.nlu.l!'[OUU bile su. u sJUa.lJicn i ak:uvnQ sudjelovatl u svim 8"1.ulya) i usporeduje ga s J'ado([~ uspunitl buaar 5u. Ono zna~i['JJe trositi Pl". (11i.Z.'aflello na vi'Zijii 11lo:i. budizma No kad pl'ikaz j.:ili s voje kD'lIfnje na.1fO .'s. ove je t posebno toi':no za ulloelo "lajllle\Tooe" "-ojejc ''1'1'10. suzd".as:keti:a.aniJW'Illl nakon 810 je napustie P..ulIl) [e ruCiJtelj.m~a. )'ade~i kao [~o.Jili.elO:g paU'ifiil'ha.dJ!1 s vlastidm pI'osudibamJi.vila za ovo .i_1(j.e Iml.~tdale h.On:u:~gr aJlu.I·i~e'll'illnju se mor..[1 i kJ.QU jeloonucno samn pokazivanje smjer<l U kojielll1l1!Om ulo1. (Kulei. Kaiu da je Ses:l.s. !. pa je Sud z. uJ'iIl. Antinourtja izmedu dva zakona Ie lakoder zrunk.ekOJilkogoilina 11 divJ.jiula. u N~I1O'-Y"lngu:1 nikad proveo l1.i oko Iljegovog '(Itoc~sta izgratlcllil su veUki samestmu.ca.l1. Sve :stV"LI'~ koje !Ill plip.o 0. one j:U.l:Ui sv:i.. v~se nije I!1Il1Z00. tsklm dogadru'l. snaruka ctnt neka 'Uvojn l1!lii. Obi~ (Chung). blll) k(IJue.1 pn snsretu S~ slueajmm yjv(Jtrwl1 ok..l:q~1.rijm·h petnaest godlna Zirvio !. hraneei Ole oJ"aS6iCima i p'irijateIjuj1J6iis majlin.eljilelj ~elikog Myosbinjia LI Kyotu. !l1re zelUllJ..o: zen 'iTi. fie d!tI.'ama za 'k:i8nog vreuU!ena. jo~ nis~ j.l) :r:n[pOSLeDO.)lj~. Ttl je sve .riJmjei"a 1.ioe."slIzl.lk'.!i Sall:l'oot..~dan .jc prevtadava u ZlZlutOU.Cip!.jepo. mil'ela. 11 poce:lku je 7:iv~opovl. nile bil.ck jednog dana. ova!.lostinja bude taina.d.ot post no je [IOl1da]eko p ozmlt I 113 'ill'eV iskrenl za:ht~ev ko:iHii'!.ijego-m.. nekont zgodam nlie at krlvcn IJIjegov :idclltilteil.od mls...g pod a. a svc6cnicki.sredisnjem dijelu rn. Q~!.\ su probzvod takv'ill ulisli Qsla'illl~ah~ "'l.'l. ltoji zna.lOl"fl.ulI.~a dobra za.rnvlmein Sail'lostamkog obr<lZiOV<lnjillkO.'irI U g 1<l'l/]l. proMSli su ga .O zm:i:ja.t.cans4. bio 011 So'" ill Vj·ag. M oi2emo zarnisllt! u kakvem j.lditipo postoie pl'opdsallll Sva_ki od nji!! se treba l)QJiilsati. .ll1ii.. No.i." Dida kof.:ovjek He uSj)ije zgaziti.vijet 1(1.'ijli!'V'<lnj ~". prema sVIf.slim o tome. lsus je )"ekiim ".a za sljedbenike zena Za koju je potrebna stalna budnost.ije:l.~trde5'et gad.WOI1]i1Hdo:br·ll.jegov(I tedlllO' nils! jedstvo na s.iln<tl\ tt zimdmt za I1jeg:.tci na tl"z.ni.reltli.....!n~ILl vodu i dijet.sl i gna st'o ZoVLt "lajna VI'Una"" 1ll'edstavljaju na&. bili suo u zollilogu k. ll.~.o iskoJ'istiti. He iI:.J 1livojoj lijevoji ruei znati slo lvoja de.o. ill moz.i pUl.l~U I pet SloUna i'lidov-mka.-sl. jc zncstao.gove l. Z.

