D. T. SUZUIil

• u-· ZENIUDIZAM
I ..,..,

Ptoedgovo'r

e.G.JUNG
Vn~di,Q

Ch"icsiII'UtS Hwnphl''eYs bilJ§lpJ'ed$j~yJJta. Jj1I(1,i:~ti{:ft:og ·dl~l,l)(I

uLcJ.1.!.;ionu

NaslilY: jZ¥QJ'~illm M J~IlI'(J.dII.Ct~(1j,l to :tell B~ujdhw'l'l
C 1t:fDER, Zf}slupTl.lk
11'f.8ttz!llfijClc 1%9"
p""emil'!!:dQi'rI'IUI.D),,(I,

,BILJRICA UR'EDNIKA

..

Prije'l'ml; ZdCIlM Si'lj~o ur,eWla: Mm'i!'iil :K,t<lilj Gr.a!l'i~kotl!l:ii1koV<ll1jce: ZllIltko Hf.lvoii'; Gj)'afi~Il:.1il ,i]J.rr+lTil~: AUCODlO: d.o,o, Zflgl'!'b ]l.. Tis)llc .Kmll'llliJIe:J· 'zOlgl,'!:;J:l
f)i\ISETZ TCn'ARO SUZ '1\1, pl'cmiruuli IprofesOJ' budlstlke rUozo('ijP. na SveuCili5111 Ot.m'i. II Ryol'll, roden it': l870. ,m 0 jI.> \r j 'I"O'lalrw itJ.lIj-v'l')ci Z:lVLlCi sl,n,ii"rlj<llk zen b'u:diZlltc1,. a umro icC' 19166. HI'of Iljcgo ih lilVl1fh rlj .Ia 0 'ZI'J] budizmu ua eng~e£k.{nD Jeziku ~~dvai'lleseL [ p~l. ... nalnl<lIlj(~ o$<mnna~ II est djeln IIil, f'DIJil.rllS.l:~g'll1JQS j !10JJOzl~lalo Z~i!~~dlJ. fOVI'h ItO!,:;a, ill!o il • k.ako rnsl.lo pO~i1zujc kl'OlioIOc~ki IJopii litera-

~u:r~ 8vll.prava ]ll"idri1avn BIOVl!)GA d.o.e, ' ili jed,ul dio OVI:!
l!J1ii~e n " smi,jl'! se koristjjtj, llt.'~ p~:ethQ"c]llog o(lom'DlJ:jtl
O:::!!.IJ

l.Z:w)II,I{~p:ma. Pi'ije obj,;Jjv[jivnnja seriie n~egovih

0 Zt!!.nIU ua

~.H,gle.";k(lm,pl'vi Lu'iLdjo-vo.g

]}i'.(.'1imeill

oakladi1i:ka,

!list" se ni.ip ZI!HIQ 0 z au kao Zh'otilOUI lsknstvu, [zllt:evsi djdo Kf~ilell Nnkm'lyn f!.digion q{ .III(!. amarai (Luzae &; C(),' 191't} i ':a~.opi.~ The &1.11;/'/1 jj,ui'dfll.~J' (mBX-J939.).
Dr. Suzuki
11j, ail'

budb;,mu

V::,1.til;rS in. Zen Bud{I!li.sJ'll) '[927.

EYe;a

to

godill(,

ic

Vjill'Glflo,stojl"l,O,

.'

SOllll110dill,

f.

IJrQII·

C1P - Kar~lggi,zaeij~, u lJublika~iji Naci(jn~lll~, i :>\'Cl!~iJ,i-§!l~kni iZlli(;~. ,Z~-ll;mb UOK 294.3 $UZUKI,Daiseh:;'Teital'O JLf'\!Od 'iii zen lludinlTlI D. T: S/1lluki ~ lWtit"OVor C. G, ultdio CILl1l!lmM UllJjlphroys ; "'prijeVt.J(i Z:d~llka Sa.ik<» ZB.~ ~[Jim'll1!'3, I'~~B. - 148 sIr. : 17 em
Jllii~ :

ca\li]o ol.'igillulna dj'ln !la smtSI~I"ltU. ~d ncskom, iiOl.I)\YiSk.o:m l pali Jezikll, ,'c"ll] bjo upueen i ILl1<l.dmiIlJa .r;~lmlj<1 z,r~l.!tlile lIiiBJli mllli~rni'Jc.kmu i. h·m~ci![!SJ~IQm. b· rl!~ 1"11"1 skein kQioeg i~ tnko lecliH gQl'ol'iio i pismo, K tome, ~li() i(~ vise od znm~slvcnjkOl, Iako sam niii~' bin ;;v~'c(,l:liH nijrdn bum-

~j(!;VQd djdlJ: An ~!Ilrooi!Li.C[icm 10 Zen Bliddhi"'lfi t IJat-s.lltZ Te.ilru;o u~kt - SIr. 9' - j,1 : l"rcal1,o'{or, B,i,Jljli!l~mrsk~ bilJ~' ~ UZ lEks-I. ,. ~2:lIQ,

'l'walllU u J"IIJtUlU. IIOg!.!, ri,ic"ov()C j<' .zmll'l,j(· n duh<w;II!i!mSlvm1uw bilo iZl"ilrYil{~ i rluhoko. Kud le go .... orie C} v n~im 81al:ljiolli;1 sv ~i;Il'Sl~,;:;0vodoie kiln CO" jck t l'~olI.II iljilml.lJn:biva. 5vim'i l.lOjl."ill dot aklj v;II.lrcSl,e g.!TiIlicf.' ,lljl;'.gOV<;Jg l~!I. ajnrio se k'lo tnvlek k~)ji~'[1Z~ ~ntl'!l,akhlaL](' m d shnbelc kojim • hi opisae :;;l;lllfc svJ~~n{)~,ti iZVall i'lIlelcklrl", "
-sekte, pOlito'l"U], U $Vaiki'li'l:ll

sHfl,c

blo [e

[{<lito svj ,llm;(' vi koji su mu sjw1ili do

rSB.N 953·6"6"'J'.1}2-4

SVilfl onlilia p~!>;lIHI

l,nji

ne IlUJ.gl,1 sj

titjC'l,a 1D10Nljll

'ruti lIo !! }"'ii lll'flclja; IIlegov" b[L~ zumieuu. Dn hi sc !W;lj ell]

JUllg [e s\lojilLnrljclom Taina zlatlwg (Jvijtl(l (The."j. plodova zenisknstvn.lllom polmMju 'pI'e.m~).. SUZIW nij u PO'lPllUl0SU l»)··ibvaeaQ komentare ovog.) A~ru:1il W::liUsa ee Zen II ~unjef.Kog }·.vnO'Illkinesk. 'IIoriie za sve ko. azlikuju se po zllOlcaju.i~ei'&cO.Iipadnili pisacs pokuAava itrce:l ne1:j!.. zen. Zani1ufIIlje za zen jos u"ijek . Lh"lkon ul.aj Ze!~buaizam (Zen ButldJli.. Carla Junga jz ZiiI'IChll.cuvl.k(}g drusux: u Lo}ulmm .dies .I'Onl. ason Dnl_.I'ec~vo.l"ecl!'lodnik II izgi'aooji mosta iz.U 1)0 prvl .Ckn uistmu to i bud uvod U l'lU:l!OOU zena za ti'~'I'!6r~llovth i::'L1ul:dilJ: tc ueka ill 'Itodi U pOImuje prm~iS::.lta. Put zeJIa O'Vay of Za. od R StImrllil ki SVe<ib &}4 ·GIze:1t blldizmu (Essa. :Blyl.Qienog :tr:i.g.)i. zeua i lijegove posmpke je lako pogre"no razum5el. iljegQV Uood' je 1'lujpmJ:I:(i<lIliji..llledll llgl:!l.YScin Zen BuddlriSII1) do zh:irke SpiSOlI:J<I&tal1h II viile od pedeset godina kOje sam nasvae $I.. prcdmem. budi.l~OSlistf'fJiicarstva (Zen bl the Ar: Qf ArchelY) Herl"ige1a sLijediii Srtll'nJJlogi dnlgl of! kojih awl nil' IJtllkmmju VI:ljleme i criergiju pO~i. CHlUSTMl:lS HUMPHREYS Bit).ji ipl'tkUv."'Elb~mZit l'(IzlImtjevanje mjesta zene UIPO(_b'uqu duhovnoa iivoUa Prirodt.udijama ti zel~ budizm« (SIu.i.ja srca i uma.sft IitiJ/"a!w'e) ltH. SUZliki Z<I.enu.i{. Sead of the Golden 'fi'lower) bio ]f.padll. Zapllda.ukija n skup~{e:l.put pr'is<hlpajll zen u_ .eaj']]o prldonose Qvom. iJngie.O$l:'V1Hrl(). djellli (11'.~i p'/-edsjeclnik Budisl. ill Ellgli. Ida dr. SU1. D~·. ani zrJa.ztllrt Cijiln je k.la IOUu iz(iomjil Ilalclaflliilm ID\.og Svjets.dstnvljanjn zen hudizmn Cit<ltelji.zapalffie psilllo1ogije.'): SmflU\itjl1ci (In ne ]L!okuzuju dlYv(l]jno ZIk1illj:a o If.m:..wanie kOje zauzvrat.e iJ:Lisli i .hll. zen I'!t~l~a dodan 'VI'I'a Za:nd:tuffijl'i' predgovOl' dr. 11bllduti da je dlr. Ne iz])enadni\e dR ie najl)[lfl'llIarni.)..1 CbiQ' de'vel desetina svcg zitanja kQje G'Vaj lma Q -eloUcIHyrn.'a-sle i sve v:ise $.vodi do osl-o-bodm:l.Suijiu izda. Zen: u. vclikO% psiho]o.in BltddJusm).Qd il.skOj kr~IiUww$ti (Zm. ]!I Londonu te o~avljena 11osam s:V~. Itl.IIko:!.

" ....izru:n? ." 1..1 Z~~n w i1l~~~fi1'1 ]:IOlcoija. ... 1.. ...".'. Pt':(lkl t&~'(~! zeu ".. ..... :'" '"'"'"...........novo:.." ........."" 3 ... . ._.." g'1 ~l K"~~n'.. Balm:i..'m ' ". "..".il:::<I! . 2.'. " ...h:> . ... " "...... ..... ... .......".. 0 I.."..'. """"". 11...g 1 . ..141 9.'. . ili..... ._ .eu? ".."....:l. ... 09 ..~...JADRZAJ lii. 1 ..."..'. NeR}g~6all zen . ""'" PI. Juu.. ....'" ""'" '..' ""' 3."""""... ..•.'oQg(rIlTO' alltOl'a .. ." ...'3 PI'li(gOYOI' c.m.'. .... .'. .. "... ... . "'.. :....' _....ga ..... .'..'."""" ...'..'"u..... . . .'. ..' ..'.....'1 Je' ·z.. """ ".."'" .. - "." u." . " ...)"Je:li zen uihil... .. I)w. ... ... "..... "_ '...... 51 6.. "..'."'".. " . ~LO .........29 .' .H'...' .G. ..".:"'...."".. " .... .. 39 _ .. . g~f. ._. ..l!l :/.'..11 lrIedi:t1lciliu I i~.]jei'ikru ut>el]l1. ."'ot re'dovnil1l '&{ .. . i[j zo]uzim.... . .. 5....." 'u. Ull'. " ..l7.... ....".~)d. ....'...'dl$tfl.'" "....... 6.. ....... .." . . ...". ".."... ...... 'H' ".. . '.J. """" ...... .'.".1llJ1ic ...

/l.isaru. nru::H1fno.~(Jva prve sCI.<lZlllu:i..J.o""diJQ.l. i'l.~i>~ !l~1 shvmi(l.grclle u svez.e dak p(l£.t. T.vttl1!iX~~.li:h ide.ll[a".. l'. Orijellt alnG..el}n()~!i. Th"l. mogu ostati onaka j.cepciJ:<l nllztva se satori.j. prvo zbog Cil]~el1[ice slo .e gIGcl'i:Sl~1 i .bez· ilcdile .veIF" neka POIl)'OJ.(·i ou] H!i!l~l r~." Z. za Net» East.(! s~. d 'etr« ZeJ1<l r bet f . MeCiltlim.o~dakliln<l1tsklri?) ilipripn1>YIla mtZ~nada hi se iz budi. :W~7.. <I saru zen jie lllljlVVIZInji p]od IJ (kve.l~ofult' ZIl<lnstvell] p.zbjei'.ak.o K(].ilimanje· ~. ~1IJoie!!1(): bm dovQljno zahvliIi.nju 0 :{.g.".W:!.·f!·)i tl:ci }~IO h i tl~rk:o ~t:iti sto rniistik ihv ~n{]l.llli~llo. '1) Osim Uvoda jJl"e!JO'l'uca sei Pl'b~ucl~ik zen bl1di.$I.~j~. zaista k~Q 'VI'S/La uvoda u zen Ijndii~...1:8.Zen fl:fjeji kJ:J:ii su rir'e. prepJ"avl~anje ctMvoy: I&Qn. ENdi Jka_r~O]1!i.lo(Cista id'eijfl"Dspr'~os svemu st:o znamn 0> Sl1~s~inizena i ovdje se jav]yOl pHanje nedi!llj~ IR\l"ce']K:ije.'>·~)j·1Wio ve s . no ta(~a :I1n S~[0 nlje eMilo.lBllnt m..i<jl<.z.t:JiJi .jn I~e:i.l:'t:llCsel.1.slli'ppred. spommmH ltiheski tao.!Ii:i. Wil" .no.ICliI<!\. rtjeckojOl TEITAllO SUZUKIJA [I zen bmlr..lli auroru.sjemlQm zapadnjaCKOJ:'r! l"ab\.i\l.e::!&~IR.l nesto . Suzuki k.za·oheko~ 2ele melo nvodnog UUU]j:l!i 0 Z£.'1Z.e pribiizio zen zapll(lno~n l·tliZunlijevllll. a mo'.z/nu.rI. rnkop']s ~.e:ltate)..ojUi tiJ:'llg:in djd. Ne Wail ·se .~rlige.~.tQ :"lI'Hli::i "(11'0svjeUi:enje" u I. o ICmnakura.~ s je&"d~muJ i k'0l'isL<.<l.'lje ~cl'lQrm Zeu eseja (Zen&ays."Osvjc!.. H"ddhi .ja ~.ll'l::I:i .5none 1)1'~..i...od!·llgalSi~c tzr ai.. l'i.aml su mednlk"tJb~lji. ci~1 je posUgrlHl. l1apisal]e. pi·evodi:li.tprOl. 'fie mogu prUagodHi pn:. (59l~J~J :Oti~SOlfil>1]j.1p'ITIoL1.~IOse p 1l1...J.lQQeoi .ilVtl1lOoiSjpmlina Rober!soml Seotta.or]] gOVQl:U..i!I:liw i]d .wad~ nl1J.0 [e t~ rlcl!j]l] b:lw]no5:tirn_a 11olj e ne je.ge. sb·. PosJlliZl li lqlj]gll.. lkr jc l. lT~'B(~Il~k je ptedIQiU')I~jihO' v o objavljivaiilje u dbUl\.stiCkO{l.apamJ za 'vdjiem\:: rata UlI::l. i1i!"oo' jl! B~idt!11i~~ ··!.. $v.j ovcJ:ile p:l.\".idej'6 k.~<lcij.llij[>VlI.iJli s. OV(l rleQh~cml piOlr.:uca'vrnlj:e m. metu. i'llsopis koji j!2 obj:iIV~Ji:Vru.o jer l:ljiilQvaJ Tevl ('.PRIiDCiOVOR ci<illc.N'a p!. 1 Nr.1teb~'1 sm.te:!jl pozw'<lViIl.lr<lin~..s veM'!t:~ll'llpOi~k{}6ilm<u.n~.Sa'n. n:Ligijske pl'ed!. !lema Zl.clJ~ Sl'110 cal~i usamom Pi''ij~llIC1dl.e lwrij~je [e zbirka klljig<S.Liko l"<JiZlikujl.~jcm·.oj~ jle il(D :pOSH~M\.I'7.d..iJ~tll.j~. [llS!lm ill promD j eni.k ntegu ponovuo tla h$killtf f to u ·dI)lik!~1 "'t]. D.I){ljma kanw...Q pe raison.1!fldJ~ zapacU'i<ja6.k')'Z111u stvari..Torn te In1~tlW. u~eni"a.o<llle tl1atruti ll'i"o!10'tn? s S()v:rm l)]a nrn:u pl'o~itO s. ~:cMei":t SI.illl~'eT" tie znam koj{~ je dui':lovru<l rro(l~.n.iJ Q (. l pl. [H1 jecl~ enropsltijez'rlt ] orig:ffiaJni b~i]diSHC:kj sp:i.'iJ~.alerij~om.~Ckstl1.Uluje.fID PQdr aZUll. Nece lit$tog~ moji s. jo~ nije prevedena ]]i.t'vn6em hudLzmn u ])OS]Ji'ijilrljlih Hekoliko deSeilliBCa. iwiovo:(. tl/ZUog Z<1l to sll.!·(Ij)ry. godi:ne) \'. a drugo zbog naoma.i.m doprlnosbna zrw.4tU lU'ednii.llije: suposlali o.elllE..n b'.'!i s·ad.()jetimal. satori' 0]X1.lje]ljlem'i.. Kas. iila!>.<.m i~lJnili1o'c"ij~1 lJll'ffi....~ ~koJu)i~i'J.o ell.ljeul prvolntno $1:1 nap. Iii .:01i..od~be obil'nQ se M!.slQ· po- dr'Ucje_ Nednvl10 sam se dOSJ\~11o se ClrulCi ip<i.".a_je .\wis:teHje prat{lc~kj.j<l. SU1iQ Q. vuse 11.S)'. }".·eli!gi~sl'>.oje se. pod! "pl.. ~. ih!l<iCl:1SOJll1 ~mol'i OI·ijen~.j1_t. nenadmasne H -SVO~[)j PQf.i. .og<l (Hi m.e se prevesn kao "pros\iieHjeltl'j~'.J.11.1 :t~.i manje. i". 11ok'l"ivaju vise . l'lM.! od nasiJl nmu_ DAISETZ ilna dusta rruislikOjB bih sada ielio vi.jev<l. dobrem idejoI'il~.~lu.

&~ediSfc JjubaZ. M:m''''ijeJ< iQ'S "(..~u bli"l< 1'''''11''··0.i ~or~o i1eHl.ori i~us'v a op]sanog . morahnr ]Jri'~'~u. dl~On pC)[tCt~ njcgovil.nis licni in~tuH. Ji"wai$ua i J(~~en.I'ojiHjuni1n<. potplIno smo .o.e tlo.i BI.!. :m!..·!l&l[~skoi Hli. "'~'<~!l1O ' . bO.'liul'dhlV~1I'evolucii.!~..i. "CllJe~ 11' zuhot" ~lok<t?n' "Dn • ~~!i·(:>m.n.!1"'lI "~Im_ ·ol)l~$n.1 zen uc:!h:.um~~(""ml~e']n'saJ.ilm skrovttoscu ma U\\lm@a ie $lIlOr! i.. 'C:i~~<lJZen1]j1t.l-hm..)lzu]sHkolU.] ad mimi Deiphi:l!i jeT sa..:1.clIuoU:I.l ki..t. . ~1.pijIW.f~lrlRiili~i jr' 'pi"Qh~ldLtb~:u(y.·Ullljel:llo. ali se lliKad':l ue ~"lQhe postih.... !2'k-SI4I.l1JlJI 5' Im~veJ'zahilm.gi(.ije se IU-eJ.. opisnje susUml .*1.t.ci.!.r~o:~i.lll [ b6pr~~skll. CI:IO~ pr'osvjclljenjiljc In!l'"swl'imn i'lwffalJile.(. :[o1l'OS!li..·~~Q svth st v~!".LtiU [q'lOdotlalni .]'" I]'W!'.O'j :knriz:i hog(J~lu. TL<!mn1' ~I«'''ili ".CO'ljt.gOll'dl'i sVfcUjenja O\!'~.f .aU' ~m)holH~lti hic<lju s " -{A!Il uJIHz.c ·sc?e~.n~ "ou" .. mfi..fll.sv. ill].l"o2. lie o.jl:l.l da On rrur.o lid.· Q\'QU1Ol i'o~"~~m Ii '~"'lIOC >jlv(lllIrjhlu~. covjd:.apalbij(J{1f. ~''.koji.$tlJ(J:g shva~lIJ.eneri s:az!)~lJU gclie. ]~I::prist rtlne lj!lbavi.liCa]. 1.i:v es jeca] ne.~Ull . Q\'llmt.ctlcrn(l.Rljil. se IlaS. Sijede~(~ t:l'loi~ :S]:L.~ t'jlZ~lntetL~3lioom P!\o5~'j"tlje:l~e JLIYlllmj~~ (P41·d~rn1.-pl'ica te .. d.l.OSvc.fmidu"'mu l<o~eg je I S..tO It uelt.!.PJ"?z. l'(~d..1.fJl '"Urilo1.r.£H..ttle prom.~~ilt.r1n svntko :laUl'ijck .ijecdmll na !ilo lI. Pl"os:vl~etJjeil' LC:lile~:l N\tkar~Y[I.1)~:aHla. .l.!t Z<l~tovo_~Jit se oV:i[R p.maU <I.·alhtdoLf' 01.>us.odr"eduje nregov ·tad<llal:l i..jnje k.wg 'c>kl'~li'llie ohMjcmi~osl.aljeti )l<lRt"sOlio1.'t.v1jot ideja n nil~>E:zapadne s filozofskc ka!e~orijie i PQlJ1ijesao ga ~:Sl"~. PI'(I...a. g.inOSf i."~'· 1l'[I'il~I)Lf. ] Sam Jir1:' uek.o~e 'POZQvefL1'!1J I'm p:s~honzicki.. PI"!. l~Um..ljf'fi. ] sepogii".s F1IuddivJm.](. liii :je'hM~1w d O svj... d(Nedcm J'!.ozi5 t'Wl..iJ<'l.o.j~1c:' Bolie je prethodno si dQPusliti dtLb(liw mld~lhtmre egzOllcllDlU ~lisi.cl'ii>eno_ \~M t":'-:Hllillji\'~~ .l diJllj\~~ ~ W.fl(]l!i'J5nji pr"(Jfes'Ql" na S@-To.jenc (~a Ibi. i 'cm:!ldch~ljti(J. .z£lJi!iJu. .1j<l Seh~~.I~·nos~.r.I1~u:t~.i _z~vu~i tnko bezu¥~..-..nine..l.~ MOJ"a sa jp'rl... fmd :tm)" ZeiliO sJlValj~i daje svatko·dd nas 11 dJUhll.' ' lm·e.~(ld.patb..vle:tJ:Jel1~lIi M ceg1'l-se sas~oi~.3ivj llcemu lice.. . II .)ju ~n i:skn5't'\'R rr~nl<a!l"iliu~f iU"'IHj. pl"i:injer.g:U~\j. IIU' gri.il ti.tlrugim ~'.·. g'it je 1l.:~"Qells.ttu:rl~i" mudl'oi!>l_PQI. e. l'ecIQV'nil~je' ~edBl.iilorimn.k(l .mik. jasno oS~lkav.rHllj~~I'..vuw ~lJiegove rrove SPOSQi)II.(ld 'full na~.....illQm. 'gov~:n'edoIJl"(!I!:lvjelljellju k~lik "'" ' ~O&lobodiv~ man]e Zen je .l(~$l 'Nn~l)j'i~~u ho]j~.srr[..!! do.ie se uii..?.) ua· slr...ivorjlCnl:lS mdankQli. .puI'IO.cl. J.i/).ai.~l1 uas znv ill.llo·.H]j~·a~].·odgovodQ je l·cdo'l. . da bt (Ibjlasni Ii {)vaj.. ~S.OO~v['ij~(ftliO s .-i. !"hdw]"iY<l· se v~e!J"~jalll~) otO'nbi zapa~hlonl. L1lW'irkst 1 OoVjriikll'ml \1i}j{~blJda Ie dodinm.ru'<l m~o'i'e duhovll1c OCi.mje 1I bo~_(\~H.k .iWono <110sl'i"~i..CI' Zill Ile~ sne .'l(i!l i.lIo!lCiy.Oi.g bog~l- s...2c!e.Shu Col~e'·e'll I~ l'o.OSti.'I'nam I)Om()'~f II SVf.~.ari<lV<I.gd. ~f.Krul.g H lm. pMP1UWl!~ jc-Sl.o..-!$'rrht ~ia'j'QSI. mHooti>lUj'm.ovoJfa. 11<1 c.uie da [e Nrtktn-~ya ~trl.i:!:r!a.. hUlllilU08't1 I.oj ki. od.rli. i orah'" .ol>fii'l.l)l'QhudeliH.ul hram.:'~"k J:c:!' tl>lci~. M'~I.! On olv.vmn sveobuhvatnom l{.f:~"r(l]' sveg 'Uljec~ja tmoel.ak.o Pl\.vljil\. ne savlaCl.t i nama prosy jer[tenja koJ~ j€ ElI. Ohm'wl.m ch eno ~~(Ik~~n~ m.h.'l!niai 9!)'.u.. nCiil]..[ dlun \.Ii)J:. zl.Q vl"tJcmc tm.[U'~1lsvojio t ~iohdm di~elom.10 t~SVOl1l1UVmlu sto I~S~3f.~.ak zalhilije¥. u7..Nnpl'ililtom'd61ao G~lshd.1~.1 nOl'~ u (. u.s~o~r]jcnog.d (1)' Ii ~'1 p""'1:I~i. A!.ti m'i'ibkijn" ~i(>~{ldn uas :l'. ¥ aJ~ n~.dl:il r .'VU.tenjl!.j<J. SUZ.Q s:m:no .l"nfli'[Ij."1lf :jamom~ pSlit()iQgija ~ .nzt.u milOv'~. O'!"~1. kni~g:e Zen klld l~. ~.n<1gl{:ni 6t"ijentahu llfjl. 1D'-od~lk" II'S.s.a bu -ovaj od:roll]... ~~.le' ncite~1.! CUI·H~. $llOsje6auj a.pa '1Htl.pmlO vuse. p<ll'alljl..i tlo tog ~II'O'f.jm~"'de•.·". 0lw.i2:ml~. 'l'l2t sven S BU!ddh. BMI w:~j(·eljjzena Kako..ij I "iil>"~11Sili.1IiJ<!!o.li:rii !1Q pl'jl'o~li istovl:e.Y<llblm~r.ft smisln .~1!"l5!].. Il'ij[v!'du od svi h doktrina. Viii!:'..lfio I.ie:r:!u pi. . .n do put~.l.i nd nlagoQ. s Z..[""" d"djeu.' nas Ill': :muce biJes i wllI:zII{a..$kl·~\fi.t11i' ojnos!i nl (NkM..m~~l..1I. n<!I~~•J)QdnffQ ga.liede6.wdollar.koJI.suv. i !ln1~·t! ~tiliiJ..jd. moie j.1l. jc'>[OIM. ih!(lwm M. ziYnt !'life ocenn L'Q(..ik zeniu. 'itla.1~1i.rt. da..a'\.~(1!1"~o"'li: Zf .t"ljeCi"· 011'0 IlltMjenje [7.IYLitljililjt h. j[' 011'01 ll!nu.zja"I'~}.~il ~ ·'(]'.i:d}<Icc!1J! iz pod!rncilli koana.

I1je 0 morn jc:l.~njl::r.<. : ·Z~".i'~jnu."1Ik1.~' ..r<Wi d~ [ellllu! IS.' dodajl."t!1jUI'.O'! j ~ndill'WuaJft duh.\t!ll~1 od drveca. lao Gospoda lBoga. (II\.i]t cak S.. oo~rjek se jsliljlllC... 'vise 'Ili man]e.oklJ"inu harem do.. 1..at1a Ilvid It prirodu. .j(h Q $ Ili. bnd"uci da vi!i.lok:usavaju(>J to obj'<I~lliti uv:ijek kHie.kad SUI LI lJOl...iCki zivol. saton ustvart pr[rQt1JUJ wh'(.~Q jest" odrteanjem J".vriieme ind:ivid.'mOffi~! {"ZalWl~...lllS.POot eiikote kale je f:ilozoFski i religifiki Z<IIpm!l do Stld!l Ul:ile. If. n~tQ. QilliIajz.l1 cl.vjt!IXje= njem.llil':.lL~ jc ).Sl!. i kQzmic!ti duh.ori dw.e T"ilzm:mjeV<1n:je 'ega vmU dQ . za n)('1I<1.'Ilmcjll I\J!'SC.!!.l'i. " rJ..~dlll..a!titni ka. uCilvanju.e1l1.11 ma nista sa zlvotQin.1I [iluhCllfihI1tilool e 1. ~9'J ega (Nid!!1-ich). Ml.PUlh'l blllsmislica.1.je je stvar sirC:g dusevJ!QI!r obzora ltoji obuhvaen ZlHllIlj > ega te ga prel'il& tome mldilazL Jednakn kno !ito ~~ ego odredeno ZlH1.'t 11J.d. ... 1.~' ·l'l·ij~ ~Q~J!l'l!:. rnedurtm.vlju i l·!ilz~m1!i. .V<lIU'ednih stvarl 'koje jed!l(lstav!log E~~I'opl]allin<l vode lhenh~ da ono obuhv.bi~l1'() u nj.'I$i!lije. POtP1Ul0l11 syjjesLi (Be. .'kodom jastWl j~ ~tobica)ena Zfll..~<I"jenIii..ri(iu sve-.h I '. a. l 1.19.0 ~tv'Qtn.:u da~e.h'1l.iu i\(leistcl"a Eckeh'lI''lil 0 "malorn nagorn dj~aiku".· II .1 cl"hij~ 'wid u i~tillll.t-lih dublna Is-pod Mzm·llog o~rLar.~m Whiie. J<lI"'/II<lI.brep (lI'.ivljav!l U ohliku Si.' se...':ll. !8(l7.~I"b""i""lJC' mna (ld pr. oliit'e(ienog !ltt!p:nja.zjff"'iU 1)0 :p'}'o.Ua1r:u iiiv. NOl fe Ii z.\1.mj.I. S-'£""'''~I. Ona]. • Vidi.In .0J m.!(illje uvid II I'rin)dl. l1os"..j~'t!ti~u '~Li!:niille..(lva .. !listl vode. a ne ~~es!o ZOI!l1'is]reno ilj ghll:nI.UI k./:i S p.l!Zi kao lJe~to neoce. I!Ilwmr •. "jastvo'" smatrn SVe-Bu(ldhom.l!. ~tr. OflO . doc~ ce do odn::-cl!.inesK9g dul:w' proutog uelzmjernlm sllijetmu ]ui. .i!fi!JI'ill' '~r Ii.'"iJjen<l ega i j<lSl"VU.l. I<M).}11i(jt.'a !'. .stvu" tako [e i ja.ecl)rije iskustvo koj: zbuJ:l}uje sve jezike.\{SI. UllIim' ovih Z<lI?ild.1Q.logf 'Q~O'"l:lV"ljaii satorijilL. Sa1:(ll'i dol.ri~eg Q"a.r rt~"f.l.to.!ito rusam Mo dJ"lIgi . medurhn.njawh granjOJ.· II .JeI'iQ.egje ne vulim« S.a.t a dopustene vizije Svctog .o I.lru:nO [(ad pafljivollrOub<livaiJllO~(!ll t!e. IiDilll'qg ·I~~iletjil.ll[lni!lie i vode sn limit.' Ukal'iYil.a lirneni [..r. Nu]kariYfl.}lcipaciju svjeS.k"iI z.j ''''''''!"!'IJl.. is:lo. to jest.a indhridlullnog sa. ' • 'Wmi. R~~u.mje.iee s groteskom. ..iW1J1Q..reg ill .<ill' . edesborgovog '"covjeka U crvenem bplllu. .mai'iv'ID...tQC tome f.ll. &. otpadsju mnoge (Ill ovf:h ii. uvijek je ~Q nesto s(o jti~eego. se Q~lbi~. nema satori.a pro. Jlam w". ~Jek i.. "Io le koznJ..'11 razumi.ako mora i bui.vi~ 1111811015 tome iti mesda Zbog toga.'*!! [e objavLOAdr.Chl. d<illtle tko Je zetsta ]JQkll~a razmnje'ti Imdisticll..m)!e. Z~I s'V<1lkogtko je pes v ene dosta vrell1leu.k. .U..sllil'l". I:.·Znj.i ." koji ga~e hlioodMJu1illti Qd pJ:'efed<t:l1j~..inJj.. 19) ~ /f. sa svtm ilIa je neo. cviietu 's}lcne prtrode dnha Dalekog Istoka.~ntla.'!. J1spe¢a ] SV(l('!!1 z.lii Pri:o." (S'!Zi!llil. .1".i dL iljchl.)~"<:>Z a j)~k_. To r1ii~zhunjujuc~l tajno"il"OSl" .IStljenja m analise saru. svjetlom. l.r)/.s. 19012.llf. I-i.. 'tlLcl.Iettmicni uv:ifl Jacoba Boehmea SlU:lIOe''V'C u cemnsm. jastva i da je OIlO etlfiri.'I.anib z<'lpadnj. pllll!lillle :m l'cn".kJi. l~stva. kojik~e: ·Svije:J.:un Sh. Zen [e uistinu jeda:n ed 11iIjlje'pSlll:cvjet... dOjOlirl di.. uma obuhvac-a Citav Uili'ven-.i. vi~e Ill! ~lol:.s£i 'bmbzma.Msta tako? Znr rni. K.MO god flu covjek dellniJ"li.. vee u obliku ae- [~ je<tlle iledoLMuic.ali!iU) .IW oil pr-ivtdllepI edQdtbe e ]astvu.jevanjem.'l~.svje- kao POt. r.um svojtm. "'''S ct.i. je oriienl<illia stvar. Citil.Ijudi ").'"-g ... pr'epO~taO M!'dutirn.ii jle zato 11 praY!1 kad k." 'lbk\lfl je sfvari tesko prilwatiti jet" gl'fIl:J.i Z-e11.a$imk. 0<1mfJdi·il. kOjle" kaQ lukvo..iif S.:1 "Ii["e II ll1~eSto PoCi"ika t(1<)'~! r_I.J.l jc: Qrijellli~J:'. ue sarno da gr~ilrioe is gi.. jastvo. OO$1)ode.1. .l:6i.I r. 'O'Vo.je'Vanjem.. i.Il.1l~1'..f.i. [{.• (Snzllili.Ie vodo .saM:!"!? ]jitJ~e:mU.1'r. vee 511 upravo usred nje i ~\lUCC oV'aj pr.. 1'eie pe {}.e d:t je 'lllZaludau svakt pol~U§aj objl.. ~.1.a.O:lesl{om. ueiito tollko jednostavno" da Ir-ojstV(lJc. (:iWjll11C m'IDCl.1\i'lor se usndu]e i.:.. I.i"m.."".molJo(!s!(~ slo druge j''llko zliilllj~lj:e. 11'1. ledncsravno.ivo 1).e u drugu. s Iju~ln.~.1i'lo se ue l1lok oCckivfl.ja.lrM.l j!lsIWI. Ma. lfllllllne HQ ~_11)1.stvo Zllfl:HJe I) mom egu kOj.jaslvlI. 125 '" 'Pr*\'jetijtniE! n.ll1lljiv je i Ot.I. .bfmiliC '.O kl'scarrnnl cavjek nema veze spa~vmiz.wusstsei~.c pJ'OllC3va1.ozoF.. I" .t$I.1 Q1!lo:go . prilivilra-i 'Viz.iv~jajll ili ce osjeliti uZllernil"ujruee .o!~g·Q. IiHHiiJ.""lljh'o jedt. p. ne mozemo se otetl u!is:r.I)osl~cd!l.'f·I'. str.U. ". T:. naturee putem zrake koj.Lgl"it: j ~"Wj"i).. r '".a zena u svezl 8 PI'os.j"c. a.

i!!jll proS'vjc'!l.IL 00 (~'.) m~u.fl!l~n tZ Boga.". linda.i'lOVQ i\to CC z<llIvijek bill.je.iLkog tko se ne slasc m lle ·"Il!r.'1. fie usud1Lljcm i. 7.• ostati. ~lIid P"<~!il)IIl"'.l:nim" .j<1 Sf. [I pi'olboj.'" "Ako llJ"ipiiiem neko (10. i hex smuog Boga .jel1ja. IOU.']~ nBt<1 u svezi I/IUUIII.. 11svaJwm slm"u... [er je cavjdk kroz II I).'J..1 r.'nIHije ova g1edisle. 210..Wi IlII I'I'itroc!.. mO.i'Ji.lJw ·p. l3uduci.biIJ.rnoOI)tuihnmj.¥>l ill .!GiJ:"'o miotnirls cvje~uo Iovora (str. prema tome.oju je moguce doii· '\' j 'Ii.'olwi.• ·.to njcg<i od.<$1..'I.ce It kL'aljev~lVo bajki.o koiemu ic dorl.(trtj j(" s)jkii t ill"ISl. bijelog slonn iz.~ ~tl':.9! zauvijek! Tadil osjeliUI m'''li trzaj koji me lIzdj2(! i iznad svih itlfltlehl" Ovim trzalcm posliljmn tako bogat da 1l1{! &g ne mo~e :r. On tOi ~1(' nije' tsko.iIW'· mo~e olako prijeci preko ovih ciiljellk. usprkos svhn bljegovim h(j~jjm dlellma. II. obi""" .5"~.jU. .!~.ml(lvl)ljH. ali t<tkodel' i utislicizmu MeLs:lera Eckeh. J.) ili ilUpaljkom susuut nos (str 95.l ziljl'·!In(t Tado.ee duho ne stvill'lIosti. II osvouo ono lito k oduvijck biol Ovdje t~"~.. drugim I'ijei':i1n!I .sl i bi:u ie uistmu I~()g.'III. On u tom sluc'ajll ne moze .ml<J.rt.ve misli poznate su ] <IutOI'U Deiuche TJieologie I:: ".<llue prave boll.0·VI.IIJ.]"okO'lIanl'isumoruim ~(~ osiecai{~!!Jl (). logj.k.Z't·f~CiIIlclafi:zit:l(u't. i'J.~I.:.illj(~lJicil. ako ~Iw.l·nll ~mlloi1-ij.c'lljl') t~"a kroz jaSIl'.lwjel:ll slo smo Bog i.j""." ·"COY·jek ka2:e: ".".ov~.liti GdgO\lo1Jl'[!prirodi zena.. 1 u~.)' j<.Ul1lj'lm" ili to samo :1:mms]jta.mje."10111" kaie: "Itad sam i7. ill billrei 1.'hUello.. ostan prazan IJ \/01 j i H30ga j osl<lti M)rm:ar~!Jcz Ie volje l3-0gai svih nje'.itiNtnje cudill1h 110j.V.·e.Ii.1'..l'dll.'f'i!jli b. uesto-stve (.)lm.111i Bog 011]. hio sam It Zllb. NiL.. j.< .d01. '1\l!le IIIi. ~.!I ill "lS!J.J.t.! Ij se Pt'os·"'ieUjenjit~ ":$!wl. (Vitli ~~.1.1 IJmltUl." .h.I'. I.'Ir.lrJlllQg ad mene.l'c n'eC.ju misli da je pl.izgnlditi most od nvih apsu'akcijo do od:uQsnih i..flO je:sam..ctn<l m()I"ljl]H~ pampa J}mjf. rvI a:. 1007.k prihva '(1 C'injellice onakvtnra kakve [esu ocl. ~lljiec<titi a n ZI!l<ltuc JlI'onaje..1lti iedva pl'inlj.. j (SlliZuh .j'l 011l<ilkozv.ojl~ I)Qh {c sve stvari..t Jusuo da nikad ne nlml(~l!IO lu:mncno odl'erli:ti je hosoha zaista "pl'osvijeUj~nil.i:1e svljestl.!" jer uisam ·ni ~ag ni stvorenje: fa sam OIW .VO' !~gHllili ~i\'e svoje sl vor enjstvo (Gt!$tJi. H. Da sam sv] sWI1 isthie.ku sveuknpno ...!lliiUjeml 00] t-esto pune bohli.. Za ..1SI"G.(~I' bio bill .) "r"''' je !·w.iIi "z!lmiBljcnlm" sasvhn j't: spon~~:h'!()I.!t. 99.No.i ludostl.'" OVO vee dosta govOI'i 0 ""ll.ajjednoslllvni. odllosno psilficl\fI zhlvnnie dogad"lj.je one mof(~ill da sam ja Ilobro. j<.H/i. JIi')Jo~·I!'.je..I!J :l~" " LJ '~·erl!l pCl~IQii ~JjttUi ~li:kiI:k.bug zahlude (I" svoje stromasrvo jJO..11. ['b je uvllek znsk nesa'V]'senosli .'5 i postajern uHi vus-e Iltti nlanJe od toga.. (:ovjck koji ilWI prosvj ·tljeHje:> IH)jj I:vrdj dOl ilii .k('. 'Bog posloji!' li to me He mo1.~l" Ie sama JJO sebi psfMcko zhiv.ell hr. dobru zuaruo da J(~za.'r.i usprkos svemu !ltD gll /.'mn...·tldo ie: 'I)".El"n..a>10: m"loji· jllLd. ~ ·ad. znanog kao satori.Bilo koje stvorenie koje :aeh postali sviesnc ovog snvrsenstva rnor<l Pl.11.t'I'I'>"lLl. "ol)j<~!ljeuje· ·(e se saslnjl!IH 0<1 rijei\i bcz :sl\{i:1!t'CI'll'. i OIW sso i'.Povrh toga.'JI.J'IIZ "antosugesrijs".bivt~njil. Sv. Hoi} od." lLl SilW.'l... 1. luanili bl<l!tcniJu jei' ume sebe shvafrun kao SIY01·enj(~.Slj('uje IlC IUOZ' u.'t<l .. ~U. iehm.ihill kno trenutke ruuopl'ijo[:>vm.je pt". sam.ga inm.1 itl 2.h'l'!'s Stlrlt1.m·.lu:di. lI).lil.1. "0'1'.1iki duhovm dOg21. trgovlne dllhmliiill neprimjerenestuj Ozhilll1Q t odgeverno isp." 11". lll~ilineL .h djela... da Dobra ulje meje j [~:lr or~Q nlje O\r. 1>V'I"stvar! ·1' kose."fJ.l' znaeenja. To.. a1:hlhvncaBlfIda to je.r.. do SU ?:hog skrmnnosn '>L zmIlllSt'lenfr.J.1)..1'1"0 sebl. ~II:.. 11lJ~0<1./..• ue Inoic 1'0lZlUnje'ti . vee: ~lOdl'azumiiewlln pl'QmJenu svijest] ]s. stun nepekr ·tno hice r."" !hutllll.et!~/(1Mu:U) i jusl'VO.0'" . " lJ"I'OIfl"{U.. "lIiM.. Ilij(~pit!lnje "alvarnih ~injenicii1n ".141. Bog vi~ lie preblvau covjcku.1.ju 1WI .slvorenj.jcUjcn.ys i.lI(JII'I(. jm' ~I ovom proboju spo.ol~fe:itlN).1'lOg ~<l" i<"kIl. Z '.·.~_r· M ajS~O·I' II sn:ioj I)~"·opovijedi ua temu "[Uag'o siromasnima (1.1 <l".r "II'.J: IIciielj upisuje saw)'i iskuswo o~tohod.V.' [l<. Do..'llu.i. ja QIl(l sro san« biQ.'j:Vlestan da ja nisani Dobro. He bl bi II) Iii s v~jcsh ni p()jav!]osti z. I' Mds(e.''''.ttc:".2I ljnj sawrijll S(i lUlIlacl i formuhra kao PI'!)i)C)j svliest] koj<l ie ognUliioena egom u ohlik'll jiastva kole je ue-eao. Za to nemarnokrite]·~.. Ol'dje bi covjek ( moguo voljn!) 1I110lrijcbili i 7.·j~~m""l . 1<. Mll oriju Jil'vel'lslll euo prtst upam kaopslhol oskon: problcmu. to iSC dogada :r.·{:>u. .mjr. dakle.. I.:'" 14 .:dl'oda I~H(ldh~" ill boil':.d<l sam v~~e od svih .I':~·~'Iii).~". jer .1 Ill' dodi.J. ".u· hi'fa hi ~IIlIesliti sve o\'e lwi.1"""i<' L{'~i"ni"'''11I!\'id n Jl~·n.1)11. .it~~jo pil.. t". m'..ilV.l.

!~ nloze odgO'VOl'~U" (.<anw rU'ol.njieg stanj.krwu o(lred:en~g st.adfiog misticizm«.svi.I.. 1:) !'lie J:i1ry}.>vt~(%Ii.me dO!fil"i"': "'I mo~'n se uspetJ liZ drvo Vjl"I'~~ koje l'asle pre.<. odvoiene od prija.yuju cSvi.~ '" Oil'.rii""r M""'.t1ijeIlHlo na ozbiljan pokt ~~ajciO'vodelilj.El.k.· ~lcMwlligkeU) s'IIaj.i[.e(t:".eue utjecu na . SlIzulki. ·~lO)iL stnro dJ¥o. Porh. str.e J.:!1. premu uJlulru" . HI'ilL."SllO gl'!2daI~](~· e Q!Kl"]vrnuo InSlil .s!i 0 :mijeSl. m..'l~ snanst \lell<ogt'llZ~. ril1i'~O (GaJ:i(:ald" il" 2..nanje s!WJlo.~d. 41 . .~enlc1.)"'6) "1Jt~tdj =):.ru' jc n lome da se III tekstu He oplsu]e samo d:ltllsa sJ~kill. Sv. sh v tlblLllje :.1is:pl'<lZn~en odsvih !>tv'C!I'enja.qJ pW~'$~jr~cl.lm]f.uj!l " pO$tofml.ja.!'oizla'lj od:goval. 1!i.'.arnje ~'ije(:i 130ga...ll!h Pl'e-vi!'O~I~jf~cftdsanje f..i .fmj.m prohlemu toHM ozbi]jllo d.uSil[~gU (.eITIml)I'istul)fK!n s krikVlIll se ]x!ledstav li'l.mo . !I'.~i()!1l]e krivot'i'Ql'~]l.og iskustva lwje.BI~.Ji"'.i otuda moZe rnljeltH.ysbl'oockl<lkod. ~IO l. skoro nvii(lk je 1·di...-Sw I'ez~IJI'll sn<~.erka2{f.Cil]fc" nica daposloji r.ojictvorena za druge utjecaje. 1:bW{f"VO k"'l'ijel~je I'~~!e 11r<!.(IJe~~Q'H!ini prGces . . . T~ 11d""'"". 'ii!.g~l: l!:to'Yjel(ce bHi slobodanl hez sllka cslohoden ad sve vezanosti .vmllHl. uje.l\. .m <if Uw !>'p.g [e fonm.§.cije. ill w~c ptiije Bojlirl'n Sf! da je takvo gcTje e.. s:I.~ p~:eoboo'iIZ<lj~~. uzdizru:I~{l I Imdanje.\r..e imora os~obQ!liti ·'j<l-SIV".a. >la.I.11<1kOjll$.1 k.I.ini~. & Valli.<jkvilii . ~[...kod hog(!"m cP. predmet. i wtj!.o"".QjlY!'S. Puka pemisae ogroulfle psil'lolooke razlike lZ!'). caki da r d~gujske Pt"." Rl'i.s. ~'Mda je netko oln-enno SU'<l111ctl....:j'IT-l. reHgioo:nc prakse. 'lcl.)ln.j !..lollke U'lijet e u ]lOZ llrnni lakvog prob.' (S . MiH'~.g p. "Cil.il~lk i. vidie drugu sliku lstim oi)l:m1l. bm'ell1 Q.eI. MO::1.a svljesti kr():."tl. Sto. St~..<1i preuzee mu mjes..lleM!! trnllj$k~ ·1.briga za druge.·dig:ijs1. C~L" l'Iilma!llIlmi!: ~We>1OO·c..(tb":' S Dern.. kako hi se krLJ:'<l aanleo SVOll~ M6\! !]]O_g.\.<lji I~~j SPQ~n.1.PO\'I.i '17.iHl<'Ihi~I~'. """%".~~ pOklt%iij otillIl..]je ga dorakmut pozuda ~.h" ~Ir.l)lcI"6t na kojem Stl J.oje police iz if: kOJrijetl~e ..:. 'nasm z<tI.." j (J(l"tlJ<l4. t~l~lil. $lL". II >tov.!duLh mi:stLk. 'i.l uzine u obztr psil:w.!.!i!<'~ rt!. .o· " John .t'~\'lt it.· 0... yO.e .o d!a ~e !JJeki Il~"Cdlnel fiJ:eg.es:ti nisu )lj§ta drLJgo do svjesna il.l!ogibIlstrnrl umovl dovcljan j:(l r<IJzloe dfl S~.ivijajem.muQ' stvarl vl~5. obilljezel1.]iclltlh pitanj'.h1.o 1 djdo ne-ega kojemu je sviiest svrha.lli.. (hoial1skog) 6ovjeka-. I. nego da [lIJ·<lZ.ipovij..1.kn~]gei.i:J'l' jeJ~ hi t€:sko ]}J'is'tno lll"iCi slicno.jiest eg'a..i ·7.j. Z.zm:fl!jell<"l za drugu jepl'm61. 01 r..:l (Ueltl.'1tl g. I.liin'Ledrv-o koJelll n fe korijenje gore.(}l"lenjeno uprhn:iUvrluj r:e_ligijskoj pl"ak.-eligtjs:ki I.Q je CinjcrriooYn d<~ va.zv((~f!llo.).i:f~~/"${Pltc/ po i5(jf)i~ vee $~l..mij(~M o m:l'emu.76).uysht'oeclt Ro:risli shku koja je ttdwdCJ: pcznata in(lljslti!H fiIQz.Bse [J['igoYorili .l" • Ovo novo slMlje svijesti k. gl'. 0j~~ RanjJe Sal!] postavto pHanj" Ijo~~l)j~ li na Zapadu J]~:to ~c:rmu kao i. 7"". ..u ~z o.jesti ne l)osloj~.evauja.gin t]tjlecaj 6ovf." .:rHf u svoru "reo" .et'l."I~ "'Ne £nl. ~tr.ma dolje.tnmacet:!je jer se ne s-~at. vee Irn.o satoriiu.ot]Vhrl'ljuc.l.njfs:k.~~ JIll! IklkJrini.tualuepou-eba.~ti ".~'.C:i iZfllId :rJJjeg~1 i z doseci tll1!ll.l !!{~.1pitW! 'Vl'I~ .e 5 d:njenicilma. Ako 11tilw<liluT10 k.ek okrenut prema ~nu!l.<10 VI£I$I]ttu:lj~lovanje.~l<l :>vijesl !>.l pO' pl"<l!viill nepl'ofda:lJ iz...'ledu svljestl Q stupnjevi UJ pO$~Qia. viii!'! ne0e (J5~{)(:fI.. tim clorl.iu(·"'1 vezanost.lO uzdii.tlie.. ~!Jr$ 1/.jl~. ttLIlll..lpmoish. ~. Prema nasem 1'<l2fillisljtl:njUJ t'az.~ !~~y.sLU lndiji jc yoga. l"'''!<'''''lIt""". CIlk.'M i len::lirlru takvih~Mi cnogJ<1 bi se u.U .\tzJO iili ocltl_zeo gitwno obi~je:?ie 0.to"J. Da. I:mtOgll sluljeca. I)vajl ~dru.:· il. psibo'p<lJtologi~a hillttcili:~il.iIj.i!ije(lnosl'oh~nje..:1Zi. rotten I:!2B" ~mslU<1io . njego¥<I. ['"dill ]ID.• WYIlSChcl<..~e:· iluddim nlje nitRo <ll1'll. :r.cl~m.(1) ol1. bi dllha:vn<l ~j~!i1C&.:o d(lIje ....ruJ bi lagito..aI"Elje{.t: sll&.\ovi su teksrovl punl upula 0 tome kfl~kl)se ~'ovh~.alnk'ltih d.. .u!ja sviiesli k{)j~f'l': Eovjel~ Qsjec<lo nepotlHIltitl::l. lI.. nekog' pn~cl!m. ZUfJlCflj'no je (In Jlostil!vlj[1.n02..'lh.· W U Willie se sa:stoji "jedil1" \ SlVO" Me.jqg""'!)grlrl1e prem. h1te1. • jil:[~ iCilt .II(.ofima. To :maCL "da je cDvj.HlI1iJ:il1JLjiva psiJlotoska slmlJij<l s j:rildl'liakim !. mjesto iz koj'e.ne sUke i.I1je ~.~zO\l!HIkQj{~j(}w.i ner6e I]i:'hmjtltj nz ~. (.I)aln. CO]spooe. 7.i 0 :pr:eil.1KISC.11a~i"'bili :Qlltrenu~.~..0)1'u je 'be~ sunnlje episane novo stanle sviiesH.mm~l'ilj(i d!jeI01t<l!njci mmt.uirao.!)le!ug]'mlii.i t !'UlMl[lj(lli ~.::mlJ1$~V. i k. su-.ogadmlja u PO(tI.i1a se uije [ll''OIluijerril.$I.Ci s oSll·{Jltl.~" IJj..artjji~"!... se Hce zllJ. ]<lZ bil.'~. iskustvQ IJrM~~t..! 1'0 je piMElje c1ohro pDznalog re1igijs.'''if U110. .jedillo (>" lH! "'lti!'~. dD~'H* :i g(lbHak. 57 "V" " '0.a m1i(!l. ~<) I"'~fj!IJ~tWiti!!a je (>"llJ1fIJmHJllt5ki ".'1 tl Killi budizam O$l:gtli'~~O l'l1.sto bi rnu i H [Iajl.

'/}idi .azi:lio ljusku st.l filo(lofifil.l Ie ...~H'[I!$t le.u obltk lU. f\<fz. ~d41\1.ke.dh ittlllllnih iskli.j'.ustSQ' z:. [melcli.\1'(!nil Meistera Eckeharta.." IJJ'uIIH'i.O P' da [e Il/. 59) ! .aja svtjestl I sv&k{~drlevnJ:dog<ldaj im. "S"Z.(MIU'/iJi<.Jgu igt·ll vrlo ndret]mul pl.. medutim..~1 M.Ii.'r'~. l\.·. bit . Takva . nil usluzl.:tl filozofij<l nesthnmj.1 ndtQ sasvlm dn~g01iCije od oibiC.oji je u pot.nmnfe .ia.YG hr. I'lego fovjcLt "vidt tl"llg{ltij~. je I)]"ostol·ni.fjc!J"."ki.."awlJIje ('1'1<.1111]1. modumn.~j.« 'Jhr''''''~~ qf II.slo ))O'I)l!_ll pel'oepct~e.v~! od rdigijske 'IIlQtiviI'<ljllce sn'I""'e.I"e.:'lko "praznina" iii "'ot]JiII~~allii~lI.. Melli Leib i.u$il..jer 11 IDijtirmli Od.lstvo koje se od ostallh slirnih lskustavu rnzllkule 1fO' lome slQ' S-C]J.II?~ 011 oolo ruisli 11. h'.z~nijeni1a ~O'!'l\ djme." (Su'iHi~l. ill .aj~l l. Geist der !fw~gkeit will atMg-'/JorUIeI setn... oblict !tao sto: se moze Ili.ozofslHI strnst da lbi S'IJr<i:stlilQ m'l[. lzjava svoistvena ovom posliednjem "jjgg [e ~iS"t"'''.:j to ua $vakOI s.. Ci.am S.U1llilp~'ol)(l.'coL.va" U nasem smi lu l'ijeCi..'it ein Sclwl.clj. roio•. eovjck moze hm vjestan je (Mo.. Kad IIcitcli pita: "Cuj'e§: ll .elOaa1i te ikl)llokl!<!isW~nistav 11l1illOgih uNlclj. svom uce'r~l:.Y>Ii l.ma·~lJg[j!'IJ z.i ie ]'..lMda precesu I'dj .1·. II..1.obi]jcflja Ill"CiUbnliajnog iskustv<I.omcile.I4)VI.1!?l~."iu u [lQdI'uc'ju ]"l's6imslvn 'odgovar. Schopenhauer je tmp]~dtlll) 1Jmi...• .jc [e Ii.lCll jl1:611 U ~(.e stupuievlma u su.sta!!j:l.ul·· ..-".nn~"II'J:Lcitil]l shlpnj(·l':ima.jrevih d.. int-eiekl.H $vijesl jc He..'_i I) 0110) IfIl'1llllj III R. I.en.liCli.podred.1)(lkrel ili jo~ slgurno biO'iu~podnoSlfl" teret. pa cilav ovaj problesn pl'i.eni§l.Y.oj tli ~i't"Qj stert p()lvl"sllijc iii dllhlfl . 7.ldi. I. A.1 111 19 ..~cu pfl('.'.11'.mI... bj u i'mr:eh..!i"!J.lh' "N"llll"'Dl. (Il1..e]lje pOti)I!.:'.h je i stvorio..l". ua l'1.CSI 0."" bil..vlian. II. potPilliG pn~~obr<i.go.. I'lk. Ignuca..lol.full1!.mozofij<1 uego drall:tski p'!'eobl'~ajni PI.·l~lpostil.~a prnujer.~. U~I~lj k. i~! dC'm dn J(."I{)ji_ od "pl·epu.'oz vjeru i moutvu te kroz i. "ikmd !l". To "lSi! ni:j!epilanje misl!i.nvit c':e se ua po:wl"IliLcJ. srr.erl oovi'ek.II Iloslj'(~dl1ijl. :ten . um... i IJ<lS.nic: lit l)1'Ql'e~lm:!lizmu.~ "'ceil !lJ'1Il!0&'~ (SliZIJ..dmlu'ivQvjel'ja iii.J1rhll .lpeI"DIII '~~~deil m 'i>n.k.'OCes !.1 ~loiivl~"i·e. neuskladiv<l! S kolltll'll.o. n..! k:atcgm."[~tduj<lck(lg isL~~ISLv~1 &:Iioriem je ogr<lllli"'"eHOl sa na nekohko kl'Manskih mislika cijt'.1Il00ie reel za I. PI·izlal. l""'i oovjek.. "lIl'ld~lllj~~lil\u" i ~ drug-ill tll."~Yj"~.'t-.IIOIU pi'Gee 'll njima z<!i. H.!lr.ll~ila. Angdm.1''<'1/. na I<. D<I j~ budlizam ". Silesillls je to iZl'~'I"'iodesta :sbolUnije ed Zararlw!dl'l?.z'<LlbOl.\I..e1i· poki'el.tjV!i\:e mlg~v~U'!l zeu iskust vu.ido ]jusl. l)ije.' vka. su ga pn:k.ll..oll"l ~toLieca st vcreui $:1.jela 0 Olm.tivrri. II. lemelje na '~'jeJJnUJjl. J~"y.nV(} U veliko] H'ljeri stoj~i preol.nti \I.. s vjecD'ovanjmni S ollCldvfl. pak.I.~~l. to j.iaj kl. gotO'Vo neraz.jeka i .puttosl'i prognrao i~'I~elekt.'II~".S! ava.c:>fl!llll j~:w~ ~ ~il (SIIZ'lki.i V .'1]11 zeUo blh ukljucU.ili kilk"OI'ijtl kola l.jcd.J' {luoj IlljeI'j u kQjoj jeo 7.g.m{/. Sir.Jizli1>. kOIlr.jdualn. i gnHocon 111'l.usl'lj savl<idaIVaraja urns lproboja do percepeije 0110 r lwji parclpira.." (skh lasslm). Bez S11I11!1. Ne. .ipl'ema ::I<I.~.-" fltu/tJ'.!l'TDIJJ!"tiie itl :z"'r~~r. a nik._«t.i netna .1.Kao dn.:'~lJ'~:f-J«J.wai:HJ. _ "" ::.([.iwl. ("1::5lo l'az. oscbuoet].cnt'anju r~dotmilm _un budir.1~i gleda novo nebo t !lO'VU zeml.. 1~...IHima stanje osobe koj'1J perclplra.'1jllje· imJiv.obn. to )c &J(l!nt"" 1\~'.mn .luci.li~mj~· d !'eHgijsldl.. LIil~:Q i sa S"ije5li. il9) n@o"'l~i'"!:. v~c i'l"ah'l~em ~lui$lu pilanje mtslloca misl~.".ckL l letzscheov Zoratll.poj. Y. 'lie hi bilo 511VisnQ pobliie (M-iHu. SU:l. '~'ll"5-..Ojojosoba i:azmislja same logWki.ikQji ne same r. POll'dmu je riill.~I."odi osehe koj~1 pel'cipiY<I.. uego.. '~V.jrl~.i(> s:.- III tQd).l da postoje l'aZUl stnpnievi i lipovi lak"o~ isknslva.. g]{W(l. le(luhm. hjell. Il.l1og ·shlSill1ia·. Z"5·~. ~{Qh.D i zm:nis!j3I1ju sveuh 5<li1t.'l]"().t !t'I'{IHlelfl ..jel~[ u l$.:.i"m.a dru.{)jj [e n 'usporediv s bitdeklom.uallid kllljige. ijskog preobrej.lli~ I g:ij!slwg ]ll'~ol)l'a2aftl.. J4(1) ~1l'<iilelj J.~)'''t''.~}j m. u uz.' { #..liskm'lilvn o tH!ja sc.iz ]mhle Z<llJosjeclmH J)1'c)ba'l'ljanjem Stl(h'z. tvo].ljCie to mist i(:no isliu. Imdul.. sao sto Ie Q.-JtJ~ali ni1hov 'ohlik i " "51l/(JI'i ~~ 11~jil1timl!'ij 0(\ "i'''ih lro.IIllVlll~h~ l'Ieodol.lJlJ."ti ii!.m u koi uice t:d. 19.ill 7.n glcclanja .. 11".. Ii...Ipl<lcijom strasn.LLlIOiil'.V~·lPQs. us t·"J1!ri.i ii 'Pl'e.cdnice.i~r~~Jjll: ·"'fl'~(l.!iIJcu karakreru po tun'l! sto PQtPUIl() ovi:sc Q I'nz'\'ojll. 'jet'nosl.isfl. paradeks. sto ~H~ sve .e. ":'"a.~Z~' "·Ra7"mnlje"<lnit:' kIJjl' t'l" . .(.ul{i. ~flil11ij' ..·.'I'ari.Wl l/cun. Ono se 1·<Iz..s.u. ~.. 'CQvJcl{ kOj. su izre. .. 11 OI1. zl'. II. ~~r.alno.ul.J. i.ljetllljil . 1~".u 1W j('it.Ci. poput duhovnih vjczbl Sv.) Sf! iz lIul101.i." (Su'l.logtognje l::.

Z.1~M U 2.je. $"1..r..Gi. m 'ill'~Qbut. '~!'ie{l:l'(H. ue zna ko~e ~gOVilraj". Pl"eJU1I Suz:uii.i Iii. pnt duhovne J~(J(/.gOV\lI.i:h s<tdi.mJ ml[]OI' z~ koj~ nlsmo s~u1l1o . ~l~). ogled ciJli se da ta k\' o ptt f1f1jC! pred vida i:li p pl·efudkiJ:.'l koUkQ gail ]e MI. .j. te pllallJiTt .j-1lI1 livid.1g" po.illj HioZ~a :tbog toga ~ .1~(!(lh<)lIle srrogo od. tij1.lulu Ol·Ij. ~S) "."cdu. 0"1\( """ \!'I:1S.(lvQljan" Zbog [toga. ill:o Ii~ s ri. lJ'Mld'JjJ"'i.p MHOi'i ]SKllS!.:.1_ zahlijev<l.Im. l]jk[~d ne r[~.. to f~esl'{io1!'jek sa S'fojOt:n lJ~tptU10l':il.ll p:!'(liii~tl.cl!llitici!:11 I.u.1\<'01."". kOl.P'U.~. "Ima Ii i J)ilS hu.t'lJL l~(ije g·buka fum1) za cilt SI:va.Hij'.Vo.JI~l'lll}Qst" ki· (.se dOl.IIDIO j?:".i~ti.~v()jsl''1'' U (IV()m trc.oj'it e od.je b<U'~..koje u:cillelj rnlfe Ll obliklt P[l~:a. funnL balje. pl"~~mu Sy~tll o'pi:Sirnll.).: <J!!\lli"lj.o 11..IIlltel!E!!k.el)1 a.t1i1 vq ]J1·o.tsvijesU jellle1.(l Hyl!i N~ilj:.'.kQjojr~e . u .o~. Odgovor kQji dolM:i i1..j:ln'j1nje·[JJe ograa.ragOlQ¥9 lW!:.illm d.o..WJ'Zk.lj1l.16vnIJI zbtvm. IUCilelj ih ~ice.uje od :rv9h l).i~ pOtb·uc.jeistovl.~o·je je sve S<I!m~.rfwte seIJl'eit~G8t.• N '~I k~~. rui nesvjesJul prclposl..e.jeru.Z01Il:vttIU za 1l1l.m.at'lln~e J!wje.~....:».!(-ei'i~"mil~te izaci. vce jesllJQ $Vl)jl)j $MlO~:$ltStiil'liJ' sitrogo og..zbje:ixm :.ka.l•.hi 'bilO p:ri.i<'l ucHelll~ jjj lwmHt lao.e L"<)d)Qv~I'" j z.lViH (~!( ko(m-rru:torJia 11] !1a.l:11~1e.lljJ.. s~u:*".: TlraZrn. NijerXna :8'YijeK~ue Hlodi\e ndanuti vise od vrlo !~fl&!ogp}'oja tstovrememh [.1I.k IJjla tSk).'l!iud 11 pMp~mom ItlnLk. sv·jc. m:lgovQr Je oCito S<J~oi't. ~<I1i dl! to~ke clczol"ije:lltacije. p&s!oi~c':e nepl:i.lJ'l coc-vjeR" i dubi:lllir bica za manje ZC1)11Ci!Le1Je.l'it<itlG" covjqM i O'l1f"~~].~jH~th..".0 Jlfli nfl-Ijac~I.. se n101·.t..1o.ll1 p. m~.iIv~e.VQr(!. a k<)i.ci. ne PI'<lZHiI'HI f odsutnost PI'(:tpool.srud!r!lIj lieij se JettinG Vrnlfskih.(!:. C1Ja ~leHm]can lIVid sn 'il \!l~l:. S<lS...Ziuu otireduju pitilnja koj~~je· poSlflV]Q C:iW~ ll.gt. . nesvjesnem iw.(}[jJ $:vih dll]lovnm pl'etpQStavki. ()Vaj "WI1" f~dnQ.e.ru.o "d oCliu" Povecfm.I.?I)O ~lJz~~'~A:'~'l'" ii..Vijesti.I'~!l'l(1cle i kflil.toic..i:!U Od8u~n~tp'I':tlJOSll{V ke Q s.pl'ii'~(lil uceni ka slIJn~'QtS!ilVI.nje t<lI\.H~'a~amJel'no brzo ujzrrnje sltk.iS odgmrorfu. pdllnjtw k Wll.:ie b"d~!w... z~ii swjje.rOllniieli Syoj e l'ehltcile u SV!Jes~.1l.Sn Opec.take neQl]]'ed!eni I'.mH~. Sv ijesl ne semo 1'11.. No.::t:r. ~to ]1csvje~tlll."jednos slr.ll'le.siC!li. !I ~~"J~S.po svom mj.riodg(lVQi"iol: "WiL" Kako S·u~mki.i Il. gotove l'J. i. lill:m:!' jt' sYfesna pi.gijsM!1 111~~h~:'l.·j:::*." '" CO~HI" zen ".\i hl1i.]j .·a konaml:iis.H!I!i'ld~e. <)<)logS~() ie ~l'\1~U':no ~)dS~ltuo.!j !lljluj~ iHV~i.mUlli.stoga .'etpost<lvkalSkiJHcen..roepcija ~ nizanj.ko1lko i! stoga n j<lsn. ·se..PI'llli'{1 . iiocmi su..·~I...t_'ilI~fCeU.J.ci (hi IJ~JeuJ p:izl:lje mo..sv:e ostale mOl"<!Iju o61a1.-'lKl ... U.je.vijel lspwje:n ognllmtcnjulk1 t z~dovj_m:t~'(l'j.y p. nesvjesna.st'ilh filozofs!cih i medilulivuih pj·nrksl.. hili d.:1. iii z"" Irmldi"f<m I I. sl!~:til1Je S.h'~i. Buduc.t:a.lJti oshn.1!'" 'Uvlld:rllnj<:: j:l.i:lltld sveg'l. 1.Ze. m ncltibJ jn._Q{leJi' pocfutz<lvi1I.j j.~tJi~~t. ru: "lilJ. pdmjecnie. su v[l~~i'k.jOil "'. lH~dutin..r. ~flko 1"llZl]ol(1ti_.Q~l~dmo·~"n(..jCl'll[eg mraka.j . Ovo .pOlliull]jn u svijeest[. I on MUll [e sLilk..Q'.eeslo l1il~iva:h:rije stv<lri.vno zna¢i "WH~.oNto one.C'itt1aj..oo"idf'" _I'!u i: {'Iie. "p-!· .itl.[{(UN~ Dln_lk~ iii Q·bJilwv ruJia si'ml()ji se i or:'! ]]oru'. ~i. \f~iO k9Ji! ~Il tv(!j~ pr"o!li~1"] .C<I. .-1 zhog t(lg1l.j()lJe uucil'ane osobe.tni~h}o :psihpf08{{O Otb"elLell]£! .sl<l mum lstovremernh .. i. u..t sl~lVi!i na stranu.j(j~ . olf!.gmn'il'<t. K~(J.~Lr<!1l.ontloClli l'~Zllit.~e: 'N<: mi~1i ~l!l1tQ!!r.l:iosljedictJ.l1l.I]e.el.to-ire O(igo:voo' j)f Erode 'kQJ!rt le uspjeLa iZI''''I'.5vjet]iierij~SYi~e. S[I'. k<:l~~~e I~U"1l. POiVltflO Ullgt~J]]e racloom]nog' l.~.iht prirodu".am:nUZfJJ9Sll nastale ktIQ . ~Q7.ild.. ·!'ddsllSIYnl.av?".mlg).i SID je tlcj~~. Ovaj cumhenik je d.k. str. leu se l'ilZlilk.!'rIoguce.ijcvol1)'] episu.ta ne'>)l)lle i IPQsto].1to nam l.~stv<! WV!lIog i bFl'\gos~. roll .i cl~ cuk' 8trli~Jlja1.i u sjelll.i :p<l!l'iadoksrun.k..u~ . W jest.leI'ijciilill.c!ja Mt(J!J·.J. "~no 1).a p~lFnd!oks<l]nl)pil<linje !2r<lZ Os"Wl red!wnicl~e iii d~elo .1l.":vl". IQ p. cm. J!UVdl logrl.1je Zol.lOg.i OA se ne I f~oZe c1O:kaz~tj lo~::iCkislJiJed.l~'.'ellie. Ni:S..o ijCi~elja.0.j.Kj<l.ija te da.st.flZll1nij€!V.. [~ Nllprvi .. I"llifi:njl1. osobne p~'(ldis~ . MI!'PI'iGi~_ Jednem je' "mlnvn!!k pi.::'.~c.UJ:. medit1lcij~!.·Il.Ijj ]'J!. o l ~l.e opaz[U ~'acion~!JID veza iz:me(JlL~koana i ]SkHSl'va <l .jl~ I:hlgl!~h~n1:o i8kJ!rU!Ci'l'{~ ci'njm:d. LaIW!'eci. JnO~'01..(l H~(!q)l'lj" j'oft""i"..~ 1"'*' "" ~Iq. prcm~ ~~t1~e..lfnzijll.1icav~! slobodu d'!!il.ogollllih)o se i. . to su 'Od:Ul vi.\'l.bacujc." (l..tlo 'koje izbl~ii i~ t1rl.. sli.. tapk.iIi.l.iiI Q ona itS!..hod i:nediiladje 1 dOl «"dl:edu~e nj:eri s*h'~aj.·~jst. ieko .o"''''''' '~'<JI\~fj Ifni $("* pi'~Qb..oY]jetlog Pllo:. (l~(j~ ~dgo'VOI: ~ sto ie' oclil.atelJ.Opisli ns:kllst~vt! su :~~!iko :H11l:1l]lS lie nl u joonom s]ucaju lie da r(~(Y.vi~f.Mooibi .s:pOSlohni Z.:>. KIa pUhl..1lmiicslcih duhevnih vleib.~' ·(S~lZ~_ki.=111ijC.. ngJa\'n'om su m vise tocflO ·i~NI2·0Y·~t$ilsti:rm satorija.J!1 .nih S.".elpost{IVkol'1Il l(Oje se 1.

. p~. "!"'I. To je 'lleo6e!kit'.k()j~ ~]tS ~Ii(d :i.~ij...slliku sveg .~Q jc :UZWUl lutjsmjelijr.WJlcij~L] hl)uihi.hlnl~1 neplodne sulsohe svjesue i nesvjesns csobnesu.e.odjedlnmn lto i~ISIW'? Ovose pd[.m1O stallje p:rilro(]jl(~llnl!ihe (£0 odn~~lehog n~1lksim.sn. .11ofkhn P:!.lZddIhoJte.'lYjeirnosti Ovo 1I1m)J1J~lmuceka.tdj.isLn !'IUi4WI1 zalspuujenje. l~.I~Qjl~ "lCi'ol~llllii'0<1 j \iIO~p"'iJ:l ~.()fjui. [:xllm.u. ilko sc SVIi..1 ~l'~J~iJ:'mHsm.kt'ug.\L~t~lJj<~!lIo.uti~lienj.(lje~."1 slv<lii·..j t). till'ill..)l~fi.g je od.usu· ..lOSt.j()l)(lil. "K<l[1 'Ii]~ . a vi.~~i\'. nssvjesni sadriaj i..Q. Ne moze so pojml.slDj~ to jest i? {~i:t.IIi II I:wj!:1H'! slucaju porpune neod.du snnva i djelatHe :.::moou sv jesnih :<1''ldtz'll~rn .i kr.rJ. nn "~did!l"kD·pi<iJt"l[I'lo. Ona 6ini cilav'o ureden]e lz b*~.r.II$ljllj~"Vkr$tlO~..hlickog postojanja ]wji.li:.i~<llrjJs~.lMo(}i'l'! O{.zltje da pOSlQje' C1HIJ1:C vel-I! i:.. (WO.HVOOI 1<\ tiJ~Jj'avno P()II...~ .linacuQ.e se obik psi.je-ri!n.1'i'(~!lOs.Z:c .vjesHo je ssnova svih me:lafiZ:lCkifu itvJ\(lnii. Sll&':.lZie .t jJeilcoepGijOil ~:rajllozanemerena i.l. o.l.'lUl . lJ<l..no.h.svj. U..bld j~ :sadrzaj[t t .ij1ln.ikV"QUTh difere.rzaj<lkohko ~Qd ie mogl.. .ojO$ol)nooU j hiku ~lk. i.~~tl!]a>vije~l [edulm [p.!ez.a~llrH.~nlil!oU zen!] pl\oi.l'<3(II'Ni .j(' oh\.~ihUl.. oduasuo '2'..!).lII sviiest.(~jhzi .111 posebna .I'$1tj'e~mi." &... li d~L m(ih~p&rdpinlti . nd~()lffio yftle te .1'i~d.Ilt].~kIl'lih 'kl'j L'::'I'ijo.iIl<1poja~n prszrunc III na kO(ut.'."~~"g m[I1~~"" " Z. suplji zt..fi:nm SiJIIUG djeli<k." r""~""W~lik(l:St o:t.ra bili "tabHuo.oj!J.veiit:o je \. usplo lZgJ'.".~(i'i 1>.LWQi mogu jij 1:tllflU i ilH~j!l. H"<I"Ii<i:.~b S<l.nhicijfl..jCS1]O.lllje HOIl)Qje>!.ji \'(~fJii do 5vi. lstevremena shka in potentia ~iliic[.t.<l.ln:I..1 .\.'1' ije{..~~j(t se prol)iij~.ogljif!.ilne i mo:ra]:oo ni.". SV~ filozofije (u Q1']J)j !'[ljeri 'll koj_o.~. Psi.mogu(ojl. $11..jlli.!:run. ]~ tOY jell.i:li:.10 nema ~llni'.~r. za. a s n~irn~ I k energujiCI kQj~!QdI'ZaYl1.. d\l ~u{]!(t('i..~~"I. H('.'iiI ". Uto!fko se ponwlen~ iii silom '~rrur!elIl(~t.s1~ !\ko o u...svijest seuvilel..l:vola Htrne:~tel.iQ bi se dogoclilo knd bf indivi.. 1.e.i: (S1JzulJ...i\r~c >.Z.{lIl1:Qf!1!16e uvicljl~[ .ijeklji.ll!o obi. . i:i.!\. .-~* ntje pnu~die[la ]Ii... d:dofurpnost.(Jsi ..zl'losi. Bmhl6u da (WO (lvofc ])QsJ. ..ib·ll]. :I1a povrsillli s.d'"'I"~ i':~"'t-"Ih . ~ (SLl:~"b.~7. Si:gl.no d:t~g'o t'~'C1l1C:l1:-..b..~f1)l!'dn)!j u nesvjesHo i Imfac:alV[1 njcg"vl' obl:llkxl. "potpun.ajc.l=ill ..ti ~.I{! n« dire""il£iVII c'lli: gle<[.1[ koje sme sj)os.0'Sl'I()gi blj od_govm" dtllaZl iz.~.lazi izNnjenfae da se Nl~. f(~r sve i one iZ~.(.~i !:lv..\fj~·sullihsadi'zaJa'u svllest.!.rtajc.oilp.lk~~ i fliBodl'odk.h ~t.1 ~1.tln~JI.' i !)Qkt!.I! sp't"tnlrL(:ls~ !'~.f. mmlj. VB'. No" ovo S ojellnom uesvjesneg ima ~. nllZu:nli..lw !'.lrno je da !lostojl Iln"llcni ktlitl'lk.!govOl".olilic"'f:ze kolJko i.."..c jas~)it~ stval'i !Juno'log. Ova I).. koje Sill.gb~. ~:lleduti..Jj€i: ieocl~OVtt'.i..n('.dd':l'ugi." in{lg~J~ i pnrade.. k~(j ilto je objusnjello gore.H!ii Cit"v P']'1Zrit'.""."loVltl.11.Jf!.i tnog uclh id.r! ~UI" Sv(iku lil<1i~zd<l ..~tP(~~l'~\lk~.m:g rJ(l$l."II~' !l'p~'0Z~.~edllmntrenutku."" kOJ:1OlCnog probojll ne. NJPO-· tarnica p'l"ljtwih tl".~\log li.lu bJj.\ svijest ll.j .!'lk(·:ij<'lu:redciljll.vjctljtl~HC:i QI.:~tizol" IIi.y. Na I)r~m.jto' I..:'11 jenog ni jf' 1.'" "" "'l..'~H!i:' ....Vf.mski I.. S vremeua IV! vdjen1l.omi. IlOjavijnj..~sl'" !.to h~Sl sa~kzi'lfe . 1'0 mM" @(~'(>(!J! ~ j~i~lj{) llJ!l1k indM(Jli~hjO-".e ~kl'ivm~:e :i samo r!~. 10 j~l..sitddl.sn predoclibc" ~esvje. koji mIl se ukazao hoz.jed sH.j:e lakodel' H!lilin~l.u·!i!U :11 kI"HkMl:"~ljnQ' :stru.1ih na lstekae ps~hJ. 111.og~edpnl ~l~picl<l ! olmhvfltili i5~.(Jdifski~lod!w'f".P'IJenOst .sl'IQ ie pOllYruwsl 5vihpod:SVJj!~r-.jesl ~A~£1. prikn.!wjesne.~llfM~:I.I1CSV.l.jiv. Il.I'Hzni od svth ~.'..mq.k.i.td.<jrtag pov.'l'l'Li::i.gncuo.t~ k. cia prm:njej:!i·{~ i zat v m'auj-(? j).II))"J' ~ij.e~ml!.plo. ei'ilH:lj.guvor na od['~d.li normalnih Ijndli. " j~jOoi.Wfihl)loct'"\I"*l na .·· $. kl)j~1 upadnht u Ujill..gil' .ej:ll kOjl~ po.o.l' Odatle joj nemloljiva S.JSHili dla nc.'ll....)<lct~val.'~m(~'z. ijll!om naoelu II mje:d ll.iljJl flmbc.ll l{0ie mo.h. ''\i'ez.l~JOl'tlVljeHe.I~. j 1 :I.:oi'J je .lie) l]e.ll" cljahrem svijesli. ']1. .Ml~.i 'diij:e1ovi nesvjcsnog lts:pj:es:llo ugnHJe u i1ivot svjesnog.ella II I\'i rti.relJeni'<~ kQj:eje.e uesvjesne..~IlL ncs'fj('sn(} s:ad.~1hi se proizveo t<rj makstnnun ~Lu'p'NosU l.Y1: i'. ee pHc!jti n stru3~e (b..ljelrtOCl.5<'11110 nil percepdje :/:. <].>..PQI<l!1". l.bol)c oclgovai?t! ci~e~.'ije.stlli zm.a.16~~. pmpuno proo..ljncaispOdje ohlikll (l'BO'! ie llil1jen:ica..· .:s·~"ki 11.knIl~lihH 6vjiesnog.Jn.f~ t'i.c. je{ilIQ~ str <111:]0.rob.t~'I~I""g. . I~~kj~koie ie·Il.(W.8S) .g. sh.(Jv~l:.I.t"!I<jl" $t"~'. Ove 811 I.. O\fO l'0vGcn:v.1'-". je$0I 1Ji""~~lis1:l POII'o<.'Ji11 ~I..'~~~il"". ali II nesvjesnom ono ~..:tik.llott i stJ"ulHm'l! sv.CJ"rcrnenu .o.~ ~I sv [esnom wi'.~]emogm.L Ne.<I~ lItO.kQI:()~ !>C ll1o~la oreupevijesne] ))I"ecIJ'.<1 POr.mje od"!. sve mfi~ol.~ [.'~z.. Mmlo::rn.\1'jesHo 611V'1 Mnlw ]fIIfanl.l.i Ili~lll vise' sposobn~ bit ~ II s vijesli . It''~I'f1'i'''''. Alliako bl tome dQd.il.lslvo II IiJel":enju Ilmobolno.l nije isldj\lcivQ ll"i'u~ka) jj svih ehllka z.(1 Lidhol'!n~~ Q.Haga.e peo-ci!)ir." 'nn~.() i$. [{oHCimlenCl'gije 1.. ~o51i"S!-._. lI¥ijid~ ima Qbijdje potpunosti fer je II skladll spm-odsm l.u: ttlei. d~l.

s. i taka\' GOY. ustvari. e mo. fik.ii ~z v.ldu (vldi ·.n?eI lo svom liGI'tciju dobru p!jusku 1(.iIli ua ued()stilll.e miere. lije.Da. stl'.a iii. do samo budale.i>ol.~!. srell lliko.llj'<U:lja.1Q llOlt.sl~.p5ihm.<lI. i nedostatka kull Hire.·~~cionalnog j'll%llmijevflnjt" Z{~11 6ern.l.lV!l.epu ulicu bez mule.rlpi}a se oi.'i jet· je paldel1!) ialQlma i UlI·IlCna. vl!.za 1:lji[~ga [SU.zmlfljil.. Soli! mogao hv.da.pat.es. ~'[!:ile '\en~'rlL:'ita..e yQ"l' Hum] lik" 1m.1k. u kom s.el~O~)Ce ptl~lI'lisli. Z)ldact psilwlentpije sou 11<1l1'.'lo [-eSlO s najlvl"(loghwijiln EUI'Q.oHkij~ ''i [p.lQcmje sutrrllj<1iti "VldJ odI(>jlbi1!~.ak<'!lvi naporl is l'ijlei5nUtov'estrane ne mogu pl'ismti.eodrecl!iv a Ill'(l'lnjBlla' i)ijji [e jedini k1"ite:d~1H'lstantt:k j~h~tva..1~l<lCtil. K 'tQn~[1.j(vHI! l'll1cinima [Hlna~ania1QyakYO i)QSlO\'rulje prema sir o] IjudskoJ OSlObnosu posl.stoji vellik ibroj lilHli koji ne lilo'~Ul ri11Zl. j:e l"n.jek lnoi.elJu i I'~l~gov~m nea·azumi. F. mozeme s potpmlQ!U su. aenalne duJIOY!iJe flll)l.h 'I'azloga.e [e llsihotcl'apija.oje je piU"OJiclobm]no preko SY<l!J:_. Jcdb:ni pokret u rm50j.l1. sljedbellilul medu nnrna An ako MUCW'l'W zadn Icz"k zOl(Latnilc tzoji zab:Hjen viSe 00 ]nebrm1i~ko. z.o pSih(l!enl]leut. Illcdutiin uvijck tlzeH tl Q:bzi.tiUli'l kojm djclomiCnQ r<lZlllLm~e i koji IJi djelomiCno trebao razumjet! .ou puao sodnll~ teSkog .o fu1dil'edleJ:i. [Jopul zen J'cdQvnilm s(Jl'e[):~ni1'1(1 bHo kakv. kuUi:.t otj.1IZ1lSmn(W:il1.e da je ~vjfk spreman zrlvovali mnege gedme U z!lmornoj tiledostajl1 Gledeno $tlg~'In.k u .cnjak zena nlje re7:u[i. Em'opl)1anin J.I·mle.s..ovakve teznj. nije lIjm'oratno da te ga kmisliH Ijudi sa Zii.1 ... inlJ10 !'azulrnijevurrje IJ?J'i.! se i ko(l n~~ ne:!.alm da vjel'Uje U mogucnos! lskustva preobrilZa.ikov~Ui "OIliiIovm.od same IVf.slm~i~edo re mjei.m'. daiMe. potl.1 svoju nadarenost (Lau ij".gava 1»"'ll}Os'lavka.. ajv'iSc SIO on moze tlcinHiie da {}<Icljentu ol<llda PlIt.ilti~ln.jek r ne hi Ul1<10 t{l:doga da . n.e StliI11IlJ<lI1'l! da SIl! satori i.\Ji Ii.Imo lu'O.'a kojlm ce se snprotsta viH '11lJ]rn. c~k~1ii CI.luezljiVosl'n vee i zato jcr :znaju d. Sll'u.nJe: "H'l\'. . d!'u<!ima hio.i stIIHo.t.l liD"obraZajnog iskustva uelse W'11ge. za [~tkviim ·ciIJefn.gl:.og pl·~i)b['az. Zen l njeao. do zauz:iln<lI'!j.lje svj.~!obijc OdgCiYOJ' .·nprema ~1'eudlJlom lsknstvu Aka znanje .\vIW ios 1'.osfel'e budlsrna u zenu. im:<1 previse [(J.h 0 uJkidaUiju !<lstv. euvar rcIi.':amo. dOlkl(l.. I[J na\~:Oj kulturi i'l~rl1'" u~i:egil slO hi biilo iil:izil ovakvlm Iclnjill11l1.. . unistili nlclonalisl)clti i'lltckkl kojillilU!d uiie nl pVSll)ji'iP..ski.ftigkeit) je ouo sto iSijav.gi~5kih (lobartL Nijena je Iu .t' duhovne kulture i to je nje. kd.efu'rve zbog ilSt[lle.g pm)A. !{o~."0i1l ?:Oi lIUlklli. l03-Ua'k).ii1il'. e6i 0 sebl ne hi b:io JHm7.. hi $va.>vjelljenje ..t)~.ojl j-lidlll0 na lSlDl~u.koji .oru nlsu bez~lspi~al1..ki. Iako je v!!inQst zen. IUllk.l'efljivoocu proUwatHi ptusvijetl.Stm z.B predadredena vee ]l.oj pru'ocli psu! M.]. tko bi se usudio prilwaliii vjeNdoSloino. Imii sto j.'Iz.j..jjelko dogada da Sf! 'lcrallijom mora p'l"ol1:ves!isv~esnl ego i svjesno..g.ne same iz si·iii".p<l.aji:l vellka. bw:iizn:]11 Z!iL ta&nll"l'Jije:vanje prooesa j'e]i_g]h. z.l<TOVOl'·i.!" i{:t(~ ii}~bolj!.ieil.~dini iSlinslli odgov(II' .{I. Tko bl ad Has rako slijepo vje)·(Iva.. slHoljllo dill je ova] predgover lmpisv. motd.edu lijce:nikai p:adjcllta..ja.el' je SU'Il1<l :-.t.I otkl'Ollcnj:e lljell. 'IIjel"e:?' ICovjek Jto~i. priroduos.r. .. TIm hi.r rla s J'dne sti:anelw. sve ~to i receno Q satorii« moze se l'azlU:l"ijl~!i Kaka je lako f \fi{lj:etl.. kako pl'tc{L KOlze.om nCit." t.jeno cov. oao je ekvtvalentno vazncsu t1'adi.M ugurano '.\'lli od mkakve boU da bl mu So' jll'ihlliZil:L Ali oni C:e ~mjct. :psfllohn'<IIlija [e (lijaleiil1cku veza i'l'Ju.\pt~tll:lj<lt:1tiII1 postupcnna.kl'h'(Ivten1il1. .~r.s~a.~n)nial. iskl1stV{H1JI S· pojavi. (Naliu·ha.zmcdu dvije duhovne elellne It kl}j~Ut[e SV<li mudrost snmenlat..'lmJ<.lucajll ne buv:i IJt~'li.!.. Jk. S druge st I"i!lue pone Ijw:li kofifstlloIiko u1"~e]"f)ni 1.lI!2&j.()trazi. 88) .ve telmtke mogu posllOijati jcclllio !lL(t lme. mlidl'osH le:!:i tHl~deljoevorf! "Wuo o(LgQV'Ql"lI na pi~n:nje 0 lmdis'Lick. \I{) ]eri ml innU:M Ipude' kO~lilfIJIlise konaenl ('iilj i kojise :Pete cuv. Slog.plj~!W.1 !il\[W'<JSl1 lJesiuisIicf: •.'\:l n('.Ii..i lgra velilm lliogu' u I}!I..ljlmfl ImilisUN!..zd. v·(.'kv<I. Ciljie' lY1•e{llbr.l1UI koji SlJ. da se suprotsiavl svun takvim ki'illnjlim lskustvima iter ona megu I)i.ik. DnhO'VI'lI pojmovi nuZni za zen Z-i')padu . Ot'HI.dm]..jdlJanjm i uapornog rilZ.jenog ocenika kojli I'~ .I. "<ldOLl"'"lli~ma.R"liij.? ] komir-llCl..oJ oSki..o.voja.u51 '~Ogitdli j IDIIl ZOpadlI.i..ld pOI~tl~aj prenosenja svog ~Skl~s.

Naae Ii psll'lOtel'apem male vremeua .I K.riM('II pok<irzali..I.ako. fill lUKI khldi Z. obril".ljiil.Zl\dl(~Qvog ZtN'tnltu S/.~nol~dsUje:n pl'o..dk~a".gskare ga .'..prepQnukc ..'<'Inj~~ t! "tls.V~' (~~kfl ~ na~lt<3Ze ga jc pofmsaji S'CI se.v c. zenu. __ ..k~ uvjH. l)<lila lU.tj ]}I'obkm ozbi~YIIQ ~1!(l~mpijil@ najad"..[ s .. IV.msl<will iii not m~~i£.iQlnskoj vjeri.J5~I~i iiveSH . .d'l :t:llijc.o lflGueuhe m'I!ZV(11l Pa!i~(1.lc~·iv~mi :njJlted.'~~e :~a oP~~?.I.~i. l~m'o]llj<miIlllJ gdje jc n.ell"lll~"' l::2.:.ili uudim bllo l.ia bi ]I.1111l1()gjh dJ'IIg~11 nmJ:ogtr iznwni iskllBtV(l"? Covje..~.IXl~fI~ljt:lje IWe(~pSH.ll:dna phi(~h p~101ovu .ne metode dnjJ)JOVIIl:)~ "iscjeIj.(·.S.:e C1ugog procesa II.i."llll p.ne.eopsjenarske iI.S iln. a kt'l1i~.cjelov~.l~I'{jln svejern (lu2.~ill hi SC sv'~l'ntlo~).Ii. IWSll Z"<lp"lfb r polurku.guc M~~lutLln'l~hot.n'YVe Istoka 'viSe od ~hije ~iSUi6~ gmli:na i (1m 5!1 III l()rr~p~g~e(tu i·.I.15 u~<tz.. SUsr~(U3e s rumo v]se ol.i!I'llll~I)USl.kl"tCe pogk:d ~~'1'llJn Ulllltl'<l d« nade mmg k()if tm.1:0 '.l~HO dnhovne l.dQ'Vo[ja91saino G~UJUI Uta je zaclovo. gl·<l!i'U<lCEJ!tZCm~Je g<l slm.~allj~l. SV~let zihlmfrlljur-ilh.l..~ ZWlce. z.. Tnj pdvid slojj i.j.r<llkovidnjh uaueuih uvjei ~'ell~a. To le ouo ilito se.. zlvollll l SV<l ~'<lciQmms:ticlw 1'{.ulw v iiie ne v.1.e!ekl.Z.n~h ~.1I "D]Quil:o'lIog.ojinJ joe leSl~." koja vodi u sasori.~l iiH Ul.aJl~ s't:r<lh!)te Uop~ll..n....mod/l i l1:lOgU !i1l.'H:~ pol\.pji se eslobodto ~shill'e. be:.~vnfi~ I . ineduthu.~L~ budueuost.<ll-ladi. Psi~IQ~o.'~vtdima.kU.i.lot'c::rapcN~om [:.ruHl'lH.'\llgorc do SChof)eli1l1J. Ne g_e']in\d~ se Irt II ~(.i .h Il<~jve!~ih ljl[(]i .jg.t§l~:ijl) oj . ·remei!. maze mu pOSlaH.mJn~'lfl:"ag. SP~'ClnO opon. lGga Hikm:I rulje spo"\v.'~l.nml\ic domonskog )'O(]enj"" p~dUs6u gil ~le:>.ka.id" 7 '1934.I'mir.Ul!rlj'\lNwg·mli. 1'0 [e YaZllQ. S iH'~kQJiko .:~. pdjenos .lHIS n~ ZllililHO iSla ovi IJroil. · a rae dol)!'c uauuere.~'eUi s ncl::fim 2.v og i isp)'e(] sv e:g H<I. QZUflcn:jlJ J)r'l'j ll'1!~ ~)relJoJa ])ot~!m~ tskusrra (Gfm!!/l:eiISC)'tebnti) WI.~ln!incp0l!:Oleban k<l~i v:Ldn l. je d'l ' IlciW nlo2ie>nekmn bill dovoojno. p(llptlnO lskusrvo sv·e iilLo je rnanje iii lTIillEl]C Vl"i [eduecd ejellne ue dolazi II.l'.i 1u:1I:jnji !'lez:~lIl!l11(ld~en~. su sllplja i. Ii kdjc se ntQr<lubrOjili i ~~'ilbtf:l'~~I'Q) ih inlelC':klualnlm (fflQzofi o!lP. ~V'lko su p:l·~ii1(l. n i ~eJ·~~~yn:.:flU l~hu'illJl.<llili sto zIIaN "siloviteotvoriti "'rata kJ·aj kO.. ~- .]lij.i:t..klll\iObhli$ao i8toCiJ:.1ult~gti~nl"lVill.ko je Qlj .I)Jo "]'lliJil{J/" mbela~~sk\J. tJulCe uvijd PP!.i.. !:A~' ·"ij/".6i negcijlEl lspod lih v i$Ui~" Z1:1.i]uga s:yoj.sH re ~)d_jet. j~""dl("'." -_. ~iI]~ti'.o" Fm~l~f j Nicl.J)(Il"<I - kah. pHt. Dobro [e poztuua ~-iJ~fGl"!icil W ()V.J:~u("Jl!. m.n*"W(!']llz.lWVI.ki LJlVicaj ovog se merle l'azWiujerLi u.Q~\:lilIW posur 1)'I~. ocevidnos('u ilOtSeg U1laJWi. Ul.mj"l" i.lVrulja" .ivtm :!lfo6e se NI. 'sv lesno sru no {UO d uIltOV ~ log· 1.?!it "i. po!'MaJue.JIjnCku pru'1l1cllJ 1]mCe!~ji!m~i k"Li"ls~r{)fflrl)<~ Z'~()..jalho~clL i.1In<l.ljan s pd'\l'W_im~. Da.ezru'QII'!.1z17ijenem~todt'll mo:wfskedoktt'ine kojf' ~~~Hl(11.kM ~o saan prcdlQrZh).wue. jl11Sl10..).zGIW U I~~tlmo.StJJI.s v ill sHI.C."sanje ~M cal~ :i'[lleJe~ ktunlna nkro bHti.$~.tp-".n~lm pHjen !lCgO . JZrYv"iil .~de." ()di ~w·@pskog tM:tIrI lwji ]jajv iil(~ Qhe61vaj~:~.Wi~LAko nastavi.If lllMJ je i shl&. cl~~~eo nrulvladllli.A.l:inmj'u6i U ol)zir i'inf~li(. nskoro ce shV.g.t::ctakl1'''.t:'11'.rneilti1'li~~. ..nfiajC? ~I tstom srnjeru t'ltl.\.:veg lie PQdnooJji.ljfdl".C]a PQi:uu govol'i~i Q 'Z(!I~U.""!'~' ~"I~"/)r'~~r.I·e.!ost.icl~ ]C..si!iW)M U vremeuu koh~'ml zove S\'O~lilL Tko i§tn .tlfljv.k mora proCil"Jti BI)..' Jo~ III d~'l.-: nifl~ llfpre'pon~cl. sli ka likoi.nra .1)(}g.*16.eijei~~n"'..ra).§!w: lJf1el:pGf s:tDMiti <lit se'sClulI'i j] i &il. . na ttl "uajduzn od svih best".ilika kojL je .I'. d gon'OY(1 d~ ~llVl'SCnS[v<l sposobuost I~tfc(' grahe~ ilp.Y(jj~1 (JV~l..l~iil.?.IIIJjll syez..izva!n svoJih hOr]slliJh did<llnosli za maio "<l:Zl.<lli ve sav je~e.ij.fe Goetheoy..~".Jim (nnsteriozm . U vecuu ZillS1QIl.·agmlj.ti s\i'ofe vJffitUe pl"i. illi 0 (h'iltajiJll..iv.ojimokolnosraua mi)s1i diel tune dajem l~ilo lUlkv(.n11 q d\ihokhn mQlivIm~J.isib V~S'l~I<'.'Li da~f'. ~I01u !.Uha.oj kvr'zi-b.. ~'. l!1. ~"II~Oj fr b].S. smfl.kao hal~ljfg_ <I vlsoko] p[allini.jail ifl.)NI odret!t lj~lees 8'1'c:'a~og'll ll)'Hi.r:lo.ltU!i.lI n~~jmnnje£ miA.alasemo-nekohclna mI~i.jlt*1ua uesto otseano svakid<l~l1je i. pru tom Ih dovestl do 1"'<ldQli~\li$m:~~og u<J[t.l" :"lai8IJ·.o O$(}IJ~~e rn"._--------'_..l&()jiil'!}~(~ g~'1.:). " ..:~·H'!!edn .c:rap~Ul tmji je o}biJj~lo z~ioln~p]je~l'ciljem SVQje ~e~·lIplJCll:e rnoze (1(. '.isi javaju6i u M m1igl'QVi..I'II.Ji:~iulli.pl.

<lsami se'he uazovu "tUllje1:Jlicin<a".l"mjU kral. upozQI'iti pal~ih.tesll:.lioroj lj~ldli d.· .lC<tjll m!l!nj<JIopasnost. Zen so ne :ig~I'!~ S~l:~IO~~:iiliD.kil:ill u"jeta.eJim" (G(Jf~zlt.porazurn kQjeg sum po.ljedi'~jegSPQr.t.kad je [-0 sarna Sudbina.lltnJllvOiSt. ~n Ileum onlll izvanredno heil:fQzurnljh.Il. se ne liIOZe ugr. 111Z~Ji IJfuldJr'. vjerojaul)(1 ltijC i)Jesuik? Ne..bib.adal:ik n fi"OlIl" Nipcbm riO XC" . IO!!ie .lfru.11I:i :ilbo maze.cstiji" (vidl strauiou W"'k).m.~opopUl Sl4dbiJ.rih r~jeci k a e It . Posl. klio sto Paust i. slvoriti clfvl.oh~ifl·?nl 1)/.korl nom i(iejom Q "autosu.".istolm Z. uikakvih Ztl.. 2!l:!l) I".t""·'" OIsjm'. kao i sve "dike stvnfl .".i za :ElI:rop~jani:lla. S". 1.e..!.ocalliza njegovu lb'f.na iii mu oslg.~e]]wlrj..r·siU. O\'(j . Za ro ie... uwz'd.~ i!b<Xle "~\L(ijli Illizu.J.V<lJ'. i:li telmika!na·"'h.iv.~ne sman-••zen jeHi'nim IJ. lIas~'(~CU...'og i dolu-ohotnog c. T""'..uu:ije...'lJii:mt hlil10m nadem da se.il3M:ljla da ne l'otcjeJlj1Jje duhovun dubiml lsIoka i.urno.J:I"ot:! par Ila.'" If .ljeclnj(l> l'Jflie(jjm~l'~l.ranpubllke 1wi81je tek poeela s~u~ati..S"""llkj •• I'.l1elUlO je u mnde:nlil v .$·li II OV(lIJJ [c ..<.:api·Ol.igm:l(:.pos.':llJv.~.liili\lJij.jl!-'~I.'-d~.dl.Yihkom~ro~nisa.iti dov 01j11(I. na gral'lIel raz. 1''-.ln. sir. I.l:ici'i.i Ol"lJellt~: ranog Em.SapUl'.Ii (I "tajrii slval~auj{. Limll izvla6e I'~ee]lij.j1_ko vrto ClJcnJe)"fi. lad zav~je:l1og U izmogli:e.biili.s. do. rJil~akve veze sa ·s. bilo kojelll ulisl1l.. pat·oIQgij.0 P"32Th... I!:I~va """ .i1rf. duh~Jvnog ." (.IHv:i.sobne za duhovnu potpunest.d:l. VI(Ii l"J\Qdel' 51!".VjeSHlll fG).ul ]Jl/'eJ\osl zen-zeaonetkama moze mofda Il~k..F~u:.i\'.ie.1IL Gotiji.i5.~"'O upeo U km:nh~7.'il1ulmna nit] 'isljel'illi PQP~ll diilvla pu:tenlllau~jlI dOgUll. medl~tim.'opljfJl.st.~lkovtdIH)Slda iz svoje "mnltne I"UI)f t] Z~d.rr.. z.".lh ~noZ~ (~(}$~l sjedeujem i.l" moze I.o se mo-le (I -'duvaU od kl.<lSebe. d.:'l. lje!e sam:! sebe s termiuQfogijolll "neuroze" i "p-s:i:boze".cn l. potrebno b~sk!'ajno _Pl'OSil'enje nesvjesnog.t"'(! vrlo j$SHO pokazu]u.ek kojli.e.e l)otpun. Z(I.w."(~rdfmg). !G).khH.'oj rizr:rici n'ri.11] Iwji su Iwestl'i'ivljeni bU neee Ce umnkov]to z<lsHceru od d.IJ.na.g ZllilCajllOg. dfsanj m.ra"l. j.ddl ••:sJ.l!llji'Vm1 stav doslovl~Og 'fjerO'vanja O!.Ii~e.Htm. t emnin kQj.'fl.\\ mame fH~Ceb. .~iva[i barem II 1eiiJniC!l1olll pogledu n.0 Z~l~.dJ? su i . '.cllcl~."o'Je ~ele pt}slah stv lIl"UC. "z..I'. s Zen PQk\lZuje k.l:nl'l predodJ:Um.il'lfl Sr!ltl O-ZllilCIO "i!l'Qtlttljru~je ci."m~"! nikilit !Wee:) i>!lt.i_g1i. p'oll.m~-l.pasobl1oocu"! Ako' 1 nemas nisLa za "stvoriti".."jmU1ieltOin svijelUi duse th~ bude sposobna.je-tnicUi stl.l." (SUZllk!.t ~\ ZaIY1.0..• -Rad 1I. imJlijs}tim kuuovtma. nik'iJk.-svtjel dll~]O"V:-'logiskUAi'tv<l. I\"~. Rao ~la i"l1mjelnosl II' nem . zen zaltt1lC"II:a ~ltc1IgCIl~Jl~ i snagu volje.flZJO]oSl!. S.at.:djnjeg kvarenja. ~".()slti lnilli da lie koristi cje]trl<l..iilll proce&:l utait'tw.e.da.oiliko ~poo~ati cijeliln" z)l<t.. u z .• emena potakao - Il:~l:na. stvorH:i '1)ri.a st.$~OJinjillGovjeka koji je 1JP~'i.w!i:.vo pot. fer 0..iSt.e pl'k"lllja uz I~jeg . . I..l.I~alluu. 8~. 1".10iott :.·a.ha-yog(~koje MV ode . stoga ne moze btU la. je.'~Slj~'"og Europljani. MHobib.

:ule 1. su .. ii" ni! b_. S. b z sumnje.l\() i)!lCtgaCelii'fl is].lIjal'liu. Zvoja peprlmlo obltk kojo se toliko I:azli..... ocllib id~i~poj..l<.~ Ol"" '~kD."upUu l)Ilclislt¢i«: kr. s .ft svun svojim raznim formulama.~.:r.:njinw.rllflg iii ""i". pogIavlle UVOD 111101'ZAM ie Hjckolll S'ii'og l·.k bmhzlfla kojemu i.J'(!I.j'ij...tnije~~)i..:l. IQ i~51 illlS" se IHO.. lin uestalue uviete Zlllo!:a I l'eLigijskc I)Owebt~ Ijmli.lImju 5~1 pl"oveii ).'l'''U1 obh~. nastavto se dalJe razv.o.J.Y·o!". u. I'~ve J1 .'''' i V.h'u .:.]p"..li 1I.'~le (I"i~ m~19aJ'~rLb:l $'):.n}litl}'. m" IJI'i"'"tj"". h~n<IJ'nni.1lI" svjesno .'! koli~' i VclikEl ...mjc. MII~~hpl)ljk~ Q'~ N~!FD'Jml"j Vi'~".ilelj m.benici zntsta IUsU Zi"jdi l1i~gQ"''' !I~.. <k'laljuc) i~n~.kuje od takozvanog IJl'iuli!iv:lJll" Hi Qriginaluog tipa. .lL Z~11'l"ci >L~ illl. . Il.'d1 pl"i.godb..u".tivnijl~g oblika.lill1. M"almYilllr1.ll.It. l{a.:to. S..I~~II1"~ollli~.1JjbiimjIJ "' "".1.Cd.dos:no 1'1 [(il1u.... [J. lId.. vode lwji.. Prcmjena l PI'~L~iJ.Ill.jeni oblik .~~!wli k.I]'] nije ILiSla drugo do nrl'li'ijenf obli. S.I l~oloJ1l u JUI).limahayana.l(! ~ckle rl!'if~~~tlj.~oSI. ..lJ>-~im"'I.chilll5-L·II). '~Jlj~D'"'' "<Iii Ill'ip<ldiljLl tlLk()oT. nSl". potkal:t kin ski' i japans]{i.<l1l0II ['I'Oljil~P"i'.. 'L1L"'''Miiilelj~" uhl~k" .lu mahayane' i nje:riog pdl.dl [eova] ~'ilz'l'i. budisliCki.O~i"" ovih.-Iky.(b~~1(lIm. .da opravdano 1l1l0ZelUO tsiaknuu njegovu poviiesnu PQrljeln 11<1clviie skoic...i "II p ·[>O~.t krllu 'llJb...su.m. i.'T""ulru (~1""Hai). udo ..ijnti n. !l. J"'l>mm po-slofe Hokkc...1iIW. '[l_ Iii Yogacill'i'i ml '\''''''.t11zn".m ~lvjt1im~ :<'. Inillj.j.:<lll.t.e hajnji :i~l"or iimJlijski tllcluelj.J...'omjenjivl..e <)<1 If I [(I11I.~IGbLI(U:s~1 i'azl'lii .one se nlsu .1Ct1l. Razv.e)bod!e])ja.nij.I.'cJik.mmni.di~n"'" 'iii.':'11.ml1t3 ..~<l. 'illilojl.~. l. b •.'ik."..~ l~".oi. n J '~h'Qi'). l: Knt'li sc "iZvilD jail Jkn'l~.0]". U ovlrn zemljnrna....1'li. IIlD~ti..-'letl.05 je vllic P~'()dll1bihl vee PQstojeci [az tZlIlei. Moze se reel da ''['enwlj''~ i<l~j(> 11"]~1~.-.h...w!i2'li!a k<lj~ se "fl"lik"1f~o ad '''''0il:'[!!"j'lu:th.. l1C'Sm.ai.m i I. .CI1 U 1'~zIl1li..oj .!Buddha S..:~6~1<'t $vojc v.egoclirm nnkQI1 BII(tdhill. Ke~!)n(~_v"l~m"akil).jel'f.·o. Shirl..!"""" S i sn He·I._i .g~c ""'_".!lnp u razlUol. i1i Mill.

l ..kom) Q!1ginalne sanskrtske l'ii('(.kdtike.iz ujega je nastao bucli[Zlbnl)Dalekog: list6it.etnosU.)Jr!iO (Yi'li 111)L1Cenici koji ni uspje.ie i Izravllij:e' od zena. \J.!l ..l.'i1o !ljen C. 1'1. jel' !1ClUa dovoljno I"liJiZvijcu menlalil:et ela bi moglQ dotivje!ti lU~~tl)kroz ideJe.J). lnko je ime izv deno iz kineske tl'<Il1s. Pl'oID<JIlraju6i zen vise ili man]e kouceptualno.nl.lZ'i'Ulli $pekulla'ti.ml'idaya)".o~L gr~~h.II..n.. pl'l. bo]j~reeeno.o di..udan. aj:l" kao lio je [ lnlmli bras'l s t\jctnuu HS6.a i ullljehl<l tvoreviJI.l najdul.~ samo jz ne g'le(tiSta.U).$:tii znactistovj. japan$.nje.doksame N]'{Jinje zena nisu um~etl1e tvorevine smiSljene. Kat] Ie ~hv!lLi.~nloS.lg.jma. a time se kao zen.slll'illjajl:l i prik. Zen stavlja najved nail~isak 1111 to teU]P-.smijeSl1iJ:n.srauju p"s~(lfa!lj!i1" ~i:J' ie sasvlm to ~est za one koji ntsu iskllsib zem u svom svakodnevnom.j:iviJu kako bi nil tal ru\cin o'nvao voju 1)I.jete nema i. .ljlve.je razumjel (I).i I~~ dublnl dwe.) close-umje unutaruje srvarnosu.nca~j[l]ij..lalnom ~tvotu.llci (hi Iju.ke .pPLlcaj]~og narnm HlO. Ideje sui nerazurilljiV.!:rZ:ii!Vl'lU..<lJ.Q(. Nelli b. '" [ ovo [e jasno.b]le'" djelovanfa )'I(:>C. ave rasaovrsne raze promiene pOSlojli. :.': (h"i.e sasvun dX'uga. kasla po pa-vi lull i pootajll r<LZ:tllIn.ilividova h~!db:.errt~g:tadi sve one verbalne l Imn~epnlillile skcl.<tju~\ uhovna d snag<1 lit'! Dalek.<)f1lflli il<lJ ..miUvlli budlzern je sj-e~:r!(1. k.canjcm i-azvuja..mmcno Z]}aC~llj.deja.e QIlOl'Il tko nema PQ~h'skr' isl~l.IJ. gorQkl. zell Illjc Isto lito i lilly-at".jIJ!Ji<l. 'JI. a po S. Teorelski. prama sljedbeni:(.<l.e ispravno.e (ch'<IU-I1.ni. Ova] [e red lednn ad f!a:~7. pO\ltjesl'lev<lZl1Lo~U] iiVOlJj(~ dui'loVl']e snege.:umij!!. O'v.tilneljqJsk.lli...:m. izJ"aZavm.1 izj2). d!ahle.. o'bi!l~ezjakojlil se Slllatra. njego'va llCe'Jlj<l ill.llJ:OOID:o ako ie ·SlVN' vezru1l!l nz sam .1'kvi Ijudi.B e.n1eno k.'[e jasno. pred_n'ilet logii:kog :il. Bmll.skaza" Osnbno iskustvo je u zenu.~.t!Jlc$. one Imji nlsupostigli pl'Qdl:ln'UiOOt ~J zml:llj~.':I je ito.{lJl1Qj :. 'one ue lUOg.rojoj prlrodl oarumzam SI.mobliku fie I~()I. ill namlerno uerazw. iz tog l'azlQg.Ako uepee una ideje. korisno sredstvo :i.'ltvm:i i nije budizam II suuslu kOji."h1dn.8 poznat u zen kl1ii1cvnostt kao "1)0·ol vice" (jap. Osobno [e-Iskusrvo epsolutna l'JJUZllI."l.je ern.oSOWmUIl<iI clllge obuke njihova. bez ikakvog tanlilGg splsa in lajaustvcHog obreda. ipnk. tedna te ista biljk11pU'osja mnoge razlne ])OS'wj<linia. dostoirUlISlvenog" div-o"sl~oiT dr'" .itl. ua nas iivol kno J)otil(. Istem. barem ne POVI"SIlOgledano.vnog: i. smatraju ga krajnie apsuJ'dnim. i .ja poprilll:ttjiu ooot. "Ug~jen ni.lIt potpuno izraslQg.vti! da 0"" grmlil U. ME-dll I:wojim sektama budlzma Ltoje $U se llOjavile· uaroelto 11 IUIli i Jap<1lIIII.. kl'oZ. nj:ih se treba isku.lstv<i.!:'~ema kojuna zuamo . no iii ovdj .0'10.1n ZU!'il ~la lakay naiiin d.(. ll.mahayana H (t~l.:.!!}og b"l(\i.tno kaQ konacnu slva!"['!.l" kin.1&'0 1::1 lwuza vrte 1>1. . ~ivQI 1 ] organlzam. rl~ene s dokll"illc moglll I)..dski 'jezik nile prhnjeren izrml:av. em .jielovi! flU Iml~Q[J .i ijudi.n snagu ad v<linjs.sJe(l. ali je obicno Zl:IlI.tVQ. pa (:a_k i zagoneran iz. ali zen tvrdi. 11(' saaledavam budizam l'Iikadne l'..~. tsttna zena.a S obe.ijei lliid llspjes...itt najislaknuUn~ . "Ugijeu jt..j~ i j.sht..Takosvan. kao !ito ee bili obl~i5. No.dakle.blg.daje 'til. nc<prekidan rust i j1J. nerefinireno tSkllS.i. 1'0 joe plitkoca duha. pozHi.. 1(1..a. se ohicl1rJ podrazuunjevn. 'tQg lskustva ng·[a ot. (.sl~eizmoJ[l" no' 'Ol1e &(~ IlI·ed.zi1je. dl"uga grana Ijhdskog iSkus'tva niije se i~rllzLI.\'(U' ]lai~~. po maogocemu i. Znanstveniel uieeu govoritl Q povljesnom budiZniiu.edinst\'cna u povijesti religij a. l. prtvidne pal'a.u bHi d!nllnjeg S.IiIl. H~d!ll':d~IHO [edlnstvenl red lW)j :rvl'lii CIa smUnu i duh blldiztna prenosi i1:1"(l'l'1l1l od svog zac0~l1JI". i:!:n mi.OSt. lusUnu spozneli sustav il10gu razumjeti ovu prvobi.LMc liJegovog dl. moja [e tvrdnja sljedec(\: sve 510 II sehi im ..e'1l1 It l proklijalim iz zas.lljih.l.. one su sjgtl!~no vrlo nejasne i mutne i [Ie podudaraju se sa 8tv. Me!111Iim. Dabl se nda M. SVC. Temel] svth peimov« je jednostavno.tm £.1<1 koje se uzilife do Hello" No.gil1~t~l!.jedull.§l1o pOjm... 01'1 bl se skri\'ale Iza nejasnoee. Sirav. C. eso bno doz:i'l'jeti.'~O u njegovom pevlicsnom rasvukn vsc I s gledisla da jos uvijek utj'ece. Mrn. i NjegO''I'()skolastlcko ime je "DokIJ'ina Buddhmog srea (bl.'ll~l'me od P!'vog. Ni.I'eSllt·nnjl'l.:(: i zbog vrlo Qri.• .mjl. }'U-.zi..ito ui. a lcadi dodemo 11Q isune Slvat'i.ljlil(1lsknstvo te . itl'eba je.tddh. dje..]~te ~di.om lstoku. Bel. je to saHlO pomna obr[l~.1]1i.zlIl<L. jedJ'lostElv..

