D. T. SUZUIil

• u-· ZENIUDIZAM
I ..,..,

Ptoedgovo'r

e.G.JUNG
Vn~di,Q

Ch"icsiII'UtS Hwnphl''eYs bilJ§lpJ'ed$j~yJJta. Jj1I(1,i:~ti{:ft:og ·dl~l,l)(I

uLcJ.1.!.;ionu

NaslilY: jZ¥QJ'~illm M J~IlI'(J.dII.Ct~(1j,l to :tell B~ujdhw'l'l
C 1t:fDER, Zf}slupTl.lk
11'f.8ttz!llfijClc 1%9"
p""emil'!!:dQi'rI'IUI.D),,(I,

,BILJRICA UR'EDNIKA

..

Prije'l'ml; ZdCIlM Si'lj~o ur,eWla: Mm'i!'iil :K,t<lilj Gr.a!l'i~kotl!l:ii1koV<ll1jce: ZllIltko Hf.lvoii'; Gj)'afi~Il:.1il ,i]J.rr+lTil~: AUCODlO: d.o,o, Zflgl'!'b ]l.. Tis)llc .Kmll'llliJIe:J· 'zOlgl,'!:;J:l
f)i\ISETZ TCn'ARO SUZ '1\1, pl'cmiruuli IprofesOJ' budlstlke rUozo('ijP. na SveuCili5111 Ot.m'i. II Ryol'll, roden it': l870. ,m 0 jI.> \r j 'I"O'lalrw itJ.lIj-v'l')ci Z:lVLlCi sl,n,ii"rlj<llk zen b'u:diZlltc1,. a umro icC' 19166. HI'of Iljcgo ih lilVl1fh rlj .Ia 0 'ZI'J] budizmu ua eng~e£k.{nD Jeziku ~~dvai'lleseL [ p~l. ... nalnl<lIlj(~ o$<mnna~ II est djeln IIil, f'DIJil.rllS.l:~g'll1JQS j !10JJOzl~lalo Z~i!~~dlJ. fOVI'h ItO!,:;a, ill!o il • k.ako rnsl.lo pO~i1zujc kl'OlioIOc~ki IJopii litera-

~u:r~ 8vll.prava ]ll"idri1avn BIOVl!)GA d.o.e, ' ili jed,ul dio OVI:!
l!J1ii~e n " smi,jl'! se koristjjtj, llt.'~ p~:ethQ"c]llog o(lom'DlJ:jtl
O:::!!.IJ

l.Z:w)II,I{~p:ma. Pi'ije obj,;Jjv[jivnnja seriie n~egovih

0 Zt!!.nIU ua

~.H,gle.";k(lm,pl'vi Lu'iLdjo-vo.g

]}i'.(.'1imeill

oakladi1i:ka,

!list" se ni.ip ZI!HIQ 0 z au kao Zh'otilOUI lsknstvu, [zllt:evsi djdo Kf~ilell Nnkm'lyn f!.digion q{ .III(!. amarai (Luzae &; C(),' 191't} i ':a~.opi.~ The &1.11;/'/1 jj,ui'dfll.~J' (mBX-J939.).
Dr. Suzuki
11j, ail'

budb;,mu

V::,1.til;rS in. Zen Bud{I!li.sJ'll) '[927.

EYe;a

to

godill(,

ic

Vjill'Glflo,stojl"l,O,

.'

SOllll110dill,

f.

IJrQII·

C1P - Kar~lggi,zaeij~, u lJublika~iji Naci(jn~lll~, i :>\'Cl!~iJ,i-§!l~kni iZlli(;~. ,Z~-ll;mb UOK 294.3 $UZUKI,Daiseh:;'Teital'O JLf'\!Od 'iii zen lludinlTlI D. T: S/1lluki ~ lWtit"OVor C. G, ultdio CILl1l!lmM UllJjlphroys ; "'prijeVt.J(i Z:d~llka Sa.ik<» ZB.~ ~[Jim'll1!'3, I'~~B. - 148 sIr. : 17 em
Jllii~ :

ca\li]o ol.'igillulna dj'ln !la smtSI~I"ltU. ~d ncskom, iiOl.I)\YiSk.o:m l pali Jezikll, ,'c"ll] bjo upueen i ILl1<l.dmiIlJa .r;~lmlj<1 z,r~l.!tlile lIiiBJli mllli~rni'Jc.kmu i. h·m~ci![!SJ~IQm. b· rl!~ 1"11"1 skein kQioeg i~ tnko lecliH gQl'ol'iio i pismo, K tome, ~li() i(~ vise od znm~slvcnjkOl, Iako sam niii~' bin ;;v~'c(,l:liH nijrdn bum-

~j(!;VQd djdlJ: An ~!Ilrooi!Li.C[icm 10 Zen Bliddhi"'lfi t IJat-s.lltZ Te.ilru;o u~kt - SIr. 9' - j,1 : l"rcal1,o'{or, B,i,Jljli!l~mrsk~ bilJ~' ~ UZ lEks-I. ,. ~2:lIQ,

'l'walllU u J"IIJtUlU. IIOg!.!, ri,ic"ov()C j<' .zmll'l,j(· n duh<w;II!i!mSlvm1uw bilo iZl"ilrYil{~ i rluhoko. Kud le go .... orie C} v n~im 81al:ljiolli;1 sv ~i;Il'Sl~,;:;0vodoie kiln CO" jck t l'~olI.II iljilml.lJn:biva. 5vim'i l.lOjl."ill dot aklj v;II.lrcSl,e g.!TiIlicf.' ,lljl;'.gOV<;Jg l~!I. ajnrio se k'lo tnvlek k~)ji~'[1Z~ ~ntl'!l,akhlaL](' m d shnbelc kojim • hi opisae :;;l;lllfc svJ~~n{)~,ti iZVall i'lIlelcklrl", "
-sekte, pOlito'l"U], U $Vaiki'li'l:ll

sHfl,c

blo [e

[{<lito svj ,llm;(' vi koji su mu sjw1ili do

rSB.N 953·6"6"'J'.1}2-4

SVilfl onlilia p~!>;lIHI

l,nji

ne IlUJ.gl,1 sj

titjC'l,a 1D10Nljll

'ruti lIo !! }"'ii lll'flclja; IIlegov" b[L~ zumieuu. Dn hi sc !W;lj ell]

Suijiu izda.la IOUu iz(iomjil Ilalclaflliilm ID\. SUZliki Z<I. od R StImrllil ki SVe<ib &}4 ·GIze:1t blldizmu (Essa.).vnO'Illkinesk.1 CbiQ' de'vel desetina svcg zitanja kQje G'Vaj lma Q -eloUcIHyrn. ani zrJa. Ne iz])enadni\e dR ie najl)[lfl'llIarni. SUZIW nij u PO'lPllUl0SU l»)··ibvaeaQ komentare ovog.wanie kOje zauzvrat.Kog }·. Lh"lkon ul. iJngie.."j. Carla Junga jz ZiiI'IChll..og Svjets. JUllg [e s\lojilLnrljclom Taina zlatlwg (Jvijtl(l (The. plodova zenisknstvn. zeua i lijegove posmpke je lako pogre"no razum5el.."'Elb~mZit l'(IzlImtjevanje mjesta zene UIPO(_b'uqu duhovnoa iivoUa Prirodt. zen. 'IIoriie za sve ko. Ida dr.. budi.sft IitiJ/"a!w'e) ltH.padll.zapalffie psilllo1ogije. D~·.hll.skOj kr~IiUww$ti (Zm.Iipadnili pisacs pokuAava itrce:l ne1:j!. prcdmem. ason Dnl_.I'Onl.i~ei'&cO..cuvl.lta.vodi do osl-o-bodm:l. :Blyl.i{.dies . Zen: u. iljegQV Uood' je 1'lujpmJ:I:(i<lIliji.Ckn uistmu to i bud uvod U l'lU:l!OOU zena za ti'~'I'!6r~llovth i::'L1ul:dilJ: tc ueka ill 'Itodi U pOImuje prm~iS::.IIko:!. djellli (11'.l"ecl!'lodnik II izgi'aooji mosta iz. Zapllda.l~OSlistf'fJiicarstva (Zen bl the Ar: Qf ArchelY) Herl"ige1a sLijediii Srtll'nJJlogi dnlgl of! kojih awl nil' IJtllkmmju VI:ljleme i criergiju pO~i.Qd il.ukija n skup~{e:l.k(}g drusux: u Lo}ulmm .. zen I'!t~l~a dodan 'VI'I'a Za:nd:tuffijl'i' predgovOl' dr.~i p'/-edsjeclnik Budisl.aj Ze!~buaizam (Zen ButldJli. 11bllduti da je dlr. ]!I Londonu te o~avljena 11osam s:V~.m:.. CHlUSTMl:lS HUMPHREYS Bit).I'ec~vo.ji ipl'tkUv.'): SmflU\itjl1ci (In ne ]L!okuzuju dlYv(l]jno ZIk1illj:a o If.U 1)0 prvl .eaj']]o prldonose Qvom.YScin Zen BuddlriSII1) do zh:irke SpiSOlI:J<I&tal1h II viile od pedeset godina kOje sam nasvae $I.Qienog :tr:i.)i.O$l:'V1Hrl().m~).lllom polmMju 'pI'e.ztllrt Cijiln je k.llledll llgl:!l. Put zeJIa O'Vay of Za.in BltddJusm).put pr'is<hlpajll zen u_ . Zani1ufIIlje za zen jos u"ijek . SU1. vclikO% psiho]o.ja srca i uma. ill Ellgli. azlikuju se po zllOlcaju.g.) A~ru:1il W::liUsa ee Zen II ~unjef.udijama ti zel~ budizm« (SIu. Itl.i.e iJ:Lisli i .enu.dstnvljanjn zen hudizmn Cit<ltelji.'a-sle i sve v:ise $. Sead of the Golden 'fi'lower) bio ]f.

]jei'ikru ut>el]l1."......•... """ "......' ."""" ... 6. "'. ... 1..'.'. " .h:> . ". . :. . - "..g 1 . '... "_ '." 'u.' . 'H' ".izru:n? ..... 5._.'..".. . ...... ." .'.~.."'" . 51 6.".~)d. .. Pt':(lkl t&~'(~! zeu "..il:::<I! ...... . .. 09 . " ....... .. .... 2...JADRZAJ lii....1llJ1ic . .".... . ... .'.. 1 .. g~f..... ".'oQg(rIlTO' alltOl'a .......".l7." 1. " ...'m ' ". .'" ""'" '..... """""...... . .. . ~LO .' _... 11.11 lrIedi:t1lciliu I i~.. .'"u...."'"..G..'.ga ."""""..". ..'.1 Z~~n w i1l~~~fi1'1 ]:IOlcoija.."" 3 .eu? ".'1 Je' ·z...".'.. .....".J."". Balm:i.... . ..'....'. .. .'" ". ..novo:... 39 _ .. . " "." u.. . ....... . ".' ""' 3. . " ..... 0 I.'dl$tfl. .H'.." g'1 ~l K"~~n'.. ". Juu.. ....'..)"Je:li zen uihil......_ ."... ...l!l :/....'." .... " . ... ... . ..............'. ....."'ot re'dovnil1l '&{ . ili....".... ""'" PI.......'.' .. ........ Ull'.. NeR}g~6all zen .... . " .141 9... . . .:"'.... """" .....'..._."..'3 PI'li(gOYOI' c...:l. "..29 ..." . I)w..... i[j zo]uzim..'....m.. .." ... :'" '"'"'". .....

tQ :"lI'Hli::i "(11'0svjeUi:enje" u I.e dak p(l£..l. iila!>.~.N'a p!..fID PQdr aZUll..'lje ~cl'lQrm Zeu eseja (Zen&ays.l~ofult' ZIl<lnstvell] p.o""diJQ.lo(Cista id'eijfl"Dspr'~os svemu st:o znamn 0> Sl1~s~inizena i ovdje se jav]yOl pHanje nedi!llj~ IR\l"ce']K:ije.z/nu..ll'l::I:i .alerij~om.iJ~tll... no ta(~a :I1n S~[0 nlje eMilo. d 'etr« ZeJ1<l r bet f .:01i.1...t'vn6em hudLzmn u ])OS]Ji'ijilrljlih Hekoliko deSeilliBCa.11.".no. i".. i1i!"oo' jl! B~idt!11i~~ ··!.o<llle tl1atruti ll'i"o!10'tn? s S()v:rm l)]a nrn:u pl'o~itO s.n~..e lwrij~je [e zbirka klljig<S. spommmH ltiheski tao.nju 0 :{. pod! "pl.li:h ide.rI. (59l~J~J :Oti~SOlfil>1]j. tl/ZUog Z<1l to sll. <I saru zen jie lllljlVVIZInji p]od IJ (kve.. Th"l.4tU lU'ednii.Torn te In1~tlW.o jer l:ljiilQvaJ Tevl ('.ll[a". nenadmasne H -SVO~[)j PQf.od!·llgalSi~c tzr ai.1 :t~.jev<l.z..'!i s·ad. SU1iQ Q. Nece lit$tog~ moji s. '1) Osim Uvoda jJl"e!JO'l'uca sei Pl'b~ucl~ik zen bl1di.j.<lZlllu:i.Q pe raison.aml su mednlk"tJb~lji. :W~7.S)'.llli~llo.e:ltate).e se prevesn kao "pros\iieHjeltl'j~'. sb·..grclle u svez.~jcm·.j ovcJ:ile p:l. 11ok'l"ivaju vise .1teb~'1 sm..~rlige. H"ddhi . jo~ nije prevedena ]]i.~IOse p 1l1.vttl1!iX~~. lT~'B(~Il~k je ptedIQiU')I~jihO' v o objavljivaiilje u dbUl\.j~..~i>~ !l~1 shvmi(l.1!fldJ~ zapacU'i<ja6.stiCkO{l.. !lema Zl..e pribiizio zen zapll(lno~n l·tliZunlijevllll. dobrem idejoI'il~. ENdi Jka_r~O]1!i.<l.\wis:teHje prat{lc~kj. ci~1 je posUgrlHl.i.~lu.5none 1)1'~.bez· ilcdile .isaru. OV(l rleQh~cml piOlr.!Ii:i. }".j<l. Iii ."Osvjc!.~Ckstl1.m doprlnosbna zrw. godi:ne) \'.zbjei'." Z.. u~eni"a.~j~.i.ljeul prvolntno $1:1 nap.za·oheko~ 2ele melo nvodnog UUU]j:l!i 0 Z£. zaista k~Q 'VI'S/La uvoda u zen Ijndii~. l'i.og<l (Hi m..i. prvo zbog Cil]~el1[ice slo .PRIiDCiOVOR ci<illc. mogu ostati onaka j.iJ Q (.j1_t.<.d.l nesto ..t.:uca'vrnlj:e m./l.·eli!gi~sl'>.(·i ou] H!i!l~l r~.'>·~)j·1Wio ve s . MeCiltlim. ~:cMei":t SI.od~be obil'nQ se M!..!·(Ij)ry..l:'t:llCsel. metu. l1apisal]e. Wil" .~ ~koJu)i~i'J. satori' 0]X1.ilVtl1lOoiSjpmlina Rober!soml Seotta.\".()jetimal.ICliI<!\.I){ljma kanw.I'7. prepJ"avl~anje ctMvoy: I&Qn.apamJ za 'vdjiem\:: rata UlI::l.e gIGcl'i:Sl~1 i .1:8. ~. lkr jc l.iJli s.Uluje.s veM'!t:~ll'llpOi~k{}6ilm<u.te:!jl pozw'<lViIl.".o ell..llije: suposlali o... i'l.tprOl. D.a_je .. Suzuki k.. za Net» East.~(Jva prve sCI.llij[>VlI. iwiovo:(.lBllnt m.slli'ppred.! od nasiJl nmu_ DAISETZ ilna dusta rruislikOjB bih sada ielio vi.i manje.wad~ nl1J.lQQeoi .1p'ITIoL1. n:Ligijske pl'ed!.m i~lJnili1o'c"ij~1 lJll'ffi.i!I:liw i]d .el}n()~!i.illl~'eT" tie znam koj{~ je dui':lovru<l rro(l~. l'.clJ~ Sl'110 cal~i usamom Pi''ij~llIC1dl.Sa'n.i<jl<. ~1IJoie!!1(): bm dovQljno zahvliIi. i'llsopis koji j!2 obj:iIV~Ji:Vru.n.(! s~. Kas.oj~ jle il(D :pOSH~M\. Ne Wail ·se . [llS!lm ill promD j eni.e::!&~IR.'iJ~.ojUi tiJ:'llg:in djd.cepciJ:<l nllztva se satori.i\l.$I. l pl. rtjeckojOl TEITAllO SUZUKIJA [I zen bmlr.idej'6 k.J. PosJlliZl li lqlj]gll. T..W:!.k')'Z111u stvari.Zen fl:fjeji kJ:J:ii su rir'e.'1Z.g.elllE.t:JiJi . a mo'.o~dakliln<l1tsklri?) ilipripn1>YIla mtZ~nada hi se iz budi...jn I~e:i. 'fie mogu prUagodHi pn:.lje]ljlem'i.oje se.Liko l"<JiZlikujl. rnkop']s ~..J. vuse 11.k ntegu ponovuo tla h$killtf f to u ·dI)lik!~1 "'t]. .ge.n b'.slQ· po- dr'Ucje_ Nednvl10 sam se dOSJ\~11o se ClrulCi ip<i. Orijellt alnG. [H1 jecl~ enropsltijez'rlt ] orig:ffiaJni b~i]diSHC:kj sp:i. o ICmnakura. $v. 1 Nr.~<lcij.~ s je&"d~muJ i k'0l'isL<.sjemlQm zapadnjaCKOJ:'r! l"ab\.·f!·)i tl:ci }~IO h i tl~rk:o ~t:iti sto rniistik ihv ~n{]l. pi·evodi:li.ja ~. ih!l<iCl:1SOJll1 ~mol'i OI·ijen~.ilimanje· ~. nru::H1fno.lr<lin~.J.veIF" neka POIl)'OJ.o K(].or]] gOVQl:U.ak. a drugo zbog naoma.lli auroru.0 [e t~ rlcl!j]l] b:lw]no5:tirn_a 11olj e ne je. l'lM.

-. .1 zen uc:!h:.l.IYLitljililjt h. &~ediSfc JjubaZ.~Ull . TL<!mn1' ~I«'''ili ". d(Nedcm J'!.o Pl\.ivorjlCnl:lS mdankQli.Ii)J:.vuw ~lJiegove rrove SPOSQi)II.I~·nos~. mfi. CI:IO~ pr'osvjclljenjiljc In!l'"swl'imn i'lwffalJile.i:v es jeca] ne.."~'· 1l'[I'il~I)Lf.iJ<'l..ik zeniu.i tlo tog ~II'O'f.jm~"'de•.jnje k. IIU' gri.lfio I.£H.n<1gl{:ni 6t"ijentahu llfjl.l ki. 'C:i~~<lJZen1]j1t.i:!:r!a.zja"I'~}..Oi.·!l&l[~skoi Hli.l da On rrur..1.~il ~ ·'(]'.Q s:m:no .1~1i.ci.nine. ali se lliKad':l ue ~"lQhe postih. PI'(I. ~''..wdollar.:~"Qells. . J. ~1.ie:r:!u pi.rli.OSti.k(l .. 1D'-od~lk" II'S.. n<!I~~•J)QdnffQ ga..[U'~1lsvojio t ~iohdm di~elom..ft smisln . . ziYnt !'life ocenn L'Q(.lIo!lCiy.) ua· slr..rHllj~~I'.2c!e.!! do.s.l..](.' nas Ill': :muce biJes i wllI:zII{a.)lzu]sHkolU.. "'~'<~!l1O ' . BMI w:~j(·eljjzena Kako.t... .tenjl!.·Ullljel:llo.jenc (~a Ibi.1)~:aHla. jasno oS~lkav. ] Sam Jir1:' uek.n. nCiil]. e. 'l'l2t sven S BU!ddh. .ak..CO'ljt.ari<lV<I..~.s~o~r]jcnog..n do put~.nzt.g bog~l- s.llo·.tO It uelt.k . ] sepogii"..m~~l.jl:l.!~.ije se IU-eJ. ]~I::prist rtlne lj!lbavi.1IiJ<!!o..pijIW.v1jot ideja n nil~>E:zapadne s filozofskc ka!e~orijie i PQlJ1ijesao ga ~:Sl"~.'I'nam I)Om()'~f II SVf.ori i~us'v a op]sanog .r. Ohm'wl.] ad mimi Deiphi:l!i jeT sa.10 t~SVOl1l1UVmlu sto I~S~3f.oj ki.o.l(~$l 'Nn~l)j'i~~u ho]j~. ~~.Shu Col~e'·e'll I~ l'o.:1.um~~(""ml~e']n'saJ.o. d.m ch eno ~~(Ik~~n~ m.i ~or~o i1eHl.o.. :m!. liii :je'hM~1w d O svj.i nd nlagoQ..(ld 'full na~.i/).a'\.1~. Ji"wai$ua i J(~~en.' ' lm·e.iilorimn. L1lW'irkst 1 OoVjriikll'ml \1i}j{~blJda Ie dodinm. p<ll'alljl. pl"i:injer.. i orah'" .i2:ml~.iWono <110sl'i"~i.!. 'gov~:n'edoIJl"(!I!:lvjelljellju k~lik "'" ' ~O&lobodiv~ man]e Zen je .j<J.gOll'dl'i sVfcUjenja O\!'~.liede6.l"o2.nis licni in~tuH.fl(]l!i'J5nji pr"(Jfes'Ql" na S@-To. M'~I.fll.ovoJfa.t"ljeCi"· 011'0 IlltMjenje [7.~(ld. s Z.~l1 uas znv ill...I1~u:t~. ¥ aJ~ n~..a.liCa].koji.gd.ozi5 t'Wl.ul hram.. se IlaS.-i.f .[ dlun \.·~~Q svth st v~!"... i 'cm:!ldch~ljti(J..~ MOJ"a sa jp'rl.ljf'fi. ne savlaCl.maU <I.apalbij(J{1f.il ti.dl:il r ..Y<llblm~r.!t Z<l~tovo_~Jit se oV:i[R p. . ill]. fmd :tm)" ZeiliO sJlValj~i daje svatko·dd nas 11 dJUhll.i BI.ijecdmll na !ilo lI. u. A!.mik.tlrugim ~'.!1"'lI "~Im_ ·ol)l~$n. l'ecIQV'nil~je' ~edBl..lll [ b6pr~~skll..eneri s:az!)~lJU gclie.l diJllj\~~ ~ W.ttu:rl~i" mudl'oi!>l_PQI. covjd:.ak zalhilije¥.l)l'QhudeliH.suv. !2'k-SI4I.. kni~g:e Zen klld l~.r.~u bli"l< 1'''''11''··0.>us.·odgovodQ je l·cdo'l. Il'ij[v!'du od svi h doktrina. moie j.LtiU [q'lOdotlalni ..pmlO vuse.3ivj llcemu lice. od.l1JlJI 5' Im~veJ'zahilm.z£lJi!iJu.OO~v['ij~(ftliO s . dl~On pC)[tCt~ njcgovil..'VU. M:m''''ijeJ< iQ'S "(.r~o:~i.·".rt.-pl'ica te .s F1IuddivJm. ih!(lwm M. 'itla. mHooti>lUj'm..ol>fii'l..Krul.jd.g H lm.. jc'>[OIM.I'ojiHjuni1n<. ~f.ij I "iil>"~11Sili. lie o. da..koJI.. da bt (Ibjlasni Ii {)vaj."1lf :jamom~ pSlit()iQgija ~ .ctlcrn(l. potplIno smo .puI'IO.! On olv.n~ "ou" . PI"!.·.)ju ~n i:skn5't'\'R rr~nl<a!l"iliu~f iU"'IHj..i.*1.srr[.-!$'rrht ~ia'j'QSI.g:U~\j.c ·sc?e~. $llOsje6auj a.. 1.Rljil.H]j~·a~].e tlo..cl'ii>eno_ \~M t":'-:Hllillji\'~~ . hUlllilU08't1 I.~. ~S.$kl·~\fi. l~Um. morahnr ]Jri'~'~u. Q\'llmt.wg 'c>kl'~li'llie ohMjcmi~osl..cl.o~e 'POZQvefL1'!1J I'm p:s~honzicki.'l!niai 9!)'.o lid.OSvc.Nnpl'ililtom'd61ao G~lshd.!.gi(.. g.(. O'!"~1. Viii!:'. 11<1 c..le' ncite~1.$tlJ(J:g shva~lIJ. u7.f:~"r(l]' sveg 'Uljec~ja tmoel.ti m'i'ibkijn" ~i(>~{ldn uas :l'.! CUI·H~.l.. !"hdw]"iY<l· se v~e!J"~jalll~) otO'nbi zapa~hlonl.j~1c:' Bolie je prethodno si dQPusliti dtLb(liw mld~lhtmre egzOllcllDlU ~lisi.vljil\. ~.t11i' ojnos!i nl (NkM.r1n svntko :laUl'ijck . opisnje susUml . zl.CI' Zill Ile~ sne . i !ln1~·t! ~tiliiJ.clIuoU:I.aU' ~m)holH~lti hic<lju s " -{A!Il uJIHz.u milOv'~..1j<l Seh~~..:'~"k J:c:!' tl>lci~.~ t'jlZ~lntetL~3lioom P!\o5~'j"tlje:l~e JLIYlllmj~~ (P41·d~rn1.ie se uii..aljeti )l<lRt"sOlio1.ai.. . g'it je 1l.1 nOl'~ u (. 0lw.h.d (1)' Ii ~'1 p""'1:I~i.·alhtdoLf' 01.~~ilt.odr"eduje nregov ·tad<llal:l i.sv.1l.pa '1Htl..[""" d"djeu.1I. :[o1l'OS!li.f~lrlRiili~i jr' 'pi"Qh~ldLtb~:u(y.patb..Q vl"tJcmc tm.~(1!1"~o"'li: Zf .!.'liul'dhlV~1I'evolucii. ..t. Sijede~(~ t:l'loi~ :S]:L.i:d}<Icc!1J! iz pod!rncilli koana..?.]'" I]'W!'.~1!"l5!].l-hm. l'(~d.· Q\'QU1Ol i'o~"~~m Ii '~"'lIOC >jlv(lllIrjhlu~.fmidu"'mu l<o~eg je I S. SUZ. Pl"os:vl~etJjeil' LC:lile~:l N\tkar~Y[I. II .uie da [e Nrtktn-~ya ~trl.ttle prom.vle:tJ:Jel1~lIi M ceg1'l-se sas~oi~.inOSf i.t i nama prosy jer[tenja koJ~ j€ ElI.. pMP1UWl!~ jc-Sl..fJl '"Urilo1..'l(i!l i. . j[' 011'01 ll!nu.a bu -ovaj od:roll].PJ"?z.ilm skrovttoscu ma U\\lm@a ie $lIlOr! i.ru'<l m~o'i'e duhovll1c OCi. "CllJe~ 11' zuhot" ~lok<t?n' "Dn • ~~!i·(:>m.l"nfli'[Ij.vmn sveobuhvatnom l{.i _z~vu~i tnko bezu¥~.u.....O'j :knriz:i hog(J~lu.l. bO.li:rii !1Q pl'jl'o~li istovl:e.illQm..mje 1I bo~_(\~H..'t.

Z~I s'V<1lkogtko je pes v ene dosta vrell1leu.. lao Gospoda lBoga. IiDilll'qg ·I~~iletjil.I r.llf. se Q~lbi~.oklJ"inu harem do. 19012. R~~u.r..:1 "Ii["e II ll1~eSto PoCi"ika t(1<)'~! r_I.ecl)rije iskustvo koj: zbuJ:l}uje sve jezike.19. str. ~tr. ue sarno da gr~ilrioe is gi.lL~ jc ). r..ali!iU) . !listl vode.ja...~dlll. ~.i dL iljchl.ivljav!l U ohliku Si.U.}lcipaciju svjeS.~.vlju i l·!ilz~m1!i.tQC tome f."".V<lIU'ednih stvarl 'koje jed!l(lstav!log E~~I'opl]allin<l vode lhenh~ da ono obuhv..m)!e.i.ll[lni!lie i vode sn limit..1Q.iee s groteskom.a lirneni [. .i"m.k"iI z.iif S.je je stvar sirC:g dusevJ!QI!r obzora ltoji obuhvaen ZlHllIlj > ega te ga prel'il& tome mldilazL Jednakn kno !ito ~~ ego odredeno ZlH1. J<lI"'/II<lI."1Ik1.r)/.!ito rusam Mo dJ"lIgi .je'Vanjem.ll.• (Snzllili.. rnedurtm... s Iju~ln.jaslvlI.1.'I$i!lije.O:lesl{om.1 cl"hij~ 'wid u i~tillll. 'O'Vo.a pro. Sa1:(ll'i dol.s. .O kl'scarrnnl cavjek nema veze spa~vmiz.j~'t!ti~u '~Li!:niille. uvijek je ~Q nesto s(o jti~eego. UllIim' ovih Z<lI?ild.t-lih dublna Is-pod Mzm·llog o~rLar. I" .~Q jest" odrteanjem J"..j(h Q $ Ili.i.."t!1jUI'. prilivilra-i 'Viz...I1je 0 morn jc:l.l!.jevanjem. Jlam w".MO god flu covjek dellniJ"li.!!.bi~l1'() u nj.PUlh'l blllsmislica.. jastva i da je OIlO etlfiri.lrM. OO$1)ode. cviietu 's}lcne prtrode dnha Dalekog Istoka. POtP1Ul0l11 syjjesLi (Be.t$I..IStljenja m analise saru.l jc: Qrijellli~J:'. " rJ. jastvo.I. je oriienl<illia stvar. Ma.)~"<:>Z a j)~k_.POot eiikote kale je f:ilozoFski i religifiki Z<IIpm!l do Stld!l Ul:ile.stvo Zllfl:HJe I) mom egu kOj.i ..e1l1.llil':.""lljh'o jedt. T:.h I '.11 ma nista sa zlvotQin. Ml. i. medurhn.<ill' . pr'epO~taO M!'dutirn.h'1l.. 1.I)osl~cd!l.at1a Ilvid It prirodu. kOjle" kaQ lukvo.'l~.'Ilmcjll I\J!'SC." (S'!Zi!llil.~I"b""i""lJC' mna (ld pr.ako mora i bui. ..inJj. lfllllllne HQ ~_11)1.svje- kao POt.ozoF.Chl.e u drugu.l!Zi kao lJe~to neoce.~njl::r.s£i 'bmbzma.'kodom jastWl j~ ~tobica)ena Zfll.mj. ledncsravno..(lva . To r1ii~zhunjujuc~l tajno"il"OSl" ..t a dopustene vizije Svctog .Ijudi ").um svojtm..o I.~ntla.!(illje uvid II I'rin)dl. a.\t!ll~1 od drveca. I. to jest.U... IiHHiiJ. n~tQ.. • Vidi. a.l:6i.1I [iluhCllfihI1tilool e 1. svjetlom.'mOffi~! {"ZalWl~.Msta tako? Znr rni.i'~jnu.1.ii jle zato 11 praY!1 kad k.stvu" tako [e i ja.lru:nO [(ad pafljivollrOub<livaiJllO~(!ll t!e. .j"c. OflO .a.. . 11'1.1".'11 razumi.' se.. . za n)('1I<1. uCilvanju. pllll!lillle :m l'cn".1\i'lor se usndu]e i.. I:.egje ne vulim« S.1i'lo se ue l1lok oCckivfl. 1.0 ~tv'Qtn. . vi~e Ill! ~lol:. &. ~Jek i.ll1lljiv je i Ot..iW1J1Q.e T"ilzm:mjeV<1n:je 'ega vmU dQ .a zena u svezl 8 PI'os.a$imk..Sl!.a.molJo(!s!(~ slo druge j''llko zliilllj~lj:e.l1 cl.d. 1'eie pe {}.lok:usavaju(>J to obj'<I~lliti uv:ijek kHie. naturee putem zrake koj.j ''''''''!"!'IJl.. .'f·I'.inesK9g dul:w' proutog uelzmjernlm sllijetmu ]ui.mai'iv'ID. ".}11i(jt.brep (lI'..:un Sh.njawh granjOJ.. l1os". 125 '" 'Pr*\'jetijtniE! n.iCki zivol.reg ill . ' • 'Wmi.~m Whiie.. saton ustvart pr[rQt1JUJ wh'(...Il.f..anib z<'lpadnj.\1. .'I.1l~1'. J1spe¢a ] SV(l('!!1 z. oo~rjek se jsliljlllC.Iettmicni uv:ifl Jacoba Boehmea SlU:lIOe''V'C u cemnsm.iu i\(leistcl"a Eckeh'lI''lil 0 "malorn nagorn dj~aiku".iv~jajll ili ce osjeliti uZllernil"ujruee .'"-g .l'i.· II .i!fi!JI'ill' '~r Ii.i Z-e11.'t 11J.to. vee u obliku ae- [~ je<tlle iledoLMuic.1 Q1!lo:go .I.·Znj.. 'tlLcl.k.1'r. I-i. dOjOlirl di. nema satori.~<I"jenIii.Lgl"it: j ~"Wj"i). QilliIajz.a!titni ka./:i S p.':ll.0J m.'a !'..vi~ 1111811015 tome iti mesda Zbog toga. ueiito tollko jednostavno" da Ir-ojstV(lJc.. bnd"uci da vi!i.lllS. I!Ilwmr •. "jastvo'" smatrn SVe-Bu(ldhom.r rt~"f..ri(iu sve-.:u da~e. vee 511 upravo usred nje i ~\lUCC oV'aj pr. is:lo.zjff"'iU 1)0 :p'}'o. 'vise 'Ili man]e..bfmiliC '. "'''S ct.. . ne mozemo se otetl u!is:r. 19) ~ /f." koji ga~e hlioodMJu1illti Qd pJ:'efed<t:l1j~.'*!! [e objavLOAdr.c pJ'OllC3va1.1.l j!lsIWI.~' ·l'l·ij~ ~Q~J!l'l!:.' Ukal'iYil. (II\. edesborgovog '"covjeka U crvenem bplllu.r<Wi d~ [ellllu! IS.Ua1r:u iiiv.'"iJjen<l ega i j<lSl"VU.'!..l.' dodajl. l. If. uma obuhvac-a Citav Uili'ven-..e d:t je 'lllZaludau svakt pol~U§aj objl. (:iWjll11C m'IDCl.i]t cak S. "Io le koznJ.:... oliit'e(ienog !ltt!p:nja. i kQzmic!ti duh. . kojik~e: ·Svije:J. a ne ~~es!o ZOI!l1'is]reno ilj ghll:nI.J. Citil..Ie vodo .~' . . NOl fe Ii z. S-'£""'''~I.kad SUI LI lJOl.a indhridlullnog sa..kJi. l~stva.O'! j ~ndill'WuaJft duh.ivo 1).JeI'iQ.wusstsei~. Ona]. !8(l7.In .UI k. p. sa svtm ilIa je neo. 0<1mfJdi·il. l 1.<. [{. I<M).vjt!IXje= njem." 'lbk\lfl je sfvari tesko prilwatiti jet" gl'fIl:J.vriieme ind:ivid.ri~eg Q"a.sllil'l".o!~g·Q.lii Pri:o.\{SI.· II .mje.. Nu]kariYfl.logf 'Q~O'"l:lV"ljaii satorijilL. Zen [e uistinu jeda:n ed 11iIjlje'pSlll:cvjet.l. otpadsju mnoge (Ill ovf:h ii.ori dw. d<illtle tko Je zetsta ]JQkll~a razmnje'ti Imdisticll.saM:!"!? ]jitJ~e:mU. doc~ ce do odn::-cl!. r '". ~9'J ega (Nid!!1-ich). K.i. : ·Z~".IW oil pr-ivtdllepI edQdtbe e ]astvu.

/. J. Za . usprkos svhn bljegovim h(j~jjm dlellma. Do. mO.. 1007.'1.i!!jll proS'vjc'!l.l ziljl'·!In(t Tado.i ludostl. iehm.• ostati.. 99.bivt~njil.H/i. do SU ?:hog skrmnnosn '>L zmIlllSt'lenfr... (Vitli ~~.'j:Vlestan da ja nisani Dobro.Bilo koje stvorenie koje :aeh postali sviesnc ovog snvrsenstva rnor<l Pl..El"n.'llu. ali t<tkodel' i utislicizmu MeLs:lera Eckeh. hio sam It Zllb.t'I'I'>"lLl.bug zahlude (I" svoje stromasrvo jJO.:'" 14 .ju 1WI .. i'J.·{:>u.t. [er je cavjdk kroz II I).'J. j (SlliZuh .rnoOI)tuihnmj.'I.1.I!J :l~" " LJ '~·erl!l pCl~IQii ~JjttUi ~li:kiI:k.'hUello.'" OVO vee dosta govOI'i 0 ""ll. odllosno psilficl\fI zhlvnnie dogad"lj.11.(~I' bio bill .rt. NiL.1'.iLkog tko se ne slasc m lle ·"Il!r. .ajjednoslllvni.ku sveuknpno .J: IIciielj upisuje saw)'i iskuswo o~tohod. II osvouo ono lito k oduvijck biol Ovdje t~"~.lrJlllQg ad mene.!~.je.k..~l" Ie sama JJO sebi psfMcko zhiv.je one mof(~ill da sam ja Ilobro.< .iIW'· mo~e olako prijeci preko ovih ciiljellk. to iSC dogada :r.i:1e svljestl.• ·. j<.'f'i!jli b.k('.. ~lljiec<titi a n ZI!l<ltuc JlI'onaje.mjr. ~II:.c'lljl') t~"a kroz jaSIl'.'mn. lll~ilineL .. 11svaJwm slm"u.l'c n'eC.'nIHije ova g1edisle.:dl'oda I~H(ldh~" ill boil':.ju misli da je pl.illj(~lJicil.". '1\l!le IIIi.m·.d01.ml(lvl)ljH.''''.. JIi')Jo~·I!'.ov~..I':~·~'Iii). Ol'dje bi covjek ( moguo voljn!) 1I110lrijcbili i 7.J. vee: ~lOdl'azumiiewlln pl'QmJenu svijest] ]s.j<1 Sf.<llue prave boll..0'" .et!~/(1Mu:U) i jusl'VO.biIJ.Slj('uje IlC IUOZ' u...to njcg<i od. Bog vi~ lie preblvau covjcku.1'1"0 sebl. On u tom sluc'ajll ne moze .!t.. Sv.)lm..1.liti GdgO\lo1Jl'[!prirodi zena. ostan prazan IJ \/01 j i H30ga j osl<lti M)rm:ar~!Jcz Ie volje l3-0gai svih nje'. "ol)j<~!ljeuje· ·(e se saslnjl!IH 0<1 rijei\i bcz :sl\{i:1!t'CI'll'.J'IIZ "antosugesrijs"."fJ. H.'r.l'dll.1 <l". I' Mds(e. He bl bi II) Iii s v~jcsh ni p()jav!]osti z.l' znaeenja.izgnlditi most od nvih apsu'akcijo do od:uQsnih i.'" "Ako llJ"ipiiiem neko (10. ['b je uvllek znsk nesa'V]'senosli .jU.ce It kL'aljev~lVo bajki.. II.je pt".mje.ilV.• ue Inoic 1'0lZlUnje'ti . ~ ·ad.. ja QIl(l sro san« biQ. . da Dobra ulje meje j [~:lr or~Q nlje O\r. jer .ml<J.flO je:sam.~I.it~~jo pil.lI(JII'I(.slvorenj.. prema tome.lu:di. luanili bl<l!tcniJu jei' ume sebe shvafrun kao SIY01·enj(~. ~.1 r. sam.2I ljnj sawrijll S(i lUlIlacl i formuhra kao PI'!)i)C)j svliest] koj<l ie ognUliioena egom u ohlik'll jiastva kole je ue-eao.'l..ga inm.t Jusuo da nikad ne nlml(~l!IO lu:mncno odl'erli:ti je hosoha zaista "pl'osvijeUj~nil.u· hi'fa hi ~IIlIesliti sve o\'e lwi..h djela..1SI"G.)' j<..'Ir. t".jel1ja. obi""" .:.a>10: m"loji· jllLd. 210..lil.." lLl SilW. rvI a:. ". logj.~_r· M ajS~O·I' II sn:ioj I)~"·opovijedi ua temu "[Uag'o siromasnima (1.. stun nepekr ·tno hice r... i OIW sso i'.i.!lliiUjeml 00] t-esto pune bohli. "0'1'..r "II'.l:nim" .. 11lJ~0<1. (:ovjck koji ilWI prosvj ·tljeHje:> IH)jj I:vrdj dOl ilii .·j~~m""l ."10111" kaie: "Itad sam i7. ~U.oju je moguce doii· '\' j 'Ii..·tldo ie: 'I)".!I ill "lS!J. 1 u~. i hex smuog Boga .j"".. 7.Povrh toga. I.11.V.itiNtnje cudill1h 110j.sl i bi:u ie uistmu I~()g. To.IIJ. " lJ"I'OIfl"{U. Za to nemarnokrite]·~.ol~fe:itlN).1iki duhovm dOg21.1 Ill' dodi.lJw ·p.IL 00 (~'. Mll oriju Jil'vel'lslll euo prtst upam kaopslhol oskon: problcmu. 1<.1lti iedva pl'inlj.ihill kno trenutke ruuopl'ijo[:>vm.ell hr.0·VI.1).r. Ilij(~pit!lnje "alvarnih ~injenicii1n ".! Ij se Pt'os·"'ieUjenjit~ ":$!wl. Hoi} od.5"~. [I pi'olboj.·e.' [l<. 1>V'I"stvar! ·1' kose.. drugim I'ijei':i1n!I . a1:hlhvncaBlfIda to je.!" jer uisam ·ni ~ag ni stvorenje: fa sam OIW .ve misli poznate su ] <IutOI'U Deiuche TJieologie I:: ". uesto-stve (.111i Bog 011].o koiemu ic dorl.J.~".¥>l ill . linda.Z't·f~CiIIlclafi:zit:l(u't.141. fie usud1Lljcm i.h. ."" !hutllll.iIi "z!lmiBljcnlm" sasvhn j't: spon~~:h'!()I.']~ nBt<1 u svezi I/IUUIII.ee duho ne stvill'lIosti.ys i.ttc:".ctn<l m()I"ljl]H~ pampa J}mjf..) m~u.Ul1lj'lm" ili to samo :1:mms]jta.i'lOVQ i\to CC z<llIvijek bill.~ ~tl':..'t<l .je.Ii. dakle. "lIiM.I'.1)11.Wi IlII I'I'itroc!.1 IJmltUl.'JI.d<l sam v~~e od svih . 'Bog posloji!' li to me He mo1. 1.'olwi.lwjel:ll slo smo Bog i." .l." 11". j. ill billrei 1.i'Ji.<$1.9! zauvijek! Tadil osjeliUI m'''li trzaj koji me lIzdj2(! i iznad svih itlfltlehl" Ovim trzalcm posliljmn tako bogat da 1l1{! &g ne mo~e :r.1 itl 2.J.. On tOi ~1(' nije' tsko. l3uduci..'5 i postajern uHi vus-e Iltti nlanJe od toga.j'l 011l<ilkozv.. m'.!GiJ:"'o miotnirls cvje~uo Iovora (str..ojl~ I)Qh {c sve stvari." ·"COY·jek ka2:e: ".1. Da sam sv] sWI1 isthie. lI).k prihva '(1 C'injellice onakvtnra kakve [esu ocl..V. ~lIid P"<~!il)IIl"'.) ili ilUpaljkom susuut nos (str 95.h'l'!'s Stlrlt1.". bijelog slonn iz.VO' !~gHllili ~i\'e svoje sl vor enjstvo (Gt!$tJi.1'lOg ~<l" i<"kIl.fl!l~n tZ Boga.(trtj j(" s)jkii t ill"ISl.) "r"''' je !·w. trgovlne dllhmliiill neprimjerenestuj Ozhilll1Q t odgeverno isp..1"""i<' L{'~i"ni"'''11I!\'id n Jl~·n. jm' ~I ovom proboju spo.l·nll ~mlloi1-ij..]"okO'lIanl'isumoruim ~(~ osiecai{~!!Jl ()..·.'III.i usprkos svemu !ltD gll /. IOU. Z '.jcUjcn. dobru zuaruo da J(~za.No. I. znanog kao satori. ako ~Iw..

viii!'! ne0e (J5~{)(:fI. njego¥<I. """%"." .njieg stanj. $lL".11a~i"'bili :Qlltrenu~. Prema nasem 1'<l2fillisljtl:njUJ t'az. "Cil. lI.t: sll&.]je ga dorakmut pozuda ~." j (J(l"tlJ<l4.'1tl g..:.jesti ne l)osloj~.fmj. ['"dill ]ID.76).krwu o(lred:en~g st.uj!l " pO$tofml.uirao.' (S ...cl~m. I:mtOgll sluljeca. i wtj!.jl~.es:ti nisu )lj§ta drLJgo do svjesna il. 'lcl.l)lcI"6t na kojem Stl J. rotten I:!2B" ~mslU<1io .U . 01 r.. Puka pemisae ogroulfle psil'lolooke razlike lZ!').]iclltlh pitanj'..i ner6e I]i:'hmjtltj nz ~.o 1 djdo ne-ega kojemu je sviiest svrha..oje police iz if: kOJrijetl~e ..~.k..Ji"'.. Sto.ruJ bi lagito.e imora os~obQ!liti ·'j<l-SIV". se Hce zllJ.. ill w~c ptiije Bojlirl'n Sf! da je takvo gcTje e..adfiog misticizm«.I1je ~. su-.i[.'lh.u ~z o. ~'Mda je netko oln-enno SU'<l111ctl.'''if U110.~zO\l!HIkQj{~j(}w.ma dolje...\r. Ako 11tilw<liluT10 k.'ledu svljestl Q stupnjevi UJ pO$~Qia.mo .ne sUke i. St~..evauja.ivijajem.aI"Elje{..g p.~ !~~y. II >tov.ru' jc n lome da se III tekstu He oplsu]e samo d:ltllsa sJ~kill. 41 .<jkvilii .1KISC.o· " John . . I.<10 VI£I$I]ttu:lj~lovanje.a m1i(!l.i 0 :pr:eil.<lji I~~j SPQ~n.. . ~IO l.C:i iZfllId :rJJjeg~1 i z doseci tll1!ll. .'~.yuju cSvi.)ln.i otuda moZe rnljeltH.uSil[~gU (.-eligtjs:ki I..lollke U'lijet e u ]lOZ llrnni lakvog prob.\ovi su teksrovl punl upula 0 tome kfl~kl)se ~'ovh~. I)vajl ~dru. bm'ell1 Q.BI~.tnmacet:!je jer se ne s-~at."SllO gl'!2daI~](~· e Q!Kl"]vrnuo InSlil . Z. t~l~lil. premu uJlulru" ..<anw rU'ol.'M i len::lirlru takvih~Mi cnogJ<1 bi se u.t'~\'lt it..::mlJ1$~V.HlI1iJ:il1JLjiva psiJlotoska slmlJij<l s j:rildl'liakim !.~i()!1l]e krivot'i'Ql'~]l.lpmoish. 'i.i!ije(lnosl'oh~nje.s."I~ "'Ne £nl. nekog' pn~cl!m.ini~.ojictvorena za druge utjecaje.(1) ol1.. s:I.e(t:". caki da r d~gujske Pt"..i1a se uije [ll''OIluijerril. To :maCL "da je cDvj.!duLh mi:stLk.m prohlemu toHM ozbi]jllo d. dD~'H* :i g(lbHak.j !. T~ 11d""'"".e J.rii""r M""'.to"J. vidie drugu sliku lstim oi)l:m1l. >la. yO.nanje s!WJlo. :r." Rl'i..~enlc1.!i!<'~ rt!.QjlY!'S. (.:rHf u svoru "reo" .. predmet.l !!{~. .arnje ~'ije(:i 130ga.\.og iskustva lwje. skoro nvii(lk je 1·di.· ~lcMwlligkeU) s'IIaj..l pO' pl"<l!viill nepl'ofda:lJ iz. bi dllha:vn<l ~j~!i1C&.erka2{f.0)1'u je 'be~ sunnlje episane novo stanle sviiesH. mjesto iz koj'e.'l~ snanst \lell<ogt'llZ~.\tzJO iili ocltl_zeo gitwno obi~je:?ie 0. CIlk.:j'IT-l. ZUfJlCflj'no je (In Jlostil!vlj[1.ot]Vhrl'ljuc. HI'ilL.11<1kOjll$.tlie.o"". Sv.i '17.kn~]gei.!. iskustvQ IJrM~~t.(IJe~~Q'H!ini prGces .jedillo (>" lH! "'lti!'~. m.:· il. uje.· 0. 'nasm z<tI.l. h1te1.I...tualuepou-eba.ysbl'oockl<lkod.. tim clorl.me dO!fil"i"': "'I mo~'n se uspetJ liZ drvo Vjl"I'~~ koje l'asle pre.:!1. Da..iIj.u!ja sviiesli k{)j~f'l': Eovjel~ Qsjec<lo nepotlHIltitl::l. 7"".et'l.lm]f. ~[.l uzine u obztr psil:w.artjji~"!.~d...cije.njfs:k. 'ii!. SlIzulki."tl. ]<lZ bil.. vee Irn.1. str.>vt~(%Ii.I.ogadmlja u PO(tI.1 k.ipovij.j.<. sh v tlblLllje :.PO\'I. 1:bW{f"VO k"'l'ijel~je I'~~!e 11r<!. I.(tb":' S Dern.ofima.~~ JIll! IklkJrini.Cil]fc" nica daposloji r..~" IJj.1. MO::1. ~!Jr$ 1/.il~lk i. 1:) !'lie J:i1ry}. • jil:[~ iCilt . ttLIlll.!~ nloze odgO'VOl'~U" (. kako hi se krLJ:'<l aanleo SVOll~ M6\! !]]O_g.e .h" ~Ir. ~.:o d(lIje ..! 1'0 je piMElje c1ohro pDznalog re1igijs. . l"'''!<'''''lIt""".~ '" Oil'.kod hog(!"m cP.• WYIlSChcl<.)"'6) "1Jt~tdj =):.!)le!ug]'mlii.'1 tl Killi budizam O$l:gtli'~~O l'l1. ~<) I"'~fj!IJ~tWiti!!a je (>"llJ1fIJmHJllt5ki "...g [e fonm. ~tr.t1ijeIlHlo na ozbiljan pokt ~~ajciO'vodelilj.i .o satoriiu.sto bi rnu i H [Iajl.~'.iu(·"'1 vezanost.vmllHl. i k.e 5 d:njenicilma.~e:· iluddim nlje nitRo <ll1'll. ·~lO)iL stnro dJ¥o.l\. nego da [lIJ·<lZ.qJ pW~'$~jr~cl.i:J'l' jeJ~ hi t€:sko ]}J'is'tno lll"iCi slicno.m <if Uw !>'p.(}l"lenjeno uprhn:iUvrluj r:e_ligijskoj pl"ak.sLU lndiji jc yoga.Q je CinjcrriooYn d<~ va.Bse [J['igoYorili ..alnk'ltih d.l" • Ovo novo slMlje svijesti k.mm~l'ilj(i d!jeI01t<l!njci mmt.~ti ".I. 57 "V" " '0..o d!a ~e !JJeki Il~"Cdlnel fiJ:eg.1is:pl'<lZn~en odsvih !>tv'C!I'enja.svi.lli.zm:fl!jell<"l za drugu jepl'm61.briga za druge.~l<l :>vijesl !>.. ril1i'~O (GaJ:i(:ald" il" 2. 0j~~ RanjJe Sal!] postavto pHanj" Ijo~~l)j~ li na Zapadu J]~:to ~c:rmu kao i.. obilljezel1.a. .§.s!i 0 :mijeSl.uysht'oeclt Ro:risli shku koja je ttdwdCJ: pcznata in(lljslti!H fiIQz....'.jiest eg'a.eue utjecu na . Porh.g~l: l!:to'Yjel(ce bHi slobodanl hez sllka cslohoden ad sve vezanosti . & Valli.lO uzdii.:1Zi. uzdizru:I~{l I Imdanje.). (hoial1skog) 6ovjeka-.a svljesti kr():.1pitW! 'Vl'I~ .~~ pOklt%iij otillIl.· W U Willie se sa:stoji "jedil1" \ SlVO" Me.l!ogibIlstrnrl umovl dovcljan j:(l r<IJzloe dfl S~.zv((~f!llo..ek okrenut prema ~nu!l.ja.ll!h Pl'e-vi!'O~I~jf~cftdsanje f.h1..muQ' stvarl vl~5.<1i preuzee mu mjes.:l (Ueltl. odvoiene od prija..i ·7.eI. 7.I)aln.jqg""'!)grlrl1e prem. reHgioo:nc prakse.-Sw I'ez~IJI'll sn<~..II(. .i:f~~/"${Pltc/ po i5(jf)i~ vee $~l.gin t]tjlecaj 6ovf. psibo'p<lJtologi~a hillttcili:~il. CO]spooe.$I.·dig:ijs1. .. C~L" l'Iilma!llIlmi!: ~We>1OO·c.liin'Ledrv-o koJelll n fe korijenje gore. !I'.n02...Ci s oSll·{Jltl.mij(~M o m:l'emu.lleM!! trnllj$k~ ·1.!'oizla'lj od:goval. gl'. 1!i. MiH'~..eITIml)I'istul)fK!n s krikVlIll se ]x!ledstav li'l.i t !'UlMl[lj(lli ~.~ p~:eoboo'iIZ<lj~~.El.iHl<'Ihi~I~'.

ozofslHI strnst da lbi S'IJr<i:stlilQ m'l[. '/}idi .ido ]jusl.eni§l. 7.- III tQd).1111]1.nti \I.."" bil.O P' da [e Il/. Geist der !fw~gkeit will atMg-'/JorUIeI setn. Ignuca.Jgu igt·ll vrlo ndret]mul pl.(MIU'/iJi<. J~"y.g. pak. kOIlr.11'. zl'. h'.podred.H $vijesl jc He.slo ))O'I)l!_ll pel'oepct~e.obi]jcflja Ill"CiUbnliajnog iskustv<I..nic: lit l)1'Ql'e~lm:!lizmu. Ii.ia.nvit c':e se ua po:wl"IliLcJ. u uz.. 11 OI1. uego.1)(lkrel ili jo~ slgurno biO'iu~podnoSlfl" teret.Kao dn.en.t !t'I'{IHlelfl . POll'dmu je riill. I'lk.. "S"Z..II Iloslj'(~dl1ijl..·. eovjck moze hm vjestan je (Mo. nil usluzl.am S.oji je u pot.1Il00ie reel za I.:.LLlIOiil'.u. (Il1.1~i gleda novo nebo t !lO'VU zeml..!iIJcu karakreru po tun'l! sto PQtPUIl() ovi:sc Q I'nz'\'ojll.ul·· .' vka.J.) Sf! iz lIul101.J' {luoj IlljeI'j u kQjoj jeo 7.o.I4)VI. i IJ<lS."iu u [lQdI'uc'ju ]"l's6imslvn 'odgovar..m u koi uice t:d.puttosl'i prognrao i~'I~elekt..oll"l ~toLieca st vcreui $:1.i V .elOaa1i te ikl)llokl!<!isW~nistav 11l1illOgih uNlclj. SU:l. ijskog preobrej. int-eiekl. Ne. ill .i netna ..l filo(lofifil. II. Kad IIcitcli pita: "Cuj'e§: ll .:'~lJ'~:f-J«J.nn~"II'J:Lcitil]l shlpnj(·l':ima.ma·~lJg[j!'IJ z.luci. [melcli.-" fltu/tJ'. gotO'Vo neraz. . U~I~lj k. Sir.mI.{)jj [e n 'usporediv s bitdeklom. je I)]"ostol·ni.Ii. PI·izlal..(. _ "" ::.IIOIU pi'Gee 'll njima z<!i.."I{)ji_ od "pl·epu. To "lSi! ni:j!epilanje misl!i.ikQji ne same r..Ci.jcd. Angdm.·.\1'(!nil Meistera Eckeharta.'oz vjeru i moutvu te kroz i.!l'TDIJJ!"tiie itl :z"'r~~r.n glcclanja .logtognje l::.II?~ 011 oolo ruisli 11. II." (Su'l.dh ittlllllnih iskli..S! ava. '~'ll"5-.~}j m.1 ~loiivl~"i·e. s vjecD'ovanjmni S ollCldvfl.z~nijeni1a ~O'!'l\ djme.mn . LIil~:Q i sa S"ije5li. D<I j~ budlizam ".1''<'1/.. pa cilav ovaj problesn pl'i.Y.. "lIl'ld~lllj~~lil\u" i ~ drug-ill tll..ll.iwl.ldi.lCll jl1:611 U ~(.. 'lie hi bilo 511VisnQ pobliie (M-iHu. to )c &J(l!nt"" 1\~'."ki..! k:atcgm.. Silesillls je to iZl'~'I"'iodesta :sbolUnije ed Zararlw!dl'l?. paradeks.. H.~Z~' "·Ra7"mnlje"<lnit:' kIJjl' t'l" . Bez S11I11!1.-JtJ~ali ni1hov 'ohlik i " "51l/(JI'i ~~ 11~jil1timl!'ij 0(\ "i'''ih lro..~ "'ceil !lJ'1Il!0&'~ (SliZIJ..jel~[ u l$..jdualn.i~r~~Jjll: ·"'fl'~(l. g]{W(l.-".'.Jizli1>.iaj kl.tivrri.aja svtjestl I sv&k{~drlevnJ:dog<ldaj im.i.cnt'anju r~dotmilm _un budir.ul{i.lh' "N"llll"'Dl." IJJ'uIIH'i.D i zm:nis!j3I1ju sveuh 5<li1t. I.Ipl<lcijom strasn.ljCie to mist i(:no isliu. ":'"a..I. le(luhm.e stupuievlma u su. Ci.dmlu'ivQvjel'ja iii.([. 59) ! .• . lemelje na '~'jeJJnUJjl.u$il. tvo]. neuskladiv<l! S kolltll'll."ti ii!.v~! od rdigijske 'IIlQtiviI'<ljllce sn'I""'e. i~! dC'm dn J(..~.... Takva . na I<.i"m.~~l. hjell. v~c i'l"ah'l~em ~lui$lu pilanje mtslloca misl~. sto ~H~ sve .iz ]mhle Z<llJosjeclmH J)1'c)ba'l'ljanjem Stl(h'z.~a prnujer.. I.. lzjava svoistvena ovom posliednjem "jjgg [e ~iS"t"'''.IHima stanje osobe koj'1J perclplra.s.'1jllje· imJiv.1·.."~Yj"~. svom uce'r~l:.J1rhll . II. Ono se 1·<Iz.nmnfe .usl'lj savl<idaIVaraja urns lproboja do percepeije 0110 r lwji parclpira.poj. oblict !tao sto: se moze Ili.e]lje pOti)I!. 19. 'CQvJcl{ kOj. l""'i oovjek. ~. f\<fz."[~tduj<lck(lg isL~~ISLv~1 &:Iioriem je ogr<lllli"'"eHOl sa na nekohko kl'Manskih mislika cijt'.'_i I) 0110) IfIl'1llllj III R.l1og ·shlSill1ia·. Melli Leib i.va" U nasem smi lu l'ijeCi. 'jet'nosl.·l~lpostil.full1!...CSI 0."odi osehe koj~1 pel'cipiY<I.~.lli~ I g:ij!slwg ]ll'~ol)l'a2aftl. Imdul.nV(} U veliko] H'ljeri stoj~i preol.l Ie .m{/.. medutim.:'lko "praznina" iii "'ot]JiII~~allii~lI. to j.erl oovi'ek.tjV!i\:e mlg~v~U'!l zeu iskust vu..1. a nik.' { #.e.jer 11 IDijtirmli Od. 11".lol.jela 0 Olm....ili kilk"OI'ijtl kola l._«t.'1]11 zeUo blh ukljucU.'II~".li~mj~· d !'eHgijsldl. i. modumn.aj~l l..u obltk lU.l".e1i· poki'el.ljetllljil .'t-.lpeI"DIII '~~~deil m 'i>n."awlJIje ('1'1<.Ojojosoba i:azmislja same logWki. Y.go.. oscbuoet].~j.alno.omcile..~H'[I!$t le.fjc!J".!lr..j'.~1 M.'r'~.~)'''t''. :ten . . Il. II..i ie ]'. "ikmd !l"..'coL.ipl'ema ::I<I...k. ~d41\1.sta!!j:l. i gnHocon 111'l. '~V.'OCes !.. su ga pn:k.V~·lPQs. I'lego fovjcLt "vidt tl"llg{ltij~.ill 7.Y>Ii l..'I'ari.obn. su izre.clj. l\.uallid kllljige.IIllVlll~h~ l'Ieodol.. potPilliG pn~~obr<i.jc [e Ii.. bit .ke.1. Schopenhauer je tmp]~dtlll) 1Jmi.Wl l/cun.1!?l~." (skh lasslm).ustSQ' z:.ckL l letzscheov Zoratll. ~{Qh.\I.ul.. A.oj tli ~i't"Qj stert p()lvl"sllijc iii dllhlfl .azi:lio ljusku st.liCli.jrevih d." (Su'iHi~l. ~~r.. l)ije.lMda precesu I'dj .:j to ua $vakOI s. sao sto Ie Q.« 'Jhr''''''~~ qf II. ua l'1.1 ndtQ sasvlm dn~g01iCije od oibiC. .:'..YG hr. roio•.i ii 'Pl'e. um. 1~.'it ein Sclwl..vlian.I"e.c:>fl!llll j~:w~ ~ ~il (SIIZ'lki..l da postoje l'aZUl stnpnievi i lipovi lak"o~ isknslva. n. poput duhovnih vjczbl Sv. il9) n@o"'l~i'"!:.cdnice.isfl.. 1~".lJlJ. bj u i'mr:eh.~cu pfl('.1 111 19 .".liskm'lilvn o tH!ja sc.'l]"().~I. us t·"J1!ri.z'<LlbOl.jeka i .i(> s:.u 1W j('it. J4(1) ~1l'<iilelj J..:tl filozofij<l nesthnmj.jrl~. ~flil11ij' . Z"5·~.U1llilp~'ol)(l.mozofij<1 uego drall:tski p'!'eobl'~ajni PI.h je i stvorio. ("1::5lo l'az. srr.!i"!J.ll~ila.lstvo koje se od ostallh slirnih lskustavu rnzllkule 1fO' lome slQ' S-C]J.a dru.wai:HJ.

lulu Ol·Ij. Sv ijesl ne semo 1'11. JnO~'01.1~(!(lh<)lIle srrogo od.1\<'01.1~M U 2.o "d oCliu" Povecfm..1lmiicslcih duhevnih vleib. Odgovor kQji dolM:i i1.I'~!l'l(1cle i kflil.vi~f.iIv~e.l~'.. sl!~:til1Je S. ~flko 1"llZl]ol(1ti_.jeistovl.mUlli.i :p<l!l'iadoksrun..illj HioZ~a :tbog toga ~ .'l!iud 11 pMp~mom ItlnLk.. Pl"eJU1I Suz:uii.16vnIJI zbtvm.st'ilh filozofs!cih i medilulivuih pj·nrksl. (l~(j~ ~dgo'VOI: ~ sto ie' oclil. I"llifi:njl1. '~!'ie{l:l'(H. gotove l'J.eeslo l1il~iva:h:rije stv<lri. !I ~~"J~S. "p-!· .t:a. W jest... pl"~~mu Sy~tll o'pi:Sirnll. POiVltflO Ullgt~J]]e racloom]nog' l. sli.lViH (~!( ko(m-rru:torJia 11] !1a. NijerXna :8'YijeK~ue Hlodi\e ndanuti vise od vrlo !~fl&!ogp}'oja tstovrememh [. tij1.o~. cm.IIlltel!E!!k. to su 'Od:Ul vi. su v[l~~i'k.WJ'Zk. m 'ill'~Qbut.Im... .siC!li. $"1.take neQl]]'ed!eni I'.o.i Il.·a konaml:iis.p MHOi'i ]SKllS!.tni~h}o :psihpf08{{O Otb"elLell]£! ._Q{leJi' pocfutz<lvi1I. ~to ]1csvje~tlll.t'lJL l~(ije g·buka fum1) za cilt SI:va.1o. m:lgovQr Je oCito S<J~oi't.k IJjla tSk).~o·je je sve S<I!m~.(l H~(!q)l'lj" j'oft""i"..ild.'ellie.e opaz[U ~'acion~!JID veza iz:me(JlL~koana i ]SkHSl'va <l . o l ~l.: TlraZrn.t1i1 vq ]J1·o. .elpost{IVkol'1Il l(Oje se 1. p&s!oi~c':e nepl:i.s:pOSlohni Z.5vjet]iierij~SYi~e..]j ..r.j. te pllallJiTt .":vl".Mooibi .~stv<! WV!lIog i bFl'\gos~.hod i:nediiladje 1 dOl «"dl:edu~e nj:eri s*h'~aj.jOil "'.C'itt1aj.\i hl1i.j()lJe uucil'ane osobe.am:nUZfJJ9Sll nastale ktIQ . ~<I1i dl! to~ke clczol"ije:lltacije.1l. s~u:*".Opisli ns:kllst~vt! su :~~!iko :H11l:1l]lS lie nl u joonom s]ucaju lie da r(~(Y.jl~ I:hlgl!~h~n1:o i8kJ!rU!Ci'l'{~ ci'njm:d. K~(J. tapk.1l.i~ pOtb·uc. "~no 1). ...lOg. m~.nih S.leI'ijciilill.1je Zol.-1 zhog t(lg1l.. to f~esl'{io1!'jek sa S'fojOt:n lJ~tptU10l':il.oY]jetlog Pllo:.je b<U'~.·~jst.t_'ilI~fCeU.koje u:cillelj rnlfe Ll obliklt P[l~:a. ue zna ko~e ~gOVilraj". nesvjesna.".~." (l..lljJ.iS odgmrorfu. IQ p.~ 1"'*' "" ~Iq. pnt duhovne J~(J(/.i Iii.o"''''''' '~'<JI\~fj Ifni $("* pi'~Qb.c!ja Mt(J!J·.(l Hyl!i N~ilj:.l'it<itlG" covjqM i O'l1f"~~]. [~ Nllprvi .PI'llli'{1 . <)<)logS~() ie ~l'\1~U':no ~)dS~ltuo.nje t<lI\.. iiocmi su.lJ'l coc-vjeR" i dubi:lllir bica za manje ZC1)11Ci!Le1Je.l.jeru.po svom mj. "Ima Ii i J)ilS hu. pdllnjtw k Wll. lH~dutin..~.tlo 'koje izbl~ii i~ t1rl.Z.!j !lljluj~ iHV~i..~Lr<!1l. ·!'ddsllSIYnl. U.el. funnL balje.mH~.~c.iIi. prcm~ ~~t1~e.roepcija ~ nizanj.je. . i.1!'" 'Uvlld:rllnj<:: j:l.~.mlg).Ijj ]'J!.j-1lI1 livid.riodg(lVQi"iol: "WiL" Kako S·u~mki.!(-ei'i~"mil~te izaci.1to nam l.P'U..::t:r.(lvQljan" Zbog [toga. u.:».bacujc.lj1l.::'. l]jk[~d ne r[~. sv·jc..~' ·(S~lZ~_ki. Ovo .I.=111ijC. hili d.tsvijesU jellle1.: <J!!\lli"lj.. 1.ru.[{(UN~ Dln_lk~ iii Q·bJilwv ruJia si'ml()ji se i or:'! ]]oru'.JI~l'lll}Qst" ki· (.).IIDIO j?:".t.Vijesti.u~ .itl.Hij'..e.k.cl!llitici!:11 I.je. str.to-ire O(igo:voo' j)f Erode 'kQJ!rt le uspjeLa iZI''''I'.k.ogollllih)o se i.i~ti. osobne p~'(ldis~ .. k<:l~~~e I~U"1l.. KIa pUhl.rOllniieli Syoj e l'ehltcile u SV!Jes~.e L"<)d)Qv~I'" j z. ne PI'<lZHiI'HI f odsutnost PI'(:tpool.kQjojr~e . Ni:S.". vce jesllJQ $Vl)jl)j $MlO~:$ltStiil'liJ' sitrogo og. m ncltibJ jn..iiI Q ona itS!.st. nesvjesnem iw. J!UVdl logrl..?I)O ~lJz~~'~A:'~'l'" ii."jednos slr.Ze. ru: "lilJ. ()Vaj "WI1" f~dnQ.1I. lill:m:!' jt' sYfesna pi.(!:.sv:e ostale mOl"<!Iju o61a1..J. i.ija te da. ogled ciJli se da ta k\' o ptt f1f1jC! pred vida i:li p pl·efudkiJ:.-'lKl .i:!U Od8u~n~tp'I':tlJOSll{V ke Q s.r.i SID je tlcj~~.ci.ijcvol1)'] episu.j j.. ·se. IUCilelj ih ~ice.lJti oshn.sl<l mum lstovremernh ..e.~tJi~~t.oNto one... roll .a p~lFnd!oks<l]nl)pil<linje !2r<lZ Os"Wl red!wnicl~e iii d~elo .H~'a~amJel'no brzo ujzrrnje sltk.Q~l~dmo·~"n(. S<lS.""..ragOlQ¥9 lW!:.:>.'etpost<lvkalSkiJHcen.ll'le..·Il.ka.pl'ii'~(lil uceni ka slIJn~'QtS!ilVI..j:ln'j1nje·[JJe ograa.I]e.Gi.ll p:!'(liii~tl..oj'it e od.gijsM!1 111~~h~:'l..J!1 .illm d.'.ll1 p..m.flZll1nij€!V. kOl.stoga .gt.UJ:.atelJ. lJ'Mld'JjJ"'i.y p. u . ~i. LaIW!'eci.:. I on MUll [e sLilk.l•.toic. leu se l'ilZlilk.0."cdu.ta ne'>)l)lle i IPQsto].pOlliull]jn u svijeest[.l:11~1e." '" CO~HI" zen "..C<I.o 11..i:lltld sveg'l.~v()jsl''1'' U (IV()m trc.l:iosljedictJ.lfnzijll..Kj<l. C1Ja ~leHm]can lIVid sn 'il \!l~l:.zbje:ixm :.ko1lko i! stoga n j<lsn.rfwte seIJl'eit~G8t..se dOl..(}[jJ $:vih dll]lovnm pl'etpQStavki.1g" po.i<'l ucHelll~ jjj lwmHt lao.oo"idf'" _I'!u i: {'Iie. 0"1\( """ \!'I:1S.ontloClli l'~Zllit.• N '~I k~~.\'l.j(j~ .:ie b"d~!w.. olf!.at'lln~e J!wje.av?".h'~i. medit1lcij~!. ill:o Ii~ s ri.jCl'll[eg mraka.:1.. ~Q7. S[I'.vijel lspwje:n ognllmtcnjulk1 t z~dovj_m:t~'(l'j.vno zna¢i "WH~. a k<)i.·~I.mJ ml[]OI' z~ koj~ nlsmo s~u1l1o ..Vo.VQr(!.gOV\lI.u.i cl~ cuk' 8trli~Jlja1. No. \f~iO k9Ji! ~Il tv(!j~ pr"o!li~1"] .!'rIoguce.o ijCi~elja.~e: 'N<: mi~1i ~l!l1tQ!!r.j .ci (hi IJ~JeuJ p:izl:lje mo.. pdmjecnie.j.uje od :rv9h l).iht prirodu".t sl~lVi!i na stranu.i:h s<tdi.J. ieko . ~S) ".el)1 a.Ziuu otireduju pitilnja koj~~je· poSlflV]Q C:iW~ ll.0 Jlfli nfl-Ijac~I.. Ovaj cumhenik je d.srud!r!lIj lieij se JettinG Vrnlfskih.hi 'bilO p:ri.i u sjelll.Z01Il:vttIU za 1l1l. MI!'PI'iGi~_ Jednem je' "mlnvn!!k pi.. rui nesvjesJul prclposl.. ngJa\'n'om su m vise tocflO ·i~NI2·0Y·~t$ilsti:rm satorija. Buduc.Sn Opec.~jH~th.H!I!i'ld~e.i OA se ne I f~oZe c1O:kaz~tj lo~::iCkislJiJed. z~ii swjje. iii z"" Irmldi"f<m I I..'l koUkQ gail ]e MI.Q'..gmn'il'<t. ~l~)...·j:::*.l1l.1icav~! slobodu d'!!il.1_ zahlijev<l. se n101·.

zltje da pOSlQje' C1HIJ1:C vel-I! i:.kt'ug.ajc..rJ. [{oHCimlenCl'gije 1.!:run.o...I~Qjl~ "lCi'ol~llllii'0<1 j \iIO~p"'iJ:l ~.r! ~UI" Sv(iku lil<1i~zd<l . .I'$1tj'e~mi.!\.lrno je da !lostojl Iln"llcni ktlitl'lk.~ij.mje od"!.td. ~:lleduti.ijeklji..i 'diij:e1ovi nesvjcsnog lts:pj:es:llo ugnHJe u i1ivot svjesnog.dd':l'ugi.Vf.l. ]~ tOY jell.ji \'(~fJii do 5vi.slliku sveg .. ali II nesvjesnom ono ~.".<jrtag pov.t"!I<jl" $t"~'..\.~edllmntrenutku. l.lk~~ i fliBodl'odk.II))"J' ~ij.:oi'J je .~ihUl.'l'l'Li::i.~. o.Haga. (WO.. usplo lZgJ'.111 posebna .ra bili "tabHuo.P'IJenOst .... Si:gl.lMo(}i'l'! O{.\fj~·sullihsadi'zaJa'u svllest.. "potpun...!ez.l.\L~t~lJj<~!lIo.t~ k..l. a s n~irn~ I k energujiCI kQj~!QdI'ZaYl1.~r.".relJeni'<~ kQj:eje.i.~ .odjedlnmn lto i~ISIW'? Ovose pd[. sh.llott i stJ"ulHm'l! sv... lJ<l.ella II I\'i rti.(~jhzi .1 ..t jJeilcoepGijOil ~:rajllozanemerena i. cia prm:njej:!i·{~ i zat v m'auj-(? j).o.Jn. Ona 6ini cilav'o ureden]e lz b*~.~]emogm. Ova I).~b S<l.fi:nm SiJIIUG djeli<k.'Ji11 ~I.ogljif!. pmpuno proo.~~tl!]a>vije~l [edulm [p.i~<llrjJs~.'iiI ".l~JOl'tlVljeHe." &.ljncaispOdje ohlikll (l'BO'! ie llil1jen:ica...)<lct~val. nssvjesni sadriaj i.Y1: i'..1ih na lstekae ps~hJ. Ove 811 I.11ofkhn P:!.' i !)Qkt!..(W.svj.::moou sv jesnih :<1''ldtz'll~rn ..lie) l]e.e.j .ljelrtOCl. suplji zt.s1~ !\ko o u.. j 1 :I.c jas~)it~ stval'i !Juno'log.1'i~d.LWQi mogu jij 1:tllflU i ilH~j!l.gb~.lw !'. nn "~did!l"kD·pi<iJt"l[I'lo.Z. Il.II$ljllj~"Vkr$tlO~.sn.Wfihl)loct'"\I"*l na .ib·ll]. No" ovo S ojellnom uesvjesneg ima ~. prikn.{lIl1:Qf!1!16e uvicljl~[ .Z:c . k~(j ilto je objusnjello gore.JSHili dla nc.1'i'(~!lOs.l' Odatle joj nemloljiva S.'ije.c.l:vola Htrne:~tel.jed sH. ''\i'ez.. Bmhl6u da (WO (lvofc ])QsJ. "!"'I.e peo-ci!)ir. <]..10 nema ~llni'. d\l ~u{]!(t('i. I~~kj~koie ie·Il.ilne i mo:ra]:oo ni.a.e~ml!..ll l{0ie mo.I~. Sll&':.'1' ije{.lZddIhoJte.h ~t.m1O stallje p:rilro(]jl(~llnl!ihe (£0 odn~~lehog n~1lksim."1 slv<lii·..mogu(ojl.omi.rzaj<lkohko ~Qd ie mogl.· .knIl~lihH 6vjiesnog.-~* ntje pnu~die[la ]Ii.(Jsi .H!ii Cit"v P']'1Zrit'.usu· .u: ttlei.Jf!.j()l)(lil.i\r~c >.(Jv~l:.:'11 jenog ni jf' 1. nllZu:nli.!wjesne.~1hi se proizveo t<rj makstnnun ~Lu'p'NosU l.k()j~ ~]tS ~Ii(d :i. p~..1'-".:tik.e se obik psi. To je 'lleo6e!kit'.lu bJj.oilp.hlnl~1 neplodne sulsohe svjesue i nesvjesns csobnesu..zl'losi.lOSt.~7.uti~lienj.~f1)l!'dn)!j u nesvjesHo i Imfac:alV[1 njcg"vl' obl:llkxl.tdj. 1.~nlil!oU zen!] pl\oi. l~.jlli..CJ"rcrnenu . ~ (SLl:~"b.Ilt]..i tnog uclh id.g.."... je$0I 1Ji""~~lis1:l POII'o<. za.'lYjeirnosti Ovo 1I1m)J1J~lmuceka.<1 POr. a vi.li normalnih Ijndli. 111.l nije isldj\lcivQ ll"i'u~ka) jj svih ehllka z.<I~ lItO. ~o51i"S!-..rob.linacuQ.i.bld j~ :sadrzaj[t t .~Q jc :UZWUl lutjsmjelijr.nhicijfl.og~edpnl ~l~picl<l ! olmhvfltili i5~..ll" cljahrem svijesli.. ei'ilH:lj...!).:s·~"ki 11.!'lk(·:ij<'lu:redciljll.gil' .·· $..i: (S1JzulJ.jCS1]O.(lje~.16~~.m:g rJ(l$l.j:e lakodel' H!lilin~l.u·!i!U :11 kI"HkMl:"~ljnQ' :stru.. .. Ne moze so pojml.l'<3(II'Ni . lI¥ijid~ ima Qbijdje potpunosti fer je II skladll spm-odsm l.Q.~ ~I sv [esnom wi'.'~H!i:' .~\log li.)l~fi. Uto!fko se ponwlen~ iii silom '~rrur!elIl(~t. ilko sc SVIi. "K<l[1 'Ii]~ .il. :I1a povrsillli s.ikV"QUTh difere.. . $11.:~tizol" IIi.lZie .'" "" "'l.t~'I~I""g. li d~L m(ih~p&rdpinlti .svijest seuvilel. .iQ bi se dogoclilo knd bf indivi.~sl'" !. ee pHc!jti n stru3~e (b. VB'.g je od.~.L Ne..WJlcij~L] hl)uihi. nd~()lffio yftle te ."II~' !l'p~'0Z~.Ml~. ijll!om naoelu II mje:d ll.kQI:()~ !>C ll1o~la oreupevijesne] ))I"ecIJ'.oj!J. Na I)r~m.e.()fjui. S vremeua IV! vdjen1l.e uesvjesne.du snnva i djelatHe :.tln~JI.vjesHo je ssnova svih me:lafiZ:lCkifu itvJ\(lnii.plo.r..b.slDj~ to jest i? {~i:t.'ll..olilic"'f:ze kolJko i.jiv. lstevremena shka in potentia ~iliic[." r""~""W~lik(l:St o:t.f.guvor na od['~d.i:li:.no d:t~g'o t'~'C1l1C:l1:-.u.j(' oh\.ojO$ol)nooU j hiku ~lk.vjctljtl~HC:i QI.. ..e ~kl'ivm~:e :i samo r!~.a~llrH.'~z.1 ~1.j t).. kl)j~1 upadnht u Ujill.stlli zm..~~j(t se prol)iij~. [:xllm. mmlj. O\fO l'0vGcn:v.n('.!govOl". U.ll!o obi.lllje HOIl)Qje>!.. IlOjavijnj.'lUl . 10 j~l. It''~I'f1'i'''''.Jj€i: ieocl~OVtt'.'~m(~'z..PQI<l!1".(Jdifski~lod!w'f". oduasuo '2'.!.ej:ll kOjl~ po. NJPO-· tarnica p'l"ljtwih tl".no."loVltl..lazi izNnjenfae da se Nl~.I! sp't"tnlrL(:ls~ !'~."~~"g m[I1~~"" " Z.IIi II I:wj!:1H'! slucaju porpune neod.~kIl'lih 'kl'j L'::'I'ijo. H('.veiit:o je \.~(i'i 1>.sl'IQ ie pOllYruwsl 5vihpod:SVJj!~r-.hlickog postojanja ]wji.>.(. 1'0 mM" @(~'(>(!J! ~ j~i~lj{) llJ!l1k indM(Jli~hjO-". koji mIl se ukazao hoz. i.. .~llfM~:I.to h~Sl sa~kzi'lfe . koje Sill.1 ~l'~J~iJ:'mHsm..I.() i$..sitddl..y.h..f~ t'i..8S) .<l." in{lg~J~ i pnrade. " j~jOoi..0'Sl'I()gi blj od_govm" dtllaZl iz.l.~~i\'.HVOOI 1<\ tiJ~Jj'avno P()II.li:." 'nn~. sve mfi~ol.je-ri!n. f(~r sve i one iZ~.jesl ~A~£1.I{! n« dire""il£iVII c'lli: gle<[..'~~~il"".'.~~"I.5<'11110 nil percepdje :/:. i:i. d~l.ln:I..bol)c oclgovai?t! ci~e~.lII sviiest. Alliako bl tome dQd.. je{ilIQ~ str <111:]0. Psi.rtajc. .h..ij1ln.k."" kOJ:1OlCnog probojll ne..'...gncuo. SV~ filozofije (u Q1']J)j !'[ljeri 'll koj_o.I1CSV._.iljJl flmbc.""..jto' I. till'ill.iIl<1poja~n prszrunc III na kO(ut.\1'jesHo 611V'1 Mnlw ]fIIfanl.(1 Lidhol'!n~~ Q.mq.t. ']1.i kr.1[ koje sme sj)os.sn predoclibc" ~esvje.isLn !'IUi4WI1 zalspuujenje.i Ili~lll vise' sposobn~ bit ~ II s vijesli .~ [.lslvo II IiJel":enju Ilmobolno.ti ~...\ svijest ll.l=ill . d:dofurpnost.d'"'I"~ i':~"'t-"Ih . H"<I"Ii<i:.I'Hzni od svth ~.~i !:lv.~tP(~~l'~\lk~.~IlL ncs'fj('sn(} s:ad.mski I.. Mmlo::rn.11.

pat. F. ..lje svj.h 0 uJkidaUiju !<lstv. Z)ldact psilwlentpije sou 11<1l1'. kuUi:.oJ oSki."0i1l ?:Oi lIUlklli.\Ji Ii.. sve ~to i receno Q satorii« moze se l'azlU:l"ijl~!i Kaka je lako f \fi{lj:etl.ve telmtke mogu posllOijati jcclllio !lL(t lme.r. S druge st I"i!lue pone Ijw:li kofifstlloIiko u1"~e]"f)ni 1.ld pOI~tl~aj prenosenja svog ~Skl~s. z.o fu1dil'edleJ:i.1~l<lCtil.i lgra velilm lliogu' u I}!I..slm~i~edo re mjei.. za [~tkviim ·ciIJefn.alm da vjel'Uje U mogucnos! lskustva preobrilZa. daiMe.p5ihm. (Naliu·ha.ieil.()trazi.stoji vellik ibroj lilHli koji ne lilo'~Ul ri11Zl. bw:iizn:]11 Z!iL ta&nll"l'Jije:vanje prooesa j'e]i_g]h.tiUli'l kojm djclomiCnQ r<lZlllLm~e i koji IJi djelomiCno trebao razumjet! .·nprema ~1'eudlJlom lsknstvu Aka znanje .1 !il\[W'<JSl1 lJesiuisIicf: •.!. dOlkl(l.<lI.og pl·~i)b['az.ki. i taka\' GOY.. K 'tQn~[1.voja..zd.Da.ii ~z v.elJu i I'~l~gov~m nea·azumi.'\:l n('.! se i ko(l n~~ ne:!. da se suprotsiavl svun takvim ki'illnjlim lskustvima iter ona megu I)i..{I.·~~cionalnog j'll%llmijevflnjt" Z{~11 6ern.ski.epu ulicu bez mule. "<ldOLl"'"lli~ma. Soli! mogao hv. Slog.ikov~Ui "OIliiIovm.jek lnoi..kl'h'(Ivten1il1.rlpi}a se oi.m'. lije.dm].l.'a kojlm ce se snprotsta viH '11lJ]rn.sl~.lV!l.jenog ocenika kojli I'~ .. kako pl'tc{L KOlze. ustvari. euvar rcIi.e miere. Zen l njeao. e mo.l1UI koji SlJ.!" i{:t(~ ii}~bolj!.iIli ua ued()stilll.Imo lu'O. \I{) ]eri ml innU:M Ipude' kO~lilfIJIlise konaenl ('iilj i kojise :Pete cuv.edu lijce:nikai p:adjcllta.Stm z.ldu (vldi ·.1 svoju nadarenost (Lau ij".r rla s J'dne sti:anelw.p<l. u kom s. n. Ciljie' lY1•e{llbr.I·mle.e [e llsihotcl'apija.>vjelljenje ..1IZ1lSmn(W:il1. v·(." t. 'IIjel"e:?' ICovjek Jto~i.l liD"obraZajnog iskustva uelse W'11ge. z. TIm hi. ~'[!:ile '\en~'rlL:'ita..1Q llOlt. l03-Ua'k). stl'. im:<1 previse [(J.\'lli od mkakve boU da bl mu So' jll'ihlliZil:L Ali oni C:e ~mjct.'lo [-eSlO s najlvl"(loghwijiln EUI'Q...gl:.t.ljlmfl ImilisUN!.B predadredena vee ]l... 88) .lI!2&j.llj'<U:lja. vl!.t' duhovne kulture i to je nje.zmlfljil.es.. kd.l<TOVOl'·i. oao je ekvtvalentno vazncsu t1'adi..osfel'e budlsrna u zenu. IUllk. Tko bl ad Has rako slijepo vje)·(Iva.M ugurano '. c~k~1ii CI. Jk.plj~!W.ojl j-lidlll0 na lSlDl~u. potl.':amo. [Jopul zen J'cdQvnilm s(Jl'e[):~ni1'1(1 bHo kakv.l1. slHoljllo dill je ova] predgover lmpisv.~!.l'efljivoocu proUwatHi ptusvijetl.e StliI11IlJ<lI1'l! da SIl! satori i. :psfllohn'<IIlija [e (lijaleiil1cku veza i'l'Ju.k u .oHkij~ ''i [p.o pSih(l!enl]leut. mozeme s potpmlQ!U su.om nCit. Jcdb:ni pokret u rm50j.lQcmje sutrrllj<1iti "VldJ odI(>jlbi1!~. do zauz:iln<lI'!j.ii1il'. d!'u<!ima hio.o. . aenalne duJIOY!iJe flll)l.ak<'!lvi naporl is l'ijlei5nUtov'estrane ne mogu pl'ismti.da.. ajv'iSc SIO on moze tlcinHiie da {}<Icljentu ol<llda PlIt.e da je ~vjfk spreman zrlvovali mnege gedme U z!lmornoj tiledostajl1 Gledeno $tlg~'In.u51 '~Ogitdli j IDIIl ZOpadlI.ik.ou puao sodnll~ teSkog .oru nlsu bez~lspi~al1.. .]. do samo budale.ovakve teznj.? ] komir-llCl.koji .aji:l vellka.jeno cov.n?eI lo svom liGI'tciju dobru p!jusku 1(.t otj.I.g pm)A.j.g. hi $va. sljedbellilul medu nnrna An ako MUCW'l'W zadn Icz"k zOl(Latnilc tzoji zab:Hjen viSe 00 ]nebrm1i~ko.eodrecl!iv a Ill'(l'lnjBlla' i)ijji [e jedini k1"ite:d~1H'lstantt:k j~h~tva.s. j:e l"n.lucajll ne buv:i IJt~'li.. Sll'u.ne same iz si·iii".Ii.oje je piU"OJiclobm]no preko SY<l!J:_.zmcdu dvije duhovne elellne It kl}j~Ut[e SV<li mudrost snmenlat...od same IVf..t)~. inlJ10 !'azulrnijevurrje IJ?J'i.s.'Iz.a iii.h 'I'azloga. fik.~dini iSlinslli odgov(II' .e yQ"l' Hum] lik" 1m. I[J na\~:Oj kulturi i'l~rl1'" u~i:egil slO hi biilo iil:izil ovakvlm Iclnjill11l1. e6i 0 sebl ne hi b:io JHm7.jdlJanjm i uapornog rilZ..gi~5kih (lobartL Nijena je Iu .ja.~!obijc OdgCiYOJ' . nije lIjm'oratno da te ga kmisliH Ijudi sa Zii.i>ol.nJe: "H'l\'.'kv<I..jek r ne hi Ul1<10 t{l:doga da .1 .s~a.i.j(vHI! l'll1cinima [Hlna~ania1QyakYO i)QSlO\'rulje prema sir o] IjudskoJ OSlObnosu posl.'i jet· je paldel1!) ialQlma i UlI·IlCna.ilti~ln. Ot'HI.1k.'lmJ<.za 1:lji[~ga [SU.oj pru'ocli psu! M..ftigkeit) je ouo sto iSijav. Illcdutiin uvijck tlzeH tl Q:bzi. Imii sto j. mlidl'osH le:!:i tHl~deljoevorf! "Wuo o(LgQV'Ql"lI na pi~n:nje 0 lmdis'Lick..~n)nial.jjelko dogada da Sf! 'lcrallijom mora p'l"ol1:ves!isv~esnl ego i svjesno. srell lliko. tko bi se usudio prilwaliii vjeNdoSloino. motd..R"liij.\pt~tll:lj<lt:1tiII1 postupcnna. Iako je v!!inQst zen.\vIW ios 1'. unistili nlclonalisl)clti i'lltckkl kojillilU!d uiie nl pVSll)ji'iP.el~O~)Ce ptl~lI'lisli.cnjak zena nlje re7:u[i.t.~r. .I otkl'Ollcnj:e lljell. iskl1stV{H1JI S· pojavi. Em'opl)1anin J. i nedostatka kull Hire. !{o~.el' je SU'Il1<l :-. priroduos.gava 1»"'ll}Os'lavka. DnhO'VI'lI pojmovi nuZni za zen Z-i')padu .luezljiVosl'n vee i zato jcr :znaju d.efu'rve zbog ilSt[lle.i stIIHo.

$~.lot'c::rapcN~om [:.ll:dna phi(~h p~101ovu .I)Jo "]'lliJil{J/" mbela~~sk\J.lWVI.d'l :t:llijc.ili uudim bllo l..ti s\i'ofe vJffitUe pl"i.Ii. 'sv lesno sru no {UO d uIltOV ~ log· 1... smfl." -_.ljiil." ()di ~w·@pskog tM:tIrI lwji ]jajv iil(~ Qhe61vaj~:~. be:.j. pru tom Ih dovestl do 1"'<ldQli~\li$m:~~og u<J[t.[ s .o lflGueuhe m'I!ZV(11l Pa!i~(1..r<llkovidnjh uaueuih uvjei ~'ell~a.iQlnskoj vjeri. ... Ne g_e']in\d~ se Irt II ~(.)NI odret!t lj~lees 8'1'c:'a~og'll ll)'Hi.sH re ~)d_jet..guc M~~lutLln'l~hot. !:A~' ·"ij/".ltU!i.JIjnCku pru'1l1cllJ 1]mCe!~ji!m~i k"Li"ls~r{)fflrl)<~ Z'~()..jail ifl.riM('II pok<irzali.:~·H'!!edn .jalho~clL i.l~I'{jln svejern (lu2.J5~I~i iiveSH .C]a PQi:uu govol'i~i Q 'Z(!I~U.tp-".aJl~ s't:r<lh!)te Uop~ll. ~iI]~ti'.ljfdl".ljan s pd'\l'W_im~. S iH'~kQJiko ."sanje ~M cal~ :i'[lleJe~ ktunlna nkro bHti.Y(jj~1 (JV~l.1I "D]Quil:o'lIog. 1'0 [e YaZllQ.ne.oj kvr'zi-b. l!1. sli ka likoi.n'YVe Istoka 'viSe od ~hije ~iSUi6~ gmli:na i (1m 5!1 III l()rr~p~g~e(tu i·.nra .h Il<~jve!~ih ljl[(]i .~allj~l. Naae Ii psll'lOtel'apem male vremeua . · a rae dol)!'c uauuere.nml\ic domonskog )'O(]enj"" p~dUs6u gil ~le:>.lHIS n~ ZllililHO iSla ovi IJroil.)...A.n11 q d\ihokhn mQlivIm~J.cjelov~.'H:~ pol\.'~vtdima..o O$(}IJ~~e rn".""!'~' ~"I~"/)r'~~r.1.:e C1ugog procesa II..lVrulja" . cl~~~eo nrulvladllli.~ill hi SC sv'~l'ntlo~).:).pl.?!it "i. Da. SV~let zihlmfrlljur-ilh.kU.isib V~S'l~I<'. m.. To le ouo ilito se.si!iW)M U vremeuu koh~'ml zove S\'O~lilL Tko i§tn . Ii kdjc se ntQr<lubrOjili i ~~'ilbtf:l'~~I'Q) ih inlelC':klualnlm (fflQzofi o!lP.Jim (nnsteriozm .l'. pdjenos ._--------'_. n i ~eJ·~~~yn:.c:rap~Ul tmji je o}biJj~lo z~ioln~p]je~l'ciljem SVQje ~e~·lIplJCll:e rnoze (1(. '.i:t. obril".mJn~'lfl:"ag. QZUflcn:jlJ J)r'l'j ll'1!~ ~)relJoJa ])ot~!m~ tskusrra (Gfm!!/l:eiISC)'tebnti) WI.nfiajC? ~I tstom srnjeru t'ltl..v og i isp)'e(] sv e:g H<I.Z.eopsjenarske iI. gl·<l!i'U<lCEJ!tZCm~Je g<l slm.jg..i..S. po!'MaJue.pji se eslobodto ~shill'e.. je d'l ' IlciW nlo2ie>nekmn bill dovoojno.tlfljv.ij.iv. nskoro ce shV.·agmlj. su sllplja i. ~V'lko su p:l·~ii1(l.fe Goetheoy.6i negcijlEl lspod lih v i$Ui~" Z1:1. IV.ell"lll~"' l::2. .Wi~LAko nastavi.\.l&()jiil'!}~(~ g~'1.lc~·iv~mi :njJlted.V~' (~~kfl ~ na~lt<3Ze ga jc pofmsaji S'CI se. zlvollll l SV<l ~'<lciQmms:ticlw 1'{.1In<l.n~lm pHjen !lCgO . ineduthu.i!I'llll~I)USl.1)(}g..'. ·remei!.1111l1()gjh dJ'IIg~11 nmJ:ogtr iznwni iskllBtV(l"? Covje.icl~ ]C.'\llgorc do SChof)eli1l1J.mod/l i l1:lOgU !i1l.~nol~dsUje:n pl'o. JZrYv"iil .1:0 '. Psi~IQ~o.I'mir.Zl\dl(~Qvog ZtN'tnltu S/.:~.. ~I01u !. z.kl"tCe pogk:d ~~'1'llJn Ulllltl'<l d« nade mmg k()if tm.i]uga s:yoj.wue.zGIW U I~~tlmo. .1z17ijenem~todt'll mo:wfskedoktt'ine kojf' ~~~Hl(11.-: nifl~ llfpre'pon~cl.<llili sto zIIaN "siloviteotvoriti "'rata kJ·aj kO.msl<will iii not m~~i£.J)(Il"<I - kah.~vnfi~ I . zenu. jl11Sl10.~de.(·.g.i .klll\iObhli$ao i8toCiJ:. a kt'l1i~. maze mu pOSlaH. SUsr~(U3e s rumo v]se ol.ki LJlVicaj ovog se merle l'azWiujerLi u. j~""dl("'.k mora proCil"Jti BI).~".' Jo~ III d~'l.:flU l~hu'illJl.If lllMJ je i shl&.~. " ..'~l.~ ZWlce.ne metode dnjJ)JOVIIl:)~ "iscjeIj.:veg lie PQdnooJji.~'eUi s ncl::fim 2.I K.StJJI.]lij.§!w: lJf1el:pGf s:tDMiti <lit se'sClulI'i j] i &il.I'II.'Li da~f'.ruHl'lH.t::ctakl1'''.l~HO dnhovne l.I.lI n~~jmnnje£ miA.. p(llptlnO lskusrvo sv·e iilLo je rnanje iii lTIillEl]C Vl"i [eduecd ejellne ue dolazi II..gskare ga .~L~ budueuost.t§l~:ijl) oj .S.~l iiH Ul. l)<lila lU.J:~u("Jl!. d gon'OY(1 d~ ~llVl'SCnS[v<l sposobuost I~tfc(' grahe~ ilp.S iln.prepQnukc .r:lo. Ul.isi javaju6i u M m1igl'QVi.?. fill lUKI khldi Z.t:'11'. ~- .I.l~iil.IXl~fI~ljt:lje IWe(~pSH.mj"l" i.ojinJ joe leSl~..id" 7 '1934.I'. ~'.alasemo-nekohclna mI~i.'<'Inj~~ t! "tls.e!ekl.dk~a"..l:inmj'u6i U ol)zir i'inf~li(. IWSll Z"<lp"lfb r polurku..C. Dobro [e poztuua ~-iJ~fGl"!icil W ()V. l~m'o]llj<miIlllJ gdje jc n.ilika kojL je ."llll p.15 u~<tz.n.rneilti1'li~~.:.n*"W(!']llz.kao hal~ljfg_ <I vlsoko] p[allini.tj ]}I'obkm ozbi~YIIQ ~1!(l~mpijil@ najad".1ult~gti~nl"lVill..I·e.. tJulCe uvijd PP!.jlt*1ua uesto otseano svakid<l~l1je i.k~ uvjH.ivtm :!lfo6e se NI.o" Fm~l~f j Nicl.<lli ve sav je~e. U vecuu ZillS1QIl.Ul!rlj'\lNwg·mli.. pHt. illi 0 (h'iltajiJll.i..s v ill sHI.ulw v iiie ne v.I.'~~e :~a oP~~?.ka..ojimokolnosraua mi)s1i diel tune dajem l~ilo lUlkv(.~i.kM ~o saan prcdlQrZh).ra). ocevidnos('u ilOtSeg U1laJWi.ko je Qlj .Ji:~iulli.i.l" :"lai8IJ·. Tnj pdvid slojj i.ia bi ]I.!ost.~ln!incp0l!:Oleban k<l~i v:Ldn l. SP~'ClnO opon.*16.IIIJjll syez.eijei~~n"'.Q~\:lilIW posur 1)'I~..i 1u:1I:jnji !'lez:~lIl!l11(ld~en~..ezru'QII'!..l. na ttl "uajduzn od svih best".ako. lGga Hikm:I rulje spo"\v." koja vodi u sasori. ~"II~Oj fr b].v c.Uha.n~h ~. __ .izva!n svoJih hOr]slliJh did<llnosli za maio "<l:Zl.<ll-ladi.dQ'Vo[ja91saino G~UJUI Uta je zaclovo.

lh ~noZ~ (~(}$~l sjedeujem i..• -Rad 1I.igm:l(:.V<lJ'.. 1. S".$·li II OV(lIJJ [c .kil:ill u"jeta.~.oh~ifl·?nl 1)/.!. s Zen PQk\lZuje k.<.at.ranpubllke 1wi81je tek poeela s~u~ati.ljeclnj(l> l'Jflie(jjm~l'~l. Zen so ne :ig~I'!~ S~l:~IO~~:iiliD.11] Iwji su Iwestl'i'ivljeni bU neee Ce umnkov]to z<lsHceru od d.~e]]wlrj.jl!-'~I.st.e l)otpun.':llJv.S"""llkj •• I'.ljedi'~jegSPQr. "z.tesll:. lad zav~je:l1og U izmogli:e. Za ro ie.'-d~..'~Slj~'"og Europljani. dfsanj m. I.t ~\ ZaIY1..cn l. 111Z~Ji IJfuldJr'.i Ol"lJellt~: ranog Em. fer 0.IJ. u z .$~OJinjillGovjeka koji je 1JP~'i.pos.i\'. lje!e sam:! sebe s termiuQfogijolll "neuroze" i "p-s:i:boze"..Il. potrebno b~sk!'ajno _Pl'OSil'enje nesvjesnog.J:I"ot:! par Ila.. nik'iJk..Ii~e.pasobl1oocu"! Ako' 1 nemas nisLa za "stvoriti". Posl. MHobib.Yihkom~ro~nisa.il'lfl Sr!ltl O-ZllilCIO "i!l'Qtlttljru~je ci.ddl ••:sJ. duh~Jvnog ..adal:ik n fi"OlIl" Nipcbm riO XC" .e.SapUl'.dl.je-tnicUi stl.l:nl'l predodJ:Um. O\'(j .ha-yog(~koje MV ode .khH.a st.iv.~ne sman-••zen jeHi'nim IJ.liili\lJij.rr.sobne za duhovnu potpunest.i za :ElI:rop~jani:lla.i_g1i. klio sto Paust i.l. imJlijs}tim kuuovtma.e.'fl. vjerojaul)(1 ltijC i)Jesuik? Ne.biili.da.l"mjU kral.e.m.vo pot."jmU1ieltOin svijelUi duse th~ bude sposobna. ~n Ileum onlll izvanredno heil:fQzurnljh. stvorH:i '1)ri.cstiji" (vidl strauiou W"'k)."m~"! nikilit !Wee:) i>!lt. bilo kojelll ulisl1l.~"'O upeo U km:nh~7.~iva[i barem II 1eiiJniC!l1olll pogledu n. upozQI'iti pal~ih. lIas~'(~CU.i5. 1". i:li telmika!na·"'h.:djnjeg kvarenja.cllcl~.m~-l..:'l.iti dov 01j11(I.istolm Z. Z(I.ie.()slti lnilli da lie koristi cje]trl<l.il3M:ljla da ne l'otcjeJlj1Jje duhovun dubiml lsIoka i."o'Je ~ele pt}slah stv lIl"UC..na. 1''-.na iii mu oslg.iilll proce&:l utait'tw.bib.ln.s.lfru.dJ? su i .e pl'k"lllja uz I~jeg .'oj rizr:rici n'ri.kad je [-0 sarna Sudbina.ra"l."(~rdfmg).r·siU. d.t.I~alluu. medl~tim.'og i dolu-ohotnog c. I\"~.uu:ije.ul ]Jl/'eJ\osl zen-zeaonetkama moze mofda Il~k.VjeSHlll fG).porazurn kQjeg sum po.flZJO]oSl!.'opljfJl..IHv:i." (.1IL Gotiji.l:ici'i. S." (SUZllk!. do. Rao ~la i"l1mjelnosl II' nem .urno.i1rf. na gral'lIel raz. VI(Ii l"J\Qdel' 51!".· . 2!l:!l) I".. I. I!:I~va """ .l. z."..d:l.o se mo-le (I -'duvaU od kl. pat·oIQgij.l" moze I.F~u:. slvoriti clfvl.w!i:.11I:i :ilbo maze.l!llji'Vm1 stav doslovl~Og 'fjerO'vanja O!. p'oll.lltnJllvOiSt.·a.~opopUl Sl4dbiJ.~ i!b<Xle "~\L(ijli Illizu..". .0 P"32Th. '.\\ mame fH~Ceb... je. rJil~akve veze sa ·s. IO!!ie .korl nom i(iejom Q "autosu.'" If .w..". kao i sve "dike stvnfl .J. T""'.g ZllilCajllOg..:api·Ol. j.ocalliza njegovu lb'f. Limll izvla6e I'~ee]lij.-svtjel dll~]O"V:-'logiskUAi'tv<l. se ne liIOZe ugr. sir.0 Z~l~.t""·'" OIsjm'..10iott :... zen zaltt1lC"II:a ~ltc1IgCIl~Jl~ i snagu volje.rih r~jeci k a e It .lC<tjll m!l!nj<JIopasnost. uwz'd.'il1ulmna nit] 'isljel'illi PQP~ll diilvla pu:tenlllau~jlI dOgUll..j1_ko vrto ClJcnJe)"fi.. ~"...lioroj lj~ldli d. t emnin kQj.<lsami se'he uazovu "tUllje1:Jlicin<a".I'.'lJii:mt hlil10m nadem da se.t"'(! vrlo j$SHO pokazu]u. stoga ne moze btU la.iSt.l1elUlO je u mnde:nlil v . !G).Ii (I "tajrii slval~auj{.oiliko ~poo~ati cijeliln" z)l<t.~lkovtdIH)Slda iz svoje "mnltne I"UI)f t] Z~d.ek kojli.• emena potakao - Il:~l:na. .Htm.0. 8~.eJim" (G(Jf~zlt. uikakvih Ztl.<lSebe.

. IIlD~ti. IQ i~51 illlS" se IHO. !l..dl [eova] ~'ilz'l'i.jel'f.'''' i V.ai..~IGbLI(U:s~1 i'azl'lii . vode lwji..':'11. nSl". lin uestalue uviete Zlllo!:a I l'eLigijskc I)Owebt~ Ijmli. lId.'T""ulru (~1""Hai). budisliCki..oi.da opravdano 1l1l0ZelUO tsiaknuu njegovu poviiesnu PQrljeln 11<1clviie skoic.-'letl. J"'l>mm po-slofe Hokkc.tivnijl~g oblika. '~Jlj~D'"'' "<Iii Ill'ip<ldiljLl tlLk()oT.l\() i)!lCtgaCelii'fl is].i "II p ·[>O~.e)bod!e])ja...~<l.lill1..:ule 1. ... U ovlrn zemljnrna.o.. 'L1L"'''Miiilelj~" uhl~k" .. b z sumnje..!Buddha S. .".mjc. l{a..~~!wli k.di~n"'" 'iii.~oSI.:to..CI1 U 1'~zIl1li.h..1Ct1l."upUu l)Ilclislt¢i«: kr..su.lIjal'liu.k bmhzlfla kojemu i. udo . l. l: Knt'li sc "iZvilD jail Jkn'l~. nastavto se dalJe razv. <k'laljuc) i~n~..oj ..<l1l0II ['I'Oljil~P"i'.~ Ol"" '~kD. S.dos:no 1'1 [(il1u.'~le (I"i~ m~19aJ'~rLb:l $'):.. . S. s .:.egoclirm nnkQI1 BII(tdhill.limahayana.nij. Moze se reel da ''['enwlj''~ i<l~j(> 11"]~1~.mmni.~. i1i Mill..j'ij. h~n<IJ'nni. .Cd.~ l~".. '[l_ Iii Yogacill'i'i ml '\''''''..t krllu 'llJb.e <)<1 If I [(I11I.!"""" S i sn He·I.l<. 'illilojl.I l~oloJ1l u JUI).w!i2'li!a k<lj~ se "fl"lik"1f~o ad '''''0il:'[!!"j'lu:th..'ik.._i ..tnije~~)i.-.ml1t3 . Zvoja peprlmlo obltk kojo se toliko I:azli.It.~..j.godb.ijnti n.m ~lvjt1im~ :<'.'cJik.:njinw. .Y·o!". S.:l.. l1C'Sm. n J '~h'Qi'). ocllib id~i~poj.ll..]p". u. Razv.1JjbiimjIJ "' ""..I~~II1"~ollli~. Shirl.J.t11zn".05 je vllic P~'()dll1bihl vee PQstojeci [az tZlIlei. b •..h'u .:<lll.kuje od takozvanog IJl'iuli!iv:lJll" Hi Qriginaluog tipa.one se nlsu . Ke~!)n(~_v"l~m"akil).lL Z~11'l"ci >L~ illl...jeni oblik .'l'''U1 obh~.Ill... potkal:t kin ski' i japans]{i. ii" ni! b_.1iIW.t. m" IJI'i"'"tj"".m. MII~~hpl)ljk~ Q'~ N~!FD'Jml"j Vi'~".. Il.'! koli~' i VclikEl . Prcmjena l PI'~L~iJ.lu mahayane' i nje:riog pdl.n}litl}'...I.1.:r.1lI" svjesno .l(! ~ckle rl!'if~~~tlj.e hajnji :i~l"or iimJlijski tllcluelj..J..!lnp u razlUol.rllflg iii ""i".:~6~1<'t $vojc v.ilelj m.1'li. Inillj. I'~ve J1 .li 1I.. [J. su .u". M"almYilllr1..-Iky.J'(!I.lImju 5~1 pl"oveii ).. i.ft svun svojim raznim formulama.m i I.chilll5-L·II)..(b~~1(lIm.benici zntsta IUsU Zi"jdi l1i~gQ"''' !I~.O~i"" ovih.0]". pogIavlle UVOD 111101'ZAM ie Hjckolll S'ii'og l·..g~c ""'_".'d1 pl"i.lJ>-~im"'I.'omjenjivl.I]'] nije ILiSla drugo do nrl'li'ijenf obli.·o.

Sirav.j:iviJu kako bi nil tal ru\cin o'nvao voju 1)I.smijeSl1iJ:n.tVQ.b]le'" djelovanfa )'I(:>C. japan$. no iii ovdj . zell Illjc Isto lito i lilly-at".ilividova h~!db:. . 'tQg lskustva ng·[a ot.]~te ~di.§l1o pOjm.e'1l1 It l proklijalim iz zas. Bel. dl"uga grana Ijhdskog iSkus'tva niije se i~rllzLI.oSOWmUIl<iI clllge obuke njihova.e QIlOl'Il tko nema PQ~h'skr' isl~l.deja. Temel] svth peimov« je jednostavno.. barem ne POVI"SIlOgledano.zi. Zen stavlja najved nail~isak 1111 to teU]P-.(. kao !ito ee bili obl~i5.U).~nloS. ali je obicno Zl:IlI.je ern.tm £. nerefinireno tSkllS.. Dabl se nda M. k. rl~ene s dokll"illc moglll I)..n snagu ad v<linjs. SVC.~.llJ:OOID:o ako ie ·SlVN' vezru1l!l nz sam .1n ZU!'il ~la lakay naiiin d.jedull. Mrn.zlIl<L.jete nema i..'ll~l'me od P!'vog.• .. Ideje sui nerazurilljiV. ll.{lJl1Qj :.~.:m..udan.IiIl..mahayana H (t~l.1<1 koje se uzilife do Hello" No.l . \J.. bo]j~reeeno. em .e (ch'<IU-I1.mjl..'i1o !ljen C.ito ui. tsttna zena.miUvlli budlzern je sj-e~:r!(1.': (h"i. :.0'10.ljlve... 'one ue lUOg.tno kaQ konacnu slva!"['!. i:!:n mi.n.IJ. jedJ'lostElv. C. No..itl.t!Jlc$. Kat] Ie ~hv!lLi. smatraju ga krajnie apsuJ'dnim.II. ME-dll I:wojim sektama budlzma Ltoje $U se llOjavile· uaroelto 11 IUIli i Jap<1lIIII."h1dn. kasla po pa-vi lull i pootajll r<LZ:tllIn.daje 'til.ie i Izravllij:e' od zena. pozHi.. Znanstveniel uieeu govoritl Q povljesnom budiZniiu.lstv<i.'[e jasno. gorQkl.skaza" Osnbno iskustvo je u zenu.a. moja [e tvrdnja sljedec(\: sve 510 II sehi im . d!ahle.lljih. 1(1. Ni. lnko je ime izv deno iz kineske tl'<Il1s.Takosvan. 01'1 bl se skri\'ale Iza nejasnoee. l. i NjegO''I'()skolastlcko ime je "DokIJ'ina Buddhmog srea (bl.lIt potpuno izraslQg.. bez ikakvog tanlilGg splsa in lajaustvcHog obreda. dje. a lcadi dodemo 11Q isune Slvat'i. iz tog l'azlQg. jel' !1ClUa dovoljno I"liJiZvijcu menlalil:et ela bi moglQ dotivje!ti lU~~tl)kroz ideJe. Ova] [e red lednn ad f!a:~7.!l .jielovi! flU Iml~Q[J . Me!111Iim.i ijudi.tddh.slll'illjajl:l i prik.ijei lliid llspjes.vti! da 0"" grmlil U.. Teorelski.dski 'jezik nile prhnjeren izrml:av.1&'0 1::1 lwuza vrte 1>1. pred_n'ilet logii:kog :il.itt najislaknuUn~ .mmcno Z]}aC~llj.. "Ugijeu jt.~ samo jz ne g'le(tiSta. njego'va llCe'Jlj<l ill.u bHi d!nllnjeg S.1]1i.:umij!!.o di. pl'l.tilneljqJsk.I'eSllt·nnjl'l.OSt. ~ivQI 1 ] organlzam.e ispravno.j~ i j. pa (:a_k i zagoneran iz.Q(.B e.iz ujega je nastao bucli[Zlbnl)Dalekog: list6it. Bmll.dakle. pO\ltjesl'lev<lZl1Lo~U] iiVOlJj(~ dui'loVl']e snege.etnosU.nca~j[l]ij.l. se ohicl1rJ podrazuunjevn.nl. one Imji nlsupostigli pl'Qdl:ln'UiOOt ~J zml:llj~.lZ'i'Ulli $pekulla'ti.!:rZ:ii!Vl'lU..rojoj prlrodl oarumzam SI. dostoirUlISlvenog" div-o"sl~oiT dr'" .gil1~t~l!.<lJ. ill namlerno uerazw..zi1je. po maogocemu i. 11(' saaledavam budizam l'Iikadne l'. kl'oZ. }'U-.canjcm i-azvuja. one su sjgtl!~no vrlo nejasne i mutne i [Ie podudaraju se sa 8tv. eso bno doz:i'l'jeti.!:'~ema kojuna zuamo .J).ja poprilll:ttjiu ooot.sl~eizmoJ[l" no' 'Ol1e &(~ IlI·ed.doksame N]'{Jinje zena nisu um~etl1e tvorevine smiSljene.) close-umje unutaruje srvarnosu. lusUnu spozneli sustav il10gu razumjeti ovu prvobi.$:tii znactistovj. Pl'oID<JIlraju6i zen vise ili man]e kouceptualno. 1'1.LMc liJegovog dl.jIJ!Ji<l. korisno sredstvo :i. Istem.Ako uepee una ideje. ua nas iivol kno J)otil(.pPLlcaj]~og narnm HlO.a i ullljehl<l tvoreviJI. 1'0 joe plitkoca duha. (.l..i I~~ dublnl dwe.)Jr!iO (Yi'li 111)L1Cenici koji ni uspje.sJe(l.srauju p"s~(lfa!lj!i1" ~i:J' ie sasvlm to ~est za one koji ntsu iskllsib zem u svom svakodnevnom.n1eno k. O'v.1'kvi Ijudi.om lstoku.vnog: i.':I je ito. aj:l" kao lio je [ lnlmli bras'l s t\jctnuu HS6.'~O u njegovom pevlicsnom rasvukn vsc I s gledisla da jos uvijek utj'ece. nc<prekidan rust i j1J. nj:ih se treba isku.kdtike.!!}og b"l(\i.lg. ave rasaovrsne raze promiene pOSlojli.blg.lli. ali zen tvrdi.nje."l.'ltvm:i i nije budizam II suuslu kOji.ml'idaya)".jma. '" [ ovo [e jasno. Nelli b.a S obe..1 izj2).mobliku fie I~()I... ipnk. je to saHlO pomna obr[l~. o'bi!l~ezjakojlil se Slllatra.<)f1lflli il<lJ . izJ"aZavm.:.l" kin.:(: i zbog vrlo Qri.kom) Q!1ginalne sanskrtske l'ii('(.<l.. itl'eba je..ni. Osobno [e-Iskusrvo epsolutna l'JJUZllI.sht.llci (hi Iju. 'JI.e sasvun dX'uga.ke .i.je razumjel (I).<tju~\ uhovna d snag<1 lit'! Dalek. i .lalnom ~tvotu. H~d!ll':d~IHO [edlnstvenl red lW)j :rvl'lii CIa smUnu i duh blldiztna prenosi i1:1"(l'l'1l1l od svog zac0~l1JI"..l najdul..o~L gr~~h.errt~g:tadi sve one verbalne l Imn~epnlillile skcl. "Ug~jen ni.. prama sljedbeni:(.. .ljlil(1lsknstvo te .\'(U' ]lai~~.edinst\'cna u povijesti religij a.8 poznat u zen kl1ii1cvnostt kao "1)0·ol vice" (jap. a time se kao zen. tedna te ista biljk11pU'osja mnoge razlne ])OS'wj<linia. prtvidne pal'a. a po S.

·~I!~¢i• jc(l)li".e)[I. 1"''''''' ""~I'iO moig . jzhjegne ispUivanj~ ttl'u""iih_ Nedokuclvost [e.hO'lI'I1..e(:i nekoliko i'ijei1 o sustavnoj obnci sljed!beuika zena 7".l" d'l'm~4 'ling).z. [)alog 1::1 je-eni s<1I:)i lc·~llei. HlionUTla koji lliSlt dotuklt SI"ei]:isli jll ciJ:l. ne l. stoga.dj3i sllljesl.oj a11ruizi. I).i. se nclivilZul10 zgrabiti je LI vlasrlte ruke rlablsmo je bolje i SlI. Kako j0' vrlleme [l'l'olj('. Ii nijl!! rnu loJi. ar 'kno !lfljlwnklicnijll metodu postizflnj'l dnhovnog prosvfjetlleaa sljedbenlcl zena pre(l]<lzu.gcestrane nje.ti j ritl1ta8ti~n.~J.i bhlgohrol'all uCltHl..oh]lo.th'O)I'MllC ~~ II.St:fI. mucenjern UjCla i1i hl..'1 oe nestati. take slw.listi.~wijeHjenja ~J1aIlog kao satori. zen-metoda duhovue obuk .govo iSlm.t1li ls:toCJ. To je lmizbjczI10.()d stran ll111rldh i uccni.li. neuzr» mirune ju6e .a koja ie &wije spomenute kao temeljno i::. ne nuslim dill je '·.e. pojavio se konaeno pravilt!1l sustav.·C.acki hmi. ako pretpostavimo da postojt.s".cwjl.u~t\'o. Zapm'! . dJLi u rncdilB¢iji'_ 'sj '1bt!11(! .e'" sh. do i.·akHc[lo.atelja: kojtim hi ueupuceno] osehi odjoonom otkrto s'I"Q~ s(i.iltm.f:uil1 u'Lnje!l1cttlll<JI svakodnevuog.~&!jno :>r' ~lIell1i!l' na ulicL S gJedJiSta zena.kusil'o zcna.(kZaj.'·(wa mclorucl!:<l dilldp'l~nil htla vrlo plodan .ito kao dOl Qivljeik gleda 11 bcskcnaenost. CiDeli sustav discipline koi~l je zen usvl)~il) [e poslledlca temeljnog isku!>h"'~.&ti" '1J!1.lha..l:l'i{j.a IUsU znak puke i.·el)U.lje.l.g uma I)QSloj1 to smireno.oj. 'l'i~.~t!l. s d~'u. Po 1'ljOj S(. toga mile nlkakva svjesna ili s"!1li~l~en'lhik<JidtilI<l kojn.!n:iee nam i gnlJi:lllo joj wag.i·oj ~cii 1)I'[[kHI'iaCl vl'ijCldnosl.ce.~il m~ijl!' (~1]. vf'iljedllost zeua.}.On ne pridaje nikak vu iSlinslm 'I<IznaSI smisao.li.. tractoualan i da je f.(lje se sljcdhm.'<lIIuo" no kad.je Oil" ()gQljeJe pu.ko stale do n. . zasebno i Ile()cel{i..I):!> zCIl-skoltl inw 1:~mcljitLlnelQ'du uz pomoc l:\.D"~ovlfemello cc dod.a.ovu!)t.mj~ ciellne.Ii.dll'Um.llja ~ki.z.jom..UJ:lI) imali. 'x . pl' d I:lltliliJll oi. spekulativnl i olmltui" I'tuzmru:. "mil.ekao sam dOl je zen i'!')'i. i uedlelatnostl.[i (bl.'\fol~. konl-tm:lIJlaci. z n [l. [s!.h .n<l "vjee'llog beooOlna" niti jt~ La W. Ilutxw n jasan i.'Il1J~1'I.cesto .)11lijcv<1 umuam]e dt.I'Ql.0. jel' se miSI~ciZl))m svojo] prave] prirutli suprolstavlja pc log'iiTh.ie i SllS~~~'!'n. To v ie lisi.. i obmnto.naten)" Vidjc1.inoos.~lIa~ili. n~i j ga b pl'iz-val.jcije zap<ldne I. d.d«k9g narav izra7.Qiskustvu.je ·olilii. u .::.lIiackog uma. a ..llka menno 0<1 ie z.\?<ltw. Dok ~<: s h1dl)c strnne Zen Krajnjc spekularivan.otPiU:tO· nemogueo dovesu "~l LI podru -je i1lleleklllalnog rasnnu~e'l.ok je sil:rte'tic<UJlU ~. upl'1l.. najpl"aklicni.slw. praJJiI'l.lla ni.<'J Sklonost .nlde. Stv~u' je tu.joj1biiln sn!lZua j'O:5 I [e R. @'J"i_rod!aljll.N~c~v. . W jest 7.~IZI.lzr~lde pojedlnosli kolikn clo sveobuhvatnog iUilLitivllOg l·a7. pl.·ojojllnetodi. i'illOI".en gJavna nusao 'Ol'ijen.IJnkti mlstieizam.lljellje FI.li6m.:nish. tako red.g l.kojno. Zen Ham je izaziv.aZn(~sti.' Z n.~.:i. lillo.ionalirti. U ul.nje dhyaue.1id uvier zb~rvnjl. Nlsndi\'~1l.alogika te m~fijzmtc<ljhi. vrlo StUlZCJ10 i ustrnjno :r.'(ulja. j(~' zenpronelnzt n$i7.lma.k! um il. spo. postlza. it n. tu moramo cijeniti. Ova] lU.~1.111j!l.jJHe kuiluII.llje bez vcgela'ij. ractonalni i b:i:lc.v~:fi ~i!'Q'Ulill.~" ------------- ----- Me.ua ](~sa..je je ono najskrovltlje.i. Slogn je lsloi.)OI'a-mo ). ..Ijudj_ Osobne je tskustvo mllu(>Jlo SHPI'otstavljeno aureruetu 1.c'{cio.Wo..Prodli'l k1'o(l]kOliceptu1I1rHl !IadgJ'adnju i (1Il0 sto d se cirillo kao mistifik.I.va. na japlllll1skom znanu kao zazen: ' U'vdje treha i.m::l'!lje\l..ijtl ni] cilj 7. istocnjil/.iru Usn. JedIIlOSI<lV110 nnshm da u dle!ov2\ujtl istoclljaeJw. ua umu da posloje razm Upov~ mlsticlzma. u Kiui. • svetlm suu-ama Ili niH)ovill~ tumaeenjima . pa dOlli.'"Z(:iItdo-: ki.1 u pozdrav iIi "dehro jlar{)"upli~~ll{} ~tt'ij11Jelj~( li. Bmlnci da budizam l~Ucna .rscani S~ sl\.L K'ad kazem da j:~'15101.l za pestizan]e Sl'Og cilja.Ispije"ii II potpunostl dascci clubin0 orijenUllno8 Ib. Da blsrno. zenn.. iodbija da ie .n~e duhovne S~!~Oz. .mislici:m.ie. s[vm'nu. kOfl "emile je uJlsHka povremeno..~enicu :1:i vola zen Sf: neiztljei!!O fuli zlnmflljioCim .ftlul{. i'Z..'1. oblekttvuom o~)javljenitl. razumjeli Istok.1 prlsillava LIas da ne viel"ujelU(ll1~'e\'i1sc II I'I<Ldgl'(Idnju.k na moralne bit~e covj~lur_j>oneJkad zebor-avljruno njegovu visoko apstrakrnu • 'Vi<li "tQl.iglloril.ml'ls.sarno] gra.'laJljt] IWil!.razun::llijevnnf.admocno ]'rudhlmje od ostalih ohlika mistlclzma Ovakvo du.:1"0 IuIsnijr II (lpi. Ileo(lI'eden lL S(1 (ini da [lema pok.e molitvom.j\l hQZllll· ue pdzllajc natpi'il'()d!I sl:wj milosH.i.• oil ~lj"rib poeetaka ilc II ovtm stvarima.n tlnbolm nusao cak ~u :pocli.~l. .

a.~ miilW~ IPl:'oiillmn SV(!s orijcnt<lhw.ElO) SJf: reij da je U z. sada( ~njtnl i.ijevanJ g'O'vQII.V maMdale kOiiUl poJ. taj je Sl.u Q)'ijeto[_ne . h'lkodm.~en.'a~nj. "i.kJ.j].!f apru:t!1cu.oPfY_rJ. lls.d_H:S'~~ nJegqv~~jednooW\l~liost.]11l)~$)O 1).l'.ta ce to p'.t dje1<dJ]os.te.oje vdo spekQlaliv na fJ]{)"-!ofiill Nfa£lhy ruwliik<l.llja.di ])nM~og Istoka" <l v isoko metnfizi. NesU:il1:n:JiI.ta[ .lo je ti:§uw sve Bog<il Iwji.Io@li.O:lQIUu ZlMhlO~SUp1'oll1:OSU S Q.:tOKil..1.pstr irJ:no nlS~d .H u zen. .. riil.L p(lg~e(l[ijr'IO'. u prirodu stvari SU vrlo otlto ilnd:ijs:1Ui.~I.i:ti iak(l-.li'jec:nc tisl11e.u::l.l1. sldonosr k prag.::~trnl'iierri spl.Ove cinJcruce jasno pOkllz. relig~ia. iItilje 1 a v pJ:(n:l.il. izJlcuildujuCe j:ecinostavarl NJ. izralV<ff'I. PI'CV]Se slo. m hQJje bislalizu:a:na sva Hlozofi.]1!iI! iz.enciju ~limN.n budisticikim sektama. zivQla. NiH jedan kmeskj ill fa])ruilskH.j. 1 Ijudi.f:!_ Ako se b~~clizillll..ki . l'e.y.e~llt si$~emJltizilrma.!ll!]e~·.cka s nr ja.t~i:llie sekte u Kinik.Q.syaka(hl~vlili.ct filozQfijebez pote~nog Iltjec<ljn i:ndijsikemisli.ud.." usred blieska j l)1L!ke l~l!. duboka :n-az.ekog K:.:. ~'ea~jiNske I. i S<llld'jvot Iju. l\ad nai.s\Vt 't(\UI: sa .o' sjedi ])<1.ajll na.~ l.tiNm. ?ndovolji. sa.qx)l!':ojn. [eree g<J. poMf. To 'je ~lkS:in:1il grom!!!.pl'ti_kl~l'ioxn fe . ~:rw::ti2mom .nlisticiz<lln D. <l!.. So.l10Ino lOUle.$~la..uju dn su ml.€lI mozcmo sln<1t_r~H uJegp'vun rnzvojujm sI.ja. v. .lO !. :1!Oc~U~nut kak(l' bi se zMlov'oJjile pOlI'ebeIMI'o~i!.~~!)lnlj No.vrju..'\']"1'0.OHlle nje-g-ova blf.wl'l ]'.:i 0 mis:~Jcj_zm. nfihQV ]!E! :!"niSJt. To je ~lOOslQ pocka<!1fIl]J. .·!l Ga:ndn" "yuba 11<'1mlS!utUi).HI~fljeJ.Q8]~to1~a.. l~\()rrll fips()!lj:tl!l[~ lednote i sve1!lkupIlQsli.ci su misttcrn. Za~im Ifl\()U1Qtrii IMtk.eznje iZl'((V]l!OSt. SUP.uS:lje]!!j~ i .!l.OObl0ll1l tko je vidik[lo -dekml.!·'i'ln~~U. nimalo hln.1?J'evi5. Njihovo apsu'1l!kmo m.iciz. <I! povrh ~oga uema stvru.eski. .niS:l:j<l(i~~6i! I s\'ojimpro§liili:o.o" KtHYVI~ N nlel~ln~c"tl slo2e· nost.ai) ili Ragona (A. Duh bndizma Ilap:ustiq je' sv.tlj.smje.n.ene se"t~ djlleh~~s:l(~crmg b'~ldjZ1m4 nbJ!lJ.!'ll!lJUCj I. (m.<t Dale:kQIJI Istoku trebao r-az·yW.daia (kin.:vitini u :stll drugo rJo u zen.u kojerr:nu su zd:..l:n:. onda je mnrao u.staliiJ._k!l~!tUV ail.iu6e. Rezw.'l1 ". O".e.je rnogao $['l'Q'I'..mf:l.kv.cku posebl'l'o . IJudu(1m dje:)J..voje da su glaVlle icl!e'j~ ZIe.I'w:. 1'cl.je se mogao r <Ja. zamorua fI"<l!Zeoaogjj<l. Sve cstale lmdlk.ved.t LZ. Q''i'Oil].nd:lllu J~itko bl. StoSia.i1t'anJ.vladiJiti $il!m.vedenj~ lz Dudi:zma i cia Z.va l'tlzjasruti sverrur.(.l1~1 Mdi."ePOzll~t.snoca S\. urn m.d.:Ji.O svejstvene psiho- ~()gj. huiij.v~eli:.:'Uli .VQ~ imsUcizn..lm1tln:e.azmatrrunja op6eg glcdisia budlzrna sUgm'lmo -dQ ~en. }:.fp·. sjJe.F~z. ne l?I'i..e suprornosti \ u.~n·!.obljerrlh eh::l!:ll'!cH(~~a. razJog :t]j(:go'\I~_.(l~'an 'Uvtd.ljudiDik_!-.ru j apans..10 l u JaprullU1.li:m. uvezeue. Tvrd:int cia je utjeea] zena g~al'l1i.ern zivim_o.no od£l~u s:vojeindijsko -P()~'ilej{j.en.trqi!ijI.e slQzene obrede kOi.] koji su tlPOZI] all.H'aIUllC!ltl discJpJli:ntl..Il."n£}2·~vome 'Vez~ s!tt'akHWirn svijelom pojedlinosU u koj. s 'd!aJ!eJ~()i&toc:tJ.ii5ti..ie piliilkticira Sh_iugoll sekta [e njezin nlzl'adel'lj SUS~il.

naCilI i:rliiEl~e.o· rit l na nekoliko pilau ja I.IU zen poducava.d'1 poinecu kojila se lim'}.liill1 elernenata.ojl1h ne 06. uRi una bllo kakve o(lt'f'"Gtelle doktrlne ~~oje nmu·c $ljedl:Je1ticinl.vanje. onl uc duguju tI~6uje. o Intelekutnlno] a.. ZCJfI samepokazuje Im~.no l. U ZBn.i:zC()'IljekQi\\'o.ll·i. -.zican.rL'l. bih. a]i n.I'w. dalde. visoko inte. ~og:ici. DOl me.mfi.II<lCe:njlilll zen ni'ienja nil s1.e.ni~.~. Ako ~liSla d!'1I~().1110 ne zno.g vlasilitog uma.ci ·(In je z.skih !l~lceHt" uili simbol:ickill I"OI'l11g.t<:irtIQ kI.JIik. 'No.Uko.itotican.Zel)ll mofda jn'li<lil1le1C:~:nl~d.:!. jC::I' zen U j GtaY UlU ~ U bjemu HOJJazimomnog slval1.lljiga iii dogmat. Zen za-ciido nijc sustav temeljen ua logici i analizi.I~Jeni!lta nakon secn-anjn.lektllfllrYl i duboko melafi. a koja ("esw ]lQSI!t1tijaju l{:rWc. Sva I.i."ov. pod C:i.ll. on je . ustvrdlo da u zeuu nltl.i.bieajenom smtsln rlJeti . Je li zen SUS!.l svo] vlastlti raeun i za svojn vil.:'I:.rmli)!'i.epod:~'lIZ~uJlUievan]1 cimliisti.jed~)¢ku stranlcama. zen He poducava Idcemu.llflLi Z)HtCeUj(' Z(\Ha.·jslll1izil·mllU 50"11 rilo.Cllj<l? V~~6 s. pl1<ljll.lI nerua svetlh k.o to pokazi.l.U vezi st verne pJ'irode zena. dOPUS:I.ultipQd. Iii}" .1 U uo.m.i:.i''ellja zena kojn poswje dolaze .• 1.k:l .illl. Sljedbemci zena mogul imalt 3knp doklrtnn.)..e:ll fUozofij. SpOZ. urn mje mjeilavim stvari keja se iiijeli 110 puno sposobnosti od l>.ju Istoka .nicll zenu Z. I evom sunslu zen fe'.!1 nes nemn !lto ltlmCiI. Z. poglavlje iToJI ZENI Prifi(l no §to uasta vim Ii donekle 11oclr'obrlin'i l(i!. kao ~to jL 'i v tim~ budistickih UC.v :f'iloz:ol'ije.:titu dobrobit. odgovo.. N~[l. p't'.e nu Ot.L'(.!'io. Mi snmi sebe poduCa" varno.

muharn. zeu Zeli.sJ.di II s. nf. Je t iRS!:.nl afU.i.e !irunmlesil'lik. covjc!r. koja te sada H punom evatu I !jtl[j je MO iloztm8.l i d~ r€(]ovliki ~OFikl'se pravtla ne ldu 1[1 p<lkao".{!liellel'eJ~g:ioznosl same EU"i.poW''ii'le[J.Wl(lg psa.. II. CO'VJek.lZ"vtkr~.'elligije kohko i u hlalljl1llljurasnsn IJl1ilisWftim bogov:iJl. iil'eJ.ra.i.crl(l PQz4tiVTIO [ Ztluv).d!mse u barinu"s. Zen je dull [i zen religilj. Si:l. to)ijI.ti·~J Ze[1 tvrdi da je hud~.l:a Blllddha.1 z .:rJ:~u_'a t'ijeilirru:1j "'Oil sam big s nftm u trenutku kadje 'no .["'lri~fl.oje s!~vi. njee.! uttj.t $:igtKTIQ kao osncvna nema n]'ceg namiemo doktrinH iii te:meljl'HI rUozofijll. ja:mijc kako Inl(lelllQ i. $~Q po:ric<liIlje obuhvaea n~l.nmlStvemd.:..ofiju.itlSt.a antlteza U zenu.I.to :ie mlE"fn~a koji.e' gl.lI~o~'[:snii:rlil: !l bds<J. 1.erro..gmatskili.Om koji su Istiuski re. i obl'eda J. ello bi PQgl.PCI"'l. kakvog SI. poducavooje.oze bitt ~okit.S!(! n~IO pooi6e.o:m mediladje kakav !Jr<!klkira:ju IjIJJ'lj "Nove' mlsll". uteme le~ ist'!na I !iMV()t zena. ).(!. jcdi.emU! !nzistill"il.joj' Vl)oewt Sva ova pobQz.CJ1 da zen . pobOZ:n.. el'tv]. [I tom c:lrm lma isto loUko I. r.laje blo zaljhllibav lBudclbd" K<l. nosva kiik(l ill! iznese:n<l II sutrama ol:pacima pOlpi]. Bog se ne podoe niti se 111(1.nl~sliU ~i.e zen llillglascTho protlv S'veg I.osvoju lvnh'llju etttram .~n afi.jm.1. ~Jij. Bol".o:zof..l:f.ecl da jc zen ~'\'!]igija u smislu krsc[U.!la!.a~ i posljednje.fl. signmo beih ga bie ublo jednim udercem ioacio I. On smjelo izj.eg p("(:b:iv. Ulkozv<l.$~'ece C~tzen hr<lillI01. jOOaJl od zen u6:i~elj!!~.esvih onUl! sJj_k~1 . m.lli3og<l. ill u pJ".na dFela k. zeu mpe ni I.~o z. nema b~tdJne. [z istog ~'m~~ga ilz kojeg zennija r~..g]J$ltil!"'QP!ere6elll~a."macijOltli.li~!. [i'okl..)vlj~je da "1'lI~~gi·~~!J.z." . l"eRfl(l bi. n~~l~(~n.redle l~nzu dil~je podigll~~O j~(lnu ruku }Jl"emauebu. dhya]].Koji bi 110 nevjernlci t!tad iudl! cvakve mebnite prhnjedbe 0 diJUhovHom "oili.jeva.tvo ako zeUS. i.i.tl.l1nllcif~.tstvu m.IIi. u oCima zena su UjlljeU-'f:!'I:VOI'evble.nih svje:tlIfki 40 Zen sene slnije zmnjjeniH s olb]ili. Z.s:ljed.edanstt'll.akvog.je. Zetwse felt uZiwcii:znat:! 10g£k.§1ii dal.'!If.Mced'nt:im.josn:i.? On nije rel!(gij<JJ s. bit ce iZJletl~der]i: .i. jedlno sto UIz~ml.l:igiozni.ce neilto prli]j. bmlisll" PrC!:nazenn. moi!e .oja veoo'n!lI. ill d:ru:go!]) pOKazao us zernljl.wnc< all to ne ZIl . Ovo tee: neizbte2no U lo.l'l!l]n~.no.]O@."a]ll.u s pI"iI"odmn).gici.a.v:idna..(I~a!fu.vi. liSM '. sen nema dlil!le 0 c:~joj se dohl"QbtH hrine nelko d~''Us:ii CljOi: besmrtnost stvared je silne 'vaZllosli za uese ljude.. hindu sanuyasini II] l1el!. i~.ki svjesmh I~uilismatra hvalevrijednun i svetim.'ima.a.ici:tDitel.J.1'<lzIlii.jik aru'maHvftQ. da porL&: S'!i'fIk. ne smllemo zaboravlti ail samim dje!om ueglr am~<I zen isti.macijLl. 0111 SUJ)QP\U lffilOgilll c.zad:anog kvim1i.kQj de'klaJ.:ue da zen neme fiJioz.1Ze1U. d~va i ostellh bi6a skiojiD....tj'ed. nIliN!{.·~l\(l.ad.l. NegativlZ:m!n fie (l'Q<b~r ~UO' metoda" ali najvi8a isnna fie a.z. Ummon svuetu. Sve sto je dodsno Ill nasilnQ Oll'g~lUI(l l'ililljOlva c~clovj~O"'l ~lnha" Swga i.".ordjaJni. nema l. killlUel1a ilii ' melru<l. $to se lii':.)I2.mislu kQji se :P'OPwm"JlQ 11.jelo i umt zabvalen mora c.i.'lImkru'lle. umom vrtu. Ovo je.alizm<Ji.i sudjelOV!illljU 1[.ciji zena l~alazi.!:e l'eGi i z.oi:j~ po.. pOptl1 kaIHelija. uema dnbrotu. bUJtliBti:Ck.s. No. zen.ZgOV(H'[O. jspod nebo.Q\i·l1}.a u6enju ona] sesrrama. zeu ~Hl1I).ec. cerem.'eligij. Kad: knZiem dau zenu nema BOf!.J·Jl¢~:mskl . U IfiUIU"oln(l. Kad se Sn:kyru.'el:igij:skog konve:IJ.fin:mu::ija.o nepIl[t'ece.clov$lcj i kr'SC<ll1s!ti urmevi. Zen je osleboden svih 'OVill do. Oni sm. S@.1 svetu lilljJiZ.' vicS:e".. I!.k.ll'<I onoj prahi koi<lJ sec pJ'ovodi 1[1 z..fln"b.t kao g!tI.ji.o religio:znog.vela.niyogif~ rile l]lilzC III I~r.'nuk $Juziti. Ulmt'l:ona luJie: ·Z.ellii.'JrI<l bw je. Da bi l'.1gd~.enelO.:JI<t. O'YO ee PQs<tajati.:rn.b:ugih komada d •. pm1:t'<lZurnj. Raw se k.Hvan i Ile vod1 nH"I):d~.aj doktri:ne. [i.nje prli<IV'stine inlclekta Z $vak] nihHi?:<)jl1 j.stojocQj1e'. da odbaeuje svu takozvan. osruvac DIlUtiOn ~J!tolezeua ovo kO:II~r.anjUJ svetom vcdom. z<lobifun urn.? No.h mrtve. stoga.onise krullel.) ne odg:mrtl.lIih rdigijs. Ilemo~~e:mls1iti da je zeu rllihlliz.eba i.evllOs. bodhisati.i.ete.llv!:i.Ista lllQ. se stvar Me(llutm.a" Zen vjct"njc 11 ovu unutarnju ~l:itj)tjj. jer zen nema IDQga koj~g obo~ava.lfucJ sve 5W ~.cioD. . l Zen sc ns ID<lvi 11)ipGt'~CO)l[n'pem.llo sam " jill Dnaj koj~~ s]avet"lJnmlOrL...:ale~. ~ak(mo:m 111.

s druge strnne. Os.eJ"':iJ. Jedan I.anjll.ak. 19l1<lc.'i. zen odo~ije~'.''''. DC mQ~mQ slii. drhtuuo i 'Poz(h:a~ 1l'ljamo VI~l'i"~U. g-o'~'Qrli) hi mMI je da i l1ajsi.l- Da hi illedlil~irao.%c!~e dllymH~ U ohicnO."iJlio0 llle. na [Jl:'imje].~smieritiuiii:sa(l.'Isrcdot:oCimo llasu ll'lIis':tO r]~lidei u l da j pas Bog ill d. pOllli. mediilil':'1jll na j-ed.je. s glcclilil.uk~!p'1osti kamen spoucama i.eli lISl'edo!.I"i_Tm!j stvari..(Ii.tI! gil\'I'iUi<1TllilllKa~l ~(ifV(~).ul. p-obOZHih <lII S.~v vijak. xljegovu he{lk!'njnu lju bav ill !HI nestalnost stvmi.e .i. samoproi zvooi masle pomno islkani u korist.Ni prmle. S. a ne m fJ.n.jecOl1j[e sve u svemn.i posljcdicllo neiz.tu \' Ml'u l'Opla.lCt1i~va nusllmo l'!.Qd:!.l~e SLl sve l'a'IoIlli.cij& LQyoo. C21k i p<I.onj.lIIai!(lrtlu Ikrilbmskih mlulQ'''-ij" za budl$. ZC1"\cliisoiplill<l se . H'iJliai ga vlastithn vladarom 1t. Zen je piutajU(. kobna zamka koia pr-ijeH prvohltne] sl. nl mouoteizam ue o..~. zena [e s~avi:h uru jXld stegu. i~p01j<l:vflJllJja s¥oje t~votne rlielatnosU m_cdJilaci.~tdse l:.ob-iti.bje-1no IP()Vl'Sn..\IIIO QI$ j~(.]jietku S<~ g flbj u tom ul'. mo~dtt bi govono svojun Slji!~ diJelUCIDl!l d!l.(l.ju rihe u vom? Ollt>.om zena.e()noslfl. dakle.(1rrl~dHi.i U at v rn'[![Il~lI rnentaluog oka ktlko bi se vidio.1l1ll0l10teisliC<Ul.iiCkestvari i 0\10 [e jedan od takvih S]ulclljevn_ O]li koj-i bar donekle jnsuQ Nlzumiju zen smjesta cvidjeU cia j('! ova uspcrcdba sasvnn 1l1:{)'rnfli. Ako postoji nesto sto zen jHl':. JVilf.igm'<l""tj!:1 zeun predmet k(ln.'!.l. 19lil(l.e~l QP"lZU. j!l. ne Irrni:i don.va.[ svirn takvU~l oznakeme.ij'<l SU. to [est slobode od svih nelli.~.~I. lele.ic. Zen je.. Ali.dto u:srnj. Hi na vjeclUl vatru pakia? MOiemo reei.fIJ1iil"aill meditu"n. jed~\Oln.Cj da zena viSe tu nema.1<Iiu? f\1u 11. U "os] cai" A se (wilje morn ruzumleu II svoru IHljdllb]jem ~~m~$h.I'<l.ko i vedantizam p<lnle:isW-a~l. i najCiMem. j '1' kad padne rm-az mi.I covjle'k.~dje'.:Ivije.lI'l" zen lUI jed/wm InjC."OZ lni]d u njegovu stvarnu prirodu.na jednotu TIoga.ll{lt~! stvari gt. c(ll'jek mOl'!! na r.<t'".no t:vt'dili. Me-di. Zen oo:ohjle.o 11 zeuu nema predmeta nil kojij se moze i.izbil'isane. osjee<l. U vc6im Sh.jc veliku sklonost lUll pron.fil smisln.k bllisko i. Nje It to dovoljne? Tko .!:ak j:e i ideja iled~lOtc ill s p.lv~l1'ilnJubi!lo liJlkvm pojmov.IVI\L Ali ono :lito zen Imze je: ·'a. ni pante~iUI._llu.z. obhd~ na ncbu.aze "Ovo]e osjeca]". i onih koie poostavlja utemeliitel] Drustva Isusa. ]{ontcnlplacije i l. Na sto lDcdi:tirOljlLl ptlce u Zt'. MediHI 'jj'~1je. Jt!:r s~.O naglasava omrn je to postizanje slohode. Ne dl'. one pI1V(1!ju..i_Ii nIozofskl pi'eilinet dokje pod $Iecg.0befstic.1:o]]tve Sv.p):eka.L Z. l{J'ilicar poknzn.jalYJ. He.e i n 'j~dl'l~I'ko'ti"obavilene pr-o$vjetljujue:om svjel1o~iC!l..I§t1:n~~ zena llopce niJ~u tom _ Cil.l:'odu:ih za.:atllikogposto] .ll na dobrotu bO---L. n..fi ga I.'lad se ]1J'edaje ndredenom sustavu m'ozofije i vise nema zena Zen j...dilaciji.oj. ZbQg lQ-ga. POp.. Da je 7. ne pripnda medupdi'odne djdatn6sti uma.vije~ u lJolj'QI odrai.ga sUcnosli izn)c(lu Z'D:-vjez..ga je tdko shvaritt. "He 0<1 nH~djl. ZI1<l.Lv~"'nl)sti to .eavjeka slobodan i [!eQ'ptere6e~l. zen to IIC-ini. obl'iJ~l. ~11isarno nzgrednc.r.kOIl sto su sve sh'(U"i svedene na njezino IIp-s~ralttllo svojstvo" 10 jest 1l1editnci:ja [e znanakao ~1$I'edolo('enic uma na neku vrlo uepcenu posravkn Ko-ja ni.<.-ik.o~u sen nudl je uzeti stvarl t\<Jjkvima k<lkve jesu.(ll.tni}! (.Me(]iiactj~ [e nesto ul'ujetllo stvoeeno. sva nilsa teorelizira:njll ne . Uvid It stvaruu pJ'il'ociu to'i'jekovQg Luna Hi thuse Ie teme]jui etl] ~en budlJiMIH..vrallo govol'cci" IIe11m ni lI'a..lv.ml'.iz-aUl. izravuo vcznna s konkrelulm stvartma 112fvort.lfI i poi lana hOZ<lIlskL Kntl.cc. zen zeu iZ:lbjeCi uprnvo to. mil sto se $vmli: to Jedno?~" Zen z.m mediladjo 11£L~e mdd?.ce-lYe' kal\co ga j ~ volja.. otvoreno dualisli6na.Iii ni ru'ono!c:izam.t zena. Zai. k<lL~O Faustkaze.bi. smarran sn~jeg bljICH1!l.i silsl. Metliladfa nij-e :tell.j'iHb~t['~smatra zen "bndisUckim palUlanorl~l d:cv)Jo-vuih vjle2bt Sv. ie ~I led lllOi¢I"n.eli dn Ie um .~ zen p8Jil'eisl~can.sam me(!itu'<l!li na neIU religijski ]'uzlog POS!oj<lJlja.!V~1boijun S!.PSIl". m Zen.Rlldja k.zauzdava nilw'kv[1 vezlca.diOtiCll $IV~"rn(l$t.obodi duh.i svoju misae. da fe IQ's~<!Instvo UlQl1. !. Zen prodire i ~1iaJlos.0 zenu Zen nij.'Jl~1'.o:l!>~I kilogrill.) ill na niSl(I:'\'jiiQst svog zivaUt? 'llk:o !eJibili znrobljen It cllJu::vnl:. dakle. svojtl mlsao XI(I jed1ustvo Bo.

2e..e.j u:w.noopij!anje".liklle ne posvet.i da ove duhevne vjdbe po necerull "..lIItle::enja..!ito ena lbila. mo2dH mi.L Zaslo? Jer zen [e bezdan.ejia.rull('j< q{ Bluld/j'!$}.~lfinu·. • to su samopuste l~i..·~ni: nekt od ~lek):i'ti6kih PI'OI.puSli '''sam..p:i1li'odj. sOIda:Sl1josti l bUKJ.el!lellta S1!.rulJsk1~ obiljidja. sma:li'aH da zen hiipnOlizil'<I liU1I1Ido StJll'D.ponekatl z[ID!lIJ:i Ulbojstvo LU']}!iJ i proklinjal'1je is])l'azno'g " ~Hll. Kad Itlis[is da sl ga :1.~iliznill.lice od!. Dever mislrn 0 l'!eCistocl ill Sest ilii D~ l predmeta p.ke~'o:i:je stvarl.:ljuce :je vId§eti it~lkQIS~ [loiVJ. I zapamH dOl. Buddhe Pl"oa]osli.J! Gl'iffi. u.ojim o(\i01. Znaci Ii [00d[1 je zen oplje:n iakozvamm ·Velilkini Jast .j'" lJ~tS jasan glede m~Ii.jetii um (ili dltlh! = J.ida Religim..je . zato u ~enu nema ill ·ub:ijanjli urM".godirJ.Qg svije't<l.a.(hvatljliv. Q "V. "1'!11. prebudite see tz smt. siCi IllJ svojioj :~onaclloj .oopii'al:lje'' i kadl se ·piJallf1C'" st"ii'anwpmbudli ]. Odje D. "Da bi se uadlgao do BQga "ovjekm.klOtll_ Kad Sf: sve Ze~.sto. & ' postiZe jedino ka(1 se na.s oookiv!lti dijlCd I_:)occtishvatali zel:!!. harem \lI pogledu iljegQvill izv.rl.e got'llje dnvoljna pdp: . m".j a kad 10 postt ane ost varenn je OIuUj.zcli bill 2'1 .~." OVQ je I'ekao Rtch.o (lvd~ie napeaviri skok..tv<I" u Rio-jle se :mo'J&'I'IO . • . Bcisd::tauel' Ul. lvoje I~uke S)'1 suviile n sigllIl:le M.je:raH teda ga joS jied[lom u!ffira. I!~tk(lpana.." '" J"P""" . ])OSM ¥replistizel1l!l. d.eT istlna se odvija npl'a'Vo pred tv.-efija "opijellost:i'''.s~. emoj pok. leUmicno.Cll<l U O:gI'O.ema citfllelievom umu zapozaivne 0.glo hil:iBudd]uI!Q Ilm'avisle? . kao lito su Pel naema lunlNvanja ulna.kraj[lje fie1. Zen izruvljUje.To je sve sto ona jest . "UbOojsl.ll1 Jas. U zenu ne.fecL rijeci Iiu. po (JV.1I' ill.en<l Inld:isticka doktl"Mll<lpl'l1znine (sunyata).r. tako da h:awve scw? Gospodin Reisenauer u svojoj I..jiJjl'enjill·. mogu nevestl na takvo tmrmcenj'e.'ir. I:tZ'viknuo bi zen. iako na maio drugaCiji. jer zen je laj koi1 ce pO'fl'<ltiH ubijellog i beZivotuog II sumje vjecnog Zil.l e ZllJlln sto tO~!lo mlsli pod ·l~bo. Istma je da je zen .Oi:li. kao ~:~o'~ S:pinoza bioI o j opijCll Bogom? Iako g. Ova 'lUff)a~e:rHe ~metne uspijeva op:i$. . mozemo I'ec.tlli.tnjjz]~ gotovo prjstaje HZ OVQ y~denje Ol:iffisa izravljuju6i.j)ego'ilih osnovnih n<llccla~ne tnoie.. izjave i..1.sa".}1jzen k<iko tr ba.. Telll~]jull ~d.i.'jani'el".ilTd ad '~r. (:i.. 0. utsttnu nista vgc'" 1i'ertutak okUjevimln I zen [e nepevrntna izgubljen.a o:zb:iljno~ llOenj!EImzunnjev anju )~. tr-ennrak. 'rHino gdje silaziil. Gdje zcM vid. nema dnba nema Boga cf.nih ooiilll..sli dla Je zen n~p.I. a pi'i tom nema Istlnskog dobitka u dbWQ'''TlOm zlvotu.t"u"kai) lwnaci. alii elm It]U se pJl':ibHi~ "Uti!i da jejos dalje ed teha no prhe..) i" Ito Ve'lU s wmtamjiJlI dje.ga. akn ne . zeu nema "run" kojeg treba ubjti.og au'tora d. ali da bismo razumjeli zen m.ljl.~s of Japan (neligije Jllpmla). Ocsoba Sf: [:nom pI'obmfilti 12 stanja II vjes:uos'!i.VO uma" :i "'sru. Zen.lblj'em jastrvu. Aim (UTI treha "uhit]".je se dubine moglt i.:5i1li nal..i:i SI!! takv:i~n.Cl} mo.101. spOzl'IaQ 'Vise g1:1l[lJemS!. s.gJiJ'ri~. I.'O [e da u zenupostoje ]zj"azi koji.Yiltia b1.tVnI'!1. Zen. kJ'itil. "jastv'a" uopce nerna.eilw. Vi.! razna p Rl'ilicru"i nes'Vjes[]Qstl. Vi.B.cliUlho.aili gl.Iil'V~lljenli I1Meg bi6a t 44 .ko.Z(~I]U kOoje MOg'OlOb:i!':lnavesn mnogo talkv:ih kritika. opet.illlS:llosl::imogu :pokll.l p:r'IZ. vldjeJtizen pCfiveza-.sil\llonitikao II u~ocU~. "Rndtte se ponovno.glll pr.ma ni ·~as~var kiojc nas I'IIQz. da j zen "n1is:ti. hi.I svoje.! ch.0 :ie'm'l istrafili .. Sv. izcgnbllj.~65..oj srvamosn 0'1'1)" svijetu pO'jcdinosti. "1"110 p>02rmt.ot ZI@Il uema vremena bavi.rr..is nekol iJto ..usavstt.silt)? Sva ceUli e1J.{l:uboke stvarl pretraze.1'ol'031mO IlrekQr:tati ·ogromm.kllO go:nli:I<ln. rnisli Ii da zen uhijiJI djelovanje WUlI Loiikoda vde misae lUI jednu iltv.Cr:lO smnooptjarnje". n ema "j:ru.alJli1ti!.eta. m'iale:.e opiti. dakle. Medutim.loll.. Svi.I'av'ilI1Q obuzet mBJju.lm1.orllll]. istndi dubine vlMtilog duh .jsl vom uma". 'tOCl:i. [10 on ~e !pat Usucu mJ[ja daleko.je c"f'ije~po.-et'le:ui:mmeili:tacijam.Ovoje izjav. <ill se nadmm da doci u mUIWj'- Hiede. tl kojo~ osoba nije svjesna obj'ekUvllog: s"'ije[Q i1:l se!be.azt1iui ma . ZalJm. [~dru('ka izglOOIa taka pr:istupai:no.gtm. n<teLIJ: "Ni~!L11 usrvart ne PQstoji !ill'Om U'osU'uk.shmite ad nH'tv:il.1i:13lj:aii~a zemd Zapravo.a l1iin".ova' nlsu ga sebe. lI. a 11<1 glavu oovjeka.

on pr.gilla..iZNllIrrij:i n.·~oje zen Qagm'odo f.l1o i IlfIjOl'i.lZuuiijvamo kouceptualno.12<lti t~!1 tI~ islllt1ll.w'l'o nnl'ltru'nje bice. Zen ne moze t:vl"(litj da je Iedinstven u pcw:ijesLI reUrii.: zen ]lIYfI jest. a h) ie :tell l'adLkruno llrom~leniQ' .m smlslu . podi:Wllj{~ prsta je jOO!.KaQ ~lO jevee spomenuto. zen j.k<llu) bi trehao Zov5elL Ci?mu .m:\skim zua"enjem ikr. drueko 0(1 uovjeko.o~kI'iv.oji Sf) llJ"iilklicir'fg u J. [e pl·eSlaQ bili IY)iSUCiUl.js'lQdje oSlwlI"uht se buz p~'ij.OSl<rvno i v 1'1.cl su [ednom pH.~.1JI ie.ollbOlGUj.~ u najn~mJlunil:j:hdiertl j najb!. i. htldui da je po opcem I)]j.e..oiiil'uje sree da obuhvah vjee:]1o '! vremcna i beskonaenost 11I'OS.(ll'I!UI.l1th'Ii" I:L zivolu ~v~tkog.1m. U vIse 0(1 1Oga.l"ije'i. OIl otvaea covj:ekov(~ oei da vi.e: "Tvoja svt.:zl1il.!!: rmdogll ~n'l spist Sill S. Zen se .jlljeniC'a~(~ 'Vdo ~iVfl.1nnm. njegova srcdi~lIjtl .ji uac. [Jritjc[.a kakva se iiv]. UPI'.m cinjm1ic~rula iivolill. i. Obi(. jos lIvijek moze:mO-lwozl'cli Lu !rn!illh~c:il1~(mku bC'l. Slogodi drnao zen bio.jalljatIZ ikuk"e doktrlne lleclil1{)slAvnim izraZ<t.jednosl ZCIl<l je <In.icne cinjenLcc'.\'euinl j nj 'govo sustavno 'vjei.PJ>o]~e.lil.!.bunjc uma.0 :~sliJ:'eno?J I'i!"l"ntl nikakve veze s dnhmu sektasrva . '!"asl.zizmnrn i Cak ni sposohnost pr. do vrha. lindig-ao je jedHil P.vanjem isUlle koja hrl. No< gled. usresl naseg kOllvcncirm. U IljilfW 1.ivreuwui. 41 . Pose!mavl:i.g S<'l[''I.pl'akl.k J'llisUclzm. a u vrijeme vrlo iiv.wnuuo I'f:!ci ria imil !'azlogDl Z01 ]S~O pastoj.Ul ocillajolJ~{1l1jill (log.]_ogu~i n<H~:~n. prQizli'od neprrrodno nad. kou:r god autoruet da pr. Or'vnj u(lJlclj.llo uslVal'i OL~ duh S'l'ih l'eligija I mO~{lfija"Kad je se zen shv'!li u potpunost].~.anlj. kOlW'W)ijiama i.akida1i-nji.e zrak zen je plru'llina Zen je gl'O"I'!! i .lilvajnCl ci~]j(!ljkl! zi.::nanju ob. 2'[m sustavno vjdila Ilin (Lato livid!.. je' one zen tcli :>IPQZltah i ItQ lin nnjiZJ·<l. ..e rnozemo nadaH" Neki kO'li. 5~O zen jCS:I.:o. ~IHrmo Ieptu.sto slici ·V<lllj'Sl\.c. ~ef.KJ·s ani.smi$]~u rta sunee sjn.kaf.diivmall~se ne sman'a kouncnom Hi potpunom.10 je bilo Jl~l nebu zen je spustio na . (1'110 .ll~ kQJoj se tknu pdbj8g. n. .1 rna kl}. svo] zttrlaLak kad i:ljeiuje kao pos. Zen tvrdl cia jl~ dtIIl budJizmil.:.hez olShmjll.nst. zen ne :llIoic biti msta drugo 110QI'igitla~l'ln i kreanvan.l_l~odJ.1!!ljellic.rm·i..lJ.1uo S gl!c!lHt<l zena.p{)sti1.j II IJaSe.i'UiiCUOOti" . otezav!l umu Ckl dode 1I II ajiz~'a VI1~'j U] komumkaei ju 1'.di najvceu ZiI"one(k[1 .a. 'Vd:tl~a 'j mala I.1llljsko ill dodauo. je I'w(~yise hi. Sve ove duhovnc l'.jlm sretne zive IJ Istoin OCeUi:Rt. SlOga zen . do-{IQcima koj' je' zen ])ftlHIIJio II.i [~I~:lh-ovl'l:i I.rmmjfG. Zen Ie i::ovjc]" Sa svtm ronn<illizr.olD amori~e~u:" potpunasf se \!f~~n. da cvJijd evjeta. prcpo.ujellog' POSl(lj.rn. S'I':'It:."I'5t.Ji. .r.dici.ld idt saopfUi sebe druglma..lPmlU cini jedi.e S'V(' .'tnja. a trecirn pljllsnu:Q lice pneoca.~vako:mofkli.st. Aka. AI~o ga 1.alHog i [)ojmovim.: lO.lm':l! II niegovom .~tQzen l!. jer se ne "Eli bavjti IJ<ojillovllua vee se bOIvi13ivll-ri.HJU. !W isla ste je izv..a.. zCI11lju.vib IlI'Cdl'aSllda.icujj<l i najizl'.avo supremo. Zf. vlse lJijc spol":vliCni.Qdnevl1og ii'volta.1ili. b. Zen jl ocean.lvniin metoda duhovne ohl.(. sVOj9~ dugoJ povijesU.<l1"C[tog unta. Se bc'z~l\'jClll.nk I c(lvjek itvi onako . onda ih jf.:oga 11<1 lilici liako udaru (I bublltlJ AltO 511 OIlIHm.bolw U UftHJia poktt:mge na ta] lUicin Illlijc 1i zen naj.1(:.fi i..se unutarnja i!Sliimlkoja le-zi r]lJ.lItivi']Ol:ll zivO'tI1Il~Cll...koJ<1 se odvija svc1kog dann.u:V]l~usao. M]sH~al1 je II .vl1]jj i Il<li*ivolniji uaCill.IUW pokusni i SVt~ G]oM.n. S razvoiem zena. on jc pl'ilkHcan i sv.je II l\wjel. ciJrll da iivilno ]1 S:Vijctlll kao dn hodmll.t.'.vljl~nj'a usred Zivo!l!l onakvog kekav Sl'edi~hja zivoillu) sit) c.:I~jl.u v ~tlo 1I btlo kojo ircligiji. mislicizmll. i budlcsll mogu J dnako p't'[lkti"imH zen kao iilo' j.tni cv~jel" lielna vrnCliHI i zimski snijegne.ij!l? UisHnll.u da. I1ruginl j. One . (]il II 1)\'0[1::11 tl.'og svak.! obj'cnog 'covjckll nil 1.rn lJ'icu na Ilt1jizNwui..s:t..lno2.o po u:'ajiSl"om ' thl.'. III telekt ]SI)llIIjllVl'l.. l"[iko !Jugo dok Willi zen . Ka.oji u zenu.ili uekog uCitclj[l zena .Il!lut. OVO je lQCllO Q1 najHz.l)l . bljev!j PQkazali.'nutl~u cutem lnci.'an lI1isticiz<UfI RJiio. Z<!il o uema nista 5 posr-erlnikem osun t'. <Iii zen je Infsuelznluvoje "'1'5.? Nije Ii [0] pl'alkljeutl metod» Iljcd. Utr<l boz.<1 stlrill] m ii 0 bo m.e nk. dllil~.(~ vls.jtt MoMa Jeotako." N:lje Ii QVO n ~edrn.C!ljHijem tiVOLI.

lskd.l.o'lliiiV'ot:ll: ee le napustit i." slovima.u.ll.'.Q prenese eve "iuje:lli.iko ~1!)Q. Ka~ stan]e savr&ene nepokretnoslii l'u. (losliZne unutnl" :Lvog pll"V'oMmog vlasniSlva I\Qje III tti? Sv. 1I. tisaj dualizam . takn sl lagan. ob]ekla.sto [astvo koje j:' prv obltno Ilea [vag b1c<'l.edan pravi pl·olaz. Ol'it:i 11.o toga.j]je-I?~i kt'ajolik IVo.· pokaz.!.]bcZiv'~Lnj predmet ])i"i.ILl. Debio sl pro. kaoprunanie blaga u s:(a"Q.!'iO!').adu n IJ Urn. ueka tvO]~ unsao bude viernQs'l.i!iUiallg. stvari se prepoZllajll.jevmje je ponakJJ.JSkl·'Qvitijleg &10 I] lli:ilJacla. IliFe posiigl"luoo.. Sv~ mudraci.~.. ali c..j@tim u. on je stobodan.t) moze (iQlleld odg{}.Uflena i. tako ZaaOVQljall. svaka priltka I\. O!Ll"gni. 'To je kao '1')'0· nruai.Za iIlt'eligenl~)og lulailica t.Ska.. To f:e lako' kad SI'.O j.an.ste svile.ll. B~Id. Ve'm. On ~.t. svaki predmet koji u~l:el~~ ~e tvo].kao :tel' t.edinl) trail (1m~.IO' s u l)ice i.l I.oo.iobodc!l:o je svth CJgl'..oJ~rn usuarn?. M~elM(} t·S:Aih--SJ.Ul :.)"je. koje Ilemll. To je ono sto se misli pod "Jednom tvuje.$tign~lto.{Q!j!' cvijecil.Hwi se raz:lmln'aju. !Lad. pojll.. u: tome nades $v(lje spokojnQ' pl'eblvruisle: Kad se urn I. se od ra'ZuDlijevanja j pil'od!~jizravno i clu:b6ko u idcntite!l. Jer. l'i. svJellju:j~tti uvtd 11semu prirodu stVfll'i .Il1<18tvu.a. d)I'eVIl. Cetttd elementa ~."ve veze sa .oljs:[vo i .q: < Prel~ sa.sv~esno:stL bude posu48 Zen nerna nikat. ovdje je prikasan.1 S.sub.s~u.j£lf.0 ~e ze:!"!?".iJj:esiJU izra:st~ nalv. ne:djelovanje i ueizreclv uiilak...jeGaS o .j Oil!'! at s~sacl~Wle poput ''i'ili:nsI. isvan ovog nema stv. ~o t. m~'an i do-voljan.akli Lragogr.110 sto si postigso .vllO Ie l"lja\l'j.lleka..Q. z. shvaHjivu sl'lamosi. sasv i'l'l] ogoljtl. nista n:ije ~JQ'Stignut(l....le~n~!llt{l: NJ~o~a svjeHost sve upij:.1lli sebe peput savrseuog komada cl.] lc_Jtoi modernt.la ili s'Uh'ama.atla..lOS PJ".ie~[lll.'lk. pUt'IJosU oivoren ! bez.~1 :i.etila ]-'eli'I'i e. dopusu .. transcendir'sj intelekt.pQ.. svog ii veta i sveg t1!!'J..llje ci.vQg pecill. druge. jed. JQ§ i viSe kad se $.Y~~no sl!wa~i~stvar i.1ttO kad je Bodlu~ dlun~miidosao sa Zapada lednosl.llSM.glel ocljed... . UliSH n sve stvar]. SVUl.liz ruti Pl'i.Ii kom.en:je svjetla u gllstOj lmm.:Vi'hOl'[l.Jiko nmog.lIO!:n Oes spozIHlli $vjeHo koje QlJilu~epunom l'adQ.ja vrcmena..t6enja"Olm je perpum SUede6iC1Ul.obl.Uerll!iri" '1'<lZUiI'n:l]..dii gl'e.o.gnut.!: sutre :i sastre sa]_¥!.pisma 'Yel1ga (1'\~aQ-'\i'I. "::..sv.:t.uuccuja..1 s. PO!!i:~e(If:J.enullm s~ predaie Il tvoje J"!lite. on se'~je~~no lIl£skuje II h'ojih sest oSj. Pt~liOVO budi PQPuJt starog k~mdila u uapu~lCll(lmseoskom hranm!" "Jfecll1Qs'i~f o vjeruju '1 u ovo. zadOvQ[jslvo. 1 ll1. a ipak je II tome nesto ]sli:I.da llhliu na put d.:'1 pitooje postavljeuo !lil poectku oveg p(VJ!.dhiIlQ~. sarll.ojim zudnjlUf!a. postao sl et VOl' ell] svijetao ~ IJN)vid.g miesta I'odenja.SVQ~ li..o:: ''''hl"ilVUO L1lk~zivill1je no) oovjelll. '~566-1G4~. cak I do kn. u pol.ie]'a.1sveie VI..jIvlja. drveta.cia S<'I tvoje tije!o prctvo~'i \.kol'iStenje..1I1!Ivijek tvoje.es svega . mwLk_riJ se ml red u skl.arnostL Z. n~ tl'aZl je 1\1'(17.tavL)u perorn na papir ili kad se p1'el)~sttl~1ec:ito111 p]:Jkariv ru]j~1 ill lo. duhcvl ~~lzazvanl ~ p. zapreka. u'.pel ~.oja. 1'1.cenja.']ud:eA. tako s]oboda. tinn zeua lrna svatkc. Tu postl!Zcl mir.·ojne. To jc kao otkljucavanjc vrata ri~~nice. . Tv{)j vlastinum je tznad 'vih eblika.oji. ..alli.ttst 1I 5 jediJtlo. Zen ee MlUVlJck osrau izgubLjian u lablrlntu.se pojav~Jl1Je tl je na raspolaganju.nosi.elw'.g11 i'j. NU.1. 0. imdiipop-ut mr'tvog pndiU'l.'lI1f!Q. uiedne ce nestatt l sv.J·od.1'eru'<lsude neobuzano f'!l$IU. se i and l)OlJiu·a.neka pI. hladan J betivotw'll.!kv<IJ tde]n nece uznemirjv ali t voju svi~esl.I.svi znak. ma k. "On U se po!>azujc 111"3VO u lice i U (JVQlltl. Hlda odmiee sve dal)c ad te~e. iscrpti. su S'Yohl gellijru." .gnitslvo samo cda na tvo~e :zadov.epopUl I:.. Sarno lvcje postojanje os..ICkQj i.:r'egal:avi~'e ue os. zabol'avi (Ibn. l:iad .. od'l·ek~.OytM illllsLl" moia je' doktrlna iedin: stvena ~ ne remete i' propisane Jt. uma." Ipak.re~rua lll'l dovoljna jedl1la rijee da "'U uvjeri u lijegovu IslmiLos~. na.

llska Mudt'ooq n~je kao M sjl<ljno ogledalo ne Iljaj. GIUli. 'tenove.UHIUZAM'.J! U ZE:MI.j lligdje: budncl cbt ga ..: . un je ul:ruueljUeJj zena koJi Sf! r~'·I. Ovo j~ napisano kao Qd.1j<1l»"v '.nema..oglecl:~lo. znat:. [J~Iz.ostruib bmlisliCkiJl sektl u t. dus a Ie kao siajno .~Ojl Ul1ii.rtii iZJ'.sl~l. I 638-7 1~.oisn<l.).Ik1..Je "I· II' :J.[J.. lwji i.odhj~ilr"l(i.il su blli lIC nlet I'elo!..i da u1i'ijfi'k bL.I.a:v.'(llw~i je po. stl'Qfe utvl'(luje je kao prm'ovi~.. gdje 'I~ So })1"iI$i:na skuplja?' tltVO. Bml..Mna na njo] skuplj'n.jelu kao njegov stvarni na.oj]se ti'adid'Clliruno £U1HI]'~1 Sesllm p<ill'~j~U' om zen sekte llltini. pog. . Njegovi stlhovl idu o'V~ko: Ova drvo je ID. (Hung- umro 675. Obojlca je'.uci.e tvrdio (1mje spoznao vjeru u nje'lloj i:1st.r na stroru iedllog drt:lgog zen !'edovnik .. (~ilse lflrli . odJigl'<iOje !Hljzrmcajllijll ulogu.all 50 . llitvflri.]ikoya(l od .·U:lft$tl.~(le.Yi. U povijes U ~f~ml.OYo.andm.Bod1lr~(I. Yeno (H vi -neng.\>~jedurk to zenu.. a on je smatrao da je Yer~oispravuc I'azmnio duh zerm i da je zntnzasluzlo neslti Iljeg:oVQg pla~l j t..nZaj zen vj~'l'~'. .' paltl'ijarha. i ue da] clIase pI'. lJcile:ij \l 0 p"iznani'r. l<.o kao is~illski iZl'tlzllj I zen "jere je (IV it st.'·of.Q!Si..~.:. SI'.).

9. ad nema uti.jtl.poko~l!je nai.*K'" koji su dolH.lfIiltI"a~Ll da Ze'J! Zasl UP" njldli. a zn koje l]lo2. ilnaS dmgu sl~'<I11.glltivni mil'.. obMil1_j(lVOljUL viSe iIIl t)"iJl.oc1e..rJI. Na ]lrimje'!".o.kwru·. ·ZM!o lut~. '1.. tiOju isiilnu...·uju6l $v()je vlasuto 1iTijewo b~a:go kM ku6e? Ner. '~I'.J>tJ'(1 ] .ozo!'Ijf..'I§.)..mmika $a.P<YVli5Il!O. T1'lII1."!wtlnj.rt.·aznlllc).Ilrida}'asutre' mote Z<lIIUlI1ijRi vHe .10' fiieOiJn:Ml" :nem.·\..~e ' {sun..ij:n 1'I'~ju.[i(:ku .) Li.i"'ralllitOl SlJh'~·. <J!pS.llH.·.iavruJlj:e: sl. se oh jiL'w(. Sl.jtd.n.O:t1f~1!10 Iliifeg..c.yata).~}nlkJti61ti prtpiil:d. Od ~onog pOCeUm Iiljie' hUo U['-og tl.y."edlial@. z<ll1:enmt.clianH.S.ci :I'!' oon~li~ll . lvwl_io dll je na pmn do p.'l!Ils~d zen IICllteillj !toili [e . zaro..ze sv'e bitue clo:1>Ume ove S101e. La. .g..(J]ujes iJ] nrijoces.gim. Il1rIO§i I.~·ai.\l.l\l~u''=''' Ol~gO'l/Ol"'IO je uciltelj."<I...t~~ !zi'E~'lilll .do~ldnu.'!ije sliib:ia ~!edista. ulko~e sa Illuie reci da preuose lliliiis. in. (~~l'" 201· 88.R(L~()Vm· od dVCII~(I. l~islada (na$tt). E>D" '1"." Cali] nekl od uceni.e.. iI' .Prvog p<lJtrijarM l]{:ite]j bi ponekad i drugim sUc.1litlI. g<!.' ~moslirlli.pril.Ml).lflIO ~l~ $l. u.ati u mom s<tnlOSl!l]ltJi? Tunema riiceg.kte u IUnt piL!3Io[e Wu. lwmlcni Zll<lCaJ zena blo bi.v.: ·Ovr]je nel'U2L )'N.Elii.jie.QVO poghwlje 1. VlrJj t~iki.ieM . ~H. l~::w !\.r~u!i'e Of!aj gdje nema ni S1...ill kako [JObfeti od eknva l"odenjla.hmjl(l! sr~~.t Sam'on zlla.1 smrti.(''[~'l9jst.ce: "S:r'\~t!.ifnp. kad Ii Ie mil mmnlliren.ca ~~~~~ l'll1l. a~o~lelliil..·ti.lillie . uOerllik je '"Zi1JSlO tI'iI'}:i§ovdjc la1\:.g dinasttje 0 krajnfen1 I ll<ljsvctijem nacelu Imd:iz.lI se hude s Emldhom" i>on.mil c 'ii.mliae dnh IljghIVfl08t.ve".lil!(lt)l U ni}.ejrun.ll~1 Sel<:'s.O M adhyamHi:i:l.m istinu budizma.!)(ldl·.sti.dhanl1u (jap....~1510.~ frl.zillil . m'~Qr d~i(!' "!O~~~i~Q IU'!l~~om:i'1' ~~!<l¢rlin 'O<'!iC. sl<.a.m ." DYi su ndlomcl nasumceizeheani lz I'u''l)l'egl.:Jifl'!!~' ~I.iIOZQflij<i j :ft:U".miLll ne bm!e l)emi~I.o.' strq/a or] Deve. l!iCljj sc o"~t. OSlllti 11ilk. f1rvi C':Ij' {VhH:l!M 502~ 54. kI".zgot. pl"oCilajne sl.l. a"i11i:la"ij~.ctnta) ( Bocllh:i.g u ntQj.." POfIOVllO': ~efi se.6e: rekao UlMe~.U. mcega. NeJI.()~('k.()iVQJ vrst i.I~1a.st odloma.jeclr.m1!.". ~:~'C'.l P']·<lZl1l. <I ~o su Madh.l ove skoJe se poueked '()Z!I<I!C1lie kao pl':aina doknrina Omi rr(I.Chn~l./ta ocl! Nagm·jtme ~.tlolle. btlo {lfllIQt.:lae.ijel]i.:J<1' ad stoli:ttu.\d"l"IYrum :budizIl1.Vllll knjj~""]ll'. nit! nesnvtsao.{fWtIt) QPovl"ci lsuna ic cia il!1)~t IJlUlO odlemaka U zen lknjtz.1l1i~ljeni~ da jf: :zenpt'flkHcua prirllje:na sanron (san-tun) fillozoHte.la za dati. Danm.':flju"..pm·<I[l:l!ila-. fi Imdut[ .'IHo. l!e·'!J[Jil~lia.j&1ne od o"'nh" nerua !li.v fLli to sam. II' ' I)iltanjc 1k'\k. Ne bud.i:l. na prilnjei\ !ooraja suny~lte (pl. znane k<l.1.nim pojmovi:rna.·em<u()bjekti"~:liOmsvijetu .VJ'. "Dolmdm ovdje tl'lli. !wedine K ] to f:e srednji [JuL" .jn d.oijclo vrijcmeupetpunej c :!11"IJ~nilli i !j.1l:]'IUJ l rusIa za pokazati. j~)ij uvijek se d!rzel..<l.ev]!o. 52 .le da zen.s['!lQ Pn. mdru.'Jiparrullite.r08v~e(]]enill I1c1lto stekae.o hi.\ll.~..s't"" zen knjiievrI!o. 1.okQIQ.otl :M"'Uilfll. Pr3iin~.ui d:vijc str rule.uw~~a sustava Do odreCl:e:ne~!njere. THdcsct udaraea.'%mtl).j". "Qi!!:lf"iIl'illlj~I'l dflktthu.H~e mudrac Qdig(l'vQI·io: "Beskralna prasmna i nisIn svel. da "Istinskc znanle (bmlhi) ~nll:(Jlilru:] ve s I1<lCine .00-\105. mira (.iz.olfiko stodna godina ZlTI. S1Im se llro5v. Ivul st Splill<lin objtmtivlllim svijet:oID. m.vu .{h~.r$(~Y' Ihllllll.. iliIilaS jednu stranu.ni ili cia zBgovamjn [1C.eiwd rH'i~lel. !iuit'lji."" Ciilat iz...eili]o.ImrU Sllvl'seno"r:r"'~lOdC[I~[m p~.gov or: "Nda u tvem l.ujwti lIeSto it.1aIl1Je~. origi"ml ".O je reci svoj:iinl ucemcima kad hi gOlovl usrdne mollili' da tm..ede6'i od.i[" i lQClliijl:t'~Il!!llo~t<[I j""""illJU wid.l:iznm . . i.klioljl'lQ "pij'tl1W \]I:.govOl"!O Pl'ije ne'h. harem .S. Ra.erm'lBhi:shH $U lilllJHsLic.g s!d<1:dli:. IL~~iu d. N~lg(iU·jmla se :smaU·fl [Ijezinlli:nunemel~itelj'glll.dltlafJ. Ove sll(k." l'eiHlo: ~Ne ]'azltm~ii\'1i'tli ien.)~" Z. dakle." 111:·U ze_ml nema uiOeg 'Sm hi. fiyw.s:li ] svi su prd2eU icl. Ako ]l'na ~'1~to lito treha uhv atilt.a ru:ceg sto bi se :I·azglasilo kaa sveta doktrina.!kJ p:r'jl.ajati L1liko.thayalla sUI1'e: svrstene pod p(~g.· .Qoovjek moie uvijck biH s Buddl10m potaklo je jedlna-g l!citel~a na s']f."O' ~lpozn<1U s ~yp6iLll] uoC!u~je]1.<ii<'.oa.:i.u're. )l. S~()'~orij:l ~" sm:IJ'. ovo je mi~l~enjc opr <lVd. hlh. Ill..

!1 one I.n ~(:. nema bQ'Ui. lK\lnr. a.avLjanja holl.'!~lle.ntelel~ta. rukevi . Usrvt... hnduci da nema posti''':<llljm nlrvane. to [est.ogrcskl..:tdj<il-Snijeg. all mull.covjek l~(ljl se pri. 111ltl'O:. gdje sv:ijesl () ovmnei onome jo~ ni.c t' rffi dll . fmlkcijl 55 ..zvanjsl0 ill llobirajeuo.(Yf.) iskazlvfiO postovanje l!J. nema pCI' epeije.ij ti toeno znai5enje lml\Vim ""a zen shvnca 1)0i':1':11.krit.ra odjebl '1:.Hfe]a. sam lemclj ui1.jnaparmn:i1li nQdlli.a.[jH!I'. ikak ii.r. Nerua zmmj41l. I onl kO'ii.llrali da .:~d. lIije dull zena.~.c. uzrcka holi. Las svakodnevul gover In ne uspljeva pr Il.oII! $IVin"lift In pljllsl. (. 11]01"<1." fiJozorije cis[e negaciie.1 cinj enlca.i. pril)ilJI.. . nema uUlis~enia neg.! sasj!eN '~l l\::ol'Qeml.'oiete idejGi).el u]i ern s~ml PC) se bl.2eVnQsli su pOIPUHO 1>J..(} i .mia. Ta sutra sman-a se llIujs... predmeta .. i pntw1.jt~li· SI"':OC] najjacc mcnlalne djeU naC'nn hIjega odnedounnce 1i. znanja. $lwuUo ovu . 1\1 nema uegaclje. neanaposnzanja nlrvaue n:i neposiizOlnja.'uUf.:I'!!OQslavili P pittmje ZCl]U !ito.. nema ruinnacije. uma Nerua ob~[ka Z'vt.l('k:ttulk1..1:i 11l'<lkUcan p. U(lUUI ~le. "'rHmn'nj.'1.1110 ill pl·. ali bud~~tida smo t'lko vtclli dmili tickom . Zat.11je ~~e.1 ip::d. unu-o 850.'edi~llju 2ivntrm ernje:uicH zen XI'! primoran pOlmcJiti nit negaclja.egovom neukom nacinu govoI'enjti. niie [bejel. o. ~c(llJlimjlL6Jj QVI) od."'m:fi Herl'!klilollQIll ili.islio isl. u'V~jek lez! 8h. Sloga.111.. to jc nasa 'ljl. one nemaju mane i unaiu rnene.l'lli iZl'lilZiti svo] sud.lI ul~ynlc:. uisu "POZ1']i1!tl s lakvirn na~QHI nlliiHelIja bU 6e l.'l[O ~'l1lm sto je tQCH!O i!. Il '7.e cia to lie Iratis IU'(lr<: llddhH.ni.!lQzel..?" slucaju pli~lsnuH po lieu.'eg blea l wis1L U ujo] lelA sva h~il1a 1.[I.Lln~" evdje U 'OVO} pI'aZlll1:11 nema obl'ika. 0.lice k. no l:lillta nijc luko (hiJel. c ZeI! je l'>l'usiJjetl sl.[.e prva SlViU' koju redovutel reeitiraju ujutro 'it prile svakog obroka. ust '10.o od zena kao onu nil sto OVa kritika l:I!k. "etna svlesnosti 0 mt·v~Ln.i.'IFu S ijeU..ad je Ohakli ("LIang-po. Puka ne·(ra'ija.taO latnosu. maju kra1~1. NCIUil oka. "Tako.0(1 ijedllOi> od gornjih odlornaka..iv(I tad Op'lu2.al'eccni i mozda ne6e ZI.li. ciji jlc mentalnl pogled z. uviJek poka7. meduum.afirilladji 1I31'ctI ne .<l. Sru'ipuh'.ka. uzviiknjluCi: N UI"Q!)1oze ~hvlllm ovo samo i>::110 odgoja. 'g 1le£l'lilnjia (trt'itlO'CI)koje tvrdogl<lvOIJl'i<lllIja HZ um "..~I.. nosa .:pi·er~l.je probudena i"'dje je um <lp~Ol'blJ'<h1l 1I svern idcl'll:itctu. (.e"·' je dobro 1. K..". l'JrloZemo .! B Dhnrmu.. Zen IIi ]1I1I'O(I:IIQ :izjavioe "Ne tQ. 5llJijeg: [e hijd.I. "Ncznanj. Qstnje naton sveg tog l1ijckanja. mozda II "Ti.. IIC ono. mok.!I:I'rm. rnlrtsa.o.jIZl~Jie'. "ada on poslaje oslobcden od sveg sll'ah~ tada je IZV'IlLdosega ll]'Olrijene i uziva kOllflcml nirvanu.• ~exik<iL. oui. Ulll obdUlkcijski stol i.US!! sflvl'seut' niti lles<'Lvl·'.e" je drugo une to zn logiNci dmil. pt>jmu .lIjll :1>eI:1 Zit z'[lgo"nr"mj. K.bU2iO I'.wjoj cisltO'i.l·ipl.:tla i. <QlU:ts. Nelnoj cia te zanese i. lema p~"{)lmdalljOli ni.sattve pl'el'Jiiv'<I esmetan u sv:ijcstL Kad se zOllll'ekc sviiesti u ukirm.(lslO se ld.'''IIII. !O l.) i lli. sve sutre kojc pdpadaju prajllG razr du mah.!"lil'1lier Ioseg !.Iis ne1ilo dobHi?'" • M./I'timi'l.1wt\Zllina koju covjel<.ccina lfudi. sve stvarl imaju narav pra!Znine. mt 1ll00i'l.o-d ]ljlb bij.0 lIZ tijdo. docbn.s:tavn.pl'id.ll'i.ako l() !'Ie uzm mo smni.uddhi II sveli~m.1<1 knjli.l tl'eh.~noi.ttctijom i nnjntlt. vid~el 6e '" [. Zen se mm:'<1Ildwaliti golim nll\~nml. gavran nile ern. !filo [e 101'11 OVQ.unljivijOiIll Qd svih pl'~*m sllicl'i Ie s ' njezini stihovi sveki dan kazuju '~I zen sam{)lSlmtilllt~.'dd(lll. l'.tyrn.. a .omah"aH iz loCke gdie svii'e! joS lDii(~l{'t'. polrnovn. Sal']ll'ml'~l. . ~I.:.lnsl.iika. ILL krQz San rhl. ludo.li puta do 1.!mail! pri.oJ~!nikad ne moze dOil])jeli.icar~ ..:t!mda.jen obIOlcima neznauja.:. Ako iclinlO doCi do same lstlne stvarl. Jm kad 5C zen-duh spm:na u s.ako hi.1ll1J:ljll.1 (i(h'edenoj m] l'i aU ne S!::lfIije preko vlasnnh gl anica." Pa'(Hn:litJ"iJ1juci sve OVe cilale.v<l:&u]ju Zen sn:dHnje tiv(Jme cilljm. smru: nema ·i':eItl·"iIsuue. gl't'. unena. ]e svakil. nsruaju ce lHH.a.izmn.a mu [cdan od njegovlh ltcenika i "cCe:: ~Ako zen Imi'. .. No. pnJilazi pered log!! i ue feU vicij€'ti..i'. '110jesvij~l w'gacijil 'koji vmli prema viso} iIi krajno] a[i:rmadji .mjas Budc1hi k<10 cia kro:l Lal pobo~ni. OVII illtr.0.l. vee j. nanne. V.U p.ravran fe ern.edno.. uema 1.I'Ie iliilla" [-. nWelj Zen ocitQ negiJ"a. ustvari.. Sa.llJlciJm 1'"zlt1iSlj.(!. nema zaustavljanja holi ni.uztli se negacljom zbog Il<ls. u S\fojelH 1>pOkojstvu.

'1.ki iJi ikonokJ.e. Dhnrmu.mam vremena tebl za volju razmatraU sto znati \l!jU= MOSt.o ~e tako. 0 zena. ne g·OVQt'i.~cli nesto sto 0'11 .jl·Gl'(~: "NUe li odbiia da se s njime postupa !l.'Jiu. 700-8"l4.' cdgovori 'UcHelj.Ievl·ijednih sl'll'a1'1..s. lome. vbdjet.ne.IiJIO[[1 .t..Sl. rekao]" "Ja nisam vdLki prosvijetlj£l1i. ali.) lrpuG'ellih redovniku koji se pun pO'§tO'Vflrtjn khlllljao Bmldh. @." hi ti.0 rome.elltni ()Hate. a II dnhu i.}. [la6( cemo se S~QCeIl.stVaI·?" "Da. olldia s.luJI'tio je kac da 6..umijev<illjil .) [e jedL10Hl pril&mn pitao Hyallm}'O {~ru-dl. nije kao neorgan ska snjeua iJj kao j)1" . nte. Il'lOzemo jusnije spozneu (z pl'imjedbi Joshua COlao.jil dnMna ova iziava dolazi. Nro'isellft (N<Ill-c. uamjera ovog razgovora sa Shoj"M'ID je bila pok1il!Zati IllU svoje vlasmo IIdo razlIl111ijev.gaipak dotaknuo?" Ne.i::<m tskaa.tSrno gledm. U zenu poslojj "ties[o samo-dokazujuce ~lo. "[iii ill:! belje biri cak i hez hV.van dogleda P~'O$ltd!jvaaH:og raz.?" uzvtkne Ij··itelj. um prami:m kao o da l1:i:je nista. kroz njih !I'D 111.. SLn. uosralom uaeko poboz.edmrl!ik 2mbl. Hakum ('1685-'1768.)' naklonjen ovladavanju lzgle. POliJi~(tjLe p(f"Va. bi:t<hlci cia.rodili itkillkav inleligerrLall razgover 0 zenu.· niik(lkav logi.si.'0<1. Zen i.)'cemu 1.uim ov'O djelo po:f. "Ovdje ja ne. Or!! zt!D!i"arJijllfe i." Ima h eva] stav r1lh]]isti5.Ulnje ill.mg:.C1UO .1an~ 148-854.1..rI da je to dolUI'inCl .).!k tuxgo'VOI"':'l 'koji se odvijao iz:rnelli.oj<l stavJi~.:1 ~~o je lo si. ill.ll.ns." Nmo rerlovnik nastavi." B odlgovm'i ucU.. Kad je Joshu pljusnuo redevntka..l ~l"SlO' l'tl:i:vaU H<ikui!llJ!I.]]og 17. 1l'1. ler bl to bj]o 'illleleJkntl~h'ilo sa:m.z.lt~n'ije no §to .tll. je slobodno i.lo u6en:ik rete: "Kako si nelllljuclia. l1tatclj:i.i!g.i::atis rnrtlginla." S ovim illulIdijc<li pos [ednu pliusku.I'cdo'Vl1ili.tneJji!.:smn ll . za nos i r'eoe: '''Sto H lJcReJ!jl i'ece:' 'P'a.i·ilZrni:Sl.o.onoojstvo..n:g'bu..to je nruujera 5YLh ZeD. lieu ua s.liNe Il'azi{il to. Hakuin [e smatrae da [e u po:~punosti shvatto zen i bIo je ponosan 1:1<\ s\'oje poetignuce. zaj.elj modernos jiapa. ulhvatiH je U sVnikom )·.'a6e .ed. kl'QZ."e~.i.nliko zua 0 zenu. GovoN~bito. vee saln rekao i previ OVQ s. PI·0'1Il0trite !l.l se ne usudi pl·i. Stu .e ruogu dctaknntt.jaju 1'1 ovem razgovoru i$.I{O'jfl je..le:m:k pI'ogut](l<Ji: '.IWlgadj<l. 1\edovnik re~e: "Ak.i So Ol!IpsolUtJ10Ul afiirlnac1ijOIn ko]u te' p'riill:i.. ill neuljudnost.isUckj 1)11 .dclljem: ".. nemojte 1..ga 'l:lpiUI I!. ni.Oi2.B~a.i "Ne mogu ''''cc gov'oFio ucuuli mstOl! bolje. zena sprem Iurmalnag obogfl:vai1.J. zan prostee.it:. mOz.~ "Sw j" onda to nesto . lUjlecl su same pulQkaz do tog stanje.fiov lIl1j!l p:1'emtllB~~'ddhi.-vtl Qgl'ani.k afi1'I~l~a. III kros Sa.i.cenjn i UCitelj ga pljusne po.2m'ko ~:elii~!·eti. bio je: "To mje nf ]]Ii 1B1IC1~ :isimziv"mje postovanja .·mbl[l'nje svijesti.mo tiC! II njegovo zIlacenje.vuk? rO...1Il"ljc. da. lOs kao rnladl ~.all. ali zQ~'onhng Iiduhlje III dub Joshua i:z c." Ui. ni matcrija.1 rijecima traiiti apsolutuo vodstvo.prkos svoJoj OL.>.elj."odgoV!)i1 I-Jaynlmjo. jiedan 0<1\):. uddhi IWt'llevrijedua .i. Sheju .kmo.tl.a.p.jo'l. li:l'Ie.kog zena.tje l)o-tptm.gleda?" svrha l1i'og je !)vo? Ni. "ltroz BlItLdhu. o'!i'a.apso[ulIle p:t·azcnine.oiiti spram ncenikil.j d:vojrice.iik 1 tu vidimo h'ag ])eecg 81'0se pohazule kfI'O\l:l'n!egadju. samo ci.i.a. ci)lclj m]gov(II'].zvall.iltJ!li otb'ij!. J.1to'i l'lap~I"a.n!" "Zl'IaS Ii gdje si sada.'J.iJtiCno pokazao..~ [)O'V]·(lc'fft.I.\. apsolutno.cl'lOi. discipl:in.i ukakvom su 1'I:~('~1· 0 kiojeLu ne mo!Zemo dati merume SIH)~IUli.nzdoiliju tivOLii.li:. ~d.llSU'8.110 s FJalu. bna Ii fieSto o cenn.~.ID1.lj~ ce 1I stav u Obakua vid. :n8-897..o je ShQjlu 'lOllo l. ". 8110jl. . H ilClmiH 'Q{I"QYw·i 5 g. 0'1'0 je potrebno ihviJllili dla hhml() l]O'pce' razlJillle]] zen. DoC! II doilit· S ovom fivu6m:il cmJen:ieom . Zen je zjva c:injenicu. chou.ko posWji i$!<1 cega.1Z ovaran je S pl'(icasniin Sholuom. ne pozuaje nil{aJll. sve eu idnaclU i~ sebe..s?" cite1!jiev ed "ovor dha.

"nisu se nilmd po jl11l ll ua zemi.rno.adj<l potvrdu] . Bitno je tin se vidi dull koji t1jeluj .(1 bi !ito en o:i1Jl~l otpust 1\edovnik se iPobm1i: "lleR.osti. lu:liko jill SpOZIl<1~'C Bodlusaltv'l..s.nBmldhi['m (]vol·(J(lm 'i vnita l'II'mnn iSj)I'I~d seb(). komarca uti od maJimnj. na. Oplutha za l1ihil!izam [e saJ[]!} jedil~1 00:1(will posljedion." mora ukl. sklnprmjie usana ~ jedini tnt.t.'kg..clilli Imtin d. il'a. 5vOjU celljll ZlI sJ)fiVlInj .). km.!I....lje nuzno Hlt vid:imlJ stver. Uodhidhillrma. Da !hi.lllmje i. .iav-anja.: rnoje sl'w:'!lcnnje.ojllu'aze 'lako I' "no ~azc vlaslithn ]]oga:l:Il~.el'nl()lo"'l~e.Cii·jd."mnenlar ml (~Vog·ul·e. Glcdane i~ te iSI. J:(. p(l:gre~]:w tmnacenj.011 a --:!HI lin j e'. to poztu na izjav<. ustvari. a ip.ija bez ijctllne (:·~~tice l1il.ol!:ilL Huddlm 51! ·otko-h'.0 do. d050. U svim njihovlm naoko suludnn t1jeljn!ll [e SllS1<1'1'1II1 demoustractja 11(. .endi]''1I. 'fakC! dugo dok ~"Q"'Qri 0 Ilislil ilu iii (}apsolmnom. a lpak se ue L"tljC. 41. smislu.~~ {~i. Joshu je na mtai itl<Joi::lU jed1lOsta"1l0 j'<). Kil. n~dO:\lllik je li'i1tnoJoshua.ill mun "Kaiem "da" I nema Hi"'· .I dini.j~tS:b·ija. Yengo (YulI.lili. Calk se i upol·iste u SUIIS.?" VimalakiJ'ti je nato pita.ajJ I.1 zen pOI'i.)1 kC)j"i L"Ovjek me:?e izaci lz teskoca 11koji:lml se zen eesto nalaz. 11m ima iCC'':. NIl. 1 dnevm~ sohu i. osusene tormule e[Ji$!.'! se dode do spoznnje iSlillC zena. Oni imflju Je{~au CVl'sli teruel] Lsliiu Iwji ~~I. (0 f '$!.kv i Buddhe.a su cest~' zl~'namjerna.! -Ol1a se iI~!merle s. k. ja zaberavliam slo [e 11o~)i'1t 'no i stQ ji' izgllhljenO' Postoi! seruo iilomjepQl. MUJINstl (.I.ice.mli. BuddJ1C 5C treba Ot:ln'ici zhog Bucitihe.!lto nam ae Cin:i? Iii lc. !fili bilo li.onahl 's. vi$e lie tl'aiL.ie:lI'I"ne" i nema llLi.z{lI.ceg sro o\'o u."I.illC"..!_ Roj..u It'<U15c. P]'flVO u bezdan.11...t(. ni I']'elanj nt.0 jest.1 lstok.l mora odbadli. .a:I~V'e amltcze "da" iii "ne".11 .li.gada7" Je ll ovo ~ spltl vf:!nje kao . 7.~rn"~.no sam da nenuun niSta~ it i?" i'Ako je tako.ei.. hiirovito cb·.t'1oocu ".n steta da !ltva!' "".Ilalnfl)j] stunj~I zen tl. .~jl)i:tali k<llk.ovorl: ft]ti . Sto?.. l"aspo. 510 je a.cill 1).m.en.za selle..l od zena.I\. ~ ije -'udo sto ne moze izbieCi prlrodne posljedice ~. IJQ~lig]i kroz duboko osobno iskustvo. n.~iivo:tnije istine.'1li. spoznaje kad ctlVjek na sve srvsrl g~Eiiaiz\'an svakeg obl~~.i.ovnil moze lstupltl lz .I)ll UI Iskustv <.1 kad S .tle k\l.Mo· !. "S~(~ mi rekao bi hez ireg.oja j doktrlua uedmdi.]C<I. e :l1Iije~..nj. a_k SC 1 c idcja "n. A to zrusta lli.r1{og nulverzusna Ili.inije ~)dJr. 11m j il~ilIl premo neku Itiljlltl dokll:'inu put Ufliunm.J(.avU.00za reci: lsto se Inoic ['I > ''l\'iJl".ijcoc·. jll tl(l razumlletu dokn-ina s .jl' zlwlca.I'a.O k teht mil je clljllmo. kako se 1.r!~~nj:'ti.olilr:i. krozsve !ljih.zm~. mmi. ldcfc1l.o.Cll stalno (fun apsurdne i.t.Jt1t se l~e gO\l'Q1"i Q IIjoj.mje.j2·~N~. una se ipak ne vidi:. Ie· glupe 'bezUi:u:. isnujavanja 1w.o.!. OCilQ je cia :r.. Ih~ci mi Stu si ostavlo iza sebc l sto vidl~ ispl'cd.psolull'll<l OlJirm.ji.e rllZum:ij'ev1ljuei slo $""(" o~o z:naN. In stellm :izrmd "da" i "ne".ce.1)o.n"wu) una 0 . 1.ma. niH bilo ka_kve ()fh:ezau i.. u sebi. ao sveta u.{'is!i:llu izvan se~'H.i'in Oni ne rude l·e naoko apS!lll'dll'e stval'i illi.d.I·io neplodaosr IllhmSlii']{t':' mozofije.skup'" i !·~!'i : "VidH. •. sepootig<l!o cii!.1 ne smi] u zuro hili nlkak Y i _ tll'lljNni iii shcruatski xakon] mi5lfcnja..ld je Viiilal.loM]l~e.f! :sLu hi se i moglc p.IUlllijes.l La da !i..ajnQsti snmo di~ t'ii z<ldovoljUi $VOI . MelkdIm.. onda to odnest dalje.cd.ai!'i!" ali samo naoL~o.ini se da jic lfl1iS(]c.1. il)l'i!mzi:vauji.a i. to 1I.'j'1voITLzn'llllijevanje. k.!.m!. l~ ]o:"ickom -6 i zn afirrnnc.i kad se od njc-gajusno tr<1zii:tjilva..ci~e]ji kad Se IlOllas<rjll na ~.·o bi nelti rel •. sumje polpU)le !"il7..lf'nO.je lak zadtllak.<"Qul'.. n. a.c ostae potpuno 'Ink C.. To [c je-.:r. Pitm:n a gel.<.~ se spasi jc 11<1S(~ lbac:i... l'aSpl".jlu.i pH<I'!)l·"'li:m.ikoja opisu]c odredeni stuv uma? SL08ii1.." smlono]e b:j~'\'io Yeugo (v. PI'vi k pa'tl"ijm·h zena..lnijc dOOfiO u. iilO (J''''~~afil"ll. J 'dill4) svjelovili Ijo:di.idl sit"." bio je odgo 01' Joshua. ipni( JCncznann. covi'd" je drucl:o od zena i sve vise Odll]Iil.." Je Iii 59 sa . nikm.ou to raz.mi govorimo 0 nial. ~J"Ii je ZI'I. Ovo jll.eaimanja niCe"a.' 1. lepezom.ll?~ Joshu I:(!oe: "13aci to fin zemliu.'Ul odgovor .il.flJ'il'l.

je Ii moguee da kaicm ~oct?" 0'01\0()I.o'i ilm!lli lliJlulnn.).iturn .J{~id je nm aps()ILI~.O~l~~]j. mogli bismo reci.!I'1ulro'nje O.:nrviSnog prestorai gdje bih mula mogao okupljaU rerJ~Vl1:ike? '1cI1h'lJl1 jez:ika..rece: "Ne ]_)osto.m:g). po. _l)J·jznru." z.O'j treba 11: I.e:nog nuallzrnom '..je]}j<lJ.dia' t 'ue'? Zttista. Duo matrati u tom svjetlu.as:poloiiti oUi i.sli00 nvome i onome meum el tuusn.i je um pro ~iS6en.Iwlw to O. m. Z<ikI.da si uisunu osobno eazgovanlQ s mevn'Jh1 1l1udl'actllla. dosao fe' zen ucUeLjll i piUG:: '0"" [e C. nHlio ~1I..~loilelj: ".a nemame n:gl<l za. To je apsohuna ci.• Aps(ilh. jer je iznad cis~oce i. i k.e]ji." pOci. blldi.~) dugo dok postojl i naj)uanji trag sVijl'".jnapUnmtl'e.1C1i'1.emanl nl eentlmetar .n:o CiiS:l.I~ediLljujc U .cdniCkog.uo .d!.. SV<I se zen "PHlIl'lja i odgovo!:'.li.c.d [e izmld cistoce i nerusto6e. No k.i" (At:()tldo) Ln~lmjupl.a t t. uma koj'eg treba I'.knd postiglles to s~.ije spoznaje Zl'fl'il'i.·o~ Pl>'OLUl"j1ecjOl..vu . zen je ll:!ljozbiljlllija briga na sv ljetu. Yengea "Yr'l'lii Neba otvaraju se ilznad i n ugasla v·. a ne Qdnosenje prema zivotu kaopl.ju treba proclsWi urn.~ se POllCl1lVOiIiJU ~stu)jJ' 'um?'" Od_go¥ori zen. ali !lto je to prociSccni "S kakvtm se raspolosenlem lIID:1! covjek n-eba \I". niH tkakve istme ukejo] se treha poduciJivtJili.s~oCa.1l1djul)i zen ucit. cia savjetujem druge.hzen spisa.~itJlje e-Cislo.miji.". ..emoie doci do POill)1. film:of i lie' lik Vi.iL~1i. Un:Ulflt'uje blago Q..Zelia znntl .cilja je postizan]« toO" uja.." "Ako o koj.1ci jz st arina Cinit is 'mUll-Sf' k. nerna lgr .ko]eg treba 1'[\5poloiiti. (flpsdhlUlog hlenlizme).:~1·:Mnje znaeenjezena. I1cm.()'iillL·Ou.uge iz. to posUgnes. Nema .. ILaI.ovom oovJeku otvorene I.Iat?" '''Kad nemam jezika.a .. .jlLtCit to ov. dJ."go: cuate . 1'tC! pornaie. sebe ne razumllem.nekli s kojiln.ttl'a gO)'1 ~i$l'od"? PQjasllIj<lll'!t Ii OVO 1r.og"~ pl'tlliJi tvoje rasu.llCa Kad lisiua.~tl1a C1Sl()C. • •j la.sLi:ne bili PQdUCU~'rul.)tit~ i$1 iru?" Zen ltCitelj .l1cnilloQm~ lz i '~I_UoOg od !:W~I·.$hi<lril~? t eka tvoj umhude jJotPlIlllO prazan H svun okQI.a kil2e se da je urn apsonnnc c]Sl kiI.o? K<ld ga bud.m:ica!icfI_mu.'et~i tak.ad.vijek zakopu'llo.o bib onda mogeo savJetoval~ dl'uge d)\1doclu It llIleni?" FiloZiOI rada uzvlkne: "Kako. nemojimaU ad nikakve f1l'lisli0 tome Ii Cd dQbm 11C-CislMIi.lvotll cinjellkiJi.I~s~!~~!~!j ta(Ces lmali. ne~{5is'toce. il:eugu~.lo<lj koii zeU sUCi u Clsn~Zeml.I:ijecrm<l.d tnogao NiUlikovali. redovnike l(.'~ &hOO (M~ rsu. Z.slicitm. i muClf'f. <ljell! [)<li~1IY")mi~ (~~hll 1-lnltlo1llj. CLI. VLSi oblik sinteze. D~Q (Tho-kw. te ih u ]SlO \I rijell'le! t.i::~IUI{lot<l!V. I opel.t'lliJl. I1n 111LoZeS It lice iZI. nema mudrovmljlj".lllJ:.-elti (iJ'.n..ili'teJj odgo'l"ol'j: "'.ce.lInj[1 1>.ti1J svakodnevucm :(..o })ogl<lvlj~ sliede6il.ki dan . lunrc 1~.~~..lCu'lljekoVO.l [e apso. IICI!11i!.! misli n o lome ~ tad si os]obQdcll ne-··isto"'.!>tat e zau. .j~ti6ji: ''[\Ie nl.1!\I'toJtl zen llwJl _zast? s'l'a."enm metafizic[{oj vje'-:bi.afinrmcija.n. c f\edovn'ik jE) pitao: "Pt'eI:nll Vn"l}aIalidijQ1." njemu nema negacij niti lkakvog cemlLl zen . Cistacu.ul. dtiV'a'ilje."ooe oCOJija.put.

n<1'j~l i$~t~]e Zetli11.I<1" . nitre lallo neIogicno i. Ali zen r]ije fI eksibilan i l~si'i! nlio hi. ilnmjujut:hn i van dosega \.vanja.i::e ~NJd(l.JI3l.troim.J.Zl!..l<lci. .)ieda se ~oIHIJ<. 11sil2eLo daje vjdt~nje Ito.' lete most..M tr:..m. Mm . . poglavlje NILOGIC~ ZlEN Pmzuih l'u..nr.lt'.ldent pjejicc. f!1(ji"fnM pnlom.o:m" I~llll'ic('njn i:.~o p<i!'!ldol::s<l]n') S.tdc. Mada l1Ii.Mll.Zelitno Ij znb..pod tVQji]] l ~LOI.]r.I" 6e bili sklnn n<Jlzl!'lJJ~~ zen tlJ)sm'ii.proUvllo Zd!I.J~lnosLI'm1oS:1 [laSe svalrodnevne rrazeologijc.1obic~lpen(lg :1·<Is.'\!'.iln pre-ko masta..) koji ( je:! obleno poznar kao FudiltlSM (FU-![ii-shill).c'l.J€U idel'J~i vidi.~e:ti. sHkovJto I~kflzl~. urN.I" ciniJo" Zi~1l ~.li'lgledar~j"..ilo.tiue.le un put kniem zen teZJi. sto ta st rof a. utst im.ima '1)1')[0 joliem. 0'10 je cW... G..tJu PI"VOl . 491-460. Nisna.ju !Qg~]u~ ~.teJHI!g~llh~1 Se'lJj'e~~Shnn-luu.1081is..k<ll..tu doci do biti iivQlm. dl'zi u prazrdm rukama.cru] re da . i da 1.l zl.iua novt nacin cime eemo (zh~e~l~rill1!i. c[. .ako e n isal)ljtl~~ sve QUO stu zen mKUC<l. Qui koji ~clc ifu. n.. nerazumna Ilr]vdcnost ·Iogi. ol'W. momma Ofllms~m svoje omil~erle $n~)gi:zn)~.II1.u{ti. 11~1_ 1I. da t1Iikozvani.ki nno[':.'JJr1 ltije l~oJw..KriliCtI.TIVQ]U razumu kllo OViI~ ce:Liri sHh<l."~r<li~.11lw je (~l]"t lnog!~6~r Hl(1]".zdrnvo1'!lz'l.t I'llz1og zbogkojeg ne !I10 zemo pooh{.kluainu spoz.'1(:: leec veda vee 11.iim se have sljedbenici zena. l((~'dpl'e/a.. lopala je u mojim rukama. (! iJX11f 'w kd.e.~ perpune raznlrujc\lanje lstine jCllI.

. daje. a !.jm'. ikad se nismo mogli oS.llinl.. voda jc tekla i pl"aSina 51" dizali1 sa zernlie. ]lil"iJeci }¥I'eko e.ao da smo jzgubili budenia i~)telek'hl ~~ij:eZW1~nO fLl'i~·lni. sYijela I\.1Lltn.l.gOI'let ke POS:I(ij~j'ljai ~u![Ii. I{ad ril>eCi pa'(lstmu odgClW)'J'~.z'vuk ga I ja cUje. smarrnju '1'1"10 o.ov~m.. polpuno !". djeCi su odusrale ad . Sve -dolt logfk1l. cua mi smook.. osan tog".n 5_U'>eg :POdi'u6ja svi.Meduttm. nije crven.lohoolti ovih uvjetn rarzUlnijevanjrl jer Sill }wevetieanLStv>ew.l!j'IDIW ci.l1<1.-o..~esll.ill"A je B" nez. SIV'l.1e Cinjenkc ]Z vida. prosllh. lopflLane mora uv:ijek ost a 1i lopilti'l..azmnijevanj ii eta i.lk.li!" Od "Rlld TOI~'i!Jijle. unnmo na to potpnne pravo.Jl. ruke...gike je ~l ~s~o vrijiem:e~.'OO1NOdie zv llR. Nehl mogu zell neopozdvo suh~c:nim ill slilli~es. ve~ 1I'<lU- scendiranje seh ..I.gta. tma l7I·i1l1lr. "Preznih rnku idem i vidlrn.110 uz iIU.Imnjetlool pamet." "SinOGje drveni kon] rzao. eno Slo Ie 11 "ntcion:l. da je lo .lt.1'l1je"lgOillij.." "Gle.je.e ko]e zen ih jos puno jOOil.£11\1e n nazvall lopatem. sflvrileml sreetl i. zena da i je uobicajeni [os. je ono sto smo djdo vI"i.jleme tl"afili jlls od Dudenja lntelekta Bu. 110.. ladavine nm.lit kad prestane SlV~it"jflrh djclovaU Hi kad lml.e prip!!.[·ani.oJla.. ..aslljih i Imducili..ilSCtezn]e..llW'llje.O· ovo proturjce] .o r'U(lCW"tllje nU~{d nlsmo l1Iog1i poSliCi duhovul mlr.B. gubuno prave ZLvClll. cia takozvana ne\Qgic. 10 jest. nemamo slobede dnha i. sv jello ol).to j:e logilbl zena kojilJ zmlovo]jilVill ave rn.000\l(l. iiN' ~ ne-A".clti prnces rasudivan]a nemcean PI'll!ijU kriljnje zadovoJjenje nasih lwjdubJjil1 duhovnih potreba.jspl.cm. medutlm. prema jednom zen ~lcUdju.a." [i(lk~on~ci zena . SI)lO most mestcm.l1 obj.O Hi nlski)?" zena izgl'll:il.iti ~ed za [Ogil.kl!'{~:pliu~n6im U za. Ako HilJrn je 2tl!dovl)lj~>I:VO 10.w ria !J'Q'll"mli i~~I~ i!:'11i1.!lfl'~" i nora . T<Ilk.icruliLa zelena. ftazlog tome je kOllfl~'ii zaklju.i.:almnjilljucib.() zemJje .cenjc osim SIQ pl'(l)'lVode :.I. Sada S:hViii:'!illMl da i·e "A" ipak"ne-A". Sadn.iti sto bl lIaSi ovo nisu jedlne neracionalne iz.o dugo> dol!.lStUlvlO?" "K!!d se p]jeSL'le]·likatlllOl p~I. Zen zeli da zauzmemo jednQ potpuuo novo glediste lZ koje. miskrno da je logikn ken .'1l1 Z'J.om dv OJ!~osti.Ml\lu. akameni covjek I)OS~ kaltivao.J:jekao sto su sljede6e? vrileme je da se opl'OOlitl1o od ]~ij:eilii vT!ttin~[) Ci. oblak pra!iline dize Sf! t. S]mm:m~ctir1lllufe im:ena i lo.mj1avajll slIpljiine" zaslo II svetm'l SI. • •Alto si Ctlo.1./j (1'\'<[::' p"i'll irule lie:zn<l!C'lI]llOSl!i i ueracionslnostl? Odgo'1.1 vt~ijednosl treba je li\.. ZuaCCl1jcpI·. svojlih samog . loJ)ala je umoiim rukama" avo nus Oini SIJ!Vi.a. IhS~rul. shwaj s z. sad.ih razums IH su odanl llaillljel'liOj mistif:ikaetji? Nelnajrll 1i sve (I've izjave neko iresu Ii sljedbenici I.e duge nisuse mogle ]~ij0cinla izr azH:i.denj> s"'liC$~l [las tO~<lJi smo rje~~w .wiiil. cil<ltelji rekll lUI tv i'du.ika jednostrnua.11s1111i1lUnQ Iui"Q/. pot]uzeU daljnje kornke koji bi nas 1](~"e1I d. lsmo mO.ctposlavke •. ·H..·~lZa'\l'astanje stvsrnosu koje ue prthvaca cia budc V@Z1l. Biti neste [e lie hili "II :sto .'1.jJjvlMe da su ri~e6i sumo ]ijecii S n]sta viSe ..lmno cia i Dharma tSl(ivjelllo t :i d'lllisl<l nije Y]SOk.('llDjre i'. a. ·01' je [ednostavan.ol'lstiti. JJJLi sino maistorl stvarnosti.~~l.1 nama.dnhovn<l: .:.\lko :. lma progltls. £1. !lnoies Ii uCillili da "Em) oko uas vidiJUQ phullnekoje se vlsoko uzdizu k. Dick j.do'Volja1. yrba llije u nasem m~lI11?' Nil!sl·O nes zen usb ari.g bismo vidleli zagenetke zivota j la)lle prirede..seno sretnima je~'. moramo uzvlkrmti. kako b1 j~ M ZllJl. ID1d glcl. lmamo k]juc cijele siluaol.o'no. neobi.l] (:il'~~>eu.i.m.l:nnie jnL lekl.msl t~ konacnoj <lJlJallizi nlje mlino Ilelo"'icn. mLV'Odli. '1'0 f.:liJlcima. ada ze.njeni 'am!!. je~tl .· I "Tko je ucite]j s vii'! lBuddlm. OpCenit~ misltmo da je "A jre A" <I'pso1111:no te da je pl'etposra ka "J\ jl~ Lie-A".• Penekad ce ti zen posravnl pltania kao slo su sJjedecn: "Risa HFe'.mnisliv.vuk jedne ruke .<l!... na [lase vclili.C'! pocetHzena. ie A· dobija se tek Sa "A j H A". pow5no m.l<ljucim. "Cvije:t. !~<lztval!i.SVOjU loglku kOji'l je u suglasju s prnvun stuniem stvarl..:nad oceana ] huk valov a ~lIj:e se [ll''el.Sjamu\e olmto 'Dice.to to.? Kuhar John.

n iii IIl'ig]up.fI l1iice:g!" MnOo"'Qvike IClii za stQ" lu:. dol~ jie gledi'.!) bi posredo v alo i:l.i je Iopata . smjelo bncio s. gledali S obzirotu na 1'11Iiho"0pl'OI.O dugo dok ~illO() 11!l taj Il'.i se .inj(~ni.1ni rznm i sve stvari u njemu i h.zuJrnijemQ skreruan CYijet It jJll].1 se Zen afil"D'UU'a. kaot druse religi]e.z.ie n . biil!1ii:Jll..:avndi sa san-Will sebom.vm nuo: "0.:Iid l'a..n:~a i logic:i.tnj·iNca. Ne:m__.!)zuliisko gler:liilt~ fe ~?J~tko! ukroeene.iv'ilU') i kroz SIIlI'!.opillmu.me pl"obiem(! "wa.votu" 1 nista vise nam ue IJ' ba ZaWf? JE:u'Je zen sada o"i.jclo \zjf. i "usred kj!jc koj<L I'jev. Ovo 1~'illiZnlilll"al1le uagnalo je 6ovi.~ j~ ne dl'zinl!.\!'an Iljega.te.CHlilllcipa. U z nu.em koje]e i.j ohc:hdtCiji.m.:cobni :ztlli1. filozotsktm ]'(l.tnl dill p.tljh'l) i puno izvj·tauja c:.~el~l.zmntfievo. - lopattu koja I.sk:.l dij.r!~SI~lcijUl11il1.obt]i'emo riieC:i.ie/:ki g. koji sl herelicima 01.!iSl)l'OOtehe I. Izravua jedJrlosl..liezu. u sve ovak. ltu.lobodili se jle~lnom zauvijeli. Prepoznau same avo.l.O]l(l.u~e urn S ogledalomcisttm Z.l Zen sm.i i javlj!) se ell. No (r\"'ose p. ~.j razlLltooVanJa te Ill' ma njit'Il!<] zauzunah Slmi' U skladu s lirn gledjJs~. 11 zenu 10' l)Qfl:n.. nema ]ogi:ke ni fHozofil.dusolmlih mlr-fl.!d. IJI'osHd'ivaCkilll i neuvi. U tom slms~lU zen [e nadmoene prakrlean.imo vidjeli ne~t.egQVo1 iivotnosl..0 seb .e zena llvi.CnOSli ll ibvOtu poSUje i smru. moramo vldjeti mozemo li p(lsUN novo gkd.cn se bavi ~llienical11a.eba i)jJUproslodusm.lintlr Pogldail samo kal~o fi]()zol"i.·ka ria zal"oni u bezdan i1Bezul1enog" t iZ-I"HViU) uhvah duh doli. o svuu stvcrtma :i 11e po tizm'i. (I jedlloslav:nosU srca.i{'k. tu se nc uhil!ll _i...l da se netreba zj]plesli u t.a 8<11 l'ijeCi l'ijea j nM!u dl'ugo_ Zen eesto U!spo:red.e. hm.1l0SU i. V(W .t'ml1rijenilo iz h:fr!"~d~a nu smo l.i jedIlom z<lnvijek okonfuli. loplltu.kcw.WOrll log. l1. Posuzunlem Intelektualne slobcde dusa U potpunosti posjeduje samu s. vise ill milnje IleIJ]~ijillte~jski stnv.rljeme cia ]"l.iu'1Ijl.lio. In fie ne i'ml.cekao takve te znar i d. DU~!Ilie 1alko cjeJQvita.o zaista n vdjedllo ZJlaJlja. To" opet. da ie ogledalo' jrumo I C'istl) te spremno jedlllostaVflQ I.i<deHiltl~.~se l'.njedecl.lcrn S Jmlfll"lli jadlli 3mo j IJl'ollllZi..i. K~\~6ru1!styo ptmQ pl'i.SL'::~] h \I' ala u ko. Do sada SU'lO !:ia 5[\'<II'j.i..\'>11'0umije6e: di.rija .elle.'OIi U.m' tak .ulra.1 stvlII'alIja.potpunc i. rodenie i SInd je vBe ne muee. bilLi jedn()~lavan zna'i 1Il':ijek pazili.to jesi..L'I1JD'ijyel'_'l~ cijcl11. I zenu nema sve dbk se uz J)!'VGJ He UYi!loa i ova drneo.ellij :011 lillmzv. ill to Iwijek neZH<li'i!i da ~.. dakle. mi z. U. Zalo.~. ZdIJ'avo]".Urjecre . Hako je svje. -a '.~ i :ml.ell popUli d. 'Znrulj(ll" I ije cudo slO je isH mudri s:t ..nj. svth uvjetovanja. ja rusam mnkar".erlHvim Inallli. jcc100 duh stojt licem UI lice s cb:ugim duhom." Ne spommju se 1'1li Bog ui doo<1J..lljiil.m·n l~enijim pilal1lji.iJ)aI.llal te hm p):"iznanje .i§ta s tlipS!J't1kcijanm 00 lnrija. AU ilJo zel. savrsena l isplU!jena blaZe! I$L'Vom" moramo uilslojali os.'Ollljin. jeovaj u peslu stvaranja svlj:eta.lte}.j.Ik.st]o novi pristup stvaruosu stvart.v<l. nema govor<l (I bes:k.azili !i:io god da dode pred I1§eg.'lto VO(]j dO' 11uS@ dUluWL'l! SI'(. iSIO.(In le Iopata h)lJ~t{l l u t-"'IO ..H evaiu".ickll prQnidji.Za.i ol'i"'illanost.m.ma[l:a. nara kako b~ se podvrgla LlllldelmwJ:no.einje'ruce kako hi O~O"'ll·aJ.ot[cajno.deltl'ike.je nClIgledHo:m ~.l!'ug(lm~ naknn ~to su pOIJ'oSili ~'Y'~I.'en .lVljuje: "Ja dJ':t.mjerilima.lilflQoSt je dub zena.e llilSim un Ije1rdm .kor'L~ne raspntve. Prema zenu.':... znaci prepoznati e.ee. sm. 'ft..ogl~~aln okrenuta jedJlo prema d~"ugom ll~Sl"~f1 niceg st. ll~njj(lM iZ"~l"a(Ii'Var~ja I'USenjiil" j um.Jul! f'ilot{Yfije't j).sJt<lcs tlfljz<lI.t.mo k~'QZ lueeivil palnjill.im.oz:nalii krscanski m S 'isla{lctillosliirm.e iz koje kao da mosemo p:I'o'lm~!rat:i svijeJl.esoo d'ovi.ektnalnc tancine llHi zanljeti. mtj:obl¢nija stvar koju vidfmo 01. a zivoll'crzllll]i~e\'aH iznutra. fficdicno drveccje U.. 11Ili.. .i i pim il v OI~1 ~l~t:1na .ikj pur .I lJUlIOI. J. stvart s vitaH.i}cee l"asVruvlj. a ne njihov"im logl ~kilU.a.dlo . ili dUllinosH mgclje nema. pevo je gledist(: zdravoa razuma.el'duii3 viSe ni. svlh 1"<lZdobljal~!'(llulI'je:ce jed<!IH d.e}.lste iz I"Q~(~ga sv ijet mozel)l'(lm~lt]'ati U Iljegmr?j s cielQviwSl~. Sv . 1)I'ui~}u{1 je. jadni Ads~l)tele!Ti. raz. slobeda .m..me-diu njiJhov:ih ~'l)e.jek 01"igi:llurno i !. odatle ]\.ve ll1e. lnpata je klju{: enave zagonetke.vQst] analil.. On \:IlZ:iru~'t Otac iz ranog Sre(1jlj " vtjeka jeUI1J)fl'i je m~. otvara 5Ve ltlj~1l s kojima se srecemo u ti.~m<l])iu ruku dooH do toek.

mn?" Cirri se (k~ ohja~lljernje i~i!kJ·<fi.iIi nfiiatemaW5. ip. log!k~.tpt"ije ~veca.a ]~I" lO!(!liJeM.~od ntl. JuS.lZi ova] ~"'liil':t?) AKQ nas ova pdmjicdb. [" ga He "Wi? Gdjc Dovie!!.. ~'[d\"..no6i.l6~!.. willd niste g(lvorili..jec.~lh!" Sve dok Ii Ilije a:t\'Of<7:110 1.juus ohj'J.I)ol'i. Ummonme naredi da gm r]'I.l o i:ilekoj buducojl llJagrmlL b1l1. ue ]i'l}or.'e'I"nih mudeaca Rojc fe ~iOt!'B~e 01<.e [ajl1e s:~\'ari.['jjen:~GV.d~ J~ log)~a pI·o. ondauema drugog l1JJaCinal1ego '\Ira!]ti sa natrrng ua I)OCBtak i ponoviti slrofu: PI'(Jznih lukuir1em. odalde d.:wvopcenhi pogied na ziv(i!l su p!'illuv<ltili nIDogiUnrJi.e? Ako je taka.kl'ilenjlJ1 z<t:kot1!l..djdi. g]. Urnmon gll gnme svollm s.10 bi]] 'Jill g.o bl Im pomoglil' Slijepci ne rnogu v~.edoymci.o~iin ie ~n<lip prcd skupinu redovnika i rekoll:o:[110.p(mI·(!?Shjedi objas.: ''Nisi. i absurduu~(:$1.lmljill."le.h on cije~o 'Ill. ~um.ak IlIJ('tgov 's. cinjeuiJl'~:l?'" U ZC1lt1 til: nema vremena Z.(~!'1r.nk.lIli1Jl [e !':i. [J log...vjesl~Ii'. ~. txiia j{l~em.'idim. nije:m. komenrer Butsugena (Fo~yerl) ulo2:e Q*.): "Svi oenii . i". !~e ntiSllli. dobije 0'10 n.wSlovi.'" Ummon tad zakljuci.Buih:lll1Jll I'll.$n~ to G1uj~!t1tce lZilnuslJ<lJu da su n~ihoviziv()H ~. iakQ moram reel da I.eli oovoj'iH h. nelP'I\e.'1I.I'eO~" oko ~wfe v:iili nn[lSlI. ai..~ Sru110 sl.zela zivot dote .) . se k<lk.i obHd.).elogicno Sh'vI:INmh~' stvtJ.tapom te n:(lovnilk. Svof'im t]c~lIlC~ll'H!rekae je: "Svflki od vas ij~m par L]~iiU.o Ii i d~illj:[.Wv i~ . "Crv:.Onato." Mo~e ~iCQ\lje.koj~ :>1.niia." Vjentjem tel" je n'1J:d{)nnb:~o.]lf!"ij:f.rul.ete.ogiCJd.l.l"iCff~i.j i lIe-ini.diGti c~lk~.ci una H'ng:'l ~~ii·P[WU. precl ujim i pozdravio 15[1e ]'~d. i !.l ~ dva ponel.j~.:lile mad.dl'zf: lopntu.ivtmQ IbSil)oLo§k] illi bioJo~ki.. [I os-tm logam02e oosl.ntd b~vi !JI'vhn od! nclogiocl"iih vidOV$ ~!$r)~.I" pogl.\'on l"TOZ terrae i1u:"O'.fI i. koje ieO:f!d~dobro II bW:. ouda are ohicrrl ijudi i ne:ma!c' zen. iliusreli S ld vrsre invalid!!.ste oV..d ])et.:io qu.ne s. II' ghili.biillto k~ele 'Ne vidiluO nikukav ~t.cnt.jvooh zen ucileJj<l ~. 11.J:i? cetrdeset ii de-vet godma.1. dahle. [JakIe.g~ Ut:'[[clj r'e.jez. nije Ii W of. §. 101l(Jw j. II.'ije-I. koj~ pOje(iinilcno pfl!e nen1. iiNisj~ (kl)de. ~uJ1s ovu tvrdavu od zbrke i :p6kilZ~1Iid.~ l~ rlwJ'im . ." t!volne C. [Hi . Olta'tile onda dOlaze svi OV.1.ikodohrQ i pro!)ovijcd 'bil~). Zen l.a redev nika je .. <I. a ipak je me drzc". kad ~)~.votl d'l be""-tl~e ijvol [lJ.si.edajl~1Jomoie ~:ir~run[JomoCi [JrWIHoJ1(YluHnen.·m ma kollko lh nagollaJ"ti. Zen k".sl~'1~ "CC}"tUfl! est quia iJnpossthle (::$1".ki urederu..l~oj le4~lrl(l.ov~1ilkustarle.ce.·o 966.njerc da je vc6ma nas Zakl~!ICiJ<l da ~e :~ogrka . cia se prQS'vtje1.ze: ".'opovijeltao ]c eanja jezill:a? Zaslo QV~.11.ali ilji:me? ZaicSlf:I.![J . a 1m d poknfes S~.e nf. ld(!llt pjeJtte.tla potvrda uma? UUln]O]]il (lode jed!tm redOYllik j zat1"<lii.it!. logicnit!~.i.liz.()I.md 2:~vj<lse.1kona.e:!l.-eei dn i.·ecIQ¥'I1lkudill stupi napl'ijed"iilo oya.. i kukQlllozete po.zen ta!k.1oZe:mo ..£_§. Illlil·~s·ii okusir (To jest.I.11)ll p'-'iicu.i: j'lIzlog zhog Itojeg De.] svje.~ QVEI1komentarlma i ~-esl<limaj pullljem. diehl.kr5ivo"To zlIacid..Q l'U. jeda~. do b:iju. s Ilt~ep" T1t.!()ji iill. tr:il" a I~Oi:~11. PJ.o 1l1llsJlt.illj~l~~) .l pohoillosti jarv:uo iZJ~IVl~[lJill eeb'I{lgoslovini.unl\'i Nrnl~~llsto je PillQ na koljena I'l11 JlOOrurl $tllri llCililelj d. a (flf<'lj odgov'tJI'i: HNe. 'Ovo je stOlp'? Ako to klli.oji 311 ".ozes!ok u svomnapadu.!. U[1teJj I'Bee: "Ni. l:paf:t.. viddle U (lito? Bisteh rekll. ll.L Moe:d.:(.lstvrwl oni.1tadnc.'edi. uzmakne ko']'ak ml'JJ::ra. gltUiti 11e mogu [:'Il!:! ma kO~.l 8.0 kojc vi[!i ~l~!p><l ipal.I5])odiD.nopoz.a ()vdje drznu. ~~IH ~.jikIY~.jni hivalevrijedntl. gdje SlllQ bHt i.IJije: se l1tjjedllom pomakao. No.ua logik!l] i zlJog kofeg se ovaj .e CU]]" nfkad nlste v. IT( lle~ohko r~~~. mi.5njm'<L n:iilt.. (~!!ose ovlnllJmlima.k]m.1ii gornju Gerlshaovuln'im~(':dhu.illjemi nemogu g'(j\lOl..r1 ruita"'~jm la:lllo.k govot"jtihez ponn- s. nj~I'lln} -8\1 ruu od vas lma .-stilJ~Okj'~e one ~to misle dfl fie nepre.'opO:Y]jed. No. !ito Sle< [1I"ld culli.Ii rasunuc 0 Ce'.p'.k' (il1lHl. jest.Il'ltljovld zivola je toke odsedeno ] terneljito iscrlan logikom da sve sto Il'd41Xlll(lOOriti je jednostuvo prattl~ ga i. i "[do ~'e j s etlkom koja je ~)I'imjen<lIogike .1·uk(unCl. je samosv [esna. dl'uge ua sve dil tilognoe 1. 85f·90S.i·l:je:nioo" c1EUtan 60'" jet (. Ta!k.bemcn .i. da ?. samo !ito 0111 11:1$1..lbiti LU oo'uiltvu di.riverllif.m gl'adi'lelj~ kula od pije.ll~e:ni!~koje je d!to Gensha (Hsu<Ill-iSn<lJ.::i.eitJilm SmiS~[l: Ze.tQ .iI'Qki jez:i.oie ~lOi. ni~!ld utsl. '" NU'l)Oslijetku up]!.vije~]jli Il~vru'.a. l!..

ir<rvi1a .vlOi: ~ Ta:zov.I&. s]omjviii ga n..o bite YolujJ. na.~"'Nem:'!! osje6ajl1. Zivoi j~ 5.jlJ!~u.Iprlj!!n.[).[ It"6Vi!}eni:m temema avo se JnQz. { 71 .'L:ne. ne nazovete Iii ot'o~hf. je Ii slomljen ill nije.utra.i'm·e~i. Cim se pO'ja'Vemako\fi raz1'..!. sto ee l1lotda vcfh.itrnJa koji 5111V!mi.ppe.s'~'j'"i.um 1.iev tvo zena. osjecas neku ptisihl i gulli. to !.\'.<..li ueovisnost.0 hamnsov ~wp ili.s sWljl. 46 cenl:i"'ICliu. Logika llIIS [e toliko z<lstroo.'.fdovitosti tvog bi~a. hol]e.c.. vee da srvaramo vlastit!!.e c usudlme itt dalje od antiteze same zero jCl' zall1!tM):runo cia ne moserno. samo su i. li:e"'~cije. tdere pl'oliv foOb.. idej.ila da drhtimo I ~l~P dll!!. I. ako k<l!i.s~tok i ])j)g~eclajle Zal)'lKI!nu Zcml.' .'avljalj.njebtll'il:i u oceOj'nl. YmJ<. U"'rmtrlOj spoznaji ~ ])(1$tupnem i'm!i:Vojll. . !lerna Buddha:.apstraktno. PN:tis pod samovo].mo ka2ete Ida Ill'i Po.s.e chili kao pdlicno fJe6:llaitiljtlit stVtli' . je mJ..1'01 tl'a2. cn 0<1 WI!.aznine i dokll'iuu poslojan.Ce..i. sehe. tM]JQ. mudract i. svoje neZI1<1fije.budemo vezani pravtlana. Obi~~o se l~. Da u .."ll vam da PI\OZl'e!.a je da. priznete GOl. ne.i k~o b~~e uzvi.zja. zeu precIla2. rnoji ut"..je.I] se 1.et . ilvo[ treha zi." Ni. 5 druge sreane. Prema Z . tame su uuct'nja 0.1l I1a.juci0015'0'101'od svoj:iIh ueenlka Ako. Da je s nanui..adlx)gicne iz. lvoje urodene slobotle i izl'1lad: svega c. je Iii ba. [una 'l proolosti su popul.I'UgirnJ rjceimii. ne smije biili Ili 'tra.!'iHied~>t.elji.i.a.l{etll'lllileu tVt'(u':Iie i. ill. UOjlUStIJt. ka. ~die . znate (oellO g.rill1c..(ije srno.filozon" s l1levaZ.vjeti 1uIO slo ptica} tikroz z:r-alt il:i sao Slo liba ptiva u 'l'oeil. 81.vl.ili Z[u:lovo1j<l.ojii. 926-909. ~ .(.eLe 1i ovo shippe'. se dosegne afirm.e1$t.iltlciio!11 Ij:ce :?lOV!.a I'mpm'u ih ho]uom os~ecru:lju..kn : oSlO. Zen to prezlre.e se 11<1 i.hp~l"owo'!{iJedi zen Z!J S v 0" uci~e]jl izj. ma kollko da SI.ko bJ Pli'OStlO ki'OZ Lu nedmlll':ti. 00 )l""iP"[Ovlji!'fle li>iillililmove irs].!lI'n sveiujevll' om ukl.l?no ne podrazumiieva neg ae:ijlI. "Jl~I"n. ..:~v~U.l<l~ je tNO?m On..to. l kao I savdslfI<Ji umjetnost trelx zall\ll.10. Okl'ell~t.unpr. rukako Gist. j. okreulre lice pl'em~1 [ugu l ~lIijezd<l Sjevcrnja...l .I'll!. Spozllmno Ii.da poslOlji. U je(tl'tOj ad svoj. ova iz.":i [)~·i.il': lajm!.-cI'rl" u "vojGj "Pje:.l.ob!"ojilli kao Z"1'I'lCU pijes:ka II Gar~".:iJr~'l koma~olll bml1busa? Sto se one znaastveuike zuokupljenc dl~bok(lm uH~d.l!je uma u kO]0m je po. rccttet" Jedan od llcemka lS'l~lP'l IZ redovu.ndIVatlljll. Nije 11 to afiJTL1:adja? "No. poglavhe lZi'i.jcnra Itoji. zeu kli iivieti umjetnost.jIl dQkll'i.. apslrakc:ijaU1:o.P'1l1 tis m':<l ce'ird eset j. lliaS pl"Vi ulaznk n krru. tad kazem <La postojl.ib btea.medut!J11.·O'i pozm.Qo nazvalt? Re ue. knk. razgovanrl eemo s BlIddhom ujIUU. n.Il1J:r.ju.. blje.riA AFDIMAC~JA SHUZAN (ShOtl. Oluda nelogi.jom Qlrolllosti.1~1l""'Br3ill ~i""J<:.rilj:!li!· Stl\l~!l:tlil 1 poditlJlCl.avljuje: "Govert se da se bro] sutri koje [e Buddha Pl"o)lwijedao fivo ta penje do .11 (F. za slj. tad Indite.t:ld uegil'a~e" Sat! nemoite iIi lv~'djjlim iH)"'~Nltj'.ll)ava al'h'lmldfu.s~avio a:vo piltanje" ltio je sitiPIJe.mi rJ'c.~~\:!-shIrn).cin ii.Stmzmm bremenita je ZlJueelljel:t"I..e ll 0'1'0 neg'acija? '''0.ok. ..ja.-slum.! nj'~govn rlje~a ob~eKtivllo ill drustveno dobra.j.Uo?' . ua naveeer..viSc nije slohodno biee.I~"nial·' I. llmo".enicl. Irebao zivjeU.llisHuu stm. ~lr()ulJ'i()c[le nasem starom ll'iteljll1 Buddhi.dj" "i:~~1d logic. awjek je (isuden. ...akodel.) [ednom j~ I:lI'ed SktlpOn~ svoj1b u6eni'!i.. y]'IOI1CeIU . Kad: tlliem d'l ne ll(Jstoji.clI? Ako. OS..skit m~infre.g. "~l@n"r".i. uzme shippe od ~ICildjl1t i.. tOll'l. Zen tr:~'zi ocu:val1ju tvoje 2LvontlOOli.1i ci..S"u ~iQ\g~ .javc z.no ne OZ:I. ' Ie Zivis kao sto bl.apo.!. mudraef. jel' kakve veze lmaju oni.il podiga'Q svuj shipl1e1 i i.a se lama Lnka:mjd" I l:lQ'<) 1'10 .t<lltclja vjerojalno bill ipl'ihvatJjivi.edbeiue zena. ZEN .'. vi.jav<l.

~ln!C<l..'z. Q'\I"dje nema palltci?.jek :pInkaln z~ !1jim.j .l)uki.volj".klu. jel" Q~v.>. Int'eleklualna l'uti'HI. naclje.. Toje tako 'a svaklm proolUe. kJojc . koje su na kl'aju ista stvar.nlno kt"i'IlIj.i slohcdnim zb'o~()n}.ota.elel. s .je AValmlf]slIk.~· tal koji iil'l U savl'~mUljl d slohndi i S<l.nstoji ueenlku olen sva Zen llporisk"t I. Iljegovl Lloern.o. Iw dosl. t.:1.l:) 0 neleS.ci~i.}) i.d!ali uu:lo.li OleoslollodiM S. jet nije Ii zirvot dl. koju mille "da" i "tie" prlllcuo le $us:l"etljiv<l kad stvnri idu nobiCEltenlm tijekom.sblpaJ!!.PI't'tllodllibpog. Ka.Iljekoj. na rmjpOlpunijI nacin._~:iY~o\I1QI~@I b". Jedno i ve 1 Sve [e Jedno. meljuCii m· so i [~o$li bez duse'.l. iivol gnbi svoju kl'caUivuu ol"igi:mlluosl i pretverase II mehaniCki..lCei:"l!}joo ollQinlelsktuablO ogl'<I11It.u nema saZ~to<·U!liVCI'Z:Wll<l.ilO~ zmnilHj. z:abOl'avlja1~iCi d-. j anuteae . ne pr'ec]siavlja puld tJi~egod inl.. llCUelj !'!.lll<i .u'njeg bi6a. !. pazl.ikodSI' koncefitl"U-illlt:l I SV<l !l.I1it:i leorije 'id:enUtel<l.oHI.<l~WO u:pOl.va u p'ul~o'j obijes.-.dla moguea iskustva.ie kOl'1!1cma te da S om:edetl<l 11['al1S·ccmd nh~Thll izjav<1 Ile mozle posli(~l .d gfl miiIJUO . v€f' ie cili !!IJtO"Lnaia .vu pl'icu.U!'ill'ru'l" I mje Inko' lff~k{) clooe6:i viS.d.V'.1 smo IU·OUllMiIi. ov. Ne ll"eb~ I~('i dOlovajistOl.ll. ne a III ll.kaji le jo.stup od bambusa.jelll~1 su t. CUll se poj~tv.mozcmo S IlililaU da eemo ikad i:ivjGl.inl M. D.ova. Svill odgovor je zad.[·i i :wje n.. da .: moguee uvjete.tii brunlJ1!.\Ijiu. .icllosli zen.rI~:~l'eifoiI~. po.:ito. lie Ze.tjevinlOL nasen' UJ'lUli:il. Oak i kad se izjmri "Vidi. Ill.Lad z~]u'Jnoi c]ta. e spomene Hue.'l]lcgt]YOla. takva itl'iI'n11tcij{l tre relarlvna.. ALoo' ne p(lsluii brul1ll:.s.lllI. 5\. vis<1 a1'i:rmadj~ jPdosegnata po~medSlvQm ba:nlbllJSOVO. Tu .i ob]ik 11.6i OdgOVOl" 1(~ld l".H_· 7.1I' 1.Ijtlju6 UPi'.jet'J. eIJl. zen nas dovodli u ar)$ol.a.mSQV iltal)" iskm1slii.ij'. I jl!llizrun nl] zen. Kao !iIO I\Y<:Iirunsakfl (Kegau) filozo.I'ZtIUl.Evo slaIJa". u njem. lntelekt ne uspijeva . ce sec bi:lo stQ slO je Pi'] ruct.[lti SoW.L1ijajtJJ uSU.I.ellog Qkov.ajfil'macijl~ ne o smile prcaHtl mli ~rv jelovati negacijifl. 10 tak(l~lel' j:zj<livJjuj:e:m i osvemu ostalom Klild se Iznese jedmJll. JedJIO prozlma Sve i Sve [e 1Ll Jednorn. mi l)oriemo.Jiij<1PQucav<l: "Jedno obuhvace Sv ' i Sve je uronjen» u Jedno . mn Jednog. pOllek<ld zav·I'!.·~eI10m jedil'tst Vll'? i:ski.tnmezu "da" t "ne". .'i.a. ZCii]e.'~e"jn Izrnedu uegaelie i tvrdnie. sntije:lTlo IPrevidjeti pd [:won1t':av.lVQc zenn.rtnmldje II kejem nerna 1:'azi:ikoVIUb pl'ohl!l.I! jos m.je~ f.iI!n~nZtfM. Z dakle. 1r{.. Dcabi hio s~obod[ln. ntjc upol'iSte u I'eiativnolll 511'11. l$__o~~!!aCII~ [ MONt fl..!Jl(lst ni.td joj .lll. dhlillUZ'ff!. a 11OrioCm1. To jc 'V'ojslvo koje I.}.70 'Vimo u ru:'i:t'H1~lc1ji. onda l'l]U dati uno koje u~~va.~t)t:t~)jutilL ognu:uoe~ nemn sl~boJle 11i~~J!!!s. smo sami sebt nameInuit Z.ukchko Sf: ne p:I'Qbijemo kroz .mele'12 prunelov3.'lI1'\Z. Zaltv~i.wl!i _.In .. A tlllsa j~ oCluvi.je je isklljiuoonje.tom. sa sVfJ. 1'1" vil'le nema zena.libeno:m illlllesluibetlUtn.v<I.al/." Mi. !. t [e nnl'lllad~a.kii:1lposlo. .'<lIriee~li.[l.11jeill).elajin njegov (I sb)hc)dl1o djelov anle. Ked je S~llrn~lu iSP1"UZiosve] ...'enj3J slo.lJlQglJlca pO~lojallfa> 11 u lI.tiSU1. Oi'lj zel1a~nIje iz"ledaU nelo"'iiltJlO zlmg s be smnog.iSOV stall iIi l)il0 .m. sve ostale tvrdnjeidn S njom.m i.gVm put k.~knajl~ie pihlllje :tiv. Staged da IZillVim 0 njemu. :ili '.U.i Sl. ill Ilikllko apsolutua.ainja na zfJl1li.mc(luli. ja dr.ll. ogl..ci shvate i sPQznaj:tt o'lfaj obllk apsolutne "fit".logiko'In" sh. skladn sa zru.ZiIll cijelli l1mve. Iliti Svegn. dl'lIgQ Ile 1110<2. CiJ!<llclj ce sada znan Z<!Islo je zen u SUpNtlnosti..IH ~tal)".IVmIlo" Kad koili 1110 "ne".pnlzen pred tobom to je same stap.h.Y. prlipl:'osti komad namhuse .evstvo bez antiteza biJo ko}e vrste kmrun.H. .!vldnjn.Ji\i'[ljuci ako Itece [~ covjekovog unuI.~el' snm ii .j<uliern.!judi dfl logi'.gu uk~D1IutiI'ijeci iJi I~ik.Llwlja govoeio Stu. S takvoin .~ Niimd mum nlfe' palo II!! plllHe! da je n~agl.s od budellj(1 iut Iekta bio IU'isi1len radDU pod najstrozom sregom ~og:iCkog.l mor.or-amo znpmutin.ovQlj. lvn'{]njolU se oel'. htlo ie do.f'_.$111.12erno <Ida" 1l111itvrdimo.m.£: ukilutU kau stu se mo. ne . jedlli.Olll od .e11U Ima ueOeg ~tQ nas oslobada uvjeta Uu islo vrijeme nam daj:e' ueko C rsto IJPQdste koje. d [e barnhusov :1!ilfl.Qjil ~e iUWGjos od svog prvog pojavlJiv.eg!ll.imo 8'1'a .eci ga \1 rucl. Jet: apsolutua ilfinuacij<l je l[l'i.llllog u'lOliIDl..skljucenje [ ogrruncen.aJlSOeitlc:lir. medmilll.lp :moze hiti bilo Iwja 'Owl bezbl'oj st'il~~l"iU o'!"oln svljetu pojedioostL U O"OI~'1I iltlilpl~ 1l.[l[e.llfi"iilju:::i~om.g stapa U "tiel zen lIcitelj'n.

kI"oz l'Wc ..clI" 1~~jil'S.isoki dJrZUVll..vao i nmh"lILi svojim veliki. sv j 'duo tl'i.'lti .h- zen disctpLiil1e opcenlic se SIl. kako onde mogu l~llllll'~VlJ ~IJc]!. QslooodiU UlUO"'e svojih uccnih od ()koyalogi.ojiod dol.ohi.k:aQ u:ce.o lie ~ovete I{. (Shih-ti nu.uoclluzow.hiih) pr. ali ba§.so. pru·ocle.5IOUlJ1tu: "St.wcrlti s II.nlcimru. Yakusru.0<1o:swllb 'lJ.)_ kao ohj(t!injml~'e_Toku-san ('fe. '1\1 nerna niCe" salji.l'.[l 1I:(1I1jU.f>as.iilje to rki"kll'ina koja tzrav no ukazuJc na urn i.l1 lj Uizvi1U'1': "0 slui\Jemi6eli' -Il<t sto se nu.USWl O~lgo'lol.l!lciu ansen i.ku da lJQ(lignBobrve iii da u-epn . ( l'i.. Uil'Jll'O.. a III POI:I.W<I. "Nek1ld do:vtJ.) joe L~pocetk~'!I)J"ollcmrao zen po(1 \"0 (Ils:a'llom S o[.Sh.stlstrane td podJ~e I_d~all<tesl ogrnneka budlzrna.j Jest! nengodne Shr..rn slapolll svcld put kad Ilj i. Olk.\'1"31 slobodan 1..Sal..lslu}'benli'k T'al1Jl!j dil1.mj sremes mudrog 6Q\!jeka na pntu.ltili:. Sekilo odaover]: "I e prevladava tvrdnja. t VI'd· d. ··o. LioY~lI1 (Fa-yell. gl.Olllal'3.jto~.l)l"Olil.~~i razloog ill .jll.." To je bilo S\'C . re.iSOH:iI100 treba se llzdh'j iz sameg zivo'Ill..is !tlorlliS se uCiCiU posljedlcama Ho6~'..).om je pi. Nc SanlQ dOl !toji hi mu moid. ZQ.ob)1I.tt .'Qj.!lema Izbonl izmcdu ova dv~ie. to Ie jahmlfe 11:1 .'1i l"m. iIi 6 shill .e. pa ako mune k.d~ JC~~'~Iel~. Nko ostanes r~iJe:ll1. ~i'Z~O euskuu ~:iO"'lil i.. sto 'lOt H rckao?" YlIl..e:nja cev j el.'Il[IJl~H'~ .aui'. v.snjclJlje? Kako je eudna I"" lalto:wana a:f1I"m.el~la~rJi 0 do.ac:i:jom..". eke ce se QtvOl~n.o"ol~avajl.1li mogao o'l orui 00& da \1(~llS~mn ~~~la.I·lUlldiu?' slilim zakomma rni. jc . z I_kak fig JJQsl"ecInjl\.iH}c:e.I.lo f to kao da k.e2L -ailelj le [ednom pokazGlo na rlgljen i rekao svoiOn IlIcenjcima: ~.!ljel"l zhul'liti.jim.ostl'o J~Qlkaval)w.msmn osta zmnisWIl jel' niij shvaUo z. "Poll'ekacl n~l]f:ra. Metoda 74 Kyogcn (lhJang-yen)' ."~t1.ll'll problmnol:lfi• Nj gov piJk od"ov. dl:i. ]i bU] ·vjeCll(l okovan svojnu vla- Ba. zen ucit!:!lj vjCI'Oj'JlIlO izgled a kao strasn« ncugladen ulQmak.Ivr"n. Oujnm.~IV~I'I~7. 'j: I.1 ('iHel)-shan. to uglavaom .vuno dfl $e .:gti3.·sJ. hi. 180.nt~" i. koji v'eZl! t'eli iju t1Z malodtl~llost jpob~ltost. ~lQ tn i sl.kiUk.orijciie il jUZllili IIO:kmjirm Sl.C bode celi.ziti ~z. bili prokletstvo iXrvjec.moo'lje.() ocl J'llzgoVll.ll']..~.osli -to je OUlO {:ime se 'OViJB pitau] III 1.. jC]' nil(akvQ Zlnll'enj .~tt!·irai zana .w bi..~ nekom drngoo[l1 Shl'~m.ji' N{' moies ok!ljev.ga upiM:" lsu ml U I~ol])mlo. Joe !i Ii\ iko clohio svoju "gu :~n.n zagIYvru·"jlllti Zlyot koji nt' ilna ni Z11.ke . 1131.l t.jc bUo razhiLi boeu shvnha k~'a...[cij!l! RThQ. II dvoranu propovijedalli.o te dovele do l~tl?'" Yali. [lost iizanje bmllisl v a kI'O~l op(li.. live veea I ve~ll" t vise ruje nili j'e h!~o oil:iJ. J). vise. "75 . 'Mlm!i :i.rrw l)oS'lupa lulo s ci.£wil.k(llji SOU oclLlvijeJ!.z!lliao.e hez apslralklnog trldes t uderaea Apsolt!lni'l afiirmadjtt kratera plamenog j.-.e pOdUCW!"!ljLI 11<1 Jngt1 .vog.l J~I]J sIJt':d~ ilenici.(. ~ Opel ista srvar. gO'VQi'eci: "i1[.. A.des"l ua:arnca po v.!l1l.nc..ko jc tnko.a.'lllstl'ft OV(I ne treba smatrati z . "".1l .I·elLm.c'.TII. boel.ij'l je nru.1104. uprav [I suprotno.(iZcl l1!ili!a ili. ako U'llI"O 'ovmiliu ]ijec. v 'l: puremumr . izJag. zn savrseno uslda(liV'IIIJ[1j..jU sesvtrn pcgresne tn ~c:~mll. UcLhclj mu 'nad!lN~. ill nli)j"alu.. " v~ll!lijtal" Na ova.:I1] "dOl'" i "ne ". re :zad. cilelj nOlIuj' ~".kako i. 'On!" "Eve.11o:g ]~ik(l}' 1~ m.·t1IlJ ' Kad ui je~tm) od :njili luje koni. 1\lik.i i.• nJ'tileze I)OZmV.\lkusan odie k UO"'O~ll ui'luelJI!l S I.SI.oue 0d'govor.nco./oll.. 75]-790.sljellj .1 bez me[afiz[ckog cjepId!larel1jG.~~ti.:o P_I'ogo:voJf'ile i riJec dohjt t'I:lte tddCS:i!l1 udaraea.~~~.lma_kvog znmtlCl ~l.?hiIlJi!. :r{~clte mi.i.I.tao: "J\.l1aceujc' pil.)Juvo zovem vI'Ilrom. ~Ip]l~je NanSl na (N~:I· ·h~lall):. Guska JC rasla.ad se s ""ifliellic~].IJO'elilk ni Za ha.je.jilljUi svrhn eve pnmledlbe. ilil)e n. 70?-79?).lulisuNdla ~IIDI:J. On rti. MoranlJO se st. KlAel. [\C"z (kug'.nt1 s njliJrlI?" Snha ovo" je covJ"lwva spoznaja OlIO'g iitCi iil zovem apsolumom f1HI. do~ I:~. Zgl"O'Ibi .adJ~:&hijLI {~a :nliii-S. 'II 111: dmmucil iz koje sa Oil mora pO]{II.\lnjtl.zvuci ne 1)LI~em loS ike.enicli iU Ie PliSti dOl Lf klizne .llcllkQJ.0 I\Il~i~'iji..1 be~ straha. ill i. I~ Oosozana (WU-lsu-shall).tri. j U izhilWio?" UI~.'~: "Kadl sam blo kod Sekitoa.zbjie~a\'rulje neee pomeet. neeo d~l se narte na(.nj'lllC<lIlUt Ib.g reda.) obi~l.editi g:lIsltU.ce da ode k B.zbuvio gusku iz zatot:eniSlva.elmo: "PI·etposta..SlI.o $!~]Ies~.NI111. (JDlIJl1li'llje D<i!! ctllild!:ol:ikQ pl'imj:m'...10 redovnik ¥. all -v.i.i pod !i. YakUStlll je smjesta se PQbj'~''''ue od.

rgne p.Ii.e ciinjenica i. n~jlmliih duge Nlzmatl'110o~.i.X11oLl:ik1l:1isjave.ole vrste.1aif'l.da.'epi. Sv. II NaIHHl.lsllcki. pustlt crl je.ma "'Itito' ZB!s.eg l:lI.."dj~ [e ni~ovi) 1)1'bi"..m1:!tn j. II Joshua i: Iansena AkG to ne sh'llmli.mill sed:mt'l.hala po.l_ka fm'sa.ju B~)g je svepr!sl\lall.llQVOm SfIlnost. ttfil'macija" nisH:lHl (I'V(I.Jrllo j'lIZgOV!U'flli S ]3ogom.ve" sumo ..ll'l:1ohila sudbina.lllk" .'lt.k.vatikcJlu<id(i[i[! drveta. Ma.?" Dopustl da upitam.. zen je doista l)l. 011 vise nc 1ll0ZC biti 1<11110.lIl1. kflkav jC.ljed'e6i UCiitelj ieuhvati i P()(I~zuci !" 1£'P1. Sto sve eve zl. s d~jlO. 1. toj j . I.~ stvari J!10gl..o I.unom efirmacl]o n? R.tlm. izgubll ce ii.w.C1m sigUnlO nije hila.. obj~l1ie-llje ruje potrebno ni urn] sno.o orU~~1\itit1~oee bili s.]ie]a.lm'j"[ijlli~zj.\'l. Ak(l .n Ovc je ~edna od llA'lj:.c.ovrekI1l'loZf: [Jilati~ "Je 1\ 'to 0]]0 s~ose ~lnall"l iI.jc"i "apsQluJi'H:l.igl. Objasnj~lvaH znaN isphcnvati se.no .~ dOlje Bog o.jo:liliUl zivoHllVU.li cue u .. Joshu (Ch<lo..rt duv..j(nsbIlQ 0]1 sv. Zivot I.ljoJh tlel'az'iU'nije Zen. l<aj-kl.ljev edgover bij'. Kaslli]e. k ci~iIW. ledllole stvari. m 'wnijek'.di.I.~~na dYV.kIOIlI. <l zastQ hi se ispricli!va.g' ~n'i1.uz.tl. 1'7 . Zen Pl'~b-c p~l1avliaJni!. li Nansen rnu l'azloil shlenj l upitn '~i\SlO' hi Oil umnio da spnsi ijV'olinju. o'md(:vjlll Itl'aZimo.oj s"oio~ 1l<ll"O'sti.. Istog Joshua ied~ je redovnlk [ednom uJlil. Nansen t'ru.i:m 1·." Nadstojnfk SffiUOSUIWl Il.l.. on.h zivoHnja ilmd u..jjlnmno zen.nrmcij:<l?' Mazes po:ru)l'iti OY21ji. no necese mlino SHlatl'rnH da !'iIZ'ulIijeS zen.€: tu.Je I l'l'l"lhl)<! njedinjeui II vi:~f.UI):i.jcd. ani <rj oovje}!. 10 jest.e poput .:is!a ne tlt'ze.c.r.<lO: "Sve s.i)vl1i~ku lutij~] .a~e: "Kfld sam biD< 1I pokrajh1i 'l'sin. tako z.r.!\:-clu budizma. Mora J)ostojaii nuoin 1]01 l~?}iSl. tad.l j.etll 0.icll1e.ij:etti .u. stilviv.~in smtsao j.~tc? Jc.iJ.\ld tla S<'l. da IIjegoYocijelo Ujclo... izade.·..e· I"eel HeSLO da g.lt.10 spuluni iJite].l. dao 8&111 igl'~\{itU I r't)!il.aci. no niiedan ad I.!1l'i. Kako se IIIDZi': lzvud iz nllvolje?" Ako se ova stavt U orblik pl'iCe.stici budastvo. . [If1pusti: sobu .ko "t'vQjeg" i 1i~'l:~Qje.U.10 je D.I"IlCVI' ': (lrell~a . izrel.ovor kad drugi stupi 1i1i.1 svesu na Jedno.vieeall u'bij<lj uel 2:lvO bitte? j e ll J!o!51lll~~~~vllj'i bto budala $.l'IIw'a.lljfl i rjec_itosl p.Id." It!lkco nnko lIije~lI.llijek OOJeU od.11ije Ii 10 dovoljuo? iilliino.m"'ije1~ okO]l. l1ie. izwubljen sl.~Veo ovakvu cudnu I m:1ol"iju! I' [esu ]] "ap:wlu:tl'H) pD]'iclln.i8 islocnog kdl'l prepil"al'j !tu S(~ S .e nwc~{.chou) se vl'aU s i~leLa.li stQ' zivimo? Zivjeti .k~ o. tel'Ileljl~om l1JlI.onerko (lei vas ~noz.juva?[(ad j(!! Hyalmjo (Pru:-clulHg.ccrv. a s [~pru.1i. No semo sutjeti lalwdiC}·niie oovo].tivna iz.Ul\.pam . Vjll':l'tljl!-S (1[1sve stvarl postole u B.tl'ivc veze hna sl. Zen viSe !'Ii.lf'l-shan l~~I1~~n S. Kamen kojil tamo stoji $llti.av.(Vud!ennl n!do\'llik<ll. spuslo bi nm~ku.Lsi.1l Qdgo'l"O'J"ilti.ccelucko] hlljj~ni? Kad lr.~avMneplodnu l)I.akoju je ill.ao l'..?Zasto le ]ltdno nevtno stvorente zrtvoll<lllo? K. ~lko otvoris nsta pokus<lvajuci Imtvj'diti.\'.lliill nil glavu.ieli. 1-10-8[4.psoh.: dol> SJ:l.e UJJoze! I'.fI" Je .dorjc] bez iI~akve pl'ilujedbe mil:'no. jea' Gnu ublja Jz ]S~og razlogn Z 11 rlil<ad ne obj'~rljID'<I. cviiet U cvatu lspod prozora SHU. Rae! d:otlJen]o do loga.jek Uti drvetu ne od!govo]']. I't:ce: ".dI mlUn:zi.e i'Mnij~ pestao ~H~te1jeni tisueu i [Jet StQtii'llfil'ejoV]lf[k.UIlOSHnla. jet" po lvom ali ocirellell.'lkva if' ~]op6e veza tzmedu redovn:iCke halje i.i'~tlmj)t razdo . ~le mo.)1 0 tome d!Ujll j..G n):ozc ~ • n.l' !1J'.<I'O i dVojicll polmzujuci !If-I vrc ko.u. s n l~mn svrhom. OVo' lJ()]]_~ktl1]je vrea hilo [I.oirli:lJltl.'ajmo! U O'"'Omc ]~2J zel1 t1 . 6o"'Jek.ll £111ll~1 iZH.eel da on nij' IllgdjC'. I"coo: ~_ e Zov..edna od uifi... ~udjev~iovo.~ Jostm.!J&o£ut~l!a llJi... Slo je. ubij.? Je li N<lil1lSCI::lhtio bilHIH~l'eligi.) . Jeshu be? dalinjeg 'Ilsn'ucin'm~~a sklne ""·(ljesandale ad slam I.wl jrulje sandala !m !5]'lVl. :zililemal'lije .1 s prepcir~mjem.Qja je leZ..m. P07. gdje 1011 Jll]ek.ije pa im ti Syo!iIb..lJitaoc'I. i P]t .'ooz.1'111mcije. NFego\le ruke n. ali ilLko polms..i m .'ld : lza-ckao nekl zen 'OCitel" ('.vdje.::dJ)Vlli.o..oMaju istovjetlri..opona8an~l~ hilo !.ll ' ga VII:'6em vee lfn recite slo je hi?" . Ako ie ij.On )e Wo lzabran za nQ'vog 0IW~n koji f.liigano gU.oblcno [osi sa sobom. pojma? Ima I'Jll':sto strnsnc ozhiljuo kod 'oh" 0'\1' "'hullea.g".·OI.Prvi odgovO'J'j: .a ua dv(( di. nlkaikva.Ollo'" vee spomeuutog.no. n~o..eovjek ko. n.o.i\..! !le penje nadevc uhvnti zubuna Z<I gJ'. enda pogl~~v.JiSOJlIU~Q afil'nt . tanseu r ce: "IDa si bio ovdjie U pl'<wo vl'i.1!kov.:voi vojoj cisloci kao i 1I sv . af:il:':mil.~~. na !it'll se svotli to Jcd~o? • Ci[e. nri ga posvud"" !:IJi Oil1.

n.~15"I!]tclflkt .leU dtl i'!j;!t odr~di.mo!)('IQi'lj, mj II IIje8 ~VQj je 8runO:j.p!'!rQdi d a nemoze Ibni o,grani.cen, '-It je velika 1 ueizbjeiml nedounnea sa illltJeMu, K,dio cemo n<l!t:~ fzluz? loslJ;t:!o\fasvec(~:mcl{<l halja Il~je i]oW<l; ujegovo t]ci'icnje SB !lie' Hlo:i:e slijepo sm.jedHi, jeJi' svalko or] nas mora IJ~N~ .WQjt] stazu, A.ko H l:le:tko dode s istlrn I)~i<fIlj(~I'T!, kake (;85 odgovol'Hi na njega? Nis:mo Ii u ~1!','tkQjlzivOI)loj prmci.
rreuetne vllena

sno6~ni. s Istlm ~)]'obler1I'!Ol1l?I ne zahtijeva H O1]a u:vijek i. n.''WP-i'u[Ii!iCl'ucije l'reseJtje?

OI.TI!i.lje-ni dgov,OI' Gtlteitil (Chu-chih)' o ua bilo koje pool (\n1!Up~,ta:llie hilo je da podigne Jed.'l:U od: Pl'stijU_ Nle,gov matLisluga ga je opennsae l had god hi ga· stranel ispitival[ n Hccnjll!lCliI<ll tlcitelja, 0]] It. pod~gno prst, Cu:vili (I It.o:me, uc.itel.j F~d'iQg dm.l<llJOZt)ve djecak.l ~ (J€Ii"e-t;e HIlH FI.'5~ .•
U strahu j boli, <Ijecak.(lokniia pob~eti, no m:~ilel.jga poeva !lO!J'rn_g ip(j(jlgl1(! prst, D~ecak po,ku:S<1 opmmsati ui;Uel'H'" kako mu je i bio ob:iiiOl.j" ali 111';5(2\ vise nije bllo, Oti~ednml:li um sine ZInXu:'efljie sl1eg 109" rr e~:;].ik1l1Hm.~eje ropstvo. Slovo niikar.l ne treba siljeilit:i" jeclinl) duh treba spoznali Vt5e afirm.'l.c:ije zive u dulm, .II.. gdIe je c11~1l"? Po~ra!z] g.a.:~~svem sva.kodnevuOlu iskustvu, lmm)leii o!bilje c1o,ll;:l~a<:<1 svs s[o

"onihkQ~i, lUlUI'Ll od gladi~~edc6i kraj_ vreee s !'i7..0111"., r~j b(}~je, k,IQ"M~ koji Ilfflril:~~ 7;e<li d.~)ks'lOje ]JotPIIlI]O rnokr! ad usrcdt'ijeke", J.eilim.uCit.elj ide kondr. dalje i ]w_v:~:"Wli S-IUO SajUfi 1".12.'1s,J;tTl<L ~. Vodll~, Alto je [lIko, nJe moi:e.1110 tskreuo reCi. d<l Sl'110 glu]niill i zedni, !:crod srunog poCt~llr.:a UI ]'lam., nije !!:i81~1nedo~n.)jaJQ' Hedovnlli je d(l5'~~ok SOZaI,U (T'saoS]I.Ul., ~NO.fJO'l.) !1'[IZeCii 0(1 nje.ga da hnd!e milosrdan [er (H] sam le prilii:l:tr](Ib:ijedan. Sozan usvikne. "0, ITl:[)j 'In~c,m;ml. .gospodbte! ", 11.'<1lto se redovni k .,>mjesl..jl Od,1Z0ve, 'EEldre6e i Sozan: "Vee s] popto U'i pune ve]ik.e zdjelice bog.<1J;og donmceg dUM (alkoholno piCe), a ipak uperno lVl·clli~ Gil. j{~&!li.l!;,,~IJ:1 llftvh1l£io IVO'je ~l;$n(~t· Mo,;>.d!asmo poput {wo.g f!.ije jmlnog bogatog retlovnika, kad 81110prilicl]o puru, Jik!!d ne shvaCm:I1Q stvar, Da Zil]):.ljuChl1, eva ~0.5. jed]!!': or] nebl'ojenih [zjiiln ]k.ojilli!!l: ohilQ~je zen Imj1Zevnosl. a ko]ll. apsolntno afnl"llli:nl rstinu Q ;&c~i)\i" $r;:jJI ~i rTaing.-p:ing., S45~9 19.) lJpli[a Sui.i:lia (T'sui:-

wei):'
"Koje [e tenn:lj[l(l ll<1.eelo huclizW((I:fJl "CIili:lIj," :!'f10n:! SUi!Ji, " ]'·eCl en H kad. lillkoga nebude u bl:iziiui.,· Nillwn [ldl:og vremena Seihel ponovl $.'lIoj z~iMiev.,govu .. IIei:i: "S.\1,~-I:'J;ne:rrm, ~lr.koga tlvdje:; Il1!Olil;ll te, ]Jl'osvijefli. mel" gOl']jiYog ispiliv<lca u bambusov gaj , rumm:: rcee niiita,. [{ad !JOHIOjl -.poOe n<IJ:vIi~i!l.Wili da [mil (J(igovor1, SlIibi pl'oMI!ptI].~ "I\ako s U visoki ovi I.mmbusi:! A kako uiski on! tamo!" &iSilVi;;i sa sroltee, Smln odvede

titreba,

na JSt,om m~ie1ilu 6l<IV 2:ivoL Starrl ie.!w uijc ~eti!:!hl yidjieti Bl:Eddihlll. }~ko It. Jo:j se nekad pJ'ihliiio, pokt 1'5,tV aL1.g[l. j·ri rw sve ma6iJne izbjeCi, 1"ce61 gm'l;l-d~)lje, slu."ivaju:c! se tu ~. tamo, No, j(;d~]og joj dana bijasc nc~]]og\lce pobjec! od ~lje'g~l,p<~ona poJu'1je !ioe ruJ,'-rrr~;OIl, .glc. Bll(JJclh"l se pojil.'I'i IZllled.ll $iI~d!.Qgcd njeHlh deselp~"sHj~!_ DQ]?lISli: ~:I~~ pilam, "fli.oje ova ShU'.~dama?"
AjJSoll[l[~,1 !lfH'!ww.ija jie: ilU.(!fUljjJ, TOIn[·~ He IHOi,1e!l pobjeCi, j-!:!I.' se i5llOcavruS s Unl na svoikf:ln~ kcraku, No" to uekako

U jed!l.loj s~,i;n"iutrul1o: r Istccnom dJijelu grad!a zlvjela je jeilli:l~st nra zena ]~,oj!a redens ];!.ud~ Buddha, ~ollLi i;ivjieSe je

ue PI'ep{l:;>;r:t~~i'es (10k, kao nu't{;~jf'\I mall d~~Cfl_k, ~Ie sve
:iZgllbi.sp~'sl, 6w:lno j.e to, <IHciujclllc1l
jit'

d,j smorm popnt.

78

PRAK'IIUN ZEN

Dosed sino 0 :lei'll'! "1·1ts]xr·'-lvljf.~I.] solrsirom na il.'llele_knmdno gledWle da 'bi_s;m.o vidleti kDO je nemoguce i'llZllmjc'ti zeu u kroz taj km.llru, UstvaJ:i, nije pnly,e(l:l.lo pn'lll1Jll 2lellU ilnali lak_,Q m(lwfs\l;.:i P,l'i.stUP, Zen prezlre inediije, cal i inleleklllfiht:i medi], Zen je prveustveno i konaeno discipfuul. l iskust '1'0 kui~ ue ovtst u.i 0 kakvom obji1Sujenjl;I,jel' ohji)j~nenje lrosi vrijeme [ energijn i, nik,i1d nije sasvlm jasno, Sve sto' (ll;lnV "'IlL ~.lo1rl,ias je krivo razmuijevt:\uje j iskl·ivljew. pogled na stv ar, Kad zen icli da okusg: sla.lkoCu

scool'a, stavit ce l:i ,()otl"e\J!lJl redmet ravno U usta bez p .ilIl.akvih dodanuh l'ij~L Sljcdlmluic.i zena 'I"·elili bi, ·polli:·(~ha!l1
je 111'5t da hi se njime pokazao Mjesec. [11:i koja nevolla hi to bi.l.a k1il.dhl!Y!'s~ s:mall'i:lll Mjesecoml" Ovo se ne (:irl'l 'iljEwo~atlli:lU, ali mi ne znamo koliko pru.i! c.illlimo ovakvu gl"esk.u. S~II~O nezn"lJlje l:li~fr" ceslO eHVOi da He budemo UZ[ien.1ii:eni II llIisoj samodepadncetl, l~(iJ:';.'I(I (~lI.ptsea, Z medulim, ne moic lei dal]e od p01,ilZIVM.ja na l1'l1jesec, jer je to jedino dopuslello 11111redsrvo u tim okolnestima, 011 s C· uC:inlU sve lto je u niegovo] IlIOCi da d(Jticni predmet u

potpunos,l:i. llCini onoliko raz.lUJ:Ii,ji'lfijim koUlkco[e moguee. Kad se S1I. zenom I}OSlup!t ]1(, u~etiJIfi:Zlcki naCin, c:itatel] se
"Itoie 6beshrllbriti, smatl'a.jnti ga potpuno nera;-;mnljivuu, jer vecma Ijudi obic:no ue ovisl 0 l"ti.~m[~I.j[ll'ljn i samo-

to

p~'onL:'1trru'1~u.DopusU (l,1 !!'IU se pl'ih)il1:i.m:s p.rilieno drug~ciieg: g~!edi~ta :I:oojejc mo;1;da. hlilz€'p:I"illVOm duhu zens,
Kad su Yosl':ma (Chao-C'hm:t)

pitali

s[..()

je Tao, {tli ist:i:n.a 01

90

zeuii)' od'go'\\,o."10 je: "Tvo] svakodnevul ii:VOL, [0 je Tao," D~"IJg,im~l rjeim<l, I voj'e v lasutc iii nnw, samosv jesno posto-

tako, to je zato to nije P()&Uga.o stm~jc uma ~\.;Oijl:: muogucilo BO;(lh:fdhal'rlli iii Sekitou dn d,lI~U Mkvu IZ]uVU.

jonje ,PNlI10povj:l_n~uja - to je lsnna 7.e.IJa_1'0 mi.{lwl i kad {i;.'liem da Ie zen naibnoclIo pl"taIHican. Zen se iiz!'<.IVUQ (lbl'[IC~{ iivotu, ~~ez upu6iv<lllja nil dIlSU, Saga m isla !ina se uplic- u ili uznenuru]e lIohi~njelli Ujel" tivljenjil. hlc,j<l zena [e nil ~HU iivot dok h!C(~_ zenu nema !lice!!; neoh]cflQ,g Hi z<t"Quetnog, Pod.iizem .i'I,LKu; uznmun knjigu s (h'uge siranc stela .. cujcm djetukc koji se igl'luju loptom ispcl(i IJl'OZOi'<I, ,'idim oblake koje vjetar odm)si:iza sus; dll" Slllll.1le:- u SVe.IUlI OVOJ'Ji]e jll '\Ije-lbrn:m zen, ~<l ,2iviffl zen. Nije potrebna 'l:li.kak\' 11rje 'H a r nspl"i.'V a ll~t,i, k<lkv (I 0 bJosnje]~e_ e ";!1ml.1 zailiLo - i nema potrebe z~, objasnj,wilnjcnl, .lIi kad SU~]C[~ svano till;)!;v svifet pJe:3c od l:'udosU i svlma su sr'c,'1I.[spullFena blazeusrvom, Ako ]e zen lIOI)Ce mogw;;e pojmi:li cnda ga treba zgl'!d}jli upravo Qvdj,
TnKo kadsu Eodhidhar'U1U (jap. D'U;'lUll<lj kill. Ta-me) pit alii tko [e, on odgo\'!}ri: "Ne zuam," To ll~jf' rekao zeto k;'ruje mosao o'bi~ltlltiHs lH~.niH zero .~,tg [e hrio ,i7.bjeci veJ"h"lni spot', vet jednostavno Zi'tilo slQ n:iji U!!lIO HiO i~'i 01] jest, stQ' QSlln dtJ. je' ono sto ie i da ne 'l'lC),ze bttl ni>~t.~drugo, r\J~~og je blo vrlo jerlnostavan, IC1.d se NfIl'ngaku ('1m-Ylteh, ,~J,71-, 744.)!l1'Ibliiuvao Sestom }l'lIt!'jjadm :i kad "'iii je ovu] pitao '%0 je 10 slO ide [JI'cma. men]?" niJe ZI]Ol.O oclgo"orilL Osam dugili. godliuiI. Of I, le duhoke 1"00zmH! !tU) opitan] u, karl mu jedl.1og dflna, sine i on. uzvikne: "C;;r]{ i]"' ti da to j. sr ueSlo je .I)I·on':Iolliaj',,· OItO ie isto I-mo i: l~eC;j"Ne znam."

C;u'

Wu iz Uafl,g di]13:!>~i~e u',l:i';io je od Fu D.m.sh1;;l ~Fll._t~shih, 497-669,,) da PI.'Ollo"i.ieda o jcdr~Qj 1)1~(liSI~cko). S'~llI"l: D<I:islli joedos'lojaJIJ.·ilitcJ\{j sjcdi.o IW govornl!cl\oJ stolici, all rlije i~"'O'li'01'io ni ~'ij,eci, Gal' I"ccc: "'l'n.z!o s;ilnl. ll~ ~J.a odrziil propovijcd. Za!lo 11 ' [JOCI1.ci gif\l~l'lIL("" Shlh,~,Jca~n o~

carevlh Silugure"': "I flis~'IJ. ZilVl·51.0 vropovtjedanJem~ je s l\.!ikvlI je 10 Uhu pl.·op~wijcd m]riao blJ(Liis'ticl(i ,rilOZol'? KlIsni.jc.,"omcllw'uj'uci.gol"llje, ~e-II 1,1C.ilf.,ljgovern "K~Q rjecit<li 1)1'OpO'itijed l(), bijfl~~e!"Vimalaki1"l1, jur~;lk Slltl"~ k~la nosi njeg<wo ~n1le, [HI isHic naeln od,g(}VOl'i iJ Uti pil<ll1le: 'i(ojn j:e alls,o]u.lI1<l~I()l{triull n:e·{}vojllOsli?" . ct;ko j~,prll'!1jelio:."O a Vima].~kii·lin:a Usina ulsturu gn~m,-~ Jesu lit (Wit zatvorena 'UsLazaisto;Jj biln toko zu ...us~\jnl:lI.? Ako je tako, l sad 5utim i cijell i!.wivel'7.um., Sri, svom SV(ljOJ'l1l gntjom i lIr'llelw.sum, smjssta jc ebavlien ovom "PS(jl'i~Il'i'~n'1l li~nO]l~. ;0, oponnsanie ne pf'eNnnl i,nInl U 2'.e~,(mn IISl. ramo gd~~ l1en~,(1 slva~"Il<~(:k.e or:igiIlalnostti nema m zena Morarn reel: 'Trelkasllo, p~'ICl\.m>no! trije.lo se UdV{ljila odJ luka,' S
R'edl)\I[~Lk u.pU~, 'ienoa (Hui.ncng}, Ses'tog pulrijm'hn: uTko je uaslijedio duh r teg pal:l'ijarlla (Eh:i!ng.jefl)~"

Yeuoodgovort;

"Omj kQji rllzlImije Inl~lizam."i Yene, "nls M1i'I."

"Jesi Iii gill til onda 1l000slijie(lio?"

"Ne, "odgovori

Seki(o jednem rLlpil.l svog IlCeni.ka, YakllSru]<l (Yueh-shan]: "Slo r-ad:iiil(It-dje?'' "Ne radlm ng~a, ~ m.l"(lvo~·i dl'ugi. "Ako je tIl1'<.0,.oml~1II"alB, vrijeme." ~ ije' li.lra": mje 'IITCl11ena tsto llel·wk1lv nul?", IJijuSc Y1JL!.USru.lOV 0((;[50\'0]'. S(1~I,itl) ga j j druje is!l.iti'v ao, ';Kllze~ da ne 1';Qdis Ilg~.f.l;11..0 [e onda Utj koji: 1 1lJ~ radio lli;sl .a ?" Y"Il'::I.ls",nmr od''''(J!\IOI' bijaSt> isti kno Bodhi(Uuu"rni.n: Heat;:. ni najrnul(ir:itjri to ne zua:ju." U CfVOIU [lema ngl.l.ostici:l.IHil Il[li mlstt.iciiznl,j~, ako je 10 QllO slO s(!, podni. '... ~mlljcva pod misli!'i.kadjom. ,1!~dll,Oslavrmtinjellka je ovdi iZI"<l!Z:CU<I jednoslavniiU jezikoln. ,~e l:ini Ii se cHalclju

"Z!I.sn.o nlst?" hilo [e, narnvno, sljedece p:i'tal\je redoVlIilm. ftZato jer ne rozunuiem bndizliln," Yeno zakiljuei." 1 k ra..o .' J\al\iO je I.e[ko, H: ipl'l,{. •kako 'I 1'. razlu"J:lje t"I, • ," . zena! isunu ..,..... 'fe&l';,t) iel" "<l,Zl..unjeli.[e znael ne I'MumjeH
1'<lJZUnl~et~ 'znalSirU!Zumjeti [e

je; lalko, j{~r ne

je.citclj, izjfllv~juje da je '~~k BmMha SakyaI11,UJ'ii, i. Bodhisattva Maih' ya ne rOlZlLl111JU, doK je pl"osLOduSlli vm'alicc l'il!Zumiju. Sfld :moz"mo 'vidj,cU z.asto ZCI'!I iizbjegava
ap'~tl·nkcije.

91

11lestinske zmlcafke ""ella. I'\jegovi su odgov{)l:'i Ulvi..ijel:i...·<Jivno. Iljfhov Gospodjn? Nij" I.il:~YP.t:i g:dje U'iJ12.1i "On luje Buddha .dog je da ]111 taj mlCln :'Jele 0610'~"iditi 11as-eumeve od S:V. ne moee aa IUlslik..aaije shiede trenutno. budfrm<l? On 11e moeebiili talco nll'skt~ iii neCisln 81"011' ua g~ izbjeg. potpuno l'uIva2ni i zaista vrlo l1eodgova~'aj-nci .Lu ili !><I.jek moramc hili Opl.litaJ:!j.·lVania samog ilvo!ta.taOQell1.o j sllcmm .k.(]1'I. Mogu li se :ZM uCitelji koji. Kaloo te!lw i V/.ilju 5Ve pl'islase zena Ouo slQ buc]jsti ne vole nije S<lIH Bltdcl.Ulmogu8}1J ~~RN"k<tpil'h']es.al!.ISlffV!]QJf.JJJllLo2d_tMfL u 1)()~~l@_mjru:LiJl§l. zennikad 11@ U'ooi vrij:ell1eill.(Jen O'dgId'ne i uikt'asem: zlatem." "Cak ni llajlbcli~umjetlltk.uob usov gaj lJ pWl. Beskl)Jlucnost. Prtrodncsr.gMmjOl!." vru. to i Buddha.l j kat) sto SII rijeCi.jek k]'[llki j jez.Ilk!) sudtmo prenaa nastm Llo'bicajeJ111JlJi sl<UJldardiima.utko. valovi. svojstvo iz~"aZ. proll'l:a§ili smo z:auv:l.ii llJi5:itdjeve I'!jecj dotaze SPOl1tMl:O i bez u'enl.1litt.o:rn~viedu i posta] prekrasno providan.~U'~'tod. zhifi1ljn sa]11l S l)t'lall.!:) prlmjedbe smon-att osbllmlma i zflie h Q1'l!i stvarno prosvjetljenje S'li'o:~it sljmlhenfk$? Gi]iie ncin:ili I¥U:l.ma.jjmo.pl'i:liclHI zhtrku Ulijcmlnijib Izjava ikad Izgeverenlh glede tako jednosna"~log: J. vnostl dobivemo po.uddha.Z.· zenu uema nie g preopsimog.Q ide sep~ljllcj. uegu. Clui se." IIi: "mtra JilI"Hedi !ru Ilo'(]j nema Hll!ddh.ja 11<1 ilanje p tko ili..iljn tilkv.I1~livgfi stvarncs.1<1.e i ne ostani tamo gdje an jest.lQLrnz-i 1)Oiuo6u :kojiib. kaje konstim II O.sI:a:e. sto je Buddha su l'<l4noJikL Zano? Barem jedaul'il.l pretragom Cilalte zel'lllmj:iz.li ave neobjcl1!:!!~et\t [{ad je to posttgnuto. Zen." Ovi odgov(wi su nasumce prObl"rull]Z neko]ikoknjiga. se vailjajiJJpn~l"o vi('lQI"<tv.~. je Imlillm.'e::m] ilt!. Bud. nas ne Z!J. Ako rusmo Uti o'lWe-~iJ neeemo ih u]ovlti.Iiill.to 05.djetimll. ud.. rije(: Bllddha. su dane kao "Usta su vrata zakl. one SLl: lIU. Tern.Bq"zixm. flec.y l.· "G'Je.11il1 objaSll. 1:<17.Vlt $vdn. :Ulfllo [ednn ll"eplaj i. samim IJi." "EvCl.l.gog magarca 84 kld\.~. Vee mrskost Ve." Z. Odgo'l'QJ~i zen I:l!cHeI. na OSl10VU iZjilVll danibg(ll'c kao odgevora na pitanje tko je D." "Pogleds] ll'ono." iiOnaj kofi je zalvol'·en 1.oiju brda Chang-tin" i po] IUI. i da ui prst."'l"Ovili.ili Buddhinn prlsornost. oslobodenost ad ul:njelnib tvorevina. One au.ci. oJ:'igMmlnOSI .i 1".1 Budd!hinoj DVOI'a:ni.l'ltlili razumjeti zen dO'slrYVI10i logt&i. pod koj~m okolnosttma ne rnoie posnui sam Mi'e.e:tve. ~ili [l'(I:"~vlli~g.sll S!l!!]jeIfi uma U kojem sn uciJteJjii .lt]Jeimn prslma i razgoll6e:nin1 ]logruna. ekj od gorulih odgevora fm.ij zenn.'ij". moramo zapamtiti da prst koj:i POktlZllj:e naMjesec osta] i (l.~ni d. samo I'lj6.m d"ugul1 slvt1!l·ul1<1.nll:! UlZ tu rijec. mozemo ZIW..• "Ivojetme "Pogledaj je Yecite.aJ.uCi da je pl·akHc. Jedn. ue cinj Z'eTI.l). 11Islval1. lO.''' H]{ llog]'1U1) "B.i do SI'.eljHom.~VO' hi bilo pnknsf. .tcl.ha.li.ec.ideje.ffiI'1.: "lma jerhul riiec ~Mi'] ne vohm cllll. s Zato llvi.jski~'a polo:! :ti pt'l"na BuddhJ? Nije h Buddlm.av.l_jc r jezliiJue rigL~'e. Suddhil" du~n.ie:nje. Tako smo p. darae II gong_il)jegove 'l'fbr. I izgoYOl'i.. Nikakva stvama vl'~je(lnost nepl'idaje se J'ijewua Bog.Ide i:ovjek s nlzr. seepravdano uspOre~hJlje s munjom.}su sljedbeilijci ~e~ul~akoilepl.Oyt~. izgov(l1"iA.':) llvijek budemo na oprezu. Drugt. 2:eUe. Neki (l(j odgevora S~I slfed(ll~: "OnAj Imji je iZI'<J.q i ldeje te kilo !aJkve I1C vode (10 pl'av'og razul'll:ijcv'mja zena SUPl"'tLlO tome.l[·<I!Ilja .. • Ui.jek. .. sve do.DlihlD!e.VOOlLI ~zvaujski zuaei kad stVlIl'IIQ ulirno doc. one-testa isin']vljujlll igevore 0 l"az:ni." odgevori.i on .czen IlIc]teJj: ~l'en1djitoO ollel'i usta kad "Trska jeizl'asla kroz.ovor<l poiavljuje se Iii sasvlm . [SI. rn (luUm.je.m i Jzravne kouki-etan.· kako se lSlto~lt~ planiae kraeu 1JI'(~It()i 'I' "Sasuseno strugalo bl<lta s cipda. koje suizvana slav]ji n ]11'00 nas.

1.{·) .'"· . [). LUMLiirSnjelll l"~~Ull..i hili Sl! .h k<ize: 'Rail spm.ji zen ueil ":I. On je vjecno 11lil.ic [Ii!~sklontome cia se srelne s nftm n a nlegevom ICJ'l.e da se pX'()lSvijctli. a . hmlr:-np· (" A: ·Ih'il. one 1n. slo "O: Um je hez IikOilii oMi'ka. uli se ne s~:rdi· poistoY).'·.s<lSI"lvljeno i(~ OSl[])OI!l1 (il.. ~P: OsiJ'I'D11 izv 1.11 sjl./1'.11 hlo!Zof5ku raspravu kojn Ir~1Ii vnleme. je lal.e se 1I\o~" l}r'.6~).lljJ. orore 867.l'oji Un koji [e neevisan 0 i'ijei::ulU'l. L zenu [Iom.1.. zato ie se zen nui..ves!.lOl.'lIljll.\\'!~ "~"r'li.hF.) ill Tokusana (Te-shan 780.tj'u i [edinstvenosti..) koji 8!J S njima 1l05l11P<1H brzo i vrlo iZI':WI"IO.SIjedec 6e mozd<l bolie pok._ .oo.!<S . zen uCit(111 ni.[1. :9'1 . zen p- nest. Istina. bio j" LL{"nil.l jzv nnjsk Ylu~n).·1lt1l. i m ill sllcno. slvai.·110Sti zvanom Bog. Ne.N~o!"a ditto lro.~i"" Ilr~ f.JI'l) sloljetu kad 1I j ZCl1i pocco cvjclatj II pUI.Dlen~d!1O.'e'l!a "0: Ne pm..:Orlll!n.~ !lije LJIII. 0'\1'0 i:ilo slijeili uzeto je ll. Kad U1iU rilozof [lod. l"ijC! tj :o." Q. iii 'fo""illb Hu!·11"i ua kiueskom.I d\. liP: Jesu Ii riied UlI.. (To ~est. Rani. ~ da .iivi kao ~l sll.I<. .~Q{ie]'i IlNlniJesladjn 9... u ne tako ~lesll·pl..eliti 5 njiflln.fiju. M"-L. Mll...U Um."I?'i "0.. ~:nspravc DaijUfi."~'tirll i'. AI! fiiozo. Um jc ~~rijeCi 111.vallinl f~l.. 865.i d veloJ.'i.)" !lp: Ako je ':m?" 1:1 'mil U(l~a koji jc neovisan 0 rijecima.'lcij~!ma.::rw.IJ.l~oll]osH (jail. .'llU. on nile ni neovisan ]Ii (IV is all (I 1'ljet:ima. 'PatrijClJ.o.i km) -R"S. m slobodan II SVOIll dj.no ne kJmu. pQ!l~'azll!nlije'vlll:no lipodi lim biJo ko~u f:llc7]oflju kojn poislovjccuje vidljivi uotversnm s m\jvisom ~IVH...~I~ (Ulfu'O i'.egovQjfpelovanje..iiZi1ti da zen nije oblilt pallt.1I1'<t.1 I:njesl" .tij:". <I koja LVl'ill c1~t Jaog ue nl(Jze pOSI)OjillHneovlsno <0 svojlm mmnllest. 1Q"'I. yell.~afljj.' atiti <llljsltirn xn?" okolnost iI na.~''-<:SKi! (["Ie gl~.loajn Rinzaia (Lill-cili. Oaj jlla.l'!'~"o 0 . Izma.ivotllc a'li:!:ivuosti j.j Z':-Il~.'>.:tli. .1:'lIzmjerno toleranlnl prcma ~il!koz. "'d:je U. 'If ~uir!~" 'tl.Q vis" od loga ..S.Redo'li):ik.1 0 nekuu 1U10eLimtl zena. up1t<l. tad 1'[lzum:iIes lJm dlj.

[i[llje.. lednom w'ugom pl"ilikQIl] pila. pozll<llte i prisln[!olCne sr~·<'I1Ie. tsnnu 0 zenu . '''.ya.adbio ovd. Ne mll:aenw Im ?.~ dioostije I zahv (lljtljU~ ujmuu ?A1l u [ti:tti 51': jako razvio. -0 ~Ije:rr. svun n Sa tlaS:ilW!ve~ik:iiu~.uvl)ek lne p~1p'r.p:r·u"o.. tad hi. nsnasna..·I. PI·».t~i[JQblltli.elju. s dlf:em da ae Il·S{IV~dli.. ne.~j[{-. "[}ohlZi od@ovori: "[1<1.f~.kO~:!'l08tilill'l<1.j!l<1 postoj! i . pol:mCle se sve Rae! Utn nije I:~ol)lldeli.a.. (k~~g]l'edo"T~iik dode i ova) 1111. .'·ru.kml AI..{11.iI' . "lJznn s.i. i'Da.de ip.ikile: "0.:fl rvera Ii CVa~]'~I:tili .medutim.vni. SU pOptut $j~ljnih dr""gnlh~. U protivnorn.'Ill.c iliad prije?" Oval pu~ odlg9vor jeb'io m1k.QfijQI11.goyo['I.eg obirul..· Ov.enog bmnbusa..i'Qs~tcle.." vee sern dOl'H- "AJ.i ~'>ece. je .. e m(!. Dhru.".I)ronicljivi~rn zen uci1:el). snsvlm oc]govori S~Lpl·. ·"UZIl'l!i..~~o d!alek.]e 11J"edsli'wiH taiko(lem" i s nJt!g(ilvc ~nke.~ SMri 1:1i'iJite. Joshu rece: "Jest li vee dO'l. c:. ~.Qtaal "Nis!li!:)[! isto kao prije: upiln ncitelj!l: obzlra 11<1 ~oga.. gOl>pOilill!~.~. ru Sl'l'(U'i.!a etlasove "Da..ene ()blike premn o. SVQm filol.ctl c.zvifc. <Ii drvo sa ilHim.:I jc b'mlbius Dhru·m. .ov~adayajllln senem .'oCil.~VOl<l je:~' gO'! .a:rmak"yu.L" se Ucrlel. d<tli.gospodi.· Nato Joshn recc.je.and same p.K.kn. ] uz"iiS~njm iclejrutlH ne flloie.o je !<l. uejt.i sanm D!l. j~o:tm. UlO. meo je (IvQri. kako te nope£! s'~nplja n i.Jml·\o. 1\m:l~ dIt je putovao c.pcpmna pOjedina."· l\·eco·vnffi..UV:iJIlO. lojiuJ" iO""I!@J Sf: S'r!l~es.t.·(~~:~O:"Nje"~O'\!)(:t! l sja mn 11<1.kova_o·. '.8te kad ga redovnik upila: J d.. n(lj~. DhtwJ:nnlkitiy.J. Pod se 1]<).oc:l:ue'i'Hog itVOtll. dodck uiemn i Utl!'OiIZl M gOl IJQ'~~6 zenu.!OCUml hl!J:l1ibus{'l..ko.) 0 Jos.lo primalllljivo ali nel~lV[ltlj.l"iul.QgovQri?" Stf'J'j \.rmrikay{!.IMlk.tQll Um svlh Mf-<l.'t • II neJQgi~JtOIil zeuu ill 0 zenu 1:. hamtlll$ samcm Ohou'mukayoHI.u .'u6ko'1H~cQm Rec]ovl.tu&e~ ljeva p.ve njegove aZJiJlve bWi 1': .mja i nema ]mcna. ZbulljerU! SmaD"ajlll zeleni.cnn?' P Joslm (CilUlO-chou) pe.o 0(1 Out k. 'in $'i.Hpil.'.!ya PQstoji. Dmju dalje pBe: "Ouo slo prolz vow sve stvru.ne.r\!~J:i!!.e!l!ja.Da je drvo [M"lIjUoJ!.0visoj' ~lfu:maci.Hlillna po s.Og $vru".llik hoda~ll pozernl]l..~ebiH i~vrul ~1!jeg<1.l·ethodllll 1". kOJi. ~ .zel.k!OIll !1p~la nevog red.nako tilH:li.i:J:u (7784:191_)}e bio jedaJ:1 od l1. .• f'..1l111 po bud'iv.ISl)]" ". !lllil.j:~OmnnatakoZV!l~]jJIU Dh. IliJ~~f.Jmne T'al. ednog dan ." Kasm.ivo! je temel] svih st 'if <lr~. 11e.kn OCl za.() v~.o U pHanie: "'Jes:l]i bto ovdj.'lc:itel! ~~". l)ojeo b~.'I. Om Zbt~ije:ru Ill! shv<ictlJu da Dtw. Dill ko ji pi ·ol. i! neclOivni~. . evietovima samom P~·ajllom.~iY1lJ. iln Dhru·mil. 'i1AQl?edsv()~f.. red mJl.jla.jedba orvoriln ji(!t pl'ip~·ll..i!i ~<lhC'l C<lF~be-z to !Ltorooovn:i1t (.~os .tI~ ~1 osnmd.:J1icu .'J.iJ"mmH ~lrnisli Nato uc. d iK<1dIll! covjek poieo mi. saHcl] filii.J. nes~.ai]'t~~..lj.Qj godi:l.td se li.jli. n.mo pobjeCi od ::i..eseIO)· hodiui. :[). Inju (l'edIo1l'u£k koj ve VO{~O sa!uoslan) "Kliko to da jed.ttelj l'cce:: "Uzu1i.V01Tl dvm'ijlm?" iZ\lilJIl.H su g<t ·ZnSlo OVO 89 .O'\lntka: "Jesl II iblg ovdje ikmi P~'I5)(.Ge.u .ivo.oji su 1~..t!)i bila istu §to :i b~.1I~.•.m.li S.a za YI'i.UpUli illl.gU zaldJtlcH~da je ze]~ ~!iest0 ~lfrprisl'il])1\fullO. Ovakva v~(h!J:ljastvaruo ~I]isu vrjjedna pr.1. gO$podline..e!Jii bet: Qbm~j1.l·iH~nitJrcli 1_0. prajna bila neosjeUlno biiee. ~to [eouda z~!. Zen treba.je u ste i dvadese:t.je. prMi:nil htl!"o mullm' i svet ueddj.wj.kml se svii1!ll]L~6in~l!"!sl.'.i.'.m: OO.

'. uvlsi 0 [mne kako gJe~J~ ua P to.od mene?" Je Ji to zen? Je ll to iivolno unamc? Zen :!lje. Je 1'1 to be.~Cl'ill)l~ I. Ilvoj S1m j." K.O dok poslo!!! p. prC'Y.QVU "i!'<lci(llHllnos:t: ~ moze t. !lto SI I'ndio 1.~valtodn 'lung .'I"<lllil.•tiea p.. neceg slo vocli do pl'osvjeUI.-b>J.ll zenu tlb[aiiJi svu ujegovu SU'O"(l$[ 1 sn'OVoQS~ (lclgoVlIl'i:: "Ohx'adJivfl(l stun prosa. lljegmr odg()\lQl" b.!'asiJle~" 10 [c Od. .glQ~ . Jc Ii OVOvellli dogadaj? I '<I. los.i.z.:'Ia"'ajlna n sltv<ll'? Potres trese zemlju [ JlI"~ml<t F~ji se I'ulli. ~s~~:n~! l?I'e.an illj d -j odgQvm': "Killko 1. vldirn S'''IUO flasku. m'mU"i·m i tvO) ¢.0 11lISl.je!..IJjcv. "Konii "<!l pn:l. 11.e__.lopl'enagli silazak v.ivmu]i ispiJ~j\H':i j.~~evl~h s.mom ::. "'I' ")I'ffiI'O 1(i1j'nelli <l ud a ie blo red na Kyozanu (1mpilill 'tis una ~to je raUlo lijekom protckjog Ih'!t~1 te 011 upn'l: "Kako ~i.:)I:I)a:ni1]iuCe je ov. dnevno.l.Ul " na.nju 10 en. No" :r.o! ~le{)I)"icIIO.WTivot je nmlspkh.1"'~li l\runl~IJi HHl61 1:'<10jellJlIl od lanlio.nJ.E.ec je !teko v~''ijcme otkt1lko sflml.I. 'li preveo ije\o?!! "'Jeclrull o'I!J.eko od $ebe samih dol< je ona uprnvo kraJ ]Ililb .~1 d'1 me podu5te svetem pul'II Bmldhf!.. I mol' ke 8u'eu'.eZ. li nil!.ijalle. Ova je nzazvil.g<Nor hic: "(..n[JJ SU·MU" ne smi.[1 bill nm-:I.nitosll..~V'(~~O IIljeslO pl·j\lJacIprai. mjesta odgovm'jo.i g.j'\i'imo.I~.\'og ]YP!HOg bQHIVlul KY(><:rul posjeU Yisawo..'aJk:lJ('.l.i.ml.l1li10 dol!je?" ZW.Hi -shanj.~edllom.c[~: "Ond."! IJl'>eJtlze . Q]ld~l.od- i za zen. ISla s' stvar moze ]'\1:. ch'n"'om..j~iltlo ~ ~a V(l..rtcdOViUI( tl~)] tiNMla: !iV.gl. i . ~.~s. most? Pfll. priiiko!'1'1 "ad su Josluei pilali za la] _lsli k~.·v.elogic1ln i ueraeionehm.ra'Ll sam da 6c 0'1'(1 ]Xlglavlw l~&:VOOcn. C Joshu ovo] .t:~'~'n' a :.. ustvo k koje zen :tcLi da ~t.! !Q~liiIVna i Irezv ma stver. .tanc.ellil Z most. njim. s<ll. stvarjma 1l z. "Pdje n~k.drrn:vlj<l~ 'j 'zm' ri ~ll lie odzdravjm? Kad mi dones.on~J s mlerl u k.:ve dok." bio i(: hitm.rsina tl"~!SC 'ui:len!aHZ!!1il.n i. 1)..iS .o praklicllm.jlnan~I!<III~~l.1 d()lazi~ ovemo gore cHavo HCllo.ja.. ali tog:t ovdje 11C ." JOs.i' iZJn.a:m "jai:o (1. "Odie Ie Qll..~tjle viii~ l"~lI]~ij.fl~e.e:liliilninl..Z. g: slavlli I. ~ "ovJ-ek S jesl.o lleto.6.'1Jje pokazae l~"ruif}i.~ne (rutin . I.lgla:si:o [Jl'llkUcnu SII'olJ1~1 PO ..""apSI:.e iJ~lalin.ist~ obii.aie.l<lzie.• nel{<tmeni mos~:)10 Kyozruurl' komcnt nr: • Ouda nisi. zar je Jlil !:IC l)l'ii1.Ut.. ue iIi).I<:!1 I) ~hi. Kl"ujelll S. NIlllMll slaple !Zgal'~IJa .. Yjsan n'.e zen .Ijudi ga !)I"e]azE']. tako clll.~I·emeJ~Il'z. uislllHU ZU['I'OoI'fJlli ogl:admu -zvanom I>roshll'? Zen hi . dali ni $!Ilt.. "S .• Vidill1.lo 'U dobm' san l1ocu.do sv n!(~(.r]rtiUl." " JQShuovom S~llllOHt!li!m bio j~ SI.dok~ls.tf.iUa~zel1a_zru~ta _kd] .a nisi l}O'tNllio !.IIII?"l" JiOS jedna ~e._ i pdirocli? Nem'i.I'SIO sa sijanjem I{YOZ.mcm most.(}Ii u ovan :nzgOV'(}J'IDliI samo beznacl:ljml p:.• mo]? Svako [utro me l)ljrz.~ Ii zen.t"<ili.o t:ude~no Vucem'!l'odu.ojoj jc lstlna zena u njcgovoj 1)1.d!1 itaj gOi{or.(l]!)a reltgiozne du~e? J.'~ c on km:ctl1un $lval'imil.[oru. .. if:rOl'illil.(J nostm gorlvo. u IICCf'g clul.j sljedeci "{IzgovO. ko~i n~ce: "Ni.llla (Kllei~1>h~ll) i hyoz<m~l (Y.I ~ljsto vrijeme 1.jed.('llim.S~)08St.lnf.e? Osiim ovoga. llie~i(:kJlj i. k110 ri..j! 11'il!)/m izg<JTa. S:IJ'ani I'edovnil~ "'it !l[Pita.'! euo 5.jelll!o prev iiie HfI.sll_iih ..1 si ]J(I'lf:sao preko njcg<l..icu ca.Cl16e s~dJ"i:!I1j ll<l.ik~ikv ' veze .e pro odB odmor. ~.('mflJcIjausld znansrvenik p:ise: "Oni Lr.0 sigl!.njilm pmst(lI'o1.iv{)l.'I'f."iltlo.o.l1:.~) I.§alki pIes.can.(~du '{is.1.u'li jOil 'vetoj neprlstupaenosu zena za Qlm:1lI intelekt.og VI'emCI].:aJJ? Je I~.ilpl'~~a :itav.lOvnog. M (lHrrl VOO.'l[ V . boj<lZljiv i6illltel.J"Q'k. "anja!' Nfl ova je lI.it._l: Kalt.. prev]8:c pl'nldi." kQlnad zebllJlj~~i kO~<i e moida iPojavl:juje u iuh~lekluaJInQllI ·1)1'l"~~U.ji se uplasei mozda ne ~~I. kakve $hl~ jos peduke ~em.gill'<lr!jcrn mil'i.<l.~am.:sti.5.Ul l"OSIQr. !tad se zen m·o'man'a. !:§.snLk.i kaI.I. nonikad ~m ni..--(.:\10.ivot.11'1"1 .lll:~ I'eee: n'!lid~s dasku.1.lz. PI'!s!ojnoj 11!1¥no'S!i.asu '{ali ~ l~eg.p~.

" Kasni}e RYOSTIi J'eee llc. llekoga fJOtll']:Bl:'lll! c huev po.).gpoz.fl rnist~rije.g"stri)lU'ot~ca'iiao [e zen pod! vodstvom Mayoklw (Ma. O goyoret.slj'ed'l~i komentar [l10Ma nijc ba~ Nizuulljiv s gjedliilta lIo!hi&ljclle 10'''lke.oj slugo~' Na ovo hi sluga redo v no OdgOVill'UOt ·D~.. lsttml i snagn zen." Ne Sl'l:l. ...l'.Juobi6njeu]jih i ua]fJ~·aktl'llijih sl.ui megac lakvo !it.[1\'<l0 zvil!i s. nemo] me v:i. a!li (. uCite'lju.lO vidjdi Kalil) je zen trezven.avali.0."MiP~Uosam da SaITl ].ell. . odgevorl ttl puta.ijeIi sjiajltQ.. 11 uciteI~ reec: "O.en uili Je to znanost kO. b:t'!'l. ZIWI1 i jll. ndki) od vas ne zna.xnJijeee apslral(cij(! I spekulaclle.. tebt. i:l. Kad ~(j M<rlyokll k IJozvao: . one ~to ja znam." KOI1<1Cno je gospodlll' ~!J:'il:llie'llO. [li.. . U svezi <I O'Ii'(lOl ZgOflOH1. Tad je razumic zen i.IHI. l\lel'l)."0. koji je . 110 i 01' dosml clilran i1ovaijno pOkilZ~~iu dill zen ustvarl nije s. all~ anga.:lle:. pa mOz. mo] S~~I€>O.!c Nije Ii oVO d.! [ednostavnost.Li<m.).an'<l~Iri ove zgode potpuno Q(SlobodielUJt:Jil!:ll mtelead klualruh sl(}zenosU.oizJ'eCi same zato je'l" je sllvaUo zl1<l:cenje.semc zaziv. u. jed<lll1 dn'''i IICiIe.0l'ii..slo je Hyos.n'<IvIUlsl: i .'(Iv~jmn ] ti se ~av[ja$.i~ "0. Zen tvrdi dJI je ]st~ll:Ia ups-avo tu.l~ komentira.~~goevdie.k parnell.U no prije? Mogao bib mlbra. suu'C i sastre bi me mlav z.i'vot kuknvno llQllile na Iwhri put. Da nisam do-sao I..cavaju6i b1etd:i:SI'icku filQzo:ti':ijll: "Sve ~'hQznate.{~I~e. va najv]se u. Cin. .vru:i u 2iv()lU. SlllVl'emenik Rinzma).i'e .)1'edgovon.[e odJgoVO. gospodaru.vo.~ati ovakve zgode u nedoglcd.cuu. "1)11" pretasni starl Btidillla je vee d." . njeml.. li glu~tllnamoo!CII OVI) je· 1\yosui<l doveto .la\i. ulzv!lI.!! cinl !lieg ov. sto hi Ollda mislia Q s]jcedeccm sliuc<IIjII CJ.i n? Ciine Ii (wi p)~inljceri predmee kojim se bavlmo barem 111[1]0 jM!lijim iH l'azlLmll:[vij~I.l laj kojil [e 11 z~abl'Udi glede mene. Jedan "zdravo!" lzaztva dil'llgi "ub'ayo!~ i to je ve. 110 oovjek ltoiI zove ] drugi koji odgevara [edna je ·oll .. 'Dal" Tako P(YiliUlt'll!'i: puta.1 zubhl(ij g~ecle 'hebe.6.in pro\l'odili vri] me 11sW\1)ot>Hwupl.'ou.ia zahLii.(Chung. '''Ill!.ce redovnfka k(lj~ !.jerlica se nurli SVHi'la: ja Icpoz(lJ.zlwm·.ro 775. uCitel~ce. nm'oc-l!rIog llcitel]ca i'J.i S. l\yosui (.]r~~.kol:i.. un.o'VoJjno 1millO'StuvDO. slugutn pUla ua dan. Ryosui!" 0'1.

'" Nazov. nji.?" "Zml.k@b\Wa.vnWUe umr:l. U tom smisllLl..stv aruna spavaju. to [c ])l'. 0]1<1 je sputaaa...sil.'illizl.<1(1 .rnil<l siurt.tm.l! ·z "j ~I~!Ol1e?" I' 1. zen.. 'Il'H\cniie apsolutua. vee anjajll o usucu i i~dn(jjstvad. za vdtcme T'ang OOI.. III u spor.cnoj :slohodi.o. Tamo gdje uemapreblvallsta.'rv <l tame :gdje nema prebiv rl!~j<l.. 822-9008.ui i'!.-9luje... n"[at~J.l:iSle... Po tome 1'1 i rako si d(j:I)Usl [Iju da Irmiu Ui':Uemil'{'lu.I'Ol.IU ill II nespo k0JU..i:l.c..illl samostanskom ZivOl1i .. Llcitclj.rla pestn- jrulj..lfI01IL RllZlrzdi1Jlll nemajulolloclu vel]e.. Sljedeei nl.bjmmili oV'O sl.pos.jQ ~na6i ne pl'ehiv!lU <-.i. Bedovuik j:e pitao.a-ciini. da upoll'i- jebiuilo omiljmu izraz tz PNljllapru'<l. K~lzu jtl noslo Imilacill za dug]h"o(lina svojil1 nasida lw.'' ' m II pr <lZlllll:l1l m u ne prazm.1 je sam 51<'0. " "1'ilo se misli pod "'dje nema met U...'1 ImtJnca je hila Iljegov sllflbQl '[{ad je kona 110 I:JlllMijedio. 10.:.. mozcmo Qznac..Ci ne pl'cbi il~~t.l gospcdar.'VO [ll'cbo. 7.~.to jesl. kao kuhar . tad prebrvan] a '?" "Kad um n preblv« ni u kojsm odredenom predkOl2cm.. Ima Ji neka stvar odredeuc prebivaWlte.emQ li 7£"1]nalu.i rw.dt • :' J' I.lll: "S.OjiJr1Ml su oni pctpuno besl)Omoc:ni..:.. tlm&li i.'eS~i zen. vee lUI ' o raZnLI'Il d"ulgi~ll ~".zgQv{)~·ce sigurno o.m.:i". Tokusana (T h-shen) kao zen utite]] P'I'iSH1IJi m\1 redevnlkt l~pil.e<lnijiih tr<!lgalac'!I!i$:li'il'U p(l\'iij. "'''.bivaliste Ulna?~ u Urn.· "Sto znaci ne pj'€hivanjc ni ukakvom odreCle:nmn jJl·edmctll. a ne onako kal~Q' ani l'.vor~.. 01..) bijtJllf: jedaII oct llajsl'.\o si to I)OSU"UO pod .llove su ruke i 110g vesane izvnujS:kim utjecnjlma pred 1~. Zen nema "prcbivrui§l. " o[lg{].. Rad spavaju.J. n. [e zbo. if najlezih tnjest. uti" a [I .du n e .il. I SePI10 ([bm::h-reng.v mh zen poltoda Ni'Bgo'i'a ~..l!zuzdm:tii to vide.· II'ie. "GdFe je pl'l).vrs.o tIn lrl'eb..eit:!ej!'!bila S:~uiitlinf~jednom ad n nj[l r eczn~l:ljjlh.stroge steae \I nje"(jvoj poe. ·]wehiva tame g:t:lje I'n:Clna prebivama.j.l. 1IIllSlIp..I'. Oil! nisu k<lo ~fl.I..aljzl"mml.toi~_!..

... [er 7.je SCJ IfJ/"U .ivot zena l10cinje s ilotvarru:ljeHl .h se I rlou 6eS blizl.: __ ~l_l1a.&1i !lema zena. GLEDIITA I N.!l~aVa zen 'IUtcin pl·'Cln"!tI!~l·anjaSvijel.~:ii..[lJW stvarl. Sm.satol'ija "'. I'J.lLI' .edistu z. 110 tkn zna lwli]{o [e Solll>jekUvno c1.a njegQv gl~golski ohlil{.. I:.lilii !ogicno u sl(l. A_kos:i irnao IDWI..ubok j. imog iSpijlfmj. sator. '7.11i. u .jf~ilU.a.1.I.Ie L'llllje obrM<::. z.'raj [e &1 pnvtdno 'IsH za obo]licu. izraz "novi" p~~jJr. no nj ~gova UI'Iou'eba ovdie [e nslnp<Jik oll strane Z nfl.stickog uma OV(I]ll uvodnom pritTli~.lUlm.a...mt:l.mo2d<. - Ova zauzlm . a j~l SOlIll.atranje 5t~$.!lOS u It..ori se moze del'inil"ati 1{11(}nluilivui ~lVid..IIjenovog glIedBlf..H )lj'E:gU.j zen dl$cill:lillC: sasltoiis~~ 0(1 Z<luZ:W'lJIJljn HOYOS glediSl.1 zena.na.OVOG Cil.1i(]tl S pravdlme dVQ~losti.'IZ :izt1lL'edn (V0S.RI.l1lo u Istom SVi.ori (Wli nil kilies'korn}.i U It ()o!j .'mj """i1imet .I'lje [Iovog $vijela dosed lloopaie.C]bOllfl iclilll da sc Nl.".Az:EjjI. :l:1~-O[).m.atel. god da i' d flnicij'll. rije.ikl.'. peglavlle SATO. z:u 1)1'OlI..ol1[uziji dmlli.i zanuslinad slj. l{<lkvtl..JU!dno iz]"."'" " sIr.luo cui u il!iliC~I.'1< l~. azXQg Z.-Htil~.1 i od i\1le1ekmrunog i logi(.UA fe: U se kg"fleeS u IQgickom kr!lgl1.kog razmnijevanja. 'ILl ZAUZIMANJE _____ v ..eeg nov (1" II takozvunom IlOVOJ1l gl..l gledista zena.7.jupopularue nazivamo ksmen a ko~illeiti ispod mag Ill"ozorilJ istn za nas obQj1cu? Ti 1 j~t lijevf)..edieCim I O.]]0 tko m!iJ~('treel da je stvar il.Z<I raz.l]ojl') i~rul!Jlj£I]Q~QJ.I. £10k j:e !.Q. TillHl LlSlVM'i nema .. U lvo'!:!'1 li!.. znaet l'<llZolitrivf.l mis. Ti i ja ml[yodno l!ivl. u zeun zove sc sa!. l:lle"..

" ~hii i•Of)f>J'j svoJ'c :z~dje. Ta] rcdovnik koji je. Ryuaal1.stvoull dilillSliij.IIOV{:'.c ja'1O divljlh "usak.:(lm.lcitcfju.. s~ vi. 'e.e!J r~ ~': "Voljan sern l)QIHoci tl kako god mogu.i svjerlo. pOcsli.vaju(1 prezreti zagO"neUmzena.l lh JC to mnogo vU{en1za ~to? Po meni." Od 0'10" se HyakujoY.e ~o sasori k?jeg [e I"cdovuU...ytlla1'l up~di .illono Qbe5h.WQdgovol"JO 1"):.. A~o nema !:I!ikillkvc veze K.Jcshuo II p'r~mietl ba rod vod..lp.I~skMllije:Suigllfi . ohja.~Kao r-avno J)QjpUL Post. lmao je S(ilO.•.:Irl'ien.le.ovooJu ~ tjI. II) sU'ijeld'" S:l~ pr <lnju: z(Ue!i ca. puhne i 1. •• .1'i.iil. bilo "dj('.'.a led~.l1ia 00 s0)1)1 M{)'l'mno r~i zajedillo ~ Un"":'liJo.1l ni..nj(~ rnziUwje 0(1 njegov I)g. runonovn ])IHmja: "Velik. da lie nastaviS Sa svojom mooit.A)I:.utl' . ak. rili Sill 5\' jedno ovdje i. . ~1O je pI.m I\yulan sto se Tokusanov mn otvert.in' bilo je vise srneullia no I)Oln(iC nJeg~vom ~lc_'nJ'i."l5hd? spoznaje ~$t'lne zena? !\.~lk.k.lIi Do~en (Tao-...om.:ivola.veposebne U[IIJ.anh!l!>' ::.e i.1lijiill bnKhl eU[l~llm. 00 i'O$noJt.?~o) Jo~UtOVOj IJri.".ovo :posl. Ila " Daiye'<!i('T:.' ~a I~Ul poroogn('! 1I rj6"'V~j~jnzagonet~.l i )'edt:w nik nloze t.je otkrio nlegoove.gao satori ide I.antlJu .nja zd. Pnlal.oil Ii ik@kvn vezaizme(l.j('gov sator« Illil('! bez svrhe. jeto upuln? .go:l.jdictl. .ille 11pl"()~ll. govoreci: "Je Ii u. velikos zen ul:itelja S~U1? je n. i odgovanmjeii). ovlai:ise z[wjern.enlirao odgovor.0 sve :znaci . •Jes] ti dO.S"vijecu i IU·uil je Tokusann.u'It. d1a su mllenje. gasclll<l OIvije "e I ZOJl\! !~ia.o"Vu c1l:\SlI. jedno" ie dana Tokusan siedle vani ]}(l]'ws.[. ne zna Ata je-sto' edntle l'I."l~~yum1.ljo (Pui-ehlng] izadl' jedl)og dann 'pi'nle'i "'vog .i Hcitljj' I n'I1110n re Haso nagto uhvati 1:ly<l. ~l..olrl. Suzna\r:S.kllljov nos Z. .{) ill 1I[1ii?'.l'Oji~. koj.\-hui)'.aJlu..iz<lnji~ Sal'()t'ija.i]iwni1 <lV. OV1!Ij je umalo !)I"IlwaH ..!.0 .jo j:lOVik. . .pOllci cv oin uCenju. mis<!Jo je k HYlltwlll d<1 gil.~e~i'l. kao da shk.: lJoslig~lO?· .I~alS." R.iI ]}I·a. livio l~~'msan biJ""se velikpozll<l1v:Jlac Dijam.adjorf] ~ak i dok ImtU!.vlje "Kalno lele'?" \lOdildje1e nUa. bil~.Gi.) !t0Jl je pro" t'.1: "Oil! Oh~1! l!'JasoOrece: "'Kil.~e.ed(Jvlliku oc:nda Villi istinu sena Kasnjj.Puto\looje 6ije je okoncanj~ zabti}eval~I)~la g:od.as U(lgc z!. ali n. je:s.re.~ smfdost? GO'\'<OI'C ani jedall prot]v drugoga l. I:ece: "Zasto ac :tIdes?" "Mr'aCilo Ie kao II roau. od kilkV(~ pomo&.!i. nom.:s. k.lvrne gll. Cilcl) l"eoe: t{oji 6(> -e lla(~mTI go<spo-dal-a Basoa (Ma-lsuu).a k~J.'Llten~l1l1ive i ~~ti.(j u'l]lClge .jedhi bilo . to Ut~Ul~'Il~ odnos? 3to [e hIj SCllfJI'i? Koji je to !tovl naCil'l g:Le'iChm~aa n st.g~..\'ulil.li. ny.QS Qd ssmog poe tka..'.ad. Un'llI1!O.ima U ue "!lO. t. J'iIIIVlSe~e su~si'ecao s uflm pa reee: " Pt'<1In~lOU te 11(1 ()vw-n put.kad otljeLlnQ.uIl.te iill l1lJe? A..mMd'o (dosl. ..Osno!! VC'L'~. On je pot]JUI'lO neporr 'ban.po zadalku l)Qsliab u ledlan ud<djcnj.all .ic toO?" "'iliS]!." (ld.'en kad sn .Ito. .~Ol~(~ot~~ ma. Nema l'ad?~<.l'l. svi onipokaztljl! u ledll~o]~sm§en. bili ni.gmlOv.:.. &'1. l!.V<:l1"i." bio h'!!nutni od"'O\!Ql".). [eden oelbrace I'roovnikn.l.o kttBasCl upi'ta: It5W MI<lJli I'ooovnik upilllojc Jfos.a I h Je I.oje uije bilo kOjl j.'Ijkosu ouda 5'1'1 d!.e~Uunnon jc k..j(! 0.l.izel bolom. Soeeu rl'stli. kad I_l~led.Citlil ell za le.1. em) se._govor·:i redovnik. "pitanj<:.ln.gl'.snUi: mo~u lvrdl1ju. poslojt ndto kao slo je ze:Il.!wJi z<!Jllen:mruje' sve svete spise i izr'<lvno (]olice covjek..I·uc!wV[I. ke slvari u Ito.omentar .m.'Jedne vecer:i Dot:enjic oMjini6}ti pl'ck1hlljl(W prii:'t~llf.be sve :!ito IUQ· iJJ.de.. Za u IctY1ul. \II "Th sn di.hlU'\ da "a pO~iei zen vjeri.ko Ie bUQ.[ ova] lie :S~'II']Ietsmiesta olvOl'[Q J'..? ~~*. l'e(lQy.Qvno.i dll.

[\ii'tko drugi do !i.p"'imjeclb. IisUo je:. Osim tf)ga" shvatlo je Ytsanovu dobrotu !>.eJja u NruJ"yangu. No..lllja 0 ~t1i1ll'anja. Jednog dana ].o d<l. to jest.i satori neee biti llikakav sat.ii snuesta 1n'i. Qo. I p!. o[li I(!.lstlnu i.tPlIJ10 se iz Svijeta provesti osLaLal. OpLel. Qvlada:m st v rn'ima pl".'(J'gllmc. k<..e V101{Qil'OV I~yogen (Hsi<tGg-yen) je bio ucenik HYilkujoa (Pili-chang).U:ult z lilia..I :snnslill »odllke J:e l. MoZ.~~t1i"preillO"liti i]i pokazaH put t<iJmda. ~.V'oje ll~elliike do prosv jeUj.ute iUiel!elt~mdi.."!ClCi.~~I.i lIstrajno proucevuo svoje hiljeske s 'pl'opovlf'edi n.Je njeio.ogu p.lOZ!'l:'1a~!<lh.ic neljllbaznit1l1.v!'sen te da nj govDI daljlljl\ iJl'atnjaml. Soeen ~'ece cia j:e ujegov posao za.ihovog' pokojnog tnci.~nju.]VIO.jJos~m~? je 'P1'ovidno.nje koje mu Je ~sal1pO$t<W.r jie sl1'1/. Osjecilo se kao cia [e sreo SVO]C Iz~ubheJ~ I.0! I~}eg<l.'el~anja{) ga da ga pO!lLcivj 'Ii zena.jmU voillli sve s. [e sad bio.ek IllQrn. savjel smiosta [e ctvorro urn rec]ov!Iiku koji je ~]'iI2io.tllll'"i(l k<J. Prijatdj lTUI !'ceo:: "N. slQ ie sijevnulo kN)Z Dokenov lint kaCi l1fiu je pl'ijatdil Sogen duo onskav prakli6al1 sav jet? II II' smatrae svo.I~j (lcllOJ]I!l. OIkOllJ uciteljeve smrnottsao je k YiSiWU (Rue:i~shal'l)toji je bjQ stm·.ancan da bi 'rile drugl poduC:~1 I~Je:II1U.)e~l od l k.lill1. POVU1t<llJ' sobu .. 1. Daiye na SVO:in puiu niz planme..ce zllalli.oU]k.1 rul1lliziJ:~ni? Da.Pitll.11~l.i ~Z{. Sto""iJlsve illo mozerna 'Ui:inili u zenu ].'eeeu misllu kako dl.'ll ZYllk_p'l"oizveden oSII':iJ.Ie O'l'fIIj odb~Q JlonUiti g<li.lel~llllalni..I'<l c. z~v·a Je«110." Kyogen Je bio 1'~'tocanJ.I'ojzelL!(liil{.QI':I pola aodine Doken 51'! vrau II svo] samostan.:.tavnQ .1 udareem l:z~?aO. dopusu da pit.ton.[1.. la. Omn toga.: tJ!lr~_ Zl'eG z~l!k. smn nastavt putov!l"E'lje.ojnog ucitelja ..._~va..'e$ Inmti uvid u is. jer lfliUw (b·ugi to ne Juwe uCinih 7.u 11~[I]. Aka'ie w.jl~l.n! ne m.j~ nisu :rlt.]bokJitl1..imn O-Vo"-a BOO! vise ZIlilciU ni£jt~l. u~ ell obiCllil l'edovu:ik I)e$l~uc'liik.i piti.m aml1i1icldm shvacanjem koje nije od v€ili.S1r 1J1cefljf. zen IIlI!.'.1 lnnlizma kojeg je"l~o l~~Q.u!)~ I. Ova] p~'iiateJjski.radio koUl:m nedaleko g!'O:Iii'I~ce .ukvo obii[!tll~jeuie i]~ .?l1u. MmYls !iruin za ache jesu .om.unnijevanje zena tiro? tajmedij nuzno zavl'~ava :inte. Sru.QrI.] Ik.enje SI'O. elni se.iji u6eni:k.m]fiel:islj('defe: "OvaJ put Oil ZI!1! sve. PO.@. [iyoge]) lIijc znso kako odgovornj.1]YilIi:UH!l.!eko~a p.k(~korisn.r'i6em da nui"[~ ZIl<lQ k.'V'a.Tako ostavi Dokena <111. 1L~~UUh~lasUtm~ rukama. l~f]nm. II.ecil.'~~q_ .ll)' se lice pOS~l~~l.I!jtih se moras ssm pobrmutl.1da si II su ti I'ocl!~lcliidm'ov!:ili zlvot.fl. l\QJ]i-l:(.\. I! NrlipnsUo j e I'isml<l . ~.'odli!~cl. )1'000. dnog u6il. S.11 sn'lil~~UIdll~ ~II~O j'i'osl. polm- iilntLo hI l:w. SY{~ slo Ii mO"ul'e6.O tto i meo I~Okad l(ru:l'.u~nNckoje'" je pomee udsrl Q b1J~mlim~.iJt i. lucajllQ) sretne Do:koC!illl'. on:!le S 1111l1! sudru a pO$1'1ldi:l.ojesu to stvart.i!lme ]Jl'ect1nclol1l isnliijfly.DO moje i niJ).sVO'Pt: vi.u. SlO se li.! _llr d1~dl1Q 1'ako upltan. Ilg {:ov~.lzan ohj<l5nitri I:niU stvar. Doken izr-azi 0djn da S." IUil iio stU'iijfl sa 1'0 I'i.ne' b~ . Krn:~.<1d n~ moze hilli hoJe.~ti.leJja. t 0 ~~ i6hlSt~'Oko~e lil!ik.slitog blc:l!.zl .)1 1 doiivjel. lllyalmjo.. 11li1 iSill1 odgovo!'i: Y !><l. rnoje uzlman je Ill' an' iii pi ca neee n.lld.no je oclll'ubo spaliU $V~ 'lJI'sk]lldu s blldlislickiJu prfl'l'iima.~adan iii iedml. Neru hhlIDr-(IIli.mo-gao doziviel:i avo isf'nsJtvo ria je '{is!I!} hlo dO'l'ol)IIO lldJllb.lI.I1. "K?i~ je li:Ol'~.(let]je.1\ko ushicen otk. &ivol<!u sanloCi.ilje-Ske Imje. po" la~e~l:.c preniietl ili'ugima ul. Q(illZvali zovu prlrede l'nora3 se pobruuui sam za sebe.ik.~e p(}5Vi.!ko tZNiZill S'V{)jl~ rudest. Sa/~OI'~ pr~voren.en{l? lc LiUIl(Wl ne~to ~Io llopt:e Hijle lTIog. NZaisla U l'1emam §lo saopti:ti. nisu bit .g vll1.~. . jeJ' Ii jot u ruogu bm nl 0(1 kakvel. rur. ~e ~01. . PQ~an1Lprestale bili SGWI"I i til vise neee l'ijl1.a.ie. ['ie.tkve pomoca ~]je.ge.'lDSlV~ .j(~' kad sl '".~$w je 10. !l-eJ~~go"j:etm.ja ' • ie~O!oj"8d:oSll I1lJe h~O -grrmlca. v~d." 8C U SVOJtl lZUl'idno itnteligenlfl. R eei mi svo] -'II ~(lt'Jlje r:!lzloga l'a(l.tuHi bezna-. Iml'~-. pit da UCIH. 1.lO .olOl:1.liU ~ i to. i.i.nj:~ lmde lIslnjererlt1 ka dliu.lm'l. sam neeo UQs.oi. Vl'alLiose k Yismm..ije Il..~da.oeeki"-'Il.01 za S'(1.ga . ]laz.ji1S11j<1V'..l. pr. i. tvoje liJelo po ovoj cesU.koji.!on' pOd.lIl'iik1fl? nJ~e(lOZ.. sv~}eduo mO.aje savt§eno jasml d"nlg.a '<': a miSli. l)i]~ka u c.oJ'.U.'!:IU'im.o. YiSill1g1t upi:la: KaZu ~I)i da 51 ucio pod vodstvorn mog PQk. hvalanjn :s~~ne stvari..l{ keLi hi ftl\eds.V. i iii! ]U'OHfISao od"ovllr aj~.je b.UiJ.Q~ je pn!ics. Karl se icli:[.:~j moze [)'h.e li :se zenobj~~sl]m."(lm duhevuom blagoSl!lltjU te.

e.ivlji Iws.:ri'Vl:lfntvari ad vas.lIM'" .rl dodi!" fililjii [ slijedjel(splozijCl koja trese same :f)eJnlj[ne tCI11e-J. .~'!1. s Kozrnikoku (Huan Shar~·ku).u c?~jcko(om i. Me(h~Un'J: ciH~t.t'lid lno.. ja ako ga uopee una? Tvoji l)l"imjed i i?.~:. Postignuee..!)j . p~ill..l satQr.iOVomlmili2:<rn:nIJ~ nama puno l()~a!" I{ad je ]>0110'\1110. me!" [(ol)jn~cijski. uV']et j'e ili I:~~ja~e 'Oil.ja'llc S1Li dossa Pi'cvizQi'ni. Gdje je Illka koj'o] cam.lQr.Ii je mrn 01. . '" v {k' to·.1 tobom clj:e!:o Yrije.~ ~." Ovo podsJecm:rjc Je smje. ~~"ed . ~viltn~.Doi~lvio"u .ili planiJl~UJH1. POSi<lO je sasvtm dJ'usn osoba.<ina.illak.]ti slo Ce P. koliko dill i~'nino C'Ov~ekov~ iskustvo u svjet:ovnim stvarlma.idOl:iijeU Za.i '.1..1k.~1l]10" pOjet.~ ~.:n3~i'l LI»Ulru:llJe.Ot.ot!.~jeS i . Knd je ]z nekog prim"". No~ bile I.m oci zatv'orene. [(<like SIC b~zl1aciilJjni (log.to.dIe god hi lsao pa ill.wio: 'Misllte ll da sl.l·.vQl"il.. . viid]Q pl·ijekQ1'Oog9.jelovallja.o.o "'jet <11' [Jus.lcl~[~e II tl!ciZnf}j.. ..b~Uia..c~fIl. veC]' '1'1> sall:].o doom !l. meduiliirl.. Nije [(ad ji rU.? Zaistii.va[. Ii Kmliucijc LZJ.~ks'tll POStoj jedan ocUon:mk koj.~ridestlldal'aca od Obaikua (H IIan {!.okaza!i~Z~l..eH m..CilS u svoj_111. :ill ga Kw{(icio smjesta Sln'i.azati jj~p.m:·nosli r\J'~ljl1ie edredlste ~tortJa je . ni~mkvoz['J~ru:~i'e n:ije st aruo [vQ. Vjili sljedcoe: Pi'ii'rljere: u.e. ~tlk.U\ osJecao se zbu~~jeno. Mlak satori.iVOlU..i njegov um prema S(UOl"iju.!ill"ivas -"voie .li.a'll[m!ill.loje: "MOl.ifslti pjesl1iik i. Svj uzroci svt qvjeti z.Ne Ilmicli U toi!no op]sali srub'iaj . je. kOliko da je dt~b<il>:o znan] ' zakucasre filo~onje. njegovo poslizRnfe opOOt~ito '@l1I11L\avf. 'Vrlli~. no 6im je pesngao sator. Zen 1.cnu 11 mOl Ui~!a za 'objasn(H.'il I . coyjek meze Obokn bio p'ri]icno zadevoljan ovakvtm PQ!itupl~o.ko doill'(I pozn.~le.t! pornislill.'VOIlOI I:i ~ sn't~~ ~J'::1.)~n mlvc.kQji prlklmluo opi5uje nce.""e. nemarn ni£tu aa sfI]{l'jli od tebe.! sasor. cilja osim da se covick ~~'" ~ .os.voje kOJnelliare mj~l11'lntl!lf:: SU~I\e. hio je to vrlo blJedaJ:~ prizor.U'i:'!.(ia.""'11' .~jl~~ Jastvo i treba ga ub:Wltiti ako : e uo:pce moze uhv. KI}ZrulkQl~lIPoklllla od._~e:tC!Re)!.<lx:])Jlg prediJ~:.~i." ~ako d].e.liC'u a '" Zato. sve ~'lo si ielio vidjeli bilo je pl'&. usred 'Il~egov(~g d..cg j<i.v.konfIIC:ii~m. vratio otw!f<mjl.! m!lta.~volf~l1i Z~lpl"~.rJe.ce.. k dil'2.lcilelJ uplta.i samorn seb~.[o . ])!)t}nmo nel·~lZmieral1.eli~.1.po). 0])1 SMl10 cekajl! S. Sll~jest<'1 .)'u III u ~er~.1 .i_kQ taka neslo i :p(llStoji" god jQd :nikakvog sal... d. .2. Ihvmdo I"Qce: "Evo.e raz oga 'UI Rinz<lievn bezcbrastlnu..gov'Ol'iti. msmo ni.'I.() lJosudeno Il.l"~l)jci'i bili dovoljill ."'i'~bHll~ dom. Bl1dLlci da saiort ellja u kortlen postojanji<lt. g'o'lforeci: "Ne.~.LOie II imno:m.e. Joshu reee "Ui:nn sill.l~Q~ -5 ld~~}it ~". !l!!mu.I u~m~1 k2.cajllaJ ~..~~~tJe i smatrane neephodrdma da i.Il. "Osj'eeas Jj I1m'is?'" [{~~dje .~di~ s~e s.rn1& SlUlga.1U!!'~ _!!~ Ne lillolazii 11UP1'(!'IIO iz tebe.kak{) se olknYa.JjJl.O kako se iZI'S7. mora lilllClis:lo 1 tem~lf:1to.. cun sa$ori. SaJ.je.t od V<1S SKfivalL". ni 11 10i Kad [e TQ[~usan :SP0Zl1<10 islinu . ono J(~ POIIUI kapivode bl.kQnfm.Jjg ] peetverto I'~ktlpiSe IJ pepeo.ijeC(1.1.el'Hn bezdan. zena..Ii lie Ilij'e skrivalo..azl'ije'v<111ie.Ole.u ne:m~B~'i. dosao Je Kwaidoll (Huii-I'aug) dn g'il uvede U zen.a IJOkail~slo satori joe..-ija.ansen rece caj -1)"'-.cepclJ'i $'B)ne Stv.0 nos b ".lB&lo se 'l.~~.:o~ ~!tlJI_PJ)JaSniLi.K'18\Ilije su ~et.l pl'clu'e~T~c~.I". _.. ~Kak. kao p(lIsnallje.c k01lllicno piovi?" [\la.Jeci.1C odgoltol'io potvrdno.o. .l. 10 jesl .Ill'ed okllp]J.ovo PQ5~e(.s.. •.um.kadlak. zapa..110 s1 u I~~] I\oji. l·a:zjoga 11m spreman.god!l. rUk Z('~l1u uwgaQ bi ocig'OlI01'iH: St-o Se lice SIlJiJJ'2:aj~l.Iastvo. su u umu. JW n'Ljeni cudo :iiLo~e Kakvu bes~:a_rn!llost!". koji je po Vflzl'lo:ni. 0'.Uii. evarn i :I:]"<lk j'e od.y.1 Spn!HlaO se go'VodU . uemam llli's.l1zai (Lill-clU) pemano prim. alii nije ZIl<l.Ii:~k. ali mi. 1\18.. drz.C!l.o.. l.dnosl£wllo Zrl~i!.d. ~lJ'<le6i 6 P." Jednog dana.!CUori'.o '[(. 01:10 je poput vlmsi kose koja Jeri kl:'()~ g. .ozankolwv :tllTI It.m. . kad ISluPI fIyakJJJo 10t .. Zen 1IC:ileljI'e~e: "U t. ~!)clfin .. llU'\'1I !umll'iji . mu ]e 11ShlgU pIjuslmJU o hee.ljall rQ. pit'OINt [Jtie<l iii zmwoni ?.ildaj JU"o:izvodi Ui. • "0""0 je debar SI"P.. jei~'.aze u!lihtLi: ~ akon pornnog ·jtan~n svth [vojll] objasiljcnja i zllakovu. ~1fOI:1I znanju. Stoga II z. N]ego'l' prvi 1!IZ"':iI~ b:ioje: 'flU Obak.ji.ao n§eg'ovim mil"isom. l1isla za PQdl. l1akon zgode s Ilele6iIIl guskama kQ~ll s~n~ vee spoment]o. Zna(!Slven.lllIO prostranstvo SV(!m. .11!'UVO ja Od! snmog poult..

·uzuocu dvolilosU zvanu pr'lvHI Ovi pl'i.! s.vlJ.. ti 1l11slj hllale?" HY<1kujo tld""ovol"i: IfD~l!W1S ~ novo l'oC!enjc.Qje prevelli~. .[0 se lJ)QZe villjeH lz l"<IZIIih 4<!5od.\ioJ11i!I. 8:ldi. U svoloi iskxer'lostl rla p:om. keo . Zen je. i Q$t~11I kiinesl.l'e(..od l"u§eJli'l. . to [est.ielliiJ:n susta1'1. ~a:so. jednom Zatl.ko daleko.stV1'l.g{\$lIJ e Ji !'OZ m·ed'itadJtl.jm·h.'e kod utcl1im.. l1iiho .iUk.k.cdl~. Zen lI. U()'~'O nebe se otvara 1(~ pU:!lO~j1 pli'egl. llioje [e vecma i'ebgl)is~h 1 UI:ozo[s~~v~d~ dovela la.~pl'ij d zamisljeuQg stania ! nten'&ivnilll raznliS1jmjem 0.lUeija .ligljslti..i neocekillano.ll1:je:r( SU dO\loIjui da p(~iiw. 1(~ku~al]Jib ddwzivib shI3l-ji.a S[i::u'z·.ojQUSf! llakoin pllno"'omi1all.si:o..I l'ii0".m).~it..e doklnn~ SaJkyru:~unij~l.takoder posloj.I11atl'anj. sJo. i. Sal(ln' covjeku dol.l10gh strpljlvo k oekati da zen dode sam. S[O"a ~e sva:lti Izum.je.voda se Q(ije(U10m pretvara u led." 13.' . .Vijek.lsmje\l·OiI'ilaI'l.l\'.ell~ \lcitl.l i sLvu!" kao iU. su sanu "ospollal'i.fog okvlra I. pa je (lb)ifl: vljivilllje i raavo] zelio pi'ii'mllnOi posJie(lica~ Ol1:i.'!!ti.15tl"Vi~. 'fo.e tLotad Ilcz<il!ilslivc: II $'VJICBil nove tsnne.cni hili ~i"'Wovn:ici! BfJ[ S~IpOpllt " i putruks BZP'ubl.tv.I.etafizic.US..t.().i 0 .j ruuLlilickf ~!.1.PQlpuno n01l'o.j'esli holli smo ~.lmk1.15>0 l:ul kojoj I"eOc: "Gdje$ll .culi sl] dece lltQ (Y.j csnovl. je j:iolpunJ prmrmsaj'. P.~~m U.11.c]govaJ'"ll:ln) na \I'<Inj:ske i llllutcu'njepl".tl'j.'(~se lll'omjenc d. njemu. ~.i. 1l1fl'lltalne kataslrofe '"II.Jos od razvnka . ~] (lIZ\' Odt1iJI] mdiJskim itiJ!l.Ka(. se.. ua odrederupojl'llovnii .z~lImlJeva stanja SlIlll.Cll1ni.. fOnakO!l salcdjlil pOllaSnju se poput ap.ta. n S ovlm Baso pri:ma Hyalwjovot'.Cnlje[{llilcze II ned?u. loz. ovog le. ~I) [.Ulfi il'lO'V~ gledl.ak i.o~:<i u kruto tii~11)1' v-ise 11.s.sht&!.lIYlil ke]e hi sustavno otvol'ilo pm ·do prosv jenl..iil:m Pi'lre no stoje izre~ao ijed:nu ~"ljBC. Sve jn~clektu:d~~e ~~~m..:r.fISu. U saton S smtesl ili i~n.i [r.SlJedem Stw)n je iznenadnt prodor ez ~?S~~llja -sa!o!-ij(1 nitko ue !~ t..t\ lI.\I'i'i svu . 'Tekue:inOll sc odledaem pl'et". . Smatallje ~Wcno oznacilv<J. pocue SIl)~lt<liU. stog . ihikle. prel.i da (j. d.eUll1~}rikaz.0bio .eiji ws bijaM do.. i ponovne i~~radnje SUI.l H.. ..cHavo zdanj:e serusl ma tlo. kml. vran se u svoju sohu Zatim pl)~alje po Hyaku~O'1i upita gi'l zalito jc smotno t'ogo.! mediltll"nnje .cinjellicll.d·oguu zenu. v u saslrt.ce otvru'. micu "']cd~ spoznavaul« srediiinje tock.c.~?:'J~I je dO"v{~iien blLldizmu sa (.A~ na RUlrnsHCko.. vezanost za IS.01'1.~e~l:et~ ~ s pl~tu.o]l. gle.-. llll!elektu<lluo to je ZilUZllll.I.'\d lJ1 Cen~a surri i z:nal'1S..I . s'lanje t. . sll ui5emci la ko sv dclje i cl:al. To [e VI·stU sve clo"ad.tt(~oJo~ijL 3.su da$~v(l. bez sal'orija l{~u)papal' hex o·illl'll'lie.cil elj.tju.fnib l~ pusr'mji •. sW.C' i Ll'!ce slohodno.0 "'10m [o 'e." .<lzle- .jvmlja . bexprosvjeda. vtse ni!je bolno.jena .tltiJl.j . k... kOil osjre6~l da je ~ scrpin syoje c:ituvU) bJ.rogo2illu kleee ucilelJi !lolo"eI1l1 ispred Bmld!he.ogfu~a!!U u covJekov«(n HUH! p~'i POSliz{uljlLl WlOl'iji't Pri] ' safOJ~*] . nIijev<Illje.o bolno. ~VO~l111 ueeuicnna u l'lOU"£I?j za tsttnom zena llj[l10Vllll1mwesino lIi{lgOll. treba pre:tu·.i prinllij.elf1l n satol'. k.ll~goi varanja.le! u Istin u ~ell".!u~] CCSii~ZamI5~[aill da di$Cip~:a zena PQdt~:l.klh apstrakci]n I .ljell.L'C.nl{l Le ga 'poistovjeHll sa sarrumzenom .u(}l'i se us sasttojli od proizvod..n odjeduom 104.iih 'I'lm~l~wa.i.o 5((1.-etili Sli.?n" ~~smjcl'.Gomllanje doslZe granieu i stabilnl)$H i .Oiskriv..jeilja.i:1li SVOjUl.jll :inte- Ylsoko Ill. I 0. To ill pek develo a:u-aikti.[]ii dode po"ren~ no i svojevnljno.l sa P''OPOVJooiJ<ollioe i. R.svj.!lv~mja. {~aso.lzeti . Bmlh:idhal'ma. Sadil se $'" ijel {::ini oc1jeveu. tori i'e raison (l"etroe zena bez kojeg zen ni] ~en.1 enfh n'asp~!(~iJI.:i:u .5 I~~r.d mCHlifizi""k]nl i simbolickhn izjavilma..ogm.llljU UHm se navestlsaiori. S(.l'i. ~esli [laI.e:r~ja odredenog Ull. ue igra a!:v~ I.l1~.1ko su bespomo. se zove prlinjooM . Hyaktljo O(l"'ovoI"I: "Jue r sl mi zavrnuo uesom l b:illoje pl'iUcl1. kl"aj ptQPovijedi. . illcsdp1inal'<In Hi dO~lrjmfll. nisu uspiele prolzvesti z"I.ugoI'e ollH"arlili. Naito]] O\lDh mog!.e dosegne tock.. D[scip]hla zena lfilSWji SIC·.elIfii nisu l'l. J~!15no<je.'~ebM je 1. To je zallzilnailj<e 110'1'0'" g~edista Z~ p~'I!)..uoprav 1l1~oJ?.V~Iie niS It niroome :i'obovi.

lIJlJiI. dh:yal:i.a do~i do I'lrn(tcllja.1 .InllJcV<lvrstu mcdit:tc. d.v.eli<lpsQillll:lll! slobodu.i oslo!bodenj'e 1101 1QiS .fa·YI1. odil'e(lenog pn~1Clm' In" kaJ.an.bicav'&o "pl'Qiz. Ino2e n<l.4. 'Civ. Dit.praMict!·~ u Tndij:i i u dil.enju zivola.g..·O -U04.LI. 5.il 5v:ijellti.\'<1 sl!l)'e ~la:t. TOo s.tleI~le1ektuaaizrn:lit [ IJolljlzC lemelj ~lovog iiVOl<l.log )!ivH. S(lwl'i j~ tu 1 hI iInflmo zen. On ne (W.el'lXIzna'i da zen nije sustav dJiyane 11. [(ad j. IUn:!. M02di'l1 je sl v<'ll'lltelj z~(JQ1lI. on le zadov.ekoj odre(!cnoj mi.IJohlilmvarnje n sV'og. uma.zhrisml!i S ]){lfill"llCf. kao 5. :i i~ koje Ie nestao . .iSl 00pOlpO\l'i SlViliJ'11:telja:' kad slmzlu~ J'iIZ.clo'Vallja na~l~lo i.islovj.Il1a iii moi.. i n~Ol. Dolt lla(iI'Qti. 0:>101vlJaj'uti umpoput neil!<1 bez oblacliiil.da nlje u svojoj "'ldionic. . KilO takva.vodjU" svojll vlasutu saku i 4!ltim pital3 $VOp UOenMre za§lo se to ZOIve sakil.-s'ti II stanie savrsene p'razilli~c II l~ojoi nema m (ruga svij'esti. jet' re ona $11]110 ~iezbli! t~nir]v'.e nm laJi:_. To jf: srunQ{lgrarueenje. lad 51. karl SU'sv] olluc1 m nlulnog d.:11:! sllll.zu.'!kate da i:e dlIy.e.evi.'iJ'''im bll~li&im Skotlruna .i" tdi zen Ililsurv]ja sa svoJim poelem. i10VQg I'<lZ\ml[1 koji ce ponovne $a~led..a jasnn uWlvao L'U1.V. mera do~ do epceg menlQJuo<g preoktreia koli uniiita.oga t.i:.!"llgiln rijecima. Sal'(wi l'I'i.ill zen se He slllije po.)lkv. doli ie u mah~lymli to cesce billa dekmaa prllZninc. [0 je IlrOll' ~li djelo SIVir'I·.z sumnje n[l:~ SVOjH 'Vl'ifednoot.nj<l. Si1J1'])OSirOkll pJavo p!1'ootl·'l.ji spoznt~jil.e.oJjrul.sM.dcm~sld rflis:~.ije iU kmllempblc:ije lIsmjel' ne ka lJi. 0 nesvjesl.denio r'. U zena m.7. .il be.IDrvll~l t. ~"ltik.II.ilillkakav jest.) jc o.auiI postigla s'voje savrsenstvo.W bi . 5 Bogom u mnflliCIluml poslO.'lb eksrazom iii transom.Qizvjci~ban dn se IinQze dov.Ulli.jll.l'e $['V~ri i.iet nvnliU. _ag!llsavanje soiortio: 1.tlOJlyana bndtzmu lp ie 1'fIla In!S<1Oo {I pr'01!i2IlOSli.e:ak i pOjllnl.:.m~'-iBog je iskJjuceno. llUi:verZU.lIti S 1])01[1.00 sto se . ak. ali to nije zen. Rat!: Z11IDlIO ra~log. l-lioyen (.:. dowd I1ez~llli$Jj v og KI.lom."YtJ'Iia ollknopud!·aZl. Zen . Zen [e od smuog poceUt.!la 1)1'0l't1!ilnmJ!i" U dhyani nema svega toga.<I..i ill:lflS B~~\ nno SilO) ·.orapo$~ojali sasor«.t.pi.Il!ltvu.

IIom dobii'l'a. pogiavlje lKOAN' Zen le' Jedi. L)()ln:'i buClisU lr'ebotIi su se ['~·Z.:.nsl veal prolzvcdori jellw1.~ol'ili. je postavto l3ud.ll. .~Ut stn je zazen.e'me]jilo upueenl u metode zn dil~:. no on se razlikuje od svih ostalth mu oblika po sustavu po dj-$dpl.8.ckQg vjeibanja nma kruw bi ova] snzrio do stanja $a.flLi morelnih prtlJ.k!ekviv. Z@H se u I. o va I'fNlk.je monopol zena.hl zazen je prevlad.• !rv(lj~t:tca zen-metoda dnhovne discipline na[sLoj{u.~ kojem 511.jecili llre:krizen.iih nogu II 'Ii§iui i clu.nog uma i i:lJegoV1l.·o." ({1i.tI.i. sto se rii'l 'pntllU.hokol kontemplacfli.nvjcibu i ))3. od njcgoYo""' IllctQd.~iri]. pesebnu zl1laCai~~ll i II I)osl.il:~i ] 1)0 krajnjc:m postlguneu. astavtla se stol~eC1ma.'Y{uW hila jL':dnOlod njegovfl tri granedlsclpljrue silo: (moralna p!'1lvlla).~anastala je 11]udJji i pl.1l<"lc"jkon1 zena dancs . Zazell. treball su hili l.l:anjesvejlh IDS 10S! .icllosti.!.dhn.zi s koa. ill dh:ymw nije u pot]Ylll1c~s'li. S ume prvenstveno I.oje se uslavnom bavi tesanom kao najbitll:ij:o:m 7. ovog cil! pogtavl.note nnzvetl oblikolU Illiisliidzma.l1ilent.l<1ci s.e LI budi:zJinl dh.liJa koin. no kad se kO'l"isL] S'If. se jedinslvenost sasl'oji. U ovom slms.a se cijeLitl1 (stokCll'l.ja k.otkrrvene sve njegove lnine.ftU. Obj!il$I. 1'!'Wlb:illio j.llisl:u'll na Iwa.pralilicil'tu'Iog ua Dalekom 1t>l-Qli. ili ]]jlcgO'l' S<IJl'JJskrts. dh_yrma (kome- mplaeila) :i prajna (mndrost). zazen.i rnoderni sljedheruetaena jos l1l\'ijek je se ssrego dric. ZI.

je J'jMf':nja J. [e ".alosLi u Llce~iljhlln I m. Nadalje. iu.seDZuolno.ciL'm.".i~c.tikf."Il. dhytUw St. z~vjelUi~rn s .o6'i 6esizhllVIU ncbro.~d~jnj" iiirOl'nW1. l1II' k::lJi. ule. ~jlUl l:.ruzmisljlruJjc.rmwj: dhyana Dltya. Y-:Ilal':i zOicb"zaU usn 11SI.ilu rer zen sada una svo] ylolsUH dhy(.nja.Lti.~ bitll.~li' tvonuca iii peslovut ured tl'eb~I~'Llitz. Na pdruj.l6u strasu i . to jest. duhovna iHin<~ nee se \'I'. d!_i·~.fUf. citiranoj II Dhy(. kad se pta· .pii:.llja-a-sml1 arlhl.iUla Sastrt. ~~k(ll1eJL<ldJ"liil!.di:\ ·~nv!).alj. pl·a_5iu.kal~ob.H_:lnei5islocc .QliUtdi6" sc lv~ tttcltj" .onu'oli~ II ll " b'l.jLl bm:lisli. Indij"i SU.dha. Cak i kad se koan sh"aU..'elu 0 . MII~U.njll ali rnvue i lISlll'<JI.'ma-Pm"mm:m SystematicaUyEl_1JtJitndcd (Dh'OIl(l Paramita.i:w<>jll".t('le~tlJ"lJl.1:'<1 1'000.t' koje s!Uj(! csvlliki.sc iSI}lIl'l'i]a ceHri velika zavjel.ip:raktik.'p~INumLi u 7:.I'Je. etlos'taje .e.]tlGg Prosv. rlok dhi elimoloSki U100C (LrwU veze s .10Ze [e 1sPl'. k()t1Il.. prnkttelra . k"ft1 mj".kticil:'<lzen ill ..z. 'IZilI.sh:ia. a ~LO se tic~ konrrole disanja.ja Ulozcje ttj. III..'1 Dai.i-sh..gi u bili ucenicl dJI. {lad.'ijeme prolilZiJo. J er li eM pO~lk'i v.!dizU1ll.dllyana. Ali dllyana je la koja (.mtuma dl~'Ym!a l)i'esta.mjuovog orlredencg indijslwg oblik<li Pl'em.wl:lsH kao sredstve za j?Qstiz.!LlI.r~'teliiilcl. ve 8U\:. Vjewr It]leb:MuiJ.'('" I{oji c~tili Ono'" stto ga ll(lsi oel sirijcl"" :lUI::!zeljl1.eUjeu.. Kao veda slobm. ulahaY.l1. j)osvcce1l. pohozni nudist: sprcJni!l:te tlobl'c mudresr.~ 1i10 111 .l.n~'.r.~!'" [reba pra. dos]o ic do l"azdViI..!.p~ $Il~g~. iako vtsl)ku kao planine S~e6:i ccli !j~:st Cmlcmih. morallsu vis no ista drugo.is]Jil'e 5Vl! pl:a&I:1II 51. kao 51.vj1uQ jesti l lllli.ell'anie z@Zenaje od mUll/Ie var.cU!ry"mm Paranvai'.Slje(lheniC'i zena I[wgu se s.l·IlJll. I.UlistitL Dhymm dol azi ."tUl.ln21. ti. "1l'il~HlJ(~:1II isjoL'i!y!!~ !. ne Slmjie: se datl 1)l'evBe oduska spavanjin. sve v. I. n'..ut.is!.. RlO k~.lldoll]ci" nema hili eJilj koji opceni'lo :ll. &driRliUE! ot.ja ne IHoie se l"oci da je dohar s]jedbenJk S(lI:kyrunlUllEI.J)o'Volinije s'nanje u keiem 6e se POSlUIJi1JO lzdit'i iznad LUt'.ieml I:)i!ca..ini". Zen ue "sini dllJ!OIW samo] sehi svrhom. c'i1j prl p'I'illkti.!n visoko d~ prekrije nebesko S'UXliC "h~liki]~ljusak.bjcgUVl:lli.gc ll~ snmo jl. pl"ije(nog~l U svez] s komrolom tijda i uma '0 i1i kejima se te'fnf'Jjil..o gov(H'i It Dhi-snaOVt'llll dj.1ti u svom pl"il:mlhrnom sm...umll:'.. I pus-jed bla2eniJl I"rljC(bIOSli: Dll.'l. l.~ Q..'<Ilnja ovlad<.sli po~~i jed:IHl nag! Mav~ti v iile 110 drllge dvije. Neki SIl hili.!l.ejjl'ajl~zen l}o:.C:~jI.la nuznnnjev.s[i. jet' osim koaJFvjctbe:. zaU1l.· l'.I·!.o.jnSl!jr!nje) od CI1.mjsk...!. njegmrttdulmkOl. S<lVl'Sei'li um] tniei U tome. h""'(.Ot:liUI. laik. Sloga.. ie oklop ~.dl'zati Dh:J(llIflc stoga ZIlIlC. kake j v].'mlolocelJ na jedlln predmet m±sli.a Muke (jj. enakav ka!lh'lVpNlkt~.l '~'ll'>Q~t~illU.ja:nja i ueki SII hndi.(lQ u naj.oa.U·l11VI10 cia semleste kao stu su tt'Zi:Xi. Nl'llZilli.L~~X""..tI'(JiOIU i. tljelo treba hH~ u laganom I Ilgodnom l)ol . ~w znaci petc:i...Ii oovjekll iJ:ilO' kO~ll ~d ovili kv rnifikacl.{ll(.. 11m kako ~J~"5"['11jilll" Q" i!!ll.:nosli.fo.l'ko hi S~ urn dQV. Mocr.VnO.§ljoili 01" "llsmjel'iH um nil.". On je m:sltmnjivo 11tlilllapl.M iluJj.0 le poznetc.lISti pod koo~.cli:~l<" d~Jv(djno iutelekulnlw' lin Zlll'ljUI sve LogiC}{ zamrsencsu u pt'oii:ll!iemju budi:sltCke metaflzlke. Z 2.'r:i. v.ko bct.on~ t~.yane" III ~:l'cd SI:I bili. tao gro je v:idljlvo1z OVQg kratkog prikaga d!o/mJ.e!])u se ell! 'alW ill ZCIUil.ldice ZapI~kt' i Ogl'mtice. He dupustirl nuslt da odluta od svog ispl'VlYnog pura.neumjerenlh Sir.1 vazna stvar za .atiti I. $"" X" !'!~j.2.i s ovladilvanju inlel(~k.tusu.a.ri!:limtLihv.. izhl)l' mlesta na lk()jflm ce prakttear dhyalw sj!cditi je jos jedn. ali se U zenu dillhovlLih vjcibi.-.:lJtII'h. (klali misti sabranans.)lnjJl d. IllIdri.·j du"in~ 1l1hS" doi~ i.e dctalje b'le!)a k.uje ne-diel..sJk:ovmll od vaj.i TI vee ldcil mtpl"ijed prema mrvant. jc potpuno <l.'W.~o o/..ja zencm.Oll:loid'l jo~ nisi jJO'stigaosw.C:Ct.w.'~ii~c.lIj!!i.cd korijena dhl. prakli.omiiiJj. . SIOIl:)(U Ce8 1!1<1 kOFrif.I1~.~llvletuJem se . Ima jo~ p1ll11O l)J:~1!Vna.ja T'ten-tai sekte.) puno Ilril I{ll p~wlle <>P.

j[h i'nanj£: Ilmlarenil'l ueenika.~"lJ poslupciJrna. redovulka i1j :izj.1O dobrote srca k~smliliZ~I1 tz 'licit elra l\oj1 51! na hlj ~!lc.1i.nrn"Rvno.. Danas Qznacava rl~Jl.I·.'I:>!lml. se brzo ]'~IZ"'io zl'IsieniviU sve ostale ImI]j.d.mzeljeli sil..l 7..i~l'~li.0.l.fl.IIP ?:kOitl zena. !'~ijl(lprevedene na kineski.I~'1jelllO sl V<Ol'et1i tasmuneot IJ1"Qiza5. kao nekakvu vrstu kJ'h'.]. Dnboke metafizi1!k!! I rusli sOld.1 ~M1~J1l'ije prfvukle pozernoet (lZhiljllih ueen ill~. Sl"oga.~"Il..lsiro.vIlQll1.. a IlQLl(~lmd svakako nije.ramiUl....~ ~JOiIi!a velili poUcaj kil1eskil:n bucliSl:i~lIUI! za int"':Jeklmdno ovlaciavwlje rekstovlma P.110" nilJc biilo lromw. BilQlje to.m.\'Ei.n 'IllWl Imdi.r'M'Ua..l uutijesall.1~~ Co" i. ~~I to zasigurnc i 1.c:llstvo. gil "'a popl·ijeko.rxm j zaun dI'ug.2e }l!t'oiSl<ltiu b1ogl'afsltim ztlpisima I"tmijeg Imdizn"l<Jl u Kini.1'lOlJ'. i kad je YeJI!) (Hui.an.J. se dOl IUiDn je GV:i11 dana bolje no mad pri]e.Silnja.e se ni. Jedan od nekoliko r.ovjek]u ne )~M. '<I.l1Cijlfi je Iiudsl5. one isla 1I~~~a§nobl~~ ze:lls~JL. u ..l'ii111leII ovim svetun lc. i.jjkvog k.lj!l. Peznevnceuua l:nuUstiiik.l.§!.~ . uistiJ:m 'Ie.!.IJ. . l:ini. KtllIl<u·aji.nacm zn etv ar <Inje :~U ]n·isil~av cak an]e 11..C:1!j l". Um m~le sazrllevatl sam po sebi knl! Ill' pl:epusb'l1J"n"odi.~cenik~ ~rn. 8ft ZOVCl1lli() hod [.] na upre .el<{)vog nma ka :bLiild zena.ksIQ.n" r"jdnrln~ I IUflCJ.i ••• aim :t.s? II IGnu u ~estom slnlje¢H.-lru:II'~) izasao LZmraka i SalJlOZ<lta~lOs. Nar<J.~Q'llnslallr odr""illjtl ~"(lJe Ill'.z:aul'lu.g.~ U1vijcl{ "I~kati. ll'Ie1:IKln Ijepote satoi"'. en se ".iZl'<iZ koji jie dosao II ntodu kI-.O udu ill ]stinl.o:lll~knl'kakvtm ga danas smatromo.. lo. do toga osun r1!elkim sr... .Hj(·'m 1"ill~ djuasilij. fin! se da je: snstav vrt(l H~~koulrnmtl.m ~ud.[tt~ . gil ZOVe! lO PQ:lJolitsanje i I1<11pr flak.~eL'1 .O IIlo.~s.Qrske '. ~! .~ koji. i . . I u um zen l[oellLka ake ova] mjt" tern lino uvjdhnu u $U &I!:. g:l~di:lli.~ lu~o d 5redstvQ lilllJA. "ja\' nl dokurnent" iJi -mjermb.'] 1tg:la. .A 7. 1'rem.wilfJ j~ d. U no:zi.Jj\'u iIi pilal'lje kojl' postavljil . I>mljz. i".1110"" o~i!.mijt' sa/'orijrt.:idiimo_ ~ zrmk~:e drujnjeg poholj.~ l~Cit.'aSl:1l:ave 5:t.~m. {{ad je HOflhi(UHlnl.edi.lI.I'oufiJ. ga)e potaJkao da sl11~sh rlt:.1I Liudsko posredovenle p~Yl(Lr'ilf\llj~Jrllo je dobttak 'liri!Ci oil ku.c.. Pundarika.uje sretnu bHl. ruikf.zma u KinJi" filoil.I'o.wj~~~rnIlrovraa~v~ll:r~l zen:l" [egov mWJt"lIfSIu pori\.''lfa:nJ~ elik~> Imclli:z:mabllo jG sljedece .~zl(J~a za ovo osvajanje mo'z{~se ll<:tCI 1.(I«')'.1 p.c· mown. ~Hw aka [e u:wg.{nI. M_&eguudanje u"brvuoIll nne imatraa. JlI·epll~tefll SV'?Jmll_l:eu1.<15i:11. NI. PI". lllCisli.vrli 51antI" . prva je u oku."eu~s matel"i:j~l:bn strane zi\fola.civnll Dosad je dIlY(!IIa... ozivio j (lInd.).lt ! um] etna..o se mo.(l'vjCl·I]Jk~....iite se prog]ii1SliJ ptlnopl'<ivnim prenostteljemzeua dnlgiJIl'[lkHk. lakoZY~U mod'Cl'ui llUlll"edinl-!:.ak.jntl1!o :je netlllpm'.1".l i nepotrebmt stvi'l!r. Ko-an doslovno ZllaCl.o:>lIJ)" ••.Th::iUltno u Kini nema liludi3tickiJI samostana s koj:i [Ie .u.na tvorc\..tIDe.. COli.u zgodu drevueg m'ite. Pit.'il!i1I PI:·~·?(hHI nadarenost :rnje !:lila tako velika kao niegova.ilIj II] dva Il<lliO:II Yen.je svtdao i nisu Sfl rasumieh.I~ z<lJclovoijlli U)joUl:C i fde se vvatiti prh'odi.il'rucon klneske iSlrajJl!::jje vis!'! no druge teme nad 11 I1l I~iim<l.f(mi:..~CiI·lii" P'051·ooovanje je ponekad lid pon~oCil.l..utl.o~c.arum. !'aZ'"(IYOI' ucildja i.llilll<JilYnll hJ. Pl"ajnali(I.d:i c. lUI.jt.cu·<1.i'ilelj i.alt)l~ga nisu b~.<ld. pl'ilicno Ijudsl{l ad sh·..ll1Q 11:illl'tsk.tO Ibullamsak(l.el~a slo jc mrslio 1J<lsvnju l(w. i kao ill. iii hm.pad~l!J(' "0:11 l'I-"~ir". tiln.el'llIle $": 112 .f' k.LiJ.je i pobolj~an)~.dttidrllll\ju zaxeuo kaQ sredsrva za (I'l'lmlMl[1I1je koanon« Ie ua ta] nai.o.jllN~i ]z S'utri .O niie lU"lIjnje b~m'.zemo zaJd. svoje prste. a z :I·.liInij~~'.oje su se prevele sl~CI\.t(( Ci'V:i ii::r.cajem. pi! 1J1v~el·?joILI10 stoe '" PI'Q]~US:lm pI"ilil~u Ull till je pruziti.S. l\.i1'UpO~liz.Jl)·!!l ~ell tstevremene i po.vog danas Zt'll!lmo.n (lUP:I'uUlll 11<I.dh..vin:lluzauueI>'es.In'ilikl. .~e. cia ona llooUgne svoje vlasHte cilkve.!lUli rocilir. . /(.. k1lO 3t.:! "'ubltka i t(l._t'''~i n~llml. n!Oka~ ~e okone.hlnjeena.oti upLitall 11dobl.. PJ"ilJ'iO(~ni Uelel'lllellt. d.go~'san. sUcan nacinje nVQ(lHllje sustava IWlUW.I'ovest] eVQl~C]Jn zen $:V'ijest:iU muovima svo. Sve ovo . jednom oiivljcn.·n ill ~t On niknd [iiije su'p]jiv.I)l"ipadajll zen sektl i V'ecirm njiih $Imdrl II rUm..?va smJ~r.ld n hi dosLi.·lSli kao sredst 0 za otvn'I":l. U po6etku.w.ija. Ile'ki 1li. . no vje. On le rl.o:~np. rtd.11<10 ~ je ko. ofl. <I. fill II C'je.(mnn d. kad god HI1~l .eLuim sl. ..kl.f. Ollllll"f. :0111"'<1\. '~:dkaJI.!wje govore 0 . iii zazen !}I"akti. .'>t! kO.fl" ]~J·vipatl"ijudl zena dt1s~o ueitel].:~ l)IIilizn'l!l ])11 su smre k.~ primje.

ml ~):!·!Vllelll.J. obl.'mjll uma S!USill.lJIIii. alia se obiclW po-slavlja s namjercm hudenja ll. I!l{{jd~voj urn n po~i. 011<1>iilJluno nestala J IZ ~lratenlala IFI.ilki. ~arw :s~abIJellJ<l I oS'ililnosli.·pl'i. M}'o (Miug) Ulli!uo !..iSla drQlgo do sko ·'illi.do Iljeeovm r.:"dQ.e'drums pOrl'lnic IICe'Vise no !jIo Y uce:ilikul i.l'aik UIbId.1·U1aciji'~[lal.rtQl'OH1C kad ._ . Zal.j[e bio i'(}vjek kOj.l SkOl'?I~"O~ j on je po. nije nuzno taka te da f1i~ov dot<.I~.eniik tudu morn nasltwiU s tim ]Spmv"lcki:1lI n<lsluP'C'~I'do!. uma kako hl '~Ti(lio da 0'110 :sW ~e .upilanja (I "pl"'!lohitI1QID lieu" postavt pred rooo'Vnika pa·!pl. )Jl':lbcbno. mjeslo no!'poC'!!l. ~lO-.!·anijitIn danlma.r. dOc. OPoka~1 I1U to 'It "eO I IJI'ozl'jel 6cs Z!WoneUm zene.0'" . Ovo je j'.ll$_l~ i.oi. Narnjera kaau je f1<1tjcl"ati IIceni[m da Z<lll. Oya~ nedioslalak ~uekoCeu.io Abraham? Nllkon osobr.S1UPl10 poeeo p~kazfV. ncmaprethoduog zen m:1I.'lr3. PH~ilje je same ua IlOVl'8ll'U.11 da lIe ld!~ 1L1.'llje."i~a. aravno. .l. .. aako l".enl! zm.e. ~z ovog se Vlc]l.'lil1. K.1na 110.1 se Ulzdligao $vo.bism.jcki I'el'eno r •• {fa se s klWnom ".vtlcki stay.2 !a~o!U'I HIJe uuao slmlsku iUI. Zahtjcv Zoa mpl'vobitimn lleem" bio [e posljeclilje l'lUZ!tO'oko. :ISC no sto je I dQb~'o za n. koje se dain clrnmsilJihr w:':enicana.i)..'ctlCl.d~ potpnmog..emo~ zentl . 114 'liS .ie koriS'lf:nje komm. nacin K.je'.ul LI posU<I"'.go I o:zbil~r)o. ~'II0 j'edo~od pnih Jwemo.I&koglsktr'lva. D 'I.staotv.i.Jg" ier sustav koonrl.a se I)V«.\I'a IIlI t rJ. Tko si Ii prij no sto se l"od.IHl.hlj .o 5J~I<ln. K~J [e l'sdorvuik. OJ~ ~~ s~~n 118<1['111'510'.I'~~~.l!ji naC:in gl(~da!i1ia 11<1tV~l'I'i nije uviji6k s !lio tspravan l od poronei IDjegO\fOfl~ duhovuom blago' slmljU. vrhunae svego:l ~to. If].i za.celliko.l·.r". .\c''l!Illii diani Zeml su bil. ~UJ:li SLV.ik.11.~~jl:~~~I. p'1U1{)]n cvatu Sal(l~"i:ja .~~l.lja.~hu'a:zO'l'~I~'lju '!:Iciaio je zen ucilelja ti:rm~n.imil /i(.l~:r:tiji:m s I Il1t~evIl.r]o ~~I:I<I prilirvacao' kao obicllI.tinll.!H jilS'lVlI. akcn sto ie to shvatio... 0.ovog ulnrlarnieg djekll'imf<l onda ue 11102 hitl h.I·i]l IliU eme Roo [e redQ'!{n:ik ~tIyo C\I~Q 0\'0 pitanje.'l"elanje ·pasHZ'. ozuacavu I.j.e. k!lO Myo •.n]. Za§to "..ti.. LJ POCeU~'l! vise ill mooie m.tllo JjC!~pl"ije t'l'Og rodenJll.. ISllustou.okollo i skupl.kao .111 mu kake .:I.e mu ne preosta]e 1l. ' " 'CC 5\'0'.estog 1)!I. lllil~11 0"-011'1 p.. ~ ·Qra S OVOflH1801Jl0l1.r. U uiodernnn dl.mli :.i~ctkn it la..Ii~~ k~o stu IZ]I!Wa Sestog 1l0lU"li.av.e. i ]JOkuso1:i.!.volno'" ul~m'i~ia iLtOel..'I' um Ilil.1" OIl?'.oen<1 k. . ruzrada tl:Mla do k:rnja.lik.sto danas dQl<tzi.:1 6e duve_.:. lmao je II iI. zen nc~~eJ.slo¥ lmau Cilk nesro sll&.tm zen ii>kuSIVa. .eee sto . vecje Ine'illalno bio spreman proaretl j'Sl1rm.)iOJ<lt.nl. U(.l. v[d~l~ja "njego~.CC zhog \1I1.og prv(lb:i!nog.lIru:.pI'.istine" ld!.U'ruOlcke zlvotnosn kno ~lO hi u'eibuo ~lU.'nidodir uc'ih~II've ruke. dobra ]_ ~11I..nulm. pitanje Seslog p.10 il . a/willi dje. ono zlMmjle koj mn je 1!"~b. .r.l.io [e lz "ledi11(} ao zrela voekn koju treba some l'll.1trija..)lo U WIlli I"OOO'Vllikfl MYO<l j njiulB fr~ nje.'l lI~I~e:I'J nne pomOilgao onakn [uc.1U'ha zalllIJcv a.groullici mraku.111vlastilOiia lI.r t~ .njell~ se prnvilno kOl'iSli.11...dl j.lIll~rnjeg poHC':lja I rrnZde nije mozac .1! II J7 S1l'og oL\I<IlI'~nj'l prerrm isUni zena.i!lko Sl)Zi".la\'. '?Ii nrl~vol"i.) . 1L~~. kad se '!.7.-:.•' 0"1" eU)v11II.~. se c1ogaiT.1]1IJ (CS bolje ·'·.to " modn ll. .mg dill~tjj~ ..Ql:1il seknrlsti Imo pOCetu! sto 17 •• ..~~asl 'I'm'. mn sc poli.utl .1jeoyog posljemljeg.ZlllC taj iSpiti.<.i.ne dode do rnb« mentalae pr(lv. kaQ "f. [~e(]o'l'IILk fie l811kao u veclno2~ l~ seln iiu'llnti ncltop"iii 110 ISkN!1l0 IIPLI110moguClloJ..lztlj:e' u.1·vobitcrUlilI cO\ljekl. ~.~kole ij~ I1IQj~pi"vobi. I~tiiml. 011 ie bio. .1.le.O:][ko (Ilia uopee l)OSlojl.i do njcnp.aJI'<l urn kalsum zeil". du.ol:n"1J£Zbu. clia k protresu <hi bt jJ!iliI.~ Chi.I].ehaniiCi{o. najsm. hio i .Pah·ij. Njcgo!l UiB znhtljevao je SilIll':lO km::m.jim vlasl.la doot.iz c~Vf ·!. Lon P0h'\f!hfIU Z<l dozr!:!-evanjle Zlm i.adovollijavajuCl ullieN.bio djel<Jil~! bl!.o pl'mvaIU:ii i 1.Lk. ..)WI izj.!l..'<.~.f~i.lzlog ZMto j' II tlm ranim danlill'! ~ I~~Je~l. il:i mt~I'I~"i<. Me iSflO 1101 n s.. f..·hll do~io le na kl'aju ul:J'i!.~" Iko Sl tl I Ilk .mjetio da j Myoo. lo.lnm.".~dili.a. [lje' rtv um [c s. JH>vrh toga..i .kom SimI'!' dil'l{lsti.tali!'! sml. hio hi blago.. t..znac(lil~:t tn()d.go!.L~I.Ic ll':[IjJ dil pnlz. ~a "ri. ustvart jet o .'a'!l"ih mogll!JlW Ill? JJ pO~. 1·~l'I.ati zl1~dmv!.~~ ~~~I. ]ja..to'" hlis"'''''' ·•·u.an'1a.tlz.h:st _~(lobaduQ pt'edilvanjOl 0 mlJJ'edeniim predme.' 'k "" .:~.. t'llI'jCUI".e!]a sama sebi.jeme T.eSil. ii. hi10 Ie .le gdj.ijo(~!1Jell<1 otv.ou·.. lEl~ot'eti..1.se ne postupn na 1·Ii.j"I.. ~.m .lad je slIstavk(:uu.:slmstva.sH. ucenik moie me(Jiti]'ali nad samom izjav(lfu.'lI'vi ko.J'i.n6~J·lje i Myoov se um smjesta otvorto i S[lO(l. No.~IO zen.~el'U. 7..'aVll!ika ltoji.iI ciJij~nicuii logWm nemoliclloSl. 51i'CllO ne l':IIO.

ovElli u ennn skrovnun kutovana uma do kOjim lie lnO~J~ n.z"tWionovt poredOllk shrllrf Ita da !el'~ellu.Ien uNlelj. poslov~~o..eni.d') na km~l<ldice..!.. Kad U:!lI sazr] dovoljuo da se ugodl 'ol:llik~l. ~aj:wimjcr.l nue blo f:ilQzof. l svc slo izluzi iz njegoviul ustaie i~java kcja uastaje iz njr~ovG'" duhovnog jskuslV'l .1IhHjel'mi od llCel1:i1~~ d!a.1'l10z.mcdutbn. neslo' slo u!ljeee na osjet sll.'h stoje nu isto] rru:iIli s D1I s]Jon~e]j]jffin.ijet.l.sladju najviiiieg [H1Cel<lkJi'IOZ :kQ~~se moze prepozn .lstv. l1:egov'Oi"jm 0 objekl:ivnom Ul .'0 malo "s:u. ist. ~a~~lJ." ako teJimo. ]Ii logickom temelju.1m ie.t(J! noee SlllJltral i da Hakmnov a [edna I" LIlt" shnbolisira nnrverzurn ili hez~lVJe:toyal1osl. d..al"u"'~lek "Ce!tlpl.Im le 1n~z:mldno~opal1 u relattvnost st\'ai'i. za ove se I~omu:ne mute reei da su sasvlm hesrmsleni. iedn~~o kao'!Q oovj({kQII'o prvobituo !lee gleda cit. 0' neCe111U IUo S(~gleda.i.vuk ]edne nme kao clnJeflka stitt': do najvisih n(~b(~s. i lada zen udalien Iri tisuce miJja ad vas.ajpi'ividno v . slY:'(lz na skrnz.o izgl'a(Jf)OQ na rakezV~U1ioln. Jwtm )e $.dj o J z~'1<1~m)~1i Bo:dlJli~J1<I!'!Vl~JQg dolaska mt Istok (sL!) je. pa l'!llkom u ruet. lim nije slobodaneutt ...rnije izgubiH iz vIda..ok je p~sJJed1nj. T"mdjl1o nlsell!e je nlL~:rJ'I.u.. od"".~ellISkllSI\lIL OclaU.o-vollOo )C:' -Gel'itpl'cs U c]'I'IYI·IStu.ekt :i objekt.]~~:t.Jjuc il1:lJjnesl'/.lO.ruje kad cUaJ! minI'! (I dIan I L! 10m emislu l'ikll~ktl.vmnil]01l do :snrnog "'raja vrernena H. ~teml':li[[o naGeI.m OV() se takoder daje J!inc~lliilm kao Alls~.kOl'ije:!lu' . znm1:llvenom. uvje:riti da ie cal./oM'eci.l"al:utllo g01. .c1ol'mjidublj~~g paMa. Hal(uin. Stoza estm 0'\. "oonp:res" p-otputlO gilifli. JQ:.a(1 ~1tnrujZ<l.l!'I'!l~ 7:!!tl<l a5.pokaztI. ~I'C'!lho. ShV<1c.a kno ~.. caki s ~led~U!L zdravog razuma. 1. :Koml treba !ljeg. Dolt se um ne o$:loboeJj svoJili (. to l'az:motrUi..O' bi se j?'.i 0 "zvuku~.t] i razje~U:J(!11.1'ha.11. mezino l:lwCeluje preko Janca idej.koji.11'r-Obi-CllO se ZV 1I1i..P~~I:!"~IC]e sl." upita l'e(Jovnik POlIO" 0.ovdj~'."'eCeredovui.jel"_ Kad su Joshua pil. II ~aj~il'e~]JJ i 1]. illikad mu v IlC dol':w vdj-me do lmalo zad~)Vo'ljuo sngl.· "Govori~.ed~1citav sv. en je ogranic. r Cem}1l'cs te z.k.trijrn.skl. "0 objcktivnom sirnboiu.i:aikni. takea razmatranla una mjesl{l.<1 zavjese kolu nlste lIspjeli odgmmi.ji k~J1.a~o ._lliillli'1l I SeSh ptI. g(~d izraz Upcl'trijebiJ:i .. neli.t1Jjelk:liviznliCI"" usrvarl u zent! nema ]~jik'Q I"twill dvomostt k.u. ~IO.a!rJ:locjg~a_ koja sluzi l. ieU II .'(U"anja.r zVl(k ne !Doze do~ O~~I aamo j!edneruke.lllje koaiu» 11<1 lntelektuslni nacu] laj ~Ill~(~ zen.Iu.eJ"(~1l1 da.'Wl~ ko}! lJi:Qizvod. i cut cete duh Joshua kako vam se smije t.o~ oj lllSt]'lllnenlailli l<lJI:Ie.[! >"enne sl~1ijelwbrlitali s fiJOi.zum).IU.10 slIbj..•"1ol!f'I)l"irod.~ jetlila rub.UmJe.t. 10.(ll1lkoas« bio je 0 "lieu". Hakum je obif_<lV<liO po1k:~~iH svoju jed!'"!!.!i.akV<li lo~i.obn.at~1 'rt1:njn budlzma.o da spozna[.. [(<lO~t(l zen uC:ilel.emo po'klllnU M'azm'i. Hili ~e !{lj Il'le·tarizic!d slmeljzam uopee prisutan .!:ofijom" en ~ma svo]e vlastite J·azloge za sameZ stOjlllosl i tu se ··Iuj.s~im<l $. Ni IJOc]kojinl okolno.a'.M'olli'!i'n()tll~ 5{! M~v~ s~nll\.ie na Mjesee.1~elogi'cal1 . t. irrlil~uzadflliil( olvoriH Uijnu ~d_"'JUnrn~ "'d]c poklolUCi mogu na6i pohrruljeiJUI nebrojena btlli?1l:.')J kucaOje na u Inz n . lit £._e.p!l.a btilClizm'l?" ·Ceulprcs u d vorlstu '" P0tllOVO mlgocvQr"i Ioshu lW'(J'IL." simllO. Take dl~g() doll. znacai.sbellO!]] Josnucvorn oblil.as)c~) nase svakodnevno i.·CS· i nema Ve7Je'S pant wftlOm iii neklm drugim "i. poft m'oZemo za'mismt (IIIsmo konaeno rije:.iikmJ dop!'i1 U n:ik.. Osjet sluha iii viJI<l1nema mkakve veze S<I SII§ti:~lSkimz~ia~enjenl kaana.zahjev Hekuina :sv(ljim m:en1lchrm.l:j pa:u-tdsLi. st~ r pxanje .llal'l:an u uioi. 11 Joshuev Cern))1' S . jeg()'''~1je nrunjien~ ~mtet~u'all ili Itransce1'!du'ali . cl:lj ~l nien zv 1. AkQ je to tntelektualna ili pojmovua Ivnlnja. >':11.! uvj.cu niltatlne .le sve" ~Ne.njpopuJm:rljjml1 smislu rljl~Ci. ddjeti kao koniknlml manifc.1 ruku i z. znaoenje "cempresa" 6e se ot'krm i bez [jalil~ieg Pl'OlliUvanja hil eet.IlCclu Im(l. . 011 le biQ ~.s.I iiitill kako bi se um oilvorio zn v]~wt~le "Koje je onda. (}.ili problem. • i. ~.dVO~I1~!: osjeta.0a.! uma. a time i unjihovu phtkosl. sac! znOl.zmom".l.l koji je g.I) lem_djnom 11I. a 1l?'11el .1 v rat a ~~ZIP~'~1 koj~ . jedan prim. rnts a o i svljet.yl'hll. No zen u5Hciji te Y<!!S.

o~ij nQj. QJ}jel11u gO'V(II'iITIO jer nam je li.Z<lbl'i~)ul i 1 uxnemiren.1l.[:r noj na ]ogfckom len1(~lf~1 1ll00. tl i::elicni zid k. stoga.ja'l'io.stoj<U'nje ne.' aMe !l:i'I1. P'C1prvt puta znw:. ~nt~l.osjet..aci rU!lWZllje ua PQ. [{ud stigue do 'ioQg vrnuoca.jec "i.d.ij To je hilo lsravno Pt'ot~l1"]ecle CUl]lltll'l. Ilstupall. QVo ~V] T tVJ'de:.<Ju."var'1J]jil. prlroda.uje 1m 1:'I._lkogm~]1IoistlIIJacJ1og podl. ~djel(l kakvu :spo:waju OVl~] JOSI:lU.~l~rIvenamiesra koj:jl. zena nasem l]l)b~6a. Stnga piralae nllslmrio i. jel" sva Ilol'lii"Llcja svijeslikoj..I'O:f[Il11 !en'a i'tl. l:lemalogVkog Il<lfu!:i~l s-.ID.1I'IIO uti eu U ocean. No.) su nam poanata su obleno puna O'ln pojmovue svjetiJ:n:c. Inllimyanll panteiiZI1ii'fI. [z..IJ IMsem lIJIlU !)OSloje .. On ima It]''f(jnje odredeni cil~..l tWilInQg t~ce~a pltah su nakon snmt t? III "nail U u!'lsoj sviJesli.I'll:ljeviill~j. (jdlllci'V~i oif. mish -0 .e svtiesti. Sve rijel~e $i·'·I.m:je_sr. izravno i (J'tVOI'CflO..jllvio. )el' su Iwi. sj"w'llo Ce'. dokez 'Tel. Ul.kS-evidjeU zen pl'eds!a.l.1I1l1._k.1i.zll" ki.o. Oko vidi.rntdju 1a. Oznmciti ill Rpod.na/w:. su.lk(:l. jc se !'ijes..I'ozt:1': stv~l'n!) dje'lQv. a.'IIi!!? Ovariil .vom ~e Intele- klU~J~'om dOln[!Ujaloscu ovo Iasno poricanjc ne nmz.ltZgI)V(l~'U 5 nciteljern. Hi. da I?l'od·. po[jcu'n.ollcali s[tIl.jlava! 0..0j]]1)'[1 Pl"ic.. .jepc ldioc je llstV<D'llSl.:lekl:Lt1ttnom napol'u .e !C.mje "Koje je temehno na&:IQ blldi~!1]1ii"~Uc:enik hez o. kao !ltD smo v'icljdi.U:i.qjl mnog:lIc:u)e "'ovjelm ~lnJ.i dobro ce1i ucinlH ako ga Pl':sirule~ ~ako (iotcjenjiv<lh. Njegovo pdnule )epOSlllLvljeno da hi so .Il'l.isc n . pa kako IIi Ito enda po.nsm se <:ij.iti. jeled hlad"n 1 smrzuul.Lm jez:ikonl..'d:igaciji. i'jspod" 11.javiizgr'-'I.e POll'li~:I..ijela osobnost. kQ. horln [e cellicni zld ua !pUh~ knjt priieti svakom il!h.j'i:. zen JlslihoJog l)()llrilJ.QIl.j.:Q.ucilelj nil·e mkad 110l"t!'k. Nalwn . nje'l'lIu racionalnost.1[ll.Ji:z.~vo_fedos-jeUjivosti. Karl se cl'O[~Edo le toe:k.dulul svog IIcit elja. l1iikak.nl~ilcI i7.lI pri['I(J I) ~empx'esu. .. sto [e apsoln!.UlSkl ])I'lceilak uprou ~'Ilvnnjuzenn.liI:iventh bllQv~ mua" lll bik istlne zena li.~ .'ucj<.2' se priCi k. kO)1 poz.'l1() i to ~l"lsti lilitlCill. Kad Joshu ki1i:e ·oem})I'eS u dvori~tll" ill bel HaktW. zen niUw... !lema Ifistiil "]za".ujf: __.ti se jcdnoSl?"110 ~'l. 0'1'0 b<lGal'lje tvog gel()vilQg_ .ftu't.~!a· v'rfi.WLUg!J~k~i'!J. najdlilb]ja.lito si nekolik.---.'101 sam j .[Jesll· )C po. ne-sebi. Roan nij IU1S<!lg ~d~nJNOl"aZ.J:I(:IJn~ 'Je U·~'I.ipalI t'! ma J:1IiktLkvih '''s. ~osl~uov uoemk una 6) zna ~f'Jl.:(l@'U:~a j.. "" da bi. swnllj~.. I.io to i' obno'l"'.).anje zen lsknstva.e[lo devedenje do lu'ajnjih granjca.\Hlovog potpuneg nJ:zlU.tkUAeitsu-sbja .eovi'ek<l.l"Oz. AJi. 'ebi ilii.n.acij\l. tvoia c.lla a.aj.mllu zen znaju da je ovo jasno P{lJ'..to Sl~ je t~ 1.Ii. tadn znali~to f~ Joshu i.en~.tlo nuzno Ztl :sazJ'ijev. elm:i ~~okl !I·fa. SoU izO'J: !)!'ug. moze se Slllllt!' .va smjd.ts kao da je mars tvolih ]Ilisli odjr(hlOIl1 zeustavljen.l00jpr:iikl<1drlldji iZl"az koji tLk.klijevanja odgOVOlvi: "Moj nciUelj ~11]. ltho C'uje..Islvud. Zen Je dllkl(~. Njc. 0 ovom • Hi onome.i~esl'" :lih ·n. <I 10 sUzl.1oQj T JC KakII. 11.i ovul uistlnn OoCI"ol'orio sa "Ce:!'!'tprcs" lUllJilt.q.. glctlc nie se rastapa sHjedimo ]i prirndnl 'tok iclei.'li isprut~ je{~nnruku.v[jeu na Ulj naNn . lUI koji O'Vjek.r) IJu1a izl..("kool!<l PQstaje jas!. ali am knQ cjellita J)Q!Stiies(lw-ri.sv.skog"]eili!H.lld"~'. Os]ec.bi&m. Svukn sumnla lli jjoteSkoc.Ji{]e. baca se I!e'J.9: . 5 i(l)(U£i A~() gcvornne 1.i.sccndil·a. JllL1!<!!i JU-]11t!lJl"_!l~g .e sumnje.icllnje komlcni.s:piMv<lt:i etsua goyorefi: "No.vll cje:til1<t i ne 1l100':e~e l~as:tr"aU na KOm. L'm je iedi~!anedjeljli." Kal:.gov zen bio je izYan sViI.jlhoyo bOnl"]~W.wl<t pOOt'ucj~~ tUna.i! 0' 6emll{'esu nlir.1I0.1111.e:(~?-" etsu [e tv r dio: B~.gljIlIciflo"~~ C1vo.lti nazlva srm-:'.Z.i{'Jlom IUlcmU govora. Tako:-t:'I. ne llH~ie l~ci bez OVQ·" isJrustv a. ollC:clliito lilkv£ da zatvar.e sunune i nj.lU j~laE m unra {allO ust:vHl'i 11Cpostlllji pocirllcje odvojeno od nase s¥akodlleVI'i.'.IObiCa. to znao.ilja kot'" p iP~'edsl<nrljQfll.-ltarr koas« slorm sve prepreke do kl~~jnje T "Il}e."IUsa snmom CiJije~llcolll.'QUi nepOz.tllje do :.'lula:mj<llioljfll.~eiJ.fl . -It snislim cl~l je pl'o~jeC!lom cit..eIa vrilem ' c:iui I<lkQ zagonetuom. z<lgj)ilelika niti duhovlta (H"imjiedbil.U da u koani p()~tigli olovmu c. ~lo Sf! 'nehnh. s n zl:lajit~ci kako pr« ~'i kreza zid !toji se "'~'Ilt PQlprmo neprobojan.. prtlicne nernilcsrdan p:~'e!l1aonlm ]k_g'iU6t1Tbna 1>.a ona] l"'?ji j.oiiio sVQja vtdcnja u 1'. Oklijcvas.ii:.e..iIn:la~~vll~ i~gradlene S'Vijcsli.'V11 mi shvatuno lIu • .ail! sve moguc e ceste prerna ]'o('i..!lels[h'lbi (Chueh T'iel':i-lZLi) iljegovog uciJleljill Ie I.i~C'I.gl'eiitlQ. hez Sm!!:llje.

I!IY lI:o. dUU iivljenja.j sustav \I'(\CinOl'liimmjeln'l tvorevina i da skrivn "t. 510 se Hce l)ri.Q'IIQn!. onog 81:0 saut gore naveo <I.ne PI-otjcCe iivot ZeJ.a-it lie postoji ~I svom c. sreee iJIi spm'amcnoj pru'l()di :iskUSl"va.!i[cm.!jveGlh zlmttljkI zena .I~lI'i'a rI~bjU ~l. razlog 7.·mu zen ~(j~ miiek VlullJ an ~ ]ocSuvijd\:.ha da za smil"enje.1pku ebuke. SaleN se I)osli~.sIdV''ililje:m.ruill_ 'U Kinl iz kojc [e zen potekao.like Zilll'lik . upiavo je ksuus taj 120 t2. daMe.~ priziv'. Lanac predaje vtse ne pos.to jest. n:]o.cpil' daje c~~eprki1!.(~tprnksom Ciste Zemlje kQj.".ljem.. kO(1u "jczbll J ' sustav po:>lllvljen IUlodil'cdeni nll{.ot S-'!o da se "'OVOI'i.luim.!Ll\.~.[Lc[ja~ na pocela je II doba Pet l1il'nastija .~ .Za\iSta"ljauje t .rno doei. Sistematizacijll/warm je. ota i ll:!egovo lwom.(lu Ie tll.VlIikc. [~o je zenu ~vojstvel1O Mlli2:emo. sad mozemo ~i(Jl!ev. no.tll:'<l11je ni. lolilw je pro:l. To znai':i..) k.l ne postane vj:ei. sro CUV~I.Innl. Zrnfld.austvo.!.np.!Zallm liZ... ediino je II .bog snstava pouovl'mg o:livljav.lw<l eri.g. M. n.llSp!to. Lajest. jedua od u. 'Vidjeti da &C:! zen iskustvo IIlo2e ·llosliCi pmhq:gavru:ljcl':t] mh"edenom Po. kM lila 'lDiineJIJ. prakticu'llllje Z(lZena. no do njeno!!i k.lllisljenju $W.t·.!Ijadeveo ju je genii Hakuma 0685-1768. Stnlmt pdsllh':lost koan« II uasem m~uIm_!!jem vi.r·ucllo:g IIcilelja.utl19Sti. (Ial!lle.le posno zena. mogU rnisJ:iti .dtie L1!(I~epostatl PQP~iblI'I:l~..."clig:i:ja II 01WU·tsmlsln u kojem I su to Snln blldiz<lJn :iU !t[·i\e. Kom~o se zen r<tlJikujie od "'11lediladie~on1lko k.. (Ill. Zen JoIU.l"ode /. u punoj djelillnostii.o S-C ona ()hitno shvaea ~P'l"akllcil·!l.l .U1ja kOalta v.enim ~i.00IL3. Za one kO}i ga pJ"orniiilij:I"IlO' '1)1:0'lode pod \I odstvom st v 111'110s l. no njil.. u puku kO!ltl.!O 0 ~Ioupotl'ehi kaana.lacijl.lfI. mom I. NcnHI s\.loji.k.islollJ obliku. a da s ne ucillbi.l11 potoue u trans.\lot!!I11]e. u desetom sloUecu .i(Il'lllje . ..oji je fivio u1Iblu!1!j.gnce j stanje saJ'ol"ija ce sj"u.lune Buddhe_ . usred te djel. o<:llrzal.. zen iskllslvQ !.Iap. Si:stenr:mliz.1aako ga se protY iluo korisu. lJor:lll.1. a lie njenim pol:i.ll. ko.i. S ]·t1zlogom se mOlie vj~l"ovaU da je '10 ".]uQdl'2av a HaSum slalno zapo:.ie po.in i s mked. To j~.j ~<lt~a.id.lazi svoje pravovjei'ne PI'f(lS.jet:j ill.bog koj~ Ie ostalih lwji C (10 t. Zen tlri]epOpi~l 0010011Qb'Hka l11llsticizlUIi pOlpuno pl"'epUSlen birovilosti.

dnog 'c]arw.. :penjinllju ze~'1 bL trebno oSUtH :icdnQslavnQ apsoJ'r!~lW ~~kll_S t~(I..'. O\'U "$~Slcn. DiL bl smo OSlali!~tpnlla ~(lsIJe(fIU.mbic.rcli.\'Jj'ani".'1Jan. neka ga.ljfl'l' a.d"i!l.~~lteJJ"~l ~lv~Jd.toji veLil.a_ . IvrdiS. ]))'1.jcr je sam ~OJm:llsl~:!.. 0 SUSWvu govOi·.i temo zid. o~o le.I? slQ se l1ce ziv." lznose Iii Sl1i OVl ucilclji iSLu ''ilijCI1l. HOil.. j·e~· Dzrazi !lllSHIY.. [asno se snprotstavto vldel']I~~ IW€'ihocllnog ll"'i. B'f!d.~toviSe .g uniSlen:flI. kojc hi trebatc pafljivQ PI~UCdl.Pl'l.~ godi.o v.l" kad je usl'\I. .koma(] tog' lazan I~Oslal.ic:m:: StJ·iUP .ifi mauje..]).I:IUll ueklh d~bl:i!h _((leak.t I1jegoym:tl :mje.1Llvellli'! ~enll" no ~to '~!stval'i Cho time mlsli? He-an.\ I k I' l . Naveillmo primjer []tl..lr(tizacija" se ne ciini SlSll"ul.r1 pos!lupaju ~·t1Z!li 1!.Jeni-ca je da zen ne tu'ba "Icda)ti :9 ~]jego\'f: PiWI·SII.ltlJko."1.tnva . lJOimzuj~~ti'. uzme ! lIasJ(j:ni ga na um1. . kaJ:r. R '\ . Ne mOZCttblO J)OI'cCi d.ln·l.l~ci ~ilI se i'l:I~j! 0 [ednom ad THljpoznaUjlh prcdmeta. !ii.l"omiS. se da jie ove jedno... Cill.p!:·~tL11I·p!'!cje.ecinim pogledom mezenio sagl~-d!nl sv II sloze.:Dski)lJeujll!6i sve sto IIIi]'ise lUI IJOstuP~id~.c:ovjek mQze l~eCi: "Ako [e zen stvamo llll~o daJ1el\o iZWlll ~1J·llgf.UJ~<:..jJisanQjc IiSl'VUl·~ 5<l1110 USII~..sto lett s. s . no bi ga mo.lekla 1('1Q slo ti.ulnlh urvrzl. sllii:l. veei c]njeIUCIII'11ai lstiuOlU? 1spilajrno . po1~~':l.OSil. velikl zen ucitcl] it 'J"rung odiinQS!ije. same ~ulm tme.n~je I1IJ(..sustuv ill (_i. sam nR..I)[lk.locllo. OV(~ prcokretanje rcdesl iec'ltl je vehlf. l1'irnyo.o 'Ie lome. .tlosi ~tki i OSllOVC..o.. FIll1Y0. p:1·~~tidi·ru!l..~'l. ispr'i[m.ije hi.. '.wa sn.zenll nema lnjcstf. korlstan znek njegovo" .a l)otreba u zenu.. Uslvart."'no kilo .001) (iel potPW1:o.'-i ne ldild !wji j 1)I'ili&Lo SlU'i~{\1 je. 0 mugu bez n~e."OI:mr~"'I~tllna.izadjOll zana j'e 10 jo~ "ise."'.l ni vremena u l~ojem bi.~jobilS<LlO mlS! dugac]ti 5til. d~:l11iO It"!lko se knlleski.m .ie!'i..1dimo $. m bolje. 1.]SC'lplll:lUI.~. .u:ijela.. 01 iei ce u pakae r .ujesknp:ini kako 'bi oslil. se: "IR~I{)g !~!og~I'V!I(le:selo.?'kast~cnll j}rimjedbu tako dill.'00'':'. uvsi oQ OV(.ko~ij spasto iapanski. 1U110 sta" lepeza il.ljaj.51a p" pov.~mo I'.telja.!ljem.a ·Ci:!.uri1?" s! Knsnl]e. SI. Pl'ogJ<lSaVl)il1ja Sfit:iIOg sebe. hiS!l!1JO\'id~el'i..'t\o 111'O})OvIJEld: ~(>.!l~1Jjl!kiJ!l~ l)I. l'ac:[onaIIl..oS [~iillJ.. Pi'i]iCIlQ [e m "Ako OQ'ilj... zatsta. .ekzna §to [e :ltap.p koji jl danns daalma bte samo stall za puiovonja.'1okei. PI'otlli'JeCj~ t]f nes~Jgl."ce.ve ie~ vise .llsje pi'il)[!IdajLI povg"srrlg zelia. .b ked sl.-i.z. .iimo same kud rlocl~rno do y"Jegove prakti!)ne ili l.i:d~o.i ~. Jedan stekao redovnik lstupi i upilu: I'KOjll SI vr llnu pre- uz~emll·lIlI1~.jasno POI. joo [edan Zellll\cit Ii" dale izj.1)QlrcbnQ je 1Il"cok. StQga. dositjednost.I ]Jogledajlno op6~.to biU. Kao slQ je vee l'eCC110.1j)$olulnogglecliSta.Hl..i'll zena._ Otto stto Iedan llli"di d.~kav kO(l:n j ne zna Za nikakav sporedni put do. Ch~ ~.tlt~~la. .nz<ii skoli I~oja kOI"isli sustav 1"(J'(m.1 na planine iligaZenju preko petoka..alicnom.. .alIH1.' Z\i'uk.".jal)mn~ .jedlleli1i.. Roli.t.:1 munje II . a ciLk i.nc!tl:.kill Solo skole u d. jer je puna prohu"'jecj<1:.ru..stu.njem .elj.jsJi. su oul n ~fnicil'[lJ1i II cudu sto UlldjnciH tz svih W} beskrajllil-! i bm~!'l..iCll i pokazuju li ua istu isliull" Hi se preuve !edru dmg:in:na ne samo -I'i...0' kaanu. to sto ie 0"·0 djdo rn1l. dT'ugi zen ucit ']j.g fllllm·aeLafi~jkOijj je u dt·eVl1UIl. medu samn» .) prilnjedb'l.u). • r Va".ios nekc ucitelje.l~itC:Iji. I\lglc.ani.. k(lm'Il]J.Ulje stavan koan: Ucilte.de s pr-opovjedaoulce j. .nj.kolij." u S~IO~.'j'" Hi od to fa.zen sve v:i~e luila. 7""<1 !ito [e (.?" ~iIIJes. zen "ist! l'l. ..gi. reee: "'Ako neki cOivjel. 0[1 je POilU! bljeslt.ucI se na ]lieg.\t. V]dlln saku".5.. iljegovo In"ouC:~I'V zeaa se zavrsava "Cini..j()cs [edan zen Hell..Jilko cOllick zna sto [e EiU.!"er:LUli. g<lzinl preko poto~a pil'i'lko pl.avu 0 stapli racionalant koja nije tako I'ad]k.sto~e stap pradmetcm velike rusprave medn l·ec1o"'IlICIm~. J..~!<. nevtn kadk!lz~: sl VO. SUVi~1l0SI. nllko nece btU nveden 1.mt.'>!eJl1ult.Olg prebiv<l11ja II 0'11om semostannje vj'hlla 0'1. u njU]lll ne hi trebalo hiti nl~iiI_kvog sustava . se za.· Teoretsk]. glede apR. brQkr~ra i pl'e~letlfiti ga s d!"lIge strane gdje j." A.jel':intll.cd~ ~TI1Sa.ai(-$ "Ova jesta}). f{o<ln ruora hiti izl'llSlilla.li . Dtl bl.ljeuja S<llllo'" zena vjerojatno v~e nklnmOSLI una III R.!"Iaj slap." illi . sklonest V~diiiv].i.i}!telektti.~n<l. ne.[VllO~. in l() II bill l"ek.linle.zll!mjeii zen ..ze~ l~citclJHrna ]JQs.. karl se Zen po.

.eca.l Ih I'ije.~dusl('.1l'1 va iZj. polOflji upi'la: ShQ. spusti se ua tlo i ode.' je& . I"ll:cnik.Ilmom ciO])lmj[lVllllju.1l $VojlStv'en ze:n'll~ nruaz}Il1.yosan se na ne llalnijed Kyosan ]Z!lde \ - 1t.>"zall'a!i uCiilelj.ese~ruicl! caja.: "0.~Jno. umlle hee vodom.()iet.:ilelj rete. 0 koauisnt: koji.zni.nl A GU og[ed." ili "prvcbiruo ttce" Seslog pall':ija:l'hoc'.1lI n:(":{': "'islJricat6~ ti $voj san.• lil!. I)Jij'ti: potrebna nlkakva t~i." "Karl $. pnuvi ltg. nckol:ik.loj."I. ?1. n(l. 'ii. a 1\("Z\UhUi! je jo:S jedna ~leta: njlflgov~1bUaSc K.vuj!icc.se.:l'uji kroz . Kyogen.ryuov lllup bio je J]]'iliC:110 debar.ivot i Istlnu koaaa.i to ne hflZ- []~.s.iulD d.o gn i te p:i-ed skupinu rec!ovnika i rek~().1ko to da dolilZi od Yis~t!m? Ako ga zovete Yis~!i]oyim.tru.Si. llJ. 1i'ISil. petog u"lIjt>. ne logii':l':lOll1 vee na 11W. !ill koja steta! Ima zmajevu gl<wtl i z:mijill rep. II Ce uslali lz lo"'ikom I Imoozom.'ll.vio (Laje Msluiio rrideset udJII~ara.000du .'cCQ rlZe!" ]Jacm je dlriiemuo... av ov.e.e[.]I<li? ko l'Hofele rc~i n~sh' :isIW[W]]O. ~lcjte'jiga poz..111 ~"t. Ue'Helj rece: "'izvodlm sino eudo . pred 5~mpmn? s Tad. k.i !ito je 1.l{ad le l{y esan dobio (0 . da Ii da aa zoveme Yis.<iU da st"wlja locke 11<1 ImsLikaIlIlg 1['''']'<1" K<i.]k.o nj:ih dano ie Q\f(~je.~'~· "Gdj si proveo ljelo?" oUS<lQ?" (l~lflflosmog "l{od HQjia iz Konana. puta.ni met i.k.r)uti se Jm()liCa!iIi~l kako su suprotua vld. mo. r~lliilt" Joshuov "6em]wf:.1l nal.!lsa da claSe pl'kl'ljedim 0 ovoj dvojici IJtHelja: "Sui. U:ei:telj: v'I·. J:.e.tk.eIM. reoe:: "JlI sam 1"oil]l)el:ill~. nakoj] lun:mu'as zemljm..]jval' to da S.10 hi I'i ]'Ck<lo?" 1)1"2:0 LII:Yita redov nile TO"lOlincl(ld~ Ummol1u po poduku.Ci.':I]Vo.i Iml:!-fn ne smeta stvarno] pOlvnli." E\.sve ostale uCitdf:c: !:la. lLo~H. re:zuH<llle. zi1{h':l.ove natrag.s<n~se okrene [)rerna z~du..I". .(l se hudi iz sna.. Ct."8. bi sf: }lojllvio ])I'<\\'1 zl.() z. reel !l1.o je 1&0i.JI_dio~ap i b.i11[ Ak. ShQ!tc.Biosam ispod i znam sve st(1 se dogadalo iz:medu vas d.lj.zivnjw:~j obli:l[~e i l'llagilL h ·OdMl dol·IZi.cwd:i po'Sjetile~ia. u. ['l'ivitlno pl:ollwjecjc ni na koj. se daju zen ueeulcunn df.Q ga zovete mojirn.' i..'" UCielj se pokrene .ie pr<J!zvQditi. kakav j to sustav? .n. no..d n.fllo.]\f()smisl~lliji.Yisim je poslao oglcdalo.::bdtotl gSi U k.~ ucil>ljn! No s Utumol'l mljednOlTI po!lignc :glru> i rete: '''Opr~J!. l:lajll.Iedalo 00..J.a:z."Al\." 0'10 je ocjavio t]'i.Qnwdi6e. .ill'.Q da slnsn. redovnm c:i.CldBht zena Po.gi rcdovnik. a k'.(".oja SI.u? O.G mlesto.acio g~l.st. Yisa:r~." Dopustite dJt pitarn zasto toliko vik ni za iltn? Ako moCler~l\i zen pl'oostavlj<l sustav. ve eve suiivc do S. ml~sLio j. i20l. Kyogen mu 1." donese p01>udupmm vode Ii. IlliIlivel'li.dga j'C "(jd-ovnik Upiit<lO koju moe stapa je em dobi. 51 ijew. ako 11.i l~ V]se 'll kO]'isl uiSemcinKI Roji iAe znntl Yisan reee: "Ti pog(lw.ali na .0.mtl I ciJcli le to skri.ji S[lll.}'ogc[I odgovori: "'.kopall . R~~lSml krene iVici lz sobe. 7.ji.sto.o obj8~l1i.e Qglooa]o.1otamo "Dvmle.!i. Kyusan Imd udJe KyosiID.i Sa.lAJjedll<l sU't!j<l k.o..:IWI ne mo.lirne Sl:'zi_ Dcdb-ni lsn :5].." II ec j:' TOZID' od t -rrenonu u sobu i IIp'iln ga ~to '''Je 1i to 1{~S<lill gl.lko nitko ilije istuple cia nesto kaze. ~·~I.Unl groba gdjl~ SJI10 grn 1)O.enj.rrJ l:iZme s'lflP.ln li lj'i!iesl'lt udaraca lo~ 'S se 1)0\'\]8 sada.)'nO':viJll ill moji. !'IUSOlU [f.fI~tQ nije lZ"v.YOm IIIt. nnci . i svakl ~Iatelj' Pf}rJ!!'zava.sel i. no l~l'lji'!110 stos dll'u. Haknmcva "jednll.

l'!1e(hllxil(l.~~ Ovc djetQ ie ua . potpuno be~g!'iiclian.sljedbe.~ §ko1c. ki)w. ~abl"m.motl am sebe .Qi1 plije8.~e.ell .Qj~nj r~~l)Ol' be~ ~!:. 'ItlS dvojiM ]'lC~dovniim.L!)omiJ.'! 1700..iapomskom PO'Hl<lllok~o He/Ligan-shu.1' an Ie.i'l 'l'a~I'u"i je l1'Vije'k II nasem vhl.v.jlcritL Merle POS:IOl~ltl /':0(1:1I1l.e bLljke.".o. [$[0 take ~ei1i.(llvm'{~Jm sve d.o se HBe r!:l7.aoslo hroj stv~1l'i..:la r-.!t(l j(lcl!m~.I. Brojlt. je l:udfm za 0'1'1111>.·ad dOiliJaln(J p:rocie:nj~tje II. M.'\]i"jedl .~a Th1oo...je!i:." :~·Vj·sll.o je tJd.lInilil1'daJl [ nlje']'o[lil.("1 sehe.n.l djelfl. ]m.egov lI.'1. (P:i.l karl jeov a~Jl. Ovihsto iz zen lulp:h:vnosti odabrao je Seceho (I'IsIll.) treha Il<tS1:i.<l:"a<0 zenu...g ili uj!iil:1ov bl'oj moie' bili be3k~J!laCtm . ulanje0(1 IHll.ta£:k<'lu 1[1'<ims z.. ~ ~\UI]:i.. Ky uho teee: "'Slo s13 lice tl!. P~"\I'e.m-~v11). a ~o je razvo] . nledJ~nim..-eli Chi} Z~i iieUpUD(!'He u~"Qh~0 joe 1 zapetace:nil kuj[gfl.1.l1l model. budi hladan i r!ll"~dlV poput kaJ]{tiIa za Iml1jt. govorcci.'lnjU! zena.cijo~ n l'lli~ ad t1iece!)I"()(1!.:iSI.1: ml]rU. IWS j~ Hmld.!:olic [l1~lne'!~.!.. Dr\Jigp."mi h ".b~ez. U prakUcr]e SV!:~Y.tanj:ri:1i~esvije~l:i av~j let!. za svaltl P? Je!'laJ~ stih... d:!'zi 11$1.?].JediUvo(]a rediovniJk. iz kojeg se v Hie vMiII redovIlikillJadne u s..uje (It! 1JIl" anj.l:l I'!eztin~'l ~J~~ je kVlll.lun~.t]e nJegov i II dl ibmfl. I!.Yisml~.fwOm u kOJlac.llOgi su Imli '!:~ Inz~liI! ! neL<I.jeV(lllja Sbl1'o-g u C1itclj<l.t.\il..:llmL' KjlI:f.Qrl:cizm.ko:tltll6rll i.I'.!81." reee voda :1"edoV~!ikll.~e jJJ kQm~e.'!i~u" se jo§ uvi.050Vj~~~.n)~ Jlitar~je aa ]ioje bi naSl'fedinik t rebao rrw6i o-dgovQ.kil]"\I'i nli!:eHgentl1li ste 'III Il}Qmci! V.ego\l~ 3\.:h-tou) kOJ~JC kOl:!:.l sumnje u pI'OU- !.'tl.k.§ Qbicllvao poduCilv(t!j slje'!JepeIll i 11Sllhl.o se OYO decem: "Zausl<lvi sve !Svoj(." "Jcs<IIH ll? A1:.~'~IZi U IlJ?J I su tolika 1. jako velikmlu§no I1nb!'uj.l~·<~~Ic:ionru. Samo ncb covJrek nade sveobuhv~lml i PQlpuuo zMl. lA~I:i s{l.Jl.~)stQ W ob~cn[)!)j"!llkilid~~'iljili.ovolj:no te lLliliuje (ld deset.!:n~~n!~~l:e u:~lihovinl:a.<5.:l 1. ali ILllS se io ne mora nml:no Ucali.vu 1:1.leljfl. Daiye ("l'a-hm. p<! ill je sve pt'epl!.k~"lli kao saJlloubojH.t. svog l))"ell~inl!log bl'ii~laI"edo"'nik"l.1:stH.(. f~~nje.(). ])1'm~u.o najrvec'<iJ S11<1g<IJ velje 1l1.b.I·iU.." "r.([0 jedna od l1<lyv[IZ. cllvV!nfu zena.<'l.inrl ue 1'~lZU!mjjem slill'og !lenl.lkco dobro znao da ce 5~ om kastuFe: do.~ruis~a nema n:ilkakv~.l]" p:dmj:el\ no .lId !)J"Ullj{!U: ~O. ~'cec>c: "Ceka§ltr. sa 11l11(llr05t i cuclesn.1 occlUIJe '~l()ti)ic~~~e~HI hY!d. opel si :~:n'{]~nruSio.k~t :k:OjeJ.Ilte 1 prop!:l.ki S~fi(ldl':!e:llik zenaDobre je znao eilj S"t'Qg HC]tclj..j<ljw:'i [J]'.gJkQjli Ie hie slugn po:r~ojno:g uCi.i:(HU11i1 koano.0'110 S~ lie moze posHci J)'Iludm penj<wlj(~mpO 1>tepe._mm. hijdog ruhlja.. za~e~fld vl..]'Ilt.u.~:!ltnl. mtNJIullllm.:!~ ll!-v-j!'!I:.8t.ve.ll l1Ji lusta" i]o.1:li'illijU uni':el'.mog lezlM T"\mg i S~mg nlzd!ob1ja i p]S<l. "'prikalluf'e stanjeapso.i!'" el"zija ne .sekiso (Shi.\Ijsla pl'e~n<lsuju c1.jl.c:l. UC('l) moet I. Covjek je skloH :rn.'i J. fa 1l'lliSU:1 1>'.~ogl.rtvu.· vo 0 ]]i kilJ:il ne VC\.~:edbenid Il&"ugom.g<lje. je dollar pdknz 6inj:c[1lice da se Zen pOlP1lllO l"ilzl:ii1s:.ivota .l. da b] sCI'ljeSilf.nfi.OSI ZCIl<1l.oj~hIe zen Sf~.Daiye iie bio iSlins.~u uomenklanu-a iii barem pitnrrl:l .lJdg.a djel<IJ z.c s :tu~l(mli..e se pob . slo je pod!Ji"i<ll'lO s a Ov]'SI!)1ll vf. bum poput cisto:. misrui da g..bjegllvil. pustiioe se je(llilO ])l~t..:IJ ~~el~lLlJl~?~10~~1 ~.llvi ciij. ie.~eQOekivru1li dn prcncrOlZllj'tl ciliIlte.?" "To.n.. lIjlali: Fedm1 mfrisni 51"J)1. vee je p'llU'mri:ie1:!:~ i:z razgovo. ko~c i5Plll1~. tr(l!ba!'<!1ZUl:l'ljel~.il.snHI.o.m &'lk $fJ.Q orulje protiv zena.. sUI.jenju.m s~~~ja:~rml u ~m~e. k:) J~ jedin. (La SUI 0:1'1] sve p. lbucljitloproS!vjetlienje. hmU poput I'tl.wj. S~m·i. ~lI .}Jc prlhC!l"o doh .adno. I))'i.id<l S([l'ipul~'e i M<I.a sl ])ok1tZ<Uo dJoh. ~tli yuho K (Ch~~·fell.e~el'~iCILO.Wl\ podPL~'10'si PJ 'otl1Mic znacenf'e. CVl'stO z.lNiilm[mg) je mnJ:'o l nj.ooi'W. lUlrwg u]lislenj[!.eljlot.'c.ojlpls'itO pdl1:ljeclbe u.mJlh I"<ISIJI'. ~MoIe. d.(m ne izn. a!\o uis. twan za otval'uuje covIeknvQg WIl"'! za krajllju istiIlU zeua.to je s.mte.o to razlmno kad je spmio IJ:cjigu 001sto _koall~ k:ole je sk~lptQ :nj.lJ1utarI1J~ z.. prd~'I'fe.ov na njili! pifl~() It.s~e oko nhl1.r~sl. se I.t~<Inje zena.e. Kl1j~.~PJelUl~"~c Q~~un<1: Om k?J~ &ln1l.o$.tr~JII_ 'Z.O'vo[j~fVai'ucuspo~!lajui lmani stetiue je I bes.ld u tnillns prijello slu lllapi~izgQrL" H ovome vreba opasnost ad JWCUt sustava.lxn kO].:niil.e:no~ne hr'. jc:dnom :l:a.1lyayanel'· . vrlo .~~~vJ.eLlce~j]fe)lgOCf\l.

k_"re'.OSi:1n. dill je hila.d su n~eg~wlpl"ivrftmi ncellici pomisl:ilii da jii" pl·estill' Zit rad 1.iJ.\ito gam ve~' SPQlnenuo. i.illl~' na !i1~jef UspOJ:'IX!:!1i'..ii. 72Q-8114.zllali K G()f'Qk.-U DVO)~flil1i zamritaci!ju ~"adje" <i pesebne oni poslovl koji .il i analizn kQje su cesre vrto delldjue i slozene.Ibila nj. " n'lIe :'hlinillg qf IfI" .S6enje.ill CU:]aI~. ~CI'ga vts pr. i'WwnOfl- 9" IJogla:vlje kr_'ll(U!" wau.di" . postupn.jn S h:mmim.!.!:j(lIO i1u~I)'ii['OO Zl1lOCbu .ma.~1.) pi"tfl! vise od tisucu godjina.jz.ge koje ss IJ1r"(~ soantma tI kJI'je Vlse :ill mrul...1<> irz K.gov omiljclli pOS!lQ.iii I'ijene ill kl'ili~i1'. "N~mfll'adn.ljzml.1ttjil>l~' il.). Me(1util:n" ora koji iele zuatt kal. ".l<J.lI~. vld zeaa To je j. svi zen spigj ])Q. 'kojc it:' l'. nema ..f~j~m zeua je l'l.' veoina gh~Vtl{ih samostana zen sekte u Jap1ll1u" Zi'Vot zen redovnili.go(.lll.ov. g:p[f]iti 'ilic!rWI'. O{~I(oI)I~f..am~. Vidjeli njegovo med:enje z.(d(l!n!gS..-d be duhovite IJr:ij0dloge i u'oJIi_cn ' koruentare koj'i Sll II oi:itoj S:!piI:'Olll~H $ ovuu pni. Poetiku koau« ..ldaljenimsellma. ~jdi IlJsos(~u.jlh.kll~!>'l!...je riloZiOfska studlla budi:...e s tame pngovere.ffr1 z.j)"~jwL.5.bU.mfr .t.l.yo. mn za[:.&i:VCW.0 se lO:flldj~~..~ SlUi1a1Ji·aj.upFja. . Z<I so:omn je OS! avlo slavnu izrekll koja je.tAm: lhi.a~U<de!: d.dM$l M".~to zllam "Ncma jella bez ['adla".iljll. AI.u teia~ikin.. U rmi020hJl.l 1J Dvol'ani za luewtacij{~I)rXis:jl'ku nas na ti1l'ot Sltan~e u Iml[ji.. NjlegO''i'~l poetska prlstranest je fu'.rJ. p:nrlenje po Vl~C i1im.I'ovfle pr]lujf. ~U:1lO D¥OIANA 'ZA. JQS [edna znii.IV<I nakl()nest prema JlOfZi. Th_toit. bez..roku (T'slmg~ywI Lu)..u doo\Ho ee ti 1i1~11. s!i.jll s !t:Q(iI:mll1l rlaf~ai. n.'~ljie 1J.egova idej~ \fodilja "Dan.I.' 12B .illiti ako l:e se posavjel~~~uS ovom knji"'QJU.!:Sr."dlJ~"".em.olll.UIz. MEDIIACIJU 'I iIVOI REDOVNDCA' DV()(l'UI]JI za meditaeiju (zenda) je prostol' u kojern S~· sitOIUjtl zen I"edo'vnjci.Jc sltlede sill Hel.'izbjC'2na..ovih kujizev~tih pute~lto6<l.l.n. pnce 00 zen ucltelJilna kojiJl je V.stavje utemellio tilie$ki Z1l11ucilelj Hy.iY~illt'~osjeea] l]O m:lu(~h~kt..Oellj.21(. I ~I! bu... kao .lOlg. ~~tOjl~)OS ueke ktlji. ud.oohm(mjel!.i_galtt'l..o sJjedbeg:nc:i zena pooitllp. ·IIlo.! ndm s\lojih Ii Cl!S \12l"'.d-ch.:. 10 su Slwyoroku. dlol!110 ui.o. 1:1dl'll"'C ''''Rush} (Huug-chih) koji . Zlllllijeva puna 'tj(~les:nQgrada MO st.iIJ~ski. :ze~llludi.akujo (P.e:d(nsevena iiI'lsmucij . b:i"iga eke iInanjai1l hod<mje i e SInatra se U mednr edovntclmn 0. ~en Pl:~'O~lilO' :nalaz:i "voj n<ljcitkijiizl'llI1aj u poez.nje gorlva.llo'l' prvc jeSeecno.o te metenje. Hekigan [e naravno ~jUllzena.1 vrtu ko~ile blo nje. jezg.oafliJ.glav:ni etementztvota _'·edovnika.ifi II [U'. tmll<l.Gotove s'I'nki ucJle~j o~ II kog z~~caJ~0510\'10 JC svole G'oroJ. I r ~UI·.lepoetske i~onlCI1WI'ei'ilz~icWih zbMti J.u koje velikhn (iJ)dom sacaHlilv01JlI m10 S~(D llUZ1v11l1'IOY2!1l Irnj'iievllruict:l. obiltlje svunvrsta.lu. ~p~slov ice u n-lzg(nr ad") lmQ i 010gntfskC!. koji r ad ispod i'!asri.mk.")..<'lm.~ (f!f!u. 1a1110 ~d.okugo. ~.. SI::r. '[\'td je on odbio jesti. U"~"'ilri.je.cainiji pl"imjeri o!logn ~\ll'lekigan·jhu (Pi-yen CI{i) ill Slw.nacl sJJOilinaU IJfilkl1cni i diisc:illLinM'ui.01. 'ci.-. To podli'akubanje. rada je drnJ bez [i~La:i. blnogo ". i una 1. bro]. ~Hlkdli su J]!lll say vl'Urn'ski tlI(l1 j)€:rnije htio Sllt&tt:i.

s.j tro:.a. Ze]~il Z<lliosjedovanjelu je premabudl~mLl jedll<l od mligorfh $wasti koja op8~'ed:u Sl1l1il.~d(lkal\(!I Iif! ZOVU II Jnp.posUC.ORO sto molV!I.v ee pi'et1~a bre]u I.ot. medliJtira i spava. nil pl'illljeT ulml.u'eisprw:nim s.ij:ijti PI'OJlI<lI~'. hi F\JU(l"anfli.pih :puslinj:a:ka je tflj sto njU).'Hl.e snage svjedoci o ispravnosH ideja.je ova od.pl'evl~Hlaya pl'a'lI'i (lsjecaji bl.ji od d05iZ<lIJ1jl1 tocke u kojoj su uklonjel1e sve nllse l(kje railikQv.v.jL je I'ad odll. n Jedlrm halja i jedna zdj.oVQ posljednje:. .gl. na kQ:jern sJedi. _Budu~ . a zen j ·11'1'10.lella je najllol'il Iti}ek proliv tUPQsli uma knj.o n»ego.'. svaki rM koji ukij\1. neee ga izlJi'e~vati lzdJ'znvajuse na sVMakvc moguce llfJ.!E. Otudmezemo ~idjeM da tJ·oU.On] V~erujll U svetost tje1es:rlOgl'!I(i.vo~enost semo ideina.k su na Inirriuliil.l]}aovukulijt~ 1105'1 sprt]wa take c]a mu visi oko vrata ilia sirokoa VL·fC~.Qj!i f~le llil..aZno i uCiJ. .t'ori se ).VQ['<1JW za mcdit1l!ciju.. sFede i osun ouog kojeg je pl'ivr1emenQ nalJravio cd osobnog v[asnrnstvili. OiD'la Eng*1I. x 2{) m i pdIi~n t.e su :ii:11!I~i 1s..av praktid.mji1lil'1faul:ll.. buducl dill _seprotive stalnom ·pl'ez. medutlm jt S¥?l"o.1:l.opr. PO'St!eljina ~vakog od I1ji11 t'ii. apstrakrna tde'je koje se ne odl'aZ<l(v8Jju slI..n00 HJeI. )o( 1.ada.IJi'aj!~ u dlclil te tako iskns(lvajll njihovu v-tdjallost u t.ekcije koje su tm diane Ujlekom rnda NQ.8 Redo¥llik nema pr'lIVog jastuka smislu uvijek biti na oprezu kako se na kraju ne bi potpeno Zau.lV!!lllC!O't]l podmtju aktu.je j(ltlim.r'Q.tl!: vfili.lI.l:v.atno:sti . mosda l'lajjed_llostavluji 2lvOt.11 \!'VUekpatlj~vo~~iegl!v~1 koja teZl liagla. sjec1eJ..tili ~on do jedrlOg v~likog izblijedjelQg pt-eluiVtJiCa od oko 111]. ru...seL ~Ii ccttl'deset redovmka ProstQ'l' je dodljcljCll S. se i)pi~mie Zlvot rOOOV}lJikll u In[liU.lmje triliku p-aluji! 11svi$etu 111 no . &z Gb!4it\'. Mor.a od 1'H'p-' trulezl. kao da ntsu Vl·cdnij.la.ost uma kOja [e take eesto pt'o:izvod umirujuCe Jn~j1tadje uop¢e ue vadi do . zen sljed~euici ne odobl'~Vlljl1 pllik. J)uslinjaci za Jlls1jajll da postoji Hjelo i. nekoliko knjiga. Otn se lie h.vlja§lu dID. da _postpj' tl.tlJu.. tome laJ:njehm.s.a.av.~:nl~titi.<l'd kao nekl Ita]~o:z~.dje.orna (svei:em&e halie]. ilt prosHrka od ro~0'2iliJl!e 1.Qt zen redovn'ilta.llim1:to U P!N.(W mn I tijelo ne djelujll u suglasju.lokQju praksa :o.edbeuici. Pi'ayoltutliog QbUh kOla moz'e bilj I'mmih ve~.6iIlC. iiskuSlvo <II ne k~'QZaps[I'aj~Ciiu.J:"i l'edovl'l1iks"n<Jlllka zena bi bila do razine pul:.l1~ta.!$!.1~tll UIK<)fn~w'i j.lllostt Cv'l'sto s am uv jet"(m da se zen samostanl nlsu uzdali urad i dfeialnosl Qdl.fror.!.~1'i. U Zem~ je OVO posebno ta'ko. Osv]edo(!eJljetno~'a do(."lil1Q' psiholoSkitru.znad tn!dektUaI~lOg :5uda.nnju ide.nti n~dovnici iU I'OOr.l_ Illof. pod drvetem i na kamenu.apil.fa zen disGlp~ !J. ao :nlQI'aju . U p:rOlll6a:. a III.predovaJti.l'Usve nl.m.mja n 'ada to uikako De pretlstavlja stanje pra:zni:n:e.z:bOlg kojeg.CiifiJJe u otpl'ililte 10.ClrliH ruto z-d. ZI:!posle[lo UjeJo de UJ. U nsporedbl iljegove S mose se reei dn je bogata opremlten.m'fx'no.lvijek Mvojeilo ad uma.l·aju zazen. J~r oni 1\1SUhe.otijdo je I.tkOlll redovnfkn je jadan talal!li'.bllo di!I je ]j1et.sazl']Jev~mia solol'ija" Om k.80 Ill).ka jc. iJli z6r.e nas:til.".v'o6i:ta:vl"l' ill'anj.5 x 1.'alstv<'ll.cuje t!'oiien:je tje1esil.w.ela. Ovo ie barem [eden .lle prakse.l]stiULl sflsLG. britve :i lJel!:.akoja sn POhNI. smllU'llju se bez-:vdjednim<l. tU:D.e puhlje s vlasuikinn.ir~In.i\V~jt1.kad llIije viSe l"ij"' '!lZITkO"vmJj~. Dni.i.J.na bila hi odbaeenn.'ed(wmka "'oj.p!~.voltl.jclti uelnsk.. s<'lsloji se'Dd kesa (kasaya) i .. No.." slikovil.!Inj'u zenn Ll:ebaJu 11 torn to hi.meljiU JI<l covjel~ovom iivotllOltl i.asnvaju.lVI10.od r<'tzloga .. a sve to dJ'2! U z 'lwitiji cd P<l!p.dllJ je t~.o ID Z'bna.sknstv~l.n:mje dhyane.~apQS.:og sustava uspi1vlj~vl\l'ljaiH lUVO(len}a u 1]-l1n5.i-pt'os~ad. za zen I:edovni.aidlciJ'.sidon proizvestj laj' neiel.Lklicnmn Zi.lja p]'etv.alna afiJuDilcija mer-a sVllgdje Lm D.lCina.. to jest. NjibOov.ajeu ve!iCine otprllike 55 )( Z5 x 1Dem.t~tI!l.t'ide.rvllic.<l/fI. D'Dru". !i sva )o.rati lI. poU'el'ie svedene ovan._o.'Zavillljeprotoka k. ~en slij. (l slavan.o. a viiJim i budnlm.oLtl{{).pl'e. akn ga Zivi pr(>Jllll lIZOnl nil z~v. poronula o.rI ~l:.Tak. Ql. jet" miS.Jl! uvije.l kako ll'.1r~.s nnjru 'In:ba .h~ z:auora.Ie. . rUIg!.e usvojUi L.]ag..slillvruila flulduoet mentalae djel.t. s:vje:lii]jJ" cjel_o- Meralne.'.at:iJma 1 lmr'j1.tliz mooil.1l'lle en vodl jednomoderneg . PI'obhmls vecinom rdigmo7. ill prostrad bio.l.slinii! se lnOra le.ostL Sa..ai.i.kQdm' ooJ"'i.rlili ucitelji Kilne i J. [e 7.'i.isli koj.'tllThie.l'ml. sU'<ul.

otllcak.1 (j'ii'(ll'll ~ U .i a-s. a zaum ..e 'iJprJjati po.kelizam IlUi hilo k..i..!lilie niktd\.cvl SIJI obroci ovi gOl'e opist~rl!i!. ooo'ilfZcn. PI:f~vi10 .~o5 jlednu zdjclicu m rw. r ~'~d. prevla(llliva si..pri..sI~.d.I·avi .lIpJ"ijede pt'eM dlla da [:lobl'ise $V\l Pl"lfavlililulkoja se fJi. [.posluZitelj~ sluie i~nl 'i t'1zu.je m~e.~lmzi~elje"rlluku.nna sam [edan p.ce.ovl'lik dl·ti £ldopi~Blle ~rr!ke"dok tdjanje diana 0 d!J.elikufl(:bog~'J.·njusl.!i!ct.. Obicilo lli bi:Ji~.sl:iedisci. Ako ill uapezovu van il:i .c. Ul'edenjll.·eJkJ.i..ciSlt. 11.Otcl!a skupila i kofa Jnoz.s:.at.alk. U IntLiji Bbik:shu nikad ne ji'lde poslije poclit"l'e. iz ~odine u godinu.atru poUcaj k.m z~'lIm':':i je ])oslufltcl. i. S1ro1l1~!Sl:vo! jednoslavnosl je njihovo Pl'!Wi]o.i·z.di se ]li·ti.olje mogllCe st .vffele" il:l1a n:. tt.~)Sle ultiselje:nog fo'vrea. Iljib. SI·edi..ista posebne . Jelo Je:».jiJn temeIji:ljJ&od onihkl)je smo navikli vidalii edpoeetka povijcsU? Mof. Zen redovnlk ne hi h'ehao jesU m(vecer.s"mja.1 slo je takodel:'" i u dlliliu c. pr!lmJeli l s pesudom punom ]'ife sjeda iS~l'I'edgl. D. (hrida..llnru id~f~l l·edovLuCkog:fivota .~tizgrtanje bo"alstvOli i 'IDmil.·.ak..emo H se ika. Kad se iell Inoc. iii p(t:)lira :i debro su lakiI·.(1 deset ~iJUh'O R. budii:st.S<lSloji se ad rifle (ill nie pml'!:ijeSrnte s joclnQ1u).J. 'Pos]tje PQdne j(. viSe iU I'lIwinjc. necilY:~ se sutra.. i"e a.cio.1!l.~ sprernanja :r'/oj:i.1cte· as. ·ond~ h) .ve !k.nadati da oe Be OkO~lIt:.i od!~'aZllJ.sj:t.aJilC.t6ki SIJj tedovnici {}[jSli u drugu krajn:josl te se odvoj"ili oak .o:ji cltlUlg. ne iz:g'ov<)II'a se ni r:if:ec.dteUca puni.ie dill svalU redovil!ili.l:jMl.o billo.na.i6e za j~lQ. Sada SU oSlali s]. b(lgOlt~j1 Sfu"Ollla!:ni :uvii'ek lLk:r~{.ljivim.mi au LWl1i za otru.$:.I$tvo.juJ1.I.raiH klil11~tsk(l u.mi. u.'Vi)oUI. na.OS[ hm.)J opceg bl1dizma "V:l.u.1vilI'lje 1 PQVe&. d...skol. Stl$[it\' el~ke. sastoii Sf: o() ri.ezdo. lI'edollniik ruspnlzi sklopljene l"uke. l".lll.celiirl Ili pet i pl'tslaJ. zakljiu ili d!a.iV·O[{I.a.feme jell.idi .iziiriilUQ na poLpuno dJ:uga ~i. sve se zelje ~7.ll redovnikovQ.aju nl.j sLa.. l!:l"a:no rWUJL1.nog<L OV<I!j uzuna sV'oju zdjeliCll.i d. .e ..olml_sIVOi 'ooovluCkog z.<"I'I' d:Orli'Eak. trelJa -pojlesti !liVe sto mu a.tlie 11.tlpr~og buili7.:1kve:>1< ~)!lJn dane.JJ:i ue sjcrJaj1l]dok "oda ne Zo1ZvQl1i ". djele k()je Z svald no-s1sa sobom su ed dl. senll (]si.a~'llgi:rn l>vjetovin'Jiil.'a i.iQ'o'Vilcij posebno ne uaosd u Syojoj :klllCi.rzillva o:oklriJUl suzdJ.i1uono lito je ostalo od rucka. u amer(CikPill ill e~lgle.Cin.a njiib: ozbi. je~' zcn ~lo.l.nleJekt.l>i.culi samo VlJ<t povrs.rari Oi::lilk..e.A.iaV'<lnjem petpuno ne iskorijem.jna st .i.lc. l{ad ..Je:lok.vje!i.c u gong i redovnici iz]"a.pille..ruku. Za vri.ije pJOrr. Zar dl'ltstvo me Jnoz. i eSlllij~no~ medu:iiJ'n. n:msta t SeVCl stme o meet nlne spcosQbnos!ika{) I f]zicki pl'ed!m(~U Koj~ nas OID.ftjeJicll.(l:v~{ji~ p. l s I:lI<dlirn flliLm'esJima i IJr<lvul1a te ill PO":I'~d~Jlt U vl·jje~ne ohl'okl1 cuje se udfll'ii.dJ.tillr[ S!OOIO sir"e.lje.eJ.ze :iz zenda 111llOVOJ"C".li se ll. 1 Zen pod.. Dok se z.as:tjecanltI.uije za poiedtnafumn ru uMionaln.javajuCi nad kt'ajnjom ne:!·iJ.jecanjel'(l i zadr.vOl za zen l'edDvn:ike~ Jer kr{Jjo:je Zt1:itCenje :zen.(lem se r nlk1:ll~e' ueeuJllo..iJli vee iskOl'isi:iti 1>lOje ]~a:il).ko se cln. i. s p{lIS.(l.e ]z svog o'br6ka te ib wmdi onim llev~d. pOlSlllzitelj ga..~ 00 p()vr~1lI!~ ukiselleneg pov~'ca..oih neW veHkodu!n:i 1?.. IllerJtt· tun.je'le d() bl!j..·llZu:ju llhljucujuci nase Hjclo.dJ:'wtven.ko.'I·a9". jaJ):j UVJjek ti~'IlJIiZi.aprnljfilill i.kovit.V]O d(IVQlIUO riZe ili juhe u da z. llilko u06oullH... bl st Qlak~ao savjest nazlva gl1! "ljeiuW):[OIll 'brwlom".~(!'Vaomti.obl'ok dll&VU!O. zen idef.. i De kuha se u.u.St'.e. pa SVakiiuztma otprilike sedam zrna !"i:f.0.e se (hlhQva premitudih I i)struill lbica koja i-ive ].e njiegm' mjemi ]Yl·os. .anje m(lci samo jz puke . uose6i svoje zd.oorllcilik ]Wjt se Jede vrlo rano uj'-l.'('l sUlra) j meililadja". Ustvil:l'i.vwlje nasihl ]lil~Visjll moei. uema ~"nzgovo\l.!1~dJlo'scu ljllldskog pom. OlaVlll obrok [e 0]\.. ~l1dn6i da 1111: moie igTlOJ'i.inl ni'li"pre:tkofn? Ol:a. Milo ktlll. no prije Ill) ~~O stvamo porum s¥oJ ~'a$kooJ.. H. .riku:vne liaS osobitj obrok.mllh lipolpunQ nevmih :tliilaka u !iVOU).u [edna U drtH!)l kilO ugJuj. :st.\toevc U gOl'kom lle:p:l"ljatclj. a ne SarIDO Zeit zado- vo]je~ruJ('!pojeclltm~cnih hirovu Sllkob]jiavaju i zelja kale se z<1isigw'!:o O'vo S~I ll·eJn:". Meitut1<lJ:octlli ratQv~ hi sue..ll'eunn meti svoje stap.'1 l:Iije l1l.skel~zru::n idlealfln 2i. p_l:oliv sadasnjeg drUslV'IlU.lmo se ovar POl"icOilj za.&vono))). tr]ja'lljan .r njegov d.::1J1<l.kom SJ!li.i4ine 1I.e bili ponovillQ' or gan.i!j r1!.~avallia m odvajauja.tro! jos dok je ml"ak."be~ ka.j. mali)! kuUtu.['edlo\lniid. od unutarnllh ~clej~ koje leie U nsnovi jedll1ostaV1lOsii t sJ.

..~e.amogu I."lll~€.:1 slru'i~illl 1.ja!) 'j:udslti.!I.. na pO$]O'\lUl1'l O:ko il.111I]OYjh:'l.e r nac.ld koj. :nerli<.d.pa se U nfrJj Sl.. 11<1 samostansko] ze1flll. ~fko [X)·Ma sedam.slo s ~'Ml)vn'!ci_mil poslllpaju 11(11uzne i JJI"ivid.lju dosta vremena za $P'L"'''l_liI.r~}jt] II.dtlll fJ. ] 13-u([u.L i:zr <lY:I1oj vezi. RedQv ruei m:Jl'fllv'!lju samostan II snvrse= nom j'edu.Oni prezlru "meko" obraaovanle i "'ide ".'ljivosl r'edQ'Y[lik<li je 1)(~\slo'Vi '11"<1.plilUe. [ako \ ne moze.[ aim zdjeliea pere.:1"ill secesto vidjeli na seOSkoj cesti kako VI1!n1 lwlka nato- m varena bmlllevruna.i af>$U'akll'lIL:I obuku. $\1 vrlo ohillni smstnici koji se bave ~ifl.ailU! su sale. :lmlboro. Takoch':!' 21I1<1j1:1nesto Q po1]0pl'iVI'ecli.to i obi.·cjplavljcn Va!lovill1ll le!jlw~ J1w.idjcli.bl'!IZOVaIlja k.jego\l knnk vise njje mil'Llo lI'tou'Sle.. viasc'l1.m1 prose.'. Te \'ati.i. i djdiCe koji OSUUU~·.lo neljlabazn.(llJ~Q da goto"'!) :ilij(-.t:·k.er to je nflihoYfl. vh.ivoln II zen snmostanu. [{ad (jtiV(li SI! govori 0 lUtCeUU1<1. 0 [1<1 sc pre~..ujedn:ice cija ~c osobnostpI'o"jel':I1"'~ilI . Rd. Ka. I.lk\ od nlih uosi uzase 'lad se pl'ljllvu veda sknplj<l u vedro ko] . Taj lctiil1JSlve:ni sustav o.m U4 . odln1<111na'lton dQ'rUCID:1.u. osim zrua riZe j)OUUdenih IH'lle obroka Ilflvldlji"'im bicim.i se uspen ll<llnlg do I)j -'.. Ako im dan nije .zlmi.ji.:um 1-111. Qui rade is'~Otako tesko k.ie has dobra poznat rne::-dll l<tichYlf~.1 vedrl. Cesto sanu g~·ade. krumpn-om iii daikol:liolll.l"aoc osobe.ke. zbij. Njiho'V' rad uije nemaran.acl. lllonju PUIJO rnclW i rjelesno ] dU]101i'l'IO. rad je njihowH"cligija.la. vo~ht Sv. vjest] l'adnici i Ilffllfcllj te2iie'!.lIjo<1 [e ovdje uvljcl.'edo-vruka.l~i lIQ!l:olo·.pOJCll() '" zeadou. ovaj: lIsmnlje:lli ()tQI~ ze-rlJI. jedi'wIIl ctr"Vell()m IdadolJ] '0 drugn i po-slu~ite~ji dooos~vnlC:n.v'clu.I~ize iU ])O'Vl·c. Vod_a 11([00:'". nfihovoJ dnboko] i ~S'l. uesto slicHO je cilj ] zen ucitdj:" kOj] c{.mDmC]je ae v1dl~1preko ciJlog I. M'I'[lnje koie se uglavnom doblva &'0.iv. 'i Z<l!lHtlO <!B i. .d~. m.. Za oneko]i ne prcdu aV(I provjeru vBe se ne brine.SLoka.ola u zendou [e 'u5enje kroz rOi.!.i. Bilo to toCno il:i ue. 'U bJizilli zendoa i })I)ID'ovlteljli mji se dOI1l(w~ :1"ed"Qvito posje6ujn"bog zalilUl.o 1."iastitize/!(10 i dl"l!ge zgl'ilcl!e pod ~]adzol'mn s~. i lei' jel' ![LkaC~. pJ:-i.rno [lOl'Col cinjentCl~ dn pbs-toje !leke S~Vai.ul\ci da se.e Bovfek se mO'i-e illl:?nosl. .JtI5!. SIloo:llnosti redovnlka se na Luj nele!11 sveobuhvntnc :l'az.1. iZ. l. ob1.rllcnjaka. 0.o[1~ valeseeuie.i.u 11sULsjedna sela i prose t'i:f. No.vij~lji!. Pone:k~dJ tdu 11sUllnll po drva za vatru . vtdJj.j~k.i suuledno po]jodjelc1.lU to z. Duh lIyak. a I11JO'lda&1k.. POIlOV!) udarac w'venih klada i redovniei napllsl~llu prostorllu u istoj tiihoj l p~'avnlloj povere.ill tl~ijl'iii6e 1l~1.oj<u.nar*~ p1.N da mm'aju uzdJ:'<\@\'<l:ti smm ~ebe" Oll. bliedoika Skl.. 011.1IlllJi jev <iti duh t'rn:ri!h uCitelja. (!br'ok se 'll<wj'!Java. 1'1110)Im je law Ull [ lu:(r.eJj.tako treautno p0J5. Redovnici ce.a. spu§te]]ill glllv. k1'l. moi.obiv·aju j(~pl'aklicno i uCinkovito ler te'l]Je:lijno naeelo 21v. djclu}uti za:jedno na osobnost cest.da biti 1l1..fnujstor" Wi nhlelj dus. ·skupljajuci. u stvaruom ii\fOhl ()1l1.. ponpahl.l0·jt sklouost da ovl POIOt1ji dobiju l:llo vi~e obaviiestl 0 i1.alno lll knjiievllQ obr . n:-ruQgegodme disc:i. mjesto oddava 1I uajveoom UiOg:UOPJll redu.l1ub'<l j tzvane.r~rcdv~den za u~nje kod knee.zena.. 1\.~HI'ij redovnici jedn~ ozbilj~I(II.lP'ilrl~1 [judi k. Mm. poslovieno se 1i'jemfe drl Ih ntdt!l(~trl dana gurne Jm::ko litiee kako bi.] Zf!lldoo. ada pl'uZJli kno l pri]e.una syoje I}()·sulle i POltOVO ga umata. re'igi. redoVllic:l 0 bitno edlaze miJjllma daleko.terijaHzma. K<lIllavica danese na iwijet s.lJmluLlcad.lIko .fl(:hlmradom. RedQl'nici au snmoupravno Uiclo. hd_>oje . uprn v i'~eljc . li.wo .\~ IvlO Ill:ohu"l:je:nu 11I:. Kad k.ll kD:~'0 "a7. Obicno 511..e gln.gro biU'e. nemaju dosta hrane d·a li.ih se moie v. ~0::.'i n tom c.r. Ijet:i oko po]u ses~. a zatfm btlSc melhn Ubl'USOJl'l lmi~g sV. u kojoj su i usU.!J'OO7. Oni liUll1h! s:voie vlasure kuIHO'(~. neke skupin> ld. Oni ne dobivaju form.mCanoj "roel~lf'i?iioi" re zmli§ljalik. kr-oz..t\.oji se jo~ uvijek provodi u svckom [iJnZlii umfoo.j~L Na_kon lrBC{l iHeelt'vl'te pOl'cijcl'i:2e. v ode ceremoni'jlfl. <iii OUO sto d.ijliJ na svijet. Cak i SH!IOi ur'~ire]ji I){liiLoj. ekrutna plliiull tifl(ld(wnog komercijruJi:zma i meb.i ~ uUlLllm'flje ieZlljic.t se ObiCtlo· sman-a niskim i ispod Casu itulbvi.cni lez.'to :rl(1D~)[ljn dosta odjcce da bi se Q. k_tljig·e.mjerak Z\/Wl ~. a povrh svega. spreumo tlO'inuztljedni dl'ugima l ue preslru t'.akJ l'iI'lcb\i'uik pum ujeme 51i'OJTInillf\l'CCU zdpdu. Svaki redovtuk m.mdzoI'lli.lj<!I.da. PI! nije I. S!OI~vi s'~'.~jecali t1(101Hw.inc.mlostnlm zen uCi:t.l.

1'UI Y'e~'inji zapuo se l"mbjesnio IKoja god Chi je Tilitlilk1na zaslusa somstog zen gledisl.ko tu ne budem mffiilO sarira mO. ze~~ oibilYija .pad je [H"ijci.ld.J!Zlreee.egov tlVot bude pun. hllm IUsru1UsiguI'al1 II njellu p ovijesrm istinj_to~l.i.bmki CHvar je kasnijc iizgi(lllio obie {)bi--VC zbog pl'os.W1g) 'iz Ming dill. njegov vtsoko rcl:igiJskt duh pun PQ~loViln. btlo je strasuo hlndno. Ii.:(lo 'undO' jg~'lI tak(~ velikn mo. toka. a cetil'i elements (m .h mlsliika.j'\et.. :loe:11 unp6e: pl'e. djela svakii pobozni tmdIst treba S!lllnll'ati bogohulilmlOil te ill treba jzbjeSillJi !(ti.li'l"e svake uti:ml~e i svt iletalji se provoda 11Sti:ogoj pod1oznosU dnhu na nebu.~l' M'ej].Ih-hs]aJ) jz ['ang dinasHJc zauS:hwjio' 1!:l 1. poniznosn sjediflilo.on1. Oni koji jo~ nisu 11 poL:lnmosli sllV. I. gapo ]jjC\~.1ko 'OOg(~'I'mi "ret . PI'OO bdlanstva)..ho. poillniti bilo Kilk\!il r'f1Zuzdmosl iIi c·ak zloein ~ ~I $Y. <I psihQlGgija i:~1\(y2e spremno ohjasnm postupale lrnkV'l':degcnerncij.~.Jmaj~1 maha pa ].araju'i.ega~nih SLal1~a nisu ni.losl<>\'tlQ :mnCi 'Ujelo'"'. Te jc one lill) le spasilozen all ne potone IJII~ razinu nekfh $. .1ll:e:vt·ijfldlnib lljela reiCl(lvl]fika. ovorle: "Kad." SI:nmko.ekov leleal.?~ nog Bliddhe?jj sarira ad dl've~ ShI.agregamili slanja (sl~rn'[dh.ie ogl'atliieen 0.npravil!a samnsiena VI·tQ sll'oga:.zh"jeli 11 ~_nn{i. tlc:ileli je o."l) se upMu.. je V stva!.. gttbeci !WU kOl1b'oiu nad sobom. GlIWlIl' IU'liHHI.." "KakQ' inoici. d. ~sko]"ije:nll1 PO][lOOUi srcu i tspilili Casu ponrltlosti do dna" 0' je ~ llgrlta.." "~\Rd je vruee. lci.ct:W praz~ ill..jn prema z..ivotu i radu morase QCllva!.oji.gll !Ji dobilt:i pl'ooshU(! dva Buddhe za Vfllru?" 'Sarinl ].{)j!deji.calilcomoieii. se. pred ui cHne.e.gli] U ])oc:luc.Qji se n>1lilZi u o~ta"ijlJ. go'VoreCi: "Kar_k(l se lIsnduje~ . 'fru.'li:telja 0. ll_ag]aSlivlIC.rJO keban.ednom illne=Jwli.Cital' un:ivenum ] ni.' iz.11llIl bUllizm'l I1l1ill~I'i1Inog tllll:og!1r I. fovijest 0. ·Cettl-:i.BuddJm.ti ]~epeol.st od pisanja evasve k!nji:ge kn.injovjekovlli.ari. j'edl:llI cd tamo pohrrnJljlcmb El1dcU-mlil'i sm~a hr'aJ. je oskvmue .. Teorelski. vidiievsi to. nema S\lnll1je da tflkva.1 dosUgmlCa ovog Thillake' 1i:.eLttl se Covj. i z.'lred"!".i"'illJl%! w~ '11i1l0.·ua..adno. izgo:a·jel.gg 1I1'1l~ 'WJ. lIzdigne visoko .<i .· ZiVOI.. zeU. Kad s taka d.1)110' Fe vrlo sklisko tlo j mnegl ne lffi:pcij'evllrftl hm:Mi U"PI'.. l'eCii da nama zla?Redovnik je joii.!\In • .. vall'a.g petonjeg.levrijedn. tome S'II'jedoti. "dobRi "KOjil je !.·Ii) ..uhovuil..vo.cnn obrazovamu koje bi se mog~e J)oboljMtl.:rVI10. zen u.vjedo'V<I![]~<l prQlW QlVC Thnakine ornte bezboil:looti.g"" p:I:<:I'i1D lo. elements IOU kOllU. Poptn nell:ih srednjO\I jekovnih mlstikn. il!li "lie ]jj onda bto u pj"itVU ill ni:je?" rank!! ('fl. reee: "Ieliko je puno .ilsUje pisae knjiJgu deset hv. 'I I'ece cllV~_l'.b~n:lta) u7. lljemlll.e god gaj pored po- d:jetf:ltmn na koljer!im1l. ne pl·etflcS:i.1 glavuom gradu."tiID4l. ~1u·I.og pepela.lll=J~.1llili zen mogu. a kad posrnn. Zen 1." tclemo 11 se poneka~ preobrate jn slobudomnntke.ok ~l~ddihin gnjev ltik.e to u ime zeona. (IV'I je prica ZDflca:jna i SV! zen u 'Helli se sla~u oko d.:~. oko Qgnjista harubusov gdj.l'vnnju zena.d u zenu nema cak ni a'lOlna slillllil'i koja bi se nnzvala hvallevl'ij..o.~ljaYl"5~t\ '''eJ'~~ ~l\"O~Ii!.kao kl·~tUl Vairechane (najviseg neka ll.o. (j311_ >!'. ~ednO'm 1l'edO.jeda:n od o:oih momelsa dode Ill.~ak.pa]ili moju B!\i!ddhe?~ samesvjesnih 'l'ank a silane razgl:ta.'l.(l:i:mnadolazectm godirm:ma.JI. Knd je pravii10lll <lutiteze. pa je sldtlUo.ll l:iT'd. I 'ISk:up]~al.ori. da spill klpi\uc1dbe.kakQ Tanka odgo'l'ori:: "A.. je hl.td. sh>aSlI~ pa uzvikn : drvenu sliku Kad je Slrllko (..redov:n:ick.1ilsveti sartl'(I.ad nij:e pan 11l1l o.vl1ikupilao svog l1.~ao da nesto Lt". t'l pet <lg .Iz If>'''sU !'ailOi.. II zen samostanu se nad.llje i.I~Hel~~~dnom je rekao: "_.a.

{)heuik kojl se k~] l~IJ 1U~:r. N. [{~\'<li!ln-hkllg() Je I!I~~~~O"'''. ZCI1IU. ne obl"iiies lica?" slwtl"teljl..1..i g 1r.l.~rl."VQ .U1~lsto-padlj i z(lvJ'!av<i 1. Olucl:lom [J saJ~laslrulskorn iivOlH 1lOSloji 1'<I!Zdohlje koje se posebno o~v~lrasa rl1entW. scl.di ili lZl.IWt.s.lIsolmo fzmijeniti udm"(.a.0] inevc)lji kao i pirije. "l':dOl'.t. .· ~"ece ItCilteH smijeseci se.IVt'si pl'oo. SVilki dan Ii lekom sesshiua Odl'. oclgovo.a una vdilm morelnn vrtjednest.Ol sjede do IuiSHO II nee.~J:n koljenill'Wi ua podn. i Z~lil. Nr.vet. l'ok<17. Prlje no SIb p~'ijed~ prag. ukol:u'VOZlI. lJog. 5vrurl put ~ ill!!! tled. ']~adUI.ldil:l!li'l. ustaju nmij" no OblCIl.1 osmn kOO.<l o'~ Flek¥1(tii'Ct. i>"Vilki put s ~. AIW Ie is gl. I).. " Td: jog ruSt o..vetsll-ango).:MrI anau .l1.IJl!(l tI trave]u i 4. . ti:1.all naci:n cl(]vija ~'mi~[jV'OI.'UrWH per .. uisturu.:l ~\U.ISbia aJi lanac on.Il.n'ek~ PI'Opo\'!..kim (lSlccajmn ponrzncsu i ' . klekne i. oslm predavanja rerlovnfci illulj~II)e8:tQ sto se naziva sanzeu.icku p'r(lvjel'u" U damma kad se ne odvi. no iU.etr.a.od~l kl1jig.I'OhZdobhu zt)a~mm k'l~) ~j€ttri d h. !(U}{ilall-krll. li-c.iaSl)jefl.1 .edH.!VI'~av. I"e(hw.~fi~ seM/!in.ail'oifu je z'liliGt.ievfu pn'!)~lovije-d.j-e\'u sPOSO'bB'l(iSl. ktl(lliI. ·zaSlo.j.a i.e tesko razumljlva PJ.~sel .ren1f.ml stegu redovlIika.sLO.. sa7tze._~imOIlO:g kOjli [e lJl)so]ullto ml~'lrl. .a~lQ.lliG~. ladora/. -na.tm Q/)$f.. d<!lUe. 0110 shvaeanja pr.-hog Ii[)g<l Itlirlisciplina zeH.C remonljn zal'i-si.01" OV~I tajn.e 'vjdenje koans: Iwje ~e ovaj dao zn kl'il.ol(lvanill.flpanlu..?:melIt~I'j. je zhi I:k.kw(lm. vrlo Clz.uj.:51o }pm nenuo.1 sobu <r~liese na vrto fon:nmall t s.jlUi. a k.i"~~~~a~aniuz.e ~lll bilo }'. to moze r<lsJpnwiU s lijim osobono za v]"ij{~!ll.lrokll.'l siotiJ:lt~~ \lI'I() ei:jenjel!:ili koa» (l S ~i1]~Sl~oo.o 1101msh.r!a~afl$ltu" Ri/~~.<I~"rr.511:1:110 Sk..lUtl:l.ei:lstllvlj.I'?IUlelli O'~lcefit:n:lcija uma. ?el]'(i. k0i1}pJb~'C'1Ia Omit.~a.me .o) i ]JQJ'Wvno Il~(h.Ij.To ra~I?~)IJe J~.I.se td puta poklnni i.lcitclja ni za redovniku" 110 je.ll.g.nlgovCli'j vee r~Qcne {H11<lziU iSllUllren ob~CU.s.! Istini Ze.ugo.kom rela- bli.I)i bQl'<lvlli~ PO.Clenja.Je J05 tl~IJIl~.rulJe (lw~a Hi feisJj.Yojst v' nun zenu HJll~'10 j~dJi!osta.ilavauja. dhm 0 dil~1l1.iteZj Oaj-o Kol. sndl'ii i.l-eiJ!I ove 511 krulg'e Vl·~.l"l:I{$jil .oj je ~ llSaQ.nja.ii<1s kOji]cntm:"iina s...eso vi )'ojatno odl'ZavaU dveput dnevuo 110 Ujekmnposebuog razcdotDlj.!g. redovrnk se moi~ l1larn U 1111.ci ~~I.l~.e5..'l (BS.t sabiran]a misll . U tic:iteljll se tmapotpuno povjerenie B-Lo Sf! tice njegovo.'k". ne r.-Ijll po jedin<lcuQ {~OI<I:.r.mnzm za srideset rerlovnika za'lllijcllal 6 vise od jednog :i pol satft budne paZnje. eVIct? ti .jel" [edan . tl'-eb.. uko1iko nlle otvo~'i'o oili J.k met1. I[Jd.!!. sru!~(W ~i1aci lei.110 s "I{~$li!og mEto.j~~ velilki $C$Shin.<l!ZlII sobuili'roci ruke sklopljene na 8~"i.n~(lh.ka PI'.anj. rriJ(~ dokona igra ni za i. Kad se ova . mekoee srca. vi.f.ati lsti:nu Z'e1lU sa svlm im'o[~'11SI'COl .IUc::i 811 ~~~\'ore.kigmlcsj/"I.~ redovl1:ik hu]\esorn. ih ne omera iiikrumll.in(l.i'-ius. ''''a SVe!)fQ vjelljujuOe spozilaje tnO! a m Juku pod I'ukn s dttbo.~:ed. k ucitdju ~ predstavui mu svoj. Zl"JI .lCj~eljfi ova vjdba rn'oie b1'1i "~'Io napOnlft.e jerlItO'Jn pokl.I~i«:.I':.Il-I'allg) rZ: ~lmg (~m~~hr~~ bio.'lJ11 je iakJ}(je~' zbil"k..I ..~dtm CltOl. se l1e:koJiko pllht.$!tlvIJanj(!-" redovl.':iU n uc:ih~1 jev 1.ied~mo je vazno. Oiiniti.r.~.sanja seriie pre.ta 'ZCJHl to petrebnn.~a~il.[i dlU:VllO\ 01'1 sU81·eIl.edl.(~).~u sUil(lvilHiI nil ueke stare I~f]l.jiIlla Mi:mIOl!/ill.v?k.'IJrjj..om ?:!lJomom' kno ZH~~~\k:iboravak (. dok zimski pOt~u.IDi rad o..lv l11l1jo~ ltV-lJek obavijen H'V~J. Da btsmo l'Oi)l:'ikaza]i. i tI zendo.opovij.pl'Qm(!ltriulo~. jo.:OJ<lnd ten knjiga kao sto su li.esvijesti. magn sc &1.Q' l'ed()v~'1ik m:isH da iJlJ:lIa aljam v rnzlog za sumniu H l. Kad z.. Z" 1.Se y'~. vcljacL Sesshin zna. .1l:lJl0 ne uzrokp~. nego (fu:~ieuicnc]a [e ivrdo~l'lll..'edovnik treba k Il!CiteJ~ll da6i cl'ltiri ill lu.:.a.kon slu. se POVblCiiz sotie u ~:ll{]ji'azl'oden~ eeremoniji II lwj.(lvniti obzira. (ge-a/.· ccnje S'fS.nsma llik<likvill ~rlliel!. s)l.. Z~I vrtierne tNljOl:lljfl k se~/ulI~.·Cka t1kme~jitelj<llli:!lzrui Z('.olli.~lje" Tijekom S'/1sshiJid._~e fJ.)lJeSnlC I ostala djela Rido.'ovitosl lU.U]Su javni rooov.fla§ PI"m'].e sam:enct. a svemu ostaiem poklanja se S:j)O'!'eOJlll pai.k.lUdol"oku. D a j mi nekl dnlgi .~I. kao . ili/!lmQ/..ad dode 11 blizum nt'lelj.biljna stvar I ~¥PJ'.iJl[L .e v]. Op6ellit:o" li'e~.

UCitJ@1j blja§e i'Ji. _I.i zitdJn lUNlC. UeIle]j J.~~. [JCj[elj ga Ilje-l['Jo pomilLlje 1)0 Ied:furna i reC>e.llcenik dobija pravo znfIJ1~ezena.toje dru@lill _srvae.'I/.jevrnl.n~ll.tyO.J18UjeS'''~l tnJllll zena 110 Qi.:m:J1I i:z ziv(lit!'i. "0. _stvm. 11zenu nema niceg mlakog.eljHelja modemos n~l1z3ii Jedne l]etl1'~ vece"ri kad] Ie Hakum dO~~I(I [lredsl<I'I'iti svoje vUi!enje svom st<lJ'om ~Iciteljtl k(lji se hIadio. l Ibesn:llisliciil!'" Nato ga lI:cUdj nhvati.l.. Karl: se opora..a ga go'v'oreC:i: "Ko. je moida jedJan.eUl~ljiito :l.1 ucitelje'vu sobtl i i~C'Jil)i. Hakuin je postaool)oajan I I:~nti!ljao j ~da potpuno J1aIJU~J!:i s!a~'Qg ufUeija.worl]Ie'V'e!l. s njim. \:ICite~l~ l'e(lovnik moze k~I1.lU na. Maitl'cya j(l. Hakuina sena u l~!prultl.ena. I'. Jednog d.iesali te.I]]t~Uhl.a. r lut zivuno pod nmogun navlakama ll1·M~.mja senu.vb).gled'1 dolje Ita njeg:a 1.~njeg ZiVOt1i!i.gj dan" . ne ustukne ni za pedalj.'!ie . "'~.ga. u.r. lil<lk.ze.m J3. Yl'a:tise lin Ver<l1uclilt i pokloni uCi.rna d(li{ je Isao okolo po selu to. ako je lnla~o. 0'1"0 povratt iHakuil1<1 k svijesli.o '141 prosect. gurne s !l'ijema. cia bi se dotakki to. TiLkva bijlflse obi:j_k.7. Il~e~. b'ilHpotpU!llo Salkyamuni Da bi postao pt'o.od sv..{:mel.e'ttoj 11agosli. anu sebe s potpuno osposobljen ul:Helj.il. pljus:ne g'lllekoliko putu l. U ii:votu umdoa nerna o(lfede:nog roka za djrplomil"Qnj~ kae 11 j<1'11lJ. brzo!" HakuJn JlllU tad!a.. Ir. . Oll Jl~II(]mj(l llek:oHko stopa (1(1 karnenog zlda gdje t cstaae neko vdjeme gotovo hez svtjesH.. tlliismija Sf! Sl'dacno.lJm:rn zena .upo-s1.. ne naill ~VO)OI yI. putem cega.oi..Slefiom jedinst vu 5 ov:im pO~I:l!~)u(:em.4io alae moder:nog . pOlrei:Jno je daIj]l.to Jest. jer onD !St.l"ljev~u~Jesvete utrebe".U<l od nje. ...en.iJ~ !Ires. u~ltell oe~l. 'en~_s] ko]e zaist3! oemaJjll nikekve 'vex.~ bij.WlTi. bWZOi. ZIVJe11 ~IV?I II skladus razwni.'~enlSmisl1J.'_' . 'iI()dst'llOl'n"']'S~log.kOJlai je do lad biJapolpuno sk:i'ive. l.godilo . . Ucite~j ga medullin jos 11(: O:S~OI:lOdi vee ga oznalj iedllako k.OOJazana u svak.ati..na.ie SflOlO·ol:IIJlcromnje. l. na veriiulrjj. I1<lJtl'ag k uCiteljlU bijaSe sav u znoj~I.i10irnosU l'e(JOivn]k_ mese .iSf. ~h "'ak!) il)<ljCiIlskii raspo]oi.'1 istina se [1 .moze spoznatl sv d.3. llcHelj l'1eljl!lbazUQ reee "Glupost I besmisliea!" Hakuin glasno ponovl ~Gi. ove n'''il'ide i neiskrenost.te}ju koJi odV}'. Pod.'i$k))g zena . JaKQ U [lajl.. Pdje no. na kralu ga gnrne preke verande..H) dilibmu nlegcvog zn..ok SIC'. odJ!llC[vsi dll. Sloga.jl koju je prol.oblfflC koje se rn!Zftla "dllgO saz. 'I.eI'se _k~e ..kuina uJ"e.elgQ~lla Ispitati Sy.~ I?O~l~~:.sav $voj geni) U Mljecal1ju.".jem.Qffi lrel'mt~ll ~zlVnta--:.:fvidida nUl se nest'l) do()..!t(l i pl!'i]e:: "0.110 S ltob(D.~ ~azdQblJIJJ od de$. I!i!>II!I.oll ovog.1YQt.§a.cIlO pobl~[~Cki PN)b~? Zaisul.zivot pr~~'utaj{.Zen 'ocelmje d. Med~I~I~lI.izvml<l_ i izl1. SVI Ie .~d se ~l)e.~1k i.je dab!:e Yij~sU I:liOSlS danas ku6i? Udi smjesta. Kak~ str~J10 08~. kml.ile spHjel'" u Matu D. opcellilo govoreci. U zRelj'u ~Ill'D1r. k01l3J3liO IdlvalivsJ l"Ialmina.. jOOrul dog'adaj mu odjednem ot'ilori oei Zit isttnn ~elJl!a.r'l:\Jlm Jastvom. redevmku IJiije dovoljl'U:o rnA..~lelml1 sposobnostlma re (lol)l'omkoli6'jn(li~ I]stl'aj~ostl .uin ~esveiedno ielio S njim raspl'(lvitL 1{'ld je doSlo vl'ijemc.. bijaAe. j j"p~'li.rnd v~e JUife Zvao PI)g'J"CbUlll il.'l.tih ill druglh.m·fl"lllm·~ rasti u savr. Za neke rliplome lle1. Ha. oval put. .e""jek. §egova radosr bij<Niebet:-"ranlclla i on se nat! UCUeljll u na.: nakon ~o1ililll~eg postupanle. Svaki S~ojU01{ lulru:ac &_~_tnllil~ '.l~itel~i Sboju kad je gl!rnruJo Hakmna lP~"eko 1:u1:l1l~no'" ZRt.O[id'vadesct godina ta_m(l.fuzYilemj'eulJ $UllrtjU l{mili. v~dbi.ak"tl Ul"Ii't'zlaum 1I lU)enjiJ'Da ~:. .'l'lleniIl1<lI.COyjek pl'O-dil'e do dU~lIl:IOi!: Jstme" .j dl)zv.~~.s H'Ia.S UVJ)elk.. Uakum: se nado vow. ~spriCa 0 svemu !ito je prosao Ujekom dana.?a .1ll1sleci kllko ij. ~n~a mJe zen. Izraa je sigul'1)o prvobimo stil. I1Q u danasnjel:n OZeIlU znaci.s.!:.Za (ibl1'C<I:Valll.'ro ce bitt vise ill manie mtelektmililo.~~l mo~a pl'oci kI'pz ~"(lzd.Qm(lib l'fI!zovanju.. Da bi to ucnlio. Redovl'tikov .! nj. .kui:n tide 1.:s nas.udu6i da je padala ki.o p:libjega'i"a jil'iviw'lo neGovjecnim metodama ~nimalo wJc dobrcdusan.fell d:l.llespilie~ ° tl IWli. 5tO je pecsao kn>:z gtflvna wahl..11~lO postiei t.as1jiO:i l!1'od. inlcl~k!tl!alJ. a kad .1.:i.clj n~je stvarnc S~OZL'L.acilo gil i:mai! "Nak.'l.e~'Jrati(l.. I!lI'em. lU'iUitilim~~ J?:.cit. il:l~I~.!) ~'a'lll!lUiJe'\"il1Ilie is~~!e ~. "Sad ga UU[ls.I'u. . opal: mll pljtlsJm preko llh<l . Ut31tdj pO.

e rusevnom stanju hie kad pro{1tamo sljedeCi opis: m ije bilo krova u pratOlI1 smislu djem i }lOCHsu zvijez.jepo. uJ'iIl.[1 i kJ.. kao !l.el'l1mU smtslu.rurI.' To ie "tajna. u sJUa.adruo u .riJmjei"a 1.'ll'ebalo je 11os'Il'i se!ir i vlsoke bre1a kad !l~ l1~to dog.l~U I pet SloUna i'lidov-mka.. Oh[fik pL'oh)Zi i nebo je pJavo i :!ii:l~oko kao i 'uvijek. !.!i Sall:l'oot.lkvih rnisll 0' priZn.~ za sva ~·llZdob]ja. Ii. njeg:ov svett .elja. .1cenill'!l 2ivO'tOfl:i u MillQ (ll'o'Vmciji..i.Q 1I WI·(j. Odlaz:i. .o: zen 'iTi..lIlu. ll.etu ~Istanju uma punom ZMV'alnosn i postovanja. Ttl je sve .sl i gna st'o ZoVLt "lajna VI'Una"" 1ll'edstavljaju na&.svoj~ stveua zl1<lc.de sjaile :k1:l)z njega.'s.'ama za 'k:i8nog vreuU!ena.jc prevtadava u ZlZlutOU.j znaci potpun. a svc6cnicki. ill moz. je' uapustle 5VO'jU ko!libu . blll) k(IJue.IH~.ca.o iskoJ'istiti.ulIl) [e ruCiJtelj. prema sVIf..s<llllljenipusUl:1Ijak.I.'l.1 kolima su se veHki uciieJji poj. He iI:.0 naatva "djdo ne)l(ilZl'HU s'Vi.:ili s voje kD'lIfnje na.a za sljedbenike zena Za koju je potrebna stalna budnost.ot post no je [IOl1da]eko p ozmlt I 113 'ill'eV iskrenl za:ht~ev ko:iHii'!.rnvlmein Sail'lostamkog obr<lZiOV<lnjillkO.uikoo se ne esvreem l nl'lta vise ne D. Ono zna~i['JJe trositi Pl".o 0. bez sumnje. Napoeetku svoje km'ijel'e.(:J.Jili. budizma No kad pl'ikaz j.g pod a.vijet 1(1.ioe.-sl. hraneei Ole oJ"aS6iCima i p'irijateIjuj1J6iis majlin." 142 bez zasluge' CQ'l'j¢kl'l! kQj"i pokusava (wwbJtosa.i_1(j.cans4.~ lzvan grada.ck jednog dana. P"etinlBti. (11i. vee o S!l...I\lld d<lij~ nulostlniu.s.Cip!. nile bil.tmimua i jel. Ne :I'ad~ o praktlclraruu .m. IJI'OVOO [e c. bili suo u zollilogu k.aziv'Q. ove je t posebno toi':no za ulloelo "lajllle\Tooe" "-ojejc ''1'1'10.iLlte.vila za ovo ..ulya) i usporeduje ga s J'ado([~ uspunitl buaar 5u. Na u·. jo~ nis~ j.I·i~e'll'illnju se mor. Z.~a dobra za.~. one j:U.. Dijete se utap!l.en.ulI.nlu.NHko :got nije ~rep~nMl sve d.t~ i2.~Qb:llo'liU 6ovjekll.1fO . [10 njegov.ije:l.'ijli!'V'<lnj ~". .oowjl1o.ekOJilkogoilina 11 divJ. Hakui_j\ MjaSe jeelliJj . !l1re zelUllJ. sve ~Io u se nade Iii~ p.od lrgovlI.diii~]gllavll i tiiavo zdmje rnernlne lu(ltto'e izgl.)lj~." Dida kof.jellje 1 ziv~la. narodal se .e je spaseno. Tako dugo doat postOjl m:isll. IJii! ako.dJ!1 s vlastidm pI'osudibamJi. Yi.eHvar na:pus:tenog hnuna u Surugi koj:i je bio n. v~se nije I!1Il1Z00.ijego-m.i pUl.Z.Uem.as:keti:a.J 1livojoj lijevoji ruei znati slo lvoja de.11"1'3. Povijest zena puna jle tilkv:ih p.1 $Vijelll nakon :I'az&obl~a miimll'.l1.t. ova!.aniJW'Illl nakon 810 je napustie P.jetol1. Sve :stV"LI'~ koje !Ill plip.mto]J'za sd~[Ille.~elll kad se po prvl pnta vrauo da cuje Iushuove (¥in-l:sungJ predtfva:ilje.(jka zen di .lostinja bude taina.!n~ILl vodu i dijet.l"!lg'Qve'" ~ "stenle·. )'ade~i kao [~o. bio 011 So'" ill Vj·ag.'aH dobrotu bez ik.od mls. Zen 1. u N~I1O'-Y"lngu:1 nikad proveo l1.di:1i·.lditipo postoie pl'opdsallll Sva_ki od nji!! se treba l)QJiilsati.~dan . Kaiu da je Ses:l.lJicn i ak:uvnQ sudjelovatl u svim 8"1.'o~eujetremnka m~alm].lOl"fl. djela i koji nagI·iil[~IiJ~e.lXlka pml.cirlU) n-eba S1J.zavallj:e od 2.m~a.e SA::' srustu ~!jednom danu.1 pn snsretu S~ slueajmm yjv(Jtrwl1 ok. proMSli su ga . Antinourtja izmedu dva zakona Ie lakoder zrunk.ima. s. M oi2emo zarnisllt! u kakvem j..ji.(1edmje gQv.~tdale h.WOI1]i1Hdo:br·ll."OJ..sredisnjem dijelu rn. 11 poce:lku je 7:iv~opovl. znact odtllositW se pl'emll sehi i.lk'. odi'd.eljilelj ~elikog Myosbinjia LI Kyotu...reltli. Q~!. snaruka ctnt neka 'Uvojn l1!lii.~~iJel)QJ:r. Medlluim. (Kulei.slim o tome. No. ekonomskl i meraino.lo su pojcoooslavl.iln<tl\ tt zimdmt za I1jeg:.l:q~1. B:io je pl'iliffio dol . Posehne znaci Jrriikticu. vid!imo duboki l"<lScjep izmedu budiZl'rl. tsklm dogadru'l. No.ni. hi .QU jeloonucno samn pokazivanje smjer<l U kojielll1l1!Om ulo1..l!'[OUU bile su.gove l.elO:g paU'ifiil'ha.Ii 141 .rijm·h petnaest godlna Zirvio !.o. jc zncstao.ot. mil'ela.5'10 je llt>inje!loje ~cinJetl0.jegov(I tedlllO' nils! jedstvo na s.. nekont zgodam nlie at krlvcn IJIjegov :idclltilteil.l:Ui sv:i."slIzl..ua. UJll"<I1I'Osupremo. lsus je )"ekiim ". Ako dlilJl p. V)'liJla". a on je postae uCitclj tisl.tci na tl"z.l) :r:n[pOSLeDO.ab!I]jevao ala ovaf os.ll1ii.elYr: "1'voj mac koji vidi lajn ce te 11.On:u:~gr aJlu.sLO treba uftnili 11tom slucarju.O zm:i:ja.sUgll..i oko Iljegovog '(Itoc~sta izgratlcllil su veUki samestmu.0 nje eovun Intelektualnim postig FIlI.~ei·Qvni.\ su probzvod takv'ill ulisli Qsla'illl~ah~ "'l.~trde5'et gad.lLD ed druglh.omootBJiJa" Mose sepovuei II plamne i zivjeti tao u. pa je Sud z."" vooec .skJu' u $<1 stV!lJ'"InI 'ii'e-.'aflello na vi'Zijii 11lo:i.va.:ovjek He uSj)ije zgaziti.r"IllZ<ID. Obi~ (Chung).11 !'ukanw 1i'.)["vilir. suzd".. . I{".'irI U g 1<l'l/]l.e Iml.] pl...ti" nas3.d.jiula.ziv. fie d!tI. ltoji zna.

nj za ll1ed. a nos poputusta. OROje iledna cjeliuiI i i.·~ellioln owjslu ne Vide se s!lv(lvi.rasrvorfo.laiji.u. Q~ldla[eto zen. a nlo. ne smije bili I.joolljeltl.<1Inoravlt.tvojih cljelll. Kako [e UllIl postae kencentriran.ci uazi!vaju "slroma~tvOnl"Ja 'Iaulereva defit'j:i:(. j I1ilje'hilo ruceg ~nose IlJije POlstol!'jetllo. PU[. . Ill.tll u undQu.a je nase blee \1 rrjemu.SOl!.(l~il]a se ne diZe. '.livnmedu iili zenda: ostalim budistickim sd>itama II .erli'lle1~cuilie ~)a uacelu. ko se n.em.~rtl ill jilSe Oil na meni. Zelllo ne6epl'ibivaIiti. 1Inetko lie$UJ. Tada j. se kretno s vje:tl"(~m. TaxI.~~.sto. Jei!1!nstveni l_)oloiaj koji :lien :se.· Cilli ae da smo L1 k["scru:~slvl:l preville svj:esm. i iznuh'il. Si!!IIlIlO sam. Nil!SO'liVI. z:natloj kan Dvcrarm za medtilaciju .IU.~bl1 Ills'li.<lIk ill gubit8k. popu.'' j 'nOp~~$'li.yoga.!k:V(] PQ~l~lC:avaLljt!. ()stav[U njegov hladall le~ za z~gl'ljaj" Stoga je sve u J!)vQnl. Mj~sec se <:Jcil'a:b. [ izv~lOil. temeli~'o smu se preobrazio.iI.e-zilllja bez zeu. a kosti Lmeso 8U se ras~optliL Nisam 'tlltli} :§IJ(im:'U'2nlV<Iil1J:Oj oblik mti li. lluga.!'I" svijcstlQ Bogu.zu) s .. zen je lu::dv'OS1l1]s(.i svaki (lIelal] u njezinom discip~. isam ble svjeslan jasem.ina sve stva. idu mo~e noge. iak. Ni.(]f1.e okopostale popnl ulrJi.elj.ili.kakvo citanjle. "to i ne-to" ruojc m lll..ienkebru.t listil.ivOl trebauhvarut usred njeg(l.oi{. mo] ili t~ldi. U ~~!liU.dknlcvm tragova ·uobra1. bas kao 8to ('cl 7.o k<d. voda d no lie odai u'ag njegovogpl'odiiJ:.ga.ellEilZVali I'llClikalno empidjsltim.pol'''edu ureden na mlan koji.oj ideji pridaje najdjelo'l'vontiju VI1i!2(IOSt. Zuusta:viti IDIj>e@ov tok.11<1 istok ill zapadl.o da u njemu ii. odvojenoa ad clrvc.lednj:i l'n°.inanIOl. I(lka..mja. KinJ IIDllSlI1ID1j~vO treba :p:rJipiSHti. je ll dOlll~t. <I IliStJil:ll.Ma~je iiAP.i duguje Ii.:'sLo ~n.ubusa kreeu se preko 1iI:!lll1el1ih stuba kao da mmetn.i hie Z<I UeSl(I u'ibval~.zele.ko se otJliJ<. :Ii ua .tt"g je mcguce. nik~. GiOpl'. :UJaO je l!i Laeslumg"slrlh moj uC:iLelj i je li P·i\-itfIOmoi pt'ijal.Q sam s"'om umu d. Zen Zeli. U In'flksi kao I u tenrijl. ust. nitta ne IUoZen':ci g!lJje je posao zapoceo ill k:lko je Ol'lijd.n ktltl se ne nloi~ prisjem. tilt se u Iljen~mIwecemo i iI.m: 'CCll'm god OVO S.vimo.institl.m tzvana .. "d:ie]~ be'.ma Ov<lkvnvrstt~ vrline njemacki [w:sU.caYj ka lkad u(!iniU zen uciteljem.e1ji sav}'etuju da ne budemo tanto "dje je .loiZo[.l'l.. Zaio nas zen Il~L1.J'apiJJllU i.zmllJ'~. opislije ua vrlo slikovit :naC-.v!l.ilncijll . d!a se izbl·tse 1posl.OV<IIlilll sn wH. ub:rzo te toe z"'l"tlbiU i oil)gOVruJ'ill C~. ta.kakva kontemplacija nee .!W)! kroz povij.UIOsl sG'mn<r!'m.eno $['11111' esobnog iskustva. :e ZlUltl ~I~~li i ~a i. stanje uma l'WllnJ~lia o da gm'ore 0 eemu god . uho poput nosa. }ioetski Je hi ideja iZl"aiena na sIjecleti naClJ1: 144 145 .de. uhoko !J l:ibl!j<lk~~. Sve u svem«.enost.kinesl<i li.i.es[ budizma Balckog Islokn odJ~l. 8m'll l.{}likaIIO.': zasluge''. m.) sam Z<ll:!o['<lvio je li. l.Bmldba te da brzo prijedil1llo Irnno gdjenjega nema Sva obuka l'CdOlll1iJ.ta. Z<I ono ilto sl nCi:nio.l.l"ilKUispitiviilllja il[lnil.iill veiCiinjn Srullog sebe calk i nakon dQ1:n'og dje1<!J.n f<l:S. ua posl. kmuo:li nekakvUl mislil 0 llagJ"!ldi makar 'I od Boga a Re-"sh:i fLiell-l.

lU'td n ~m.A m. 86 '1I1at'ijivosl .l!ll.l... <liv)je gu.e] (OhlH:h:iib) is J:.m!~.lflje. . m~allaciju . 44 H!JYlln (F'a.-ycll) 74 hddaya sutra Ii) Hugo.'L1'lill<l J6 kesa. pel tJ7 illlOlllhogal'a1'ya 141 nntiteza N nnrosugestija 15 nvid. HI :F Pcwsi 20.!~·"ft<l 42.<~ya. . 28 B BlIsr.eeam.11'11 5J bl"Qj koaan 12'6 budastvo 2.m rs. Victor 44 ull.yil 5J c!V01"an" ~ij.(~dhmHOI l.lJlltl.) 10 (l:iodhi i.rlm_lcija 'lp~o!lIU.lfimli(l.lIj16 l'l'vi IJatJrij. hillllt~ruiIt Jl. H Haktnin.:gai.YiJ ':~..O~lt. &4 ~md':ll::i.)"}.12"9.Q 0.1. 44 j. 01 k(l'.1YII!I1Il )1.~AI~m~ m nz diw'mrl88 dllli'Jrlll_.1'!)dQVllliko [:PI 147 . n <lgr. 16.skll 99 M :lnruh.l.lStV.1 l1udiUlil SalkymllUill 21" 11.wa.tiJlSka mudrost 5J. e.li J j.1M bodhl.i(U.llD sl. 76. iJj K D d1l.H fd"'J.l1 2lJ'.. lllffil)~~JdJ. G . 1M. J2 [l~!U:li. l{}f" H}f). HI 14.

Flli JiliOildo p pilanj" ] odgovori.j!:lZik. 2'i~ s<mU .tiije .1J2 s sangha J(j :H~ 109 aende 129.J.l1l-Zllll f04c. III zazen In.nlli".2J.1lJ 'R l'fuJ.1' Y. Hi. J(1. 4) Meister Ikkdtruct 14. IUllujiJm(l 68 tn.()$ US . .tJ. 1J9 Shin SO!] Jti ~llippe U Sil'll J'()fJ si1"!illul'SivQ SW1:!' ill I 144 4f.g~IUi (CIIOO·~.JJ.<liWi 9. ~esLi. ss cO y Yakllsan (Yudl-shrol) is Ye..}:9. 19-' J Mt'oki .1. Sekkyo (Sllilil-[mng) P2 Seppo (HlI.I") :5oi.illCdjil.l!r~j.cl'H:~:!I:g)9. 5'.2 Imibivali!te 9.jcifa 42.iilizutJII 94 n~g<'icll<l12. 81 N nast'i jJ na. 7J nem. sesshtn lJ8.> 'Cllil' J). nu1i!lzm:n IIp 7J [I:i!o-Ka 9() o objaJi:Jflju\lfflije opijltlloSI 44 u udarac u gong iJJ UJn i6 UnmlQU (Yun-rnen) 68 at opo:!laSanje :76 w w1Ll9~ Wn.h[iu)·J6· Ilredavauje .:. pr 3ji]I.s.no.u:h J.j.54 .pf. ZiIlrnb:imsi:r'1.. 26.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful