Autor 1.

Ahern, Cecilia

Djelo P.S.Volim te *

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5.

Andersen, Susan

Bit u tvoj Budi moja Kad ti se posre i Ludo zaljubljena

* * *

Zaljubljeni i zalu eni * Anderson, Catherine Anniena pjesma Istinska ljubav Ljubav majke Uvijek u mom srcu Samo tvojim dodirom Zauvijek Appignanesi, Lisa udnje i sje anja Snovi o nevinosti Benedict D., Bo idar Binchy, Maeve Bradford Taylor, Barbara Kraljev ovjek Snovi Cathy Scarlet An eo Biti najbolja Glas srca I., II. Nasljednica ene njegova ivota * *

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 1.

Bright, Freda

Izbirljive ene Razaraju e strasti

Brown, Sandra ******

Alibi Damon Rumm Dugo ekanje Dvojnica FM 101,3 Francuska svila Gorkoslatka ki a Navje taj velike radosti Ne aljite cvije e Oluja u raju Pat pozicija Poljubac isku enja Ponovno ljubav Posljednji dan karnevala Potpuno nova svjetlost Povratak Sunny Chandler Pravo vrijeme Skrivene vatre Slatki grijeh Svjedok arada Tajne pro losti Temperatura raste Usijanje Uspje na potjera Zalu enost Zamjena Zarobljenica Hawka O'Toolea Zavist ***** **** +

Bukowski, Charles

Najljep a ena

1. 1. 1. 1.

Cappela, Anthony Carkeet, David Casati Madignani, Sveva Cheyney, Peter

Hrana ljubavi Dvostruko ne Vanilija i okolada Posve neva no *

1. 2. 3. 4. 5.

Clark, Mary Higgins ****

Bit e moja Dvije djevoj ice u plavom Mjese ina donosi spas Ne pla i vi e du o moja Nevidljivi uvar

Robin Eksplozija Opsjednutost ok Zaraza 1. 1. Cole. 4. Emma Ljubavna igra Modna pista Deaver. Colleen Zar bih vam lagala? Uto i te usamljene zvijezde 1. Fayfield. Bertie Dunn. 4. mjesto ljubavi Plesa na lijesu Skuplja kostiju Doherty. 1. Coulter. 3. II. 3. 3. Cook. volim ples Zvat u te svojom ljubavlju 1. Daniken. 2. 7. Frances Sastanak 1. 3. 8. 1. James Otmjena ku a I. Erich von Znakovi za vje nost 1. 2. Matt Velika tajna Vjen ani kum * * 1. lijepa moja Srest emo se opet Volim glazbu. Clark. 4. Davison. 4. Jennifer *** Dobrodo li u Temptation La i me La njak Lud za tobom Moderne ene Oklada 1. 6. 5. III. 5. Maria Nikad vi e . Mary Jane Blizu tebe Nitko ne zna Obe aje li da ne e nikome re i? eli li znati tajnu? 1. 1. 1. Clementis. Michael Labirint Krvavi posao Namje taljka Nemilosrdna utrka * Posljednji prerijski vuk Crusie. 3. 2. Francesca Coble.6. 3. 2. 6. Coleman. 1. 1. 5. Evans. 2. 2. 1. Catherine ****** Connely. 2. Fischer. 4. Rowan Odjednom 1. Jeffery **************** avolja suza Kameni majmun Manhattan je moj ivot * Mjesto smrti. 2. 9. Martina Maurina igra II. Spavaj mirno. Opasna ena I. Nicholas ******* ovjek koji je skakao u srce po ara ovjek koji je aptao konjima Petlja 1. Clavell.

5. 1. Goudge. 3. 2. 7. Charles Studengora * 1. 2. Tami **** Poljubac o trice Suton iznad Edena Ne pro e ni dan Crna nedjelja * Tiha voda I u prah e se pretvoriti 1. Linda ******* Karike zlo ina Ljubomora Ne pla i vi e Pod krinkom no i Poljubi me dok spavam Umrijeti i ugoditi 1. 2. 6.1. Tess ***** Kirurg Klub Mefisto Samo prividna smrt 1. Ken *** Mjesto zvano sloboda Tre i blizanac U ica igle 1. Grippando. Jessica Haran. Jaffe. Grafton. 4. Eileen Vrt la i Okus meda 1. Elizabeth Lynn Harris. 4. Howard. Guterson. Thomas Hoag. Frucht. Rona Jensen. 1. John **** Klijent Kralj milijunskih od teta Odmetnuta porota Oporuka Partner Slu aj Pelikan Vrijeme ubijanja Za pizzu i pivo 1. 2. 1. Erica John Lloyd&John Mitchinson Ljubav i predanost Knjiga op eg neznanja . Follett. Hall. 4. 1. Frazier. James **** Dou nik Na eni novac Onkraj sumnje Pomilovanje * 1. Elizabeth Harris. Gerritsen. 2. Sue B-kao bjegunac 1. 3. 3. Abby Pripada li meni? 1. 2. David Cedrovi pod snijegom 1. 2. Julie Bijela ru a * Crvena ru a * Ru i asta ru a * + + + Nevjesta*** Tajna *** 1. Garwood. Grisham. James. 4. 3. 5. 2. 1. 1. 6. 3. Liz Proslava mature Deveti ivot Louisa Draxa 1. 3.

1. 4. Marc Levine. 1. Brenda Nevina vatra Rajska vatra Vatrena oluja 1. 12. Kingsbury. 19. Stieg Mu karci koji mrze ene 1. Kelly. Elmore Levy. 3. 3. 2. 11. 7. Lehane. Laura Baltimorski blues . Kerr. Konsalik Krantz. Proljetna kolekcija 1. Cathy Neka ostane me u nama 1. 1. 4.1. Marian Posljednja prilika Sushi za po etnike 1. 2. II. Jayne Ann Krentz /alias Amanda Quick Bljesak Dim u ogledalima Duga no Eclipse Bay Izgubljena ast (Q) La i Ljubavna veza Na mjese ini Na tihoj vatri Oko pijuna O tri rubovi Pla ena pratilja Predaja Randevu Rijeka zna Skriveni talenti Tre i krug Vidovitost Zavo enje + Plava komora* + 1. 6. 15. Lippman. Kerley. Jack Jedan od stotinu 1. 13. 2. Karen Vrijeme za ples Vrijeme za zagrljaj 1. Dennis ** Leonard. 14. 3. 3. 16. 1. Joyce. Larsson. 10. 2. 8. Victoria ****** Instinkt ubojice Vidovanjakinja Vidovnjakinja u kripcu Vizija ubojstva 1. Judith Do ponovnog susreta Ljubavnici Mistralova k i I. 17. Paul Misti na rijeka Ucjena Kad bi to zbilja bila Alibi na dnu oceana *** 1. 5. Laurie. 2. Hailey **** Galerija zlo ina Potez pepelom Prava umjetnost 1. Philip Ezav Re etka *** 1. Keyes. 4. 18. Lind. 2. 9.

Plava krv Op aranost Zvijezde u sjeni 1. Reese Celia Blizanke Gusarice * ena vra * + + . 15. 8. 2. O'Flanegan. Hilary 1. Tony 1. 12. 2. Gayle Op injena Mozaik 1. Susan Elizabeth ***** 1. 1. Lynds. 1. 5. ene s Primrose Creeka Bridget Christy Megan Skye * Nabb. 2. Phillips.1. Paola Koja si ti ivotinja Magrini. Lloyd Josie/ Rees Emily Ludlum Robert Jack & Amy Bourneov identitet Holcroftova pogodba Ikarov podsjetnik 1. 9. 3. Norman. 3. Roxanne 1. Barbara 1. 10. Carly * 1. Parsons. 13. 5. 2. Sheila Odjednom sama Parker. McCullah Lutz. Val 1. 2. 14. 11. Pod sumnjom Skandali Veo tajni Obitelj Za moju dragu Ne enja Zavodnik * * Phillips.Magdalen 1. Matildin posljednji valcer Miller Lael. Linda 1. Kao dijamant Djevoja ka ve er Pjev sirena Ritam smrti Slom Struna u krvi Udar zvijezde McKinley. Una-Mary 1. Karen 1. Tamara 1. 4. Mastrocola. 4. 6. Parker. Gabriella 1. 7. McDermid. An eoska ljubav Do i i poljubi me Doru ak u krevetu Evin grijeh Ili ti ili nitko Komadi sna Odnedavno zaljubljena On i nijedan drugi Ovo moje srce Prva dama Ro eni armer Samo moje dijete minkerica Ti si dobro znao tko sam ja Tobogan za nebo + * * + * Pulitzer. 3.

7. 5. Nicholas ** 1. 10. 6. 13. 5. 13. 8. 2. 3. 15. 8. 2. 18. 4. 6. 10. Leslie 1. 5. Karen 1. Nancy Taylor 1. 4. Robards. 14. 4. 14. II Ku a Thurstonovih Mijene Obe anje Obiteljski album Odraz u ogledalu Ogledalo uspomena Pet dana u Parizu Poruka iz Nama Putovanje Sestre Tajne Vjen anje Voljeti nanovo . 16. Nora ********** 1. Danielle 1. 17. 7. Besramna krepost Evin grijeh Javne tajne Mjese eve suze Nebo i zemlja No as i zauvijek Ples u zraku Po etci i zavr etci Slatka osveta Srce mora Stvar izbora Sun evi dragulji Suo avanje s vatrom Sveti grijesi Tri su enice Vila Vru i led Pirane + + Rosenberg. Pilotova ena Zaslijepljena Kobni zavoj Zima za dvoje * Steel. Barbara 1. danas. 9. 3. 12. 11. sutra Nebo se ru i Ni ta nije vje no Pijesak vremena Sudnji dan Zvijezde blistaju s neba Shreve. Harold 1. 2. 11. Karin 1. Dar Doba strasti Dug put ku i Duh Gorko-slatko Kraj ljeta I. Robins. 7. 17. 15. Olakotne okolnosti Komadi neba eta ica pasa Golo lice Ju er. 12. 6. 9. 6. 5. Sparks. Samuel.Reichs. 4. Slaughter. Sidney 1. Schnurr. Sheldon. 3. Kobno putovanje Kosti kao dokaz Od kostiju do pepela Rituali smrti Tajne grobnica Ve su bile mrtve Maggyna tajna * * Sablasni ponedjeljak * * Roberts. Anita 1. Kathy ************** 1. 3. 16. 2.

19. Robyn 1. Margaret 1. Walters. Lagani valcer u Cedar Bendu Mra na komora Val Weiner. Najbolji komad No na smjena Ne dao Bog ve eg zla No na smjena Trollope. Margaret 1. Vincenzi. Penny 1. Lauren 1. Richard 1. Truman. Vru i led 70 najve ih zavjera svih vremena Pravo lice Cresside Forrest Velika dvojba Francesce Channing Waller. Turner. Pitanje povjerenja Put oslobo enja . Yates. Ba kao ona U lovu na Harryja Winstona Vrag nosi Pradu Yorke. Wesberger. Jennifer 1. Joanna O eniti ljubavnicu Ubojstvo u FBI-u 1. Minnete 1. Robert James 1. Vankin Jonathan/Whalen John 1. Tribuson Goran ***** 1.