Zelllo ne6epl'ibivaIiti. "d:ie]~ be'.sto.o k<d.) sam Z<ll:!o['<lvio je li. isam ble svjeslan jasem.l'l.ilncijll .(l~il]a se ne diZe.loiZo[.iill veiCiinjn Srullog sebe calk i nakon dQ1:n'og dje1<!J.rasrvorfo.. .institl.IU. ub:rzo te toe z"'l"tlbiU i oil)gOVruJ'ill C~. nik~.Bmldba te da brzo prijedil1llo Irnno gdjenjega nema Sva obuka l'CdOlll1iJ. a nlo..a je nase blee \1 rrjemu. "to i ne-to" ruojc m lll. Ni.!k:V(] PQ~l~lC:avaLljt!. nitta ne IUoZen':ci g!lJje je posao zapoceo ill k:lko je Ol'lijd. OROje iledna cjeliuiI i i. <I IliStJil:ll.u.oj ideji pridaje najdjelo'l'vontiju VI1i!2(IOSt.v!l. TaxI.~~.dknlcvm tragova ·uobra1. Mj~sec se <:Jcil'a:b. a kosti Lmeso 8U se ras~optliL Nisam 'tlltli} :§IJ(im:'U'2nlV<Iil1J:Oj oblik mti li. opislije ua vrlo slikovit :naC-.laiji. [ izv~lOil.erli'lle1~cuilie ~)a uacelu. ua posl. Zen Zeli.!'I" svijcstlQ Bogu.<1Inoravlt.n f<l:S.oi{. z:natloj kan Dvcrarm za medtilaciju .pol'''edu ureden na mlan koji.l.Q sam s"'om umu d. 8m'll l.t listil. m.11<1 istok ill zapadl.o da u njemu ii. I(lka. uhoko !J l:ibl!j<lk~~.ivOl trebauhvarut usred njeg(l. Kako [e UllIl postae kencentriran. Nil!SO'liVI.. :UJaO je l!i Laeslumg"slrlh moj uC:iLelj i je li P·i\-itfIOmoi pt'ijal.SOl!.e1ji sav}'etuju da ne budemo tanto "dje je .:'sLo ~n. U ~~!liU.livnmedu iili zenda: ostalim budistickim sd>itama II . kmuo:li nekakvUl mislil 0 llagJ"!ldi makar 'I od Boga a Re-"sh:i fLiell-l.caYj ka lkad u(!iniU zen uciteljem. iak. uho poput nosa. idu mo~e noge. :e ZlUltl ~I~~li i ~a i.eno $['11111' esobnog iskustva. Q~ldla[eto zen.m tzvana . Jei!1!nstveni l_)oloiaj koji :lien :se.OV<IIlilll sn wH.kakvo citanjle. lluga. tilt se u Iljen~mIwecemo i iI.(]f1.zu) s .yoga.·~ellioln owjslu ne Vide se s!lv(lvi.enost. '.i hie Z<I UeSl(I u'ibval~.J'apiJJllU i. Zuusta:viti IDIj>e@ov tok. a nos poputusta.!W)! kroz povij. Ill.ellEilZVali I'llClikalno empidjsltim.i.~rtl ill jilSe Oil na meni.i svaki (lIelal] u njezinom discip~.e-zilllja bez zeu. d!a se izbl·tse 1posl.es[ budizma Balckog Islokn odJ~l. l. bas kao 8to ('cl 7. voda d no lie odai u'ag njegovogpl'odiiJ:.joolljeltl.ili. ()stav[U njegov hladall le~ za z~gl'ljaj" Stoga je sve u J!)vQnl.n ktltl se ne nloi~ prisjem.de. 1Inetko lie$UJ.em. Tada j.· Cilli ae da smo L1 k["scru:~slvl:l preville svj:esm.ma Ov<lkvnvrstt~ vrline njemacki [w:sU.ienkebru. se kretno s vje:tl"(~m.Ma~je iiAP.tll u undQu. ne smije bili I.{}likaIIO.iI. odvojenoa ad clrvc.inanIOl. Z<I ono ilto sl nCi:nio.elj.tvojih cljelll. i iznuh'il.ta. PU[.nj za ll1ed. temeli~'o smu se preobrazio.<lIk ill gubit8k.mja.': zasluge''.l"ilKUispitiviilllja il[lnil.vimo.~bl1 Ills'li. zen je lu::dv'OS1l1]s(. ust.ina sve stva.. GiOpl'.lednj:i l'n°.UIOsl sG'mn<r!'m. stanje uma l'WllnJ~lia o da gm'ore 0 eemu god ..e okopostale popnl ulrJi.ga. ko se n.'' j 'nOp~~$'li. Zaio nas zen Il~L1.kinesl<i li. KinJ IIDllSlI1ID1j~vO treba :p:rJipiSHti.ubusa kreeu se preko 1iI:!lll1el1ih stuba kao da mmetn. Si!!IIlIlO sam.zmllJ'~.ko se otJliJ<. ta.tt"g je mcguce.ci uazi!vaju "slroma~tvOnl"Ja 'Iaulereva defit'j:i:(. }ioetski Je hi ideja iZl"aiena na sIjecleti naClJ1: 144 145 . popu. Sve u svem«.zele. mo] ili t~ldi.kakva kontemplacija nee . j I1ilje'hilo ruceg ~nose IlJije POlstol!'jetllo.i duguje Ii.m: 'CCll'm god OVO S. U In'flksi kao I u tenrijl. je ll dOlll~t. :Ii ua .

.e] (OhlH:h:iib) is J:.) 10 (l:iodhi i. pel tJ7 illlOlllhogal'a1'ya 141 nntiteza N nnrosugestija 15 nvid.:gai.1. 76. lllffil)~~JdJ.H fd"'J.(~dhmHOI l.m!~.YiJ ':~. e.1M bodhl.lIj16 l'l'vi IJatJrij..l.<~ya. hillllt~ruiIt Jl.!~·"ft<l 42.1 l1udiUlil SalkymllUill 21" 11.'L1'lill<l J6 kesa.lU'td n ~m.l1 2lJ'.i(U. H Haktnin.tiJlSka mudrost 5J.A m. 01 k(l'.wa. HI 14.. HI :F Pcwsi 20. . 16.llD sl.lflje.1YII!I1Il )1. 44 H!JYlln (F'a.yil 5J c!V01"an" ~ij. .m rs..12"9.lfimli(l.Q 0.-ycll) 74 hddaya sutra Ii) Hugo. J2 [l~!U:li.11'11 5J bl"Qj koaan 12'6 budastvo 2. <liv)je gu. 86 '1I1at'ijivosl . iJj K D d1l.O~lt.rlm_lcija 'lp~o!lIU. l{}f" H}f).li J j.l!ll. n <lgr. 44 j.skll 99 M :lnruh. &4 ~md':ll::i.~AI~m~ m nz diw'mrl88 dllli'Jrlll_.lJlltl. 1M. Victor 44 ull.)"}. 28 B BlIsr. G .l.eeam.1'!)dQVllliko [:PI 147 .lStV. m~allaciju .

. 19-' J Mt'oki .I") :5oi. Flli JiliOildo p pilanj" ] odgovori.2 Imibivali!te 9. ~esLi. 81 N nast'i jJ na.<liWi 9.J.tiije . pr 3ji]I.:. ZiIlrnb:imsi:r'1.s.u:h J. 2'i~ s<mU .l1l-Zllll f04c.no. J(1. III zazen In. Hi.> 'Cllil' J).jcifa 42. IUllujiJm(l 68 tn.h[iu)·J6· Ilredavauje . 7J nem. 5'.pf. 4) Meister Ikkdtruct 14.1' Y. ss cO y Yakllsan (Yudl-shrol) is Ye. 1J9 Shin SO!] Jti ~llippe U Sil'll J'()fJ si1"!illul'SivQ SW1:!' ill I 144 4f.2J..g~IUi (CIIOO·~.illCdjil. 26.j.tJ.54 .j!:lZik.iilizutJII 94 n~g<'icll<l12. .1J2 s sangha J(j :H~ 109 aende 129.JJ. Sekkyo (Sllilil-[mng) P2 Seppo (HlI.nlli".}:9.()$ US .cl'H:~:!I:g)9.1.l!r~j.1lJ 'R l'fuJ. nu1i!lzm:n IIp 7J [I:i!o-Ka 9() o objaJi:Jflju\lfflije opijltlloSI 44 u udarac u gong iJJ UJn i6 UnmlQU (Yun-rnen) 68 at opo:!laSanje :76 w w1Ll9~ Wn. sesshtn lJ8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful