P. 1
Filozofija

Filozofija

|Views: 727|Likes:
Published by Jovan Vasic

More info:

Published by: Jovan Vasic on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

1. UVOD U FILOZOFIJU
1.1. Filozofija
Knjige o istoriji filozofije često počinju pitanjem: Šta je filozofija? Već u tom pitanju kao da se podrazumeva da se radi o nečemu čega dosad nije bilo u iskustvu čitaoca i da će on sada prvi put doći do neke predstave o tome. Ovakav početak se izgleda i ne može sasvim izbeći. Ipak, filozofija bi mogla da nam bude mnogo prisnija nego što se na prvi pogled čini. Filozofska rasprava se odnosi na opšte stavove koji rukovode našim mišljenjima o svetu, društvu i nama samima. Svako od nas ima takve stavove, ali se retko koncentrišemo na to da promislimo koji su to stavovi i da ih podvrgnemo ispitivanju u kome bi proverili da li su ti stavovi ispravni. Filozofi upravo to čine. Oni tragaju za normama ili stavovima koje bi, posle tog preispitivanja, mogli da predlože da budu usvojeni kao zajednička norma vezana za neki aspekt ljudskog života, koja bi koristila i ostalim ljudima. Ponekad nam samo ostavljaju, kroz svoje tekstove i knjige, tragove o tom preispitivanju, ali su te knjige većinom odlučene: u njima autori imaju određene teze koje smatraju istinitim. Filozofija je, dakle, razmišljanje o razmišljanju, traženje opštih crta u našem i u razmišljanju drugih ljudi , sa ciljem da se odluči koji način razmišljanja je bolji. A bolji je onaj način koji nam pomaže da bolje sagledavamo stvarnost, što je opšti cilj svakog saznanja. Pomoću filozofije bi trebalo da naučimo koji činioci povoljno utiču na sagledavanje stvarnosti, a koji nepovoljno, kako bi mogli da kontrolišemo te činioce i omogućimo uticaj pozitivnih, a sprečimo uticaj negativnih činioca. Istinito sagledavanje stvarnosti je jednostavan cilj filozofije.

Pošto je poznavanje realnosti neophodno da bi se postigli bilo koji drugi ciljevi čoveka, preko realnosti se ostvaruje veza filozofije sa praktičnim životom. Ako uspemo da se približimo ovom cilju, videćemo da se paralelno sa njim postiže još jedan važan cilj: pronaći ono oko čega bi ljudi mogli da se slože. Postizanje saglasnosti u bar nekim pitanjima, čime se neka zajednica integriše i čini stabilnijom, predstavlja osnovni praktični cilj filozofije. Ovde se može postaviti pitanje: Kako to da je svaki filozof imao svoju filozofiju, ako je cilj filozofa saglasnost? Utisak o razlikama u filozofiji je samo delimično opravdan. Razlika među filozofima je bilo, ima ih i danas, ali ove razlike su nastale i zbog nekih objektivnih razloga. Najpre, pred vama će sada biti filozofi iz različitih istorijskih perioda. S obzirom na vreme koje ih razdvaja, sličnost u njihovim mišljenjima je više zapanjujuća, nego razlike među njima. Oni često govore o različitim problemima. Najzad, oni govore o stvarima koje se ne mogu opipati, budući da filozofske norme uključuju momenat izbora određenog načina mišljenja. Filozofija se ne bavi onim što postoji izvan nas, što bi moglo biti saznato i ostavljeno po strani, već se bavi onim što je u nama, kao pravilo po kojem živimo i razmišljamo. Uslovi života, jezik i problemi različitih epoha razlikuju se dovoljno da učine nemogućim da odgovor na filozofska pitanja uzme jedan oblik koji bi lako mogao da bude prihvaćen od strane svih. Cilj sledećih stranica je da otkrijemo sličnosti između filozofa koji će nas utvrditi u uverenju da poznajemo osnovu filozofije, a takođe i njihove razlike koje će nam dati povoda za razmišljanje i opredeljivanje između njih.

1.2. Poreklo i istorijska podela filozofije

Pre

pojave filozofije, ljudi su takođe verovali u neke priče u koje su smestili svoja verovanja i znanja. Te priče su bili mitovi. Mit je narodna priča koja se bavi poreklom poznatog sveta, bogovima i davnom prošlošću naroda. Karakteristike mitova su: prenošenje sa "kolena na koleno", u suštini, u istom obliku, anonimnost autora i dominacija mašte u odnosu na racionalnost. Kada se dovede u pitanje i forma i sadržaj mitova, nastaje filozofija. Sa njom se pojavljuju prvi filozofi ("mudraci"), ljudi sa imenom i prezimenom koji iznose svoja mišljenja vezana za neka od pitanja na koja je odgovarao i mit. Iako su upotrebili sve svoje moći da dođu do svojih učenja, oni su svesni da su ona delo ljudskog razuma, te mogućnosti da će biti kritikovana i proveravana i da će možda biti odbačena u korist boljih. Filozofija je, dakle, kritičko mišljenje kome bi trebalo da je stran svaki dogmatizam. Ona je, takođe, rezultat razloga, argumenata, u čemu se ogleda njena racionalnost. Nastala u Staroj Grčkoj oko 7 veka p.n.e. filozofija je prošla kroz barem četiri velika razdoblja: 1) Antička filozofija spaja filozofiju Grčke i Rima. Poslednja grčka filozofska škola ukinuta je dekretom rimskog cara Justinijana 529. godine n.e., ali je Plotin, poslednji značajniji mislilac na koga nije uticalo hrišćanstvo, umro oko 270. god.n.e. Deli se na četiri perioda:

Helenističko-rimski period. povezujući ih jednom teorijom.e.Kosmološki period. Koliko čovek može znati ili kako uspostaviti slaganje i prevladati razlike među ljudima. Kulturni život odvija se mahom u okviru crkve. veka.n. (od 4-og veka n..e. u koji spada većina tzv. a dobija zamah u 17.) u koji spadaju sofisti i Sokrat. veku) je period u kome su glavni problemi vezani za odnos filozofije i religije. Period velikih sistema.e. a koji traje do pojave prvih sofista u 5. 3) Moderna filozofija. vek p. a ne samo u fragmentima. veku) u kojoj su glavna pitanja vezana za brzu promenu društva do koje dolazi zahvaljujući napretku u naukama. najviše na Platona i Aristotela. (4. (počinje u periodu renesanse od 14. 17. jer se svi moderni filozofi prvenstveno bave prirodom našeg razuma pokušavajući da formulišu pravila za njegovu upotrebu koja bi vodila otkrivanju tajni prirode. (5. U toku srednjeg veka hrišćanstvo postaje dominantna religija u Evropi.n. Ova dvojica filozofa su prvi filozofi čije knjige su sačuvane u celosti. što bi trebalo da omogući da u društvu bude manje svađa i neprijateljstava.e.e.n. Mnogi sveštenici. neka su od tih pitanja. vek se naziva i "doba razuma". .) se odnosi na dela Platona i Aristotela. veku p. u kome ponovo dominiraju etička pitanja kojima se bave dve velike škole . do pojave renesanse u 14. veka n. obuhvata vreme od smrti Aleksandra Makedonskog 323. Oni razum istovremeno shvataju kao moć koja može da proizvede i opravda principe oko kojih bi se ljudi mogli složiti. do 16. filozofe koji su se bavili svim oblastima filozofskog istraživanja.n. U njemu preovlađuju pitanja vezana za čoveka. iako prvenstveno teolozi. pretsokratovaca. Antropološki period. do kraja 3. vek p.e. bave se i filozofskim problemima naslanjajući se na mislioce antičke filozofije. g. Period moderne filozofije završava se sa klasičnom nemačkom filozofijom u kojoj se ističu čuveni filozofi Kant i Hegel . U ovom periodu filozofije preovlađuju pitanja vezana za prirodu kosmosa. odnosno razuma i vere. 2) Srednjovekovna filozofija.p.epikurejska i stoička.

Ako postoji idealna stvarnost postojanija od materijalne. pored hronološke ili vertikalne o kojoj smo govorili. Aristotel takvo istraživanje naziva "prva filozofija". veku. . o onome što postoji.3. i 20. Ako je sve materijalno. egzistencijalizam i fenomenologija. a za telo se može reći da propada. One nam sada daju horizontalnu podelu filozofije. Ontologija odgovara na pitanja: Šta je stalna. onda je duša netaknuta. Pomenućemo sada nekoliko: marksizam. Evo osnovnih filozofskih disciplina: 1. Tako nastaju filozofske discipline. nepropadljiva osnova poznatog sveta? Kakve vrste stvarnosti postoje? Postoji li Bog? Na koji način? Kakvo je biće čovek? Filozofi koji smatraju da je prava ili ključna stvarnost duhovne ili idealne prirode nazivaju se idealisti. Na primeru duše čoveka.4) Savremena filozofija je zajedničko ime za mnoštvo pravaca i pojedinaca koji se javljaju u 19. može se videti zašto su ova pitanja važna. ona se bavi istraživanjem prvih principa i uzroka bića. Ontologija . U staro vreme ontologija se zvala i metafizikarazmišljanje o onome što stoji iza ili u osnovi vidljivog sveta fizike. pozitivizam. 1. Filozofske discipline Mnogi filozofski tekstovi grupišu se oko istih tema i pitanja. a materijalisti su oni filozofi koji poriču postojanje takve stvarnosti i smatraju da je sve što postoji oblik materije. onda je duša oblik organizacije materije i propada kada materija koja ostaje pređe u drugi oblik.nauka o biću. Po njegovom nišljenju.

filozofija (nauka) o moralu. bavi se načinima formiranja znanja. 6. izvor najbitnijih znanja. u moderno vreme. utemeljio Džon Lok. Etika . Estetika . a ukoliko se usvoji princip da je ispravno ono delo koje donosi najviše dobra. Šta je lepota? ili Šta je to što umetničkom delu daje njegovu umetničku vrednost? . Epistemologija. Logika . Racionalisti smatraju da je razum. ili Teorija saznanja. Kako se postaviti prema tekstu nekog autora?. Platon je npr.nauka o lepom i prirodi umetnosti. Etika pokušava da dokuči na koji način bi trebalo dolaziti do ispravnih moralnih pravila i šta je sve povezano sa moralom. smatrao da kada učimo nešto zapravo aktiviramo sećanje na ideje koje duša po svojoj prirodi već ima u sebi. takva etika je utilitaristička. 7. ali su se prirodom saznanja bavili i grčki filozofi.disciplina koja ispituje osnovne zakone mišljenja koji važe za bilo koji predmet kojim se mišljenje bavi. 4.pitanja su kojim se bavi estetika. Njena prva pitanja bila su: Šta je vrlina? Šta je smisao života i dobro kome treba težiti? Kasnije su ta pitanja nešto drugačija i glase: Za koja pravila i norme bi mogli da kažemo da njihovo poštovanje jednako koristi svim ljudima? Šta treba da nam bude kriterijum kada određujemo šta je moralno. u kome postoje urođene ideje.istraživanje fenomena razumevanja i tumačenja drugih tekstova. U 17.razmatranje opštih pravila koja bi trebalo usvojiti ako želimo da se uspešno bavimo naukom. Cela filozofija se može čitati kao metodologija. Hermeneutika . 5. ali ih nije odmah svesna. veku formiraju se dva stanovišta o prirodi i poreklu znanja. takva se etika naziva deontološka. a šta nije? Mogu li stavovi etike biti istiniti ili lažni? Ako se naglasak u etici stavi na iznalaženje pravila čije će poštovanje biti smatrano dužnošću. Epistemologija dakle odgovara na pitanja: Kako saznajemo neki određeni predmet? Šta mogu da znam? Kolika je izvesnost ljudskog znanja? 3. dok empiristi smatraju da se sve što se može znati zna preko iskustva. Ovu disciplinu je. ili da dobro razmišljamo o svim pitanjima sa kojima se susrećemo. Metodologija .2. Postoji .

jezika. pravo tumačenje smisla nekog teksta? . . Filozofija nauke je danas posebno razvijena.pitanja su koja se javljaju u okviru hermeneutike Filozofija često za svoj predmet uzima njoj srodne oblasti. Tako postoje filozofija religije. nauke itd.li konačno. politike. Bavi se pitanjima vezanim za rast naučnog znanja. optimalan metod nauke i pravi način tretiranja suparničkih teorija.

kao vatra. nisu jedini oblik onoga što je stalno). Verovali su da je kosmos uređen i da njime vlada vrhovni zakon. onda se promene koje se događaju i kojih su svi svesni.1. Iako jednostavan.2. Grci su verovali da se materija javlja u četiri oblika. Kosmološki period Miletska škola Prvi filozofi pojavili su se u Joniji. atomi. ovaj princip je imao važne posledice. O njihovoj filozofiji znamo samo iz fragmenata koji su sačuvani u delima kasnijih autora. koja se nalazi čak i iznad bogova. voda i zemlja. Platona i Aristotela. Posebno važan bio je princip da ništa što postoji ne može odjedanput nastati ni iz čega. Na ovaj način. ili Diogena Laertija. npr. Pošto ništa ne nastaje iz ničega (nebića). moraju objasniti tako da u tim promenama nešto ipak ostaje stalno i ne menja se kroz te promene. grčkoj provinciji na obalama Male Azije. U filozofiji miletskih filozofa vide se neke opšte odlike načina mišljenja Grka tog vremena. koji se u kasnijem razvoju pretvorio u Kosmos. u promeni leda u vodu i kasnije u paru. Često se pominjalo da je na početku bio Haos. kako se tada govorilo. Kao kada. vazduh. sudbina ili pravda. na primer. atomi vode postoje u svim ovim stanjima (pri tom. GRČKA FILOZOFIJA 2. u najvećem polisu na tom području koji se zvao Milet. odnosno da Biće ne može nastati iz Ne-bića. kao što ćemo videti. izvođenjem logičkih .

nastala je prva zagonetka grčke filozofije o osnovi prirode. jedan od legendarnih sedam mudraca iz 7. kao i u mitu.n. za koji se lako moglo pretpostaviti da je i ključan za život (vazduh- .e. večna i neodređena materija iz koje nastaju sve stvari i u koju se vraćaju. Sada je to vazduh. Tales je prvi filozof jer je prvi odgovorio na zagonetku koju smo pomenuli. neka viša pravda ili zakon koji sve stvari svodi na njihovu meru.posledica iz jednog principa. Od vode se sve sastoji. g. On je smatrao da je počelo apeiron beskonačna. ona nikada ne propada nego samo uzima različite oblike. O njemu postoje brojne legende: da je prvi posetio Egipat i izmerio visinu Keopsove piramide. veka p. a zagrevanjem nastanak vazduha (pare) i vatre. ona je ono što ostaje stalno u svakoj promeni.e. On je kao počelo prirode izdvojio jedan od četiri oblika materije . da je prvi predvideo pomračenje Sunca i mnoge druge. Tim ciklusom rukovodi.e.n.n. Prvi među filozofima miletske škole bio je Tales (živeo je oko 640-550 g. prvi filozofi su nazivali fizis (priroda stvari).vodu.).p.n.e. koja govori o tome šta čini suštinu prirode. a Talesov razlog da tvrdi isto bio je u tome što je voda neophodna hrana svemu. a Aristotel kada govori o njihovoj filozofiji koristi reč arhe.p. Još je mit govorio da su stvari i živa bića nastali iz vode. Tales je video i da voda menja agregatna stanja. tako da se njenim hlađenjem mogao objasniti nastanak zemlje.) koji je sličan Talesu po tome što ponovo uzima jedan od četiri elementa za počelo. da je iz Egipta u Grčku doneo prva znanja iz geometrije.). što prevodimo rečima počelo ili načelo prirode. Njegov neposredni učenik bio je Anaksimandar (oko 610547 g.p. Ponovo je izabran element neophodan za život. Poslednji u nizu filozofa miletske škole bio je Anaksimen (oko 585-528. To što se kroz promene ne menja. Za Anaksimandra se vezuju i tvrđenja da postoji beskonačno mnogo svetova i da su ljudi nastali iz nižih oblika života koji svi potiču iz vode.

smatrao je da svet predstavlja poprište stalne borbe suprotnih sila toplog i hladnog. Bio je jakog karaktera koji nije podnosio mane ljudi svoga vremena. Heraklitova slika sveta je kompleksna. što su. ali koja kroz upotrebu filozofa dobija i druga značenja. Rođen je u Efesu. jezik". Za filozofiju su značajni jer su prvi pokušali da objasne mnoštvo stvari u prirodi nečim jednim. promena kosmosa nije haotična. u porodici osnivača grada.e. ako tražimo ono što je ipak stalno i što je počelo prirode. "Logos" je grčka reč čije je osnovno značenje "govor. Heraklit to kaže čuvenim izrekama "Sve teče" (poznat je i latinski oblik ove izreke: panta rei ) i "Ne može se dva puta ući u istu reku". Jer. nego u pravcu pravila po kojima se ta promena dešava. tražili jedinstvo u prirodi. Aristotel je sve prve filozofe nazivao "fizičari " zato što je kod njih jedna tvar ili materija igrala ključnu ulogu u njihovom objašnjenju sveta.n.duh-duša). već se odigrava u okviru istih zakona prirode. Izražavao se u metaforama tako da je zbog toga dobio nadimak "mračni".p. Osim toga. ne treba da gledamo u pravcu materija koje su promenljive. dakle. uvodi i zgušnjavanje i razređivanje kao način putem kojeg od vazduha mogu da nastanu ostale materije. Za Heraklita je osnovni element bila vatra. Zato je izabrao da kritikuje njihove običaje i religiju. Svet se stalno menja. U njoj se bore i različite sile i različiti filozofski principi. Anaksimen pored zagrevanja (dejstva vatre) i hlađenja.) je stvorio upečatljivu filozofiju koja je oduvek bila izazov za tumače. Njome se označava sve . svetla i mraka. Heraklit zakone prirode naziva i logosom prirode. i zato. Zbog toga se kosmos nalazi u stanju stalne promene. Heraklit Heraklit (oko 544-488 g. pretpostavljajući da ovi zakoni svedoče o razumu koji upravlja prirodom kao njen deo. ali je politiku i upravljačke poslove prepustio mlađem bratu. suvog i vlažnog. koji kako se čini obuhvata zemlju i postoji u neizmernoj količini.

što ulazi u proces saznavanja i razumevanja prirode. U logosu su skrivene i pouke o razumnom načinu života.e. on smatra da nam ono što nam govore čula može biti od pomoći kada zaključujemo o logosu ili zakonima prirode. "Većina je osrednjih. Ksenofana i Hekateja". O razumu koji upravlja prirodom govori se kao o logosu. ali je svoju školu osnovao u Krotonu. Međutim.n. Kaže: "Mnogoznanje ne uči pameti. Ali je ipak moguće. Razumevanje prirode nikad nije lako. gradu u Južnoj Italiji. nego i zajednicu koja je posebnim pravilima uređivala čitav život njenih članova.p. Pitagora Pitagora (oko 571-496 g. Pitagorejska škola nije predstavljala samo mesto izučavanja filozofije i matematike. koje kasnije istražuje cela filozofija. a sa druge. nedaleko od Mileta. i u stalnom sukobu sa njima. proteruju ili osuđuju samo iz razloga što se ističu i izazivaju zavist drugih. ali se govori i da naša duša sluša i poseduje logos onda kada razumeva prirodu. malo je onih koji vrede". gde su mnogi Grci izbegli pred naletima Persijanaca. Heraklit se po legendi toliko naljutio da je rekao da bi svi trebalo da se obese i prepuste upravu deci. jer. kako Heraklit kaže: "Priroda voli da se skriva".) je rođen na ostrvu Samos. pa čak i na druge filozofe i Homera i Hesioda. U Grčkoj se često dešavalo da se najbolji pojedinci. Kada su tako Efežani proterali Heraklitovog prijatelja Hermodora. Heraklit nije mislio da su te pouke poznate i poštovane od strane većine ljudi. Tako je Heraklit. poznat po ideji o stalnoj promeni. inače bi naučilo Hesioda i Pitagoru. ali da oni uprkos tome žive kao da postoji poseban logos za svakog od njih. U pogledu načina saznavanja logosa (istine). on otkriva polje logosa ili zakona prirode i duše. . U jednom važnom fragmentu Heraklit kaže da je logos jedan za sve ljude. a sam je otišao iz grada. sa jedne strane. Bio je ljut na ljude svoga vremena. ili.

Pitagorejci su bili politička. religijska i intelektualna zajednica. 3. Sam Pitagora bio je neprikosnoven autoritet među svojim učenicima. a broj dva (dijada) njegove suprotnosti. i 4. što je otvorilo mogućnost da po ugledu na aksiome matematike postoje i aksiome prirode. može razumeti ako se otkriju odnosi brojeva koji objašnjavaju njene harmonije. pomoću koje je trebalo uskladiti ove simboličke veze brojeva i sveta. Zbir tih brojeva . po pitagorejcima je savršen broj (prikazuje se figurom tetraktis ). Pitagorejci su impresionirali ljude svog vremena svojom . Potraga za tim aksiomama nastavila se kroz kasniju antičku filozofiju. Tim tragom kasnije su išle idealističke i racionalističke škole koje uvek navode matematiku kao primer koji svedoči da postoji posebna nematerijalna ili idealna stvarnost. ravni i geometrijskih tela. Pitagora je prvi shvatio da brojevi i geometrijska tela postoje na drugačiji način od materijalnih objekata i usmerio pažnju na taj poseban oblik postojanja. pitagorejci su uvideli da se u matematici izvedeni stavovi ili teoreme dokazuju na osnovu očiglednijih stavova ili aksioma. Brojeve treba shvatiti i kao materiju sveta i kao način da se on opiše.drugog čoveka. imali i simboličku stranu. Brojevi su. 2. takav da su se čak prenosile legende o njegovoj polubožanskoj prirodi. Muzika se npr. Od ovih veza profitirala je logika.zavisno postupanja nekog čoveka u toku života. osim egzaktne. Tako je broj jedan (monada) mogao da simbolizuje jedinstvo sveta. nego brojevima. To znači da se duša posle smrti seli u neko drugo telo . životinju ili biljku .10 (dekada). a pravilno poređani brojevi će otkriti tajnu harmonije sfera koja čini strukturu kosmosa. Poznavanje matematike i brojeva je ključ za saznanje sveta. Ovaj odnos brojeva i stvari omogućuje nam da stvari upoznajemo preko brojeva. Naime. Religiju pitagorejaca karakterisalo je verovanje u reinkarnaciju ili "metempsihozu". koja se može saznati pouzdanije i egzaktnije od materijalne. pravih. Materija se u osnovi sastoji od tačaka. kod pitagorejaca. koji simbolično odgovaraju brojevima 1. u kome se krije tajna kosmosa.Pitagorina filozofija je posebna po tome što ulogu počela ne dodeljuje nekoj materiji.

morao biti. Ksenofan je smatrao da treba napustiti taj princip zamišljanja bogova prema svojoj slici. kakvi su oni sami tada bili. o čemu govori i činjenica da Pitagora nije ništa napisao. Iz te pretpostavke sledi da bi Bog morao biti samo jedan. kada zamišljaju bogove. stvaraju slike koje po pravilu liče na njih same. ali je život proveo lutajući kao rapsod (pevač prigodnih himni) Južnom Italijom. Ksenofan je rođen u Joniji (polis Kolofon. U politici su se ponašali dosta autoritarno i kruto.n. večno nepromenljivu suštinu svega. Tako Etiopljani zamišljaju bogove crne i sa pljosnatim nosem. Pre bi ga trebalo zamisliti u obliku idealnog geometrijskog tela kakva je kugla. Ksenofan i Elejska škola (Parmenid i Zenon) Kao i Pitagora.uverenošću u vlastite principe. Ksenofan je primetio da ljudi. kao i znanjem koje su ljubomorno krili. Prema većini ljudi gajili su nepoverenje smatrajući ih od prirode obesnim. što ih vodi ka tome da svi imaju različite bogove. Tračani zamišljaju plavih očiju i crvene kose. Smatrali su da život treba da bude uređen pravilima koja se moraju poštovati. dok ih npr. koja je najveće zlo. Kao takav on uopšte ne liči na čoveka. i da treba poći od pitanja kakav bi Bog. Vidljivo je da ljudi pretpostavljaju da je Bog sličan njima.e). nego predstavlja nestvorenu. svemoćan i prisutan u svemu (panteizam). koji svi ne mogu biti pravi. tako da je glavni princip njihove politike bio da se ljudi moraju držati pod stalnom prismotrom i kontrolom jer će ih inače njihova priroda odvući u anarhiju.p. međusobnim prijateljstvom i sposobnošću da deluju kao zajednica. kao najmoćnije biće. oko 570-475 g. . Proslavio se prvom potpunijom filozofskom teorijom o tome kakav bi Bog morao biti. koja bi morala da obuhvata i prožima čitav kosmos.

i Zenon. Taj učenik se zvao Zenon. Parmenid kaže da postoje dva puta (ili dve metode. i. p. u kome ne postoje nikakve razlike. kretanja i mnoštva. koju je osnovao Parmenid. kao što su moć i znanje.p. Put čula kazuje nam o svetu u kome ima puno različitih stvari. homogeno i nedeljivo Biće.e. Između Heraklitovog sveta u stalnoj promeni. Filozofi Elejske škole. putokaz ) saznanja: put uma i put čulnog iskustva. kretanje. Poznat je kao osnivač dijalektike. koji se može saznavati samo čulima.Elejska škola (Parmenid. ali je sve ono što možemo da vidimo po Parmenidu lažno. umeća dokazivanja i osporavanja stavova u nekoj raspravi. a još i to da su mnoštvo. prividno i ne govori nam ništa o onome što stvarno i bitno postoji. najpre ga možemo zamisliti kao kuglu koja ispunjava i obuhvata sve.n. Zenon je smišljao paradokse koji su govorili da su pojmovi koje smo formirali opisujući čulni svet u sebi protivrečni i relativni. oko 490-430 g.e. .put. kaže Parmenid. i pitagorejskog nepromenljivog sveta brojeva. promenu. koji se saznaje razumom. kao Ksenofanovog Boga. a ne-biće nije". mnoštvo stvari. što znači da u Biću ne postoje nikakve praznine. a zadržava samo apstraktne osobine čoveka. koje se ne kreće i ne menja. oni kao model svog sveta biraju ono što je manje promenljivo jer im se čini da samo o njemu možemo imati pouzdana i trajna saznanja. Jedan njegov učenik poduhvatio se zadatka da argumentima potkrepi ove Parmenidove tvrdnje o prividnosti promena. koje se stalno menjaju i kreću. kretanje i promene privid i da ne predstavljaju odlike pravog Bića. I Ksenofanov pojam boga više ne sadržava osobine koje su karakteristične za svet čula: (ljudski) oblik. oko 540-480 g. od grčke reči methodos . pretvorili su ovu sklonost u precizan filozofski program. grčki filozofi pokazuju jednu zajedničku sklonost koju danas možemo opisati kao sklonost ka metafizici. Za Parmenida istinska stvarnost je potpuno suprotna: sačinjava je jedno.) Prešavši u današnju Italiju.n. "Biće jeste.

koje je trebalo da zadovoljava ideal stalne i apsolutne (nepromenljive i nerelativne) istinitosti. homogenog Bića. Ahil ne prestiže kornjaču zbog toga. a da se ne dođe do nule. U svakom slučaju. U njemu se dokazuje da brzonogi Ahil ne može da stigne kornjaču koja kreće sa mesta nešto ispred njega. Osim toga. Čulima se tako jedno kretanje prikazuje na dva različita načina. zato što za vreme dok on stigne na mesto sa koga je ona krenula. Aristotel je cenio logičku stranu Parmenidovog učenja. Elejci su sigurno znali da kretanje ne možemo opaziti čulima ukoliko ne postoji neki reper u odnosu na koga možemo da primetimo to kretanje (jednostavan primer za to je naše okretanje zajedno sa zemljom koje ne primećujemo) Ova relativnost . Drugi paradoks -"Stadion" . i ponovo. Pitagorejci su tvrdili da se svaka realna veličina može beskonačno deliti.činjenica da naša čula sugerišu zaključke suprotne logici (paradoks Ahil) ili različite zaključke zavisno od našeg kretanja (paradoks stadion) ili zaključak suprotan onome što znamo na drugi način .prestiže kornjaču. ali ne . U kasnijem razvoju filozofije. pitagorejskoj po svoj prilici.po onome što vidimo . dok on stigne na mesto gde je ona odmakla. Isto je kasnije tvrdio Anaksagora.Najpoznatiji paradoks nosi naziv "Ahil i kornjača". znak da su veličine u celini prividne ili manje realne od jednog. S druge strane. Po Zenonu se deljenje završava kada dođe do nule i to je trenutak prestizanja. Zenon je sigurno znao da Ahil . Možda je za Zenona ovo nužno završavanje sa nulom koja je negacija veličine.ukazivao je na relativnost kretanja koja je i danas činjenica nauke. ona mora još malo odmaći.bila je za Elejce nešto nespojivo sa pravim saznanjem. ostaje pitanje koja je kompletna lista razloga koje su Elejci koristili da bi opravdali svoje učenje. ona mora malo odmaći. pa su njegovi argumenti usmereni na to da je ne sustiže po nekoj njemu rivalskoj teoriji. U njemu čoveku koji je na kočiji koja se mimoilazi sa drugom kočijom njeno kretanje izgleda brže nego što izgleda gledaocu sa tribina. pravo Biće se ne kreće (poput brojeva ili pojmova) i zbog toga je njegovo saznanje moguće.

) bio je veoma poznat u grčkom svetu.elementi . To je za Empedokla bio i razlog da se veruje u besmrtnost duše. Anaksagora iz Klazomene (oko 500-428 g. ali je Um (Nus) pokrenuo vrtložno kretanje u toj mešavini. ali se zato Platon divio njegovom putu uma. niz filozofa V veka tvrdi da se sve sastoji od mnoštva čestica.p. Bio je poznat po govorničkom umeću.uvek ostaju.e. Tako su nastale stvari. Kao i pitagorejci. čestice . Empedokle (Agrigent. vode i zemlje). koje dovode do njihovog spajanja i razdvajanja. ali prirodu te stvari određuje to kojih je čestica najviše: tako prirodu npr.n. pa ga Aristotel naziva osnivačem retorike.) tvrdi da se sve sastoji iz četiri elementa (vatre. Na taj način. i nije krio da je u njemu našao inspiraciju za svoju filozofiju.Empedokle. već užareni kamen. pošto se i ona sastoji od čestica. oko 483-423 g. Kada su Sokrata optužili da tvrdi da sunce nije bog. bezbrojne i raznih kvaliteta (Aristotel im je dao naziv homeomerije). čije knjige se mogu kupiti u svakoj atinskoj knjižari. Um je jedina . Anaksagora je čestice od kojih se sve sastoji zamislio kao beskonačno male. Anaksagora i Demokrit Posle Parmenidove tvrdnje da je biće jedno i homogeno. Model mnoštva čestica . nastaju i propadaju razna bića.n. p.i teoriju o nestvarnosti kretanja. vazduha. drveta određuje to što u njemu ima najviše čestica drveta.Ljubav i Mržnja. on kaže da ga je verovatno tužilac pomešao sa Anaksagorom. verovao je u reinkarnaciju. Sve čestice su prvobitno bile pomešane. Međutim. Empedokle je napisao dva dela: O prirodi i Očisćenja.e. a da se oni u prirodi nalaze u obliku malih neuništivih čestica. Sicilija. U svakoj stvari postoje čestice svih stvari. Na te čestice deluju dve suprotstavljene sile .

u svakom slučaju iza svega ne stoji namera nekog Boga ili višeg Uma. Kosmos se sastoji od atoma i praznine i prirodnih zakona koji upravljaju njima. U stavovima Anaksagore i Demokrita kao da se nazire anticipacija modernog stava da su činjenice i vrednosti logički odvojene i da slobodno možemo istraživati prirodu bez bojazni da ćemo na taj način ugroziti moralni poredak.) atomizmom. Stvari propadaju tako što se čestice rastavljaju. Anaksagorom i Demokritom kosmološki period ulazi u fazu zrelosti i detaljne razrade pitanja u vezi sa prirodom. oko 460 do 370 g. zato što je tvrdio da se sve u kosmosu dešava slučajno ili po prirodnim zakonima. a nastaju njihovim spajanjem. Anaksagora i Empedokle nisu prihvatali pretpostavku praznog prostora. Demokrit živeo u Platonovo vreme (bio je nešto stariji) i napisao isto toliko knjiga kao i on. Tako smo ostali uskraćeni za neposredan i potpun uvid u jednu tradiciju koja je bez skepse i zazora prilazila istraživanju prirode. Iako je npr. Ovakav način razmišljanja o svetu nastavlja se sa Demokritovim (Abdera. Po prirodi pokretljivi. a ne i sastavom. atomi se sudaraju i tako se stvaraju tela. nijedna od njih nije sačuvana u celosti. p. e. neuništive čestice koje se između sebe razlikuju samo oblikom i veličinom. Svedočanstvo o tome ostalo je samo u knjigama kasnijih autora. On je beskonačan. i kreću se u praznom prostoru.nepomešana stvar sastavljena od najfinijih čestica. . same čestice su nepropadljive i nestvorene. Demokrit se smatra i pretečom materijalizma. Atomi ("atom" na grčkom znaci "nedeljiv") su za njega bezbrojne. n. sve zna i rukovodi svime. Sa Empedoklom.

otvoreno govore da ih više ne interesuje istraživanje prirode i kosmosa.Tako smo iza sebe ostavili filozofe koji su se najviše interesovali za prirodu kosmosa. već poboljšanje života i spasenje duše. . Filozofi sledećeg perioda u antičkoj filozofiji koji nosi ime antropološki period (po njihovom interesovanju za čoveka).

veka pre nove ere u grčkim demokratijama. Ova teza je. Po legendi Empedoklov učenik. i zato se treba okrenuti pouzdanijim i korisnijim znajima koja nam mogu pomoći u svakodnevnom životu i politici. Deo takvog društva bili su i sofisti. jer se oni nisu bavili prirodom kosmosa kao raniji filozofi. Svaki atinjanin je sam morao da se brani na sudu ili da optužuje nekoga ko mu je naneo nepravdu. Demokritov učenik.e.p.p. Gorgija je tvrdio da bi dobar govornik pobedio pravog lekara u skupštini koja bi npr.e. osobito znajima vezanim za ubeđivanje putem lepih i efektnih govora. ljudi koji su druge poučavali tim znanjima i prvi naplaćivali te usluge. znanjima koja spadaju u retoriku. što dokazuje množina nesaglasnih učenja koja su se do tada javila u filozofiji. Protagora iz Abdere (480-410 g.2. pojavila se potreba za znanjima vezanim za učestvovanje u političkom životu. Saznanje stvarnosti (bića) je teško i nepouzdano. zaključivao je da se o prirodi kosmosa ne može ništa znati.). Sa sofistima počinje antropološki period grčke filozofije. Atina i drugi polisi su prolazili kroz period procvata materijalnog i kulturnog života.) čuven je po tezi da je "Čovek mera svih stvari". preko ukazivanja da su sva znanja delo čoveka. trebalo da izabere glavnog lekara grada.n. kakva je bila Atina.2. Antropološki period Sofisti U toku V. U skupštini su postojale političke stranke koje su se rečima i govorima borile za prevlast. Gorgija iz Leontina (483-375 g.n. dakle . čuven po govorničkom umeću.

U ime te razlike. Da je to stvar dogovora naglašavano je da bi se ukazalo da može biti promenjeno. koju su oni uveli u filozofiju. U ovom obliku. sofisti su na ovaj način pledirali u korist čula kao izvora saznanja. Drugi (npr. Ali su svi sigurno smatrali da je ono što je "po prirodi" bolje od onoga što je samo po "konvenciji". sofisti Antifont i Hipija su kritikovali grčke predstave o nejednakosti ljudi. ta teza je značila da je svako vlastan da izabere život prema sebi. zakonu ili dogovoru. Ipak. Relativizam nije bio stran sofistima. Taj njihov stav postao je kasnije predmet oštrog spora sa Sokratom i njegovim učenicima. jer priroda dodeljuje jačima pravo da u svojoj vlasti imaju slabije i njihova dobra. Kalikle) su tvrdili da je opet preveliko ujednačavanje u pravima neprirodno. ova teza shvatana je i nešto oštrije. između onoga što je po prirodi i onoga što je po ljudskoj konvenciji. platiti odustatajanjem od objektivne istine? Kako pomiriti intuiciju o "jednoj" istini i intuiciju o vrednosti slobode i legitimnosti razlika? Pošto se objektivna istina tradicionalno otkrivala umom. Pomenutim sukobom između sofista i Sokrata otvoreno je jedno trajno pitanje filozofije: Mora li se sloboda u razmišljanju i životu. kada ljudi biraju način života. Razvoj filozofije i bogat kulturni život doveli su do potrebe da se svi ti pogledi na svet oslobode međusobnog ugnjetavanja. npr. a neka gorim. . uvodila neku vrstu tolerancije među različitim pogledima na svet. govoreći da su svi ljudi po prirodi jednaki. da i sofisti nisu mogli odoleti da neka mišljenja smatraju boljim. teza predstavlja relativizam odbacivanje postojanja objektivne istine. Običaji raznih ljudi i naroda su različiti i svaki od njih ima pravo da sam odluči kojih će se običaja držati. da je sve podjednako istinito.nesavršena. jer ne postoji objektivna nego samo subjektivna istina. a ne čulima. svedoči razlika. "Čovek je mera svih stvari" može da znači i da je za svakoga istina ono što se njemu čini. Međutim. razliku između Helena i varvara. U etičkoj sferi. i pored sveg ograđivanja o nepostojanju objektivne istine.

o njegovom učenju i životu znamo najviše iz Platonovih dela. Nije bio bogat i kao slobodan građanin istakao se hrabrošću u ratovima koje je vodila Atina. u kojima je najčešće glavni lik. Sokrat je ostavio veliki pečat u filozofiji. već star. Njegov život je za savremenike bio primer vrline. glasila je da Sokrat ne poštuje Bogove koje poštuje država i da kvari atinsku omladinu učeći je da ne poštuje starije. zna koliko je pravu istinu ne . Najviše mu je zamereno što ga je delfijsko proročište proglasilo za najmudrijeg čoveka. Sokrat se branio da on nikada nije govorio protiv atinskih bogova i da je verovatno da su ga pomešali sa Anaksagorom. Poznat je slučaj kada je Sokrat od Kritije. Sokrat kaže da se i sam začudio tom proročanstvu. Kasnije je zaključio da se to desilo zato što najviše od svih "zna da ništa zna". Optužba. Sokrat je mirno otišao kući kao da nije dobio nikakvu naredbu. vrlina. Hteo je da pokaže da mu do vlastitog života nije nimalo stalo. ako treba da uradi nešto krajnje nepravedno. odnosno. jednog od Tridesetorice tirana. koju je podigao izvesni Melet. i iz spisa njegovog savremenika Ksenofonta Uspomene o Sokratu. znanje. ali da se jeste zamerio mnogima kada ih je ispitivao o važnim pitanjima (šta je pravda. Vreme je provodio u razgovorima koji su se prevashodno ticali pitanja šta su vrlina i pravda i kako treba voditi ispravan život.Sokrat Pošto Sokrat (Atina. dobio naređenje da dovede tiraninovog političkog protivnika Leanta da bi ga ovaj pogubio.e.n.)nije ništa napisao. g. bio optužen i izveden pred atinski sud. i u razgovorima im pokazivao da nisu mudri. oko 470-399. Sokrat je. iako su se hvalili da jesu.p. lepota itd.).

sofisti. Pri tom sama stvar o kojoj se govori treba da dođe do izražaja. Ispitujući druge Sokrat se pravio da sam ne zna odgovor. Sokrat je svojom filozofijom ponovo otvorio "put uma" koji su zatvorili. Takav kakav je bio.teško dostići i koliko je nesavršeno ljudsko znanje. tačno i netačno. Čak iako ne znamo sigurno istinit odgovor na neko pitanje. Doduše. lakše ćemo videti koji odgovor nije dobar. a ne telo. Ovo važi i kod najvažnijih pitanja o tome šta je pravda. između ostalog i zato što nije hteo da se pokaje pred sudom. a ne da. kao sofisti. jer će nas ono sigurno pomeriti napred ka istini. kao neprohodan. Sokratova metoda se naziva dijalektika. Dijalektika je metoda razgovora koji se vodi sa ciljem da se otkrije istina. ako samo promisle na pravi način. tako da je vrlina vrsta znanja. mogu doći do pravih odgovora na pitanje šta je dobro. podržavamo sva mišljenja. Ljudi. Sokrat se protivio stavu sofista da je svako za sebe u svom mišljenju u pravu. Kasnije su se atinski građani pokajali zbog ovoga i osudili njegovog tužioca na smrt. mudrije i manje mudro. Cilj razgovora je uvek bio da se postigne što ispravniji opšti pojam o nečemu. a ne želja da se sagovornik pobedi pred publikom. Ali zbog toga ne treba stati u ispitivanju predmeta. dobro ili vrlina. Protivio se tom relativizovanju vrednosti i tvrdio da mora postojati bolje i gore mišljenje. Sokrat je ipak bio osuđen na smrt. on više ne želi da putem uma zaviri u prirodnu istoriju stvari na način kosmologa koji su pokušavali . Ispio je otrov u atinskoj tamnici. mi treba da se ponašamo kao da taj odgovor može biti samo jedan. kroz svestrano ispitivanje predmeta. samo što je ovde "trudna" duša. Sokratovu odbranu opisao je njegov učenik Platon u delu "Odbrana Sokratova". nego što ćemo pronaći onaj pravi. U svojim razgovorima Sokrat se trudio da ljude navede da sami u sebi otkriju gde je istina. Ali. što je element ironije u njegovoj metodi. Ovaj deo njegove metode naziva se majeutika babička veština.

a ne putem čula. To da stvari imaju svrhu dokazuje da nisu nastale slučajno. Ovu obnovljenu nadu u "put uma". . razvio je dalje Sokratov učenik Platon. A naš um koji daje svrhu stvarima koje mi proizvodimo. i ma kako. da su one nastale. pa ma od kojih čestica. nego da ih je stvorila viša inteligencija. ovaj trag višeg uma prepoznaje "po srodnosti". već smatra da se umom mogu otkriti svrhe stvari.da detaljno opišu unutrašnja kretanja koja proizvode stvari.

Svaki dijalog posvećen je jednom pitanju koje Sokrat (osim u dijalogu "Zakoni") raspravlja zastupajući Platonove stavove.2. "Parmenid". u kojima su smešteni ispravni odgovori na pitanja o pojedinim predmetima mišljenja. "Protagora". koji opet sigurno nisu daleko ni od stavova njegovog učitelja. Bio je kod pitagorejaca u Italiji.e. Napisao je puno dijaloga. Posle njegove smrti putovao je po tada poznatom svetu. Neki nose imena po učesnicima i slavnim sofistima kao "Fedon". "Teetet" a drugi po temi ili prilici u kojoj su održani.) je bio neposredni Sokratov učenik. Ideje su za Platona nepromenljivi. kao "Država". "Sofist". g.Svet Ideja. objektivno postojeći entiteti. Reč "Ideja" smo do sada pisali velikim slovom da bi naglasili da za Platona . Platon je želeo da novim argumentima osnaži Sokratov stav o jednom ispravnom etičkom poretku i jednoj istini. a posetio je i Egipat.p. "Gozba".Teorija Ideja Platon (427-347. One su i modeli prema kojima su stvorene stvari i njihovim saznanjem saznaje se istovremeno i suština stvari. "Zakoni".4. Period velikih sistema Platon . Po povratku u Atinu. "Gorgija". U tu svrhu smislio je ontološku podelu stvarnosti gde je vidljivoj stvarnosti dodao posebnu nevidljivu i duhovnu stvarnost .n. osnovao je prvu pravu filozofsku školu Stare Grčke koja se zvala Akademija. samog Sokrata.

izvan razuma. znanje. ispod ovih su ideje matematičkih oblika. a ipak su saznatljivi sa potpunom tačnošću. znanja. . U njemu on opisuje ljude privezane u pećini tako da uvek gledaju u njenu unutrašnjost. čime istovremeno saznajemo njenu Ideju. u kojoj imamo posla sa brojevima ili idealnim geometrijskim oblicima kojih nema u prirodi i čulnom iskustvu.ideje nisu samo pojmovi u razumu. pravde. Ovaj apstraktan odnos Ideja i stvari. Za Platona. Da je takvo saznanje moguće. Ljudi su u stanju da vide samo senke tih stvari na zidu ispred sebe i ne znaju za drugo. Ideje se ne mogu saznati čulima. Platon smatra da kada otkrivamo svrhe koje otkrivaju suštinu nekog predmeta. već nešto što realno postoji. Ono što nas najviše interesuje je da saznamo šta je pravda. a najniže Ideje su Ideje o materijalnim stvarima. a stvari. Tek tako se. Najviša Ideja koja određuje taj plan je Ideja Dobra i ona obuhvata sve ostale ideje. ova priča o izlasku iz pećine govori o mogućem usponu čoveka od sveta čulima opažljivih stvari do Sveta Ideja. Platon je pokušao da približi i našoj mašti kroz alegoriju poznatu kao Mit o pećini. Senke na zidu više za njega ne bi bile prave stvari. vrlina. lepota i usmerimo vlastiti život. lepote. ako se neko od njih oslobodi i izađe iz pećine video bi stvari u svetlu sunca. Da bi došli do neke ideje moramo podrobno pretresti sve argumente vezane za neko pitanje. Osim toga. vrline. što bi potpuno promenilo njegovu sliku sveta. Iza njih je vatra. koje su se ponegde pokvarile i ispale iz božanskog plana treba popraviti u skladu sa njim. mi koristimo isključivo um. nego su shvatljive samo umu. pošto su nevidljive. Ispod nje su Ideje istine. odnosno. a nešto ispred nje promiču razne stvari. pomoću dijalektike. možemo približiti ispravnom pojmu o nekoj stvari. Rekonstruisati taj božiji plan koji povezuje stvari je zadatak filozofije. kada otkrivamo zašto je dobro da taj predmet bude baš onakav jeste. Predmeti mogu biti dati preko iskustva. Platon dokazuje preko primera matematike. Međutim. ali njihove svrhe su poznate samo umu.

za drugoga je pravedno i nema načina da se odluči ko je u pravu. nisu dobri.Mi možemo da saznajemo svet Ideja zato jer su sve ideje već sadržane (urođene) u duši. Platon je smatrao da postojeći oblici uređenja države koji su se nudili u Staroj Grčkoj [demokratija. Platon je filozofiji dao oblik razložne rasprave u kojoj se maksimalno osvetljavaju sve strane nekog problema. koji i u ovom dijalogu zastupa Platona. To je istovremeno i argument za besmrtnost duše. odbacuje ovo mišljenje. jer . iako ih ona nije odmah svesna. dužna da razmotri pojam države i pruži principe za njeno pravedno uređenje. Platon se ovim pitanjem bavi u pomenutom velikom dijalogu "Država". potreban je napor mišljenja da bi osvestile ideje koje su već bile u nama. Tu on počinje od rasprave o stavu sofista koji smatraju da ne postoji jedan odgovor na pitanje šta je pravednost. prema tome. aristokratija. Po Platonu dok učimo polako se sećamo ideja koje postoje u našoj duši. Filozofija je. Za njih je svaka "pravda" samo izraz interesa onoga ko je na vlasti i prema tome svi zakoni su jednako pravedni ili nepravedni. da je mnoga filozofija smišljena i zato da obrazložimo i utemeljimo vlastite političke stavove. Možda se može reći i obrnuto. Duša izvorno pripada svetu ideja i zbog toga je besmrtna. Sokrat. Jedan primer takve rasprave je i dijalog "Država". U Idejama se nalazi Platonov argument protiv relativizma sofista. Odbacujući taj relativizam. U kasnom dijalogu Timaj. Ono što je za jednoga nepravedno. oligarhija. Platon opisuje Boga kome svet ideja služi kao model da po njemu oblikuje svet. Platonova teorija države Pošto je filozofija izraz opštih karakteristika našeg mišljenja njene će maksime određivati i naš odnos prema politici. jer ona sadrži ideje koje nisu dobijene putem iskustva. monarhija (i tiranija)]. Međutim.

gde svaki obavlja samo svoju dužnost i ne meša se u poslove drugih. Filozofi su određeni da vladaju jer im njihovo znanje o pravdi i vaspitanje da se drže toga znanja. Takvo vaspitanje postiže se u mladosti . kojima bi se kasnije pridružilo izučavanje matematike i.putem gimnastike i muzike. Kada se ovi principi primene. i približe nepristrasnoj istini o nečemu. Ona je . ali ne učestvuju u drugim poslovima.smatra da je sigurno da pravedni ne mogu biti svi postupci. Platon počinje od ideje da je pravedno dati svakome ono što mu pripada. onako kako će oni ubuduće upravljati telom države. Drugi princip na kome počiva Platonova ideja države je da o svemu treba da odluči onaj koji zna. koliko je to moguće. Ovim slojevima se ne pripada po rođenju nego po talentu. omogućava da donose zakone koji koriste celini. nastaje država u kojoj svako radi samo onaj posao za koji ima najviše sposobnosti. a ne većina. Platonova država ostala je kontroverzna u filozofiji. znanja i talenta i ne meša se u poslove drugih. Da bi vladari pravilno vodili državu prvo moraju u sebi savladati nagone za neumerenošću i postići da njihov razum upravlja njihovim telom. već samo određeni. dijalektike ili filozofije. Državu štite vojnici. interesa i predubeđenja. na kraju. svim građanima društva. Iako dizajnirana da spreči manjkavosti. odnosno. udalje od naših želja. braneći državu i baveći se naukom i filozofijom. a da će pravedna država biti ona u kojoj budu zadovoljeni interesi svih. Zato i nemaju svoju imovinu već žive umereno na račun države čuvajući zakone. rasprava i argumenti služe da nas. a vode je upravljači. odnosno. jer znanje nikada nije kod većine nego kod pojedinaca. Da bi odredio šta je pravednost. Filozofija se tako pokazuje i kao neka škola nepristrasnosti. osobito tiranije i demokratije onoga doba. a ne samo jednog dela društva. koji su predati brizi o opštem dobru. Platon je smatrao da bi se građevina ovakve države brzo urušila ako ne bi počivala na tako vaspitanim građanima da predano služe dobru celine. Proizvođači i trgovci rade i uživaju plodove rada kroz imovinu koju stiču. Dijalektika.

O duši. nudeći svoja rešenja. odnosno razmatranje odnosa i uspostavljanje reda među idejama.p. p. već rasprave u kojima je navodio mišljenja prethodnih filozofa. Aristotel je bio član Akademije. gradiću nadomak Soluna. mešali su se u ono što bi danas nazvali privatnim životom građana.imala danas sporne autoritarne crte. Nikomahova etika. To su praktično sve teme kojima se filozofija bavi. Aristotel Aristotel (384-322. Aristotelova dela kasnije su dobila nazive po temama kojima se bavi u njima.e. definicija treba da se sastoji od rodnog (opštijeg) pojma i vrsne razlike. Sledbenici Aristotela su se nazivali i peripatetičari jer se škola nalazila u natkrivenom šetalistu. tako da je on prvi podrobno obradio zakone logike. njegova glavna dela nisu dijalozi. profitirala je logika. To je objasnio time da se radi o najopštijim pojmovima kojima je teško naći opštiji pojam potreban za definiciju.e. Dok je Platon bio živ. jer tako "dubok logos ima".n. god. a kasnije je (335. Naslovi tih knjiga su: Fizika. Bio je učitelj Aleksandra Makedonskog. vladari su mogli da propisuju sadržaje umetnosti u državi.) osnovao vlastitu filozofsku školu . koja utvrđuje po čemu se . kako kaže Platon. Platonova vizija države možda je upravo dokaz da i najbrižljivije opisana idealna država može biti manjkava. postavljao filozofska pitanja i odgovorao na njih. Npr. da parafraziramo Heraklita. Kada je Platon okrenuo filozofiju od vidljivog ka idealnom svetu. reda koji ustanovljavamo bez obzira na čula. Za razliku od Platona. Aristotel je primetio da ovoj novoj disciplini treba posebno obratiti pažnju. kritikovao ih. Aristotel je primetio da je teško definisati neke pojmove. Politika i dr.n. Metafizika. a Platon je smatrao i da je opravdano laganje podanika u svrhu nekog dobrog cilja. g.Likej. Organon (Logika). Jer.) se rodio u Stagiri. ali je slavu stekao u Atini.

vidljivom svetu. a da bi saznali ova sredstva zaista se moramo okrenuti i iskustvu. Primer jednostavnog silogizma je: Svi Grci su plavi. Ove najopštije pojmove nazvao je kategorije.Kritika teorije Ideja i teorija uzroka Povodom Platonove teorije Ideja Aristotel se jednom ovako izrazio: "Drag mi je Platon. Sokrat je Grk = Sokrat je plav. odnos. On se osim svrha interesuje i za sredstva koja koriste ili mogu koristiti priroda ili ljudi. Silogizam je zaključivanje iz dve premise koje ima tu osobinu da zaključak mora biti istinit ako su istinite premise. kvalitet.jedino što se Aristotel više interesuje za to kako se te svrhe ostvaruju ili se mogu ostvariti. Aristotel . Najpoznatiji je oblik silogizma. Aristotel se primenjuje svoja logička znanja. Aristotel navodi deset kategorija: supstanciju. etici i metafizici. Aristotel zapravo sledi Platona u osnovnoj ideji da je razlog stvari u svrhama radi kojih one postoje . položaj. kvantitet. Aristotel se prvi bavio oblicima zaključivanja. ali mi je istina draža". a Aristotel na dole. i delanje i trpljenje. . po čemu je ona posebna vrsta.određena stvar razlikuje od drugih u svom rodu. odnosno. vreme. nego kao potpuno suprostavljanje i okrenutost Aristotela vidljivom svetu. Supstancija je svaka prirodna stvar koja ima materijalni supstrat i pojmljivu suštinu. posedovanje. Iako na Rafaelovoj slici Atinska škola Platon pokazuje na gore. jedino Bog je supstancija bez materijalnog supstrata. Aristotel se nije slagao sa Platonom da postoji nevidljivi svet Ideja paralelan sa vidljivim svetom. trudeći se da sve što je tema rasprave dobije pravilnu definiciju. ali je smatrao da svaka stvar poseduje pojmljivu suštinu. ove njihove gestove treba pre shvatiti kao raspravu o tome kako nastaviti Platonov program. koja joj je zajednička sa drugim stvarima njene vrste. mesto. U knjigama o fizici.

materija je određena i kao izvor mogućnosti da nešto nastane) 2. da se stekne mudrost).ona je i "oblik" bića i njegov pokretački uzrok i sadrži njegovu svrhu. a ponekad ono što će se desiti nije predmet volje odrašćemo. Ponekad ista stvar. svrha je odlučujuci uzrok po Aristotelu. Kao što je naš život i postojanje određen tim pojmovima. ako neki od njih ne bi govorili šta treba da radimo ili šta su naši ciljevi i svrhe. Mi možemo da saznamo te pojmljive suštine zato jer imamo misli i pojmove. Ali naši pojmovi ne bi mogli da utiču na naš život (nas same). šta će se sa njom desiti i radi čega je ona neophodna. o kojoj smo malopre govorili) 3.Ove pojmljive suštine postoje samo u vidljivim stvarima. u sebi sažima poslednja tri uzroka . Svako biće koje koje poseduje tu suštinu je jedna supstancija. U nekom poretku uzroka. na primer. njome je odlučeno radi koje svrhe postoji neka stvar.) pokretačkog uzroka i 4.) svrhe radi koje postoji. kako je govorio Platon.) njene materije (materiji odgovara pitanje: od čega je nešto?. nezavisno od naše volje. tako i suštine u drugim bićima predstavljaju unutrašnji delatni princip. npr.) njenog delatnog "oblika" (pojmljiva sustina. I Aristotel je smatrao da "slično saznaje slično". koji ih oblikuje i određuje njihov razvoj. Tu funkciju u bićima bez razuma vrši ta suština. Ponekad. ta svrha je istovremeno svestan cilj života (npr. Odnosno. . Svaka supstancija je određena pomoću četiri uzroka ili "krivca" za njenu prirodu: 1. a ne odvojeno od njih. duša kod živih bića.

zajedno sa modernom filozofijom. kroz 16. Za njega svrha čovekovog života je da usavrši delatnost karakterističnu samo za njega (i Boga) . itd. Analogno tome. Čak i nebeska tela i nežive stvari imaju svrhu (ovde to znači naprosto zakon kome se podvrgavaju) .delatnost mišljenja. Tako je svrha čoveka da razvije svoju moć mišljenja. već više idealnom svetu. Tu sveobuhvatnu svrhu. Aristotel podrazumeva kada govori o Bogu. i 17. Moderna nauka je.da kruže po pravilnim putanjama ili da teže da zauzmu mesto koje im pripada u poretku sveta.zato jer ne pripada fizičkom svetu. a svrha tela i rada da mu pribavi sredstva za to.Taj uzrok je "ontološki primaran". a poredak svrha je nešto što je ugrađeno u same stvari (prirodu). "Nepokretni" . svrha biljaka je da nastave svoju vrstu i pomognu u održavanju drugih vrsta. u kome viša i sveobuhvatnija svrha određuje šta će biti svrha pojedinačnih stvari. Svojom prirodom Bog određuje sveobuhvatnu svrhu svih stvari . vek morala da se izbori upravo sa nekritičkim poštovanjem Aristotela. U njemu nema neostvarenih mogućnosti. koji određuje i oživljuje svet. Kao i Platon. i on je večan čist čin (delatnost) i to delatnost mišljenja koja se smatra najprimerenijom Bogu (Bog = "mišljenje mišljenja"). a to znači manje izložene propadanju i sa više svojih ostvarenih mogućnosti. To znači da svrha određuje kakva će neka stvar biti. Aristotelova vizija "prirode" bila je merodavna za mnogo vekova posle njega. Aristotelova etika Aristotel je stvorio originalno etičko učenje koje je povezano sa njegovom metafizikom. Aristotel je smatrao da se svrhe koje postoje u prirodi nalaze u poretku. Čovek može da teži i bogatstvu i slavi i moći. ali u njima nema neke .da teže da postanu slične njemu. duša je "nepokretni pokretač" tela kod živih bića. Aristotel je smatrao da je Bog nepokretni pokretač.

životne okolnosti i problemi koji se javljaju u njima. Ali ovi oblici imaju i svoje negativne verzije tiraniju. zahvaljujući svom bogatstvu. čovek je sposoban da ima dve vrste vrlina: dianoetičke koje se tiču usavršavanja znanja. na taj način čovek postaje sličan Bogu. a kukavičluk i luda smelost mane. itd. kao što je npr. . predlagao neku idealnu državu različitu od svih postojećih. i sposobnosti da se iznađu sredstva za njihovo ostvarenje. i političko biće (zoon politikon). Svrha države je ta sreća njenih građana. što se najviše stiče iskustvom. Ako usavršava mišljenje. umerenost ili blagost. ali je još veći zadatak da pokuša da i zajednicu učini srećnom. kao Platon. Aristotel nije. i uže etičke kao što je hrabrost. kao što su npr. Smatrao je da u zavisnosti od uslova u nekoj državi ona može da bude dobro uređena kao monarhija. Od onoga što čovek može da zna neke stvari ne mogu biti drugačije (večne su i nepromenljive) i njima se bavi mudrost. osim što je razumsko. Čovek treba da teži vlastitoj sreći. fronesis). Razboritost je spoj dobrih krajnjih ciljeva. a malodušnost i oholost mane. oligarhiju i demokratiju. koji se stiču vaspitanjem. Tako je npr. Za rešavanje tih problema potrebna je praktična mudrost koju Aristotel naziva razboritost (grč. ali čovek se bavi i stvarima koje su stalno drugačije. velikodušnost (darežljivost) vrlina. hrabrost vrlina. Po Aristotelu. aristokratija ili republika. a rasipništvo i tvrdičluk mane. vredna po sebi je sreća koju čovek može naći samo u nekoj delatnosti koju je usavršio. ponos vrlina. mudrost. On mora da živi u zajednici i svoje vrline dostiže tek tada. Uže etičke vrline su najčešće sredina između dve krajnosti. Smatrao je da svi treba da biraju vlast.vrednosti po sebi. Po Aristotelu čovek je. ali da mogu da se kandiduju samo građani koji su samostalni.

Pošto su prirodu shvatali različito.n. stoičari su koristili poredjenje filozofije sa vrtom. Poznati rimski stoici su Seneka (4-65.p.n. u razdoblju helenizma.stoička i epikurejska. metafizičke teme Platona i Aristotela sada ne zaokupljaju dovoljno pažnje.). davali su i različite odgovore na pitanje šta je za čoveka dobro (najviše dobro). dok je Epikurovo učenje preuzeo rimski pesnik Lukrecije Kar (94-55.4.Epikuru (342-270. Njihovi osnivači živeli su u Atini. Epiktet i Marko Aurelije (121-180.n.). .e. Pošto je filozofski život manje intenzivan.p.Logika i dijalektika.).n.). Epikurejska škola dobila je ime po svom osnivaču . Logika i fizika potrebni su nam radi upoznavanja prirode koje treba da nam da uputstva za život u skladu sa prirodom. gubi se i onaj osećaj otvorenosti koji ostaje posle Platonovih dijaloga ili Aristotelovih rasprava. g. Ipak.e.2. u kome je ograda . Kasnije.e. preovlađuju dve nove filozofske škole .e. koje počinje sa stvaranjem panhelenske države od strane Aleksandra Makedonskog. škole su i dalje veoma uticajne. kada se centar poznatog sveta seli u Rim. zemljište Fizika. Sigurno zbog više razloga. a nalazila se u jednom vrtu u Atini.p.e. Helenizam Stoici i epikurejci Platon i Aristotel su iza sebe ostavili škole koje deluju sve do početka srednjeg veka.Etike. i na kome raste drveće koje daje plodove u vidu . Sada se i stoici i epikurejci slažu u tome da je primaran cilj filozofije da dođe do jasnih i jednostavnih uputstava za život.n. Stoička škola dobila je naziv po tremu u Atini u kome su se prvobitno okupljali sledbenici osnivača škole Zenona (336-264 g.). g. g. Da bi objasnili ovaj smisao filozofije. g.

Ono što je potpuno u njegovoj vlasti je briga o vlastitoj vrlini i to će smatrati jedino važnim. da ne bi dovele u iskušenje njegovu vrlinu. položaje i slavu poput kinika. Mudrac treba da je u stanju da razlikuje zadovoljstva i da više ceni ona trajnija koja proizilaze iz umerenog života. i stoik će negovati ravnodušnost prema njima. a bol loš. Stoičko učenje o prirodi liči na Heraklitovu filozofiju. iako postoje. Pored neizbežnih fizičkih bolava. Za epikurejce najviše dobro je duša ispunjena zadovoljstvima. Stoici su verovali da svetom vlada Logos (Razum) razdeljen u semena koja određuju prirodu svake stvari. S druge strane. Zato je Epikur uveravao učenike da se bogovi. Stoici su rado prihvatali ulogu u političkom životu. Epikur je verovao u . Epikur je smatrao da su osećaj i iskustvo (čulno saznanje) ono čime treba da se služimo kada tražimo znanje.Za stoike najviše dobro je slobodna duša koja prezire slučajnosti i raduje se samo svojoj vrlini. tražeći ona uživanja koja dolaze od vođenja ispravnog života. U uživanjima će biti maksimalno umeren. za stoike je umnogome stvar sreće i slučajnosti u životu ili stvar sudbine. stoik neće odbacivati bogatstvo. a Seneka je bio rimski patricij i jedan od najbogatijih ljudi svoga doba. koja kasnije neće dovesti do nikakvih bolova i nemira u duši. već da telo bude sluga njegovom razumu. On će gledati da neguje vrline razuma i trudiće se da ne bude rob svog tela. nego će samo gledati da ih ne smatra za najvišu vrednost. kao što je bogatstvo ili položaj ili slava. ve u čemu čovek može da uživa i da se veže za to. dodatne bolove duši može doneti strah od bogova. ne mešaju u stvari ovoga sveta. Stoički mudrac će se truditi da se ugleda na Boga u želji da postigne duševni mir i nezavisnost od telesnih potreba i od slučajnosti koje donosi sudbina. Te stvari ne zavise od nas. U iskustvu se jasno pokazuje da je zadovoljstvo dobro.

po kojoj se sve sastoji od atoma. a kad ona nastupi nas nema. Stoici više insistiraju na tome da se ne vezujemo za materijalne stvari koje su nestalne i mogu dušu ispuniti nemirom i strastima. Dok jesmo smrti nema. pa i duša.atomističku (Demokritovu) fiziku. zato se ne treba plašiti kazni koje od bogova mogu doći posle smrti. niti se plaše kazni bogova. . Ni jedni ni drugi ne nadaju se nagradama. dok epikurejci nalaze mir u prirođenom zadovoljstvu. Iako je epikurejska škola bila na lošem glasu. kome nisu potrebni posebni uslovi sveta da bi postojalo. Obe škole zapravo preporučuju život u sadašnjosti u kome se od života uzima ono što mu je prirodjeno dobro. praktična uputstva obe škole su slična kao što to primećuje i Seneka. Posle smrti ona više ne oseća. jer se njeni atomi rasipaju u okolni prostor.

Antička filozofija je drugi izvor znanja pomoću koga se uobličava srednjovekovna filozofija. Da bi se razvila . Po Bibliji. Na zemlji je bio njegov Sin . a ne zato što bi oni sami sebe najpre tako nazvali. To otvara jedan problem koga ranije nije bilo u filozofiji. Bog je stvorio svet i čoveka iz ničega ( ex nihilo ). Glavni problem srednjevekovne filozofije bio je kako verovati u hrišćansko učenje. Filozofi srednjeg veka mahom su bili i visoki sveštenici crkve.Hristos. Ta njihova dvostruka uloga uticala je na neke promene u odnosu na sliku sveta antičke filozofije. ali i tajnoviti vladalac ("svedržitelj") svemira. a ipak usvajati i razvijati filozofsko znanje koje možda donosi izazove samom tom učenju. Njihova glavna briga bilo je razjašnjavanje i izlaganje hrišćanskog učenja. On je ličnost koja govori i deluje. i antičke filozofije. SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA Izvori srednjovekovne filozofije Srednjovekovna filozofija razvila se pod uticajem hrišćanske religije. Hristos je jedan lik jednog jedinog Boga. pored još mnogih drugih stavova. sa druge. sa jedne strane. U Grčkoj nijedno učenje nije uzeto kao obavezno i smatralo se da je dokaz slobode u okviru filozofije raspravljati o svim učenjima. slobodnom voljom. Z ovemo ih filozofima zato što su se bavili filozofijom. Stari i Novi zavet nisu pružali zaokruženu i razvijenu teoriju o strukturi sveta i prirodi Boga. elementi hrišćanske dogme koja nije smela biti dovedena u pitanje. koji je "istosuštan" sa njim.3. Sve ovo su.

Materija je najniži stupa nj Bića. Spis je tek u 9. okrenute i prema jednom i prema drugom. veku (827. One su veza idealnog i materijalnog sveta. U Duhu se nalazi Platonov svet ideja i modeli za sve stvari. nego po pravilu uzima da ga u principu svako i uvek može imati. ali je on toliko uticao na hrišćanstvo da ga spominjemo tek sada. koji je dobio ovo ime po svom navodnom autoru. one oživljavaju materiju.e. n. Osnovu za to prvo je pružio Plotin (204-270 n. ono se može uporediti sa suncem. Plotin je prihvatio Platonov svet ideja. Jos niže je svetska duša i pojedinačne duše živih bića. Plotin je izgradio posebnu šemu koja objašnjava strukturu sveta. ali je iznad njega postavio viši princip . dok kod Plotina možemo govoriti o posebnim stanjima u kojima doživljavamo Boga: o intuiciji i ekstazi.Jedno ili Boga.teologija nužno je bilo nadovezati se na slična razmatranja antičke filozofije. ona je opozicija Jednom. veku nastao spis kasnije poznat kao Pseudo-Dionisije Aeropagita. Filozofija je ustvari retko sklona da traži posebna stanja da bi se imalo neko saznanje. neshvatljivo i sveprisutno. Plotina bi trebalo obraditi u okviru završnog perioda antičke filozofije. U tom spisu se jezikom grčke filozofije govorilo o imenima božijim i crkvenoj i nebeskoj hijerarhiji. što znači da treba znati da filozofija i njeni pojmovi posustaju kada treba pozitivno odrediti šta Bog jeste. Na vrhu šeme je Jedno (Bog). Ono isijava (emanira) iz sebe Duh (Nus) kao sledeći.) na Zapadu preveo jedan irski sveštenik. Ovim Plotinovim postupkom otvara se prostor za ono što će se kasnije u hrišćanstvu jasno označavati rečju vera. Novina je da je suština Plotinovog Boga iznad razuma.e. Na osnovu Plotinovih ideja u Atini je u 6. Jovan Skot Eriugena.). Pošto Jedno isijava iz sebe sve ostalo. . Ova šema bila je prihvatljiva i inspirativna za kasnije hrišćanske pisce. Struja u filozofiji koja počinje sa njim naziva se novoplatonizam. koga njegova priroda vuče i ka materijalnom svetu i ka idealnom svetu. Čovek je biće na sredini ovih svetova. niži stepen bića. dok je materija potpuna tama. prvom hrišćanskom episkopu u Atini.

Prvi hrišćanski mislioci drže se svoje vere. ali na suprotan način. e. stupaju u različite odnose. koji predstavlja zenit zapadne teologije srednjeg veka. filozofiju koja se predavala u crkvenim školama. Na latinski su ranije bila prevedena Aristotelova logička dela (preveo ih je Boetije. od odnosa odbijanja. od najranijeg perioda u kome su se mogli susresti. tako da se ne mogu istovremeno prihvatiti. ali su u antičkom svetu neizbežno u kontaktu sa svetovnim znanjem svoga doba koje je predstavljala filozofija. On smatra da teologija i filozofija govore o istom. kao Tertulijan (155-220 n. Čitanje Aristotelovih spisa i njihovo komentarisanje predstavljalo je potku srednjovekovne filozofije sve do njenog završetka. Kada je mislio na Aristotela. vide taj odnos kao rivalstvo. Kada su prevedeni na latinski uticali su na zapadnu sholastiku. To je ograničavalo upoznavanje sa starim grčkim filozofijama.). na zapadu Evrope malo ko je znao grčki.Dalji putevi antičkih učenja ka srednjem veku bili su dosta zamršeni.e. Negde od 7. gde se govorilo o Bogu stvaraocu koji stvara svet na osnovu ideja. . vek) i Averoes (12. Spisi su ranije bili prevedeni na arapski i komenatrisali su ih čuveni arapski filozofi Avicena (11. veka n. Najčuveniji poštovalac Aristotela bio je Toma Akvinski. 480-524) i Platonov dijalog Timaj. Osnovno pitanje srednjevekovne filozofije: Odnos razuma i vere Filozofija i hrišćanstvo. Ostali Aristotelovi tekstovi su na Zapad stigli najpre preko Arapa. do odnosa preplitanja i uzajamnog priznavanja. vek). Neki. Toma Akvinski je pisao samo Filozof.

Pošto Bog stvara svet ex nihilo. unoseći u njega drugačije ideje. U sklopu Božije odgovornosti. e. e. Međutim. kao crkvena filozofija. Od njih se može učiti logici i metafizici. mogu složiti sa mnogim stavovima antičkih filozofa. Istočni oci crkve Grigorije Bogoslov (329-390) i Vasilije Veliki (330-378). Na zapadu. Toma Akvinski (1225-1274) stvara teološki sistem u kome sledi Aristotelovu filozofiju. ubrzo osporavana kao nepraktična i zatvorena u sebe. Kako hrišćanstvo postaje opšteprihvaćena religija. smatrajući ga svojim učiteljem.) je prošao svojevrsnu "povest nevolja" zbog svoje želje da spoji razmišljanje i veru. na zapadu je sholastika.). pošto sada svaki čovek očekuje lično spasenje. Ova sinteza dve discipline doprinela je da se u novom hrišćanskom svetu više izučavaju antički filozofi. jer hrišćanstvo zaista menja grčki svet. zbog toga ima mnogo veću odgovornost za njegovo stanje nego neki grčki bog. Ove razlike dolaze do izražaja u delu Avgustina (354-430 n. Hrišćanstvo najpre donosi promene u poimanju vremena. postavlja se i pitanje odgovornosti čoveka: da li je on slobodan i saodgovoran za stanje sveta i vlastito spasenje. iako hrišćani. Ovim novim temama koje je nametnulo hriščanstvo bave se svi kasniji filozofi. a čak i njihovi stavovi o Bogu su im delom prihvatljivi. koje zbog toga ustvari ne protivreče niti smetaju . hrišćani očekuju nastupanje Carstva nebeskog. Avgustin je shvatio da će unutrašnja preispitivanja o vlastitoj dostojnosti za spasenje i o istinama vere biti mnogo prisutnija nego ikada ranije. Filozofija i teologija se mogu shvatiti i kao discipline koje se bave odvojenim oblastima.Ovaj stav sa početaka hrišćanstva ne čudi. kasnije i Jovan Damaskin (675-749). ili ne. mislioci i oci crkve uviđaju da su religija i filozofija potrebne jedna drugoj i da se oni. a delom im pomažu da jasnije formulišu vlastite stavove. dakle buduću promenu koja će radikalno izmeniti postojeći svet. Dok su Grci smatrali da se svet obnavlja u ciklusima sličnim smeni godišnjih doba. Za razliku od ovih mislioca koji su svi zauzimali ugledne položaje u svom vremenu. kao što smo rekli. odnosno večni život. otvoreno pozivaju da se izučavaju antički filozofi. Pjer Abelar (1072-1142 n.

(ali previše i ne pomažu) jedna drugoj. Odnos prema Bogu se mora ostaviti veri u okviru koje ne tražimo dokaze. filozofija bi se bavila onim o čemu postoji čulno iskustvo ili onim što se zasniva na čulnom iskustvu. U vezi sa razlikama između poslednja dva pristupa odnosu filozofije i teologije. Svi ovi mislioci bavili su se Aristotelom. da se. svaka posvećena svom načinu istraživanja. Pitanje koje se tada postavljalo bilo je: Da li su opšte reči: 1) samo imena kojima označavamo više sličnih pojedinačnih stvari koje jedino postoje (nominalizam). razvila se na kraju srednjeg veka tzv. Na ovaj način one mogu paralelno da postoje. Realizmu su bili skloni oni mislioci koji su smatrali da iz filozofije mogu doći uverljivi argumenti u prilog veri. o kojima naše opšte reči i opšti pojmovi svedoče (realizam). dakle. Ovaj poslednji način gledanja na odnos vere i razuma zastupali su engleski franjevci Rodžer Bekon (1210-1294). Duns Skot (12661308) i Vilijam Okam (1300-1350). ali se u njih može verovati. ili 2) one upućuju na pojmove našeg razuma kojima opisujemo pojedinačne svari. vera može dokazati. a teologija onim čega nema u čulnom iskustvu. Ako bi sferu čulnog iskustva označili kao sferu koju možemo znati. zato što je to stvar našeg izbora. i da se na taj način. i ova rasprava je na neki način bila nastavak njegove rasprave sa Platonom. U ovoj podeli sfera. rasprava o univerzalijama ili opštim pojmovima. onda se teologija okreće onim stvarima koje se ne mogu znati. . Nominalisti i konceptualisti su smatrali da svi nama dostupni dokazi. polaze od odnosa vidljivih stvari. formiraju i svi naši pojmovi. (konceptualizam). u realnosti postoje i nevidljive opšte suštine. preko vidljivih stvari. Tada su se pojavili i mnogi dokazi postojanja Boga. Odatle sledi da se pomoću tih pojmova ne može dokazivati Božije postojanje. ili 3) postojanje opštih reči ukazuje da pored pojedinačnih stvari koje upoznajemo iskustvom.

. razum treba prvenstveno da se posveti razrešavanju svetovnih. praktičnih problema. počelo je pretumačivanje uloge našeg razuma: po misliocima koji navešćuju modernu epohu.Na ovaj način.

Renesansna filozofija i Frensis Bekon Uzima se da period renesanse obuhvata 14. Nikola Kopernik (14731543) postavlja hipotezu o nebeskom sistemu u kome zemlja kruži oko sunca koja nailazi na otpore u crkvi. biva dovedena u pitanje pojavom novih naučnih teorija o strukturi kosmosa. a krajem 15. prve naočare i teleskopi. takođe na osnovu iskustvenih posmatranja. Preokupacije ljudi se menjaju. utvrđuje da se planete ne kreću po idealnim krugovima kako je nalagalo idealizovanje nebeskih prilika koje datira još od pitagorejaca. već po elipsama. veka ljudi postaju svesni postojanja Novog sveta . U tom periodu otkriva se štamparska mašina. koja kao da pruža nove neslućene mogućnosti. Dok je srednji vek bio usmeren ka nadzemaljskoj sreći i ka spasenju kroz veru. . U svim granama umetnosti javljaju se izuzetni autori. Javlja se pokret humanizma koji predstavlja ponovno otkrivanje kulture Stare Grčke. Paralelno sa ovim promenama u nauci menja se i svakodnevni život. Teoriju prihvataju drugi izuzetni naučnici. vek.1. 15 i 16. barut. MODERNA FILOZOFIJA 4. Johan Kepler (1571-1630). Slika sveta koju je srednji vek preuzeo od Aristotela i prilagodio je sebi. U toku tog perioda evropska kultura izlazi iz srednjevekovlja. kompas. renesansni čovek se vraća ovozemaljskim vrednostima.4. Galileo Galilej (1564-1642) sistematski upotrebljava eksperimente da bi utvrdio zakone kretanja nebeskih tela i tela na zemlji.Amerike.

objašnjava i otpor na koji nailaze nove ideje i sporost u dolaženju do novih otkrića. zato jer mu smisao koju ta reč ima u Bibliji omogućava da ukaže da su te predrasude nešto pogrešno. koji će njene zakone okrenuti u vlastitu korist. Bekon naziva ove pojmove "Idoli". čime ga najčešće činimo jednostavnijim nego što on jeste. nego radije Idolima. Naš razum i njegova tumačenja prirode treba moći korigovati.Ove promene u svojoj filozofiji sažima jedan Englez . Bekon je primetio da je potrebna Obnova nauke na sasvim novim osnovama. kako se zvala jedna Bekonova knjiga. Ranije su metafizička razmatranja prevashodno koristila metod dedukcije . Idoli pećine su idoli koji su različiti od pojedinca do pojedinca i vezani su za način na koji je svako od nas formirao svoja mišljenja. Bekon to kaže kroz kratku izreku: "Znanje je moć". Idoli trga su vezani za probleme koji nastaju iz korišćenja staroga jezika. koja predstavlja postupno izvođenje teorija iz posmatranja i eksperimenata.izvođenja iz pretpostavljenih prvih principa stvarnosti. koji je formiran prema starim idejama. Dok je ranije nauka prvenstveno služila obrazovanju ličnosti. Ali. Bekon je smatrao da naš duh nije najpre ispunjen Idejama koje nam istinito predstavljaju stvarnost. Da bi dobili takvo korisno znanje moramo promeniti i metod nauke. preko događaja koje smo iskusili i autoriteta koji su delovali na nas. ili da verujemo pojmovima koje spontano i najčešće stvaramo. dati joj nova "oruđa" za rad ili "Novi organon". Zbog toga dedukcija neće biti najbolja metoda nauke. sada njen cilj treba da bude uvećanje čovekove moći nad prirodom i dolaženje do otkrića koja će unaprediti svakodnevni život. zabludama kojima nekritički verujemo. One se odnose na našu sklonost da svet prilagodimo svojim željama i svojim moćima razumevanja. Prvo treba promeniti njen cilj. Idoli plemena su pogrešne predstave kojima je sklon ceo ljudski rod.Frensis Bekon (1561-1626). za izražavanje novih ideja. Postoje četiri vrste idola koji su izvor zablude. S druge strane. Pomoću znanja čovek treba da postane gospodar prirode. čega se treba osloboditi. dok su Idoli . jer će izvođenje iz pogrešnih principa dovesti do pogrešnih zaključaka. sklonost da se nekritički pridržavamo već naučenih istina. a to možemo postići novom metodom indukcije.

To nas dovodi do pitanja metode. kako će kasnije reći Dekart. u okviru koga ćemo obraditi Dekarta.pozorišta vezani za društvene autoritete. Spinozu i Lajbnica. daje i sluša razloge za tvrdnje o svetu i tako formira svoje mišljenje. koji ovde predstavljaju Lok i Hjum. Čovek se sada tumači prvenstveno preko te svoje osobine da ima razum. Iako jednako raspodeljen svim ljudima. Zbog toga ga je potrebno bolje upoznati i pokušati da se on poboljša i usavrši. razum nije instrument koji uvek dovodi do ispravnih zaključaka. Bekonova filozofija dobro opisuje scenu na kojoj će se odigravati moderna filozofija. što znači da predstavlja biće koje je sposobno da otkriva istinu. Oko tih pitanja trude se: racionalizam. Ona uzima kao svoj zadatak da upozna prirodu razuma. . tradiciju i religijska verovanja koji često od ljudi traže pristajanje bez razmišljanja. odnosno do pitanja o pravilima za dobro služenje razumom. i empirizam.

Ovu istinu saznajem potpuno jasno i razgovetno i bez pomoći čula. U potrazi za primerom sigurne istine. što je filozofsko ime za pojedinca koji želi da sam bude nezaobilazan faktor u pitanjima istine. Dekart se bavio potragom za takvom istinom da bi dobio primer koga treba slediti i u saznanju ostalih stvari. U racionalizmu. ne mogu sumnjati da postojim ja koji sumnjam. pita: Šta se dešava ako posumnjam u ono što sam naučio od drugih. odnosno "urođene ideje" pomoću kojih može doći do sigurnih istina. dakle. On veruje da svako poseduje "prirodno svetlo razuma".2. Zbog toga je došao na ideju da sva njemu poznata znanja podvrgne sistematskoj (metodičkoj) sumnji. pravcu čiji je Dekart začetnik. Dekart se.šta ostaje kao istina u koju se ne može sumnjati? Odgovor je bio da čak iako sumnjam u sve. Međutim. Naprotiv. Ovu istinu on je izrazio u čuvenom stavu: Mislim. Dekart je bio duboko nezadovoljan znanjima koja je primio kroz sholastičku filozofiju. On misli da.4. ako nešto treba da bude istinito ili dobro. U moderno vreme. Racionalizam Rene Descartes Dekart (1596-1651) je ključna figura na početku moderne filozofije. to svedočanstvo treba naći u vlastitom razumu (lat. to ne znači da uvek i dolazi. racio). i u ono što mi kazuju čula. veka. ne bi li možda tako našao nešto u šta se ne može sumnjati. od 17. Tako on ustanovljava četiri pravila metode kojih se treba pridržavati u nauci: . kaže se da na filozofsku scenu stupa subjekt. pa čak i u matematičke istine . dakle jesam (na latinskom: Cogito ergo sum ). on sam mora moći da se uveri da je to tako.

4. u njoj takođe deluju fizičke sile. Po Dekartu svet je podeljen na dve supstancije . Dekart je zasnovao i posebnu modernu metafiziku. da bi se izbegle moguće greške. Na kraju treba još jednom preći ceo proces. Složenije probleme treba razložiti na jednostavne i lakše shvatljive delove.misaonu i prostiruću (materijalnu) supstanciju.1. One mogu da postoje nezavisno jedna od druge. 3. i da njene metode treba proširiti ka ostalim naukama. Prostiruća supstancija odlikuje se time da zauzima prostor. Smatrao je da je metafizika osnova sveg saznanja i da iz nje slede ispravna fizika. ali takođe i osećanja. ima težinu i kreće se. Treba prihvatati samo one istine koje saznajemo potpuno jasno i razgovetno. Pomoću ovih pravila možemo da napredujemo u nauci sigurni da dolazimo do pouzdanih znanja. a zatim i sve ostale nauke. Fizički svet je trebalo da bude objašnjen jednostavnim i univerzalnim zakonima o kretanju čvrstih tela. htenja i maštu. Ono što ostane neobjašnjeno treba objasniti pomoću ovih prostijih stvari. Taj svet se u svom funkcionisanju ne obazire na naše želje. 2. Misaona supstancija sadrži sve ono čime se bavimo kad mislimo. Zato ispitivanje aristotelovskih svrha treba isključiti iz nauke. nauci koja je tada bila u punom razvoju. . Ovakva slika sveta odgovarala je mehanici. Dekart je smatrao da se ova pravila uspešno primenjuju u matematici. a ne bezbrojnim i različitim unutrašnjim formama koje je pretpostavljao Aristotel.

odnosno. Baruh Spinoza (Holandija. ne želeći time da postignu nikakvu svrhu. U 24. Spinoza nalazi u ideji beskonačne supstancije koju naziva "Bog ili priroda". O ljudskim svrhama treba da brine sam čovek. Za života su mu objavljene dve knjige Principi filozofije Rene Dekarta i Teološko-politička rasprava. Tako da "Etika" u sebi uključuje i metafiziku i pogled na etiku izveden iz nje. menjajući svet oko sebe. causa sui). 1632-1677) je više bio okrenut upotrebi razuma za rešavanje religijskih i etičkih pitanja. a svaki sledeći stav se dokazuje pozivanjem na prethodne stavove. U saznanju stvari treba početi od njih. Posle njegove smrti objavljeno je njegovo glavno delo "Etika". na osnovu nje objašnjavaju se sve druge stvari. Spinoza je na ovaj način odgovarao i na pitanja zašto volimo ili mrzimo i da li smo slobodni ili ne. Bog je jedina stvar koja je uzrok same sebe (lat. kojoj nije potrebna nijedna druga stvar da bi bila shvaćena. Baruh Spinoza Dok je Dekart brinuo o tome kako da se razum upotrebi u nauci. jer ćemo tako biti na sigurnom putu.Tela se naprosto ponašaju prema zakonima prirode. Spinoza se slagao sa Dekartom da u našem duhu postoje urođene ideje koje nam pružaju znanje o osnovnim osobinama stvarnosti. S druge strane. Početak koji je tražio. Ta knjiga je bila napisana "geometrijskim redom". godini Spinoza je bio isključen iz svoje jevrejske zajednice zbog svojih stavova o Bogu. Na njenom početku su definicije i aksiome. To uključuje čoveka: on je samo modus u Božijem duhu ili modus prirode koji zavisi od njene celine i podvrgnut je njenim zakonima. .

Bog ili priroda je uzročni sistem. Spinoza je smatrao da ovakva slika sveta. po božijoj zamisli. Svrhe. Oni to mogu da urade jedino tako što će se truditi da shvate i saznaju zakone prirode koji deluju na njih. jedna nova metafizika. Spinoza je osporavao slobodu volje (setimo se da je po njemu samo Bog slobodan) i pored toga što mi imamo ideju o vlastitoj slobodi. mašta. mi saznajemo Boga i odupiremo se negativnim afektima. jedina supstancija. stopljenost duha i tela tolika da su oni samo dve strane jedne iste stvari. ali ljudi. koji nije stvoren da bi zadovoljio potrebe ljudi. prema tome. ne igraju ulogu u objašnjenju sveta. i stvari u njemu ne treba posmatrati sa željom da nađemo svrhu zbog koje one postoje. kretanje i mirovanje. saznanje njegove prave prirode biti u relaciji sa našim željama. poimanje. Smatrao je da je takvo mišljenje pogrešno i da je. Uzaludno je pokušavati da se telu nametnu pravila koja su suprotna opštim zakonima prirode. volja ili osećanja. omogućuje da se otklone mnoga mišljenja koja je smatrao zabludama. obrnuto. Bog nije stvorio svet radi nekog cilja. prema tome. kao što je to mislio Aristotel i sholastičari. Modusi (varijante ili oblici) protežnosti su npr. Mi imamo tu ideju samo zato sto su nam nepoznati svi uzroci koji deluju na nas. . Na ovaj način. saznajući prirodu. Smatrao je da je naivno misliti da je istinit svet odgovara našim predstavama o onome što je dobro i korisno i da će. u cilju zajedničkog produktivnog života. smatrao da postoji samo jedna supstancija) ima beskonačno mnogo osobina ili atributa. dok su modusi mišljenja npr. za razliku od Dekarta. Bog (Spinoza je. treba da utiču na same sebe onda kada njihovi nagoni povlače mržnju i sukobe. Ovi atributi se dalje granaju prema svojim modusima. ali naš razum može da shvati samo dva: mišljenje i protežnost (zauzimanje prostora). Spinoza je slobodu volje tumačio kao uverenje da je čovekov duh odvojen i nezavistan od njegovog tela i prirode.Ova.

vlastitu težnju za vrlinom ne treba shvatiti kao ropstvo za koje tražimo nagradu na ovom ili onom svetu. Lajbnic se ne slaže sa Spinozom da se svi zakoni prirode mogu racionalno izvesti iz prvobitne supstancije (Boga ili Prirode). pri stvaranju sveta bira jedan mogući svet. to . 1646-1716) je takođe filozof čije učenje spada u racionalizam. Po Lajbnicu. S druge strane. Bog. Lajbnic je jedan od tvoraca računa beskonačno malih brojeva (današnjih izvoda i integrala) koji je u isto vreme. Teodiceja i Novi ogledi o ljudskom razumu. Njegove najpoznatije knjige su Monadologija. Matematika je bila ono što je Lajbnica vodilo ka racionalizmu (kao i ostale racionaliste). nego kao izvor trajnog zadovoljstva na ovom svetu. Ali stavovi prirodnih nauka su činjeničke istine (kontingentne ili slučajne istine) koje se mogu saznati samo iskustvom. a ne gleda na nju kao na žrtvu koju čini radi nagrade. Osim filozofije bavio se i matematikom i diplomatijom. ali on usvaja i neke prigovore empirizma i stvara originalnu filozofiju. koje je Lajbnic napisao povodom Lokovog Ogleda o ljudskom razumu. Zbog te pretpostavke da Bog bira jedan od mogućih svetova mi ne možemo znati samo pomoću logike koji je to svet. nezavisno od njega. matematike i metafizike spadaju u istine uma koje su očigledne. bio otkrio i Njutn. Zlo i dobro koje čine drugi ljudi umnogome su nezavisni od njihove volje i nema smisla previše se ljutiti na njih ili im zavideti.Spinoza je korist od ovakvog učenja video u smanjivanju razloga za mržnju i zavist. On je mislio da zakoni logike. Gottfried Wilhem Leibniz Lajbnic (Nemačka. Trajno dobar može biti samo onaj koji vrlinu smatra boljom od poroka. dok je kod Spinoze vezan metafizičkim zakonima i ne može stvoriti drugačiji svet od postojećeg.

on. U religiji. ne postoji nikakva garancija da možda ne grešimo u tim pretpostavkama. naša znanja su samo hipoteze ili pretpostavke. Na primer. Lajbnic se ovde. One mogu da predstavljaju (opažaju) okolinu. Lajbnic je smatrao da se svet sastoji od monada. naprosto nije mogao da stvori bolji svet. aktivnih sila koje deluju u svakom (beskonačno malom) deliću prirode i preobražavaju ga u skladu sa svojom prirodom.možemo da saznamo samo iskustvom i sve istine o tom našem svetu ne proizilaze iz početnih očevidnih principa. ali ne mogu da deluju jedna na drugu. dajući mu najsavršeniju moguću formu. a ne obrnuto. Jednostavno. o osnovi stvarnosti . predstavljajući supstanciju kao živu silu. da se svaka promena zbiva postupno. svaka iz svog ugla. Bog je tako osnov prestabilirane (unapred određene) harmonije koja postoji između monada. Samim tim. odnosno o vlastitoj svesti. Najviša monada . vraća Aristotelu.Bog. Ovaj princip o savršenosti sveta je od pomoći i u fizici. saznajemo na osnovu iskustva o nama samima.zakon koji tvrdi da priroda ne čini skokove.supstanciji. iz njega je Lajbnic izvodio zakon kontinuiteta . Lajbnic je smatrao da je ovaj naš svet najbolji od svih mogućih svetova. Po njemu. odnosno. zato jer "dušu" uzima kao model za objašnjenje materijalnog sveta. U ovoj podeli ogleda se uticaj empirizma na Lajbnica. je ona sila koja celu prirodu i sve monade u njoj ujedinjuje u svet. ova ideja služi da se Bog opravda zbog svih zala koje postoje na svetu . Verovatno pod uticajem svojih otkrića u matematici. Ali Lajbnic ipak nije odustao od metafizike. Opravdanje Boga se naziva teodicija. . kako se zvala i jedna od Lajbnicovih knjiga.

granicama i izvesnosti znanja čime je definisan predmet teorije saznanja (epistemologije).opažanja događaja u našem duhu. tabula rasa (neispisana ploča) i da u duhu ne postoje urođene ideje pomoću kojih možemo. Lok je verovao da je naš duh. Empirizam John Lock Jedna od zasluga Džona Loka (Engleska. Svo znanje o stvarima koje možemo imati zasniva se na idejama o stvarima koje dobijamo preko čula. 1632-1704) sastoji se u tome što je precizno postavio osnovno pitanje moderne filozofije o poreklu. Sve proste ideje potiču iz dva izvora: 1) čulnih oseta i 2) refleksije . Empirizam je filozofsko stanovište koje smatra da se naše naučne teorije mogu opravdati samo na podacima čulnog iskustva. pre nego se sustretne preko čula sa pojavama prirode. verovatnoću. Složene ideje nastaju kombinovanjem ovih prostih ideja i kasnije. Ili kako on kaže: "Ništa nema u razumu što prethodno nije bilo u čulima". odnosno da ne mogu biti potpuno izvesne.empirizam (empirija=iskustvo). saznati krajnju prirodu stvarnosti. Dele se na proste i složene.4. i da one mogu posedovati samo određenu.3. bez iskustva. ideje su sve ono što može biti predmet misli. Po Loku. apstrahovanjem (zanemarivanjem posebnih karakteristika pripadnika . Način na koji je odgovorio na to osnovno pitanje određuje poseban filozofski pravac . veću ili manju.

masa). a ona treba da zabranjuje što . Dok racionalizam smatra da je celinu i osnovu stvarnosti zahvatio preko nekih jednostavnih ideja. Empirizam odustaje od metafizike. odnosno ono je pretpostavka koja uvek može biti opovrgnuta nekim novim iskustvom. zdravlje. Kada razmišljamo o nekoj supstanciji. u empirizmu se reč supstancija odnosi na stvari koje nas okružuju i o kojima možemo imati samo neadekvatne (nepotpune) ideje. naglašava da mi na taj nacin. nego opažanje slaganja ili neslaganja među idejama. empirizam izvan onoga što trenutno znamo vidi otvoreno polje o kome ništa unapred ne možemo reći. međutim. i sekundarnih kvaliteta (boja. Naše je znanje uvek hipotetičko. Lok. sa nekom idejom o nečem podležećem (nekom supstratu) što nosi te osobine. On je smatrao da su u prirodnom stanju svi ljudi jednaki i da prema tome svako ima jednako pravo na život. određene tvrdoće i savitljivosti.određene vrste i zadržavanjem opštih. Građanima je ostavljeno da slobodno biraju između svega što drzava ne zabranjuje. već da su više subjektivni doživljaji. čulnih podataka dobijenih iz iskustva i naših teorija o tom iskustvu. npr. kretanje. čime dobijamo pojam vrste) ili uočavanjem sličnosti ili razlika među njima. nikad ne saznajemo njihovu realnu suštinu. ukus) za koje je smatrao da ne opisuju suštinu stvari. zlatu mi spajamo ideje o metalu žute boje. npr.(oblik. svojinu i sreću. toplota. Neki putokaz ka realnoj suštini predmeta Lok je našao u razlikovanju primarnih kvaliteta . Država ne sme da zadire u prirodna prava gradjana i postoji da bi taj prirodni poredak zaštitila preko zakona koji će biti jednako primenjivani na sve. Među složene ideje spadaju i ideje o supstancijama. Lok je na svoje doba snažno uticao i svojom političkom filozofijom. Ideje o supstancijama su uvek neadekvatne. za koje je smatrao da zaista postoje u predmetima u obliku u kojem ih vidimo. Tu se jasno vidi razlika između empirizma i racionalizma. Opšta definicija znanja kod Loka je da znanje nije odgovaranje naših ideja realnoj suštini stvari. Dok u racionalizmu postoji jedna ili dve supstancije o kojima posedujemo potpuno jasne i izvesne ideje. iako saznajemo mnogo o stvarima.

To se ne može izbeći jer nauka uvek predviđa trudeći se da bude korisna svakome i u svim slučajevima. To znači da bi matematika bila moguća. dakle. čak i da takve stvari kao što su trouglovi ne postoje u materijalnom svetu. ne tvrde samo da postoji stalna veza između dve pojave. kao što to podrazmeva racionalizam. Hjumov cilj u filozofiji bio je da što preciznijim argumentima uzdrma poverenje u potpuno izvesne stavove o svetu do kojih dolazimo na ovaj ili onaj način. nego i da je ta veza nužna. primećena u prošlom iskustvu. Karakteristika prirodnih nauka je da one tragaju za zakonima prirode. Škotska)je mislilac sa kojim se završava period empirizma u modernoj filozofiji. Ako država ugrozi njihova prirodna prava. Matematika se sastoji od iskaza koji su nužni i potpuno izvesni. odakle mi možemo znati da je neka veza nužna i da je naše predviđanje tačno? . Kada kažemo da je neka pojava uzrok druge pojave smatramo da je tačno da će uvek kada imamo jednu stvar ona proizvesti određenu drugu stvar. odnosno nužnim vezama između prirodnih pojava. Svo znanje Hjum deli na dva dela: znanje o odnosima ideja i znanje o činjenicama. Ovakve ideje postale su osnova liberalizma.manje. ista i tačna. Naučni zakoni uvek imaju tu formu opšteg stava i pretenduju na opšte važenje. Sada se postavlja pitanje. Edinburg. građani imaju pravo da se pobune protiv vlasti. odnosno da će se po nužnosti ponoviti uvek. Naučni zakoni. Dejvid Hume Dejvid Hjum (1711-1776. Evo kako Hjum to dokazuje. Matematika i logika su jedinstvene po tome što predstavljaju znanje o odnosima među idejama. ne treba se nadati da do iste izvesnosti možemo doći kada saznajemo prirodu i njene zakone. Ali.

Izvan nje. Odnos "jeste" i "treba" iskaza Hjum je smatrao da i važeći principi u etici i politici. Na primer. nema etičkih činjenica koje bi bile nepromenljive i večne. budući da u njemu nema logičke nužnosti ni potpune iskustvene potvrđenosti. očekujući da će se ono menjati. samo manje ili više verovatno i da se prema njemu treba odnositi bez dogmatičnosti. počivaju na sličnoj vrsti osnove . koje su se javljale zajedno. jer mi možemo znati samo da se nešto dogodilo u prošlosti. pokušajte da iz ideja koje dobijate dok iz daljine posmatrate vatru. ne stoji nikakvo znanje koje se može izvesno znati. Ako bi prvi put videli vatru to bi išlo izuzetno teško. ni među čulnim iskustvima. i shvatimo da se etika zasniva na našem promenljivom i posebnom biću. ni među idejama. jer posledicu neke pojave ni na koji način ne možemo znati pre nego je ustanovimo u iskustvu. zaključite da će vas ta stvar opeći ili se ugasiti bez kiseonika. Do nekih etičkih činjenica možemo doći tek ako svoj pogled usmerimo ka sebi. a ne i da li će se ponoviti u budućnosti. Medjutim. iz njega sledi da je sve znanje o prirodi.Hjum prvo primećuje da ta nužnost nije logička. Nekome se može učiniti da smo sa ovakvim stavom nešto izgubili. Da su te dve sfere odvojene možemo videti ako probamo da pokažemo da neka empirijska činjenica nužno povlači određeni stav odobravanja . Hjum iz ovoga zaključuje da u osnovi verovanja da je nešto zakon.ljudskoj prirodi. već navika našeg duha da dve stvari. Iako je ovakav temelj ljudskog znanja u jednoj osobini ljudske prirode dovoljan za praktične svrhe. dok smo ustvari dobili jer smo se rešili samo jedne zablude o moćima našeg razuma. biti opovrgavano i usavršavano. asocira jednu sa drugom i da očekuje njihovo ponovno vezano javljanje u budućnosti. iskustvo ne može da pruži potpunu izvesnost. Iz tog zaključka sledi da je za saznavanje prirodnih veza potrebno iskustvo.

Evo još nekih posledica ovakvog stava: Ako su ove sfere odvojene onda je slobodno istraživati i opovrgavati stavove iz sfere činjenica. Ako sfera činjenica ograničava ono što može biti istinito ili lažno i o čemu sudi razum. da će prihvatanje novih istina automatski naruštiti društveni poredak. a da ne budete automatski optuženi da na taj način potkopavate društveni moral. Ove veze postoje. još uvek će za odgovor na pitanje da li je nešto dobro biti neophodno da on pogleda u vlastito srce. Na primer. onda etika nastaje prvenstveno pod uticajem naših osećanja. Čak i da pred nekoga stavimo sva znanja ovoga sveta. Sledeći sličnu argumentaciju onoj koju smo već upoznali. i činjenica i vrednosti sa druge strane. Te dve sfere su u principu odvojene. ako čujemo da je dan sunčan ili da je olovka oštra da li pri tom osećamo automatski poriv da nešto odobravamo ili ne odobravamo? Možemo da se složimo sa Hjumom da to nije slučaj.ili neodobravanja nečega. jer će oslabiti verovanje u moral. Hjumova filozofija kao svoj cilj ima osvajanje individualnih sloboda preko razvezivanja krutih veza između znanja i nužnosti. Hjum sada tvrdi da su stavovi etike ("treba" iskazi) i stavovi o činjenicama ("jeste" iskazi) logički nezavisni i neizvodivi jedni iz drugih. Ovaj odnos je dobio naziv "Hjumova provalija". znanje o činjenicama nam još ne govori šta treba da odobravamo i kakvi treba da budemo. koja su toliko tačna da je u njima preslikano božije znanje. zapravo posebnog moralnog čula. Hjumova provalija govori o tome da je neopravdano primoravati nekoga da prihvati naše vrednosti pod izgovorom neoborivosti naših verovanja. Većina naučnih doostignuća tog vremena napadana je upravo sa ovim argumentom. ali one nisu takve da bi obesmišljavale slobodu istraživanja. sa jedne strane. .

uskoro uslediti nova i nova saznanja o prirodi. a ne prirodni zakon i volja ljudi. Prosvetitelji su smatrali da bi napredak ljudskih znanja bio mnogo brži ako bi se ljudski rod oslobodio uverenja da na prirodu i ljude utiču transcendentne (natprirodne) sile. Prosvetiteljstvo U toku 18. određuje ljudski život do najsitnijih detalja. sklonost ljudi da se. postaju šire prihvaćene. Za prosvetitelje je glavni greh bio ne biti otvorena duha za nova saznanja. ukoliko joj ništa ne bude stajalo na putu. Dalamber. Ljudi će mnogo manje biti podložni manipulaciji koja učvršćuje njihove predrasude i neprijateljstva. već žele da izvuku iz njih što više posledica i učine ih šire poznatim i društveno relevantnim. Kondijak. Holbah. Didro. Ruso. pridržavaju već usvojenih mišljenja čak i kada su ona pogrešna. i da Božija volja. Tako se javlja pokret koji je dobio ime Prosvetiteljstvo. Ako je tačno da se Bog ne meša u ljudski život. preko zakona koji deluju u njoj. kao što je mislio Spinoza ili da je znanje o njegovim namerama nemoguće. koja će biti zbornik dotadašnjih naučnih i filozofskih znanja. Didro i Dalamber pokreću obiman projekat Enciklopedije. tumačeći je uvek iz nje same.4. Niz francuskih filozofa (Volter. veka. Zbog te potrebe za naučnim znanjem o prirodi. Prepreka tom razvitku mogu biti samo ukorenjene predrasude. Lametri. Enciklopedija je izašla u 35 . Prosvetitelji su videli da se nauka brzo razvija i da će. onda je pozivanje na božiju volju samo paravan za interese samozvanih božijih predstavnika na zemlji. Zbog toga Volter veruje u deizam. zatvorena duha.4. Monteskje i Helvecijus) se ne zadovoljava time da te ideje postoje u knjigama. stanovište po kome je Bog stvorio zemlju. ideje o razumu kao izvoru sposobnosti da samostalno znamo šta je istinito. ali se posle toga ne meša u ljudski život koji je ostavljen samim ljudima da ga urede. ako se potrude da upoznaju prirodu i sebe kao deo prirode.

zasnovano na promenljivoj saglasnosti ljudi. Prateći naročito ideje Džona Loka. a Holbah delo Sistem prirode u kome se trudi da objasni sve čovekove osobine.tomova u periodu od 1751. Sa jedne strane. toleranciju. prosvetitelji su se snažno suprostavljali bilo kakvom obliku pravne nejednakosti među ljudima. versku toleranciju. pa i mišljenje. . prosvetitelji su odbacivali metafiziku. Francuska revolucija imala je dvojnu prirodu. Oblik vlasti se po njima može opravdati samo pred sudom ljudi kojima se vlada. ugrozila krajnjom netolerancijom koju je pokazala prema protivnicima revolucije. Tako se formiraju prva materijalistička učenja u novom veku. Lametri piše knjigu Čovek mašina. Na taj način je postavljena osnova za Francusku revoluciju. Mnogi od njih su doveli u pitanje i apsolutnu razliku između duše i tela koja je bila u osnovi dotadašnje metafizike. pravnu jednakost). prosudivši razumno o postupcima vlasti i društvenom uređenju. organizacijom materije. a zalagali su se za slobodu mišljenja i štampe. i uopšte ono što su smatrali da je "razumno". do 1780-te godine i na njoj je radila većina filozofa prosvetiteljstva. koja je bila veliki preokret u istoriji Evrope. U etici i politici. ona je ostvarila neke prosvetiteljske ideje (npr. ali je druge. Tako je društvo. umesto trajnih i nepromenljivih osnova u tradiciji i veri. kao npr. odnosno oni treba da svojom voljom pristanu na to. koja celokupnu prirodu vide kao poprište mehaničkih kretanja.

Kritika praktičnog uma i Kritika moći suđenja. Bio je poznat po pedantnom i urednom životu. gradu u ondašnjoj Pruskoj (danas je to Kalinjingrad. dodeljujući nove uloge pojmovima slobode i uma. Ipak. Kantova najpoznatija dela su tri kritike: Kritika čistog uma.baš on kao zadatak svoje filozofije uzima izgrađivanje univerzalnih normi koje bi svi mogli da prihvate. Njemačka klasična filozofija Imanuel Kant Imanuel Kant (1724-1804) je živeo u Kenigzbergu. zadržavajući svoje različitosti. njegovi sugrađani mogli da navijaju sat po njegovim šetnjama. u Rusiji). Šta treba da činim? i Čemu mogu da se nadam? Kant na ova stara pitanja filozofije odgovara na novi način. Kažu da za života nije napuštao grad. Pozabavimo se prvo Kantovom teorijom saznanja.4. jednostavna pitanja filozofije: Šta mogu da znam?. on je u filozofiji stvorio učenje koje je daleko od zatvorenosti u lokalne okvire . tako da su npr.Nemačka klasična filozofija (ili Nemački klasični idealizam). Ovim trima kritikama pripadaju i tri osnovna.5. Kantov poduhvat u toj oblasti se može posmatrati kao sjedinjavanje najboljih elemenata empirizma i racionalizma u novu sintezu. U filozofiji sa njime počinje novi period . Empirizam je učio da predmet nauke mora biti dat u iskustvu i da nije moguća pouzdana .

koje povezuju čulna iskustva i prave od njih povezano i objašnjeno iskustvo (nauku). prvenstveno njegove slobode. Dotle se Kant slaže sa empiristima. A takvih formi koje omogućavaju iskustvo ima više. Udeo razuma u saznanju zvao je apriori saznanja. To je to novo rešenje za problem teorije saznanja koje je predložio Kant. Kant je izvor svih takvih formi. smestio ipak u razum. a udeo iskustva. za razliku od opažanja čulima). tvrdeći da uzročni odnos kao forma ne postoji u iskustvu. naš razum svoje pojmove i hipoteze koje je stvorio. Za napredak nauke prvo je potrebno zamisliti (izmisliti) moguće objašnjenje pojava. dok se čulni podaci potom smeštaju u okvire koje je postavio razum. On to ne čini realno. aposteriori saznanja. na koju se uvek pozivamo kada tvrdimo da u prirodi vladaju zakoni. Ovi pojmovi govore o tome da je razum logički raniji kada formiramo neku hipotezu. a ne na drugi način. nego moć koja svojim pojmovima koje ne izvlači iz iskustva. kao što je bio slučaj kod racionalista (Kant je moć da se imaju urođene ideje nazivao "intelektualni opažaj". odnosno jednu hipotezu. za napredak saznanja. Hjum je stvorio probleme i empiristima i racionalistima. može da proverava i opravdava samo pomoću iskustva. . To je još jedna potvrda moći subjekta i značaja njegovih osobina. Razum. ni izvor urođenih ideja kao kod Dekarta. obezbeđuje vezu raznovrsnosti iskustva i može time da usmerava eksperimente. iako je to jedna od najvažnijih stvari u naukama. Ali. Odatle sledi da je nemoguća nauka koja raspravlja o prirodi supstancije kao da je ona data preko urođenih ideja.nauka o predmetima koji nisu dati u iskustvu. dakle. povezuje iskustvo. npr. ali ti zakoni ne bi bili saznati bez njegovog razuma. preko urođenih ideja koje su istinite same po sebi. Na taj način čini se kao da subjekt propisuje prirodi njene zakone. Posle toga. Taj razum sada nije deo duha u kome se stvara navika kao kod Hjuma.

To znači da ne postoji opažanje koje nije prožeto nekom teorijom. kao i ranije. niti teorija koju ne treba opravdavati nekim opažanjem. beskonačnosti. te se zbog toga nijedna teorija ne može brzo i definitivno dokazati.Pošto se ovo povezivanje iskustva moze zvati i sinteza. Ali. naš razum nužno razmišlja i o pitanjima celine sveta koja nije data u iskustvu. ili nema?. situacije u kojima ne može da se odluči između dva stava. Kada razmišljamo o ovim temama naš um se. odnosno da je otkrilo poslednju istinu o tome. Kantova etika je takođe specifična i revolucionarna. zato što nam nije data moć intelektualnih opažaja kojima bi mogli saznati kakve su stvari po sebi. Ne možemo prekinuti raspravu pod izgovorom da je naše mišljenje otkrilo kakvo je nešto po sebi. nezavisno od toga kako ih vidimo čulima. pošto je ostao bez pomoći iskustva. ili: Da li je svemir beskonačan ili konačan? To je. U njoj Kant na još jasniji način primenjuje svoj pristup filozofskim pitanjima. To su pitanja o Bogu. Kant je sve sudove nauke zvao sintetički sudovi apriori i smatrao da je glavni problem filozofije da objasni kako su oni mogući. besmrtnosti. slobodi. Stvar po sebi je po Kantu nesaznatljiva. što otvara potrebu za slobodnim komuniciranjem u filozofiji. nužno zapliće u antinomije. Na primer: Da li svet ima početak u vremenu. Kada misli na razmatranje ovakvih pitanja Kant ne govori više o Razumu nego o Umu. Kant je smatrao da je ovakvim rešenjem problema načinio kopernikanski obrat u filozofiji. .

a ne samo na osećanjima. trgnula iz "dogmatskog dremeža". nego se odvojeno bavi takozvanim moralom u užem smislu. kod Kanta je upravo razum izvor moralnih normi. po Kantu. Razum. stavovima oko kojih je moguće da se slože svi i da ih učine predmetom obaveze ili dužnosti. Promenjeni kontekst se sastojao u tome što se Kant ne pita kako da opravda sve vrednosne stavove na isti način. Možete smatrati da je dobro nositi dugu kosu. ima svoje mesto upravo u pravljenju ove razlike i određivanju koji je stav pogodan da bude smatran predmetom obaveze. u nešto promenjenom kontekstu i za razliku od Hjuma. i ostalim vrednosnim stavovima kod kojih se ne postavlja taj zahtev.Kantova etika Kant je tvrdio da ga je Hjumova filozofija. Kada naš razum hoće da bude praktičan i da odredi ispravna moralna pravila. Ova razlika koja se proteže duž etike je lako shvatljiva. koji je stav najnepristrasniji i jednako okrenut interesima svih. Osećanja nas u tom pogledu mogu varati. Tu vidimo zašto smo na početku našeg prikaza Kantovog učenja rekli da je on u filozofiji tragao za univerzalnim normama. Pa ipak. odnosno. Razmišljanje i razlozi bi trebali da budu pouzdaniji i nezaobilazan vodič koji može da utiče na osećanja kada mu se ona protive. odnosno. ali teško da ćete to smatrati obavezom svih. on treba da se rukovodi osnovnim pitanjem koje definiše moral: Za koja pravila (Kant kaže "maksime") možemo hteti da našom voljom postanu opšti zakon? . On je smatrao da tu osobinu univerzalnosti može da ispita samo razum i da se zbog toga etika ipak zasniva na razumu.

jer do njihove ispravnosti može da dođe sam. ili autoriteti. očekivana korist. po Kantu. Svako sam sebi nalaže poštovanje ovakvih moralnih pravila. Ovo pravilo bi trebalo da prihvate svi zato jer je njime svačija ličnost i sloboda u celini zaštićena. dakle nije hipotetičko pravilo.Ovaj ispit. ponašanje u kome nam pravila postupanja uvek nalažu naše sklonosti. ne mogu da prođu bilo kakva pravila. već kategoričko (bezuslovno). Kategorički imperativ se može formulisati i ovako: "Postupaj tako da svoju slobodu koristiš samo dotle dok ne ugrožavaš slobodu drugoga". nikad ne tretiraš samo kao sredstvo za neke druge svrhe. obavezama i dužnostima. Ono ne nalaže da ga poštujemo ako želimo da postignemo nešto za sebe. On predlaže jedno pravilo za koje smatra da je nepristrasno i da može biti prihvaćeno od strane svih: "Postupaj tako da tuđu i svoju ličnost. nego uvek i kao svrhu po sebi". ima veze i sa slobodom ili autonomijom ličnosti. iako ima veze i sa osećanjima. Kant je ponovo razumu i inteligenciji vratio važnu ulogu u etici. Kant je ovakva pravila zvao kategorički imperativi. već mu samo nalaže da poštuje vrednost svoje slobode i slobode drugoga. spoljašnji nalozi običaja ili religije. Suprotnost autonomiji je heteronomija. pa je zbog toga nepristrasno. Ovo pravilo iziskuje poštovanje i može biti prihvaćeno nezavisno od toga kakve su naše druge svrhe i namere u životu. upotrebom svog uma. . koji nisu prošli opravdanje pred umom. Jedino je zabranjeno uskraćivati isto to pravo na celovitost ličnosti i na slobodu izbora drugima. Odavde se vidi da moral. Ovakav moral je minimalan moral jer ne određuje šta će pojedinac dalje raditi i koje će vrednosti poštovati. Na ovaj način.

dajući svakom filozofu prošlosti mesto u razvoju duha. Tako se kretanje duha odvija po šemi koja čini dijalektiku duha: pozicija (teza) . Među njegovim knjigama ističu se Fenomenologija duha i Istorija filozofije. Ovo shvatanje istorije Hegel je ilustrovao istorijskim razvojem od istočnjačkih carstava. ali je istovremeno došlo do revolucionarnog terora. Kada se ovo kretanje proučava. a ne od spoljašnjih činilaca. Duh teži tome jer shvata da je sloboda njegova suština. U tom razvoju se prava čoveka i građanina povećavaju. nego da na svet i čoveka gleda iz svog ugla. Hegel Hegel (1770-1831. Hegel je tada imao 19. . Hegel je istoriju duha shvatao kao put dolaženja duha do svesti o vlastitoj suštini.G. Hegel polazi od činjenice da nijedna filozofija ne zahvata celu istinu.negacija (antiteza) . F.sinteza. a neke zanemarujući. naglašavajuci neke momente. Hegel je dao svoju filozofsku istoriju prethodnih vekova civilizacije. Kant se nije bavio razvojem duha u vremenu. Nemačka)je. W. nego svaka naredna filozofija negira nešto iz prethodne. Hegel je mislio da je jasan i cilj kome filozofija teži. godina. najznačajniji mislilac Nemačkog klasičnog idealizma. Taj cilj je da slobodi obezbedi što istaknutije mesto i da sloboda postane odlučujuća u formiranju nauke i društva. Smenjivanje filozofija za Hegela ipak nije lutanje. godina). preko grčkih polisa. u kojoj su proklamovane veće slobode i prava. Kao i Aristotel. Međutim. do modernog hrišćanskoprotestantskog sveta. Napisao je obimno delo. Ovaj razvoj duha je tema koja Hegela razlikuje od Kanta. istovremeno se trudeći da istine prethodne filozofije preuzme. Duh je subjekt te istorije i kretanje duha prevashodno zavisi od njegove prirode. dvojna priroda Francuske revolucije (1789. dok je to centralna tema kod Hegela. Ono što duh pokreće je težnja ka prevazilaženju postojećih ograničenih oblika mišljenja. pored Kanta.

Istinu ponekad i nije moguće reći ukratko. koja će se nešto više približiti istini celine . ali je naglašavao i značaj postojećih običaja i institucija (država. porodica).apsolutu. On je zbog toga istovremeno verovao u neminovnost napretka u istoriji. Pre Hegela ovaj momenat u filozofiji nije bio toliko naglašen. predmet filozofije nisu bile stvari koje su na bitan način zavisne od istorijskog vremena. . Filozofija je pretežno želela da preskoči prolaznost i vreme i posveti se onom što je nepromenljivo i večno. Ranije. "Ukinuti". Taj Hegelov stav "istina je celina". ali tu istinu uključiti u širu istinu. već je potrebno preći duži put na kome se ona tek formira. jer filozofija je svoje vreme shvaćeno u mislima. Kao i u filozofiji. znači da uvek treba da ispita i uvaži sve dobre argumente o nekoj temi. Pravi zadatak filozofije je da odredi mesto nekog vremena u razvoju duha. ono što je bilo ranije ne treba da bude potpuno negirano. nego "ukinuto". crkva. znači preuzeti "istinu" ranije faze.učinila je Hegela opreznim.

1818-1883) poći ćemo od karakteristike koja će pratiti uglavnom sve savremene filozofije. Marksizam Karl Marx U prikazivanju filozofije Karla Marksa (Nemačka. Marks je smatrao da je Hegel pokrenuo raspravu o istorijskim zakonima i slagao se sa njim da u istoriji postoji neko pravilo i da se ona "kreće" kroz protivrečnosti. dakle. Hegel nije samo predmet Marksove kritike. Ipak. SAVREMENA FILOZOFIJA 5.ali ona zavisi od položaja u ovoj borbi i najčešće izražava interese vladajuće klase jednog doba. pravo . istoriju pokreće borba koja nastaje zbog načina "proizvodnje života". religija. već istovremeno i onaj koga Marks veoma ceni. zbog ekonomskih interesa subjekata društva.5. Marks se poziva na činjenice istorije ili ekonomije. jedino se od njega razlikovao po odgovoru na pitanje šta je izvor tih protivrečnosti. Tako je Marks smatrao da će kapitalističko društvo nužno biti zamenjeno socijalističkim društvom. Po njemu. Bog ili Ideje).filozofija. Kada objašnjava istoriju. a to je otvoreno odustajanje od tumačenja stvarnosti koje uključuje nadzemaljske i metafizičke entitete (kao što su Duh. kao dete nemetafizičkog i materijalističkog doba preokrenuo naglavce Hegelovu dijalektiku istorije. a ne na razvoj Duha kao što je to činio Hegel. po istom pravilu po kome je kapitalističko društvo smenilo feudalno. Kako se kroz istoriju uslovi proizvodnje života menjaju.1. . odnosno. stariji poredak ne može više da odgovori potrebama društva i njega nužno smenjuje novi način organizacije društva. U ovoj borbi učestvuje i "društvena svest" . Marks je.

Marks izdvaja problem otuđenog rada. a poredak je moguće učvrstiti samo kasnijom diktaturom proletarijata. nasilnim putem. U novom društvu odlučujuću ulogu treba da ima nova klasa . jer vrednost stvara samo rad (još tačnije.radnici. koji više ne ispunjava čoveka . Socijalizam je sve manje shvatan kao društvo u kome ne postoji privatno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju.Glavnina Marksovih spisa odnosi se na kritiku kapitalizma i mogućnost suštinski drugačijeg socijalističkog društva. pristrasnog mišljenja koje se rukovodi interesima. Marksova kritika kapitalizma. Na Zapadu. Ona ima zadatak ne samo da promeni način raspodele rezultata rada. dakle. . ili je vrlo rizično raspravljati. zbog odnosa u kapitalističkom društvu. On je smatrao da je profit koji kapitalista ili rentijer uzima nezaslužen. Sve ove ideje bile su predmet kritika i korekcija i u okviru marksizma (filozofskog pravca koji je okupljao filozofe koji su sledili bar osnovne Marksove ideje). vreme utrošeno na rad). Društvu je potrebna preraspodela bogatstva u skladu sa tim. Ona bi trebalo da je sposobna da reši sve društvene probleme. tako da kapitalista nema prava na nesrazmerno prisvajanje profita. a sve više kao društvo u kome su radnička prava i društvena solidarnost maksimalno izraženi. a ne istinom. promenu poretka je moguće izvršiti samo revolucijom. rada na traci.i problem ideologije. U državama koje su bile ustrojene prema osnovnim Marksovim idejama odigrao se brz razvoj ka totalitarizmu u kome je Marksovo učenje (ili neko od tumačenja njegovog dela) proglašeno za dogmu o kojoj se ne sme. nego i sav društveni sistem. dok su revolucija i diktatura bile sporne same po sebi ili po svojim posledicama. i van njega. bila je utemeljena na problematičnoj teoriji o stvaranju bogatstva. marksisti su imali veću slobodu tumačenja i kritike samog Marksa. Međutim. tako da su njegove ideje o revoluciji i diktaturi postepeno odbacivane u korist reformi i demokratskog razvoja ka socijalizmu. iako razložna u pogledu prava radnika i uslova rada.

Smatrao je da su individualnost i strast potisnuti kulturnim modelom koji podstiče nemisaono uklapanje u postojeći moral i društvene norme. Niče je odmah u tome video ljudski motiv da se nekim stavom stekne prednost u odnosu na neke . Tamo gde je u filozofiji i usvojenom moralu stajala neka večna ili samorazumljiva istina. Po "Moral" je uvek više od minimalnih zajedničkih normi koje bi jedna. upravo se trudeći da sve svede u zemaljske okvire. nadzemaljskim razlozima. Niče se na svaki način trudio da skine taj oreol svetog sa postojećeg. Niče i Šopenhauer Friedrich Nietzsche stilu svoga pisanja. Ukoliko nešto nije moglo da se opravda istinom argumenta. pretvara u apsolut najčešće podržan "metafizičkim". npr. koje je karakterisalo 19. Na taj način se ono što je postojeći kulturni model. etika mogla opravdati. kantovska. uobičajenim "duhom vremena". Pisao je u aforizmima. metaforama i kratkim razmišljanjima. Njegova tema je duboko nezadovoljstvo načinom mišljenja i življenja u njegovom vremenu.5. Najpoznatije Ničeove knjige su Tako je govorio Zaratustra. Niče je video neku sklonost ili volju za moć. Zbog toga se moralom mogu nametati načini života koji mogu sputavati sam život.2. Hegela. Volja za moć. vek. U skladu sa opštim usmerenjem protiv metafizike. ne izgrađujući filozofski sistem poput npr. S one strane dobra i zla i Genealogija morala. Nije se raspravljao sa drugim filozofima nego sa usvojenim. Niče (1844-1900) predstavlja posebnu pojavu u filozofiji.

Glavna Šopenhauerova knjiga zvala se Svet kao volja i predstava. koju su raniji filozofi retko pokazivali. Svoju najčuveniju knjigu naslovio je "Tako je govorio Zaratustra". kao što to čini hrišćanstvo koje je posledica izbora "apolonskih" vrednosti. Nasuprot svom prethodniku Hegelu koji je u istoriji video napredak. Ovaj "dioniski" (po polubogu Dionisu u grčkoj mitologiji) model je slavio život kao takav. ne-zapadne kulture. U učenjima moralista Niče je video proizvoljnu želju da se mišljenja i želje ujednače. i to se ne može izbeći ono što Niče očigledno nije podnosio je zaogrtanje ovih motiva plaštom "viših istina". Arthur Schopenhauer Iako ga pominjemo sada posle Ničea. Smatrao je da važeći kulturni model Zapada oličen u vrlinama skromnosti. želju koja ne koristi životu i istini jer ne potpomaže stvaranje novih formi života i mišljenja. tako simbolički pokazavši da ne smatra da su novije istorijske forme samim tim bolje od starijih. . U tom izboru naslova vidi se i Ničeova otvorenost za druge. Moderna varijanta starih dioniskih vrednosti koju se Niče trudio da formuliše. a ne neki njegov nadzemaljski nastavak ili ideal. Sve je ispoljavanje volje za moći. potiče iz odluke napravljene još u Staroj Grčkoj da se izabere "apolonski" umesto "dioniskog" kulta. odricanja i suzdržanosti. treba da bude vodič za prevrednovanje svih vrednosti. Vreme se kreće kao "večno vraćanje istog".druge ljude. Niče je smatrao da je kretanje istorije kružno. Šopenhauer je svoju filozofiju takođe stvarao u suprotnosti prema Hegelovoj. Šopenhauer je zapravo preteča Ničeove filozofije.

Volja je ključ za dokučivanje one nedokučive Kantove stvari po sebi. Šopenhauer je prvi to negirao. . Pošto je taj princip sveta iracionalan do njegovog saznanja ne možemo doći razumom. volja ne za nekom posebnom svrhom. što znači da se u njegovoj filozofiji ogleda gubljenje vere da se svet približava racionalnim idealima i da se to dešava po snazi istorijske nužnosti. Smatrao je da na fenomene utiče Volja kao iracionalni princip. koja je jednostavno tu da označi da princip sveta izmiče našem razumu. već slepa volja.Ako je Hegel smatrao da svime rukovodi Duh. Niče Šopenhauera naziva pesimistom. već intuicijom. dakle nešto racionalno.

otkrije znak svoje slobode da bude ono što jeste. kakav je na primer Hegelov. da li da izabere ovaj ili onaj poziv. ili drukčije rečeno. mnoge teorije nastupaju tako kao da sa lakoćom mogu da apsorbuju ovu pojedinačnu i posebnu prirodu svakog čoveka. Recimo da je tačno da se istorija sveta može dešifrovati kao napredak duha ka vlastitoj suštini ili da su moći pojedinca u pogledu saznanja baš onakve kakve ih je odredio Kant . On postaje religiozan tek kada u samoj činjenici da veruje u stvari koje prkose prirodnom poretku. Ipak njegove teme i način mišljenja ostavili su traga u filozofiji. Čovek nije religiozan po tome što se pridržava spoljašnjih zahteva vere. Kjerkegor je za sebe govorio da je više religiozni mislilac nego filozof. Oni se kriju u samom pojedincu koji je nesvodiv na opšte karakteristike čoveka ili vremena u kojem egzistira. Kjerkegor se ne slaže sa time i u hrišćanstvu traži putokaze ka osvešćivanju ove neponovljive prirode pojedinca i njegovog života.5.3.da li se u tim znanjima nalaze odgovori na pitanja šta određeni pojedinac da uradi sa svojim životom: na primer. da li da se nada spasenju na onom svetu ili ne. znak da on jeste nešto što izmiče opštim . da li da se venča sa ovom ili onom osobom? Odgovori na ovakva pitanja možda su najznačajniji za pojednica. podrazumevajući da se u tim odgovorima krije rešenje za sve ljude koje oni treba samo da slede. Pa ipak. Kjerkegor je smatrao da se pred pojedinca postavljaju pitanja koja nisu rešena u prethodnoj filozofiji i koja se u okviru filozofskih sistema. pa ipak opšta znanja koja važe za svu prirodu ili sve ljude ne nude te odgovore. ni ne mogu rešiti. Egzistencijalizam Egzistencijalizam je filozofski pravac koji se najpre vezuje za danskog filozofa Serena Kjerkegora (1813-1856). One govore šta čovek jeste i treba da bude.

bez određene teorije. izgubili svoju snagu. nešto individualno. ovaj teret apsurda koji od sada savremeni čovek mora da nosi. kako je često prethodna filozofija razmišljala o čoveku.znanjima. Motiv koji karakteriše njegovu filozofiju je apsurdna ili besmislena situacija u kojoj egzistira čovek. On je stvara kroz izbore u kojima mu ne može do kraja pomoći ni postojeći moral. marksizma i fenomenologije. Ta suština je delo samog pojedinca i zavisi od njega. Poznatije Kjerkegorove knjige su ILI-ILI. Čovek je tako poput mitskog junaka Sizifa koji mora da uvek nanovo gura svoj kamen. Svoje ideje o tome Sartr sažima u formuli koja kaže da "egzistencija prethodi esenciji". kao i Sartr. pojedinca. ne sme biti olako skinut putem zamene religijskih nada nadama o ostvarenju raja na zemlji. tradicija i religija. Alber Kami (1913-1960) bio je. Kjerkegor je smatrao da je hrišćanstvo u svojoj suštini lična vera koja omogućava pojedincu da se ostvari kao slobodno biće. nakon što su tradicionalni načini osmišljavanja života. Kod Sartra je termin "egzistencija" rezervisan za način postojanja čoveka. Egzistencijalisti u XX veku Najpoznatiji savremeni egzistencijalist bio je Žan Pol Sartr (1905-1980). ali neizbežna. Pojam strepnje i Strah i drhtanje. Kami kaže da se . U veri čovek može pronaći snagu da se suprotstavi neopravdanim zahtevima morala jednog vremena. i pisac i filozof. kao uvek novo i neodređeno. ni nauka ili filozofija. Šta će biti njegova "suština" (esencija) nije unapred dato i određeno za sve ljude i vremena. Sartr je napisao obimno delo u kome je kombinovao uticaje egzistencijalizma. političkog pokreta ili nade koja bi ga mogla osloboditi te muke samostalnog izbora. Ova situacija je teška. Ovo izrekom Sartr hoće da kaže da je čovek biće koje nastaje.

a bio protiv revolucije koja uvek nastupa sa sveobuhvatniom rešenjem za sva zla ovoga sveta. . i filozofska dela Mit o Sizifu i Pobunjeni čovek. Najpoznatije Kamijeve knjige su romani Stranac i Kuga.njegov čovek pre okreće množini najrazličitijih iskustava nego što ih žrtvuje radi ostvarenja nekog posebno vrednog i priznatog kvaliteta života. kao jednokratan čin otklanjanja nepravde. Zbog toga je Kami branio pravo na pobunu. rešenjem koje se naravno kasnije pokazuje kao nedovoljno za taj zadatak.

i kroz život individue) prirodno prolazi kroz tri stadijuma: 1. bila pokušaj da se bez pouzdane naučne metode daju odgovori na pitanja o čoveku i svetu.5. Metafizički .u kome prirodne pojave objašnjavamo natprirodnim silama kojima pripisujemo ljudske osobine i pretvaramo ih u božanstva 2. Jedina ispravna metoda po Kontu je metoda empirijske nauke. Kont je napisao knjigu "Kurs pozitivne filozofije". Kont je smatrao da mišljenje kroz istoriju (ali. Teološki . Već iz naslova ove knjige se vidi novi ton u filozofiji koji ukazuje na to da se pitanja kojima se bavila filozofija mogu rešiti na jednostavan način. Kont je smatrao da je filozofija kakvu su poznavali prethodni vekovi. preko ideja o bogu i večnim istinama. imamo prečicu pomoću koje možemo doći do saznanja sveta. i . jednim kratkim kursom koji će proglasiti da od sada za pravo saznanje treba smatrati empirijsku nauku.4. a da dosadašnji način mišljenja treba smatrati za nešto što je čovečanstvo preraslo i što spada u njegovo detinjstvo i mladost. Na taj način pozitivizam nastavlja sa odbacivanjem metafizike i odbacivanjem mogućnosti da u svom razumu. Pozitivizam Pozitivizam je pravac koji je osnovao francuski filozof Ogist Kont (1798-1857). u kojoj mogu da postoje samo empirijski proverive tvrdnje o realnosti.u kome ove sile postaju apstraktni pojmovi koji nam služe da opišemo pretpostavljenu i logičnu strukturu sveta.

3. . Pozitivisti smatraju da su mnogi problemi filozofije prividni problemi: na njih nije moguće odgovoriti sa bilo kakvom pouzdanošću i treba napustiti njihovo rešavanje. ona sada treba da se ograniči na pomoć naučnom razvitku. Ona treba da razjašnjava pojmove nauke. Pozitivni . da razrađuje pravila naučne metode i da pruži kriterijum po kome naučno saznanje možemo odvojiti od metafizičkih pokušaja. Pošto filozofija odustaje od metafizičkog saznanja. sistematizuje njene rezultate.U kome odustajemo od ovakvih subjektivnih upisivanja u stvarnost i prihvatamo da do istine možemo doći samo sistematskim ispitivanjem iskustva kroz naučna posmatranja i eksperimente.

etike i estetike besmisleni (da ne pružaju nikakvo pozitivno saznanje) i da su naučni stavovi. Tvrdnju o potpunoj potvrđenosti naučnih iskaza ubrzo su napustili i sami filozofi logičkog pozitivizma. Ipak. dokazivi (potvrđeni) u stepenu koji ne dopušta nikakvu sumnju. Naš intuitivan pojam smisla je znatno širi. Ova kritika se očigledno zasniva na posebnom pojmu "smisla". na kritici ovog njihovog shvatanja izgradile su se neke kasnije ugledne filozofije kao što je npr. za razliku od metafizičkih. . tako da su ovakve tvrdnje logičkih pozitivista pokrenule jedan novi način filozofiranja filozofiju jezika .čiji je cilj da pruži potpuniju teoriju značenja ili smisla. rani Ludvig Vitgenštajn (1889-1951) i drugi). filozofija Karla Popera. Logički pozitivizam Ideje slične Kontovim u dvadesetom veku zastupa grupa savremenih filozofa (Moric Šlik (1882-1936). Oni takođe smatraju da je jedino legitimno znanje empirijska nauka. Bliski ovom krugu bili su i engleski filozofi Bertrand Rasel (1872-1970) i Džordž Edvard Mur (1873-1958). Rudolf Karnap (18911970). da se dakle mogu nazvati istinitim u potpunom i konačnom značenju.5.5. koji se svodi na informaciju o nekim opažljivim činjenicama ili stanjima stvari. ali u žaru protivljenja metafizici tvrde i više: da su stavovi filozofije (metafizike).

privremeno. Na taj način Hajdeger je mogao da govori o širokoj oblasti istorije duha u vremenu. odnosno zaboravimo na ono što smo o tim predmetima prethodno znali. Huserlov učenik Martin Hajdeger. stavimo "u zagrade".Huserl i Hajdeger Fenomenologija je filozofski pravac koji je osnovao nemački filozof Edmund Huserl. kroz prirodne nauke (ovaj postupak se naziva fenomenološka redukcija). Huserl se nadao da je filozofiju moguće izgraditi kao specifičnu nauku. Huserlova dela uključuju knjige Ideja fenomenologije. Te suštine se otkrivaju samo svesti i predstavljaju onu specifičnost predmeta koja se ukazuje kada. .6. Fenomenologija . u kojoj ćemo posebnom metodom otkrivati suštine predmeta. svet predsokratovaca) razlikuje od savremenog ili sveta nekog drugog doba. Filozofija kao stroga nauka. intuicijom. Kartezijanske meditacije i Kriza evropskih nauka. tako dolazimo do nesumnjivog znanja koje može da bude temelj našeg odnosa prema svetu. stvorio je originalnu filozofiju koju je nazivao fundamentalna ontologija. otkrivajući njegov dubinski sloj koji je stalno prisutan kada se odnosimo prema svetu. Ono što je posebno kod njega je uverenje da će metoda otkrivanja suštine Bića dati bolje rezultate ako povežemo Biće i Vreme ("Biće i vreme" je naslov Hajdegerove najpoznatije knjige) i pokušamo da otkrijemo šta je to što određene svetove i načine mišljenja (npr. pa ipak. npr. Na taj način bi trebalo da smo u stanju da sebi ponovo razjasnimo svet onako kako se on pojavljuje za nas. Hajdeger pokušava da fenomenološkom metodom istovremeno govori i o ontološkim i o egzistencijalnim temama.5. Suštine saznajemo neposredno.

Hajdeger je smatrao da nije uvek bilo tako. Na ovaj način čovek boravi u zaboravu Bića. Smisao reči "zaista postoji" možemo uhvatiti ako pomislimo da za ljude mogu "postojati" božanstva ili hramovi.i onoga što prosto opipljivo postoji u nekom svetu . Metafizika i savremeni svet su. npr. Hajdeger je. označava kao bivstvujuće koje može da razume smisao Bića i označava ga terminom Tu-biće. Ovde se otvara mogućnost. Čoveka. specifična za čoveka. da bude u različitim svetovima kojima je okružen bez svoje volje. . za njega. Da li će neka zgrada biti hram zavisi od značenja koje ljudi pridaju tom mestu. jer ti svetovi imaju određeno Biće zahvaljujući njemu koji može da razume tako nešto. Ontološka razlika je razlika između Bića kao nečega što čini zajedničku suštinu nekog sveta koja određuje šta će u njemu zaista postojati i biti važno . pružali sliku zaborava Bića.Hajdeger smatra da je čovek biće koje može da razume ontološku razliku i da razmišlja o njoj. izgradio posebnu i komplikovanu terminologiju da bi opisao odnose čoveka i Bića.za šta postoji termin: bivstvujuće. u okviru nemačkog jezika. Na Ničeovom tragu gajio je nadu u mogućnost povratka ranog grčkog shvatanja sveta koje je izgubilo od svoje punine u toku razvoja zapadne filozofije ka metafizici. ali u kojima ipak dolazi do izražaja njegova sloboda. U okviru ove terminologije Hajdeger je prikazao savremenog čoveka kao bačenog u svet stvari u kome i sam sve više postaje stvar.

da se značenje tog stava za nas iscrpljuje sa tim posledicama. Možemo reći da je pragmatizam sve do danas ostao važna crta filozofije koja se stvara u Americi. Jezik je posmatrao kao instrument kojim se postižu praktične svrhe i koji je nezaobilazno sredstvo saznanja koje zato moramo upoznati. Zbog toga on uzima kao pravilo da je jedan stav važan samo po tome kakve su njegove praktične posledice u svakodnevnom životu.5. veka. u posledicama koje neki stav ima u odnosu na njegov život nalazi se kriterijum koji je u stanju da na dovoljno dobar načni razdvoji (trenutno) istinite od lažnih stavova. Pers želi da filozofiju poveže sa realnim praktičnim životom. Poseban Persov doprinos filozofiji je pokretanje ozbiljnijeg bavljenja značenjem jezičkih izraza.filozofija jezika. Na ovom tragu kasnije je nastala nova disciplina u okviru filozofije . Strukturalizam i Postmoderna Pragmatizam Pragmatizam je filozofski pravac koji je osnovao Čarls Sanders Pers (SAD. Ostali pravci savremene filozofije: Pragmatizam. Ni ovaj pravac nije mimoišlo opšte antimetafizičko raspoloženje 19. odnosno.7. Persove ideje inspirisale su ostale američke filozofe od kojih su najpoznatiji Vilijam Džejms (1842-1910) i Džon Djui (1859-1952). Pers je smatrao da je ovaj pritisak života da izaberemo tačne stavove posledica postojanja objektivne realnosti koja je ista za sve i koja ne zavisi od naših želja. Budući da je svaki čovek racionalno biće koje teži vlastitom dobru. 1839-1914). . Kritička teorija.

Međutim. i izrođavanje marksizma u totalitarnu ideologiju. U krugu deluju i Herbert Markuze . Osobito u okviru pozitivizma i pragmatizma borba za te ideale prikazana je kao stvar ukusa. koja prihvata da je svaka ljudska teorija. istine koja je postigla savršenstvo. Ali pored ove pozitivne osobine. Fenomeni koji su još uvek zahtevali objašnjenje bili su pad dela čovečanstva u varvarstvo tokom perioda nacizma i fašizma. U najkraćem. kao što su sloboda i jednakost. kroz istoriju se nakupilo previše argumenta da to nije tako. Na ovu novu situaciju reaguje Adorno u svojoj knjizi Negativna dijalektika. Erih From . Horkhajmer smatra da se i jedno i drugo moglo dogoditi prvenstveno zbo svojevrsnog " pomračenja uma " koje su dogodilo u evropskoj kulturi. Negativna (opovrgavajuća. nesavršen. marksizam je imao i tu negativnu osobinu. Zato se Adorno zalaže za fragmentarnu teoriju. Za ubeđene marksiste njihova filozofija je bila primer Istine kojoj ništa ne protivreči. tako da treba odustati od stvaranja takvih sistema. ali ne smatraju da ono automatski odgovara na sve probleme savremenog sveta. a koje se ogleda u odustajanju od borbe za ideale uma. Svaki celoviti sistem će doživeti propast. svaki poredak. Horkhajmer smatra da je taj neobavezan odnos prema osnovama civilizacije dozvolio njen pad u varvarstvo.Kritička teorija Kritička teorija je pravac koji su pokrenuli filozofi takozvane "Frankfurtske škole" od kojih su najpoznatiji Maks Horkhajmer (1895-1973) i Teodor Adorno (1903-1969) (koji su nekoliko knjiga napisali zajedno). kasnije i Jirgen Habermas (1929-). Njegove simpatije za marksizam poklapaju se sa osobinom marksizma da određene vrednosti smatra ispravnim. ona koja protivreči) dijalektika (promena) sastoji se u tome da se svaki sistem koji pretenduje da objasni celinu stvarnosti na kraju urušava pod teretom činjenica koje mu protivreče . . da vlastitu istinu smatra sveobuhvatnom i potpunom. ovi filozofi se inspirišu Marksovim učenjem.

koliko su pod izrazitim uticajem jako puno drugih filozofskih pravaca. Postmoderna I tako dolazimo do još jednog "francuskog" pravca (po mestu rođenja i najzanimljivije produkcije filozofskih dela) . Strukturalisti veruju da se iza obećane bolje budućnosti krije motiv moći koja se ovakvim obećanjima održava i uvećava. Do tada se društvo posmatralo prevashodno kroz njegovu istoriju. služeći se konačnim brojem "fonema".Ovom poslednjim stavom koji li či na stav o propasti "Velikih priča" kritička teorija inspiriše Postmodernu. da stvori simbole koji označavaju pojmove koji interesuju ljude koji se njime služe. Žak Derida (1930-) i Žan Bodrijar . Strukturalizam Ovaj pravac se razvio najviše u Francuskoj i to pod uticajem osnivača moderne lingvistike Ferdinanda de Sosira (1857-1913). Ova činjenica da se određena "struktura" stalno održava u jeziku inspirisala je filozofe da slične strukture traže i u funcionisanju društva. Poznati francuski strukturalisti bili su Klod Levi Stros (1908-) i Mišel Fuko (1926-1984). To istraživanje najčešće je pratila jedna nada: da će u budućnosti biti bolje nego što je bilo ranije.postmoderne . o kojoj ćemo govoriti posle kratke digresije o strukturalizmu.) u mogućnosti da razvije nove modele društvenog povezivanja pošto su . Postmoderniste povezuje shvatanje da je savremeno doba (a tu se najčešće misli na kraj 20 veka. Najistaknutije figure ovog pravca su Žan Faransoa Liotar (19241998). Strukturalizam u sebi krije i motiv skepse u odnosu na ove očekivane promene. Taj sistem uvek funkcioniše na isti način i to tako da svaki jezik mora. zahvaljujući kretanju istorije ili promeni koju će ljudski rod zahvaljujući novim znanjima i možda boljoj volji moći da postigne. Ovi filozofi su originalni onoliko. od marksizma do strukturalizma. Sosir je uočio da se jezik može istraživati kao sistem nezavisno do promena koje se sa jezikom dešavaju u vremenu.

se stari modeli istrošili. simulirana svarnost sadržana u simbolima i sredstvima komunikacije. Derida se bavi " dekonstrukcijom " starih filozofija pokušavajući da otupi njihovu negativnu oštricu i spase njihov pozitivni sadržaj. veka virtuelna. kakav je npr. jer bi to bilo nasilje nad heterogenim savremenim društvima . bio marksizam. odnosi prevagu nad "realnom" stvarnošću. povežu u novu jedinstvenu priču. dok je Bodrijar poznat po teoriji da na kraju 20. . Liotar se drži toga da ne treba ponovo pokušavati da se krhotine " velikih priča ".

svako naše opažanje je već selektivno. Iako metoda nauke predstavlja zbir stavova o tome kako "treba" da postupamo baveći se naukom. rast nauke predstavlja proces gomilanja opaženih činjenica objašnjenih zakonima koji opisuju pravilnosti u njima. ona se nekako provukla između stava pozitivista o besmislenosti etičkih stavova (koji su vrsta "treba" stavova) i osećanja da je naučno istraživanje proces koji ima svoja pravila čija se ispravnost mora moći proveriti na nepristrasan način preko posledica primene tih pravila na razvoj nauke. Među filozofima koji su se usprotivili ovakvom gledanju na metodu nauke ističe se Karl Poper (1902-1994). Iako su okrenuli filozofiju u pravcu metodologije. Prirodni nastavak posle ovakvog stava je da naučne teorije i nastaju tako što generalizujemo posmatranja i činjenice koje smo na taj način stekli.1. Po njegovom mišljenju. Nauka ne počinje pukim posmatranjem već problemskom situacijom u kojoj postoji neslaganje između naših očekivanja (teorija) i stvarnosti. Da bi . FILOZOFSKE DISCIPLINE 6. Tako je nastala plodna disciplina metodologije. Pozitivizam je ostavio sliku naučnih teorija koje se razlikuju od metafizičkih po tome što nam govore o opažljivim stanjima stvari. koja je na nov način otvorila stara pitanja i probleme filozofije. naučne teorije ne nastaju tako što generalizujemo posmatranja očišćena od svake teorije. Po mišljenju pozitivista. jer uvek neka naša već usvojena teorija određuje koje ćemo činjenice uočiti i pratiti. rešenja pozitivista su se u okviru nove discipline prva našla na udaru kritike. Savremene metodološke teorije U okviru pozitivizma filozofija dobija zadatak da se bavi metodologijom nauke.6. Ustvari.

Ona može da bude u stanju da bolje objasni uočene činjenice. Po ovoj metodi. Beda istoricizma i Pretpostavke i pobijanja. u kojima se menja veći deo onoga što naučnici jednog vremena smatraju istinitim. mi pomoću naše imaginacije i ukupnih kreativnih moći (koje uključuju sve što znamo o "dobrim" teorijama koje su do sada objašnjavale svet) predlažemo novu teoriju. sa svoje strane. Logika naučnog otkrića. Uticajnu teoriju o naučnoj metodi dao je i američki filozof Tomas Kun (1922-1996) U svojoj knjizi Struktura naučnih revolucija izneo je tezu da istoriju nauke karakterišu veliki obrati. Smatrao je da treba napustiti veru da možemo znati zakone istorije ili istorijsku "nužnost" i da možemo jednostavnim potezima odrediti suštinu društva kao celine. Poperove najpoznatije knjige su Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. već smo obavezni da smišljamo dalje eksperimente koji će ispitivati njene posledice i nastojati da je opovrgnu. čime ona stiče empirijski. Poper je poznat i po raspravi o metodi društvenih nauka. Revolucije ne nastaju tako što se jave očigledne činjenice koje protivreče staroj teoriji. naučne teorije treba da budu smele. pa ipak. Primer uverenja da istorijske zakone ipak možemo znati bio je marksizam. Nijedna teorija nije toliko istinita da bi bila pošteđena ovakvog postupka. novu pretpostavku ili hipotezu. Poper je ovaj metod nazvao metod pokušaja i pogreški. mi precenjujemo vlastite saznajne moći. koja se onda racionalno odbacuje i zamenjuje novom teorijom koju na jednostavan način sugerišu . Čineći to. Najpoznatiji primer takve promene je kopernikanska revolucija. kao naučnici. mi ne treba da se zaustavimo kod nje. koje je nazvao "naučne revolucije".ovu situaciju rešili. teorija mora da nam objasni sa kojim stanjem stvari bi ona mogla biti opovrgnuta. zanemarujući složenost društva i istorije. naučni status. i treba da nam omoguće da otkrijemo činjenice koje uopšte nismo uočavali pre nego što ih je nova teorija predvidela. po mogućstvu jednostavnije i opštije od prošlih.

Ti drugi ljudi i njihova razmišljanja su predmet društvenih nauka koje zato moraju imati metodu pomoću koje će se baviti smislom onoga što oni govore. kada naučna zajednica ulazi u period "normalne nauke". U razvoju hermeneutike istaknutu ulogu imali su Vilhelm Diltaj (1833-1911) i H. filozofska disciplina koja se bavi tumačenjem tekstova i načinima kojima dolazimo do njihovog smisla. Gadamer je ovaj proces nazivao "stapanje horizonata". Ipak. kao rivalske hipoteze našim vlastitim stavovima o svetu. tako što ćemo ga oživeti vlastitim iskustvom. nova paradigma okuplja oko sebe veći deo naučnika. što znači da naučnici najčešće ne mogu racionalno da se odluče između teorija. poznavati kontekst ("horizont") u kome je neki tekst nastao. Upravo korištenje našeg vlastitog iskustva dalo je (naš) smisao tekstu. . G. Ipak. a njegove teze uzeti ozbiljno. Zbog ovih problema i potreba nastala je hermeneutika. S druge strane. Gadamer (1910-2002) Njene osnovne pouke su da se tumačeći neki tekst moramo kretati u krugu između pojedinih delova i celine teksta (hermeneutički krug) i. naše tumačenje nekog teksta. Uvek je moguće da neko sa drugačijim iskustvom otkrije i smisao koji je nama promakao. nikada ne treba da bude tretirano kao jedino i konačno tumačenje . tako da veština ubeđivanja igra veliku ulogu.novootkrivene činjenice. Ovaj proces je u stvarnosti iznenađujuće spor. baveći se smislom nekog teksta postupamo na sličan način kao u nauci: naše tumačenje je samo naša hipoteza o smislu određenog teksta. Tako. ma koliko ga smatrali zasnovanim i dobrim. takođe. na kraju. Hermeneutika Stvarnost ne saznajemo samo neposredno ili putem naučnih eksperimenata već i putem tekstova drugih ljudi koji su se bavili istim temama kao i mi. najvažnije je da dozvolimo da nas tekst nečemu nauči.

jer se na taj način proizvoljnost ne izbegava. U moderno vreme. njihov izvor pomeri sa bilo kakve objektivne stvarnosti na stavove i izbore samog čoveka. ukazujući da se pitanje Da li je nešto dobro? ne može zatvoriti pozivanjem na značenje etičkih termina. a univerzalnost etičkih stavova (važenje za sve) ne postiže. . Grešku koja se pravi zatvaranjem nekog etičkog pitanja Mur je nazvao "naturalistička greška". zato jer bi im u suprotnom nedostajalo racionalno opravdanje. U tom racionalnom okviru mi prihvatamo etičke stavove zato što prihvatamo neke druge stavove koji su logički povezani sa njima. koji su primetili da se etički stavovi razlikuju od čoveka do čoveka i od naroda do naroda. Već tada su se etičke teorije našle pred izazovom koji su postavili sofisti.6. Sa ovim rešenjem nad etikom se pojavila senka proizvoljnosti na koju su mnogi moralisti (među prvima. Njihovo rešenje bilo je da se. Grci su se etikom bavili kao generalnom teorijom vrline. Etička pitanja moraju moći da budu otvorena. ovaj problem proizvoljnosti filozofi rešavaju tako što pokušavaju da opravdanje etičkih stavova usmere ka samom razumu. U tom poduhvatu postoji Hjumovo ograničenje da se etički stavovi mogu izvesti samo iz skupa stavova od kojih je bar jedan takođe etički stav (a ne stav o činjenicama). Sokrat i Platon) reagovali nezadovoljstvom. braneći objektivno važenje određenih etičkih normi. Oni zato traže racionalni okvir kojim bi mogli utvrditi mahom već poznate osnovne etičke stavove.2. Čini im se nedovoljno reći da neki spoljašnji činilac (religija. Etičke teorije Etika je kroz istoriju filozofije prošla kroz više faza. kada je već tako. običaji ili vaspitanje) određuje naše etičke stavove. Može se reći da je jedan novi zahtev uspostavio Džordž Edvard Mur (1873-1958).

tvrdnjom da su oni takođe vode ovoj najvećoj mogućoj sreći. Etika se bavi onim što može biti svima zajedničko. Ustvari. Većina savremenih autora brani utilitarističko ili deontološko stanovište putem analize njihovih logičkih implikacija. Na ovaj način se mogu opravdati i etički stavovi o jednakoj slobodi za sve. Na taj način bi proizvoljno proglašena "sreća za sve". ili da im nametne ono što je pretpostavljeno dobro za njih. Praveći ovu razliku. mnogi su zamerili utilitaristima da se po principu najveće moguće sreće mogu opravdati intuitivno nemoralne radnje. vodi stavu da je onda potrebno etički zaštititi individualnu potragu za tim dobrom. a individualna potraga za srećom u "moral u širem smislu". to racionalno opravdanje ne treba da uključuje sva stanja sreće koja zavise od individualnih razlika. stavljajući ga ispred vlastitog dobra. Ovaj stav spada u "moral u užem smislu". Po Kantu. smatraju da je cilj etike da se postigne "najveća sreća najvećeg mogućeg broja ljudi". a ne trudi se da im sve bude zajedničko. . Dovoljno je da račun buduće sreće pokaže da je ona najveća.U toku devetnaestog veka izdvajaju se dva načina razmatranja etičkih pitanja. Utilitaristi. mogla dugo da se održava kao opravdanje za sve radnje. koji slede stavove Džeremi Bentama (17481832) i Džona Stjuarta Mila (1806-1873). Kant tako formuliše kategorički imperativ koji štiti slobodu svakog pojedinca kao osnovni etički stav. Deontološka etika insistira da treba racionalno opravdati stavove koji predstavljaju dužnost. Treba prihvatiti onaj etički stav koji po svojim posledicama vodi ovom stanju. Kant dobija moćno sredstvo u borbi sa onima koji relativizuju moralne norme u ime slobode izbora i razlika među pojedincima. Ipak. odnosno da ih uniformiše. upravo stav da ne možemo unapred znati šta je dobro za svakog pojedinca. ako se ove radnje izvrše. Utilitarizam sledi intuiciju da delujemo iz moralnih motiva zato što želimo dobro drugih.

3. Poredak se više ne posmatra kao nepromenljiv ili zaštićen nekim višim razlozima. a ne takozvana dnevna politika. a ne izaslanik boga na zemlji. Kako filozofija ulazi u "Doba razuma". Po Makijaveliju cilj vladaoca treba da bude održanje države. 1469-1527). a jeste i njegovo održanje na vlasti.6. Njegovo delo predstavlja opis te racionalnosti koja se realno primenjuje u politici. filozofi se sve više osećaju slobodni da razmišljaju o osnovama društva. Odatle sledi da institucije mogu biti promenjene ako se građanima učini da više ne zadovoljavaju njihove potrebe. Filozofiju prevashodno interesuju principi na kojima počiva neko društvo. . Filozofija uzima kao svoj zadatak da ljude snabde principima koji im mogu poslužiti u toj promeni. Zajedničko ovim teorijama je da smatraju da država počiva na društvenom ugovoru. Makijaveli je uvideo da je politika racionalna delatnost i da se u njoj zahtevaju znanja koja su drukčija od moralnih znanja. Ideja društvenog ugovora govori o dve stvari. čija je moralnost nesporna ili koji treba da zna samo moralne ciljeve da bi se njome uspešno bavio. S jedne strane. Političar je dakle neko ko upotrebljava razum da bi ostvario ta dva cilja. Oni traže razloge zbog kojih političke institucije postoje i žele da one opravdaju svoje postojanje pred sudom razuma. i koje se naravno mogu kritikovati. Teoriju moderne politike osniva jedan renesansni mislilac . dakle opis sredstava i ciljeva koji se javljaju u njoj. vek. Moderne političke teorije Politika i filozofija su bliske utoliko što svaka politika operiše nekim idejama koje se tiču svih. 17. i 18. ona kaže da se institucije mogu opravdati samo saglasnošću ljudi.Nikolo Makijaveli (Italija.

svojinu i privatnost pojedinca. i da neće biti potrebno previše uzdignuti državnu vlast da bi ljude mogla držati u miru. Poredak treba da je sposoban da istrpi slobodno izražavanje mišljenja. a ne stvar države. da omogućava da slobodni pojedinci mogu da teže vlastitim ciljevima koji su samo njihova stvar. a ne kralj ili izvršna vlast i da je izvor zakona opšta volja koja sve građane uzima kao jednake i formuliše osnovna pravila koja čine vezu među ljudima jednog društva. Posebno. Ruso piše knjigu koje se baš zove Društveni ugovor u kojoj dokazuje da je suveren narod. posle revolucije je postalo jasno da to neće biti tako. tako ni državna vlast nema prava da ugrožava život. da li je za to kriva revolucija ili premalo revolucije? Nije li razum suviše krhka i neodređena osnova na kojoj bi počivalo društvo. Kao ni drugi ljudi. ali ona kao da izmiče razmišljanjima filozofa koji su teorijski uspostavljali osnove društva. tako da se tradicija ipak ne može odbaciti? Dok su se filozofi pre revolucije nadali da će principi o kojima pišu lako prokrčiti put do ljudi. Lok piše Dve rasprave o vladi u kojima dokazuje da su svi ljudi po prirodi jednaki. Lok se zalaže za ograničavanje moći i prava države u odnosu na pojedinca.U Engleskoj. Sve ove ideje pripremaju Francusku revoluciju. Kao posledica revolucije u politici se javljaju nova pitanja. . Na ovaj način. Da li je revolucija kao takva opravdana? Da li je pitanje hleba važnije ili isto tako važno kao i pitanje slobode? Ako i posle revolucije sve bude puno problema. smatrao da su ljudi takvi da će po prirodi sa radošću prigrliti ovakvo društvo. za razliku od Hobsa. Odatle sledi da svačiji interesi moraju biti uzeti u obzir u postavljanju društvenih principa. jednom rečju. Već smo rekli da su Lokove ideje najviše uticale na prosvetitelje. Lok je. za državu je ostavljen zadatak da čuva građanski mir i obezbeđuje sprovođenje pravednih zakona.

Dok su na Zapadu sredstva za ostvarenje tog cilja bila ublažena. javlja se i problem ideologije. Liberalizam je kao starija teorija morala da se kroz ovo vreme nosi sa marksizmom. Novi poredak je učvršćavan i terorom i kasnijim ograničavanjem slobode mišljenja i političkog okupljanja. Može se reći da se za naklonost ljudi u toku ovog perioda bore tri vrste političkih teorija: marksizam. Zajednički zaključak je bio da se totalitarni poreci zasnivaju na nekoj vrsti epistemološke oholosti u kojoj se pretpostavlja da su Istine o kretanju istorije. na Istoku su bile izvedene revolucije kojima je sledila suspenzija tradicionalnih demokratskih prava. To je dovelo do toga da su se mnogi filozofi 20. liberalizam i konzervativizam. i 20. Fašizam je takođe pokazivao totalitarno lice koje je bilo sasvim nezasnovano u filozofskoj tradiciji i koje je trajalo kraće. Savremene političke teorije U 19. Tako je postavljen cilj koji je uticao na politiku sve do našeg doba. Marks je postavio teoriju koja je smatrala da se do ekonomskih prava radnika može doći samo radikalnom promenom društva putem revolucije i ukidanja privatnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju.6. među kojima . tako da je kritika mahom bila upućena marksizmu koji je imao i svoju liberalniju verziju na Zapadu. veka bavili prirodom totalitarnih poredaka. kojom se saglasnost osigurava čak i onda kada se neke činjenice protive nekom skupu ideja. prirodi društva i čoveka otkrivene (prvenstveno kroz zvaničnu verziju marksizma. veku u politici učestvuju velike grupe ljudi. Njene osnove postavili su mnogi mislioci. baš zbog toga što je njihova saglasnost postala neophodna za održavanje poretka. Pored rešenja koja se moraju pozivati na interese ovih grupa.2. ali marksizam nije jedina ideologija) i da ih samo zlonamerni mogu dovoditi u pitanje. a i širu filozofsku osnovu koja je uključivala i trajne ideje socijalne pravde ili mira.

školstvo ili zaposlenost i saobraćaj. oni se. otvoriti put potpunoj proizvoljnosti. kada se jednom tradicija napusti. da bi se održali i bili uspešni. i da uvek tome treba dati prednost nasuprot novim rešenjima koja će. oživljavaju zanimanje za konzervativne ideje. ona podstiče kreativnost i rad i društvo zasnovano na prirodnoj sebičnosti. čak i onda kada se čine neracionalni. koja će voditi ili u anarhiju ili u totalitarizam. . On se zasniva na ideji da su tradicionalne ustanove (crkva. očigledni neuspeh marskizma s jedne strane. veka liberalne države pobedile u ideološkoj bici. Liberalizam brani vrednosti slobode pojedinca i nepovredivosti svojine. U većini evropskih država usvojen je stav da tržište. Konzervativizam je u toku ovih borbi latentno prisutan. Konzervativni mislilac veruje da je tradicija (ili religija) formulisala pravila čija je vrednost iznad proizvoljnog suda. Baš u naše vreme. dinastija) ili običaji toliko značajni da ih ne treba dovoditi u pitanje. ne može uspešno regulisati zadovoljavanje svih potreba. Pa ipak. Privatna svojina omogućava samostalnost mišljenja. koje je bilo u uzmaku u toku borbe između liberala i marksista. tako da je njegovo delovanje ograničeno radničkim pravima i državnim merama kojima država na sebe preuzima obezbeđivanje sredstava vezanih za zajedničke i trajne potrebe svih. što povećava ukupne moći društva. na realističnijoj je osnovi od društva zasnovanog na solidarnosti i pretpostavljenoj slozi oko upravljanja resursima. a i apstraktnost liberalnih načela. kao što su zdravstvo. moraju usavršavati. one su se morale promeniti da bi odgovorile izazovima socijalizma.su i Džon Lok i Džon Stjuart Mil. a pošto u društvu postoji konkurencija njihovih projekata. iako su na kraju 20. iako ostaje ideološka osnova društva. kao temelje društva kojih se uvek treba pridržavati. Liberalizam ostavlja pojedincima da odluče o korisnosti svojih poduhvata.

Zaista smo tako rekli. za kojom on svuda i na svaki način mora da ide. Platon. . 180.A zar već samo to nije sušta suprotnost mnenju koju danas ljudi imaju o njemu? . Sagledavanje stvarnosti kao cilj filozofije Onda čujmo i govorimo dalje sećajući se onoga čime smo započeli kad smo utvrdili kakva treba da bude priroda savršenog čoveka. str.Zar onda. Država. najpre vodila istina. a ne da ostaje pri onim mnogim pojedinim stvarima za koje se samo pomišlja da jesu? Reći ćemo da on ne ostaje pri tome. pobuđuju naša osećanja i navode nas da hvalimo ili da kudimo neki određeni predmet. ako nije bukač i ako ima bilo kakve veze sa filozofijom. Njega je. UVOD U FILOZOFIJU Filozofija kao istraživanje ljudske prirode Oni [filozofi] posmatraju ljudsku prirodu kao predmet filozofskog razmišljanja i ispituju je pažljivo kako bi našli one principe koji upravljaju našim razumom. .Jeste. Dejvid Hjum. ako se sećaš.CITATI I KOMENTARI 1. nego ide napred. sve dok prirodu onog. ne slabeći svoj napor i žudnju. str. . braneći ga. svojom dušom ne shvati i u njoj tako reći sudeluje kao u onom što je njoj srodno. delovanje i ponašanje. (490a) . što svaka stvar po sebi jest. 58. nećemo postupiti dobro ako kažemo da je onaj ko je željan znanja prirodno sklon da se bori za ono što jest . Istraživanje o ljudskom razumu.

Seren Kjerkegor. nasuprot starima. a vojskovođa više pravilnosti u svojoj službi i više opreznosti u svojim planovima i postupcima.Cilj filozofije je istina Mnenje je subjektivna predstava. Istraživanje o ljudskom razumu. 18. a ne neko mnenje. na kakav god način bio stečen. Političar će steći veću opreznost i oštroumnost u delenju i uravnotežavanju moći. a onome ko ne želi da pohađa ovaj kurs. možemo primetiti da duh tačnosti. Čim neko. uobraženje koje može biti kod mene ovakvo ili onakvo. Strah i drhatanje. jedno mnenje je moje . Filozofija u sebi nema nikakvih mnenja. Stabilnost modernih vladavina. . ono ne predstavlja neku u sebi opštu misao koja je nešto po sebi i za sebe. proizvoljna misao. str. Praktična strana filozofije Kod svake veštine i zanimanja. Dejvid Hjum. mora postepeno širiti čitavim društvom i podariti svim veštinama i zanimanjima sličnu tačnost. odmah se vidi da je lišen osnovnog filozofskog obrazovanja. pojmovno saznanje. niti neko mnenje. niti neko ispredanje mnenja. a kod drugoga drugačije.govori o filozofskim mnenjima. čak i kod onih koji se najviše tiču života i aktivnosti. F. 62. i tačnost moderne filozofije jednakomerno su rasli. Pa ako filozof i može živeti daleko od poslova. . Lično angažovanje u filozofiji Šta je onda obrazovanje? Trebalo bi da verujem da je to kurs kroz koji pojedinac prolazi kako bi samog sebe dostigao. 200. Filozofija je objektivna nauka istine. nikakva filozofska mnenja ne postoje. Hegel. duh se filozofije. ako ga neki brižno neguju. vrlo slabo pomaže čak i to što je možda rođen i u najprosvećenijem dobu.pa čak i kada je to neki istorio-pisac filozofije . W. Istorija filozofije str. G. a to će se verovatno i dalje događati. pravnik više metode i finije principe u svom zaključivanju. nauka njene nužnosti. str. sve njih usavršava i čini korisnijima za društvo.

.. Zbog toga misle da niti šta nastaje niti šta propada. 4... Kad se naučiš pokoravati znaćeš vladati. jesu sva bića i iz čega kao prvoga nastaju i u šta na kraju propadaju. Ništa ne čini nasilno . Platon. 10. Neka ti jezik ne trči ispred misli .. naime. dokazuj vidljivim. ne govori . U dobru se ne uznosi... A zašto to govorim? Zato što je to bio način filozofije starih . Tales: .neka lakonska kratkoća u govoru. Bijant: .. Ništa previše .. Najveće je zadovoljstvo postići ono što želiš. 9. Pretsokratovci I. 20. 3. 14. 343 A (navedeno iz Herman Dils. 14.. a u svojim stanjima se menja.. posvetiše svoje izreke kao cvet mudrosti Apolonu napisavši na hram u Delfima one svima poznate izreke: "Upoznaj samog sebe" i "Ništa previše". a kao sedmi se među njih ubrajao Lakedemonjanin Hilon. str. Pitak: . Pretsokratovci. . Ono što prebacuješ drugima ni sam ne čini. i tvrde da je to element i počelo bića. ne nasiljem. Kleobul: 1. Nerad dodija 12.... Herman Dils. 11. ljubitelji i učenici spartanskog uređenja.... jer takvo počelo uvek . Pokoravaj se zakonima. Ne budi ni glup ni zao. Kad su se oni sastali.... . Poštuj starijeg. 17. Pojam arhe . 9.. Postiži uveravanjem. . Upoznaj samog sebe . Šta ne znaš. Solon: 1. 5. 20. 10. Ono što je nevidljivo. Hilon: 1. Protagora. 57-59. Izbegavaj nasladu koja rađa tugom..Izreke sedam mudraca U tom nizu filozofa bili su i Tales Milećanin i Pitak Mitilenjanin i Bijant Prijenjanin i naš Solon i Kleobul Linđanin i Mizon henjanin... 19. 10. Svi ti bijahu zadivljeni sledbenici.. u zlu se ne ponizi. dok supstancija traje..počelo prirode Većina je prvih filozofa smatrala počelima svih stvari samo ona u obliku tvari (materije). str. 57. Mera je najbolja . Neumerenost je štetna. I možeš razabrati da su njihova mudrost kratke rečenice vredne spomena što ih je svaki izrekao. ..). Iz čega. Teško je upoznati sebe samoga ..

. . 71. ne definišući ga kao vazduh. Anaksimandar . Pretsokratovci I."Ono što nema ni početka ni kraja. On je izjavio da je princip i elemenat apeiron. Smatrao je da se delovi menjaju. 85. Metafizika. ili jedan ili više od jednog. rođen je u Miletu." A šta je najprijatnije? . Kad su ga pitali šta je teško. vodu ili nešto drugo. ali da ni Sunce nije manje od Zemlje i da se sastoji od najčistije vatre. Tales. str. Jer ona po redu vremena plaćaju kaznu i odštetu jedna drugima zbog nepravde. (navedeno prema: Herman Dils. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. 42. da Mesec sija pozajmljenom svetlošću. ono što je neograničeno. i 11. str."Dati drugome savet. Pretsokratovci. to je i počelo svega/. Anaksimandar je rekao da je apeiron počelo bića i iz čega bića nastaju u to isto i propadaju po nužnosti." Na pitanje šta je najneobičnije što je ikad video odgovorio je: "Tiranin u godinama. sin Praksiadov."Uspeh. Diogen Laertije. Ipak. naime. što se tiče broja i oblika takvog počela ne govore svi isto. str." Diogen Laertije." Šta je božansko? . dok on sam ostaje sačuvan. Herman Dils. začetnik takve filozofije.." A šta je lako? . odgovorio je: "Poznavati samoga sebe. Dalje. tvrdi da je (to) voda /zato je izjavljivao da je Zemlja na vodi/ prihvatajući možda to mišljenje jer je video da je hrana svih (bića) vlažna i da sama toplina iz toga nastaje i po tome živi /a ono iz čega (sve) nastaje. 8. Priča se da je ustanovio godišnja doba i da je godinu podelio na trista šezdeset i pet dana. tom I. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Mora.Voda kao počelo Tales je za princip svega uzeo vodu i učio da je svet živ i pun božanstava (demona).Apeiron kao počelo Anaksimandar. ali da je celina nepromenljiva. str. iz kojih nastaje sve ostalo.) Tales . Učio je da Zemlja ima sferični oblik i da zauzima mesto u sredini. postojati neki praizvor. .ostaje sačuvano. Aristotel. da prima svetlost od sunca.

kao Anaksimandar.uopštavanje. reče.. drži na okupu. Zbog toga je nauka poduhvat koji u sebi ima razlog stalnog nemira.vazduh kao počelo Anaksimen Euristratov iz Mileta. Oni nečim jednim povezuju i objašnjavaju više stvari ili pojava. Milećani otkrivaju jednu od osnovnih osobina mišljenja . koja je vazduh. da je ono što je u osnovi jedno i bezgranično. kao i on. govoreći da je to vazduh. rekao je.Anaksimandar kaže da zemlja lebdi i kreće se oko središta. što je bilo i što će biti. Sa naukom dobijamo skup kratkih iskaza o svetu koji se odnose i na slučajeve koje do sada nismo istražili. kao i bogovi i božanske stvari. . "Kao što nas". predstavlja početak svake nauke. Prepoznati zajedničku crtu više stvari i tu crtu znati uobličiti u opšti iskaz o tim stvarima. Rana grčka filozofija. reče. "naša duša.. ali ne i da je neodređeno. već je određeno. jer se njene teorije i pretpostavke moraju stalno proveravati. Iz njega je. 85. Džon Barnet. nastalo ono što jeste. Kao prva škola u filozofiji. Džon Barnet. Anaksimen . koji je bio drug Anaksimandrov. . 92-93. Rana grčka filozofija. str. tako isto i dah i vazduh obuhvataju ceo svet". . a ostalo je nastalo iz njegovih proizvoda.. str..

str. I kada bi Efežani stajali oko njega i posmatrali igru.1. i Ksenofana i Hekateja. govoreći: "Nećemo nikoga da trpimo da bude najbolji. ide bilo kud i neka se druži s drugima". ili. dalje. nevaljalci? Nije li bolje da radim to nego da uzmem učešće u vašem javnom životu?" Diogen Laertije. GRČKA FILOZOFIJA 2. ili. Obično je govorio da je Homer zaslužio da ga izbace sa spiskova takmičara i da dobije batine. 294. . On napada i Efežane što su proterali njegovog prijatelja Hermodora. Jer je jedno mudrost: razumeti misao kao ono što vodi život svuda i u svemu". najsvesnijeg među njima. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. On bi se povlačio u Artemidin hram i tamo bi s dečacima igrao kocku. a isto tako i Antioh. kao što se može videti iz njegove knjige u kojoj kaže: "Sveznalaštvo ne uči razumevanju. onda.2. zato što su proterali Hermodora."Šta se čudite. A kad su od njega zatražili da im napiše zakone. "Ljudi moraju da se bore za zakone onako kao što se bore za gradske bedeme". a da nedoraslim ljudima ostave grad. on je taj njihov zahtev odbio zato što je država već bila u vlasti lošeg ustava. Inače bi naučilo i Hezioda i Pitagoru. Heraklit Heraklitova narav Bio je gord kao malo ko i s prezirom je posmatrao okolinu. on bi rekao . On kaže: "Efežani bi postupili kako treba kad bi svi pomrli.". Govorio je takođe: "Pre valja gasiti drskost nego izbijanje vatre. ako takav čovek postoji neka.

slični su neiskusnima iako se okušavaju u takvim rečima i delima kako ih ja objašnjavam razlučujući svako prema njegovoj prirodi i tumačeći kako stvar stoji. iako je logos zajednički. str. Diogen Laertije..) Sve je zamena za vatru i vatra za sve baš kao roba za zlato i zlato za robu. a ona koja teži razaranju kroz vatru zove se sloga i mir. (B 1) Ali. (B 2) . (B 90) Herman Dils. Od suprotnosti. Promenu je nazvao putem nagore i nadole. Platon. i sve se ponovo vraćaju u vatru. i sve teče kao reka. ne razumeju ljudi niti pre nego što o njemu čuju. a svet nastaje iz te promene. Vasiona (sve što postoji) ograničena je i postoji samo jedan svet.Vatra i stalna promena "Sve se stvari sastoje od vatre. "Vatra je elemenat. ona koja teži rađanju i stvaranju zove se rat i borba. koji postoji uvek. (navedeno prema: Herman Dils. I mada se sve zbiva po tom logosu (zakonu). ipak većina živi kao da ima vlastitu moć rasuđivanja. i sve stvari su samo promena vatre i nastaju razređivanjem i zgušnjavanjem.) Logos Jedno je naime mudrost: spoznavati duhovnu moć koja upravlja sve kroz sve. I on se naizmenično rađa iz vatre i ponovo se vraća u vatru u određenim ciklusima kroz svu večnost. Heraklit negde kaže da sve teče i ništa ne miruje te poredeći stvari sa strujom reke govori da dvaput u istu reku ne možeš ući. Pretsokratovci I. Životi i mišljenja istaknutih filozofa." "Sve stvari nastaju sukobom suprotnosti. 143. (Brojevi pored fragmenata su oznake koje su im dodeljene u ovoj knjizi. a stvari koje postoje dovedene su u sklad sukobom suprotnih strujanja.". Pretsokratovci I.. (B 41) Taj logos. str. 149-159. niti nakon što su čuli. 296. a sve to je određeno sudbinom. str." "Sve stvari nastaju sudbinom. Kratil.

ali nije istina. Pretsokratovci I. (B 107) Duši je svojstven logos koji sam sebe uvećava. (B 50) Granice duše nećeš u hodu naći makar pregazio svaki put: tako dubok logos ima. kome je cilj da iskaže pravu istinu. ne mene nego logos.Ako poslušate. a ne "istinu" koja bi se svidela većini. čuti i spoznati. već da otkriva istinu. mudro je priznavati da je sve jedno . (B 112) Svim ljudima je dano da spoznaju sami sebe i da budu razumni.kaže Heraklit. Ova napetost između nepristrasne istine i istine koja godi ušima. (B 45) Ja dajem prednost onome što se može videti. (B 116) Ljudima nije bolje da im biva sve što žele. iako primer razboritosti i praktičnog duha. prati filozofiju kroz celu njenu istoriju. (B 115) Razboritost Razborito misliti je najveća vrlina. (B 110) Razum je svima zajednički. (B 55) Oči i uši su loši svedoci ljudima ako imaju barbarske duše. Prva svrha filozofije nije da povlađuje mišljenju većine ne bi li filozofi na taj način došli do slave ili vlasti. (B 113) Heraklit kaže da je karakter čoveku sudbina (B 119) Herman Dils. str. a mudrost je istinu govoriti i raditi prema prirodi slušajući je. . istovremeno lična i subjektivno obojena . Filozof se tu predstavlja kao neko ko postavlja zadatke. 149-159. Heraklitu dugujemo prvu filozofiju koja je.

No budući da su u matematici brojevi po prirodi prvi. koji su smatrali da je broj počelo.činilo im se pak da u brojevima zapažaju mnoge sličnosti s onim stvarima koje jesu i s onima koje postaju. i ono što su mogli u brojevima i muzičkim akordima pokazivati da se slaže sa svojstvima i delovima neba i s čitavim kosmičkim poretkom skupljali su i prilagođavali jedno drugome. a broj jedan da se sastoji od toga obojega (da je naime i paran i . a smatrali su da su elementi broja parno i neparno. i videli su osim toga u brojevima svojstva i razmere muzičkih akorda. od toga pak da je jedno neograničeno. pa kako su u njoj bili vaspitani.2. . Aristotel.) Jasno je najzad i da su oni. 398. i svaka druga stvar tako reći na isti način). a budući da je očigledno da ih ima samo 9. zemlji i vodi (da je na primer jedno određeno svojstvo brojeva pravednost. ali da su brojevi prvi između svega što u prirodi postoji. a drugo ograničeno. A ako je gde šta manjkalo. str. Pitagora Brojevi kao početak A među njima i pre njih [Leukipa i Demokrita] posvetili su se matematici i prvi je unapredili takozvani pitagorejci. kazuju da postoje 10 telesa koja se kreću po Nebu. a treće zgodna prilika. Pretsokratovci I.2. trudili su se da to onamo uvedu kako bi im čitava nauka bila skladna. Metafizika (navedeno prema: Herman Dils. Navodim primer: budući da se čini da je broj deset savršen i da obuhvata u sebi čitavu prirodu brojeva. pomislili su da su elementi brojeva elementi svih bića i da je čitavo nebo harmonija i broj. drugo duša i um. smatrali da počelo postoji takođe i kao materija bićima i kao njihovo svojstvo i kao njihovo stanje. i to više nego u vatri. prikazuju zbog toga protivzemlju kao desetu. pomislili su da su njezina počela počela svih bića. budući dakle da se pokazivalo da su druge stvari po celoj prirodi slične brojevima.

ili jedinica. iz tačaka linije. Izbegavaj prometne ulice i hodaj stazama. baš kao što je rečeno. "ne izjedati sebi srce"... 26.. iz ove monade proizlazi neodređena dijada (dvojstvo) i služi monadi . Ovi se elementi među sobom menjaju i u potpunosti prelaze jedan u drugi. nemoj se okretati natrag jer te slede Erinije..) Aleksandar u svom delu Redosled filozofa priča da je u Pitagorinim zabeleškama našao i ove podatke." Diogen Laertije.. Ne smejati se grohotom. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. čitavo nebo.. što je zapravo značilo: ne dražiti oštrim rečima onoga koji plamti od gneva. broj pak da proizlazi iz jedinice. . osetljiva tela. (str.kao materijalna podloga. sferičan u čijem se središtu nalazi Zemlja. nego da se pristane uz mišljenje one nekolicine koja je upućena u pravo znanje. koja je i sama sferičnog oblika i svuda naseljena. Kada ideš na put. ( isto .. ali mu nemoj pomagati da ga sa sebe skida. zemlja i vazduh. 28. a brojevi da su. voda. "Princip svih stvari jeste monada. 4.. 8.neparan). 10. "ne hodati prometnim ulicama" kojom izrekom je savetovao da se ne sledi mnenje većine.. Ne proždiri srce. čiji su elementi: vatra... i sastavljaju se da bi stvorili jedan živi kosmos. Čoveku koji podiže na sebe teret pomaži naprtiti. iz površine čvrsta tela.. iz monade i neodređene dijade proizlaze brojevi. Ne potiči vatru nožem.svome uzroku . 14. iz linija površine. nikakvim svetovnim poslovima. iz brojeva tačke. Kada odlaziš u hram. . 273.. . 29.. 420. str. . skrušeno se pokloni i nemoj se usput baviti. 399.. [moguća tumačenja ovih pouka] "ne poticati vatru nožem". Desnicu nemoj olako svakome pružati.. Pitagorejske pouke 1... ni rečju ni delom. razuman. Aristotel. str. u smislu: ne mučiti samoga sebe žalošću. Metafizika..)..

Herman Dils. kao da je razlika između poznatih i nepoznatih trouglova iščezla . i.naučivši to od njega (sc. Mi naime trebamo takvu upravu kojoj se ni po koju cenu nećemo opirati.svi se oni moraju pokoravati njenom pravilu. U matematici su filozofi videli Eldorado za tačna uopštavanja. pri čemu. .i da je isto tako nestalno po svojim porivima kao i po željama i drugima svakovrsnim strastima: treba mu dakle jedna takva vrhovna moć i vlast koja će mu nametati razborito suzdržavanje i red. Politički stavovi pitagorejaca Pitagorejci su držali . Fascinacija filozofa matematikom počinje. Pretsokratovci I.. .. a baš takva biva uprava božanstva. To je uzdizalo matematiku kao primer uspešnog saznanja koje se održava (tačno je za sve nove slučajeve). nego naprotiv u vrlini i radinosti. Spinozi i Lajbnicu. ako je doista božanstvo takvo kakvo zaslužuje da upravlja svime.. preko Platona. Čuvena Pitagorina teorema govori o svim pravouglim trouglovima sveta. .da je korisno misliti da božanstvo postoji i da je prema ljudskom rodu tako raspoloženo da ga nadgleda i da ga ne zanemaruje. 423-424. veku i Dekartu. . . ali ne (sme im se pomagati) skidati ga". i za podanike su kazivali da moraju biti ne samo poslušni nego da moraju takođe ljubiti vladare. . dakle. . što je ono što ljudi po prirodi žele. Pitagore). Pretsokratovci I. str 419. 420."onima koji nose teret pomagati prtiti. vodi ka 17.a to su govorili s punim pravom. O vladarima pak i podanicima mislili su ovako: za vladare su naime kazivali da moraju biti ne samo mudri nego da moraju takođe ljubiti podanike. Herman Dils. A uopšte su mislili da treba suditi da nema većega zla od anarhije.. sa Pitagorom. str. kojom izrekom je preporučivao da nikome ne potpomažemo u lenjosti. Kazivali su naime da je čovek doista već po svojoj prirodi obesno biće...

Parmenid. Niti je bio niti će ikada biti čovek koji bi istinski znao o bogovima i o svemu što kažem. Ksenofan. konji konjima slične. govor i izgled njihov. Sve . likove bogova na svoju bi slikali sliku. . Ksenofan Protiv Homera Svaki čin koji je ljudima na sram i na osudu kao krasti..3. jedan drugoga varati i Homer i Hesiod bogovima su dodelili. a volovi volu podobne. Nego... ni umom.. . smrtnicima. A ako bi uspeo neko savršeno izreći stvarnost. Zenon 2... i telu bi davali oblik na svoju prispodobu. Bez napora sve pokreće snagom uma.. … Uvek na istom mestu stoji bez ikakve kretnje i ne priliči mu da prelazi sa mesta na mesto.3. a Tračani da su očiju plavih i crvene kose. nepromenljiv i nepokretan Jedan je bog. Svima je samo nagađanje dano... . Etiopljani kažu da su bogovi tuponosi i crni. Bog je jedan. da volovi i konji i lavovi imaju ruke i da rukama slikati mogu i delati kao i ljudi..2.. .1. . on je ipak ne zna iskustvom. bogovima vrhovni vladar i ljudima. A smrtnici misle da se bogovi rađaju kao i oni i da imaju haljine.. Dato nam je samo nagađanje tajne bogovi nisu od iskona ljudima dali nego su sami ljudi s vremenom tražili boljitak. . preljubnik biti. ni likom nije nalik.

. zapamti reči. Zenon Zenonovi paradoksi . jedno. neprekidno. 211.. Parmenid Dva puta saznanja Hajde. jer je celovito (ono). prema drugome nebiće jeste i nužno postoji to je.. 133. Jedino opis preostaje puta prema kom (biće) postoji. koji su samo zamislivi istraživanja puti: prema jednome biće jeste a nebića nema staza je (to) Uverenja ((koja) Istinu sledi). (izvodi iz Parmenidove poeme) 2. jer isto je misliti (kao) i biti.2. 208. a ti saslušaj. nepomično. Pretsokratovci I. (Ksenofanovi fragmenti) 2.. str. str. bez završetka. Herman Dils.Herman Dils.3. Na njemu vrlo su mnogi znaci da je nenastalo i neuništivo biće.134. čitavo sad je. kazat ću. . kažem ti sasvim neprepoznatljiva staza: ne možeš spoznati ono što nije (jer moguće nije) niti ga izreći. . Pretsokratovci I.3.135. niti je bilo niti će biti.3.

. tako da je ono sporije uvek u nekoj prednosti. Ovo može da nam se učini kao mana filozofije.) Još je Heraklit govorio da priroda voli da se skriva. mogućnost greške i svaku promenu. Međutim. 225. a ipak su te rečenice svakodnevne i obične. Treći je onaj upravo spomenuti prema kojemu strela koja se kreće (zapravo) stoji.. ako ostavimo čula iza sebe. . mi se u najobičnijem razmišljanju bavimo stvarima koje se ne vide. tamo ostavili i nestalnost. moraćemo tek da vidimo.. Pogledajmo sledeće rečenice: Baš nešto razmišljam.. Oni su verovatno gajili i nadu da smo. 9 je veće od 2.Četiri su Zenonova dokaza o kretanju koji zadaju teškoće onima koji ih rešavaju. . 226. bez pomoći čula. U njima smo kurzivom označili pojmove koji se odnose na stvari ili skupove stvari koji se ne mogu videti. Govori o tome kako ono što je najsporije nikad u trku neće biti dostignuto od onoga što je najbrže. Drugi je takozvani "Ahil". Prethodno. Materija je ono što nas okružuje ili Prirodom vladaju zakoni. Filozofi elejske škole su iz osobine filozofije da traga za onim što je iza vidljivog ili se naprosto ne vidi. To otkriva još jednu crtu filozofije da govori o stvarima koje se sve ne mogu opaziti golim okom . naime ono što progoni mora doći do mesta odakle je krenulo ono što beži. Fizika (navedeno prema: Herman Dils. Četvrti je onaj o jednakim telima koja se u trkalištu kreću iz suprotnih pravaca jednakom brzinom. Prva je ona prema kojoj kretanja nema jer ono što se kreće mora pre doći do polovine nego do kraja. a da toga često nismo svesni. . Aristotel. Pretsokratovci I.. Zasniva se na tome da se uzima kako je vreme sastavljeno od trenutaka sadašnjosti.. str. izvukli zaključak da u sebi imamo moć mišljenja koje može da dolazi do nevidljivih stvari kao što je sama osnova postojanja. . Da li je to moguće. Sve vrane su crne.

neprijateljstvom pak Mržnje čas svako na svoj put kreće. Demokrit 2. Dvostruk mi nauk: čas jedno iz mnoštva u bitak naraste. Aristotel. 285. 286) .2. niti se zbilo ni čulo što jest da propadne sasvim.. Ljubav i Mržnja Empedoklo uzima četiri elementa dodavši onima o kojima se prije govorilo [naime. Fragmenti iz Empedoklove poeme "O prirodi" (navedeno prema Herman Dils. . vodi. str. Dvojak je postanak smrtnog i dvojak nestanak njegov: spajanje svih počela i spaj i razara jedno. a čim se rastave ona. zato će vazda biti ondje gde postavi ga netko. Pretsokratovci I. što postade. Empedoklo Četiri elementa. to se razleti. Anaksagora.1. Metafizika (navedeno prema Herman Dils. Pretsokratovci I. str. I ta neprekidna smjena ne prestaje ama baš nigda: čas se po Ljubavi sva u jednu spoje cjelinu. zraku i vatri] zemlju kao četvrto: kaže naime da su trajna i da ne postaju već se u većoj ili manjoj količini miješaju u jedno i rastavljaju iz jednoga. 258) Postati ne može nešto od onog čeg uopće nema.. čas se to jdno dijeli te od njeg nastaje mnoštvo.4. Empedokole.4.

sin Hegezibulov. pristavši uz Anaksimenovu filozofiju.. .2. kad ga baš navodi kao počelo gibanja. ovako kaže: "Zajedno bijahu sve stvari.. 17. iz Klazomene. jer i maleno bijaše bezgranično. 38. ništa nije bilo jasno spoznatljivo zbog malenosti. tjelesna počela učinivši bezgraničnima: jer da su sve homeomerije. Herman Dils. Stoga i Anaksagora ispravno govori kad tvrdi da um ništa ne trpi i da se ni s čim ne miješa. . Kaže dakle Anaksagora: "U svakoj stvari nalazi se dio svake stvari". budući da se sve nalaze u svim stvarima. Herman Dils.4. nepomiješan i čist. Anaksagora. a svaka se stvar karakterizira po onome što u njoj preovladava. 23. str. bezgranične i množinom i malenošću. I on istom počelu pripisuje oboje. spoznavanje i gibanje. ali se pojavljuju kao da nastaju i propadaju samo sastavljanjem i rastavljanjem. (navod iz Simplikija) Um (Nus) kao počelo Kao počelo Anaksagora postavlja iznad svega um: kaže naime da je on jedini od svih bića jednostavan. Pretsokratovci II. govoreći da je um pokrenuo sve.2. homeomerije) jer je pretpostavljao da je zajedničko shvaćanje filozofa prirode istinito i da ništa ne nastaje iz nebitka. I dok su sve bile zajedno. Kao zlato pojavljuje se ono u čemu je mnogo zlata iako se u njemu nalaze sve (homeomerije). nerođene i neuništive. Zbog toga naime. prvi je preoblikovao učenje o počelima i dodao uzrok koji je nedostajao. Anaksagora Homeomerije Čini se da je Anaksagora tako zamislio neograničene elemente (tj. kao voda ili vatra ili zlato. str.

Demokrit Atomi i praznina Evo njegova učenja.jer čak i to su samo konglomeracije datih atoma.Aristotel. i tako se stvaraju sve složene stvari: vatra. Kvaliteti stvari postoje samo u ljudskom mnenju. zemlja . str. Ništa ne može da postane od nečega što ne postoji niti može da se pretvori u nešto što ne postoji. ovi su atomi slobodni od svakog uticaja i nepromenljivi. Pretsokratovci II. Zbog svoje čvrstine. Atomi su neograničeni i po veličini i po broju. 6) 2. a to on naziva neminovnošću. str. O duši. Ima beskonačno mnogo svetova.4. Mi vidimo zbog toga što slike ulaze u naše oči.. koja je identična s umom. Pretsokratovci I. . odgovorio je: "Da proučavam Sunce. Upitan jednom zašto se rodio." Diogen Laertije. oni nastaju i nestaju.3. neuznemiravana nikakvim strahom ili nekim drugim uzbuđenjem. a tako i duša. 308. (iz prevoda izostavljeni navodi grčkog originala) . nego neko stanje u kome duša živi mirno i spokojno. 24) On je tvrdio da je Sunce užarena Gromada.. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. "Prvi principi vasione su atomi i prazno (prazan prostor). voda. jer u prirodi nema ništa drugo do atoma i praznog. str. Sve drugo postoji samo u mislima. i njih u čitavoj vasioni nosi vrtlog. Mjesec i nebo. Diogen Laertije. Fizika (navedeno prema: Herman Dils. a ono nije isto što i uživanje. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Sunce i Mesec su sastavljeni od takvih glatkih i sferičnih masa (atoma)." Sve nastaje iz neminovnosti jer vrtlog je uzrok stvaranja svih stvari. (navedeno prema Herman Dils. Cilj svemu je spokojstvo. vazduh. To stanje on zove dobrim životom i daje mu još mnoga druga imena.

nego na spoljnji svet. takođe i klasici vajarstva i arhitekture. Tada stvaraju čuveni dramski pisci Stare Grčke. svaki sa svojim preokupacijama i teorijama koje se više odnose na zajednički život ljudi i pravila koja oni koriste da urede taj život. Anaksagora i Demokrit koncentrisani su na istine koje spadaju u domen opisa sveta. veka pre nove ere. . Treba nastojati oko bogatstva misli. Sa ovom trojicom filozofa smo se potpuno približili Atini .velikom središtu grčke kulture 5. 65. danas bi rekli prirodnih nauka. 10. To doba je zaista odavalo sliku bogatstva misli o kome govori poslednji fragment među gornjim citatima. atomi ne vide.Mnogo puta sam razložio da mi ne možemo shvatiti kakva uistinu jest ili nije svaka stvar.Fr.oni su zamišljeni tako da bi se videli. a Empedokle. . Iako se npr. Pored mislilaca koji razmišljaju na ovaj način. ne oko bogatstva znanja. Fr. kada bi naše oko bilo prilagođeno njihovoj veličini. Atinom šetaju sofisti i Sokrat. i do njih je Demokrit takođe došao putem uma i razmišljanja .

nego ismijava i druge kad čuje kako to obećavaju. prvi je istakao važnost korišćenja pravog trenutka. nego smatra da (ljude) treba činiti vještima govoriti. ja nemam načina ni da znam da li oni postoje. 259) Relativizam Protagora je prvi izjavio da o svakoj stvari postoje dva suprotna iskaza: on se njima i služio u svojim zaključcima. (navedeno prema: Herman Dils.2. V. pošto su preko glasnika pokupili sve knjige od onih koji su ih bili nabavili." Govorio je obično da duša ne znači ništa pored čula. Jer. i da je sve istinito. prvi priredio javne utakmice u besedništvu i prvi je stvorio sofizme za ljude koji vole da raspravljaju. Platon.M. Menon. Pretsokratovci II." Zbog ovoga uvoda u njegovu raspravu. U jednom drugom delu on počinje ovako: "Što se tiče bogova. ima mnogo prepreka koje ometaju znanje: i sama nejasnoća pitanja i kratkoća ljudskog života.5. Jedno od njegovih dela počinje ovako: "Čovek je mera svih stvari: onih koje postoje da postoje. Atinjani ga proteraše. Sofisiti Učitelji retorike Kod Gorgije najviše se. njegova dela spališe na javnom trgu. kao što priča Platon u dijalogu Teajtet (ili Teetet. divim tome da nikad od njega ne bi mogao čuti da obećaje to (naime da je učitelj vrline). str. On je prvi zatražio nagradu (honorar) od sto mina i prvi je uočio razliku između glagolskih vremena.). Sokrate. . a to je bio postupak koji je on prvi uveo. ili da ne postoje. prim. a onih što ne postoje da ne postoje.

a nipošto istinitijima. a zdrav mudar jer drukčije misli. I tvrdim da ti zemljoradnici biljkama pribavljaju umesto loših stanja dobra i zdrava stanja kad neka od njih poboljeva. a ti hoćeš ili nećeš. daleko sam od toga da ih nazivam žabama. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. već štaviše. Onaj koji uz loše stanje duše ima misli srodne tom stanju. Lekar vrši tu izmenu lekovima. a sofist govorima. A ti nemoj opet progoniti moje razlaganje po smislu reči. to menjajući postigao da mu se čini i jeste dobro. a to je njemu uvek istinito. Platon. Seti se onoga šta smo pre govorili. već ovako još jasnije nauči što kažem. a mudri i čestiti govornici rade da državama izgleda pravedno ono što je dobro a ne ono što je loše. dragi Sokrate. moraš dopustiti da budeš mera stvari. već treba promeniti jedno stanje u drugo. toga samoga nazivam mudrim ako bi nekome od nas. to i jeste za nju tako dok to prihvata. da se bolesniku hrana čini i jeste gorka. Jer niko nije nekoga ko lažno misli. tj. koji je sposoban da odgaja tako učenike. ( iz prevoda izuzeti navodi na grčkom) [Protagora] . I daleko sam od toga da ne bih priznao da mudrost i mudar čovek postoje. No ipak samim tim silno se razlikuju jedan od drugoga.Diogen Laertije. a drugome drugo. kome se nešto čini i jeste zlo. .niti se sme reći da je bolesnik neuk jer tako misli. Po istom merilu i sofist. Nije naime moguće da predoči ono što ne postoji niti drugo izvan onoga o čemu ima impresiju. 131-132. predodžbe koje neki zbog neznanja nazivaju istinitima. mislim da taj uz dobro stanje može postići druge takve misli srodne tome stanju.Ja naime tvrdim da je istina kako sam napisao.to nije naime moguće . Ne treba zato nijednoga od njih smatrati mudrijim . Ali umesto svake pojedine stvari koja je loša mudar čovek učini da građanima bude i izgleda dobra. Stoga što svakoj pojedinoj državi izgleda pravedno i lepo. Tako i u vaspitanju od lošega stanja treba promeniti u bolje. str. tj. a bolje je stanje zdravlja. tj. jer jednome jeste i pojavljuje se jedno. 310. str. a one za biljke zemljoradnicima. I tako jedni su mudriji od drugih i niko nema pogrešno mišljenje. da je svako do nas mera onoga što jeste da jeste i onoga što nije da nije. a ja jedne boljima od drugih. a zdravome jeste i čini se suprotno. već one mudrace za telesa nazivam lekarima. mudar je i zavređuje da mu odgajanici daju mnoga novaca. naveo da kasnije istinito misli. Teetet. A što se tiče mudraca.

bilo ružno kad na takvo tvoje poticanje ne bi neko na svaki način bio voljan da iznosi ono što ima na pameti. za čoveka je nespoznatljivo. On naime negde govori da je čovek mera svih stvari. Valjda si to čitao. Meni se dakle čini da onaj koji nešto zna percipira ono što zna i kako se upravo sada čini znanje nije ništa drugo nego percepcija (opažaj). Da nisi nikada rekao da nisi sposoban! Ako naime bog hoće i ako se pokažeš hrabar bićeš sposoban. Teetet. 263. a onih koje nisu da nisu. Herman Diels. . 112. takve za mene i jesu. U spisu O nebiću ili o prirodi razvija on.. Teetete. takve su opet za tebe. TEETET: Zaista bi. ali ne na temelju istog smjera (mišljenja) kao Protagora i njegovi (sljedbenici). No on je na neki drugi način rekao to isto. II tom. Znanje je percepcija SOKRAT: Kušaj dakle. Čovek si naime i ti kao i ja. TEETET: Čitao sam i to mnogo puta. str. str. ni na koji način ne može se saopćiti niti učiniti razumljivim našim bližnjima. . SOKRAT: Zar ne govori on nekako ovako da kakve se stvari meni čine. onih koje jesu da jesu. Jedna je i prva da ništa ne postoji.Gorgija Leontinac pripadao je istoj skupini kao (oni filozofi) koji su porekli kriterij. Sokrate. a treća da ako i jest spoznatljivo. Predsokratovci. opet iznova kazati šta je znanje.. SOKRAT: Čini se doista da nisi dao lošiju definiciju znanja nego onu koju je dao i Protagora. Platon. naime tri temeljne postavke (koje se) redoslijedom nadovezuju (jedna na drugu). druga da ako i postoji nešto. a kakve se tebi čine.

ako priznamo zavisnost uma od čula. platiti odustajanjem od objektivne istine (što je takođe njihov stav)? Kako pomiriti intuiciju o "jednoj" istini i intuiciju o vrednosti slobode mišljenja i legitimnosti razlika? Moramo li.Sukobom koji smo pomenuli. smestivši tako saznanje u okvire nesavršenog ljudskog sveta. . otvoreno je jedno trajno pitanje filozofije: Mora li se sloboda u razmišljanju i životu (koju ovde zastupaju sofisti). priznati i da je sve relativno? Rasprava između sofista i Sokrata bila je samo početak odgovaranja na ova pitanja. između sofista i Sokrata.

Uspomene o Sokratu. šta je pravedno šta li nepravedno. str. I tada je najviše govorio. mogao se onde videti.. a druge su očevidno za korist: šta ćeš od toga zvati delom slučaja.. ispitujući šta je pobožno šta li bezbožno. ai ostali deo dana uvek je provodio onde gde se nadao da će imati najveće društvo. A čudio se što im nije jasno da ljudi nisu sposobni da to nađu. 5-6. Ta. i po kojim zakonima se sve na nebu dešava. o vasionoj prirodi nije se ni razgovarao. O uzroku svih stvari SOKRAT: .. nego im se svima zajedno dešava kao da su pomahnitali .Za jedne stvari ne može se reći radi čega su. a ko je hteo mogao ga je čuti. nego je i za one koji su razmišljali o takvim stvarima dokazivao da su budale. šta je hrabrost šta li strašljivost. ..6. a šta delom uma? . Sokrat Napuštanje stare nauke o kosmosu Pa ipak je Sokrat svagda bio u javnosti: jer bi i ujutru posećivao šetališta i vežbališta.2. Ksenofont. A sam se svagda razgovarao o ljudskim stvarima. šta je trezvenost šta li mahnitost. aza one koji ih ne znaju da se s pravom mogu zvati robovi. i kad je trg bio pun ljudi. O onima koji su se time bavili tako je govorio. ispitujući kako je postalo ono što mudraci zovu svemir. kao većina ostalih. šta li država šta li državnik. bavio se i drugim stvarima i one koji ih znaju smatrao za lepe i dobre. šta je lepo šta li ružno. šta je vlada nad ljudima šta li vladar ljudi. Ta i oni koji se najviše ponose što o tome govore ne slažu se u shvatanjima jedan sa drugim. A niko nikada nije Sokrata ni video da išta bezbožno ili opako radi ni čuo da išta tako govori.

ARISTODEM: - Dolikuje da se ono što postaje radi koristi posmatra kao delo uma. SOKRAT: - Zar ti se ne čini da je onaj koji je prvi stvorio ljude dao im za korist ono čime sve saznaju: oči - da vide što se može videti; uši - da čuju što se može čuti; a kakva bi nam bila korist od mirisa da nismo dobili nosa? ... Osim toga, ne čini li ti se kao delo promisla i to što je oko, zato što je nežno, veđama ograđeno kao vratima, i veđe se, kad je za oko što potrebno, otvaraju, a u snu se zatvaraju? A da i vetrovi ne škode, dano je da narastu trepavice kao cedilo? Obrve se nadvijaju iznad očiju, da ni znoj sa glave ne dodija? A što uho prima sve glasove, a nikada se njima ne ispunjava; ... što je sve to tako promišljeno napravljeno, je li ti još teško kazati da li su to dela slučaja ili uma? ARISTODEM: - Diva mi, nije, nego kad stvar tako posmatram, čini mi se da to u svakom slučaju liči na nekakva mudra i čovekoljubiva tvorca. ... SOKRAT: - A ti smatraš da samo u tebe ima razuma? ARISTODEM: - Samo ti pitaj, i ja ću ti odgovoriti? SOKRAT: - A inače nigde, misliš, nema nimalo razuma, i to dok znaš da se i od zemlje, koje mnogo ima, mali deo nalazi u tvom telu, i da si od vode, koje mnogo ima, dobio malen deo, a valjda i od svega ostalog što je sve krupno po mali deo, i da ti je telo od toga sastavljeno? Onda samo za razum smatraš da ga nigde nema nego da si ga nekako srećom ugrabio, a sva tako velika i neizbrojna nebeska tela nahode se, kako misliš, nekim nerazumnim slučajem u tako lepom redu? ... Dragi moj, shvati da i tvoj um upravlja tvojim telom kako hoće. Stoga treba smatrati da i vaseljenski um sve udešava onako kako je njemu milo... Ksenofont,. Uspomene o Sokratu, str. 21-22, 24.

Znam da ništa ne znam

I ja ću pokušati da vam izložim šta je to što je meni donelo ime i klevetu. Slušajte, dakle! Možda će neki od vas pomisliti da se ja šalim, ali budite uvereni, kazaću vam punu istinu. Ja, građani atinski, nisam ničim drugim do nekakvom mudrošću stekao to ime. Pa kakvom mudrošću? Mudrošću koja je možda ljudska. Čini se da sam zaista u toj mudrosti mudar. A oni što sam ih malopre pomenuo, možda će biti predstavnici koje veće mudrosti nego što je ljudska, ili ja ne znam da nađem za to pogodniji izraz. Ali ja je ne razumem, a ko to tvrdi, taj laže i govori to da me okleveta. ... Kao svedoka za svoju mudrost, ako je upšte ima i ako je kakva, navešću vam boga u Delfima. Herefonta valjda znate. To beše i moj prijatelj od mladosti, a bio je prijatelj i većini od vas, i s vama je bio u onom izgnanstvu i s vama se vratio. I poznajete prirodu Herefontovu, njegovu žestoku strast kad bi se na što dao. Pa on, dakle, ode jedared i u Delfe, pa se usudi da zapita proročište ovo - ali kao što rekoh nemojte ljudi udariti u graju - on zapita da li je ko mudriji od mene. Pitija odgovori da niko nije mudriji od mene. ... ... kad sam ja ono čuo, ovako sam umovao: šta zapravo misli bog, i kakvu to zagonetku kazuje? Ta ništa nisam nalazio u sebi po čemu bih znao da sam mudar. Šta on, dakle, upravo misli kad izjavljuje da sam ja najmudriji? Valjda ne laže. To protivreči njegovom biću. I dugo vremena nisam znao šta je upravo smisao njegove izjave i, najzad, posle teškog razmišljanja, latio sam se da ga ovako otprilike ispitam. Uputih se jednome od onih koji uživaju glas da su mudri da bih tu, ako već igde, pobio proročanstvo i pokazao proročanstvu: evo, ovaj je od mene mudriji, a ti si izjavio da sam ja. Dok sam izbliže posmatrao ovoga čoveka - imena mu ne treba da napominjem, a beše to jedan od državnika koga sam ipitivao i takvo nešto, građani atinski, doživeo - i dok sam se s njim razgovarao, dobio sam utisak da taj čovek, doduše,

izgleda mudar mnogim drugim ljudima, a najviše samom sebi, ali da to u stvari nije. Ja sam, potom, pokušavao da mu dokazujem kako on, doduše, misli da je mudar, ali da nije. Tako sam omrzao i njemu i mnogima koji su bili prisutni. Na povratku, razmišljao sam u sebi da sam ja, ipak, mudriji od toga čoveka, jer, kao što se čini, nijedan od nas dvojice ne zna ništa valjano i dobro, ali on misli da zna nešto, a u stvari ne zna, dok ja kao što ne znam, i ne mislim da znam. Ja sam, čini mi se, bar nešto malo mudriji od njega, i to baš po tome što i ne mislim da znam ono što ne znam. ... Platon, Odbrana Sokratova, str. 46., 47. i 48.
Majeutika - metoda pitanja i odgovora

SOKRAT: Da uzmemo, ako hoćeš dve vrste bića: jednu vidljivu, drugu nevidljivu. KEBET: Uzmimo. SOKRAT: I nevidljivu kao onu koja svagda ostaje sebi jednaka, a vidljivu kao onu koja nikada ne ostaje sebi jednaka? KEBET: Uzmimo i to! SOKRAT: Elem dalje! Nije li jedan deo nas samih telo, a drugi deo duša? KEBET: Svakako. SOKRAT: Pa kojoj će od te dve vrste telo biti sličnije i srodnije? KEBET: Vidljivoj, to je svakome očevidno. SOKRAT: A šta je sa dušom? Je li on vidljiva ili nevidljiva? KEBET: Bar za ljude nevidljiva, Sokrate! SOKRAT: Ali, ipak, bar mu određujemo vidljivo i nevidljivo prema prirodi ljudskoj? Ili misliš po kojoj drugoj? KEBET: Po ljudskoj.

SOKRAT: Šta da kažemo, dakle o duši? Da kažemo da je vidljiva ili da nije vidljiva? KEBET: Nije vidljiva? SOKRAT: Dakle, nevidljiva je. KEBET: Dabome! SOKRAT: Duša, prema tome, više nego telo liči na nevidljivo, a telo na vidljivo? KEBET: Sasvim tako mora biti, Sokrate! Platon, Fedon, str. 124.
Činjenica da o Sokratu znamo samo iz druge ruke, da se on sam nije potrudio da ostavi svoje misli zapisane, govori da je Sokrat smatrao da zastupa sasvim jednostavne ali važne ideje, u okviru kojih ima mesta za napore drugih ljudi. Sokratova jednostavna ideja je da na etička pitanja postoje pravi odgovori i da će se oni u razgovoru sami pokazati, makar nekom prednošću u odnosu na krive odgovore. Da možemo biti sigurni da su naši etički izbori dobri koliko je to čoveku dato, ako smo uvek bili spremni da ih podvrgnemo ispitivanju.

. . i u govoru između njih pravimo razliku.Tako je. . . govorimo i o lepom kao takvom.7. . dok sad. znaš da one ipak ništa neće videti ako ne dođe nešto treće što je stvoreno radi toga. međutim. .rekoh . a za ideje tvrdimo da se saznaju ali se ne vide. Platon: Teorija Ideja Ideja Dobra (SOKRAT) . mnogo dobrih i drugih stvari. .. uzimamo za svaku stvar po jednu ideju kao da ova sačinjava jedinstveno biće. [jer] . .S druge strane.što ti nazivaš svetlošću.Ono .Kako to? .Ako oči gledaju. opet.A zar ne vidiš da je čulu vida i vidljivim stvarima potrebno još nešto? . i o dobrom kao takvom i o drugim stvarima koje smo ranije shvatili kao mnoštvo. ..Kažemo i određujemo da ima mnogo lepih.Svakako..I za mnoštvo kažemo da se ono može videti ali ne i saznati. i pomoću nje određujemo šta je svaka pojedina stvar kao takva.Šta podrazumevaš pod tim? ..Tako je.2. i ako pokušavam da se njima služim i ako je u njima prisutna boja.

Država. . naspram uma i umstvenih stvari. a samo dobro nije suština.. Iako su znanje i istina lepi.A ja sam mislio baš na sunce kad sam govorio o potomku dobra kojeg je ovo stvorilo sličnim samom sebi. naime. koje doduše. . prisustvo dobra ne daje jedino to da budu saznate.Jeste.U stvarima koje se tiču saznanja. naspram vida i vidljivih stvari. onda i ona samo nagađa. to je u regiji vidljivog sunce. Ono što je Dobro u regiji misli. nego se po uzvišenosti i moći uzdiže iznad nje. str. .Tako je. nego upravo iz njega samog proishodi njihovo bivstvovanje i njihova suština. Platon... .. razbacuje svoje misli tamo-amo i čini se kao da nema uma. . nije njegov uzrok i zar se ne vidi upravo zahvaljujući tom uzroku? . onda misli.. 199-202. . tako izgleda. prema onima koje postaju i nestaju. .. a ako se usmeri prema tamnim stvarima. nije organ vida. .I zar onda sunce.Ako se [duša] usmeri prema predmetima koje obasjava istina i biće. Shvati je kao uzrok našeg znanja i kao uzrok istine koju saznajemo umom.Ideju dobra treba da shvatiš kao nešto što predmetima koji se mogu saznati daje istinu i što duši koja saznaje daje sposobnost saznavanja. postaje neosetljiva. ipak ćeš dobro učiniti ako poveruješ da je ideja dobra nešto drugo i nešto još lepše nego što su sama istina i znanje.. saznaje i čini se da ima um. .

idu odmah dalje.Razume se da to znam . slično polaznim tačkama i pokretačima pomoću kojih se dopire do onoga što nema pretpostavke. jer preko pretpostavki ne može da pređe. još jednom .Razumem . nego samo svojim duhom. a to isto važi i za sve ostale figure. onda se opet.Dakle. upotrebljavaju oni samo kao slike. naprotiv. a ne samo o slučajno naslikanoj. Ova vidljiva pomoćna sredstva koja oni prave i slikaju i koja i sama bacaju senke i stvaraju u vodi slike.reče on.Istinu govoriš.Saznanje iz ideja po formi odgovora matematičkom saznanju (SOKRAT) . . . oni to. . istinske slike koje ne možemo ugledati ničim drugim.. a ne smatraju za potrebno da bilo sebi. aritmetikom i tome slično. iako ne misle baš na njih. Ja svakako verujem da znaš da oni koji se bave geometrijom. o trima vrstama uglova i svemu što sa tim ima veze. do pravoga početka svih stvari. . pretpostavljaju kao da im je potpuno jasno šta su te stvari. upotrebljavaju vidljive slike. bilo drugima. To su stvari koje može da shvati samo čista misao i to pomoću dijalektike tako što pretpostavke ne shvata kao osnove. . kako bi naposletku došli do zaključka zbog kojeg su se i upustili u raspravljanje. .A znaš i to da kad žele da dokažu nešto o četvorouglu kao takvom. no uzima u pomoć slike koje u poređenju sa drugima važe kao jasne i vredne. .Ovu sam vrstu nazvao misaonom.Onda tako shvati i ono što ja označavam drugim delom misaonog sveta [svetom ideja]. pretpostavljaju pojmove o parnome i neparnome. čista misao shvati taj početak. o figurama. a pritom teže da vide one prave. Oni. ali sam rekao da je duša prinuđena da pri svome ispitivanju stvara pretpostavke i da ne ide do dna.. . ili o dijagonali kao takvoj.da govoriš o geometriji i srodnim veštinama.reče on . polažu računa o onome što je svakom jasno.rekoh .jer ćeš posle ovoga lakše moći da shvatiš. jednostavno. nego samo kao pretpostavke.

a pored njega zamisli da je podignut zid kao ograda kakvu podižu mađioničari da iznad nje pokazuju svoju veštinu.jer mi se čini da govoriš o nekom ograničenom zadatku .reče on . trećem daj veru. . a za poslednji ostavi sumnju.slažem se i sređujem ih onako kako si rekao.ne potpuno. i da se duž cele pećine provlači jedan širok otvor koji vodi gore prema svetlosti. . vrati i stiže do kraja. na drugo mesto stavi razum. . a ne za um. iako su ovi u svome početku pristupačni razmišljanju. oslanjaju na pretpostavke. podrazumevajući pritom da razum leži na sredini između uma i čulnog saznanja. međutim. a ne idu do samog početka stvari. doduše .A sada . a ne čulima. tebi se čini da oni nemaju pravo saznanje o predmetima. jer zbog okova ne mogu okretati glave. Pri svemu tome istraživanju ne pomaže se ničim vidljivim nego samo idejama kao takvim i tako završava u svetu ideja..pridržavajući sve ono što sa njim ima veze. .Razumem . 224-227) Mit o pećini (SOKRAT) .Za četiri dela celokupnog sveta uzmi sada i četiri duševne osobine: Za najviše saznanje . međutim.U potpunosti si shvatio . Zamisli da ljudi žive u nekoj podzemnoj pećini.rekoh. 1957. sredi ih po smislu i veruj da one imaju udela u jasnosti onako kao što stvari na koje se odnose imaju udela u istini. Država.ali shvatam da želiš utvrditi: kako je onaj deo pravog i istinskog sveta.rekoh . dolazi od vatre koja gori iznad njih i daleko iza njihovih leđa. Beograd. a gledaju samo napred. 509d-511e (str.uporedi našu prirodu sa ovim stanjem da bismo videli da li smo zaista obrazovani ili nismo. Između vatre i okovanih vodi gore put. kako se oni. Platon. Kultura. Mislim da ti osobine matematičara i ovakvih ljudi smatraš za razum.reče on . kojim se bavi dijalektika.um. U toj pećini žive oni od detinjstva i imaju okove oko bedara i vratova tako da se ne mogu maći s mesta. mnogo jasniji nego takozvane nauke kod kojih pretpostavke važe kao počeci samih stvari i kod kojih su posmatrači primorani da predmet posmatraju umom. . Svetlost im.Razumem .

Zamisli uz to još da pored tog zida ljudi pronose razne sprave. šta misliš da bi odgovorio kad bi mu neko rekao da je sve dotle gledao samo koještarije.Bezuslovno.. i da pri tom.. . pošto je okrenut većoj istini? . dok pri svemu tome oseća bolove.. koje svetlost vatre baca na suprotan zid pećine? .Tvoje je poređenje neobično. . kad bismo ga sad primorali da gleda u samu svetlost. kao i sve moguće tvorevine ljudske umetnosti. da okrene vrat i da pođe i pogleda prema svetlosti.. ali tako da one iznad zida štrče. kao što to obično biva. . .A kad bi mogli međusobno da govore zar ne bi ono što vide smatrali za realne stvari? . .Slični su nama . da je sada mnogo bliže realnosti i da vidi pravilnije. i on bi pobegao i okrenuo se prema onome što može gledati i verovao da je to zaista jasnije od onoga što mu se sada pokazuje. a od svetlosti ne može da vidi one stvari čije je senke nekad gledao.reče Glaukon..-Zamišljam . onda bi ga zabolele oči.A sada zamisli kako bi oni postupili kad bi im stvarno uspelo da se oslobode okova i izleče od neznanja. Moglo bi biti smao ovo: kad bi neko od njih bio oslobođen okova i bio prinuđen da odjednom ustane.reče on..Zaista bi tako učinio . . pojedini od njih u prolazu razgovaraju a drugi ni reči ne govore. i to kipove ljudi i drugih životinja od kamena i drveta. . Zar misliš da oni vide nešto drugo osim svojih senki i senki drugih ljudi.rekoh. a neobični su i tvoji zatvorenici.

