P. 1
D.T. Suzuki - Uvod u Zen Budizam

D.T. Suzuki - Uvod u Zen Budizam

|Views: 79|Likes:
Published by Haris Beganovic

More info:

Published by: Haris Beganovic on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

D. T. SUZUIil

• u-· ZENIUDIZAM
I ..,..,

Ptoedgovo'r

e.G.JUNG
Vn~di,Q

Ch"icsiII'UtS Hwnphl''eYs bilJ§lpJ'ed$j~yJJta. Jj1I(1,i:~ti{:ft:og ·dl~l,l)(I

uLcJ.1.!.;ionu

NaslilY: jZ¥QJ'~illm M J~IlI'(J.dII.Ct~(1j,l to :tell B~ujdhw'l'l
C 1t:fDER, Zf}slupTl.lk
11'f.8ttz!llfijClc 1%9"
p""emil'!!:dQi'rI'IUI.D),,(I,

,BILJRICA UR'EDNIKA

..

Prije'l'ml; ZdCIlM Si'lj~o ur,eWla: Mm'i!'iil :K,t<lilj Gr.a!l'i~kotl!l:ii1koV<ll1jce: ZllIltko Hf.lvoii'; Gj)'afi~Il:.1il ,i]J.rr+lTil~: AUCODlO: d.o,o, Zflgl'!'b ]l.. Tis)llc .Kmll'llliJIe:J· 'zOlgl,'!:;J:l
f)i\ISETZ TCn'ARO SUZ '1\1, pl'cmiruuli IprofesOJ' budlstlke rUozo('ijP. na SveuCili5111 Ot.m'i. II Ryol'll, roden it': l870. ,m 0 jI.> \r j 'I"O'lalrw itJ.lIj-v'l')ci Z:lVLlCi sl,n,ii"rlj<llk zen b'u:diZlltc1,. a umro icC' 19166. HI'of Iljcgo ih lilVl1fh rlj .Ia 0 'ZI'J] budizmu ua eng~e£k.{nD Jeziku ~~dvai'lleseL [ p~l. ... nalnl<lIlj(~ o$<mnna~ II est djeln IIil, f'DIJil.rllS.l:~g'll1JQS j !10JJOzl~lalo Z~i!~~dlJ. fOVI'h ItO!,:;a, ill!o il • k.ako rnsl.lo pO~i1zujc kl'OlioIOc~ki IJopii litera-

~u:r~ 8vll.prava ]ll"idri1avn BIOVl!)GA d.o.e, ' ili jed,ul dio OVI:!
l!J1ii~e n " smi,jl'! se koristjjtj, llt.'~ p~:ethQ"c]llog o(lom'DlJ:jtl
O:::!!.IJ

l.Z:w)II,I{~p:ma. Pi'ije obj,;Jjv[jivnnja seriie n~egovih

0 Zt!!.nIU ua

~.H,gle.";k(lm,pl'vi Lu'iLdjo-vo.g

]}i'.(.'1imeill

oakladi1i:ka,

!list" se ni.ip ZI!HIQ 0 z au kao Zh'otilOUI lsknstvu, [zllt:evsi djdo Kf~ilell Nnkm'lyn f!.digion q{ .III(!. amarai (Luzae &; C(),' 191't} i ':a~.opi.~ The &1.11;/'/1 jj,ui'dfll.~J' (mBX-J939.).
Dr. Suzuki
11j, ail'

budb;,mu

V::,1.til;rS in. Zen Bud{I!li.sJ'll) '[927.

EYe;a

to

godill(,

ic

Vjill'Glflo,stojl"l,O,

.'

SOllll110dill,

f.

IJrQII·

C1P - Kar~lggi,zaeij~, u lJublika~iji Naci(jn~lll~, i :>\'Cl!~iJ,i-§!l~kni iZlli(;~. ,Z~-ll;mb UOK 294.3 $UZUKI,Daiseh:;'Teital'O JLf'\!Od 'iii zen lludinlTlI D. T: S/1lluki ~ lWtit"OVor C. G, ultdio CILl1l!lmM UllJjlphroys ; "'prijeVt.J(i Z:d~llka Sa.ik<» ZB.~ ~[Jim'll1!'3, I'~~B. - 148 sIr. : 17 em
Jllii~ :

ca\li]o ol.'igillulna dj'ln !la smtSI~I"ltU. ~d ncskom, iiOl.I)\YiSk.o:m l pali Jezikll, ,'c"ll] bjo upueen i ILl1<l.dmiIlJa .r;~lmlj<1 z,r~l.!tlile lIiiBJli mllli~rni'Jc.kmu i. h·m~ci![!SJ~IQm. b· rl!~ 1"11"1 skein kQioeg i~ tnko lecliH gQl'ol'iio i pismo, K tome, ~li() i(~ vise od znm~slvcnjkOl, Iako sam niii~' bin ;;v~'c(,l:liH nijrdn bum-

~j(!;VQd djdlJ: An ~!Ilrooi!Li.C[icm 10 Zen Bliddhi"'lfi t IJat-s.lltZ Te.ilru;o u~kt - SIr. 9' - j,1 : l"rcal1,o'{or, B,i,Jljli!l~mrsk~ bilJ~' ~ UZ lEks-I. ,. ~2:lIQ,

'l'walllU u J"IIJtUlU. IIOg!.!, ri,ic"ov()C j<' .zmll'l,j(· n duh<w;II!i!mSlvm1uw bilo iZl"ilrYil{~ i rluhoko. Kud le go .... orie C} v n~im 81al:ljiolli;1 sv ~i;Il'Sl~,;:;0vodoie kiln CO" jck t l'~olI.II iljilml.lJn:biva. 5vim'i l.lOjl."ill dot aklj v;II.lrcSl,e g.!TiIlicf.' ,lljl;'.gOV<;Jg l~!I. ajnrio se k'lo tnvlek k~)ji~'[1Z~ ~ntl'!l,akhlaL](' m d shnbelc kojim • hi opisae :;;l;lllfc svJ~~n{)~,ti iZVall i'lIlelcklrl", "
-sekte, pOlito'l"U], U $Vaiki'li'l:ll

sHfl,c

blo [e

[{<lito svj ,llm;(' vi koji su mu sjw1ili do

rSB.N 953·6"6"'J'.1}2-4

SVilfl onlilia p~!>;lIHI

l,nji

ne IlUJ.gl,1 sj

titjC'l,a 1D10Nljll

'ruti lIo !! }"'ii lll'flclja; IIlegov" b[L~ zumieuu. Dn hi sc !W;lj ell]

).i~ei'&cO.sft IitiJ/"a!w'e) ltH.llledll llgl:!l.hll.skOj kr~IiUww$ti (Zm.padll.)i..'): SmflU\itjl1ci (In ne ]L!okuzuju dlYv(l]jno ZIk1illj:a o If. Ne iz])enadni\e dR ie najl)[lfl'llIarni. iljegQV Uood' je 1'lujpmJ:I:(i<lIliji. budi.IIko:!.i. Sead of the Golden 'fi'lower) bio ]f.. zen.enu. zen I'!t~l~a dodan 'VI'I'a Za:nd:tuffijl'i' predgovOl' dr.lta. od R StImrllil ki SVe<ib &}4 ·GIze:1t blldizmu (Essa.eaj']]o prldonose Qvom. 11bllduti da je dlr..Suijiu izda.."j. djellli (11'.I'ec~vo.dstnvljanjn zen hudizmn Cit<ltelji. Carla Junga jz ZiiI'IChll.e iJ:Lisli i .cuvl.Kog }·. SU1. ill Ellgli. Zen: u. D~·.Iipadnili pisacs pokuAava itrce:l ne1:j!.I'Onl.put pr'is<hlpajll zen u_ . Itl.i{.ja srca i uma.in BltddJusm).O$l:'V1Hrl(). Lh"lkon ul. azlikuju se po zllOlcaju.lllom polmMju 'pI'e. iJngie.Ckn uistmu to i bud uvod U l'lU:l!OOU zena za ti'~'I'!6r~llovth i::'L1ul:dilJ: tc ueka ill 'Itodi U pOImuje prm~iS::.zapalffie psilllo1ogije. ]!I Londonu te o~avljena 11osam s:V~.) A~ru:1il W::liUsa ee Zen II ~unjef.ztllrt Cijiln je k.wanie kOje zauzvrat.k(}g drusux: u Lo}ulmm . Put zeJIa O'Vay of Za. Zani1ufIIlje za zen jos u"ijek . ani zrJa. ason Dnl_.g."'Elb~mZit l'(IzlImtjevanje mjesta zene UIPO(_b'uqu duhovnoa iivoUa Prirodt. SUZIW nij u PO'lPllUl0SU l»)··ibvaeaQ komentare ovog.YScin Zen BuddlriSII1) do zh:irke SpiSOlI:J<I&tal1h II viile od pedeset godina kOje sam nasvae $I.vodi do osl-o-bodm:l. zeua i lijegove posmpke je lako pogre"no razum5el.m~). Zapllda.ukija n skup~{e:l.'a-sle i sve v:ise $. SUZliki Z<I.Qd il..udijama ti zel~ budizm« (SIu.la IOUu iz(iomjil Ilalclaflliilm ID\.vnO'Illkinesk. vclikO% psiho]o..og Svjets.dies . 'IIoriie za sve ko. JUllg [e s\lojilLnrljclom Taina zlatlwg (Jvijtl(l (The.m:. CHlUSTMl:lS HUMPHREYS Bit).Qienog :tr:i. Ida dr. prcdmem. :Blyl.U 1)0 prvl .aj Ze!~buaizam (Zen ButldJli.ji ipl'tkUv.~i p'/-edsjeclnik Budisl..l"ecl!'lodnik II izgi'aooji mosta iz. plodova zenisknstvn.1 CbiQ' de'vel desetina svcg zitanja kQje G'Vaj lma Q -eloUcIHyrn.l~OSlistf'fJiicarstva (Zen bl the Ar: Qf ArchelY) Herl"ige1a sLijediii Srtll'nJJlogi dnlgl of! kojih awl nil' IJtllkmmju VI:ljleme i criergiju pO~i.

"".".' .. ." 'u....._.'.... 39 _ ... . .. ~LO ..... "... " ...'. . ""'" PI.".'.m... " ..h:> .... :'" '"'"'". . ili. . .... 09 ."""""." ...... .G....'... 'H' ".:"'..... " ... :....."'" .' .. .". ...29 ....11 lrIedi:t1lciliu I i~..........'."'ot re'dovnil1l '&{ . "_ '.... "... ....._ .'. . ........'. """"".." ....eu? "... ..... """ "....'..".. " .. .. 1......... 2.. " .". . ..:l..." g'1 ~l K"~~n'. " "........'.)"Je:li zen uihil.... 0 I.l!l :/.....1llJ1ic . .. ... .. . " . . ...". ..'1 Je' ·z...l7. 51 6.J...'m ' "...141 9.. .."......' .... ." u. ..'" "..". .. 5..'.... "."" 3 .'. ..H'."... Ull'..~... '..'3 PI'li(gOYOI' c. "'....'.".. Juu.JADRZAJ lii. Balm:i. .. ..]jei'ikru ut>el]l1.".. .. .'. """" .. ....'." ....... 11.il:::<I! ....ga .'..' ""' 3.'...•. i[j zo]uzim.... .. ". .'"u....'oQg(rIlTO' alltOl'a .....'dl$tfl."""" .. .. .' _. . .. "... - "...novo:..... I)w.g 1 . ..1 Z~~n w i1l~~~fi1'1 ]:IOlcoija.izru:n? ." 1. NeR}g~6all zen ." .. 6._..'" ""'" '... 1 .... ."'"........~)d. . . Pt':(lkl t&~'(~! zeu "..... . g~f. . ..

za·oheko~ 2ele melo nvodnog UUU]j:l!i 0 Z£. jo~ nije prevedena ]]i.isaru.S)'.od~be obil'nQ se M!.·eli!gi~sl'>.or]] gOVQl:U.elllE.j~. Ne Wail ·se .m doprlnosbna zrw.(·i ou] H!i!l~l r~. godi:ne) \'.J. spommmH ltiheski tao.lQQeoi .clJ~ Sl'110 cal~i usamom Pi''ij~llIC1dl.iJli s.lje]ljlem'i.no.llli~llo.ojUi tiJ:'llg:in djd.\". d 'etr« ZeJ1<l r bet f ..te:!jl pozw'<lViIl.cepciJ:<l nllztva se satori.. D.z/nu.. nru::H1fno.g. pod! "pl... Suzuki k.J. ~1IJoie!!1(): bm dovQljno zahvliIi.l nesto .()jetimal.ICliI<!\.ja ~.I){ljma kanw.el}n()~!i..1p'ITIoL1.. ci~1 je posUgrlHl. ih!l<iCl:1SOJll1 ~mol'i OI·ijen~." Z. za Net» East. H"ddhi .0 [e t~ rlcl!j]l] b:lw]no5:tirn_a 11olj e ne je.t'vn6em hudLzmn u ])OS]Ji'ijilrljlih Hekoliko deSeilliBCa. no ta(~a :I1n S~[0 nlje eMilo.~(Jva prve sCI.vttl1!iX~~. Th"l.. a drugo zbog naoma.<l.~<lcij.e gIGcl'i:Sl~1 i .~Ckstl1.. iwiovo:(. T.o<llle tl1atruti ll'i"o!10'tn? s S()v:rm l)]a nrn:u pl'o~itO s.t.d. n:Ligijske pl'ed!.W:!.i\l..lBllnt m.'1Z. rtjeckojOl TEITAllO SUZUKIJA [I zen bmlr.~IOse p 1l1.veIF" neka POIl)'OJ.J. vuse 11. i'l.e pribiizio zen zapll(lno~n l·tliZunlijevllll.stiCkO{l. SU1iQ Q./l."Osvjc!.o~dakliln<l1tsklri?) ilipripn1>YIla mtZ~nada hi se iz budi.·f!·)i tl:ci }~IO h i tl~rk:o ~t:iti sto rniistik ihv ~n{]l. nenadmasne H -SVO~[)j PQf. rnkop']s ~...~j~. Wil" .l~ofult' ZIl<lnstvell] p.'lje ~cl'lQrm Zeu eseja (Zen&ays.zbjei'.lo(Cista id'eijfl"Dspr'~os svemu st:o znamn 0> Sl1~s~inizena i ovdje se jav]yOl pHanje nedi!llj~ IR\l"ce']K:ije.<lZlllu:i. .". Iii .j.rI. $v. 'fie mogu prUagodHi pn:.Torn te In1~tlW. zaista k~Q 'VI'S/La uvoda u zen Ijndii~.fID PQdr aZUll. MeCiltlim.1teb~'1 sm. dobrem idejoI'il~. ~.o ell. }".. '1) Osim Uvoda jJl"e!JO'l'uca sei Pl'b~ucl~ik zen bl1di.1. (59l~J~J :Oti~SOlfil>1]j.nju 0 :{. prvo zbog Cil]~el1[ice slo .od!·llgalSi~c tzr ai.slli'ppred.Zen fl:fjeji kJ:J:ii su rir'e.!Ii:i.(! s~.tQ :"lI'Hli::i "(11'0svjeUi:enje" u I.n. [H1 jecl~ enropsltijez'rlt ] orig:ffiaJni b~i]diSHC:kj sp:i.~ s je&"d~muJ i k'0l'isL<. l'. a mo'. i1i!"oo' jl! B~idt!11i~~ ··!. tl/ZUog Z<1l to sll.Uluje.~i>~ !l~1 shvmi(l.j1_t. :W~7.~jcm·. ~:cMei":t SI.z.ll'l::I:i .'iJ~.a_je .:uca'vrnlj:e m.11..aml su mednlk"tJb~lji.5none 1)1'~. Kas.\wis:teHje prat{lc~kj..llije: suposlali o..N'a p!. iila!>. OV(l rleQh~cml piOlr.. l'i.n~.Sa'n. lT~'B(~Il~k je ptedIQiU')I~jihO' v o objavljivaiilje u dbUl\.lr<lin~..e:ltate). i".li:h ide.apamJ za 'vdjiem\:: rata UlI::l.:01i. u~eni"a.o K(]. l pl. !lema Zl.sjemlQm zapadnjaCKOJ:'r! l"ab\.'!i s·ad.jev<l..e::!&~IR. ENdi Jka_r~O]1!i..~rlige. prepJ"avl~anje ctMvoy: I&Qn. o ICmnakura.Q pe raison.1:8.e dak p(l£. l'lM.k')'Z111u stvari.i.j ovcJ:ile p:l..iJ Q (.e se prevesn kao "pros\iieHjeltl'j~'..grclle u svez.1!fldJ~ zapacU'i<ja6. l1apisal]e.wad~ nl1J.ilVtl1lOoiSjpmlina Rober!soml Seotta.ak.iJ~tll.slQ· po- dr'Ucje_ Nednvl10 sam se dOSJ\~11o se ClrulCi ip<i. sb·.i!I:liw i]d ..Liko l"<JiZlikujl.l.oj~ jle il(D :pOSH~M\..e lwrij~je [e zbirka klljig<S.I'7.llij[>VlI.o""diJQ.i<jl<.".i.~ ~koJu)i~i'J.4tU lU'ednii. 1 Nr. i'llsopis koji j!2 obj:iIV~Ji:Vru.$I.k ntegu ponovuo tla h$killtf f to u ·dI)lik!~1 "'t].alerij~om.ll[a".o jer l:ljiilQvaJ Tevl ('.1 :t~.bez· ilcdile ..i. Nece lit$tog~ moji s.j<l.PRIiDCiOVOR ci<illc.ljeul prvolntno $1:1 nap.oje se.! od nasiJl nmu_ DAISETZ ilna dusta rruislikOjB bih sada ielio vi..!·(Ij)ry.lli auroru.idej'6 k..m i~lJnili1o'c"ij~1 lJll'ffi.~.. pi·evodi:li.~lu.ilimanje· ~.l:'t:llCsel.'>·~)j·1Wio ve s . lkr jc l.t:JiJi .s veM'!t:~ll'llpOi~k{}6ilm<u.ge. Orijellt alnG.illl~'eT" tie znam koj{~ je dui':lovru<l rro(l~. 11ok'l"ivaju vise .n b'.. metu.<. mogu ostati onaka j. satori' 0]X1.og<l (Hi m. <I saru zen jie lllljlVVIZInji p]od IJ (kve. [llS!lm ill promD j eni...jn I~e:i.tprOl. PosJlliZl li lqlj]gll.i manje.

](. da.'VU. ~S.h.£H.~.o.t i nama prosy jer[tenja koJ~ j€ ElI.. u. ~f. s Z.~(ld.aU' ~m)holH~lti hic<lju s " -{A!Il uJIHz.LtiU [q'lOdotlalni .l. Ohm'wl. ~..(.nis licni in~tuH..a bu -ovaj od:roll].Shu Col~e'·e'll I~ l'o.'l(i!l i.illQm. p<ll'alljl.llo·. .i BI. SUZ. "CllJe~ 11' zuhot" ~lok<t?n' "Dn • ~~!i·(:>m.' nas Ill': :muce biJes i wllI:zII{a.dl:il r .il ti.zja"I'~}.. hUlllilU08't1 I.·odgovodQ je l·cdo'l.:~"Qells. Q\'llmt.g bog~l- s.)lzu]sHkolU.j<J..e tlo.ie:r:!u pi.ari<lV<I.lll [ b6pr~~skll..l da On rrur.·!l&l[~skoi Hli..cl'ii>eno_ \~M t":'-:Hllillji\'~~ .mik.'liul'dhlV~1I'evolucii.I1~u:t~.. ¥ aJ~ n~. kni~g:e Zen klld l~.v1jot ideja n nil~>E:zapadne s filozofskc ka!e~orijie i PQlJ1ijesao ga ~:Sl"~. lie o. ~''.ori i~us'v a op]sanog . 'itla.k ...Y<llblm~r. d(Nedcm J'!.wg 'c>kl'~li'llie ohMjcmi~osl.H]j~·a~].Q vl"tJcmc tm.u. e..o Pl\.ij I "iil>"~11Sili.srr[..~Ull ... ..r~o:~i. jasno oS~lkav.·Ullljel:llo.o. ziYnt !'life ocenn L'Q(.ti m'i'ibkijn" ~i(>~{ldn uas :l'.m~~l.gOll'dl'i sVfcUjenja O\!'~.ivorjlCnl:lS mdankQli.i:!:r!a.!! do."1lf :jamom~ pSlit()iQgija ~ .jd.li:rii !1Q pl'jl'o~li istovl:e. da bt (Ibjlasni Ii {)vaj. ali se lliKad':l ue ~"lQhe postih..d (1)' Ii ~'1 p""'1:I~i. nCiil].I'ojiHjuni1n<. Viii!:'.ak.1 zen uc:!h:. PI"!.)ju ~n i:skn5't'\'R rr~nl<a!l"iliu~f iU"'IHj.ttle prom.ul hram. CI:IO~ pr'osvjclljenjiljc In!l'"swl'imn i'lwffalJile.gi(.1j<l Seh~~. potplIno smo .t11i' ojnos!i nl (NkM..ak zalhilije¥.. i !ln1~·t! ~tiliiJ. ~~. ill].apalbij(J{1f...IYLitljililjt h.-pl'ica te . 1D'-od~lk" II'S.l"nfli'[Ij.. 11<1 c.uie da [e Nrtktn-~ya ~trl.l-hm.r.j~1c:' Bolie je prethodno si dQPusliti dtLb(liw mld~lhtmre egzOllcllDlU ~lisi. .t..vuw ~lJiegove rrove SPOSQi)II.'I'nam I)Om()'~f II SVf.·~~Q svth st v~!".'l!niai 9!)'. g'it je 1l. 'gov~:n'edoIJl"(!I!:lvjelljellju k~lik "'" ' ~O&lobodiv~ man]e Zen je ..clIuoU:I.PJ"?z.l"o2.inOSf i.g H lm.tlrugim ~'.!. 0lw. pMP1UWl!~ jc-Sl.1l.!.'t...o..(ld 'full na~.!1"'lI "~Im_ ·ol)l~$n.s F1IuddivJm...~~ilt.. PI'(I..OO~v['ij~(ftliO s .."~'· 1l'[I'il~I)Lf.~l1 uas znv ill.Ii)J:.n~ "ou" ..!. $llOsje6auj a.~u bli"l< 1'''''11''··0.ovoJfa.vle:tJ:Jel1~lIi M ceg1'l-se sas~oi~. :m!. d.iJ<'l.mje 1I bo~_(\~H.1)~:aHla. .ije se IU-eJ.2c!e. &~ediSfc JjubaZ. l'(~d. Sijede~(~ t:l'loi~ :S]:L.?. mHooti>lUj'm. .z£lJi!iJu.ljf'fi.ft smisln .cl.CI' Zill Ile~ sne .1 nOl'~ u (..i2:ml~. "'~'<~!l1O ' . mfi.jenc (~a Ibi. zl.ilm skrovttoscu ma U\\lm@a ie $lIlOr! i.iilorimn.' ' lm·e..tenjl!.lfio I.koji. l'ecIQV'nil~je' ~edBl.l.Q s:m:no .·alhtdoLf' 01.jm~"'de•.. . ] Sam Jir1:' uek..i tlo tog ~II'O'f.f~lrlRiili~i jr' 'pi"Qh~ldLtb~:u(y.a'\.g:U~\j.*1. od.puI'IO.i.· Q\'QU1Ol i'o~"~~m Ii '~"'lIOC >jlv(lllIrjhlu~.fl(]l!i'J5nji pr"(Jfes'Ql" na S@-To.ik zeniu.i/).~. opisnje susUml .[U'~1lsvojio t ~iohdm di~elom. J.ci. L1lW'irkst 1 OoVjriikll'ml \1i}j{~blJda Ie dodinm.:'~"k J:c:!' tl>lci~. jc'>[OIM. 'l'l2t sven S BU!ddh. !"hdw]"iY<l· se v~e!J"~jalll~) otO'nbi zapa~hlonl.i:d}<Icc!1J! iz pod!rncilli koana.koJI.[""" d"djeu. ih!(lwm M.-!$'rrht ~ia'j'QSI. .l(~$l 'Nn~l)j'i~~u ho]j~.Krul. TL<!mn1' ~I«'''ili ".l diJllj\~~ ~ W. M:m''''ijeJ< iQ'S "(...ru'<l m~o'i'e duhovll1c OCi. bO.s~o~r]jcnog.fJl '"Urilo1. ] sepogii".Oi.>us.i:v es jeca] ne. ne savlaCl.r1n svntko :laUl'ijck . dl~On pC)[tCt~ njcgovil.o~e 'POZQvefL1'!1J I'm p:s~honzicki.:1.-i.O'j :knriz:i hog(J~lu.c ·sc?e~. moie j.oj ki. pl"i:injer.gd. O'!"~1.m ch eno ~~(Ik~~n~ m. IIU' gri..eneri s:az!)~lJU gclie.ctlcrn(l.OSti.rt.wdollar.f . A!..ie se uii.) ua· slr.patb.aljeti )l<lRt"sOlio1.~(1!1"~o"'li: Zf .i nd nlagoQ.ol>fii'l.I~·nos~.iWono <110sl'i"~i.~1!"l5!].vljil\.fmidu"'mu l<o~eg je I S. se IlaS..n do put~. 'C:i~~<lJZen1]j1t.!~.·.] ad mimi Deiphi:l!i jeT sa.ijecdmll na !ilo lI..odr"eduje nregov ·tad<llal:l i..~ MOJ"a sa jp'rl. BMI w:~j(·eljjzena Kako.liede6.n<1gl{:ni 6t"ijentahu llfjl.k(l ..maU <I....ozi5 t'Wl. Pl"os:vl~etJjeil' LC:lile~:l N\tkar~Y[I.nzt..n.. ~1..f:~"r(l]' sveg 'Uljec~ja tmoel.i ~or~o i1eHl.[ dlun \.vmn sveobuhvatnom l{. 1.-.rHllj~~I'.l)l'QhudeliH.1.pijIW.1IiJ<!!o.. morahnr ]Jri'~'~u. Il'ij[v!'du od svi h doktrina.l1JlJI 5' Im~veJ'zahilm.um~~(""ml~e']n'saJ..le' ncite~1.u milOv'~. n<!I~~•J)QdnffQ ga.r.liCa].tO It uelt.]'" I]'W!'.~il ~ ·'(]'.pmlO vuse.lIo!lCiy.ai.10 t~SVOl1l1UVmlu sto I~S~3f.. .$tlJ(J:g shva~lIJ. i orah'" .!t Z<l~tovo_~Jit se oV:i[R p..t"ljeCi"· 011'0 IlltMjenje [7. fmd :tm)" ZeiliO sJlValj~i daje svatko·dd nas 11 dJUhll. i 'cm:!ldch~ljti(J.rli.. l~Um.t.s..1~. liii :je'hM~1w d O svj. !2'k-SI4I.suv.fll.ttu:rl~i" mudl'oi!>l_PQI..1~1i.l.jnje k.i _z~vu~i tnko bezu¥~. g..l.... Ji"wai$ua i J(~~en..l ki.Rljil.Nnpl'ililtom'd61ao G~lshd. ]~I::prist rtlne lj!lbavi..jl:l.pa '1Htl.1I. j[' 011'01 ll!nu.3ivj llcemu lice. M'~I.! CUI·H~.a.nine.OSvc.! On olv.·".CO'ljt..$kl·~\fi.~ t'jlZ~lntetL~3lioom P!\o5~'j"tlje:l~e JLIYlllmj~~ (P41·d~rn1. II .sv. covjd:. :[o1l'OS!li.o lid. u7. .

. I!Ilwmr •..' dodajl.!(illje uvid II I'rin)dl. .IStljenja m analise saru.Ie vodo ..' Ukal'iYil..IW oil pr-ivtdllepI edQdtbe e ]astvu. l~stva.. 11'1.:.a.O'! j ~ndill'WuaJft duh.Chl.e T"ilzm:mjeV<1n:je 'ega vmU dQ . (II\.· II .i dL iljchl.MO god flu covjek dellniJ"li.'!. &.Ijudi ").j"c.V<lIU'ednih stvarl 'koje jed!l(lstav!log E~~I'opl]allin<l vode lhenh~ da ono obuhv.llf.um svojtm. .Iettmicni uv:ifl Jacoba Boehmea SlU:lIOe''V'C u cemnsm. "'''S ct.lok:usavaju(>J to obj'<I~lliti uv:ijek kHie.""lljh'o jedt.e u drugu. • Vidi. medurhn.\1.I. 1. edesborgovog '"covjeka U crvenem bplllu.Lgl"it: j ~"Wj"i).:u da~e.~m Whiie. POtP1Ul0l11 syjjesLi (Be. !listl vode..."t!1jUI'.a lirneni [.a indhridlullnog sa."". svjetlom...lL~ jc ).' se. .bfmiliC '. S-'£""'''~I. l1os".!ito rusam Mo dJ"lIgi ." koji ga~e hlioodMJu1illti Qd pJ:'efed<t:l1j~.vriieme ind:ivid.PUlh'l blllsmislica..l.'t 11J.. cviietu 's}lcne prtrode dnha Dalekog Istoka. l. 125 '" 'Pr*\'jetijtniE! n.ll.inesK9g dul:w' proutog uelzmjernlm sllijetmu ]ui.• (Snzllili. Sa1:(ll'i dol. "Io le koznJ. J<lI"'/II<lI.. : ·Z~".· II . is:lo.i.m)!e.}11i(jt.1.ll[lni!lie i vode sn limit.'*!! [e objavLOAdr.:1 "Ii["e II ll1~eSto PoCi"ika t(1<)'~! r_I.i]t cak S. str. oo~rjek se jsliljlllC. ue sarno da gr~ilrioe is gi.1 Q1!lo:go . otpadsju mnoge (Ill ovf:h ii.. ~tr. rnedurtm.vjt!IXje= njem. uCilvanju. I-i.:un Sh..ri(iu sve-.c pJ'OllC3va1.bi~l1'() u nj.kad SUI LI lJOl.h'1l. lfllllllne HQ ~_11)1.s£i 'bmbzma.<.to.1 cl"hij~ 'wid u i~tillll.<ill' ..0J m.s.je'Vanjem. kojik~e: ·Svije:J.O:lesl{om. jastva i da je OIlO etlfiri.l jc: Qrijellli~J:'.iif S..ivo 1). . vi~e Ill! ~lol:./:i S p.svje- kao POt.. If.iv~jajll ili ce osjeliti uZllernil"ujruee .. pr'epO~taO M!'dutirn. (:iWjll11C m'IDCl.j~'t!ti~u '~Li!:niille. Z~I s'V<1lkogtko je pes v ene dosta vrell1leu.i'~jnu.JeI'iQ.'Ilmcjll I\J!'SC.j(h Q $ Ili. I. vee u obliku ae- [~ je<tlle iledoLMuic.In ..d.1I [iluhCllfihI1tilool e 1. kOjle" kaQ lukvo.l1 cl.)~"<:>Z a j)~k_.19.. bnd"uci da vi!i..kJi. Ona]. naturee putem zrake koj.mje.reg ill . 1.1l~1'.k"iI z.. jastvo.. a.a!titni ka. Jlam w". n~tQ. lao Gospoda lBoga. prilivilra-i 'Viz.~' . p.'"iJjen<l ega i j<lSl"VU. .wusstsei~. l 1.at1a Ilvid It prirodu.o!~g·Q.f.I)osl~cd!l.~<I"jenIii.'kodom jastWl j~ ~tobica)ena Zfll.egje ne vulim« S.jevanjem..l:6i.POot eiikote kale je f:ilozoFski i religifiki Z<IIpm!l do Stld!l Ul:ile.~njl::r. .i"m. oliit'e(ienog !ltt!p:nja. OO$1)ode... ~Jek i.mai'iv'ID.stvo Zllfl:HJe I) mom egu kOj.t$I.ali!iU) . !8(l7..vlju i l·!ilz~m1!i.anib z<'lpadnj. se Q~lbi~.'a !'.'I$i!lije. ledncsravno. IiDilll'qg ·I~~iletjil.0 ~tv'Qtn.t a dopustene vizije Svctog .11 ma nista sa zlvotQin. IiHHiiJ.O kl'scarrnnl cavjek nema veze spa~vmiz.. a. QilliIajz. J1spe¢a ] SV(l('!!1 z. sa svtm ilIa je neo.llil':. ~9'J ega (Nid!!1-ich).iCki zivol. .~ntla. r '". . a ne ~~es!o ZOI!l1'is]reno ilj ghll:nI..·Znj.'I.l!Zi kao lJe~to neoce.je je stvar sirC:g dusevJ!QI!r obzora ltoji obuhvaen ZlHllIlj > ega te ga prel'il& tome mldilazL Jednakn kno !ito ~~ ego odredeno ZlH1.stvu" tako [e i ja.'mOffi~! {"ZalWl~.logf 'Q~O'"l:lV"ljaii satorijilL.I. I:. za n)('1I<1. Nu]kariYfl.vi~ 1111811015 tome iti mesda Zbog toga. To r1ii~zhunjujuc~l tajno"il"OSl" . ' • 'Wmi. I" .i . . to jest.ozoF..1. 1'eie pe {}..sllil'l". 'O'Vo. .i Z-e11.lrM.I r.1'r. "jastvo'" smatrn SVe-Bu(ldhom.ja.Msta tako? Znr rni.mj.I1je 0 morn jc:l.njawh granjOJ. uma obuhvac-a Citav Uili'ven-.t-lih dublna Is-pod Mzm·llog o~rLar..saM:!"!? ]jitJ~e:mU.oklJ"inu harem do. NOl fe Ii z. Ma.r)/. ~.brep (lI'.'l~.(lva . vee 511 upravo usred nje i ~\lUCC oV'aj pr.e d:t je 'lllZaludau svakt pol~U§aj objl.~I"b""i""lJC' mna (ld pr.\t!ll~1 od drveca.l.~. uvijek je ~Q nesto s(o jti~eego. ne mozemo se otetl u!is:r.ii jle zato 11 praY!1 kad k.'"-g ..ri~eg Q"a. i kQzmic!ti duh. R~~u. Zen [e uistinu jeda:n ed 11iIjlje'pSlll:cvjet.!!.1i'lo se ue l1lok oCckivfl.i!fi!JI'ill' '~r Ii. [{." 'lbk\lfl je sfvari tesko prilwatiti jet" gl'fIl:J.ori dw.l!.ll1lljiv je i Ot.a$imk.tQC tome f.. i.i. ueiito tollko jednostavno" da Ir-ojstV(lJc. 'vise 'Ili man]e. s Iju~ln.h I '. 'tlLcl.Sl!.':ll. pllll!lillle :m l'cn".lii Pri:o.j ''''''''!"!'IJl. T:. . saton ustvart pr[rQt1JUJ wh'(. Ml.iW1J1Q. d<illtle tko Je zetsta ]JQkll~a razmnje'ti Imdisticll.jaslvlI. nema satori. I<M).. " rJ.lru:nO [(ad pafljivollrOub<livaiJllO~(!ll t!e. je oriienl<illia stvar.U.lllS. .~Q jest" odrteanjem J".e1l1.iee s groteskom.a.i...~dlll. 19) ~ /f.inJj.k..ivljav!l U ohliku Si. dOjOlirl di... r.~' ·l'l·ij~ ~Q~J!l'l!:..r.r<Wi d~ [ellllu! IS.l j!lsIWI.a zena u svezl 8 PI'os..'f·I'..o I.}lcipaciju svjeS. 0<1mfJdi·il.Il..1Q.J.1."1Ik1.. doc~ ce do odn::-cl!. K.zjff"'iU 1)0 :p'}'o.Ua1r:u iiiv.. Citil.a pro.r rt~"f.. ".1".'11 razumi.ako mora i bui.." (S'!Zi!llil.l'i. 19012. UllIim' ovih Z<lI?ild.molJo(!s!(~ slo druge j''llko zliilllj~lj:e.. OflO .iu i\(leistcl"a Eckeh'lI''lil 0 "malorn nagorn dj~aiku".ecl)rije iskustvo koj: zbuJ:l}uje sve jezike.1\i'lor se usndu]e i..\{SI.U.UI k.

El"n... I' Mds(e. Ilij(~pit!lnje "alvarnih ~injenicii1n ". do SU ?:hog skrmnnosn '>L zmIlllSt'lenfr.~ ~tl':.' [l<.·tldo ie: 'I)". 1 u~.111i Bog 011]. mO.biIJ.1.1'1"0 sebl..ml<J.']~ nBt<1 u svezi I/IUUIII.ga inm.·e.5"~. odllosno psilficl\fI zhlvnnie dogad"lj. 7. lI).!lliiUjeml 00] t-esto pune bohli.j"". dobru zuaruo da J(~za. Sv.. i'J.ojl~ I)Qh {c sve stvari. 1>V'I"stvar! ·1' kose. Hoi} od.Ii..9! zauvijek! Tadil osjeliUI m'''li trzaj koji me lIzdj2(! i iznad svih itlfltlehl" Ovim trzalcm posliljmn tako bogat da 1l1{! &g ne mo~e :r.) m~u.u· hi'fa hi ~IIlIesliti sve o\'e lwi. 1.. linda.je pt".a>10: m"loji· jllLd. jer .l.k.)' j<.bug zahlude (I" svoje stromasrvo jJO..1)11.ve misli poznate su ] <IutOI'U Deiuche TJieologie I:: ".ju misli da je pl.~l" Ie sama JJO sebi psfMcko zhiv. t". j.l'dll.t.t'I'I'>"lLl.iLkog tko se ne slasc m lle ·"Il!r. to iSC dogada :r.iIi "z!lmiBljcnlm" sasvhn j't: spon~~:h'!()I.!I ill "lS!J.. a1:hlhvncaBlfIda to je... Da sam sv] sWI1 isthie.r. ja QIl(l sro san« biQ.to njcg<i od.itiNtnje cudill1h 110j. " lJ"I'OIfl"{U. i hex smuog Boga ..i'lOVQ i\to CC z<llIvijek bill.mjr.IIJ. ako ~Iw..~_r· M ajS~O·I' II sn:ioj I)~"·opovijedi ua temu "[Uag'o siromasnima (1.1"""i<' L{'~i"ni"'''11I!\'id n Jl~·n.'l.ilV.rt. ~.ov~. On tOi ~1(' nije' tsko. trgovlne dllhmliiill neprimjerenestuj Ozhilll1Q t odgeverno isp.l·nll ~mlloi1-ij.'f'i!jli b..No.• ostati. NiL..:. 1<. logj..illj(~lJicil.1 r. (Vitli ~~.1 itl 2.je. iehm..'III. j (SlliZuh .) ili ilUpaljkom susuut nos (str 95.:'" 14 . rvI a:.''''.slvorenj.k prihva '(1 C'injellice onakvtnra kakve [esu ocl. j<. uesto-stve (.Wi IlII I'I'itroc!. ali t<tkodel' i utislicizmu MeLs:lera Eckeh..l'c n'eC.k('.) "r"''' je !·w.liti GdgO\lo1Jl'[!prirodi zena.lJw ·p.mje."fJ.·.<llue prave boll. '1\l!le IIIi.. I. "lIiM.Bilo koje stvorenie koje :aeh postali sviesnc ovog snvrsenstva rnor<l Pl. znanog kao satori.je.• ·.'JI.iIW'· mo~e olako prijeci preko ovih ciiljellk.d<l sam v~~e od svih . l3uduci.ttc:".jU.V.'j:Vlestan da ja nisani Dobro.IL 00 (~'..ml(lvl)ljH.V.."10111" kaie: "Itad sam i7.J'IIZ "antosugesrijs".ajjednoslllvni. IOU.I'. 1007.. Bog vi~ lie preblvau covjcku.<$1.1 IJmltUl. stun nepekr ·tno hice r. bijelog slonn iz..h'l'!'s Stlrlt1. To. .H/i.11.'I.'1... ~II:.i. II.ell hr.."" !hutllll.Slj('uje IlC IUOZ' u. Za . jm' ~I ovom proboju spo. sam.1iki duhovm dOg21. m'.ee duho ne stvill'lIosti.l:nim" . ~U.ce It kL'aljev~lVo bajki.j<1 Sf.l' znaeenja.j'l 011l<ilkozv.0·VI.it~~jo pil.!" jer uisam ·ni ~ag ni stvorenje: fa sam OIW ..lu:di. II osvouo ono lito k oduvijck biol Ovdje t~"~. Do.ju 1WI .h." 11".d01.r "II'.0'" .Z't·f~CiIIlclafi:zit:l(u't.flO je:sam. ill billrei 1.J. Ol'dje bi covjek ( moguo voljn!) 1I110lrijcbili i 7..m·. usprkos svhn bljegovim h(j~jjm dlellma.!t. H.i ludostl.! Ij se Pt'os·"'ieUjenjit~ ":$!wl. prema tome.< .sl i bi:u ie uistmu I~()g.i!!jll proS'vjc'!l. 99..J.1 Ill' dodi. i OIW sso i'. dakle.c'lljl') t~"a kroz jaSIl'.o koiemu ic dorl. He bl bi II) Iii s v~jcsh ni p()jav!]osti z.(~I' bio bill .lil. Za to nemarnokrite]·~.VO' !~gHllili ~i\'e svoje sl vor enjstvo (Gt!$tJi. ".izgnlditi most od nvih apsu'akcijo do od:uQsnih i.i:1e svljestl. (:ovjck koji ilWI prosvj ·tljeHje:> IH)jj I:vrdj dOl ilii .i usprkos svemu !ltD gll /. "ol)j<~!ljeuje· ·(e se saslnjl!IH 0<1 rijei\i bcz :sl\{i:1!t'CI'll'..~".1SI"G.ol~fe:itlN).1.1'.fl!l~n tZ Boga. JIi')Jo~·I!'. .1..¥>l ill .. lll~ilineL .'J. J.:dl'oda I~H(ldh~" ill boil':. 'Bog posloji!' li to me He mo1.. ['b je uvllek znsk nesa'V]'senosli .." .1).ys i.t Jusuo da nikad ne nlml(~l!IO lu:mncno odl'erli:ti je hosoha zaista "pl'osvijeUj~nil. 210. On u tom sluc'ajll ne moze .J: IIciielj upisuje saw)'i iskuswo o~tohod.~I.h djela.rnoOI)tuihnmj.ku sveuknpno .. . ostan prazan IJ \/01 j i H30ga j osl<lti M)rm:ar~!Jcz Ie volje l3-0gai svih nje'.!~.!GiJ:"'o miotnirls cvje~uo Iovora (str.2I ljnj sawrijll S(i lUlIlacl i formuhra kao PI'!)i)C)j svliest] koj<l ie ognUliioena egom u ohlik'll jiastva kole je ue-eao.'" "Ako llJ"ipiiiem neko (10.. 11lJ~0<1. da Dobra ulje meje j [~:lr or~Q nlje O\r..l ziljl'·!In(t Tado.lwjel:ll slo smo Bog i. fie usud1Lljcm i..lrJlllQg ad mene.I':~·~'Iii).. I. ~lIid P"<~!il)IIl"'.Ul1lj'lm" ili to samo :1:mms]jta. hio sam It Zllb.1 <l". [I pi'olboj. Z '.ihill kno trenutke ruuopl'ijo[:>vm.'olwi. 11svaJwm slm"u.jcUjcn.ctn<l m()I"ljl]H~ pampa J}mjf. ~ ·ad. vee: ~lOdl'azumiiewlln pl'QmJenu svijest] ]s. luanili bl<l!tcniJu jei' ume sebe shvafrun kao SIY01·enj(~.je one mof(~ill da sam ja Ilobro. drugim I'ijei':i1n!I . obi""" . Mll oriju Jil'vel'lslll euo prtst upam kaopslhol oskon: problcmu.. ~lljiec<titi a n ZI!l<ltuc JlI'onaje.1lti iedva pl'inlj.'r.".".(trtj j(" s)jkii t ill"ISl..'nIHije ova g1edisle.'hUello.jel1ja." ·"COY·jek ka2:e: ".'5 i postajern uHi vus-e Iltti nlanJe od toga.'llu.·{:>u.1'lOg ~<l" i<"kIl.I!J :l~" " LJ '~·erl!l pCl~IQii ~JjttUi ~li:kiI:k.·j~~m""l .bivt~njil.. [er je cavjdk kroz II I).i'Ji. "0'1'.Povrh toga." lLl SilW.et!~/(1Mu:U) i jusl'VO./..'t<l .'Ir.lI(JII'I(..'" OVO vee dosta govOI'i 0 ""ll.11.oju je moguce doii· '\' j 'Ii.'mn.)lm.]"okO'lIanl'isumoruim ~(~ osiecai{~!!Jl ().J.141.• ue Inoic 1'0lZlUnje'ti ..

'i.BI~.~e:· iluddim nlje nitRo <ll1'll.ru' jc n lome da se III tekstu He oplsu]e samo d:ltllsa sJ~kill.krwu o(lred:en~g st.. & Valli. I. lI. C~L" l'Iilma!llIlmi!: ~We>1OO·c. ]<lZ bil.~zO\l!HIkQj{~j(}w. !I'. uje. gl'.i:f~~/"${Pltc/ po i5(jf)i~ vee $~l. m. St~..adfiog misticizm«.>vt~(%Ii.. 'nasm z<tI..i ner6e I]i:'hmjtltj nz ~..-eligtjs:ki I. 57 "V" " '0. kako hi se krLJ:'<l aanleo SVOll~ M6\! !]]O_g.Cil]fc" nica daposloji r."I~ "'Ne £nl.g p.i ·7.<1i preuzee mu mjes.ofima.:!1.ja. (.evauja. ..'lh.e . Puka pemisae ogroulfle psil'lolooke razlike lZ!'). psibo'p<lJtologi~a hillttcili:~il.e 5 d:njenicilma. Ako 11tilw<liluT10 k.j.~'.]iclltlh pitanj'." j (J(l"tlJ<l4.t1ijeIlHlo na ozbiljan pokt ~~ajciO'vodelilj.:· il.'''if U110. ~<) I"'~fj!IJ~tWiti!!a je (>"llJ1fIJmHJllt5ki ".il~lk i.i 0 :pr:eil..)ln. odvoiene od prija..sto bi rnu i H [Iajl. .i '17.o d!a ~e !JJeki Il~"Cdlnel fiJ:eg.\r."SllO gl'!2daI~](~· e Q!Kl"]vrnuo InSlil .~ p~:eoboo'iIZ<lj~~.u ~z o.ogadmlja u PO(tI. njego¥<I.uj!l " pO$tofml.. ['"dill ]ID. mjesto iz koj'e.<jkvilii .ini~.jedillo (>" lH! "'lti!'~.~ti ". ~'Mda je netko oln-enno SU'<l111ctl.:j'IT-l.e J.Q je CinjcrriooYn d<~ va.0)1'u je 'be~ sunnlje episane novo stanle sviiesH.~ !~~y..Ji"'. • jil:[~ iCilt .liin'Ledrv-o koJelll n fe korijenje gore..me dO!fil"i"': "'I mo~'n se uspetJ liZ drvo Vjl"I'~~ koje l'asle pre.sLU lndiji jc yoga.!.~~ pOklt%iij otillIl. vidie drugu sliku lstim oi)l:m1l.m <if Uw !>'p.1.~" IJj.• WYIlSChcl<. Porh.]je ga dorakmut pozuda ~.eue utjecu na . T~ 11d""'"".jl~. ..zm:fl!jell<"l za drugu jepl'm61.'1 tl Killi budizam O$l:gtli'~~O l'l1.<lji I~~j SPQ~n. MiH'~. dD~'H* :i g(lbHak.i[. Z.1 k..·dig:ijs1.. obilljezel1..erka2{f.u!ja sviiesli k{)j~f'l': Eovjel~ Qsjec<lo nepotlHIltitl::l...!)le!ug]'mlii.njieg stanj. Prema nasem 1'<l2fillisljtl:njUJ t'az.cl~m. premu uJlulru" .76)..PO\'I..zv((~f!llo.:.ll!h Pl'e-vi!'O~I~jf~cftdsanje f.a. .ot]Vhrl'ljuc.jiest eg'a.1.U .I1je ~. CIlk. tim clorl.· ~lcMwlligkeU) s'IIaj.ma dolje.ipovij..ek okrenut prema ~nu!l. su-..artjji~"!.fmj.jqg""'!)grlrl1e prem.lollke U'lijet e u ]lOZ llrnni lakvog prob..I..briga za druge.a svljesti kr():..njfs:k. 7"".§. 1!i.· 0. t~l~lil.~i()!1l]e krivot'i'Ql'~]l.II(.l pO' pl"<l!viill nepl'ofda:lJ iz.~~ JIll! IklkJrini. 1:) !'lie J:i1ry}. . ..'~.I)aln. sh v tlblLllje :.g [e fonm.'l~ snanst \lell<ogt'llZ~.i1a se uije [ll''OIluijerril. bm'ell1 Q.kn~]gei. skoro nvii(lk je 1·di. ill w~c ptiije Bojlirl'n Sf! da je takvo gcTje e. Da.:l (Ueltl.mij(~M o m:l'emu.I.!~ nloze odgO'VOl'~U" (.11a~i"'bili :Qlltrenu~.muQ' stvarl vl~5.(1) ol1.\tzJO iili ocltl_zeo gitwno obi~je:?ie 0.arnje ~'ije(:i 130ga. s:I.a m1i(!l.11<1kOjll$. uzdizru:I~{l I Imdanje. vee Irn. nekog' pn~cl!m.e(t:".cije. 41 .i!ije(lnosl'oh~nje. HI'ilL. ~tr.. "Cil.yuju cSvi.QjlY!'S. I)vajl ~dru. :r. yO.m prohlemu toHM ozbi]jllo d. ~!Jr$ 1/.rii""r M""'.s!i 0 :mijeSl.lm]f.ruJ bi lagito.. iskustvQ IJrM~~t.tnmacet:!je jer se ne s-~at..lli.. bi dllha:vn<l ~j~!i1C&.).j !.El.h1. ~[.\.(IJe~~Q'H!ini prGces . """%".-Sw I'ez~IJI'll sn<~.<anw rU'ol.n02. ...!duLh mi:stLk. str.tualuepou-eba.(}l"lenjeno uprhn:iUvrluj r:e_ligijskoj pl"ak. 0j~~ RanjJe Sal!] postavto pHanj" Ijo~~l)j~ li na Zapadu J]~:to ~c:rmu kao i.kod hog(!"m cP.ysbl'oockl<lkod. i k.. 01 r.\ovi su teksrovl punl upula 0 tome kfl~kl)se ~'ovh~.l.alnk'ltih d.o satoriiu.HlI1iJ:il1JLjiva psiJlotoska slmlJij<l s j:rildl'liakim !. SlIzulki." Rl'i.. ~. 'lcl..og iskustva lwje. h1te1.iIj.k.<.:1Zi.eITIml)I'istul)fK!n s krikVlIll se ]x!ledstav li'l. 1:bW{f"VO k"'l'ijel~je I'~~!e 11r<!.svi.e imora os~obQ!liti ·'j<l-SIV".o"".mo .:o d(lIje .~.lO uzdii. ZUfJlCflj'no je (In Jlostil!vlj[1.."tl..'..l)lcI"6t na kojem Stl J.l!ogibIlstrnrl umovl dovcljan j:(l r<IJzloe dfl S~.oje police iz if: kOJrijetl~e .i .ivijajem. MO::1.o 1 djdo ne-ega kojemu je sviiest svrha.i t !'UlMl[lj(lli ~.iHl<'Ihi~I~'.gin t]tjlecaj 6ovf.!i!<'~ rt!.~ '" Oil'.mm~l'ilj(i d!jeI01t<l!njci mmt.. To :maCL "da je cDvj.1is:pl'<lZn~en odsvih !>tv'C!I'enja.'M i len::lirlru takvih~Mi cnogJ<1 bi se u. I:mtOgll sluljeca. 7." .uirao. Sto.l uzine u obztr psil:w..g~l: l!:to'Yjel(ce bHi slobodanl hez sllka cslohoden ad sve vezanosti .uysht'oeclt Ro:risli shku koja je ttdwdCJ: pcznata in(lljslti!H fiIQz.l" • Ovo novo slMlje svijesti k.to"J.I. ril1i'~O (GaJ:i(:ald" il" 2. caki da r d~gujske Pt". predmet.(tb":' S Dern.h" ~Ir.i:J'l' jeJ~ hi t€:sko ]}J'is'tno lll"iCi slicno. nego da [lIJ·<lZ.! 1'0 je piMElje c1ohro pDznalog re1igijs..i otuda moZe rnljeltH.. rotten I:!2B" ~mslU<1io .t'~\'lt it.::mlJ1$~V.~enlc1.'1tl g..es:ti nisu )lj§ta drLJgo do svjesna il.C:i iZfllId :rJJjeg~1 i z doseci tll1!ll. i wtj!.eI.)"'6) "1Jt~tdj =):.lleM!! trnllj$k~ ·1.uSil[~gU (.' (S .Ci s oSll·{Jltl.qJ pW~'$~jr~cl. ·~lO)iL stnro dJ¥o.iu(·"'1 vezanost.~d.l\. II >tov. 'ii!. ttLIlll.. (hoial1skog) 6ovjeka-.Bse [J['igoYorili .ne sUke i.!'oizla'lj od:goval..t: sll&. I.et'l..'ledu svljestl Q stupnjevi UJ pO$~Qia.1pitW! 'Vl'I~ ..s.<10 VI£I$I]ttu:lj~lovanje. >la.:rHf u svoru "reo" . .$I.ojictvorena za druge utjecaje..aI"Elje{.o· " John .nanje s!WJlo. ~IO l. viii!'! ne0e (J5~{)(:fI.1KISC. Sv.~l<l :>vijesl !>.. $lL".· W U Willie se sa:stoji "jedil1" \ SlVO" Me.tlie. CO]spooe.l !!{~. se Hce zllJ. reHgioo:nc prakse.lpmoish. l"'''!<'''''lIt"""...jesti ne l)osloj~.vmllHl.

logtognje l::. I'lk.ipl'ema ::I<I.clj._«t.cnt'anju r~dotmilm _un budir.ll~ila.'OCes !.j'. zl'. ~d41\1.' { #. I. Ii."odi osehe koj~1 pel'cipiY<I.J1rhll .'.iaj kl. '~V.liCli.! k:atcgm.. l\.11'.ldi.cdnice. kOIlr.Ipl<lcijom strasn.jrl~. '~'ll"5-. su ga pn:k.1·.J' {luoj IlljeI'j u kQjoj jeo 7...podred.(MIU'/iJi<.:'~lJ'~:f-J«J.J.oll"l ~toLieca st vcreui $:1. To "lSi! ni:j!epilanje misl!i.l da postoje l'aZUl stnpnievi i lipovi lak"o~ isknslva. 1~".1 111 19 .fjc!J". Z"5·~.jeka i .. D<I j~ budlizam ".iz ]mhle Z<llJosjeclmH J)1'c)ba'l'ljanjem Stl(h'z.jc [e Ii. II.obn. II.ia. svom uce'r~l:.D i zm:nis!j3I1ju sveuh 5<li1t...ul·· .l1og ·shlSill1ia·.elOaa1i te ikl)llokl!<!isW~nistav 11l1illOgih uNlclj..LLlIOiil'.lCll jl1:611 U ~(..erl oovi'ek..u obltk lU...1 ndtQ sasvlm dn~g01iCije od oibiC..\1'(!nil Meistera Eckeharta.~ "'ceil !lJ'1Il!0&'~ (SliZIJ.i ie ]'.en.!lr..u.1 ~loiivl~"i·e. neuskladiv<l! S kolltll'll.1.• .i ii 'Pl'e.c:>fl!llll j~:w~ ~ ~il (SIIZ'lki.. H."iu u [lQdI'uc'ju ]"l's6imslvn 'odgovar.alno..~a prnujer. us t·"J1!ri.nti \I." (Su'iHi~l.isfl. :ten .1.ido ]jusl.lli~ I g:ij!slwg ]ll'~ol)l'a2aftl.usl'lj savl<idaIVaraja urns lproboja do percepeije 0110 r lwji parclpira. Imdul.!i"!J. .g.iwl.u$il.go. modumn.e1i· poki'el. tvo]. s vjecD'ovanjmni S ollCldvfl. Schopenhauer je tmp]~dtlll) 1Jmi.II Iloslj'(~dl1ijl.e]lje pOti)I!..:tl filozofij<l nesthnmj..poj. ~{Qh.. Takva .YG hr.. Ono se 1·<Iz..1~i gleda novo nebo t !lO'VU zeml.·l~lpostil..lstvo koje se od ostallh slirnih lskustavu rnzllkule 1fO' lome slQ' S-C]J. 1~.(.....Y>Ii l.1111]1. i~! dC'm dn J(.. to )c &J(l!nt"" 1\~'.. l""'i oovjek.. il9) n@o"'l~i'"!:. to j.~~l.nmnfe . uego.i~r~~Jjll: ·"'fl'~(l. sto ~H~ sve .S! ava.'coL.z~nijeni1a ~O'!'l\ djme.~.. ("1::5lo l'az.i(> s:.dh ittlllllnih iskli.Y...'r'~. lemelje na '~'jeJJnUJjl.IIllVlll~h~ l'Ieodol.m{/.e stupuievlma u su.:'lko "praznina" iii "'ot]JiII~~allii~lI.~1 M. SU:l.ljCie to mist i(:no isliu.z'<LlbOl. i IJ<lS....o.. LIil~:Q i sa S"ije5li. 'CQvJcl{ kOj. oblict !tao sto: se moze Ili.n glcclanja .l".!l'TDIJJ!"tiie itl :z"'r~~r. gotO'Vo neraz.'1]11 zeUo blh ukljucU. . pa cilav ovaj problesn pl'i. J4(1) ~1l'<iilelj J.mozofij<1 uego drall:tski p'!'eobl'~ajni PI. ":'"a. .ustSQ' z:. _ "" ::. lzjava svoistvena ovom posliednjem "jjgg [e ~iS"t"'''.h je i stvorio.1!?l~.ozofslHI strnst da lbi S'IJr<i:stlilQ m'l[..a dru. I.nV(} U veliko] H'ljeri stoj~i preol.am S.~Z~' "·Ra7"mnlje"<lnit:' kIJjl' t'l" ."~Yj"~.nn~"II'J:Lcitil]l shlpnj(·l':ima. potPilliG pn~~obr<i.ll. PI·izlal.jela 0 Olm. medutim.'II~".. nil usluzl.lJlJ. 11 OI1. Sir.jer 11 IDijtirmli Od.O P' da [e Il/. Y. bit .'l]"(). Bez S11I11!1.l Ie .{)jj [e n 'usporediv s bitdeklom. na I<. "S"Z.eni§l. v~c i'l"ah'l~em ~lui$lu pilanje mtslloca misl~. '/}idi .Wl l/cun. um.li~mj~· d !'eHgijsldl.t !t'I'{IHlelfl .1)(lkrel ili jo~ slgurno biO'iu~podnoSlfl" teret.'it ein Sclwl. J~"y.jel~[ u l$."I{)ji_ od "pl·epu.. "lIl'ld~lllj~~lil\u" i ~ drug-ill tll.aj~l l.k.Jizli1>.nic: lit l)1'Ql'e~lm:!lizmu.. 'lie hi bilo 511VisnQ pobliie (M-iHu." IJJ'uIIH'i.lMda precesu I'dj .~cu pfl('."[~tduj<lck(lg isL~~ISLv~1 &:Iioriem je ogr<lllli"'"eHOl sa na nekohko kl'Manskih mislika cijt'.-".~. su izre.ul. (Il1.V~·lPQs.ill 7.aja svtjestl I sv&k{~drlevnJ:dog<ldaj im.« 'Jhr''''''~~ qf II."ki.1Il00ie reel za I. a nik.luci.."" bil.Ci.. n. II.~)'''t''. Ignuca. ill .jcd. le(luhm..m u koi uice t:d. Silesillls je to iZl'~'I"'iodesta :sbolUnije ed Zararlw!dl'l?.tivrri.nvit c':e se ua po:wl"IliLcJ.:j to ua $vakOI s." (skh lasslm).- III tQd). je I)]"ostol·ni.ul{i.ljetllljil . Il.tjV!i\:e mlg~v~U'!l zeu iskust vu.~}j m. 19...([.~H'[I!$t le. i gnHocon 111'l.puttosl'i prognrao i~'I~elekt. ijskog preobrej. g]{W(l.\I.IIOIU pi'Gee 'll njima z<!i. I'lego fovjcLt "vidt tl"llg{ltij~."ti ii!. Kad IIcitcli pita: "Cuj'e§: ll . 59) ! . i..liskm'lilvn o tH!ja sc.obi]jcflja Ill"CiUbnliajnog iskustv<I.ili kilk"OI'ijtl kola l..lpeI"DIII '~~~deil m 'i>n. ~flil11ij' .i V . 7. ~. pak..I4)VI.·. u uz..Kao dn. 11".'_i I) 0110) IfIl'1llllj III R.vlian.:'.ckL l letzscheov Zoratll.uallid kllljige. ~~r. U~I~lj k.ma·~lJg[j!'IJ z.".I.Jgu igt·ll vrlo ndret]mul pl. bj u i'mr:eh. Ci.u 1W j('it. paradeks.I"e.sta!!j:l. Ne.CSI 0.full1!. poput duhovnih vjczbl Sv.. sao sto Ie Q.v~! od rdigijske 'IIlQtiviI'<ljllce sn'I""'e.e. h'.·.'oz vjeru i moutvu te kroz i.-" fltu/tJ'.!iIJcu karakreru po tun'l! sto PQtPUIl() ovi:sc Q I'nz'\'ojll.va" U nasem smi lu l'ijeCi." (Su'l. 'jet'nosl.dmlu'ivQvjel'ja iii.. POll'dmu je riill. Geist der !fw~gkeit will atMg-'/JorUIeI setn.oji je u pot.1''<'1/.slo ))O'I)l!_ll pel'oepct~e.' vka. Melli Leib i.s.jrevih d. eovjck moze hm vjestan je (Mo..lol. [melcli.'I'ari.U1llilp~'ol)(l..-JtJ~ali ni1hov 'ohlik i " "51l/(JI'i ~~ 11~jil1timl!'ij 0(\ "i'''ih lro.i.'1jllje· imJiv. f\<fz.. Angdm.II?~ 011 oolo ruisli 11.mI.IHima stanje osobe koj'1J perclplra."awlJIje ('1'1<.Ojojosoba i:azmislja same logWki.ke.'t-..jdualn.l filo(lofifil. roio•. A.i netna .~j..:.omcile.H $vijesl jc He.. int-eiekl.lh' "N"llll"'Dl.mn .i"m. srr.. "ikmd !l".azi:lio ljusku st. hjell.ikQji ne same r. ua l'1. oscbuoet].) Sf! iz lIul101.~I.wai:HJ. l)ije.Ii..oj tli ~i't"Qj stert p()lvl"sllijc iii dllhlfl . II.

ll1 p..j(j~ .·Il.je. ~S) ". ieko . l]jk[~d ne r[~._Q{leJi' pocfutz<lvi1I. ~flko 1"llZl]ol(1ti_.?I)O ~lJz~~'~A:'~'l'" ii.1~(!(lh<)lIle srrogo od.o "d oCliu" Povecfm.o~.j.po svom mj. m 'ill'~Qbut.tni~h}o :psihpf08{{O Otb"elLell]£! . funnL balje.1l.1I. ru: "lilJ. (l~(j~ ~dgo'VOI: ~ sto ie' oclil.oY]jetlog Pllo:.(l H~(!q)l'lj" j'oft""i"."jednos slr.1je Zol. sv·jc.:. NijerXna :8'YijeK~ue Hlodi\e ndanuti vise od vrlo !~fl&!ogp}'oja tstovrememh [. te pllallJiTt ..vijel lspwje:n ognllmtcnjulk1 t z~dovj_m:t~'(l'j..e. ·!'ddsllSIYnl..C<I. ~i.j j..Hij'.·a konaml:iis. ()Vaj "WI1" f~dnQ.lOg. olf!. I"llifi:njl1.:1.).koje u:cillelj rnlfe Ll obliklt P[l~:a.t_'ilI~fCeU.vno zna¢i "WH~. Odgovor kQji dolM:i i1.(l Hyl!i N~ilj:.ka. u..sl<l mum lstovremernh .0 Jlfli nfl-Ijac~I.k IJjla tSk). S<lS.H~'a~amJel'no brzo ujzrrnje sltk.'.e opaz[U ~'acion~!JID veza iz:me(JlL~koana i ]SkHSl'va <l ..\i hl1i.lljJ.jOil "'.oj'it e od.y p.illm d..~' ·(S~lZ~_ki. u .1lmiicslcih duhevnih vleib.:ie b"d~!w. a k<)i.i~ti.C'itt1aj.pl'ii'~(lil uceni ka slIJn~'QtS!ilVI.e L"<)d)Qv~I'" j z. se n101·.0.~.elpost{IVkol'1Il l(Oje se 1.jCl'll[eg mraka.lfnzijll.gmn'il'<t.Z01Il:vttIU za 1l1l. ne PI'<lZHiI'HI f odsutnost PI'(:tpool." '" CO~HI" zen ".Gi. ngJa\'n'om su m vise tocflO ·i~NI2·0Y·~t$ilsti:rm satorija. sl!~:til1Je S.p MHOi'i ]SKllS!.a p~lFnd!oks<l]nl)pil<linje !2r<lZ Os"Wl red!wnicl~e iii d~elo .iIv~e. ~Q7.zbje:ixm :.gijsM!1 111~~h~:'l.·~jst.(!:.atelJ.l'it<itlG" covjqM i O'l1f"~~]..lJ'l coc-vjeR" i dubi:lllir bica za manje ZC1)11Ci!Le1Je. ill:o Ii~ s ri. leu se l'ilZlilk.i Il.cl!llitici!:11 I.jeru. ogled ciJli se da ta k\' o ptt f1f1jC! pred vida i:li p pl·efudkiJ:. Pl"eJU1I Suz:uii.:».1g" po. ue zna ko~e ~gOVilraj".i:!U Od8u~n~tp'I':tlJOSll{V ke Q s.nih S.tsvijesU jellle1.iIi.roepcija ~ nizanj.ontloClli l'~Zllit.oo"idf'" _I'!u i: {'Iie.1_ zahlijev<l.J. iii z"" Irmldi"f<m I I.i:lltld sveg'l.UJ:..Sn Opec.VQr(!.~o·je je sve S<I!m~.kQjojr~e .gOV\lI..t1i1 vq ]J1·o.~v()jsl''1'' U (IV()m trc. "Ima Ii i J)ilS hu.Vo.rfwte seIJl'eit~G8t. $"1. hili d.::t:r.jeistovl.1icav~! slobodu d'!!il.r.1\<'01.. pdllnjtw k Wll.se dOl.iiI Q ona itS!.·~I.t.i SID je tlcj~~.u. S[I'.o"''''''' '~'<JI\~fj Ifni $("* pi'~Qb.pOlliull]jn u svijeest[. medit1lcij~!. IUCilelj ih ~ice. ·se. POiVltflO Ullgt~J]]e racloom]nog' l.l1l.s:pOSlohni Z.hi 'bilO p:ri.iS odgmrorfu.i cl~ cuk' 8trli~Jlja1.1to nam l.o ijCi~elja.1o.i~ pOtb·uc.o 11.t'lJL l~(ije g·buka fum1) za cilt SI:va..'l!iud 11 pMp~mom ItlnLk.::'..toic..~.: <J!!\lli"lj.I'~!l'l(1cle i kflil." (l..i:h s<tdi...lj1l."cdu. J!UVdl logrl. JnO~'01.Mooibi . str. pnt duhovne J~(J(/.:>. s~u:*". I on MUll [e sLilk.ll'le. pl"~~mu Sy~tll o'pi:Sirnll.. roll ..oNto one.Q~l~dmo·~"n(.m.IIlltel!E!!k.i OA se ne I f~oZe c1O:kaz~tj lo~::iCkislJiJed.hod i:nediiladje 1 dOl «"dl:edu~e nj:eri s*h'~aj.e. i.j .JI~l'lll}Qst" ki· (. U. C1Ja ~leHm]can lIVid sn 'il \!l~l:. [~ Nllprvi .bacujc.srud!r!lIj lieij se JettinG Vrnlfskih.. 0"1\( """ \!'I:1S.ild. <)<)logS~() ie ~l'\1~U':no ~)dS~ltuo.H!I!i'ld~e. \f~iO k9Ji! ~Il tv(!j~ pr"o!li~1"] ..i u sjelll..jl~ I:hlgl!~h~n1:o i8kJ!rU!Ci'l'{~ ci'njm:d.illj HioZ~a :tbog toga ~ ..leI'ijciilill..ll p:!'(liii~tl.=111ijC.l:11~1e.PI'llli'{1 .siC!li.u~ .I. lill:m:!' jt' sYfesna pi.1!'" 'Uvlld:rllnj<:: j:l..\'l."..l:iosljedictJ. i.c!ja Mt(J!J·.ci.ogollllih)o se i.!(-ei'i~"mil~te izaci. IQ p. prcm~ ~~t1~e. ~to ]1csvje~tlll. kOl.j:ln'j1nje·[JJe ograa.~ 1"'*' "" ~Iq.. . No. K~(J.t sl~lVi!i na stranu.ko1lko i! stoga n j<lsn.gt. to su 'Od:Ul vi.~Lr<!1l.itl.k. nesvjesnem iw.j()lJe uucil'ane osobe..to-ire O(igo:voo' j)f Erode 'kQJ!rt le uspjeLa iZI''''I'.lulu Ol·Ij.mJ ml[]OI' z~ koj~ nlsmo s~u1l1o .(lvQljan" Zbog [toga..[{(UN~ Dln_lk~ iii Q·bJilwv ruJia si'ml()ji se i or:'! ]]oru'.rOllniieli Syoj e l'ehltcile u SV!Jes~. LaIW!'eci. Ovaj cumhenik je d.l.at'lln~e J!wje.sv:e ostale mOl"<!Iju o61a1.o. z~ii swjje. osobne p~'(ldis~ . .vi~f.i<'l ucHelll~ jjj lwmHt lao.-'lKl . gotove l'J.1l.....Vijesti.h'~i. Sv ijesl ne semo 1'11. su v[l~~i'k.Ijj ]'J!..Kj<l.flZll1nij€!V.. ~<I1i dl! to~ke clczol"ije:lltacije.je b<U'~. tij1.mUlli. rui nesvjesJul prclposl.!j !lljluj~ iHV~i.take neQl]]'ed!eni I'. m:lgovQr Je oCito S<J~oi't. o l ~l..Ze. W jest.. tapk.'l koUkQ gail ]e MI.J.st. iiocmi su.r.J!1 . p&s!oi~c':e nepl:i.-1 zhog t(lg1l..l•.mH~.st'ilh filozofs!cih i medilulivuih pj·nrksl.5vjet]iierij~SYi~e. Buduc.Z. lH~dutin. cm.".'etpost<lvkalSkiJHcen.ija te da.ta ne'>)l)lle i IPQsto]. m~.eeslo l1il~iva:h:rije stv<lri.tlo 'koje izbl~ii i~ t1rl. nesvjesna. to f~esl'{io1!'jek sa S'fojOt:n lJ~tptU10l':il. MI!'PI'iGi~_ Jednem je' "mlnvn!!k pi.·j:::*. sli.~e: 'N<: mi~1i ~l!l1tQ!!r.~jH~th.~.~stv<! WV!lIog i bFl'\gos~. Ovo . .!'rIoguce.'ellie.mlg).Q'. 1.P'U. ..ragOlQ¥9 lW!:.1~M U 2.l~'..• N '~I k~~.el.16vnIJI zbtvm.i Iii..IIDIO j?:". !I ~~"J~S..Im.]j . ~l~).el)1 a.Opisli ns:kllst~vt! su :~~!iko :H11l:1l]lS lie nl u joonom s]ucaju lie da r(~(Y.. m ncltibJ jn.j-1lI1 livid.je.av?".(}[jJ $:vih dll]lovnm pl'etpQStavki.riodg(lVQi"iol: "WiL" Kako S·u~mki.WJ'Zk..k.: TlraZrn.ijcvol1)'] episu..lViH (~!( ko(m-rru:torJia 11] !1a.~tJi~~t..stoga .. '~!'ie{l:l'(H.lJti oshn.ci (hi IJ~JeuJ p:izl:lje mo. vce jesllJQ $Vl)jl)j $MlO~:$ltStiil'liJ' sitrogo og.. "p-!· .am:nUZfJJ9Sll nastale ktIQ .I]e.""..t:a.. pdmjecnie..uje od :rv9h l).iht prirodu".Ziuu otireduju pitilnja koj~~je· poSlflV]Q C:iW~ ll.j.i :p<l!l'iadoksrun.":vl". KIa pUhl. lJ'Mld'JjJ"'i. "~no 1).nje t<lI\.~c. k<:l~~~e I~U"1l.. Ni:S.ru.

veiit:o je \. oduasuo '2'.)l~fi.~\log li.l. Psi..a.isLn !'IUi4WI1 zalspuujenje.u..o. IlOjavijnj.LWQi mogu jij 1:tllflU i ilH~j!l.fi:nm SiJIIUG djeli<k.P'IJenOst .~(i'i 1>..'Ji11 ~I..stlli zm.n('.~~j(t se prol)iij~.'~m(~'z.'lYjeirnosti Ovo 1I1m)J1J~lmuceka.Ml~.td.li:.~tP(~~l'~\lk~.nhicijfl.a~llrH. l~.lII sviiest.II))"J' ~ij.kQI:()~ !>C ll1o~la oreupevijesne] ))I"ecIJ'.H!ii Cit"v P']'1Zrit'. sh. Bmhl6u da (WO (lvofc ])QsJ. kl)j~1 upadnht u Ujill. Ove 811 I. lJ<l.' i !)Qkt!.zltje da pOSlQje' C1HIJ1:C vel-I! i:.l' Odatle joj nemloljiva S.e~ml!.m:g rJ(l$l.-~* ntje pnu~die[la ]Ii.PQI<l!1".10 nema ~llni'.\1'jesHo 611V'1 Mnlw ]fIIfanl. ijll!om naoelu II mje:d ll. " j~jOoi.~~"I.li normalnih Ijndli.lu bJj..(Jsi .no d:t~g'o t'~'C1l1C:l1:-.r! ~UI" Sv(iku lil<1i~zd<l .. Il.lk~~ i fliBodl'odk..lZddIhoJte.y.ji \'(~fJii do 5vi.mje od"!.111 posebna .lZie . .~.ella II I\'i rti.oj!J.i 'diij:e1ovi nesvjcsnog lts:pj:es:llo ugnHJe u i1ivot svjesnog.1[ koje sme sj)os. je{ilIQ~ str <111:]0.ajc."" kOJ:1OlCnog probojll ne..I! sp't"tnlrL(:ls~ !'~.rzaj<lkohko ~Qd ie mogl. ~ (SLl:~"b.lOSt.'" "" "'l.dd':l'ugi.~edllmntrenutku.rJ.il.sn.lazi izNnjenfae da se Nl~.Ilt].ljncaispOdje ohlikll (l'BO'! ie llil1jen:ica.jCS1]O.odjedlnmn lto i~ISIW'? Ovose pd[.slDj~ to jest i? {~i:t.:tik..I1CSV.~]emogm.l=ill .jed sH. Sll&':.~ij.~kIl'lih 'kl'j L'::'I'ijo.k. Uto!fko se ponwlen~ iii silom '~rrur!elIl(~t. 1.1ih na lstekae ps~hJ.gb~. NJPO-· tarnica p'l"ljtwih tl". O\fO l'0vGcn:v.I~Qjl~ "lCi'ol~llllii'0<1 j \iIO~p"'iJ:l ~. .l'<3(II'Ni .ll" cljahrem svijesli.<I~ lItO.bol)c oclgovai?t! ci~e~..<1 POr. p~.Haga.k()j~ ~]tS ~Ii(d :i.\L~t~lJj<~!lIo.lslvo II IiJel":enju Ilmobolno. .". SV~ filozofije (u Q1']J)j !'[ljeri 'll koj_o..!ez..b.."..~IlL ncs'fj('sn(} s:ad.t~ k.r.ij1ln.~ ~I sv [esnom wi'.t"!I<jl" $t"~'..L Ne.lw !'. nn "~did!l"kD·pi<iJt"l[I'lo. [{oHCimlenCl'gije 1.11ofkhn P:!. Si:gl..:'11 jenog ni jf' 1.'~z.!. i:i.!'lk(·:ij<'lu:redciljll.sl'IQ ie pOllYruwsl 5vihpod:SVJj!~r-.j:e lakodel' H!lilin~l.:oi'J je . nd~()lffio yftle te .(~jhzi ..~1hi se proizveo t<rj makstnnun ~Lu'p'NosU l..tln~JI."~~"g m[I1~~"" " Z.. je$0I 1Ji""~~lis1:l POII'o<.i. $11. a s n~irn~ I k energujiCI kQj~!QdI'ZaYl1.j(' oh\.CJ"rcrnenu .\ svijest ll.ll!o obi. ..:~tizol" IIi.llott i stJ"ulHm'l! sv. 1'0 mM" @(~'(>(!J! ~ j~i~lj{) llJ!l1k indM(Jli~hjO-".lrno je da !lostojl Iln"llcni ktlitl'lk.WJlcij~L] hl)uihi.lie) l]e.g..Wfihl)loct'"\I"*l na ..knIl~lihH 6vjiesnog. (WO.::moou sv jesnih :<1''ldtz'll~rn .u·!i!U :11 kI"HkMl:"~ljnQ' :stru. prikn.ogljif!.linacuQ.uti~lienj.~7. ]~ tOY jell..e.ej:ll kOjl~ po.1 ~l'~J~iJ:'mHsm..slliku sveg .svj.. ali II nesvjesnom ono ~.omi." &.ojO$ol)nooU j hiku ~lk. cia prm:njej:!i·{~ i zat v m'auj-(? j).hlickog postojanja ]wji.HVOOI 1<\ tiJ~Jj'avno P()II. pmpuno proo.'.." in{lg~J~ i pnrade.I.h.!:run. koji mIl se ukazao hoz..h ~t.~ [.e..~r.f~ t'i. i. za.olilic"'f:ze kolJko i..'1' ije{.'. f(~r sve i one iZ~..:s·~"ki 11.mski I.I~.. d~l.j .8S) .ti ~.ljelrtOCl. nssvjesni sadriaj i.Z.".u: ttlei.t jJeilcoepGijOil ~:rajllozanemerena i. d:dofurpnost.sn predoclibc" ~esvje.og~edpnl ~l~picl<l ! olmhvfltili i5~..(1 Lidhol'!n~~ Q..'l'l'Li::i..ln:I.zl'losi. ']1.tdj.\fj~·sullihsadi'zaJa'u svllest.c jas~)it~ stval'i !Juno'log.() i$. l.{lIl1:Qf!1!16e uvicljl~[ .16~~.e peo-ci!)ir.bld j~ :sadrzaj[t t .()fjui. Na I)r~m. .du snnva i djelatHe :. U..mogu(ojl.(Jv~l:.1'i~d.jlli.~Q jc :UZWUl lutjsmjelijr.to h~Sl sa~kzi'lfe . "!"'I.rtajc. d\l ~u{]!(t('i. [:xllm.i Ili~lll vise' sposobn~ bit ~ II s vijesli ." r""~""W~lik(l:St o:t.'iiI ".lMo(}i'l'! O{.0'Sl'I()gi blj od_govm" dtllaZl iz. a vi..~ihUl.>.. 111.l..~i !:lv..·· $...(lje~.~~tl!]a>vije~l [edulm [p. "K<l[1 'Ii]~ .I{! n« dire""il£iVII c'lli: gle<[.I'Hzni od svth ~.. S vremeua IV! vdjen1l.i: (S1JzulJ.c.!)."1 slv<lii·.!\.Jf!.no.ijeklji.d'"'I"~ i':~"'t-"Ih .h..ll l{0ie mo.Z:c . lstevremena shka in potentia ~iliic[...'~~~il"".sitddl.'ije.ilne i mo:ra]:oo ni.~f1)l!'dn)!j u nesvjesHo i Imfac:alV[1 njcg"vl' obl:llkxl.mq.plo. 10 j~l. ~o51i"S!-. VB'.f. I~~kj~koie ie·Il...II$ljllj~"Vkr$tlO~.~~i\'.oilp..1'i'(~!lOs.ikV"QUTh difere.\. sve mfi~ol.usu· .i:li:.iIl<1poja~n prszrunc III na kO(ut.!wjesne.....gncuo.e uesvjesne..ib·ll]..JSHili dla nc. k~(j ilto je objusnjello gore.l:vola Htrne:~tel. ilko sc SVIi. Mmlo::rn.)<lct~val. ~:lleduti... .1'-".!govOl".kt'ug._. .'~H!i:' . :I1a povrsillli s. suplji zt.t~'I~I""g. Ova I).vjctljtl~HC:i QI..l.(.<l.ra bili "tabHuo.je-ri!n.rob..t.iQ bi se dogoclilo knd bf indivi.I'$1tj'e~mi. lI¥ijid~ ima Qbijdje potpunosti fer je II skladll spm-odsm l.~b S<l.l~JOl'tlVljeHe..i~<llrjJs~.j t). "potpun. mmlj.11...svijest seuvilel."II~' !l'p~'0Z~.i tnog uclh id.jiv.s1~ !\ko o u.Jn."loVltl.e se obik psi. j 1 :I.. H"<I"Ii<i:.i kr.~llfM~:I.1 . till'ill. ''\i'ez. <]... ee pHc!jti n stru3~e (b.m1O stallje p:rilro(]jl(~llnl!ihe (£0 odn~~lehog n~1lksim. Alliako bl tome dQd.i\r~c >. No" ovo S ojellnom uesvjesneg ima ~. li d~L m(ih~p&rdpinlti ..1 ~1.o.· . koje Sill.Y1: i'.~nlil!oU zen!] pl\oi.. usplo lZgJ'.(Jdifski~lod!w'f"... ei'ilH:lj.iljJl flmbc.(W.Jj€i: ieocl~OVtt'.j()l)(lil.Vf. To je 'lleo6e!kit'. Ne moze so pojml. o.'ll."". Ona 6ini cilav'o ureden]e lz b*~.'lUl .l nije isldj\lcivQ ll"i'u~ka) jj svih ehllka z. nllZu:nli.~.l." 'nn~.i. It''~I'f1'i'''''.jto' I..jesl ~A~£1.guvor na od['~d.Q.g je od.IIi II I:wj!:1H'! slucaju porpune neod.e ~kl'ivm~:e :i samo r!~.relJeni'<~ kQj:eje.5<'11110 nil percepdje :/:.~sl'" !..gil' .<jrtag pov.hlnl~1 neplodne sulsohe svjesue i nesvjesns csobnesu..~ . H('.vjesHo je ssnova svih me:lafiZ:lCkifu itvJ\(lnii.lllje HOIl)Qje>!.

unistili nlclonalisl)clti i'lltckkl kojillilU!d uiie nl pVSll)ji'iP.jenog ocenika kojli I'~ .B predadredena vee ]l..lQcmje sutrrllj<1iti "VldJ odI(>jlbi1!~.r rla s J'dne sti:anelw..osfel'e budlsrna u zenu.gava 1»"'ll}Os'lavka.kl'h'(Ivten1il1.\Ji Ii.ldu (vldi ·.a iii. motd.jeno cov. ajv'iSc SIO on moze tlcinHiie da {}<Icljentu ol<llda PlIt..i lgra velilm lliogu' u I}!I.1Q llOlt.].luezljiVosl'n vee i zato jcr :znaju d. mozeme s potpmlQ!U su.el' je SU'Il1<l :-.ja.gi~5kih (lobartL Nijena je Iu .. j:e l"n..g. Ot'HI.'lo [-eSlO s najlvl"(loghwijiln EUI'Q...l1UI koji SlJ.. Tko bl ad Has rako slijepo vje)·(Iva.l liD"obraZajnog iskustva uelse W'11ge.e StliI11IlJ<lI1'l! da SIl! satori i. Iako je v!!inQst zen. TIm hi. 88) .Imo lu'O.R"liij.'a kojlm ce se snprotsta viH '11lJ]rn.l'efljivoocu proUwatHi ptusvijetl.()trazi.jjelko dogada da Sf! 'lcrallijom mora p'l"ol1:ves!isv~esnl ego i svjesno. tko bi se usudio prilwaliii vjeNdoSloino.epu ulicu bez mule.Ii.p5ihm.k u ....elJu i I'~l~gov~m nea·azumi..jek r ne hi Ul1<10 t{l:doga da ..ljlmfl ImilisUN!. .>vjelljenje . i taka\' GOY. fik.voja.eodrecl!iv a Ill'(l'lnjBlla' i)ijji [e jedini k1"ite:d~1H'lstantt:k j~h~tva. Jcdb:ni pokret u rm50j.~!.l1.e [e llsihotcl'apija.lje svj. sljedbellilul medu nnrna An ako MUCW'l'W zadn Icz"k zOl(Latnilc tzoji zab:Hjen viSe 00 ]nebrm1i~ko. sve ~to i receno Q satorii« moze se l'azlU:l"ijl~!i Kaka je lako f \fi{lj:etl. slHoljllo dill je ova] predgover lmpisv.t. u kom s.s.e miere.? ] komir-llCl..ve telmtke mogu posllOijati jcclllio !lL(t lme.·~~cionalnog j'll%llmijevflnjt" Z{~11 6ern.~dini iSlinslli odgov(II' . Slog. da se suprotsiavl svun takvim ki'illnjlim lskustvima iter ona megu I)i.ojl j-lidlll0 na lSlDl~u. K 'tQn~[1.1~l<lCtil. z.!" i{:t(~ ii}~bolj!.I·mle. DnhO'VI'lI pojmovi nuZni za zen Z-i')padu .i stIIHo.cnjak zena nlje re7:u[i.. daiMe.edu lijce:nikai p:adjcllta.'Iz.plj~!W.. Z)ldact psilwlentpije sou 11<1l1'.M ugurano '.1IZ1lSmn(W:il1.r...u51 '~Ogitdli j IDIIl ZOpadlI. im:<1 previse [(J. iskl1stV{H1JI S· pojavi.o pSih(l!enl]leut.pat. .! se i ko(l n~~ ne:!.oje je piU"OJiclobm]no preko SY<l!J:_.<lI. d!'u<!ima hio.iIli ua ued()stilll. lije. kako pl'tc{L KOlze.lI!2&j..jek lnoi.lV!l. nije lIjm'oratno da te ga kmisliH Ijudi sa Zii.oHkij~ ''i [p.t' duhovne kulture i to je nje.I otkl'Ollcnj:e lljell.s~a.da.o. . kuUi:. ~'[!:ile '\en~'rlL:'ita. 'IIjel"e:?' ICovjek Jto~i.zmlfljil. inlJ10 !'azulrnijevurrje IJ?J'i. srell lliko. :psfllohn'<IIlija [e (lijaleiil1cku veza i'l'Ju..nJe: "H'l\'.om nCit.." t. Em'opl)1anin J. za [~tkviim ·ciIJefn.\pt~tll:lj<lt:1tiII1 postupcnna.stoji vellik ibroj lilHli koji ne lilo'~Ul ri11Zl.slm~i~edo re mjei.n?eI lo svom liGI'tciju dobru p!jusku 1(. bw:iizn:]11 Z!iL ta&nll"l'Jije:vanje prooesa j'e]i_g]h.1 !il\[W'<JSl1 lJesiuisIicf: •. . Jk. c~k~1ii CI.1k. euvar rcIi.efu'rve zbog ilSt[lle.l. e mo.j(vHI! l'll1cinima [Hlna~ania1QyakYO i)QSlO\'rulje prema sir o] IjudskoJ OSlObnosu posl.e yQ"l' Hum] lik" 1m.ki.od same IVf. F.o fu1dil'edleJ:i.ou puao sodnll~ teSkog . Illcdutiin uvijck tlzeH tl Q:bzi.es.el~O~)Ce ptl~lI'lisli.m'.zmcdu dvije duhovne elellne It kl}j~Ut[e SV<li mudrost snmenlat.dm].ieil.l<TOVOl'·i. mlidl'osH le:!:i tHl~deljoevorf! "Wuo o(LgQV'Ql"lI na pi~n:nje 0 lmdis'Lick. \I{) ]eri ml innU:M Ipude' kO~lilfIJIlise konaenl ('iilj i kojise :Pete cuv.1 .oj pru'ocli psu! M.lucajll ne buv:i IJt~'li.I.e da je ~vjfk spreman zrlvovali mnege gedme U z!lmornoj tiledostajl1 Gledeno $tlg~'In.aji:l vellka.'\:l n('."0i1l ?:Oi lIUlklli.tiUli'l kojm djclomiCnQ r<lZlllLm~e i koji IJi djelomiCno trebao razumjet! .·nprema ~1'eudlJlom lsknstvu Aka znanje .. potl.ii1il'.~!obijc OdgCiYOJ' . i nedostatka kull Hire.~r.1 svoju nadarenost (Lau ij". Sll'u.~n)nial. aenalne duJIOY!iJe flll)l.gl:. "<ldOLl"'"lli~ma.{I.oru nlsu bez~lspi~al1. Imii sto j. kd.ak<'!lvi naporl is l'ijlei5nUtov'estrane ne mogu pl'ismti.Da..og pl·~i)b['az.t otj.ld pOI~tl~aj prenosenja svog ~Skl~s. z.koji .Stm z.j. Soli! mogao hv.ikov~Ui "OIliiIovm.sl~.ilti~ln.i>ol. Ciljie' lY1•e{llbr. do samo budale.zd.t)~.\vIW ios 1'..'lmJ<.s. S druge st I"i!lue pone Ijw:li kofifstlloIiko u1"~e]"f)ni 1.oJ oSki.ski. dOlkl(l.\'lli od mkakve boU da bl mu So' jll'ihlliZil:L Ali oni C:e ~mjct.!. stl'.za 1:lji[~ga [SU. vl!.'kv<I. oao je ekvtvalentno vazncsu t1'adi.ovakve teznj.h 0 uJkidaUiju !<lstv.rlpi}a se oi.i.ii ~z v.ne same iz si·iii". do zauz:iln<lI'!j.llj'<U:lja. [Jopul zen J'cdQvnilm s(Jl'e[):~ni1'1(1 bHo kakv. I[J na\~:Oj kulturi i'l~rl1'" u~i:egil slO hi biilo iil:izil ovakvlm Iclnjill11l1.. !{o~.t.jdlJanjm i uapornog rilZ. n. e6i 0 sebl ne hi b:io JHm7. priroduos.':amo.. hi $va. v·(.'i jet· je paldel1!) ialQlma i UlI·IlCna.ik.ftigkeit) je ouo sto iSijav.g pm)A. l03-Ua'k)..h 'I'azloga. (Naliu·ha. IUllk. ustvari..p<l. Zen l njeao.alm da vjel'Uje U mogucnos! lskustva preobrilZa.

:.I K. Da.si!iW)M U vremeuu koh~'ml zove S\'O~lilL Tko i§tn .isib V~S'l~I<'.~allj~l.ll:dna phi(~h p~101ovu . SP~'ClnO opon.[ s ."sanje ~M cal~ :i'[lleJe~ ktunlna nkro bHti.ezru'QII'!.:veg lie PQdnooJji.?.n~h ~.ojimokolnosraua mi)s1i diel tune dajem l~ilo lUlkv(.1)(}g. nskoro ce shV. tJulCe uvijd PP!.S.v c.ka.I. ~'. zenu.I'mir.?!it "i.lVrulja" .Ul!rlj'\lNwg·mli." ()di ~w·@pskog tM:tIrI lwji ]jajv iil(~ Qhe61vaj~:~.~'eUi s ncl::fim 2.J:~u("Jl!.mod/l i l1:lOgU !i1l. sli ka likoi.~ill hi SC sv'~l'ntlo~).kM ~o saan prcdlQrZh).)NI odret!t lj~lees 8'1'c:'a~og'll ll)'Hi.:~·H'!!edn .. Ne g_e']in\d~ se Irt II ~(.jg.Wi~LAko nastavi.. ~V'lko su p:l·~ii1(l..ia bi ]I.IIIJjll syez.h Il<~jve!~ih ljl[(]i .ti s\i'ofe vJffitUe pl"i..1:0 '.ne.l~I'{jln svejern (lu2.I'II."llll p.lc~·iv~mi :njJlted.~l iiH Ul.kU. __ .$~. Ul..I.·agmlj.s v ill sHI.eijei~~n"'.o lflGueuhe m'I!ZV(11l Pa!i~(1.mj"l" i. · a rae dol)!'c uauuere.k~ uvjH.ki LJlVicaj ovog se merle l'azWiujerLi u.id" 7 '1934. ·remei!.'.\.kl"tCe pogk:d ~~'1'llJn Ulllltl'<l d« nade mmg k()if tm.C]a PQi:uu govol'i~i Q 'Z(!I~U. ineduthu...t:'11'.izva!n svoJih hOr]slliJh did<llnosli za maio "<l:Zl.StJJI.~".~de. n i ~eJ·~~~yn:. d gon'OY(1 d~ ~llVl'SCnS[v<l sposobuost I~tfc(' grahe~ ilp.i:t.tj ]}I'obkm ozbi~YIIQ ~1!(l~mpijil@ najad". obril".t::ctakl1'''. illi 0 (h'iltajiJll. S iH'~kQJiko .ulw v iiie ne v. U vecuu ZillS1QIl.'<'Inj~~ t! "tls.. ocevidnos('u ilOtSeg U1laJWi.!ost.tlfljv.ili uudim bllo l.1In<l. jl11Sl10. l~m'o]llj<miIlllJ gdje jc n.n*"W(!']llz.'~~e :~a oP~~?. ~I01u !." koja vodi u sasori.cjelov~.riM('II pok<irzali.isi javaju6i u M m1igl'QVi. Tnj pdvid slojj i. p(llptlnO lskusrvo sv·e iilLo je rnanje iii lTIillEl]C Vl"i [eduecd ejellne ue dolazi II. 'sv lesno sru no {UO d uIltOV ~ log· 1.~vnfi~ I .ltU!i.'H:~ pol\." -_.guc M~~lutLln'l~hot. smfl.Ji:~iulli.. l)<lila lU.e!ekl.nml\ic domonskog )'O(]enj"" p~dUs6u gil ~le:>. cl~~~eo nrulvladllli. !:A~' ·"ij/".pji se eslobodto ~shill'e.klll\iObhli$ao i8toCiJ:.eopsjenarske iI.lI n~~jmnnje£ miA. To le ouo ilito se.i . j~""dl("'..l'. m.n'YVe Istoka 'viSe od ~hije ~iSUi6~ gmli:na i (1m 5!1 III l()rr~p~g~e(tu i·.zGIW U I~~tlmo. po!'MaJue. SV~let zihlmfrlljur-ilh. a kt'l1i~.nfiajC? ~I tstom srnjeru t'ltl.dk~a".1z17ijenem~todt'll mo:wfskedoktt'ine kojf' ~~~Hl(11. be:.Q~\:lilIW posur 1)'I~.~ln!incp0l!:Oleban k<l~i v:Ldn l.S iln.jlt*1ua uesto otseano svakid<l~l1je i.A...sH re ~)d_jet.fe Goetheoy. pdjenos .I.jail ifl. Ii kdjc se ntQr<lubrOjili i ~~'ilbtf:l'~~I'Q) ih inlelC':klualnlm (fflQzofi o!lP..ivtm :!lfo6e se NI.~.S. " .. Naae Ii psll'lOtel'apem male vremeua .ruHl'lH..6i negcijlEl lspod lih v i$Ui~" Z1:1.l&()jiil'!}~(~ g~'1. je d'l ' IlciW nlo2ie>nekmn bill dovoojno.i 1u:1I:jnji !'lez:~lIl!l11(ld~en~. gl·<l!i'U<lCEJ!tZCm~Je g<l slm.g.:e C1ugog procesa II.:flU l~hu'illJl.oj kvr'zi-b.rneilti1'li~~.kao hal~ljfg_ <I vlsoko] p[allini..l" :"lai8IJ·.. ~iI]~ti'.ljiil..~i.i]uga s:yoj.d'l :t:llijc.n11 q d\ihokhn mQlivIm~J.ilika kojL je .ojinJ joe leSl~.15 u~<tz..~ ZWlce.).V~' (~~kfl ~ na~lt<3Ze ga jc pofmsaji S'CI se.ko je Qlj .]lij.If lllMJ je i shl&.J5~I~i iiveSH .ra).aJl~ s't:r<lh!)te Uop~ll.' Jo~ III d~'l.~nol~dsUje:n pl'o. .JIjnCku pru'1l1cllJ 1]mCe!~ji!m~i k"Li"ls~r{)fflrl)<~ Z'~().alasemo-nekohclna mI~i.. ~"II~Oj fr b].*16.t§l~:ijl) oj .nra .lWVI.prepQnukc .lHIS n~ ZllililHO iSla ovi IJroil.C.<ll-ladi.n~lm pHjen !lCgO .1.r:lo.lot'c::rapcN~om [:.Uha.i.ljan s pd'\l'W_im~.Ii.1111l1()gjh dJ'IIg~11 nmJ:ogtr iznwni iskllBtV(l"? Covje. fill lUKI khldi Z. maze mu pOSlaH.1I "D]Quil:o'lIog.Jim (nnsteriozm ..c:rap~Ul tmji je o}biJj~lo z~ioln~p]je~l'ciljem SVQje ~e~·lIplJCll:e rnoze (1(.i.dQ'Vo[ja91saino G~UJUI Uta je zaclovo.o O$(}IJ~~e rn". ~- .i.1ult~gti~nl"lVill. Dobro [e poztuua ~-iJ~fGl"!icil W ()V. 1'0 [e YaZllQ._--------'_.mJn~'lfl:"ag.Z..icl~ ]C...l.l~HO dnhovne l.jalho~clL i.IXl~fI~ljt:lje IWe(~pSH.wue.(·.I)Jo "]'lliJil{J/" mbela~~sk\J.v og i isp)'e(] sv e:g H<I.. '.. IWSll Z"<lp"lfb r polurku.'Li da~f'.<llili sto zIIaN "siloviteotvoriti "'rata kJ·aj kO. .'~l.l~iil.iQlnskoj vjeri. su sllplja i.k mora proCil"Jti BI). Psi~IQ~o.tp-".iv. pHt.l:inmj'u6i U ol)zir i'inf~li(.r<llkovidnjh uaueuih uvjei ~'ell~a.:).ljfdl". z.gskare ga . IV. QZUflcn:jlJ J)r'l'j ll'1!~ ~)relJoJa ])ot~!m~ tskusrra (Gfm!!/l:eiISC)'tebnti) WI.I'.msl<will iii not m~~i£.ij.I·e.Zl\dl(~Qvog ZtN'tnltu S/.Y(jj~1 (JV~l..i!I'llll~I)USl.ell"lll~"' l::2.. SUsr~(U3e s rumo v]se ol.-: nifl~ llfpre'pon~cl. zlvollll l SV<l ~'<lciQmms:ticlw 1'{.. .j.~L~ budueuost.<lli ve sav je~e...:~. JZrYv"iil . na ttl "uajduzn od svih best".ne metode dnjJ)JOVIIl:)~ "iscjeIj.pl.. l!1. pru tom Ih dovestl do 1"'<ldQli~\li$m:~~og u<J[t.""!'~' ~"I~"/)r'~~r.J)(Il"<I - kah..'\llgorc do SChof)eli1l1J.'~vtdima.o" Fm~l~f j Nicl.n. lGga Hikm:I rulje spo"\v.§!w: lJf1el:pGf s:tDMiti <lit se'sClulI'i j] i &il.ako.

.10iott :.'opljfJl. do.lC<tjll m!l!nj<JIopasnost. lad zav~je:l1og U izmogli:e.VjeSHlll fG). VI(Ii l"J\Qdel' 51!"... bilo kojelll ulisl1l.ra"l.~opopUl Sl4dbiJ.w!i:.:djnjeg kvarenja.liili\lJij.t"'(! vrlo j$SHO pokazu]u. pat·oIQgij.<lsami se'he uazovu "tUllje1:Jlicin<a".11I:i :ilbo maze. 2!l:!l) I".l" moze I.w.ljedi'~jegSPQr. j.".i Ol"lJellt~: ranog Em." (..l"mjU kral. slvoriti clfvl. ~n Ileum onlll izvanredno heil:fQzurnljh. zen zaltt1lC"II:a ~ltc1IgCIl~Jl~ i snagu volje..·a.a st.da.~"'O upeo U km:nh~7. uikakvih Ztl.SapUl'.dl. Rao ~la i"l1mjelnosl II' nem .Ii (I "tajrii slval~auj{. medl~tim. t emnin kQj.. kao i sve "dike stvnfl .pasobl1oocu"! Ako' 1 nemas nisLa za "stvoriti". 1.ljeclnj(l> l'Jflie(jjm~l'~l.oiliko ~poo~ati cijeliln" z)l<t..iv.cstiji" (vidl strauiou W"'k).je-tnicUi stl.jl!-'~I." (SUZllk!..~ne sman-••zen jeHi'nim IJ.d:l.pos.t""·'" OIsjm'. MHobib. ~".F~u:.ranpubllke 1wi81je tek poeela s~u~ati.l.na.• emena potakao - Il:~l:na.V<lJ'. '.~lkovtdIH)Slda iz svoje "mnltne I"UI)f t] Z~d. T""'.rih r~jeci k a e It ..S"""llkj •• I'.Il.e.~ i!b<Xle "~\L(ijli Illizu. na gral'lIel raz.lfru. Z(I.0 Z~l~.Yihkom~ro~nisa. . O\'(j ..IHv:i.i\'.$~OJinjillGovjeka koji je 1JP~'i. lIas~'(~CU.at.l!llji'Vm1 stav doslovl~Og 'fjerO'vanja O!.il3M:ljla da ne l'otcjeJlj1Jje duhovun dubiml lsIoka i..istolm Z.urno.khH. IO!!ie .t ~\ ZaIY1.<.vo pot..m..I'."jmU1ieltOin svijelUi duse th~ bude sposobna.korl nom i(iejom Q "autosu.'il1ulmna nit] 'isljel'illi PQP~ll diilvla pu:tenlllau~jlI dOgUll.Ii~e..<lSebe.rr. I\"~.()slti lnilli da lie koristi cje]trl<l..iSt.biili. upozQI'iti pal~ih.l."m~"! nikilit !Wee:) i>!lt.IJ.l:ici'i.'fl.'og i dolu-ohotnog c.e. Posl.adal:ik n fi"OlIl" Nipcbm riO XC" ..'oj rizr:rici n'ri.. Limll izvla6e I'~ee]lij. 111Z~Ji IJfuldJr'. sir. .· ..I~alluu. lje!e sam:! sebe s termiuQfogijolll "neuroze" i "p-s:i:boze".kad je [-0 sarna Sudbina. dfsanj m. S..11] Iwji su Iwestl'i'ivljeni bU neee Ce umnkov]to z<lsHceru od d. stoga ne moze btU la. s Zen PQk\lZuje k.. 1". stvorH:i '1)ri.. rJil~akve veze sa ·s.st.cllcl~.".sobne za duhovnu potpunest.i5. I.~.l:nl'l predodJ:Um..eJim" (G(Jf~zlt. d.ha-yog(~koje MV ode .igm:l(:.il'lfl Sr!ltl O-ZllilCIO "i!l'Qtlttljru~je ci.':llJv.!.lltnJllvOiSt.e pl'k"lllja uz I~jeg .i_g1i.l1elUlO je u mnde:nlil v .J:I"ot:! par Ila.j1_ko vrto ClJcnJe)"fi.iti dov 01j11(I.bib. "z.:api·Ol.ddl ••:sJ."o'Je ~ele pt}slah stv lIl"UC.:'l..lh ~noZ~ (~(}$~l sjedeujem i.e l)otpun.tesll:.'lJii:mt hlil10m nadem da se. Za ro ie. p'oll.ie.$·li II OV(lIJJ [c .g ZllilCajllOg. z.ln.'-d~. se ne liIOZe ugr.flZJO]oSl!. 8~.Htm. imJlijs}tim kuuovtma. nik'iJk. I!:I~va """ .porazurn kQjeg sum po.s.i za :ElI:rop~jani:lla.m~-l.ocalliza njegovu lb'f."(~rdfmg).'~Slj~'"og Europljani.dJ? su i .'" If .iilll proce&:l utait'tw.uu:ije.\\ mame fH~Ceb.J.~iva[i barem II 1eiiJniC!l1olll pogledu n.r·siU.ek kojli. !G).~e]]wlrj. 1''-.t.o se mo-le (I -'duvaU od kl.i1rf. je.kil:ill u"jeta.. I. klio sto Paust i.e. uwz'd. Zen so ne :ig~I'!~ S~l:~IO~~:iiliD.• -Rad 1I.ul ]Jl/'eJ\osl zen-zeaonetkama moze mofda Il~k.1IL Gotiji.oh~ifl·?nl 1)/. vjerojaul)(1 ltijC i)Jesuik? Ne.cn l.0 P"32Th. potrebno b~sk!'ajno _Pl'OSil'enje nesvjesnog.na iii mu oslg. u z . i:li telmika!na·"'h.. duh~Jvnog .lioroj lj~ldli d.". S".0. fer 0.-svtjel dll~]O"V:-'logiskUAi'tv<l.

. i1i Mill.]p". '[l_ Iii Yogacill'i'i ml '\''''''.o.1lI" svjesno ..lImju 5~1 pl"oveii ).-Iky.ijnti n.ll.~ l~".ai.':'11..-.. lin uestalue uviete Zlllo!:a I l'eLigijskc I)Owebt~ Ijmli.1iIW. . '~Jlj~D'"'' "<Iii Ill'ip<ldiljLl tlLk()oT.'l'''U1 obh~.ml1t3 . M"almYilllr1..I~~II1"~ollli~..jeni oblik .h'u ..g~c ""'_"..kuje od takozvanog IJl'iuli!iv:lJll" Hi Qriginaluog tipa. u.limahayana.e)bod!e])ja.mjc. Moze se reel da ''['enwlj''~ i<l~j(> 11"]~1~.i "II p ·[>O~. I'~ve J1 .1'li. i.m.~IGbLI(U:s~1 i'azl'lii . S.j'ij.'~le (I"i~ m~19aJ'~rLb:l $'):.-'letl.·o.l\() i)!lCtgaCelii'fl is]. S. pogIavlle UVOD 111101'ZAM ie Hjckolll S'ii'og l·. nSl".:~6~1<'t $vojc v.:l.1Ct1l.oj .:njinw."upUu l)Ilclislt¢i«: kr.ilelj m. ocllib id~i~poj.egoclirm nnkQI1 BII(tdhill.godb.m i I..mmni. l1C'Sm.'ik.. h~n<IJ'nni...u".e hajnji :i~l"or iimJlijski tllcluelj.lill1.ft svun svojim raznim formulama.~~!wli k.I.1.rllflg iii ""i".t11zn".. ....one se nlsu ... Shirl.j.benici zntsta IUsU Zi"jdi l1i~gQ"''' !I~.di~n"'" 'iii.:ule 1. potkal:t kin ski' i japans]{i. 'L1L"'''Miiilelj~" uhl~k" ...~. l. IQ i~51 illlS" se IHO.:<lll. IIlD~ti.lJ>-~im"'I.. l{a.t krllu 'llJb..J'(!I. <k'laljuc) i~n~..lL Z~11'l"ci >L~ illl.It.'d1 pl"i.'! koli~' i VclikEl .jel'f..J.k bmhzlfla kojemu i..h. Zvoja peprlmlo obltk kojo se toliko I:azli...!lnp u razlUol. budisliCki.. .tnije~~)i. S. n J '~h'Qi').I l~oloJ1l u JUI). !l. MII~~hpl)ljk~ Q'~ N~!FD'Jml"j Vi'~"..m ~lvjt1im~ :<'.su.:r. Inillj.lu mahayane' i nje:riog pdl.. Il.dl [eova] ~'ilz'l'i.... .:to.li 1I.oi. Razv.lIjal'liu.'''' i V. su . Prcmjena l PI'~L~iJ.Ill...~<l..'omjenjivl.05 je vllic P~'()dll1bihl vee PQstojeci [az tZlIlei.!Buddha S. .CI1 U 1'~zIl1li..~.1JjbiimjIJ "' "".. U ovlrn zemljnrna.:.0]"..nij.J.~oSI. s . b •.~ Ol"" '~kD._i .da opravdano 1l1l0ZelUO tsiaknuu njegovu poviiesnu PQrljeln 11<1clviie skoic. lId.I]'] nije ILiSla drugo do nrl'li'ijenf obli.. nastavto se dalJe razv. l: Knt'li sc "iZvilD jail Jkn'l~.t. m" IJI'i"'"tj"". b z sumnje.w!i2'li!a k<lj~ se "fl"lik"1f~o ad '''''0il:'[!!"j'lu:th.<l1l0II ['I'Oljil~P"i'..Y·o!".O~i"" ovih. udo .!"""" S i sn He·I. vode lwji.Cd..'T""ulru (~1""Hai).(b~~1(lIm..n}litl}'.dos:no 1'1 [(il1u.chilll5-L·II)..tivnijl~g oblika.l<. [J..l(! ~ckle rl!'if~~~tlj. 'illilojl.". Ke~!)n(~_v"l~m"akil). ii" ni! b_. J"'l>mm po-slofe Hokkc.e <)<1 If I [(I11I.'cJik.

ijei lliid llspjes..itt najislaknuUn~ .l najdul.'ltvm:i i nije budizam II suuslu kOji.a i ullljehl<l tvoreviJI. Me!111Iim. nc<prekidan rust i j1J. i NjegO''I'()skolastlcko ime je "DokIJ'ina Buddhmog srea (bl. moja [e tvrdnja sljedec(\: sve 510 II sehi im .8 poznat u zen kl1ii1cvnostt kao "1)0·ol vice" (jap.a S obe.l" kin. ua nas iivol kno J)otil(. Znanstveniel uieeu govoritl Q povljesnom budiZniiu.tm £.Takosvan.B e. o'bi!l~ezjakojlil se Slllatra.t!Jlc$.(. 1(1.nje. pO\ltjesl'lev<lZl1Lo~U] iiVOlJj(~ dui'loVl']e snege..'[e jasno. bez ikakvog tanlilGg splsa in lajaustvcHog obreda. iz tog l'azlQg.J).'ll~l'me od P!'vog..lli. po maogocemu i.~.lZ'i'Ulli $pekulla'ti.mjl. 01'1 bl se skri\'ale Iza nejasnoee.sl~eizmoJ[l" no' 'Ol1e &(~ IlI·ed.ilividova h~!db:. bo]j~reeeno. barem ne POVI"SIlOgledano. gorQkl.1&'0 1::1 lwuza vrte 1>1. one Imji nlsupostigli pl'Qdl:ln'UiOOt ~J zml:llj~. kl'oZ.l. one su sjgtl!~no vrlo nejasne i mutne i [Ie podudaraju se sa 8tv. SVC.. pred_n'ilet logii:kog :il.1'kvi Ijudi.ie i Izravllij:e' od zena..udan. ipnk. ME-dll I:wojim sektama budlzma Ltoje $U se llOjavile· uaroelto 11 IUIli i Jap<1lIIII.) close-umje unutaruje srvarnosu.I'eSllt·nnjl'l. .ljlil(1lsknstvo te . prtvidne pal'a.:m..pPLlcaj]~og narnm HlO. ave rasaovrsne raze promiene pOSlojli.b]le'" djelovanfa )'I(:>C.vnog: i.dski 'jezik nile prhnjeren izrml:av.':I je ito.~nloS.ja poprilll:ttjiu ooot. pa (:a_k i zagoneran iz.n..itl.U)."h1dn.• .. korisno sredstvo :i.II.zi.canjcm i-azvuja. C. ~ivQI 1 ] organlzam.. 1'0 joe plitkoca duha.. (. ll.§l1o pOjm.Ako uepee una ideje.\'(U' ]lai~~. pozHi..1<1 koje se uzilife do Hello" No. Ni.': (h"i.!:rZ:ii!Vl'lU. ali zen tvrdi.errt~g:tadi sve one verbalne l Imn~epnlillile skcl. dje.oSOWmUIl<iI clllge obuke njihova.tilneljqJsk. ill namlerno uerazw. prama sljedbeni:(.u bHi d!nllnjeg S.daje 'til.. Bmll. em .IiIl.llJ:OOID:o ako ie ·SlVN' vezru1l!l nz sam .smijeSl1iJ:n. k.skaza" Osnbno iskustvo je u zenu.jete nema i..'~O u njegovom pevlicsnom rasvukn vsc I s gledisla da jos uvijek utj'ece.jma.nl..llci (hi Iju. i:!:n mi. jedJ'lostElv.jIJ!Ji<l.OSt. 11(' saaledavam budizam l'Iikadne l'.tVQ..!l . kao !ito ee bili obl~i5.nca~j[l]ij. nj:ih se treba isku.<)f1lflli il<lJ . a time se kao zen.<l.edinst\'cna u povijesti religij a. Kat] Ie ~hv!lLi.ljlve.:. Bel. aj:l" kao lio je [ lnlmli bras'l s t\jctnuu HS6. tsttna zena.LMc liJegovog dl. l. Istem.je razumjel (I).Q(.e (ch'<IU-I1.lstv<i.l..l . lusUnu spozneli sustav il10gu razumjeti ovu prvobi.<tju~\ uhovna d snag<1 lit'! Dalek. nerefinireno tSkllS.dakle.j:iviJu kako bi nil tal ru\cin o'nvao voju 1)I.n snagu ad v<linjs.kom) Q!1ginalne sanskrtske l'ii('(. Ova] [e red lednn ad f!a:~7.!!}og b"l(\i. 1'1.i.1n ZU!'il ~la lakay naiiin d.etnosU. a lcadi dodemo 11Q isune Slvat'i. Sirav.lg. No.. Nelli b...]~te ~di.$:tii znactistovj. je to saHlO pomna obr[l~. 'one ue lUOg.)Jr!iO (Yi'li 111)L1Cenici koji ni uspje. }'U-. 'tQg lskustva ng·[a ot.doksame N]'{Jinje zena nisu um~etl1e tvorevine smiSljene.sJe(l.deja..mobliku fie I~()I. pl'l.lIt potpuno izraslQg. . zell Illjc Isto lito i lilly-at". kasla po pa-vi lull i pootajll r<LZ:tllIn. a po S. lnko je ime izv deno iz kineske tl'<Il1s.mahayana H (t~l..e sasvun dX'uga. Ideje sui nerazurilljiV.rojoj prlrodl oarumzam SI.srauju p"s~(lfa!lj!i1" ~i:J' ie sasvlm to ~est za one koji ntsu iskllsib zem u svom svakodnevnom. "Ug~jen ni..blg.jielovi! flU Iml~Q[J .slll'illjajl:l i prik.IJ. jel' !1ClUa dovoljno I"liJiZvijcu menlalil:et ela bi moglQ dotivje!ti lU~~tl)kroz ideJe.zlIl<L. \J.e'1l1 It l proklijalim iz zas. Dabl se nda M.0'10. i . "Ugijeu jt. Mrn.{lJl1Qj :.kdtike. dl"uga grana Ijhdskog iSkus'tva niije se i~rllzLI.!:'~ema kojuna zuamo .lljih... '" [ ovo [e jasno. d!ahle. smatraju ga krajnie apsuJ'dnim.gil1~t~l!. ali je obicno Zl:IlI. Pl'oID<JIlraju6i zen vise ili man]e kouceptualno.:(: i zbog vrlo Qri. Zen stavlja najved nail~isak 1111 to teU]P-.lalnom ~tvotu.tno kaQ konacnu slva!"['!..e QIlOl'Il tko nema PQ~h'skr' isl~l. se ohicl1rJ podrazuunjevn.zi1je.i ijudi.'i1o !ljen C.~ samo jz ne g'le(tiSta.miUvlli budlzern je sj-e~:r!(1. O'v. tedna te ista biljk11pU'osja mnoge razlne ])OS'wj<linia.1 izj2).ke . :.~."l.ito ui. dostoirUlISlvenog" div-o"sl~oiT dr'" . itl'eba je. eso bno doz:i'l'jeti. Teorelski.tddh.jedull.o~L gr~~h. rl~ene s dokll"illc moglll I).om lstoku. no iii ovdj .e ispravno. H~d!ll':d~IHO [edlnstvenl red lW)j :rvl'lii CIa smUnu i duh blldiztna prenosi i1:1"(l'l'1l1l od svog zac0~l1JI"..i I~~ dublnl dwe.. japan$.je ern.o di.ni. Osobno [e-Iskusrvo epsolutna l'JJUZllI.a. Temel] svth peimov« je jednostavno.ml'idaya)". izJ"aZavm. njego'va llCe'Jlj<l ill.mmcno Z]}aC~llj.sht.<lJ..iz ujega je nastao bucli[Zlbnl)Dalekog: list6it. 'JI.:umij!!.n1eno k.1]1i.vti! da 0"" grmlil U.j~ i j.

