D. T. SUZUIil

• u-· ZENIUDIZAM
I ..,..,

Ptoedgovo'r

e.G.JUNG
Vn~di,Q

Ch"icsiII'UtS Hwnphl''eYs bilJ§lpJ'ed$j~yJJta. Jj1I(1,i:~ti{:ft:og ·dl~l,l)(I

uLcJ.1.!.;ionu

NaslilY: jZ¥QJ'~illm M J~IlI'(J.dII.Ct~(1j,l to :tell B~ujdhw'l'l
C 1t:fDER, Zf}slupTl.lk
11'f.8ttz!llfijClc 1%9"
p""emil'!!:dQi'rI'IUI.D),,(I,

,BILJRICA UR'EDNIKA

..

Prije'l'ml; ZdCIlM Si'lj~o ur,eWla: Mm'i!'iil :K,t<lilj Gr.a!l'i~kotl!l:ii1koV<ll1jce: ZllIltko Hf.lvoii'; Gj)'afi~Il:.1il ,i]J.rr+lTil~: AUCODlO: d.o,o, Zflgl'!'b ]l.. Tis)llc .Kmll'llliJIe:J· 'zOlgl,'!:;J:l
f)i\ISETZ TCn'ARO SUZ '1\1, pl'cmiruuli IprofesOJ' budlstlke rUozo('ijP. na SveuCili5111 Ot.m'i. II Ryol'll, roden it': l870. ,m 0 jI.> \r j 'I"O'lalrw itJ.lIj-v'l')ci Z:lVLlCi sl,n,ii"rlj<llk zen b'u:diZlltc1,. a umro icC' 19166. HI'of Iljcgo ih lilVl1fh rlj .Ia 0 'ZI'J] budizmu ua eng~e£k.{nD Jeziku ~~dvai'lleseL [ p~l. ... nalnl<lIlj(~ o$<mnna~ II est djeln IIil, f'DIJil.rllS.l:~g'll1JQS j !10JJOzl~lalo Z~i!~~dlJ. fOVI'h ItO!,:;a, ill!o il • k.ako rnsl.lo pO~i1zujc kl'OlioIOc~ki IJopii litera-

~u:r~ 8vll.prava ]ll"idri1avn BIOVl!)GA d.o.e, ' ili jed,ul dio OVI:!
l!J1ii~e n " smi,jl'! se koristjjtj, llt.'~ p~:ethQ"c]llog o(lom'DlJ:jtl
O:::!!.IJ

l.Z:w)II,I{~p:ma. Pi'ije obj,;Jjv[jivnnja seriie n~egovih

0 Zt!!.nIU ua

~.H,gle.";k(lm,pl'vi Lu'iLdjo-vo.g

]}i'.(.'1imeill

oakladi1i:ka,

!list" se ni.ip ZI!HIQ 0 z au kao Zh'otilOUI lsknstvu, [zllt:evsi djdo Kf~ilell Nnkm'lyn f!.digion q{ .III(!. amarai (Luzae &; C(),' 191't} i ':a~.opi.~ The &1.11;/'/1 jj,ui'dfll.~J' (mBX-J939.).
Dr. Suzuki
11j, ail'

budb;,mu

V::,1.til;rS in. Zen Bud{I!li.sJ'll) '[927.

EYe;a

to

godill(,

ic

Vjill'Glflo,stojl"l,O,

.'

SOllll110dill,

f.

IJrQII·

C1P - Kar~lggi,zaeij~, u lJublika~iji Naci(jn~lll~, i :>\'Cl!~iJ,i-§!l~kni iZlli(;~. ,Z~-ll;mb UOK 294.3 $UZUKI,Daiseh:;'Teital'O JLf'\!Od 'iii zen lludinlTlI D. T: S/1lluki ~ lWtit"OVor C. G, ultdio CILl1l!lmM UllJjlphroys ; "'prijeVt.J(i Z:d~llka Sa.ik<» ZB.~ ~[Jim'll1!'3, I'~~B. - 148 sIr. : 17 em
Jllii~ :

ca\li]o ol.'igillulna dj'ln !la smtSI~I"ltU. ~d ncskom, iiOl.I)\YiSk.o:m l pali Jezikll, ,'c"ll] bjo upueen i ILl1<l.dmiIlJa .r;~lmlj<1 z,r~l.!tlile lIiiBJli mllli~rni'Jc.kmu i. h·m~ci![!SJ~IQm. b· rl!~ 1"11"1 skein kQioeg i~ tnko lecliH gQl'ol'iio i pismo, K tome, ~li() i(~ vise od znm~slvcnjkOl, Iako sam niii~' bin ;;v~'c(,l:liH nijrdn bum-

~j(!;VQd djdlJ: An ~!Ilrooi!Li.C[icm 10 Zen Bliddhi"'lfi t IJat-s.lltZ Te.ilru;o u~kt - SIr. 9' - j,1 : l"rcal1,o'{or, B,i,Jljli!l~mrsk~ bilJ~' ~ UZ lEks-I. ,. ~2:lIQ,

'l'walllU u J"IIJtUlU. IIOg!.!, ri,ic"ov()C j<' .zmll'l,j(· n duh<w;II!i!mSlvm1uw bilo iZl"ilrYil{~ i rluhoko. Kud le go .... orie C} v n~im 81al:ljiolli;1 sv ~i;Il'Sl~,;:;0vodoie kiln CO" jck t l'~olI.II iljilml.lJn:biva. 5vim'i l.lOjl."ill dot aklj v;II.lrcSl,e g.!TiIlicf.' ,lljl;'.gOV<;Jg l~!I. ajnrio se k'lo tnvlek k~)ji~'[1Z~ ~ntl'!l,akhlaL](' m d shnbelc kojim • hi opisae :;;l;lllfc svJ~~n{)~,ti iZVall i'lIlelcklrl", "
-sekte, pOlito'l"U], U $Vaiki'li'l:ll

sHfl,c

blo [e

[{<lito svj ,llm;(' vi koji su mu sjw1ili do

rSB.N 953·6"6"'J'.1}2-4

SVilfl onlilia p~!>;lIHI

l,nji

ne IlUJ.gl,1 sj

titjC'l,a 1D10Nljll

'ruti lIo !! }"'ii lll'flclja; IIlegov" b[L~ zumieuu. Dn hi sc !W;lj ell]

m~).. SUZliki Z<I. CHlUSTMl:lS HUMPHREYS Bit). Itl.1 CbiQ' de'vel desetina svcg zitanja kQje G'Vaj lma Q -eloUcIHyrn.la IOUu iz(iomjil Ilalclaflliilm ID\. ]!I Londonu te o~avljena 11osam s:V~.aj Ze!~buaizam (Zen ButldJli.sft IitiJ/"a!w'e) ltH. Put zeJIa O'Vay of Za.Suijiu izda.. iljegQV Uood' je 1'lujpmJ:I:(i<lIliji. iJngie. 'IIoriie za sve ko. JUllg [e s\lojilLnrljclom Taina zlatlwg (Jvijtl(l (The.'a-sle i sve v:ise $.. :Blyl.).og Svjets. ill Ellgli.i{.) A~ru:1il W::liUsa ee Zen II ~unjef.i~ei'&cO.put pr'is<hlpajll zen u_ ... zeua i lijegove posmpke je lako pogre"no razum5el.l"ecl!'lodnik II izgi'aooji mosta iz. vclikO% psiho]o.Ckn uistmu to i bud uvod U l'lU:l!OOU zena za ti'~'I'!6r~llovth i::'L1ul:dilJ: tc ueka ill 'Itodi U pOImuje prm~iS::.Qd il.g.ukija n skup~{e:l. 11bllduti da je dlr.zapalffie psilllo1ogije.)i.k(}g drusux: u Lo}ulmm ..Kog }·.i.lta. Ne iz])enadni\e dR ie najl)[lfl'llIarni. djellli (11'.m:.ja srca i uma.dies .lllom polmMju 'pI'e. Ida dr.YScin Zen BuddlriSII1) do zh:irke SpiSOlI:J<I&tal1h II viile od pedeset godina kOje sam nasvae $I.IIko:!.in BltddJusm).I'Onl.ztllrt Cijiln je k.e iJ:Lisli i . od R StImrllil ki SVe<ib &}4 ·GIze:1t blldizmu (Essa. SU1."'Elb~mZit l'(IzlImtjevanje mjesta zene UIPO(_b'uqu duhovnoa iivoUa Prirodt.Iipadnili pisacs pokuAava itrce:l ne1:j!. budi.'): SmflU\itjl1ci (In ne ]L!okuzuju dlYv(l]jno ZIk1illj:a o If.~i p'/-edsjeclnik Budisl.O$l:'V1Hrl(). D~·. azlikuju se po zllOlcaju.vodi do osl-o-bodm:l.cuvl.padll.dstnvljanjn zen hudizmn Cit<ltelji.l~OSlistf'fJiicarstva (Zen bl the Ar: Qf ArchelY) Herl"ige1a sLijediii Srtll'nJJlogi dnlgl of! kojih awl nil' IJtllkmmju VI:ljleme i criergiju pO~i. Sead of the Golden 'fi'lower) bio ]f.vnO'Illkinesk.skOj kr~IiUww$ti (Zm. zen I'!t~l~a dodan 'VI'I'a Za:nd:tuffijl'i' predgovOl' dr. SUZIW nij u PO'lPllUl0SU l»)··ibvaeaQ komentare ovog."j. zen.llledll llgl:!l. Lh"lkon ul. ason Dnl_. Zani1ufIIlje za zen jos u"ijek .wanie kOje zauzvrat.udijama ti zel~ budizm« (SIu. Zen: u.hll. Zapllda.eaj']]o prldonose Qvom. ani zrJa.. prcdmem.U 1)0 prvl . plodova zenisknstvn.Qienog :tr:i.I'ec~vo. Carla Junga jz ZiiI'IChll.ji ipl'tkUv.enu.

NeR}g~6all zen ..... ." 'u.."" 3 .. . . ...l7.._. .... ..1llJ1ic ." 1. " ..... .." .. ..J.......'oQg(rIlTO' alltOl'a ... ". 1 ......." .." .". .'" ""'" '. 0 I. Pt':(lkl t&~'(~! zeu ".. .:l.. I)w. """""...'.l!l :/.'dl$tfl. 6.... 1.1 Z~~n w i1l~~~fi1'1 ]:IOlcoija. .. :...". 'H' ".. ..'1 Je' ·z.... g~f....'. .'.H'..'. . .. ..".'."""" . " .izru:n? .... "......"...'..." u... ~LO .". ""'" PI.... ...G... .. .."..'.". ........h:> ....g 1 ... "...' .]jei'ikru ut>el]l1.""""".. .' ......'.'.. Balm:i. .... 09 .."'"...... """ ".JADRZAJ lii..11 lrIedi:t1lciliu I i~......... 11....eu? "... 2.il:::<I! ..." . "_ '... . ...29 . """" ._. " ...... .'3 PI'li(gOYOI' c.."'ot re'dovnil1l '&{ ....... ... . .. 51 6. " ".'" "..' ....'.".. '. ili. .. .. .......". ... ..."'" .....'m ' ".... .m._ . " . " .... "'.... ".' ""' 3..'...:"'..... 5..'.. ..'.novo:...". ..'. 39 _ ...•. . .'. Juu. Ull'.....'"u..." g'1 ~l K"~~n'..~...'......... .)"Je:li zen uihil....' _. ..~)d. ... ".. ."".. .". " .. i[j zo]uzim.ga . - ". ...141 9. .. :'" '"'"'"... ... ...

.()jetimal.o""diJQ.elllE.1p'ITIoL1.isaru.tprOl.ak.".. metu..Liko l"<JiZlikujl.n b'.l~ofult' ZIl<lnstvell] p. ci~1 je posUgrlHl. d 'etr« ZeJ1<l r bet f .!Ii:i. 1 Nr.i!I:liw i]d .e pribiizio zen zapll(lno~n l·tliZunlijevllll.<lZlllu:i. i'llsopis koji j!2 obj:iIV~Ji:Vru.t.'>·~)j·1Wio ve s .ll'l::I:i . mogu ostati onaka j.od~be obil'nQ se M!.ojUi tiJ:'llg:in djd. l'. SU1iQ Q.(·i ou] H!i!l~l r~. jo~ nije prevedena ]]i.~jcm·. prvo zbog Cil]~el1[ice slo .t'vn6em hudLzmn u ])OS]Ji'ijilrljlih Hekoliko deSeilliBCa. ~.~<lcij.od!·llgalSi~c tzr ai.te:!jl pozw'<lViIl.i\l.iJli s. a mo'." Z. ENdi Jka_r~O]1!i. ih!l<iCl:1SOJll1 ~mol'i OI·ijen~. i'l.t:JiJi .ICliI<!\.grclle u svez. o ICmnakura.. tl/ZUog Z<1l to sll.1:8. ~1IJoie!!1(): bm dovQljno zahvliIi.. za Net» East. OV(l rleQh~cml piOlr..J.J..wad~ nl1J.ilVtl1lOoiSjpmlina Rober!soml Seotta.n.~ s je&"d~muJ i k'0l'isL<.5none 1)1'~.apamJ za 'vdjiem\:: rata UlI::l. $v. MeCiltlim.ll[a". rtjeckojOl TEITAllO SUZUKIJA [I zen bmlr.l.~lu.za·oheko~ 2ele melo nvodnog UUU]j:l!i 0 Z£.li:h ide.! od nasiJl nmu_ DAISETZ ilna dusta rruislikOjB bih sada ielio vi. u~eni"a. (59l~J~J :Oti~SOlfil>1]j.'iJ~.'lje ~cl'lQrm Zeu eseja (Zen&ays..l:'t:llCsel. Ne Wail ·se .iJ~tll.:uca'vrnlj:e m."Osvjc!.lQQeoi .oj~ jle il(D :pOSH~M\..S)'. D.~(Jva prve sCI.e dak p(l£.i.Zen fl:fjeji kJ:J:ii su rir'e.vttl1!iX~~.cepciJ:<l nllztva se satori.llli~llo. nenadmasne H -SVO~[)j PQf.\wis:teHje prat{lc~kj.j1_t.o<llle tl1atruti ll'i"o!10'tn? s S()v:rm l)]a nrn:u pl'o~itO s. sb·. H"ddhi . 11ok'l"ivaju vise ..o jer l:ljiilQvaJ Tevl ('.m doprlnosbna zrw.idej'6 k. a drugo zbog naoma. n:Ligijske pl'ed!.stiCkO{l. Iii .1 :t~.I){ljma kanw.N'a p!.. prepJ"avl~anje ctMvoy: I&Qn.s veM'!t:~ll'llpOi~k{}6ilm<u.jev<l.tQ :"lI'Hli::i "(11'0svjeUi:enje" u I.. no ta(~a :I1n S~[0 nlje eMilo. vuse 11.Sa'n.~IOse p 1l1.<.i..<l. .zbjei'...:01i..illl~'eT" tie znam koj{~ je dui':lovru<l rro(l~. '1) Osim Uvoda jJl"e!JO'l'uca sei Pl'b~ucl~ik zen bl1di. nru::H1fno.aml su mednlk"tJb~lji..z. PosJlliZl li lqlj]gll.alerij~om..j.$I.rI.~Ckstl1.11. [H1 jecl~ enropsltijez'rlt ] orig:ffiaJni b~i]diSHC:kj sp:i.~.m i~lJnili1o'c"ij~1 lJll'ffi.llij[>VlI. Nece lit$tog~ moji s.o ell.. Kas. i1i!"oo' jl! B~idt!11i~~ ··!.veIF" neka POIl)'OJ.e::!&~IR.(! s~..d.l nesto . l'i.4tU lU'ednii.ljeul prvolntno $1:1 nap.fID PQdr aZUll.1teb~'1 sm.lBllnt m. Suzuki k.j ovcJ:ile p:l.jn I~e:i.g.n~. <I saru zen jie lllljlVVIZInji p]od IJ (kve..ge. l pl. l1apisal]e. i".I'7.PRIiDCiOVOR ci<illc..e gIGcl'i:Sl~1 i .iJ Q (.!·(Ij)ry. ~:cMei":t SI..~ ~koJu)i~i'J.~rlige.·f!·)i tl:ci }~IO h i tl~rk:o ~t:iti sto rniistik ihv ~n{]l.sjemlQm zapadnjaCKOJ:'r! l"ab\. Wil" .slli'ppred. rnkop']s ~. satori' 0]X1.W:!./l.no.Torn te In1~tlW.j~...o K(].e lwrij~je [e zbirka klljig<S. lkr jc l. l'lM.i<jl<.o~dakliln<l1tsklri?) ilipripn1>YIla mtZ~nada hi se iz budi.z/nu.k ntegu ponovuo tla h$killtf f to u ·dI)lik!~1 "'t]..e:ltate).. zaista k~Q 'VI'S/La uvoda u zen Ijndii~.bez· ilcdile . dobrem idejoI'il~.lli auroru.lr<lin~.el}n()~!i.k')'Z111u stvari..e se prevesn kao "pros\iieHjeltl'j~'.j<l. lT~'B(~Il~k je ptedIQiU')I~jihO' v o objavljivaiilje u dbUl\.clJ~ Sl'110 cal~i usamom Pi''ij~llIC1dl.llije: suposlali o..ja ~.nju 0 :{.ilimanje· ~. Th"l.i.i manje.~j~. pi·evodi:li. Orijellt alnG.Uluje. iila!>.1.'1Z.J.·eli!gi~sl'>. }".slQ· po- dr'Ucje_ Nednvl10 sam se dOSJ\~11o se ClrulCi ip<i. !lema Zl.'!i s·ad. godi:ne) \'.~i>~ !l~1 shvmi(l.a_je .".oje se.\"..or]] gOVQl:U.. :W~7.Q pe raison.1!fldJ~ zapacU'i<ja6.0 [e t~ rlcl!j]l] b:lw]no5:tirn_a 11olj e ne je. iwiovo:(.lje]ljlem'i.og<l (Hi m.lo(Cista id'eijfl"Dspr'~os svemu st:o znamn 0> Sl1~s~inizena i ovdje se jav]yOl pHanje nedi!llj~ IR\l"ce']K:ije. pod! "pl. T. 'fie mogu prUagodHi pn:. spommmH ltiheski tao. [llS!lm ill promD j eni.

i _z~vu~i tnko bezu¥~.Ii)J:.1.~(ld.:'~"k J:c:!' tl>lci~."~'· 1l'[I'il~I)Lf.c ·sc?e~.i tlo tog ~II'O'f.ci. ne savlaCl.o~e 'POZQvefL1'!1J I'm p:s~honzicki.ft smisln ..ttle prom..~Ull .l da On rrur.f~lrlRiili~i jr' 'pi"Qh~ldLtb~:u(y.~. d..vuw ~lJiegove rrove SPOSQi)II..10 t~SVOl1l1UVmlu sto I~S~3f. se IlaS.!. e.rt.odr"eduje nregov ·tad<llal:l i...l)l'QhudeliH.m~~l.nine. Il'ij[v!'du od svi h doktrina.ak.n..ti m'i'ibkijn" ~i(>~{ldn uas :l'..vljil\. 'l'l2t sven S BU!ddh.-.i:!:r!a.?.ij I "iil>"~11Sili.gd..uie da [e Nrtktn-~ya ~trl. covjd:. Sijede~(~ t:l'loi~ :S]:L.Q vl"tJcmc tm. 'gov~:n'edoIJl"(!I!:lvjelljellju k~lik "'" ' ~O&lobodiv~ man]e Zen je .. jasno oS~lkav..ovoJfa. bO. II . opisnje susUml .CO'ljt.l"o2.mje 1I bo~_(\~H.o. i orah'" .d (1)' Ii ~'1 p""'1:I~i.·Ullljel:llo.CI' Zill Ile~ sne .ori i~us'v a op]sanog .vmn sveobuhvatnom l{.'l!niai 9!)'.Y<llblm~r.iJ<'l.1j<l Seh~~. n<!I~~•J)QdnffQ ga.illQm.patb. 0lw.Shu Col~e'·e'll I~ l'o. TL<!mn1' ~I«'''ili ".wg 'c>kl'~li'llie ohMjcmi~osl. g'it je 1l.ie se uii.l. i 'cm:!ldch~ljti(J.ctlcrn(l. ih!(lwm M.)lzu]sHkolU.](.(. &~ediSfc JjubaZ. 'itla.1l.H]j~·a~].]'" I]'W!'. J..eneri s:az!)~lJU gclie.koji.2c!e.oj ki. ~1.r~o:~i. liii :je'hM~1w d O svj.ul hram.s~o~r]jcnog.um~~(""ml~e']n'saJ. ziYnt !'life ocenn L'Q(. Ohm'wl..£H.g bog~l- s.. od.iilorimn. ] sepogii".!! do. potplIno smo .~(1!1"~o"'li: Zf .PJ"?z. l~Um.i BI..e tlo. da. ~.l.t"ljeCi"· 011'0 IlltMjenje [7.-i.'VU.!1"'lI "~Im_ ·ol)l~$n. CI:IO~ pr'osvjclljenjiljc In!l'"swl'imn i'lwffalJile.LtiU [q'lOdotlalni .1IiJ<!!o. u7..jm~"'de•.mik..lll [ b6pr~~skll. "'~'<~!l1O ' .Krul.ie:r:!u pi.] ad mimi Deiphi:l!i jeT sa..nzt... .o Pl\. jc'>[OIM. $llOsje6auj a. !"hdw]"iY<l· se v~e!J"~jalll~) otO'nbi zapa~hlonl.ru'<l m~o'i'e duhovll1c OCi.OO~v['ij~(ftliO s . 11<1 c. ¥ aJ~ n~.·".cl.r1n svntko :laUl'ijck . da bt (Ibjlasni Ii {)vaj. .... pl"i:injer.I1~u:t~.~il ~ ·'(]'.ttu:rl~i" mudl'oi!>l_PQI.. pMP1UWl!~ jc-Sl..j<J.i:v es jeca] ne.tenjl!..ije se IU-eJ.ijecdmll na !ilo lI. .z£lJi!iJu.!.. PI"!.ilm skrovttoscu ma U\\lm@a ie $lIlOr! i.Q s:m:no .pijIW. morahnr ]Jri'~'~u.'l(i!l i...l diJllj\~~ ~ W.'t.'I'nam I)Om()'~f II SVf.fmidu"'mu l<o~eg je I S.[ dlun \..liede6.. ~S. ali se lliKad':l ue ~"lQhe postih..1~1i.·alhtdoLf' 01.n do put~. Viii!:'.zja"I'~}. !2'k-SI4I. ~f.s.!.fJl '"Urilo1..)ju ~n i:skn5't'\'R rr~nl<a!l"iliu~f iU"'IHj. ~~..u.llo·. M'~I..jd.rHllj~~I'.inOSf i.O'j :knriz:i hog(J~lu.l1JlJI 5' Im~veJ'zahilm..1)~:aHla.. 1.pmlO vuse.t...nis licni in~tuH.a bu -ovaj od:roll].liCa]. u..(ld 'full na~.$kl·~\fi.a'\.maU <I. nCiil].vle:tJ:Jel1~lIi M ceg1'l-se sas~oi~.iWono <110sl'i"~i.wdollar. .Nnpl'ililtom'd61ao G~lshd. Q\'llmt. . .IYLitljililjt h. l'ecIQV'nil~je' ~edBl. g.f .1I.OSti...>us.apalbij(J{1f. Ji"wai$ua i J(~~en..a.1~.[""" d"djeu.~. Pl"os:vl~etJjeil' LC:lile~:l N\tkar~Y[I.l"nfli'[Ij.. mfi.*1.t11i' ojnos!i nl (NkM....l.I~·nos~.lIo!lCiy.r.[U'~1lsvojio t ~iohdm di~elom...:~"Qells.f:~"r(l]' sveg 'Uljec~ja tmoel. i !ln1~·t! ~tiliiJ.' nas Ill': :muce biJes i wllI:zII{a.l(~$l 'Nn~l)j'i~~u ho]j~. M:m''''ijeJ< iQ'S "(. .srr[.! On olv.~l1 uas znv ill..rli. IIU' gri.l ki. moie j.·!l&l[~skoi Hli.n<1gl{:ni 6t"ijentahu llfjl.i nd nlagoQ.le' ncite~1.o..clIuoU:I. d(Nedcm J'!.u milOv'~.fll.$tlJ(J:g shva~lIJ. O'!"~1. l'(~d.~u bli"l< 1'''''11''··0. 1D'-od~lk" II'S.k . zl.fl(]l!i'J5nji pr"(Jfes'Ql" na S@-To.gOll'dl'i sVfcUjenja O\!'~. s Z. ]~I::prist rtlne lj!lbavi..il ti..l.gi(.koJI. ill].i:d}<Icc!1J! iz pod!rncilli koana. "CllJe~ 11' zuhot" ~lok<t?n' "Dn • ~~!i·(:>m.o lid.·odgovodQ je l·cdo'l.v1jot ideja n nil~>E:zapadne s filozofskc ka!e~orijie i PQlJ1ijesao ga ~:Sl"~.tlrugim ~'.·~~Q svth st v~!".s F1IuddivJm. L1lW'irkst 1 OoVjriikll'ml \1i}j{~blJda Ie dodinm.. PI'(I.i ~or~o i1eHl.~ MOJ"a sa jp'rl.) ua· slr. . SUZ.k(l .j~1c:' Bolie je prethodno si dQPusliti dtLb(liw mld~lhtmre egzOllcllDlU ~lisi. ] Sam Jir1:' uek.' ' lm·e. mHooti>lUj'm.!~.OSvc.g H lm.r..cl'ii>eno_ \~M t":'-:Hllillji\'~~ .1 nOl'~ u (.ik zeniu.m ch eno ~~(Ik~~n~ m..o.3ivj llcemu lice.jl:l.jenc (~a Ibi.li:rii !1Q pl'jl'o~li istovl:e.i. .ozi5 t'Wl.h.n~ "ou" .t i nama prosy jer[tenja koJ~ j€ ElI..ari<lV<I. fmd :tm)" ZeiliO sJlValj~i daje svatko·dd nas 11 dJUhll. :m!. A!.ak zalhilije¥."1lf :jamom~ pSlit()iQgija ~ .ai.. BMI w:~j(·eljjzena Kako.ol>fii'l.jnje k.~~ilt.Rljil.dl:il r .! CUI·H~.!t Z<l~tovo_~Jit se oV:i[R p.. 'C:i~~<lJZen1]j1t.t.ivorjlCnl:lS mdankQli. dl~On pC)[tCt~ njcgovil.suv.'liul'dhlV~1I'evolucii..pa '1Htl..ljf'fi.i2:ml~.:1.1 zen uc:!h:.-pl'ica te . ~''.aU' ~m)holH~lti hic<lju s " -{A!Il uJIHz..~1!"l5!].· Q\'QU1Ol i'o~"~~m Ii '~"'lIOC >jlv(lllIrjhlu~.lfio I.aljeti )l<lRt"sOlio1. p<ll'alljl. hUlllilU08't1 I. :[o1l'OS!li...~ t'jlZ~lntetL~3lioom P!\o5~'j"tlje:l~e JLIYlllmj~~ (P41·d~rn1.l-hm.tO It uelt.·. lie o.Oi.sv.puI'IO.i/). j[' 011'01 ll!nu.g:U~\j.-!$'rrht ~ia'j'QSI. kni~g:e Zen klld l~.I'ojiHjuni1n<.

19) ~ /f.Msta tako? Znr rni. n~tQ. ' • 'Wmi.ii jle zato 11 praY!1 kad k. i kQzmic!ti duh.r.POot eiikote kale je f:ilozoFski i religifiki Z<IIpm!l do Stld!l Ul:ile.. I!Ilwmr •. R~~u. cviietu 's}lcne prtrode dnha Dalekog Istoka.1Q. ue sarno da gr~ilrioe is gi. uvijek je ~Q nesto s(o jti~eego.stvu" tako [e i ja.Iettmicni uv:ifl Jacoba Boehmea SlU:lIOe''V'C u cemnsm.svje- kao POt.lL~ jc ). dOjOlirl di. J1spe¢a ] SV(l('!!1 z.saM:!"!? ]jitJ~e:mU.0J m. [{..11 ma nista sa zlvotQin. a. ledncsravno..s. uCilvanju.<ill' .jevanjem. oliit'e(ienog !ltt!p:nja.\{SI.ivo 1).. lao Gospoda lBoga.i.. QilliIajz.. l.UI k. • Vidi.~dlll.ll. prilivilra-i 'Viz.je je stvar sirC:g dusevJ!QI!r obzora ltoji obuhvaen ZlHllIlj > ega te ga prel'il& tome mldilazL Jednakn kno !ito ~~ ego odredeno ZlH1.l!Zi kao lJe~to neoce."t!1jUI'.. sa svtm ilIa je neo. r. I:. 1.a!titni ka.h I '.~ntla.~<I"jenIii.a$imk.. ueiito tollko jednostavno" da Ir-ojstV(lJc. "jastvo'" smatrn SVe-Bu(ldhom./:i S p..U..'Ilmcjll I\J!'SC.' se.O kl'scarrnnl cavjek nema veze spa~vmiz. T:.a.j"c.'11 razumi.Sl!..· II .mje.. If.iee s groteskom.1I [iluhCllfihI1tilool e 1.I.a indhridlullnog sa.'l~..ll[lni!lie i vode sn limit. .~..}11i(jt.V<lIU'ednih stvarl 'koje jed!l(lstav!log E~~I'opl]allin<l vode lhenh~ da ono obuhv." (S'!Zi!llil.~njl::r..lru:nO [(ad pafljivollrOub<livaiJllO~(!ll t!e..kad SUI LI lJOl. ~Jek i.j(h Q $ Ili.'a !'.Il.tQC tome f. Sa1:(ll'i dol.zjff"'iU 1)0 :p'}'o.egje ne vulim« S. is:lo. vee u obliku ae- [~ je<tlle iledoLMuic. 125 '" 'Pr*\'jetijtniE! n..}lcipaciju svjeS.. 'O'Vo.jaslvlI.\1.ll1lljiv je i Ot. lfllllllne HQ ~_11)1. (II\. 'vise 'Ili man]e.r<Wi d~ [ellllu! IS.to.i . p.1". rnedurtm.I. "'''S ct.)~"<:>Z a j)~k_.mai'iv'ID. Citil.kJi. vi~e Ill! ~lol:.·Znj.1.'*!! [e objavLOAdr.iu i\(leistcl"a Eckeh'lI''lil 0 "malorn nagorn dj~aiku".o I. I.llf.!ito rusam Mo dJ"lIgi .e u drugu.ivljav!l U ohliku Si. saton ustvart pr[rQt1JUJ wh'(.l jc: Qrijellli~J:'.i.m)!e. 1.i dL iljchl. za n)('1I<1.J. kOjle" kaQ lukvo..0 ~tv'Qtn.' dodajl.'!. doc~ ce do odn::-cl!. IiHHiiJ.at1a Ilvid It prirodu. NOl fe Ii z.ori dw.vi~ 1111811015 tome iti mesda Zbog toga. 0<1mfJdi·il.'kodom jastWl j~ ~tobica)ena Zfll.a zena u svezl 8 PI'os. a ne ~~es!o ZOI!l1'is]reno ilj ghll:nI.i.molJo(!s!(~ slo druge j''llko zliilllj~lj:e.l!.ja..njawh granjOJ. &.O'! j ~ndill'WuaJft duh.<.i Z-e11.':ll.um svojtm. J<lI"'/II<lI. l~stva. vee 511 upravo usred nje i ~\lUCC oV'aj pr......a.a pro.oklJ"inu harem do."".IStljenja m analise saru. bnd"uci da vi!i.stvo Zllfl:HJe I) mom egu kOj. Zen [e uistinu jeda:n ed 11iIjlje'pSlll:cvjet.lllS.." 'lbk\lfl je sfvari tesko prilwatiti jet" gl'fIl:J.iW1J1Q. jastva i da je OIlO etlfiri.iv~jajll ili ce osjeliti uZllernil"ujruee . ~tr.JeI'iQ.reg ill .:.1i'lo se ue l1lok oCckivfl. kojik~e: ·Svije:J. uma obuhvac-a Citav Uili'ven-..brep (lI'.i'~jnu.e T"ilzm:mjeV<1n:je 'ega vmU dQ ... I<M).~I"b""i""lJC' mna (ld pr. POtP1Ul0l11 syjjesLi (Be.iif S. .t$I. l1os".~Q jest" odrteanjem J"....PUlh'l blllsmislica.i"m. !listl vode.!(illje uvid II I'rin)dl.ozoF.llil':. je oriienl<illia stvar.In ..1 cl"hij~ 'wid u i~tillll.r)/. .i!fi!JI'ill' '~r Ii..t a dopustene vizije Svctog . ".'f·I'. d<illtle tko Je zetsta ]JQkll~a razmnje'ti Imdisticll.vriieme ind:ivid.j ''''''''!"!'IJl. 19012. se Q~lbi~. I" .U.s£i 'bmbzma. l 1.:un Sh.k.mj.• (Snzllili.I)osl~cd!l.lok:usavaju(>J to obj'<I~lliti uv:ijek kHie. 'tlLcl.vlju i l·!ilz~m1!i... ~.ri~eg Q"a.1.ri(iu sve-.sllil'l". .'"-g . otpadsju mnoge (Ill ovf:h ii. Z~I s'V<1lkogtko je pes v ene dosta vrell1leu.~m Whiie. "Io le koznJ. OflO .MO god flu covjek dellniJ"li. i.lii Pri:o. to jest.'I.:u da~e.1..1'r.e1l1. oo~rjek se jsliljlllC.· II ." koji ga~e hlioodMJu1illti Qd pJ:'efed<t:l1j~. Ml. To r1ii~zhunjujuc~l tajno"il"OSl" .1\i'lor se usndu]e i.:1 "Ii["e II ll1~eSto PoCi"ika t(1<)'~! r_I.anib z<'lpadnj. 1'eie pe {}.ecl)rije iskustvo koj: zbuJ:l}uje sve jezike. . a.~' .a lirneni [...iCki zivol. " rJ.t-lih dublna Is-pod Mzm·llog o~rLar. medurhn.logf 'Q~O'"l:lV"ljaii satorijilL.bfmiliC '. . Ona]..inesK9g dul:w' proutog uelzmjernlm sllijetmu ]ui.Chl.Ijudi "). . UllIim' ovih Z<lI?ild.'"iJjen<l ega i j<lSl"VU.'t 11J. str.'mOffi~! {"ZalWl~.h'1l.e d:t je 'lllZaludau svakt pol~U§aj objl. ne mozemo se otetl u!is:r. edesborgovog '"covjeka U crvenem bplllu.'I$i!lije. ..c pJ'OllC3va1.l'i...!!. OO$1)ode. ~9'J ega (Nid!!1-ich).O:lesl{om.i]t cak S. jastvo.Ie vodo . IiDilll'qg ·I~~iletjil.ali!iU) .lrM.r rt~"f.. nema satori.wusstsei~.19.. .. svjetlom.I1je 0 morn jc:l. pllll!lillle :m l'cn".l."1Ik1.1l~1'.(lva . Jlam w".l1 cl. naturee putem zrake koj.k"iI z.je'Vanjem.ako mora i bui. 11'1.IW oil pr-ivtdllepI edQdtbe e ]astvu.vjt!IXje= njem. s Iju~ln. .inJj.o!~g·Q.. Ma..l:6i.. K.f. .Ua1r:u iiiv.j~'t!ti~u '~Li!:niille.l j!lsIWI. Nu]kariYfl.bi~l1'() u nj.l. . S-'£""'''~I.\t!ll~1 od drveca. I-i. : ·Z~". r '".' Ukal'iYil.~' ·l'l·ij~ ~Q~J!l'l!:.""lljh'o jedt.d.I r. !8(l7.1 Q1!lo:go . (:iWjll11C m'IDCl. pr'epO~taO M!'dutirn..Lgl"it: j ~"Wj"i).

i usprkos svemu !ltD gll /.1..c'lljl') t~"a kroz jaSIl'. da Dobra ulje meje j [~:lr or~Q nlje O\r.111i Bog 011]...141. ostan prazan IJ \/01 j i H30ga j osl<lti M)rm:ar~!Jcz Ie volje l3-0gai svih nje'. a1:hlhvncaBlfIda to je.i.biIJ..1..'J. hio sam It Zllb.11.'r. lll~ilineL .et!~/(1Mu:U) i jusl'VO.) ili ilUpaljkom susuut nos (str 95.ys i.'f'i!jli b.fl!l~n tZ Boga.l'dll. mO.)lm.sl i bi:u ie uistmu I~()g.i:1e svljestl.'1.l'c n'eC.1lti iedva pl'inlj.11.".5"~.ju 1WI .1 IJmltUl. usprkos svhn bljegovim h(j~jjm dlellma. ['b je uvllek znsk nesa'V]'senosli . j. stun nepekr ·tno hice r.Bilo koje stvorenie koje :aeh postali sviesnc ovog snvrsenstva rnor<l Pl.. H..]"okO'lIanl'isumoruim ~(~ osiecai{~!!Jl ().u· hi'fa hi ~IIlIesliti sve o\'e lwi.J: IIciielj upisuje saw)'i iskuswo o~tohod.~l" Ie sama JJO sebi psfMcko zhiv. '1\l!le IIIi.je one mof(~ill da sam ja Ilobro." .~_r· M ajS~O·I' II sn:ioj I)~"·opovijedi ua temu "[Uag'o siromasnima (1. Z '. I. I.El"n.!t. II. Ilij(~pit!lnje "alvarnih ~injenicii1n ".r "II'. fie usud1Lljcm i.je.''''. On u tom sluc'ajll ne moze . sam.."" !hutllll. 'Bog posloji!' li to me He mo1..< .k prihva '(1 C'injellice onakvtnra kakve [esu ocl.i'Ji.)' j<.d01.·.jel1ja.ihill kno trenutke ruuopl'ijo[:>vm.·{:>u.~ ~tl':. JIi')Jo~·I!'.V.'l..(~I' bio bill ..l·nll ~mlloi1-ij.oju je moguce doii· '\' j 'Ii. m'. i OIW sso i'. 1>V'I"stvar! ·1' kose..lrJlllQg ad mene. J. Za to nemarnokrite]·~..1'....Z't·f~CiIIlclafi:zit:l(u't. (Vitli ~~. Bog vi~ lie preblvau covjcku.I!J :l~" " LJ '~·erl!l pCl~IQii ~JjttUi ~li:kiI:k. rvI a:.to njcg<i od.ju misli da je pl.ttc:"...h.je.ilV.'t<l . dakle.liti GdgO\lo1Jl'[!prirodi zena.'5 i postajern uHi vus-e Iltti nlanJe od toga.I':~·~'Iii).slvorenj.j"".9! zauvijek! Tadil osjeliUI m'''li trzaj koji me lIzdj2(! i iznad svih itlfltlehl" Ovim trzalcm posliljmn tako bogat da 1l1{! &g ne mo~e :r.ga inm.bug zahlude (I" svoje stromasrvo jJO. ~lIid P"<~!il)IIl"'. NiL.1SI"G..... Hoi} od.1"""i<' L{'~i"ni"'''11I!\'id n Jl~·n.No.iIW'· mo~e olako prijeci preko ovih ciiljellk... 11svaJwm slm"u.mje.iIi "z!lmiBljcnlm" sasvhn j't: spon~~:h'!()I.. [er je cavjdk kroz II I). .Ii.ctn<l m()I"ljl]H~ pampa J}mjf.' [l<.) "r"''' je !·w.<llue prave boll.ojl~ I)Qh {c sve stvari. 1.ml<J.VO' !~gHllili ~i\'e svoje sl vor enjstvo (Gt!$tJi.J.• ostati.I'.l' znaeenja.i ludostl. 11lJ~0<1.1 r.mjr. jer .t. ja QIl(l sro san« biQ. He bl bi II) Iii s v~jcsh ni p()jav!]osti z...ml(lvl)ljH.'mn.'" OVO vee dosta govOI'i 0 ""ll.1 itl 2. trgovlne dllhmliiill neprimjerenestuj Ozhilll1Q t odgeverno isp.'hUello. dobru zuaruo da J(~za.izgnlditi most od nvih apsu'akcijo do od:uQsnih i. ill billrei 1. i hex smuog Boga . lI). "0'1'...!~.lu:di.<$1.1.'III... l3uduci.rt.rnoOI)tuihnmj. ~II:.i'lOVQ i\to CC z<llIvijek bill.flO je:sam.'" "Ako llJ"ipiiiem neko (10. Sv. 7."10111" kaie: "Itad sam i7.ku sveuknpno .jU.!I ill "lS!J. " lJ"I'OIfl"{U. to iSC dogada :r.iLkog tko se ne slasc m lle ·"Il!r. j<.". ali t<tkodel' i utislicizmu MeLs:lera Eckeh." lLl SilW.bivt~njil. linda.l..!" jer uisam ·ni ~ag ni stvorenje: fa sam OIW . do SU ?:hog skrmnnosn '>L zmIlllSt'lenfr.:.IIJ.1)." ·"COY·jek ka2:e: ".ol~fe:itlN). luanili bl<l!tcniJu jei' ume sebe shvafrun kao SIY01·enj(~.k.lJw ·p. jm' ~I ovom proboju spo.'nIHije ova g1edisle. To.j<1 Sf. ako ~Iw. Za . 1007...ve misli poznate su ] <IutOI'U Deiuche TJieologie I:: ".'JI.Wi IlII I'I'itroc!...J. prema tome. ~lljiec<titi a n ZI!l<ltuc JlI'onaje.jcUjcn..'I. Mll oriju Jil'vel'lslll euo prtst upam kaopslhol oskon: problcmu.! Ij se Pt'os·"'ieUjenjit~ ":$!wl. "lIiM. i'J. On tOi ~1(' nije' tsko."fJ. Da sam sv] sWI1 isthie.1'1"0 sebl.J'IIZ "antosugesrijs".V.Slj('uje IlC IUOZ' u.~I.lwjel:ll slo smo Bog i./.it~~jo pil.je pt"." 11".h'l'!'s Stlrlt1.Ul1lj'lm" ili to samo :1:mms]jta.'llu. I' Mds(e. obi""" . .illj(~lJicil.k('. uesto-stve (. odllosno psilficl\fI zhlvnnie dogad"lj.ee duho ne stvill'lIosti.H/i. 99. ~U..) m~u.lI(JII'I(.·e.ell hr.ov~. znanog kao satori.1'lOg ~<l" i<"kIl.Povrh toga.·tldo ie: 'I)".d<l sam v~~e od svih .'Ir..• ·.!lliiUjeml 00] t-esto pune bohli.2I ljnj sawrijll S(i lUlIlacl i formuhra kao PI'!)i)C)j svliest] koj<l ie ognUliioena egom u ohlik'll jiastva kole je ue-eao.:'" 14 .lil. . t".r.~". ~.. logj.a>10: m"loji· jllLd. II osvouo ono lito k oduvijck biol Ovdje t~"~..¥>l ill ..l ziljl'·!In(t Tado.ce It kL'aljev~lVo bajki.ajjednoslllvni. (:ovjck koji ilWI prosvj ·tljeHje:> IH)jj I:vrdj dOl ilii .o koiemu ic dorl.·j~~m""l . Do..1)11. drugim I'ijei':i1n!I .0'" . bijelog slonn iz.t'I'I'>"lLl.j'l 011l<ilkozv.(trtj j(" s)jkii t ill"ISl. ~ ·ad. vee: ~lOdl'azumiiewlln pl'QmJenu svijest] ]s.1 <l".itiNtnje cudill1h 110j.J. Ol'dje bi covjek ( moguo voljn!) 1I110lrijcbili i 7.:dl'oda I~H(ldh~" ill boil':.IL 00 (~'. 210. iehm.!GiJ:"'o miotnirls cvje~uo Iovora (str. ".t Jusuo da nikad ne nlml(~l!IO lu:mncno odl'erli:ti je hosoha zaista "pl'osvijeUj~nil.m·.l:nim" .i!!jll proS'vjc'!l.']~ nBt<1 u svezi I/IUUIII.h djela.'olwi. j (SlliZuh . 1 u~.'j:Vlestan da ja nisani Dobro. "ol)j<~!ljeuje· ·(e se saslnjl!IH 0<1 rijei\i bcz :sl\{i:1!t'CI'll'.1iki duhovm dOg21.0·VI.• ue Inoic 1'0lZlUnje'ti . [I pi'olboj.1 Ill' dodi. 1<. IOU..

e imora os~obQ!liti ·'j<l-SIV".I..fmj.:j'IT-l.cije.!i!<'~ rt!. ~[. Porh. 0j~~ RanjJe Sal!] postavto pHanj" Ijo~~l)j~ li na Zapadu J]~:to ~c:rmu kao i.g [e fonm.yuju cSvi.a svljesti kr():.n02. & Valli. I)vajl ~dru. njego¥<I. 'i.11<1kOjll$.(tb":' S Dern..l)lcI"6t na kojem Stl J.~enlc1.<lji I~~j SPQ~n.i t !'UlMl[lj(lli ~..~ti "..sLU lndiji jc yoga.. lI.QjlY!'S. 01 r.a m1i(!l. nego da [lIJ·<lZ.(1) ol1.j. .)ln.i '17.:o d(lIje .!duLh mi:stLk.'''if U110.ysbl'oockl<lkod..~ '" Oil'.ru' jc n lome da se III tekstu He oplsu]e samo d:ltllsa sJ~kill. str.o· " John .o 1 djdo ne-ega kojemu je sviiest svrha.:.El. odvoiene od prija." Rl'i. I:mtOgll sluljeca.nanje s!WJlo.1pitW! 'Vl'I~ .~ !~~y..ojictvorena za druge utjecaje. uje.· 0. caki da r d~gujske Pt".~~ JIll! IklkJrini. 1:) !'lie J:i1ry}.l !!{~.i 0 :pr:eil.::mlJ1$~V. mjesto iz koj'e. .C:i iZfllId :rJJjeg~1 i z doseci tll1!ll.II(.mo .ll!h Pl'e-vi!'O~I~jf~cftdsanje f.<jkvilii .~" IJj.l..iu(·"'1 vezanost.lli.Ci s oSll·{Jltl.ma dolje. rotten I:!2B" ~mslU<1io .h" ~Ir..krwu o(lred:en~g st.me dO!fil"i"': "'I mo~'n se uspetJ liZ drvo Vjl"I'~~ koje l'asle pre.e . .aI"Elje{.1 k. t~l~lil.u!ja sviiesli k{)j~f'l': Eovjel~ Qsjec<lo nepotlHIltitl::l. tim clorl. predmet. vidie drugu sliku lstim oi)l:m1l.o d!a ~e !JJeki Il~"Cdlnel fiJ:eg.m <if Uw !>'p. premu uJlulru" .~d.ja.! 1'0 je piMElje c1ohro pDznalog re1igijs."I~ "'Ne £nl.e 5 d:njenicilma. St~.mm~l'ilj(i d!jeI01t<l!njci mmt.Bse [J['igoYorili .'~.t'~\'lt it.'1 tl Killi budizam O$l:gtli'~~O l'l1.s..k.~.~e:· iluddim nlje nitRo <ll1'll. skoro nvii(lk je 1·di. nekog' pn~cl!m.il~lk i. iskustvQ IJrM~~t." j (J(l"tlJ<l4.• WYIlSChcl<. II >tov.alnk'ltih d. I.. CIlk.~~ pOklt%iij otillIl.-eligtjs:ki I.<10 VI£I$I]ttu:lj~lovanje. m. ['"dill ]ID. ZUfJlCflj'no je (In Jlostil!vlj[1.eI.l" • Ovo novo slMlje svijesti k. ·~lO)iL stnro dJ¥o. "Cil.lO uzdii.lpmoish.ivijajem.sto bi rnu i H [Iajl..gin t]tjlecaj 6ovf.. i wtj!..cl~m.uirao.zm:fl!jell<"l za drugu jepl'm61.ruJ bi lagito. MiH'~.et'l. s:I. Z.(IJe~~Q'H!ini prGces . ~!Jr$ 1/..l uzine u obztr psil:w." .ek okrenut prema ~nu!l.]je ga dorakmut pozuda ~. 1!i.iIj. SlIzulki.uSil[~gU (.muQ' stvarl vl~5.HlI1iJ:il1JLjiva psiJlotoska slmlJij<l s j:rildl'liakim !..arnje ~'ije(:i 130ga.· ~lcMwlligkeU) s'IIaj. >la. ~<) I"'~fj!IJ~tWiti!!a je (>"llJ1fIJmHJllt5ki ".i:J'l' jeJ~ hi t€:sko ]}J'is'tno lll"iCi slicno.<.'ledu svljestl Q stupnjevi UJ pO$~Qia...i otuda moZe rnljeltH. obilljezel1.og iskustva lwje. !I'..briga za druge.i1a se uije [ll''OIluijerril.' (S ."SllO gl'!2daI~](~· e Q!Kl"]vrnuo InSlil .. bm'ell1 Q.!)le!ug]'mlii.e(t:".zv((~f!llo. .i[.BI~. gl'.76). :r.:l (Ueltl. dD~'H* :i g(lbHak. Sv.kod hog(!"m cP..<1i preuzee mu mjes. reHgioo:nc prakse. .h1.ofima. (.). ril1i'~O (GaJ:i(:ald" il" 2.· W U Willie se sa:stoji "jedil1" \ SlVO" Me.. .)"'6) "1Jt~tdj =):.lleM!! trnllj$k~ ·1. su-. To :maCL "da je cDvj.rii""r M""'. Puka pemisae ogroulfle psil'lolooke razlike lZ!').'l~ snanst \lell<ogt'llZ~. l"'''!<'''''lIt""". CO]spooe.i ..]iclltlh pitanj'... T~ 11d""'"".:!1.. .U .. i k.~ p~:eoboo'iIZ<lj~~.:1Zi.l pO' pl"<l!viill nepl'ofda:lJ iz.\r.ipovij.j !. C~L" l'Iilma!llIlmi!: ~We>1OO·c. $lL". 7.1KISC.·dig:ijs1.njieg stanj..vmllHl.oje police iz if: kOJrijetl~e . ]<lZ bil.!~ nloze odgO'VOl'~U" (.(}l"lenjeno uprhn:iUvrluj r:e_ligijskoj pl"ak.'. sh v tlblLllje :.:rHf u svoru "reo" .i ner6e I]i:'hmjtltj nz ~.>vt~(%Ii. ttLIlll. 7"".artjji~"!.!.I. • jil:[~ iCilt .\tzJO iili ocltl_zeo gitwno obi~je:?ie 0. vee Irn.ini~.l\. """%". MO::1. Sto.'1tl g...iHl<'Ihi~I~'.i!ije(lnosl'oh~nje.ogadmlja u PO(tI.lm]f.<anw rU'ol.jl~..11a~i"'bili :Qlltrenu~.. Ako 11tilw<liluT10 k.es:ti nisu )lj§ta drLJgo do svjesna il. 1:bW{f"VO k"'l'ijel~je I'~~!e 11r<!. ~'Mda je netko oln-enno SU'<l111ctl.tlie..$I.~i()!1l]e krivot'i'Ql'~]l.\..§.qJ pW~'$~jr~cl.I..tnmacet:!je jer se ne s-~at.~l<l :>vijesl !>..o satoriiu.lollke U'lijet e u ]lOZ llrnni lakvog prob.m prohlemu toHM ozbi]jllo d. psibo'p<lJtologi~a hillttcili:~il.u ~z o. 57 "V" " '0.jedillo (>" lH! "'lti!'~. se Hce zllJ.t1ijeIlHlo na ozbiljan pokt ~~ajciO'vodelilj. yO. Prema nasem 1'<l2fillisljtl:njUJ t'az. h1te1.PO\'I."tl.i:f~~/"${Pltc/ po i5(jf)i~ vee $~l.I)aln. HI'ilL.. kako hi se krLJ:'<l aanleo SVOll~ M6\! !]]O_g. 41 .~zO\l!HIkQj{~j(}w.ne sUke i...jesti ne l)osloj~.a.-Sw I'ez~IJI'll sn<~.:· il.0)1'u je 'be~ sunnlje episane novo stanle sviiesH.Ji"'.l!ogibIlstrnrl umovl dovcljan j:(l r<IJzloe dfl S~.kn~]gei..!'oizla'lj od:goval.. ~.uj!l " pO$tofml.1is:pl'<lZn~en odsvih !>tv'C!I'enja.eITIml)I'istul)fK!n s krikVlIll se ]x!ledstav li'l. 'nasm z<tI.\ovi su teksrovl punl upula 0 tome kfl~kl)se ~'ovh~...uysht'oeclt Ro:risli shku koja je ttdwdCJ: pcznata in(lljslti!H fiIQz. (hoial1skog) 6ovjeka-. bi dllha:vn<l ~j~!i1C&.. ~IO l.t: sll&. uzdizru:I~{l I Imdanje.mij(~M o m:l'emu.i ·7.g~l: l!:to'Yjel(ce bHi slobodanl hez sllka cslohoden ad sve vezanosti . Da.'M i len::lirlru takvih~Mi cnogJ<1 bi se u.erka2{f.svi.njfs:k.to"J.jiest eg'a...~'. ill w~c ptiije Bojlirl'n Sf! da je takvo gcTje e.Q je CinjcrriooYn d<~ va.s!i 0 :mijeSl. 'lcl.e J.o"". 'ii!.evauja.. ~tr.liin'Ledrv-o koJelll n fe korijenje gore. ..g p.. I.ot]Vhrl'ljuc.Cil]fc" nica daposloji r. viii!'! ne0e (J5~{)(:fI.1.eue utjecu na ..I1je ~.'lh.adfiog misticizm«.jqg""'!)grlrl1e prem.tualuepou-eba.1.

ia.·.omcile. Y.) Sf! iz lIul101.\I.z'<LlbOl..luci.ll. II.isfl.1 111 19 .D i zm:nis!j3I1ju sveuh 5<li1t. i~! dC'm dn J(. J4(1) ~1l'<iilelj J.liskm'lilvn o tH!ja sc. '~'ll"5-. "S"Z.jrevih d. sto ~H~ sve .:'~lJ'~:f-J«J. um. 7."[~tduj<lck(lg isL~~ISLv~1 &:Iioriem je ogr<lllli"'"eHOl sa na nekohko kl'Manskih mislika cijt'.i~r~~Jjll: ·"'fl'~(l.. l""'i oovjek.z~nijeni1a ~O'!'l\ djme.'1]11 zeUo blh ukljucU.- III tQd). ijskog preobrej."iu u [lQdI'uc'ju ]"l's6imslvn 'odgovar. poput duhovnih vjczbl Sv."~Yj"~.~a prnujer. Angdm. 11". II..lol. I'lego fovjcLt "vidt tl"llg{ltij~.nvit c':e se ua po:wl"IliLcJ.. il9) n@o"'l~i'"!:.Kao dn..'oz vjeru i moutvu te kroz i." IJJ'uIIH'i.jela 0 Olm..".ljetllljil . int-eiekl.ido ]jusl. Geist der !fw~gkeit will atMg-'/JorUIeI setn. SU:l. _ "" ::..l da postoje l'aZUl stnpnievi i lipovi lak"o~ isknslva.O P' da [e Il/.aj~l l.t !t'I'{IHlelfl . i. I'lk. to j.e.ill 7. ~flil11ij' .H $vijesl jc He.erl oovi'ek.k.. ua l'1.. Kad IIcitcli pita: "Cuj'e§: ll .ldi. U~I~lj k.. II.mI.1111]1..i netna .en.~.'II~".ustSQ' z:.1''<'1/.11'. A. Ne.·. 1~.e stupuievlma u su.nn~"II'J:Lcitil]l shlpnj(·l':ima. oblict !tao sto: se moze Ili. Silesillls je to iZl'~'I"'iodesta :sbolUnije ed Zararlw!dl'l?.lCll jl1:611 U ~(. 11 OI1.I.I4)VI..-JtJ~ali ni1hov 'ohlik i " "51l/(JI'i ~~ 11~jil1timl!'ij 0(\ "i'''ih lro.([.l"..jc [e Ii.fjc!J"."ti ii!.cnt'anju r~dotmilm _un budir. s vjecD'ovanjmni S ollCldvfl... i IJ<lS.ipl'ema ::I<I.lli~ I g:ij!slwg ]ll'~ol)l'a2aftl.'_i I) 0110) IfIl'1llllj III R. .am S..!lr.ul.1!?l~. svom uce'r~l:.ozofslHI strnst da lbi S'IJr<i:stlilQ m'l[. nil usluzl. ~.!iIJcu karakreru po tun'l! sto PQtPUIl() ovi:sc Q I'nz'\'ojll. ~{Qh.1·.Jizli1>.obi]jcflja Ill"CiUbnliajnog iskustv<I."I{)ji_ od "pl·epu.i.V~·lPQs.~}j m.v~! od rdigijske 'IIlQtiviI'<ljllce sn'I""'e.u."awlJIje ('1'1<..dh ittlllllnih iskli.i(> s:.~ "'ceil !lJ'1Il!0&'~ (SliZIJ.' { #.~.cdnice.dmlu'ivQvjel'ja iii. i gnHocon 111'l.'l]"().. . a nik.i V ..1~i gleda novo nebo t !lO'VU zeml. Takva .u obltk lU. '~V. uego. 19.Ipl<lcijom strasn.. us t·"J1!ri.{)jj [e n 'usporediv s bitdeklom. 1~". paradeks.'OCes !. Ono se 1·<Iz." (skh lasslm). pak.:. Ci...Wl l/cun.logtognje l::. Ii..poj. eovjck moze hm vjestan je (Mo. I.II?~ 011 oolo ruisli 11.S! ava. H.~1 M. su izre.jcd. Sir.iwl.Ojojosoba i:azmislja same logWki.m u koi uice t:d. 'lie hi bilo 511VisnQ pobliie (M-iHu.YG hr. oscbuoet].'.J.g.I"e."odi osehe koj~1 pel'cipiY<I. :ten .' vka.'t-.lh' "N"llll"'Dl.oll"l ~toLieca st vcreui $:1. je I)]"ostol·ni.Y. l\.elOaa1i te ikl)llokl!<!isW~nistav 11l1illOgih uNlclj.sta!!j:l. J~"y. To "lSi! ni:j!epilanje misl!i. na I<.. h'.-".Ci.l1og ·shlSill1ia·. u uz._«t.~j..oj tli ~i't"Qj stert p()lvl"sllijc iii dllhlfl ..·l~lpostil.. "ikmd !l". ("1::5lo l'az. v~c i'l"ah'l~em ~lui$lu pilanje mtslloca misl~.aja svtjestl I sv&k{~drlevnJ:dog<ldaj im.nic: lit l)1'Ql'e~lm:!lizmu.eni§l.va" U nasem smi lu l'ijeCi. ":'"a.l filo(lofifil.li~mj~· d !'eHgijsldl. modumn.-" fltu/tJ'.i ie ]'.!i"!J.• .iz ]mhle Z<llJosjeclmH J)1'c)ba'l'ljanjem Stl(h'z.J1rhll .h je i stvorio..Ii.ll~ila.iaj kl.. roio•..ili kilk"OI'ijtl kola l. bj u i'mr:eh. .!l'TDIJJ!"tiie itl :z"'r~~r..~Z~' "·Ra7"mnlje"<lnit:' kIJjl' t'l" ..IHima stanje osobe koj'1J perclplra.. Melli Leib i.! k:atcgm.:'. '/}idi .lstvo koje se od ostallh slirnih lskustavu rnzllkule 1fO' lome slQ' S-C]J. n.'coL.liCli.nmnfe .lMda precesu I'dj .usl'lj savl<idaIVaraja urns lproboja do percepeije 0110 r lwji parclpira.go.n glcclanja .alno.jrl~.II Iloslj'(~dl1ijl. Ignuca. srr. kOIlr.i ii 'Pl'e.ke. potPilliG pn~~obr<i..J' {luoj IlljeI'j u kQjoj jeo 7.:j to ua $vakOI s.:'lko "praznina" iii "'ot]JiII~~allii~lI. "lIl'ld~lllj~~lil\u" i ~ drug-ill tll. Bez S11I11!1."" bil..u 1W j('it.:tl filozofij<l nesthnmj.lpeI"DIII '~~~deil m 'i>n. Il. II.IIOIU pi'Gee 'll njima z<!i. LIil~:Q i sa S"ije5li.ma·~lJg[j!'IJ z. medutim. Z"5·~.\1'(!nil Meistera Eckeharta.jdualn.azi:lio ljusku st.wai:HJ.jel~[ u l$. zl'.ljCie to mist i(:no isliu.'I'ari. D<I j~ budlizam ". ~~r.ikQji ne same r. l)ije. ~d41\1. [melcli.ul{i..~cu pfl('. gotO'Vo neraz.1)(lkrel ili jo~ slgurno biO'iu~podnoSlfl" teret. 'jet'nosl. g]{W(l.U1llilp~'ol)(l.j'. Schopenhauer je tmp]~dtlll) 1Jmi.nti \I. tvo].podred. ill .ul·· .. f\<fz.ckL l letzscheov Zoratll...obn..1 ~loiivl~"i·e. su ga pn:k. PI·izlal.a dru..u$il.jeka i . lemelje na '~'jeJJnUJjl.~H'[I!$t le.(..(MIU'/iJi<..uallid kllljige...CSI 0."ki.'it ein Sclwl..lJlJ. to )c &J(l!nt"" 1\~'..nV(} U veliko] H'ljeri stoj~i preol.i"m. 59) ! . neuskladiv<l! S kolltll'll.oji je u pot.mozofij<1 uego drall:tski p'!'eobl'~ajni PI.. le(luhm.e]lje pOti)I!.. 'CQvJcl{ kOj. pa cilav ovaj problesn pl'i.vlian.s..l Ie ... (Il1.tjV!i\:e mlg~v~U'!l zeu iskust vu.c:>fl!llll j~:w~ ~ ~il (SIIZ'lki..Y>Ii l.IIllVlll~h~ l'Ieodol. Imdul.1 ndtQ sasvlm dn~g01iCije od oibiC.« 'Jhr''''''~~ qf II.m{/..~~l..~I.clj.1Il00ie reel za I.e1i· poki'el.1.slo ))O'I)l!_ll pel'oepct~e. lzjava svoistvena ovom posliednjem "jjgg [e ~iS"t"'''. bit .jer 11 IDijtirmli Od.1. I. POll'dmu je riill." (Su'iHi~l.. hjell.Jgu igt·ll vrlo ndret]mul pl.~)'''t''.o..puttosl'i prognrao i~'I~elekt.'r'~.full1!.mn ." (Su'l.LLlIOiil'.'1jllje· imJiv. sao sto Ie Q..tivrri.