~il m~ijl!' (~1]. Ilutxw n jasan i.ftlul{. praJJiI'l.!n:iee nam i gnlJi:lllo joj wag.lIiackog uma. mucenjern UjCla i1i hl.listi.D"~ovlfemello cc dod.naten)" Vidjc1. ako pretpostavimo da postojt.Prodli'l k1'o(l]kOliceptu1I1rHl !IadgJ'adnju i (1Il0 sto d se cirillo kao mistifik.ovu!)t. Slogn je lsloi. a . ua umu da posloje razm Upov~ mlsticlzma.'<lIIuo" no kad.j\l hQZllll· ue pdzllajc natpi'il'()d!I sl:wj milosH.li.Qiskustvu. spo.' Z n.l.~. . @'J"i_rod!aljll..k na moralne bit~e covj~lur_j>oneJkad zebor-avljruno njegovu visoko apstrakrnu • 'Vi<li "tQl. oblekttvuom o~)javljenitl. i'illOI". Kako j0' vrlleme [l'l'olj('.ok je sil:rte'tic<UJlU ~.oj a11ruizi.IJnkti mlstieizam. tu moramo cijeniti.lljellje FI.th'O)I'MllC ~~ II.i.a.l:l'i{j.li. HlionUTla koji lliSlt dotuklt SI"ei]:isli jll ciJ:l.z.ionalirti.. u .~enicu :1:i vola zen Sf: neiztljei!!O fuli zlnmflljioCim .L K'ad kazem da j:~'15101..·~I!~¢i• jc(l)li".i.'1.ko stale do n.'laJljt] IWil!.'"Z(:iItdo-: ki.111j!l.g uma I)QSloj1 to smireno.:1"0 IuIsnijr II (lpi. iodbija da ie .~IZI. tako red. s d~'u.en gJavna nusao 'Ol'ijen.oj.. Stv~u' je tu.c'{cio. 'x . CiDeli sustav discipline koi~l je zen usvl)~il) [e poslledlca temeljnog isku!>h"'~.ijtl ni] cilj 7.e molitvom. zasebno i Ile()cel{i.l" d'l'm~4 'ling).[i (bl. [)alog 1::1 je-eni s<1I:)i lc·~llei.dj3i sllljesl.slw. istocnjil/.'\fol~. zenn.e(:i nekoliko i'ijei1 o sustavnoj obnci sljed!beuika zena 7".cwjl. ar 'kno !lfljlwnklicnijll metodu postizflnj'l dnhovnog prosvfjetlleaa sljedbenlcl zena pre(l]<lzu.oh]lo.li6m.St:fI.inoos.I):!> zCIl-skoltl inw 1:~mcljitLlnelQ'du uz pomoc l:\.~J..n tlnbolm nusao cak ~u :pocli.sarno] gra.. lillo.n<l "vjee'llog beooOlna" niti jt~ La W. 'l'i~.UJ:lI) imali. vrlo StUlZCJ10 i ustrnjno :r.ml'ls.kusil'o zcna. Ileo(lI'eden lL S(1 (ini da [lema pok.d«k9g narav izra7.~l. To je lmizbjczI10. . ractonalni i b:i:lc.:nish.'1 oe nestati.jom.~lIa~ili.~wijeHjenja ~J1aIlog kao satori.&ti" '1J!1.acki hmi.e.gcestrane nje. postlza.1 u pozdrav iIi "dehro jlar{)"upli~~ll{} ~tt'ij11Jelj~( li.razun::llijevnnf. JedIIlOSI<lV110 nnshm da u dle!ov2\ujtl istoclljaeJw.s". zen-metoda duhovue obuk . dJLi u rncdilB¢iji'_ 'sj '1bt!11(! .}. Ova] lU. ne nuslim dill je '·. W jest 7.)OI'a-mo ).lje.I.(kZaj.i. "mil. j(~' zenpronelnzt n$i7.Wo.e'" sh.iltm. it n.(lje se sljcdhm. • svetlm suu-ama Ili niH)ovill~ tumaeenjima . n~i j ga b pl'iz-val. vf'iljedllost zeua. s[vm'nu. [s!.'Il1J~1'I.m::l'!lje\l. Nlsndi\'~1l.i·oj ~cii 1)I'[[kHI'iaCl vl'ijCldnosl.rscani S~ sl\.alogika te m~fijzmtc<ljhi.ie i SllS~~~'!'n.je je ono najskrovltlje.t1li ls:toCJ.~&!jno :>r' ~lIell1i!l' na ulicL S gJedJiSta zena..aZn(~sti.lzr~lde pojedlnosli kolikn clo sveobuhvatnog iUilLitivllOg l·a7. razumjeli Istok. do i.atelja: kojtim hi ueupuceno] osehi odjoonom otkrto s'I"Q~ s(i..kojno.N~c~v.je Oil" ()gQljeJe pu.lha. Po 1'ljOj S(. se nclivilZul10 zgrabiti je LI vlasrlte ruke rlablsmo je bolje i SlI..llka menno 0<1 ie z...ie.h .je ·olilii.e)[I.I'Ql. Bmlnci da budizam l~Ucna .ua ](~sa. stoga.·ojojllnetodi.dll'Um. tractoualan i da je f.\?<ltw.otPiU:tO· nemogueo dovesu "~l LI podru -je i1lleleklllalnog rasnnu~e'l.govo iSlm. pl' d I:lltliliJll oi.·el)U.hO'lI'I1. ne l. z n [l. najpl"aklicni. Dok ~<: s h1dl)c strnne Zen Krajnjc spekularivan.n~e duhovne S~!~Oz. neuzr» mirune ju6e .lma.:i. Ii nijl!! rnu loJi.admocno ]'rudhlmje od ostalih ohlika mistlclzma Ovakvo du.f:uil1 u'Lnje!l1cttlll<JI svakodnevuog. toga mile nlkakva svjesna ili s"!1li~l~en'lhik<JidtilI<l kojn. To v ie lisi. spekulativnl i olmltui" I'tuzmru:.lla ni. pojavio se konaeno pravilt!1l sustav. i uedlelatnostl.<'J Sklonost .::.va.mj~ ciellne. na japlllll1skom znanu kao zazen: ' U'vdje treha i.0. Zapm'! .iru Usn.1id uvier zb~rvnjl. . jzhjegne ispUivanj~ ttl'u""iih_ Nedokuclvost [e. pl. .jJHe kuiluII.. take slw. i'Z. upl'1l.·akHc[lo.u~t\'o. .()d stran ll111rldh i uccni. kOfl "emile je uJlsHka povremeno..i bhlgohrol'all uCltHl.llje bez vcgela'ij.'·(wa mclorucl!:<l dilldp'l~nil htla vrlo plodan . Da blsrno.~1. U ul. I).a IUsU znak puke i. i obmnto.iglloril.• oil ~lj"rib poeetaka ilc II ovtm stvarima.nje dhyaue. Zen Ham je izaziv.~" ------------- ----- Me.joj1biiln sn!lZua j'O:5 I [e R.1 prlsillava LIas da ne viel"ujelU(ll1~'e\'i1sc II I'I<Ldgl'(Idnju.On ne pridaje nikak vu iSlinslm 'I<IznaSI smisao..a koja ie &wije spomenute kao temeljno i::.Ispije"ii II potpunostl dascci clubin0 orijenUllno8 Ib.Ii. konl-tm:lIJlaci.nlde.)11lijcv<1 umuam]e dt.. jel' se miSI~ciZl))m svojo] prave] prirutli suprolstavlja pc log'iiTh.ce.llja ~ki.. d.z.~t!l.ti j ritl1ta8ti~n.ekao sam dOl je zen i'!')'i.mislici:m.v~:fi ~i!'Q'Ulill..cesto .·C.'(ulja. u Kiui.g l.Ijudj_ Osobne je tskustvo mllu(>Jlo SHPI'otstavljeno aureruetu 1.k! um il. 1"''''''' ""~I'iO moig .l za pestizan]e Sl'Og cilja.ito kao dOl Qivljeik gleda 11 bcskcnaenost.jcije zap<ldne I. pa dOlli.

vedenj~ lz Dudi:zma i cia Z. ~'ea~jiNske I. Tvrd:int cia je utjeea] zena g~al'l1i._k!l~!tUV ail.u kojerr:nu su zd:.:vitini u :stll drugo rJo u zen.llja.!l.H u zen. Duh bndizma Ilap:ustiq je' sv.~~!)lnlj No.lm1tln:e. <I! povrh ~oga uema stvru. .obljerrlh eh::l!:ll'!cH(~~a.~ miilW~ IPl:'oiillmn SV(!s orijcnt<lhw.Il.'a~nj.H'aIUllC!ltl discJpJli:ntl..il.e~llt si$~emJltizilrma. razJog :t]j(:go'\I~_.ie piliilkticira Sh_iugoll sekta [e njezin nlzl'adel'lj SUS~il.OObl0ll1l tko je vidik[lo -dekml..F~z.kv.ElO) SJf: reij da je U z. .uju dn su ml. m hQJje bislalizu:a:na sva Hlozofi.ci su misttcrn.I'w:. h'lkodm.L p(lg~e(l[ijr'IO'.ru j apans. O".·!l Ga:ndn" "yuba 11<'1mlS!utUi).O svejstvene psiho- ~()gj.ved.uS:lje]!!j~ i .d_H:S'~~ nJegqv~~jednooW\l~liost. PI'CV]Se slo. izralV<ff'I. lls. poMf.va l'tlzjasruti sverrur. iItilje 1 a v pJ:(n:l. riil.voje da su glaVlle icl!e'j~ ZIe. .j.eznje iZl'((V]l!OSt.li:m.t dje1<dJ]os. Q''i'Oil].d.n budisticikim sektama.:'Uli . ~:rw::ti2mom . To 'je ~lkS:in:1il grom!!!.O:lQIUu ZlMhlO~SUp1'oll1:OSU S Q.(. u prirodu stvari SU vrlo otlto ilnd:ijs:1Ui.l'. . IJudu(1m dje:)J.!'ll!lJUCj I. NesU:il1:n:JiI."ePOzll~t. zivQla.oPfY_rJ.nlisticiz<lln D.syaka(hl~vlili.~ l. (m.vladiJiti $il!m.~I.li'jec:nc tisl11e.smje.staliiJ.10 l u JaprullU1. v.t LZ.l:n:. <l!.(l~'an 'Uvtd.e slQzene obrede kOi.]1!iI! iz.ijevanJ g'O'vQII. To je ~lOOslQ pocka<!1fIl]J.qx)l!':ojn..mf:l.o" KtHYVI~ N nlel~ln~c"tl slo2e· nost.ekog K:.ljudiDik_!-. ?ndovolji. onda je mnrao u.VQ~ imsUcizn.] koji su tlPOZI] all..y.ern zivim_o.i:ti iak(l-. Rezw.tiNm. zamorua fI"<l!Zeoaogjj<l.l10Ino lOUle.wl'l ]'. urn m. }:.ct filozQfijebez pote~nog Iltjec<ljn i:ndijsikemisli. izJlcuildujuCe j:ecinostavarl NJ.Q8]~to1~a. sldonosr k prag. [eree g<J.oje vdo spekQlaliv na fJ]{)"-!ofiill Nfa£lhy ruwliik<l. s 'd!aJ!eJ~()i&toc:tJ.ene se"t~ djlleh~~s:l(~crmg b'~ldjZ1m4 nbJ!lJ.. nfihQV ]!E! :!"niSJt. 1 Ijudi. :1!Oc~U~nut kak(l' bi se zMlov'oJjile pOlI'ebeIMI'o~i!. sjJe.ai) ili Ragona (A.n.ki .tlj.u::l. SUP.€lI mozcmo sln<1t_r~H uJegp'vun rnzvojujm sI.:Ji.ta ce to p'.iu6e.cku posebl'l'o . Za~im Ifl\()U1Qtrii IMtk..en..no od£l~u s:vojeindijsko -P()~'ilej{j.enciju ~limN.e suprornosti \ u.e. "i. uvezeue..::~trnl'iierri spl..Io@li.fp·.vrju.:tOKil. sa.u Q)'ijeto[_ne .ta[ .~en.$~la.ajll na.trqi!ijI.je rnogao $['l'Q'I'.j]. sada( ~njtnl i. NiH jedan kmeskj ill fa])ruilskH.HI~fljeJ..<t Dale:kQIJI Istoku trebao r-az·yW.:i 0 mis:~Jcj_zm. l'e. relig~ia. Sve cstale lmdlk. ne l?I'i.'l1 ". 1'cl.o' sjedi ])<1..l1.kJ. nimalo hln.~n·!. l~\()rrll fips()!lj:tl!l[~ lednote i sve1!lkupIlQsli.pl'ti_kl~l'ioxn fe .di ])nM~og Istoka" <l v isoko metnfizi. huiij..niS:l:j<l(i~~6i! I s\'ojimpro§liili:o.t~i:llie sekte u Kinik.1.lo je ti:§uw sve Bog<il Iwji..eski.iciz."n£}2·~vome 'Vez~ s!tt'akHWirn svijelom pojedlinosU u koj." usred blieska j l)1L!ke l~l!.daia (kin.!f apru:t!1cu. i S<llld'jvot Iju.i1t'anJ. StoSia.]11l)~$)O 1).a. duboka :n-az.ii5ti.pstr irJ:no nlS~d ..!·'i'ln~~U.l1~1 Mdi.Q.azmatrrunja op6eg glcdisia budlzrna sUgm'lmo -dQ ~en.v~eli:.f:!_ Ako se b~~clizillll.te.!ll!]e~·. Njihovo apsu'1l!kmo m.:.cka s nr ja.Ove cinJcruce jasno pOkllz.. So..'\']"1'0.snoca S\.je se mogao r <Ja.OHlle nje-g-ova blf.V maMdale kOiiUl poJ.1?J'evi5.s\Vt 't(\UI: sa .ud.lO !.nd:lllu J~itko bl.ja. taj je Sl. l\ad nai.

kao ~to jL 'i v tim~ budistickih UC.rL'l. -. a koja ("esw ]lQSI!t1tijaju l{:rWc.g vlasilitog uma. zen He poducava Idcemu. dalde. Sljedbemci zena mogul imalt 3knp doklrtnn.o to pokazi. on je .liill1 elernenata.itotican..JIik.L'(.ju Istoka .ojl1h ne 06.II<lCe:njlilll zen ni'ienja nil s1.ultipQd.I'w.~. jC::I' zen U j GtaY UlU ~ U bjemu HOJJazimomnog slval1.i:.e. bih. Zen za-ciido nijc sustav temeljen ua logici i analizi. p't'.:'I:. I evom sunslu zen fe'. a]i n.Cllj<l? V~~6 s.I~Jeni!lta nakon secn-anjn. Z.illl.ci ·(In je z. pod C:i.l svo] vlastlti raeun i za svojn vil.v :f'iloz:ol'ije.llflLi Z)HtCeUj(' Z(\Ha.k:l .e:ll fUozofij. onl uc duguju tI~6uje.ll.zican.naCilI i:rliiEl~e. Iii}" . Sva I.ni~.nicll zenu Z.vanje. DOl me.·jslll1izil·mllU 50"11 rilo.o· rit l na nekoliko pilau ja I. N~[l.d'1 poinecu kojila se lim'}.U vezi st verne pJ'irode zena. poglavlje iToJI ZENI Prifi(l no §to uasta vim Ii donekle 11oclr'obrlin'i l(i!.ll·i.jed~)¢ku stranlcama. dOPUS:I.i''ellja zena kojn poswje dolaze . Je li zen SUS!.lektllfllrYl i duboko melafi.bieajenom smtsln rlJeti .lljiga iii dogmat.epod:~'lIZ~uJlUievan]1 cimliisti. uRi una bllo kakve o(lt'f'"Gtelle doktrlne ~~oje nmu·c $ljedl:Je1ticinl.m.:!.Uko. SpOZ.t<:irtIQ kI. ZCJfI samepokazuje Im~. visoko inte.i.!1 nes nemn !lto ltlmCiI.rmli)!'i. ustvrdlo da u zeuu nltl.i:zC()'IljekQi\\'o."ov. urn mje mjeilavim stvari keja se iiijeli 110 puno sposobnosti od l>.Zel)ll mofda jn'li<lil1le1C:~:nl~d. Mi snmi sebe poduCa" varno..l.!'io.no l. 'No. pl1<ljll.i.1110 ne zno. Ako ~liSla d!'1I~(). o Intelekutnlno] a.:titu dobrobit.mfi.IU zen poducava. U ZBn.1 U uo..lI nerua svetlh k.e nu Ot. odgovo.skih !l~lceHt" uili simbol:ickill I"OI'l11g. ~og:ici.).• 1.

l i d~ r€(]ovliki ~OFikl'se pravtla ne ldu 1[1 p<lkao".llo sam " jill Dnaj koj~~ s]avet"lJnmlOrL.li~!.:rJ:~u_'a t'ijeilirru:1j "'Oil sam big s nftm u trenutku kadje 'no .Om koji su Istiuski re.akvog.. ill u pJ". Ilemo~~e:mls1iti da je zeu rllihlliz. $to se lii':. el'tv].1gd~.l:f. bit ce iZJletl~der]i: .anjUJ svetom vcdom.b:ugih komada d •.. Sve sto je dodsno Ill nasilnQ Oll'g~lUI(l l'ililljOlva c~clovj~O"'l ~lnha" Swga i.)vlj~je da "1'lI~~gi·~~!J. jspod nebo.nl~sliU ~i. ~Jij.'JrI<l bw je.no. Ovo tee: neizbte2no U lo. Bog se ne podoe niti se 111(1..tl. koja te sada H punom evatu I !jtl[j je MO iloztm8. Ummon svuetu.! uttj.v:idna. to)ijI.ordjaJni.s:ljed.e' gl. i obl'eda J. signmo beih ga bie ublo jednim udercem ioacio I. zeu mpe ni I. Zetwse felt uZiwcii:znat:! 10g£k.. iil'eJ.:ale~.jelo i umt zabvalen mora c. ja:mijc kako Inl(lelllQ i.'ima.e !irunmlesil'lik.alizm<Ji.wnc< all to ne ZIl .to :ie mlE"fn~a koji.redle l~nzu dil~je podigll~~O j~(lnu ruku }Jl"emauebu.:rn. osruvac DIlUtiOn ~J!tolezeua ovo kO:II~r.lZ"vtkr~.ellii. nema b~tdJne..1 z .evllOs.e zen llillglascTho protlv S'veg I.oje s!~vi.ec. stoga.a" Zen vjct"njc 11 ovu unutarnju ~l:itj)tjj.PCI"'l. bmlisll" PrC!:nazenn. [i'okl.k. I!. z<lobifun urn.(!. zeu Zeli. Raw se k.z.josn:i..Mced'nt:im.ad.) ne odg:mrtl. [I tom c:lrm lma isto loUko I. da porL&: S'!i'fIk. nIliN!{.enelO.]O@. ~ak(mo:m 111.h mrtve.oja veoo'n!lI.osvoju lvnh'llju etttram .zad:anog kvim1i.i. i.jeva.tj'ed. ). U IfiUIU"oln(l. d~va i ostellh bi6a skiojiD.J. killlUel1a ilii ' melru<l.na dFela k.erro.tvo ako zeUS.1'<lzIlii.t kao g!tI. uteme le~ ist'!na I !iMV()t zena. CO'VJek.:ue da zen neme fiJioz.i.jm..di II s.:.i.Ista lllQ.d!mse u barinu"s. Kad: knZiem dau zenu nema BOf!.fln"b.i.Hvan i Ile vod1 nH"I):d~.? No.niyogif~ rile l]lilzC III I~r.esvih onUl! sJj_k~1 ..!:e l'eGi i z.ce neilto prli]j. Kad se Sn:kyru. cerem.~n afi."a]ll.l:a Blllddha.l'l!l]n~.? On nije rel!(gij<JJ s. ello bi PQgl.crl(l PQz4tiVTIO [ Ztluv).o religio:znog. [z istog ~'m~~ga ilz kojeg zennija r~. jOOaJl od zen u6:i~elj!!~. 1. ill d:ru:go!]) pOKazao us zernljl. pobOZ:n. l"eRfl(l bi.". On smjelo izj.§1ii dal.lli3og<l.cioD..oze bitt ~okit.l:igiozni. muharn. kakvog SI.ofiju.sJ.lfucJ sve 5W ~. Z. r. l Zen sc ns ID<lvi 11)ipGt'~CO)l[n'pem.:JI<t. pOptl1 kaIHelija.u s pI"iI"odmn). covjc!r.ZgOV(H'[O. S@.. zeu ~Hl1I).["'lri~fl.i.1 svetu lilljJiZ.eba i.joj' Vl)oewt Sva ova pobQz.' vicS:e".onise krullel.i sudjelOV!illljU 1[.Koji bi 110 nevjernlci t!tad iudl! cvakve mebnite prhnjedbe 0 diJUhovHom "oili.)I2.a.Wl(lg psa.nl afU. moi!e ..vi. II. $~Q po:ric<liIlje obuhvaea n~l. Da bi l'.t $:igtKTIQ kao osncvna nema n]'ceg namiemo doktrinH iii te:meljl'HI rUozofijll.i.g]J$ltil!"'QP!ere6elll~a.mislu kQji se :P'OPwm"JlQ 11.o nepIl[t'ece.·~l\(l. Zen je osleboden svih 'OVill do.ji.ll'<I onoj prahi koi<lJ sec pJ'ovodi 1[1 z.CJ1 da zen . poducavooje. bodhisati. O'YO ee PQs<tajati. Ulmt'l:ona luJie: ·Z. m.{!liellel'eJ~g:ioznosl same EU"i.emU! !nzistill"il.a antlteza U zenu."macijOltli. jedlno sto UIz~ml.'!If. bUJtliBti:Ck. uema dnbrotu.gici.a~ i posljednje.stojocQj1e'.'el:igij:skog konve:IJ. [i. jer zen nema IDQga koj~g obo~ava. zen.'lImkru'lle. Zen je dull [i zen religilj.vela.J·Jl¢~:mskl .!la!.z.je. pm1:t'<lZurnj.tstvu m.lIih rdigijs..o:m mediladje kakav !Jr<!klkira:ju IjIJJ'lj "Nove' mlsll".macijLl.l. Je t iRS!:. se stvar Me(llutm.oi:j~ po. ne smllemo zaboravlti ail samim dje!om ueglr am~<I zen isti. da odbaeuje svu takozvan. 0111 SUJ)QP\U lffilOgilll c. nf. NegativlZ:m!n fie (l'Q<b~r ~UO' metoda" ali najvi8a isnna fie a. dhya]]. Bol".fin:mu::ija.eg p("(:b:iv.ecl da jc zen ~'\'!]igija u smislu krsc[U.'nuk $Juziti.1Ze1U. sen nema dlil!le 0 c:~joj se dohl"QbtH hrine nelko d~''Us:ii CljOi: besmrtnost stvared je silne 'vaZllosli za uese ljude.s. u oCima zena su UjlljeU-'f:!'I:VOI'evble.gmatskili. Oni sm. jcdi.S!(! n~IO pooi6e.a.'eligij.ti·~J Ze[1 tvrdi da je hud~.nih svje:tlIfki 40 Zen sene slnije zmnjjeniH s olb]ili.a u6enju ona] sesrrama.poW''ii'le[J.$~'ece C~tzen hr<lillI01.ici:tDitel." . nema l.ete.(I~a!fu. Si:l. i~..llv!:i.clov$lcj i kr'SC<ll1s!ti urmevi.I..1. n~~l~(~n. njee. No. nosva kiik(l ill! iznese:n<l II sutrama ol:pacima pOlpi]..ki svjesmh I~uilismatra hvalevrijednun i svetim.lI~o~'[:snii:rlil: !l bds<J.l1nllcif~.fl.kQj de'klaJ. liSM '.'elligije kohko i u hlalljl1llljurasnsn IJl1ilisWftim bogov:iJl.nmlStvemd.edanstt'll.~o z.o:zof. Ovo je.. hindu sanuyasini II] l1el!. umom vrtu.ciji zena l~alazi.Q\i·l1}.itlSt.IIi.ra. .aj doktri:ne..jik aru'maHvftQ.nje prli<IV'stine inlclekta Z $vak] nihHi?:<)jl1 j.laje blo zaljhllibav lBudclbd" K<l. Ulkozv<l.

1<Iiu? f\1u 11. g-o'~'Qrli) hi mMI je da i l1ajsi. zen to IIC-ini.Lv~"'nl)sti to .''''. to [est slobode od svih nelli.l:'odu:ih za. dakle.t zena.eli lISl'edo!.o 11 zeuu nema predmeta nil kojij se moze i.1:o]]tve Sv. Ako postoji nesto sto zen jHl':. xljegovu he{lk!'njnu lju bav ill !HI nestalnost stvmi. n.iz-aUl.m mediladjo 11£L~e mdd?."iJlio0 llle. Da je 7.ko i vedantizam p<lnle:isW-a~l. lele..'!.va. Ali.PSIl".0befstic.]jietku S<~ g flbj u tom ul'.o:l!>~I kilogrill.'Isrcdot:oCimo llasu ll'lIis':tO r]~lidei u l da j pas Bog ill d.I§t1:n~~ zena llopce niJ~u tom _ Cil.(ll. Nje It to dovoljne? Tko .. c(ll'jek mOl'!! na r.anjll. s druge strnne.ju rihe u vom? Ollt>. DC mQ~mQ slii.jc veliku sklonost lUll pron.cij& LQyoo. p-obOZHih <lII S. ]{ontcnlplacije i l.l~e SLl sve l'a'IoIlli.uk~!p'1osti kamen spoucama i. nl mouoteizam ue o.1l1ll0l10teisliC<Ul.i_Ii nIozofskl pi'eilinet dokje pod $Iecg.izbil'isane. Metliladfa nij-e :tell.O naglasava omrn je to postizanje slohode.e i n 'j~dl'l~I'ko'ti"obavilene pr-o$vjetljujue:om svjel1o~iC!l. s glcclilil. m Zen. zen odo~ije~'. MediHI 'jj'~1je. osjee<l. Jt!:r s~. Ne dl'. pOllli. i onih koie poostavlja utemeliitel] Drustva Isusa.ll{lt~! stvari gt. S.lfI i poi lana hOZ<lIlskL Kntl.'i.~v vijak...ce-lYe' kal\co ga j ~ volja.vrallo govol'cci" IIe11m ni lI'a.-ik.Qd:!. 19l1<lc. zen zeu iZ:lbjeCi uprnvo to.lCt1i~va nusllmo l'!.na jednotu TIoga..j'iHb~t['~smatra zen "bndisUckim palUlanorl~l d:cv)Jo-vuih vjle2bt Sv. !. l{J'ilicar poknzn.I"i_Tm!j stvari. izravuo vcznna s konkrelulm stvartma 112fvort. Zen je. one pI1V(1!ju.(Ii.oj. POp.diOtiCll $IV~"rn(l$t.L Z.tni}! (. ~11isarno nzgrednc. ni pante~iUI..[ svirn takvU~l oznakeme.(l.~ zen p8Jil'eisl~can. JVilf.e .n.bi.\IIIO QI$ j~(.lI'l" zen lUI jed/wm InjC.<.IVI\L Ali ono :lito zen Imze je: ·'a. Hi na vjeclUl vatru pakia? MOiemo reei.Cj da zena viSe tu nema.eJ"':iJ.o~u sen nudl je uzeti stvarl t\<Jjkvima k<lkve jesu.i svoju misae.eavjeka slobodan i [!eQ'ptere6e~l.Ni prmle. da fe IQ's~<!Instvo UlQl1.fil smisln. kobna zamka koia pr-ijeH prvohltne] sl. k<lL~O Faustkaze.ij'<l SU. mil sto se $vmli: to Jedno?~" Zen z. 19lil(l.e~l QP"lZU. C21k i p<I.ul. Os. Uvid It stvaruu pJ'il'ociu to'i'jekovQg Luna Hi thuse Ie teme]jui etl] ~en budlJiMIH.. ne Irrni:i don.i posljcdicllo neiz.dilaciji. otvoreno dualisli6na. Zen je piutajU(.) ill na niSl(I:'\'jiiQst svog zivaUt? 'llk:o !eJibili znrobljen It cllJu::vnl:..onj. He..no t:vt'dili.lv.~smieritiuiii:sa(l.~dje'. Zen oo:ohjle.bje-1no IP()Vl'Sn.jalYJ.fi ga I. na [Jl:'imje].(1rrl~dHi. ZC1"\cliisoiplill<l se .ga je tdko shvaritt.'Jl~1'. "He 0<1 nH~djl.I covjle'k.k bllisko i. svojtl mlsao XI(I jed1ustvo Bo. H'iJliai ga vlastithn vladarom 1t. Zai. ie ~I led lllOi¢I"n.:Ivije. Zen prodire i ~1iaJlos.ml'.%c!~e dllymH~ U ohicnO. obl'iJ~l.:atllikogposto] .fIJ1iil"aill meditu"n. samoproi zvooi masle pomno islkani u korist..dto u:srnj.p):eka.~. Me-di.aze "Ovo]e osjeca]". ZI1<l.obodi duh.lIIai!(lrtlu Ikrilbmskih mlulQ'''-ij" za budl$.zauzdava nilw'kv[1 vezlca. Jedan I.r.!V~1boijun S!.ic.i U at v rn'[![Il~lI rnentaluog oka ktlko bi se vidio..lv~l1'ilnJubi!lo liJlkvm pojmov._llu.i silsl.ak.ga sUcnosli izn)c(lu Z'D:-vjez. ne pripnda medupdi'odne djdatn6sti uma. drhtuuo i 'Poz(h:a~ 1l'ljamo VI~l'i"~U. U "os] cai" A se (wilje morn ruzumleu II svoru IHljdllb]jem ~~m~$h. dakle.iiCkestvari i 0\10 [e jedan od takvih S]ulclljevn_ O]li koj-i bar donekle jnsuQ Nlzumiju zen smjesta cvidjeU cia j('! ova uspcrcdba sasvnn 1l1:{)'rnfli.I'<l..e()noslfl.sam me(!itu'<l!li na neIU religijski ]'uzlog POS!oj<lJlja. Na sto lDcdi:tirOljlLl ptlce u Zt'.je. i najCiMem.!:ak j:e i ideja iled~lOtc ill s p.'lad se ]1J'edaje ndredenom sustavu m'ozofije i vise nema zena Zen j. a ne m fJ. ZbQg lQ-ga..om zena.kOIl sto su sve sh'(U"i svedene na njezino IIp-s~ralttllo svojstvo" 10 jest 1l1editnci:ja [e znanakao ~1$I'edolo('enic uma na neku vrlo uepcenu posravkn Ko-ja ni.cc.eli dn Ie um ..0 zenu Zen nij.igm'<l""tj!:1 zeun predmet k(ln. mediilil':'1jll na j-ed. smarran sn~jeg bljICH1!l.~tdse l:.l- Da hi illedlil~irao.ll na dobrotu bO---L. U vc6im Sh.vije~ u lJolj'QI odrai. zena [e s~avi:h uru jXld stegu. j!l.<t'". jed~\Oln. mo~dtt bi govono svojun Slji!~ diJelUCIDl!l d!l.l.i.tI! gil\'I'iUi<1TllilllKa~l ~(ifV(~).Iii ni ru'ono!c:izam."OZ lni]d u njegovu stvarnu prirodu. j '1' kad padne rm-az mi.Me(]iiactj~ [e nesto ul'ujetllo stvoeeno.~I.ob-iti. obhd~ na ncbu.tu \' Ml'u l'Opla. sva nilsa teorelizira:njll ne .~.jecOl1j[e sve u svemn. i~p01j<l:vflJllJja s¥oje t~votne rlielatnosU m_cdJilaci.Rlldja k.z.

. rnisli Ii da zen uhijiJI djelovanje WUlI Loiikoda vde misae lUI jednu iltv.L Zaslo? Jer zen [e bezdan.alJli1ti!.'ir. harem \lI pogledu iljegQvill izv.'jani'el".I svoje.. izcgnbllj.!ito ena lbila. 0. Sv.lblj'em jastrvu.eta. vldjeJtizen pCfiveza-. n ema "j:ru.godirJ.ida Religim. Zen..·~ni: nekt od ~lek):i'ti6kih PI'OI.. a pi'i tom nema Istlnskog dobitka u dbWQ'''TlOm zlvotu. .kllO go:nli:I<ln.jiJjl'enjill·.ejia. siCi IllJ svojioj :~onaclloj .e got'llje dnvoljna pdp: .I. izjave i.i da ove duhevne vjdbe po necerull ".'O [e da u zenupostoje ]zj"azi koji. jer zen je laj koi1 ce pO'fl'<ltiH ubijellog i beZivotuog II sumje vjecnog Zil.gJiJ'ri~.. Svi.! ch.oopii'al:lje'' i kadl se ·piJallf1C'" st"ii'anwpmbudli ].{l:uboke stvarl pretraze. Vi..shmite ad nH'tv:il.ponekatl z[ID!lIJ:i Ulbojstvo LU']}!iJ i proklinjal'1je is])l'azno'g " ~Hll.je:raH teda ga joS jied[lom u!ffira. spOzl'IaQ 'Vise g1:1l[lJemS!.1'ol'031mO IlrekQr:tati ·ogromm. Zen.nih ooiilll. tl kojo~ osoba nije svjesna obj'ekUvllog: s"'ije[Q i1:l se!be.ova' nlsu ga sebe. [10 on ~e !pat Usucu mJ[ja daleko.ko. "Rndtte se ponovno.lice od!.Qg svije't<l.s oookiv!lti dijlCd I_:)occtishvatali zel:!!. mo2dH mi.lm1.Iil'V~lljenli I1Meg bi6a t 44 .sa"..-efija "opijellost:i'''. kao lito su Pel naema lunlNvanja ulna. opet.. ])OSM ¥replistizel1l!l.ma ni ·~as~var kiojc nas I'IIQz. dakle. lI.~65.ojim o(\i01.silt)? Sva ceUli e1J.p:i1li'odj. zeu nema "run" kojeg treba ubjti. zato u ~enu nema ill ·ub:ijanjli urM". "Da bi se uadlgao do BQga "ovjekm.sto.oj srvamosn 0'1'1)" svijetu pO'jcdinosti.a o:zb:iljno~ llOenj!EImzunnjev anju )~. Bcisd::tauel' Ul. 'rHino gdje silaziil.eT istlna se odvija npl'a'Vo pred tv..B.! razna p Rl'ilicru"i nes'Vjes[]Qstl.j a kad 10 postt ane ost varenn je OIuUj. "jastv'a" uopce nerna.el!lellta S1!.Cr:lO smnooptjarnje".j)ego'ilih osnovnih n<llccla~ne tnoie.. ali da bismo razumjeli zen m.0 :ie'm'l istrafili ." '" J"P""" . • .jsl vom uma". & ' postiZe jedino ka(1 se na.l p:r'IZ. • to su samopuste l~i.ljl. po (JV. "1'!11. Ocsoba Sf: [:nom pI'obmfilti 12 stanja II vjes:uos'!i.ke~'o:i:je stvarl.je c"f'ije~po.orllll].(hvatljliv. Znaci Ii [00d[1 je zen oplje:n iakozvamm ·Velilkini Jast . mogu nevestl na takvo tmrmcenj'e.:5i1li nal. nema dnba nema Boga cf..t"u"kai) lwnaci.}1jzen k<iko tr ba.J! Gl'iffi.To je sve sto ona jest .1.tv<I" u Rio-jle se :mo'J&'I'IO .VO uma" :i "'sru.Cl} mo.gtm. n<teLIJ: "Ni~!L11 usrvart ne PQstoji !ill'Om U'osU'uk. <ill se nadmm da doci u mUIWj'- Hiede. u.je se dubine moglt i..tnjjz]~ gotovo prjstaje HZ OVQ y~denje Ol:iffisa izravljuju6i. "UbOojsl..og au'tora d. emoj pok. ZalJm. 'tOCl:i.ll1 Jas. prebudite see tz smt. sOIda:Sl1josti l bUKJ.e..a. Q "V. [~dru('ka izglOOIa taka pr:istupai:no. kao ~:~o'~ S:pinoza bioI o j opijCll Bogom? Iako g.rr.Ovoje izjav.rl.cliUlho.. Zen izruvljUje.jetii um (ili dltlh! = J. da j zen "n1is:ti. Odje D.s~.. Istma je da je zen .zcli bill 2'1 . kJ'itil.:ljuce :je vId§eti it~lkQIS~ [loiVJ.~.glll pr.Oi:li.l e ZllJlln sto tO~!lo mlsli pod ·l~bo.~iliznill.klOtll_ Kad Sf: sve Ze~. (:i. Kad Itlis[is da sl ga :1. iako na maio drugaCiji.puSli '''sam.rulJsk1~ obiljidja. m". lvoje I~uke S)'1 suviile n sigllIl:le M. Dever mislrn 0 l'!eCistocl ill Sest ilii D~ l predmeta p.ilTd ad '~r. I:tZ'viknuo bi zen. tr-ennrak.en<l Inld:isticka doktl"Mll<lpl'l1znine (sunyata).) i" Ito Ve'lU s wmtamjiJlI dje. utsttnu nista vgc'" 1i'ertutak okUjevimln I zen [e nepevrntna izgubljen. U zenu ne.illlS:llosl::imogu :pokll.i:i SI!! takv:i~n.kraj[lje fie1.eilw.liklle ne posvet.usavstt. istndi dubine vlMtilog duh . Vi.aili gl.2e.j'" lJ~tS jasan glede m~Ii.loll.is nekol iJto . "1"110 p>02rmt.1I' ill. s.a l1iin". d. m'iale:. leUmicno. Medutim. hi.sil\llonitikao II u~ocU~.Z(~I]U kOoje MOg'OlOb:i!':lnavesn mnogo talkv:ih kritika.o (lvd~ie napeaviri skok. Telll~]jull ~d.1i:13lj:aii~a zemd Zapravo. Aim (UTI treha "uhit]". Buddhe Pl"oa]osli.glo hil:iBudd]uI!Q Ilm'avisle? ..je .lIItle::enja.rull('j< q{ Bluld/j'!$}.azt1iui ma .tlli.ema citfllelievom umu zapozaivne 0.noopij!anje".101.-et'le:ui:mmeili:tacijam. Ova 'lUff)a~e:rHe ~metne uspijeva op:i$. Gdje zcM vid.fecL rijeci Iiu.sli dla Je zen n~p.ga. sma:li'aH da zen hiipnOlizil'<I liU1I1Ido StJll'D. I zapamH dOl. I!~tk(lpana.~lfinu·.. alii elm It]U se pJl':ibHi~ "Uti!i da jejos dalje ed teha no prhe. akn ne .j u:w.tVnI'!1. a 11<1 glavu oovjeka.r. mozemo I'ec..i." OVQ je I'ekao Rtch.I'av'ilI1Q obuzet mBJju. I.~s of Japan (neligije Jllpmla)..e opiti.ot ZI@Il uema vremena bavi. tako da h:awve scw? Gospodin Reisenauer u svojoj I..Cll<l U O:gI'O.Yiltia b1.

vl1]jj i Il<li*ivolniji uaCill. SlOga zen . 41 .ollbOlGUj.s:t.]_ogu~i n<H~:~n. a trecirn pljllsnu:Q lice pneoca. OVO je lQCllO Q1 najHz." N:lje Ii QVO n ~edrn. !W isla ste je izv.w'l'o nnl'ltru'nje bice.'. je I'w(~yise hi. lindig-ao je jedHil P.tni cv~jel" lielna vrnCliHI i zimski snijegne. i.se unutarnja i!Sliimlkoja le-zi r]lJ. '!"asl.o po u:'ajiSl"om ' thl.Il!lut..~ u najn~mJlunil:j:hdiertl j najb!.vljl~nj'a usred Zivo!l!l onakvog kekav Sl'edi~hja zivoillu) sit) c.anlj.rm·i.'an lI1isticiz<UfI RJiio.pl'akl. Sve ove duhovnc l'.lil.l)l . UPI'. jos lIvijek moze:mO-lwozl'cli Lu !rn!illh~c:il1~(mku bC'l. prQizli'od neprrrodno nad.rn.ij!l? UisHnll. bljev!j PQkazali..icujj<l i najizl'. ~ef. podi:Wllj{~ prsta je jOO!. Or'vnj u(lJlclj.dici.~tQzen l!.lilvajnCl ci~]j(!ljkl! zi.m cinjm1ic~rula iivolill.oji Sf) llJ"iilklicir'fg u J. zen ne :llIoic biti msta drugo 110QI'igitla~l'ln i kreanvan.Ul ocillajolJ~{1l1jill (log.lPmlU cini jedi.(~ vls.!!: rmdogll ~n'l spist Sill S. AI~o ga 1.12<lti t~!1 tI~ islllt1ll. ~IHrmo Ieptu.k J'llisUclzm. n. ciJrll da iivilno ]1 S:Vijctlll kao dn hodmll. drueko 0(1 uovjeko. usresl naseg kOllvcncirm. do-{IQcima koj' je' zen ])ftlHIIJio II.avo supremo.::nanju ob. M]sH~al1 je II .oji u zenu. b.olD amori~e~u:" potpunasf se \!f~~n.je II l\wjel.ji uac.rmmjfG.1m. Zen jl ocean. S razvoiem zena. Z<!il o uema nista 5 posr-erlnikem osun t'..n.1(:.lno2.Ji.C!ljHijem tiVOLI. OIl otvaea covj:ekov(~ oei da vi...bunjc uma.'tnja.iZNllIrrij:i n. Zen ne moze t:vl"(litj da je Iedinstven u pcw:ijesLI reUrii.ll~ kQJoj se tknu pdbj8g.1 rna kl}.!. Aka.'nutl~u cutem lnci.KaQ ~lO jevee spomenuto.c. otezav!l umu Ckl dode 1I II ajiz~'a VI1~'j U] komumkaei ju 1'. I1ruginl j.1llljsko ill dodauo.:.m:\skim zua"enjem ikr.ld idt saopfUi sebe druglma. U vIse 0(1 1Oga.0 :~sliJ:'eno?J I'i!"l"ntl nikakve veze s dnhmu sektasrva . zen j. prcpo.vib IlI'Cdl'aSllda. je' one zen tcli :>IPQZltah i ItQ lin nnjiZJ·<l. Se bc'z~l\'jClll. (1'110 .koJ<1 se odvija svc1kog dann.e rnozemo nadaH" Neki kO'li."I'5t.(ll'I!UI.sto slici ·V<lllj'Sl\.oiiil'uje sree da obuhvah vjee:]1o '! vremcna i beskonaenost 11I'OS.jednosl ZCIl<l je <In.smi$]~u rta sunee sjn.'.t. Pose!mavl:i.! obj'cnog 'covjckll nil 1.·~oje zen Qagm'odo f.: zen ]lIYfI jest.fi i. Zf. [e pl·eSlaQ bili IY)iSUCiUl. on pr. a h) ie :tell l'adLkruno llrom~leniQ' .a kakva se iiv].<l1"C[tog unta. svo] zttrlaLak kad i:ljeiuje kao pos. U IljilfW 1.OSl<rvno i v 1'1.lm':l! II niegovom . jer se ne "Eli bavjti IJ<ojillovllua vee se bOIvi13ivll-ri.ujellog' POSl(lj.HJU.l1o i IlfIjOl'i. kOlW'W)ijiama i.1uo S gl!c!lHt<l zena..kaf.cl su [ednom pH. .st. Zen se .wnuuo I'f:!ci ria imil !'azlogDl Z01 ]S~O pastoj. zCI11lju.jlljeniC'a~(~ 'Vdo ~iVfl.hez olShmjll.llo uslVal'i OL~ duh S'l'ih l'eligija I mO~{lfija"Kad je se zen shv'!li u potpunost].l_l~odJ. mislicizmll.KJ·s ani.di najvceu ZiI"one(k[1 .a.. . Zen Ie i::ovjc]" Sa svtm ronn<illizr.r. .alHog i [)ojmovim. S'I':'It:.~vako:mofkli.. i budlcsll mogu J dnako p't'[lkti"imH zen kao iilo' j. dllil~.p{)sti1.l1th'Ii" I:L zivolu ~v~tkog. 2'[m sustavno vjdila Ilin (Lato livid!. <Iii zen je Infsuelznluvoje "'1'5. sVOj9~ dugoJ povijesU.:oga 11<1 lilici liako udaru (I bublltlJ AltO 511 OIlIHm.lItivi']Ol:ll zivO'tI1Il~Cll.rn lJ'icu na Ilt1jizNwui.a.icne cinjenLcc'. No< gled.1!!ljellic.\'euinl j nj 'govo sustavno 'vjei.ivreuwui.Qdnevl1og ii'volta.e nk.i'UiiCUOOti" .e: "Tvoja svt.l"ije'i.<1 stlrill] m ii 0 bo m.i [~I~:lh-ovl'l:i I.(.:I~jl.: lO.nst.j II IJaSe. l"[iko !Jugo dok Willi zen . onda ih jf. Zen tvrdl cia jl~ dtIIl budJizmil.u da.. vlse lJijc spol":vliCni.:o.1ili.akida1i-nji.zizmnrn i Cak ni sposohnost pr. 'Vd:tl~a 'j mala I.e.k<llu) bi trehao Zov5elL Ci?mu .o~kI'iv..jalljatIZ ikuk"e doktrlne lleclil1{)slAvnim izraZ<t..diivmall~se ne sman'a kouncnom Hi potpunom.lZuuiijvamo kouceptualno. on jc pl'ilkHcan i sv.:zl1il. da cvJijd evjeta.u:V]l~usao.e zrak zen je plru'llina Zen je gl'O"I'!! i .jtt MoMa Jeotako.~.vanjem isUlle koja hrl.g S<'l[''I. Utr<l boz.gilla. Slogodi drnao zen bio.~.ili uekog uCitclj[l zena .? Nije Ii [0] pl'alkljeutl metod» Iljcd.lvniin metoda duhovne ohl. 5~O zen jCS:I. Obi(.jlm sretne zive IJ Istoin OCeUi:Rt. [Jritjc[. a u vrijeme vrlo iiv.PJ>o]~e.'og svak. (]il II 1)\'0[1::11 tl.m smlslu .10 je bilo Jl~l nebu zen je spustio na .js'lQdje oSlwlI"uht se buz p~'ij.bolw U UftHJia poktt:mge na ta] lUicin Illlijc 1i zen naj. III telekt ]SI)llIIjllVl'l.. do vrha. njegova srcdi~lIjtl . Ka.e S'V(' . One .u v ~tlo 1I btlo kojo ircligiji.IUW pokusni i SVt~ G]oM.1nnm.nk I c(lvjek itvi onako . kou:r god autoruet da pr.. i. htldui da je po opcem I)]j.lJ..1JI ie.

I. Cetttd elementa ~.Hwi se raz:lmln'aju.ll. ob]ekla. on je stobodan.j]je-I?~i kt'ajolik IVo.re~rua lll'l dovoljna jedl1la rijee da "'U uvjeri u lijegovu IslmiLos~.ll..j Oil!'! at s~sacl~Wle poput ''i'ili:nsI.. drveta.. svaka priltka I\.Jiko nmog." Ipak.ILl.J·od. Hlda odmiee sve dal)c ad te~e.!: sutre :i sastre sa]_¥!.edan pravi pl·olaz.dii gl'e.jevmje je ponakJJ.{Q!j!' cvijecil.!kv<IJ tde]n nece uznemirjv ali t voju svi~esl.lOS PJ". ueka tvO]~ unsao bude viernQs'l. !Lad.1.sv~esno:stL bude posu48 Zen nerna nikat. sarll. d)I'eVIl. duhcvl ~~lzazvanl ~ p. O!Ll"gni.iobodc!l:o je svth CJgl'.ste svile.o:: ''''hl"ilVUO L1lk~zivill1je no) oovjelll.cia S<'I tvoje tije!o prctvo~'i \.']ud:eA..vQg pecill.110 sto si postigso .ttst 1I 5 jediJtlo.se pojav~Jl1Je tl je na raspolaganju.oja. imdiipop-ut mr'tvog pndiU'l..g11 i'j. se i and l)OlJiu·a.u..oo.. uiedne ce nestatt l sv. isvan ovog nema stv.1'eru'<lsude neobuzano f'!l$IU..tavL)u perorn na papir ili kad se p1'el)~sttl~1ec:ito111 p]:Jkariv ru]j~1 ill lo. stvari se prepoZllajll..·ojne.elw'.t.la ili s'Uh'ama.atla..lleka.dhiIlQ~. To f:e lako' kad SI'. svaki predmet koji u~l:el~~ ~e tvo]. Pt~liOVO budi PQPuJt starog k~mdila u uapu~lCll(lmseoskom hranm!" "Jfecll1Qs'i~f o vjeruju '1 u ovo..:Vi'hOl'[l.jIvlja. M~elM(} t·S:Aih--SJ.Uerll!iri" '1'<lZUiI'n:l]. Sarno lvcje postojanje os. 'To je kao '1')'0· nruai. To jc kao otkljucavanjc vrata ri~~nice.gnitslvo samo cda na tvo~e :zadov. (losliZne unutnl" :Lvog pll"V'oMmog vlasniSlva I\Qje III tti? Sv.q: < Prel~ sa.l I. zabol'avi (Ibn.Za iIlt'eligenl~)og lulailica t. l:iad .1sveie VI. druge. IliFe posiigl"luoo. ali c.pQ. Sv~ mudraci. sasv i'l'l] ogoljtl. u: tome nades $v(lje spokojnQ' pl'eblvruisle: Kad se urn I..SVQ~ li. shvaHjivu sl'lamosi.0 ~e ze:!"!?".oljs:[vo i ." . "::. pojll.t6enja"Olm je perpum SUede6iC1Ul.llje ci. zadOvQ[jslvo.liz ruti Pl'i.oji.Q prenese eve "iuje:lli.!'iO!'). Tv{)j vlastinum je tznad 'vih eblika. 0.1I1!Ivijek tvoje. tako s]oboda..ie]'a. hladan J betivotw'll.da llhliu na put d.epopUl I:.s~u. tinn zeua lrna svatkc..1 s.ICkQj i. iscrpti.Il1<18tvu. mwLk_riJ se ml red u skl. pUt'IJosU oivoren ! bez. SVUl. Ol'it:i 11.nosi.JSkl·'Qvitijleg &10 I] lli:ilJacla.oJ~rn usuarn?. 1 ll1. zapreka..:t.:r'egal:avi~'e ue os.ojim zudnjlUf!a.iJj:esiJU izra:st~ nalv. UliSH n sve stvar].arnostL Z..neka pI. Tu postl!Zcl mir.i!iUiallg.jeGaS o . ma k.1lli sebe peput savrseuog komada cl.o'lliiiV'ot:ll: ee le napustit i. 1'1. se od ra'ZuDlijevanja j pil'od!~jizravno i clu:b6ko u idcntite!l..akli Lragogr. na.gnut.adu n IJ Urn. postao sl et VOl' ell] svijetao ~ IJN)vid.t) moze (iQlleld odg{}..cenja. u pol.lIO!:n Oes spozIHlli $vjeHo koje QlJilu~epunom l'adQ. '~566-1G4~.svi znak.obl.l. su S'Yohl gellijru. On ~.kao :tel' t. ~o t. Ka~ stan]e savr&ene nepokretnoslii l'u.. z.le~n~!llt{l: NJ~o~a svjeHost sve upij:.sub. l'i.)"je.'.alli..Ul :.etila ]-'eli'I'i e. kaoprunanie blaga u s:(a"Q..llSM.lskd.g miesta I'odenja.Y~~no sl!wa~i~stvar i.uuccuja. "On U se po!>azujc 111"3VO u lice i U (JVQlltl..iko ~1!)Q.ie~[lll. Ve'm. u'.$tign~lto.1ttO kad je Bodlu~ dlun~miidosao sa Zapada lednosl. svJellju:j~tti uvtd 11semu prirodu stVfll'i .an. transcendir'sj intelekt.o toga. tisaj dualizam ..enullm s~ predaie Il tvoje J"!lite.vllO Ie l"lja\l'j. uma.o.kol'iStenje.Q.]bcZiv'~Lnj predmet ])i"i.ja vrcmena.. koje Ilemll. dopusu .· pokaz. NU. Zen ee MlUVlJck osrau izgubLjian u lablrlntu. od'l·ek~.a. ovdje je prikasan.O j.IO' s u l)ice i.:'1 pitooje postavljeuo !lil poectku oveg p(VJ!..!. takn sl lagan.edinl) trail (1m~.Uflena i. PO!!i:~e(If:J.. jed. n~ tl'aZl je 1\1'(17.j@tim u. .Ska.'lI1f!Q.. tako ZaaOVQljall.glel ocljed.] lc_Jtoi modernt.Ii kom."ve veze sa . Jer. on se'~je~~no lIl£skuje II h'ojih sest oSj.en:je svjetla u gllstOj lmm. m~'an i do-voljan.pisma 'Yel1ga (1'\~aQ-'\i'I. cak I do kn.~.1 S. B~Id.es svega ." slovima. Debio sl pro.j£lf. . a ipak je II tome nesto ]sli:I... nista n:ije ~JQ'Stignut(l.pel ~. JQ§ i viSe kad se $. svog ii veta i sveg t1!!'J.sv.~1 :i.sto [astvo koje j:' prv obltno Ilea [vag b1c<'l.'lk. To je ono sto se misli pod "Jednom tvuje. . ne:djelovanje i ueizreclv uiilak. 1I.OytM illllsLl" moia je' doktrlna iedin: stvena ~ ne remete i' propisane Jt.

I 638-7 1~. Obojlca je'.i da u1i'ijfi'k bL. .:.\>~jedurk to zenu.[J. gdje 'I~ So })1"iI$i:na skuplja?' tltVO.~. 'tenove.). lwji i.·U:lft$tl.e tvrdio (1mje spoznao vjeru u nje'lloj i:1st. odJigl'<iOje !Hljzrmcajllijll ulogu. Ovo j~ napisano kao Qd.OYo..oglecl:~lo. [J~Iz. .nZaj zen vj~'l'~'. (Hung- umro 675.. Yeno (H vi -neng.jelu kao njegov stvarni na..~Ojl Ul1ii. l<.Mna na njo] skuplj'n. Njegovi stlhovl idu o'V~ko: Ova drvo je ID..oisn<l. un je ul:ruueljUeJj zena koJi Sf! r~'·I. i ue da] clIase pI'.: . Bml.. dus a Ie kao siajno . lJcile:ij \l 0 p"iznani'r.' paltl'ijarha.]ikoya(l od .Ik1.~(le.il su blli lIC nlet I'elo!. (~ilse lflrli .)..UHIUZAM'..oj]se ti'adid'Clliruno £U1HI]'~1 Sesllm p<ill'~j~U' om zen sekte llltini. GIUli. U povijes U ~f~ml.a:v.. a on je smatrao da je Yer~oispravuc I'azmnio duh zerm i da je zntnzasluzlo neslti Iljeg:oVQg pla~l j t.ostruib bmlisliCkiJl sektl u t.Q!Si.rtii iZJ'. stl'Qfe utvl'(luje je kao prm'ovi~.j lligdje: budncl cbt ga .all 50 . SI'.Yi.1j<1l»"v '. llska Mudt'ooq n~je kao M sjl<ljno ogledalo ne Iljaj.andm.nema. pog.r na stroru iedllog drt:lgog zen !'edovnik ...uci.I.J! U ZE:MI.Bod1lr~(I.. llitvflri.'(llw~i je po.'·of.Je "I· II' :J.sl~l. znat:.o kao is~illski iZl'tlzllj I zen "jere je (IV it st.odhj~ilr"l(i.

dakle. origi"ml ". Il1rIO§i I.\d"l"IYrum :budizIl1.o.iz.. )l.'!ije sliib:ia ~!edista. tiOju isiilnu. ilnaS dmgu sl~'<I11.J>tJ'(1 ] .ede6'i od.miLll ne bm!e l)emi~I. VlrJj t~iki.le da zen.g s!d<1:dli:.j&1ne od o"'nh" nerua !li. La. lvwl_io dll je na pmn do p. iliIilaS jednu stranu. a~o~lelliil.1litlI.ill kako [JObfeti od eknva l"odenjla.U.r~u!i'e Of!aj gdje nema ni S1.eiwd rH'i~lel.:Jifl'!!~' ~I. kI".govOl"!O Pl'ije ne'h. ~:~'C'." 111:·U ze_ml nema uiOeg 'Sm hi." POfIOVllO': ~efi se. z<ll1:enmt.uw~~a sustava Do odreCl:e:ne~!njere.. "Dolmdm ovdje tl'lli. da "Istinskc znanle (bmlhi) ~nll:(Jlilru:] ve s I1<lCine ... znane k<l.do~ldnu. II' ' I)iltanjc 1k'\k."O' ~lpozn<1U s ~yp6iLll] uoC!u~je]1.·em<u()bjekti"~:liOmsvijetu .v fLli to sam.<ii<'.S.Ilrida}'asutre' mote Z<lIIUlI1ijRi vHe .n.ati u mom s<tnlOSl!l]ltJi? Tunema riiceg.thayalla sUI1'e: svrstene pod p(~g..I~1a. kad Ii Ie mil mmnlliren. zaro.ci :I'!' oon~li~ll .l ove skoJe se poueked '()Z!I<I!C1lie kao pl':aina doknrina Omi rr(I.glltivni mil'..6e: rekao UlMe~.'l!Ils~d zen IICllteillj !toili [e .poko~l!je nai.(''[~'l9jst.. nit! nesnvtsao.10' fiieOiJn:Ml" :nem. mcega. iI' .llH..s['!lQ Pn. fiyw.dltlafJ. obMil1_j(lVOljUL viSe iIIl t)"iJl." Cali] nekl od uceni. a"i11i:la"ij~. Ill. hlh.lfIiltI"a~Ll da Ze'J! Zasl UP" njldli.ze sv'e bitue clo:1>Ume ove S101e. '1.r08v~e(]]enill I1c1lto stekae. Ove sll(k.g. Sl.1aIl1Je~. ulko~e sa Illuie reci da preuose lliliiis.[i(:ku . uOerllik je '"Zi1JSlO tI'iI'}:i§ovdjc la1\:..clianH.).v.st odloma. Pr3iin~..".()~('k./ta ocl! Nagm·jtme ~. na prilnjei\ !ooraja suny~lte (pl.)~" Z. IL~~iu d. mdru.ni ili cia zBgovamjn [1C.·uju6l $v()je vlasuto 1iTijewo b~a:go kM ku6e? Ner.lil!(lt)l U ni}.00-\105.~." DYi su ndlomcl nasumceizeheani lz I'u''l)l'egl.sti.ce: "S:r'\~t!.l P']·<lZl1l.{fWtIt) QPovl"ci lsuna ic cia il!1)~t IJlUlO odlemaka U zen lknjtz.l:iznm .' strq/a or] Deve. N~lg(iU·jmla se :smaU·fl [Ijezinlli:nunemel~itelj'glll. !iuit'lji.:lae.rt.gim.: ·Ovr]je nel'U2L )'N.lI se hude s Emldhom" i>on.y.l\l~u''=''' Ol~gO'l/Ol"'IO je uciltelj.'IHo.oijclo vrijcmeupetpunej c :!11"IJ~nilli i !j.s't"" zen knjiievrI!o. f1rvi C':Ij' {VhH:l!M 502~ 54.vu . <J!pS.pril.Elii.~}nlkJti61ti prtpiil:d..otl :M"'Uilfll.P<YVli5Il!O.g dinasttje 0 krajnfen1 I ll<ljsvctijem nacelu Imd:iz.ev]!o.ieM ..jtd..e.iIOZQflij<i j :ft:U".1l1i~ljeni~ da jf: :zenpt'flkHcua prirllje:na sanron (san-tun) fillozoHte. ovo je mi~l~enjc opr <lVd.·. OSlllti 11ilk..O M adhyamHi:i:l.'I§.VJ'.kte u IUnt piL!3Io[e Wu.·aznlllc). l~islada (na$tt). S1Im se llro5v.ve".r$(~Y' Ihllllll. . fi Imdut[ . se oh jiL'w(..Ml).<l. Ivul st Splill<lin objtmtivlllim svijet:oID. !wedine K ] to f:e srednji [JuL" . S~()'~orij:l ~" sm:IJ'.R(L~()Vm· od dVCII~(I.jn d.O:t1f~1!10 Iliifeg. mira (.klioljl'lQ "pij'tl1W \]I:. Ne bud.erm'lBhi:shH $U lilllJHsLic.jie.i:l.ImrU Sllvl'seno"r:r"'~lOdC[I~[m p~.·ti.S.~ frl.Qoovjek moie uvijck biH s Buddl10m potaklo je jedlna-g l!citel~a na s']f.mil c 'ii. 1.. l!iCljj sc o"~t.QVO poghwlje 1.lillie .nim pojmovi:rna.ui d:vijc str rule.Vllll knjj~""]ll'.. T1'lII1.olfiko stodna godina ZlTI.· .eili]o.pm·<I[l:l!ila-.9.ll~1 Sel<:'s.Chn~l.. Na ]lrimje'!".iavruJlj:e: sl. (~~l'" 201· 88.1. ·ZM!o lut~.ejrun.la za dati.!kJ p:r'jl.'%mtl).oa.hmjl(l! sr~~."!wtlnj.\ll.i[" i lQClliijl:t'~Il!!llo~t<[I j""""illJU wid. Ra.ajati L1liko.·\.*K'" koji su dolH.o hi.mmika $a.."<I. '~I'.) Li. ad nema uti.!)(ldl·.g u ntQj.lflIO ~l~ $l. in. l!e·'!J[Jil~lia.:J<1' ad stoli:ttu.ozo!'Ijf." l'eiHlo: ~Ne ]'azltm~ii\'1i'tli ien.yata).1 smrti.mliae dnh IljghIVfl08t. Ako ]l'na ~'1~to lito treha uhv atilt.o.t Sam'on zlla.l..:i.\l.(J]ujes iJ] nrijoces. Danm.ijel]i.ij:n 1'I'~ju.. 52 .i"'ralllitOl SlJh'~·...~·ai.u're.jeclr.. THdcsct udaraea. "Qi!!:lf"iIl'illlj~I'l dflktthu."" Ciilat iz.m1!.Prvog p<lJtrijarM l]{:ite]j bi ponekad i drugim sUc."edlial@.j".zillil . <I ~o su Madh.tlolle.~1510.()iVQJ vrst i. ~H.c. harem . j~)ij uvijek se d!rzel.rJI.s:li ] svi su prd2eU icl.okQIQ.'Jiparrullite.1l:]'IUJ l rusIa za pokazati. . pl"oCilajne sl.m .' ~moslirlli..gov or: "Nda u tvem l.':flju".kwru·..{h~. i.ifnp.zgot.H~e mudrac Qdig(l'vQI·io: "Beskralna prasmna i nisIn svel.ca ~~~~~ l'll1l.ctnta) ( Bocllh:i. lwmlcni Zll<lCaJ zena blo bi.m istinu budizma. u. Od ~onog pOCeUm Iiljie' hUo U['-og tl. g<!. sl<. NeJI..ujwti lIeSto it.. l~::w !\.oc1e.. m.a ru:ceg sto bi se :I·azglasilo kaa sveta doktrina.O je reci svoj:iinl ucemcima kad hi gOlovl usrdne mollili' da tm.a. a zn koje l]lo2. m'~Qr d~i(!' "!O~~~i~Q IU'!l~~om:i'1' ~~!<l¢rlin 'O<'!iC. btlo {lfllIQt.~e ' {sun.t~~ !zi'E~'lilll . E>D" '1"..jtl.dhanl1u (jap.

.. l'JrloZemo ..0(1 ijedllOi> od gornjih odlornaka. ali bud~~tida smo t'lko vtclli dmili tickom . vid~el 6e '" [.!I:I'rm.Hfe]a.jnaparmn:i1li nQdlli. Zat. o.".U p. Sloga.ll'i.l'lli iZl'lilZiti svo] sud..iv(I tad Op'lu2.afirilladji 1I31'ctI ne . ludo. sve sutre kojc pdpadaju prajllG razr du mah. uma Nerua ob~[ka Z'vt. 5llJijeg: [e hijd.i.. K. uzrcka holi. u S\fojelH 1>pOkojstvu. mok. Sru'ipuh'.ogrcskl.o-d ]ljlb bij..e cia to lie Iratis IU'(lr<: llddhH.o od zena kao onu nil sto OVa kritika l:I!k." fiJozorije cis[e negaciie. pnJilazi pered log!! i ue feU vicij€'ti. a.(} i .:pi·er~l.ntelel~ta.egovom neukom nacinu govoI'enjti.'oiete idejGi). i pntw1. nema uUlis~enia neg.oJ~!nikad ne moze dOil])jeli. . 1\1 nema uegaclje. neanaposnzanja nlrvaue n:i neposiizOlnja.llJlciJm 1'"zlt1iSlj.islio isl. niie [bejel. vee j. to [est.s:tavn. nema zaustavljanja holi ni.'uUf. docbn.izmn. uema 1.'eg blea l wis1L U ujo] lelA sva h~il1a 1. fmlkcijl 55 .. IIC ono.:tdj<il-Snijeg.! sasj!eN '~l l\::ol'Qeml. U(lUUI ~le.. predmeta . pril)ilJI.1<1 knjli..• ~exik<iL.l tl'eh.li. ikak ii. pt>jmu . !O l. "'rHmn'nj. sam lemclj ui1.jIZl~Jie'.l.li puta do 1.1 (i(h'edenoj m] l'i aU ne S!::lfIije preko vlasnnh gl anica.llrali da . <QlU:ts.11je ~~e.. Qstnje naton sveg tog l1ijckanja.:.0. ~c(llJlimjlL6Jj QVI) od.'IFu S ijeU. $lwuUo ovu . .:I'!!OQslavili P pittmje ZCl]U !ito..mjas Budc1hi k<10 cia kro:l Lal pobo~ni.mia.!"lil'1lier Ioseg !.je probudena i"'dje je um <lp~Ol'blJ'<h1l 1I svern idcl'll:itctu.ad je Ohakli ("LIang-po. unu-o 850.tyrn. u'V~jek lez! 8h.2eVnQsli su pOIPUHO 1>J.) iskazlvfiO postovanje l!J. "Tako.edno.r.. rnlrtsa.!lQzel.. (. Usrvt.krit.unljivijOiIll Qd svih pl'~*m sllicl'i Ie s ' njezini stihovi sveki dan kazuju '~I zen sam{)lSlmtilllt~. K.a mu [cdan od njegovlh ltcenika i "cCe:: ~Ako zen Imi'.'''IIII. ciji jlc mentalnl pogled z. ust '10. nema bQ'Ui.oII! $IVin"lift In pljllsl. gl't'. no l:lillta nijc luko (hiJel.'dd(lll.e" je drugo une to zn logiNci dmil.. uzviiknjluCi: N UI"Q!)1oze ~hvlllm ovo samo i>::110 odgoja.ako l() !'Ie uzm mo smni. uviJek poka7. meduum..'edi~llju 2ivntrm ernje:uicH zen XI'! primoran pOlmcJiti nit negaclja. ILL krQz San rhl.Iis ne1ilo dobHi?'" • M.lI ul~ynlc:.n ~(:. znanja.1110 ill pl·.(Yf. smru: nema ·i':eItl·"iIsuue.wjoj cisltO'i..ravran fe ern.ako hi. uisu "POZ1']i1!tl s lakvirn na~QHI nlliiHelIja bU 6e l.<l.:tla i. gavran nile ern.ra odjebl '1:. polrnovn. maju kra1~1.ij ti toeno znai5enje lml\Vim ""a zen shvnca 1)0i':1':11. (. ustvari.sattve pl'el'Jiiv'<I esmetan u sv:ijcstL Kad se zOllll'ekc sviiesti u ukirm.(!. "Ncznanj. I onl kO'ii.~noi.al'eccni i mozda ne6e ZI.lice k. nema ruinnacije. V.bU2iO I'. lIije dull zena.1ll1J:ljll." Pa'(Hn:litJ"iJ1juci sve OVe cilale. Nerua zmmj41l..1 ip::d.Lln~" evdje U 'OVO} pI'aZlll1:11 nema obl'ika. NCIUil oka.[I.1 cinj enlca. l'.0 lIZ tijdo.omah"aH iz loCke gdie svii'e! joS lDii(~l{'t'. lema p~"{)lmdalljOli ni. Jm kad 5C zen-duh spm:na u s. 111ltl'O:.e"·' je dobro 1. "ada on poslaje oslobcden od sveg sll'ah~ tada je IZV'IlLdosega ll]'Olrijene i uziva kOllflcml nirvanu.1wt\Zllina koju covjel<.ttctijom i nnjntlt. nanne.covjek l~(ljl se pri. to jc nasa 'ljl. unena.pl'id. Ako iclinlO doCi do same lstlne stvarl.taO latnosu..) i lli. sve stvarl imaju narav pra!Znine. nosa .:~d.I'Ie iliilla" [-.l('k:ttulk1./I'timi'l..111. mt 1ll00i'l.[.US!! sflvl'seut' niti lles<'Lvl·'.jen obIOlcima neznauja. gdje sv:ijesl () ovmnei onome jo~ ni.!mail! pri..:t!mda.. '110jesvij~l w'gacijil 'koji vmli prema viso} iIi krajno] a[i:rmadji . No. oui.i..! B Dhnrmu.. 0.:.zvanjsl0 ill llobirajeuo.~. rukevi .. nema pCI' epeije.(lslO se ld.. Las svakodnevul gover In ne uspljeva pr Il.a.iika.. nWelj Zen ocitQ negiJ"a.jt~li· SI"':OC] najjacc mcnlalne djeU naC'nn hIjega odnedounnce 1i.v<l:&u]ju Zen sn:dHnje tiv(Jme cilljm. Puka ne·(ra'ija.[jH!I'. Nelnoj cia te zanese i.ni. nsruaju ce lHH. Zen se mm:'<1Ildwaliti golim nll\~nml.ccina lfudi. !1 one I. ]e svakil.lIjll :1>eI:1 Zit z'[lgo"nr"mj. Sa. lK\lnr. Ta sutra sman-a se llIujs.a.'!~lle. ~I.e prva SlViU' koju redovutel reeitiraju ujutro 'it prile svakog obroka. Ulll obdUlkcijski stol i.'l[O ~'l1lm sto je tQCH!O i!."'m:fi Herl'!klilollQIll ili. a . Il '7.~I.uddhi II sveli~m. Zen IIi ]1I1I'O(I:IIQ :izjavioe "Ne tQ.ka.c. OVII illtr. 11]01"<1. "etna svlesnosti 0 mt·v~Ln.1:i 11l'<lkUcan p. hnduci da nema posti''':<llljm nlrvane.?" slucaju pli~lsnuH po lieu.icar~ .'1.uztli se negacljom zbog Il<ls. !filo [e 101'11 OVQ. all mull.l·ipl.lnsl. one nemaju mane i unaiu rnene.avLjanja holl.el u]i ern s~ml PC) se bl. mozda II "Ti. 'g 1le£l'lilnjia (trt'itlO'CI)koje tvrdogl<lvOIJl'i<lllIja HZ um ".I.c t' rffi dll .. c ZeI! je l'>l'usiJjetl sl. Sal']ll'ml'~l.i'.o.

cl'lOi. 8110jl. [la6( cemo se S~QCeIl. kroz njih !I'D 111. ne pozuaje nil{aJll.stVaI·?" "Da.~ [)O'V]·(lc'fft.C1UO .). lieu ua s. DoC! II doilit· S ovom fivu6m:il cmJen:ieom . ".ed.mam vremena tebl za volju razmatraU sto znati \l!jU= MOSt. zena sprem Iurmalnag obogfl:vai1. li:l'Ie.~ "Sw j" onda to nesto .li:. Il'lOzemo jusnije spozneu (z pl'imjedbi Joshua COlao.IWlgadj<l.p.·mbl[l'nje svijesti.110 s FJalu.ns. Hakuin [e smatrae da [e u po:~punosti shvatto zen i bIo je ponosan 1:1<\ s\'oje poetignuce. uosralom uaeko poboz. da.l ~l"SlO' l'tl:i:vaU H<ikui!llJ!I.elj.le:m:k pI'ogut](l<Ji: '. 1l'1.zvall.jil dnMna ova iziava dolazi. "ltroz BlItLdhu.van dogleda P~'O$ltd!jvaaH:og raz.nzdoiliju tivOLii. . nte.?" uzvtkne Ij··itelj.1to'i l'lap~I"a.~cli nesto sto 0'11 .ko posWji i$!<1 cega.i.. "Ovdje ja ne.. nije kao neorgan ska snjeua iJj kao j)1" .all. lUjlecl su same pulQkaz do tog stanje.onoojstvo.tll.) [e jedL10Hl pril&mn pitao Hyallm}'O {~ru-dl.vuk? rO.:smn ll . 1\edovnik re~e: "Ak.1an~ 148-854.nliko zua 0 zenu.· niik(lkav logi." hi ti.tneJji!..I'cdo'Vl1ili.t.si.prkos svoJoj OL. chou.luJI'tio je kac da 6.tje l)o-tptm.'1.l se ne usudi pl·i..1 rijecima traiiti apsolutuo vodstvo." Ui.]]og 17. vee saln rekao i previ OVQ s.. Zen je zjva c:injenicu.n!" "Zl'IaS Ii gdje si sada. J.o.iik 1 tu vidimo h'ag ])eecg 81'0se pohazule kfI'O\l:l'n!egadju.gaipak dotaknuo?" Ne. bio je: "To mje nf ]]Ii 1B1IC1~ :isimziv"mje postovanja .liNe Il'azi{il to. PI·0'1Il0trite !l.tSrno gledm.i.lt~n'ije no §to . :n8-897.)'cemu 1.-vtl Qgl'ani. U zenu poslojj "ties[o samo-dokazujuce ~lo. Dhnrmu." Ima h eva] stav r1lh]]isti5. 700-8"l4. ulhvatiH je U sVnikom )·.fiov lIl1j!l p:1'emtllB~~'ddhi.2m'ko ~:elii~!·eti.1Il"ljc.uim ov'O djelo po:f.i So Ol!IpsolUtJ10Ul afiirlnac1ijOIn ko]u te' p'riill:i. rekao]" "Ja nisam vdLki prosvijetlj£l1i. Hakum ('1685-'1768. je slobodno i. vbdjet. discipl:in. ler bl to bj]o 'illleleJkntl~h'ilo sa:m..jl·Gl'(~: "NUe li odbiia da se s njime postupa !l. Kad je Joshu pljusnuo redevntka...>. Zen i. ni.i·ilZrni:Sl.i!g. zan prostee. ali.i "Ne mogu ''''cc gov'oFio ucuuli mstOl! bolje.z.jaju 1'1 ovem razgovoru i$. um prami:m kao o da l1:i:je nista. lome. mOz.Oi2." B odlgovm'i ucU. sve eu idnaclU i~ sebe. @.a.."e~. Sheju .ID1. 0 zena. samo ci.o je ShQjlu 'lOllo l. o'!i'a..I{O'jfl je.gleda?" svrha l1i'og je !)vo? Ni.J.mg:.ne.'0<1. ci)lclj m]gov(II'].s?" cite1!jiev ed "ovor dha.iJtiCno pokazao.ll.i. ni matcrija.oiiti spram ncenikil.jo'l.:1 ~~o je lo si.kmo..'a6e . ~d.i.1Z ovaran je S pl'(icasniin Sholuom.to je nruujera 5YLh ZeD.o ~e tako.it:.'J. ali zQ~'onhng Iiduhlje III dub Joshua i:z c.rI da je to dolUI'inCl ..e ruogu dctaknntt.ga 'l:lpiUI I!..ki iJi ikonokJ.j d:vojrice.umijev<illjil .. Nro'isellft (N<Ill-c. lOs kao rnladl ~.edmrl!ik 2mbl.kog zena.mo tiC! II njegovo zIlacenje.iltJ!li otb'ij!. POliJi~(tjLe p(f"Va. bna Ii fieSto o cenn.I.llSU'8.elj modernos jiapa..e. apsolutno. ill.)' naklonjen ovladavanju lzgle. nemojte 1. a II dnhu i.k afi1'I~l~a.) lrpuG'ellih redovniku koji se pun pO'§tO'Vflrtjn khlllljao Bmldh. uamjera ovog razgovora sa Shoj"M'ID je bila pok1il!Zati IllU svoje vlasmo IIdo razlIl111ijev."odgoV!)i1 I-Jaynlmjo.B~a.'Jiu.elltni ()Hate. III kros Sa.0 rome.i::<m tskaa.Ievl·ijednih sl'll'a1'1.lj~ ce 1I stav u Obakua vid.~. SLn.dclljem: ".\. jiedan 0<1\):. "[iii ill:! belje biri cak i hez hV. olldia s." Nmo rerlovnik nastavi." S ovim illulIdijc<li pos [ednu pliusku.1.tl. uddhi IWt'llevrijedua .isUckj 1)11 .s. za nos i r'eoe: '''Sto H lJcReJ!jl i'ece:' 'P'a.oj<l stavJi~. bi:t<hlci cia. zaj. l1tatclj:i.}. Or!! zt!D!i"arJijllfe i. 0'1'0 je potrebno ihviJllili dla hhml() l]O'pce' razlJillle]] zen. H ilClmiH 'Q{I"QYw·i 5 g.IiJIO[[1 .i ukakvom su 1'I:~('~1· 0 kiojeLu ne mo!Zemo dati merume SIH)~IUli..n:g'bu.Ulnje ill. ill neuljudnost. Stu ..cenjn i UCitelj ga pljusne po. ne g·OVQt'i.a.!k tuxgo'VOI"':'l 'koji se odvijao iz:rnelli. GovoN~bito.apso[ulIle p:t·azcnine.lo u6en:ik rete: "Kako si nelllljuclia.' cdgovori 'UcHelj..i::atis rnrtlginla.rodili itkillkav inleligerrLall razgover 0 zenu. kl'QZ.Sl.

I'a. ~J"Ii je ZI'I.m.1 kad S .ji.!I.)1 kC)j"i L"Ovjek me:?e izaci lz teskoca 11koji:lml se zen eesto nalaz. .I)ll UI Iskustv <.l mora odbadli..:r.cill 1). MelkdIm.s. onda to odnest dalje. MUJINstl (.. isnujavanja 1w. •.ol!:ilL Huddlm 51! ·otko-h'. J 'dill4) svjelovili Ijo:di. Joshu je na mtai itl<Joi::lU jed1lOsta"1l0 j'<). Oplutha za l1ihil!izam [e saJ[]!} jedil~1 00:1(will posljedion.r1{og nulverzusna Ili.mje.ovnil moze lstupltl lz .11 ..j~tS:b·ija. covi'd" je drucl:o od zena i sve vise Odll]Iil.ojllu'aze 'lako I' "no ~azc vlaslithn ]]oga:l:Il~. 510 je a. l"aspo. Uodhidhillrma. osusene tormule e[Ji$!.t(.adj<l potvrdu] ..1.ice. 41. sumje polpU)le !"il7.ill mun "Kaiem "da" I nema Hi"'· . U svim njihovlm naoko suludnn t1jeljn!ll [e SllS1<1'1'1II1 demoustractja 11(.lnijc dOOfiO u.psolull'll<l OlJirm. (0 f '$!." bio je odgo 01' Joshua. 11m ima iCC'':.0 jest.ll?~ Joshu I:(!oe: "13aci to fin zemliu.mi govorimo 0 nial..I·io neplodaosr IllhmSlii']{t':' mozofije.olilr:i. sepootig<l!o cii!.Cll stalno (fun apsurdne i.ini se da jic lfl1iS(]c.!lto nam ae Cin:i? Iii lc.iav-anja. .osti. niH bilo ka_kve ()fh:ezau i. d050.!.skup'" i !·~!'i : "VidH.'1li.. Yengo (YulI.inije ~)dJr.a i. l~ ]o:"ickom -6 i zn afirrnnc. . Ovo jll.~iivo:tnije istine.<"Qul'.je lak zadtllak. 5vOjU celljll ZlI sJ)fiVlInj .m!. Calk se i upol·iste u SUIIS."mnenlar ml (~Vog·ul·e.endi]''1I.?" VimalakiJ'ti je nato pita. ja zaberavliam slo [e 11o~)i'1t 'no i stQ ji' izgllhljenO' Postoi! seruo iilomjepQl.gada7" Je ll ovo ~ spltl vf:!nje kao .zm~.ijcoc·.o..nBmldhi['m (]vol·(J(lm 'i vnita l'II'mnn iSj)I'I~d seb().mli.tle k\l.1 lstok. k.t. n.onahl 's.illC". a ip.!. jll tl(l razumlletu dokn-ina s . a.'j'1voITLzn'llllijevanje.n steta da !ltva!' "". Ie· glupe 'bezUi:u:.1 zen pOI'i.jlu. Ih~ci mi Stu si ostavlo iza sebc l sto vidl~ ispl'cd. IJQ~lig]i kroz duboko osobno iskustvo. In stellm :izrmd "da" i "ne".. A to zrusta lli.l La da !i..il. vi$e lie tl'aiL.lllmje i..loM]l~e.en. ustvari.<.(1 bi !ito en o:i1Jl~l otpust 1\edovnik se iPobm1i: "lleR.'kg.. krozsve !ljih. l'aSpl".j2·~N~.idl sit".ajnQsti snmo di~ t'ii z<ldovoljUi $VOI .lje nuzno Hlt vid:imlJ stver. Kil.lf'nO.. ldcfc1l. ao sveta u. p(l:gre~]:w tmnacenj..O k teht mil je clljllmo. 1 dnevm~ sohu i. ni I']'elanj nt. n~dO:\lllik je li'i1tnoJoshua.·o bi nelti rel •. "nisu se nilmd po jl11l ll ua zemi.J(.t'1oocu ".kv i Buddhe.i pH<I'!)l·"'li:m.: rnoje sl'w:'!lcnnje.u It'<U15c.ceg sro o\'o u. il)l'i!mzi:vauji. ~ ije -'udo sto ne moze izbieCi prlrodne posljedice ~.I dini. . "S~(~ mi rekao bi hez ireg.0 do..IUlllijes. sklnprmjie usana ~ jedini tnt.d.ajJ I.rno." Je Iii 59 sa . e :l1Iije~.' 1.. k."I. nikm. Pitm:n a gel.~~ {~i.'Ul odgovor .ce." smlono]e b:j~'\'io Yeugo (v.e rllZum:ij'ev1ljuei slo $""(" o~o z:naN.. a_k SC 1 c idcja "n.!_ Roj.f! :sLu hi se i moglc p.ie:lI'I"ne" i nema llLi. km.ovorl: ft]ti . il'a.ei. kako se 1. Glcdane i~ te iSI.i.lili.a su cest~' zl~'namjerna.. una se ipak ne vidi:. To [c je-.no sam da nenuun niSta~ it i?" i'Ako je tako.I\. iilO (J''''~~afil"ll.! -Ol1a se iI~!merle s.~ se spasi jc 11<1S(~ lbac:i.ld je Viiilal. na.oja j doktrlua uedmdi. P]'flVO u bezdan.ci~e]ji kad Se IlOllas<rjll na ~.. lepezom. Da !hi. 1. lu:liko jill SpOZIl<1~'C Bodlusaltv'l. 11m j il~ilIl premo neku Itiljlltl dokll:'inu put Ufliunm... Oni imflju Je{~au CVl'sli teruel] Lsliiu Iwji ~~I.Jt1t se l~e gO\l'Q1"i Q IIjoj.Mo· !.r!~~nj:'ti.00za reci: lsto se Inoic ['I > ''l\'iJl". OCilQ je cia :r. 'fakC! dugo dok ~"Q"'Qri 0 Ilislil ilu iii (}apsolmnom...]C<I.1 ne smi] u zuro hili nlkak Y i _ tll'lljNni iii shcruatski xakon] mi5lfcnja.el'nl()lo"'l~e.n"wu) una 0 . to poztu na izjav<. J:(.c ostae potpuno 'Ink C.l od zena.1)o.a:I~V'e amltcze "da" iii "ne".{'is!i:llu izvan se~'H. ipni( JCncznann. PI'vi k pa'tl"ijm·h zena.o. komarca uti od maJimnj. to 1I. Bitno je tin se vidi dull koji t1jeluj .avU. a lpak se ue L"tljC.clilli Imtin d.).jl' zlwlca.011 a --:!HI lin j e'.ma.ija bez ijctllne (:·~~tice l1il.. BuddJ1C 5C treba Ot:ln'ici zhog Bucitihe.'! se dode do spoznnje iSlillC zena. spoznaje kad ctlVjek na sve srvsrl g~Eiiaiz\'an svakeg obl~~.ikoja opisu]c odredeni stuv uma? SL08ii1.11.ou to raz. !fili bilo li..i'in Oni ne rude l·e naoko apS!lll'dll'e stval'i illi.li. mmi." mora ukl.~jl)i:tali k<llk.ai!'i!" ali samo naoL~o.Cii·jd. u sebi.I.eaimanja niCe"a.z{lI.cd.. NIl. hiirovito cb·.. n.t.i kad se od njc-gajusno tr<1zii:tjilva.flJ'il'l.Ilalnfl)j] stunj~I zen tl.za selle.nj. Sto?.. smislu.~rn"~. 7.

..a .dia' t 'ue'? Zttista.je]}j<lJ.O'j treba 11: I.n:o CiiS:l.i::~IUI{lot<l!V.iturn . a ne Qdnosenje prema zivotu kaopl.o })ogl<lvlj~ sliede6il. m.~~..Iwlw to O. lunrc 1~.I:ijecrm<l.i" (At:()tldo) Ln~lmjupl.ttl'a gO)'1 ~i$l'od"? PQjasllIj<lll'!t Ii OVO 1r. sebe ne razumllem."go: cuate . i muClf'f. nemojimaU ad nikakve f1l'lisli0 tome Ii Cd dQbm 11C-CislMIi.I~s~!~~!~!j ta(Ces lmali.Zelia znntl .O~l~~]j. il:eugu~.l [e apso.uge iz. zen je ll:!ljozbiljlllija briga na sv ljetu. dosao fe' zen ucUeLjll i piUG:: '0"" [e C.d tnogao NiUlikovali.~loilelj: ".d [e izmld cistoce i nerusto6e.1ci jz st arina Cinit is 'mUll-Sf' k.-elti (iJ'.!>tat e zau.$hi<lril~? t eka tvoj umhude jJotPlIlllO prazan H svun okQI.uo . Un:Ulflt'uje blago Q. VLSi oblik sinteze.vijek zakopu'llo...ovom oovJeku otvorene I.ki dan . ne~{5is'toce.:~1·:Mnje znaeenjezena. I opel." pOci.lInj[1 1>..a t t.I~ediLljujc U .rece: "Ne ]_)osto.og"~ pl'tlliJi tvoje rasu.lllJ:. i k. dtiV'a'ilje.1!\I'toJtl zen llwJl _zast? s'l'a.nekli s kojiln.m:g).n.sli00 nvome i onome meum el tuusn. D~Q (Tho-kw. Cistacu.cilja je postizan]« toO" uja.!I'1ulro'nje O. po. SV<I se zen "PHlIl'lja i odgovo!:'. IICI!11i!.miji.). cia savjetujem druge.()'iillL·Ou. Duo matrati u tom svjetlu.t'lliJl.li. ali !lto je to prociSccni "S kakvtm se raspolosenlem lIID:1! covjek n-eba \I"..hzen spisa.1l1djul)i zen ucit. To je apsohuna ci.o bib onda mogeo savJetoval~ dl'uge d)\1doclu It llIleni?" FiloZiOI rada uzvlkne: "Kako. Yengea "Yr'l'lii Neba otvaraju se ilznad i n ugasla v·.sLi:ne bili PQdUCU~'rul. _l)J·jznru.:nrviSnog prestorai gdje bih mula mogao okupljaU rerJ~Vl1:ike? '1cI1h'lJl1 jez:ika.. blldi. uma koj'eg treba I'. te ih u ]SlO \I rijell'le! t.emoie doci do POill)1.l1cnilloQm~ lz i '~I_UoOg od !:W~I·.ko]eg treba 1'[\5poloiiti. Z<ikI.~itJlje e-Cislo.m:ica!icfI_mu. dJ. je Ii moguee da kaicm ~oct?" 0'01\0()I.Iat?" '''Kad nemam jezika.iL~1i. I1cm.ije spoznaje Zl'fl'il'i.e:nog nuallzrnom '.n.. jer je iznad cis~oce i.ad. . .~) dugo dok postojl i naj)uanji trag sVijl'".s~oCa.jnapUnmtl'e.llCa Kad lisiua.ul.J{~id je nm aps()ILI~." "Ako o koj.lvotll cinjellkiJi.lo<lj koii zeU sUCi u Clsn~Zeml. <ljell! [)<li~1IY")mi~ (~~hll 1-lnltlo1llj.d!.c. nerna lgr . mogli bismo reci.• Aps(ilh.ili'teJj odgo'l"ol'j: "'."ooe oCOJija.vu .i je um pro ~iS6en.as:poloiiti oUi i. to posUgnes.'et~i tak.e]ji. .1C1i'1. ILaI. nHlio ~1I.ju treba proclsWi urn. c f\edovn'ik jE) pitao: "Pt'eI:nll Vn"l}aIalidijQ1.a kil2e se da je urn apsonnnc c]Sl kiI." z.ti1J svakodnevucm :(.".lCu'lljekoVO. CLI.o'i ilm!lli lliJlulnn. nema mudrovmljlj".slicitm.·o~ Pl>'OLUl"j1ecjOl.ce.o? K<ld ga bud.da si uisunu osobno eazgovanlQ s mevn'Jh1 1l1udl'actllla.! misli n o lome ~ tad si os]obQdcll ne-··isto"'."enm metafizic[{oj vje'-:bi.afinrmcija." njemu nema negacij niti lkakvog cemlLl zen ..~ se POllCl1lVOiIiJU ~stu)jJ' 'um?'" Od_go¥ori zen.j~ti6ji: ''[\Ie nl. Nema .a nemame n:gl<l za.emanl nl eentlmetar .)tit~ i$1 iru?" Zen ltCitelj .put.. 1'tC! pornaie. film:of i lie' lik Vi. • •j la. Z. (flpsdhlUlog hlenlizme).cdniCkog.. niH tkakve istme ukejo] se treha poduciJivtJili.'~ &hOO (M~ rsu.knd postiglles to s~. redovnike l(. No k.~tl1a C1Sl()C..jlLtCit to ov. I1n 111LoZeS It lice iZI.

. nitre lallo neIogicno i. n.k<ll.vanja.n<1'j~l i$~t~]e Zetli11.pod tVQji]] l ~LOI..proUvllo Zd!I..'\!'.l<lci.. f!1(ji"fnM pnlom.~o p<i!'!ldol::s<l]n') S.i::e ~NJd(l.li'lgledar~j". poglavlje NILOGIC~ ZlEN Pmzuih l'u.t I'llz1og zbogkojeg ne !I10 zemo pooh{.11lw je (~l]"t lnog!~6~r Hl(1]". ol'W. momma Ofllms~m svoje omil~erle $n~)gi:zn)~.tJu PI"VOl .nr..lt'.ima '1)1')[0 joliem. lopala je u mojim rukama.e.m.1obic~lpen(lg :1·<Is. Ali zen r]ije fI eksibilan i l~si'i! nlio hi. .teJHI!g~llh~1 Se'lJj'e~~Shnn-luu.I" 6e bili sklnn n<Jlzl!'lJJ~~ zen tlJ)sm'ii. G.troim.1081is. (! iJX11f 'w kd.Zl!. Mada l1Ii.~ perpune raznlrujc\lanje lstine jCllI.M tr:.'JJr1 ltije l~oJw.tiue. 11sil2eLo daje vjdt~nje Ito.iim se have sljedbenici zena.Zelitno Ij znb.l zl. 11~1_ 1I. i da 1.iua novt nacin cime eemo (zh~e~l~rill1!i. 491-460....~e:ti.cru] re da .J~lnosLI'm1oS:1 [laSe svalrodnevne rrazeologijc.c'l.J.J€U idel'J~i vidi. c[..TIVQ]U razumu kllo OViI~ ce:Liri sHh<l.ju !Qg~]u~ ~. dl'zi u prazrdm rukama.ilo..kluainu spoz.]r.. Nisna.'1(:: leec veda vee 11.le un put kniem zen teZJi.tu doci do biti iivQlm.I" ciniJo" Zi~1l ~.)ieda se ~oIHIJ<. .KriliCtI. da t1Iikozvani.ki nno[':.' lete most."~r<li~.JI3l. nerazumna Ilr]vdcnost ·Iogi. sHkovJto I~kflzl~.ldent pjejicc. sto ta st rof a.o:m" I~llll'ic('njn i:.iln pre-ko masta. ..u{ti. Qui koji ~clc ifu. l((~'dpl'e/a. ilnmjujut:hn i van dosega \. Mm .II1.. urN.ako e n isal)ljtl~~ sve QUO stu zen mKUC<l. utst im...zdrnvo1'!lz'l.tdc.I<1" .Mll.) koji ( je:! obleno poznar kao FudiltlSM (FU-![ii-shill). 0'10 je cW.

. sYijela I\.. neobi. T<Ilk. zena da i je uobicajeni [os. prosllh.lohoolti ovih uvjetn rarzUlnijevanjrl jer Sill }wevetieanLStv>ew. je ono sto smo djdo vI"i.li!" Od "Rlld TOI~'i!Jijle. Ako HilJrn je 2tl!dovl)lj~>I:VO 10.O· ovo proturjce] ..iti ~ed za [Ogil. !lnoies Ii uCillili da "Em) oko uas vidiJUQ phullnekoje se vlsoko uzdizu k.kl!'{~:pliu~n6im U za.·~lZa'\l'astanje stvsrnosu koje ue prthvaca cia budc V@Z1l. 10 jest.lt. osan tog".ika jednostrnua. cua mi smook." [i(lk~on~ci zena .-o./j (1'\'<[::' p"i'll irule lie:zn<l!C'lI]llOSl!i i ueracionslnostl? Odgo'1.£11\1e n nazvall lopatem. ftazlog tome je kOllfl~'ii zaklju. Sada S:hViii:'!illMl da i·e "A" ipak"ne-A". Nehl mogu zell neopozdvo suh~c:nim ill slilli~es.l!j'IDIW ci.msl t~ konacnoj <lJlJallizi nlje mlino Ilelo"'icn.. "Preznih rnku idem i vidlrn.gta.z'vuk ga I ja cUje.llW'llje. akameni covjek I)OS~ kaltivao.jm'. ie A· dobija se tek Sa "A j H A".mj1avajll slIpljiine" zaslo II svetm'l SI.. oblak pra!iline dize Sf! t. unnmo na to potpnne pravo.('llDjre i'.to j:e logilbl zena kojilJ zmlovo]jilVill ave rn.ctposlavke •.J:jekao sto su sljede6e? vrileme je da se opl'OOlitl1o od ]~ij:eilii vT!ttin~[) Ci.C'! pocetHzena. ladavine nm. lmamo k]juc cijele siluaol. ruke.. voda jc tekla i pl"aSina 51" dizali1 sa zernlie. sflvrileml sreetl i.110 uz iIU. ada ze.seno sretnima je~'. daje..() zemJje .w ria !J'Q'll"mli i~~I~ i!:'11i1. polpuno !"..'OO1NOdie zv llR.· I "Tko je ucite]j s vii'! lBuddlm.:liJlcima. tma l7I·i1l1lr.000\l(l. lsmo mO.je.l1<1.1 nama.llinl.wiiil.1 vt~ijednosl treba je li\. ve~ 1I'<lU- scendiranje seh . Zen zeli da zauzmemo jednQ potpuuo novo glediste lZ koje. miskrno da je logikn ken .a.ao da smo jzgubili budenia i~)telek'hl ~~ij:eZW1~nO fLl'i~·lni.Meduttm. "Cvije:t. da je lo ..Jl.aslljih i Imducili. shwaj s z.:nad oceana ] huk valov a ~lIj:e se [ll''el.cenjc osim SIQ pl'(l)'lVode :. ]lil"iJeci }¥I'eko e.. smarrnju '1'1"10 o. '1'0 f. nije crven. Sve -dolt logfk1l. lma progltls.mnisliv.i. IhS~rul.. a !.denj> s"'liC$~l [las tO~<lJi smo rje~~w . svojlih samog .lk. • •Alto si Ctlo.B.lit kad prestane SlV~it"jflrh djclovaU Hi kad lml.cm.n 5_U'>eg :POdi'u6ja svi.l<ljucim.m. je~tl . medutlm." "Gle.\lko :. cia takozvana ne\Qgic. ZuaCCl1jcpI·.O Hi nlski)?" zena izgl'll:il. I{ad ril>eCi pa'(lstmu odgClW)'J'~. iiN' ~ ne-A".. 110. yrba llije u nasem m~lI11?' Nil!sl·O nes zen usb ari. mLV'Odli. pow5no m..11s1111i1lUnQ Iui"Q/.SVOjU loglku kOji'l je u suglasju s prnvun stuniem stvarl.o'no. ikad se nismo mogli oS. JJJLi sino maistorl stvarnosti.o dugo> dol!.jJjvlMe da su ri~e6i sumo ]ijecii S n]sta viSe .Ml\lu. lopflLane mora uv:ijek ost a 1i lopilti'l.vuk jedne ruke . OpCenit~ misltmo da je "A jre A" <I'pso1111:no te da je pl'etposra ka "J\ jl~ Lie-A".iti sto bl lIaSi ovo nisu jedlne neracionalne iz.ol'lstiti.dnhovn<l: .lStUlvlO?" "K!!d se p]jeSL'le]·likatlllOl p~I." "SinOGje drveni kon] rzao.• Penekad ce ti zen posravnl pltania kao slo su sJjedecn: "Risa HFe'.e prip!!..'1.ilSCtezn]e. .clti prnces rasudivan]a nemcean PI'll!ijU kriljnje zadovoJjenje nasih lwjdubJjil1 duhovnih potreba.om dv OJ!~osti.azmnijevanj ii eta i.l.g bismo vidleli zagenetke zivota j la)lle prirede. Biti neste [e lie hili "II :sto .I. nemamo slobede dnha i. £1.~esll.'1l1 Z'J.1'l1je"lgOillij.:.o r'U(lCW"tllje nU~{d nlsmo l1Iog1i poSliCi duhovul mlr. SI)lO most mestcm.l] (:il'~~>eu. prema jednom zen ~lcUdju. sv jello ol).oJla. ·H.!lfl'~" i nora . sad.icruliLa zelena. kako b1 j~ M ZllJl.[·ani. S]mm:m~ctir1lllufe im:ena i lo.i.jspl..jleme tl"afili jlls od Dudenja lntelekta Bu..e duge nisuse mogle ]~ij0cinla izr azH:i.njeni 'am!!.l:nnie jnL lekl.do'Volja1. pot]uzeU daljnje kornke koji bi nas 1](~"e1I d.ih razums IH su odanl llaillljel'liOj mistif:ikaetji? Nelnajrll 1i sve (I've izjave neko iresu Ii sljedbenici I.Sjamu\e olmto 'Dice.a.ill"A je B" nez.I.gike je ~l ~s~o vrijiem:e~. djeCi su odusrale ad . Sadn. ·01' je [ednostavan. moramo uzvlkrmti.1Lltn.Imnjetlool pamet.:almnjilljucib.l1 obj.<l!.ov~m.. na [lase vclili.1.to to. cil<ltelji rekll lUI tv i'du.~~l. loJ)ala je umoiim rukama" avo nus Oini SIJ!Vi.1e Cinjenkc ]Z vida. ID1d glcl.. a. Dick j. eno Slo Ie 11 "ntcion:l. !~<lztval!i. SIV'l.. gubuno prave ZLvClll...? Kuhar John.e ko]e zen ih jos puno jOOil..lmno cia i Dharma tSl(ivjelllo t :i d'lllisl<l nije Y]SOk.gOI'let ke POS:I(ij~j'ljai ~u![Ii.

v<l. kaot druse religi]e.vQst] analil..opillmu.ee.!d.:cobni :ztlli1. -a '.i{'k. (I jedlloslav:nosU srca.e zena llvi.rljeme cia ]"l. Ne:m__.L'I1JD'ijyel'_'l~ cijcl11.a 8<11 l'ijeCi l'ijea j nM!u dl'ugo_ Zen eesto U!spo:red.O]l(l. Prepoznau same avo.n iii IIl'ig]up.tnl dill p. mi z.zmntfievo. Izravua jedJrlosl. DU~!Ilie 1alko cjeJQvita.fI l1iice:g!" MnOo"'Qvike IClii za stQ" lu:. tu se nc uhil!ll _i.:avndi sa san-Will sebom..m.lilflQoSt je dub zena.iu'1Ijl.CHlilllcipa.kor'L~ne raspntve..j ohc:hdtCiji.sJt<lcs tlfljz<lI.~m<l])iu ruku dooH do toek.mjerilima.i ol'i"'illanost.e llilSim un Ije1rdm .obt]i'emo riieC:i.cekao takve te znar i d. ill to Iwijek neZH<li'i!i da ~. rodenie i SInd je vBe ne muee. filozotsktm ]'(l. o svuu stvcrtma :i 11e po tizm'i.a. 11 zenu 10' l)Qfl:n.dlo .njedecl.i i javlj!) se ell.i}cee l"asVruvlj.kcw.to jesi.t.m.CnOSli ll ibvOtu poSUje i smru. stvart s vitaH.vm nuo: "0.(In le Iopata h)lJ~t{l l u t-"'IO ..elle. ltu..j razlLltooVanJa te Ill' ma njit'Il!<] zauzunah Slmi' U skladu s lirn gledjJs~.ie/:ki g.SL'::~] h \I' ala u ko.~se l'..te.. U tom slms~lU zen [e nadmoene prakrlean.o zaista n vdjedllo ZJlaJlja. pevo je gledist(: zdravoa razuma.eba i)jJUproslodusm.!) bi posredo v alo i:l.'lto VO(]j dO' 11uS@ dUluWL'l! SI'(. K~\~6ru1!styo ptmQ pl'i.e.l..jclo \zjf.i.m·n l~enijim pilal1lji.. dol~ jie gledi'. ~. J. jeovaj u peslu stvaranja svlj:eta. U z nu.ellij :011 lillmzv. smjelo bncio s.z. savrsena l isplU!jena blaZe! I$L'Vom" moramo uilslojali os. loplltu.zuJrnijemQ skreruan CYijet It jJll]. fficdicno drveccje U. otvara 5Ve ltlj~1l s kojima se srecemo u ti.1 se Zen afil"D'UU'a.im.. da ie ogledalo' jrumo I C'istl) te spremno jedlllostaVflQ I.jek 01"igi:llurno i !. - lopattu koja I.t'ml1rijenilo iz h:fr!"~d~a nu smo l.llal te hm p):"iznanje .1 stvlII'alIja. koji sl herelicima 01. 1)I'ui~}u{1 je..\!'an Iljega.~el~l.Za. bilLi jedn()~lavan zna'i 1Il':ijek pazili.ogl~~aln okrenuta jedJlo prema d~"ugom ll~Sl"~f1 niceg st.lobodili se jle~lnom zauvijeli.i§ta s tlipS!J't1kcijanm 00 lnrija.l dij.. hm.u~e urn S ogledalomcisttm Z.erlHvim Inallli. 11Ili. Do sada SU'lO !:ia 5[\'<II'j.tljh'l) i puno izvj·tauja c:.i jedIlom z<lnvijek okonfuli.i. i "usred kj!jc koj<L I'jev. svlh 1"<lZdobljal~!'(llulI'je:ce jed<!IH d.lintlr Pogldail samo kal~o fi]()zol"i.egQVo1 iivotnosl. Prema zenu.azili !i:io god da dode pred I1§eg.mo k~'QZ lueeivil palnjill.:Iid l'a.Urjecre . dakle.0 seb . Zalo.'Ollljin. raz. 'ft.dusolmlih mlr-fl. a ne njihov"im logl ~kilU. Hako je svje. iSIO. a zivoll'crzllll]i~e\'aH iznutra.':. 'Znrulj(ll" I ije cudo slO je isH mudri s:t .. To" opet." Ne spommju se 1'1li Bog ui doo<1J..tnj·iNca.!)zuliisko gler:liilt~ fe ~?J~tko! ukroeene.votu" 1 nista vise nam ue IJ' ba ZaWf? JE:u'Je zen sada o"i.ell popUli d.I lJUlIOI.ma[l:a.deltl'ike.lio.me pl"obiem(! "wa. ZdIJ'avo]". sm. . l1.Ik.lljiil.m' tak . biil!1ii:Jll.!iSl)l'OOtehe I..lVljuje: "Ja dJ':t.l!'ug(lm~ naknn ~to su pOIJ'oSili ~'Y'~I. gledali S obzirotu na 1'11Iiho"0pl'OI. u sve ovak.inj(~ni. lnpata je klju{: enave zagonetke. slobeda .em koje]e i.i se .je nClIgledHo:m ~. jcc100 duh stojt licem UI lice s cb:ugim duhom.1ni rznm i sve stvari u njemu i h.lcrn S Jmlfll"lli jadlli 3mo j IJl'ollllZi.~.~ j~ ne dl'zinl!.esoo d'ovi.sk:.i<deHiltl~. mtj:obl¢nija stvar koju vidfmo 01. ja rusam mnkar". No (r\"'ose p.n:~a i logic:i.lste iz I"Q~(~ga sv ijet mozel)l'(lm~lt]'ati U Iljegmr?j s cielQviwSl~.me-diu njiJhov:ih ~'l)e.ulra. Posuzunlem Intelektualne slobcde dusa U potpunosti posjeduje samu s. In fie ne i'ml.l Zen sm.einje'ruce kako hi O~O"'ll·aJ.i i pim il v OI~1 ~l~t:1na .O dugo dok ~illO() 11!l taj Il'.liezu.WOrll log. Sv .ie n .lte}.e}.ektnalnc tancine llHi zanljeti.ickll prQnidji.. moramo vldjeti mozemo li p(lsUN novo gkd.1l0SU i.oz:nalii krscanski m S 'isla{lctillosliirm. nema ]ogi:ke ni fHozofil. Ovo 1~'illiZnlilll"al1le uagnalo je 6ovi. IJI'osHd'ivaCkilll i neuvi.l da se netreba zj]plesli u t.iv'ilU') i kroz SIIlI'!.H evaiu". I zenu nema sve dbk se uz J)!'VGJ He UYi!loa i ova drneo.ikj pur .j.·ka ria zal"oni u bezdan i1Bezul1enog" t iZ-I"HViU) uhvah duh doli.r!~SI~lcijUl11il1.Jul! f'ilot{Yfije't j). znaci prepoznati e.m. U.e iz koje kao da mosemo p:I'o'lm~!rat:i svijeJl. ili dUllinosH mgclje nema.~ i :ml. nara kako b~ se podvrgla LlllldelmwJ:no.cn se bavi ~llienical11a...rija .nj. jadni Ads~l)tele!Ti. ll~njj(lM iZ"~l"a(Ii'Var~ja I'USenjiil" j um.i je Iopata ..ve ll1e. V(W .ot[cajno.'en .imo vidjeli ne~t.potpunc i.'OIi U. odatle ]\.el'duii3 viSe ni. On \:IlZ:iru~'t Otac iz ranog Sre(1jlj " vtjeka jeUI1J)fl'i je m~.iJ)aI..st]o novi pristup stvaruosu stvart. vise ill milnje IleIJ]~ijillte~jski stnv.. AU ilJo zel.\'>11'0umije6e: di. nema govor<l (I bes:k. svth uvjetovanja.

o bl Im pomoglil' Slijepci ne rnogu v~. [JakIe. i absurduu~(:$1.l pohoillosti jarv:uo iZJ~IVl~[lJill eeb'I{lgoslovini. willd niste g(lvorili.jvooh zen ucileJj<l ~. s Ilt~ep" T1t. ouda are ohicrrl ijudi i ne:ma!c' zen.it!.djdi.~lh!" Sve dok Ii Ilije a:t\'Of<7:110 1. nelP'I\e. 'Ovo je stOlp'? Ako to klli.ak IlIJ('tgov 's. ~.lIli1Jl [e !':i.~ Sru110 sl.lbiti LU oo'uiltvu di.rul. ~'[d\".1oZe:mo . i !. [" ga He "Wi? Gdjc Dovie!!. l!.Q l'U..0 kojc vi[!i ~l~!p><l ipal.'opovijeltao ]c eanja jezill:a? Zaslo QV~. jest. [J log. PJ.ua logik!l] i zlJog kofeg se ovaj . '" NU'l)Oslijetku up]!. samo !ito 0111 11:1$1.5njm'<L n:iilt. i kukQlllozete po.i obHd. nije:m.l ~ dva ponel.koj~ :>1. Urnmon gll gnme svollm s.j i lIe-ini.) .juus ohj'J..'ije-I. nj~I'lln} -8\1 ruu od vas lma .:(. uzmakne ko']'ak ml'JJ::ra.o 1l1llsJlt. a (flf<'lj odgov'tJI'i: HNe..edajl~1Jomoie ~:ir~run[JomoCi [JrWIHoJ1(YluHnen.lZi ova] ~"'liil':t?) AKQ nas ova pdmjicdb.10 bi]] 'Jill g.Wv i~ .a redev nika je . dahle.jni hivalevrijedntl.$n~ to G1uj~!t1tce lZilnuslJ<lJu da su n~ihoviziv()H ~. ~um.ze: ".biillto k~ele 'Ne vidiluO nikukav ~t.unl\'i Nrnl~~llsto je PillQ na koljena I'l11 JlOOrurl $tllri llCililelj d. ai.nk.si.'" Ummon tad zakljuci.] svje. Olta'tile onda dOlaze svi OV.l6~!.·o 966.~ QVEI1komentarlma i ~-esl<limaj pullljem.o Ii i d~illj:[.p(mI·(!?Shjedi objas.a ()vdje drznu.11)ll p'-'iicu.1ii gornju Gerlshaovuln'im~(':dhu.ne s.a ]~I" lO!(!liJeM. dl'uge ua sve dil tilognoe 1. !ito Sle< [1I"ld culli. je samosv [esna.ikodohrQ i pro!)ovijcd 'bil~).d~ J~ log)~a pI·o. Zen k". cia se prQS'vtje1.bemcn . Illlil·~s·ii okusir (To jest. jeda~.zela zivot dote . g].·m ma kollko lh nagollaJ"ti.wSlovi.:io qu..diGti c~lk~.~od ntl..h on cije~o 'Ill.i: j'lIzlog zhog Itojeg De. ll.. nije Ii W of.I" pogl.11. (~!!ose ovlnllJmlima. iiNisj~ (kl)de. JuS.e:!l.d ])et.. ld(!llt pjeJtte.niia.]lf!"ij:f.jez.I)ol'i..ki urederu.ce.l 8.k' (il1lHl.md 2:~vj<lse. mi.nopoz.illj~l~~) .sl~'1~ "CC}"tUfl! est quia iJnpossthle (::$1".e? Ako je taka. .zen ta!k.g~ Ut:'[[clj r'e.njerc da je vc6ma nas Zakl~!ICiJ<l da ~e :~ogrka .): "Svi oenii .mn?" Cirri se (k~ ohja~lljernje i~i!kJ·<fi..kr5ivo"To zlIacid.Il'ltljovld zivola je toke odsedeno ] terneljito iscrlan logikom da sve sto Il'd41Xlll(lOOriti je jednostuvo prattl~ ga i.i.ll~e:ni!~koje je d!to Gensha (Hsu<Ill-iSn<lJ.L Moe:d.1. a 1m d poknfes S~.jec.. odalde d.. 11. ~uJ1s ovu tvrdavu od zbrke i :p6kilZ~1Iid.: ''Nisi..e CU]]" nfkad nlste v.ci una H'ng:'l ~~ii·P[WU..ntd b~vi !JI'vhn od! nclogiocl"iih vidOV$ ~!$r)~.. iakQ moram reel da I. dobije 0'10 n..~ l~ rlwJ'im . gltUiti 11e mogu [:'Il!:! ma kO~.!. tr:il" a I~Oi:~11. "Crv:. Ummonme naredi da gm r]'I..edoymci.['jjen:~GV.votl d'l be""-tl~e ijvol [lJ.-stilJ~Okj'~e one ~to misle dfl fie nepre. l:paf:t. ni~!ld utsl.elogicno Sh'vI:INmh~' stvtJ..e [ajl1e s:~\'ari.£_§. do b:iju.()I.no6i.). ondauema drugog l1JJaCinal1ego '\Ira!]ti sa natrrng ua I)OCBtak i ponoviti slrofu: PI'(Jznih lukuir1em.'idim.illjemi nemogu g'(j\lOl. iliusreli S ld vrsre invalid!!.k]m. ip. viddle U (lito? Bisteh rekll.vije~]jli Il~vru'.tla potvrda uma? UUln]O]]il (lode jed!tm redOYllik j zat1"<lii. gdje SlllQ bHt i.1·uk(unCl..1.l.dl'zf: lopntu.ste oV. 85f·90S. cinjeuiJl'~:l?'" U ZC1lt1 til: nema vremena Z.r1 ruita"'~jm la:lllo.m gl'adi'lelj~ kula od pije." Mo~e ~iCQ\lje. da ?. log!k~.:lile mad.i.lmljill.I5])odiD.lstvrwl oni.1kona.I'eO~" oko ~wfe v:iili nn[lSlI. 101l(Jw j. i". a ipak je me drzc".ogiCJd.'e'I"nih mudeaca Rojc fe ~iOt!'B~e 01<. !~e ntiSllli.liz. komenrer Butsugena (Fo~yerl) ulo2:e Q*. logicnit!~.l~oj le4~lrl(l.ivtmQ IbSil)oLo§k] illi bioJo~ki.p'.eli oovoj'iH h.ozes!ok u svomnapadu.\'on l"TOZ terrae i1u:"O'. <I. i "[do ~'e j s etlkom koja je ~)I'imjen<lIogike . U[1teJj I'Bee: "Ni.oji 311 ". koj~ pOje(iinilcno pfl!e nen1. §.IJije: se l1tjjedllom pomakao.J:i? cetrdeset ii de-vet godma.l"iCff~i. II' ghili.cnt. Svof'im t]c~lIlC~ll'H!rekae je: "Svflki od vas ij~m par L]~iiU.ali ilji:me? ZaicSlf:I.a. txiia j{l~em. Ta!k. ue ]i'l}or. precl ujim i pozdravio 15[1e ]'~d.![J .:wvopcenhi pogied na ziv(i!l su p!'illuv<ltili nIDogiUnrJi.ov~1ilkustarle." t!volne C.oie ~lOi. No.jikIY~. koje ieO:f!d~dobro II bW:. Zen l. [Hi .iIi nfiiatemaW5.o~iin ie ~n<lip prcd skupinu redovnika i rekoll:o:[110.'1I." Vjentjem tel" je n'1J:d{)nnb:~o. ~~IH ~. II.1tadnc.riverllif..fI i. [I os-tm logam02e oosl.k govot"jtihez ponn- s.eitJilm SmiS~[l: Ze.e nf.l o i:ilekoj buducojl llJagrmlL b1l1.ete.vjesl~Ii'.'edi.'opO:Y]jed.Onato.iI'Qki jez:i. kad ~)~. se k<lk.tQ .Ii rasunuc 0 Ce'.I.!()ji iill.kl'ilenjlJ1 z<t:kot1!l.Buih:lll1Jll I'll.i·l:je:nioo" c1EUtan 60'" jet (. diehl.·ecIQ¥'I1lkudill stupi napl'ijed"iilo oya..(~!'1r.::i.tapom te n:(lovnilk. No."le.tpt"ije ~veca.j~. IT( lle~ohko r~~~.-eei dn i.

kn : oSlO. tdere pl'oliv foOb.s.:iJr~'l koma~olll bml1busa? Sto se one znaastveuike zuokupljenc dl~bok(lm uH~d.. svoje neZI1<1fije.vjeti 1uIO slo ptica} tikroz z:r-alt il:i sao Slo liba ptiva u 'l'oeil.e se 11<1 i.e1$t. za slj.iltlciio!11 Ij:ce :?lOV!.medut!J11. osjecas neku ptisihl i gulli.i k~o b~~e uzvi.s~tok i ])j)g~eclajle Zal)'lKI!nu Zcml. s]omjviii ga n."ll vam da PI\OZl'e!.1~1l""'Br3ill ~i""J<:.I] se 1. rnoji ut".ojii.ok.l?no ne podrazumiieva neg ae:ijlI.t<lltclja vjerojalno bill ipl'ihvatJjivi..·O'i pozm. "~l@n"r".i.ila da drhtimo I ~l~P dll!!.-cI'rl" u "vojGj "Pje:.<.budemo vezani pravtlana. ill.1i ci.jcnra Itoji. UOjlUStIJt. blje.jIl dQkll'i.0 hamnsov ~wp ili. 00 )l""iP"[Ovlji!'fle li>iillililmove irs]. vee da srvaramo vlastit!!.'L:ne. na. Okl'ell~t.l!je uma u kO]0m je po.llisHuu stm..a.apstraktno.e c usudlme itt dalje od antiteze same zero jCl' zall1!tM):runo cia ne moserno. l kao I savdslfI<Ji umjetnost trelx zall\ll.riA AFDIMAC~JA SHUZAN (ShOtl.jav<l. ' Ie Zivis kao sto bl.iev tvo zena. ne nazovete Iii ot'o~hf.zja.mo ka2ete Ida Ill'i Po.\'.no ne OZ:I.. hol]e. Oluda nelogi.clI? Ako.rill1c. .. cn 0<1 WI!. j. YmJ<.e chili kao pdlicno fJe6:llaitiljtlit stVtli' . 5 druge sreane. PN:tis pod samovo]. knk.utra.." Ni.!lI'n sveiujevll' om ukl. Zen to prezlre.li ueovisnost. U je(tl'tOj ad svoj. Nije 11 to afiJTL1:adja? "No.juci0015'0'101'od svoj:iIh ueenlka Ako.ndIVatlljll.hp~l"owo'!{iJedi zen Z!J S v 0" uci~e]jl izj. ua naveeer. I... razgovanrl eemo s BlIddhom ujIUU. apslrakc:ijaU1:o. tad Indite. Kad: tlliem d'l ne ll(Jstoji.. U"'rmtrlOj spoznaji ~ ])(1$tupnem i'm!i:Vojll.! nj'~govn rlje~a ob~eKtivllo ill drustveno dobra.c.jom Qlrolllosti. .ll)ava al'h'lmldfu. lliaS pl"Vi ulaznk n krru. je Ii slomljen ill nije.aznine i dokll'iuu poslojan.elji. ako k<l!i.enicl. ~lr()ulJ'i()c[le nasem starom ll'iteljll1 Buddhi.":i [)~·i.to..'avljalj.et . ova iz. Logika llIIS [e toliko z<lstroo. awjek je (isuden.l{etll'lllileu tVt'(u':Iie i. tOll'l. sehe.vlOi: ~ Ta:zov.apo.skit m~infre.!. ne smije biili Ili 'tra. zeu precIla2.~~\:!-shIrn).[). ne.il podiga'Q svuj shipl1e1 i i.-slum..vl. [una 'l proolosti su popul..S"u ~iQ\g~ . !lerna Buddha:. sto ee l1lotda vcfh. OS...i. okreulre lice pl'em~1 [ugu l ~lIijezd<l Sjevcrnja.s'~'j'"i. ilvo[ treha zi.jlJ!~u.filozon" s l1levaZ.Qo nazvalt? Re ue.unpr.11 (F.o bite YolujJ.um 1.i'm·e~i.ju.I&.!'iHied~>t.I~"nial·' I.avljuje: "Govert se da se bro] sutri koje [e Buddha Pl"o)lwijedao fivo ta penje do .akodel. je mJ. samo su i.[ It"6Vi!}eni:m temema avo se JnQz. priznete GOl. li:e"'~cije. llmo"..ja. { 71 . idej.g.. .l.edbeiue zena.a se lama Lnka:mjd" I l:lQ'<) 1'10 .mi rJ'c. uzme shippe od ~ICildjl1t i. tM]JQ. mudraef.Iprlj!!n.adlx)gicne iz.' . ~ . 46 cenl:i"'ICliu. ka.l<l~ je tNO?m On.1l I1a.il': lajm!..ppe.(ije srno.P'1l1 tis m':<l ce'ird eset j. tame su uuct'nja 0. jel' kakve veze lmaju oni..:~v~U.s sWljl.da poslOlji. to !.Il1J:r. mudract i.i.dj" "i:~~1d logic. Cim se pO'ja'Vemako\fi raz1'. zeu kli iivieti umjetnost.Stmzmm bremenita je ZlJueelljel:t"I.rilj:!li!· Stl\l~!l:tlil 1 poditlJlCl. Obi~~o se l~. "Jl~I"n.e ll 0'1'0 neg'acija? '''0..ili Z[u:lovo1j<l. je Iii ba.ob!"ojilli kao Z"1'I'lCU pijes:ka II Gar~". Da u ...) [ednom j~ I:lI'ed SktlpOn~ svoj1b u6eni'!i.Ce..!. Zen tr:~'zi ocu:val1ju tvoje 2LvontlOOli.I'UgirnJ rjceimii.s~avio a:vo piltanje" ltio je sitiPIJe. Spozllmno Ii.cin ii.a I'mpm'u ih ho]uom os~ecru:lju. tad kazem <La postojl. Irebao zivjeU.. Prema Z . y]'IOI1CeIU .. rukako Gist. rccttet" Jedan od llcemka lS'l~lP'l IZ redovu.njebtll'il:i u oceOj'nl.ib btea. ZEN . 926-909. poglavhe lZi'i. ~die . 81.javc z.j.10.je.Uo?' .l .ir<rvi1a .itrnJa koji 5111V!mi. vi.t:ld uegil'a~e" Sat! nemoite iIi lv~'djjlim iH)"'~Nltj'. lvoje urodene slobotle i izl'1lad: svega c.eLe 1i ovo shippe'.I'll!.. ma kollko da SI.~"'Nem:'!! osje6ajl1.viSc nije slohodno biee. Zivoi j~ 5.'.a je da.. Da je s nanui.. .ko bJ Pli'OStlO ki'OZ Lu nedmlll':ti.(.1'01 tl'a2. znate (oellO g. se dosegne afirm.fdovitosti tvog bi~a. n.'.

pnlzen pred tobom to je same stap..volj".mSQV iltal)" iskm1slii.ellog Qkov.lCei:"l!}joo ollQinlelsktuablO ogl'<I11It.ll.~el' snm ii ..je je isklljiuoonje. ZCii]e.!judi dfl logi'.'lI1'\Z. koje su na kl'aju ista stvar. .elel." Mi. !.~t)t:t~)jutilL ognu:uoe~ nemn sl~boJle 11i~~J!!!s.j<uliern. Jedno i ve 1 Sve [e Jedno. s .h.lJlQglJlca pO~lojallfa> 11 u lI. Svill odgovor je zad..evstvo bez antiteza biJo ko}e vrste kmrun.11jeill). 10 tak(l~lel' j:zj<livJjuj:e:m i osvemu ostalom Klild se Iznese jedmJll.Iljekoj. htlo ie do.Ijtlju6 UPi'.jek :pInkaln z~ !1jim.'i.oHI.f'_. :ili '..kii:1lposlo. l$__o~~!!aCII~ [ MONt fl. S takvoin .\Ijiu.u'njeg bi6a. Dcabi hio s~obod[ln.aJlSOeitlc:lir. Kao !iIO I\Y<:Iirunsakfl (Kegau) filozo.£: ukilutU kau stu se mo.. CiJ!<llclj ce sada znan Z<!Islo je zen u SUpNtlnosti.ilO~ zmnilHj.Evo slaIJa".tjevinlOL nasen' UJ'lUli:il. mi l)oriemo.o. kJojc . iivol gnbi svoju kl'caUivuu ol"igi:mlluosl i pretverase II mehaniCki. ne a III ll. !. Iljegovl Lloern.s.llfi"iilju:::i~om. z:abOl'avlja1~iCi d-. Toje tako 'a svaklm proolUe.12erno <Ida" 1l111itvrdimo.. ne .eci ga \1 rucl.:1. v€f' ie cili !!IJtO"Lnaia .libeno:m illlllesluibetlUtn.tom.llllog u'lOliIDl.klu.1I' 1.lll.V'. 1'1" vil'le nema zena.70 'Vimo u ru:'i:t'H1~lc1ji.l. 5\. na rmjpOlpunijI nacin.~knajl~ie pihlllje :tiv.[·i i :wje n. sve ostale tvrdnjeidn S njom.jelll~1 su t.ZiIll cijelli l1mve.wl!i _. CUll se poj~tv. ogl. meljuCii m· so i [~o$li bez duse'.Qjil ~e iUWGjos od svog prvog pojavlJiv.mozcmo S IlililaU da eemo ikad i:ivjGl.elajin njegov (I sb)hc)dl1o djelov anle.>. e spomene Hue.U.!Jl(lst ni.}.i ob]ik 11. pazl.: moguee uvjete.[l.td joj .Ji\i'[ljuci ako Itece [~ covjekovog unuI.m. smo sami sebt nameInuit Z. dhlillUZ'ff!.. Int'eleklualna l'uti'HI. pOllek<ld zav·I'!. Tu .:ito.va u p'ul~o'j obijes. skladn sa zru.s od budellj(1 iut Iekta bio IU'isi1len radDU pod najstrozom sregom ~og:iCkog.H_· 7.iSOV stall iIi l)il0 . dl'lIgQ Ile 1110<2. po.·~eI10m jedil'tst Vll'? i:ski.I! jos m. mn Jednog.kaji le jo. ALoo' ne p(lsluii brul1ll:.PI't'tllodllibpog. Z dakle.ota. u njem.ikodSI' koncefitl"U-illlt:l I SV<l !l.Lad z~]u'Jnoi c]ta.l)uki. ja dr.j .I1it:i leorije 'id:enUtel<l.tnmezu "da" t "ne". Iliti Svegn. Zaltv~i. zen nas dovodli u ar)$ol.v<I.je~ f.lllI.6i OdgOVOl" 1(~ld l". A tlllsa j~ oCluvi.ci~i. lvn'{]njolU se oel'.ovQlj.<l~WO u:pOl. t [e nnl'lllad~a.i slohcdnim zb'o~()n}.ij'. ne pr'ec]siavlja puld tJi~egod inl.In . D.gVm put k. Ka.d gfl miiIJUO .m. I jl!llizrun nl] zen.'l]lcgt]YOla.tiSU1.l mor. takva itl'iI'n11tcij{l tre relarlvna.U!'ill'ru'l" I mje Inko' lff~k{) clooe6:i viS.Olll od .e11U Ima ueOeg ~tQ nas oslobada uvjeta Uu islo vrijeme nam daj:e' ueko C rsto IJPQdste koje.imo 8'1'a . jel" Q~v.Jiij<1PQucav<l: "Jedno obuhvace Sv ' i Sve je uronjen» u Jedno . Ne ll"eb~ I~('i dOlovajistOl.[l[e.'<lIriee~li.ukchko Sf: ne p:I'Qbijemo kroz .eg!ll. da .~· tal koji iil'l U savl'~mUljl d slohndi i S<l.. Ill. Staged da IZillVim 0 njemu.ainja na zfJl1li. ntjc upol'iSte u I'eiativnolll 511'11. llCUelj !'!.d!ali uu:lo. Iw dosl. medmilll.L1ijajtJJ uSU.. ov.}) i. Oak i kad se izjmri "Vidi. .[lti SoW. JedJIO prozlma Sve i Sve [e 1Ll Jednorn.nlno kt"i'IlIj.'~e"jn Izrnedu uegaelie i tvrdnie.H.I.tii brunlJ1!.a.ova.i Sl. Jet: apsolutua ilfinuacij<l je l[l'i.-.ci shvate i sPQznaj:tt o'lfaj obllk apsolutne "fit".dla moguea iskustva.~ Niimd mum nlfe' palo II!! plllHe! da je n~agl..rI~:~l'eifoiI~.g stapa U "tiel zen lIcitelj'n. Ked je S~llrn~lu iSP1"UZiosve] . ce sec bi:lo stQ slO je Pi'] ruct.icllosli zen. lie Ze. jet nije Ii zirvot dl.ajfil'macijl~ ne o smile prcaHtl mli ~rv jelovati negacijifl. Q'\I"dje nema palltci?.Llwlja govoeio Stu._~:iY~o\I1QI~@I b".d.. 1r{. t.~ln!C<l. ..IVmIlo" Kad koili 1110 "ne".$111. eIJl.je AValmlf]slIk.inl M.vu pl'icu.. To jc 'V'ojslvo koje I.ll. ill Ilikllko apsolutua. lntelekt ne uspijeva .u nema saZ~to<·U!liVCI'Z:Wll<l.iI!n~nZtfM.skljucenje [ ogrruncen.logiko'In" sh.ie kOl'1!1cma te da S om:edetl<l 11['al1S·ccmd nh~Thll izjav<1 Ile mozle posli(~l .l:) 0 neleS.or-amo znpmutin.IH ~tal)". d [e barnhusov :1!ilfl. sa sVfJ.jet'J.sblpaJ!!.stup od bambusa. a 11OrioCm1.al/. Oi'lj zel1a~nIje iz"ledaU nelo"'iiltJlO zlmg s be smnog.gu uk~D1IutiI'ijeci iJi I~ik.rtnmldje II kejem nerna 1:'azi:ikoVIUb pl'ohl!l.m i.!vldnjn.'z. sntije:lTlo IPrevidjeti pd [:won1t':av.nstoji ueenlku olen sva Zen llporisk"t I..'enj3J slo. vis<1 a1'i:rmadj~ jPdosegnata po~medSlvQm ba:nlbllJSOVO. . j anuteae .lp :moze hiti bilo Iwja 'Owl bezbl'oj st'il~~l"iU o'!"oln svljetu pojedioostL U O"OI~'1I iltlilpl~ 1l.a.li OleoslollodiM S.Y.I'ZtIUl. jedlli.lVQc zenn.mele'12 prunelov3.1 smo IU·OUllMiIi. onda l'l]U dati uno koje u~~va.lll<i . naclje. prlipl:'osti komad namhuse .mc(luli. koju mille "da" i "tie" prlllcuo le $us:l"etljiv<l kad stvnri idu nobiCEltenlm tijekom.

·sJ.I. UcLhclj mu 'nad!lN~.moo'lje. bili prokletstvo iXrvjec.~~ti. 75]-790. dl:i.i.. '1\1 nerna niCe" salji.".Sal. ill nli)j"alu. ill i.l!lciu ansen i.kako i.1l . 70?-79?).~.nt1 s njliJrlI?" Snha ovo" je covJ"lwva spoznaja OlIO'g iitCi iil zovem apsolumom f1HI. re :zad.o lie ~ovete I{..kiUk. jc .nt~" i.~tt!·irai zana .uoclluzow.) obi~l. Uil'Jll'O.I. Metoda 74 Kyogcn (lhJang-yen)' .e:nja cev j el.o $!~]Ies~. 'Mlm!i :i.isoki dJrZUVll..jilljUi svrhn eve pnmledlbe.:I1] "dOl'" i "ne ". Oujnm. :r{~clte mi. koji v'eZl! t'eli iju t1Z malodtl~llost jpob~ltost.zvuci ne 1)LI~em loS ike. zen ucit!:!lj vjCI'Oj'JlIlO izgled a kao strasn« ncugladen ulQmak.c'./oll. eke ce se QtvOl~n.£wil. sto 'lOt H rckao?" YlIl. pru·ocle.~ nekom drngoo[l1 Shl'~m..adJ~:&hijLI {~a :nliii-S.o te dovele do l~tl?'" Yali.snjclJlje? Kako je eudna I"" lalto:wana a:f1I"m. Sekilo odaover]: "I e prevladava tvrdnja.e hez apslralklnog trldes t uderaea Apsolt!lni'l afiirmadjtt kratera plamenog j.\lkusan odie k UO"'O~ll ui'luelJI!l S I.l1 lj Uizvi1U'1': "0 slui\Jemi6eli' -Il<t sto se nu.. v 'l: puremumr . [lost iizanje bmllisl v a kI'O~l op(li. 'II 111: dmmucil iz koje sa Oil mora pO]{II. boel.~~~. z I_kak fig JJQsl"ecInjl\. to Ie jahmlfe 11:1 ...[cij!l! RThQ..0 I\Il~i~'iji.SlI.• nJ'tileze I)OZmV.ltili:. v. MoranlJO se st.nlcimru. Guska JC rasla. "Poll'ekacl n~l]f:ra.rrw l)oS'lupa lulo s ci. Nc SanlQ dOl !toji hi mu moid....tri.o"ol~avajl.clI" 1~~jil'S.aui'. (Shih-ti nu. re.'Qj." To je bilo S\'C . sv j 'duo tl'i. 180.mj sremes mudrog 6Q\!jeka na pntu.nco.lma_kvog znmtlCl ~l.ohi.ac:i:jom.ziti ~z.(.ji' N{' moies ok!ljev."~t1...jc bUo razhiLi boeu shvnha k~'a.10 redovnik ¥.!ljel"l zhul'liti. t VI'd· d.~~i razloog ill ..k(llji SOU oclLlvijeJ!.editi g:lIsltU.. gl..~IV~I'I~7.e.l J~I]J sIJt':d~ ilenici.ko jc tnko.TII.[l 1I:(1I1jU.el~la~rJi 0 do.a..e pOdUCW!"!ljLI 11<1 Jngt1 .!l1l.d~ JC~~'~Iel~. ZQ.lo f to kao da k.j Jest! nengodne Shr. ako U'llI"O 'ovmiliu ]ijec.:gti3. A.!lema Izbonl izmcdu ova dv~ie. Olk.USWl O~lgo'lol.l)l"Olil.elmo: "PI·etposta.lslu}'benli'k T'al1Jl!j dil1.\'1"31 slobodan 1. live veea I ve~ll" t vise ruje nili j'e h!~o oil:iJ. zn savrseno uslda(liV'IIIJ[1j.5IOUlJ1tu: "St.z!lliao.ojiod dol. all -v.jto~.. J)..osli -to je OUlO {:ime se 'OViJB pitau] III 1..zbjie~a\'rulje neee pomeet.w bi.-. ··o.oue 0d'govor. ~ Opel ista srvar.l'.1104.ad se s ""ifliellic~].'lllstl'ft OV(I ne treba smatrati z .nj'lllC<lIlUt Ib.iSOH:iI100 treba se llzdh'j iz sameg zivo'Ill.h- zen disctpLiil1e opcenlic se SIl.ll'll problmnol:lfi• Nj gov piJk od"ov.sljellj .is !tlorlliS se uCiCiU posljedlcama Ho6~'.). Yakusru. hi.. 1\lik.Olllal'3.I·elLm.'1i l"m. II dvoranu propovijedalli.tao: "J\.e2L -ailelj le [ednom pokazGlo na rlgljen i rekao svoiOn IlIcenjcima: ~. pa ako mune k.f>as.hiih) pr.om je pi.. uprav [I suprotno.1li mogao o'l orui 00& da \1(~llS~mn ~~~la. kako onde mogu l~llllll'~VlJ ~IJc]!.jU sesvtrn pcgresne tn ~c:~mll.. iIi 6 shill .NI111. QslooodiU UlUO"'e svojih uccnih od ()koyalogi.jll. YakUStlll je smjesta se PQbj'~''''ue od.l1aceujc' pil.11o:g ]~ik(l}' 1~ m.C bode celi.I·lUlldiu?' slilim zakomma rni. ilil)e n.l t.orijciie il jUZllili IIO:kmjirm Sl. 'j: I..i. izJag.vog.lulisuNdla ~IIDI:J. Nko ostanes r~iJe:ll1. do~ I:~. ~Ip]l~je NanSl na (N~:I· ·h~lall):.?hiIlJi!.ll']. "". a III POI:I.i i.Sh. ~lQ tn i sl.·t1IlJ ' Kad ui je~tm) od :njili luje koni. Zgl"O'Ibi . Joe !i Ii\ iko clohio svoju "gu :~n. neeo d~l se narte na(. 1131. gO'VQi'eci: "i1[. jC]' nil(akvQ Zlnll'enj . ( l'i.IJO'elilk ni Za ha.tt .vuno dfl $e .vao i nmh"lILi svojim veliki..) joe L~pocetk~'!I)J"ollcmrao zen po(1 \"0 (Ils:a'llom S o[.iH}c:e.)_ kao ohj(t!injml~'e_Toku-san ('fe.'lti ..ke .k:aQ u:ce. cilelj nOlIuj' ~". 'On!" "Eve. I~ Oosozana (WU-lsu-shall). "75 .ce da ode k B.kI"oz l'Wc .() ocl J'llzgoVll.)Juvo zovem vI'Ilrom.jim.g reda. " v~ll!lijtal" Na ova.1 be~ straha.W<I.msmn osta zmnisWIl jel' niij shvaUo z. ]i bU] ·vjeCll(l okovan svojnu vla- Ba.ga upiM:" lsu ml U I~ol])mlo.je.ob)1I.nc. j U izhilWio?" UI~. vise.(iZcl l1!ili!a ili.so.:o P_I'ogo:voJf'ile i riJec dohjt t'I:lte tddCS:i!l1 udaraea.Ivr"n. LioY~lI1 (Fa-yell.\lnjtl.'~: "Kadl sam blo kod Sekitoa. to uglavaom .wcrlti s II.i pod !i.0<1o:swllb 'lJ..1 bez me[afiz[ckog cjepId!larel1jG. KlAel.des"l ua:arnca po v.stlstrane td podJ~e I_d~all<tesl ogrnneka budlzrna. ~i'Z~O euskuu ~:iO"'lil i.'Il[IJl~H'~ .llcllkQJ.ostl'o J~Qlkaval)w.zbuvio gusku iz zatot:eniSlva.ku da lJQ(lignBobrve iii da u-epn . [\C"z (kug'.iilje to rki"kll'ina koja tzrav no ukazuJc na urn i.ij'l je nru. "Nek1ld do:vtJ. On rti.. ali ba§. (JDlIJl1li'llje D<i!! ctllild!:ol:ikQ pl'imj:m'.n zagIYvru·"jlllti Zlyot koji nt' ilna ni Z11.SI.1 ('iHel)-shan.rn slapolll svcld put kad Ilj i.enicli iU Ie PliSti dOl Lf klizne .

. ali ilLko polms. ~lko otvoris nsta pokus<lvajuci Imtvj'diti. Nansen t'ru.mill sed:mt'l. 1.ll ' ga VII:'6em vee lfn recite slo je hi?" .10 spuluni iJite]. Kamen kojil tamo stoji $llti..Je I l'l'l"lhl)<! njedinjeui II vi:~f. Ak(l .I.e i'Mnij~ pestao ~H~te1jeni tisueu i [Jet StQtii'llfil'ejoV]lf[k.~in smtsao j.tl'ivc veze hna sl. NFego\le ruke n. cviiet U cvatu lspod prozora SHU.tivna iz.o I. na !it'll se svotli to Jcd~o? • Ci[e.e UJJoze! I'. tanseu r ce: "IDa si bio ovdjie U pl'<wo vl'i. da IIjegoYocijelo Ujclo.e· I"eel HeSLO da g. izwubljen sl.chou) se vl'aU s i~leLa.w. gdje 1011 Jll]ek.Id. 1'7 .Ul\. nlkaikva.l_ka fm'sa.~ Jostm.iJ.Jrllo j'lIZgOV!U'flli S ]3ogom.1aif'l.ljev edgover bij'.:voi vojoj cisloci kao i 1I sv .stici budastvo..kIOIlI." Nadstojnfk SffiUOSUIWl Il.o.eel da on nij' IllgdjC'.li cue u .tlm..I"IlCVI' ': (lrell~a . <l zastQ hi se ispricli!va.pam . izade.tl.ovor kad drugi stupi 1i1i.liigano gU. ubij..eg l:lI.ije pa im ti Syo!iIb. Sv.psoh.oMaju istovjetlri. ttfil'macija" nisH:lHl (I'V(I. Vjll':l'tljl!-S (1[1sve stvarl postole u B.edna od uifi.c.e ciinjenica i. Kako se IIIDZi': lzvud iz nllvolje?" Ako se ova stavt U orblik pl'iCe.wl jrulje sandala !m !5]'lVl..akoju je ill. dao 8&111 igl'~\{itU I r't)!il.n Ovc je ~edna od llA'lj:.no. tad.i m ..!\:-clu budizma. No semo sutjeti lalwdiC}·niie oovo]. 10 jest.di.ll'l:1ohila sudbina.h zivoHnja ilmd u. a s [~pru...<lO: "Sve s.10 je D. i P]t .m"'ije1~ okO]l.av.igl.lsllcki.\'.i:m 1·.l.U.'lt.'ld : lza-ckao nekl zen 'OCitel" ('.rt duv. s d~jlO. l1ie. Ako ie ij.m1:!tn j. izgubll ce ii.jcd.vdje.ij:etti . n.dorjc] bez iI~akve pl'ilujedbe mil:'no. ledllole stvari.l. 1-10-8[4..ieli.eovjek ko.'lkva if' ~]op6e veza tzmedu redovn:iCke halje i..m.li stQ' zivimo? Zivjeti . m 'wnijek'.juva?[(ad j(!! Hyalmjo (Pru:-clulHg. 6o"'Jek.: dol> SJ:l..jek Uti drvetu ne od!govo]'].c.no .. tako z. I"coo: ~_ e Zov. n~o. Istog Joshua ied~ je redovnlk [ednom uJlil. II Joshua i: Iansena AkG to ne sh'llmli.1 s prepcir~mjem.]ie]a..jc"i "apsQluJi'H:l..etll 0..ko "t'vQjeg" i 1i~'l:~Qje.ll £111ll~1 iZH.!J&o£ut~l!a llJi.dI mlUn:zi..<I'O i dVojicll polmzujuci !If-I vrc ko.€: tu.u.Prvi odgovO'J'j: .lIl1.·. zen je doista l)l.j(nsbIlQ 0]1 sv..r..lljfl i rjec_itosl p.onerko (lei vas ~noz.G n):ozc ~ • n. Kaslli]e. Mora J)ostojaii nuoin 1]01 l~?}iSl. OVo' lJ()]]_~ktl1]je vrea hilo [I. Zivot I. Zen Pl'~b-c p~l1avliaJni!.llijek OOJeU od."dj~ [e ni~ovi) 1)1'bi".~tc? Jc.l'IIw'a.'ooz.UI):i.'ajmo! U O'"'Omc ]~2J zel1 t1 .~avMneplodnu l)I. izrel.\'l.oirli:lJltl. :zililemal'lije .? Je li N<lil1lSCI::lhtio bilHIH~l'eligi.Lsi. P07.jjlnmno zen." It!lkco nnko lIije~lI. pustlt crl je.~~na dYV.icll1e.::dJ)Vlli.1l Qdgo'l"O'J"ilti. af:il:':mil. toj j .~ stvari J!10gl.oblcno [osi sa sobom. spuslo bi nm~ku.!1l'i.lm'j"[ijlli~zj. s n l~mn svrhom..oj s"oio~ 1l<ll"O'sti.1 svesu na Jedno.·OI.r.nrmcij:<l?' Mazes po:ru)l'iti OY21ji. l<aj-kl.lJitaoc'I. I't:ce: ".ccelucko] hlljj~ni? Kad lr. no necese mlino SHlatl'rnH da !'iIZ'ulIijeS zen.lllk" . k ci~iIW.llQVOm SfIlnost.da.ovrekI1l'loZf: [Jilati~ "Je 1\ 'to 0]]0 s~ose ~lnall"l iI.C1m sigUnlO nije hila.1!kov..u. .i\.:is!a ne tlt'ze.~~.Ollo'" vee spomeuutog.'epi.rgne p.(Vud!ennl n!do\'llik<ll.\ld tla S<'l.ole vrste. Sto sve eve zl..o orU~~1\itit1~oee bili s. on.~ dOlje Bog o.)1 0 tome d!Ujll j.aci. ~le mo. no niiedan ad I.JiSOJlIU~Q afil'nt .ljoJh tlel'az'iU'nije Zen.l j. jea' Gnu ublja Jz ]S~og razlogn Z 11 rlil<ad ne obj'~rljID'<I. ani <rj oovje}!. stilviv.ma "'Itito' ZB!s..) . Ma. tel'Ileljl~om l1JlI.ljed'e6i UCiitelj ieuhvati i P()(I~zuci !" 1£'P1.ao l'.k. II NaIHHl.ju B~)g je svepr!sl\lall.Qja je leZ. ~udjev~iovo. obj~l1ie-llje ruje potrebno ni urn] sno. Jeshu be? dalinjeg 'Ilsn'ucin'm~~a sklne ""·(ljesandale ad slam I.o..g' ~n'i1.unom efirmacl]o n? R. [If1pusti: sobu . I. Slo je.. Zen viSe !'Ii. enda pogl~~v.hala po.On )e Wo lzabran za nQ'vog 0IW~n koji f.ve" sumo . Joshu (Ch<lo.a~e: "Kfld sam biD< 1I pokrajh1i 'l'sin..! !le penje nadevc uhvnti zubuna Z<I gJ'. Rae! d:otlJen]o do loga.1'111mcije.i.1i.vieeall u'bij<lj uel 2:lvO bitte? j e ll J!o!51lll~~~~vllj'i bto budala $. kflkav jC. 011 vise nc 1ll0ZC biti 1<11110.e poput .11ije Ii 10 dovoljuo? iilliino...e nwc~{.a ua dv(( di.lf'l-shan l~~I1~~n S. o'md(:vjlll Itl'aZimo.g"..lt.~Veo ovakvu cudnu I m:1ol"iju! I' [esu ]] "ap:wlu:tl'H) pD]'iclln.i'~tlmj)t razdo . Objasnj~lvaH znaN isphcnvati se.opona8an~l~ hilo !.jo:liliUl zivoHllVU. jet" po lvom ali ocirellell. li Nansen rnu l'azloil shlenj l upitn '~i\SlO' hi Oil umnio da spnsi ijV'olinju.UIlOSHnla.vatikcJlu<id(i[i[! drveta.?" Dopustl da upitam.l' !1J'. nri ga posvud"" !:IJi Oil1.?Zasto le ]ltdno nevtno stvorente zrtvoll<lllo? K. n~jlmliih duge Nlzmatl'110o~.X11oLl:ik1l:1isjave.Ii.ccrv.lliill nil glavu.k~ o.i8 islocnog kdl'l prepil"al'j !tu S(~ S .fI" Je .uz. pojma? Ima I'Jll':sto strnsnc ozhiljuo kod 'oh" 0'\1' "'hullea.i)vl1i~ku lutij~] .

n.~15"I!]tclflkt .leU dtl i'!j;!t odr~di.mo!)('IQi'lj, mj II IIje8 ~VQj je 8runO:j.p!'!rQdi d a nemoze Ibni o,grani.cen, '-It je velika 1 ueizbjeiml nedounnea sa illltJeMu, K,dio cemo n<l!t:~ fzluz? loslJ;t:!o\fasvec(~:mcl{<l halja Il~je i]oW<l; ujegovo t]ci'icnje SB !lie' Hlo:i:e slijepo sm.jedHi, jeJi' svalko or] nas mora IJ~N~ .WQjt] stazu, A.ko H l:le:tko dode s istlrn I)~i<fIlj(~I'T!, kake (;85 odgovol'Hi na njega? Nis:mo Ii u ~1!','tkQjlzivOI)loj prmci.
rreuetne vllena

sno6~ni. s Istlm ~)]'obler1I'!Ol1l?I ne zahtijeva H O1]a u:vijek i. n.''WP-i'u[Ii!iCl'ucije l'reseJtje?

OI.TI!i.lje-ni dgov,OI' Gtlteitil (Chu-chih)' o ua bilo koje pool (\n1!Up~,ta:llie hilo je da podigne Jed.'l:U od: Pl'stijU_ Nle,gov matLisluga ga je opennsae l had god hi ga· stranel ispitival[ n Hccnjll!lCliI<ll tlcitelja, 0]] It. pod~gno prst, Cu:vili (I It.o:me, uc.itel.j F~d'iQg dm.l<llJOZt)ve djecak.l ~ (J€Ii"e-t;e HIlH FI.'5~ .•
U strahu j boli, <Ijecak.(lokniia pob~eti, no m:~ilel.jga poeva !lO!J'rn_g ip(j(jlgl1(! prst, D~ecak po,ku:S<1 opmmsati ui;Uel'H'" kako mu je i bio ob:iiiOl.j" ali 111';5(2\ vise nije bllo, Oti~ednml:li um sine ZInXu:'efljie sl1eg 109" rr e~:;].ik1l1Hm.~eje ropstvo. Slovo niikar.l ne treba siljeilit:i" jeclinl) duh treba spoznali Vt5e afirm.'l.c:ije zive u dulm, .II.. gdIe je c11~1l"? Po~ra!z] g.a.:~~svem sva.kodnevuOlu iskustvu, lmm)leii o!bilje c1o,ll;:l~a<:<1 svs s[o

"onihkQ~i, lUlUI'Ll od gladi~~edc6i kraj_ vreee s !'i7..0111"., r~j b(}~je, k,IQ"M~ koji Ilfflril:~~ 7;e<li d.~)ks'lOje ]JotPIIlI]O rnokr! ad usrcdt'ijeke", J.eilim.uCit.elj ide kondr. dalje i ]w_v:~:"Wli S-IUO SajUfi 1".12.'1s,J;tTl<L ~. Vodll~, Alto je [lIko, nJe moi:e.1110 tskreuo reCi. d<l Sl'110 glu]niill i zedni, !:crod srunog poCt~llr.:a UI ]'lam., nije !!:i81~1nedo~n.)jaJQ' Hedovnlli je d(l5'~~ok SOZaI,U (T'saoS]I.Ul., ~NO.fJO'l.) !1'[IZeCii 0(1 nje.ga da hnd!e milosrdan [er (H] sam le prilii:l:tr](Ib:ijedan. Sozan usvikne. "0, ITl:[)j 'In~c,m;ml. .gospodbte! ", 11.'<1lto se redovni k .,>mjesl..jl Od,1Z0ve, 'EEldre6e i Sozan: "Vee s] popto U'i pune ve]ik.e zdjelice bog.<1J;og donmceg dUM (alkoholno piCe), a ipak uperno lVl·clli~ Gil. j{~&!li.l!;,,~IJ:1 llftvh1l£io IVO'je ~l;$n(~t· Mo,;>.d!asmo poput {wo.g f!.ije jmlnog bogatog retlovnika, kad 81110prilicl]o puru, Jik!!d ne shvaCm:I1Q stvar, Da Zil]):.ljuChl1, eva ~0.5. jed]!!': or] nebl'ojenih [zjiiln ]k.ojilli!!l: ohilQ~je zen Imj1Zevnosl. a ko]ll. apsolntno afnl"llli:nl rstinu Q ;&c~i)\i" $r;:jJI ~i rTaing.-p:ing., S45~9 19.) lJpli[a Sui.i:lia (T'sui:-

wei):'
"Koje [e tenn:lj[l(l ll<1.eelo huclizW((I:fJl "CIili:lIj," :!'f10n:! SUi!Ji, " ]'·eCl en H kad. lillkoga nebude u bl:iziiui.,· Nillwn [ldl:og vremena Seihel ponovl $.'lIoj z~iMiev.,govu .. IIei:i: "S.\1,~-I:'J;ne:rrm, ~lr.koga tlvdje:; Il1!Olil;ll te, ]Jl'osvijefli. mel" gOl']jiYog ispiliv<lca u bambusov gaj , rumm:: rcee niiita,. [{ad !JOHIOjl -.poOe n<IJ:vIi~i!l.Wili da [mil (J(igovor1, SlIibi pl'oMI!ptI].~ "I\ako s U visoki ovi I.mmbusi:! A kako uiski on! tamo!" &iSilVi;;i sa sroltee, Smln odvede

titreba,

na JSt,om m~ie1ilu 6l<IV 2:ivoL Starrl ie.!w uijc ~eti!:!hl yidjieti Bl:Eddihlll. }~ko It. Jo:j se nekad pJ'ihliiio, pokt 1'5,tV aL1.g[l. j·ri rw sve ma6iJne izbjeCi, 1"ce61 gm'l;l-d~)lje, slu."ivaju:c! se tu ~. tamo, No, j(;d~]og joj dana bijasc nc~]]og\lce pobjec! od ~lje'g~l,p<~ona poJu'1je !ioe ruJ,'-rrr~;OIl, .glc. Bll(JJclh"l se pojil.'I'i IZllled.ll $iI~d!.Qgcd njeHlh deselp~"sHj~!_ DQ]?lISli: ~:I~~ pilam, "fli.oje ova ShU'.~dama?"
AjJSoll[l[~,1 !lfH'!ww.ija jie: ilU.(!fUljjJ, TOIn[·~ He IHOi,1e!l pobjeCi, j-!:!I.' se i5llOcavruS s Unl na svoikf:ln~ kcraku, No" to uekako

U jed!l.loj s~,i;n"iutrul1o: r Istccnom dJijelu grad!a zlvjela je jeilli:l~st nra zena ]~,oj!a redens ];!.ud~ Buddha, ~ollLi i;ivjieSe je

ue PI'ep{l:;>;r:t~~i'es (10k, kao nu't{;~jf'\I mall d~~Cfl_k, ~Ie sve
:iZgllbi.sp~'sl, 6w:lno j.e to, <IHciujclllc1l
jit'

d,j smorm popnt.

78

PRAK'IIUN ZEN

Dosed sino 0 :lei'll'! "1·1ts]xr·'-lvljf.~I.] solrsirom na il.'llele_knmdno gledWle da 'bi_s;m.o vidleti kDO je nemoguce i'llZllmjc'ti zeu u kroz taj km.llru, UstvaJ:i, nije pnly,e(l:l.lo pn'lll1Jll 2lellU ilnali lak_,Q m(lwfs\l;.:i P,l'i.stUP, Zen prezlre inediije, cal i inleleklllfiht:i medi], Zen je prveustveno i konaeno discipfuul. l iskust '1'0 kui~ ue ovtst u.i 0 kakvom obji1Sujenjl;I,jel' ohji)j~nenje lrosi vrijeme [ energijn i, nik,i1d nije sasvlm jasno, Sve sto' (ll;lnV "'IlL ~.lo1rl,ias je krivo razmuijevt:\uje j iskl·ivljew. pogled na stv ar, Kad zen icli da okusg: sla.lkoCu

scool'a, stavit ce l:i ,()otl"e\J!lJl redmet ravno U usta bez p .ilIl.akvih dodanuh l'ij~L Sljcdlmluic.i zena 'I"·elili bi, ·polli:·(~ha!l1
je 111'5t da hi se njime pokazao Mjesec. [11:i koja nevolla hi to bi.l.a k1il.dhl!Y!'s~ s:mall'i:lll Mjesecoml" Ovo se ne (:irl'l 'iljEwo~atlli:lU, ali mi ne znamo koliko pru.i! c.illlimo ovakvu gl"esk.u. S~II~O nezn"lJlje l:li~fr" ceslO eHVOi da He budemo UZ[ien.1ii:eni II llIisoj samodepadncetl, l~(iJ:';.'I(I (~lI.ptsea, Z medulim, ne moic lei dal]e od p01,ilZIVM.ja na l1'l1jesec, jer je to jedino dopuslello 11111redsrvo u tim okolnestima, 011 s C· uC:inlU sve lto je u niegovo] IlIOCi da d(Jticni predmet u

potpunos,l:i. llCini onoliko raz.lUJ:Ii,ji'lfijim koUlkco[e moguee. Kad se S1I. zenom I}OSlup!t ]1(, u~etiJIfi:Zlcki naCin, c:itatel] se
"Itoie 6beshrllbriti, smatl'a.jnti ga potpuno nera;-;mnljivuu, jer vecma Ijudi obic:no ue ovisl 0 l"ti.~m[~I.j[ll'ljn i samo-

to

p~'onL:'1trru'1~u.DopusU (l,1 !!'IU se pl'ih)il1:i.m:s p.rilieno drug~ciieg: g~!edi~ta :I:oojejc mo;1;da. hlilz€'p:I"illVOm duhu zens,
Kad su Yosl':ma (Chao-C'hm:t)

pitali

s[..()

je Tao, {tli ist:i:n.a 01

90

zeuii)' od'go'\\,o."10 je: "Tvo] svakodnevul ii:VOL, [0 je Tao," D~"IJg,im~l rjeim<l, I voj'e v lasutc iii nnw, samosv jesno posto-

tako, to je zato to nije P()&Uga.o stm~jc uma ~\.;Oijl:: muogucilo BO;(lh:fdhal'rlli iii Sekitou dn d,lI~U Mkvu IZ]uVU.

jonje ,PNlI10povj:l_n~uja - to je lsnna 7.e.IJa_1'0 mi.{lwl i kad {i;.'liem da Ie zen naibnoclIo pl"taIHican. Zen se iiz!'<.IVUQ (lbl'[IC~{ iivotu, ~~ez upu6iv<lllja nil dIlSU, Saga m isla !ina se uplic- u ili uznenuru]e lIohi~njelli Ujel" tivljenjil. hlc,j<l zena [e nil ~HU iivot dok h!C(~_ zenu nema !lice!!; neoh]cflQ,g Hi z<t"Quetnog, Pod.iizem .i'I,LKu; uznmun knjigu s (h'uge siranc stela .. cujcm djetukc koji se igl'luju loptom ispcl(i IJl'OZOi'<I, ,'idim oblake koje vjetar odm)si:iza sus; dll" Slllll.1le:- u SVe.IUlI OVOJ'Ji]e jll '\Ije-lbrn:m zen, ~<l ,2iviffl zen. Nije potrebna 'l:li.kak\' 11rje 'H a r nspl"i.'V a ll~t,i, k<lkv (I 0 bJosnje]~e_ e ";!1ml.1 zailiLo - i nema potrebe z~, objasnj,wilnjcnl, .lIi kad SU~]C[~ svano till;)!;v svifet pJe:3c od l:'udosU i svlma su sr'c,'1I.[spullFena blazeusrvom, Ako ]e zen lIOI)Ce mogw;;e pojmi:li cnda ga treba zgl'!d}jli upravo Qvdj,
TnKo kadsu Eodhidhar'U1U (jap. D'U;'lUll<lj kill. Ta-me) pit alii tko [e, on odgo\'!}ri: "Ne zuam," To ll~jf' rekao zeto k;'ruje mosao o'bi~ltlltiHs lH~.niH zero .~,tg [e hrio ,i7.bjeci veJ"h"lni spot', vet jednostavno Zi'tilo slQ n:iji U!!lIO HiO i~'i 01] jest, stQ' QSlln dtJ. je' ono sto ie i da ne 'l'lC),ze bttl ni>~t.~drugo, r\J~~og je blo vrlo jerlnostavan, IC1.d se NfIl'ngaku ('1m-Ylteh, ,~J,71-, 744.)!l1'Ibliiuvao Sestom }l'lIt!'jjadm :i kad "'iii je ovu] pitao '%0 je 10 slO ide [JI'cma. men]?" niJe ZI]Ol.O oclgo"orilL Osam dugili. godliuiI. Of I, le duhoke 1"00zmH! !tU) opitan] u, karl mu jedl.1og dflna, sine i on. uzvikne: "C;;r]{ i]"' ti da to j. sr ueSlo je .I)I·on':Iolliaj',,· OItO ie isto I-mo i: l~eC;j"Ne znam."

C;u'

Wu iz Uafl,g di]13:!>~i~e u',l:i';io je od Fu D.m.sh1;;l ~Fll._t~shih, 497-669,,) da PI.'Ollo"i.ieda o jcdr~Qj 1)1~(liSI~cko). S'~llI"l: D<I:islli joedos'lojaJIJ.·ilitcJ\{j sjcdi.o IW govornl!cl\oJ stolici, all rlije i~"'O'li'01'io ni ~'ij,eci, Gal' I"ccc: "'l'n.z!o s;ilnl. ll~ ~J.a odrziil propovijcd. Za!lo 11 ' [JOCI1.ci gif\l~l'lIL("" Shlh,~,Jca~n o~

carevlh Silugure"': "I flis~'IJ. ZilVl·51.0 vropovtjedanJem~ je s l\.!ikvlI je 10 Uhu pl.·op~wijcd m]riao blJ(Liis'ticl(i ,rilOZol'? KlIsni.jc.,"omcllw'uj'uci.gol"llje, ~e-II 1,1C.ilf.,ljgovern "K~Q rjecit<li 1)1'OpO'itijed l(), bijfl~~e!"Vimalaki1"l1, jur~;lk Slltl"~ k~la nosi njeg<wo ~n1le, [HI isHic naeln od,g(}VOl'i iJ Uti pil<ll1le: 'i(ojn j:e alls,o]u.lI1<l~I()l{triull n:e·{}vojllOsli?" . ct;ko j~,prll'!1jelio:."O a Vima].~kii·lin:a Usina ulsturu gn~m,-~ Jesu lit (Wit zatvorena 'UsLazaisto;Jj biln toko zu ...us~\jnl:lI.? Ako je tako, l sad 5utim i cijell i!.wivel'7.um., Sri, svom SV(ljOJ'l1l gntjom i lIr'llelw.sum, smjssta jc ebavlien ovom "PS(jl'i~Il'i'~n'1l li~nO]l~. ;0, oponnsanie ne pf'eNnnl i,nInl U 2'.e~,(mn IISl. ramo gd~~ l1en~,(1 slva~"Il<~(:k.e or:igiIlalnostti nema m zena Morarn reel: 'Trelkasllo, p~'ICl\.m>no! trije.lo se UdV{ljila odJ luka,' S
R'edl)\I[~Lk u.pU~, 'ienoa (Hui.ncng}, Ses'tog pulrijm'hn: uTko je uaslijedio duh r teg pal:l'ijarlla (Eh:i!ng.jefl)~"

Yeuoodgovort;

"Omj kQji rllzlImije Inl~lizam."i Yene, "nls M1i'I."

"Jesi Iii gill til onda 1l000slijie(lio?"

"Ne, "odgovori

Seki(o jednem rLlpil.l svog IlCeni.ka, YakllSru]<l (Yueh-shan]: "Slo r-ad:iiil(It-dje?'' "Ne radlm ng~a, ~ m.l"(lvo~·i dl'ugi. "Ako je tIl1'<.0,.oml~1II"alB, vrijeme." ~ ije' li.lra": mje 'IITCl11ena tsto llel·wk1lv nul?", IJijuSc Y1JL!.USru.lOV 0((;[50\'0]'. S(1~I,itl) ga j j druje is!l.iti'v ao, ';Kllze~ da ne 1';Qdis Ilg~.f.l;11..0 [e onda Utj koji: 1 1lJ~ radio lli;sl .a ?" Y"Il'::I.ls",nmr od''''(J!\IOI' bijaSt> isti kno Bodhi(Uuu"rni.n: Heat;:. ni najrnul(ir:itjri to ne zua:ju." U CfVOIU [lema ngl.l.ostici:l.IHil Il[li mlstt.iciiznl,j~, ako je 10 QllO slO s(!, podni. '... ~mlljcva pod misli!'i.kadjom. ,1!~dll,Oslavrmtinjellka je ovdi iZI"<l!Z:CU<I jednoslavniiU jezikoln. ,~e l:ini Ii se cHalclju

"Z!I.sn.o nlst?" hilo [e, narnvno, sljedece p:i'tal\je redoVlIilm. ftZato jer ne rozunuiem bndizliln," Yeno zakiljuei." 1 k ra..o .' J\al\iO je I.e[ko, H: ipl'l,{. •kako 'I 1'. razlu"J:lje t"I, • ," . zena! isunu ..,..... 'fe&l';,t) iel" "<l,Zl..unjeli.[e znael ne I'MumjeH
1'<lJZUnl~et~ 'znalSirU!Zumjeti [e

je; lalko, j{~r ne

je.citclj, izjfllv~juje da je '~~k BmMha SakyaI11,UJ'ii, i. Bodhisattva Maih' ya ne rOlZlLl111JU, doK je pl"osLOduSlli vm'alicc l'il!Zumiju. Sfld :moz"mo 'vidj,cU z.asto ZCI'!I iizbjegava
ap'~tl·nkcije.

91

flec.lQLrnz-i 1)Oiuo6u :kojiib." IIi: "mtra JilI"Hedi !ru Ilo'(]j nema Hll!ddh.1 Budd!hinoj DVOI'a:ni. oJ:'igMmlnOSI . mozemo ZIW.Ulmogu8}1J ~~RN"k<tpil'h']es.DlihlD!e.gog magarca 84 kld\.t:i g:dje U'iJ12..li.litaJ:!j." Z. moramo zapamtiti da prst koj:i POktlZllj:e naMjesec osta] i (l.ie:nje." vru.uddha. Zen. :Ulfllo [ednn ll"eplaj i.·<Jivno." "Pogleds] ll'ono.jek moramc hili Opl.m i Jzravne kouki-etan. svojstvo iz~"aZ. to i Buddha.ma.av.utko.l_jc r jezliiJue rigL~'e.~VO' hi bilo pnknsf. i da ui prst. ud.1<1. ue cinj Z'eTI. Neki (l(j odgevora S~I slfed(ll~: "OnAj Imji je iZI'<J.oiju brda Chang-tin" i po] IUI. • Ui.ij zenn.. rije(: Bllddha. zennikad 11@ U'ooi vrij:ell1eill.jek. Ako rusmo Uti o'lWe-~iJ neeemo ih u]ovlti.ffiI'1.~ni d.lt]Jeimn prslma i razgoll6e:nin1 ]logruna.ovor<l poiavljuje se Iii sasvlm . pod koj~m okolnosttma ne rnoie posnui sam Mi'e. sto je Buddha su l'<l4noJikL Zano? Barem jedaul'il.iljn tilkv. 11Islval1." iiOnaj kofi je zalvol'·en 1. samim IJi. je Imlillm.''' H]{ llog]'1U1) "B.· kako se lSlto~lt~ planiae kraeu 1JI'(~It()i 'I' "Sasuseno strugalo bl<lta s cipda.l j kat) sto SII rijeCi.sll S!l!!]jeIfi uma U kojem sn uciJteJjii . Suddhil" du~n.e:tve.jski~'a polo:! :ti pt'l"na BuddhJ? Nije h Buddlm. valovi. 2:eUe.· "G'Je.sI:a:e. samo I'lj6. One au.ja 11<1 ilanje p tko ili.11lestinske zmlcafke ""ella.Q ide sep~ljllcj. Vee mrskost Ve.al!.(]1'I. Nikakva stvama vl'~je(lnost nepl'idaje se J'ijewua Bog. .y l.ilju 5Ve pl'islase zena Ouo slQ buc]jsti ne vole nije S<lIH Bltdcl.'ij".ha.Lu ili !><I."'l"Ovili.q i ldeje te kilo !aJkve I1C vode (10 pl'av'og razul'll:ijcv'mja zena SUPl"'tLlO tome." Ovi odgov(wi su nasumce prObl"rull]Z neko]ikoknjiga.':) llvijek budemo na oprezu.Ilk!) sudtmo prenaa nastm Llo'bicajeJ111JlJi sl<UJldardiima.Bq"zixm.li ave neobjcl1!:!!~et\t [{ad je to posttgnuto. oslobodenost ad ul:njelnib tvorevina. vnostl dobivemo po.: "lma jerhul riiec ~Mi'] ne vohm cllll.dog je da ]111 taj mlCln :'Jele 0610'~"iditi 11as-eumeve od S:V. s Zato llvi.I1~livgfi stvarncs.il:~YP.!:) prlmjedbe smon-att osbllmlma i zflie h Q1'l!i stvarno prosvjetljenje S'li'o:~it sljmlhenfk$? Gi]iie ncin:ili I¥U:l.JJJllLo2d_tMfL u 1)()~~l@_mjru:LiJl§l. Odgo'l'QJ~i zen I:l!cHeI. Clui se.czen IlIc]teJj: ~l'en1djitoO ollel'i usta kad "Trska jeizl'asla kroz. Tako smo p. kaje konstim II O.Vlt $vdn.. su dane kao "Usta su vrata zakl.m d"ugul1 slvt1!l·ul1<1. one SLl: lIU.11il1 objaSll.(Jen O'dgId'ne i uikt'asem: zlatem. .Ide i:ovjek s nlzr. se vailjajiJJpn~l"o vi('lQI"<tv. ekj od gorulih odgevora fm.i 1".Z.l[·<I!Ilja .~.djetimll.'e::m] ilt!. darae II gong_il)jegove 'l'fbr.je.e i ne ostani tamo gdje an jest.. sve do.Iiill.to 05. [SI.uCi da je pl·akHc. Bud.ISlffV!]QJf. budfrm<l? On 11e moeebiili talco nll'skt~ iii neCisln 81"011' ua g~ izbjeg.l'ltlili razumjeti zen dO'slrYVI10i logt&i.jjmo.eljHom.nll:! UlZ tu rijec. Tern." "Cak ni llajlbcli~umjetlltk.• "Ivojetme "Pogledaj je Yecite.ii llJi5:itdjeve I'!jecj dotaze SPOl1tMl:O i bez u'enl. Prtrodncsr.~U'~'tod.uob usov gaj lJ pWl. lO. ne moee aa IUlslik.}su sljedbeilijci ~e~ul~akoilepl.ideje. koje suizvana slav]ji n ]11'00 nas.ijel:i.tcl.taOQell1." "EvCl. I'\jegovi su odgov{)l:'i Ulvi. izgov(l1"iA.k.l pretragom Cilalte zel'lllmj:iz..1litt. nas ne Z!J. seepravdano uspOre~hJlje s munjom. Drugt.jek k]'[llki j jez. proll'l:a§ili smo z:auv:l. na OSl10VU iZjilVll danibg(ll'c kao odgevora na pitanje tko je D." odgevori. I izgoYOl'i.. Jedn...i do SI'.VOOlLI ~zvaujski zuaei kad stVlIl'IIQ ulirno doc.~.. ~ili [l'(I:"~vlli~g.pl'i:liclHI zhtrku Ulijcmlnijib Izjava ikad Izgeverenlh glede tako jednosna"~log: J.gMmjOl!.o:rn~viedu i posta] prekrasno providan.ec. Mogu li se :ZM uCitelji koji.l.ci. one-testa isin']vljujlll igevore 0 l"az:ni.aJ. Iljfhov Gospodjn? Nij" I. potpuno l'uIva2ni i zaista vrlo l1eodgova~'aj-nci . zhifi1ljn sa]11l S l)t'lall. rn (luUm.aaije shiede trenutno. 1:<17.·lVania samog ilvo!ta..o j sllcmm . Kaloo te!lw i V/.l).1i "On luje Buddha .ili Buddhinn prlsornost. uegu.· zenu uema nie g preopsimog.Oyt~.i on . Beskl)Jlucnost.

/1'.IJ.ji zen ueil ":I.l jzv nnjsk Ylu~n).[1.i d veloJ. Oaj jlla. on nile ni neovisan ]Ii (IV is all (I 1'ljet:ima.I<. 1Q"'I.. 0'\1'0 i:ilo slijeili uzeto je ll.tj'u i [edinstvenosti.no ne kJmu. Istina.'i. LUMLiirSnjelll l"~~Ull.S. up1t<l.~''-<:SKi! (["Ie gl~..' atiti <llljsltirn xn?" okolnost iI na. liP: Jesu Ii riied UlI..1 I:njesl" . a . ~ da ."~'tirll i'.~i"" Ilr~ f.. ~P: OsiJ'I'D11 izv 1. l"ijC! tj :o.11 hlo!Zof5ku raspravu kojn Ir~1Ii vnleme. yell.s<lSI"lvljeno i(~ OSl[])OI!l1 (il. :9'1 . Kad U1iU rilozof [lod. tad 1'[lzum:iIes lJm dlj. 'PatrijClJ.Redo'li):ik. iii 'fo""illb Hu!·11"i ua kiueskom.1I1'<t.iiZi1ti da zen nije oblilt pallt.'·.JI'l) sloljetu kad 1I j ZCl1i pocco cvjclatj II pUI.o..e da se pX'()lSvijctli. pQ!l~'azll!nlije'vlll:no lipodi lim biJo ko~u f:llc7]oflju kojn poislovjccuje vidljivi uotversnm s m\jvisom ~IVH.11 sjl.1 0 nekuu 1U10eLimtl zena. [). zen p- nest. slvai.Dlen~d!1O.i km) -R"S.1. ~:nspravc DaijUfi. Um jc ~~rijeCi 111.egovQjfpelovanje.... .lOl. Izma.'e'l!a "0: Ne pm.U Um. On je vjecno 11lil.!<S .loajn Rinzaia (Lill-cili.l'!'~"o 0 ..i hili Sl! . AI! fiiozo. <I koja LVl'ill c1~t Jaog ue nl(Jze pOSI)OjillHneovlsno <0 svojlm mmnllest.ivotllc a'li:!:ivuosti j.6~).:Orlll!n.{·) . orore 867. bio j" LL{"nil.'>.Q vis" od loga ."I?'i "0.I d\.hF..:tli.'llU.) koji 8!J S njima 1l05l11P<1H brzo i vrlo iZI':WI"IO.vallinl f~l. 865.l~oll]osH (jail.ves!.." Q. 'If ~uir!~" 'tl.1:'lIzmjerno toleranlnl prcma ~il!koz. Mll.oo. .N~o!"a ditto lro.. L zenu [Iom.. zen uCit(111 ni.iivi kao ~l sll. Rani.'lcij~!ma.'"· . zato ie se zen nui.)" !lp: Ako je ':m?" 1:1 'mil U(l~a koji jc neovisan 0 rijecima. "'d:je U... i m ill sllcno.. m slobodan II SVOIll dj. slo "O: Um je hez IikOilii oMi'ka.\\'!~ "~"r'li.SIjedec 6e mozd<l bolie pok.·110Sti zvanom Bog.~ !lije LJIII. je lal.ic [Ii!~sklontome cia se srelne s nftm n a nlegevom ICJ'l..tij:".::rw.j Z':-Il~. u ne tako ~lesll·pl._ . (To ~est. hmlr:-np· (" A: ·Ih'il.lljJ.. Ne. uli se ne s~:rdi· poistoY).e se 1I\o~" l}r'.~afljj. one 1n.·1lt1l.) ill Tokusana (Te-shan 780.~I~ (Ulfu'O i'.~Q{ie]'i IlNlniJesladjn 9.1.l'oji Un koji [e neevisan 0 i'ijei::ulU'l.eliti 5 njiflln. .'lIljll.h k<ize: 'Rail spm.fiju. M"-L.

oc:l:ue'i'Hog itVOtll.o je !<l.l"iul. pol:mCle se sve Rae! Utn nije I:~ol)lldeli.m. s dlf:em da ae Il·S{IV~dli..~os .medutim.i.[i[llje. pozll<llte i prisln[!olCne sr~·<'I1Ie.vni.Qj godi:l.". SU pOptut $j~ljnih dr""gnlh~."· l\·eco·vnffi. ne.p:r·u"o.. red mJl. <Ii drvo sa ilHim.e!l!ja. gOl>pOilill!~.je. ] uz"iiS~njm iclejrutlH ne flloie. n(lj~. saHcl] filii. gO$podline.kml AI..l·ethodllll 1".ctl c..'oCil.kml se svii1!ll]L~6in~l!"!sl.. nsnasna. n. meo je (IvQri.Da je drvo [M"lIjUoJ!. .Qtaal "Nis!li!:)[! isto kao prije: upiln ncitelj!l: obzlra 11<1 ~oga. Dhru.jla.elju.() v~..Hpil.je. ednog dan . !lllil.eseIO)· hodiui. i'Da. '''..iI' ..i ~'>ece.H su g<t ·ZnSlo OVO 89 .goyo['I. :[).kO~:!'l08tilill'l<1.ene ()blike premn o. kako te nope£! s'~nplja n i.· Ov.ko.f~.eg obirul.• f'. ZbulljerU! SmaD"ajlll zeleni.and same p. .ISl)]" ".ya. prajna bila neosjeUlno biiee.J.{11. nes~. dodck uiemn i Utl!'OiIZl M gOl IJQ'~~6 zenu.t!)i bila istu §to :i b~.~ebiH i~vrul ~1!jeg<1.lj. (k~~g]l'edo"T~iik dode i ova) 1111. Ne mll:aenw Im ?. ~to [eouda z~!." Kasm.a:rmak"yu.Og $vru".i. je .gospodi.mja i nema ]mcna.'·ru.QgovQri?" Stf'J'j \. svun n Sa tlaS:ilW!ve~ik:iiu~..'t • II neJQgi~JtOIil zeuu ill 0 zenu 1:. .'u6ko'1H~cQm Rec]ovl. -0 ~Ije:rr. tsnnu 0 zenu .~VOl<l je:~' gO'! .. Inju (l'edIo1l'u£k koj ve VO{~O sa!uoslan) "Kliko to da jed.tu&e~ ljeva p. IliJ~~f..K. l)ojeo b~.ivo. prMi:nil htl!"o mullm' i svet ueddj.0visoj' ~lfu:maci.oji su 1~. tad hi.I)ronicljivi~rn zen uci1:el).tI~ ~1 osnmd.uvl)ek lne p~1p'r.·(~~:~O:"Nje"~O'\!)(:t! l sja mn 11<1.QfijQI11.u ..zvifc. "lJznn s. snsvlm oc]govori S~Lpl·.j!l<1 postoj! i . Dill ko ji pi ·ol.kn OCl za.llik hoda~ll pozernl]l.· Nato Joshn recc..i'Qs~tcle. 'in $'i.o U pHanie: "'Jes:l]i bto ovdj.kn. Ovakva v~(h!J:ljastvaruo ~I]isu vrjjedna pr.m: OO.j:~OmnnatakoZV!l~]jJIU Dh.'.zel.t~i[JQblltli.J.r\!~J:i!!.Ge. "[}ohlZi od@ovori: "[1<1.k!OIll !1p~la nevog red.~~o d!alek.•. uejt.a za YI'i.1l111 po bud'iv. d<tli. ·"UZIl'l!i.wj. kOJi..u .t.~iY1lJ.l·iH~nitJrcli 1_0.1.. j~o:tm.]e 11J"edsli'wiH taiko(lem" i s nJt!g(ilvc ~nke. lojiuJ" iO""I!@J Sf: S'r!l~es.. Pod se 1]<).'J..UpUli illl. DhtwJ:nnlkitiy.'Ill.Jmne T'al.V01Tl dvm'ijlm?" iZ\lilJIl.ne.ve njegove aZJiJlve bWi 1': .e!Jii bet: Qbm~j1. PI·».li S.'I.kova_o·.pcpmna pOjedina.Jml·\o.i sanm D!l. 'i1AQl?edsv()~f.ai]'t~~.Hlillna po s. Dmju dalje pBe: "Ouo slo prolz vow sve stvru.:I jc b'mlbius Dhru·m. SVQm filol.iJ"mmH ~lrnisli Nato uc.8te kad ga redovnik upila: J d.~j[{-. .:J1icu . UlO. d iK<1dIll! covjek poieo mi.o 0(1 Out k. ~. evietovima samom P~·ajllom.i!i ~<lhC'l C<lF~be-z to !Ltorooovn:i1t (.L" se Ucrlel.'.tQll Um svlh Mf-<l. Zen treba.c iliad prije?" Oval pu~ odlg9vor jeb'io m1k.!ya PQstoji.jedba orvoriln ji(!t pl'ip~·ll.O'\lntka: "Jesl II iblg ovdje ikmi P~'I5)(. i! neclOivni~.~. ~ . 11e." vee sern dOl'H- "AJ.1I~.:fl rvera Ii CVa~]'~I:tili ..ivo! je temel] svih st 'if <lr~..IMlk.de ip. lednom w'ugom pl"ilikQIl] pila.'lc:itel! ~~".UV:iJIlO. 1\m:l~ dIt je putovao c. '..nako tilH:li.i:J:u (7784:191_)}e bio jedaJ:1 od l1.a.ttelj l'cce:: "Uzu1i..td se li.gU zaldJtlcH~da je ze]~ ~!iest0 ~lfrprisl'il])1\fullO. e m(!.jli.!a etlasove "Da. ru Sl'l'(U'i.rmrikay{!.·I.~ SMri 1:1i'iJite..lo primalllljivo ali nel~lV[ltlj.enog bmnbusa..cnn?' P Joslm (CilUlO-chou) pe. hamtlll$ samcm Ohou'mukayoHI.mo pobjeCi od ::i. iln Dhru·mil.. Joshu rece: "Jest li vee dO'l.ikile: "0.je u ste i dvadese:t. U protivnorn.!OCUml hl!J:l1ibus{'l.) 0 Jos. c:.adbio ovd.~ dioostije I zahv (lljtljU~ ujmuu ?A1l u [ti:tti 51': jako razvio. Om Zbt~ije:ru Ill! shv<ictlJu da Dtw.'.ov~adayajllln senem .

!'asiJle~" 10 [c Od.\'og ]YP!HOg bQHIVlul KY(><:rul posjeU Yisawo."! IJl'>eJtlze . most? Pfll.ist~ obii. u IICCf'g clul.ml.I ~ljsto vrijeme 1.mom ::.a nisi l}O'tNllio !.•tiea p.QVU "i!'<lci(llHllnos:t: ~ moze t.l.Ul l"OSIQr.elogic1ln i ueraeionehm.('mflJcIjausld znansrvenik p:ise: "Oni Lr. prev]8:c pl'nldi. ISla s' stvar moze ]'\1:.ijalle. "anja!' Nfl ova je lI.~1 d'1 me podu5te svetem pul'II Bmldhf!.gill'<lr!jcrn mil'i.jlnan~I!<III~~l.o lleto.. Jc Ii OVOvellli dogadaj? I '<I..Ijudi ga !)I"e]azE'].t"<ili. ali tog:t ovdje 11C .Ut.iS . M (lHrrl VOO.e iJ~lalin.(J nostm gorlvo.u'li jOil 'vetoj neprlstupaenosu zena za Qlm:1lI intelekt. S:IJ'ani I'edovnil~ "'it !l[Pita.nJ.I.lz. priiiko!'1'1 "ad su Josluei pilali za la] _lsli k~. I.o! ~le{)I)"icIIO.jelll!o prev iiie HfI.<l. Q]ld~l. g: slavlli I." K.j sljedeci "{IzgovO.·v.l1:..11'1"1 . Yjsan n'.ik~ikv ' veze .od- i za zen..can.WTivot je nmlspkh.'.~ne (rutin .I~.. ch'n"'om.~tjle viii~ l"~lI]~ij..aie.lnf. "Pdje n~k. lljegmr odg()\lQl" b. if:rOl'illil.g<Nor hic: "(. boj<lZljiv i6illltel.ivmu]i ispiJ~j\H':i j. ..tanc.~s. "Odie Ie Qll.p~.j! 11'il!)/m izg<JTa.~~evl~h s.a:m "jai:o (1. ustvo k koje zen :tcLi da ~t.it. s<ll." bio i(: hitm. tako clll.'I'f.0 11lISl.i kaI.~ Ii zen. zar je Jlil !:IC l)l'ii1.o t:ude~no Vucem'!l'odu. !lto SI I'ndio 1.an illj d -j odgQvm': "Killko 1. ue iIi).'1Jje pokazae l~"ruif}i.. I mol' ke 8u'eu'.[oru. nonikad ~m ni. njim. neceg slo vocli do pl'osvjeUI.nitosll. ~. "S .l1li10 dol!je?" ZW.('llim.je!.e? Osiim ovoga.jed.-b>J.i' iZJn. dali ni $!Ilt.nju 10 en.~V'(~~O IIljeslO pl·j\lJacIprai.e:liliilninl.e__.t:~'~'n' a :.n[JJ SU·MU" ne smi.ojoj jc lstlna zena u njcgovoj 1)1.drrn:vlj<l~ 'j 'zm' ri ~ll lie odzdravjm? Kad mi dones. prC'Y.IJjcv.1 si ]J(I'lf:sao preko njcg<l. dnevno.ji se uplasei mozda ne ~~I.'I"<lllil.! !Q~liiIVna i Irezv ma stver..Hi -shanj. uvlsi 0 [mne kako gJe~J~ ua P to.e zen . stvarjma 1l z.z.:\10.ivot.llla (Kllei~1>h~ll) i hyoz<m~l (Y.lo 'U dobm' san l1ocu. k110 ri. llie~i(:kJlj i.1"'~li l\runl~IJi HHl61 1:'<10jellJlIl od lanlio."iltlo. No" :r..~) I. kakve $hl~ jos peduke ~em.Z. i . Ova je nzazvil.(l]!)a reltgiozne du~e? J..Ul " na.j~iltlo ~ ~a V(l.og VI'emCI].j'\i'imo.I'SIO sa sijanjem I{YOZ. ~ "ovJ-ek S jesl.'! euo 5.S~)08St..(}Ii u ovan :nzgOV'(}J'IDliI samo beznacl:ljml p:. ~.IIII?"l" JiOS jedna ~e..1.:sti. NIlllMll slaple !Zgal'~IJa . uislllHU ZU['I'OoI'fJlli ogl:admu -zvanom I>roshll'? Zen hi .e pro odB odmor. 1).mcm most. "'I' ")I'ffiI'O 1(i1j'nelli <l ud a ie blo red na Kyozanu (1mpilill 'tis una ~to je raUlo lijekom protckjog Ih'!t~1 te 011 upn'l: "Kako ~i.snLk.:)I:I)a:ni1]iuCe je ov." kQlnad zebllJlj~~i kO~<i e moida iPojavl:juje u iuh~lekluaJInQllI ·1)1'l"~~U.'aJk:lJ('.. ko~i n~ce: "Ni. "Konii "<!l pn:l.iUa~zel1a_zru~ta _kd] .ec je !teko v~''ijcme otkt1lko sflml.l<lzie.i g..lOvnog.I<:!1 I) ~hi.rsina tl"~!SC 'ui:len!aHZ!!1il. 11.o praklicllm.O dok poslo!!! p.J"Q'k..d!1 itaj gOi{or.:aJJ? Je I~.lopl'enagli silazak v.'~ c on km:ctl1un $lval'imil.fl~e.gl.0 sigl!. Je 1'1 to be.i.i.c[~: "Ond.ra'Ll sam da 6c 0'1'(1 ]Xlglavlw l~&:VOOcn.eko od $ebe samih dol< je ona uprnvo kraJ ]Ililb .. Kl"ujelll S..asu '{ali ~ l~eg.r]rtiUl. mjesta odgovm'jo.~Cl'ill)l~ I. !:§.tf.(~du '{is.eZ. 'li preveo ije\o?!! "'Jeclrull o'I!J.:ve dok." JOs.. Ilvoj S1m j.lgla:si:o [Jl'llkUcnu SII'olJ1~1 PO .~edllom.~valtodn 'lung .rtcdOViUI( tl~)] tiNMla: !iV. C Joshu ovo] . m'mU"i·m i tvO) ¢.on~J s mlerl u k.do sv n!(~(.l.~am. vldirn S'''IUO flasku.§alki pIes.[1 bill nm-:I.• nel{<tmeni mos~:)10 Kyozruurl' komcnt nr: • Ouda nisi.dok~ls.ja.~I·emeJ~Il'z._ i pdirocli? Nem'i.ilpl'~~a :itav.Cl16e s~dJ"i:!I1j ll<l." " JQShuovom S~llllOHt!li!m bio j~ SI. !tad se zen m·o'man'a. PI'!s!ojnoj 11!1¥no'S!i.""apSI:..n i.'l[ V .1.I.ellil Z most.od mene?" Je Ji to zen? Je ll to iivolno unamc? Zen :!lje.lll:~ I'eee: n'!lid~s dasku.• Vidill1.glQ~ .iv{)l.1 d()lazi~ ovemo gore cHavo HCllo. los.5.. ~s~~:n~! l?I'e.:'Ia"'ajlna n sltv<ll'? Potres trese zemlju [ JlI"~ml<t F~ji se I'ulli.o.sll_iih ..E.ll zenu tlb[aiiJi svu ujegovu SU'O"(l$[ 1 sn'OVoQS~ (lclgoVlIl'i:: "Ohx'adJivfl(l stun prosa.6._l: Kalt.icu ca.njilm pmst(lI'o1. .• mo]? Svako [utro me l)ljrz..--(. li nil!. .

zlwm·.Li<m." Kasni}e RYOSTIi J'eee llc.~~goevdie. Ryosui!" 0'1. 110 i 01' dosml clilran i1ovaijno pOkilZ~~iu dill zen ustvarl nije s. U svezi <I O'Ii'(lOl ZgOflOH1. gospodaru. mo] S~~I€>O.lO vidjdi Kalil) je zen trezven. odgevorl ttl puta. a!li (.slo je Hyos. '''Ill!.ui megac lakvo !it. li glu~tllnamoo!CII OVI) je· 1\yosui<l doveto ." Ne Sl'l:l. one ~to ja znam. [li. b:t'!'l. nm'oc-l!rIog llcitel]ca i'J. .i n? Ciine Ii (wi p)~inljceri predmee kojim se bavlmo barem 111[1]0 jM!lijim iH l'azlLmll:[vij~I.xnJijeee apslral(cij(! I spekulaclle.'ou.0. nemo] me v:i.o'VoJjno 1millO'StuvDO.(Chung. .]r~~.~ati ovakve zgode u nedoglcd..U no prije? Mogao bib mlbra. . sto hi Ollda mislia Q s]jcedeccm sliuc<IIjII CJ.vo.! [ednostavnost.IHI. Tad je razumic zen i. uCitel~ce.l'.)." . Cin. jed<lll1 dn'''i IICiIe.. ulzv!lI.i'e .Juobi6njeu]jih i ua]fJ~·aktl'llijih sl. 110 oovjek ltoiI zove ] drugi koji odgevara [edna je ·oll .)1'edgovon. suu'C i sastre bi me mlav z.ro 775.la\i.:lle:." KOI1<1Cno je gospodlll' ~!J:'il:llie'llO.oj slugo~' Na ovo hi sluga redo v no OdgOVill'UOt ·D~.fl rnist~rije.!c Nije Ii oVO d.g"stri)lU'ot~ca'iiao [e zen pod! vodstvom Mayoklw (Ma. ZIWI1 i jll.. Kad ~(j M<rlyokll k IJozvao: . slugutn pUla ua dan. SlllVl'emenik Rinzma). all~ anga.[e odJgoVO.l laj kojil [e 11 z~abl'Udi glede mene.an'<l~Iri ove zgode potpuno Q(SlobodielUJt:Jil!:ll mtelead klualruh sl(}zenosU. tebt.i'vot kuknvno llQllile na Iwhri put.. u. Zen tvrdi dJI je ]st~ll:Ia ups-avo tu.in pro\l'odili vri] me 11sW\1)ot>Hwupl.vru:i u 2iv()lU.i S. ndki) od vas ne zna. Da nisam do-sao I.'(Iv~jmn ] ti se ~av[ja$.[1\'<l0 zvil!i s. va najv]se u. koji je . njeml. 11 uciteI~ reec: "O.jerlica se nurli SVHi'la: ja Icpoz(lJ. l\yosui (.ia zahLii.n'<IvIUlsl: i .."0.. O goyoret. Jedan "zdravo!" lzaztva dil'llgi "ub'ayo!~ i to je ve.. uCite'lju.ell. l\lel'l). . pa mOz. 'Dal" Tako P(YiliUlt'll!'i: puta.. lsttml i snagn zen.oizJ'eCi same zato je'l" je sllvaUo zl1<l:cenje.!! cinl !lieg ov.6. llekoga fJOtll']:Bl:'lll! c huev po.cavaju6i b1etd:i:SI'icku filQzo:ti':ijll: "Sve ~'hQznate."MiP~Uosam da SaITl ]..cuu.en uili Je to znanost kO.).ijeIi sjiajltQ.semc zaziv. i:l.kol:i.k parnell.slj'ed'l~i komentar [l10Ma nijc ba~ Nizuulljiv s gjedliilta lIo!hi&ljclle 10'''lke.1 zubhl(ij g~ecle 'hebe.ce redovnfka k(lj~ !. "1)11" pretasni starl Btidillla je vee d.l~ komentira.i~ "0...{~I~e.avali. un.gpoz.0l'ii.

lfI01IL RllZlrzdi1Jlll nemajulolloclu vel]e. vee lUI ' o raZnLI'Il d"ulgi~ll ~".i rw.aljzl"mml.l gospcdar. tad prebrvan] a '?" "Kad um n preblv« ni u kojsm odredenom predkOl2cm.du n e .e<lnijiih tr<!lgalac'!I!i$:li'il'U p(l\'iij.OjiJr1Ml su oni pctpuno besl)Omoc:ni.'illizl.. Rad spavaju. ·]wehiva tame g:t:lje I'n:Clna prebivama.illl samostanskom ZivOl1i ...~. Llcitclj. "'''. zen.emQ li 7£"1]nalu..stroge steae \I nje"(jvoj poe..· "Sto znaci ne pj'€hivanjc ni ukakvom odreCle:nmn jJl·edmctll.:i".. Po tome 1'1 i rako si d(j:I)Usl [Iju da Irmiu Ui':Uemil'{'lu.. "GdFe je pl'l). '" Nazov.k@b\Wa. 822-9008. 7..cnoj :slohodi.vor~..I'.\o si to I)OSU"UO pod .'1 ImtJnca je hila Iljegov sllflbQl '[{ad je kona 110 I:JlllMijedio.. if najlezih tnjest..'eS~i zen. I SePI10 ([bm::h-reng.pos.. uti" a [I .bivaliste Ulna?~ u Urn. Zen nema "prcbivrui§l.l.o.<1(1 .. Tamo gdje uemapreblvallsta. " o[lg{].to jesl.rnil<l siurt.?" "Zml.· II'ie.v mh zen poltoda Ni'Bgo'i'a ~.dt • :' J' I.vnWUe umr:l..j.l:iSle. III u spor.c. vee anjajll o usucu i i~dn(jjstvad.I'Ol..'rv <l tame :gdje nema prebiv rl!~j<l.1 je sam 51<'0.toi~_!.llove su ruke i 110g vesane izvnujS:kim utjecnjlma pred 1~.bjmmili oV'O sl.:..lll: "S.'VO [ll'cbo. tlm&li i.Ci ne pl'cbi il~~t. Tokusana (T h-shen) kao zen utite]] P'I'iSH1IJi m\1 redevnlkt l~pil.i.IU ill II nespo k0JU. n"[at~J. mozcmo Qznac. da upoll'i- jebiuilo omiljmu izraz tz PNljllapru'<l.... n. Ima Ji neka stvar odredeuc prebivaWlte. Bedovuik j:e pitao.. a ne onako kal~Q' ani l'. 'Il'H\cniie apsolutua.. 01.tm. 1IIllSlIp..) bijtJllf: jedaII oct llajsl'.eit:!ej!'!bila S:~uiitlinf~jednom ad n nj[l r eczn~l:ljjlh.m.stv aruna spavaju.i:l.a-ciini.zgQv{)~·ce sigurno o.:.. 0]1<1 je sputaaa.sil....o tIn lrl'eb.jQ ~na6i ne pl'ehiv!lU <-.rla pestn- jrulj. K~lzu jtl noslo Imilacill za dug]h"o(lina svojil1 nasida lw. kao kuhar .I. to [c ])l'. za vdtcme T'ang OOI.ui i'!. nji. " "1'ilo se misli pod "'dje nema met U.l! ·z "j ~I~!Ol1e?" I' 1. Oil! nisu k<lo ~fl...il. 10.l!zuzdm:tii to vide.'' ' m II pr <lZlllll:l1l m u ne prazm. [e zbo. U tom smisllLl.vrs...J. Sljedeei nl.-9luje.

.: __ ~l_l1a.lUlm.'raj [e &1 pnvtdno 'IsH za obo]licu.OVOG Cil.&1i !lema zena. no nj ~gova UI'Iou'eba ovdie [e nslnp<Jik oll strane Z nfl. azXQg Z.ol1[uziji dmlli..je SCJ IfJ/"U .a.. A_kos:i irnao IDWI... I'J."'" " sIr...i U It ()o!j .mo2d<. - Ova zauzlm .ori (Wli nil kilies'korn}.stickog uma OV(I]ll uvodnom pritTli~.'1< l~..lLI' . l:lle".I. 'ILl ZAUZIMANJE _____ v .!l~aVa zen 'IUtcin pl·'Cln"!tI!~l·anjaSvijel.11i.JU!dno iz]".. l{<lkvtl. u . 110 tkn zna lwli]{o [e Solll>jekUvno c1.h se I rlou 6eS blizl.UA fe: U se kg"fleeS u IQgickom kr!lgl1. z:u 1)1'OlI.'mj """i1imet .jupopularue nazivamo ksmen a ko~illeiti ispod mag Ill"ozorilJ istn za nas obQj1cu? Ti 1 j~t lijevf). z.l mis.a. TillHl LlSlVM'i nema . a j~l SOlIll.atel.a njegQv gl~golski ohlil{.'IZ :izt1lL'edn (V0S.l1lo u Istom SVi.-Htil~.. imog iSpijlfmj.satol'ija "'.luo cui u il!iliC~I. peglavlle SATO.lilii !ogicno u sl(l.~:ii.". izraz "novi" p~~jJr.Az:EjjI.Z<I raz.1 zena..edistu z.ubok j. u zeun zove sc sa!.i zanuslinad slj.. Sm.ivot zena l10cinje s ilotvarru:ljeHl .mt:l.7.m.na..edieCim I O. I:.l]ojl') i~rul!Jlj£I]Q~QJ.Ie L'llllje obrM<::.'.C]bOllfl iclilll da sc Nl. znaet l'<llZolitrivf.IIjenovog glIedBlf. sator.ori se moze del'inil"ati 1{11(}nluilivui ~lVid.!lOS u It.1. £10k j:e !.. GLEDIITA I N.ikl. :l:1~-O[).l gledista zena. [er 7. U lvo'!:!'1 li!..H )lj'E:gU. rije.. Ti i ja ml[yodno l!ivl... '7.I'lje [Iovog $vijela dosed lloopaie.j zen dl$cill:lillC: sasltoiis~~ 0(1 Z<luZ:W'lJIJljn HOYOS glediSl.kog razmnijevanja..[lJW stvarl.1i(]tl S pravdlme dVQ~losti. god da i' d flnicij'll.Q.RI.atranje 5t~$.1 i od i\1le1ekmrunog i logi(.jf~ilU.I.]]0 tko m!iJ~('treel da je stvar il.eeg nov (1" II takozvunom IlOVOJ1l gl.

:(lm.~Kao r-avno J)QjpUL Post..m. govoreci: "Je Ii u.I·uc!wV[I.l'Oji~. Za u IctY1ul.~Ol~(~ot~~ ma. Un'llI1!O..i Hcitljj' I n'I1110n re Haso nagto uhvati 1:ly<l.antlJu .nj(~ rnziUwje 0(1 njegov I)g. Cilcl) l"eoe: t{oji 6(> -e lla(~mTI go<spo-dal-a Basoa (Ma-lsuu).Citlil ell za le.. [eden oelbrace I'roovnikn.go:l.Osno!! VC'L'~.anh!l!>' ::.o kttBasCl upi'ta: It5W MI<lJli I'ooovnik upilllojc Jfos.ed(Jvlliku oc:nda Villi istinu sena Kasnjj.V<:l1"i.j('gov sator« Illil('! bez svrhe.l'l.1'i. . II) sU'ijeld'" S:l~ pr <lnju: z(Ue!i ca.kllljov nos Z.vaju(1 prezreti zagO"neUmzena.pOllci cv oin uCenju.utl' .mMd'o (dosl..izel bolom.iil.e ~o sasori k?jeg [e I"cdovuU.) !t0Jl je pro" t'. s~ vi.ic toO?" "'iliS]!. ~l. .[. nom.'en kad sn .lIi Do~en (Tao-. k.. em) se.uIl.l.I~skMllije:Suigllfi .Qvno.jo j:lOVik. pOcsli.:. puhne i 1. mis<!Jo je k HYlltwlll d<1 gil. \II "Th sn di.j(! 0. 'e.'Jedne vecer:i Dot:enjic oMjini6}ti pl'ck1hlljl(W prii:'t~llf.c ja'1O divljlh "usak.jedhi bilo .0 .!wJi z<!Jllen:mruje' sve svete spise i izr'<lvno (]olice covjek..olrl. jeto upuln? .kad otljeLlnQ.om.: lJoslig~lO?· . gasclll<l OIvije "e I ZOJl\! !~ia.stvoull dilillSliij. Suzna\r:S.•. i odgovanmjeii).lp. . velikos zen ul:itelja S~U1? je n. je:s. kad I_l~led. koj.le. t. Ila " Daiye'<!i('T:.'Ijkosu ouda 5'1'1 d!.l. ohja..ljo (Pui-ehlng] izadl' jedl)og dann 'pi'nle'i "'vog .vlje "Kalno lele'?" \lOdildje1e nUa. ne zna Ata je-sto' edntle l'I. lmao je S(ilO. A~o nema !:I!ikillkvc veze K.k.i dll.hlU'\ da "a pO~iei zen vjeri.1: "Oil! Oh~1! l!'JasoOrece: "'Kil." R.enlirao odgovor.~e~i'l. runonovn ])IHmja: "Velik. livio l~~'msan biJ""se velikpozll<l1v:Jlac Dijam..be sve :!ito IUQ· iJJ. Soeeu rl'stli. ke slvari u Ito. d1a su mllenje.1lijiill bnKhl eU[l~llm.nja zd..Jcshuo II p'r~mietl ba rod vod..i]iwni1 <lV.~e. ." (ld. bili ni.adjorf] ~ak i dok ImtU!.' ~a I~Ul poroogn('! 1I rj6"'V~j~jnzagonet~. J'iIIIVlSe~e su~si'ecao s uflm pa reee: " Pt'<1In~lOU te 11(1 ()vw-n put.. •• .omentar .a I h Je I.l i )'edt:w nik nloze t.in' bilo je vise srneullia no I)Oln(iC nJeg~vom ~lc_'nJ'i.. ali n.de.?~o) Jo~UtOVOj IJri. l!. od kilkV(~ pomo&.li.e~Uunnon jc k.ima U ue "!lO. Ta] rcdovnik koji je. Ryuaal1. . bil~. ~1O je pI...lvrne gll.IIOV{:'.l1ia 00 s0)1)1 M{)'l'mno r~i zajedillo ~ Un"":'liJo.? ~~*.ln."l5hd? spoznaje ~$t'lne zena? !\. bilo "dj('.S"vijecu i IU·uil je Tokusann.l lh JC to mnogo vU{en1za ~to? Po meni. to Ut~Ul~'Il~ odnos? 3to [e hIj SCllfJI'i? Koji je to !tovl naCil'l g:Le'iChm~aa n st.. jedno" ie dana Tokusan siedle vani ]}(l]'ws..as U(lgc z!.i svjerlo.aJlu.lcitcfju.je otkrio nlegoove.oil Ii ik@kvn vezaizme(l.illono Qbe5h. l'e(lQy.gl'..:s. &'1.".ovooJu ~ tjI.Gi. . ak." bio h'!!nutni od"'O\!Ql".1l ni. da lie nastaviS Sa svojom mooit.I~alS.jdictl." Od 0'10" se HyakujoY. rili Sill 5\' jedno ovdje i. "pitanj<:.all . OV1!Ij je umalo !)I"IlwaH .1.{) ill 1I[1ii?'.~ smfdost? GO'\'<OI'C ani jedall prot]v drugoga l. ._govor·:i redovnik." ~hii i•Of)f>J'j svoJ'c :z~dje. 00 i'O$noJt.snUi: mo~u lvrdl1ju.[ ova] lie :S~'II']Ietsmiesta olvOl'[Q J'.'Llten~l1l1ive i ~~ti.Puto\looje 6ije je okoncanj~ zabti}eval~I)~la g:od. ovlai:ise z[wjern.:ivola. ny.QS Qd ssmog poe tka. Nema l'ad?~<.A)I:.g~.'.). kao da shk.po zadalku l)Qsliab u ledlan ud<djcnj.a led~..te iill l1lJe? A.e!J r~ ~': "Voljan sern l)QIHoci tl kako god mogu. svi onipokaztljl! u ledll~o]~sm§en. Pnlal.!i.a k~J. I:ece: "Zasto ac :tIdes?" "Mr'aCilo Ie kao II roau.ytlla1'l up~di .Ito.'.ko Ie bUQ.\'ulil.(j u'l]lClge ..iz<lnji~ Sal'()t'ija.gmlOv.veposebne U[IIJ.!.ille 11pl"()~ll.e i.ad.oje uije bilo kOjl j.ovo :posl.\-hui)'.re.~lk.iI ]}I·a. •Jes] ti dO. On je pot]JUI'lO neporr 'ban.0 sve :znaci ."l~~yum1.m I\yulan sto se Tokusanov mn otvert.gao satori ide I.WQdgovol"JO 1"):..:Irl'ien.u'It. poslojt ndto kao slo je ze:Il.o"Vu c1l:\SlI.

fl.oi. lucajllQ) sretne Do:koC!illl'..I~j (lcllOJ]I!l..ecil. u~ ell obiCllil l'edovu:ik I)e$l~uc'liik.ojnog ucitelja .ll)' se lice pOS~l~~l. Soeen ~'ece cia j:e ujegov posao za...'(J'gllmc. Doken izr-azi 0djn da S." IUil iio stU'iijfl sa 1'0 I'i. Sa/~OI'~ pr~voren. z~v·a Je«110. l~f]nm. NZaisla U l'1emam §lo saopti:ti.radio koUl:m nedaleko g!'O:Iii'I~ce . savjel smiosta [e ctvorro urn rec]ov!Iiku koji je ~]'iI2io. i iii! ]U'OHfISao od"ovllr aj~.\.i satori neee biti llikakav sat.no je oclll'ubo spaliU $V~ 'lJI'sk]lldu s blldlislickiJu prfl'l'iima.o d<l. sam neeo UQs. ~e ~01.'eeeu misllu kako dl.. o[li I(!.I :snnslill »odllke J:e l.u~nNckoje'" je pomee udsrl Q b1J~mlim~. ~. i..~ti.lstlnu i.!eko~a p.Je njeio.~~I."!ClCi.S1r 1J1cefljf.i.liU ~ i to.ne' b~ .~.tuHi bezna-.lill1.'e$ Inmti uvid u is.j(~' kad sl '".1 udareem l:z~?aO.i ~Z{.] Ik.eJja u NruJ"yangu.1\ko ushicen otk. Iml'~-. 11li1 iSill1 odgovo!'i: Y !><l.e li :se zenobj~~sl]m. to jest..u 11~[I]. S. IisUo je:. hvalanjn :s~~ne stvari.lel~llllalni. smn nastavt putov!l"E'lje. POVU1t<llJ' sobu .m]fiel:islj('defe: "OvaJ put Oil ZI!1! sve.ogu p. Karl se icli:[.)1 1 doiivjel.koji.iJt i. )1'000. v~d.?l1u. jer lfliUw (b·ugi to ne Juwe uCinih 7.. Vl'alLiose k Yismm.om.lld.'lDSlV~ . zen IIlI!.slitog blc:l!.r jie sl1'1/. OIkOllJ uciteljeve smrnottsao je k YiSiWU (Rue:i~shal'l)toji je bjQ stm·.'odli!~cl.Ie O'l'fIIj odb~Q JlonUiti g<li.l{ keLi hi ftl\eds. Aka'ie w.11~l. k<.nj:~ lmde lIslnjererlt1 ka dliu. R eei mi svo] -'II ~(lt'Jlje r:!lzloga l'a(l.'~~q_ .zl .@. "K?i~ je li:Ol'~.. [\ii'tko drugi do !i. rnoje uzlman je Ill' an' iii pi ca neee n.~adan iii iedml. PO. .c preniietl ili'ugima ul._~va.p"'imjeclb.ii snuesta 1n'i.U." 8C U SVOJtl lZUl'idno itnteligenlfl.0! I~}eg<l.lI. Qo.:~j moze [)'h. I p!.imn O-Vo"-a BOO! vise ZIlilciU ni£jt~l.ie. ]laz.V'oje ll~elliike do prosv jeUj. Q(illZvali zovu prlrede l'nora3 se pobruuui sam za sebe. l)i]~ka u c..1 rul1lliziJ:~ni? Da.!on' pOd..jmU voillli sve s. dopusu da pit.oU]k.lOZ!'l:'1a~!<lh.'V'a.v!'sen te da nj govDI daljlljl\ iJl'atnjaml.je b.Q~ je pn!ics. pit da UCIH. I! NrlipnsUo j e I'isml<l .: tJ!lr~_ Zl'eG z~l!k.ek IllQrn. l\QJ]i-l:(. MmYls !iruin za ache jesu .ije Il. OpLel.ja ' • ie~O!oj"8d:oSll I1lJe h~O -grrmlca. Jednog dana ].Pitll.~nju. la. po" la~e~l:.ik.tPlIJ10 se iz Svijeta provesti osLaLal. polm- iilntLo hI l:w.ton. jeJ' Ii jot u ruogu bm nl 0(1 kakvel.'ll ZYllk_p'l"oizveden oSII':iJ.DO moje i niJ). MoZ.~da. Sru. !l-eJ~~go"j:etm.jJos~m~? je 'P1'ovidno.lm'l.ute iUiel!elt~mdi.! _llr d1~dl1Q 1'ako upltan.i lIstrajno proucevuo svoje hiljeske s 'pl'opovlf'edi n. &ivol<!u sanloCi..I'ojzelL!(liil{. Omn toga.. 1. SY{~ slo Ii mO"ul'e6.tkve pomoca ~]je.1 lnnlizma kojeg je"l~o l~~Q.a..:.<1d n~ moze hilli hoJe.olOl:1.nje koje mu Je ~sal1pO$t<W.O tto i meo I~Okad l(ru:l'.lO .iji u6eni:k. tvoje liJelo po ovoj cesU. ['ie.e V101{Qil'OV I~yogen (Hsi<tGg-yen) je bio ucenik HYilkujoa (Pili-chang). Ova] p~'iiateJjski.u. 1L~~UUh~lasUtm~ rukama. Prijatdj lTUI !'ceo:: "N..tllll'"i(l k<J.o.[1. on:!le S 1111l1! sudru a pO$1'1ldi:l..]VIO.ga .11 sn'lil~~UIdll~ ~II~O j'i'osl.ilje-Ske Imje. lllyalmjo.Tako ostavi Dokena <111.'!:IU'im. nisu bit . dnog u6il.U:ult z lilia.~~t1i"preillO"liti i]i pokazaH put t<iJmda.!ko tZNiZill S'V{)jl~ rudest. SlO se li.l. No.en{l? lc LiUIl(Wl ne~to ~Io llopt:e Hijle lTIog." Kyogen Je bio 1'~'tocanJ.ihovog' pokojnog tnci.ic neljllbaznit1l1.1]YilIi:UH!l. 1.unnijevanje zena tiro? tajmedij nuzno zavl'~ava :inte. ~. pr.oeeki"-'Il.. Sto""iJlsve illo mozerna 'Ui:inili u zenu ].n! ne m.ge.k(~korisn. II.QrI.ukvo obii[!tll~jeuie i]~ .(let]je.I!jtih se moras ssm pobrmutl. i.lllja 0 ~t1i1ll'anja.m aml1i1icldm shvacanjem koje nije od v€ili.ji1S11j<1V'..jl~l. YiSill1g1t upi:la: KaZu ~I)i da 51 ucio pod vodstvorn mog PQk.ojesu to stvart. [e sad bio. Osim tf)ga" shvatlo je Ytsanovu dobrotu !>.ancan da bi 'rile drugl poduC:~1 I~Je:II1U.V.j~ nisu :rlt."(lm duhevuom blagoSl!lltjU te. rur. slQ ie sijevnulo kN)Z Dokenov lint kaCi l1fiu je pl'ijatdil Sogen duo onskav prakli6al1 sav jet? II II' smatrae svo.'el~anja{) ga da ga pO!lLcivj 'Ii zena. Daiye na SVO:in puiu niz planme.'.I1.lIl'iik1fl? nJ~e(lOZ.)e~l od l k.~$w je 10.u!)~ I. Ilg {:ov~.01 za S'(1.aje savt§eno jasml d"nlg.ce zllalli. sv~}eduo mO.tavnQ .i!lme ]Jl'ect1nclol1l isnliijfly.sVO'Pt: vi.UiJ.i piti.]bokJitl1. PQ~an1Lprestale bili SGWI"I i til vise neee l'ijl1.r'i6em da nui"[~ ZIl<lQ k. t 0 ~~ i6hlSt~'Oko~e lil!ik.~e p(}5Vi.g vll1.mo-gao doziviel:i avo isf'nsJtvo ria je '{is!I!} hlo dO'l'ol)IIO lldJllb. .lzan ohj<l5nitri I:niU stvar. Krn:~.oJ'. Neru hhlIDr-(IIli.a '<': a miSli.1da si II su ti I'ocl!~lcliidm'ov!:ili zlvot. Osjecilo se kao cia [e sreo SVO]C Iz~ubheJ~ I.enje SI'O.I'<l c. [iyoge]) lIijc znso kako odgovornj.leJja. Qvlada:m st v rn'ima pl". elni se.QI':I pola aodine Doken 51'! vrau II svo] samostan.

loje: "MOl. Ii Kmliucijc LZJ.<ina.!CUori'...rl dodi!" fililjii [ slijedjel(splozijCl koja trese same :f)eJnlj[ne tCI11e-J. Gdje je Illka koj'o] cam.konfIIC:ii~m.I".m:·nosli r\J'~ljl1ie edredlste ~tortJa je .c k01lllicno piovi?" [\la.dnosl£wllo Zrl~i!. • "0""0 je debar SI"P.d.i_kQ taka neslo i :p(llStoji" god jQd :nikakvog sal. Zen 1.cajllaJ ~. JW n'Ljeni cudo :iiLo~e Kakvu bes~:a_rn!llost!". [(<like SIC b~zl1aciilJjni (log.""'11' . p~ill. POSi<lO je sasvtm dJ'usn osoba. dosao Je Kwaidoll (Huii-I'aug) dn g'il uvede U zen.~:. No~ bile I.lllIO prostranstvo SV(!m.0 nos b ". ali mi.e.. . ~Kak.rn1& SlUlga. Bl1dLlci da saiort ellja u kortlen postojanji<lt.. ~lJ'<le6i 6 P. ~~"ed ..ildaj JU"o:izvodi Ui.god!l.o.~ridestlldal'aca od Obaikua (H IIan {!. Svj uzroci svt qvjeti z.gov'Ol'iti. Joshu reee "Ui:nn sill. mu ]e 11ShlgU pIjuslmJU o hee.l pl'clu'e~T~c~.m oci zatv'orene.lcl~[~e II tl!ciZnf}j. veC]' '1'1> sall:].]ti slo Ce P.l"~l)jci'i bili dovoljill .." Jednog dana. Postignuee...1C odgoltol'io potvrdno.lB&lo se 'l.ljall rQ.~jl~~ Jastvo i treba ga ub:Wltiti ako : e uo:pce moze uhv. hio je to vrlo blJedaJ:~ prizor. SaJ. _. me!" [(ol)jn~cijski.~~. ~viltn~.Ill'ed okllp]J.i '. N]ego'l' prvi 1!IZ"':iI~ b:ioje: 'flU Obak.:o~ ~!tlJI_PJ)JaSniLi.o '[(. je. uemam llli's. kad ISluPI fIyakJJJo 10t .ko doill'(I pozn.o "'jet <11' [Jus. 0'.m.1. k dil'2..ivlji Iws.LOie II imno:m. no 6im je pesngao sator. cilja osim da se covick ~~'" ~ .um. :ill ga Kw{(icio smjesta Sln'i.(ia..e raz oga 'UI Rinz<lievn bezcbrastlnu. sve ~'lo si ielio vidjeli bilo je pl'&. .iOVomlmili2:<rn:nIJ~ nama puno l()~a!" I{ad je ]>0110'\1110.iVOlU..l1zai (Lill-clU) pemano prim.:n3~i'l LI»Ulru:llJe._~e:tC!Re)!.e. evarn i :I:]"<lk j'e od. uV']et j'e ili I:~~ja~e 'Oil. KI}ZrulkQl~lIPoklllla od.! sasor. l1akon zgode s Ilele6iIIl guskama kQ~ll s~n~ vee spoment]o.? Zaistii..aze u!lihtLi: ~ akon pornnog ·jtan~n svth [vojll] objasiljcnja i zllakovu.v.lcilelJ uplta. .liC'u a '" Zato.ovo PQ5~e(.ili planiJl~UJH1. llU'\'1I !umll'iji .1 .1U!!'~ _!!~ Ne lillolazii 11UP1'(!'IIO iz tebe.~~~tJe i smatrane neephodrdma da i. d.vQl"il.u c?~jcko(om i. kao p(lIsnallje. koliko dill i~'nino C'Ov~ekov~ iskustvo u svjet:ovnim stvarlma. •.~di~ s~e s. pit'OINt [Jtie<l iii zmwoni ?.~le..-ija.. zena.a IJOkail~slo satori joe.b~Uia. kOliko da je dt~b<il>:o znan] ' zakucasre filo~onje. g'o'lforeci: "Ne.ji.ifslti pjesl1iik i.l. ni~mkvoz['J~ru:~i'e n:ije st aruo [vQ.e. l.Ot.. Nije [(ad ji rU.! m!lta. viid]Q pl·ijekQ1'Oog9.)'u III u ~er~. Zen 1IC:ileljI'e~e: "U t.u ne:m~B~'i. ..va[. coyjek meze Obokn bio p'ri]icno zadevoljan ovakvtm PQ!itupl~o.y. l·a:zjoga 11m spreman.11!'UVO ja Od! snmog poult.!ill"ivas -"voie . msmo ni. 1\18.Jjg ] peetverto I'~ktlpiSe IJ pepeo. .ja'llc S1Li dossa Pi'cvizQi'ni. ~!)clfin .e.cepclJ'i $'B)ne Stv. ~1fOI:1I znanju. Me(h~Un'J: ciH~t. ])!)t}nmo nel·~lZmieral1.C!l.Jeci. usred 'Il~egov(~g d.. Mlak satori.c~fIl..okaza!i~Z~l.CilS u svoj_111.. zapa.illak.JjJl. Zna(!Slven.~i.2.~jeS i . .:ri'Vl:lfntvari ad vas. s Kozrnikoku (Huan Shar~·ku).ce.ansen rece caj -1)"'-." Ovo podsJecm:rjc Je smje.K'18\Ilije su ~et.ao n§eg'ovim mil"isom.() lJosudeno Il.o. Ihvmdo I"Qce: "Evo.l~Q~ -5 ld~~}it ~".<lx:])Jlg prediJ~:.. "Osj'eeas Jj I1m'is?'" [{~~dje .!)j .'VOIlOI I:i ~ sn't~~ ~J'::1.dIe god hi lsao pa ill..el'Hn bezdan.1 tobom clj:e!:o Yrije.kak{) se olknYa.~'!1.a'll[m!ill. . Stoga II z.kQji prlklmluo opi5uje nce.i njegov um prema S(UOl"iju...~ ~. njegovo poslizRnfe opOOt~ito '@l1I11L\avf.t'lid lno. ja ako ga uopee una? Tvoji l)l"imjed i i?.ot!.'I. su u umu. 10 jesl .)~n mlvc.Ii lie Ilij'e skrivalo.Uii.wio: 'Misllte ll da sl.1.azl'ije'v<111ie.Doi~lvio"u .o..po). mora lilllClis:lo 1 tem~lf:1to.l·.~. alii nije ZIl<l.voje kOJnelliare mj~l11'lntl!lf:: SU~I\e.Ii je mrn 01.Ne Ilmicli U toi!no op]sali srub'iaj .~ks'tll POStoj jedan ocUon:mk koj.eli~.Iastvo. ni 11 10i Kad [e TQ[~usan :SP0Zl1<10 islinu . nemarn ni£tu aa sfI]{l'jli od tebe.idOl:iijeU Za.U'i:'!.t od V<1S SKfivalL". Vjili sljedcoe: Pi'ii'rljere: u.lIM'" .to.~ ~. '" v {k' to·.1k.ijeC(1.. meduiliirl.kadlak.kQnfm.."'i'~bHll~ dom. ~tlk.~volf~l1i Z~lpl"~.Ii:~k. jei~'. Sll~jest<'1 ." ~ako d].eH m. rUk Z('~l1u uwgaQ bi ocig'OlI01'iH: St-o Se lice SIlJiJJ'2:aj~l.l satQr.cg j<i.t! pornislill. Knd je ]z nekog prim"". 'Vrlli~.Ole.i samorn seb~.s.I u~m~1 k2.. .o doom !l.~1l]10" pOjet.110 s1 u I~~] I\oji.ozankolwv :tllTI It. koji je po Vflzl'lo:ni. 01:10 je poput vlmsi kose koja Jeri kl:'()~ g.os.'il I ..O kako se iZI'S7. drz.rJe.""e... ono J(~ POIIUI kapivode bl.azati jj~p. cun sa$ori.je.Il. l1isla za PQdl.cnu 11 mOl Ui~!a za 'objasn(H.[o . vratio otw!f<mjl. .1. 0])1 SMl10 cekajl! S.U\ osJecao se zbu~~jeno.. !l!!mu.li.lQr.jelovallja.1 Spn!HlaO se go'VodU .

11.A~ na RUlrnsHCko.cil elj.cdl~..ojQUSf! llakoin pllno"'omi1all.'e kod utcl1im.fISu. U()'~'O nebe se otvara 1(~ pU:!lO~j1 pli'egl. k.0 "'10m [o 'e. ~I) [..ielliiJ:n susta1'1.l i sLvu!" kao iU.[]ii dode po"ren~ no i svojevnljno.o 5((1.t\ lI.tl'j.j'esli holli smo ~.~it. . je j:iolpunJ prmrmsaj'. kml.-. Sadil se $'" ijel {::ini oc1jeveu.ak i.nl{l Le ga 'poistovjeHll sa sarrumzenom .!u~] CCSii~ZamI5~[aill da di$Cip~:a zena PQdt~:l..l H.o bolno.I11atl'anj.lsmje\l·OiI'ilaI'l..takoder posloj. To ill pek develo a:u-aikti..Gomllanje doslZe granieu i stabilnl)$H i . R.. Naito]] O\lDh mog!. ti 1l11slj hllale?" HY<1kujo tld""ovol"i: IfD~l!W1S ~ novo l'oC!enjc." 13. gle.ugoI'e ollH"arlili.z~lImlJeva stanja SlIlll. prel.sht&!. 1(~ku~al]Jib ddwzivib shI3l-ji..<lzle- .1ko su bespomo.jeilja.i. llioje [e vecma i'ebgl)is~h 1 UI:ozo[s~~v~d~ dovela la. sJo. to [est. Zen je. Bmlh:idhal'ma.k.i da (j.0bio . sW. kl"aj ptQPovijedi. 1l1fl'lltalne kataslrofe '"II.Qje prevelli~.Jos od razvnka .l\'. 8:ldi.C' i Ll'!ce slohodno.:r.m). Sve jn~clektu:d~~e ~~~m.! mediltll"nnje .\ioJ11i!I.Cll1ni.SlJedem Stw)n je iznenadnt prodor ez ~?S~~llja -sa!o!-ij(1 nitko ue !~ t. jednom Zatl. ~] (lIZ\' Odt1iJI] mdiJskim itiJ!l. kOil osjre6~l da je ~ scrpin syoje c:ituvU) bJ..'(~se lll'omjenc d.US.elf1l n satol'.'\d lJ1 Cen~a surri i z:nal'1S. Zen lI.·uzuocu dvolilosU zvanu pr'lvHI Ovi pl'i.~~m U.I. d. I 0.tju. {~aso. i Q$t~11I kiinesl.e doklnn~ SaJkyru:~unij~l. i ponovne i~~radnje SUI. pa je (lb)ifl: vljivilllje i raavo] zelio pi'ii'mllnOi posJie(lica~ Ol1:i.lUeija .5 I~~r. P.Vijek. J~!15no<je.! s.I ..V~Iie niS It niroome :i'obovi. ua odrederupojl'llovnii . l1iiho .je..' .. treba pre:tu·. vtse ni!je bolno. Hyaktljo O(l"'ovoI"I: "Jue r sl mi zavrnuo uesom l b:illoje pl'iUcl1. S(.15>0 l:ul kojoj I"eOc: "Gdje$ll .l1~.si:o.fnib l~ pusr'mji •.uoprav 1l1~oJ?.jm·h.j . nisu uspiele prolzvesti z"I.ell~ \lcitl.jvmlja .eUll1~}rikaz. s'lanje t. bexprosvjeda..Cnlje[{llilcze II ned?u.lmk1... illcsdp1inal'<In Hi dO~lrjmfll. se. njemu.j ruuLlilickf ~!.iil:m Pi'lre no stoje izre~ao ijed:nu ~"ljBC.voda se Q(ije(U10m pretvara u led.:i:u .'~ebM je 1.. tori i'e raison (l"etroe zena bez kojeg zen ni] ~en. 'fo..~?:'J~I je dO"v{~iien blLldizmu sa (. vezanost za IS. S[O"a ~e sva:lti Izum.jll :inte- Ylsoko Ill.s.stV1'l.ce otvru'.l'e(.llljU UHm se navestlsaiori.i:1li SVOjUl.i. k.cHavo zdanj:e serusl ma tlo.lzeti .()..rogo2illu kleee ucilelJi !lolo"eI1l1 ispred Bmld!he. stog . 'Tekue:inOll sc odledaem pl'et".[0 se lJ)QZe villjeH lz l"<IZIIih 4<!5od. fOnakO!l salcdjlil pOllaSnju se poput ap.!lv~mja. .l'i..d·oguu zenu. loz.l sa P''OPOVJooiJ<ollioe i. i..o~:<i u kruto tii~11)1' v-ise 11. .ta..01'1.I. U svoloi iskxer'lostl rla p:om.c.L'C.j csnovl. se zove prlinjooM .1. nIijev<Illje.culi sl] dece lltQ (Y. .o]l. .PQlpuno n01l'o.-etili Sli..'!!ti. D[scip]hla zena lfilSWji SIC·.ll1:je:r( SU dO\loIjui da p(~iiw." .lIYlil ke]e hi sustavno otvol'ilo pm ·do prosv jenl.ljell. sll ui5emci la ko sv dclje i cl:al.etafizic. keo .. v u saslrt. ovog le. vran se u svoju sohu Zatim pl)~alje po Hyaku~O'1i upita gi'l zalito jc smotno t'ogo.elIfii nisu l'l.Ka(.e dosegne tock. Sal(ln' covjeku dol.cinjellicll. ~esli [laI.i 0 .fog okvlra I. su sanu "ospollal'i.le! u Istin u ~ell".tltiJl.u(}l'i se us sasttojli od proizvod.su da$~v(l.Ulfi il'lO'V~ gledl.\I'i'i svu ..c]govaJ'"ll:ln) na \I'<Inj:ske i llllutcu'njepl".ll~goi varanja. To je zallzilnailj<e 110'1'0'" g~edista Z~ p~'I!).~e~l:et~ ~ s pl~tu.Oiskriv.e tLotad Ilcz<il!ilslivc: II $'VJICBil nove tsnne.15tl"Vi~.n odjeduom 104. pocue SIl)~lt<liU.iUk. . n S ovlm Baso pri:ma Hyalwjovot'. .od l"u§eJli'l. U saton S smtesl ili i~n.ogfu~a!!U u covJekov«(n HUH! p~'i POSliz{uljlLl WlOl'iji't Pri] ' safOJ~*] .a S[i::u'z·. micu "']cd~ spoznavaul« srediiinje tock.svj. ~VO~l111 ueeuicnna u l'lOU"£I?j za tsttnom zena llj[l10Vllll1mwesino lIi{lgOll. ~.cni hili ~i"'Wovn:ici! BfJ[ S~IpOpllt " i putruks BZP'ubl.tv.i neocekillano.~pl'ij d zamisljeuQg stania ! nten'&ivnilll raznliS1jmjem 0. ~a:so.l10gh strpljlvo k oekati da zen dode sam.ligljslti.d mCHlifizi""k]nl i simbolickhn izjavilma.ogm.t. Smatallje ~Wcno oznacilv<J. ue igra a!:v~ I.vlJ. To [e VI·stU sve clo"ad. llll!elektu<lluo to je ZilUZllll.e:r~ja odredenog Ull.1 enfh n'asp~!(~iJI.eiji ws bijaM do..i [r.i prinllij.iih 'I'lm~l~wa.I l'ii0".ko daleko.klh apstrakci]n I . bez sal'orija l{~u)papal' hex o·illl'll'lie.tt(~oJo~ijL 3. ihikle.jena .?n" ~~smjcl'.g{\$lIJ e Ji !'OZ m·ed'itadJtl.

:. S(lwl'i j~ tu 1 hI iInflmo zen.zu.praMict!·~ u Tndij:i i u dil.ekoj odre(!cnoj mi.e nm laJi:_. Zen [e od smuog poceUt. Dit. d.oJjrul. llUi:verZU.an.·O -U04.lom. Rat!: Z11IDlIO ra~log.Qizvjci~ban dn se IinQze dov.da nlje u svojoj "'ldionic.)lkv. M02di'l1 je sl v<'ll'lltelj z~(JQ1lI.e.el'lXIzna'i da zen nije sustav dJiyane 11.v. . KilO takva.clo'Vallja na~l~lo i.denio r'. ali to nije zen.:.il 5v:ijellti. ~"ltik.enju zivola.a do~i do I'lrn(tcllja. To jf: srunQ{lgrarueenje.e. Sal'(wi l'I'i. 'Civ. Si1J1'])OSirOkll pJavo p!1'ootl·'l. i n~Ol.log )!ivH.i:.t. U zena m.fa·YI1.InllJcV<lvrstu mcdit:tc. jet' re ona $11]110 ~iezbli! t~nir]v'.zhrisml!i S ]){lfill"llCf.orapo$~ojali sasor«.dcm~sld rflis:~.<I.ji spoznt~jil.4.m~'-iBog je iskJjuceno. on le zadov. dowd I1ez~llli$Jj v og KI.nj<l.LI.il be. [0 je IlrOll' ~li djelo SIVir'I·. i10VQg I'<lZ\ml[1 koji ce ponovne $a~led.vodjU" svojll vlasutu saku i 4!ltim pital3 $VOp UOenMre za§lo se to ZOIve sakil.!"llgiln rijecima.00 sto se . _ag!llsavanje soiortio: 1.islovj.'iJ'''im bll~li&im Skotlruna .auiI postigla s'voje savrsenstvo. Dolt lla(iI'Qti.-s'ti II stanie savrsene p'razilli~c II l~ojoi nema m (ruga svij'esti.IDrvll~l t. 0 nesvjesl.:11:! sllll.) jc o. 5.W bi .1 .i" tdi zen Ililsurv]ja sa svoJim poelem.jll. l-lioyen (. IUn:!.'lb eksrazom iii transom.i ill:lflS B~~\ nno SilO) ·.ill zen se He slllije po. odil'e(lenog pn~1Clm' In" kaJ. doli ie u mah~lymli to cesce billa dekmaa prllZninc.Ulli. lIJlJiI. dh:yal:i.II.. 5 Bogom u mnflliCIluml poslO..l'e $['V~ri i.!la 1)1'0l't1!ilnmJ!i" U dhyani nema svega toga. mera do~ do epceg menlQJuo<g preoktreia koli uniiita.tleI~le1ektuaaizrn:lit [ IJolljlzC lemelj ~lovog iiVOl<l.\'<1 sl!l)'e ~la:t. TOo s.e:ak i pOjllnl. lad 51.evi.Il!ltvu.Il1a iii moi.IJohlilmvarnje n sV'og.z sumnje n[l:~ SVOjH 'Vl'ifednoot. karl SU'sv] olluc1 m nlulnog d.oga t...iSl 00pOlpO\l'i SlViliJ'11:telja:' kad slmzlu~ J'iIZ.'!kate da i:e dlIy. ak. Ino2e n<l.bicav'&o "pl'Qiz. kao 5. On ne (W.tlOJlyana bndtzmu lp ie 1'fIla In!S<1Oo {I pr'01!i2IlOSli. Zen ."YtJ'Iia ollknopud!·aZl. . .lIti S 1])01[1. uma.a jasnn uWlvao L'U1. 0:>101vlJaj'uti umpoput neil!<1 bez oblacliiil.iet nvnliU.ilillkakav jest. [(ad j.i oslo!bodenj'e 1101 1QiS .pi.sM.eli<lpsQillll:lll! slobodu.7. :i i~ koje Ie nestao .ije iU kmllempblc:ije lIsmjel' ne ka lJi.g.V.

1l<"lc"jkon1 zena dancs . .oje se uslavnom bavi tesanom kao najbitll:ij:o:m 7. ZI.a se cijeLitl1 (stokCll'l. pesebnu zl1laCai~~ll i II I)osl. treball su hili l.~Ut stn je zazen.8. astavtla se stol~eC1ma.IIom dobii'l'a. ili ]]jlcgO'l' S<IJl'JJskrts. Zazell. Obj!il$I.liJa koin. od njcgoYo""' IllctQd. S ume prvenstveno I.hokol kontemplacfli.je monopol zena. 1'!'Wlb:illio j. ovog cil! pogtavl.il:~i ] 1)0 krajnjc:m postlguneu. L)()ln:'i buClisU lr'ebotIi su se ['~·Z.'Y{uW hila jL':dnOlod njegovfl tri granedlsclpljrue silo: (moralna p!'1lvlla).ftU. o va I'fNlk.l:anjesvejlh IDS 10S! .i rnoderni sljedheruetaena jos l1l\'ijek je se ssrego dric.nog uma i i:lJegoV1l.nvjcibu i ))3.~anastala je 11]udJji i pl.• !rv(lj~t:tca zen-metoda dnhovne discipline na[sLoj{u.pralilicil'tu'Iog ua Dalekom 1t>l-Qli.jecili llre:krizen.~ kojem 511. Z@H se u I.ja k.~ol'ili.i.·o.:. no kad se kO'l"isL] S'If.e'me]jilo upueenl u metode zn dil~:. se jedinslvenost sasl'oji.k!ekviv.l1ilent.~iri].iih nogu II 'Ii§iui i clu. dh_yrma (kome- mplaeila) :i prajna (mndrost).llisl:u'll na Iwa." ({1i.l<1ci s.ll. sto se rii'l 'pntllU. je postavto l3ud. U ovom slms.e LI budi:zJinl dh.zi s koa. ill dh:ymw nije u pot]Ylll1c~s'li.tI. pogiavlje lKOAN' Zen le' Jedi.hl zazen je prevlad.nsl veal prolzvcdori jellw1.note nnzvetl oblikolU Illiisliidzma.otkrrvene sve njegove lnine. no on se razlikuje od svih ostalth mu oblika po sustavu po dj-$dpl.flLi morelnih prtlJ.icllosti.ckQg vjeibanja nma kruw bi ova] snzrio do stanja $a.!. zazen.dhn.

pl·a_5iu.dl'zati Dh:J(llIflc stoga ZIlIlC.fo. Y-:Ilal':i zOicb"zaU usn 11SI.H_:lnei5islocc . Z 2. ~w znaci petc:i.ieml I:)i!ca.Ot:liUI. njegmrttdulmkOl.i~c..on~ t~. laik. k()t1Il. Zen ue "sini dllJ!OIW samo] sehi svrhom. ve 8U\:.onu'oli~ II ll " b'l.dha.r~'teliiilcl.'W.z.jnSl!jr!nje) od CI1.gi u bili ucenicl dJI."tUl. He dupustirl nuslt da odluta od svog ispl'VlYnog pura.. ~jlUl l:.ja:nja i ueki SII hndi.ko bct.1 vazna stvar za ..oa. iu.is!.) puno Ilril I{ll p~wlle <>P.l6u strasu i .. Na pdruj.vj1uQ jesti l lllli.a Muke (jj.ja zencm.(lQ u naj.ilu rer zen sada una svo] ylolsUH dhy(. Sloga.atiti I.'ijeme prolilZiJo.~li' tvonuca iii peslovut ured tl'eb~I~'Llitz.o gov(H'i It Dhi-snaOVt'llll dj..ruzmisljlruJjc.C:~jI.!. SIOIl:)(U Ce8 1!1<1 kOFrif.'r:i.tI'(JiOIU i. dhytUw St.I1~. z~vjelUi~rn s .'p~INumLi u 7:.wl:lsH kao sredstve za j?Qstiz. enakav ka!lh'lVpNlkt~. sve v.n~'.QliUtdi6" sc lv~ tttcltj" .cd korijena dhl.'ma-Pm"mm:m SystematicaUyEl_1JtJitndcd (Dh'OIl(l Paramita. pl"ije(nog~l U svez] s komrolom tijda i uma '0 i1i kejima se te'fnf'Jjil.{ll(.di:\ ·~nv!). Ali dllyana je la koja (.Ii oovjekll iJ:ilO' kO~ll ~d ovili kv rnifikacl.sh:ia.cU!ry"mm Paranvai'.eUjeu.e!])u se ell! 'alW ill ZCIUil. &driRliUE! ot.~llvletuJem se . Kao veda slobm. dos]o ic do l"azdViI. prakli.jLl bm:lisli.)lnjJl d. IllIdri. (klali misti sabranans. c'i1j prl p'I'illkti.dllyana.e dctalje b'le!)a k.· l'. jc potpuno <l.t('le~tlJ"lJl. kao 51. ti.gc ll~ snmo jl.sli po~~i jed:IHl nag! Mav~ti v iile 110 drllge dvije. I.fUf.L~~X"".'~ii~c. Nadalje.ja T'ten-tai sekte.'('" I{oji c~tili Ono'" stto ga ll(lsi oel sirijcl"" :lUI::!zeljl1..mjsk.ln21. .. zaU1l.1:'<1 1'000..la nuznnnjev. ne Slmjie: se datl 1)l'evBe oduska spavanjin.ri!:limtLihv. n'. izhl)l' mlesta na lk()jflm ce prakttear dhyalw sj!cditi je jos jedn.I·!.tusu.Oll:loid'l jo~ nisi jJO'stigaosw.. ~~k(ll1eJL<ldJ"liil!.~ bitll.je J'jMf':nja J.]tlGg Prosv.l1.U·l11VI10 cia semleste kao stu su tt'Zi:Xi.ciL'm.~o o/. ali se U zenu dillhovlLih vjcibi.neumjerenlh Sir. Ima jo~ p1ll11O l)J:~1!Vna.o.p~ $Il~g~.alosLi u Llce~iljhlln I m.pii:.Lti. MII~U.iUla Sastrt...~ 1i10 111 . pohozni nudist: sprcJni!l:te tlobl'c mudresr.l '~'ll'>Q~t~illU.r. $"" X" !'!~j. citiranoj II Dhy(.!l.kal~ob. Mocr.ut..ini".1ti u svom pl"il:mlhrnom sm. d!_i·~.o6'i 6esizhllVIU ncbro.l·IlJll. tljelo treba hH~ u laganom I Ilgodnom l)ol . tao gro je v:idljlvo1z OVQg kratkog prikaga d!o/mJ.seDZuolno.:lJtII'h.uje ne-diel. kake j v].nja.kticil:'<lzen ill .tikf.M iluJj.sJk:ovmll od vaj. to jest.'<Ilnja ovlad<. ulahaY.is]Jil'e 5Vl! pl:a&I:1II 51.'mlolocelJ na jedlln predmet m±sli..'l. 'IZilI.C:Ct.l...yane" III ~:l'cd SI:I bili.lIj!!i.i s ovladilvanju inlel(~k.!LlI. a ~LO se tic~ konrrole disanja. Indij"i SU. I. etlos'taje .. duhovna iHin<~ nee se \'I'.VnO. On je m:sltmnjivo 11tlilllapl.. [e ". l.i TI vee ldcil mtpl"ijed prema mrvant.llja-a-sml1 arlhl.~ Q.§ljoili 01" "llsmjel'iH um nil.w.sc iSI}lIl'l'i]a ceHri velika zavjel. jet' osim koaJFvjctbe:. k"ft1 mj". Vjewr It]leb:MuiJ.0 le poznetc. J er li eM pO~lk'i v. Neki SIl hili. v.l'ko hi S~ urn dQV. S<lVl'Sei'li um] tniei U tome.ejjl'ajl~zen l}o:..Slje(lheniC'i zena I[wgu se s.I'Je.~!'" [reba pra. ule.2. morallsu vis no ista drugo. "1l'il~HlJ(~:1II isjoL'i!y!!~ !.rmwj: dhyana Dltya. ie oklop ~. l1II' k::lJi. I pus-jed bla2eniJl I"rljC(bIOSli: Dll. iako vtsl)ku kao planine S~e6:i ccli !j~:st Cmlcmih. prnkttelra .'elu 0 .t' koje s!Uj(! csvlliki..e. Cak i kad se koan sh"aU.-.'1 Dai..lldoll]ci" nema hili eJilj koji opceni'lo :ll.".ell'anie z@Zenaje od mUll/Ie var..UlistitL Dhymm dol azi .njll ali rnvue i lISlll'<JI. RlO k~.alj.J)o'Volinije s'nanje u keiem 6e se POSlUIJi1JO lzdit'i iznad LUt'."..i:w<>jll". rlok dhi elimoloSki U100C (LrwU veze s .·j du"in~ 1l1hS" doi~ i.mjuovog orlredencg indijslwg oblik<li Pl'em.cli:~l<" d~Jv(djno iutelekulnlw' lin Zlll'ljUI sve LogiC}{ zamrsencsu u pt'oii:ll!iemju budi:sltCke metaflzlke.!.ldice ZapI~kt' i Ogl'mtice.omiiiJj.umll:'... kad se pta· .a.bjcgUVl:lli.s[i.lISti pod koo~."Il.~d~jnj" iiirOl'nW1.!n visoko d~ prekrije nebesko S'UXliC "h~liki]~ljusak.:nosli.!dizU1ll. III.ja ne IHoie se l"oci da je dohar s]jedbenJk S(lI:kyrunlUllEI. {lad. 11m kako ~J~"5"['11jilll" Q" i!!ll.ip:raktik. h""'(.mtuma dl~'Ym!a l)i'esta.10Ze [e 1sPl'..i-sh.ja Ulozcje ttj. j)osvcce1l. Nl'llZilli.

[tt~ .na tvorc\..Qrske '.. lllCisli.{nI. se dOl IUiDn je GV:i11 dana bolje no mad pri]e. "ja\' nl dokurnent" iJi -mjermb.In'ilikl. tiln.lt ! um] etna. 8ft ZOVCl1lli() hod [. iii zazen !}I"akti.el'llIle $": 112 . Nar<J.llilll<JilYnll hJ.c..~"lJ poslupciJrna. Um m~le sazrllevatl sam po sebi knl! Ill' pl:epusb'l1J"n"odi.civnll Dosad je dIlY(!IIa. :0111"'<1\.O udu ill ]stinl.jt.'I:>!lml. gil "'a popl·ijeko. .oje su se prevele sl~CI\.jntl1!o :je netlllpm'.mzeljeli sil.rxm j zaun dI'ug. .~ l~Cit.(mnn d.z:aul'lu.c:llstvo.vrli 51antI" .. Pl"ajnali(I.il'rucon klneske iSlrajJl!::jje vis!'! no druge teme nad 11 I1l I~iim<l. u .~e.u zgodu drevueg m'ite.C:1!j l". {{ad je HOflhi(UHlnl.1O dobrote srca k~smliliZ~I1 tz 'licit elra l\oj1 51! na hlj ~!lc.·n ill ~t On niknd [iiije su'p]jiv. kad god HI1~l ..I)l"ipadajll zen sektl i V'ecirm njiih $Imdrl II rUm.I'oufiJ.'il!i1I PI:·~·?(hHI nadarenost :rnje !:lila tako velika kao niegova.lj!l. .dttidrllll\ju zaxeuo kaQ sredsrva za (I'l'lmlMl[1I1je koanon« Ie ua ta] nai.I·.§!.edi. PI".11<10 ~ je ko.l. Pundarika. a z :I·.-lru:II'~) izasao LZmraka i SalJlOZ<lta~lOs. ~~I to zasigurnc i 1. sUcan nacinje nVQ(lHllje sustava IWlUW.~ lu~o d 5redstvQ lilllJA."eu~s matel"i:j~l:bn strane zi\fola.o se mo.liInij~~'.i1'UpO~liz.l'ii111leII ovim svetun lc.alt)l~ga nisu b~. U po6etku.~s.<15i:11.ksIQ.fl" ]~J·vipatl"ijudl zena dt1s~o ueitel].utl. /(.g.lsiro.iite se prog]ii1SliJ ptlnopl'<ivnim prenostteljemzeua dnlgiJIl'[lkHk.u..~m. !'~ijl(lprevedene na kineski. Ko-an doslovno ZllaCl. U no:zi. do toga osun r1!elkim sr.m ~ud.o~c.f.·lSli kao sredst 0 za otvn'I":l.arum.ija.~"Il. ruikf. .s? II IGnu u ~estom slnlje¢H. l:ini. fill II C'je.ll1Q 11:illl'tsk. redovulka i1j :izj. Sl"oga. ozivio j (lInd.el~a slo jc mrslio 1J<lsvnju l(w.0..~ primje. JlI·epll~tefll SV'?Jmll_l:eu1. g:l~di:lli. NI.:~ l)IIilizn'l!l ])11 su smre k.'] 1tg:la.. ll'Ie1:IKln Ijepote satoi"'.l.I'ovest] eVQl~C]Jn zen $:V'ijest:iU muovima svo. lUI. ~! .1'lOlJ'.1 ~M1~J1l'ije prfvukle pozernoet (lZhiljllih ueen ill~.:! "'ubltka i t(l.lI.. d.fl.!.tIDe.l uutijesall. a IlQLl(~lmd svakako nije.jllN~i ]z S'utri ..1I Liudsko posredovenle p~Yl(Lr'ilf\llj~Jrllo je dobttak 'liri!Ci oil ku.w..i ••• aim :t.). Ile'ki 1li. !'aZ'"(IYOI' ucildja i. .~ ..tO Ibullamsak(l._t'''~i n~llml. pi! 1J1v~el·?joILI10 stoe '" PI'Q]~US:lm pI"ilil~u Ull till je pruziti.Th::iUltno u Kini nema liludi3tickiJI samostana s koj:i [Ie . jednom oiivljcn.l 7. ga)e potaJkao da sl11~sh rlt:.mijt' sa/'orijrt.. one isla 1I~~~a§nobl~~ ze:lls~JL.iZl'<iZ koji jie dosao II ntodu kI-. l\. prva je u oku.t(( Ci'V:i ii::r. k1lO 3t. i kad je YeJI!) (Hui.j[h i'nanj£: Ilmlarenil'l ueenika. '<I. i. ofl.LiJ.~ U1vijcl{ "I~kati..?va smJ~r.n 'IllWl Imdi.O IIlo...~ ~JOiIi!a velili poUcaj kil1eskil:n bucliSl:i~lIUI! za int"':Jeklmdno ovlaciavwlje rekstovlma P. kao nekakvu vrstu kJ'h'. .kl..1 p. Ollllll"f.~zl(J~a za ovo osvajanje mo'z{~se ll<:tCI 1. en se ".an.<ld..cu·<1. I u um zen l[oellLka ake ova] mjt" tern lino uvjdhnu u $U &I!:.r'M'Ua.J. Peznevnceuua l:nuUstiiik.. I>mljz.~cenik~ ~rn.uje sretnu bHl.ld n hi dosLi.dh...110" nilJc biilo lromw.I~ z<lJclovoijlli U)joUl:C i fde se vvatiti prh'odi. se brzo ]'~IZ"'io zl'IsieniviU sve ostale ImI]j.hlnjeena. i .o:lll~knl'kakvtm ga danas smatromo.ak.!lUli rocilir.1". <I.].1~~ Co" i.i~l'~li. M_&eguudanje u"brvuoIll nne imatraa.jjkvog k. n!Oka~ ~e okone.f' k.n" r"jdnrln~ I IUflCJ.je i pobolj~an)~.'>t! kO.oti upLitall 11dobl.~ koji.n (lUP:I'uUlll 11<I. svoje prste.!wje govore 0 . no vje.m.IJ.vin:lluzauueI>'es. .d.ovjek]u ne )~M.Jl)·!!l ~ell tstevremene i po. i kao ill.. KtllIl<u·aji.S.. Dnboke metafizi1!k!! I rusli sOld. uistiJ:m 'Ie. Jedan od nekoliko r.A 7.eLuim sl.~eL'1 . pl'ilicno Ijudsl{l ad sh·.zma u KinJi" filoil. BilQlje to.je svtdao i nisu Sfl rasumieh..IIP ?:kOitl zena.ramiUl.Jj\'u iIi pilal'lje kojl' postavljil .o. ~Hw aka [e u:wg..(l'vjCl·I]Jk~.I~'1jelllO sl V<Ol'et1i tasmuneot IJ1"Qiza5. Danas Qznacava rl~Jl.i'ilelj i. COli.o:>lIJ)" ••.. '~:dkaJI.ilIj II] dva Il<lliO:II Yen.wj~~~rnIlrovraa~v~ll:r~l zen:l" [egov mWJt"lIfSIu pori\. i". 1'rem.vog danas Zt'll!lmo.el<{)vog nma ka :bLiild zena. fin! se da je: snstav vrt(l H~~koulrnmtl.. iii hm.f(mi:..d:i c.(I«')'.2e }l!t'oiSl<ltiu b1ogl'afsltim ztlpisima I"tmijeg Imdizn"l<Jl u Kini.l.go~'san.c· mown. Sve ovo .:idiimo_ ~ zrmk~:e drujnjeg poholj.l i nepotrebmt stvi'l!r.cajem. gil ZOVe! lO PQ:lJolitsanje i I1<11pr flak..1i.nacm zn etv ar <Inje :~U ]n·isil~av cak an]e 11. PJ"ilJ'iO(~ni Uelel'lllellt. lo.e se ni.Silnja.vIlQll1.] na upre .I'o.pad~l!J(' "0:11 l'I-"~ir".~Q'llnslallr odr""illjtl ~"(lJe Ill'. ..\'Ei. cia ona llooUgne svoje vlasHte cilkve. . Pit..O niie lU"lIjnje b~m'. rtd.~CiI·lii" P'051·ooovanje je ponekad lid pon~oCil.Hj(·'m 1"ill~ djuasilij.'aSl:1l:ave 5:t.o:~np.zemo zaJd. On le rl.wilfJ j~ d.nrn"Rvno.l1Cijlfi je Iiudsl5.1110"" o~i!. lakoZY~U mod'Cl'ui llUlll"edinl-!:.''lfa:nJ~ elik~> Imclli:z:mabllo jG sljedece .

'a'!l"ih mogll!JlW Ill? JJ pO~.tali!'! sml. alia se obiclW po-slavlja s namjercm hudenja ll..'ctlCl.lik. '?Ii nrl~vol"i. Zahtjcv Zoa mpl'vobitimn lleem" bio [e posljeclilje l'lUZ!tO'oko. 7. ono zlMmjle koj mn je 1!"~b. aako l".ol:n"1J£Zbu.~hu'a:zO'l'~I~'lju '!:Iciaio je zen ucilelja ti:rm~n.•' 0"1" eU)v11II.tlz.111vlastilOiia lI.. Njcgo!l UiB znhtljevao je SilIll':lO km::m..jim vlasl.-:.\I'a IIlI t rJ.0'" ..~~jl:~~~I.1.o pl'mvaIU:ii i 1.<. ]ja.:"dQ. uma kako hl '~Ti(lio da 0'110 :sW ~e .ou·. a/willi dje.. 114 'liS . dOc.. . .!·anijitIn danlma. t'llI'jCUI".J'i.r". If]. mn sc poli.S1UPl10 poeeo p~kazfV.O:][ko (Ilia uopee l)OSlojl. se c1ogaiT.e.volno'" ul~m'i~ia iLtOel. ruzrada tl:Mla do k:rnja.!H jilS'lVlI...rtQl'OH1C kad .sH.11.r]o ~~I:I<I prilirvacao' kao obicllI. 1L~~. f.)lo U WIlli I"OOO'Vllikfl MYO<l j njiulB fr~ nje.groullici mraku.. I!l{{jd~voj urn n po~i.emo~ zentl . . ncmaprethoduog zen m:1I. vrhunae svego:l ~to. ~.r.. Tko si Ii prij no sto se l"od.Jg" ier sustav koonrl.U'ruOlcke zlvotnosn kno ~lO hi u'eibuo ~lU. JH>vrh toga.ik. Narnjera kaau je f1<1tjcl"ati IIceni[m da Z<lll.l.go I o:zbil~r)o. koje se dain clrnmsilJihr w:':enicana. aravno. obl.o 5J~I<ln.tinll. lEl~ot'eti.I]. ~arw :s~abIJellJ<l I oS'ililnosli. ~lO-. LJ POCeU~'l! vise ill mooie m.1trija. clia k protresu <hi bt jJ!iliI. I~tiiml.la doot. 011 ie bio.je'. ~ ·Qra S OVOflH1801Jl0l1..1U'ha zalllIJcv a.l·.le.la\'.le gdj. akcn sto ie to shvatio.pI'.\c''l!Illii diani Zeml su bil..dl j. najsm..og prv(lb:i!nog. U(.ul LI posU<I"'.e mu ne preosta]e 1l.Ql:1il seknrlsti Imo pOCetu! sto 17 •• .l.lja.'aVll!ika ltoji.adovollijavajuCl ullieN.1·U1aciji'~[lal.lnm.estog 1)!I.11 da lIe ld!~ 1L1.ne dode do rnb« mentalae pr(lv.~. ISllustou.se ne postupn na 1·Ii. hio hi blago. ~z ovog se Vlc]l.1 se Ulzdligao $vo.e.1]1IJ (CS bolje ·'·.staotv.r.~ Chi.i.i .lIru:.f~i. No.1.)iOJ<lt. K.:1 6e duve_. v[d~l~ja "njego~.2 !a~o!U'I HIJe uuao slmlsku iUI. OPoka~1 I1U to 'It "eO I IJI'ozl'jel 6cs Z!WoneUm zene.io Abraham? Nllkon osobr.lIll~rnjeg poHC':lja I rrnZde nije mozac .io [e lz "ledi11(} ao zrela voekn koju treba some l'll.1" OIl?'. ozuacavu I.i~ctkn it la.upilanja (I "pl"'!lohitI1QID lieu" postavt pred rooo'Vnika pa·!pl. lmao je II iI.j.eSil..mli :.imil /i(.iSla drQlgo do sko ·'illi. nacin K..njell~ se prnvilno kOl'iSli.~" Iko Sl tl I Ilk .aJI'<l urn kalsum zeil". )Jl':lbcbno.:.h:st _~(lobaduQ pt'edilvanjOl 0 mlJJ'edeniim predme. U uiodernnn dl. dobra ]_ ~11I. 1·~l'I.av.j[e bio i'(}vjek kOj.tllo JjC!~pl"ije t'l'Og rodenJll.'l"elanje ·pasHZ'..:~.IHl.'lr3.celliko.nl.to " modn ll.kom SimI'!' dil'l{lsti.I'~~~. pitanje Seslog p. 011<1>iilJluno nestala J IZ ~lratenlala IFI.'nidodir uc'ih~II've ruke.okollo i skupl. Lon P0h'\f!hfIU Z<l dozr!:!-evanjle Zlm i.I·i]l IliU eme Roo [e redQ'!{n:ik ~tIyo C\I~Q 0\'0 pitanje.sto danas dQl<tzi. p'1U1{)]n cvatu Sal(l~"i:ja .. .111 mu kake .·hll do~io le na kl'aju ul:J'i!.'lI'vi ko.'I' um Ilil.iI ciJij~nicuii logWm nemoliclloSl. lllil~11 0"-011'1 p.i.'l lI~I~e:I'J nne pomOilgao onakn [uc. i ]JOkuso1:i.~..l.tm zen ii>kuSIVa.do Iljeeovm r. OJ~ ~~ s~~n 118<1['111'510'..bio djel<Jil~! bl!.kao .a. PH~ilje je same ua IlOVl'8ll'U...~el'U.an'1a.znac(lil~:t tn()d.oen<1 k.eniik tudu morn nasltwiU s tim ]Spmv"lcki:1lI n<lsluP'C'~I'do!.e!]a sama sebi. .ati zl1~dmv!.mjetio da j Myoo.~IO zen. [lje' rtv um [c s.istine" ld!. ' " 'CC 5\'0'.Pah·ij.. nije nuzno taka te da f1i~ov dot<.11.r.ZlllC taj iSpiti.eee sto .~~l.i do njcnp.slo¥ lmau Cilk nesro sll&.l~:r:tiji:m s I Il1t~evIl.'<.bism.i!lko Sl)Zi".L~I.go!. K~J [e l'sdorvuik.lJIIii.d~ potpnmog. kaQ "f.CC zhog \1I1.e'drums pOrl'lnic IICe'Vise no !jIo Y uce:ilikul i.ml ~):!·!Vllelll. Oya~ nedioslalak ~uekoCeu.J.. M}'o (Miug) Ulli!uo !. zen nc~~eJ. vecje Ine'illalno bio spreman proaretl j'Sl1rm. Zal. ustvart jet o ."i~a.' 'k "" .ie koriS'lf:nje komm. lo.ehaniiCi{o. :ISC no sto je I dQb~'o za n."..i). ucenik moie me(Jiti]'ali nad samom izjav(lfu.to'" hlis"'''''' ·•·u. il:i mt~I'I~"i<.Ii~~ k~o stu IZ]I!Wa Sestog 1l0lU"li.·pl'i.ijo(~!1Jell<1 otv.l!ji naC:in gl(~da!i1ia 11<1tV~l'I'i nije uviji6k s !lio tspravan l od poronei IDjegO\fOfl~ duhovuom blago' slmljU.:I. hio i .I~.l'aik UIbId.1! II J7 S1l'og oL\I<IlI'~nj'l prerrm isUni zena. . kad se '!.I&koglsktr'lva.10 il .ll$_l~ i.enl! zm. Za§to ".. ii.!.~dili.ilki. hi10 Ie . ~a "ri.a se I)V«..j"I.l SkOl'?I~"O~ j on je po...'mjll uma S!USill. k!lO Myo •. ~.mg dill~tjj~ .Lk. Ovo je j'.m .. .. ~'II0 j'edo~od pnih Jwemo.r t~ .) .ovog ulnrlarnieg djekll'imf<l onda ue 11102 hitl h. 0.7. .1jeoyog posljemljeg.:slmstva..jcki I'el'eno r •• {fa se s klWnom ".utl .)WI izj.lztlj:e' u.n].1·vobitcrUlilI cO\ljekl..e._ . ~UJ:li SLV. [~e(]o'l'IILk fie l811kao u veclno2~ l~ seln iiu'llnti ncltop"iii 110 ISkN!1l0 IIPLI110moguClloJ.lad je slIstavk(:uu.n6~J·lje i Myoov se um smjesta otvorto i S[lO(l. 51i'CllO ne l':IIO. Me iSflO 1101 n s. D 'I.oi.ti.~kole ij~ I1IQj~pi"vobi. du. .1na 110.!l.~~asl 'I'm'.i za. t.Ic ll':[IjJ dil pnlz.'lil1.iz c~Vf ·!.jeme T.hlj .'llje.vtlcki stay.nulm.lzlog ZMto j' II tlm ranim danlill'! ~ I~~Je~l. mjeslo no!'poC'!!l.~~ ~~~I.

l!'I'!l~ 7:!!tl<l a5. znm1:llvenom. 0' neCe111U IUo S(~gleda.ie na Mjesee.(ll1lkoas« bio je 0 "lieu".'(U"anja. iedn~~o kao'!Q oovj({kQII'o prvobituo !lee gleda cit.1 ruku i z. lit £.M'olli'!i'n()tll~ 5{! M~v~ s~nll\.ili problem.as)c~) nase svakodnevno i.al"u"'~lek "Ce!tlpl.]~~:t.ekt :i objekt. l1:egov'Oi"jm 0 objekl:ivnom Ul .1m ie.1 v rat a ~~ZIP~'~1 koj~ .o izgl'a(Jf)OQ na rakezV~U1ioln.d') na km~l<ldice.! uma.ji k~J1.eni. caki s ~led~U!L zdravog razuma._lliillli'1l I SeSh ptI. T"mdjl1o nlsell!e je nlL~:rJ'I. ieU II .m OV() se takoder daje J!inc~lliilm kao Alls~. 1. lim nije slobodaneutt .zmom"..· "Govori~.r zVl(k ne !Doze do~ O~~I aamo j!edneruke.eJ"(~1l1 da. ~teml':li[[o naGeI. takea razmatranla una mjesl{l.1'ha. uvje:riti da ie cal.<1 zavjese kolu nlste lIspjeli odgmmi.ovdj~'. ~I'C'!lho.sladju najviiiieg [H1Cel<lkJi'IOZ :kQ~~se moze prepozn . ~. sac! znOl.cu niltatlne .. i lada zen udalien Iri tisuce miJja ad vas. i cut cete duh Joshua kako vam se smije t.o-vollOo )C:' -Gel'itpl'cs U c]'I'IYI·IStu.njpopuJm:rljjml1 smislu rljl~Ci.ruje kad cUaJ! minI'! (I dIan I L! 10m emislu l'ikll~ktl.jel"_ Kad su Joshua pil.z"tWionovt poredOllk shrllrf Ita da !el'~ellu.a!rJ:locjg~a_ koja sluzi l.skl.[! >"enne sl~1ijelwbrlitali s fiJOi. Kad U:!lI sazr] dovoljuo da se ugodl 'ol:llik~l. No zen u5Hciji te Y<!!S. to l'az:motrUi.a btilClizm'l?" ·Ceulprcs u d vorlstu '" P0tllOVO mlgocvQr"i Ioshu lW'(J'IL.c1ol'mjidublj~~g paMa.akV<li lo~i.i:aikni.I iiitill kako bi se um oilvorio zn v]~wt~le "Koje je onda.!.1'l10z.IU. rnts a o i svljet.a kno ~. JQ:. g(~d izraz Upcl'trijebiJ:i ._e. Hili ~e !{lj Il'le·tarizic!d slmeljzam uopee prisutan . .dVO~I1~!: osjeta.. >':11.a~o .ok je p~sJJed1nj. . 10. poslov~~o.llal'l:an u uioi. a 1l?'11el .mcdutbn.Ien uNlelj.'Wl~ ko}! lJi:Qizvod. (}. za ove se I~omu:ne mute reei da su sasvlm hesrmsleni.dj o J z~'1<1~m)~1i Bo:dlJli~J1<I!'!Vl~JQg dolaska mt Istok (sL!) je.l.le sve" ~Ne.ovElli u ennn skrovnun kutovana uma do kOjim lie lnO~J~ n.0a.1~elogi'cal1 .ed~1citav sv. od"".Jjuc il1:lJjnesl'/.')J kucaOje na u Inz n .!:ofijom" en ~ma svo]e vlastite J·azloge za sameZ stOjlllosl i tu se ··Iuj.o da spozna[.lllje koaiu» 11<1 lntelektuslni nacu] laj ~Ill~(~ zen.kOl'ije:!lu' .u.! uvj.O' bi se j?'.Im le 1n~z:mldno~opal1 u relattvnost st\'ai'i.vuk ]edne nme kao clnJeflka stitt': do najvisih n(~b(~s. Ni IJOc]kojinl okolno.zahjev Hekuina :sv(ljim m:en1lchrm.I) lem_djnom 11I.p!l.Iu.o~ oj lllSt]'lllnenlailli l<lJI:Ie. jedan prim. Jwtm )e $.k." upita l'e(Jovnik POlIO" 0..l"al:utllo g01.t1Jjelk:liviznliCI"" usrvarl u zent! nema ]~jik'Q I"twill dvomostt k. illikad mu v IlC dol':w vdj-me do lmalo zad~)Vo'ljuo sngl.obn. t..a'..•"1ol!f'I)l"irod.t(J! noee SlllJltral i da Hakmnov a [edna I" LIlt" shnbolisira nnrverzurn ili hez~lVJe:toyal1osl. Stoza estm 0'\. 011 le biQ ~. ist.i 0 "zvuku~.. "0 objcktivnom sirnboiu. pa l'!llkom u ruet. st~ r pxanje . neli.!i. "oonp:res" p-otputlO gilifli. Take dl~g() doll. Hakum je obif_<lV<liO po1k:~~iH svoju jed!'"!!..at~1 'rt1:njn budlzma.iikmJ dop!'i1 U n:ik. II ~aj~il'e~]JJ i 1].lstv.i.trijrn.11.~ellISkllSI\lIL OclaU. slY:'(lz na skrnz...koji.vmnil]01l do :snrnog "'raja vrernena H..lO. 11 Joshuev Cern))1' S . Hal(uin.l nue blo f:ilQzof. znaoenje "cempresa" 6e se ot'krm i bez [jalil~ieg Pl'OlliUvanja hil eet... ddjeti kao koniknlml manifc.yl'hll.rnije izgubiH iz vIda. poft m'oZemo za'mismt (IIIsmo konaeno rije:. l svc slo izluzi iz njegoviul ustaie i~java kcja uastaje iz njr~ovG'" duhovnog jskuslV'l ./oM'eci.ijet. mezino l:lwCeluje preko Janca idej.sbellO!]] Josnucvorn oblil. en je ogranic.~ jetlila rub.l:j pa:u-tdsLi.zum).1IhHjel'mi od llCel1:i1~~ d!a. • i. ShV<1c. ~IO. znacai.s. ~a~~lJ.10 slIbj.IlCclu Im(l.l koji je g.·CS· i nema Ve7Je'S pant wftlOm iii neklm drugim "i. a time i unjihovu phtkosl." simllO. AkQ je to tntelektualna ili pojmovua Ivnlnja.u."'eCeredovui.ajpi'ividno v .t.pokaztI.t] i razje~U:J(!11." ako teJimo..s~im<l $. d.'0 malo "s:u.a(1 ~1tnrujZ<l. cl:lj ~l nien zv 1. r Cem}1l'cs te z.UmJe.l. Dolt se um ne o$:loboeJj svoJili (. neslo' slo u!ljeee na osjet sll.P~~I:!"~IC]e sl. jeg()'''~1je nrunjien~ ~mtet~u'all ili Itransce1'!du'ali . Osjet sluha iii viJI<l1nema mkakve veze S<I SII§ti:~lSkimz~ia~enjenl kaana.'h stoje nu isto] rru:iIli s D1I s]Jon~e]j]jffin.11'r-Obi-CllO se ZV 1I1i. ~aj:wimjcr. ]Ii logickom temelju.. irrlil~uzadflliil( olvoriH Uijnu ~d_"'JUnrn~ "'d]c poklolUCi mogu na6i pohrruljeiJUI nebrojena btlli?1l:. [(<lO~t(l zen uC:ilel.emo po'klllnU M'azm'i. :Koml treba !ljeg.

).kS-evidjeU zen pl'eds!a..ipalI t'! ma J:1IiktLkvih '''s. tvoia c.na/w:. s n zl:lajit~ci kako pr« ~'i kreza zid !toji se "'~'Ilt PQlprmo neprobojan.lito si nekolik.1[ll. zen JlslihoJog l)()llrilJ.U da u koani p()~tigli olovmu c. 0 ovom • Hi onome.Il'l."var'1J]jil.'lula:mj<llioljfll."IUsa snmom CiJije~llcolll.i~C'I.eIa vrilem ' c:iui I<lkQ zagonetuom..en~. mish -0 .mllu zen znaju da je ovo jasno P{lJ'.n. Ilstupall.~eiJ. ollC:clliito lilkv£ da zatvar.eovi'ek<l.oiiio sVQja vtdcnja u 1'. JllL1!<!!i JU-]11t!lJl"_!l~g .-ltarr koas« slorm sve prepreke do kl~~jnje T "Il}e.r) IJu1a izl. glctlc nie se rastapa sHjedimo ]i prirndnl 'tok iclei." Kal:. najdlilb]ja.rntdju 1a. SoU izO'J: !)!'ug. Zen Je dllkl(~. pa kako IIi Ito enda po. .1l.e:(~?-" etsu [e tv r dio: B~. su.a ona] l"'?ji j. I.acij\l.'QUi nepOz. 'ebi ilii.~!a· v'rfi. jc se !'ijes.tkUAeitsu-sbja . ~osl~uov uoemk una 6) zna ~f'Jl.'V11 mi shvatuno lIu • . zen niUw.e POll'li~:I.ijela osobnost.iIn:la~~vll~ i~gradlene S'Vijcsli.aci rU!lWZllje ua PQ.. nje'l'lIu racionalnost.vll cje:til1<t i ne 1l100':e~e l~as:tr"aU na KOm.i! 0' 6emll{'esu nlir. "" da bi. Sve rijel~e $i·'·I. izravno i (J'tVOI'CflO.i dobro ce1i ucinlH ako ga Pl':sirule~ ~ako (iotcjenjiv<lh. ~nt~l.ail! sve moguc e ceste prerna ]'o('i. 11.va smjd..Islvud.vom ~e Intele- klU~J~'om dOln[!Ujaloscu ovo Iasno poricanjc ne nmz. Njc. No. ali am knQ cjellita J)Q!Stiies(lw-ri.I'ozt:1': stv~l'n!) dje'lQv.:(l@'U:~a j.ujf: __.e[lo devedenje do lu'ajnjih granjca. to znao.'..Z.gov zen bio je izYan sViI.q. Os]ec..jec "i.dulul svog IIcit elja. stoga. elm:i ~~okl !I·fa.' aMe !l:i'I1.e !C.tllje do :. prlroda.1I0.lk(:l.lla a. prtlicne nernilcsrdan p:~'e!l1aonlm ]k_g'iU6t1Tbna 1>..klijevanja odgOVOlvi: "Moj nciUelj ~11].aj. Tako:-t:'I.o~ij nQj. po[jcu'n.Ji:z.lI pri['I(J I) ~empx'esu. Oko vidi.l"Oz.QIl..:Q.2' se priCi k.UlSkl ])I'lceilak uprou ~'Ilvnnjuzenn.d.9: . (jdlllci'V~i oif. baca se I!e'J. kQ.e sunune i nj.l00jpr:iikl<1drlldji iZl"az koji tLk.Z<lbl'i~)ul i 1 uxnemiren. l1iikak.lld"~'.J:I(:IJn~ 'Je U·~'I. Inllimyanll panteiiZI1ii'fI. kao !ltD smo v'icljdi.e svtiesti.j. Oklijcvas.javiizgr'-'I.) su nam poanata su obleno puna O'ln pojmovue svjetiJ:n:c.liI:iventh bllQv~ mua" lll bik istlne zena li.IObiCa. ~lo Sf! 'nehnh.e.. [{ud stigue do 'ioQg vrnuoca.uje 1m 1:'I.lti nazlva srm-:'.skog"]eili!H.to Sl~ je t~ 1. QJ}jel11u gO'V(II'iITIO jer nam je li.ja'l'io.[Jesll· )C po.Ii.. tl i::elicni zid k.jllvio.1oQj T JC KakII. <I 10 sUzl.WLUg!J~k~i'!J. l:lemalogVkog Il<lfu!:i~l s-. jeled hlad"n 1 smrzuul.I'll:ljeviill~j.'ucj<.ltZgI)V(l~'U 5 nciteljern. horln [e cellicni zld ua !pUh~ knjt priieti svakom il!h.ti se jcdnoSl?"110 ~'l.j'i:..i ovul uistlnn OoCI"ol'orio sa "Ce:!'!'tprcs" lUllJilt.IJ IMsem lIJIlU !)OSloje .1I'IIO uti eu U ocean. )el' su Iwi.io to i' obno'l"'.gljIlIciflo"~~ C1vo.fl . Nalwn .---.:lekl:Lt1ttnom napol'u .ollcali s[tIl. jel" sva Ilol'lii"Llcja svijeslikoj. 0'1'0 b<lGal'lje tvog gel()vilQg_ .'l1() i to ~l"lsti lilitlCill.. AJi.gl'eiitlQ...ij To je hilo lsravno Pt'ot~l1"]ecle CUl]lltll'l. da I?l'od·. sj"w'llo Ce'..ftu't._k. zena nasem l]l)b~6a.ucilelj nil·e mkad 110l"t!'k.mje "Koje je temehno na&:IQ blldi~!1]1ii"~Uc:enik hez o. 5 i(l)(U£i A~() gcvornne 1.i~esl'" :lih ·n.. lUI koji O'Vjek. [z.qjl mnog:lIc:u)e "'ovjelm ~lnJ.jepc ldioc je llstV<D'llSl.ilja kot'" p iP~'edsl<nrljQfll.i{'Jlom IUlcmU govora. !lema Ifistiil "]za". ne-sebi. a.m:je_sr. Roan nij IU1S<!lg ~d~nJNOl"aZ. P'C1prvt puta znw:.stoj<U'nje ne. Oznmciti ill Rpod.l tWilInQg t~ce~a pltah su nakon snmt t? III "nail U u!'lsoj sviJesli.ID.icllnje komlcni._lkogm~]1IoistlIIJacJ1og podl. L'm je iedi~!anedjeljli.iti. kO)1 poz.'li isprut~ je{~nnruku.nsm se <:ij.osjet...'101 sam j .~vo_fedos-jeUjivosti. i'jspod" 11.v[jeu na Ulj naNn ..Lm jez:ikonl. Ul. ltho C'uje. On ima It]''f(jnje odredeni cil~.ts kao da je mars tvolih ]Ilisli odjr(hlOIl1 zeustavljen. Kad Joshu ki1i:e ·oem})I'eS u dvori~tll" ill bel HaktW. ~djel(l kakvu :spo:waju OVl~] JOSI:lU..wl<t pOOt'ucj~~ tUna.jlhoyo bOnl"]~W.tlo nuzno Ztl :sazJ'ijev..1111.I'O:f[Il11 !en'a i'tl. -It snislim cl~l je pl'o~jeC!lom cit..sv.l.'IIi!!? Ovariil .e sumnje.\Hlovog potpuneg nJ:zlU.isc n ..sccndil·a. sto [e apsoln!.nl~ilcI i7.ii:. swnllj~.jlava! 0.0j]]1)'[1 Pl"ic.o.1I1l1.bi&m.1i. tadn znali~to f~ Joshu i. QVo ~V] T tVJ'de:.~l~rIvenamiesra koj:jl.U:i.("kool!<l PQstaje jas!.Ji{]e.'d:igaciji.<Ju. . Svukn sumnla lli jjoteSkoc..!lels[h'lbi (Chueh T'iel':i-lZLi) iljegovog uciJleljill Ie I.lU j~laE m unra {allO ust:vHl'i 11Cpostlllji pocirllcje odvojeno od nase s¥akodlleVI'i.[:r noj na ]ogfckom len1(~lf~1 1ll00. dokez 'Tel.~ . Karl se cl'O[~Edo le toe:k.s:piMv<lt:i etsua goyorefi: "No. z<lgj)ilelika niti duhovlta (H"imjiedbil. Hi.i.zll" ki. moze se Slllllt!' . hez Sm!!:llje.anje zen lsknstva. ne llH~ie l~ci bez OVQ·" isJrustv a. Stnga piralae nllslmrio i. Njegovo pdnule )epOSlllLvljeno da hi so .

enim ~i. Si:stenr:mliz. upiavo je ksuus taj 120 t2.l .I!IY lI:o.(~tprnksom Ciste Zemlje kQj.!Ijadeveo ju je genii Hakuma 0685-1768.in i s mked.rno doei. a da s ne ucillbi. mogU rnisJ:iti .utl19Sti. Sistematizacijll/warm je. u punoj djelillnostii. .. sad mozemo ~i(Jl!ev.o S-C ona ()hitno shvaea ~P'l"akllcil·!l. u desetom sloUecu .Za\iSta"ljauje t .r·ucllo:g IIcilelja.. usred te djel.i.to jest.i(Il'lllje . lolilw je pro:l. onog 81:0 saut gore naveo <I.lw<l eri. 510 se Hce l)ri. (Ial!lle.gnce j stanje saJ'ol"ija ce sj"u. n. 'Vidjeti da &C:! zen iskustvo IIlo2e ·llosliCi pmhq:gavru:ljcl':t] mh"edenom Po..~. jedua od u.sIdV''ililje:m..ll. Zen JoIU.!jveGlh zlmttljkI zena . o<:llrzal.lazi svoje pravovjei'ne PI'f(lS. [~o je zenu ~vojstvel1O Mlli2:emo.".bog koj~ Ie ostalih lwji C (10 t. dUU iivljenja.islollJ obliku. Lajest.[Lc[ja~ na pocela je II doba Pet l1il'nastija .bog snstava pouovl'mg o:livljav. n:]o.!Ll\.lllisljenju $W.llSp!to. u puku kO!ltl. kO(1u "jczbll J ' sustav po:>lllvljen IUlodil'cdeni nll{.lacijl..!i[cm. NcnHI s\. no.\lot!!I11]e.1aako ga se protY iluo korisu.ljem. (Ill.. no njil. Lanac predaje vtse ne pos. Zen tlri]epOpi~l 0010011Qb'Hka l11llsticizlUIi pOlpuno pl"'epUSlen birovilosti.id.l11 potoue u trans.(lu Ie tll..jet:j ill.luim."clig:i:ja II 01WU·tsmlsln u kojem I su to Snln blldiz<lJn :iU !t[·i\e. lJor:lll.le posno zena.I~lI'i'a rI~bjU ~l. Kom~o se zen r<tlJikujie od "'11lediladie~on1lko k.Iap.1..ie po. Za one kO}i ga pJ"orniiilij:I"IlO' '1)1:0'lode pod \I odstvom st v 111'110s l.lfI.loji. M.VlIikc. sro CUV~I. kM lila 'lDiineJIJ. mom I. razlog 7..Q'IIQn!.ne PI-otjcCe iivot ZeJ. sreee iJIi spm'amcnoj pru'l()di :iskUSl"va.j ~<lt~a. To j~.a-it lie postoji ~I svom c.tll:'<l11je ni.~ . no do njeno!!i k. ko.]uQdl'2av a HaSum slalno zapo:.Innl. zen iskllslvQ !.!. prakticu'llllje Z(lZena.U1ja kOalta v.t·.·mu zen ~(j~ miiek VlullJ an ~ ]ocSuvijd\:. S ]·t1zlogom se mOlie vj~l"ovaU da je '10 ".ot S-'!o da se "'OVOI'i.austvo. Zrnfld.!Zallm liZ. Stnlmt pdsllh':lost koan« II uasem m~uIm_!!jem vi.dtie L1!(I~epostatl PQP~iblI'I:l~.) k.j sustav \I'(\CinOl'liimmjeln'l tvorevina i da skrivn "t.1pku ebuke. a lie njenim pol:i. daMe.g.k.!O 0 ~Ioupotl'ehi kaana..like Zilll'lik .oji je fivio u1Iblu!1!j.00IL3. ediino je II .ruill_ 'U Kinl iz kojc [e zen potekao.l ne postane vj:ei. To znai':i.l"ode /.lune Buddhe_ . SaleN se I)osli~.~ priziv'. ota i ll:!egovo lwom.np.ha da za smil"enje.cpil' daje c~~eprki1!.

HOil.~jobilS<LlO mlS! dugac]ti 5til.ekzna §to [e :ltap.. l1'irnyo. I\lglc.g fllllm·aeLafi~jkOijj je u dt·eVl1UIl. sklonest V~diiiv].to biU... dositjednost. uvsi oQ OV(. su oul n ~fnicil'[lJ1i II cudu sto UlldjnciH tz svih W} beskrajllil-! i bm~!'l. IvrdiS. Pl'ogJ<lSaVl)il1ja Sfit:iIOg sebe.ru. zen "ist! l'l..m ."'.b ked sl.tlt~~la.51a p" pov.jel':intll.c:ovjek mQze l~eCi: "Ako [e zen stvamo llll~o daJ1el\o iZWlll ~1J·llgf. 0[1 je POilU! bljeslt. .Olg prebiv<l11ja II 0'11om semostannje vj'hlla 0'1.I)[lk. ne..ulnlh urvrzl.jedlleli1i. o~o le.. Ne mOZCttblO J)OI'cCi d. sllii:l.o.Pl'l. Roli.elj. 1.kill Solo skole u d. p:1·~~tidi·ru!l.t I1jegoym:tl :mje.!ljem.I ]Jogledajlno op6~. !ii.ltlJko.' Z\i'uk.. joo [edan Zellll\cit Ii" dale izj."OI:mr~"'I~tllna. iljegovo In"ouC:~I'V zeaa se zavrsava "Cini.alIH1... .jasno POI. 0 mugu bez n~e.-i.d"i!l. SUVi~1l0SI..I:IUll ueklh d~bl:i!h _((leak.l"omiS..'00'':'. f{o<ln ruora hiti izl'llSlilla. PI'otlli'JeCj~ t]f nes~Jgl.. .1)QlrcbnQ je 1Il"cok. 1U110 sta" lepeza il.stu._ Otto stto Iedan llli"di d.ln·l. same ~ulm tme.a ·Ci:!.cd~ ~TI1Sa." lznose Iii Sl1i OVl ucilclji iSLu ''ilijCI1l. 0 SUSWvu govOi·.jal)mn~ . s . u njU]lll ne hi trebalo hiti nl~iiI_kvog sustava . ]))'1..ze~ l~citclJHrna ]JQs.~kav kO(l:n j ne zna Za nikakav sporedni put do.. 7""<1 !ito [e (. d~:l11iO It"!lko se knlleski.sto~e stap pradmetcm velike rusprave medn l·ec1o"'IlICIm~.ve ie~ vise .alicnom..1Llvellli'! ~enll" no ~to '~!stval'i Cho time mlsli? He-an.locllo. Dtl bl.ije hi.5.telja.l~ci ~ilI se i'l:I~j! 0 [ednom ad THljpoznaUjlh prcdmeta.toji veLil. j·e~· Dzrazi !lllSHIY..ko~ij spasto iapanski. a ciLk i.o 'Ie lome. medu samn» .!"Iaj slap.'j'" Hi od to fa.!"er:LUli.'1Jan.mt.. to sto ie 0"·0 djdo rn1l..uri1?" s! Knsnl]e. ..iimo same kud rlocl~rno do y"Jegove prakti!)ne ili l.." u S~IO~.kolij..njem ."'no kilo .tlosi ~tki i OSllOVC.ujesknp:ini kako 'bi oslil.'1okei."ce. J.jcr je sam ~OJm:llsl~:!. velikl zen ucitcl] it 'J"rung odiinQS!ije.l ni vremena u l~ojem bi. ...I? slQ se l1ce ziv.~!<. StQga..ljaj.zenll nema lnjcstf.~'l.]SC'lplll:lUI.ucI se na ]lieg..nj. Kao slQ je vee l'eCC110.\ I k I' l .mbic. Uslvart. ..t. lJOimzuj~~ti'.jsJi.gi. k(lm'Il]J..Hl. OV(~ prcokretanje rcdesl iec'ltl je vehlf.. . m bolje.koma(] tog' lazan I~Oslal.1j)$olulnogglecliSta. kojc hi trebatc pafljivQ PI~UCdl.tnva .l~itC:Iji.wa sn. ispr'i[m. .sto lett s. .g uniSlen:flI.i. Jedan stekao redovnik lstupi i upilu: I'KOjll SI vr llnu pre- uz~emll·lIlI1~. • r Va".jJisanQjc IiSl'VUl·~ 5<l1110 USII~. B'f!d.li .iCll i pokazuju li ua istu isliull" Hi se preuve !edru dmg:in:na ne samo -I'i. in l() II bill l"ek.001) (iel potPW1:o. .linle.sustuv ill (_i. .. '. glede apR.i:d~o.lr(tizacija" se ne ciini SlSll"ul. kaJ:r.p!:·~tL11I·p!'!cje. V]dlln saku".izadjOll zana j'e 10 jo~ "ise. SI. uzme ! lIasJ(j:ni ga na um1. DiL bl smo OSlali!~tpnlla ~(lsIJe(fIU.· Teoretsk].1dimo $. nllko nece btU nveden 1.n~je I1IJ(..~~lteJJ"~l ~lv~Jd.Jeni-ca je da zen ne tu'ba "Icda)ti :9 ~]jego\'f: PiWI·SII."..\t.~ godi.?" ~iIIJes.ljfl'l' a.ani.ai(-$ "Ova jesta}).'-i ne ldild !wji j 1)I'ili&Lo SlU'i~{\1 je. neka ga.avu 0 stapli racionalant koja nije tako I'ad]k. jer je puna prohu"'jecj<1:. hiS!l!1JO\'id~el'i. se da jie ove jedno.'.:1 munje II .~toviSe . Ch~ ~. no bi ga mo. brQkr~ra i pl'e~letlfiti ga s d!"lIge strane gdje j.de s pr-opovjedaoulce j. Naveillmo primjer []tl. R '\ .nz<ii skoli I~oja kOI"isli sustav 1"(J'(m. l'ac:[onaIIl..zen sve v:i~e luila.rcli. :penjinllju ze~'1 bL trebno oSUtH :icdnQslavnQ apsoJ'r!~lW ~~kll_S t~(I."1.lekla 1('1Q slo ti.i'll zena.. dT'ugi zen ucit ']j.\'Jj'ani".l" kad je usl'\I. sam nR.z..!l~1Jjl!kiJ!l~ l)I.i}!telektti. se: "IR~I{)g !~!og~I'V!I(le:selo...ios nekc ucitelje.ic:m:: StJ·iUP . Pi'i]iCIlQ [e m "Ako OQ'ilj.ecinim pogledom mezenio sagl~-d!nl sv II sloze.0' kaanu.ie!'i. reee: "'Ako neki cOivjel..?'kast~cnll j}rimjedbu tako dill.~mo I'. g<lzinl preko poto~a pil'i'lko pl.oS [~iillJ. se za.. O\'U "$~Slcn.Ulje stavan koan: Ucilte.'t\o 111'O})OvIJEld: ~(>.o v.~.u).'>!eJl1ult. [asno se snprotstavto vldel']I~~ IW€'ihocllnog ll"'i.. zatsta. po1~~':l..i temo zid.j()cs [edan zen Hell. Cill.]).nc!tl:. nevtn kadk!lz~: sl VO. karl se Zen po." A.dnog 'c]arw.) prilnjedb'l.llsje pi'il)[!IdajLI povg"srrlg zelia.:Dski)lJeujll!6i sve sto IIIi]'ise lUI IJOstuP~id~.UJ~<:.zll!mjeii zen .ifi mauje. veei c]njeIUCIII'11ai lstiuOlU? 1spilajrno .. 01 iei ce u pakae r .i ~.1 na planine iligaZenju preko petoka.r1 pos!lupaju ~·t1Z!li 1!." illi . korlstan znek njegovo" .a_ .ljeuja S<llllo'" zena vjerojatno v~e nklnmOSLI una III R.u:ijela.a l)otreba u zenu.p koji jl danns daalma bte samo stall za puiovonja.~n<l.OSil.Jilko cOllick zna sto [e EiU. FIll1Y0.[VllO~.

iulD d.. R~~lSml krene iVici lz sobe.(l se hudi iz sna. ShQ!tc."Al\. !ill koja steta! Ima zmajevu gl<wtl i z:mijill rep. kakav j to sustav? ." ili "prvcbiruo ttce" Seslog pall':ija:l'hoc'. no l~l'lji'!110 stos dll'u.::bdtotl gSi U k.. reoe:: "JlI sam 1"oil]l)el:ill~. zi1{h':l.CldBht zena Po.}'ogc[I odgovori: "'.' i.zni.':I]Vo.:l'uji kroz .I".'" UCielj se pokrene .i l~ V]se 'll kO]'isl uiSemcinKI Roji iAe znntl Yisan reee: "Ti pog(lw.:ilelj rete. a k'.. i svakl ~Iatelj' Pf}rJ!!'zava.ni met i. no. n(l.Unl groba gdjl~ SJI10 grn 1)O. re:zuH<llle. I"ll:cnik.1lI n:(":{': "'islJricat6~ ti $voj san.<iU da st"wlja locke 11<1 ImsLikaIlIlg 1['''']'<1" K<i.a:z. i20l. !'IUSOlU [f.i !ito je 1.ove natrag.Q da slnsn.1l $VojlStv'en ze:n'll~ nruaz}Il1. Kyusan Imd udJe KyosiID.J.ryuov lllup bio je J]]'iliC:110 debar.eIM.eca. umlle hee vodom..ji S[lll.~Jno. Kyogen mu 1.Si.• lil!. ~·~I.st.lAJjedll<l sU't!j<l k.!i. da Ii da aa zoveme Yis.:IWI ne mo.n.' je& .ali na .dga j'C "(jd-ovnik Upiit<lO koju moe stapa je em dobi.. 'ii. 1i'ISil.1l'1 va iZj.Yisim je poslao oglcdalo. J:. 7.>"zall'a!i uCiilelj.u? O.~'~· "Gdj si proveo ljelo?" oUS<lQ?" (l~lflflosmog "l{od HQjia iz Konana. polOflji upi'la: ShQ." II ec j:' TOZID' od t -rrenonu u sobu i IIp'iln ga ~to '''Je 1i to 1{~S<lill gl. se daju zen ueeulcunn df.10 hi I'i ]'Ck<lo?" 1)1"2:0 LII:Yita redov nile TO"lOlincl(ld~ Ummol1u po poduku.e Qglooa]o. Kyogen.0.]k.() z.!lsa da claSe pl'kl'ljedim 0 ovoj dvojici IJtHelja: "Sui.)'nO':viJll ill moji.Ilmom ciO])lmj[lVllllju.e. IlliIlivel'li. llJ.acio g~l.'cCQ rlZe!" ]Jacm je dlriiemuo. ['l'ivitlno pl:ollwjecjc ni na koj.o nj:ih dano ie Q\f(~je."I.tru. nakoj] lun:mu'as zemljm." "Karl $. Haknmcva "jednll. nnci .Qnwdi6e.o obj8~l1i.Biosam ispod i znam sve st(1 se dogadalo iz:medu vas d.s.lj.mtl I ciJcli le to skri.()iet.l{ad le l{y esan dobio (0 ." Dopustite dJt pitarn zasto toliko vik ni za iltn? Ako moCler~l\i zen pl'oostavlj<l sustav. Yisa:r~. mo. u. 51 ijew.G mlesto.Q ga zovete mojirn.]\f()smisl~lliji. l:lajll.cwd:i po'Sjetile~ia.loj.ie pr<J!zvQditi.e.sel i.yosan se na ne llalnijed Kyosan ]Z!lde \ - 1t. 0 koauisnt: koji. ?1.ln li lj'i!iesl'lt udaraca lo~ 'S se 1)0\'\]8 sada.fllo.d n..i Iml:!-fn ne smeta stvarno] pOlvnli..000du .~ ucil>ljn! No s Utumol'l mljednOlTI po!lignc :glru> i rete: '''Opr~J!.sve ostale uCitdf:c: !:la. II Ce uslali lz lo"'ikom I Imoozom.vio (Laje Msluiio rrideset udJII~ara." 0'10 je ocjavio t]'i. pnuvi ltg.(".lko nitko ilije istuple cia nesto kaze.ill'. I)Jij'ti: potrebna nlkakva t~i. bi sf: }lojllvio ])I'<\\'1 zl. lLo~H.1l nal..ji.l Ih I'ije. a 1\("Z\UhUi! je jo:S jedna ~leta: njlflgov~1bUaSc K.. ve eve suiivc do S.tk.se.vuj!icc.enj.111 ~"t.ese~ruicl! caja.i Sa.o gn i te p:i-ed skupinu rec!ovnika i rek~().e[. Ue'Helj rece: "'izvodlm sino eudo . reel !l1.1otamo "Dvmle. petog u"lIjt>.o. redovnm c:i.ivot i Istlnu koaaa." E\."8.rrJ l:iZme s'lflP. puta.k.oja SI. pred 5~mpmn? s Tad. ako 11. ~lcjte'jiga poz.lirne Sl:'zi_ Dcdb-ni lsn :5].JI_dio~ap i b.kopall .o je 1&0i.i11[ Ak.zivnjw:~j obli:l[~e i l'llagilL h ·OdMl dol·IZi. .. U:ei:telj: v'I·.~dusl('.fI~tQ nije lZ"v. ne logii':l':lOll1 vee na 11W.'ll.nl A GU og[ed. ml~sLio j.Iedalo 00.sto.. av ov.]jval' to da S.]I<li? ko l'Hofele rc~i n~sh' :isIW[W]]O.r)uti se Jm()liCa!iIi~l kako su suprotua vld. k. .Ci.s<n~se okrene [)rerna z~du.: "0.gi rcdovnik.." donese p01>udupmm vode Ii.i to ne hflZ- []~. spusti se ua tlo i ode.1ko to da dolilZi od Yis~t!m? Ako ga zovete Yis~!i]oyim.YOm IIIt. r~lliilt" Joshuov "6em]wf:. nckol:ik. Ct.

m s~~~ja:~rml u ~m~e. Covjek je skloH :rn. da b] sCI'ljeSilf.n.cijo~ n l'lli~ ad t1iece!)I"()(1!..ko:tltll6rll i. sa 11l11(llr05t i cuclesn. Samo ncb covJrek nade sveobuhv~lml i PQlpuuo zMl. se I.u.'c.e se pob . za svaltl P? Je!'laJ~ stih. CVl'stO z.(). govorcci. I!.([0 jedna od l1<lyv[IZ.adno.:llmL' KjlI:f. za~e~fld vl..ve. lIjlali: Fedm1 mfrisni 51"J)1.·ad dOiliJaln(J p:rocie:nj~tje II.l sumnje u pI'OU- !.!.id<l S([l'ipul~'e i M<I.ovolj:no te lLliliuje (ld deset.c s :tu~l(mli.'tl.:IJ ~~el~lLlJl~?~10~~1 ~.~eQOekivru1li dn prcncrOlZllj'tl ciliIlte.l:l I'!eztin~'l ~J~~ je kVlll.t.t.~)stQ W ob~cn[)!)j"!llkilid~~'iljili.!:olic [l1~lne'!~.'!i~u" se jo§ uvi."mi h ". Brojlt.aoslo hroj stv~1l'i..i!'" el"zija ne . [$[0 take ~ei1i.:la r-.eljlot. I))'i.8t.il.(llvm'{~Jm sve d. ~lI .!t(l j(lcl!m~.§ Qbicllvao poduCilv(t!j slje'!JepeIll i 11Sllhl.~PJelUl~"~c Q~~un<1: Om k?J~ &ln1l.ki S~fi(ldl':!e:llik zenaDobre je znao eilj S"t'Qg HC]tclj.iapomskom PO'Hl<lllok~o He/Ligan-shu." "Jcs<IIH ll? A1:. f~~nje.Qrl:cizm. l'!1e(hllxil(l.\Ijsla pl'e~n<lsuju c1.lxn kO].sljedbe..Wl\ podPL~'10'si PJ 'otl1Mic znacenf'e.~:edbenid Il&"ugom. a!\o uis.?" "To.Qj~nj r~~l)Ol' be~ ~!:.o. slo je pod!Ji"i<ll'lO s a Ov]'SI!)1ll vf.nfi.:iSI. vrlo .\il. pustiioe se je(llilO ])l~t.(m ne izn.:niil.lkco dobro znao da ce 5~ om kastuFe: do.l.:!~ ll!-v-j!'!I:. Kl1j~.tr~JII_ 'Z. hijdog ruhlja.(. ~'cec>c: "Ceka§ltr. bum poput cisto:. ali ILllS se io ne mora nml:no Ucali.t~<Inje zena.~ §ko1c.Yisml~.1: ml]rU. hmU poput I'tl.wj.<5.l]" p:dmj:el\ no . fa 1l'lliSU:1 1>'..jl. twan za otval'uuje covIeknvQg WIl"'! za krajllju istiIlU zeua. ]m.'lnjU! zena.e bLljke.rtvu.a sl ])ok1tZ<Uo dJoh.o.("1 sehe.050Vj~~~.'1. Dr\Jigp.]'Ilt.jenju.1:li'illijU uni':el'. tr(l!ba!'<!1ZUl:l'ljel~... mtNJIullllm.e:no~ne hr'.~:!ltnl.!81..uje (It! 1JIl" anj. IWS j~ Hmld.b. d:!'zi 11$1.~e jJJ kQm~e..o$. (P:i.t]e nJegov i II dl ibmfl.. ~abl"m..~e. S~m·i.jlcritL Merle POS:IOl~ltl /':0(1:1I1l.s~e oko nhl1. ])1'm~u.ov na njili! pifl~() It.I. je l:udfm za 0'1'1111>.mte.~a Th1oo. (La SUI 0:1'1] sve p. p<! ill je sve pt'epl!.. opel si :~:n'{]~nruSio.ego\l~ 3\. jako velikmlu§no I1nb!'uj.· vo 0 ]]i kilJ:il ne VC\. U prakUcr]e SV!:~Y. d. k:) J~ jedin.ivota .~~ Ovc djetQ ie ua .ld u tnillns prijello slu lllapi~izgQrL" H ovome vreba opasnost ad JWCUt sustava.eLlce~j]fe)lgOCf\l.~u uomenklanu-a iii barem pitnrrl:l .g<lje.motl am sebe .!:n~~n!~~l:e u:~lihovinl:a. lA~I:i s{l..c:l.l~·<~~Ic:ionru.~~~vJ..ll l1Ji lusta" i]o.Q orulje protiv zena.Ilte 1 prop!:l.-eli Chi} Z~i iieUpUD(!'He u~"Qh~0 joe 1 zapetace:nil kuj[gfl.fwOm u kOJlac..mog lezlM T"\mg i S~mg nlzd!ob1ja i p]S<l.. lUlrwg u]lislenj[!.'i J. ~ ~\UI]:i.je!i:.oj~hIe zen Sf~.Daiye iie bio iSlins. 'ItlS dvojiM ]'lC~dovniim.i:(HU11i1 koano. ko~c i5Plll1~.r~sl.I'. je dollar pdknz 6inj:c[1lice da se Zen pOlP1lllO l"ilzl:ii1s:.llvi ciij.ooi'W.) treha Il<tS1:i.e.tanj:ri:1i~esvije~l:i av~j let!. M.<l:"a<0 zenu.lId !)J"Ullj{!U: ~O..kil]"\I'i nli!:eHgentl1li ste 'III Il}Qmci! V.l1l model." :~·Vj·sll. Daiye ("l'a-hm.b~ez.'\]i"jedl .sekiso (Shi.llOgi su Imli '!:~ Inz~liI! ! neL<I.ta£:k<'lu 1[1'<ims z.".. Ovihsto iz zen lulp:h:vnosti odabrao je Seceho (I'IsIll.ojlpls'itO pdl1:ljeclbe u. potpuno be~g!'iiclian.k~t :k:OjeJ.a djel<IJ z.." "r.:l 1..0'110 S~ lie moze posHci J)'Iludm penj<wlj(~mpO 1>tepe.Jl. P~"\I'e..to je s. ie. misrui da g." reee voda :1"edoV~!ikll.mJlh I"<ISIJI'.1lyayanel'· .Qi1 plije8.v.inrl ue 1'~lZU!mjjem slill'og !lenl. prd~'I'fe.'! 1700.n)~ Jlitar~je aa ]ioje bi naSl'fedinik t rebao rrw6i o-dgovQ.k~"lli kao saJlloubojH. ~MoIe.lJdg.jeV(lllja Sbl1'o-g u C1itclj<l.1 occlUIJe '~l()ti)ic~~~e~HI hY!d.~'~IZi U IlJ?J I su tolika 1.n.<'l.OSI ZCIl<1l.lun~. ulanje0(1 IHll.o to razlmno kad je spmio IJ:cjigu 001sto _koall~ k:ole je sk~lptQ :nj.lInilil1'daJl [ nlje']'o[lil.i'l 'l'a~I'u"i je l1'Vije'k II nasem vhl.vu 1:1.O'vo[j~fVai'ucuspo~!lajui lmani stetiue je I bes.egov lI.l karl jeov a~Jl. UC('l) moet I..o se HBe r!:l7.~ruis~a nema n:ilkakv~.k.ell ..I·iU. "'prikalluf'e stanjeapso._mm.o se OYO decem: "Zausl<lvi sve !Svoj(.o je tJd. ~tli yuho K (Ch~~·fell.e~el'~iCILO.JediUvo(]a rediovniJk.leljfl.j<ljw:'i [J]'.1. svog l))"ell~inl!log bl'ii~laI"edo"'nik"l.~ogl. nledJ~nim. a ~o je razvo] .l djelfl.?].lJ1utarI1J~ z.bjegllvil.1:stH. vee je p'llU'mri:ie1:!:~ i:z razgovo. iz kojeg se v Hie vMiII redovIlikillJadne u s.g ili uj!iil:1ov bl'oj moie' bili be3k~J!laCtm . ki)w. Ky uho teee: "'Slo s13 lice tl!. lbucljitloproS!vjetlienje.snHI. jc:dnom :l:a.L!)omiJ. budi hladan i r!ll"~dlV poput kaJ]{tiIa za Iml1jt.1' an Ie.lNiilm[mg) je mnJ:'o l nj. cllvV!nfu zena. sUI.m-~v11).m &'lk $fJ.}Jc prlhC!l"o doh .:h-tou) kOJ~JC kOl:!:..gJkQjli Ie hie slugn po:r~ojno:g uCi.o najrvec'<iJ S11<1g<IJ velje 1l1.

". SI::r.o.21(.o te metenje..Oellj. svi zen spigj ])Q.l<J.stavje utemellio tilie$ki Z1l11ucilelj Hy.kll~!>'l!. U"~"'ilri.1 vrtu ko~ile blo nje.go(. JQS [edna znii. obiltlje svunvrsta.) pi"tfl! vise od tisucu godjina.gov omiljclli pOS!lQ.am~..olll.lll. MEDIIACIJU 'I iIVOI REDOVNDCA' DV()(l'UI]JI za meditaeiju (zenda) je prostol' u kojern S~· sitOIUjtl zen I"edo'vnjci.zllali K G()f'Qk.IV<I nakl()nest prema JlOfZi. s!i. kao . " n'lIe :'hlinillg qf IfI" .ldaljenimsellma.mfr .... Hekigan [e naravno ~jUllzena.cainiji pl"imjeri o!logn ~\ll'lekigan·jhu (Pi-yen CI{i) ill Slw.. :ze~llludi.Gotove s'I'nki ucJle~j o~ II kog z~~caJ~0510\'10 JC svole G'oroJ. To podli'akubanje.~ SlUi1a1Ji·aj..~to zllam "Ncma jella bez ['adla".. bro]. Poetiku koau« .ii.:. i una 1.. 72Q-8114. b:i"iga eke iInanjai1l hod<mje i e SInatra se U mednr edovntclmn 0. '[\'td je on odbio jesti.e s tame pngovere. U rmi020hJl. jezg. ~en Pl:~'O~lilO' :nalaz:i "voj n<ljcitkijiizl'llI1aj u poez.lepoetske i~onlCI1WI'ei'ilz~icWih zbMti J.o sJjedbeg:nc:i zena pooitllp.ffr1 z.em. ·IIlo. n.oohm(mjel!..).illiti ako l:e se posavjel~~~uS ovom knji"'QJU.oafliJ. ~.il i analizn kQje su cesre vrto delldjue i slozene.roku (T'slmg~ywI Lu).d-ch. i'WwnOfl- 9" IJogla:vlje kr_'ll(U!" wau. nema . p:nrlenje po Vl~C i1im.upFja.a~U<de!: d.iIJ~ski. mn za[:. ~Hlkdli su J]!lll say vl'Urn'ski tlI(l1 j)€:rnije htio Sllt&tt:i.ge koje ss IJ1r"(~ soantma tI kJI'je Vlse :ill mrul.1ttjil>l~' il..nje gorlva.di" .egova idej~ \fodilja "Dan.ma.!. koji r ad ispod i'!asri.t.!:Sr. 10 su Slwyoroku.UIz.' 12B .&i:VCW. Me(1util:n" ora koji iele zuatt kal. ~~tOjl~)OS ueke ktlji.Jc sltlede sill Hel.tAm: lhi.llo'l' prvc jeSeecno.(d(l!n!gS. rada je drnJ bez [i~La:i.akujo (P.. 1a1110 ~d.je riloZiOfska studlla budi:.u doo\Ho ee ti 1i1~11.yo. NjlegO''i'~l poetska prlstranest je fu'."dlJ~"".<'lm.jn S h:mmim.. ud.e:d(nsevena iiI'lsmucij .-U DVO)~flil1i zamritaci!ju ~"adje" <i pesebne oni poslovl koji .. postupn.lOlg.0 se lO:flldj~~.je.jll s !t:Q(iI:mll1l rlaf~ai.lu. vld zeaa To je j.n..I'ovfle pr]lujf.dM$l M".iY~illt'~osjeea] l]O m:lu(~h~kt.5.ovih kujizev~tih pute~lto6<l. 'kojc it:' l'. tmll<l.ljzml. 'ci..ifi II [U'.~ (f!f!u. blnogo ". ~CI'ga vts pr.'izbjC'2na.-d be duhovite IJr:ij0dloge i u'oJIi_cn ' koruentare koj'i Sll II oi:itoj S:!piI:'Olll~H $ ovuu pni.iii I'ijene ill kl'ili~i1'.u koje velikhn (iJ)dom sacaHlilv01JlI m10 S~(D llUZ1v11l1'IOY2!1l Irnj'iievllruict:l. Vidjeli njegovo med:enje z.'~ljie 1J.l.k_"re'.-. I ~I! bu.glav:ni etementztvota _'·edovnika. g:p[f]iti 'ilic!rWI'. I r ~UI·.lI~.~1.u teia~ikin. dill je hila. 1:1dl'll"'C ''''Rush} (Huug-chih) koji .ov.01.jlh..!:j(lIO i1u~I)'ii['OO Zl1lOCbu .i_galtt'l.\ito gam ve~' SPQlnenuo. .S6enje.Ibila nj. "N~mfll'adn. Th_toit..! ndm s\lojih Ii Cl!S \12l"'.' veoina gh~Vtl{ih samostana zen sekte u Jap1ll1u" Zi'Vot zen redovnili.I.. i.iJ.rJ.f~j~m zeua je l'l.illl~' na !i1~jef UspOJ:'IX!:!1i'.iljll. ~p~slov ice u n-lzg(nr ad") lmQ i 010gntfskC!.jz. AI.1<> irz K. pnce 00 zen ucltelJilna kojiJl je V. ~jdi IlJsos(~u.j)"~jwL.mk.l 1J Dvol'ani za luewtacij{~I)rXis:jl'ku nas na ti1l'ot Sltan~e u Iml[ji.l.OSi:1n.okugo..")..d su n~eg~wlpl"ivrftmi ncellici pomisl:ilii da jii" pl·estill' Zit rad 1.nacl sJJOilinaU IJfilkl1cni i diisc:illLinM'ui. bez. Z<I so:omn je OS! avlo slavnu izrekll koja je.ill CU:]aI~. O{~I(oI)I~f... Zlllllijeva puna 'tj(~les:nQgrada MO st. ~U:1lO D¥OIANA 'ZA.bU. dlol!110 ui.

akn ga Zivi pr(>Jllll lIZOnl nil z~v. PO'St!eljina ~vakog od I1ji11 t'ii.bllo di!I je ]j1et.kad llIije viSe l"ij"' '!lZITkO"vmJj~.".lvijek Mvojeilo ad uma.ajeu ve!iCine otprllike 55 )( Z5 x 1Dem. OiD'la Eng*1I.ClrliH ruto z-d. iiskuSlvo <II ne k~'QZaps[I'aj~Ciiu.lllostt Cv'l'sto s am uv jet"(m da se zen samostanl nlsu uzdali urad i dfeialnosl Qdl. britve :i lJel!:.l]stiULl sflsLG.asnvaju.rvllic..'. iJli z6r. poU'el'ie svedene ovan.z:bOlg kojeg. sFede i osun ouog kojeg je pl'ivr1emenQ nalJravio cd osobnog v[asnrnstvili. PI'obhmls vecinom rdigmo7.lella je najllol'il Iti}ek proliv tUPQsli uma knj..nnju ide. mosda l'lajjed_llostavluji 2lvOt.ka jc.r'Q. pod drvetem i na kamenu. Osv]edo(!eJljetno~'a do(. ru.v.Tak.u'eisprw:nim s.voltl.seL ~Ii ccttl'deset redovmka ProstQ'l' je dodljcljCll S. Ql. tU:D.s.lV!!lllC!O't]l podmtju aktu.otijdo je I. Ovo ie barem [eden .at:iJma 1 lmr'j1.pih :puslinj:a:ka je tflj sto njU).~:nl~titi.nti n~dovnici iU I'OOr.tili ~on do jedrlOg v~likog izblijedjelQg pt-eluiVtJiCa od oko 111]. za zen I:edovni.kQdm' ooJ"'i. )o( 1.. medutlm jt S¥?l"o._o. nil pl'illljeT ulml.Ie.p!~."lil1Q' psiholoSkitru.la. to jest.'i.ir~In.gl. Ze]~il Z<lliosjedovanjelu je premabudl~mLl jedll<l od mligorfh $wasti koja op8~'ed:u Sl1l1il.l1~ta.m.i. J)uslinjaci za Jlls1jajll da postoji Hjelo i.isli koj.h~ z:auora. ~en slij.v'o6i:ta:vl"l' ill'anj.av praktid..n00 HJeI.l]}aovukulijt~ 1105'1 sprt]wa take c]a mu visi oko vrata ilia sirokoa VL·fC~.alna afiJuDilcija mer-a sVllgdje Lm D.ai.s.na bila hi odbaeenn.lVI10. a sve to dJ'2! U z 'lwitiji cd P<l!p.slillvruila flulduoet mentalae djel.akoja sn POhNI.av.rati lI.lmje triliku p-aluji! 11svi$etu 111 no ..lja p]'etv.t~tI!l.e puhlje s vlasuikinn. a zen j ·11'1'10. U p:rOlll6a:.6iIlC.meljiU JI<l covjel~ovom iivotllOltl i. medliJtira i spava.11 \!'VUekpatlj~vo~~iegl!v~1 koja teZl liagla.apil.ost uma kOja [e take eesto pt'o:izvod umirujuCe Jn~j1tadje uop¢e ue vadi do .vlja§lu dID. U Zem~ je OVO posebno ta'ko. Otudmezemo ~idjeM da tJ·oU.~d(lkal\(!I Iif! ZOVU II Jnp.Lklicnmn Zi.!E. Mor. neee ga izlJi'e~vati lzdJ'znvajuse na sVMakvc moguce llfJ. rUIg!. !i sva )o..od r<'tzloga .lokQju praksa :o.e snage svjedoci o ispravnosH ideja.a.1~tll UIK<)fn~w'i j..J:"i l'edovl'l1iks"n<Jlllka zena bi bila do razine pul:.'Hl. buducl dill _seprotive stalnom ·pl'ez.~1'i.]ag.<l/fI.t.znad tn!dektUaI~lOg :5uda.1l'lle en vodl jednomoderneg .pl'e. poronula o.rI ~l:.l'ml. nekoliko knjiga.j tro:.aidlciJ'..slinii! se lnOra le.atno:sti .o ID Z'bna...ot.o n»ego.n:mje dhyane.jL je I'ad odll.VQ['<1JW za mcdit1l!ciju.sazl']Jev~mia solol'ija" Om k.mji1lil'1faul:ll.i.edbeuici. da _postpj' tl.(W mn I tijelo ne djelujll u suglasju.lCina.rlili ucitelji Kilne i J....sknstv~l.e nas:til.'ed(wmka "'oj.tl!: vfili. .1r~.aZno i uCiJ.a od 1'H'p-' trulezl. sU'<ul. sjec1eJ.8 Redo¥llik nema pr'lIVog jastuka smislu uvijek biti na oprezu kako se na kraju ne bi potpeno Zau. a III.IJi'aj!~ u dlclil te tako iskns(lvajll njihovu v-tdjallost u t.posUC.jclti uelnsk.1:l. ao :nlQI'aju . Pi'ayoltutliog QbUh kOla moz'e bilj I'mmih ve~. hi F\JU(l"anfli.ij:ijti PI'OJlI<lI~'.l_ Illof. tome laJ:njehm.!. na kQ:jern sJedi. Dni." slikovil.pl'evl~Hlaya pl'a'lI'i (lsjecaji bl.~apQS.CiifiJJe u otpl'ililte 10. smllU'llju se bez-:vdjednim<l.opr. ilt prosHrka od ro~0'2iliJl!e 1.w. n Jedlrm halja i jedna zdj.v ee pi'et1~a bre]u I.l kako ll'.'. Otn se lie h.'Zavillljeprotoka k.. (l slavan.ORO sto molV!I.mja n 'ada to uikako De pretlstavlja stanje pra:zni:n:e.sidon proizvestj laj' neiel.l'Usve nl. zen sljed~euici ne odobl'~Vlljl1 pllik. &z Gb!4it\'.'alstv<'ll.:og sustava uspi1vlj~vl\l'ljaiH lUVO(len}a u 1]-l1n5. a viiJim i budnlm. .e usvojUi L.k su na Inirriuliil. ZI:!posle[lo UjeJo de UJ.je j(ltlim.oLtl{{)..vo~enost semo ideina.s nnjru 'In:ba .Qj!i f~le llil. J~r oni 1\1SUhe.lle prakse.fa zen disGlp~ !J. svaki rM koji ukij\1. kao da ntsu Vl·cdnij..i\V~jt1.dje.l·aju zazen. s:vje:lii]jJ" cjel_o- Meralne.lI.tlJu.On] V~erujll U svetost tje1es:rlOgl'!I(i.80 Ill). x 2{) m i pdIi~n t.ji od d05iZ<lIJ1jl1 tocke u kojoj su uklonjel1e sve nllse l(kje railikQv. [e 7.fror.t'ori se ).cuje t!'oiien:je tje1esil.ekcije koje su tm diane Ujlekom rnda NQ.<l'd kao nekl Ita]~o:z~.a. _Budu~ . s<'lsloji se'Dd kesa (kasaya) i .i-pt'os~ad.orna (svei:em&e halie].t'ide.'tllThie.J.m'fx'no.Qt zen redovn'ilta. se i)pi~mie Zlvot rOOOV}lJikll u In[liU.Jl! uvije. NjibOov.tkOlll redovnfkn je jadan talal!li'.!Inj'u zenn Ll:ebaJu 11 torn to hi.5 x 1.tliz mooil.l.l:v.llim1:to U P!N.ada.je ova od.oVQ posljednje:.ela. apstrakrna tde'je koje se ne odl'aZ<l(v8Jju slI.!$!.predovaJti.ostL Sa.o.e su :ii:11!I~i 1s. No. ill prostrad bio. . D'Dru". jet" miS. U nsporedbl iljegove S mose se reei dn je bogata opremlten.dllJ je t~.

kelizam IlUi hilo k.vje!i.i1uono lito je ostalo od rucka.l. ooo'ilfZcn. Dok se z.raiH klil11~tsk(l u. no prije Ill) ~~O stvamo porum s¥oJ ~'a$kooJ.javajuCi nad kt'ajnjom ne:!·iJ. uose6i svoje zd. Zar dl'ltstvo me Jnoz.s"mja.V]O d(IVQlIUO riZe ili juhe u da z.na.atru poUcaj k.~lmzi~elje"rlluku.o:ji cltlUlg.lIpJ"ijede pt'eM dlla da [:lobl'ise $V\l Pl"lfavlililulkoja se fJi.ak.~ sprernanja :r'/oj:i.nna sam [edan p. i"e a. mali)! kuUtu.Otcl!a skupila i kofa Jnoz. r ~'~d.cvl SIJI obroci ovi gOl'e opist~rl!i!.sj:t.'a i. je~' zcn ~lo.skel~zru::n idlealfln 2i. 'Pos]tje PQdne j(.ftjeJicll..l>i.OS[ hm.I$tvo..i a-s.jecanjel'(l i zadr. prevla(llliva si.iziiriilUQ na poLpuno dJ:uga ~i.elikufl(:bog~'J. 1 Zen pod.ije pJOrr.olml_sIVOi 'ooovluCkog z..e 'iJprJjati po. iii p(t:)lira :i debro su lakiI·.tlpr~og buili7..culi samo VlJ<t povrs. ~l1dn6i da 1111: moie igTlOJ'i. bl st Qlak~ao savjest nazlva gl1! "ljeiuW):[OIll 'brwlom".pri.1 slo je takodel:'" i u dlliliu c. Ul'edenjll.je'le d() bl!j.u. pa SVakiiuztma otprilike sedam zrna !"i:f. Meitut1<lJ:octlli ratQv~ hi sue.r njegov d..['edlo\lniid.$:.aprnljfilill i...i4ine 1I.mi.!1~dJlo'scu ljllldskog pom.'('l sUlra) j meililadja".llnru id~f~l l·edovLuCkog:fivota . u. zen idef.i d.~ 00 p()vr~1lI!~ ukiselleneg pov~'ca. u amer(CikPill ill e~lgle. Za vri. U IntLiji Bbik:shu nikad ne ji'lde poslije poclit"l'e.olje mogllCe st .~tizgrtanje bo"alstvOli i 'IDmil.~)Sle ultiselje:nog fo'vrea. senll (]si. :st.lll. uema ~"nzgovo\l. d.t6ki SIJj tedovnici {}[jSli u drugu krajn:josl te se odvoj"ili oak . zakljiu ili d!a.\toevc U gOl'kom lle:p:l"ljatclj..e bili ponovillQ' or gan.ko. SI·edi.lmo se ovar POl"icOilj za..c u gong i redovnici iz]"a. .ljivim..ezdo. na.(l:v~{ji~ p. jaJ):j UVJjek ti~'IlJIiZi.iQ'o'Vilcij posebno ne uaosd u Syojoj :klllCi. a ne SarIDO Zeit zado- vo]je~ruJ('!pojeclltm~cnih hirovu Sllkob]jiavaju i zelja kale se z<1isigw'!:o O'vo S~I ll·eJn:".u.eJ.dteUca puni.I.pille. S1ro1l1~!Sl:vo! jednoslavnosl je njihovo Pl'!Wi]o.ovl'lik dl·ti £ldopi~Blle ~rr!ke"dok tdjanje diana 0 d!J.s:.'I·a9". OlaVlll obrok [e 0]\.S<lSloji se ad rifle (ill nie pml'!:ijeSrnte s joclnQ1u).je m~e. tt.rzillva o:oklriJUl suzdJ.!lilie niktd\.0. Kad se iell Inoc.·. Ustvil:l'i...(l.e.mi au LWl1i za otru.tlie 11.l:jMl.e njiegm' mjemi ]Yl·os.vOl za zen l'edDvn:ike~ Jer kr{Jjo:je Zt1:itCenje :zen.oih neW veHkodu!n:i 1?. i.jna st .i6e za j~lQ.I·avi .o billo.1!l.sl:iedisci.e ]z svog o'br6ka te ib wmdi onim llev~d.... od unutarnllh ~clej~ koje leie U nsnovi jedll1ostaV1lOsii t sJ.ll'eunn meti svoje stap.lc.feme jell. (hrida.i od!~'aZllJ.tro! jos dok je ml"ak.skol.i.juJ1.nadati da oe Be OkO~lIt:.1cte· as.a~'llgi:rn l>vjetovin'Jiil.d.'Vi)oUI.inl ni'li"pre:tkofn? Ol:a. a zaum ..<"I'I' d:Orli'Eak. s p{lIS.idi .a njiib: ozbi.ciSlt.i!j r1!. necilY:~ se sutra.rari Oi::lilk. sve se zelje ~7.iJli vee iskOl'isi:iti 1>lOje ]~a:il).ruku. Zen redovnlk ne hi h'ehao jesU m(vecer.c. djele k()je Z svald no-s1sa sobom su ed dl.·eJkJ.as:tjecanltI.e se (hlhQva premitudih I i)struill lbica koja i-ive ].ko se cln.e ."be~ ka. tr]ja'lljan . budii:st. Stl$[it\' el~ke. i.posluZitelj~ sluie i~nl 'i t'1zu.i. lI'edollniik ruspnlzi sklopljene l"uke. i eSlllij~no~ medu:iiJ'n.·llZu:ju llhljucujuci nase Hjclo.St'. l s I:lI<dlirn flliLm'esJima i IJr<lvul1a te ill PO":I'~d~Jlt U vl·jje~ne ohl'okl1 cuje se udfll'ii.jiJn temeIji:ljJ&od onihkl)je smo navikli vidalii edpoeetka povijcsU? Mof.ll redovnikovQ.J. D.di se ]li·ti. Obicilo lli bi:Ji~.aJilC.ista posebne .u [edna U drtH!)l kilO ugJuj. IllerJtt· tun. iz ~odine u godinu.. sastoii Sf: o() ri.emo H se ika.1vilI'lje 1 PQVe&. Iljib.vffele" il:l1a n:. pr!lmJeli l s pesudom punom ]'ife sjeda iS~l'I'edgl. .aju nl. llilko u06oullH.otllcak.riku:vne liaS osobitj obrok..obl'ok dll&VU!O.at..(lem se r nlk1:ll~e' ueeuJllo.'1 l:Iije l1l.cio. pOlSlllzitelj ga.a.Cin.alk.ze :iz zenda 111llOVOJ"C". Sada SU oSlali s]. p_l:oliv sadasnjeg drUslV'IlU.mllh lipolpunQ nevmih :tliilaka u !iVOU). l".anje m(lci samo jz puke .j sLa.Je:lok...m z~'lIm':':i je ])oslufltcl. . i De kuha se u.tillr[ S!OOIO sir"e..dJ:'wtven.::1J1<l.)J opceg bl1dizma "V:l..·njusl.nog<L OV<I!j uzuna sV'oju zdjeliCll.nleJekt.j.sI~. PI:f~vi10 .li se ll.:1kve:>1< ~)!lJn dane.celiirl Ili pet i pl'tslaJ... b(lgOlt~j1 Sfu"Ollla!:ni :uvii'ek lLk:r~{.kom SJ!li. 11.iaV'<lnjem petpuno ne iskorijem.ce.JJ:i ue sjcrJaj1l]dok "oda ne Zo1ZvQl1i ". trelJa -pojlesti !liVe sto mu a.i.1 (j'ii'(ll'll ~ U .!i!ct. H.. n:msta t SeVCl stme o meet nlne spcosQbnos!ika{) I f]zicki pl'ed!m(~U Koj~ nas OID.iV·O[{I.~o5 jlednu zdjclicu m rw.(1 deset ~iJUh'O R.~(!'Vaomti. Jelo Je:». Ako ill uapezovu van il:i ..ie dill svalU redovil!ili.ve !k..e. l{ad . ·ond~ h) . viSe iU I'lIwinjc. [.kovit. l!:l"a:no rWUJL1.&vono))). Milo ktlll.vwlje nasihl ]lil~Visjll moei.~avallia m odvajauja.dJ.uije za poiedtnafumn ru uMionaln. ne iz:g'ov<)II'a se ni r:if:ec.oorllcilik ]Wjt se Jede vrlo rano uj'-l...A.lje.i·z.

lj<!I. Taj lctiil1JSlve:ni sustav o. ~0::..lk\ od nlih uosi uzase 'lad se pl'ljllvu veda sknplj<l u vedro ko] .lo neljlabazn.d. 0. ovaj: lIsmnlje:lli ()tQI~ ze-rlJI.iv.d~. PI! nije I.cni lez. [ako \ ne moze.eJj.da biti 1l1.'ljivosl r'edQ'Y[lik<li je 1)(~\slo'Vi '11"<1.da.1IlllJi jev <iti duh t'rn:ri!h uCitelja.m1 prose. jedi'wIIl ctr"Vell()m IdadolJ] '0 drugn i po-slu~ite~ji dooos~vnlC:n.j~k."iastitize/!(10 i dl"l!ge zgl'ilcl!e pod ~]adzol'mn s~. ~fko [X)·Ma sedam. Kad k. nfihovoJ dnboko] i ~S'l.m U4 .ja!) 'j:udslti. zbij.] Zf!lldoo. spu§te]]ill glllv.:1"ill secesto vidjeli na seOSkoj cesti kako VI1!n1 lwlka nato- m varena bmlllevruna. vtdJj.dtlll fJ.lU to z. Za oneko]i ne prcdu aV(I provjeru vBe se ne brine. :lmlboro. hd_>oje . a zatfm btlSc melhn Ubl'USOJl'l lmi~g sV. 11<1 samostansko] ze1flll. 011.pOJCll() '" zeadou. nemaju dosta hrane d·a li.. neke skupin> ld.!J'OO7. moi.e gln. . (!br'ok se 'll<wj'!Java.lju dosta vremena za $P'L"'''l_liI.r~}jt] II."lll~€.wo . 1\. Mm.lP'ilrl~1 [judi k. m.N da mm'aju uzdJ:'<\@\'<l:ti smm ~ebe" Oll. 'i Z<l!lHtlO <!B i.fl(:hlmradom. redoVllic:l 0 bitno edlaze miJjllma daleko.ji.:1 slru'i~illl 1.oji se jo~ uvijek provodi u svckom [iJnZlii umfoo.l.l~i lIQ!l:olo·. Ka. osim zrua riZe j)OUUdenih IH'lle obroka Ilflvldlji"'im bicim.ijliJ na svijet.v'clu. Takoch':!' 21I1<1j1:1nesto Q po1]0pl'iVI'ecli. Oni liUll1h! s:voie vlasure kuIHO'(~.SLoka.mlostnlm zen uCi:t. Rd.una syoje I}()·sulle i POltOVO ga umata..:um 1-111.ill tl~ijl'iii6e 1l~1. Svaki redovtuk m. No.er to je nflihoYfl. 1'1110)Im je law Ull [ lu:(r.'i n tom c. <iii OUO sto d. [{ad (jtiV(li SI! govori 0 lUtCeUU1<1. S!OI~vi s'~'.plilUe. Redovnici ce.I~ize iU ])O'Vl·c. spreumo tlO'inuztljedni dl'ugima l ue preslru t'.a.ivoln II zen snmostanu.mCanoj "roel~lf'i?iioi" re zmli§ljalik.vij~lji!. uprn v i'~eljc .i af>$U'akll'lIL:I obuku. ob1. k1'l. Bilo to toCno il:i ue.terijaHzma. odln1<111na'lton dQ'rUCID:1. 0 [1<1 sc pre~.tako treautno p0J5. 'U bJizilli zendoa i })I)ID'ovlteljli mji se dOI1l(w~ :1"ed"Qvito posje6ujn"bog zalilUl. M'I'[lnje koie se uglavnom doblva &'0.ll kD:~'0 "a7. poslovieno se 1i'jemfe drl Ih ntdt!l(~trl dana gurne Jm::ko litiee kako bi.lJmluLlcad.inc.fnujstor" Wi nhlelj dus.. a povrh svega.gro biU'e.·cjplavljcn Va!lovill1ll le!jlw~ J1w.(llJ~Q da goto"'!) :ilij(-. l. na pO$]O'\lUl1'l O:ko il. Ijet:i oko po]u ses~.!.o[1~ valeseeuie. li. djclu}uti za:jedno na osobnost cest. re'igi...i se uspen ll<llnlg do I)j -'.ld koj. ekrutna plliiull tifl(ld(wnog komercijruJi:zma i meb.obiv·aju j(~pl'aklicno i uCinkovito ler te'l]Je:lijno naeelo 21v.mdzoI'lli..L i:zr <lY:I1oj vezi. Duh lIyak.rno [lOl'Col cinjentCl~ dn pbs-toje !leke S~Vai..'to :rl(1D~)[ljn dosta odjcce da bi se Q.alno lll knjiievllQ obr ..r~rcdv~den za u~nje kod knee.ul\ci da se. k_tljig·e.mDmC]je ae v1dl~1preko ciJlog I. ·skupljajuci.i. lllonju PUIJO rnclW i rjelesno ] dU]101i'l'IO. Njiho'V' rad uije nemaran. iZ.lIko . I.ke.l0·jt sklouost da ovl POIOt1ji dobiju l:llo vi~e obaviiestl 0 i1.. i djdiCe koji OSUUU~·.jego\l knnk vise njje mil'Llo lI'tou'Sle.l1ub'<l j tzvane. Qui rade is'~Otako tesko k. a I11JO'lda&1k. ] 13-u([u. viasc'l1. Oni ne dobivaju form. uesto slicHO je cilj ] zen ucitdj:" kOj] c{.o 1. ponpahl.ih se moie v. POIlOV!) udarac w'venih klada i redovniei napllsl~llu prostorllu u istoj tiihoj l p~'avnlloj povere. kr-oz.ailU! su sale.pa se U nfrJj Sl.~HI'ij redovnici jedn~ ozbilj~I(II.1.u.ujedn:ice cija ~c osobnostpI'o"jel':I1"'~ilI ..nar*~ p1..lIjo<1 [e ovdje uvljcl. K<lIllavica danese na iwijet s.t se ObiCtlo· sman-a niskim i ispod Casu itulbvi. ada pl'uZJli kno l pri]e.ie has dobra poznat rne::-dll l<tichYlf~.i suuledno po]jodjelc1. krumpn-om iii daikol:liolll.'edo-vruka. Te \'ati. vh. u stvaruom ii\fOhl ()1l1.~e.acl.u 11sULsjedna sela i prose t'i:f. pJ:-i.[ aim zdjeliea pere. Cak i SH!IOi ur'~ire]ji I){liiLoj. Ako im dan nije . n:-ruQgegodme disc:i.mjerak Z\/Wl ~.i. rad je njihowH"cligija.amogu I.~jecali t1(101Hw.i ~ uUlLllm'flje ieZlljic. RedQl'nici au snmoupravno Uiclo. SIloo:llnosti redovnlka se na Luj nele!11 sveobuhvntnc :l'az.t:·k. Pone:k~dJ tdu 11sUllnll po drva za vatru .e r nac. u kojoj su i usU..ola u zendou [e 'u5enje kroz rOi.1 vedrl. mjesto oddava 1I uajveoom UiOg:UOPJll redu.idjcli. vjest] l'adnici i Ilffllfcllj te2iie'!.rllcnjaka.l"aoc osobe.r.t\.'.JtI5!. :nerli<.akJ l'iI'lcb\i'uik pum ujeme 51i'OJTInillf\l'CCU zdpdu. RedQv ruei m:Jl'fllv'!lju samostan II snvrse= nom j'edu.\~ IvlO Ill:ohu"l:je:nu 11I:. . bliedoika Skl. Cesto sanu g~·ade.e Bovfek se mO'i-e illl:?nosl.. Obicno 511. $\1 vrlo ohillni smstnici koji se bave ~ifl.j~L Na_kon lrBC{l iHeelt'vl'te pOl'cijcl'i:2e. i lei' jel' ![LkaC~.to i obi..i.!I.la.oj<u.bl'!IZOVaIlja k.zena.111I]OYjh:'l.slo s ~'Ml)vn'!ci_mil poslllpaju 11(11uzne i JJI"ivid.zlmi. Vod_a 11([00:'". vo~ht Sv. v ode ceremoni'jlfl.Oni prezlru "meko" obraaovanle i "'ide ".

egov tlVot bude pun. elements IOU kOllU.pad je [H"ijci.. (IV'I je prica ZDflca:jna i SV! zen u 'Helli se sla~u oko d.Qji se n>1lilZi u o~ta"ijlJ.o. <I psihQlGgija i:~1\(y2e spremno ohjasnm postupale lrnkV'l':degcnerncij. Teorelski.:(lo 'undO' jg~'lI tak(~ velikn mo.. reee: "Ieliko je puno .i.ad nij:e pan 11l1l o.ari. toka. je V stva!.j'\et.vl1ikupilao svog l1. poniznosn sjediflilo.Jmaj~1 maha pa ].on1.l'vnnju zena.bmki CHvar je kasnijc iizgi(lllio obie {)bi--VC zbog pl'os.kakQ Tanka odgo'l'ori:: "A.:rVI10.vjedo'V<I![]~<l prQlW QlVC Thnakine ornte bezboil:looti.1ilsveti sartl'(I.~ljaYl"5~t\ '''eJ'~~ ~l\"O~Ii!.injovjekovlli.st od pisanja evasve k!nji:ge kn.e. da spill klpi\uc1dbe. t'l pet <lg . ll_ag]aSlivlIC.1llili zen mogu.. izgo:a·jel. pred ui cHne. PI'OO bdlanstva).1 dosUgmlCa ovog Thillake' 1i:. ~ednO'm 1l'edO. "dobRi "KOjil je !. .:~.ori. Ii.ilsUje pisae knjiJgu deset hv..~ao da nesto Lt".~ak.g"" p:I:<:I'i1D lo. njegov vtsoko rcl:igiJskt duh pun PQ~loViln. tlc:ileli je o." tclemo 11 se poneka~ preobrate jn slobudomnntke.1)110' Fe vrlo sklisko tlo j mnegl ne lffi:pcij'evllrftl hm:Mi U"PI'.e to u ime zeona.e god gaj pored po- d:jetf:ltmn na koljer!im1l. zeU. hllm IUsru1UsiguI'al1 II njellu p ovijesrm istinj_to~l.oji.jn prema z.ll l:iT'd.calilcomoieii. ze~~ oibilYija .npravil!a samnsiena VI·tQ sll'oga:.a..llje i. (j311_ >!'.td. vidiievsi to. :loe:11 unp6e: pl'e. Zen 1. Knd je pravii10lll <lutiteze. gapo ]jjC\~. Oni koji jo~ nisu 11 poL:lnmosli sllV. i z.. 'fru."tiID4l.J!Zlreee.pa]ili moju B!\i!ddhe?~ samesvjesnih 'l'ank a silane razgl:ta.1ll:e:vt·ijfldlnib lljela reiCl(lvl]fika.kao kl·~tUl Vairechane (najviseg neka ll.rJO keban." "~\Rd je vruee.I~Hel~~~dnom je rekao: "_.gg 1I1'1l~ 'WJ.g petonjeg. se. djela svakii pobozni tmdIst treba S!lllnll'ati bogohulilmlOil te ill treba jzbjeSillJi !(ti.zh"jeli 11 ~_nn{i..Cital' un:ivenum ] ni.o.ld.1ko 'OOg(~'I'mi "ret .gli] U ])oc:luc.1'UI Y'e~'inji zapuo se l"mbjesnio IKoja god Chi je Tilitlilk1na zaslusa somstog zen gledisl.li'l"e svake uti:ml~e i svt iletalji se provoda 11Sti:ogoj pod1oznosU dnhu na nebu.'lred"!".' iz. ~sko]"ije:nll1 PO][lOOUi srcu i tspilili Casu ponrltlosti do dna" 0' je ~ llgrlta. lci. II zen samostanu se nad.Ih-hs]aJ) jz ['ang dinasHJc zauS:hwjio' 1!:l 1..?~ nog Bliddhe?jj sarira ad dl've~ ShI.ko tu ne budem mffiilO sarira mO.uhovuil.ct:W praz~ ill.eLttl se Covj. a kad posrnn.ok ~l~ddihin gnjev ltik.·ua." SI:nmko..11llIl bUllizm'l I1l1ill~I'i1Inog tllll:og!1r I. pa je sldtlUo..'li:telja 0.redov:n:ick.. GlIWlIl' IU'liHHI. vall'a.~.araju'i. btlo je strasuo hlndno. poillniti bilo Kilk\!il r'f1Zuzdmosl iIi c·ak zloein ~ ~I $Y.gll !Ji dobilt:i pl'ooshU(! dva Buddhe za Vfllru?" 'Sarinl ]. zen u.W1g) 'iz Ming dill.ekov leleal. ne pl·etflcS:i.ega~nih SLal1~a nisu ni.ednom illne=Jwli.b~n:lta) u7. Te jc one lill) le spasilozen all ne potone IJII~ razinu nekfh $.cnn obrazovamu koje bi se mog~e J)oboljMtl. tome S'II'jedoti. oko Qgnjista harubusov gdj. nema S\lnll1je da tflkva.ho. lljemlll.· ZiVOI.d u zenu nema cak ni a'lOlna slillllil'i koja bi se nnzvala hvallevl'ij.~l' M'ej].lll=J~.jeda:n od o:oih momelsa dode Ill." "KakQ' inoici.·Ii) . ~1u·I. I.'l. ovorle: "Kad.. gttbeci !WU kOl1b'oiu nad sobom.. lIzdigne visoko . go'VoreCi: "Kar_k(l se lIsnduje~ . a cetil'i elements (m .i"'illJl%! w~ '11i1l0.Iz If>'''sU !'ailOi. j'edl:llI cd tamo pohrrnJljlcmb El1dcU-mlil'i sm~a hr'aJ.agregamili slanja (sl~rn'[dh.(l:i:mnadolazectm godirm:ma. d. sh>aSlI~ pa uzvikn : drvenu sliku Kad je Slrllko (. je oskvmue .og pepela.h mlsliika. Poptn nell:ih srednjO\I jekovnih mlstikn. il!li "lie ]jj onda bto u pj"itVU ill ni:je?" rank!! ('fl.losl<>\'tlQ :mnCi 'Ujelo'"'.adno.1 glavuom gradu.. ·Cettl-:i.ie ogl'atliieen 0.JI.. 'I I'ece cllV~_l'.<i . Kad s taka d..vo.ti ]~epeol."l) se upMu.BuddJm. fovijest 0.{)j!deji... l'eCii da nama zla?Redovnik je joii..ivotu i radu morase QCllva!.levrijedn. I 'ISk:up]~al. je hl.!\In • .

Kad se ova ..~rl.i'-ius.1 osmn kOO. lJog. vcljacL Sesshin zna.~dtm CltOl.IDi rad o.ta 'ZCJHl to petrebnn. Zl"JI .ad dode 11 blizum nt'lelj.$!tlvIJanj(!-" redovl.kon slu.ml stegu redovlIika. .· ccnje S'fS.lv l11l1jo~ ltV-lJek obavijen H'V~J. !(U}{ilall-krll.ii<1s kOji]cntm:"iina s.'ovitosl lU. Da btsmo l'Oi)l:'ikaza]i.~a~il.nsma llik<likvill ~rlliel!. [{~\'<li!ln-hkllg() Je I!I~~~~O"'''. ktl(lliI. N..kom rela- bli.ISbia aJi lanac on.:. to moze r<lsJpnwiU s lijim osobono za v]"ij{~!ll.esvijesti.ka PI'.icku p'r(lvjel'u" U damma kad se ne odvi.1 sobu <r~liese na vrto fon:nmall t s.r!a~afl$ltu" Ri/~~.Il-I'allg) rZ: ~lmg (~m~~hr~~ bio.s. li-c. oslm predavanja rerlovnfci illulj~II)e8:tQ sto se naziva sanzeu. ti:1.a. ne r.di ili lZl.a. U tic:iteljll se tmapotpuno povjerenie B-Lo Sf! tice njegovo. Z~I vrtierne tNljOl:lljfl k se~/ulI~. ili/!lmQ/.r.ievfu pn'!)~lovije-d...e ~lll bilo }'.Clenja. ']~adUI.~J:n koljenill'Wi ua podn.j. magn sc &1.Yojst v' nun zenu HJll~'10 j~dJi!osta..511:1:110 Sk.lIsolmo fzmijeniti udm"(. D a j mi nekl dnlgi .e 'vjdenje koans: Iwje ~e ovaj dao zn kl'il..I':.~.ll.'l (BS.._~imOIlO:g kOjli [e lJl)so]ullto ml~'lrl.k.od~l kl1jig.jel" [edan .ol(lvanill. redovrnk se moi~ l1larn U 1111.'l siotiJ:lt~~ \lI'I() ei:jenjel!:ili koa» (l S ~i1]~Sl~oo.edl.e jerlItO'Jn pokl.U1~lsto-padlj i z(lvJ'!av<i 1.nja. Op6ellit:o" li'e~.sLO..l. ukol:u'VOZlI.Je J05 tl~IJIl~.-hog Ii[)g<l Itlirlisciplina zeH. je zhi I:k. Olucl:lom [J saJ~laslrulskorn iivOlH 1lOSloji 1'<I!Zdohlje koje se posebno o~v~lrasa rl1entW. ·zaSlo. I"e(hw.l1. vi.mnzm za srideset rerlovnika za'lllijcllal 6 vise od jednog :i pol satft budne paZnje.ugo. k0i1}pJb~'C'1Ia Omit.:MrI anau .U]Su javni rooov.v?k.e tesko razumljlva PJ.~fi~ seM/!in.!!.a i.?:melIt~I'j.lrokll.all naci:n cl(]vija ~'mi~[jV'OI. d<!lUe.{)heuik kojl se k~] l~IJ 1U~:r. "l':dOl'.:51o }pm nenuo.Il. ''''a SVe!)fQ vjelljujuOe spozilaje tnO! a m Juku pod I'ukn s dttbo..olli. rriJ(~ dokona igra ni za i.kw(lm.<l!ZlII sobuili'roci ruke sklopljene na 8~"i.1l:lJl0 ne uzrokp~..rulJe (lw~a Hi feisJj.l-eiJ!I ove 511 krulg'e Vl·~.k met1.(~).~lje" Tijekom S'/1sshiJid. .'UrWH per . s)l. . " Td: jog ruSt o. scl.'IJrjj. a svemu ostaiem poklanja se S:j)O'!'eOJlll pai.fla§ PI"m'].jiIlla Mi:mIOl!/ill.IUc::i 811 ~~~\'ore.r.I'?IUlelli O'~lcefit:n:lcija uma.tm Q/)$f.I.i"~~~~a~aniuz.ail'oifu je z'liliGt.vet.'lJ11 je iakJ}(je~' zbil"k..Ol sjede do IuiSHO II nee.Q' l'ed()v~'1ik m:isH da iJlJ:lIa aljam v rnzlog za sumniu H l.vetsll-ango).I~i«:. 5vrurl put ~ ill!!! tled.edH.<l o'~ Flek¥1(tii'Ct.nlgovCli'j vee r~Qcne {H11<lziU iSllUllren ob~CU. Z" 1. dok zimski pOt~u..a~lQ. kao .'k". ladora/. Prlje no SIb p~'ijed~ prag.flpanlu.ied~mo je vazno.t.lCj~eljfi ova vjdba rn'oie b1'1i "~'Io napOnlft.in(l.. dhm 0 dil~1l1.!g.f.'edovnik treba k Il!CiteJ~ll da6i cl'ltiri ill lu.~a.eso vi )'ojatno odl'ZavaU dveput dnevuo 110 Ujekmnposebuog razcdotDlj.anj.s.~:ed.me . nego (fu:~ieuicnc]a [e ivrdo~l'lll."VQ .(lvniti obzira._~e fJ. uisturu.ren1f.ei:lstllvlj.[i dlU:VllO\ 01'1 sU81·eIl.iJl[L .)lJeSnlC I ostala djela Rido. sa7tze.kigmlcsj/"I.~I.I'OhZdobhu zt)a~mm k'l~) ~j€ttri d h.opovij.sanja seriie pre..etr.oj je ~ llSaQ. ih ne omera iiikrumll.! Istini Ze.ati lsti:nu Z'e1lU sa svlm im'o[~'11SI'COl .ci ~~I.a.kim (lSlccajmn ponrzncsu i ' .-Ijll po jedin<lcuQ {~OI<I:.l~.01" OV~I tajn.To ra~I?~)IJe J~. 0110 shvaeanja pr.iaSl)jefl. no iU. ZCI1IU. mekoee srca. oclgovo. I[Jd. jo.iteZj Oaj-o Kol.· ~"ece ItCilteH smijeseci se.lUdol"oku.1 .1.l"l:I{$jil .. tl'-eb. a k.uj. ?el]'(i.!VI'~av.~u sUil(lvilHiI nil ueke stare I~f]l.. se l1e:koJiko pllht. ustaju nmij" no OblCIl.lUtl:l.pl'Qm(!ltriulo~.a una vdilm morelnn vrtjednest.biljna stvar I ~¥PJ'. -na.n~(lh.e5.IVt'si pl'oo.ilavauja..·Cka t1kme~jitelj<llli:!lzrui Z('. i>"Vilki put s ~..<I~"rr. klekne i.I .ldil:l!li'l. eVIct? ti .o) i ]JQJ'Wvno Il~(h. ne obl"iiies lica?" slwtl"teljl.~sel .j-e\'u sPOSO'bB'l(iSl.e sam:enct.C remonljn zal'i-si. sndl'ii i. Nr. l'ok<17.Ij.lliG~. Oiiniti. Kad z.t sabiran]a misll .:l ~\U.IJl!(l tI trave]u i 4. AIW Ie is gl.jlUi. uko1iko nlle otvo~'i'o oili J.. sru!~(W ~i1aci lei.se td puta poklnni i.:OJ<lnd ten knjiga kao sto su li. se POVblCiiz sotie u ~:ll{]ji'azl'oden~ eeremoniji II lwj..0] inevc)lji kao i pirije. (ge-a/.i g 1r. i tI zendo.':iU n uc:ih~1 jev 1.om ?:!lJomom' kno ZH~~~\k:iboravak (.~ redovl1:ik hu]\esorn.110 s "I{~$li!og mEto. k ucitdju ~ predstavui mu svoj..n'ek~ PI'Opo\'!.IWt. .j~~ velilki $C$Shin.o 1101msh.g. SVilki dan Ii lekom sesshiua Odl'.e v]. i Z~lil.. I).Se y'~. vrlo Clz.I)i bQl'<lvlli~ PO.lcitclja ni za redovniku" 110 je.

OOJazana u svak.eUl~ljiito :l. opal: mll pljtlsJm preko llh<l . ~n~a mJe zen.. l Ibesn:llisliciil!'" Nato ga lI:cUdj nhvati.1ll1sleci kllko ij.{:mel..iJ~ !Ires.Qm(lib l'fI!zovanju. 11zenu nema niceg mlakog.cit.te}ju koJi odV}'.i zitdJn lUNlC. ove n'''il'ide i neiskrenost. brzo!" HakuJn JlllU tad!a.tih ill druglh. §egova radosr bij<Niebet:-"ranlclla i on se nat! UCUeljll u na. Ucite~j ga medullin jos 11(: O:S~OI:lOdi vee ga oznalj iedllako k.r. Pdje no.~njeg ZiVOt1i!i.eljHelja modemos n~l1z3ii Jedne l]etl1'~ vece"ri kad] Ie Hakum dO~~I(I [lredsl<I'I'iti svoje vUi!enje svom st<lJ'om ~Iciteljtl k(lji se hIadio.je dab!:e Yij~sU I:liOSlS danas ku6i? Udi smjesta. Uakum: se nado vow. _I. Za neke rliplome lle1.jevrnl. "'~. . il:l~I~.. Med~I~I~lI.as1jiO:i l!1'od. kml.cIlO pobl~[~Cki PN)b~? Zaisul.Slefiom jedinst vu 5 ov:im pO~I:l!~)u(:em.:i..~~.'i$k))g zena .'ro ce bitt vise ill manie mtelektmililo. UCitJ@1j blja§e i'Ji. Ir..: nakon ~o1ililll~eg postupanle. Maitl'cya j(l. jer onD !St..lU na.sav $voj geni) U Mljecal1ju. Da bi to ucnlio...ak"tl Ul"Ii't'zlaum 1I lU)enjiJ'Da ~:. je moida jedJan. Oll Jl~II(]mj(l llek:oHko stopa (1(1 karnenog zlda gdje t cstaae neko vdjeme gotovo hez svtjesH. u~ltell oe~l..gj dan" .'I/.11~lO postiei t. .'1 istina se [1 .upo-s1. U zRelj'u ~Ill'D1r.na. [JCj[elj ga Ilje-l['Jo pomilLlje 1)0 Ied:furna i reC>e.lJm:rn zena . inlcl~k!tl!alJ.izvml<l_ i izl1..1YQt.J18UjeS'''~l tnJllll zena 110 Qi. Jednog d.m J3. s njim. lU'iUitilim~~ J?:.~~l mo~a pl'oci kI'pz ~"(lzd.ile spHjel'" u Matu D..clj n~je stvarnc S~OZL'L.!t(l i pl!'i]e:: "0..I]]t~Uhl. oval put. Ut31tdj pO. opcellilo govoreci. Izraa je sigul'1)o prvobimo stil. b'ilHpotpU!llo Salkyamuni Da bi postao pt'o.a ga go'v'oreC:i: "Ko. \:ICite~l~ l'e(lovnik moze k~I1.. I!i!>II!I. U ii:votu umdoa nerna o(lfede:nog roka za djrplomil"Qnj~ kae 11 j<1'11lJ. "0. ne ustukne ni za pedalj.. _stvm. lil<lk. redevmku IJiije dovoljl'U:o rnA.4io alae moder:nog . Il~e~.ga. Svaki S~ojU01{ lulru:ac &_~_tnllil~ '.Qffi lrel'mt~ll ~zlVnta--:.kui:n tide 1. j j"p~'li. u. na veriiulrjj.godilo .110 S ltob(D. gurne s !l'ijema.e~'Jrati(l.a.!) ~'a'lll!lUiJe'\"il1Ilie is~~!e ~.udu6i da je padala ki.3.kuina uJ"e. l.U<l od nje. Pod. UeIle]j J. bijaAe. k01l3J3liO IdlvalivsJ l"Ialmina.oi.od sv.kOJlai je do lad biJapolpuno sk:i'ive..Za (ibl1'C<I:Valll..I'u.llespilie~ ° tl IWli. Karl: se opora.m·fl"lllm·~ rasti u savr.uin ~esveiedno ielio S njim raspl'(lvitL 1{'ld je doSlo vl'ijemc..S UVJ)elk. .'l'lleniIl1<lI.e'ttoj 11agosli.'!ie .iesali te.elgQ~lla Ispitati Sy.fuzYilemj'eulJ $UllrtjU l{mili.rna d(li{ je Isao okolo po selu to.O[id'vadesct godina ta_m(l. Ha.H) dilibmu nlegcvog zn.tyO.'l..ze.~ I?O~l~~:. anu sebe s potpuno osposobljen ul:Helj.'l.jem. ne naill ~VO)OI yI. odJ!llC[vsi dll.~ bij. Yl'a:tise lin Ver<l1uclilt i pokloni uCi. bWZOi.l~itel~i Sboju kad je gl!rnruJo Hakmna lP~"eko 1:u1:l1l~no'" ZRt. ZIVJe11 ~IV?I II skladus razwni.§a. I1<lJtl'ag k uCiteljlU bijaSe sav u znoj~I.fell d:l. ~spriCa 0 svemu !ito je prosao Ujekom dana.jl koju je prol.ok SIC'. a kad .i10irnosU l'e(JOivn]k_ mese .~~. .Zen 'ocelmje d.'~enlSmisl1J. na kralu ga gnrne preke verande. SVI Ie .n~ll.s. r lut zivuno pod nmogun navlakama ll1·M~.:fvidida nUl se nest'l) do().1.l.:s nas..ati.llcenik dobija pravo znfIJ1~ezena.1 ucitelje'vu sobtl i i~C'Jil)i.ena. 'iI()dst'llOl'n"']'S~log.rnd v~e JUife Zvao PI)g'J"CbUlll il.~1k i.:m:J1I i:z ziv(lit!'i. Kak~ str~J10 08~.s H'Ia. ~h "'ak!) il)<ljCiIlskii raspo]oi. llcHelj l'1eljl!lbazUQ reee "Glupost I besmisliea!" Hakuin glasno ponovl ~Gi. 5tO je pecsao kn>:z gtflvna wahl.~ ~azdQblJIJJ od de$.oblfflC koje se rn!Zftla "dllgO saz."..~d se ~l)e. 'en~_s] ko]e zaist3! oemaJjll nikekve 'vex.moze spoznatl sv d. Sloga. Redovl'tikov .en.. .oll ovog. pOlrei:Jno je daIj]l.o p:libjega'i"a jil'iviw'lo neGovjecnim metodama ~nimalo wJc dobrcdusan. l. . Hakuin je postaool)oajan I I:~nti!ljao j ~da potpuno J1aIJU~J!:i s!a~'Qg ufUeija.o '141 prosect.j dl)zv.il.to Jest. tlliismija Sf! Sl'dacno.WlTi. jOOrul dog'adaj mu odjednem ot'ilori oei Zit isttnn ~elJl!a.zivot pr~~'utaj{.?a . Hakuina sena u l~!prultl.e""jek. 'I. 0'1"0 povratt iHakuil1<1 k svijesli. pljus:ne g'lllekoliko putu l.mja senu.ie SflOlO·ol:IIJlcromnje.~lelml1 sposobnostlma re (lol)l'omkoli6'jn(li~ I]stl'aj~ostl . JaKQ U [lajl. putem cega. v~dbi. I'.COyjek pl'O-dil'e do dU~lIl:IOi!: Jstme" . I!lI'em.worl]Ie'V'e!l.gled'1 dolje Ita njeg:a 1.!:.toje dru@lill _srvae.eI'se _k~e . I1Q u danasnjel:n OZeIlU znaci. . TiLkva bijlflse obi:j_k. ako je lnla~o. cia bi se dotakki to.iSf.! nj.'_' . "Sad ga UU[ls.acilo gil i:mai! "Nak.7..r'l:\Jlm Jastvom.l"ljev~u~Jesvete utrebe".vb).

ab!I]jevao ala ovaf os... v~se nije I!1Il1Z00.Ii 141 . Q~!..~ei·Qvni.1fO ." Dida kof.lo su pojcoooslavl. . Kaiu da je Ses:l.0 naatva "djdo ne)l(ilZl'HU s'Vi.omootBJiJa" Mose sepovuei II plamne i zivjeti tao u.eHvar na:pus:tenog hnuna u Surugi koj:i je bio n.aniJW'Illl nakon 810 je napustie P.11"1'3. u sJUa. B:io je pl'iliffio dol .etu ~Istanju uma punom ZMV'alnosn i postovanja.jepo. P"etinlBti. bio 011 So'" ill Vj·ag.:ovjek He uSj)ije zgaziti.j znaci potpun.e je spaseno.. s. a svc6cnicki.\ su probzvod takv'ill ulisli Qsla'illl~ah~ "'l.d.On:u:~gr aJlu.Cip!. ova!.I.IH~.1 $Vijelll nakon :I'az&obl~a miimll'.Jili.l1.sl i gna st'o ZoVLt "lajna VI'Una"" 1ll'edstavljaju na&.svoj~ stveua zl1<lc.mto]J'za sd~[Ille. ove je t posebno toi':no za ulloelo "lajllle\Tooe" "-ojejc ''1'1'10. narodal se .o 0.'l. znact odtllositW se pl'emll sehi i.ti" nas3.od mls..elYr: "1'voj mac koji vidi lajn ce te 11.lLD ed druglh.5'10 je llt>inje!loje ~cinJetl0.aziv'Q.rurI.~trde5'et gad.~tdale h. a on je postae uCitclj tisl.Uem."OJ.~a dobra za.ot.O zm:i:ja.lOl"fl.)lj~.slim o tome. Odlaz:i.va.l) :r:n[pOSLeDO.~~iJel)QJ:r. mil'ela.'ll'ebalo je 11os'Il'i se!ir i vlsoke bre1a kad !l~ l1~to dog.l~U I pet SloUna i'lidov-mka.'ama za 'k:i8nog vreuU!ena. V)'liJla". Medlluim.lIlu. )'ade~i kao [~o.Z.ua. fie d!tI..' To ie "tajna. Oh[fik pL'oh)Zi i nebo je pJavo i :!ii:l~oko kao i 'uvijek. kao !l.eljilelj ~elikog Myosbinjia LI Kyotu. u N~I1O'-Y"lngu:1 nikad proveo l1. Z. He iI:.~ za sva ~·llZdob]ja.J 1livojoj lijevoji ruei znati slo lvoja de.i.'aH dobrotu bez ik.ck jednog dana.(1edmje gQv..lXlka pml. ekonomskl i meraino. Dijete se utap!l. No.!i Sall:l'oot. (Kulei.gove l. djela i koji nagI·iil[~IiJ~e. budizma No kad pl'ikaz j.r"IllZ<ID.. hraneei Ole oJ"aS6iCima i p'irijateIjuj1J6iis majlin. sve ~Io u se nade Iii~ p.m~a.s.skJu' u $<1 stV!lJ'"InI 'ii'e-. Antinourtja izmedu dva zakona Ie lakoder zrunk.jetol1.'irI U g 1<l'l/]l.WOI1]i1Hdo:br·ll.1cenill'!l 2ivO'tOfl:i u MillQ (ll'o'Vmciji. (11i.ot post no je [IOl1da]eko p ozmlt I 113 'ill'eV iskrenl za:ht~ev ko:iHii'!.'ijli!'V'<lnj ~".el'l1mU smtslu.:ili s voje kD'lIfnje na. je' uapustle 5VO'jU ko!libu .[1 i kJ..o.~.e rusevnom stanju hie kad pro{1tamo sljedeCi opis: m ije bilo krova u pratOlI1 smislu djem i }lOCHsu zvijez.~ lzvan grada.] pl.reltli. Ne :I'ad~ o praktlclraruu . Ako dlilJl p.!n~ILl vodu i dijet.diii~]gllavll i tiiavo zdmje rnernlne lu(ltto'e izgl.(:J..elja.jiula.sLO treba uftnili 11tom slucarju.de sjaile :k1:l)z njega.sredisnjem dijelu rn.od lrgovlI. nile bil.ekOJilkogoilina 11 divJ. suzd". IJI'OVOO [e c.vila za ovo . Posehne znaci Jrriikticu.e Iml. Ttl je sve .i_1(j.(jka zen di . Napoeetku svoje km'ijel'e.ca.ije:l.zavallj:e od 2.ziv.."" vooec . Yi.0 nje eovun Intelektualnim postig FIlI.I\lld d<lij~ nulostlniu." 142 bez zasluge' CQ'l'j¢kl'l! kQj"i pokusava (wwbJtosa. bez sumnje.t~ i2.l!'[OUU bile su.lk'. Hakui_j\ MjaSe jeelliJj .t.as:keti:a.. snaruka ctnt neka 'Uvojn l1!lii. prema sVIf. pa je Sud z. Zen 1.ll1ii.g pod a.ima. one j:U. jc zncstao.oowjl1o. . Ii.lkvih rnisll 0' priZn.'o~eujetremnka m~alm].iln<tl\ tt zimdmt za I1jeg:.'aflello na vi'Zijii 11lo:i.. ..~dan . proMSli su ga .. odi'd. nekont zgodam nlie at krlvcn IJIjegov :idclltilteil.11 !'ukanw 1i'.1 pn snsretu S~ slueajmm yjv(Jtrwl1 ok.jellje 1 ziv~la.uikoo se ne esvreem l nl'lta vise ne D.cirlU) n-eba S1J. njeg:ov svett .ni.ulIl) [e ruCiJtelj.)["vilir.iLlte.o iskoJ'istiti..vijet 1(1. tsklm dogadru'l.~elll kad se po prvl pnta vrauo da cuje Iushuove (¥in-l:sungJ predtfva:ilje.. Na u·.ijego-m. !.s<llllljenipusUl:1Ijak. Sve :stV"LI'~ koje !Ill plip. IJii! ako.tci na tl"z.elO:g paU'ifiil'ha.tmimua i jel.i oko Iljegovog '(Itoc~sta izgratlcllil su veUki samestmu. Povijest zena puna jle tilkv:ih p.jegov(I tedlllO' nils! jedstvo na s.cans4. M oi2emo zarnisllt! u kakvem j.ioe.l:q~1.a za sljedbenike zena Za koju je potrebna stalna budnost.jc prevtadava u ZlZlutOU.ulI.dJ!1 s vlastidm pI'osudibamJi.~Qb:llo'liU 6ovjekll. [10 njegov..1 kolima su se veHki uciieJji poj.di:1i·.lditipo postoie pl'opdsallll Sva_ki od nji!! se treba l)QJiilsati. UJll"<I1I'Osupremo. I{". ill moz.l:Ui sv:i.-sl.Q 1I WI·(j. Ono zna~i['JJe trositi Pl". blll) k(IJue. vee o S!l.i pUl.rnvlmein Sail'lostamkog obr<lZiOV<lnjillkO.en.lostinja bude taina.QU jeloonucno samn pokazivanje smjer<l U kojielll1l1!Om ulo1. bili suo u zollilogu k.. lsus je )"ekiim ".NHko :got nije ~rep~nMl sve d. vid!imo duboki l"<lScjep izmedu budiZl'rl. 11 poce:lku je 7:iv~opovl.sUgll.riJmjei"a 1.ji. uJ'iIl.ulya) i usporeduje ga s J'ado([~ uspunitl buaar 5u. ltoji zna. hi . No.adruo u ."slIzl.e SA::' srustu ~!jednom danu.o: zen 'iTi. . Tako dugo doat postOjl m:isll.lJicn i ak:uvnQ sudjelovatl u svim 8"1.nlu. !l1re zelUllJ.l"!lg'Qve'" ~ "stenle·.rijm·h petnaest godlna Zirvio !.m.. ll.'s.I·i~e'll'illnju se mor. jo~ nis~ j. Obi~ (Chung).

pol'''edu ureden na mlan koji.!k:V(] PQ~l~lC:avaLljt!.kakva kontemplacija nee .t listil.m tzvana . d!a se izbl·tse 1posl. se kretno s vje:tl"(~m.ma Ov<lkvnvrstt~ vrline njemacki [w:sU. Kako [e UllIl postae kencentriran.iill veiCiinjn Srullog sebe calk i nakon dQ1:n'og dje1<!J. }ioetski Je hi ideja iZl"aiena na sIjecleti naClJ1: 144 145 .es[ budizma Balckog Islokn odJ~l. "to i ne-to" ruojc m lll.ina sve stva.iI.livnmedu iili zenda: ostalim budistickim sd>itama II .OV<IIlilll sn wH. lluga. "d:ie]~ be'.de. Q~ldla[eto zen.~rtl ill jilSe Oil na meni.tvojih cljelll.yoga. zen je lu::dv'OS1l1]s(.erli'lle1~cuilie ~)a uacelu. U In'flksi kao I u tenrijl.tt"g je mcguce.ga.lednj:i l'n°...joolljeltl.eno $['11111' esobnog iskustva. Zelllo ne6epl'ibivaIiti.J'apiJJllU i. z:natloj kan Dvcrarm za medtilaciju .l"ilKUispitiviilllja il[lnil.i.a je nase blee \1 rrjemu. kmuo:li nekakvUl mislil 0 llagJ"!ldi makar 'I od Boga a Re-"sh:i fLiell-l.dknlcvm tragova ·uobra1.Bmldba te da brzo prijedil1llo Irnno gdjenjega nema Sva obuka l'CdOlll1iJ.v!l.{}likaIIO. ub:rzo te toe z"'l"tlbiU i oil)gOVruJ'ill C~. Ill. nitta ne IUoZen':ci g!lJje je posao zapoceo ill k:lko je Ol'lijd. U ~~!liU.·~ellioln owjslu ne Vide se s!lv(lvi.ilncijll . l.m: 'CCll'm god OVO S. Zuusta:viti IDIj>e@ov tok.ko se otJliJ<. idu mo~e noge. .(]f1.ci uazi!vaju "slroma~tvOnl"Ja 'Iaulereva defit'j:i:(.ubusa kreeu se preko 1iI:!lll1el1ih stuba kao da mmetn. tilt se u Iljen~mIwecemo i iI. stanje uma l'WllnJ~lia o da gm'ore 0 eemu god . a nos poputusta. ua posl. :e ZlUltl ~I~~li i ~a i.o da u njemu ii. Nil!SO'liVI.enost. je ll dOlll~t.zu) s .!W)! kroz povij.:'sLo ~n. bas kao 8to ('cl 7. '. a kosti Lmeso 8U se ras~optliL Nisam 'tlltli} :§IJ(im:'U'2nlV<Iil1J:Oj oblik mti li. :UJaO je l!i Laeslumg"slrlh moj uC:iLelj i je li P·i\-itfIOmoi pt'ijal.vimo.zmllJ'~.<1Inoravlt.<lIk ill gubit8k.e-zilllja bez zeu.em. Tada j.rasrvorfo.~~. :Ii ua .sto. nik~..SOl!. isam ble svjeslan jasem. Zaio nas zen Il~L1.ili.'' j 'nOp~~$'li. m. Z<I ono ilto sl nCi:nio. ko se n. OROje iledna cjeliuiI i i.u.o k<d.kakvo citanjle. opislije ua vrlo slikovit :naC-.oj ideji pridaje najdjelo'l'vontiju VI1i!2(IOSt. GiOpl'. Mj~sec se <:Jcil'a:b. a nlo.. Sve u svem«. ust. TaxI.zele. j I1ilje'hilo ruceg ~nose IlJije POlstol!'jetllo.ta.n f<l:S. uho poput nosa. ()stav[U njegov hladall le~ za z~gl'ljaj" Stoga je sve u J!)vQnl. <I IliStJil:ll. Zen Zeli.l. i iznuh'il. voda d no lie odai u'ag njegovogpl'odiiJ:.IU..· Cilli ae da smo L1 k["scru:~slvl:l preville svj:esm.11<1 istok ill zapadl. PU[.': zasluge''.caYj ka lkad u(!iniU zen uciteljem. 8m'll l.elj.l'l.) sam Z<ll:!o['<lvio je li. iak. I(lka.i duguje Ii. uhoko !J l:ibl!j<lk~~.e1ji sav}'etuju da ne budemo tanto "dje je .i hie Z<I UeSl(I u'ibval~. [ izv~lOil.ellEilZVali I'llClikalno empidjsltim. temeli~'o smu se preobrazio.ienkebru.~bl1 Ills'li. Jei!1!nstveni l_)oloiaj koji :lien :se.laiji.inanIOl.Ma~je iiAP.ivOl trebauhvarut usred njeg(l.loiZo[. popu.tll u undQu.kinesl<i li.i svaki (lIelal] u njezinom discip~.UIOsl sG'mn<r!'m.(l~il]a se ne diZe. ne smije bili I. KinJ IIDllSlI1ID1j~vO treba :p:rJipiSHti. ta. mo] ili t~ldi.!'I" svijcstlQ Bogu.e okopostale popnl ulrJi.Q sam s"'om umu d. Si!!IIlIlO sam.mja.oi{. odvojenoa ad clrvc.nj za ll1ed.institl. Ni. 1Inetko lie$UJ.n ktltl se ne nloi~ prisjem.

O~lt. HI :F Pcwsi 20.lJlltl.1. 44 j.~AI~m~ m nz diw'mrl88 dllli'Jrlll_.skll 99 M :lnruh.e] (OhlH:h:iib) is J:..llD sl.lStV.yil 5J c!V01"an" ~ij.H fd"'J. .i(U. <liv)je gu.m rs..)"}.l!ll. . n <lgr.eeam.1YII!I1Il )1.:gai.wa. 44 H!JYlln (F'a.1 l1udiUlil SalkymllUill 21" 11. &4 ~md':ll::i. e.1M bodhl. G .<~ya.!~·"ft<l 42. 76.-ycll) 74 hddaya sutra Ii) Hugo. pel tJ7 illlOlllhogal'a1'ya 141 nntiteza N nnrosugestija 15 nvid. Victor 44 ull.rlm_lcija 'lp~o!lIU.A m. 1M.1'!)dQVllliko [:PI 147 .lU'td n ~m.lIj16 l'l'vi IJatJrij. m~allaciju .l1 2lJ'.12"9. lllffil)~~JdJ. 01 k(l'. HI 14. 28 B BlIsr. iJj K D d1l. J2 [l~!U:li.l.lflje. 16..11'11 5J bl"Qj koaan 12'6 budastvo 2.lfimli(l. hillllt~ruiIt Jl.'L1'lill<l J6 kesa.YiJ ':~. 86 '1I1at'ijivosl .tiJlSka mudrost 5J.(~dhmHOI l. l{}f" H}f).l.li J j. H Haktnin.m!~.) 10 (l:iodhi i.Q 0..

l!r~j.tiije . IUllujiJm(l 68 tn.s.u:h J.j!:lZik.jcifa 42.no. . 2'i~ s<mU .}:9.nlli".()$ US .pf.cl'H:~:!I:g)9.54 .h[iu)·J6· Ilredavauje .2 Imibivali!te 9.1lJ 'R l'fuJ. 19-' J Mt'oki .JJ.1.<liWi 9.g~IUi (CIIOO·~. Hi. nu1i!lzm:n IIp 7J [I:i!o-Ka 9() o objaJi:Jflju\lfflije opijltlloSI 44 u udarac u gong iJJ UJn i6 UnmlQU (Yun-rnen) 68 at opo:!laSanje :76 w w1Ll9~ Wn. ss cO y Yakllsan (Yudl-shrol) is Ye. pr 3ji]I.iilizutJII 94 n~g<'icll<l12.I") :5oi.2J.1J2 s sangha J(j :H~ 109 aende 129. III zazen In.J. 4) Meister Ikkdtruct 14. ~esLi. Sekkyo (Sllilil-[mng) P2 Seppo (HlI. 7J nem. 1J9 Shin SO!] Jti ~llippe U Sil'll J'()fJ si1"!illul'SivQ SW1:!' ill I 144 4f. sesshtn lJ8. Flli JiliOildo p pilanj" ] odgovori. ZiIlrnb:imsi:r'1.l1l-Zllll f04c.j.illCdjil. 26.1' Y. J(1. 5'.. 81 N nast'i jJ na.> 'Cllil' J)..:.tJ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful