D. T. SUZUIil

• u-· ZENIUDIZAM
I ..,..,

Ptoedgovo'r

e.G.JUNG
Vn~di,Q

Ch"icsiII'UtS Hwnphl''eYs bilJ§lpJ'ed$j~yJJta. Jj1I(1,i:~ti{:ft:og ·dl~l,l)(I

uLcJ.1.!.;ionu

NaslilY: jZ¥QJ'~illm M J~IlI'(J.dII.Ct~(1j,l to :tell B~ujdhw'l'l
C 1t:fDER, Zf}slupTl.lk
11'f.8ttz!llfijClc 1%9"
p""emil'!!:dQi'rI'IUI.D),,(I,

,BILJRICA UR'EDNIKA

..

Prije'l'ml; ZdCIlM Si'lj~o ur,eWla: Mm'i!'iil :K,t<lilj Gr.a!l'i~kotl!l:ii1koV<ll1jce: ZllIltko Hf.lvoii'; Gj)'afi~Il:.1il ,i]J.rr+lTil~: AUCODlO: d.o,o, Zflgl'!'b ]l.. Tis)llc .Kmll'llliJIe:J· 'zOlgl,'!:;J:l
f)i\ISETZ TCn'ARO SUZ '1\1, pl'cmiruuli IprofesOJ' budlstlke rUozo('ijP. na SveuCili5111 Ot.m'i. II Ryol'll, roden it': l870. ,m 0 jI.> \r j 'I"O'lalrw itJ.lIj-v'l')ci Z:lVLlCi sl,n,ii"rlj<llk zen b'u:diZlltc1,. a umro icC' 19166. HI'of Iljcgo ih lilVl1fh rlj .Ia 0 'ZI'J] budizmu ua eng~e£k.{nD Jeziku ~~dvai'lleseL [ p~l. ... nalnl<lIlj(~ o$<mnna~ II est djeln IIil, f'DIJil.rllS.l:~g'll1JQS j !10JJOzl~lalo Z~i!~~dlJ. fOVI'h ItO!,:;a, ill!o il • k.ako rnsl.lo pO~i1zujc kl'OlioIOc~ki IJopii litera-

~u:r~ 8vll.prava ]ll"idri1avn BIOVl!)GA d.o.e, ' ili jed,ul dio OVI:!
l!J1ii~e n " smi,jl'! se koristjjtj, llt.'~ p~:ethQ"c]llog o(lom'DlJ:jtl
O:::!!.IJ

l.Z:w)II,I{~p:ma. Pi'ije obj,;Jjv[jivnnja seriie n~egovih

0 Zt!!.nIU ua

~.H,gle.";k(lm,pl'vi Lu'iLdjo-vo.g

]}i'.(.'1imeill

oakladi1i:ka,

!list" se ni.ip ZI!HIQ 0 z au kao Zh'otilOUI lsknstvu, [zllt:evsi djdo Kf~ilell Nnkm'lyn f!.digion q{ .III(!. amarai (Luzae &; C(),' 191't} i ':a~.opi.~ The &1.11;/'/1 jj,ui'dfll.~J' (mBX-J939.).
Dr. Suzuki
11j, ail'

budb;,mu

V::,1.til;rS in. Zen Bud{I!li.sJ'll) '[927.

EYe;a

to

godill(,

ic

Vjill'Glflo,stojl"l,O,

.'

SOllll110dill,

f.

IJrQII·

C1P - Kar~lggi,zaeij~, u lJublika~iji Naci(jn~lll~, i :>\'Cl!~iJ,i-§!l~kni iZlli(;~. ,Z~-ll;mb UOK 294.3 $UZUKI,Daiseh:;'Teital'O JLf'\!Od 'iii zen lludinlTlI D. T: S/1lluki ~ lWtit"OVor C. G, ultdio CILl1l!lmM UllJjlphroys ; "'prijeVt.J(i Z:d~llka Sa.ik<» ZB.~ ~[Jim'll1!'3, I'~~B. - 148 sIr. : 17 em
Jllii~ :

ca\li]o ol.'igillulna dj'ln !la smtSI~I"ltU. ~d ncskom, iiOl.I)\YiSk.o:m l pali Jezikll, ,'c"ll] bjo upueen i ILl1<l.dmiIlJa .r;~lmlj<1 z,r~l.!tlile lIiiBJli mllli~rni'Jc.kmu i. h·m~ci![!SJ~IQm. b· rl!~ 1"11"1 skein kQioeg i~ tnko lecliH gQl'ol'iio i pismo, K tome, ~li() i(~ vise od znm~slvcnjkOl, Iako sam niii~' bin ;;v~'c(,l:liH nijrdn bum-

~j(!;VQd djdlJ: An ~!Ilrooi!Li.C[icm 10 Zen Bliddhi"'lfi t IJat-s.lltZ Te.ilru;o u~kt - SIr. 9' - j,1 : l"rcal1,o'{or, B,i,Jljli!l~mrsk~ bilJ~' ~ UZ lEks-I. ,. ~2:lIQ,

'l'walllU u J"IIJtUlU. IIOg!.!, ri,ic"ov()C j<' .zmll'l,j(· n duh<w;II!i!mSlvm1uw bilo iZl"ilrYil{~ i rluhoko. Kud le go .... orie C} v n~im 81al:ljiolli;1 sv ~i;Il'Sl~,;:;0vodoie kiln CO" jck t l'~olI.II iljilml.lJn:biva. 5vim'i l.lOjl."ill dot aklj v;II.lrcSl,e g.!TiIlicf.' ,lljl;'.gOV<;Jg l~!I. ajnrio se k'lo tnvlek k~)ji~'[1Z~ ~ntl'!l,akhlaL](' m d shnbelc kojim • hi opisae :;;l;lllfc svJ~~n{)~,ti iZVall i'lIlelcklrl", "
-sekte, pOlito'l"U], U $Vaiki'li'l:ll

sHfl,c

blo [e

[{<lito svj ,llm;(' vi koji su mu sjw1ili do

rSB.N 953·6"6"'J'.1}2-4

SVilfl onlilia p~!>;lIHI

l,nji

ne IlUJ.gl,1 sj

titjC'l,a 1D10Nljll

'ruti lIo !! }"'ii lll'flclja; IIlegov" b[L~ zumieuu. Dn hi sc !W;lj ell]

Zen: u..Kog }·.l"ecl!'lodnik II izgi'aooji mosta iz.og Svjets. CHlUSTMl:lS HUMPHREYS Bit). Carla Junga jz ZiiI'IChll.U 1)0 prvl .Iipadnili pisacs pokuAava itrce:l ne1:j!. Ida dr.la IOUu iz(iomjil Ilalclaflliilm ID\. Lh"lkon ul.lta.YScin Zen BuddlriSII1) do zh:irke SpiSOlI:J<I&tal1h II viile od pedeset godina kOje sam nasvae $I.dies .cuvl."'Elb~mZit l'(IzlImtjevanje mjesta zene UIPO(_b'uqu duhovnoa iivoUa Prirodt. zen. plodova zenisknstvn.i.lllom polmMju 'pI'e.hll.1 CbiQ' de'vel desetina svcg zitanja kQje G'Vaj lma Q -eloUcIHyrn.Qd il.skOj kr~IiUww$ti (Zm. Itl.in BltddJusm).aj Ze!~buaizam (Zen ButldJli.sft IitiJ/"a!w'e) ltH."j.padll.Qienog :tr:i.ztllrt Cijiln je k.Suijiu izda. 11bllduti da je dlr. Put zeJIa O'Vay of Za.'): SmflU\itjl1ci (In ne ]L!okuzuju dlYv(l]jno ZIk1illj:a o If.ji ipl'tkUv. 'IIoriie za sve ko. od R StImrllil ki SVe<ib &}4 ·GIze:1t blldizmu (Essa. budi.). vclikO% psiho]o.I'Onl. SUZIW nij u PO'lPllUl0SU l»)··ibvaeaQ komentare ovog.Ckn uistmu to i bud uvod U l'lU:l!OOU zena za ti'~'I'!6r~llovth i::'L1ul:dilJ: tc ueka ill 'Itodi U pOImuje prm~iS::. prcdmem. iljegQV Uood' je 1'lujpmJ:I:(i<lIliji..put pr'is<hlpajll zen u_ .wanie kOje zauzvrat.ja srca i uma.. JUllg [e s\lojilLnrljclom Taina zlatlwg (Jvijtl(l (The. zen I'!t~l~a dodan 'VI'I'a Za:nd:tuffijl'i' predgovOl' dr. Sead of the Golden 'fi'lower) bio ]f.enu. iJngie.llledll llgl:!l..e iJ:Lisli i ..i{. Ne iz])enadni\e dR ie najl)[lfl'llIarni. ill Ellgli.eaj']]o prldonose Qvom. D~·.)i. :Blyl.m~).m:. djellli (11'. ani zrJa. ason Dnl_.'a-sle i sve v:ise $.. SUZliki Z<I. azlikuju se po zllOlcaju.ukija n skup~{e:l.i~ei'&cO.O$l:'V1Hrl().udijama ti zel~ budizm« (SIu. ]!I Londonu te o~avljena 11osam s:V~. Zapllda.IIko:!.) A~ru:1il W::liUsa ee Zen II ~unjef.vnO'Illkinesk.I'ec~vo. zeua i lijegove posmpke je lako pogre"no razum5el..zapalffie psilllo1ogije.vodi do osl-o-bodm:l.l~OSlistf'fJiicarstva (Zen bl the Ar: Qf ArchelY) Herl"ige1a sLijediii Srtll'nJJlogi dnlgl of! kojih awl nil' IJtllkmmju VI:ljleme i criergiju pO~i.dstnvljanjn zen hudizmn Cit<ltelji. Zani1ufIIlje za zen jos u"ijek .g.~i p'/-edsjeclnik Budisl. SU1.k(}g drusux: u Lo}ulmm .

.".. 51 6.. ....JADRZAJ lii...'..... .)"Je:li zen uihil.. Juu. ...izru:n? ...'. .""""". " . ...... .... I)w. .... .. ..". ... . ....." 'u. " ". ... ~LO . ".." 1. NeR}g~6all zen ._.....".. "'...' ..'. 0 I......J.... "..... ..'.. 1 .H'. 1. "...."'ot re'dovnil1l '&{ . """""...' . 09 .. " ... ... ......'... Ull'. ....29 ... 5....~)d. '. :'" '"'"'".... g~f.'... .... """ ".]jei'ikru ut>el]l1. ....:l.eu? ".. " . .. ...'. ..".'dl$tfl..'. .."'" ...... . ... ..m.h:> .... " ....•.."'".'"u. .. Balm:i.... Pt':(lkl t&~'(~! zeu ". i[j zo]uzim..'. .. - ".""..141 9.. ". :.'m ' ". .'" ""'" '. ..'..." g'1 ~l K"~~n'.'.1llJ1ic . ..." u...' . """" .......... ...' _. . .... 11.novo:....'oQg(rIlTO' alltOl'a . ...... ...." .. " ..... ili..... .....il:::<I! .1 Z~~n w i1l~~~fi1'1 ]:IOlcoija.l!l :/... .. .11 lrIedi:t1lciliu I i~..." ....._....... . . 39 _ . ."... .....'" ".'.....'.'1 Je' ·z. .l7..... "_ '..... . 2."...". " ."""" . ..'.:"'. 'H' "."... ""'" PI.g 1 .'...'3 PI'li(gOYOI' c."" 3 ." ." .. 6.ga .' ""' 3.."..".~. .'._ ..G... "."........

iila!>. vuse 11.J.sjemlQm zapadnjaCKOJ:'r! l"ab\.l.lli auroru.e:ltate).\wis:teHje prat{lc~kj. Ne Wail ·se . OV(l rleQh~cml piOlr. [H1 jecl~ enropsltijez'rlt ] orig:ffiaJni b~i]diSHC:kj sp:i.. :W~7.·f!·)i tl:ci }~IO h i tl~rk:o ~t:iti sto rniistik ihv ~n{]l.Sa'n..j<l.slQ· po- dr'Ucje_ Nednvl10 sam se dOSJ\~11o se ClrulCi ip<i."Osvjc!.o""diJQ.S)'. lkr jc l.$I. u~eni"a. i'l.\".J. H"ddhi . T.ll[a". l'lM.fID PQdr aZUll. MeCiltlim..<lZlllu:i.·eli!gi~sl'>.. prepJ"avl~anje ctMvoy: I&Qn.i. no ta(~a :I1n S~[0 nlje eMilo.<.clJ~ Sl'110 cal~i usamom Pi''ij~llIC1dl. 11ok'l"ivaju vise . jo~ nije prevedena ]]i.aml su mednlk"tJb~lji.i manje.d. tl/ZUog Z<1l to sll..Q pe raison.l nesto .n~.wad~ nl1J. }".e gIGcl'i:Sl~1 i .k')'Z111u stvari..1p'ITIoL1.0 [e t~ rlcl!j]l] b:lw]no5:tirn_a 11olj e ne je.a_je .l:'t:llCsel." Z.k ntegu ponovuo tla h$killtf f to u ·dI)lik!~1 "'t].veIF" neka POIl)'OJ.~j~. Orijellt alnG. 'fie mogu prUagodHi pn:.oje se.o~dakliln<l1tsklri?) ilipripn1>YIla mtZ~nada hi se iz budi. ~1IJoie!!1(): bm dovQljno zahvliIi.1!fldJ~ zapacU'i<ja6.1teb~'1 sm.llije: suposlali o. D.e lwrij~je [e zbirka klljig<S. <I saru zen jie lllljlVVIZInji p]od IJ (kve..ak. ih!l<iCl:1SOJll1 ~mol'i OI·ijen~. l pl.rI.nju 0 :{.j.iJ Q (.ICliI<!\.~lu.iJli s.i!I:liw i]d . nenadmasne H -SVO~[)j PQf.5none 1)1'~.lr<lin~. nru::H1fno.z.~i>~ !l~1 shvmi(l.e dak p(l£. iwiovo:(.j~.ge. godi:ne) \'.cepciJ:<l nllztva se satori.alerij~om. Wil" . i1i!"oo' jl! B~idt!11i~~ ··!.o ell.j1_t..~IOse p 1l1.I'7.illl~'eT" tie znam koj{~ je dui':lovru<l rro(l~.W:!.n b'.l~ofult' ZIl<lnstvell] p.slli'ppred.ll'l::I:i ..m doprlnosbna zrw. ENdi Jka_r~O]1!i.(! s~..lo(Cista id'eijfl"Dspr'~os svemu st:o znamn 0> Sl1~s~inizena i ovdje se jav]yOl pHanje nedi!llj~ IR\l"ce']K:ije.z/nu.<l.zbjei'.j ovcJ:ile p:l...:uca'vrnlj:e m..J.li:h ide..ojUi tiJ:'llg:in djd.iJ~tll. SU1iQ Q. Suzuki k.apamJ za 'vdjiem\:: rata UlI::l.n./l.:01i.~jcm·.o<llle tl1atruti ll'i"o!10'tn? s S()v:rm l)]a nrn:u pl'o~itO s.tprOl. lT~'B(~Il~k je ptedIQiU')I~jihO' v o objavljivaiilje u dbUl\.vttl1!iX~~.od!·llgalSi~c tzr ai.Torn te In1~tlW. n:Ligijske pl'ed!..'1Z.e pribiizio zen zapll(lno~n l·tliZunlijevllll.stiCkO{l.~(Jva prve sCI.. PosJlliZl li lqlj]gll. dobrem idejoI'il~.~rlige.lje]ljlem'i.elllE.~.od~be obil'nQ se M!.1 :t~. sb·. metu. l1apisal]e.or]] gOVQl:U...". spommmH ltiheski tao.1:8. o ICmnakura.g. pod! "pl.ilimanje· ~. prvo zbog Cil]~el1[ice slo . $v.i. a mo'.i<jl<.11. za Net» East.Liko l"<JiZlikujl..grclle u svez. mogu ostati onaka j. i'llsopis koji j!2 obj:iIV~Ji:Vru.. ~:cMei":t SI.el}n()~!i.". pi·evodi:li..ilVtl1lOoiSjpmlina Rober!soml Seotta....'>·~)j·1Wio ve s ..oj~ jle il(D :pOSH~M\.e::!&~IR.N'a p!. satori' 0]X1. !lema Zl. [llS!lm ill promD j eni. Th"l. Nece lit$tog~ moji s.s veM'!t:~ll'llpOi~k{}6ilm<u.m i~lJnili1o'c"ij~1 lJll'ffi.~ s je&"d~muJ i k'0l'isL<..jev<l. '1) Osim Uvoda jJl"e!JO'l'uca sei Pl'b~ucl~ik zen bl1di.()jetimal.t'vn6em hudLzmn u ])OS]Ji'ijilrljlih Hekoliko deSeilliBCa.!Ii:i..t:JiJi .tQ :"lI'Hli::i "(11'0svjeUi:enje" u I.PRIiDCiOVOR ci<illc. l'i. i". zaista k~Q 'VI'S/La uvoda u zen Ijndii~.idej'6 k. a drugo zbog naoma. d 'etr« ZeJ1<l r bet f .lQQeoi .'!i s·ad.za·oheko~ 2ele melo nvodnog UUU]j:l!i 0 Z£. Iii .e se prevesn kao "pros\iieHjeltl'j~'.4tU lU'ednii.~Ckstl1.(·i ou] H!i!l~l r~.! od nasiJl nmu_ DAISETZ ilna dusta rruislikOjB bih sada ielio vi.I){ljma kanw.ja ~..i\l. ~.. . 1 Nr.lBllnt m.bez· ilcdile . ci~1 je posUgrlHl. rtjeckojOl TEITAllO SUZUKIJA [I zen bmlr.i.jn I~e:i.isaru.llli~llo.Zen fl:fjeji kJ:J:ii su rir'e.no.og<l (Hi m. rnkop']s ~.!·(Ij)ry.llij[>VlI..'lje ~cl'lQrm Zeu eseja (Zen&ays.ljeul prvolntno $1:1 nap.Uluje.1.~ ~koJu)i~i'J.. Kas.'iJ~.~<lcij.o jer l:ljiilQvaJ Tevl ('. (59l~J~J :Oti~SOlfil>1]j.o K(].te:!jl pozw'<lViIl.t. l'.

L1lW'irkst 1 OoVjriikll'ml \1i}j{~blJda Ie dodinm.sv.[""" d"djeu.j<J. PI"!. mfi.apalbij(J{1f.·Ullljel:llo..ul hram...I~·nos~.ci.. Ji"wai$ua i J(~~en.. da bt (Ibjlasni Ii {)vaj. ~f. se IlaS.nzt.r1n svntko :laUl'ijck . potplIno smo .i2:ml~...1IiJ<!!o. pl"i:injer.ie:r:!u pi.ij I "iil>"~11Sili.s.~.eneri s:az!)~lJU gclie.ru'<l m~o'i'e duhovll1c OCi.'VU.d (1)' Ii ~'1 p""'1:I~i.ak zalhilije¥.ti m'i'ibkijn" ~i(>~{ldn uas :l'.>us.1I. i 'cm:!ldch~ljti(J.l-hm..oj ki. "CllJe~ 11' zuhot" ~lok<t?n' "Dn • ~~!i·(:>m.puI'IO.ilm skrovttoscu ma U\\lm@a ie $lIlOr! i.l1JlJI 5' Im~veJ'zahilm.jd.fl(]l!i'J5nji pr"(Jfes'Ql" na S@-To. l~Um..jnje k.pijIW..le' ncite~1. g. Viii!:'. Sijede~(~ t:l'loi~ :S]:L.ft smisln .! On olv.rHllj~~I'.!.l..rt.llo·.ori i~us'v a op]sanog . II .. !"hdw]"iY<l· se v~e!J"~jalll~) otO'nbi zapa~hlonl.[U'~1lsvojio t ~iohdm di~elom..O'j :knriz:i hog(J~lu.g H lm.n. ]~I::prist rtlne lj!lbavi.·odgovodQ je l·cdo'l. M:m''''ijeJ< iQ'S "(. i orah'" ..~l1 uas znv ill.r.o.j~1c:' Bolie je prethodno si dQPusliti dtLb(liw mld~lhtmre egzOllcllDlU ~lisi. hUlllilU08't1 I.OO~v['ij~(ftliO s .~ t'jlZ~lntetL~3lioom P!\o5~'j"tlje:l~e JLIYlllmj~~ (P41·d~rn1..ari<lV<I. :[o1l'OS!li.:~"Qells. ziYnt !'life ocenn L'Q(.z£lJi!iJu.3ivj llcemu lice. ~S.pmlO vuse. CI:IO~ pr'osvjclljenjiljc In!l'"swl'imn i'lwffalJile.ie se uii..-!$'rrht ~ia'j'QSI.I1~u:t~.r~o:~i.i:d}<Icc!1J! iz pod!rncilli koana.aU' ~m)holH~lti hic<lju s " -{A!Il uJIHz. opisnje susUml .-i. 1. M'~I.jenc (~a Ibi..CO'ljt.[ dlun \.·". 'gov~:n'edoIJl"(!I!:lvjelljellju k~lik "'" ' ~O&lobodiv~ man]e Zen je . O'!"~1..e tlo...$tlJ(J:g shva~lIJ.a'\..·!l&l[~skoi Hli. "'~'<~!l1O ' .g:U~\j.· Q\'QU1Ol i'o~"~~m Ii '~"'lIOC >jlv(lllIrjhlu~. 0lw.ak. s Z.' ' lm·e.'l!niai 9!)'. moie j.mje 1I bo~_(\~H.o lid.liCa].'liul'dhlV~1I'evolucii.h.odr"eduje nregov ·tad<llal:l i. SUZ.lll [ b6pr~~skll.f . &~ediSfc JjubaZ.vuw ~lJiegove rrove SPOSQi)II.l"o2..pa '1Htl. covjd:.ljf'fi.2c!e. i !ln1~·t! ~tiliiJ. IIU' gri.. dl~On pC)[tCt~ njcgovil..!t Z<l~tovo_~Jit se oV:i[R p.n do put~.gd. ih!(lwm M.Y<llblm~r.illQm.li:rii !1Q pl'jl'o~li istovl:e.·alhtdoLf' 01.lIo!lCiy. . lie o..l.l(~$l 'Nn~l)j'i~~u ho]j~. .r."~'· 1l'[I'il~I)Lf.a bu -ovaj od:roll].patb.l ki.. Q\'llmt.vljil\.lfio I.Oi.'I'nam I)Om()'~f II SVf.a..v1jot ideja n nil~>E:zapadne s filozofskc ka!e~orijie i PQlJ1ijesao ga ~:Sl"~..clIuoU:I.uie da [e Nrtktn-~ya ~trl.ivorjlCnl:lS mdankQli.i.' nas Ill': :muce biJes i wllI:zII{a.]'" I]'W!'. J..~(ld.fll.)lzu]sHkolU. g'it je 1l.!.u milOv'~.inOSf i.rli.:1.srr[.. . mHooti>lUj'm.o~e 'POZQvefL1'!1J I'm p:s~honzicki.. e. liii :je'hM~1w d O svj.10 t~SVOl1l1UVmlu sto I~S~3f. n<!I~~•J)QdnffQ ga.Q s:m:no .cl.iJ<'l. ali se lliKad':l ue ~"lQhe postih.. nCiil]."1lf :jamom~ pSlit()iQgija ~ .. 'C:i~~<lJZen1]j1t.m~~l.1 nOl'~ u (. A!. TL<!mn1' ~I«'''ili ".mik. ~1.i/).. u..tenjl!.koJI. :m!..vle:tJ:Jel1~lIi M ceg1'l-se sas~oi~.. .suv..!.!~.o.Rljil.. kni~g:e Zen klld l~.g bog~l- s.iWono <110sl'i"~i.~1!"l5!].Q vl"tJcmc tm.ijecdmll na !ilo lI.nis licni in~tuH.$kl·~\fi..um~~(""ml~e']n'saJ.1 zen uc:!h:.i:v es jeca] ne. morahnr ]Jri'~'~u.1~.Krul.ol>fii'l. .ttu:rl~i" mudl'oi!>l_PQI.koji..CI' Zill Ile~ sne .~u bli"l< 1'''''11''··0. ~~.i tlo tog ~II'O'f.fJl '"Urilo1..maU <I. u7.jl:l. 'itla.LtiU [q'lOdotlalni . da.i ~or~o i1eHl.fmidu"'mu l<o~eg je I S. fmd :tm)" ZeiliO sJlValj~i daje svatko·dd nas 11 dJUhll.. d(Nedcm J'!. PI'(I.!! do.'t.ik zeniu.Nnpl'ililtom'd61ao G~lshd..IYLitljililjt h. l'(~d..ije se IU-eJ.!1"'lI "~Im_ ·ol)l~$n.t.wg 'c>kl'~li'llie ohMjcmi~osl.t i nama prosy jer[tenja koJ~ j€ ElI.liede6.1. . Il'ij[v!'du od svi h doktrina..i nd nlagoQ.f:~"r(l]' sveg 'Uljec~ja tmoel.. ] Sam Jir1:' uek.*1. ~..n~ "ou" .~.l)l'QhudeliH.i BI. l'ecIQV'nil~je' ~edBl.u. .nine..tlrugim ~'. 1D'-od~lk" II'S.tO It uelt.zja"I'~}.] ad mimi Deiphi:l!i jeT sa.-pl'ica te .1j<l Seh~~.t.I'ojiHjuni1n<. .l"nfli'[Ij.gOll'dl'i sVfcUjenja O\!'~.~~ilt..f~lrlRiili~i jr' 'pi"Qh~ldLtb~:u(y.. BMI w:~j(·eljjzena Kako.) ua· slr.gi(.ai. ] sepogii".l diJllj\~~ ~ W. od. zl.·.dl:il r ...s~o~r]jcnog.iilorimn.cl'ii>eno_ \~M t":'-:Hllillji\'~~ .ctlcrn(l.-.Ii)J:.OSvc. jasno oS~lkav. d.PJ"?z.~Ull . Ohm'wl.il ti.)ju ~n i:skn5't'\'R rr~nl<a!l"iliu~f iU"'IHj.t"ljeCi"· 011'0 IlltMjenje [7. 'l'l2t sven S BU!ddh.·~~Q svth st v~!"..~il ~ ·'(]'.Shu Col~e'·e'll I~ l'o.OSti.k(l .ovoJfa.k .?. pMP1UWl!~ jc-Sl.t11i' ojnos!i nl (NkM..£H..1)~:aHla.i _z~vu~i tnko bezu¥~..1~1i.H]j~·a~].c ·sc?e~.ozi5 t'Wl..vmn sveobuhvatnom l{. ill]. j[' 011'01 ll!nu.(.l. ne savlaCl. p<ll'alljl.'l(i!l i.. !2'k-SI4I. 11<1 c. jc'>[OIM.o.n<1gl{:ni 6t"ijentahu llfjl.ttle prom.~(1!1"~o"'li: Zf .i:!:r!a.l.wdollar.. ~''.~ MOJ"a sa jp'rl. ¥ aJ~ n~.](...! CUI·H~. $llOsje6auj a.o Pl\.l da On rrur.1l.:'~"k J:c:!' tl>lci~..aljeti )l<lRt"sOlio1. bO.s F1IuddivJm.m ch eno ~~(Ik~~n~ m. Pl"os:vl~etJjeil' LC:lile~:l N\tkar~Y[I. ..(ld 'full na~.jm~"'de•.

i dL iljchl.O kl'scarrnnl cavjek nema veze spa~vmiz. To r1ii~zhunjujuc~l tajno"il"OSl" . 19) ~ /f. r.'mOffi~! {"ZalWl~. I!Ilwmr •. rnedurtm.. NOl fe Ii z.sllil'l".Iettmicni uv:ifl Jacoba Boehmea SlU:lIOe''V'C u cemnsm."t!1jUI'.iif S.I.1.~m Whiie.Ua1r:u iiiv.svje- kao POt.Chl.O:lesl{om. J1spe¢a ] SV(l('!!1 z."".reg ill . to jest. ue sarno da gr~ilrioe is gi.a pro.lru:nO [(ad pafljivollrOub<livaiJllO~(!ll t!e... ne mozemo se otetl u!is:r. ledncsravno..stvo Zllfl:HJe I) mom egu kOj. is:lo. ." (S'!Zi!llil.~Q jest" odrteanjem J"." 'lbk\lfl je sfvari tesko prilwatiti jet" gl'fIl:J... If. bnd"uci da vi!i..'f·I'.bi~l1'() u nj. kOjle" kaQ lukvo.to. "Io le koznJ.' se.tQC tome f.logf 'Q~O'"l:lV"ljaii satorijilL.i.m)!e. jastvo. vi~e Ill! ~lol:.1l~1'.1i'lo se ue l1lok oCckivfl.l!. (II\. POtP1Ul0l11 syjjesLi (Be.t-lih dublna Is-pod Mzm·llog o~rLar.l.PUlh'l blllsmislica. ~.lii Pri:o.O'! j ~ndill'WuaJft duh. UllIim' ovih Z<lI?ild.1I [iluhCllfihI1tilool e 1..molJo(!s!(~ slo druge j''llko zliilllj~lj:e.I)osl~cd!l.~<I"jenIii.zjff"'iU 1)0 :p'}'o.s.'!. Ml. : ·Z~".kad SUI LI lJOl. QilliIajz. se Q~lbi~. 'O'Vo.Il.e T"ilzm:mjeV<1n:je 'ega vmU dQ .egje ne vulim« S.at1a Ilvid It prirodu.anib z<'lpadnj.1". r '". l 1.vriieme ind:ivid.:..ali!iU) .<. 1'eie pe {}. IiHHiiJ.I r. Zen [e uistinu jeda:n ed 11iIjlje'pSlll:cvjet.ecl)rije iskustvo koj: zbuJ:l}uje sve jezike.o!~g·Q.}lcipaciju svjeS. pllll!lillle :m l'cn". pr'epO~taO M!'dutirn. . Z~I s'V<1lkogtko je pes v ene dosta vrell1leu.'I$i!lije. Ona].e1l1.U.saM:!"!? ]jitJ~e:mU.lok:usavaju(>J to obj'<I~lliti uv:ijek kHie. edesborgovog '"covjeka U crvenem bplllu.l j!lsIWI.r.iu i\(leistcl"a Eckeh'lI''lil 0 "malorn nagorn dj~aiku"..brep (lI'.' dodajl. T:.!(illje uvid II I'rin)dl.·Znj. ~Jek i. .r)/.'*!! [e objavLOAdr.njawh granjOJ.0 ~tv'Qtn.t$I.h'1l. za n)('1I<1. str. I" .'"-g .stvu" tako [e i ja. l. I:. &.e u drugu.ivo 1).l'i.. 1.d.\{SI..jevanjem.e d:t je 'lllZaludau svakt pol~U§aj objl.k"iI z.Ie vodo .i"m.. 1.r<Wi d~ [ellllu! IS.s£i 'bmbzma.. uvijek je ~Q nesto s(o jti~eego." koji ga~e hlioodMJu1illti Qd pJ:'efed<t:l1j~.ako mora i bui.a lirneni [. I<M). K. n~tQ. lfllllllne HQ ~_11)1.I..~dlll. uCilvanju. ' • 'Wmi..i'~jnu. R~~u. je oriienl<illia stvar.lrM. .c pJ'OllC3va1. prilivilra-i 'Viz.. . !listl vode.llf.19.. l1os".~..}11i(jt.mai'iv'ID.."1Ik1. .a$imk.Lgl"it: j ~"Wj"i).!ito rusam Mo dJ"lIgi .!!.f.ori dw. dOjOlirl di. i kQzmic!ti duh.~' . !8(l7..bfmiliC '.ll.Msta tako? Znr rni.r rt~"f./:i S p.l.:u da~e.I1je 0 morn jc:l. 'tlLcl.k...i Z-e11. . l~stva. Sa1:(ll'i dol.vjt!IXje= njem.j"c.'"iJjen<l ega i j<lSl"VU.~ntla.MO god flu covjek dellniJ"li.'11 razumi.o I.\1..t a dopustene vizije Svctog ..1 cl"hij~ 'wid u i~tillll.. .i!fi!JI'ill' '~r Ii.'t 11J. s Iju~ln... medurhn. lao Gospoda lBoga. . vee 511 upravo usred nje i ~\lUCC oV'aj pr..ri(iu sve-.In . Jlam w". svjetlom.i. OflO . kojik~e: ·Svije:J. a.)~"<:>Z a j)~k_. a.mj. d<illtle tko Je zetsta ]JQkll~a razmnje'ti Imdisticll.mje..inesK9g dul:w' proutog uelzmjernlm sllijetmu ]ui.. 11'1. oliit'e(ienog !ltt!p:nja. nema satori. "'''S ct.iee s groteskom.i]t cak S.. I-i.\t!ll~1 od drveca.'l~. ".j(h Q $ Ili. .1\i'lor se usndu]e i.':ll.~I"b""i""lJC' mna (ld pr.0J m.kJi.1'r.J..iCki zivol.' Ukal'iYil. • Vidi.""lljh'o jedt.l:6i.llil':. IiDilll'qg ·I~~iletjil.'kodom jastWl j~ ~tobica)ena Zfll. .V<lIU'ednih stvarl 'koje jed!l(lstav!log E~~I'opl]allin<l vode lhenh~ da ono obuhv.a..je je stvar sirC:g dusevJ!QI!r obzora ltoji obuhvaen ZlHllIlj > ega te ga prel'il& tome mldilazL Jednakn kno !ito ~~ ego odredeno ZlH1.a zena u svezl 8 PI'os.POot eiikote kale je f:ilozoFski i religifiki Z<IIpm!l do Stld!l Ul:ile.jaslvlI. Citil.. 125 '" 'Pr*\'jetijtniE! n.ri~eg Q"a. doc~ ce do odn::-cl!..Ijudi "). naturee putem zrake koj.oklJ"inu harem do.. saton ustvart pr[rQt1JUJ wh'(..IStljenja m analise saru.iW1J1Q. ~9'J ega (Nid!!1-ich). 0<1mfJdi·il.~njl::r.ja. (:iWjll11C m'IDCl.'Ilmcjll I\J!'SC. .l!Zi kao lJe~to neoce.1.iv~jajll ili ce osjeliti uZllernil"ujruee .JeI'iQ.... 19012.11 ma nista sa zlvotQin.. " rJ.:1 "Ii["e II ll1~eSto PoCi"ika t(1<)'~! r_I.UI k.ozoF. Nu]kariYfl.a indhridlullnog sa.'a !'.ivljav!l U ohliku Si..wusstsei~. I.ll1lljiv je i Ot. oo~rjek se jsliljlllC..'I. p. otpadsju mnoge (Ill ovf:h ii.ii jle zato 11 praY!1 kad k.· II .. uma obuhvac-a Citav Uili'ven-.1.1Q. a ne ~~es!o ZOI!l1'is]reno ilj ghll:nI. vee u obliku ae- [~ je<tlle iledoLMuic. S-'£""'''~I.• (Snzllili.IW oil pr-ivtdllepI edQdtbe e ]astvu.i .a.(lva .inJj..U.j~'t!ti~u '~Li!:niille. "jastvo'" smatrn SVe-Bu(ldhom.:un Sh.vlju i l·!ilz~m1!i. J<lI"'/II<lI. 'vise 'Ili man]e. cviietu 's}lcne prtrode dnha Dalekog Istoka. Ma..lL~ jc ). jastva i da je OIlO etlfiri.j ''''''''!"!'IJl.l jc: Qrijellli~J:'.h I '.je'Vanjem.i.. sa svtm ilIa je neo.ll[lni!lie i vode sn limit. OO$1)ode.<ill' . ueiito tollko jednostavno" da Ir-ojstV(lJc. [{.1 Q1!lo:go ..· II .vi~ 1111811015 tome iti mesda Zbog toga.~' ·l'l·ij~ ~Q~J!l'l!:. ~tr..Sl!.l1 cl.lllS. i.a!titni ka.um svojtm.

l' znaeenja..1.<$1.~I.o koiemu ic dorl.m·.I!J :l~" " LJ '~·erl!l pCl~IQii ~JjttUi ~li:kiI:k.ttc:".to njcg<i od.i:1e svljestl. "ol)j<~!ljeuje· ·(e se saslnjl!IH 0<1 rijei\i bcz :sl\{i:1!t'CI'll'.lJw ·p.k prihva '(1 C'injellice onakvtnra kakve [esu ocl.i.11.illj(~lJicil.Bilo koje stvorenie koje :aeh postali sviesnc ovog snvrsenstva rnor<l Pl. II osvouo ono lito k oduvijck biol Ovdje t~"~. m'. To.Ii.iIi "z!lmiBljcnlm" sasvhn j't: spon~~:h'!()I. usprkos svhn bljegovim h(j~jjm dlellma.lu:di.rnoOI)tuihnmj. Za . do SU ?:hog skrmnnosn '>L zmIlllSt'lenfr. odllosno psilficl\fI zhlvnnie dogad"lj. ja QIl(l sro san« biQ." 11".1. JIi')Jo~·I!'.". t".2I ljnj sawrijll S(i lUlIlacl i formuhra kao PI'!)i)C)j svliest] koj<l ie ognUliioena egom u ohlik'll jiastva kole je ue-eao.VO' !~gHllili ~i\'e svoje sl vor enjstvo (Gt!$tJi.'" OVO vee dosta govOI'i 0 ""ll. logj..i'Ji.ell hr..l'c n'eC. Bog vi~ lie preblvau covjcku.it~~jo pil...ctn<l m()I"ljl]H~ pampa J}mjf. 7.0'" .J..ajjednoslllvni. 1 u~..Wi IlII I'I'itroc!.'t<l .·{:>u.~". II.."10111" kaie: "Itad sam i7..!~. NiL.c'lljl') t~"a kroz jaSIl'.< . J.lI(JII'I(. i'J.!I ill "lS!J.. i hex smuog Boga . "lIiM.(trtj j(" s)jkii t ill"ISl.No.~l" Ie sama JJO sebi psfMcko zhiv. hio sam It Zllb. Do. luanili bl<l!tcniJu jei' ume sebe shvafrun kao SIY01·enj(~..)lm.• ·..lwjel:ll slo smo Bog i.11.5"~..1"""i<' L{'~i"ni"'''11I!\'id n Jl~·n. l3uduci. '1\l!le IIIi.lrJlllQg ad mene. obi""" .J.' [l<. 1>V'I"stvar! ·1' kose.·j~~m""l .ju 1WI .! Ij se Pt'os·"'ieUjenjit~ ":$!wl.fl!l~n tZ Boga. ~.1SI"G... znanog kao satori..El"n. a1:hlhvncaBlfIda to je. 210. ali t<tkodel' i utislicizmu MeLs:lera Eckeh..l·nll ~mlloi1-ij. Ilij(~pit!lnje "alvarnih ~injenicii1n ".'J. dobru zuaruo da J(~za.1 Ill' dodi.i ludostl.1 itl 2. H.rt. I.!t.ml(lvl)ljH.~_r· M ajS~O·I' II sn:ioj I)~"·opovijedi ua temu "[Uag'o siromasnima (1. dakle.1 <l".l ziljl'·!In(t Tado.'" "Ako llJ"ipiiiem neko (10.'5 i postajern uHi vus-e Iltti nlanJe od toga.h'l'!'s Stlrlt1./.Z't·f~CiIIlclafi:zit:l(u't.flO je:sam. vee: ~lOdl'azumiiewlln pl'QmJenu svijest] ]s.i'lOVQ i\to CC z<llIvijek bill.h djela.I':~·~'Iii).t Jusuo da nikad ne nlml(~l!IO lu:mncno odl'erli:ti je hosoha zaista "pl'osvijeUj~nil. iehm.ojl~ I)Qh {c sve stvari." lLl SilW.141. ['b je uvllek znsk nesa'V]'senosli . IOU.sl i bi:u ie uistmu I~()g.. uesto-stve (.slvorenj.'1.ku sveuknpno .iLkog tko se ne slasc m lle ·"Il!r...111i Bog 011]. lI).'I. sam.r.l'dll. Da sam sv] sWI1 isthie.1 IJmltUl.!" jer uisam ·ni ~ag ni stvorenje: fa sam OIW .liti GdgO\lo1Jl'[!prirodi zena.ve misli poznate su ] <IutOI'U Deiuche TJieologie I:: "."" !hutllll. to iSC dogada :r. j (SlliZuh . .Ul1lj'lm" ili to samo :1:mms]jta. . "0'1'.'III. ~U. 1007.IL 00 (~'.!GiJ:"'o miotnirls cvje~uo Iovora (str.biIJ.ol~fe:itlN).]"okO'lIanl'isumoruim ~(~ osiecai{~!!Jl ()..oju je moguce doii· '\' j 'Ii."fJ.Povrh toga.jU. (:ovjck koji ilWI prosvj ·tljeHje:> IH)jj I:vrdj dOl ilii ..mje.bug zahlude (I" svoje stromasrvo jJO.'hUello. ~ ·ad.. 99.I'. ~lIid P"<~!il)IIl"'. i OIW sso i'.:'" 14 . 'Bog posloji!' li to me He mo1. ill billrei 1.i usprkos svemu !ltD gll /.']~ nBt<1 u svezi I/IUUIII... jm' ~I ovom proboju spo.)' j<. On u tom sluc'ajll ne moze . Za to nemarnokrite]·~. 11svaJwm slm"u. linda.) ili ilUpaljkom susuut nos (str 95..1'lOg ~<l" i<"kIl.ov~..V.·. ~lljiec<titi a n ZI!l<ltuc JlI'onaje.iIW'· mo~e olako prijeci preko ovih ciiljellk..1'1"0 sebl. ostan prazan IJ \/01 j i H30ga j osl<lti M)rm:ar~!Jcz Ie volje l3-0gai svih nje'..d<l sam v~~e od svih .'nIHije ova g1edisle... lll~ilineL .t'I'I'>"lLl.itiNtnje cudill1h 110j.'j:Vlestan da ja nisani Dobro.u· hi'fa hi ~IIlIesliti sve o\'e lwi. da Dobra ulje meje j [~:lr or~Q nlje O\r.ilV.1iki duhovm dOg21.J.ml<J.ju misli da je pl.IIJ.. (Vitli ~~.h.k('.izgnlditi most od nvih apsu'akcijo do od:uQsnih i. [er je cavjdk kroz II I).• ue Inoic 1'0lZlUnje'ti .et!~/(1Mu:U) i jusl'VO. j. ~II:.l.~ ~tl':." ·"COY·jek ka2:e: ". Ol'dje bi covjek ( moguo voljn!) 1I110lrijcbili i 7. [I pi'olboj.'r.k.1)11.." . rvI a:.je one mof(~ill da sam ja Ilobro.·e.d01.".H/i. I.jel1ja..r "II'.!lliiUjeml 00] t-esto pune bohli. I' Mds(e..ce It kL'aljev~lVo bajki.:dl'oda I~H(ldh~" ill boil':. On tOi ~1(' nije' tsko. He bl bi II) Iii s v~jcsh ni p()jav!]osti z.je pt".ga inm.ee duho ne stvill'lIosti. ako ~Iw.Slj('uje IlC IUOZ' u. mO.V..) "r"''' je !·w.j<1 Sf.¥>l ill .je.jcUjcn. jer . drugim I'ijei':i1n!I .9! zauvijek! Tadil osjeliUI m'''li trzaj koji me lIzdj2(! i iznad svih itlfltlehl" Ovim trzalcm posliljmn tako bogat da 1l1{! &g ne mo~e :r.1'.1 r. fie usud1Lljcm i. Hoi} od..j'l 011l<ilkozv.bivt~njil. prema tome.ys i.'olwi.:. 1.'llu.''''.t. Mll oriju Jil'vel'lslll euo prtst upam kaopslhol oskon: problcmu.'JI.<llue prave boll.1). trgovlne dllhmliiill neprimjerenestuj Ozhilll1Q t odgeverno isp.'f'i!jli b.a>10: m"loji· jllLd.. .j"". j<..'mn. " lJ"I'OIfl"{U.l:nim" .) m~u.i!!jll proS'vjc'!l.1..·tldo ie: 'I)". 11lJ~0<1.'l.J'IIZ "antosugesrijs"... bijelog slonn iz.• ostati.J: IIciielj upisuje saw)'i iskuswo o~tohod.mjr.0·VI.je. ". Sv...lil.ihill kno trenutke ruuopl'ijo[:>vm. Z '. stun nepekr ·tno hice r. 1<.(~I' bio bill .1lti iedva pl'inlj.'Ir.

l..cije..sLU lndiji jc yoga.t'~\'lt it.. I. To :maCL "da je cDvj.. m.jl~.to"J.lleM!! trnllj$k~ ·1. str. . ~tr.h" ~Ir.." Rl'i. t~l~lil. $lL".l pO' pl"<l!viill nepl'ofda:lJ iz.\.<.tualuepou-eba.~" IJj..~d.uSil[~gU (.HlI1iJ:il1JLjiva psiJlotoska slmlJij<l s j:rildl'liakim !.eue utjecu na .mij(~M o m:l'emu.oje police iz if: kOJrijetl~e .e(t:".jqg""'!)grlrl1e prem.1. 1:bW{f"VO k"'l'ijel~je I'~~!e 11r<!.ofima..<1i preuzee mu mjes.. ZUfJlCflj'no je (In Jlostil!vlj[1.j !.$I.:rHf u svoru "reo" .ipovij.tnmacet:!je jer se ne s-~at..0)1'u je 'be~ sunnlje episane novo stanle sviiesH.qJ pW~'$~jr~cl.I. Puka pemisae ogroulfle psil'lolooke razlike lZ!'). gl'.~~ pOklt%iij otillIl. viii!'! ne0e (J5~{)(:fI.Ji"'.:.ru' jc n lome da se III tekstu He oplsu]e samo d:ltllsa sJ~kill.· ~lcMwlligkeU) s'IIaj. 'i.~enlc1.u ~z o..g p.~ p~:eoboo'iIZ<lj~~.uj!l " pO$tofml. ill w~c ptiije Bojlirl'n Sf! da je takvo gcTje e.:!1.jesti ne l)osloj~. vidie drugu sliku lstim oi)l:m1l. >la.U .evauja.fmj. ~IO l. ril1i'~O (GaJ:i(:ald" il" 2.uirao.sto bi rnu i H [Iajl. njego¥<I. nekog' pn~cl!m.I)aln.. kako hi se krLJ:'<l aanleo SVOll~ M6\! !]]O_g. I..a m1i(!l.i:J'l' jeJ~ hi t€:sko ]}J'is'tno lll"iCi slicno.~. i wtj!. ~!Jr$ 1/. s:I.ll!h Pl'e-vi!'O~I~jf~cftdsanje f.ojictvorena za druge utjecaje.i 0 :pr:eil...ek okrenut prema ~nu!l..'ledu svljestl Q stupnjevi UJ pO$~Qia. .!~ nloze odgO'VOl'~U" (.t: sll&.)"'6) "1Jt~tdj =):.\r.o satoriiu.PO\'I.l !!{~..o· " John .erka2{f.e J.a svljesti kr():. rotten I:!2B" ~mslU<1io . lI.arnje ~'ije(:i 130ga. reHgioo:nc prakse..liin'Ledrv-o koJelll n fe korijenje gore.-Sw I'ez~IJI'll sn<~.!.o"".og iskustva lwje.Cil]fc" nica daposloji r.1pitW! 'Vl'I~ . Sv.ivijajem.1KISC..]je ga dorakmut pozuda ~.nanje s!WJlo.mm~l'ilj(i d!jeI01t<l!njci mmt.<lji I~~j SPQ~n. II >tov. SlIzulki.'M i len::lirlru takvih~Mi cnogJ<1 bi se u. vee Irn.. .a.i .ma dolje. ]<lZ bil..lm]f.Bse [J['igoYorili .u!ja sviiesli k{)j~f'l': Eovjel~ Qsjec<lo nepotlHIltitl::l.~e:· iluddim nlje nitRo <ll1'll.Ci s oSll·{Jltl.cl~m. uje.ini~. bm'ell1 Q. sh v tlblLllje :.jedillo (>" lH! "'lti!'~..zv((~f!llo..-eligtjs:ki I.tlie.)ln.. se Hce zllJ. """%"." j (J(l"tlJ<l4.es:ti nisu )lj§ta drLJgo do svjesna il. 'nasm z<tI.1.l" • Ovo novo slMlje svijesti k. 'lcl.(IJe~~Q'H!ini prGces .11<1kOjll$.k.'. HI'ilL.o d!a ~e !JJeki Il~"Cdlnel fiJ:eg.s!i 0 :mijeSl. nego da [lIJ·<lZ.!)le!ug]'mlii.~ '" Oil'.!duLh mi:stLk.krwu o(lred:en~g st.svi. iskustvQ IJrM~~t..i ·7.! 1'0 je piMElje c1ohro pDznalog re1igijs. St~.'1 tl Killi budizam O$l:gtli'~~O l'l1.adfiog misticizm«.'''if U110.l!ogibIlstrnrl umovl dovcljan j:(l r<IJzloe dfl S~.. .il~lk i.uysht'oeclt Ro:risli shku koja je ttdwdCJ: pcznata in(lljslti!H fiIQz..(1) ol1.. (hoial1skog) 6ovjeka-.i!ije(lnosl'oh~nje..~ !~~y.~l<l :>vijesl !>.I.'~.\ovi su teksrovl punl upula 0 tome kfl~kl)se ~'ovh~.!'oizla'lj od:goval. CO]spooe. !I'.ysbl'oockl<lkod. 1:) !'lie J:i1ry}."I~ "'Ne £nl. :r.· W U Willie se sa:stoji "jedil1" \ SlVO" Me.. 1!i.'1tl g.zm:fl!jell<"l za drugu jepl'm61. 'ii!.l)lcI"6t na kojem Stl J. 0j~~ RanjJe Sal!] postavto pHanj" Ijo~~l)j~ li na Zapadu J]~:to ~c:rmu kao i.rii""r M""'. predmet. 7. premu uJlulru" .· 0.artjji~"!. 7"".' (S . ~.:1Zi. Sto.njieg stanj.t1ijeIlHlo na ozbiljan pokt ~~ajciO'vodelilj.El. . i k.."SllO gl'!2daI~](~· e Q!Kl"]vrnuo InSlil . mjesto iz koj'e..Q je CinjcrriooYn d<~ va.gin t]tjlecaj 6ovf.e 5 d:njenicilma.et'l.e imora os~obQ!liti ·'j<l-SIV". I)vajl ~dru.vmllHl..QjlY!'S.jiest eg'a.kod hog(!"m cP.i1a se uije [ll''OIluijerril.. ·~lO)iL stnro dJ¥o.l uzine u obztr psil:w.muQ' stvarl vl~5.~~ JIll! IklkJrini. I:mtOgll sluljeca. Ako 11tilw<liluT10 k. 57 "V" " '0.h1.lpmoish.<jkvilii . "Cil.'lh.::mlJ1$~V.iu(·"'1 vezanost.ruJ bi lagito.. l"'''!<'''''lIt""". ['"dill ]ID. ~[. Porh.76)..'l~ snanst \lell<ogt'llZ~.g~l: l!:to'Yjel(ce bHi slobodanl hez sllka cslohoden ad sve vezanosti . Da. dD~'H* :i g(lbHak.ja.me dO!fil"i"': "'I mo~'n se uspetJ liZ drvo Vjl"I'~~ koje l'asle pre.>vt~(%Ii.kn~]gei. Z.briga za druge.·dig:ijs1.:· il. psibo'p<lJtologi~a hillttcili:~il. MO::1. obilljezel1. h1te1. CIlk... caki da r d~gujske Pt".I. su-..m <if Uw !>'p.i[. MiH'~. Prema nasem 1'<l2fillisljtl:njUJ t'az.s..j. .i t !'UlMl[lj(lli ~.BI~. skoro nvii(lk je 1·di.yuju cSvi.11a~i"'bili :Qlltrenu~..ne sUke i.<10 VI£I$I]ttu:lj~lovanje.i '17.l\.:l (Ueltl.i otuda moZe rnljeltH.\tzJO iili ocltl_zeo gitwno obi~je:?ie 0..aI"Elje{.:j'IT-l.eITIml)I'istul)fK!n s krikVlIll se ]x!ledstav li'l." .!i!<'~ rt!.i:f~~/"${Pltc/ po i5(jf)i~ vee $~l... ~<) I"'~fj!IJ~tWiti!!a je (>"llJ1fIJmHJllt5ki ".~'.ogadmlja u PO(tI.II(. & Valli.iIj.~i()!1l]e krivot'i'Ql'~]l. 01 r. uzdizru:I~{l I Imdanje.. • jil:[~ iCilt .§. .1 k. .lO uzdii.eI.]iclltlh pitanj'. C~L" l'Iilma!llIlmi!: ~We>1OO·c.~ti ".C:i iZfllId :rJJjeg~1 i z doseci tll1!ll."tl.lli.mo .).(}l"lenjeno uprhn:iUvrluj r:e_ligijskoj pl"ak.<anw rU'ol. yO.e . ~'Mda je netko oln-enno SU'<l111ctl.• WYIlSChcl<.1is:pl'<lZn~en odsvih !>tv'C!I'enja.:o d(lIje .I1je ~.(tb":' S Dern. bi dllha:vn<l ~j~!i1C&.lollke U'lijet e u ]lOZ llrnni lakvog prob. tim clorl.. odvoiene od prija.~zO\l!HIkQj{~j(}w.. T~ 11d""'""..ot]Vhrl'ljuc. ttLIlll.n02.m prohlemu toHM ozbi]jllo d.njfs:k..o 1 djdo ne-ega kojemu je sviiest svrha..alnk'ltih d.iHl<'Ihi~I~'.. (.i ner6e I]i:'hmjtltj nz ~. 41 .g [e fonm.

I.1111]1.nvit c':e se ua po:wl"IliLcJ.a dru.j'. A.IIllVlll~h~ l'Ieodol.- III tQd)..cdnice. l\. su izre. ~.i"m. Ne.l Ie . 'jet'nosl.omcile. pak. 19.'I'ari.:tl filozofij<l nesthnmj._«t.. i~! dC'm dn J(. uego. h'. i IJ<lS.1.oj tli ~i't"Qj stert p()lvl"sllijc iii dllhlfl .lh' "N"llll"'Dl.~~l. LIil~:Q i sa S"ije5li.'it ein Sclwl.Ojojosoba i:azmislja same logWki.l da postoje l'aZUl stnpnievi i lipovi lak"o~ isknslva.([.~. Melli Leib i.\I..logtognje l::.(MIU'/iJi<.1!?l~.·l~lpostil.slo ))O'I)l!_ll pel'oepct~e.jrl~.) Sf! iz lIul101.IHima stanje osobe koj'1J perclplra. Bez S11I11!1.'1jllje· imJiv.i. Y.. zl'. g]{W(l. hjell.n glcclanja . u uz.e.. '~V. J4(1) ~1l'<iilelj J.'. Ci.obn.lpeI"DIII '~~~deil m 'i>n.'r'~.1.-".i netna .Jizli1>. ":'"a. D<I j~ budlizam ".fjc!J".I. 1~".D i zm:nis!j3I1ju sveuh 5<li1t.iz ]mhle Z<llJosjeclmH J)1'c)ba'l'ljanjem Stl(h'z.isfl.m u koi uice t:d.-JtJ~ali ni1hov 'ohlik i " "51l/(JI'i ~~ 11~jil1timl!'ij 0(\ "i'''ih lro. na I<." (Su'iHi~l.mn ..elOaa1i te ikl)llokl!<!isW~nistav 11l1illOgih uNlclj.I4)VI.l".~}j m."~Yj"~.jeka i . 1~.1 ~loiivl~"i·e. il9) n@o"'l~i'"!:.ldi...oji je u pot. Il. 11".podred. ~~r.... s vjecD'ovanjmni S ollCldvfl.oll"l ~toLieca st vcreui $:1.uallid kllljige. ill .. 59) ! . J~"y. .! k:atcgm. f\<fz.:'.full1!..ul·· .mI..lJlJ. U~I~lj k.... je I)]"ostol·ni.J1rhll . _ "" ::. Angdm. Silesillls je to iZl'~'I"'iodesta :sbolUnije ed Zararlw!dl'l?..iaj kl....dmlu'ivQvjel'ja iii. bit . roio•.go.dh ittlllllnih iskli.ma·~lJg[j!'IJ z..u$il.Wl l/cun..ll.. ua l'1.clj.1~i gleda novo nebo t !lO'VU zeml.'_i I) 0110) IfIl'1llllj III R. II.t !t'I'{IHlelfl .Ii. "S"Z.1Il00ie reel za I.lCll jl1:611 U ~(.{)jj [e n 'usporediv s bitdeklom.u obltk lU.wai:HJ.:'lko "praznina" iii "'ot]JiII~~allii~lI.J.u 1W j('it.·. lzjava svoistvena ovom posliednjem "jjgg [e ~iS"t"'''. sto ~H~ sve .tjV!i\:e mlg~v~U'!l zeu iskust vu. um.Y>Ii l. neuskladiv<l! S kolltll'll. SU:l..~cu pfl('.11'.ill 7. i gnHocon 111'l..'oz vjeru i moutvu te kroz i... kOIlr. oblict !tao sto: se moze Ili. l""'i oovjek. '~'ll"5-.h je i stvorio. us t·"J1!ri. pa cilav ovaj problesn pl'i. tvo].. I'lego fovjcLt "vidt tl"llg{ltij~.I"e.'II~"."odi osehe koj~1 pel'cipiY<I.-" fltu/tJ'.i(> s:. paradeks. srr..1''<'1/.ia. ("1::5lo l'az. Takva . nil usluzl. .Jgu igt·ll vrlo ndret]mul pl.eni§l. modumn.!iIJcu karakreru po tun'l! sto PQtPUIl() ovi:sc Q I'nz'\'ojll.. ~{Qh.O P' da [e Il/.:j to ua $vakOI s.. bj u i'mr:eh.e1i· poki'el..ckL l letzscheov Zoratll. a nik.iwl. to j.LLlIOiil'.. 'CQvJcl{ kOj. ~d41\1. v~c i'l"ah'l~em ~lui$lu pilanje mtslloca misl~.lstvo koje se od ostallh slirnih lskustavu rnzllkule 1fO' lome slQ' S-C]J.poj.i ii 'Pl'e. (Il1.' { #.ustSQ' z:..erl oovi'ek.obi]jcflja Ill"CiUbnliajnog iskustv<I.li~mj~· d !'eHgijsldl. l)ije.nn~"II'J:Lcitil]l shlpnj(·l':ima. Ignuca.. Geist der !fw~gkeit will atMg-'/JorUIeI setn.lol.« 'Jhr''''''~~ qf II.1·.1 111 19 .. to )c &J(l!nt"" 1\~'. "lIl'ld~lllj~~lil\u" i ~ drug-ill tll.~a prnujer.luci. potPilliG pn~~obr<i..alno.jdualn.Ipl<lcijom strasn.z'<LlbOl.lMda precesu I'dj . POll'dmu je riill. poput duhovnih vjczbl Sv.i~r~~Jjll: ·"'fl'~(l.'l]"().e stupuievlma u su. Ii.u. :ten .~j..• .m{/.II Iloslj'(~dl1ijl.~)'''t''.ili kilk"OI'ijtl kola l.en. H..o...am S. gotO'Vo neraz.'OCes !.!i"!J. i.v~! od rdigijske 'IIlQtiviI'<ljllce sn'I""'e.' vka.'t-. I.Y.k."[~tduj<lck(lg isL~~ISLv~1 &:Iioriem je ogr<lllli"'"eHOl sa na nekohko kl'Manskih mislika cijt'. II. Z"5·~.II?~ 011 oolo ruisli 11.S! ava.."ti ii!..ul. 'lie hi bilo 511VisnQ pobliie (M-iHu. II. Schopenhauer je tmp]~dtlll) 1Jmi. n.ipl'ema ::I<I.aja svtjestl I sv&k{~drlevnJ:dog<ldaj im.mozofij<1 uego drall:tski p'!'eobl'~ajni PI." (Su'l.e]lje pOti)I!.·.s.Ci.ikQji ne same r."..c:>fl!llll j~:w~ ~ ~il (SIIZ'lki.'1]11 zeUo blh ukljucU.liCli. svom uce'r~l:. su ga pn:k. PI·izlal. oscbuoet].sta!!j:l.V~·lPQs.~1 M. Ono se 1·<Iz.va" U nasem smi lu l'ijeCi.!lr.'coL. medutim.i V .ljCie to mist i(:no isliu.nti \I.tivrri.cnt'anju r~dotmilm _un budir. To "lSi! ni:j!epilanje misl!i."awlJIje ('1'1<.jela 0 Olm." IJJ'uIIH'i...l filo(lofifil.usl'lj savl<idaIVaraja urns lproboja do percepeije 0110 r lwji parclpira.liskm'lilvn o tH!ja sc.l1og ·shlSill1ia·. lemelje na '~'jeJJnUJjl.lli~ I g:ij!slwg ]ll'~ol)l'a2aftl. Kad IIcitcli pita: "Cuj'e§: ll . '/}idi .nV(} U veliko] H'ljeri stoj~i preol.IIOIU pi'Gee 'll njima z<!i.ke..ozofslHI strnst da lbi S'IJr<i:stlilQ m'l[.U1llilp~'ol)(l.. ~flil11ij' .ll~ila." (skh lasslm). eovjck moze hm vjestan je (Mo..g.~H'[I!$t le. [melcli.~ "'ceil !lJ'1Il!0&'~ (SliZIJ.1)(lkrel ili jo~ slgurno biO'iu~podnoSlfl" teret.ljetllljil .i ie ]'..z~nijeni1a ~O'!'l\ djme.CSI 0. int-eiekl. "ikmd !l"..Kao dn. le(luhm.1 ndtQ sasvlm dn~g01iCije od oibiC.jrevih d. I'lk.aj~l l.:.jcd.J' {luoj IlljeI'j u kQjoj jeo 7.nmnfe ..jel~[ u l$.vlian.~I."ki. ijskog preobrej."I{)ji_ od "pl·epu.azi:lio ljusku st.jc [e Ii.jer 11 IDijtirmli Od.nic: lit l)1'Ql'e~lm:!lizmu.ido ]jusl.YG hr.. 7.puttosl'i prognrao i~'I~elekt. sao sto Ie Q.~Z~' "·Ra7"mnlje"<lnit:' kIJjl' t'l" ..\1'(!nil Meistera Eckeharta. Imdul. .:'~lJ'~:f-J«J. 11 OI1."" bil..ul{i.!l'TDIJJ!"tiie itl :z"'r~~r."iu u [lQdI'uc'ju ]"l's6imslvn 'odgovar.H $vijesl jc He.. Sir.~..(. II.

iiI Q ona itS!. roll .stoga .l:11~1e.st.. funnL balje.ragOlQ¥9 lW!:.·~I. ~flko 1"llZl]ol(1ti_.~o·je je sve S<I!m~.Mooibi .ll'le.JI~l'lll}Qst" ki· (.iIv~e.'l!iud 11 pMp~mom ItlnLk.r.s:pOSlohni Z.tsvijesU jellle1..'l koUkQ gail ]e MI.gmn'il'<t. ~i.::t:r.H!I!i'ld~e.koje u:cillelj rnlfe Ll obliklt P[l~:a. W jest.1to nam l.c!ja Mt(J!J·.el..1\<'01.itl.P'U.ijcvol1)'] episu.1l..gOV\lI. !I ~~"J~S. lH~dutin.riodg(lVQi"iol: "WiL" Kako S·u~mki.Hij'.mlg). J!UVdl logrl.p MHOi'i ]SKllS!.h'~i. gotove l'J.ll p:!'(liii~tl. .. to su 'Od:Ul vi. Odgovor kQji dolM:i i1..: TlraZrn.jCl'll[eg mraka.~jH~th.je.siC!li.l..'etpost<lvkalSkiJHcen.u..toic.·Il.at'lln~e J!wje..tni~h}o :psihpf08{{O Otb"elLell]£! .l'it<itlG" covjqM i O'l1f"~~].l~'.~Lr<!1l..i~ pOtb·uc.oo"idf'" _I'!u i: {'Iie. olf!.cl!llitici!:11 I.o~. C1Ja ~leHm]can lIVid sn 'il \!l~l:.-'lKl .ild..rOllniieli Syoj e l'ehltcile u SV!Jes~. Ovaj cumhenik je d.~.=111ijC. i." (l. sl!~:til1Je S.lJti oshn.. u. MI!'PI'iGi~_ Jednem je' "mlnvn!!k pi. 0"1\( """ \!'I:1S..t:a.1_ zahlijev<l.leI'ijciilill.Q'.bacujc..t'lJL l~(ije g·buka fum1) za cilt SI:va.ci (hi IJ~JeuJ p:izl:lje mo.po svom mj.ci.vi~f.lulu Ol·Ij. ~<I1i dl! to~ke clczol"ije:lltacije.elpost{IVkol'1Il l(Oje se 1. S<lS.i~ti.0 Jlfli nfl-Ijac~I.j .ka. "~no 1).0..!'rIoguce. ()Vaj "WI1" f~dnQ.1~(!(lh<)lIle srrogo od..take neQl]]'ed!eni I'..e L"<)d)Qv~I'" j z.sl<l mum lstovremernh .-1 zhog t(lg1l.~' ·(S~lZ~_ki.1icav~! slobodu d'!!il. pdllnjtw k Wll.o"''''''' '~'<JI\~fj Ifni $("* pi'~Qb. "p-!· .jl~ I:hlgl!~h~n1:o i8kJ!rU!Ci'l'{~ ci'njm:d.·a konaml:iis.t sl~lVi!i na stranu. tij1.\'l.."". ~l~). Pl"eJU1I Suz:uii. .y p.o.PI'llli'{1 .J.. medit1lcij~!.Opisli ns:kllst~vt! su :~~!iko :H11l:1l]lS lie nl u joonom s]ucaju lie da r(~(Y..i u sjelll.1o.1g" po.Z01Il:vttIU za 1l1l.a p~lFnd!oks<l]nl)pil<linje !2r<lZ Os"Wl red!wnicl~e iii d~elo . I on MUll [e sLilk.gt.u~ . Buduc.·j:::*.lljJ.(lvQljan" Zbog [toga. ue zna ko~e ~gOVilraj". m:lgovQr Je oCito S<J~oi't. ill:o Ii~ s ri. pl"~~mu Sy~tll o'pi:Sirnll.iS odgmrorfu. K~(J.t_'ilI~fCeU..I. iii z"" Irmldi"f<m I I.~tJi~~t.IIDIO j?:".~. se n101·."cdu.to-ire O(igo:voo' j)f Erode 'kQJ!rt le uspjeLa iZI''''I'..C<I.oNto one.r.tlo 'koje izbl~ii i~ t1rl.·~jst.i OA se ne I f~oZe c1O:kaz~tj lo~::iCkislJiJed. k<:l~~~e I~U"1l.Q~l~dmo·~"n(. Ovo . rui nesvjesJul prclposl.5vjet]iierij~SYi~e.VQr(!.i :p<l!l'iadoksrun.kQjojr~e .sv:e ostale mOl"<!Iju o61a1.(l H~(!q)l'lj" j'oft""i".::'.C'itt1aj. LaIW!'eci.(l Hyl!i N~ilj:.lOg.. nesvjesnem iw.hod i:nediiladje 1 dOl «"dl:edu~e nj:eri s*h'~aj.gijsM!1 111~~h~:'l. ne PI'<lZHiI'HI f odsutnost PI'(:tpool. ngJa\'n'om su m vise tocflO ·i~NI2·0Y·~t$ilsti:rm satorija.:.(}[jJ $:vih dll]lovnm pl'etpQStavki.:>.Vijesti.jOil "'.~v()jsl''1'' U (IV()m trc.i:h s<tdi.k IJjla tSk)..o "d oCliu" Povecfm.1I.16vnIJI zbtvm.:1. p&s!oi~c':e nepl:i.]j .UJ:. JnO~'01..j.. lill:m:!' jt' sYfesna pi. tapk. ogled ciJli se da ta k\' o ptt f1f1jC! pred vida i:li p pl·efudkiJ:.Gi..'ellie.J. o l ~l.1!'" 'Uvlld:rllnj<:: j:l. ~Q7.Vo..t. su v[l~~i'k. kOl." '" CO~HI" zen ".~stv<! WV!lIog i bFl'\gos~.Im. hili d.[{(UN~ Dln_lk~ iii Q·bJilwv ruJia si'ml()ji se i or:'! ]]oru'. l]jk[~d ne r[~.vno zna¢i "WH~. te pllallJiTt . '~!'ie{l:l'(H. Ni:S. I"llifi:njl1.i<'l ucHelll~ jjj lwmHt lao.am:nUZfJJ9Sll nastale ktIQ . .1~M U 2.I]e.atelJ.. sv·jc..av?"..ija te da.Ze.".:»..~ 1"'*' "" ~Iq.1je Zol. IUCilelj ih ~ice.mH~.e opaz[U ~'acion~!JID veza iz:me(JlL~koana i ]SkHSl'va <l ..je b<U'~. pnt duhovne J~(J(/.i Il.je.j-1lI1 livid. u .rfwte seIJl'eit~G8t..1l.l•.• N '~I k~~. NijerXna :8'YijeK~ue Hlodi\e ndanuti vise od vrlo !~fl&!ogp}'oja tstovrememh [. z~ii swjje. IQ p..IIlltel!E!!k.J!1 .m.j(j~ .ll1 p.roepcija ~ nizanj. [~ Nllprvi .Kj<l.i:!U Od8u~n~tp'I':tlJOSll{V ke Q s.uje od :rv9h l).hi 'bilO p:ri.ko1lko i! stoga n j<lsn.oY]jetlog Pllo:. ~S) ". POiVltflO Ullgt~J]]e racloom]nog' l. m 'ill'~Qbut.t1i1 vq ]J1·o.WJ'Zk.st'ilh filozofs!cih i medilulivuih pj·nrksl. "Ima Ii i J)ilS hu.'.e.Ziuu otireduju pitilnja koj~~je· poSlflV]Q C:iW~ ll.illj HioZ~a :tbog toga ~ . No.(!:.se dOl.H~'a~amJel'no brzo ujzrrnje sltk..lj1l. vce jesllJQ $Vl)jl)j $MlO~:$ltStiil'liJ' sitrogo og.ontloClli l'~Zllit. nesvjesna.Sn Opec. m ncltibJ jn.lJ'l coc-vjeR" i dubi:lllir bica za manje ZC1)11Ci!Le1Je. $"1. to f~esl'{io1!'jek sa S'fojOt:n lJ~tptU10l':il..o 11.~e: 'N<: mi~1i ~l!l1tQ!!r. m~. 1.zbje:ixm :.1lmiicslcih duhevnih vleib. a k<)i.j:ln'j1nje·[JJe ograa...:ie b"d~!w.jeistovl. pdmjecnie. KIa pUhl. ·!'ddsllSIYnl.: <J!!\lli"lj. ru: "lilJ..jeru. prcm~ ~~t1~e.l:iosljedictJ.Ijj ]'J!..!(-ei'i~"mil~te izaci.?I)O ~lJz~~'~A:'~'l'" ii.. sli..nih S. \f~iO k9Ji! ~Il tv(!j~ pr"o!li~1"] .":vl".!j !lljluj~ iHV~i.ru.."jednos slr.i SID je tlcj~~.e. ieko .pl'ii'~(lil uceni ka slIJn~'QtS!ilVI. str.i Iii. leu se l'ilZlilk.ta ne'>)l)lle i IPQsto].oj'it e od.. iiocmi su. lJ'Mld'JjJ"'i.pOlliull]jn u svijeest[... U. (l~(j~ ~dgo'VOI: ~ sto ie' oclil.~..l1l. S[I'..i:lltld sveg'l. osobne p~'(ldis~ . i._Q{leJi' pocfutz<lvi1I.flZll1nij€!V.iht prirodu".eeslo l1il~iva:h:rije stv<lri.o ijCi~elja.".el)1 a. ~to ]1csvje~tlll.k.lViH (~!( ko(m-rru:torJia 11] !1a. s~u:*".).j. .srud!r!lIj lieij se JettinG Vrnlfskih. Sv ijesl ne semo 1'11..~c.\i hl1i. ·se.ogollllih)o se i.lfnzijll.vijel lspwje:n ognllmtcnjulk1 t z~dovj_m:t~'(l'j. cm.. <)<)logS~() ie ~l'\1~U':no ~)dS~ltuo.Z.nje t<lI\..mJ ml[]OI' z~ koj~ nlsmo s~u1l1o .illm d.j()lJe uucil'ane osobe.i cl~ cuk' 8trli~Jlja1.I'~!l'l(1cle i kflil.mUlli..k.iIi.j j.

'lUl . suplji zt.jesl ~A~£1...".ella II I\'i rti. nssvjesni sadriaj i. Sll&':.(Jv~l:.ojO$ol)nooU j hiku ~lk. k~(j ilto je objusnjello gore.11.1'-"..CJ"rcrnenu ..jlli.~f1)l!'dn)!j u nesvjesHo i Imfac:alV[1 njcg"vl' obl:llkxl.s1~ !\ko o u.!govOl".e.!wjesne.zltje da pOSlQje' C1HIJ1:C vel-I! i:. ''\i'ez.knIl~lihH 6vjiesnog.l.omi. [:xllm.(~jhzi ..~ ..~1hi se proizveo t<rj makstnnun ~Lu'p'NosU l.'ije.-~* ntje pnu~die[la ]Ii.. j 1 :I. o.t"!I<jl" $t"~'. I~~kj~koie ie·Il.(1 Lidhol'!n~~ Q.. ee pHc!jti n stru3~e (b. Ona 6ini cilav'o ureden]e lz b*~.e~ml!. .li normalnih Ijndli. :I1a povrsillli s.e se obik psi.<1 POr.{lIl1:Qf!1!16e uvicljl~[ .vjesHo je ssnova svih me:lafiZ:lCkifu itvJ\(lnii.lrno je da !lostojl Iln"llcni ktlitl'lk.iQ bi se dogoclilo knd bf indivi..~Q jc :UZWUl lutjsmjelijr..tln~JI.rJ.() i$.<I~ lItO.II$ljllj~"Vkr$tlO~.. d\l ~u{]!(t('i. li d~L m(ih~p&rdpinlti . "potpun.!\. koje Sill.e.~sl'" !.usu· .~ [.. pmpuno proo. H"<I"Ii<i:.svj.stlli zm. Alliako bl tome dQd.PQI<l!1".jed sH. H('.ln:I.' i !)Qkt!.gncuo.oj!J. usplo lZgJ'.bld j~ :sadrzaj[t t . l~.k.ll l{0ie mo.g.l:vola Htrne:~tel.lu bJj. Ove 811 I.~r..I~..isLn !'IUi4WI1 zalspuujenje.Z.td. kl)j~1 upadnht u Ujill.'l'l'Li::i.Ilt].n('.li:.il...lk~~ i fliBodl'odk.sn predoclibc" ~esvje._.\L~t~lJj<~!lIo..a.o.u·!i!U :11 kI"HkMl:"~ljnQ' :stru.olilic"'f:ze kolJko i.I'Hzni od svth ~.i\r~c >.~nlil!oU zen!] pl\oi.bol)c oclgovai?t! ci~e~.lie) l]e.f~ t'i. i:i. a s n~irn~ I k energujiCI kQj~!QdI'ZaYl1.WJlcij~L] hl)uihi. ~o51i"S!-.~llfM~:I.1 ~1.l' Odatle joj nemloljiva S..ljelrtOCl.16~~.gil' .gb~..~b S<l.1 .no d:t~g'o t'~'C1l1C:l1:-.~]emogm.. a vi. To je 'lleo6e!kit'.b.!:run..P'IJenOst ..~ij..vjctljtl~HC:i QI.I{! n« dire""il£iVII c'lli: gle<[..~~i\'.. i.d'"'I"~ i':~"'t-"Ih .jiv.rzaj<lkohko ~Qd ie mogl. " j~jOoi.I~Qjl~ "lCi'ol~llllii'0<1 j \iIO~p"'iJ:l ~.. "K<l[1 'Ii]~ .ji \'(~fJii do 5vi. oduasuo '2'. <].(.nhicijfl.()fjui.:tik.j ..t.t~'I~I""g.lslvo II IiJel":enju Ilmobolno. (WO.'Ji11 ~I.. Uto!fko se ponwlen~ iii silom '~rrur!elIl(~t.ll!o obi.slDj~ to jest i? {~i:t.~~"I.".hlnl~1 neplodne sulsohe svjesue i nesvjesns csobnesu...iIl<1poja~n prszrunc III na kO(ut.sitddl. No" ovo S ojellnom uesvjesneg ima ~.lMo(}i'l'! O{.0'Sl'I()gi blj od_govm" dtllaZl iz. Si:gl..Wfihl)loct'"\I"*l na . sve mfi~ol.1'i~d. SV~ filozofije (u Q1']J)j !'[ljeri 'll koj_o..~~j(t se prol)iij~.odjedlnmn lto i~ISIW'? Ovose pd[.r! ~UI" Sv(iku lil<1i~zd<l .r..relJeni'<~ kQj:eje.Jn.IIi II I:wj!:1H'! slucaju porpune neod.L Ne..Jj€i: ieocl~OVtt'.I.'lYjeirnosti Ovo 1I1m)J1J~lmuceka.LWQi mogu jij 1:tllflU i ilH~j!l. till'ill. ali II nesvjesnom ono ~.. ~ (SLl:~"b..linacuQ.lw !'.iljJl flmbc.JSHili dla nc.du snnva i djelatHe :.~~tl!]a>vije~l [edulm [p.u..:s·~"ki 11.1ih na lstekae ps~hJ.guvor na od['~d.t jJeilcoepGijOil ~:rajllozanemerena i. sh..llott i stJ"ulHm'l! sv.'1' ije{.sn.no..hlickog postojanja ]wji. za.11ofkhn P:!.l~JOl'tlVljeHe.sl'IQ ie pOllYruwsl 5vihpod:SVJj!~r-.~edllmntrenutku.ijeklji."II~' !l'p~'0Z~...Y1: i'. U.'.'~m(~'z." r""~""W~lik(l:St o:t.Vf.oilp. lJ<l.g je od.i~<llrjJs~. f(~r sve i one iZ~.\fj~·sullihsadi'zaJa'u svllest.lllje HOIl)Qje>!.~.II))"J' ~ij.l=ill . VB'.c jas~)it~ stval'i !Juno'log..Jf!..HVOOI 1<\ tiJ~Jj'avno P()II. lI¥ijid~ ima Qbijdje potpunosti fer je II skladll spm-odsm l.jCS1]O.ljncaispOdje ohlikll (l'BO'! ie llil1jen:ica.ajc. .rob..dd':l'ugi.e peo-ci!)ir.'~z. .i: (S1JzulJ.l.I! sp't"tnlrL(:ls~ !'~.tdj..i Ili~lll vise' sposobn~ bit ~ II s vijesli .". koji mIl se ukazao hoz. ei'ilH:lj.h.ogljif!.ra bili "tabHuo.ej:ll kOjl~ po.. 10 j~l.i. IlOjavijnj..Haga.zl'losi. NJPO-· tarnica p'l"ljtwih tl"."" kOJ:1OlCnog probojll ne.je-ri!n.8S) .ti ~.Z:c .l'<3(II'Ni ..lZie .. ." in{lg~J~ i pnrade.rtajc. l. 1...~tP(~~l'~\lk~. S vremeua IV! vdjen1l.i 'diij:e1ovi nesvjcsnog lts:pj:es:llo ugnHJe u i1ivot svjesnog.. 1'0 mM" @(~'(>(!J! ~ j~i~lj{) llJ!l1k indM(Jli~hjO-".!'lk(·:ij<'lu:redciljll.j t).u: ttlei. je$0I 1Ji""~~lis1:l POII'o<.l. .!. cia prm:njej:!i·{~ i zat v m'auj-(? j).::moou sv jesnih :<1''ldtz'll~rn .I'$1tj'e~mi. nn "~did!l"kD·pi<iJt"l[I'lo.l.kQI:()~ !>C ll1o~la oreupevijesne] ))I"ecIJ'.. "!"'I.:~tizol" IIi. ~:lleduti.ilne i mo:ra]:oo ni.m:g rJ(l$l.e ~kl'ivm~:e :i samo r!~.j:e lakodel' H!lilin~l.Q.ll" cljahrem svijesli.~(i'i 1>.1 ~l'~J~iJ:'mHsm.i tnog uclh id. d:dofurpnost.c.i kr.'~H!i:' .mq.~i !:lv. ilko sc SVIi.:'11 jenog ni jf' 1.y..jto' I.kt'ug.~ ~I sv [esnom wi'.. d~l.I1CSV..1'i'(~!lOs.'iiI ".~\log li..lII sviiest.lZddIhoJte."~~"g m[I1~~"" " Z. Bmhl6u da (WO (lvofc ])QsJ.. $11.ikV"QUTh difere. ']1..<l..!ez..a~llrH. Na I)r~m. prikn. lstevremena shka in potentia ~iliic[.veiit:o je \.""." &. It''~I'f1'i'''''.\1'jesHo 611V'1 Mnlw ]fIIfanl. 111.)l~fi.~kIl'lih 'kl'j L'::'I'ijo. .'.l nije isldj\lcivQ ll"i'u~ka) jj svih ehllka z.~7.. nd~()lffio yftle te .i:li:.(Jdifski~lod!w'f".(lje~.'~~~il"".\.ij1ln.5<'11110 nil percepdje :/:.mski I..H!ii Cit"v P']'1Zrit'.:oi'J je . O\fO l'0vGcn:v.h. je{ilIQ~ str <111:]0.og~edpnl ~l~picl<l ! olmhvfltili i5~. .k()j~ ~]tS ~Ii(d :i.fi:nm SiJIIUG djeli<k. [{oHCimlenCl'gije 1. Psi.<jrtag pov..)<lct~val.o.e uesvjesne.f.."1 slv<lii·.1[ koje sme sj)os.'" "" "'l.m1O stallje p:rilro(]jl(~llnl!ihe (£0 odn~~lehog n~1lksim. p~.i.uti~lienj.(W.(Jsi .slliku sveg .. ]~ tOY jell..ib·ll].'ll. Il.mje od"!.svijest seuvilel..10 nema ~llni'. Ova I).!)..lOSt. Ne moze so pojml.lazi izNnjenfae da se Nl~.>.~IlL ncs'fj('sn(} s:ad.· ..to h~Sl sa~kzi'lfe .. ijll!om naoelu II mje:d ll.j(' oh\.Ml~.h ~t.111 posebna .~.\ svijest ll. Mmlo::rn." 'nn~.mogu(ojl.·· $."loVltl. nllZu:nli. mmlj.plo.~ihUl.j()l)(lil.t~ k.

i stIIHo.Ii.l1.rlpi}a se oi. Jk.ljlmfl ImilisUN!. priroduos.e da je ~vjfk spreman zrlvovali mnege gedme U z!lmornoj tiledostajl1 Gledeno $tlg~'In.. lije.g.el~O~)Ce ptl~lI'lisli.l liD"obraZajnog iskustva uelse W'11ge..ve telmtke mogu posllOijati jcclllio !lL(t lme.ojl j-lidlll0 na lSlDl~u.()trazi.e miere. iskl1stV{H1JI S· pojavi. j:e l"n.j(vHI! l'll1cinima [Hlna~ania1QyakYO i)QSlO\'rulje prema sir o] IjudskoJ OSlObnosu posl.oHkij~ ''i [p.~dini iSlinslli odgov(II' .1~l<lCtil. ~'[!:ile '\en~'rlL:'ita. TIm hi.llj'<U:lja.jjelko dogada da Sf! 'lcrallijom mora p'l"ol1:ves!isv~esnl ego i svjesno. mozeme s potpmlQ!U su.. daiMe.p5ihm.gava 1»"'ll}Os'lavka. kuUi:.h 'I'azloga.\pt~tll:lj<lt:1tiII1 postupcnna. z.? ] komir-llCl.zd.zmlfljil.. za [~tkviim ·ciIJefn. motd.t. stl'.s. K 'tQn~[1. vl!.edu lijce:nikai p:adjcllta. i taka\' GOY.'Iz.lQcmje sutrrllj<1iti "VldJ odI(>jlbi1!~.da.g pm)A.koji . da se suprotsiavl svun takvim ki'illnjlim lskustvima iter ona megu I)i. dOlkl(l.es.. :psfllohn'<IIlija [e (lijaleiil1cku veza i'l'Ju. \I{) ]eri ml innU:M Ipude' kO~lilfIJIlise konaenl ('iilj i kojise :Pete cuv.Imo lu'O.M ugurano '.~!obijc OdgCiYOJ' .og pl·~i)b['az.. fik.eodrecl!iv a Ill'(l'lnjBlla' i)ijji [e jedini k1"ite:d~1H'lstantt:k j~h~tva.efu'rve zbog ilSt[lle. im:<1 previse [(J.]. Z)ldact psilwlentpije sou 11<1l1'.sl~. S druge st I"i!lue pone Ijw:li kofifstlloIiko u1"~e]"f)ni 1.." t.t)~.ii1il'. kako pl'tc{L KOlze..l. Zen l njeao..oj pru'ocli psu! M. aenalne duJIOY!iJe flll)l.ftigkeit) je ouo sto iSijav. z.voja...1 !il\[W'<JSl1 lJesiuisIicf: •.dm].'lo [-eSlO s najlvl"(loghwijiln EUI'Q.. unistili nlclonalisl)clti i'lltckkl kojillilU!d uiie nl pVSll)ji'iP.ovakve teznj. oao je ekvtvalentno vazncsu t1'adi..od same IVf.\'lli od mkakve boU da bl mu So' jll'ihlliZil:L Ali oni C:e ~mjct.\Ji Ii.i>ol. e mo.l1UI koji SlJ. c~k~1ii CI.luezljiVosl'n vee i zato jcr :znaju d. F.k u .!.n?eI lo svom liGI'tciju dobru p!jusku 1(.ou puao sodnll~ teSkog .stoji vellik ibroj lilHli koji ne lilo'~Ul ri11Zl.j.m'.ak<'!lvi naporl is l'ijlei5nUtov'estrane ne mogu pl'ismti.oru nlsu bez~lspi~al1.. .ii ~z v.zmcdu dvije duhovne elellne It kl}j~Ut[e SV<li mudrost snmenlat.!" i{:t(~ ii}~bolj!.ilti~ln.el' je SU'Il1<l :-.1k.l<TOVOl'·i. [Jopul zen J'cdQvnilm s(Jl'e[):~ni1'1(1 bHo kakv. euvar rcIi. ajv'iSc SIO on moze tlcinHiie da {}<Icljentu ol<llda PlIt.o.·nprema ~1'eudlJlom lsknstvu Aka znanje .t' duhovne kulture i to je nje.Da.e StliI11IlJ<lI1'l! da SIl! satori i. u kom s. Tko bl ad Has rako slijepo vje)·(Iva.kl'h'(Ivten1il1.I otkl'Ollcnj:e lljell.ik.Stm z..jek lnoi.. "<ldOLl"'"lli~ma.e [e llsihotcl'apija.plj~!W. bw:iizn:]11 Z!iL ta&nll"l'Jije:vanje prooesa j'e]i_g]h.tiUli'l kojm djclomiCnQ r<lZlllLm~e i koji IJi djelomiCno trebao razumjet! .>vjelljenje . DnhO'VI'lI pojmovi nuZni za zen Z-i')padu .jdlJanjm i uapornog rilZ.r. slHoljllo dill je ova] predgover lmpisv.·~~cionalnog j'll%llmijevflnjt" Z{~11 6ern.'a kojlm ce se snprotsta viH '11lJ]rn.osfel'e budlsrna u zenu. Ot'HI. I[J na\~:Oj kulturi i'l~rl1'" u~i:egil slO hi biilo iil:izil ovakvlm Iclnjill11l1. i nedostatka kull Hire.'kv<I.lucajll ne buv:i IJt~'li..gi~5kih (lobartL Nijena je Iu .cnjak zena nlje re7:u[i.s~a.t..lV!l.e yQ"l' Hum] lik" 1m.ki.1IZ1lSmn(W:il1. e6i 0 sebl ne hi b:io JHm7.iIli ua ued()stilll.':amo.l'efljivoocu proUwatHi ptusvijetl..~!.oje je piU"OJiclobm]no preko SY<l!J:_.oJ oSki.! se i ko(l n~~ ne:!. do samo budale. sve ~to i receno Q satorii« moze se l'azlU:l"ijl~!i Kaka je lako f \fi{lj:etl. .'i jet· je paldel1!) ialQlma i UlI·IlCna. Iako je v!!inQst zen.~r.~n)nial.'\:l n('.o fu1dil'edleJ:i.gl:.. (Naliu·ha.lje svj. sljedbellilul medu nnrna An ako MUCW'l'W zadn Icz"k zOl(Latnilc tzoji zab:Hjen viSe 00 ]nebrm1i~ko.I·mle. nije lIjm'oratno da te ga kmisliH Ijudi sa Zii.aji:l vellka.jeno cov.ski.jek r ne hi Ul1<10 t{l:doga da .1Q llOlt.'lmJ<.{I. l03-Ua'k).i."0i1l ?:Oi lIUlklli. 88) .pat..slm~i~edo re mjei.R"liij. 'IIjel"e:?' ICovjek Jto~i. Illcdutiin uvijck tlzeH tl Q:bzi..o pSih(l!enl]leut. Slog.ld pOI~tl~aj prenosenja svog ~Skl~s.ne same iz si·iii". inlJ10 !'azulrnijevurrje IJ?J'i.. Ciljie' lY1•e{llbr.<lI.ieil.\vIW ios 1'....za 1:lji[~ga [SU. n. hi $va.p<l. Jcdb:ni pokret u rm50j. tko bi se usudio prilwaliii vjeNdoSloino.a iii.h 0 uJkidaUiju !<lstv.t otj.lI!2&j. mlidl'osH le:!:i tHl~deljoevorf! "Wuo o(LgQV'Ql"lI na pi~n:nje 0 lmdis'Lick. srell lliko.elJu i I'~l~gov~m nea·azumi. . kd.1 ... do zauz:iln<lI'!j.epu ulicu bez mule.1 svoju nadarenost (Lau ij". v·(. . ustvari.jenog ocenika kojli I'~ . Sll'u. Em'opl)1anin J.i lgra velilm lliogu' u I}!I.om nCit.r rla s J'dne sti:anelw.nJe: "H'l\'.ikov~Ui "OIliiIovm.s. potl.ja.ldu (vldi ·.I.B predadredena vee ]l. !{o~.u51 '~Ogitdli j IDIIl ZOpadlI. Imii sto j.alm da vjel'Uje U mogucnos! lskustva preobrilZa. Soli! mogao hv. d!'u<!ima hio. IUllk.

n*"W(!']llz.?. ~V'lko su p:l·~ii1(l. illi 0 (h'iltajiJll.Ii. SV~let zihlmfrlljur-ilh.1z17ijenem~todt'll mo:wfskedoktt'ine kojf' ~~~Hl(11.§!w: lJf1el:pGf s:tDMiti <lit se'sClulI'i j] i &il. p(llptlnO lskusrvo sv·e iilLo je rnanje iii lTIillEl]C Vl"i [eduecd ejellne ue dolazi II.]lij.StJJI..Y(jj~1 (JV~l.S. Da._--------'_..ojimokolnosraua mi)s1i diel tune dajem l~ilo lUlkv(.:~.V~' (~~kfl ~ na~lt<3Ze ga jc pofmsaji S'CI se.'<'Inj~~ t! "tls.ka.IIIJjll syez.~allj~l..~ill hi SC sv'~l'ntlo~).s v ill sHI..ki LJlVicaj ovog se merle l'azWiujerLi u.ti s\i'ofe vJffitUe pl"i.i .Zl\dl(~Qvog ZtN'tnltu S/. ~I01u !.icl~ ]C.1I "D]Quil:o'lIog.'Li da~f'.i. pru tom Ih dovestl do 1"'<ldQli~\li$m:~~og u<J[t.\.lWVI.Jim (nnsteriozm .""!'~' ~"I~"/)r'~~r.i:t.guc M~~lutLln'l~hot.iQlnskoj vjeri.J)(Il"<I - kah. pHt..lc~·iv~mi :njJlted.ra). na ttl "uajduzn od svih best".I.:).C.I K.alasemo-nekohclna mI~i." koja vodi u sasori. Psi~IQ~o.si!iW)M U vremeuu koh~'ml zove S\'O~lilL Tko i§tn .ljiil.15 u~<tz.g.I)Jo "]'lliJil{J/" mbela~~sk\J.gskare ga .isi javaju6i u M m1igl'QVi.-: nifl~ llfpre'pon~cl. IWSll Z"<lp"lfb r polurku..pji se eslobodto ~shill'e. '.·agmlj. . ocevidnos('u ilOtSeg U1laJWi.iv.:~·H'!!edn .~".o O$(}IJ~~e rn".'. ~iI]~ti'..jg.cjelov~. SP~'ClnO opon. Tnj pdvid slojj i.$~.mj"l" i."sanje ~M cal~ :i'[lleJe~ ktunlna nkro bHti.. pdjenos .Wi~LAko nastavi.1)(}g.izva!n svoJih hOr]slliJh did<llnosli za maio "<l:Zl.fe Goetheoy.1:0 '. l)<lila lU.kM ~o saan prcdlQrZh).eijei~~n"'. gl·<l!i'U<lCEJ!tZCm~Je g<l slm. Naae Ii psll'lOtel'apem male vremeua . U vecuu ZillS1QIl.).'~~e :~a oP~~?.tlfljv.msl<will iii not m~~i£.I. SUsr~(U3e s rumo v]se ol.n~h ~.ll:dna phi(~h p~101ovu .~L~ budueuost.Q~\:lilIW posur 1)'I~.k~ uvjH. maze mu pOSlaH.[ s .tj ]}I'obkm ozbi~YIIQ ~1!(l~mpijil@ najad".sH re ~)d_jet.lHIS n~ ZllililHO iSla ovi IJroil. Ul.I'mir. cl~~~eo nrulvladllli.ezru'QII'!..t:'11'.A.o lflGueuhe m'I!ZV(11l Pa!i~(1.h Il<~jve!~ih ljl[(]i .S.isib V~S'l~I<'.:veg lie PQdnooJji.r<llkovidnjh uaueuih uvjei ~'ell~a.ljfdl".Uha.kl"tCe pogk:d ~~'1'llJn Ulllltl'<l d« nade mmg k()if tm.jail ifl.!ost..'H:~ pol\.l" :"lai8IJ·..~ ZWlce.lot'c::rapcN~om [:.ia bi ]I.<ll-ladi..'~l.(·.Ul!rlj'\lNwg·mli. lGga Hikm:I rulje spo"\v.ne.jlt*1ua uesto otseano svakid<l~l1je i.n11 q d\ihokhn mQlivIm~J.lI n~~jmnnje£ miA.<llili sto zIIaN "siloviteotvoriti "'rata kJ·aj kO.riM('II pok<irzali... To le ouo ilito se.l&()jiil'!}~(~ g~'1. ~'. " .n.ilika kojL je .JIjnCku pru'1l1cllJ 1]mCe!~ji!m~i k"Li"ls~r{)fflrl)<~ Z'~().d'l :t:llijc.ako.i.v c." ()di ~w·@pskog tM:tIrI lwji ]jajv iil(~ Qhe61vaj~:~. sli ka likoi..~. JZrYv"iil . 'sv lesno sru no {UO d uIltOV ~ log· 1.1111l1()gjh dJ'IIg~11 nmJ:ogtr iznwni iskllBtV(l"? Covje..~l iiH Ul..1In<l.k mora proCil"Jti BI).ivtm :!lfo6e se NI.~nol~dsUje:n pl'o. smfl.I·e.I'II. . zlvollll l SV<l ~'<lciQmms:ticlw 1'{..nml\ic domonskog )'O(]enj"" p~dUs6u gil ~le:>. fill lUKI khldi Z.<lli ve sav je~e..mod/l i l1:lOgU !i1l.i.I."llll p..*16. ineduthu.zGIW U I~~tlmo. ~- .IXl~fI~ljt:lje IWe(~pSH.r:lo.1.j..c:rap~Ul tmji je o}biJj~lo z~ioln~p]je~l'ciljem SVQje ~e~·lIplJCll:e rnoze (1(. a kt'l1i~.ruHl'lH. m.jalho~clL i. l~m'o]llj<miIlllJ gdje jc n. !:A~' ·"ij/". Ii kdjc se ntQr<lubrOjili i ~~'ilbtf:l'~~I'Q) ih inlelC':klualnlm (fflQzofi o!lP.l.Z. 1'0 [e YaZllQ.. obril".i]uga s:yoj.i!I'llll~I)USl.. ~"II~Oj fr b]. zenu.If lllMJ je i shl&.eopsjenarske iI. be:.'~vtdima.' Jo~ III d~'l..ltU!i.. QZUflcn:jlJ J)r'l'j ll'1!~ ~)relJoJa ])ot~!m~ tskusrra (Gfm!!/l:eiISC)'tebnti) WI.lVrulja" .aJl~ s't:r<lh!)te Uop~ll." -_.rneilti1'li~~.n'YVe Istoka 'viSe od ~hije ~iSUi6~ gmli:na i (1m 5!1 III l()rr~p~g~e(tu i·.kao hal~ljfg_ <I vlsoko] p[allini. Ne g_e']in\d~ se Irt II ~(..~'eUi s ncl::fim 2. d gon'OY(1 d~ ~llVl'SCnS[v<l sposobuost I~tfc(' grahe~ ilp.~vnfi~ I . ·remei!.:e C1ugog procesa II..t§l~:ijl) oj .tp-".. j~""dl("'.J5~I~i iiveSH .wue. __ . n i ~eJ·~~~yn:.'\llgorc do SChof)eli1l1J. l!1. tJulCe uvijd PP!.l~I'{jln svejern (lu2.v og i isp)'e(] sv e:g H<I.1ult~gti~nl"lVill.~de.l'.nfiajC? ~I tstom srnjeru t'ltl. po!'MaJue.dQ'Vo[ja91saino G~UJUI Uta je zaclovo.i 1u:1I:jnji !'lez:~lIl!l11(ld~en~.ojinJ joe leSl~..S iln.ell"lll~"' l::2..t::ctakl1'''.ne metode dnjJ)JOVIIl:)~ "iscjeIj.nra .l~iil.:flU l~hu'illJl.klll\iObhli$ao i8toCiJ:.6i negcijlEl lspod lih v i$Ui~" Z1:1..C]a PQi:uu govol'i~i Q 'Z(!I~U.mJn~'lfl:"ag. su sllplja i.prepQnukc .ij.l:inmj'u6i U ol)zir i'inf~li(.oj kvr'zi-b. IV. jl11Sl10. .ulw v iiie ne v.pl. Dobro [e poztuua ~-iJ~fGl"!icil W ()V. nskoro ce shV.l~HO dnhovne l. · a rae dol)!'c uauuere.kU.dk~a". z..)NI odret!t lj~lees 8'1'c:'a~og'll ll)'Hi. S iH'~kQJiko .J:~u("Jl!.id" 7 '1934.o" Fm~l~f j Nicl.ko je Qlj .~i.Ji:~iulli.ljan s pd'\l'W_im~. je d'l ' IlciW nlo2ie>nekmn bill dovoojno.ili uudim bllo l.:.e!ekl.?!it "i.I'..~ln!incp0l!:Oleban k<l~i v:Ldn l.n~lm pHjen !lCgO .

rJil~akve veze sa ·s.. I\"~.:djnjeg kvarenja.'og i dolu-ohotnog c.il'lfl Sr!ltl O-ZllilCIO "i!l'Qtlttljru~je ci. u z . uikakvih Ztl.0 P"32Th.lC<tjll m!l!nj<JIopasnost. stvorH:i '1)ri.o se mo-le (I -'duvaU od kl.i5.uu:ije.da.• -Rad 1I.a st. '. medl~tim. dfsanj m.~ne sman-••zen jeHi'nim IJ.na. stoga ne moze btU la.l:nl'l predodJ:Um.i1rf.bib.dl.i\'.flZJO]oSl!.lltnJllvOiSt. 111Z~Ji IJfuldJr'.0 Z~l~.cllcl~.ljedi'~jegSPQr.IHv:i.jl!-'~I.kad je [-0 sarna Sudbina. I. ..iSt.VjeSHlll fG). na gral'lIel raz.biili.g ZllilCajllOg.w!i:.l.l!llji'Vm1 stav doslovl~Og 'fjerO'vanja O!.ocalliza njegovu lb'f. nik'iJk. VI(Ii l"J\Qdel' 51!".liili\lJij.ddl ••:sJ.urno.ranpubllke 1wi81je tek poeela s~u~ati.ra"l.':llJv.cn l.'fl.l:ici'i. potrebno b~sk!'ajno _Pl'OSil'enje nesvjesnog.!. T""'.l"mjU kral. Za ro ie.'opljfJl..·a. pat·oIQgij.l.Yihkom~ro~nisa.J.st.. uwz'd. MHobib. 1.t ~\ ZaIY1.. kao i sve "dike stvnfl . O\'(j .m. se ne liIOZe ugr. zen zaltt1lC"II:a ~ltc1IgCIl~Jl~ i snagu volje.'lJii:mt hlil10m nadem da se.e pl'k"lllja uz I~jeg . lje!e sam:! sebe s termiuQfogijolll "neuroze" i "p-s:i:boze".SapUl'.korl nom i(iejom Q "autosu.<lsami se'he uazovu "tUllje1:Jlicin<a".J:I"ot:! par Ila. upozQI'iti pal~ih.l" moze I.dJ? su i .e l)otpun.lfru. Rao ~la i"l1mjelnosl II' nem .0.ek kojli.kil:ill u"jeta. i:li telmika!na·"'h. d.ul ]Jl/'eJ\osl zen-zeaonetkama moze mofda Il~k.pasobl1oocu"! Ako' 1 nemas nisLa za "stvoriti".Htm.ie.vo pot..iilll proce&:l utait'tw.V<lJ'.. IO!!ie .rr..oiliko ~poo~ati cijeliln" z)l<t.r·siU.ljeclnj(l> l'Jflie(jjm~l'~l. ~n Ileum onlll izvanredno heil:fQzurnljh.'~Slj~'"og Europljani.adal:ik n fi"OlIl" Nipcbm riO XC" .10iott :.igm:l(:.~lkovtdIH)Slda iz svoje "mnltne I"UI)f t] Z~d.. bilo kojelll ulisl1l.-svtjel dll~]O"V:-'logiskUAi'tv<l. Posl. 2!l:!l) I".~iva[i barem II 1eiiJniC!l1olll pogledu n. 8~.e. klio sto Paust i.s. Zen so ne :ig~I'!~ S~l:~IO~~:iiliD.ha-yog(~koje MV ode .'oj rizr:rici n'ri."o'Je ~ele pt}slah stv lIl"UC.ln.iv.i_g1i.d:l.il3M:ljla da ne l'otcjeJlj1Jje duhovun dubiml lsIoka i.at.\\ mame fH~Ceb.porazurn kQjeg sum po.eJim" (G(Jf~zlt.pos. j." (. p'oll. imJlijs}tim kuuovtma.rih r~jeci k a e It . .l1elUlO je u mnde:nlil v . 1"." (SUZllk!.. je.IJ. z. do.m~-l. 1''-.$~OJinjillGovjeka koji je 1JP~'i.'il1ulmna nit] 'isljel'illi PQP~ll diilvla pu:tenlllau~jlI dOgUll."(~rdfmg). fer 0.istolm Z.()slti lnilli da lie koristi cje]trl<l. I!:I~va """ .· ..w.~.<.Il.".".~ i!b<Xle "~\L(ijli Illizu.~"'O upeo U km:nh~7.oh~ifl·?nl 1)/.. s Zen PQk\lZuje k..<lSebe. lIas~'(~CU..cstiji" (vidl strauiou W"'k).lh ~noZ~ (~(}$~l sjedeujem i.lioroj lj~ldli d. vjerojaul)(1 ltijC i)Jesuik? Ne.khH. t emnin kQj. I.i Ol"lJellt~: ranog Em.. lad zav~je:l1og U izmogli:e.e. ~".$·li II OV(lIJJ [c .I'.11I:i :ilbo maze.e.• emena potakao - Il:~l:na."jmU1ieltOin svijelUi duse th~ bude sposobna.~opopUl Sl4dbiJ.t.t""·'" OIsjm'. "z.je-tnicUi stl.Ii (I "tajrii slval~auj{..11] Iwji su Iwestl'i'ivljeni bU neee Ce umnkov]to z<lsHceru od d.j1_ko vrto ClJcnJe)"fi.tesll:.iti dov 01j11(I. Z(I....F~u:..~e]]wlrj. !G).'-d~.na iii mu oslg.... duh~Jvnog . S.I~alluu. Limll izvla6e I'~ee]lij.. slvoriti clfvl. S".i za :ElI:rop~jani:lla.Ii~e.:api·Ol. sir..".1IL Gotiji.sobne za duhovnu potpunest.S"""llkj •• I'."m~"! nikilit !Wee:) i>!lt.:'l.t"'(! vrlo j$SHO pokazu]u.'" If .

-Iky.i "II p ·[>O~.:~6~1<'t $vojc v... l1C'Sm.t krllu 'llJb.Ill. pogIavlle UVOD 111101'ZAM ie Hjckolll S'ii'og l·.... Ke~!)n(~_v"l~m"akil).h'u .:.rllflg iii ""i".oi. Prcmjena l PI'~L~iJ. m" IJI'i"'"tj""..ilelj m.]p". 'illilojl. '[l_ Iii Yogacill'i'i ml '\''''''... lId.. IIlD~ti.CI1 U 1'~zIl1li. U ovlrn zemljnrna..1'li.'l'''U1 obh~.1lI" svjesno .J. i1i Mill. vode lwji. .dos:no 1'1 [(il1u.1iIW..jel'f.kuje od takozvanog IJl'iuli!iv:lJll" Hi Qriginaluog tipa.~.It. i.dl [eova] ~'ilz'l'i.I~~II1"~ollli~... budisliCki. ii" ni! b_.1Ct1l.tivnijl~g oblika.t11zn"._i . udo .limahayana.di~n"'" 'iii... .ml1t3 .l\() i)!lCtgaCelii'fl is].:njinw.-...ft svun svojim raznim formulama.J..':'11.Y·o!".~<l.m i I..·o..'d1 pl"i.I.'~le (I"i~ m~19aJ'~rLb:l $'):.'! koli~' i VclikEl .egoclirm nnkQI1 BII(tdhill. Inillj. I'~ve J1 . .~~!wli k. 'L1L"'''Miiilelj~" uhl~k" .. Shirl.:<lll..e)bod!e])ja.da opravdano 1l1l0ZelUO tsiaknuu njegovu poviiesnu PQrljeln 11<1clviie skoic.ai.<l1l0II ['I'Oljil~P"i'. s .tnije~~)i.'T""ulru (~1""Hai).nij.:r.'ik.!lnp u razlUol.J'(!I.lIjal'liu.. . MII~~hpl)ljk~ Q'~ N~!FD'Jml"j Vi'~"..jeni oblik ..0]".."upUu l)Ilclislt¢i«: kr. l: Knt'li sc "iZvilD jail Jkn'l~.chilll5-L·II)..~ Ol"" '~kD.!Buddha S.. h~n<IJ'nni.1JjbiimjIJ "' "".~ l~".w!i2'li!a k<lj~ se "fl"lik"1f~o ad '''''0il:'[!!"j'lu:th. b •. M"almYilllr1.1..m ~lvjt1im~ :<'.e hajnji :i~l"or iimJlijski tllcluelj. b z sumnje.godb.ijnti n. nSl". Razv.lJ>-~im"'I..g~c ""'_".:l.. potkal:t kin ski' i japans]{i...su. su ."..one se nlsu .m.benici zntsta IUsU Zi"jdi l1i~gQ"''' !I~.~IGbLI(U:s~1 i'azl'lii . IQ i~51 illlS" se IHO.. Zvoja peprlmlo obltk kojo se toliko I:azli.mmni.j.o.I l~oloJ1l u JUI).t..h..u".. n J '~h'Qi').:to. l.~oSI..~. '~Jlj~D'"'' "<Iii Ill'ip<ldiljLl tlLk()oT..ll.'cJik.(b~~1(lIm.I]'] nije ILiSla drugo do nrl'li'ijenf obli.k bmhzlfla kojemu i.n}litl}'.. Moze se reel da ''['enwlj''~ i<l~j(> 11"]~1~. u.e <)<1 If I [(I11I.O~i"" ovih. S.lImju 5~1 pl"oveii ).'''' i V. . Il.lu mahayane' i nje:riog pdl. l{a.:ule 1.!"""" S i sn He·I.. nastavto se dalJe razv.05 je vllic P~'()dll1bihl vee PQstojeci [az tZlIlei. [J..lill1.lL Z~11'l"ci >L~ illl. S. J"'l>mm po-slofe Hokkc. <k'laljuc) i~n~. ocllib id~i~poj..j'ij.mjc. lin uestalue uviete Zlllo!:a I l'eLigijskc I)Owebt~ Ijmli.l(! ~ckle rl!'if~~~tlj. !l.. S.oj .li 1I.-'letl.'omjenjivl.Cd.l<.

miUvlli budlzern je sj-e~:r!(1. pO\ltjesl'lev<lZl1Lo~U] iiVOlJj(~ dui'loVl']e snege.mobliku fie I~()I. pred_n'ilet logii:kog :il.. dostoirUlISlvenog" div-o"sl~oiT dr'" .sht.:(: i zbog vrlo Qri.ni...:.. "Ugijeu jt.Takosvan. Teorelski.I'eSllt·nnjl'l.U).1]1i.lstv<i.pPLlcaj]~og narnm HlO. 'JI.a S obe.vti! da 0"" grmlil U.. ipnk. k.!l ..{lJl1Qj :.) close-umje unutaruje srvarnosu. no iii ovdj .ito ui.tm £.:umij!!. one Imji nlsupostigli pl'Qdl:ln'UiOOt ~J zml:llj~. Bel.etnosU.'ltvm:i i nije budizam II suuslu kOji. ~ivQI 1 ] organlzam. one su sjgtl!~no vrlo nejasne i mutne i [Ie podudaraju se sa 8tv.sJe(l. }'U-. Sirav. a lcadi dodemo 11Q isune Slvat'i.slll'illjajl:l i prik.n1eno k.a.l..je ern. po maogocemu i.o di.srauju p"s~(lfa!lj!i1" ~i:J' ie sasvlm to ~est za one koji ntsu iskllsib zem u svom svakodnevnom. 01'1 bl se skri\'ale Iza nejasnoee.ml'idaya)".. lusUnu spozneli sustav il10gu razumjeti ovu prvobi.i ijudi. aj:l" kao lio je [ lnlmli bras'l s t\jctnuu HS6.nje. kl'oZ.§l1o pOjm.o~L gr~~h.ljlve.:m.J).itl.lljih.llci (hi Iju. japan$. Dabl se nda M.1<1 koje se uzilife do Hello" No.edinst\'cna u povijesti religij a.e sasvun dX'uga. 1'0 joe plitkoca duha. Pl'oID<JIlraju6i zen vise ili man]e kouceptualno. Me!111Iim..dski 'jezik nile prhnjeren izrml:av. "Ug~jen ni.itt najislaknuUn~ . Zen stavlja najved nail~isak 1111 to teU]P-. ... ll. l.i. eso bno doz:i'l'jeti. Nelli b.skaza" Osnbno iskustvo je u zenu.e QIlOl'Il tko nema PQ~h'skr' isl~l.• . a po S. C.'i1o !ljen C.'~O u njegovom pevlicsnom rasvukn vsc I s gledisla da jos uvijek utj'ece.':I je ito..zi1je.dakle.OSt..jma.0'10.IJ. bez ikakvog tanlilGg splsa in lajaustvcHog obreda.lalnom ~tvotu.vnog: i.tno kaQ konacnu slva!"['!.. pl'l.tilneljqJsk.1&'0 1::1 lwuza vrte 1>1.'ll~l'me od P!'vog.gil1~t~l!.errt~g:tadi sve one verbalne l Imn~epnlillile skcl. ua nas iivol kno J)otil(..tddh. nc<prekidan rust i j1J.\'(U' ]lai~~.oSOWmUIl<iI clllge obuke njihova. Kat] Ie ~hv!lLi. nj:ih se treba isku. Istem."h1dn. 'tQg lskustva ng·[a ot. ill namlerno uerazw.n snagu ad v<linjs.ljlil(1lsknstvo te .iz ujega je nastao bucli[Zlbnl)Dalekog: list6it. pa (:a_k i zagoneran iz.. SVC.llJ:OOID:o ako ie ·SlVN' vezru1l!l nz sam .u bHi d!nllnjeg S.b]le'" djelovanfa )'I(:>C. dje.om lstoku.e ispravno.]~te ~di.B e.daje 'til. rl~ene s dokll"illc moglll I). kasla po pa-vi lull i pootajll r<LZ:tllIn. tsttna zena.<l.lg. \J.. Osobno [e-Iskusrvo epsolutna l'JJUZllI.IiIl. Mrn.jielovi! flU Iml~Q[J ... izJ"aZavm.!:'~ema kojuna zuamo .lZ'i'Ulli $pekulla'ti. dl"uga grana Ijhdskog iSkus'tva niije se i~rllzLI.1 izj2). No. lnko je ime izv deno iz kineske tl'<Il1s. Bmll.zlIl<L. nerefinireno tSkllS. d!ahle.~.ke . 11(' saaledavam budizam l'Iikadne l'. jel' !1ClUa dovoljno I"liJiZvijcu menlalil:et ela bi moglQ dotivje!ti lU~~tl)kroz ideJe.. bo]j~reeeno. njego'va llCe'Jlj<l ill. H~d!ll':d~IHO [edlnstvenl red lW)j :rvl'lii CIa smUnu i duh blldiztna prenosi i1:1"(l'l'1l1l od svog zac0~l1JI".<tju~\ uhovna d snag<1 lit'! Dalek..j~ i j.rojoj prlrodl oarumzam SI.jIJ!Ji<l. tedna te ista biljk11pU'osja mnoge razlne ])OS'wj<linia. i:!:n mi. .II. se ohicl1rJ podrazuunjevn.<lJ.ilividova h~!db:. smatraju ga krajnie apsuJ'dnim.!:rZ:ii!Vl'lU..mahayana H (t~l. Znanstveniel uieeu govoritl Q povljesnom budiZniiu.~nloS. O'v. '" [ ovo [e jasno.(.. Ova] [e red lednn ad f!a:~7. gorQkl. o'bi!l~ezjakojlil se Slllatra.udan.je razumjel (I).Ako uepee una ideje.. barem ne POVI"SIlOgledano.lIt potpuno izraslQg.tVQ.deja. moja [e tvrdnja sljedec(\: sve 510 II sehi im .<)f1lflli il<lJ . prtvidne pal'a.. pozHi.!!}og b"l(\i.)Jr!iO (Yi'li 111)L1Cenici koji ni uspje.t!Jlc$.doksame N]'{Jinje zena nisu um~etl1e tvorevine smiSljene. kao !ito ee bili obl~i5. itl'eba je. ave rasaovrsne raze promiene pOSlojli.kom) Q!1ginalne sanskrtske l'ii('(. iz tog l'azlQg.a i ullljehl<l tvoreviJI..sl~eizmoJ[l" no' 'Ol1e &(~ IlI·ed.Q(. i NjegO''I'()skolastlcko ime je "DokIJ'ina Buddhmog srea (bl. prama sljedbeni:(.l.mjl.smijeSl1iJ:n.1n ZU!'il ~la lakay naiiin d.ijei lliid llspjes.'[e jasno. :. ali je obicno Zl:IlI. Ideje sui nerazurilljiV. 'one ue lUOg.i I~~ dublnl dwe.~ samo jz ne g'le(tiSta. Ni.kdtike.': (h"i. korisno sredstvo :i. em . 1'1. ali zen tvrdi. je to saHlO pomna obr[l~.j:iviJu kako bi nil tal ru\cin o'nvao voju 1)I. ME-dll I:wojim sektama budlzma Ltoje $U se llOjavile· uaroelto 11 IUIli i Jap<1lIIII.jedull.nl."l.canjcm i-azvuja. zell Illjc Isto lito i lilly-at".jete nema i.1'kvi Ijudi.nca~j[l]ij.. (.l najdul.blg. 1(1. Temel] svth peimov« je jednostavno.$:tii znactistovj.ja poprilll:ttjiu ooot.LMc liJegovog dl.e'1l1 It l proklijalim iz zas.l .mmcno Z]}aC~llj. i .lli.ie i Izravllij:e' od zena.zi. a time se kao zen.e (ch'<IU-I1.n.8 poznat u zen kl1ii1cvnostt kao "1)0·ol vice" (jap.l" kin.~.. jedJ'lostElv.

Nlsndi\'~1l..kojno.1 u pozdrav iIi "dehro jlar{)"upli~~ll{} ~tt'ij11Jelj~( li.n~e duhovne S~!~Oz.mj~ ciellne.l:l'i{j. istocnjil/.ijtl ni] cilj 7.)OI'a-mo ).th'O)I'MllC ~~ II.'Il1J~1'I.·el)U.ti j ritl1ta8ti~n.i·oj ~cii 1)I'[[kHI'iaCl vl'ijCldnosl.z.i.I. [)alog 1::1 je-eni s<1I:)i lc·~llei.~.oj. spekulativnl i olmltui" I'tuzmru:. Slogn je lsloi. it n.~wijeHjenja ~J1aIlog kao satori.'1 oe nestati. To je lmizbjczI10.ionalirti. @'J"i_rod!aljll.ie. To v ie lisi.~&!jno :>r' ~lIell1i!l' na ulicL S gJedJiSta zena.ua ](~sa.. .je Oil" ()gQljeJe pu.lIiackog uma.naten)" Vidjc1. HlionUTla koji lliSlt dotuklt SI"ei]:isli jll ciJ:l.listi.n<l "vjee'llog beooOlna" niti jt~ La W.razun::llijevnnf.hO'lI'I1. U ul. tako red.k na moralne bit~e covj~lur_j>oneJkad zebor-avljruno njegovu visoko apstrakrnu • 'Vi<li "tQl. praJJiI'l.n tlnbolm nusao cak ~u :pocli.ce. pojavio se konaeno pravilt!1l sustav.Ii. vrlo StUlZCJ10 i ustrnjno :r.llje bez vcgela'ij.l. ractonalni i b:i:lc.~lIa~ili. I).0.ko stale do n. d. razumjeli Istok. Bmlnci da budizam l~Ucna .g l. na japlllll1skom znanu kao zazen: ' U'vdje treha i.iru Usn.'laJljt] IWil!.ovu!)t..<'J Sklonost .l za pestizan]e Sl'Og cilja.e(:i nekoliko i'ijei1 o sustavnoj obnci sljed!beuika zena 7".:i.m::l'!lje\l.(kZaj.acki hmi. jzhjegne ispUivanj~ ttl'u""iih_ Nedokuclvost [e...atelja: kojtim hi ueupuceno] osehi odjoonom otkrto s'I"Q~ s(i.~J. .'1.UJ:lI) imali.L K'ad kazem da j:~'15101.lla ni. 'l'i~. j(~' zenpronelnzt n$i7. lillo. pl.(lje se sljcdhm.l" d'l'm~4 'ling).Wo. stoga.i.li...}. [s!.alogika te m~fijzmtc<ljhi. postlza. CiDeli sustav discipline koi~l je zen usvl)~il) [e poslledlca temeljnog isku!>h"'~.ml'ls.je ·olilii. ar 'kno !lfljlwnklicnijll metodu postizflnj'l dnhovnog prosvfjetlleaa sljedbenlcl zena pre(l]<lzu. ne nuslim dill je '·. toga mile nlkakva svjesna ili s"!1li~l~en'lhik<JidtilI<l kojn.lha.dj3i sllljesl.St:fI.jJHe kuiluII.\?<ltw.i bhlgohrol'all uCltHl.t1li ls:toCJ.I):!> zCIl-skoltl inw 1:~mcljitLlnelQ'du uz pomoc l:\.·ojojllnetodi.v~:fi ~i!'Q'Ulill. oblekttvuom o~)javljenitl.en gJavna nusao 'Ol'ijen. u Kiui. s[vm'nu.llka menno 0<1 ie z.jom.lje.~" ------------- ----- Me.:nish.cwjl. Ova] lU.f:uil1 u'Lnje!l1cttlll<JI svakodnevuog.ok je sil:rte'tic<UJlU ~.[i (bl.ie i SllS~~~'!'n. .. jel' se miSI~ciZl))m svojo] prave] prirutli suprolstavlja pc log'iiTh. Ileo(lI'eden lL S(1 (ini da [lema pok.1 prlsillava LIas da ne viel"ujelU(ll1~'e\'i1sc II I'I<Ldgl'(Idnju.. ako pretpostavimo da postojt.je je ono najskrovltlje. Kako j0' vrlleme [l'l'olj('.'"Z(:iItdo-: ki. najpl"aklicni. . do i.va. • svetlm suu-ama Ili niH)ovill~ tumaeenjima .~il m~ijl!' (~1].·C.c'{cio.~IZI. Stv~u' je tu.Ispije"ii II potpunostl dascci clubin0 orijenUllno8 Ib. u . Ilutxw n jasan i.otPiU:tO· nemogueo dovesu "~l LI podru -je i1lleleklllalnog rasnnu~e'l.e molitvom.nlde.kusil'o zcna.a.lma.a koja ie &wije spomenute kao temeljno i::.slw.Prodli'l k1'o(l]kOliceptu1I1rHl !IadgJ'adnju i (1Il0 sto d se cirillo kao mistifik.'(ulja.llja ~ki.·akHc[lo.govo iSlm.oh]lo.D"~ovlfemello cc dod.!n:iee nam i gnlJi:lllo joj wag. take slw.inoos.joj1biiln sn!lZua j'O:5 I [e R. Ii nijl!! rnu loJi..k! um il.g uma I)QSloj1 to smireno. Po 1'ljOj S(.IJnkti mlstieizam. pl' d I:lltliliJll oi.aZn(~sti.~l. iodbija da ie . Zen Ham je izaziv.'<lIIuo" no kad.e)[I. Zapm'! .iglloril. ne l. dJLi u rncdilB¢iji'_ 'sj '1bt!11(! ..e.On ne pridaje nikak vu iSlinslm 'I<IznaSI smisao. zen-metoda duhovue obuk .ftlul{. 'x . a .dll'Um.:1"0 IuIsnijr II (lpi.·~I!~¢i• jc(l)li". spo.nje dhyaue.~t!l. JedIIlOSI<lV110 nnshm da u dle!ov2\ujtl istoclljaeJw. kOfl "emile je uJlsHka povremeno. n~i j ga b pl'iz-val.'·(wa mclorucl!:<l dilldp'l~nil htla vrlo plodan . 1"''''''' ""~I'iO moig .'\fol~. ua umu da posloje razm Upov~ mlsticlzma.lzr~lde pojedlnosli kolikn clo sveobuhvatnog iUilLitivllOg l·a7.lljellje FI.u~t\'o.a IUsU znak puke i.• oil ~lj"rib poeetaka ilc II ovtm stvarima.li6m. zenn.jcije zap<ldne I.z.N~c~v.::.()d stran ll111rldh i uccni.d«k9g narav izra7. . W jest 7. pa dOlli.h . upl'1l.iltm.' Z n.j\l hQZllll· ue pdzllajc natpi'il'()d!I sl:wj milosH. vf'iljedllost zeua.sarno] gra. z n [l.Qiskustvu.&ti" '1J!1.111j!l. mucenjern UjCla i1i hl.rscani S~ sl\..ekao sam dOl je zen i'!')'i.li. neuzr» mirune ju6e .s".oj a11ruizi.mislici:m.. i obmnto.1id uvier zb~rvnjl..cesto . s d~'u. i'Z.admocno ]'rudhlmje od ostalih ohlika mistlclzma Ovakvo du. Da blsrno. tractoualan i da je f.e'" sh.. konl-tm:lIJlaci.)11lijcv<1 umuam]e dt.I'Ql.. se nclivilZul10 zgrabiti je LI vlasrlte ruke rlablsmo je bolje i SlI.~1.i. zasebno i Ile()cel{i. tu moramo cijeniti.~enicu :1:i vola zen Sf: neiztljei!!O fuli zlnmflljioCim .ito kao dOl Qivljeik gleda 11 bcskcnaenost.Ijudj_ Osobne je tskustvo mllu(>Jlo SHPI'otstavljeno aureruetu 1. "mil. i uedlelatnostl. i'illOI". Dok ~<: s h1dl)c strnne Zen Krajnjc spekularivan..gcestrane nje.

.niS:l:j<l(i~~6i! I s\'ojimpro§liili:o. ~:rw::ti2mom .ci su misttcrn.t dje1<dJ]os. 1'cl.(l~'an 'Uvtd.<t Dale:kQIJI Istoku trebao r-az·yW.F~z.n budisticikim sektama. i S<llld'jvot Iju.Ove cinJcruce jasno pOkllz.ru j apans.(.nd:lllu J~itko bl.d.l1~1 Mdi.l'.Q8]~to1~a.lm1tln:e.qx)l!':ojn. l'e. poMf.o' sjedi ])<1.u Q)'ijeto[_ne .O svejstvene psiho- ~()gj. uvezeue.vedenj~ lz Dudi:zma i cia Z. .Io@li.·!l Ga:ndn" "yuba 11<'1mlS!utUi).e~llt si$~emJltizilrma.::~trnl'iierri spl. StoSia. razJog :t]j(:go'\I~_. NesU:il1:n:JiI.il.ta[ .voje da su glaVlle icl!e'j~ ZIe.L p(lg~e(l[ijr'IO'. izralV<ff'I. Njihovo apsu'1l!kmo m.. .f:!_ Ako se b~~clizillll. .te. duboka :n-az. l~\()rrll fips()!lj:tl!l[~ lednote i sve1!lkupIlQsli..t~i:llie sekte u Kinik.smje..di ])nM~og Istoka" <l v isoko metnfizi.OObl0ll1l tko je vidik[lo -dekml.en.l10Ino lOUle. Rezw. l\ad nai.. taj je Sl. To je ~lOOslQ pocka<!1fIl]J..nlisticiz<lln D.cku posebl'l'o .ja.10 l u JaprullU1.obljerrlh eh::l!:ll'!cH(~~a.cka s nr ja.ern zivim_o.:i 0 mis:~Jcj_zm. "i.syaka(hl~vlili.je se mogao r <Ja.V maMdale kOiiUl poJ. sada( ~njtnl i.daia (kin." usred blieska j l)1L!ke l~l!.trqi!ijI.e slQzene obrede kOi.v~eli:.ved.'a~nj.pl'ti_kl~l'ioxn fe .tlj. h'lkodm.e.€lI mozcmo sln<1t_r~H uJegp'vun rnzvojujm sI.li:m."ePOzll~t. [eree g<J.azmatrrunja op6eg glcdisia budlzrna sUgm'lmo -dQ ~en. urn m.VQ~ imsUcizn.uS:lje]!!j~ i .enciju ~limN.iciz. <l!.ii5ti.OHlle nje-g-ova blf. ~'ea~jiNske I. iItilje 1 a v pJ:(n:l. 1 Ijudi.~ miilW~ IPl:'oiillmn SV(!s orijcnt<lhw.o" KtHYVI~ N nlel~ln~c"tl slo2e· nost.pstr irJ:no nlS~d . So.. v.y.iu6e.ai) ili Ragona (A.. Q''i'Oil].!l.ElO) SJf: reij da je U z.Il.~I.oje vdo spekQlaliv na fJ]{)"-!ofiill Nfa£lhy ruwliik<l.'l1 ". ne l?I'i.~ l. PI'CV]Se slo.] koji su tlPOZI] all.!ll!]e~·.n.ct filozQfijebez pote~nog Iltjec<ljn i:ndijsikemisli.eski. (m.ljudiDik_!-...i1t'anJ.je rnogao $['l'Q'I'.l1..uju dn su ml.ki . :1!Oc~U~nut kak(l' bi se zMlov'oJjile pOlI'ebeIMI'o~i!.ijevanJ g'O'vQII.j].vrju."n£}2·~vome 'Vez~ s!tt'akHWirn svijelom pojedlinosU u koj.:'Uli . onda je mnrao u. }:.1?J'evi5.O:lQIUu ZlMhlO~SUp1'oll1:OSU S Q.i:ti iak(l-.eznje iZl'((V]l!OSt.u::l.HI~fljeJ.lo je ti:§uw sve Bog<il Iwji. sjJe. nimalo hln. riil. relig~ia. ?ndovolji. nfihQV ]!E! :!"niSJt.j. u prirodu stvari SU vrlo otlto ilnd:ijs:1Ui. izJlcuildujuCe j:ecinostavarl NJ. <I! povrh ~oga uema stvru.ekog K:. zamorua fI"<l!Zeoaogjj<l.~en..t LZ.lO !. SUP.staliiJ.Q.e suprornosti \ u.!·'i'ln~~U.kJ.~n·!.li'jec:nc tisl11e.!'ll!lJUCj I.. m hQJje bislalizu:a:na sva Hlozofi..H u zen. Sve cstale lmdlk.]11l)~$)O 1)..wl'l ]'.vladiJiti $il!m. .ie piliilkticira Sh_iugoll sekta [e njezin nlzl'adel'lj SUS~il. sa. O".kv.:tOKil. Tvrd:int cia je utjeea] zena g~al'l1i.:vitini u :stll drugo rJo u zen._k!l~!tUV ail.d_H:S'~~ nJegqv~~jednooW\l~liost.1. sldonosr k prag.:Ji.llja.va l'tlzjasruti sverrur. To 'je ~lkS:in:1il grom!!!.a.~~!)lnlj No.snoca S\.H'aIUllC!ltl discJpJli:ntl.l:n:.ta ce to p'.u kojerr:nu su zd:. s 'd!aJ!eJ~()i&toc:tJ. Duh bndizma Ilap:ustiq je' sv. lls.I'w:. Za~im Ifl\()U1Qtrii IMtk.s\Vt 't(\UI: sa .!f apru:t!1cu.ud. NiH jedan kmeskj ill fa])ruilskH.no od£l~u s:vojeindijsko -P()~'ilej{j.:.mf:l.ajll na. IJudu(1m dje:)J. huiij.$~la..fp·.]1!iI! iz.'\']"1'0.oPfY_rJ.ene se"t~ djlleh~~s:l(~crmg b'~ldjZ1m4 nbJ!lJ.tiNm. zivQla.

Je li zen SUS!.ojl1h ne 06. dOPUS:I. kao ~to jL 'i v tim~ budistickih UC.lI nerua svetlh k.I'w.t<:irtIQ kI.i. bih."ov. odgovo.illl.lektllfllrYl i duboko melafi. Iii}" . zen He poducava Idcemu. visoko inte.itotican.e:ll fUozofij.·jslll1izil·mllU 50"11 rilo.e nu Ot. ustvrdlo da u zeuu nltl. N~[l.i''ellja zena kojn poswje dolaze .i:zC()'IljekQi\\'o. I evom sunslu zen fe'.liill1 elernenata. dalde. a]i n. a koja ("esw ]lQSI!t1tijaju l{:rWc.ll.ci ·(In je z.l.k:l .:!.l svo] vlastlti raeun i za svojn vil.v :f'iloz:ol'ije.!1 nes nemn !lto ltlmCiI. Sljedbemci zena mogul imalt 3knp doklrtnn.ni~.d'1 poinecu kojila se lim'}. o Intelekutnlno] a. Zen za-ciido nijc sustav temeljen ua logici i analizi.ultipQd. SpOZ.L'(.Cllj<l? V~~6 s. U ZBn.:'I:.bieajenom smtsln rlJeti .~.rL'l. p't'.ll·i.i:. Ako ~liSla d!'1I~(). urn mje mjeilavim stvari keja se iiijeli 110 puno sposobnosti od l>. poglavlje iToJI ZENI Prifi(l no §to uasta vim Ii donekle 11oclr'obrlin'i l(i!.o to pokazi.:titu dobrobit.jed~)¢ku stranlcama.Uko.rmli)!'i. pl1<ljll.zican.II<lCe:njlilll zen ni'ienja nil s1.m.I~Jeni!lta nakon secn-anjn. -.mfi.1110 ne zno.U vezi st verne pJ'irode zena. uRi una bllo kakve o(lt'f'"Gtelle doktrlne ~~oje nmu·c $ljedl:Je1ticinl. Mi snmi sebe poduCa" varno. on je . Z.llflLi Z)HtCeUj(' Z(\Ha.nicll zenu Z..• 1. Sva I. pod C:i.skih !l~lceHt" uili simbol:ickill I"OI'l11g. onl uc duguju tI~6uje.1 U uo. ~og:ici.ju Istoka .g vlasilitog uma.no l.naCilI i:rliiEl~e.. 'No.epod:~'lIZ~uJlUievan]1 cimliisti. ZCJfI samepokazuje Im~.i.e.JIik.vanje.IU zen poducava.!'io. jC::I' zen U j GtaY UlU ~ U bjemu HOJJazimomnog slval1.Zel)ll mofda jn'li<lil1le1C:~:nl~d.).lljiga iii dogmat.o· rit l na nekoliko pilau ja I.. DOl me.

Ummon svuetu.vi.gmatskili. Kad: knZiem dau zenu nema BOf!.Hvan i Ile vod1 nH"I):d~. koja te sada H punom evatu I !jtl[j je MO iloztm8.:ale~.ellii.z.o religio:znog.J.jeva.? No.nmlStvemd.nje prli<IV'stine inlclekta Z $vak] nihHi?:<)jl1 j.jik aru'maHvftQ...:. kakvog SI.1gd~. stoga.Om koji su Istiuski re.macijLl.a.l:a Blllddha.:ue da zen neme fiJioz. 0111 SUJ)QP\U lffilOgilll c.d!mse u barinu"s.PCI"'l. Raw se k.fln"b.i. liSM '. cerem. [z istog ~'m~~ga ilz kojeg zennija r~.aj doktri:ne. r. Bog se ne podoe niti se 111(1. zeu Zeli.l.ofiju. zeu mpe ni I. nIliN!{.i.oze bitt ~okit. ello bi PQgl.. $to se lii':.ra.nl~sliU ~i.llo sam " jill Dnaj koj~~ s]avet"lJnmlOrL..CJ1 da zen .lIih rdigijs.lZ"vtkr~.oi:j~ po.lli3og<l.' vicS:e".enelO.niyogif~ rile l]lilzC III I~r. pm1:t'<lZurnj.llv!:i.o nepIl[t'ece. covjc!r.'el:igij:skog konve:IJ..clov$lcj i kr'SC<ll1s!ti urmevi. bit ce iZJletl~der]i: .]O@.1Ze1U. umom vrtu.cioD. pOptl1 kaIHelija. zeu ~Hl1I).tvo ako zeUS.Koji bi 110 nevjernlci t!tad iudl! cvakve mebnite prhnjedbe 0 diJUhovHom "oili.§1ii dal. S@. [I tom c:lrm lma isto loUko I.·~l\(l. ~ak(mo:m 111. I!.'ima. jOOaJl od zen u6:i~elj!!~. [i'okl.l1nllcif~. 1.ZgOV(H'[O. njee.:JI<t.)vlj~je da "1'lI~~gi·~~!J.eba i.a.~n afi. ).nl afU.Ista lllQ.:rJ:~u_'a t'ijeilirru:1j "'Oil sam big s nftm u trenutku kadje 'no .. poducavooje.. l"eRfl(l bi.g]J$ltil!"'QP!ere6elll~a. nosva kiik(l ill! iznese:n<l II sutrama ol:pacima pOlpi].o:m mediladje kakav !Jr<!klkira:ju IjIJJ'lj "Nove' mlsll".e zen llillglascTho protlv S'veg I.osvoju lvnh'llju etttram .l:igiozni.ordjaJni.(!. bUJtliBti:Ck. d~va i ostellh bi6a skiojiD.e !irunmlesil'lik. U IfiUIU"oln(l.a~ i posljednje. Ilemo~~e:mls1iti da je zeu rllihlliz. z<lobifun urn. nf.."a]ll.ecl da jc zen ~'\'!]igija u smislu krsc[U..mislu kQji se :P'OPwm"JlQ 11. Oni sm.eg p("(:b:iv. zen. jcdi. signmo beih ga bie ublo jednim udercem ioacio I.o:zof.tj'ed.tstvu m.josn:i. Ovo tee: neizbte2no U lo.$~'ece C~tzen hr<lillI01.crl(l PQz4tiVTIO [ Ztluv). muharn.stojocQj1e'.wnc< all to ne ZIl . l Zen sc ns ID<lvi 11)ipGt'~CO)l[n'pem.ll'<I onoj prahi koi<lJ sec pJ'ovodi 1[1 z.'JrI<l bw je.IIi.fl.~o z. moi!e .k.Q\i·l1}.1 z .!:e l'eGi i z.oje s!~vi.Wl(lg psa.ti·~J Ze[1 tvrdi da je hud~. ~Jij.ciji zena l~alazi. i. NegativlZ:m!n fie (l'Q<b~r ~UO' metoda" ali najvi8a isnna fie a.fin:mu::ija. Bol".["'lri~fl. ne smllemo zaboravlti ail samim dje!om ueglr am~<I zen isti.ce neilto prli]j.t kao g!tI.nih svje:tlIfki 40 Zen sene slnije zmnjjeniH s olb]ili.l'l!l]n~..) ne odg:mrtl..'lImkru'lle.s:ljed. On smjelo izj. Zetwse felt uZiwcii:znat:! 10g£k.tl.a" Zen vjct"njc 11 ovu unutarnju ~l:itj)tjj. Je t iRS!:. ill d:ru:go!]) pOKazao us zernljl.)I2.t $:igtKTIQ kao osncvna nema n]'ceg namiemo doktrinH iii te:meljl'HI rUozofijll.. II.lfucJ sve 5W ~.oja veoo'n!lI.!la!. nema l. se stvar Me(llutm. bmlisll" PrC!:nazenn.ici:tDitel. ja:mijc kako Inl(lelllQ i.S!(! n~IO pooi6e. el'tv]. da odbaeuje svu takozvan. Zen je osleboden svih 'OVill do.anjUJ svetom vcdom..to :ie mlE"fn~a koji.na dFela k.1'<lzIlii. n~~l~(~n.i.sJ.redle l~nzu dil~je podigll~~O j~(lnu ruku }Jl"emauebu. i~.akvog.kQj de'klaJ. Si:l. . CO'VJek.'!If..Mced'nt:im. Sve sto je dodsno Ill nasilnQ Oll'g~lUI(l l'ililljOlva c~clovj~O"'l ~lnha" Swga i. uema dnbrotu.erro.ec.ji.di II s.".emU! !nzistill"il.1 svetu lilljJiZ.evllOs.joj' Vl)oewt Sva ova pobQz.a u6enju ona] sesrrama.poW''ii'le[J.:rn. Ulkozv<l.lI~o~'[:snii:rlil: !l bds<J. jer zen nema IDQga koj~g obo~ava. O'YO ee PQs<tajati. iil'eJ. Kad se Sn:kyru. No. nema b~tdJne.onise krullel.l i d~ r€(]ovliki ~OFikl'se pravtla ne ldu 1[1 p<lkao".ki svjesmh I~uilismatra hvalevrijednun i svetim.u s pI"iI"odmn).i.'eligij.! uttj.v:idna.? On nije rel!(gij<JJ s. sen nema dlil!le 0 c:~joj se dohl"QbtH hrine nelko d~''Us:ii CljOi: besmrtnost stvared je silne 'vaZllosli za uese ljude.(I~a!fu.a antlteza U zenu.i sudjelOV!illljU 1[. Z. i obl'eda J.l:f. dhya]].z.I.no.1. $~Q po:ric<liIlje obuhvaea n~l.vela. ill u pJ".e' gl.ete.J·Jl¢~:mskl . u oCima zena su UjlljeU-'f:!'I:VOI'evble.i. Da bi l'.h mrtve.{!liellel'eJ~g:ioznosl same EU"i. m." .'nuk $Juziti.laje blo zaljhllibav lBudclbd" K<l.. Ulmt'l:ona luJie: ·Z..itlSt. Ovo je."macijOltli.s. osruvac DIlUtiOn ~J!tolezeua ovo kO:II~r. uteme le~ ist'!na I !iMV()t zena.jelo i umt zabvalen mora c.b:ugih komada d •.alizm<Ji. Zen je dull [i zen religilj.i. pobOZ:n.ad. to)ijI. jspod nebo.. killlUel1a ilii ' melru<l.zad:anog kvim1i.je. jedlno sto UIz~ml.jm. bodhisati.esvih onUl! sJj_k~1 .'elligije kohko i u hlalljl1llljurasnsn IJl1ilisWftim bogov:iJl.gici.edanstt'll. hindu sanuyasini II] l1el!.li~!. da porL&: S'!i'fIk. [i.

MediHI 'jj'~1je.O naglasava omrn je to postizanje slohode..e .tI! gil\'I'iUi<1TllilllKa~l ~(ifV(~). dakle. U "os] cai" A se (wilje morn ruzumleu II svoru IHljdllb]jem ~~m~$h.dto u:srnj. 19l1<lc. osjee<l.obodi duh. otvoreno dualisli6na.l.IVI\L Ali ono :lito zen Imze je: ·'a.'Isrcdot:oCimo llasu ll'lIis':tO r]~lidei u l da j pas Bog ill d..lIIai!(lrtlu Ikrilbmskih mlulQ'''-ij" za budl$.ll na dobrotu bO---L.Iii ni ru'ono!c:izam. Na sto lDcdi:tirOljlLl ptlce u Zt'.diOtiCll $IV~"rn(l$t. l{J'ilicar poknzn. samoproi zvooi masle pomno islkani u korist.izbil'isane.I"i_Tm!j stvari. DC mQ~mQ slii. i~p01j<l:vflJllJja s¥oje t~votne rlielatnosU m_cdJilaci.. Da je 7.e~l QP"lZU.I'<l.eJ"':iJ. Uvid It stvaruu pJ'il'ociu to'i'jekovQg Luna Hi thuse Ie teme]jui etl] ~en budlJiMIH.(l..\IIIO QI$ j~(.Lv~"'nl)sti to .Me(]iiactj~ [e nesto ul'ujetllo stvoeeno.%c!~e dllymH~ U ohicnO. smarran sn~jeg bljICH1!l. Jt!:r s~.n. Me-di. Zen prodire i ~1iaJlos.bi. kobna zamka koia pr-ijeH prvohltne] sl. dakle. obhd~ na ncbu.cij& LQyoo.'lad se ]1J'edaje ndredenom sustavu m'ozofije i vise nema zena Zen j.''''.I covjle'k.ll{lt~! stvari gt.e()noslfl. Zen je.ko i vedantizam p<lnle:isW-a~l.zauzdava nilw'kv[1 vezlca.~. ie ~I led lllOi¢I"n. pOllli.i U at v rn'[![Il~lI rnentaluog oka ktlko bi se vidio. Nje It to dovoljne? Tko . ni pante~iUI.<. j!l. U vc6im Sh. JVilf.. Metliladfa nij-e :tell. zen zeu iZ:lbjeCi uprnvo to.:Ivije. Zai.l- Da hi illedlil~irao. k<lL~O Faustkaze..ij'<l SU.jc veliku sklonost lUll pron.0 zenu Zen nij.lv. obl'iJ~l.ga je tdko shvaritt.o 11 zeuu nema predmeta nil kojij se moze i.:atllikogposto] . j '1' kad padne rm-az mi.'!. S. Os.L Z.aze "Ovo]e osjeca]".uk~!p'1osti kamen spoucama i.. mediilil':'1jll na j-ed..fIJ1iil"aill meditu"n.lv~l1'ilnJubi!lo liJlkvm pojmov. ZbQg lQ-ga.i svoju misae. Ali.(1rrl~dHi. ZC1"\cliisoiplill<l se .na jednotu TIoga. xljegovu he{lk!'njnu lju bav ill !HI nestalnost stvmi.tni}! (.(ll. lele.e i n 'j~dl'l~I'ko'ti"obavilene pr-o$vjetljujue:om svjel1o~iC!l.0befstic. da fe IQ's~<!Instvo UlQl1.bje-1no IP()Vl'Sn.k bllisko i. mil sto se $vmli: to Jedno?~" Zen z.ga sUcnosli izn)c(lu Z'D:-vjez. i onih koie poostavlja utemeliitel] Drustva Isusa.~smieritiuiii:sa(l.]jietku S<~ g flbj u tom ul'. drhtuuo i 'Poz(h:a~ 1l'ljamo VI~l'i"~U.igm'<l""tj!:1 zeun predmet k(ln.ob-iti. He.. !. to [est slobode od svih nelli.ak.om zena. Hi na vjeclUl vatru pakia? MOiemo reei.ce-lYe' kal\co ga j ~ volja.Cj da zena viSe tu nema. jed~\Oln.ic. s druge strnne. "He 0<1 nH~djl. Ako postoji nesto sto zen jHl':.1<Iiu? f\1u 11. ne Irrni:i don.i posljcdicllo neiz.iz-aUl.onj.vije~ u lJolj'QI odrai.l~e SLl sve l'a'IoIlli.eli lISl'edo!.iiCkestvari i 0\10 [e jedan od takvih S]ulclljevn_ O]li koj-i bar donekle jnsuQ Nlzumiju zen smjesta cvidjeU cia j('! ova uspcrcdba sasvnn 1l1:{)'rnfli. m Zen. ne pripnda medupdi'odne djdatn6sti uma.'Jl~1'.1l1ll0l10teisliC<Ul..Qd:!.~I.o~u sen nudl je uzeti stvarl t\<Jjkvima k<lkve jesu. ~11isarno nzgrednc.m mediladjo 11£L~e mdd?.Ni prmle. ZI1<l._llu.~v vijak. mo~dtt bi govono svojun Slji!~ diJelUCIDl!l d!l.!V~1boijun S!.!:ak j:e i ideja iled~lOtc ill s p. Ne dl'.anjll.eavjeka slobodan i [!eQ'ptere6e~l.jalYJ.1:o]]tve Sv.(Ii.~ zen p8Jil'eisl~can. C21k i p<I.p):eka.sam me(!itu'<l!li na neIU religijski ]'uzlog POS!oj<lJlja. zen to IIC-ini.o:l!>~I kilogrill. i najCiMem.ul. izravuo vcznna s konkrelulm stvartma 112fvort. na [Jl:'imje].[ svirn takvU~l oznakeme.dilaciji. sva nilsa teorelizira:njll ne . Zen oo:ohjle.. g-o'~'Qrli) hi mMI je da i l1ajsi.i_Ii nIozofskl pi'eilinet dokje pod $Iecg. s glcclilil.kOIl sto su sve sh'(U"i svedene na njezino IIp-s~ralttllo svojstvo" 10 jest 1l1editnci:ja [e znanakao ~1$I'edolo('enic uma na neku vrlo uepcenu posravkn Ko-ja ni.ml'.~tdse l:. zena [e s~avi:h uru jXld stegu.i. H'iJliai ga vlastithn vladarom 1t.r."iJlio0 llle.jecOl1j[e sve u svemn.~dje'. n.PSIl". one pI1V(1!ju.fil smisln. zen odo~ije~'.l:'odu:ih za.z.~. svojtl mlsao XI(I jed1ustvo Bo. nl mouoteizam ue o. ]{ontcnlplacije i l. c(ll'jek mOl'!! na r...tu \' Ml'u l'Opla.oj.i silsl. a ne m fJ.eli dn Ie um .t zena."OZ lni]d u njegovu stvarnu prirodu.no t:vt'dili.je.cc.fi ga I. POp.I§t1:n~~ zena llopce niJ~u tom _ Cil.lfI i poi lana hOZ<lIlskL Kntl..'i. 19lil(l.vrallo govol'cci" IIe11m ni lI'a.j'iHb~t['~smatra zen "bndisUckim palUlanorl~l d:cv)Jo-vuih vjle2bt Sv. Jedan I. Zen je piutajU(.Rlldja k.ju rihe u vom? Ollt>.va.lCt1i~va nusllmo l'!.-ik. p-obOZHih <lII S.<t'".lI'l" zen lUI jed/wm InjC.) ill na niSl(I:'\'jiiQst svog zivaUt? 'llk:o !eJibili znrobljen It cllJu::vnl:.

noopij!anje". Buddhe Pl"oa]osli. • .fecL rijeci Iiu.I.To je sve sto ona jest .p:i1li'odj... tako da h:awve scw? Gospodin Reisenauer u svojoj I.VO uma" :i "'sru.i. Ova 'lUff)a~e:rHe ~metne uspijeva op:i$.glo hil:iBudd]uI!Q Ilm'avisle? .ponekatl z[ID!lIJ:i Ulbojstvo LU']}!iJ i proklinjal'1je is])l'azno'g " ~Hll.1i:13lj:aii~a zemd Zapravo.I'av'ilI1Q obuzet mBJju.oj srvamosn 0'1'1)" svijetu pO'jcdinosti.1I' ill. mogu nevestl na takvo tmrmcenj'e. lvoje I~uke S)'1 suviile n sigllIl:le M. hi. emoj pok. vldjeJtizen pCfiveza-.tnjjz]~ gotovo prjstaje HZ OVQ y~denje Ol:iffisa izravljuju6i. m".je se dubine moglt i.1'ol'031mO IlrekQr:tati ·ogromm. Dever mislrn 0 l'!eCistocl ill Sest ilii D~ l predmeta p.l e ZllJlln sto tO~!lo mlsli pod ·l~bo....Cl} mo. "jastv'a" uopce nerna.i da ove duhevne vjdbe po necerull ". po (JV. I:tZ'viknuo bi zen.nih ooiilll. Kad Itlis[is da sl ga :1. akn ne .B.og au'tora d.j)ego'ilih osnovnih n<llccla~ne tnoie.gtm.~lfinu·. mo2dH mi.gJiJ'ri~.illlS:llosl::imogu :pokll.·~ni: nekt od ~lek):i'ti6kih PI'OI.. Zen izruvljUje.! razna p Rl'ilicru"i nes'Vjes[]Qstl. Bcisd::tauel' Ul.. kao lito su Pel naema lunlNvanja ulna.. • to su samopuste l~i.s~.e.tVnI'!1. dakle.) i" Ito Ve'lU s wmtamjiJlI dje.ilTd ad '~r. a pi'i tom nema Istlnskog dobitka u dbWQ'''TlOm zlvotu.oopii'al:lje'' i kadl se ·piJallf1C'" st"ii'anwpmbudli ]. izcgnbllj.'O [e da u zenupostoje ]zj"azi koji. a 11<1 glavu oovjeka.e opiti. s. Q "V. sOIda:Sl1josti l bUKJ. Telll~]jull ~d..lblj'em jastrvu.a.l p:r'IZ. prebudite see tz smt. Znaci Ii [00d[1 je zen oplje:n iakozvamm ·Velilkini Jast . (:i.ejia.ot ZI@Il uema vremena bavi.alJli1ti!.jiJjl'enjill·.lice od!. Medutim. I!~tk(lpana. Svi. kJ'itil. "Da bi se uadlgao do BQga "ovjekm. Odje D.2e. spOzl'IaQ 'Vise g1:1l[lJemS!.~65. nema dnba nema Boga cf.Ovoje izjav.j'" lJ~tS jasan glede m~Ii. ])OSM ¥replistizel1l!l.ljl.Qg svije't<l.lIItle::enja.a o:zb:iljno~ llOenj!EImzunnjev anju )~.is nekol iJto .. u.I svoje.. "1'!11.'ir. 'rHino gdje silaziil..ojim o(\i01.i:i SI!! takv:i~n.1.0 :ie'm'l istrafili . mozemo I'ec.en<l Inld:isticka doktl"Mll<lpl'l1znine (sunyata). tl kojo~ osoba nije svjesna obj'ekUvllog: s"'ije[Q i1:l se!be.lm1.loll. ali da bismo razumjeli zen m.aili gl.(hvatljliv. sma:li'aH da zen hiipnOlizil'<I liU1I1Ido StJll'D.liklle ne posvet.Cll<l U O:gI'O.sli dla Je zen n~p. zato u ~enu nema ill ·ub:ijanjli urM".rl.Iil'V~lljenli I1Meg bi6a t 44 .godirJ.j u:w.o (lvd~ie napeaviri skok. n ema "j:ru.je:raH teda ga joS jied[lom u!ffira..tlli.-efija "opijellost:i'''.jsl vom uma". "1"110 p>02rmt. rnisli Ii da zen uhijiJI djelovanje WUlI Loiikoda vde misae lUI jednu iltv. Zen.{l:uboke stvarl pretraze.101. n<teLIJ: "Ni~!L11 usrvart ne PQstoji !ill'Om U'osU'uk.kllO go:nli:I<ln.rr.kraj[lje fie1." '" J"P""" . Istma je da je zen . utsttnu nista vgc'" 1i'ertutak okUjevimln I zen [e nepevrntna izgubljen. 0.a l1iin".-et'le:ui:mmeili:tacijam.}1jzen k<iko tr ba.! ch.ida Religim. leUmicno. Zen.:5i1li nal.'jani'el".usavstt.~s of Japan (neligije Jllpmla).j a kad 10 postt ane ost varenn je OIuUj.ko. . ZalJm.~. "UbOojsl. tr-ennrak.rull('j< q{ Bluld/j'!$}.~iliznill..rulJsk1~ obiljidja.ema citfllelievom umu zapozaivne 0. da j zen "n1is:ti. I. jer zen je laj koi1 ce pO'fl'<ltiH ubijellog i beZivotuog II sumje vjecnog Zil.t"u"kai) lwnaci.ll1 Jas." OVQ je I'ekao Rtch. m'iale:.el!lellta S1!. istndi dubine vlMtilog duh .sa".klOtll_ Kad Sf: sve Ze~.puSli '''sam.tv<I" u Rio-jle se :mo'J&'I'IO . "Rndtte se ponovno.glll pr. d. opet.jetii um (ili dltlh! = J. <ill se nadmm da doci u mUIWj'- Hiede. & ' postiZe jedino ka(1 se na. [~dru('ka izglOOIa taka pr:istupai:no.ma ni ·~as~var kiojc nas I'IIQz.r. Vi. 'tOCl:i.je c"f'ije~po.:ljuce :je vId§eti it~lkQIS~ [loiVJ.zcli bill 2'1 .eta. Sv.. zeu nema "run" kojeg treba ubjti.Cr:lO smnooptjarnje". U zenu ne.Z(~I]U kOoje MOg'OlOb:i!':lnavesn mnogo talkv:ih kritika.cliUlho...eilw.s oookiv!lti dijlCd I_:)occtishvatali zel:!!.je ..sto.ga. Aim (UTI treha "uhit]". kao ~:~o'~ S:pinoza bioI o j opijCll Bogom? Iako g.eT istlna se odvija npl'a'Vo pred tv.sil\llonitikao II u~ocU~.orllll].Oi:li.ke~'o:i:je stvarl.silt)? Sva ceUli e1J.L Zaslo? Jer zen [e bezdan.azt1iui ma .. iako na maio drugaCiji. harem \lI pogledu iljegQvill izv.shmite ad nH'tv:il. lI. izjave i. Vi. siCi IllJ svojioj :~onaclloj .ova' nlsu ga sebe.e got'llje dnvoljna pdp: ..!ito ena lbila. alii elm It]U se pJl':ibHi~ "Uti!i da jejos dalje ed teha no prhe. Gdje zcM vid.Yiltia b1.. [10 on ~e !pat Usucu mJ[ja daleko.J! Gl'iffi. I zapamH dOl. Ocsoba Sf: [:nom pI'obmfilti 12 stanja II vjes:uos'!i.

OSl<rvno i v 1'1.l_l~odJ.avo supremo..dici. ciJrll da iivilno ]1 S:Vijctlll kao dn hodmll.n.lm':l! II niegovom .. U IljilfW 1.iZNllIrrij:i n. je' one zen tcli :>IPQZltah i ItQ lin nnjiZJ·<l.'nutl~u cutem lnci..tni cv~jel" lielna vrnCliHI i zimski snijegne.!. Zen ne moze t:vl"(litj da je Iedinstven u pcw:ijesLI reUrii.llo uslVal'i OL~ duh S'l'ih l'eligija I mO~{lfija"Kad je se zen shv'!li u potpunost].vl1]jj i Il<li*ivolniji uaCill.!!: rmdogll ~n'l spist Sill S..rm·i.di najvceu ZiI"one(k[1 .p{)sti1.e. vlse lJijc spol":vliCni.l)l . [e pl·eSlaQ bili IY)iSUCiUl.Il!lut.1JI ie. jos lIvijek moze:mO-lwozl'cli Lu !rn!illh~c:il1~(mku bC'l. <Iii zen je Infsuelznluvoje "'1'5. Ka.l1th'Ii" I:L zivolu ~v~tkog. Zen jl ocean. lindig-ao je jedHil P.ili uekog uCitclj[l zena .l1o i IlfIjOl'i.oji u zenu. U vIse 0(1 1Oga. ~ef.(ll'I!UI..js'lQdje oSlwlI"uht se buz p~'ij. UPI'.~ u najn~mJlunil:j:hdiertl j najb!. bljev!j PQkazali.lJ.'og svak.]_ogu~i n<H~:~n.1llljsko ill dodauo. No< gled. usresl naseg kOllvcncirm." N:lje Ii QVO n ~edrn. SlOga zen .e: "Tvoja svt. OIl otvaea covj:ekov(~ oei da vi. 2'[m sustavno vjdila Ilin (Lato livid!.:I~jl. Pose!mavl:i.koJ<1 se odvija svc1kog dann.i'UiiCUOOti" .r.1nnm. i. Aka.:. Z<!il o uema nista 5 posr-erlnikem osun t'.0 :~sliJ:'eno?J I'i!"l"ntl nikakve veze s dnhmu sektasrva . podi:Wllj{~ prsta je jOO!.C!ljHijem tiVOLI.rn lJ'icu na Ilt1jizNwui.nk I c(lvjek itvi onako . onda ih jf.lZuuiijvamo kouceptualno. Or'vnj u(lJlclj.kaf.u v ~tlo 1I btlo kojo ircligiji.1(:.lPmlU cini jedi.(.m smlslu .IUW pokusni i SVt~ G]oM.e nk.. zen j.Ji.e rnozemo nadaH" Neki kO'li.je II l\wjel. I1ruginl j. n. 'Vd:tl~a 'j mala I. zCI11lju.wnuuo I'f:!ci ria imil !'azlogDl Z01 ]S~O pastoj.a.1m.o po u:'ajiSl"om ' thl. kou:r god autoruet da pr.g S<'l[''I.w'l'o nnl'ltru'nje bice.st.:o. [Jritjc[. AI~o ga 1.. Obi(.a. do-{IQcima koj' je' zen ])ftlHIIJio II.. dllil~.vljl~nj'a usred Zivo!l!l onakvog kekav Sl'edi~hja zivoillu) sit) c. on jc pl'ilkHcan i sv.a kakva se iiv]. 41 .gilla.anlj. Zen se .smi$]~u rta sunee sjn. on pr.i [~I~:lh-ovl'l:i I.'. a trecirn pljllsnu:Q lice pneoca.! obj'cnog 'covjckll nil 1. (1'110 . njegova srcdi~lIjtl .fi i. '!"asl. prcpo. Zen Ie i::ovjc]" Sa svtm ronn<illizr.ji uac.j II IJaSe.1 rna kl}. ~IHrmo Ieptu.::nanju ob.icne cinjenLcc'.rn.icujj<l i najizl'.m:\skim zua"enjem ikr. htldui da je po opcem I)]j.oiiil'uje sree da obuhvah vjee:]1o '! vremcna i beskonaenost 11I'OS.ld idt saopfUi sebe druglma.u:V]l~usao.pl'akl. prQizli'od neprrrodno nad.t.lvniin metoda duhovne ohl.ujellog' POSl(lj. Zf. kOlW'W)ijiama i. je I'w(~yise hi.ivreuwui.zizmnrn i Cak ni sposohnost pr.sto slici ·V<lllj'Sl\. Utr<l boz.KJ·s ani.~vako:mofkli.~tQzen l!.jlljeniC'a~(~ 'Vdo ~iVfl.KaQ ~lO jevee spomenuto.ollbOlGUj. mislicizmll. jer se ne "Eli bavjti IJ<ojillovllua vee se bOIvi13ivll-ri.e zrak zen je plru'llina Zen je gl'O"I'!! i .~.lilvajnCl ci~]j(!ljkl! zi.'tnja.cl su [ednom pH. do vrha. S'I':'It:.vanjem isUlle koja hrl.vib IlI'Cdl'aSllda. 5~O zen jCS:I.ll~ kQJoj se tknu pdbj8g.jalljatIZ ikuk"e doktrlne lleclil1{)slAvnim izraZ<t.u da.12<lti t~!1 tI~ islllt1ll.: zen ]lIYfI jest. otezav!l umu Ckl dode 1I II ajiz~'a VI1~'j U] komumkaei ju 1'. b.m cinjm1ic~rula iivolill.e S'V(' .'.hez olShmjll.? Nije Ii [0] pl'alkljeutl metod» Iljcd.k J'llisUclzm.bolw U UftHJia poktt:mge na ta] lUicin Illlijc 1i zen naj. . (]il II 1)\'0[1::11 tl. .~. drueko 0(1 uovjeko.1uo S gl!c!lHt<l zena. S razvoiem zena. l"[iko !Jugo dok Willi zen .jednosl ZCIl<l je <In. sVOj9~ dugoJ povijesU. Zen tvrdl cia jl~ dtIIl budJizmil.lItivi']Ol:ll zivO'tI1Il~Cll.se unutarnja i!Sliimlkoja le-zi r]lJ.'an lI1isticiz<UfI RJiio. i. Slogodi drnao zen bio. OVO je lQCllO Q1 najHz.s:t.olD amori~e~u:" potpunasf se \!f~~n. Sve ove duhovnc l'.."I'5t.bunjc uma.jlm sretne zive IJ Istoin OCeUi:Rt.: lO.rmmjfG.:zl1il. .:oga 11<1 lilici liako udaru (I bublltlJ AltO 511 OIlIHm.1ili.\'euinl j nj 'govo sustavno 'vjei. One .l"ije'i. svo] zttrlaLak kad i:ljeiuje kao pos. a u vrijeme vrlo iiv.<l1"C[tog unta.·~oje zen Qagm'odo f.10 je bilo Jl~l nebu zen je spustio na .lil..akida1i-nji..c.1!!ljellic.. Se bc'z~l\'jClll.nst.o~kI'iv.alHog i [)ojmovim.HJU.. i budlcsll mogu J dnako p't'[lkti"imH zen kao iilo' j. a h) ie :tell l'adLkruno llrom~leniQ' .Qdnevl1og ii'volta. III telekt ]SI)llIIjllVl'l..PJ>o]~e. da cvJijd evjeta.diivmall~se ne sman'a kouncnom Hi potpunom. M]sH~al1 je II .ij!l? UisHnll.jtt MoMa Jeotako. zen ne :llIoic biti msta drugo 110QI'igitla~l'ln i kreanvan.<1 stlrill] m ii 0 bo m. !W isla ste je izv.(~ vls.oji Sf) llJ"iilklicir'fg u J.lno2.k<llu) bi trehao Zov5elL Ci?mu .Ul ocillajolJ~{1l1jill (log.

da llhliu na put d. Sarno lvcje postojanje os.j@tim u. m~'an i do-voljan.q: < Prel~ sa.tavL)u perorn na papir ili kad se p1'el)~sttl~1ec:ito111 p]:Jkariv ru]j~1 ill lo.gnitslvo samo cda na tvo~e :zadov.lOS PJ". tako s]oboda.oji.']ud:eA. druge. mwLk_riJ se ml red u skl. 1I. 1 ll1.!." Ipak.t6enja"Olm je perpum SUede6iC1Ul. Hlda odmiee sve dal)c ad te~e. l:iad .~1 :i. n~ tl'aZl je 1\1'(17.:t. Zen ee MlUVlJck osrau izgubLjian u lablrlntu.llSM.Q.Uerll!iri" '1'<lZUiI'n:l].l I.o:: ''''hl"ilVUO L1lk~zivill1je no) oovjelll.Il1<18tvu. uiedne ce nestatt l sv.ll.sub.enullm s~ predaie Il tvoje J"!lite. (losliZne unutnl" :Lvog pll"V'oMmog vlasniSlva I\Qje III tti? Sv.. Ka~ stan]e savr&ene nepokretnoslii l'u.. z. nista n:ije ~JQ'Stignut(l. Cetttd elementa ~. svJellju:j~tti uvtd 11semu prirodu stVfll'i .ste svile. B~Id. pUt'IJosU oivoren ! bez.!kv<IJ tde]n nece uznemirjv ali t voju svi~esl.ttst 1I 5 jediJtlo." slovima.svi znak. tako ZaaOVQljall.cenja. Sv~ mudraci.edinl) trail (1m~. ali c.:r'egal:avi~'e ue os. takn sl lagan. Tu postl!Zcl mir.iJj:esiJU izra:st~ nalv.oja. sasv i'l'l] ogoljtl. ob]ekla.ojim zudnjlUf!a. se od ra'ZuDlijevanja j pil'od!~jizravno i clu:b6ko u idcntite!l."ve veze sa ..~.kao :tel' t.!: sutre :i sastre sa]_¥!. 0. postao sl et VOl' ell] svijetao ~ IJN)vid.en:je svjetla u gllstOj lmm.re~rua lll'l dovoljna jedl1la rijee da "'U uvjeri u lijegovu IslmiLos~. l'i. imdiipop-ut mr'tvog pndiU'l. u'.se pojav~Jl1Je tl je na raspolaganju.Ska.ILl. NU.neka pI.J·od. dopusu .Za iIlt'eligenl~)og lulailica t.Q prenese eve "iuje:lli.llje ci.kol'iStenje.:'1 pitooje postavljeuo !lil poectku oveg p(VJ!.pisma 'Yel1ga (1'\~aQ-'\i'I.I.jevmje je ponakJJ.sto [astvo koje j:' prv obltno Ilea [vag b1c<'l.g11 i'j.. d)I'eVIl...elw'. '~566-1G4~.IO' s u l)ice i. stvari se prepoZllajll..{Q!j!' cvijecil. .'lk.1lli sebe peput savrseuog komada cl.] lc_Jtoi modernt.alli.vQg pecill. transcendir'sj intelekt.. 1'1. On ~. zadOvQ[jslvo. tisaj dualizam ." ...Y~~no sl!wa~i~stvar i.1 s. To jc kao otkljucavanjc vrata ri~~nice.atla. ueka tvO]~ unsao bude viernQs'l.jIvlja.!'iO!'). tinn zeua lrna svatkc. O!Ll"gni. cak I do kn.dii gl'e.la ili s'Uh'ama.dhiIlQ~.1 S..g miesta I'odenja.OytM illllsLl" moia je' doktrlna iedin: stvena ~ ne remete i' propisane Jt.1sveie VI.lskd..t) moze (iQlleld odg{}.· pokaz. !Lad. svaki predmet koji u~l:el~~ ~e tvo].iko ~1!)Q..le~n~!llt{l: NJ~o~a svjeHost sve upij:.arnostL Z.adu n IJ Urn.iobodc!l:o je svth CJgl'.ICkQj i.nosi.. Debio sl pro.$tign~lto.edan pravi pl·olaz.O j. sarll.j£lf. Pt~liOVO budi PQPuJt starog k~mdila u uapu~lCll(lmseoskom hranm!" "Jfecll1Qs'i~f o vjeruju '1 u ovo.1'eru'<lsude neobuzano f'!l$IU. su S'Yohl gellijru.o toga. drveta.s~u. Ve'm.. UliSH n sve stvar]..oljs:[vo i .pQ. duhcvl ~~lzazvanl ~ p. u pol.lleka.. pojll.etila ]-'eli'I'i e. ~o t.Jiko nmog. "::. PO!!i:~e(If:J.)"je. kaoprunanie blaga u s:(a"Q.Uflena i.1ttO kad je Bodlu~ dlun~miidosao sa Zapada lednosl.sv.o..1.'lI1f!Q. zapreka.l.a.ja vrcmena.obl.u.sv~esno:stL bude posu48 Zen nerna nikat.epopUl I:.Ul :.]bcZiv'~Lnj predmet ])i"i.Ii kom.pel ~.jeGaS o .'. on se'~je~~no lIl£skuje II h'ojih sest oSj.uuccuja.JSkl·'Qvitijleg &10 I] lli:ilJacla.es svega .ie]'a. iscrpti.liz ruti Pl'i. IliFe posiigl"luoo. hladan J betivotw'll. Jer.oJ~rn usuarn?. uma..1I1!Ivijek tvoje. on je stobodan. se i and l)OlJiu·a. u: tome nades $v(lje spokojnQ' pl'eblvruisle: Kad se urn I. svaka priltka I\.an. Ol'it:i 11. Tv{)j vlastinum je tznad 'vih eblika.j]je-I?~i kt'ajolik IVo.i!iUiallg.0 ~e ze:!"!?".:Vi'hOl'[l.glel ocljed.cia S<'I tvoje tije!o prctvo~'i \. od'l·ek~.lIO!:n Oes spozIHlli $vjeHo koje QlJilu~epunom l'adQ. koje Ilemll. ne:djelovanje i ueizreclv uiilak. svog ii veta i sveg t1!!'J...o'lliiiV'ot:ll: ee le napustit i. ovdje je prikasan. JQ§ i viSe kad se $.ll.vllO Ie l"lja\l'j.j Oil!'! at s~sacl~Wle poput ''i'ili:nsI.oo.t.·ojne. zabol'avi (Ibn.110 sto si postigso ... . "On U se po!>azujc 111"3VO u lice i U (JVQlltl. jed.Hwi se raz:lmln'aju.. 'To je kao '1')'0· nruai. na. ma k.ie~[lll.. isvan ovog nema stv. shvaHjivu sl'lamosi. .. To je ono sto se misli pod "Jednom tvuje. To f:e lako' kad SI'.akli Lragogr.SVQ~ li.. a ipak je II tome nesto ]sli:I..gnut.. SVUl. M~elM(} t·S:Aih--SJ.

Yi..).~. Obojlca je'. Ovo j~ napisano kao Qd. I 638-7 1~. (Hung- umro 675.uci.). odJigl'<iOje !Hljzrmcajllijll ulogu.i da u1i'ijfi'k bL..sl~l.il su blli lIC nlet I'elo!.\>~jedurk to zenu.jelu kao njegov stvarni na.o kao is~illski iZl'tlzllj I zen "jere je (IV it st..oj]se ti'adid'Clliruno £U1HI]'~1 Sesllm p<ill'~j~U' om zen sekte llltini.·U:lft$tl.: . Yeno (H vi -neng. 'tenove.. pog.a:v.Q!Si. llitvflri.~Ojl Ul1ii. GIUli.nema.~(le.. (~ilse lflrli .I.. stl'Qfe utvl'(luje je kao prm'ovi~. llska Mudt'ooq n~je kao M sjl<ljno ogledalo ne Iljaj.' paltl'ijarha.Bod1lr~(I. i ue da] clIase pI'.Mna na njo] skuplj'n.'·of.nZaj zen vj~'l'~'.'(llw~i je po.odhj~ilr"l(i.all 50 . Bml.. lJcile:ij \l 0 p"iznani'r. [J~Iz..Je "I· II' :J.j lligdje: budncl cbt ga .Ik1.J! U ZE:MI. znat:.. a on je smatrao da je Yer~oispravuc I'azmnio duh zerm i da je zntnzasluzlo neslti Iljeg:oVQg pla~l j t. .UHIUZAM'.andm.r na stroru iedllog drt:lgog zen !'edovnik ..]ikoya(l od . U povijes U ~f~ml..e tvrdio (1mje spoznao vjeru u nje'lloj i:1st. Njegovi stlhovl idu o'V~ko: Ova drvo je ID. .[J. lwji i. gdje 'I~ So })1"iI$i:na skuplja?' tltVO.OYo.ostruib bmlisliCkiJl sektl u t.1j<1l»"v '. l<. un je ul:ruueljUeJj zena koJi Sf! r~'·I. dus a Ie kao siajno .rtii iZJ'.oisn<l.:.oglecl:~lo. SI'.

~}nlkJti61ti prtpiil:d.'IHo. znane k<l. l!e·'!J[Jil~lia. in.j".Vllll knjj~""]ll'.·\.hmjl(l! sr~~.S.v.ij:n 1'I'~ju.a.st odloma.zillil .9.g s!d<1:dli:. La. ovo je mi~l~enjc opr <lVd." l'eiHlo: ~Ne ]'azltm~ii\'1i'tli ien. mcega. E>D" '1".\l."O' ~lpozn<1U s ~yp6iLll] uoC!u~je]1.gov or: "Nda u tvem l.okQIQ. "Qi!!:lf"iIl'illlj~I'l dflktthu.. m. ilnaS dmgu sl~'<I11. ad nema uti. lvwl_io dll je na pmn do p.\d"l"IYrum :budizIl1.ill kako [JObfeti od eknva l"odenjla.Chn~l."!wtlnj.. iliIilaS jednu stranu. NeJI. na prilnjei\ !ooraja suny~lte (pl.(''[~'l9jst.oc1e.lfIiltI"a~Ll da Ze'J! Zasl UP" njldli.l ove skoJe se poueked '()Z!I<I!C1lie kao pl':aina doknrina Omi rr(I. S~()'~orij:l ~" sm:IJ'.Ml).oa.i:l.lillie .glltivni mil'.ui d:vijc str rule. Ako ]l'na ~'1~to lito treha uhv atilt.lI se hude s Emldhom" i>on.ca ~~~~~ l'll1l.ieM .eiwd rH'i~lel.O M adhyamHi:i:l.{fWtIt) QPovl"ci lsuna ic cia il!1)~t IJlUlO odlemaka U zen lknjtz.: ·Ovr]je nel'U2L )'N.jtd.1..iz. m'~Qr d~i(!' "!O~~~i~Q IU'!l~~om:i'1' ~~!<l¢rlin 'O<'!iC..."edlial@.sti..:Jifl'!!~' ~I.)~" Z..ll~1 Sel<:'s.. btlo {lfllIQt. hlh.H~e mudrac Qdig(l'vQI·io: "Beskralna prasmna i nisIn svel. se oh jiL'w(.ede6'i od.1 smrti.zgot.:J<1' ad stoli:ttu.'!ije sliib:ia ~!edista..QVO poghwlje 1. tiOju isiilnu.dhanl1u (jap. j~)ij uvijek se d!rzel.O je reci svoj:iinl ucemcima kad hi gOlovl usrdne mollili' da tm.O:t1f~1!10 Iliifeg.ctnta) ( Bocllh:i.l:iznm .g dinasttje 0 krajnfen1 I ll<ljsvctijem nacelu Imd:iz.jie.' ~moslirlli. <I ~o su Madh..·ti. da "Istinskc znanle (bmlhi) ~nll:(Jlilru:] ve s I1<lCine .t Sam'on zlla.ze sv'e bitue clo:1>Ume ove S101e...lil!(lt)l U ni}.· . pl"oCilajne sl. Od ~onog pOCeUm Iiljie' hUo U['-og tl.S. Sl.erm'lBhi:shH $U lilllJHsLic. Ove sll(k.. nit! nesnvtsao..poko~l!je nai.1litlI."" Ciilat iz.[i(:ku .1l:]'IUJ l rusIa za pokazati.llH."<I.l P']·<lZl1l..'Jiparrullite.iavruJlj:e: sl.ijel]i.1aIl1Je~. fi Imdut[ .thayalla sUI1'e: svrstene pod p(~g.ifnp.olfiko stodna godina ZlTI.le da zen. a zn koje l]lo2. l~::w !\.m ..Qoovjek moie uvijck biH s Buddl10m potaklo je jedlna-g l!citel~a na s']f. Na ]lrimje'!". THdcsct udaraea.rt. S1Im se llro5v. dakle. u.·uju6l $v()je vlasuto 1iTijewo b~a:go kM ku6e? Ner. <J!pS.10' fiieOiJn:Ml" :nem.jn d." Cali] nekl od uceni..g u ntQj.mmika $a.dltlafJ.~ frl.'%mtl). OSlllti 11ilk.v fLli to sam. Danm../ta ocl! Nagm·jtme ~.ajati L1liko. .U. ·ZM!o lut~. a"i11i:la"ij~.i[" i lQClliijl:t'~Il!!llo~t<[I j""""illJU wid.jeclr.ujwti lIeSto it.Ilrida}'asutre' mote Z<lIIUlI1ijRi vHe .jtl.. IL~~iu d.(J]ujes iJ] nrijoces.<ii<'.clianH. .oijclo vrijcmeupetpunej c :!11"IJ~nilli i !j.':flju".iIOZQflij<i j :ft:U".J>tJ'(1 ] . sl<.Elii.mil c 'ii...VJ'. Pr3iin~.).~.~1510. f1rvi C':Ij' {VhH:l!M 502~ 54.. origi"ml ".vu .uw~~a sustava Do odreCl:e:ne~!njere.ci :I'!' oon~li~ll .c. (~~l'" 201· 88. !wedine K ] to f:e srednji [JuL" .·em<u()bjekti"~:liOmsvijetu .()iVQJ vrst i.*K'" koji su dolH.!)(ldl·. ~H.·aznlllc).\ll.govOl"!O Pl'ije ne'h.e.r08v~e(]]enill I1c1lto stekae.o.s['!lQ Pn..ce: "S:r'\~t!...n. fiyw. Il1rIO§i I. II' ' I)iltanjc 1k'\k.ejrun.t~~ !zi'E~'lilll .~·ai.I~1a. l~islada (na$tt).. obMil1_j(lVOljUL viSe iIIl t)"iJl.. VlrJj t~iki.m istinu budizma.6e: rekao UlMe~. iI' .mliae dnh IljghIVfl08t.otl :M"'Uilfll.tlolle.kwru·.o.s:li ] svi su prd2eU icl.eili]o. '1. lwmlcni Zll<lCaJ zena blo bi.y. Ill. 52 . 1.R(L~()Vm· od dVCII~(I. g<!.pril.gim. i. T1'lII1. mdru.()~('k.a ru:ceg sto bi se :I·azglasilo kaa sveta doktrina.00-\105.j&1ne od o"'nh" nerua !li.l.kte u IUnt piL!3Io[e Wu.ozo!'Ijf.lflIO ~l~ $l. )l. '~I'. z<ll1:enmt. ~:~'C'.do~ldnu.ev]!o. harem . zaro.r$(~Y' Ihllllll.Prvog p<lJtrijarM l]{:ite]j bi ponekad i drugim sUc.1l1i~ljeni~ da jf: :zenpt'flkHcua prirllje:na sanron (san-tun) fillozoHte.ve".' strq/a or] Deve. N~lg(iU·jmla se :smaU·fl [Ijezinlli:nunemel~itelj'glll.ni ili cia zBgovamjn [1C.yata). Ra.~e ' {sun." POfIOVllO': ~efi se.<l. mira (.!kJ p:r'jl.l\l~u''=''' Ol~gO'l/Ol"'IO je uciltelj.miLll ne bm!e l)emi~I. "Dolmdm ovdje tl'lli. Ivul st Splill<lin objtmtivlllim svijet:oID." DYi su ndlomcl nasumceizeheani lz I'u''l)l'egl.klioljl'lQ "pij'tl1W \]I:. !iuit'lji.s't"" zen knjiievrI!o. Ne bud.ati u mom s<tnlOSl!l]ltJi? Tunema riiceg.'I§.r~u!i'e Of!aj gdje nema ni S1.'l!Ils~d zen IICllteillj !toili [e .·." 111:·U ze_ml nema uiOeg 'Sm hi.:i. kI". kad Ii Ie mil mmnlliren.rJI. a~o~lelliil.m1!. l!iCljj sc o"~t.ImrU Sllvl'seno"r:r"'~lOdC[I~[m p~.:lae...o hi.P<YVli5Il!O.u're.".pm·<I[l:l!ila-. ulko~e sa Illuie reci da preuose lliliiis.nim pojmovi:rna.la za dati.i"'ralllitOl SlJh'~·.g.) Li. uOerllik je '"Zi1JSlO tI'iI'}:i§ovdjc la1\:.{h~..

. 0.al'eccni i mozda ne6e ZI. znanja.je probudena i"'dje je um <lp~Ol'blJ'<h1l 1I svern idcl'll:itctu.l tl'eh. uviJek poka7.jnaparmn:i1li nQdlli.• ~exik<iL. to [est. 1\1 nema uegaclje.111.lice k. "Ncznanj.covjek l~(ljl se pri..oJ~!nikad ne moze dOil])jeli.ttctijom i nnjntlt. ciji jlc mentalnl pogled z.:tdj<il-Snijeg.!mail! pri..i. 'g 1le£l'lilnjia (trt'itlO'CI)koje tvrdogl<lvOIJl'i<lllIja HZ um ".ll'i..r. OVII illtr.l'lli iZl'lilZiti svo] sud..:I'!!OQslavili P pittmje ZCl]U !ito. 5llJijeg: [e hijd. !filo [e 101'11 OVQ.uddhi II sveli~m.! B Dhnrmu. polrnovn. sve stvarl imaju narav pra!Znine.jt~li· SI"':OC] najjacc mcnlalne djeU naC'nn hIjega odnedounnce 1i. ludo.. mozda II "Ti. uisu "POZ1']i1!tl s lakvirn na~QHI nlliiHelIja bU 6e l.zvanjsl0 ill llobirajeuo. to jc nasa 'ljl.'!~lle.llrali da .e"·' je dobro 1.ad je Ohakli ("LIang-po. Zat.'edi~llju 2ivntrm ernje:uicH zen XI'! primoran pOlmcJiti nit negaclja.e cia to lie Iratis IU'(lr<: llddhH.o od zena kao onu nil sto OVa kritika l:I!k.~I.ra odjebl '1:. nema ruinnacije.I.krit. fmlkcijl 55 .unljivijOiIll Qd svih pl'~*m sllicl'i Ie s ' njezini stihovi sveki dan kazuju '~I zen sam{)lSlmtilllt~.11je ~~e.. lIije dull zena.(!.. nanne. I onl kO'ii. Las svakodnevul gover In ne uspljeva pr Il.(} i . all mull. Nerua zmmj41l.~noi.(Yf.sattve pl'el'Jiiv'<I esmetan u sv:ijcstL Kad se zOllll'ekc sviiesti u ukirm.0(1 ijedllOi> od gornjih odlornaka. nosa .:pi·er~l. Sru'ipuh'..a. rukevi .1:i 11l'<lkUcan p."'m:fi Herl'!klilollQIll ili.Iis ne1ilo dobHi?'" • M. Ta sutra sman-a se llIujs.0 lIZ tijdo.ka. ILL krQz San rhl.1 ip::d. !O l. unena. "'rHmn'nj. nWelj Zen ocitQ negiJ"a.) i lli." Pa'(Hn:litJ"iJ1juci sve OVe cilale.lIjll :1>eI:1 Zit z'[lgo"nr"mj./I'timi'l..c t' rffi dll . pnJilazi pered log!! i ue feU vicij€'ti. nema pCI' epeije. pril)ilJI.v<l:&u]ju Zen sn:dHnje tiv(Jme cilljm. no l:lillta nijc luko (hiJel.2eVnQsli su pOIPUHO 1>J. $lwuUo ovu .0.islio isl.taO latnosu. Sa.edno. neanaposnzanja nlrvaue n:i neposiizOlnja.icar~ . nema bQ'Ui.[jH!I'. Qstnje naton sveg tog l1ijckanja. vee j. Usrvt. gavran nile ern. Nelnoj cia te zanese i. vid~el 6e '" [. ustvari.e prva SlViU' koju redovutel reeitiraju ujutro 'it prile svakog obroka. one nemaju mane i unaiu rnene. U(lUUI ~le.uztli se negacljom zbog Il<ls. (.1 cinj enlca.a.l·ipl. unu-o 850.l. u'V~jek lez! 8h.'eg blea l wis1L U ujo] lelA sva h~il1a 1.. hnduci da nema posti''':<llljm nlrvane. gdje sv:ijesl () ovmnei onome jo~ ni.[. <QlU:ts.:tla i.oII! $IVin"lift In pljllsl. Jm kad 5C zen-duh spm:na u s. 11]01"<1.1 (i(h'edenoj m] l'i aU ne S!::lfIije preko vlasnnh gl anica.'''IIII.o-d ]ljlb bij. nsruaju ce lHH... lema p~"{)lmdalljOli ni. uzviiknjluCi: N UI"Q!)1oze ~hvlllm ovo samo i>::110 odgoja. '110jesvij~l w'gacijil 'koji vmli prema viso} iIi krajno] a[i:rmadji .'uUf.a mu [cdan od njegovlh ltcenika i "cCe:: ~Ako zen Imi'.iika. V.ravran fe ern.bU2iO I'. lK\lnr. NCIUil oka.1<1 knjli. smru: nema ·i':eItl·"iIsuue.'l[O ~'l1lm sto je tQCH!O i!..llJlciJm 1'"zlt1iSlj.avLjanja holl. meduum. Sloga.lnsl. mt 1ll00i'l.afirilladji 1I31'ctI ne . nema zaustavljanja holi ni.e" je drugo une to zn logiNci dmil. o.!"lil'1lier Ioseg !.izmn. mok..o.ako hi.Hfe]a. uma Nerua ob~[ka Z'vt.i'.) iskazlvfiO postovanje l!J.(lslO se ld.ij ti toeno znai5enje lml\Vim ""a zen shvnca 1)0i':1':11. ~I. ~c(llJlimjlL6Jj QVI) od.. !1 one I. nema uUlis~enia neg. oui..s:tavn.<l.U p.li. rnlrtsa.ccina lfudi.ako l() !'Ie uzm mo smni.li puta do 1.?" slucaju pli~lsnuH po lieu.:t!mda. sve sutre kojc pdpadaju prajllG razr du mah..[I.! sasj!eN '~l l\::ol'Qeml. No.pl'id. predmeta . "Tako. "ada on poslaje oslobcden od sveg sll'ah~ tada je IZV'IlLdosega ll]'Olrijene i uziva kOllflcml nirvanu.jen obIOlcima neznauja. Ako iclinlO doCi do same lstlne stvarl...Lln~" evdje U 'OVO} pI'aZlll1:11 nema obl'ika. .i.1ll1J:ljll. ]e svakil. Il '7. uema 1...1110 ill pl·..egovom neukom nacinu govoI'enjti.!lQzel. Zen se mm:'<1Ildwaliti golim nll\~nml.~.1wt\Zllina koju covjel<. a . u S\fojelH 1>pOkojstvu. a.!I:I'rm. uzrcka holi." fiJozorije cis[e negaciie. ali bud~~tida smo t'lko vtclli dmili tickom . sam lemclj ui1. ikak ii. l'JrloZemo . gl't'.:.c. K. Ulll obdUlkcijski stol i. ust '10.ntelel~ta.US!! sflvl'seut' niti lles<'Lvl·'. .iv(I tad Op'lu2.'oiete idejGi).'1. K. pt>jmu . Zen IIi ]1I1I'O(I:IIQ :izjavioe "Ne tQ.:~d.ogrcskl.'IFu S ijeU. (.mjas Budc1hi k<10 cia kro:l Lal pobo~ni.tyrn.ni. IIC ono.I'Ie iliilla" [-.lI ul~ynlc:. "etna svlesnosti 0 mt·v~Ln..el u]i ern s~ml PC) se bl.".wjoj cisltO'i. Sal']ll'ml'~l..jIZl~Jie'. niie [bejel.'dd(lll. c ZeI! je l'>l'usiJjetl sl. docbn. maju kra1~1. i pntw1..n ~(:. Puka ne·(ra'ija.. 111ltl'O:.l('k:ttulk1. l'.mia.omah"aH iz loCke gdie svii'e! joS lDii(~l{'t'.:.

stVaI·?" "Da.luJI'tio je kac da 6.ko posWji i$!<1 cega. rekao]" "Ja nisam vdLki prosvijetlj£l1i. H ilClmiH 'Q{I"QYw·i 5 g.ns." hi ti.iJtiCno pokazao. DoC! II doilit· S ovom fivu6m:il cmJen:ieom .mam vremena tebl za volju razmatraU sto znati \l!jU= MOSt.IWlgadj<l. Hakuin [e smatrae da [e u po:~punosti shvatto zen i bIo je ponosan 1:1<\ s\'oje poetignuce.. o'!i'a. lome. [la6( cemo se S~QCeIl." Nmo rerlovnik nastavi.]]og 17.l se ne usudi pl·i.l ~l"SlO' l'tl:i:vaU H<ikui!llJ!I. .kmo.ki iJi ikonokJ.~ "Sw j" onda to nesto .jl·Gl'(~: "NUe li odbiia da se s njime postupa !l. 8110jl." Ima h eva] stav r1lh]]isti5.I{O'jfl je.I.fiov lIl1j!l p:1'emtllB~~'ddhi.B~a. discipl:in.vuk? rO.\.. samo ci.i.?" uzvtkne Ij··itelj. Zen je zjva c:injenicu.. ni matcrija.)'cemu 1.e ruogu dctaknntt. um prami:m kao o da l1:i:je nista.jo'l.k afi1'I~l~a.nzdoiliju tivOLii." S ovim illulIdijc<li pos [ednu pliusku. J.'1. apsolutno.J.elj. bi:t<hlci cia.uim ov'O djelo po:f. vbdjet.oiiti spram ncenikil. U zenu poslojj "ties[o samo-dokazujuce ~lo. Hakum ('1685-'1768..t.)' naklonjen ovladavanju lzgle.tje l)o-tptm. mOz.oj<l stavJi~. III kros Sa.2m'ko ~:elii~!·eti.. lUjlecl su same pulQkaz do tog stanje.'J.nliko zua 0 zenu. je slobodno i.·mbl[l'nje svijesti."odgoV!)i1 I-Jaynlmjo.gleda?" svrha l1i'og je !)vo? Ni. Il'lOzemo jusnije spozneu (z pl'imjedbi Joshua COlao. ali zQ~'onhng Iiduhlje III dub Joshua i:z c.isUckj 1)11 .lo u6en:ik rete: "Kako si nelllljuclia.j d:vojrice. za nos i r'eoe: '''Sto H lJcReJ!jl i'ece:' 'P'a.e. jiedan 0<1\):. uosralom uaeko poboz. POliJi~(tjLe p(f"Va.o.tl.edmrl!ik 2mbl.i·ilZrni:Sl. ".iik 1 tu vidimo h'ag ])eecg 81'0se pohazule kfI'O\l:l'n!egadju. a II dnhu i.i. ni.}.:1 ~~o je lo si. chou. ill neuljudnost. ler bl to bj]o 'illleleJkntl~h'ilo sa:m.jil dnMna ova iziava dolazi.) lrpuG'ellih redovniku koji se pun pO'§tO'Vflrtjn khlllljao Bmldh. olldia s. Sheju .Oi2.prkos svoJoj OL.IiJIO[[1 . lieu ua s.umijev<illjil . zan prostee.tneJji!.~. zena sprem Iurmalnag obogfl:vai1..1Z ovaran je S pl'(icasniin Sholuom. 0'1'0 je potrebno ihviJllili dla hhml() l]O'pce' razlJillle]] zen.. l1tatclj:i.i So Ol!IpsolUtJ10Ul afiirlnac1ijOIn ko]u te' p'riill:i.i!g. kl'QZ.. uddhi IWt'llevrijedua . Kad je Joshu pljusnuo redevntka.Ievl·ijednih sl'll'a1'1.elj modernos jiapa.Sl.n:g'bu. "ltroz BlItLdhu..all.ed. sve eu idnaclU i~ sebe..i::atis rnrtlginla.· niik(lkav logi.~cli nesto sto 0'11 .:smn ll .dclljem: "..1..'Jiu. uamjera ovog razgovora sa Shoj"M'ID je bila pok1il!Zati IllU svoje vlasmo IIdo razlIl111ijev. vee saln rekao i previ OVQ s. lOs kao rnladl ~.n!" "Zl'IaS Ii gdje si sada..onoojstvo." Ui.i.llSU'8. SLn. kroz njih !I'D 111.kog zena.iltJ!li otb'ij!.Ulnje ill. 0 zena. "Ovdje ja ne.) [e jedL10Hl pril&mn pitao Hyallm}'O {~ru-dl.lj~ ce 1I stav u Obakua vid.o je ShQjlu 'lOllo l. nte. 1\edovnik re~e: "Ak." B odlgovm'i ucU. "[iii ill:! belje biri cak i hez hV.ga 'l:lpiUI I!.I'cdo'Vl1ili. Stu .s?" cite1!jiev ed "ovor dha.mo tiC! II njegovo zIlacenje.)..i ukakvom su 1'I:~('~1· 0 kiojeLu ne mo!Zemo dati merume SIH)~IUli. da. @.0 rome.zvall.le:m:k pI'ogut](l<Ji: '.. ali.it:.apso[ulIle p:t·azcnine.rI da je to dolUI'inCl . 1l'1.tll.1to'i l'lap~I"a. ~d.!k tuxgo'VOI"':'l 'koji se odvijao iz:rnelli.ll. GovoN~bito.jaju 1'1 ovem razgovoru i$. nije kao neorgan ska snjeua iJj kao j)1" .elltni ()Hate. bio je: "To mje nf ]]Ii 1B1IC1~ :isimziv"mje postovanja .~ [)O'V]·(lc'fft.gaipak dotaknuo?" Ne. ulhvatiH je U sVnikom )·.-vtl Qgl'ani.'0<1.i.'a6e . bna Ii fieSto o cenn.lt~n'ije no §to . li:l'Ie.. nemojte 1. Nro'isellft (N<Ill-c. Or!! zt!D!i"arJijllfe i.>.rodili itkillkav inleligerrLall razgover 0 zenu.1an~ 148-854.a.p.cenjn i UCitelj ga pljusne po.1Il"ljc. PI·0'1Il0trite !l.si. ne g·OVQt'i. ill.ID1. Dhnrmu.z. 700-8"l4.to je nruujera 5YLh ZeD.s.ne.a.o ~e tako..110 s FJalu.liNe Il'azi{il to.cl'lOi.tSrno gledm.C1UO .i "Ne mogu ''''cc gov'oFio ucuuli mstOl! bolje.mg:.1 rijecima traiiti apsolutuo vodstvo.li:.van dogleda P~'O$ltd!jvaaH:og raz. :n8-897."e~. ci)lclj m]gov(II']. zaj.i::<m tskaa. ne pozuaje nil{aJll.' cdgovori 'UcHelj.. Zen i.

...·o bi nelti rel •.zm~. sumje polpU)le !"il7.~~ {~i.ol!:ilL Huddlm 51! ·otko-h'.n"wu) una 0 .~iivo:tnije istine. U svim njihovlm naoko suludnn t1jeljn!ll [e SllS1<1'1'1II1 demoustractja 11(.loM]l~e.i'in Oni ne rude l·e naoko apS!lll'dll'e stval'i illi.r1{og nulverzusna Ili. krozsve !ljih.t.ija bez ijctllne (:·~~tice l1il.{'is!i:llu izvan se~'H.mi govorimo 0 nial.li. ldcfc1l.skup'" i !·~!'i : "VidH. 11m ima iCC'':.)1 kC)j"i L"Ovjek me:?e izaci lz teskoca 11koji:lml se zen eesto nalaz. niH bilo ka_kve ()fh:ezau i.idl sit".nBmldhi['m (]vol·(J(lm 'i vnita l'II'mnn iSj)I'I~d seb(). n.?" VimalakiJ'ti je nato pita. 1.n steta da !ltva!' "". d050. "S~(~ mi rekao bi hez ireg.. Glcdane i~ te iSI. na.~rn"~. a. J:(.ld je Viiilal.'! se dode do spoznnje iSlillC zena. k.. nikm..ceg sro o\'o u.]C<I.011 a --:!HI lin j e'. il)l'i!mzi:vauji. !fili bilo li. 1 dnevm~ sohu i. PI'vi k pa'tl"ijm·h zena.en.I)ll UI Iskustv <.Cll stalno (fun apsurdne i. k.ice. n~dO:\lllik je li'i1tnoJoshua.Cii·jd.!.<." bio je odgo 01' Joshua.ovnil moze lstupltl lz . . covi'd" je drucl:o od zena i sve vise Odll]Iil.adj<l potvrdu] .o.m... Sto?.ce. •. Ovo jll.'kg. Yengo (YulI. 41. kako se 1.00za reci: lsto se Inoic ['I > ''l\'iJl".l od zena.avU. ~ ije -'udo sto ne moze izbieCi prlrodne posljedice ~. Oni imflju Je{~au CVl'sli teruel] Lsliiu Iwji ~~I. a ip.ajnQsti snmo di~ t'ii z<ldovoljUi $VOI .O k teht mil je clljllmo.kv i Buddhe..." smlono]e b:j~'\'io Yeugo (v. .ini se da jic lfl1iS(]c. komarca uti od maJimnj.ll?~ Joshu I:(!oe: "13aci to fin zemliu. sepootig<l!o cii!. In stellm :izrmd "da" i "ne".ill mun "Kaiem "da" I nema Hi"'· . 5vOjU celljll ZlI sJ)fiVlInj .e rllZum:ij'ev1ljuei slo $""(" o~o z:naN.(1 bi !ito en o:i1Jl~l otpust 1\edovnik se iPobm1i: "lleR." mora ukl. Calk se i upol·iste u SUIIS..lllmje i.!I.I dini.i pH<I'!)l·"'li:m.ai!'i!" ali samo naoL~o."I. A to zrusta lli. Oplutha za l1ihil!izam [e saJ[]!} jedil~1 00:1(will posljedion.ojllu'aze 'lako I' "no ~azc vlaslithn ]]oga:l:Il~.tle k\l.1)o. J 'dill4) svjelovili Ijo:di.inije ~)dJr. smislu.mje.a su cest~' zl~'namjerna. ~J"Ii je ZI'I.. ipni( JCncznann.~ se spasi jc 11<1S(~ lbac:i.ei.'j'1voITLzn'llllijevanje.~jl)i:tali k<llk. hiirovito cb·. OCilQ je cia :r.<"Qul'. Da !hi. iilO (J''''~~afil"ll. km.mli.nj.. lu:liko jill SpOZIl<1~'C Bodlusaltv'l. (0 f '$!.I·io neplodaosr IllhmSlii']{t':' mozofije. l~ ]o:"ickom -6 i zn afirrnnc. spoznaje kad ctlVjek na sve srvsrl g~Eiiaiz\'an svakeg obl~~.ikoja opisu]c odredeni stuv uma? SL08ii1. 11m j il~ilIl premo neku Itiljlltl dokll:'inu put Ufliunm.il. isnujavanja 1w.!lto nam ae Cin:i? Iii lc. NIl.1 zen pOI'i. Kil.ovorl: ft]ti .:r.flJ'il'l.. 510 je a.r!~~nj:'ti.!. 7.a:I~V'e amltcze "da" iii "ne".s.. ni I']'elanj nt.t'1oocu ". BuddJ1C 5C treba Ot:ln'ici zhog Bucitihe.! -Ol1a se iI~!merle s.t(. a lpak se ue L"tljC.I\.11.illC".Ilalnfl)j] stunj~I zen tl. sklnprmjie usana ~ jedini tnt. ja zaberavliam slo [e 11o~)i'1t 'no i stQ ji' izgllhljenO' Postoi! seruo iilomjepQl. Joshu je na mtai itl<Joi::lU jed1lOsta"1l0 j'<).I.t.i kad se od njc-gajusno tr<1zii:tjilva. a_k SC 1 c idcja "n.j2·~N~.olilr:i.1 kad S . ustvari. n.psolull'll<l OlJirm.cd..0 do.Jt1t se l~e gO\l'Q1"i Q IIjoj.ou to raz.eaimanja niCe"a.."mnenlar ml (~Vog·ul·e. Ih~ci mi Stu si ostavlo iza sebc l sto vidl~ ispl'cd. To [c je-.j~tS:b·ija. to 1I.cill 1).l La da !i.1 lstok.lili.l mora odbadli. .d.. MelkdIm. lepezom.lnijc dOOfiO u. p(l:gre~]:w tmnacenj. osusene tormule e[Ji$!.'1li. il'a.IUlllijes.z{lI.endi]''1I. vi$e lie tl'aiL.el'nl()lo"'l~e.jl' zlwlca. Bitno je tin se vidi dull koji t1jeluj .ijcoc·. l'aSpl"..oja j doktrlua uedmdi. 'fakC! dugo dok ~"Q"'Qri 0 Ilislil ilu iii (}apsolmnom.a i.). Pitm:n a gel.1.: rnoje sl'w:'!lcnnje.gada7" Je ll ovo ~ spltl vf:!nje kao . Ie· glupe 'bezUi:u:.m!.za selle.ji.osti.ajJ I. P]'flVO u bezdan. ..f! :sLu hi se i moglc p.ma.lje nuzno Hlt vid:imlJ stver. onda to odnest dalje. una se ipak ne vidi:.J(.ie:lI'I"ne" i nema llLi.u It'<U15c.11 . IJQ~lig]i kroz duboko osobno iskustvo.iav-anja..rno.o.Mo· !... jll tl(l razumlletu dokn-ina s .c ostae potpuno 'Ink C. Uodhidhillrma.!_ Roj.no sam da nenuun niSta~ it i?" i'Ako je tako.clilli Imtin d.onahl 's.' 1. u sebi.lf'nO.i..'Ul odgovor .0 jest. to poztu na izjav<.je lak zadtllak. l"aspo. MUJINstl (.I'a. ao sveta u..jlu.1 ne smi] u zuro hili nlkak Y i _ tll'lljNni iii shcruatski xakon] mi5lfcnja. mmi. e :l1Iije~.ci~e]ji kad Se IlOllas<rjll na ~..." Je Iii 59 sa . "nisu se nilmd po jl11l ll ua zemi.

nemojimaU ad nikakve f1l'lisli0 tome Ii Cd dQbm 11C-CislMIi. Un:Ulflt'uje blago Q.)tit~ i$1 iru?" Zen ltCitelj .!I'1ulro'nje O."go: cuate .uo .i je um pro ~iS6en.ttl'a gO)'1 ~i$l'od"? PQjasllIj<lll'!t Ii OVO 1r.-elti (iJ'.o bib onda mogeo savJetoval~ dl'uge d)\1doclu It llIleni?" FiloZiOI rada uzvlkne: "Kako.a nemame n:gl<l za.iturn .1l1djul)i zen ucit.da si uisunu osobno eazgovanlQ s mevn'Jh1 1l1udl'actllla. dJ. D~Q (Tho-kw.e:nog nuallzrnom '.n." njemu nema negacij niti lkakvog cemlLl zen . lunrc 1~. <ljell! [)<li~1IY")mi~ (~~hll 1-lnltlo1llj.Iwlw to O.sli00 nvome i onome meum el tuusn. ne~{5is'toce. To je apsohuna ci.. CLI. nema mudrovmljlj".~loilelj: ".• Aps(ilh.jlLtCit to ov. ali !lto je to prociSccni "S kakvtm se raspolosenlem lIID:1! covjek n-eba \I".dia' t 'ue'? Zttista.).ad.Iat?" '''Kad nemam jezika.jnapUnmtl'e.llCa Kad lisiua. m.. cia savjetujem druge.ul. dtiV'a'ilje. mogli bismo reci.d!. dosao fe' zen ucUeLjll i piUG:: '0"" [e C.ju treba proclsWi urn. nHlio ~1I.emoie doci do POill)1.lo<lj koii zeU sUCi u Clsn~Zeml.lvotll cinjellkiJi.~ se POllCl1lVOiIiJU ~stu)jJ' 'um?'" Od_go¥ori zen." pOci. film:of i lie' lik Vi.l1cnilloQm~ lz i '~I_UoOg od !:W~I·.ko]eg treba 1'[\5poloiiti. blldi. uma koj'eg treba I'.J{~id je nm aps()ILI~.i" (At:()tldo) Ln~lmjupl.1ci jz st arina Cinit is 'mUll-Sf' k.Zelia znntl . 1'tC! pornaie.je]}j<lJ. nerna lgr . Z.j~ti6ji: ''[\Ie nl.cilja je postizan]« toO" uja. je Ii moguee da kaicm ~oct?" 0'01\0()I.O~l~~]j.uge iz.·o~ Pl>'OLUl"j1ecjOl. Yengea "Yr'l'lii Neba otvaraju se ilznad i n ugasla v·. jer je iznad cis~oce i. a ne Qdnosenje prema zivotu kaopl.o })ogl<lvlj~ sliede6il.ce.l [e apso. .a kil2e se da je urn apsonnnc c]Sl kiI."enm metafizic[{oj vje'-:bi." "Ako o koj.slicitm. redovnike l(.iL~1i.. Duo matrati u tom svjetlu.c.ili'teJj odgo'l"ol'j: "'." z.hzen spisa. Cistacu.s~oCa.()'iillL·Ou. po.!>tat e zau. I opel.cdniCkog.put..rece: "Ne ]_)osto.a .$hi<lril~? t eka tvoj umhude jJotPlIlllO prazan H svun okQI. SV<I se zen "PHlIl'lja i odgovo!:'..lInj[1 1>.:nrviSnog prestorai gdje bih mula mogao okupljaU rerJ~Vl1:ike? '1cI1h'lJl1 jez:ika. Nema .. No k. • •j la. . I1n 111LoZeS It lice iZI. IICI!11i!.ije spoznaje Zl'fl'il'i.afinrmcija.. . sebe ne razumllem.. c f\edovn'ik jE) pitao: "Pt'eI:nll Vn"l}aIalidijQ1.1!\I'toJtl zen llwJl _zast? s'l'a. niH tkakve istme ukejo] se treha poduciJivtJili. to posUgnes. I1cm.n.~) dugo dok postojl i naj)uanji trag sVijl'".'et~i tak.'~ &hOO (M~ rsu. _l)J·jznru.vu ..m:g).I~s~!~~!~!j ta(Ces lmali.o? K<ld ga bud. i muClf'f..n:o CiiS:l. i k.~itJlje e-Cislo.:~1·:Mnje znaeenjezena."ooe oCOJija.. zen je ll:!ljozbiljlllija briga na sv ljetu.! misli n o lome ~ tad si os]obQdcll ne-··isto"'.vijek zakopu'llo.og"~ pl'tlliJi tvoje rasu.i::~IUI{lot<l!V.~~.~tl1a C1Sl()C.I~ediLljujc U . VLSi oblik sinteze.e]ji.nekli s kojiln.lllJ:.sLi:ne bili PQdUCU~'rul.ovom oovJeku otvorene I.d tnogao NiUlikovali. il:eugu~.miji. Z<ikI.O'j treba 11: I.emanl nl eentlmetar .lCu'lljekoVO.ki dan .as:poloiiti oUi i..knd postiglles to s~.m:ica!icfI_mu. ILaI.ti1J svakodnevucm :(. (flpsdhlUlog hlenlizme).".I:ijecrm<l.d [e izmld cistoce i nerusto6e.li.o'i ilm!lli lliJlulnn.t'lliJl. te ih u ]SlO \I rijell'le! t..a t t.1C1i'1.

.teJHI!g~llh~1 Se'lJj'e~~Shnn-luu. Mm .ako e n isal)ljtl~~ sve QUO stu zen mKUC<l. 11sil2eLo daje vjdt~nje Ito.11lw je (~l]"t lnog!~6~r Hl(1]". utst im. 0'10 je cW. Qui koji ~clc ifu.TIVQ]U razumu kllo OViI~ ce:Liri sHh<l. Nisna. . nitre lallo neIogicno i.u{ti. lopala je u mojim rukama.ju !Qg~]u~ ~.iua novt nacin cime eemo (zh~e~l~rill1!i.J~lnosLI'm1oS:1 [laSe svalrodnevne rrazeologijc.M tr:."~r<li~.'JJr1 ltije l~oJw.1081is.tiue. . . 491-460.li'lgledar~j".l zl. nerazumna Ilr]vdcnost ·Iogi.i::e ~NJd(l.e...ilo. poglavlje NILOGIC~ ZlEN Pmzuih l'u.' lete most. G.c'l.'\!'...pod tVQji]] l ~LOI..ima '1)1')[0 joliem.'1(:: leec veda vee 11.t I'llz1og zbogkojeg ne !I10 zemo pooh{.ki nno[':. 11~1_ 1I.I" ciniJo" Zi~1l ~. n.I" 6e bili sklnn n<Jlzl!'lJJ~~ zen tlJ)sm'ii.. i da 1.tdc.l<lci. ol'W..le un put kniem zen teZJi.troim.. (! iJX11f 'w kd.I<1" .proUvllo Zd!I.~ perpune raznlrujc\lanje lstine jCllI.Mll. momma Ofllms~m svoje omil~erle $n~)gi:zn)~. Ali zen r]ije fI eksibilan i l~si'i! nlio hi.iim se have sljedbenici zena.vanja. l((~'dpl'e/a. f!1(ji"fnM pnlom.~e:ti.kluainu spoz. sHkovJto I~kflzl~.Zelitno Ij znb.iln pre-ko masta.J.n<1'j~l i$~t~]e Zetli11.II1..KriliCtI. urN.nr.zdrnvo1'!lz'l.) koji ( je:! obleno poznar kao FudiltlSM (FU-![ii-shill).o:m" I~llll'ic('njn i:..lt'..k<ll.tJu PI"VOl .tu doci do biti iivQlm.ldent pjejicc.m.. ilnmjujut:hn i van dosega \. Mada l1Ii.~o p<i!'!ldol::s<l]n') S.JI3l. sto ta st rof a.J€U idel'J~i vidi..)ieda se ~oIHIJ<.1obic~lpen(lg :1·<Is. dl'zi u prazrdm rukama.Zl!.cru] re da . da t1Iikozvani.]r.. c[.

jJjvlMe da su ri~e6i sumo ]ijecii S n]sta viSe .1. da je lo . kako b1 j~ M ZllJl. OpCenit~ misltmo da je "A jre A" <I'pso1111:no te da je pl'etposra ka "J\ jl~ Lie-A". IhS~rul.lt. cil<ltelji rekll lUI tv i'du.mj1avajll slIpljiine" zaslo II svetm'l SI..denj> s"'liC$~l [las tO~<lJi smo rje~~w .Meduttm.l1<1.I. Sada S:hViii:'!illMl da i·e "A" ipak"ne-A".:nad oceana ] huk valov a ~lIj:e se [ll''el.aslljih i Imducili.iti ~ed za [Ogil. ID1d glcl.clti prnces rasudivan]a nemcean PI'll!ijU kriljnje zadovoJjenje nasih lwjdubJjil1 duhovnih potreba. oblak pra!iline dize Sf! t.i. Dick j. cia takozvana ne\Qgic.msl t~ konacnoj <lJlJallizi nlje mlino Ilelo"'icn. Ako HilJrn je 2tl!dovl)lj~>I:VO 10. pot]uzeU daljnje kornke koji bi nas 1](~"e1I d. eno Slo Ie 11 "ntcion:l.[·ani.~esll.ika jednostrnua.gta..('llDjre i'..li!" Od "Rlld TOI~'i!Jijle.() zemJje . .1e Cinjenkc ]Z vida..l.·~lZa'\l'astanje stvsrnosu koje ue prthvaca cia budc V@Z1l. 10 jest. sv jello ol).azmnijevanj ii eta i. akameni covjek I)OS~ kaltivao.~~l.e ko]e zen ih jos puno jOOil.wiiil.1'l1je"lgOillij.. lmamo k]juc cijele siluaol.jm'. cua mi smook.kl!'{~:pliu~n6im U za.mnisliv. 110.£11\1e n nazvall lopatem.SVOjU loglku kOji'l je u suglasju s prnvun stuniem stvarl. smarrnju '1'1"10 o. gubuno prave ZLvClll.n 5_U'>eg :POdi'u6ja svi.o'no.ilSCtezn]e. a !..1 nama.:liJlcima.lit kad prestane SlV~it"jflrh djclovaU Hi kad lml.o dugo> dol!. moramo uzvlkrmti..11s1111i1lUnQ Iui"Q/. lsmo mO. miskrno da je logikn ken .dnhovn<l: ." "SinOGje drveni kon] rzao.B.seno sretnima je~'. yrba llije u nasem m~lI11?' Nil!sl·O nes zen usb ari. ·H.. T<Ilk.Sjamu\e olmto 'Dice.Jl. neobi.ov~m.· I "Tko je ucite]j s vii'! lBuddlm.iti sto bl lIaSi ovo nisu jedlne neracionalne iz..lohoolti ovih uvjetn rarzUlnijevanjrl jer Sill }wevetieanLStv>ew.Ml\lu. na [lase vclili. iiN' ~ ne-A"./j (1'\'<[::' p"i'll irule lie:zn<l!C'lI]llOSl!i i ueracionslnostl? Odgo'1. zena da i je uobicajeni [os. SIV'l.g bismo vidleli zagenetke zivota j la)lle prirede.njeni 'am!!.C'! pocetHzena. • •Alto si Ctlo. nije crven. prosllh.a.l!j'IDIW ci. Sve -dolt logfk1l.Imnjetlool pamet.. ruke. ada ze. nemamo slobede dnha i. "Cvije:t.vuk jedne ruke .. pow5no m. I{ad ril>eCi pa'(lstmu odgClW)'J'~. unnmo na to potpnne pravo.<l!. ikad se nismo mogli oS. '1'0 f.cm. £1. !lnoies Ii uCillili da "Em) oko uas vidiJUQ phullnekoje se vlsoko uzdizu k.!lfl'~" i nora .. osan tog".w ria !J'Q'll"mli i~~I~ i!:'11i1.icruliLa zelena.-o. shwaj s z..I. medutlm.1 vt~ijednosl treba je li\.:almnjilljucib.\lko :.cenjc osim SIQ pl'(l)'lVode :.z'vuk ga I ja cUje.'1. Zen zeli da zauzmemo jednQ potpuuo novo glediste lZ koje. ftazlog tome je kOllfl~'ii zaklju. svojlih samog . sYijela I\. sad.? Kuhar John.ol'lstiti.l:nnie jnL lekl.llinl.e duge nisuse mogle ]~ij0cinla izr azH:i. ve~ 1I'<lU- scendiranje seh . Sadn.lmno cia i Dharma tSl(ivjelllo t :i d'lllisl<l nije Y]SOk.to to. prema jednom zen ~lcUdju.l<ljucim.:. lma progltls.. S]mm:m~ctir1lllufe im:ena i lo. tma l7I·i1l1lr. lopflLane mora uv:ijek ost a 1i lopilti'l.a..gike je ~l ~s~o vrijiem:e~..J:jekao sto su sljede6e? vrileme je da se opl'OOlitl1o od ]~ij:eilii vT!ttin~[) Ci.to j:e logilbl zena kojilJ zmlovo]jilVill ave rn.l1 obj. loJ)ala je umoiim rukama" avo nus Oini SIJ!Vi.i.gOI'let ke POS:I(ij~j'ljai ~u![Ii.'OO1NOdie zv llR.000\l(l..ctposlavke •. ZuaCCl1jcpI·. ladavine nm. je ono sto smo djdo vI"i..do'Volja1. ie A· dobija se tek Sa "A j H A".lk.je. je~tl .O· ovo proturjce] .lStUlvlO?" "K!!d se p]jeSL'le]·likatlllOl p~I. sflvrileml sreetl i. SI)lO most mestcm.ao da smo jzgubili budenia i~)telek'hl ~~ij:eZW1~nO fLl'i~·lni.. !~<lztval!i. mLV'Odli.jspl. djeCi su odusrale ad . ·01' je [ednostavan. "Preznih rnku idem i vidlrn.m. a.ih razums IH su odanl llaillljel'liOj mistif:ikaetji? Nelnajrll 1i sve (I've izjave neko iresu Ii sljedbenici I.1Lltn..oJla.ill"A je B" nez.'1l1 Z'J. Nehl mogu zell neopozdvo suh~c:nim ill slilli~es.llW'llje. voda jc tekla i pl"aSina 51" dizali1 sa zernlie. daje.." "Gle.om dv OJ!~osti.jleme tl"afili jlls od Dudenja lntelekta Bu." [i(lk~on~ci zena .O Hi nlski)?" zena izgl'll:il. polpuno !".• Penekad ce ti zen posravnl pltania kao slo su sJjedecn: "Risa HFe'. Biti neste [e lie hili "II :sto ..110 uz iIU. ]lil"iJeci }¥I'eko e.o r'U(lCW"tllje nU~{d nlsmo l1Iog1i poSliCi duhovul mlr.e prip!!.l] (:il'~~>eu. JJJLi sino maistorl stvarnosti.

rodenie i SInd je vBe ne muee.sk:.e zena llvi.ve ll1e.a. U z nu.esoo d'ovi. a zivoll'crzllll]i~e\'aH iznutra.m' tak .tnl dill p. l1.deltl'ike.inj(~ni.j razlLltooVanJa te Ill' ma njit'Il!<] zauzunah Slmi' U skladu s lirn gledjJs~.n:~a i logic:i. Do sada SU'lO !:ia 5[\'<II'j....Jul! f'ilot{Yfije't j). Hako je svje.lio. tu se nc uhil!ll _i.0 seb . savrsena l isplU!jena blaZe! I$L'Vom" moramo uilslojali os..!) bi posredo v alo i:l.I lJUlIOI. 11 zenu 10' l)Qfl:n.st]o novi pristup stvaruosu stvart.azili !i:io god da dode pred I1§eg.t.1 se Zen afil"D'UU'a.ie n . nara kako b~ se podvrgla LlllldelmwJ:no.j ohc:hdtCiji. kaot druse religi]e.~m<l])iu ruku dooH do toek.r!~SI~lcijUl11il1. smjelo bncio s.n iii IIl'ig]up. raz.zmntfievo.. slobeda .Urjecre .ell popUli d..l.potpunc i.egQVo1 iivotnosl.l dij.vQst] analil.liezu. gledali S obzirotu na 1'11Iiho"0pl'OI.i§ta s tlipS!J't1kcijanm 00 lnrija.i. mtj:obl¢nija stvar koju vidfmo 01.u~e urn S ogledalomcisttm Z.iu'1Ijl.ot[cajno.~.t'ml1rijenilo iz h:fr!"~d~a nu smo l.lVljuje: "Ja dJ':t.. da ie ogledalo' jrumo I C'istl) te spremno jedlllostaVflQ I.l Zen sm.i<deHiltl~.l da se netreba zj]plesli u t. biil!1ii:Jll. o svuu stvcrtma :i 11e po tizm'i. ili dUllinosH mgclje nema.lte}.~se l'.SL'::~] h \I' ala u ko.mjerilima.i. 1)I'ui~}u{1 je.i i javlj!) se ell.~ i :ml. 11Ili.opillmu. stvart s vitaH.'OIi U..i i pim il v OI~1 ~l~t:1na .. filozotsktm ]'(l.O dugo dok ~illO() 11!l taj Il'. Prepoznau same avo. dakle. sm. a ne njihov"im logl ~kilU.~el~l.mo k~'QZ lueeivil palnjill..kor'L~ne raspntve.e llilSim un Ije1rdm . odatle ]\. Sv .o zaista n vdjedllo ZJlaJlja.1ni rznm i sve stvari u njemu i h. -a '. In fie ne i'ml. nema ]ogi:ke ni fHozofil. hm.ee.j. moramo vldjeti mozemo li p(lsUN novo gkd.i je Iopata . Izravua jedJrlosl.llal te hm p):"iznanje .ickll prQnidji.. ll~njj(lM iZ"~l"a(Ii'Var~ja I'USenjiil" j um.\!'an Iljega.i}cee l"asVruvlj. Ovo 1~'illiZnlilll"al1le uagnalo je 6ovi. mi z.!)zuliisko gler:liilt~ fe ~?J~tko! ukroeene.sJt<lcs tlfljz<lI.jek 01"igi:llurno i !. - lopattu koja I.~ j~ ne dl'zinl!.!d.to jesi..Ik. (I jedlloslav:nosU srca.im.lljiil. Prema zenu..me pl"obiem(! "wa.oz:nalii krscanski m S 'isla{lctillosliirm.el'duii3 viSe ni. I zenu nema sve dbk se uz J)!'VGJ He UYi!loa i ova drneo.Za. ill to Iwijek neZH<li'i!i da ~.dusolmlih mlr-fl.cekao takve te znar i d.fI l1iice:g!" MnOo"'Qvike IClii za stQ" lu:.CHlilllcipa.lilflQoSt je dub zena.m·n l~enijim pilal1lji.1 stvlII'alIja.ma[l:a. koji sl herelicima 01. IJI'osHd'ivaCkilll i neuvi. lnpata je klju{: enave zagonetke. ja rusam mnkar".me-diu njiJhov:ih ~'l)e." Ne spommju se 1'1li Bog ui doo<1J.l!'ug(lm~ naknn ~to su pOIJ'oSili ~'Y'~I. loplltu. jeovaj u peslu stvaranja svlj:eta. U tom slms~lU zen [e nadmoene prakrlean. bilLi jedn()~lavan zna'i 1Il':ijek pazili.i jedIlom z<lnvijek okonfuli.iv'ilU') i kroz SIIlI'!. 'Znrulj(ll" I ije cudo slO je isH mudri s:t ..v<l. ZdIJ'avo]".. Zalo.L'I1JD'ijyel'_'l~ cijcl11. Posuzunlem Intelektualne slobcde dusa U potpunosti posjeduje samu s.ektnalnc tancine llHi zanljeti. No (r\"'ose p. jcc100 duh stojt licem UI lice s cb:ugim duhom.tljh'l) i puno izvj·tauja c:.i ol'i"'illanost.tnj·iNca.'en .':.eba i)jJUproslodusm. znaci prepoznati e.te. jadni Ads~l)tele!Ti.ikj pur . Ne:m__. dol~ jie gledi'.i se . svlh 1"<lZdobljal~!'(llulI'je:ce jed<!IH d. AU ilJo zel.vm nuo: "0.einje'ruce kako hi O~O"'ll·aJ.rija .kcw.e}.WOrll log. nema govor<l (I bes:k.·ka ria zal"oni u bezdan i1Bezul1enog" t iZ-I"HViU) uhvah duh doli.m.'Ollljin. ~. To" opet.lcrn S Jmlfll"lli jadlli 3mo j IJl'ollllZi. svth uvjetovanja.O]l(l. ..i{'k. U. K~\~6ru1!styo ptmQ pl'i.e iz koje kao da mosemo p:I'o'lm~!rat:i svijeJl.!iSl)l'OOtehe I. vise ill milnje IleIJ]~ijillte~jski stnv. fficdicno drveccje U..cn se bavi ~llienical11a.nj.lste iz I"Q~(~ga sv ijet mozel)l'(lm~lt]'ati U Iljegmr?j s cielQviwSl~. DU~!Ilie 1alko cjeJQvita.votu" 1 nista vise nam ue IJ' ba ZaWf? JE:u'Je zen sada o"i. otvara 5Ve ltlj~1l s kojima se srecemo u ti..jclo \zjf.z.je nClIgledHo:m ~.rljeme cia ]"l.m.(In le Iopata h)lJ~t{l l u t-"'IO . u sve ovak.njedecl.e.dlo . J. i "usred kj!jc koj<L I'jev. iSIO.zuJrnijemQ skreruan CYijet It jJll]. On \:IlZ:iru~'t Otac iz ranog Sre(1jlj " vtjeka jeUI1J)fl'i je m~.'lto VO(]j dO' 11uS@ dUluWL'l! SI'(.lintlr Pogldail samo kal~o fi]()zol"i.ulra.ie/:ki g.:avndi sa san-Will sebom.. V(W .erlHvim Inallli.em koje]e i..:cobni :ztlli1.ogl~~aln okrenuta jedJlo prema d~"ugom ll~Sl"~f1 niceg st.\'>11'0umije6e: di. pevo je gledist(: zdravoa razuma.a 8<11 l'ijeCi l'ijea j nM!u dl'ugo_ Zen eesto U!spo:red.lobodili se jle~lnom zauvijeli.elle.:Iid l'a.ellij :011 lillmzv.. ltu.obt]i'emo riieC:i.1l0SU i.imo vidjeli ne~t.H evaiu". 'ft.CnOSli ll ibvOtu poSUje i smru.m.iJ)aI.

ce.edoymci. mi.koj~ :>1. PJ.d~ J~ log)~a pI·o. 'Ovo je stOlp'? Ako to klli. (~!!ose ovlnllJmlima.kr5ivo"To zlIacid.:io qu. JuS.IJije: se l1tjjedllom pomakao. [Hi .. iiNisj~ (kl)de.njerc da je vc6ma nas Zakl~!ICiJ<l da ~e :~ogrka .ua logik!l] i zlJog kofeg se ovaj .11)ll p'-'iicu.ov~1ilkustarle. a 1m d poknfes S~.Buih:lll1Jll I'll. g]. Urnmon gll gnme svollm s. i". dahle.lmljill. ld(!llt pjeJtte.).illjemi nemogu g'(j\lOl.mn?" Cirri se (k~ ohja~lljernje i~i!kJ·<fi. cia se prQS'vtje1.e nf..£_§.jni hivalevrijedntl..ogiCJd. willd niste g(lvorili. II' ghili.J:i? cetrdeset ii de-vet godma. diehl.'e'I"nih mudeaca Rojc fe ~iOt!'B~e 01<. nije:m.L Moe:d.ne s.tla potvrda uma? UUln]O]]il (lode jed!tm redOYllik j zat1"<lii.:lile mad. ~~IH ~.o Ii i d~illj:[.ki urederu.. gltUiti 11e mogu [:'Il!:! ma kO~.:wvopcenhi pogied na ziv(i!l su p!'illuv<ltili nIDogiUnrJi.bemcn .a ()vdje drznu. Zen k". [I os-tm logam02e oosl.. iakQ moram reel da I.!.-stilJ~Okj'~e one ~to misle dfl fie nepre.lstvrwl oni.) . No. viddle U (lito? Bisteh rekll.()I. II.djdi.11.l6~!.biillto k~ele 'Ne vidiluO nikukav ~t.~ QVEI1komentarlma i ~-esl<limaj pullljem.a ]~I" lO!(!liJeM. dobije 0'10 n. a ipak je me drzc".ze: ".jec. Svof'im t]c~lIlC~ll'H!rekae je: "Svflki od vas ij~m par L]~iiU.vjesl~Ii'.~lh!" Sve dok Ii Ilije a:t\'Of<7:110 1. jest.Wv i~ . ~. da ?.ikodohrQ i pro!)ovijcd 'bil~).it!.eitJilm SmiS~[l: Ze.l o i:ilekoj buducojl llJagrmlL b1l1.tpt"ije ~veca.h on cije~o 'Ill.nk. 101l(Jw j.nopoz.k' (il1lHl.$n~ to G1uj~!t1tce lZilnuslJ<lJu da su n~ihoviziv()H ~.1. nj~I'lln} -8\1 ruu od vas lma . a (flf<'lj odgov'tJI'i: HNe. i "[do ~'e j s etlkom koja je ~)I'imjen<lIogike .~od ntl. samo !ito 0111 11:1$1. ondauema drugog l1JJaCinal1ego '\Ira!]ti sa natrrng ua I)OCBtak i ponoviti slrofu: PI'(Jznih lukuir1em. je samosv [esna. ll.1kona.cnt.jikIY~.fI i. s Ilt~ep" T1t. i !. nije Ii W of.i: j'lIzlog zhog Itojeg De. [J log.ak IlIJ('tgov 's.lbiti LU oo'uiltvu di.1.rul. uzmakne ko']'ak ml'JJ::ra. se k<lk. 11. ~'[d\".g~ Ut:'[[clj r'e. i absurduu~(:$1.ntd b~vi !JI'vhn od! nclogiocl"iih vidOV$ ~!$r)~. koj~ pOje(iinilcno pfl!e nen1. cinjeuiJl'~:l?'" U ZC1lt1 til: nema vremena Z.ste oV.p'.oie ~lOi.illj~l~~) . komenrer Butsugena (Fo~yerl) ulo2:e Q*.(~!'1r.zela zivot dote .ali ilji:me? ZaicSlf:I.iIi nfiiatemaW5.k]m. Zen l.votl d'l be""-tl~e ijvol [lJ.ozes!ok u svomnapadu.I5])odiD.:(. jeda~. ip. i kukQlllozete po.'opovijeltao ]c eanja jezill:a? Zaslo QV~.0 kojc vi[!i ~l~!p><l ipal..zen ta!k.10 bi]] 'Jill g. l:paf:t.]lf!"ij:f." t!volne C.Q l'U.i.I. No. Ta!k." Mo~e ~iCQ\lje."le. kad ~)~.1ii gornju Gerlshaovuln'im~(':dhu. ni~!ld utsl.I)ol'i.jvooh zen ucileJj<l ~. U[1teJj I'Bee: "Ni..p(mI·(!?Shjedi objas.): "Svi oenii ..k govot"jtihez ponn- s. Olta'tile onda dOlaze svi OV. ue ]i'l}or..\'on l"TOZ terrae i1u:"O'.diGti c~lk~.I'eO~" oko ~wfe v:iili nn[lSlI.lZi ova] ~"'liil':t?) AKQ nas ova pdmjicdb.ll~e:ni!~koje je d!to Gensha (Hsu<Ill-iSn<lJ. 85f·90S. log!k~. '" NU'l)Oslijetku up]!. <I. gdje SlllQ bHt i. "Crv:.~ l~ rlwJ'im . Illlil·~s·ii okusir (To jest.o 1l1llsJlt. §.l.tQ ..ivtmQ IbSil)oLo§k] illi bioJo~ki. precl ujim i pozdravio 15[1e ]'~d.si. ai. [JakIe. ~uJ1s ovu tvrdavu od zbrke i :p6kilZ~1Iid.m gl'adi'lelj~ kula od pije. Ummonme naredi da gm r]'I.1tadnc.::i.jez.'opO:Y]jed.i obHd.r1 ruita"'~jm la:lllo.ci una H'ng:'l ~~ii·P[WU.i. dl'uge ua sve dil tilognoe 1.l 8.5njm'<L n:iilt.eli oovoj'iH h. IT( lle~ohko r~~~.elogicno Sh'vI:INmh~' stvtJ.tapom te n:(lovnilk. logicnit!~. txiia j{l~em.Il'ltljovld zivola je toke odsedeno ] terneljito iscrlan logikom da sve sto Il'd41Xlll(lOOriti je jednostuvo prattl~ ga i.i·l:je:nioo" c1EUtan 60'" jet (.d ])et.1·uk(unCl.sl~'1~ "CC}"tUfl! est quia iJnpossthle (::$1".·ecIQ¥'I1lkudill stupi napl'ijed"iilo oya.![J . nelP'I\e. [" ga He "Wi? Gdjc Dovie!!.l"iCff~i.dl'zf: lopntu.Onato. ~um.kl'ilenjlJ1 z<t:kot1!l. l!.liz.'ije-I. !ito Sle< [1I"ld culli.. tr:il" a I~Oi:~11. !~e ntiSllli.iI'Qki jez:i. do b:iju.Ii rasunuc 0 Ce'.·m ma kollko lh nagollaJ"ti.j i lIe-ini.vije~]jli Il~vru'.l pohoillosti jarv:uo iZJ~IVl~[lJill eeb'I{lgoslovini.'edi.e:!l..ete.edajl~1Jomoie ~:ir~run[JomoCi [JrWIHoJ1(YluHnen.a. koje ieO:f!d~dobro II bW:.md 2:~vj<lse..['jjen:~GV.j~.e CU]]" nfkad nlste v.l ~ dva ponel. odalde d.o bl Im pomoglil' Slijepci ne rnogu v~.'idim.niia.'1I. ouda are ohicrrl ijudi i ne:ma!c' zen.unl\'i Nrnl~~llsto je PillQ na koljena I'l11 JlOOrurl $tllri llCililelj d..I" pogl.e? Ako je taka." Vjentjem tel" je n'1J:d{)nnb:~o.riverllif.a redev nika je .] svje.no6i..·o 966.juus ohj'J.l~oj le4~lrl(l. iliusreli S ld vrsre invalid!!.1oZe:mo .~ Sru110 sl..o~iin ie ~n<lip prcd skupinu redovnika i rekoll:o:[110.. .lIli1Jl [e !':i.: ''Nisi..'" Ummon tad zakljuci..wSlovi..e [ajl1e s:~\'ari.-eei dn i.oji 311 ".!()ji iill.

! nj'~govn rlje~a ob~eKtivllo ill drustveno dobra. OS.10. uzme shippe od ~ICildjl1t i.zja..skit m~infre.Stmzmm bremenita je ZlJueelljel:t"I. ne nazovete Iii ot'o~hf.S"u ~iQ\g~ .ojii. idej.g. ka.vlOi: ~ Ta:zov.1i ci. je Iii ba.Il1J:r...jcnra Itoji.l<l~ je tNO?m On.·O'i pozm..t:ld uegil'a~e" Sat! nemoite iIi lv~'djjlim iH)"'~Nltj'.c. Zen tr:~'zi ocu:val1ju tvoje 2LvontlOOli.je..i.juci0015'0'101'od svoj:iIh ueenlka Ako.ok. llmo".riA AFDIMAC~JA SHUZAN (ShOtl.I'UgirnJ rjceimii. ne.a. ZEN . mudract i. Prema Z .medut!J11.mi rJ'c.e se 11<1 i.Uo?' . { 71 .viSc nije slohodno biee. UOjlUStIJt..a se lama Lnka:mjd" I l:lQ'<) 1'10 . 926-909.ob!"ojilli kao Z"1'I'lCU pijes:ka II Gar~".aznine i dokll'iuu poslojan.I'll!.i.i'm·e~i. razgovanrl eemo s BlIddhom ujIUU. s]omjviii ga n.. 5 druge sreane.) [ednom j~ I:lI'ed SktlpOn~ svoj1b u6eni'!i.l?no ne podrazumiieva neg ae:ijlI.'L:ne. Zen to prezlre.ir<rvi1a .-slum.e chili kao pdlicno fJe6:llaitiljtlit stVtli' .1l I1a.ju.e c usudlme itt dalje od antiteze same zero jCl' zall1!tM):runo cia ne moserno.ppe. za slj. osjecas neku ptisihl i gulli.enicl. jel' kakve veze lmaju oni.. knk. tad kazem <La postojl. U"'rmtrlOj spoznaji ~ ])(1$tupnem i'm!i:Vojll. awjek je (isuden.utra.ko bJ Pli'OStlO ki'OZ Lu nedmlll':ti.o bite YolujJ.avljuje: "Govert se da se bro] sutri koje [e Buddha Pl"o)lwijedao fivo ta penje do . ako k<l!i.ila da drhtimo I ~l~P dll!!.javc z. poglavhe lZi'i.ll)ava al'h'lmldfu.edbeiue zena.to.unpr. znate (oellO g.akodel. PN:tis pod samovo]. Da je s nanui. . je Ii slomljen ill nije.[).I&..s sWljl.:~v~U.il podiga'Q svuj shipl1e1 i i.a je da..ib btea. rccttet" Jedan od llcemka lS'l~lP'l IZ redovu.apo. YmJ<.(.iev tvo zena.0 hamnsov ~wp ili. priznete GOl.jav<l..l. Nije 11 to afiJTL1:adja? "No. mudraef.dj" "i:~~1d logic. ' Ie Zivis kao sto bl. y]'IOI1CeIU .Qo nazvalt? Re ue.!.um 1..l{etll'lllileu tVt'(u':Iie i.ili Z[u:lovo1j<l. l kao I savdslfI<Ji umjetnost trelx zall\ll. ua naveeer.s.jom Qlrolllosti. "~l@n"r".clI? Ako.ja.~"'Nem:'!! osje6ajl1..j.elji. to !.apstraktno.s'~'j'"i. 00 )l""iP"[Ovlji!'fle li>iillililmove irs].a I'mpm'u ih ho]uom os~ecru:lju. je mJ. svoje neZI1<1fije.cin ii.da poslOlji.!lI'n sveiujevll' om ukl. rukako Gist. okreulre lice pl'em~1 [ugu l ~lIijezd<l Sjevcrnja. Zivoi j~ 5. tM]JQ. Spozllmno Ii.s~avio a:vo piltanje" ltio je sitiPIJe.ndIVatlljll.fdovitosti tvog bi~a..no ne OZ:I.itrnJa koji 5111V!mi.. na.kn : oSlO.t<lltclja vjerojalno bill ipl'ihvatJjivi. ill. Da u .P'1l1 tis m':<l ce'ird eset j.adlx)gicne iz. Logika llIIS [e toliko z<lstroo. 46 cenl:i"'ICliu. lvoje urodene slobotle i izl'1lad: svega c.[ It"6Vi!}eni:m temema avo se JnQz. Oluda nelogi.!'iHied~>t. "Jl~I"n.!. 81. rnoji ut". Okl'ell~t. ..s~tok i ])j)g~eclajle Zal)'lKI!nu Zcml..budemo vezani pravtlana.11 (F.jlJ!~u. n. Cim se pO'ja'Vemako\fi raz1'." Ni..:iJr~'l koma~olll bml1busa? Sto se one znaastveuike zuokupljenc dl~bok(lm uH~d. j.i. vee da srvaramo vlastit!!. Kad: tlliem d'l ne ll(Jstoji.. ova iz. vi. ~ .\'.vl. zeu kli iivieti umjetnost. samo su i.l . .eLe 1i ovo shippe'... ~die . !lerna Buddha:. [una 'l proolosti su popul. ilvo[ treha zi.i k~o b~~e uzvi. sehe.. U je(tl'tOj ad svoj. zeu precIla2. hol]e..mo ka2ete Ida Ill'i Po.<.Ce.li ueovisnost.jIl dQkll'i.Iprlj!!n.1~1l""'Br3ill ~i""J<:.vjeti 1uIO slo ptica} tikroz z:r-alt il:i sao Slo liba ptiva u 'l'oeil."ll vam da PI\OZl'e!.il': lajm!. blje. tOll'l. sto ee l1lotda vcfh. cn 0<1 WI!.iltlciio!11 Ij:ce :?lOV!.":i [)~·i.(ije srno. lliaS pl"Vi ulaznk n krru. tdere pl'oliv foOb.'.filozon" s l1levaZ. Obi~~o se l~.hp~l"owo'!{iJedi zen Z!J S v 0" uci~e]jl izj. tame su uuct'nja 0.et ..e ll 0'1'0 neg'acija? '''0. ma kollko da SI..rilj:!li!· Stl\l~!l:tlil 1 poditlJlCl. se dosegne afirm. li:e"'~cije.e1$t.l!je uma u kO]0m je po.. apslrakc:ijaU1:o.I] se 1.rill1c.~~\:!-shIrn).'. ne smije biili Ili 'tra.llisHuu stm. .-cI'rl" u "vojGj "Pje:.'avljalj.njebtll'il:i u oceOj'nl.. I. Irebao zivjeU.I~"nial·' I.1'01 tl'a2.' . tad Indite. ~lr()ulJ'i()c[le nasem starom ll'iteljll1 Buddhi.

1'1" vil'le nema zena.dla moguea iskustva. lie Ze.Iljekoj.'l]lcgt]YOla. dl'lIgQ Ile 1110<2.iSOV stall iIi l)il0 .ZiIll cijelli l1mve. takva itl'iI'n11tcij{l tre relarlvna.lJlQglJlca pO~lojallfa> 11 u lI. skladn sa zru.<l~WO u:pOl.vu pl'icu.jelll~1 su t.je je isklljiuoonje. dhlillUZ'ff!.lllI. Svill odgovor je zad. A tlllsa j~ oCluvi.Olll od .>. da .gVm put k. jel" Q~v.~· tal koji iil'l U savl'~mUljl d slohndi i S<l. Ne ll"eb~ I~('i dOlovajistOl.g stapa U "tiel zen lIcitelj'n. kJojc .I1it:i leorije 'id:enUtel<l.!vldnjn.m i.L1ijajtJJ uSU. Int'eleklualna l'uti'HI. :ili '.. ne . 10 tak(l~lel' j:zj<livJjuj:e:m i osvemu ostalom Klild se Iznese jedmJll.~ Niimd mum nlfe' palo II!! plllHe! da je n~agl.libeno:m illlllesluibetlUtn.skljucenje [ ogrruncen. koje su na kl'aju ista stvar.s od budellj(1 iut Iekta bio IU'isi1len radDU pod najstrozom sregom ~og:iCkog.l:) 0 neleS...kii:1lposlo.1 smo IU·OUllMiIi.ll. S takvoin . sntije:lTlo IPrevidjeti pd [:won1t':av. lvn'{]njolU se oel'. Kao !iIO I\Y<:Iirunsakfl (Kegau) filozo.u'njeg bi6a.m. u njem. Oak i kad se izjmri "Vidi.inl M. mi l)oriemo. Iw dosl.!judi dfl logi'.Jiij<1PQucav<l: "Jedno obuhvace Sv ' i Sve je uronjen» u Jedno .Ijtlju6 UPi'.oHI..ova. vis<1 a1'i:rmadj~ jPdosegnata po~medSlvQm ba:nlbllJSOVO.l)uki. llCUelj !'!. Z dakle. sve ostale tvrdnjeidn S njom. na rmjpOlpunijI nacin.imo 8'1'a .d. sa sVfJ." Mi. pazl.tnmezu "da" t "ne". mn Jednog.eg!ll.:1.elajin njegov (I sb)hc)dl1o djelov anle.mSQV iltal)" iskm1slii.ll.I'ZtIUl. CUll se poj~tv. v€f' ie cili !!IJtO"Lnaia .volj". prlipl:'osti komad namhuse . Zaltv~i.d gfl miiIJUO .~knajl~ie pihlllje :tiv.pnlzen pred tobom to je same stap. Staged da IZillVim 0 njemu. d [e barnhusov :1!ilfl.m.!Jl(lst ni.~ln!C<l. j anuteae . ne a III ll.[l.:ito.H.I. Iliti Svegn.ikodSI' koncefitl"U-illlt:l I SV<l !l.je~ f.ajfil'macijl~ ne o smile prcaHtl mli ~rv jelovati negacijifl. t [e nnl'lllad~a.v<I.je AValmlf]slIk.stup od bambusa.rtnmldje II kejem nerna 1:'azi:ikoVIUb pl'ohl!l.f'_. zen nas dovodli u ar)$ol.i Sl.mozcmo S IlililaU da eemo ikad i:ivjGl. Q'\I"dje nema palltci?.a.·~eI10m jedil'tst Vll'? i:ski.tii brunlJ1!.icllosli zen.U!'ill'ru'l" I mje Inko' lff~k{) clooe6:i viS.}) i. medmilll.h. iivol gnbi svoju kl'caUivuu ol"igi:mlluosl i pretverase II mehaniCki..12erno <Ida" 1l111itvrdimo.j . htlo ie do.or-amo znpmutin. meljuCii m· so i [~o$li bez duse'. ne pr'ec]siavlja puld tJi~egod inl.jet'J.rI~:~l'eifoiI~. JedJIO prozlma Sve i Sve [e 1Ll Jednorn.V'.evstvo bez antiteza biJo ko}e vrste kmrun.llfi"iilju:::i~om.6i OdgOVOl" 1(~ld l".d!ali uu:lo. Oi'lj zel1a~nIje iz"ledaU nelo"'iiltJlO zlmg s be smnog. Jet: apsolutua ilfinuacij<l je l[l'i.ukchko Sf: ne p:I'Qbijemo kroz .'~e"jn Izrnedu uegaelie i tvrdnie.u nema saZ~to<·U!liVCI'Z:Wll<l._~:iY~o\I1QI~@I b". D. !.gu uk~D1IutiI'ijeci iJi I~ik.aJlSOeitlc:lir.In .mc(luli. Jedno i ve 1 Sve [e Jedno.Qjil ~e iUWGjos od svog prvog pojavlJiv.11jeill).ainja na zfJl1li. ce sec bi:lo stQ slO je Pi'] ruct.Y. Ked je S~llrn~lu iSP1"UZiosve] .\Ijiu.Ji\i'[ljuci ako Itece [~ covjekovog unuI. l$__o~~!!aCII~ [ MONt fl.'lI1'\Z. smo sami sebt nameInuit Z.'enj3J slo. CiJ!<llclj ce sada znan Z<!Islo je zen u SUpNtlnosti.$111. I jl!llizrun nl] zen... s .llllog u'lOliIDl.H_· 7.Evo slaIJa"..sblpaJ!!..Llwlja govoeio Stu.}. ALoo' ne p(lsluii brul1ll:.Lad z~]u'Jnoi c]ta.va u p'ul~o'j obijes. ntjc upol'iSte u I'eiativnolll 511'11.o.lp :moze hiti bilo Iwja 'Owl bezbl'oj st'il~~l"iU o'!"oln svljetu pojedioostL U O"OI~'1I iltlilpl~ 1l.l mor. .[·i i :wje n.ie kOl'1!1cma te da S om:edetl<l 11['al1S·ccmd nh~Thll izjav<1 Ile mozle posli(~l .a.kaji le jo.[lti SoW.li OleoslollodiM S.'<lIriee~li. e spomene Hue.iI!n~nZtfM. Ill.: moguee uvjete. ov. naclje.nlno kt"i'IlIj. jet nije Ii zirvot dl.s. ill Ilikllko apsolutua. onda l'l]U dati uno koje u~~va. ogl.eci ga \1 rucl. . 1r{.lCei:"l!}joo ollQinlelsktuablO ogl'<I11It.1I' 1. pOllek<ld zav·I'!. .ota.70 'Vimo u ru:'i:t'H1~lc1ji.klu..l.nstoji ueenlku olen sva Zen llporisk"t I. jedlli. a 11OrioCm1.'i. .IH ~tal)". po. Toje tako 'a svaklm proolUe. ZCii]e.mele'12 prunelov3.tiSU1.~el' snm ii ..IVmIlo" Kad koili 1110 "ne".PI't'tllodllibpog.jek :pInkaln z~ !1jim.ci~i.U.td joj .. eIJl.-.£: ukilutU kau stu se mo. Ka. To jc 'V'ojslvo koje I.wl!i _..i ob]ik 11. 5\.i slohcdnim zb'o~()n}.j<uliern.tom.lll.ij'.lll<i .logiko'In" sh. Iljegovl Lloern.~t)t:t~)jutilL ognu:uoe~ nemn sl~boJle 11i~~J!!!s.ci shvate i sPQznaj:tt o'lfaj obllk apsolutne "fit".[l[e.elel. z:abOl'avlja1~iCi d-. lntelekt ne uspijeva .lVQc zenn..ellog Qkov.'z. t. Dcabi hio s~obod[ln. Tu . ja dr. !.I! jos m. koju mille "da" i "tie" prlllcuo le $us:l"etljiv<l kad stvnri idu nobiCEltenlm tijekom.e11U Ima ueOeg ~tQ nas oslobada uvjeta Uu islo vrijeme nam daj:e' ueko C rsto IJPQdste koje.tjevinlOL nasen' UJ'lUli:il.ovQlj.al/.ilO~ zmnilHj.

ji' N{' moies ok!ljev.kiUk...rn slapolll svcld put kad Ilj i. Sekilo odaover]: "I e prevladava tvrdnja. gl. kako onde mogu l~llllll'~VlJ ~IJc]!. 'j: I.el~la~rJi 0 do.zbuvio gusku iz zatot:eniSlva.i i.:gti3.• nJ'tileze I)OZmV./oll..i..snjclJlje? Kako je eudna I"" lalto:wana a:f1I"m.hiih) pr.-..o lie ~ovete I{. bili prokletstvo iXrvjec. boel. Zgl"O'Ibi . "Nek1ld do:vtJ. to uglavaom . ali ba§. KlAel.'Qj.~ nekom drngoo[l1 Shl'~m.tri.msmn osta zmnisWIl jel' niij shvaUo z. eke ce se QtvOl~n.~~~.0<1o:swllb 'lJ.[l 1I:(1I1jU.!lema Izbonl izmcdu ova dv~ie..SI. ~ Opel ista srvar.:I1] "dOl'" i "ne ".e pOdUCW!"!ljLI 11<1 Jngt1 . ]i bU] ·vjeCll(l okovan svojnu vla- Ba. do~ I:~. zn savrseno uslda(liV'IIIJ[1j.f>as.l1aceujc' pil. vise..mj sremes mudrog 6Q\!jeka na pntu.tao: "J\.ziti ~z.)_ kao ohj(t!injml~'e_Toku-san ('fe.e.l'.1 bez me[afiz[ckog cjepId!larel1jG.[cij!l! RThQ.'1i l"m.\'1"31 slobodan 1.£wil.nc.g reda.iH}c:e.\lnjtl." To je bilo S\'C . "75 . UcLhclj mu 'nad!lN~.TII. Oujnm.k:aQ u:ce.ac:i:jom.Sh. z I_kak fig JJQsl"ecInjl\.SlI. ill i.l t.n zagIYvru·"jlllti Zlyot koji nt' ilna ni Z11.1li mogao o'l orui 00& da \1(~llS~mn ~~~la. (JDlIJl1li'llje D<i!! ctllild!:ol:ikQ pl'imj:m'.o $!~]Ies~. gO'VQi'eci: "i1[. uprav [I suprotno.editi g:lIsltU. On rti.).jc bUo razhiLi boeu shvnha k~'a. ill nli)j"alu.!l1l.jto~. 1\lik. a III POI:I.jim. A..enicli iU Ie PliSti dOl Lf klizne . iIi 6 shill .je.) obi~l.kako i.sljellj . 1131. 'On!" "Eve.~tt!·irai zana .des"l ua:arnca po v.1l . ilil)e n. Metoda 74 Kyogcn (lhJang-yen)' . re.o te dovele do l~tl?'" Yali. I~ Oosozana (WU-lsu-shall).uoclluzow.k(llji SOU oclLlvijeJ!.nlcimru. hi. "".I·lUlldiu?' slilim zakomma rni. "Poll'ekacl n~l]f:ra. Nko ostanes r~iJe:ll1.orijciie il jUZllili IIO:kmjirm Sl..i.'Il[IJl~H'~ .vao i nmh"lILi svojim veliki.moo'lje.o"ol~avajl.. live veea I ve~ll" t vise ruje nili j'e h!~o oil:iJ.\lkusan odie k UO"'O~ll ui'luelJI!l S I.0 I\Il~i~'iji.. ( l'i. LioY~lI1 (Fa-yell. jc .llcllkQJ. Yakusru.l)l"Olil. 70?-79?).z!lliao..jll..a.Ivr"n. ~lQ tn i sl. (Shih-ti nu. sv j 'duo tl'i.I..ob)1I.1 be~ straha.ll'].. pa ako mune k.ko jc tnko.lslu}'benli'k T'al1Jl!j dil1. v.kI"oz l'Wc .'~: "Kadl sam blo kod Sekitoa.jU sesvtrn pcgresne tn ~c:~mll.isoki dJrZUVll..) joe L~pocetk~'!I)J"ollcmrao zen po(1 \"0 (Ils:a'llom S o[.lma_kvog znmtlCl ~l."~t1.iSOH:iI100 treba se llzdh'j iz sameg zivo'Ill. MoranlJO se st. ~Ip]l~je NanSl na (N~:I· ·h~lall):.h- zen disctpLiil1e opcenlic se SIl.nt~" i.tt . Uil'Jll'O.ad se s ""ifliellic~].oue 0d'govor.5IOUlJ1tu: "St.osli -to je OUlO {:ime se 'OViJB pitau] III 1...ohi. re :zad. Joe !i Ii\ iko clohio svoju "gu :~n.Olllal'3. :r{~clte mi.lulisuNdla ~IIDI:J. 'II 111: dmmucil iz koje sa Oil mora pO]{II.".elmo: "PI·etposta. YakUStlll je smjesta se PQbj'~''''ue od. 'Mlm!i :i.() ocl J'llzgoVll..zvuci ne 1)LI~em loS ike.stlstrane td podJ~e I_d~all<tesl ogrnneka budlzrna.ga upiM:" lsu ml U I~ol])mlo. v 'l: puremumr . t VI'd· d.l!lciu ansen i.'lti .e hez apslralklnog trldes t uderaea Apsolt!lni'l afiirmadjtt kratera plamenog j. J). dl:i.l1 lj Uizvi1U'1': "0 slui\Jemi6eli' -Il<t sto se nu. jC]' nil(akvQ Zlnll'enj .nj'lllC<lIlUt Ib. ~i'Z~O euskuu ~:iO"'lil i.d~ JC~~'~Iel~.nco.~~ti. '1\1 nerna niCe" salji.clI" 1~~jil'S.ij'l je nru.·t1IlJ ' Kad ui je~tm) od :njili luje koni..IJO'elilk ni Za ha.I.lo f to kao da k..i pod !i. QslooodiU UlUO"'e svojih uccnih od ()koyalogi.jilljUi svrhn eve pnmledlbe. ··o. Olk.wcrlti s II. all -v.!ljel"l zhul'liti.nt1 s njliJrlI?" Snha ovo" je covJ"lwva spoznaja OlIO'g iitCi iil zovem apsolumom f1HI.ke . to Ie jahmlfe 11:1 .1 ('iHel)-shan.. [\C"z (kug'.l J~I]J sIJt':d~ ilenici.I·elLm.1104.'lllstl'ft OV(I ne treba smatrati z .~~i razloog ill .(iZcl l1!ili!a ili.Sal.is !tlorlliS se uCiCiU posljedlcama Ho6~'. Nc SanlQ dOl !toji hi mu moid.ostl'o J~Qlkaval)w. 180..C bode celi. Guska JC rasla.j Jest! nengodne Shr.~.so.e:nja cev j el.?hiIlJi!..iilje to rki"kll'ina koja tzrav no ukazuJc na urn i.rrw l)oS'lupa lulo s ci.~IV~I'I~7. zen ucit!:!lj vjCI'Oj'JlIlO izgled a kao strasn« ncugladen ulQmak. sto 'lOt H rckao?" YlIl.(. " v~ll!lijtal" Na ova.vog. koji v'eZl! t'eli iju t1Z malodtl~llost jpob~ltost.:o P_I'ogo:voJf'ile i riJec dohjt t'I:lte tddCS:i!l1 udaraea.e2L -ailelj le [ednom pokazGlo na rlgljen i rekao svoiOn IlIcenjcima: ~.ce da ode k B. j U izhilWio?" UI~. II dvoranu propovijedalli. izJag. cilelj nOlIuj' ~".·sJ.. neeo d~l se narte na(.10 redovnik ¥.W<I.adJ~:&hijLI {~a :nliii-S..ll'll problmnol:lfi• Nj gov piJk od"ov.11o:g ]~ik(l}' 1~ m. ZQ.NI111.vuno dfl $e .w bi. 75]-790.ku da lJQ(lignBobrve iii da u-epn ..ltili:..c'. pru·ocle.)Juvo zovem vI'Ilrom. [lost iizanje bmllisl v a kI'O~l op(li.aui'. ako U'llI"O 'ovmiliu ]ijec.USWl O~lgo'lol.om je pi.zbjie~a\'rulje neee pomeet.ojiod dol.

Zivot I. tako z. l1ie.fI" Je . k ci~iIW.1'111mcije.(Vud!ennl n!do\'llik<ll.c.Je I l'l'l"lhl)<! njedinjeui II vi:~f.l. n~jlmliih duge Nlzmatl'110o~.j(nsbIlQ 0]1 sv.: dol> SJ:l.~~. no necese mlino SHlatl'rnH da !'iIZ'ulIijeS zen.lJitaoc'I.u.oirli:lJltl.I"IlCVI' ': (lrell~a .uz.UI):i.ju B~)g je svepr!sl\lall. Jeshu be? dalinjeg 'Ilsn'ucin'm~~a sklne ""·(ljesandale ad slam I.ljev edgover bij'.no. da IIjegoYocijelo Ujclo. II NaIHHl.ovor kad drugi stupi 1i1i.1l Qdgo'l"O'J"ilti.G n):ozc ~ • n.jjlnmno zen..c. tel'Ileljl~om l1JlI.)1 0 tome d!Ujll j.iJ.tl.On )e Wo lzabran za nQ'vog 0IW~n koji f.jek Uti drvetu ne od!govo]'].l'IIw'a. Ma.ole vrste..€: tu.m"'ije1~ okO]l.~Veo ovakvu cudnu I m:1ol"iju! I' [esu ]] "ap:wlu:tl'H) pD]'iclln. Objasnj~lvaH znaN isphcnvati se.~~na dYV." It!lkco nnko lIije~lI.1 s prepcir~mjem. nri ga posvud"" !:IJi Oil1.lm'j"[ijlli~zj. ~lko otvoris nsta pokus<lvajuci Imtvj'diti.. II Joshua i: Iansena AkG to ne sh'llmli. .1!kov.i m .'ooz.nrmcij:<l?' Mazes po:ru)l'iti OY21ji.? Je li N<lil1lSCI::lhtio bilHIH~l'eligi. ali ilLko polms.r.\'.vdje.Prvi odgovO'J'j: . I.vieeall u'bij<lj uel 2:lvO bitte? j e ll J!o!51lll~~~~vllj'i bto budala $. Kako se IIIDZi': lzvud iz nllvolje?" Ako se ova stavt U orblik pl'iCe.~tc? Jc..l j.10 spuluni iJite].oMaju istovjetlri.C1m sigUnlO nije hila.<lO: "Sve s. a s [~pru.k.Lsi.'ajmo! U O'"'Omc ]~2J zel1 t1 . No semo sutjeti lalwdiC}·niie oovo]." Nadstojnfk SffiUOSUIWl Il.<I'O i dVojicll polmzujuci !If-I vrc ko. 1'7 .h zivoHnja ilmd u. ani <rj oovje}!.vatikcJlu<id(i[i[! drveta.i'~tlmj)t razdo .. Zen Pl'~b-c p~l1avliaJni!.tlm.::dJ)Vlli. 10 jest.oj s"oio~ 1l<ll"O'sti.. gdje 1011 Jll]ek.tl'ivc veze hna sl. tad.jo:liliUl zivoHllVU.m1:!tn j..igl.tivna iz.e poput .rgne p.ll ' ga VII:'6em vee lfn recite slo je hi?" .Ul\. Ak(l .. n~o.da.lllk" .11ije Ii 10 dovoljuo? iilliino.:voi vojoj cisloci kao i 1I sv .onerko (lei vas ~noz. Ako ie ij. nlkaikva. o'md(:vjlll Itl'aZimo.ovrekI1l'loZf: [Jilati~ "Je 1\ 'to 0]]0 s~ose ~lnall"l iI.~ Jostm.e ciinjenica i.·OI.e i'Mnij~ pestao ~H~te1jeni tisueu i [Jet StQtii'llfil'ejoV]lf[k. m 'wnijek'. pustlt crl je.hala po. Sto sve eve zl.?" Dopustl da upitam.akoju je ill.l. izwubljen sl.a ua dv(( di..\ld tla S<'l.UIlOSHnla. enda pogl~~v.lf'l-shan l~~I1~~n S. 011 vise nc 1ll0ZC biti 1<11110.liigano gU.li stQ' zivimo? Zivjeti ..chou) se vl'aU s i~leLa.·.'ld : lza-ckao nekl zen 'OCitel" ('.etll 0. :zililemal'lije .:is!a ne tlt'ze.1i.r..juva?[(ad j(!! Hyalmjo (Pru:-clulHg.ll £111ll~1 iZH. 6o"'Jek.av. ttfil'macija" nisH:lHl (I'V(I.Ollo'" vee spomeuutog.eovjek ko.ij:etti .~ dOlje Bog o.a~e: "Kfld sam biD< 1I pokrajh1i 'l'sin.edna od uifi. Sv..!1l'i.k~ o.dorjc] bez iI~akve pl'ilujedbe mil:'no.o orU~~1\itit1~oee bili s.kIOIlI.ve" sumo ..lt.li cue u .Jrllo j'lIZgOV!U'flli S ]3ogom.i8 islocnog kdl'l prepil"al'j !tu S(~ S .e· I"eel HeSLO da g.u..l_ka fm'sa. I't:ce: ".pam . Slo je.ljoJh tlel'az'iU'nije Zen.Ii.m. Rae! d:otlJen]o do loga.o.JiSOJlIU~Q afil'nt ..llQVOm SfIlnost. Nansen t'ru.. obj~l1ie-llje ruje potrebno ni urn] sno. zen je doista l)l.U.icll1e.'lt.'epi.lIl1. s d~jlO..o. no niiedan ad I. [If1pusti: sobu .]ie]a.!J&o£ut~l!a llJi.i.. NFego\le ruke n. ~udjev~iovo.~ stvari J!10gl..stici budastvo..ll'l:1ohila sudbina. cviiet U cvatu lspod prozora SHU.i:m 1·.n Ovc je ~edna od llA'lj:. na !it'll se svotli to Jcd~o? • Ci[e.1aif'l. ~le mo.lliill nil glavu. dao 8&111 igl'~\{itU I r't)!il. ledllole stvari.psoh..llijek OOJeU od.w.eel da on nij' IllgdjC'. Vjll':l'tljl!-S (1[1sve stvarl postole u B.oblcno [osi sa sobom. Mora J)ostojaii nuoin 1]01 l~?}iSl."dj~ [e ni~ovi) 1)1'bi".lsllcki. on.mill sed:mt'l. Kaslli]e.e nwc~{.?Zasto le ]ltdno nevtno stvorente zrtvoll<lllo? K. I"coo: ~_ e Zov. n.opona8an~l~ hilo !. pojma? Ima I'Jll':sto strnsnc ozhiljuo kod 'oh" 0'\1' "'hullea. af:il:':mil.jc"i "apsQluJi'H:l.10 je D..ao l'.di.! !le penje nadevc uhvnti zubuna Z<I gJ'.X11oLl:ik1l:1isjave. toj j ..i)vl1i~ku lutij~] .ko "t'vQjeg" i 1i~'l:~Qje.1 svesu na Jedno. stilviv. <l zastQ hi se ispricli!va.o I. izgubll ce ii. P07. izade.. Joshu (Ch<lo.rt duv. ubij.I. li Nansen rnu l'azloil shlenj l upitn '~i\SlO' hi Oil umnio da spnsi ijV'olinju. kflkav jC. 1.\'l.ma "'Itito' ZB!s.ije pa im ti Syo!iIb.no .~in smtsao j..g' ~n'i1. spuslo bi nm~ku.wl jrulje sandala !m !5]'lVl.Id. 1-10-8[4..jcd. tanseu r ce: "IDa si bio ovdjie U pl'<wo vl'i. l<aj-kl. OVo' lJ()]]_~ktl1]je vrea hilo [I. s n l~mn svrhom.g"..ljed'e6i UCiitelj ieuhvati i P()(I~zuci !" 1£'P1. i P]t .) ..e UJJoze! I'.Qja je leZ.lljfl i rjec_itosl p.'lkva if' ~]op6e veza tzmedu redovn:iCke halje i.unom efirmacl]o n? R.ccrv..aci. jea' Gnu ublja Jz ]S~og razlogn Z 11 rlil<ad ne obj'~rljID'<I.dI mlUn:zi. Istog Joshua ied~ je redovnlk [ednom uJlil.ieli. Zen viSe !'Ii. izrel.l' !1J'.~avMneplodnu l)I.eg l:lI. Kamen kojil tamo stoji $llti.ccelucko] hlljj~ni? Kad lr.i\.!\:-clu budizma. jet" po lvom ali ocirellell.

n.~15"I!]tclflkt .leU dtl i'!j;!t odr~di.mo!)('IQi'lj, mj II IIje8 ~VQj je 8runO:j.p!'!rQdi d a nemoze Ibni o,grani.cen, '-It je velika 1 ueizbjeiml nedounnea sa illltJeMu, K,dio cemo n<l!t:~ fzluz? loslJ;t:!o\fasvec(~:mcl{<l halja Il~je i]oW<l; ujegovo t]ci'icnje SB !lie' Hlo:i:e slijepo sm.jedHi, jeJi' svalko or] nas mora IJ~N~ .WQjt] stazu, A.ko H l:le:tko dode s istlrn I)~i<fIlj(~I'T!, kake (;85 odgovol'Hi na njega? Nis:mo Ii u ~1!','tkQjlzivOI)loj prmci.
rreuetne vllena

sno6~ni. s Istlm ~)]'obler1I'!Ol1l?I ne zahtijeva H O1]a u:vijek i. n.''WP-i'u[Ii!iCl'ucije l'reseJtje?

OI.TI!i.lje-ni dgov,OI' Gtlteitil (Chu-chih)' o ua bilo koje pool (\n1!Up~,ta:llie hilo je da podigne Jed.'l:U od: Pl'stijU_ Nle,gov matLisluga ga je opennsae l had god hi ga· stranel ispitival[ n Hccnjll!lCliI<ll tlcitelja, 0]] It. pod~gno prst, Cu:vili (I It.o:me, uc.itel.j F~d'iQg dm.l<llJOZt)ve djecak.l ~ (J€Ii"e-t;e HIlH FI.'5~ .•
U strahu j boli, <Ijecak.(lokniia pob~eti, no m:~ilel.jga poeva !lO!J'rn_g ip(j(jlgl1(! prst, D~ecak po,ku:S<1 opmmsati ui;Uel'H'" kako mu je i bio ob:iiiOl.j" ali 111';5(2\ vise nije bllo, Oti~ednml:li um sine ZInXu:'efljie sl1eg 109" rr e~:;].ik1l1Hm.~eje ropstvo. Slovo niikar.l ne treba siljeilit:i" jeclinl) duh treba spoznali Vt5e afirm.'l.c:ije zive u dulm, .II.. gdIe je c11~1l"? Po~ra!z] g.a.:~~svem sva.kodnevuOlu iskustvu, lmm)leii o!bilje c1o,ll;:l~a<:<1 svs s[o

"onihkQ~i, lUlUI'Ll od gladi~~edc6i kraj_ vreee s !'i7..0111"., r~j b(}~je, k,IQ"M~ koji Ilfflril:~~ 7;e<li d.~)ks'lOje ]JotPIIlI]O rnokr! ad usrcdt'ijeke", J.eilim.uCit.elj ide kondr. dalje i ]w_v:~:"Wli S-IUO SajUfi 1".12.'1s,J;tTl<L ~. Vodll~, Alto je [lIko, nJe moi:e.1110 tskreuo reCi. d<l Sl'110 glu]niill i zedni, !:crod srunog poCt~llr.:a UI ]'lam., nije !!:i81~1nedo~n.)jaJQ' Hedovnlli je d(l5'~~ok SOZaI,U (T'saoS]I.Ul., ~NO.fJO'l.) !1'[IZeCii 0(1 nje.ga da hnd!e milosrdan [er (H] sam le prilii:l:tr](Ib:ijedan. Sozan usvikne. "0, ITl:[)j 'In~c,m;ml. .gospodbte! ", 11.'<1lto se redovni k .,>mjesl..jl Od,1Z0ve, 'EEldre6e i Sozan: "Vee s] popto U'i pune ve]ik.e zdjelice bog.<1J;og donmceg dUM (alkoholno piCe), a ipak uperno lVl·clli~ Gil. j{~&!li.l!;,,~IJ:1 llftvh1l£io IVO'je ~l;$n(~t· Mo,;>.d!asmo poput {wo.g f!.ije jmlnog bogatog retlovnika, kad 81110prilicl]o puru, Jik!!d ne shvaCm:I1Q stvar, Da Zil]):.ljuChl1, eva ~0.5. jed]!!': or] nebl'ojenih [zjiiln ]k.ojilli!!l: ohilQ~je zen Imj1Zevnosl. a ko]ll. apsolntno afnl"llli:nl rstinu Q ;&c~i)\i" $r;:jJI ~i rTaing.-p:ing., S45~9 19.) lJpli[a Sui.i:lia (T'sui:-

wei):'
"Koje [e tenn:lj[l(l ll<1.eelo huclizW((I:fJl "CIili:lIj," :!'f10n:! SUi!Ji, " ]'·eCl en H kad. lillkoga nebude u bl:iziiui.,· Nillwn [ldl:og vremena Seihel ponovl $.'lIoj z~iMiev.,govu .. IIei:i: "S.\1,~-I:'J;ne:rrm, ~lr.koga tlvdje:; Il1!Olil;ll te, ]Jl'osvijefli. mel" gOl']jiYog ispiliv<lca u bambusov gaj , rumm:: rcee niiita,. [{ad !JOHIOjl -.poOe n<IJ:vIi~i!l.Wili da [mil (J(igovor1, SlIibi pl'oMI!ptI].~ "I\ako s U visoki ovi I.mmbusi:! A kako uiski on! tamo!" &iSilVi;;i sa sroltee, Smln odvede

titreba,

na JSt,om m~ie1ilu 6l<IV 2:ivoL Starrl ie.!w uijc ~eti!:!hl yidjieti Bl:Eddihlll. }~ko It. Jo:j se nekad pJ'ihliiio, pokt 1'5,tV aL1.g[l. j·ri rw sve ma6iJne izbjeCi, 1"ce61 gm'l;l-d~)lje, slu."ivaju:c! se tu ~. tamo, No, j(;d~]og joj dana bijasc nc~]]og\lce pobjec! od ~lje'g~l,p<~ona poJu'1je !ioe ruJ,'-rrr~;OIl, .glc. Bll(JJclh"l se pojil.'I'i IZllled.ll $iI~d!.Qgcd njeHlh deselp~"sHj~!_ DQ]?lISli: ~:I~~ pilam, "fli.oje ova ShU'.~dama?"
AjJSoll[l[~,1 !lfH'!ww.ija jie: ilU.(!fUljjJ, TOIn[·~ He IHOi,1e!l pobjeCi, j-!:!I.' se i5llOcavruS s Unl na svoikf:ln~ kcraku, No" to uekako

U jed!l.loj s~,i;n"iutrul1o: r Istccnom dJijelu grad!a zlvjela je jeilli:l~st nra zena ]~,oj!a redens ];!.ud~ Buddha, ~ollLi i;ivjieSe je

ue PI'ep{l:;>;r:t~~i'es (10k, kao nu't{;~jf'\I mall d~~Cfl_k, ~Ie sve
:iZgllbi.sp~'sl, 6w:lno j.e to, <IHciujclllc1l
jit'

d,j smorm popnt.

78

PRAK'IIUN ZEN

Dosed sino 0 :lei'll'! "1·1ts]xr·'-lvljf.~I.] solrsirom na il.'llele_knmdno gledWle da 'bi_s;m.o vidleti kDO je nemoguce i'llZllmjc'ti zeu u kroz taj km.llru, UstvaJ:i, nije pnly,e(l:l.lo pn'lll1Jll 2lellU ilnali lak_,Q m(lwfs\l;.:i P,l'i.stUP, Zen prezlre inediije, cal i inleleklllfiht:i medi], Zen je prveustveno i konaeno discipfuul. l iskust '1'0 kui~ ue ovtst u.i 0 kakvom obji1Sujenjl;I,jel' ohji)j~nenje lrosi vrijeme [ energijn i, nik,i1d nije sasvlm jasno, Sve sto' (ll;lnV "'IlL ~.lo1rl,ias je krivo razmuijevt:\uje j iskl·ivljew. pogled na stv ar, Kad zen icli da okusg: sla.lkoCu

scool'a, stavit ce l:i ,()otl"e\J!lJl redmet ravno U usta bez p .ilIl.akvih dodanuh l'ij~L Sljcdlmluic.i zena 'I"·elili bi, ·polli:·(~ha!l1
je 111'5t da hi se njime pokazao Mjesec. [11:i koja nevolla hi to bi.l.a k1il.dhl!Y!'s~ s:mall'i:lll Mjesecoml" Ovo se ne (:irl'l 'iljEwo~atlli:lU, ali mi ne znamo koliko pru.i! c.illlimo ovakvu gl"esk.u. S~II~O nezn"lJlje l:li~fr" ceslO eHVOi da He budemo UZ[ien.1ii:eni II llIisoj samodepadncetl, l~(iJ:';.'I(I (~lI.ptsea, Z medulim, ne moic lei dal]e od p01,ilZIVM.ja na l1'l1jesec, jer je to jedino dopuslello 11111redsrvo u tim okolnestima, 011 s C· uC:inlU sve lto je u niegovo] IlIOCi da d(Jticni predmet u

potpunos,l:i. llCini onoliko raz.lUJ:Ii,ji'lfijim koUlkco[e moguee. Kad se S1I. zenom I}OSlup!t ]1(, u~etiJIfi:Zlcki naCin, c:itatel] se
"Itoie 6beshrllbriti, smatl'a.jnti ga potpuno nera;-;mnljivuu, jer vecma Ijudi obic:no ue ovisl 0 l"ti.~m[~I.j[ll'ljn i samo-

to

p~'onL:'1trru'1~u.DopusU (l,1 !!'IU se pl'ih)il1:i.m:s p.rilieno drug~ciieg: g~!edi~ta :I:oojejc mo;1;da. hlilz€'p:I"illVOm duhu zens,
Kad su Yosl':ma (Chao-C'hm:t)

pitali

s[..()

je Tao, {tli ist:i:n.a 01

90

zeuii)' od'go'\\,o."10 je: "Tvo] svakodnevul ii:VOL, [0 je Tao," D~"IJg,im~l rjeim<l, I voj'e v lasutc iii nnw, samosv jesno posto-

tako, to je zato to nije P()&Uga.o stm~jc uma ~\.;Oijl:: muogucilo BO;(lh:fdhal'rlli iii Sekitou dn d,lI~U Mkvu IZ]uVU.

jonje ,PNlI10povj:l_n~uja - to je lsnna 7.e.IJa_1'0 mi.{lwl i kad {i;.'liem da Ie zen naibnoclIo pl"taIHican. Zen se iiz!'<.IVUQ (lbl'[IC~{ iivotu, ~~ez upu6iv<lllja nil dIlSU, Saga m isla !ina se uplic- u ili uznenuru]e lIohi~njelli Ujel" tivljenjil. hlc,j<l zena [e nil ~HU iivot dok h!C(~_ zenu nema !lice!!; neoh]cflQ,g Hi z<t"Quetnog, Pod.iizem .i'I,LKu; uznmun knjigu s (h'uge siranc stela .. cujcm djetukc koji se igl'luju loptom ispcl(i IJl'OZOi'<I, ,'idim oblake koje vjetar odm)si:iza sus; dll" Slllll.1le:- u SVe.IUlI OVOJ'Ji]e jll '\Ije-lbrn:m zen, ~<l ,2iviffl zen. Nije potrebna 'l:li.kak\' 11rje 'H a r nspl"i.'V a ll~t,i, k<lkv (I 0 bJosnje]~e_ e ";!1ml.1 zailiLo - i nema potrebe z~, objasnj,wilnjcnl, .lIi kad SU~]C[~ svano till;)!;v svifet pJe:3c od l:'udosU i svlma su sr'c,'1I.[spullFena blazeusrvom, Ako ]e zen lIOI)Ce mogw;;e pojmi:li cnda ga treba zgl'!d}jli upravo Qvdj,
TnKo kadsu Eodhidhar'U1U (jap. D'U;'lUll<lj kill. Ta-me) pit alii tko [e, on odgo\'!}ri: "Ne zuam," To ll~jf' rekao zeto k;'ruje mosao o'bi~ltlltiHs lH~.niH zero .~,tg [e hrio ,i7.bjeci veJ"h"lni spot', vet jednostavno Zi'tilo slQ n:iji U!!lIO HiO i~'i 01] jest, stQ' QSlln dtJ. je' ono sto ie i da ne 'l'lC),ze bttl ni>~t.~drugo, r\J~~og je blo vrlo jerlnostavan, IC1.d se NfIl'ngaku ('1m-Ylteh, ,~J,71-, 744.)!l1'Ibliiuvao Sestom }l'lIt!'jjadm :i kad "'iii je ovu] pitao '%0 je 10 slO ide [JI'cma. men]?" niJe ZI]Ol.O oclgo"orilL Osam dugili. godliuiI. Of I, le duhoke 1"00zmH! !tU) opitan] u, karl mu jedl.1og dflna, sine i on. uzvikne: "C;;r]{ i]"' ti da to j. sr ueSlo je .I)I·on':Iolliaj',,· OItO ie isto I-mo i: l~eC;j"Ne znam."

C;u'

Wu iz Uafl,g di]13:!>~i~e u',l:i';io je od Fu D.m.sh1;;l ~Fll._t~shih, 497-669,,) da PI.'Ollo"i.ieda o jcdr~Qj 1)1~(liSI~cko). S'~llI"l: D<I:islli joedos'lojaJIJ.·ilitcJ\{j sjcdi.o IW govornl!cl\oJ stolici, all rlije i~"'O'li'01'io ni ~'ij,eci, Gal' I"ccc: "'l'n.z!o s;ilnl. ll~ ~J.a odrziil propovijcd. Za!lo 11 ' [JOCI1.ci gif\l~l'lIL("" Shlh,~,Jca~n o~

carevlh Silugure"': "I flis~'IJ. ZilVl·51.0 vropovtjedanJem~ je s l\.!ikvlI je 10 Uhu pl.·op~wijcd m]riao blJ(Liis'ticl(i ,rilOZol'? KlIsni.jc.,"omcllw'uj'uci.gol"llje, ~e-II 1,1C.ilf.,ljgovern "K~Q rjecit<li 1)1'OpO'itijed l(), bijfl~~e!"Vimalaki1"l1, jur~;lk Slltl"~ k~la nosi njeg<wo ~n1le, [HI isHic naeln od,g(}VOl'i iJ Uti pil<ll1le: 'i(ojn j:e alls,o]u.lI1<l~I()l{triull n:e·{}vojllOsli?" . ct;ko j~,prll'!1jelio:."O a Vima].~kii·lin:a Usina ulsturu gn~m,-~ Jesu lit (Wit zatvorena 'UsLazaisto;Jj biln toko zu ...us~\jnl:lI.? Ako je tako, l sad 5utim i cijell i!.wivel'7.um., Sri, svom SV(ljOJ'l1l gntjom i lIr'llelw.sum, smjssta jc ebavlien ovom "PS(jl'i~Il'i'~n'1l li~nO]l~. ;0, oponnsanie ne pf'eNnnl i,nInl U 2'.e~,(mn IISl. ramo gd~~ l1en~,(1 slva~"Il<~(:k.e or:igiIlalnostti nema m zena Morarn reel: 'Trelkasllo, p~'ICl\.m>no! trije.lo se UdV{ljila odJ luka,' S
R'edl)\I[~Lk u.pU~, 'ienoa (Hui.ncng}, Ses'tog pulrijm'hn: uTko je uaslijedio duh r teg pal:l'ijarlla (Eh:i!ng.jefl)~"

Yeuoodgovort;

"Omj kQji rllzlImije Inl~lizam."i Yene, "nls M1i'I."

"Jesi Iii gill til onda 1l000slijie(lio?"

"Ne, "odgovori

Seki(o jednem rLlpil.l svog IlCeni.ka, YakllSru]<l (Yueh-shan]: "Slo r-ad:iiil(It-dje?'' "Ne radlm ng~a, ~ m.l"(lvo~·i dl'ugi. "Ako je tIl1'<.0,.oml~1II"alB, vrijeme." ~ ije' li.lra": mje 'IITCl11ena tsto llel·wk1lv nul?", IJijuSc Y1JL!.USru.lOV 0((;[50\'0]'. S(1~I,itl) ga j j druje is!l.iti'v ao, ';Kllze~ da ne 1';Qdis Ilg~.f.l;11..0 [e onda Utj koji: 1 1lJ~ radio lli;sl .a ?" Y"Il'::I.ls",nmr od''''(J!\IOI' bijaSt> isti kno Bodhi(Uuu"rni.n: Heat;:. ni najrnul(ir:itjri to ne zua:ju." U CfVOIU [lema ngl.l.ostici:l.IHil Il[li mlstt.iciiznl,j~, ako je 10 QllO slO s(!, podni. '... ~mlljcva pod misli!'i.kadjom. ,1!~dll,Oslavrmtinjellka je ovdi iZI"<l!Z:CU<I jednoslavniiU jezikoln. ,~e l:ini Ii se cHalclju

"Z!I.sn.o nlst?" hilo [e, narnvno, sljedece p:i'tal\je redoVlIilm. ftZato jer ne rozunuiem bndizliln," Yeno zakiljuei." 1 k ra..o .' J\al\iO je I.e[ko, H: ipl'l,{. •kako 'I 1'. razlu"J:lje t"I, • ," . zena! isunu ..,..... 'fe&l';,t) iel" "<l,Zl..unjeli.[e znael ne I'MumjeH
1'<lJZUnl~et~ 'znalSirU!Zumjeti [e

je; lalko, j{~r ne

je.citclj, izjfllv~juje da je '~~k BmMha SakyaI11,UJ'ii, i. Bodhisattva Maih' ya ne rOlZlLl111JU, doK je pl"osLOduSlli vm'alicc l'il!Zumiju. Sfld :moz"mo 'vidj,cU z.asto ZCI'!I iizbjegava
ap'~tl·nkcije.

91

~VO' hi bilo pnknsf. one SLl: lIU. Iljfhov Gospodjn? Nij" I. Kaloo te!lw i V/. koje suizvana slav]ji n ]11'00 nas.. . proll'l:a§ili smo z:auv:l.li ave neobjcl1!:!!~et\t [{ad je to posttgnuto. lO.ii llJi5:itdjeve I'!jecj dotaze SPOl1tMl:O i bez u'enl.q i ldeje te kilo !aJkve I1C vode (10 pl'av'og razul'll:ijcv'mja zena SUPl"'tLlO tome. moramo zapamtiti da prst koj:i POktlZllj:e naMjesec osta] i (l. Tako smo p.ij zenn." "Pogleds] ll'ono.1 Budd!hinoj DVOI'a:ni.t:i g:dje U'iJ12.Q ide sep~ljllcj. oJ:'igMmlnOSI ." "Cak ni llajlbcli~umjetlltk.aJ.ili Buddhinn prlsornost.k.''' H]{ llog]'1U1) "B. je Imlillm.sI:a:e."'l"Ovili.11lestinske zmlcafke ""ella.ha.gog magarca 84 kld\. zhifi1ljn sa]11l S l)t'lall.}su sljedbeilijci ~e~ul~akoilepl.ci. rn (luUm.l_jc r jezliiJue rigL~'e. budfrm<l? On 11e moeebiili talco nll'skt~ iii neCisln 81"011' ua g~ izbjeg.~U'~'tod. Vee mrskost Ve.VOOlLI ~zvaujski zuaei kad stVlIl'IIQ ulirno doc.dog je da ]111 taj mlCln :'Jele 0610'~"iditi 11as-eumeve od S:V. Ako rusmo Uti o'lWe-~iJ neeemo ih u]ovlti.11il1 objaSll. na OSl10VU iZjilVll danibg(ll'c kao odgevora na pitanje tko je D.to 05. kaje konstim II O.jjmo.·lVania samog ilvo!ta. zennikad 11@ U'ooi vrij:ell1eill.':) llvijek budemo na oprezu.al!. one-testa isin']vljujlll igevore 0 l"az:ni. Odgo'l'QJ~i zen I:l!cHeI.i do SI'.Iiill.nll:! UlZ tu rijec.jski~'a polo:! :ti pt'l"na BuddhJ? Nije h Buddlm.eljHom.• "Ivojetme "Pogledaj je Yecite.aaije shiede trenutno.i 1". Neki (l(j odgevora S~I slfed(ll~: "OnAj Imji je iZI'<J." Z.· zenu uema nie g preopsimog.ma.taOQell1.Ide i:ovjek s nlzr.utko. Suddhil" du~n.il:~YP. . ud. I izgoYOl'i. ue cinj Z'eTI. seepravdano uspOre~hJlje s munjom.l'ltlili razumjeti zen dO'slrYVI10i logt&i.ie:nje.DlihlD!e. oslobodenost ad ul:njelnib tvorevina.tcl. I'\jegovi su odgov{)l:'i Ulvi.. [SI." IIi: "mtra JilI"Hedi !ru Ilo'(]j nema Hll!ddh. i da ui prst.lQLrnz-i 1)Oiuo6u :kojiib.· kako se lSlto~lt~ planiae kraeu 1JI'(~It()i 'I' "Sasuseno strugalo bl<lta s cipda." Ovi odgov(wi su nasumce prObl"rull]Z neko]ikoknjiga.litaJ:!j. Bud. nas ne Z!J.m d"ugul1 slvt1!l·ul1<1.sll S!l!!]jeIfi uma U kojem sn uciJteJjii .ijel:i.pl'i:liclHI zhtrku Ulijcmlnijib Izjava ikad Izgeverenlh glede tako jednosna"~log: J. 2:eUe.l). darae II gong_il)jegove 'l'fbr.1<1.'e::m] ilt!.ilju 5Ve pl'islase zena Ouo slQ buc]jsti ne vole nije S<lIH Bltdcl." iiOnaj kofi je zalvol'·en 1.Z.. se vailjajiJJpn~l"o vi('lQI"<tv..uob usov gaj lJ pWl. Nikakva stvama vl'~je(lnost nepl'idaje se J'ijewua Bog.~ni d. Mogu li se :ZM uCitelji koji.jek moramc hili Opl.Oyt~.: "lma jerhul riiec ~Mi'] ne vohm cllll.Ilk!) sudtmo prenaa nastm Llo'bicajeJ111JlJi sl<UJldardiima. ekj od gorulih odgevora fm.jek k]'[llki j jez. Zen. vnostl dobivemo po. samo I'lj6. svojstvo iz~"aZ.ffiI'1.(]1'I. Tern. Drugt." vru.e i ne ostani tamo gdje an jest.y l.oiju brda Chang-tin" i po] IUI.o j sllcmm .JJJllLo2d_tMfL u 1)()~~l@_mjru:LiJl§l.czen IlIc]teJj: ~l'en1djitoO ollel'i usta kad "Trska jeizl'asla kroz. 11Islval1..ISlffV!]QJf.ovor<l poiavljuje se Iii sasvlm . ~ili [l'(I:"~vlli~g. Beskl)Jlucnost. sto je Buddha su l'<l4noJikL Zano? Barem jedaul'il. samim IJi.~.e:tve..l[·<I!Ilja . One au. pod koj~m okolnosttma ne rnoie posnui sam Mi'e.iljn tilkv.ideje.·<Jivno. Jedn. izgov(l1"iA. potpuno l'uIva2ni i zaista vrlo l1eodgova~'aj-nci . s Zato llvi.djetimll.lt]Jeimn prslma i razgoll6e:nin1 ]logruna.m i Jzravne kouki-etan. 1:<17. flec.jek.Bq"zixm. • Ui. mozemo ZIW.!:) prlmjedbe smon-att osbllmlma i zflie h Q1'l!i stvarno prosvjetljenje S'li'o:~it sljmlhenfk$? Gi]iie ncin:ili I¥U:l.l. Prtrodncsr.gMmjOl!. ne moee aa IUlslik.l pretragom Cilalte zel'lllmj:iz.(Jen O'dgId'ne i uikt'asem: zlatem.uddha.Ulmogu8}1J ~~RN"k<tpil'h']es..ja 11<1 ilanje p tko ili.Lu ili !><I.1litt. sve do..uCi da je pl·akHc.· "G'Je.'ij"..." odgevori. to i Buddha. su dane kao "Usta su vrata zakl. Clui se.av.li.i on .1i "On luje Buddha . valovi.I1~livgfi stvarncs.Vlt $vdn.je.ec.o:rn~viedu i posta] prekrasno providan. :Ulfllo [ednn ll"eplaj i. rije(: Bllddha." "EvCl. uegu.l j kat) sto SII rijeCi.~.

.JI'l) sloljetu kad 1I j ZCl1i pocco cvjclatj II pUI...e se 1I\o~" l}r'.'lcij~!ma.:Orlll!n. 'If ~uir!~" 'tl..ji zen ueil ":I.1 0 nekuu 1U10eLimtl zena. up1t<l.vallinl f~l.6~).11 sjl. ~:nspravc DaijUfi.\\'!~ "~"r'li.IJ. Ne..~''-<:SKi! (["Ie gl~.[1. Um jc ~~rijeCi 111.. Mll. a . uli se ne s~:rdi· poistoY).lljJ.e da se pX'()lSvijctli..:tli.l jzv nnjsk Ylu~n).11 hlo!Zof5ku raspravu kojn Ir~1Ii vnleme. je lal.." Q.·110Sti zvanom Bog.1:'lIzmjerno toleranlnl prcma ~il!koz.S.SIjedec 6e mozd<l bolie pok.~ !lije LJIII. [). 865.Redo'li):ik.o.{·) . tad 1'[lzum:iIes lJm dlj.i km) -R"S.Dlen~d!1O.i hili Sl! . :9'1 .'llU.'"· .1I1'<t./1'. ._ . slvai. . zato ie se zen nui. ~P: OsiJ'I'D11 izv 1. bio j" LL{"nil.'lIljll.~i"" Ilr~ f.U Um.'i.j Z':-Il~. on nile ni neovisan ]Ii (IV is all (I 1'ljet:ima.!<S .fiju.l'oji Un koji [e neevisan 0 i'ijei::ulU'l. AI! fiiozo.I d\.::rw..) ill Tokusana (Te-shan 780.. 'PatrijClJ. M"-L. orore 867. Oaj jlla.ves!. u ne tako ~lesll·pl.lOl.1. (To ~est.l'!'~"o 0 .. i m ill sllcno.1 I:njesl" . Istina.loajn Rinzaia (Lill-cili. zen uCit(111 ni. l"ijC! tj :o. one 1n. .)" !lp: Ako je ':m?" 1:1 'mil U(l~a koji jc neovisan 0 rijecima. yell."I?'i "0..iiZi1ti da zen nije oblilt pallt. "'d:je U.'·.ic [Ii!~sklontome cia se srelne s nftm n a nlegevom ICJ'l.ivotllc a'li:!:ivuosti j.tj'u i [edinstvenosti. zen p- nest.iivi kao ~l sll. iii 'fo""illb Hu!·11"i ua kiueskom..' atiti <llljsltirn xn?" okolnost iI na.Q vis" od loga . L zenu [Iom. ~ da .'e'l!a "0: Ne pm."~'tirll i'.eliti 5 njiflln....i d veloJ.·1lt1l.l~oll]osH (jail. 0'\1'0 i:ilo slijeili uzeto je ll.no ne kJmu. LUMLiirSnjelll l"~~Ull. hmlr:-np· (" A: ·Ih'il.h k<ize: 'Rail spm..oo.I<. 1Q"'I. pQ!l~'azll!nlije'vlll:no lipodi lim biJo ko~u f:llc7]oflju kojn poislovjccuje vidljivi uotversnm s m\jvisom ~IVH.tij:".~I~ (Ulfu'O i'.'>.) koji 8!J S njima 1l05l11P<1H brzo i vrlo iZI':WI"IO. Rani.~Q{ie]'i IlNlniJesladjn 9.egovQjfpelovanje. Kad U1iU rilozof [lod.~afljj. Izma. m slobodan II SVOIll dj. On je vjecno 11lil.1. <I koja LVl'ill c1~t Jaog ue nl(Jze pOSI)OjillHneovlsno <0 svojlm mmnllest. liP: Jesu Ii riied UlI.hF. slo "O: Um je hez IikOilii oMi'ka.s<lSI"lvljeno i(~ OSl[])OI!l1 (il.N~o!"a ditto lro..

pcpmna pOjedina.cnn?' P Joslm (CilUlO-chou) pe.medutim.L" se Ucrlel.vni.:fl rvera Ii CVa~]'~I:tili .0visoj' ~lfu:maci. n. prMi:nil htl!"o mullm' i svet ueddj. Dill ko ji pi ·ol.J..Hpil.lo primalllljivo ali nel~lV[ltlj.eseIO)· hodiui.'oCil.ttelj l'cce:: "Uzu1i. lojiuJ" iO""I!@J Sf: S'r!l~es..I)ronicljivi~rn zen uci1:el). ru Sl'l'(U'i. Ne mll:aenw Im ?. 1\m:l~ dIt je putovao c.· Nato Joshn recc.l·ethodllll 1". .Jmne T'al.r\!~J:i!!. <Ii drvo sa ilHim. i'Da.enog bmnbusa.~j[{-.•...1l111 po bud'iv. je .a za YI'i. prajna bila neosjeUlno biiee.K. nes~.li S. iln Dhru·mil.i ~'>ece.· Ov.i!i ~<lhC'l C<lF~be-z to !Ltorooovn:i1t (.i sanm D!l.uvl)ek lne p~1p'r.m: OO.Qj godi:l..ve njegove aZJiJlve bWi 1': . ~to [eouda z~!.!ya PQstoji."· l\·eco·vnffi.. :[). 'i1AQl?edsv()~f.Og $vru". -0 ~Ije:rr.." Kasm.IMlk. '''. pozll<llte i prisln[!olCne sr~·<'I1Ie.j:~OmnnatakoZV!l~]jJIU Dh.'·ru.td se li.lj.adbio ovd..tI~ ~1 osnmd.". dodck uiemn i Utl!'OiIZl M gOl IJQ'~~6 zenu... snsvlm oc]govori S~Lpl·.~ebiH i~vrul ~1!jeg<1.'. 'in $'i..·I.mo pobjeCi od ::i..zel. !lllil. red mJl.V01Tl dvm'ijlm?" iZ\lilJIl.gospodi.de ip.ene ()blike premn o.!a etlasove "Da.kn OCl za.H su g<t ·ZnSlo OVO 89 .c iliad prije?" Oval pu~ odlg9vor jeb'io m1k.~ SMri 1:1i'iJite.'.:J1icu .k!OIll !1p~la nevog red..ISl)]" ". kOJi. Zen treba.jedba orvoriln ji(!t pl'ip~·ll.ivo! je temel] svih st 'if <lr~. Joshu rece: "Jest li vee dO'l. svun n Sa tlaS:ilW!ve~ik:iiu~.{11.~ dioostije I zahv (lljtljU~ ujmuu ?A1l u [ti:tti 51': jako razvio.ikile: "0.) 0 Jos.'t • II neJQgi~JtOIil zeuu ill 0 zenu 1:.kova_o·.eg obirul.ya.goyo['I.oji su 1~.ov~adayajllln senem .oc:l:ue'i'Hog itVOtll. ne.l"iul. kako te nope£! s'~nplja n i. n(lj~.nako tilH:li.]e 11J"edsli'wiH taiko(lem" i s nJt!g(ilvc ~nke. (k~~g]l'edo"T~iik dode i ova) 1111.t!)i bila istu §to :i b~. Ovakva v~(h!J:ljastvaruo ~I]isu vrjjedna pr.. gOl>pOilill!~. saHcl] filii.ko..• f'.ne.je. "lJznn s.~VOl<l je:~' gO'! .~~o d!alek. tad hi.UV:iJIlO. '.i. l)ojeo b~.~. "[}ohlZi od@ovori: "[1<1. nsnasna. gO$podline.1I~.·(~~:~O:"Nje"~O'\!)(:t! l sja mn 11<1. PI·».elju.o je !<l.[i[llje.kml se svii1!ll]L~6in~l!"!sl.o U pHanie: "'Jes:l]i bto ovdj.Hlillna po s.u . ZbulljerU! SmaD"ajlll zeleni. ] uz"iiS~njm iclejrutlH ne flloie.'J.rmrikay{!.tQll Um svlh Mf-<l. .." vee sern dOl'H- "AJ.kn. ednog dan . U protivnorn. hamtlll$ samcm Ohou'mukayoHI.. SVQm filol.'lc:itel! ~~".i:J:u (7784:191_)}e bio jedaJ:1 od l1. pol:mCle se sve Rae! Utn nije I:~ol)lldeli.() v~. e m(!.t. Dhru.Da je drvo [M"lIjUoJ!.o 0(1 Out k.i.jla.l·iH~nitJrcli 1_0. SU pOptut $j~ljnih dr""gnlh~. lednom w'ugom pl"ilikQIl] pila.'Ill.UpUli illl.ctl c. i! neclOivni~.f~. ~ ..and same p.t~i[JQblltli. c:.'u6ko'1H~cQm Rec]ovl. uejt.~iY1lJ. . ~.zvifc. s dlf:em da ae Il·S{IV~dli.ai]'t~~.1.O'\lntka: "Jesl II iblg ovdje ikmi P~'I5)(. IliJ~~f.kO~:!'l08tilill'l<1..kml AI.i'Qs~tcle.ivo.. j~o:tm.jli.je u ste i dvadese:t. d<tli.Ge. Om Zbt~ije:ru Ill! shv<ictlJu da Dtw.u ...QfijQI11.'I. ·"UZIl'l!i. evietovima samom P~·ajllom. Pod se 1]<).je.~os .8te kad ga redovnik upila: J d. meo je (IvQri.e!l!ja.iJ"mmH ~lrnisli Nato uc.J.mja i nema ]mcna.m.Qtaal "Nis!li!:)[! isto kao prije: upiln ncitelj!l: obzlra 11<1 ~oga.. .a.a:rmak"yu.gU zaldJtlcH~da je ze]~ ~!iest0 ~lfrprisl'il])1\fullO.p:r·u"o.'. Dmju dalje pBe: "Ouo slo prolz vow sve stvru. UlO. d iK<1dIll! covjek poieo mi. DhtwJ:nnlkitiy.:I jc b'mlbius Dhru·m.iI' .tu&e~ ljeva p. tsnnu 0 zenu .e!Jii bet: Qbm~j1. Inju (l'edIo1l'u£k koj ve VO{~O sa!uoslan) "Kliko to da jed.Jml·\o. 11e.QgovQri?" Stf'J'j \.llik hoda~ll pozernl]l..!OCUml hl!J:l1ibus{'l.wj.j!l<1 postoj! i .

mcm most.j sljedeci "{IzgovO. nonikad ~m ni.o praklicllm.e pro odB odmor.on~J s mlerl u k.ojoj jc lstlna zena u njcgovoj 1)1.rtcdOViUI( tl~)] tiNMla: !iV. ali tog:t ovdje 11C .QVU "i!'<lci(llHllnos:t: ~ moze t.~valtodn 'lung .~ Ii zen.I. ~. S:IJ'ani I'edovnil~ "'it !l[Pita.I<:!1 I) ~hi.1.-b>J. Yjsan n'.sll_iih .'l[ V .od- i za zen. Kl"ujelll S.. s<ll.nJ.I'SIO sa sijanjem I{YOZ. "anja!' Nfl ova je lI.ll zenu tlb[aiiJi svu ujegovu SU'O"(l$[ 1 sn'OVoQS~ (lclgoVlIl'i:: "Ohx'adJivfl(l stun prosa.Ul l"OSIQr.'! euo 5.E.~I·emeJ~Il'z.eZ. 11.Ijudi ga !)I"e]azE'].l1:.'aJk:lJ('. i .j~iltlo ~ ~a V(l.n i.icu ca.:aJJ? Je I~.do sv n!(~(.O dok poslo!!! p.i.d!1 itaj gOi{or.llla (Kllei~1>h~ll) i hyoz<m~l (Y. 1). Je 1'1 to be.iv{)l.fl~e. I mol' ke 8u'eu'. dnevno.o! ~le{)I)"icIIO.ra'Ll sam da 6c 0'1'(1 ]Xlglavlw l~&:VOOcn.Z.'I'f. I. !lto SI I'ndio 1.5." kQlnad zebllJlj~~i kO~<i e moida iPojavl:juje u iuh~lekluaJInQllI ·1)1'l"~~U. C Joshu ovo] .ivot.glQ~ .11'1"1 ...~s. M (lHrrl VOO." JOs.nitosll.._ i pdirocli? Nem'i. if:rOl'illil.(J nostm gorlvo.:'Ia"'ajlna n sltv<ll'? Potres trese zemlju [ JlI"~ml<t F~ji se I'ulli.i g.~) I.('llim.ik~ikv ' veze . priiiko!'1'1 "ad su Josluei pilali za la] _lsli k~.•tiea p.j! 11'il!)/m izg<JTa. m'mU"i·m i tvO) ¢.an illj d -j odgQvm': "Killko 1. uvlsi 0 [mne kako gJe~J~ ua P to. 'li preveo ije\o?!! "'Jeclrull o'I!J.nju 10 en.ist~ obii.:ve dok. Jc Ii OVOvellli dogadaj? I '<I. !:§." bio i(: hitm. !tad se zen m·o'man'a.:sti.mom ::.can.z. tako clll.e zen .tf. kakve $hl~ jos peduke ~em.c[~: "Ond.J"Q'k.--(.snLk.t"<ili. Q]ld~l.l.a nisi l}O'tNllio !.:)I:I)a:ni1]iuCe je ov.\'og ]YP!HOg bQHIVlul KY(><:rul posjeU Yisawo.'1Jje pokazae l~"ruif}i.• nel{<tmeni mos~:)10 Kyozruurl' komcnt nr: • Ouda nisi." " JQShuovom S~llllOHt!li!m bio j~ SI.[oru.(}Ii u ovan :nzgOV'(}J'IDliI samo beznacl:ljml p:.j'\i'imo. ue iIi).lOvnog.1 si ]J(I'lf:sao preko njcg<l..ellil Z most.I~."! IJl'>eJtlze ..o t:ude~no Vucem'!l'odu.og VI'emCI]..e iJ~lalin.~V'(~~O IIljeslO pl·j\lJacIprai.'.ijalle.lz.• mo]? Svako [utro me l)ljrz. ~ "ovJ-ek S jesl....p~..it.! !Q~liiIVna i Irezv ma stver.. ko~i n~ce: "Ni.i.l<lzie.6._l: Kalt.Ul " na.0 sigl!. neceg slo vocli do pl'osvjeUI."iltlo.iS .. stvarjma 1l z. prev]8:c pl'nldi. "Konii "<!l pn:l. ch'n"'om.je!.1"'~li l\runl~IJi HHl61 1:'<10jellJlIl od lanlio. NIlllMll slaple !Zgal'~IJa .~tjle viii~ l"~lI]~ij.ji se uplasei mozda ne ~~I.i kaI.0 11lISl. llie~i(:kJlj i. vldirn S'''IUO flasku.'~ c on km:ctl1un $lval'imil.IIII?"l" JiOS jedna ~e.ja.. PI'!s!ojnoj 11!1¥no'S!i.[1 bill nm-:I.o.Ut.lgla:si:o [Jl'llkUcnu SII'olJ1~1 PO ..""apSI:.njilm pmst(lI'o1.lo 'U dobm' san l1ocu. los.• Vidill1.l1li10 dol!je?" ZW. prC'Y.~1 d'1 me podu5te svetem pul'II Bmldhf!." K.1..~ne (rutin .~Cl'ill)l~ I. "Pdje n~k.ilpl'~~a :itav.g<Nor hic: "(.lll:~ I'eee: n'!lid~s dasku. u IICCf'g clul. No" :r.e:liliilninl.eko od $ebe samih dol< je ona uprnvo kraJ ]Ililb .~edllom.S~)08St..WTivot je nmlspkh.aie. uislllHU ZU['I'OoI'fJlli ogl:admu -zvanom I>roshll'? Zen hi . . g: slavlli I. zar je Jlil !:IC l)l'ii1.lopl'enagli silazak v.§alki pIes.u'li jOil 'vetoj neprlstupaenosu zena za Qlm:1lI intelekt.(~du '{is. Ilvoj S1m j.jelll!o prev iiie HfI...!'asiJle~" 10 [c Od..e__.o lleto.I.asu '{ali ~ l~eg. .(l]!)a reltgiozne du~e? J.dok~ls. ustvo k koje zen :tcLi da ~t..r]rtiUl.:\10. "S .tanc.elogic1ln i ueraeionehm..'I"<lllil.·v.('mflJcIjausld znansrvenik p:ise: "Oni Lr.drrn:vlj<l~ 'j 'zm' ri ~ll lie odzdravjm? Kad mi dones.l.n[JJ SU·MU" ne smi.i' iZJn.IJjcv. lljegmr odg()\lQl" b. "Odie Ie Qll.gill'<lr!jcrn mil'i. k110 ri.ec je !teko v~''ijcme otkt1lko sflml.a:m "jai:o (1.lnf. most? Pfll.jlnan~I!<III~~l. ~s~~:n~! l?I'e. njim.~am.e? Osiim ovoga.1 d()lazi~ ovemo gore cHavo HCllo.jed.Cl16e s~dJ"i:!I1j ll<l.ivmu]i ispiJ~j\H':i j. dali ni $!Ilt.Hi -shanj. ISla s' stvar moze ]'\1:.od mene?" Je Ji to zen? Je ll to iivolno unamc? Zen :!lje.~~evl~h s. Ova je nzazvil. mjesta odgovm'jo. "'I' ")I'ffiI'O 1(i1j'nelli <l ud a ie blo red na Kyozanu (1mpilill 'tis una ~to je raUlo lijekom protckjog Ih'!t~1 te 011 upn'l: "Kako ~i.I ~ljsto vrijeme 1.rsina tl"~!SC 'ui:len!aHZ!!1il.ml. li nil!.gl..iUa~zel1a_zru~ta _kd] .<l. . boj<lZljiv i6illltel. ~.t:~'~'n' a :.

{~I~e. U svezi <I O'Ii'(lOl ZgOflOH1.! [ednostavnost.avali.zlwm·.slo je Hyos. l\yosui (.0l'ii.gpoz..oizJ'eCi same zato je'l" je sllvaUo zl1<l:cenje. Da nisam do-sao I. SlllVl'emenik Rinzma). b:t'!'l." Ne Sl'l:l. nemo] me v:i.g"stri)lU'ot~ca'iiao [e zen pod! vodstvom Mayoklw (Ma.i'e ."MiP~Uosam da SaITl ]. lsttml i snagn zen.Li<m. njeml.o'VoJjno 1millO'StuvDO. .la\i. gospodaru. uCitel~ce. i:l. Jedan "zdravo!" lzaztva dil'llgi "ub'ayo!~ i to je ve. one ~to ja znam. Kad ~(j M<rlyokll k IJozvao: . koji je . "1)11" pretasni starl Btidillla je vee d.i~ "0. 110 i 01' dosml clilran i1ovaijno pOkilZ~~iu dill zen ustvarl nije s. ndki) od vas ne zna. .. mo] S~~I€>O.cuu.[e odJgoVO.i n? Ciine Ii (wi p)~inljceri predmee kojim se bavlmo barem 111[1]0 jM!lijim iH l'azlLmll:[vij~I.. ulzv!lI.slj'ed'l~i komentar [l10Ma nijc ba~ Nizuulljiv s gjedliilta lIo!hi&ljclle 10'''lke.0.U no prije? Mogao bib mlbra.6.an'<l~Iri ove zgode potpuno Q(SlobodielUJt:Jil!:ll mtelead klualruh sl(}zenosU.ro 775.xnJijeee apslral(cij(! I spekulaclle..:lle:.). un. li glu~tllnamoo!CII OVI) je· 1\yosui<l doveto ..'(Iv~jmn ] ti se ~av[ja$.semc zaziv.ce redovnfka k(lj~ !. Ryosui!" 0'1.'ou.... l\lel'l). all~ anga.in pro\l'odili vri] me 11sW\1)ot>Hwupl.l'.~ati ovakve zgode u nedoglcd. '''Ill!. 'Dal" Tako P(YiliUlt'll!'i: puta.k parnell.en uili Je to znanost kO." ."0.cavaju6i b1etd:i:SI'icku filQzo:ti':ijll: "Sve ~'hQznate. 110 oovjek ltoiI zove ] drugi koji odgevara [edna je ·oll .." Kasni}e RYOSTIi J'eee llc. suu'C i sastre bi me mlav z. nm'oc-l!rIog llcitel]ca i'J. odgevorl ttl puta. jed<lll1 dn'''i IICiIe. ZIWI1 i jll.!! cinl !lieg ov. va najv]se u." KOI1<1Cno je gospodlll' ~!J:'il:llie'llO. . a!li (.!c Nije Ii oVO d. uCite'lju.lO vidjdi Kalil) je zen trezven.).ijeIi sjiajltQ.vru:i u 2iv()lU.Juobi6njeu]jih i ua]fJ~·aktl'llijih sl.n'<IvIUlsl: i . Tad je razumic zen i.ui megac lakvo !it.kol:i.1 zubhl(ij g~ecle 'hebe.[1\'<l0 zvil!i s.fl rnist~rije.l~ komentira.oj slugo~' Na ovo hi sluga redo v no OdgOVill'UOt ·D~.(Chung.vo...)1'edgovon. tebt. Cin. slugutn pUla ua dan. sto hi Ollda mislia Q s]jcedeccm sliuc<IIjII CJ. [li.i'vot kuknvno llQllile na Iwhri put. 11 uciteI~ reec: "O.ell. u.i S. Zen tvrdi dJI je ]st~ll:Ia ups-avo tu.]r~~. .ia zahLii. llekoga fJOtll']:Bl:'lll! c huev po.jerlica se nurli SVHi'la: ja Icpoz(lJ.l laj kojil [e 11 z~abl'Udi glede mene. pa mOz.IHI.~~goevdie. O goyoret.

· II'ie. n"[at~J.~.llove su ruke i 110g vesane izvnujS:kim utjecnjlma pred 1~.il.l!zuzdm:tii to vide..I'Ol. Oil! nisu k<lo ~fl..'VO [ll'cbo. III u spor. Ima Ji neka stvar odredeuc prebivaWlte.. vee anjajll o usucu i i~dn(jjstvad. if najlezih tnjest.IU ill II nespo k0JU..j. Llcitclj.l.Ci ne pl'cbi il~~t. "GdFe je pl'l). Sljedeei nl.rnil<l siurt.'rv <l tame :gdje nema prebiv rl!~j<l.lll: "S.... to [c ])l'.. " o[lg{]. Tokusana (T h-shen) kao zen utite]] P'I'iSH1IJi m\1 redevnlkt l~pil.dt • :' J' I.k@b\Wa.'1 ImtJnca je hila Iljegov sllflbQl '[{ad je kona 110 I:JlllMijedio.. za vdtcme T'ang OOI.:i". I SePI10 ([bm::h-reng. 0]1<1 je sputaaa. n....m.eit:!ej!'!bila S:~uiitlinf~jednom ad n nj[l r eczn~l:ljjlh..bjmmili oV'O sl...I.cnoj :slohodi.'eS~i zen.. " "1'ilo se misli pod "'dje nema met U.vrs.illl samostanskom ZivOl1i . vee lUI ' o raZnLI'Il d"ulgi~ll ~". Zen nema "prcbivrui§l.l! ·z "j ~I~!Ol1e?" I' 1. 'Il'H\cniie apsolutua. '" Nazov.OjiJr1Ml su oni pctpuno besl)Omoc:ni.i.aljzl"mml.stv aruna spavaju.lfI01IL RllZlrzdi1Jlll nemajulolloclu vel]e.1 je sam 51<'0.. Po tome 1'1 i rako si d(j:I)Usl [Iju da Irmiu Ui':Uemil'{'lu.vnWUe umr:l.o.:.o tIn lrl'eb. tlm&li i.rla pestn- jrulj.?" "Zml.tm.zgQv{)~·ce sigurno o. Bedovuik j:e pitao..) bijtJllf: jedaII oct llajsl'.. Tamo gdje uemapreblvallsta.ui i'!.v mh zen poltoda Ni'Bgo'i'a ~.emQ li 7£"1]nalu...stroge steae \I nje"(jvoj poe. U tom smisllLl.bivaliste Ulna?~ u Urn. zen. uti" a [I ..· "Sto znaci ne pj'€hivanjc ni ukakvom odreCle:nmn jJl·edmctll.a-ciini.vor~.-9luje.pos.I'.e<lnijiih tr<!lgalac'!I!i$:li'il'U p(l\'iij.:. ·]wehiva tame g:t:lje I'n:Clna prebivama. K~lzu jtl noslo Imilacill za dug]h"o(lina svojil1 nasida lw. mozcmo Qznac.i rw.'' ' m II pr <lZlllll:l1l m u ne prazm.. tad prebrvan] a '?" "Kad um n preblv« ni u kojsm odredenom predkOl2cm... [e zbo.du n e . 1IIllSlIp.sil.toi~_!. "'''.J.to jesl.\o si to I)OSU"UO pod .. a ne onako kal~Q' ani l'.i:l. 10. 822-9008... kao kuhar .. da upoll'i- jebiuilo omiljmu izraz tz PNljllapru'<l.jQ ~na6i ne pl'ehiv!lU <-. Rad spavaju.'illizl. nji. 7..l:iSle.c.<1(1 .l gospcdar. 01.

a j~l SOlIll.Q..: __ ~l_l1a.I.l1lo u Istom SVi..mt:l.jupopularue nazivamo ksmen a ko~illeiti ispod mag Ill"ozorilJ istn za nas obQj1cu? Ti 1 j~t lijevf).1 i od i\1le1ekmrunog i logi(.na.lilii !ogicno u sl(l. u zeun zove sc sa!.H )lj'E:gU.1 zena. sator.luo cui u il!iliC~I. 110 tkn zna lwli]{o [e Solll>jekUvno c1. rije.. U lvo'!:!'1 li!.a.. god da i' d flnicij'll.atranje 5t~$.!l~aVa zen 'IUtcin pl·'Cln"!tI!~l·anjaSvijel.lUlm.a.i zanuslinad slj.l gledista zena. z..ori se moze del'inil"ati 1{11(}nluilivui ~lVid.~:ii.[lJW stvarl.jf~ilU. z:u 1)1'OlI. Ti i ja ml[yodno l!ivl.ol1[uziji dmlli. GLEDIITA I N.RI..'... izraz "novi" p~~jJr.&1i !lema zena. l{<lkvtl. TillHl LlSlVM'i nema .11i.mo2d<.-Htil~.I'lje [Iovog $vijela dosed lloopaie..atel.ubok j. I:.JU!dno iz]".j zen dl$cill:lillC: sasltoiis~~ 0(1 Z<luZ:W'lJIJljn HOYOS glediSl.ori (Wli nil kilies'korn}.1..'raj [e &1 pnvtdno 'IsH za obo]licu.edieCim I O.. - Ova zauzlm .a njegQv gl~golski ohlil{. A_kos:i irnao IDWI."'" " sIr. azXQg Z. no nj ~gova UI'Iou'eba ovdie [e nslnp<Jik oll strane Z nfl.l mis.Z<I raz.ivot zena l10cinje s ilotvarru:ljeHl .'mj """i1imet .7.kog razmnijevanja.]]0 tko m!iJ~('treel da je stvar il.h se I rlou 6eS blizl...!lOS u It. Sm..I. '7...l]ojl') i~rul!Jlj£I]Q~QJ. imog iSpijlfmj.eeg nov (1" II takozvunom IlOVOJ1l gl.i U It ()o!j . 'ILl ZAUZIMANJE _____ v .edistu z.1i(]tl S pravdlme dVQ~losti.m. l:lle"..UA fe: U se kg"fleeS u IQgickom kr!lgl1. [er 7. I'J.Ie L'llllje obrM<::. :l:1~-O[). £10k j:e !.'1< l~. peglavlle SATO.".Az:EjjI.je SCJ IfJ/"U ..C]bOllfl iclilll da sc Nl.OVOG Cil.stickog uma OV(I]ll uvodnom pritTli~.satol'ija "'. u .ikl.IIjenovog glIedBlf..lLI' . znaet l'<llZolitrivf.'IZ :izt1lL'edn (V0S.

:ivola.!i. em) se.Osno!! VC'L'~.k. .QS Qd ssmog poe tka.:..go:l.Citlil ell za le." Od 0'10" se HyakujoY.omentar .\-hui)'.gmlOv. Pnlal.le.jedhi bilo .po zadalku l)Qsliab u ledlan ud<djcnj.i]iwni1 <lV." R. ~l.as U(lgc z!.I·uc!wV[I.Jcshuo II p'r~mietl ba rod vod.re.antlJu .j(! 0. puhne i 1. ak.u'It. ke slvari u Ito...ljo (Pui-ehlng] izadl' jedl)og dann 'pi'nle'i "'vog .Ito.i dll.~e. J'iIIIVlSe~e su~si'ecao s uflm pa reee: " Pt'<1In~lOU te 11(1 ()vw-n put.kad otljeLlnQ.om."l~~yum1.in' bilo je vise srneullia no I)Oln(iC nJeg~vom ~lc_'nJ'i." (ld.l lh JC to mnogo vU{en1za ~to? Po meni.mMd'o (dosl. On je pot]JUI'lO neporr 'ban.Qvno.illono Qbe5h. od kilkV(~ pomo&. livio l~~'msan biJ""se velikpozll<l1v:Jlac Dijam.l.adjorf] ~ak i dok ImtU!. ne zna Ata je-sto' edntle l'I.l1ia 00 s0)1)1 M{)'l'mno r~i zajedillo ~ Un"":'liJo..ed(Jvlliku oc:nda Villi istinu sena Kasnjj.i Hcitljj' I n'I1110n re Haso nagto uhvati 1:ly<l.hlU'\ da "a pO~iei zen vjeri.oje uije bilo kOjl j.iI ]}I·a.I~alS. 'e.je otkrio nlegoove.m I\yulan sto se Tokusanov mn otvert.1: "Oil! Oh~1! l!'JasoOrece: "'Kil..a I h Je I. .S"vijecu i IU·uil je Tokusann._govor·:i redovnik.1. runonovn ])IHmja: "Velik.ytlla1'l up~di .vaju(1 prezreti zagO"neUmzena.iil.\'ulil.a k~J. Nema l'ad?~<. bilo "dj('.{) ill 1I[1ii?'." bio h'!!nutni od"'O\!Ql".~e~i'l.•.ovo :posl.c ja'1O divljlh "usak. svi onipokaztljl! u ledll~o]~sm§en.'en kad sn .. II) sU'ijeld'" S:l~ pr <lnju: z(Ue!i ca. kad I_l~led.: lJoslig~lO?· .iz<lnji~ Sal'()t'ija.o kttBasCl upi'ta: It5W MI<lJli I'ooovnik upilllojc Jfos. Ta] rcdovnik koji je.. .a led~.pOllci cv oin uCenju. l'e(lQy.A)I:.[ ova] lie :S~'II']Ietsmiesta olvOl'[Q J'.l'Oji~.V<:l1"i. Cilcl) l"eoe: t{oji 6(> -e lla(~mTI go<spo-dal-a Basoa (Ma-lsuu)..?~o) Jo~UtOVOj IJri.[.g~.jo j:lOVik.olrl. OV1!Ij je umalo !)I"IlwaH .lIi Do~en (Tao-.anh!l!>' ::.1l ni.I~skMllije:Suigllfi .lcitcfju..snUi: mo~u lvrdl1ju.. .. gasclll<l OIvije "e I ZOJl\! !~ia.. jedno" ie dana Tokusan siedle vani ]}(l]'ws.vlje "Kalno lele'?" \lOdildje1e nUa. .ln.i svjerlo. \II "Th sn di.:s." ~hii i•Of)f>J'j svoJ'c :z~dje.~Ol~(~ot~~ ma.. "pitanj<:.l.oil Ii ik@kvn vezaizme(l.. Za u IctY1ul. l!. je:s..l i )'edt:w nik nloze t. s~ vi.~lk.utl' . 00 i'O$noJt.nja zd. da lie nastaviS Sa svojom mooit.kllljov nos Z.stvoull dilillSliij.. I:ece: "Zasto ac :tIdes?" "Mr'aCilo Ie kao II roau.IIOV{:'. Ryuaal1. ~1O je pI.e i.j('gov sator« Illil('! bez svrhe.Puto\looje 6ije je okoncanj~ zabti}eval~I)~la g:od. ny. rili Sill 5\' jedno ovdje i. Soeeu rl'stli..ille 11pl"()~ll.'Llten~l1l1ive i ~~ti. i odgovanmjeii).? ~~*.).) !t0Jl je pro" t'.'.:Irl'ien.gl'.m.e!J r~ ~': "Voljan sern l)QIHoci tl kako god mogu. k.0 .lp.all .1'i. kao da shk.:(lm.' ~a I~Ul poroogn('! 1I rj6"'V~j~jnzagonet~.de. •• . jeto upuln? . .ovooJu ~ tjI..l'l.lvrne gll. ali n. t.ima U ue "!lO.1lijiill bnKhl eU[l~llm.!.WQdgovol"JO 1"):. A~o nema !:I!ikillkvc veze K. &'1. pOcsli."l5hd? spoznaje ~$t'lne zena? !\.~ smfdost? GO'\'<OI'C ani jedall prot]v drugoga l. •Jes] ti dO. [eden oelbrace I'roovnikn.jdictl. d1a su mllenje. nom. bili ni.gao satori ide I. Suzna\r:S. ovlai:ise z[wjern. ohja.veposebne U[IIJ. Ila " Daiye'<!i('T:. koj. lmao je S(ilO. to Ut~Ul~'Il~ odnos? 3to [e hIj SCllfJI'i? Koji je to !tovl naCil'l g:Le'iChm~aa n st.nj(~ rnziUwje 0(1 njegov I)g.aJlu. Un'llI1!O.e~Uunnon jc k.be sve :!ito IUQ· iJJ.ko Ie bUQ. govoreci: "Je Ii u.0 sve :znaci . poslojt ndto kao slo je ze:Il.ad.o"Vu c1l:\SlI.enlirao odgovor. velikos zen ul:itelja S~U1? je n.'Jedne vecer:i Dot:enjic oMjini6}ti pl'ck1hlljl(W prii:'t~llf.'Ijkosu ouda 5'1'1 d!.".!wJi z<!Jllen:mruje' sve svete spise i izr'<lvno (]olice covjek.uIl.~Kao r-avno J)QjpUL Post.Gi.'.. bil~.ic toO?" "'iliS]!.(j u'l]lClge .izel bolom.e ~o sasori k?jeg [e I"cdovuU.li. mis<!Jo je k HYlltwlll d<1 gil. ..te iill l1lJe? A.

tkve pomoca ~]je. zen IIlI!.. Sru..i.slitog blc:l!. Karl se icli:[.'e$ Inmti uvid u is. on:!le S 1111l1! sudru a pO$1'1ldi:l.u~nNckoje'" je pomee udsrl Q b1J~mlim~.~$w je 10. k<..'el~anja{) ga da ga pO!lLcivj 'Ii zena. YiSill1g1t upi:la: KaZu ~I)i da 51 ucio pod vodstvorn mog PQk.?l1u.ecil. l)i]~ka u c.zl .i piti.olOl:1.1 udareem l:z~?aO.m aml1i1icldm shvacanjem koje nije od v€ili.v!'sen te da nj govDI daljlljl\ iJl'atnjaml.ic neljllbaznit1l1.u!)~ I.oJ'.lllja 0 ~t1i1ll'anja.. SlO se li. 1.j~ nisu :rlt. Doken izr-azi 0djn da S. pit da UCIH.. [\ii'tko drugi do !i. u~ ell obiCllil l'edovu:ik I)e$l~uc'liik. Osjecilo se kao cia [e sreo SVO]C Iz~ubheJ~ I.eJja u NruJ"yangu.I~j (lcllOJ]I!l.fl. Krn:~.unnijevanje zena tiro? tajmedij nuzno zavl'~ava :inte. !l-eJ~~go"j:etm. IisUo je:.lOZ!'l:'1a~!<lh.no je oclll'ubo spaliU $V~ 'lJI'sk]lldu s blldlislickiJu prfl'l'iima.V.i lIstrajno proucevuo svoje hiljeske s 'pl'opovlf'edi n.]bokJitl1. Prijatdj lTUI !'ceo:: "N. Osim tf)ga" shvatlo je Ytsanovu dobrotu !>. nisu bit . Daiye na SVO:in puiu niz planme.a '<': a miSli.tavnQ .je b. No." Kyogen Je bio 1'~'tocanJ. lucajllQ) sretne Do:koC!illl'.ll)' se lice pOS~l~~l. dnog u6il.~.ojnog ucitelja .. SY{~ slo Ii mO"ul'e6.01 za S'(1.'~~q_ . OpLel.tPlIJ10 se iz Svijeta provesti osLaLal.lld. NZaisla U l'1emam §lo saopti:ti.oeeki"-'Il.l..lzan ohj<l5nitri I:niU stvar. PO.koji. dopusu da pit.I1. tvoje liJelo po ovoj cesU..._~va. II.lill1.n! ne m.~~I.~adan iii iedml.o d<l.l{ keLi hi ftl\eds. PQ~an1Lprestale bili SGWI"I i til vise neee l'ijl1. Vl'alLiose k Yismm. v~d. 1L~~UUh~lasUtm~ rukama.nje koje mu Je ~sal1pO$t<W. Aka'ie w.'!:IU'im. jer lfliUw (b·ugi to ne Juwe uCinih 7.radio koUl:m nedaleko g!'O:Iii'I~ce .I!jtih se moras ssm pobrmutl." 8C U SVOJtl lZUl'idno itnteligenlfl..oU]k. "K?i~ je li:Ol'~.:.ie.liU ~ i to. Qvlada:m st v rn'ima pl".V'oje ll~elliike do prosv jeUj. jeJ' Ii jot u ruogu bm nl 0(1 kakvel..nj:~ lmde lIslnjererlt1 ka dliu.11~l.aje savt§eno jasml d"nlg.!eko~a p. l\QJ]i-l:(.u 11~[I]. savjel smiosta [e ctvorro urn rec]ov!Iiku koji je ~]'iI2io.ii snuesta 1n'i. slQ ie sijevnulo kN)Z Dokenov lint kaCi l1fiu je pl'ijatdil Sogen duo onskav prakli6al1 sav jet? II II' smatrae svo.ancan da bi 'rile drugl poduC:~1 I~Je:II1U.iji u6eni:k.m]fiel:islj('defe: "OvaJ put Oil ZI!1! sve.'(J'gllmc.e V101{Qil'OV I~yogen (Hsi<tGg-yen) je bio ucenik HYilkujoa (Pili-chang).c preniietl ili'ugima ul.ga . polm- iilntLo hI l:w.. i. Iml'~-. Ilg {:ov~. rur. POVU1t<llJ' sobu .j(~' kad sl '".I'ojzelL!(liil{.ja ' • ie~O!oj"8d:oSll I1lJe h~O -grrmlca. sam neeo UQs.Tako ostavi Dokena <111...<1d n~ moze hilli hoJe.! _llr d1~dl1Q 1'ako upltan.leJja.[1. rnoje uzlman je Ill' an' iii pi ca neee n.lel~llllalni. Sto""iJlsve illo mozerna 'Ui:inili u zenu ]. Jednog dana ]. lllyalmjo. ]laz.lstlnu i.Q~ je pn!ics. . hvalanjn :s~~ne stvari.1]YilIi:UH!l.I :snnslill »odllke J:e l.enje SI'O.'ll ZYllk_p'l"oizveden oSII':iJ. la.!on' pOd.QrI..'V'a.ogu p.~ti.S1r 1J1cefljf.1 lnnlizma kojeg je"l~o l~~Q.)e~l od l k.lm'l.1da si II su ti I'ocl!~lcliidm'ov!:ili zlvot. [iyoge]) lIijc znso kako odgovornj.1\ko ushicen otk."(lm duhevuom blagoSl!lltjU te.o. i. elni se.e li :se zenobj~~sl]m.Pitll. ~. to jest. I p!.~nju.imn O-Vo"-a BOO! vise ZIlilciU ni£jt~l.ukvo obii[!tll~jeuie i]~ .Je njeio. sv~}eduo mO.]VIO. Omn toga.UiJ. Q(illZvali zovu prlrede l'nora3 se pobruuui sam za sebe.ute iUiel!elt~mdi.ek IllQrn.jmU voillli sve s. MmYls !iruin za ache jesu . 1. [e sad bio.: tJ!lr~_ Zl'eG z~l!k.U:ult z lilia.ton.r'i6em da nui"[~ ZIl<lQ k.. .sVO'Pt: vi.g vll1. Neru hhlIDr-(IIli. o[li I(!. Soeen ~'ece cia j:e ujegov posao za.'eeeu misllu kako dl.'.p"'imjeclb.i ~Z{. smn nastavt putov!l"E'lje."!ClCi. Sa/~OI'~ pr~voren. ~. po" la~e~l:.en{l? lc LiUIl(Wl ne~to ~Io llopt:e Hijle lTIog. pr.tuHi bezna-.)1 1 doiivjel.lO .ilje-Ske Imje.tllll'"i(l k<J.r jie sl1'1/. 11li1 iSill1 odgovo!'i: Y !><l.ihovog' pokojnog tnci. ['ie.lI.iJt i. MoZ.jJos~m~? je 'P1'ovidno. I! NrlipnsUo j e I'isml<l .QI':I pola aodine Doken 51'! vrau II svo] samostan. z~v·a Je«110.ne' b~ .11 sn'lil~~UIdll~ ~II~O j'i'osl.. t 0 ~~ i6hlSt~'Oko~e lil!ik.i satori neee biti llikakav sat." IUil iio stU'iijfl sa 1'0 I'i. OIkOllJ uciteljeve smrnottsao je k YiSiWU (Rue:i~shal'l)toji je bjQ stm·.ik.] Ik.!ko tZNiZill S'V{)jl~ rudest.U. )1'000.'lDSlV~ .(let]je.mo-gao doziviel:i avo isf'nsJtvo ria je '{is!I!} hlo dO'l'ol)IIO lldJllb.i!lme ]Jl'ect1nclol1l isnliijfly.ije Il.DO moje i niJ).ojesu to stvart.u. S.oi.lIl'iik1fl? nJ~e(lOZ. Qo.a..'odli!~cl.om.I'<l c.\.ji1S11j<1V'.~~t1i"preillO"liti i]i pokazaH put t<iJmda.~e p(}5Vi.jl~l. l~f]nm.ge.1 rul1lliziJ:~ni? Da. &ivol<!u sanloCi.@. i iii! ]U'OHfISao od"ovllr aj~.k(~korisn.ce zllalli.:~j moze [)'h.O tto i meo I~Okad l(ru:l'. Ova] p~'iiateJjski.Ie O'l'fIIj odb~Q JlonUiti g<li. ~e ~01.~da.0! I~}eg<l. R eei mi svo] -'II ~(lt'Jlje r:!lzloga l'a(l.

_.2. 'Vrlli~.dnosl£wllo Zrl~i!. •. Stoga II z.U'i:'!. "Osj'eeas Jj I1m'is?'" [{~~dje .. Zen 1.""e. Gdje je Illka koj'o] cam.dIe god hi lsao pa ill. uV']et j'e ili I:~~ja~e 'Oil.ao n§eg'ovim mil"isom.C!l. .l satQr. ~Kak.o.o.. POSi<lO je sasvtm dJ'usn osoba. drz.Jjg ] peetverto I'~ktlpiSe IJ pepeo.e raz oga 'UI Rinz<lievn bezcbrastlnu.~di~ s~e s. l1isla za PQdl... .u c?~jcko(om i.lIM'" .b~Uia. 10 jesl . g'o'lforeci: "Ne. ])!)t}nmo nel·~lZmieral1.~ ~.rn1& SlUlga.Uii.konfIIC:ii~m.110 s1 u I~~] I\oji.ce. .cnu 11 mOl Ui~!a za 'objasn(H.loje: "MOl.m. viid]Q pl·ijekQ1'Oog9.ifslti pjesl1iik i.1U!!'~ _!!~ Ne lillolazii 11UP1'(!'IIO iz tebe.Ot.i samorn seb~.e.u ne:m~B~'i.wio: 'Misllte ll da sl.d.li.'VOIlOI I:i ~ sn't~~ ~J'::1.el'Hn bezdan..1k.je. ja ako ga uopee una? Tvoji l)l"imjed i i?. N]ego'l' prvi 1!IZ"':iI~ b:ioje: 'flU Obak.kQnfm.U\ osJecao se zbu~~jeno..(ia.cajllaJ ~.)'u III u ~er~. Knd je ]z nekog prim"". jei~'. p~ill..liC'u a '" Zato. Bl1dLlci da saiort ellja u kortlen postojanji<lt.Doi~lvio"u .:o~ ~!tlJI_PJ)JaSniLi..ot!.ovo PQ5~e(.ko doill'(I pozn.1. .)~n mlvc.os.~jeS i . No~ bile I."'i'~bHll~ dom. cilja osim da se covick ~~'" ~ . !l!!mu.cepclJ'i $'B)ne Stv. l1akon zgode s Ilele6iIIl guskama kQ~ll s~n~ vee spoment]o.kak{) se olknYa.po)..Il.. k dil'2.iOVomlmili2:<rn:nIJ~ nama puno l()~a!" I{ad je ]>0110'\1110.CilS u svoj_111.0 nos b ".s. mora lilllClis:lo 1 tem~lf:1to. Ihvmdo I"Qce: "Evo..() lJosudeno Il.ja'llc S1Li dossa Pi'cvizQi'ni. 1\18. me!" [(ol)jn~cijski.azl'ije'v<111ie.~ridestlldal'aca od Obaikua (H IIan {!. kad ISluPI fIyakJJJo 10t .e.kQji prlklmluo opi5uje nce. .I u~m~1 k2.o '[(.ildaj JU"o:izvodi Ui.lQr. msmo ni.[o .K'18\Ilije su ~et.gov'Ol'iti. kOliko da je dt~b<il>:o znan] ' zakucasre filo~onje. l.e.. je.Ii lie Ilij'e skrivalo. ono J(~ POIIUI kapivode bl.y...~~.t! pornislill. ~tlk.~~~tJe i smatrane neephodrdma da i.ozankolwv :tllTI It. Mlak satori.O kako se iZI'S7. zapa. [(<like SIC b~zl1aciilJjni (log.~1l]10" pOjet. rUk Z('~l1u uwgaQ bi ocig'OlI01'iH: St-o Se lice SIlJiJJ'2:aj~l._~e:tC!Re)!.c k01lllicno piovi?" [\la. .o "'jet <11' [Jus. Me(h~Un'J: ciH~t. ~lJ'<le6i 6 P.ijeC(1.~le.i '.. 0'..l"~l)jci'i bili dovoljill ..lcl~[~e II tl!ciZnf}j.~.um.rJe. . • "0""0 je debar SI"P. Sll~jest<'1 .kadlak.voje kOJnelliare mj~l11'lntl!lf:: SU~I\e. cun sa$ori.aze u!lihtLi: ~ akon pornnog ·jtan~n svth [vojll] objasiljcnja i zllakovu.Ne Ilmicli U toi!no op]sali srub'iaj .]ti slo Ce P. ni~mkvoz['J~ru:~i'e n:ije st aruo [vQ.1 tobom clj:e!:o Yrije.god!l. pit'OINt [Jtie<l iii zmwoni ?.1 . llU'\'1I !umll'iji .Ole.ansen rece caj -1)"'-.. coyjek meze Obokn bio p'ri]icno zadevoljan ovakvtm PQ!itupl~o. su u umu. koliko dill i~'nino C'Ov~ekov~ iskustvo u svjet:ovnim stvarlma. nemarn ni£tu aa sfI]{l'jli od tebe. uemam llli's.. SaJ.e.<lx:])Jlg prediJ~:. usred 'Il~egov(~g d.lB&lo se 'l. Vjili sljedcoe: Pi'ii'rljere: u.ivlji Iws. dosao Je Kwaidoll (Huii-I'aug) dn g'il uvede U zen... ~~"ed .eli~..1 Spn!HlaO se go'VodU . ali mi.vQl"il.""'11' .. Joshu reee "Ui:nn sill. 01:10 je poput vlmsi kose koja Jeri kl:'()~ g.eH m.ili planiJl~UJH1. ni 11 10i Kad [e TQ[~usan :SP0Zl1<10 islinu . evarn i :I:]"<lk j'e od.11!'UVO ja Od! snmog poult.l pl'clu'e~T~c~.'I.va[.iVOlU. :ill ga Kw{(icio smjesta Sln'i.. sve ~'lo si ielio vidjeli bilo je pl'&.-ija.Iastvo. vratio otw!f<mjl. njegovo poslizRnfe opOOt~ito '@l1I11L\avf.a'll[m!ill.LOie II imno:m. Zna(!Slven.t od V<1S SKfivalL". hio je to vrlo blJedaJ:~ prizor.cg j<i. zena. KI}ZrulkQl~lIPoklllla od. Svj uzroci svt qvjeti z.lllIO prostranstvo SV(!m.l.i_kQ taka neslo i :p(llStoji" god jQd :nikakvog sal. .okaza!i~Z~l.Ill'ed okllp]J..!)j .m:·nosli r\J'~ljl1ie edredlste ~tortJa je ..~i.ljall rQ..1.Ii je mrn 01.c~fIl. kao p(lIsnallje. s Kozrnikoku (Huan Shar~·ku). ~1fOI:1I znanju.azati jj~p.m oci zatv'orene. no 6im je pesngao sator. Nije [(ad ji rU.o doom !l. 0])1 SMl10 cekajl! S.1..l1zai (Lill-clU) pemano prim.Jeci. JW n'Ljeni cudo :iiLo~e Kakvu bes~:a_rn!llost!".ji.'il I .l~Q~ -5 ld~~}it ~".~ ~. .! sasor.!ill"ivas -"voie .jelovallja.a IJOkail~slo satori joe.JjJl. ~!)clfin ..<ina.1C odgoltol'io potvrdno.? Zaistii.~jl~~ Jastvo i treba ga ub:Wltiti ako : e uo:pce moze uhv. l·a:zjoga 11m spreman. '" v {k' to·.I".! m!lta. koji je po Vflzl'lo:ni." Jednog dana.~:.~volf~l1i Z~lpl"~. ~viltn~. alii nije ZIl<l. Postignuee.illak.Ii:~k.l·.. veC]' '1'1> sall:]." ~ako d]." Ovo podsJecm:rjc Je smje.rl dodi!" fililjii [ slijedjel(splozijCl koja trese same :f)eJnlj[ne tCI11e-J..:n3~i'l LI»Ulru:llJe.lcilelJ uplta.:ri'Vl:lfntvari ad vas.v.~ks'tll POStoj jedan ocUon:mk koj.idOl:iijeU Za.i njegov um prema S(UOl"iju. meduiliirl.~'!1. Ii Kmliucijc LZJ.t'lid lno.!CUori'. Zen 1IC:ileljI'e~e: "U t.to. d.o. mu ]e 11ShlgU pIjuslmJU o hee.

S(.o bolno.n odjeduom 104. nIijev<Illje. pocue SIl)~lt<liU.~it.. ..! s. ua odrederupojl'llovnii . ihikle.Cnlje[{llilcze II ned?u..tju. nisu uspiele prolzvesti z"I.etafizic.lsmje\l·OiI'ilaI'l.. v u saslrt. sll ui5emci la ko sv dclje i cl:al. tori i'e raison (l"etroe zena bez kojeg zen ni] ~en.Vijek..le! u Istin u ~ell". U saton S smtesl ili i~n. Hyaktljo O(l"'ovoI"I: "Jue r sl mi zavrnuo uesom l b:illoje pl'iUcl1.cHavo zdanj:e serusl ma tlo.z~lImlJeva stanja SlIlll." .5 I~~r.j ruuLlilickf ~!. I 0. P.ljell.L'C.j csnovl.SlJedem Stw)n je iznenadnt prodor ez ~?S~~llja -sa!o!-ij(1 nitko ue !~ t.l'e(.ogm." 13.I l'ii0".i.1.Jos od razvnka . llioje [e vecma i'ebgl)is~h 1 UI:ozo[s~~v~d~ dovela la.jena .11.I11atl'anj.!lv~mja. i Q$t~11I kiinesl. {~aso. ti 1l11slj hllale?" HY<1kujo tld""ovol"i: IfD~l!W1S ~ novo l'oC!enjc.l'i.Oiskriv.<lzle- .1ko su bespomo.0 "'10m [o 'e.I.. je j:iolpunJ prmrmsaj'.C' i Ll'!ce slohodno.od l"u§eJli'l.. Naito]] O\lDh mog!.. To ill pek develo a:u-aikti.. i ponovne i~~radnje SUI.'\d lJ1 Cen~a surri i z:nal'1S. sW.! mediltll"nnje .culi sl] dece lltQ (Y.~e~l:et~ ~ s pl~tu..:r. vran se u svoju sohu Zatim pl)~alje po Hyaku~O'1i upita gi'l zalito jc smotno t'ogo.j .lmk1.I . kl"aj ptQPovijedi.i [r. pa je (lb)ifl: vljivilllje i raavo] zelio pi'ii'mllnOi posJie(lica~ Ol1:i.. llll!elektu<lluo to je ZilUZllll.fog okvlra I.lzeti .tt(~oJo~ijL 3.e doklnn~ SaJkyru:~unij~l..eUll1~}rikaz.Ka(. R.\ioJ11i!I.tl'j.. ~esli [laI.US.. kml.l i sLvu!" kao iU. ~a:so.[]ii dode po"ren~ no i svojevnljno..m).cinjellicll.jll :inte- Ylsoko Ill.~~m U. k. loz.t\ lI.01'1. gle.si:o..i neocekillano.cdl~.klh apstrakci]n I .llljU UHm se navestlsaiori.iUk.. 8:ldi.jeilja.c]govaJ'"ll:ln) na \I'<Inj:ske i llllutcu'njepl".o~:<i u kruto tii~11)1' v-ise 11.'e kod utcl1im. .0bio . 1(~ku~al]Jib ddwzivib shI3l-ji. vezanost za IS.A~ na RUlrnsHCko.rogo2illu kleee ucilelJi !lolo"eI1l1 ispred Bmld!he.o]l. l1iiho .a S[i::u'z·.. bexprosvjeda. jednom Zatl. ue igra a!:v~ I.voda se Q(ije(U10m pretvara u led.fISu. To [e VI·stU sve clo"ad.ak i.su da$~v(l.i:1li SVOjUl. vtse ni!je bolno.ta.k.l1~. s'lanje t.. .Qje prevelli~.I. Smatallje ~Wcno oznacilv<J.c.-.d·oguu zenu.ugoI'e ollH"arlili.ligljslti.cni hili ~i"'Wovn:ici! BfJ[ S~IpOpllt " i putruks BZP'ubl.. D[scip]hla zena lfilSWji SIC·.takoder posloj.nl{l Le ga 'poistovjeHll sa sarrumzenom .o 5((1. treba pre:tu·.l10gh strpljlvo k oekati da zen dode sam.jm·h. su sanu "ospollal'i.tltiJl.eiji ws bijaM do.e tLotad Ilcz<il!ilslivc: II $'VJICBil nove tsnne.().ko daleko. ~VO~l111 ueeuicnna u l'lOU"£I?j za tsttnom zena llj[l10Vllll1mwesino lIi{lgOll.15>0 l:ul kojoj I"eOc: "Gdje$ll .15tl"Vi~. keo . bez sal'orija l{~u)papal' hex o·illl'll'lie.u(}l'i se us sasttojli od proizvod.tv. se.PQlpuno n01l'o. S[O"a ~e sva:lti Izum. .'~ebM je 1.je. micu "']cd~ spoznavaul« srediiinje tock. ovog le. Sadil se $'" ijel {::ini oc1jeveu.[0 se lJ)QZe villjeH lz l"<IZIIih 4<!5od.V~Iie niS It niroome :i'obovi. stog .elf1l n satol'.svj. ~] (lIZ\' Odt1iJI] mdiJskim itiJ!l.i prinllij.iil:m Pi'lre no stoje izre~ao ijed:nu ~"ljBC.l H. illcsdp1inal'<In Hi dO~lrjmfll. J~!15no<je.'(~se lll'omjenc d.-etili Sli.cil elj.s. Zen lI. U()'~'O nebe se otvara 1(~ pU:!lO~j1 pli'egl.stV1'l.1 enfh n'asp~!(~iJI.. prel.vlJ.ogfu~a!!U u covJekov«(n HUH! p~'i POSliz{uljlLl WlOl'iji't Pri] ' safOJ~*] .~?:'J~I je dO"v{~iien blLldizmu sa (.l sa P''OPOVJooiJ<ollioe i.e dosegne tock.jvmlja .Cll1ni. Sve jn~clektu:d~~e ~~~m. se zove prlinjooM .ielliiJ:n susta1'1.ll1:je:r( SU dO\loIjui da p(~iiw..Gomllanje doslZe granieu i stabilnl)$H i . .lIYlil ke]e hi sustavno otvol'ilo pm ·do prosv jenl..uoprav 1l1~oJ?.ce otvru'.i da (j.l\'..~pl'ij d zamisljeuQg stania ! nten'&ivnilll raznliS1jmjem 0. fOnakO!l salcdjlil pOllaSnju se poput ap.fnib l~ pusr'mji •.ojQUSf! llakoin pllno"'omi1all.lUeija . i.i 0 . d.ll~goi varanja.j'esli holli smo ~.·uzuocu dvolilosU zvanu pr'lvHI Ovi pl'i. Zen je. .e:r~ja odredenog Ull.t.'!!ti.' .iih 'I'lm~l~wa. Sal(ln' covjeku dol.d mCHlifizi""k]nl i simbolickhn izjavilma. . k. Bmlh:idhal'ma.g{\$lIJ e Ji !'OZ m·ed'itadJtl.!u~] CCSii~ZamI5~[aill da di$Cip~:a zena PQdt~:l.ell~ \lcitl.elIfii nisu l'l.:i:u . To je zallzilnailj<e 110'1'0'" g~edista Z~ p~'I!). n S ovlm Baso pri:ma Hyalwjovot'. 'fo. 1l1fl'lltalne kataslrofe '"II.?n" ~~smjcl'.Ulfi il'lO'V~ gledl. 'Tekue:inOll sc odledaem pl'et". U svoloi iskxer'lostl rla p:om. to [est.i. kOil osjre6~l da je ~ scrpin syoje c:ituvU) bJ.\I'i'i svu . njemu. ~. sJo. ~I) [.sht&!.

Il1a iii moi. TOo s. on le zadov..II.i oslo!bodenj'e 1101 1QiS .lom. S(lwl'i j~ tu 1 hI iInflmo zen.ill zen se He slllije po. jet' re ona $11]110 ~iezbli! t~nir]v'.sM. [(ad j.!"llgiln rijecima.auiI postigla s'voje savrsenstvo.tleI~le1ektuaaizrn:lit [ IJolljlzC lemelj ~lovog iiVOl<l.clo'Vallja na~l~lo i.7.eli<lpsQillll:lll! slobodu.iSl 00pOlpO\l'i SlViliJ'11:telja:' kad slmzlu~ J'iIZ. lIJlJiI. M02di'l1 je sl v<'ll'lltelj z~(JQ1lI..\'<1 sl!l)'e ~la:t. Zen [e od smuog poceUt. uma.enju zivola.iet nvnliU.InllJcV<lvrstu mcdit:tc.praMict!·~ u Tndij:i i u dil.nj<l.fa·YI1. 5.Ulli. Rat!: Z11IDlIO ra~log.v.·O -U04. U zena m. Dolt lla(iI'Qti.i ill:lflS B~~\ nno SilO) ·. 0 nesvjesl.) jc o.ilillkakav jest.oga t. :i i~ koje Ie nestao .'!kate da i:e dlIy.V.zu. 'Civ.4. odil'e(lenog pn~1Clm' In" kaJ.tlOJlyana bndtzmu lp ie 1'fIla In!S<1Oo {I pr'01!i2IlOSli.ji spoznt~jil.log )!ivH.00 sto se . ak.evi. Ino2e n<l.i:.g. Si1J1'])OSirOkll pJavo p!1'ootl·'l.a jasnn uWlvao L'U1. Dit.jll. i n~Ol.Qizvjci~ban dn se IinQze dov.el'lXIzna'i da zen nije sustav dJiyane 11.z sumnje n[l:~ SVOjH 'Vl'ifednoot. . lad 51.orapo$~ojali sasor«..e.Il!ltvu.IJohlilmvarnje n sV'og.ije iU kmllempblc:ije lIsmjel' ne ka lJi."YtJ'Iia ollknopud!·aZl. d. dh:yal:i. To jf: srunQ{lgrarueenje.t.bicav'&o "pl'Qiz.vodjU" svojll vlasutu saku i 4!ltim pital3 $VOp UOenMre za§lo se to ZOIve sakil. . 0:>101vlJaj'uti umpoput neil!<1 bez oblacliiil.a do~i do I'lrn(tcllja.!la 1)1'0l't1!ilnmJ!i" U dhyani nema svega toga. ~"ltik.il be.<I.)lkv.denio r'.l'e $['V~ri i. Sal'(wi l'I'i.:11:! sllll.LI.m~'-iBog je iskJjuceno.i" tdi zen Ililsurv]ja sa svoJim poelem.oJjrul.:. . doli ie u mah~lymli to cesce billa dekmaa prllZninc.:.zhrisml!i S ]){lfill"llCf.pi.e.e:ak i pOjllnl.dcm~sld rflis:~. ali to nije zen.W bi . 5 Bogom u mnflliCIluml poslO.lIti S 1])01[1. kao 5.ekoj odre(!cnoj mi.il 5v:ijellti. Zen .IDrvll~l t. i10VQg I'<lZ\ml[1 koji ce ponovne $a~led.islovj.'iJ'''im bll~li&im Skotlruna . _ag!llsavanje soiortio: 1.an. llUi:verZU.. On ne (W. KilO takva. [0 je IlrOll' ~li djelo SIVir'I·. l-lioyen (. IUn:!.da nlje u svojoj "'ldionic.e nm laJi:_.1 .'lb eksrazom iii transom. mera do~ do epceg menlQJuo<g preoktreia koli uniiita. karl SU'sv] olluc1 m nlulnog d.-s'ti II stanie savrsene p'razilli~c II l~ojoi nema m (ruga svij'esti. dowd I1ez~llli$Jj v og KI.

dh_yrma (kome- mplaeila) :i prajna (mndrost).llisl:u'll na Iwa.!.otkrrvene sve njegove lnine.k!ekviv.~Ut stn je zazen.tI.ftU.oje se uslavnom bavi tesanom kao najbitll:ij:o:m 7.ckQg vjeibanja nma kruw bi ova] snzrio do stanja $a.nvjcibu i ))3. Z@H se u I. S ume prvenstveno I. ZI.a se cijeLitl1 (stokCll'l. ili ]]jlcgO'l' S<IJl'JJskrts." ({1i. ill dh:ymw nije u pot]Ylll1c~s'li. treball su hili l. .·o. no on se razlikuje od svih ostalth mu oblika po sustavu po dj-$dpl. je postavto l3ud.hokol kontemplacfli.e'me]jilo upueenl u metode zn dil~:.note nnzvetl oblikolU Illiisliidzma. zazen.IIom dobii'l'a.8.• !rv(lj~t:tca zen-metoda dnhovne discipline na[sLoj{u.e LI budi:zJinl dh. od njcgoYo""' IllctQd. 1'!'Wlb:illio j.nog uma i i:lJegoV1l.'Y{uW hila jL':dnOlod njegovfl tri granedlsclpljrue silo: (moralna p!'1lvlla). pogiavlje lKOAN' Zen le' Jedi.l1ilent. U ovom slms. ovog cil! pogtavl. no kad se kO'l"isL] S'If. Zazell.ll. Obj!il$I.flLi morelnih prtlJ.hl zazen je prevlad.il:~i ] 1)0 krajnjc:m postlguneu.~iri].~ol'ili.l:anjesvejlh IDS 10S! .ja k.dhn. pesebnu zl1laCai~~ll i II I)osl. se jedinslvenost sasl'oji.iih nogu II 'Ii§iui i clu.~anastala je 11]udJji i pl.:. L)()ln:'i buClisU lr'ebotIi su se ['~·Z.1l<"lc"jkon1 zena dancs . astavtla se stol~eC1ma.~ kojem 511.zi s koa.i.nsl veal prolzvcdori jellw1.jecili llre:krizen. o va I'fNlk. sto se rii'l 'pntllU.l<1ci s.pralilicil'tu'Iog ua Dalekom 1t>l-Qli.liJa koin.icllosti.je monopol zena.i rnoderni sljedheruetaena jos l1l\'ijek je se ssrego dric.

nja.is!.is]Jil'e 5Vl! pl:a&I:1II 51.l1.§ljoili 01" "llsmjel'iH um nil.ja Ulozcje ttj.sh:ia.Ii oovjekll iJ:ilO' kO~ll ~d ovili kv rnifikacl.i s ovladilvanju inlel(~k. 11m kako ~J~"5"['11jilll" Q" i!!ll. IllIdri.'W.I·!.alosLi u Llce~iljhlln I m.~li' tvonuca iii peslovut ured tl'eb~I~'Llitz.kal~ob..cli:~l<" d~Jv(djno iutelekulnlw' lin Zlll'ljUI sve LogiC}{ zamrsencsu u pt'oii:ll!iemju budi:sltCke metaflzlke. k"ft1 mj".umll:'. enakav ka!lh'lVpNlkt~.Ot:liUI.ja ne IHoie se l"oci da je dohar s]jedbenJk S(lI:kyrunlUllEI..C:~jI."tUl.QliUtdi6" sc lv~ tttcltj" .". kao 51.iUla Sastrt.jnSl!jr!nje) od CI1.lIj!!i.ell'anie z@Zenaje od mUll/Ie var.'mlolocelJ na jedlln predmet m±sli.ip:raktik. I.) puno Ilril I{ll p~wlle <>P. rlok dhi elimoloSki U100C (LrwU veze s .ko bct. etlos'taje .{ll(.lldoll]ci" nema hili eJilj koji opceni'lo :ll.dl'zati Dh:J(llIflc stoga ZIlIlC.lISti pod koo~.njll ali rnvue i lISlll'<JI.. laik.I'Je.VnO. tao gro je v:idljlvo1z OVQg kratkog prikaga d!o/mJ.on~ t~.'1 Dai.sJk:ovmll od vaj. Kao veda slobm.'elu 0 .i-sh.'ma-Pm"mm:m SystematicaUyEl_1JtJitndcd (Dh'OIl(l Paramita.. Indij"i SU. k()t1Il.10Ze [e 1sPl'.ciL'm.)lnjJl d. jet' osim koaJFvjctbe:. ti. &driRliUE! ot. ie oklop ~. Na pdruj. j)osvcce1l.:nosli. to jest. I.z..~llvletuJem se .ln21.L~~X"".e dctalje b'le!)a k.· l'. iu..·j du"in~ 1l1hS" doi~ i.bjcgUVl:lli.1:'<1 1'000.!n visoko d~ prekrije nebesko S'UXliC "h~liki]~ljusak.je J'jMf':nja J. Nadalje..l.~ Q.e!])u se ell! 'alW ill ZCIUil.Slje(lheniC'i zena I[wgu se s. {lad.seDZuolno.ini".kticil:'<lzen ill . ~w znaci petc:i.'<Ilnja ovlad<.omiiiJj. iako vtsl)ku kao planine S~e6:i ccli !j~:st Cmlcmih.C:Ct..vj1uQ jesti l lllli.'ijeme prolilZiJo.a Muke (jj.t('le~tlJ"lJl. Sloga. d!_i·~.'p~INumLi u 7:. Neki SIl hili..i TI vee ldcil mtpl"ijed prema mrvant.o6'i 6esizhllVIU ncbro. dhytUw St. kad se pta· .1ti u svom pl"il:mlhrnom sm. SIOIl:)(U Ce8 1!1<1 kOFrif..onu'oli~ II ll " b'l.wl:lsH kao sredstve za j?Qstiz. l.s[i.jLl bm:lisli.t' koje s!Uj(! csvlliki. Cak i kad se koan sh"aU.!l. ali se U zenu dillhovlLih vjcibi.1 vazna stvar za .tusu. kake j v].n~'..ri!:limtLihv. Zen ue "sini dllJ!OIW samo] sehi svrhom.r~'teliiilcl. 'IZilI.dllyana. Vjewr It]leb:MuiJ.. I pus-jed bla2eniJl I"rljC(bIOSli: Dll.ut.pii:. prakli..H_:lnei5islocc .Oll:loid'l jo~ nisi jJO'stigaosw.uje ne-diel.J)o'Volinije s'nanje u keiem 6e se POSlUIJi1JO lzdit'i iznad LUt'. duhovna iHin<~ nee se \'I'.la nuznnnjev.~o o/.]tlGg Prosv. pl"ije(nog~l U svez] s komrolom tijda i uma '0 i1i kejima se te'fnf'Jjil. h""'(. $"" X" !'!~j.fo. tljelo treba hH~ u laganom I Ilgodnom l)ol .ieml I:)i!ca.!dizU1ll. dos]o ic do l"azdViI.cd korijena dhl. RlO k~.ja T'ten-tai sekte. . morallsu vis no ista drugo.tI'(JiOIU i. S<lVl'Sei'li um] tniei U tome.M iluJj.0 le poznetc. sve v. MII~U.~d~jnj" iiirOl'nW1.sc iSI}lIl'l'i]a ceHri velika zavjel.'('" I{oji c~tili Ono'" stto ga ll(lsi oel sirijcl"" :lUI::!zeljl1.. (klali misti sabranans.o gov(H'i It Dhi-snaOVt'llll dj. zaU1l..r.w.gi u bili ucenicl dJI.2. Nl'llZilli.eUjeu.ejjl'ajl~zen l}o:. c'i1j prl p'I'illkti.. izhl)l' mlesta na lk()jflm ce prakttear dhyalw sj!cditi je jos jedn. He dupustirl nuslt da odluta od svog ispl'VlYnog pura.!.cU!ry"mm Paranvai'.di:\ ·~nv!).l6u strasu i . [e ".fUf.a.l·IlJll. III.!.sli po~~i jed:IHl nag! Mav~ti v iile 110 drllge dvije. ne Slmjie: se datl 1)l'evBe oduska spavanjin.e..~ bitll. Y-:Ilal':i zOicb"zaU usn 11SI. prnkttelra ..ja:nja i ueki SII hndi. ~jlUl l:.mjsk.atiti I.U·l11VI10 cia semleste kao stu su tt'Zi:Xi.p~ $Il~g~.oa..~ 1i10 111 .neumjerenlh Sir. njegmrttdulmkOl..'r:i.ilu rer zen sada una svo] ylolsUH dhy(.."Il. ule.gc ll~ snmo jl.-.~!'" [reba pra.!LlI.(lQ u naj.llja-a-sml1 arlhl. ve 8U\:.mtuma dl~'Ym!a l)i'esta. Ima jo~ p1ll11O l)J:~1!Vna. ~~k(ll1eJL<ldJ"liil!..rmwj: dhyana Dltya. J er li eM pO~lk'i v. a ~LO se tic~ konrrole disanja.tikf.:lJtII'h.I1~. On je m:sltmnjivo 11tlilllapl.ldice ZapI~kt' i Ogl'mtice.l'ko hi S~ urn dQV. pohozni nudist: sprcJni!l:te tlobl'c mudresr. "1l'il~HlJ(~:1II isjoL'i!y!!~ !...i~c.ja zencm. pl·a_5iu.dha.'l.UlistitL Dhymm dol azi . citiranoj II Dhy(. l1II' k::lJi. ulahaY.alj. Z 2. z~vjelUi~rn s . v. Ali dllyana je la koja (.yane" III ~:l'cd SI:I bili.". jc potpuno <l. n'.'~ii~c.Lti.ruzmisljlruJjc.o.i:w<>jll". Mocr.l '~'ll'>Q~t~illU..mjuovog orlredencg indijslwg oblik<li Pl'em.

~ .\'Ei. cia ona llooUgne svoje vlasHte cilkve. g:l~di:lli.zma u KinJi" filoil.c.{nI. .ovjek]u ne )~M.c:llstvo.oti upLitall 11dobl.·lSli kao sredst 0 za otvn'I":l.jt. se brzo ]'~IZ"'io zl'IsieniviU sve ostale ImI]j... ozivio j (lInd.ija. i kad je YeJI!) (Hui.~eL'1 .~"lJ poslupciJrna. a z :I·.!wje govore 0 .g. kao nekakvu vrstu kJ'h'.. iii zazen !}I"akti.LiJ.Hj(·'m 1"ill~ djuasilij. en se ".In'ilikl.c· mown.wilfJ j~ d. KtllIl<u·aji.jllN~i ]z S'utri .'>t! kO. svoje prste. n!Oka~ ~e okone.f' k.jjkvog k..o. !'aZ'"(IYOI' ucildja i.el<{)vog nma ka :bLiild zena. d..fl" ]~J·vipatl"ijudl zena dt1s~o ueitel]. Pundarika.~m. Peznevnceuua l:nuUstiiik.dttidrllll\ju zaxeuo kaQ sredsrva za (I'l'lmlMl[1I1je koanon« Ie ua ta] nai.nrn"Rvno.lj!l.edi. pl'ilicno Ijudsl{l ad sh·.il'rucon klneske iSlrajJl!::jje vis!'! no druge teme nad 11 I1l I~iim<l..vog danas Zt'll!lmo. redovulka i1j :izj.d..el~a slo jc mrslio 1J<lsvnju l(w. one isla 1I~~~a§nobl~~ ze:lls~JL.l1Cijlfi je Iiudsl5..'il!i1I PI:·~·?(hHI nadarenost :rnje !:lila tako velika kao niegova..l uutijesall.I'ovest] eVQl~C]Jn zen $:V'ijest:iU muovima svo. gil ZOVe! lO PQ:lJolitsanje i I1<11pr flak.l 7.ilIj II] dva Il<lliO:II Yen.fl. .lt ! um] etna.. lo.Jj\'u iIi pilal'lje kojl' postavljil . .~ ~JOiIi!a velili poUcaj kil1eskil:n bucliSl:i~lIUI! za int"':Jeklmdno ovlaciavwlje rekstovlma P. fill II C'je..o:>lIJ)" ••.(l'vjCl·I]Jk~. BilQlje to.I)l"ipadajll zen sektl i V'ecirm njiih $Imdrl II rUm.:~ l)IIilizn'l!l ])11 su smre k.1 ~M1~J1l'ije prfvukle pozernoet (lZhiljllih ueen ill~.C:1!j l".l i nepotrebmt stvi'l!r.Silnja.~ l~Cit.~"Il.oje su se prevele sl~CI\.l.l. Sve ovo .~zl(J~a za ovo osvajanje mo'z{~se ll<:tCI 1.rxm j zaun dI'ug.1". .u zgodu drevueg m'ite. ruikf.?va smJ~r. U no:zi.z:aul'lu. l:ini.110" nilJc biilo lromw. gil "'a popl·ijeko.arum.w.el'llIle $": 112 .tO Ibullamsak(l.0. . uistiJ:m 'Ie. .IJ.m. fin! se da je: snstav vrt(l H~~koulrnmtl.go~'san.''lfa:nJ~ elik~> Imclli:z:mabllo jG sljedece .o:~np. a IlQLl(~lmd svakako nije.~ lu~o d 5redstvQ lilllJA..1I Liudsko posredovenle p~Yl(Lr'ilf\llj~Jrllo je dobttak 'liri!Ci oil ku.t(( Ci'V:i ii::r.o:lll~knl'kakvtm ga danas smatromo. '<I. 1'rem. .1O dobrote srca k~smliliZ~I1 tz 'licit elra l\oj1 51! na hlj ~!lc.(mnn d. PI".kl.[tt~ . Ile'ki 1li..liInij~~'. .cu·<1. no vje.llilll<JilYnll hJ.~ koji.1110"" o~i!.~CiI·lii" P'051·ooovanje je ponekad lid pon~oCil.).-lru:II'~) izasao LZmraka i SalJlOZ<lta~lOs.wj~~~rnIlrovraa~v~ll:r~l zen:l" [egov mWJt"lIfSIu pori\. M_&eguudanje u"brvuoIll nne imatraa.J. l\. '~:dkaJI.nacm zn etv ar <Inje :~U ]n·isil~av cak an]e 11.i~l'~li.11<10 ~ je ko.mzeljeli sil. /(. Danas Qznacava rl~Jl.~ primje.1~~ Co" i. ~~I to zasigurnc i 1._t'''~i n~llml..utl.. . NI.S.tIDe.2e }l!t'oiSl<ltiu b1ogl'afsltim ztlpisima I"tmijeg Imdizn"l<Jl u Kini.alt)l~ga nisu b~. :0111"'<1\.'I:>!lml. Dnboke metafizi1!k!! I rusli sOld.. !'~ijl(lprevedene na kineski. sUcan nacinje nVQ(lHllje sustava IWlUW.je svtdao i nisu Sfl rasumieh...ak.vIlQll1. Um m~le sazrllevatl sam po sebi knl! Ill' pl:epusb'l1J"n"odi.vrli 51antI" .<15i:11.iZl'<iZ koji jie dosao II ntodu kI-.(I«')'.!.iite se prog]ii1SliJ ptlnopl'<ivnim prenostteljemzeua dnlgiJIl'[lkHk.1i.I~'1jelllO sl V<Ol'et1i tasmuneot IJ1"Qiza5.cajem.O IIlo.I~ z<lJclovoijlli U)joUl:C i fde se vvatiti prh'odi. Pit.i ••• aim :t..Jl)·!!l ~ell tstevremene i po. 8ft ZOVCl1lli() hod [.] na upre .ksIQ...na tvorc\. do toga osun r1!elkim sr.u.mijt' sa/'orijrt. ofl. prva je u oku."eu~s matel"i:j~l:bn strane zi\fola.I'oufiJ.civnll Dosad je dIlY(!IIa.r'M'Ua... JlI·epll~tefll SV'?Jmll_l:eu1. PJ"ilJ'iO(~ni Uelel'lllellt.eLuim sl.f(mi:. On le rl. pi! 1J1v~el·?joILI10 stoe '" PI'Q]~US:lm pI"ilil~u Ull till je pruziti.i1'UpO~liz. ga)e potaJkao da sl11~sh rlt:. rtd.~ U1vijcl{ "I~kati..ll1Q 11:illl'tsk.i'ilelj i.~e.f.o se mo. I u um zen l[oellLka ake ova] mjt" tern lino uvjdhnu u $U &I!:. ~! . i". Ollllll"f.uje sretnu bHl.'] 1tg:la. u .·n ill ~t On niknd [iiije su'p]jiv. Jedan od nekoliko r. iii hm.Qrske '.ramiUl.pad~l!J(' "0:11 l'I-"~ir".§!.1 p..e se ni..n 'IllWl Imdi. k1lO 3t.zemo zaJd. COli. tiln. {{ad je HOflhi(UHlnl.I'o.Th::iUltno u Kini nema liludi3tickiJI samostana s koj:i [Ie ..dh. "ja\' nl dokurnent" iJi -mjermb.lsiro. Sl"oga.n (lUP:I'uUlll 11<I. I>mljz.~s.'aSl:1l:ave 5:t.!lUli rocilir..O udu ill ]stinl.an. ~Hw aka [e u:wg.vin:lluzauueI>'es. i kao ill. lUI. kad god HI1~l . U po6etku.:idiimo_ ~ zrmk~:e drujnjeg poholj.jntl1!o :je netlllpm'. i.l.:! "'ubltka i t(l. <I.].<ld.IIP ?:kOitl zena.n" r"jdnrln~ I IUflCJ. se dOl IUiDn je GV:i11 dana bolje no mad pri]e.O niie lU"lIjnje b~m'.I·. jednom oiivljcn.. Ko-an doslovno ZllaCl. Nar<J..hlnjeena.~cenik~ ~rn.je i pobolj~an)~..A 7.l'ii111leII ovim svetun lc.d:i c.lI.1'lOlJ'. lakoZY~U mod'Cl'ui llUlll"edinl-!:.o~c.s? II IGnu u ~estom slnlje¢H.ld n hi dosLi. Pl"ajnali(I. lllCisli. ll'Ie1:IKln Ijepote satoi"'.j[h i'nanj£: Ilmlarenil'l ueenika.m ~ud. i .~Q'llnslallr odr""illjtl ~"(lJe Ill'.

vrhunae svego:l ~to. lllil~11 0"-011'1 p."i~a. najsm.r".<.0'" . Tko si Ii prij no sto se l"od..i~ctkn it la. t.r.iSla drQlgo do sko ·'illi.h:st _~(lobaduQ pt'edilvanjOl 0 mlJJ'edeniim predme. ozuacavu I.utl . nije nuzno taka te da f1i~ov dot<.'aVll!ika ltoji.o pl'mvaIU:ii i 1.jeme T. kaQ "f.ehaniiCi{o.ol:n"1J£Zbu..r t~ .tllo JjC!~pl"ije t'l'Og rodenJll.CC zhog \1I1.iz c~Vf ·!.i!lko Sl)Zi". du.:~.mli :.mg dill~tjj~ . a/willi dje.ZlllC taj iSpiti.l.·pl'i. hi10 Ie .tm zen ii>kuSIVa. 114 'liS . zen nc~~eJ.o 5J~I<ln.)iOJ<lt.j"I. I~tiiml.e.okollo i skupl.i .~~asl 'I'm'. il:i mt~I'I~"i<.sto danas dQl<tzi.kom SimI'!' dil'l{lsti. ii. kad se '!.r.eee sto . .'llje. nacin K. obl.1·U1aciji'~[lal.~~l.1" OIl?'.av.L~I.!·anijitIn danlma.i). ~.lik.f~i.vtlcki stay..'I' um Ilil. lmao je II iI...I].ijo(~!1Jell<1 otv.!.volno'" ul~m'i~ia iLtOel.. Njcgo!l UiB znhtljevao je SilIll':lO km::m.U'ruOlcke zlvotnosn kno ~lO hi u'eibuo ~lU. mn sc poli.)WI izj.111vlastilOiia lI.•' 0"1" eU)v11II. . mjeslo no!'poC'!!l..ou·.celliko.e.:. 1·~l'I.groullici mraku. aravno.:I..~.l!ji naC:in gl(~da!i1ia 11<1tV~l'I'i nije uviji6k s !lio tspravan l od poronei IDjegO\fOfl~ duhovuom blago' slmljU..se ne postupn na 1·Ii.'l"elanje ·pasHZ'. OJ~ ~~ s~~n 118<1['111'510'. p'1U1{)]n cvatu Sal(l~"i:ja .jim vlasl..tinll.. .e!]a sama sebi.enl! zm. ~UJ:li SLV.ml ~):!·!Vllelll. uma kako hl '~Ti(lio da 0'110 :sW ~e .~~ ~~~I.J.11.' 'k "" . clia k protresu <hi bt jJ!iliI.r]o ~~I:I<I prilirvacao' kao obicllI.nl.2 !a~o!U'I HIJe uuao slmlsku iUI.tlz. 011 ie bio. M}'o (Miug) Ulli!uo !.I~.'lI'vi ko.la\'. ~ ·Qra S OVOflH1801Jl0l1.i za.Ql:1il seknrlsti Imo pOCetu! sto 17 •• . koje se dain clrnmsilJihr w:':enicana. 1L~~.i do njcnp. PH~ilje je same ua IlOVl'8ll'U. lEl~ot'eti. 0.lzlog ZMto j' II tlm ranim danlill'! ~ I~~Je~l.upilanja (I "pl"'!lohitI1QID lieu" postavt pred rooo'Vnika pa·!pl.e.rtQl'OH1C kad .11..n].le gdj.'a'!l"ih mogll!JlW Ill? JJ pO~. 011<1>iilJluno nestala J IZ ~lratenlala IFI. ucenik moie me(Jiti]'ali nad samom izjav(lfu.~~jl:~~~I.ne dode do rnb« mentalae pr(lv.~hu'a:zO'l'~I~'lju '!:Iciaio je zen ucilelja ti:rm~n.oen<1 k.'mjll uma S!USill. ..O:][ko (Ilia uopee l)OSlojl. .1! II J7 S1l'og oL\I<IlI'~nj'l prerrm isUni zena.'lr3. Narnjera kaau je f1<1tjcl"ati IIceni[m da Z<lll.10 il .oi.aJI'<l urn kalsum zeil". Me iSflO 1101 n s.ilki.. ISllustou.lIru:.Lk. D 'I.1na 110.lIll~rnjeg poHC':lja I rrnZde nije mozac .l~:r:tiji:m s I Il1t~evIl.ik.io [e lz "ledi11(} ao zrela voekn koju treba some l'll. Za§to ". ruzrada tl:Mla do k:rnja. LJ POCeU~'l! vise ill mooie m.a.'l lI~I~e:I'J nne pomOilgao onakn [uc. . i ]JOkuso1:i.sH.emo~ zentl .to'" hlis"'''''' ·•·u.:1 6e duve_.je'. hio i .'ctlCl.. Lon P0h'\f!hfIU Z<l dozr!:!-evanjle Zlm i.la doot. lo..j. . pitanje Seslog p.imil /i(.to " modn ll..i. No..~" Iko Sl tl I Ilk .l. ~'II0 j'edo~od pnih Jwemo.'<. aako l".. ~z ovog se Vlc]l. :ISC no sto je I dQb~'o za n.I'~~~.staotv.lad je slIstavk(:uu.:"dQ..~ Chi.jcki I'el'eno r •• {fa se s klWnom ".'lil1.lztlj:e' u. akcn sto ie to shvatio.:slmstva. [lje' rtv um [c s.!l.r. ustvart jet o .1trija.·hll do~io le na kl'aju ul:J'i!.\c''l!Illii diani Zeml su bil.. alia se obiclW po-slavlja s namjercm hudenja ll..~dili.1jeoyog posljemljeg._ ..n6~J·lje i Myoov se um smjesta otvorto i S[lO(l. Zahtjcv Zoa mpl'vobitimn lleem" bio [e posljeclilje l'lUZ!tO'oko. ~a "ri.'nidodir uc'ih~II've ruke.ti. I!l{{jd~voj urn n po~i. [~e(]o'l'IILk fie l811kao u veclno2~ l~ seln iiu'llnti ncltop"iii 110 ISkN!1l0 IIPLI110moguClloJ. v[d~l~ja "njego~..do Iljeeovm r. K.1·vobitcrUlilI cO\ljekl.eSil. If]. U(. 7. '?Ii nrl~vol"i.1. )Jl':lbcbno.) . vecje Ine'illalno bio spreman proaretl j'Sl1rm. .hlj .lnm.)lo U WIlli I"OOO'Vllikfl MYO<l j njiulB fr~ nje.dl j.njell~ se prnvilno kOl'iSli..J'i. Zal..~IO zen.Ic ll':[IjJ dil pnlz.og prv(lb:i!nog.7. 51i'CllO ne l':IIO.~el'U.iI ciJij~nicuii logWm nemoliclloSl.kao .bism..bio djel<Jil~! bl!. U uiodernnn dl.d~ potpnmog. k!lO Myo •.l SkOl'?I~"O~ j on je po.l.I&koglsktr'lva.1 se Ulzdligao $vo.znac(lil~:t tn()d.l'aik UIbId.nulm.Pah·ij.io Abraham? Nllkon osobr. ~arw :s~abIJellJ<l I oS'ililnosli. ' " 'CC 5\'0'.-:. Ovo je j'..le.11 da lIe ld!~ 1L1.estog 1)!I.tali!'! sml.1]1IJ (CS bolje ·'·.. ~lO-.go I o:zbil~r)o.~.go!.ie koriS'lf:nje komm.a se I)V«. dobra ]_ ~11I. ]ja.IHl.~kole ij~ I1IQj~pi"vobi.i.an'1a..lJIIii.S1UPl10 poeeo p~kazfV.!H jilS'lVlI.mjetio da j Myoo.adovollijavajuCl ullieN. dOc.eniik tudu morn nasltwiU s tim ]Spmv"lcki:1lI n<lsluP'C'~I'do!.1.pI'..Jg" ier sustav koonrl.istine" ld!.lja.l·. ono zlMmjle koj mn je 1!"~b.111 mu kake .e mu ne preosta]e 1l. Oya~ nedioslalak ~uekoCeu.1U'ha zalllIJcv a.I·i]l IliU eme Roo [e redQ'!{n:ik ~tIyo C\I~Q 0\'0 pitanje. se c1ogaiT. ~. t'llI'jCUI". f.". JH>vrh toga.Ii~~ k~o stu IZ]I!Wa Sestog 1l0lU"li. ncmaprethoduog zen m:1I.e'drums pOrl'lnic IICe'Vise no !jIo Y uce:ilikul i. .\I'a IIlI t rJ. OPoka~1 I1U to 'It "eO I IJI'ozl'jel 6cs Z!WoneUm zene.ati zl1~dmv!.m .ovog ulnrlarnieg djekll'imf<l onda ue 11102 hitl h. hio hi blago..j[e bio i'(}vjek kOj.slo¥ lmau Cilk nesro sll&.ul LI posU<I"'. K~J [e l'sdorvuik.ll$_l~ i.

a!rJ:locjg~a_ koja sluzi l. cl:lj ~l nien zv 1. caki s ~led~U!L zdravog razuma. Hakum je obif_<lV<liO po1k:~~iH svoju jed!'"!!. Jwtm )e $.i:aikni. No zen u5Hciji te Y<!!S.dj o J z~'1<1~m)~1i Bo:dlJli~J1<I!'!Vl~JQg dolaska mt Istok (sL!) je. Take dl~g() doll. l1:egov'Oi"jm 0 objekl:ivnom Ul .iikmJ dop!'i1 U n:ik.l koji je g. II ~aj~il'e~]JJ i 1].]~~:t. lit £..1~elogi'cal1 . ~. 11 Joshuev Cern))1' S .'0 malo "s:u.le sve" ~Ne. od""..!.u. (}. • i. ~teml':li[[o naGeI.z"tWionovt poredOllk shrllrf Ita da !el'~ellu.UmJe.. T"mdjl1o nlsell!e je nlL~:rJ'I.zmom".l.ekt :i objekt. pa l'!llkom u ruet.o da spozna[.! uma.i 0 "zvuku~.. sac! znOl.m OV() se takoder daje J!inc~lliilm kao Alls~. uvje:riti da ie cal.Ien uNlelj.a kno ~.!i.l nue blo f:ilQzof.lllje koaiu» 11<1 lntelektuslni nacu] laj ~Ill~(~ zen. t.'h stoje nu isto] rru:iIli s D1I s]Jon~e]j]jffin.(ll1lkoas« bio je 0 "lieu". i cut cete duh Joshua kako vam se smije t. ]Ii logickom temelju.o~ oj lllSt]'lllnenlailli l<lJI:Ie.vmnil]01l do :snrnog "'raja vrernena H. ~I'C'!lho. mezino l:lwCeluje preko Janca idej.ie na Mjesee.1m ie. jeg()'''~1je nrunjien~ ~mtet~u'all ili Itransce1'!du'ali .emo po'klllnU M'azm'i.IU.t. Stoza estm 0'\.trijrn.al"u"'~lek "Ce!tlpl. ShV<1c.zahjev Hekuina :sv(ljim m:en1lchrm.a(1 ~1tnrujZ<l.l!'I'!l~ 7:!!tl<l a5.!:ofijom" en ~ma svo]e vlastite J·azloge za sameZ stOjlllosl i tu se ··Iuj.as)c~) nase svakodnevno i. znacai. takea razmatranla una mjesl{l.lO.0a.Iu.ijet.l:j pa:u-tdsLi. neli.obn.llal'l:an u uioi.'(U"anja. znm1:llvenom.r zVl(k ne !Doze do~ O~~I aamo j!edneruke. Ni IJOc]kojinl okolno.. ieU II .mcdutbn.dVO~I1~!: osjeta.a btilClizm'l?" ·Ceulprcs u d vorlstu '" P0tllOVO mlgocvQr"i Ioshu lW'(J'IL. ist. Kad U:!lI sazr] dovoljuo da se ugodl 'ol:llik~l.1 ruku i z. a time i unjihovu phtkosl.jel"_ Kad su Joshua pil.i.o izgl'a(Jf)OQ na rakezV~U1ioln. lim nije slobodaneutt . irrlil~uzadflliil( olvoriH Uijnu ~d_"'JUnrn~ "'d]c poklolUCi mogu na6i pohrruljeiJUI nebrojena btlli?1l:. "0 objcktivnom sirnboiu.11. ~aj:wimjcr. ~IO.I iiitill kako bi se um oilvorio zn v]~wt~le "Koje je onda. AkQ je to tntelektualna ili pojmovua Ivnlnja.~ellISkllSI\lIL OclaU. :Koml treba !ljeg. Osjet sluha iii viJI<l1nema mkakve veze S<I SII§ti:~lSkimz~ia~enjenl kaana.! uvj.o-vollOo )C:' -Gel'itpl'cs U c]'I'IYI·IStu.ok je p~sJJed1nj.'Wl~ ko}! lJi:Qizvod. ddjeti kao koniknlml manifc.vuk ]edne nme kao clnJeflka stitt': do najvisih n(~b(~s._lliillli'1l I SeSh ptI.eJ"(~1l1 da.skl.1'ha. znaoenje "cempresa" 6e se ot'krm i bez [jalil~ieg Pl'OlliUvanja hil eet.t(J! noee SlllJltral i da Hakmnov a [edna I" LIlt" shnbolisira nnrverzurn ili hez~lVJe:toyal1osl.IlCclu Im(l. za ove se I~omu:ne mute reei da su sasvlm hesrmsleni. l svc slo izluzi iz njegoviul ustaie i~java kcja uastaje iz njr~ovG'" duhovnog jskuslV'l .njpopuJm:rljjml1 smislu rljl~Ci.ovElli u ennn skrovnun kutovana uma do kOjim lie lnO~J~ n.Jjuc il1:lJjnesl'/.. Hili ~e !{lj Il'le·tarizic!d slmeljzam uopee prisutan . st~ r pxanje .. poft m'oZemo za'mismt (IIIsmo konaeno rije:. .. rnts a o i svljet. JQ:.')J kucaOje na u Inz n ./oM'eci. i lada zen udalien Iri tisuce miJja ad vas.c1ol'mjidublj~~g paMa.t1Jjelk:liviznliCI"" usrvarl u zent! nema ]~jik'Q I"twill dvomostt k.11'r-Obi-CllO se ZV 1I1i.sladju najviiiieg [H1Cel<lkJi'IOZ :kQ~~se moze prepozn . slY:'(lz na skrnz.1IhHjel'mi od llCel1:i1~~ d!a." ako teJimo." simllO. [(<lO~t(l zen uC:ilel.s~im<l $.l"al:utllo g01.10 slIbj.ji k~J1.a~o ..yl'hll. g(~d izraz Upcl'trijebiJ:i .· "Govori~.k.1 v rat a ~~ZIP~'~1 koj~ .. jedan prim.zum).I) lem_djnom 11I. neslo' slo u!ljeee na osjet sll.O' bi se j?'. >':11.rnije izgubiH iz vIda.ovdj~'. iedn~~o kao'!Q oovj({kQII'o prvobituo !lee gleda cit.ed~1citav sv." upita l'e(Jovnik POlIO" 0. d.<1 zavjese kolu nlste lIspjeli odgmmi. poslov~~o.u.Im le 1n~z:mldno~opal1 u relattvnost st\'ai'i.·CS· i nema Ve7Je'S pant wftlOm iii neklm drugim "i.a'. en je ogranic.l.lstv. 0' neCe111U IUo S(~gleda. 011 le biQ ~.s.eni._e.ajpi'ividno v .p!l.ili problem.d') na km~l<ldice.[! >"enne sl~1ijelwbrlitali s fiJOi. Hal(uin.koji.P~~I:!"~IC]e sl.. illikad mu v IlC dol':w vdj-me do lmalo zad~)Vo'ljuo sngl. a 1l?'11el . Dolt se um ne o$:loboeJj svoJili (.pokaztI.M'olli'!i'n()tll~ 5{! M~v~ s~nll\...kOl'ije:!lu' . r Cem}1l'cs te z. 10.•"1ol!f'I)l"irod.sbellO!]] Josnucvorn oblil.~ jetlila rub..cu niltatlne .at~1 'rt1:njn budlzma. 1.1'l10z. "oonp:res" p-otputlO gilifli.akV<li lo~i."'eCeredovui..t] i razje~U:J(!11. ~a~~lJ.ruje kad cUaJ! minI'! (I dIan I L! 10m emislu l'ikll~ktl. to l'az:motrUi. .

IJ IMsem lIJIlU !)OSloje .acij\l. !lema Ifistiil "]za". po[jcu'n..o. s n zl:lajit~ci kako pr« ~'i kreza zid !toji se "'~'Ilt PQlprmo neprobojan. prtlicne nernilcsrdan p:~'e!l1aonlm ]k_g'iU6t1Tbna 1>. l:lemalogVkog Il<lfu!:i~l s-.io to i' obno'l"'.ipalI t'! ma J:1IiktLkvih '''s.jlhoyo bOnl"]~W.mje "Koje je temehno na&:IQ blldi~!1]1ii"~Uc:enik hez o.e sumnje.i. pa kako IIi Ito enda po.ftu't.Islvud.icllnje komlcni. sto [e apsoln!.sv. ollC:clliito lilkv£ da zatvar.. -It snislim cl~l je pl'o~jeC!lom cit. dokez 'Tel..1111.. )el' su Iwi. kO)1 poz.~vo_fedos-jeUjivosti. hez Sm!!:llje.vom ~e Intele- klU~J~'om dOln[!Ujaloscu ovo Iasno poricanjc ne nmz.aci rU!lWZllje ua PQ. lUI koji O'Vjek. moze se Slllllt!' . 11.lI pri['I(J I) ~empx'esu. horln [e cellicni zld ua !pUh~ knjt priieti svakom il!h.. Oklijcvas.i~esl'" :lih ·n. tadn znali~to f~ Joshu i.("kool!<l PQstaje jas!.lU j~laE m unra {allO ust:vHl'i 11Cpostlllji pocirllcje odvojeno od nase s¥akodlleVI'i.ti se jcdnoSl?"110 ~'l.ID. Zen Je dllkl(~.e svtiesti.skog"]eili!H.l00jpr:iikl<1drlldji iZl"az koji tLk...iIn:la~~vll~ i~gradlene S'Vijcsli.sccndil·a.ii:.I'O:f[Il11 !en'a i'tl.lito si nekolik.[:r noj na ]ogfckom len1(~lf~1 1ll00.---. tvoia c.qjl mnog:lIc:u)e "'ovjelm ~lnJ.i ovul uistlnn OoCI"ol'orio sa "Ce:!'!'tprcs" lUllJilt.. Stnga piralae nllslmrio i. a. swnllj~.\Hlovog potpuneg nJ:zlU.1I'IIO uti eu U ocean."IUsa snmom CiJije~llcolll..j.osjet.tlo nuzno Ztl :sazJ'ijev.r) IJu1a izl.jllvio.1l.rntdju 1a.-ltarr koas« slorm sve prepreke do kl~~jnje T "Il}e. zen JlslihoJog l)()llrilJ.l tWilInQg t~ce~a pltah su nakon snmt t? III "nail U u!'lsoj sviJesli. prlroda.tllje do :. "" da bi.Z.i! 0' 6emll{'esu nlir..ijela osobnost.vll cje:til1<t i ne 1l100':e~e l~as:tr"aU na KOm.m:je_sr.en~.0j]]1)'[1 Pl"ic. QJ}jel11u gO'V(II'iITIO jer nam je li.nsm se <:ij.e sunune i nj.'QUi nepOz.1i. [{ud stigue do 'ioQg vrnuoca.uje 1m 1:'I.I'ozt:1': stv~l'n!) dje'lQv.kS-evidjeU zen pl'eds!a.Lm jez:ikonl.l"Oz.:Q.ltZgI)V(l~'U 5 nciteljern. zena nasem l]l)b~6a.ilja kot'" p iP~'edsl<nrljQfll.'IIi!!? Ovariil .gljIlIciflo"~~ C1vo. Njc. ne llH~ie l~ci bez OVQ·" isJrustv a. ~nt~l.:(l@'U:~a j. 0'1'0 b<lGal'lje tvog gel()vilQg_ . z<lgj)ilelika niti duhovlta (H"imjiedbil.'101 sam j .to Sl~ je t~ 1..1I1l1.9: . jeled hlad"n 1 smrzuul.anje zen lsknstva. i'jspod" 11.n. ne-sebi.ujf: __.:lekl:Lt1ttnom napol'u .iti..javiizgr'-'I. sj"w'llo Ce'. Svukn sumnla lli jjoteSkoc.jlava! 0..eovi'ek<l.. elm:i ~~okl !I·fa.e !C.'ucj<. 0 ovom • Hi onome.Ji{]e.mllu zen znaju da je ovo jasno P{lJ'.nl~ilcI i7."var'1J]jil. jc se !'ijes.ucilelj nil·e mkad 110l"t!'k.i{'Jlom IUlcmU govora.ail! sve moguc e ceste prerna ]'o('i.1[ll. jel" sva Ilol'lii"Llcja svijeslikoj. On ima It]''f(jnje odredeni cil~.d._k. P'C1prvt puta znw:." Kal:..aj.s:piMv<lt:i etsua goyorefi: "No.~!a· v'rfi.Z<lbl'i~)ul i 1 uxnemiren.) su nam poanata su obleno puna O'ln pojmovue svjetiJ:n:c._lkogm~]1IoistlIIJacJ1og podl. Inllimyanll panteiiZI1ii'fI. glctlc nie se rastapa sHjedimo ]i prirndnl 'tok iclei.'V11 mi shvatuno lIu • . Kad Joshu ki1i:e ·oem})I'eS u dvori~tll" ill bel HaktW. izravno i (J'tVOI'CflO.ij To je hilo lsravno Pt'ot~l1"]ecle CUl]lltll'l.'li isprut~ je{~nnruku. baca se I!e'J.zll" ki.isc n .Il'l..va smjd.U:i.!lels[h'lbi (Chueh T'iel':i-lZLi) iljegovog uciJleljill Ie I.lk(:l.e. QVo ~V] T tVJ'de:.klijevanja odgOVOlvi: "Moj nciUelj ~11]. 5 i(l)(U£i A~() gcvornne 1. Nalwn . Njegovo pdnule )epOSlllLvljeno da hi so . Ul.~ .liI:iventh bllQv~ mua" lll bik istlne zena li.stoj<U'nje ne. ~osl~uov uoemk una 6) zna ~f'Jl. <I 10 sUzl.gov zen bio je izYan sViI.i dobro ce1i ucinlH ako ga Pl':sirule~ ~ako (iotcjenjiv<lh.).eIa vrilem ' c:iui I<lkQ zagonetuom.oiiio sVQja vtdcnja u 1'.j'i:.~eiJ. zen niUw.fl . Oko vidi. ltho C'uje. 'ebi ilii.jepc ldioc je llstV<D'llSl..tkUAeitsu-sbja .l.i~C'I.. Oznmciti ill Rpod. su. Os]ec. stoga. Hi.. kQ.ts kao da je mars tvolih ]Ilisli odjr(hlOIl1 zeustavljen.2' se priCi k. najdlilb]ja.ja'l'io. I.ollcali s[tIl. SoU izO'J: !)!'ug. (jdlllci'V~i oif. da I?l'od·.I'll:ljeviill~j.jec "i. kao !ltD smo v'icljdi.dulul svog IIcit elja. No.1oQj T JC KakII.Ii. Tako:-t:'I.'lula:mj<llioljfll..J:I(:IJn~ 'Je U·~'I. L'm je iedi~!anedjeljli.e[lo devedenje do lu'ajnjih granjca.[Jesll· )C po.o~ij nQj.' aMe !l:i'I1. .WLUg!J~k~i'!J.'d:igaciji. ~djel(l kakvu :spo:waju OVl~] JOSI:lU. ali am knQ cjellita J)Q!Stiies(lw-ri.Ji:z.~l~rIvenamiesra koj:jl. ~lo Sf! 'nehnh.q. Karl se cl'O[~Edo le toe:k. mish -0 .a ona] l"'?ji j. tl i::elicni zid k. [z. Sve rijel~e $i·'·I. . JllL1!<!!i JU-]11t!lJl"_!l~g .. AJi.wl<t pOOt'ucj~~ tUna.'l1() i to ~l"lsti lilitlCill..U da u koani p()~tigli olovmu c..gl'eiitlQ.lld"~'. to znao. Roan nij IU1S<!lg ~d~nJNOl"aZ. nje'l'lIu racionalnost.lla a.na/w:.bi&m.UlSkl ])I'lceilak uprou ~'Ilvnnjuzenn.lti nazlva srm-:'.1I0.<Ju.QIl.IObiCa.v[jeu na Ulj naNn .e:(~?-" etsu [e tv r dio: B~. Ilstupall. l1iikak..'.e POll'li~:I.

Za\iSta"ljauje t . kO(1u "jczbll J ' sustav po:>lllvljen IUlodil'cdeni nll{.) k.in i s mked.(~tprnksom Ciste Zemlje kQj. a lie njenim pol:i.id. lJor:lll.austvo.a-it lie postoji ~I svom c.bog snstava pouovl'mg o:livljav. SaleN se I)osli~. u punoj djelillnostii.I~lI'i'a rI~bjU ~l.tll:'<l11je ni."clig:i:ja II 01WU·tsmlsln u kojem I su to Snln blldiz<lJn :iU !t[·i\e. lolilw je pro:l. prakticu'llllje Z(lZena.ne PI-otjcCe iivot ZeJ.Innl..dtie L1!(I~epostatl PQP~iblI'I:l~.enim ~i.~ priziv'.ruill_ 'U Kinl iz kojc [e zen potekao.!Ijadeveo ju je genii Hakuma 0685-1768.00IL3.(lu Ie tll. Stnlmt pdsllh':lost koan« II uasem m~uIm_!!jem vi. sro CUV~I. To j~.ie po. sreee iJIi spm'amcnoj pru'l()di :iskUSl"va.le posno zena. n.1aako ga se protY iluo korisu. u desetom sloUecu . usred te djel. NcnHI s\.islollJ obliku.like Zilll'lik .·mu zen ~(j~ miiek VlullJ an ~ ]ocSuvijd\:.lllisljenju $W.U1ja kOalta v.1.. sad mozemo ~i(Jl!ev.!O 0 ~Ioupotl'ehi kaana.loji..I!IY lI:o.~.lacijl.ll.!Zallm liZ. Zrnfld.k. [~o je zenu ~vojstvel1O Mlli2:emo. o<:llrzal.1pku ebuke.lazi svoje pravovjei'ne PI'f(lS.cpil' daje c~~eprki1!..!i[cm. 510 se Hce l)ri. Lanac predaje vtse ne pos.gnce j stanje saJ'ol"ija ce sj"u. ota i ll:!egovo lwom.lfI. zen iskllslvQ !.jet:j ill..Q'IIQn!.o S-C ona ()hitno shvaea ~P'l"akllcil·!l.ot S-'!o da se "'OVOI'i.\lot!!I11]e.r·ucllo:g IIcilelja.!jveGlh zlmttljkI zena .Iap. Kom~o se zen r<tlJikujie od "'11lediladie~on1lko k. (Ial!lle.i. (Ill. no.VlIikc. To znai':i. mom I.luim.g.sIdV''ililje:m. razlog 7.. a da s ne ucillbi.]uQdl'2av a HaSum slalno zapo:... Lajest.l"ode /.j ~<lt~a.l ne postane vj:ei. no njil. ko.!Ll\. ediino je II . Zen JoIU. Za one kO}i ga pJ"orniiilij:I"IlO' '1)1:0'lode pod \I odstvom st v 111'110s l.llSp!to.lune Buddhe_ . S ]·t1zlogom se mOlie vj~l"ovaU da je '10 ". kM lila 'lDiineJIJ.j sustav \I'(\CinOl'liimmjeln'l tvorevina i da skrivn "t.utl19Sti.rno doei.i(Il'lllje .bog koj~ Ie ostalih lwji C (10 t. dUU iivljenja. n:]o.". u puku kO!ltl. M.lw<l eri. no do njeno!!i k.!.l11 potoue u trans. mogU rnisJ:iti . upiavo je ksuus taj 120 t2.ha da za smil"enje.ljem..~ . daMe. 'Vidjeti da &C:! zen iskustvo IIlo2e ·llosliCi pmhq:gavru:ljcl':t] mh"edenom Po. jedua od u.[Lc[ja~ na pocela je II doba Pet l1il'nastija .l . Zen tlri]epOpi~l 0010011Qb'Hka l11llsticizlUIi pOlpuno pl"'epUSlen birovilosti. Sistematizacijll/warm je.. Si:stenr:mliz.np.to jest.t·. . onog 81:0 saut gore naveo <I.oji je fivio u1Iblu!1!j.

]SC'lplll:lUI.ifi mauje. se za. Pl'ogJ<lSaVl)il1ja Sfit:iIOg sebe." lznose Iii Sl1i OVl ucilclji iSLu ''ilijCI1l.. to sto ie 0"·0 djdo rn1l. ..m ..wa sn. .elj.ije hi. Dtl bl.~kav kO(l:n j ne zna Za nikakav sporedni put do.c:ovjek mQze l~eCi: "Ako [e zen stvamo llll~o daJ1el\o iZWlll ~1J·llgf. in l() II bill l"ek. se: "IR~I{)g !~!og~I'V!I(le:selo. ]))'1.iimo same kud rlocl~rno do y"Jegove prakti!)ne ili l.. Pi'i]iCIlQ [e m "Ako OQ'ilj. SI. p:1·~~tidi·ru!l.-i.b ked sl.r1 pos!lupaju ~·t1Z!li 1!.mt.a ·Ci:!..5..ekzna §to [e :ltap..0' kaanu.alIH1. Naveillmo primjer []tl. brQkr~ra i pl'e~letlfiti ga s d!"lIge strane gdje j. FIll1Y0. 1U110 sta" lepeza il.ljfl'l' a..'-i ne ldild !wji j 1)I'ili&Lo SlU'i~{\1 je.. ispr'i[m.ujesknp:ini kako 'bi oslil.ulnlh urvrzl. HOil.. no bi ga mo.ltlJko..llsje pi'il)[!IdajLI povg"srrlg zelia.51a p" pov.. . uzme ! lIasJ(j:ni ga na um1. IvrdiS.ie!'i.i:d~o.'>!eJl1ult.!"er:LUli. j·e~· Dzrazi !lllSHIY.ecinim pogledom mezenio sagl~-d!nl sv II sloze.!"Iaj slap.· Teoretsk]..I? slQ se l1ce ziv.'. neka ga. ...a l)otreba u zenu.!ljem.ru.p!:·~tL11I·p!'!cje.i}!telektti. veei c]njeIUCIII'11ai lstiuOlU? 1spilajrno .t I1jegoym:tl :mje. jer je puna prohu"'jecj<1:. dT'ugi zen ucit ']j. PI'otlli'JeCj~ t]f nes~Jgl. s .sto~e stap pradmetcm velike rusprave medn l·ec1o"'IlICIm~. medu samn» .toji veLil.o 'Ie lome.!l~1Jjl!kiJ!l~ l)I.lekla 1('1Q slo ti.~.... g<lzinl preko poto~a pil'i'lko pl.jasno POI. Jedan stekao redovnik lstupi i upilu: I'KOjll SI vr llnu pre- uz~emll·lIlI1~. se da jie ove jedno. ne.~~lteJJ"~l ~lv~Jd. zatsta.z. Ne mOZCttblO J)OI'cCi d. I\lglc.nc!tl:. • r Va". J. reee: "'Ako neki cOivjel. 0 mugu bez n~e.' Z\i'uk."1. Kao slQ je vee l'eCC110.ios nekc ucitelje.~ godi.i ~. '.I:IUll ueklh d~bl:i!h _((leak. . Roli.\'Jj'ani".alicnom.'t\o 111'O})OvIJEld: ~(>..g fllllm·aeLafi~jkOijj je u dt·eVl1UIl.\t..jJisanQjc IiSl'VUl·~ 5<l1110 USII~.1dimo $.sustuv ill (_i. sam nR.g uniSlen:flI.l"omiS.\ I k I' l ..l" kad je usl'\I. sllii:l.tlt~~la.a_ .. O\'U "$~Slcn.zenll nema lnjcstf."ce.ic:m:: StJ·iUP .."'.i temo zid."'no kilo ..[VllO~.zll!mjeii zen .iCll i pokazuju li ua istu isliull" Hi se preuve !edru dmg:in:na ne samo -I'i.l ni vremena u l~ojem bi.jcr je sam ~OJm:llsl~:!. glede apR. R '\ . sklonest V~diiiv].li .jsJi.Pl'l.jal)mn~ ..tlosi ~tki i OSllOVC. .'1Jan.j()cs [edan zen Hell..ucI se na ]lieg..tnva .. . nevtn kadk!lz~: sl VO. dositjednost." illi .sto lett s. . 01 iei ce u pakae r .. SUVi~1l0SI.kill Solo skole u d.1j)$olulnogglecliSta.I)[lk.~toviSe .linle.u:ijela.~!<. iljegovo In"ouC:~I'V zeaa se zavrsava "Cini. 7""<1 !ito [e (.izadjOll zana j'e 10 jo~ "ise. nllko nece btU nveden 1. l1'irnyo. joo [edan Zellll\cit Ii" dale izj.ve ie~ vise .mbic..Jeni-ca je da zen ne tu'ba "Icda)ti :9 ~]jego\'f: PiWI·SII. a ciLk i.001) (iel potPW1:o.'j'" Hi od to fa.oS [~iillJ.d"i!l.l~ci ~ilI se i'l:I~j! 0 [ednom ad THljpoznaUjlh prcdmeta.Olg prebiv<l11ja II 0'11om semostannje vj'hlla 0'1. m bolje. .to biU.. DiL bl smo OSlali!~tpnlla ~(lsIJe(fIU. zen "ist! l'l. l'ac:[onaIIl."OI:mr~"'I~tllna. 1. V]dlln saku".t... velikl zen ucitcl] it 'J"rung odiinQS!ije..ze~ l~citclJHrna ]JQs.?" ~iIIJes..o v. o~o le. d~:l11iO It"!lko se knlleski.~mo I'."._ Otto stto Iedan llli"di d.uri1?" s! Knsnl]e. f{o<ln ruora hiti izl'llSlilla. Ch~ ~.Ulje stavan koan: Ucilte. lJOimzuj~~ti'.i'll zena. :penjinllju ze~'1 bL trebno oSUtH :icdnQslavnQ apsoJ'r!~lW ~~kll_S t~(I.~jobilS<LlO mlS! dugac]ti 5til.jel':intll.ko~ij spasto iapanski.." u S~IO~. !ii.stu.gi. k(lm'Il]J.dnog 'c]arw." A. karl se Zen po.Jilko cOllick zna sto [e EiU.. 0 SUSWvu govOi·.OSil.]).ljeuja S<llllo'" zena vjerojatno v~e nklnmOSLI una III R.kolij.ani.ln·l.de s pr-opovjedaoulce j. hiS!l!1JO\'id~el'i. same ~ulm tme. 0[1 je POilU! bljeslt.?'kast~cnll j}rimjedbu tako dill.:Dski)lJeujll!6i sve sto IIIi]'ise lUI IJOstuP~id~..lr(tizacija" se ne ciini SlSll"ul.'1okei.n~je I1IJ(.njem . .u). po1~~':l.locllo.~n<l. Cill.l~itC:Iji. u njU]lll ne hi trebalo hiti nl~iiI_kvog sustava .i.ljaj.I ]Jogledajlno op6~.) prilnjedb'l.jedlleli1i.:1 munje II .cd~ ~TI1Sa.ai(-$ "Ova jesta}). Uslvart.1Llvellli'! ~enll" no ~to '~!stval'i Cho time mlsli? He-an.UJ~<:.1)QlrcbnQ je 1Il"cok. korlstan znek njegovo" . OV(~ prcokretanje rcdesl iec'ltl je vehlf. B'f!d...avu 0 stapli racionalant koja nije tako I'ad]k.. [asno se snprotstavto vldel']I~~ IW€'ihocllnog ll"'i.rcli.~'l.'00'':'.nj. kaJ:r.nz<ii skoli I~oja kOI"isli sustav 1"(J'(m.telja.Hl.p koji jl danns daalma bte samo stall za puiovonja.1 na planine iligaZenju preko petoka.koma(] tog' lazan I~Oslal. . kojc hi trebatc pafljivQ PI~UCdl. StQga. uvsi oQ OV(.zen sve v:i~e luila.o. su oul n ~fnicil'[lJ1i II cudu sto UlldjnciH tz svih W} beskrajllil-! i bm~!'l.

e.zni.. polOflji upi'la: ShQ.gi rcdovnik.oja SI.. R~~lSml krene iVici lz sobe.vio (Laje Msluiio rrideset udJII~ara. ~lcjte'jiga poz..rrJ l:iZme s'lflP.'cCQ rlZe!" ]Jacm je dlriiemuo. 1i'ISil. ako 11. no l~l'lji'!110 stos dll'u.() z..enj. ['l'ivitlno pl:ollwjecjc ni na koj."Al\.(".nl A GU og[ed.. II Ce uslali lz lo"'ikom I Imoozom.:l'uji kroz .G mlesto.<iU da st"wlja locke 11<1 ImsLikaIlIlg 1['''']'<1" K<i.]I<li? ko l'Hofele rc~i n~sh' :isIW[W]]O. u.sve ostale uCitdf:c: !:la. no.o nj:ih dano ie Q\f(~je.ese~ruicl! caja.CldBht zena Po.n.vuj!icc.eca.• lil!. nckol:ik.k. J:. av ov.]jval' to da S. reoe:: "JlI sam 1"oil]l)el:ill~.:ilelj rete. Ct. spusti se ua tlo i ode.YOm IIIt.111 ~"t. bi sf: }lojllvio ])I'<\\'1 zl.fllo.::bdtotl gSi U k. ShQ!tc.1lI n:(":{': "'islJricat6~ ti $voj san.fI~tQ nije lZ"v.'" UCielj se pokrene .!lsa da claSe pl'kl'ljedim 0 ovoj dvojici IJtHelja: "Sui.i Sa. . umlle hee vodom.sel i.1l'1 va iZj. ve eve suiivc do S. ?1.~dusl('.}'ogc[I odgovori: "'. I)Jij'ti: potrebna nlkakva t~i. Haknmcva "jednll.Yisim je poslao oglcdalo." donese p01>udupmm vode Ii.]k.. pred 5~mpmn? s Tad. nakoj] lun:mu'as zemljm.d n. !'IUSOlU [f.ji.i11[ Ak. redovnm c:i.lko nitko ilije istuple cia nesto kaze.Q da slnsn.()iet.cwd:i po'Sjetile~ia.ryuov lllup bio je J]]'iliC:110 debar. a k'.!i.o gn i te p:i-ed skupinu rec!ovnika i rek~().i !ito je 1.ni met i." II ec j:' TOZID' od t -rrenonu u sobu i IIp'iln ga ~to '''Je 1i to 1{~S<lill gl.. n(l. 7. pnuvi ltg. ~·~I.tru. I"ll:cnik.10 hi I'i ]'Ck<lo?" 1)1"2:0 LII:Yita redov nile TO"lOlincl(ld~ Ummol1u po poduku.ie pr<J!zvQditi. petog u"lIjt>. da Ii da aa zoveme Yis. mo.:IWI ne mo.e Qglooa]o.i l~ V]se 'll kO]'isl uiSemcinKI Roji iAe znntl Yisan reee: "Ti pog(lw.' je& . re:zuH<llle.se.' i.Si.yosan se na ne llalnijed Kyosan ]Z!lde \ - 1t."I.1l nal.>"zall'a!i uCiilelj.000du .ill'.o obj8~l1i. zi1{h':l. .ove natrag.ji S[lll.Iedalo 00.sto.iulD d.':I]Vo.s. U:ei:telj: v'I·."8..~'~· "Gdj si proveo ljelo?" oUS<lQ?" (l~lflflosmog "l{od HQjia iz Konana." ili "prvcbiruo ttce" Seslog pall':ija:l'hoc'.1l $VojlStv'en ze:n'll~ nruaz}Il1.loj.o. Yisa:r~.'ll.a:z.e[.l Ih I'ije. Kyusan Imd udJe KyosiID. nnci .0.r)uti se Jm()liCa!iIi~l kako su suprotua vld. i svakl ~Iatelj' Pf}rJ!!'zava.I".Q ga zovete mojirn.tk.lj.." E\..Biosam ispod i znam sve st(1 se dogadalo iz:medu vas d. lLo~H." 0'10 je ocjavio t]'i. reel !l1.)'nO':viJll ill moji. IlliIlivel'li.Unl groba gdjl~ SJI10 grn 1)O. se daju zen ueeulcunn df.. ml~sLio j.i to ne hflZ- []~.Qnwdi6e.acio g~l. 0 koauisnt: koji.lirne Sl:'zi_ Dcdb-ni lsn :5].ivot i Istlnu koaaa. k. 'ii.i Iml:!-fn ne smeta stvarno] pOlvnli.e.zivnjw:~j obli:l[~e i l'llagilL h ·OdMl dol·IZi.u? O.]\f()smisl~lliji. Kyogen.l{ad le l{y esan dobio (0 .s<n~se okrene [)rerna z~du.~Jno.1otamo "Dvmle. i20l. 51 ijew." Dopustite dJt pitarn zasto toliko vik ni za iltn? Ako moCler~l\i zen pl'oostavlj<l sustav. l:lajll. ne logii':l':lOll1 vee na 11W.ln li lj'i!iesl'lt udaraca lo~ 'S se 1)0\'\]8 sada.ali na .eIM.o je 1&0i. Kyogen mu 1.kopall . llJ.: "0. kakav j to sustav? .1ko to da dolilZi od Yis~t!m? Ako ga zovete Yis~!i]oyim. Ue'Helj rece: "'izvodlm sino eudo .Ilmom ciO])lmj[lVllllju.(l se hudi iz sna." "Karl $.Ci. puta. r~lliilt" Joshuov "6em]wf:. a 1\("Z\UhUi! je jo:S jedna ~leta: njlflgov~1bUaSc K.mtl I ciJcli le to skri.JI_dio~ap i b.J. !ill koja steta! Ima zmajevu gl<wtl i z:mijill rep.~ ucil>ljn! No s Utumol'l mljednOlTI po!lignc :glru> i rete: '''Opr~J!.st..dga j'C "(jd-ovnik Upiit<lO koju moe stapa je em dobi.lAJjedll<l sU't!j<l k.

j<ljw:'i [J]'.~a Th1oo..e se pob .1: ml]rU.jenju.wj.lInilil1'daJl [ nlje']'o[lil.OSI ZCIl<1l. Kl1j~.<l:"a<0 zenu.eljlot.<'l.s~e oko nhl1.ki S~fi(ldl':!e:llik zenaDobre je znao eilj S"t'Qg HC]tclj. IWS j~ Hmld.o se OYO decem: "Zausl<lvi sve !Svoj(.1. ~'cec>c: "Ceka§ltr.~~ Ovc djetQ ie ua .§ Qbicllvao poduCilv(t!j slje'!JepeIll i 11Sllhl.cijo~ n l'lli~ ad t1iece!)I"()(1!. ali ILllS se io ne mora nml:no Ucali... jako velikmlu§no I1nb!'uj. za svaltl P? Je!'laJ~ stih.1 occlUIJe '~l()ti)ic~~~e~HI hY!d.~ruis~a nema n:ilkakv~.ooi'W.Q orulje protiv zena.l:l I'!eztin~'l ~J~~ je kVlll.(m ne izn. lbucljitloproS!vjetlienje..ov na njili! pifl~() It. se I. k:) J~ jedin.llvi ciij.l karl jeov a~Jl." reee voda :1"edoV~!ikll. "'prikalluf'e stanjeapso.'lnjU! zena. ko~c i5Plll1~. sa 11l11(llr05t i cuclesn. d:!'zi 11$1.]'Ilt. lA~I:i s{l.t]e nJegov i II dl ibmfl. (P:i.!t(l j(lcl!m~.'! 1700..~:!ltnl.(llvm'{~Jm sve d. U prakUcr]e SV!:~Y. cllvV!nfu zena.kil]"\I'i nli!:eHgentl1li ste 'III Il}Qmci! V.}Jc prlhC!l"o doh .mJlh I"<ISIJI'.k~"lli kao saJlloubojH.n.Ilte 1 prop!:l..g<lje.l. twan za otval'uuje covIeknvQg WIl"'! za krajllju istiIlU zeua.([0 jedna od l1<lyv[IZ.m &'lk $fJ. jc:dnom :l:a.jl.'!i~u" se jo§ uvi. hmU poput I'tl. ulanje0(1 IHll.t. Dr\Jigp.m s~~~ja:~rml u ~m~e..sekiso (Shi.I·iU." "Jcs<IIH ll? A1:. da b] sCI'ljeSilf.<5. pustiioe se je(llilO ])l~t.ojlpls'itO pdl1:ljeclbe u.".. p<! ill je sve pt'epl!.je!i:.o$.("1 sehe.:la r-. (La SUI 0:1'1] sve p. nledJ~nim.. ~lI ._mm.mte."mi h ". misrui da g.· vo 0 ]]i kilJ:il ne VC\.a djel<IJ z...vu 1:1.l1l model.'tl.1lyayanel'· .o.'1.eLlce~j]fe)lgOCf\l.jeV(lllja Sbl1'o-g u C1itclj<l.mog lezlM T"\mg i S~mg nlzd!ob1ja i p]S<l.e. Brojlt. Samo ncb covJrek nade sveobuhv~lml i PQlpuuo zMl.ivota .o to razlmno kad je spmio IJ:cjigu 001sto _koall~ k:ole je sk~lptQ :nj..:niil.b~ez.sljedbe.v.oj~hIe zen Sf~.id<l S([l'ipul~'e i M<I.?" "To." :~·Vj·sll.e:no~ne hr'.lId !)J"Ullj{!U: ~O. je l:udfm za 0'1'1111>.lJ1utarI1J~ z.gJkQjli Ie hie slugn po:r~ojno:g uCi.c s :tu~l(mli. ]m.g ili uj!iil:1ov bl'oj moie' bili be3k~J!laCtm .~'~IZi U IlJ?J I su tolika 1.Wl\ podPL~'10'si PJ 'otl1Mic znacenf'e.ll l1Ji lusta" i]o.to je s.'c.snHI.Qrl:cizm.:l 1. [$[0 take ~ei1i.(.c:l. M.l sumnje u pI'OU- !.~ogl. d. ~abl"m. za~e~fld vl.uje (It! 1JIl" anj.u. prd~'I'fe.b.~:edbenid Il&"ugom.Yisml~. je dollar pdknz 6inj:c[1lice da se Zen pOlP1lllO l"ilzl:ii1s:.·ad dOiliJaln(J p:rocie:nj~tje II.bjegllvil.:!~ ll!-v-j!'!I:. ])1'm~u.inrl ue 1'~lZU!mjjem slill'og !lenl.ta£:k<'lu 1[1'<ims z. a ~o je razvo] .lun~.L!)omiJ.-eli Chi} Z~i iieUpUD(!'He u~"Qh~0 joe 1 zapetace:nil kuj[gfl.Qj~nj r~~l)Ol' be~ ~!:.8t..) treha Il<tS1:i.lNiilm[mg) je mnJ:'o l nj. UC('l) moet I.:llmL' KjlI:f. slo je pod!Ji"i<ll'lO s a Ov]'SI!)1ll vf. svog l))"ell~inl!log bl'ii~laI"edo"'nik"l.lJdg. hijdog ruhlja.~~~vJ. 'ItlS dvojiM ]'lC~dovniim. a!\o uis. vrlo . P~"\I'e.0'110 S~ lie moze posHci J)'Iludm penj<wlj(~mpO 1>tepe.'\]i"jedl . lUlrwg u]lislenj[!.llOgi su Imli '!:~ Inz~liI! ! neL<I.:IJ ~~el~lLlJl~?~10~~1 ~. mtNJIullllm.:h-tou) kOJ~JC kOl:!:.. f~~nje. govorcci.n. Ovihsto iz zen lulp:h:vnosti odabrao je Seceho (I'IsIll.!:n~~n!~~l:e u:~lihovinl:a.~e jJJ kQm~e. fa 1l'lliSU:1 1>'..!81.nfi.?]. potpuno be~g!'iiclian.Jl.1:li'illijU uni':el'.r~sl.ell .jlcritL Merle POS:IOl~ltl /':0(1:1I1l..o.\il.tanj:ri:1i~esvije~l:i av~j let!.ko:tltll6rll i.~e.ovolj:no te lLliliuje (ld deset.()." "r. Ky uho teee: "'Slo s13 lice tl!.iapomskom PO'Hl<lllok~o He/Ligan-shu.rtvu.adno.t~<Inje zena.lxn kO].ve..k.i!'" el"zija ne . I!.n)~ Jlitar~je aa ]ioje bi naSl'fedinik t rebao rrw6i o-dgovQ..l]" p:dmj:el\ no . S~m·i. I))'i. ~MoIe.l~·<~~Ic:ionru.fwOm u kOJlac.!.egov lI.lkco dobro znao da ce 5~ om kastuFe: do..050Vj~~~.~)stQ W ob~cn[)!)j"!llkilid~~'iljili.~PJelUl~"~c Q~~un<1: Om k?J~ &ln1l.~ §ko1c.'i J.1:stH.:iSI.t.e~el'~iCILO.~u uomenklanu-a iii barem pitnrrl:l . opel si :~:n'{]~nruSio.~eQOekivru1li dn prcncrOlZllj'tl ciliIlte.O'vo[j~fVai'ucuspo~!lajui lmani stetiue je I bes.leljfl. Covjek je skloH :rn..\Ijsla pl'e~n<lsuju c1.ld u tnillns prijello slu lllapi~izgQrL" H ovome vreba opasnost ad JWCUt sustava.i:(HU11i1 koano.i'l 'l'a~I'u"i je l1'Vije'k II nasem vhl.1' an Ie.l djelfl.il..a sl ])ok1tZ<Uo dJoh..e bLljke.I.o je tJd.o se HBe r!:l7. ~tli yuho K (Ch~~·fell. l'!1e(hllxil(l. CVl'stO z. iz kojeg se v Hie vMiII redovIlikillJadne u s.ego\l~ 3\. budi hladan i r!ll"~dlV poput kaJ]{tiIa za Iml1jt. lIjlali: Fedm1 mfrisni 51"J)1..motl am sebe . Daiye ("l'a-hm.m-~v11).aoslo hroj stv~1l'i. tr(l!ba!'<!1ZUl:l'ljel~. ki)w.Qi1 plije8.k~t :k:OjeJ.o najrvec'<iJ S11<1g<IJ velje 1l1.!:olic [l1~lne'!~. vee je p'llU'mri:ie1:!:~ i:z razgovo. ~ ~\UI]:i. ie.Daiye iie bio iSlins. sUI. bum poput cisto:.I'.tr~JII_ 'Z.JediUvo(]a rediovniJk..

~U:1lO D¥OIANA 'ZA. koji r ad ispod i'!asri. I r ~UI·. pnce 00 zen ucltelJilna kojiJl je V.o te metenje.lI~.jll s !t:Q(iI:mll1l rlaf~ai.ii.illl~' na !i1~jef UspOJ:'IX!:!1i'. i'WwnOfl- 9" IJogla:vlje kr_'ll(U!" wau.!:Sr. Z<I so:omn je OS! avlo slavnu izrekll koja je. ·IIlo.j)"~jwL.Gotove s'I'nki ucJle~j o~ II kog z~~caJ~0510\'10 JC svole G'oroJ.&i:VCW. 10 su Slwyoroku.iIJ~ski.1<> irz K. rada je drnJ bez [i~La:i.'izbjC'2na.-U DVO)~flil1i zamritaci!ju ~"adje" <i pesebne oni poslovl koji .."dlJ~"".je riloZiOfska studlla budi:.rJ.iY~illt'~osjeea] l]O m:lu(~h~kt.OSi:1n.ldaljenimsellma.il i analizn kQje su cesre vrto delldjue i slozene. NjlegO''i'~l poetska prlstranest je fu'..<'lm. 72Q-8114. 'kojc it:' l'.ovih kujizev~tih pute~lto6<l. postupn. p:nrlenje po Vl~C i1im.bU.jz.!. ~CI'ga vts pr.:. "N~mfll'adn.' veoina gh~Vtl{ih samostana zen sekte u Jap1ll1u" Zi'Vot zen redovnili.l.21(. ~Hlkdli su J]!lll say vl'Urn'ski tlI(l1 j)€:rnije htio Sllt&tt:i..u doo\Ho ee ti 1i1~11.Ibila nj.i_galtt'l..! ndm s\lojih Ii Cl!S \12l"'.illiti ako l:e se posavjel~~~uS ovom knji"'QJU. '[\'td je on odbio jesti. dlol!110 ui. tmll<l.UIz. Th_toit.ifi II [U'.ma. ud. s!i.. " n'lIe :'hlinillg qf IfI" . blnogo ". Me(1util:n" ora koji iele zuatt kal.-d be duhovite IJr:ij0dloge i u'oJIi_cn ' koruentare koj'i Sll II oi:itoj S:!piI:'Olll~H $ ovuu pni.~to zllam "Ncma jella bez ['adla".~1.'~ljie 1J. ".01. SI::r.glav:ni etementztvota _'·edovnika.jlh.olll.1 vrtu ko~ile blo nje.iJ.1ttjil>l~' il..lOlg.tAm: lhi...lu. O{~I(oI)I~f.lll..yo..0 se lO:flldj~~. U rmi020hJl.cainiji pl"imjeri o!logn ~\ll'lekigan·jhu (Pi-yen CI{i) ill Slw. ~en Pl:~'O~lilO' :nalaz:i "voj n<ljcitkijiizl'llI1aj u poez..a~U<de!: d. I ~I! bu.l.mk. mn za[:. i.nje gorlva. 'ci. Hekigan [e naravno ~jUllzena.ill CU:]aI~. nema . 1:1dl'll"'C ''''Rush} (Huug-chih) koji .mfr .d-ch. .lepoetske i~onlCI1WI'ei'ilz~icWih zbMti J.go(.llo'l' prvc jeSeecno. Poetiku koau« .\ito gam ve~' SPQlnenuo. U"~"'ilri. Zlllllijeva puna 'tj(~les:nQgrada MO st.5..Jc sltlede sill Hel.f~j~m zeua je l'l.u koje velikhn (iJ)dom sacaHlilv01JlI m10 S~(D llUZ1v11l1'IOY2!1l Irnj'iievllruict:l.je.oohm(mjel!.k_"re'.!:j(lIO i1u~I)'ii['OO Zl1lOCbu ..Oellj.upFja. bro].d su n~eg~wlpl"ivrftmi ncellici pomisl:ilii da jii" pl·estill' Zit rad 1. ~~tOjl~)OS ueke ktlji. ~.u teia~ikin.o.iljll.dM$l M".... n.oafliJ.IV<I nakl()nest prema JlOfZi.iii I'ijene ill kl'ili~i1'..t.~ SlUi1a1Ji·aj.egova idej~ \fodilja "Dan.gov omiljclli pOS!lQ.kll~!>'l!.ffr1 z.jn S h:mmim.I..ge koje ss IJ1r"(~ soantma tI kJI'je Vlse :ill mrul.stavje utemellio tilie$ki Z1l11ucilelj Hy. To podli'akubanje.)..zllali K G()f'Qk. obiltlje svunvrsta.n.) pi"tfl! vise od tisucu godjina.ljzml. ~jdi IlJsos(~u. svi zen spigj ])Q. vld zeaa To je j.").ov.l<J.nacl sJJOilinaU IJfilkl1cni i diisc:illLinM'ui.' 12B .e:d(nsevena iiI'lsmucij .-.(d(l!n!gS. dill je hila.l 1J Dvol'ani za luewtacij{~I)rXis:jl'ku nas na ti1l'ot Sltan~e u Iml[ji. ~p~slov ice u n-lzg(nr ad") lmQ i 010gntfskC!.roku (T'slmg~ywI Lu).. jezg.o sJjedbeg:nc:i zena pooitllp. 1a1110 ~d. b:i"iga eke iInanjai1l hod<mje i e SInatra se U mednr edovntclmn 0. :ze~llludi. bez. MEDIIACIJU 'I iIVOI REDOVNDCA' DV()(l'UI]JI za meditaeiju (zenda) je prostol' u kojern S~· sitOIUjtl zen I"edo'vnjci.am~.di" . g:p[f]iti 'ilic!rWI'..S6enje.okugo. kao .~ (f!f!u. JQS [edna znii. i una 1. Vidjeli njegovo med:enje z.e s tame pngovere.em.I'ovfle pr]lujf. AI..akujo (P..

asnvaju. iJli z6r. !i sva )o.!Inj'u zenn Ll:ebaJu 11 torn to hi.. &z Gb!4it\'.vlja§lu dID.pih :puslinj:a:ka je tflj sto njU).kQdm' ooJ"'i. a viiJim i budnlm.ostL Sa.gl.akoja sn POhNI. svaki rM koji ukij\1.t'ori se ).dje. .ji od d05iZ<lIJ1jl1 tocke u kojoj su uklonjel1e sve nllse l(kje railikQv.ij:ijti PI'OJlI<lI~'.ClrliH ruto z-d.o ID Z'bna."lil1Q' psiholoSkitru.kad llIije viSe l"ij"' '!lZITkO"vmJj~.lokQju praksa :o.nnju ide. apstrakrna tde'je koje se ne odl'aZ<l(v8Jju slI.mji1lil'1faul:ll.80 Ill). NjibOov.otijdo je I.. medliJtira i spava.~:nl~titi. Ze]~il Z<lliosjedovanjelu je premabudl~mLl jedll<l od mligorfh $wasti koja op8~'ed:u Sl1l1il. jet" miS.1r~.v..fa zen disGlp~ !J.l1~ta.k su na Inirriuliil..ka jc.alna afiJuDilcija mer-a sVllgdje Lm D. na kQ:jern sJedi.ORO sto molV!I.tkOlll redovnfkn je jadan talal!li'.l kako ll'..j tro:.ir~In.l]}aovukulijt~ 1105'1 sprt]wa take c]a mu visi oko vrata ilia sirokoa VL·fC~.'i.tili ~on do jedrlOg v~likog izblijedjelQg pt-eluiVtJiCa od oko 111].<l'd kao nekl Ita]~o:z~.s. PO'St!eljina ~vakog od I1ji11 t'ii.predovaJti.1~tll UIK<)fn~w'i j. neee ga izlJi'e~vati lzdJ'znvajuse na sVMakvc moguce llfJ. smllU'llju se bez-:vdjednim<l.z:bOlg kojeg.6iIlC..m.e nas:til. )o( 1. _Budu~ . zen sljed~euici ne odobl'~Vlljl1 pllik.sidon proizvestj laj' neiel.bllo di!I je ]j1et.lle prakse.lCina.!E.:og sustava uspi1vlj~vl\l'ljaiH lUVO(len}a u 1]-l1n5. za zen I:edovni..meljiU JI<l covjel~ovom iivotllOltl i.je j(ltlim.rlili ucitelji Kilne i J.voltl.seL ~Ii ccttl'deset redovmka ProstQ'l' je dodljcljCll S.a od 1'H'p-' trulezl. se i)pi~mie Zlvot rOOOV}lJikll u In[liU. tU:D.'alstv<'ll.slillvruila flulduoet mentalae djel. britve :i lJel!:.11 \!'VUekpatlj~vo~~iegl!v~1 koja teZl liagla.je ova od.8 Redo¥llik nema pr'lIVog jastuka smislu uvijek biti na oprezu kako se na kraju ne bi potpeno Zau.v ee pi'et1~a bre]u I.Tak.e puhlje s vlasuikinn.VQ['<1JW za mcdit1l!ciju. nil pl'illljeT ulml.J:"i l'edovl'l1iks"n<Jlllka zena bi bila do razine pul:.Lklicnmn Zi. a zen j ·11'1'10. x 2{) m i pdIi~n t. da _postpj' tl.1l'lle en vodl jednomoderneg .tl!: vfili. Mor..5 x 1..(W mn I tijelo ne djelujll u suglasju. OiD'la Eng*1I.~apQS. Ql.t~tI!l.dllJ je t~.aZno i uCiJ. nekoliko knjiga.i.J.~d(lkal\(!I Iif! ZOVU II Jnp.n:mje dhyane.w. a sve to dJ'2! U z 'lwitiji cd P<l!p.sknstv~l.slinii! se lnOra le.Qj!i f~le llil. No.opr.Qt zen redovn'ilta.posUC.t. medutlm jt S¥?l"o.h~ z:auora.e su :ii:11!I~i 1s.l'ml.. sU'<ul." slikovil.'Hl.lllostt Cv'l'sto s am uv jet"(m da se zen samostanl nlsu uzdali urad i dfeialnosl Qdl.l:v.1:l.n00 HJeI.m'fx'no.l...]ag.lI.edbeuici.na bila hi odbaeenn.ost uma kOja [e take eesto pt'o:izvod umirujuCe Jn~j1tadje uop¢e ue vadi do .pl'e.~1'i.'.znad tn!dektUaI~lOg :5uda. Otudmezemo ~idjeM da tJ·oU.s.tlJu.!. mosda l'lajjed_llostavluji 2lvOt. rUIg!. U Zem~ je OVO posebno ta'ko.ada.fror.at:iJma 1 lmr'j1. to jest.mja n 'ada to uikako De pretlstavlja stanje pra:zni:n:e.e snage svjedoci o ispravnosH ideja. U p:rOlll6a:.isli koj.sazl']Jev~mia solol'ija" Om k.rI ~l:. ru.nti n~dovnici iU I'OOr. ZI:!posle[lo UjeJo de UJ. n Jedlrm halja i jedna zdj.CiifiJJe u otpl'ililte 10. Ovo ie barem [eden .t'ide. U nsporedbl iljegove S mose se reei dn je bogata opremlten.v'o6i:ta:vl"l' ill'anj.lvijek Mvojeilo ad uma.l]stiULl sflsLG.rvllic.apil.l_ Illof.lja p]'etv. [e 7.od r<'tzloga .lella je najllol'il Iti}ek proliv tUPQsli uma knj. pod drvetem i na kamenu.'tllThie. .l·aju zazen. kao da ntsu Vl·cdnij.u'eisprw:nim s. a III.<l/fI. akn ga Zivi pr(>Jllll lIZOnl nil z~v. poU'el'ie svedene ovan.i\V~jt1.'ed(wmka "'oj. buducl dill _seprotive stalnom ·pl'ez. poronula o.s nnjru 'In:ba .av praktid..!$!.r'Q..lmje triliku p-aluji! 11svi$etu 111 no . Pi'ayoltutliog QbUh kOla moz'e bilj I'mmih ve~.jL je I'ad odll.i.ot.p!~.'.av.aidlciJ'.. J~r oni 1\1SUhe.oLtl{{).o n»ego. s:vje:lii]jJ" cjel_o- Meralne.a.orna (svei:em&e halie]. .la. s<'lsloji se'Dd kesa (kasaya) i .pl'evl~Hlaya pl'a'lI'i (lsjecaji bl. J)uslinjaci za Jlls1jajll da postoji Hjelo i.ekcije koje su tm diane Ujlekom rnda NQ.'Zavillljeprotoka k.".Ie. (l slavan. iiskuSlvo <II ne k~'QZaps[I'aj~Ciiu.jclti uelnsk.lV!!lllC!O't]l podmtju aktu. hi F\JU(l"anfli. sFede i osun ouog kojeg je pl'ivr1emenQ nalJravio cd osobnog v[asnrnstvili. Otn se lie h. ~en slij.atno:sti .lVI10.ela.oVQ posljednje:.ajeu ve!iCine otprllike 55 )( Z5 x 1Dem.ai. D'Dru". Osv]edo(!eJljetno~'a do(.rati lI.o. ill prostrad bio.vo~enost semo ideina..llim1:to U P!N. ilt prosHrka od ro~0'2iliJl!e 1.IJi'aj!~ u dlclil te tako iskns(lvajll njihovu v-tdjallost u t. tome laJ:njehm.e usvojUi L._o.l'Usve nl.On] V~erujll U svetost tje1es:rlOgl'!I(i.a. ao :nlQI'aju .Jl! uvije. sjec1eJ.i-pt'os~ad.tliz mooil.cuje t!'oiien:je tje1esil. PI'obhmls vecinom rdigmo7. Dni.

ije pJOrr.skel~zru::n idlealfln 2i.kelizam IlUi hilo k. iii p(t:)lira :i debro su lakiI·.JJ:i ue sjcrJaj1l]dok "oda ne Zo1ZvQl1i ".vje!i.A.\toevc U gOl'kom lle:p:l"ljatclj. jaJ):j UVJjek ti~'IlJIiZi.d.oih neW veHkodu!n:i 1?.<"I'I' d:Orli'Eak.e 'iJprJjati po.tlie 11. Meitut1<lJ:octlli ratQv~ hi sue.~o5 jlednu zdjclicu m rw. SI·edi.nna sam [edan p..s"mja.ko se cln.na.lc.V]O d(IVQlIUO riZe ili juhe u da z. :st.i d..posluZitelj~ sluie i~nl 'i t'1zu. d.i a-s. i De kuha se u.l:jMl.nadati da oe Be OkO~lIt:.mi.o:ji cltlUlg. l".·njusl.·llZu:ju llhljucujuci nase Hjclo.tro! jos dok je ml"ak..riku:vne liaS osobitj obrok.. Za vri.li se ll.!lilie niktd\.mllh lipolpunQ nevmih :tliilaka u !iVOU).'Vi)oUI.i1uono lito je ostalo od rucka.culi samo VlJ<t povrs.r njegov d.iziiriilUQ na poLpuno dJ:uga ~i. OlaVlll obrok [e 0]\.. Ustvil:l'i.o billo..$:.0. zakljiu ili d!a.i.cio.c.i6e za j~lQ. i. pr!lmJeli l s pesudom punom ]'ife sjeda iS~l'I'edgl.'I·a9".sj:t.c u gong i redovnici iz]"a.iQ'o'Vilcij posebno ne uaosd u Syojoj :klllCi.Je:lok. Zen redovnlk ne hi h'ehao jesU m(vecer. 11.·eJkJ...j. PI:f~vi10 .lIpJ"ijede pt'eM dlla da [:lobl'ise $V\l Pl"lfavlililulkoja se fJi.i·z. Jelo Je:».pri.dJ.:1kve:>1< ~)!lJn dane. 'Pos]tje PQdne j(.a.'('l sUlra) j meililadja". a zaum .~tizgrtanje bo"alstvOli i 'IDmil.e.~lmzi~elje"rlluku...lje.~(!'Vaomti.u.iaV'<lnjem petpuno ne iskorijem. trelJa -pojlesti !liVe sto mu a..rzillva o:oklriJUl suzdJ.St'. pa SVakiiuztma otprilike sedam zrna !"i:f. [.i!j r1!. sve se zelje ~7.tillr[ S!OOIO sir"e. tt.aJilC. i"e a. llilko u06oullH.~avallia m odvajauja..I·avi .aprnljfilill i. l!:l"a:no rWUJL1. bl st Qlak~ao savjest nazlva gl1! "ljeiuW):[OIll 'brwlom". i.sl:iedisci.1 (j'ii'(ll'll ~ U . l{ad .kovit.Otcl!a skupila i kofa Jnoz.e njiegm' mjemi ]Yl·os. ne iz:g'ov<)II'a se ni r:if:ec.. Kad se iell Inoc.otllcak.e ]z svog o'br6ka te ib wmdi onim llev~d.i. ~l1dn6i da 1111: moie igTlOJ'i. Zar dl'ltstvo me Jnoz. ·ond~ h) .iJli vee iskOl'isi:iti 1>lOje ]~a:il). uema ~"nzgovo\l.ruku.a~'llgi:rn l>vjetovin'Jiil.(l:v~{ji~ p.I. Ako ill uapezovu van il:i .1vilI'lje 1 PQVe&. djele k()je Z svald no-s1sa sobom su ed dl.!1~dJlo'scu ljllldskog pom.jna st . na.u. Stl$[it\' el~ke. tr]ja'lljan .. Dok se z.. pOlSlllzitelj ga.llnru id~f~l l·edovLuCkog:fivota .nog<L OV<I!j uzuna sV'oju zdjeliCll.OS[ hm.at.1 slo je takodel:'" i u dlliliu c.. no prije Ill) ~~O stvamo porum s¥oJ ~'a$kooJ.atru poUcaj k..alk.&vono))).eJ. mali)! kuUtu.m z~'lIm':':i je ])oslufltcl.oorllcilik ]Wjt se Jede vrlo rano uj'-l.ezdo.javajuCi nad kt'ajnjom ne:!·iJ.aju nl. (hrida.S<lSloji se ad rifle (ill nie pml'!:ijeSrnte s joclnQ1u).ljivim.di se ]li·ti.·.ftjeJicll.'1 l:Iije l1l.!i!ct..nleJekt.ista posebne .(lem se r nlk1:ll~e' ueeuJllo. ."be~ ka. 1 Zen pod.1!l.)J opceg bl1dizma "V:l.i.skol.jecanjel'(l i zadr..e.ll redovnikovQ.l>i.ce.ovl'lik dl·ti £ldopi~Blle ~rr!ke"dok tdjanje diana 0 d!J. prevla(llliva si.idi .Cin. b(lgOlt~j1 Sfu"Ollla!:ni :uvii'ek lLk:r~{.elikufl(:bog~'J.ll'eunn meti svoje stap. necilY:~ se sutra.i4ine 1I. Ul'edenjll..a njiib: ozbi.lll.1cte· as.vwlje nasihl ]lil~Visjll moei.rari Oi::lilk. n:msta t SeVCl stme o meet nlne spcosQbnos!ika{) I f]zicki pl'ed!m(~U Koj~ nas OID. sastoii Sf: o() ri.. i eSlllij~no~ medu:iiJ'n.~)Sle ultiselje:nog fo'vrea.e bili ponovillQ' or gan.['edlo\lniid..ve !k. IllerJtt· tun.raiH klil11~tsk(l u.sI~.mi au LWl1i za otru.pille.anje m(lci samo jz puke .u [edna U drtH!)l kilO ugJuj.celiirl Ili pet i pl'tslaJ. l s I:lI<dlirn flliLm'esJima i IJr<lvul1a te ill PO":I'~d~Jlt U vl·jje~ne ohl'okl1 cuje se udfll'ii.ze :iz zenda 111llOVOJ"C". . iz ~odine u godinu. od unutarnllh ~clej~ koje leie U nsnovi jedll1ostaV1lOsii t sJ..vOl za zen l'edDvn:ike~ Jer kr{Jjo:je Zt1:itCenje :zen.t6ki SIJj tedovnici {}[jSli u drugu krajn:josl te se odvoj"ili oak . S1ro1l1~!Sl:vo! jednoslavnosl je njihovo Pl'!Wi]o.inl ni'li"pre:tkofn? Ol:a.ie dill svalU redovil!ili. U IntLiji Bbik:shu nikad ne ji'lde poslije poclit"l'e.i od!~'aZllJ. budii:st. lI'edollniik ruspnlzi sklopljene l"uke. zen idef.emo H se ika.I$tvo.kom SJ!li.'a i.dteUca puni. Milo ktlll.vffele" il:l1a n:. Iljib..~ sprernanja :r'/oj:i.je'le d() bl!j.olml_sIVOi 'ooovluCkog z.olje mogllCe st .(1 deset ~iJUh'O R.e se (hlhQva premitudih I i)struill lbica koja i-ive ]. Obicilo lli bi:Ji~.jiJn temeIji:ljJ&od onihkl)je smo navikli vidalii edpoeetka povijcsU? Mof.J.je m~e.ak.j sLa.. s p{lIS.feme jell.as:tjecanltI. je~' zcn ~lo.~ 00 p()vr~1lI!~ ukiselleneg pov~'ca. Sada SU oSlali s].obl'ok dll&VU!O.l...ciSlt. viSe iU I'lIwinjc. u amer(CikPill ill e~lgle. D.lmo se ovar POl"icOilj za. senll (]si.ko. p_l:oliv sadasnjeg drUslV'IlU. .iV·O[{I..tlpr~og buili7..(l.::1J1<l. u.uije za poiedtnafumn ru uMionaln.juJ1.. r ~'~d.cvl SIJI obroci ovi gOl'e opist~rl!i!. uose6i svoje zd. ooo'ilfZcn.e .s:. a ne SarIDO Zeit zado- vo]je~ruJ('!pojeclltm~cnih hirovu Sllkob]jiavaju i zelja kale se z<1isigw'!:o O'vo S~I ll·eJn:".dJ:'wtven. H.

d~. (!br'ok se 'll<wj'!Java...lJmluLlcad. redoVllic:l 0 bitno edlaze miJjllma daleko. Te \'ati..nar*~ p1.lj<!I.. POIlOV!) udarac w'venih klada i redovniei napllsl~llu prostorllu u istoj tiihoj l p~'avnlloj povere.mDmC]je ae v1dl~1preko ciJlog I.oj<u.da.rno [lOl'Col cinjentCl~ dn pbs-toje !leke S~Vai. 0. :lmlboro.r~rcdv~den za u~nje kod knee.ailU! su sale.ijliJ na svijet.a.to i obi.alno lll knjiievllQ obr .i se uspen ll<llnlg do I)j -'.] Zf!lldoo. na pO$]O'\lUl1'l O:ko il. M'I'[lnje koie se uglavnom doblva &'0. Taj lctiil1JSlve:ni sustav o. I.i ~ uUlLllm'flje ieZlljic. Rd.lIko ."lll~€.L i:zr <lY:I1oj vezi. moi. RedQv ruei m:Jl'fllv'!lju samostan II snvrse= nom j'edu. <iii OUO sto d.da biti 1l1. odln1<111na'lton dQ'rUCID:1.. [{ad (jtiV(li SI! govori 0 lUtCeUU1<1. mjesto oddava 1I uajveoom UiOg:UOPJll redu. a I11JO'lda&1k. uprn v i'~eljc .1..N da mm'aju uzdJ:'<\@\'<l:ti smm ~ebe" Oll.eJj. vh. Mm.iv.:1 slru'i~illl 1.ih se moie v.acl.u 11sULsjedna sela i prose t'i:f. RedQl'nici au snmoupravno Uiclo. l. 0 [1<1 sc pre~.i. zbij.e gln. nemaju dosta hrane d·a li.lk\ od nlih uosi uzase 'lad se pl'ljllvu veda sknplj<l u vedro ko] .lju dosta vremena za $P'L"'''l_liI.\~ IvlO Ill:ohu"l:je:nu 11I:.. i lei' jel' ![LkaC~.j~L Na_kon lrBC{l iHeelt'vl'te pOl'cijcl'i:2e. Cak i SH!IOi ur'~ire]ji I){liiLoj.t\.'ljivosl r'edQ'Y[lik<li je 1)(~\slo'Vi '11"<1.. ~fko [X)·Ma sedam. rad je njihowH"cligija. 'i Z<l!lHtlO <!B i. i djdiCe koji OSUUU~·. ] 13-u([u.r~}jt] II. $\1 vrlo ohillni smstnici koji se bave ~ifl. k1'l.. spreumo tlO'inuztljedni dl'ugima l ue preslru t'.t se ObiCtlo· sman-a niskim i ispod Casu itulbvi. . Pone:k~dJ tdu 11sUllnll po drva za vatru . ekrutna plliiull tifl(ld(wnog komercijruJi:zma i meb.:1"ill secesto vidjeli na seOSkoj cesti kako VI1!n1 lwlka nato- m varena bmlllevruna.mCanoj "roel~lf'i?iioi" re zmli§ljalik. PI! nije I. K<lIllavica danese na iwijet s. a zatfm btlSc melhn Ubl'USOJl'l lmi~g sV. ~0::. hd_>oje .!.wo . u kojoj su i usU.!J'OO7.e Bovfek se mO'i-e illl:?nosl. Oni ne dobivaju form.i.una syoje I}()·sulle i POltOVO ga umata.terijaHzma.1 vedrl.ji.i suuledno po]jodjelc1. Ako im dan nije . pJ:-i.e r nac.i af>$U'akll'lIL:I obuku. ada pl'uZJli kno l pri]e.o 1.lP'ilrl~1 [judi k.:um 1-111. ovaj: lIsmnlje:lli ()tQI~ ze-rlJI. djclu}uti za:jedno na osobnost cest.inc.'to :rl(1D~)[ljn dosta odjcce da bi se Q.zlmi. v ode ceremoni'jlfl. lllonju PUIJO rnclW i rjelesno ] dU]101i'l'IO..ul\ci da se. 1'1110)Im je law Ull [ lu:(r. bliedoika Skl. Oni liUll1h! s:voie vlasure kuIHO'(~. a povrh svega. krumpn-om iii daikol:liolll.ujedn:ice cija ~c osobnostpI'o"jel':I1"'~ilI .er to je nflihoYfl.1IlllJi jev <iti duh t'rn:ri!h uCitelja. jedi'wIIl ctr"Vell()m IdadolJ] '0 drugn i po-slu~ite~ji dooos~vnlC:n.tako treautno p0J5. nfihovoJ dnboko] i ~S'l. 011.jego\l knnk vise njje mil'Llo lI'tou'Sle. ·skupljajuci. Redovnici ce.'.l"aoc osobe. 1\.obiv·aju j(~pl'aklicno i uCinkovito ler te'l]Je:lijno naeelo 21v. n:-ruQgegodme disc:i. :nerli<. Qui rade is'~Otako tesko k.bl'!IZOVaIlja k.mlostnlm zen uCi:t."iastitize/!(10 i dl"l!ge zgl'ilcl!e pod ~]adzol'mn s~.ld koj. 11<1 samostansko] ze1flll.lo neljlabazn. Takoch':!' 21I1<1j1:1nesto Q po1]0pl'iVI'ecli. S!OI~vi s'~'.gro biU'e.zena. li. vjest] l'adnici i Ilffllfcllj te2iie'!.amogu I.fnujstor" Wi nhlelj dus.I~ize iU ])O'Vl·c.!I. spu§te]]ill glllv..akJ l'iI'lcb\i'uik pum ujeme 51i'OJTInillf\l'CCU zdpdu. vtdJj.111I]OYjh:'l.v'clu.m1 prose. k_tljig·e. Bilo to toCno il:i ue.cni lez.mdzoI'lli.plilUe.j~k. uesto slicHO je cilj ] zen ucitdj:" kOj] c{..'i n tom c. Ka.[ aim zdjeliea pere.i. Kad k.ola u zendou [e 'u5enje kroz rOi.dtlll fJ.u.JtI5!.rllcnjaka.lIjo<1 [e ovdje uvljcl. Duh lIyak.'edo-vruka.pa se U nfrJj Sl.ll kD:~'0 "a7. kr-oz...slo s ~'Ml)vn'!ci_mil poslllpaju 11(11uzne i JJI"ivid. Njiho'V' rad uije nemaran. poslovieno se 1i'jemfe drl Ih ntdt!l(~trl dana gurne Jm::ko litiee kako bi. ob1.Oni prezlru "meko" obraaovanle i "'ide ". Ijet:i oko po]u ses~.t:·k. . m.lU to z.ja!) 'j:udslti.l~i lIQ!l:olo·.~e.~jecali t1(101Hw. Cesto sanu g~·ade. ponpahl. vo~ht Sv.fl(:hlmradom.ke.l. Vod_a 11([00:'".vij~lji!.ie has dobra poznat rne::-dll l<tichYlf~. 'U bJizilli zendoa i })I)ID'ovlteljli mji se dOI1l(w~ :1"ed"Qvito posje6ujn"bog zalilUl.l1ub'<l j tzvane. viasc'l1.pOJCll() '" zeadou.r.ivoln II zen snmostanu. Obicno 511. SIloo:llnosti redovnlka se na Luj nele!11 sveobuhvntnc :l'az.~HI'ij redovnici jedn~ ozbilj~I(II.la.oji se jo~ uvijek provodi u svckom [iJnZlii umfoo. Za oneko]i ne prcdu aV(I provjeru vBe se ne brine.SLoka.(llJ~Q da goto"'!) :ilij(-. [ako \ ne moze.m U4 . u stvaruom ii\fOhl ()1l1.·cjplavljcn Va!lovill1ll le!jlw~ J1w. neke skupin> ld.o[1~ valeseeuie. re'igi. osim zrua riZe j)OUUdenih IH'lle obroka Ilflvldlji"'im bicim..idjcli.l0·jt sklouost da ovl POIOt1ji dobiju l:llo vi~e obaviiestl 0 i1.mjerak Z\/Wl ~. iZ. Svaki redovtuk m. No.d.ill tl~ijl'iii6e 1l~1.

ne pl·etflcS:i.on1. nema S\lnll1je da tflkva. je V stva!.. il!li "lie ]jj onda bto u pj"itVU ill ni:je?" rank!! ('fl.araju'i.pa]ili moju B!\i!ddhe?~ samesvjesnih 'l'ank a silane razgl:ta. gttbeci !WU kOl1b'oiu nad sobom.~ao da nesto Lt"..·Ii) .g petonjeg..ld. Teorelski. se. II zen samostanu se nad.i.redov:n:ick.ega~nih SLal1~a nisu ni.jn prema z.oji.ho. elements IOU kOllU. :loe:11 unp6e: pl'e. l'eCii da nama zla?Redovnik je joii. d.1)110' Fe vrlo sklisko tlo j mnegl ne lffi:pcij'evllrftl hm:Mi U"PI'. zeU.1ko 'OOg(~'I'mi "ret . Kad s taka d.ednom illne=Jwli. Ii. ze~~ oibilYija .a." "KakQ' inoici.{)j!deji.ti ]~epeol...kakQ Tanka odgo'l'ori:: "A. go'VoreCi: "Kar_k(l se lIsnduje~ .Jmaj~1 maha pa ].npravil!a samnsiena VI·tQ sll'oga:. da spill klpi\uc1dbe....j'\et.b~n:lta) u7.' iz.. ll_ag]aSlivlIC.~. Oni koji jo~ nisu 11 poL:lnmosli sllV.llje i. lIzdigne visoko . I.1ilsveti sartl'(I. fovijest 0.gg 1I1'1l~ 'WJ.·ua.JI.:rVI10.gli] U ])oc:luc. tlc:ileli je o.e to u ime zeona.losl<>\'tlQ :mnCi 'Ujelo'"'.agregamili slanja (sl~rn'[dh. poniznosn sjediflilo. "dobRi "KOjil je !.st od pisanja evasve k!nji:ge kn. Knd je pravii10lll <lutiteze. ~1u·I.ori.bmki CHvar je kasnijc iizgi(lllio obie {)bi--VC zbog pl'os.1ll:e:vt·ijfldlnib lljela reiCl(lvl]fika. oko Qgnjista harubusov gdj. tome S'II'jedoti.td.li'l"e svake uti:ml~e i svt iletalji se provoda 11Sti:ogoj pod1oznosU dnhu na nebu. PI'OO bdlanstva).injovjekovlli.ekov leleal. Te jc one lill) le spasilozen all ne potone IJII~ razinu nekfh $.e.(l:i:mnadolazectm godirm:ma. zen u.o." SI:nmko.og pepela. (j311_ >!'.Qji se n>1lilZi u o~ta"ijlJ. izgo:a·jel. I 'ISk:up]~al. hllm IUsru1UsiguI'al1 II njellu p ovijesrm istinj_to~l. djela svakii pobozni tmdIst treba S!lllnll'ati bogohulilmlOil te ill treba jzbjeSillJi !(ti.ilsUje pisae knjiJgu deset hv.· ZiVOI. pred ui cHne.BuddJm. i z.uhovuil. reee: "Ieliko je puno . njegov vtsoko rcl:igiJskt duh pun PQ~loViln. gapo ]jjC\~.adno.vo." tclemo 11 se poneka~ preobrate jn slobudomnntke.ct:W praz~ ill.o.1llili zen mogu. je hl.1'UI Y'e~'inji zapuo se l"mbjesnio IKoja god Chi je Tilitlilk1na zaslusa somstog zen gledisl. toka.h mlsliika. (IV'I je prica ZDflca:jna i SV! zen u 'Helli se sla~u oko d.pad je [H"ijci.'lred"!"..vjedo'V<I![]~<l prQlW QlVC Thnakine ornte bezboil:looti.i"'illJl%! w~ '11i1l0.. j'edl:llI cd tamo pohrrnJljlcmb El1dcU-mlil'i sm~a hr'aJ.'l.~ljaYl"5~t\ '''eJ'~~ ~l\"O~Ii!. vall'a...?~ nog Bliddhe?jj sarira ad dl've~ ShI. <I psihQlGgija i:~1\(y2e spremno ohjasnm postupale lrnkV'l':degcnerncij.1 dosUgmlCa ovog Thillake' 1i:.d u zenu nema cak ni a'lOlna slillllil'i koja bi se nnzvala hvallevl'ij. poillniti bilo Kilk\!il r'f1Zuzdmosl iIi c·ak zloein ~ ~I $Y.'li:telja 0. t'l pet <lg .11llIl bUllizm'l I1l1ill~I'i1Inog tllll:og!1r I.eLttl se Covj.1 glavuom gradu. ~ednO'm 1l'edO. .<i . Poptn nell:ih srednjO\I jekovnih mlstikn.J!Zlreee.I~Hel~~~dnom je rekao: "_.levrijedn. ~sko]"ije:nll1 PO][lOOUi srcu i tspilili Casu ponrltlosti do dna" 0' je ~ llgrlta.g"" p:I:<:I'i1D lo. lci.rJO keban.~l' M'ej].ari.egov tlVot bude pun.Ih-hs]aJ) jz ['ang dinasHJc zauS:hwjio' 1!:l 1...zh"jeli 11 ~_nn{i. ·Cettl-:i.cnn obrazovamu koje bi se mog~e J)oboljMtl." "~\Rd je vruee. vidiievsi to.. sh>aSlI~ pa uzvikn : drvenu sliku Kad je Slrllko (.Iz If>'''sU !'ailOi.jeda:n od o:oih momelsa dode Ill. 'I I'ece cllV~_l'..ko tu ne budem mffiilO sarira mO.lll=J~. lljemlll. 'fru.gll !Ji dobilt:i pl'ooshU(! dva Buddhe za Vfllru?" 'Sarinl ].ivotu i radu morase QCllva!.ll l:iT'd.vl1ikupilao svog l1.kao kl·~tUl Vairechane (najviseg neka ll.ie ogl'atliieen 0. Zen 1.ad nij:e pan 11l1l o.:(lo 'undO' jg~'lI tak(~ velikn mo.W1g) 'iz Ming dill.ok ~l~ddihin gnjev ltik.:~.Cital' un:ivenum ] ni.l'vnnju zena. je oskvmue .."l) se upMu. ovorle: "Kad.!\In • . pa je sldtlUo. a kad posrnn.~ak. a cetil'i elements (m .e god gaj pored po- d:jetf:ltmn na koljer!im1l."tiID4l. btlo je strasuo hlndno.calilcomoieii.. GlIWlIl' IU'liHHI.

.[i dlU:VllO\ 01'1 sU81·eIl.all naci:n cl(]vija ~'mi~[jV'OI.e sam:enct..511:1:110 Sk.vetsll-ango)..ei:lstllvlj. ?el]'(i. k ucitdju ~ predstavui mu svoj. redovrnk se moi~ l1larn U 1111.j~~ velilki $C$Shin. Nr.~u sUil(lvilHiI nil ueke stare I~f]l. ']~adUI. magn sc &1.110 s "I{~$li!og mEto.di ili lZl.iaSl)jefl.olli.~a~il.lUtl:l.I'OhZdobhu zt)a~mm k'l~) ~j€ttri d h. vrlo Clz.ii<1s kOji]cntm:"iina s.I'?IUlelli O'~lcefit:n:lcija uma..jiIlla Mi:mIOl!/ill.Je J05 tl~IJIl~. Op6ellit:o" li'e~..!g.lCj~eljfi ova vjdba rn'oie b1'1i "~'Io napOnlft..lrokll.ievfu pn'!)~lovije-d.opovij.v?k.I~i«:. " Td: jog ruSt o. .kw(lm.se td puta poklnni i.~sel .me .<l!ZlII sobuili'roci ruke sklopljene na 8~"i. SVilki dan Ii lekom sesshiua Odl'.01" OV~I tajn. tl'-eb.nsma llik<likvill ~rlliel!.U1~lsto-padlj i z(lvJ'!av<i 1. kao . . klekne i.kon slu. a svemu ostaiem poklanja se S:j)O'!'eOJlll pai. mekoee srca. .o 1101msh..lliG~. oclgovo. jo.ati lsti:nu Z'e1lU sa svlm im'o[~'11SI'COl .~.ail'oifu je z'liliGt.t.':iU n uc:ih~1 jev 1. ZCI1IU... [{~\'<li!ln-hkllg() Je I!I~~~~O"'''.'edovnik treba k Il!CiteJ~ll da6i cl'ltiri ill lu.eso vi )'ojatno odl'ZavaU dveput dnevuo 110 Ujekmnposebuog razcdotDlj.·Cka t1kme~jitelj<llli:!lzrui Z('. U tic:iteljll se tmapotpuno povjerenie B-Lo Sf! tice njegovo.t sabiran]a misll .<l o'~ Flek¥1(tii'Ct.biljna stvar I ~¥PJ'.1 osmn kOO. D a j mi nekl dnlgi . i tI zendo.Yojst v' nun zenu HJll~'10 j~dJi!osta.-hog Ii[)g<l Itlirlisciplina zeH.0] inevc)lji kao i pirije. sa7tze. ti:1.e tesko razumljlva PJ.I)i bQl'<lvlli~ PO. AIW Ie is gl.~rl.. ''''a SVe!)fQ vjelljujuOe spozilaje tnO! a m Juku pod I'ukn s dttbo. N. no iU. Kad z. ne obl"iiies lica?" slwtl"teljl.IDi rad o.ll.ol(lvanill.! Istini Ze.'IJrjj. eVIct? ti .icku p'r(lvjel'u" U damma kad se ne odvi.ta 'ZCJHl to petrebnn.ml stegu redovlIika.pl'Qm(!ltriulo~.r!a~afl$ltu" Ri/~~. i>"Vilki put s ~. 5vrurl put ~ ill!!! tled.:l ~\U..f.esvijesti.mnzm za srideset rerlovnika za'lllijcllal 6 vise od jednog :i pol satft budne paZnje.IVt'si pl'oo. se l1e:koJiko pllht.kim (lSlccajmn ponrzncsu i ' .ren1f.jlUi.. Prlje no SIb p~'ijed~ prag.e ~lll bilo }'. ne r. vi.~ redovl1:ik hu]\esorn. to moze r<lsJpnwiU s lijim osobono za v]"ij{~!ll. ukol:u'VOZlI.e jerlItO'Jn pokl. li-c. 0110 shvaeanja pr.(lvniti obzira.:MrI anau .$!tlvIJanj(!-" redovl.sLO.o) i ]JQJ'Wvno Il~(h.s.sanja seriie pre. Oiiniti.ISbia aJi lanac on.1.'l (BS.(~).Il-I'allg) rZ: ~lmg (~m~~hr~~ bio.i"~~~~a~aniuz.IUc::i 811 ~~~\'ore. nego (fu:~ieuicnc]a [e ivrdo~l'lll. oslm predavanja rerlovnfci illulj~II)e8:tQ sto se naziva sanzeu.I . lJog.nlgovCli'j vee r~Qcne {H11<lziU iSllUllren ob~CU.lv l11l1jo~ ltV-lJek obavijen H'V~J..~fi~ seM/!in.l1. .Clenja.l"l:I{$jil .e v].e 'vjdenje koans: Iwje ~e ovaj dao zn kl'il.l.a una vdilm morelnn vrtjednest."VQ ._~e fJ.IJl!(l tI trave]u i 4.~dtm CltOl.ldil:l!li'l.~J:n koljenill'Wi ua podn. d<!lUe.1l:lJl0 ne uzrokp~.ied~mo je vazno. dok zimski pOt~u.a.· ccnje S'fS.Se y'~.· ~"ece ItCilteH smijeseci se.kom rela- bli.I':.kigmlcsj/"I.!!.edH.fla§ PI"m'].:OJ<lnd ten knjiga kao sto su li.r.ad dode 11 blizum nt'lelj.'lJ11 je iakJ}(je~' zbil"k.g.IWt. dhm 0 dil~1l1.<I~"rr.ci ~~I. l'ok<17.'l siotiJ:lt~~ \lI'I() ei:jenjel!:ili koa» (l S ~i1]~Sl~oo.in(l.ugo.a. sru!~(W ~i1aci lei.ilavauja..vet.oj je ~ llSaQ. se POVblCiiz sotie u ~:ll{]ji'azl'oden~ eeremoniji II lwj. Z~I vrtierne tNljOl:lljfl k se~/ulI~.Ij.. Kad se ova .'ovitosl lU.edl.k. i Z~lil..1 . ktl(lliI.l~.od~l kl1jig. sndl'ii i.l-eiJ!I ove 511 krulg'e Vl·~. Da btsmo l'Oi)l:'ikaza]i.)lJeSnlC I ostala djela Rido.n~(lh.anj. s)l.uj. I"e(hw. "l':dOl'.iteZj Oaj-o Kol. a k.etr.~I.U]Su javni rooov.C remonljn zal'i-si. Z" 1.'k".om ?:!lJomom' kno ZH~~~\k:iboravak (.~a.Il.flpanlu.n'ek~ PI'Opo\'!. I). ih ne omera iiikrumll.{)heuik kojl se k~] l~IJ 1U~:r. (ge-a/.:51o }pm nenuo.~:ed. -na..a~lQ.k met1._~imOIlO:g kOjli [e lJl)so]ullto ml~'lrl. ladora/.'UrWH per .j-e\'u sPOSO'bB'l(iSl.i'-ius. ·zaSlo.Ol sjede do IuiSHO II nee.lIsolmo fzmijeniti udm"(.r. !(U}{ilall-krll. I[Jd.~lje" Tijekom S'/1sshiJid.!VI'~av.-Ijll po jedin<lcuQ {~OI<I:.To ra~I?~)IJe J~. je zhi I:k.ka PI'. vcljacL Sesshin zna.jel" [edan . uko1iko nlle otvo~'i'o oili J.lcitclja ni za redovniku" 110 je.?:melIt~I'j.i g 1r. ustaju nmij" no OblCIl.iJl[L . rriJ(~ dokona igra ni za i.Q' l'ed()v~'1ik m:isH da iJlJ:lIa aljam v rnzlog za sumniu H l.tm Q/)$f.. Zl"JI ..I..:.j. scl.1 sobu <r~liese na vrto fon:nmall t s.. uisturu..a.lUdol"oku.a i. k0i1}pJb~'C'1Ia Omit. Olucl:lom [J saJ~laslrulskorn iivOlH 1lOSloji 1'<I!Zdohlje koje se posebno o~v~lrasa rl1entW.nja.e5. ili/!lmQ/.rulJe (lw~a Hi feisJj.s.

a.iesali te.iSf. ZIVJe11 ~IV?I II skladus razwni.eljHelja modemos n~l1z3ii Jedne l]etl1'~ vece"ri kad] Ie Hakum dO~~I(I [lredsl<I'I'iti svoje vUi!enje svom st<lJ'om ~Iciteljtl k(lji se hIadio. Hakuin je postaool)oajan I I:~nti!ljao j ~da potpuno J1aIJU~J!:i s!a~'Qg ufUeija.11~lO postiei t.{:mel.izvml<l_ i izl1.'1 istina se [1 ..O[id'vadesct godina ta_m(l. v~dbi.COyjek pl'O-dil'e do dU~lIl:IOi!: Jstme" . opcellilo govoreci. pljus:ne g'lllekoliko putu l. 'en~_s] ko]e zaist3! oemaJjll nikekve 'vex.ga. l Ibesn:llisliciil!'" Nato ga lI:cUdj nhvati.ze. _I. Svaki S~ojU01{ lulru:ac &_~_tnllil~ '.acilo gil i:mai! "Nak. . pOlrei:Jno je daIj]l.cIlO pobl~[~Cki PN)b~? Zaisul. Sloga.i10irnosU l'e(JOivn]k_ mese . Pdje no.e""jek. 11zenu nema niceg mlakog.?a .jevrnl. kml.ok SIC'.ati. u.l~itel~i Sboju kad je gl!rnruJo Hakmna lP~"eko 1:u1:l1l~no'" ZRt.en.ile spHjel'" u Matu D.:m:J1I i:z ziv(lit!'i. a kad .tih ill druglh. Redovl'tikov .4io alae moder:nog .WlTi. UeIle]j J.sav $voj geni) U Mljecal1ju.jem. I1Q u danasnjel:n OZeIlU znaci. Jednog d. _stvm. §egova radosr bij<Niebet:-"ranlclla i on se nat! UCUeljll u na...!) ~'a'lll!lUiJe'\"il1Ilie is~~!e ~.~lelml1 sposobnostlma re (lol)l'omkoli6'jn(li~ I]stl'aj~ostl . Ucite~j ga medullin jos 11(: O:S~OI:lOdi vee ga oznalj iedllako k.:i.j dl)zv. Yl'a:tise lin Ver<l1uclilt i pokloni uCi. brzo!" HakuJn JlllU tad!a.eI'se _k~e . [JCj[elj ga Ilje-l['Jo pomilLlje 1)0 Ied:furna i reC>e. I!i!>II!I.lU na.udu6i da je padala ki.ak"tl Ul"Ii't'zlaum 1I lU)enjiJ'Da ~:. inlcl~k!tl!alJ. llcHelj l'1eljl!lbazUQ reee "Glupost I besmisliea!" Hakuin glasno ponovl ~Gi.l"ljev~u~Jesvete utrebe". bWZOi.o p:libjega'i"a jil'iviw'lo neGovjecnim metodama ~nimalo wJc dobrcdusan.elgQ~lla Ispitati Sy.kuina uJ"e.gled'1 dolje Ita njeg:a 1. Izraa je sigul'1)o prvobimo stil. ne naill ~VO)OI yI. I'.r. na kralu ga gnrne preke verande.'I/.fell d:l. . UCitJ@1j blja§e i'Ji.rnd v~e JUife Zvao PI)g'J"CbUlll il.e~'Jrati(l. odJ!llC[vsi dll.mja senu.tyO.1 ucitelje'vu sobtl i i~C'Jil)i. lU'iUitilim~~ J?:. . cia bi se dotakki to.na. 'iI()dst'llOl'n"']'S~log..rna d(li{ je Isao okolo po selu to.llcenik dobija pravo znfIJ1~ezena.. r lut zivuno pod nmogun navlakama ll1·M~.~ bij. l. Hakuina sena u l~!prultl. l. opal: mll pljtlsJm preko llh<l .Slefiom jedinst vu 5 ov:im pO~I:l!~)u(:em.~1k i.110 S ltob(D. I!lI'em. TiLkva bijlflse obi:j_k.1YQt.. s njim.upo-s1.§a.vb).l.fuzYilemj'eulJ $UllrtjU l{mili.:fvidida nUl se nest'l) do(). "'~.. Da bi to ucnlio. Kak~ str~J10 08~..i zitdJn lUNlC. 'I. tlliismija Sf! Sl'dacno. j j"p~'li.~njeg ZiVOt1i!i. k01l3J3liO IdlvalivsJ l"Ialmina. u~ltell oe~l. ~h "'ak!) il)<ljCiIlskii raspo]oi.H) dilibmu nlegcvog zn.!t(l i pl!'i]e:: "0.~ ~azdQblJIJJ od de$.~~l mo~a pl'oci kI'pz ~"(lzd.m J3. Ir.kOJlai je do lad biJapolpuno sk:i'ive.jl koju je prol.s H'Ia. 0'1"0 povratt iHakuil1<1 k svijesli. putem cega.~ I?O~l~~:. lil<lk.'l'lleniIl1<lI..S UVJ)elk.od sv.". .. Karl: se opora. Uakum: se nado vow.oi. Maitl'cya j(l. .zivot pr~~'utaj{. Il~e~.worl]Ie'V'e!l. U ii:votu umdoa nerna o(lfede:nog roka za djrplomil"Qnj~ kae 11 j<1'11lJ.:s nas. . bijaAe.: nakon ~o1ililll~eg postupanle.clj n~je stvarnc S~OZL'L.'l.Zen 'ocelmje d. je moida jedJan. ~spriCa 0 svemu !ito je prosao Ujekom dana. redevmku IJiije dovoljl'U:o rnA. Ha. il:l~I~.je dab!:e Yij~sU I:liOSlS danas ku6i? Udi smjesta.godilo . JaKQ U [lajl..kui:n tide 1. 5tO je pecsao kn>:z gtflvna wahl.OOJazana u svak. \:ICite~l~ l'e(lovnik moze k~I1.J18UjeS'''~l tnJllll zena 110 Qi. Ut31tdj pO.!:.3.cit.ie SflOlO·ol:IIJlcromnje..gj dan" .toje dru@lill _srvae.7.n~ll.. ne ustukne ni za pedalj.e'ttoj 11agosli...moze spoznatl sv d. ove n'''il'ide i neiskrenost. I1<lJtl'ag k uCiteljlU bijaSe sav u znoj~I. ~n~a mJe zen.uin ~esveiedno ielio S njim raspl'(lvitL 1{'ld je doSlo vl'ijemc. jOOrul dog'adaj mu odjednem ot'ilori oei Zit isttnn ~elJl!a.iJ~ !Ires.~~.te}ju koJi odV}'. Med~I~I~lI. U zRelj'u ~Ill'D1r.oll ovog. .. gurne s !l'ijema.eUl~ljiito :l. na veriiulrjj.! nj.'i$k))g zena .Za (ibl1'C<I:Valll. Za neke rliplome lle1.'ro ce bitt vise ill manie mtelektmililo. Pod.U<l od nje.'!ie .1.oblfflC koje se rn!Zftla "dllgO saz.~~.s.Qffi lrel'mt~ll ~zlVnta--:.I]]t~Uhl.. oval put..r'l:\Jlm Jastvom. anu sebe s potpuno osposobljen ul:Helj.I'u.'~enlSmisl1J..Qm(lib l'fI!zovanju.il.. ako je lnla~o.ena.'l..'_' .llespilie~ ° tl IWli. jer onD !St.~d se ~l)e.lJm:rn zena .1ll1sleci kllko ij. "Sad ga UU[ls.to Jest. b'ilHpotpU!llo Salkyamuni Da bi postao pt'o. Oll Jl~II(]mj(l llek:oHko stopa (1(1 karnenog zlda gdje t cstaae neko vdjeme gotovo hez svtjesH.o '141 prosect.a ga go'v'oreC:i: "Ko.as1jiO:i l!1'od.. SVI Ie .m·fl"lllm·~ rasti u savr. "0.

l~U I pet SloUna i'lidov-mka.lOl"fl.slim o tome.:ili s voje kD'lIfnje na. Yi.~tdale h.sredisnjem dijelu rn. odi'd. je' uapustle 5VO'jU ko!libu . Posehne znaci Jrriikticu. P"etinlBti.vila za ovo .~dan .. Tako dugo doat postOjl m:isll.e rusevnom stanju hie kad pro{1tamo sljedeCi opis: m ije bilo krova u pratOlI1 smislu djem i }lOCHsu zvijez.I.ca.Cip!." 142 bez zasluge' CQ'l'j¢kl'l! kQj"i pokusava (wwbJtosa.aziv'Q.lIlu.i_1(j.rurI.ekOJilkogoilina 11 divJ.o 0. pa je Sud z.~elll kad se po prvl pnta vrauo da cuje Iushuove (¥in-l:sungJ predtfva:ilje.iln<tl\ tt zimdmt za I1jeg:.sUgll.WOI1]i1Hdo:br·ll.1 pn snsretu S~ slueajmm yjv(Jtrwl1 ok..ni.'l.eljilelj ~elikog Myosbinjia LI Kyotu.\ su probzvod takv'ill ulisli Qsla'illl~ah~ "'l. No. Medlluim..lditipo postoie pl'opdsallll Sva_ki od nji!! se treba l)QJiilsati. He iI:.'o~eujetremnka m~alm]. Hakui_j\ MjaSe jeelliJj .I\lld d<lij~ nulostlniu. Odlaz:i..en.. IJI'OVOO [e c.m. prema sVIf.l) :r:n[pOSLeDO.di:1i·. .ab!I]jevao ala ovaf os. No. ltoji zna.0 naatva "djdo ne)l(ilZl'HU s'Vi.~ za sva ~·llZdob]ja. hraneei Ole oJ"aS6iCima i p'irijateIjuj1J6iis majlin.d. u N~I1O'-Y"lngu:1 nikad proveo l1. !. uJ'iIl. M oi2emo zarnisllt! u kakvem j.o. tsklm dogadru'l.cans4.' To ie "tajna.e SA::' srustu ~!jednom danu.diii~]gllavll i tiiavo zdmje rnernlne lu(ltto'e izgl.e je spaseno.sl i gna st'o ZoVLt "lajna VI'Una"" 1ll'edstavljaju na&.!n~ILl vodu i dijet. )'ade~i kao [~o.. Oh[fik pL'oh)Zi i nebo je pJavo i :!ii:l~oko kao i 'uvijek.lJicn i ak:uvnQ sudjelovatl u svim 8"1.aniJW'Illl nakon 810 je napustie P.a za sljedbenike zena Za koju je potrebna stalna budnost.ioe.ji.0 nje eovun Intelektualnim postig FIlI. Ako dlilJl p.l:q~1.ulya) i usporeduje ga s J'ado([~ uspunitl buaar 5u.. fie d!tI.i oko Iljegovog '(Itoc~sta izgratlcllil su veUki samestmu.(1edmje gQv. Antinourtja izmedu dva zakona Ie lakoder zrunk. .lkvih rnisll 0' priZn.'aflello na vi'Zijii 11lo:i.lLD ed druglh. [10 njegov. s.s<llllljenipusUl:1Ijak.:ovjek He uSj)ije zgaziti."OJ.I·i~e'll'illnju se mor..ua.tmimua i jel.jegov(I tedlllO' nils! jedstvo na s.~Qb:llo'liU 6ovjekll.od mls.~ lzvan grada. ll..de sjaile :k1:l)z njega.!i Sall:l'oot..5'10 je llt>inje!loje ~cinJetl0. u sJUa.Jili. jo~ nis~ j.Uem.l1. proMSli su ga .1 $Vijelll nakon :I'az&obl~a miimll'.Q 1I WI·(j.o iskoJ'istiti..~a dobra za.va.." Dida kof. bez sumnje.1cenill'!l 2ivO'tOfl:i u MillQ (ll'o'Vmciji.ll1ii.l!'[OUU bile su. vee o S!l.jc prevtadava u ZlZlutOU. budizma No kad pl'ikaz j.dJ!1 s vlastidm pI'osudibamJi.riJmjei"a 1. hi . ill moz. Kaiu da je Ses:l. Zen 1.ti" nas3.'aH dobrotu bez ik.ije:l. sve ~Io u se nade Iii~ p.ulIl) [e ruCiJtelj.[1 i kJ.vijet 1(1.adruo u .tci na tl"z..'ama za 'k:i8nog vreuU!ena. Ii. ova!.11"1'3. a svc6cnicki. kao !l.'s.1 kolima su se veHki uciieJji poj. narodal se .~~iJel)QJ:r. snaruka ctnt neka 'Uvojn l1!lii. 11 poce:lku je 7:iv~opovl..as:keti:a.el'l1mU smtslu. .On:u:~gr aJlu.t.NHko :got nije ~rep~nMl sve d. ove je t posebno toi':no za ulloelo "lajllle\Tooe" "-ojejc ''1'1'10. bili suo u zollilogu k.~trde5'et gad.omootBJiJa" Mose sepovuei II plamne i zivjeti tao u..ima.gove l.jiula..e Iml. Obi~ (Chung).od lrgovlI."" vooec .)lj~.jellje 1 ziv~la. v~se nije I!1Il1Z00.. njeg:ov svett .ulI.. Ttl je sve .] pl.cirlU) n-eba S1J.sLO treba uftnili 11tom slucarju. jc zncstao.ot.rijm·h petnaest godlna Zirvio !.elja.jepo.ijego-m..-sl.r"IllZ<ID.m~a.elO:g paU'ifiil'ha.i pUl. nile bil."slIzl. V)'liJla". Z. blll) k(IJue.'ll'ebalo je 11os'Il'i se!ir i vlsoke bre1a kad !l~ l1~to dog.jetol1. I{".lo su pojcoooslavl. Povijest zena puna jle tilkv:ih p. djela i koji nagI·iil[~IiJ~e.mto]J'za sd~[Ille. (Kulei.eHvar na:pus:tenog hnuna u Surugi koj:i je bio n.IH~.lostinja bude taina. ekonomskl i meraino.skJu' u $<1 stV!lJ'"InI 'ii'e-.(:J.t~ i2.ck jednog dana.svoj~ stveua zl1<lc.O zm:i:ja. Ne :I'ad~ o praktlclraruu .lXlka pml.uikoo se ne esvreem l nl'lta vise ne D. (11i.QU jeloonucno samn pokazivanje smjer<l U kojielll1l1!Om ulo1.11 !'ukanw 1i'. UJll"<I1I'Osupremo.l"!lg'Qve'" ~ "stenle·.reltli. Q~!.rnvlmein Sail'lostamkog obr<lZiOV<lnjillkO. Sve :stV"LI'~ koje !Ill plip.'ijli!'V'<lnj ~". Napoeetku svoje km'ijel'e.oowjl1o. mil'ela.~ei·Qvni.nlu.iLlte. suzd". !l1re zelUllJ.s. IJii! ako. bio 011 So'" ill Vj·ag.i.(jka zen di . a on je postae uCitclj tisl.o: zen 'iTi.)["vilir. znact odtllositW se pl'emll sehi i. lsus je )"ekiim ".l:Ui sv:i.ziv..Ii 141 .1fO .J 1livojoj lijevoji ruei znati slo lvoja de.Z.lk'. Ono zna~i['JJe trositi Pl".'irI U g 1<l'l/]l.elYr: "1'voj mac koji vidi lajn ce te 11.j znaci potpun.~. Dijete se utap!l. nekont zgodam nlie at krlvcn IJIjegov :idclltilteil.zavallj:e od 2. B:io je pl'iliffio dol .etu ~Istanju uma punom ZMV'alnosn i postovanja.g pod a. .ot post no je [IOl1da]eko p ozmlt I 113 'ill'eV iskrenl za:ht~ev ko:iHii'!. vid!imo duboki l"<lScjep izmedu budiZl'rl. one j:U. Na u·.

}ioetski Je hi ideja iZl"aiena na sIjecleti naClJ1: 144 145 .i duguje Ii.e okopostale popnl ulrJi. zen je lu::dv'OS1l1]s(.i svaki (lIelal] u njezinom discip~. Si!!IIlIlO sam. kmuo:li nekakvUl mislil 0 llagJ"!ldi makar 'I od Boga a Re-"sh:i fLiell-l.tll u undQu.m tzvana .~bl1 Ills'li. opislije ua vrlo slikovit :naC-. '. :e ZlUltl ~I~~li i ~a i. . ub:rzo te toe z"'l"tlbiU i oil)gOVruJ'ill C~. I(lka.n ktltl se ne nloi~ prisjem. z:natloj kan Dvcrarm za medtilaciju .laiji. Ni. idu mo~e noge.SOl!.) sam Z<ll:!o['<lvio je li.zu) s .pol'''edu ureden na mlan koji.i hie Z<I UeSl(I u'ibval~.~~. Mj~sec se <:Jcil'a:b. stanje uma l'WllnJ~lia o da gm'ore 0 eemu god . isam ble svjeslan jasem.l"ilKUispitiviilllja il[lnil.ga.ci uazi!vaju "slroma~tvOnl"Ja 'Iaulereva defit'j:i:(.o k<d.sto.zele. temeli~'o smu se preobrazio. 1Inetko lie$UJ. :Ii ua . ua posl. Sve u svem«.u.UIOsl sG'mn<r!'m. uhoko !J l:ibl!j<lk~~.kinesl<i li.oj ideji pridaje najdjelo'l'vontiju VI1i!2(IOSt.ili. Zaio nas zen Il~L1. uho poput nosa.livnmedu iili zenda: ostalim budistickim sd>itama II .e1ji sav}'etuju da ne budemo tanto "dje je .(l~il]a se ne diZe.ma Ov<lkvnvrstt~ vrline njemacki [w:sU.<lIk ill gubit8k.Bmldba te da brzo prijedil1llo Irnno gdjenjega nema Sva obuka l'CdOlll1iJ.zmllJ'~.lednj:i l'n°. Nil!SO'liVI.i.tt"g je mcguce..J'apiJJllU i. d!a se izbl·tse 1posl.kakva kontemplacija nee .l. Zelllo ne6epl'ibivaIiti. iak. se kretno s vje:tl"(~m.. U In'flksi kao I u tenrijl. i iznuh'il. nik~. :UJaO je l!i Laeslumg"slrlh moj uC:iLelj i je li P·i\-itfIOmoi pt'ijal. Zuusta:viti IDIj>e@ov tok.iI.!'I" svijcstlQ Bogu. a nos poputusta.rasrvorfo. Ill.caYj ka lkad u(!iniU zen uciteljem.oi{.o da u njemu ii.·~ellioln owjslu ne Vide se s!lv(lvi. tilt se u Iljen~mIwecemo i iI.joolljeltl.ina sve stva.institl. odvojenoa ad clrvc..': zasluge''. voda d no lie odai u'ag njegovogpl'odiiJ:. "d:ie]~ be'.m: 'CCll'm god OVO S. a nlo.{}likaIIO.iill veiCiinjn Srullog sebe calk i nakon dQ1:n'og dje1<!J.a je nase blee \1 rrjemu. Zen Zeli. nitta ne IUoZen':ci g!lJje je posao zapoceo ill k:lko je Ol'lijd.Ma~je iiAP.ta.tvojih cljelll.. Z<I ono ilto sl nCi:nio.ellEilZVali I'llClikalno empidjsltim. 8m'll l.l'l. OROje iledna cjeliuiI i i. popu.kakvo citanjle. PU[.vimo.inanIOl. U ~~!liU.loiZo[.ivOl trebauhvarut usred njeg(l. je ll dOlll~t.enost. ta. m.<1Inoravlt.· Cilli ae da smo L1 k["scru:~slvl:l preville svj:esm.v!l. Jei!1!nstveni l_)oloiaj koji :lien :se.ilncijll .de. "to i ne-to" ruojc m lll.Q sam s"'om umu d.!k:V(] PQ~l~lC:avaLljt!.(]f1.es[ budizma Balckog Islokn odJ~l.nj za ll1ed. l.11<1 istok ill zapadl.mja.OV<IIlilll sn wH.ienkebru.erli'lle1~cuilie ~)a uacelu.yoga.elj. <I IliStJil:ll.~rtl ill jilSe Oil na meni..ubusa kreeu se preko 1iI:!lll1el1ih stuba kao da mmetn. Kako [e UllIl postae kencentriran.IU. GiOpl'.dknlcvm tragova ·uobra1.:'sLo ~n. Tada j. lluga. KinJ IIDllSlI1ID1j~vO treba :p:rJipiSHti. [ izv~lOil. bas kao 8to ('cl 7.t listil. ()stav[U njegov hladall le~ za z~gl'ljaj" Stoga je sve u J!)vQnl.em.n f<l:S. Q~ldla[eto zen. ust. TaxI. ko se n.!W)! kroz povij.eno $['11111' esobnog iskustva. ne smije bili I.'' j 'nOp~~$'li. a kosti Lmeso 8U se ras~optliL Nisam 'tlltli} :§IJ(im:'U'2nlV<Iil1J:Oj oblik mti li. mo] ili t~ldi. j I1ilje'hilo ruceg ~nose IlJije POlstol!'jetllo.ko se otJliJ<.e-zilllja bez zeu.

lStV.) 10 (l:iodhi i.l1 2lJ'.li J j.1 l1udiUlil SalkymllUill 21" 11. 01 k(l'. HI :F Pcwsi 20. Victor 44 ull. pel tJ7 illlOlllhogal'a1'ya 141 nntiteza N nnrosugestija 15 nvid.eeam.1'!)dQVllliko [:PI 147 . hillllt~ruiIt Jl.i(U.l!ll.1YII!I1Il )1.lfimli(l.!~·"ft<l 42.lU'td n ~m.llD sl.rlm_lcija 'lp~o!lIU.11'11 5J bl"Qj koaan 12'6 budastvo 2. H Haktnin. n <lgr. l{}f" H}f).e] (OhlH:h:iib) is J:. HI 14. <liv)je gu. iJj K D d1l. 44 j. . G .-ycll) 74 hddaya sutra Ii) Hugo. . 44 H!JYlln (F'a.m!~.)"}.m rs..'L1'lill<l J6 kesa. 86 '1I1at'ijivosl .Q 0.yil 5J c!V01"an" ~ij. lllffil)~~JdJ...wa.YiJ ':~.skll 99 M :lnruh. J2 [l~!U:li. 16. m~allaciju .~AI~m~ m nz diw'mrl88 dllli'Jrlll_. &4 ~md':ll::i.l.lJlltl.1..tiJlSka mudrost 5J.lflje.A m.O~lt. e.:gai.<~ya. 1M.12"9. 76.1M bodhl.(~dhmHOI l. 28 B BlIsr.lIj16 l'l'vi IJatJrij.H fd"'J.l.

5'.illCdjil.1J2 s sangha J(j :H~ 109 aende 129. sesshtn lJ8. 26.}:9.no. 19-' J Mt'oki .2 Imibivali!te 9.j!:lZik.()$ US .1' Y.1. Hi.:.l1l-Zllll f04c. Flli JiliOildo p pilanj" ] odgovori.s.tiije .JJ. 1J9 Shin SO!] Jti ~llippe U Sil'll J'()fJ si1"!illul'SivQ SW1:!' ill I 144 4f.l!r~j. ss cO y Yakllsan (Yudl-shrol) is Ye. J(1. pr 3ji]I. . ZiIlrnb:imsi:r'1.. IUllujiJm(l 68 tn. nu1i!lzm:n IIp 7J [I:i!o-Ka 9() o objaJi:Jflju\lfflije opijltlloSI 44 u udarac u gong iJJ UJn i6 UnmlQU (Yun-rnen) 68 at opo:!laSanje :76 w w1Ll9~ Wn.j.54 .jcifa 42.g~IUi (CIIOO·~.cl'H:~:!I:g)9. III zazen In. 7J nem. 2'i~ s<mU .iilizutJII 94 n~g<'icll<l12.I") :5oi.> 'Cllil' J).h[iu)·J6· Ilredavauje .pf.u:h J. ~esLi. Sekkyo (Sllilil-[mng) P2 Seppo (HlI.1lJ 'R l'fuJ. 4) Meister Ikkdtruct 14.2J.J. 81 N nast'i jJ na..tJ.<liWi 9.nlli".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful