Otpu avanje odvoda

02. februar 2012. 13:48 | Komentara: 1 Za epljene odvode mo ete da otpu ite na mnogo bezbedniji i jeftiniji na in nego kori enjem jakih i tetnih hemikalija Postoji nekoliko bezbednih i jeftinih na ina da otpu ite odvode ZA EPLjENE odvode mo ete da otpu ite na mnogo bezbedniji i jeftiniji na in nego kori enjem jakih i tetnih hemikalija koje se svakodnevno reklamiraju. * Sodom bikarbonom i limunovim sokom: Jednu a u limunovog soka pome ajte sa sodom bikarbonom, sipajte u sudoperu i pustite toplu vodu da te e nekoliko minuta. * So, boraks i sir e: etvrtinu ve e olje napunite solju, jo etvrtinu boraksom, a preostalu polovinu sir etom, pa sve prome ajte. Sipajte u lavabo i pustite toplu vodu da te e nekoliko minuta. * Klju ala voda: Klju alu vodu koristite u kombinaciji sa prethodno navedenim sredstvima, ali je va no da je sipate direktno u odvod kako ne biste o tetili sudoperu ili lavabo. Odvode mo ete da odr avate tako to ete, jednom ili dva puta mese no, sipati u njih olju sode bikarbone pome ane sa oljom sir eta, a zatim pustiti mlaz tople vode.