. I ako ustvrdi da stoji u sredini . i da će mi on kazati najpre to da li je zemlja ravna ili okrugla. bio sam već rešio da drugu vrstu uzroka više ne tražim. pokazaće mi zašto je za nju bolje da je baš takva. i . str. jer isto znanje obuhvata i jedno i drugo. čita i tvrdi da je um ono što sve razređuje i što je svemu uzrok. te uporediti svet koji se pokazuje našem viđenju sa boravkom u tamnici . zar ne bi onda trpeo muke i ljutio se što ga ovaj vuče.. uređujući. ako stvar tako stoji. onda si na tragu onoga što ja mislim i što si od mene želeo da čuješ. Platon. i zacelo sve uređuje i svaku stvar udešava onako kako će biti najbolje. objasniće mi i to da je za nju bolje bilo da stoji u sredini. A taj isti mora da zna i ono što je gore. jer sam mislio da sam prema svome shvatanju u Anaksagori našao učitelja uzroka svih stvari. Ono "najbolje" kao uzrok zašto su stvari onakve kakve jesu SOKRAT: Ali kad sam jedared jednoga čuo gde iz nekoga spisa. dragi Glaukone. kako nastaje. Meseca. obradujem se tome uzroku i učini mi se da je na izvestan način pravilno da je um uzrok svemu. i ostalih zvezda.Ovu sliku. nadalje. morao bi da ispita koji je baš za tu stvar najbolji način da postoji ili da što mu drago drugo trpi ili dela. Ako bii. hteo ko da otkrije uzrok svemu pojedinom. i stekoh uverenje. Razmišljajući o tome radovao sam se. reče mi Anaksagorina. Ako. i. da onda um. dakle. ili propada. a kad mi to kaže. u celini moramo primeniti na ono što smo ranije govorili. ono uspinjanje i posmatranje onoga što je gore shvatiš kao putovanje duše u sferu umnog.Kad bi ga sad odande neko silom odvukao uz težak i nepristupačan izlaz ne puštajući ga dok ga ne izvuče na sunčevu svetlost.. 206-209.. i zar mu se. A iz tih reči izlazi da čovek ni na šta drugo ne mora da obraća pažnju ni kod sebe ni kod svega drugoga nego na ono što je najbolje i najpodesnije. objasniće mi još i uzrok i nužnost. ili postoji. oči ne bi zasenile tako da ne bi mogao videti ništa od onoga što mi zovemno stvarnim? . Iako mi to razloži.. ističući ono što je bolje. Država. . kad bi zatim došao na svetlost. Pa i što se tiče Sunca.

i još mnoge druge čudne stvari. I baš to njeno stanje zove se saznanje. naime. . i kao pijanu hvata je vrtoglavica. Fedon. Platon. str. u ono čisto. Nešto slično je i meni palo na um. jer se zanima takvim stvarima. prijatelju moj prevario. ona svagda. jer se dotiče takvih stvari? KEBET: Svakako.onda nju telo vuče k onome što nikada ne ostaje samo sebi jednako. ili sluhom. bio sam rešio da na isti način doznam u čemu je za svako od njih bolje da dela i trpi ono što dela i trpi. i drugih njihovih osobina. i vodu. ako njegov lik ne posmatraju u vodi ili u čemu sličnom. Platon. ostaje sebi jednaka. Ali sam se u divnoj nadi. i eter. 125. ili vidom. upropaste se oči. ona se zanese u onu oblast. kad se duša telom služi da nešto posmatra. video sam čoveka koji se umom nimalo ne služi niti mu pridaje kakvih uzroka u razređivanju stvari.. i zato ona luta. kad god se nađe sama za se i kad joj prilike to dopuštaju. a ne onaj da je za ono najbolje da bude onako kako je. SOKRAT: A kada sama za se promatra. Učini mi se da moram pribeći pojmovima i u njima tražiti istinu bića. boravi s time. ili kojim drugim čulom jer promatrati nešto telom koliko promatrati nešto čulima .. i njihova okretanja. i oslobađa se lutanja i navek. Kad je on jedared ustvrdio da je um sve to uredio. Priroda saznanja SOKRAT: Zar nismo već ranije govorili i o ovom. str. Dok sam delo čitao i odmicao. i svagda sebi jednako. 148-149. Kad sam zatim sustao u posmatranju stvari. Fedon. nisam mogao da verujem da će on za to istaći još neki drugi uzrok. dokle god je onim zauzeta.brzine jednoga prema drugome. nekima. i zbunjuje se. i ja sam se pobojao da dušom ne obnevidim potpuno kao bih posmatrao stvari očima i pokušavao da ih svakim čulom dotičem. učini mi se da moram pripaziti da ne prođem kao oni koji gledaju i posmatraju pomračenje Sunca. i besmrtno. Ta nikako ne mogu dopustiti da onaj koji posmatra stvari u pojmovima posmatra više u . nego ističe vazduh. pa kako je srodna tome. i večno.

Ona se oslanjala na mogućnost umnog saznanja poretka stvari. ovim putem i. Platon. postavivši u svakom pojedinom slučaju za osnovu onaj stav za koji mislim da je najpouzdaniji. 150. Fedon. Udarim. Međutim. zajedno sa opozicijom materijalni svet-idealni svet upućivala na opoziciju nepromišljeno i ubeđeno zastupanje prvih stavova koje nam sugeriše posmatranje ili osećaj . . uzimam kao istinu ono što mi se čini da se s tim stavom slaže.kritičko razmatranje svih vlastitih zamisli sve dok se njihove loše strane sasvim isprave i stavovi koje imamo što više približe istini (Ideji) . Danas nam se ovaj Platonov idealizam često čini bajkovit i nemoguć.slikama nego li onaj koji se neposredno obraća samim stvarima. naravno. nego da se oni samo pridržavaju dobrih pravila kada pokušavaju da odrede šta je istina. dakle. str. to ne uzimam kao istinu. a što se ne slaže. Platon je Sokratov impuls u pravcu samo jednog ispravnog odgovora na pitanja o dobru i istini doveo do razrađene teorije. radije govorio da su promišljeni ljudi u stanju da umom sagledavaju Ideje. a to se tiče i uzroka i svega ostaloga. preko Ideja koje čine taj poredak. ovaj idealizam imao je i svoju praktičnu stranu. Platon je. Ali mi danas možemo da ispod metafizičkog sloja otkrijemo prave i prijemčivije razloge za njegove stavove. Za Platona je opozicija čulno-umsko.

Nikako. najdraži moj. Zar ne tvrdiš to? .odgovorih ja . . .već reci jasnije šta misliš. Jer ta državna vlast vlada u državi i tako će svako ko dobro razmisli.Svaka vlast. Kako to misliš. koji smo slabiji od njega. Platon: Teorija Države Trasimahov stav o pravdi kao pravu jačega .reče on [Trasimah] . u drugima narod. dragi moj . .odgovorih ja [Sokrat]. Ti tvrdiš da je pravično ono što koristi jačemu. kome se ovi imaju pokoravati.2. onda ga kažnjavaju kao čoveka koji je prestupio zakone i počinio krivicu. opet.Svakako. Zašto ne odobravaš? Nećeš .Slušaj . prikladna i pravična.Sad razumem. . a tako čine i ostale vlasti. 16-17. pravi zakone u svoju korist: demokratija demokratske. o Trasimaše? Ako je rvač Pulidamant jači od nas i ako njemu prija govedina. kad kažem da sve države podjednako sude o pojmu pravičnosti: da je pravičnost od koristi za državnu vlast. Za ono što je njima korisno vele da je pravo podanika.Ja tvrdim da pravično nije ništa drugo nego ono što koristi jačemu. . str.Znam. onda je ta hrana i za nas. . Tako ja mislim. i ako ga ko prekorači.8. Platon. a u trećima opet plemstvo? . tiranin izdaje monarhističke zakone. Država.Zar ne znaš da u mnogim državama vlast drže tirani.Zar u svakoj državi nije baš vladajući element onaj najjači? .Strašan si ti Sokrate! Moju rečenicu shvatio si tako samo da bi je mogao napasti. uvideti da je baš svuda pravično ono što ja velim: ono što koristi jačemu.Moram prvo razumeti šta misliš .

opet. kako mislim ni za ljudski rod. i državno uređenje koje smo sada rečima opisali neće postati moguće niti će ugledati svetlost sunca. samo pravičnost. i često ponavljali. Platon. nepravičnost. Filozofi .119. jer znam kakve će se nečuvene stvari govoriti u vezi s ovim. dakle. .. str. moj dragi Glaukone.rekoh . neće prestati nesreće ne samo za države nego. i sami smo često nagoveštavali da je pravično da svako obavlja svoj posao i ne meša se u mnoge druge poslove. odredili da treba činiti .A i to smo od mnogih drugih slušali.da li dobro govorim. mislim. ako pamtiš. . . mogli bismo prosuditi o onome što već odavno tražimo. naime. Država. ili samo za drugim. kad smo postavljali temelje državi. ako sadašnji kraljevi i vlastodršci ne postanu pravi i dobri filozofi.to je. onda. pošto bismo videli i jednu i drugu.kraljevi Ako u državama ne postanu filozofi kraljevi . i ako se silom ne isključe one mnogobrojne prirode koje teže samo za jednim.ili. Ono što smo još u početku. tako smo govorili. . Mi smo mislili da ćemo u takvoj državi najpre naći pravičnost. kojom se najgore upravlja.. i ako oboje: politička moć i filozofija (ljubav prema mudrosti) ne postanu jedno. ili bar neka vrsta pravičnosti. da svaki pojedinac u državi treba da obavlja samo jedan posao i to onaj koji njegovoj prirodi najbolje odgovara.Doista.Slušaj. I to je ono što mi već odavno naređuje da oklevam. . . nego da cela država bude to u najvećoj meri. 103. a u državi. pa.rekoh . A odredili smo.Sokrat: pravično je dati svakome ono što mu pripada Ali mi nismo sagradili svoju državu zato da u njoj samo jedan stalež bude naročito srećan.

katkad izgleda kao da se bavi filozofijom. 164. sad radi gimnastiku. ako nije bukač i ako ima bilo kakve veze sa filozofijom. opet zavidi ratnicima i onda se ugleda na njih. a sad je opet lenj i ne mari ni za šta. je li? . 164.Ako je njegovo stanje takvo. Platon. … . onda on i ne može drugačije da radi. Njega je. . ako se sećaš.Jer je teško uvideti da nema drugog puta ka sreći ni za pojedinca ni za celinu. Nikavog reda i nikakve potrebe nema u njegovom životu.Isto tako je i nezaistost u onom što smatra najvećim dobrom upropastila demokratiju. Onda čujmo i govorimo dalje sećajući se onoga čime smo započeli kad smo utvrdili kakva treba da bude priroda savršenog čoveka. a čas pije vodu i mršavi.I tako mu svaki dan prolazi u tome da ugađa strasti koja je toga trenutka naišla: čas se opija uz zvuke frule. drugi put. pa govori i radi ono što mu toga časa pada na pamet. Mane demokratije On [čovek demokratskog uređenja] odbija svaki razlog i istinu nastavih ja . najpre vodila istina. a druge savlađivati i obuzdavati on sve to odbija i tvrdi da su svi nagoni isti i da ih treba po dj ednako ceniti. str.Zaista smo tako rekli. zatim mu se dopadnu poslovni ljudi i on se baca na trgovinu. Platon.A šta to ona smatra najvećim dobrom? . a druge od rđavih. on to smatra slatkim. slobodnim i blaženim životom. str. Ako mu neko kaže da poneke želje dolaze od lepih i dobrih nagona. Država. Država. da prve treba negovati i ceniti. skače na govornicu. za kojom on svuda i na svaki način mora da ide. . . često vodi državne poslove.i ne dozvoljava im da uđu u njegovu tvrđavu .

Zamolićemo.Čini se. str. 67. to sam upravo hteo reći. Kontroverzne osobine Platonove države . neograničenost u tome i u zanemarivanju ostalih stvari u ovom državnom uređenju rađa potrebu za tiranidom. nego baš zato što ukoliko su više pesnička. jer inače neće govoriti ni istinito. . ni kako je potrebno onima koji će postati ratnici.. . . Država. Država. Mogao si čuti da je to najlepše u demokratskoj državi i da onome koji je po prirodi slobodan jedino radi toga i vredi da živi u njoj. već pohvalno.Slobodu . dakle.To moramo.Pa onda. 66.. . Homera i druge pesnike da se ne ljute što ta i slična mesta brišemo. . da moramo bdeti nad onima koji takve mitove pripovedaju i zahtevati od njih da o prilikama u Hadu ne govore ružno. utoliko manje treba da ih slušaju mladići i ljudi koji treba da budu slobodni i da se plaše ropstva više nego smrti. str.. ne zato što nisu pesnička.Nipošto.Mnogo se govori o tome i često se čuje to tvrđenje. dakle. Platon.odgovorih. i što mnoštvo ne uživa u tome da ih sluša. 257-8.primer: nadzor nad pesnicima . . Platon.Misliš li da se onaj ko veruje u priče o podzemlju i strahotama onoga sveta može osloboditi straha od smrti i da će on biti u stanju da u bitkama smrt pretpostavi porazu i ropstvu? .

nego prostor koji treba naseliti pravilima koji najviše pogoduju individualnom traganju za srećom. kakav je bio Platon. U okviru antičke filozofije već je Aristotel odustao od pretenzije svog učitelja da odredi najbolji oblik države za sve ljude i sva društva. Ovu promenu prati odustajanje od pretenzije na znanje potpuno adekvatnih istina koje obavezno važe za sve. Tada težište prelazi na sreću pojedinca koja se ostvaruje izvan javne sfere. objašnjava zašto je Platon mogao u velikoj meri da ignoriše potrebu svakog čoveka da sam. Život posvećen opštem dobru bio je cilj kome je trebalo da se posvete najodličniji među građanima. smatrali su da onaj koji se posvećuje državnim poslovima ispunjava pravi zadatak jednog slobodnog čoveka. a javna sfera nije mesto u okviru koga će osmišljavanje njegovog života tek biti potpuno. koji je važniji od drugih zadataka. slobodno odredi ono što će raditi u životu. . Ovaj zajednički cilj kome se podređuju lični interesi.Obrazovane aristokrate grčkih polisa. Ova situacija se menja tek posle mnogo vekova sa liberalizmom i Kantovom filozofijom.

Aristotel. "konj".2. ili mesto [gde]. na primer: "on je obuven". ili relaciju [odnos ]. "on je izgoreo". ili delanje ili trpljenje. . ili posedovanje. 7. položaj je. ne samo zato da bi mogli da radimo. i to vizuelna saznanja više od drugih. str. delanje je. 3. "on sedi". ili vreme [kad]. "on leži". str. na primer: "duplo". na primer: "u Likeju". kvantitet je na primer "dug dva lakta". dokaz i aksiomi Silogizam je govor u kome. Aristotel. posedovanje je.kazano jednom rečju . nego čak i p od pretpostavkom da ne želimo ništa da radimo. na primer: "on seče". "prošle godine". "dug tri lakta". "pola". tako da kažem. druga jedna stvar različita od njih. Uzrok ovome je taj što od svih naših čula. Jer mi vid cenimo iznad svega. Deset kategorija Svaka bez ikakve veze iskazana reč označava ili supstanciju. vreme je. trpljenje je. dokaz za to je radost izazvana doživljenim saznanjima: naime. na primer. Organon. ili kvantitet. kad se izvesne stvari pretpostave. " na agori". Supstancija .jeste na primer: "čovek". na primer: "beo". "vičan gramatici". ili položaj. vid je ono čulo pomoću koga stičemo najviše saznanja i otkrivamo mnoštvo razlika. na primer: "juče". odnos je .9. na primer: "on je isečen". mesto je. Metafizika. i pored njihove korisne strane ona nam se sviđaju sama po sebi. " on gori". ili kvalitet. kvalitet je. Aristotelova logika O težnji ka znanju Svi ljudi po prirodi teže da dođu do znanja. "veći". proizlazi nužnim načinom na osnovu pretpostavljenih stvari. "on je naoružan". Silogizam.

ili iz premisa koje su takve da samo saznanje koje imamo proističe iz prvih i istinitih premisa. Jer ne treba pitati za uzrok principa nauka. oni se nj i ma služe ipak samo koliko im je potrebno. pošto je očigledno da se aksiomi primenjuju na sve stvarnosti kao stvarnosti (jer stvarnost je ono što je zajedničko svima stvarima) proučavanje ovih istina takođe pripada upoznavanju stvarnosti kao stvarnosti. str . Logika i načelo ne protivrečnosti Sada treba da kažemo da li pripada jednoj nauci ili raznim naukama da proučavaju istine koje se u matematici nazivaju aksiomima. Jer aksiomi obuhvataju sve stvarnosti. čiji stav uostalom ne treba da iznenađuje. .. Očigledno je njihovo ispitivanje predmet jedne jedine nauke. Ali samim tim što ima nekoga koji je još iznad fizičara (naime priroda je samo jedan određeni rod stvarnosti) njemu. ni geometar ni aritmetičar. A ako se svi ljudi služe aksiomima. koji proučava opšte i prvu supstancu. to je zato što aksiomi pripadaju stvarnosti kao stvarnosti. Prema tome.Dokaz se dobija kad silogizam postaje iz istinitih i prvih premisa. . … Istiniti i prvi jesu stavovi koji dobijaju svoju izvesnost ne od drugih stavova. ali nije prva. To su pokušali samo izvesni fizičari.. 371. Fizika je zaista neka vrsta filozofije. kao i samu supstancu. a filozof je taj koji će se time baviti. jer su verovali da su oni jedini koji ispituju čitavu prirodu i stvarnost uopšte. nego sami od sebe. a ne jednu izvesnu vrstu isključujući ostale. to jest koliko se pruža rod na koji se odnose njihova dokazivanja. Aristotel. Upravo zbog toga ni jedan od onih koji se ograničavaju na ispitivanje jedne posebne nauke nije sebi postavio zadatak da kaže ma šta o istinitosti ili neistinitosti ovih aksioma. nego svaki od tih principa treba da bude sam po sebi izvestan. takođe će pripasti ispitivanje ovih istina. Organon. i što je svaki rod stvarnost.

ma kakva ona bila. koji proučava prirodu svake supstance. 74 Dve vrste definicija Pošto se definicija smatra kao govor koji objašnjava šta je jedna stvar. [ Načelo ne protivrečnosti ] Nemoguće je da ista osobina istovremeno prirpada i ne pripada jednom istom predmetu u istom odnosu. tako da bude u mogućnosti da postavi najpostojanija načela svih stvarnosti. jer načelo čije je posedovanje nužno da bi se shvatila svaka stvarnost ma kakva ona bila. takođe treba nužno posedovati pre svakog znanja. Otuda je očigledno da je to načelo najpostojanije od svih. čovek koji raspolaže izvanrednim znanjem iz bilo koje oblasti treba takođe da bude u stanju da postavi najpostojanija načela o stvari o kojoj je reč. A sad ćemo reći koje je to načelo.. Tako prva definicja označava šta je stvar.. . različit od onoga koji izražava suštinu. međutim. A ta svojstva ima upravo filozof. Ako bismo tvrdili tako nešto.. to je definicija pomoću uzroka. Aristotel. a ono što je nužno da bi se upoznala svaka stvarnost.Prema tome. Druga vrsta definicije jeste govor koji pokazuje zašto neka stvar postoji. ne zavisi od nekog drugog načela..svako dokazivanje svodi se na ovo načelo kao na najvišu istinu. očigledno je da pripada filozofu. (1005a) str. Ovo je najpostojanije načelo. ili govor potpuno nominalan. . jer je ono po svojoj prirodi ishodična tačka čak i za sve ostale aksiome. s druge strane najpostojanije načelo od svih postavlja se kao načelo u odnosu na koje je nemoguće da se čovek prevari: ustvari potrebno je da se istovremeno to načelo najbolje upozna među svima načelima (jer zabluda uvek obuhvata ono što se ne poznaje) i da bude bezuslovno. onda bi takvo tvrđenje predstavljalo logičku teškoću. druga će očevidno biti neki . ali to ne dokazuje. da ispituje i načela silogističkog rasuđivanja. Međutim. jasno je da će jedna od njenih vrsta biti govor koji objašnjava šta znači ime. Metafizika.

dokaz suštine. str. 337. Logički kvadrat Svi A su M (Na primer: Svi Grci su plavi) Univerzalnoafirmativan stav (A) kontrarnost (oba stava mogu biti neistiniti. Organon. a ne mogu oba biti istiniti) Nijedan A nije M (Nijedan Grk nije plav) Univerzalnonegativan stav (E) subordiniranost (donji stav sledi iz gornjeg stava) subordiniranost (donji stav sledi iz gornjeg stava) Neki A su M subkontrarnost (Neki Grci su plavi) Partikularnoafirmativan stav ( I ) (oba stava ne mogu biti neistiniti. koji se od dokaza razlikuje samo položajem svojih termina. Jer postoji razlika između reći: "Zašto grmi?" i "Šta je grom?". a oba mogu biti istiniti) Neki A nisu M (Neki Grci nisu plavi) Partikularnonegativan stav (O) . Aristotel.

u okviru logike. što se pomoću samo jednog stava koji je toliko prihvatljiv za duh da ga je teško negirati. jer to sprečava zakon neprotivrečnosti. Sada. ali sad tu stvarnost najpre naseljava logika. čiji principi su istovremeno i principi stvarnosti. odrađuje deo posla kome su služile mnoge Ideje. uzgred. dva protivrečna stava ne mogu biti istovremeno istinita. Umesto Ideja. To ne znači da Aristotel napušta Platonov stav da osim materijalne stvarnosti postoji i idealna stvarnost. Prednost svog rešenja Aristotel je video u tome. sada je principima logike ostavljeno da čuvaju jednoznačnost sveta. čije je postojanje. Ali. logika i njeni zakoni uspešnije ispunjavaju svrhu opovrgavanja stava sofista da su sva mišljenja podjednako istinita od Platonovih Ideja. logički principi nisu jedini principi stvarnosti: ostalim principima Aristotel se bavi u svojoj metafizici. bilo sumnjivo.Za Aristotela. dok je kod Platona to tako jer samo jedan do stavova može da odgovara Ideji. .

2.10. Aristotelova Metafizika

Prelazak sa načina razmišljanja o prirodi koji su gajili "fizičari" na novi način

Posle ovakvih shvatanja, filozofi su, kao što smo rekli, bili primorani samom stvarnošću da potraže neki drugi uzročni princip, pošto su se pranačela koja su pre bila otkrivena pokazala nedovoljnim za stvaranje prirode bića. Postojanje i postanak dobrog i lepog u stvarima odista verovatno nema za uzrok ni vatru, ni zemlju, niti neki drugi element ove vrste, a čak ne izgleda ni verovatno da su to ovi filozofi i zamišljali. S druge strane, nije bilo razumno ni pripisivati slučaju i sreći tako veličanstveno delo. Stoga, kada se pojavio čovek koji je rekao da u prirodi kao i kod životinja, postoji inteligencija, uzrok sveopšteg reda i uređenja, izgledalo je da je on jedini pri zdravom razumu s obzirom na lutanja svojih prethodnika. Aristotel, Metafizika, ( 984 b ) , str. 13-14.
Prve i druge supstancije

Supstancija, u najsvojstvenijem, i prvom, i glavnom smislu, jeste ono što nije afirmirano ni o jednom subjektu niti je u jednom subjektu, - kao naprimer, jedan određeni čovek ili jedan određeni konj. "Druge supstancije" nazivaju se rodovi u kojima su sadržane supstancije uzete u prvom smislu, a rodovima treba dodati i vrste ovih rodova. Tako na primer jedan određeni čovek spada u rod čoveka, a vrsta ovoga roda je životinja. Ove [poslednje] supstancije zovu se "druge" - kao što su na primer, čovek i životinja. Aristotel, Organon, str. 8.

Četiri značenja reči uzrok

Uzrokom se naziva, u prvom smislu, imanentna materija od koje je sačinjena izvesna stvar: bronza je uzrok statue, a srebro pehara; a materija bronze i srebra takođe je uzrok. U drugom smislu, uzrok je oblik i obrazac, tj. definicija suštine i vrste: na primer, to je odnos broja dva prema broju 1 i broj uopšte; ili kao što su delovi definicije koji su takođe uzrok. Uzrok je još prvo načelo promene ili mirovanja: tvorac odluke je uzrok akcije a otac je uzrok deteta i uopšte sila koja deluje je uzrok onoga što je učinjeno, a ono što vrši promenu uzrok je onoga što trpi promenu. Uzrok je takođe svrha, to jest konačna svrha. Na primer, zdravlje je uzrok šetnje. Zašto u stvari čovek šeta? Mi odgovaramo: da bi bio zdrav , i govoreći tako, mislimo da smo dali objašnjenje o uzroku. Aristotel, Metafizika, str. 99.
Kritika Platonove teorije ideja

Posle filozofija o o kojima smo maločas govorili došla je Platonova teorija, koja je najčešće u skladu sa teorijom Pitagorejaca, ali koja ima i svoja sopstvena obeležja, prilično različita od filosofije Italske škole. Još od svoje mladosti, Platon, pošto je najprije postao prijatelj Kratila i upoznao se s Heraklitovim mišljenjima, prema kojima su sve čulne stvari u večitoj promeni i ne mogu biti predmet nauke, ostao je i kasnije veran ovom učenju. S druge strane, Sokrat, koji je bio obuzet mislima o moralnim stvarima, a ne o prirodi u celini, ipak je u ovoj oblasti tražio opšte i prvi utvrdio mišljenje o definicijama. Platon je prihvatio njegovo učenje, ali njegovo prvo formiranje navelo ga je na mišljenje da to opšte mora postojati u stvarnostima druge vrste nego što su to čulne stvari: nemoguće je, zaista, mislio je on, da zajednička definicija postoji i za jednu od pojedinačnih čulnih stvari, bar za one koje su u večitoj promeni. Rukovođen ovim razlozima, on je onda ove stvari nazvao idejama, govoreći, s druge strane, da su čulne stvari odvojene od ideja i da se sve nazivaju po njima: mnoštvo čulnih stvari zaista postoji jedino izjednačenjem, i one nemaju isto značenje u odnosu na ideje. Što se tiče toga izjednačenja, Platon je promenio samo ime:

Pitagorejci zaista kažu da bića postoje oponašanjem brojeva; za Platona je to izjednačenje, tako da se izmenila samo reč. Ipak, što se tiče istraživanja o prirodi tog izjednačenja ili oponašanja ideja, oni su ostali bez odluke. - Štaviše, osim čulnih stvari i ideja, Platon prihvata da postoje i matematičke stvari, koje su prelazne stvarnosti, različite, s jedne strane, od čulnih stvari po tome što su večite i nepokretne i, s druge strane, od ideja po tome što su one mnoštvo sličnih primeraka, dok je ideja po sebi jedna, pojedinačna i zasebna stvarnost. Aristotel, Metafizika, (987 b) str. 21-22. Najvažnije od svega je pitanje od kakve su koristi ideje za čulne stvarnosti, bilo da se radi o večitim stvarnostima ili o stvarnostima koje se rađaju i propadaju. One zaista nisu za ta bića uzroci nikakvog kretanja, niti ma kakve promene. One nisu ni od kakve koristi za upoznavanje drugih stvarnosti (one doista nisu njihova suština, jer bi inače bile u njima) niti objašnjenje njihovog postojanja, jer one bar nisu imanentne stvarima koje od njih dolaze; … A zatim bi izgledalo nemoguće da suština stvari bude odvojena od onoga čija je supstanca; kako bi, dakle, ideje, koje su supstance stvari, bile odvojene od stvari? U Fedonu se tako govori kao da su ideje uzroci stvarnosti i postajanja. Pa ipak, ako i prihvatimo postojanje ideja, stvarnosti koje iz njih proizlaze nisu nastale bez učešća pokretačkog uzroka. Aristotel, Metafizika, (991a,b) str. 32-33.
Aristotelovo shvatanje "duše"

Duša se prevashodno sastoji u onome na temelju čega živimo, osećamo i mislimo. Zbog toga je duša pojam i forma, a ne materija i supstrat. Supstanciju, naime, kao što je rečeno, razumevamo trojako - kao formu, materiju i kao spoj jednog i drugog. Od toga materija predstavlja mogućnost, a forma entelehiju. Budući da se živo biće sastoji iz jednog i drugog, to telo ne predstavlja entelehiju duše, nego je duša entelehija tela. Zato ispravno pretpostavljaju oni

kojima se čini da nema duše bez tela, niti tela bez duše. Ona doista nije telo nego nešto (deo) od tela, zbog čega i jeste u telu, i to u telu određene vrste, a ne u onakvom telu kao što su je prethodnici [Aristotel misli na Pitagorejce] uklopili, bez pobližeg određenja u koje i kakvo telo, mada je očigledno da ma koja stvar ne prima ma koji sadržaj. To je u skladu sa zdravim razumom. Entelehija svake stvari prirodno se, naime, ostvaruje utoliko što je ta stvar u mogućnosti i u odgovarajućoj materiji. Iz gornjega je, dakle, jasno da je duša entelehija i pojmovna suština onoga što je u mogućnosti da takvo (živo) bude. ... Kad bi, naime, oko bilo živo biće, njegova bi duša bila moć gledanja (vid). Aristotel, Rasprava o duši, str. 41, 37.
Bog kao nepokretni pokretač

Prvi pokretač je dakle nužno stvarnost i, po tome što je to nužno, njegovo biće je dobro; na taj način ono je pranačelo. ... O takvom pranačelu vise nebo i priroda. A to pranačelo je život koji se može uporediti sa najsavršenijim proživljavanjem jednog trenutka koji nam se daje. On je stvarno uvek taj život (što je za nas nemoguće), pošto je njegova stvarnost uživanje. Budnost, osećanje i misao su naša najveća uživanja zato što su to stvarnosti, dok se nade i uspomene uživaju samo kroz ona prva. A misao i to ona koja je to sama po sebi odnosi se na ono što je najbolje po sebi, dok je najviša misao ona o najvišem dobru. Um postaje svestan samog sebe shvatajući natčulno, pošto stupajući u dodir sa svojim predmetom i promišljajući o njemu on sam postaje shvatljiv, tako da postoji istovetnost između uma i shvatljivog: um je stecište shvatljivog i same supstance. S druge strane, um je u akciji kad dostigne ono što je shvatljivo. Iz ovoga proizilazi da je božanski elemenat koji um sadrži više stvarnost nego ova mogućnost, a čin posmatranja je savršeno i najviše blaženstvo ... Stoga kažemo da je bog večita i savršena stvarnost, tako da život i stalno večito trajanje pripadaju bogu; sam bog je upravo to. ...

da se čitava kasnija filozofija može čitati i kao rasprava sa Aristotelom. 305. Ipak. pošto je on najizvrsnija stvar. on je ostavio tako podrobnu argumentaciju za njih. Pored toga. što nije malo priznanje. str. za Aristotela odlučujuće postavke. . Aristotelove ključne ideje su da svrha stvari predstavlja uzrok stvari i da je moguće saznanje prvih principa stvarnosti putem uma. Kasnije je sve više napuštana ideja da naš um poseduje prečicu za razumevanje principa sveta. Aristotelova logika. Metafizika. Sudbina Aristotelovog učenja bila je takva da su se ove. Prvo je odbačena ideja da svrhe upravljaju prirodom i ona je posmatrana samo kao uzročni sistem koji se može objasniti bez pozivanja na svrhe. teorija saznanja i njegova vizija prirode i kosmosa bile su merodavne za mnogo vekova posle njega. Dakle. logičke principe). 298-299. prve našle na udaru kada se moderna filozofija počela izvlačiti ispod Aristotelovih skuta. iako su ove Aristeotelove ideje od početka moderne filozofije sporne. a njegova misao je misao o misli. mi smo sposobni da sa potpunom tačnošću upoznamo bar osnovne principe prirode (npr. Ta vizija govori o tome da ćemo razumeti prirodu ako razumemo svrhe kojima bića teže i ograničenja koja im osnovni zakoni prirode postavljaju u tom teženju. Aristotel.Božanski um misli o samom sebi.

Da se vratimo sada na ono što kažemo u početku: pošto svako znanje i svako opredeljenje teži nekom dobru. jer nju biramo uvek zbog nje same. …. ili zbog kojeg drugog cilja.takav cilj [kojem se teži zbog njega samog] morao bi nesumnjivo da znači dobro po sebi. bez sumnje. a nikada zbog nečeg drugog. koje je onda to dobro za koje možemo reći da je cilj nauke o državi i koje je vrhunsko do svih ostvarljivih dobara? . . uglavnom.9.2. Čini se da je takav cilj sreća. Dok.. . IV . jak um i sva [druga dobra] biramo za cilj. To bi se možda lako postiglo ako bi se shvatio zadatak čoveka. jer u njima vidimo sredstvo za sreću. uživanje. ali se za njih odlučujemo i zbog sreće. Jer kao što se. . i najveće dobro.1. dok sve ostalo želimo samo s obzirom na taj cilj. II .. .. isto tako i rad i odlučivanje uopšte.. Aristotel.10..1. U pogledu naziva postoji. i ako ne preduzimamo neku stvar s drugim ciljem pred očima .2. . Nikomahova etika Sreća je u delatnosti svojstvenoj samo čoveku KNjIGA I I . VII. međutim slažu s tim da se sreća može definisati kao najveće dobro. uma].(što bi se tako pridužavalo u nedogled dok bi naša [životna] želja ostala neostvarena i uzaludna) . doduše i zbog njih samih (jer mi bismo se opredelili za svako od tih dobara čak i kad ništa drugo ne bismo time dobili).. kod većine saglasnost: jer i obrazovani i neprosvećena većina kažu da je to sreća . stoga je pravilno definisati dobro kao ono čemu sve teži.5. naprotiv sreću niko neće uzeti za cilj zbog nekog od gorenavedenih ciljeva [počasti uživanja. teže nekom dobru. Svi se. za frulaša i za vajara i za .1.. Smatra se da svako stvaranje u umetnosti i svako istraživanje u nauci.11. dok društveno priznanje. Ako sad za ostvarljive zadatke postoji takav cilj da mu težimo zbog njega samog.. ali se [od nas] traži da jasnije kažemo šta je ona ustvari.

Aristotel.. Mi ga delimo u dve klase: klasu intelektualnih [odn.. Ako. (1103a) . Preostaje [kao specifična odlika čoveka] život ispunjen delatnošću koja je svojstvena razumnom biću. dobro i uspelo sastoji u [ostvarenom] delu. i samo poseduje samo razum i misli.20. s jedne strane. onda bi. a delom takav da je samo poslušan prema razumu. .svakog umetnika. to će značiti da je i onaj deo duše koji poseduje razum dvojak . mi nećemo za nekoga reći da je znalac ili inteligentan. i to takvom biću koje se. U intelektualne vrline spadaju: znanje [ sofia ]. Ali mi hvalimo i obrazovanog i mudrog zbog duhovnog stanja.13. Govoreći o karakteru. Nikomahova etika. . etičkih vrlina. a zadatak čoveka koji se ističe vrlinom da to isto čini pravilno i na najbolji način. i uopšte za svakoga ko ima pred sobom delo i [njegovo] ostvarenje.. po našem mišljenju.fronesis ]. treba smatrati da i ovaj poslednji deo duše poseduje razum.. . .. kao u gornjem primeru kada dete sluša očev razum. 3 . isto bi se moglo reći i za čoveka.. pak.delom stvarno razuman i ima razum u sebi. a s druge. … ako je tako. zadatak čoveka bio da vodi život koji se sastoji u razumnoj duševnoj delatnosti i razumnim postupcima. Nikomahova etika.13. str. 24-25. Aristotel. pod uslovom da postoji neki njegov zadatak. pokorava razumu.19. a u moralne: plemenita velikodušnost i razboritost [odnosno vladanje sobom].. a takva postignuta duhovna stanja koje su vredna hvale nazivamo vrlinama. Na osnovu navedene razlike određuje se i pojam ljudske vrline.14. str. nego da je [na primer] blag ili razborit i umeren. (1094a-1098a) Podela vrlina KNjIGA I XIII . . dijanoetičkih ili logičkih] i klasu moralnih. . moć shvatanja odnosno inteligencija [ sinesis ] i pamet [odnosno praktična mudrost .

nisu svako osećanje i svaka radnja sposobni za tu sredinu [pravu meru]. samosavlađivanje] . Zato. Kao što smo videli. . a ne zato što ga je suviše ili premalo. a u lekciji je to "mudrost". . dok se u lekciji za praktičnu mudrost upotrebljava re č "razboritost". Nikomahova etika.18. Neka su već samim svojim imenom sjedinjena sa porokom. bestidnost. a od radnji preljuba..4. odabiračka sklonost volje koja se drži sredine u odnosu na nas. naprotiv. i to određene tako kako bi to uradio razuman čovek.. . naročito ne svakog nezadovoljstva) sredina [odnosno prava mera] je umerenost [tj. sve to i tome slično osuđuje se jer je rđavo samo po sebi. Aristotel. .prim. ako se traži suština i definicija . 26.KNjIGA II I . . Međutim.. prema tome..1.17.. zluradost.kojima se nešto pojmovno određuje . Kod uživanja i nezadovoljstva (ne svakog uživanja i nezadovoljstva. vrlina se deli na dve vrste . Intelektualna duguje i svoj opstanak i svoj razvoj uglavnom nastavi. njeno prekoračenje i nedostatak . Za plašljivost i ludu smelost sredina je hrabrost. Vrlina je. ... dolazi sa navikom. takođe.2. fronesis ) je prevedena našom rečju "pamet". VII .vrlina je sredina [tj.na intelektualnu i na moralnu. i zato ona zahteva vremena i iskustva. prava mera].. krađa. to je sredina između dva rđava smera: preterivanja i zaostajanja za merom.3. str.) Vrlina je sredina između krajnosti KNjIGA II VI . na primer.. U stvari. kao. razumom određene. ali u odnosu na pravu vrednost i najveće dobro vrlina je vrhunac. po čemu je i dobila ime koje se vrlo malo razlikuje od naziva za običaj. (1103a) (U ovom prevodu vrlina praktične mudrosti (gr. . ubistvo. aut.15.. . grčko "sofia" je ovde prevedeno kao "znanje". . zavist. Kod davanja i uzimanja novca sredina [prava mera] je velikodušnost.. moralna vrlina.

1.. Cilj stvaralaštva je izvan samog stvaralaštva..] sastoji iz dva dela: jedan kojim opažamo [pojave i stvari]. pametan čovek uopšte bi bio onaj ko pravilno rasuđuje [odlučuje]. .. .. .. niti o takvima koje uopšte nije u stanju da sprovede. niko ne odlučuje o stvarima koje uopšte ne mogu da budu drukčije. Ako je.su rasipništvo i škrtost. da je praktična mudrost istinska sposobnost delanja s pravilnim rasuđivanjem o onome što je za čoveka dobro ili zlo.4. str. i drugi. To nije slučaj kod delanja: tu je cilj samo pravilno delanje. Što se tiče praktične mudrosti ( fronesis ). Obeležje pametnog čoveka je to da je on u stanju da pravilno rasuđuje o tome šta je za njega dobro i korisno.. dakle. 34-36. Kao što postoje dva oblika moći prosuđivanja . 118 i 122. nju ćemo razumeti najbolje na taj način što ćemo utvrditi koje ljude nazivamo pametnim. i tada osobina koja je samo ličila na vrlinu postaje vrlina u pravom smislu.. na primer u pogledu zdravlja ili telesne snage. dakle. Prema tome. V . Kada se prirodnom daru pridruži um.tako i u oblasti . čiji principi ne mogu da budu drugačiji nego što su. znanje povezano s dokazivanjem i ako ne postoji dokaz za stvari čiji principi mogu da budu i drukčiji (jer sve te stvari mogu da budu i drukčije).. nego uopšte u svemu što vodi pravilnom načinu življenja. i to ne u nekom specijalnom pogledu. .. (1138a i 1140a-1140b) XIII . (1107a-1107b) Praktična mudrost (razboritost) KNjIGA VI I . . Preostaje. onda se pokazuje [ta željena razlika] u praksi. Treba shvatiti da se racionalni deo [duše ..vrsnoća [veština] i praktična mudrost . Nikomahova etika. Aristotel.5.3. a nije moguće odlučivati o stvarima koje su nužne.1.prim. str. čijim posredstvom shvatamo ono što može da bude i drukčije. . onda praktična mudrost ne može biti isto što i znanje i umetnost. aut. Međutim. Nikomahova etika. . Aristotel.

vanredno korisno načelo."bez svojte. ali da najviši položaji budu izborni. 5 Stoga je. Prema tome.7. da zahtevaju od njih polaganje računa i da učestvuju u sudovima.. 132-133. str. Aristotel. Od ovih dveju ona u pravom smislu ne postaje bez praktične mudrosti.. . jer predstavlja vrlinu jednog dela intelekta. da se svim građanima da pravo da biraju organe blasti. . a ne slučajem. međutim. budući da je usamljen i prepušten igri slučaja. pod uslovom da za viši položaj i cenz bude viši.5. naprotiv. mi. U . bez ognjišta"... bez zakona. i zato ne može postojati pravilna odluka bez praktične mudrosti isto kao ni bez vrline. stoji van državne zajednice ili je rđav ili je bolji od ljudi. a onaj koji zbog svoje prirode. U svim ljudima postoji prirodna težnja za takvom zajednicom i onaj koji ju je prvi osnovao začetnik je najvećeg dobra. a obično se ono i primenjuje.izgrađivanja karaktera postoje dva oblika . Takav čovek po prirodi želi rat. za onu vrstu demokratije. određuje pravilan cilj. . Jasno je dakle da država nastaje po prirodi i da je važnija nego pojedinac. (1144b) (Iz prevoda su izostavljeni navodi originala na starogrčkom) Politika Iz ovoga je jasno da država nastaje po prirodi i da je čovek po prirodi političko biće. čak i pod pretpostavkom da praktična mudrost nema značaja za dobro delanje. . Jedna.. Sokrat je mislio da su vrline intelektualna svojstva (jer sve one predstavljaju znanja). str. kao onaj kome Homer upućuje ovakav prekor ... ili na osnovu lične soposobnosti bez obzira na cenz.. da je ona ipak potrebna. Aristotel. Nikomahova etika. i to na osnovu cenza. Politika. . naime. tvrdimo da su one povezane sa intelektom. . a druga čini da se služimo pravilnim sredstvima za njegovo postizanje. o kojoj sam ranije govorio. Jasno je.prirodna [urođena] vrlina i vrlina u pravom smislu.

a vladaće pravedno jer će drugi imati pravo da traže od njih da im polažu račune. Na ovaj način. a narod neće zavideti poštovanja dostojnim ljudima koje je njegova volja dovela na vlast. isto. Takvim poretkom biće zadovoljni i istaknuti i uvaženi ljudi. nagoveštava se kasniji stav da znanja manjeg stepena izvesnosti takođe predstavljaju znanja. to su znanja koja govore o stvarima koje ne mogu biti drugačije: niti se te stvari menjaju. filozofi kao da pristaju na maksimalna očekivanja svojih slušalaca. niti je moguće da je naše znanje o njima pogrešno. odnosno da tvrde da su otkrili nesumnjive i neoborive istine. str. gde on priznaje da se u njoj ne mogu očekivati potpuno izvesne istine. 173 Filozofi su često skloni da svoja saznanja smatraju nužno istinitim. jer se neće potčinjavati gorima od sebe.tom slučaju državna uprava mora da bude dobra jer će vlast biti u rukama najboljih ljudi. Aristotelovim rečnikom. U Aristotelovom gledanju na etiku. koji često traže samo sigurna i apsolutno tačna znanja. .

str. Rasprava o blaženom životu. Rasprava o blaženom životu. nego ravnodušnošću prema sudbini.11. odabrati iz njega bolji deo. Sve što god mi se dogodi.2. pun sumnja. koji ne poznaje nikakvo veće dobro nego ono što ga sam sebi može dati i za koga se pravo uživanje sastoji u preziranju čulnih zadovoljstava". biće dobro. koga slučaj ne može ni uzdići ni slomiti. a pri tome bogata čovekoljubljem i brigom za one sa kojima saobraća". 34. Stoici Najviše dobro Sasvim je ista stvar da li kažem: "Najviše dobro je duša koja prezire slučajnosti i raduje se samo svojoj vrlini" ili: "Nesavladljiva snaga duše. ako mi se ostavi izbor. sav u strahu od slučajeva. spokojna u delanju. Stoici i Epikurejci 2.11. . Celo carstvo sudbine prezreću.a to upravo i jeste ropstvo.47 i 60. str. posledica toga jeste život brižan. Jer . svaki trenutak pun je teškog iščekivanja.1. kome je njegova vrlina sve. Ravnodušnost prema sudbini Zato se čovek mora probiti do slobode. Ono se može odrediti i ovako: "Blaženim možemo nazvati čoveka za koga ništa nije dobro ili zlo nego samo dobra ili zla duša. koji voli poštenje. 35. Seneka. Seneka. pa ipak želim da mi se dogode lakše i prijatnije stvari i koje će onom ko s njima ima posla manje brige zadavati. naklonost sudbine počinje da joj [duši] postaje potreba. a ova se ne postiže ničim drugim. puna uviđavnosti. ali ću opet.

kad se podrobnije razmotre. I kad smo to postigli. osećamo neprijatnost. ono služi kao polazna tačka za selokupno biranje i odbijanje. 44. . Dosta često se dešava da se odreknemo naslada ako one kao posledicu donose neku neprijatnost. I upravo zbog toga kažemo da je zadovoljstvo i početak i kraj blaženog života. Seneka. stoičara). i isti zakon koji mi postavljamo za vrlinu postavlja on za uživanje. jer on uživanje svodi na na nešto veoma sitno i neznatno. a što je za prirodu dovoljno.iskazujem svoje mišljenje ako ono i neće biti pravo mojim istomišljenicima iz Stoičke škole . str. Rasprava o blaženom životu. da je Epikurova škola učiteljica sramotnih radnji. O zadovoljstvu vodimo računa zato jer nam ono služi kao merilo u prosuđivanju svih dobara.da su Epikurova učenja moralno besprekorna i pravilna. onda se stiša svaka oluja koja besni u našim dušama. str. I baš zbog toga što je zadovoljstvo prvo i nama prirođeno dobro. jer čovek više nema potrebe da se obazire na bilo šta što bi mu još nedostajalo. mi ne donosimo naprečac odluku o eventualnom uživanju. jer više ne mora da traži ništa što bi još bilo potrebno za postizanje potpunog zadovoljstva kako duše tako i tela. Samo kad nema zadovoljstva. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. A kad nezadovoljstvo ne osećamo. i da su.Odnos Seneke prema Epikuru Ja mislim .. čak i stroga. i samo u tom slučaju osećamo potrebu za zadovoljstvom. to je za raskoš isuviše malo..2. kao veliki deo naših (tj. onda nam više ni zadovoljstvo nije potrebno. ona je nepravedno ozloglašena. Epikur Zadovoljstvo kao osnovno dobro Za sve ono što radimo i stvaramo svrha je to da budemo slobodni od telesnih bolova i slobodni od obespokojavajućeg straha.11. 2. Zato neću govoriti. On naređuje da se uživanje pokorava prirodi. Zadovoljstvo je naše prvo i zajedno s nama rođeno dobro. nego kažem ovo: ona je na rđavu glasu. Diogen Laertije. 373.

ali skoro niko ne pristaje uz njihove stavove. U tom odbijanju da se zauzme skeptički stav. Nemoguće je.Izvod iz "Osnovnih misli" 2. dakle. pojavljuju se skeptici (još jedna filozofska škola). Život pravičnog čoveka najmanje ometa nespokojstvo. ne više slobodan čovek malog gradadržave. isto. Kasniji filozofi shvataju ovaj izazov skepticizma. onda nemaš nikakvog oslonca na šta bi se mogao pozvati pri ocenjivanju onih zaključaka koje smatraš pogrešnim. koji poučavaju da se treba uzdržavati od svakog tvrđenja. 12. Ako svoja čulna zapažanja odbaciš. U oblasti teorije saznanja. Slučaj samo retko kad smeta mudrom čoveku. str. njegovim najvećim i najvišim ciljevima upravlja i upravljaće razum u toku čitavog njegovog života. A što je bez osećanja to za nas ne znači ništa. nego živimo u strahu od onoga što nam pričaju mitovi. a ljudski duh nije sposoban za iole verodostojna saznanja. vidi se duh novog doba i uverenje filozofa da mogu da utiču . Od svega što nam mudrost stvara da bismo osigurali sreću kroz čitav život. 23. U helenizmu filozofiju stvara pojedinac. Zbog toga se filozofi ograničavaju na učenje o dobru za pojedinca. jer su sve tvrdnje podjednako pogrešne. ako ne poznajemo prirodu celokupne vasione. u potpunosti uživati zadovoljstva bez proučavanja prirode. Mogući sagovornici. protivnici ili saveznici predaleko su jedni od drugih da bi mogli činiti zajednicu koja može da određuje prirodu stvari ili dobro države. već podanik velikog carstva na koje ne može da utiče. Ne možemo se osloboditi straha koji nas obuzima pri ispitivanju stvari od najveće važnosti. najveća je stvar sticanje prijateljstva. 375-377. 16. dok je život nepravičnog čoveka ispunjen najvećim nespokojstvom. 27. jer telo koje se rastvara ne oseća ništa. 17. Smrt za nas ne znači ništa.

nego time mi. Eneade. naime. što se Jedno ne može dokučiti ni znanjem ni mišljenjem kao ostali predmeti mišljenja. Jer spoznaja je pojam.. kad prima spoznaju nečega. ona nije nijedna od njih. Ko tačno govori. ni kvalitet. koji ga mogu primiti i koji su se pripremili. ni duša. priroda Jednoga tvorac svih stvari. Jer Ono (Jedno) zaista nije daleko ni od koga. koje se javljaju u vezi sa njime. nego pomoću prisutnosti. ni um. tako da je doduše prisutno. sad mu se približavajući. Ona mora dakle projuriti preko znanja i nikako ne sme napuštati stanje jedinstva. želimo izjaviti šta doživljavamo. . nego mora ostaviti i znanje i ono što se može znati i sve što tome pripada i dolazi uz to kao čitavo dnevno svetlo do Sunca. str. koja je vrednija od znanja.1. (navedeno prema: B.. koja je srodna njegovoj. a opet je daleko od sviju.na prilike oko njih.) . ni kvantitet. da mu se priljube. Plotin: Jedno i način njegovog saznanja putem ekstaze Kako je.. Plotin. SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA 3. ali prisutno samo za one. koji izvana obilazimo oko Jednoga. Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa. . Duša doživljuje otpadanje od stanja jedinstva i nije potpuno jedno. Bošnjak. da ga prihvate i dodirnu pomoću sličnosti i svoje unutrašnje sile. Nije dakle ni nešto.. sad se od njega udaljujući zbog poteškoća.. 3. 182-183. a pojam je mnoštvo.. ne sme ga nazivati ni ovo ni ono. Poteškoće se javljaju najviše zato.

bez oklevanja kažem. Ne. bilo bi to nešto drugo. Jer da je stvorio ma šta. [zagonetka vremena] Šta je dakle vreme? Dok me niko ne pita. 12-13. Gospode. tvorac neba i zemlje. ja znam. str. lutajući kroz slike o proteklim vremenima. kad ih ti. Avgustin odgovara na prigovore vezane za hrišćansku ideju o Bogu kao stvaraocu sveta Ja govorim da si ti. .2. pa ako se pod "nebom" i "zemljom" podrazumeva ono poslednje. svom onom visinom večnosti tvoje. . pre nego što si se latio ogromnog posla. kad bi.3. uzdržao od rada za bezbroj vekova. uvek prisutne. a ne stvari i bića. kako bi ono isteklo ako nije postojalo dotle? . jednako. tvorac njihov nisi bio sazdao još? Kako bi vreme moglo imati mesta ako ga nisi ustanovio ti ili. Jer kako je moglo da protekne toliko vekova.. neka se trgne taj duh iz svog sna i shvati već da je njegovo ćutanje lažno. pak.. tvorac svake stvari i bića. svemogući Bog. koji je sazdao i obuhvata svemir. . začudio nad tim da si se ti. "Pre nego je sazdao nebo i zemlju.... kao što vladaš. vremenima koja će doći. Bog nije radio ništa.ja ne znam. Ispovesti.. ti nisi u vremenu prethodio vremenu jer inače ne bi dolazio pre svih vremena. Avgustin. Ako bi se neki površan duh. valjalo da to objasnim . Prethodiš ti prošlim vremenima.

ukoliko postizavaju sličnost sa idejama. (navedeno prema: B. Naš razum je put ka saznanju Boga. Na sličan se način istinitima nazivaju prirodne stvari. o kojima raspravlja Filozof. Iz toga su proizilazila neslaganja. Na taj način stvara se sfera u koju razum nema pristupa. a tek na drugom mestu u stvarima. koje su u božijoj misli. Tako je dakle istina prvenstveno u umu. njegov nepromenljivi deo koji je zadužen da ga održava u granicama razuma i reda. Zato se veštački stvorene stvari nazivaju istinitim po svom odnosu prema našem umu. Plotin prvi postavlja Boga kao princip iznad razuma i na njega se iz svojih razloga nadovezuju i kasniji hrišćanski pisci. Akvinski: Istina stvari se sastoji u njihovom upoređivanju sa božijim umom Stoga se svaka pojedina stvar apsolutno naziva istinitom po njenom odnosu prema umu od koga zavisi. jer postizava prirodu svojstvenu kamenu prema prethodnoj zamisli bo ž ijeg uma. Do tih neslaganja ne dolazi. Bošnjak. ukoliko se one izjednačuju s umom kao svojim ishodištem. … Treba kazati da stari filozofi nisu govorili da vrste prirodnih stvari potiču od nekog uma. bili su prisiljeni istinu stvari postaviti u odnos prema našem umu. ako prihvatimo da se istina stvari sastoji u upoređivanju sa božijim umom. 230-231) U klasičnoj grčkoj filozofiji do Plotina. kako je govorio Aristotel. ukoliko je izraz istinitog saznanja. Ona se naime kuća naziva istinitom koja postizava sličnost sa oblikom koji je u graditeljevoj zamisli. Toma Akvinski. Istinitim se naime naziva kamen. Bog je deo sveta. str. Suma teologije. jer "slično saznaje slično". a govor se naziva istinitim.3. Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa. a . nego dolaze od slučaja. A kako su smatrali da istina unosi upoređivanje sa umom.3.

propisati za sebe granice svoje prirode.. 74. Đovani Piko dela Mirandola (1463-1494).koja ipak sadrži mnoge dogme koje se u okviru hrišćanstva prihvataju. ovako mu se obratio: Priroda svih ostalih stvari je ograničena i prinudna u okviru granica zakona koje smo MI propisali.) Traži se nova mudrost . str. otvara novo pitanje o odnosu vere i razuma. Postavili smo te u centar sveta kako bi odatle lakše mogao da posmatraš sve ono što postoji na svetu. Renesansa Nove mogućnosti čoveka Shvatio sam zbog čega je čovek najsrećnije od svih stvorenja i samim tim vredan sveg divljenja. niti smrtnim niti besmrtnim. odredivši mu mesto u središtu sveta. kao tvorac i uobličitelj samoga sebe.. MODERNA FILOZOFIJA 4. Ovo dvojstvo. (Bog je) uzeo čoveka kao stvorenje neodređene prirode i.. nesputan ograničenjima. otkrovenja i prirodne mogućnosti čoveka da dolazi do istina u koje veruje. 4.1.. Ti ćeš. u saglasnosti s tvojom slobodnom voljom . Intelektualna istorija Evrope. tako da sa slobodom izbora i sa čašću. koga ranije nije bilo u filozofiji. Nismo te stvorili ni od neba ni od zemlje. Govor o dostojanstvu čoveka (Prevod iz Marvin Peri. odnosno. možeš sebe da uobličiš u koji god oblik ti želiš.

a prigovaram samo onima koji mu se kao roblje predaju. str. međutim. str. naprotiv. 37. Novi Organon. Frensis bekon.. Pohvala ludosti. a šta je kod razmišljanja uzrok. 104. Dijalog koji se odnosi na dva glavna sistema sveta Ptolomejev i Kopernikov (1632). koga ni od jedne namere ne odvraća ni stid (jer ga nema) ni opasnost (jer ne razmišlja)? Mudrac se zagnjuruje u knjige starih pisaca. zbilja. Sledbenici Aristotela su ti koji su ga krunisali autoritetom. ili ludak. (Prevod iz Marvin Peri.. ako mudrost leži u iskustvu. stiče pravu mudrost. Neću da kažem da čovek ne treba da sluša ono što kaže Aristotel. ako se ne varam. kao što ste dosad činili. To je dobro uočio i Homer. nešto iz plašljivosti ne prihvata ničega. Ljudsko znanje i moć poklapaju se u tome. 65. gde se nauči nekom preteranom cepidlačenju. Intelektualna istorija Evrope. . ispravio svoje knjige i prihvatio najrazumnije doktrine. sam odbacujući one koji su tako maloumni da mogu da budu navedeni da i dalje nastavljaju da ponizno zastupaju sve ono što je on ikada rekao? ... samo ako me budete slušali pažljivo. pošto sam tako pribavila pohvalu za hrabrost i vrednoću.) Nova logika: Znanje je moć 3. jer veli: i lud se nauči u nevolji. Erazmo Roterdamski (1466-1536). slepo se priključujući svemu što on kaže i prihvatajući to kao nepovrediv dekret ne tražeći bilo koje druge razloge. iako je bio slep. Galileo Galilej.(Govori Ludost) Dakle. Ludak. Otpor autoritetima Da li je moguće da sumnjate da bi Aristotel promenio svoje mišljenje. aplaudiram čitanju i brižljivom izučavanju njegovog dela. kad bi video nova otkrića na nebu. Priroda se naime pobeđuje samo pokoravajući joj se. to je kod delovanja pravilo. što nepoznavanje uzroka onemogućuje uspeh. baš stoga što neprestano učestvuje u svemu i ne haje za opasnost. Pre svega. koji se nešto iz stida. Ja se. šta biste rekli ako bih sad počela da hvalim i svoju mudrost? Ali će neko možda reći da je to isto toliko mogućno kao pomešati vatru i vodu. nije (Aristotel) on to sam prigrabio za sebe. nadam da ću vas uveriti u to. ko više zaslužuje da nosi ime mudraca: da li pametan. str.

str. 11. ali još neoprobani put. Dva puta jesu i mogu da budu za istraživanja i pronalaženja istine. tako je logika kakva je sada. 13. nekorisna za pronalaženje nauke. Silogizam se sastoji od sudova. 14. što je na tome sazdano. … 19. Novi organon. a reči su znaci pojmova. tako da su ona lepa razmišljanja. sebi potčinjava odobravanje.40. sudovi od reči. To je pravi. Istančanost prirode umnogome nadmašuje istančanost čula i razuma. Ako su dakle sami pojmovi (ono što je osnova stvari) pobrkani i naprečac izvedeni iz stvari. onda nema nikakve čvrstoće ni u onome. Drugi izvlači sudove iz oseta i pojedinačnosti. koja se upotrebljava. I tako je jedina nada u pravoj indukciji. nisu ni od kakve koristi za pronalaženje dela. uzdižući se neprekidno i postepeno. pa na osnovu tih principa i njihove nepokolebljive istinitosti sudi i pronalazi srednje sudove. stoga je više štetna nego korisna. Silogizam se ne upotrebljava za principe nauke. ljudske spekulacije i obrazlaganja nezdrava stvar. a ne stvari. 12. Frensis Bekon. a za srednje sudove upotrebljava se uzalud.41. taj je put sada uobičajen. kakve su sada. jer ni izdaleka nije ravan istančanosti prirode. Logika. Kao što nauke. služi više za učvršćivanje i utvrđivanje zabluda koje se temelje na običnim pojmovima. tako da naposletku dolazi do najopštijih sudova. on dakle. Prvi leti od oseta i pojedinačnosti prema najopštijim sudovima. ali nema nikoga ko bi to video. .Nova logika i metoda saznanja 10. 39. nego za istraživanje istine.

. nego se oni. koje svoju prirodu meša s prirodom stvari. kako je on disponiran kod pojedinih ljudi. ako se ljudi unapred ne opomenu da se protiv njih. Pogrešno se. ne samo da tako obuzimaju ljudski duh. 42. ili zbog vaspitanja i opštenja sa drugima. slučajno. tako da je zaista ljudski duh. Idoli plemena imaju svoj temelj u samoj ljudskoj prirodi i u samome plemenu ili rodu ljudskome. potpuno smućeno i. Ljudski je razum poput neravnog ogledala za zrake stvari. Idoli pećine su idoli pojedinog čoveka. pored zabluda ljudske prirode uopšte. pa ih iskrivljuje i prlja. naime. 43. ili zbog različitosti utisaka koji se javljaju u pristrasnoj duši s predrasudama ili u mirnoj i ravnodušnoj duši ili tome slično. koje zbog trgovine i udruživanja ljudi nazivamo idolima trga. ima posebnu pećinu ili rupu koja lomi i kvari svetlo prirode. sve percepcije kako čula. zaštite. naprotiv. koji su već zaokupili ljudski razum. vraćaju i smetaju kod samoga obnavljanja nauke. a ne u višem ili zajedničkom. nadenuli imena nazivajući prvu vrstu idolima plemena. Četiri su vrste idola. koliko je moguće. Ima takođe idola. tako reći. treću idolima trga i četvrtu idolima pozorišta. nego. da se istini teško otvara pristup. a ne univerzumu. koji zaokupljaju duh ljudski. drugu idolima pećine. pa se u njemu čvrsto ukorenjuju. tvrdi. nešto različito. Njima smo. tako i uma zbivaju se primereno čoveku.Idoli 38. radi jasnoće. 41. da je čovečje čulo merilo stvari. bilo zbog svačije posebne i pojedinačne naravi. Stoga dobro veli Heraklit: Ljudi traže znanje u manjim svetovima. bilo zbog čitanja knjiga ili autoriteta onih koje neko ceni ili im se divi. ako je pristup i bio dan i dopušten. Idoli i lažni pojmovi. 39. Svako naime. kao što su oni iz međusobnog saobraćanja i zajednice ljudskog roda.

Frensis Bekon. . kojima učeni ljudi katkad imaju običaj da se štite i brane od toga. 44. str. Ima konačno idola.Ljudi se naime druže uz pomoć govora ali se reči određuju prema narodnom shvatanju. reči očigledno vrše nasilje nad razumom i sve brkaju. pa dovode ljude do praznih i bezbrojnih protivrečnosti i izmišljotina. nikako ne ispravljaju stvar. i empirizam. koji ovde predstavljaju Lok i Hjum. što znači da predstavlja biće koje je sposobno da otkriva istinu. u okviru koga ćemo obraditi Dekarta. I tako to loše i nezgodno određivanje reči na čudan način stešnjava razum. razum nije instrument koji uvek dovodi do ispravnih zaključaka. Ona uzima kao svoj zadatak da upozna prirodu razuma. koliko i prihvaćenih ili izmišljenih filozofija. 45-48. a takođe i iz naopakih zakona dokazivanja. daje i sluša razloge za tvrdnje o svetu i tako formira svoje mišljenje. da ima isto toliko proizvedenih i prikazanih drama. Zbog toga ga je potrebno bolje upoznati i pokušati da se on poboljša i usavrši. Ni definicije i tumačenja. kako će kasnije reći Dekart. odnosno do pitanja o pravilima za dobro služenje razumom. koje su stvorile izmišljene scenske svetove. koji su ušli u ljudske duše iz različitih filozofskih dogmi. jer držimo. Naprotiv. Novi Organon. Čovek se sada tumači prvenstveno preko te svoje osobine da ima razum. Iako jednako raspodeljen svim ljudima. Oko tih pitanja trude se: racionalizam. Njih nazivamo idolima pozorišta. Spinozu i Lajbnica. To nas dovodi do pitanja metode. Bekonova filozofija dobro opisuje scenu na kojoj će se odigravati moderna filozofija.

može pronaći jedna praktična filozofija kojom bismo mogli. čudio sam se što na njenim tako čvrstim i tako solidnim temeljima nije izgrađeno ništa uzvišenije. Rene Descartes Praktična filozofija Ali. Rasprava o metodi. dakle jesam Pošto sam tada želeo da se jedino istraživanjem istine bavim. Rene Dekart. Matematika Naročito mi se sviđala matematika zbog izvesnosti i očevidnosti njenih razloga. sve ove stvari na isti način upotrebiti u svim poslovima za koje su one podobne. vode. te sam smatrao da ih ne mogu više držati u tajnosti a da se grdno ne ogrešim o zakon koji nas obavezuje da kolikogod možemo doprinosimo opštem dobru svih ljudi. koja se predaje po školama. str. 44. jer oni su mi pokazali da je moguće doći do saznanja koja su životu vrlo korisna. isto tako razgovetno kao što poznajemo razne zanate svojih zanatlija. neba i svih ostalih stvari koje nas okružuju. i da se pomoću njih umesto spekulativne filozofije.2. mislio sam da mi treba da na sasvim suprotan . zvezda. Rene Dekart. probajući na raznim posebnim teškoćama zapazio dokle nas oni mogu odvesti i koliko se razlikuju od principa kojima se dosad služilo. 14.2. Rasprava o metodi. str. vazduha. smatrajući da služi samo mehaničkim veštinama. i. pošto upoznamo silu i dejstvo vatre. ali u to vreme nisam shvatao njenu pravu upotrebu.4. Racionalizam 4. i da se tako učinimo gospodarima i sopstvenicima prirode. Mislim.1. čim sam stekao izvesne opšte pojmove iz fizike i čim sam.

i najzad. pažljivo ispitujući ono što sam bio. kao apsolutno lažno. koje imamo kada smo budni. tj. ni mesta na kojem bih bio. tj. pretpostavio sam da nema nijedne stvari koja je onakva kakvom je naša čula nameću da je sebi predstavimo. a iz toga što kad bih prestao da mislim. sasvim očevidno i sasvim izvesno je izlazilo da ja jesam. i videći da sam mogao da se pravim kao da nemam nikakva tela.način postupim. Tako. i primećujući da je istina: mislim. odbacio sam kao lažne sve razloge koje sam nekada uzimao kao dokaze. mogu javiti i u snu. saznao sam da sam supstancija čija sva suština i priroda jeste jedino u mišljenju. i da nema nikakva ni sveta. da brižljivo izbegavam . naprotiv. i da. a da tada nijedna jedina od njih nije istinita. Ali. nužno je trebalo da ja. odmah iza toga zapazio sam da. odbacim sve u šta bih i najmanje mogao posumnjati. tako da to ja. da bih na taj način video da li bi posle toga u mojim ubeđenjima ostalo išta što bi bilo potpuno nesumnjivo. i čak da je nju lakše saznati nego telo. duša ne bi prestala da bude sve ono što jeste. niti pak da zavisi od ma kakve materijalne stvari. i kojoj. te i tu prave paralogizme. koji sam to mislio budem nešto. Rene Dekart. potpuno se razlikuje od tela. zbog toga što nas naša čula ponekad varaju. dakle jesam. duša po kojoj sam ono što jesam. a smatrajući da sam i ja sklon pogreškama kao i svaki drugi. Rasprava o metodi. Zatim. i da. baš iz toga što sam mislio da sumnjam u istinitost drugih stvari. str. ali da se ipak ne bih mogao da pravim kao da uopšte nisam. dok je očevidno nisam takvom saznao. uzimajući u obzir da nam se sve sasvim iste misli. zaključio sam da je mogu bez i najmanje skrupule usvojiti za prvi princip filozofije koju sam tražio. odlučio sam da se pravim kao da sve ono što je ušlo u moj duh nije istinitije od iluzija mojih snova. ne bih ipak imao nikakva razloga da verujem da ja jesam. a pošto ima ljudi koji greše čak i u najprostijim stvarima geometrije. dok sam tako navalice mislio da je sve lažno. da bi bila. i kad njega uopšte ne bi bilo. da ni najpreteranije pretpostavke skeptika nisu u stanju da je poljuljaju. nije potrebno nikakvo mesto. tako često i tako sigurna. 28. pa makar sve što sam zamišljao i bilo istinito. Pravila metode Prvo pravilo mi je bilo da nikada nijednu stvar ne usvojim ako istinitu.

Drugo pravilo je bilo da svaku od teškoća. nego djelotvorne Tako. str. da ne bude više prilika u kojima mogu u to posumnjati. imam oči i uši i sposobnost shvatanja. koje nam je on dao. Osnovi filozofije. 20. razloge prirodnih stvari nećemo nikada uzimati iz svrhe. koje je htio da donekle poznajemo. Nemojte da me zaobilazite! Ako želite da . da tom prirodnom svijetlu treba vjerovati samo dotle. da bismo sebe smatrali dionicima njegovih nakana. Rene Dekart. pretpostavljajući čak reda i među onim predmetima koji prirodno ne prethode jedni drugim. No. jer ne smijemo biti toliko preuzetni. ako njega samoga budemo smatrali djelotvornim uzrokom svega. iz onih atributa. kakve nam zaključke s obzirom na njegove učinke. Rene Dekart. str. 76. pruža prirodno svjetlo. Kroz Dekartove reči kao da čovek novog veka kaže: Ja sam tu. Razloge ne treba tražiti u svrhama Treba ispitivati ne svrhovite razloge stvorenih stvari. podelim na onoliko delova koliko je to moguće i koliko je potrebno da bi se one bolje rešile. koji se pokazuju našim osjetilima. koje bih ispitivao. Rasprava o metodi. i tako opšte preglede kako bih bio siguran da ništa nisam propustio. Treće pravilo je bilo da svoje misli vodim po redu. kako je već rečeno.prenagljivanje i predubeđenja i sudim samo o onome što se mome duhu predstavlja tako jasno i tako razgovetno. poglavlje XXVIII. I poslednje pravilo je bilo da svuda vršim tako potpuna nabrajanja. vidjet ćemo. kako bih malopomalo stigao postepeno do najsloženijih. počinjući od predmeta koji su najprostiji i koji se najlakše saznaju. najposlije. dok nam sam bog ne objavi nešto njemu protivno. Ipak. moramo imati na umu. I deo. koju je imao pred sobom bog ili priroda pri njihovu stvaranju.

Pod supstancijom razumem ono što u sebi jeste i pomoću sebe se shvata. II. koji će pokrenuti nova istraživanja podstaknut željom da iskoristi ono što mu govori vlastiti razum. što i ja u svom iskustvu mogu uvideti da je tačno. tj. Pod Bogom razumem biće apsolutno beskrajno. ili ono što je u drugome pomoću čega se i shvata. VI. od koga mora biti obrazovan. Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje. ne izgleda tačno. kao da sačinjava njenu suštinu.2. dakle. III. A telo nije ograničeno mišlju. Tako se u istoriji i filozofiji jasno pojavljuje pojedinac. zato što uvek zamišljamo neko veće telo. Pod atributom razumem ono što razum opaža na supstanciji. kada se potrudim najbolje što mogu. i jesam. ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije. Ovaj zahtev kasnije prati cela moderna filozofija.2.prihvatim vaše mišljenje opravdajte ga na neč i m što nam je zajedničko. supstanciju koja . jedno telo naziva se konačnim. niti misao telom. tako je jedna misao ograničena drugom mišlju. čijem pojmu nije potreban pojma neke druge stvari. Baruh Spinoza Početak Spinozine "Etike": Bog ili priroda O Bogu DEFINICIJE I. 4. IV. Konačnom u svojoj vrsti naziva se ona stvar koja može biti ograničena drugom stvari iste prirode. Na primer. nego kao postojeća. jesam" značilo je: Evo me. i racionalistička i empiristička. Pod modusom razumem stanja supstancije. V. "Mislim. i mislim. tj. i smatram da imam pravo da tražim da se od mene ne zahteva da prihvatam nešto što mi.

se sastoji od beskrajno mnogo atributa, od kojih svaki izražava večnu i beskrajnu bitnost.

Postavka XIV Sem Boga, nikakva supstancija ne može ni da postoji, ni da se zamisli.

Postavka XXIX U prirodi stvari nema ničeg slučajnog, nego je sve određeno iz nužnosti božje prirode da na izvestan način postoji i dela.

Postavka XXXII Volja ne može da bude nazvana slobodnim, nego samo nužnim uzrokom.

Postavka XXXII Stvari nisu mogle biti proizvedene od Boga ni na koji drugi način, i nikakvim drugim redom, nego što su bile proizvedene. Baruh Spinoza, Etika, str. 3. 15, 30, 33, 34. Racionalizam Knjiga 2, Postavka VII Red i veza ideja jesu isti kao red i veza stvari. Primedba: ... Prema tome, bilo da shvatimo prirodu pod atributom prostiranja, ili pod atributom mišljenja, ili pod bilo kojim drugim, -

uvek ćemo naći samo jedan i isti red, ili samo jednu i istu vezu uzroka, to jest, iste stvari koje sleduju jedna iz druge. Postavka X, Pimedba Uzrok ovome jeste, mislim taj, što se oni nisu držali reda filozofiranja. Jer božansku prirodu, koju su morali pre svega da posmatraju, pošto je ona prva, kako po saznanju tako i po prirodi, - držali su oni za poslednju u redu saznanja, a stvari, koje se zovu predmeti čula, smatrali su za prve između sviju.

Postavka XLIII Ko ima istinitu ideju, on, u isto vreme, zna da ima istinitu ideju, i ne može sumnjati u istinitost stvari. Baruh Spinoza, Etika, str. 51, 55, 86. Predrasuda o ciljevima zbog kojih postoje stvari u prirodi Međutim, pošto ostaje mnogo drugih predrasuda, koje su takođe i najviše mogle i mogu da spreče da ljudi razumeju vezu stvari, na način kao što sam izložio, smatrao sam za vredno truda da ih ovde podvrgnem ovde ispitu razuma. A sve predrasude koje preduzimam da ovde naznačim, zavise od ove jedne, naime od toga što ljudi obično pretpostavljaju da sve stvari u prirodi, kao oni sami, delaju radi nekoga cilja; još više, što čak kao izvesno tvrde kako Bog upravlja sve izvesnome cilju. Jer oni kažu da je Bog načinio sve radi čoveka, a čoveka zbog toga da ga obožava. ...

A o prirodi ovih upravljača (bogova, prim.) morali su oni - pošto o njoj nikad nisu nešto doznali - suditi prema svojoj prirodi. Otuda njihovo tvrđenje da bogovi upravljaju sve na korist čovekovu, da bi ljude

privezali za sebe, i da bi im ovi ukazivali najviše poštovanje. Otuda je došlo da je svaki razne vrste poštovanja Boga izmislio prema svome načinu mišljenja, - da bi ga Bog voleo više nego ostale, i da bi celu prirodu uputio na korist njegove slepe požude i nezasite lakomosti. Tako se ova predrasuda pretvorila u sujeverje, i pustila duboke korene u duše. To je bio uzrok što se svaki čovek, uz najveći napor trudio da razume ciljne [finalne] uzroke sviju stvari, i da ih objasni. Ali dok su nastojali da pokažu kako priroda ništa uzaludno ne radi (to će reći, ništa što ne bi bilo za potrebu ljudi), oni, izgleda ništa drugo nisu pokazali, nego da su priroda i bogovi isto tako bezumni, kao ljudi. Pogledaj, molim te, gde se najzad došlo! Između tako korisnog u prirodi, morali su naći i mnogo štetnog; naime bure, zemljotrese, bolesti itd.; za njih su tvrdili da dolaze otuda što su bogovi ljuti zbog uvreda koje su im ljudi naneli, ili zbog grehova, učinjenih u služenju njima. I mada se iskustvo tome svakodnevno glasno protivilo, i beskrajnim primerima pokazivalo da se i pobožnima i bezbožnima bez razlike događaju i korisne i štetne stvari, - oni nisu napustili ukorenjenu zabludu. Jer njima je bilo lakše da ovo stave u druge nepoznate stvari, čiju korist nisu znali, i da tako održe svoje dosadašnje i urođeno stanje neznanja, nego da celu ovu zgradu razruše, i novu izmisle. Otuda su smatrali za izvesno da sudovi bogova daleko nadmašuju ljudsku moć shvatanja. Sam taj uzrok, doista, mogao bi učiniti da istina ljudskome rodu večito ostane sakrivena, da matematika, koja se ne bavi ciljevima, nego samo suštinom i osobinama figura, nije pokazala ljudima drugu normu istine. str. 40.
Čovek kao deo prirode

Većina onih koji su pisali o afektima i načinu života ljudi, izgleda da ne raspravljaju o prirodnim stvarima koje idu za opštim zakonima prirode, nego o stvarima koje su izvan prirode. Štaviše, izgleda da oni shvataju čoveka u prirodi kao državu u državi. Jer oni misle da čovek više narušava red prirode nego što ide za njime, i da nad svojim radnjama ima apsolutnu moć, i nije opredeljen ni sa koje druge strane, nego od samoga sebe. ... U prirodi se ne događa ništa što bi moglo da joj se uračuna u nedostatak. Jer, priroda je uvek ista, i njena snaga i njena moć delanja

jeste svuda jedna ista; to će reći, zakoni i pravila prirode, prema kojima se sve događa, i sve se iz jednih oblika menja u druge, jesu svuda i uvek isti. Otuda mora postojati samo jedan i isti put za saznanje prirode stvari, - ma kakve one bile - naime onaj pomoću opštih zakona i pravila prirode. Otuda afekti mržnje, gneva, zavisti itd. posmatrani po sebi, proizlaze iz iste nužnosti i snage prirode kao i ostale pojedinačne stvari. str. 101, 102.

O slobodi volje

Tako dete misli da slobodno žudi za mlekom, ljut dečko da slobodno hoće osvetu, a bojažljiv čovek da slobodno hoće bekstvo. Isto tako, pijan čovek veruje da govori iz slobodne odluke duha ono što bi posle, kao trezan, rado prećutao. Tako misle lud, brbljivac, dečko, i vrlo mnogi od ovoga testa [ove vrste], da govore iz slobodne odluke duha, dok, u stvari, ne mogu da uzdrže nagon za govorom koji imaju u sebi. Tako samo iskustvo, isto tako jasno kao razum, uči da ljudi misle kako su slobodni samo iz toga razloga što su svesni svojih radnji, a ne znaju uzroke od kojih su opredeljeni. str. 107.
Etika

Postavka XVIII, Primedba, knjiga 4. Preostaje još da pokažem šta je ono što nam razum propisuje, i koji se afekti slažu sa pravilima ljudskoga razuma, a koji su im, naprotiv, suprotni. Ali pre nego što počnem to da dokazujem, po našem iscrpnome geometrijskom redu, hteo bih najpre da ovde ukratko izložim same zapovesti razuma, da bi svako lakše razumeo ono što mislim. Pošto razum ne zahteva ništa protivno prirodi, on, sam dakle, zahteva da svaki samoga sebe voli, da traži ono što mu je korisno, - ono što mu je uistinu korisno, - i da teži za svim onim što čoveka doista vodi većem savršenstvu; i, uopšte, da se svako trudi da sačuva svoje biće, koliko do njega stoji. To je isto tako nužnim načinom istinito, kao

Ukoliko ljudi žive po vođstvu razuma. i da nema ničega izvrsnijega od nje. Postavka XXVII. i da se sreća sastoji u tome što čovek može da održi svoje biće. Samo o onome izvesno znamo da je dobro ili rđavo. zovem moralnošću. 201. radi čega bi trebalo težiti za tim. knjiga 4. nužnim načinom slažu. Postavka XXXV. 190. samo utoliko se oni po prirodi uvek. 196. pošto vrlina nije ništa drugo nego raditi prema zakonima sopstvene prirode. str. ili što bi bilo korisnije za nas. iz toga sleduje:Prvo.Dalje. knjige Spinozine Etike) .Drugo. str. 205. koje postaje otuda što živimo prema vođstvu razuma. O moći razuma ili o ljudskoj slobodi (naslov 5. knjiga 4. i pošto se svako trudi da svoje biće održi samo prema zakonima sopstvene prirode. str. što uistinu vodi saznanju. ili što može da nas spreči da saznajemo. da je osnov vrline sam napor težnja za održavanjem sopstvenog bića. Žudnju da se čini dobro. sleduje da vrlini treba težiti zbog nje same. str.da je celina veća od svoga dela.

Intelektualna ljubav prema Bogu Postavka XV Ko sebe i svoje afekte saznaje jasno i razgovetno. Primedba . tako da se on više raspoznaje [razlikuje] onim što trpi. 264. 254. str. str.čak i kad se u njemu nalazi toliko neadekvatnih ideja. Iz toga izlazi da najviše trpi onaj duh čiji najveći deo sačinjavaju neadekvatne ideje.Postavka III Afekt. 260 .. tako da se on . koje odaju ljudsku nemoć. kao u prvome duhu . Postavka XX. onaj [duh] najviše dela čiji najveći deo sačinjavaju adekvatne ideje. a da naprotiv. ili manje trpi od njih. koji je stanje trpljenja [strasti]. voli Boga. utoliko ima on veću moć nad afektima. Postavka VI Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne. nego onim što dela.ipak više raspoznaje adekvatnim idejama koje pripadaju ljudskoj vrlini. 251.. str. nego neadekvatnim idejama. str. prestaje biti stanje trpljenja čim obrazujemo njegovu jasnu i razgovetnu ideju. i tim više što više saznaje sebe i svoje afekte.

Ono što može iznenaditi u Spinozinom učenju je sluh za zahteve i poruke tela.Dok se kod Dekarta telo još uvek posmatra samo kao izvor problema, Spinoza smatra da nam ono može pomoći da dođemo doispravnih pojmova o dobru i zlu. Danas se često kaže da je srce (telo), barem ponekad, pametnije od razuma.Međutim, na ovakav stav prema telu se, još od vremena grčke filozofije, gledalo kao na izvor relativizma.Spinoza to zna i zato se u njegovoj filozofiji nalaze i norme čija je namena da ustanove ono što može biti zajedničko svim ljudima.Izvor tih normi je njegova intelektualna ljubav prema Bogu koja se ostvaruje onda kad težimo objektivnom saznanju prirode (jer tako ustanovljujemo nešto zajedničko za sve ljude) i kada shvatamo da se Bog na jednak način odnosi prema svim ljudima,iz čega proizilazi da bi tako trebalo da se ponašamo i mi sami. Iako se to teško razabire iz krute geometrijske forme njegove glavne knjige,u Spinozinoj etici se daje legitimitetindividualnoj potrazi za vlastitim dobrom, dok se zadatak etike vidi u potrazi za zajedničkim, a ne krajnjim dobrom.

4.2.3. G.W. Leibniz

Urođene ideje

Radi se o tome da se utvrdi da li je duša sama po sebi poput table, na kojoj još ništa nije ispisano (tabula rasa), što smatra Aristotel i pisac Ogleda [Džon Lok, Ogled o ljudskom razumu] i da li ono što bi na njoj bilo napisano potiče jedinstveno od čula i iz iskustva, ili, pak, duša izvorno sadrži načela mnogobrojnih pojmova i učenja, koje bi spoljašnji predmeti u pojedinim prilikama pobudili, kao što verujem ja zajedno s Platonom, ...

Odatle, pak, sledi jedno drugo pitanje, naime, da li sve istine zavise od iskustva, tj. od indukcije i provera na primerima, ili ima i takvih koje počivaju na nečem drugom. Jer, ako je moguće neke događaje predvideti pre svakog iskustva, jasno je da tome doprinosimo sami, nečim iz sebe. Ma kako da su čula neophodna kod svih naših stvarnih saznanja, ona nikako nisu dovoljna da bi nam ih sva omogućila, jer čula uvek pružaju samo primere, tj. posebne i individualne istine. Međutim, ma koliko brojni bili primeri koji potvrđuju neku opštu istinu, oni nisu dovoljni da ustanove i univerzalnu važnost te istine, jer iz toga što se nešto dogodilo, ne sledi nikako da će se ponoviti na isti način. ...

A otuda sledi da nužne istine, one koje srećemo u čistoj matematici, a naročito u aritmetici i geometriji, mora da počivaju na načelima, čiji dokaz uopšte ne zavisi od primera, pa sledstveno tome ni od čulnih podataka, iako bez čula mi nikada ne bismo pomislili na njih. Valja to dobro razlikovati, a tako je postupio i Euklid, dokazujući često putem uma ono što je dovoljno jasno na osnovu iskustva i čulnih slika. Potom, logika uz metafiziku i nauka o moralu, koje čine osnovu prirodne teologije, odnosno prirodnog prava, obiluju takvim istinama, pa svoju pouzdanost mogu da jedino da duguju unutrašnjim načelima, koje ljudi zovu urođenim. G.V. Lajbnic, Novi ogledi o ljudskom razumu, str. 6-7.

Nema ničega u umu, a da prethodno nije bilo u čulima, izuzev - uma samog. str. 72.

Dve vrste istina

29. Ali saznanje nužnih i večnih istina jeste ono što nas od prostih životinja razlikuje i što čini da imamo Um i nauke, uzdižući nas do saznanja nas samih i Boga, i to je ono što se zove u nama razumna duša

ili Duh. ... 33. Ima dve vrste istina, istine Umovanja (verites de Raisonnement) i istine Činjenice (verites de Fait). Istine umovanja nužne su i protivstav im je nemoguć, a istine činjenice su kontingentne (contingentes) i protivstav im je moguć. Kad je neka istina nužna razlog joj se može analizom naći, njenim razlučivanjem na prostije ideje i istine, sve dok se ne dođe do prvobitnih. ... 46. Međutim, ne treba sa nekima zamišljati da večite istine, budući od Boga zavisne, proizvoljne su i zavise od volje njegove, kao što izgleda da je Dekart to uzeo, a zatim i g. Poare. To je istinito samo za kontingentne istine čiji princip je saobraznost ili izbor najboljeg; ... G. W. Lajbnic, Monadologija, str. 53-55.

Monade

1. Monada, o kojoj ćemo ovde govoriti, nije ništa drugo do prosta supstancija, koja ulazi u sastave (les composes), prosta, što će reći, bez delova.

2. A treba da ima tu prostih supstancija, pošto ima sastava; jer sastav nije ništa drugo do skup ili aggregatum prostih.

3. A onde gde nema delova, nema ni protege, ni lika, ni deljivosti moguće. I ove Monade su istinski Atomi prirode i, jednom reči, Elementi stvari. ...

7. ... Monade nemaju prozora, kroz koje bi nešto u njih moglo ući ili iz njih izići. ...

10. Uzimam da je izvesno da je svako stvoreno biće podložno promeni, i, dosledno tome, tako isto i stvorena monada, i čak da je ta mena (changement) u svakoj neprekidna (continuel).

11. Iz ovoga što smo dosad rekli sledi da prirodne promene Monada dolaze iz izvesnog unutrašnjeg principa, pošto neki spoljašnji uzrok ne bi mogao uticati u njenoj unutrašnjosti.

14. Prolazno stanje, koje obuhvata i pretpostavlja mnoštvo u jedinstvu i u prostoj supstanciji, nije ništa drugo do ono što se zove percepcijom, koju treba razlikovati od apercepcije ili svesti, kao što će kasnije biti pokazano. ...

16. Sami mi stičemo neposredno iskustvo o mnoštvu u prostoj supstanciji, kada nalazimo da i najmanja misao koju zapažamo, obuhvata raznolikost u predmetu. Tako svi oni koji priznaju da je duša prosta supstancija, moraju priznati to mnoštvo u monadi ...

19. Ako hoćemo da dušom zovemo sve što ima percepcije i apetite u onom opštem smislu što sam ga ovde naznačio, sve proste supstancije ili stvorene monade bi se mogle zvati dušama; ali pošto je osećanje nešto više nego prosta percepcija, pristajem da je opšti naziv monada i entelehija dovoljan prostim supstancijama, koje bi samo to imale, i da se dušama zovu samo one čija je percepcija razgovetna i praćena pamćenjem. ...

I tvorac prirode je mogao praktikovati tu božansku i beskrajno čudesnu veštinu.65. G. svaki deo u delove. koji ga određuje za jedan pre nego za koji drugi. već je svaki dalje aktuelno podeljen do kraja.). W. sa kojim mudrost upoznaje Boga. 54. Duša se ponaša po svojim sopstvenim zakonima i telo takođe po svojim.prim. Prestabilirana harmonija 78. A ta veza i ta prilagođenost svih stvorenih stvari svakoj i svake svim drugim. od koji svaki ima sopstveno kretanje. kao što su antički mislioci znali. 55. Ovi principi su mi pružili sredstvo prirodnog objašnjenja jedinstva ili saobraznosti duše i organskog tela. 56. Najbolji od svih mogućih svetova 53. pošto su sve one . I taj razlog može se naći samo u saglasnosti ili u stupnjevima savršenstva koje ovi svetovi nose u sebi: svaka mogućnost imajući pravo da pretenduje na postojanje u onoj meri u kojoj savršenstva nosi u sebi. str. čini da svaka supstancija ima veze koje izražavaju sve druge i da je prema tome večito živo ogledalo vasione. i susreću se silom harmonije preduređene među svim supstancijama. W. Monadologija. jer svaki deo materije nije samo deljiv u beskonačnost. Monadologija. 56. V. Lajbnic.M. I to je ono što je uzrok postojanja najboljeg (sveta . str. Lajbnic. A kako je beskraj mogućih svetova u idejama Božijim i kako samo jedan može postojati. 49-52 i 59. inače bi bilo nemoguće da svaki deo materije uzmogne izraziti čitavu vasionu. G. koje on po svojoj dobroti odabira i koje mu moć njegova čini da prizvede. treba da pri božijem izboru postoji dovoljan razlog.

Iako ćemo lako uočiti njihove razlike . zašto su vam rasporili trbuh!'" ( Volter. o dragi Panglose. Ali. str. užasnut. 20. zašto ste se udavili u pristaništu? O gospođice Kunigundo. da tako kažemo. i reše stare probleme na. najbolji ljudski stvore. Kandid ili optimizam.predstave jedne i iste vasione.recimo. Lajbnicova filozofija se ne može objasniti bez pozivanja na drugi pravac u modernoj filozofiji . smeste ga u prirodni svet. G. . a da ne znam zašto? O dragi anabaptiste. zapanjen. najveći među filozofima.empirizam. mislio je u sebi: 'Ako je ovo najbolji svet kakvi li su tek oni drugi? Još se može podneti što su me šibali: to su mi priredili i Bugari. demokratskiji način. sav krvav. empirizam ne .ovi pravci dele isti duh vremena i iste osnovne principe. Monadologija. izgubljen. zašto sam morao da gledam kako vas vešaju. biseru među devojkama.) Kao što smo rekli u lekciji. str. racionalizam veruje da postoje urođene ideje. Ipak je baš njegova ideja o najboljem od svih svetova doživela oštru kritiku u Volterovom delu Kandid . Evo jednog citata koji to pokazuje: "Kandid. koji se razvijao paralelno sa racionalizmom. Sada kriterijumi istine moraju biti takvi da su u principu dostupni svima. Lajbnic je primer razložnog i umerenog filozofa čije učenje nastoji da pomiri suprostavljena stanovišta. dršćući celim telom. Lajbnic. Volter nije želeo da se ta ideja shvati kao odvraćanje pogleda od nesavršenstva sveta. W. 60. I racionalisti i empiristi pokušavaju da opišu čoveka.

Ogled o ljudskom razumu. Džon Lok. 21. niti kakvim kretanjima duha ili promenama tela mi dobivamo osete u organima ili ideje u razumu: niti da li sve te ideje. da se ne meša u stvari koje su iznad njegovog shvatanja. kao i osnove i stepene verovanja. str. moja namera da istražim poreklo. niti ću se truditi da ispitam u čemu je njegova suština. izvesnost i opseg ljudskog znanja.3. John lock Program teorije saznanja Pošto je.1. -Filozofske dicsipline) . Empirizam 4. i čini mi se da moja razmišljanja o toj stvari neće biti sasvim uzaludna ako tim prostim istorijskim metodom uspem da nekako objasnim načine na koje naš razum dobiva svoje pojmove o stvarima. kojim su stvarima bar u nekoj meri dorasle. dakle. zavise u svom formiranju od materije ili ne. rekao bih da onda neće biti zgoreg ubediti neumorni ljudski duh da bude oprezniji. ili pojedine od njih.4. neću baviti. ma koliko bile zanimljive i zabavne. i utvrdim bar neke kriterije pouzdanosti našeg znanja. mnenja i saglašavanja. da stane kad dođe do kraja svojih mogućnosti. (ovaj citat smo već upoznali u lekciji 3. jer se one nalaze van okvira zadatka koji sam preduzeo. da se pomiri sa neznanjem u onim stvarima za koje se posle ispitivanja utvrdi da su izvan dosega naših sposobnosti. … Ako ovim ispitivanjem prirode razuma uspem da otkrijem kakve su njegove moći. Za moju sadašnju svrhu biće dovoljno da proučim ljudske sposobnosti razabiranja u njihovoj primeni na predmete sa kojima dolaze u dodir. to su spekulacije kojima se ja.3. dokle one dosižu. 19. ja zasad neću ulaziti u fizičko razmatranje duha. a u kojima nas izdaju.

Prvo. ja nazivam "osetom". na prvom mestu treba istražiti kako ih on stiče. iz njih proističu sve ideje koje imamo. Moć zapažanja je ta koja pribavlja našem razumu sav materijal mišljenja bilo da se bavi spoljašnjim čulnim predmetima. … Taj veliki izvor većine naših ideja. . nema nikakve sumnje da ljudi imaju u svom duhu razne ideje. sve naše znanje. kao što su na primer one koje se izražavaju rečima "belina". tvrdog. Ideja je predmet mišljenja . Ta dva načina zapažanja jesu izvori znanja. kako se kaže. slatkog. prenose u duh više raznih opažaja o stvarima. sa gotovo beskrajnom raznolikošću? Otkuda mu sav taj materijal uma i znanja? Na to ja odgovaram jednom rečju: iz iskustva. baveći se pojedinim čulnim predmetima. "pijanstvo" itd. i smatram da da će ono što sam rekao u prethodnoj knjizi biti mnogo lakše primljeno kad budem pokazao odakle razum dobiva sve te ideje koje poseduje i kojim putevima i stadijima one dolaze u duh.Pošto je svaki čovek sam u sebi svestan da misli. . ili koje prirodno možemo imati. 3. i da ono čime se njegov duh bavi dok misli jesu ideje koje se u njemu nalaze. To mišljenje sam već opširno ispitao. sve ono što zovemo čulnim osobinama. utisnute u njihov duh na samom početku bića. "kretanje". na iskustvu je zasnovano. Naša čula. gorkog. Znam da postoji prihvaćeno mišljenje da ljudi imaju urođene ideje i prvobitne zapise.Odakle potiču naše ideje? 1. 2. i razmišljamo o njima. Prema tome. Predmet oseta jedan izvor ideja . "vojska". "mišljenje". za svedočanstvo o tome ja ću se pozvati na iskustvo i zapažanje svakog čoveka. na koji način se on ispunjava? Odakle on stiče onu ogromnu zalihu koju je marljiva i neograničena čovekova mašta islikala na njemu. bez ijedne ideje. tako stičemo ideje žutog. . "čovek". "slon". . hladnoće. i iz njega u krajnjoj liniji proizlazi. koji potpuno zavisi od čula i putem njih snabdeva razum. "slast".Pretpostavimo dakle da je duh. vrućine. beo papir bez ijednog slova. ili da mi sami posmatramo unutrašnje operacije našeg duha. Sve ideje potiču iz oseta ili refleksije . mekog. belog. "tvrdoća". prema tome na koliko raznih načina ti predmeti deluju na njih.

Džon Lok. nazvaću ovo "razmišljanjem" ili "refleksijom"… 5. dok je to ustvari kombinacija od više ideja sastavljenih u jedno. ne možemo zamisliti kako bi te proste ideje mogle postojati same za sebe. i pošto se reči prilagođavaju uobičajenim shvatanjima i praktičnoj potrebi brzine. 93-95. nazivaju se jednim imenom. on ujedno zapaža da neke od tih prostih ideja uvek idu zajedno. i . htenje. tako ovaj zovem razmišljanjem (refleksijom. pošto se po tom pretpostavlja da one pripadaju istoj stvari. … Svaki čovek ima taj izvor ideja potpuno u sebi. Naša ideja o supstanciji uopšte . O našim kompleksnim idejama supstancija 1.Drugi izvor iz koga iskustvo snabdeva raznim idejama jeste opažanje radnji našeg duha u nama. sumnjanje. str. mišljenje. zaključivanje. reflexion ).4. i to zato što su ideje koje on pruža. on veoma liči na neko čulo. . i mi smo onda neoprezno skloni da u svom govoru i mišljenju posmatramo to kao jednu prostu ideju. kad se on bavi idejama koje je stekao. -Ali kako onaj prvi izvor nazivam osetnošću. znanje. kad duša razmatra te radnje i razmišlja o njima. Kako se prave ideje o supstancijama . iako nema nikakva posla sa spoljašnjim predmetima.Pošto duh. razum iz toga stiče još jedan niz ideja koje se ne mogu izvući iz spoljašnjih stvari. i o svojim sopstvenim radnjama preko refleksije. . te ideje. Radnje našeg duha drugi izvor ideja . Ogled o ljudskom razumu. kako sam već izjavio. jer mi. videće da o tome nema nikakve druge ideje osim pretpostavke o nečemu što predstavlja podlogu onih kvaliteta koji su kadri da u nama proizvedu proste ideje. verovanje. stiče velik broj prostih ideja o spoljašnjim stvarima preko čula. i nazivamo to "supstancija". Ali kako sam ono drugo nazvao "osetom". kao što sam rekao. . kakve duh dobija razmišljajući (reflektirajući) o svojim vlastitim unutrašnjim radnjama. i zato ga možemo dosta adekvatno nazvati "unutrašnjim čulom". i zato po navici pretpostavljamo neki substratum u kome one postoje i iz kojeg proizilaze.Tako ako se bilo ko zapita kakav je njegov pojam o čistoj supstanciji uopšte. 2. tako ujedinjene u jednom predmetu. Sve naše ideje dolaze iz ta dva izvora . samo takve. kao što su na primer: opažanje. i svakojake radnje našeg duha.

teško. teška i topljiva tela. nagađati. Iskustvo nas tu može naučiti više nego um. što ona nije vidljivo i nužno povezana ili nesaglasna sa kombinacijom takve boje.on će moći da odgovori samo da su to "čvrsti rasprostrti delovi". težine i topljivosti u bilo kojem telu. tamo mi možemo izmišljati. on je odgovorio: "Na jednoj velikoj kornjači". To je zato što kovnost ne proizlazi ni na koji način iz moje kompleksne ideje. ono što sam njime utvrdio važi samo za to telo koje sam ispitao. str. moramo napustiti svoje misli i poći ka samim stvarima u njihovom postojanju. 311. … str. a gde ga nema. Ono se sastoji samo u tome. nedostatak ideja prikladnih za takvo istraživanje nameće nam sasvim drukčiji metod… Tu treba da u zmemo sasvim suprotan pravac: pošto nam nedostaju ideje o realnim suštinama supstancija. a bilo kako da ispadne opit. ili verovati. a kad su ga dalje pritesnili da objasni šta podržava tu plećatu kornjaču. str. njemu ne bi bilo ništa lakše nego onom ranije pomenutom Indijcu koji je rekao da svet leži na velikom slonu.koji se obično nazivaju "akcidencijama" (uzgrednim svojstvima).Meni dakle izgleda da znanje nije ništa drugo već opažanje povezanosti i slaganja. ili neslaganja i nespojivosti ma kojih naših ideja. ali znanja ustvari nemamo. 579 . A ako bismo ga zapitali: "Šta je to što sadrži čvrstoću i prostornost?". . Gde ima takvog opažanja ima i znanja. on je odgovorio da je to nešto što on ne zna. Ako zapitamo nekoga: " Šta je predmet u kome je sadržana boja ili težina?" . samo opitom [eksperimentom] mogu sigurno saznati koji još kvaliteti postoje zajedno sa onima koje već imam u svojoj kompleksnoj ideji. Međutim. na primer da li je ono žuto. O znanju uopšte Znanje je opažanje slaganja ili neslaganja naših ideja . 710. pa kad su ga zapitali na čemu stoji slon. kad tražimo znanje o supstancijama. tj. topljivo telo koje nazivam "zlato" kovno ili nije. a ne i za sva ostala žuta.

za shvatanje sposobnim bićima. uči sve ljude. mogli da stvorimo merila pravde i nepravde za svakog ko bi hteo da se toj nauci posveti sa istom pažnjom i objektivnošću sa kojom se posvećuje recimo matematici. niko ne treba da nanosi zlo tuđem životu. iako su u istoj prostoriji. str. Jer svi su ljudi delo jednog svemogućeg beskrajno mudrog Tvorca.O moralu Pošto nam je jasna ideja o Vrhovnom biću. koji predstavlja taj zakon. slobodi i posedu. Džon Lok. kad bi se razmotrile i istražile kako treba. Dve rasprave o vladi. Filozofi su zbog toga izvor slaganja tražili u matematici i svetu urođenih Ideja (Platon). stvoreni da traju dok postoji njegova a ne nečija druga volja. čula posmatra kao . O saznanju putem čula i njegovoj varljivosti stalno se govorilo kroz primer dvojice ljudi koji. oni su svojina onoga čije su delo. o vrlini i moralu. Sledeći Bekona. jedan oseća hladnoću. kao i ideja o o nama samima kao razumnim. Lok prvi put jasno obrće ovu perspektivu i stavom da sve saznanje potiče iz iskustva. str. ja mislim da bi te dve ideje. a drugi toplotu. poslužile kao osnove naših dužnosti i pravila našeg delovanja. nego obrnuto. tako da bi pomoću njih moralnost postala nauka koja se može dokazivati demonstracijom. izvođenjem nužnih zaključaka iz postavki koje su same po sebi očevidne i nepobitne kao i one u matematici. upućeni u svet njegovom zapovešću i zbog njegove svrhe. Na počecima filozofije u Staroj Grčkoj čula i čulno iskustvo nisu bili posmatrani kao izvor moguće saglasnosti među ljudima. 238. koji ga pitaju za savet. zdravlju. kao izvor razlika i nepouzdanosti. a um. ne sumnjam da bismo tada. beskrajnom po moći. da pošto su svi ljudi jednaki i nezavisni. posebno ideja o onome što je dobro. O jednakosti ljudi Prirodno stanje ima prirodni zakon da upravlja njime. dobroti i znanju. koji obavezuje svakoga. 605. pošto su svi sluge jednog suverenog gospodara. čije smo mi delo i od koga zavisimo.

kao da ostaje da visi u vazduhu.koji ne govori o tom iskustvu . Ili. Samo njihovo mešanje i sastavljanje pripada duhu ili volji. Na primer. da se izrazim filozofskim jezikom.3. ili slabiji opažaji jesu kopije naših utisaka ili življih opažaja. Razlika matematike i prirodnih nauka Svi predmeti ljudskog uma ili istraživanja mogu se prirodno podeliti u dve vrste. Tek će Hjum napraviti još jedan korak tvrdnjom da je naše znanje o moralu sličnije našem znanju iz prirodnih nauka. nego matematici. onda naš moral . Prvoj vrsti pripadaju nauke geometrija. U periodu posle Loka teško ćemo naći filozofa koji ne bi prihvatio da se opravdanje stavova prirodnih nauka u krajnjoj liniji mora tražiti u iskustvu. 4. Zbog toga Lok ipak znanje o moralu stavlja u istu ravan sa matematičkim znanjem. David Hum Poreklo ideja Ukratko. je stav koji izražava . bez pravog opravdanja.2. 70.izvor prve saglasnosti među ljudima. međutim. str. Zbog toga Hjum etiku i prirodne nauke zajedno naziva "moralnim naukama". sve naše ideje. ako je izvor objektivnosti u spoljašnjem čulnom iskustvu i nema urođenih ideja. Istraživanje o ljudskom razumu. a dajući mu jako opravdanje u sličnosti sa matematičkim stavovima koji su oduvek bili primer pouzdanosti. na ovaj način nismo ostavili sve probleme iza sebe. Da je kvadrat nad hipotenuzom jednak kvadratu nad ostalim dvema stranicama. Dejvid Hjum. algebra i aritmetika i ukratko svaka tvrdnja koja je intuitivno ili demonstrativno izvesna. izuzimajući ga iz sfere koja se zasniva na iskustvu. naime u odnose ideja i u činjenice. sav materijal mišljenja potiče od spoljnjih ili od unutrašnjih opažaja.

i duh tu suprotnost zamišlja sa jednakom lakoćom i jasnoćom. koje je dokazao Euklid. Da u prirodi nikad nije bilo kruga ili trougla. da se znanje o tom odnosu ni u kom slučaju ne postiže zaključivanjem a priori. str. kao da je ne znam koliko u skladu sa stvarnošću. Usudiću se da ustvrdim u obliku opšte teze koja ne dopušta izuzetke. on ni najsavesnijim ispitivanjem njegovih čulnih svojstava neće moći da otkrije nijedan njegov uzrok ili posledicu. ne mogu se ustanoviti na isti način. . . Stavovi te vrste mogu se otkriti samo misaonom radnjom. ako je taj predmet njemu potpuno nov. 81 Čini se da se sva zaključivanja o činjenicama temelje na odnosu uzroka i posledice. Da sunce sutra neće izaći. 82. jednake prirode kao ona ranije. Zato bismo uzalud pokušavali da dokažemo njenu neistinitost. kad nalazimo da su određeni predmeti stalno međusobno povezani. niti je očiglednost njihove istinitosti.odnos među tim figurama. str. Kad bi ona bila demonstrativno neistinita. .. jer to nikad ne može da uključuje protivrečnost.. istine. uključivala bi neku protivrečnost i nikada je duh ne bi mogao jasno zamisliti. zauvek bi zadržale svoju izvesnost i očiglednost. već da u potpunosti potiče iz iskustva. koje predstavljaju drugu vrstu predmeta ljudskog uma. izražava odnos među tim brojevima.. Pokažite neki predmet čoveku ma koliko jakog prirodnog razuma i darovitosti. koliko god bila jaka. str. Ono što je suprotno nekoj činjenici još uvek je moguće. nije manje shvatljiva teza i ne uključuje više protivrečnosti nego tvrdnja da će izaći.. Činjenice. nezavisno od onoga što postoji bilo gde u svemiru. 83. Jedino pomoću tog odnosa možemo poći dalje od očiglednosti našeg pamćenja i naših čula. Da je tri puta pet jednako polovici od trideset.

Ali. str. svaka je posledica događaj koji se razlikuje od svog uzroka. i vodi nas daljim istraživanjima. Stoga se ona ne može otkriti u uzroku i što se o njoj a priori izumi ili izmisli. jednako teško kao i prethodno. to uključuje novo pitanje. dakle. koji bi prema onome što mi znamo mogli biti samo po izgledu slični. da se tu radi o izvesnom koraku. 87. Sa svakim rešenjem i dalje iskrsava novo pitanje. koje je možda teže rešiti i protumačiti. ako nas naše istraživačko raspoloženje tera još dalje i pitamo: šta je temelj svih zaključaka iz iskustva?. Ove dve teze daleko su od toga da bi bile iste: Primetio sam da je takav predmet uvek pratila takva posledica. Kad se pita: kakva je priroda svih naših zaključivanja o činjenicama?. čini se da je pravi odgovor da se one temelje na odnosu uzroka i posljedice. . tj. mi ipak nismo dobili nikakav zadovoljavajući odgovor na prvo postavljeno pitanje. to je glavno pitanje na kome bih se zadržao. str. Međutim. telo takvih čulnih svojstava imalo je u to vreme takve tajne moći. 88. Hleb. koji sam ranije jeo.Ukratko. o misaonom procesu i izvodu koji bi trebalo objasniti. hranio me. U najmanju ruku treba priznati da je ovde reč o zaključku koji je izveo duh. Što se tiče prošlog iskustva može se dopustiti da ono daje neposredna i sigurna obaveštenja samo upravo o onim predmetima i o onom vremenskom periodu koje je ono upoznalo. i: Predviđam da će druge predmete koji se čine slični pratiti slične posledice. 85. str. no da li odatle sledi da me drugi hleb u drugo vreme mora takođe hraniti i da slična čulna svojstva moraju uvek pratiti jednake tajne moći? Taj zaključak nikako ne izgleda nužan. No zašto bi to iskustvo trebalo proširiti na budućnost i na druge predmete. mora biti potpuno proizvoljno. može se odgovoriti jednom reči: ISKUSTVO. A kad se pita: šta je temelj svih naših zaključivanja i zaključaka o tom odnosu?.

str. Svi zaključci iz iskustva su zato posledice navike. Jer kada god ponavljanje nekog određenog postupka ili radnje proizvodi skolonost ka ponavljanju istog postupka ili radnje. no one ne mogu biti razumne ili nerazumne: pohvalan ili pokudan.. Rasprava o ljudskoj prirodi. on ne može biti izvor moralnog dobra i zla. nije isto što i razuman ili nerazuman. Moralna razlikovanja prema tome nisu izdanci razuma.Navika Postoji neki drugi princip koji deluje kad on [bilo ko] stvara takav zaključak. str. koji se pokazuju da imaju taj uticaj. Upotrebljavajući tu reč ne tvrdimo da smo naveli poslednji razlog te sklonosti. Valjanost i nevaljalost radnji često protivreče našim prirodnim sklonostima. 97-98 Moral i razum Pošto razum nikad ne može neposredno da spreči ili da proizvede neku radnju protivrečeći joj ili odobravajući je. Mi samo ukazujemo na jedan princip ljudske prirode koji je široko priznat i dobro poznat po svojim posledicama. No razum nema nikakvog uticaja. . Taj je princip običaj ili navika. Radnje mogu biti pohvalne ili pokudne. uvek kažemo da je ta sklonost posledica običaja.. prema tome. Razum je celovito neaktivan i nikad ne može biti izvor tako aktivnog principa kao što je savest ili moralno čulo. 392. a katkad ih kontrolišu. bez prisile bilo kakvog zaključivanja ili razumskog procesa. Dejvid Hjum. a ne umovanja. .

pokazati od izvesnog značaja. ili pravi opaske o ljudskim stvarima. na moje iznenađenje. tako da kad oglasite neku radnju ili karakter poročnim. ipak. Hjumova provalija Ne mogu propustiti da ovom umovanju ne dodoam jednu opasku koja će se. 400. Ta je promena neprimetna. možda. To je sad jedna činjenica. kako ovaj novi odnos može biti dedukcija iz drugih. izražava neki nov odnos ili potvrđivanje. ne u objektu. i naiđete na osećanje neodobravanja koje se javlja u vama prema toj radnji. jeste i nije. a u isto vreme da se da razlog za nešto što izgleda potpuno nepojmljivo. ja ću biti slobodan da je preporučim čitaocima. no ona je. str. kad odjednom. str. ispostavlja se da ostala znanja imaju . 400-401. Hjum je uverljivo pokazao da ogroman deo naših znanja ne nastaje po analogiji sa logikom i matematikom. ali ona je objekt osećanja. Jer kako ovo treba ili ne treba. ne nalazim nijedan sud koji nije spojen sa jednim treba ili ne treba. koji su celovito različni od njega. dokle god svoju misao ne uputite u sopstveno srce. Ne možete ga nikako naći. i omogućiti nam da vidimo da se razlikovanje poroka i vrline ne osniva prosto na odnosima objekata. No kako pisci obično ne koriste tu obazrivost. vi ne mislite ništa sem to da na osnovu sastava vaše prirode imate osećanje ili čuvstvo kuđenja kad tu radnju posmatrate. nužno je da ono bude zapaženo i objašnjeno. Ona počiva u vama. i ne opaža se razumom. Ukoliko uzmemo da logika i matematika počivaju samo na razumu. i uveren sam da će ta mala pažnja oboriti sve vulgarne sisteme etike. ne razuma. od najveće važnosti. vidim da umesto uobičajenih spona postavki.Moralno čulo Porok vam potpuno izmiče dokle god posmatrate objekt. U svakom sistemu etike na koji sam dosad naišao zapažao sam uvek da pisac ide neko vreme običnim putom umovanja i uspostavlja jedno božansko Biće.

razumom otkrivamo koja sredstva treba upotrebiti da bi se postigao neki cilj. . Time je otvorena mogućnost da se na naš razum gleda drugačije. Ranije je razum često posmatran kao deo božanskog uma u kome su skrivene ideje o tajnama kosmosa i božijih namera koje treba otkriti razmišljanjem. i Hjum kaže da razum ima svoju ulogu i u tim znanjima: npr. u etici. Pa ipak.i van-razumsku osnovu u široko shvaćenoj ljudskoj prirodi. dok sa Hjumovom kritikom razum prestaje to biti i postaje prvenstveno instrument za rešavanje praktičnih problema koje život postavlja pred čoveka.

Ja duboko poštujem večnu moć i moje nije da je ograničavam. O slobodi i umu. glavna poruka prosvetiteljstva. on reče: "Ja ne znam kako mislim. Volter. 192. Nezrelost je samoskrivljena ako se njen uzrok ne nalazi u nedostatku razuma.) . str. Protiv dogmatičnosti Jedan mali pristalica Lokov bio je sasvim blizu i kad se njemu obratiše. u to ne sumnjam. vec u nedostatku odlučnosti i hrabrosti da se njime služimo bez vođstva. Izabrana dela. ja ne tvrdim ništa i zadovoljavam se samo tim što verujem da ima mnogo više mogućnih stvari nego što se to misli. (u: Volter." Stvorenje sa Sirijusa se osmehnu. učinilo mu se da ovaj ne govori najgluplje od svih. a kepec sa Saturna bi bio pritisnuo u naručja pristalicu Lokovog da nije postojala tako ogromna nesrazmera. Mikromegas. ali da je bogu nemogućno da preda misao materiji.4. Da ima bestelesnih i razumnih supstanca. u to jako sumnjam. str. Nezrelost je nemoć da se služimo vlastitim razumom bez vođstva nekog drugog. Prosvjetiteljstvo Kantova definicija Prosvetiteljstva Prosvetiteljstvo predstavlja izlazak čoveka iz njegove samoskrivljene nezrelosti. ali znam da sam uvek mislio samo na podstrek svojih čula.4. Imaj hrabrosti da se sluziš vlastitim razumom! To je dakle. Imanuel Kant.

One koji podnesu neki nov predlog. a ono je kao neka lozinka za one koji su se upleli u nju. a ovi uvek pretpostavljaju da je kriv. Kada bi im se zakleo. ma kakvo ono bilo. Ako to nije činio.. pa dati neko obeležje onima koji napadaju jeretike. Ostale sudije pretpostavljaju da optuženik može da bude i nevin. ali neka se obrati pažnja na to da te ratove nije izazvalo mnoštvo vera. oni bi mu mogli naći neku manu.Mogu te uveriti stoga da nikada nije bilo nijedne kraljevine u kojoj je bilo toliko građanskih ratova kao u Hristovoj kraljevini. uzalud bi on navodio teološke dokaze. načiniće čoveka belim kao sneg. zlosrećni čovek se može naći u velikoj neprilici. nema nikakvih dokaza. Svaka jeres ima svoje ime.. već spaljuju čoveka kao slamu. . kao neki mnogobožac. da je pravoverni.. . razumljivo ili nerazumljivo. i on se može nazvati pravovernim.. ako nosi uza se dva parčeta čoje privezana sa dve trake i ako je ponekad odlazio u pokrajinu koja se zove Galicija. nazivaju najpre jereticima.Kritika verske netolerancije (Rika Ibenu u Smirnu) . pre bi se on pretvorio u pepeo no što bi iko i pomislio da ga sasluša. (Uzbek Mirzi u Isfahan) Priznajem da su istorije pune priča o verskim ratovima. Ovo što ti kažem vredi za Francusku i Nemačku. pošto sam čuo da u Španiji i Portugaliji ima izvesnih derviša koji ne znaju za šalu. on može da bude srećan ako se uvek molio Bogu držeći u ruci sitna drvena zrna. a to obeležje. Kada čovek padne šaka tim ljudima. pa ga spaliti kao jeretika. Ali nije jeretik onaj koji to neće: treba samo napola podeliti parnične strane. već netrpeljivost one vere koja je sebe smatrala za vladajuću.

čiji je ono dio i čije utjecaje osjeća . on mora uvijek natrag u vidljivi svijet.Tako priroda u svom najširem značenju jest to veliko sve koje proizlazi iz skupa raznih materija. Za biće koje je priroda stvorila i zaokružila ne postoji ništa izvan velikoga sve. D. kombinacija. uzalud duh njegov želi zakoračiti s one strane granica vidljivog svijeta. ne može čak ni mišlju nikud iz nje.. kretanja ili načina djelovanja koja ga razlikuju od drugih bića . pruža nam svuda samo materiju i kretanje.. kao neka epidemična i narodna bolest. drugi su nam nepoznati jer na nas djeluju tek učincima. on postoji u prirodi. Pol Holbah. njihovih različitih kombinacija i raznolikih kretanja koje u prirodi vidimo.. Materijalizam Ljudi će se prevariti uvijek kad budu okretali leđa iskustvu i predavali se sustavima koje je stvorila mašta. 57 i 157. njegova cjelina pokazuje nam ogroman i neprekidan lanac uzroka i učinaka: izvjesni od ovih uzroka poznati su nam jer neposredno utječu na naša osjetila. priroda. str. Persijska pisma.. Pejović.. To je najzad ona vrtoglavica čije se povećavanje može smatrati samo kao potpuno pomračenje ljudskoga razuma.To je onaj duh prozelitizma koji su Jevreji primili od Egipćana. svojstava. u nešto užem smislu.) . Čovjek je djelo prirode. Svemir. promatrana u svakom biću. 266 i 272. tj. Sistem prirode (prevod iz... . taj široku skup svega što postoji. 276 . a koji je od njih. potčinjen je njezinim zakonima. često vrlo udaljenim od svojih prvih uzroka.. tj. Francuska prosvjetiteljska filozofija) str. Monteskje.290 i iz Antologije str. nje se ne može osloboditi. prešao na muhamedance i hrišćane. jest cjelina koja proizlazi iz biti.

dovikujući bližnjima: "Ne verujte varalici! Propašćete ako smetnete s uma da plodovi pripadaju svakom a da zemlja nije ničija!".Solidarnost među ljudima Prvi koji je ogradio zemljište i rekao: "Ovo je moje". Ali prosvetiteljsto nosi i jednu skrivenu opasnost da lako. ono što nam trenutno govori vlastiti razum proglasimo za novi apsolut. Vrlo je verovatno da su tada prilike bile takve da se dalje nije više moglo na isti način. sama činjenica da smo se oslobodili spoljašnjih autoriteta. Koliko li bi sprečio zločina. Ljudi će uvek težiti duhovnoj zrelosti i samostalnosti. . (u: Žan Žak Ruso. novu dogmu koja zahteva žrtve i potčinjavanje. od kolike li bi bede i strahota poštedeo ljudski rod onaj koji bi počupao kolje i zatrpao jarak. koji zavisi od većeg broja drugih pojmova koji su mu morali prethoditi i postepeno se razvijati. Zbog toga nije zgoreg da razvijemo načine kritike našeg uma. jer pojam svojine. Rasprava o poreklu nejednakosti među ljudima.) Kantova definicija prosvetiteljstva dobro govori o njegovom pozitivnom smislu. Ovim problemom pozabavio se Imanuel Kant. str. Kao što možemo i sami videti. kako bi se on uzdržao od ove sklonosti da svoja rešenja proglasi za konačna i jedina moguća. 161. naišavši na prostodušne ljude koji su mu poverovali. nakon odbacivanja spoljašnjih autoriteta. ubistava i ratova. Društveni ugovor. još ne govori u prilog onome što smo sami formirali kao normu života. nije se mogao roditi u čoveku iznenada. Žan Žak Ruso. u stvari je osnivač obrazovanog društva.

ali pod ovom pretpostavkom propadali su svi pokušaji koji su činjeni da se o predmetima isposluje nešto a priori pomoću pojmova. Zbog toga neka se jednom proba da li u problemima metafizike nećemo bolje uspevati ako pretpostavimo da se predmeti moraju upravljati prema našem saznanju.) su shvatili da um uviđa samo ono što sam proizvodi prema svome planu. već kao jedan sudija na dužnosti koji nagoni svedoke da odgovaraju na pitanja koja im on postavlja. i fizika ima da blagodari za tako korisnu revoluciju u načinu svoga mišljenja jedino toj zamisli. Štal.M. Toričeli. a ne sme dozvoliti da ga priroda tako reći samo vodi na povocu. da on mora sa principima svojih sudova ići napred prema stalnim zakonima i nagoniti prirodu da odgovara na njegova pitanja. Um mora da pristupi prirodi držeći u jednoj ruci svoje principe.1. da ona shodno onome što sam um unosi u prirodu treba da traži u njoj (ne da joj lažno pripisuje) ono što od nje ima da nauči. čime bi se naše saznanje proširilo.. Immanuel Kant Revolucija u mišljenju Oni (Galilej. a o čemu sama za sebe ne bi ništa znala. V. prim.5. što već bolje odgovara zahtevu mogućnosti jednoga njihovog saznanja . jer inače slučajna posmatranja koja nisu vršena po kakvome unapred izrađenom planu ne stoje ni u kakvoj međusobnoj vezi u jednome nužnome zakonu koji je umu potreban i koji on traži. a u drugoj eksperiment koji je on smislio na osnovu tih principa.4. ali ne kao učenik koji trpi da mu se kaže sve što učitelj hoće.5. štaviše. I tako. .. na osnovu kojih jedino saglasne pojave mogu imati značenje zakona. Njemačka klasična filozofija 4. Dosada se pretpostavljalo da se sve naše saznanje mora upravljati prema predmetima. i to zaista u cilju da bi se od nje poučio.

u to se ne može sumnjati. 73. str. da ih spaja i razdvaja. . a koji dodatak mi ne možemo . jer šta bi inače moglo da pobudi moć saznanja na upražnjavanje svoje funkcije. pošto sa objašnjenjem nebeskih kretanja nije išlo kako treba dok je pretpostavljao da se cela vojska zvezda kreće oko posmatraoca. Da sve naše saznanje počinje sa iskustvom. Pojmovi apriori i aposteriori saznanja Naše saznanje poizlazi iz dva osnovna izvora duha od kojih se prvi sastoji u primanju predstava (receptivitet utisaka). ako to ne bi učinili predmeti koji draže naša čula. učini pokušaj da li neće bolje uspeti ako pretpostavi da se posmatralac okreće. naše iskustveno saznanje sastoji iz onoga što primamo preko utisaka i iz onoga što naša sopstvena moć saznanja (pobuđena samo čulnim utiscima) dodaje iz same sebe. Imanuel Kant. a drugi u sposobnosti da se pomoću ovih predstava sazna neki predmet (spontanitet pojmova). a da zvezde naprotiv miruju. štaviše. koji. te tako da sirovi materijal čulnih utisaka preradi u takvo saznanje predmeta koje se zove iskustvo? Dakle. Jer moguće je da se. S tim stoji stvar isto onako kao sa prvim mislima Kopernikovim. opažaji i pojmovi sačinjavaju elemente svega našeg saznanja. te delimice sami sobom proizvode predstave delimice pak pokreću funkciju našega razuma da ove predstave upoređuje. i sa iskustvom počinje svako saznanje. Preko prvog izvora nam jedan predmet biva dat. tako da niti mogu pojmovi dati saznanje bez opažaja koji ima na neki način odgovara. Kritika čistog uma. Misli bez sadržaja jesu prazne. Imanuel Kant.a priori koje o predmetima treba da utvrdi pre nego nam oni budu dati. niti opažaj bez pojmova. Kritika čistog uma. opažaji bez pojmova jesu slepi. premda celokupno naše saznanje počinje sa iskustvom. preko drugog... str 16-17. on se zamišlja u odnosu na onu predstavu (kao prostu odredbu duha). Dakle. ipak zbog toga ne proističe sve saznanje iz iskustva. u pogledu vremena nijedno saznanje u nama ne prethodi iskustvu. Ali.

O pojmu uma Ali sam naziv pojma uma pokazuje već sada da se takav pojam neće moći da ograniči na iskustvo. O nesaznatljivosti stvari po sebi Prema tome. to jest u iskustvu. važan rezultat transcendentalne analitike jeste ovo: da razum nikada ne može da učini išta više apriori. naime: da li postoji takvo saznanje koje je nezavisno od iskustva. Kritika čistog uma. Osnovni pojmovi razuma jesu samo principi ekspozicije pojava. i pošto ono što nije pojava ne može da bude predmet iskustva. osim da anticipira formu nekog mogućeg iskustva uopšte. postoji bar jedno pitanje koje je potrebno još bliže proučiti i koje se ne sme odmah prema prvom izgledu odgurnuti kao svršeno. mora da ustupi svoje mesto skromnijem imenu jedne proste analitike čistoga razuma. str. jer se on odnosi na jedno saznanje od koga je svako empiričko saznanje samo jedan deo (možda na celinu mogućeg iskustva ili njegove empiričke . te oholo ime jedne ontologije. Dakle. to on nikada ne može da prekorači granice čulnosti u kojima nam jedino predmeti bivaju dati. str. 31. Imanuel Kant.razlikovati od one osnovne sadržine pre nego što smo dugim vežbanjem obratili na nju pažnju i osposobili se za njegovo izdvajanje. 193. pa čak i od svih čulnih utisaka? takva saznanja zovu se saznanje a priori i razlikuju se od empiričkih saznanja koja imaju svoje izvore a posteriori. koja se poduhvata da u jednoj sisitematskoj doktrini dade sintetička saznanje a priori (na primer osnovni zakon kauzaliteta) o stvarima uopšte.

Pošto pojmovi uma sadrže ono što je neuslovljeno. S druge strane. pokazuju se razlike važne za shvatanje njegove filozofije. Primat praktičnog uma Prema tome. Kritika praktičnog uma. nikakvo stvarno iskustvo nikada ne doseže potpuno. Bekon je želeo da ljudi prevaziđu svoje zablude tako što će se okrenuti spoljašnjem svetu i iskustvu. dok Dekart brani prava subjekta na svoje mišljenje. doduše. ali što nikada ne sačinjava neki član empiričke sinteze. Kant naglašava da prava nisu dovoljna. dakle nužna. str. nego da se ona moraju iskoristiti tako što ćemo stvarati nove teorije. Pojmovi uma služe shvatanju. Kritika čistog uma. Ključ je ipak u (slobodnoj) glavi. Kant isto smatra da je bez iskustva nemoguće doći do konkretnih znanja. str. i prema čemu on ceni i odmerava stupanj svoje empiričke upotrebe. to se oni odnose na nešto čemu pripada celokupno iskustvo. da ta povezanost nije slučajna i proizvoljna. kao što pojmovi razuma služe razumevanju (opažaja). u povezanosti čistog spekulativnog uma sa čistim praktičnim umom u jedno saznanje ovaj poslednji ima primat. Slikovito rečeno. naime.sinteze) i do koga. ali shvata da ne postoji čisto iskustvo i da subjektove moći tek čine iskustvo mogućim. ali što samo nikad ne može biti predmet iskustva: na nešto do čega nas dovodi um u svojim zaključcima izvedenim iz iskustva. Imanuel Kant. nego a priori zasnovana na samom umu. jabuke su sigurno padale na mnogo glava. . ali je samo pad na Njutnovu glavu proizveo ideju o sili gravitacije. 140. nove hipoteze koja će proširivati mogućnosti shvatanja sveta. Imanuel Kant. premda je uvek jedan deo njegov. pretpostavlajući. 228. Ako Kanta uporedimo sa začetnicima moderne filozofije Bekonom i Dekartom.

pa čak ni izvan njega. već u svima svojim radnjama. str. kao osobine temperamenta. koja treba da ih upotrebi i čija se osobena kakvoća zbog toga zove karakter. ukoliko je priroda uopšte pri raspodeli svojih darova postupila svrhovito. istrajnost u sprovođenju odluka. i kako se već inače mogu nazvati talenti duha. ako volja. čije postojanje samo po sebi ima neke apsolutne vrednosti. a što bi kao svrha po sebi moglo biti osnov određenih zakona. Kantova etika Dobra volja Nemoguće je zamisliti igde išta na svetu. što bi se bez ograničenja moglo smatrati dobrim. kojoj bi svrsi neki urođeni prirodni instinkt mnogo pouzdanije dovodio. . Zasnivanje metafizike morala. moć suđenja. duhovitost. Čovek kao svrha po sebi Ali. Ja sada tvrdim: Čovek i uopšte svako umno biće egzistira kao svrha po sebi. a pri svemu tome nama je ipak um dodeljen kao praktična moć. pošto um nije dovoljno pogodan da pouzdano upravlja voljom u pogledu njenih predmeta i zadovoljavanja svih njenih potreba (koje. mora uvek da se posmatra u isto vreme kao svrha. ako pretpostavimo da postoji nešto. Jer.. čega radi je apsolutno bio potreban um. odlučnost. usmerenim ne samo na sama sebe već i na druga umna bića.4. a ne samo kao sredstvo za kakvu bilo upotrebu ove ili one volje. . 23. i 27. bez sumnje su u izvesnom pogledu dobre i poželjne. moć koja treba da utiče na volju: to se prava namena uma mora sastojati u tome da proizvodi volju koja je dobra ne. Razum. recimo. umnožava sam um).5. osim jedino dobre volje..2. onda bi u njemu i samo i jedino u njemu bio osnov jednog mogućeg kategoričkog imperativa.. .. već koja je po sebi dobra. nije dobra. Imanuel Kant. delom. ili smelost. svi ti prirodni darovi mogu postati krajnje zli i štetni. kao sredstvo za neke druge svrhe. to jest praktičnog zakona.

i kad ne bih želeo ništa drugo.. Jer čovek koga hoću takvim obećanjima da upotrebim za svoje svrhe ne može da se saglasi sa mojim načinom postupanja prema njemu. str. Taj odnos.. a ne u pogodnosti svojih maksima za svoje vlastito opšte zakonodavstvo. kategorički imperativ glasi: ja ne treba da lažem i kad mi to ne bi donelo nikakvu sramotu. Kantove formulacije kategoričkog imperativa Delaj samo prema onoj maksimi za koju u isto vreme možeš želeti da ona postane jedan opšti zakon. ako hoću da i dalje uživam dobar glas. dakle ne može sam da sadrži svrhu te radnje.. već objekat svojim odnosom prema volji postavlja njoj zakon.što se tiče nužne ili obavezne dužnosti prema drugim ljudima. Kategorički i hipotetički imerativi Ako volja traži zakon svoga opredeljivanja ma u čemu drugome. dakle. što želim nešto drugo. a da taj drugi ne sadrži u isto vreme svrhu u sebi. ako ona. . str. to će onaj ko je naumio da drugima da neko lažno obećanje odmah uvideti da želi da se drugim čovekom posluži prosto kao sredstvom. onda iz toga uvek proizlazi heteronomija. 62. Nasuprot tome moralni imperativ. Postupaj tako da ti čoveštvo u svojoj ličnosti kao i u ličnosti svakog drugog čoveka uvek upotrebljavaš u isto vreme kao svrhu. Tada volja ne postavlja sama sebi zakon. 72. omogućuje samo hipotetičke imperative: Ja treba da činim nešto zbog toga. 91. a nikada samo kao sredstvo. str. izlazeći izvan same sebe traži taj zakon u kakvoći ma kojega od svojih objekata. Na primer. bilo da se zasniva na naklonosti ili na predstavama uma. hipotetički imperativ glasi: ja ne treba da lažem. dakle kategorički imperativ glasi: ja treba da postupam ovako ili onako. i 74.

str. pa je obavezan da postupa samo shodno svojoj vlastitoj volji. U tom slučaju imperativ je morao uvek da ispadne uslovljen. pa apsolutno nije bio podoban za moralnu zapovest. onda je zakon morao sa sobom da nosi neki interes kao nadražaj ili prinudu. istinu govoreći. Jer. želim da taj osnovni stav nazovem principom autonomije volje. što su oni svi skupa morali da promaše. Kritika praktičnog uma. Ja prema tome. Stoga ni moral.Autonomija volje Nije nikakvo čudo kad se osvrnemo na sve dosadašnje napore koji su ikada preduzimani radi pronalaženja moralnog principa. ali ipak opštem zakonodavstvu. već je ona nečim drugim bila zakonski prinuđena da postupa na izvestan način. Imanuel Kant. jer kao zakon on nije proizašao iz čovekove volje. Videlo se da je čovek svojom dužnošću vezan za zakone. u suprotnosti sa svakim drugim principom koji ja zbog toga svrstavam u heteronomiju. ali nikome nije palo na pamet da je čovek potčinjen samo svome vlastitome. Na osnovi toga potpuno nužnog zaključka nepovratno je propao sav rad da se nađe neki najviši osnov dužnosti. . Jer. već nužnost radnje. 79. str. Moralni zakon Prema tome. koja je u pogledu prirodne svrhe opšte zakonodavna. iz nekog izvesnog interesa nikada se nije dobila dužnost. Taj interes mogao je predstavljati neki vlastiti ili neki tuđi interes. nije učenje o tome kako sebe treba da usrećimo. kada se čovek zamišljao potčinjen samo jednome zakonu ma kojem. 95. poštovanje moralnog zakona je osećanje koje se prouzrokuje intelektualnim razlogom. nego kako treba da postanemo dostojni sreće. a to osećanje je ono jedino što saznajemo potpuno a priori i čiju nužnost možemo uvideti.

179. a koja je istovremeno i prava veza čoveka sa njegovim idealima. 148. dve stvari ispunjavaju dušu uvek novim i sve većim divljenjem i strahopoštovanjem: zvezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni. . A preveliko dozvoljavanje svega nije ni bila česta slika o Kantovoj etici . Opšta ideja Kantove filozofije je u tome da on u slobodi vidi ideju koja je sposobna da bude univerzalno prihvaćena. str.str. Zahvaljujući slobodi on je u stanju da se tim idealima približava. Prestrogost se lako odbacuje zbog toga što se Kant trudio da ostavi što više slobode može. jer se poziva na kategoričke razloge koje je teško relativizovati. bilo za lakomisleno dozvoljavanje svega.ona se često naziva etika dužnosti. (Na celoj stranici Kantovi kurzivi pretvoreni su u plava slova) Kantova etika je i danas inspirativna. Da su u njoj date promišljene ideje svedoči i činjenica da je Kanta teško optužiti bilo za prestrogu i nefleksibilnu etiku koja zabranjuje previše. tako što je predmetom kategoričkog imperativa učinio samo ugrožavanje slobode nekog ljudskog bića. Što se razmišljanje češće i postojanije njima bavi. tema je svih postkantovskih filozofija. Sloboda i njen odnos prema drugim aspektima čovekovog života.

To uverenje i spoznaja jeste pretpostavka u pogledu povesti kao takve uopšte. 27. da je um . to je umno.. u samoj filozofiji nije to nikakva pretpostavka.5. . a da ne rastumačimo pobliže odnos prema Bogu .W. .F. Filozofija povijesti. str. usled čega i u čemu svaki realitet ima svoj bitak i opstanak.W.beskonačna moć. Hegel. jeste jednostavna misao uma.kod ovog izraza ćemo ovde ostati. str. kao nešto posebno u glavama nekih ljudi. Hegel. da um vlada svetom. G.3. G. do onoga "treba da" (Sollen) i opstojao samo izvan realiteta tko zna gde. Šta je umno.. to je zbiljsko.4. delatnost toga njegova sadržaja. naime ono. koju filozofija donosi sa sobom. Pomoću spekulativne spoznaje u njoj se dokazuje. Osnovne crte filozofije prava. . On je supstancija. Hegel Um vlada svetom Jedina misao.F. jer um nije tako nemoćan da bi doterao samo do ideala. a šta je zbiljsko. dakle da je u svetskoj povesti zbivanje bilo umno. 17.supstancija kao i beskonačna moć. sam sebi beskonačna građa svakog prirodnog i duhovnog života kao i beskonačna forma.

35. da ona. da su istočnjaci znali samo to da je jedan slobodan. Istorija kao napredovanje u svesti o slobodi Kao što se ovde prethodno istakla razlika u pogledu hrišćanskoga principa samosvesti... Hegel. tako je. . str. dovodi sa sobom beskonačno mnogo nesporazumaka. str. to je spoznaja spekulativne filozofije. G. tj.time je ujedno navedena podela svjetske povesti i način na koji ćemo je raspraviti. grčki i rimski svet pak. obuhvatajući u sebi sva moguća preterivanja. . da je čovek kao čovek slobodan. sama još neodređena reč s beskonačno mnogo značenja. moramo reći. što se nikada nije bolje znalo i iskusilo nego u sadašnje vreme.Suština duha je sloboda Priroda duha dade se spoznati pomoću njegove potpune opreke. dok mi znamo da su po sebi slobodni svi ljudi..W. slobode. . Svetska je povest napredovanje u svesti o slobodi.F. supstancija. suština duha sloboda.. No da je ta sloboda. to je nešto. G. tako ona bitno postoji i u pogledu principa slobode uopšte. Time. da su sva svojstva samo sredstva za slobodu.napredovanje koje imamo da spoznamo u njegovoj nužnosti. da je nekolicina slobodna. 34. Svakome je neposredno verovatno da duh između drugih svojstava ima i slobodu. Kao što je supstancija materije težina. kao što je navedeno.W. da je sloboda jedina istinitost duha. da sva svojstva traže i proizvode samo slobodu. . budući da je ono najviše. što sam uopšteno rekao o razlici znanja o slobodi. Filozofija povijesti. zabuna i zabluda. Zadatak koji sam sebi postavio jeste da sarađujem na tome da se filozofija . Hegel. O fenomenologiji duha i istini Pravi oblik u kome istina egzistira može biti jedino njen naučni sistem. ali filozofija nas uči da sva svojstva duha postoje samo pomoću slobode. Filozofija povijesti.F. i to pre svega u formi.

Osnovne crte filozofije prava. Celina pak jeste ona suština koja se završava putem svoga razvoja. da bude ono što je stvarno. str. to je izraženo u onoj predstavi koja iskazuje ono što je apsolutno kao duh. 12. str. jer ono što jeste . Fenomenologija duha. Hegel. O apsolutnome treba reći da ono suštinski predstavlja rezultat. . Hegel. ili da je supstancija u suštini subjekat. koja sebe naziva tako. str. str. nego da je istinito ono za šta svako u običajnosnim predmetima..taj najuzvišeniji pojam. Osnovne crte filozofije prava. Jedino ono što je duhovno jeste stvarno.približi formi nauke . subjekat i samopostajanje. duše i oduševljenja. Minervina sova počinje svoj let tek u suton. može dati da se uzdigne iz njegova srca. da ono tek na kraju jeste ono što uistinu jeste. upravljanju i ustavu. . 13. izričito izrekla da se samo ono istinito ne može spoznati. str. Hegel. naročito o državi. 11. i upravo u tome se sastoji njegova priroda. Što se tiče individua.cilju da bude u stanju da odbaci svoje ime ljubav prema znanju i da predstavlja stvarno znanje. 3. Protiv relaitivizma Ionako je filozofija. a koji pripada novijem vremenu i njegovoj religiji. Da ono što je istinito jeste stvarno samo kao sistem. Filozofija i duh vremena Pojmiti ono što jeste zadatak je filozofije. tako je i filozofija svoje vreme mislima obuhvaćeno. to je ionako svaka individua čedo svog vremena. str. Istinito jeste celina. 19.. 18. .je um.

oni nisu u njihovoj pojavi videli neku tendenciju svog vremena. koji treba odstraniti proširivanjem saznanja. čemu je bez sumnje doprinelo oduševljenje kojim je u evropskim državama propraćena Francuska revolucija. Oduševljenja mogu tako da deluju na ljude da počnu da misle da je mera oduševljenja za neku ideju istovremeno i mera njene ispravnosti ili istinitosti.Hegel je pisao izuzetno teškim stilom. koji se srećom skoro ne vidi u gornjim pasusima. ako su Spinoza ili Lok bili ogorčeni zbog verskih progona i ratova i smatrali da oni treba da prestanu. Na primer. . nego nedostatak ljudske prirode. Hegel je kroz svoju filozofiju upozoravao da to nije tako i da je često obrnuto: da oduševljenje samo čini da ne vidimo mane koje svaka ljudska ideja ima. Sa njim u filozofiji počinje prva rasprava sa tokom istorije. Hegelova preokupacija bile su upravo tendencije vremena.

) . Mistifikatorsku stranu Hegelove dijalektike kritikovao sam pre gotovo 30 godina. uživanje u tome da s Hegelom postupaju onako kako je u Lesingovo vreme valjani Mozes Mendelson postupao sa Spinozom. Dijalektički i historijski materijalizam. Karl Marx Marksov odnos prema Hegelovoj dijalektici Po svojoj osnovi. koji on pod imenom ideje pretvara čak u samostalan subjekt. str 150 . naime kao s "lipsalim psom". nalazili su turobni. pretenciozni i prosečni epigoni.1.5. koji danas vode glavnu reč u obrazovanoj Nemačkoj. (citirano prema: Predrag Vraniciki. u vreme kada je bila u dnevnoj modi. Ali baš kad sam radio na prvom svesku "Kapitala". Kod njega dijalektika dubi na glavi. Predgovor drugom izdanju Kapitala. Karl Marks. samo materijalni svet prenet i prerađen u čovekovoj glavi. pa sam u glavi o teoriji vrednosti ovde-onde i koketirao sa njegovim načinom izražavanja. Kod mene je idejni svet. SAVREMENA FILOZOFIJA 5. Mistifikacija koju dijalektika podnosi u Hegelovim rukama ni najmanje ne pobija činjenicu da je on prvi opsežno i svesno izneo opšte oblike njenog kretanja. demijurg stvarnosti koja sačinjava samo njegovu spoljašnju pojavu. moja dijalektička metoda ne samo da se razlikuje od Hegelove nego joj je direktno suprotna. Zato sam javno priznao da sam učenik tog velikog mislioca. Moramo je obrnuti da bismo u mističnom otkrili racionalno jezgro. Za Hegela je proces mišljenja. naprotiv.

Nikada društvena formacija ne propada pre nego što budu razvijene sve proizvodne snage. Karl Marks.Marksovo shvatanje istorije U društvenoj proizvodnji svoga života ljudi stupaju u određene. i nikad novi. Način proizvodnje materijalnog života uslovljava proces socijalnog. Tada nastupa epoha socijalne revolucije. s odnosima vlasništva. klasa koja je vladajuća materijalna sila društva istovremeno je njegova vladajuća duhovna sila. njihovo društveno biće određuje njihovu svest. političkog i duhovnog života uopšte. Dijalektički i historijski materijalizam. već obrnuto. Iz oblika razvijanja proizvodnih snaga ti se odnosi pretvaraju u njihove okove. viši odnosi proizvodnje ne nastupaju pre nego što se materijalni uslovi njihove egzistencije nisu već rodili u krilu samog starog društva. tj. Celokupnost tih odnosa proizvodnje sačinjava ekonomsku strukturu društva. realnu osnovu. na kojoj se diže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju određeni oblici društvene svesti. ili. što je samo pravni izraz za to. Na izvesnom stepenu razvoja dolaze materijalne proizvodne snage društva u protivrečnost sa postojećim odnosima proizvodnje. uzevši u proseku. Stoga čovečanstvo postavlja sebi uvek samo one zadatke. Klasa kojoj stoje na raspolaganju sredstva za materijalnu proizvodnju. raspolaže samim tim i sredstvima za duhovnu proizvodnju tako da su joj zato. str. u čijem su se okviru dotle kretale. podređene misli onih koji su lišeni . nezavisne od njihove volje. odnose proizvodnje koji odgovaraju određenom stepenu razvitka njihovih materijalnih proizvodnih snaga. 238. koje može rešiti. .) Problem ideologije Misli vladajuće klase u svakoj su epohi vladajuće misli. Predgovor za "Prilog kritici političke ekonomije" (citirano prema: Predrag Vraniciki.. Ne određuje svest ljudi njihovo socijalno biće. za koje je ona dovoljno prostrana. nužne odnose..

a u Nemačkoj slobodu mora roditi nemogućnost postepenog oslobađanja. misli njene vladavine. str 103. tj.Engels. Engels. U Francuskoj je delimična emancipacija osnova univerzalne emancipacije. Marks . 229 . str. Rani Radovi. o vezi njihove kritike s njihovom vlastitom materijalnom okolinom.) Univerzalna emancipacija U Francuskoj je dovoljno da čovek nešto jeste. 11-ta teza o Fojerbahu (citirano prema: Predrag Vraniciki. str. Rani radovi. U Francuskoj mora stvarnost roditi potpunu slobodu. Dijalektički i historijski materijalizam.sredstava za duhovnu proizvodnju. pa da želi da bude sve. dakle idealni izraz odnosa koji baš jednu klasu čine vladajućom. Marks. U Nemačkoj čovek ne sme biti ništa. U Nemačkoj je univerzalna emancipacija conditio sine qua non svake delimične. 393. . ali radi se o tome da se on izmeni. dakle. ako ne želi da se odrekne svega. 364 Filozofi su svet samo različito tumačili. str. u obliku misli izraženi vladajući materijalni odnosi. Nikome od ovih filozofa nije palo napamet da postavi pitanje o vezi nemačke filozofije sa nemačkom stvarnošću. Vladajuće misli nisu ništa drugo do idealni izraz vladajućih materijalnih odnosa.

Logički su ove svrhe odvojene: mi možemo da se bavimo društvom. ali može i naglo izgubiti svoju popularnost. postaje tačno sve što zastupa određena partija ili grupa. Naime. onda su sloga i jedinstvo određene grupe neophodan element poželjnog modela delovanja. u njima je sadržan program promene sveta namenjen jednoj određenoj klasi. kada postane dogmatično i napusti logičke kriterijume istine.Osobina Marksovih tekstova je određena dvostrukost njihove svrhe. Tada ideološke potrebe stvaraju nove kriterijume istine. Marksizam je imao i ovaj oblik ideologije. kada ove svrhe postoje u istoj filozofiji u njoj moraju da se bore različite unutrašnje logike postizanja ovih svrha. a sve više ideologija. Ovo proširivanje svrhe filozofskih tekstova. postaje ideologija. a s druge. pratilo je i druge filozofije savremenog doba. u meri u kojoj se to desilo. S jedne strane. a da ostavljamo po strani smer u kome bi trebalo da se odvija njegova promena. a netačno sve što zastupaju njoj suprotstavljene grupe. onda je svako različito mišljenje dobrodošlo. oni su teorija koju Marks predlaže kao istinit opis istorije i društva. . Ukoliko u nekom mišljenju element istraživanja i slobodnog mišljenja ustupi mesto slozi oko političkog programa. Ipak. na primer. ali je važno uočiti da svako razmišljanje. sve manje filozofija. suprotne njenim filozofskim kriterijumima. Tada ono može steći veću popularnost jer više korespondira sa trenutnim interesima dela društva. jer njegova "istina" nije održavana u uslovima slobodne diskusije. a ako nam je svrha politički uspeh. to mišljenje je. već i osobina vremena u kome se politička vlast dobija saglasnošću velikog broja ljudi. ako nam je svrha istina. tako da to nije osobina samo Marksovog učenja.

Problem morala Upravo zato što su filozofi morala samo grubo. S one strane dobra i zla. kako se to obično kaže.upravo zato što su bili slabo obavešteni i čak nedovoljno radoznali u pogledu na različite narode. koji se pojavljuju tek pri upoređivanju mnogih morala. Nietzsche i Schopenhauer Savest vremena Dosad su svi ti izvanredni unapređivači čovečanstva . F.neka vrsta poricanja da se taj moral sme kao problem shvatiti . Celokupnoj dosadašnjoj "nauci o moralu" nedostajao je . svoga staleža. Ono što su filozofi nazivali "utemeljenjem morala" i što su iziskivali od sebe bilo je gledano u pravom svetlu . duha svoga vremena. razlaganju.. pa sebe pre smatraju neprijatnim budalama i opakim pitačima .. Fridrih Niče. Niče. u proizvoljnim izvodima i grubim skraćenjima poznavali moralne činjenice. novo sredstvo za izražavanje tog verovanja. ali najzad i veličinu svoga zadatka nalazili u tome da budu nemirna savest svog vremena.5.naučni vid opšteg verovanja u vladajući moral.problem samog morala. svoje crkve. . prisilni. 100. S one strane dobra i zla.svoj zadatak.i u svakom slučaju protivljenje ispitivanju. recimo kao moral svoje okoline.na kraju krajeva . vremena i minula stoleća . "usrećili" .oni nikad nisu upravili svoje poglede ka istinskim problemima morala.ma koliko to čudno zvučalo .nisu ništa drugo do uputstva za ponašanje koja se tiču .koji se nazivaju filozofima i koji se sami retko osećaju kao prijatelji mudrosti. svoj mučni. 73 Svi ti morali koji se obraćaju pojedincu da bi ga. neizbežni zadatak. str. dovođenju u sumnju i vivisekciji upravo tog verovanja.2. pa i . str. znači . nedostajala je sumnja da u moralu postoji nešto problematično. svoje klime i kraja .čak činjenica unutar određenog morala.

raznih očiju. nisu začinjeni nijednim zrncetom soli i podnošljivi su .samo onda kad su odveć začinjeni i počnu opasno da mirišu. što više očiju. i što više svojih strasti uvodimo u igru kada je reč o nekoj stvari. 247.stupnja opasnosti u kojoj pojedinac živi sam sa sobom. kadrim da sadašnjost povežu uzama koje volju milenijuma usmeravaju na nove staze. Niče. zateče onde silan narod okupljen na trgu: jer bilo je obznanjeno da će videti igrača na užetu. prokrenu "večne vrednosti". ka duhovima koji su dovoljno iskonski i snažni da daju podstreke za suprotna vrednovanja i da prevrednuju. nemamo drugog izbora. ka pretečama.čak zavodljivi . recepti protiv njegovih strasti. Svi oni govore bezuslovno. Čovek je nešto što treba prevazići. pre svega na "drugi svet". njegovih dobrih i rđavih sklonosti. to će potpunija biti i naša "objektivnost". ka ljudima budućnosti. samo perspektivno "saznavanje". Zaratustrino učenje o Zemlji i nadzemaljskim nadama Kad Zaratustra dođe u obližnji grad. Prevrednovanje vrednosti Ka novim filozofima. ukoliko one imaju volju za moć i žele izigravati gospodara.to će potpuniji biti i naš "pojam" te stvari. Genealogija morala. str. S one strane dobra i zla. Strast i mišljenje Postoji samo perspektivno gledanje. Niče. str. 81. imamo za istu stvar . str. F. koji se nalazio pored šume. I Zaratustra se ovako obrati narodu: Ja vas učim o natčoveku. mala i velika lukavstva i smicalice. F. svi ti morali barokni su i nerazboriti . po formi. smatraju sebe bezuslovnim. jer uopštavaju tamo gde se ne sme uopštavati. Šta ste učinili da bi ste ga . obavijene tajnovitim mirisom kakvog domaćeg leka i bapske mudrosti. 87.jer se obraćaju "svima".

ali volja za istinom neka vam znači: da se sve preobrazi u ono što je zamislivo za ljude. Pohvala prolaznom (o vremenu) Nekad se govorilo: bog. 44.prevazišli?Sva su bića dosad stvorila nešto iznad sebe: a vi želite da budete oseka usred ove velike plime i radije čak da se vratite životinji nego da prevaziđete čoveka? . Vaša volja neka kaže: natčovek nek bude smisao Zemlje! Preklinjem vas. i sve prolazno da je samo laž? . a ja sam vas sad naučio da kažete: natčovek.. osetljivo za ljude! Svojim sopstvenim čulima treba da mislite do kraja? . ali Bog je umro. vidljivo za ljude. . Fridrih Niče. Šta? Zar da vreme nestane.. i utrobu nedokučivog poštovati više nego smisao Zemlje! Nekada je duša s prezirom gledala na telo: i u to doba je taj prezir bio nešto najviše: . Tako je govorio Zaratustra... Tako je smerala da umakne njemu i Zemlji.. i Zemlja ih je sita: pa neka se počiste sa sveta! . ostanite verni Zemlji i ne verujte onima koji vam govore o nadzemaljskim nadama! Trovači su oni.želela je da ono bude mršavo.. znali to ili ne. str. Greštiti se o Zemlju sad je najstrašnije. odumiru sami zatrovani... Nekad je ogrešenje o Boga bilo najveće ogrešenje. Da li biste mogli da zamislite nekog boga? . a s njim su umrli i ovi grešnici. dok se gledalo na daleka mora. braćo. izgladnelo. Bog je misao koja krivi sve što je pravo i obrće sve što stoji. Natčovek je smisao zemlje. grozno. Prezirači života su oni.

. Ali najbolja poređenja treba da govore o vremenu i postajanju: treba da budu pohvala i opravdanje svekolike prolaznosti! Stvarati . Vrlina različitosti Zato govori i mucaj: "To je moje dobro. punom.to je veliki spas od patnje. za to je neophodan bol i mnogo preobražavanja.Ova pomisao je vrtoglavica i nesvestica za ljudske kosti. to volim. pa čak i želudac goni na povraćanje: uistinu. Ali ova ptica je kod mene izgradila gnezdo: zato je volim i mazim . str. A pesnici suviše lažu. ne želim ga kao ljudski propis i nuždu: neka mi ovo ne bude putokaz za nadzemaljske predele i rajeve. Ali da bi stvaralac nastao. nepokretnom. vrtoglavom bolešću nazivam ovakvo nagađanje. Ne želim ga kao božji zakon.samo je poređenje. 126-127. ovako mi se potpuno sviđa. Zlim to nazivam i čovekomrzačkim: celo to učenje o onom jednom. Zemaljska vrlina je ono što volim: malo pameti je u tome. 126-127. samo ovako želim da je dobro." Tako treba da mucaš i da hvališ svoju vrlinu. a najmanje um sviju.sad ona sedi kod mene na svojim zlatnim jajima. str. i olakšanje života. dovoljnom i neprolaznom! Sve neprolazno .

dakle. ali nova opasnost nastaje iz mogućnosti da umesto razuma osnov morala postanu proizvoljni ciljevi političkih grupa ili religijske norme iskorišćene od strane političkih grupa. u popularnosti i većinskoj podršci. Moderno vreme napušta religiju i tradiciju kao odlučujuće osnove morala. pokušavajući da pojedinca opremi za suprostavljanje ovim crtama duha vremena. Ovo gubljenje filozofskih kriterijuma prati nastanak novih društvenih pravila koja zahtevaju poslušnost i propisuju sankcije za njihovo nepoštovanje .Niče je jedan od prvih filozofa koji reaguje na situaciju. Ničeova filozofija bavi se ovim stanjem u kulturi savremenog doba. koju smo opisali povodom Marksove filozofije. pokušavajući da ih zameni razumom i razlozima. tako nastaje jedan "moral" koji više nema poreklo u filozofiji koja ima za jednu od svojih glavnih svrha uspostavljanje zaista univerzalnih moralnih pravila. a u kojoj se pravi filozofski kriterijumi u široj javnosti zamenjuju kriterijumima čije se opravdanje traži izvan filozofije. . npr.

njemu je. odatle ne bi sledilo da smo veru pojmili. već dovoljno muka i pri samoj pomisli na to kako svako u našem vremenu mora imati neizmernu glavu. Sastavljač ovog spisa nije nikakav filozof. Egzistencijalizam 5. lagano krenuo putem. za njegovu slabašnu glavu. budući da svako već ima neku neizmernu pomisao. niti Sistem prepisuje. On piše jer je pisanje za njega luksuz koji tim više dobija u prijatnosti i očevidnosti što manji broj ljudi kupuje i čita to što on piše. on je poetski i elegantno spisatelj posebne vrste. niti sistemu nešto dopisuje.. Seren Kjerkegor Protivnik Sistema Sastavljač ovog spisa nije nikakav filozof.. a ipak je bio voljan da ga žrtvuje ako bi se upravo to zatražilo. 148. Uzjahao je magarca. on nije razumeo Sistem.3. da li je završen. on ne zna da li Sistem postoji.5. koji niti Sistem piše. I kada bismo bili u stanju da čitav sadržaj vere preobratimo u formu pojmova.3.1. shvatili kako se u nju ulazi i kako ona ulazi u nas. Sve vreme je verovao. Avram A šta je Avram učinio? Nije došao ni prerano ni prekasno. Verovao je snagom apsurda.. Kjerkegor. verovao je da bog ne bi hteo da uzme Isaka od njega. . Strah i drhtanje. str. jer o ljudskom proračunavanju tu nije moglo biti govora. niti Sistem obećava. a apsurd je upravo u tome što je Bog zahtevajući sve to od njega u sledećem trenutku trebalo da opozove svoj zahtev.

lako mogu da prevare. pošto je bio u opštem. Paradoks vere Ali Avram verovaše i ne sumnjaše. ovaj paradoks.na takav način da se kretanje ponavlja. ja poznajem njihovu hrapavost.na malograđanštinu. Kjerkegor. četiri sata u kancelariji ili fabrici.On nije verovao da bi jednog dana na onom svetu trebao da bude blažen..1. Evo još drveća. 184. 208.. . Ali jednog dana. Seren Kjerkegor. . . ovaj put se najčešće lako sledi. oni koji nose nakit i spoljne ukrase vere. da jedan pojedinac stoji više od opšteg ali neka se dobro zapamti . evo još vode.kako da poričem ovaj svet čiju moć i snagu osećam? Međutim. Strah i drhtanje..vera započinje upravo tamo gde mišljenje prestaje. 188.. naime. nego da će ovde.. dakle da pojedinac.167. san i ponedeljak utorak sreda četvrtak petak i subota u istom ritmu... . 212. sada u svojstvu pojedinačnog sebe izdvaja kao nešto više od opšteg. tramvaj. na ovom svetu. One mirise trave i zvezda. Ustajanje.. str.. Kami Apsurd Osećanje apsurda na uglu bilo koje ulice može da iznenadi svakog čoveka. ja poznajem njen ukus.. svo znanje ove zemlje neće mi ništa dati što bi moglo da me ubedi u to da ovaj svet meni pripada. jer njihova spoljašnjost zapanjujuće liči na ono što duboko preziru kako beskonačna rezignacija tako i vera . tramvaj. pojavljuje se "zašto". Dešava se da se dekor sruši. Vera je.3. str. obrok.. obrok. verovaše u ono što je protivno razumu. noć neke večeri kada se srce opušta . 5. Strah i drhtanje. Nasuprot tome. naći blaženu sreću. četiri sata rada.

i to što je više moguće. Uopšte ne želim da izađem iz ovog područja. pored ove posebne brige. str. i velike i beznačajne. 45. ako iskusim da sva njegova uravnoteženost počiva na toj večnoj protivrečnosti između moje svesne pobune i tmine u kojoj se ona bori. u vrtlogu mračnih strasti. Ali zavređuje pažnju da se na tome zaustavimo. Kjerkegor može da viče. kada bi u osnovi svih stvari postojala samo divlja i uzavrela moć koja rađa sve stvari. Verovanje u smisao života pretpostavlja uvek lestvicu vrednosti. Mit o Sizifu. prema našim definicijama. str. Saznanje da li možemo da živimo bez poziva to je sve što me interesuje. za sada. 37. koju nikako ne treba da napuštamo. Na ovoj tački svojih nastojanja. Kvalitet iskustava zamenjen kvantitetom Ali šta može da znači život u jednom takvom svetu? Ništa drugo. čovek se nalazi pred iracionalnim. već da se živi najviše. skrivala ispod stvari. 98 i 101. osim ravnodušnosti prema budućnosti i strasti da se iscrpi sve što je dato. to znači živeti što je više moguće. . 56.Ovde pominjana iskustva rođena su u pustinji. Ako je potrebno da bi se pobeglo od mučnog pitanja: "Šta bi onda bio život?" da se prihvati da se poput magarca hranimo . šta bi onda bio život ako ne očaj?" Ovaj krik nema sa čime da zaustavi apsurdnog čoveka. Verovanje u apsurd. Ako se uverim da ovaj život nema drugog lika osim ovog apsurdnog. naše sklonosti. da prekoreva: "Kada čovek ne bi imao večne svesti. On u sebi oseća želju za srećom i razumom. Traganje za istinitim ne znači traganje za poželjnim. svoju slobodu.34.. Alber Kami. koju ništa ne može da ispuni. Alber Kami. ako prihvatim da sva moja sloboda ima smisla samo u odnosu na moju ograničenu sudbinu. da li na njega mogu da se prilagodim? Ili se. tada moram da kažem da je važno ne da se živi bolje. Osećati svoj život. Treba bar da znamo dokle su ona stigla. Apsurd se rađa iz ove suprostavljenosti između ljudskog poziva i bezumne tišine sveta. poučava nas suprotnom. svoju pobunu.. kada bi se bezdana praznina. Mit o Sizifu. verovanje u apsurd vraća da kvalitet iskustva zameni njegovim kvantitetom. izbor. Ako mi je dat ovaj lik života.

82. ima bar jedno biće u kojeg egzistencija prethodi esenciji.3. kojom se celo biće napreže a ništa ne dovršava. iskrsava u svijetu i da zatim sebe definira.. . je povezaniji. da sebe susreće. str. drugačije rečeno: nema determinizma. Ako. 73. onda apsurdni duh ipak više voli da pristane bez straha na Kjerkegorov odgovor "očaj". Šta ovde znači da egzistencija prethodi esenciji? To znači da čovjek najprije egzistira. nego da se prepusti lažima. str. 5. Mit o Sizifu. Njegovo preziranje bogova. To je cena koju treba da plati za strasti ove zemlje.. u stvari.. Mit o Sizifu. str. a ne misao sama po sebi. njegova mržnja prema smrti i želja za životom doneli su mu ovu neizrecivu kaznu. ne može definirati. Ako se čovjek. 178. čovjek je slobodan. Alber Kami. . to je zato što on najprije nije ništa.3. ljudska zbilja. On izjavljuje da. egzistencija prethodi esenciji.. Granice razuma Razum je instrument mišljenja.. Sizif Shvatili smo odmah da je Sizif apsurdni junak. ili. koji ja zastupam..ružama iluzija. On će tek poslije biti. čovjek je sloboda. Sartr Egzistencija prethodi esenciji Ateistički egzistencijalizam. . Misao jednog čoveka je pre svega njegova nostalgija. Mit op Sizifu. On je to koliko po svojim strastima toliko i po svojim mukama. kakvog ga poima egzistencijalist. ako bog ne postoji.čovjek nije ništa drugo nego svoj . i bit će takav kakvim će sebe učiniti. Alber Kami. Alber Kami. kako Hajdeger kaže. nikada se neće moći ništa objašnjavati dovodeći ga u vezu s nekom danom i učvršćenom ljudskom prirodom. jedno biće koje egzistira pre nego što se može definirati bilo kojim pojmom i da to biće jest čovek.

on egzistrira samo ukoliko se ozbiljuje. Ali. ili "daj Bože"? To su obično situacije neizvesnosti. ništa drugo nego vlastiti život. on. Takvim ljudima je Bog potreban.projekat. i 273. Egzistencijalizam je humanizam. Filozofski spisi. nije ništa drugo nego sveukupnost svojih čina. rizikuje. Žan Pol Sartr. dakle. Možemo muku takvih situacija izbegavati. pa makar pod uobičajenim ponašanjem shvatali i rituale neke religije. kada se pomoć više ne nalazi ni u onome što možemo ni u onome što znamo. Egzistencijalisti slave čoveka koji bira. ne tražeći sebe. a ne one koji se. str. pridržavaju uobičajenog ponašanja.) Da bi sebi približili Kjerkegora i egzistencijaliste možemo se upitati kada prizivamo Boga. kada najčešće kažemo "hvala Bogu". ne izlažući se nikakvom riziku. Kjerkegor je voleo one ljude koji se izlažu graničnim situacijama u kojima su sami: bilo da su to teške ili neobične odluke ili da je to zastupanje manjinskog neobičnog mišljenja. . a on sa svoje strane. (u: Žan Pol Sartr. po Kjerkegoru. 267. 262. voli takve. lek nije u tome. ne miri se sa sudbinom.

kada najčešće kažemo "hvala Bogu". Takvim ljudima je Bog potreban. naučno stanje ili pozitivno. Izučavajući tako celokupni razvitak ljudske inteligencije u njenim različitim oblastima aktivnosti. lek nije u tome. prolazi postupno kroz tri različita teorijska stanja: teološko ili fiktivno stanje. ne miri se sa sudbinom. ili "daj Bože"? To su obično situacije neizvesnosti. rizikuje. po Kjerkegoru. svaka grana naših saznanja. Taj zakon se sastoji u tome što svako od naših glavnih shvatanja.prava priroda i bitni karakter pozitivne filozofije. ne izlažući se nikakvom riziku. a on sa svoje strane. bilo na istorijskim proveravanjima koja proističu iz pažljivog ispitivanja prošlosti. Kjerkegor je voleo one ljude koji se izlažu graničnim situacijama u kojima su sami: bilo da su to teške ili neobične odluke ili da je to zastupanje manjinskog neobičnog mišljenja. Egzistencijalisti slave čoveka koji bira. bilo na racionalnim dokazima koje pruža poznavanje našeg sastava. pridržavaju uobičajenog ponašanja. a čak su u osnovi i suprotni: najpre teološku metodu. metafizičko ili apstraktno stanje. može biti čvrsto zasnovan. duh po svojoj prirodi. ne tražeći sebe. Možemo muku takvih situacija izbegavati. pa makar pod uobičajenim ponašanjem shvatali i rituale neke religije. kada se pomoć više ne nalazi ni u onome što možemo ni u onome što znamo. od njenog prvog najneposrednijeg poleta do naših dana. Pozitivizam Kont: Stadijumi u razvoju mišljenja Da bi se onako kako treba objasnila Da bi sebi približili Kjerkegora i egzistencijaliste možemo se upitati kada prizivamo Boga. Ali. verujem da sam otkrio veliki osnovni zakon kojem je on potčinjen po stalnoj nužnosti.5. upotrebljava redom u svakom od svojih istraživanja tri metode filozofiranja čiji se karakteri bitno razlikuju. i koji.4. zatim metafizičku i . voli takve. posmatran u celini: jer se bilo koje shvatanje može upoznati jedino kroz njegovu istoriju. Drugim rečima. neophodno je baciti pogled na progresivni hod ljudskog duha. a ne one koji se. čini mi se.

Objašnjenje fakata. U teološkom stanju ljudski duh. nego besmisleni. 23-24. druga jedino ima za svrhu da joj posluži kao prelaz. ljudski duh. usmeravajući prvenstveno svoja istraživanja ka unutrašnjoj prirodi bića. dobro kombinovanom primenom rezonovanja i posmatranja. uviđajući nemogućnost da stekne apsolutne pojmove. Većina stavova i pitanja koji su bili napisani o filozofskim stvarima nisu lažni. svedeno tako na njegove stvarne granice. početnim i krajnjim uzrocima svih posledica koje ga pogađaju. Zato na pitanja ove vrste uopće ne možemo odgovoriti. predstavlja fenomene kao proizvod direktnog i neprekidnog delovanja natprirodnih sila. Ogist Kont. njihove stvarne zakone. Sva filozofija je "kritika jezika". manje ili više brojnih. 4. odustaje da traži poreklo i svrhu vasione i da upozna unutrašnje uzroke fenomena da bi se jedino prihvatio da otkrije. Većina pitanja i stavova filozofa počiva na tome što mi ne razumijemo logiku našeg jezika. istinskim entitetima (personificiranim apstrakcijama) svojstvenim raznim bićima sveta koja su u stanju da stvore sve posmatrane fenomene čije se objašnjenje onda sastoji u tome da se dodeli svakom od njih odgovarajući entitet. natprirodne sile su zamenjene apstraktnim silama. . njeno stanje utvrđeno i definitivno. nego možemo samo utvrditi njihovu besmislenost. jednom rečju ka apsolutnim saznanjima. "Besmislenost" filozofskih stavova 4. odsada je samo uspostavljena veza između različitih posebnih fenomena i nekih opštih fakata čiji se broj sve više umanjuje progresom nauke. ili opštih sistema shvatanja o skupu fenomena. treća. koje je u osnovi samo obična opšta modifikacija prvoga. to jest njihove stalne odnose sukcesivnosti i sličnosti.najzad pozitivnu. Najzad u pozitivnom stanju. koje se međusobno isključuju: prva je nužna polazna tačka ljudske inteligencije. Kurs pozitivne filozofije. 003. čije samovoljna intervencija objašnjava sve prividne anomalije vasione. str. 0031. U metafizičkom stanju. Otuda tri vrste filozofije.

42.ali ona bi bila jedina strogo ispravna. str. Ova metoda bila bi nezadovoljavajuća za drugoga .. Apsolutu. .on ne bi imao osećaj da ga učimo filozofiju . Ludvig Vitgenštajn. onda ona ne bi imala vrijednosti.. na primer. Jer sve događanje i takobivstvovanje je slučajno. Zato ne mogu postojati nikakvi stavovi etike. 421 Jasno je da se etika ne da izreći.. 189.dakle nešto što nema nikakve veze s filozofijom .(str. Odbacivanje metafizike Nazvaću metafizičkim sve one stavove kojima se polaže pravo na znanje nečega što je iznad ili izvan svakog iskustva. To mora ležati izvan svijeta. Smisao svijeta mora ležati izvan svijeta. Tractatus logico-philosophicus. o Stvarima po sebi. 61. i tome slično. jer bi to inače bilo opet slučajno. ... dakle stavove prirodne nauke .) . u svjetu je sve onako kako jest i sve se događa onako kako se događa. 6. 41. Ispravna metoda filozofije bila bi zapravo ova: ne reći ništa.i zatim uvijek kada bi netko drugi htio reći nešto metafizičko pokazati mu da nije dao nikakvo značenje izvjesnim znakovima u svojim stavovima.. Ono što ga čini ne-slučajnim ne može ležati u svijetu. u njemu nema nikakve vrijednosti .koje se ponekad nazivaju metafizičkim - .a kad bi je bilo. nego ono što se može reći. Stavovi ne mogu izraziti ništa Više. 53. U metafiziku ne uključujem one teorije . 6. 6. o realnoj Suštini stvari. 6.

Bergsona pripadaju metafizici (u našem smislu reči). Rudolf Karnap. ma koliko bile smele. Šelinga. one leže u potpunosti van polja znanja. To je razlog zbog koga je odbacujemo. Tako su prinuđeni da preseku sve veze između svojih stavova i iskustva. kaže Pitagora. Opasnost leži u varljivom karakteru metafizike. "Beskonačno". Metafizičari ne mogu izbeći neproverljivost svojih stavova.da ga tako nazovem . "Broj".bez sumnje za svoje doktrine vezuje mnoge slike.. odluka o njihovoj istinitosti ili lažnosti zavisila bi od iskustva i tako pripadala području empirijske nauke. kaže Anaksimandar. (Vidici. str. od koga nema ništa više smisla. a ne filozofiji. ali dualisti kažu: "Postoje dva principa". Na primerima se najbolje da pokazati koju vrstu stavova želim da označim kao metafizičke: "Suština i princip sveta je voda". ali on svoj stav ne može učiniti ništa više smisaonim od stava o levitacionom polju. kaže Heraklit. Poricanje metafizike. "VATRA". takve teorije. 224. Iz stava: "Princip sveta je voda" ne možemo izvesti nijedan stav koji tvrdi bilo kakve opažaje. Platon je tvrdio da su "sve stvari samo senke večnih ideja koje postoje u besprostornoj i bezvremenoj sferi". ali Spiritualisti tvrde: "Sve što jeste je duhovno". "Metafizičar vode" . Monisti nas uče: " Postoji samo jedan princip na kome je zasnovano sve ono što jeste". Materijalisti kažu: "Sve što jeste u svojoj suštini je materijalno". Ispitajmo sada ovu vrstu stavova sa gledišta proverljivosti.da navedemo bar jedno ime iz našeg doba .čiji je predmet da najopštije stavove različitih područja naučnog saznanja ostave u dobro uređen sistem. a upravo ovim postupkom ih lišavaju svakog smisla.. Stoga stav "Princip sveta je voda" uopšte ništa i ne tvrdi i potpuno je analogan stavu u gornjem fiktivnom primeru o levitacionom polju. ona daje iluziju znanja a da stvarno ne daje nikakvo znanje. one ne sadrže ni znanje niti grešku. Hegela i . kaže Tales. osećanja ili iskustva koji bi se mogli očekivati u budućnosti. jer kada bi ih učinili podložnim verifikaciji.) (Metafizičke postavke) "ne tvrde ništa. van diskusije o istini i laži. . teorije. Osnovne doktrine Spinoze. stvarno pripadaju oblasti empirijske nauke. Lako je uočiti da takve stavove nije moguće proveriti.

593.) Mešanje nauke o svetu i etike Filozofija se tokom cele svoje istorije sastojala iz dva dela. ni iz moralnih ni iz intelektualnih razloga. često vrlo sofističke. Philosophy and Logical Syntax (prevod iz: Marvin Peri. str. bio je izvor mnogih zbrkanih mišljenja. od Platona do Viljema Džejmsa. Neuspeli pokušaj da se ovo dvoje jasno odvoji. pravi filozof je spreman da ispita sva svoja predubeđenja. a tle pripremljeno za vladinu cenzuru koja kažnjava one koji iznose "opasna mišljenja" . Kada se traženju istine svesno ili nesvesno. 741. pretpostavlja da su izvesna verovanja.u stvari. bez obzira na to da li su istinita ili lažna. pošto su pretpostavljali da znaju koja bi verovanja mogla učiniti ljude moralnim. S gledišta morala. takva da će podstaći dobro ponašanje. Istorija zapadne filozofije. Intelektualna istorija evrope. teorije o prirodi sveta. a s druge etičkog i političkog učenja o najboljem načinu življenja. Bertrand Rasel. Što se mene tiče. filozofija postaje paralisana strahom. pre početka istraživanja.Rudolph Carnap. da dokažu da su ova verovanja istinita. neskladno spojena: s jedne strane. postave granice. A kada on. on ograničava oblast filozofske misli i filozofiju svodi na nešto beznačajno. filozof je već unapred postavio takvu cenzuru nad svojim istraživanjima. izmislili su argumente. ja ne odobravam ovu vrstu predubeđenja. dopustili su da na njihova mišljenja o ustrojstvu univerzuma utiče želja za moralisanjem. str. . Filozofi. filozof koji svoju filozofsku sposobnost koristi za bilo šta drugo sem za nepristrano traganje za istinom kriv je za neku vrstu izdajstva.

jer se kroz istoriju filozofije može pratiti koji način razmišljanja je pospešivao dolaženje do novih znanja.Pozitivizam je označio tendencije u savremenom mišljenju koje su i danas prisutne i žive. veka zastupali određene etičke i političke ideje. jer je obično deo fanatizma bilo i uverenje da je neko potpuno i nepogrešivo u pravu. a koji ne. U etici. Po mišljenju pozitivista. Većina ljudi zaista smatra za znanje samo ono što se može potvrditi iskustvom. . Na ovaj način. iskustvom su potvrđene i neke metodološke norme. Ova jaka razlika naučnih i etičkih stavova u pogledu istinitosti je i danas zanimljiva za razmatranje. oni su težili da umire političke strasti i učine aktere tolerantnijim. da im se oduzme pravo da tvrde da su te ideje istinite. jer se kod tih ideja i ne radi o nekoj istini koja se može naučno utvrditi. pozitivisti su smatrali da je najbolji način da se izađe na kraj sa fanatizmom s kojim su ljudi 20.

da bi razjasnila mogućnosti. u okviru apsolutne samodatosti. neka nauka može bez daljnjeg da dalje gradi na nekoj drugoj nauci i može jedna nauka da služi drugoj kao metodski uzor. mogućnosti vrednovanja. 38. Ideja fenomenologije. . I opet. Ovo je saznanje od odlučujućeg značaja za mogućnost jedne fenomenologije. Saznanje suština Saznanje da ne samo pojedinosti nego i opštosti. stvar je u tome da čista filozofija unutar celokupne kritike saznanja i "kritičkih" disciplina uopšte mora da odvrati pogled od celokupnog misaonog rada obavljenog u prirodnim naukama i u naučno neorganizovanoj prirodnoj mudrosti i nauci i da ga nikako ne sme upotrebiti. razjasnila ih iz njihove suštinske osnove. opšti predmeti i opšta stanja stvari mogu dospeti do apsolutne samodatosti lakše je shvatljivo.5. koji nju principijelno razlikuje od svake "prirodne" nauke. to su mogućnosti koje su uopšte u pitanju i njihova istraživanja su time opšta istraživanja suštine. Edmund Huserl. Stvar je u tome što logički načini postupanja koji daju jedinstvo prirodnim naukama. str. Ali filozofija je u jednoj potpuno novoj dimenziji. 69. Jer njen je svojstveni karakter da je ona analiza i istraživanje suštine u okviru čisto sagledajućeg posmatranja. bar za onoga koji se postavlja u stav čistog sagledanja i koji je sposoban da od sebe daleko drži sva prirodna predmišljenja . str. kojem se metodski načini postupanja filozofije suprostavljaju kao u principu novo jednistvo. Ideja fenomenologije. Husler i Hajdeger Nova metoda filozofije U prirodnoj sferi istraživanja. To je nužno njen karakter. Njoj su potrebne potpuno nove polazne tačke i jedan potpuno novi metod. ona hoće da bude nauka i metod. mada i to samo u određenim i ograničenim razmerama utvrđenim prirodom područja istrživanja koje se trenutno obrađuje. imaju jedan jedinstveni principijelni karakter. mogućnosti saznanja. sa svim specijalnim metodima koji se menjaju od nauke do nauke. Edmund Huserl.5.

. biće i privid. str.. jer se njihove "suštine" nisu mogle naći u čulnom iskustvu.. V. problem sa fenomenologijom bio je u tome što se objektivnost ustvari ne postiže nekim specifičnim postupkom svesti. ovladavaju i prožimaju u svome raznovrsnom preplitanju odavna naše opstajanje i drže ga u pometnji "bića". Uvod u metafiziku. valja poimati i osnivati (utemeljivati. pravac u kome se filozofi bore da očuvaju intersubjektivnu ili objektivnu istinu izloženu udarima subjektivizma i proizvoljnosti koji su. biće i mišljenje. već izlaganjem svojih mišljenja slobodnoj raspravi. suprotno rešenju pozitivista. Izvorno razdvajanje uopšte. kroz ideologije. Zbog ove svojevrsne neuhvatljivosti.M. Objektivno je ono što može da izdrži tu raspravu. kao i pozitivizam. u neku ruku. 213-214. Sa ispitivanjem suštine bića tesno je povezano pitanje: ko je čovek? Ali odavde nužno određivanje suštine čoveka ipak nije stvar neke slobodno lebdeće antropologije koja čoveka u osnovi predstavlja na isti način kao i zoologija životinje. kakvo je na primer umetničko delo. obrazlagati) kao ono mesto koje biće sebi iznuđava za otvaranje. Rešenje fenomenologa bilo je.prim. Ispitivanje čoveštva (čoveko-biti) određuje se sada u svome pravcu i sezanju jedino iz ispitivanja bića. čija prisnost i izvorno razilaženje nose istoriju. jeste razlikovanje bića i onoga što biva. Tako iz izvornog ispitivanja-od-početka-do-kraja četiri razdvajanja (biće i postajanje.) Fenomenologija je. fenomenologija se brzo pretvorila u metod koji se upotrebljavao kada je trebalo opisivati suptilnu specifičnost nekog mesta i vremena. Martin Hajdeger. koje čak određuju razdvajanja. . Međutim. dolazili iz politike. ili nekog specifičnog oblika postojanja. Jer one moći koje stoje nasuprot biću.) izrasta uvid: biće koje ta razdvajanja okružuje mora se i samo preobraziti u okružujući krug i osnovu svega što biva. biće i trebanje . (u ovom prevodu je frazom "ono što biva" prevedena reč koja ukazuje na "bivstvujuće" iz našeg teksta o Hajdegeru. Čovek je to-u-sebi-otvoreno-tu.Ontološka razlika Stoga se biće iz osnove i u čitavoj širini svoje moguće suštine mora ponovo razabirati (doživljavati) ako mi naše istorijsko opstajanje želimo da odelotvorimo kao istorijsko. Suštinu čoveka unutar pitanja bića shodno skrivenom upućivanju početka.

pritom test kvaliteta i pravilo po kome se on meri nasuprot kvantitetu jeste prednost koju osećaju oni koji su u iskustvenim prilikama najbolje snabdeveni sredstvima za upoređivanje. ma sistematsku raspravu jednoga od najslavnijih među njima. Džon Stjuart Mil.Princip najveće sreće Po principu najveće sreće. nužno i merilo moralnosti. čemu se moraju dodati njihove navike samosvesnosti i samoposmatranja."Delaj tako da bi pravilo po kome delaš moglo biti usvojeno kao zakon od strane svih razumnih bića". Moj sadašnji cilj ne sastoji se u tome da kritikujemo ove mislioce. postavlja u pomenutoj raspravi jedan univerzalan prvi princip kao izvor i osnov moralne obaveznosti. i to u najvećoj mogućoj meri. na Metafiziku morala od Kanta. krajnji cilj u odnosu na koga i radi koga su sve druge stvari poželjne (bilo da imamo u vidu naše vlastito dobro ili dobro drugih ljudi). čiji će misaoni sistem ostati dugo vremena jedan od graničnih kamenova u istoriji filozofskog mišljenja. jeste jedan život što je moguće više slobodan od bola i što je moguće više bogat uživanjima (bol i uživanja uzeti s obzirom na kvantitet i kvalitet). moralitet se prema tome može definisati ovako: pravila i propisi za ljudsko postupanje kojih se moramo pridržavati ako hoćemo da svim ljudima bude osiguran život kakav je gore opisan. budući po utilitarističkom shvatanju cilj ljudske radnje. ETIČKE TEORIJE Utilitarizam . To je. Ovaj značajan čovek. Ali kada pristupa tome da iz ovog propisa . ali ja ne mogu a da se ne obazrem. str. primera radi. Utilitarizam i Kant Mogao bih da odem mnogo dalje pa da kažem da su utilitaristički dokazi neophodni svim onim moralistima a priori koji dokazivanje uopšte smatraju nužnim. Utilitarizam. on glasi: . kako je gore objašnjen.6. 14.

neka logička (da ne kažem fizička) nemogućnost. prvo. I drugo. Sve što on pokazuje sastoji se u tome da bi posledice njihovog univerzalnog usvajanja bile takve da niko ne bi odlučio da im se izloži. Može biti istina da su sve stvari koje su dobre takođe i nešto drugo. kad imenuju ona druga svojstva. da on ne pruža nikakav razlog. Džon Stjuart Mil.. moj odgovor je da se ono ne može definisati. oni su opd najveće važnosti. 6. Ali suviše mnogo filozofa su mislili. i time je on suprotan svakom cilju etike. Ali ma kako razočaravajući ovi odgovori mogu izgledati. . Moje zamerke naturalizmu su. ne može nametnuti takav aksiom kao onaj koji kaže "Zadovoljstvo je jedino dobro". I činjenica je da etika cilja da otkrije šta su ona druga svojstva koja pripadaju svim stvarima koje su dobre.. i to je sve šti imam da kažem o tome. da oni stvarno definišu "dobro". baš kao što je istina da sve stvari koje su žute proizvode izvesnu vrstu treperenja u svetlosti. . Utilitarizam. da ustvari ta svojstva nisu "drugo". Ista stvar se može izraziti popularnije tvrđenjem da nam niko. da je on uzrok prihvatanja pogrešnih etičkih principa . ili onaj "Dobro je ono što je poželjno". Čitaocima koji su upoznati sa filozofskom terminologijom mogu izraziti njihovu važnost izjavom da se oni svode na to da su svi stavovi o dobrom sintetični i nikad analitični. i to je kraj te stvari. Naturalistička greška Ako sam upitan "Šta je dobro?". a to očito nije beznačajna stvar. Predlažem da to gledište nazovemo "naturalističkom greškom" i sad ću se potruditi da je opovrgnem. Vrlo je . pod izgovorom da je to "pravo značenje te reči". a još manje ikakav valjan razlog.. moj odgovor je da je dobro dobro. str. za ikakav etički princip..izvede ma koju od aktuelnih moralnih dužnosti. već da su apsolutno i potpuno isto što i dobrota. i zbog toga on ne uspeva da zadovolji zahteve etike kao nauke. ako sam ja u pravu. tvrdio sam. on gotovo groteskno ne uspeva da pokaže da bi se u usvajanju najodvratnije nemoralnih pravila postupanja od strane svih razumnih bića pojavila neka protivrečnost.on navodi um na prihvatanje lažnih etičkih principa. mada on ne daje ikakav razlog za ikakav etički princip. Ili ako sam upitan "Kako da se 'dobro' definiše?".

22. Principi etike. ali mi ćemo isto tako dobro razmisliti pre nego što se odlučimo za svoju definiciju. sem ako nejasno misli. Kategorički imperativ bio bi onaj imperativ koji bi predstavljao jednu radnju kao objektivno nužnu samu za sebe. ako odmah jasno shvatimo da moramo početi svoju etiku bez definicije. .lako videti. 11. pa je stoga isto toliko verovatno da ćemo biti u pravu. Saveti razboritosti i zapovesti (zakoni) moralnosti Svi imperativi zapovedaju ili hipotetički ili kategorički. već ćemo biti manje skloni da ih branimo revnosno pa makar i nelogično. onda počinjemo bez ikakvih predubeđenja. manje je verovatno da ćemo usvojiti neki pogrešan princip. ako počnemo sa definicijom ispravnog ponašanja kao ponašanja koje doprinosi opštoj sreći. Ako počnemo sa uverenjem da dobro ne može značiti ništa drugo sem neko svojstvo stvari. bićemo mnogo više skloni da dobro razmislimo pre nego što usvojimo ma koji etički princip. Džordž Edvard Mur. niko ne može misliti drugačije. Ako bi pak radnja bila dobra samo kao sredstvo radi nečega drugog. dobro može biti ma šta. da onda vrlo lako donesemo zaključak da je dobro opšta sreća. Jer ćemo početi sa uverenjem da dobro mora značiti to i to. bez veze sa nekom drugom svrhom. to svi imperativi predstavljaju formule determiniranja radnje koja je nužna prema principu volje koja je ma u kojem pogledu dobra. Ali. Hipotetički imperativi predstavljaju praktičnu nužnost jedne moguće radnje kao sredstva za postizanje nečega drugoga što se želi (ili što je moguće da čovek želi). ukoliko se tiče značenja dobrog. pa ćemo stoga biti skloni ili da pogrešno shvatimo argumente svojih protivnika ili da ih odmah presečemo odgovorom: "Ovo nije otvoreno pitanje: i samo značenje reči odlučuje stvar. ako prihvatimo da. onda ne samo da ne možemo logično braniti svoje etičke principe ni na koji način. a što više budemo razmišljali. Kad smatramo da već imamo definiciju. Ali ja ću pokušati da pokažem da to nije tako. str. i ako znamo da je ispravno ponašanje uopšte ono koje doprinosi dobru. Na ovo će se možda odgovoriti: Da. Ali. Pošto svaki praktičan zakon predstavlja jednu moguću radnju kao dobru i zbog toga nužnu za jedan subjekat koji se praktički opredeljuje umom. i onda će naš posao jedino biti da otkrijemo šta je to svojstvo. 14.

to jest propis razboritosti. .. imperativ koji se odnosi na izbiranje sredstava za postizanje svoje vlastite sreće. ili saveti razboritosti. jeste još uvek hipotetičan. već samo kao sredstvo za postizanje neke druge svrhe. onda je imperativ kategoričan. to jest moramo ih se pridržavati čak i kada se naše sklonosti tome protive. Pa ipak postoji jedna svrha koja se može pretpostaviti kao stvarna kod svih umnih bića (ukoliko su imperativi podesni za njih. Principi jesu ili pravila veštine.. da se umešnost u odabiranju sredstava za postizanje svoga vlastitoga blagostanja nazove razboritošću u najužem smislu reči. ali ona može da važi samo pod subjektivnim. već na formu i onaj princip iz kojeg ona sam proizlazi. . njen pak učinak može biti koji mu drago. Doduše.. shodno prirodnoj nužnosti. tu svrhu. slučajnim uslovom. Taj imperativ jeste kategoričan. Moguće je. Prema tome. naime: da li ovaj ili onaj čovek ubraja ovo ili ono u svoju sreću. nalaže to ponašanje neposredno.. naprotiv kategorički imperativ nije ograničen nikakvim uslovom. i savetovanje sadrži nužnost.. ako se radnja zamisli kao dobra po sebi.onda je imperativ hipotetičan. Jer. a zapovesti su zakoni kojima se moramo pokoravati. kao principom te volje. Taj imperativ može se nazvati imperativ moralnosti. ili zapovesti (zakoni) moralnosti. radnja se ne nalaže apsolutno.. imaju. i ta svrha jeste sreća. On se ne odnosi na materiju radnje i na ono što iz nje treba da proizađe. dakle kao nužna u volji koja je po sebi saglasna sa umom. sva skupa. dakle svrha koju ta umna bića ne samo da mogu imati već o kojoj se sa sigurnošću može pretpostaviti da ona. i to objektivne i prema tome opšte važeće. Najzad postoji imperativ koji. pa se njeno suštinskidobro sastoji u nastrojenosti. samo zakon sa sobom nosi pojam bezuslovne nužnosti. ne uzimajući kao uslov za osnovu neku drugu svrhu koja se može postići nekim izvesnim ponašanjem. naime kao zavisnih bića). . međutim..

tj. Zasnivanje metafizike morala. drugi bi se mogli zvati pragmatički imperativi (potrebni radi blagostanja).pa apsolutno nužan. dakle. i to zbog toga što bi mu radi toga bilo potrebno sveznanje. treća vrsta imperativa mogla bi se zvati moralni imperativi (potrebni radi slobodnog ponašanja. to jest ne mogu radnje da predstave objektivno kao praktički nužne. Ukratko rečeno. Dakle. da bude učtiv. jer sreća ne predstavlja ideal uma već ideal uobrazilje koji počiva samo na empiričkim osnovama od kojih se uzaludno očekuje da bi oni mogli odrediti neku radnju kojom bi bio postignut totalitet jednog ustvari beskonačnog niza posledica. da je potpuno nerešljiv zadatak koji glasi: treba sigurno i na opšti način odrediti koja će radnja unaprediti sreću jednoga umnoga bića. da bude štedljiv. Ipak. mada u praktičnom smislu. nikako ne mogu da zapovedaju.. 54. već jedino prema empiričkim savetima. kao što su na primer: da treba da drži dijetu. pa se mogu i moraju menjati i stavovi koji bi bili najpogodnija osnova njihovog slaganja. da bi bio srećan. stabilna društva su to baš po tome što su osnovni moralni principi usaglašeni. 52. uzdržljiv. on može da znači zapovest u sasvim pravom značenju. itd. Iz toga proizlazi da imperativi razboritosti. Moral jednog društva . (Kantovi kurzivi su pretvoreni u plava slova) Rasprava u okviru etike između utilitarista i kantovaca još uvek traje. T akođe. da se pre mogu smatrati za savete (consilia) nego za zapovesti (praecepta) uma. o kojima iskustvo uči da oni prosečno najbolje unapređuju dobro raspoloženje. dakle da u pogledu sreće nije moguć neki imperativ koji bi u strogom smislu zapovedao da treba činiti ono što čini srećnim. čovek ne može da postupa prema određenim principima. str. tačno govoreći. To ne treba da čudi jer su ljudi različiti i zbog toga dolaze do različitih moralnih načela. 55 i 58. Oni prvi imperativi mogli bi se zvati i tehnički imperativi (potrebni radi veštine). radi morala). saveti. čovek nije kadar da sa potpunom izvesnošću odredi na osnovu nekog principa šta će ga zaista učiniti srećnim. ljudi se menjaju. Imanuel Kant.

Ova usaglašenost najbolje se postiže ako se vodi stalna javna rasprava o moralnim principima. Stabilizovanju društva u ovom smislu treba težiti i zbog toga što se prestankom sukoba oko morala otvara prostor da se politika jednog društva bavi poboljšanjem života svih. . tako da. tako da postojanje različitih morala predstavlja problem. a rešenja koja preostanu biće zasnovanija. Na taj način se dugo neće održavati pogrešna mišljenja. ta promena neće biti nagla i zbunjujuća. za razliku od postojanja različitih preferencija. ako se i promene. Mi možemo imati različita mišljenja o moralu. ali treba da imamo na umu da moralna pravila postižu svoju svrhu samo onda kada su usaglašena.je njegova osnova. i ono može biti stabilno samo ako se on previše ne menja i nije u sebi podeljen na različite morale.

dok manjina izlazi iz senke jedino onda kada većina ne zna na koga da se osloni. trudi samo da pobeđuje i da drži vlast. Jer rat se ne sastoji samo u bitkama ili radnjama borbe nego i u izvesnom proteku vremena. žive u onom stanju koje se naziva rat. a u svetu postoji samo gomila. u kome je dovoljno poznata volja za borbom. isključivi je zagovornik mira i poštovanja date reči.1. 64. str. Moderne političke teorije Politika kao postizanje cilja Neka se vladalac. sto puta bi već bio izgubio i ugled i državu. Hobs: O prirodnom stanju i nastanku države Očigledno je da ljudi. dakle. U takvom stanju . jer se svetina zadobija uvek spoljnom stranom stvari i uspešnim ishodom poduhvata. i to takav rat u kome je svaki čovek protiv svakog čoveka. koga ne bi bilo uputno imenovati. u stvari. sredstva kojima će se služiti uvek će se smatrati časnima i biće hvaljena. … Sve što proističe iz ratnog vremena. dok žive bez jedne zajedničke vlasti koja ih sve drži u strahu. Vladalac. POLITIČKE TEORIJE 6. jer da ih se pridržavao. Jedan od savremenih vladalaca. proističe i iz vremena u kome ljudi žive bez ikakve druge sigurnosti do one koju im pruža njihova sopstvena snaga i njihova dovitljivost. kad je svaki čovek neprijatelj svakom čoveku. je veliki protivnik i jednoga i drugoga. a. Nikolo Makijaveli.6.

Tomas Hobs. pa sledstveno tome nema ni kulture na zemlji. Levijatan. nema znanja o izgledu zemlje. siromašan. nema računanja vremena. latinski civitas . pod besmrtnim Bogom . Kad se tako učini.nema mesta nikakvoj radinosti. I. nema književnosti. nema moreplovstva ni korišćenja robe koja bi preko mora mogla da se uveze. nema velikih građevina. nema društva. postoji neprekidni strah i opasnost od nasilne smrti. … Nosilac te ličnosti naziva se suveren. ili bolje. i 151-152. da se izrazimo sa više poštovanja. svoj mir i svoju odbranu. To je postanak onog velikog Levijatana . 108. jer su plodovi njeni neizvesni. i kaže se da njemu pripada suverena vlast. naziva država . onog smrtnog boga kome dugujemo. onda se mnoštvo ljudi. nema sredstva za pokretanje i premeštanje predmeta koje iziskuje veliku snagu. str. a svi ostali su njegovi podanici. … [nastanak države] Jedini način da se uspostavi takva zajednička vlast koja može biti sposobna da ljude brani od zavojevača spolja i od povreda koje jedni drugima nanose i da ih obezbedi tako da svojom marljivošću i plodovima zemlje mogu da se ishrane i da zadovoljno žive jeste da sve svoje moći i svu svoju snagu povere jednom čoveku ili jednom skupu ljudi koji će moći sve njihove volje putem većine glasova da svede na jednu volju. A to će reći da odrede jednog čoveka ili jedan skup ljudi koji će biti nosioci njihove ličnosti …na taj način kao kad bi svaki rekao svakom drugom: Ovlašćujem ovog čoveka ili ovaj skup ljudi da mnome vlada i na njega prenosim svoje pravo da to sam činim. što je najgore od svega. pod uslovom da i ti svoje pravo na njega preneseš i da na isti način odobriš sve njegove radnje. . na taj način sjedinjeno u jednu ličnost. nema umetnosti. opasan. skotski i kratak. A život čovekov je usamljenički.

i kako se veći deo ne pridržava strogo pravičnosti i pravde.Lok: O prirodnom stanju i nastanku države Da bismo pravilno razumeli političku vlast i izveli njeno poreklo iz njenog izvora. Isto tako je stanje jednakosti u kojem su sva vlast i jurisdikcija uzajamni. kako ništa nije očiglednije nego da je svim stvorenjima iste vrste i roda rođenje donelo iste prirodne prednosti i korišćenje istih sposobnosti. Pošto su svi isto kraljevi kao i on. a svaki čovek njemu jednak. onda svi ljudi na isti način treba da budu međusobno jednaki bez podređivanja i pokornosti. a da ne pitaju za dopuštenje nekog drugog čoveka ili da zavise od njegove volje. ukoliko je apsolutni gospodar svoje ličnosti i poseda. zbog čega bi predao svoje gospodarenje i podredio sebe gospodstvu i kontroli neke druge vlasti? Na ovo se očigledno odgovara da iako u prirodnom stanju ima takvo pravo. Zbog toga je voljan da napusti stanje koje je. ma koliko da je slobodno. i nije bez razloga što teži i što je voljan da stupi u društvo sa drugima koji su .a to je stanje savršene slobode da određuju svoje radnje i raspolažu svojim posedima i ličnostima kako smatraju da je prikladno u granicama prirodnog zakona. sem ako ne bi gospodar i vlasnik svih nas nekom izričitom izjavom svoje volje postavio jednog iznad drugog i predao mu očiglednom i jasnom naredbom nesumnjivo pravo na gospodstvo i suverenost. onda je i očuvanje svojine koju ima u ovakvom stanju veoma nepouzdano i nesigurno. [nastanak države] Ako je čovek u prirodnom stanju tako slobodan kao što je bilo rečeno. puno strahota i neprestanih opasnosti. ipak je njegovo uživanje veoma nesigurno i stalno izloženo napadu drugih. moramo da razmotrimo u kakvom su stanju svi ljudi po prirodi . zašto bi onda ostavio svoju slobodu. pošto niko nema više vlasti od drugoga. jednak najvećima. a podanik nikome.

str. nedostaje ustanovljen.. i kroz koji bi svako. Stoga veliki i glavni cilj udruživanja ljudi u države i njihovog stavljanja pod vladu jeste očuvanje njihove svojine.. O toleranciji Nijedan čovek ne treba da krši pravo drugoga zbog njegovog pogrešnog mišljenja i nepravilnog načina bogosluženja.. u prirodnom stanju nedostaje poznat i nepristrasan sudija sa vlašću da rešava razmirice prema ustanovljenom zakonu. ipak slušao samo sebe. i tako ostao isto tako slobodan kao i pre. Prvo. na taj način briga za spas jednoga čoveka pripada njemu samome. Džon Lok. . ustaljen. primljen i odobren opštom saglasnošću.. poznat zakon. 390. već odbijanje tolerancije prema onima sa različitim mišljenjem (koje je moglo da se dopusti) stvorilo zbrku i ratove u hrišćanskom svetu zbog vere. Nije raznolikost mišljenja (koja se ne može izbeći).. Pismo o toleranciji. . koje nazivam opštim imenom svojina. Treće. i 397. str. Dve rasprave o vladi.ujedinjeni ili imaju nameru da se ujedine radi uzajamnog očuvanja svojih života.. Dve rasprave o vladi. koji je mera pravičnog i nepravičnog i opšte merilo koje bi rešavalo sve sporove između njih. 237 i 298-299. Ali za ostvarenje ovog cilja u prirodnom stanju mnoge stvari nedostaju. a njegova izgubljenost ne treba da bude prepreka poslovima drugog čoveka. ( u: Džon Lok. u prirodnom stanju često ne postoji vlast da podrži i potpomogne presudu kada je pravična i da joj omogući dužno izvršenje. . udružen sa svima... Drugo.) O društvenom ugovoru "Naći jedan oblik udruživanja koji bi branio i štitio svom zajedničkom snagom ličnost i dobra svakog člana društva. ." Takav je osnovni problem čije rešenje pruža društveni ugovor. . Džon Lok. sloboda i imanja.

podjednako obavezuje i daje podjednaka prava svim građanima. kome se sada čak ni filozof ne postavlja za tutora. 35 i 48. a ne da nauči ljude ispravnim krajnjim ciljevima njihovih života. po samoj prirodi ovog ugovora svaki akt suvereniteta. Tako. tako se od moderne države očekuje da garantuje taj poredak. u modernoj politici osnovna vrednost je osiguravanje slobode pojedinca. ogledalo njihovih kompleksnih odnosa i sposobnosti da u praksi postignu međusobnu saglasnost. Međutim.da društveni ugovor stvara među građanima takvu jednakost da svi oni imaju iste obaveze i da treba da svi uživaju ista prava. nastavljaju da povratno deluju na državu. Kao što je u modernoj filozofiji osnovna vrednost samostalna sposobnost da saznajemo istinu nezavisno od spoljašnjih autoriteta. Društveni ugovor. sada rasuti među građanima. str. Ona je sada njihovo ogledalo. Žan Žak Ruso. uvek dolazimo do istog zaključka. Kao što je moderni moral usmeren na to da nađe zajednička pravila za život ljudi koji imaju različita ostala verovanja i ciljeve. ovi ciljevi. to jest svaki pravni akt opšte volje.Ma sa koje strane da se vratimo na to načelo. a to je . tako da suveren poznaje samo narod uzet u celini i ne razlikuje nikog među onima koji ga sačinjavaju. .

apsolutnu slobodu mišljenja i čuvstva u svim pitanjima. Sloboda izražavanja i objavljivanja mišljenja može na izgled da spada pod neko drugo načelo. zahtevajući slobodu savesti u najširem smislu. moralnim i teološkim. unutrašnju oblast svesti. . to načelo zahteva slobodu ukusa i težnji. u istim granicama. planiranja našeg života tako da odgovara našem karakteru. . osim državnih globa. svoje sopstvene ideje i praksu kao pravila ponašanja onima koji se ne slažu sa njim. ako su osobe koje se udružuju punoletne i nisu prisiljene ili obmanute.. slobodu misli i osećanja. Postoji granica za legitimno mešanje kolektivnog mišljenja u oblast individualne nezavisnosti. praktičnim i spekulativnim.2. sloboda da se ujedine u bilo kom cilju koji ne podrazumeva povredu drugih. isto je tako neophodno za dobre uslove ljudskih poslova kao i zaštita od političkog despotizma. naučnim. to je priktično nedeljiva od nje. a da nas naši bližnji ne sprečavaju ukoliko im time što činimo ne nanosimo štetu. a pronaći tu granicu i održavati je protiv povrede tuđeg integriteta. prvo. Ona obuhvata. iz te slobode svakog pojedinca sledi sloboda.. čak i ako misle da je naše ponašanje budalasto. Savremene političke teorije O slobodi Stoga zaštita od tiranije državnika nije dovoljna.. protiv tenedencije društva da nametne drugim sredstvima. izopačeno i nepravilno. udruživanja pojedinaca. Drugo. ..6. jer pripada onom načelu ponašanja pojednica koje se tiče drugih ljudi. potrebna je i zaštita protiv tiranije preovlađujućeg mnenja ili raspoloženja. da radimo ono što želimo bez obzira na moguće posledice. Treće. ali kako je gotovo isto toliko važna kao i sloboda misli i zasniva se velikim delom na istim razlozima. Ovo je prema tome prava oblast ljudske slobode.

opšteuzev. Pripadnici neke klase ili naroda mogu imati zajednički interes. Osnovni razlog za demokratiju Kada Platona upoređujemo sa savremenim idejama. postavljaju se dva osnovna pitanja. jer postoje mnoge suverene države. Nema sumnje da postoje neki opšti interesi čovečanstva kao celine. kakvu ima obućar. ne poštuju. Možda će. Svako je vlastiti čuvar svoga zdravlja. postoji li neka forma ustava kojom bi se vlast dala nekom ko je mudar? Jasno je . da postoje različiti interesi i da bi državnik morao da postigne najbolji mogući kompromis. nije slobodno. ali oni nisu dovoljni da bi se odredilo političko delovanje. Nama ovakvo stanovište izgleda daleko od stvarnosti. Mi bismo mnogo prirodnije rekli. A čak i tada. O slobodi.Nijedno društvo u kome se ove slobode. odakle sledi da svako ko zna šta je dobro. i nijedno nije potpuno slobodno u kome one nisu apsolutne i neuslovljene. radi ono što je pravo. Ona mora da bude nešto mnogo više od toga. 39 i 46. ukoliko ne pokušavamo da to drugima uskratimo ili ih ne sprečavamo u naporima da je postižu. Čovečanstvo dobija više ako svako pušta druge da žive kako se njima čini da je dobro nego ako se pojedinac primorava da živi onako kako se ostalima čini da je dobro. jer se smatra da onaj koji je ima može da mudro vlada. ne bi bila nikakva vrsta posebno razvijene veštine. Ali ako i pretpostavimo da postoji nešto što je "mudrost". da ona znači spoznavanje dobra i da bi ovu definiciju dopunio Sokratovim učenjem da nijedan čovek ne greši svesno. u smislu u kome se uzima. telesnog ili umnog i duševnog. Prvo je: da li postoji tako nešto kao što je mudrost? Drugo je: ukoliko tako nešto postoji. Jedina sloboda koja zaslužuje to ime je sloboda da tražimo svoje sopstveno dobro na svoj način. u nekom budućem vremenu. bez obzira na oblik njegove vladavine. Mislim da bi Platon rekao. ali će on u pravilu biti suprotan interesima druge klase ili drugih naroda. lekar ili vojni taktičar. Džon Stjuart Mil. str. najteži deo u potrazi za opštim interesom bilo bi postizanje kompromisa među uzajamno sukobljenim pojedinačnim interesima. može li se uopšte napraviti ustav koji bi joj dao političku vlast? "Mudrost". to biti moguće. ali sigurno ne još za dugo.

Bertrand Rasel. str. pape su. . opet unapred. da se ne može zakonski definisati deo građana. tako da društvo koje ne neguje filozofiju neće moći da bude ni demokratsko. ili čak doktorima teologije? Ili ljudima koji su se rodili siromašni i koji su se obogatili? Jasno je. ustvari. činile teške greške. kao što su opšta Veća. Istorija zapadne filozofije. koju prihvatamo jer smo ustanovili da niko nije unapred dovoljno mudar da bi mogao učiniti besmislenim da mudrost traže i drugi. Moglo bi se pretpostaviti da čovek može da stekne političku mudrost odgovarajućim školovanjem. može da pogreši i da je. U ovom Raselovom obrazloženju vidi se veza demokratije i filozofskog zaključka o mudrosti koja teško odredljiva i koja će uvek predstavljati nešto čemu se teži. koji bi u praksi bio mudriji od celokupnog građanstva. Aristokratije nisu uvek mudre. dakle. zavisi od nekih filozofskih zaključaka. isključimo iz donošenja odluka. Kad kaže "demokratija". Postojanje demokratije. Pokušajmo da se u ovom završnom komentaru nadovežemo na poslednji Raselov citat o demokratiji. Ali se postavlja pitanje. uprkos svojoj nepogrešivosti. Da li bi se iko zalagao da se vlast preda diplomiranim studentima. kraljevi su često nerazboriti. U tom smenjivanju.: šta je odgovarajuće školovanje? A takvo bi pitanje moglo da postane partijsko pitanje.da većinsko odlučivanje. Problem nalaženja skupine "mudrih" ljudi i predaja vlasti u ruke ovih ljudi nerešiv je problem. Rasel misli: ustaljena procedura smenjivosti vlasti. 118. A to je osnovni razlog za demokratiju. oslanjamo se na mišljenje celokupnog društva jer nikoga ne želimo da. grešilo.

) ono što je ranije ili ono što je prvo u procesu saznanja.doprinos slobodnog razuma saznanju Apsolutno .ono što ne zavisi ni od čega drugog. na primer. pojmovno.saznanje iz iskustva A priori . stanje duše .(lat.stanje u kome se ljudi ne pridržavaju nikakvih zakona Antinomija . što nije relativno Apstraktno .ono što pripada nečemu kao njegovo svojstvo Autoritarno .RJEČNIK A Aksioma .opšte.osećanje. nego služi kao osnova za dokazivanje izvedenih stavova (teorema) Alegorija . u saznajnom smislu udaljeno od pojedinačnog Argument .stanje u kome se ne može uobičajenim sredstvima odlučiti između dva stava A posteriori .slikovito objašnjenje pojmova i misli Anarhija . tvrdnja u prilog nekoj drugoj tvrdnji Aristokratija . procesu saznanja.) ono što je kasnije u nekom procesu.(lat.vladavina plemstva Atribut .stav koji se u okviru jednog logičkog sisitema ne dokazuje. kod Kanta .razlog. kod Kanta . uzbuđenje.ono što se temelji na nametnutom autoritetu Afekt .

razlika Dogmatizam . najmanji broj glasova na izborima koji daje mandate Ciklus . tvorac sveta (Bog) Denotacija .u Staroj Grčkoj.određeno nekim zakonom ili pravilom Dijalektika . sposobnost Distinkcija .predmet na koji se odnosi neki znak Deskripcija .(cenz) najmanja suma poreza koji se mora plaćati da bi se imala neka politička prava.metoda saznanja izvođenjem logičkih posledica iz početnih stavova koji se uzimaju kao istiniti Dekret . naredba vlasti Demijurg .B Biće .opšta reč za sve što postoji C Cenzus .stvoritelj.nastrojenost.osobina stvarnosti da se menja pokretana protivrečnim stavovima Dispozicija . umeće raspravljanja.opis Determinisano . kod Hegela i Marksa . i 25) . nauka o najvišim istinama.krug.ukaz. period posle koga se neke pojave ponavljaju istim redom D Dedukcija .sklonost da smatramo da se istinitost određenih stavova ne sme dovoditi u pitanje (više u lekcijama 2. i 24 .

posebno .osnovno.postojeći oblik neke stvari u kome se ona više ne posmatra samo kao moguća.nečiji sledbenik koji nema ništa originalno u svom radu Epistemologija .stanje ushićenja u kome se otvaraju nove mogućnosti saznanja Empirija . deo nečega Fundamentalno .pravac koji naglašava zavisnost znanja od iskustva (više u lekciji 23) Entelehija .teorija saznanja (više u lekcijama 3.iskustvo. empirizam .skup distinktivnih obeležja nekog glasa čija izmena može da utiče na promenu značenja reči u kojoj se fonema nalazi Fragment . ono što na neki način postoji Epigon . ostvarenje svrhe Entitet . udelovljenost.prevlast E Egzaktno .odlomak. precizno određeno Egzistencija .tačno.postojeće.Dominacija . i 23) Esencija .suština F Fenomen .pojava Fonema . ono što je u temelju nečega . način postojanja čoveka Ekstaza .postojanje.

pravilan odnos između delova neke celine. u slučaju čulnih utisaka) Iracionalno .ono što nije u vezi sa razumom. 26. koja nije oblik materijalne stvarnosti. 11.ono što je isto u svim svojim delovima I Idealizam .mašta Impresija . nego što pružaju saznanje stvarnosti.poredak po važnosti Hipoteza .stanovište po kome postoji duhovna stvarnost.saznanje koje još nije pokrepljeno razlozima ili saznanje kome ta potkrepa i nije potrebna (npr. i 35) Hijerarhija . (više u lekcijama 3. i 22) Hermeneutika .filozofska discioplina koja se bavi razumevanjem i tumačenjem tekstova (više u lekcijama 3. nerazumno .utisak. i 28) Ideologija . čulno svedočanstvo Indukcija .sklad. mišljenje u kome dominiraju vansaznajni motivi (više u lekciji 29) Imaginacija .naučna pretpostavka.H Harmonija . u muzici: nauka o zakonima po kojima se vezuju i spajaju akordi (lekcije 6.skup stavova koji više upućuju na akciju. naučna teorija posmatrana kroz aspekt njene moguće opovrgljivosti (lekcija 35) Homogeno .metoda saznanja iz pojediničnih iskustvenih činjenica (lekcija 19) Intuicija .

zaodevanje velom tajne.politički stav koji insistira na slobodama pojedinca M Metafizika .o čemu postoje protivrečna mišljenja Koncept . 13-14.ispravka Kriterijum .osnova za neku podelu L Legitimitet . slučajno Kontroverzno .pojam Korekcija .usvojeno pravilo. 20-23) Metodologija .filozofska disciplina koja se bavi normama postupanja u naučnom istraživanju (više u lekcijama 3. misterije Mit .ono što se ne može izvesti iz nekog opštijeg zakona.filozofska disciplina koja se bavi najopštijim osobinama stvarnosti (više u lekcijama 3. dogovor o načinu postupanja (lekcija 9) Konglomerat . i 35) Mistifikacija .opravdanost Liberalizam .naše mišljenje pre nego ga pokušamo proveriti i opravdati i tako pretvoriti u znanje ( lekcija 1) .K Konvencija .narodna priča koja uz pomoć mašte govori o prošlosti i bogovima (više u lekciji 2) Mnenje . 7.skup nepovezanih elemenata Kontingentno .

šire: pravila koja prate vrednosti koje cenimo u životu (lekcije 3.opažanje Počelo . ono što ima dobre izglede Percepcija . 24. 16. ono što jeste Oligarhija .obrazac koji određuje način na koji se razmišlja u određenom vremenu u okviru određene oblasti nauke Paradoks . arhe ) . 15.skup pravila čije je poštovanje predmet dužnosti.jedinica.oblik u kome nešto postoji.propis.stav koji negira vrednost nekih ili svih stvari Norma . stanje supstancije (lekcija 21) Monada . 10.nauka o vrstama stvarnosti (više u lekciji 3) P Paradigma .Modus .stanje stvari koje vodi protivrečnim zaključcima (lekcija 7) Perspektivno . ono što je bez delova (lekcija 22) Moral . 21.ono što ne zavisi od naše volje. merilo O Objektivno .ono što je u vezi sa određenim uglom gledanja. pravilo postupanja. 30) N Naracija .priča Nihilizam .načelo ili princip prirode.vladavina bogatih Ontologija . ono što rukovodi prirodom (grč. 27.

pojava koja upućuje na nešto drugo . radu. jer ne postoji neutralno merilo pomoću koga bi utvrdili koji su tačni. probno Protežnost .prelazak duše u drugo telo posle smrti prethodnog tela (lekcija 6) Relativizam . a koji nisu.zauzimanje prostora. prostiranje R Racio .okrenut delovanju. racionalno .mirenje sa sudbinom. onim što će neizbežno doći Reinkarnacija .privremeno. (lekcija 9) Refleksija .stav po kome ne postoji jedna objektivna istina u odnosu na koju su različiti iskazi tačni ili netačni.važno za stvar o kojoj se govori Rentijer . Za relativiste su svi iskazi jednako tačni.polaganje prava na nešto Provizorno . preduzimljiv Premisa . pravilo Pretenzija . naknade za korišćenje nečije imovine Retorika .nauka o lepom i ubedljivom držanju govora. povratni pogled na vlastita razmišljanja (lekcija 23) S Simbol .korisnik rente. (više u lekciji 9) Relevantno .znak.razmišljanje o samim mislima.propis.Pragmatičan .stav od koga se polazi u zaključivanju Preskripcija .ono što je u skladu sa razumom Rezignacija .razum.

obzir Socijalizam . skeptik . stav o nečemu Teodiceja .sastavljanje.raspored glavnih elemenata neke stvari (lekcija 34) Subjekt . 14.osnova.postavka ili tvrdnja. ono od čega se nešto sastoji (više u lekciji 4) Teza .lopta Sholastika . podloga Sfera .ono što je u vezi sa čovekom Supstancija . sama stvar čija je to osnova (više u lekcijama 13. subjektivno .Sinteza .opravdanje Boga u odnosu na nesavršeni stvoreni svet (lekcija 22) .društveni sistem koji počiva na državnom ili društvenom vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju Spekulacija .naziv za filozofiju koja se izučavala u crkvenim školama kasnog srednjeg veka na zapadu Evrope (više u lekcijama 17. posebno razmišljanje koje pokušava da se bavi onim čega nema u čulnom iskustvu Struktura .sumnja. ono što je izvor neke delatnosti.materija. sažimanje raznorodnih stvari Skepsa . sumnjičavost.čovek.razmišljanje. 20-22) Supstrat .neuslovljena ili nepromenljiva osnova neke stvari.onaj koji sumnja u mogućnost saznanja uopšte ili saznanja nečega određenog Skrupula . i 18) T Tvar .

Teorema . poznate i nepoznate “ Kratka istorija filozofije” Vladimir Milutinović . koji treba dokazati na osnovu aksioma i prethodno dokazanih teorema Totalitarizam . izvedeni stav nekog logičkog sistema. i 38) U Univerzalno .društveni sistem u kome je celokupni život uređen prema jednom učenju koje se ne sme dovoditi u pitanje (lekcije 29.stav koji tek treba dokazati.ono što se odnosi na sve slučajeve.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->