oo"idf'" _I'!u i: {'Iie.t_'ilI~fCeU..JI~l'lll}Qst" ki· (. C1Ja ~leHm]can lIVid sn 'il \!l~l:.~v()jsl''1'' U (IV()m trc.koje u:cillelj rnlfe Ll obliklt P[l~:a.e.":vl"..t sl~lVi!i na stranu.o "d oCliu" Povecfm.\'l..1~(!(lh<)lIle srrogo od.. Pl"eJU1I Suz:uii.Vo. .(l H~(!q)l'lj" j'oft""i".l•. ~Q7..ogollllih)o se i.zbje:ixm :.C'itt1aj. K~(J.~ 1"'*' "" ~Iq..p MHOi'i ]SKllS!.at'lln~e J!wje.1~M U 2.o~._Q{leJi' pocfutz<lvi1I.kQjojr~e .ci. tapk. IQ p.j. .r. lill:m:!' jt' sYfesna pi..jeistovl.e L"<)d)Qv~I'" j z..i:h s<tdi.je. ~<I1i dl! to~ke clczol"ije:lltacije. to su 'Od:Ul vi.l:iosljedictJ. ogled ciJli se da ta k\' o ptt f1f1jC! pred vida i:li p pl·efudkiJ:.~stv<! WV!lIog i bFl'\gos~. m ncltibJ jn. medit1lcij~!.VQr(!.C<I.PI'llli'{1 . vce jesllJQ $Vl)jl)j $MlO~:$ltStiil'liJ' sitrogo og.eeslo l1il~iva:h:rije stv<lri.el)1 a.rOllniieli Syoj e l'ehltcile u SV!Jes~. l]jk[~d ne r[~.Z. LaIW!'eci..oj'it e od.P'U.take neQl]]'ed!eni I'.J!1 .]j .Hij'.(}[jJ $:vih dll]lovnm pl'etpQStavki. Sv ijesl ne semo 1'11.'.5vjet]iierij~SYi~e. pdllnjtw k Wll.flZll1nij€!V.el. ·se. ·!'ddsllSIYnl. ngJa\'n'om su m vise tocflO ·i~NI2·0Y·~t$ilsti:rm satorija..·~jst.rfwte seIJl'eit~G8t..se dOl.o.gmn'il'<t.. .WJ'Zk.tsvijesU jellle1.o"''''''' '~'<JI\~fj Ifni $("* pi'~Qb.s:pOSlohni Z. $"1.l:11~1e. rui nesvjesJul prclposl. ~to ]1csvje~tlll. [~ Nllprvi .t'lJL l~(ije g·buka fum1) za cilt SI:va.oY]jetlog Pllo:.(!:..: <J!!\lli"lj.~.k IJjla tSk).i~ pOtb·uc.• N '~I k~~.·j:::*.gOV\lI. olf!.ll p:!'(liii~tl..Ziuu otireduju pitilnja koj~~je· poSlflV]Q C:iW~ ll. m:lgovQr Je oCito S<J~oi't.'etpost<lvkalSkiJHcen. m~.-'lKl .:1. k<:l~~~e I~U"1l.vno zna¢i "WH~.Ze.illm d.j. POiVltflO Ullgt~J]]e racloom]nog' l.1I. cm.Ijj ]'J!. "Ima Ii i J)ilS hu.pOlliull]jn u svijeest[.je b<U'~..gt. kOl.e.\i hl1i.I. '~!'ie{l:l'(H.H!I!i'ld~e..~o·je je sve S<I!m~..·~I. Buduc.hod i:nediiladje 1 dOl «"dl:edu~e nj:eri s*h'~aj. W jest.(lvQljan" Zbog [toga.siC!li. JnO~'01. i.~' ·(S~lZ~_ki. roll . funnL balje.16vnIJI zbtvm. KIa pUhl.pl'ii'~(lil uceni ka slIJn~'QtS!ilVI. gotove l'J. I"llifi:njl1.srud!r!lIj lieij se JettinG Vrnlfskih.. .ontloClli l'~Zllit.!'rIoguce.oNto one. ne PI'<lZHiI'HI f odsutnost PI'(:tpool.Z01Il:vttIU za 1l1l..).gijsM!1 111~~h~:'l. osobne p~'(ldis~ .ci (hi IJ~JeuJ p:izl:lje mo. J!UVdl logrl.illj HioZ~a :tbog toga ~ . sli. prcm~ ~~t1~e.k. "~no 1)."cdu.po svom mj. \f~iO k9Ji! ~Il tv(!j~ pr"o!li~1"] . ue zna ko~e ~gOVilraj". ~i. str.u~ .. nesvjesna. p&s!oi~c':e nepl:i.i :p<l!l'iadoksrun.a p~lFnd!oks<l]nl)pil<linje !2r<lZ Os"Wl red!wnicl~e iii d~elo . pnt duhovne J~(J(/.bacujc.i OA se ne I f~oZe c1O:kaz~tj lo~::iCkislJiJed.iS odgmrorfu. pl"~~mu Sy~tll o'pi:Sirnll.?I)O ~lJz~~'~A:'~'l'" ii... nesvjesnem iw..1l.[{(UN~ Dln_lk~ iii Q·bJilwv ruJia si'ml()ji se i or:'! ]]oru'.Q'. to f~esl'{io1!'jek sa S'fojOt:n lJ~tptU10l':il.vi~f.I'~!l'l(1cle i kflil. IUCilelj ih ~ice.1!'" 'Uvlld:rllnj<:: j:l.-1 zhog t(lg1l..i cl~ cuk' 8trli~Jlja1.ll1 p.·a konaml:iis.lJti oshn... s~u:*".iIv~e.uje od :rv9h l). NijerXna :8'YijeK~ue Hlodi\e ndanuti vise od vrlo !~fl&!ogp}'oja tstovrememh [.. No..j(j~ ..~. S<lS.. i.Sn Opec.Im.:>.:.Mooibi . z~ii swjje.1\<'01.!j !lljluj~ iHV~i.1o. !I ~~"J~S..ll'le.!(-ei'i~"mil~te izaci. ~flko 1"llZl]ol(1ti_.ija te da. MI!'PI'iGi~_ Jednem je' "mlnvn!!k pi. 0"1\( """ \!'I:1S.::'.'ellie.. <)<)logS~() ie ~l'\1~U':no ~)dS~ltuo.1je Zol.j:ln'j1nje·[JJe ograa.'l koUkQ gail ]e MI.lljJ.~Lr<!1l.stoga .jCl'll[eg mraka.Vijesti. I on MUll [e sLilk..l1l.Opisli ns:kllst~vt! su :~~!iko :H11l:1l]lS lie nl u joonom s]ucaju lie da r(~(Y.'l!iud 11 pMp~mom ItlnLk.".nih S...j()lJe uucil'ane osobe.av?".i~ti.j . ()Vaj "WI1" f~dnQ.st..=111ijC.1_ zahlijev<l. "p-!· .lJ'l coc-vjeR" i dubi:lllir bica za manje ZC1)11Ci!Le1Je.1g" po.J.~jH~th.IIDIO j?:".ka.itl.UJ:. iiocmi su.i SID je tlcj~~.Gi..tni~h}o :psihpf08{{O Otb"elLell]£! .0.~e: 'N<: mi~1i ~l!l1tQ!!r. sl!~:til1Je S.lOg.."jednos slr. 1.~. ru: "lilJ.ko1lko i! stoga n j<lsn. iii z"" Irmldi"f<m I I. se n101·. o l ~l. u.mH~.·Il.y p.i u sjelll.j-1lI1 livid.(l Hyl!i N~ilj:.1to nam l. Ni:S..ijcvol1)'] episu.jOil "'.hi 'bilO p:ri.ru.mUlli.i Il.c!ja Mt(J!J·.1l. su v[l~~i'k. pdmjecnie.t1i1 vq ]J1·o.mJ ml[]OI' z~ koj~ nlsmo s~u1l1o . Odgovor kQji dolM:i i1.atelJ..m. sv·jc. ieko . lJ'Mld'JjJ"'i.l'it<itlG" covjqM i O'l1f"~~].to-ire O(igo:voo' j)f Erode 'kQJ!rt le uspjeLa iZI''''I'.ta ne'>)l)lle i IPQsto].: TlraZrn. leu se l'ilZlilk. m 'ill'~Qbut. ill:o Ii~ s ri.je.leI'ijciilill. U. S[I'.i:lltld sveg'l.toic.ragOlQ¥9 lW!:.~tJi~~t..:ie b"d~!w.t:a. Ovaj cumhenik je d..lfnzijll. lH~dutin. Ovo ..i Iii. ~S) ".elpost{IVkol'1Il l(Oje se 1.t.sv:e ostale mOl"<!Iju o61a1.k.cl!llitici!:11 I.""..Q~l~dmo·~"n(.nje t<lI\.. hili d.l.l~'.::t:r.vijel lspwje:n ognllmtcnjulk1 t z~dovj_m:t~'(l'j.Kj<l.. te pllallJiTt .e opaz[U ~'acion~!JID veza iz:me(JlL~koana i ]SkHSl'va <l .lViH (~!( ko(m-rru:torJia 11] !1a.jl~ I:hlgl!~h~n1:o i8kJ!rU!Ci'l'{~ ci'njm:d..ild. (l~(j~ ~dgo'VOI: ~ sto ie' oclil.J.0 Jlfli nfl-Ijac~I.riodg(lVQi"iol: "WiL" Kako S·u~mki.o 11..iIi.jeru.lj1l.u." '" CO~HI" zen ".iiI Q ona itS!. u . a k<)i..r. tij1.sl<l mum lstovremernh ..h'~i.tlo 'koje izbl~ii i~ t1rl.st'ilh filozofs!cih i medilulivuih pj·nrksl.mlg).H~'a~amJel'no brzo ujzrrnje sltk.iht prirodu".:».1icav~! slobodu d'!!il.i:!U Od8u~n~tp'I':tlJOSll{V ke Q s."...o ijCi~elja. ~l~).IIlltel!E!!k..I]e.roepcija ~ nizanj.lulu Ol·Ij.~c.am:nUZfJJ9Sll nastale ktIQ .j j.i<'l ucHelll~ jjj lwmHt lao.1lmiicslcih duhevnih vleib." (l.

8S) . je$0I 1Ji""~~lis1:l POII'o<.svijest seuvilel.)l~fi..11ofkhn P:!. f(~r sve i one iZ~.lu bJj.m1O stallje p:rilro(]jl(~llnl!ihe (£0 odn~~lehog n~1lksim..guvor na od['~d. .I~.ella II I\'i rti.je-ri!n.e uesvjesne. Sll&':.og~edpnl ~l~picl<l ! olmhvfltili i5~. It''~I'f1'i'''''.(lje~.e~ml!._.g..slDj~ to jest i? {~i:t. H('.()fjui.lslvo II IiJel":enju Ilmobolno."II~' !l'p~'0Z~. [:xllm.I1CSV..'~m(~'z.t~ k.e ~kl'ivm~:e :i samo r!~."" kOJ:1OlCnog probojll ne.II$ljllj~"Vkr$tlO~.!govOl".-~* ntje pnu~die[la ]Ii. sh.ln:I.ji \'(~fJii do 5vi.k()j~ ~]tS ~Ii(d :i.".iIl<1poja~n prszrunc III na kO(ut.Jj€i: ieocl~OVtt'.hlickog postojanja ]wji..Jn..~]emogm..:'11 jenog ni jf' 1. p~...zltje da pOSlQje' C1HIJ1:C vel-I! i:. Uto!fko se ponwlen~ iii silom '~rrur!elIl(~t. ']1.111 posebna . i:i. .jCS1]O.~i !:lv.Vf.WJlcij~L] hl)uihi.\ svijest ll.l' Odatle joj nemloljiva S.i kr.(~jhzi .omi.5<'11110 nil percepdje :/:.~r.ll!o obi...n('. usplo lZgJ'...(W.jlli. koji mIl se ukazao hoz.Jf!.jed sH. d:dofurpnost. (WO.!wjesne.~.ojO$ol)nooU j hiku ~lk." r""~""W~lik(l:St o:t.stlli zm..sn.tdj.~IlL ncs'fj('sn(} s:ad.. l.ikV"QUTh difere..sl'IQ ie pOllYruwsl 5vihpod:SVJj!~r-..:s·~"ki 11.lZddIhoJte.'lYjeirnosti Ovo 1I1m)J1J~lmuceka.1[ koje sme sj)os.sn predoclibc" ~esvje.!:run.c. 111.i 'diij:e1ovi nesvjcsnog lts:pj:es:llo ugnHJe u i1ivot svjesnog.l'<3(II'Ni .ajc.il. S vremeua IV! vdjen1l.JSHili dla nc.<l.gncuo.s1~ !\ko o u. ." 'nn~.. lstevremena shka in potentia ~iliic[.hlnl~1 neplodne sulsohe svjesue i nesvjesns csobnesu..0'Sl'I()gi blj od_govm" dtllaZl iz.ll" cljahrem svijesli.~f1)l!'dn)!j u nesvjesHo i Imfac:alV[1 njcg"vl' obl:llkxl. ...\1'jesHo 611V'1 Mnlw ]fIIfanl..IIi II I:wj!:1H'! slucaju porpune neod.'~~~il"". 10 j~l.t jJeilcoepGijOil ~:rajllozanemerena i."loVltl. za.a~llrH.knIl~lihH 6vjiesnog.b.ib·ll].... .mogu(ojl.lrno je da !lostojl Iln"llcni ktlitl'lk.1'i~d.i Ili~lll vise' sposobn~ bit ~ II s vijesli . ilko sc SVIi.. a s n~irn~ I k energujiCI kQj~!QdI'ZaYl1.lie) l]e.j(' oh\. j 1 :I.{lIl1:Qf!1!16e uvicljl~[ .HVOOI 1<\ tiJ~Jj'avno P()II.I'Hzni od svth ~.Y1: i'.dd':l'ugi.CJ"rcrnenu .veiit:o je \.~~j(t se prol)iij~.ljelrtOCl.jesl ~A~£1.. ijll!om naoelu II mje:d ll...lMo(}i'l'! O{..d'"'I"~ i':~"'t-"Ih .l. " j~jOoi...llott i stJ"ulHm'l! sv.jto' I.~\log li.mq.~ij. suplji zt. ~o51i"S!-.'~z. cia prm:njej:!i·{~ i zat v m'auj-(? j).zl'losi.j:e lakodel' H!lilin~l.f~ t'i.'1' ije{..." &.e.\fj~·sullihsadi'zaJa'u svllest.I.ra bili "tabHuo.)<lct~val.a.!.nhicijfl. 1..t"!I<jl" $t"~'. "!"'I.kt'ug.ilne i mo:ra]:oo ni..Z:c . nn "~did!l"kD·pi<iJt"l[I'lo..rtajc.PQI<l!1".~~tl!]a>vije~l [edulm [p.'.Z.rJ. <].i.(Jdifski~lod!w'f". sve mfi~ol. o. .g je od.u..h. Alliako bl tome dQd.li:. lI¥ijid~ ima Qbijdje potpunosti fer je II skladll spm-odsm l.lllje HOIl)Qje>!.i\r~c >.h.t~'I~I""g.(.m:g rJ(l$l. H"<I"Ii<i:. prikn.j .l=ill .rzaj<lkohko ~Qd ie mogl." in{lg~J~ i pnrade. ei'ilH:lj.ti ~.:oi'J je .sitddl.ijeklji. .16~~.ogljif!. 1'0 mM" @(~'(>(!J! ~ j~i~lj{) llJ!l1k indM(Jli~hjO-".uti~lienj. $11.Ilt].1 ~1.ej:ll kOjl~ po.".1 ~l'~J~iJ:'mHsm... d\l ~u{]!(t('i...usu· .svj. Si:gl. li d~L m(ih~p&rdpinlti .lazi izNnjenfae da se Nl~.1ih na lstekae ps~hJ.ll l{0ie mo.oj!J.u: ttlei.LWQi mogu jij 1:tllflU i ilH~j!l.~~i\'. U."..\L~t~lJj<~!lIo. oduasuo '2'.~b S<l.o.II))"J' ~ij..no. "potpun..~1hi se proizveo t<rj makstnnun ~Lu'p'NosU l..mje od"!.. Ne moze so pojml. nd~()lffio yftle te ..~kIl'lih 'kl'j L'::'I'ijo.~nlil!oU zen!] pl\oi.!).<I~ lItO. nssvjesni sadriaj i.. O\fO l'0vGcn:v.bld j~ :sadrzaj[t t .t.!'lk(·:ij<'lu:redciljll..~~"I.l:vola Htrne:~tel.lOSt.I! sp't"tnlrL(:ls~ !'~.l~JOl'tlVljeHe. Bmhl6u da (WO (lvofc ])QsJ.. till'ill..!ez. Na I)r~m. a vi.'ll..'. Ove 811 I.bol)c oclgovai?t! ci~e~.1'i'(~!lOs."".j t).. ~:lleduti.isLn !'IUi4WI1 zalspuujenje.i:li:.c jas~)it~ stval'i !Juno'log.u·!i!U :11 kI"HkMl:"~ljnQ' :stru.o.j()l)(lil."~~"g m[I1~~"" " Z.r.~7.k.i~<llrjJs~.. No" ovo S ojellnom uesvjesneg ima ~.iljJl flmbc.td.'~H!i:' . je{ilIQ~ str <111:]0.'lUl .tln~JI. Ona 6ini cilav'o ureden]e lz b*~. SV~ filozofije (u Q1']J)j !'[ljeri 'll koj_o.vjctljtl~HC:i QI..ij1ln. IlOjavijnj.'l'l'Li::i.(Jv~l:. [{oHCimlenCl'gije 1.~. Il. koje Sill. To je 'lleo6e!kit'.r! ~UI" Sv(iku lil<1i~zd<l . :I1a povrsillli s.·· $.rob.lZie .' i !)Qkt!.Q.'Ji11 ~I..I{! n« dire""il£iVII c'lli: gle<[.'" "" "'l.iQ bi se dogoclilo knd bf indivi.~(i'i 1>. Ova I)..l nije isldj\lcivQ ll"i'u~ka) jj svih ehllka z.l.kQI:()~ !>C ll1o~la oreupevijesne] ))I"ecIJ'.~edllmntrenutku.:~tizol" IIi. ali II nesvjesnom ono ~. l~..I~Qjl~ "lCi'ol~llllii'0<1 j \iIO~p"'iJ:l ~.~ [.P'IJenOst . lJ<l. I~~kj~koie ie·Il. ]~ tOY jell.y...<1 POr.() i$. i.. d~l. NJPO-· tarnica p'l"ljtwih tl".i tnog uclh id. nllZu:nli. mmlj.li normalnih Ijndli."1 slv<lii·.:tik.e peo-ci!)ir.i. ''\i'ez.11.gil' ..(1 Lidhol'!n~~ Q. Mmlo::rn..~Q jc :UZWUl lutjsmjelijr.du snnva i djelatHe :.oilp. pmpuno proo.<jrtag pov.10 nema ~llni'. k~(j ilto je objusnjello gore.'iiI ".H!ii Cit"v P']'1Zrit'. "K<l[1 'Ii]~ .mski I.fi:nm SiJIIUG djeli<k. Psi. kl)j~1 upadnht u Ujill.Haga.to h~Sl sa~kzi'lfe .vjesHo je ssnova svih me:lafiZ:lCkifu itvJ\(lnii.h ~t.jiv.Wfihl)loct'"\I"*l na .~ ~I sv [esnom wi'.Ml~.I'$1tj'e~mi.e se obik psi.lw !'.olilic"'f:ze kolJko i.L Ne.~sl'" !. VB'.slliku sveg .· .>.\..linacuQ.l.~ .plo.i: (S1JzulJ.~llfM~:I.~ihUl.no d:t~g'o t'~'C1l1C:l1:-..gb~.e.(Jsi .~tP(~~l'~\lk~..::moou sv jesnih :<1''ldtz'll~rn .'ije. ~ (SLl:~"b.relJeni'<~ kQj:eje...f.1'-".l.ljncaispOdje ohlikll (l'BO'! ie llil1jen:ica.lk~~ i fliBodl'odk.1 .lII sviiest.!\..odjedlnmn lto i~ISIW'? Ovose pd[.. ee pHc!jti n stru3~e (b.

ovakve teznj.edu lijce:nikai p:adjcllta. do zauz:iln<lI'!j.I.o pSih(l!enl]leut.j(vHI! l'll1cinima [Hlna~ania1QyakYO i)QSlO\'rulje prema sir o] IjudskoJ OSlObnosu posl.lucajll ne buv:i IJt~'li.od same IVf.l liD"obraZajnog iskustva uelse W'11ge..gi~5kih (lobartL Nijena je Iu . i taka\' GOY.ojl j-lidlll0 na lSlDl~u.ldu (vldi ·. Em'opl)1anin J. lije.~!obijc OdgCiYOJ' . kako pl'tc{L KOlze..'a kojlm ce se snprotsta viH '11lJ]rn. Slog.t' duhovne kulture i to je nje...j.el~O~)Ce ptl~lI'lisli.Ii..g.~r.!" i{:t(~ ii}~bolj!..ja. Zen l njeao...epu ulicu bez mule. z.ve telmtke mogu posllOijati jcclllio !lL(t lme. bw:iizn:]11 Z!iL ta&nll"l'Jije:vanje prooesa j'e]i_g]h.tiUli'l kojm djclomiCnQ r<lZlllLm~e i koji IJi djelomiCno trebao razumjet! .ski.da. potl.lI!2&j.oje je piU"OJiclobm]no preko SY<l!J:_.ak<'!lvi naporl is l'ijlei5nUtov'estrane ne mogu pl'ismti. i nedostatka kull Hire. mozeme s potpmlQ!U su.\pt~tll:lj<lt:1tiII1 postupcnna.1~l<lCtil.'lmJ<.M ugurano '.o.i.aji:l vellka.l<TOVOl'·i.zd. [Jopul zen J'cdQvnilm s(Jl'e[):~ni1'1(1 bHo kakv. Jcdb:ni pokret u rm50j.s~a.'Iz.i stIIHo. unistili nlclonalisl)clti i'lltckkl kojillilU!d uiie nl pVSll)ji'iP. F. "<ldOLl"'"lli~ma.e miere.':amo. IUllk.B predadredena vee ]l..ljlmfl ImilisUN!.plj~!W. daiMe. srell lliko.cnjak zena nlje re7:u[i.1k.o fu1dil'edleJ:i.slm~i~edo re mjei.g pm)A. :psfllohn'<IIlija [e (lijaleiil1cku veza i'l'Ju..i>ol.el' je SU'Il1<l :-.t.rlpi}a se oi.1IZ1lSmn(W:il1. motd.elJu i I'~l~gov~m nea·azumi. priroduos.. vl!." t.dm].ieil. e6i 0 sebl ne hi b:io JHm7.t. sljedbellilul medu nnrna An ako MUCW'l'W zadn Icz"k zOl(Latnilc tzoji zab:Hjen viSe 00 ]nebrm1i~ko. iskl1stV{H1JI S· pojavi.. Illcdutiin uvijck tlzeH tl Q:bzi..r rla s J'dne sti:anelw... TIm hi. S druge st I"i!lue pone Ijw:li kofifstlloIiko u1"~e]"f)ni 1.t)~. do samo budale. l03-Ua'k).sl~. oao je ekvtvalentno vazncsu t1'adi.oHkij~ ''i [p.·nprema ~1'eudlJlom lsknstvu Aka znanje .h 'I'azloga.!.'lo [-eSlO s najlvl"(loghwijiln EUI'Q.. Sll'u. dOlkl(l. kuUi:.I otkl'Ollcnj:e lljell.. Imii sto j.es. Z)ldact psilwlentpije sou 11<1l1'..Stm z..p5ihm...stoji vellik ibroj lilHli koji ne lilo'~Ul ri11Zl.og pl·~i)b['az.]. euvar rcIi.lV!l. Tko bl ad Has rako slijepo vje)·(Iva. d!'u<!ima hio.\vIW ios 1'. Ciljie' lY1•e{llbr.{I.1 svoju nadarenost (Lau ij". 88) .u51 '~Ogitdli j IDIIl ZOpadlI.pat. stl'.R"liij.p<l. n.llj'<U:lja.iIli ua ued()stilll.kl'h'(Ivten1il1. z.ikov~Ui "OIliiIovm.zmcdu dvije duhovne elellne It kl}j~Ut[e SV<li mudrost snmenlat. ~'[!:ile '\en~'rlL:'ita.. j:e l"n."0i1l ?:Oi lIUlklli.. u kom s.e da je ~vjfk spreman zrlvovali mnege gedme U z!lmornoj tiledostajl1 Gledeno $tlg~'In.. v·(.gava 1»"'ll}Os'lavka.koji . Jk.nJe: "H'l\'. . aenalne duJIOY!iJe flll)l. slHoljllo dill je ova] predgover lmpisv.h 0 uJkidaUiju !<lstv.\Ji Ii.I·mle.·~~cionalnog j'll%llmijevflnjt" Z{~11 6ern.r. (Naliu·ha.l1. !{o~.Imo lu'O.jeno cov. c~k~1ii CI.osfel'e budlsrna u zenu.1 !il\[W'<JSl1 lJesiuisIicf: •.>vjelljenje .'\:l n('. ajv'iSc SIO on moze tlcinHiie da {}<Icljentu ol<llda PlIt.oJ oSki.jjelko dogada da Sf! 'lcrallijom mora p'l"ol1:ves!isv~esnl ego i svjesno. za [~tkviim ·ciIJefn. I[J na\~:Oj kulturi i'l~rl1'" u~i:egil slO hi biilo iil:izil ovakvlm Iclnjill11l1.oru nlsu bez~lspi~al1.ou puao sodnll~ teSkog ..oj pru'ocli psu! M.~!. sve ~to i receno Q satorii« moze se l'azlU:l"ijl~!i Kaka je lako f \fi{lj:etl. DnhO'VI'lI pojmovi nuZni za zen Z-i')padu . K 'tQn~[1.l.. e mo.e StliI11IlJ<lI1'l! da SIl! satori i.ii1il'.? ] komir-llCl.lje svj. mlidl'osH le:!:i tHl~deljoevorf! "Wuo o(LgQV'Ql"lI na pi~n:nje 0 lmdis'Lick.jek r ne hi Ul1<10 t{l:doga da .m'.voja.k u .~dini iSlinslli odgov(II' .zmlfljil..luezljiVosl'n vee i zato jcr :znaju d.ik. Ot'HI.jdlJanjm i uapornog rilZ. ustvari. .1Q llOlt. da se suprotsiavl svun takvim ki'illnjlim lskustvima iter ona megu I)i.l'efljivoocu proUwatHi ptusvijetl.'i jet· je paldel1!) ialQlma i UlI·IlCna.ilti~ln.ki.()trazi.Da.gl:.~n)nial. Iako je v!!inQst zen.e [e llsihotcl'apija.jenog ocenika kojli I'~ . .s. im:<1 previse [(J.ne same iz si·iii".e yQ"l' Hum] lik" 1m. nije lIjm'oratno da te ga kmisliH Ijudi sa Zii.ii ~z v. tko bi se usudio prilwaliii vjeNdoSloino. hi $va.1 ..za 1:lji[~ga [SU.alm da vjel'Uje U mogucnos! lskustva preobrilZa.'kv<I.\'lli od mkakve boU da bl mu So' jll'ihlliZil:L Ali oni C:e ~mjct.lQcmje sutrrllj<1iti "VldJ odI(>jlbi1!~.l1UI koji SlJ.jek lnoi.om nCit.eodrecl!iv a Ill'(l'lnjBlla' i)ijji [e jedini k1"ite:d~1H'lstantt:k j~h~tva.n?eI lo svom liGI'tciju dobru p!jusku 1(.ftigkeit) je ouo sto iSijav. .a iii. Soli! mogao hv.t otj. 'IIjel"e:?' ICovjek Jto~i.i lgra velilm lliogu' u I}!I. inlJ10 !'azulrnijevurrje IJ?J'i.<lI.! se i ko(l n~~ ne:!. \I{) ]eri ml innU:M Ipude' kO~lilfIJIlise konaenl ('iilj i kojise :Pete cuv. kd. fik.s.efu'rve zbog ilSt[lle.ld pOI~tl~aj prenosenja svog ~Skl~s.

~ ZWlce.Q~\:lilIW posur 1)'I~.n~h ~.S iln. ~V'lko su p:l·~ii1(l. a kt'l1i~. __ .1:0 '.riM('II pok<irzali.\.ojinJ joe leSl~.1I "D]Quil:o'lIog.ivtm :!lfo6e se NI.lI n~~jmnnje£ miA.Ii.)NI odret!t lj~lees 8'1'c:'a~og'll ll)'Hi. obril"..ezru'QII'!. " .<ll-ladi.pl.I)Jo "]'lliJil{J/" mbela~~sk\J..i]uga s:yoj." koja vodi u sasori.:~·H'!!edn .1)(}g. SV~let zihlmfrlljur-ilh.. smfl. Tnj pdvid slojj i.l~I'{jln svejern (lu2.alasemo-nekohclna mI~i.jg.l'.n11 q d\ihokhn mQlivIm~J.~'eUi s ncl::fim 2...If lllMJ je i shl&.IXl~fI~ljt:lje IWe(~pSH.I'. S iH'~kQJiko .nra .~.oj kvr'zi-b..Jim (nnsteriozm .ulw v iiie ne v.[ s .n~lm pHjen !lCgO .1z17ijenem~todt'll mo:wfskedoktt'ine kojf' ~~~Hl(11. To le ouo ilito se.I.l~iil.lot'c::rapcN~om [:.jlt*1ua uesto otseano svakid<l~l1je i.c:rap~Ul tmji je o}biJj~lo z~ioln~p]je~l'ciljem SVQje ~e~·lIplJCll:e rnoze (1(.~allj~l. zenu.i..:).o O$(}IJ~~e rn"...l~HO dnhovne l.ruHl'lH.. nskoro ce shV. ocevidnos('u ilOtSeg U1laJWi. zlvollll l SV<l ~'<lciQmms:ticlw 1'{.~nol~dsUje:n pl'o.si!iW)M U vremeuu koh~'ml zove S\'O~lilL Tko i§tn . cl~~~eo nrulvladllli.nfiajC? ~I tstom srnjeru t'ltl. p(llptlnO lskusrvo sv·e iilLo je rnanje iii lTIillEl]C Vl"i [eduecd ejellne ue dolazi II.iQlnskoj vjeri.1111l1()gjh dJ'IIg~11 nmJ:ogtr iznwni iskllBtV(l"? Covje.klll\iObhli$ao i8toCiJ:. n i ~eJ·~~~yn:. SUsr~(U3e s rumo v]se ol.I K. m.~l iiH Ul. ~'.kao hal~ljfg_ <I vlsoko] p[allini.mJn~'lfl:"ag.eijei~~n"'..J5~I~i iiveSH .ltU!i.jalho~clL i. l!1. ~- .'<'Inj~~ t! "tls.cjelov~. je d'l ' IlciW nlo2ie>nekmn bill dovoojno.lc~·iv~mi :njJlted.~".Zl\dl(~Qvog ZtN'tnltu S/.""!'~' ~"I~"/)r'~~r...n.'Li da~f'. 1'0 [e YaZllQ.tlfljv. j~""dl("'. maze mu pOSlaH.A.'\llgorc do SChof)eli1l1J.dk~a".~ill hi SC sv'~l'ntlo~).kl"tCe pogk:d ~~'1'llJn Ulllltl'<l d« nade mmg k()if tm.ljiil.gskare ga .ili uudim bllo l.j.lVrulja" .i. pHt.ilika kojL je .:flU l~hu'illJl... tJulCe uvijd PP!. . !:A~' ·"ij/". ~iI]~ti'.ij.Z.msl<will iii not m~~i£..Ul!rlj'\lNwg·mli. na ttl "uajduzn od svih best". l)<lila lU.JIjnCku pru'1l1cllJ 1]mCe!~ji!m~i k"Li"ls~r{)fflrl)<~ Z'~().:veg lie PQdnooJji.. ..StJJI.guc M~~lutLln'l~hot. Ul..ojimokolnosraua mi)s1i diel tune dajem l~ilo lUlkv(.~vnfi~ I .'~vtdima._--------'_..izva!n svoJih hOr]slliJh did<llnosli za maio "<l:Zl.iv. sli ka likoi.<lli ve sav je~e..n*"W(!']llz. pdjenos . po!'MaJue.fe Goetheoy.ne metode dnjJ)JOVIIl:)~ "iscjeIj.i.'.ljfdl".V~' (~~kfl ~ na~lt<3Ze ga jc pofmsaji S'CI se..v c. fill lUKI khldi Z." -_.s v ill sHI.rneilti1'li~~.I'mir. ·remei!.i .' Jo~ III d~'l.~i..kU.S. Ne g_e']in\d~ se Irt II ~(..eopsjenarske iI.tj ]}I'obkm ozbi~YIIQ ~1!(l~mpijil@ najad".d'l :t:llijc.]lij.zGIW U I~~tlmo.r<llkovidnjh uaueuih uvjei ~'ell~a.ell"lll~"' l::2.S.§!w: lJf1el:pGf s:tDMiti <lit se'sClulI'i j] i &il.i!I'llll~I)USl.. be:. su sllplja i.ti s\i'ofe vJffitUe pl"i.ki LJlVicaj ovog se merle l'azWiujerLi u..*16.Uha.6i negcijlEl lspod lih v i$Ui~" Z1:1.k mora proCil"Jti BI).1..$~.IIIJjll syez..ka.~de. IV.Y(jj~1 (JV~l.'~~e :~a oP~~?. SP~'ClnO opon. JZrYv"iil .isib V~S'l~I<'.l:inmj'u6i U ol)zir i'inf~li(.ljan s pd'\l'W_im~.ko je Qlj .aJl~ s't:r<lh!)te Uop~ll.isi javaju6i u M m1igl'QVi.ako. l~m'o]llj<miIlllJ gdje jc n.ll:dna phi(~h p~101ovu .t:'11'."llll p.'~l.l" :"lai8IJ·. IWSll Z"<lp"lfb r polurku.:~.l. illi 0 (h'iltajiJll.Wi~LAko nastavi.mod/l i l1:lOgU !i1l.?.I'II.C. gl·<l!i'U<lCEJ!tZCm~Je g<l slm. . 'sv lesno sru no {UO d uIltOV ~ log· 1.kM ~o saan prcdlQrZh).I.r:lo.h Il<~jve!~ih ljl[(]i .lWVI.e!ekl. QZUflcn:jlJ J)r'l'j ll'1!~ ~)relJoJa ])ot~!m~ tskusrra (Gfm!!/l:eiISC)'tebnti) WI.<llili sto zIIaN "siloviteotvoriti "'rata kJ·aj kO. '. Naae Ii psll'lOtel'apem male vremeua .(·.?!it "i.i:t.t§l~:ijl) oj .wue.J)(Il"<I - kah.:e C1ugog procesa II.prepQnukc .Ji:~iulli. Ii kdjc se ntQr<lubrOjili i ~~'ilbtf:l'~~I'Q) ih inlelC':klualnlm (fflQzofi o!lP.C]a PQi:uu govol'i~i Q 'Z(!I~U.id" 7 '1934. pru tom Ih dovestl do 1"'<ldQli~\li$m:~~og u<J[t.sH re ~)d_jet.g.J:~u("Jl!.dQ'Vo[ja91saino G~UJUI Uta je zaclovo.-: nifl~ llfpre'pon~cl. z.I.I·e.. Dobro [e poztuua ~-iJ~fGl"!icil W ()V.i 1u:1I:jnji !'lez:~lIl!l11(ld~en~.o" Fm~l~f j Nicl.nml\ic domonskog )'O(]enj"" p~dUs6u gil ~le:>.tp-".!ost.mj"l" i.k~ uvjH.:.'H:~ pol\.~L~ budueuost.o lflGueuhe m'I!ZV(11l Pa!i~(1. jl11Sl10.v og i isp)'e(] sv e:g H<I.lHIS n~ ZllililHO iSla ovi IJroil.). ineduthu. Psi~IQ~o.l&()jiil'!}~(~ g~'1.pji se eslobodto ~shill'e."sanje ~M cal~ :i'[lleJe~ ktunlna nkro bHti." ()di ~w·@pskog tM:tIrI lwji ]jajv iil(~ Qhe61vaj~:~. ~"II~Oj fr b].ra). U vecuu ZillS1QIl.~ln!incp0l!:Oleban k<l~i v:Ldn l..ia bi ]I... d gon'OY(1 d~ ~llVl'SCnS[v<l sposobuost I~tfc(' grahe~ ilp.. lGga Hikm:I rulje spo"\v.t::ctakl1'''. ~I01u !.jail ifl.ne.1ult~gti~nl"lVill.·agmlj.1In<l. · a rae dol)!'c uauuere. Da.n'YVe Istoka 'viSe od ~hije ~iSUi6~ gmli:na i (1m 5!1 III l()rr~p~g~e(tu i·.15 u~<tz.icl~ ]C.

..lC<tjll m!l!nj<JIopasnost.na iii mu oslg.".11I:i :ilbo maze.g ZllilCajllOg. I. .kad je [-0 sarna Sudbina.ljeclnj(l> l'Jflie(jjm~l'~l.. d. stoga ne moze btU la.:api·Ol. "z.IJ. Limll izvla6e I'~ee]lij."o'Je ~ele pt}slah stv lIl"UC. S.l.m.i5. medl~tim.dJ? su i . pat·oIQgij.<lsami se'he uazovu "tUllje1:Jlicin<a". klio sto Paust i.d:l. ~". Z(I. I!:I~va """ . VI(Ii l"J\Qdel' 51!"..lltnJllvOiSt.·a."jmU1ieltOin svijelUi duse th~ bude sposobna. Zen so ne :ig~I'!~ S~l:~IO~~:iiliD.urno.. ~n Ileum onlll izvanredno heil:fQzurnljh.da.10iott :.. z.l. S".w!i:.'oj rizr:rici n'ri.$·li II OV(lIJJ [c .l" moze I. lIas~'(~CU.cn l..uu:ije...biili.I'. Za ro ie. !G).~ne sman-••zen jeHi'nim IJ. 8~. 111Z~Ji IJfuldJr'.'fl.• emena potakao - Il:~l:na.'~Slj~'"og Europljani. rJil~akve veze sa ·s.t ~\ ZaIY1.S"""llkj •• I'.i za :ElI:rop~jani:lla.pasobl1oocu"! Ako' 1 nemas nisLa za "stvoriti".-svtjel dll~]O"V:-'logiskUAi'tv<l.bib.iv. duh~Jvnog .:djnjeg kvarenja. uwz'd. se ne liIOZe ugr.eJim" (G(Jf~zlt.e.0.r·siU.. fer 0. lad zav~je:l1og U izmogli:e. vjerojaul)(1 ltijC i)Jesuik? Ne.t"'(! vrlo j$SHO pokazu]u. potrebno b~sk!'ajno _Pl'OSil'enje nesvjesnog.Ii (I "tajrii slval~auj{..ln.lioroj lj~ldli d.. '.ra"l. Posl. O\'(j . s Zen PQk\lZuje k."m~"! nikilit !Wee:) i>!lt.'il1ulmna nit] 'isljel'illi PQP~ll diilvla pu:tenlllau~jlI dOgUll.l:nl'l predodJ:Um.'opljfJl. 1.rr. Rao ~la i"l1mjelnosl II' nem .o se mo-le (I -'duvaU od kl.· .dl.ek kojli.na.~ i!b<Xle "~\L(ijli Illizu.()slti lnilli da lie koristi cje]trl<l..iSt.cllcl~.porazurn kQjeg sum po.igm:l(:.st. imJlijs}tim kuuovtma.t""·'" OIsjm'.ie..adal:ik n fi"OlIl" Nipcbm riO XC" .~opopUl Sl4dbiJ.oiliko ~poo~ati cijeliln" z)l<t. IO!!ie .\\ mame fH~Ceb. . slvoriti clfvl.liili\lJij..je-tnicUi stl.F~u:.'og i dolu-ohotnog c. T""'..ha-yog(~koje MV ode .0 Z~l~. i:li telmika!na·"'h.sobne za duhovnu potpunest.s. lje!e sam:! sebe s termiuQfogijolll "neuroze" i "p-s:i:boze".vo pot.. MHobib. 2!l:!l) I".~iva[i barem II 1eiiJniC!l1olll pogledu n.m~-l.iilll proce&:l utait'tw. uikakvih Ztl.l!llji'Vm1 stav doslovl~Og 'fjerO'vanja O!. t emnin kQj.'-d~.w.tesll:.".ul ]Jl/'eJ\osl zen-zeaonetkama moze mofda Il~k.ocalliza njegovu lb'f.lh ~noZ~ (~(}$~l sjedeujem i.e.<lSebe.ljedi'~jegSPQr. p'oll.lfru.." (.i Ol"lJellt~: ranog Em.e pl'k"lllja uz I~jeg .. 1".I~alluu..~"'O upeo U km:nh~7.IHv:i.:'l.i\'.J.11] Iwji su Iwestl'i'ivljeni bU neee Ce umnkov]to z<lsHceru od d.1IL Gotiji.Ii~e.• -Rad 1I..VjeSHlll fG)..t. I\"~. dfsanj m. je. u z .~lkovtdIH)Slda iz svoje "mnltne I"UI)f t] Z~d." (SUZllk!. do.kil:ill u"jeta.Htm.korl nom i(iejom Q "autosu.~e]]wlrj."(~rdfmg).i_g1i.e l)otpun.e.i1rf.jl!-'~I. na gral'lIel raz. nik'iJk.ranpubllke 1wi81je tek poeela s~u~ati.a st.rih r~jeci k a e It .'" If ...at.Il. kao i sve "dike stvnfl .$~OJinjillGovjeka koji je 1JP~'i.ddl ••:sJ.'lJii:mt hlil10m nadem da se.V<lJ'.khH.j1_ko vrto ClJcnJe)"fi.istolm Z. zen zaltt1lC"II:a ~ltc1IgCIl~Jl~ i snagu volje.!.l"mjU kral.iti dov 01j11(I.~.flZJO]oSl!. 1''-.0 P"32Th. stvorH:i '1)ri. bilo kojelll ulisl1l.".cstiji" (vidl strauiou W"'k).il'lfl Sr!ltl O-ZllilCIO "i!l'Qtlttljru~je ci. j. upozQI'iti pal~ih.Yihkom~ro~nisa.':llJv.pos.oh~ifl·?nl 1)/.J:I"ot:! par Ila.l:ici'i.il3M:ljla da ne l'otcjeJlj1Jje duhovun dubiml lsIoka i.l1elUlO je u mnde:nlil v . sir. I.SapUl'..<.

1'li.<l1l0II ['I'Oljil~P"i'.lImju 5~1 pl"oveii ).ll.oi. ..:<lll.....(b~~1(lIm.. Inillj. lId.godb.~ l~".J. <k'laljuc) i~n~..i "II p ·[>O~. su . IIlD~ti.'omjenjivl.t11zn"....jeni oblik .mjc. vode lwji.kuje od takozvanog IJl'iuli!iv:lJll" Hi Qriginaluog tipa..k bmhzlfla kojemu i.. .. Razv.05 je vllic P~'()dll1bihl vee PQstojeci [az tZlIlei.Y·o!".w!i2'li!a k<lj~ se "fl"lik"1f~o ad '''''0il:'[!!"j'lu:th. Zvoja peprlmlo obltk kojo se toliko I:azli.~oSI.. IQ i~51 illlS" se IHO.O~i"" ovih. '~Jlj~D'"'' "<Iii Ill'ip<ldiljLl tlLk()oT.!lnp u razlUol.I]'] nije ILiSla drugo do nrl'li'ijenf obli..l\() i)!lCtgaCelii'fl is].:~6~1<'t $vojc v. Ke~!)n(~_v"l~m"akil).".egoclirm nnkQI1 BII(tdhill.'! koli~' i VclikEl .'~le (I"i~ m~19aJ'~rLb:l $'):.It... nSl". n J '~h'Qi').:to.'cJik.~IGbLI(U:s~1 i'azl'lii ..1Ct1l.m i I. 'illilojl. nastavto se dalJe razv. u.':'11.m ~lvjt1im~ :<'.Ill. l: Knt'li sc "iZvilD jail Jkn'l~.ml1t3 .lu mahayane' i nje:riog pdl. Shirl. J"'l>mm po-slofe Hokkc.1iIW. S.:l..h.ft svun svojim raznim formulama.J.'l'''U1 obh~.li 1I. l1C'Sm.'''' i V.1JjbiimjIJ "' "".~..ilelj m.l(! ~ckle rl!'if~~~tlj.limahayana.chilll5-L·II).h'u . . Prcmjena l PI'~L~iJ...lill1.lL Z~11'l"ci >L~ illl. '[l_ Iii Yogacill'i'i ml '\''''''.-'letl. [J.-.'T""ulru (~1""Hai). Il.da opravdano 1l1l0ZelUO tsiaknuu njegovu poviiesnu PQrljeln 11<1clviie skoic.]p". S..0]"..e hajnji :i~l"or iimJlijski tllcluelj..rllflg iii ""i".su.mmni.~<l. I'~ve J1 ... l.di~n"'" 'iii.:r. ii" ni! b_.I.j.1..~.o.:njinw.benici zntsta IUsU Zi"jdi l1i~gQ"''' !I~.. . s .ai.!"""" S i sn He·I. M"almYilllr1.jel'f. b z sumnje. MII~~hpl)ljk~ Q'~ N~!FD'Jml"j Vi'~".oj ..nij.dl [eova] ~'ilz'l'i...l<. l{a. i1i Mill. Moze se reel da ''['enwlj''~ i<l~j(> 11"]~1~.. m" IJI'i"'"tj""..I l~oloJ1l u JUI). potkal:t kin ski' i japans]{i. budisliCki. ocllib id~i~poj..t krllu 'llJb.m..CI1 U 1'~zIl1li. U ovlrn zemljnrna.u".~ Ol"" '~kD..one se nlsu ... h~n<IJ'nni..dos:no 1'1 [(il1u. udo . .t.I~~II1"~ollli~. b •..-Iky.tivnijl~g oblika.. pogIavlle UVOD 111101'ZAM ie Hjckolll S'ii'og l·. !l.~~!wli k.ijnti n.j'ij.tnije~~)i. i. lin uestalue uviete Zlllo!:a I l'eLigijskc I)Owebt~ Ijmli.:.:ule 1._i ..e <)<1 If I [(I11I."upUu l)Ilclislt¢i«: kr. 'L1L"'''Miiilelj~" uhl~k" .Cd..e)bod!e])ja.'ik.lIjal'liu.J'(!I.·o. S.!Buddha S..n}litl}'.1lI" svjesno .g~c ""'_".'d1 pl"i.lJ>-~im"'I.

<lJ.) close-umje unutaruje srvarnosu.ie i Izravllij:e' od zena. barem ne POVI"SIlOgledano.e sasvun dX'uga.u bHi d!nllnjeg S.l. Kat] Ie ~hv!lLi.zi1je.zlIl<L.jedull..1<1 koje se uzilife do Hello" No. no iii ovdj .mobliku fie I~()I.ilividova h~!db:.errt~g:tadi sve one verbalne l Imn~epnlillile skcl.deja. gorQkl.llJ:OOID:o ako ie ·SlVN' vezru1l!l nz sam .OSt.!:'~ema kojuna zuamo . one su sjgtl!~no vrlo nejasne i mutne i [Ie podudaraju se sa 8tv. lnko je ime izv deno iz kineske tl'<Il1s. dl"uga grana Ijhdskog iSkus'tva niije se i~rllzLI.tno kaQ konacnu slva!"['!. dje. ali je obicno Zl:IlI. se ohicl1rJ podrazuunjevn.!!}og b"l(\i.tddh.1 izj2).$:tii znactistovj. nj:ih se treba isku. korisno sredstvo :i.'[e jasno. izJ"aZavm. ua nas iivol kno J)otil(. i NjegO''I'()skolastlcko ime je "DokIJ'ina Buddhmog srea (bl..tVQ.i ijudi.mmcno Z]}aC~llj..gil1~t~l!. je to saHlO pomna obr[l~. tsttna zena.je ern.o~L gr~~h.mjl. Pl'oID<JIlraju6i zen vise ili man]e kouceptualno.oSOWmUIl<iI clllge obuke njihova.)Jr!iO (Yi'li 111)L1Cenici koji ni uspje. ill namlerno uerazw. smatraju ga krajnie apsuJ'dnim.ml'idaya)".. ipnk.skaza" Osnbno iskustvo je u zenu. Temel] svth peimov« je jednostavno.e'1l1 It l proklijalim iz zas. pozHi.§l1o pOjm.Takosvan.1n ZU!'il ~la lakay naiiin d.'i1o !ljen C.• .8 poznat u zen kl1ii1cvnostt kao "1)0·ol vice" (jap.. Nelli b. a lcadi dodemo 11Q isune Slvat'i. ave rasaovrsne raze promiene pOSlojli. i . ~ivQI 1 ] organlzam. (.e QIlOl'Il tko nema PQ~h'skr' isl~l.ito ui..o di.l" kin.IiIl. itl'eba je.:m.kom) Q!1ginalne sanskrtske l'ii('(. nerefinireno tSkllS. bez ikakvog tanlilGg splsa in lajaustvcHog obreda. bo]j~reeeno..udan.vti! da 0"" grmlil U.sJe(l. Bmll.jielovi! flU Iml~Q[J .ijei lliid llspjes.je razumjel (I).J).II.lli."h1dn.etnosU..<tju~\ uhovna d snag<1 lit'! Dalek. Me!111Iim.{lJl1Qj :. kao !ito ee bili obl~i5. pred_n'ilet logii:kog :il.!l . l. prtvidne pal'a.B e. Istem.sl~eizmoJ[l" no' 'Ol1e &(~ IlI·ed.nca~j[l]ij.j:iviJu kako bi nil tal ru\cin o'nvao voju 1)I.ja poprilll:ttjiu ooot..~.. "Ugijeu jt.ke . \J.tm £. tedna te ista biljk11pU'osja mnoge razlne ])OS'wj<linia. 01'1 bl se skri\'ale Iza nejasnoee.llci (hi Iju. eso bno doz:i'l'jeti.'ltvm:i i nije budizam II suuslu kOji.sht. pO\ltjesl'lev<lZl1Lo~U] iiVOlJj(~ dui'loVl']e snege.dakle. kl'oZ. Ni. i:!:n mi. 'tQg lskustva ng·[a ot.lstv<i.. ll.': (h"i.:umij!!.1&'0 1::1 lwuza vrte 1>1.a S obe.1]1i. dostoirUlISlvenog" div-o"sl~oiT dr'" ... }'U-. po maogocemu i.dski 'jezik nile prhnjeren izrml:av.ni.<l. pa (:a_k i zagoneran iz..':I je ito. Ideje sui nerazurilljiV. 1'0 joe plitkoca duha. ME-dll I:wojim sektama budlzma Ltoje $U se llOjavile· uaroelto 11 IUIli i Jap<1lIIII.'~O u njegovom pevlicsnom rasvukn vsc I s gledisla da jos uvijek utj'ece. SVC.<)f1lflli il<lJ .edinst\'cna u povijesti religij a.itt najislaknuUn~ .jIJ!Ji<l. No. C. 1'1. rl~ene s dokll"illc moglll I).]~te ~di.ljlil(1lsknstvo te . Bel.. em .U).jma.b]le'" djelovanfa )'I(:>C..'ll~l'me od P!'vog.:.LMc liJegovog dl.nl.Q(..blg.mahayana H (t~l.srauju p"s~(lfa!lj!i1" ~i:J' ie sasvlm to ~est za one koji ntsu iskllsib zem u svom svakodnevnom. japan$. 'JI..~ samo jz ne g'le(tiSta. 1(1. njego'va llCe'Jlj<l ill. .jete nema i.. Mrn.!:rZ:ii!Vl'lU.itl.n1eno k..."l.(.tilneljqJsk. Ova] [e red lednn ad f!a:~7.IJ. one Imji nlsupostigli pl'Qdl:ln'UiOOt ~J zml:llj~. prama sljedbeni:(.l najdul. Dabl se nda M.kdtike.lg. a po S. O'v.rojoj prlrodl oarumzam SI. jedJ'lostElv.0'10. '" [ ovo [e jasno.lalnom ~tvotu.doksame N]'{Jinje zena nisu um~etl1e tvorevine smiSljene. H~d!ll':d~IHO [edlnstvenl red lW)j :rvl'lii CIa smUnu i duh blldiztna prenosi i1:1"(l'l'1l1l od svog zac0~l1JI". "Ug~jen ni.~. Osobno [e-Iskusrvo epsolutna l'JJUZllI. d!ahle. o'bi!l~ezjakojlil se Slllatra.l.smijeSl1iJ:n.j~ i j.daje 'til.slll'illjajl:l i prik.iz ujega je nastao bucli[Zlbnl)Dalekog: list6it.pPLlcaj]~og narnm HlO.vnog: i. lusUnu spozneli sustav il10gu razumjeti ovu prvobi. iz tog l'azlQg.lljih. 'one ue lUOg.a.~nloS.om lstoku. ali zen tvrdi. kasla po pa-vi lull i pootajll r<LZ:tllIn..i. :.\'(U' ]lai~~.I'eSllt·nnjl'l... moja [e tvrdnja sljedec(\: sve 510 II sehi im .e (ch'<IU-I1..:(: i zbog vrlo Qri.a i ullljehl<l tvoreviJI.lZ'i'Ulli $pekulla'ti..zi. Teorelski.t!Jlc$. .n snagu ad v<linjs. Zen stavlja najved nail~isak 1111 to teU]P-.canjcm i-azvuja.ljlve. k. a time se kao zen. 11(' saaledavam budizam l'Iikadne l'. aj:l" kao lio je [ lnlmli bras'l s t\jctnuu HS6.n. Sirav.nje.miUvlli budlzern je sj-e~:r!(1.lIt potpuno izraslQg. jel' !1ClUa dovoljno I"liJiZvijcu menlalil:et ela bi moglQ dotivje!ti lU~~tl)kroz ideJe..l .e ispravno. zell Illjc Isto lito i lilly-at". pl'l.i I~~ dublnl dwe. nc<prekidan rust i j1J.Ako uepee una ideje. Znanstveniel uieeu govoritl Q povljesnom budiZniiu..1'kvi Ijudi.

tu moramo cijeniti..jom.'·(wa mclorucl!:<l dilldp'l~nil htla vrlo plodan .l:l'i{j.i.ionalirti.m::l'!lje\l. lillo..ie.Ii.acki hmi.je Oil" ()gQljeJe pu.f:uil1 u'Lnje!l1cttlll<JI svakodnevuog.'\fol~. jzhjegne ispUivanj~ ttl'u""iih_ Nedokuclvost [e.c'{cio.I. it n.' Z n. i obmnto. To je lmizbjczI10.(kZaj.~t!l. konl-tm:lIJlaci. ar 'kno !lfljlwnklicnijll metodu postizflnj'l dnhovnog prosvfjetlleaa sljedbenlcl zena pre(l]<lzu.i.z.1 prlsillava LIas da ne viel"ujelU(ll1~'e\'i1sc II I'I<Ldgl'(Idnju.li.~il m~ijl!' (~1].mislici:m. vrlo StUlZCJ10 i ustrnjno :r. u .On ne pridaje nikak vu iSlinslm 'I<IznaSI smisao.oj.li.rscani S~ sl\. Dok ~<: s h1dl)c strnne Zen Krajnjc spekularivan.·~I!~¢i• jc(l)li".joj1biiln sn!lZua j'O:5 I [e R.e.llja ~ki. a . vf'iljedllost zeua.ftlul{.a.ce.'1 oe nestati.alogika te m~fijzmtc<ljhi.lIiackog uma.'(ulja. najpl"aklicni.1 u pozdrav iIi "dehro jlar{)"upli~~ll{} ~tt'ij11Jelj~( li.nlde.'1. toga mile nlkakva svjesna ili s"!1li~l~en'lhik<JidtilI<l kojn.ovu!)t.iru Usn.. istocnjil/..:nish.'Il1J~1'I.'<lIIuo" no kad. stoga.e(:i nekoliko i'ijei1 o sustavnoj obnci sljed!beuika zena 7".atelja: kojtim hi ueupuceno] osehi odjoonom otkrto s'I"Q~ s(i. • svetlm suu-ama Ili niH)ovill~ tumaeenjima .mj~ ciellne.j\l hQZllll· ue pdzllajc natpi'il'()d!I sl:wj milosH.. postlza. Ilutxw n jasan i.admocno ]'rudhlmje od ostalih ohlika mistlclzma Ovakvo du. spo.lljellje FI. W jest 7..n<l "vjee'llog beooOlna" niti jt~ La W.slw. Bmlnci da budizam l~Ucna .ito kao dOl Qivljeik gleda 11 bcskcnaenost.en gJavna nusao 'Ol'ijen.~.e)[I.lha.hO'lI'I1. j(~' zenpronelnzt n$i7.. s d~'u..ml'ls. Zapm'! .1id uvier zb~rvnjl. do i.h ..govo iSlm.ekao sam dOl je zen i'!')'i.N~c~v. i'illOI". take slw.oh]lo.i bhlgohrol'all uCltHl.dll'Um.a koja ie &wije spomenute kao temeljno i::.!n:iee nam i gnlJi:lllo joj wag.<'J Sklonost .I):!> zCIl-skoltl inw 1:~mcljitLlnelQ'du uz pomoc l:\.&ti" '1J!1. zen-metoda duhovue obuk . 1"''''''' ""~I'iO moig .IJnkti mlstieizam.n~e duhovne S~!~Oz.n tlnbolm nusao cak ~u :pocli.~IZI.[i (bl.li6m.ie i SllS~~~'!'n.~wijeHjenja ~J1aIlog kao satori.lje.i·oj ~cii 1)I'[[kHI'iaCl vl'ijCldnosl.·ojojllnetodi. .St:fI. z n [l.()d stran ll111rldh i uccni.·C.UJ:lI) imali.ijtl ni] cilj 7. 'l'i~..~" ------------- ----- Me. neuzr» mirune ju6e . Stv~u' je tu.ua ](~sa.Ispije"ii II potpunostl dascci clubin0 orijenUllno8 Ib. Ileo(lI'eden lL S(1 (ini da [lema pok.. se nclivilZul10 zgrabiti je LI vlasrlte ruke rlablsmo je bolje i SlI. HlionUTla koji lliSlt dotuklt SI"ei]:isli jll ciJ:l.k! um il.naten)" Vidjc1.iltm.jcije zap<ldne I. oblekttvuom o~)javljenitl. tako red. zasebno i Ile()cel{i. "mil.'laJljt] IWil!.kusil'o zcna. n~i j ga b pl'iz-val.:i.sarno] gra. i uedlelatnostl. U ul. i'Z. I). ractonalni i b:i:lc.0. dJLi u rncdilB¢iji'_ 'sj '1bt!11(! .Wo. . To v ie lisi.e'" sh.• oil ~lj"rib poeetaka ilc II ovtm stvarima.(lje se sljcdhm.Ijudj_ Osobne je tskustvo mllu(>Jlo SHPI'otstavljeno aureruetu 1. Zen Ham je izaziv. pl' d I:lltliliJll oi.i.k na moralne bit~e covj~lur_j>oneJkad zebor-avljruno njegovu visoko apstrakrnu • 'Vi<li "tQl. spekulativnl i olmltui" I'tuzmru:. kOfl "emile je uJlsHka povremeno. [s!.Qiskustvu..111j!l. razumjeli Istok. [)alog 1::1 je-eni s<1I:)i lc·~llei.th'O)I'MllC ~~ II.lla ni.cwjl. ua umu da posloje razm Upov~ mlsticlzma.lzr~lde pojedlnosli kolikn clo sveobuhvatnog iUilLitivllOg l·a7. pa dOlli.l" d'l'm~4 'ling).va.~l. Slogn je lsloi.je ·olilii. tractoualan i da je f.\?<ltw. ..lma. upl'1l.·el)U. CiDeli sustav discipline koi~l je zen usvl)~il) [e poslledlca temeljnog isku!>h"'~.t1li ls:toCJ. pojavio se konaeno pravilt!1l sustav.:1"0 IuIsnijr II (lpi.llka menno 0<1 ie z.nje dhyaue.e molitvom. praJJiI'l.Prodli'l k1'o(l]kOliceptu1I1rHl !IadgJ'adnju i (1Il0 sto d se cirillo kao mistifik. JedIIlOSI<lV110 nnshm da u dle!ov2\ujtl istoclljaeJw. . 'x .oj a11ruizi.razun::llijevnnf.l.'"Z(:iItdo-: ki.d«k9g narav izra7.ko stale do n.l za pestizan]e Sl'Og cilja.jJHe kuiluII.. na japlllll1skom znanu kao zazen: ' U'vdje treha i.a IUsU znak puke i.ti j ritl1ta8ti~n.}.I'Ql..je je ono najskrovltlje.~J. Ova] lU. pl. Ii nijl!! rnu loJi.~enicu :1:i vola zen Sf: neiztljei!!O fuli zlnmflljioCim .g uma I)QSloj1 to smireno.aZn(~sti.llje bez vcgela'ij.)OI'a-mo ).z.~1. Nlsndi\'~1l. d.inoos. u Kiui. Kako j0' vrlleme [l'l'olj('. ako pretpostavimo da postojt.D"~ovlfemello cc dod. zenn..listi. iodbija da ie .v~:fi ~i!'Q'Ulill. mucenjern UjCla i1i hl. @'J"i_rod!aljll.L K'ad kazem da j:~'15101.~&!jno :>r' ~lIell1i!l' na ulicL S gJedJiSta zena. jel' se miSI~ciZl))m svojo] prave] prirutli suprolstavlja pc log'iiTh.cesto .s".kojno.u~t\'o.iglloril.)11lijcv<1 umuam]e dt. .g l. Po 1'ljOj S(.·akHc[lo. Da blsrno. ne nuslim dill je '·. ne l.otPiU:tO· nemogueo dovesu "~l LI podru -je i1lleleklllalnog rasnnu~e'l.ok je sil:rte'tic<UJlU ~.gcestrane nje..~lIa~ili.::.dj3i sllljesl. s[vm'nu.

mf:l. Q''i'Oil]. izJlcuildujuCe j:ecinostavarl NJ..il.v~eli:.vedenj~ lz Dudi:zma i cia Z." usred blieska j l)1L!ke l~l!.l1~1 Mdi.iciz.i1t'anJ.u Q)'ijeto[_ne .1?J'evi5. }:.i:ti iak(l-.:Ji.:i 0 mis:~Jcj_zm.l'.vrju. uvezeue.ta ce to p'.ci su misttcrn. To je ~lOOslQ pocka<!1fIl]J.uS:lje]!!j~ i .F~z.~I.f:!_ Ako se b~~clizillll.ekog K:.. ne l?I'i. 1'cl.:tOKil.ijevanJ g'O'vQII."ePOzll~t. Duh bndizma Ilap:ustiq je' sv.:vitini u :stll drugo rJo u zen.] koji su tlPOZI] all.t LZ. sada( ~njtnl i.'a~nj. StoSia. lls.eznje iZl'((V]l!OSt.~ miilW~ IPl:'oiillmn SV(!s orijcnt<lhw. :1!Oc~U~nut kak(l' bi se zMlov'oJjile pOlI'ebeIMI'o~i!.y.e slQzene obrede kOi. Za~im Ifl\()U1Qtrii IMtk.va l'tlzjasruti sverrur.H u zen.uju dn su ml. IJudu(1m dje:)J.ii5ti. iItilje 1 a v pJ:(n:l.V maMdale kOiiUl poJ.iu6e.snoca S\. So. urn m.L p(lg~e(l[ijr'IO'.ta[ .qx)l!':ojn. PI'CV]Se slo. duboka :n-az.. l~\()rrll fips()!lj:tl!l[~ lednote i sve1!lkupIlQsli. sldonosr k prag.ajll na.staliiJ.. s 'd!aJ!eJ~()i&toc:tJ.ud._k!l~!tUV ail.kJ.Io@li. (m.e.pl'ti_kl~l'ioxn fe .li'jec:nc tisl11e. razJog :t]j(:go'\I~_. m hQJje bislalizu:a:na sva Hlozofi.daia (kin.llja.ct filozQfijebez pote~nog Iltjec<ljn i:ndijsikemisli.<t Dale:kQIJI Istoku trebao r-az·yW.O svejstvene psiho- ~()gj.!ll!]e~·.1. [eree g<J.]11l)~$)O 1). v.li:m.vladiJiti $il!m.e suprornosti \ u.wl'l ]'."n£}2·~vome 'Vez~ s!tt'akHWirn svijelom pojedlinosU u koj.j.je se mogao r <Ja.obljerrlh eh::l!:ll'!cH(~~a. SUP. zamorua fI"<l!Zeoaogjj<l.voje da su glaVlle icl!e'j~ ZIe.::~trnl'iierri spl. onda je mnrao u.ie piliilkticira Sh_iugoll sekta [e njezin nlzl'adel'lj SUS~il. huiij.cka s nr ja.oPfY_rJ..n budisticikim sektama. riil.t dje1<dJ]os.$~la.u kojerr:nu su zd:.o" KtHYVI~ N nlel~ln~c"tl slo2e· nost.H'aIUllC!ltl discJpJli:ntl.:'Uli .·!l Ga:ndn" "yuba 11<'1mlS!utUi). zivQla.trqi!ijI.~~!)lnlj No.Q8]~to1~a.. O". Tvrd:int cia je utjeea] zena g~al'l1i.ai) ili Ragona (A.ru j apans.]1!iI! iz.VQ~ imsUcizn.(.s\Vt 't(\UI: sa . i S<llld'jvot Iju.no od£l~u s:vojeindijsko -P()~'ilej{j..oje vdo spekQlaliv na fJ]{)"-!ofiill Nfa£lhy ruwliik<l.nd:lllu J~itko bl.en.OObl0ll1l tko je vidik[lo -dekml.OHlle nje-g-ova blf. .d. Njihovo apsu'1l!kmo m.(l~'an 'Uvtd.l:n:.. . izralV<ff'I. ~:rw::ti2mom . poMf. nfihQV ]!E! :!"niSJt.10 l u JaprullU1.eski.ljudiDik_!-..tiNm.€lI mozcmo sln<1t_r~H uJegp'vun rnzvojujm sI. 1 Ijudi. <l!. To 'je ~lkS:in:1il grom!!!.di ])nM~og Istoka" <l v isoko metnfizi.ern zivim_o.pstr irJ:no nlS~d .lo je ti:§uw sve Bog<il Iwji.syaka(hl~vlili.'\']"1'0.!·'i'ln~~U.cku posebl'l'o .ki . relig~ia. <I! povrh ~oga uema stvru.~ l.smje.te.azmatrrunja op6eg glcdisia budlzrna sUgm'lmo -dQ ~en.ved.~n·!. l'e..je rnogao $['l'Q'I'.lO !. "i.Ove cinJcruce jasno pOkllz.fp·. .~en.kv.j]. sa.O:lQIUu ZlMhlO~SUp1'oll1:OSU S Q.u::l. nimalo hln.!f apru:t!1cu. ~'ea~jiNske I. taj je Sl.ElO) SJf: reij da je U z.. l\ad nai. NesU:il1:n:JiI.tlj... sjJe. Rezw.Il. h'lkodm.ene se"t~ djlleh~~s:l(~crmg b'~ldjZ1m4 nbJ!lJ.nlisticiz<lln D.n.a. Sve cstale lmdlk.t~i:llie sekte u Kinik..:.!'ll!lJUCj I.e~llt si$~emJltizilrma.lm1tln:e.enciju ~limN.'l1 ". NiH jedan kmeskj ill fa])ruilskH.d_H:S'~~ nJegqv~~jednooW\l~liost..l10Ino lOUle.!l.Q.HI~fljeJ. ?ndovolji. .o' sjedi ])<1.ja.l1. u prirodu stvari SU vrlo otlto ilnd:ijs:1Ui..niS:l:j<l(i~~6i! I s\'ojimpro§liili:o.I'w:.

Sljedbemci zena mogul imalt 3knp doklrtnn.II<lCe:njlilll zen ni'ienja nil s1.k:l .i.:titu dobrobit. Je li zen SUS!. pod C:i.1110 ne zno. o Intelekutnlno] a. Sva I. Zen za-ciido nijc sustav temeljen ua logici i analizi. 'No. visoko inte.nicll zenu Z. Iii}" .zican.:!.!1 nes nemn !lto ltlmCiI.JIik.itotican.lljiga iii dogmat.Zel)ll mofda jn'li<lil1le1C:~:nl~d. I evom sunslu zen fe'.i''ellja zena kojn poswje dolaze ..I~Jeni!lta nakon secn-anjn.lI nerua svetlh k.no l. p't'. SpOZ. ustvrdlo da u zeuu nltl.!'io.ni~.e:ll fUozofij.1 U uo.o to pokazi.·jslll1izil·mllU 50"11 rilo. on je .t<:irtIQ kI. ~og:ici. Mi snmi sebe poduCa" varno.o· rit l na nekoliko pilau ja I."ov. jC::I' zen U j GtaY UlU ~ U bjemu HOJJazimomnog slval1. uRi una bllo kakve o(lt'f'"Gtelle doktrlne ~~oje nmu·c $ljedl:Je1ticinl.Cllj<l? V~~6 s.jed~)¢ku stranlcama.v :f'iloz:ol'ije.i.illl.• 1.llflLi Z)HtCeUj(' Z(\Ha. zen He poducava Idcemu.epod:~'lIZ~uJlUievan]1 cimliisti.l.g vlasilitog uma.e. DOl me.IU zen poducava. dOPUS:I.mfi..skih !l~lceHt" uili simbol:ickill I"OI'l11g. pl1<ljll. urn mje mjeilavim stvari keja se iiijeli 110 puno sposobnosti od l>.e nu Ot.ojl1h ne 06. U ZBn. -. N~[l. Ako ~liSla d!'1I~().ultipQd.ll·i.vanje.liill1 elernenata.:'I:.L'(.I'w. poglavlje iToJI ZENI Prifi(l no §to uasta vim Ii donekle 11oclr'obrlin'i l(i!.i:.. kao ~to jL 'i v tim~ budistickih UC. dalde.rL'l. bih.~. onl uc duguju tI~6uje.Uko.U vezi st verne pJ'irode zena.bieajenom smtsln rlJeti .ci ·(In je z.m.ju Istoka . odgovo. ZCJfI samepokazuje Im~.lektllfllrYl i duboko melafi.i:zC()'IljekQi\\'o.rmli)!'i. a]i n.ll.naCilI i:rliiEl~e.d'1 poinecu kojila se lim'}.). Z. a koja ("esw ]lQSI!t1tijaju l{:rWc.l svo] vlastlti raeun i za svojn vil.

moi!e .Hvan i Ile vod1 nH"I):d~.ll'<I onoj prahi koi<lJ sec pJ'ovodi 1[1 z. r.? On nije rel!(gij<JJ s. I!.nmlStvemd.k. [I tom c:lrm lma isto loUko I.u s pI"iI"odmn). i.(!.ordjaJni...ete.tstvu m. NegativlZ:m!n fie (l'Q<b~r ~UO' metoda" ali najvi8a isnna fie a.'JrI<l bw je.CJ1 da zen .e zen llillglascTho protlv S'veg I.e' gl.o religio:znog.tj'ed.]O@.edanstt'll.i.:. jcdi.sJ.lI~o~'[:snii:rlil: !l bds<J.{!liellel'eJ~g:ioznosl same EU"i. iil'eJ. koja te sada H punom evatu I !jtl[j je MO iloztm8.onise krullel.S!(! n~IO pooi6e.to :ie mlE"fn~a koji.a. U IfiUIU"oln(l. uteme le~ ist'!na I !iMV()t zena.$~'ece C~tzen hr<lillI01.gmatskili. m. pOptl1 kaIHelija. jer zen nema IDQga koj~g obo~ava. nosva kiik(l ill! iznese:n<l II sutrama ol:pacima pOlpi]. Bog se ne podoe niti se 111(1.laje blo zaljhllibav lBudclbd" K<l.osvoju lvnh'llju etttram . uema dnbrotu.s.oi:j~ po..v:idna. i obl'eda J..emU! !nzistill"il.na dFela k.esvih onUl! sJj_k~1 . osruvac DIlUtiOn ~J!tolezeua ovo kO:II~r.! uttj.alizm<Ji. Zen je dull [i zen religilj.ce neilto prli]j.s:ljed.no. njee.1Ze1U.erro. Z.a~ i posljednje..Mced'nt:im. n~~l~(~n.Koji bi 110 nevjernlci t!tad iudl! cvakve mebnite prhnjedbe 0 diJUhovHom "oili.tl.§1ii dal.IIi. z<lobifun urn. l Zen sc ns ID<lvi 11)ipGt'~CO)l[n'pem.." .crl(l PQz4tiVTIO [ Ztluv).ecl da jc zen ~'\'!]igija u smislu krsc[U. nIliN!{.z.llv!:i.PCI"'l. ill d:ru:go!]) pOKazao us zernljl.wnc< all to ne ZIl ..ici:tDitel. bUJtliBti:Ck.'ima. $to se lii':.'eligij.lli3og<l.Om koji su Istiuski re.jik aru'maHvftQ. liSM '..vi.oje s!~vi. nema b~tdJne.l:a Blllddha. umom vrtu.1 svetu lilljJiZ.~o z.oja veoo'n!lI.anjUJ svetom vcdom.1.Ista lllQ.'!If.) ne odg:mrtl.:ale~.a antlteza U zenu.. i~..zad:anog kvim1i. to)ijI. da odbaeuje svu takozvan.llo sam " jill Dnaj koj~~ s]avet"lJnmlOrL. el'tv].z.l'l!l]n~. bodhisati. Ovo je.evllOs.a" Zen vjct"njc 11 ovu unutarnju ~l:itj)tjj.li~!.ti·~J Ze[1 tvrdi da je hud~.1gd~.".'el:igij:skog konve:IJ.J·Jl¢~:mskl . da porL&: S'!i'fIk.nje prli<IV'stine inlclekta Z $vak] nihHi?:<)jl1 j.·~l\(l. Sve sto je dodsno Ill nasilnQ Oll'g~lUI(l l'ililljOlva c~clovj~O"'l ~lnha" Swga i.lIih rdigijs. [i'okl.tvo ako zeUS. hindu sanuyasini II] l1el!.l:f. jOOaJl od zen u6:i~elj!!~.!la!. muharn.niyogif~ rile l]lilzC III I~r.jeva.fl.macijLl. pm1:t'<lZurnj. ello bi PQgl.:rn. Ulkozv<l. zeu ~Hl1I).b:ugih komada d •.1'<lzIlii.Q\i·l1}.ofiju.)vlj~je da "1'lI~~gi·~~!J.e !irunmlesil'lik.mislu kQji se :P'OPwm"JlQ 11.["'lri~fl. ~Jij.J. Oni sm.)I2.. Ulmt'l:ona luJie: ·Z.ellii. O'YO ee PQs<tajati.ra.josn:i. $~Q po:ric<liIlje obuhvaea n~l.clov$lcj i kr'SC<ll1s!ti urmevi. ne smllemo zaboravlti ail samim dje!om ueglr am~<I zen isti.. Zen je osleboden svih 'OVill do.'nuk $Juziti. II.eg p("(:b:iv. jspod nebo. ~ak(mo:m 111.i.ji. ill u pJ".t $:igtKTIQ kao osncvna nema n]'ceg namiemo doktrinH iii te:meljl'HI rUozofijll.i sudjelOV!illljU 1[.redle l~nzu dil~je podigll~~O j~(lnu ruku }Jl"emauebu. S@. sen nema dlil!le 0 c:~joj se dohl"QbtH hrine nelko d~''Us:ii CljOi: besmrtnost stvared je silne 'vaZllosli za uese ljude.t kao g!tI. pobOZ:n.I.di II s. ).? No. 1.kQj de'klaJ.stojocQj1e'.o:zof..g]J$ltil!"'QP!ere6elll~a. stoga.i.ZgOV(H'[O.gici.fin:mu::ija.poW''ii'le[J.(I~a!fu.l.lfucJ sve 5W ~.a u6enju ona] sesrrama. cerem.o:m mediladje kakav !Jr<!klkira:ju IjIJJ'lj "Nove' mlsll".a. Ilemo~~e:mls1iti da je zeu rllihlliz.enelO.ad. d~va i ostellh bi6a skiojiD.' vicS:e".1 z . jedlno sto UIz~ml. Kad: knZiem dau zenu nema BOf!.l:igiozni.d!mse u barinu"s..nl afU.je.:rJ:~u_'a t'ijeilirru:1j "'Oil sam big s nftm u trenutku kadje 'no .vela. kakvog SI. bmlisll" PrC!:nazenn.cioD.:ue da zen neme fiJioz. zen.ec. Si:l.fln"b. nf. 0111 SUJ)QP\U lffilOgilll c.~n afi. killlUel1a ilii ' melru<l.o nepIl[t'ece. Raw se k. Ummon svuetu.eba i. nema l. zeu mpe ni I.'lImkru'lle. CO'VJek. Zetwse felt uZiwcii:znat:! 10g£k.oze bitt ~okit.i. bit ce iZJletl~der]i: . On smjelo izj.aj doktri:ne.. .i. ja:mijc kako Inl(lelllQ i..jelo i umt zabvalen mora c. Bol". signmo beih ga bie ublo jednim udercem ioacio I.:JI<t.!:e l'eGi i z.akvog.'elligije kohko i u hlalljl1llljurasnsn IJl1ilisWftim bogov:iJl."macijOltli.joj' Vl)oewt Sva ova pobQz.nl~sliU ~i.. [i. l"eRfl(l bi.itlSt.l i d~ r€(]ovliki ~OFikl'se pravtla ne ldu 1[1 p<lkao". se stvar Me(llutm.nih svje:tlIfki 40 Zen sene slnije zmnjjeniH s olb]ili.l1nllcif~.h mrtve.Wl(lg psa. Ovo tee: neizbte2no U lo. u oCima zena su UjlljeU-'f:!'I:VOI'evble. [z istog ~'m~~ga ilz kojeg zennija r~. poducavooje.ciji zena l~alazi.jm.lZ"vtkr~.i."a]ll. No. covjc!r. dhya]]. zeu Zeli. Kad se Sn:kyru. Je t iRS!:. Da bi l'.ki svjesmh I~uilismatra hvalevrijednun i svetim.

mo~dtt bi govono svojun Slji!~ diJelUCIDl!l d!l. zen odo~ije~'. na [Jl:'imje]. !. ~11isarno nzgrednc.jecOl1j[e sve u svemn. ie ~I led lllOi¢I"n. lele. Metliladfa nij-e :tell.I'<l.i posljcdicllo neiz.I"i_Tm!j stvari.lfI i poi lana hOZ<lIlskL Kntl.lv~l1'ilnJubi!lo liJlkvm pojmov..1:o]]tve Sv.Qd:!.1<Iiu? f\1u 11.'lad se ]1J'edaje ndredenom sustavu m'ozofije i vise nema zena Zen j.~v vijak.no t:vt'dili.]jietku S<~ g flbj u tom ul'.l- Da hi illedlil~irao. osjee<l. Jedan I.lI'l" zen lUI jed/wm InjC.'i. one pI1V(1!ju.i U at v rn'[![Il~lI rnentaluog oka ktlko bi se vidio.(l. Zen oo:ohjle.ga sUcnosli izn)c(lu Z'D:-vjez.<.jc veliku sklonost lUll pron. drhtuuo i 'Poz(h:a~ 1l'ljamo VI~l'i"~U.e .l~e SLl sve l'a'IoIlli.~.!:ak j:e i ideja iled~lOtc ill s p.kOIl sto su sve sh'(U"i svedene na njezino IIp-s~ralttllo svojstvo" 10 jest 1l1editnci:ja [e znanakao ~1$I'edolo('enic uma na neku vrlo uepcenu posravkn Ko-ja ni.sam me(!itu'<l!li na neIU religijski ]'uzlog POS!oj<lJlja. Hi na vjeclUl vatru pakia? MOiemo reei. ne Irrni:i don.ic.anjll. Zai.iiCkestvari i 0\10 [e jedan od takvih S]ulclljevn_ O]li koj-i bar donekle jnsuQ Nlzumiju zen smjesta cvidjeU cia j('! ova uspcrcdba sasvnn 1l1:{)'rnfli. zena [e s~avi:h uru jXld stegu. 19l1<lc. dakle.'Isrcdot:oCimo llasu ll'lIis':tO r]~lidei u l da j pas Bog ill d.p):eka. k<lL~O Faustkaze.igm'<l""tj!:1 zeun predmet k(ln. Da je 7.k bllisko i. ZI1<l.tI! gil\'I'iUi<1TllilllKa~l ~(ifV(~).0 zenu Zen nij. sva nilsa teorelizira:njll ne . Me-di.L Z."OZ lni]d u njegovu stvarnu prirodu..i_Ii nIozofskl pi'eilinet dokje pod $Iecg. p-obOZHih <lII S.z.Iii ni ru'ono!c:izam.1l1ll0l10teisliC<Ul.om zena.o:l!>~I kilogrill..dto u:srnj.%c!~e dllymH~ U ohicnO.l.~smieritiuiii:sa(l. Nje It to dovoljne? Tko .I§t1:n~~ zena llopce niJ~u tom _ Cil.eJ"':iJ. Os. Zen je piutajU(. jed~\Oln. da fe IQ's~<!Instvo UlQl1.ko i vedantizam p<lnle:isW-a~l. Uvid It stvaruu pJ'il'ociu to'i'jekovQg Luna Hi thuse Ie teme]jui etl] ~en budlJiMIH.e i n 'j~dl'l~I'ko'ti"obavilene pr-o$vjetljujue:om svjel1o~iC!l.n.~dje'.onj. n. C21k i p<I.<t'". i onih koie poostavlja utemeliitel] Drustva Isusa. j!l.:Ivije. obhd~ na ncbu. l{J'ilicar poknzn.lCt1i~va nusllmo l'!. Na sto lDcdi:tirOljlLl ptlce u Zt'.ob-iti.O naglasava omrn je to postizanje slohode. i najCiMem.ga je tdko shvaritt.e()noslfl. MediHI 'jj'~1je. j '1' kad padne rm-az mi. izravuo vcznna s konkrelulm stvartma 112fvort. mil sto se $vmli: to Jedno?~" Zen z.obodi duh.Lv~"'nl)sti to .ll na dobrotu bO---L. "He 0<1 nH~djl. a ne m fJ.~tdse l:.Rlldja k.e~l QP"lZU. ]{ontcnlplacije i l.ul.ml'.IVI\L Ali ono :lito zen Imze je: ·'a..t zena...dilaciji.j'iHb~t['~smatra zen "bndisUckim palUlanorl~l d:cv)Jo-vuih vjle2bt Sv..I covjle'k. ZbQg lQ-ga. kobna zamka koia pr-ijeH prvohltne] sl.i. U "os] cai" A se (wilje morn ruzumleu II svoru IHljdllb]jem ~~m~$h. 19lil(l.Me(]iiactj~ [e nesto ul'ujetllo stvoeeno.izbil'isane. H'iJliai ga vlastithn vladarom 1t.. nl mouoteizam ue o.PSIl".vije~ u lJolj'QI odrai.na jednotu TIoga.eli lISl'edo!. smarran sn~jeg bljICH1!l.fil smisln. otvoreno dualisli6na.iz-aUl. Jt!:r s~.i svoju misae.(Ii. to [est slobode od svih nelli.0befstic.i silsl..-ik.fi ga I. Ne dl'.zauzdava nilw'kv[1 vezlca.cc.ij'<l SU.''''. svojtl mlsao XI(I jed1ustvo Bo.'!.lIIai!(lrtlu Ikrilbmskih mlulQ'''-ij" za budl$.lv.\IIIO QI$ j~(. ZC1"\cliisoiplill<l se . obl'iJ~l. Ako postoji nesto sto zen jHl':."iJlio0 llle.(ll.cij& LQyoo. i~p01j<l:vflJllJja s¥oje t~votne rlielatnosU m_cdJilaci. Zen je.~ zen p8Jil'eisl~can. JVilf.bi. S.tu \' Ml'u l'Opla.(1rrl~dHi.. g-o'~'Qrli) hi mMI je da i l1ajsi. xljegovu he{lk!'njnu lju bav ill !HI nestalnost stvmi. zen to IIC-ini.[ svirn takvU~l oznakeme.Cj da zena viSe tu nema.aze "Ovo]e osjeca]". m Zen.diOtiCll $IV~"rn(l$t.ll{lt~! stvari gt.oj. ni pante~iUI. zen zeu iZ:lbjeCi uprnvo to..Ni prmle. Zen prodire i ~1iaJlos.~.. pOllli.ju rihe u vom? Ollt>._llu. dakle.) ill na niSl(I:'\'jiiQst svog zivaUt? 'llk:o !eJibili znrobljen It cllJu::vnl:. c(ll'jek mOl'!! na r.'Jl~1'. POp.l:'odu:ih za.o~u sen nudl je uzeti stvarl t\<Jjkvima k<lkve jesu.r. ne pripnda medupdi'odne djdatn6sti uma.!V~1boijun S!.je.ak.. s druge strnne. DC mQ~mQ slii.fIJ1iil"aill meditu"n. samoproi zvooi masle pomno islkani u korist.bje-1no IP()Vl'Sn..ce-lYe' kal\co ga j ~ volja.tni}! (.:atllikogposto] .vrallo govol'cci" IIe11m ni lI'a.va. s glcclilil.uk~!p'1osti kamen spoucama i. mediilil':'1jll na j-ed.eavjeka slobodan i [!eQ'ptere6e~l. He.jalYJ.~I.eli dn Ie um .o 11 zeuu nema predmeta nil kojij se moze i. U vc6im Sh. Ali.m mediladjo 11£L~e mdd?.

"UbOojsl.je se dubine moglt i.sto. n<teLIJ: "Ni~!L11 usrvart ne PQstoji !ill'Om U'osU'uk.zcli bill 2'1 .Yiltia b1.. .I'av'ilI1Q obuzet mBJju. emoj pok. I:tZ'viknuo bi zen. Gdje zcM vid.jiJjl'enjill·.tVnI'!1.gtm. sma:li'aH da zen hiipnOlizil'<I liU1I1Ido StJll'D.klOtll_ Kad Sf: sve Ze~.l p:r'IZ. 'tOCl:i. da j zen "n1is:ti.e got'llje dnvoljna pdp: .j u:w.J! Gl'iffi. dakle.eT istlna se odvija npl'a'Vo pred tv. zato u ~enu nema ill ·ub:ijanjli urM". prebudite see tz smt.ponekatl z[ID!lIJ:i Ulbojstvo LU']}!iJ i proklinjal'1je is])l'azno'g " ~Hll.alJli1ti!.illlS:llosl::imogu :pokll.i:i SI!! takv:i~n.Ovoje izjav.j'" lJ~tS jasan glede m~Ii.ova' nlsu ga sebe.el!lellta S1!.lm1.oj srvamosn 0'1'1)" svijetu pO'jcdinosti. siCi IllJ svojioj :~onaclloj . u.jetii um (ili dltlh! = J..silt)? Sva ceUli e1J. [~dru('ka izglOOIa taka pr:istupai:no.ko. kJ'itil. Zen.Cll<l U O:gI'O.tlli.en<l Inld:isticka doktl"Mll<lpl'l1znine (sunyata).tv<I" u Rio-jle se :mo'J&'I'IO .kllO go:nli:I<ln.:5i1li nal.liklle ne posvet.B.~s of Japan (neligije Jllpmla).s oookiv!lti dijlCd I_:)occtishvatali zel:!!.lIItle::enja. ])OSM ¥replistizel1l!l..rull('j< q{ Bluld/j'!$}. Istma je da je zen . po (JV.101.. [10 on ~e !pat Usucu mJ[ja daleko..ejia..a l1iin". rnisli Ii da zen uhijiJI djelovanje WUlI Loiikoda vde misae lUI jednu iltv.ojim o(\i01.1i:13lj:aii~a zemd Zapravo.ot ZI@Il uema vremena bavi. zeu nema "run" kojeg treba ubjti. Buddhe Pl"oa]osli.VO uma" :i "'sru.~65... Medutim.j a kad 10 postt ane ost varenn je OIuUj. lvoje I~uke S)'1 suviile n sigllIl:le M.'ir.I svoje. kao lito su Pel naema lunlNvanja ulna. leUmicno.r. "jastv'a" uopce nerna.o (lvd~ie napeaviri skok.t"u"kai) lwnaci. akn ne .! ch. ali da bismo razumjeli zen m.i da ove duhevne vjdbe po necerull ". lI. I zapamH dOl. 0.1.l e ZllJlln sto tO~!lo mlsli pod ·l~bo. nema dnba nema Boga cf.aili gl.fecL rijeci Iiu.:ljuce :je vId§eti it~lkQIS~ [loiVJ. Ova 'lUff)a~e:rHe ~metne uspijeva op:i$. mogu nevestl na takvo tmrmcenj'e.usavstt.je c"f'ije~po.~iliznill.je .puSli '''sam. <ill se nadmm da doci u mUIWj'- Hiede. n ema "j:ru.Iil'V~lljenli I1Meg bi6a t 44 . Zen.Oi:li. utsttnu nista vgc'" 1i'ertutak okUjevimln I zen [e nepevrntna izgubljen. mozemo I'ec.eta. • to su samopuste l~i. "Da bi se uadlgao do BQga "ovjekm..is nekol iJto . s. izcgnbllj.rr. Znaci Ii [00d[1 je zen oplje:n iakozvamm ·Velilkini Jast .'jani'el".gJiJ'ri~. Aim (UTI treha "uhit]".je:raH teda ga joS jied[lom u!ffira.. vldjeJtizen pCfiveza-.j)ego'ilih osnovnih n<llccla~ne tnoie. ZalJm.!ito ena lbila. mo2dH mi." OVQ je I'ekao Rtch. harem \lI pogledu iljegQvill izv.lblj'em jastrvu.azt1iui ma ..}1jzen k<iko tr ba.jsl vom uma". m'iale:.~lfinu·.L Zaslo? Jer zen [e bezdan. tako da h:awve scw? Gospodin Reisenauer u svojoj I.. Dever mislrn 0 l'!eCistocl ill Sest ilii D~ l predmeta p.cliUlho. jer zen je laj koi1 ce pO'fl'<ltiH ubijellog i beZivotuog II sumje vjecnog Zil.) i" Ito Ve'lU s wmtamjiJlI dje..ida Religim. kao ~:~o'~ S:pinoza bioI o j opijCll Bogom? Iako g. Sv. sOIda:Sl1josti l bUKJ.kraj[lje fie1. & ' postiZe jedino ka(1 se na.{l:uboke stvarl pretraze..og au'tora d. a 11<1 glavu oovjeka. Bcisd::tauel' Ul. Ocsoba Sf: [:nom pI'obmfilti 12 stanja II vjes:uos'!i. Telll~]jull ~d.eilw. opet. Zen izruvljUje.s~. "Rndtte se ponovno.~.ke~'o:i:je stvarl. Q "V.. a pi'i tom nema Istlnskog dobitka u dbWQ'''TlOm zlvotu.1I' ill.orllll].1'ol'031mO IlrekQr:tati ·ogromm.To je sve sto ona jest . d..ma ni ·~as~var kiojc nas I'IIQz.I.Cl} mo. Vi. (:i.ll1 Jas..glll pr.. • .Z(~I]U kOoje MOg'OlOb:i!':lnavesn mnogo talkv:ih kritika. I!~tk(lpana.. Kad Itlis[is da sl ga :1.-et'le:ui:mmeili:tacijam.p:i1li'odj. alii elm It]U se pJl':ibHi~ "Uti!i da jejos dalje ed teha no prhe. istndi dubine vlMtilog duh . tr-ennrak. "1"110 p>02rmt. Vi.Qg svije't<l.-efija "opijellost:i'''.godirJ. 'rHino gdje silaziil. I.sil\llonitikao II u~ocU~. tl kojo~ osoba nije svjesna obj'ekUvllog: s"'ije[Q i1:l se!be. Svi. spOzl'IaQ 'Vise g1:1l[lJemS!.e opiti.sli dla Je zen n~p.e.ga.a..Cr:lO smnooptjarnje".glo hil:iBudd]uI!Q Ilm'avisle? .0 :ie'm'l istrafili .ema citfllelievom umu zapozaivne 0.oopii'al:lje'' i kadl se ·piJallf1C'" st"ii'anwpmbudli ].(hvatljliv.! razna p Rl'ilicru"i nes'Vjes[]Qstl.'O [e da u zenupostoje ]zj"azi koji.2e.a o:zb:iljno~ llOenj!EImzunnjev anju )~. izjave i.rl..tnjjz]~ gotovo prjstaje HZ OVQ y~denje Ol:iffisa izravljuju6i.i.·~ni: nekt od ~lek):i'ti6kih PI'OI. "1'!11.ilTd ad '~r. iako na maio drugaCiji.loll.lice od!.rulJsk1~ obiljidja.sa". U zenu ne.nih ooiilll. Odje D. m". hi.shmite ad nH'tv:il.ljl." '" J"P""" .noopij!anje".

12<lti t~!1 tI~ islllt1ll.e rnozemo nadaH" Neki kO'li.anlj.C!ljHijem tiVOLI. 5~O zen jCS:I. njegova srcdi~lIjtl .! obj'cnog 'covjckll nil 1. U vIse 0(1 1Oga. Utr<l boz.'.rm·i.alHog i [)ojmovim. One .olD amori~e~u:" potpunasf se \!f~~n.Qdnevl1og ii'volta.koJ<1 se odvija svc1kog dann.lilvajnCl ci~]j(!ljkl! zi.n. Sve ove duhovnc l'.rmmjfG.~. i budlcsll mogu J dnako p't'[lkti"imH zen kao iilo' j...sto slici ·V<lllj'Sl\. bljev!j PQkazali. lindig-ao je jedHil P.bolw U UftHJia poktt:mge na ta] lUicin Illlijc 1i zen naj.~tQzen l!.:. ~IHrmo Ieptu." N:lje Ii QVO n ~edrn. htldui da je po opcem I)]j.(ll'I!UI. drueko 0(1 uovjeko. a h) ie :tell l'adLkruno llrom~leniQ' .icne cinjenLcc'.~vako:mofkli. Or'vnj u(lJlclj..je II l\wjel.vib IlI'Cdl'aSllda.akida1i-nji..w'l'o nnl'ltru'nje bice. usresl naseg kOllvcncirm. 2'[m sustavno vjdila Ilin (Lato livid!.KaQ ~lO jevee spomenuto. '!"asl.jlljeniC'a~(~ 'Vdo ~iVfl. !W isla ste je izv. dllil~. No< gled..]_ogu~i n<H~:~n. onda ih jf. .vljl~nj'a usred Zivo!l!l onakvog kekav Sl'edi~hja zivoillu) sit) c.'nutl~u cutem lnci.1!!ljellic..l)l .k J'llisUclzm.a.l1o i IlfIjOl'i. 41 .a.rn. svo] zttrlaLak kad i:ljeiuje kao pos.'og svak.~. Zen ne moze t:vl"(litj da je Iedinstven u pcw:ijesLI reUrii. . U IljilfW 1. da cvJijd evjeta. jos lIvijek moze:mO-lwozl'cli Lu !rn!illh~c:il1~(mku bC'l.lJ. Zen tvrdl cia jl~ dtIIl budJizmil.e nk.jtt MoMa Jeotako.1uo S gl!c!lHt<l zena. ~ef.dici.lvniin metoda duhovne ohl.hez olShmjll.smi$]~u rta sunee sjn.lno2.HJU.. S'I':'It:.o po u:'ajiSl"om ' thl. kOlW'W)ijiama i.::nanju ob. Slogodi drnao zen bio.llo uslVal'i OL~ duh S'l'ih l'eligija I mO~{lfija"Kad je se zen shv'!li u potpunost]. .l"ije'i. I1ruginl j.e: "Tvoja svt. Z<!il o uema nista 5 posr-erlnikem osun t'. (]il II 1)\'0[1::11 tl.1JI ie.Ji.Il!lut.u v ~tlo 1I btlo kojo ircligiji. Aka.u da.OSl<rvno i v 1'1. zen ne :llIoic biti msta drugo 110QI'igitla~l'ln i kreanvan. [Jritjc[.Ul ocillajolJ~{1l1jill (log.'tnja.1ili.st. 'Vd:tl~a 'j mala I. kou:r god autoruet da pr.lil.·~oje zen Qagm'odo f.. n.jednosl ZCIl<l je <In.(~ vls.k<llu) bi trehao Zov5elL Ci?mu . III telekt ]SI)llIIjllVl'l.cl su [ednom pH. mislicizmll.: zen ]lIYfI jest.(.ll~ kQJoj se tknu pdbj8g.a kakva se iiv].:I~jl.IUW pokusni i SVt~ G]oM. Obi(.l_l~odJ.oiiil'uje sree da obuhvah vjee:]1o '! vremcna i beskonaenost 11I'OS. SlOga zen . do-{IQcima koj' je' zen ])ftlHIIJio II.ollbOlGUj.m cinjm1ic~rula iivolill. M]sH~al1 je II . prQizli'od neprrrodno nad. je' one zen tcli :>IPQZltah i ItQ lin nnjiZJ·<l.m smlslu . prcpo.diivmall~se ne sman'a kouncnom Hi potpunom.ld idt saopfUi sebe druglma. ciJrll da iivilno ]1 S:Vijctlll kao dn hodmll.lPmlU cini jedi..oji u zenu. l"[iko !Jugo dok Willi zen . jer se ne "Eli bavjti IJ<ojillovllua vee se bOIvi13ivll-ri.!!: rmdogll ~n'l spist Sill S. sVOj9~ dugoJ povijesU.pl'akl. on jc pl'ilkHcan i sv.l1th'Ii" I:L zivolu ~v~tkog..r. i.lm':l! II niegovom .:oga 11<1 lilici liako udaru (I bublltlJ AltO 511 OIlIHm. Zf.t.zizmnrn i Cak ni sposohnost pr. OVO je lQCllO Q1 najHz.e S'V(' .:o. UPI'.e zrak zen je plru'llina Zen je gl'O"I'!! i . je I'w(~yise hi.nk I c(lvjek itvi onako .fi i.lZuuiijvamo kouceptualno."I'5t..s:t.o~kI'iv.\'euinl j nj 'govo sustavno 'vjei.0 :~sliJ:'eno?J I'i!"l"ntl nikakve veze s dnhmu sektasrva . podi:Wllj{~ prsta je jOO!.wnuuo I'f:!ci ria imil !'azlogDl Z01 ]S~O pastoj.ji uac.!.c. [e pl·eSlaQ bili IY)iSUCiUl.p{)sti1.ujellog' POSl(lj.:zl1il.tni cv~jel" lielna vrnCliHI i zimski snijegne.icujj<l i najizl'.PJ>o]~e. zen j.<1 stlrill] m ii 0 bo m.rn lJ'icu na Ilt1jizNwui.10 je bilo Jl~l nebu zen je spustio na .lItivi']Ol:ll zivO'tI1Il~Cll.: lO.nst.. do vrha.<l1"C[tog unta.gilla.'an lI1isticiz<UfI RJiio.~ u najn~mJlunil:j:hdiertl j najb!.avo supremo.u:V]l~usao.vl1]jj i Il<li*ivolniji uaCill. Zen se . vlse lJijc spol":vliCni. a trecirn pljllsnu:Q lice pneoca. OIl otvaea covj:ekov(~ oei da vi.g S<'l[''I.i [~I~:lh-ovl'l:i I.i'UiiCUOOti" .kaf.m:\skim zua"enjem ikr. Pose!mavl:i.js'lQdje oSlwlI"uht se buz p~'ij. AI~o ga 1.bunjc uma. S razvoiem zena.'.vanjem isUlle koja hrl. b. zCI11lju.1llljsko ill dodauo.di najvceu ZiI"one(k[1 . on pr.1nnm.KJ·s ani.? Nije Ii [0] pl'alkljeutl metod» Iljcd..1m. Zen Ie i::ovjc]" Sa svtm ronn<illizr. (1'110 . i.iZNllIrrij:i n. Zen jl ocean.j II IJaSe..1 rna kl}.jlm sretne zive IJ Istoin OCeUi:Rt. Se bc'z~l\'jClll.oji Sf) llJ"iilklicir'fg u J.se unutarnja i!Sliimlkoja le-zi r]lJ. Ka.ivreuwui.jalljatIZ ikuk"e doktrlne lleclil1{)slAvnim izraZ<t. a u vrijeme vrlo iiv.ij!l? UisHnll.ili uekog uCitclj[l zena .e. otezav!l umu Ckl dode 1I II ajiz~'a VI1~'j U] komumkaei ju 1'. <Iii zen je Infsuelznluvoje "'1'5.1(:.

"::.lIO!:n Oes spozIHlli $vjeHo koje QlJilu~epunom l'adQ. l'i.t.lleka. mwLk_riJ se ml red u skl. iscrpti. koje Ilemll. Debio sl pro. ..llje ci.. svJellju:j~tti uvtd 11semu prirodu stVfll'i .. JQ§ i viSe kad se $. PO!!i:~e(If:J. duhcvl ~~lzazvanl ~ p...Ii kom.. ali c. on je stobodan.enullm s~ predaie Il tvoje J"!lite.:'1 pitooje postavljeuo !lil poectku oveg p(VJ!.ILl.I.jevmje je ponakJJ. ~o t. sarll.)"je.. uiedne ce nestatt l sv. m~'an i do-voljan. cak I do kn.o toga.:Vi'hOl'[l.j@tim u.1I1!Ivijek tvoje.IO' s u l)ice i. SVUl.iJj:esiJU izra:st~ nalv.jeGaS o .1ttO kad je Bodlu~ dlun~miidosao sa Zapada lednosl." ..!. n~ tl'aZl je 1\1'(17.sv.g miesta I'odenja. imdiipop-ut mr'tvog pndiU'l..u.g11 i'j.j]je-I?~i kt'ajolik IVo.Jiko nmog.le~n~!llt{l: NJ~o~a svjeHost sve upij:. svaka priltka I\.la ili s'Uh'ama. takn sl lagan..dii gl'e.110 sto si postigso .obl. Jer.alli. nista n:ije ~JQ'Stignut(l....sto [astvo koje j:' prv obltno Ilea [vag b1c<'l.vQg pecill.pisma 'Yel1ga (1'\~aQ-'\i'I.neka pI.oja.Za iIlt'eligenl~)og lulailica t.oljs:[vo i . "On U se po!>azujc 111"3VO u lice i U (JVQlltl.Hwi se raz:lmln'aju.1.{Q!j!' cvijecil.sv~esno:stL bude posu48 Zen nerna nikat.. isvan ovog nema stv.es svega .etila ]-'eli'I'i e. '~566-1G4~. druge..1 s. postao sl et VOl' ell] svijetao ~ IJN)vid.iko ~1!)Q..']ud:eA.svi znak.l.kol'iStenje.ll.kao :tel' t. transcendir'sj intelekt.Ska.vllO Ie l"lja\l'j. a ipak je II tome nesto ]sli:I.Q prenese eve "iuje:lli.ICkQj i.o:: ''''hl"ilVUO L1lk~zivill1je no) oovjelll.ll.q: < Prel~ sa." Ipak.da llhliu na put d.]bcZiv'~Lnj predmet ])i"i.Uflena i. su S'Yohl gellijru. dopusu .en:je svjetla u gllstOj lmm.jIvlja. drveta. uma.epopUl I:.se pojav~Jl1Je tl je na raspolaganju. zadOvQ[jslvo.lskd.a. (losliZne unutnl" :Lvog pll"V'oMmog vlasniSlva I\Qje III tti? Sv.'lI1f!Q.gnitslvo samo cda na tvo~e :zadov.ojim zudnjlUf!a.:r'egal:avi~'e ue os. se od ra'ZuDlijevanja j pil'od!~jizravno i clu:b6ko u idcntite!l.!: sutre :i sastre sa]_¥!.Uerll!iri" '1'<lZUiI'n:l]. tako s]oboda.. To je ono sto se misli pod "Jednom tvuje. d)I'eVIl. ma k. tinn zeua lrna svatkc.an.nosi..s~u. ueka tvO]~ unsao bude viernQs'l.oo.adu n IJ Urn. jed. M~elM(} t·S:Aih--SJ. 'To je kao '1')'0· nruai.] lc_Jtoi modernt.SVQ~ li.j Oil!'! at s~sacl~Wle poput ''i'ili:nsI. kaoprunanie blaga u s:(a"Q.cia S<'I tvoje tije!o prctvo~'i \. NU.uuccuja.edinl) trail (1m~.akli Lragogr. On ~...j£lf.1 S.. Sv~ mudraci."ve veze sa . svog ii veta i sveg t1!!'J. zapreka.Q.t6enja"Olm je perpum SUede6iC1Ul.glel ocljed.pQ.'. 1 ll1. !Lad.i!iUiallg. Ve'm.$tign~lto.edan pravi pl·olaz. 1'1. tako ZaaOVQljall.gnut. od'l·ek~.dhiIlQ~.'lk.. tisaj dualizam . UliSH n sve stvar]. . u'. IliFe posiigl"luoo.ja vrcmena. Hlda odmiee sve dal)c ad te~e. Ol'it:i 11.:t.. Pt~liOVO budi PQPuJt starog k~mdila u uapu~lCll(lmseoskom hranm!" "Jfecll1Qs'i~f o vjeruju '1 u ovo.1sveie VI. O!Ll"gni.iobodc!l:o je svth CJgl'.1'eru'<lsude neobuzano f'!l$IU. Tu postl!Zcl mir.oJ~rn usuarn?.· pokaz.ie]'a..elw'..re~rua lll'l dovoljna jedl1la rijee da "'U uvjeri u lijegovu IslmiLos~.atla.!'iO!'). ob]ekla. l:iad . . se i and l)OlJiu·a. 1I.llSM.OytM illllsLl" moia je' doktrlna iedin: stvena ~ ne remete i' propisane Jt. on se'~je~~no lIl£skuje II h'ojih sest oSj. zabol'avi (Ibn. ne:djelovanje i ueizreclv uiilak. B~Id. u pol. Sarno lvcje postojanje os.Ul :.arnostL Z.!kv<IJ tde]n nece uznemirjv ali t voju svi~esl.Il1<18tvu.. 0. sasv i'l'l] ogoljtl.ste svile. pojll. Zen ee MlUVlJck osrau izgubLjian u lablrlntu.J·od. To jc kao otkljucavanjc vrata ri~~nice. Ka~ stan]e savr&ene nepokretnoslii l'u.tavL)u perorn na papir ili kad se p1'el)~sttl~1ec:ito111 p]:Jkariv ru]j~1 ill lo.ie~[lll.liz ruti Pl'i.ttst 1I 5 jediJtlo. u: tome nades $v(lje spokojnQ' pl'eblvruisle: Kad se urn I." slovima.. hladan J betivotw'll.cenja. shvaHjivu sl'lamosi. na. Cetttd elementa ~.Y~~no sl!wa~i~stvar i.0 ~e ze:!"!?".·ojne..o.. To f:e lako' kad SI'. svaki predmet koji u~l:el~~ ~e tvo].pel ~. ovdje je prikasan.1lli sebe peput savrseuog komada cl. Tv{)j vlastinum je tznad 'vih eblika.l I. stvari se prepoZllajll.sub.oji. z.~1 :i.o'lliiiV'ot:ll: ee le napustit i.~.O j. pUt'IJosU oivoren ! bez.JSkl·'Qvitijleg &10 I] lli:ilJacla.lOS PJ".t) moze (iQlleld odg{}.

gdje 'I~ So })1"iI$i:na skuplja?' tltVO. lwji i.\>~jedurk to zenu. Yeno (H vi -neng.j lligdje: budncl cbt ga . odJigl'<iOje !Hljzrmcajllijll ulogu.·U:lft$tl.Yi. l<.jelu kao njegov stvarni na.Bod1lr~(I... a on je smatrao da je Yer~oispravuc I'azmnio duh zerm i da je zntnzasluzlo neslti Iljeg:oVQg pla~l j t.oj]se ti'adid'Clliruno £U1HI]'~1 Sesllm p<ill'~j~U' om zen sekte llltini.~.Je "I· II' :J.UHIUZAM'.~(le.odhj~ilr"l(i..Ik1. I 638-7 1~.[J.. U povijes U ~f~ml.uci.' paltl'ijarha.~Ojl Ul1ii. SI'..]ikoya(l od .1j<1l»"v '.rtii iZJ'..J! U ZE:MI. . i ue da] clIase pI'.i da u1i'ijfi'k bL.).nema.Mna na njo] skuplj'n.I.'(llw~i je po. Ovo j~ napisano kao Qd.a:v. Bml. llitvflri.oglecl:~lo.il su blli lIC nlet I'elo!.).o kao is~illski iZl'tlzllj I zen "jere je (IV it st. Njegovi stlhovl idu o'V~ko: Ova drvo je ID. 'tenove. pog.'·of. lJcile:ij \l 0 p"iznani'r.ostruib bmlisliCkiJl sektl u t.oisn<l.. Obojlca je'. stl'Qfe utvl'(luje je kao prm'ovi~.andm..r na stroru iedllog drt:lgog zen !'edovnik .e tvrdio (1mje spoznao vjeru u nje'lloj i:1st.: . llska Mudt'ooq n~je kao M sjl<ljno ogledalo ne Iljaj. (Hung- umro 675.nZaj zen vj~'l'~'.OYo.all 50 . (~ilse lflrli .sl~l.:. [J~Iz. . un je ul:ruueljUeJj zena koJi Sf! r~'·I. dus a Ie kao siajno ..Q!Si. znat:... GIUli.

1 smrti..jie.mliae dnh IljghIVfl08t.ce: "S:r'\~t!.Vllll knjj~""]ll'.S.oc1e.. (~~l'" 201· 88.ve".ede6'i od. THdcsct udaraea.·uju6l $v()je vlasuto 1iTijewo b~a:go kM ku6e? Ner.mmika $a.S.otl :M"'Uilfll.ujwti lIeSto it. '1.ieM .lillie .1.vu .glltivni mil'. a"i11i:la"ij~.iIOZQflij<i j :ft:U".okQIQ..hmjl(l! sr~~..m1!.~·ai. OSlllti 11ilk.ati u mom s<tnlOSl!l]ltJi? Tunema riiceg..uw~~a sustava Do odreCl:e:ne~!njere.ifnp.ij:n 1'I'~ju.. harem .ejrun.{h~. ~H.dltlafJ.U. iI' .do~ldnu.VJ'..eiwd rH'i~lel.6e: rekao UlMe~./ta ocl! Nagm·jtme ~. ulko~e sa Illuie reci da preuose lliliiis.1l:]'IUJ l rusIa za pokazati. N~lg(iU·jmla se :smaU·fl [Ijezinlli:nunemel~itelj'glll.lI se hude s Emldhom" i>on.lil!(lt)l U ni}. IL~~iu d. "Qi!!:lf"iIl'illlj~I'l dflktthu. VlrJj t~iki. fiyw.Prvog p<lJtrijarM l]{:ite]j bi ponekad i drugim sUc.i[" i lQClliijl:t'~Il!!llo~t<[I j""""illJU wid.u're.m istinu budizma.*K'" koji su dolH.\d"l"IYrum :budizIl1..' ~moslirlli..:Jifl'!!~' ~I. m.' strq/a or] Deve. Ove sll(k.dhanl1u (jap.lfIiltI"a~Ll da Ze'J! Zasl UP" njldli. obMil1_j(lVOljUL viSe iIIl t)"iJl.miLll ne bm!e l)emi~I.. l~::w !\.P<YVli5Il!O. .Qoovjek moie uvijck biH s Buddl10m potaklo je jedlna-g l!citel~a na s']f.!kJ p:r'jl.. mdru.n.[i(:ku .. zaro.'!ije sliib:ia ~!edista. tiOju isiilnu.'Jiparrullite.erm'lBhi:shH $U lilllJHsLic. f1rvi C':Ij' {VhH:l!M 502~ 54. na prilnjei\ !ooraja suny~lte (pl. ovo je mi~l~enjc opr <lVd. z<ll1:enmt.la za dati.gov or: "Nda u tvem l.jeclr.y. !iuit'lji.kte u IUnt piL!3Io[e Wu." 111:·U ze_ml nema uiOeg 'Sm hi.nim pojmovi:rna. da "Istinskc znanle (bmlhi) ~nll:(Jlilru:] ve s I1<lCine . dakle.. Sl..mil c 'ii."<I.g dinasttje 0 krajnfen1 I ll<ljsvctijem nacelu Imd:iz.~}nlkJti61ti prtpiil:d. i.o hi.()iVQJ vrst i. j~)ij uvijek se d!rzel. S~()'~orij:l ~" sm:IJ'. lvwl_io dll je na pmn do p.klioljl'lQ "pij'tl1W \]I:.ni ili cia zBgovamjn [1C.g u ntQj."O' ~lpozn<1U s ~yp6iLll] uoC!u~je]1.O:t1f~1!10 Iliifeg.ImrU Sllvl'seno"r:r"'~lOdC[I~[m p~. Ra.l ove skoJe se poueked '()Z!I<I!C1lie kao pl':aina doknrina Omi rr(I...00-\105.J>tJ'(1 ] .. S1Im se llro5v.olfiko stodna godina ZlTI. uOerllik je '"Zi1JSlO tI'iI'}:i§ovdjc la1\:. l!iCljj sc o"~t.jtd..ci :I'!' oon~li~ll .·em<u()bjekti"~:liOmsvijetu .ijel]i.·. II' ' I)iltanjc 1k'\k.ctnta) ( Bocllh:i.rt.ca ~~~~~ l'll1l.le da zen.<l.·aznlllc).ze sv'e bitue clo:1>Ume ove S101e.<ii<'. 52 .t~~ !zi'E~'lilll .· . ad nema uti.QVO poghwlje 1.l P']·<lZl1l. kI".: ·Ovr]je nel'U2L )'N.j". Pr3iin~. <I ~o su Madh. mira (. m'~Qr d~i(!' "!O~~~i~Q IU'!l~~om:i'1' ~~!<l¢rlin 'O<'!iC.'IHo. mcega. a zn koje l]lo2.tlolle.govOl"!O Pl'ije ne'h. kad Ii Ie mil mmnlliren.ll~1 Sel<:'s. origi"ml ". pl"oCilajne sl.~ frl.ajati L1liko.a..r~u!i'e Of!aj gdje nema ni S1..zillil .s't"" zen knjiievrI!o.H~e mudrac Qdig(l'vQI·io: "Beskralna prasmna i nisIn svel.. E>D" '1".!)(ldl·. znane k<l.'I§."!wtlnj.)~" Z. hlh.ev]!o. u.R(L~()Vm· od dVCII~(I.eili]o..ozo!'Ijf..Chn~l.l:iznm .I~1a.st odloma. sl<. '~I'.Elii." DYi su ndlomcl nasumceizeheani lz I'u''l)l'egl.o. l!e·'!J[Jil~lia.oa. nit! nesnvtsao. ·ZM!o lut~.':flju".pril.\ll.a ru:ceg sto bi se :I·azglasilo kaa sveta doktrina. T1'lII1..9.clianH. Danm. ~:~'C'. btlo {lfllIQt.i:l. Na ]lrimje'!".l\l~u''=''' Ol~gO'l/Ol"'IO je uciltelj. Il1rIO§i I.yata).c.()~('k. )l.iz.1l1i~ljeni~ da jf: :zenpt'flkHcua prirllje:na sanron (san-tun) fillozoHte.sti. !wedine K ] to f:e srednji [JuL" .'l!Ils~d zen IICllteillj !toili [e .s['!lQ Pn.·ti.". Ne bud.) Li.v fLli to sam. Ivul st Splill<lin objtmtivlllim svijet:oID.jn d.).(J]ujes iJ] nrijoces.j&1ne od o"'nh" nerua !li.m .i"'ralllitOl SlJh'~·.g s!d<1:dli:. Od ~onog pOCeUm Iiljie' hUo U['-og tl. La. Ako ]l'na ~'1~to lito treha uhv atilt.1litlI.:J<1' ad stoli:ttu.iavruJlj:e: sl.o. Ill. a~o~lelliil.v. lwmlcni Zll<lCaJ zena blo bi.O M adhyamHi:i:l.\l." POfIOVllO': ~efi se.:i.:lae.jtl...~e ' {sun. NeJI. g<!.~. <J!pS.g." Cali] nekl od uceni.pm·<I[l:l!ila-.Ml). in..1aIl1Je~.zgot.e.thayalla sUI1'e: svrstene pod p(~g. 1.s:li ] svi su prd2eU icl.gim." l'eiHlo: ~Ne ]'azltm~ii\'1i'tli ien.(''[~'l9jst. iliIilaS jednu stranu.{fWtIt) QPovl"ci lsuna ic cia il!1)~t IJlUlO odlemaka U zen lknjtz.10' fiieOiJn:Ml" :nem.O je reci svoj:iinl ucemcima kad hi gOlovl usrdne mollili' da tm."edlial@. . fi Imdut[ .poko~l!je nai.r$(~Y' Ihllllll.r08v~e(]]enill I1c1lto stekae.'%mtl)."" Ciilat iz.rJI.ill kako [JObfeti od eknva l"odenjla.kwru·.oijclo vrijcmeupetpunej c :!11"IJ~nilli i !j.. ilnaS dmgu sl~'<I11. se oh jiL'w(.t Sam'on zlla.·\. l~islada (na$tt).l.llH.lflIO ~l~ $l...~1510.Ilrida}'asutre' mote Z<lIIUlI1ijRi vHe . "Dolmdm ovdje tl'lli.ui d:vijc str rule.

!lQzel.ra odjebl '1:.lnsl.v<l:&u]ju Zen sn:dHnje tiv(Jme cilljm. 1\1 nema uegaclje. K.i'."'m:fi Herl'!klilollQIll ili.11je ~~e.llrali da .ako l() !'Ie uzm mo smni.a. pt>jmu .o od zena kao onu nil sto OVa kritika l:I!k. sve sutre kojc pdpadaju prajllG razr du mah.:pi·er~l. hnduci da nema posti''':<llljm nlrvane.egovom neukom nacinu govoI'enjti.ravran fe ern..1 ip::d. neanaposnzanja nlrvaue n:i neposiizOlnja. ikak ii.'IFu S ijeU. docbn..!I:I'rm. maju kra1~1. ciji jlc mentalnl pogled z.c.edno. Ta sutra sman-a se llIujs.ad je Ohakli ("LIang-po. (..ni.(} i .a. ludo. u'V~jek lez! 8h. nema zaustavljanja holi ni.l('k:ttulk1.Hfe]a.[.'!~lle.. .1110 ill pl·.0(1 ijedllOi> od gornjih odlornaka.li.jnaparmn:i1li nQdlli.jIZl~Jie'.jen obIOlcima neznauja. rukevi . mt 1ll00i'l. K.1 cinj enlca.l'lli iZl'lilZiti svo] sud.llJlciJm 1'"zlt1iSlj. V. pril)ilJI. Puka ne·(ra'ija.. mok. mozda II "Ti.'oiete idejGi).li puta do 1. o.1ll1J:ljll. uviJek poka7.Iis ne1ilo dobHi?'" • M.'edi~llju 2ivntrm ernje:uicH zen XI'! primoran pOlmcJiti nit negaclja. to jc nasa 'ljl.!mail! pri. nema ruinnacije. vee j. ustvari. 11]01"<1.uztli se negacljom zbog Il<ls.(lslO se ld. vid~el 6e '" [. c ZeI! je l'>l'usiJjetl sl. uma Nerua ob~[ka Z'vt.c t' rffi dll .! B Dhnrmu.a mu [cdan od njegovlh ltcenika i "cCe:: ~Ako zen Imi'. to [est.:t!mda.) i lli. polrnovn.o. ~I. nosa . a.al'eccni i mozda ne6e ZI. a . Ako iclinlO doCi do same lstlne stvarl.ccina lfudi. sam lemclj ui1. lK\lnr. 5llJijeg: [e hijd. IIC ono. meduum.) iskazlvfiO postovanje l!J. !O l. Il '7.e"·' je dobro 1.<l. predmeta ..(!. 0..:I'!!OQslavili P pittmje ZCl]U !ito. Jm kad 5C zen-duh spm:na u s. !1 one I. 'g 1le£l'lilnjia (trt'itlO'CI)koje tvrdogl<lvOIJl'i<lllIja HZ um ". "Tako.wjoj cisltO'i./I'timi'l.Lln~" evdje U 'OVO} pI'aZlll1:11 nema obl'ika.taO latnosu. uzviiknjluCi: N UI"Q!)1oze ~hvlllm ovo samo i>::110 odgoja.ll'i. ust '10.'''IIII.tyrn.lIjll :1>eI:1 Zit z'[lgo"nr"mj.e cia to lie Iratis IU'(lr<: llddhH.bU2iO I'.U p... nema bQ'Ui.oJ~!nikad ne moze dOil])jeli. i pntw1. lIije dull zena. NCIUil oka.l tl'eh.111.afirilladji 1I31'ctI ne .ogrcskl.e prva SlViU' koju redovutel reeitiraju ujutro 'it prile svakog obroka.lI ul~ynlc:. ali bud~~tida smo t'lko vtclli dmili tickom ..omah"aH iz loCke gdie svii'e! joS lDii(~l{'t'. unena.2eVnQsli su pOIPUHO 1>J. znanja. l'JrloZemo .[I.I'Ie iliilla" [-...! sasj!eN '~l l\::ol'Qeml.ntelel~ta.(Yf. fmlkcijl 55 ..unljivijOiIll Qd svih pl'~*m sllicl'i Ie s ' njezini stihovi sveki dan kazuju '~I zen sam{)lSlmtilllt~.1wt\Zllina koju covjel<.~.'1. gdje sv:ijesl () ovmnei onome jo~ ni.lice k. gl't'. rnlrtsa.. "'rHmn'nj. $lwuUo ovu .l.0 lIZ tijdo. nsruaju ce lHH. Nerua zmmj41l." Pa'(Hn:litJ"iJ1juci sve OVe cilale. Usrvt..je probudena i"'dje je um <lp~Ol'blJ'<h1l 1I svern idcl'll:itctu.jt~li· SI"':OC] najjacc mcnlalne djeU naC'nn hIjega odnedounnce 1i. "etna svlesnosti 0 mt·v~Ln. Sal']ll'ml'~l.iv(I tad Op'lu2.1<1 knjli.. (.l·ipl.icar~ .oII! $IVin"lift In pljllsl. nWelj Zen ocitQ negiJ"a.I.e" je drugo une to zn logiNci dmil. !filo [e 101'11 OVQ. all mull. Sru'ipuh'. gavran nile ern. Ulll obdUlkcijski stol i. Qstnje naton sveg tog l1ijckanja. "Ncznanj. uisu "POZ1']i1!tl s lakvirn na~QHI nlliiHelIja bU 6e l.zvanjsl0 ill llobirajeuo..mia. 111ltl'O:.1 (i(h'edenoj m] l'i aU ne S!::lfIije preko vlasnnh gl anica.~I. "ada on poslaje oslobcden od sveg sll'ah~ tada je IZV'IlLdosega ll]'Olrijene i uziva kOllflcml nirvanu. one nemaju mane i unaiu rnene.!"lil'1lier Ioseg !.pl'id. sve stvarl imaju narav pra!Znine.:tdj<il-Snijeg.i. oui.ako hi.avLjanja holl.islio isl.iika.covjek l~(ljl se pri..[jH!I'. No. pnJilazi pered log!! i ue feU vicij€'ti.izmn. Nelnoj cia te zanese i.ka.mjas Budc1hi k<10 cia kro:l Lal pobo~ni.r. I onl kO'ii. OVII illtr.• ~exik<iL. niie [bejel." fiJozorije cis[e negaciie..i. '110jesvij~l w'gacijil 'koji vmli prema viso} iIi krajno] a[i:rmadji .:tla i.sattve pl'el'Jiiv'<I esmetan u sv:ijcstL Kad se zOllll'ekc sviiesti u ukirm. Las svakodnevul gover In ne uspljeva pr Il.'uUf. nema pCI' epeije. smru: nema ·i':eItl·"iIsuue. ~c(llJlimjlL6Jj QVI) od.ij ti toeno znai5enje lml\Vim ""a zen shvnca 1)0i':1':11. .:. Zen IIi ]1I1I'O(I:IIQ :izjavioe "Ne tQ. U(lUUI ~le.s:tavn. lema p~"{)lmdalljOli ni. ILL krQz San rhl.:~d. Zat. unu-o 850.o-d ]ljlb bij.. l'. uema 1.1:i 11l'<lkUcan p. nema uUlis~enia neg.krit. . u S\fojelH 1>pOkojstvu.0. uzrcka holi.'dd(lll.?" slucaju pli~lsnuH po lieu. Sloga.. <QlU:ts.. Zen se mm:'<1Ildwaliti golim nll\~nml...'l[O ~'l1lm sto je tQCH!O i!.:. Sa.uddhi II sveli~m. no l:lillta nijc luko (hiJel.~noi.US!! sflvl'seut' niti lles<'Lvl·'.ttctijom i nnjntlt.. ]e svakil.n ~(:.'eg blea l wis1L U ujo] lelA sva h~il1a 1.".. nanne.el u]i ern s~ml PC) se bl.

ill.1Z ovaran je S pl'(icasniin Sholuom. PI·0'1Il0trite !l.ed.Oi2.-vtl Qgl'ani.' cdgovori 'UcHelj. zena sprem Iurmalnag obogfl:vai1. bna Ii fieSto o cenn...!k tuxgo'VOI"':'l 'koji se odvijao iz:rnelli." Ui.ki iJi ikonokJ.p.z.jaju 1'1 ovem razgovoru i$.. @.rI da je to dolUI'inCl .it:. ali zQ~'onhng Iiduhlje III dub Joshua i:z c..i.jo'l.n:g'bu.·mbl[l'nje svijesti. POliJi~(tjLe p(f"Va.l se ne usudi pl·i.1 rijecima traiiti apsolutuo vodstvo.?" uzvtkne Ij··itelj.o ~e tako. samo ci. U zenu poslojj "ties[o samo-dokazujuce ~lo.ko posWji i$!<1 cega..IiJIO[[1 . lUjlecl su same pulQkaz do tog stanje. ci)lclj m]gov(II']. sve eu idnaclU i~ sebe." B odlgovm'i ucU. [la6( cemo se S~QCeIl.e.isUckj 1)11 ..tneJji!.fiov lIl1j!l p:1'emtllB~~'ddhi.oj<l stavJi~.Ulnje ill.I.vuk? rO.I'cdo'Vl1ili." S ovim illulIdijc<li pos [ednu pliusku.ns.. 8110jl. uamjera ovog razgovora sa Shoj"M'ID je bila pok1il!Zati IllU svoje vlasmo IIdo razlIl111ijev.ID1.C1UO . Zen je zjva c:injenicu.zvall.tSrno gledm.llSU'8. 1\edovnik re~e: "Ak. ulhvatiH je U sVnikom )·.).e ruogu dctaknntt.ne.iik 1 tu vidimo h'ag ])eecg 81'0se pohazule kfI'O\l:l'n!egadju.B~a. Zen i... nte.J. lome. ler bl to bj]o 'illleleJkntl~h'ilo sa:m.li:. Il'lOzemo jusnije spozneu (z pl'imjedbi Joshua COlao. Hakum ('1685-'1768.iJtiCno pokazao.luJI'tio je kac da 6. ni.ga 'l:lpiUI I!. J.tl.onoojstvo.lt~n'ije no §to .1to'i l'lap~I"a..i::atis rnrtlginla.mam vremena tebl za volju razmatraU sto znati \l!jU= MOSt. 700-8"l4.~.edmrl!ik 2mbl.umijev<illjil .kog zena.t.le:m:k pI'ogut](l<Ji: '.jil dnMna ova iziava dolazi. III kros Sa. zaj.jl·Gl'(~: "NUe li odbiia da se s njime postupa !l.elj modernos jiapa.'J.i So Ol!IpsolUtJ10Ul afiirlnac1ijOIn ko]u te' p'riill:i.i::<m tskaa.lj~ ce 1I stav u Obakua vid.i.>. je slobodno i.i·ilZrni:Sl. discipl:in."e~. ~d.si.j d:vojrice.a. Sheju .I{O'jfl je.:1 ~~o je lo si.'0<1..oiiti spram ncenikil.gaipak dotaknuo?" Ne.)'cemu 1.0 rome.]]og 17.gleda?" svrha l1i'og je !)vo? Ni.tll.1.) [e jedL10Hl pril&mn pitao Hyallm}'O {~ru-dl.prkos svoJoj OL." hi ti.a.. ne g·OVQt'i. l1tatclj:i.}.ll."odgoV!)i1 I-Jaynlmjo.mo tiC! II njegovo zIlacenje. Dhnrmu. GovoN~bito. o'!i'a. chou.mg:." Ima h eva] stav r1lh]]isti5. Nro'isellft (N<Ill-c.liNe Il'azi{il to. DoC! II doilit· S ovom fivu6m:il cmJen:ieom . Kad je Joshu pljusnuo redevntka.stVaI·?" "Da.i ukakvom su 1'I:~('~1· 0 kiojeLu ne mo!Zemo dati merume SIH)~IUli. ali. Hakuin [e smatrae da [e u po:~punosti shvatto zen i bIo je ponosan 1:1<\ s\'oje poetignuce. ne pozuaje nil{aJll..rodili itkillkav inleligerrLall razgover 0 zenu.· niik(lkav logi.k afi1'I~l~a.Ievl·ijednih sl'll'a1'1.IWlgadj<l. ill neuljudnost. 0 zena.1Il"ljc. vee saln rekao i previ OVQ s. Or!! zt!D!i"arJijllfe i.110 s FJalu. 0'1'0 je potrebno ihviJllili dla hhml() l]O'pce' razlJillle]] zen. 1l'1.nzdoiliju tivOLii.l ~l"SlO' l'tl:i:vaU H<ikui!llJ!I.uim ov'O djelo po:f.dclljem: ". Stu .i "Ne mogu ''''cc gov'oFio ucuuli mstOl! bolje. "Ovdje ja ne. za nos i r'eoe: '''Sto H lJcReJ!jl i'ece:' 'P'a.tje l)o-tptm.1an~ 148-854.. SLn.i. kl'QZ. :n8-897. mOz.elltni ()Hate.~cli nesto sto 0'11 . a II dnhu i. ". zan prostee.'Jiu.kmo. rekao]" "Ja nisam vdLki prosvijetlj£l1i. uosralom uaeko poboz. "[iii ill:! belje biri cak i hez hV.to je nruujera 5YLh ZeD. nije kao neorgan ska snjeua iJj kao j)1" . um prami:m kao o da l1:i:je nista.lo u6en:ik rete: "Kako si nelllljuclia.cl'lOi.~ [)O'V]·(lc'fft.van dogleda P~'O$ltd!jvaaH:og raz. lOs kao rnladl ~. H ilClmiH 'Q{I"QYw·i 5 g.'a6e . bio je: "To mje nf ]]Ii 1B1IC1~ :isimziv"mje postovanja .'1. ni matcrija. "ltroz BlItLdhu..i. apsolutno.~ "Sw j" onda to nesto ..i!g. .s. kroz njih !I'D 111.nliko zua 0 zenu.elj. vbdjet.) lrpuG'ellih redovniku koji se pun pO'§tO'Vflrtjn khlllljao Bmldh.cenjn i UCitelj ga pljusne po.2m'ko ~:elii~!·eti.\. olldia s." Nmo rerlovnik nastavi. li:l'Ie. jiedan 0<1\):..o.iltJ!li otb'ij!.apso[ulIle p:t·azcnine. nemojte 1.:smn ll . lieu ua s. da.s?" cite1!jiev ed "ovor dha.. bi:t<hlci cia. uddhi IWt'llevrijedua .)' naklonjen ovladavanju lzgle.n!" "Zl'IaS Ii gdje si sada.all.Sl.o je ShQjlu 'lOllo l.

I.!.il. 1 dnevm~ sohu i..(1 bi !ito en o:i1Jl~l otpust 1\edovnik se iPobm1i: "lleR. To [c je-. a ip.ijcoc·. Ie· glupe 'bezUi:u:.gada7" Je ll ovo ~ spltl vf:!nje kao .d.' 1. Yengo (YulI.psolull'll<l OlJirm.'1li.I'a.. Ih~ci mi Stu si ostavlo iza sebc l sto vidl~ ispl'cd. Oplutha za l1ihil!izam [e saJ[]!} jedil~1 00:1(will posljedion.el'nl()lo"'l~e. a. In stellm :izrmd "da" i "ne". l"aspo. lu:liko jill SpOZIl<1~'C Bodlusaltv'l.ie:lI'I"ne" i nema llLi. ~J"Ii je ZI'I.). to 1I.O k teht mil je clljllmo.0 do.rno. to poztu na izjav<. Uodhidhillrma.1 ne smi] u zuro hili nlkak Y i _ tll'lljNni iii shcruatski xakon] mi5lfcnja.ld je Viiilal. l'aSpl"..ill mun "Kaiem "da" I nema Hi"'· .a i..IUlllijes. 41.cill 1).mli.m!. iilO (J''''~~afil"ll..1 zen pOI'i.]C<I.ji..n steta da !ltva!' "". l~ ]o:"ickom -6 i zn afirrnnc. n~dO:\lllik je li'i1tnoJoshua. . A to zrusta lli. na.inije ~)dJr.J(.{'is!i:llu izvan se~'H. lepezom.! -Ol1a se iI~!merle s.. km. Da !hi.ei. "S~(~ mi rekao bi hez ireg.. Calk se i upol·iste u SUIIS.nj..~iivo:tnije istine.Cll stalno (fun apsurdne i. 510 je a.u It'<U15c.~ se spasi jc 11<1S(~ lbac:i.1 lstok. Sto?."mnenlar ml (~Vog·ul·e. k. il)l'i!mzi:vauji.11... !fili bilo li.m.jlu.olilr:i.ija bez ijctllne (:·~~tice l1il. sumje polpU)le !"il7.~jl)i:tali k<llk. nikm.jl' zlwlca. 7. Pitm:n a gel.r1{og nulverzusna Ili.flJ'il'l. Kil.li. "nisu se nilmd po jl11l ll ua zemi..Cii·jd." Je Iii 59 sa ."I. komarca uti od maJimnj..Mo· !. a lpak se ue L"tljC.ikoja opisu]c odredeni stuv uma? SL08ii1.ini se da jic lfl1iS(]c.a:I~V'e amltcze "da" iii "ne".o." bio je odgo 01' Joshua. e :l1Iije~.mi govorimo 0 nial.adj<l potvrdu] . IJQ~lig]i kroz duboko osobno iskustvo. a_k SC 1 c idcja "n.t'1oocu ".ajJ I. NIl. k.mje. isnujavanja 1w. 11m j il~ilIl premo neku Itiljlltl dokll:'inu put Ufliunm. sepootig<l!o cii!. n. BuddJ1C 5C treba Ot:ln'ici zhog Bucitihe. MUJINstl (.loM]l~e.tle k\l.lf'nO.f! :sLu hi se i moglc p. ipni( JCncznann. OCilQ je cia :r. onda to odnest dalje.1 kad S .!.i kad se od njc-gajusno tr<1zii:tjilva.!I.a su cest~' zl~'namjerna. niH bilo ka_kve ()fh:ezau i.ovnil moze lstupltl lz . Glcdane i~ te iSI. sklnprmjie usana ~ jedini tnt. •.ai!'i!" ali samo naoL~o.skup'" i !·~!'i : "VidH..1)o. il'a.ovorl: ft]ti .idl sit".clilli Imtin d.ci~e]ji kad Se IlOllas<rjll na ~. ~ ije -'udo sto ne moze izbieCi prlrodne posljedice ~.t..i.:r.en.i'in Oni ne rude l·e naoko apS!lll'dll'e stval'i illi.t(.l mora odbadli.~rn"~. 11m ima iCC'':.kv i Buddhe.0 jest.e rllZum:ij'ev1ljuei slo $""(" o~o z:naN.?" VimalakiJ'ti je nato pita.t.lili. kako se 1. PI'vi k pa'tl"ijm·h zena. 'fakC! dugo dok ~"Q"'Qri 0 Ilislil ilu iii (}apsolmnom.no sam da nenuun niSta~ it i?" i'Ako je tako.lnijc dOOfiO u. vi$e lie tl'aiL.~~ {~i. Joshu je na mtai itl<Joi::lU jed1lOsta"1l0 j'<). 1..ojllu'aze 'lako I' "no ~azc vlaslithn ]]oga:l:Il~. ldcfc1l..iav-anja.<. covi'd" je drucl:o od zena i sve vise Odll]Iil..Jt1t se l~e gO\l'Q1"i Q IIjoj.i pH<I'!)l·"'li:m. una se ipak ne vidi:.o.'j'1voITLzn'llllijevanje.. ustvari..nBmldhi['m (]vol·(J(lm 'i vnita l'II'mnn iSj)I'I~d seb(). d050...Ilalnfl)j] stunj~I zen tl.'kg.. hiirovito cb·.lllmje i.)1 kC)j"i L"Ovjek me:?e izaci lz teskoca 11koji:lml se zen eesto nalaz.z{lI.011 a --:!HI lin j e'.'! se dode do spoznnje iSlillC zena.ajnQsti snmo di~ t'ii z<ldovoljUi $VOI .j~tS:b·ija.I)ll UI Iskustv <.ma.1. jll tl(l razumlletu dokn-ina s .s. J 'dill4) svjelovili Ijo:di. krozsve !ljih. U svim njihovlm naoko suludnn t1jeljn!ll [e SllS1<1'1'1II1 demoustractja 11(. mmi. J:(.r!~~nj:'ti. p(l:gre~]:w tmnacenj. ao sveta u. .ce.j2·~N~.c ostae potpuno 'Ink C.ll?~ Joshu I:(!oe: "13aci to fin zemliu.osti. ." smlono]e b:j~'\'io Yeugo (v.. MelkdIm. Ovo jll.je lak zadtllak.avU..onahl 's.11 .oja j doktrlua uedmdi.lje nuzno Hlt vid:imlJ stver.illC".I·io neplodaosr IllhmSlii']{t':' mozofije.endi]''1I..n"wu) una 0 . Oni imflju Je{~au CVl'sli teruel] Lsliiu Iwji ~~I.I dini. spoznaje kad ctlVjek na sve srvsrl g~Eiiaiz\'an svakeg obl~~.ol!:ilL Huddlm 51! ·otko-h'.zm~. P]'flVO u bezdan.l La da !i. (0 f '$!.ice.!_ Roj. u sebi.I\. osusene tormule e[Ji$!.ceg sro o\'o u.cd..l od zena.za selle.eaimanja niCe"a.!lto nam ae Cin:i? Iii lc.<"Qul'. ni I']'elanj nt. smislu.: rnoje sl'w:'!lcnnje.'Ul odgovor ." mora ukl. n.·o bi nelti rel •. . ja zaberavliam slo [e 11o~)i'1t 'no i stQ ji' izgllhljenO' Postoi! seruo iilomjepQl.ou to raz. 5vOjU celljll ZlI sJ)fiVlInj .00za reci: lsto se Inoic ['I > ''l\'iJl". Bitno je tin se vidi dull koji t1jeluj .

'~ &hOO (M~ rsu.iL~1i.lInj[1 1>.cilja je postizan]« toO" uja.o'i ilm!lli lliJlulnn.put.d [e izmld cistoce i nerusto6e..jnapUnmtl'e."." njemu nema negacij niti lkakvog cemlLl zen . D~Q (Tho-kw.jlLtCit to ov. m. .~tl1a C1Sl()C."enm metafizic[{oj vje'-:bi.ki dan .je]}j<lJ." pOci. sebe ne razumllem..1l1djul)i zen ucit. te ih u ]SlO \I rijell'le! t.vu .()'iillL·Ou.i je um pro ~iS6en.emoie doci do POill)1.vijek zakopu'llo.afinrmcija. I1cm.ttl'a gO)'1 ~i$l'od"? PQjasllIj<lll'!t Ii OVO 1r.a .n. SV<I se zen "PHlIl'lja i odgovo!:'. zen je ll:!ljozbiljlllija briga na sv ljetu. a ne Qdnosenje prema zivotu kaopl.e]ji.ul.~) dugo dok postojl i naj)uanji trag sVijl'".m:g).n. film:of i lie' lik Vi. .$hi<lril~? t eka tvoj umhude jJotPlIlllO prazan H svun okQI.m:ica!icfI_mu.l [e apso. . blldi.ce.ju treba proclsWi urn.i" (At:()tldo) Ln~lmjupl.emanl nl eentlmetar . c f\edovn'ik jE) pitao: "Pt'eI:nll Vn"l}aIalidijQ1. Z<ikI.d!.da si uisunu osobno eazgovanlQ s mevn'Jh1 1l1udl'actllla.uo . je Ii moguee da kaicm ~oct?" 0'01\0()I.ovom oovJeku otvorene I.rece: "Ne ]_)osto...!I'1ulro'nje O.cdniCkog..hzen spisa. mogli bismo reci.uge iz.. Un:Ulflt'uje blago Q. Nema . IICI!11i!. dosao fe' zen ucUeLjll i piUG:: '0"" [e C...ije spoznaje Zl'fl'il'i.llCa Kad lisiua.knd postiglles to s~.~loilelj: ".~ se POllCl1lVOiIiJU ~stu)jJ' 'um?'" Od_go¥ori zen.Zelia znntl .d tnogao NiUlikovali. _l)J·jznru.nekli s kojiln. CLI." z.li.)tit~ i$1 iru?" Zen ltCitelj .!>tat e zau.t'lliJl..l1cnilloQm~ lz i '~I_UoOg od !:W~I·.).s~oCa. lunrc 1~. nema mudrovmljlj".i::~IUI{lot<l!V.. No k. ne~{5is'toce.• Aps(ilh.! misli n o lome ~ tad si os]obQdcll ne-··isto"'... niH tkakve istme ukejo] se treha poduciJivtJili.1C1i'1.'et~i tak. nemojimaU ad nikakve f1l'lisli0 tome Ii Cd dQbm 11C-CislMIi.o bib onda mogeo savJetoval~ dl'uge d)\1doclu It llIleni?" FiloZiOI rada uzvlkne: "Kako. I opel.og"~ pl'tlliJi tvoje rasu. i muClf'f.:nrviSnog prestorai gdje bih mula mogao okupljaU rerJ~Vl1:ike? '1cI1h'lJl1 jez:ika. <ljell! [)<li~1IY")mi~ (~~hll 1-lnltlo1llj.e:nog nuallzrnom '.lllJ:.I~ediLljujc U .c.slicitm. Cistacu.Iat?" '''Kad nemam jezika.dia' t 'ue'? Zttista.. ali !lto je to prociSccni "S kakvtm se raspolosenlem lIID:1! covjek n-eba \I".lCu'lljekoVO.I:ijecrm<l. • •j la.sli00 nvome i onome meum el tuusn.o? K<ld ga bud. Duo matrati u tom svjetlu. to posUgnes.I~s~!~~!~!j ta(Ces lmali.lo<lj koii zeU sUCi u Clsn~Zeml. dtiV'a'ilje.-elti (iJ'.ili'teJj odgo'l"ol'j: "'. Yengea "Yr'l'lii Neba otvaraju se ilznad i n ugasla v·.a kil2e se da je urn apsonnnc c]Sl kiI.1ci jz st arina Cinit is 'mUll-Sf' k. ILaI. dJ. redovnike l(.J{~id je nm aps()ILI~. I1n 111LoZeS It lice iZI.ad.O~l~~]j.ti1J svakodnevucm :(.~~. Z.miji.ko]eg treba 1'[\5poloiiti. 1'tC! pornaie.as:poloiiti oUi i. nHlio ~1I."ooe oCOJija.a t t.lvotll cinjellkiJi.n:o CiiS:l.sLi:ne bili PQdUCU~'rul.~itJlje e-Cislo."go: cuate .j~ti6ji: ''[\Ie nl." "Ako o koj. nerna lgr . cia savjetujem druge. i k. uma koj'eg treba I'.o })ogl<lvlj~ sliede6il. jer je iznad cis~oce i.Iwlw to O.:~1·:Mnje znaeenjezena. VLSi oblik sinteze.·o~ Pl>'OLUl"j1ecjOl.O'j treba 11: I.iturn .1!\I'toJtl zen llwJl _zast? s'l'a.a nemame n:gl<l za. po. To je apsohuna ci. il:eugu~. (flpsdhlUlog hlenlizme).

ilnmjujut:hn i van dosega \. sto ta st rof a.Zelitno Ij znb."~r<li~..nr.)ieda se ~oIHIJ<..' lete most.. c[.le un put kniem zen teZJi..o:m" I~llll'ic('njn i:.. 11sil2eLo daje vjdt~nje Ito. Nisna.troim.iua novt nacin cime eemo (zh~e~l~rill1!i.i::e ~NJd(l.kluainu spoz. dl'zi u prazrdm rukama.'JJr1 ltije l~oJw.KriliCtI.]r..M tr:.I" 6e bili sklnn n<Jlzl!'lJJ~~ zen tlJ)sm'ii.n<1'j~l i$~t~]e Zetli11.t I'llz1og zbogkojeg ne !I10 zemo pooh{.zdrnvo1'!lz'l.11lw je (~l]"t lnog!~6~r Hl(1]". .k<ll.I<1" ..l zl.. 11~1_ 1I.. 0'10 je cW.J~lnosLI'm1oS:1 [laSe svalrodnevne rrazeologijc.Mll.tiue. i da 1.iln pre-ko masta.ju !Qg~]u~ ~..J€U idel'J~i vidi.ima '1)1')[0 joliem.JI3l. lopala je u mojim rukama.m.) koji ( je:! obleno poznar kao FudiltlSM (FU-![ii-shill)...vanja.I" ciniJo" Zi~1l ~. nitre lallo neIogicno i. nerazumna Ilr]vdcnost ·Iogi.proUvllo Zd!I. ol'W.tu doci do biti iivQlm.'\!'. (! iJX11f 'w kd. .lt'. da t1Iikozvani.c'l. . poglavlje NILOGIC~ ZlEN Pmzuih l'u. utst im. n.ki nno[':. urN. 491-460.Zl!.teJHI!g~llh~1 Se'lJj'e~~Shnn-luu.tJu PI"VOl . Qui koji ~clc ifu. Ali zen r]ije fI eksibilan i l~si'i! nlio hi.ldent pjejicc..ilo. Mm .~o p<i!'!ldol::s<l]n') S.'1(:: leec veda vee 11.ako e n isal)ljtl~~ sve QUO stu zen mKUC<l.~e:ti. f!1(ji"fnM pnlom. momma Ofllms~m svoje omil~erle $n~)gi:zn)~..TIVQ]U razumu kllo OViI~ ce:Liri sHh<l.pod tVQji]] l ~LOI.~ perpune raznlrujc\lanje lstine jCllI..li'lgledar~j".e.cru] re da . l((~'dpl'e/a.II1.u{ti.tdc. Mada l1Ii.l<lci. sHkovJto I~kflzl~.1081is.1obic~lpen(lg :1·<Is.iim se have sljedbenici zena. G.J.

~esll.o'no.llW'llje.li!" Od "Rlld TOI~'i!Jijle.n 5_U'>eg :POdi'u6ja svi. akameni covjek I)OS~ kaltivao.e ko]e zen ih jos puno jOOil. cil<ltelji rekll lUI tv i'du. nije crven.a.mj1avajll slIpljiine" zaslo II svetm'l SI. ]lil"iJeci }¥I'eko e... loJ)ala je umoiim rukama" avo nus Oini SIJ!Vi. sv jello ol)..vuk jedne ruke .000\l(l..-o.kl!'{~:pliu~n6im U za. pot]uzeU daljnje kornke koji bi nas 1](~"e1I d. ID1d glcl.? Kuhar John. gubuno prave ZLvClll.ill"A je B" nez... sad..oJla. Sada S:hViii:'!illMl da i·e "A" ipak"ne-A".'OO1NOdie zv llR.to j:e logilbl zena kojilJ zmlovo]jilVill ave rn.SVOjU loglku kOji'l je u suglasju s prnvun stuniem stvarl..l] (:il'~~>eu. polpuno !".B.l1 obj.Meduttm.a. da je lo .·~lZa'\l'astanje stvsrnosu koje ue prthvaca cia budc V@Z1l. cua mi smook..seno sretnima je~'.l:nnie jnL lekl..jleme tl"afili jlls od Dudenja lntelekta Bu. lma progltls. tma l7I·i1l1lr. ve~ 1I'<lU- scendiranje seh .ao da smo jzgubili budenia i~)telek'hl ~~ij:eZW1~nO fLl'i~·lni. Sve -dolt logfk1l.Jl. Ako HilJrn je 2tl!dovl)lj~>I:VO 10. je ono sto smo djdo vI"i. a !. ruke. lsmo mO. I{ad ril>eCi pa'(lstmu odgClW)'J'~. !lnoies Ii uCillili da "Em) oko uas vidiJUQ phullnekoje se vlsoko uzdizu k." "SinOGje drveni kon] rzao. ftazlog tome je kOllfl~'ii zaklju.11s1111i1lUnQ Iui"Q/.1e Cinjenkc ]Z vida.i. £1..o r'U(lCW"tllje nU~{d nlsmo l1Iog1i poSliCi duhovul mlr. SIV'l. 110.\lko :. prosllh.Imnjetlool pamet.'1l1 Z'J.wiiil. ZuaCCl1jcpI·.· I "Tko je ucite]j s vii'! lBuddlm.ol'lstiti. moramo uzvlkrmti.~~l.azmnijevanj ii eta i.. medutlm...om dv OJ!~osti." "Gle. sflvrileml sreetl i.110 uz iIU.O Hi nlski)?" zena izgl'll:il. yrba llije u nasem m~lI11?' Nil!sl·O nes zen usb ari.Ml\lu. . daje.msl t~ konacnoj <lJlJallizi nlje mlino Ilelo"'icn.1Lltn.lStUlvlO?" "K!!d se p]jeSL'le]·likatlllOl p~I. shwaj s z.O· ovo proturjce] .l!j'IDIW ci.l.Sjamu\e olmto 'Dice.:almnjilljucib.denj> s"'liC$~l [las tO~<lJi smo rje~~w .llinl.iti ~ed za [Ogil. "Cvije:t. ladavine nm.je.gta.aslljih i Imducili. prema jednom zen ~lcUdju. nemamo slobede dnha i.g bismo vidleli zagenetke zivota j la)lle prirede. ·01' je [ednostavan.lmno cia i Dharma tSl(ivjelllo t :i d'lllisl<l nije Y]SOk. Dick j. kako b1 j~ M ZllJl.() zemJje ..i.z'vuk ga I ja cUje.gike je ~l ~s~o vrijiem:e~.• Penekad ce ti zen posravnl pltania kao slo su sJjedecn: "Risa HFe'. • •Alto si Ctlo.w ria !J'Q'll"mli i~~I~ i!:'11i1.m. je~tl . sYijela I\.icruliLa zelena. 10 jest. ·H.[·ani. oblak pra!iline dize Sf! t.mnisliv.do'Volja1. lmamo k]juc cijele siluaol..1'l1je"lgOillij. iiN' ~ ne-A". unnmo na to potpnne pravo..1 nama.gOI'let ke POS:I(ij~j'ljai ~u![Ii. JJJLi sino maistorl stvarnosti.ika jednostrnua. Zen zeli da zauzmemo jednQ potpuuo novo glediste lZ koje. ikad se nismo mogli oS. a. IhS~rul.e duge nisuse mogle ]~ij0cinla izr azH:i.lohoolti ovih uvjetn rarzUlnijevanjrl jer Sill }wevetieanLStv>ew. !~<lztval!i. Biti neste [e lie hili "II :sto .jspl.:liJlcima.l<ljucim. S]mm:m~ctir1lllufe im:ena i lo. djeCi su odusrale ad .C'! pocetHzena.:nad oceana ] huk valov a ~lIj:e se [ll''el.l1<1.lit kad prestane SlV~it"jflrh djclovaU Hi kad lml.to to.ilSCtezn]e. zena da i je uobicajeni [os..lt.iti sto bl lIaSi ovo nisu jedlne neracionalne iz.e prip!!.ov~m. ada ze.!lfl'~" i nora .:. voda jc tekla i pl"aSina 51" dizali1 sa zernlie. cia takozvana ne\Qgic.cm. SI)lO most mestcm.clti prnces rasudivan]a nemcean PI'll!ijU kriljnje zadovoJjenje nasih lwjdubJjil1 duhovnih potreba. "Preznih rnku idem i vidlrn.1.njeni 'am!!.. svojlih samog .1 vt~ijednosl treba je li\.I.cenjc osim SIQ pl'(l)'lVode :.jm'. ie A· dobija se tek Sa "A j H A". '1'0 f..jJjvlMe da su ri~e6i sumo ]ijecii S n]sta viSe . lopflLane mora uv:ijek ost a 1i lopilti'l. Nehl mogu zell neopozdvo suh~c:nim ill slilli~es. osan tog".£11\1e n nazvall lopatem.'1.. mLV'Odli.ih razums IH su odanl llaillljel'liOj mistif:ikaetji? Nelnajrll 1i sve (I've izjave neko iresu Ii sljedbenici I.dnhovn<l: .ctposlavke •. OpCenit~ misltmo da je "A jre A" <I'pso1111:no te da je pl'etposra ka "J\ jl~ Lie-A".. miskrno da je logikn ken .J:jekao sto su sljede6e? vrileme je da se opl'OOlitl1o od ]~ij:eilii vT!ttin~[) Ci. Sadn.lk.('llDjre i'. smarrnju '1'1"10 o.I.<l!. na [lase vclili./j (1'\'<[::' p"i'll irule lie:zn<l!C'lI]llOSl!i i ueracionslnostl? Odgo'1. T<Ilk. neobi.o dugo> dol!. eno Slo Ie 11 "ntcion:l. pow5no m." [i(lk~on~ci zena .

1ni rznm i sve stvari u njemu i h.:Iid l'a.e}. No (r\"'ose p..zmntfievo..i.z.em koje]e i...ot[cajno. U.ie/:ki g.e zena llvi. 11Ili. AU ilJo zel. -a '. 'Znrulj(ll" I ije cudo slO je isH mudri s:t .Ik.!iSl)l'OOtehe I.dlo ..njedecl.a 8<11 l'ijeCi l'ijea j nM!u dl'ugo_ Zen eesto U!spo:red.':.Urjecre .Jul! f'ilot{Yfije't j).ma[l:a. biil!1ii:Jll.sJt<lcs tlfljz<lI.cekao takve te znar i d. ja rusam mnkar".potpunc i. On \:IlZ:iru~'t Otac iz ranog Sre(1jlj " vtjeka jeUI1J)fl'i je m~. moramo vldjeti mozemo li p(lsUN novo gkd.fI l1iice:g!" MnOo"'Qvike IClii za stQ" lu:. i "usred kj!jc koj<L I'jev." Ne spommju se 1'1li Bog ui doo<1J. Do sada SU'lO !:ia 5[\'<II'j.te. . U z nu.llal te hm p):"iznanje . otvara 5Ve ltlj~1l s kojima se srecemo u ti. nema ]ogi:ke ni fHozofil. znaci prepoznati e.'lto VO(]j dO' 11uS@ dUluWL'l! SI'(. stvart s vitaH. fficdicno drveccje U. nara kako b~ se podvrgla LlllldelmwJ:no. sm.lte}.iu'1Ijl.lobodili se jle~lnom zauvijeli.(In le Iopata h)lJ~t{l l u t-"'IO . pevo je gledist(: zdravoa razuma.u~e urn S ogledalomcisttm Z. bilLi jedn()~lavan zna'i 1Il':ijek pazili.i se ..e llilSim un Ije1rdm . gledali S obzirotu na 1'11Iiho"0pl'OI. jadni Ads~l)tele!Ti..l dij.ogl~~aln okrenuta jedJlo prema d~"ugom ll~Sl"~f1 niceg st.lljiil. iSIO.ellij :011 lillmzv. ZdIJ'avo]".m. lnpata je klju{: enave zagonetke.el'duii3 viSe ni. dakle.i jedIlom z<lnvijek okonfuli.\'>11'0umije6e: di.Za.i<deHiltl~.1 se Zen afil"D'UU'a..egQVo1 iivotnosl. Ovo 1~'illiZnlilll"al1le uagnalo je 6ovi.r!~SI~lcijUl11il1..i je Iopata .kcw.imo vidjeli ne~t. Posuzunlem Intelektualne slobcde dusa U potpunosti posjeduje samu s. Zalo.. ltu. nema govor<l (I bes:k. U tom slms~lU zen [e nadmoene prakrlean..iv'ilU') i kroz SIIlI'!. o svuu stvcrtma :i 11e po tizm'i. raz.CnOSli ll ibvOtu poSUje i smru.l!'ug(lm~ naknn ~to su pOIJ'oSili ~'Y'~I.m.I lJUlIOI.~se l'.·ka ria zal"oni u bezdan i1Bezul1enog" t iZ-I"HViU) uhvah duh doli.dusolmlih mlr-fl. Prema zenu.e. u sve ovak.zuJrnijemQ skreruan CYijet It jJll]. ill to Iwijek neZH<li'i!i da ~.sk:. In fie ne i'ml.ickll prQnidji.!) bi posredo v alo i:l. 'ft.obt]i'emo riieC:i. koji sl herelicima 01. tu se nc uhil!ll _i. IJI'osHd'ivaCkilll i neuvi.mo k~'QZ lueeivil palnjill.lilflQoSt je dub zena. 1)I'ui~}u{1 je..j razlLltooVanJa te Ill' ma njit'Il!<] zauzunah Slmi' U skladu s lirn gledjJs~.o zaista n vdjedllo ZJlaJlja. savrsena l isplU!jena blaZe! I$L'Vom" moramo uilslojali os.l da se netreba zj]plesli u t. a ne njihov"im logl ~kilU.me pl"obiem(! "wa. loplltu.~el~l. smjelo bncio s. Hako je svje.v<l..SL'::~] h \I' ala u ko.i.lcrn S Jmlfll"lli jadlli 3mo j IJl'ollllZi.lste iz I"Q~(~ga sv ijet mozel)l'(lm~lt]'ati U Iljegmr?j s cielQviwSl~.!)zuliisko gler:liilt~ fe ~?J~tko! ukroeene.L'I1JD'ijyel'_'l~ cijcl11.~. rodenie i SInd je vBe ne muee.'en .tljh'l) i puno izvj·tauja c:.~m<l])iu ruku dooH do toek. svlh 1"<lZdobljal~!'(llulI'je:ce jed<!IH d.WOrll log.l.me-diu njiJhov:ih ~'l)e.mjerilima.m. slobeda .i}cee l"asVruvlj.inj(~ni.to jesi.m' tak .oz:nalii krscanski m S 'isla{lctillosliirm.1 stvlII'alIja.j ohc:hdtCiji.t'ml1rijenilo iz h:fr!"~d~a nu smo l.t.i{'k.rljeme cia ]"l.nj.\!'an Iljega.kor'L~ne raspntve.votu" 1 nista vise nam ue IJ' ba ZaWf? JE:u'Je zen sada o"i. J.e iz koje kao da mosemo p:I'o'lm~!rat:i svijeJl. Sv . hm.j.ee.~ i :ml.lio. V(W . mi z.iJ)aI.esoo d'ovi. Prepoznau same avo.liezu. - lopattu koja I. To" opet.ie n ...vQst] analil.jclo \zjf.. ~.~ j~ ne dl'zinl!. jcc100 duh stojt licem UI lice s cb:ugim duhom.CHlilllcipa.'Ollljin.eba i)jJUproslodusm.ulra.st]o novi pristup stvaruosu stvart.0 seb . ili dUllinosH mgclje nema.O dugo dok ~illO() 11!l taj Il'.ikj pur . I zenu nema sve dbk se uz J)!'VGJ He UYi!loa i ova drneo.cn se bavi ~llienical11a. odatle ]\.:cobni :ztlli1.je nClIgledHo:m ~. jeovaj u peslu stvaranja svlj:eta. l1.m·n l~enijim pilal1lji. Ne:m__.. filozotsktm ]'(l.1l0SU i.i ol'i"'illanost.ektnalnc tancine llHi zanljeti.i i pim il v OI~1 ~l~t:1na .H evaiu". svth uvjetovanja.!d.jek 01"igi:llurno i !.ve ll1e. (I jedlloslav:nosU srca.tnj·iNca. K~\~6ru1!styo ptmQ pl'i.tnl dill p.vm nuo: "0. DU~!Ilie 1alko cjeJQvita.l Zen sm..opillmu. ll~njj(lM iZ"~l"a(Ii'Var~ja I'USenjiil" j um. mtj:obl¢nija stvar koju vidfmo 01. a zivoll'crzllll]i~e\'aH iznutra. Izravua jedJrlosl..'OIi U.i i javlj!) se ell.erlHvim Inallli.. da ie ogledalo' jrumo I C'istl) te spremno jedlllostaVflQ I.lintlr Pogldail samo kal~o fi]()zol"i.lVljuje: "Ja dJ':t.:avndi sa san-Will sebom. kaot druse religi]e.a.deltl'ike.einje'ruce kako hi O~O"'ll·aJ.rija .ell popUli d. vise ill milnje IleIJ]~ijillte~jski stnv..O]l(l.n:~a i logic:i.im.n iii IIl'ig]up. dol~ jie gledi'. 11 zenu 10' l)Qfl:n.azili !i:io god da dode pred I1§eg.elle.i§ta s tlipS!J't1kcijanm 00 lnrija.

a ipak je me drzc". 11.jec. IT( lle~ohko r~~~.ete.a..i·l:je:nioo" c1EUtan 60'" jet (..Il'ltljovld zivola je toke odsedeno ] terneljito iscrlan logikom da sve sto Il'd41Xlll(lOOriti je jednostuvo prattl~ ga i.illjemi nemogu g'(j\lOl.~od ntl.'" Ummon tad zakljuci.lstvrwl oni. kad ~)~. l:paf:t.'opovijeltao ]c eanja jezill:a? Zaslo QV~. ~uJ1s ovu tvrdavu od zbrke i :p6kilZ~1Iid.d~ J~ log)~a pI·o.'idim. ip..11." t!volne C.ce.no6i.jvooh zen ucileJj<l ~. g]. dahle.p(mI·(!?Shjedi objas.j i lIe-ini.zela zivot dote .()I.) .I'eO~" oko ~wfe v:iili nn[lSlI.djdi.a redev nika je . nije:m.rul.si. PJ.·m ma kollko lh nagollaJ"ti.cnt. 101l(Jw j. precl ujim i pozdravio 15[1e ]'~d.k govot"jtihez ponn- s.jez.wSlovi. Urnmon gll gnme svollm s..l pohoillosti jarv:uo iZJ~IVl~[lJill eeb'I{lgoslovini. iiNisj~ (kl)de.~ QVEI1komentarlma i ~-esl<limaj pullljem. <I.d ])et. [J log..elogicno Sh'vI:INmh~' stvtJ.1.i.1oZe:mo .ov~1ilkustarle.ozes!ok u svomnapadu.Ii rasunuc 0 Ce'.sl~'1~ "CC}"tUfl! est quia iJnpossthle (::$1". .r1 ruita"'~jm la:lllo.o~iin ie ~n<lip prcd skupinu redovnika i rekoll:o:[110."le.'1I. [" ga He "Wi? Gdjc Dovie!!. dobije 0'10 n.i obHd.diGti c~lk~.jni hivalevrijedntl.l 8. No.tapom te n:(lovnilk. ~'[d\".·o 966.fI i.~ l~ rlwJ'im .l.ikodohrQ i pro!)ovijcd 'bil~).:wvopcenhi pogied na ziv(i!l su p!'illuv<ltili nIDogiUnrJi. 'Ovo je stOlp'? Ako to klli. jeda~.riverllif. ~~IH ~.l~oj le4~lrl(l.5njm'<L n:iilt.ali ilji:me? ZaicSlf:I.:(. 85f·90S. a 1m d poknfes S~. Illlil·~s·ii okusir (To jest. willd niste g(lvorili. §. da ?. txiia j{l~em.1·uk(unCl.l o i:ilekoj buducojl llJagrmlL b1l1.![J . ll. do b:iju.-stilJ~Okj'~e one ~to misle dfl fie nepre.Buih:lll1Jll I'll.. ouda are ohicrrl ijudi i ne:ma!c' zen.I5])odiD. s Ilt~ep" T1t.'ije-I.ne s. dl'uge ua sve dil tilognoe 1.): "Svi oenii .:io qu.ste oV.eli oovoj'iH h. l!. ~um.10 bi]] 'Jill g. viddle U (lito? Bisteh rekll.I)ol'i..lZi ova] ~"'liil':t?) AKQ nas ova pdmjicdb.tpt"ije ~veca.edajl~1Jomoie ~:ir~run[JomoCi [JrWIHoJ1(YluHnen.zen ta!k. (~!!ose ovlnllJmlima.\'on l"TOZ terrae i1u:"O'.g~ Ut:'[[clj r'e.illj~l~~) . JuS.koj~ :>1.tQ ." Mo~e ~iCQ\lje.'edi.bemcn .'opO:Y]jed. gdje SlllQ bHt i.ivtmQ IbSil)oLo§k] illi bioJo~ki.1tadnc.tla potvrda uma? UUln]O]]il (lode jed!tm redOYllik j zat1"<lii. uzmakne ko']'ak ml'JJ::ra.lbiti LU oo'uiltvu di.biillto k~ele 'Ne vidiluO nikukav ~t.dl'zf: lopntu.I" pogl.J:i? cetrdeset ii de-vet godma.m gl'adi'lelj~ kula od pije.oie ~lOi.it!.!()ji iill. nelP'I\e..j~. log!k~. i kukQlllozete po. a (flf<'lj odgov'tJI'i: HNe.:lile mad..ci una H'ng:'l ~~ii·P[WU.] svje.niia.e nf.1kona.!.eitJilm SmiS~[l: Ze.£_§.IJije: se l1tjjedllom pomakao. cinjeuiJl'~:l?'" U ZC1lt1 til: nema vremena Z. i !. [Hi .]lf!"ij:f.1ii gornju Gerlshaovuln'im~(':dhu. Svof'im t]c~lIlC~ll'H!rekae je: "Svflki od vas ij~m par L]~iiU. Zen k". mi. se k<lk. iakQ moram reel da I.h on cije~o 'Ill.a ]~I" lO!(!liJeM..(~!'1r. komenrer Butsugena (Fo~yerl) ulo2:e Q*. ld(!llt pjeJtte.e:!l.lmljill. i absurduu~(:$1.ntd b~vi !JI'vhn od! nclogiocl"iih vidOV$ ~!$r)~.. II' ghili. iliusreli S ld vrsre invalid!!.: ''Nisi.ogiCJd.Q l'U. koj~ pOje(iinilcno pfl!e nen1.ki urederu.. Ummonme naredi da gm r]'I.i.o bl Im pomoglil' Slijepci ne rnogu v~.l ~ dva ponel.edoymci.nk.kl'ilenjlJ1 z<t:kot1!l.0 kojc vi[!i ~l~!p><l ipal. ai. ondauema drugog l1JJaCinal1ego '\Ira!]ti sa natrrng ua I)OCBtak i ponoviti slrofu: PI'(Jznih lukuir1em.l"iCff~i..ll~e:ni!~koje je d!to Gensha (Hsu<Ill-iSn<lJ. tr:il" a I~Oi:~11.mn?" Cirri se (k~ ohja~lljernje i~i!kJ·<fi.iIi nfiiatemaW5.). ue ]i'l}or.a ()vdje drznu.ak IlIJ('tgov 's. !~e ntiSllli.1.p'.l6~!.vjesl~Ii'. '" NU'l)Oslijetku up]!.11)ll p'-'iicu. "Crv:... [JakIe..['jjen:~GV. Zen l.. odalde d.::i.$n~ to G1uj~!t1tce lZilnuslJ<lJu da su n~ihoviziv()H ~.k]m.L Moe:d.md 2:~vj<lse. [I os-tm logam02e oosl.ua logik!l] i zlJog kofeg se ovaj .nopoz. U[1teJj I'Bee: "Ni.o Ii i d~illj:[. jest.e CU]]" nfkad nlste v.-eei dn i..iI'Qki jez:i.k' (il1lHl.o 1l1llsJlt.·ecIQ¥'I1lkudill stupi napl'ijed"iilo oya.I. i". je samosv [esna.unl\'i Nrnl~~llsto je PillQ na koljena I'l11 JlOOrurl $tllri llCililelj d. Ta!k.'e'I"nih mudeaca Rojc fe ~iOt!'B~e 01<. nije Ii W of. koje ieO:f!d~dobro II bW:." Vjentjem tel" je n'1J:d{)nnb:~o.~lh!" Sve dok Ii Ilije a:t\'Of<7:110 1.e? Ako je taka.ze: ". II.lIli1Jl [e !':i. cia se prQS'vtje1. logicnit!~. nj~I'lln} -8\1 ruu od vas lma .Onato. samo !ito 0111 11:1$1. gltUiti 11e mogu [:'Il!:! ma kO~.oji 311 ". Olta'tile onda dOlaze svi OV.votl d'l be""-tl~e ijvol [lJ.juus ohj'J.jikIY~.Wv i~ .i: j'lIzlog zhog Itojeg De.kr5ivo"To zlIacid. No. i "[do ~'e j s etlkom koja je ~)I'imjen<lIogike .njerc da je vc6ma nas Zakl~!ICiJ<l da ~e :~ogrka .. diehl.e [ajl1e s:~\'ari.. ni~!ld utsl. ~.~ Sru110 sl. !ito Sle< [1I"ld culli.liz.vije~]jli Il~vru'.

.Qo nazvalt? Re ue. rnoji ut".a I'mpm'u ih ho]uom os~ecru:lju. YmJ<. ne.I'll!.l{etll'lllileu tVt'(u':Iie i.li ueovisnost..S"u ~iQ\g~ .l?no ne podrazumiieva neg ae:ijlI. "Jl~I"n.i." Ni.Stmzmm bremenita je ZlJueelljel:t"I. ~lr()ulJ'i()c[le nasem starom ll'iteljll1 Buddhi.l. ova iz. Zen tr:~'zi ocu:val1ju tvoje 2LvontlOOli.jav<l.et ... hol]e.. na.'. UOjlUStIJt..rilj:!li!· Stl\l~!l:tlil 1 poditlJlCl.\'.i. idej.Iprlj!!n.11 (F.ob!"ojilli kao Z"1'I'lCU pijes:ka II Gar~". 81. samo su i..s.vjeti 1uIO slo ptica} tikroz z:r-alt il:i sao Slo liba ptiva u 'l'oeil. znate (oellO g.1i ci.iev tvo zena.eLe 1i ovo shippe'.t<lltclja vjerojalno bill ipl'ihvatJjivi.!.I] se 1.rill1c. ne smije biili Ili 'tra.e ll 0'1'0 neg'acija? '''0..e chili kao pdlicno fJe6:llaitiljtlit stVtli' ..riA AFDIMAC~JA SHUZAN (ShOtl.ja. tOll'l. Zen to prezlre.-slum. tame su uuct'nja 0. Kad: tlliem d'l ne ll(Jstoji. 5 druge sreane. rccttet" Jedan od llcemka lS'l~lP'l IZ redovu. lliaS pl"Vi ulaznk n krru. U je(tl'tOj ad svoj. za slj. priznete GOl. U"'rmtrlOj spoznaji ~ ])(1$tupnem i'm!i:Vojll. vee da srvaramo vlastit!!.jIl dQkll'i. .fdovitosti tvog bi~a. rukako Gist.<. je mJ.'L:ne. ka.. PN:tis pod samovo].. poglavhe lZi'i.edbeiue zena. osjecas neku ptisihl i gulli.ili Z[u:lovo1j<l.1l I1a. .Il1J:r.da poslOlji.! nj'~govn rlje~a ob~eKtivllo ill drustveno dobra.g.e c usudlme itt dalje od antiteze same zero jCl' zall1!tM):runo cia ne moserno...e se 11<1 i.":i [)~·i. ma kollko da SI. li:e"'~cije. !lerna Buddha:.t:ld uegil'a~e" Sat! nemoite iIi lv~'djjlim iH)"'~Nltj'. 46 cenl:i"'ICliu.ok.a. l kao I savdslfI<Ji umjetnost trelx zall\ll. je Ii slomljen ill nije. okreulre lice pl'em~1 [ugu l ~lIijezd<l Sjevcrnja.juci0015'0'101'od svoj:iIh ueenlka Ako.c.0 hamnsov ~wp ili. Okl'ell~t.~"'Nem:'!! osje6ajl1.ll)ava al'h'lmldfu. jel' kakve veze lmaju oni.aznine i dokll'iuu poslojan..mi rJ'c. ZEN .. s]omjviii ga n. razgovanrl eemo s BlIddhom ujIUU.kn : oSlO.) [ednom j~ I:lI'ed SktlpOn~ svoj1b u6eni'!i.!lI'n sveiujevll' om ukl.adlx)gicne iz.jom Qlrolllosti. n. sto ee l1lotda vcfh.filozon" s l1levaZ. Nije 11 to afiJTL1:adja? "No.l . uzme shippe od ~ICildjl1t i.je. ' Ie Zivis kao sto bl.skit m~infre.ko bJ Pli'OStlO ki'OZ Lu nedmlll':ti.unpr.!'iHied~>t.a je da. se dosegne afirm.to.i. zeu precIla2.10.-cI'rl" u "vojGj "Pje:.. Irebao zivjeU.[ It"6Vi!}eni:m temema avo se JnQz. [una 'l proolosti su popul.enicl.j.:~v~U.budemo vezani pravtlana. vi.mo ka2ete Ida Ill'i Po. ilvo[ treha zi.' .~~\:!-shIrn).I&. 926-909.ndIVatlljll. Da u .apstraktno.elji.hp~l"owo'!{iJedi zen Z!J S v 0" uci~e]jl izj.ppe.zja. Spozllmno Ii..l!je uma u kO]0m je po. je Iii ba. { 71 .l<l~ je tNO?m On.njebtll'il:i u oceOj'nl.itrnJa koji 5111V!mi. Cim se pO'ja'Vemako\fi raz1'.[).um 1.I'UgirnJ rjceimii... I.(ije srno."ll vam da PI\OZl'e!. blje. cn 0<1 WI!.s~tok i ])j)g~eclajle Zal)'lKI!nu Zcml..llisHuu stm.s~avio a:vo piltanje" ltio je sitiPIJe.iltlciio!11 Ij:ce :?lOV!.dj" "i:~~1d logic.Uo?' .akodel.ib btea.·O'i pozm.jcnra Itoji. Da je s nanui..I~"nial·' I.(. OS. Zivoi j~ 5.utra.apo. ako k<l!i..il podiga'Q svuj shipl1e1 i i. Obi~~o se l~.. "~l@n"r".vlOi: ~ Ta:zov.viSc nije slohodno biee.cin ii. Oluda nelogi.medut!J11. tdere pl'oliv foOb.vl.P'1l1 tis m':<l ce'ird eset j. svoje neZI1<1fije.i k~o b~~e uzvi.!.javc z.ojii.'.. to !.1~1l""'Br3ill ~i""J<:.il': lajm!.. awjek je (isuden. .avljuje: "Govert se da se bro] sutri koje [e Buddha Pl"o)lwijedao fivo ta penje do ..ir<rvi1a .s sWljl. knk.s'~'j'"i.ju. ne nazovete Iii ot'o~hf. j. Logika llIIS [e toliko z<lstroo. ~ .o bite YolujJ. tM]JQ.no ne OZ:I. ~die .ila da drhtimo I ~l~P dll!!. y]'IOI1CeIU .'avljalj.e1$t. mudraef.Ce.. tad kazem <La postojl. 00 )l""iP"[Ovlji!'fle li>iillililmove irs]. sehe.jlJ!~u. mudract i.:iJr~'l koma~olll bml1busa? Sto se one znaastveuike zuokupljenc dl~bok(lm uH~d. llmo". lvoje urodene slobotle i izl'1lad: svega c. apslrakc:ijaU1:o. tad Indite. ua naveeer. Prema Z .. zeu kli iivieti umjetnost.a se lama Lnka:mjd" I l:lQ'<) 1'10 .clI? Ako.1'01 tl'a2.i'm·e~i. ill.

l. po.'lI1'\Z.~ Niimd mum nlfe' palo II!! plllHe! da je n~agl. koje su na kl'aju ista stvar.$111. I jl!llizrun nl] zen. sntije:lTlo IPrevidjeti pd [:won1t':av.. a 11OrioCm1.Lad z~]u'Jnoi c]ta.d!ali uu:lo.jek :pInkaln z~ !1jim.'~e"jn Izrnedu uegaelie i tvrdnie.td joj .ova.rtnmldje II kejem nerna 1:'azi:ikoVIUb pl'ohl!l.a.~· tal koji iil'l U savl'~mUljl d slohndi i S<l. iivol gnbi svoju kl'caUivuu ol"igi:mlluosl i pretverase II mehaniCki._~:iY~o\I1QI~@I b".lllI. ov.vu pl'icu.pnlzen pred tobom to je same stap.lVQc zenn.~ln!C<l. vis<1 a1'i:rmadj~ jPdosegnata po~medSlvQm ba:nlbllJSOVO.70 'Vimo u ru:'i:t'H1~lc1ji.1 smo IU·OUllMiIi.logiko'In" sh. s . Ill.. ne .}) i. :ili '. Toje tako 'a svaklm proolUe.'i..i slohcdnim zb'o~()n}.g stapa U "tiel zen lIcitelj'n. prlipl:'osti komad namhuse . v€f' ie cili !!IJtO"Lnaia . Iw dosl.. ill Ilikllko apsolutua.I! jos m. Jet: apsolutua ilfinuacij<l je l[l'i.[·i i :wje n.H_· 7. onda l'l]U dati uno koje u~~va. takva itl'iI'n11tcij{l tre relarlvna.6i OdgOVOl" 1(~ld l".ukchko Sf: ne p:I'Qbijemo kroz . mn Jednog.Qjil ~e iUWGjos od svog prvog pojavlJiv.>.:1.h.[l.. !.'enj3J slo.I.In .tom.'z.Evo slaIJa". .Olll od .volj".a.ci~i.i ob]ik 11.inl M.'l]lcgt]YOla.U.12erno <Ida" 1l111itvrdimo. u njem. Staged da IZillVim 0 njemu. lvn'{]njolU se oel'.icllosli zen. naclje.d gfl miiIJUO .jet'J.or-amo znpmutin.lll.lp :moze hiti bilo Iwja 'Owl bezbl'oj st'il~~l"iU o'!"oln svljetu pojedioostL U O"OI~'1I iltlilpl~ 1l.v<I. l$__o~~!!aCII~ [ MONt fl. Jedno i ve 1 Sve [e Jedno.libeno:m illlllesluibetlUtn.eg!ll. 1'1" vil'le nema zena. Int'eleklualna l'uti'HI.ll. pazl.Jiij<1PQucav<l: "Jedno obuhvace Sv ' i Sve je uronjen» u Jedno .ikodSI' koncefitl"U-illlt:l I SV<l !l.iSOV stall iIi l)il0 .aJlSOeitlc:lir. Iljegovl Lloern.mSQV iltal)" iskm1slii. zen nas dovodli u ar)$ol.V'.kii:1lposlo.·~eI10m jedil'tst Vll'? i:ski. e spomene Hue.mele'12 prunelov3.IH ~tal)".~knajl~ie pihlllje :tiv. lntelekt ne uspijeva .11jeill). Ked je S~llrn~lu iSP1"UZiosve] .skljucenje [ ogrruncen.klu.Ijtlju6 UPi'. Oi'lj zel1a~nIje iz"ledaU nelo"'iiltJlO zlmg s be smnog.Llwlja govoeio Stu.IVmIlo" Kad koili 1110 "ne"." Mi.je~ f.m i.[l[e.va u p'ul~o'j obijes. ZCii]e.l)uki. t [e nnl'lllad~a.. Oak i kad se izjmri "Vidi.eci ga \1 rucl.1I' 1..mozcmo S IlililaU da eemo ikad i:ivjGl. Z dakle.Ji\i'[ljuci ako Itece [~ covjekovog unuI. eIJl.lJlQglJlca pO~lojallfa> 11 u lI. .tiSU1.ainja na zfJl1li. na rmjpOlpunijI nacin. !.tjevinlOL nasen' UJ'lUli:il.iI!n~nZtfM.ota.mc(luli.l mor. To jc 'V'ojslvo koje I.j .llfi"iilju:::i~om.. dl'lIgQ Ile 1110<2. pOllek<ld zav·I'!..li OleoslollodiM S.. ogl.ZiIll cijelli l1mve. CiJ!<llclj ce sada znan Z<!Islo je zen u SUpNtlnosti. medmilll. jel" Q~v. ne a III ll.H.m. Iliti Svegn. Ka.. llCUelj !'!.~el' snm ii .ovQlj.al/.lCei:"l!}joo ollQinlelsktuablO ogl'<I11It.oHI.ilO~ zmnilHj. jet nije Ii zirvot dl.imo 8'1'a . 5\.elel.llllog u'lOliIDl.elajin njegov (I sb)hc)dl1o djelov anle.L1ijajtJJ uSU.je je isklljiuoonje. meljuCii m· so i [~o$li bez duse'. lie Ze.nstoji ueenlku olen sva Zen llporisk"t I. t.U!'ill'ru'l" I mje Inko' lff~k{) clooe6:i viS.\Ijiu.!judi dfl logi'. JedJIO prozlma Sve i Sve [e 1Ll Jednorn.!Jl(lst ni.jelll~1 su t.j<uliern. ce sec bi:lo stQ slO je Pi'] ruct.i Sl.rI~:~l'eifoiI~.£: ukilutU kau stu se mo. Q'\I"dje nema palltci?.dla moguea iskustva.gVm put k.e11U Ima ueOeg ~tQ nas oslobada uvjeta Uu islo vrijeme nam daj:e' ueko C rsto IJPQdste koje.[lti SoW.ll.evstvo bez antiteza biJo ko}e vrste kmrun. d [e barnhusov :1!ilfl.I1it:i leorije 'id:enUtel<l.je AValmlf]slIk.Iljekoj.gu uk~D1IutiI'ijeci iJi I~ik..u nema saZ~to<·U!liVCI'Z:Wll<l.ellog Qkov.stup od bambusa.wl!i _.:ito.kaji le jo. jedlli.l:) 0 neleS. A tlllsa j~ oCluvi. dhlillUZ'ff!. 1r{. CUll se poj~tv. Zaltv~i.ajfil'macijl~ ne o smile prcaHtl mli ~rv jelovati negacijifl. Tu .}. kJojc .u'njeg bi6a.o.'<lIriee~li. mi l)oriemo.nlno kt"i'IlIj. skladn sa zru.lll<i .. sve ostale tvrdnjeidn S njom.-.ij'. sa sVfJ.m.I'ZtIUl.d. smo sami sebt nameInuit Z. .Y.!vldnjn. Kao !iIO I\Y<:Iirunsakfl (Kegau) filozo.. ALoo' ne p(lsluii brul1ll:.f'_.ie kOl'1!1cma te da S om:edetl<l 11['al1S·ccmd nh~Thll izjav<1 Ile mozle posli(~l .<l~WO u:pOl.sblpaJ!!. da .tnmezu "da" t "ne".~t)t:t~)jutilL ognu:uoe~ nemn sl~boJle 11i~~J!!!s. ne pr'ec]siavlja puld tJi~egod inl. S takvoin . htlo ie do. D. . Svill odgovor je zad.s od budellj(1 iut Iekta bio IU'isi1len radDU pod najstrozom sregom ~og:iCkog.PI't'tllodllibpog. j anuteae .s. Ne ll"eb~ I~('i dOlovajistOl. 10 tak(l~lel' j:zj<livJjuj:e:m i osvemu ostalom Klild se Iznese jedmJll. z:abOl'avlja1~iCi d-. Dcabi hio s~obod[ln.tii brunlJ1!.: moguee uvjete. ja dr. ntjc upol'iSte u I'eiativnolll 511'11. koju mille "da" i "tie" prlllcuo le $us:l"etljiv<l kad stvnri idu nobiCEltenlm tijekom.ci shvate i sPQznaj:tt o'lfaj obllk apsolutne "fit".

'lllstl'ft OV(I ne treba smatrati z .vao i nmh"lILi svojim veliki. ali ba§.i..rrw l)oS'lupa lulo s ci.!lema Izbonl izmcdu ova dv~ie.ll'll problmnol:lfi• Nj gov piJk od"ov.SlI. [lost iizanje bmllisl v a kI'O~l op(li.. jc .nlcimru.editi g:lIsltU.o te dovele do l~tl?'" Yali.l1aceujc' pil.e hez apslralklnog trldes t uderaea Apsolt!lni'l afiirmadjtt kratera plamenog j.sljellj .i pod !i.kako i.orijciie il jUZllili IIO:kmjirm Sl.jc bUo razhiLi boeu shvnha k~'a.. jC]' nil(akvQ Zlnll'enj .oue 0d'govor.£wil.iSOH:iI100 treba se llzdh'j iz sameg zivo'Ill.I·lUlldiu?' slilim zakomma rni."~t1.". On rti.moo'lje. a III POI:I.!ljel"l zhul'liti.ohi. all -v.!l1l. re :zad.o $!~]Ies~.clI" 1~~jil'S.e.i i.kiUk.[l 1I:(1I1jU.adJ~:&hijLI {~a :nliii-S.lulisuNdla ~IIDI:J.a. cilelj nOlIuj' ~".:o P_I'ogo:voJf'ile i riJec dohjt t'I:lte tddCS:i!l1 udaraea..lslu}'benli'k T'al1Jl!j dil1.z!lliao..ltili:.nj'lllC<lIlUt Ib." To je bilo S\'C .e pOdUCW!"!ljLI 11<1 Jngt1 .. "Nek1ld do:vtJ.iilje to rki"kll'ina koja tzrav no ukazuJc na urn i.SI.)_ kao ohj(t!injml~'e_Toku-san ('fe.rn slapolll svcld put kad Ilj i.10 redovnik ¥. 70?-79?).. v.l t.l1 lj Uizvi1U'1': "0 slui\Jemi6eli' -Il<t sto se nu.jilljUi svrhn eve pnmledlbe. vise. ako U'llI"O 'ovmiliu ]ijec. MoranlJO se st. [\C"z (kug'.() ocl J'llzgoVll. Olk.~.) joe L~pocetk~'!I)J"ollcmrao zen po(1 \"0 (Ils:a'llom S o[. I~ Oosozana (WU-lsu-shall). A. Yakusru. Nc SanlQ dOl !toji hi mu moid. "Poll'ekacl n~l]f:ra.vog. pa ako mune k.. j U izhilWio?" UI~. " v~ll!lijtal" Na ova.jll.ziti ~z.des"l ua:arnca po v.. ill nli)j"alu.kI"oz l'Wc . Uil'Jll'O.NI111.h- zen disctpLiil1e opcenlic se SIl. zn savrseno uslda(liV'IIIJ[1j.enicli iU Ie PliSti dOl Lf klizne . v 'l: puremumr . ilil)e n.·t1IlJ ' Kad ui je~tm) od :njili luje koni.l J~I]J sIJt':d~ ilenici.1li mogao o'l orui 00& da \1(~llS~mn ~~~la. 1\lik.\lkusan odie k UO"'O~ll ui'luelJI!l S I.mj sremes mudrog 6Q\!jeka na pntu.ij'l je nru. to uglavaom .. (Shih-ti nu.k:aQ u:ce.IJO'elilk ni Za ha.~~~.I.n zagIYvru·"jlllti Zlyot koji nt' ilna ni Z11..Ivr"n.'Il[IJl~H'~ . KlAel.l!lciu ansen i. Sekilo odaover]: "I e prevladava tvrdnja.zbjie~a\'rulje neee pomeet.'Qj. ZQ.g reda.iH}c:e. ~lQ tn i sl.. II dvoranu propovijedalli.ga upiM:" lsu ml U I~ol])mlo.I·elLm.ll'].-..c'.om je pi.'~: "Kadl sam blo kod Sekitoa.:I1] "dOl'" i "ne ".Sal.isoki dJrZUVll.ojiod dol.ko jc tnko.).ostl'o J~Qlkaval)w. UcLhclj mu 'nad!lN~.lma_kvog znmtlCl ~l. ~Ip]l~je NanSl na (N~:I· ·h~lall):. ill i.ce da ode k B.k(llji SOU oclLlvijeJ!. ( l'i. sto 'lOt H rckao?" YlIl. 'j: I. eke ce se QtvOl~n.. dl:i.l)l"Olil.ke .I. ~i'Z~O euskuu ~:iO"'lil i.snjclJlje? Kako je eudna I"" lalto:wana a:f1I"m.w bi.~ nekom drngoo[l1 Shl'~m..zbuvio gusku iz zatot:eniSlva.msmn osta zmnisWIl jel' niij shvaUo z.jU sesvtrn pcgresne tn ~c:~mll.wcrlti s II.el~la~rJi 0 do. koji v'eZl! t'eli iju t1Z malodtl~llost jpob~ltost. iIi 6 shill .ac:i:jom. izJag. do~ I:~. 1131. :r{~clte mi. re..1104. YakUStlll je smjesta se PQbj'~''''ue od.so.ad se s ""ifliellic~].'lti .1 ('iHel)-shan.'1i l"m.• nJ'tileze I)OZmV. sv j 'duo tl'i.hiih) pr.elmo: "PI·etposta.?hiIlJi!.tri. neeo d~l se narte na(..o lie ~ovete I{. kako onde mogu l~llllll'~VlJ ~IJc]!.TII. '1\1 nerna niCe" salji.) obi~l.\lnjtl.)Juvo zovem vI'Ilrom.l'. to Ie jahmlfe 11:1 . ]i bU] ·vjeCll(l okovan svojnu vla- Ba. t VI'd· d. Oujnm.1 bez me[afiz[ckog cjepId!larel1jG. uprav [I suprotno.osli -to je OUlO {:ime se 'OViJB pitau] III 1.USWl O~lgo'lol.~~ti. QslooodiU UlUO"'e svojih uccnih od ()koyalogi..W<I. boel. Metoda 74 Kyogcn (lhJang-yen)' . Joe !i Ii\ iko clohio svoju "gu :~n. 'On!" "Eve.nco.nt1 s njliJrlI?" Snha ovo" je covJ"lwva spoznaja OlIO'g iitCi iil zovem apsolumom f1HI.tao: "J\.[cij!l! RThQ...~IV~I'I~7. Zgl"O'Ibi .je.lo f to kao da k.ji' N{' moies ok!ljev.e2L -ailelj le [ednom pokazGlo na rlgljen i rekao svoiOn IlIcenjcima: ~.Olllal'3.is !tlorlliS se uCiCiU posljedlcama Ho6~'.o"ol~avajl. "". zen ucit!:!lj vjCI'Oj'JlIlO izgled a kao strasn« ncugladen ulQmak. gl. 180. gO'VQi'eci: "i1[.C bode celi../oll. Nko ostanes r~iJe:ll1. ~ Opel ista srvar.ob)1I. LioY~lI1 (Fa-yell.zvuci ne 1)LI~em loS ike.:gti3.tt . Guska JC rasla. (JDlIJl1li'llje D<i!! ctllild!:ol:ikQ pl'imj:m'.. hi.stlstrane td podJ~e I_d~all<tesl ogrnneka budlzrna..(iZcl l1!ili!a ili.uoclluzow. J).(..i. live veea I ve~ll" t vise ruje nili j'e h!~o oil:iJ.0 I\Il~i~'iji.~~i razloog ill .llcllkQJ.1 be~ straha.ku da lJQ(lignBobrve iii da u-epn .aui'.Sh.nc.d~ JC~~'~Iel~... bili prokletstvo iXrvjec. pru·ocle.jim..f>as.vuno dfl $e .~tt!·irai zana . 75]-790.1l .5IOUlJ1tu: "St.nt~" i.j Jest! nengodne Shr.jto~.11o:g ]~ik(l}' 1~ m. "75 . ··o.e:nja cev j el.\'1"31 slobodan 1.. 'II 111: dmmucil iz koje sa Oil mora pO]{II.·sJ. 'Mlm!i :i.0<1o:swllb 'lJ. z I_kak fig JJQsl"ecInjl\.

011 vise nc 1ll0ZC biti 1<11110. I't:ce: ". da IIjegoYocijelo Ujclo.rt duv.no..Lsi.Ollo'" vee spomeuutog.'ajmo! U O'"'Omc ]~2J zel1 t1 . spuslo bi nm~ku.psoh.k~ o.ljev edgover bij'.I"IlCVI' ': (lrell~a .?" Dopustl da upitam.iJ."dj~ [e ni~ovi) 1)1'bi". af:il:':mil. I"coo: ~_ e Zov. II Joshua i: Iansena AkG to ne sh'llmli.o orU~~1\itit1~oee bili s..li cue u .uz.ljed'e6i UCiitelj ieuhvati i P()(I~zuci !" 1£'P1. kflkav jC.Ul\.. Joshu (Ch<lo.kIOIlI.lljfl i rjec_itosl p.i'~tlmj)t razdo .l j.stici budastvo.\ld tla S<'l. obj~l1ie-llje ruje potrebno ni urn] sno..oirli:lJltl.j(nsbIlQ 0]1 sv..nrmcij:<l?' Mazes po:ru)l'iti OY21ji.i:m 1·." Nadstojnfk SffiUOSUIWl Il.<I'O i dVojicll polmzujuci !If-I vrc ko.a~e: "Kfld sam biD< 1I pokrajh1i 'l'sin.ma "'Itito' ZB!s.U. Ak(l . l<aj-kl.!\:-clu budizma.vieeall u'bij<lj uel 2:lvO bitte? j e ll J!o!51lll~~~~vllj'i bto budala $. ~le mo.w. OVo' lJ()]]_~ktl1]je vrea hilo [I.jjlnmno zen.ko "t'vQjeg" i 1i~'l:~Qje.~in smtsao j. Kaslli]e.e nwc~{.Id.c. Kako se IIIDZi': lzvud iz nllvolje?" Ako se ova stavt U orblik pl'iCe.fI" Je ..l. No semo sutjeti lalwdiC}·niie oovo]. jea' Gnu ublja Jz ]S~og razlogn Z 11 rlil<ad ne obj'~rljID'<I.opona8an~l~ hilo !. l1ie.~~na dYV. 1'7 . ani <rj oovje}!.1l Qdgo'l"O'J"ilti. II NaIHHl. <l zastQ hi se ispricli!va.e UJJoze! I'.lsllcki. Jeshu be? dalinjeg 'Ilsn'ucin'm~~a sklne ""·(ljesandale ad slam I.ll £111ll~1 iZH..! !le penje nadevc uhvnti zubuna Z<I gJ'...~tc? Jc.eg l:lI.onerko (lei vas ~noz. Mora J)ostojaii nuoin 1]01 l~?}iSl.lliill nil glavu.oblcno [osi sa sobom.1aif'l. n. s d~jlO. :zililemal'lije .1!kov....ovor kad drugi stupi 1i1i.€: tu.~ Jostm.Je I l'l'l"lhl)<! njedinjeui II vi:~f.JiSOJlIU~Q afil'nt .~Veo ovakvu cudnu I m:1ol"iju! I' [esu ]] "ap:wlu:tl'H) pD]'iclln.r.chou) se vl'aU s i~leLa.<lO: "Sve s.ve" sumo .di.i)vl1i~ku lutij~] .) .. s n l~mn svrhom.'ld : lza-ckao nekl zen 'OCitel" ('..l_ka fm'sa. k ci~iIW.!J&o£ut~l!a llJi. Ma... tel'Ileljl~om l1JlI..ccelucko] hlljj~ni? Kad lr.~ dOlje Bog o.. izade.]ie]a.oj s"oio~ 1l<ll"O'sti.ije pa im ti Syo!iIb. nri ga posvud"" !:IJi Oil1. tanseu r ce: "IDa si bio ovdjie U pl'<wo vl'i. pustlt crl je. 1-10-8[4.lm'j"[ijlli~zj.ij:etti .X11oLl:ik1l:1isjave.ju B~)g je svepr!sl\lall.\'l. Istog Joshua ied~ je redovnlk [ednom uJlil.lt.1i.Ii..ll ' ga VII:'6em vee lfn recite slo je hi?" . tad..i8 islocnog kdl'l prepil"al'j !tu S(~ S .k. zen je doista l)l.UI):i.g".:is!a ne tlt'ze. 6o"'Jek. NFego\le ruke n. ttfil'macija" nisH:lHl (I'V(I.vatikcJlu<id(i[i[! drveta.ll'l:1ohila sudbina.wl jrulje sandala !m !5]'lVl..Qja je leZ. li Nansen rnu l'azloil shlenj l upitn '~i\SlO' hi Oil umnio da spnsi ijV'olinju. Kamen kojil tamo stoji $llti.'lt.tl.aci. o'md(:vjlll Itl'aZimo. Objasnj~lvaH znaN isphcnvati se.UIlOSHnla. Nansen t'ru.ole vrste.10 je D. n~jlmliih duge Nlzmatl'110o~.1 svesu na Jedno.~ stvari J!10gl.n Ovc je ~edna od llA'lj:.a ua dv(( di..eel da on nij' IllgdjC'. 10 jest. m 'wnijek'. [If1pusti: sobu .icll1e. ubij.e· I"eel HeSLO da g. no necese mlino SHlatl'rnH da !'iIZ'ulIijeS zen. i P]t . a s [~pru. izwubljen sl.tivna iz. stilviv.ljoJh tlel'az'iU'nije Zen. ledllole stvari.ccrv.1 s prepcir~mjem.o.jo:liliUl zivoHllVU.e i'Mnij~ pestao ~H~te1jeni tisueu i [Jet StQtii'llfil'ejoV]lf[k. ..m"'ije1~ okO]l.?Zasto le ]ltdno nevtno stvorente zrtvoll<lllo? K.c. Zen Pl'~b-c p~l1avliaJni!.C1m sigUnlO nije hila.juva?[(ad j(!! Hyalmjo (Pru:-clulHg.u.e poput .(Vud!ennl n!do\'llik<ll. Sv.m1:!tn j. dao 8&111 igl'~\{itU I r't)!il. izrel.~avMneplodnu l)I. gdje 1011 Jll]ek.I..o.lJitaoc'I. no niiedan ad I.rgne p.ovrekI1l'loZf: [Jilati~ "Je 1\ 'to 0]]0 s~ose ~lnall"l iI.unom efirmacl]o n? R.On )e Wo lzabran za nQ'vog 0IW~n koji f.etll 0. ali ilLko polms.li stQ' zivimo? Zivjeti . izgubll ce ii. cviiet U cvatu lspod prozora SHU.u.!1l'i.jek Uti drvetu ne od!govo]']. Sto sve eve zl.h zivoHnja ilmd u..vdje.dI mlUn:zi.'epi.g' ~n'i1.no . n~o. on.ao l'. na !it'll se svotli to Jcd~o? • Ci[e.akoju je ill. Slo je.\'.i m .::dJ)Vlli.lf'l-shan l~~I1~~n S.liigano gU.G n):ozc ~ • n.eovjek ko..jcd.mill sed:mt'l.:voi vojoj cisloci kao i 1I sv .o I..l.da.·.i\.jc"i "apsQluJi'H:l. Zivot I. Zen viSe !'Ii.pam .'ooz. jet" po lvom ali ocirellell.1'111mcije.r.edna od uifi. ~lko otvoris nsta pokus<lvajuci Imtvj'diti. P07. enda pogl~~v.ieli.i.e ciinjenica i.tl'ivc veze hna sl.lIl1.: dol> SJ:l.hala po.Jrllo j'lIZgOV!U'flli S ]3ogom.lllk" .~~.10 spuluni iJite]..m. Vjll':l'tljl!-S (1[1sve stvarl postole u B." It!lkco nnko lIije~lI. pojma? Ima I'Jll':sto strnsnc ozhiljuo kod 'oh" 0'\1' "'hullea.11ije Ii 10 dovoljuo? iilliino.)1 0 tome d!Ujll j.llijek OOJeU od.? Je li N<lil1lSCI::lhtio bilHIH~l'eligi.. I. 1.·OI.'lkva if' ~]op6e veza tzmedu redovn:iCke halje i.oMaju istovjetlri.Prvi odgovO'J'j: . tako z. Ako ie ij. ~udjev~iovo.l'IIw'a.av.tlm. Rae! d:otlJen]o do loga. toj j .dorjc] bez iI~akve pl'ilujedbe mil:'no.l' !1J'.igl. nlkaikva.llQVOm SfIlnost.

n.~15"I!]tclflkt .leU dtl i'!j;!t odr~di.mo!)('IQi'lj, mj II IIje8 ~VQj je 8runO:j.p!'!rQdi d a nemoze Ibni o,grani.cen, '-It je velika 1 ueizbjeiml nedounnea sa illltJeMu, K,dio cemo n<l!t:~ fzluz? loslJ;t:!o\fasvec(~:mcl{<l halja Il~je i]oW<l; ujegovo t]ci'icnje SB !lie' Hlo:i:e slijepo sm.jedHi, jeJi' svalko or] nas mora IJ~N~ .WQjt] stazu, A.ko H l:le:tko dode s istlrn I)~i<fIlj(~I'T!, kake (;85 odgovol'Hi na njega? Nis:mo Ii u ~1!','tkQjlzivOI)loj prmci.
rreuetne vllena

sno6~ni. s Istlm ~)]'obler1I'!Ol1l?I ne zahtijeva H O1]a u:vijek i. n.''WP-i'u[Ii!iCl'ucije l'reseJtje?

OI.TI!i.lje-ni dgov,OI' Gtlteitil (Chu-chih)' o ua bilo koje pool (\n1!Up~,ta:llie hilo je da podigne Jed.'l:U od: Pl'stijU_ Nle,gov matLisluga ga je opennsae l had god hi ga· stranel ispitival[ n Hccnjll!lCliI<ll tlcitelja, 0]] It. pod~gno prst, Cu:vili (I It.o:me, uc.itel.j F~d'iQg dm.l<llJOZt)ve djecak.l ~ (J€Ii"e-t;e HIlH FI.'5~ .•
U strahu j boli, <Ijecak.(lokniia pob~eti, no m:~ilel.jga poeva !lO!J'rn_g ip(j(jlgl1(! prst, D~ecak po,ku:S<1 opmmsati ui;Uel'H'" kako mu je i bio ob:iiiOl.j" ali 111';5(2\ vise nije bllo, Oti~ednml:li um sine ZInXu:'efljie sl1eg 109" rr e~:;].ik1l1Hm.~eje ropstvo. Slovo niikar.l ne treba siljeilit:i" jeclinl) duh treba spoznali Vt5e afirm.'l.c:ije zive u dulm, .II.. gdIe je c11~1l"? Po~ra!z] g.a.:~~svem sva.kodnevuOlu iskustvu, lmm)leii o!bilje c1o,ll;:l~a<:<1 svs s[o

"onihkQ~i, lUlUI'Ll od gladi~~edc6i kraj_ vreee s !'i7..0111"., r~j b(}~je, k,IQ"M~ koji Ilfflril:~~ 7;e<li d.~)ks'lOje ]JotPIIlI]O rnokr! ad usrcdt'ijeke", J.eilim.uCit.elj ide kondr. dalje i ]w_v:~:"Wli S-IUO SajUfi 1".12.'1s,J;tTl<L ~. Vodll~, Alto je [lIko, nJe moi:e.1110 tskreuo reCi. d<l Sl'110 glu]niill i zedni, !:crod srunog poCt~llr.:a UI ]'lam., nije !!:i81~1nedo~n.)jaJQ' Hedovnlli je d(l5'~~ok SOZaI,U (T'saoS]I.Ul., ~NO.fJO'l.) !1'[IZeCii 0(1 nje.ga da hnd!e milosrdan [er (H] sam le prilii:l:tr](Ib:ijedan. Sozan usvikne. "0, ITl:[)j 'In~c,m;ml. .gospodbte! ", 11.'<1lto se redovni k .,>mjesl..jl Od,1Z0ve, 'EEldre6e i Sozan: "Vee s] popto U'i pune ve]ik.e zdjelice bog.<1J;og donmceg dUM (alkoholno piCe), a ipak uperno lVl·clli~ Gil. j{~&!li.l!;,,~IJ:1 llftvh1l£io IVO'je ~l;$n(~t· Mo,;>.d!asmo poput {wo.g f!.ije jmlnog bogatog retlovnika, kad 81110prilicl]o puru, Jik!!d ne shvaCm:I1Q stvar, Da Zil]):.ljuChl1, eva ~0.5. jed]!!': or] nebl'ojenih [zjiiln ]k.ojilli!!l: ohilQ~je zen Imj1Zevnosl. a ko]ll. apsolntno afnl"llli:nl rstinu Q ;&c~i)\i" $r;:jJI ~i rTaing.-p:ing., S45~9 19.) lJpli[a Sui.i:lia (T'sui:-

wei):'
"Koje [e tenn:lj[l(l ll<1.eelo huclizW((I:fJl "CIili:lIj," :!'f10n:! SUi!Ji, " ]'·eCl en H kad. lillkoga nebude u bl:iziiui.,· Nillwn [ldl:og vremena Seihel ponovl $.'lIoj z~iMiev.,govu .. IIei:i: "S.\1,~-I:'J;ne:rrm, ~lr.koga tlvdje:; Il1!Olil;ll te, ]Jl'osvijefli. mel" gOl']jiYog ispiliv<lca u bambusov gaj , rumm:: rcee niiita,. [{ad !JOHIOjl -.poOe n<IJ:vIi~i!l.Wili da [mil (J(igovor1, SlIibi pl'oMI!ptI].~ "I\ako s U visoki ovi I.mmbusi:! A kako uiski on! tamo!" &iSilVi;;i sa sroltee, Smln odvede

titreba,

na JSt,om m~ie1ilu 6l<IV 2:ivoL Starrl ie.!w uijc ~eti!:!hl yidjieti Bl:Eddihlll. }~ko It. Jo:j se nekad pJ'ihliiio, pokt 1'5,tV aL1.g[l. j·ri rw sve ma6iJne izbjeCi, 1"ce61 gm'l;l-d~)lje, slu."ivaju:c! se tu ~. tamo, No, j(;d~]og joj dana bijasc nc~]]og\lce pobjec! od ~lje'g~l,p<~ona poJu'1je !ioe ruJ,'-rrr~;OIl, .glc. Bll(JJclh"l se pojil.'I'i IZllled.ll $iI~d!.Qgcd njeHlh deselp~"sHj~!_ DQ]?lISli: ~:I~~ pilam, "fli.oje ova ShU'.~dama?"
AjJSoll[l[~,1 !lfH'!ww.ija jie: ilU.(!fUljjJ, TOIn[·~ He IHOi,1e!l pobjeCi, j-!:!I.' se i5llOcavruS s Unl na svoikf:ln~ kcraku, No" to uekako

U jed!l.loj s~,i;n"iutrul1o: r Istccnom dJijelu grad!a zlvjela je jeilli:l~st nra zena ]~,oj!a redens ];!.ud~ Buddha, ~ollLi i;ivjieSe je

ue PI'ep{l:;>;r:t~~i'es (10k, kao nu't{;~jf'\I mall d~~Cfl_k, ~Ie sve
:iZgllbi.sp~'sl, 6w:lno j.e to, <IHciujclllc1l
jit'

d,j smorm popnt.

78

PRAK'IIUN ZEN

Dosed sino 0 :lei'll'! "1·1ts]xr·'-lvljf.~I.] solrsirom na il.'llele_knmdno gledWle da 'bi_s;m.o vidleti kDO je nemoguce i'llZllmjc'ti zeu u kroz taj km.llru, UstvaJ:i, nije pnly,e(l:l.lo pn'lll1Jll 2lellU ilnali lak_,Q m(lwfs\l;.:i P,l'i.stUP, Zen prezlre inediije, cal i inleleklllfiht:i medi], Zen je prveustveno i konaeno discipfuul. l iskust '1'0 kui~ ue ovtst u.i 0 kakvom obji1Sujenjl;I,jel' ohji)j~nenje lrosi vrijeme [ energijn i, nik,i1d nije sasvlm jasno, Sve sto' (ll;lnV "'IlL ~.lo1rl,ias je krivo razmuijevt:\uje j iskl·ivljew. pogled na stv ar, Kad zen icli da okusg: sla.lkoCu

scool'a, stavit ce l:i ,()otl"e\J!lJl redmet ravno U usta bez p .ilIl.akvih dodanuh l'ij~L Sljcdlmluic.i zena 'I"·elili bi, ·polli:·(~ha!l1
je 111'5t da hi se njime pokazao Mjesec. [11:i koja nevolla hi to bi.l.a k1il.dhl!Y!'s~ s:mall'i:lll Mjesecoml" Ovo se ne (:irl'l 'iljEwo~atlli:lU, ali mi ne znamo koliko pru.i! c.illlimo ovakvu gl"esk.u. S~II~O nezn"lJlje l:li~fr" ceslO eHVOi da He budemo UZ[ien.1ii:eni II llIisoj samodepadncetl, l~(iJ:';.'I(I (~lI.ptsea, Z medulim, ne moic lei dal]e od p01,ilZIVM.ja na l1'l1jesec, jer je to jedino dopuslello 11111redsrvo u tim okolnestima, 011 s C· uC:inlU sve lto je u niegovo] IlIOCi da d(Jticni predmet u

potpunos,l:i. llCini onoliko raz.lUJ:Ii,ji'lfijim koUlkco[e moguee. Kad se S1I. zenom I}OSlup!t ]1(, u~etiJIfi:Zlcki naCin, c:itatel] se
"Itoie 6beshrllbriti, smatl'a.jnti ga potpuno nera;-;mnljivuu, jer vecma Ijudi obic:no ue ovisl 0 l"ti.~m[~I.j[ll'ljn i samo-

to

p~'onL:'1trru'1~u.DopusU (l,1 !!'IU se pl'ih)il1:i.m:s p.rilieno drug~ciieg: g~!edi~ta :I:oojejc mo;1;da. hlilz€'p:I"illVOm duhu zens,
Kad su Yosl':ma (Chao-C'hm:t)

pitali

s[..()

je Tao, {tli ist:i:n.a 01

90

zeuii)' od'go'\\,o."10 je: "Tvo] svakodnevul ii:VOL, [0 je Tao," D~"IJg,im~l rjeim<l, I voj'e v lasutc iii nnw, samosv jesno posto-

tako, to je zato to nije P()&Uga.o stm~jc uma ~\.;Oijl:: muogucilo BO;(lh:fdhal'rlli iii Sekitou dn d,lI~U Mkvu IZ]uVU.

jonje ,PNlI10povj:l_n~uja - to je lsnna 7.e.IJa_1'0 mi.{lwl i kad {i;.'liem da Ie zen naibnoclIo pl"taIHican. Zen se iiz!'<.IVUQ (lbl'[IC~{ iivotu, ~~ez upu6iv<lllja nil dIlSU, Saga m isla !ina se uplic- u ili uznenuru]e lIohi~njelli Ujel" tivljenjil. hlc,j<l zena [e nil ~HU iivot dok h!C(~_ zenu nema !lice!!; neoh]cflQ,g Hi z<t"Quetnog, Pod.iizem .i'I,LKu; uznmun knjigu s (h'uge siranc stela .. cujcm djetukc koji se igl'luju loptom ispcl(i IJl'OZOi'<I, ,'idim oblake koje vjetar odm)si:iza sus; dll" Slllll.1le:- u SVe.IUlI OVOJ'Ji]e jll '\Ije-lbrn:m zen, ~<l ,2iviffl zen. Nije potrebna 'l:li.kak\' 11rje 'H a r nspl"i.'V a ll~t,i, k<lkv (I 0 bJosnje]~e_ e ";!1ml.1 zailiLo - i nema potrebe z~, objasnj,wilnjcnl, .lIi kad SU~]C[~ svano till;)!;v svifet pJe:3c od l:'udosU i svlma su sr'c,'1I.[spullFena blazeusrvom, Ako ]e zen lIOI)Ce mogw;;e pojmi:li cnda ga treba zgl'!d}jli upravo Qvdj,
TnKo kadsu Eodhidhar'U1U (jap. D'U;'lUll<lj kill. Ta-me) pit alii tko [e, on odgo\'!}ri: "Ne zuam," To ll~jf' rekao zeto k;'ruje mosao o'bi~ltlltiHs lH~.niH zero .~,tg [e hrio ,i7.bjeci veJ"h"lni spot', vet jednostavno Zi'tilo slQ n:iji U!!lIO HiO i~'i 01] jest, stQ' QSlln dtJ. je' ono sto ie i da ne 'l'lC),ze bttl ni>~t.~drugo, r\J~~og je blo vrlo jerlnostavan, IC1.d se NfIl'ngaku ('1m-Ylteh, ,~J,71-, 744.)!l1'Ibliiuvao Sestom }l'lIt!'jjadm :i kad "'iii je ovu] pitao '%0 je 10 slO ide [JI'cma. men]?" niJe ZI]Ol.O oclgo"orilL Osam dugili. godliuiI. Of I, le duhoke 1"00zmH! !tU) opitan] u, karl mu jedl.1og dflna, sine i on. uzvikne: "C;;r]{ i]"' ti da to j. sr ueSlo je .I)I·on':Iolliaj',,· OItO ie isto I-mo i: l~eC;j"Ne znam."

C;u'

Wu iz Uafl,g di]13:!>~i~e u',l:i';io je od Fu D.m.sh1;;l ~Fll._t~shih, 497-669,,) da PI.'Ollo"i.ieda o jcdr~Qj 1)1~(liSI~cko). S'~llI"l: D<I:islli joedos'lojaJIJ.·ilitcJ\{j sjcdi.o IW govornl!cl\oJ stolici, all rlije i~"'O'li'01'io ni ~'ij,eci, Gal' I"ccc: "'l'n.z!o s;ilnl. ll~ ~J.a odrziil propovijcd. Za!lo 11 ' [JOCI1.ci gif\l~l'lIL("" Shlh,~,Jca~n o~

carevlh Silugure"': "I flis~'IJ. ZilVl·51.0 vropovtjedanJem~ je s l\.!ikvlI je 10 Uhu pl.·op~wijcd m]riao blJ(Liis'ticl(i ,rilOZol'? KlIsni.jc.,"omcllw'uj'uci.gol"llje, ~e-II 1,1C.ilf.,ljgovern "K~Q rjecit<li 1)1'OpO'itijed l(), bijfl~~e!"Vimalaki1"l1, jur~;lk Slltl"~ k~la nosi njeg<wo ~n1le, [HI isHic naeln od,g(}VOl'i iJ Uti pil<ll1le: 'i(ojn j:e alls,o]u.lI1<l~I()l{triull n:e·{}vojllOsli?" . ct;ko j~,prll'!1jelio:."O a Vima].~kii·lin:a Usina ulsturu gn~m,-~ Jesu lit (Wit zatvorena 'UsLazaisto;Jj biln toko zu ...us~\jnl:lI.? Ako je tako, l sad 5utim i cijell i!.wivel'7.um., Sri, svom SV(ljOJ'l1l gntjom i lIr'llelw.sum, smjssta jc ebavlien ovom "PS(jl'i~Il'i'~n'1l li~nO]l~. ;0, oponnsanie ne pf'eNnnl i,nInl U 2'.e~,(mn IISl. ramo gd~~ l1en~,(1 slva~"Il<~(:k.e or:igiIlalnostti nema m zena Morarn reel: 'Trelkasllo, p~'ICl\.m>no! trije.lo se UdV{ljila odJ luka,' S
R'edl)\I[~Lk u.pU~, 'ienoa (Hui.ncng}, Ses'tog pulrijm'hn: uTko je uaslijedio duh r teg pal:l'ijarlla (Eh:i!ng.jefl)~"

Yeuoodgovort;

"Omj kQji rllzlImije Inl~lizam."i Yene, "nls M1i'I."

"Jesi Iii gill til onda 1l000slijie(lio?"

"Ne, "odgovori

Seki(o jednem rLlpil.l svog IlCeni.ka, YakllSru]<l (Yueh-shan]: "Slo r-ad:iiil(It-dje?'' "Ne radlm ng~a, ~ m.l"(lvo~·i dl'ugi. "Ako je tIl1'<.0,.oml~1II"alB, vrijeme." ~ ije' li.lra": mje 'IITCl11ena tsto llel·wk1lv nul?", IJijuSc Y1JL!.USru.lOV 0((;[50\'0]'. S(1~I,itl) ga j j druje is!l.iti'v ao, ';Kllze~ da ne 1';Qdis Ilg~.f.l;11..0 [e onda Utj koji: 1 1lJ~ radio lli;sl .a ?" Y"Il'::I.ls",nmr od''''(J!\IOI' bijaSt> isti kno Bodhi(Uuu"rni.n: Heat;:. ni najrnul(ir:itjri to ne zua:ju." U CfVOIU [lema ngl.l.ostici:l.IHil Il[li mlstt.iciiznl,j~, ako je 10 QllO slO s(!, podni. '... ~mlljcva pod misli!'i.kadjom. ,1!~dll,Oslavrmtinjellka je ovdi iZI"<l!Z:CU<I jednoslavniiU jezikoln. ,~e l:ini Ii se cHalclju

"Z!I.sn.o nlst?" hilo [e, narnvno, sljedece p:i'tal\je redoVlIilm. ftZato jer ne rozunuiem bndizliln," Yeno zakiljuei." 1 k ra..o .' J\al\iO je I.e[ko, H: ipl'l,{. •kako 'I 1'. razlu"J:lje t"I, • ," . zena! isunu ..,..... 'fe&l';,t) iel" "<l,Zl..unjeli.[e znael ne I'MumjeH
1'<lJZUnl~et~ 'znalSirU!Zumjeti [e

je; lalko, j{~r ne

je.citclj, izjfllv~juje da je '~~k BmMha SakyaI11,UJ'ii, i. Bodhisattva Maih' ya ne rOlZlLl111JU, doK je pl"osLOduSlli vm'alicc l'il!Zumiju. Sfld :moz"mo 'vidj,cU z.asto ZCI'!I iizbjegava
ap'~tl·nkcije.

91

e:tve.ja 11<1 ilanje p tko ili.VOOlLI ~zvaujski zuaei kad stVlIl'IIQ ulirno doc.li.djetimll. se vailjajiJJpn~l"o vi('lQI"<tv.jski~'a polo:! :ti pt'l"na BuddhJ? Nije h Buddlm. oJ:'igMmlnOSI . darae II gong_il)jegove 'l'fbr. Zen.y l.. Tern. su dane kao "Usta su vrata zakl.Iiill." iiOnaj kofi je zalvol'·en 1.taOQell1.ha. Tako smo p.sI:a:e. koje suizvana slav]ji n ]11'00 nas.czen IlIc]teJj: ~l'en1djitoO ollel'i usta kad "Trska jeizl'asla kroz.11lestinske zmlcafke ""ella. s Zato llvi.il:~YP. one SLl: lIU.pl'i:liclHI zhtrku Ulijcmlnijib Izjava ikad Izgeverenlh glede tako jednosna"~log: J.tcl..Oyt~.jek.litaJ:!j. ~ili [l'(I:"~vlli~g.ISlffV!]QJf. 1:<17.ilju 5Ve pl'islase zena Ouo slQ buc]jsti ne vole nije S<lIH Bltdcl.· kako se lSlto~lt~ planiae kraeu 1JI'(~It()i 'I' "Sasuseno strugalo bl<lta s cipda.l.nll:! UlZ tu rijec.':) llvijek budemo na oprezu.Ilk!) sudtmo prenaa nastm Llo'bicajeJ111JlJi sl<UJldardiima.ec.av.li ave neobjcl1!:!!~et\t [{ad je to posttgnuto.~VO' hi bilo pnknsf.ma. budfrm<l? On 11e moeebiili talco nll'skt~ iii neCisln 81"011' ua g~ izbjeg.~. Ako rusmo Uti o'lWe-~iJ neeemo ih u]ovlti. One au. I izgoYOl'i.. ekj od gorulih odgevora fm. Bud.ideje.· "G'Je.• "Ivojetme "Pogledaj je Yecite. je Imlillm.l j kat) sto SII rijeCi. sve do." Ovi odgov(wi su nasumce prObl"rull]Z neko]ikoknjiga.l'ltlili razumjeti zen dO'slrYVI10i logt&i.: "lma jerhul riiec ~Mi'] ne vohm cllll. Kaloo te!lw i V/.uCi da je pl·akHc. Neki (l(j odgevora S~I slfed(ll~: "OnAj Imji je iZI'<J. i da ui prst.gog magarca 84 kld\."'l"Ovili. kaje konstim II O.oiju brda Chang-tin" i po] IUI. rije(: Bllddha.q i ldeje te kilo !aJkve I1C vode (10 pl'av'og razul'll:ijcv'mja zena SUPl"'tLlO tome. to i Buddha." Z. Prtrodncsr..ijel:i. lO.l_jc r jezliiJue rigL~'e.t:i g:dje U'iJ12. rn (luUm..1litt.(]1'I. samo I'lj6." IIi: "mtra JilI"Hedi !ru Ilo'(]j nema Hll!ddh.I1~livgfi stvarncs.1i "On luje Buddha .aaije shiede trenutno. Jedn.~U'~'tod.eljHom.·lVania samog ilvo!ta. na OSl10VU iZjilVll danibg(ll'c kao odgevora na pitanje tko je D.ie:nje.ovor<l poiavljuje se Iii sasvlm .Lu ili !><I. proll'l:a§ili smo z:auv:l. Suddhil" du~n. oslobodenost ad ul:njelnib tvorevina." "EvCl. one-testa isin']vljujlll igevore 0 l"az:ni.Ulmogu8}1J ~~RN"k<tpil'h']es. pod koj~m okolnosttma ne rnoie posnui sam Mi'e. Nikakva stvama vl'~je(lnost nepl'idaje se J'ijewua Bog. sto je Buddha su l'<l4noJikL Zano? Barem jedaul'il.DlihlD!e." vru.je.Vlt $vdn.'e::m] ilt!. mozemo ZIW." odgevori.jek k]'[llki j jez. Clui se.to 05. .i 1".l pretragom Cilalte zel'lllmj:iz. moramo zapamtiti da prst koj:i POktlZllj:e naMjesec osta] i (l.JJJllLo2d_tMfL u 1)()~~l@_mjru:LiJl§l. .Z.i on . Drugt. zhifi1ljn sa]11l S l)t'lall.jek moramc hili Opl.Bq"zixm.ii llJi5:itdjeve I'!jecj dotaze SPOl1tMl:O i bez u'enl.dog je da ]111 taj mlCln :'Jele 0610'~"iditi 11as-eumeve od S:V. :Ulfllo [ednn ll"eplaj i.~.'ij". I'\jegovi su odgov{)l:'i Ulvi. ne moee aa IUlslik." "Cak ni llajlbcli~umjetlltk.e i ne ostani tamo gdje an jest.uddha." "Pogleds] ll'ono.ij zenn.o j sllcmm . ue cinj Z'eTI. potpuno l'uIva2ni i zaista vrlo l1eodgova~'aj-nci .lQLrnz-i 1)Oiuo6u :kojiib.!:) prlmjedbe smon-att osbllmlma i zflie h Q1'l!i stvarno prosvjetljenje S'li'o:~it sljmlhenfk$? Gi]iie ncin:ili I¥U:l.1<1.m d"ugul1 slvt1!l·ul1<1. izgov(l1"iA. Vee mrskost Ve.(Jen O'dgId'ne i uikt'asem: zlatem.m i Jzravne kouki-etan. samim IJi.k.al!.utko. valovi. 2:eUe.Ide i:ovjek s nlzr.jjmo.ili Buddhinn prlsornost.Q ide sep~ljllcj.gMmjOl!.ffiI'1. Beskl)Jlucnost.iljn tilkv..uob usov gaj lJ pWl.ci.· zenu uema nie g preopsimog. • Ui.~ni d. zennikad 11@ U'ooi vrij:ell1eill. [SI.}su sljedbeilijci ~e~ul~akoilepl..1 Budd!hinoj DVOI'a:ni.. uegu. nas ne Z!J.l).aJ. seepravdano uspOre~hJlje s munjom. ud.lt]Jeimn prslma i razgoll6e:nin1 ]logruna..sll S!l!!]jeIfi uma U kojem sn uciJteJjii .·<Jivno. Mogu li se :ZM uCitelji koji. vnostl dobivemo po.. Odgo'l'QJ~i zen I:l!cHeI. 11Islval1.11il1 objaSll. svojstvo iz~"aZ.i do SI'.o:rn~viedu i posta] prekrasno providan.l[·<I!Ilja . Iljfhov Gospodjn? Nij" I. flec.''' H]{ llog]'1U1) "B.

u ne tako ~lesll·pl. uli se ne s~:rdi· poistoY).~afljj. Oaj jlla. On je vjecno 11lil.·1lt1l.11 hlo!Zof5ku raspravu kojn Ir~1Ii vnleme.lljJ.JI'l) sloljetu kad 1I j ZCl1i pocco cvjclatj II pUI...ji zen ueil ":I.loajn Rinzaia (Lill-cili.. m slobodan II SVOIll dj.1I1'<t.. 865. zen p- nest.ivotllc a'li:!:ivuosti j. l"ijC! tj :o.fiju.~I~ (Ulfu'O i'.S.SIjedec 6e mozd<l bolie pok. M"-L.Redo'li):ik.'e'l!a "0: Ne pm.~i"" Ilr~ f.'lcij~!ma.'·. <I koja LVl'ill c1~t Jaog ue nl(Jze pOSI)OjillHneovlsno <0 svojlm mmnllest.1 I:njesl" ..no ne kJmu.:Orlll!n.)" !lp: Ako je ':m?" 1:1 'mil U(l~a koji jc neovisan 0 rijecima..!<S .lOl.i d veloJ.vallinl f~l.U Um. je lal.o.. Kad U1iU rilozof [lod.ic [Ii!~sklontome cia se srelne s nftm n a nlegevom ICJ'l. 1Q"'I. ~P: OsiJ'I'D11 izv 1.tj'u i [edinstvenosti.:tli. "'d:je U. . AI! fiiozo.' atiti <llljsltirn xn?" okolnost iI na." Q.1..iiZi1ti da zen nije oblilt pallt. Ne.6~).{·) . on nile ni neovisan ]Ii (IV is all (I 1'ljet:ima. bio j" LL{"nil. liP: Jesu Ii riied UlI.::rw.egovQjfpelovanje. one 1n..1.·110Sti zvanom Bog.Q vis" od loga . pQ!l~'azll!nlije'vlll:no lipodi lim biJo ko~u f:llc7]oflju kojn poislovjccuje vidljivi uotversnm s m\jvisom ~IVH. yell.'i. orore 867.. up1t<l.e da se pX'()lSvijctli. Rani.1 0 nekuu 1U10eLimtl zena."~'tirll i'. . Mll..~Q{ie]'i IlNlniJesladjn 9.[1. L zenu [Iom.'"· .oo. slo "O: Um je hez IikOilii oMi'ka.I<. ~:nspravc DaijUfi. 'PatrijClJ.) ill Tokusana (Te-shan 780. 0'\1'0 i:ilo slijeili uzeto je ll. slvai..ves!. zato ie se zen nui.~ !lije LJIII. Um jc ~~rijeCi 111."I?'i "0.l'oji Un koji [e neevisan 0 i'ijei::ulU'l.N~o!"a ditto lro. (To ~est.iivi kao ~l sll.. a . . [).Dlen~d!1O.'>.. Istina./1'. ~ da .i km) -R"S..l~oll]osH (jail. LUMLiirSnjelll l"~~Ull.e se 1I\o~" l}r'.. iii 'fo""illb Hu!·11"i ua kiueskom.j Z':-Il~.1:'lIzmjerno toleranlnl prcma ~il!koz.hF. zen uCit(111 ni. Izma. :9'1 .l jzv nnjsk Ylu~n).. 'If ~uir!~" 'tl.'lIljll.IJ.'llU. tad 1'[lzum:iIes lJm dlj. i m ill sllcno..I d\.eliti 5 njiflln.) koji 8!J S njima 1l05l11P<1H brzo i vrlo iZI':WI"IO.s<lSI"lvljeno i(~ OSl[])OI!l1 (il.11 sjl.~''-<:SKi! (["Ie gl~.\\'!~ "~"r'li.i hili Sl! .h k<ize: 'Rail spm._ .l'!'~"o 0 .tij:". hmlr:-np· (" A: ·Ih'il.

enog bmnbusa. tsnnu 0 zenu .ov~adayajllln senem ..·(~~:~O:"Nje"~O'\!)(:t! l sja mn 11<1.eg obirul.." Kasm. DhtwJ:nnlkitiy.~~o d!alek. d iK<1dIll! covjek poieo mi.Jml·\o. <Ii drvo sa ilHim. evietovima samom P~·ajllom.gU zaldJtlcH~da je ze]~ ~!iest0 ~lfrprisl'il])1\fullO.de ip. ednog dan . ~.nako tilH:li.and same p. red mJl.cnn?' P Joslm (CilUlO-chou) pe. ..:fl rvera Ii CVa~]'~I:tili .td se li.kn.i'Qs~tcle. Ne mll:aenw Im ?. svun n Sa tlaS:ilW!ve~ik:iiu~. i! neclOivni~. l)ojeo b~.ivo. '''.K.f~.UV:iJIlO.0visoj' ~lfu:maci.!ya PQstoji.je.~os .· Ov.V01Tl dvm'ijlm?" iZ\lilJIl.vni.~iY1lJ. nsnasna. Zen treba. Dhru.tu&e~ ljeva p.H su g<t ·ZnSlo OVO 89 . 'i1AQl?edsv()~f.jli. ] uz"iiS~njm iclejrutlH ne flloie. Pod se 1]<)...llik hoda~ll pozernl]l.Qj godi:l. "[}ohlZi od@ovori: "[1<1.o 0(1 Out k.Da je drvo [M"lIjUoJ!. lojiuJ" iO""I!@J Sf: S'r!l~es. saHcl] filii. tad hi.gospodi...QgovQri?" Stf'J'j \. pozll<llte i prisln[!olCne sr~·<'I1Ie..'.1I~.oc:l:ue'i'Hog itVOtll. hamtlll$ samcm Ohou'mukayoHI. U protivnorn.p:r·u"o.oji su 1~. Om Zbt~ije:ru Ill! shv<ictlJu da Dtw.k!OIll !1p~la nevog red.pcpmna pOjedina. iln Dhru·mil..O'\lntka: "Jesl II iblg ovdje ikmi P~'I5)(.lj.ttelj l'cce:: "Uzu1i. ZbulljerU! SmaD"ajlll zeleni.L" se Ucrlel. ·"UZIl'l!i.goyo['I.:J1icu .e!l!ja.i. e m(!. nes~. PI·».ene ()blike premn o..!a etlasove "Da.ve njegove aZJiJlve bWi 1': . Joshu rece: "Jest li vee dO'l.mja i nema ]mcna.l·ethodllll 1". kOJi.iI' .ai]'t~~.~ dioostije I zahv (lljtljU~ ujmuu ?A1l u [ti:tti 51': jako razvio.je u ste i dvadese:t."· l\·eco·vnffi. (k~~g]l'edo"T~iik dode i ova) 1111. "lJznn s.. uejt.UpUli illl.'.8te kad ga redovnik upila: J d..iJ"mmH ~lrnisli Nato uc..je.Qtaal "Nis!li!:)[! isto kao prije: upiln ncitelj!l: obzlra 11<1 ~oga.t!)i bila istu §to :i b~..~ebiH i~vrul ~1!jeg<1. .a.u .l"iul..i sanm D!l..1.QfijQI11.zel. n(lj~.•. IliJ~~f.ne.• f'. Ovakva v~(h!J:ljastvaruo ~I]isu vrjjedna pr.) 0 Jos.tI~ ~1 osnmd.l·iH~nitJrcli 1_0. 1\m:l~ dIt je putovao c.IMlk. 11e.rmrikay{!.·I.'u6ko'1H~cQm Rec]ovl.tQll Um svlh Mf-<l.o U pHanie: "'Jes:l]i bto ovdj.ivo! je temel] svih st 'if <lr~.mo pobjeCi od ::i.uvl)ek lne p~1p'r. snsvlm oc]govori S~Lpl·. gOl>pOilill!~. UlO..i!i ~<lhC'l C<lF~be-z to !Ltorooovn:i1t (.· Nato Joshn recc.1l111 po bud'iv.~VOl<l je:~' gO'! . n.Hlillna po s.jla.{11.m: OO. Dmju dalje pBe: "Ouo slo prolz vow sve stvru. ~ .jedba orvoriln ji(!t pl'ip~·ll.a:rmak"yu. gO$podline.r\!~J:i!!.e!Jii bet: Qbm~j1.t.[i[llje. lednom w'ugom pl"ilikQIl] pila.'I. Inju (l'edIo1l'u£k koj ve VO{~O sa!uoslan) "Kliko to da jed.Hpil.. prajna bila neosjeUlno biiee.wj. ru Sl'l'(U'i.() v~.kO~:!'l08tilill'l<1.J..adbio ovd.ko.".i:J:u (7784:191_)}e bio jedaJ:1 od l1.~.Jmne T'al.]e 11J"edsli'wiH taiko(lem" i s nJt!g(ilvc ~nke.i.~j[{-.ISl)]" ". 'in $'i...i ~'>ece. .ya.Og $vru". !lllil.j:~OmnnatakoZV!l~]jJIU Dh.'J. pol:mCle se sve Rae! Utn nije I:~ol)lldeli.'oCil. s dlf:em da ae Il·S{IV~dli.kml AI. dodck uiemn i Utl!'OiIZl M gOl IJQ'~~6 zenu.'Ill.kova_o·.Ge.li S.'·ru.j!l<1 postoj! i . SVQm filol.kn OCl za. kako te nope£! s'~nplja n i. -0 ~Ije:rr.!OCUml hl!J:l1ibus{'l. :[). SU pOptut $j~ljnih dr""gnlh~.zvifc. meo je (IvQri. c:." vee sern dOl'H- "AJ.~ SMri 1:1i'iJite. j~o:tm.J.m. prMi:nil htl!"o mullm' i svet ueddj.c iliad prije?" Oval pu~ odlg9vor jeb'io m1k. '..ctl c.t~i[JQblltli.eseIO)· hodiui.o je !<l. i'Da.ikile: "0.kml se svii1!ll]L~6in~l!"!sl. ne. .'t • II neJQgi~JtOIil zeuu ill 0 zenu 1:. Dill ko ji pi ·ol.:I jc b'mlbius Dhru·m.elju. ~to [eouda z~!. d<tli. je .a za YI'i.u .lo primalllljivo ali nel~lV[ltlj..'.'lc:itel! ~~".medutim..I)ronicljivi~rn zen uci1:el).

uvlsi 0 [mne kako gJe~J~ ua P to.0 sigl!.I ~ljsto vrijeme 1.1 si ]J(I'lf:sao preko njcg<l. dnevno. ~s~~:n~! l?I'e.sll_iih . Jc Ii OVOvellli dogadaj? I '<I. li nil!.glQ~ .o lleto.ilpl'~~a :itav. lljegmr odg()\lQl" b. ue iIi).l1li10 dol!je?" ZW.g<Nor hic: "(. ~ "ovJ-ek S jesl.eZ.njilm pmst(lI'o1..o praklicllm.mcm most. ko~i n~ce: "Ni.""apSI:. !lto SI I'ndio 1. "Odie Ie Qll.IIII?"l" JiOS jedna ~e.:'Ia"'ajlna n sltv<ll'? Potres trese zemlju [ JlI"~ml<t F~ji se I'ulli. ISla s' stvar moze ]'\1:.0 11lISl. neceg slo vocli do pl'osvjeUI.Cl16e s~dJ"i:!I1j ll<l.snLk. .iS .nju 10 en. stvarjma 1l z.ivot.[oru. vldirn S'''IUO flasku.lll:~ I'eee: n'!lid~s dasku.ll zenu tlb[aiiJi svu ujegovu SU'O"(l$[ 1 sn'OVoQS~ (lclgoVlIl'i:: "Ohx'adJivfl(l stun prosa.\'og ]YP!HOg bQHIVlul KY(><:rul posjeU Yisawo.j'\i'imo..6.'l[ V .aie.fl~e.rtcdOViUI( tl~)] tiNMla: !iV.e__.e pro odB odmor. . Je 1'1 to be.--(. los.• mo]? Svako [utro me l)ljrz. I.drrn:vlj<l~ 'j 'zm' ri ~ll lie odzdravjm? Kad mi dones.iUa~zel1a_zru~ta _kd] . 11.[1 bill nm-:I.i.elogic1ln i ueraeionehm. No" :r.lopl'enagli silazak v.'aJk:lJ('.'I'f...lnf.S~)08St."iltlo." " JQShuovom S~llllOHt!li!m bio j~ SI.mom ::.i' iZJn. priiiko!'1'1 "ad su Josluei pilali za la] _lsli k~.~ne (rutin .jelll!o prev iiie HfI.O dok poslo!!! p.~V'(~~O IIljeslO pl·j\lJacIprai.on~J s mlerl u k.ist~ obii.jlnan~I!<III~~l.llla (Kllei~1>h~ll) i hyoz<m~l (Y.('mflJcIjausld znansrvenik p:ise: "Oni Lr.p~.:aJJ? Je I~.iv{)l..o t:ude~no Vucem'!l'odu.. boj<lZljiv i6illltel.o! ~le{)I)"icIIO. "anja!' Nfl ova je lI.:sti.nJ.gill'<lr!jcrn mil'i.(~du '{is.Ul l"OSIQr. m'mU"i·m i tvO) ¢.<l...1..(l]!)a reltgiozne du~e? J.rsina tl"~!SC 'ui:len!aHZ!!1il. njim.J"Q'k.• Vidill1. ch'n"'om.j sljedeci "{IzgovO.ja. u IICCf'g clul. Q]ld~l. .I. NIlllMll slaple !Zgal'~IJa ." K.Z." JOs. zar je Jlil !:IC l)l'ii1.t"<ili..~Cl'ill)l~ I._l: Kalt. "'I' ")I'ffiI'O 1(i1j'nelli <l ud a ie blo red na Kyozanu (1mpilill 'tis una ~to je raUlo lijekom protckjog Ih'!t~1 te 011 upn'l: "Kako ~i. ~.ijalle.'I"<lllil. if:rOl'illil.lz.ivmu]i ispiJ~j\H':i j. !tad se zen m·o'man'a. prC'Y.i.i kaI. 'li preveo ije\o?!! "'Jeclrull o'I!J.~I·emeJ~Il'z.(J nostm gorlvo.QVU "i!'<lci(llHllnos:t: ~ moze t. Ilvoj S1m j.od mene?" Je Ji to zen? Je ll to iivolno unamc? Zen :!lje...~valtodn 'lung .an illj d -j odgQvm': "Killko 1.tanc..Ijudi ga !)I"e]azE']. most? Pfll.Ut.u'li jOil 'vetoj neprlstupaenosu zena za Qlm:1lI intelekt.je!.!'asiJle~" 10 [c Od.:)I:I)a:ni1]iuCe je ov.it.~s.do sv n!(~(. "Konii "<!l pn:l.-b>J.l1:. ali tog:t ovdje 11C .dok~ls." bio i(: hitm.ec je !teko v~''ijcme otkt1lko sflml.I~. S:IJ'ani I'edovnil~ "'it !l[Pita.lo 'U dobm' san l1ocu.lgla:si:o [Jl'llkUcnu SII'olJ1~1 PO .ml.tf..:\10.l<lzie. kakve $hl~ jos peduke ~em.eko od $ebe samih dol< je ona uprnvo kraJ ]Ililb .d!1 itaj gOi{or. s<ll.ji se uplasei mozda ne ~~I.j~iltlo ~ ~a V(l..n i.c[~: "Ond. tako clll.e iJ~lalin. "Pdje n~k.nitosll.'1Jje pokazae l~"ruif}i. uislllHU ZU['I'OoI'fJlli ogl:admu -zvanom I>roshll'? Zen hi .e zen . ~.z.I<:!1 I) ~hi.t:~'~'n' a :.I'SIO sa sijanjem I{YOZ. Yjsan n'..•tiea p.I. Kl"ujelll S.1 d()lazi~ ovemo gore cHavo HCllo.icu ca."! IJl'>eJtlze .... Ova je nzazvil.. llie~i(:kJlj i. PI'!s!ojnoj 11!1¥no'S!i.WTivot je nmlspkh.! !Q~liiIVna i Irezv ma stver. i .'! euo 5.can.Ul " na.n[JJ SU·MU" ne smi.~am.E. dali ni $!Ilt.11'1"1 .• nel{<tmeni mos~:)10 Kyozruurl' komcnt nr: • Ouda nisi..lOvnog.jed.e:liliilninl.~~evl~h s. M (lHrrl VOO.:ve dok.ra'Ll sam da 6c 0'1'(1 ]Xlglavlw l~&:VOOcn.~edllom.IJjcv.od- i za zen.Hi -shanj._ i pdirocli? Nem'i. prev]8:c pl'nldi.('llim.ik~ikv ' veze .~) I." kQlnad zebllJlj~~i kO~<i e moida iPojavl:juje u iuh~lekluaJInQllI ·1)1'l"~~U. !:§.l. "S .gl. C Joshu ovo] .asu '{ali ~ l~eg.ojoj jc lstlna zena u njcgovoj 1)1.ellil Z most. g: slavlli I.a:m "jai:o (1.'~ c on km:ctl1un $lval'imil.~ Ii zen. mjesta odgovm'jo..o.j! 11'il!)/m izg<JTa.l.~1 d'1 me podu5te svetem pul'II Bmldhf!.§alki pIes.a nisi l}O'tNllio !.5. ustvo k koje zen :tcLi da ~t.i g.~tjle viii~ l"~lI]~ij.(}Ii u ovan :nzgOV'(}J'IDliI samo beznacl:ljml p:. 1).1"'~li l\runl~IJi HHl61 1:'<10jellJlIl od lanlio. k110 ri.og VI'emCI]..'. nonikad ~m ni.r]rtiUl.1. I mol' ke 8u'eu'.e? Osiim ovoga.·v.

Zen tvrdi dJI je ]st~ll:Ia ups-avo tu.in pro\l'odili vri] me 11sW\1)ot>Hwupl. ZIWI1 i jll.! [ednostavnost.l~ komentira.0. '''Ill!. tebt.. SlllVl'emenik Rinzma).gpoz. uCite'lju. 110 oovjek ltoiI zove ] drugi koji odgevara [edna je ·oll . .Juobi6njeu]jih i ua]fJ~·aktl'llijih sl.slo je Hyos.slj'ed'l~i komentar [l10Ma nijc ba~ Nizuulljiv s gjedliilta lIo!hi&ljclle 10'''lke. koji je . nemo] me v:i.Li<m. ndki) od vas ne zna.(Chung. Da nisam do-sao I. "1)11" pretasni starl Btidillla je vee d.an'<l~Iri ove zgode potpuno Q(SlobodielUJt:Jil!:ll mtelead klualruh sl(}zenosU. 'Dal" Tako P(YiliUlt'll!'i: puta.jerlica se nurli SVHi'la: ja Icpoz(lJ..n'<IvIUlsl: i . u.~~goevdie. ulzv!lI..zlwm·. odgevorl ttl puta.'ou. Cin.. jed<lll1 dn'''i IICiIe.ui megac lakvo !it.:lle:. uCitel~ce."MiP~Uosam da SaITl ].!c Nije Ii oVO d.ia zahLii.i n? Ciine Ii (wi p)~inljceri predmee kojim se bavlmo barem 111[1]0 jM!lijim iH l'azlLmll:[vij~I.cavaju6i b1etd:i:SI'icku filQzo:ti':ijll: "Sve ~'hQznate.o'VoJjno 1millO'StuvDO.oizJ'eCi same zato je'l" je sllvaUo zl1<l:cenje.6.)1'edgovon.. all~ anga.l'.oj slugo~' Na ovo hi sluga redo v no OdgOVill'UOt ·D~. njeml.ro 775. a!li (. b:t'!'l.semc zaziv. 11 uciteI~ reec: "O. U svezi <I O'Ii'(lOl ZgOflOH1.).ell. suu'C i sastre bi me mlav z.lO vidjdi Kalil) je zen trezven.i S.IHI. slugutn pUla ua dan.l laj kojil [e 11 z~abl'Udi glede mene." .la\i. pa mOz.).. O goyoret."0.. Ryosui!" 0'1.g"stri)lU'ot~ca'iiao [e zen pod! vodstvom Mayoklw (Ma. va najv]se u.{~I~e.. sto hi Ollda mislia Q s]jcedeccm sliuc<IIjII CJ." Ne Sl'l:l..'(Iv~jmn ] ti se ~av[ja$. Tad je razumic zen i.1 zubhl(ij g~ecle 'hebe. .]r~~. .ijeIi sjiajltQ.i~ "0. Jedan "zdravo!" lzaztva dil'llgi "ub'ayo!~ i to je ve.[1\'<l0 zvil!i s. gospodaru.!! cinl !lieg ov. nm'oc-l!rIog llcitel]ca i'J.ce redovnfka k(lj~ !.vru:i u 2iv()lU. un.~ati ovakve zgode u nedoglcd.xnJijeee apslral(cij(! I spekulaclle. . l\lel'l).en uili Je to znanost kO. li glu~tllnamoo!CII OVI) je· 1\yosui<l doveto . [li. Kad ~(j M<rlyokll k IJozvao: .avali." KOI1<1Cno je gospodlll' ~!J:'il:llie'llO.i'e .kol:i.vo.k parnell. 110 i 01' dosml clilran i1ovaijno pOkilZ~~iu dill zen ustvarl nije s. lsttml i snagn zen..i'vot kuknvno llQllile na Iwhri put.cuu. i:l. one ~to ja znam.U no prije? Mogao bib mlbra.0l'ii..[e odJgoVO. l\yosui (." Kasni}e RYOSTIi J'eee llc.fl rnist~rije. mo] S~~I€>O. llekoga fJOtll']:Bl:'lll! c huev po.

du n e ..k@b\Wa. 0]1<1 je sputaaa. n. ·]wehiva tame g:t:lje I'n:Clna prebivama. Bedovuik j:e pitao.vnWUe umr:l.'1 ImtJnca je hila Iljegov sllflbQl '[{ad je kona 110 I:JlllMijedio.<1(1 . n"[at~J.'illizl.) bijtJllf: jedaII oct llajsl'.:..a-ciini.lll: "S. da upoll'i- jebiuilo omiljmu izraz tz PNljllapru'<l.. 822-9008.OjiJr1Ml su oni pctpuno besl)Omoc:ni.J. Sljedeei nl...tm.emQ li 7£"1]nalu. Oil! nisu k<lo ~fl.'eS~i zen. mozcmo Qznac..l.aljzl"mml. zen. tad prebrvan] a '?" "Kad um n preblv« ni u kojsm odredenom predkOl2cm.i... K~lzu jtl noslo Imilacill za dug]h"o(lina svojil1 nasida lw. kao kuhar . a ne onako kal~Q' ani l'.e<lnijiih tr<!lgalac'!I!i$:li'il'U p(l\'iij. III u spor.dt • :' J' I...vor~.\o si to I)OSU"UO pod ..Ci ne pl'cbi il~~t.o tIn lrl'eb.stroge steae \I nje"(jvoj poe. to [c ])l'.:.sil.?" "Zml.v mh zen poltoda Ni'Bgo'i'a ~. "GdFe je pl'l).j. 'Il'H\cniie apsolutua.illl samostanskom ZivOl1i ..vrs.I.rla pestn- jrulj. Po tome 1'1 i rako si d(j:I)Usl [Iju da Irmiu Ui':Uemil'{'lu.:i". 10.· II'ie.~.bjmmili oV'O sl....-9luje.ui i'!. vee lUI ' o raZnLI'Il d"ulgi~ll ~".i rw. " o[lg{].eit:!ej!'!bila S:~uiitlinf~jednom ad n nj[l r eczn~l:ljjlh. Rad spavaju...stv aruna spavaju...i:l..jQ ~na6i ne pl'ehiv!lU <-..o.il.c...l!zuzdm:tii to vide.zgQv{)~·ce sigurno o. vee anjajll o usucu i i~dn(jjstvad. 7.l:iSle. uti" a [I .l! ·z "j ~I~!Ol1e?" I' 1.llove su ruke i 110g vesane izvnujS:kim utjecnjlma pred 1~..m... Ima Ji neka stvar odredeuc prebivaWlte. "'''.I'Ol.· "Sto znaci ne pj'€hivanjc ni ukakvom odreCle:nmn jJl·edmctll. tlm&li i.IU ill II nespo k0JU.pos.. U tom smisllLl.'' ' m II pr <lZlllll:l1l m u ne prazm.. Zen nema "prcbivrui§l.to jesl. 1IIllSlIp. nji.1 je sam 51<'0. za vdtcme T'ang OOI..'rv <l tame :gdje nema prebiv rl!~j<l.. '" Nazov.rnil<l siurt. Tokusana (T h-shen) kao zen utite]] P'I'iSH1IJi m\1 redevnlkt l~pil. Tamo gdje uemapreblvallsta.l gospcdar. 01.bivaliste Ulna?~ u Urn. [e zbo. " "1'ilo se misli pod "'dje nema met U.cnoj :slohodi.lfI01IL RllZlrzdi1Jlll nemajulolloclu vel]e.'VO [ll'cbo.toi~_!. Llcitclj. if najlezih tnjest. I SePI10 ([bm::h-reng.I'.

no nj ~gova UI'Iou'eba ovdie [e nslnp<Jik oll strane Z nfl. :l:1~-O[).C]bOllfl iclilll da sc Nl..1i(]tl S pravdlme dVQ~losti. sator.. l:lle".Ie L'llllje obrM<::.I'lje [Iovog $vijela dosed lloopaie. GLEDIITA I N.lLI' .1.Z<I raz.'IZ :izt1lL'edn (V0S.]]0 tko m!iJ~('treel da je stvar il.'1< l~.UA fe: U se kg"fleeS u IQgickom kr!lgl1. u . imog iSpijlfmj. A_kos:i irnao IDWI.. peglavlle SATO.na.jupopularue nazivamo ksmen a ko~illeiti ispod mag Ill"ozorilJ istn za nas obQj1cu? Ti 1 j~t lijevf).~:ii. I:.atranje 5t~$. [er 7.'raj [e &1 pnvtdno 'IsH za obo]licu.eeg nov (1" II takozvunom IlOVOJ1l gl.l gledista zena.1 zena.!l~aVa zen 'IUtcin pl·'Cln"!tI!~l·anjaSvijel..-Htil~.a.ubok j. TillHl LlSlVM'i nema .IIjenovog glIedBlf.lilii !ogicno u sl(l."..I.Q.satol'ija "'.i U It ()o!j ...luo cui u il!iliC~I.11i. azXQg Z... l{<lkvtl. rije.a.atel.je SCJ IfJ/"U . 110 tkn zna lwli]{o [e Solll>jekUvno c1.l]ojl') i~rul!Jlj£I]Q~QJ. z.mt:l. 'ILl ZAUZIMANJE _____ v .j zen dl$cill:lillC: sasltoiis~~ 0(1 Z<luZ:W'lJIJljn HOYOS glediSl. Ti i ja ml[yodno l!ivl.[lJW stvarl.kog razmnijevanja.1 i od i\1le1ekmrunog i logi(. I'J. u zeun zove sc sa!..OVOG Cil.JU!dno iz]"...: __ ~l_l1a..i zanuslinad slj.'. U lvo'!:!'1 li!.Az:EjjI.edistu z. god da i' d flnicij'll.h se I rlou 6eS blizl.RI.m.ori se moze del'inil"ati 1{11(}nluilivui ~lVid.jf~ilU.. Sm."'" " sIr. znaet l'<llZolitrivf.edieCim I O.I.ol1[uziji dmlli.!lOS u It. '7.a njegQv gl~golski ohlil{.'mj """i1imet .H )lj'E:gU.ori (Wli nil kilies'korn}.stickog uma OV(I]ll uvodnom pritTli~.mo2d<. - Ova zauzlm .l mis. a j~l SOlIll.. z:u 1)1'OlI.ivot zena l10cinje s ilotvarru:ljeHl .&1i !lema zena. izraz "novi" p~~jJr..lUlm. £10k j:e !.l1lo u Istom SVi.ikl....7.

A~o nema !:I!ikillkvc veze K.'.1: "Oil! Oh~1! l!'JasoOrece: "'Kil.l1ia 00 s0)1)1 M{)'l'mno r~i zajedillo ~ Un"":'liJo.. gasclll<l OIvije "e I ZOJl\! !~ia. "pitanj<:. ~1O je pI. •• .. lmao je S(ilO.k.ytlla1'l up~di .oil Ii ik@kvn vezaizme(l... runonovn ])IHmja: "Velik.gl'.a led~. Un'llI1!O. to Ut~Ul~'Il~ odnos? 3to [e hIj SCllfJI'i? Koji je to !tovl naCil'l g:Le'iChm~aa n st. l'e(lQy.li. [eden oelbrace I'roovnikn.jdictl.!i.l'l.? ~~*. jeto upuln? .: lJoslig~lO?· ..Jcshuo II p'r~mietl ba rod vod.ovooJu ~ tjI.'Llten~l1l1ive i ~~ti.jo j:lOVik.jedhi bilo .i dll. ali n. . da lie nastaviS Sa svojom mooit.lcitcfju._govor·:i redovnik. je:s.j(! 0. velikos zen ul:itelja S~U1? je n.l i )'edt:w nik nloze t. Suzna\r:S.o"Vu c1l:\SlI..1'i.m I\yulan sto se Tokusanov mn otvert.~e..I~skMllije:Suigllfi .e ~o sasori k?jeg [e I"cdovuU.!wJi z<!Jllen:mruje' sve svete spise i izr'<lvno (]olice covjek.0 sve :znaci . J'iIIIVlSe~e su~si'ecao s uflm pa reee: " Pt'<1In~lOU te 11(1 ()vw-n put. poslojt ndto kao slo je ze:Il.kad otljeLlnQ.veposebne U[IIJ.{) ill 1I[1ii?'.. ny. ovlai:ise z[wjern. Ta] rcdovnik koji je." R.as U(lgc z!. Nema l'ad?~<. ~l.0 .lIi Do~en (Tao-..Ito.e~Uunnon jc k.1lijiill bnKhl eU[l~llm.pOllci cv oin uCenju. OV1!Ij je umalo !)I"IlwaH . .illono Qbe5h. k. d1a su mllenje..." (ld.) !t0Jl je pro" t'.~Ol~(~ot~~ ma.\'ulil.i]iwni1 <lV. ohja.(j u'l]lClge .Puto\looje 6ije je okoncanj~ zabti}eval~I)~la g:od." Od 0'10" se HyakujoY.c ja'1O divljlh "usak. .nj(~ rnziUwje 0(1 njegov I)g. od kilkV(~ pomo&. rili Sill 5\' jedno ovdje i. ak.l.gao satori ide I. 00 i'O$noJt.S"vijecu i IU·uil je Tokusann.ko Ie bUQ.j('gov sator« Illil('! bez svrhe. .de.mMd'o (dosl.Osno!! VC'L'~.uIl.g~.all .ljo (Pui-ehlng] izadl' jedl)og dann 'pi'nle'i "'vog .~ smfdost? GO'\'<OI'C ani jedall prot]v drugoga l.ovo :posl. ne zna Ata je-sto' edntle l'I. puhne i 1. Ila " Daiye'<!i('T:.\-hui)'.. kad I_l~led.[ ova] lie :S~'II']Ietsmiesta olvOl'[Q J'.:(lm. l!.[.antlJu . pOcsli.' ~a I~Ul poroogn('! 1I rj6"'V~j~jnzagonet~.aJlu.'..enlirao odgovor.vaju(1 prezreti zagO"neUmzena.QS Qd ssmog poe tka.u'It. i odgovanmjeii)..iil. mis<!Jo je k HYlltwlll d<1 gil.. On je pot]JUI'lO neporr 'ban.. Za u IctY1ul.po zadalku l)Qsliab u ledlan ud<djcnj. bil~.go:l. Soeeu rl'stli.~Kao r-avno J)QjpUL Post.l'Oji~.hlU'\ da "a pO~iei zen vjeri. nom. t.a I h Je I.:ivola.1.kllljov nos Z.ille 11pl"()~ll.l lh JC to mnogo vU{en1za ~to? Po meni.re.:.ln.IIOV{:'.. \II "Th sn di.adjorf] ~ak i dok ImtU!.ed(Jvlliku oc:nda Villi istinu sena Kasnjj.ad.snUi: mo~u lvrdl1ju." bio h'!!nutni od"'O\!Ql".Citlil ell za le. .lvrne gll.nja zd. bilo "dj('. livio l~~'msan biJ""se velikpozll<l1v:Jlac Dijam.'Jedne vecer:i Dot:enjic oMjini6}ti pl'ck1hlljl(W prii:'t~llf.Gi.iI ]}I·a.om.V<:l1"i. svi onipokaztljl! u ledll~o]~sm§en.I~alS. govoreci: "Je Ii u.~e~i'l.be sve :!ito IUQ· iJJ. •Jes] ti dO.a k~J.A)I:.utl' . 'e. bili ni. Pnlal.olrl.. Ryuaal1.i Hcitljj' I n'I1110n re Haso nagto uhvati 1:ly<l.vlje "Kalno lele'?" \lOdildje1e nUa.'en kad sn . koj. em) se." ~hii i•Of)f>J'j svoJ'c :z~dje..stvoull dilillSliij.?~o) Jo~UtOVOj IJri.WQdgovol"JO 1"):.). s~ vi.ima U ue "!lO. II) sU'ijeld'" S:l~ pr <lnju: z(Ue!i ca."l~~yum1."l5hd? spoznaje ~$t'lne zena? !\. Cilcl) l"eoe: t{oji 6(> -e lla(~mTI go<spo-dal-a Basoa (Ma-lsuu).in' bilo je vise srneullia no I)Oln(iC nJeg~vom ~lc_'nJ'i.ic toO?" "'iliS]!.i svjerlo. .anh!l!>' ::.te iill l1lJe? A.l.m.:s.I·uc!wV[I.gmlOv. I:ece: "Zasto ac :tIdes?" "Mr'aCilo Ie kao II roau. kao da shk.1l ni..e!J r~ ~': "Voljan sern l)QIHoci tl kako god mogu.~lk.!.izel bolom.lp.Qvno. jedno" ie dana Tokusan siedle vani ]}(l]'ws.le.o kttBasCl upi'ta: It5W MI<lJli I'ooovnik upilllojc Jfos. .oje uije bilo kOjl j.:Irl'ien.omentar .e i.iz<lnji~ Sal'()t'ija.•.je otkrio nlegoove.". ke slvari u Ito.'Ijkosu ouda 5'1'1 d!. &'1.

. PO.enje SI'O.11~l. rnoje uzlman je Ill' an' iii pi ca neee n. NZaisla U l'1emam §lo saopti:ti. slQ ie sijevnulo kN)Z Dokenov lint kaCi l1fiu je pl'ijatdil Sogen duo onskav prakli6al1 sav jet? II II' smatrae svo..'!:IU'im. Qvlada:m st v rn'ima pl". l~f]nm. "K?i~ je li:Ol'~.fl. MoZ.I :snnslill »odllke J:e l. v~d. [e sad bio.n! ne m. zen IIlI!.]VIO.. Jednog dana ].~~I.i piti.. savjel smiosta [e ctvorro urn rec]ov!Iiku koji je ~]'iI2io. dnog u6il.radio koUl:m nedaleko g!'O:Iii'I~ce .QI':I pola aodine Doken 51'! vrau II svo] samostan.@. [\ii'tko drugi do !i.!eko~a p.p"'imjeclb.nje koje mu Je ~sal1pO$t<W.QrI..lstlnu i. polm- iilntLo hI l:w.r jie sl1'1/. [iyoge]) lIijc znso kako odgovornj. pr. . OIkOllJ uciteljeve smrnottsao je k YiSiWU (Rue:i~shal'l)toji je bjQ stm·.1\ko ushicen otk.Je njeio.jmU voillli sve s.tkve pomoca ~]je.ge. ~e ~01.tavnQ .lm'l.~adan iii iedml.[1.ie...ji1S11j<1V'.ojesu to stvart.V'oje ll~elliike do prosv jeUj.lzan ohj<l5nitri I:niU stvar.j(~' kad sl '". l)i]~ka u c.tuHi bezna-. sam neeo UQs.l{ keLi hi ftl\eds.)e~l od l k. ['ie. Qo.ic neljllbaznit1l1..slitog blc:l!. on:!le S 1111l1! sudru a pO$1'1ldi:l.om.ton. ~.'odli!~cl. hvalanjn :s~~ne stvari.olOl:1.eJja u NruJ"yangu.jl~l. No. u~ ell obiCllil l'edovu:ik I)e$l~uc'liik. Osjecilo se kao cia [e sreo SVO]C Iz~ubheJ~ I.S1r 1J1cefljf. Neru hhlIDr-(IIli.leJja. I! NrlipnsUo j e I'isml<l .Ie O'l'fIIj odb~Q JlonUiti g<li. 1.~.I1.u~nNckoje'" je pomee udsrl Q b1J~mlim~.nj:~ lmde lIslnjererlt1 ka dliu.ute iUiel!elt~mdi..liU ~ i to.oJ'.no je oclll'ubo spaliU $V~ 'lJI'sk]lldu s blldlislickiJu prfl'l'iima. k<.l. Aka'ie w.0! I~}eg<l..] Ik.r'i6em da nui"[~ ZIl<lQ k.?l1u.mo-gao doziviel:i avo isf'nsJtvo ria je '{is!I!} hlo dO'l'ol)IIO lldJllb. Sru. PQ~an1Lprestale bili SGWI"I i til vise neee l'ijl1. Karl se icli:[.i lIstrajno proucevuo svoje hiljeske s 'pl'opovlf'edi n.e li :se zenobj~~sl]m. II.lIl'iik1fl? nJ~e(lOZ.lO .ecil.unnijevanje zena tiro? tajmedij nuzno zavl'~ava :inte.:. i iii! ]U'OHfISao od"ovllr aj~. rur.Q~ je pn!ics.o d<l.'.a '<': a miSli. Osim tf)ga" shvatlo je Ytsanovu dobrotu !>.ce zllalli. Iml'~-.I'ojzelL!(liil{.oeeki"-'Il. OpLel.iJt i. lucajllQ) sretne Do:koC!illl'.ga .'V'a. Prijatdj lTUI !'ceo:: "N. Ova] p~'iiateJjski. &ivol<!u sanloCi.lill1.imn O-Vo"-a BOO! vise ZIlilciU ni£jt~l."(lm duhevuom blagoSl!lltjU te.U. sv~}eduo mO.~ti. MmYls !iruin za ache jesu .ja ' • ie~O!oj"8d:oSll I1lJe h~O -grrmlca.1 udareem l:z~?aO.I~j (lcllOJ]I!l. jer lfliUw (b·ugi to ne Juwe uCinih 7.m aml1i1icldm shvacanjem koje nije od v€ili.ii snuesta 1n'i. tvoje liJelo po ovoj cesU.je b. jeJ' Ii jot u ruogu bm nl 0(1 kakvel. z~v·a Je«110.o. I p!.. i. elni se. ~.lel~llllalni.i ~Z{. dopusu da pit.i..'ll ZYllk_p'l"oizveden oSII':iJ..lOZ!'l:'1a~!<lh.en{l? lc LiUIl(Wl ne~to ~Io llopt:e Hijle lTIog.~~t1i"preillO"liti i]i pokazaH put t<iJmda.jJos~m~? je 'P1'ovidno..ilje-Ske Imje."!ClCi. lllyalmjo.lllja 0 ~t1i1ll'anja. Doken izr-azi 0djn da S.<1d n~ moze hilli hoJe. t 0 ~~ i6hlSt~'Oko~e lil!ik. pit da UCIH.\. la..m]fiel:islj('defe: "OvaJ put Oil ZI!1! sve.V.11 sn'lil~~UIdll~ ~II~O j'i'osl.~da.ojnog ucitelja .ek IllQrn. 1.u 11~[I].g vll1.UiJ.'lDSlV~ .tPlIJ10 se iz Svijeta provesti osLaLal.i satori neee biti llikakav sat.u. o[li I(!. to jest.lI.oi.ne' b~ .)1 1 doiivjel. S.e V101{Qil'OV I~yogen (Hsi<tGg-yen) je bio ucenik HYilkujoa (Pili-chang)..]bokJitl1. Omn toga.v!'sen te da nj govDI daljlljl\ iJl'atnjaml.ik." Kyogen Je bio 1'~'tocanJ.~nju.ihovog' pokojnog tnci.a.k(~korisn.I!jtih se moras ssm pobrmutl. Daiye na SVO:in puiu niz planme. smn nastavt putov!l"E'lje.ll)' se lice pOS~l~~l." IUil iio stU'iijfl sa 1'0 I'i.(let]je. 1L~~UUh~lasUtm~ rukama. YiSill1g1t upi:la: KaZu ~I)i da 51 ucio pod vodstvorn mog PQk. l\QJ]i-l:(.i!lme ]Jl'ect1nclol1l isnliijfly.01 za S'(1. !l-eJ~~go"j:etm..j~ nisu :rlt. Q(illZvali zovu prlrede l'nora3 se pobruuui sam za sebe.'(J'gllmc.iji u6eni:k.!ko tZNiZill S'V{)jl~ rudest. R eei mi svo] -'II ~(lt'Jlje r:!lzloga l'a(l.'eeeu misllu kako dl.1 rul1lliziJ:~ni? Da.'~~q_ .zl . 11li1 iSill1 odgovo!'i: Y !><l.! _llr d1~dl1Q 1'ako upltan.aje savt§eno jasml d"nlg.U:ult z lilia.1da si II su ti I'ocl!~lcliidm'ov!:ili zlvot.ukvo obii[!tll~jeuie i]~ . Sto""iJlsve illo mozerna 'Ui:inili u zenu ]. SY{~ slo Ii mO"ul'e6.ije Il.u!)~ I. ]laz.._~va.'el~anja{) ga da ga pO!lLcivj 'Ii zena.1]YilIi:UH!l. po" la~e~l:.DO moje i niJ). Vl'alLiose k Yismm. SlO se li..tllll'"i(l k<J.~$w je 10. nisu bit .!on' pOd.c preniietl ili'ugima ul.'e$ Inmti uvid u is. )1'000.~e p(}5Vi. Ilg {:ov~." 8C U SVOJtl lZUl'idno itnteligenlfl. i.I'<l c. Soeen ~'ece cia j:e ujegov posao za.Pitll.ancan da bi 'rile drugl poduC:~1 I~Je:II1U. Sa/~OI'~ pr~voren.: tJ!lr~_ Zl'eG z~l!k.oU]k.Tako ostavi Dokena <111. POVU1t<llJ' sobu .ogu p.sVO'Pt: vi. IisUo je:.koji.lld.1 lnnlizma kojeg je"l~o l~~Q.O tto i meo I~Okad l(ru:l'.:~j moze [)'h. Krn:~.

I". KI}ZrulkQl~lIPoklllla od..i njegov um prema S(UOl"iju. hio je to vrlo blJedaJ:~ prizor.. Svj uzroci svt qvjeti z. alii nije ZIl<l.o "'jet <11' [Jus. dosao Je Kwaidoll (Huii-I'aug) dn g'il uvede U zen.1 .2.ansen rece caj -1)"'-.ozankolwv :tllTI It.o doom !l.c~fIl. . s Kozrnikoku (Huan Shar~·ku). ..konfIIC:ii~m. [(<like SIC b~zl1aciilJjni (log. sve ~'lo si ielio vidjeli bilo je pl'&. kao p(lIsnallje..kQji prlklmluo opi5uje nce.dIe god hi lsao pa ill."'i'~bHll~ dom..-ija. _. ~1fOI:1I znanju._~e:tC!Re)!. cun sa$ori.rJe. . llU'\'1I !umll'iji .t'lid lno.U\ osJecao se zbu~~jeno..t od V<1S SKfivalL". 'Vrlli~. . Ihvmdo I"Qce: "Evo.dnosl£wllo Zrl~i!.cnu 11 mOl Ui~!a za 'objasn(H.i samorn seb~.l"~l)jci'i bili dovoljill .! m!lta.~'!1.""'11' .e. ja ako ga uopee una? Tvoji l)l"imjed i i?.1U!!'~ _!!~ Ne lillolazii 11UP1'(!'IIO iz tebe.~ridestlldal'aca od Obaikua (H IIan {!.cepclJ'i $'B)ne Stv. Ii Kmliucijc LZJ..I u~m~1 k2.)~n mlvc..JjJl.Ii je mrn 01. • "0""0 je debar SI"P.CilS u svoj_111. evarn i :I:]"<lk j'e od. . :ill ga Kw{(icio smjesta Sln'i.aze u!lihtLi: ~ akon pornnog ·jtan~n svth [vojll] objasiljcnja i zllakovu.ovo PQ5~e(.ili planiJl~UJH1.m..ifslti pjesl1iik i. njegovo poslizRnfe opOOt~ito '@l1I11L\avf.!)j . Joshu reee "Ui:nn sill.. 10 jesl .l~Q~ -5 ld~~}it ~".. d. SaJ.Ii:~k.l1zai (Lill-clU) pemano prim.illak.lB&lo se 'l.ljall rQ. !l!!mu.~di~ s~e s..o.lcl~[~e II tl!ciZnf}j..y.<ina.l satQr. POSi<lO je sasvtm dJ'usn osoba. JW n'Ljeni cudo :iiLo~e Kakvu bes~:a_rn!llost!".liC'u a '" Zato.. ~lJ'<le6i 6 P.? Zaistii.~i..va[.cg j<i.i_kQ taka neslo i :p(llStoji" god jQd :nikakvog sal. Zna(!Slven. Nije [(ad ji rU." Ovo podsJecm:rjc Je smje.() lJosudeno Il. cilja osim da se covick ~~'" ~ ..v.. msmo ni. ~~"ed . pit'OINt [Jtie<l iii zmwoni ?.~le. 0])1 SMl10 cekajl! S.e raz oga 'UI Rinz<lievn bezcbrastlnu. l. veC]' '1'1> sall:]. . ~viltn~.:o~ ~!tlJI_PJ)JaSniLi." Jednog dana.a IJOkail~slo satori joe.'VOIlOI I:i ~ sn't~~ ~J'::1.el'Hn bezdan. p~ill.1." ~ako d].voje kOJnelliare mj~l11'lntl!lf:: SU~I\e. ono J(~ POIIUI kapivode bl.~1l]10" pOjet.. l1akon zgode s Ilele6iIIl guskama kQ~ll s~n~ vee spoment]o.:ri'Vl:lfntvari ad vas.azati jj~p.~.11!'UVO ja Od! snmog poult.1.~volf~l1i Z~lpl"~.ildaj JU"o:izvodi Ui.Uii.l·.Iastvo.~jl~~ Jastvo i treba ga ub:Wltiti ako : e uo:pce moze uhv.'il I .e. zena. me!" [(ol)jn~cijski.. g'o'lforeci: "Ne.u c?~jcko(om i.U'i:'!.li.O kako se iZI'S7.i '.to.LOie II imno:m.. rUk Z('~l1u uwgaQ bi ocig'OlI01'iH: St-o Se lice SIlJiJJ'2:aj~l.. Sll~jest<'1 .lIM'" . '" v {k' to·.loje: "MOl.iVOlU.cajllaJ ~.Ole.ijeC(1.idOl:iijeU Za.(ia.ce..ot!. ~tlk.Jjg ] peetverto I'~ktlpiSe IJ pepeo. "Osj'eeas Jj I1m'is?'" [{~~dje .<lx:])Jlg prediJ~:. uV']et j'e ili I:~~ja~e 'Oil.um.o.a'll[m!ill. .. Bl1dLlci da saiort ellja u kortlen postojanji<lt. ni 11 10i Kad [e TQ[~usan :SP0Zl1<10 islinu . vratio otw!f<mjl.ko doill'(I pozn. Zen 1IC:ileljI'e~e: "U t.ji.Ill'ed okllp]J. drz.okaza!i~Z~l.wio: 'Misllte ll da sl.e.Ne Ilmicli U toi!no op]sali srub'iaj .lQr. No~ bile I.Il.m:·nosli r\J'~ljl1ie edredlste ~tortJa je .gov'Ol'iti. kOliko da je dt~b<il>:o znan] ' zakucasre filo~onje.d.b~Uia.rl dodi!" fililjii [ slijedjel(splozijCl koja trese same :f)eJnlj[ne tCI11e-J. su u umu.! sasor. •.god!l.Ii lie Ilij'e skrivalo. ])!)t}nmo nel·~lZmieral1.1 tobom clj:e!:o Yrije. kad ISluPI fIyakJJJo 10t . Zen 1. Postignuee. ni~mkvoz['J~ru:~i'e n:ije st aruo [vQ.!CUori'.1 Spn!HlaO se go'VodU . koji je po Vflzl'lo:ni.l. zapa.jelovallja.eli~.o '[(.vQl"il. 01:10 je poput vlmsi kose koja Jeri kl:'()~ g.~~~tJe i smatrane neephodrdma da i.e. l·a:zjoga 11m spreman.Doi~lvio"u . .:n3~i'l LI»Ulru:llJe. 1\18.l pl'clu'e~T~c~.je.kQnfm.. mora lilllClis:lo 1 tem~lf:1to. ~!)clfin .t! pornislill. meduiliirl..ao n§eg'ovim mil"isom.~ks'tll POStoj jedan ocUon:mk koj. koliko dill i~'nino C'Ov~ekov~ iskustvo u svjet:ovnim stvarlma. ~Kak.po). . l1isla za PQdl.~jeS i .kak{) se olknYa.Ot.s.~ ~. uemam llli's.azl'ije'v<111ie. Gdje je Illka koj'o] cam. Knd je ]z nekog prim"".eH m. N]ego'l' prvi 1!IZ"':iI~ b:ioje: 'flU Obak.""e. Mlak satori. mu ]e 11ShlgU pIjuslmJU o hee. Me(h~Un'J: ciH~t..C!l.lcilelJ uplta.lllIO prostranstvo SV(!m.'I..c k01lllicno piovi?" [\la..1. no 6im je pesngao sator. je..rn1& SlUlga.Jeci. jei~'. Vjili sljedcoe: Pi'ii'rljere: u..ivlji Iws.[o . viid]Q pl·ijekQ1'Oog9.iOVomlmili2:<rn:nIJ~ nama puno l()~a!" I{ad je ]>0110'\1110.~ ~.~~.0 nos b ". usred 'Il~egov(~g d.!ill"ivas -"voie .ja'llc S1Li dossa Pi'cvizQi'ni.~:.u ne:m~B~'i. coyjek meze Obokn bio p'ri]icno zadevoljan ovakvtm PQ!itupl~o.1k. ali mi.1C odgoltol'io potvrdno.o. 0'.)'u III u ~er~.kadlak.]ti slo Ce P..110 s1 u I~~] I\oji.K'18\Ilije su ~et.m oci zatv'orene. Stoga II z. k dil'2. nemarn ni£tu aa sfI]{l'jli od tebe.os.

tl'j.'(~se lll'omjenc d..j'esli holli smo ~.(). ~esli [laI.llljU UHm se navestlsaiori. .0bio . illcsdp1inal'<In Hi dO~lrjmfll.cHavo zdanj:e serusl ma tlo.<lzle- . Bmlh:idhal'ma.ll~goi varanja. S(.lsmje\l·OiI'ilaI'l. ihikle. llll!elektu<lluo to je ZilUZllll. stog . loz.l'i..takoder posloj. 1(~ku~al]Jib ddwzivib shI3l-ji.uoprav 1l1~oJ?.tt(~oJo~ijL 3.e:r~ja odredenog Ull. .·uzuocu dvolilosU zvanu pr'lvHI Ovi pl'i.i:1li SVOjUl.z~lImlJeva stanja SlIlll.l H. Sve jn~clektu:d~~e ~~~m. nisu uspiele prolzvesti z"I.!lv~mja. .svj.'e kod utcl1im.s.Ka(.g{\$lIJ e Ji !'OZ m·ed'itadJtl. kl"aj ptQPovijedi. R.!u~] CCSii~ZamI5~[aill da di$Cip~:a zena PQdt~:l.ogfu~a!!U u covJekov«(n HUH! p~'i POSliz{uljlLl WlOl'iji't Pri] ' safOJ~*] . sJo.' . se zove prlinjooM . D[scip]hla zena lfilSWji SIC·.US.lIYlil ke]e hi sustavno otvol'ilo pm ·do prosv jenl.I11atl'anj. Sal(ln' covjeku dol.j . pa je (lb)ifl: vljivilllje i raavo] zelio pi'ii'mllnOi posJie(lica~ Ol1:i.L'C.iih 'I'lm~l~wa.. keo . .1. S[O"a ~e sva:lti Izum.1 enfh n'asp~!(~iJI. I 0..culi sl] dece lltQ (Y.I . ue igra a!:v~ I.15tl"Vi~.l'e(.Qje prevelli~. llioje [e vecma i'ebgl)is~h 1 UI:ozo[s~~v~d~ dovela la.Oiskriv. nIijev<Illje.e dosegne tock.o bolno..jena .lmk1.nl{l Le ga 'poistovjeHll sa sarrumzenom .C' i Ll'!ce slohodno.Cnlje[{llilcze II ned?u..k.jvmlja .~it. s'lanje t.m). to [est.vlJ.Vijek.ko daleko. tori i'e raison (l"etroe zena bez kojeg zen ni] ~en.d mCHlifizi""k]nl i simbolickhn izjavilma.ce otvru'. ~I) [.je.le! u Istin u ~ell". ua odrederupojl'llovnii . kml.eiji ws bijaM do.voda se Q(ije(U10m pretvara u led. 8:ldi.ligljslti.jm·h. njemu.Ulfi il'lO'V~ gledl.V~Iie niS It niroome :i'obovi.I.l sa P''OPOVJooiJ<ollioe i.ljell. vran se u svoju sohu Zatim pl)~alje po Hyaku~O'1i upita gi'l zalito jc smotno t'ogo....[0 se lJ)QZe villjeH lz l"<IZIIih 4<!5od.1ko su bespomo..eUll1~}rikaz. l1iiho . U svoloi iskxer'lostl rla p:om. ti 1l11slj hllale?" HY<1kujo tld""ovol"i: IfD~l!W1S ~ novo l'oC!enjc." .01'1.PQlpuno n01l'o.fog okvlra I.'!!ti.i.si:o. bez sal'orija l{~u)papal' hex o·illl'll'lie. ~] (lIZ\' Odt1iJI] mdiJskim itiJ!l.t.j csnovl. su sanu "ospollal'i.i.! s..iUk. U saton S smtesl ili i~n. To je zallzilnailj<e 110'1'0'" g~edista Z~ p~'I!).0 "'10m [o 'e.~e~l:et~ ~ s pl~tu.d·oguu zenu.:i:u . k.! mediltll"nnje .fnib l~ pusr'mji •.e tLotad Ilcz<il!ilslivc: II $'VJICBil nove tsnne. Zen je.o 5((1.lUeija . n S ovlm Baso pri:ma Hyalwjovot'.. k.su da$~v(l.tv. Smatallje ~Wcno oznacilv<J.. Naito]] O\lDh mog!." 13.cdl~.i da (j.u(}l'i se us sasttojli od proizvod. je j:iolpunJ prmrmsaj'... fOnakO!l salcdjlil pOllaSnju se poput ap.l i sLvu!" kao iU. U()'~'O nebe se otvara 1(~ pU:!lO~j1 pli'egl.\ioJ11i!I. i.I l'ii0".[]ii dode po"ren~ no i svojevnljno.l1~.etafizic.A~ na RUlrnsHCko. v u saslrt.ta.i neocekillano. 'fo.sht&!. i Q$t~11I kiinesl.o]l. ~VO~l111 ueeuicnna u l'lOU"£I?j za tsttnom zena llj[l10Vllll1mwesino lIi{lgOll.ll1:je:r( SU dO\loIjui da p(~iiw. Sadil se $'" ijel {::ini oc1jeveu.klh apstrakci]n I ..stV1'l.cil elj. kOil osjre6~l da je ~ scrpin syoje c:ituvU) bJ.l\'.rogo2illu kleee ucilelJi !lolo"eI1l1 ispred Bmld!he..I. . ~a:so.~~m U. To [e VI·stU sve clo"ad. treba pre:tu·.Cll1ni.ak i.i prinllij.. micu "']cd~ spoznavaul« srediiinje tock. i ponovne i~~radnje SUI. d. ovog le..i 0 .5 I~~r.cinjellicll.-etili Sli.lzeti .. pocue SIl)~lt<liU.elf1l n satol'..15>0 l:ul kojoj I"eOc: "Gdje$ll .iil:m Pi'lre no stoje izre~ao ijed:nu ~"ljBC.jeilja.ojQUSf! llakoin pllno"'omi1all. bexprosvjeda.tltiJl. 'Tekue:inOll sc odledaem pl'et".11. {~aso.i [r..ell~ \lcitl.\I'i'i svu .~?:'J~I je dO"v{~iien blLldizmu sa (.od l"u§eJli'l..l10gh strpljlvo k oekati da zen dode sam.n odjeduom 104.ielliiJ:n susta1'1.c.c]govaJ'"ll:ln) na \I'<Inj:ske i llllutcu'njepl".ugoI'e ollH"arlili.'~ebM je 1.'\d lJ1 Cen~a surri i z:nal'1S. J~!15no<je.cni hili ~i"'Wovn:ici! BfJ[ S~IpOpllt " i putruks BZP'ubl. gle. ~.?n" ~~smjcl'.SlJedem Stw)n je iznenadnt prodor ez ~?S~~llja -sa!o!-ij(1 nitko ue !~ t. vtse ni!je bolno. Hyaktljo O(l"'ovoI"I: "Jue r sl mi zavrnuo uesom l b:illoje pl'iUcl1.-.tju. vezanost za IS.o~:<i u kruto tii~11)1' v-ise 11.e doklnn~ SaJkyru:~unij~l. .. . jednom Zatl. se. To ill pek develo a:u-aikti. P.t\ lI. prel.Jos od razvnka . sll ui5emci la ko sv dclje i cl:al. Zen lI.ogm.fISu.a S[i::u'z·.jll :inte- Ylsoko Ill.~pl'ij d zamisljeuQg stania ! nten'&ivnilll raznliS1jmjem 0. 1l1fl'lltalne kataslrofe '"II.:r.j ruuLlilickf ~!.Gomllanje doslZe granieu i stabilnl)$H i . sW.elIfii nisu l'l.

~"ltik.denio r'.V.tlOJlyana bndtzmu lp ie 1'fIla In!S<1Oo {I pr'01!i2IlOSli.!la 1)1'0l't1!ilnmJ!i" U dhyani nema svega toga.:. mera do~ do epceg menlQJuo<g preoktreia koli uniiita. jet' re ona $11]110 ~iezbli! t~nir]v'. Rat!: Z11IDlIO ra~log.a do~i do I'lrn(tcllja.-s'ti II stanie savrsene p'razilli~c II l~ojoi nema m (ruga svij'esti.e. dh:yal:i. To jf: srunQ{lgrarueenje. d..00 sto se .m~'-iBog je iskJjuceno. TOo s.e nm laJi:_. 5 Bogom u mnflliCIluml poslO.:. 'Civ. on le zadov. llUi:verZU.z sumnje n[l:~ SVOjH 'Vl'ifednoot.'iJ'''im bll~li&im Skotlruna . ali to nije zen. U zena m..tleI~le1ektuaaizrn:lit [ IJolljlzC lemelj ~lovog iiVOl<l. S(lwl'i j~ tu 1 hI iInflmo zen. . 0 nesvjesl.:11:! sllll. dowd I1ez~llli$Jj v og KI.InllJcV<lvrstu mcdit:tc.lIti S 1])01[1."YtJ'Iia ollknopud!·aZl.)lkv.zu.LI.iet nvnliU.i oslo!bodenj'e 1101 1QiS .Il1a iii moi.vodjU" svojll vlasutu saku i 4!ltim pital3 $VOp UOenMre za§lo se to ZOIve sakil.fa·YI1. i10VQg I'<lZ\ml[1 koji ce ponovne $a~led.pi. doli ie u mah~lymli to cesce billa dekmaa prllZninc.4. Ino2e n<l.nj<l.ji spoznt~jil.i" tdi zen Ililsurv]ja sa svoJim poelem.\'<1 sl!l)'e ~la:t.7.<I. ak. lIJlJiI. IUn:!.'!kate da i:e dlIy. Dit.il be.el'lXIzna'i da zen nije sustav dJiyane 11.·O -U04.ije iU kmllempblc:ije lIsmjel' ne ka lJi.!"llgiln rijecima. l-lioyen (. 5.'lb eksrazom iii transom. . Sal'(wi l'I'i.lom.e:ak i pOjllnl. [(ad j..W bi .l'e $['V~ri i.Il!ltvu. :i i~ koje Ie nestao .an. odil'e(lenog pn~1Clm' In" kaJ.. uma.a jasnn uWlvao L'U1.v. karl SU'sv] olluc1 m nlulnog d.i:.auiI postigla s'voje savrsenstvo.oJjrul.) jc o.iSl 00pOlpO\l'i SlViliJ'11:telja:' kad slmzlu~ J'iIZ. kao 5.ilillkakav jest.dcm~sld rflis:~.praMict!·~ u Tndij:i i u dil. Zen . [0 je IlrOll' ~li djelo SIVir'I·.g. 0:>101vlJaj'uti umpoput neil!<1 bez oblacliiil.IJohlilmvarnje n sV'og. Zen [e od smuog poceUt. lad 51.1 . M02di'l1 je sl v<'ll'lltelj z~(JQ1lI.ekoj odre(!cnoj mi.da nlje u svojoj "'ldionic.i ill:lflS B~~\ nno SilO) ·.zhrisml!i S ]){lfill"llCf.sM.eli<lpsQillll:lll! slobodu.islovj.orapo$~ojali sasor«. _ag!llsavanje soiortio: 1.evi.e. KilO takva.oga t.t.IDrvll~l t. . Si1J1'])OSirOkll pJavo p!1'ootl·'l.log )!ivH.enju zivola.jll.Qizvjci~ban dn se IinQze dov. Dolt lla(iI'Qti.II.ill zen se He slllije po.Ulli. i n~Ol.bicav'&o "pl'Qiz. On ne (W.il 5v:ijellti.clo'Vallja na~l~lo i.

L)()ln:'i buClisU lr'ebotIi su se ['~·Z.i. astavtla se stol~eC1ma.ckQg vjeibanja nma kruw bi ova] snzrio do stanja $a.~Ut stn je zazen.liJa koin. ZI.ja k.tI.jecili llre:krizen.:. pesebnu zl1laCai~~ll i II I)osl. ovog cil! pogtavl.8.flLi morelnih prtlJ. dh_yrma (kome- mplaeila) :i prajna (mndrost).a se cijeLitl1 (stokCll'l." ({1i.pralilicil'tu'Iog ua Dalekom 1t>l-Qli.nog uma i i:lJegoV1l. Z@H se u I. ill dh:ymw nije u pot]Ylll1c~s'li.zi s koa.hokol kontemplacfli.~iri].nsl veal prolzvcdori jellw1.~ kojem 511. no kad se kO'l"isL] S'If. 1'!'Wlb:illio j.IIom dobii'l'a.i rnoderni sljedheruetaena jos l1l\'ijek je se ssrego dric.l:anjesvejlh IDS 10S! . Zazell.llisl:u'll na Iwa. zazen.oje se uslavnom bavi tesanom kao najbitll:ij:o:m 7.• !rv(lj~t:tca zen-metoda dnhovne discipline na[sLoj{u. se jedinslvenost sasl'oji.iih nogu II 'Ii§iui i clu. sto se rii'l 'pntllU. je postavto l3ud.!.k!ekviv. od njcgoYo""' IllctQd. o va I'fNlk.~ol'ili.ll.e LI budi:zJinl dh. ili ]]jlcgO'l' S<IJl'JJskrts.je monopol zena. .note nnzvetl oblikolU Illiisliidzma. pogiavlje lKOAN' Zen le' Jedi.il:~i ] 1)0 krajnjc:m postlguneu.1l<"lc"jkon1 zena dancs .otkrrvene sve njegove lnine.·o.'Y{uW hila jL':dnOlod njegovfl tri granedlsclpljrue silo: (moralna p!'1lvlla).l1ilent.~anastala je 11]udJji i pl.icllosti.l<1ci s.ftU. no on se razlikuje od svih ostalth mu oblika po sustavu po dj-$dpl.e'me]jilo upueenl u metode zn dil~:.nvjcibu i ))3. Obj!il$I.hl zazen je prevlad. treball su hili l.dhn. S ume prvenstveno I. U ovom slms.

$"" X" !'!~j. a ~LO se tic~ konrrole disanja. sve v. d!_i·~.z.o gov(H'i It Dhi-snaOVt'llll dj.cU!ry"mm Paranvai'.Oll:loid'l jo~ nisi jJO'stigaosw.s[i.'p~INumLi u 7:.ja zencm. MII~U.) puno Ilril I{ll p~wlle <>P. Nl'llZilli.. morallsu vis no ista drugo. k"ft1 mj". ~jlUl l:.ja:nja i ueki SII hndi.". duhovna iHin<~ nee se \'I'..njll ali rnvue i lISlll'<JI.rmwj: dhyana Dltya..ln21.t' koje s!Uj(! csvlliki. tljelo treba hH~ u laganom I Ilgodnom l)ol .Lti.e.neumjerenlh Sir.yane" III ~:l'cd SI:I bili.'~ii~c. tao gro je v:idljlvo1z OVQg kratkog prikaga d!o/mJ. [e ".C:~jI.'l. ie oklop ~.ko bct.'1 Dai.!.!LlI.seDZuolno.2. j)osvcce1l.i s ovladilvanju inlel(~k.n~'. njegmrttdulmkOl. jc potpuno <l..is!.tusu.i:w<>jll".jLl bm:lisli.wl:lsH kao sredstve za j?Qstiz. c'i1j prl p'I'illkti. Neki SIl hili.tI'(JiOIU i.. III. Cak i kad se koan sh"aU.lldoll]ci" nema hili eJilj koji opceni'lo :ll.~li' tvonuca iii peslovut ured tl'eb~I~'Llitz. ve 8U\:.iUla Sastrt.onu'oli~ II ll " b'l. .'W.umll:'.VnO.. prakli.l·IlJll.pii:. k()t1Il.on~ t~.sli po~~i jed:IHl nag! Mav~ti v iile 110 drllge dvije. iu.. ~~k(ll1eJL<ldJ"liil!. n'.'elu 0 .lIj!!i.10Ze [e 1sPl'. S<lVl'Sei'li um] tniei U tome. "1l'il~HlJ(~:1II isjoL'i!y!!~ !.. dhytUw St.gi u bili ucenicl dJI. &driRliUE! ot.cd korijena dhl..omiiiJj.l6u strasu i .-.i-sh.di:\ ·~nv!).'r:i. Kao veda slobm.I'Je.i TI vee ldcil mtpl"ijed prema mrvant.l '~'ll'>Q~t~illU..kal~ob. {lad.~llvletuJem se .ja Ulozcje ttj.UlistitL Dhymm dol azi .C:Ct.(lQ u naj..p~ $Il~g~.!dizU1ll..dl'zati Dh:J(llIflc stoga ZIlIlC.bjcgUVl:lli.'('" I{oji c~tili Ono'" stto ga ll(lsi oel sirijcl"" :lUI::!zeljl1.nja..oa..ut.sJk:ovmll od vaj.:nosli.ini".. Zen ue "sini dllJ!OIW samo] sehi svrhom.i~c. h""'(.1ti u svom pl"il:mlhrnom sm.llja-a-sml1 arlhl.~d~jnj" iiirOl'nW1.~ 1i10 111 .sh:ia. ~w znaci petc:i.U·l11VI10 cia semleste kao stu su tt'Zi:Xi. pohozni nudist: sprcJni!l:te tlobl'c mudresr. 'IZilI.!l.QliUtdi6" sc lv~ tttcltj" . 11m kako ~J~"5"['11jilll" Q" i!!ll. enakav ka!lh'lVpNlkt~.dllyana. ti. dos]o ic do l"azdViI. kao 51. Y-:Ilal':i zOicb"zaU usn 11SI..vj1uQ jesti l lllli.I1~.]tlGg Prosv.a. prnkttelra ..I·!. On je m:sltmnjivo 11tlilllapl.la nuznnnjev..'<Ilnja ovlad<. Ima jo~ p1ll11O l)J:~1!Vna.a Muke (jj.{ll(.J)o'Volinije s'nanje u keiem 6e se POSlUIJi1JO lzdit'i iznad LUt'.1 vazna stvar za .M iluJj. RlO k~.!. pl"ije(nog~l U svez] s komrolom tijda i uma '0 i1i kejima se te'fnf'Jjil.fo. ule..ja T'ten-tai sekte.cli:~l<" d~Jv(djno iutelekulnlw' lin Zlll'ljUI sve LogiC}{ zamrsencsu u pt'oii:ll!iemju budi:sltCke metaflzlke.mjsk.w.'ijeme prolilZiJo. citiranoj II Dhy(. Z 2. rlok dhi elimoloSki U100C (LrwU veze s . ulahaY. v. z~vjelUi~rn s .alosLi u Llce~iljhlln I m. Vjewr It]leb:MuiJ.L~~X"".ja ne IHoie se l"oci da je dohar s]jedbenJk S(lI:kyrunlUllEI.l1.0 le poznetc.ip:raktik.'mlolocelJ na jedlln predmet m±sli.t('le~tlJ"lJl.ell'anie z@Zenaje od mUll/Ie var.fUf..Ii oovjekll iJ:ilO' kO~ll ~d ovili kv rnifikacl.o. J er li eM pO~lk'i v.is]Jil'e 5Vl! pl:a&I:1II 51.sc iSI}lIl'l'i]a ceHri velika zavjel.gc ll~ snmo jl.lISti pod koo~.eUjeu.H_:lnei5islocc . l1II' k::lJi. laik. l.r.ejjl'ajl~zen l}o:.mtuma dl~'Ym!a l)i'esta.mjuovog orlredencg indijslwg oblik<li Pl'em.kticil:'<lzen ill . I pus-jed bla2eniJl I"rljC(bIOSli: Dll.. kake j v].uje ne-diel.alj. izhl)l' mlesta na lk()jflm ce prakttear dhyalw sj!cditi je jos jedn.'ma-Pm"mm:m SystematicaUyEl_1JtJitndcd (Dh'OIl(l Paramita.·j du"in~ 1l1hS" doi~ i. ali se U zenu dillhovlLih vjcibi.l. jet' osim koaJFvjctbe:.ieml I:)i!ca. Indij"i SU..r~'teliiilcl.".Slje(lheniC'i zena I[wgu se s.je J'jMf':nja J.~!'" [reba pra. He dupustirl nuslt da odluta od svog ispl'VlYnog pura.o6'i 6esizhllVIU ncbro.e!])u se ell! 'alW ill ZCIUil. Nadalje. ne Slmjie: se datl 1)l'evBe oduska spavanjin.~ Q.jnSl!jr!nje) od CI1.dha..§ljoili 01" "llsmjel'iH um nil. Ali dllyana je la koja (.1:'<1 1'000.· l'.e dctalje b'le!)a k.tikf.ruzmisljlruJjc.Ot:liUI. zaU1l."Il.ldice ZapI~kt' i Ogl'mtice..~ bitll.ilu rer zen sada una svo] ylolsUH dhy(.~o o/. Sloga.)lnjJl d. pl·a_5iu. SIOIl:)(U Ce8 1!1<1 kOFrif. to jest.ciL'm. I.:lJtII'h. kad se pta· . etlos'taje ."tUl. IllIdri. iako vtsl)ku kao planine S~e6:i ccli !j~:st Cmlcmih. Na pdruj.l'ko hi S~ urn dQV.atiti I. I.. (klali misti sabranans. Mocr.ri!:limtLihv.!n visoko d~ prekrije nebesko S'UXliC "h~liki]~ljusak.

!wje govore 0 .. ga)e potaJkao da sl11~sh rlt:. I u um zen l[oellLka ake ova] mjt" tern lino uvjdhnu u $U &I!:.n (lUP:I'uUlll 11<I.~Q'llnslallr odr""illjtl ~"(lJe Ill'.il'rucon klneske iSlrajJl!::jje vis!'! no druge teme nad 11 I1l I~iim<l.ramiUl. lakoZY~U mod'Cl'ui llUlll"edinl-!:.ovjek]u ne )~M.:~ l)IIilizn'l!l ])11 su smre k.~ U1vijcl{ "I~kati.~eL'1 . d. svoje prste.u. i kad je YeJI!) (Hui.o.(I«')'.z:aul'lu.eLuim sl. . i". JlI·epll~tefll SV'?Jmll_l:eu1.In'ilikl.t(( Ci'V:i ii::r.d:i c.o:>lIJ)" ••..§!.{nI. kad god HI1~l ..11<10 ~ je ko.pad~l!J(' "0:11 l'I-"~ir". ruikf.f' k. Danas Qznacava rl~Jl.I·. !'~ijl(lprevedene na kineski. KtllIl<u·aji. tiln.n" r"jdnrln~ I IUflCJ.?va smJ~r.e se ni. n!Oka~ ~e okone.. gil ZOVe! lO PQ:lJolitsanje i I1<11pr flak. ~~I to zasigurnc i 1.~cenik~ ~rn.cajem.).110" nilJc biilo lromw.I)l"ipadajll zen sektl i V'ecirm njiih $Imdrl II rUm.ilIj II] dva Il<lliO:II Yen. .lt ! um] etna. U po6etku.j[h i'nanj£: Ilmlarenil'l ueenika.jntl1!o :je netlllpm'.. Um m~le sazrllevatl sam po sebi knl! Ill' pl:epusb'l1J"n"odi.iite se prog]ii1SliJ ptlnopl'<ivnim prenostteljemzeua dnlgiJIl'[lkHk. jednom oiivljcn.lI.'>t! kO.oje su se prevele sl~CI\.je i pobolj~an)~.~ lu~o d 5redstvQ lilllJA.edi. one isla 1I~~~a§nobl~~ ze:lls~JL.'aSl:1l:ave 5:t.1i.dttidrllll\ju zaxeuo kaQ sredsrva za (I'l'lmlMl[1I1je koanon« Ie ua ta] nai.m. Nar<J.[tt~ .~ primje..vog danas Zt'll!lmo.l. i. "ja\' nl dokurnent" iJi -mjermb. se brzo ]'~IZ"'io zl'IsieniviU sve ostale ImI]j.Jj\'u iIi pilal'lje kojl' postavljil ..l'ii111leII ovim svetun lc.. sUcan nacinje nVQ(lHllje sustava IWlUW.~CiI·lii" P'051·ooovanje je ponekad lid pon~oCil. PI"..f(mi:. PJ"ilJ'iO(~ni Uelel'lllellt. prva je u oku.:! "'ubltka i t(l.S.fl. . iii hm.o~c. .oti upLitall 11dobl. .mijt' sa/'orijrt.na tvorc\.w. fill II C'je.I~'1jelllO sl V<Ol'et1i tasmuneot IJ1"Qiza5.'] 1tg:la. i kao ill.<15i:11.i ••• aim :t..civnll Dosad je dIlY(!IIa. Peznevnceuua l:nuUstiiik. u .''lfa:nJ~ elik~> Imclli:z:mabllo jG sljedece .lsiro.Jl)·!!l ~ell tstevremene i po.s? II IGnu u ~estom slnlje¢H.uje sretnu bHl.1".nrn"Rvno.I~ z<lJclovoijlli U)joUl:C i fde se vvatiti prh'odi..lj!l.zma u KinJi" filoil.O IIlo. BilQlje to.el'llIle $": 112 .1O dobrote srca k~smliliZ~I1 tz 'licit elra l\oj1 51! na hlj ~!lc.jjkvog k.el<{)vog nma ka :bLiild zena.2e }l!t'oiSl<ltiu b1ogl'afsltim ztlpisima I"tmijeg Imdizn"l<Jl u Kini.I'oufiJ.. .. fin! se da je: snstav vrt(l H~~koulrnmtl.o se mo.ija.c.alt)l~ga nisu b~.f.liInij~~'.!.ksIQ..el~a slo jc mrslio 1J<lsvnju l(w.kl.r'M'Ua.I'o. .(l'vjCl·I]Jk~.i~l'~li.IIP ?:kOitl zena.~ ~JOiIi!a velili poUcaj kil1eskil:n bucliSl:i~lIUI! za int"':Jeklmdno ovlaciavwlje rekstovlma P. ~! .zemo zaJd.ak..tO Ibullamsak(l.\'Ei. Pit.1I Liudsko posredovenle p~Yl(Lr'ilf\llj~Jrllo je dobttak 'liri!Ci oil ku.~ . uistiJ:m 'Ie.·n ill ~t On niknd [iiije su'p]jiv. !'aZ'"(IYOI' ucildja i.l uutijesall. /(. M_&eguudanje u"brvuoIll nne imatraa. COli.wilfJ j~ d.-lru:II'~) izasao LZmraka i SalJlOZ<lta~lOs.~s.vIlQll1. NI.an.Silnja...~zl(J~a za ovo osvajanje mo'z{~se ll<:tCI 1.O udu ill ]stinl.~ l~Cit. rtd. '<I.hlnjeena.A 7.tIDe.iZl'<iZ koji jie dosao II ntodu kI-. Ile'ki 1li.(mnn d.1 ~M1~J1l'ije prfvukle pozernoet (lZhiljllih ueen ill~.je svtdao i nisu Sfl rasumieh..~"Il.~ koji. gil "'a popl·ijeko.1 p.~m. 1'rem. se dOl IUiDn je GV:i11 dana bolje no mad pri]e.vin:lluzauueI>'es. Pl"ajnali(I.. cia ona llooUgne svoje vlasHte cilkve.!lUli rocilir. i .go~'san. :0111"'<1\.l. Jedan od nekoliko r._t'''~i n~llml.. redovulka i1j :izj.O niie lU"lIjnje b~m'.jllN~i ]z S'utri .. Pundarika.arum. do toga osun r1!elkim sr. lo. Ollllll"f.d. g:l~di:lli.<ld.1~~ Co" i..Hj(·'m 1"ill~ djuasilij. Ko-an doslovno ZllaCl. Sl"oga.g.0. {{ad je HOflhi(UHlnl.].nacm zn etv ar <Inje :~U ]n·isil~av cak an]e 11. en se ". 8ft ZOVCl1lli() hod [.'I:>!lml.l1Cijlfi je Iiudsl5.J.mzeljeli sil. lUI.i1'UpO~liz.. Sve ovo . no vje.o:lll~knl'kakvtm ga danas smatromo.cu·<1.I'ovest] eVQl~C]Jn zen $:V'ijest:iU muovima svo...ld n hi dosLi. lllCisli. kao nekakvu vrstu kJ'h'. I>mljz.i'ilelj i. . U no:zi. <I. . ~Hw aka [e u:wg.LiJ. a z :I·. k1lO 3t.IJ. l:ini.l.utl. pl'ilicno Ijudsl{l ad sh·.vrli 51antI" ..c· mown.Qrske '. ofl.·lSli kao sredst 0 za otvn'I":l.llilll<JilYnll hJ. iii zazen !}I"akti.o:~np.:idiimo_ ~ zrmk~:e drujnjeg poholj. On le rl.'il!i1I PI:·~·?(hHI nadarenost :rnje !:lila tako velika kao niegova..rxm j zaun dI'ug.Th::iUltno u Kini nema liludi3tickiJI samostana s koj:i [Ie ..c:llstvo. l\.dh.n 'IllWl Imdi.ll1Q 11:illl'tsk..u zgodu drevueg m'ite.l i nepotrebmt stvi'l!r.~"lJ poslupciJrna.1110"" o~i!.jt.fl" ]~J·vipatl"ijudl zena dt1s~o ueitel].C:1!j l". ozivio j (lInd. ll'Ie1:IKln Ijepote satoi"'.l 7.1'lOlJ'..] na upre .wj~~~rnIlrovraa~v~ll:r~l zen:l" [egov mWJt"lIfSIu pori\. pi! 1J1v~el·?joILI10 stoe '" PI'Q]~US:lm pI"ilil~u Ull till je pruziti. '~:dkaJI. a IlQLl(~lmd svakako nije."eu~s matel"i:j~l:bn strane zi\fola.~e..m ~ud. Dnboke metafizi1!k!! I rusli sOld.

If].aJI'<l urn kalsum zeil".i..J. lo.Ii~~ k~o stu IZ]I!Wa Sestog 1l0lU"li. p'1U1{)]n cvatu Sal(l~"i:ja .iSla drQlgo do sko ·'illi.~~l. )Jl':lbcbno. ~lO-. ii. 1·~l'I. obl. pitanje Seslog p.lIll~rnjeg poHC':lja I rrnZde nije mozac .tinll. hio i .11.io Abraham? Nllkon osobr. U uiodernnn dl.U'ruOlcke zlvotnosn kno ~lO hi u'eibuo ~lU. ~ ·Qra S OVOflH1801Jl0l1.go!..!l.:I. Zahtjcv Zoa mpl'vobitimn lleem" bio [e posljeclilje l'lUZ!tO'oko.'lil1.o 5J~I<ln.i).i .l SkOl'?I~"O~ j on je po.•' 0"1" eU)v11II.l!ji naC:in gl(~da!i1ia 11<1tV~l'I'i nije uviji6k s !lio tspravan l od poronei IDjegO\fOfl~ duhovuom blago' slmljU.le. akcn sto ie to shvatio.-:.se ne postupn na 1·Ii.rtQl'OH1C kad .'lI'vi ko. ncmaprethoduog zen m:1I.do Iljeeovm r..kao . ~.oi.lIru:.)WI izj.mli :. K~J [e l'sdorvuik.l..okollo i skupl. ucenik moie me(Jiti]'ali nad samom izjav(lfu. dobra ]_ ~11I.Lk.ZlllC taj iSpiti. f.to'" hlis"'''''' ·•·u.nulm.tali!'! sml.!·anijitIn danlma.lztlj:e' u.iI ciJij~nicuii logWm nemoliclloSl. zen nc~~eJ.'l lI~I~e:I'J nne pomOilgao onakn [uc. Za§to ". k!lO Myo •.:"dQ.l·. uma kako hl '~Ti(lio da 0'110 :sW ~e .~IO zen. lllil~11 0"-011'1 p.\c''l!Illii diani Zeml su bil. kaQ "f.. du.f~i.Ic ll':[IjJ dil pnlz. .ti.e!]a sama sebi.'I' um Ilil.r.. Zal.e.iz c~Vf ·!.'lr3. ~z ovog se Vlc]l..1" OIl?'.lnm. ruzrada tl:Mla do k:rnja. ' " 'CC 5\'0'. ~.i za.. kad se '!.tlz.~. .~el'U. v[d~l~ja "njego~. Lon P0h'\f!hfIU Z<l dozr!:!-evanjle Zlm i.". aako l".dl j.la\'.r]o ~~I:I<I prilirvacao' kao obicllI. 51i'CllO ne l':IIO.Ql:1il seknrlsti Imo pOCetu! sto 17 •• .Pah·ij.. t'llI'jCUI". OJ~ ~~ s~~n 118<1['111'510'.i~ctkn it la.eee sto .1 se Ulzdligao $vo.!H jilS'lVlI.11 da lIe ld!~ 1L1.r.lzlog ZMto j' II tlm ranim danlill'! ~ I~~Je~l.adovollijavajuCl ullieN.an'1a. lEl~ot'eti.znac(lil~:t tn()d. . ISllustou... mjeslo no!'poC'!!l..r. [~e(]o'l'IILk fie l811kao u veclno2~ l~ seln iiu'llnti ncltop"iii 110 ISkN!1l0 IIPLI110moguClloJ... nije nuzno taka te da f1i~ov dot<.'aVll!ika ltoji.pI'.·pl'i.\I'a IIlI t rJ.ml ~):!·!Vllelll.. 011<1>iilJluno nestala J IZ ~lratenlala IFI.. i ]JOkuso1:i.I·i]l IliU eme Roo [e redQ'!{n:ik ~tIyo C\I~Q 0\'0 pitanje. M}'o (Miug) Ulli!uo !..1! II J7 S1l'og oL\I<IlI'~nj'l prerrm isUni zena.'l"elanje ·pasHZ'.~.ijo(~!1Jell<1 otv.eniik tudu morn nasltwiU s tim ]Spmv"lcki:1lI n<lsluP'C'~I'do!.j.sH.lad je slIstavk(:uu.~kole ij~ I1IQj~pi"vobi...~" Iko Sl tl I Ilk . clia k protresu <hi bt jJ!iliI.ilki. Me iSflO 1101 n s.av..1jeoyog posljemljeg.ie koriS'lf:nje komm..L~I. ._ . .r".~~asl 'I'm'.a.io [e lz "ledi11(} ao zrela voekn koju treba some l'll.·hll do~io le na kl'aju ul:J'i!.jcki I'el'eno r •• {fa se s klWnom ".mg dill~tjj~ . nacin K. 7.i.1.staotv. :ISC no sto je I dQb~'o za n.ou·.og prv(lb:i!nog.<. ~UJ:li SLV.e.bio djel<Jil~! bl!.1·U1aciji'~[lal.go I o:zbil~r)o.O:][ko (Ilia uopee l)OSlojl.la doot..d~ potpnmog.. se c1ogaiT.:. .j"I. 0. ~arw :s~abIJellJ<l I oS'ililnosli. vrhunae svego:l ~to. [lje' rtv um [c s.i do njcnp.mjetio da j Myoo. ]ja.11.celliko. ono zlMmjle koj mn je 1!"~b.l'aik UIbId.'llje.ehaniiCi{o.estog 1)!I.111 mu kake .e mu ne preosta]e 1l. Narnjera kaau je f1<1tjcl"ati IIceni[m da Z<lll.J'i. 011 ie bio.m . ustvart jet o ..ik.r t~ . No.l.'<.~dili. il:i mt~I'I~"i<..lja.ul LI posU<I"'. aravno. Njcgo!l UiB znhtljevao je SilIll':lO km::m.1U'ha zalllIJcv a. t. U(. . dOc.le gdj.I].~~jl:~~~I.10 il .:~.l.111vlastilOiia lI. vecje Ine'illalno bio spreman proaretl j'Sl1rm.1]1IJ (CS bolje ·'·.a se I)V«.emo~ zentl .. OPoka~1 I1U to 'It "eO I IJI'ozl'jel 6cs Z!WoneUm zene.'nidodir uc'ih~II've ruke.)iOJ<lt.)lo U WIlli I"OOO'Vllikfl MYO<l j njiulB fr~ nje.h:st _~(lobaduQ pt'edilvanjOl 0 mlJJ'edeniim predme.7.eSil.e.'mjll uma S!USill. Oya~ nedioslalak ~uekoCeu. 1L~~. lmao je II iI. I!l{{jd~voj urn n po~i.I&koglsktr'lva. ~a "ri.1·vobitcrUlilI cO\ljekl.i!lko Sl)Zi"..Jg" ier sustav koonrl..1na 110.je'. I~tiiml.~ Chi.imil /i(.volno'" ul~m'i~ia iLtOel. mn sc poli. ~'II0 j'edo~od pnih Jwemo.l~:r:tiji:m s I Il1t~evIl. . hi10 Ie ...!.sto danas dQl<tzi.lJIIii.jeme T.S1UPl10 poeeo p~kazfV. hio hi blago.tm zen ii>kuSIVa.. '?Ii nrl~vol"i.'ctlCl.hlj .I'~~~.0'" .nl.ovog ulnrlarnieg djekll'imf<l onda ue 11102 hitl h.) .o pl'mvaIU:ii i 1..j[e bio i'(}vjek kOj.n6~J·lje i Myoov se um smjesta otvorto i S[lO(l.:1 6e duve_.ne dode do rnb« mentalae pr(lv.vtlcki stay. LJ POCeU~'l! vise ill mooie m.n].to " modn ll. PH~ilje je same ua IlOVl'8ll'U.ll$_l~ i.tllo JjC!~pl"ije t'l'Og rodenJll.CC zhog \1I1.ati zl1~dmv!.oen<1 k.groullici mraku. alia se obiclW po-slavlja s namjercm hudenja ll. Ovo je j'. D 'I.~~ ~~~I.IHl.enl! zm. JH>vrh toga.upilanja (I "pl"'!lohitI1QID lieu" postavt pred rooo'Vnika pa·!pl.bism.1. .ol:n"1J£Zbu.' 'k "" . Tko si Ii prij no sto se l"od.slo¥ lmau Cilk nesro sll&.2 !a~o!U'I HIJe uuao slmlsku iUI.lik. najsm.kom SimI'!' dil'l{lsti. 114 'liS .jim vlasl."i~a.~hu'a:zO'l'~I~'lju '!:Iciaio je zen ucilelja ti:rm~n. K.njell~ se prnvilno kOl'iSli.utl .istine" ld!.e'drums pOrl'lnic IICe'Vise no !jIo Y uce:ilikul i. ozuacavu I. koje se dain clrnmsilJihr w:':enicana.I~.'a'!l"ih mogll!JlW Ill? JJ pO~.:slmstva. a/willi dje.1trija.

.yl'hll. en je ogranic.l!'I'!l~ 7:!!tl<l a5.ajpi'ividno v .mcdutbn.o~ oj lllSt]'lllnenlailli l<lJI:Ie. • i.t] i razje~U:J(!11.m OV() se takoder daje J!inc~lliilm kao Alls~.O' bi se j?'. sac! znOl. cl:lj ~l nien zv 1.!..i..t. 1.lllje koaiu» 11<1 lntelektuslni nacu] laj ~Ill~(~ zen.jel"_ Kad su Joshua pil.0a.o-vollOo )C:' -Gel'itpl'cs U c]'I'IYI·IStu._lliillli'1l I SeSh ptI. .· "Govori~.'Wl~ ko}! lJi:Qizvod.emo po'klllnU M'azm'i. slY:'(lz na skrnz. jeg()'''~1je nrunjien~ ~mtet~u'all ili Itransce1'!du'ali ." upita l'e(Jovnik POlIO" 0.vuk ]edne nme kao clnJeflka stitt': do najvisih n(~b(~s. No zen u5Hciji te Y<!!S.lstv.le sve" ~Ne. Ni IJOc]kojinl okolno. a time i unjihovu phtkosl.!i. 10.t1Jjelk:liviznliCI"" usrvarl u zent! nema ]~jik'Q I"twill dvomostt k. ~IO.as)c~) nase svakodnevno i. 0' neCe111U IUo S(~gleda.rnije izgubiH iz vIda. neli. T"mdjl1o nlsell!e je nlL~:rJ'I.. Take dl~g() doll.s.1IhHjel'mi od llCel1:i1~~ d!a.dj o J z~'1<1~m)~1i Bo:dlJli~J1<I!'!Vl~JQg dolaska mt Istok (sL!) je.at~1 'rt1:njn budlzma.•"1ol!f'I)l"irod.11'r-Obi-CllO se ZV 1I1i.l"al:utllo g01.i:aikni.l:j pa:u-tdsLi. :Koml treba !ljeg. a 1l?'11el .1'l10z. Kad U:!lI sazr] dovoljuo da se ugodl 'ol:llik~l.r zVl(k ne !Doze do~ O~~I aamo j!edneruke.l koji je g.a(1 ~1tnrujZ<l. Jwtm )e $. ShV<1c. to l'az:motrUi. rnts a o i svljet.. (}. ~aj:wimjcr.'(U"anja.(ll1lkoas« bio je 0 "lieu".t(J! noee SlllJltral i da Hakmnov a [edna I" LIlt" shnbolisira nnrverzurn ili hez~lVJe:toyal1osl. od"".l nue blo f:ilQzof..1 v rat a ~~ZIP~'~1 koj~ .eni.[! >"enne sl~1ijelwbrlitali s fiJOi.a~o . .IU. ieU II ..UmJe. ~. r Cem}1l'cs te z.njpopuJm:rljjml1 smislu rljl~Ci.ovdj~'.dVO~I1~!: osjeta.l. "oonp:res" p-otputlO gilifli. lim nije slobodaneutt .a!rJ:locjg~a_ koja sluzi l. takea razmatranla una mjesl{l.a'.! uma.kOl'ije:!lu' . znm1:llvenom.Ien uNlelj.')J kucaOje na u Inz n .ili problem. uvje:riti da ie cal. II ~aj~il'e~]JJ i 1].sbellO!]] Josnucvorn oblil. ~teml':li[[o naGeI. 11 Joshuev Cern))1' S .o izgl'a(Jf)OQ na rakezV~U1ioln.1 ruku i z. i lada zen udalien Iri tisuce miJja ad vas.·CS· i nema Ve7Je'S pant wftlOm iii neklm drugim "i./oM'eci. i cut cete duh Joshua kako vam se smije t._e. JQ:..P~~I:!"~IC]e sl. l1:egov'Oi"jm 0 objekl:ivnom Ul .d') na km~l<ldice." simllO.a btilClizm'l?" ·Ceulprcs u d vorlstu '" P0tllOVO mlgocvQr"i Ioshu lW'(J'IL. Hili ~e !{lj Il'le·tarizic!d slmeljzam uopee prisutan . l svc slo izluzi iz njegoviul ustaie i~java kcja uastaje iz njr~ovG'" duhovnog jskuslV'l .akV<li lo~i. g(~d izraz Upcl'trijebiJ:i .koji. [(<lO~t(l zen uC:ilel.10 slIbj.zahjev Hekuina :sv(ljim m:en1lchrm..IlCclu Im(l.. Hakum je obif_<lV<liO po1k:~~iH svoju jed!'"!!.'h stoje nu isto] rru:iIli s D1I s]Jon~e]j]jffin.zmom". ~a~~lJ.ruje kad cUaJ! minI'! (I dIan I L! 10m emislu l'ikll~ktl.11.o da spozna[. t.iikmJ dop!'i1 U n:ik..ovElli u ennn skrovnun kutovana uma do kOjim lie lnO~J~ n.z"tWionovt poredOllk shrllrf Ita da !el'~ellu.ok je p~sJJed1nj.pokaztI.~ jetlila rub.al"u"'~lek "Ce!tlpl.]~~:t.lO.c1ol'mjidublj~~g paMa.i 0 "zvuku~. znacai." ako teJimo. poslov~~o.s~im<l $. irrlil~uzadflliil( olvoriH Uijnu ~d_"'JUnrn~ "'d]c poklolUCi mogu na6i pohrruljeiJUI nebrojena btlli?1l:.<1 zavjese kolu nlste lIspjeli odgmmi. Hal(uin.1m ie. >':11. Osjet sluha iii viJI<l1nema mkakve veze S<I SII§ti:~lSkimz~ia~enjenl kaana. ist.I iiitill kako bi se um oilvorio zn v]~wt~le "Koje je onda.! uvj.ed~1citav sv.Iu.a kno ~. mezino l:lwCeluje preko Janca idej.1'ha. poft m'oZemo za'mismt (IIIsmo konaeno rije:.ijet.sladju najviiiieg [H1Cel<lkJi'IOZ :kQ~~se moze prepozn .obn.vmnil]01l do :snrnog "'raja vrernena H.I) lem_djnom 11I. znaoenje "cempresa" 6e se ot'krm i bez [jalil~ieg Pl'OlliUvanja hil eet.Jjuc il1:lJjnesl'/.'0 malo "s:u.u. pa l'!llkom u ruet.. ]Ii logickom temelju.. 011 le biQ ~. Stoza estm 0'\.Im le 1n~z:mldno~opal1 u relattvnost st\'ai'i.ekt :i objekt.trijrn.1~elogi'cal1 . ~I'C'!lho. neslo' slo u!ljeee na osjet sll.p!l. ddjeti kao koniknlml manifc. d. iedn~~o kao'!Q oovj({kQII'o prvobituo !lee gleda cit. lit £. caki s ~led~U!L zdravog razuma.!:ofijom" en ~ma svo]e vlastite J·azloge za sameZ stOjlllosl i tu se ··Iuj.. "0 objcktivnom sirnboiu.zum).k.eJ"(~1l1 da.M'olli'!i'n()tll~ 5{! M~v~ s~nll\.llal'l:an u uioi.skl. st~ r pxanje . AkQ je to tntelektualna ili pojmovua Ivnlnja."'eCeredovui.cu niltatlne . za ove se I~omu:ne mute reei da su sasvlm hesrmsleni.ie na Mjesee. illikad mu v IlC dol':w vdj-me do lmalo zad~)Vo'ljuo sngl. Dolt se um ne o$:loboeJj svoJili (.l.u.. jedan prim.~ellISkllSI\lIL OclaU.ji k~J1.

Oklijcvas. Oko vidi.'V11 mi shvatuno lIu • . tadn znali~to f~ Joshu i.o~ij nQj.U da u koani p()~tigli olovmu c.~vo_fedos-jeUjivosti.Ji{]e..a ona] l"'?ji j.i..isc n .io to i' obno'l"'.e sunune i nj.J:I(:IJn~ 'Je U·~'I.I'ozt:1': stv~l'n!) dje'lQv. i'jspod" 11.e POll'li~:I.!lels[h'lbi (Chueh T'iel':i-lZLi) iljegovog uciJleljill Ie I. [{ud stigue do 'ioQg vrnuoca. Sve rijel~e $i·'·I.~l~rIvenamiesra koj:jl.).iIn:la~~vll~ i~gradlene S'Vijcsli. kQ.1I0..'. )el' su Iwi. izravno i (J'tVOI'CflO.d.. 11. .~eiJ.i~C'I.ilja kot'" p iP~'edsl<nrljQfll.nsm se <:ij.e sumnje. najdlilb]ja. Roan nij IU1S<!lg ~d~nJNOl"aZ.'IIi!!? Ovariil .e.ij To je hilo lsravno Pt'ot~l1"]ecle CUl]lltll'l.. Nalwn .l"Oz.oiiio sVQja vtdcnja u 1'.:Q.mllu zen znaju da je ovo jasno P{lJ'. jeled hlad"n 1 smrzuul.' aMe !l:i'I1..lito si nekolik. lUI koji O'Vjek.lI pri['I(J I) ~empx'esu. 0'1'0 b<lGal'lje tvog gel()vilQg_ .n.WLUg!J~k~i'!J.e[lo devedenje do lu'ajnjih granjca. nje'l'lIu racionalnost. s n zl:lajit~ci kako pr« ~'i kreza zid !toji se "'~'Ilt PQlprmo neprobojan. No.Il'l. kO)1 poz.iti.qjl mnog:lIc:u)e "'ovjelm ~lnJ. pa kako IIi Ito enda po. prlroda.'lula:mj<llioljfll.ftu't. zena nasem l]l)b~6a.~!a· v'rfi.va smjd.i{'Jlom IUlcmU govora.) su nam poanata su obleno puna O'ln pojmovue svjetiJ:n:c...1oQj T JC KakII..dulul svog IIcit elja.j.i dobro ce1i ucinlH ako ga Pl':sirule~ ~ako (iotcjenjiv<lh.9: . .Lm jez:ikonl.icllnje komlcni. Tako:-t:'I.acij\l. su. AJi.vom ~e Intele- klU~J~'om dOln[!Ujaloscu ovo Iasno poricanjc ne nmz. Ilstupall. ~nt~l. mish -0 .klijevanja odgOVOlvi: "Moj nciUelj ~11]..1I1l1.aci rU!lWZllje ua PQ. !lema Ifistiil "]za".l..tkUAeitsu-sbja .1I'IIO uti eu U ocean._k.na/w:. elm:i ~~okl !I·fa.ti se jcdnoSl?"110 ~'l. prtlicne nernilcsrdan p:~'e!l1aonlm ]k_g'iU6t1Tbna 1>.aj.Ji:z. -It snislim cl~l je pl'o~jeC!lom cit.'li isprut~ je{~nnruku.e svtiesti.tllje do :.eIa vrilem ' c:iui I<lkQ zagonetuom. tl i::elicni zid k.'d:igaciji.l tWilInQg t~ce~a pltah su nakon snmt t? III "nail U u!'lsoj sviJesli.sccndil·a. l1iikak.. z<lgj)ilelika niti duhovlta (H"imjiedbil.v[jeu na Ulj naNn . ne llH~ie l~ci bez OVQ·" isJrustv a. da I?l'od·.anje zen lsknstva.U:i. P'C1prvt puta znw:.tlo nuzno Ztl :sazJ'ijev.skog"]eili!H.r) IJu1a izl.lti nazlva srm-:'. dokez 'Tel.'ucj<. Svukn sumnla lli jjoteSkoc. tvoia c..IObiCa.i! 0' 6emll{'esu nlir.I'll:ljeviill~j. jc se !'ijes.Ii. sj"w'llo Ce'.'l1() i to ~l"lsti lilitlCill.ja'l'io.. baca se I!e'J..i~esl'" :lih ·n.gljIlIciflo"~~ C1vo. SoU izO'J: !)!'ug._lkogm~]1IoistlIIJacJ1og podl. Zen Je dllkl(~.vll cje:til1<t i ne 1l100':e~e l~as:tr"aU na KOm. Stnga piralae nllslmrio i.en~."var'1J]jil.uje 1m 1:'I. ~osl~uov uoemk una 6) zna ~f'Jl. "" da bi.gov zen bio je izYan sViI..zll" ki.mje "Koje je temehno na&:IQ blldi~!1]1ii"~Uc:enik hez o.'101 sam j .jllvio.QIl.ijela osobnost. moze se Slllllt!' .rntdju 1a."IUsa snmom CiJije~llcolll..:lekl:Lt1ttnom napol'u . horln [e cellicni zld ua !pUh~ knjt priieti svakom il!h.javiizgr'-'I. [z. Inllimyanll panteiiZI1ii'fI.lU j~laE m unra {allO ust:vHl'i 11Cpostlllji pocirllcje odvojeno od nase s¥akodlleVI'i.i ovul uistlnn OoCI"ol'orio sa "Ce:!'!'tprcs" lUllJilt.ollcali s[tIl. ltho C'uje. I. glctlc nie se rastapa sHjedimo ]i prirndnl 'tok iclei. Hi. zen JlslihoJog l)()llrilJ.ii:. ollC:clliito lilkv£ da zatvar..ujf: __. ali am knQ cjellita J)Q!Stiies(lw-ri. Kad Joshu ki1i:e ·oem})I'eS u dvori~tll" ill bel HaktW. ~djel(l kakvu :spo:waju OVl~] JOSI:lU. (jdlllci'V~i oif.kS-evidjeU zen pl'eds!a. kao !ltD smo v'icljdi.osjet. Os]ec.jlava! 0. zen niUw.jepc ldioc je llstV<D'llSl. 0 ovom • Hi onome.1111.I'O:f[Il11 !en'a i'tl. QVo ~V] T tVJ'de:.Islvud.lld"~'. stoga..lk(:l.:(l@'U:~a j.l00jpr:iikl<1drlldji iZl"az koji tLk.'QUi nepOz. Njc. 5 i(l)(U£i A~() gcvornne 1.j'i:. Njegovo pdnule )epOSlllLvljeno da hi so . Ul.jlhoyo bOnl"]~W.q.IJ IMsem lIJIlU !)OSloje . Oznmciti ill Rpod. swnllj~." Kal:.fl . hez Sm!!:llje.o.eovi'ek<l.sv.liI:iventh bllQv~ mua" lll bik istlne zena li.gl'eiitlQ. <I 10 sUzl.ID. JllL1!<!!i JU-]11t!lJl"_!l~g .[:r noj na ]ogfckom len1(~lf~1 1ll00. l:lemalogVkog Il<lfu!:i~l s-.Z<lbl'i~)ul i 1 uxnemiren.ucilelj nil·e mkad 110l"t!'k. Karl se cl'O[~Edo le toe:k.s:piMv<lt:i etsua goyorefi: "No.-ltarr koas« slorm sve prepreke do kl~~jnje T "Il}e..2' se priCi k.UlSkl ])I'lceilak uprou ~'Ilvnnjuzenn.ipalI t'! ma J:1IiktLkvih '''s. po[jcu'n. ne-sebi. jel" sva Ilol'lii"Llcja svijeslikoj.("kool!<l PQstaje jas!.---.[Jesll· )C po.1i. a.1l. 'ebi ilii.e !C.jec "i. L'm je iedi~!anedjeljli.ail! sve moguc e ceste prerna ]'o('i.. QJ}jel11u gO'V(II'iITIO jer nam je li. to znao.ltZgI)V(l~'U 5 nciteljern. On ima It]''f(jnje odredeni cil~.\Hlovog potpuneg nJ:zlU.wl<t pOOt'ucj~~ tUna.ts kao da je mars tvolih ]Ilisli odjr(hlOIl1 zeustavljen.lla a. sto [e apsoln!.nl~ilcI i7.Z..to Sl~ je t~ 1.0j]]1)'[1 Pl"ic.1[ll.<Ju..~ .e:(~?-" etsu [e tv r dio: B~.stoj<U'nje ne. ~lo Sf! 'nehnh..m:je_sr.bi&m.

SaleN se I)osli~. n. mom I. 510 se Hce l)ri.".Za\iSta"ljauje t . sro CUV~I.!O 0 ~Ioupotl'ehi kaana.np.1pku ebuke.a-it lie postoji ~I svom c.lazi svoje pravovjei'ne PI'f(lS.ruill_ 'U Kinl iz kojc [e zen potekao.sIdV''ililje:m.r·ucllo:g IIcilelja.. Si:stenr:mliz. Zen tlri]epOpi~l 0010011Qb'Hka l11llsticizlUIi pOlpuno pl"'epUSlen birovilosti.luim.ha da za smil"enje.le posno zena. razlog 7.Q'IIQn!.i.!Zallm liZ. lJor:lll.I~lI'i'a rI~bjU ~l.bog koj~ Ie ostalih lwji C (10 t.00IL3. .(~tprnksom Ciste Zemlje kQj.!. prakticu'llllje Z(lZena. (Ial!lle. lolilw je pro:l.I!IY lI:o.ne PI-otjcCe iivot ZeJ.j ~<lt~a.lfI. ediino je II .[Lc[ja~ na pocela je II doba Pet l1il'nastija .tll:'<l11je ni. a da s ne ucillbi.l11 potoue u trans.\lot!!I11]e.l . u desetom sloUecu .to jest.Innl. u puku kO!ltl. no do njeno!!i k. n:]o.enim ~i. onog 81:0 saut gore naveo <I.g.·mu zen ~(j~ miiek VlullJ an ~ ]ocSuvijd\:.j sustav \I'(\CinOl'liimmjeln'l tvorevina i da skrivn "t. Zen JoIU.. Sistematizacijll/warm je.in i s mked.1aako ga se protY iluo korisu.ie po.rno doei.ljem.l ne postane vj:ei. (Ill. kM lila 'lDiineJIJ.lune Buddhe_ .Iap. a lie njenim pol:i.like Zilll'lik .islollJ obliku.(lu Ie tll. [~o je zenu ~vojstvel1O Mlli2:emo. S ]·t1zlogom se mOlie vj~l"ovaU da je '10 ".jet:j ill.) k. ota i ll:!egovo lwom. Zrnfld.1. usred te djel.!jveGlh zlmttljkI zena .k.i(Il'lllje ."clig:i:ja II 01WU·tsmlsln u kojem I su to Snln blldiz<lJn :iU !t[·i\e. 'Vidjeti da &C:! zen iskustvo IIlo2e ·llosliCi pmhq:gavru:ljcl':t] mh"edenom Po. Kom~o se zen r<tlJikujie od "'11lediladie~on1lko k.oji je fivio u1Iblu!1!j. ko.ll. Stnlmt pdsllh':lost koan« II uasem m~uIm_!!jem vi. sad mozemo ~i(Jl!ev. sreee iJIi spm'amcnoj pru'l()di :iskUSl"va.austvo. zen iskllslvQ !.~ priziv'. kO(1u "jczbll J ' sustav po:>lllvljen IUlodil'cdeni nll{..lllisljenju $W.llSp!to..o S-C ona ()hitno shvaea ~P'l"akllcil·!l.~ .lw<l eri.VlIikc. no njil.bog snstava pouovl'mg o:livljav.id. jedua od u.. Lanac predaje vtse ne pos... u punoj djelillnostii. upiavo je ksuus taj 120 t2. no.lacijl. M.t·.loji. mogU rnisJ:iti . NcnHI s\. To j~..l"ode /.utl19Sti..!Ijadeveo ju je genii Hakuma 0685-1768. Za one kO}i ga pJ"orniiilij:I"IlO' '1)1:0'lode pod \I odstvom st v 111'110s l. o<:llrzal.dtie L1!(I~epostatl PQP~iblI'I:l~. dUU iivljenja.!Ll\. Lajest.gnce j stanje saJ'ol"ija ce sj"u. daMe.cpil' daje c~~eprki1!.!i[cm.~.ot S-'!o da se "'OVOI'i.]uQdl'2av a HaSum slalno zapo:..U1ja kOalta v. To znai':i.

"OI:mr~"'I~tllna.ze~ l~citclJHrna ]JQs.'t\o 111'O})OvIJEld: ~(>.ios nekc ucitelje. ne. J.' Z\i'uk. jer je puna prohu"'jecj<1:. Roli. zen "ist! l'l.~!<. I\lglc... O\'U "$~Slcn.51a p" pov.tnva .tlt~~la..n~je I1IJ(.ai(-$ "Ova jesta}).. .-i.p koji jl danns daalma bte samo stall za puiovonja. . Naveillmo primjer []tl.. korlstan znek njegovo" .ani..stu.l ni vremena u l~ojem bi.linle.locllo. j·e~· Dzrazi !lllSHIY.'j'" Hi od to fa.z. Jedan stekao redovnik lstupi i upilu: I'KOjll SI vr llnu pre- uz~emll·lIlI1~.~.Ulje stavan koan: Ucilte. [asno se snprotstavto vldel']I~~ IW€'ihocllnog ll"'i.!"er:LUli."'... ]))'1. .de s pr-opovjedaoulce j..l" kad je usl'\I.ije hi. :penjinllju ze~'1 bL trebno oSUtH :icdnQslavnQ apsoJ'r!~lW ~~kll_S t~(I...UJ~<:. no bi ga mo.rcli..elj. karl se Zen po.Olg prebiv<l11ja II 0'11om semostannje vj'hlla 0'1.i.Jilko cOllick zna sto [e EiU.o v.'-i ne ldild !wji j 1)I'ili&Lo SlU'i~{\1 je.llsje pi'il)[!IdajLI povg"srrlg zelia. m bolje..'>!eJl1ult.nz<ii skoli I~oja kOI"isli sustav 1"(J'(m.jJisanQjc IiSl'VUl·~ 5<l1110 USII~.l"omiS.a l)otreba u zenu..njem .d"i!l.'00'':'.iCll i pokazuju li ua istu isliull" Hi se preuve !edru dmg:in:na ne samo -I'i.. to sto ie 0"·0 djdo rn1l. l'ac:[onaIIl. uzme ! lIasJ(j:ni ga na um1.".jal)mn~ .ifi mauje..izadjOll zana j'e 10 jo~ "ise.iimo same kud rlocl~rno do y"Jegove prakti!)ne ili l. glede apR. reee: "'Ako neki cOivjel..g uniSlen:flI..jel':intll. B'f!d.\t..0' kaanu.~ godi.gi.]SC'lplll:lUI. ispr'i[m.Hl.!"Iaj slap.nc!tl:.[VllO~.. velikl zen ucitcl] it 'J"rung odiinQS!ije.j()cs [edan zen Hell. . HOil.I ]Jogledajlno op6~. g<lzinl preko poto~a pil'i'lko pl. sklonest V~diiiv]. .5.mt.~~lteJJ"~l ~lv~Jd.~toviSe .alicnom.'. dT'ugi zen ucit ']j. l1'irnyo. 0 SUSWvu govOi·.\'Jj'ani".Jeni-ca je da zen ne tu'ba "Icda)ti :9 ~]jego\'f: PiWI·SII. k(lm'Il]J.001) (iel potPW1:o. lJOimzuj~~ti'.ko~ij spasto iapanski.zen sve v:i~e luila. u njU]lll ne hi trebalo hiti nl~iiI_kvog sustava .a ·Ci:!.i temo zid. kojc hi trebatc pafljivQ PI~UCdl.kolij.1j)$olulnogglecliSta.ltlJko. Ne mOZCttblO J)OI'cCi d. FIll1Y0.jcr je sam ~OJm:llsl~:!.~'l. OV(~ prcokretanje rcdesl iec'ltl je vehlf.dnog 'c]arw." illi . DiL bl smo OSlali!~tpnlla ~(lsIJe(fIU."1. R '\ ..1 na planine iligaZenju preko petoka.ulnlh urvrzl.) prilnjedb'l.. Ch~ ~.jsJi.u:ijela.nj.cd~ ~TI1Sa.zenll nema lnjcstf.c:ovjek mQze l~eCi: "Ako [e zen stvamo llll~o daJ1el\o iZWlll ~1J·llgf. SI. .t I1jegoym:tl :mje..ic:m:: StJ·iUP .sustuv ill (_i.:1 munje II . ..p!:·~tL11I·p!'!cje. !ii.?'kast~cnll j}rimjedbu tako dill.jedlleli1i.o 'Ie lome..kill Solo skole u d.~mo I'. same ~ulm tme. po1~~':l. se: "IR~I{)g !~!og~I'V!I(le:selo.· Teoretsk]. s .l~itC:Iji.ljfl'l' a. .1Llvellli'! ~enll" no ~to '~!stval'i Cho time mlsli? He-an..Pl'l.to biU.]).?" ~iIIJes.!l~1Jjl!kiJ!l~ l)I.sto lett s. PI'otlli'JeCj~ t]f nes~Jgl.ecinim pogledom mezenio sagl~-d!nl sv II sloze.jasno POI.. Pl'ogJ<lSaVl)il1ja Sfit:iIOg sebe.telja.li .~n<l.b ked sl.avu 0 stapli racionalant koja nije tako I'ad]k. se za. . medu samn» .1)QlrcbnQ je 1Il"cok." lznose Iii Sl1i OVl ucilclji iSLu ''ilijCI1l. su oul n ~fnicil'[lJ1i II cudu sto UlldjnciH tz svih W} beskrajllil-! i bm~!'l.. 7""<1 !ito [e (.~jobilS<LlO mlS! dugac]ti 5til. hiS!l!1JO\'id~el'i.oS [~iillJ.lr(tizacija" se ne ciini SlSll"ul.~kav kO(l:n j ne zna Za nikakav sporedni put do. StQga. 01 iei ce u pakae r ." A. '.lekla 1('1Q slo ti..toji veLil.wa sn.._ Otto stto Iedan llli"di d. a ciLk i..ljeuja S<llllo'" zena vjerojatno v~e nklnmOSLI una III R.o.r1 pos!lupaju ~·t1Z!li 1!.'1okei." u S~IO~.1dimo $.ekzna §to [e :ltap..a_ .i:d~o..:Dski)lJeujll!6i sve sto IIIi]'ise lUI IJOstuP~id~. sllii:l. V]dlln saku".ujesknp:ini kako 'bi oslil. 1U110 sta" lepeza il.g fllllm·aeLafi~jkOijj je u dt·eVl1UIl. neka ga...koma(] tog' lazan I~Oslal. Dtl bl. Uslvart..alIH1.zll!mjeii zen . iljegovo In"ouC:~I'V zeaa se zavrsava "Cini. sam nR..ru.tlosi ~tki i OSllOVC.m . SUVi~1l0SI. • r Va".i'll zena. zatsta.i}!telektti. nllko nece btU nveden 1.uri1?" s! Knsnl]e. o~o le. Cill.i ~. uvsi oQ OV(.OSil."ce. . brQkr~ra i pl'e~letlfiti ga s d!"lIge strane gdje j.'1Jan..u). 0 mugu bez n~e. d~:l11iO It"!lko se knlleski.!ljem.. p:1·~~tidi·ru!l. nevtn kadk!lz~: sl VO.\ I k I' l .ie!'i. veei c]njeIUCIII'11ai lstiuOlU? 1spilajrno . joo [edan Zellll\cit Ii" dale izj.sto~e stap pradmetcm velike rusprave medn l·ec1o"'IlICIm~.I:IUll ueklh d~bl:i!h _((leak. se da jie ove jedno. 0[1 je POilU! bljeslt. Kao slQ je vee l'eCC110.ljaj. in l() II bill l"ek. dositjednost.l~ci ~ilI se i'l:I~j! 0 [ednom ad THljpoznaUjlh prcdmeta. IvrdiS."'no kilo .ucI se na ]lieg. kaJ:r. f{o<ln ruora hiti izl'llSlilla.t. Pi'i]iCIlQ [e m "Ako OQ'ilj. .ve ie~ vise .mbic.I? slQ se l1ce ziv..ln·l.I)[lk.. 1.

pred 5~mpmn? s Tad. ." donese p01>udupmm vode Ii."Al\.o obj8~l1i.~'~· "Gdj si proveo ljelo?" oUS<lQ?" (l~lflflosmog "l{od HQjia iz Konana.fllo.J. Kyogen mu 1. ne logii':l':lOll1 vee na 11W. av ov.i Sa.s<n~se okrene [)rerna z~du. Yisa:r~.eIM.1ko to da dolilZi od Yis~t!m? Ako ga zovete Yis~!i]oyim. I)Jij'ti: potrebna nlkakva t~i. nnci .i to ne hflZ- []~. re:zuH<llle.ie pr<J!zvQditi.yosan se na ne llalnijed Kyosan ]Z!lde \ - 1t.' je& . ['l'ivitlno pl:ollwjecjc ni na koj.:l'uji kroz ..ali na .sel i.acio g~l.i Iml:!-fn ne smeta stvarno] pOlvnli.: "0." Dopustite dJt pitarn zasto toliko vik ni za iltn? Ako moCler~l\i zen pl'oostavlj<l sustav.~Jno. Ct.. ~lcjte'jiga poz.()iet.loj.':I]Vo.lj.Iedalo 00."8.!i..enj.lko nitko ilije istuple cia nesto kaze.)'nO':viJll ill moji.l Ih I'ije. se daju zen ueeulcunn df.i11[ Ak. Kyogen.1lI n:(":{': "'islJricat6~ ti $voj san.Yisim je poslao oglcdalo.e.() z. J:. nakoj] lun:mu'as zemljm.sto.CldBht zena Po. ve eve suiivc do S.G mlesto. da Ii da aa zoveme Yis.ryuov lllup bio je J]]'iliC:110 debar.~dusl('." II ec j:' TOZID' od t -rrenonu u sobu i IIp'iln ga ~to '''Je 1i to 1{~S<lill gl.>"zall'a!i uCiilelj.<iU da st"wlja locke 11<1 ImsLikaIlIlg 1['''']'<1" K<i. a 1\("Z\UhUi! je jo:S jedna ~leta: njlflgov~1bUaSc K..ji.1l $VojlStv'en ze:n'll~ nruaz}Il1. umlle hee vodom. redovnm c:i.(l se hudi iz sna.i l~ V]se 'll kO]'isl uiSemcinKI Roji iAe znntl Yisan reee: "Ti pog(lw.1l nal. Kyusan Imd udJe KyosiID.ji S[lll.'" UCielj se pokrene .]k.k.o. 7.kopall .• lil!.' i. zi1{h':l. !'IUSOlU [f.vuj!icc. U:ei:telj: v'I·.zni.r)uti se Jm()liCa!iIi~l kako su suprotua vld.o nj:ih dano ie Q\f(~je.ni met i.tru. ~·~I.st.:IWI ne mo. k.ivot i Istlnu koaaa.o je 1&0i..lirne Sl:'zi_ Dcdb-ni lsn :5]. puta.i !ito je 1.Q ga zovete mojirn.ln li lj'i!iesl'lt udaraca lo~ 'S se 1)0\'\]8 sada.YOm IIIt..ill'. petog u"lIjt>. II Ce uslali lz lo"'ikom I Imoozom.Biosam ispod i znam sve st(1 se dogadalo iz:medu vas d. r~lliilt" Joshuov "6em]wf:.zivnjw:~j obli:l[~e i l'llagilL h ·OdMl dol·IZi.Unl groba gdjl~ SJI10 grn 1)O.Ilmom ciO])lmj[lVllllju." "Karl $.fI~tQ nije lZ"v. IlliIlivel'li.. 1i'ISil.tk.111 ~"t.iulD d.. ?1.l{ad le l{y esan dobio (0 . u.cwd:i po'Sjetile~ia.gi rcdovnik. mo. R~~lSml krene iVici lz sobe.Ci. spusti se ua tlo i ode. .s.. l:lajll.lAJjedll<l sU't!j<l k.]jval' to da S. i20l.oja SI.dga j'C "(jd-ovnik Upiit<lO koju moe stapa je em dobi. ako 11.e.]I<li? ko l'Hofele rc~i n~sh' :isIW[W]]O.10 hi I'i ]'Ck<lo?" 1)1"2:0 LII:Yita redov nile TO"lOlincl(ld~ Ummol1u po poduku.sve ostale uCitdf:c: !:la.'cCQ rlZe!" ]Jacm je dlriiemuo.mtl I ciJcli le to skri..]\f()smisl~lliji. !ill koja steta! Ima zmajevu gl<wtl i z:mijill rep.rrJ l:iZme s'lflP.(". reoe:: "JlI sam 1"oil]l)el:ill~. Haknmcva "jednll.ove natrag.:ilelj rete." ili "prvcbiruo ttce" Seslog pall':ija:l'hoc'.a:z. kakav j to sustav? .1l'1 va iZj.ese~ruicl! caja. ml~sLio j.e Qglooa]o.Qnwdi6e."I.Q da slnsn.vio (Laje Msluiio rrideset udJII~ara." 0'10 je ocjavio t]'i. pnuvi ltg. llJ. 'ii. a k'.d n. 0 koauisnt: koji..000du .I"." E\.n.e[. no.JI_dio~ap i b.o gn i te p:i-ed skupinu rec!ovnika i rek~().'ll.}'ogc[I odgovori: "'.. no l~l'lji'!110 stos dll'u. lLo~H.Si.0. nckol:ik. 51 ijew.!lsa da claSe pl'kl'ljedim 0 ovoj dvojici IJtHelja: "Sui.1otamo "Dvmle.::bdtotl gSi U k.eca. bi sf: }lojllvio ])I'<\\'1 zl. i svakl ~Iatelj' Pf}rJ!!'zava. reel !l1.nl A GU og[ed.u? O.~ ucil>ljn! No s Utumol'l mljednOlTI po!lignc :glru> i rete: '''Opr~J!. Ue'Helj rece: "'izvodlm sino eudo . I"ll:cnik. polOflji upi'la: ShQ. ShQ!tc. n(l.se.

sUI.().eljlot.c s :tu~l(mli. lA~I:i s{l. p<! ill je sve pt'epl!.r~sl.m-~v11). lIjlali: Fedm1 mfrisni 51"J)1.Jl.. Covjek je skloH :rn..:niil.sekiso (Shi.j<ljw:'i [J]'.llvi ciij.o$. hmU poput I'tl. I))'i.o.m &'lk $fJ.o to razlmno kad je spmio IJ:cjigu 001sto _koall~ k:ole je sk~lptQ :nj.:llmL' KjlI:f.l djelfl.l.:!~ ll!-v-j!'!I:.o se HBe r!:l7. da b] sCI'ljeSilf." "r.jeV(lllja Sbl1'o-g u C1itclj<l.("1 sehe. ~'cec>c: "Ceka§ltr.!81.'!i~u" se jo§ uvi.I'.t. ali ILllS se io ne mora nml:no Ucali. S~m·i.i:(HU11i1 koano.~ruis~a nema n:ilkakv~. ]m. ie.Wl\ podPL~'10'si PJ 'otl1Mic znacenf'e.\il. a!\o uis. tr(l!ba!'<!1ZUl:l'ljel~.adno.!.e se pob . ~abl"m." :~·Vj·sll. I!.\Ijsla pl'e~n<lsuju c1.050Vj~~~. opel si :~:n'{]~nruSio...o je tJd.ivota .}Jc prlhC!l"o doh . P~"\I'e.leljfl.lkco dobro znao da ce 5~ om kastuFe: do.c:l.o. se I.?" "To.1: ml]rU.§ Qbicllvao poduCilv(t!j slje'!JepeIll i 11Sllhl.inrl ue 1'~lZU!mjjem slill'og !lenl. nledJ~nim.'! 1700.jlcritL Merle POS:IOl~ltl /':0(1:1I1l.ve."mi h ".lJdg. twan za otval'uuje covIeknvQg WIl"'! za krajllju istiIlU zeua.·ad dOiliJaln(J p:rocie:nj~tje II.]'Ilt.lun~.1lyayanel'· .v.ll l1Ji lusta" i]o.ooi'W. fa 1l'lliSU:1 1>'..'lnjU! zena. misrui da g.iapomskom PO'Hl<lllok~o He/Ligan-shu.~'~IZi U IlJ?J I su tolika 1. ~lI .ojlpls'itO pdl1:ljeclbe u.e:no~ne hr'.~a Th1oo.i'l 'l'a~I'u"i je l1'Vije'k II nasem vhl. govorcci. Kl1j~. pustiioe se je(llilO ])l~t.snHI.0'110 S~ lie moze posHci J)'Iludm penj<wlj(~mpO 1>tepe.· vo 0 ]]i kilJ:il ne VC\. ~ ~\UI]:i.1:stH.I·iU.) treha Il<tS1:i.a djel<IJ z..lId !)J"Ullj{!U: ~O.ovolj:no te lLliliuje (ld deset.L!)omiJ. bum poput cisto:.JediUvo(]a rediovniJk.'tl. vee je p'llU'mri:ie1:!:~ i:z razgovo.ego\l~ 3\.Qrl:cizm.~ §ko1c. ~tli yuho K (Ch~~·fell. cllvV!nfu zena.~:edbenid Il&"ugom.nfi. za svaltl P? Je!'laJ~ stih.'c.Yisml~. prd~'I'fe.b~ez....uje (It! 1JIl" anj.oj~hIe zen Sf~.ko:tltll6rll i.<'l.llOgi su Imli '!:~ Inz~liI! ! neL<I.s~e oko nhl1.!:n~~n!~~l:e u:~lihovinl:a. lbucljitloproS!vjetlienje. U prakUcr]e SV!:~Y. Daiye ("l'a-hm. iz kojeg se v Hie vMiII redovIlikillJadne u s.n..k~t :k:OjeJ.~e.<l:"a<0 zenu. Samo ncb covJrek nade sveobuhv~lml i PQlpuuo zMl.eLlce~j]fe)lgOCf\l. Ky uho teee: "'Slo s13 lice tl!.~~~vJ.<5.. k:) J~ jedin.e. sa 11l11(llr05t i cuclesn. Brojlt. f~~nje. jc:dnom :l:a. slo je pod!Ji"i<ll'lO s a Ov]'SI!)1ll vf.gJkQjli Ie hie slugn po:r~ojno:g uCi.:h-tou) kOJ~JC kOl:!:.. Ovihsto iz zen lulp:h:vnosti odabrao je Seceho (I'IsIll.jenju.to je s..(m ne izn.mte.'\]i"jedl . d.ov na njili! pifl~() It.cijo~ n l'lli~ ad t1iece!)I"()(1!. budi hladan i r!ll"~dlV poput kaJ]{tiIa za Iml1jt.OSI ZCIl<1l.o se OYO decem: "Zausl<lvi sve !Svoj(.t]e nJegov i II dl ibmfl.l]" p:dmj:el\ no . (P:i.m s~~~ja:~rml u ~m~e. je l:udfm za 0'1'1111>.ta£:k<'lu 1[1'<ims z. ~MoIe.l sumnje u pI'OU- !.'1.g ili uj!iil:1ov bl'oj moie' bili be3k~J!laCtm . a ~o je razvo] .~:!ltnl.:la r-..1:li'illijU uni':el'.1 occlUIJe '~l()ti)ic~~~e~HI hY!d.ld u tnillns prijello slu lllapi~izgQrL" H ovome vreba opasnost ad JWCUt sustava.n)~ Jlitar~je aa ]ioje bi naSl'fedinik t rebao rrw6i o-dgovQ. ko~c i5Plll1~. [$[0 take ~ei1i.aoslo hroj stv~1l'i. M. UC('l) moet I. ])1'm~u..-eli Chi} Z~i iieUpUD(!'He u~"Qh~0 joe 1 zapetace:nil kuj[gfl.t~<Inje zena.lNiilm[mg) je mnJ:'o l nj.. 'ItlS dvojiM ]'lC~dovniim.l:l I'!eztin~'l ~J~~ je kVlll.~~ Ovc djetQ ie ua .Qi1 plije8. hijdog ruhlja. vrlo ..~PJelUl~"~c Q~~un<1: Om k?J~ &ln1l.ell .!t(l j(lcl!m~.ki S~fi(ldl':!e:llik zenaDobre je znao eilj S"t'Qg HC]tclj.kil]"\I'i nli!:eHgentl1li ste 'III Il}Qmci! V.~u uomenklanu-a iii barem pitnrrl:l .e bLljke.jl.?].e~el'~iCILO.1.je!i:.l1l model. je dollar pdknz 6inj:c[1lice da se Zen pOlP1lllO l"ilzl:ii1s:._mm.([0 jedna od l1<lyv[IZ.mJlh I"<ISIJI'.g<lje.8t.:l 1.Ilte 1 prop!:l. za~e~fld vl.lxn kO].Qj~nj r~~l)Ol' be~ ~!:.(llvm'{~Jm sve d.o najrvec'<iJ S11<1g<IJ velje 1l1.(.O'vo[j~fVai'ucuspo~!lajui lmani stetiue je I bes.~)stQ W ob~cn[)!)j"!llkilid~~'iljili.i!'" el"zija ne .rtvu. CVl'stO z. lUlrwg u]lislenj[!.il. svog l))"ell~inl!log bl'ii~laI"edo"'nik"l.b.tr~JII_ 'Z. (La SUI 0:1'1] sve p." "Jcs<IIH ll? A1:.. potpuno be~g!'iiclian.lJ1utarI1J~ z.l~·<~~Ic:ionru.." reee voda :1"edoV~!ikll.bjegllvil..t.I. Dr\Jigp.Daiye iie bio iSlins. d:!'zi 11$1.lInilil1'daJl [ nlje']'o[lil. ki)w.sljedbe.!:olic [l1~lne'!~.a sl ])ok1tZ<Uo dJoh. ulanje0(1 IHll.motl am sebe .vu 1:1.wj. l'!1e(hllxil(l...~ogl.".1' an Ie.Q orulje protiv zena..:iSI.tanj:ri:1i~esvije~l:i av~j let!.k.u.k~"lli kao saJlloubojH.'i J.egov lI.n.~e jJJ kQm~e.l karl jeov a~Jl.. IWS j~ Hmld.id<l S([l'ipul~'e i M<I.:IJ ~~el~lLlJl~?~10~~1 ~.~eQOekivru1li dn prcncrOlZllj'tl ciliIlte. jako velikmlu§no I1nb!'uj.mog lezlM T"\mg i S~mg nlzd!ob1ja i p]S<l. "'prikalluf'e stanjeapso. mtNJIullllm.fwOm u kOJlac.

dill je hila.mfr .olll. obiltlje svunvrsta.UIz. i.jlh. 1:1dl'll"'C ''''Rush} (Huug-chih) koji . Vidjeli njegovo med:enje z. "N~mfll'adn.t.. ud.em. ~U:1lO D¥OIANA 'ZA.. kao . Me(1util:n" ora koji iele zuatt kal. Poetiku koau« .Oellj.. i'WwnOfl- 9" IJogla:vlje kr_'ll(U!" wau..Gotove s'I'nki ucJle~j o~ II kog z~~caJ~0510\'10 JC svole G'oroJ. ".<'lm.o sJjedbeg:nc:i zena pooitllp. ·IIlo.01.. ~~tOjl~)OS ueke ktlji.zllali K G()f'Qk.iJ. 'ci. '[\'td je on odbio jesti.' 12B .1ttjil>l~' il.a~U<de!: d...u teia~ikin. jezg.d su n~eg~wlpl"ivrftmi ncellici pomisl:ilii da jii" pl·estill' Zit rad 1. b:i"iga eke iInanjai1l hod<mje i e SInatra se U mednr edovntclmn 0.IV<I nakl()nest prema JlOfZi..ldaljenimsellma. n.yo.!:Sr.-U DVO)~flil1i zamritaci!ju ~"adje" <i pesebne oni poslovl koji . bez.l<J.ii.e s tame pngovere.jn S h:mmim..di" . O{~I(oI)I~f. svi zen spigj ])Q.kll~!>'l!.! ndm s\lojih Ii Cl!S \12l"'. p:nrlenje po Vl~C i1im.ma.ifi II [U'. rada je drnJ bez [i~La:i.je riloZiOfska studlla budi:.' veoina gh~Vtl{ih samostana zen sekte u Jap1ll1u" Zi'Vot zen redovnili. :ze~llludi.-.&i:VCW.\ito gam ve~' SPQlnenuo. .).S6enje.0 se lO:flldj~~.Ibila nj.ljzml.okugo. ~CI'ga vts pr.nacl sJJOilinaU IJfilkl1cni i diisc:illLinM'ui. I ~I! bu.illiti ako l:e se posavjel~~~uS ovom knji"'QJU. ~jdi IlJsos(~u.go(. Z<I so:omn je OS! avlo slavnu izrekll koja je. koji r ad ispod i'!asri."dlJ~"".ovih kujizev~tih pute~lto6<l.. ~Hlkdli su J]!lll say vl'Urn'ski tlI(l1 j)€:rnije htio Sllt&tt:i. s!i..lu.stavje utemellio tilie$ki Z1l11ucilelj Hy.lI~. To podli'akubanje. SI::r. g:p[f]iti 'ilic!rWI'.d-ch.j)"~jwL.am~. i una 1.iii I'ijene ill kl'ili~i1'.e:d(nsevena iiI'lsmucij .u doo\Ho ee ti 1i1~11.~ SlUi1a1Ji·aj.l 1J Dvol'ani za luewtacij{~I)rXis:jl'ku nas na ti1l'ot Sltan~e u Iml[ji.iljll.(d(l!n!gS.glav:ni etementztvota _'·edovnika.gov omiljclli pOS!lQ.~ (f!f!u.~1.I.jll s !t:Q(iI:mll1l rlaf~ai.akujo (P.iIJ~ski.1 vrtu ko~ile blo nje.1<> irz K. 1a1110 ~d. U rmi020hJl.jz. 'kojc it:' l'.ffr1 z.ill CU:]aI~.rJ.upFja. blnogo ". pnce 00 zen ucltelJilna kojiJl je V. NjlegO''i'~l poetska prlstranest je fu'.i_galtt'l.egova idej~ \fodilja "Dan.oohm(mjel!.. tmll<l..."). nema .21(.roku (T'slmg~ywI Lu)..je.cainiji pl"imjeri o!logn ~\ll'lekigan·jhu (Pi-yen CI{i) ill Slw.Jc sltlede sill Hel.!. JQS [edna znii.bU.llo'l' prvc jeSeecno.nje gorlva.l.n.~to zllam "Ncma jella bez ['adla".. ~en Pl:~'O~lilO' :nalaz:i "voj n<ljcitkijiizl'llI1aj u poez.) pi"tfl! vise od tisucu godjina. U"~"'ilri.u koje velikhn (iJ)dom sacaHlilv01JlI m10 S~(D llUZ1v11l1'IOY2!1l Irnj'iievllruict:l. vld zeaa To je j.'izbjC'2na.5. postupn.il i analizn kQje su cesre vrto delldjue i slozene. Th_toit. 10 su Slwyoroku. mn za[:.. 72Q-8114. bro]. AI.!:j(lIO i1u~I)'ii['OO Zl1lOCbu . MEDIIACIJU 'I iIVOI REDOVNDCA' DV()(l'UI]JI za meditaeiju (zenda) je prostol' u kojern S~· sitOIUjtl zen I"edo'vnjci.I'ovfle pr]lujf.lll...iY~illt'~osjeea] l]O m:lu(~h~kt.dM$l M". dlol!110 ui.lepoetske i~onlCI1WI'ei'ilz~icWih zbMti J. I r ~UI·.-d be duhovite IJr:ij0dloge i u'oJIi_cn ' koruentare koj'i Sll II oi:itoj S:!piI:'Olll~H $ ovuu pni..ov.mk. ~p~slov ice u n-lzg(nr ad") lmQ i 010gntfskC!.lOlg.l..illl~' na !i1~jef UspOJ:'IX!:!1i'.oafliJ. " n'lIe :'hlinillg qf IfI" ..OSi:1n. ~.:.k_"re'. Zlllllijeva puna 'tj(~les:nQgrada MO st. Hekigan [e naravno ~jUllzena.f~j~m zeua je l'l.o.o te metenje..tAm: lhi.ge koje ss IJ1r"(~ soantma tI kJI'je Vlse :ill mrul.'~ljie 1J.

tlJu.nnju ide..lllostt Cv'l'sto s am uv jet"(m da se zen samostanl nlsu uzdali urad i dfeialnosl Qdl.l·aju zazen. Ql.l]stiULl sflsLG.'i.'Hl.l1~ta.".J:"i l'edovl'l1iks"n<Jlllka zena bi bila do razine pul:.slillvruila flulduoet mentalae djel.ot..ir~In..!$!. to jest.vlja§lu dID.dllJ je t~.!E..edbeuici. svaki rM koji ukij\1. ao :nlQI'aju . a sve to dJ'2! U z 'lwitiji cd P<l!p.'. iJli z6r. Otudmezemo ~idjeM da tJ·oU.pl'evl~Hlaya pl'a'lI'i (lsjecaji bl. poronula o.znad tn!dektUaI~lOg :5uda.v ee pi'et1~a bre]u I. tU:D.fa zen disGlp~ !J. . nekoliko knjiga.l:v.l_ Illof.l. smllU'llju se bez-:vdjednim<l.o n»ego.p!~. medliJtira i spava.a.a.je ova od. mosda l'lajjed_llostavluji 2lvOt. . NjibOov.od r<'tzloga .ela.aZno i uCiJ. Mor.'tllThie.z:bOlg kojeg.s nnjru 'In:ba .n:mje dhyane. jet" miS.k su na Inirriuliil. )o( 1.lI.J.je j(ltlim. .. s:vje:lii]jJ" cjel_o- Meralne." slikovil.ORO sto molV!I.at:iJma 1 lmr'j1. PI'obhmls vecinom rdigmo7.kQdm' ooJ"'i.e puhlje s vlasuikinn. poU'el'ie svedene ovan.dje.6iIlC.na bila hi odbaeenn.mji1lil'1faul:ll.t~tI!l.av.jclti uelnsk. Osv]edo(!eJljetno~'a do(. No.ajeu ve!iCine otprllike 55 )( Z5 x 1Dem.mja n 'ada to uikako De pretlstavlja stanje pra:zni:n:e..o ID Z'bna. ~en slij. a zen j ·11'1'10.lmje triliku p-aluji! 11svi$etu 111 no . britve :i lJel!:. medutlm jt S¥?l"o. pod drvetem i na kamenu. ru.m'fx'no. sjec1eJ.lja p]'etv. Ze]~il Z<lliosjedovanjelu je premabudl~mLl jedll<l od mligorfh $wasti koja op8~'ed:u Sl1l1il.'alstv<'ll.e usvojUi L.Tak. n Jedlrm halja i jedna zdj. a III.Ie.s.fror..h~ z:auora.predovaJti.av praktid. Ovo ie barem [eden .IJi'aj!~ u dlclil te tako iskns(lvajll njihovu v-tdjallost u t.s.t.Qt zen redovn'ilta.rvllic.i.isli koj.u'eisprw:nim s.ekcije koje su tm diane Ujlekom rnda NQ.vo~enost semo ideina..otijdo je I.lokQju praksa :o. PO'St!eljina ~vakog od I1ji11 t'ii.kad llIije viSe l"ij"' '!lZITkO"vmJj~.lvijek Mvojeilo ad uma.]ag.Lklicnmn Zi. _Budu~ .1l'lle en vodl jednomoderneg . tome laJ:njehm.pl'e.atno:sti .meljiU JI<l covjel~ovom iivotllOltl i.lVI10. za zen I:edovni..Qj!i f~le llil. sFede i osun ouog kojeg je pl'ivr1emenQ nalJravio cd osobnog v[asnrnstvili. ZI:!posle[lo UjeJo de UJ. apstrakrna tde'je koje se ne odl'aZ<l(v8Jju slI.tili ~on do jedrlOg v~likog izblijedjelQg pt-eluiVtJiCa od oko 111].1:l.<l/fI.'.l]}aovukulijt~ 1105'1 sprt]wa take c]a mu visi oko vrata ilia sirokoa VL·fC~.ostL Sa.tkOlll redovnfkn je jadan talal!li'.r'Q.gl.akoja sn POhNI.pih :puslinj:a:ka je tflj sto njU)..~d(lkal\(!I Iif! ZOVU II Jnp.l kako ll'.nti n~dovnici iU I'OOr.posUC.oVQ posljednje:.1~tll UIK<)fn~w'i j. neee ga izlJi'e~vati lzdJ'znvajuse na sVMakvc moguce llfJ.tliz mooil.(W mn I tijelo ne djelujll u suglasju.m. kao da ntsu Vl·cdnij.n00 HJeI..ji od d05iZ<lIJ1jl1 tocke u kojoj su uklonjel1e sve nllse l(kje railikQv. Pi'ayoltutliog QbUh kOla moz'e bilj I'mmih ve~.."lil1Q' psiholoSkitru. akn ga Zivi pr(>Jllll lIZOnl nil z~v. J~r oni 1\1SUhe.VQ['<1JW za mcdit1l!ciju.alna afiJuDilcija mer-a sVllgdje Lm D. (l slavan. !i sva )o.ClrliH ruto z-d.ada.l'Usve nl.llim1:to U P!N.!.w.<l'd kao nekl Ita]~o:z~.la.e su :ii:11!I~i 1s. U nsporedbl iljegove S mose se reei dn je bogata opremlten.e snage svjedoci o ispravnosH ideja.lle prakse.aidlciJ'.rlili ucitelji Kilne i J.~1'i.i\V~jt1.sidon proizvestj laj' neiel.!Inj'u zenn Ll:ebaJu 11 torn to hi.tl!: vfili.Jl! uvije. na kQ:jern sJedi. s<'lsloji se'Dd kesa (kasaya) i .80 Ill). da _postpj' tl.:og sustava uspi1vlj~vl\l'ljaiH lUVO(len}a u 1]-l1n5. J)uslinjaci za Jlls1jajll da postoji Hjelo i.ost uma kOja [e take eesto pt'o:izvod umirujuCe Jn~j1tadje uop¢e ue vadi do . iiskuSlvo <II ne k~'QZaps[I'aj~Ciiu.a od 1'H'p-' trulezl.oLtl{{).rI ~l:._o.rati lI. U Zem~ je OVO posebno ta'ko.e nas:til.1r~.11 \!'VUekpatlj~vo~~iegl!v~1 koja teZl liagla. Otn se lie h.apil.t'ori se ).lCina.'ed(wmka "'oj.seL ~Ii ccttl'deset redovmka ProstQ'l' je dodljcljCll S.v.lV!!lllC!O't]l podmtju aktu.sazl']Jev~mia solol'ija" Om k.slinii! se lnOra le.j tro:.l'ml. OiD'la Eng*1I.'Zavillljeprotoka k.~:nl~titi. nil pl'illljeT ulml. rUIg!. x 2{) m i pdIi~n t.lella je najllol'il Iti}ek proliv tUPQsli uma knj.voltl.i.cuje t!'oiien:je tje1esil. zen sljed~euici ne odobl'~Vlljl1 pllik.t'ide.On] V~erujll U svetost tje1es:rlOgl'!I(i.jL je I'ad odll.v'o6i:ta:vl"l' ill'anj. sU'<ul. [e 7..CiifiJJe u otpl'ililte 10. ill prostrad bio.ij:ijti PI'OJlI<lI~'.5 x 1. D'Dru".. buducl dill _seprotive stalnom ·pl'ez. hi F\JU(l"anfli.bllo di!I je ]j1et.i-pt'os~ad.orna (svei:em&e halie]. ilt prosHrka od ro~0'2iliJl!e 1.sknstv~l.~apQS.ka jc. se i)pi~mie Zlvot rOOOV}lJikll u In[liU..o..8 Redo¥llik nema pr'lIVog jastuka smislu uvijek biti na oprezu kako se na kraju ne bi potpeno Zau.ai.asnvaju. U p:rOlll6a:.opr. &z Gb!4it\'. Dni. a viiJim i budnlm.

'Vi)oUI. mali)! kuUtu.ruku. necilY:~ se sutra..iziiriilUQ na poLpuno dJ:uga ~i.ze :iz zenda 111llOVOJ"C".1cte· as.l. l!:l"a:no rWUJL1.u. . Kad se iell Inoc.skel~zru::n idlealfln 2i.ll redovnikovQ.na.nog<L OV<I!j uzuna sV'oju zdjeliCll. SI·edi.feme jell.kom SJ!li.raiH klil11~tsk(l u.. je~' zcn ~lo..mi.olml_sIVOi 'ooovluCkog z.tlie 11. d.lll.idi .·.(l.lje. prevla(llliva si.e njiegm' mjemi ]Yl·os.r njegov d.l>i.~ 00 p()vr~1lI!~ ukiselleneg pov~'ca..e 'iJprJjati po.vffele" il:l1a n:.ciSlt.i1uono lito je ostalo od rucka.1 slo je takodel:'" i u dlliliu c. no prije Ill) ~~O stvamo porum s¥oJ ~'a$kooJ. :st. zen idef.ljivim.rzillva o:oklriJUl suzdJ.. r ~'~d."be~ ka.elikufl(:bog~'J. uema ~"nzgovo\l.a njiib: ozbi. Ustvil:l'i. iz ~odine u godinu.JJ:i ue sjcrJaj1l]dok "oda ne Zo1ZvQl1i ". u amer(CikPill ill e~lgle..:1kve:>1< ~)!lJn dane... u. tt.(l:v~{ji~ p.nna sam [edan p..\toevc U gOl'kom lle:p:l"ljatclj.. Ako ill uapezovu van il:i .. .I.cio.a~'llgi:rn l>vjetovin'Jiil.I·avi .i. ~l1dn6i da 1111: moie igTlOJ'i.ko.!1~dJlo'scu ljllldskog pom. viSe iU I'lIwinjc.riku:vne liaS osobitj obrok.pille.s"mja.e ]z svog o'br6ka te ib wmdi onim llev~d.. H.alk.$:.vOl za zen l'edDvn:ike~ Jer kr{Jjo:je Zt1:itCenje :zen. s p{lIS.je m~e.vje!i.eJ.. uose6i svoje zd. Stl$[it\' el~ke.oih neW veHkodu!n:i 1?.sl:iedisci.A..e. djele k()je Z svald no-s1sa sobom su ed dl.l:jMl. trelJa -pojlesti !liVe sto mu a.tro! jos dok je ml"ak.olje mogllCe st .jiJn temeIji:ljJ&od onihkl)je smo navikli vidalii edpoeetka povijcsU? Mof.~(!'Vaomti. bl st Qlak~ao savjest nazlva gl1! "ljeiuW):[OIll 'brwlom".'a i. jaJ):j UVJjek ti~'IlJIiZi. od unutarnllh ~clej~ koje leie U nsnovi jedll1ostaV1lOsii t sJ.i od!~'aZllJ. sve se zelje ~7.J.dteUca puni.sj:t...iV·O[{I.juJ1.dJ:'wtven.i.aprnljfilill i. i.S<lSloji se ad rifle (ill nie pml'!:ijeSrnte s joclnQ1u). sastoii Sf: o() ri.ll'eunn meti svoje stap.ovl'lik dl·ti £ldopi~Blle ~rr!ke"dok tdjanje diana 0 d!J.a.~ sprernanja :r'/oj:i.je'le d() bl!j.::1J1<l. senll (]si.1!l.nadati da oe Be OkO~lIt:.. iii p(t:)lira :i debro su lakiI·.inl ni'li"pre:tkofn? Ol:a.ftjeJicll.llnru id~f~l l·edovLuCkog:fivota .ak. llilko u06oullH.iQ'o'Vilcij posebno ne uaosd u Syojoj :klllCi. a ne SarIDO Zeit zado- vo]je~ruJ('!pojeclltm~cnih hirovu Sllkob]jiavaju i zelja kale se z<1isigw'!:o O'vo S~I ll·eJn:". tr]ja'lljan .skol.i. Dok se z. OlaVlll obrok [e 0]\. .sI~.rari Oi::lilk. 1 Zen pod.!i!ct.e se (hlhQva premitudih I i)struill lbica koja i-ive ]. Za vri. zakljiu ili d!a...o billo.Cin.posluZitelj~ sluie i~nl 'i t'1zu.ko se cln.i6e za j~lQ.~)Sle ultiselje:nog fo'vrea.mi au LWl1i za otru.i a-s.emo H se ika.s:. ·ond~ h) . Ul'edenjll. 11.!lilie niktd\. a zaum . l s I:lI<dlirn flliLm'esJima i IJr<lvul1a te ill PO":I'~d~Jlt U vl·jje~ne ohl'okl1 cuje se udfll'ii.lIpJ"ijede pt'eM dlla da [:lobl'ise $V\l Pl"lfavlililulkoja se fJi.'('l sUlra) j meililadja".&vono))).<"I'I' d:Orli'Eak.u. i De kuha se u. i.vwlje nasihl ]lil~Visjll moei.['edlo\lniid. S1ro1l1~!Sl:vo! jednoslavnosl je njihovo Pl'!Wi]o..tillr[ S!OOIO sir"e. 'Pos]tje PQdne j(. budii:st.li se ll.e bili ponovillQ' or gan.i d.m z~'lIm':':i je ])oslufltcl.nleJekt.d.V]O d(IVQlIUO riZe ili juhe u da z.kovit.dJ.o:ji cltlUlg. PI:f~vi10 . l".oorllcilik ]Wjt se Jede vrlo rano uj'-l. pOlSlllzitelj ga.at.. IllerJtt· tun.j sLa.~tizgrtanje bo"alstvOli i 'IDmil.lc.(1 deset ~iJUh'O R..c.culi samo VlJ<t povrs.pri.~o5 jlednu zdjclicu m rw.ie dill svalU redovil!ili.ista posebne .Je:lok. i"e a. Jelo Je:». D.j. pr!lmJeli l s pesudom punom ]'ife sjeda iS~l'I'edgl.kelizam IlUi hilo k.lmo se ovar POl"icOilj za. n:msta t SeVCl stme o meet nlne spcosQbnos!ika{) I f]zicki pl'ed!m(~U Koj~ nas OID.0. b(lgOlt~j1 Sfu"Ollla!:ni :uvii'ek lLk:r~{.ezdo. na. U IntLiji Bbik:shu nikad ne ji'lde poslije poclit"l'e. Meitut1<lJ:octlli ratQv~ hi sue.otllcak. i eSlllij~no~ medu:iiJ'n.u [edna U drtH!)l kilO ugJuj.St'. pa SVakiiuztma otprilike sedam zrna !"i:f.obl'ok dll&VU!O.ce.. Milo ktlll. Zen redovnlk ne hi h'ehao jesU m(vecer.~lmzi~elje"rlluku.c u gong i redovnici iz]"a.e .cvl SIJI obroci ovi gOl'e opist~rl!i!.aJilC.jna st .iJli vee iskOl'isi:iti 1>lOje ]~a:il)..)J opceg bl1dizma "V:l.OS[ hm.e.uije za poiedtnafumn ru uMionaln.1 (j'ii'(ll'll ~ U .I$tvo.'1 l:Iije l1l. Sada SU oSlali s]. Zar dl'ltstvo me Jnoz.t6ki SIJj tedovnici {}[jSli u drugu krajn:josl te se odvoj"ili oak ..~avallia m odvajauja.atru poUcaj k.(lem se r nlk1:ll~e' ueeuJllo. ne iz:g'ov<)II'a se ni r:if:ec.jecanjel'(l i zadr.mllh lipolpunQ nevmih :tliilaka u !iVOU).aju nl.iaV'<lnjem petpuno ne iskorijem.. Iljib.tlpr~og buili7... l{ad . [.i·z. ooo'ilfZcn.ije pJOrr.i4ine 1I.Otcl!a skupila i kofa Jnoz..·eJkJ. lI'edollniik ruspnlzi sklopljene l"uke.1vilI'lje 1 PQVe&.·llZu:ju llhljucujuci nase Hjclo.javajuCi nad kt'ajnjom ne:!·iJ. Obicilo lli bi:Ji~.celiirl Ili pet i pl'tslaJ.anje m(lci samo jz puke .di se ]li·ti.as:tjecanltI. p_l:oliv sadasnjeg drUslV'IlU.i!j r1!.'I·a9". (hrida..·njusl.ve !k.

na pO$]O'\lUl1'l O:ko il.rllcnjaka. a zatfm btlSc melhn Ubl'USOJl'l lmi~g sV.mDmC]je ae v1dl~1preko ciJlog I.t:·k. v ode ceremoni'jlfl.l~i lIQ!l:olo·. Oni ne dobivaju form.'ljivosl r'edQ'Y[lik<li je 1)(~\slo'Vi '11"<1."lll~€.lIko .lP'ilrl~1 [judi k.akJ l'iI'lcb\i'uik pum ujeme 51i'OJTInillf\l'CCU zdpdu. uprn v i'~eljc .una syoje I}()·sulle i POltOVO ga umata..~e.o 1.ke.ih se moie v... PI! nije I.] Zf!lldoo.."iastitize/!(10 i dl"l!ge zgl'ilcl!e pod ~]adzol'mn s~. a povrh svega. POIlOV!) udarac w'venih klada i redovniei napllsl~llu prostorllu u istoj tiihoj l p~'avnlloj povere. ~0::.fl(:hlmradom. poslovieno se 1i'jemfe drl Ih ntdt!l(~trl dana gurne Jm::ko litiee kako bi.i.wo .idjcli.ijliJ na svijet. .ul\ci da se.mlostnlm zen uCi:t.!J'OO7.amogu I.er to je nflihoYfl.m U4 .fnujstor" Wi nhlelj dus. uesto slicHO je cilj ] zen ucitdj:" kOj] c{.u. kr-oz.la. <iii OUO sto d.L i:zr <lY:I1oj vezi. I.tako treautno p0J5. 0 [1<1 sc pre~. ada pl'uZJli kno l pri]e. ekrutna plliiull tifl(ld(wnog komercijruJi:zma i meb.ja!) 'j:udslti. iZ. Njiho'V' rad uije nemaran. Svaki redovtuk m.N da mm'aju uzdJ:'<\@\'<l:ti smm ~ebe" Oll.r. 'i Z<l!lHtlO <!B i. :lmlboro. ~fko [X)·Ma sedam.. ponpahl.m1 prose.ill tl~ijl'iii6e 1l~1.ujedn:ice cija ~c osobnostpI'o"jel':I1"'~ilI . [ako \ ne moze.lJmluLlcad.mjerak Z\/Wl ~.plilUe.o[1~ valeseeuie.to i obi.i ~ uUlLllm'flje ieZlljic. pJ:-i. No.oj<u. moi. vh.'. 1\.!.u 11sULsjedna sela i prose t'i:f. Pone:k~dJ tdu 11sUllnll po drva za vatru ..\~ IvlO Ill:ohu"l:je:nu 11I:.ivoln II zen snmostanu. lllonju PUIJO rnclW i rjelesno ] dU]101i'l'IO. S!OI~vi s'~'. i djdiCe koji OSUUU~·.Oni prezlru "meko" obraaovanle i "'ide ". Kad k. vtdJj..e r nac.SLoka. Takoch':!' 21I1<1j1:1nesto Q po1]0pl'iVI'ecli.gro biU'e.lk\ od nlih uosi uzase 'lad se pl'ljllvu veda sknplj<l u vedro ko] ..i se uspen ll<llnlg do I)j -'. djclu}uti za:jedno na osobnost cest.lj<!I.v'clu.. i lei' jel' ![LkaC~. 'U bJizilli zendoa i })I)ID'ovlteljli mji se dOI1l(w~ :1"ed"Qvito posje6ujn"bog zalilUl.pOJCll() '" zeadou. u stvaruom ii\fOhl ()1l1. ] 13-u([u. Taj lctiil1JSlve:ni sustav o.'i n tom c. jedi'wIIl ctr"Vell()m IdadolJ] '0 drugn i po-slu~ite~ji dooos~vnlC:n.ld koj. viasc'l1. nemaju dosta hrane d·a li.l0·jt sklouost da ovl POIOt1ji dobiju l:llo vi~e obaviiestl 0 i1.1 vedrl. ovaj: lIsmnlje:lli ()tQI~ ze-rlJI. SIloo:llnosti redovnlka se na Luj nele!11 sveobuhvntnc :l'az. Qui rade is'~Otako tesko k.lju dosta vremena za $P'L"'''l_liI. M'I'[lnje koie se uglavnom doblva &'0..vij~lji!.e Bovfek se mO'i-e illl:?nosl.t\.da biti 1l1. Ka.d.e gln.~HI'ij redovnici jedn~ ozbilj~I(II. K<lIllavica danese na iwijet s. 1'1110)Im je law Ull [ lu:(r. Obicno 511. 11<1 samostansko] ze1flll.'edo-vruka.i. nfihovoJ dnboko] i ~S'l. RedQl'nici au snmoupravno Uiclo.ji.obiv·aju j(~pl'aklicno i uCinkovito ler te'l]Je:lijno naeelo 21v.nar*~ p1.bl'!IZOVaIlja k. re'igi.. bliedoika Skl.zena. Mm.da.a..lIjo<1 [e ovdje uvljcl. Ijet:i oko po]u ses~.·cjplavljcn Va!lovill1ll le!jlw~ J1w.dtlll fJ. osim zrua riZe j)OUUdenih IH'lle obroka Ilflvldlji"'im bicim.[ aim zdjeliea pere. Te \'ati. rad je njihowH"cligija.ola u zendou [e 'u5enje kroz rOi. 0. Za oneko]i ne prcdu aV(I provjeru vBe se ne brine.j~L Na_kon lrBC{l iHeelt'vl'te pOl'cijcl'i:2e.i af>$U'akll'lIL:I obuku.j~k. a I11JO'lda&1k.r~}jt] II. 011. redoVllic:l 0 bitno edlaze miJjllma daleko.d~.slo s ~'Ml)vn'!ci_mil poslllpaju 11(11uzne i JJI"ivid.1IlllJi jev <iti duh t'rn:ri!h uCitelja. spreumo tlO'inuztljedni dl'ugima l ue preslru t'. u kojoj su i usU.cni lez. Oni liUll1h! s:voie vlasure kuIHO'(~. Rd.I~ize iU ])O'Vl·c.eJj. mjesto oddava 1I uajveoom UiOg:UOPJll redu. neke skupin> ld.(llJ~Q da goto"'!) :ilij(-.lo neljlabazn. Redovnici ce..i. Bilo to toCno il:i ue.l. hd_>oje .'to :rl(1D~)[ljn dosta odjcce da bi se Q. ·skupljajuci. vjest] l'adnici i Ilffllfcllj te2iie'!. ob1.acl.:1 slru'i~illl 1.zlmi. k1'l.:1"ill secesto vidjeli na seOSkoj cesti kako VI1!n1 lwlka nato- m varena bmlllevruna.rno [lOl'Col cinjentCl~ dn pbs-toje !leke S~Vai.oji se jo~ uvijek provodi u svckom [iJnZlii umfoo.alno lll knjiievllQ obr .ie has dobra poznat rne::-dll l<tichYlf~. odln1<111na'lton dQ'rUCID:1. .mCanoj "roel~lf'i?iioi" re zmli§ljalik. vo~ht Sv.lU to z.ailU! su sale.iv. krumpn-om iii daikol:liolll.l1ub'<l j tzvane. n:-ruQgegodme disc:i.jego\l knnk vise njje mil'Llo lI'tou'Sle. RedQv ruei m:Jl'fllv'!lju samostan II snvrse= nom j'edu. (!br'ok se 'll<wj'!Java.t se ObiCtlo· sman-a niskim i ispod Casu itulbvi. zbij.. Duh lIyak. m.:um 1-111. spu§te]]ill glllv.i suuledno po]jodjelc1. Vod_a 11([00:'". k_tljig·e.~jecali t1(101Hw. :nerli<.1.pa se U nfrJj Sl. li. l. Cak i SH!IOi ur'~ire]ji I){liiLoj.111I]OYjh:'l.!I.terijaHzma.r~rcdv~den za u~nje kod knee.l"aoc osobe. Ako im dan nije . [{ad (jtiV(li SI! govori 0 lUtCeUU1<1. $\1 vrlo ohillni smstnici koji se bave ~ifl. Cesto sanu g~·ade.ll kD:~'0 "a7.inc.JtI5!..mdzoI'lli.

lIzdigne visoko . Kad s taka d. elements IOU kOllU. il!li "lie ]jj onda bto u pj"itVU ill ni:je?" rank!! ('fl."tiID4l.1llili zen mogu. njegov vtsoko rcl:igiJskt duh pun PQ~loViln.l'vnnju zena. d.rJO keban. zeU. Te jc one lill) le spasilozen all ne potone IJII~ razinu nekfh $. je V stva!.jn prema z. pa je sldtlUo. reee: "Ieliko je puno . tlc:ileli je o.ok ~l~ddihin gnjev ltik..(l:i:mnadolazectm godirm:ma.ld.i"'illJl%! w~ '11i1l0. izgo:a·jel."l) se upMu.kakQ Tanka odgo'l'ori:: "A.1 glavuom gradu..'li:telja 0. btlo je strasuo hlndno.ct:W praz~ ill. (j311_ >!'.i. ovorle: "Kad. ·Cettl-:i.d u zenu nema cak ni a'lOlna slillllil'i koja bi se nnzvala hvallevl'ij.egov tlVot bude pun. vall'a.gg 1I1'1l~ 'WJ.td. l'eCii da nama zla?Redovnik je joii.oji.'lred"!". go'VoreCi: "Kar_k(l se lIsnduje~ ...~ak. poniznosn sjediflilo. Ii.ie ogl'atliieen 0." SI:nmko.· ZiVOI.ivotu i radu morase QCllva!.zh"jeli 11 ~_nn{i..' iz.adno. GlIWlIl' IU'liHHI.ho. t'l pet <lg . pred ui cHne.pad je [H"ijci.~. djela svakii pobozni tmdIst treba S!lllnll'ati bogohulilmlOil te ill treba jzbjeSillJi !(ti.calilcomoieii.e. poillniti bilo Kilk\!il r'f1Zuzdmosl iIi c·ak zloein ~ ~I $Y.'l. 'fru.e to u ime zeona.I~Hel~~~dnom je rekao: "_.~l' M'ej].~ljaYl"5~t\ '''eJ'~~ ~l\"O~Ii!.. vidiievsi to. a cetil'i elements (m . oko Qgnjista harubusov gdj.. ll_ag]aSlivlIC.bmki CHvar je kasnijc iizgi(lllio obie {)bi--VC zbog pl'os.. <I psihQlGgija i:~1\(y2e spremno ohjasnm postupale lrnkV'l':degcnerncij.ilsUje pisae knjiJgu deset hv.:rVI10.. zen u.. :loe:11 unp6e: pl'e. a kad posrnn. lci. I. lljemlll..<i . Oni koji jo~ nisu 11 poL:lnmosli sllV. gttbeci !WU kOl1b'oiu nad sobom. gapo ]jjC\~.Qji se n>1lilZi u o~ta"ijlJ.o.gli] U ])oc:luc. 'I I'ece cllV~_l'.npravil!a samnsiena VI·tQ sll'oga:.b~n:lta) u7.?~ nog Bliddhe?jj sarira ad dl've~ ShI.ti ]~epeol.ari. j'edl:llI cd tamo pohrrnJljlcmb El1dcU-mlil'i sm~a hr'aJ. tome S'II'jedoti.1'UI Y'e~'inji zapuo se l"mbjesnio IKoja god Chi je Tilitlilk1na zaslusa somstog zen gledisl.Iz If>'''sU !'ailOi.ega~nih SLal1~a nisu ni. se.·ua.a.Ih-hs]aJ) jz ['ang dinasHJc zauS:hwjio' 1!:l 1. i z.ad nij:e pan 11l1l o.11llIl bUllizm'l I1l1ill~I'i1Inog tllll:og!1r I. ze~~ oibilYija .!\In • .st od pisanja evasve k!nji:ge kn. da spill klpi\uc1dbe.ori.e god gaj pored po- d:jetf:ltmn na koljer!im1l." "KakQ' inoici.1ll:e:vt·ijfldlnib lljela reiCl(lvl]fika...vl1ikupilao svog l1. je hl.pa]ili moju B!\i!ddhe?~ samesvjesnih 'l'ank a silane razgl:ta.uhovuil. ~sko]"ije:nll1 PO][lOOUi srcu i tspilili Casu ponrltlosti do dna" 0' je ~ llgrlta..on1.:~. nema S\lnll1je da tflkva.h mlsliika.ednom illne=Jwli.1ko 'OOg(~'I'mi "ret . Poptn nell:ih srednjO\I jekovnih mlstikn.gll !Ji dobilt:i pl'ooshU(! dva Buddhe za Vfllru?" 'Sarinl ]. fovijest 0.araju'i.losl<>\'tlQ :mnCi 'Ujelo'"'.jeda:n od o:oih momelsa dode Ill.{)j!deji..W1g) 'iz Ming dill.lll=J~.eLttl se Covj. toka.redov:n:ick.vjedo'V<I![]~<l prQlW QlVC Thnakine ornte bezboil:looti.og pepela. Knd je pravii10lll <lutiteze.. (IV'I je prica ZDflca:jna i SV! zen u 'Helli se sla~u oko d.ll l:iT'd. PI'OO bdlanstva)." "~\Rd je vruee.J!Zlreee.levrijedn.g"" p:I:<:I'i1D lo. sh>aSlI~ pa uzvikn : drvenu sliku Kad je Slrllko (. Teorelski.ko tu ne budem mffiilO sarira mO.:(lo 'undO' jg~'lI tak(~ velikn mo.Cital' un:ivenum ] ni. je oskvmue ..JI.1)110' Fe vrlo sklisko tlo j mnegl ne lffi:pcij'evllrftl hm:Mi U"PI'.~ao da nesto Lt".." tclemo 11 se poneka~ preobrate jn slobudomnntke.Jmaj~1 maha pa ]. ~ednO'm 1l'edO.·Ii) .g petonjeg.1 dosUgmlCa ovog Thillake' 1i:.o.1ilsveti sartl'(I.vo.cnn obrazovamu koje bi se mog~e J)oboljMtl. . ~1u·I.kao kl·~tUl Vairechane (najviseg neka ll.injovjekovlli. ne pl·etflcS:i.ekov leleal. I 'ISk:up]~al. hllm IUsru1UsiguI'al1 II njellu p ovijesrm istinj_to~l. II zen samostanu se nad.llje i.BuddJm. Zen 1.li'l"e svake uti:ml~e i svt iletalji se provoda 11Sti:ogoj pod1oznosU dnhu na nebu.agregamili slanja (sl~rn'[dh..j'\et. "dobRi "KOjil je !.

. ']~adUI.vet.1 osmn kOO.s.o 1101msh. i>"Vilki put s ~. se POVblCiiz sotie u ~:ll{]ji'azl'oden~ eeremoniji II lwj. ?el]'(i.om ?:!lJomom' kno ZH~~~\k:iboravak (.me . magn sc &1.a.e tesko razumljlva PJ. ti:1.)lJeSnlC I ostala djela Rido.j~~ velilki $C$Shin.I .IVt'si pl'oo.. . k0i1}pJb~'C'1Ia Omit.edH.olli. scl.ati lsti:nu Z'e1lU sa svlm im'o[~'11SI'COl .opovij.a.~u sUil(lvilHiI nil ueke stare I~f]l.e 'vjdenje koans: Iwje ~e ovaj dao zn kl'il.ilavauja. to moze r<lsJpnwiU s lijim osobono za v]"ij{~!ll..lliG~. vcljacL Sesshin zna.kom rela- bli. li-c.se td puta poklnni i.tm Q/)$f. a svemu ostaiem poklanja se S:j)O'!'eOJlll pai.. uisturu.s.. (ge-a/.'ovitosl lU. D a j mi nekl dnlgi .~ redovl1:ik hu]\esorn. 0110 shvaeanja pr. sndl'ii i. I)..iaSl)jefl.ISbia aJi lanac on._~imOIlO:g kOjli [e lJl)so]ullto ml~'lrl.e jerlItO'Jn pokl.Yojst v' nun zenu HJll~'10 j~dJi!osta.511:1:110 Sk.oj je ~ llSaQ.1 ..·Cka t1kme~jitelj<llli:!lzrui Z('.a una vdilm morelnn vrtjednest.k met1. je zhi I:k.j.U]Su javni rooov. ili/!lmQ/.a~lQ. N.ievfu pn'!)~lovije-d.! Istini Ze...t.~.jlUi. dhm 0 dil~1l1. lJog.[i dlU:VllO\ 01'1 sU81·eIl.~:ed.i g 1r. Kad se ova . ·zaSlo.lUdol"oku.e ~lll bilo }'..:OJ<lnd ten knjiga kao sto su li.IDi rad o. rriJ(~ dokona igra ni za i.:51o }pm nenuo. .in(l.IJl!(l tI trave]u i 4.U1~lsto-padlj i z(lvJ'!av<i 1.j-e\'u sPOSO'bB'l(iSl.<I~"rr.:l ~\U. AIW Ie is gl. redovrnk se moi~ l1larn U 1111. !(U}{ilall-krll. a k.~dtm CltOl.Q' l'ed()v~'1ik m:isH da iJlJ:lIa aljam v rnzlog za sumniu H l.n'ek~ PI'Opo\'!.Se y'~. [{~\'<li!ln-hkllg() Je I!I~~~~O"'''. no iU. ustaju nmij" no OblCIl.'l siotiJ:lt~~ \lI'I() ei:jenjel!:ili koa» (l S ~i1]~Sl~oo..kigmlcsj/"I.ii<1s kOji]cntm:"iina s.r!a~afl$ltu" Ri/~~.'lJ11 je iakJ}(je~' zbil"k. 5vrurl put ~ ill!!! tled.1 sobu <r~liese na vrto fon:nmall t s. ne obl"iiies lica?" slwtl"teljl.fla§ PI"m']. k ucitdju ~ predstavui mu svoj.e v]. d<!lUe.ml stegu redovlIika.lUtl:l.'edovnik treba k Il!CiteJ~ll da6i cl'ltiri ill lu. dok zimski pOt~u. nego (fu:~ieuicnc]a [e ivrdo~l'lll. Z~I vrtierne tNljOl:lljfl k se~/ulI~.ei:lstllvlj.· ~"ece ItCilteH smijeseci se.uj.Il-I'allg) rZ: ~lmg (~m~~hr~~ bio.eso vi )'ojatno odl'ZavaU dveput dnevuo 110 Ujekmnposebuog razcdotDlj.110 s "I{~$li!og mEto.vetsll-ango)..1l:lJl0 ne uzrokp~..!!. sru!~(W ~i1aci lei.~a~il.kon slu. sa7tze.r.0] inevc)lji kao i pirije.kw(lm.ail'oifu je z'liliGt. SVilki dan Ii lekom sesshiua Odl'.iteZj Oaj-o Kol. . mekoee srca. oslm predavanja rerlovnfci illulj~II)e8:tQ sto se naziva sanzeu.l1. jo.icku p'r(lvjel'u" U damma kad se ne odvi.jiIlla Mi:mIOl!/ill.l-eiJ!I ove 511 krulg'e Vl·~. Olucl:lom [J saJ~laslrulskorn iivOlH 1lOSloji 1'<I!Zdohlje koje se posebno o~v~lrasa rl1entW. ih ne omera iiikrumll.Clenja.ren1f.(~).k..<l!ZlII sobuili'roci ruke sklopljene na 8~"i..lrokll. Da btsmo l'Oi)l:'ikaza]i. i tI zendo..sanja seriie pre.i"~~~~a~aniuz. . eVIct? ti .01" OV~I tajn..ad dode 11 blizum nt'lelj.esvijesti.r. ukol:u'VOZlI.ta 'ZCJHl to petrebnn. ktl(lliI.'UrWH per .To ra~I?~)IJe J~.all naci:n cl(]vija ~'mi~[jV'OI.g.biljna stvar I ~¥PJ'. Prlje no SIb p~'ijed~ prag.I'?IUlelli O'~lcefit:n:lcija uma. oclgovo.mnzm za srideset rerlovnika za'lllijcllal 6 vise od jednog :i pol satft budne paZnje. U tic:iteljll se tmapotpuno povjerenie B-Lo Sf! tice njegovo. vi.f.ci ~~I."VQ ..etr.I)i bQl'<lvlli~ PO.n~(lh..nja.:.i'-ius. Kad z.'k". klekne i.~I.v?k.iJl[L . ladora/.$!tlvIJanj(!-" redovl.ldil:l!li'l.l"l:I{$jil .a.~sel . se l1e:koJiko pllht.Ol sjede do IuiSHO II nee. s)l. ''''a SVe!)fQ vjelljujuOe spozilaje tnO! a m Juku pod I'ukn s dttbo.:MrI anau . uko1iko nlle otvo~'i'o oili J.Je J05 tl~IJIl~.~fi~ seM/!in.nsma llik<likvill ~rlliel!. Oiiniti.nlgovCli'j vee r~Qcne {H11<lziU iSllUllren ob~CU.(lvniti obzira.od~l kl1jig. i Z~lil.lcitclja ni za redovniku" 110 je.ll.pl'Qm(!ltriulo~.C remonljn zal'i-si. ZCI1IU. Nr.'l (BS.lIsolmo fzmijeniti udm"(.di ili lZl. -na.edl.~rl. kao .· ccnje S'fS.a i.lv l11l1jo~ ltV-lJek obavijen H'V~J..':iU n uc:ih~1 jev 1.~a.I~i«:. vrlo Clz.~J:n koljenill'Wi ua podn. tl'-eb. Z" 1.1.!g.<l o'~ Flek¥1(tii'Ct. "l':dOl'. l'ok<17.t sabiran]a misll .flpanlu.lCj~eljfi ova vjdba rn'oie b1'1i "~'Io napOnlft.e sam:enct.sLO.I. " Td: jog ruSt o.I'OhZdobhu zt)a~mm k'l~) ~j€ttri d h.?:melIt~I'j.rulJe (lw~a Hi feisJj.o) i ]JQJ'Wvno Il~(h.ka PI'. I"e(hw.IUc::i 811 ~~~\'ore.I':._~e fJ..-Ijll po jedin<lcuQ {~OI<I:. I[Jd.ugo. Op6ellit:o" li'e~.. ne r. Zl"JI .-hog Ii[)g<l Itlirlisciplina zeH.Il.ol(lvanill.~lje" Tijekom S'/1sshiJid.l~.jel" [edan .!VI'~av.ied~mo je vazno.{)heuik kojl se k~] l~IJ 1U~:r.anj.Ij.e5.l.IWt.kim (lSlccajmn ponrzncsu i ' .'IJrjj.

mja senu.oll ovog.fuzYilemj'eulJ $UllrtjU l{mili. s njim.je dab!:e Yij~sU I:liOSlS danas ku6i? Udi smjesta. 0'1"0 povratt iHakuil1<1 k svijesli. b'ilHpotpU!llo Salkyamuni Da bi postao pt'o. [JCj[elj ga Ilje-l['Jo pomilLlje 1)0 Ied:furna i reC>e.kuina uJ"e.rna d(li{ je Isao okolo po selu to.a ga go'v'oreC:i: "Ko.OOJazana u svak. inlcl~k!tl!alJ.llcenik dobija pravo znfIJ1~ezena.eI'se _k~e . Ha..as1jiO:i l!1'od.1 ucitelje'vu sobtl i i~C'Jil)i. Kak~ str~J10 08~. bWZOi.zivot pr~~'utaj{.~~. ~h "'ak!) il)<ljCiIlskii raspo]oi.i10irnosU l'e(JOivn]k_ mese . I!lI'em.i zitdJn lUNlC. UCitJ@1j blja§e i'Ji.l"ljev~u~Jesvete utrebe".lU na. 11zenu nema niceg mlakog. ~spriCa 0 svemu !ito je prosao Ujekom dana.S UVJ)elk.iesali te. k01l3J3liO IdlvalivsJ l"Ialmina. putem cega.e""jek.{:mel.! nj.sav $voj geni) U Mljecal1ju.od sv.elgQ~lla Ispitati Sy. Pdje no.. Yl'a:tise lin Ver<l1uclilt i pokloni uCi. a kad . "Sad ga UU[ls.. Za neke rliplome lle1. _stvm.vb).7.tyO. je moida jedJan.n~ll.na. u~ltell oe~l. na kralu ga gnrne preke verande.worl]Ie'V'e!l. SVI Ie .!t(l i pl!'i]e:: "0.. ZIVJe11 ~IV?I II skladus razwni. I'. jOOrul dog'adaj mu odjednem ot'ilori oei Zit isttnn ~elJl!a. ove n'''il'ide i neiskrenost. oval put. llcHelj l'1eljl!lbazUQ reee "Glupost I besmisliea!" Hakuin glasno ponovl ~Gi.?a .~d se ~l)e.. ne naill ~VO)OI yI.'~enlSmisl1J. \:ICite~l~ l'e(lovnik moze k~I1. jer onD !St.:s nas. 'iI()dst'llOl'n"']'S~log.s H'Ia. U ii:votu umdoa nerna o(lfede:nog roka za djrplomil"Qnj~ kae 11 j<1'11lJ.COyjek pl'O-dil'e do dU~lIl:IOi!: Jstme" . Jednog d. . Sloga. Svaki S~ojU01{ lulru:ac &_~_tnllil~ '. UeIle]j J..j dl)zv.§a. .en.. r lut zivuno pod nmogun navlakama ll1·M~.acilo gil i:mai! "Nak. I1Q u danasnjel:n OZeIlU znaci.l.ati.cIlO pobl~[~Cki PN)b~? Zaisul.4io alae moder:nog .Qffi lrel'mt~ll ~zlVnta--:. opal: mll pljtlsJm preko llh<l . v~dbi. anu sebe s potpuno osposobljen ul:Helj. tlliismija Sf! Sl'dacno.lJm:rn zena . Redovl'tikov .ok SIC'.e~'Jrati(l.11~lO postiei t. "0.jevrnl..Zen 'ocelmje d.~ ~azdQblJIJJ od de$.J18UjeS'''~l tnJllll zena 110 Qi.ena.oi. u.upo-s1. Da bi to ucnlio.il. Izraa je sigul'1)o prvobimo stil.!:.eUl~ljiito :l.'l'lleniIl1<lI.'_' . pljus:ne g'lllekoliko putu l.'ro ce bitt vise ill manie mtelektmililo.1YQt.l~itel~i Sboju kad je gl!rnruJo Hakmna lP~"eko 1:u1:l1l~no'" ZRt.kOJlai je do lad biJapolpuno sk:i'ive.a. na veriiulrjj. Med~I~I~lI.gj dan" . brzo!" HakuJn JlllU tad!a.Slefiom jedinst vu 5 ov:im pO~I:l!~)u(:em."..udu6i da je padala ki. Hakuin je postaool)oajan I I:~nti!ljao j ~da potpuno J1aIJU~J!:i s!a~'Qg ufUeija. .I]]t~Uhl. Ucite~j ga medullin jos 11(: O:S~OI:lOdi vee ga oznalj iedllako k.o '141 prosect. bijaAe. lU'iUitilim~~ J?:. JaKQ U [lajl. cia bi se dotakki to. 'I. ako je lnla~o. ..o p:libjega'i"a jil'iviw'lo neGovjecnim metodama ~nimalo wJc dobrcdusan. lil<lk.1ll1sleci kllko ij.O[id'vadesct godina ta_m(l... I!i!>II!I.iSf. U zRelj'u ~Ill'D1r. ~n~a mJe zen..~njeg ZiVOt1i!i.Za (ibl1'C<I:Valll. §egova radosr bij<Niebet:-"ranlclla i on se nat! UCUeljll u na. Ut31tdj pO.:i.to Jest.tih ill druglh.!) ~'a'lll!lUiJe'\"il1Ilie is~~!e ~.U<l od nje.: nakon ~o1ililll~eg postupanle. redevmku IJiije dovoljl'U:o rnA. Oll Jl~II(]mj(l llek:oHko stopa (1(1 karnenog zlda gdje t cstaae neko vdjeme gotovo hez svtjesH. Il~e~.clj n~je stvarnc S~OZL'L.iJ~ !Ires...jem. l.rnd v~e JUife Zvao PI)g'J"CbUlll il.~ I?O~l~~:.. _I. l Ibesn:llisliciil!'" Nato ga lI:cUdj nhvati. opcellilo govoreci.3. gurne s !l'ijema. il:l~I~. Hakuina sena u l~!prultl.gled'1 dolje Ita njeg:a 1. 5tO je pecsao kn>:z gtflvna wahl.r.:fvidida nUl se nest'l) do().llespilie~ ° tl IWli.fell d:l.r'l:\Jlm Jastvom. .ie SflOlO·ol:IIJlcromnje. Pod..te}ju koJi odV}'.oblfflC koje se rn!Zftla "dllgO saz.eljHelja modemos n~l1z3ii Jedne l]etl1'~ vece"ri kad] Ie Hakum dO~~I(I [lredsl<I'I'iti svoje vUi!enje svom st<lJ'om ~Iciteljtl k(lji se hIadio. l.ze.'l.I'u.'i$k))g zena . Uakum: se nado vow.'!ie . ne ustukne ni za pedalj..godilo . 'en~_s] ko]e zaist3! oemaJjll nikekve 'vex.. Ir. pOlrei:Jno je daIj]l.cit.izvml<l_ i izl1.jl koju je prol.m·fl"lllm·~ rasti u savr.WlTi.~~.'1 istina se [1 .ile spHjel'" u Matu D.kui:n tide 1.ak"tl Ul"Ii't'zlaum 1I lU)enjiJ'Da ~:.~~l mo~a pl'oci kI'pz ~"(lzd. I1<lJtl'ag k uCiteljlU bijaSe sav u znoj~I.'l. .1.uin ~esveiedno ielio S njim raspl'(lvitL 1{'ld je doSlo vl'ijemc. Karl: se opora.H) dilibmu nlegcvog zn.Qm(lib l'fI!zovanju. TiLkva bijlflse obi:j_k..moze spoznatl sv d. . kml..~ bij.:m:J1I i:z ziv(lit!'i.~1k i.~lelml1 sposobnostlma re (lol)l'omkoli6'jn(li~ I]stl'aj~ostl .110 S ltob(D. j j"p~'li.toje dru@lill _srvae.s.'I/. "'~.ga.e'ttoj 11agosli.m J3. odJ!llC[vsi dll. Maitl'cya j(l..

snaruka ctnt neka 'Uvojn l1!lii.iln<tl\ tt zimdmt za I1jeg:.I·i~e'll'illnju se mor.lOl"fl.l1. tsklm dogadru'l.de sjaile :k1:l)z njega. !. v~se nije I!1Il1Z00.. Posehne znaci Jrriikticu. uJ'iIl.aziv'Q.tmimua i jel. Medlluim.i oko Iljegovog '(Itoc~sta izgratlcllil su veUki samestmu. ova!. vid!imo duboki l"<lScjep izmedu budiZl'rl.ab!I]jevao ala ovaf os.skJu' u $<1 stV!lJ'"InI 'ii'e-.lJicn i ak:uvnQ sudjelovatl u svim 8"1.o iskoJ'istiti.e je spaseno.l!'[OUU bile su. vee o S!l.sUgll.(jka zen di ." 142 bez zasluge' CQ'l'j¢kl'l! kQj"i pokusava (wwbJtosa.!i Sall:l'oot.ji. He iI:. Na u·.jepo.svoj~ stveua zl1<lc.ulI.di:1i·.i.omootBJiJa" Mose sepovuei II plamne i zivjeti tao u.vijet 1(1. bili suo u zollilogu k.~dan .t.lditipo postoie pl'opdsallll Sva_ki od nji!! se treba l)QJiilsati.g pod a.~tdale h.a za sljedbenike zena Za koju je potrebna stalna budnost.~trde5'et gad.l~U I pet SloUna i'lidov-mka.d. Ttl je sve .jegov(I tedlllO' nils! jedstvo na s.1fO .lXlka pml.ll1ii.1 kolima su se veHki uciieJji poj. No."" vooec .~ za sva ~·llZdob]ja.'ama za 'k:i8nog vreuU!ena.5'10 je llt>inje!loje ~cinJetl0.NHko :got nije ~rep~nMl sve d.ck jednog dana.j znaci potpun..jetol1.oowjl1o.s<llllljenipusUl:1Ijak.~.lk'.J 1livojoj lijevoji ruei znati slo lvoja de..!n~ILl vodu i dijet.'s.0 naatva "djdo ne)l(ilZl'HU s'Vi. Ii.cirlU) n-eba S1J. I{". (Kulei.i pUl. IJI'OVOO [e c.sl i gna st'o ZoVLt "lajna VI'Una"" 1ll'edstavljaju na&.(:J.~ lzvan grada.ije:l. odi'd.11"1'3.e rusevnom stanju hie kad pro{1tamo sljedeCi opis: m ije bilo krova u pratOlI1 smislu djem i }lOCHsu zvijez. UJll"<I1I'Osupremo.'o~eujetremnka m~alm]..e Iml.ima. ekonomskl i meraino.. Q~!.ekOJilkogoilina 11 divJ. nekont zgodam nlie at krlvcn IJIjegov :idclltilteil.ulIl) [e ruCiJtelj. Odlaz:i.aniJW'Illl nakon 810 je napustie P.ua.~elll kad se po prvl pnta vrauo da cuje Iushuove (¥in-l:sungJ predtfva:ilje.zavallj:e od 2.I\lld d<lij~ nulostlniu.'ijli!'V'<lnj ~". u sJUa.11 !'ukanw 1i'.Jili. Yi.'irI U g 1<l'l/]l. Hakui_j\ MjaSe jeelliJj .' To ie "tajna. prema sVIf. ill moz.cans4.e SA::' srustu ~!jednom danu. lsus je )"ekiim ".sLO treba uftnili 11tom slucarju.lo su pojcoooslavl. .. djela i koji nagI·iil[~IiJ~e.-sl.m.rijm·h petnaest godlna Zirvio !..] pl.l"!lg'Qve'" ~ "stenle·..o 0.rurI. jc zncstao. znact odtllositW se pl'emll sehi i.sredisnjem dijelu rn. ll. sve ~Io u se nade Iii~ p.en. narodal se .ot post no je [IOl1da]eko p ozmlt I 113 'ill'eV iskrenl za:ht~ev ko:iHii'!.elYr: "1'voj mac koji vidi lajn ce te 11. V)'liJla". kao !l. a on je postae uCitclj tisl..eHvar na:pus:tenog hnuna u Surugi koj:i je bio n.QU jeloonucno samn pokazivanje smjer<l U kojielll1l1!Om ulo1.. M oi2emo zarnisllt! u kakvem j.Ii 141 . proMSli su ga ." Dida kof.tci na tl"z.ioe.l:q~1. fie d!tI.adruo u . Tako dugo doat postOjl m:isll.. 11 poce:lku je 7:iv~opovl.lkvih rnisll 0' priZn.Q 1I WI·(j.ulya) i usporeduje ga s J'ado([~ uspunitl buaar 5u. Sve :stV"LI'~ koje !Ill plip.ti" nas3. hi . IJii! ako. a svc6cnicki.l) :r:n[pOSLeDO. nile bil.1 $Vijelll nakon :I'az&obl~a miimll'. budizma No kad pl'ikaz j.\ su probzvod takv'ill ulisli Qsla'illl~ah~ "'l. No. .[1 i kJ. Ako dlilJl p. . njeg:ov svett .dJ!1 s vlastidm pI'osudibamJi. Antinourtja izmedu dva zakona Ie lakoder zrunk.~ei·Qvni.rnvlmein Sail'lostamkog obr<lZiOV<lnjillkO.iLlte.ijego-m. je' uapustle 5VO'jU ko!libu . )'ade~i kao [~o.m~a. Kaiu da je Ses:l.va. (11i.s.o.i_1(j. u N~I1O'-Y"lngu:1 nikad proveo l1.. one j:U.:ili s voje kD'lIfnje na.)["vilir. suzd".Z.lIlu.vila za ovo . !l1re zelUllJ.. jo~ nis~ j.diii~]gllavll i tiiavo zdmje rnernlne lu(ltto'e izgl.jc prevtadava u ZlZlutOU.el'l1mU smtslu.as:keti:a.'aH dobrotu bez ik.elja.(1edmje gQv. Obi~ (Chung).'aflello na vi'Zijii 11lo:i.I.elO:g paU'ifiil'ha.ot. bez sumnje.jiula.)lj~..gove l. Povijest zena puna jle tilkv:ih p. Zen 1.1 pn snsretu S~ slueajmm yjv(Jtrwl1 ok.slim o tome.On:u:~gr aJlu.o: zen 'iTi.etu ~Istanju uma punom ZMV'alnosn i postovanja. mil'ela.nlu..~a dobra za. ltoji zna.eljilelj ~elikog Myosbinjia LI Kyotu. B:io je pl'iliffio dol .lLD ed druglh."slIzl. Dijete se utap!l. Oh[fik pL'oh)Zi i nebo je pJavo i :!ii:l~oko kao i 'uvijek. P"etinlBti.uikoo se ne esvreem l nl'lta vise ne D.Uem.jellje 1 ziv~la.. Z.0 nje eovun Intelektualnim postig FIlI.ni.:ovjek He uSj)ije zgaziti. bio 011 So'" ill Vj·ag.'l. Napoeetku svoje km'ijel'e.'ll'ebalo je 11os'Il'i se!ir i vlsoke bre1a kad !l~ l1~to dog."OJ..ca. ove je t posebno toi':no za ulloelo "lajllle\Tooe" "-ojejc ''1'1'10.IH~. [10 njegov.reltli.ziv.WOI1]i1Hdo:br·ll.r"IllZ<ID.1cenill'!l 2ivO'tOfl:i u MillQ (ll'o'Vmciji. hraneei Ole oJ"aS6iCima i p'irijateIjuj1J6iis majlin. Ono zna~i['JJe trositi Pl". blll) k(IJue.od mls.riJmjei"a 1.~~iJel)QJ:r. s.lostinja bude taina.mto]J'za sd~[Ille.~Qb:llo'liU 6ovjekll.l:Ui sv:i.t~ i2.. Ne :I'ad~ o praktlclraruu .O zm:i:ja... . pa je Sud z.Cip!.od lrgovlI.

.elj.n f<l:S.t listil.oj ideji pridaje najdjelo'l'vontiju VI1i!2(IOSt.ko se otJliJ<.kakva kontemplacija nee . lluga. OROje iledna cjeliuiI i i.J'apiJJllU i.11<1 istok ill zapadl.l.~rtl ill jilSe Oil na meni.lednj:i l'n°. Ni. d!a se izbl·tse 1posl. nik~. :Ii ua .ta. Ill. ne smije bili I.Ma~je iiAP.l'l.kakvo citanjle.UIOsl sG'mn<r!'m. KinJ IIDllSlI1ID1j~vO treba :p:rJipiSHti.{}likaIIO.(]f1. z:natloj kan Dvcrarm za medtilaciju .pol'''edu ureden na mlan koji.:'sLo ~n. zen je lu::dv'OS1l1]s(. . '.m tzvana . ua posl. popu. Zaio nas zen Il~L1. U ~~!liU.!k:V(] PQ~l~lC:avaLljt!.tvojih cljelll. "to i ne-to" ruojc m lll.!'I" svijcstlQ Bogu.o da u njemu ii.loiZo[.OV<IIlilll sn wH.ilncijll .i svaki (lIelal] u njezinom discip~. Jei!1!nstveni l_)oloiaj koji :lien :se..joolljeltl.zu) s . mo] ili t~ldi. Si!!IIlIlO sam. l.': zasluge''.tll u undQu.ienkebru.e-zilllja bez zeu..·~ellioln owjslu ne Vide se s!lv(lvi. Nil!SO'liVI.yoga.vimo.tt"g je mcguce. uho poput nosa.<1Inoravlt. :e ZlUltl ~I~~li i ~a i. 8m'll l. idu mo~e noge.u. Kako [e UllIl postae kencentriran. a nos poputusta.'' j 'nOp~~$'li.laiji.caYj ka lkad u(!iniU zen uciteljem. j I1ilje'hilo ruceg ~nose IlJije POlstol!'jetllo. ()stav[U njegov hladall le~ za z~gl'ljaj" Stoga je sve u J!)vQnl.oi{. m.~~.ga.institl.<lIk ill gubit8k. PU[.IU. stanje uma l'WllnJ~lia o da gm'ore 0 eemu god . opislije ua vrlo slikovit :naC-.enost. U In'flksi kao I u tenrijl.a je nase blee \1 rrjemu.es[ budizma Balckog Islokn odJ~l.ma Ov<lkvnvrstt~ vrline njemacki [w:sU. se kretno s vje:tl"(~m. :UJaO je l!i Laeslumg"slrlh moj uC:iLelj i je li P·i\-itfIOmoi pt'ijal.~bl1 Ills'li.v!l. "d:ie]~ be'. Tada j. GiOpl'.SOl!.em.(l~il]a se ne diZe. ust. tilt se u Iljen~mIwecemo i iI. uhoko !J l:ibl!j<lk~~.iI. a nlo. <I IliStJil:ll.m: 'CCll'm god OVO S.rasrvorfo.dknlcvm tragova ·uobra1. Zen Zeli.e okopostale popnl ulrJi.· Cilli ae da smo L1 k["scru:~slvl:l preville svj:esm.iill veiCiinjn Srullog sebe calk i nakon dQ1:n'og dje1<!J.) sam Z<ll:!o['<lvio je li.Q sam s"'om umu d. voda d no lie odai u'ag njegovogpl'odiiJ:.ci uazi!vaju "slroma~tvOnl"Ja 'Iaulereva defit'j:i:(. Zuusta:viti IDIj>e@ov tok. I(lka.eno $['11111' esobnog iskustva. 1Inetko lie$UJ.livnmedu iili zenda: ostalim budistickim sd>itama II . nitta ne IUoZen':ci g!lJje je posao zapoceo ill k:lko je Ol'lijd.mja. }ioetski Je hi ideja iZl"aiena na sIjecleti naClJ1: 144 145 . i iznuh'il. odvojenoa ad clrvc.zmllJ'~.l"ilKUispitiviilllja il[lnil. ta. je ll dOlll~t. ko se n.inanIOl. Z<I ono ilto sl nCi:nio.de.i hie Z<I UeSl(I u'ibval~.ubusa kreeu se preko 1iI:!lll1el1ih stuba kao da mmetn. Mj~sec se <:Jcil'a:b. bas kao 8to ('cl 7.n ktltl se ne nloi~ prisjem.ili.Bmldba te da brzo prijedil1llo Irnno gdjenjega nema Sva obuka l'CdOlll1iJ.ivOl trebauhvarut usred njeg(l.ina sve stva.zele.o k<d. Sve u svem«. Q~ldla[eto zen. iak.erli'lle1~cuilie ~)a uacelu.kinesl<i li. ub:rzo te toe z"'l"tlbiU i oil)gOVruJ'ill C~. temeli~'o smu se preobrazio.i duguje Ii.!W)! kroz povij.i. isam ble svjeslan jasem.. kmuo:li nekakvUl mislil 0 llagJ"!ldi makar 'I od Boga a Re-"sh:i fLiell-l.e1ji sav}'etuju da ne budemo tanto "dje je . Zelllo ne6epl'ibivaIiti.nj za ll1ed. [ izv~lOil. TaxI.ellEilZVali I'llClikalno empidjsltim.sto. a kosti Lmeso 8U se ras~optliL Nisam 'tlltli} :§IJ(im:'U'2nlV<Iil1J:Oj oblik mti li..

lStV. Victor 44 ull. m~allaciju .1 l1udiUlil SalkymllUill 21" 11.<~ya..lU'td n ~m.Q 0. 86 '1I1at'ijivosl .H fd"'J.llD sl.. G .eeam.tiJlSka mudrost 5J.1YII!I1Il )1.:gai. J2 [l~!U:li.1. HI :F Pcwsi 20.O~lt.l1 2lJ'.li J j. 1M. 28 B BlIsr.11'11 5J bl"Qj koaan 12'6 budastvo 2..lflje.i(U.-ycll) 74 hddaya sutra Ii) Hugo.(~dhmHOI l.yil 5J c!V01"an" ~ij.wa.)"}.lIj16 l'l'vi IJatJrij. 44 H!JYlln (F'a.skll 99 M :lnruh. HI 14.~AI~m~ m nz diw'mrl88 dllli'Jrlll_.l. . &4 ~md':ll::i. pel tJ7 illlOlllhogal'a1'ya 141 nntiteza N nnrosugestija 15 nvid.e] (OhlH:h:iib) is J:. e..1'!)dQVllliko [:PI 147 . 44 j. 16. <liv)je gu.!~·"ft<l 42. iJj K D d1l. n <lgr.A m.) 10 (l:iodhi i.lJlltl.YiJ ':~. 01 k(l'.'L1'lill<l J6 kesa.l!ll. lllffil)~~JdJ. H Haktnin.l.1M bodhl.rlm_lcija 'lp~o!lIU. hillllt~ruiIt Jl.m rs.m!~. l{}f" H}f).lfimli(l. .12"9. 76.

u:h J. 19-' J Mt'oki .1' Y.cl'H:~:!I:g)9.. 2'i~ s<mU .iilizutJII 94 n~g<'icll<l12. Hi.1.l1l-Zllll f04c.I") :5oi.1lJ 'R l'fuJ. J(1. ~esLi.g~IUi (CIIOO·~.J.l!r~j.h[iu)·J6· Ilredavauje .j!:lZik. 81 N nast'i jJ na. 7J nem.2J. pr 3ji]I. sesshtn lJ8. .illCdjil. ZiIlrnb:imsi:r'1. nu1i!lzm:n IIp 7J [I:i!o-Ka 9() o objaJi:Jflju\lfflije opijltlloSI 44 u udarac u gong iJJ UJn i6 UnmlQU (Yun-rnen) 68 at opo:!laSanje :76 w w1Ll9~ Wn. III zazen In.nlli".1J2 s sangha J(j :H~ 109 aende 129.2 Imibivali!te 9. IUllujiJm(l 68 tn.. 5'.> 'Cllil' J).no.tiije . 4) Meister Ikkdtruct 14. 1J9 Shin SO!] Jti ~llippe U Sil'll J'()fJ si1"!illul'SivQ SW1:!' ill I 144 4f.j. Sekkyo (Sllilil-[mng) P2 Seppo (HlI.54 . 26. Flli JiliOildo p pilanj" ] odgovori.}:9. ss cO y Yakllsan (Yudl-shrol) is Ye.<liWi 9.()$ US .tJ.pf.jcifa 42.s.:.JJ.