.li..lma. spekulativnl i olmltui" I'tuzmru:...gcestrane nje. i obmnto.admocno ]'rudhlmje od ostalih ohlika mistlclzma Ovakvo du.th'O)I'MllC ~~ II. neuzr» mirune ju6e ..<'J Sklonost .~l. d.kusil'o zcna.. ne nuslim dill je '·. Ilutxw n jasan i.mj~ ciellne.:1"0 IuIsnijr II (lpi.hO'lI'I1. kOfl "emile je uJlsHka povremeno.ce.cesto . take slw. • svetlm suu-ama Ili niH)ovill~ tumaeenjima .n~e duhovne S~!~Oz. i uedlelatnostl.otPiU:tO· nemogueo dovesu "~l LI podru -je i1lleleklllalnog rasnnu~e'l. pl. JedIIlOSI<lV110 nnshm da u dle!ov2\ujtl istoclljaeJw. tractoualan i da je f.'1. To je lmizbjczI10.e)[I.g uma I)QSloj1 to smireno.~&!jno :>r' ~lIell1i!l' na ulicL S gJedJiSta zena.va.Ijudj_ Osobne je tskustvo mllu(>Jlo SHPI'otstavljeno aureruetu 1.a.!n:iee nam i gnlJi:lllo joj wag. .dll'Um.lIiackog uma.u~t\'o.I.~t!l.lha.slw.·C. se nclivilZul10 zgrabiti je LI vlasrlte ruke rlablsmo je bolje i SlI. Slogn je lsloi. W jest 7. Nlsndi\'~1l.govo iSlm..:nish.'·(wa mclorucl!:<l dilldp'l~nil htla vrlo plodan .i bhlgohrol'all uCltHl..'1 oe nestati.inoos..lzr~lde pojedlnosli kolikn clo sveobuhvatnog iUilLitivllOg l·a7.j\l hQZllll· ue pdzllajc natpi'il'()d!I sl:wj milosH.mislici:m.rscani S~ sl\. iodbija da ie . To v ie lisi.·~I!~¢i• jc(l)li".listi.1id uvier zb~rvnjl.lla ni.i.ovu!)t. jzhjegne ispUivanj~ ttl'u""iih_ Nedokuclvost [e.nje dhyaue. Stv~u' je tu.}.l" d'l'm~4 'ling). s d~'u.. dJLi u rncdilB¢iji'_ 'sj '1bt!11(! .Ispije"ii II potpunostl dascci clubin0 orijenUllno8 Ib.Qiskustvu. . zenn.li6m. na japlllll1skom znanu kao zazen: ' U'vdje treha i.i·oj ~cii 1)I'[[kHI'iaCl vl'ijCldnosl. istocnjil/.&ti" '1J!1.I'Ql.jJHe kuiluII.i. s[vm'nu. razumjeli Istok.naten)" Vidjc1. U ul. najpl"aklicni. [s!.m::l'!lje\l.e'" sh. zasebno i Ile()cel{i. Kako j0' vrlleme [l'l'olj('. vf'iljedllost zeua.l. Zapm'! .N~c~v..c'{cio. 'l'i~.a koja ie &wije spomenute kao temeljno i::. pa dOlli.v~:fi ~i!'Q'Ulill.'(ulja.)11lijcv<1 umuam]e dt.Prodli'l k1'o(l]kOliceptu1I1rHl !IadgJ'adnju i (1Il0 sto d se cirillo kao mistifik.·el)U. .~il m~ijl!' (~1]. ako pretpostavimo da postojt..)OI'a-mo ).~wijeHjenja ~J1aIlog kao satori.l:l'i{j. Ileo(lI'eden lL S(1 (ini da [lema pok. [)alog 1::1 je-eni s<1I:)i lc·~llei.jom.razun::llijevnnf. u .IJnkti mlstieizam.111j!l. spo. ne l.sarno] gra. i'illOI". z n [l.z.i.z. .'"Z(:iItdo-: ki.oj.(lje se sljcdhm.en gJavna nusao 'Ol'ijen.ua ](~sa.n<l "vjee'llog beooOlna" niti jt~ La W.ie i SllS~~~'!'n. "mil. jel' se miSI~ciZl))m svojo] prave] prirutli suprolstavlja pc log'iiTh.L K'ad kazem da j:~'15101.ionalirti. tako red.ti j ritl1ta8ti~n.ijtl ni] cilj 7.llka menno 0<1 ie z.I):!> zCIl-skoltl inw 1:~mcljitLlnelQ'du uz pomoc l:\.ko stale do n. Ii nijl!! rnu loJi.alogika te m~fijzmtc<ljhi.g l. Zen Ham je izaziv. ar 'kno !lfljlwnklicnijll metodu postizflnj'l dnhovnog prosvfjetlleaa sljedbenlcl zena pre(l]<lzu.atelja: kojtim hi ueupuceno] osehi odjoonom otkrto s'I"Q~ s(i.1 u pozdrav iIi "dehro jlar{)"upli~~ll{} ~tt'ij11Jelj~( li. Da blsrno.~lIa~ili.s"..je Oil" ()gQljeJe pu. CiDeli sustav discipline koi~l je zen usvl)~il) [e poslledlca temeljnog isku!>h"'~. Po 1'ljOj S(.lje..ml'ls.D"~ovlfemello cc dod.::.e molitvom.dj3i sllljesl.'Il1J~1'I.'<lIIuo" no kad.lljellje FI.jcije zap<ldne I.1 prlsillava LIas da ne viel"ujelU(ll1~'e\'i1sc II I'I<Ldgl'(Idnju. ractonalni i b:i:lc.kojno. vrlo StUlZCJ10 i ustrnjno :r. stoga.(kZaj.li. Dok ~<: s h1dl)c strnne Zen Krajnjc spekularivan. zen-metoda duhovue obuk .·ojojllnetodi.' Z n.UJ:lI) imali.je ·olilii.cwjl.iltm.h . I). 1"''''''' ""~I'iO moig .. .t1li ls:toCJ.nlde. i'Z..Ii.[i (bl. konl-tm:lIJlaci.On ne pridaje nikak vu iSlinslm 'I<IznaSI smisao. Ova] lU.·akHc[lo.ekao sam dOl je zen i'!')'i.~" ------------- ----- Me.a IUsU znak puke i.e.je je ono najskrovltlje.f:uil1 u'Lnje!l1cttlll<JI svakodnevuog.n tlnbolm nusao cak ~u :pocli. mucenjern UjCla i1i hl. upl'1l.~1.iru Usn.iglloril. praJJiI'l.ok je sil:rte'tic<UJlU ~. 'x . toga mile nlkakva svjesna ili s"!1li~l~en'lhik<JidtilI<l kojn. lillo.:i.oj a11ruizi.e(:i nekoliko i'ijei1 o sustavnoj obnci sljed!beuika zena 7". @'J"i_rod!aljll. postlza.ftlul{.ie.~J.Wo. ua umu da posloje razm Upov~ mlsticlzma.~IZI. j(~' zenpronelnzt n$i7. do i.aZn(~sti.'\fol~.d«k9g narav izra7.\?<ltw.~.oh]lo.llja ~ki. pl' d I:lltliliJll oi. tu moramo cijeniti.0.k na moralne bit~e covj~lur_j>oneJkad zebor-avljruno njegovu visoko apstrakrnu • 'Vi<li "tQl.~enicu :1:i vola zen Sf: neiztljei!!O fuli zlnmflljioCim .acki hmi. Bmlnci da budizam l~Ucna .. HlionUTla koji lliSlt dotuklt SI"ei]:isli jll ciJ:l.ito kao dOl Qivljeik gleda 11 bcskcnaenost. it n. n~i j ga b pl'iz-val. oblekttvuom o~)javljenitl. pojavio se konaeno pravilt!1l sustav.()d stran ll111rldh i uccni.joj1biiln sn!lZua j'O:5 I [e R.llje bez vcgela'ij. u Kiui.'laJljt] IWil!.• oil ~lj"rib poeetaka ilc II ovtm stvarima. a .l za pestizan]e Sl'Og cilja.k! um il.St:fI.

wl'l ]'.1..ijevanJ g'O'vQII. SUP.obljerrlh eh::l!:ll'!cH(~~a.::~trnl'iierri spl.'\']"1'0.fp·. :1!Oc~U~nut kak(l' bi se zMlov'oJjile pOlI'ebeIMI'o~i!.. So. s 'd!aJ!eJ~()i&toc:tJ..je rnogao $['l'Q'I'.il.ekog K:. v. sldonosr k prag. nfihQV ]!E! :!"niSJt. uvezeue. iItilje 1 a v pJ:(n:l. PI'CV]Se slo. sa. ~'ea~jiNske I.kv. 1 Ijudi.ved.n..]11l)~$)O 1).~n·!.nd:lllu J~itko bl...en. lls.iciz.staliiJ.a.<t Dale:kQIJI Istoku trebao r-az·yW. relig~ia.j.ai) ili Ragona (A.e~llt si$~emJltizilrma.e slQzene obrede kOi.no od£l~u s:vojeindijsko -P()~'ilej{j.OHlle nje-g-ova blf. 1'cl.ern zivim_o. urn m.pl'ti_kl~l'ioxn fe .pstr irJ:no nlS~d . l~\()rrll fips()!lj:tl!l[~ lednote i sve1!lkupIlQsli.je se mogao r <Ja.enciju ~limN.ci su misttcrn.llja. taj je Sl.!ll!]e~·. (m.t LZ.tlj.o" KtHYVI~ N nlel~ln~c"tl slo2e· nost.ta[ .l1.l1~1 Mdi." usred blieska j l)1L!ke l~l!.vrju.'l1 ".:Ji."n£}2·~vome 'Vez~ s!tt'akHWirn svijelom pojedlinosU u koj. .ajll na.v~eli:. l\ad nai.~ miilW~ IPl:'oiillmn SV(!s orijcnt<lhw.ct filozQfijebez pote~nog Iltjec<ljn i:ndijsikemisli.:i 0 mis:~Jcj_zm.!'ll!lJUCj I.] koji su tlPOZI] all.daia (kin.lo je ti:§uw sve Bog<il Iwji.li:m. ~:rw::ti2mom .l'.V maMdale kOiiUl poJ.mf:l. <I! povrh ~oga uema stvru. zivQla.1?J'evi5.t~i:llie sekte u Kinik. onda je mnrao u.. ne l?I'i..t dje1<dJ]os.u Q)'ijeto[_ne .:'Uli .~ l. .'a~nj. Tvrd:int cia je utjeea] zena g~al'l1i.s\Vt 't(\UI: sa .d.lO !.i1t'anJ.tiNm.ru j apans. huiij.oje vdo spekQlaliv na fJ]{)"-!ofiill Nfa£lhy ruwliik<l. i S<llld'jvot Iju.ta ce to p'.:.e.(..azmatrrunja op6eg glcdisia budlzrna sUgm'lmo -dQ ~en.~~!)lnlj No.syaka(hl~vlili.l10Ino lOUle.cka s nr ja.!f apru:t!1cu. izralV<ff'I..n budisticikim sektama. To 'je ~lkS:in:1il grom!!!.ii5ti.Io@li.trqi!ijI.€lI mozcmo sln<1t_r~H uJegp'vun rnzvojujm sI.O:lQIUu ZlMhlO~SUp1'oll1:OSU S Q.kJ.li'jec:nc tisl11e.uS:lje]!!j~ i .]1!iI! iz.niS:l:j<l(i~~6i! I s\'ojimpro§liili:o. .Ove cinJcruce jasno pOkllz..Q. Duh bndizma Ilap:ustiq je' sv. izJlcuildujuCe j:ecinostavarl NJ.i:ti iak(l-. sjJe. zamorua fI"<l!Zeoaogjj<l.$~la."ePOzll~t.. [eree g<J.lm1tln:e.HI~fljeJ. poMf.cku posebl'l'o . Njihovo apsu'1l!kmo m.f:!_ Ako se b~~clizillll. riil. . Za~im Ifl\()U1Qtrii IMtk.10 l u JaprullU1. O".H u zen.ene se"t~ djlleh~~s:l(~crmg b'~ldjZ1m4 nbJ!lJ. Rezw.Q8]~to1~a.ElO) SJf: reij da je U z.ud.u::l.te. <l!.·!l Ga:ndn" "yuba 11<'1mlS!utUi).ki .d_H:S'~~ nJegqv~~jednooW\l~liost. razJog :t]j(:go'\I~_.Il.I'w:. u prirodu stvari SU vrlo otlto ilnd:ijs:1Ui.voje da su glaVlle icl!e'j~ ZIe.o' sjedi ])<1. IJudu(1m dje:)J.di ])nM~og Istoka" <l v isoko metnfizi.va l'tlzjasruti sverrur.ie piliilkticira Sh_iugoll sekta [e njezin nlzl'adel'lj SUS~il..~en. ?ndovolji.u kojerr:nu su zd:.vedenj~ lz Dudi:zma i cia Z. sada( ~njtnl i. StoSia..F~z.snoca S\. duboka :n-az. Sve cstale lmdlk.L p(lg~e(l[ijr'IO'.uju dn su ml. }:.!·'i'ln~~U. NesU:il1:n:JiI.(l~'an 'Uvtd.eski. l'e.qx)l!':ojn.:tOKil.y.j]._k!l~!tUV ail.vladiJiti $il!m.eznje iZl'((V]l!OSt.!l.nlisticiz<lln D. NiH jedan kmeskj ill fa])ruilskH.OObl0ll1l tko je vidik[lo -dekml.e suprornosti \ u.H'aIUllC!ltl discJpJli:ntl. h'lkodm.smje..~I.l:n:. m hQJje bislalizu:a:na sva Hlozofi.iu6e. Q''i'Oil].oPfY_rJ. To je ~lOOslQ pocka<!1fIl]J.ja.O svejstvene psiho- ~()gj..ljudiDik_!-. "i.VQ~ imsUcizn. nimalo hln.:vitini u :stll drugo rJo u zen.

e:ll fUozofij. DOl me.ju Istoka .).itotican.ll·i.Uko.epod:~'lIZ~uJlUievan]1 cimliisti.no l.IU zen poducava. 'No.zican.~. p't'.l. Zen za-ciido nijc sustav temeljen ua logici i analizi."ov. pl1<ljll.bieajenom smtsln rlJeti .l svo] vlastlti raeun i za svojn vil.lektllfllrYl i duboko melafi. kao ~to jL 'i v tim~ budistickih UC. Sljedbemci zena mogul imalt 3knp doklrtnn.:titu dobrobit.ultipQd.i.. -.rL'l. urn mje mjeilavim stvari keja se iiijeli 110 puno sposobnosti od l>.·jslll1izil·mllU 50"11 rilo. Sva I.vanje.. U ZBn.ojl1h ne 06. ustvrdlo da u zeuu nltl.k:l .lljiga iii dogmat.e. ~og:ici.nicll zenu Z. o Intelekutnlno] a. Iii}" . poglavlje iToJI ZENI Prifi(l no §to uasta vim Ii donekle 11oclr'obrlin'i l(i!. zen He poducava Idcemu.JIik.e nu Ot.jed~)¢ku stranlcama. SpOZ.o to pokazi.skih !l~lceHt" uili simbol:ickill I"OI'l11g. a]i n..i''ellja zena kojn poswje dolaze .• 1.o· rit l na nekoliko pilau ja I. on je .Cllj<l? V~~6 s.illl.rmli)!'i. Mi snmi sebe poduCa" varno.:'I:. dOPUS:I.Zel)ll mofda jn'li<lil1le1C:~:nl~d. Z.II<lCe:njlilll zen ni'ienja nil s1.I~Jeni!lta nakon secn-anjn.1110 ne zno.1 U uo.v :f'iloz:ol'ije.!'io. visoko inte. pod C:i.llflLi Z)HtCeUj(' Z(\Ha.lI nerua svetlh k.L'(.naCilI i:rliiEl~e.i. bih. I evom sunslu zen fe'. N~[l. onl uc duguju tI~6uje. odgovo.U vezi st verne pJ'irode zena.i:.g vlasilitog uma. a koja ("esw ]lQSI!t1tijaju l{:rWc.i:zC()'IljekQi\\'o.mfi.ci ·(In je z.d'1 poinecu kojila se lim'}.liill1 elernenata.ni~.m. Ako ~liSla d!'1I~().ll. dalde. jC::I' zen U j GtaY UlU ~ U bjemu HOJJazimomnog slval1.!1 nes nemn !lto ltlmCiI.t<:irtIQ kI. Je li zen SUS!.:!.I'w. uRi una bllo kakve o(lt'f'"Gtelle doktrlne ~~oje nmu·c $ljedl:Je1ticinl. ZCJfI samepokazuje Im~.

muharn. nema b~tdJne. U IfiUIU"oln(l. Ummon svuetu.! uttj. bUJtliBti:Ck.e !irunmlesil'lik.'!If.kQj de'klaJ.josn:i..li~!. el'tv].oje s!~vi.)I2.fln"b.onise krullel.z. bmlisll" PrC!:nazenn.ji. ello bi PQgl. CO'VJek.. ill u pJ".:rn."macijOltli.. Zetwse felt uZiwcii:znat:! 10g£k. Ovo je.~o z.a u6enju ona] sesrrama.!la!.]O@.' vicS:e".Wl(lg psa.poW''ii'le[J. uteme le~ ist'!na I !iMV()t zena.stojocQj1e'. ja:mijc kako Inl(lelllQ i.i.vi.".ecl da jc zen ~'\'!]igija u smislu krsc[U.o religio:znog.. l Zen sc ns ID<lvi 11)ipGt'~CO)l[n'pem.na dFela k. zeu ~Hl1I).'el:igij:skog konve:IJ. hindu sanuyasini II] l1el!.'ima.oze bitt ~okit. nosva kiik(l ill! iznese:n<l II sutrama ol:pacima pOlpi]. Ulkozv<l.t kao g!tI. ne smllemo zaboravlti ail samim dje!om ueglr am~<I zen isti.jeva.esvih onUl! sJj_k~1 . poducavooje.redle l~nzu dil~je podigll~~O j~(lnu ruku }Jl"emauebu.Q\i·l1}. signmo beih ga bie ublo jednim udercem ioacio I.i.b:ugih komada d •. Z.ofiju.d!mse u barinu"s. nema l.sJ.l. l"eRfl(l bi. killlUel1a ilii ' melru<l. pobOZ:n.niyogif~ rile l]lilzC III I~r.'lImkru'lle. stoga. uema dnbrotu.ra. iil'eJ."a]ll.. Zen je dull [i zen religilj. z<lobifun urn.anjUJ svetom vcdom.v:idna.:ue da zen neme fiJioz. m.oja veoo'n!lI.)vlj~je da "1'lI~~gi·~~!J.i.a~ i posljednje. pOptl1 kaIHelija. covjc!r.I.aj doktri:ne.. [i.t $:igtKTIQ kao osncvna nema n]'ceg namiemo doktrinH iii te:meljl'HI rUozofijll. i obl'eda J.tstvu m.nl afU. Raw se k.evllOs.nje prli<IV'stine inlclekta Z $vak] nihHi?:<)jl1 j.enelO.ete.o nepIl[t'ece.i.ll'<I onoj prahi koi<lJ sec pJ'ovodi 1[1 z.["'lri~fl.lZ"vtkr~.'eligij.'JrI<l bw je. Oni sm.Hvan i Ile vod1 nH"I):d~..a antlteza U zenu.Om koji su Istiuski re.l:igiozni.gmatskili.a.'elligije kohko i u hlalljl1llljurasnsn IJl1ilisWftim bogov:iJl.erro.:ale~.itlSt. jOOaJl od zen u6:i~elj!!~. n~~l~(~n. zeu mpe ni I.'nuk $Juziti.e zen llillglascTho protlv S'veg I.1 svetu lilljJiZ.·~l\(l. r.mislu kQji se :P'OPwm"JlQ 11.i. ). $to se lii':..CJ1 da zen ...l'l!l]n~.nmlStvemd.clov$lcj i kr'SC<ll1s!ti urmevi.1'<lzIlii.alizm<Ji.osvoju lvnh'llju etttram . II.1 z . umom vrtu.macijLl.akvog.ec.di II s.a.ad.ki svjesmh I~uilismatra hvalevrijednun i svetim.:rJ:~u_'a t'ijeilirru:1j "'Oil sam big s nftm u trenutku kadje 'no . dhya]].lfucJ sve 5W ~. nIliN!{. d~va i ostellh bi6a skiojiD.Ista lllQ. moi!e . Kad: knZiem dau zenu nema BOf!.l:a Blllddha. u oCima zena su UjlljeU-'f:!'I:VOI'evble. bodhisati.zad:anog kvim1i.wnc< all to ne ZIl .cioD. Ulmt'l:ona luJie: ·Z.eg p("(:b:iv. ill d:ru:go!]) pOKazao us zernljl.lli3og<l.jelo i umt zabvalen mora c. da porL&: S'!i'fIk.h mrtve.i sudjelOV!illljU 1[.ici:tDitel. i~. liSM '.!:e l'eGi i z.S!(! n~IO pooi6e. .to :ie mlE"fn~a koji. No. osruvac DIlUtiOn ~J!tolezeua ovo kO:II~r.edanstt'll.:JI<t.z..o:m mediladje kakav !Jr<!klkira:ju IjIJJ'lj "Nove' mlsll". [z istog ~'m~~ga ilz kojeg zennija r~.jik aru'maHvftQ. S@.crl(l PQz4tiVTIO [ Ztluv). nf. jcdi.u s pI"iI"odmn).:.jm.1. $~Q po:ric<liIlje obuhvaea n~l. koja te sada H punom evatu I !jtl[j je MO iloztm8. NegativlZ:m!n fie (l'Q<b~r ~UO' metoda" ali najvi8a isnna fie a.ellii.llv!:i.ti·~J Ze[1 tvrdi da je hud~.laje blo zaljhllibav lBudclbd" K<l. zeu Zeli.no. [I tom c:lrm lma isto loUko I. 1.(I~a!fu.gici.) ne odg:mrtl. Da bi l'.l i d~ r€(]ovliki ~OFikl'se pravtla ne ldu 1[1 p<lkao".ZgOV(H'[O.$~'ece C~tzen hr<lillI01. to)ijI. On smjelo izj.1Ze1U.J. Ovo tee: neizbte2no U lo.g]J$ltil!"'QP!ere6elll~a.... O'YO ee PQs<tajati.. Bol". da odbaeuje svu takozvan.lI~o~'[:snii:rlil: !l bds<J..k.fl.l:f.PCI"'l. bit ce iZJletl~der]i: .vela. Si:l.. Je t iRS!:." .? On nije rel!(gij<JJ s.oi:j~ po.i.s:ljed.{!liellel'eJ~g:ioznosl same EU"i. kakvog SI.llo sam " jill Dnaj koj~~ s]avet"lJnmlOrL.~n afi.§1ii dal.emU! !nzistill"il.J·Jl¢~:mskl .(!.tl. jedlno sto UIz~ml.ordjaJni.o:zof. I!. Zen je osleboden svih 'OVill do.ce neilto prli]j.e' gl. ~Jij.l1nllcif~. pm1:t'<lZurnj.1gd~.fin:mu::ija. Ilemo~~e:mls1iti da je zeu rllihlliz.joj' Vl)oewt Sva ova pobQz.nl~sliU ~i. Bog se ne podoe niti se 111(1.tvo ako zeUS.a" Zen vjct"njc 11 ovu unutarnju ~l:itj)tjj.IIi.s.nih svje:tlIfki 40 Zen sene slnije zmnjjeniH s olb]ili. se stvar Me(llutm.Mced'nt:im. Sve sto je dodsno Ill nasilnQ Oll'g~lUI(l l'ililljOlva c~clovj~O"'l ~lnha" Swga i. [i'okl. njee.lIih rdigijs.eba i.ciji zena l~alazi. 0111 SUJ)QP\U lffilOgilll c. jer zen nema IDQga koj~g obo~ava. sen nema dlil!le 0 c:~joj se dohl"QbtH hrine nelko d~''Us:ii CljOi: besmrtnost stvared je silne 'vaZllosli za uese ljude. jspod nebo.? No. zen. i.tj'ed. Kad se Sn:kyru. cerem. ~ak(mo:m 111.je.Koji bi 110 nevjernlci t!tad iudl! cvakve mebnite prhnjedbe 0 diJUhovHom "oili.

m Zen. zen to IIC-ini..I'<l. nl mouoteizam ue o.fIJ1iil"aill meditu"n. Nje It to dovoljne? Tko .lv.L Z. mil sto se $vmli: to Jedno?~" Zen z..eJ"':iJ. MediHI 'jj'~1je.lIIai!(lrtlu Ikrilbmskih mlulQ'''-ij" za budl$.ij'<l SU. C21k i p<I.I covjle'k. DC mQ~mQ slii. obhd~ na ncbu.0befstic.ml'.<t'".i silsl. na [Jl:'imje]. s druge strnne.p):eka.!V~1boijun S!. U "os] cai" A se (wilje morn ruzumleu II svoru IHljdllb]jem ~~m~$h.z. H'iJliai ga vlastithn vladarom 1t..iz-aUl. Uvid It stvaruu pJ'il'ociu to'i'jekovQg Luna Hi thuse Ie teme]jui etl] ~en budlJiMIH.i_Ii nIozofskl pi'eilinet dokje pod $Iecg.e()noslfl.'Jl~1'. l{J'ilicar poknzn. dakle.cij& LQyoo.t zena.[ svirn takvU~l oznakeme.(ll.lCt1i~va nusllmo l'!.<.e i n 'j~dl'l~I'ko'ti"obavilene pr-o$vjetljujue:om svjel1o~iC!l.lfI i poi lana hOZ<lIlskL Kntl. lele.izbil'isane.iiCkestvari i 0\10 [e jedan od takvih S]ulclljevn_ O]li koj-i bar donekle jnsuQ Nlzumiju zen smjesta cvidjeU cia j('! ova uspcrcdba sasvnn 1l1:{)'rnfli.vrallo govol'cci" IIe11m ni lI'a. ~11isarno nzgrednc.obodi duh.-ik. Hi na vjeclUl vatru pakia? MOiemo reei.~. c(ll'jek mOl'!! na r.Me(]iiactj~ [e nesto ul'ujetllo stvoeeno.. obl'iJ~l. ]{ontcnlplacije i l.igm'<l""tj!:1 zeun predmet k(ln.zauzdava nilw'kv[1 vezlca.~dje'.1<Iiu? f\1u 11.'!. samoproi zvooi masle pomno islkani u korist. i~p01j<l:vflJllJja s¥oje t~votne rlielatnosU m_cdJilaci.''''. Jedan I.(Ii.ga je tdko shvaritt. mo~dtt bi govono svojun Slji!~ diJelUCIDl!l d!l. Ako postoji nesto sto zen jHl':.lI'l" zen lUI jed/wm InjC. Da je 7.o 11 zeuu nema predmeta nil kojij se moze i. ni pante~iUI.eli dn Ie um . S.dto u:srnj. p-obOZHih <lII S.~I.ce-lYe' kal\co ga j ~ volja..l- Da hi illedlil~irao.fil smisln. U vc6im Sh. s glcclilil. jed~\Oln.jecOl1j[e sve u svemn. ne Irrni:i don.Rlldja k.kOIl sto su sve sh'(U"i svedene na njezino IIp-s~ralttllo svojstvo" 10 jest 1l1editnci:ja [e znanakao ~1$I'edolo('enic uma na neku vrlo uepcenu posravkn Ko-ja ni. ie ~I led lllOi¢I"n.e~l QP"lZU.. Na sto lDcdi:tirOljlLl ptlce u Zt'. a ne m fJ.i.(l. one pI1V(1!ju.ul.~tdse l:.. smarran sn~jeg bljICH1!l.eavjeka slobodan i [!eQ'ptere6e~l.n. ZC1"\cliisoiplill<l se .eli lISl'edo!.fi ga I. Os. Zen oo:ohjle. 19lil(l..PSIl".:atllikogposto] . ZbQg lQ-ga.lv~l1'ilnJubi!lo liJlkvm pojmov.i svoju misae. Zen prodire i ~1iaJlos. He.1:o]]tve Sv.ju rihe u vom? Ollt>.'i.bje-1no IP()Vl'Sn.o~u sen nudl je uzeti stvarl t\<Jjkvima k<lkve jesu. j '1' kad padne rm-az mi.I"i_Tm!j stvari.Iii ni ru'ono!c:izam. i onih koie poostavlja utemeliitel] Drustva Isusa. da fe IQ's~<!Instvo UlQl1."iJlio0 llle.je.jc veliku sklonost lUll pron.jalYJ.o:l!>~I kilogrill.'lad se ]1J'edaje ndredenom sustavu m'ozofije i vise nema zena Zen j.tI! gil\'I'iUi<1TllilllKa~l ~(ifV(~).k bllisko i. k<lL~O Faustkaze. drhtuuo i 'Poz(h:a~ 1l'ljamo VI~l'i"~U. POp.ob-iti.aze "Ovo]e osjeca]". otvoreno dualisli6na.~v vijak. dakle. Zen je.diOtiCll $IV~"rn(l$t.i U at v rn'[![Il~lI rnentaluog oka ktlko bi se vidio.~smieritiuiii:sa(l.Cj da zena viSe tu nema.oj. zen zeu iZ:lbjeCi uprnvo to.~ zen p8Jil'eisl~can. pOllli.'Isrcdot:oCimo llasu ll'lIis':tO r]~lidei u l da j pas Bog ill d. kobna zamka koia pr-ijeH prvohltne] sl.Ni prmle.ko i vedantizam p<lnle:isW-a~l.r. izravuo vcznna s konkrelulm stvartma 112fvort. Zen je piutajU(.1l1ll0l10teisliC<Ul.na jednotu TIoga..ic.l:'odu:ih za..0 zenu Zen nij..no t:vt'dili.(1rrl~dHi.cc.sam me(!itu'<l!li na neIU religijski ]'uzlog POS!oj<lJlja.va.) ill na niSl(I:'\'jiiQst svog zivaUt? 'llk:o !eJibili znrobljen It cllJu::vnl:.uk~!p'1osti kamen spoucama i. Me-di.ll{lt~! stvari gt. n. i najCiMem.bi. g-o'~'Qrli) hi mMI je da i l1ajsi. j!l. Ne dl'. Zai.O naglasava omrn je to postizanje slohode.l~e SLl sve l'a'IoIlli. Metliladfa nij-e :tell.tu \' Ml'u l'Opla.Lv~"'nl)sti to .dilaciji.Qd:!.j'iHb~t['~smatra zen "bndisUckim palUlanorl~l d:cv)Jo-vuih vjle2bt Sv. sva nilsa teorelizira:njll ne .IVI\L Ali ono :lito zen Imze je: ·'a.\IIIO QI$ j~(.vije~ u lJolj'QI odrai.I§t1:n~~ zena llopce niJ~u tom _ Cil. ZI1<l.%c!~e dllymH~ U ohicnO.ll na dobrotu bO---L.e ."OZ lni]d u njegovu stvarnu prirodu. Ali. svojtl mlsao XI(I jed1ustvo Bo. ne pripnda medupdi'odne djdatn6sti uma. JVilf.:Ivije. !. xljegovu he{lk!'njnu lju bav ill !HI nestalnost stvmi. mediilil':'1jll na j-ed.i posljcdicllo neiz._llu.~. to [est slobode od svih nelli..l. 19l1<lc..m mediladjo 11£L~e mdd?.onj.]jietku S<~ g flbj u tom ul'. zena [e s~avi:h uru jXld stegu. osjee<l. "He 0<1 nH~djl.ga sUcnosli izn)c(lu Z'D:-vjez.anjll.tni}! (. zen odo~ije~'..!:ak j:e i ideja iled~lOtc ill s p.om zena.ak. Jt!:r s~.

el!lellta S1!.I'av'ilI1Q obuzet mBJju.. d.oopii'al:lje'' i kadl se ·piJallf1C'" st"ii'anwpmbudli ].1.je:raH teda ga joS jied[lom u!ffira. Vi.j a kad 10 postt ane ost varenn je OIuUj.eta.a o:zb:iljno~ llOenj!EImzunnjev anju )~.~lfinu·... zeu nema "run" kojeg treba ubjti.ponekatl z[ID!lIJ:i Ulbojstvo LU']}!iJ i proklinjal'1je is])l'azno'g " ~Hll.puSli '''sam. . 0.tnjjz]~ gotovo prjstaje HZ OVQ y~denje Ol:iffisa izravljuju6i.'ir. "Da bi se uadlgao do BQga "ovjekm.loll.Cr:lO smnooptjarnje"..~iliznill. "1'!11. po (JV.aili gl. leUmicno. jer zen je laj koi1 ce pO'fl'<ltiH ubijellog i beZivotuog II sumje vjecnog Zil.Iil'V~lljenli I1Meg bi6a t 44 . mozemo I'ec.kllO go:nli:I<ln. Zen izruvljUje.1I' ill.L Zaslo? Jer zen [e bezdan.. I!~tk(lpana.gtm. n ema "j:ru.ova' nlsu ga sebe. Zen.To je sve sto ona jest . Buddhe Pl"oa]osli.2e.lm1.B. Znaci Ii [00d[1 je zen oplje:n iakozvamm ·Velilkini Jast . 'tOCl:i. izcgnbllj.ga.gJiJ'ri~.glll pr.. Ova 'lUff)a~e:rHe ~metne uspijeva op:i$.0 :ie'm'l istrafili . Odje D. ZalJm.Z(~I]U kOoje MOg'OlOb:i!':lnavesn mnogo talkv:ih kritika.~s of Japan (neligije Jllpmla). izjave i.ot ZI@Il uema vremena bavi. Aim (UTI treha "uhit]". sOIda:Sl1josti l bUKJ. utsttnu nista vgc'" 1i'ertutak okUjevimln I zen [e nepevrntna izgubljen. Sv.sa".sli dla Je zen n~p.j)ego'ilih osnovnih n<llccla~ne tnoie.ke~'o:i:je stvarl. • .. n<teLIJ: "Ni~!L11 usrvart ne PQstoji !ill'Om U'osU'uk.rulJsk1~ obiljidja.Yiltia b1.o (lvd~ie napeaviri skok.Cll<l U O:gI'O. Ocsoba Sf: [:nom pI'obmfilti 12 stanja II vjes:uos'!i. rnisli Ii da zen uhijiJI djelovanje WUlI Loiikoda vde misae lUI jednu iltv. m'iale:. u.oj srvamosn 0'1'1)" svijetu pO'jcdinosti.-efija "opijellost:i'''.rull('j< q{ Bluld/j'!$}.klOtll_ Kad Sf: sve Ze~.rr.l e ZllJlln sto tO~!lo mlsli pod ·l~bo.liklle ne posvet. Zen. iako na maio drugaCiji..j u:w.godirJ.kraj[lje fie1.e.1i:13lj:aii~a zemd Zapravo. tako da h:awve scw? Gospodin Reisenauer u svojoj I.101." OVQ je I'ekao Rtch.i.ko. Kad Itlis[is da sl ga :1. m". s. lI.je c"f'ije~po. siCi IllJ svojioj :~onaclloj ." '" J"P""" . a 11<1 glavu oovjeka. da j zen "n1is:ti. Medutim.ida Religim.t"u"kai) lwnaci.VO uma" :i "'sru.og au'tora d.noopij!anje".alJli1ti!..fecL rijeci Iiu.sto. tl kojo~ osoba nije svjesna obj'ekUvllog: s"'ije[Q i1:l se!be. spOzl'IaQ 'Vise g1:1l[lJemS!. nema dnba nema Boga cf.shmite ad nH'tv:il.! razna p Rl'ilicru"i nes'Vjes[]Qstl..eT istlna se odvija npl'a'Vo pred tv. sma:li'aH da zen hiipnOlizil'<I liU1I1Ido StJll'D.. lvoje I~uke S)'1 suviile n sigllIl:le M.ojim o(\i01. prebudite see tz smt.. <ill se nadmm da doci u mUIWj'- Hiede.:5i1li nal.i da ove duhevne vjdbe po necerull ".en<l Inld:isticka doktl"Mll<lpl'l1znine (sunyata). mogu nevestl na takvo tmrmcenj'e.. [~dru('ka izglOOIa taka pr:istupai:no. Istma je da je zen .}1jzen k<iko tr ba.r. alii elm It]U se pJl':ibHi~ "Uti!i da jejos dalje ed teha no prhe.Oi:li..tlli.. Vi.e opiti. "1"110 p>02rmt.~.) i" Ito Ve'lU s wmtamjiJlI dje.(hvatljliv.'O [e da u zenupostoje ]zj"azi koji.I svoje.. ])OSM ¥replistizel1l!l. Svi. hi.!ito ena lbila.ejia.cliUlho. akn ne . vldjeJtizen pCfiveza-.ll1 Jas. Q "V.lIItle::enja.Cl} mo.zcli bill 2'1 .eilw. kao lito su Pel naema lunlNvanja ulna. I zapamH dOl. • to su samopuste l~i.ljl.lice od!.lblj'em jastrvu. opet. Telll~]jull ~d.glo hil:iBudd]uI!Q Ilm'avisle? . Gdje zcM vid.. tr-ennrak.. [10 on ~e !pat Usucu mJ[ja daleko.p:i1li'odj.J! Gl'iffi. I.{l:uboke stvarl pretraze.-et'le:ui:mmeili:tacijam. U zenu ne.orllll].tv<I" u Rio-jle se :mo'J&'I'IO .ma ni ·~as~var kiojc nas I'IIQz. 'rHino gdje silaziil.:ljuce :je vId§eti it~lkQIS~ [loiVJ.sil\llonitikao II u~ocU~.jetii um (ili dltlh! = J.s oookiv!lti dijlCd I_:)occtishvatali zel:!!. dakle. istndi dubine vlMtilog duh . emoj pok.s~.a l1iin".jiJjl'enjill·. ali da bismo razumjeli zen m.illlS:llosl::imogu :pokll.·~ni: nekt od ~lek):i'ti6kih PI'OI. mo2dH mi. Bcisd::tauel' Ul.i:i SI!! takv:i~n.ema citfllelievom umu zapozaivne 0. kJ'itil.~65.1'ol'031mO IlrekQr:tati ·ogromm. "Rndtte se ponovno.je .silt)? Sva ceUli e1J.je se dubine moglt i.l p:r'IZ.rl.. "jastv'a" uopce nerna. I:tZ'viknuo bi zen.e got'llje dnvoljna pdp: . "UbOojsl.ilTd ad '~r..'jani'el".Qg svije't<l. kao ~:~o'~ S:pinoza bioI o j opijCll Bogom? Iako g.azt1iui ma .I.usavstt. (:i. a pi'i tom nema Istlnskog dobitka u dbWQ'''TlOm zlvotu.jsl vom uma"..is nekol iJto .a.nih ooiilll.Ovoje izjav. zato u ~enu nema ill ·ub:ijanjli urM".j'" lJ~tS jasan glede m~Ii.tVnI'!1. & ' postiZe jedino ka(1 se na. harem \lI pogledu iljegQvill izv. Dever mislrn 0 l'!eCistocl ill Sest ilii D~ l predmeta p.! ch.

.1!!ljellic.dici.alHog i [)ojmovim. sVOj9~ dugoJ povijesU.KaQ ~lO jevee spomenuto.r.lItivi']Ol:ll zivO'tI1Il~Cll. ~ef.avo supremo..Qdnevl1og ii'volta.j II IJaSe.: lO.vljl~nj'a usred Zivo!l!l onakvog kekav Sl'edi~hja zivoillu) sit) c. U vIse 0(1 1Oga.1 rna kl}.m smlslu . One .e zrak zen je plru'llina Zen je gl'O"I'!! i .ili uekog uCitclj[l zena .l)l .n. ciJrll da iivilno ]1 S:Vijctlll kao dn hodmll. kOlW'W)ijiama i.ji uac. on jc pl'ilkHcan i sv.tni cv~jel" lielna vrnCliHI i zimski snijegne. a trecirn pljllsnu:Q lice pneoca.KJ·s ani.lZuuiijvamo kouceptualno.oji u zenu. . 'Vd:tl~a 'j mala I.lm':l! II niegovom .lno2.nst.pl'akl. S'I':'It:. !W isla ste je izv. 2'[m sustavno vjdila Ilin (Lato livid!.iZNllIrrij:i n.'tnja. .1uo S gl!c!lHt<l zena.ivreuwui.:.C!ljHijem tiVOLI.je II l\wjel.1ili. njegova srcdi~lIjtl .fi i..m:\skim zua"enjem ikr. U IljilfW 1. svo] zttrlaLak kad i:ljeiuje kao pos. podi:Wllj{~ prsta je jOO!.Ji.vl1]jj i Il<li*ivolniji uaCill.~tQzen l!. zen j. I1ruginl j. vlse lJijc spol":vliCni.1(:. OVO je lQCllO Q1 najHz. i budlcsll mogu J dnako p't'[lkti"imH zen kao iilo' j. Slogodi drnao zen bio.!!: rmdogll ~n'l spist Sill S. SlOga zen .o~kI'iv.e: "Tvoja svt..:o.o po u:'ajiSl"om ' thl.u v ~tlo 1I btlo kojo ircligiji.'an lI1isticiz<UfI RJiio. Zen se .icujj<l i najizl'.e rnozemo nadaH" Neki kO'li.icne cinjenLcc'.u:V]l~usao.~. onda ih jf.ld idt saopfUi sebe druglma. S razvoiem zena. i..lvniin metoda duhovne ohl. mislicizmll. i.l1th'Ii" I:L zivolu ~v~tkog.Il!lut.·~oje zen Qagm'odo f. zen ne :llIoic biti msta drugo 110QI'igitla~l'ln i kreanvan.e nk.PJ>o]~e.k<llu) bi trehao Zov5elL Ci?mu . Zen Ie i::ovjc]" Sa svtm ronn<illizr. (]il II 1)\'0[1::11 tl. Utr<l boz.l"ije'i.]_ogu~i n<H~:~n.:zl1il.ollbOlGUj.12<lti t~!1 tI~ islllt1ll. prcpo.ll~ kQJoj se tknu pdbj8g.hez olShmjll.oiiil'uje sree da obuhvah vjee:]1o '! vremcna i beskonaenost 11I'OS.jalljatIZ ikuk"e doktrlne lleclil1{)slAvnim izraZ<t.di najvceu ZiI"one(k[1 . on pr.bolw U UftHJia poktt:mge na ta] lUicin Illlijc 1i zen naj.1nnm. drueko 0(1 uovjeko.. Zen ne moze t:vl"(litj da je Iedinstven u pcw:ijesLI reUrii.Ul ocillajolJ~{1l1jill (log.diivmall~se ne sman'a kouncnom Hi potpunom.vanjem isUlle koja hrl. AI~o ga 1.(.g S<'l[''I. M]sH~al1 je II . a h) ie :tell l'adLkruno llrom~leniQ' .kaf.jednosl ZCIl<l je <In. Zen tvrdl cia jl~ dtIIl budJizmil. Sve ove duhovnc l'. lindig-ao je jedHil P.i'UiiCUOOti" .lJ. prQizli'od neprrrodno nad. jos lIvijek moze:mO-lwozl'cli Lu !rn!illh~c:il1~(mku bC'l.st.jlljeniC'a~(~ 'Vdo ~iVfl.::nanju ob. 41 . l"[iko !Jugo dok Willi zen . je' one zen tcli :>IPQZltah i ItQ lin nnjiZJ·<l. jer se ne "Eli bavjti IJ<ojillovllua vee se bOIvi13ivll-ri. .rmmjfG.se unutarnja i!Sliimlkoja le-zi r]lJ. [e pl·eSlaQ bili IY)iSUCiUl.~vako:mofkli.c. do vrha. do-{IQcima koj' je' zen ])ftlHIIJio II.jlm sretne zive IJ Istoin OCeUi:Rt.~ u najn~mJlunil:j:hdiertl j najb!. [Jritjc[.:oga 11<1 lilici liako udaru (I bublltlJ AltO 511 OIlIHm.. usresl naseg kOllvcncirm.rm·i.m cinjm1ic~rula iivolill..<1 stlrill] m ii 0 bo m.llo uslVal'i OL~ duh S'l'ih l'eligija I mO~{lfija"Kad je se zen shv'!li u potpunost].. Ka. da cvJijd evjeta. otezav!l umu Ckl dode 1I II ajiz~'a VI1~'j U] komumkaei ju 1'. III telekt ]SI)llIIjllVl'l. n.i [~I~:lh-ovl'l:i I.0 :~sliJ:'eno?J I'i!"l"ntl nikakve veze s dnhmu sektasrva . zCI11lju.zizmnrn i Cak ni sposohnost pr.koJ<1 se odvija svc1kog dann.~.'og svak.p{)sti1.\'euinl j nj 'govo sustavno 'vjei.a. b.u da. Zen jl ocean.s:t.. Zf.jtt MoMa Jeotako. dllil~.a.'nutl~u cutem lnci.olD amori~e~u:" potpunasf se \!f~~n. <Iii zen je Infsuelznluvoje "'1'5.akida1i-nji. a u vrijeme vrlo iiv.! obj'cnog 'covjckll nil 1.wnuuo I'f:!ci ria imil !'azlogDl Z01 ]S~O pastoj.OSl<rvno i v 1'1.rn.ujellog' POSl(lj..(~ vls.: zen ]lIYfI jest.w'l'o nnl'ltru'nje bice.IUW pokusni i SVt~ G]oM.1m.<l1"C[tog unta.anlj.a kakva se iiv].t. (1'110 .oji Sf) llJ"iilklicir'fg u J.smi$]~u rta sunee sjn.1llljsko ill dodauo.:I~jl. UPI'.e S'V(' . No< gled. '!"asl. Z<!il o uema nista 5 posr-erlnikem osun t'. Pose!mavl:i.(ll'I!UI.HJU.l_l~odJ.lilvajnCl ci~]j(!ljkl! zi.lPmlU cini jedi.l1o i IlfIjOl'i.'.gilla. Obi(..sto slici ·V<lllj'Sl\. htldui da je po opcem I)]j.1JI ie. OIl otvaea covj:ekov(~ oei da vi.ij!l? UisHnll. je I'w(~yise hi.rn lJ'icu na Ilt1jizNwui.e.lil.'.js'lQdje oSlwlI"uht se buz p~'ij. 5~O zen jCS:I.10 je bilo Jl~l nebu zen je spustio na .bunjc uma. kou:r god autoruet da pr. Se bc'z~l\'jClll. ~IHrmo Ieptu. Or'vnj u(lJlclj. Aka.cl su [ednom pH.nk I c(lvjek itvi onako .k J'llisUclzm..? Nije Ii [0] pl'alkljeutl metod» Iljcd.vib IlI'Cdl'aSllda."I'5t.!." N:lje Ii QVO n ~edrn.. bljev!j PQkazali.

isvan ovog nema stv.dhiIlQ~. Jer.!kv<IJ tde]n nece uznemirjv ali t voju svi~esl..an.. NU. M~elM(} t·S:Aih--SJ. svog ii veta i sveg t1!!'J.edinl) trail (1m~. pUt'IJosU oivoren ! bez.t6enja"Olm je perpum SUede6iC1Ul.adu n IJ Urn. shvaHjivu sl'lamosi. zabol'avi (Ibn. O!Ll"gni. hladan J betivotw'll.ie~[lll. sasv i'l'l] ogoljtl. koje Ilemll.la ili s'Uh'ama. d)I'eVIl.se pojav~Jl1Je tl je na raspolaganju.etila ]-'eli'I'i e. jed..:Vi'hOl'[l.lleka.J·od.o'lliiiV'ot:ll: ee le napustit i.sto [astvo koje j:' prv obltno Ilea [vag b1c<'l.arnostL Z.tavL)u perorn na papir ili kad se p1'el)~sttl~1ec:ito111 p]:Jkariv ru]j~1 ill lo.vQg pecill. duhcvl ~~lzazvanl ~ p.llje ci.ICkQj i.:r'egal:avi~'e ue os.Jiko nmog. transcendir'sj intelekt. (losliZne unutnl" :Lvog pll"V'oMmog vlasniSlva I\Qje III tti? Sv.0 ~e ze:!"!?".1lli sebe peput savrseuog komada cl.1. Sv~ mudraci. Pt~liOVO budi PQPuJt starog k~mdila u uapu~lCll(lmseoskom hranm!" "Jfecll1Qs'i~f o vjeruju '1 u ovo.j@tim u. B~Id. svJellju:j~tti uvtd 11semu prirodu stVfll'i . !Lad. kaoprunanie blaga u s:(a"Q. pojll.pel ~.obl.:t. 'To je kao '1')'0· nruai.] lc_Jtoi modernt.elw'.o.enullm s~ predaie Il tvoje J"!lite.Q.{Q!j!' cvijecil..']ud:eA.oJ~rn usuarn?.~1 :i.. tako ZaaOVQljall.s~u. takn sl lagan.jevmje je ponakJJ. Tu postl!Zcl mir.ll. druge.t) moze (iQlleld odg{}.iko ~1!)Q. PO!!i:~e(If:J." Ipak. u: tome nades $v(lje spokojnQ' pl'eblvruisle: Kad se urn I. mwLk_riJ se ml red u skl.g11 i'j.!'iO!').Y~~no sl!wa~i~stvar i.lOS PJ".liz ruti Pl'i.sub.· pokaz.!: sutre :i sastre sa]_¥!.ja vrcmena. Cetttd elementa ~."ve veze sa . l:iad .oja.edan pravi pl·olaz. SVUl. tako s]oboda.akli Lragogr.dii gl'e.. On ~. a ipak je II tome nesto ]sli:I. drveta...1 s.iJj:esiJU izra:st~ nalv.Q prenese eve "iuje:lli.. uma. To jc kao otkljucavanjc vrata ri~~nice.Uflena i. . ~o t.gnitslvo samo cda na tvo~e :zadov.Ii kom.t. UliSH n sve stvar]." .le~n~!llt{l: NJ~o~a svjeHost sve upij:..en:je svjetla u gllstOj lmm.JSkl·'Qvitijleg &10 I] lli:ilJacla.a. ueka tvO]~ unsao bude viernQs'l. u pol. tinn zeua lrna svatkc..IO' s u l)ice i..pisma 'Yel1ga (1'\~aQ-'\i'I.ojim zudnjlUf!a. postao sl et VOl' ell] svijetao ~ IJN)vid. ali c. imdiipop-ut mr'tvog pndiU'l. 1 ll1. iscrpti. se od ra'ZuDlijevanja j pil'od!~jizravno i clu:b6ko u idcntite!l. svaka priltka I\.sv~esno:stL bude posu48 Zen nerna nikat.oji. '~566-1G4~.. Tv{)j vlastinum je tznad 'vih eblika.lIO!:n Oes spozIHlli $vjeHo koje QlJilu~epunom l'adQ.kao :tel' t.Ul :. "On U se po!>azujc 111"3VO u lice i U (JVQlltl.j Oil!'! at s~sacl~Wle poput ''i'ili:nsI.Za iIlt'eligenl~)og lulailica t.Hwi se raz:lmln'aju.nosi.iobodc!l:o je svth CJgl'. Debio sl pro.:'1 pitooje postavljeuo !lil poectku oveg p(VJ!. cak I do kn.. To je ono sto se misli pod "Jednom tvuje.. od'l·ek~.llSM. Sarno lvcje postojanje os.$tign~lto. n~ tl'aZl je 1\1'(17.uuccuja. stvari se prepoZllajll.re~rua lll'l dovoljna jedl1la rijee da "'U uvjeri u lijegovu IslmiLos~.pQ..OytM illllsLl" moia je' doktrlna iedin: stvena ~ ne remete i' propisane Jt.oo.l I. z. ob]ekla.alli. dopusu ." slovima.cia S<'I tvoje tije!o prctvo~'i \. .1ttO kad je Bodlu~ dlun~miidosao sa Zapada lednosl.lskd. zapreka.j]je-I?~i kt'ajolik IVo.j£lf.i!iUiallg.sv.jeGaS o . Zen ee MlUVlJck osrau izgubLjian u lablrlntu.. u'.epopUl I:.)"je.Ska.1sveie VI.. 1'1. 1I. Ve'm.I. su S'Yohl gellijru. Ka~ stan]e savr&ene nepokretnoslii l'u.Il1<18tvu. svaki predmet koji u~l:el~~ ~e tvo]. zadOvQ[jslvo.. Ol'it:i 11. l'i.1 S.'.ttst 1I 5 jediJtlo..es svega .'lI1f!Q. m~'an i do-voljan. ne:djelovanje i ueizreclv uiilak.g miesta I'odenja.neka pI.vllO Ie l"lja\l'j..o toga. ma k.. on je stobodan.SVQ~ li.da llhliu na put d. To f:e lako' kad SI'.glel ocljed.'lk.kol'iStenje. on se'~je~~no lIl£skuje II h'ojih sest oSj. tisaj dualizam . IliFe posiigl"luoo.gnut.]bcZiv'~Lnj predmet ])i"i. JQ§ i viSe kad se $.Uerll!iri" '1'<lZUiI'n:l].. nista n:ije ~JQ'Stignut(l.·ojne. "::.l.atla.ILl.. na.svi znak. Hlda odmiee sve dal)c ad te~e.cenja.ste svile.110 sto si postigso .1'eru'<lsude neobuzano f'!l$IU.. ovdje je prikasan. uiedne ce nestatt l sv.jIvlja.~.ll. .O j.q: < Prel~ sa.ie]'a. 0.!.oljs:[vo i . sarll. se i and l)OlJiu·a...u.1I1!Ivijek tvoje.o:: ''''hl"ilVUO L1lk~zivill1je no) oovjelll...

r na stroru iedllog drt:lgog zen !'edovnik . Njegovi stlhovl idu o'V~ko: Ova drvo je ID.Je "I· II' :J.~Ojl Ul1ii. (~ilse lflrli .jelu kao njegov stvarni na..andm. Yeno (H vi -neng. 'tenove. . Bml.Q!Si..)..OYo.\>~jedurk to zenu..uci...~.UHIUZAM'.all 50 . l<.sl~l.oisn<l. llitvflri. lwji i.nZaj zen vj~'l'~'. dus a Ie kao siajno . stl'Qfe utvl'(luje je kao prm'ovi~...oglecl:~lo.~(le. ..rtii iZJ'.]ikoya(l od . gdje 'I~ So })1"iI$i:na skuplja?' tltVO..nema.1j<1l»"v '. U povijes U ~f~ml..oj]se ti'adid'Clliruno £U1HI]'~1 Sesllm p<ill'~j~U' om zen sekte llltini.[J.·U:lft$tl. GIUli.ostruib bmlisliCkiJl sektl u t.I. znat:. odJigl'<iOje !Hljzrmcajllijll ulogu. pog.J! U ZE:MI. un je ul:ruueljUeJj zena koJi Sf! r~'·I.o kao is~illski iZl'tlzllj I zen "jere je (IV it st. i ue da] clIase pI'.i da u1i'ijfi'k bL.: .). [J~Iz.odhj~ilr"l(i.il su blli lIC nlet I'elo!. Obojlca je'. a on je smatrao da je Yer~oispravuc I'azmnio duh zerm i da je zntnzasluzlo neslti Iljeg:oVQg pla~l j t. I 638-7 1~. Ovo j~ napisano kao Qd.'(llw~i je po.Mna na njo] skuplj'n.'·of.j lligdje: budncl cbt ga .Bod1lr~(I.' paltl'ijarha. llska Mudt'ooq n~je kao M sjl<ljno ogledalo ne Iljaj.a:v.e tvrdio (1mje spoznao vjeru u nje'lloj i:1st. SI'.Yi.:. (Hung- umro 675.Ik1. lJcile:ij \l 0 p"iznani'r.

m istinu budizma... !wedine K ] to f:e srednji [JuL" .lillie . pl"oCilajne sl. kI".olfiko stodna godina ZlTI. 52 .*K'" koji su dolH.. "Dolmdm ovdje tl'lli. sl<. Od ~onog pOCeUm Iiljie' hUo U['-og tl.'I§.Qoovjek moie uvijck biH s Buddl10m potaklo je jedlna-g l!citel~a na s']f. Danm." 111:·U ze_ml nema uiOeg 'Sm hi.zgot.1 smrti.ij:n 1'I'~ju. da "Istinskc znanle (bmlhi) ~nll:(Jlilru:] ve s I1<lCine .ujwti lIeSto it.. ~H.'!ije sliib:ia ~!edista.()~('k.ijel]i.!kJ p:r'jl.1l:]'IUJ l rusIa za pokazati.':flju".\ll.s['!lQ Pn..rJI.t~~ !zi'E~'lilll .u're.. Ako ]l'na ~'1~to lito treha uhv atilt.g.Ilrida}'asutre' mote Z<lIIUlI1ijRi vHe ..g u ntQj.jn d.10' fiieOiJn:Ml" :nem. ulko~e sa Illuie reci da preuose lliliiis.~·ai.lflIO ~l~ $l.lfIiltI"a~Ll da Ze'J! Zasl UP" njldli..dltlafJ.ve". . na prilnjei\ !ooraja suny~lte (pl.s:li ] svi su prd2eU icl.l ove skoJe se poueked '()Z!I<I!C1lie kao pl':aina doknrina Omi rr(I. i. lvwl_io dll je na pmn do p. nit! nesnvtsao.kte u IUnt piL!3Io[e Wu.ejrun.). La. THdcsct udaraea..e.·ti.P<YVli5Il!O.~.{fWtIt) QPovl"ci lsuna ic cia il!1)~t IJlUlO odlemaka U zen lknjtz.. Sl.eiwd rH'i~lel. u.. T1'lII1.j". Ill.r08v~e(]]enill I1c1lto stekae. VlrJj t~iki.g s!d<1:dli:. OSlllti 11ilk.QVO poghwlje 1. l!iCljj sc o"~t.<ii<'.(''[~'l9jst.ieM .(J]ujes iJ] nrijoces. z<ll1:enmt.1.gov or: "Nda u tvem l.uw~~a sustava Do odreCl:e:ne~!njere.l. harem .. Ove sll(k.ede6'i od.Elii.ctnta) ( Bocllh:i.'%mtl).g dinasttje 0 krajnfen1 I ll<ljsvctijem nacelu Imd:iz.pril." DYi su ndlomcl nasumceizeheani lz I'u''l)l'egl.ci :I'!' oon~li~ll ..()iVQJ vrst i.·uju6l $v()je vlasuto 1iTijewo b~a:go kM ku6e? Ner.jeclr. iliIilaS jednu stranu. '1.Prvog p<lJtrijarM l]{:ite]j bi ponekad i drugim sUc.rt. 1.poko~l!je nai.\l.ze sv'e bitue clo:1>Ume ove S101e.lil!(lt)l U ni}. ·ZM!o lut~."!wtlnj.) Li.· . ilnaS dmgu sl~'<I11..mil c 'ii. iI' .oc1e.ui d:vijc str rule.erm'lBhi:shH $U lilllJHsLic.~ frl.iavruJlj:e: sl. l~islada (na$tt).)~" Z. mdru.zillil .oa.kwru·."" Ciilat iz. obMil1_j(lVOljUL viSe iIIl t)"iJl.ni ili cia zBgovamjn [1C.ati u mom s<tnlOSl!l]ltJi? Tunema riiceg. fiyw. origi"ml "..otl :M"'Uilfll...Ml).VJ'.o hi.1litlI. (~~l'" 201· 88. '~I'.'Jiparrullite. Ra.O:t1f~1!10 Iliifeg.jtl.thayalla sUI1'e: svrstene pod p(~g. mcega.iz. ~:~'C'. "Qi!!:lf"iIl'illlj~I'l dflktthu.·\..U."O' ~lpozn<1U s ~yp6iLll] uoC!u~je]1. <I ~o su Madh. btlo {lfllIQt.·aznlllc).:Jifl'!!~' ~I.Chn~l. ovo je mi~l~enjc opr <lVd. a"i11i:la"ij~.{h~. Pr3iin~.vu .. NeJI. IL~~iu d..eili]o.r~u!i'e Of!aj gdje nema ni S1.m1!.·em<u()bjekti"~:liOmsvijetu . tiOju isiilnu. Na ]lrimje'!".ImrU Sllvl'seno"r:r"'~lOdC[I~[m p~./ta ocl! Nagm·jtme ~.ozo!'Ijf. fi Imdut[ .v fLli to sam.y.pm·<I[l:l!ila-. znane k<l.ev]!o.ll~1 Sel<:'s.hmjl(l! sr~~.' strq/a or] Deve.i:l.yata)." l'eiHlo: ~Ne ]'azltm~ii\'1i'tli ien.ill kako [JObfeti od eknva l"odenjla. .'IHo.O M adhyamHi:i:l.R(L~()Vm· od dVCII~(I.o.okQIQ.lI se hude s Emldhom" i>on.I~1a. S1Im se llro5v.glltivni mil'..:J<1' ad stoli:ttu.v." POfIOVllO': ~efi se.t Sam'on zlla.l:iznm . dakle. hlh.ajati L1liko.00-\105. g<!.Vllll knjj~""]ll'." Cali] nekl od uceni.mliae dnh IljghIVfl08t.j&1ne od o"'nh" nerua !li.\d"l"IYrum :budizIl1.6e: rekao UlMe~.i"'ralllitOl SlJh'~·.n.' ~moslirlli.c.govOl"!O Pl'ije ne'h. Il1rIO§i I.l\l~u''=''' Ol~gO'l/Ol"'IO je uciltelj.S.o.: ·Ovr]je nel'U2L )'N.H~e mudrac Qdig(l'vQI·io: "Beskralna prasmna i nisIn svel.gim. <J!pS.i[" i lQClliijl:t'~Il!!llo~t<[I j""""illJU wid.. j~)ij uvijek se d!rzel.r$(~Y' Ihllllll. m.jtd.'l!Ils~d zen IICllteillj !toili [e .a.klioljl'lQ "pij'tl1W \]I:.~1510.nim pojmovi:rna. l~::w !\..[i(:ku ."<I..miLll ne bm!e l)emi~I.do~ldnu.".jie.m .tlolle.·.~e ' {sun.l P']·<lZl1l..1aIl1Je~.sti.!)(ldl·. E>D" '1".oijclo vrijcmeupetpunej c :!11"IJ~nilli i !j.a ru:ceg sto bi se :I·azglasilo kaa sveta doktrina.J>tJ'(1 ] .9. )l.O je reci svoj:iinl ucemcima kad hi gOlovl usrdne mollili' da tm. !iuit'lji. l!e·'!J[Jil~lia.<l.iIOZQflij<i j :ft:U".~}nlkJti61ti prtpiil:d.:lae. ad nema uti. se oh jiL'w(. m'~Qr d~i(!' "!O~~~i~Q IU'!l~~om:i'1' ~~!<l¢rlin 'O<'!iC.mmika $a.ca ~~~~~ l'll1l. Ne bud.le da zen. f1rvi C':Ij' {VhH:l!M 502~ 54.clianH. a~o~lelliil. kad Ii Ie mil mmnlliren. in.st odloma.s't"" zen knjiievrI!o. Ivul st Splill<lin objtmtivlllim svijet:oID.llH. S~()'~orij:l ~" sm:IJ'. zaro.:i.. uOerllik je '"Zi1JSlO tI'iI'}:i§ovdjc la1\:..ifnp.1l1i~ljeni~ da jf: :zenpt'flkHcua prirllje:na sanron (san-tun) fillozoHte.. lwmlcni Zll<lCaJ zena blo bi.."edlial@. II' ' I)iltanjc 1k'\k. N~lg(iU·jmla se :smaU·fl [Ijezinlli:nunemel~itelj'glll.ce: "S:r'\~t!. a zn koje l]lo2. mira (..dhanl1u (jap.la za dati.S.

ikak ii. nema bQ'Ui. niie [bejel.jt~li· SI"':OC] najjacc mcnlalne djeU naC'nn hIjega odnedounnce 1i.l. oui.ravran fe ern. rnlrtsa. OVII illtr.. nema pCI' epeije..a.c t' rffi dll .bU2iO I'.'''IIII.ako hi.ntelel~ta.~I. Nelnoj cia te zanese i.'!~lle. pnJilazi pered log!! i ue feU vicij€'ti. . gl't'. nosa ..jIZl~Jie'.11je ~~e.(!. pt>jmu .. uzrcka holi. IIC ono. polrnovn. vid~el 6e '" [.oII! $IVin"lift In pljllsl. Sa.ako l() !'Ie uzm mo smni. K.lIjll :1>eI:1 Zit z'[lgo"nr"mj.(lslO se ld.oJ~!nikad ne moze dOil])jeli. all mull.US!! sflvl'seut' niti lles<'Lvl·'.1 (i(h'edenoj m] l'i aU ne S!::lfIije preko vlasnnh gl anica. "Tako. Ulll obdUlkcijski stol i.0.:~d.. uviJek poka7.iika. ust '10. "'rHmn'nj. sve stvarl imaju narav pra!Znine. l'. I onl kO'ii.iv(I tad Op'lu2..uddhi II sveli~m. u'V~jek lez! 8h. unu-o 850.:.. . docbn.. Las svakodnevul gover In ne uspljeva pr Il.) iskazlvfiO postovanje l!J. rukevi . sam lemclj ui1.ra odjebl '1:. !O l. lema p~"{)lmdalljOli ni.ni.n ~(:. a.lice k.!mail! pri.~noi.:pi·er~l. Ako iclinlO doCi do same lstlne stvarl.'1..tyrn. fmlkcijl 55 .pl'id.e"·' je dobro 1. neanaposnzanja nlrvaue n:i neposiizOlnja.o-d ]ljlb bij.'eg blea l wis1L U ujo] lelA sva h~il1a 1.llrali da . "etna svlesnosti 0 mt·v~Ln.1110 ill pl·.e cia to lie Iratis IU'(lr<: llddhH. a .! sasj!eN '~l l\::ol'Qeml.Hfe]a.llJlciJm 1'"zlt1iSlj.. (. V.[. No.mjas Budc1hi k<10 cia kro:l Lal pobo~ni.U p.sattve pl'el'Jiiv'<I esmetan u sv:ijcstL Kad se zOllll'ekc sviiesti u ukirm. nema zaustavljanja holi ni.1ll1J:ljll. uema 1. sve sutre kojc pdpadaju prajllG razr du mah.I. hnduci da nema posti''':<llljm nlrvane. 1\1 nema uegaclje. lIije dull zena. uzviiknjluCi: N UI"Q!)1oze ~hvlllm ovo samo i>::110 odgoja. ~c(llJlimjlL6Jj QVI) od. 5llJijeg: [e hijd..:t!mda. ciji jlc mentalnl pogled z.'IFu S ijeU.~.'uUf. 111ltl'O:.mia. ludo..i. mok.covjek l~(ljl se pri.". u S\fojelH 1>pOkojstvu. pril)ilJI. Zen IIi ]1I1I'O(I:IIQ :izjavioe "Ne tQ.ogrcskl.1:i 11l'<lkUcan p.:tdj<il-Snijeg..111.jnaparmn:i1li nQdlli. nWelj Zen ocitQ negiJ"a..!"lil'1lier Ioseg !.1 ip::d.:..!I:I'rm.icar~ . $lwuUo ovu . lK\lnr. 'g 1le£l'lilnjia (trt'itlO'CI)koje tvrdogl<lvOIJl'i<lllIja HZ um ". predmeta .uztli se negacljom zbog Il<ls.jen obIOlcima neznauja.c. unena. i pntw1.lnsl.Iis ne1ilo dobHi?'" • M.l'lli iZl'lilZiti svo] sud.. Sal']ll'ml'~l.wjoj cisltO'i. <QlU:ts. ~I.unljivijOiIll Qd svih pl'~*m sllicl'i Ie s ' njezini stihovi sveki dan kazuju '~I zen sam{)lSlmtilllt~.1 cinj enlca..• ~exik<iL. c ZeI! je l'>l'usiJjetl sl.[jH!I'. to jc nasa 'ljl.el u]i ern s~ml PC) se bl.taO latnosu.:I'!!OQslavili P pittmje ZCl]U !ito.I'Ie iliilla" [-.islio isl.. nema ruinnacije.1wt\Zllina koju covjel<. nsruaju ce lHH.o. 11]01"<1.'dd(lll. !1 one I.o od zena kao onu nil sto OVa kritika l:I!k. '110jesvij~l w'gacijil 'koji vmli prema viso} iIi krajno] a[i:rmadji .!lQzel./I'timi'l. Zat.al'eccni i mozda ne6e ZI.a mu [cdan od njegovlh ltcenika i "cCe:: ~Ako zen Imi'. Ta sutra sman-a se llIujs. Zen se mm:'<1Ildwaliti golim nll\~nml.e" je drugo une to zn logiNci dmil. Jm kad 5C zen-duh spm:na u s.lI ul~ynlc:.." fiJozorije cis[e negaciie.i'. K. vee j.afirilladji 1I31'ctI ne ."'m:fi Herl'!klilollQIll ili. meduum.2eVnQsli su pOIPUHO 1>J. no l:lillta nijc luko (hiJel. mt 1ll00i'l.izmn. U(lUUI ~le...! B Dhnrmu. Sloga. "ada on poslaje oslobcden od sveg sll'ah~ tada je IZV'IlLdosega ll]'Olrijene i uziva kOllflcml nirvanu. smru: nema ·i':eItl·"iIsuue.je probudena i"'dje je um <lp~Ol'blJ'<h1l 1I svern idcl'll:itctu..omah"aH iz loCke gdie svii'e! joS lDii(~l{'t'.l('k:ttulk1.li.1<1 knjli. gdje sv:ijesl () ovmnei onome jo~ ni. !filo [e 101'11 OVQ.'oiete idejGi)." Pa'(Hn:litJ"iJ1juci sve OVe cilale.ttctijom i nnjntlt.i. Puka ne·(ra'ija. ]e svakil.) i lli. Il '7. nema uUlis~enia neg.?" slucaju pli~lsnuH po lieu. ali bud~~tida smo t'lko vtclli dmili tickom . 0.'edi~llju 2ivntrm ernje:uicH zen XI'! primoran pOlmcJiti nit negaclja. mozda II "Ti.ccina lfudi. NCIUil oka.li puta do 1.l tl'eh..0 lIZ tijdo.edno.ka.(} i . .. (.<l. ILL krQz San rhl... Nerua zmmj41l.avLjanja holl.egovom neukom nacinu govoI'enjti. maju kra1~1.ij ti toeno znai5enje lml\Vim ""a zen shvnca 1)0i':1':11. Sru'ipuh'. to [est. l'JrloZemo . one nemaju mane i unaiu rnene.v<l:&u]ju Zen sn:dHnje tiv(Jme cilljm.ll'i. uma Nerua ob~[ka Z'vt.a. Qstnje naton sveg tog l1ijckanja. ustvari. "Ncznanj. gavran nile ern.s:tavn.krit.:tla i.(Yf. Usrvt.e prva SlViU' koju redovutel reeitiraju ujutro 'it prile svakog obroka. uisu "POZ1']i1!tl s lakvirn na~QHI nlliiHelIja bU 6e l.Lln~" evdje U 'OVO} pI'aZlll1:11 nema obl'ika.'l[O ~'l1lm sto je tQCH!O i!.ad je Ohakli ("LIang-po.l·ipl.[I. znanja.zvanjsl0 ill llobirajeuo.0(1 ijedllOi> od gornjih odlornaka. nanne. o.r.

i "Ne mogu ''''cc gov'oFio ucuuli mstOl! bolje. [la6( cemo se S~QCeIl.tll. uamjera ovog razgovora sa Shoj"M'ID je bila pok1il!Zati IllU svoje vlasmo IIdo razlIl111ijev. ".it:.) lrpuG'ellih redovniku koji se pun pO'§tO'Vflrtjn khlllljao Bmldh. um prami:m kao o da l1:i:je nista.z.Ulnje ill. J. ler bl to bj]o 'illleleJkntl~h'ilo sa:m. ci)lclj m]gov(II'].a." Ui.e.s?" cite1!jiev ed "ovor dha.ll.i So Ol!IpsolUtJ10Ul afiirlnac1ijOIn ko]u te' p'riill:i.elj modernos jiapa.oj<l stavJi~. "Ovdje ja ne.ID1. zan prostee.oiiti spram ncenikil. lieu ua s.mo tiC! II njegovo zIlacenje..nzdoiliju tivOLii.I'cdo'Vl1ili.edmrl!ik 2mbl.tSrno gledm.'1.fiov lIl1j!l p:1'emtllB~~'ddhi. discipl:in..-vtl Qgl'ani.llSU'8. o'!i'a. GovoN~bito...o.IiJIO[[1 . U zenu poslojj "ties[o samo-dokazujuce ~lo.jo'l.?" uzvtkne Ij··itelj.J. ill neuljudnost.i.ns. 0'1'0 je potrebno ihviJllili dla hhml() l]O'pce' razlJillle]] zen.t. Il'lOzemo jusnije spozneu (z pl'imjedbi Joshua COlao. :n8-897..elltni ()Hate.\. nije kao neorgan ska snjeua iJj kao j)1" .tneJji!.}.l se ne usudi pl·i. lome. zaj.jil dnMna ova iziava dolazi.stVaI·?" "Da.lo u6en:ik rete: "Kako si nelllljuclia. 1l'1.prkos svoJoj OL. ali zQ~'onhng Iiduhlje III dub Joshua i:z c.si." Ima h eva] stav r1lh]]isti5. ni.kog zena.:1 ~~o je lo si. @. Nro'isellft (N<Ill-c.luJI'tio je kac da 6.i::atis rnrtlginla.i ukakvom su 1'I:~('~1· 0 kiojeLu ne mo!Zemo dati merume SIH)~IUli.' cdgovori 'UcHelj. bi:t<hlci cia.~ [)O'V]·(lc'fft..ga 'l:lpiUI I!.elj. vbdjet..)' naklonjen ovladavanju lzgle. .:smn ll .i!g. bio je: "To mje nf ]]Ii 1B1IC1~ :isimziv"mje postovanja .~ "Sw j" onda to nesto .uim ov'O djelo po:f. ne g·OVQt'i. POliJi~(tjLe p(f"Va." hi ti. za nos i r'eoe: '''Sto H lJcReJ!jl i'ece:' 'P'a.I{O'jfl je.lt~n'ije no §to . vee saln rekao i previ OVQ s..]]og 17.B~a.isUckj 1)11 .kmo.dclljem: ". ali. olldia s. Hakuin [e smatrae da [e u po:~punosti shvatto zen i bIo je ponosan 1:1<\ s\'oje poetignuce. 8110jl. l1tatclj:i.0 rome.nliko zua 0 zenu. Kad je Joshu pljusnuo redevntka. ulhvatiH je U sVnikom )·. jiedan 0<1\):. je slobodno i.gleda?" svrha l1i'og je !)vo? Ni.ne.'J.apso[ulIle p:t·azcnine. lUjlecl su same pulQkaz do tog stanje.C1UO . zena sprem Iurmalnag obogfl:vai1. Sheju .i·ilZrni:Sl. li:l'Ie..o je ShQjlu 'lOllo l. nemojte 1.1to'i l'lap~I"a.lj~ ce 1I stav u Obakua vid. a II dnhu i. DoC! II doilit· S ovom fivu6m:il cmJen:ieom .!k tuxgo'VOI"':'l 'koji se odvijao iz:rnelli. sve eu idnaclU i~ sebe.li:. samo ci.ed.n!" "Zl'IaS Ii gdje si sada.van dogleda P~'O$ltd!jvaaH:og raz.cenjn i UCitelj ga pljusne po..iik 1 tu vidimo h'ag ])eecg 81'0se pohazule kfI'O\l:l'n!egadju.1Z ovaran je S pl'(icasniin Sholuom."odgoV!)i1 I-Jaynlmjo.>.rI da je to dolUI'inCl .Sl.).to je nruujera 5YLh ZeD.iltJ!li otb'ij!.. Dhnrmu.I. H ilClmiH 'Q{I"QYw·i 5 g.mg:.o ~e tako.tje l)o-tptm.Ievl·ijednih sl'll'a1'1.1 rijecima traiiti apsolutuo vodstvo. ill.'Jiu.iJtiCno pokazao..1Il"ljc.mam vremena tebl za volju razmatraU sto znati \l!jU= MOSt. Zen je zjva c:injenicu." S ovim illulIdijc<li pos [ednu pliusku.ki iJi ikonokJ. PI·0'1Il0trite !l. Stu ."e~.all. Or!! zt!D!i"arJijllfe i.jaju 1'1 ovem razgovoru i$. mOz.1.IWlgadj<l. da.110 s FJalu. ~d.liNe Il'azi{il to.a. kroz njih !I'D 111.i::<m tskaa.~cli nesto sto 0'11 .vuk? rO.e ruogu dctaknntt." B odlgovm'i ucU.umijev<illjil .i. ni matcrija.i.zvall.ko posWji i$!<1 cega.s. nte." Nmo rerlovnik nastavi.. rekao]" "Ja nisam vdLki prosvijetlj£l1i. 0 zena. 700-8"l4.j d:vojrice.gaipak dotaknuo?" Ne.p.l ~l"SlO' l'tl:i:vaU H<ikui!llJ!I. kl'QZ..·mbl[l'nje svijesti. "ltroz BlItLdhu. SLn. 1\edovnik re~e: "Ak.) [e jedL10Hl pril&mn pitao Hyallm}'O {~ru-dl. Hakum ('1685-'1768. chou..cl'lOi. lOs kao rnladl ~. Zen i.onoojstvo. bna Ii fieSto o cenn.tl. apsolutno. "[iii ill:! belje biri cak i hez hV.k afi1'I~l~a.1an~ 148-854.'a6e . uosralom uaeko poboz.Oi2.2m'ko ~:elii~!·eti.~.n:g'bu.le:m:k pI'ogut](l<Ji: '. ne pozuaje nil{aJll.rodili itkillkav inleligerrLall razgover 0 zenu.i.jl·Gl'(~: "NUe li odbiia da se s njime postupa !l.)'cemu 1.· niik(lkav logi. uddhi IWt'llevrijedua ....'0<1. III kros Sa.

' 1. ~J"Ii je ZI'I. osusene tormule e[Ji$!. Uodhidhillrma.!. 11m ima iCC'':. BuddJ1C 5C treba Ot:ln'ici zhog Bucitihe.00za reci: lsto se Inoic ['I > ''l\'iJl".ol!:ilL Huddlm 51! ·otko-h'. a..O k teht mil je clljllmo.ai!'i!" ali samo naoL~o. 1. 'fakC! dugo dok ~"Q"'Qri 0 Ilislil ilu iii (}apsolmnom. n.a su cest~' zl~'namjerna.ou to raz.'kg. una se ipak ne vidi:.! -Ol1a se iI~!merle s.c ostae potpuno 'Ink C.loM]l~e.!. "S~(~ mi rekao bi hez ireg. IJQ~lig]i kroz duboko osobno iskustvo. iilO (J''''~~afil"ll." mora ukl.0 jest.i pH<I'!)l·"'li:m.rno. OCilQ je cia :r.n steta da !ltva!' "". Oni imflju Je{~au CVl'sli teruel] Lsliiu Iwji ~~I. Joshu je na mtai itl<Joi::lU jed1lOsta"1l0 j'<).idl sit". 41.ini se da jic lfl1iS(]c. nikm.psolull'll<l OlJirm.i kad se od njc-gajusno tr<1zii:tjilva.11 . ~ ije -'udo sto ne moze izbieCi prlrodne posljedice ~.flJ'il'l.011 a --:!HI lin j e'.i.ovnil moze lstupltl lz . PI'vi k pa'tl"ijm·h zena. hiirovito cb·. U svim njihovlm naoko suludnn t1jeljn!ll [e SllS1<1'1'1II1 demoustractja 11(.I\.nBmldhi['m (]vol·(J(lm 'i vnita l'II'mnn iSj)I'I~d seb().11.Cii·jd. k..clilli Imtin d.ll?~ Joshu I:(!oe: "13aci to fin zemliu.tle k\l.el'nl()lo"'l~e. Da !hi.1 ne smi] u zuro hili nlkak Y i _ tll'lljNni iii shcruatski xakon] mi5lfcnja.d.I.~ se spasi jc 11<1S(~ lbac:i.<"Qul'.ei.avU.Cll stalno (fun apsurdne i.. a lpak se ue L"tljC.l mora odbadli..m.u It'<U15c. Ovo jll.z{lI... •. Ie· glupe 'bezUi:u:.1 lstok. 1 dnevm~ sohu i.!_ Roj.skup'" i !·~!'i : "VidH. 5vOjU celljll ZlI sJ)fiVlInj .1)o. MelkdIm.ma.I dini.je lak zadtllak.ojllu'aze 'lako I' "no ~azc vlaslithn ]]oga:l:Il~." bio je odgo 01' Joshua.. To [c je-. ja zaberavliam slo [e 11o~)i'1t 'no i stQ ji' izgllhljenO' Postoi! seruo iilomjepQl.j2·~N~..'1li. komarca uti od maJimnj. Yengo (YulI. 11m j il~ilIl premo neku Itiljlltl dokll:'inu put Ufliunm. u sebi.mje. A to zrusta lli. Ih~ci mi Stu si ostavlo iza sebc l sto vidl~ ispl'cd. .: rnoje sl'w:'!lcnnje. (0 f '$!. na.ie:lI'I"ne" i nema llLi.olilr:i. n~dO:\lllik je li'i1tnoJoshua..ce.a i. onda to odnest dalje.kv i Buddhe.ovorl: ft]ti .. 7..ajnQsti snmo di~ t'ii z<ldovoljUi $VOI .. isnujavanja 1w.no sam da nenuun niSta~ it i?" i'Ako je tako. ldcfc1l. .1 zen pOI'i. spoznaje kad ctlVjek na sve srvsrl g~Eiiaiz\'an svakeg obl~~.. Oplutha za l1ihil!izam [e saJ[]!} jedil~1 00:1(will posljedion. il)l'i!mzi:vauji.ija bez ijctllne (:·~~tice l1il.t. km.1 kad S .illC". P]'flVO u bezdan.adj<l potvrdu] .inije ~)dJr.'! se dode do spoznnje iSlillC zena.cd.. sepootig<l!o cii!.ikoja opisu]c odredeni stuv uma? SL08ii1. 510 je a.)1 kC)j"i L"Ovjek me:?e izaci lz teskoca 11koji:lml se zen eesto nalaz.?" VimalakiJ'ti je nato pita. l"aspo. Calk se i upol·iste u SUIIS. smislu.1.zm~.il.'j'1voITLzn'llllijevanje.r1{og nulverzusna Ili.:r..Ilalnfl)j] stunj~I zen tl.~~ {~i. Pitm:n a gel.IUlllijes.'Ul odgovor ..gada7" Je ll ovo ~ spltl vf:!nje kao .~rn"~. k. ni I']'elanj nt. to 1I.Jt1t se l~e gO\l'Q1"i Q IIjoj.s.. covi'd" je drucl:o od zena i sve vise Odll]Iil. Glcdane i~ te iSI.. e :l1Iije~. !fili bilo li. vi$e lie tl'aiL. J:(.lllmje i.o..mli. . a_k SC 1 c idcja "n..i'in Oni ne rude l·e naoko apS!lll'dll'e stval'i illi. kako se 1.f! :sLu hi se i moglc p. ipni( JCncznann."mnenlar ml (~Vog·ul·e.0 do. NIl...·o bi nelti rel •.li..lf'nO.~jl)i:tali k<llk.lje nuzno Hlt vid:imlJ stver. d050.{'is!i:llu izvan se~'H.a:I~V'e amltcze "da" iii "ne"..ice.!lto nam ae Cin:i? Iii lc.ld je Viiilal.ajJ I. sklnprmjie usana ~ jedini tnt. . niH bilo ka_kve ()fh:ezau i.l od zena. l'aSpl". Sto?. sumje polpU)le !"il7.!I.r!~~nj:'ti. J 'dill4) svjelovili Ijo:di.ci~e]ji kad Se IlOllas<rjll na ~. In stellm :izrmd "da" i "ne".en.jl' zlwlca.iav-anja.I·io neplodaosr IllhmSlii']{t':' mozofije.(1 bi !ito en o:i1Jl~l otpust 1\edovnik se iPobm1i: "lleR. il'a. a ip. Bitno je tin se vidi dull koji t1jeluj .za selle. jll tl(l razumlletu dokn-ina s .o.t(.lili..).I)ll UI Iskustv <.j~tS:b·ija..mi govorimo 0 nial.t'1oocu ". MUJINstl (. ao sveta u.m!.l La da !i. "nisu se nilmd po jl11l ll ua zemi.I'a. mmi. n.ijcoc·.osti.~iivo:tnije istine. ustvari.oja j doktrlua uedmdi.endi]''1I.Mo· !.ji.onahl 's." smlono]e b:j~'\'io Yeugo (v.lnijc dOOfiO u.]C<I. krozsve !ljih. lepezom.ceg sro o\'o u.t..J(. l~ ]o:"ickom -6 i zn afirrnnc. to poztu na izjav<.e rllZum:ij'ev1ljuei slo $""(" o~o z:naN.jlu. Kil.ill mun "Kaiem "da" I nema Hi"'· . p(l:gre~]:w tmnacenj. lu:liko jill SpOZIl<1~'C Bodlusaltv'l.<.nj.cill 1)." Je Iii 59 sa .eaimanja niCe"a."I.n"wu) una 0 .

1l1djul)i zen ucit. uma koj'eg treba I'. dtiV'a'ilje.t'lliJl..lCu'lljekoVO..ad.d!.miji.!>tat e zau. film:of i lie' lik Vi.ttl'a gO)'1 ~i$l'od"? PQjasllIj<lll'!t Ii OVO 1r." "Ako o koj. m. nHlio ~1I. ali !lto je to prociSccni "S kakvtm se raspolosenlem lIID:1! covjek n-eba \I".vu .. . . nerna lgr .~) dugo dok postojl i naj)uanji trag sVijl'".O~l~~]j.ovom oovJeku otvorene I..uge iz. te ih u ]SlO \I rijell'le! t.ki dan . _l)J·jznru. mogli bismo reci. (flpsdhlUlog hlenlizme). dosao fe' zen ucUeLjll i piUG:: '0"" [e C. cia savjetujem druge.rece: "Ne ]_)osto. IICI!11i!.. nemojimaU ad nikakve f1l'lisli0 tome Ii Cd dQbm 11C-CislMIi. a ne Qdnosenje prema zivotu kaopl.jlLtCit to ov. il:eugu~. to posUgnes.ul.dia' t 'ue'? Zttista.iL~1i.$hi<lril~? t eka tvoj umhude jJotPlIlllO prazan H svun okQI.l [e apso.".'et~i tak.n.jnapUnmtl'e.i" (At:()tldo) Ln~lmjupl. CLI.Zelia znntl ..lvotll cinjellkiJi.afinrmcija.Iat?" '''Kad nemam jezika. sebe ne razumllem.sLi:ne bili PQdUCU~'rul.uo . 1'tC! pornaie.o? K<ld ga bud.1!\I'toJtl zen llwJl _zast? s'l'a.Iwlw to O.da si uisunu osobno eazgovanlQ s mevn'Jh1 1l1udl'actllla.ju treba proclsWi urn.I:ijecrm<l. Z. ILaI.j~ti6ji: ''[\Ie nl.I~s~!~~!~!j ta(Ces lmali.:~1·:Mnje znaeenjezena.lllJ:.cdniCkog.o'i ilm!lli lliJlulnn.o })ogl<lvlj~ sliede6il. i muClf'f.." z.lInj[1 1>.l1cnilloQm~ lz i '~I_UoOg od !:W~I·. niH tkakve istme ukejo] se treha poduciJivtJili. Z<ikI.i je um pro ~iS6en. <ljell! [)<li~1IY")mi~ (~~hll 1-lnltlo1llj.a t t.e]ji. i k.·o~ Pl>'OLUl"j1ecjOl.o bib onda mogeo savJetoval~ dl'uge d)\1doclu It llIleni?" FiloZiOI rada uzvlkne: "Kako."go: cuate .li. po. To je apsohuna ci."enm metafizic[{oj vje'-:bi.).knd postiglles to s~. I opel.hzen spisa. ne~{5is'toce. Yengea "Yr'l'lii Neba otvaraju se ilznad i n ugasla v·..ce." njemu nema negacij niti lkakvog cemlLl zen .c.m:ica!icfI_mu..ili'teJj odgo'l"ol'j: "'. I1cm.~ se POllCl1lVOiIiJU ~stu)jJ' 'um?'" Od_go¥ori zen." pOci.~~. nema mudrovmljlj".)tit~ i$1 iru?" Zen ltCitelj .d [e izmld cistoce i nerusto6e..s~oCa.ko]eg treba 1'[\5poloiiti.d tnogao NiUlikovali. dJ..~tl1a C1Sl()C.vijek zakopu'llo.emanl nl eentlmetar .J{~id je nm aps()ILI~.a nemame n:gl<l za. jer je iznad cis~oce i. .~itJlje e-Cislo.• Aps(ilh.()'iillL·Ou.!I'1ulro'nje O. redovnike l(.O'j treba 11: I. zen je ll:!ljozbiljlllija briga na sv ljetu. c f\edovn'ik jE) pitao: "Pt'eI:nll Vn"l}aIalidijQ1.nekli s kojiln.iturn ."ooe oCOJija. Un:Ulflt'uje blago Q. SV<I se zen "PHlIl'lja i odgovo!:'.n. Cistacu. Nema .i::~IUI{lot<l!V.je]}j<lJ. No k.a kil2e se da je urn apsonnnc c]Sl kiI. VLSi oblik sinteze.'~ &hOO (M~ rsu. lunrc 1~.1C1i'1.! misli n o lome ~ tad si os]obQdcll ne-··isto"'. I1n 111LoZeS It lice iZI.llCa Kad lisiua.cilja je postizan]« toO" uja.:nrviSnog prestorai gdje bih mula mogao okupljaU rerJ~Vl1:ike? '1cI1h'lJl1 jez:ika.lo<lj koii zeU sUCi u Clsn~Zeml.emoie doci do POill)1.-elti (iJ'.I~ediLljujc U . Duo matrati u tom svjetlu. je Ii moguee da kaicm ~oct?" 0'01\0()I..og"~ pl'tlliJi tvoje rasu.e:nog nuallzrnom '.1ci jz st arina Cinit is 'mUll-Sf' k.slicitm.put. blldi. D~Q (Tho-kw.sli00 nvome i onome meum el tuusn.n:o CiiS:l.m:g).a ..ti1J svakodnevucm :(.~loilelj: ". • •j la.ije spoznaje Zl'fl'il'i.as:poloiiti oUi i.

. . f!1(ji"fnM pnlom..pod tVQji]] l ~LOI.'1(:: leec veda vee 11.proUvllo Zd!I.k<ll.o:m" I~llll'ic('njn i:.~ perpune raznlrujc\lanje lstine jCllI.tu doci do biti iivQlm.ilo. Ali zen r]ije fI eksibilan i l~si'i! nlio hi. 0'10 je cW.tiue.n<1'j~l i$~t~]e Zetli11. .iln pre-ko masta..J. n.tJu PI"VOl . poglavlje NILOGIC~ ZlEN Pmzuih l'u.KriliCtI.lt'.]r.teJHI!g~llh~1 Se'lJj'e~~Shnn-luu. urN..l<lci.~o p<i!'!ldol::s<l]n') S.vanja.troim. utst im.tdc.Zelitno Ij znb.'\!'.iim se have sljedbenici zena..II1.J~lnosLI'm1oS:1 [laSe svalrodnevne rrazeologijc.u{ti.) koji ( je:! obleno poznar kao FudiltlSM (FU-![ii-shill). sto ta st rof a.ldent pjejicc. dl'zi u prazrdm rukama. nitre lallo neIogicno i.kluainu spoz.cru] re da .J€U idel'J~i vidi.c'l. sHkovJto I~kflzl~.."~r<li~. 11~1_ 1I. ol'W.I<1" .~e:ti..TIVQ]U razumu kllo OViI~ ce:Liri sHh<l.nr.)ieda se ~oIHIJ<.Zl!. da t1Iikozvani. i da 1. ilnmjujut:hn i van dosega \.I" ciniJo" Zi~1l ~. (! iJX11f 'w kd. Nisna.Mll.le un put kniem zen teZJi. momma Ofllms~m svoje omil~erle $n~)gi:zn)~.'JJr1 ltije l~oJw.' lete most...1obic~lpen(lg :1·<Is. 11sil2eLo daje vjdt~nje Ito.. G. Qui koji ~clc ifu.m.l zl.. nerazumna Ilr]vdcnost ·Iogi.ki nno[':. lopala je u mojim rukama. l((~'dpl'e/a..i::e ~NJd(l.I" 6e bili sklnn n<Jlzl!'lJJ~~ zen tlJ)sm'ii. Mm .li'lgledar~j".e.11lw je (~l]"t lnog!~6~r Hl(1]".M tr:.1081is.ako e n isal)ljtl~~ sve QUO stu zen mKUC<l..JI3l.t I'llz1og zbogkojeg ne !I10 zemo pooh{...ju !Qg~]u~ ~. 491-460..ima '1)1')[0 joliem. c[.zdrnvo1'!lz'l.iua novt nacin cime eemo (zh~e~l~rill1!i. Mada l1Ii.

.I.11s1111i1lUnQ Iui"Q/.1Lltn.vuk jedne ruke .om dv OJ!~osti.C'! pocetHzena.lohoolti ovih uvjetn rarzUlnijevanjrl jer Sill }wevetieanLStv>ew. S]mm:m~ctir1lllufe im:ena i lo. ·H.O· ovo proturjce] .aslljih i Imducili. kako b1 j~ M ZllJl. 110.1 vt~ijednosl treba je li\.!lfl'~" i nora ..l:nnie jnL lekl.O Hi nlski)?" zena izgl'll:il.('llDjre i'..£11\1e n nazvall lopatem. Sve -dolt logfk1l. je ono sto smo djdo vI"i. iiN' ~ ne-A".'OO1NOdie zv llR..e prip!!. smarrnju '1'1"10 o.110 uz iIU. yrba llije u nasem m~lI11?' Nil!sl·O nes zen usb ari.l] (:il'~~>eu.clti prnces rasudivan]a nemcean PI'll!ijU kriljnje zadovoJjenje nasih lwjdubJjil1 duhovnih potreba... moramo uzvlkrmti. pot]uzeU daljnje kornke koji bi nas 1](~"e1I d.. djeCi su odusrale ad . nemamo slobede dnha i.lk.l!j'IDIW ci. ladavine nm. Nehl mogu zell neopozdvo suh~c:nim ill slilli~es.-o.lit kad prestane SlV~it"jflrh djclovaU Hi kad lml. Zen zeli da zauzmemo jednQ potpuuo novo glediste lZ koje..lStUlvlO?" "K!!d se p]jeSL'le]·likatlllOl p~I.g bismo vidleli zagenetke zivota j la)lle prirede.do'Volja1.e duge nisuse mogle ]~ij0cinla izr azH:i.msl t~ konacnoj <lJlJallizi nlje mlino Ilelo"'icn.ao da smo jzgubili budenia i~)telek'hl ~~ij:eZW1~nO fLl'i~·lni. ftazlog tome je kOllfl~'ii zaklju. gubuno prave ZLvClll. !lnoies Ii uCillili da "Em) oko uas vidiJUQ phullnekoje se vlsoko uzdizu k.gike je ~l ~s~o vrijiem:e~.e ko]e zen ih jos puno jOOil..Imnjetlool pamet. shwaj s z. polpuno !". ·01' je [ednostavan.l<ljucim.1e Cinjenkc ]Z vida. Biti neste [e lie hili "II :sto . nije crven.:nad oceana ] huk valov a ~lIj:e se [ll''el." [i(lk~on~ci zena . ikad se nismo mogli oS.. "Cvije:t. ZuaCCl1jcpI·.iti ~ed za [Ogil.:. akameni covjek I)OS~ kaltivao.icruliLa zelena. tma l7I·i1l1lr. JJJLi sino maistorl stvarnosti...to to. lopflLane mora uv:ijek ost a 1i lopilti'l.1'l1je"lgOillij. unnmo na to potpnne pravo. ]lil"iJeci }¥I'eko e.ih razums IH su odanl llaillljel'liOj mistif:ikaetji? Nelnajrll 1i sve (I've izjave neko iresu Ii sljedbenici I.l1<1. Sadn.l. ada ze.iti sto bl lIaSi ovo nisu jedlne neracionalne iz.n 5_U'>eg :POdi'u6ja svi.jspl. oblak pra!iline dize Sf! t.ol'lstiti.kl!'{~:pliu~n6im U za.dnhovn<l: . medutlm.azmnijevanj ii eta i. lma progltls. eno Slo Ie 11 "ntcion:l.njeni 'am!!.· I "Tko je ucite]j s vii'! lBuddlm. Dick j.gOI'let ke POS:I(ij~j'ljai ~u![Ii..ctposlavke •. a !. Ako HilJrn je 2tl!dovl)lj~>I:VO 10." "SinOGje drveni kon] rzao.() zemJje . lsmo mO. sflvrileml sreetl i. SIV'l. sv jello ol).w ria !J'Q'll"mli i~~I~ i!:'11i1. ve~ 1I'<lU- scendiranje seh . !~<lztval!i.ill"A je B" nez. '1'0 f. osan tog". prosllh.~esll.·~lZa'\l'astanje stvsrnosu koje ue prthvaca cia budc V@Z1l.'1.to j:e logilbl zena kojilJ zmlovo]jilVill ave rn. • •Alto si Ctlo. .:almnjilljucib. £1. cua mi smook.a.jJjvlMe da su ri~e6i sumo ]ijecii S n]sta viSe . zena da i je uobicajeni [os. na [lase vclili. 10 jest.Jl.denj> s"'liC$~l [las tO~<lJi smo rje~~w .seno sretnima je~'.l1 obj. cia takozvana ne\Qgic. voda jc tekla i pl"aSina 51" dizali1 sa zernlie.ilSCtezn]e. ruke. OpCenit~ misltmo da je "A jre A" <I'pso1111:no te da je pl'etposra ka "J\ jl~ Lie-A". loJ)ala je umoiim rukama" avo nus Oini SIJ!Vi.li!" Od "Rlld TOI~'i!Jijle.I.i.ov~m.i... cil<ltelji rekll lUI tv i'du. je~tl .jm'./j (1'\'<[::' p"i'll irule lie:zn<l!C'lI]llOSl!i i ueracionslnostl? Odgo'1. ie A· dobija se tek Sa "A j H A".gta.o'no. pow5no m.llW'llje.SVOjU loglku kOji'l je u suglasju s prnvun stuniem stvarl. mLV'Odli. sad.. miskrno da je logikn ken ..o r'U(lCW"tllje nU~{d nlsmo l1Iog1i poSliCi duhovul mlr. lmamo k]juc cijele siluaol.oJla." "Gle.llinl.? Kuhar John.mj1avajll slIpljiine" zaslo II svetm'l SI. ID1d glcl.[·ani.je. prema jednom zen ~lcUdju.lt. T<Ilk.\lko :.'1l1 Z'J.. sYijela I\.~~l.<l!..ika jednostrnua. SI)lO most mestcm.1. "Preznih rnku idem i vidlrn.m.000\l(l.B. a. neobi.• Penekad ce ti zen posravnl pltania kao slo su sJjedecn: "Risa HFe'. Sada S:hViii:'!illMl da i·e "A" ipak"ne-A". I{ad ril>eCi pa'(lstmu odgClW)'J'~.Ml\lu.o dugo> dol!. IhS~rul.Sjamu\e olmto 'Dice.wiiil.:liJlcima.J:jekao sto su sljede6e? vrileme je da se opl'OOlitl1o od ]~ij:eilii vT!ttin~[) Ci. svojlih samog .lmno cia i Dharma tSl(ivjelllo t :i d'lllisl<l nije Y]SOk....a.cm.cenjc osim SIQ pl'(l)'lVode :.z'vuk ga I ja cUje.mnisliv.jleme tl"afili jlls od Dudenja lntelekta Bu. da je lo .Meduttm.1 nama. daje.

opillmu. moramo vldjeti mozemo li p(lsUN novo gkd.SL'::~] h \I' ala u ko.i§ta s tlipS!J't1kcijanm 00 lnrija." Ne spommju se 1'1li Bog ui doo<1J.t.o zaista n vdjedllo ZJlaJlja.jek 01"igi:llurno i !. I zenu nema sve dbk se uz J)!'VGJ He UYi!loa i ova drneo. 1)I'ui~}u{1 je.e. nema ]ogi:ke ni fHozofil.lVljuje: "Ja dJ':t. Ne:m__. jeovaj u peslu stvaranja svlj:eta.a 8<11 l'ijeCi l'ijea j nM!u dl'ugo_ Zen eesto U!spo:red.i}cee l"asVruvlj. Prema zenu. U tom slms~lU zen [e nadmoene prakrlean.oz:nalii krscanski m S 'isla{lctillosliirm.~el~l....e llilSim un Ije1rdm . fficdicno drveccje U.st]o novi pristup stvaruosu stvart. o svuu stvcrtma :i 11e po tizm'i.!)zuliisko gler:liilt~ fe ~?J~tko! ukroeene.L'I1JD'ijyel'_'l~ cijcl11.ell popUli d. otvara 5Ve ltlj~1l s kojima se srecemo u ti. gledali S obzirotu na 1'11Iiho"0pl'OI.esoo d'ovi.i ol'i"'illanost.t'ml1rijenilo iz h:fr!"~d~a nu smo l..\'>11'0umije6e: di.me-diu njiJhov:ih ~'l)e.tnj·iNca. (I jedlloslav:nosU srca.jclo \zjf.vm nuo: "0. J.lljiil.CnOSli ll ibvOtu poSUje i smru.'Ollljin.n iii IIl'ig]up.n:~a i logic:i. smjelo bncio s..te. AU ilJo zel. raz.m.l dij.:Iid l'a.i i javlj!) se ell. koji sl herelicima 01.lilflQoSt je dub zena.j razlLltooVanJa te Ill' ma njit'Il!<] zauzunah Slmi' U skladu s lirn gledjJs~. ill to Iwijek neZH<li'i!i da ~. lnpata je klju{: enave zagonetke.fI l1iice:g!" MnOo"'Qvike IClii za stQ" lu:.ie n . savrsena l isplU!jena blaZe! I$L'Vom" moramo uilslojali os. jcc100 duh stojt licem UI lice s cb:ugim duhom.1 stvlII'alIja.mjerilima. a zivoll'crzllll]i~e\'aH iznutra.l. K~\~6ru1!styo ptmQ pl'i.to jesi.m..m' tak .lste iz I"Q~(~ga sv ijet mozel)l'(lm~lt]'ati U Iljegmr?j s cielQviwSl~. Do sada SU'lO !:ia 5[\'<II'j.. nema govor<l (I bes:k. a ne njihov"im logl ~kilU.. svth uvjetovanja. ~.einje'ruce kako hi O~O"'ll·aJ.~ j~ ne dl'zinl!.i..e iz koje kao da mosemo p:I'o'lm~!rat:i svijeJl.j ohc:hdtCiji.votu" 1 nista vise nam ue IJ' ba ZaWf? JE:u'Je zen sada o"i.ulra. dol~ jie gledi'.el'duii3 viSe ni.1 se Zen afil"D'UU'a.. ja rusam mnkar". U.CHlilllcipa. ltu. ll~njj(lM iZ"~l"a(Ii'Var~ja I'USenjiil" j um.I lJUlIOI.zmntfievo.inj(~ni.l da se netreba zj]plesli u t. tu se nc uhil!ll _i.'lto VO(]j dO' 11uS@ dUluWL'l! SI'(.em koje]e i.njedecl.(In le Iopata h)lJ~t{l l u t-"'IO ..i se . Izravua jedJrlosl.lobodili se jle~lnom zauvijeli.O]l(l.ve ll1e.~m<l])iu ruku dooH do toek.:avndi sa san-Will sebom.'en .ot[cajno.deltl'ike. -a '.imo vidjeli ne~t.je nClIgledHo:m ~. Ovo 1~'illiZnlilll"al1le uagnalo je 6ovi.i<deHiltl~.ee. filozotsktm ]'(l.sk:. svlh 1"<lZdobljal~!'(llulI'je:ce jed<!IH d.iu'1Ijl.kor'L~ne raspntve.zuJrnijemQ skreruan CYijet It jJll].me pl"obiem(! "wa. odatle ]\..WOrll log. Zalo. nara kako b~ se podvrgla LlllldelmwJ:no. ZdIJ'avo]".ellij :011 lillmzv..ickll prQnidji.egQVo1 iivotnosl.l Zen sm.!iSl)l'OOtehe I.tljh'l) i puno izvj·tauja c:.i jedIlom z<lnvijek okonfuli.llal te hm p):"iznanje .e}.m. - lopattu koja I. i "usred kj!jc koj<L I'jev. znaci prepoznati e.eba i)jJUproslodusm.i je Iopata .'OIi U.j. 'ft. Hako je svje. 11Ili.H evaiu". jadni Ads~l)tele!Ti.potpunc i.e zena llvi..i i pim il v OI~1 ~l~t:1na .obt]i'emo riieC:i. No (r\"'ose p.·ka ria zal"oni u bezdan i1Bezul1enog" t iZ-I"HViU) uhvah duh doli. l1.. rodenie i SInd je vBe ne muee.i{'k.!d. DU~!Ilie 1alko cjeJQvita.iv'ilU') i kroz SIIlI'!. slobeda .rija . hm.~se l'.im.Ik. stvart s vitaH. biil!1ii:Jll. 11 zenu 10' l)Qfl:n.l!'ug(lm~ naknn ~to su pOIJ'oSili ~'Y'~I.v<l.dlo .~ i :ml. mi z.!) bi posredo v alo i:l. ili dUllinosH mgclje nema. u sve ovak.1l0SU i. U z nu.ogl~~aln okrenuta jedJlo prema d~"ugom ll~Sl"~f1 niceg st. sm.1ni rznm i sve stvari u njemu i h.dusolmlih mlr-fl. loplltu.cn se bavi ~llienical11a.elle. mtj:obl¢nija stvar koju vidfmo 01.u~e urn S ogledalomcisttm Z.azili !i:io god da dode pred I1§eg. bilLi jedn()~lavan zna'i 1Il':ijek pazili.m·n l~enijim pilal1lji.lte}.. On \:IlZ:iru~'t Otac iz ranog Sre(1jlj " vtjeka jeUI1J)fl'i je m~.. .z.ma[l:a. IJI'osHd'ivaCkilll i neuvi.Urjecre .Za.ie/:ki g.tnl dill p.lcrn S Jmlfll"lli jadlli 3mo j IJl'ollllZi.lintlr Pogldail samo kal~o fi]()zol"i.erlHvim Inallli.a..:cobni :ztlli1. vise ill milnje IleIJ]~ijillte~jski stnv.~.liezu...iJ)aI.mo k~'QZ lueeivil palnjill.r!~SI~lcijUl11il1. Prepoznau same avo.ikj pur .':.i.O dugo dok ~illO() 11!l taj Il'.cekao takve te znar i d.\!'an Iljega. kaot druse religi]e.kcw.ektnalnc tancine llHi zanljeti. pevo je gledist(: zdravoa razuma. dakle.vQst] analil. In fie ne i'ml.lio. 'Znrulj(ll" I ije cudo slO je isH mudri s:t .sJt<lcs tlfljz<lI. Sv . To" opet.Jul! f'ilot{Yfije't j).nj. V(W .. iSIO. Posuzunlem Intelektualne slobcde dusa U potpunosti posjeduje samu s. da ie ogledalo' jrumo I C'istl) te spremno jedlllostaVflQ I.rljeme cia ]"l.0 seb .

()I.nk.j i lIe-ini. willd niste g(lvorili. Zen l. log!k~.g~ Ut:'[[clj r'e.l~oj le4~lrl(l. a 1m d poknfes S~. '" NU'l)Oslijetku up]!.Il'ltljovld zivola je toke odsedeno ] terneljito iscrlan logikom da sve sto Il'd41Xlll(lOOriti je jednostuvo prattl~ ga i.\'on l"TOZ terrae i1u:"O'.Onato.11. ip. ld(!llt pjeJtte.jez.l"iCff~i.!()ji iill. ondauema drugog l1JJaCinal1ego '\Ira!]ti sa natrrng ua I)OCBtak i ponoviti slrofu: PI'(Jznih lukuir1em.d~ J~ log)~a pI·o.sl~'1~ "CC}"tUfl! est quia iJnpossthle (::$1". [I os-tm logam02e oosl.si. Ummonme naredi da gm r]'I.." t!volne C. Zen k". ~~IH ~.it!.ua logik!l] i zlJog kofeg se ovaj . mi.'ije-I.biillto k~ele 'Ne vidiluO nikukav ~t. ll.J:i? cetrdeset ii de-vet godma..lZi ova] ~"'liil':t?) AKQ nas ova pdmjicdb.vjesl~Ii'.edoymci.i·l:je:nioo" c1EUtan 60'" jet (. No. s Ilt~ep" T1t.I)ol'i.).1tadnc.l6~!.a redev nika je .l pohoillosti jarv:uo iZJ~IVl~[lJill eeb'I{lgoslovini. No. II.1oZe:mo .nopoz..!.'opovijeltao ]c eanja jezill:a? Zaslo QV~.![J . i kukQlllozete po. jeda~.elogicno Sh'vI:INmh~' stvtJ.ozes!ok u svomnapadu. gdje SlllQ bHt i. je samosv [esna.juus ohj'J.o bl Im pomoglil' Slijepci ne rnogu v~.e:!l. Olta'tile onda dOlaze svi OV..eitJilm SmiS~[l: Ze. ai. [JakIe.a ]~I" lO!(!liJeM.edajl~1Jomoie ~:ir~run[JomoCi [JrWIHoJ1(YluHnen. nije Ii W of.kl'ilenjlJ1 z<t:kot1!l.illjemi nemogu g'(j\lOl. cia se prQS'vtje1. iakQ moram reel da I.ze: ".mn?" Cirri se (k~ ohja~lljernje i~i!kJ·<fi.~lh!" Sve dok Ii Ilije a:t\'Of<7:110 1.e [ajl1e s:~\'ari.niia...I5])odiD.:wvopcenhi pogied na ziv(i!l su p!'illuv<ltili nIDogiUnrJi." Mo~e ~iCQ\lje..-eei dn i.l.): "Svi oenii .ak IlIJ('tgov 's.bemcn .ce.1.1·uk(unCl.m gl'adi'lelj~ kula od pije.::i. koj~ pOje(iinilcno pfl!e nen1.ki urederu. [J log.I" pogl.i.oji 311 ". Urnmon gll gnme svollm s.d ])et.i obHd. gltUiti 11e mogu [:'Il!:! ma kO~. cinjeuiJl'~:l?'" U ZC1lt1 til: nema vremena Z.r1 ruita"'~jm la:lllo.IJije: se l1tjjedllom pomakao. ~uJ1s ovu tvrdavu od zbrke i :p6kilZ~1Iid.cnt.. odalde d. Ta!k. 101l(Jw j.kr5ivo"To zlIacid.11)ll p'-'iicu.j~.diGti c~lk~.a.. ue ]i'l}or.o Ii i d~illj:[.]lf!"ij:f.i.ikodohrQ i pro!)ovijcd 'bil~). a (flf<'lj odgov'tJI'i: HNe.] svje... nj~I'lln} -8\1 ruu od vas lma .djdi.5njm'<L n:iilt. ~. 85f·90S.'edi.liz.:lile mad.I.: ''Nisi.vije~]jli Il~vru'. [Hi ..lIli1Jl [e !':i.~ QVEI1komentarlma i ~-esl<limaj pullljem.illj~l~~) .ali ilji:me? ZaicSlf:I. Svof'im t]c~lIlC~ll'H!rekae je: "Svflki od vas ij~m par L]~iiU. txiia j{l~em. samo !ito 0111 11:1$1.tla potvrda uma? UUln]O]]il (lode jed!tm redOYllik j zat1"<lii.Buih:lll1Jll I'll.. "Crv:. iliusreli S ld vrsre invalid!!.riverllif.. jest.koj~ :>1.iI'Qki jez:i.p'.'1I.eli oovoj'iH h.l o i:ilekoj buducojl llJagrmlL b1l1.jec.md 2:~vj<lse.iIi nfiiatemaW5. i !. i absurduu~(:$1..ivtmQ IbSil)oLo§k] illi bioJo~ki. §.wSlovi. komenrer Butsugena (Fo~yerl) ulo2:e Q*. dobije 0'10 n..njerc da je vc6ma nas Zakl~!ICiJ<l da ~e :~ogrka . 11. koje ieO:f!d~dobro II bW:. precl ujim i pozdravio 15[1e ]'~d.~ l~ rlwJ'im . [" ga He "Wi? Gdjc Dovie!!.) .Ii rasunuc 0 Ce'.unl\'i Nrnl~~llsto je PillQ na koljena I'l11 JlOOrurl $tllri llCililelj d.1. a ipak je me drzc".'idim. do b:iju.ov~1ilkustarle.:io qu.o 1l1llsJlt.tpt"ije ~veca. da ?. 'Ovo je stOlp'? Ako to klli.oie ~lOi. ~um..L Moe:d.'" Ummon tad zakljuci. nelP'I\e. logicnit!~.·m ma kollko lh nagollaJ"ti.1kona.ne s. JuS. ~'[d\". dahle.k' (il1lHl.0 kojc vi[!i ~l~!p><l ipal.jni hivalevrijedntl. kad ~)~.lbiti LU oo'uiltvu di.tQ .o~iin ie ~n<lip prcd skupinu redovnika i rekoll:o:[110. dl'uge ua sve dil tilognoe 1.h on cije~o 'Ill.rul." Vjentjem tel" je n'1J:d{)nnb:~o. diehl. i "[do ~'e j s etlkom koja je ~)I'imjen<lIogike .jvooh zen ucileJj<l ~.$n~ to G1uj~!t1tce lZilnuslJ<lJu da su n~ihoviziv()H ~.~od ntl. uzmakne ko']'ak ml'JJ::ra.·ecIQ¥'I1lkudill stupi napl'ijed"iilo oya.lstvrwl oni.zela zivot dote . iiNisj~ (kl)de.ci una H'ng:'l ~~ii·P[WU. Illlil·~s·ii okusir (To jest.lmljill.dl'zf: lopntu.e CU]]" nfkad nlste v.zen ta!k.i: j'lIzlog zhog Itojeg De.k govot"jtihez ponn- s. se k<lk.(~!'1r. nije:m..ste oV. (~!!ose ovlnllJmlima.e nf.l 8. ni~!ld utsl.10 bi]] 'Jill g. l!. i".. tr:il" a I~Oi:~11. <I. IT( lle~ohko r~~~. U[1teJj I'Bee: "Ni. !ito Sle< [1I"ld culli. l:paf:t.a ()vdje drznu."le. ouda are ohicrrl ijudi i ne:ma!c' zen. .l ~ dva ponel.votl d'l be""-tl~e ijvol [lJ.·o 966.e? Ako je taka.fI i.ntd b~vi !JI'vhn od! nclogiocl"iih vidOV$ ~!$r)~.'e'I"nih mudeaca Rojc fe ~iOt!'B~e 01<.1ii gornju Gerlshaovuln'im~(':dhu.~ Sru110 sl.tapom te n:(lovnilk. PJ.Wv i~ .I'eO~" oko ~wfe v:iili nn[lSlI.£_§. !~e ntiSllli. g].ete. viddle U (lito? Bisteh rekll.'opO:Y]jed.Q l'U.k]m.:(.jikIY~.['jjen:~GV.p(mI·(!?Shjedi objas.ogiCJd.no6i.-stilJ~Okj'~e one ~to misle dfl fie nepre.ll~e:ni!~koje je d!to Gensha (Hsu<Ill-iSn<lJ.. II' ghili.

!lerna Buddha:. je mJ. lliaS pl"Vi ulaznk n krru.il': lajm!. za slj. OS. ne smije biili Ili 'tra.Uo?' . lvoje urodene slobotle i izl'1lad: svega c..rill1c.a I'mpm'u ih ho]uom os~ecru:lju. tM]JQ.vjeti 1uIO slo ptica} tikroz z:r-alt il:i sao Slo liba ptiva u 'l'oeil.-cI'rl" u "vojGj "Pje:.mo ka2ete Ida Ill'i Po. 5 druge sreane. sto ee l1lotda vcfh. awjek je (isuden. knk.je. Da je s nanui.!'iHied~>t.fdovitosti tvog bi~a. ~die .I'UgirnJ rjceimii. li:e"'~cije. se dosegne afirm.ko bJ Pli'OStlO ki'OZ Lu nedmlll':ti. U je(tl'tOj ad svoj..njebtll'il:i u oceOj'nl.! nj'~govn rlje~a ob~eKtivllo ill drustveno dobra..i. Logika llIIS [e toliko z<lstroo. ua naveeer.i'm·e~i.ndIVatlljll. { 71 . cn 0<1 WI!.. okreulre lice pl'em~1 [ugu l ~lIijezd<l Sjevcrnja.utra.:~v~U.. priznete GOl.. tad kazem <La postojl.. Zivoi j~ 5. ako k<l!i.jav<l.Stmzmm bremenita je ZlJueelljel:t"I.l?no ne podrazumiieva neg ae:ijlI.ir<rvi1a .l . osjecas neku ptisihl i gulli.filozon" s l1levaZ. tame su uuct'nja 0.skit m~infre.s sWljl. ova iz.P'1l1 tis m':<l ce'ird eset j.i.1'01 tl'a2. 81.c..I] se 1. Prema Z .10.jlJ!~u. vi.(.\'. 926-909.apstraktno. ill. Oluda nelogi. mudract i.ok.dj" "i:~~1d logic.. Obi~~o se l~.edbeiue zena. YmJ<.javc z.cin ii.Il1J:r..Qo nazvalt? Re ue.I'll!. Okl'ell~t.e se 11<1 i....e1$t. UOjlUStIJt. 00 )l""iP"[Ovlji!'fle li>iillililmove irs].mi rJ'c.hp~l"owo'!{iJedi zen Z!J S v 0" uci~e]jl izj. ' Ie Zivis kao sto bl.1~1l""'Br3ill ~i""J<:. "~l@n"r".1l I1a. Zen tr:~'zi ocu:val1ju tvoje 2LvontlOOli. "Jl~I"n.avljuje: "Govert se da se bro] sutri koje [e Buddha Pl"o)lwijedao fivo ta penje do . znate (oellO g.et .iltlciio!11 Ij:ce :?lOV!. 46 cenl:i"'ICliu. Da u .e ll 0'1'0 neg'acija? '''0.iev tvo zena.jom Qlrolllosti.enicl. ma kollko da SI.e chili kao pdlicno fJe6:llaitiljtlit stVtli' .":i [)~·i.da poslOlji.ili Z[u:lovo1j<l. poglavhe lZi'i.rilj:!li!· Stl\l~!l:tlil 1 poditlJlCl.riA AFDIMAC~JA SHUZAN (ShOtl. . y]'IOI1CeIU .ppe..um 1.l!je uma u kO]0m je po.s~avio a:vo piltanje" ltio je sitiPIJe. .akodel.ojii. Nije 11 to afiJTL1:adja? "No.itrnJa koji 5111V!mi. Kad: tlliem d'l ne ll(Jstoji.. ZEN .. Irebao zivjeU.il podiga'Q svuj shipl1e1 i i. llmo".s'~'j'"i.ib btea. tOll'l.ll)ava al'h'lmldfu. hol]e. je Iii ba.vlOi: ~ Ta:zov.. svoje neZI1<1fije. Spozllmno Ii. ~ .S"u ~iQ\g~ . to !. s]omjviii ga n.a je da.ju.Ce. na.-slum.elji.apo.!. samo su i.ila da drhtimo I ~l~P dll!!. rnoji ut". PN:tis pod samovo].<.. .juci0015'0'101'od svoj:iIh ueenlka Ako. vee da srvaramo vlastit!!.t<lltclja vjerojalno bill ipl'ihvatJjivi.i k~o b~~e uzvi.l<l~ je tNO?m On. uzme shippe od ~ICildjl1t i.s~tok i ])j)g~eclajle Zal)'lKI!nu Zcml.(ije srno.a. zeu kli iivieti umjetnost. idej. .[ It"6Vi!}eni:m temema avo se JnQz.a se lama Lnka:mjd" I l:lQ'<) 1'10 .l{etll'lllileu tVt'(u':Iie i. tdere pl'oliv foOb. apslrakc:ijaU1:o.llisHuu stm.' .li ueovisnost.. ne nazovete Iii ot'o~hf. Zen to prezlre.e c usudlme itt dalje od antiteze same zero jCl' zall1!tM):runo cia ne moserno.0 hamnsov ~wp ili..11 (F.. [una 'l proolosti su popul.jcnra Itoji..l. ka.medut!J11.to.:iJr~'l koma~olll bml1busa? Sto se one znaastveuike zuokupljenc dl~bok(lm uH~d.I&.I~"nial·' I.budemo vezani pravtlana. l kao I savdslfI<Ji umjetnost trelx zall\ll. zeu precIla2.ja.clI? Ako..j."ll vam da PI\OZl'e!." Ni. I.'.. sehe.!. Cim se pO'ja'Vemako\fi raz1'..no ne OZ:I.~~\:!-shIrn).~"'Nem:'!! osje6ajl1..t:ld uegil'a~e" Sat! nemoite iIi lv~'djjlim iH)"'~Nltj'.s.[).g. jel' kakve veze lmaju oni.·O'i pozm. ilvo[ treha zi. j. mudraef.viSc nije slohodno biee. je Ii slomljen ill nije.vl.!lI'n sveiujevll' om ukl. U"'rmtrlOj spoznaji ~ ])(1$tupnem i'm!i:Vojll. n.i.jIl dQkll'i. rukako Gist. rccttet" Jedan od llcemka lS'l~lP'l IZ redovu.Iprlj!!n. razgovanrl eemo s BlIddhom ujIUU.ob!"ojilli kao Z"1'I'lCU pijes:ka II Gar~"..'.unpr.) [ednom j~ I:lI'ed SktlpOn~ svoj1b u6eni'!i.eLe 1i ovo shippe'.adlx)gicne iz.'L:ne. ne.o bite YolujJ.zja.1i ci. ~lr()ulJ'i()c[le nasem starom ll'iteljll1 Buddhi.'avljalj. tad Indite. blje.kn : oSlO.aznine i dokll'iuu poslojan.

pOllek<ld zav·I'!.m.Evo slaIJa". CUll se poj~tv.!judi dfl logi'. Jet: apsolutua ilfinuacij<l je l[l'i.I1it:i leorije 'id:enUtel<l.\Ijiu.iSOV stall iIi l)il0 .inl M..iI!n~nZtfM.jet'J.12erno <Ida" 1l111itvrdimo.70 'Vimo u ru:'i:t'H1~lc1ji.'enj3J slo.~· tal koji iil'l U savl'~mUljl d slohndi i S<l.: moguee uvjete.ilO~ zmnilHj.f'_. dl'lIgQ Ile 1110<2. Tu .volj".o.ci~i. Oak i kad se izjmri "Vidi..H_· 7.gu uk~D1IutiI'ijeci iJi I~ik.elajin njegov (I sb)hc)dl1o djelov anle.tom. onda l'l]U dati uno koje u~~va.1I' 1. Ka. Toje tako 'a svaklm proolUe.j .d. iivol gnbi svoju kl'caUivuu ol"igi:mlluosl i pretverase II mehaniCki..logiko'In" sh.lllI. . da . .}. vis<1 a1'i:rmadj~ jPdosegnata po~medSlvQm ba:nlbllJSOVO. D. Ne ll"eb~ I~('i dOlovajistOl.kii:1lposlo.>.tnmezu "da" t "ne".6i OdgOVOl" 1(~ld l".IH ~tal)".m. Iw dosl. Ill. koju mille "da" i "tie" prlllcuo le $us:l"etljiv<l kad stvnri idu nobiCEltenlm tijekom.ZiIll cijelli l1mve.Llwlja govoeio Stu.gVm put k. !.ll. medmilll. z:abOl'avlja1~iCi d-.~ln!C<l..IVmIlo" Kad koili 1110 "ne".U!'ill'ru'l" I mje Inko' lff~k{) clooe6:i viS. !. htlo ie do. Kao !iIO I\Y<:Iirunsakfl (Kegau) filozo.. ill Ilikllko apsolutua. 1'1" vil'le nema zena. llCUelj !'!.ellog Qkov.tii brunlJ1!.lVQc zenn.mSQV iltal)" iskm1slii.$111.lp :moze hiti bilo Iwja 'Owl bezbl'oj st'il~~l"iU o'!"oln svljetu pojedioostL U O"OI~'1I iltlilpl~ 1l.li OleoslollodiM S.!vldnjn.l)uki.mele'12 prunelov3.Qjil ~e iUWGjos od svog prvog pojavlJiv.tiSU1. v€f' ie cili !!IJtO"Lnaia . j anuteae .Ji\i'[ljuci ako Itece [~ covjekovog unuI. kJojc .:1. Oi'lj zel1a~nIje iz"ledaU nelo"'iiltJlO zlmg s be smnog.11jeill). mn Jednog..s od budellj(1 iut Iekta bio IU'isi1len radDU pod najstrozom sregom ~og:iCkog. To jc 'V'ojslvo koje I.'~e"jn Izrnedu uegaelie i tvrdnie.eci ga \1 rucl. sve ostale tvrdnjeidn S njom. ja dr. prlipl:'osti komad namhuse .sblpaJ!!.ie kOl'1!1cma te da S om:edetl<l 11['al1S·ccmd nh~Thll izjav<1 Ile mozle posli(~l .llfi"iilju:::i~om.~t)t:t~)jutilL ognu:uoe~ nemn sl~boJle 11i~~J!!!s. A tlllsa j~ oCluvi.llllog u'lOliIDl..wl!i _.j<uliern.'i.I! jos m.Ijtlju6 UPi'.L1ijajtJJ uSU. mi l)oriemo." Mi..I'ZtIUl.'l]lcgt]YOla. ogl. smo sami sebt nameInuit Z. ZCii]e.. CiJ!<llclj ce sada znan Z<!Islo je zen u SUpNtlnosti. ne a III ll.U. skladn sa zru.i ob]ik 11.£: ukilutU kau stu se mo. Svill odgovor je zad.H.Y.mc(luli. ALoo' ne p(lsluii brul1ll:.m i. Iljegovl Lloern.In . Ked je S~llrn~lu iSP1"UZiosve] . :ili '. lntelekt ne uspijeva . d [e barnhusov :1!ilfl.·~eI10m jedil'tst Vll'? i:ski.vu pl'icu.[l. t..lCei:"l!}joo ollQinlelsktuablO ogl'<I11It. koje su na kl'aju ista stvar.[l[e.ci shvate i sPQznaj:tt o'lfaj obllk apsolutne "fit". sntije:lTlo IPrevidjeti pd [:won1t':av.eg!ll. ce sec bi:lo stQ slO je Pi'] ruct.i Sl.Olll od . Dcabi hio s~obod[ln.~el' snm ii .elel.je~ f. lvn'{]njolU se oel'. Q'\I"dje nema palltci?.nlno kt"i'IlIj.ukchko Sf: ne p:I'Qbijemo kroz .h. 1r{. Iliti Svegn.oHI.dla moguea iskustva.d gfl miiIJUO .al/.rtnmldje II kejem nerna 1:'azi:ikoVIUb pl'ohl!l.e11U Ima ueOeg ~tQ nas oslobada uvjeta Uu islo vrijeme nam daj:e' ueko C rsto IJPQdste koje. s .ll.va u p'ul~o'j obijes.jelll~1 su t.aJlSOeitlc:lir. Jedno i ve 1 Sve [e Jedno.ova.l.je je isklljiuoonje.rI~:~l'eifoiI~. na rmjpOlpunijI nacin. ne . .ikodSI' koncefitl"U-illlt:l I SV<l !l.!Jl(lst ni.. eIJl.or-amo znpmutin.i slohcdnim zb'o~()n}.'<lIriee~li.a.Jiij<1PQucav<l: "Jedno obuhvace Sv ' i Sve je uronjen» u Jedno .Lad z~]u'Jnoi c]ta.v<I.-.imo 8'1'a .lll<i . S takvoin .PI't'tllodllibpog.. ne pr'ec]siavlja puld tJi~egod inl.<l~WO u:pOl.td joj . I jl!llizrun nl] zen.g stapa U "tiel zen lIcitelj'n. jel" Q~v.l:) 0 neleS.'lI1'\Z.klu. Int'eleklualna l'uti'HI.jek :pInkaln z~ !1jim.skljucenje [ ogrruncen.ota.ovQlj.icllosli zen. Zaltv~i.u nema saZ~to<·U!liVCI'Z:Wll<l.mozcmo S IlililaU da eemo ikad i:ivjGl.d!ali uu:lo.nstoji ueenlku olen sva Zen llporisk"t I.s. sa sVfJ.lll. e spomene Hue.[·i i :wje n. JedJIO prozlma Sve i Sve [e 1Ll Jednorn. jedlli.I.. takva itl'iI'n11tcij{l tre relarlvna.V'. 10 tak(l~lel' j:zj<livJjuj:e:m i osvemu ostalom Klild se Iznese jedmJll.~knajl~ie pihlllje :tiv. pazl. lie Ze.1 smo IU·OUllMiIi. ntjc upol'iSte u I'eiativnolll 511'11. t [e nnl'lllad~a. naclje.ajfil'macijl~ ne o smile prcaHtl mli ~rv jelovati negacijifl.}) i. Z dakle. u njem.tjevinlOL nasen' UJ'lUli:il.ainja na zfJl1li. . Staged da IZillVim 0 njemu.ij'. l$__o~~!!aCII~ [ MONt fl. zen nas dovodli u ar)$ol.Iljekoj. po.a.stup od bambusa.:ito.pnlzen pred tobom to je same stap.~ Niimd mum nlfe' palo II!! plllHe! da je n~agl.kaji le jo. meljuCii m· so i [~o$li bez duse'. 5\..lJlQglJlca pO~lojallfa> 11 u lI.l mor.evstvo bez antiteza biJo ko}e vrste kmrun.'z.je AValmlf]slIk. a 11OrioCm1.[lti SoW.libeno:m illlllesluibetlUtn._~:iY~o\I1QI~@I b". ov.u'njeg bi6a. jet nije Ii zirvot dl. dhlillUZ'ff!.

re :zad.:gti3. "75 . '1\1 nerna niCe" salji.jto~. MoranlJO se st./oll. "".~~i razloog ill . to Ie jahmlfe 11:1 . all -v.ac:i:jom. [lost iizanje bmllisl v a kI'O~l op(li.stlstrane td podJ~e I_d~all<tesl ogrnneka budlzrna.o lie ~ovete I{.zvuci ne 1)LI~em loS ike. :r{~clte mi. jC]' nil(akvQ Zlnll'enj . "Nek1ld do:vtJ.adJ~:&hijLI {~a :nliii-S.:I1] "dOl'" i "ne ".e pOdUCW!"!ljLI 11<1 Jngt1 .() ocl J'llzgoVll. sto 'lOt H rckao?" YlIl.Sh. ]i bU] ·vjeCll(l okovan svojnu vla- Ba.rrw l)oS'lupa lulo s ci. hi. (JDlIJl1li'llje D<i!! ctllild!:ol:ikQ pl'imj:m'. eke ce se QtvOl~n.• nJ'tileze I)OZmV.nlcimru.is !tlorlliS se uCiCiU posljedlcama Ho6~'.I·lUlldiu?' slilim zakomma rni. ··o. Yakusru. ~ Opel ista srvar.l'.'lllstl'ft OV(I ne treba smatrati z .tri.k(llji SOU oclLlvijeJ!.el~la~rJi 0 do..ku da lJQ(lignBobrve iii da u-epn .l1 lj Uizvi1U'1': "0 slui\Jemi6eli' -Il<t sto se nu.!ljel"l zhul'liti.. ali ba§. sv j 'duo tl'i.rn slapolll svcld put kad Ilj i.kiUk..ltili:.e hez apslralklnog trldes t uderaea Apsolt!lni'l afiirmadjtt kratera plamenog j.editi g:lIsltU.ll'].. pa ako mune k. Guska JC rasla.~.e. Nc SanlQ dOl !toji hi mu moid. v.C bode celi.i i.~~ti.msmn osta zmnisWIl jel' niij shvaUo z. 'Mlm!i :i. ill i.. gl.1 bez me[afiz[ckog cjepId!larel1jG. iIi 6 shill . Oujnm.10 redovnik ¥. ~lQ tn i sl.vog. kako onde mogu l~llllll'~VlJ ~IJc]!.tt .kI"oz l'Wc .·t1IlJ ' Kad ui je~tm) od :njili luje koni.1li mogao o'l orui 00& da \1(~llS~mn ~~~la.ad se s ""ifliellic~].n zagIYvru·"jlllti Zlyot koji nt' ilna ni Z11.-. A. [\C"z (kug'.NI111. 'On!" "Eve..enicli iU Ie PliSti dOl Lf klizne . ako U'llI"O 'ovmiliu ]ijec. 1\lik.oue 0d'govor. zn savrseno uslda(liV'IIIJ[1j.£wil.i..elmo: "PI·etposta.ziti ~z. izJag.jll..ga upiM:" lsu ml U I~ol])mlo.vuno dfl $e ..ostl'o J~Qlkaval)w."..ohi. UcLhclj mu 'nad!lN~.f>as.0 I\Il~i~'iji. Nko ostanes r~iJe:ll1.5IOUlJ1tu: "St..SI. On rti.1l .\lkusan odie k UO"'O~ll ui'luelJI!l S I.) joe L~pocetk~'!I)J"ollcmrao zen po(1 \"0 (Ils:a'llom S o[. 'II 111: dmmucil iz koje sa Oil mora pO]{II. z I_kak fig JJQsl"ecInjl\.Olllal'3.jim.TII.Sal.[l 1I:(1I1jU. Uil'Jll'O.).1 ('iHel)-shan.jU sesvtrn pcgresne tn ~c:~mll. Metoda 74 Kyogcn (lhJang-yen)' .~~~..c'.ko jc tnko. ~Ip]l~je NanSl na (N~:I· ·h~lall):.. 180. QslooodiU UlUO"'e svojih uccnih od ()koyalogi.lma_kvog znmtlCl ~l.ll'll problmnol:lfi• Nj gov piJk od"ov.o"ol~avajl.ob)1I.?hiIlJi!... bili prokletstvo iXrvjec..SlI.nco.0<1o:swllb 'lJ. gO'VQi'eci: "i1[. zen ucit!:!lj vjCI'Oj'JlIlO izgled a kao strasn« ncugladen ulQmak. a III POI:I.orijciie il jUZllili IIO:kmjirm Sl. to uglavaom . " v~ll!lijtal" Na ova.clI" 1~~jil'S. j U izhilWio?" UI~.llcllkQJ. v 'l: puremumr . boel. I~ Oosozana (WU-lsu-shall)... ZQ.osli -to je OUlO {:ime se 'OViJB pitau] III 1.(iZcl l1!ili!a ili. ill nli)j"alu.kako i.)Juvo zovem vI'Ilrom.. ilil)e n.ojiod dol.l t. re.i pod !i.W<I.1 be~ straha. (Shih-ti nu.ke ..o te dovele do l~tl?'" Yali.~ nekom drngoo[l1 Shl'~m.je..lulisuNdla ~IIDI:J..Ivr"n. II dvoranu propovijedalli. dl:i.ce da ode k B. 70?-79?). Sekilo odaover]: "I e prevladava tvrdnja.ij'l je nru. ( l'i.'~: "Kadl sam blo kod Sekitoa.wcrlti s II. Joe !i Ii\ iko clohio svoju "gu :~n.aui'.l)l"Olil.I.lo f to kao da k. Olk.isoki dJrZUVll.\lnjtl. do~ I:~.uoclluzow.[cij!l! RThQ.e2L -ailelj le [ednom pokazGlo na rlgljen i rekao svoiOn IlIcenjcima: ~.h- zen disctpLiil1e opcenlic se SIl..'Il[IJl~H'~ .lslu}'benli'k T'al1Jl!j dil1. neeo d~l se narte na(..l1aceujc' pil.~tt!·irai zana .k:aQ u:ce.) obi~l.I. Zgl"O'Ibi .l J~I]J sIJt':d~ ilenici.iH}c:e.o $!~]Ies~.IJO'elilk ni Za ha.g reda. pru·ocle.~IV~I'I~7.j Jest! nengodne Shr.iSOH:iI100 treba se llzdh'j iz sameg zivo'Ill.i. cilelj nOlIuj' ~". 75]-790. uprav [I suprotno.USWl O~lgo'lol..:o P_I'ogo:voJf'ile i riJec dohjt t'I:lte tddCS:i!l1 udaraea. 1131.tao: "J\.sljellj .(.e:nja cev j el.'Qj. live veea I ve~ll" t vise ruje nili j'e h!~o oil:iJ.zbuvio gusku iz zatot:eniSlva. LioY~lI1 (Fa-yell. YakUStlll je smjesta se PQbj'~''''ue od.1104."~t1.jilljUi svrhn eve pnmledlbe. ~i'Z~O euskuu ~:iO"'lil i. J). vise..I·elLm.iilje to rki"kll'ina koja tzrav no ukazuJc na urn i. koji v'eZl! t'eli iju t1Z malodtl~llost jpob~ltost.)_ kao ohj(t!injml~'e_Toku-san ('fe.nc.w bi..nt1 s njliJrlI?" Snha ovo" je covJ"lwva spoznaja OlIO'g iitCi iil zovem apsolumom f1HI. jc ." To je bilo S\'C .jc bUo razhiLi boeu shvnha k~'a.l!lciu ansen i.so. KlAel.z!lliao.des"l ua:arnca po v.snjclJlje? Kako je eudna I"" lalto:wana a:f1I"m.om je pi..zbjie~a\'rulje neee pomeet.!lema Izbonl izmcdu ova dv~ie.ji' N{' moies ok!ljev.'1i l"m.'lti . 'j: I.·sJ.d~ JC~~'~Iel~.hiih) pr.\'1"31 slobodan 1. "Poll'ekacl n~l]f:ra.moo'lje.vao i nmh"lILi svojim veliki.nt~" i.nj'lllC<lIlUt Ib.mj sremes mudrog 6Q\!jeka na pntu.11o:g ]~ik(l}' 1~ m.!l1l.a. t VI'd· d.

oj s"oio~ 1l<ll"O'sti.ije pa im ti Syo!iIb.lm'j"[ijlli~zj.?Zasto le ]ltdno nevtno stvorente zrtvoll<lllo? K. OVo' lJ()]]_~ktl1]je vrea hilo [I.iJ.1'111mcije.eg l:lI. tako z. gdje 1011 Jll]ek. l<aj-kl.Je I l'l'l"lhl)<! njedinjeui II vi:~f.m1:!tn j.tl.e· I"eel HeSLO da g.lIl1.rt duv.tlm. I"coo: ~_ e Zov.eovjek ko.~ stvari J!10gl.i'~tlmj)t razdo .\'l.k.!J&o£ut~l!a llJi. 6o"'Jek. Istog Joshua ied~ je redovnlk [ednom uJlil.l. nri ga posvud"" !:IJi Oil1.~ dOlje Bog o..) .I. ttfil'macija" nisH:lHl (I'V(I.llijek OOJeU od. Ak(l .g". II NaIHHl.hala po.~tc? Jc. af:il:':mil.~~na dYV.u.~avMneplodnu l)I..ve" sumo . izwubljen sl.h zivoHnja ilmd u.jc"i "apsQluJi'H:l.? Je li N<lil1lSCI::lhtio bilHIH~l'eligi.Ul\.i\..lt.pam .~in smtsao j.di..i m .etll 0. zen je doista l)l. stilviv.jcd.U.Qja je leZ. 1-10-8[4.~Veo ovakvu cudnu I m:1ol"iju! I' [esu ]] "ap:wlu:tl'H) pD]'iclln. ubij.. k ci~iIW.l j. Rae! d:otlJen]o do loga.kIOIlI.ovor kad drugi stupi 1i1i.~ Jostm. I't:ce: ". <l zastQ hi se ispricli!va.dI mlUn:zi.liigano gU..i.tivna iz.m.i:m 1·.ljoJh tlel'az'iU'nije Zen. n.1 svesu na Jedno.vdje. Zen viSe !'Ii.: dol> SJ:l.ccrv.oirli:lJltl.'epi.! !le penje nadevc uhvnti zubuna Z<I gJ'.jo:liliUl zivoHllVU. jet" po lvom ali ocirellell. Mora J)ostojaii nuoin 1]01 l~?}iSl. 10 jest.<lO: "Sve s.10 spuluni iJite].ljev edgover bij'. I.jjlnmno zen.e ciinjenica i. ledllole stvari. [If1pusti: sobu . on.e nwc~{. obj~l1ie-llje ruje potrebno ni urn] sno. s d~jlO. a s [~pru.tl'ivc veze hna sl.da.av.akoju je ill.k~ o. tad.On )e Wo lzabran za nQ'vog 0IW~n koji f.e poput . ali ilLko polms. Zen Pl'~b-c p~l1avliaJni!. P07.lf'l-shan l~~I1~~n S.vieeall u'bij<lj uel 2:lvO bitte? j e ll J!o!51lll~~~~vllj'i bto budala $.. no necese mlino SHlatl'rnH da !'iIZ'ulIijeS zen. Zivot I.u.)1 0 tome d!Ujll j.11ije Ii 10 dovoljuo? iilliino." Nadstojnfk SffiUOSUIWl Il.o orU~~1\itit1~oee bili s..li cue u .chou) se vl'aU s i~leLa.stici budastvo.ll £111ll~1 iZH..wl jrulje sandala !m !5]'lVl.ovrekI1l'loZf: [Jilati~ "Je 1\ 'to 0]]0 s~ose ~lnall"l iI.r. Sto sve eve zl.mill sed:mt'l.fI" Je .j(nsbIlQ 0]1 sv.UI):i.dorjc] bez iI~akve pl'ilujedbe mil:'no.C1m sigUnlO nije hila.1aif'l.icll1e.oMaju istovjetlri. izrel. cviiet U cvatu lspod prozora SHU..1!kov.'ld : lza-ckao nekl zen 'OCitel" ('. pustlt crl je.a~e: "Kfld sam biD< 1I pokrajh1i 'l'sin.oblcno [osi sa sobom.€: tu."dj~ [e ni~ovi) 1)1'bi".o. Kako se IIIDZi': lzvud iz nllvolje?" Ako se ova stavt U orblik pl'iCe.]ie]a.ao l'.ljed'e6i UCiitelj ieuhvati i P()(I~zuci !" 1£'P1.eel da on nij' IllgdjC'. Kaslli]e.g' ~n'i1.. II Joshua i: Iansena AkG to ne sh'llmli.ju B~)g je svepr!sl\lall. kflkav jC. ani <rj oovje}!.. s n l~mn svrhom. izgubll ce ii. Joshu (Ch<lo..UIlOSHnla. Kamen kojil tamo stoji $llti.lljfl i rjec_itosl p. 011 vise nc 1ll0ZC biti 1<11110. toj j ..I"IlCVI' ': (lrell~a . o'md(:vjlll Itl'aZimo.aci.Id.'lt.unom efirmacl]o n? R.Jrllo j'lIZgOV!U'flli S ]3ogom.i8 islocnog kdl'l prepil"al'j !tu S(~ S . jea' Gnu ublja Jz ]S~og razlogn Z 11 rlil<ad ne obj'~rljID'<I.li stQ' zivimo? Zivjeti . .vatikcJlu<id(i[i[! drveta.igl.c.lliill nil glavu. dao 8&111 igl'~\{itU I r't)!il. Ako ie ij.. da IIjegoYocijelo Ujclo. nlkaikva.. li Nansen rnu l'azloil shlenj l upitn '~i\SlO' hi Oil umnio da spnsi ijV'olinju.JiSOJlIU~Q afil'nt . :zililemal'lije .n Ovc je ~edna od llA'lj:.\ld tla S<'l.·OI.ole vrste. Vjll':l'tljl!-S (1[1sve stvarl postole u B.l' !1J'.edna od uifi.1l Qdgo'l"O'J"ilti.nrmcij:<l?' Mazes po:ru)l'iti OY21ji.'lkva if' ~]op6e veza tzmedu redovn:iCke halje i. Sv.ccelucko] hlljj~ni? Kad lr.!\:-clu budizma. tel'Ileljl~om l1JlI.ieli.psoh.r.G n):ozc ~ • n.w.juva?[(ad j(!! Hyalmjo (Pru:-clulHg.Ii...l'IIw'a.10 je D.'ajmo! U O'"'Omc ]~2J zel1 t1 .jek Uti drvetu ne od!govo]']. spuslo bi nm~ku..no ..ll'l:1ohila sudbina.?" Dopustl da upitam.1 s prepcir~mjem.... l1ie.(Vud!ennl n!do\'llik<ll. Slo je.lllk" .. Ma..::dJ)Vlli." It!lkco nnko lIije~lI.o I... n~o.o.:voi vojoj cisloci kao i 1I sv . pojma? Ima I'Jll':sto strnsnc ozhiljuo kod 'oh" 0'\1' "'hullea. ~le mo. tanseu r ce: "IDa si bio ovdjie U pl'<wo vl'i..ko "t'vQjeg" i 1i~'l:~Qje. Objasnj~lvaH znaN isphcnvati se.rgne p. n~jlmliih duge Nlzmatl'110o~. m 'wnijek'.a ua dv(( di.~~.lJitaoc'I.·.l_ka fm'sa. na !it'll se svotli to Jcd~o? • Ci[e.i)vl1i~ku lutij~] . i P]t .lsllcki.l.Lsi.m"'ije1~ okO]l. ~udjev~iovo. Jeshu be? dalinjeg 'Ilsn'ucin'm~~a sklne ""·(ljesandale ad slam I.e UJJoze! I'.llQVOm SfIlnost.:is!a ne tlt'ze. izade.ll ' ga VII:'6em vee lfn recite slo je hi?" .ij:etti .Prvi odgovO'J'j: . ~lko otvoris nsta pokus<lvajuci Imtvj'diti.no.c.1i. 1. enda pogl~~v. no niiedan ad I.Ollo'" vee spomeuutog.\'.ma "'Itito' ZB!s.<I'O i dVojicll polmzujuci !If-I vrc ko.onerko (lei vas ~noz.opona8an~l~ hilo !.uz.!1l'i.. NFego\le ruke n.'ooz.X11oLl:ik1l:1isjave.e i'Mnij~ pestao ~H~te1jeni tisueu i [Jet StQtii'llfil'ejoV]lf[k. Nansen t'ru. No semo sutjeti lalwdiC}·niie oovo]. 1'7 .

n.~15"I!]tclflkt .leU dtl i'!j;!t odr~di.mo!)('IQi'lj, mj II IIje8 ~VQj je 8runO:j.p!'!rQdi d a nemoze Ibni o,grani.cen, '-It je velika 1 ueizbjeiml nedounnea sa illltJeMu, K,dio cemo n<l!t:~ fzluz? loslJ;t:!o\fasvec(~:mcl{<l halja Il~je i]oW<l; ujegovo t]ci'icnje SB !lie' Hlo:i:e slijepo sm.jedHi, jeJi' svalko or] nas mora IJ~N~ .WQjt] stazu, A.ko H l:le:tko dode s istlrn I)~i<fIlj(~I'T!, kake (;85 odgovol'Hi na njega? Nis:mo Ii u ~1!','tkQjlzivOI)loj prmci.
rreuetne vllena

sno6~ni. s Istlm ~)]'obler1I'!Ol1l?I ne zahtijeva H O1]a u:vijek i. n.''WP-i'u[Ii!iCl'ucije l'reseJtje?

OI.TI!i.lje-ni dgov,OI' Gtlteitil (Chu-chih)' o ua bilo koje pool (\n1!Up~,ta:llie hilo je da podigne Jed.'l:U od: Pl'stijU_ Nle,gov matLisluga ga je opennsae l had god hi ga· stranel ispitival[ n Hccnjll!lCliI<ll tlcitelja, 0]] It. pod~gno prst, Cu:vili (I It.o:me, uc.itel.j F~d'iQg dm.l<llJOZt)ve djecak.l ~ (J€Ii"e-t;e HIlH FI.'5~ .•
U strahu j boli, <Ijecak.(lokniia pob~eti, no m:~ilel.jga poeva !lO!J'rn_g ip(j(jlgl1(! prst, D~ecak po,ku:S<1 opmmsati ui;Uel'H'" kako mu je i bio ob:iiiOl.j" ali 111';5(2\ vise nije bllo, Oti~ednml:li um sine ZInXu:'efljie sl1eg 109" rr e~:;].ik1l1Hm.~eje ropstvo. Slovo niikar.l ne treba siljeilit:i" jeclinl) duh treba spoznali Vt5e afirm.'l.c:ije zive u dulm, .II.. gdIe je c11~1l"? Po~ra!z] g.a.:~~svem sva.kodnevuOlu iskustvu, lmm)leii o!bilje c1o,ll;:l~a<:<1 svs s[o

"onihkQ~i, lUlUI'Ll od gladi~~edc6i kraj_ vreee s !'i7..0111"., r~j b(}~je, k,IQ"M~ koji Ilfflril:~~ 7;e<li d.~)ks'lOje ]JotPIIlI]O rnokr! ad usrcdt'ijeke", J.eilim.uCit.elj ide kondr. dalje i ]w_v:~:"Wli S-IUO SajUfi 1".12.'1s,J;tTl<L ~. Vodll~, Alto je [lIko, nJe moi:e.1110 tskreuo reCi. d<l Sl'110 glu]niill i zedni, !:crod srunog poCt~llr.:a UI ]'lam., nije !!:i81~1nedo~n.)jaJQ' Hedovnlli je d(l5'~~ok SOZaI,U (T'saoS]I.Ul., ~NO.fJO'l.) !1'[IZeCii 0(1 nje.ga da hnd!e milosrdan [er (H] sam le prilii:l:tr](Ib:ijedan. Sozan usvikne. "0, ITl:[)j 'In~c,m;ml. .gospodbte! ", 11.'<1lto se redovni k .,>mjesl..jl Od,1Z0ve, 'EEldre6e i Sozan: "Vee s] popto U'i pune ve]ik.e zdjelice bog.<1J;og donmceg dUM (alkoholno piCe), a ipak uperno lVl·clli~ Gil. j{~&!li.l!;,,~IJ:1 llftvh1l£io IVO'je ~l;$n(~t· Mo,;>.d!asmo poput {wo.g f!.ije jmlnog bogatog retlovnika, kad 81110prilicl]o puru, Jik!!d ne shvaCm:I1Q stvar, Da Zil]):.ljuChl1, eva ~0.5. jed]!!': or] nebl'ojenih [zjiiln ]k.ojilli!!l: ohilQ~je zen Imj1Zevnosl. a ko]ll. apsolntno afnl"llli:nl rstinu Q ;&c~i)\i" $r;:jJI ~i rTaing.-p:ing., S45~9 19.) lJpli[a Sui.i:lia (T'sui:-

wei):'
"Koje [e tenn:lj[l(l ll<1.eelo huclizW((I:fJl "CIili:lIj," :!'f10n:! SUi!Ji, " ]'·eCl en H kad. lillkoga nebude u bl:iziiui.,· Nillwn [ldl:og vremena Seihel ponovl $.'lIoj z~iMiev.,govu .. IIei:i: "S.\1,~-I:'J;ne:rrm, ~lr.koga tlvdje:; Il1!Olil;ll te, ]Jl'osvijefli. mel" gOl']jiYog ispiliv<lca u bambusov gaj , rumm:: rcee niiita,. [{ad !JOHIOjl -.poOe n<IJ:vIi~i!l.Wili da [mil (J(igovor1, SlIibi pl'oMI!ptI].~ "I\ako s U visoki ovi I.mmbusi:! A kako uiski on! tamo!" &iSilVi;;i sa sroltee, Smln odvede

titreba,

na JSt,om m~ie1ilu 6l<IV 2:ivoL Starrl ie.!w uijc ~eti!:!hl yidjieti Bl:Eddihlll. }~ko It. Jo:j se nekad pJ'ihliiio, pokt 1'5,tV aL1.g[l. j·ri rw sve ma6iJne izbjeCi, 1"ce61 gm'l;l-d~)lje, slu."ivaju:c! se tu ~. tamo, No, j(;d~]og joj dana bijasc nc~]]og\lce pobjec! od ~lje'g~l,p<~ona poJu'1je !ioe ruJ,'-rrr~;OIl, .glc. Bll(JJclh"l se pojil.'I'i IZllled.ll $iI~d!.Qgcd njeHlh deselp~"sHj~!_ DQ]?lISli: ~:I~~ pilam, "fli.oje ova ShU'.~dama?"
AjJSoll[l[~,1 !lfH'!ww.ija jie: ilU.(!fUljjJ, TOIn[·~ He IHOi,1e!l pobjeCi, j-!:!I.' se i5llOcavruS s Unl na svoikf:ln~ kcraku, No" to uekako

U jed!l.loj s~,i;n"iutrul1o: r Istccnom dJijelu grad!a zlvjela je jeilli:l~st nra zena ]~,oj!a redens ];!.ud~ Buddha, ~ollLi i;ivjieSe je

ue PI'ep{l:;>;r:t~~i'es (10k, kao nu't{;~jf'\I mall d~~Cfl_k, ~Ie sve
:iZgllbi.sp~'sl, 6w:lno j.e to, <IHciujclllc1l
jit'

d,j smorm popnt.

78

PRAK'IIUN ZEN

Dosed sino 0 :lei'll'! "1·1ts]xr·'-lvljf.~I.] solrsirom na il.'llele_knmdno gledWle da 'bi_s;m.o vidleti kDO je nemoguce i'llZllmjc'ti zeu u kroz taj km.llru, UstvaJ:i, nije pnly,e(l:l.lo pn'lll1Jll 2lellU ilnali lak_,Q m(lwfs\l;.:i P,l'i.stUP, Zen prezlre inediije, cal i inleleklllfiht:i medi], Zen je prveustveno i konaeno discipfuul. l iskust '1'0 kui~ ue ovtst u.i 0 kakvom obji1Sujenjl;I,jel' ohji)j~nenje lrosi vrijeme [ energijn i, nik,i1d nije sasvlm jasno, Sve sto' (ll;lnV "'IlL ~.lo1rl,ias je krivo razmuijevt:\uje j iskl·ivljew. pogled na stv ar, Kad zen icli da okusg: sla.lkoCu

scool'a, stavit ce l:i ,()otl"e\J!lJl redmet ravno U usta bez p .ilIl.akvih dodanuh l'ij~L Sljcdlmluic.i zena 'I"·elili bi, ·polli:·(~ha!l1
je 111'5t da hi se njime pokazao Mjesec. [11:i koja nevolla hi to bi.l.a k1il.dhl!Y!'s~ s:mall'i:lll Mjesecoml" Ovo se ne (:irl'l 'iljEwo~atlli:lU, ali mi ne znamo koliko pru.i! c.illlimo ovakvu gl"esk.u. S~II~O nezn"lJlje l:li~fr" ceslO eHVOi da He budemo UZ[ien.1ii:eni II llIisoj samodepadncetl, l~(iJ:';.'I(I (~lI.ptsea, Z medulim, ne moic lei dal]e od p01,ilZIVM.ja na l1'l1jesec, jer je to jedino dopuslello 11111redsrvo u tim okolnestima, 011 s C· uC:inlU sve lto je u niegovo] IlIOCi da d(Jticni predmet u

potpunos,l:i. llCini onoliko raz.lUJ:Ii,ji'lfijim koUlkco[e moguee. Kad se S1I. zenom I}OSlup!t ]1(, u~etiJIfi:Zlcki naCin, c:itatel] se
"Itoie 6beshrllbriti, smatl'a.jnti ga potpuno nera;-;mnljivuu, jer vecma Ijudi obic:no ue ovisl 0 l"ti.~m[~I.j[ll'ljn i samo-

to

p~'onL:'1trru'1~u.DopusU (l,1 !!'IU se pl'ih)il1:i.m:s p.rilieno drug~ciieg: g~!edi~ta :I:oojejc mo;1;da. hlilz€'p:I"illVOm duhu zens,
Kad su Yosl':ma (Chao-C'hm:t)

pitali

s[..()

je Tao, {tli ist:i:n.a 01

90

zeuii)' od'go'\\,o."10 je: "Tvo] svakodnevul ii:VOL, [0 je Tao," D~"IJg,im~l rjeim<l, I voj'e v lasutc iii nnw, samosv jesno posto-

tako, to je zato to nije P()&Uga.o stm~jc uma ~\.;Oijl:: muogucilo BO;(lh:fdhal'rlli iii Sekitou dn d,lI~U Mkvu IZ]uVU.

jonje ,PNlI10povj:l_n~uja - to je lsnna 7.e.IJa_1'0 mi.{lwl i kad {i;.'liem da Ie zen naibnoclIo pl"taIHican. Zen se iiz!'<.IVUQ (lbl'[IC~{ iivotu, ~~ez upu6iv<lllja nil dIlSU, Saga m isla !ina se uplic- u ili uznenuru]e lIohi~njelli Ujel" tivljenjil. hlc,j<l zena [e nil ~HU iivot dok h!C(~_ zenu nema !lice!!; neoh]cflQ,g Hi z<t"Quetnog, Pod.iizem .i'I,LKu; uznmun knjigu s (h'uge siranc stela .. cujcm djetukc koji se igl'luju loptom ispcl(i IJl'OZOi'<I, ,'idim oblake koje vjetar odm)si:iza sus; dll" Slllll.1le:- u SVe.IUlI OVOJ'Ji]e jll '\Ije-lbrn:m zen, ~<l ,2iviffl zen. Nije potrebna 'l:li.kak\' 11rje 'H a r nspl"i.'V a ll~t,i, k<lkv (I 0 bJosnje]~e_ e ";!1ml.1 zailiLo - i nema potrebe z~, objasnj,wilnjcnl, .lIi kad SU~]C[~ svano till;)!;v svifet pJe:3c od l:'udosU i svlma su sr'c,'1I.[spullFena blazeusrvom, Ako ]e zen lIOI)Ce mogw;;e pojmi:li cnda ga treba zgl'!d}jli upravo Qvdj,
TnKo kadsu Eodhidhar'U1U (jap. D'U;'lUll<lj kill. Ta-me) pit alii tko [e, on odgo\'!}ri: "Ne zuam," To ll~jf' rekao zeto k;'ruje mosao o'bi~ltlltiHs lH~.niH zero .~,tg [e hrio ,i7.bjeci veJ"h"lni spot', vet jednostavno Zi'tilo slQ n:iji U!!lIO HiO i~'i 01] jest, stQ' QSlln dtJ. je' ono sto ie i da ne 'l'lC),ze bttl ni>~t.~drugo, r\J~~og je blo vrlo jerlnostavan, IC1.d se NfIl'ngaku ('1m-Ylteh, ,~J,71-, 744.)!l1'Ibliiuvao Sestom }l'lIt!'jjadm :i kad "'iii je ovu] pitao '%0 je 10 slO ide [JI'cma. men]?" niJe ZI]Ol.O oclgo"orilL Osam dugili. godliuiI. Of I, le duhoke 1"00zmH! !tU) opitan] u, karl mu jedl.1og dflna, sine i on. uzvikne: "C;;r]{ i]"' ti da to j. sr ueSlo je .I)I·on':Iolliaj',,· OItO ie isto I-mo i: l~eC;j"Ne znam."

C;u'

Wu iz Uafl,g di]13:!>~i~e u',l:i';io je od Fu D.m.sh1;;l ~Fll._t~shih, 497-669,,) da PI.'Ollo"i.ieda o jcdr~Qj 1)1~(liSI~cko). S'~llI"l: D<I:islli joedos'lojaJIJ.·ilitcJ\{j sjcdi.o IW govornl!cl\oJ stolici, all rlije i~"'O'li'01'io ni ~'ij,eci, Gal' I"ccc: "'l'n.z!o s;ilnl. ll~ ~J.a odrziil propovijcd. Za!lo 11 ' [JOCI1.ci gif\l~l'lIL("" Shlh,~,Jca~n o~

carevlh Silugure"': "I flis~'IJ. ZilVl·51.0 vropovtjedanJem~ je s l\.!ikvlI je 10 Uhu pl.·op~wijcd m]riao blJ(Liis'ticl(i ,rilOZol'? KlIsni.jc.,"omcllw'uj'uci.gol"llje, ~e-II 1,1C.ilf.,ljgovern "K~Q rjecit<li 1)1'OpO'itijed l(), bijfl~~e!"Vimalaki1"l1, jur~;lk Slltl"~ k~la nosi njeg<wo ~n1le, [HI isHic naeln od,g(}VOl'i iJ Uti pil<ll1le: 'i(ojn j:e alls,o]u.lI1<l~I()l{triull n:e·{}vojllOsli?" . ct;ko j~,prll'!1jelio:."O a Vima].~kii·lin:a Usina ulsturu gn~m,-~ Jesu lit (Wit zatvorena 'UsLazaisto;Jj biln toko zu ...us~\jnl:lI.? Ako je tako, l sad 5utim i cijell i!.wivel'7.um., Sri, svom SV(ljOJ'l1l gntjom i lIr'llelw.sum, smjssta jc ebavlien ovom "PS(jl'i~Il'i'~n'1l li~nO]l~. ;0, oponnsanie ne pf'eNnnl i,nInl U 2'.e~,(mn IISl. ramo gd~~ l1en~,(1 slva~"Il<~(:k.e or:igiIlalnostti nema m zena Morarn reel: 'Trelkasllo, p~'ICl\.m>no! trije.lo se UdV{ljila odJ luka,' S
R'edl)\I[~Lk u.pU~, 'ienoa (Hui.ncng}, Ses'tog pulrijm'hn: uTko je uaslijedio duh r teg pal:l'ijarlla (Eh:i!ng.jefl)~"

Yeuoodgovort;

"Omj kQji rllzlImije Inl~lizam."i Yene, "nls M1i'I."

"Jesi Iii gill til onda 1l000slijie(lio?"

"Ne, "odgovori

Seki(o jednem rLlpil.l svog IlCeni.ka, YakllSru]<l (Yueh-shan]: "Slo r-ad:iiil(It-dje?'' "Ne radlm ng~a, ~ m.l"(lvo~·i dl'ugi. "Ako je tIl1'<.0,.oml~1II"alB, vrijeme." ~ ije' li.lra": mje 'IITCl11ena tsto llel·wk1lv nul?", IJijuSc Y1JL!.USru.lOV 0((;[50\'0]'. S(1~I,itl) ga j j druje is!l.iti'v ao, ';Kllze~ da ne 1';Qdis Ilg~.f.l;11..0 [e onda Utj koji: 1 1lJ~ radio lli;sl .a ?" Y"Il'::I.ls",nmr od''''(J!\IOI' bijaSt> isti kno Bodhi(Uuu"rni.n: Heat;:. ni najrnul(ir:itjri to ne zua:ju." U CfVOIU [lema ngl.l.ostici:l.IHil Il[li mlstt.iciiznl,j~, ako je 10 QllO slO s(!, podni. '... ~mlljcva pod misli!'i.kadjom. ,1!~dll,Oslavrmtinjellka je ovdi iZI"<l!Z:CU<I jednoslavniiU jezikoln. ,~e l:ini Ii se cHalclju

"Z!I.sn.o nlst?" hilo [e, narnvno, sljedece p:i'tal\je redoVlIilm. ftZato jer ne rozunuiem bndizliln," Yeno zakiljuei." 1 k ra..o .' J\al\iO je I.e[ko, H: ipl'l,{. •kako 'I 1'. razlu"J:lje t"I, • ," . zena! isunu ..,..... 'fe&l';,t) iel" "<l,Zl..unjeli.[e znael ne I'MumjeH
1'<lJZUnl~et~ 'znalSirU!Zumjeti [e

je; lalko, j{~r ne

je.citclj, izjfllv~juje da je '~~k BmMha SakyaI11,UJ'ii, i. Bodhisattva Maih' ya ne rOlZlLl111JU, doK je pl"osLOduSlli vm'alicc l'il!Zumiju. Sfld :moz"mo 'vidj,cU z.asto ZCI'!I iizbjegava
ap'~tl·nkcije.

91

ijel:i.Z. 11Islval1. je Imlillm." "Pogleds] ll'ono. 1:<17. Beskl)Jlucnost. Bud. One au.·<Jivno. darae II gong_il)jegove 'l'fbr.i do SI'...!:) prlmjedbe smon-att osbllmlma i zflie h Q1'l!i stvarno prosvjetljenje S'li'o:~it sljmlhenfk$? Gi]iie ncin:ili I¥U:l. .jek k]'[llki j jez."'l"Ovili.ja 11<1 ilanje p tko ili.Lu ili !><I.e i ne ostani tamo gdje an jest. sto je Buddha su l'<l4noJikL Zano? Barem jedaul'il.sll S!l!!]jeIfi uma U kojem sn uciJteJjii . i da ui prst. Kaloo te!lw i V/.jski~'a polo:! :ti pt'l"na BuddhJ? Nije h Buddlm.nll:! UlZ tu rijec.je. Clui se. pod koj~m okolnosttma ne rnoie posnui sam Mi'e..taOQell1.q i ldeje te kilo !aJkve I1C vode (10 pl'av'og razul'll:ijcv'mja zena SUPl"'tLlO tome. Mogu li se :ZM uCitelji koji.o:rn~viedu i posta] prekrasno providan. Vee mrskost Ve.i on .jek.e:tve. Odgo'l'QJ~i zen I:l!cHeI.Ide i:ovjek s nlzr.Bq"zixm.aaije shiede trenutno." "EvCl." "Cak ni llajlbcli~umjetlltk. su dane kao "Usta su vrata zakl.ec. rn (luUm.Ilk!) sudtmo prenaa nastm Llo'bicajeJ111JlJi sl<UJldardiima.· kako se lSlto~lt~ planiae kraeu 1JI'(~It()i 'I' "Sasuseno strugalo bl<lta s cipda.DlihlD!e. ue cinj Z'eTI.· zenu uema nie g preopsimog.: "lma jerhul riiec ~Mi'] ne vohm cllll.uCi da je pl·akHc. ekj od gorulih odgevora fm. :Ulfllo [ednn ll"eplaj i. 2:eUe. sve do.k.11lestinske zmlcafke ""ella.m d"ugul1 slvt1!l·ul1<1.ij zenn. mozemo ZIW." odgevori.l[·<I!Ilja . moramo zapamtiti da prst koj:i POktlZllj:e naMjesec osta] i (l. I izgoYOl'i.ii llJi5:itdjeve I'!jecj dotaze SPOl1tMl:O i bez u'enl.y l. Suddhil" du~n.li ave neobjcl1!:!!~et\t [{ad je to posttgnuto.l.ili Buddhinn prlsornost. rije(: Bllddha.ie:nje." iiOnaj kofi je zalvol'·en 1.~U'~'tod.· "G'Je..gog magarca 84 kld\.Iiill.1i "On luje Buddha . samo I'lj6.av.1litt. Tako smo p. budfrm<l? On 11e moeebiili talco nll'skt~ iii neCisln 81"011' ua g~ izbjeg.(]1'I." IIi: "mtra JilI"Hedi !ru Ilo'(]j nema Hll!ddh. oslobodenost ad ul:njelnib tvorevina." Z. flec." Ovi odgov(wi su nasumce prObl"rull]Z neko]ikoknjiga.• "Ivojetme "Pogledaj je Yecite.':) llvijek budemo na oprezu.I1~livgfi stvarncs.to 05.czen IlIc]teJj: ~l'en1djitoO ollel'i usta kad "Trska jeizl'asla kroz.gMmjOl!. ne moee aa IUlslik.11il1 objaSll.Ulmogu8}1J ~~RN"k<tpil'h']es. se vailjajiJJpn~l"o vi('lQI"<tv... Drugt. [SI. s Zato llvi. izgov(l1"iA..l).ideje. Ako rusmo Uti o'lWe-~iJ neeemo ih u]ovlti.pl'i:liclHI zhtrku Ulijcmlnijib Izjava ikad Izgeverenlh glede tako jednosna"~log: J. ud. na OSl10VU iZjilVll danibg(ll'c kao odgevora na pitanje tko je D. one-testa isin']vljujlll igevore 0 l"az:ni. seepravdano uspOre~hJlje s munjom.~.eljHom. samim IJi.Q ide sep~ljllcj.ci..ilju 5Ve pl'islase zena Ouo slQ buc]jsti ne vole nije S<lIH Bltdcl.oiju brda Chang-tin" i po] IUI. ~ili [l'(I:"~vlli~g.m i Jzravne kouki-etan.sI:a:e.'ij".o j sllcmm . Tern. koje suizvana slav]ji n ]11'00 nas.JJJllLo2d_tMfL u 1)()~~l@_mjru:LiJl§l.t:i g:dje U'iJ12.jjmo. nas ne Z!J. I'\jegovi su odgov{)l:'i Ulvi. one SLl: lIU. Prtrodncsr.Oyt~.ma. .iljn tilkv.(Jen O'dgId'ne i uikt'asem: zlatem. Nikakva stvama vl'~je(lnost nepl'idaje se J'ijewua Bog.ovor<l poiavljuje se Iii sasvlm . oJ:'igMmlnOSI .li. zhifi1ljn sa]11l S l)t'lall. uegu.''' H]{ llog]'1U1) "B. Iljfhov Gospodjn? Nij" I.lt]Jeimn prslma i razgoll6e:nin1 ]logruna.jek moramc hili Opl.lQLrnz-i 1)Oiuo6u :kojiib. Jedn.l pretragom Cilalte zel'lllmj:iz.uddha. Neki (l(j odgevora S~I slfed(ll~: "OnAj Imji je iZI'<J.." vru. lO.1<1. zennikad 11@ U'ooi vrij:ell1eill..l_jc r jezliiJue rigL~'e.~VO' hi bilo pnknsf. valovi.1 Budd!hinoj DVOI'a:ni. kaje konstim II O.ISlffV!]QJf.djetimll.~.·lVania samog ilvo!ta.Vlt $vdn. to i Buddha.i 1".uob usov gaj lJ pWl.ha.al!.}su sljedbeilijci ~e~ul~akoilepl. • Ui.'e::m] ilt!. potpuno l'uIva2ni i zaista vrlo l1eodgova~'aj-nci . proll'l:a§ili smo z:auv:l.ffiI'1.dog je da ]111 taj mlCln :'Jele 0610'~"iditi 11as-eumeve od S:V.litaJ:!j.l'ltlili razumjeti zen dO'slrYVI10i logt&i.~ni d.il:~YP. Zen.aJ.tcl.VOOlLI ~zvaujski zuaei kad stVlIl'IIQ ulirno doc.l j kat) sto SII rijeCi. svojstvo iz~"aZ. vnostl dobivemo po.utko.

6~). [).' atiti <llljsltirn xn?" okolnost iI na.j Z':-Il~.. orore 867. . 865. Kad U1iU rilozof [lod. je lal. Oaj jlla.egovQjfpelovanje.'i. <I koja LVl'ill c1~t Jaog ue nl(Jze pOSI)OjillHneovlsno <0 svojlm mmnllest.o. yell.hF.'"· . 'PatrijClJ.1I1'<t.::rw.. 0'\1'0 i:ilo slijeili uzeto je ll. zen p- nest.[1. :9'1 . liP: Jesu Ii riied UlI.\\'!~ "~"r'li.N~o!"a ditto lro.ji zen ueil ":I.tj'u i [edinstvenosti.l'oji Un koji [e neevisan 0 i'ijei::ulU'l.) koji 8!J S njima 1l05l11P<1H brzo i vrlo iZI':WI"IO.. Izma.1..SIjedec 6e mozd<l bolie pok.l jzv nnjsk Ylu~n). . tad 1'[lzum:iIes lJm dlj. . ~:nspravc DaijUfi..e da se pX'()lSvijctli. Ne.Q vis" od loga . uli se ne s~:rdi· poistoY). u ne tako ~lesll·pl.. i m ill sllcno.'·.) ill Tokusana (Te-shan 780. 1Q"'I.ivotllc a'li:!:ivuosti j.. slvai." Q.s<lSI"lvljeno i(~ OSl[])OI!l1 (il.~afljj.'>. zato ie se zen nui.iiZi1ti da zen nije oblilt pallt...lOl.lljJ.1 I:njesl" ..h k<ize: 'Rail spm.l'!'~"o 0 .·110Sti zvanom Bog. (To ~est./1'.11 hlo!Zof5ku raspravu kojn Ir~1Ii vnleme.no ne kJmu.U Um.tij:".'lcij~!ma.ves!..eliti 5 njiflln.'e'l!a "0: Ne pm. Um jc ~~rijeCi 111.I<.~ !lije LJIII. Istina.iivi kao ~l sll. Rani. ~ da . On je vjecno 11lil.loajn Rinzaia (Lill-cili.·1lt1l.1:'lIzmjerno toleranlnl prcma ~il!koz. m slobodan II SVOIll dj.i hili Sl! ..._ . hmlr:-np· (" A: ·Ih'il. LUMLiirSnjelll l"~~Ull. iii 'fo""illb Hu!·11"i ua kiueskom.. ~P: OsiJ'I'D11 izv 1.)" !lp: Ako je ':m?" 1:1 'mil U(l~a koji jc neovisan 0 rijecima. l"ijC! tj :o. 'If ~uir!~" 'tl. Mll.{·) .IJ. L zenu [Iom. pQ!l~'azll!nlije'vlll:no lipodi lim biJo ko~u f:llc7]oflju kojn poislovjccuje vidljivi uotversnm s m\jvisom ~IVH. slo "O: Um je hez IikOilii oMi'ka.~''-<:SKi! (["Ie gl~.~I~ (Ulfu'O i'..11 sjl.:tli. "'d:je U.'lIljll.i d veloJ.JI'l) sloljetu kad 1I j ZCl1i pocco cvjclatj II pUI.ic [Ii!~sklontome cia se srelne s nftm n a nlegevom ICJ'l.Dlen~d!1O. a .~Q{ie]'i IlNlniJesladjn 9.. on nile ni neovisan ]Ii (IV is all (I 1'ljet:ima.e se 1I\o~" l}r'. one 1n.i km) -R"S. AI! fiiozo.. bio j" LL{"nil.!<S . zen uCit(111 ni.I d\.'llU."I?'i "0.1 0 nekuu 1U10eLimtl zena. up1t<l.1.Redo'li):ik. M"-L.vallinl f~l.oo.fiju.l~oll]osH (jail."~'tirll i'..~i"" Ilr~ f.:Orlll!n.S.

1. '''. UlO.kn.~~o d!alek.jla." vee sern dOl'H- "AJ.i!i ~<lhC'l C<lF~be-z to !Ltorooovn:i1t (.J.gospodi.ov~adayajllln senem .kO~:!'l08tilill'l<1.ivo! je temel] svih st 'if <lr~. -0 ~Ije:rr. DhtwJ:nnlkitiy.1l111 po bud'iv. prMi:nil htl!"o mullm' i svet ueddj. "lJznn s.ai]'t~~.li S. '.'.QfijQI11.. 'in $'i. 'i1AQl?edsv()~f.oji su 1~.i'Qs~tcle. svun n Sa tlaS:ilW!ve~ik:iiu~. ~to [eouda z~!. tsnnu 0 zenu . ne.ivo.J. ru Sl'l'(U'i.ttelj l'cce:: "Uzu1i..[i[llje.and same p. ZbulljerU! SmaD"ajlll zeleni. pol:mCle se sve Rae! Utn nije I:~ol)lldeli. d iK<1dIll! covjek poieo mi.u .I)ronicljivi~rn zen uci1:el). lednom w'ugom pl"ilikQIl] pila.· Nato Joshn recc. hamtlll$ samcm Ohou'mukayoHI.ya.L" se Ucrlel. "[}ohlZi od@ovori: "[1<1. je . kOJi.j:~OmnnatakoZV!l~]jJIU Dh.iJ"mmH ~lrnisli Nato uc.Qj godi:l. ~.1I~...vni.o U pHanie: "'Jes:l]i bto ovdj.p:r·u"o.•.ene ()blike premn o.() v~..kml AI. i! neclOivni~.oc:l:ue'i'Hog itVOtll.'Ill.i ~'>ece.ve njegove aZJiJlve bWi 1': .H su g<t ·ZnSlo OVO 89 .je. 11e.:J1icu .adbio ovd.'·ru. Pod se 1]<).K.'.uvl)ek lne p~1p'r.kn OCl za..~. dodck uiemn i Utl!'OiIZl M gOl IJQ'~~6 zenu. prajna bila neosjeUlno biiee.f~.jedba orvoriln ji(!t pl'ip~·ll.k!OIll !1p~la nevog red.~os .!OCUml hl!J:l1ibus{'l..:fl rvera Ii CVa~]'~I:tili .pcpmna pOjedina. red mJl.'.u .·(~~:~O:"Nje"~O'\!)(:t! l sja mn 11<1.UV:iJIlO.a za YI'i...ko.l·ethodllll 1".i. n(lj~. Ne mll:aenw Im ?. snsvlm oc]govori S~Lpl·. . Joshu rece: "Jest li vee dO'l. ednog dan . Dhru.lj.o je !<l. U protivnorn.mja i nema ]mcna. ·"UZIl'l!i.{11.tu&e~ ljeva p.Ge.i sanm D!l.jli.~j[{-.~VOl<l je:~' gO'! .V01Tl dvm'ijlm?" iZ\lilJIl. IliJ~~f..a:rmak"yu.de ip. Inju (l'edIo1l'u£k koj ve VO{~O sa!uoslan) "Kliko to da jed. saHcl] filii.Qtaal "Nis!li!:)[! isto kao prije: upiln ncitelj!l: obzlra 11<1 ~oga.· Ov. ] uz"iiS~njm iclejrutlH ne flloie.lo primalllljivo ali nel~lV[ltlj.8te kad ga redovnik upila: J d. <Ii drvo sa ilHim.". Dmju dalje pBe: "Ouo slo prolz vow sve stvru.'J.) 0 Jos. iln Dhru·mil.Hlillna po s. ~ .~ SMri 1:1i'iJite.t~i[JQblltli.ISl)]" ". kako te nope£! s'~nplja n i.kml se svii1!ll]L~6in~l!"!sl.0visoj' ~lfu:maci. .• f'.:I jc b'mlbius Dhru·m.kova_o·..ikile: "0. nsnasna.Da je drvo [M"lIjUoJ!.!a etlasove "Da. meo je (IvQri.!ya PQstoji.l·iH~nitJrcli 1_0.'lc:itel! ~~".l"iul.m: OO.. SVQm filol. gO$podline.~ebiH i~vrul ~1!jeg<1.. s dlf:em da ae Il·S{IV~dli.cnn?' P Joslm (CilUlO-chou) pe. c:.QgovQri?" Stf'J'j \.ctl c.t!)i bila istu §to :i b~.'u6ko'1H~cQm Rec]ovl..O'\lntka: "Jesl II iblg ovdje ikmi P~'I5)(.tI~ ~1 osnmd.~ dioostije I zahv (lljtljU~ ujmuu ?A1l u [ti:tti 51': jako razvio. PI·».tQll Um svlh Mf-<l. .'t • II neJQgi~JtOIil zeuu ill 0 zenu 1:.·I. l)ojeo b~. Dill ko ji pi ·ol.eseIO)· hodiui.je u ste i dvadese:t.m.llik hoda~ll pozernl]l.a..j!l<1 postoj! i .zel. pozll<llte i prisln[!olCne sr~·<'I1Ie..ne. nes~.medutim.~iY1lJ..UpUli illl.o 0(1 Out k.i.r\!~J:i!!. (k~~g]l'edo"T~iik dode i ova) 1111. SU pOptut $j~ljnih dr""gnlh~.. i'Da.td se li.]e 11J"edsli'wiH taiko(lem" i s nJt!g(ilvc ~nke.e!Jii bet: Qbm~j1."· l\·eco·vnffi.goyo['I.i:J:u (7784:191_)}e bio jedaJ:1 od l1. uejt.iI' ..je.Hpil.wj. Zen treba.Og $vru".zvifc.elju..e!l!ja. lojiuJ" iO""I!@J Sf: S'r!l~es. j~o:tm. Om Zbt~ije:ru Ill! shv<ictlJu da Dtw. n. tad hi.eg obirul. 1\m:l~ dIt je putovao c..nako tilH:li. gOl>pOilill!~..'I.c iliad prije?" Oval pu~ odlg9vor jeb'io m1k.enog bmnbusa.'oCil. !lllil. evietovima samom P~·ajllom.gU zaldJtlcH~da je ze]~ ~!iest0 ~lfrprisl'il])1\fullO.Jmne T'al.rmrikay{!.. e m(!." Kasm. . Ovakva v~(h!J:ljastvaruo ~I]isu vrjjedna pr.Jml·\o. :[).t.mo pobjeCi od ::i.. d<tli.IMlk.

J"Q'k.rtcdOViUI( tl~)] tiNMla: !iV. njim..ivot. m'mU"i·m i tvO) ¢.('llim. mjesta odgovm'jo.~) I.(l]!)a reltgiozne du~e? J.eko od $ebe samih dol< je ona uprnvo kraJ ]Ililb .lz.I ~ljsto vrijeme 1.j~iltlo ~ ~a V(l. zar je Jlil !:IC l)l'ii1.'I'f.ja.lOvnog..Z.ml..i. most? Pfll.\'og ]YP!HOg bQHIVlul KY(><:rul posjeU Yisawo.a:m "jai:o (1.'! euo 5. los.t:~'~'n' a :. li nil!.je!.§alki pIes.i.a nisi l}O'tNllio !.'1Jje pokazae l~"ruif}i.lo 'U dobm' san l1ocu.n i.:'Ia"'ajlna n sltv<ll'? Potres trese zemlju [ JlI"~ml<t F~ji se I'ulli. ~.'~ c on km:ctl1un $lval'imil.-b>J.ra'Ll sam da 6c 0'1'(1 ]Xlglavlw l~&:VOOcn. "Konii "<!l pn:l. "Odie Ie Qll.S~)08St.o lleto.asu '{ali ~ l~eg. ~s~~:n~! l?I'e.~am. prC'Y.p~.Ijudi ga !)I"e]azE'].lll:~ I'eee: n'!lid~s dasku. ustvo k koje zen :tcLi da ~t.od mene?" Je Ji to zen? Je ll to iivolno unamc? Zen :!lje.1"'~li l\runl~IJi HHl61 1:'<10jellJlIl od lanlio.('mflJcIjausld znansrvenik p:ise: "Oni Lr. priiiko!'1'1 "ad su Josluei pilali za la] _lsli k~.iS .._l: Kalt."iltlo.ilpl'~~a :itav.~V'(~~O IIljeslO pl·j\lJacIprai. lljegmr odg()\lQl" b. ~ "ovJ-ek S jesl. s<ll.!'asiJle~" 10 [c Od.lgla:si:o [Jl'llkUcnu SII'olJ1~1 PO . "S . !:§.on~J s mlerl u k. 11.1. 'li preveo ije\o?!! "'Jeclrull o'I!J.1 si ]J(I'lf:sao preko njcg<l.elogic1ln i ueraeionehm.(J nostm gorlvo.E.--(.snLk.gill'<lr!jcrn mil'i.0 11lISl.nju 10 en.I.og VI'emCI].ojoj jc lstlna zena u njcgovoj 1)1. "Pdje n~k. PI'!s!ojnoj 11!1¥no'S!i. 1).5. llie~i(:kJlj i.drrn:vlj<l~ 'j 'zm' ri ~ll lie odzdravjm? Kad mi dones. .o praklicllm.do sv n!(~(.. ISla s' stvar moze ]'\1:.e__.6.e? Osiim ovoga.e iJ~lalin.! !Q~liiIVna i Irezv ma stver.. nonikad ~m ni. neceg slo vocli do pl'osvjeUI. . Kl"ujelll S.j'\i'imo. ."! IJl'>eJtlze .mcm most.ji se uplasei mozda ne ~~I. g: slavlli I.IJjcv.:\10.1 d()lazi~ ovemo gore cHavo HCllo..:sti.tf..WTivot je nmlspkh. stvarjma 1l z.n[JJ SU·MU" ne smi.i kaI.11'1"1 .Hi -shanj.I.nJ.'.o! ~le{)I)"icIIO. Je 1'1 to be.aie.O dok poslo!!! p.l1li10 dol!je?" ZW..ivmu]i ispiJ~j\H':i j.:aJJ? Je I~. ~.~1 d'1 me podu5te svetem pul'II Bmldhf!.jelll!o prev iiie HfI..<l.ik~ikv ' veze ." " JQShuovom S~llllOHt!li!m bio j~ SI.~s.l..ijalle." bio i(: hitm. Ova je nzazvil." K.1.eZ.""apSI:..rsina tl"~!SC 'ui:len!aHZ!!1il.0 sigl!.nitosll.'l[ V .•tiea p. i .j sljedeci "{IzgovO.dok~ls..I<:!1 I) ~hi.·v. !lto SI I'ndio 1.~valtodn 'lung .ec je !teko v~''ijcme otkt1lko sflml.(}Ii u ovan :nzgOV'(}J'IDliI samo beznacl:ljml p:.~Cl'ill)l~ I. dali ni $!Ilt. ue iIi). !tad se zen m·o'man'a.• nel{<tmeni mos~:)10 Kyozruurl' komcnt nr: • Ouda nisi.I~.j! 11'il!)/m izg<JTa.glQ~ . dnevno.g<Nor hic: "(.od- i za zen. Jc Ii OVOvellli dogadaj? I '<I. boj<lZljiv i6illltel. Yjsan n'.I'SIO sa sijanjem I{YOZ.[1 bill nm-:I. NIlllMll slaple !Zgal'~IJa . Ilvoj S1m j.o t:ude~no Vucem'!l'odu.Ul l"OSIQr.lopl'enagli silazak v.[oru. uvlsi 0 [mne kako gJe~J~ ua P to.jed. I.(~du '{is..icu ca.can.an illj d -j odgQvm': "Killko 1.ll zenu tlb[aiiJi svu ujegovu SU'O"(l$[ 1 sn'OVoQS~ (lclgoVlIl'i:: "Ohx'adJivfl(l stun prosa.l1:.r]rtiUl.lnf.~I·emeJ~Il'z.njilm pmst(lI'o1..e:liliilninl. k110 ri.• mo]? Svako [utro me l)ljrz.tanc. uislllHU ZU['I'OoI'fJlli ogl:admu -zvanom I>roshll'? Zen hi . u IICCf'g clul. I mol' ke 8u'eu'.d!1 itaj gOi{or. No" :r.u'li jOil 'vetoj neprlstupaenosu zena za Qlm:1lI intelekt.'aJk:lJ('.llla (Kllei~1>h~ll) i hyoz<m~l (Y. vldirn S'''IUO flasku.~tjle viii~ l"~lI]~ij.i' iZJn.l.Cl16e s~dJ"i:!I1j ll<l. kakve $hl~ jos peduke ~em. if:rOl'illil..fl~e.'I"<lllil.sll_iih .. tako clll.~~evl~h s.e pro odB odmor. ko~i n~ce: "Ni. prev]8:c pl'nldi._ i pdirocli? Nem'i. "'I' ")I'ffiI'O 1(i1j'nelli <l ud a ie blo red na Kyozanu (1mpilill 'tis una ~to je raUlo lijekom protckjog Ih'!t~1 te 011 upn'l: "Kako ~i.l<lzie. S:IJ'ani I'edovnil~ "'it !l[Pita. ch'n"'om." kQlnad zebllJlj~~i kO~<i e moida iPojavl:juje u iuh~lekluaJInQllI ·1)1'l"~~U.~ Ii zen.t"<ili.:ve dok..:)I:I)a:ni1]iuCe je ov.• Vidill1.e zen . "anja!' Nfl ova je lI.o..iUa~zel1a_zru~ta _kd] .~ne (rutin .IIII?"l" JiOS jedna ~e. C Joshu ovo] ." JOs.ist~ obii.c[~: "Ond.jlnan~I!<III~~l. Q]ld~l.i g. M (lHrrl VOO.. ali tog:t ovdje 11C .Ut.QVU "i!'<lci(llHllnos:t: ~ moze t.iv{)l.Ul " na.~edllom.it...mom ::.gl.z..ellil Z most.

va najv]se u..kol:i.'ou. O goyoret.xnJijeee apslral(cij(! I spekulaclle.'(Iv~jmn ] ti se ~av[ja$. li glu~tllnamoo!CII OVI) je· 1\yosui<l doveto .ijeIi sjiajltQ.ui megac lakvo !it. sto hi Ollda mislia Q s]jcedeccm sliuc<IIjII CJ. Kad ~(j M<rlyokll k IJozvao: . U svezi <I O'Ii'(lOl ZgOflOH1. .0l'ii.slo je Hyos..).n'<IvIUlsl: i . "1)11" pretasni starl Btidillla je vee d.zlwm·.{~I~e. l\yosui (.i'e .1 zubhl(ij g~ecle 'hebe.IHI.(Chung.oj slugo~' Na ovo hi sluga redo v no OdgOVill'UOt ·D~. ndki) od vas ne zna.fl rnist~rije.la\i. Jedan "zdravo!" lzaztva dil'llgi "ub'ayo!~ i to je ve.ell.gpoz.[e odJgoVO.jerlica se nurli SVHi'la: ja Icpoz(lJ.~ati ovakve zgode u nedoglcd.cavaju6i b1etd:i:SI'icku filQzo:ti':ijll: "Sve ~'hQznate. i:l.i n? Ciine Ii (wi p)~inljceri predmee kojim se bavlmo barem 111[1]0 jM!lijim iH l'azlLmll:[vij~I. tebt.slj'ed'l~i komentar [l10Ma nijc ba~ Nizuulljiv s gjedliilta lIo!hi&ljclle 10'''lke.. [li.g"stri)lU'ot~ca'iiao [e zen pod! vodstvom Mayoklw (Ma. nm'oc-l!rIog llcitel]ca i'J. Da nisam do-sao I.i~ "0. uCitel~ce.. all~ anga. uCite'lju.vru:i u 2iv()lU.k parnell.]r~~. SlllVl'emenik Rinzma). .! [ednostavnost. gospodaru. 110 oovjek ltoiI zove ] drugi koji odgevara [edna je ·oll .i S."0. slugutn pUla ua dan. koji je .o'VoJjno 1millO'StuvDO. suu'C i sastre bi me mlav z. nemo] me v:i. l\lel'l).lO vidjdi Kalil) je zen trezven.Juobi6njeu]jih i ua]fJ~·aktl'llijih sl.6. lsttml i snagn zen. ZIWI1 i jll.~~goevdie.i'vot kuknvno llQllile na Iwhri put." Kasni}e RYOSTIi J'eee llc.l'. pa mOz. Ryosui!" 0'1.en uili Je to znanost kO.Li<m.)1'edgovon.an'<l~Iri ove zgode potpuno Q(SlobodielUJt:Jil!:ll mtelead klualruh sl(}zenosU. 'Dal" Tako P(YiliUlt'll!'i: puta..cuu.ia zahLii. Cin. Zen tvrdi dJI je ]st~ll:Ia ups-avo tu. Tad je razumic zen i. ." Ne Sl'l:l.." KOI1<1Cno je gospodlll' ~!J:'il:llie'llO.avali."MiP~Uosam da SaITl ].!! cinl !lieg ov. u.l laj kojil [e 11 z~abl'Udi glede mene.. b:t'!'l.!c Nije Ii oVO d. ulzv!lI. 110 i 01' dosml clilran i1ovaijno pOkilZ~~iu dill zen ustvarl nije s. njeml..[1\'<l0 zvil!i s." .vo.ce redovnfka k(lj~ !. 11 uciteI~ reec: "O.in pro\l'odili vri] me 11sW\1)ot>Hwupl. llekoga fJOtll']:Bl:'lll! c huev po. odgevorl ttl puta. un. .semc zaziv.).l~ komentira. jed<lll1 dn'''i IICiIe.U no prije? Mogao bib mlbra... mo] S~~I€>O. one ~to ja znam.0.ro 775. '''Ill!. a!li (.:lle:.oizJ'eCi same zato je'l" je sllvaUo zl1<l:cenje..

10..toi~_!.. " "1'ilo se misli pod "'dje nema met U.l:iSle. 01.lll: "S.jQ ~na6i ne pl'ehiv!lU <-.i:l.lfI01IL RllZlrzdi1Jlll nemajulolloclu vel]e.illl samostanskom ZivOl1i .vnWUe umr:l.tm.. "GdFe je pl'l)..l!zuzdm:tii to vide.a-ciini. tlm&li i. uti" a [I .ui i'!... Tokusana (T h-shen) kao zen utite]] P'I'iSH1IJi m\1 redevnlkt l~pil..?" "Zml. '" Nazov.<1(1 . a ne onako kal~Q' ani l'. zen.~. K~lzu jtl noslo Imilacill za dug]h"o(lina svojil1 nasida lw.dt • :' J' I.OjiJr1Ml su oni pctpuno besl)Omoc:ni.· "Sto znaci ne pj'€hivanjc ni ukakvom odreCle:nmn jJl·edmctll.i.J..vor~. mozcmo Qznac.'1 ImtJnca je hila Iljegov sllflbQl '[{ad je kona 110 I:JlllMijedio.l... Tamo gdje uemapreblvallsta....l gospcdar.I'Ol..:.Ci ne pl'cbi il~~t..eit:!ej!'!bila S:~uiitlinf~jednom ad n nj[l r eczn~l:ljjlh. Rad spavaju.'VO [ll'cbo..zgQv{)~·ce sigurno o.emQ li 7£"1]nalu. [e zbo..c..:.i rw.I.'illizl.v mh zen poltoda Ni'Bgo'i'a ~. Bedovuik j:e pitao.m. if najlezih tnjest..stv aruna spavaju.il.o tIn lrl'eb.:i".aljzl"mml.bjmmili oV'O sl.I'. Ima Ji neka stvar odredeuc prebivaWlte.'' ' m II pr <lZlllll:l1l m u ne prazm.j.k@b\Wa..du n e . 'Il'H\cniie apsolutua. III u spor.'rv <l tame :gdje nema prebiv rl!~j<l. I SePI10 ([bm::h-reng.llove su ruke i 110g vesane izvnujS:kim utjecnjlma pred 1~. 0]1<1 je sputaaa... nji. da upoll'i- jebiuilo omiljmu izraz tz PNljllapru'<l. to [c ])l'.'eS~i zen. Zen nema "prcbivrui§l. ·]wehiva tame g:t:lje I'n:Clna prebivama. n.l! ·z "j ~I~!Ol1e?" I' 1.rla pestn- jrulj. 7. kao kuhar .. Po tome 1'1 i rako si d(j:I)Usl [Iju da Irmiu Ui':Uemil'{'lu.bivaliste Ulna?~ u Urn.\o si to I)OSU"UO pod . 1IIllSlIp.to jesl.rnil<l siurt..-9luje. za vdtcme T'ang OOI.e<lnijiih tr<!lgalac'!I!i$:li'il'U p(l\'iij. tad prebrvan] a '?" "Kad um n preblv« ni u kojsm odredenom predkOl2cm.cnoj :slohodi. 822-9008.stroge steae \I nje"(jvoj poe.· II'ie.. Sljedeei nl.vrs. n"[at~J.. Oil! nisu k<lo ~fl. vee anjajll o usucu i i~dn(jjstvad.) bijtJllf: jedaII oct llajsl'. U tom smisllLl. " o[lg{]..IU ill II nespo k0JU.pos.sil..1 je sam 51<'0. vee lUI ' o raZnLI'Il d"ulgi~ll ~". "'''.. Llcitclj..o.

I'J.j zen dl$cill:lillC: sasltoiis~~ 0(1 Z<luZ:W'lJIJljn HOYOS glediSl.jf~ilU.ori (Wli nil kilies'korn}. l:lle".a njegQv gl~golski ohlil{.. TillHl LlSlVM'i nema .na.&1i !lema zena.Ie L'llllje obrM<::.Az:EjjI.mo2d<...edistu z. - Ova zauzlm .OVOG Cil...1 i od i\1le1ekmrunog i logi(. [er 7.".!l~aVa zen 'IUtcin pl·'Cln"!tI!~l·anjaSvijel.ol1[uziji dmlli.IIjenovog glIedBlf.ori se moze del'inil"ati 1{11(}nluilivui ~lVid.lLI' .UA fe: U se kg"fleeS u IQgickom kr!lgl1.C]bOllfl iclilll da sc Nl.atranje 5t~$.ubok j..l]ojl') i~rul!Jlj£I]Q~QJ.. azXQg Z..'1< l~.1 zena.kog razmnijevanja. £10k j:e !.luo cui u il!iliC~I..mt:l.stickog uma OV(I]ll uvodnom pritTli~.. z. 110 tkn zna lwli]{o [e Solll>jekUvno c1.ivot zena l10cinje s ilotvarru:ljeHl .-Htil~.lilii !ogicno u sl(l.'.I'lje [Iovog $vijela dosed lloopaie. god da i' d flnicij'll.m..!lOS u It. znaet l'<llZolitrivf.~:ii..i zanuslinad slj."'" " sIr. u .7.]]0 tko m!iJ~('treel da je stvar il.: __ ~l_l1a. izraz "novi" p~~jJr.je SCJ IfJ/"U ..l mis.h se I rlou 6eS blizl.'raj [e &1 pnvtdno 'IsH za obo]licu.11i.i U It ()o!j .l gledista zena. 'ILl ZAUZIMANJE _____ v .satol'ija "'.1i(]tl S pravdlme dVQ~losti. no nj ~gova UI'Iou'eba ovdie [e nslnp<Jik oll strane Z nfl.I.H )lj'E:gU.l1lo u Istom SVi.RI. imog iSpijlfmj..1.eeg nov (1" II takozvunom IlOVOJ1l gl.atel. u zeun zove sc sa!.jupopularue nazivamo ksmen a ko~illeiti ispod mag Ill"ozorilJ istn za nas obQj1cu? Ti 1 j~t lijevf). '7. a j~l SOlIll... Ti i ja ml[yodno l!ivl.. rije.Z<I raz.edieCim I O. z:u 1)1'OlI. sator. peglavlle SATO..lUlm. Sm.'mj """i1imet .'IZ :izt1lL'edn (V0S.I.Q.JU!dno iz]". :l:1~-O[).ikl.[lJW stvarl. A_kos:i irnao IDWI.a. I:.a. GLEDIITA I N. U lvo'!:!'1 li!.. l{<lkvtl.

Jcshuo II p'r~mietl ba rod vod. s~ vi.\'ulil.:s.snUi: mo~u lvrdl1ju.j(! 0. .pOllci cv oin uCenju.?~o) Jo~UtOVOj IJri. OV1!Ij je umalo !)I"IlwaH . ~1O je pI."l5hd? spoznaje ~$t'lne zena? !\. govoreci: "Je Ii u.). ovlai:ise z[wjern.0 sve :znaci .jdictl. ne zna Ata je-sto' edntle l'I.. Ta] rcdovnik koji je. ohja. Soeeu rl'stli..iI ]}I·a.e ~o sasori k?jeg [e I"cdovuU. nom.veposebne U[IIJ. II) sU'ijeld'" S:l~ pr <lnju: z(Ue!i ca.i Hcitljj' I n'I1110n re Haso nagto uhvati 1:ly<l.~lk. je:s. Ila " Daiye'<!i('T:. ali n. l!.u'It. runonovn ])IHmja: "Velik.gmlOv.QS Qd ssmog poe tka.in' bilo je vise srneullia no I)Oln(iC nJeg~vom ~lc_'nJ'i.g~.j('gov sator« Illil('! bez svrhe.. bilo "dj('.po zadalku l)Qsliab u ledlan ud<djcnj.. •• . kad I_l~led.e~Uunnon jc k.vlje "Kalno lele'?" \lOdildje1e nUa.. to Ut~Ul~'Il~ odnos? 3to [e hIj SCllfJI'i? Koji je to !tovl naCil'l g:Le'iChm~aa n st.' ~a I~Ul poroogn('! 1I rj6"'V~j~jnzagonet~.. i odgovanmjeii).1l ni.l lh JC to mnogo vU{en1za ~to? Po meni.1'i. livio l~~'msan biJ""se velikpozll<l1v:Jlac Dijam. Ryuaal1.{) ill 1I[1ii?'.i]iwni1 <lV.ima U ue "!lO. ak.Qvno. ." bio h'!!nutni od"'O\!Ql". Pnlal. lmao je S(ilO.iz<lnji~ Sal'()t'ija.kad otljeLlnQ.a led~.l1ia 00 s0)1)1 M{)'l'mno r~i zajedillo ~ Un"":'liJo. jedno" ie dana Tokusan siedle vani ]}(l]'ws.le.\-hui)'.~Kao r-avno J)QjpUL Post.iil.jo j:lOVik. l'e(lQy.'.I·uc!wV[I. .uIl.ed(Jvlliku oc:nda Villi istinu sena Kasnjj." Od 0'10" se HyakujoY...S"vijecu i IU·uil je Tokusann.l i )'edt:w nik nloze t. ~l.Citlil ell za le. Un'llI1!O.. &'1.Gi.go:l.i svjerlo. ny.lp.:(lm. d1a su mllenje.de. bili ni.ille 11pl"()~ll.I~skMllije:Suigllfi . poslojt ndto kao slo je ze:Il.!i. ke slvari u Ito.~e~i'l.kllljov nos Z.l'l." ~hii i•Of)f>J'j svoJ'c :z~dje.o"Vu c1l:\SlI.: lJoslig~lO?· .~e.be sve :!ito IUQ· iJJ."l~~yum1.a I h Je I. jeto upuln? .e i..antlJu .jedhi bilo .WQdgovol"JO 1"):. rili Sill 5\' jedno ovdje i.lvrne gll. "pitanj<:.[ ova] lie :S~'II']Ietsmiesta olvOl'[Q J'. •Jes] ti dO..utl' .e!J r~ ~': "Voljan sern l)QIHoci tl kako god mogu.A)I:. I:ece: "Zasto ac :tIdes?" "Mr'aCilo Ie kao II roau.vaju(1 prezreti zagO"neUmzena. J'iIIIVlSe~e su~si'ecao s uflm pa reee: " Pt'<1In~lOU te 11(1 ()vw-n put.1.ljo (Pui-ehlng] izadl' jedl)og dann 'pi'nle'i "'vog .illono Qbe5h.. t.lcitcfju.!wJi z<!Jllen:mruje' sve svete spise i izr'<lvno (]olice covjek.i dll.Puto\looje 6ije je okoncanj~ zabti}eval~I)~la g:od.oil Ii ik@kvn vezaizme(l.enlirao odgovor.nj(~ rnziUwje 0(1 njegov I)g.l.gl'. .m I\yulan sto se Tokusanov mn otvert.V<:l1"i. Cilcl) l"eoe: t{oji 6(> -e lla(~mTI go<spo-dal-a Basoa (Ma-lsuu).c ja'1O divljlh "usak.'en kad sn .Osno!! VC'L'~. [eden oelbrace I'roovnikn. da lie nastaviS Sa svojom mooit..mMd'o (dosl.je otkrio nlegoove.!.'Ijkosu ouda 5'1'1 d!.(j u'l]lClge .ovooJu ~ tjI.IIOV{:'. gasclll<l OIvije "e I ZOJl\! !~ia.aJlu.ln.o kttBasCl upi'ta: It5W MI<lJli I'ooovnik upilllojc Jfos.) !t0Jl je pro" t'.as U(lgc z!.te iill l1lJe? A. A~o nema !:I!ikillkvc veze K. 00 i'O$noJt...l'Oji~. On je pot]JUI'lO neporr 'ban.om.:.k.I~alS.~ smfdost? GO'\'<OI'C ani jedall prot]v drugoga l.all . bil~. od kilkV(~ pomo&.:Irl'ien.stvoull dilillSliij.adjorf] ~ak i dok ImtU!.[. ." (ld.. kao da shk.lIi Do~en (Tao-. velikos zen ul:itelja S~U1? je n. koj.. em) se. puhne i 1.. mis<!Jo je k HYlltwlll d<1 gil.•. Za u IctY1ul.izel bolom.1: "Oil! Oh~1! l!'JasoOrece: "'Kil.? ~~*.'Jedne vecer:i Dot:enjic oMjini6}ti pl'ck1hlljl(W prii:'t~llf.Ito. .~Ol~(~ot~~ ma.olrl..m.re. Suzna\r:S.hlU'\ da "a pO~iei zen vjeri.a k~J.'Llten~l1l1ive i ~~ti._govor·:i redovnik.l.ad.oje uije bilo kOjl j.anh!l!>' ::. svi onipokaztljl! u ledll~o]~sm§en.".ovo :posl.'. Nema l'ad?~<. \II "Th sn di.0 .omentar .gao satori ide I. pOcsli.:ivola.1lijiill bnKhl eU[l~llm. 'e.ytlla1'l up~di . k." R.ko Ie bUQ.li.. .nja zd.ic toO?" "'iliS]!.

Qvlada:m st v rn'ima pl".ga . l\QJ]i-l:(.I!jtih se moras ssm pobrmutl.lOZ!'l:'1a~!<lh. &ivol<!u sanloCi.je b.. Osim tf)ga" shvatlo je Ytsanovu dobrotu !>.~da. sv~}eduo mO.e V101{Qil'OV I~yogen (Hsi<tGg-yen) je bio ucenik HYilkujoa (Pili-chang).!eko~a p.n! ne m. po" la~e~l:. 1. NZaisla U l'1emam §lo saopti:ti.~.:~j moze [)'h.lm'l. OIkOllJ uciteljeve smrnottsao je k YiSiWU (Rue:i~shal'l)toji je bjQ stm·.0! I~}eg<l. 1L~~UUh~lasUtm~ rukama.'(J'gllmc. o[li I(!. YiSill1g1t upi:la: KaZu ~I)i da 51 ucio pod vodstvorn mog PQk.'ll ZYllk_p'l"oizveden oSII':iJ. Soeen ~'ece cia j:e ujegov posao za.1]YilIi:UH!l.iji u6eni:k.olOl:1.V.ojesu to stvart.Tako ostavi Dokena <111. Karl se icli:[.ute iUiel!elt~mdi.QrI.ne' b~ ..ik. Jednog dana ].lI.v!'sen te da nj govDI daljlljl\ iJl'atnjaml.~ti.Pitll.U:ult z lilia.]VIO. MmYls !iruin za ache jesu ."!ClCi.i lIstrajno proucevuo svoje hiljeske s 'pl'opovlf'edi n.\..]bokJitl1.r'i6em da nui"[~ ZIl<lQ k. Daiye na SVO:in puiu niz planme.'el~anja{) ga da ga pO!lLcivj 'Ii zena..DO moje i niJ).u 11~[I].unnijevanje zena tiro? tajmedij nuzno zavl'~ava :inte.sVO'Pt: vi. lucajllQ) sretne Do:koC!illl'.ce zllalli.)1 1 doiivjel.ll)' se lice pOS~l~~l.koji.zl ..I'<l c.(let]je.] Ik.liU ~ i to..jmU voillli sve s.O tto i meo I~Okad l(ru:l'.11 sn'lil~~UIdll~ ~II~O j'i'osl.nje koje mu Je ~sal1pO$t<W.V'oje ll~elliike do prosv jeUj..~e p(}5Vi. II.1\ko ushicen otk.k(~korisn.lO .oU]k. Neru hhlIDr-(IIli.I'ojzelL!(liil{.ek IllQrn.tuHi bezna-.01 za S'(1.c preniietl ili'ugima ul. I! NrlipnsUo j e I'isml<l . S." Kyogen Je bio 1'~'tocanJ.o d<l. sam neeo UQs.ic neljllbaznit1l1. smn nastavt putov!l"E'lje.:.11~l.jJos~m~? je 'P1'ovidno. polm- iilntLo hI l:w.mo-gao doziviel:i avo isf'nsJtvo ria je '{is!I!} hlo dO'l'ol)IIO lldJllb. Sa/~OI'~ pr~voren.lill1.ja ' • ie~O!oj"8d:oSll I1lJe h~O -grrmlca.~~t1i"preillO"liti i]i pokazaH put t<iJmda. Q(illZvali zovu prlrede l'nora3 se pobruuui sam za sebe.~$w je 10.i!lme ]Jl'ect1nclol1l isnliijfly. Sru.no je oclll'ubo spaliU $V~ 'lJI'sk]lldu s blldlislickiJu prfl'l'iima. u~ ell obiCllil l'edovu:ik I)e$l~uc'liik.!ko tZNiZill S'V{)jl~ rudest.lIl'iik1fl? nJ~e(lOZ. MoZ. SY{~ slo Ii mO"ul'e6. )1'000.I~j (lcllOJ]I!l. "K?i~ je li:Ol'~. pr.j(~' kad sl '". R eei mi svo] -'II ~(lt'Jlje r:!lzloga l'a(l.lld.u!)~ I. nisu bit .a '<': a miSli.lel~llllalni.1da si II su ti I'ocl!~lcliidm'ov!:ili zlvot. PQ~an1Lprestale bili SGWI"I i til vise neee l'ijl1.~nju. ~e ~01. IisUo je:. Ilg {:ov~.ojnog ucitelja .u..l{ keLi hi ftl\eds.fl.i. 11li1 iSill1 odgovo!'i: Y !><l.radio koUl:m nedaleko g!'O:Iii'I~ce .m aml1i1icldm shvacanjem koje nije od v€ili.tPlIJ10 se iz Svijeta provesti osLaLal.'odli!~cl. l~f]nm.@.UiJ.imn O-Vo"-a BOO! vise ZIlilciU ni£jt~l.nj:~ lmde lIslnjererlt1 ka dliu..ancan da bi 'rile drugl poduC:~1 I~Je:II1U. Sto""iJlsve illo mozerna 'Ui:inili u zenu ].a. [\ii'tko drugi do !i.. ]laz. OpLel.Je njeio. Osjecilo se kao cia [e sreo SVO]C Iz~ubheJ~ I. t 0 ~~ i6hlSt~'Oko~e lil!ik. dnog u6il.tavnQ .ji1S11j<1V'.1 udareem l:z~?aO. savjel smiosta [e ctvorro urn rec]ov!Iiku koji je ~]'iI2io.j~ nisu :rlt.U. ['ie.'!:IU'im.ton.. tvoje liJelo po ovoj cesU. l)i]~ka u c. Iml'~-.'V'a.g vll1.jl~l.'. elni se.lstlnu i. .ecil.1 lnnlizma kojeg je"l~o l~~Q.aje savt§eno jasml d"nlg..oJ'. hvalanjn :s~~ne stvari.enje SI'O.eJja u NruJ"yangu.i ~Z{. Omn toga.slitog blc:l!. z~v·a Je«110. [e sad bio._~va.'~~q_ .'e$ Inmti uvid u is.lzan ohj<l5nitri I:niU stvar.i piti. lllyalmjo.! _llr d1~dl1Q 1'ako upltan. rur. Doken izr-azi 0djn da S.)e~l od l k.QI':I pola aodine Doken 51'! vrau II svo] samostan.ie.I :snnslill »odllke J:e l. v~d.?l1u. i. POVU1t<llJ' sobu . rnoje uzlman je Ill' an' iii pi ca neee n.leJja.en{l? lc LiUIl(Wl ne~to ~Io llopt:e Hijle lTIog.ge.Q~ je pn!ics. PO.m]fiel:islj('defe: "OvaJ put Oil ZI!1! sve.oi. SlO se li.Ie O'l'fIIj odb~Q JlonUiti g<li.om. .l." 8C U SVOJtl lZUl'idno itnteligenlfl.iJt i.. jeJ' Ii jot u ruogu bm nl 0(1 kakvel. Qo.'eeeu misllu kako dl.ije Il. pit da UCIH. 1.S1r 1J1cefljf.tkve pomoca ~]je. [iyoge]) lIijc znso kako odgovornj.~~I.<1d n~ moze hilli hoJe. to jest..o.. la. Aka'ie w."(lm duhevuom blagoSl!lltjU te. Ova] p~'iiateJjski.oeeki"-'Il.e li :se zenobj~~sl]m. I p!.I1. No. !l-eJ~~go"j:etm.r jie sl1'1/.p"'imjeclb.!on' pOd. zen IIlI!. slQ ie sijevnulo kN)Z Dokenov lint kaCi l1fiu je pl'ijatdil Sogen duo onskav prakli6al1 sav jet? II II' smatrae svo. Prijatdj lTUI !'ceo:: "N. ~. jer lfliUw (b·ugi to ne Juwe uCinih 7.[1..ukvo obii[!tll~jeuie i]~ ..tllll'"i(l k<J.ilje-Ske Imje.: tJ!lr~_ Zl'eG z~l!k.ogu p. Krn:~. dopusu da pit." IUil iio stU'iijfl sa 1'0 I'i.i satori neee biti llikakav sat.'lDSlV~ .~adan iii iedml.ihovog' pokojnog tnci.ii snuesta 1n'i. Vl'alLiose k Yismm. on:!le S 1111l1! sudru a pO$1'1ldi:l.lllja 0 ~t1i1ll'anja. i iii! ]U'OHfISao od"ovllr aj~. ~. k<..u~nNckoje'" je pomee udsrl Q b1J~mlim~. i.1 rul1lliziJ:~ni? Da.

~tlk.. 0'.110 s1 u I~~] I\oji.e. drz.ili planiJl~UJH1. veC]' '1'1> sall:].<ina.i_kQ taka neslo i :p(llStoji" god jQd :nikakvog sal.l..Jjg ] peetverto I'~ktlpiSe IJ pepeo.idOl:iijeU Za.1 . ono J(~ POIIUI kapivode bl.dnosl£wllo Zrl~i!. cun sa$ori. l1akon zgode s Ilele6iIIl guskama kQ~ll s~n~ vee spoment]o.'il I .lIM'" .!)j . Ii Kmliucijc LZJ. evarn i :I:]"<lk j'e od.)~n mlvc.1 tobom clj:e!:o Yrije. hio je to vrlo blJedaJ:~ prizor.1.i '.11!'UVO ja Od! snmog poult.dIe god hi lsao pa ill.b~Uia.Ii lie Ilij'e skrivalo.<lx:])Jlg prediJ~:.i njegov um prema S(UOl"iju.ijeC(1. llU'\'1I !umll'iji .ja'llc S1Li dossa Pi'cvizQi'ni....~ ~..rl dodi!" fililjii [ slijedjel(splozijCl koja trese same :f)eJnlj[ne tCI11e-J.a'll[m!ill. p~ill.Ole..~1l]10" pOjet.~jeS i .1.1 Spn!HlaO se go'VodU . Stoga II z.y.Doi~lvio"u . ~!)clfin .loje: "MOl.~ridestlldal'aca od Obaikua (H IIan {!.I"..iVOlU. alii nije ZIl<l.~volf~l1i Z~lpl"~. l·a:zjoga 11m spreman. '" v {k' to·.rJe. _. mu ]e 11ShlgU pIjuslmJU o hee. N]ego'l' prvi 1!IZ"':iI~ b:ioje: 'flU Obak. • "0""0 je debar SI"P.Ii je mrn 01.os.o doom !l.ce. meduiliirl. l.. s Kozrnikoku (Huan Shar~·ku).lQr.() lJosudeno Il.LOie II imno:m.~~~tJe i smatrane neephodrdma da i.d.gov'Ol'iti.konfIIC:ii~m.. 01:10 je poput vlmsi kose koja Jeri kl:'()~ g.Jeci.." Jednog dana.o.c~fIl.l1zai (Lill-clU) pemano prim.t od V<1S SKfivalL".e. koji je po Vflzl'lo:ni.c k01lllicno piovi?" [\la.Uii.! m!lta.i samorn seb~. Zen 1IC:ileljI'e~e: "U t.v.1.po). su u umu. viid]Q pl·ijekQ1'Oog9.Ot.Il.0 nos b ". njegovo poslizRnfe opOOt~ito '@l1I11L\avf. Vjili sljedcoe: Pi'ii'rljere: u.eli~.K'18\Ilije su ~et. .lcilelJ uplta.el'Hn bezdan..~~... Knd je ]z nekog prim"".:o~ ~!tlJI_PJ)JaSniLi.U'i:'!. kao p(lIsnallje.s.Ill'ed okllp]J.JjJl.kadlak. koliko dill i~'nino C'Ov~ekov~ iskustvo u svjet:ovnim stvarlma. 0])1 SMl10 cekajl! S.e. Postignuee.ifslti pjesl1iik i.:n3~i'l LI»Ulru:llJe.Ii:~k.cajllaJ ~.kak{) se olknYa.)'u III u ~er~.. ~lJ'<le6i 6 P.Iastvo.~i." ~ako d].'I. uemam llli's.m.je..:ri'Vl:lfntvari ad vas. KI}ZrulkQl~lIPoklllla od. JW n'Ljeni cudo :iiLo~e Kakvu bes~:a_rn!llost!". :ill ga Kw{(icio smjesta Sln'i.wio: 'Misllte ll da sl.m:·nosli r\J'~ljl1ie edredlste ~tortJa je . ])!)t}nmo nel·~lZmieral1.to. me!" [(ol)jn~cijski.'VOIlOI I:i ~ sn't~~ ~J'::1.ot!.1C odgoltol'io potvrdno.va[.li.!ill"ivas -"voie . zapa. mora lilllClis:lo 1 tem~lf:1to.. Joshu reee "Ui:nn sill.? Zaistii..azl'ije'v<111ie. Me(h~Un'J: ciH~t. SaJ.[o . No~ bile I. cilja osim da se covick ~~'" ~ . ni 11 10i Kad [e TQ[~usan :SP0Zl1<10 islinu ..ovo PQ5~e(.2.~..o '[(. Mlak satori.aze u!lihtLi: ~ akon pornnog ·jtan~n svth [vojll] objasiljcnja i zllakovu.U\ osJecao se zbu~~jeno. .l~Q~ -5 ld~~}it ~". dosao Je Kwaidoll (Huii-I'aug) dn g'il uvede U zen... ~~"ed . ~viltn~. Svj uzroci svt qvjeti z.cepclJ'i $'B)ne Stv.l satQr. Zen 1. l1isla za PQdl.""e._~e:tC!Re)!.! sasor.lB&lo se 'l.cg j<i. Nije [(ad ji rU.ansen rece caj -1)"'-.ljall rQ. ali mi. zena.1U!!'~ _!!~ Ne lillolazii 11UP1'(!'IIO iz tebe.rn1& SlUlga..-ija.. nemarn ni£tu aa sfI]{l'jli od tebe. usred 'Il~egov(~g d."'i'~bHll~ dom. Bl1dLlci da saiort ellja u kortlen postojanji<lt. msmo ni. [(<like SIC b~zl1aciilJjni (log.iOVomlmili2:<rn:nIJ~ nama puno l()~a!" I{ad je ]>0110'\1110.l"~l)jci'i bili dovoljill .. Gdje je Illka koj'o] cam.~:.voje kOJnelliare mj~l11'lntl!lf:: SU~I\e.~ks'tll POStoj jedan ocUon:mk koj.illak. 'Vrlli~.o.um. !l!!mu. d.e.m oci zatv'orene.!CUori'.kQnfm.~di~ s~e s.vQl"il. kad ISluPI fIyakJJJo 10t . Ihvmdo I"Qce: "Evo.cnu 11 mOl Ui~!a za 'objasn(H.kQji prlklmluo opi5uje nce..ivlji Iws. .lcl~[~e II tl!ciZnf}j.azati jj~p. no 6im je pesngao sator.~jl~~ Jastvo i treba ga ub:Wltiti ako : e uo:pce moze uhv.okaza!i~Z~l.t! pornislill. POSi<lO je sasvtm dJ'usn osoba. Zna(!Slven.. ... uV']et j'e ili I:~~ja~e 'Oil.]ti slo Ce P.ji..o. ~1fOI:1I znanju.u ne:m~B~'i.l pl'clu'e~T~c~." Ovo podsJecm:rjc Je smje. . vratio otw!f<mjl.O kako se iZI'S7.(ia. ja ako ga uopee una? Tvoji l)l"imjed i i?.Ne Ilmicli U toi!no op]sali srub'iaj . .a IJOkail~slo satori joe.ko doill'(I pozn. g'o'lforeci: "Ne. "Osj'eeas Jj I1m'is?'" [{~~dje ..l·.ildaj JU"o:izvodi Ui.ao n§eg'ovim mil"isom.ozankolwv :tllTI It. Sll~jest<'1 .""'11' .liC'u a '" Zato. k dil'2. kOliko da je dt~b<il>:o znan] ' zakucasre filo~onje.e raz oga 'UI Rinz<lievn bezcbrastlnu.t'lid lno. je. .lllIO prostranstvo SV(!m. . jei~'. 1\18.god!l. 10 jesl . rUk Z('~l1u uwgaQ bi ocig'OlI01'iH: St-o Se lice SIlJiJJ'2:aj~l.eH m.u c?~jcko(om i. ~Kak. coyjek meze Obokn bio p'ri]icno zadevoljan ovakvtm PQ!itupl~o.~'!1.~ ~.~le. ni~mkvoz['J~ru:~i'e n:ije st aruo [vQ.o "'jet <11' [Jus. pit'OINt [Jtie<l iii zmwoni ?. sve ~'lo si ielio vidjeli bilo je pl'&.C!l. •.jelovallja.I u~m~1 k2. .1k.CilS u svoj_111.

R.lzeti .tju. .iUk. Sve jn~clektu:d~~e ~~~m.! mediltll"nnje . se. tori i'e raison (l"etroe zena bez kojeg zen ni] ~en.od l"u§eJli'l.jeilja. S(.Vijek.takoder posloj. 'fo.n odjeduom 104. micu "']cd~ spoznavaul« srediiinje tock. ti 1l11slj hllale?" HY<1kujo tld""ovol"i: IfD~l!W1S ~ novo l'oC!enjc.cdl~.~e~l:et~ ~ s pl~tu.US.cHavo zdanj:e serusl ma tlo. gle. loz.'~ebM je 1.d mCHlifizi""k]nl i simbolickhn izjavilma. Smatallje ~Wcno oznacilv<J..:i:u . kl"aj ptQPovijedi.C' i Ll'!ce slohodno.'e kod utcl1im. U svoloi iskxer'lostl rla p:om.i [r. Zen je.cni hili ~i"'Wovn:ici! BfJ[ S~IpOpllt " i putruks BZP'ubl.sht&!.k.15>0 l:ul kojoj I"eOc: "Gdje$ll . U()'~'O nebe se otvara 1(~ pU:!lO~j1 pli'egl.i neocekillano. S[O"a ~e sva:lti Izum. .·uzuocu dvolilosU zvanu pr'lvHI Ovi pl'i. n S ovlm Baso pri:ma Hyalwjovot'.-etili Sli.! s.11. pa je (lb)ifl: vljivilllje i raavo] zelio pi'ii'mllnOi posJie(lica~ Ol1:i.o bolno.tt(~oJo~ijL 3.. i Q$t~11I kiinesl.A~ na RUlrnsHCko... ovog le.j . keo .jena .0 "'10m [o 'e.jvmlja . ~] (lIZ\' Odt1iJI] mdiJskim itiJ!l.l sa P''OPOVJooiJ<ollioe i. kOil osjre6~l da je ~ scrpin syoje c:ituvU) bJ.!lv~mja.i 0 ..jll :inte- Ylsoko Ill.t.l'i.i. Bmlh:idhal'ma. sll ui5emci la ko sv dclje i cl:al.-.'\d lJ1 Cen~a surri i z:nal'1S.. to [est.lsmje\l·OiI'ilaI'l. su sanu "ospollal'i.culi sl] dece lltQ (Y.I l'ii0".i:1li SVOjUl.vlJ. 1l1fl'lltalne kataslrofe '"II. pocue SIl)~lt<liU.<lzle- ." 13.\I'i'i svu .ce otvru'.Ka(. se zove prlinjooM .fISu. nIijev<Illje.iil:m Pi'lre no stoje izre~ao ijed:nu ~"ljBC. llll!elektu<lluo to je ZilUZllll. .tltiJl. s'lanje t.o~:<i u kruto tii~11)1' v-ise 11. 8:ldi.1ko su bespomo.llljU UHm se navestlsaiori.\ioJ11i!I.01'1. J~!15no<je.[0 se lJ)QZe villjeH lz l"<IZIIih 4<!5od.e:r~ja odredenog Ull. vezanost za IS. .etafizic.V~Iie niS It niroome :i'obovi.ta.ligljslti... fOnakO!l salcdjlil pOllaSnju se poput ap.' .fog okvlra I..ojQUSf! llakoin pllno"'omi1all.[]ii dode po"ren~ no i svojevnljno. prel.elIfii nisu l'l.z~lImlJeva stanja SlIlll.Gomllanje doslZe granieu i stabilnl)$H i . . sJo.L'C. . To [e VI·stU sve clo"ad. D[scip]hla zena lfilSWji SIC·.s.je.I . ~esli [laI.1. vran se u svoju sohu Zatim pl)~alje po Hyaku~O'1i upita gi'l zalito jc smotno t'ogo. llioje [e vecma i'ebgl)is~h 1 UI:ozo[s~~v~d~ dovela la.e tLotad Ilcz<il!ilslivc: II $'VJICBil nove tsnne. ~VO~l111 ueeuicnna u l'lOU"£I?j za tsttnom zena llj[l10Vllll1mwesino lIi{lgOll.uoprav 1l1~oJ?.nl{l Le ga 'poistovjeHll sa sarrumzenom . jednom Zatl..klh apstrakci]n I .()..fnib l~ pusr'mji •.l i sLvu!" kao iU. I 0. ~a:so.I. treba pre:tu·.. njemu. i ponovne i~~radnje SUI..ko daleko. ue igra a!:v~ I. Sal(ln' covjeku dol.PQlpuno n01l'o.Cll1ni.ell~ \lcitl.jm·h.l1~.eiji ws bijaM do..e doklnn~ SaJkyru:~unij~l.~pl'ij d zamisljeuQg stania ! nten'&ivnilll raznliS1jmjem 0. .'(~se lll'omjenc d.su da$~v(l.I11atl'anj..i.cinjellicll.d·oguu zenu.o 5((1. d.SlJedem Stw)n je iznenadnt prodor ez ~?S~~llja -sa!o!-ij(1 nitko ue !~ t.e dosegne tock." .lUeija .ljell..o]l.?n" ~~smjcl'..iih 'I'lm~l~wa.l\'.i prinllij. Naito]] O\lDh mog!.j'esli holli smo ~.rogo2illu kleee ucilelJi !lolo"eI1l1 ispred Bmld!he.'!!ti.voda se Q(ije(U10m pretvara u led. ua odrederupojl'llovnii .Jos od razvnka .15tl"Vi~. ~I) [. vtse ni!je bolno.ll~goi varanja. To je zallzilnailj<e 110'1'0'" g~edista Z~ p~'I!).I. kml.ielliiJ:n susta1'1.Cnlje[{llilcze II ned?u.1 enfh n'asp~!(~iJI.Ulfi il'lO'V~ gledl.0bio ..l10gh strpljlvo k oekati da zen dode sam. To ill pek develo a:u-aikti.. k.tv.5 I~~r. Zen lI..t\ lI.eUll1~}rikaz. sW. v u saslrt.a S[i::u'z·. P.i da (j.l H.Oiskriv.svj. ihikle. je j:iolpunJ prmrmsaj'. Hyaktljo O(l"'ovoI"I: "Jue r sl mi zavrnuo uesom l b:illoje pl'iUcl1.j csnovl.le! u Istin u ~ell"..g{\$lIJ e Ji !'OZ m·ed'itadJtl.si:o.~?:'J~I je dO"v{~iien blLldizmu sa (. stog . Sadil se $'" ijel {::ini oc1jeveu.m). nisu uspiele prolzvesti z"I. bez sal'orija l{~u)papal' hex o·illl'll'lie. illcsdp1inal'<In Hi dO~lrjmfll.ugoI'e ollH"arlili.l'e(.cil elj. 'Tekue:inOll sc odledaem pl'et".!u~] CCSii~ZamI5~[aill da di$Cip~:a zena PQdt~:l. i. 1(~ku~al]Jib ddwzivib shI3l-ji.ogm.ll1:je:r( SU dO\loIjui da p(~iiw.c.~~m U. ~.lmk1.u(}l'i se us sasttojli od proizvod. l1iiho .tl'j.~it.c]govaJ'"ll:ln) na \I'<Inj:ske i llllutcu'njepl". U saton S smtesl ili i~n.Qje prevelli~.elf1l n satol'.stV1'l.lIYlil ke]e hi sustavno otvol'ilo pm ·do prosv jenl.:r.ogfu~a!!U u covJekov«(n HUH! p~'i POSliz{uljlLl WlOl'iji't Pri] ' safOJ~*] ... bexprosvjeda.. k. {~aso.ak i.j ruuLlilickf ~!.

zhrisml!i S ]){lfill"llCf. d.auiI postigla s'voje savrsenstvo.ji spoznt~jil.denio r'. _ag!llsavanje soiortio: 1.LI.nj<l.log )!ivH.:. Si1J1'])OSirOkll pJavo p!1'ootl·'l. kao 5. S(lwl'i j~ tu 1 hI iInflmo zen.a jasnn uWlvao L'U1. ."YtJ'Iia ollknopud!·aZl.islovj. 0 nesvjesl.e:ak i pOjllnl.\'<1 sl!l)'e ~la:t.i ill:lflS B~~\ nno SilO) ·.e.iet nvnliU.eli<lpsQillll:lll! slobodu.4.e nm laJi:_.IDrvll~l t. llUi:verZU.lIti S 1])01[1.il 5v:ijellti. on le zadov.an.Il1a iii moi.Ulli.ilillkakav jest.'iJ'''im bll~li&im Skotlruna .:.praMict!·~ u Tndij:i i u dil.ekoj odre(!cnoj mi.zu. 'Civ. ~"ltik.ill zen se He slllije po.evi.W bi .iSl 00pOlpO\l'i SlViliJ'11:telja:' kad slmzlu~ J'iIZ. .i" tdi zen Ililsurv]ja sa svoJim poelem.V. [0 je IlrOll' ~li djelo SIVir'I·.ije iU kmllempblc:ije lIsmjel' ne ka lJi.. odil'e(lenog pn~1Clm' In" kaJ. lIJlJiI.InllJcV<lvrstu mcdit:tc. :i i~ koje Ie nestao . Ino2e n<l.oga t. lad 51. M02di'l1 je sl v<'ll'lltelj z~(JQ1lI. TOo s.da nlje u svojoj "'ldionic.lom. Sal'(wi l'I'i. .bicav'&o "pl'Qiz.) jc o.t.v. To jf: srunQ{lgrarueenje. karl SU'sv] olluc1 m nlulnog d.tlOJlyana bndtzmu lp ie 1'fIla In!S<1Oo {I pr'01!i2IlOSli.-s'ti II stanie savrsene p'razilli~c II l~ojoi nema m (ruga svij'esti.. ak.vodjU" svojll vlasutu saku i 4!ltim pital3 $VOp UOenMre za§lo se to ZOIve sakil. dowd I1ez~llli$Jj v og KI. Dit.7.orapo$~ojali sasor«. doli ie u mah~lymli to cesce billa dekmaa prllZninc.'lb eksrazom iii transom.Qizvjci~ban dn se IinQze dov. Zen [e od smuog poceUt.'!kate da i:e dlIy.pi..)lkv. 0:>101vlJaj'uti umpoput neil!<1 bez oblacliiil.·O -U04. l-lioyen (. ali to nije zen. uma.jll. i n~Ol.<I.!"llgiln rijecima. i10VQg I'<lZ\ml[1 koji ce ponovne $a~led.e.tleI~le1ektuaaizrn:lit [ IJolljlzC lemelj ~lovog iiVOl<l.el'lXIzna'i da zen nije sustav dJiyane 11.oJjrul.g. mera do~ do epceg menlQJuo<g preoktreia koli uniiita.z sumnje n[l:~ SVOjH 'Vl'ifednoot.Il!ltvu. IUn:!.il be. Zen . On ne (W. jet' re ona $11]110 ~iezbli! t~nir]v'. 5 Bogom u mnflliCIluml poslO.a do~i do I'lrn(tcllja. Dolt lla(iI'Qti. 5.enju zivola.clo'Vallja na~l~lo i.sM.:11:! sllll.!la 1)1'0l't1!ilnmJ!i" U dhyani nema svega toga.dcm~sld rflis:~.fa·YI1. [(ad j.m~'-iBog je iskJjuceno.l'e $['V~ri i.1 .II..00 sto se . Rat!: Z11IDlIO ra~log. U zena m. KilO takva.i oslo!bodenj'e 1101 1QiS .i:.IJohlilmvarnje n sV'og. dh:yal:i.

jecili llre:krizen.i.otkrrvene sve njegove lnine.iih nogu II 'Ii§iui i clu.llisl:u'll na Iwa.tI.ftU.nvjcibu i ))3.liJa koin.nsl veal prolzvcdori jellw1.IIom dobii'l'a. S ume prvenstveno I. 1'!'Wlb:illio j. . ili ]]jlcgO'l' S<IJl'JJskrts. Obj!il$I. zazen.ll.ckQg vjeibanja nma kruw bi ova] snzrio do stanja $a. pogiavlje lKOAN' Zen le' Jedi.~ kojem 511.e LI budi:zJinl dh. o va I'fNlk.note nnzvetl oblikolU Illiisliidzma.hl zazen je prevlad." ({1i.il:~i ] 1)0 krajnjc:m postlguneu.·o. je postavto l3ud.flLi morelnih prtlJ.• !rv(lj~t:tca zen-metoda dnhovne discipline na[sLoj{u.!. se jedinslvenost sasl'oji.zi s koa.1l<"lc"jkon1 zena dancs .l:anjesvejlh IDS 10S! .ja k.hokol kontemplacfli.je monopol zena. ZI.8. dh_yrma (kome- mplaeila) :i prajna (mndrost).'Y{uW hila jL':dnOlod njegovfl tri granedlsclpljrue silo: (moralna p!'1lvlla).icllosti. no kad se kO'l"isL] S'If.e'me]jilo upueenl u metode zn dil~:.~Ut stn je zazen.pralilicil'tu'Iog ua Dalekom 1t>l-Qli. astavtla se stol~eC1ma. od njcgoYo""' IllctQd.~iri]. U ovom slms.dhn.~ol'ili. L)()ln:'i buClisU lr'ebotIi su se ['~·Z.i rnoderni sljedheruetaena jos l1l\'ijek je se ssrego dric. Zazell.l<1ci s. pesebnu zl1laCai~~ll i II I)osl.~anastala je 11]udJji i pl.:. sto se rii'l 'pntllU. ovog cil! pogtavl.k!ekviv. treball su hili l.l1ilent. ill dh:ymw nije u pot]Ylll1c~s'li.a se cijeLitl1 (stokCll'l.nog uma i i:lJegoV1l. Z@H se u I. no on se razlikuje od svih ostalth mu oblika po sustavu po dj-$dpl.oje se uslavnom bavi tesanom kao najbitll:ij:o:m 7.

dhytUw St.ja zencm. I. pohozni nudist: sprcJni!l:te tlobl'c mudresr.J)o'Volinije s'nanje u keiem 6e se POSlUIJi1JO lzdit'i iznad LUt'.ldice ZapI~kt' i Ogl'mtice. &driRliUE! ot.(lQ u naj. v.cd korijena dhl. ie oklop ~.sli po~~i jed:IHl nag! Mav~ti v iile 110 drllge dvije.~llvletuJem se .:nosli.alj.C:Ct. ule.vj1uQ jesti l lllli.Lti.l..1:'<1 1'000.atiti I."tUl..di:\ ·~nv!).)lnjJl d.tikf. h""'(. Neki SIl hili.ja:nja i ueki SII hndi.. Nl'llZilli. ulahaY.tI'(JiOIU i.on~ t~. laik.·j du"in~ 1l1hS" doi~ i.kticil:'<lzen ill .~li' tvonuca iii peslovut ured tl'eb~I~'Llitz.fo.l'ko hi S~ urn dQV.l '~'ll'>Q~t~illU.nja.U·l11VI10 cia semleste kao stu su tt'Zi:Xi. Sloga.sc iSI}lIl'l'i]a ceHri velika zavjel."Il.. pl·a_5iu.~d~jnj" iiirOl'nW1. jet' osim koaJFvjctbe:.0 le poznetc.l1.Ii oovjekll iJ:ilO' kO~ll ~d ovili kv rnifikacl.ilu rer zen sada una svo] ylolsUH dhy(. Zen ue "sini dllJ!OIW samo] sehi svrhom.wl:lsH kao sredstve za j?Qstiz.tusu.is]Jil'e 5Vl! pl:a&I:1II 51.'l. ti.seDZuolno.mjuovog orlredencg indijslwg oblik<li Pl'em. ~w znaci petc:i..!n visoko d~ prekrije nebesko S'UXliC "h~liki]~ljusak.w. jc potpuno <l..mtuma dl~'Ym!a l)i'esta. kake j v].1 vazna stvar za .ja T'ten-tai sekte.iUla Sastrt.2.r. njegmrttdulmkOl. . 11m kako ~J~"5"['11jilll" Q" i!!ll..sJk:ovmll od vaj.i TI vee ldcil mtpl"ijed prema mrvant. ~jlUl l:. kao 51. citiranoj II Dhy(.uje ne-diel.ja ne IHoie se l"oci da je dohar s]jedbenJk S(lI:kyrunlUllEI.!LlI.".fUf. tljelo treba hH~ u laganom I Ilgodnom l)ol . rlok dhi elimoloSki U100C (LrwU veze s . Kao veda slobm.e dctalje b'le!)a k.l6u strasu i . enakav ka!lh'lVpNlkt~.eUjeu.umll:'.n~'.'('" I{oji c~tili Ono'" stto ga ll(lsi oel sirijcl"" :lUI::!zeljl1.r~'teliiilcl. (klali misti sabranans.dha.onu'oli~ II ll " b'l.'mlolocelJ na jedlln predmet m±sli.M iluJj. a ~LO se tic~ konrrole disanja. izhl)l' mlesta na lk()jflm ce prakttear dhyalw sj!cditi je jos jedn.njll ali rnvue i lISlll'<JI...~ Q.ejjl'ajl~zen l}o:.'W. On je m:sltmnjivo 11tlilllapl.L~~X""..!l.cU!ry"mm Paranvai'.§ljoili 01" "llsmjel'iH um nil.~ 1i10 111 .alosLi u Llce~iljhlln I m. 'IZilI. SIOIl:)(U Ce8 1!1<1 kOFrif. k"ft1 mj"..bjcgUVl:lli.Ot:liUI.. morallsu vis no ista drugo. sve v. prnkttelra .'1 Dai.ciL'm.gi u bili ucenicl dJI.VnO..I'Je..'ma-Pm"mm:m SystematicaUyEl_1JtJitndcd (Dh'OIl(l Paramita. $"" X" !'!~j.. iako vtsl)ku kao planine S~e6:i ccli !j~:st Cmlcmih. ve 8U\:.o gov(H'i It Dhi-snaOVt'llll dj. "1l'il~HlJ(~:1II isjoL'i!y!!~ !.cli:~l<" d~Jv(djno iutelekulnlw' lin Zlll'ljUI sve LogiC}{ zamrsencsu u pt'oii:ll!iemju budi:sltCke metaflzlke.'r:i.ip:raktik.o6'i 6esizhllVIU ncbro.ko bct. Y-:Ilal':i zOicb"zaU usn 11SI..o.ini". Z 2.ruzmisljlruJjc..p~ $Il~g~.a Muke (jj..t('le~tlJ"lJl.:lJtII'h. c'i1j prl p'I'illkti.". prakli. Cak i kad se koan sh"aU.pii:. ~~k(ll1eJL<ldJ"liil!. l. to jest.oa.. etlos'taje .!.i s ovladilvanju inlel(~k. zaU1l.Oll:loid'l jo~ nisi jJO'stigaosw. duhovna iHin<~ nee se \'I'.H_:lnei5islocc . k()t1Il.e.gc ll~ snmo jl.'<Ilnja ovlad<.yane" III ~:l'cd SI:I bili.jLl bm:lisli. dos]o ic do l"azdViI.l·IlJll.omiiiJj.~o o/.mjsk.{ll(.jnSl!jr!nje) od CI1.a.ri!:limtLihv.is!.lIj!!i.t' koje s!Uj(! csvlliki. pl"ije(nog~l U svez] s komrolom tijda i uma '0 i1i kejima se te'fnf'Jjil.1ti u svom pl"il:mlhrnom sm.je J'jMf':nja J.~ bitll.-. [e ". kad se pta· .I·!.~!'" [reba pra.ln21. Mocr.) puno Ilril I{ll p~wlle <>P. Vjewr It]leb:MuiJ. J er li eM pO~lk'i v.s[i. iu.z. Ima jo~ p1ll11O l)J:~1!Vna.neumjerenlh Sir.. I pus-jed bla2eniJl I"rljC(bIOSli: Dll.!dizU1ll. n'. MII~U.!.ieml I:)i!ca.]tlGg Prosv.Slje(lheniC'i zena I[wgu se s.'p~INumLi u 7:. {lad.'ijeme prolilZiJo.ut.lISti pod koo~. IllIdri.I1~. RlO k~.rmwj: dhyana Dltya. tao gro je v:idljlvo1z OVQg kratkog prikaga d!o/mJ.i:w<>jll". ali se U zenu dillhovlLih vjcibi.C:~jI. Na pdruj.ell'anie z@Zenaje od mUll/Ie var. Indij"i SU. He dupustirl nuslt da odluta od svog ispl'VlYnog pura.ja Ulozcje ttj.sh:ia. I.lldoll]ci" nema hili eJilj koji opceni'lo :ll. S<lVl'Sei'li um] tniei U tome.. d!_i·~....dllyana. ne Slmjie: se datl 1)l'evBe oduska spavanjin.UlistitL Dhymm dol azi .dl'zati Dh:J(llIflc stoga ZIlIlC.'elu 0 . Ali dllyana je la koja (..10Ze [e 1sPl'.i-sh. III.e!])u se ell! 'alW ill ZCIUil.· l'. l1II' k::lJi. z~vjelUi~rn s . j)osvcce1l.'~ii~c. Nadalje.i~c.QliUtdi6" sc lv~ tttcltj" .llja-a-sml1 arlhl.la nuznnnjev.kal~ob.

.g.~m.'aSl:1l:ave 5:t.{nI.Silnja.fl" ]~J·vipatl"ijudl zena dt1s~o ueitel]...lj!l._t'''~i n~llml. n!Oka~ ~e okone.~"Il.~Q'llnslallr odr""illjtl ~"(lJe Ill'.l i nepotrebmt stvi'l!r. cia ona llooUgne svoje vlasHte cilkve.vin:lluzauueI>'es.iite se prog]ii1SliJ ptlnopl'<ivnim prenostteljemzeua dnlgiJIl'[lkHk.c· mown."eu~s matel"i:j~l:bn strane zi\fola.ovjek]u ne )~M.S.-lru:II'~) izasao LZmraka i SalJlOZ<lta~lOs.el<{)vog nma ka :bLiild zena.liInij~~'.oje su se prevele sl~CI\. l\.tIDe. gil "'a popl·ijeko..vog danas Zt'll!lmo. COli.!lUli rocilir. en se ". '~:dkaJI. d. iii hm. Sl"oga.'I:>!lml.mijt' sa/'orijrt.''lfa:nJ~ elik~> Imclli:z:mabllo jG sljedece . do toga osun r1!elkim sr. /(.r'M'Ua.11<10 ~ je ko.?va smJ~r.ija. rtd.l1Cijlfi je Iiudsl5. . PJ"ilJ'iO(~ni Uelel'lllellt. M_&eguudanje u"brvuoIll nne imatraa. lakoZY~U mod'Cl'ui llUlll"edinl-!:. U no:zi.n" r"jdnrln~ I IUflCJ.o se mo.\'Ei.!. Ile'ki 1li.·lSli kao sredst 0 za otvn'I":l.2e }l!t'oiSl<ltiu b1ogl'afsltim ztlpisima I"tmijeg Imdizn"l<Jl u Kini. jednom oiivljcn. redovulka i1j :izj.1110"" o~i!.o:>lIJ)" ••. Pl"ajnali(I. se brzo ]'~IZ"'io zl'IsieniviU sve ostale ImI]j. i". a IlQLl(~lmd svakako nije.uje sretnu bHl.:~ l)IIilizn'l!l ])11 su smre k. Ollllll"f. i kad je YeJI!) (Hui.an.~ koji. <I.·n ill ~t On niknd [iiije su'p]jiv.ramiUl.jt. gil ZOVe! lO PQ:lJolitsanje i I1<11pr flak.i~l'~li.]. ~! .je svtdao i nisu Sfl rasumieh..I'oufiJ...1i.1 p. fill II C'je.1'lOlJ'.. lllCisli.s? II IGnu u ~estom slnlje¢H. Sve ovo . kad god HI1~l .f. ruikf.:! "'ubltka i t(l.1O dobrote srca k~smliliZ~I1 tz 'licit elra l\oj1 51! na hlj ~!lc. Pundarika..vIlQll1.. ozivio j (lInd. iii zazen !}I"akti.wj~~~rnIlrovraa~v~ll:r~l zen:l" [egov mWJt"lIfSIu pori\.d. JlI·epll~tefll SV'?Jmll_l:eu1.~cenik~ ~rn.I)l"ipadajll zen sektl i V'ecirm njiih $Imdrl II rUm.110" nilJc biilo lromw.o~c.zma u KinJi" filoil. .I'o.iZl'<iZ koji jie dosao II ntodu kI-..<15i:11.e se ni. i.1I Liudsko posredovenle p~Yl(Lr'ilf\llj~Jrllo je dobttak 'liri!Ci oil ku.~ primje. ll'Ie1:IKln Ijepote satoi"'. Ko-an doslovno ZllaCl.dh...). ofl.jllN~i ]z S'utri .In'ilikl.ilIj II] dva Il<lliO:II Yen. k1lO 3t. a z :I·. .l.l 7.il'rucon klneske iSlrajJl!::jje vis!'! no druge teme nad 11 I1l I~iim<l.~zl(J~a za ovo osvajanje mo'z{~se ll<:tCI 1.lI. PI". i .go~'san. {{ad je HOflhi(UHlnl.t(( Ci'V:i ii::r..I~ z<lJclovoijlli U)joUl:C i fde se vvatiti prh'odi. i kao ill..l uutijesall.I~'1jelllO sl V<Ol'et1i tasmuneot IJ1"Qiza5. ~~I to zasigurnc i 1.kl. On le rl. uistiJ:m 'Ie.O udu ill ]stinl.wilfJ j~ d.o.f' k.hlnjeena..I'ovest] eVQl~C]Jn zen $:V'ijest:iU muovima svo.. lo.mzeljeli sil... u . ~Hw aka [e u:wg..O IIlo. '<I..cu·<1.jntl1!o :je netlllpm'. "ja\' nl dokurnent" iJi -mjermb. 1'rem. Peznevnceuua l:nuUstiiik.1 ~M1~J1l'ije prfvukle pozernoet (lZhiljllih ueen ill~. pl'ilicno Ijudsl{l ad sh·. l:ini.0.ll1Q 11:illl'tsk..n (lUP:I'uUlll 11<I. no vje.d:i c.Qrske '.(I«')'.j[h i'nanj£: Ilmlarenil'l ueenika.<ld.(mnn d.~eL'1 .~ ~JOiIi!a velili poUcaj kil1eskil:n bucliSl:i~lIUI! za int"':Jeklmdno ovlaciavwlje rekstovlma P.'il!i1I PI:·~·?(hHI nadarenost :rnje !:lila tako velika kao niegova. Danas Qznacava rl~Jl.m. U po6etku. lUI.u zgodu drevueg m'ite.civnll Dosad je dIlY(!IIa.~CiI·lii" P'051·ooovanje je ponekad lid pon~oCil. !'~ijl(lprevedene na kineski.fl.w. Pit. kao nekakvu vrstu kJ'h'. !'aZ'"(IYOI' ucildja i.nrn"Rvno.lsiro.arum.na tvorc\. Um m~le sazrllevatl sam po sebi knl! Ill' pl:epusb'l1J"n"odi.vrli 51antI" .~ l~Cit.:idiimo_ ~ zrmk~:e drujnjeg poholj.l. se dOl IUiDn je GV:i11 dana bolje no mad pri]e.oti upLitall 11dobl. .J.el~a slo jc mrslio 1J<lsvnju l(w..n 'IllWl Imdi. g:l~di:lli. . BilQlje to.IJ.pad~l!J(' "0:11 l'I-"~ir". 8ft ZOVCl1lli() hod [...utl.eLuim sl.~s. sUcan nacinje nVQ(lHllje sustava IWlUW. fin! se da je: snstav vrt(l H~~koulrnmtl..LiJ.ak.] na upre .Hj(·'m 1"ill~ djuasilij.O niie lU"lIjnje b~m'. KtllIl<u·aji.o:lll~knl'kakvtm ga danas smatromo. NI.dttidrllll\ju zaxeuo kaQ sredsrva za (I'l'lmlMl[1I1je koanon« Ie ua ta] nai...[tt~ .nacm zn etv ar <Inje :~U ]n·isil~av cak an]e 11. prva je u oku.edi. .m ~ud.lt ! um] etna.i ••• aim :t. .u. Dnboke metafizi1!k!! I rusli sOld.~e.el'llIle $": 112 .I·.~ lu~o d 5redstvQ lilllJA.c:llstvo.z:aul'lu. tiln.ld n hi dosLi.rxm j zaun dI'ug. I u um zen l[oellLka ake ova] mjt" tern lino uvjdhnu u $U &I!:.Jj\'u iIi pilal'lje kojl' postavljil ..l'ii111leII ovim svetun lc.~ .je i pobolj~an)~.alt)l~ga nisu b~.jjkvog k.IIP ?:kOitl zena. Nar<J.1". one isla 1I~~~a§nobl~~ ze:lls~JL.llilll<JilYnll hJ.tO Ibullamsak(l.!wje govore 0 .zemo zaJd. .c.f(mi:.ksIQ..~ U1vijcl{ "I~kati. ga)e potaJkao da sl11~sh rlt:.i1'UpO~liz.Jl)·!!l ~ell tstevremene i po.l.(l'vjCl·I]Jk~.i'ilelj i.§!.'>t! kO.o:~np. svoje prste. pi! 1J1v~el·?joILI10 stoe '" PI'Q]~US:lm pI"ilil~u Ull till je pruziti.1~~ Co" i.C:1!j l".cajem. I>mljz.~"lJ poslupciJrna.. .'] 1tg:la.Th::iUltno u Kini nema liludi3tickiJI samostana s koj:i [Ie . :0111"'<1\.A 7. Jedan od nekoliko r.

)lo U WIlli I"OOO'Vllikfl MYO<l j njiulB fr~ nje. lEl~ot'eti. ii.1" OIl?'.ul LI posU<I"'.r t~ ..·hll do~io le na kl'aju ul:J'i!.do Iljeeovm r..ll$_l~ i.utl . k!lO Myo •. lllil~11 0"-011'1 p..estog 1)!I..i~ctkn it la.1·U1aciji'~[lal.je'.tlz..' 'k "" .I~.e'drums pOrl'lnic IICe'Vise no !jIo Y uce:ilikul i.7. kad se '!.)WI izj..'lI'vi ko. Zahtjcv Zoa mpl'vobitimn lleem" bio [e posljeclilje l'lUZ!tO'oko.r". .ijo(~!1Jell<1 otv. aravno.znac(lil~:t tn()d. 7. vrhunae svego:l ~to.jim vlasl.ml ~):!·!Vllelll. 51i'CllO ne l':IIO.iI ciJij~nicuii logWm nemoliclloSl...o 5J~I<ln.'<.0'" .a.oen<1 k.~" Iko Sl tl I Ilk .1! II J7 S1l'og oL\I<IlI'~nj'l prerrm isUni zena.CC zhog \1I1.imil /i(.i do njcnp.dl j.m .lja."i~a. '?Ii nrl~vol"i. Zal. ~a "ri.iz c~Vf ·!.slo¥ lmau Cilk nesro sll&.) . ~.J.io Abraham? Nllkon osobr.emo~ zentl . mjeslo no!'poC'!!l. i ]JOkuso1:i. f.aJI'<l urn kalsum zeil". Tko si Ii prij no sto se l"od.ne dode do rnb« mentalae pr(lv. obl.r.e.eSil.·pl'i.lztlj:e' u. U(. ~.n6~J·lje i Myoov se um smjesta otvorto i S[lO(l.jeme T.lad je slIstavk(:uu. ]ja. 011 ie bio.111vlastilOiia lI.~~ ~~~I.to " modn ll.. hio i . PH~ilje je same ua IlOVl'8ll'U. dOc.e. ustvart jet o .L~I.:.nulm.e mu ne preosta]e 1l.~dili.I]. t'llI'jCUI". nacin K.l SkOl'?I~"O~ j on je po.:1 6e duve_.1 se Ulzdligao $vo..i.staotv..e.".11.av.upilanja (I "pl"'!lohitI1QID lieu" postavt pred rooo'Vnika pa·!pl. .2 !a~o!U'I HIJe uuao slmlsku iUI.1na 110.l~:r:tiji:m s I Il1t~evIl. . Me iSflO 1101 n s.an'1a.ati zl1~dmv!. hi10 Ie . .sH. nije nuzno taka te da f1i~ov dot<. [~e(]o'l'IILk fie l811kao u veclno2~ l~ seln iiu'llnti ncltop"iii 110 ISkN!1l0 IIPLI110moguClloJ. OJ~ ~~ s~~n 118<1['111'510'. mn sc poli.\c''l!Illii diani Zeml su bil.j.tllo JjC!~pl"ije t'l'Og rodenJll.njell~ se prnvilno kOl'iSli.adovollijavajuCl ullieN.~el'U. Narnjera kaau je f1<1tjcl"ati IIceni[m da Z<lll.le gdj.'l lI~I~e:I'J nne pomOilgao onakn [uc. 0. ~UJ:li SLV.h:st _~(lobaduQ pt'edilvanjOl 0 mlJJ'edeniim predme. ~lO-. Oya~ nedioslalak ~uekoCeu.!·anijitIn danlma. a/willi dje. JH>vrh toga.og prv(lb:i!nog. 011<1>iilJluno nestala J IZ ~lratenlala IFI. No.!H jilS'lVlI.1..~~asl 'I'm'.rtQl'OH1C kad .ovog ulnrlarnieg djekll'imf<l onda ue 11102 hitl h.'mjll uma S!USill... . kaQ "f.1jeoyog posljemljeg.I·i]l IliU eme Roo [e redQ'!{n:ik ~tIyo C\I~Q 0\'0 pitanje. I~tiiml. ozuacavu I.r]o ~~I:I<I prilirvacao' kao obicllI. ruzrada tl:Mla do k:rnja.ou·.~ Chi.~.l. LJ POCeU~'l! vise ill mooie m. zen nc~~eJ.1·vobitcrUlilI cO\ljekl.U'ruOlcke zlvotnosn kno ~lO hi u'eibuo ~lU. alia se obiclW po-slavlja s namjercm hudenja ll. .ie koriS'lf:nje komm.i). I!l{{jd~voj urn n po~i.'ctlCl.iSla drQlgo do sko ·'illi. akcn sto ie to shvatio.. Za§to ". 1·~l'I.lnm.l.. D 'I.Jg" ier sustav koonrl.i!lko Sl)Zi".enl! zm.lzlog ZMto j' II tlm ranim danlill'! ~ I~~Je~l.i... ~arw :s~abIJellJ<l I oS'ililnosli.volno'" ul~m'i~ia iLtOel.nl.eniik tudu morn nasltwiU s tim ]Spmv"lcki:1lI n<lsluP'C'~I'do!.~kole ij~ I1IQj~pi"vobi. t. ucenik moie me(Jiti]'ali nad samom izjav(lfu. U uiodernnn dl.j"I.ol:n"1J£Zbu. . ' " 'CC 5\'0'.la doot.r.I&koglsktr'lva. lo. ~'II0 j'edo~od pnih Jwemo. ~ ·Qra S OVOflH1801Jl0l1.mg dill~tjj~ .pI'. koje se dain clrnmsilJihr w:':enicana..:slmstva.. p'1U1{)]n cvatu Sal(l~"i:ja .. aako l". najsm.. pitanje Seslog p. OPoka~1 I1U to 'It "eO I IJI'ozl'jel 6cs Z!WoneUm zene. ~z ovog se Vlc]l.'I' um Ilil. M}'o (Miug) Ulli!uo !.Ii~~ k~o stu IZ]I!Wa Sestog 1l0lU"li._ .ehaniiCi{o.'lr3.Pah·ij.1trija.oi.'llje.a se I)V«..:I.n].vtlcki stay.lJIIii.l!ji naC:in gl(~da!i1ia 11<1tV~l'I'i nije uviji6k s !lio tspravan l od poronei IDjegO\fOfl~ duhovuom blago' slmljU.O:][ko (Ilia uopee l)OSlojl..~.\I'a IIlI t rJ.se ne postupn na 1·Ii. du. lmao je II iI.~~l.. se c1ogaiT.j[e bio i'(}vjek kOj. K~J [e l'sdorvuik.r.hlj .io [e lz "ledi11(} ao zrela voekn koju treba some l'll.1]1IJ (CS bolje ·'·.ik.i ..'aVll!ika ltoji. .eee sto .kom SimI'!' dil'l{lsti.1U'ha zalllIJcv a.mjetio da j Myoo.le. uma kako hl '~Ti(lio da 0'110 :sW ~e .f~i.mli :. If].ti. hio hi blago.!.go!.Ic ll':[IjJ dil pnlz.groullici mraku.ZlllC taj iSpiti.bio djel<Jil~! bl!.~~jl:~~~I.1. 1L~~.:"dQ. clia k protresu <hi bt jJ!iliI.lIll~rnjeg poHC':lja I rrnZde nije mozac .11 da lIe ld!~ 1L1. dobra ]_ ~11I.. . ISllustou.'nidodir uc'ih~II've ruke.i za.lIru:.d~ potpnmog.ilki.l'aik UIbId.)iOJ<lt.tali!'! sml.-:. )Jl':lbcbno.11.Ql:1il seknrlsti Imo pOCetu! sto 17 •• .tm zen ii>kuSIVa. Ovo je j'. [lje' rtv um [c s.'lil1.. 114 'liS .111 mu kake .•' 0"1" eU)v11II.o pl'mvaIU:ii i 1.<.okollo i skupl. ncmaprethoduog zen m:1I.10 il . il:i mt~I'I~"i<.'l"elanje ·pasHZ'.l·. Njcgo!l UiB znhtljevao je SilIll':lO km::m.IHl.l.kao .~IO zen. vecje Ine'illalno bio spreman proaretl j'Sl1rm.I'~~~.go I o:zbil~r)o.to'" hlis"'''''' ·•·u...lik. ono zlMmjle koj mn je 1!"~b.!l..sto danas dQl<tzi.jcki I'el'eno r •• {fa se s klWnom ".e!]a sama sebi.celliko..~hu'a:zO'l'~I~'lju '!:Iciaio je zen ucilelja ti:rm~n.:~.tinll.bism. Lon P0h'\f!hfIU Z<l dozr!:!-evanjle Zlm i.S1UPl10 poeeo p~kazfV. :ISC no sto je I dQb~'o za n.'a'!l"ih mogll!JlW Ill? JJ pO~. v[d~l~ja "njego~.istine" ld!. K.la\'.Lk.J'i.

l koji je g.'0 malo "s:u. 011 le biQ ~. ]Ii logickom temelju. l1:egov'Oi"jm 0 objekl:ivnom Ul ./oM'eci. a time i unjihovu phtkosl.! uma.r zVl(k ne !Doze do~ O~~I aamo j!edneruke. 10.P~~I:!"~IC]e sl.t] i razje~U:J(!11.s.I) lem_djnom 11I. sac! znOl. "0 objcktivnom sirnboiu.zahjev Hekuina :sv(ljim m:en1lchrm. (}.. znaoenje "cempresa" 6e se ot'krm i bez [jalil~ieg Pl'OlliUvanja hil eet.(ll1lkoas« bio je 0 "lieu".ruje kad cUaJ! minI'! (I dIan I L! 10m emislu l'ikll~ktl. ShV<1c.trijrn.Iu..a(1 ~1tnrujZ<l. neli.! uvj._lliillli'1l I SeSh ptI. ~IO. "oonp:res" p-otputlO gilifli. i lada zen udalien Iri tisuce miJja ad vas..a!rJ:locjg~a_ koja sluzi l. neslo' slo u!ljeee na osjet sll.z"tWionovt poredOllk shrllrf Ita da !el'~ellu..Im le 1n~z:mldno~opal1 u relattvnost st\'ai'i.i 0 "zvuku~.'(U"anja. l svc slo izluzi iz njegoviul ustaie i~java kcja uastaje iz njr~ovG'" duhovnog jskuslV'l . .!:ofijom" en ~ma svo]e vlastite J·azloge za sameZ stOjlllosl i tu se ··Iuj. poslov~~o.d') na km~l<ldice. iedn~~o kao'!Q oovj({kQII'o prvobituo !lee gleda cit.o izgl'a(Jf)OQ na rakezV~U1ioln.1'l10z. 11 Joshuev Cern))1' S .dj o J z~'1<1~m)~1i Bo:dlJli~J1<I!'!Vl~JQg dolaska mt Istok (sL!) je.!.m OV() se takoder daje J!inc~lliilm kao Alls~. lim nije slobodaneutt .'Wl~ ko}! lJi:Qizvod. :Koml treba !ljeg. uvje:riti da ie cal.~ellISkllSI\lIL OclaU.sladju najviiiieg [H1Cel<lkJi'IOZ :kQ~~se moze prepozn . irrlil~uzadflliil( olvoriH Uijnu ~d_"'JUnrn~ "'d]c poklolUCi mogu na6i pohrruljeiJUI nebrojena btlli?1l:. >':11.<1 zavjese kolu nlste lIspjeli odgmmi. 0' neCe111U IUo S(~gleda.. a 1l?'11el .lstv. slY:'(lz na skrnz.a'.lO. [(<lO~t(l zen uC:ilel. Hakum je obif_<lV<liO po1k:~~iH svoju jed!'"!!.obn.ji k~J1. ~I'C'!lho. Osjet sluha iii viJI<l1nema mkakve veze S<I SII§ti:~lSkimz~ia~enjenl kaana.[! >"enne sl~1ijelwbrlitali s fiJOi. d. i cut cete duh Joshua kako vam se smije t.o-vollOo )C:' -Gel'itpl'cs U c]'I'IYI·IStu.llal'l:an u uioi.a~o .u.ajpi'ividno v .u.t. ~a~~lJ.. za ove se I~omu:ne mute reei da su sasvlm hesrmsleni.0a.i.emo po'klllnU M'azm'i..s~im<l $.11. II ~aj~il'e~]JJ i 1]. Jwtm )e $. en je ogranic.~ jetlila rub."'eCeredovui.IU.ovElli u ennn skrovnun kutovana uma do kOjim lie lnO~J~ n.at~1 'rt1:njn budlzma.l nue blo f:ilQzof." ako teJimo.kOl'ije:!lu' . Hal(uin.l. illikad mu v IlC dol':w vdj-me do lmalo zad~)Vo'ljuo sngl..akV<li lo~i.I iiitill kako bi se um oilvorio zn v]~wt~le "Koje je onda.skl. Stoza estm 0'\. poft m'oZemo za'mismt (IIIsmo konaeno rije:.vuk ]edne nme kao clnJeflka stitt': do najvisih n(~b(~s.1m ie. JQ:.a btilClizm'l?" ·Ceulprcs u d vorlstu '" P0tllOVO mlgocvQr"i Ioshu lW'(J'IL.l!'I'!l~ 7:!!tl<l a5. ~aj:wimjcr.1~elogi'cal1 .1'ha.k.]~~:t. od"".njpopuJm:rljjml1 smislu rljl~Ci._e. znm1:llvenom. ddjeti kao koniknlml manifc.1 v rat a ~~ZIP~'~1 koj~ .ie na Mjesee.yl'hll.zmom".as)c~) nase svakodnevno i. rnts a o i svljet." upita l'e(Jovnik POlIO" 0.iikmJ dop!'i1 U n:ik. Hili ~e !{lj Il'le·tarizic!d slmeljzam uopee prisutan .Ien uNlelj.o da spozna[.dVO~I1~!: osjeta. T"mdjl1o nlsell!e je nlL~:rJ'I. jeg()'''~1je nrunjien~ ~mtet~u'all ili Itransce1'!du'ali . g(~d izraz Upcl'trijebiJ:i .koji. ~teml':li[[o naGeI. caki s ~led~U!L zdravog razuma.ili problem. lit £..10 slIbj. ~.!i.11'r-Obi-CllO se ZV 1I1i.. takea razmatranla una mjesl{l. No zen u5Hciji te Y<!!S.eJ"(~1l1 da. Dolt se um ne o$:loboeJj svoJili (.1 ruku i z. • i.jel"_ Kad su Joshua pil.p!l.a kno ~.1IhHjel'mi od llCel1:i1~~ d!a. to l'az:motrUi. mezino l:lwCeluje preko Janca idej. jedan prim.ijet.rnije izgubiH iz vIda." simllO.. r Cem}1l'cs te z. znacai. st~ r pxanje .·CS· i nema Ve7Je'S pant wftlOm iii neklm drugim "i.i:aikni.le sve" ~Ne. t.sbellO!]] Josnucvorn oblil.O' bi se j?'.IlCclu Im(l.zum). pa l'!llkom u ruet.ed~1citav sv..· "Govori~.Jjuc il1:lJjnesl'/. Take dl~g() doll.al"u"'~lek "Ce!tlpl.ovdj~'. . cl:lj ~l nien zv 1.•"1ol!f'I)l"irod.pokaztI.M'olli'!i'n()tll~ 5{! M~v~ s~nll\.l. Kad U:!lI sazr] dovoljuo da se ugodl 'ol:llik~l.l"al:utllo g01.UmJe.t(J! noee SlllJltral i da Hakmnov a [edna I" LIlt" shnbolisira nnrverzurn ili hez~lVJe:toyal1osl.vmnil]01l do :snrnog "'raja vrernena H.'h stoje nu isto] rru:iIli s D1I s]Jon~e]j]jffin.')J kucaOje na u Inz n .cu niltatlne .t1Jjelk:liviznliCI"" usrvarl u zent! nema ]~jik'Q I"twill dvomostt k.ekt :i objekt. AkQ je to tntelektualna ili pojmovua Ivnlnja...lllje koaiu» 11<1 lntelektuslni nacu] laj ~Ill~(~ zen. ist.ok je p~sJJed1nj.mcdutbn. 1.o~ oj lllSt]'lllnenlailli l<lJI:Ie.c1ol'mjidublj~~g paMa. Ni IJOc]kojinl okolno. ieU II .l:j pa:u-tdsLi..eni.

ail! sve moguc e ceste prerna ]'o('i. Zen Je dllkl(~. ltho C'uje.sv.qjl mnog:lIc:u)e "'ovjelm ~lnJ.nsm se <:ij.stoj<U'nje ne.'. (jdlllci'V~i oif.e svtiesti.1I1l1. jel" sva Ilol'lii"Llcja svijeslikoj.. 'ebi ilii.~vo_fedos-jeUjivosti.WLUg!J~k~i'!J.ipalI t'! ma J:1IiktLkvih '''s.ID..i ovul uistlnn OoCI"ol'orio sa "Ce:!'!'tprcs" lUllJilt. najdlilb]ja.e POll'li~:I.i! 0' 6emll{'esu nlir.d.sccndil·a.oiiio sVQja vtdcnja u 1'.na/w:.lI pri['I(J I) ~empx'esu. P'C1prvt puta znw:.IJ IMsem lIJIlU !)OSloje . horln [e cellicni zld ua !pUh~ knjt priieti svakom il!h.\Hlovog potpuneg nJ:zlU.aj.'V11 mi shvatuno lIu • . po[jcu'n.ii:. I.. ne-sebi. Tako:-t:'I.e sunune i nj.eIa vrilem ' c:iui I<lkQ zagonetuom.l.i~C'I. JllL1!<!!i JU-]11t!lJl"_!l~g .. zen niUw.Islvud.---. lUI koji O'Vjek. Sve rijel~e $i·'·I.vom ~e Intele- klU~J~'om dOln[!Ujaloscu ovo Iasno poricanjc ne nmz.anje zen lsknstva.1l. tvoia c...i. SoU izO'J: !)!'ug.mllu zen znaju da je ovo jasno P{lJ'.osjet.s:piMv<lt:i etsua goyorefi: "No.lk(:l. ollC:clliito lilkv£ da zatvar.:lekl:Lt1ttnom napol'u .'ucj<.I'O:f[Il11 !en'a i'tl. -It snislim cl~l je pl'o~jeC!lom cit.1oQj T JC KakII.<Ju. !lema Ifistiil "]za"." Kal:.zll" ki.U:i.QIl.I'll:ljeviill~j. stoga. ~osl~uov uoemk una 6) zna ~f'Jl. [z.e sumnje.jlava! 0.) su nam poanata su obleno puna O'ln pojmovue svjetiJ:n:c.' aMe !l:i'I1.io to i' obno'l"'.~ .aci rU!lWZllje ua PQ.Z<lbl'i~)ul i 1 uxnemiren. s n zl:lajit~ci kako pr« ~'i kreza zid !toji se "'~'Ilt PQlprmo neprobojan.("kool!<l PQstaje jas!. to znao.lU j~laE m unra {allO ust:vHl'i 11Cpostlllji pocirllcje odvojeno od nase s¥akodlleVI'i. 5 i(l)(U£i A~() gcvornne 1.nl~ilcI i7. Roan nij IU1S<!lg ~d~nJNOl"aZ.'IIi!!? Ovariil ..9: . moze se Slllllt!' .i dobro ce1i ucinlH ako ga Pl':sirule~ ~ako (iotcjenjiv<lh. da I?l'od·.icllnje komlcni. izravno i (J'tVOI'CflO.Ji:z.jec "i. Ilstupall. Oko vidi. elm:i ~~okl !I·fa. Hi.ucilelj nil·e mkad 110l"t!'k.IObiCa.1I0.. Oznmciti ill Rpod.v[jeu na Ulj naNn .i~esl'" :lih ·n. No.Lm jez:ikonl.klijevanja odgOVOlvi: "Moj nciUelj ~11]._lkogm~]1IoistlIIJacJ1og podl.r) IJu1a izl. jc se !'ijes.1i.Z.l tWilInQg t~ce~a pltah su nakon snmt t? III "nail U u!'lsoj sviJesli. L'm je iedi~!anedjeljli.ftu't. 11.lti nazlva srm-:'. pa kako IIi Ito enda po.jllvio. Stnga piralae nllslmrio i... tadn znali~to f~ Joshu i.eovi'ek<l.U da u koani p()~tigli olovmu c.'lula:mj<llioljfll.ts kao da je mars tvolih ]Ilisli odjr(hlOIl1 zeustavljen.~l~rIvenamiesra koj:jl.ollcali s[tIl.uje 1m 1:'I. dokez 'Tel...gljIlIciflo"~~ C1vo. On ima It]''f(jnje odredeni cil~. AJi.'l1() i to ~l"lsti lilitlCill.. i'jspod" 11.'li isprut~ je{~nnruku.tllje do :. Ul. Os]ec.lld"~'. Njegovo pdnule )epOSlllLvljeno da hi so . kQ.q.. jeled hlad"n 1 smrzuul.acij\l. hez Sm!!:llje.0j]]1)'[1 Pl"ic.mje "Koje je temehno na&:IQ blldi~!1]1ii"~Uc:enik hez o.ilja kot'" p iP~'edsl<nrljQfll. Kad Joshu ki1i:e ·oem})I'eS u dvori~tll" ill bel HaktW.l"Oz.bi&m.o~ij nQj.e.1111...kS-evidjeU zen pl'eds!a.e !C.'d:igaciji. swnllj~.I'ozt:1': stv~l'n!) dje'lQv.vll cje:til1<t i ne 1l100':e~e l~as:tr"aU na KOm.. Karl se cl'O[~Edo le toe:k. prtlicne nernilcsrdan p:~'e!l1aonlm ]k_g'iU6t1Tbna 1>.dulul svog IIcit elja. ~nt~l.jepc ldioc je llstV<D'llSl.l00jpr:iikl<1drlldji iZl"az koji tLk. zen JlslihoJog l)()llrilJ. ali am knQ cjellita J)Q!Stiies(lw-ri. Inllimyanll panteiiZI1ii'fI. ne llH~ie l~ci bez OVQ·" isJrustv a.e[lo devedenje do lu'ajnjih granjca._k.gl'eiitlQ.e:(~?-" etsu [e tv r dio: B~.rntdju 1a.ti se jcdnoSl?"110 ~'l. kao !ltD smo v'icljdi.1[ll.).lito si nekolik. [{ud stigue do 'ioQg vrnuoca.!lels[h'lbi (Chueh T'iel':i-lZLi) iljegovog uciJleljill Ie I. ~djel(l kakvu :spo:waju OVl~] JOSI:lU. Svukn sumnla lli jjoteSkoc. zena nasem l]l)b~6a.Ii. su.liI:iventh bllQv~ mua" lll bik istlne zena li. kO)1 poz.j'i:. Njc. QJ}jel11u gO'V(II'iITIO jer nam je li.:(l@'U:~a j.to Sl~ je t~ 1.ijela osobnost.[Jesll· )C po. )el' su Iwi.Il'l. 0 ovom • Hi onome. baca se I!e'J.skog"]eili!H.j. mish -0 . l1iikak..~!a· v'rfi.:Q."IUsa snmom CiJije~llcolll.lla a.-ltarr koas« slorm sve prepreke do kl~~jnje T "Il}e. a.[:r noj na ]ogfckom len1(~lf~1 1ll00.isc n . ~lo Sf! 'nehnh. QVo ~V] T tVJ'de:. sj"w'llo Ce'.fl .iIn:la~~vll~ i~gradlene S'Vijcsli.i{'Jlom IUlcmU govora. l:lemalogVkog Il<lfu!:i~l s-..'QUi nepOz.ja'l'io.tkUAeitsu-sbja . .'101 sam j . Nalwn ..n.. glctlc nie se rastapa sHjedimo ]i prirndnl 'tok iclei.tlo nuzno Ztl :sazJ'ijev. <I 10 sUzl.a ona] l"'?ji j. Oklijcvas.va smjd. 0'1'0 b<lGal'lje tvog gel()vilQg_ .m:je_sr. tl i::elicni zid k.iti.. z<lgj)ilelika niti duhovlta (H"imjiedbil.o.. .ltZgI)V(l~'U 5 nciteljern.ujf: __. "" da bi.en~.gov zen bio je izYan sViI..2' se priCi k.ij To je hilo lsravno Pt'ot~l1"]ecle CUl]lltll'l.jlhoyo bOnl"]~W.1I'IIO uti eu U ocean. sto [e apsoln!. prlroda.J:I(:IJn~ 'Je U·~'I.javiizgr'-'I. nje'l'lIu racionalnost.wl<t pOOt'ucj~~ tUna."var'1J]jil.UlSkl ])I'lceilak uprou ~'Ilvnnjuzenn.Ji{]e.~eiJ.

To znai':i.np. u punoj djelillnostii.lfI.~ .\lot!!I11]e.j sustav \I'(\CinOl'liimmjeln'l tvorevina i da skrivn "t.id.in i s mked. Lajest.austvo.like Zilll'lik .!Ll\.lllisljenju $W.l11 potoue u trans.llSp!to.. SaleN se I)osli~.islollJ obliku.to jest.Innl. mom I.. zen iskllslvQ !.(~tprnksom Ciste Zemlje kQj. kO(1u "jczbll J ' sustav po:>lllvljen IUlodil'cdeni nll{.rno doei. jedua od u. sreee iJIi spm'amcnoj pru'l()di :iskUSl"va.jet:j ill. lJor:lll.. Stnlmt pdsllh':lost koan« II uasem m~uIm_!!jem vi.le posno zena. n:]o.g.1pku ebuke. mogU rnisJ:iti . onog 81:0 saut gore naveo <I. To j~.!O 0 ~Ioupotl'ehi kaana. kM lila 'lDiineJIJ. Zen JoIU.l"ode /.. no. upiavo je ksuus taj 120 t2.lune Buddhe_ .o S-C ona ()hitno shvaea ~P'l"akllcil·!l.ruill_ 'U Kinl iz kojc [e zen potekao.bog koj~ Ie ostalih lwji C (10 t.k.lazi svoje pravovjei'ne PI'f(lS. Zen tlri]epOpi~l 0010011Qb'Hka l11llsticizlUIi pOlpuno pl"'epUSlen birovilosti.l ne postane vj:ei.dtie L1!(I~epostatl PQP~iblI'I:l~.i. lolilw je pro:l.!Ijadeveo ju je genii Hakuma 0685-1768. sro CUV~I.!i[cm. Lanac predaje vtse ne pos. Kom~o se zen r<tlJikujie od "'11lediladie~on1lko k.!jveGlh zlmttljkI zena . no do njeno!!i k. 'Vidjeti da &C:! zen iskustvo IIlo2e ·llosliCi pmhq:gavru:ljcl':t] mh"edenom Po.. Za one kO}i ga pJ"orniiilij:I"IlO' '1)1:0'lode pod \I odstvom st v 111'110s l. u puku kO!ltl. razlog 7.ll.luim. no njil.lacijl.ie po.~ priziv'.gnce j stanje saJ'ol"ija ce sj"u. prakticu'llllje Z(lZena.) k.. a da s ne ucillbi. o<:llrzal. ko. NcnHI s\.[Lc[ja~ na pocela je II doba Pet l1il'nastija . usred te djel.cpil' daje c~~eprki1!.(lu Ie tll. dUU iivljenja.oji je fivio u1Iblu!1!j.ot S-'!o da se "'OVOI'i.~.lw<l eri. M.r·ucllo:g IIcilelja.]uQdl'2av a HaSum slalno zapo:.·mu zen ~(j~ miiek VlullJ an ~ ]ocSuvijd\:.". [~o je zenu ~vojstvel1O Mlli2:emo.t·.U1ja kOalta v.Iap.!. Si:stenr:mliz.tll:'<l11je ni. S ]·t1zlogom se mOlie vj~l"ovaU da je '10 ".Za\iSta"ljauje t .i(Il'lllje .1. ediino je II .Q'IIQn!..enim ~i.. (Ill.I!IY lI:o. .00IL3. ota i ll:!egovo lwom.ljem. daMe.VlIikc.ha da za smil"enje. u desetom sloUecu .l .I~lI'i'a rI~bjU ~l..j ~<lt~a. 510 se Hce l)ri. n.!Zallm liZ.loji.1aako ga se protY iluo korisu. (Ial!lle.a-it lie postoji ~I svom c."clig:i:ja II 01WU·tsmlsln u kojem I su to Snln blldiz<lJn :iU !t[·i\e.utl19Sti. sad mozemo ~i(Jl!ev. a lie njenim pol:i.bog snstava pouovl'mg o:livljav. Sistematizacijll/warm je.ne PI-otjcCe iivot ZeJ.. Zrnfld.sIdV''ililje:m.

nj." u S~IO~.. DiL bl smo OSlali!~tpnlla ~(lsIJe(fIU.ekzna §to [e :ltap.jedlleli1i.1)QlrcbnQ je 1Il"cok.i ~. medu samn» .n~je I1IJ(.~!<.i'll zena.'j'" Hi od to fa. kojc hi trebatc pafljivQ PI~UCdl.ifi mauje.sto~e stap pradmetcm velike rusprave medn l·ec1o"'IlICIm~..[VllO~.. korlstan znek njegovo" .' Z\i'uk. no bi ga mo.zen sve v:i~e luila. l'ac:[onaIIl.b ked sl. ]))'1.l~ci ~ilI se i'l:I~j! 0 [ednom ad THljpoznaUjlh prcdmeta.iCll i pokazuju li ua istu isliull" Hi se preuve !edru dmg:in:na ne samo -I'i. Pl'ogJ<lSaVl)il1ja Sfit:iIOg sebe.ltlJko. j·e~· Dzrazi !lllSHIY. karl se Zen po. nevtn kadk!lz~: sl VO. su oul n ~fnicil'[lJ1i II cudu sto UlldjnciH tz svih W} beskrajllil-! i bm~!'l.lr(tizacija" se ne ciini SlSll"ul.. se da jie ove jedno. po1~~':l.ru.Pl'l. se za. !ii.llsje pi'il)[!IdajLI povg"srrlg zelia.'.".ije hi. Uslvart. nllko nece btU nveden 1.. sllii:l. l1'irnyo.kolij. glede apR.p koji jl danns daalma bte samo stall za puiovonja. V]dlln saku".uri1?" s! Knsnl]e.tlosi ~tki i OSllOVC.. 0[1 je POilU! bljeslt. uvsi oQ OV(. dT'ugi zen ucit ']j. .ani. se: "IR~I{)g !~!og~I'V!I(le:selo. .lekla 1('1Q slo ti.i}!telektti.. R '\ . g<lzinl preko poto~a pil'i'lko pl.elj. .. sklonest V~diiiv].jsJi. .cd~ ~TI1Sa. in l() II bill l"ek. brQkr~ra i pl'e~letlfiti ga s d!"lIge strane gdje j.linle.'-i ne ldild !wji j 1)I'ili&Lo SlU'i~{\1 je. SI.tlt~~la. '. d~:l11iO It"!lko se knlleski. Jedan stekao redovnik lstupi i upilu: I'KOjll SI vr llnu pre- uz~emll·lIlI1~.zll!mjeii zen . 1. OV(~ prcokretanje rcdesl iec'ltl je vehlf.a ·Ci:!.ljaj.?'kast~cnll j}rimjedbu tako dill. 1U110 sta" lepeza il.'>!eJl1ult.:1 munje II .alIH1..'1okei.tnva .."1.]SC'lplll:lUI.g fllllm·aeLafi~jkOijj je u dt·eVl1UIl.Hl.to biU.001) (iel potPW1:o.nc!tl:. . 01 iei ce u pakae r .. zatsta.z.i.'t\o 111'O})OvIJEld: ~(>.?" ~iIIJes.l" kad je usl'\I."'.wa sn.. :penjinllju ze~'1 bL trebno oSUtH :icdnQslavnQ apsoJ'r!~lW ~~kll_S t~(I. 7""<1 !ito [e (.g uniSlen:flI. jer je puna prohu"'jecj<1:. Ch~ ~.51a p" pov. velikl zen ucitcl] it 'J"rung odiinQS!ije. IvrdiS.~.!"er:LUli.de s pr-opovjedaoulce j.iimo same kud rlocl~rno do y"Jegove prakti!)ne ili l.r1 pos!lupaju ~·t1Z!li 1!.a_ .~jobilS<LlO mlS! dugac]ti 5til.mt.koma(] tog' lazan I~Oslal.. Roli.-i.jasno POI. StQga..OSil.m .oS [~iillJ.ljfl'l' a.sto lett s.ecinim pogledom mezenio sagl~-d!nl sv II sloze. . .l ni vremena u l~ojem bi.ucI se na ]lieg.nz<ii skoli I~oja kOI"isli sustav 1"(J'(m.. .stu. m bolje.."OI:mr~"'I~tllna.locllo.ve ie~ vise .. k(lm'Il]J. kaJ:r.Jeni-ca je da zen ne tu'ba "Icda)ti :9 ~]jego\'f: PiWI·SII. same ~ulm tme.toji veLil.a l)otreba u zenu.o v.I? slQ se l1ce ziv.~'l."'no kilo .. sam nR. o~o le.... Kao slQ je vee l'eCC110.ujesknp:ini kako 'bi oslil. Naveillmo primjer []tl.\ I k I' l .. 0 SUSWvu govOi·.."ce.jJisanQjc IiSl'VUl·~ 5<l1110 USII~.1 na planine iligaZenju preko petoka. 0 mugu bez n~e.l~itC:Iji. • r Va".0' kaanu. to sto ie 0"·0 djdo rn1l.I)[lk.p!:·~tL11I·p!'!cje. veei c]njeIUCIII'11ai lstiuOlU? 1spilajrno ..!ljem.u:ijela.t..~kav kO(l:n j ne zna Za nikakav sporedni put do. J.ulnlh urvrzl..\'Jj'ani".njem . . .jcr je sam ~OJm:llsl~:!.~~lteJJ"~l ~lv~Jd. FIll1Y0. f{o<ln ruora hiti izl'llSlilla.sustuv ill (_i. I\lglc.l"omiS.ic:m:: StJ·iUP .!l~1Jjl!kiJ!l~ l)I. u njU]lll ne hi trebalo hiti nl~iiI_kvog sustava . neka ga.:Dski)lJeujll!6i sve sto IIIi]'ise lUI IJOstuP~id~.rcli.o..~ godi. uzme ! lIasJ(j:ni ga na um1. a ciLk i. ispr'i[m.ie!'i.alicnom.ios nekc ucitelje.'00'':'.. Cill.mbic..~mo I'.j()cs [edan zen Hell..i:d~o.c:ovjek mQze l~eCi: "Ako [e zen stvamo llll~o daJ1el\o iZWlll ~1J·llgf... joo [edan Zellll\cit Ii" dale izj.1j)$olulnogglecliSta.zenll nema lnjcstf. O\'U "$~Slcn.!"Iaj slap.ze~ l~citclJHrna ]JQs.~n<l. SUVi~1l0SI.ljeuja S<llllo'" zena vjerojatno v~e nklnmOSLI una III R.t I1jegoym:tl :mje. iljegovo In"ouC:~I'V zeaa se zavrsava "Cini...~toviSe .u).I ]Jogledajlno op6~.'1Jan.5. HOil. B'f!d." A. ne. dositjednost.I:IUll ueklh d~bl:i!h _((leak.o 'Ie lome.li .jel':intll. [asno se snprotstavto vldel']I~~ IW€'ihocllnog ll"'i.· Teoretsk].Jilko cOllick zna sto [e EiU.) prilnjedb'l..1Llvellli'! ~enll" no ~to '~!stval'i Cho time mlsli? He-an.avu 0 stapli racionalant koja nije tako I'ad]k. Pi'i]iCIlQ [e m "Ako OQ'ilj.Olg prebiv<l11ja II 0'11om semostannje vj'hlla 0'1. zen "ist! l'l. p:1·~~tidi·ru!l.dnog 'c]arw.ko~ij spasto iapanski..\t. lJOimzuj~~ti'.izadjOll zana j'e 10 jo~ "ise._ Otto stto Iedan llli"di d.telja. PI'otlli'JeCj~ t]f nes~Jgl.UJ~<:.gi." lznose Iii Sl1i OVl ucilclji iSLu ''ilijCI1l.]).. reee: "'Ako neki cOivjel. ." illi .1dimo $.ln·l. Ne mOZCttblO J)OI'cCi d.Ulje stavan koan: Ucilte.. s . hiS!l!1JO\'id~el'i.d"i!l.jal)mn~ ...ai(-$ "Ova jesta}). Dtl bl..kill Solo skole u d.i temo zid.

bi sf: }lojllvio ])I'<\\'1 zl.1l nal. . polOflji upi'la: ShQ.1otamo "Dvmle. ~·~I.: "0. a k'. av ov.oja SI.J. redovnm c:i.vuj!icc. petog u"lIjt>.lirne Sl:'zi_ Dcdb-ni lsn :5]."8.)'nO':viJll ill moji.' je& .eIM. da Ii da aa zoveme Yis.Iedalo 00.ryuov lllup bio je J]]'iliC:110 debar.:IWI ne mo. nckol:ik..e Qglooa]o. .i to ne hflZ- []~.]k.()iet.i l~ V]se 'll kO]'isl uiSemcinKI Roji iAe znntl Yisan reee: "Ti pog(lw..(".s<n~se okrene [)rerna z~du." II ec j:' TOZID' od t -rrenonu u sobu i IIp'iln ga ~to '''Je 1i to 1{~S<lill gl. I"ll:cnik.ill'.YOm IIIt.ji S[lll. zi1{h':l.CldBht zena Po.cwd:i po'Sjetile~ia.>"zall'a!i uCiilelj.yosan se na ne llalnijed Kyosan ]Z!lde \ - 1t. ne logii':l':lOll1 vee na 11W. puta. k.111 ~"t. R~~lSml krene iVici lz sobe. nnci .Ci.Q ga zovete mojirn.() z. no. I)Jij'ti: potrebna nlkakva t~i.ji." 0'10 je ocjavio t]'i.1l'1 va iZj. spusti se ua tlo i ode.. Yisa:r~." Dopustite dJt pitarn zasto toliko vik ni za iltn? Ako moCler~l\i zen pl'oostavlj<l sustav. J:.mtl I ciJcli le to skri.!lsa da claSe pl'kl'ljedim 0 ovoj dvojici IJtHelja: "Sui.d n.i Iml:!-fn ne smeta stvarno] pOlvnli. i20l.st.kopall .~Jno.1ko to da dolilZi od Yis~t!m? Ako ga zovete Yis~!i]oyim. Kyogen. re:zuH<llle.Si.nl A GU og[ed.10 hi I'i ]'Ck<lo?" 1)1"2:0 LII:Yita redov nile TO"lOlincl(ld~ Ummol1u po poduku.Ilmom ciO])lmj[lVllllju. ako 11. r~lliilt" Joshuov "6em]wf:. 'ii.::bdtotl gSi U k.zivnjw:~j obli:l[~e i l'llagilL h ·OdMl dol·IZi.sto.sve ostale uCitdf:c: !:la.e. ve eve suiivc do S.'cCQ rlZe!" ]Jacm je dlriiemuo.a:z.fllo.. nakoj] lun:mu'as zemljm.. Haknmcva "jednll.~ ucil>ljn! No s Utumol'l mljednOlTI po!lignc :glru> i rete: '''Opr~J!.G mlesto.ali na .se.tru. !ill koja steta! Ima zmajevu gl<wtl i z:mijill rep.ese~ruicl! caja.Unl groba gdjl~ SJI10 grn 1)O.ni met i.o gn i te p:i-ed skupinu rec!ovnika i rek~()."Al\. n(l. U:ei:telj: v'I·.000du . 0 koauisnt: koji. ['l'ivitlno pl:ollwjecjc ni na koj.fI~tQ nije lZ"v. !'IUSOlU [f.rrJ l:iZme s'lflP. u.. 51 ijew.e[. umlle hee vodom.~dusl('.l{ad le l{y esan dobio (0 .' i.:l'uji kroz .loj.." "Karl $.Yisim je poslao oglcdalo.1lI n:(":{': "'islJricat6~ ti $voj san.<iU da st"wlja locke 11<1 ImsLikaIlIlg 1['''']'<1" K<i. ?1.sel i.• lil!. 1i'ISil.ove natrag. llJ. mo.dga j'C "(jd-ovnik Upiit<lO koju moe stapa je em dobi. IlliIlivel'li.Qnwdi6e..n.!i. Kyogen mu 1.gi rcdovnik.':I]Vo. 7."I. Ct.~'~· "Gdj si proveo ljelo?" oUS<lQ?" (l~lflflosmog "l{od HQjia iz Konana.lj. lLo~H.e.acio g~l.Biosam ispod i znam sve st(1 se dogadalo iz:medu vas d.I".i Sa.(l se hudi iz sna. Ue'Helj rece: "'izvodlm sino eudo ." E\.]jval' to da S. kakav j to sustav? .ivot i Istlnu koaaa.eca. ~lcjte'jiga poz.0.}'ogc[I odgovori: "'. ShQ!tc.zni.i !ito je 1. i svakl ~Iatelj' Pf}rJ!!'zava. pnuvi ltg.r)uti se Jm()liCa!iIi~l kako su suprotua vld..'" UCielj se pokrene .ln li lj'i!iesl'lt udaraca lo~ 'S se 1)0\'\]8 sada." donese p01>udupmm vode Ii.enj.]\f()smisl~lliji..iulD d. Kyusan Imd udJe KyosiID.. no l~l'lji'!110 stos dll'u. se daju zen ueeulcunn df..ie pr<J!zvQditi.o. ml~sLio j.s." ili "prvcbiruo ttce" Seslog pall':ija:l'hoc'. a 1\("Z\UhUi! je jo:S jedna ~leta: njlflgov~1bUaSc K.k.l Ih I'ije.tk. II Ce uslali lz lo"'ikom I Imoozom.lko nitko ilije istuple cia nesto kaze. reel !l1.]I<li? ko l'Hofele rc~i n~sh' :isIW[W]]O.1l $VojlStv'en ze:n'll~ nruaz}Il1.'ll. pred 5~mpmn? s Tad.o obj8~l1i.i11[ Ak.u? O.o je 1&0i.vio (Laje Msluiio rrideset udJII~ara.lAJjedll<l sU't!j<l k.:ilelj rete. l:lajll.Q da slnsn. reoe:: "JlI sam 1"oil]l)el:ill~.o nj:ih dano ie Q\f(~je.JI_dio~ap i b.

.1lyayanel'· . ki)w.~PJelUl~"~c Q~~un<1: Om k?J~ &ln1l.~e.. mtNJIullllm.il.ko:tltll6rll i.:IJ ~~el~lLlJl~?~10~~1 ~.aoslo hroj stv~1l'i.:la r-. lUlrwg u]lislenj[!..<l:"a<0 zenu.~)stQ W ob~cn[)!)j"!llkilid~~'iljili.leljfl. lA~I:i s{l.e. vrlo .a djel<IJ z.Qrl:cizm.n. za svaltl P? Je!'laJ~ stih." "Jcs<IIH ll? A1:.t]e nJegov i II dl ibmfl.o to razlmno kad je spmio IJ:cjigu 001sto _koall~ k:ole je sk~lptQ :nj. a!\o uis.§ Qbicllvao poduCilv(t!j slje'!JepeIll i 11Sllhl.t.id<l S([l'ipul~'e i M<I. Kl1j~.0'110 S~ lie moze posHci J)'Iludm penj<wlj(~mpO 1>tepe.([0 jedna od l1<lyv[IZ.o je tJd.jenju.lxn kO].~'~IZi U IlJ?J I su tolika 1. Daiye ("l'a-hm.o.jl.:h-tou) kOJ~JC kOl:!:.n)~ Jlitar~je aa ]ioje bi naSl'fedinik t rebao rrw6i o-dgovQ.sljedbe.nfi.~ogl.mJlh I"<ISIJI'.adno. 'ItlS dvojiM ]'lC~dovniim.uje (It! 1JIl" anj.) treha Il<tS1:i.llOgi su Imli '!:~ Inz~liI! ! neL<I. ~tli yuho K (Ch~~·fell.Daiye iie bio iSlins. vee je p'llU'mri:ie1:!:~ i:z razgovo. p<! ill je sve pt'epl!. bum poput cisto:..:niil.(llvm'{~Jm sve d.c:l.u.v.oj~hIe zen Sf~.snHI.:l 1.g ili uj!iil:1ov bl'oj moie' bili be3k~J!laCtm .ov na njili! pifl~() It. CVl'stO z. I))'i.i'l 'l'a~I'u"i je l1'Vije'k II nasem vhl. a ~o je razvo] . jako velikmlu§no I1nb!'uj.~ §ko1c.<'l..!:n~~n!~~l:e u:~lihovinl:a. (P:i.'1.~ruis~a nema n:ilkakv~. se I..I'. nledJ~nim. sa 11l11(llr05t i cuclesn..050Vj~~~.lkco dobro znao da ce 5~ om kastuFe: do.mog lezlM T"\mg i S~mg nlzd!ob1ja i p]S<l.a sl ])ok1tZ<Uo dJoh.]'Ilt. IWS j~ Hmld.". P~"\I'e. k:) J~ jedin. UC('l) moet I.Q orulje protiv zena.1.o$. potpuno be~g!'iiclian.eljlot. Ovihsto iz zen lulp:h:vnosti odabrao je Seceho (I'IsIll.e bLljke.'! 1700.(. S~m·i. slo je pod!Ji"i<ll'lO s a Ov]'SI!)1ll vf.ve.~:edbenid Il&"ugom. ko~c i5Plll1~.o se HBe r!:l7.fwOm u kOJlac.sekiso (Shi. I!. Samo ncb covJrek nade sveobuhv~lml i PQlpuuo zMl.tanj:ri:1i~esvije~l:i av~j let!.ojlpls'itO pdl1:ljeclbe u.(m ne izn.i:(HU11i1 koano.-eli Chi} Z~i iieUpUD(!'He u~"Qh~0 joe 1 zapetace:nil kuj[gfl.o najrvec'<iJ S11<1g<IJ velje 1l1.m s~~~ja:~rml u ~m~e.ovolj:no te lLliliuje (ld deset.lId !)J"Ullj{!U: ~O.OSI ZCIl<1l.!. je dollar pdknz 6inj:c[1lice da se Zen pOlP1lllO l"ilzl:ii1s:. d.Qj~nj r~~l)Ol' be~ ~!:.c s :tu~l(mli. sUI.lJ1utarI1J~ z. M..wj.l~·<~~Ic:ionru.:llmL' KjlI:f.o se OYO decem: "Zausl<lvi sve !Svoj(. ~MoIe. tr(l!ba!'<!1ZUl:l'ljel~.lun~. l'!1e(hllxil(l.ki S~fi(ldl':!e:llik zenaDobre je znao eilj S"t'Qg HC]tclj.t~<Inje zena." :~·Vj·sll. ie. twan za otval'uuje covIeknvQg WIl"'! za krajllju istiIlU zeua.n. d:!'zi 11$1.je!i:.vu 1:1. budi hladan i r!ll"~dlV poput kaJ]{tiIa za Iml1jt.:!~ ll!-v-j!'!I:.ll l1Ji lusta" i]o.j<ljw:'i [J]'.lInilil1'daJl [ nlje']'o[lil.1:stH.ivota .\Ijsla pl'e~n<lsuju c1.l karl jeov a~Jl.. jc:dnom :l:a.egov lI.m &'lk $fJ.motl am sebe .e~el'~iCILO.bjegllvil.rtvu.'lnjU! zena.1' an Ie.mte.~~~vJ.jlcritL Merle POS:IOl~ltl /':0(1:1I1l.·ad dOiliJaln(J p:rocie:nj~tje II. hmU poput I'tl. govorcci.1: ml]rU.~e jJJ kQm~e. fa 1l'lliSU:1 1>'.~~ Ovc djetQ ie ua . da b] sCI'ljeSilf. [$[0 take ~ei1i. (La SUI 0:1'1] sve p. ulanje0(1 IHll.lJdg.l1l model. misrui da g.i!'" el"zija ne ..~eQOekivru1li dn prcncrOlZllj'tl ciliIlte.." "r. Brojlt.l]" p:dmj:el\ no .b~ez.ell . ali ILllS se io ne mora nml:no Ucali.\il.inrl ue 1'~lZU!mjjem slill'og !lenl.<5.lNiilm[mg) je mnJ:'o l nj.k~"lli kao saJlloubojH.I·iU.Ilte 1 prop!:l.}Jc prlhC!l"o doh . za~e~fld vl.kil]"\I'i nli!:eHgentl1li ste 'III Il}Qmci! V.!81. hijdog ruhlja.?]. cllvV!nfu zena. iz kojeg se v Hie vMiII redovIlikillJadne u s. Dr\Jigp.gJkQjli Ie hie slugn po:r~ojno:g uCi.L!)omiJ. "'prikalluf'e stanjeapso.Yisml~.ooi'W.'!i~u" se jo§ uvi.tr~JII_ 'Z.."mi h "..'c.(). pustiioe se je(llilO ])l~t...?" "To. lIjlali: Fedm1 mfrisni 51"J)1. ])1'm~u.ld u tnillns prijello slu lllapi~izgQrL" H ovome vreba opasnost ad JWCUt sustava.o..Qi1 plije8.t.. U prakUcr]e SV!:~Y.jeV(lllja Sbl1'o-g u C1itclj<l.~u uomenklanu-a iii barem pitnrrl:l . ~'cec>c: "Ceka§ltr.'tl. ~lI .. je l:udfm za 0'1'1111>.b.:iSI.!t(l j(lcl!m~.llvi ciij.. lbucljitloproS!vjetlienje. ~abl"m.1 occlUIJe '~l()ti)ic~~~e~HI hY!d. f~~nje.g<lje.!:olic [l1~lne'!~.l:l I'!eztin~'l ~J~~ je kVlll...~a Th1oo.'\]i"jedl .iapomskom PO'Hl<lllok~o He/Ligan-shu. svog l))"ell~inl!log bl'ii~laI"edo"'nik"l.I.k." reee voda :1"edoV~!ikll.8t.s~e oko nhl1. ]m. Covjek je skloH :rn.to je s.l sumnje u pI'OU- !.1:li'illijU uni':el'..k~t :k:OjeJ.ego\l~ 3\.'i J.m-~v11).l. prd~'I'fe.e:no~ne hr'.· vo 0 ]]i kilJ:il ne VC\.Wl\ podPL~'10'si PJ 'otl1Mic znacenf'e.~:!ltnl.JediUvo(]a rediovniJk. ~ ~\UI]:i.eLlce~j]fe)lgOCf\l. opel si :~:n'{]~nruSio.l djelfl.r~sl.("1 sehe.Jl. Ky uho teee: "'Slo s13 lice tl!...ta£:k<'lu 1[1'<ims z.cijo~ n l'lli~ ad t1iece!)I"()(1!.e se pob ._mm.O'vo[j~fVai'ucuspo~!lajui lmani stetiue je I bes.

.t. svi zen spigj ])Q.je.'~ljie 1J.egova idej~ \fodilja "Dan.!:Sr.-d be duhovite IJr:ij0dloge i u'oJIi_cn ' koruentare koj'i Sll II oi:itoj S:!piI:'Olll~H $ ovuu pni. Z<I so:omn je OS! avlo slavnu izrekll koja je. "N~mfll'adn. ud. mn za[:.jll s !t:Q(iI:mll1l rlaf~ai. blnogo ". MEDIIACIJU 'I iIVOI REDOVNDCA' DV()(l'UI]JI za meditaeiju (zenda) je prostol' u kojern S~· sitOIUjtl zen I"edo'vnjci.\ito gam ve~' SPQlnenuo.I.jlh.a~U<de!: d. ~~tOjl~)OS ueke ktlji. pnce 00 zen ucltelJilna kojiJl je V.:.n.~to zllam "Ncma jella bez ['adla".Oellj.olll.! ndm s\lojih Ii Cl!S \12l"'.cainiji pl"imjeri o!logn ~\ll'lekigan·jhu (Pi-yen CI{i) ill Slw.."). 1a1110 ~d.bU. :ze~llludi.~ SlUi1a1Ji·aj. rada je drnJ bez [i~La:i..illl~' na !i1~jef UspOJ:'IX!:!1i'.ma.upFja.nje gorlva..d-ch.' 12B .. dill je hila.. b:i"iga eke iInanjai1l hod<mje i e SInatra se U mednr edovntclmn 0.l.u koje velikhn (iJ)dom sacaHlilv01JlI m10 S~(D llUZ1v11l1'IOY2!1l Irnj'iievllruict:l.Gotove s'I'nki ucJle~j o~ II kog z~~caJ~0510\'10 JC svole G'oroJ..ge koje ss IJ1r"(~ soantma tI kJI'je Vlse :ill mrul. p:nrlenje po Vl~C i1im..ov.ldaljenimsellma.~ (f!f!u. 10 su Slwyoroku.stavje utemellio tilie$ki Z1l11ucilelj Hy. Me(1util:n" ora koji iele zuatt kal.tAm: lhi.-.. To podli'akubanje.mfr .) pi"tfl! vise od tisucu godjina. 1:1dl'll"'C ''''Rush} (Huug-chih) koji . '[\'td je on odbio jesti.. i.o te metenje. I ~I! bu.ffr1 z.1ttjil>l~' il.lOlg.iIJ~ski.ii.21(. Vidjeli njegovo med:enje z.ovih kujizev~tih pute~lto6<l..l<J.dM$l M". U"~"'ilri. ~U:1lO D¥OIANA 'ZA. Zlllllijeva puna 'tj(~les:nQgrada MO st.j)"~jwL.iii I'ijene ill kl'ili~i1'. O{~I(oI)I~f. jezg.lll.kll~!>'l!. kao . ~CI'ga vts pr.lepoetske i~onlCI1WI'ei'ilz~icWih zbMti J. I r ~UI·.S6enje.'izbjC'2na.e:d(nsevena iiI'lsmucij ..!:j(lIO i1u~I)'ii['OO Zl1lOCbu . ~p~slov ice u n-lzg(nr ad") lmQ i 010gntfskC!. ~jdi IlJsos(~u. ~en Pl:~'O~lilO' :nalaz:i "voj n<ljcitkijiizl'llI1aj u poez...jz.!. Poetiku koau« .<'lm.iY~illt'~osjeea] l]O m:lu(~h~kt. bro].d su n~eg~wlpl"ivrftmi ncellici pomisl:ilii da jii" pl·estill' Zit rad 1.l.em..iJ.jn S h:mmim.IV<I nakl()nest prema JlOfZi. U rmi020hJl.oafliJ.o.I'ovfle pr]lujf. koji r ad ispod i'!asri. .Jc sltlede sill Hel.01. g:p[f]iti 'ilic!rWI'. " n'lIe :'hlinillg qf IfI" . n.lu.zllali K G()f'Qk.llo'l' prvc jeSeecno.k_"re'.glav:ni etementztvota _'·edovnika.(d(l!n!gS.. 'kojc it:' l'.o sJjedbeg:nc:i zena pooitllp.f~j~m zeua je l'l.okugo.ill CU:]aI~. s!i..5.. bez..mk. 'ci. ~Hlkdli su J]!lll say vl'Urn'ski tlI(l1 j)€:rnije htio Sllt&tt:i. NjlegO''i'~l poetska prlstranest je fu'.~1. JQS [edna znii.u teia~ikin.ifi II [U'. Hekigan [e naravno ~jUllzena.0 se lO:flldj~~. ~.. vld zeaa To je j. nema . ".akujo (P.di" .' veoina gh~Vtl{ih samostana zen sekte u Jap1ll1u" Zi'Vot zen redovnili.-U DVO)~flil1i zamritaci!ju ~"adje" <i pesebne oni poslovl koji . AI. i'WwnOfl- 9" IJogla:vlje kr_'ll(U!" wau.e s tame pngovere. 72Q-8114.Ibila nj.u doo\Ho ee ti 1i1~11.lI~.iljll.go(."dlJ~"". i una 1.OSi:1n.).rJ.ljzml. postupn.roku (T'slmg~ywI Lu).&i:VCW.l 1J Dvol'ani za luewtacij{~I)rXis:jl'ku nas na ti1l'ot Sltan~e u Iml[ji.gov omiljclli pOS!lQ. ·IIlo.il i analizn kQje su cesre vrto delldjue i slozene. SI::r.. obiltlje svunvrsta.UIz.yo. Th_toit.i_galtt'l. dlol!110 ui. tmll<l.am~..1<> irz K.illiti ako l:e se posavjel~~~uS ovom knji"'QJU..1 vrtu ko~ile blo nje.je riloZiOfska studlla budi:.oohm(mjel!.nacl sJJOilinaU IJfilkl1cni i diisc:illLinM'ui.

av praktid.jclti uelnsk.lmje triliku p-aluji! 11svi$etu 111 no .rati lI. sU'<ul. ilt prosHrka od ro~0'2iliJl!e 1. iiskuSlvo <II ne k~'QZaps[I'aj~Ciiu.ka jc.predovaJti.a. ru.vo~enost semo ideina.na bila hi odbaeenn.~apQS.asnvaju.t~tI!l.oLtl{{).sazl']Jev~mia solol'ija" Om k. U Zem~ je OVO posebno ta'ko. PO'St!eljina ~vakog od I1ji11 t'ii.l]}aovukulijt~ 1105'1 sprt]wa take c]a mu visi oko vrata ilia sirokoa VL·fC~.edbeuici.8 Redo¥llik nema pr'lIVog jastuka smislu uvijek biti na oprezu kako se na kraju ne bi potpeno Zau.u'eisprw:nim s. n Jedlrm halja i jedna zdj.vlja§lu dID..rlili ucitelji Kilne i J.lja p]'etv.CiifiJJe u otpl'ililte 10... Ovo ie barem [eden .akoja sn POhNI..~d(lkal\(!I Iif! ZOVU II Jnp.i-pt'os~ad..5 x 1.'Hl."lil1Q' psiholoSkitru.h~ z:auora.k su na Inirriuliil.l:v.t'ide.fa zen disGlp~ !J.alna afiJuDilcija mer-a sVllgdje Lm D.lV!!lllC!O't]l podmtju aktu.llim1:to U P!N.kQdm' ooJ"'i. hi F\JU(l"anfli.opr.lella je najllol'il Iti}ek proliv tUPQsli uma knj..s.lokQju praksa :o.p!~.:og sustava uspi1vlj~vl\l'ljaiH lUVO(len}a u 1]-l1n5. Otudmezemo ~idjeM da tJ·oU.gl.e usvojUi L.oVQ posljednje:.t'ori se ).o ID Z'bna.fror. U p:rOlll6a:. pod drvetem i na kamenu. svaki rM koji ukij\1.n:mje dhyane. .rI ~l:. NjibOov.]ag.l..jL je I'ad odll.6iIlC.tlJu.i. !i sva )o.at:iJma 1 lmr'j1. Ze]~il Z<lliosjedovanjelu je premabudl~mLl jedll<l od mligorfh $wasti koja op8~'ed:u Sl1l1il.1~tll UIK<)fn~w'i j.ada. a viiJim i budnlm. mosda l'lajjed_llostavluji 2lvOt..pl'e.J:"i l'edovl'l1iks"n<Jlllka zena bi bila do razine pul:.11 \!'VUekpatlj~vo~~iegl!v~1 koja teZl liagla.sidon proizvestj laj' neiel.a. a sve to dJ'2! U z 'lwitiji cd P<l!p.ji od d05iZ<lIJ1jl1 tocke u kojoj su uklonjel1e sve nllse l(kje railikQv. x 2{) m i pdIi~n t.!Inj'u zenn Ll:ebaJu 11 torn to hi. rUIg!.l'Usve nl. smllU'llju se bez-:vdjednim<l.otijdo je I.<l'd kao nekl Ita]~o:z~. OiD'la Eng*1I.je ova od.lvijek Mvojeilo ad uma. )o( 1. J~r oni 1\1SUhe. apstrakrna tde'je koje se ne odl'aZ<l(v8Jju slI. zen sljed~euici ne odobl'~Vlljl1 pllik. s:vje:lii]jJ" cjel_o- Meralne.!E. Otn se lie h. Osv]edo(!eJljetno~'a do(. Pi'ayoltutliog QbUh kOla moz'e bilj I'mmih ve~..sknstv~l.s. se i)pi~mie Zlvot rOOOV}lJikll u In[liU. ZI:!posle[lo UjeJo de UJ. sjec1eJ.On] V~erujll U svetost tje1es:rlOgl'!I(i.ekcije koje su tm diane Ujlekom rnda NQ.n00 HJeI.w.(W mn I tijelo ne djelujll u suglasju.lI. nekoliko knjiga.l·aju zazen.j tro:. Mor.ai.ost uma kOja [e take eesto pt'o:izvod umirujuCe Jn~j1tadje uop¢e ue vadi do .posUC.ORO sto molV!I.slillvruila flulduoet mentalae djel.'Zavillljeprotoka k.IJi'aj!~ u dlclil te tako iskns(lvajll njihovu v-tdjallost u t.!$!. tU:D. poU'el'ie svedene ovan.mja n 'ada to uikako De pretlstavlja stanje pra:zni:n:e.m.cuje t!'oiien:je tje1esil.v'o6i:ta:vl"l' ill'anj.ela.'ed(wmka "'oj.ajeu ve!iCine otprllike 55 )( Z5 x 1Dem.lCina.l]stiULl sflsLG.a od 1'H'p-' trulezl.l1~ta.<l/fI._o. to jest.v ee pi'et1~a bre]u I.atno:sti .'.. na kQ:jern sJedi.orna (svei:em&e halie].rvllic. .l kako ll'.80 Ill).tkOlll redovnfkn je jadan talal!li'. buducl dill _seprotive stalnom ·pl'ez. ~en slij.".. poronula o... sFede i osun ouog kojeg je pl'ivr1emenQ nalJravio cd osobnog v[asnrnstvili.ostL Sa. britve :i lJel!:.ot. [e 7. Dni.~1'i.1r~.e su :ii:11!I~i 1s. tome laJ:njehm.J.aZno i uCiJ. .od r<'tzloga .. medutlm jt S¥?l"o. &z Gb!4it\'. ill prostrad bio.~:nl~titi. a zen j ·11'1'10.pih :puslinj:a:ka je tflj sto njU).t.1l'lle en vodl jednomoderneg .!.z:bOlg kojeg..v.Lklicnmn Zi.s nnjru 'In:ba .i. D'Dru".'alstv<'ll.Ie. kao da ntsu Vl·cdnij." slikovil. s<'lsloji se'Dd kesa (kasaya) i .dje.e snage svjedoci o ispravnosH ideja.Qt zen redovn'ilta.bllo di!I je ]j1et. akn ga Zivi pr(>Jllll lIZOnl nil z~v.isli koj.dllJ je t~. J)uslinjaci za Jlls1jajll da postoji Hjelo i.l_ Illof.meljiU JI<l covjel~ovom iivotllOltl i.slinii! se lnOra le.tliz mooil.tl!: vfili.e nas:til.'i.'tllThie. PI'obhmls vecinom rdigmo7. _Budu~ .nti n~dovnici iU I'OOr. da _postpj' tl.r'Q.e puhlje s vlasuikinn.'.pl'evl~Hlaya pl'a'lI'i (lsjecaji bl.lle prakse.je j(ltlim.o.ClrliH ruto z-d. U nsporedbl iljegove S mose se reei dn je bogata opremlten.voltl.Jl! uvije.lVI10.la. a III.znad tn!dektUaI~lOg :5uda. Ql.VQ['<1JW za mcdit1l!ciju. No.i\V~jt1.seL ~Ii ccttl'deset redovmka ProstQ'l' je dodljcljCll S.lllostt Cv'l'sto s am uv jet"(m da se zen samostanl nlsu uzdali urad i dfeialnosl Qdl.nnju ide.mji1lil'1faul:ll. za zen I:edovni. medliJtira i spava.tili ~on do jedrlOg v~likog izblijedjelQg pt-eluiVtJiCa od oko 111].m'fx'no.apil. iJli z6r. neee ga izlJi'e~vati lzdJ'znvajuse na sVMakvc moguce llfJ. (l slavan..Qj!i f~le llil. nil pl'illljeT ulml.kad llIije viSe l"ij"' '!lZITkO"vmJj~.l'ml.o n»ego.1:l. jet" miS.ij:ijti PI'OJlI<lI~'.av.ir~In. ao :nlQI'aju .aidlciJ'.Tak.

JJ:i ue sjcrJaj1l]dok "oda ne Zo1ZvQl1i ".St'.kovit. Za vri.j sLa.0.a njiib: ozbi.:1kve:>1< ~)!lJn dane. Obicilo lli bi:Ji~.nna sam [edan p.'Vi)oUI.c u gong i redovnici iz]"a. 1 Zen pod.. trelJa -pojlesti !liVe sto mu a. prevla(llliva si. OlaVlll obrok [e 0]\.kelizam IlUi hilo k..llnru id~f~l l·edovLuCkog:fivota .·llZu:ju llhljucujuci nase Hjclo.l. i"e a.ovl'lik dl·ti £ldopi~Blle ~rr!ke"dok tdjanje diana 0 d!J.$:.a.i od!~'aZllJ.r njegov d..idi .sj:t.ze :iz zenda 111llOVOJ"C".i4ine 1I.olje mogllCe st .na.Je:lok. iz ~odine u godinu.tro! jos dok je ml"ak.aJilC..skol. Iljib. Zen redovnlk ne hi h'ehao jesU m(vecer.aju nl..oih neW veHkodu!n:i 1?. djele k()je Z svald no-s1sa sobom su ed dl. .'1 l:Iije l1l. ne iz:g'ov<)II'a se ni r:if:ec. ·ond~ h) .lc.j. pOlSlllzitelj ga. mali)! kuUtu.posluZitelj~ sluie i~nl 'i t'1zu. tt.ljivim.pille.rzillva o:oklriJUl suzdJ.(l:v~{ji~ p.::1J1<l. u amer(CikPill ill e~lgle..lmo se ovar POl"icOilj za.'a i.je m~e.li se ll.i·z.kom SJ!li. :st.ftjeJicll.~lmzi~elje"rlluku. Ustvil:l'i.culi samo VlJ<t povrs.ko.olml_sIVOi 'ooovluCkog z. od unutarnllh ~clej~ koje leie U nsnovi jedll1ostaV1lOsii t sJ.inl ni'li"pre:tkofn? Ol:a. l{ad . r ~'~d.otllcak.pri.eJ.ruku. H. bl st Qlak~ao savjest nazlva gl1! "ljeiuW):[OIll 'brwlom".&vono))). jaJ):j UVJjek ti~'IlJIiZi..!1~dJlo'scu ljllldskog pom.)J opceg bl1dizma "V:l.e njiegm' mjemi ]Yl·os. p_l:oliv sadasnjeg drUslV'IlU.lje.tillr[ S!OOIO sir"e.u. a ne SarIDO Zeit zado- vo]je~ruJ('!pojeclltm~cnih hirovu Sllkob]jiavaju i zelja kale se z<1isigw'!:o O'vo S~I ll·eJn:".iJli vee iskOl'isi:iti 1>lOje ]~a:il).ve !k. d.1!l.<"I'I' d:Orli'Eak.A.~tizgrtanje bo"alstvOli i 'IDmil.ak. PI:f~vi10 .ezdo.~o5 jlednu zdjclicu m rw.i1uono lito je ostalo od rucka.~avallia m odvajauja. iii p(t:)lira :i debro su lakiI·.s"mja.sI~.ll redovnikovQ.l>i.V]O d(IVQlIUO riZe ili juhe u da z.ko se cln.iQ'o'Vilcij posebno ne uaosd u Syojoj :klllCi. senll (]si. sastoii Sf: o() ri.e se (hlhQva premitudih I i)struill lbica koja i-ive ].i a-s.at. Dok se z.jiJn temeIji:ljJ&od onihkl)je smo navikli vidalii edpoeetka povijcsU? Mof.u [edna U drtH!)l kilO ugJuj. lI'edollniik ruspnlzi sklopljene l"uke.raiH klil11~tsk(l u.i. n:msta t SeVCl stme o meet nlne spcosQbnos!ika{) I f]zicki pl'ed!m(~U Koj~ nas OID. je~' zcn ~lo.vOl za zen l'edDvn:ike~ Jer kr{Jjo:je Zt1:itCenje :zen.1 (j'ii'(ll'll ~ U . zakljiu ili d!a.J..mi. ooo'ilfZcn.\toevc U gOl'kom lle:p:l"ljatclj.nog<L OV<I!j uzuna sV'oju zdjeliCll. Ako ill uapezovu van il:i ..tlpr~og buili7. a zaum .nleJekt.I.e.i6e za j~lQ. budii:st. Stl$[it\' el~ke.elikufl(:bog~'J.o:ji cltlUlg. i.vwlje nasihl ]lil~Visjll moei.. .rari Oi::lilk.. zen idef.juJ1.dJ.atru poUcaj k. pr!lmJeli l s pesudom punom ]'ife sjeda iS~l'I'edgl.di se ]li·ti.iziiriilUQ na poLpuno dJ:uga ~i.i d. l!:l"a:no rWUJL1.d.!lilie niktd\.I$tvo. Kad se iell Inoc.ie dill svalU redovil!ili.t6ki SIJj tedovnici {}[jSli u drugu krajn:josl te se odvoj"ili oak .uije za poiedtnafumn ru uMionaln.je'le d() bl!j.l:jMl..·njusl.lIpJ"ijede pt'eM dlla da [:lobl'ise $V\l Pl"lfavlililulkoja se fJi.e ]z svog o'br6ka te ib wmdi onim llev~d.feme jell. i eSlllij~no~ medu:iiJ'n. sve se zelje ~7.emo H se ika. Sada SU oSlali s]. 11. i.celiirl Ili pet i pl'tslaJ.anje m(lci samo jz puke .(1 deset ~iJUh'O R.. U IntLiji Bbik:shu nikad ne ji'lde poslije poclit"l'e. 'Pos]tje PQdne j(.i.e.oorllcilik ]Wjt se Jede vrlo rano uj'-l. D.iV·O[{I. ~l1dn6i da 1111: moie igTlOJ'i. Zar dl'ltstvo me Jnoz.jecanjel'(l i zadr.dteUca puni.riku:vne liaS osobitj obrok.1vilI'lje 1 PQVe&.OS[ hm. IllerJtt· tun.. Ul'edenjll.vje!i... Milo ktlll. S1ro1l1~!Sl:vo! jednoslavnosl je njihovo Pl'!Wi]o.ije pJOrr..i....lll.ista posebne ..mllh lipolpunQ nevmih :tliilaka u !iVOU).i!j r1!.(l.. s p{lIS..'('l sUlra) j meililadja".·.iaV'<lnjem petpuno ne iskorijem..e ..cio. (hrida.o billo. na.m z~'lIm':':i je ])oslufltcl. viSe iU I'lIwinjc. b(lgOlt~j1 Sfu"Ollla!:ni :uvii'ek lLk:r~{. SI·edi.cvl SIJI obroci ovi gOl'e opist~rl!i!.~(!'Vaomti.Cin.'I·a9".. necilY:~ se sutra. Meitut1<lJ:octlli ratQv~ hi sue. uose6i svoje zd.ce...tlie 11. uema ~"nzgovo\l. l".sl:iedisci..obl'ok dll&VU!O. tr]ja'lljan .e 'iJprJjati po.u.mi au LWl1i za otru.~ 00 p()vr~1lI!~ ukiselleneg pov~'ca.e bili ponovillQ' or gan."be~ ka.·eJkJ.dJ:'wtven.c.nadati da oe Be OkO~lIt:.~)Sle ultiselje:nog fo'vrea.1cte· as. .vffele" il:l1a n:. no prije Ill) ~~O stvamo porum s¥oJ ~'a$kooJ.javajuCi nad kt'ajnjom ne:!·iJ. l s I:lI<dlirn flliLm'esJima i IJr<lvul1a te ill PO":I'~d~Jlt U vl·jje~ne ohl'okl1 cuje se udfll'ii.alk.skel~zru::n idlealfln 2i.jna st .!i!ct.1 slo je takodel:'" i u dlliliu c.as:tjecanltI..aprnljfilill i. i De kuha se u. llilko u06oullH. u. [. Jelo Je:».I·avi .['edlo\lniid.(lem se r nlk1:ll~e' ueeuJllo.a~'llgi:rn l>vjetovin'Jiil. pa SVakiiuztma otprilike sedam zrna !"i:f.s:.ciSlt.~ sprernanja :r'/oj:i.S<lSloji se ad rifle (ill nie pml'!:ijeSrnte s joclnQ1u).ll'eunn meti svoje stap.Otcl!a skupila i kofa Jnoz.

hd_>oje .rno [lOl'Col cinjentCl~ dn pbs-toje !leke S~Vai. kr-oz. a povrh svega. No.lj<!I.d.vij~lji!.. Pone:k~dJ tdu 11sUllnll po drva za vatru . odln1<111na'lton dQ'rUCID:1. Oni ne dobivaju form..[ aim zdjeliea pere.lP'ilrl~1 [judi k. 11<1 samostansko] ze1flll.d~.j~k. krumpn-om iii daikol:liolll.'ljivosl r'edQ'Y[lik<li je 1)(~\slo'Vi '11"<1.:1 slru'i~illl 1.iv. 1\. spu§te]]ill glllv.\~ IvlO Ill:ohu"l:je:nu 11I:. SIloo:llnosti redovnlka se na Luj nele!11 sveobuhvntnc :l'az.(llJ~Q da goto"'!) :ilij(-. pJ:-i.t\.u. i lei' jel' ![LkaC~.gro biU'e.da biti 1l1. vjest] l'adnici i Ilffllfcllj te2iie'!.lju dosta vremena za $P'L"'''l_liI. 011.L i:zr <lY:I1oj vezi. moi.tako treautno p0J5. Cesto sanu g~·ade.dtlll fJ. Vod_a 11([00:'".i ~ uUlLllm'flje ieZlljic.. Redovnici ce.I~ize iU ])O'Vl·c..i. Cak i SH!IOi ur'~ire]ji I){liiLoj.nar*~ p1."iastitize/!(10 i dl"l!ge zgl'ilcl!e pod ~]adzol'mn s~.rllcnjaka. .inc.!J'OO7. rad je njihowH"cligija.oji se jo~ uvijek provodi u svckom [iJnZlii umfoo..t se ObiCtlo· sman-a niskim i ispod Casu itulbvi. PI! nije I. jedi'wIIl ctr"Vell()m IdadolJ] '0 drugn i po-slu~ite~ji dooos~vnlC:n. u kojoj su i usU.v'clu. uprn v i'~eljc . Njiho'V' rad uije nemaran.111I]OYjh:'l.i suuledno po]jodjelc1..ja!) 'j:udslti."lll~€.e gln. S!OI~vi s'~'. .SLoka.i.:um 1-111. ponpahl...ji. Taj lctiil1JSlve:ni sustav o. i djdiCe koji OSUUU~·.ailU! su sale. I.o 1.terijaHzma.eJj. 0 [1<1 sc pre~.ul\ci da se. nfihovoJ dnboko] i ~S'l. iZ. ob1. Za oneko]i ne prcdu aV(I provjeru vBe se ne brine. ovaj: lIsmnlje:lli ()tQI~ ze-rlJI. uesto slicHO je cilj ] zen ucitdj:" kOj] c{.!. M'I'[lnje koie se uglavnom doblva &'0. 'U bJizilli zendoa i })I)ID'ovlteljli mji se dOI1l(w~ :1"ed"Qvito posje6ujn"bog zalilUl. l.l0·jt sklouost da ovl POIOt1ji dobiju l:llo vi~e obaviiestl 0 i1. Qui rade is'~Otako tesko k. spreumo tlO'inuztljedni dl'ugima l ue preslru t'.!I.ld koj.ill tl~ijl'iii6e 1l~1. 1'1110)Im je law Ull [ lu:(r.i se uspen ll<llnlg do I)j -'.l1ub'<l j tzvane.zena.oj<u. Ako im dan nije . :nerli<. a zatfm btlSc melhn Ubl'USOJl'l lmi~g sV. Rd.amogu I.ll kD:~'0 "a7.lIjo<1 [e ovdje uvljcl.da. vo~ht Sv.to i obi.ujedn:ice cija ~c osobnostpI'o"jel':I1"'~ilI . v ode ceremoni'jlfl.ola u zendou [e 'u5enje kroz rOi.u 11sULsjedna sela i prose t'i:f.mjerak Z\/Wl ~. ~0::.1 vedrl.e r nac.pOJCll() '" zeadou.l~i lIQ!l:olo·..idjcli.pa se U nfrJj Sl. Te \'ati.bl'!IZOVaIlja k. vtdJj.lIko . redoVllic:l 0 bitno edlaze miJjllma daleko. :lmlboro.akJ l'iI'lcb\i'uik pum ujeme 51i'OJTInillf\l'CCU zdpdu..t:·k. (!br'ok se 'll<wj'!Java. nemaju dosta hrane d·a li. K<lIllavica danese na iwijet s.alno lll knjiievllQ obr .acl.m U4 . POIlOV!) udarac w'venih klada i redovniei napllsl~llu prostorllu u istoj tiihoj l p~'avnlloj povere.·cjplavljcn Va!lovill1ll le!jlw~ J1w. [{ad (jtiV(li SI! govori 0 lUtCeUU1<1.r~}jt] II. djclu}uti za:jedno na osobnost cest.JtI5!. mjesto oddava 1I uajveoom UiOg:UOPJll redu.i af>$U'akll'lIL:I obuku. Svaki redovtuk m.'i n tom c.zlmi. Ka.N da mm'aju uzdJ:'<\@\'<l:ti smm ~ebe" Oll.~jecali t1(101Hw.a.:1"ill secesto vidjeli na seOSkoj cesti kako VI1!n1 lwlka nato- m varena bmlllevruna.lk\ od nlih uosi uzase 'lad se pl'ljllvu veda sknplj<l u vedro ko] .o[1~ valeseeuie.mdzoI'lli.mDmC]je ae v1dl~1preko ciJlog I.lJmluLlcad. Oni liUll1h! s:voie vlasure kuIHO'(~.plilUe. m. ekrutna plliiull tifl(ld(wnog komercijruJi:zma i meb.'edo-vruka.l.lU to z.'.i.fnujstor" Wi nhlelj dus.er to je nflihoYfl.ie has dobra poznat rne::-dll l<tichYlf~.~e. Obicno 511. u stvaruom ii\fOhl ()1l1.mlostnlm zen uCi:t. ] 13-u([u..] Zf!lldoo.m1 prose. ·skupljajuci.e Bovfek se mO'i-e illl:?nosl.~HI'ij redovnici jedn~ ozbilj~I(II. viasc'l1.. re'igi.mCanoj "roel~lf'i?iioi" re zmli§ljalik. 0. a I11JO'lda&1k.1. Mm. k_tljig·e. li. Bilo to toCno il:i ue. <iii OUO sto d. k1'l.slo s ~'Ml)vn'!ci_mil poslllpaju 11(11uzne i JJI"ivid.lo neljlabazn. poslovieno se 1i'jemfe drl Ih ntdt!l(~trl dana gurne Jm::ko litiee kako bi.1IlllJi jev <iti duh t'rn:ri!h uCitelja.'to :rl(1D~)[ljn dosta odjcce da bi se Q. $\1 vrlo ohillni smstnici koji se bave ~ifl.r~rcdv~den za u~nje kod knee. [ako \ ne moze.fl(:hlmradom. RedQv ruei m:Jl'fllv'!lju samostan II snvrse= nom j'edu. n:-ruQgegodme disc:i.ih se moie v.obiv·aju j(~pl'aklicno i uCinkovito ler te'l]Je:lijno naeelo 21v..ke. ada pl'uZJli kno l pri]e.una syoje I}()·sulle i POltOVO ga umata.la.wo . vh.j~L Na_kon lrBC{l iHeelt'vl'te pOl'cijcl'i:2e. Kad k.ijliJ na svijet. RedQl'nici au snmoupravno Uiclo.. Duh lIyak. Takoch':!' 21I1<1j1:1nesto Q po1]0pl'iVI'ecli.. Ijet:i oko po]u ses~.l"aoc osobe. lllonju PUIJO rnclW i rjelesno ] dU]101i'l'IO.cni lez. osim zrua riZe j)OUUdenih IH'lle obroka Ilflvldlji"'im bicim. zbij. neke skupin> ld.jego\l knnk vise njje mil'Llo lI'tou'Sle.r. na pO$]O'\lUl1'l O:ko il.ivoln II zen snmostanu. ~fko [X)·Ma sedam.Oni prezlru "meko" obraaovanle i "'ide ". 'i Z<l!lHtlO <!B i. bliedoika Skl.

gapo ]jjC\~. hllm IUsru1UsiguI'al1 II njellu p ovijesrm istinj_to~l. ~sko]"ije:nll1 PO][lOOUi srcu i tspilili Casu ponrltlosti do dna" 0' je ~ llgrlta.eLttl se Covj."tiID4l. reee: "Ieliko je puno . Teorelski. PI'OO bdlanstva).e to u ime zeona.uhovuil.cnn obrazovamu koje bi se mog~e J)oboljMtl. toka.vl1ikupilao svog l1. j'edl:llI cd tamo pohrrnJljlcmb El1dcU-mlil'i sm~a hr'aJ. lljemlll.ari.1'UI Y'e~'inji zapuo se l"mbjesnio IKoja god Chi je Tilitlilk1na zaslusa somstog zen gledisl. 'I I'ece cllV~_l'. vall'a.Jmaj~1 maha pa ]. I 'ISk:up]~al.. Ii. lIzdigne visoko .1 glavuom gradu. t'l pet <lg . (j311_ >!'.li'l"e svake uti:ml~e i svt iletalji se provoda 11Sti:ogoj pod1oznosU dnhu na nebu.:(lo 'undO' jg~'lI tak(~ velikn mo.. da spill klpi\uc1dbe. ~ednO'm 1l'edO.j'\et.g petonjeg.11llIl bUllizm'l I1l1ill~I'i1Inog tllll:og!1r I.J!Zlreee.. je V stva!.agregamili slanja (sl~rn'[dh.ll l:iT'd. (IV'I je prica ZDflca:jna i SV! zen u 'Helli se sla~u oko d. je oskvmue . 'fru.. ze~~ oibilYija .kakQ Tanka odgo'l'ori:: "A. Te jc one lill) le spasilozen all ne potone IJII~ razinu nekfh $..o. a cetil'i elements (m . il!li "lie ]jj onda bto u pj"itVU ill ni:je?" rank!! ('fl.d u zenu nema cak ni a'lOlna slillllil'i koja bi se nnzvala hvallevl'ij. Knd je pravii10lll <lutiteze.levrijedn.ivotu i radu morase QCllva!. vidiievsi to.{)j!deji.a.araju'i. Kad s taka d. pa je sldtlUo.llje i.1 dosUgmlCa ovog Thillake' 1i:.e.ekov leleal.ct:W praz~ ill..." "KakQ' inoici.bmki CHvar je kasnijc iizgi(lllio obie {)bi--VC zbog pl'os.ok ~l~ddihin gnjev ltik.. nema S\lnll1je da tflkva.Qji se n>1lilZi u o~ta"ijlJ.'l.ko tu ne budem mffiilO sarira mO. zen u.td. II zen samostanu se nad.1llili zen mogu. go'VoreCi: "Kar_k(l se lIsnduje~ .ld. ll_ag]aSlivlIC.h mlsliika.oji.pad je [H"ijci. :loe:11 unp6e: pl'e.. pred ui cHne.. ne pl·etflcS:i.~.e god gaj pored po- d:jetf:ltmn na koljer!im1l. lci.:rVI10. .kao kl·~tUl Vairechane (najviseg neka ll.!\In • .vjedo'V<I![]~<l prQlW QlVC Thnakine ornte bezboil:looti.'lred"!"."l) se upMu..ad nij:e pan 11l1l o.og pepela. poillniti bilo Kilk\!il r'f1Zuzdmosl iIi c·ak zloein ~ ~I $Y.I~Hel~~~dnom je rekao: "_." SI:nmko. l'eCii da nama zla?Redovnik je joii.jeda:n od o:oih momelsa dode Ill.W1g) 'iz Ming dill. tlc:ileli je o.'li:telja 0.gll !Ji dobilt:i pl'ooshU(! dva Buddhe za Vfllru?" 'Sarinl ].?~ nog Bliddhe?jj sarira ad dl've~ ShI. ovorle: "Kad. "dobRi "KOjil je !.egov tlVot bude pun.vo.<i . btlo je strasuo hlndno. fovijest 0.Ih-hs]aJ) jz ['ang dinasHJc zauS:hwjio' 1!:l 1..g"" p:I:<:I'i1D lo.st od pisanja evasve k!nji:ge kn.~l' M'ej].1ilsveti sartl'(I. ~1u·I.Iz If>'''sU !'ailOi.npravil!a samnsiena VI·tQ sll'oga:.jn prema z.injovjekovlli..·Ii) ..~ao da nesto Lt".gg 1I1'1l~ 'WJ. ·Cettl-:i. Poptn nell:ih srednjO\I jekovnih mlstikn. je hl.ti ]~epeol.BuddJm." "~\Rd je vruee. gttbeci !WU kOl1b'oiu nad sobom.ilsUje pisae knjiJgu deset hv. a kad posrnn.ednom illne=Jwli.~ak.b~n:lta) u7. <I psihQlGgija i:~1\(y2e spremno ohjasnm postupale lrnkV'l':degcnerncij. Oni koji jo~ nisu 11 poL:lnmosli sllV.1ll:e:vt·ijfldlnib lljela reiCl(lvl]fika.rJO keban..1ko 'OOg(~'I'mi "ret .on1.·ua.~ljaYl"5~t\ '''eJ'~~ ~l\"O~Ii!.calilcomoieii..zh"jeli 11 ~_nn{i.ho. sh>aSlI~ pa uzvikn : drvenu sliku Kad je Slrllko (.ori. se.i.· ZiVOI. I. i z.pa]ili moju B!\i!ddhe?~ samesvjesnih 'l'ank a silane razgl:ta. izgo:a·jel.gli] U ])oc:luc.ie ogl'atliieen 0. tome S'II'jedoti. poniznosn sjediflilo.ega~nih SLal1~a nisu ni." tclemo 11 se poneka~ preobrate jn slobudomnntke.losl<>\'tlQ :mnCi 'Ujelo'"'.' iz.1)110' Fe vrlo sklisko tlo j mnegl ne lffi:pcij'evllrftl hm:Mi U"PI'.redov:n:ick...(l:i:mnadolazectm godirm:ma.adno. njegov vtsoko rcl:igiJskt duh pun PQ~loViln.lll=J~.i"'illJl%! w~ '11i1l0. zeU. oko Qgnjista harubusov gdj.JI.:~.o.Cital' un:ivenum ] ni.. djela svakii pobozni tmdIst treba S!lllnll'ati bogohulilmlOil te ill treba jzbjeSillJi !(ti.l'vnnju zena. GlIWlIl' IU'liHHI. d. Zen 1. elements IOU kOllU.

t.511:1:110 Sk.in(l.k. .Je J05 tl~IJIl~.lCj~eljfi ova vjdba rn'oie b1'1i "~'Io napOnlft.ilavauja.e 'vjdenje koans: Iwje ~e ovaj dao zn kl'il.1 osmn kOO. "l':dOl'. lJog.ISbia aJi lanac on.kon slu. Olucl:lom [J saJ~laslrulskorn iivOlH 1lOSloji 1'<I!Zdohlje koje se posebno o~v~lrasa rl1entW.kom rela- bli.vet.:l ~\U..e ~lll bilo }'.lv l11l1jo~ ltV-lJek obavijen H'V~J.:MrI anau .~I.n'ek~ PI'Opo\'!.!g...'k". rriJ(~ dokona igra ni za i.I .I'?IUlelli O'~lcefit:n:lcija uma..biljna stvar I ~¥PJ'.! Istini Ze. !(U}{ilall-krll.To ra~I?~)IJe J~.-hog Ii[)g<l Itlirlisciplina zeH. i Z~lil. li-c. Nr.i'-ius.a i. ustaju nmij" no OblCIl.. k0i1}pJb~'C'1Ia Omit.Ij.Il.:OJ<lnd ten knjiga kao sto su li.~ redovl1:ik hu]\esorn.~lje" Tijekom S'/1sshiJid.~.uj.anj.Se y'~. 0110 shvaeanja pr.~a.fla§ PI"m'].i"~~~~a~aniuz.'UrWH per .'ovitosl lU.~sel .~rl. redovrnk se moi~ l1larn U 1111.ievfu pn'!)~lovije-d. tl'-eb.U]Su javni rooov. se l1e:koJiko pllht.jel" [edan .~a~il.g.r. no iU.'lJ11 je iakJ}(je~' zbil"k.I)i bQl'<lvlli~ PO. dhm 0 dil~1l1.':iU n uc:ih~1 jev 1.e jerlItO'Jn pokl. I[Jd.a una vdilm morelnn vrtjednest.a~lQ.ad dode 11 blizum nt'lelj.. I"e(hw..IJl!(l tI trave]u i 4.iJl[L .ei:lstllvlj.:51o }pm nenuo.nsma llik<likvill ~rlliel!.ta 'ZCJHl to petrebnn..v?k. Prlje no SIb p~'ijed~ prag. Zl"JI .jlUi.mnzm za srideset rerlovnika za'lllijcllal 6 vise od jednog :i pol satft budne paZnje.:.edH.me .I'OhZdobhu zt)a~mm k'l~) ~j€ttri d h.esvijesti.l1.'edovnik treba k Il!CiteJ~ll da6i cl'ltiri ill lu. ktl(lliI..se td puta poklnni i. jo.nlgovCli'j vee r~Qcne {H11<lziU iSllUllren ob~CU.{)heuik kojl se k~] l~IJ 1U~:r..tm Q/)$f. to moze r<lsJpnwiU s lijim osobono za v]"ij{~!ll.~u sUil(lvilHiI nil ueke stare I~f]l.IUc::i 811 ~~~\'ore.. U tic:iteljll se tmapotpuno povjerenie B-Lo Sf! tice njegovo.ii<1s kOji]cntm:"iina s.C remonljn zal'i-si. i tI zendo. uko1iko nlle otvo~'i'o oili J. ili/!lmQ/. ..od~l kl1jig. ih ne omera iiikrumll. ']~adUI. " Td: jog ruSt o.o 1101msh. klekne i.1l:lJl0 ne uzrokp~.pl'Qm(!ltriulo~.k met1.s.ci ~~I. i>"Vilki put s ~. Kad se ova . a k. sndl'ii i.nja.I~i«:.<I~"rr.ied~mo je vazno.<l o'~ Flek¥1(tii'Ct.(~).eso vi )'ojatno odl'ZavaU dveput dnevuo 110 Ujekmnposebuog razcdotDlj.)lJeSnlC I ostala djela Rido.._~e fJ.i g 1r.ugo.[i dlU:VllO\ 01'1 sU81·eIl.a.lliG~.vetsll-ango).ol(lvanill.opovij.a. 5vrurl put ~ ill!!! tled. dok zimski pOt~u. Z" 1.· ~"ece ItCilteH smijeseci se.ail'oifu je z'liliGt. oslm predavanja rerlovnfci illulj~II)e8:tQ sto se naziva sanzeu. ZCI1IU. l'ok<17.I':.Ol sjede do IuiSHO II nee.a.iaSl)jefl. ''''a SVe!)fQ vjelljujuOe spozilaje tnO! a m Juku pod I'ukn s dttbo.l-eiJ!I ove 511 krulg'e Vl·~.. -na.lUdol"oku.<l!ZlII sobuili'roci ruke sklopljene na 8~"i.IVt'si pl'oo. AIW Ie is gl."VQ .olli. ti:1.ka PI'.. sru!~(W ~i1aci lei.flpanlu.(lvniti obzira.edl. . Op6ellit:o" li'e~. N.l"l:I{$jil . vi.I. uisturu.ldil:l!li'l.ll.sanja seriie pre.n~(lh. ne obl"iiies lica?" slwtl"teljl. vcljacL Sesshin zna.lcitclja ni za redovniku" 110 je. mekoee srca.lUtl:l.1 sobu <r~liese na vrto fon:nmall t s.IDi rad o.oj je ~ llSaQ. [{~\'<li!ln-hkllg() Je I!I~~~~O"'''.iteZj Oaj-o Kol.01" OV~I tajn.Clenja.~:ed. eVIct? ti . (ge-a/. vrlo Clz.e5.e tesko razumljlva PJ.!!.-Ijll po jedin<lcuQ {~OI<I:.~dtm CltOl. oclgovo...sLO.ati lsti:nu Z'e1lU sa svlm im'o[~'11SI'COl . a svemu ostaiem poklanja se S:j)O'!'eOJlll pai.IWt. scl. magn sc &1.jiIlla Mi:mIOl!/ill.j-e\'u sPOSO'bB'l(iSl.'l (BS. k ucitdju ~ predstavui mu svoj. sa7tze.l.1 .di ili lZl.110 s "I{~$li!og mEto. ?el]'(i.rulJe (lw~a Hi feisJj..0] inevc)lji kao i pirije. se POVblCiiz sotie u ~:ll{]ji'azl'oden~ eeremoniji II lwj. I).· ccnje S'fS. ukol:u'VOZlI.'IJrjj.kw(lm..o) i ]JQJ'Wvno Il~(h..e v].etr.~fi~ seM/!in.kigmlcsj/"I.Il-I'allg) rZ: ~lmg (~m~~hr~~ bio. kao .?:melIt~I'j.s.j~~ velilki $C$Shin.all naci:n cl(]vija ~'mi~[jV'OI. ne r.f. d<!lUe.om ?:!lJomom' kno ZH~~~\k:iboravak (.r!a~afl$ltu" Ri/~~.~J:n koljenill'Wi ua podn.r.!VI'~av.Q' l'ed()v~'1ik m:isH da iJlJ:lIa aljam v rnzlog za sumniu H l.lrokll._~imOIlO:g kOjli [e lJl)so]ullto ml~'lrl. ·zaSlo.Yojst v' nun zenu HJll~'10 j~dJi!osta. s)l.t sabiran]a misll . Oiiniti..1. je zhi I:k. nego (fu:~ieuicnc]a [e ivrdo~l'lll.ml stegu redovlIika. ladora/. Kad z.·Cka t1kme~jitelj<llli:!lzrui Z('.$!tlvIJanj(!-" redovl.kim (lSlccajmn ponrzncsu i ' . .ren1f.icku p'r(lvjel'u" U damma kad se ne odvi. Da btsmo l'Oi)l:'ikaza]i..lIsolmo fzmijeniti udm"(.l~. SVilki dan Ii lekom sesshiua Odl'.j.e sam:enct.U1~lsto-padlj i z(lvJ'!av<i 1.'l siotiJ:lt~~ \lI'I() ei:jenjel!:ili koa» (l S ~i1]~Sl~oo. D a j mi nekl dnlgi . Z~I vrtierne tNljOl:lljfl k se~/ulI~.

.'ro ce bitt vise ill manie mtelektmililo. ZIVJe11 ~IV?I II skladus razwni. pOlrei:Jno je daIj]l.o '141 prosect.Slefiom jedinst vu 5 ov:im pO~I:l!~)u(:em. I!lI'em.'!ie . ~h "'ak!) il)<ljCiIlskii raspo]oi.fuzYilemj'eulJ $UllrtjU l{mili. Jednog d. l..iSf.kuina uJ"e.moze spoznatl sv d. tlliismija Sf! Sl'dacno.cIlO pobl~[~Cki PN)b~? Zaisul. [JCj[elj ga Ilje-l['Jo pomilLlje 1)0 Ied:furna i reC>e.s H'Ia.vb). 11zenu nema niceg mlakog.J18UjeS'''~l tnJllll zena 110 Qi. §egova radosr bij<Niebet:-"ranlclla i on se nat! UCUeljll u na. .je dab!:e Yij~sU I:liOSlS danas ku6i? Udi smjesta.?a .1YQt.sav $voj geni) U Mljecal1ju.as1jiO:i l!1'od.1.te}ju koJi odV}'.en. jOOrul dog'adaj mu odjednem ot'ilori oei Zit isttnn ~elJl!a. gurne s !l'ijema.Qm(lib l'fI!zovanju.11~lO postiei t. 'iI()dst'llOl'n"']'S~log.worl]Ie'V'e!l. cia bi se dotakki to.gj dan" .. I'. \:ICite~l~ l'e(lovnik moze k~I1. SVI Ie . ako je lnla~o.1 ucitelje'vu sobtl i i~C'Jil)i. Hakuina sena u l~!prultl.ga..: nakon ~o1ililll~eg postupanle.oll ovog.upo-s1.tyO. Pdje no.gled'1 dolje Ita njeg:a 1.na.'l. ove n'''il'ide i neiskrenost.l.od sv.lU na. ne ustukne ni za pedalj.fell d:l.§a. I!i!>II!I.eI'se _k~e .m J3.jl koju je prol. Maitl'cya j(l.m·fl"lllm·~ rasti u savr.3.. redevmku IJiije dovoljl'U:o rnA. Yl'a:tise lin Ver<l1uclilt i pokloni uCi. Uakum: se nado vow.:i. na veriiulrjj. Redovl'tikov . Ir. "'~. jer onD !St. UCitJ@1j blja§e i'Ji. opcellilo govoreci. Kak~ str~J10 08~. .kOJlai je do lad biJapolpuno sk:i'ive.1ll1sleci kllko ij.e~'Jrati(l. anu sebe s potpuno osposobljen ul:Helj.zivot pr~~'utaj{.llcenik dobija pravo znfIJ1~ezena.lJm:rn zena . il:l~I~.eUl~ljiito :l.a.r'l:\Jlm Jastvom. r lut zivuno pod nmogun navlakama ll1·M~. Karl: se opora. 0'1"0 povratt iHakuil1<1 k svijesli. _I.r. pljus:ne g'lllekoliko putu l. _stvm. inlcl~k!tl!alJ. ..OOJazana u svak.'~enlSmisl1J.ie SflOlO·ol:IIJlcromnje. j j"p~'li. oval put.COyjek pl'O-dil'e do dU~lIl:IOi!: Jstme" .i zitdJn lUNlC. ~spriCa 0 svemu !ito je prosao Ujekom dana.i10irnosU l'e(JOivn]k_ mese .j dl)zv.rna d(li{ je Isao okolo po selu to.izvml<l_ i izl1.WlTi..rnd v~e JUife Zvao PI)g'J"CbUlll il. Oll Jl~II(]mj(l llek:oHko stopa (1(1 karnenog zlda gdje t cstaae neko vdjeme gotovo hez svtjesH.clj n~je stvarnc S~OZL'L. lU'iUitilim~~ J?:. bWZOi. opal: mll pljtlsJm preko llh<l .a ga go'v'oreC:i: "Ko. . Med~I~I~lI.. Da bi to ucnlio. .'1 istina se [1 .S UVJ)elk.4io alae moder:nog .. Izraa je sigul'1)o prvobimo stil.{:mel. ..l~itel~i Sboju kad je gl!rnruJo Hakmna lP~"eko 1:u1:l1l~no'" ZRt.110 S ltob(D. U zRelj'u ~Ill'D1r.:m:J1I i:z ziv(lit!'i. 'I. v~dbi. Pod. "Sad ga UU[ls.oi.~ ~azdQblJIJJ od de$.. na kralu ga gnrne preke verande.tih ill druglh. b'ilHpotpU!llo Salkyamuni Da bi postao pt'o. kml.l"ljev~u~Jesvete utrebe".~lelml1 sposobnostlma re (lol)l'omkoli6'jn(li~ I]stl'aj~ostl .mja senu.~d se ~l)e.~ bij.toje dru@lill _srvae. brzo!" HakuJn JlllU tad!a. Ucite~j ga medullin jos 11(: O:S~OI:lOdi vee ga oznalj iedllako k.il.Za (ibl1'C<I:Valll. 5tO je pecsao kn>:z gtflvna wahl. ~n~a mJe zen. odJ!llC[vsi dll. 'en~_s] ko]e zaist3! oemaJjll nikekve 'vex.iesali te. bijaAe. l Ibesn:llisliciil!'" Nato ga lI:cUdj nhvati..acilo gil i:mai! "Nak.eljHelja modemos n~l1z3ii Jedne l]etl1'~ vece"ri kad] Ie Hakum dO~~I(I [lredsl<I'I'iti svoje vUi!enje svom st<lJ'om ~Iciteljtl k(lji se hIadio.~~l mo~a pl'oci kI'pz ~"(lzd. a kad . TiLkva bijlflse obi:j_k. ne naill ~VO)OI yI.I]]t~Uhl.jem. je moida jedJan.ok SIC'.elgQ~lla Ispitati Sy.!) ~'a'lll!lUiJe'\"il1Ilie is~~!e ~.uin ~esveiedno ielio S njim raspl'(lvitL 1{'ld je doSlo vl'ijemc. u~ltell oe~l.oblfflC koje se rn!Zftla "dllgO saz..:fvidida nUl se nest'l) do().O[id'vadesct godina ta_m(l.H) dilibmu nlegcvog zn.'l.'l'lleniIl1<lI.! nj..Qffi lrel'mt~ll ~zlVnta--:.~njeg ZiVOt1i!i.iJ~ !Ires.e'ttoj 11agosli.llespilie~ ° tl IWli. Ut31tdj pO.'I/. UeIle]j J. I1<lJtl'ag k uCiteljlU bijaSe sav u znoj~I.U<l od nje.!:.'i$k))g zena .kui:n tide 1..'_' .".cit. JaKQ U [lajl.~ I?O~l~~:.7. .udu6i da je padala ki. l.ile spHjel'" u Matu D. s njim..~~.~~.ena. putem cega. "0. Svaki S~ojU01{ lulru:ac &_~_tnllil~ '.ak"tl Ul"Ii't'zlaum 1I lU)enjiJ'Da ~:. I1Q u danasnjel:n OZeIlU znaci.ati.to Jest.e""jek. u. lil<lk.jevrnl.~1k i.godilo . llcHelj l'1eljl!lbazUQ reee "Glupost I besmisliea!" Hakuin glasno ponovl ~Gi.!t(l i pl!'i]e:: "0. k01l3J3liO IdlvalivsJ l"Ialmina. Ha. U ii:votu umdoa nerna o(lfede:nog roka za djrplomil"Qnj~ kae 11 j<1'11lJ.Zen 'ocelmje d. Sloga.o p:libjega'i"a jil'iviw'lo neGovjecnim metodama ~nimalo wJc dobrcdusan. Hakuin je postaool)oajan I I:~nti!ljao j ~da potpuno J1aIJU~J!:i s!a~'Qg ufUeija.I'u...:s nas.n~ll. Za neke rliplome lle1.. Il~e~...s.ze..

I·i~e'll'illnju se mor. nile bil.11 !'ukanw 1i'.ji.On:u:~gr aJlu.lLD ed druglh. narodal se . )'ade~i kao [~o.as:keti:a.)["vilir.l) :r:n[pOSLeDO.j znaci potpun. lsus je )"ekiim ".cans4.jiula.~tdale h.sUgll.(:J.etu ~Istanju uma punom ZMV'alnosn i postovanja.~ lzvan grada. pa je Sud z..aniJW'Illl nakon 810 je napustie P.1 pn snsretu S~ slueajmm yjv(Jtrwl1 ok."OJ.tmimua i jel."" vooec ....-sl.lkvih rnisll 0' priZn.NHko :got nije ~rep~nMl sve d." 142 bez zasluge' CQ'l'j¢kl'l! kQj"i pokusava (wwbJtosa.eHvar na:pus:tenog hnuna u Surugi koj:i je bio n. (11i..IH~.~elll kad se po prvl pnta vrauo da cuje Iushuove (¥in-l:sungJ predtfva:ilje.ijego-m.di:1i·.'ijli!'V'<lnj ~".ulI.l!'[OUU bile su.~ei·Qvni. IJI'OVOO [e c.de sjaile :k1:l)z njega.WOI1]i1Hdo:br·ll.o 0.Cip!. (Kulei. Zen 1. v~se nije I!1Il1Z00.'o~eujetremnka m~alm].od mls. !l1re zelUllJ.ziv.Uem.. Q~!. I{". Posehne znaci Jrriikticu. Ako dlilJl p.g pod a.~a dobra za..jegov(I tedlllO' nils! jedstvo na s. He iI:.ije:l.I\lld d<lij~ nulostlniu. M oi2emo zarnisllt! u kakvem j.t~ i2.. ..I.~Qb:llo'liU 6ovjekll.sLO treba uftnili 11tom slucarju.uikoo se ne esvreem l nl'lta vise ne D. prema sVIf.!n~ILl vodu i dijet.riJmjei"a 1.lIlu.nlu.'ll'ebalo je 11os'Il'i se!ir i vlsoke bre1a kad !l~ l1~to dog. Tako dugo doat postOjl m:isll.5'10 je llt>inje!loje ~cinJetl0.'l. Ttl je sve .\ su probzvod takv'ill ulisli Qsla'illl~ah~ "'l.:ovjek He uSj)ije zgaziti. one j:U. Napoeetku svoje km'ijel'e. suzd". proMSli su ga .dJ!1 s vlastidm pI'osudibamJi. mil'ela. .d.va.reltli.QU jeloonucno samn pokazivanje smjer<l U kojielll1l1!Om ulo1.ot post no je [IOl1da]eko p ozmlt I 113 'ill'eV iskrenl za:ht~ev ko:iHii'!.sredisnjem dijelu rn.jetol1..l:Ui sv:i.l1.svoj~ stveua zl1<lc.jc prevtadava u ZlZlutOU.iln<tl\ tt zimdmt za I1jeg:.lXlka pml.)lj~..1fO .en.adruo u . Ii.eljilelj ~elikog Myosbinjia LI Kyotu.e rusevnom stanju hie kad pro{1tamo sljedeCi opis: m ije bilo krova u pratOlI1 smislu djem i }lOCHsu zvijez.O zm:i:ja.] pl. bio 011 So'" ill Vj·ag.i pUl.s. snaruka ctnt neka 'Uvojn l1!lii.elYr: "1'voj mac koji vidi lajn ce te 11.0 naatva "djdo ne)l(ilZl'HU s'Vi.gove l.t.0 nje eovun Intelektualnim postig FIlI.1cenill'!l 2ivO'tOfl:i u MillQ (ll'o'Vmciji.ekOJilkogoilina 11 divJ.ck jednog dana.Ii 141 .ua. nekont zgodam nlie at krlvcn IJIjegov :idclltilteil. budizma No kad pl'ikaz j. kao !l. znact odtllositW se pl'emll sehi i.i oko Iljegovog '(Itoc~sta izgratlcllil su veUki samestmu.jepo.. a svc6cnicki..'ama za 'k:i8nog vreuU!ena.1 kolima su se veHki uciieJji poj. Odlaz:i. ill moz.'s.lostinja bude taina. vee o S!l. Yi. ove je t posebno toi':no za ulloelo "lajllle\Tooe" "-ojejc ''1'1'10.zavallj:e od 2. Ono zna~i['JJe trositi Pl". djela i koji nagI·iil[~IiJ~e. [10 njegov. jc zncstao..mto]J'za sd~[Ille. Dijete se utap!l. Medlluim. No.skJu' u $<1 stV!lJ'"InI 'ii'e-. hi ..ni. Hakui_j\ MjaSe jeelliJj .oowjl1o.e SA::' srustu ~!jednom danu.ll1ii.vijet 1(1. No. ltoji zna. Obi~ (Chung). IJii! ako.Q 1I WI·(j.rnvlmein Sail'lostamkog obr<lZiOV<lnjillkO.ca. Oh[fik pL'oh)Zi i nebo je pJavo i :!ii:l~oko kao i 'uvijek. odi'd.ulIl) [e ruCiJtelj. hraneei Ole oJ"aS6iCima i p'irijateIjuj1J6iis majlin.elja.iLlte.'aH dobrotu bez ik. ll.~.i_1(j. UJll"<I1I'Osupremo. vid!imo duboki l"<lScjep izmedu budiZl'rl.a za sljedbenike zena Za koju je potrebna stalna budnost.11"1'3. !. Antinourtja izmedu dva zakona Ie lakoder zrunk.lJicn i ak:uvnQ sudjelovatl u svim 8"1.'irI U g 1<l'l/]l.Jili. s.lditipo postoie pl'opdsallll Sva_ki od nji!! se treba l)QJiilsati. Kaiu da je Ses:l.~trde5'et gad. V)'liJla". Ne :I'ad~ o praktlclraruu . ova!.!i Sall:l'oot.1 $Vijelll nakon :I'az&obl~a miimll'.el'l1mU smtslu.tci na tl"z. Z.i.rijm·h petnaest godlna Zirvio !. tsklm dogadru'l.(jka zen di .l"!lg'Qve'" ~ "stenle·. Povijest zena puna jle tilkv:ih p. Na u·..:ili s voje kD'lIfnje na." Dida kof.lOl"fl.m~a. Sve :stV"LI'~ koje !Ill plip.slim o tome.vila za ovo .jellje 1 ziv~la.e je spaseno.ioe.s<llllljenipusUl:1Ijak.aziv'Q.[1 i kJ.ima.' To ie "tajna.lo su pojcoooslavl. sve ~Io u se nade Iii~ p.sl i gna st'o ZoVLt "lajna VI'Una"" 1ll'edstavljaju na&.~ za sva ~·llZdob]ja.r"IllZ<ID.'aflello na vi'Zijii 11lo:i.m. a on je postae uCitclj tisl..ab!I]jevao ala ovaf os.rurI.diii~]gllavll i tiiavo zdmje rnernlne lu(ltto'e izgl. ekonomskl i meraino.o. P"etinlBti. B:io je pl'iliffio dol .elO:g paU'ifiil'ha. je' uapustle 5VO'jU ko!libu .lk'. . u sJUa. .ti" nas3..o: zen 'iTi.omootBJiJa" Mose sepovuei II plamne i zivjeti tao u.~dan . bili suo u zollilogu k.. bez sumnje. blll) k(IJue. fie d!tI.ot.~~iJel)QJ:r.l:q~1. 11 poce:lku je 7:iv~opovl. uJ'iIl. njeg:ov svett .Z.."slIzl.od lrgovlI.J 1livojoj lijevoji ruei znati slo lvoja de. jo~ nis~ j.e Iml.(1edmje gQv.l~U I pet SloUna i'lidov-mka.cirlU) n-eba S1J.ulya) i usporeduje ga s J'ado([~ uspunitl buaar 5u. u N~I1O'-Y"lngu:1 nikad proveo l1.o iskoJ'istiti.

z:natloj kan Dvcrarm za medtilaciju . lluga. PU[.n ktltl se ne nloi~ prisjem.Ma~je iiAP.pol'''edu ureden na mlan koji.zmllJ'~..lednj:i l'n°.<1Inoravlt. :e ZlUltl ~I~~li i ~a i. ne smije bili I..institl.m tzvana . d!a se izbl·tse 1posl.yoga.dknlcvm tragova ·uobra1.zu) s . GiOpl'. [ izv~lOil. Q~ldla[eto zen.es[ budizma Balckog Islokn odJ~l. Jei!1!nstveni l_)oloiaj koji :lien :se.{}likaIIO.m: 'CCll'm god OVO S. Z<I ono ilto sl nCi:nio.l. j I1ilje'hilo ruceg ~nose IlJije POlstol!'jetllo.de. odvojenoa ad clrvc.(l~il]a se ne diZe.kakvo citanjle. Kako [e UllIl postae kencentriran.ienkebru.e-zilllja bez zeu. iak. nik~.livnmedu iili zenda: ostalim budistickim sd>itama II . U In'flksi kao I u tenrijl. Nil!SO'liVI.J'apiJJllU i. ua posl.Bmldba te da brzo prijedil1llo Irnno gdjenjega nema Sva obuka l'CdOlll1iJ. OROje iledna cjeliuiI i i.UIOsl sG'mn<r!'m.Q sam s"'om umu d. Ill. a kosti Lmeso 8U se ras~optliL Nisam 'tlltli} :§IJ(im:'U'2nlV<Iil1J:Oj oblik mti li. tilt se u Iljen~mIwecemo i iI.t listil. 8m'll l..<lIk ill gubit8k.e okopostale popnl ulrJi. :Ii ua .ilncijll . mo] ili t~ldi. voda d no lie odai u'ag njegovogpl'odiiJ:.tvojih cljelll. 1Inetko lie$UJ.~rtl ill jilSe Oil na meni. '. "d:ie]~ be'. ko se n.· Cilli ae da smo L1 k["scru:~slvl:l preville svj:esm.joolljeltl.(]f1. kmuo:li nekakvUl mislil 0 llagJ"!ldi makar 'I od Boga a Re-"sh:i fLiell-l. Zelllo ne6epl'ibivaIiti.u.e1ji sav}'etuju da ne budemo tanto "dje je .OV<IIlilll sn wH.iI. nitta ne IUoZen':ci g!lJje je posao zapoceo ill k:lko je Ol'lijd. I(lka.. isam ble svjeslan jasem.ci uazi!vaju "slroma~tvOnl"Ja 'Iaulereva defit'j:i:(.i svaki (lIelal] u njezinom discip~.~~.mja. popu.ellEilZVali I'llClikalno empidjsltim. a nlo. Zen Zeli. TaxI.ubusa kreeu se preko 1iI:!lll1el1ih stuba kao da mmetn.ivOl trebauhvarut usred njeg(l.zele.:'sLo ~n.·~ellioln owjslu ne Vide se s!lv(lvi.caYj ka lkad u(!iniU zen uciteljem. U ~~!liU. stanje uma l'WllnJ~lia o da gm'ore 0 eemu god . Sve u svem«.!W)! kroz povij. "to i ne-to" ruojc m lll.l'l. Mj~sec se <:Jcil'a:b.~bl1 Ills'li. se kretno s vje:tl"(~m.i. opislije ua vrlo slikovit :naC-.i duguje Ii.elj.11<1 istok ill zapadl.tll u undQu. ub:rzo te toe z"'l"tlbiU i oil)gOVruJ'ill C~.o da u njemu ii. Ni.ina sve stva.kakva kontemplacija nee .sto.kinesl<i li.inanIOl.'' j 'nOp~~$'li.) sam Z<ll:!o['<lvio je li.a je nase blee \1 rrjemu. Zaio nas zen Il~L1. Zuusta:viti IDIj>e@ov tok.ta.IU.erli'lle1~cuilie ~)a uacelu. ust.enost.o k<d.loiZo[.!'I" svijcstlQ Bogu.tt"g je mcguce.l"ilKUispitiviilllja il[lnil.oj ideji pridaje najdjelo'l'vontiju VI1i!2(IOSt. zen je lu::dv'OS1l1]s(.n f<l:S. ()stav[U njegov hladall le~ za z~gl'ljaj" Stoga je sve u J!)vQnl. uho poput nosa.laiji. Tada j.v!l. . m. Si!!IIlIlO sam. bas kao 8to ('cl 7..ma Ov<lkvnvrstt~ vrline njemacki [w:sU. temeli~'o smu se preobrazio.!k:V(] PQ~l~lC:avaLljt!.i hie Z<I UeSl(I u'ibval~.em.ko se otJliJ<.rasrvorfo.eno $['11111' esobnog iskustva.SOl!. :UJaO je l!i Laeslumg"slrlh moj uC:iLelj i je li P·i\-itfIOmoi pt'ijal. idu mo~e noge. a nos poputusta. KinJ IIDllSlI1ID1j~vO treba :p:rJipiSHti. ta.iill veiCiinjn Srullog sebe calk i nakon dQ1:n'og dje1<!J.ili.': zasluge''. l.oi{. i iznuh'il.nj za ll1ed. uhoko !J l:ibl!j<lk~~.ga.vimo. je ll dOlll~t. }ioetski Je hi ideja iZl"aiena na sIjecleti naClJ1: 144 145 . <I IliStJil:ll.

11'11 5J bl"Qj koaan 12'6 budastvo 2.l1 2lJ'. G .skll 99 M :lnruh. Victor 44 ull. lllffil)~~JdJ.1.H fd"'J.~AI~m~ m nz diw'mrl88 dllli'Jrlll_... &4 ~md':ll::i. 1M.rlm_lcija 'lp~o!lIU.eeam.lflje.:gai..li J j.)"}. J2 [l~!U:li.llD sl.wa. 86 '1I1at'ijivosl . 76.lIj16 l'l'vi IJatJrij.m!~.1M bodhl.yil 5J c!V01"an" ~ij. <liv)je gu.lU'td n ~m. HI :F Pcwsi 20.l!ll. 44 j. 01 k(l'.. H Haktnin.A m. 44 H!JYlln (F'a.1'!)dQVllliko [:PI 147 .(~dhmHOI l.tiJlSka mudrost 5J.l. pel tJ7 illlOlllhogal'a1'ya 141 nntiteza N nnrosugestija 15 nvid.-ycll) 74 hddaya sutra Ii) Hugo.'L1'lill<l J6 kesa. 28 B BlIsr.e] (OhlH:h:iib) is J:.lJlltl.1YII!I1Il )1.12"9.lStV. iJj K D d1l.l. l{}f" H}f).YiJ ':~.i(U. e.lfimli(l. n <lgr.1 l1udiUlil SalkymllUill 21" 11. HI 14. 16. .!~·"ft<l 42.<~ya. m~allaciju .O~lt.Q 0.) 10 (l:iodhi i. hillllt~ruiIt Jl. .m rs.

J(1. IUllujiJm(l 68 tn.u:h J.cl'H:~:!I:g)9.nlli". 5'.j!:lZik.2 Imibivali!te 9. ZiIlrnb:imsi:r'1...1J2 s sangha J(j :H~ 109 aende 129. 26. pr 3ji]I.jcifa 42.illCdjil.1. 7J nem. 19-' J Mt'oki . 1J9 Shin SO!] Jti ~llippe U Sil'll J'()fJ si1"!illul'SivQ SW1:!' ill I 144 4f.1lJ 'R l'fuJ. 2'i~ s<mU . .pf.()$ US .tiije .s.J. 81 N nast'i jJ na. sesshtn lJ8.2J.JJ. Sekkyo (Sllilil-[mng) P2 Seppo (HlI.h[iu)·J6· Ilredavauje .l!r~j.no.g~IUi (CIIOO·~. 4) Meister Ikkdtruct 14.1' Y. ss cO y Yakllsan (Yudl-shrol) is Ye.:.l1l-Zllll f04c. Hi.tJ.> 'Cllil' J).iilizutJII 94 n~g<'icll<l12.}:9.<liWi 9. Flli JiliOildo p pilanj" ] odgovori.I") :5oi. ~esLi.54 .j. nu1i!lzm:n IIp 7J [I:i!o-Ka 9() o objaJi:Jflju\lfflije opijltlloSI 44 u udarac u gong iJJ UJn i6 UnmlQU (Yun-rnen) 68 at opo:!laSanje :76 w w1Ll9~ Wn. III zazen In.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->