Svakidašnja jadikovka Polazišna interpretacija u udžbeniku • lirski subjekt nema, a traži: odgovore, ljubav, toplinu, snagu mladost = starmladost

(Baudelaire: »mlad pa ipak vrlo star«)

ima: slabost, nemir, očaj, beznađe, bol, muku, usamljenost… Interpretacija pjesme u cijelosti V. Pavletić (Ujević u raju svoga pakla) ukazuje na činjenicu da lirski subjekt istupa u ime cijele generacije, u ime sve mladosti koja je postala starmladost. To je mladost koja nema snage, koja je dovela u pitanje osnovno vjersko, biblijsko uporište, koja se identificirala s mukom samoga Krista. Otuda vrlo upečatljive biblijske sintagme (dolina suza, motiv sina, drač u srcu…) koje pjesmi daju dodatnu snagu, uvjerljivost i univerzalnost. Pravo da u pjesmi prepoznajemo glas kolektiva daje nam činjenica da pjesnik piše riječ Sin velikim slovom (dakle radi se o čitavim generacijama napuštenih i prevarenih sinova, isto što može biti i asocijacija na Isusa Krista s kojim se čitava generacija ljudskih sinova identificira). Pjesnik je taj koji osjeća sve u sebi, dužan je kriknuti pa makar bio samo» krijes na brdima«, dakle, vidljiv je, iako se ništa ne mijenja. Cijeloj su generaciji potrebni odgovori, ljubav, moćna riječ, toplina, bez toga bolji je izlaz »sveta smrt«. Međutim, ponavljanjem početnih stihova krug se zatvara, jadikovka je vječna (sve dotle dok se nešto ne promijeni, bilo u strukturi razmišljanja, bilo u vanjskim okolnostima koje utječu na to isto razmišljanje). Od učenika se traži povezivanje Ujevićeve pjesme s Pavletićevim citatom: »U Ispitu savjesti zabilježeno je stanje duše iz kojeg je vjerojatno proizišla inspiracija za Svakidašnju jadikovku, a koje je posljedica spoznaje da će pitanja ostati bez odgovora, a usto i bez energije koja bi ih poetski naivno ponovno postavljala. ‘Jer je umrla, umrla ona mladost sa težnjama prema beskonačnosti, prema ljepoti, prema ljubavi! Jer je umrlo u nama sve ono što je htjelo da na zemlji ostvari svoj san i da se približi apsolutnomu’.« U Svakidašnjoj jadikovci postoje pitanja i energija koja ih uvijek nanovo postavlja, iako se ništa ne mijenja, iako je jadikovka vječna. Nema mladosti koja teži apsolutu, ona je umrla, ali u svojim dubinama neki pojedinci tu težnju osjećaju i istupaju u ime cijele generacije pa makar bili »krijes na brdima«.

„Svakidašnja jadikovka“ jaka je i potresna pjesma, gotovo ispovijed o ljudskoj samoći, otuđenosti i njegovoj potrebi za toplinom, ljubavi. Pjesnik je očajan zbog samoće koja ga okružuje, a nigdje ne nalazi izlaza. On je sam i bez ljubavi, a upravo je ljubav ta koja životu daje poticaj i smisao. On teži ka zvijezdama koje bi ga mogle vratiti u neko sretnije doba, možda doba kad je bio mlad, a nije bio sam. Često u pjesmi nailazimo na biblijsku simboliku: Bog, Sin božji, krvave noge,

ranjeno srce Sina, kalež... Pjesnik traži pravi odgovor na sva ona pitanja koja izviru iz njega, koja ga muče. U očaju koji proživljava, izlaz vidi u smrti koju priziva i nada se da će ga ona riješiti muka koje proživljava

Svakidašnja jadikovka“ je pjesma napisana za vrijeme Ujevićevog boravka u Parizu, kada je bio potišten ratnim dešavanjima u otadžbini, te su samim tim u njemu vladala tužna i melanholična osjećanja. Pjesmu naravno možemo da posmatramo na proširenom planu, obuhvatajući sa tim sva vremenska razdoblja i sve nepogode. Uvijek su postojali neshvaćeni pjesnici koji su patili zbog izvjesnih dešavanja. I oni su uvijek nosioci patnje i stranadanja na svojim nejakim plećima. Ujević svoju pjesmu, kao pomoćno sredstvo opstanka pjesnika, poredi sa lomačom i kaže da ga nešto nagoni da je izgovori. Taj nagon su same loše prilike ako uzmemo u obzir pređašnju rečenicu gdje pominjem da su pjesme pjesnikov život i poseban svijet u koji mogu da se privremeno sklone kada su spoljne prilike loše.

Sada se možemo osvrnuti na četvoročlanu strukturu pjesme: uvod i tri obraćanja Bogu. U samom uvodu Ujević opisuje ratne prilike pomiješane sa svojim osjećajima. U prvom obraćanju Bogu on kao da moli za milost navodeći Isusa kao primjer velikog stradanja. Poziva se na obećanja koja mu je Bog dao, i koja se vjerovatno odnose na samo ratno stanje. Hrist predstavlja paćenika koji je stradao da okaje grijehe naroda. Pjesnik kao da moli Boga da se osvrne na to i da shvati da se dosta žrtvovalo i okajavalo i da bi trebao ponovo da vlada mir. U tom čitavom dijelu on opisuje stradanje Hristovo kao da želi što više pojačati osjećaje i kod Boga i kod čitaoca. U drugom obraćanju Bogu, Ujević zaziva pjesmu i poredi je sa Božijom riječi. Na ovo sam se osvrnula u prethodnom pasusu poredeći pjesmu sa pjesnikovim životom. Još je značajno pomenuti veoma snažne riječi koje se odnose na samu pjesmu a vezane su za vatru. Pjesnik izgara od želje da stvori svoj svijet u koji će da se sakrije privremeno. Gori u plamenu da ostvari koliki toliki spas. U trećem dijelu Ujević opet moli za spas. Kao da u ovom fragmentu spaja djelimično prvi i drugi dio. Traži spas i pjesmu. Traži spas u pjesmi. Gaga auto

GAGA

Blog četvrtak, listopad 15, 2009 SVAKIDAŠNJA JADIKOVKA

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star, a biti mlad! I biti slab, i nemoćan, i sam bez igdje ikoga, i nemiran, i očajan. I gaziti po cestama, i biti gažen u blatu, bez sjaja zvijezde na nebu. Bez sjaja zvijezde udesa, što sijase nad kolijevkom, sa dugama i varkama. - O Bože, Bože, sjeti se svih obećanja blistavih što si ih meni zadao. O, Bože, Bože, sjeti se i ljubav, i pobjede i lovora, i darova. I znaj da Sin tvoj putuje dolinom svijeta turobnom

po trnju i po kamenju, od nemila do nedraga, i noge su mu krvave, i srce mu je ranjeno. I kosti su mu umorne, i duša mu je žalosna i on je sam i napušten. I nema sestre ni brata, i nema oca ni majke, i nema drage ni druga. I nema nigdje nikoga do igle drača u srcu i plamena na rukama. I sam i samcat putuje pod zatvorenom plaveti, pred zamračenom pučinom, i komu da se potuži? Ta njega niko ne sluša, ni braća koja lutaju. O, Bože, žeže tvoja riječ i tijesno joj je u grlu, i željna je da zavapi. Ta besjeda je lomača i dužan sam je viknuti, ili ću glavnjom planuti. Pa nek sam krijes na brdima, pa nek sam dah u plamenu, kad nisam krik sa krovova! O, Bože, tek da dovrši pečalno ovo lutanje pod svodom koji ne čuje. Jer meni treba mocna rijec, jer meni treba odgovor, i ljubav, ili sveta smrt. Gorak je vijenac pelina, mračan je kalež otrova, ja vapim žarki ilinstak. Jer mi je mučno biti slab,

jer mi je mučno biti sam (kad bih mogao biti jak, kad bih mogao biti drag) no mučno je, najmučnije biti već star, a tako mlad! Tin Ujevic (Trenutno stanje moga duha...... doslovce) gamer11 @ 21:44 | Komentiraj | Komentari: 12 | Prikaži komentare Brojač posjeta 35487 Zamfir Kristal

Design by Anaris

Arhiva « » sij 2012
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

p u s č p s n

1 2 3 4 5 6 7 8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

bloger.hr

bloger.hr
draganholcer@gmail.com

Moja e-mail adresa Moj drugi blog
SVIJET POEZIJE

Dnevne novine
• • • • • • • •

Jutarnji list Novi list 24 sata Slobodna Dalmacija 24 Sata Blic Politika Vecernje novosti

online

Arhiva
• •

srpanj 2011 lipanj 2011

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

svibanj 2011 travanj 2011 svibanj 2010 travanj 2010 ožujak 2010 veljača 2010 prosinac 2009 studeni 2009 listopad 2009 rujan 2009 kolovoz 2009 lipanj 2009 svibanj 2009 travanj 2009 ožujak 2009 veljača 2009 siječanj 2009 prosinac 2008 studeni 2008 listopad 2008 rujan 2008 kolovoz 2008 srpanj 2008 lipanj 2008 svibanj 2008 travanj 2008 ožujak 2008 veljača 2008 studeni 2007 rujan 2007 kolovoz 2007 ožujak 2007 veljača 2007 siječanj 2007 prosinac 2006 studeni 2006 listopad 2006

Index.hr Nema zapisa.