P. 1
MTZ_1221.3

MTZ_1221.3

|Views: 1,294|Likes:
Published by Dado Kps

More info:

Published by: Dado Kps on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Belarus 1221.

3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

MTZ – 1221.3
Uputstvo za rukovanje i održavanje

21000 Novi Sad,Filipa Višnjića br 10 TEL. ++381 21/524 844,524 557,Fax ++ 381 (21)523 772

AGROPANONKA MTZ FINKE

1

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Sadržaj
Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.3 1. Uvod 1.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI 1.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake 2. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora 2.1 Opšta uputstva 2.1.1 Priprema traktora za rad 2.1.2 Stavljanje traktora u pogon 2.1.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila 2.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 2.1.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme 2.1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom 3. Komande za upravljanje i instrumenti 3.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom 3.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera 3.3 Osigurači 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme 3.5 Upravljanje menjačem 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta 3.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom 3.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje 3.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) 3.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema 3.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) 3.15 Regulator brzine korekcije (2) 3.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije, sile i kombinovanog načina regulacije. 3.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema 3.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača 3.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema 3.20 Podešavanje položaja volana 3.21 Sedište vozača 3.22 Grejanje kabine 3.23 Pogon kompresora 4. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4.1Motor i njegova konstrukcija 4.2 Sistem za napajanje gorivom 4.2.1 Filter za vazduh 4.2.2. Filter za fino prečišćavanje 4.2.3 Pumpa za doziranje 4.2.4 Rotaciona pumpa 4.2.5 Turbokompresor 4.3 Sistem za podmazivanje 4.3.1 Pumpa za ulje za podmazivanje 4.3.2 Filter ulja za podmazivanje
2

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

4.4 Sistem za hlađenje 4.4.1 Hladnjak 4.4.2 Ventilator za hlađenje 4.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja 4.6 Kompresor vazdušne kočnice 4.7 Spojnica (prekidač snage vratila) 4.7.1 Način rada spojnice 4.7.2 Kućište spojnice 4.8 Menjač 4.8.1 Pogon menjača 4.8.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora 4.9 Zadnji most 4.9.1 Glavni pokretač 4.9.2 Diferencijal 4.9.3 Bočni izvodi 4.9.4 Zadnji izvodi 4.9.5 Blokada diferencija 4.9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) 4.9.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta 4.10 Radna kočnica 4.11 Parkirna (ručna) kočnica 4.12 Zadnje priključno vratilo 4.12.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila 4.13 Prednji pogonski most 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta 4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta 4.14 Kardansko vratilo 4.15 Hidraulični podizni uređaj 4.15.1 Hidraulična pumpa 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) 4.15.4 Regulator snage 4.15.5 Radni cilindar 4.15.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje 4.15.7 Razvodnik davača signala 4.15.8 Davači signala automatske regulacije 4.15.9 Pogon hidrauličnog sistema 4.16 Hidrostatički upravljač 4.16.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon 4.16.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje 4.16.3 Regulacioni razvodnik 4.17 Vazdušni kočioni sistem 4.18 Šema sistema elektroinstalacija 4.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta 4.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga 5. Uputstvo za rad 5.1 Razrada traktora 5.2Priprema traktora za rad 5.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi
3

11 Zadnje priključno vratilo 5.2 Regulacija poluge sile vuče (8) 7.1 Regulacija pozicije 5.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) 5.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) 5.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 6.5.5 Ograničenja težine 8.13.7 Provera i regulisanje ventila kočnica.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova 6.3 Formiranje traktorskog agregata 7.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.12 Zamena izvoda priključnog vratila 5. Agregatiranje traktora 7.16.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada 8.13.2 Spoljne ograničavajuće utege 5.6 Provera posle svakih 125 časova rada 4 .6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu 6.15.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja 8.16. pneumatskog sistema i njegovog pogona 6.16.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora 5.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 8.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4 ) 5.2 Regulacija sile vuče 5.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila 6.3 Tabela tehničkog održavanja traktora 8.2 Izbor rastojanja između točkova traktora 7.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 8.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) 6.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije 5.16.8 Upravljačka jedinica traktora 5.1 Poziciona regulacija 5.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) 6.8.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 6.7 Radne kočnice 5. Tehničko održavanje 8.1 Izbor radnih mašina 7.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova 6.9 Zaustavljanje traktora 5.1 Regulacija davača sile 6.2 Regulacija sile vuče 5.16 Zadnji podizni mehanizam 5.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova 6.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge 5.10 Zaustavljanje motora 5.15.8.6 Uključivanje transmisije 5.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. REGULISANJE 6.4 Karakteristike rada 7.5 Podešavanje priključnog vratila 6.18 Kačenje radne mašine na traktor 5.Belarus 1221.5.

11 Opšte tehničko održavanje 9.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati 8.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja 5 .Čuvanje (lagerovanje) traktora 9.3 Kraći vremenski period.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 9.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati 8.10 Posle svakih 2000 časova rada 8.4 Duži vremenski period. čuvanja (lagerovanja) 9.Belarus 1221.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 8. čuvanja (lagerovanja) 9.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati 8.

sa mehaničkim uređajem za podizanje u tri tačke i potpunim fiksiranjem u podignutom položaju. moderna komandna tabla i uređaji. 2100 Broj cilindara 6 Prečnik cilindra / hod klipa 110 x 125 Zapremina cilindra. zadnja poziciona svetla. stepenasti sa 6 sinhronizovanih stepena prenosa Broj stepena prenosa: napred/nazad 16/8 Zona regulacije. sa servo pumpon tipa Danfoss (pumpa: NS 16.4R38 Upravljački mehanizam Hidrostatičan. sa starterom snage 5kW.12 Maksimalni obrtni momenat. stop svetla.8-39. kg 5100 Maksimalna dozvoljena masa.I 540 . sa cilindričnim zadnjim izvodom sa planetarnim zupčanicima. m 5. migavci. šest hidrauličnih priključaka. Napon sistema za uključivanje startera je 24 V. sa pokretnim ventilacionim otvorom na krovu.1-18.4 -nazad 3. isključena. zadnji podizni uređaj. vazdušni dvokružni sistem kočenja koji je sinhronizovan sa radnom kočnicom traktora. i sa sistemom za hladni start. C-50).srazmerno broju obrtaja/min II 1000 . mm -prednjih točkova 1600 -zadnjih točkova 1500-2100 Slobodna visina. km/h -napred 1. u tačkama donjih ručica za podizanje kp 5000 Maksimalni pritisak.R24 -zadnji točkovi 18. sa tri režima rada: „isključena“. sa regulacijom sile vuče. elektronski perač vetrobrana i brisači.9.2 S2 Snaga. „automatski uključena/isključena“. Hidraulični uređaj: sa više regulacija.ispod prednjeg mosta 620 . sa filterom za vazduh i grejanje. Nm 559 Zapremina rezervoara 160 Prenos snage Spojnica: frikciona suva. 6 . pozicije i kombinovanom. sa dva diska. kW (KS) 96.3 Motor Tip: direktno ubrizgavanje Dizel motor na turbo pogon sa vodenim hlađenjem Model: D-260. Spojnica ima tri režima rada: automatsko uključivanje (u slučaju proklizavanja zadnjeg točka). Elektronski uređaji Generator: 12V -regulisani napon. dm3 25 Podaci o merama i masi Razmak između vratila mm 2760 Maksimalna dužina. mm . zadnji i bočni prozori. i zglobovima sa dva oslonca.sa spiralnim zupcima Menjač: mehanički. sa diskovima Kočnica priključnog vozila: vazdušna.srazmerno broju obrtaja/min. Osnovna oprema Farovi. sa ugrađenim radnim cilindrima u trapez volana (2 kom. automatska sa zupčanicima Hidraulična.Belarus 1221. Kabina Zadovoljava propise OECD. mm 2850 Razmak (kolotrag). mm 4580 Širina.ispod zadnjeg mosta 465 Minimalni zakret. radna svetla. orbit: Lifam. sa koničnim zupčanicima diferencijala Kočioni sistem: Radna i parkirna kočnica: mehanička. „konstantno uključena“ Prenos: planetarni –cilindrični. dm3 7. mehaničko fiksiranje. mm 2250 Visina do krova kabine. kg 5905 Dimenzije pneumatika -prednji točkovi 14. stalno uključena. suva.srazmerno pređenom putu broj obrtaja/ pređeni put Blokada diferencijala zadnjeg mosta. Elektrohidraulične višelamelne spojnice omogućavaju prednji pogon pod opterećenjem.9 (132) Nominalni broj obrtaja/min.3 Eksploataciona masa.9 Pogon zadnjeg priključnog vratila je hidrauliičan . bar 200 Rezervoar ulja hidrauličnog sistema.160) Prednji pogonski most Prednji most (1222-2300020). Sila podizanja. snage 1000W. zadnji elektronski brisači.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.

1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI Povratak na sadržaj Proizvođač koristi standardne međunarodne grafičke simbole koji se odnose na korišćenje opreme i za upravljanje.Belarus 1221.3. sa nošenim. Tip traktora MTZ. radi sa mašinama za utovar i istovar. pre nego što ga stavite u pogon. tehničke podatke. Pažnja! Ukoliko se ne pridržavate mera za odžavanje i to ne obavite u predviđenom roku u servisu koji je preporučen od strane proizvođača. uputstvo za eksploataciju i uputstvo za tehničko održavanje. polunošenim i priključenim oruđem.1221. i zbog toga dobro proučite uputstvo za održavanje i rukovanje. tehnički pregled: nakon 1000 radnih sati 1.3 ima pogon na sva četiri točka (4x4) i služi za obavljanje različitih poljoprivrednih radova. to će dovesti do prestanka važenja garancije! Mere tehničkog održavanja propisane od strane proizvođača: 1. tehnički pregled: nakon 30 radnih sati (nakon razrade) 2. za rad sa mašinama za ubiranje i za pogon stacioniranih poljoprivrednih mašina. za transport. Grafički simboli i njihovo značenje: Pogledaj uputsvo Kočnica Ručna kočnica Zvučni signal Havarijska signalizacija Gorivo Tečnost za hlađenje Grejač za prethodno zagrevanje pri startovanju Broj obrtaja motora u minuti 7 Manipulacije upravlanjem Brzo Sporo Napred Nazad Punjenje akumulatora Svetla u kabini Gabaritna svetla Signal skretanja . Dug vek rada i pouzdanost zavise u velikoj meri od pravilnog korišćenja i blagovremenog tehničkog održavanja. tehnički pregled: nakon 250 radnih sati 3. Uvod Povratak na sadržaj Ovo uputstvo za eksploataciju i održavanje sadrži uputstvo za traktor tipa MTZ-1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1.

gornja mrtva tačka Povratak na sadržaj HMP.automatski zabravljivač diferencijala PV.uložak glavnog vazdušnog filtera KUVFM.sezonski tehnički pregled PPM –prednji pogonski most ZD– zabravljivač diferencijala AZD.ventil za automatsko ubrizgavanje goriva AUS. vratilo Uključen prednji most Ventilator Perač stakla Čistač prednjeg stakla Čistač zadnjeg stakla o 1. tehnički pregled AK– akumulator PU.hidraulični mehanizam za podizanje PUV.aerosolni uređaj za startovanje UGVF.spojnica ZMP. s. tehnički pregled TP-4-4. alati i dodatna oprema ZPV-zadnje priključno vratilo APT.hidraulični mehanizam za upravljanje HTK.priključni uređaj za vuču TP-1-1. tehnički pregled TP-3-3.zadnji mehanizam za podizanje STP. s.prključno vratilo GMT.kontrolni uložak vazdušnog filtera motora 8 . s.mesečna tehnička kontrola TAK.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje n /min Pritisak ulja u motoru Temperatura tečnosti za hla|enje motora Otvoreno Zatvoreno Postepene izmene Obrtno vratilo . s.agregat za pokretanje traktora S. tehnički pregled TP-2-2.nagore Obrtno vratilo .2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake HMU.papirni uložak za filter VAU.nadole Spoljni cilindar istežući Spoljni cilindar gurajući Spoljašnji cilindar plivajući Signal skretanja prikolice Dugo svetlo Kratko svetlo Radni farovi Blokada diferencijala Uključeno priklj.Belarus 1221.rezervni delovi.

naročito kočnice i uređaj za upravljanje u ispravnom stanju. Kada ispuštate iz hladnjaka vruću vodu ili ulje iz motora odnosno vruće ulje iz rezervoara za ulje hidrauličnog sistema. Uvek polako odvrćite kapicu. 11. Nemojte ostavljati traktor na kosini. Pre startovanja motora parkirna kočnica mora biti povučena. 10. Zabranjeno je vršiti izmene na traktoru ili na njegovim delovima bez konsultacija sa proizvođačem. 8. koristite ga pri radu. uključite prvi stepen prenosa i povucite parkirnu kočnicu. 11. Pre nego što krenete. 9 .i tek nakon toga je skinite. Nemojte pušiti prilikom punjenja rezervoara odn. a ručica menjača treba da bude u položaju “praznog hoda” 2. koji obezbeđuje ventil koji se nalazi u kapici otvora za punjenje. Nedovoljno znanje o upravljanju i korišćenju traktora može biti uzrok nesrećnih slučajeva. Traktorom mogu da upravljaju samo obučeni i kvalifikovani rukovaoci.1 Priprema traktora za rad Povratak na sadržaj 1. 8. 10. Ako se prednji deo traktora odvaja od podloge pri priključivanju teških mašina i oruđa na podizni uređaj.1. Radi vaše bezbednosti održavajte traktor i uređaje na njemu. samo ako ste se uverili u potpunu ispravnost. postupajte oprezno da ne biste zadobili opekotine. kontrole vozila ili u toku provere akumulatora. upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na priključnim mašinama. ako niste u kabini na sedištu. 9. zaustavite motor. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora Strogo pridržavanje mera bezbednosti i doslovna primena pravila upravljanja traktorom i njegovo pravilno korišćenje. Ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru bez neophodne ventilacije.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. Radove na motoru. Ne radite ispod podignutog poljoprivrednog oruđa. 3. i čišćenju traktora i pripremu za rad itd. 2. Druge mašine priključujte na traktor samo ako se poteznica i podizni mehanizam nalaze u donjem položaju.1 Opšta uputstva 1. Ako je traktor opremljen sigurnosnim pojasom. nošeno oruđe i spojeve. Izduvni gasovi mogu izazvati smrt. 4. Ako u toku rada otkaže motor ili sistem za upravljanje. 7. odmah zaustavite traktor. 7. 5. povucite parkirnu kočnicu. 3. Pre izlaska iz kabine isključite priključno vratilo. 4. 2. 9. Pre početka rada detaljno pregledajte traktor. Počnite sa radom. Sistem za hlađenje radi pod naponom. obezbeđuje potpunu bezbednost rada na njemu. 6. priključnu mašinu. 5. 6. Priključne poljoprivredne mašine i prikolice za transport treba da su čvrsto spojene. Nemojte napuštati traktor dok je traktor u pokretu.Belarus 1221. Povratak na sadržaj Pre korišćenja traktora pažljivo proučite uputsvo za rukovanje. U slučaju da ipak morate da ostavite traktor na kosini. a ručica priključnog vratila (ZPV) u položaju “isključeno”. postavite prednje tegove ili stavite tegove na prednji točak. Pri dužem stajanju ne ostavljajte nošeno oruđe u podignutom položaju. Izvodite isključivo sa isključenim motorom i zakočenim traktorom. 2. da se spojevi ne rasklimaju pri udarima u toku rada i pri transportu. Nemojte startovati motor i ne koristite ručice za upravljanje.

13. 2.1. ukoliko se nepravilno koristi. Prilikom noćne vožnje uključite kratko svetlo ukoliko Vam ide vozilo u susret.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. u slučaju potrebe podesite kočnice b) proverite zvučnu i svetlosnu signalizaciju c) transportne prikolice treba da imaju čvrste spojeve. Uverite se u ispravnost dopunske opreme ili pomoćnog uređaja. 3. uvek povucite parkirnu kočnicu i blokirajte (osigurajte) zadnje točkove podupiračima otpozadi i spreda. Uverite se u ispravnost svetlosne signalizacije. 4. Ne nosite široku odeću pri radu sa priključnim vratilom ili kada ste u blizini obrtnih delova. Pre podizanja i spuštanja nošenog priključnog oruđa. pre nego što izađete iz kabine i pristupite razdvajanju.Belarus 1221. Da bi izbegli prevrtanje traktora budite oprezni pri vožnji traktora. Ne pravite nagla skretanja pri punom opterećenju i pri velikim brzinama kretanja. 10 . Pri radu na nagnutim terenima podesite rastojanje točkova maksimalno na 1800 mm.1. Krećite se sa istim stepenom prenosa niz nagib kao i uz nagib. 2. 4. treba ih spojiti i sigurnosnim lancem ili sajlom. Pri korišćenju traktora za transportne radove: a) proverite rad kočnica i izbalansiranost. nagibu i krivini. i osim toga. Ne koristite opremu koja nije predviđena da se koristi na traktoru. Uverite se u to da je mašina čvrsto spojena. Budite oprezni pri radu sa akumulatorom. 3. Ne čistite. 14. Izaberite bezopasnu brzinu koja odgovara uslovima puta. Pri radu sa oruđem koje dobija pogon od priključnog vratila. Između traktora i poljoprivrednog oruđa se sme koristiti samo kardansko vratilo koje je zaštićeno i ograđeno. d) zabranjeno je spuštati se niz nagib sa isključenim stepenom prenosa. naročito na neravnom terenu. e) zabranjen je rad sa prikolicom bez sopstvenih kočnica.2 Stavljanje traktora u pogon Povratak na sadržaj 1. ne regulišite i ne održavajte oruđa koja se pokreću preko priključnog vratila ako motor radi. da ne biste zaslepili vozača vozila koje Vam ide u susret. 2. a takođe i pri okretanju traktora prethodno se uverite u to da nema opasnosti da nekog zakačite ili da udarite u neku prepreku. kao i da su ovi uređaji predviđeni za korišćenje na Vašem traktoru. ako je njena masa veća od polovine mase traktora. 5. Pri radu sa stacioniranim mašinama koje se pogone od priljučnog vratila. 15. Zapamtite da Vaš traktor. može da bude opasan kako za Vas tako i za druga lica. jer kada elektrolit (rastvor) dospe na kožu izaziva opekotine. ugasite motor i uverite se da se priključno vratilo sasvim zaustavilo.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 12. 2.

Ne proveravajte postojanje napona „na varnicu“ jer će to dovesti do brzog oštećenja tranzistora. 7.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme Povratak na sadržaj Da bi izbegli oštećenja poluprovodničkog pribora i otpornika. 3. Zabranjeno je dodavati dizel gorivu benzin ili smeše. 11 . Nemojte sasvim do kraja napuniti rezervoar gorivom. 1. Zabranjeno je napuštanje i ulazak u traktor koji je u pokretu 5. Treba koristiti kardansko vratilo koje ima fabričku zaštitu. 2.Belarus 1221. Obezbedite slobodan prostor oko prekidača vratila i pedale kočnica i ručica za upravljanje. Nemojte pušiti u toku punjenja traktora gorivom. Ne otkačinjite električne provodnike dok se motor ne zaustavi i dok ne isključite sve električne prekidače. 3. hidraulički uređaj mora biti oslobođen tereta. Ne spajajte akumulator na električni sistem traktora dok ne proverite polarnost izvoda i napon. 3. pridržavajte se sledećih bezbednosnih mera: 1. Na traktor se mogu priključivati samo priključni uređaji koje proizvodi proizvođač traktora ili ih preporučuje. To izaziva pojavu povećanog napona u delovima za punjenje akumulatora i dolazi do neizbežnog oštećenja dioda i tranzistora. Zabranjeno je puštanje u pogon traktora i priključenog oruđa bez fabrički proizvedene zaštite. Traktorom je dozvoljeno upravljati isključivo iz kabine sa sedišta rukovaoca. 2. 6. 3. Zabranjen je transport drugih lica na traktoru i njegovom poljoprivrednom oruđu odnosno na mehanizmu za vuču.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom Povratak na sadržaj 1. Poljoprivredna oruđa moraju biti pričvršćena prilikom transporta. Uvek čvrsto zatvorite poklopac rezervoara.1. 4. 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. Prilikom saobraćanja na magistralnom putu pedale kočnica moraju biti spojene (i leva i desna) 6. Ti dodaci mogu dovesti do opasnosti od paljenja (požara) ili eksplozije. 4.1. Ne otkačinjite akumulator kada motor radi. Kratak spoj ili nepravilna polarnost izaziva oštećenja dioda i tranzistora. 5. 2. 2.Ne izazivajte kratak spoj nepravilnim spajanjem provodnika. Nemojte skinuti poklopac i ne punite rezervoar dok motor radi. da biste mogli lako da im pristupite prilikom upravljanja.1. Punite rezervoar gorivom uvek na kraju dana da bi se smanjila kondenzacija vlage. 2. 4.

Pedala leve kočnice 35. Prekidač gabaritnih svetala 31. Ručica za upravljanje priključnim vratilom 36. Prekidač zadnjih farova 14. Kombinovani uređaj 3. dugo / kratko svetlo. Prekidač za signalizaciju havarije 2. Utičnica za prenosnu sijalicu 43. Ručica za mešanje signala davaču za regulaciju sile i pozicije 41. Prekidač za pranje stakala 30. Ručica za gas 37. Komande za upravljanje i instrumenti 1. Ručica za upravljanje regulatorom dubine obrade zemljišta 40. Graničnik hoda ručice za upravljanje regulatorom sile 38. Prostor za radioprijemnik 11. 22. Prekidač za svetlo u kabini 16. Prekidač ventilatora kabine 14.Belarus 1221. Poluga za upravljanje desnim bočnim izvodima hidrauličnog sistema 18. Blokada diferencijala zadnjeg i prednjeg mosta i upravljački panel 39. Ručica za uključivanje stepena prenosa (menjač) . Pedala desne kočnice 26. Ručica za uključivanje priključnog vratila 44. Pedala za upravljanje dotoka goriva (pedala gasa) 25. Višefunkcionalni prekidač (obrtomer . Poluga za upravljanje desnim zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 19. Cirkulacioni zasuni 12. Prekidač brisača prednjeg stakla 13. Pedala spojnice (kvačila) 29. Ručica za upravljanje nagiba nosača 28.a Prekidač prednjih farova 15. Ručica za fiksiranje podiznog mehanizma 12 27. Ručica parkirne kočnice 34. Brzinomer 10. kontrolne lampice 9. Oduška 20. Prekidač startera i pribora 23. Poluge za upravljanje levim bočnim i zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 17.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Poluga za zaustavljanje motora 32. zvučni signal) 8. Ručica za uključivanje dijapazona 33. Prekidač za zagrevanje pri paljenju motora 24. Prekidač za „masu 42.

pomažu upoznavanju komandi za upravljanje i instrumenata koje zu neophodne za bezbedno saobraćanje i rad. 800.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom (Za tipove traktora iz sledećih familija: 500. onda je sve u redu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Važno! Pre nego što započnete rad sa traktorom. Pritiskom na prekidač pale se sve kontrolne lampice. 3. Lampica za elektronsko zagrevanje uključuje signalnu lampicu (5) vidi sliku (3). 2. b. Informacije o rukovanju i održavanju koje možete naći u uputstvu za eksploataciju. A 191. Zaprljanost filtera za vazduh na motoru (narandžaste boje) Signalna lampica se pali kada je stepen zaprljanosti veći od dozvoljenog i tada treba očistiti filter. Kontrolna lampica (AKБ) rezervnog napajanja ugrađena je u pokazivač napona kontrolnog uređaja (71). 2. U položaju uključen (ključ za startovanje motora (55) je u položaju II) prekidač startera vrši funkciju dijagnostike napona u sistemu.14. Prekidač za kontrolnu funkciju signalnih lampica (crne boje). 1. Izvori elektronskog napajanja (24 V – ni sistem) Na izvor napajanja priključen je generator (8) koji ima posebnu fazu. 900. Delovi startera motora a.3795-01 je smešten na hladnjaku motora (sa leve strane u gornjem delu hladnjaka) i služi za rezervno (AKБ) (68) uspostavljanje napona odnosno kontrolu 24 V-nog napona u sistemu za startovanje. što znači da je elektronski grejač spreman za startovanje motora. čiji su početak i kraj preko razvodne kutije (9) povezani sa ispravljačem 191. odnosno njihovu funkciju. ako je sve u redu sa strujnim kolom elektronskog zagrevanja. Nakon 35 sekundi signalna lampica počinje da treperi. U prekidaču startera nalazi se izvod za uključivanje kontrolne lampice (4) (vidi sliku) koja se nalazi na bloku kontrolnih lampica i signalizira stanje o rezultatu dijagnostike. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju (БКП) Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju nalazi se na komandnoj tabli i služi za kontrolu strujnog kola elektronskog zagrevanja odnosno signalizacije njegove funkcije. 3.Belarus 1221.3795-01 (12). 13 .. 1200) Povratak na sadržaj Osavremenjeni elektronski uređaji prema svojim dole opisanim osobinama imaju sledeće mogućnosti: 1. ako trepće onda je došlo do nekog kvara u sistemu za paljenje. proučite komande za upravljanje i instrumente. Blok signalnih lampica na komandnoj tabli (slika 3) Slika 3. ako je neprestano uključena. 1000. Nominalna jačina struje je: 12 A. Prekidač startera (БUС) Prekidač startera (БUС) (76) se nalazi na komandnoj tabli i služi za uključivanje i isključivanje startera.

signalna lampica koja signalizira napon (u 24-voltnim sistemima za pokretanje) i signalna lampica koja signalizira nivo goriva u rezervoaru (ako je gorivo u rezervoaru na nivou rezerve) Okrenite ključ u položaj II (startovanje).Belarus 1221. Signalizira smetnje u radu izazvanu promenom pritiska ulja (crvene boje). Signalna lampica za kontrolu pravca na priključnom vozilu (zelene boje) 13. signalna lampica za rezervno (AKБ) punjenje (24 voltni sistemi za pokretanje) 4. 6. Signalna lampica za kontrolu pravca (zelene boje) 12. 10.5 Hz) to znači da ručica menjača nije u položaju „neutralan“ ili da je došlo do prekida u strujnom kolu sistema za gašenje motora. pritisak vazduha u pneumaticima. Pokazivač pritiska u pneumaticima 71c. 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Pokazivač pritiska ulja 71b. Startovanje motora na temperaturi ispod 5º Startovanje motora na niskim temperaturama pomažu grejači za paljenje. pritisak ulja u motoru. Okretanjem ključa za start motora (15) u položaj II pali se signalna lampica. 9. 5. signalna lampica koja signalizira pritisak vazduha u pneumaticima (ako je pritisak niži od dozvoljenog). a. Pali se uključivanjem elektronskog zagrevanja motora (16). Električne šeme Šema uključivanja autonomnih merača 71a. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje (16). Treperi. 7. Signalna lampica za kontrolu farova (plave boje) 11. Pokazivač napona 71d.. Ako signalna lampica treperi velikom frekvencijom oko 3 Hz. Signalne lampice startera motora (narandžaste boje). Tada će se u signalnim lampicama uključiti signalna lampica za startovanje motora (4). došlo je do kvara u strujnom kolu generatora („W“ ili «~») b. pritisak ulja u menjaču (ako ga ima). Pažnja! Ako se motor za start ne uključi i signalna lampica (4) ne treperi velikom frekvencijom (oko 1. Kontrolna lampica parkirne kočnice (crvene boje) Signalizacija smetnji u radu (temperatura tečnosti u hladnjaku. a) Startovanje motora Startovanje motora na temperaturi iznad 5º Ključ za startovanje motora (55) okrenite u položaj I. ako je elektronsko zagrevanje spremno za startovanje... Rezervne signalne lampice 4. Pali se ako je pritisak ulja pao ispod dozvoljenog. Hidrostatički sistem upravljanja. Nakon startovanja motora i isključivanja havarijske signalizacije isključuju se kontrolne lampice a isključuje se i kombinovani uređaj. Pokazivač nivoa goriva 71e. 8. Pokazivač tečnosti u hladnjaku 14 . Tada će se u signalnim lampicama uključiti lampica koja signalizira smetnje u radu hidrostatičkog sistema za upravljanje (6) u kombinovanom uređaju (17) je to signalna lampica koja signalizira smetnje pritiska ulja u motoru.

.vrednosti parametara 5. 1.3 Pokazivač brzine (km/h) . Uključivanje grejača 90 Watnim elektromotorom 24a.merač ukupnog broja radnih sati – displej Slika 4a. Davač signala rezervnog rezervoara c. Za izlaz na komandnu tablu-izbor parametara 4. Slika 4b.levi točak 7.radni položaj 6. Detektor brzine-desni točak 8. Elektromotor 90 W 85.2 Pokazivač broja obrtaja priključnog vratila. Konstrukcija kombinovanog uređaja (slika 4a) 1. Za izlaz na komandnu tablu.3729) 3. Za izlaz na komandnu tablu.4 Uključivanje kombinovanog uređaja se izvodi na zadnjem delu komandne table sa 9 polnim priključkom kroz razvodnu kutiju (tabela 1. Detektor brzine. 1. Uključivanje pokazivača goriva u rezervnom rezervoaru 57a. Promenjivi otpor (11. Za osvetljenje kombinovanog uređaja 15 Slika 3. Za izvor 12 Voltnog napona «+» 3. Generator faze namotaja «W» 9.1 Pokazivač broja obrtaja motora 1. Za sklopku «-» 2.Belarus 1221. slika. 3) Tabela 1. polovi raspored 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje b. Davač signala zadnjeg rezervoara 57b.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera (u daljem tekstu kombinovani uređaj) Povratak na sadržaj 1.izvedena u obliku posebnih svetlosnih dioda.

3 Pokazivač normalno radi. 16 .izbor parametara Za kućište 3. U toj situaciji treba proveriti prstenove koji se nalaze uz detektore. Ako nema osvetljenja proverite napon na rednom prekidaču broj 2.2 Signaliziranje brzine između 2-7 km znači da nedostaje signal sa jednog od detektora. proverite da li je tip motora programiran po propisu i prema dole datom redosledu.1 Uključiti napajanje komandne table. Uključite osvetljenje na uređajima i proverite da li oni rade.2 Trzanje pokazivača i signaliziranje suviše malog broja obrtaja se javlja prilikom prejakog dodavanja gasa ili uključivanjem potrošača (gde signalizira da nije odgovarajuća zategnutost remena generatora).3. 3.3 Faktori koji utiču na broj obrtaja motora i kvarovi koji pri tome nastaju mogu biti sledeći: 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2. 3. Rad kombinovanog uređaja. 3.5.1 Ako se u toku vožnje ne signalizira brzina. Napomena! Na rad pokazivača broja obrtaja motora i priključnog vratila ne utiče detektor brzine. 5. proverite da li su osigurači ispravni. Redosled podešavanja se može naći u sledećem poglavlju.1 „Trzanje i poskakivanje“ pokazivača na skali signalizira da nisu dobro podešeni polovi.2 Pokazivač broja obrtaja motora i priključnog vratila počinje da radi kada dobije signal od generatora faze namotaja (W-redni prekidač) 3. Ponovno podešavanje treba obaviti samo prilikom zamene naplataka točkova (felni).5. 3. znači da (u odnosu na pravac kretanja) sa desnog detektora nema signala. Redosled Za ulaz kombinovanog uređaja – vrednosti parametara Za ulaz kombinovanog uređaja .na Wrednom prekidaču 3.4 Pokazivač brzine počinje da radi i na displeju se pojavljuje vrednost tek kada traktor počne da radi i kada stigne signal sa oba detektora brzine.5. to znači da nedostaje signal sa oba detektora. 4.3. 3. Za zamenu osigurača koristite štipaljku koja se nalazi u kompletu rezervnih delova traktora. Kombinovani uređaj se može priključiti na bilo koji tip traktora. 3. Vidi raspored polova u tabeli 2 odnosno na slici.5 Na signalizaciju brzine kretanja mogu uticati sledeći faktori: 3. 4b. Podešavanje treba obaviti na komandnoj tabli (slika 4b). ali su vrednosti broja obrtaja suviše niske ili suviše visoke. Slika 4d. Bez potrebe ne podešavajte kombinovani uređaj! 2.Belarus 1221. Detektori brzine su smešteni na vratilu (poluosovinama) zadnjeg pogonskog mosta (i na levoj i na desnoj strani).način rada Za ulaz kombinovanog uređaja .ako se na skali brzinomera pojavi 7 km i ako se posle 12 sekundi na desnoj strani skale pojavi „0“ . Pažnja! Proizvođač je podesio kombinovani uređaj za Vaš tip traktora. tabela Polovi 1. 2. mogući kvarovi i njihova popravka 3.3 Detektori kombinovanog uređaja proizvedenog posle oktobra 2000 godine (godina proizvodnje je istaknut na zadnjem delu uređaja) raspolažu funkcijom za dijagnostiku brzine i to: .3. 3.

Parametar: tip motora 242. Nakon završetka podešavanja prebacite prekidač u položaj „rad“.2 Uključivanjem prekidača „parametar“ izvodi se podešavanje nekog od dole navedenih parametara. 260.-400. (u koracima od 5mm) -3. 3. Motor ugašen Ako je motor ugašen. 17 .Z.800/900/952/822/923) -2.1. 3. Uključivanjem prekidača „podešavanje“. 245. broj zubaca – 23:69 (23.1 Prekidačem (tasterom) treba uključiti „podešavanje“ ili „rad“ ili staviti u željenu poziciju. 244.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje -ako se sa leve strane skale pojavi „0“. Motor uključen Na displeju se prikazuje broj obrtaja motora i broj obrtaja priključnog vratila.5 Pri prevelikoj odnosno premaloj vrednosti brzine treba se uveriti da li su vrednosti parametara pravilno podešene: . 4. 5.e. Zazor treba podesiti kako je prikazano na slici 4. 4. Podešavanje parametara se izvodi uzpomoć dve tipke (slika 4b) 4.kod tipa MTZ. Nedostaju vrednosti brzine motora. i svi podešeni parametri će biti sačuvani. Podaci o radu motora /informacije se menjaju na svakih sat vremena.3 Uključivanjem prekidača „vrednost ’’odvija se podešavanje neke od dole navedenih vrednosti. a prekidače „parametar“ i „vrednost“ pritiskom mogu se videti i podesiti sve vrednosti na displeju.Rk zavisi od prečnika felne . Parametri se mogu odabrati sledećim redosledom (ciklično): . Parametar: Rk (mm). 6068 (John Deer) 6. 2. 243. broja obrtaja vratila i broja obrtaja priključnog vratila.5.5. 410. Uključivanje napajanja Pri uključivanju izvora napajanja uključuje se i kombinovani uređaj i omogućuje se startovanje motora.e. U gornjem redu displeja (i pored nedostatka signala detektora brzine) se pojavljuju trenutne vrednosti rada motora.5..405.broj zubaca na zupčaniku na mestu gde se nalaze detektori Vidi redosled programiranja kombinovanog uređaja Napomena! Generator faze namotaja ne utiče na rad pokazivača brzine.4 Ako nije pravilno podešen zazor (razmak) između detektora i ozubljenja koje je pričvršćeno na vratilo (poluosovinu). onda se na displeju pojavljuju vrednosti vremena rada motora.kod tipa MTZ-1221/1021/1522) (69. u tom slučaju nema signala na senzoru sa leve strane. Redosled rada kombinovanog uređaja i redosled njegovog podešavanja 1. Podešavanje parametara se obavlja bez podataka detektora brzine.. Slika 4. 4. 3. odnosno po zaustavljanju traktora. 415.. Parametar: Z. 245. do 950 mm. Tada je kombinovani uređaj u pogonu i imamo kontrolu napona (podešavanje je započeto sa komandne table).

5A) 11. kratka svetla desnog prednjeg fara (7. priključnih poljoprivrednih mašina ili oruđa.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme Povratak na sadržaj Sedmopolna utičnica je predviđena za uključivanje potrošača priključnog vozila. Blok osigurača 12.5 A) 10. signalizacija havarije (15 A) 4. stop-signal 7. 15 rezervni 16. Nalazi se sa leve strane iza sedišta rukovaoca na zadnjem zidu kabine. U nju se može uključiti na primer mobilna lampa.. zvučni signal 3. Na priključku se nalaze sledeći izlazi: 1.4. davač punjenja akumulatora (25 A) 3. „masa“ 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Slika 7.Belarus 1221. ručicom stepena prenosa Stepen prenosa i ručica dijapazona se uključuju u skladu sa kinematskom šemom I i II Pažnja! Da biste obezbedili prebacivanje stepena prenosa bez trzanja postupite prema šemi.5A) 8.5A) 6. desno gabaritno svetlo 6. ručicu stepena prenosa držite u ovom položaju dok se ne ostvari puna brzina. ručicom dijapazona 2. 3. brisač stakla i perač stakla (15 A) 5. svetla u kabini i radna svetla (15 A) 3. desni pokazivač pravca 5. zvučni signal (7. kratka svetla levog prednjeg fara (7. leva gabaritna svetla (7. 18 .5 Upravljanje menjačem Povratak na sadržaj Upravljanje menjačem obavlja se dvema ručicama: 1.1 Dvopolna utičnica Dvopolna utičnica obezbeđuje napon od 12 Volti direktno sa akumulatora. relej-pokazivač skretanja (7. desna gabaritna svetla i osvetljenje komandne table (15 A) 9. 3.5 A) Slika 5. instrumenti i signalna lampica parkirne kočnice (7.5 A) 14.3 Osigurači 1. slika 7. levi pokazivač skretanja 2. Elektromotor sistema za ventilaciju i grejanje (20 A) 13. levo gabaritno svetlo Slika 6. i nalazi se na zadnjem delu traktora pričvršćena na nosač utičnice. signal kočenja (15A) 2. dugo svetlo (8 A) 7.

postavite ručicu za upravljanje regulatorom.„Podizni mehanizam nije blokiran“ . (slika 9) .Belarus 1221.„automatska blokada diferencijala . Upozorenje! Ne koristite blokadu diferencijala pri brzinama kretanja traktora preko 10 km/h.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3.„blokada diferencijala isključena“. a ni prilikom skretanja. Lampica se isključuje. Da bi izvršili deblokadu podiznog uređaja podignite rdano oruđe i okrenite ručicu ulevo. -prednji pogonski most uključen-uključuje se automatskipritiskom na gornji deo ručice. Povratak na sadržaj 19 . 3. . Važno! Prinudnu blokadu diferencijala uključite samo na kratko za prelazak preko prepreka na putu i u poljskim i transportnim radovima.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom Ručica za upravljanje prednjim pogonskim mostom (2) (slika 10) smeštena je sa desne strane komandnog zida. Ručica ima tri fiksna položaja. Slika 10.„blokada diferencijala prinudno uključena’’-pritiskom na donji deo prekidača (nije fiksni položaj). Tropoložajni prekidač obezbeđuje sledeće mogućnosti uključivanja: .„Podizni mehanizam je blokiran (fiksiran) .6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta Slika 9. odnosno vraća se u osnovni položaj.krajnji desni položaj.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Povratak na sadržaj Ručica (2) ima dva položaja.srednji položaj (fiksni položaj) . to jest u slučaju automatskog isključivanja u toku rada. u položaj „podizanje“. Uključenje blokade diferencijala signalizira lampica (3). Otpuštanjem donjeg dela prekidača. prekidač se automatski vraća u srednji položaj „blokada diferencijala“isključena.krajnji donji položaj Uključivanjem prednjeg pogonskog mosta pali se kontrolna lampica (1). Da bi blokirali radno oruđe (i rasteretili hidrauliku traktora) podignite ga u gornji položaj.krajnji levi položaj. okrenite ručicu desno i otpustite ručicu za regulaciju sile. U suprotnom može biti otežano upravljanje traktorom. ako ručicu (2) prebacite u srednji položaj. 3.ručica u srednjem položaju -prinudno uključivanje blokade diferencijala. -prednji pogonski most isključen. koja se i gasi isključivanjem blokade diferencijala i stavljanjem u automatski položaj kao i kada je ona u srednjem položaju. Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta obavlja se preko prekidača koji se nalazi sa desne strane instrument table (4).

’’Uključen nezavisni ZPV“. Podizni mehanizam nije blokiran-krajnji desni položaj 2. Povratak na sadržaj 3. Podizni mehanizam je blokiran. 2.Belarus 1221. 20 . Za deblokiranje podiznog mehanizma podignite radno oruđe i ručicu okrenite na levu stranu. Priključno vratilo „uključeno“. 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Ručica (1) slika 11 ima dva položaja: 1. a zatim (1) je okrenite na desnu stranu. u srednjem položaju).krajnji gornji položaj 2. Slika 11. Priključno vratilo „isključeno“.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom Ručica (1) slika 12 ima dva položaja: 1. -polako popuštajte pedalu spojnice kvačila i pomerajte polugu za uključivanje (2) u krajnji levi položaj.krajnji levi položaj Da biste fiksirali podizni mehanizam podignite radno oruđe u krajnji gornji položaj.krajnji donji položaj Slika 12. ’’Uključen zavisni ZPV’’ (broj obrtaja zavisi od pređenog puta)-levi desni položaj 3. Prinudno uključeni prednji pogonski most koristite samo na kratko radi prelaska preko prepreke ili kretanja unazad. ’’Isključen pogon ZPV“ srednji položaj Slika 12. Važno! Sinhroni pogon zadnjeg priključnog vratila uključujte samo pri maloj brzini.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje Povratak na sadržaj Ručica (2) (slika 12) ima tri položaja: 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! 1. obavezno isključite prednji pogonski most da biste izbegli oštećenje prednjeg pogona (ručica 2. ručicu za regulisanje sile stavite u položaj „podizanje“. Prilikom kretanja na tvrdoj podlozi. Povratak na sadržaj 3. 2. Uključivanje pogona za sinhronizovanje priključnog vratila i brzine kretanja postiže se na sledeći način: -startujte motor -pritisnite do kraja pedalu spojnice kvačila i izaberite (uključite) I ili II stepen prenosa. i ako je minimalan broj obrtaja motora praznog hoda glavnog vratila! U suprotnom može doći do oštećenja.krajnji desni položaj.

dok ne prestane kuckanje. -„Spuštanje“. nije fiksiran.Belarus 1221. onda se prekida rad regulatora za uključivanje regulatora sile u položaju „zona regulacije“. Regulator za uključivanje regulacije sile ima dva položaja: I-isključeno II-uključeno Slika 15. „podizanje’’ i „spuštanje“ 21 .14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) Povratak na sadržaj Da biste imali pristup do ručice skinite poklopac koji se nalazi ispod sedišta rukovaoca. Početak spuštanja oruđa odgovara početku zone regulisanja (minimalna dubina obrade zemljišta).neutralan. a zatim zategnite zavrtanj (2).15 Regulator brzine korekcije (2) Da biste sporije podizali radno oruđe okrenite točak za regulaciju u smeru kazaljke na satu. 3. Kraj zone regulisanja odgovara maksimalnoj dubini obrade zemljišta. 13) nezavisnog pogona ima dva položaja: -I – „540 obrtaja/min“ do kraja u suprotnom smeru kazaljke na satu: -II. Treba pridržavati ručicu u ovom položaju dok radno oruđe ne postigne željenu dubinu.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Regulisanje sile/pozicije hidrauličnog sistema se obavlja ručicom označenom na slici i to u zavisnosti od odabranog položaja rada.krajnji zadnji položaj koji nije fiksiran U ovom položaju treba držati ručicu dok se oruđe ne podigne na odgovarajuću visinu.1000 obrtaja/min“ do kraja u smeru kazaljke na satu. Napomena! Ako se jedna ručica hidrauličnog mehanizma za podizanje (vidi dole) zaglavi u položaju „podizanje“ ili „spuštanje“. (gledano na točkić za regulaciju sa leve strane traktora).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Ručica ima sledeće dole navedene položaje: -„N“. Za postizanje potrebnog broja obrtaja priključnog vratila popustite zavrtanj (2). Posle puštanja ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“ 3.bočni krajnji položaj. 3. fiksiran položaj -„podizanje“. Nakon otpuštanja ručice ona se vraća u položaj „neutralan“ -„automatska kontrola’’ (zona regulacije). okrenite ručicu (1) u potrebnom smeru. Slika 13. Između položaja „podizanje“ i „spuštanje“. Slika 14.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) Ručica za uključivanje (1) (sl.

ručica (1) se fiksira zavrtnjem (2) II . 22 . III . „podizanje“ – donji nefiksiran položaj.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije. „prinudno spuštanje“ – gornji srednji nefiksiran položaj između pozicija „plivajući“ i „neutralan“.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. ručica (1) se i u ovom položaju fiksira zavrtnjem.Regulacija sile Okrenitie ručku tako da se znak III poklopi sa znakom na poklopcu upravljača. . 3. 4.donji. fiksirani položaj 2. srednji. Nakon otpuštanja ručica se vraća u položaj „neutralan“ 3. do kraja donjeg oboda žljeba.gornji nefiksiran položaj Slika 19.ručica (1) je okrenuta u smeru suprotnom od kazaljke sata (ako posmatramo menjač sa leve strane traktora). 3.„pumpa uključena“. „plivajući“ . Povratak na sadržaj I . Napomena! Položaj II koristite samo u slučaju ako prelazite kraći put ili ako je neophodno šlepanje traktora! 3.Regulacija pozicije Okrenite ručicu tako da se znak koji se nalazi na njoj podudara sa znakom na poklopcu upravljača. u odnosu na osu (3).„Pogon pumpe od zadnjih točkova“ – ručica (1) treba da se okrene u smeru kazaljke sata do kraja gornjeg oboda žljeba.gornji položaj Slika 17. „neutralan“ .donji položaj Važno! Uključujte pumpu samo pri minimalnom broju obrtaja praznog hoda motora. (2) Slika 18.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača Povratak na sadržaj Ručica za upravljanje (1) uljnom pumpom ima dva dva fiksirana položaja: I .„Pogon pumpe od motora’’ (normalan radni položaj) .Belarus 1221. Zona između znakova I i III je „zona kombinovane regulacije“ U toj međuzoni dolazi do automatskog mešanja signala davača regulacije sile i pozicije. sile i kombinovanog načina regulacije. Važno! Pre nego što uključite ručicu na potrebnu poziciju podignite podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. Posle otpuštanja.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema Sve tri ručice (slika 19) kojima se upravlja radnim cilindrima imaju četiri položaja i to: 1. ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“.„pumpa isključena“. Slika 16.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Upravljanje se odvija preko ručice koja je označena strelicom (slika 17) koja ima dva položaja i to: . Isključite pumpu pri startovanju motora kada je hladno ili pri tehničkom održavanju.

okrenite leptir navrtku (1) za 3-5 okretaja. Sedište se može podešavati na sledeće načine: . 3. Otvaranjem ili zatvaranjem recirkulacionih zasuna (2) može se upravljati količinom svežeg vazduha koji ulazi u kabinu. Da bi otvorili grejač i dali mogućnost da topla rashladna tečnost dospe u radijatore.5º napred i 5º nazad.regulator mase 3 . U slučaju potrebe podignite sedište.zategnite rukom leptir navrtku (1) i vratite na mesto poklopac (2) Napomena! Dijapazon regulisanja volana po visini je 100 mm. onda skinite navlaku sa leve strane kućišta motora da biste došli do grejača. .ugao nagiba naslona za leđa Sedište se može regulisati po visini u opsegu od 60 mm u tri položaja. 23 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3.regulacija prema masi rukovaoca između 50 i 130 kg. 3. Zvuk indikatora nam signalizira novi položaj sedišta.Belarus 1221. Sedište koje se nalazi u gornjem položaju se vraća u donji položaj podizanjem. 2. Ako na traktoru nije predviđeno dugme grejača. Naslon za ruku je ergonomski oblikovan i može se podići. Napomena! Ne čistite presvlaku sedišta rastvaračima.5º. . Grejač se nalazi ispod nosača volana. i to po 15mm.regulacija ugla nagiba za leđa je 12.skinite poklopac (2). Posle otvaranja grejača (1) uključite ventilator uz pomoć prekidača (3) i podesite protok vazduha u željenom pravcu pomoću zasuna za regulaciju.22 Grejanje kabine Povratak na sadržaj Slika 22. Za promenu nagiba nosača volana povucite ka sebi dugme (3). Okrenite ručicu grejača u bilo kom smeru 90 º za zatvaranje ili otvaranje grejača.napred-nazad 2 -indikator mase 4 . Traktor može biti opremljen jednim od dva tipa grejača kabine: 1. Slika 21 Pre početka rada treba podesiti sedište rukovaoca u najudobniji položaj. se odvija bez stepenovanja. Koristite samo toplu vodu sa malom količinom sredstva za pranje. sa po 2. .20 Podešavanje položaja volana Promena položaja volana u odnosu na visinu se obavlja na sledeći način: .21 Sedište vozača Povratak na sadržaj Hod sedišta je 100 mm. a ako želite da zatvorite grejač postupite obrnuto odnosno odgurnite od sebe dugme. . Slika 20.premestite volan u željeni položaj. Ručice za podešavanje: 1 . . Nosač volana može imati nagib u različitim položajima od 25 º do 40º sa intervalima od 5º. ima mehanički nosač koji se sastoji od pneumatskog amortizera i zaštitne gumene presvlake.može se pomerati napred i nazad u dijapazonu od 150 mm. povucite dugme grejača ka sebi.

po glavi. sa Tip turbo punjačem Taktnost 4 takta Sistem za ubrizgavanje Direktno ubrizgavanje goriva Stepen kompresije 17:1 (proračunski) Prečnik cilindra 110 mm Hod klipa 125 mm Zapremina cilindra 7.12 litara Redosled rada 1-5-3-6-4-2 Dotok vazduha preko turbokompresora Sistem za hlađenje vodom Nominalni broj obrtaja 2100 o/min Motor se startuje putem elektropokretač. Osnovni elementi motora su (slika 24. (slika 25) 3 kom.15-0. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4. redni. 2. i 25.1 Motor i njegova konstrukcija Glavne tehničke karakteristke motora D-260. Slika 23.): -sistem za napajanje gorivom i vazduhom -sistem za podmazivanje Cilindarski blok (20). U cilindarske otvore su smešteni 6 komada hizni koje su izlivene od specijalnog materijala.9 kW (132 KS) 559 Nm pri 1500 o/min 249 g/kWh 0.30 mm 0. Između cilindarske glave i cilindarskog bloka se nalazi zaptivač glave (19).5º 23.2 MPa -sistem za hlađenje -sistem za pokretanje -elektronski sistem .23 Pogon kompresora Povratak na sadržaj Ručica (slika 23) za upravljanje kompresorom ima dva položaja: 1. 24 Povratak na sadržaj Maksimalni broj obrtaja Minimalni broj obrtaja Nominalna snaga Maksimalni obrtni momenat Specifična potrošnja goriva Zazor između usisnih ventila i klackalice Zazor između izduvnih ventila i klackalice Ugao predubrizgavanja Pritisak ubrizgavanja 2270 o/min 800 o/min 96. (slika 24) Cilindarski blok je monoblok i izrađen je od livenog gvožđa.a strelica na ručici obrće se napred u pravcu kretanja traktora .Belarus 1221. „uključen“. za ulje za podmazivanje koji su presvučeni metalnom prevlakom. Hizne se pričvršćuju odnosno centriraju pomoću gornjeg oboda i dve donje gumene karike. Na zaptivaču cilindarske glave su otvori za čaure. Ventili ugrađeni u cilindarskoj glavi su takođe liveni od materijala otpornog na visoke temperature i habanje. „isključen“.50 mm 6.5+ 1.2 S2 Proizvođač Fabrika motora Minsk 6-cilindrični. Cilindarska glava je iz dva dela (18) (3-3 cilindra) i izrađena je od livenog gvožđa. U cilindarskoj glavi se nalaze i brizgaljke (14).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Napomena! Da bi se kabina brzo zagrejala otvorite potpuno recirkulacione zasune i uključite najveću brzinu ventilatora grejača prekidačem (3) 3.ručica je okrenuta za 180º i strelica pokazuje (u odnosu na pravac kretanja) smer unazad.35-0. Sa donje strane cilindarski blok štiti korito za ulje (1) koje je izliveno od aluminijuma.ručica (1) se okreće 180º. 4.0 ± 0.

Klip je izliven od aluminijuma. kružnog je poprečnog preseka i onemogućava bočno pomeranje osovinice klipa. u kojoj se nalazi ležaj. Gornji kompresioni prsten je trapezastog poprečnog preseka.Ležišni umeci velike pesnice su čaure koje su presvučene tankozidnim bimetalom. poklopac kućišta ventila 18. klip sa klipnim prstenovima (14). glava cilindra 19.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Osnovni elementi klipnog mehanizam Delovi klipnog mehanizma su: kolenasto vratilo (25).Belarus 1221. kućište termostata 12. Zamajac je izrađen od livenog gvožđa. zeger osigurač. zadnja ploča 22. zatezač 8. Velika pesnica čini donji deo klipnjače. Kolenasto vratilo je izrađeno od čelika.Da bi se ublažila oscilovanja kolenastog vratila ugrađena je remenica i regulator pritiska tečnosti (3) (slika 24). generator i u slučaju da je ugrađen sa klima uređajem. Zegerov prsten je obložen hrom – niklom. remenik ventilatora 6. ležajevi kolenastog vratila. zamajac 23. protivteg 24. vodena pumpa 11. uljna pumpa 3. sa ugrađenim uloškom. blok cilindara 21. i svi dobijaju pogon od remenice.Na prednjem delu kolenastog vratila se nalazi ozubljenje koje je spregnuto sa zupčanikom pumpe za podmazivanje. a na donjem delu dva uljna prstena. Ležišni umeci se izrađuju u dve dimenzije u zavisnosti od nazivne mere kolenastog vratila. klipnjača 14. glava za hlađenje brizgaljke Slika 24. korito za ulje 2. filter za ulje 25. U svrhu podmazivanja zegerovog prstena u maloj pesnici klipnjače i prstenu osigurača nalazi se kanal za podmazivanje. poklopac 17. vodene pumpe. klipnjača. poklopac pogonskog zupčanika 7. hizna 16. remenica generatora 9. sastoji se od dva dela koja se međusobno uklapaju i spojena su vijcima. Uzdužni presek motora 1. zamajac (22). Na čelu klipa je prostor za sagorevanje. Uzdužni presek motora 25 .Na gornjem delu klipa su dva kompresiona. remenica kolenastog vratila 5. i ista oznaka mora da se nađe na svim klipnjačama u motoru. na njegov čeoni obod je vijčanom vezom pričvršćen zupčasti venac koji se uparuje sa zupčanikom elektropokretača. klip 15. osovinica klipa 13. ventilator 10. U ležaju klipnjače se nalazi kanal za centrifugalno podmazivanje koji je zatvoren zavrtnjem. zaptivač glave cilindra 20. U maloj pesnici klipnjače utisnuta je čaura. Klipnjača je izrađena od čelika. Na klipnjači je oznaka grupe. konstrukcija ima sedam oslonaca sa protivtegovima. regulator pritiska tečnosti 4.

bregasto vratilo 2. cevi niskog i visokog pritiska. 25. Klackalica ventila ima šest otvora koji služe za podmazivanje. Opruge sprečavaju pomeranje klackalice na osovini klackalice ventila. 26 . Nagib bregova bregastog vratila je takav da podizačima u toku rada daje obrtno kretanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Delovi bregastog vratila (slika 25): zupčanici. filter za grubo i fino prečišćavanje vazduha.Gornji deo tela podizača ventila (5) izrađen je od čelične šipke. pumpa za doziranje 16. usisna i izduvna komora. Bregasto vratilo (1) ima četiri oslonca i dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. usisni i izduvni ventili. ventil 5. vođica ventila 4. koje se fiksiraju preko tanjira (9) i ventila (10). Telo ventila je tako izrađeno da sprečava prodor ulja za podmazivanje u prostor za sagorevanje.Belarus 1221. dizna 15. Podizači ventila (2) su izrađeni od čelika i oslonjeni su na bregove bregastog vratila. Usisni i izduvni ventili (4) su izrađeni od termostabilnog čelika i kreću se u vođicama koje su utisnute u glavu ventila. spoljašnja opruga 13. Svaki ventil je opskrbljen sa dve opruge spoljnom (12) i unutrašnjom (11).2 Sistem za napajanje gorivom Povratak na sadržaj Delovi sistema za napajanje gorivom: filter za vazduh. Klackalice ventila (7) su izrađene od čelika i obrću se oko osovine klackalice ventila. Poprečni presek motora 1. klackalica ventila 8. podizač ventila 3. semering Slika. oduška za ispuštanje vazduha na pumpi za gorivo 18. brizgaljke. gornji deo tela podizača ventila 6. Poprečni presek motora 4. vazdušne cevi. ručna pumpa za povlačenje goriva 17. turbokompresor. ventili 11. delovi koji obezbeđuju pokretanje i zaustavljanje. držač 14. turbokompresor 7. osovinica klackalice ventila 9. bregasto vratilo. auspuh. pumpa za doziranje. rezervoar za gorivo. unutrašnja opruga 12. tanjirić ventila 10.

treći i četvrti su suvi filteri za vazduh koji se sastoje od glavnog (6) i kontrolnog (5) uloška za filter. 14. 9.2. Slika 27.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 27 1. 17. (monociklon) 27. 11. kontrolni uložak filtera podloška 6. poliuretanski penasti predfilter kućište Senzor zaprljanosti filtera za vazduh signalizira zaprljanost preko kontrolne lampice koja se nalazi u kabini na komandnoj tabli. 5. 18. leptirasta navrtka 5. 6. 2. rezervoar za gorivo usisna cev filter za grubo prečišćavanje goriva cev za dovod goriva pumpa za doziranje oduška za ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje cev za dovod goriva rotacione pumpe priključna cev za povezivanje rotacione pumpe i filtera za fino prečišćavanje oduška za ispuštanje kondenzovane vode filter za fino prečišćavanje goriva cev za odvod goriva cev za dovod goriva visokog pritiska pneumatski korektor cev za usisavanje vazduha koja se nalazi iza turbokompresora a spojena sa pneumatskim korektorom komora za usisavanje cev za odvod viška goriva cev za vraćanje goriva prelivna cev brizgaljka Slika 26. 13. filter za vazduh 24. Drugi je poliuretanski penasti predfilter. cevi uređaja za signaliziranje zaprljanosti filtera za vazduh 22. auspuh 25.1 Filter za vazduh Povratak na sadržaj Filter za vazduh je suvi tip sadrži uložak za filter izrađen od specijalnog kartona koji se može zameniti kao i pokazivače zaprljanosti. oduška za ispuštanje vazduha 4. 3. glava cilindra 21. Filter za vazduh raspolaže sa četiri stepena čišćenja. 7. 4. turbokompresor 23. 16. filter za grubo prečišćavanje 26. 15. Sistem za napajanje gorivom 20. 4. . Elektronski signal se uključuje ukoliko razređenost vazduha u vazdušnoj komori dostigne pritisak od 450 ± 50 mm vodenog stuba. 10. 8. 19. 12. uložak filtera tacnica 7. Prvi je predfiltriranje (monociklon). 2. 3.

Ventil za automatsko predubrizgavanje se podmazuje raspršivačem i za vreme njegovog veka trajanja nije potrebno nikakvo podešavanje. Pumpa dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. oduška za ispuštanje vazduha 4. Filter za fino prečišćavanje Povratak na sadržaj U filteru za fino prečišćavanje kod motora tipa D-243 mogu se naći dva uloška za filtriranje. (slika 26) u kome je uložak od mrežaste tkanine.2.8 Mpa. 4. opruga 6. uložak za filtriranje 11.02 (Jazda. Talog koji se taloži u grubom filteru se ispušta kroz otvor koji se oslobađa oduškom.Belarus 1221. 1. kanal za odvod goriva Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje služi oduška za ispuštanje vazduha filtera za fino prečišćavanje (3). Pritisak goriva na početku ubrizgavanja je 22-22. oduška 10.2. Ubrizgavanje goriva u cilindru obezbeđuje brizgaljka sa pet proreza (19). Tip brizgaljke 171. ugao prvog ubrizgavanja je 16 º ispred gornje mrtve tačke. . 363-40. stezaljka 17. kao i elementi za obrtanje ventila za 4-5° u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. ulazni kanal 2. 4. Slika 28. ulazni otvor 13. matica 8. dno 14. poklopac 7.16 zaptivač 9. odvodni kanal 3. Na vratilu pumpe za doziranje se nalazi ventil predubrizgavanja (slika 29) koji automatski u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila motora regulište ugao predubrizgavanja. Ventil za automatsko predubrizgavanje se sastoji od pogonskog (1) i gonjenog (2) prekidača (na čijem obodu je ozubljenje) između kojih se nalazi izvršni mehanizam (3). zaptivač cevi 15.1112010. Vek trajanja filtera za fino prečišćavanje je dug ako se uložak za filtriranje i gumeni zaptivač prema uputstvu zamenjuje u predviđenom vremenskom intervalu i ako se koristi prema uputstvu.2.3 Pumpa za doziranje Povratak na sadržaj Pumpa za doziranje visokog pritiska (5) (slika 26) ima dve komore i uporedo sa vremenom doziranja goriva se i smanjuje količina goriva (postoje redne ili sa šest klipova). 28 . Svaki od ovih uložaka se smešta posebno u kućište filtera. kućište filtera 5. zaptivač cevi 12. Rusija) sa pneumatskim korektorom.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mehaničko prečišćavanje goriva i odvajanje vode obavlja se preko filtera (3) za grubo prečišćavanje.

Gasovi iz turbine se ispuštaju kroz odvodnu cev (auspuh). Kolo kompresora je izliveno od aluminijuma i pričvršćeno je za vratilo rotora specijalnom maticom (7). Princip rada turbokompresora je da se izduvni gasovi koji izlaze iz cilindra pod pritiskom kroz izduvnu komoru (granu) nađu u gasnoj turbini. U nominalnom pogonu motora pritisak koji nastaje iza kompresora iznosi 0. 3.5-0. Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje i ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje služi ručni klipni ventil (16) (slika 25) i zavrtanj (17) (slika 25). 7. 5. 4. 4.obogaćivač goriva za vreme starta motora 4. (excentar). okrenuti ga ka otvoru B (slika 30) nakon čega se stavlja i zateže podloga (4) i matica (5). 2.2.4 Rotaciona pumpa pneumatski korektor (komora) za sprečavanje dima Povratak na sadržaj Rotaciona pumpa je spojena sa kućištem pumpe za doziranje i dobija pogon putem tanjirića preko kolenastog vratila. Pumpa za doziranje (15) (slika25) je povezana sa regulatorom modusa rada i sa rotacionom pumpom.Belarus 1221. Gas pokreće kolo turbine na čijem je drugom kraju kolo kompresora. 6.2. pod pritiskom od 70-80 Nm. pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem kupasti ventili kolenasto vratilo gonjeni prekidač sa obodnim ozubljenjem prsten prsten podupirač Prilikom podešavanja pumpe za doziranje za automatsko predubrizgavanje tanjirić koji pokreće motor (6) (slika 30) treba smestiti u otvor zupčanika pumpe za doziranje (7).komora za doziranje goriva . Slika 29.8 kp/cm2 . sastoji se od jednostepenog centrifugalnog kompresora (kompresor 6) i radijalne centripetalne turbine (1). Količina ubrizganog goriva može se regulisati pedalom za gas (24) (slika 1) ili ručicom za gas (36) (slika 2). 3. 5. Češka) radijalna turbina je na istom vratilu sa centrifugalnim kompresorom. Turbokompresor koristi snagu izduvnih gasova. Glavni delovi regulatora modusa rada .5 Turbokompresor Povratak na sadržaj Turbokompresor obozbeđuje napajanje cilindara motora vazduhom (slika 31). 29 . 1. 4. zavrtanj poklopac zavrtanj pumpe za doziranje podloga matica pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem zupčanik za pokretanje pumpe za doziranje Slika 30.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 6. Turbina je (1) niklovana i otporana na visoke temperature i povezan je sa motorom (pokretni deo). 2. Tip turbokompresora: 30706 (Turbo.

28-045 Mpa. 7. 4. sigurnosni ventil . oduška 19. bregasto vratilo 13. tanjirić 11. 5.08 Mpa .pri minimalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. kompresor za vazduh 10. 4. pumpa za doziranje 9. kućište kompresora 12.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1.1 Pumpa za ulje za podmazivanje Povratak na sadržaj Uljna pumpa (za podmazivanje) (20) je pumpa sa jednostepenim zupčanikom koga pokreće kolenasto vratilo motora. Kroz poseban odvod ulje za podmazivanje dolazi do turbokompresora (7) i do kompresora vazduha (9). prsten za podupiranje 13. 2. U filteru za ulje se nalazi propusni ventil (1) koji se otvara ukoliko je filter zaprljan ili pri hladnom startu i tada propušta ulje u cevi za ulje kroz uložak filtera. sa ugrađenim termostatom u bloku motora. davač signala za havariju 6. glavno vratilo 14.pri nominalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. hladnjak za ulje 4. 4.45 Mpa Zapremina sistema za podmazivanje je: 22 litara.40 do +5º C (SAE 10 W / 20) + 5 do +50ºC (SAE-30) Sistem za podmazivanje motora je prikazan na slici 32. centrifugalni filter 30 15. turbokompresor 8.3. Podmazivanje delova se obavlja i pod pritiskom i raspršivanjem ulja.3.Belarus 1221. zupčanik 11. korito za ulje 18.3 Sistem za podmazivanje Povratak na sadržaj Sistem za podmazivanje motora je kombinovan. usisni otvor za ulje 20. Propusni ventil se ne može podešavati. 3. U uljnoj pumpi se nalazi sigurnosni ventil koji se otvara pod pritiskom većim od 0. pričvršćivač 14. uljna pumpa 21. uljna magistrala 5. centrifugalni filter za ulje.2 Filter ulja za podmazivanje Povratak na sadržaj Filter za prečišćavanje ulja (za podmazivanje) prečišćava celu količinu ulja koja prolazi a u njemu je papirni uložak za filtriranje. propusni ventil 2. čaura Slika 31. klip 16. od čega je 18 l u koritu ulja. usisno grlo 10. Pritisak ulja: .28-0. među kućište 15. 4.75 Mpa i propušta ulje. Ulje za podmazivanje koje filter prečišćava u toku rada motora se hladi u hladnjaku za ulje (3). vratilo kola turbine kućište turbine ležaj uljna komora zaptivni prsten kolo kompresora specijalna matica čaura 9. Delovi sistema za podmazivanje su: pumpa za ulje. 1. 6. ohlađeno ulje dolazi preko kanala u bloku motora do ležaja kolenastog vratila i vratila uređaja za upravljanje kao i do glave raspršivača koja hladi klip (15). 8. Osim propusnog ventila u filteru se nalazi još jedan sigurnosni ventil (21) koji održava pritisak ulja za podmazivanje na 0. filter za ulje sa papirnim uloškom.7-0. klackalica ventila sa kanalom za ulje 12. Tipovi ulja koji se mogu koristiti: . hladnjak za ulje. merač pritiska 7. filter za ulje sa papirnim uloškom 3. glava raspršivača 17.

2 Ventilator za hlađenje Povratak na sadržaj Ventilator radi u dva režima rada i to: automatski i prinudni.maticu (4) zavrtnja (5) popustite za 4-5 obrtaja (oko 5mm) . Pri normalnom radu motora temperatura ulja za podmazivanje je između 80-120ºC. cevi za spajanje. Gusta viskozna tečnost prolazi kroz otvor na tanjiriću klipnjače i ispunjava prostor između klipnjače i tanjirića klipnjače.4. Ako je to potrebno pritisnite rukom zavrtanj tako da se fiksiraju klipnjača i tanjirići klipnjače. Regulisanje temperature se odvija promenom količine vazduha koja prolazi preko ventilatora kroz hladnjaka kao i uz pomoć dva termostata. gde dolazi do dodirivanja tanjirića i uključivanja ventilatora.045-0. 4. U ovom slučaju broj obrtaja ventilatora treba da bude ispod 1500 obrtaja minimalno. onda opruga (7) drži ventil (10) zatvorenim i gusta tečnost prolazi u rezervoar. i pored isključenog klipa ventilatora. vodena pumpa. . poklopac hladnjaka koja obezbeđuje pritisak od 0.08 Mpa. Temperatura tečnosti sistema za hlađenje motora pri normalnom radu motora je 80-97ºC. Pritisak ulja za podmazivanje koji ulazi u hladnjak ulja meri senzor pritiska koji se nalazi na ulazu hladnjaka (za ulje) kao i senzor za havarijski pritisak.Ako je temperatura tečnosti za hlađenje ispod 80ºC. 31 . automatski ventilator.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. hladnjak.Ako temperatura tečnosti za hlađenje prelazi 100ºC.4 Sistem za hlađenje Slika 32. Klipnjača (11) i točkići klipnjače (13) se okreću u zavisnosti od razmaka koji je između njih.5 Mpa.4. Sistem za hlađenje je zatvorenog tipa sa tečnošću pod prinudnom cirkulacijom. oduška.Belarus 1221. Hlađenje ulja za podmazivanje se odvija u hladnjaku za ulje preko termostata voda-ulje koji je ugrađen u blok motora. Pažnja! Ako je uključen kompresor za vazduh vazdušne kočnice onda treba uključiti ventilator u prinudni pogon! Da bi se ventilator uključio u prinudni pogon (i ostao u njemu) treba izvršiti sledeće radnje: .zavrtite točak ventilatora tako da zavrtanj (5) može da uđe u otvor (3) tanjirića klipnjače (11).001-0. ventil podešen na pritisak od 0. senzor za temperaturu na poluzi (17) i preko podizača (9) i opruge (7) otvara ventil (10). 4. dva termostata. Temperaturu tečnosti za hlađenje signalizira senzor temperature tečnosti za hlađenje i kontrolna lampica čiji senzor se nalazi na poklopcu termostata. rezervoar za tečnost.1 Hladnjak Povratak na sadržaj Delovi hladnjaka: hladnjak. Automatski pogon ventilatora u slučaju velikog unutrašnjeg trenja obezbeđuje prekidač vratila (12) (slika 33) i to na sledeći način: . Delovi sistema za hlađenje motora su: košuljica za hlađenje.

Kompresor se pokreće preko pumpe za napajanje gorivom. suvog. menjač. je zatvorenog tipa. 4. uređaj za podizanje 13. lopatice ventilatora poklopac tanjirića otvor za fiksiranje matica zavrtnja zavrtanj čaura opruga kućište opruge podizač 10. lamela koja potiskuje ima tangencijalni oslonac. frikcioni uložak 32 12.Belarus 1221. amortizer 10. poluga 4. preko električnog pokretača snage 5 kW. 8. sa jednostranim elektromagnetnim pokretanjem. remenica vodene pumpe 16. 2. 7. oslona lamela 14. prednji most. rezervoar Slika 34. i jednim stepenom rada. Uključivanjem ovog uređaja u kolektore se ubrizgava tečnost koja izaziva blagi prasak (slika 34). vratilo za pokretanje glava ležaj vratilo 8. Prečnik lamele prekidača vratila je 340 mm. 6. 7. Prekidač vratila (slika 35) gonjene lamele. glava 9. 4. zamajac 2. zadnji most. tanjirić klipnjače 12. Da bi se olakšao start motora i na niskim temperaturama u kabinu je ugrađen uređaj koji pomaže start motora na niskim temperaturama. lamela za zatezanje 4. 1. Upravljanje elektropokretačem se obavlja iz kabine preko elektromagnetnog releja i preko kopče pokretača. 1.6 Kompresor vazdušne kočnice Povratak na sadržaj Snabdevanje vazduhom vazdušne kočnice traktora obezbeđuje jedno cilindrični kompresor sa klipom. pogon prednjeg točka. Pokretanje generatora se odvija preko rebrastog remena i remenica. 6. aerosolni start. tanjirić koji se pokreće 14. ručica za zatezanje 11. Funkcija spojnice je da sa kolenastog vratila motora prenese obrtni moment na prednje i zadnje točkove. 3. vodena pumpa 17.7 Spojnica (prekidač snage vratila) Povratak na sadržaj Delovi spojnice: prekidač vratila. prekidač vratila 13. Pokretanje motora se odvija pod naponom od 24 V. elekrtomagnetno kućište 4. stalnog trenja. koji je petofazni električni uređaj. odstojnik 3. klipnjača 15. sa ugrađenim upravljačem i sa integrisanim regulatorom napona. ventil 11. Položaj podupirača kod skinutog rezervoara (bez cevi i brizgaljke). 5. 5. podupirač 2. 9. viljuška 15. podloška . 3. 1.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja Povratak na sadržaj Od električnih uređaja na motor se montira generator snage 1000 W i napona 14 V.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 33. Pažnja! Ako je kompresor uključen ventilator motora treba prebaciti na prinudni modul rada.

Menjač obezbeđuje pogon prednjeg mosta i pogon priključnog vratila srazmerno pređenom putu. vođica 19. čaura za povezivanje 21. 33 . Delovi spojnice koji se pokreću su: gonjene lamele (26) pričvršćene na dva vratila (7) sa amortizerima za ublažavanje vibracija (9). matica za podešavanje 17. 4. pedala 2.24a (slika 35).8. zavrtanj za pričvršćivanje 5. gonjena lamela Delovi za pokretanje spojnice su: zamajac (1). i pedala konstantno pritiska ručicu (9) za pod kabine u uključenom položaju spojnice.Belarus 1221. ako pustimo pedalu (1) da deluje na opruge 24. držač 20. 1. 4. preko vođice (18) i preko ležaja za istiskivanje (17. držač 4. Servo-opruga (10) omogućava lakši rad pedale. viljuška Slika 36. ručica 10.1 Način rada spojnice Povratak na sadržaj Stavljanje u pogon spojnice se obavlja pritiskom na pedalu (1). upravljačko vratilo 23. 4. (16 stepeni prenosa napred i 8 stepeni nazad). oprugasta lamela 24. lamela za zatezanje (3). zavrtanj servo podešavanja 3. 24a opruga 25. ručica 6. viljuška 22.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 16.7. Odstojnik sa uređajem za podizanje obezbeđuje automatsko podešavanje ležaja za istiskivanje (17) tokom eksploatacije.8 Menjač Povratak na sadržaj Menjač (slike 37 i 39) je mehanički sinhroni sa 16/8 stepeni prenosa. vatrostalno punjenje 26. čaura 7.7. Devet opruga (24) obezbeđuju prenos obrtnog momenta putem frikcionih lamela sa motora na točkove. odstojnik (2) na čijem obodu se nalaze tri ispupčenja. poluga 9. ležaj za istiskivanje(druk ležaj) 18. preko ručica 1. slika 35). pogon uljne pumpe menjača. 8.2 Kućište spojnice Povratak na sadržaj U kućište spojnice je ugrađen pogon priključnog vratila. hidraulični uređaj za podizanje.5. servo opruga Spojnica se uključuje.

viljuška 5. opruga 10. matica 24. vratilo za pogon unazad.37 zupčanici 12. 37). prekidač vratila 13.22. izlazno vratilo 19.14.27). 7 vođica 6. sinhroni prekidač 4. U ispupčenjima vratila su smeštene dve rebraste čaure (2). 20.31.34. Na vratilo pužnih brzina i pogona za kretanje unazad (26) pričvršćeni su zupčanici menjača I i II (28) i zupčanici za kretanje unazad (27). hidraulični sistem menjača. vratilo jedinice zupčanika 26.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Tabela: Brzina kretanja traktora (km/h) – nominalni broj obrtaja kolenastog vratila.36. ulazno vratilo 2. zupčanici. Na orebrenu čauru (30) je pričvršćen zupčanik pužnih brzina (31). a gonjeni zupčanik (32) je smešten na bronzanoj čauri na vratilu.29.36. Na zadnjem delu vratila se nalazi ležište zupčanika (23) za pokretanje priključnog vratila.28. 21 podesiva podloška 18. spojnica. kućište viljuške 8.15. vratilo prenosa pužnih brzina 38. međuvratilo Pogonski sistem se sastoji od ulaznog vratila oslonjenih na igličaste ležajeve i zupčanika (1). Ako nema pužnih brzina (32) zupčanik se pričvršćuje za vratilo uz pomoć ožljebljenog prstena koji se nalazi na čauri (30). 30 čaura 3.17 ležaj 11. i druga vratila sa zupčanicima. (dimenzije pneumatika:16. na koje su pričvršćeni kupasti inercioni sinhronizatori. 25.23. pogonski uređaj.Na međuvratilo (38) su pričvršćeni zupčanici (34. vratilo za pužne brzine. 32. Na ispupčenjima vratila (24) su pričvršćeni zupčanici (22. 34 .9R38) Delovi menjača: kućište menjača. Slika 37. 33 prekidač zupčanika 16. 1. kuglica 9. 35.Belarus 1221.35.

14) koje su fiksirane odgovarajućim vođicama (2. na ispupčenju (18) je smeštena spojnica (12). poklopac 15. Neutralni položaj viljuške (4) i fiksiranje u položaju kada je uključen motor obezbeđuju kuglice za fiksiranje (8).13 zavrtanj 7. kućište 9. 33) (slika 37) fiksiraju kuglice (8. Delovi koji su pričvršćeni na vratilo (18) stegnuti su maticom (19). 3) (slika 37) pomeraju viljuške (1. kulisa Slika 38. opruga 8. kuglica 3. 4. ručice prekidača menjača. Prilikom uključivanja stepena prenosa razdelnik prekida dodirne pločice i prekida se samopokretanje u međureleju (1) kao i strujno kolo glavnog releja. Zupčaste prekidače (13. ručica 5.8. viljuška menjača 12 viljuška za uključivanje prenosa brzine 13. kuglica 16. opruga 14. 1. Uređaj za prenos brzine (slika 38) se sastoji od viljuške (11). 25. vratila (15) i ručice (17) koje se nalaze u kućištima (5) i (8) a delovi su smešteni u kućište menjača. graničnik 2.Belarus 1221.8. Zupčanik za pogon prednjeg mosta (15) je pričvršćen na vratilo u čijoj glavi je igličasti ležaj smešten na gonjeni zupčanik (14). 7a). 4. Uređaj za razdvajanje se sastoji od prekidača na levoj strani menjača (8). 16 vratilo 17. kugla 10. poklopac 6. ručice 18. kućište pumpe Slika 39 Da bi se sprečilo istovremeno uključivanje zupčastih sklopki (prekidača) (25.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora Povratak na sadržaj Da bi se izbeglo pokretanje motora pored uključenog stepena prenosa traktor je opremljen specijalnim uređajem za razdvajanje (slika 40).14 viljuška 2. Regulisanje stepena prenosa se obavlja preko ručice viljuške menjača (12). Prekidač menjača je ugrađen u kućište viljuške (6) (slika 37) i u kućište (5) i (8) (slika 38).15 vođice 3. čaura 11. opruga 4. filter 17. 33) (slika 37) u otvorima u kućištu menjača se nalaze kuglice za razdvajanje (slika 39). Podešavanje prekidanja se odvija preko podloške (9) 35 . na koje je pričvršćena viljuška (4). kuglice (6) i štiftova (7.4.6. 15) (slika 39). 4. opruge za fiksiranje i zabravljač (slika 39). Zupčaste prekidače (13. zvono 11. ručice (7).1 Pogon menjača Povratak na sadržaj Pogon menjača se sastoji od prenosnika brzine i uključivača prenosa.10. Da bi se sprečilo uključivanje istovremeno dva stepena prenosa postoje između vođica (5) i (7) kuglice za sprečavanje uključivanja. 25.5. 1. zabravljač 12. vratila (15) i ručice (4). 12). zavrtanj 9. 11.je smešteno u kućište menjača na konusno valjčastim ležajevima (10 i 17).7 ručice 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Izlazno vratilo (18). Između zupčanika (11 i 14). ručice (6). U kućištu (6) (slika 37) mogu se nalaze vođice (5) i (7). 5.

relej automatskog pokretača 6.9 Zadnji most Povratak na sadržaj Zadnji most (slika 41) se sastoji od glavnog pogona. ležaj 36 34. kućište blokade 32. podloška za podupiranje . automatski pokretač 2. zupčanik sunce 39. obloga kočnice pokretača 30. poluosovina 42. 40 ležajevi 41. kuglasta podloška 28.27 kućište ležajeva 2. glava krunice 37. vođica 38. zavrtanj 45.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! Pre nego što uključite motor. prsten za podupiranje zupčanika poluosovine 15. obloga blokade diferencijala 13. leva bočna poluga čeonog zupčanika pokretača 11. štift 8. poluga planetarnih zupčanika 10. krunica 36. prsten za podupiranje 16. hidraulično upravljanog razdelnika diferencijala i bočnog pogona koji se nalazi na zadnjem mostu i zadnjeg pogona koji se nalazi u kućištu poluvratila. desno kućište 43. zupčanik čeonog pogona 3. zupčanici prednjeg pogona 14. blokada diferencijala 12.a zabravljač 8. zupčanik prednjeg pogona 17. kuglice uređaja za razdvajanje 7. 3. čaura 7. 1. zupčanik prednjeg pogona 23. planetarni zupčanici 26. generator Slika 40. obloga 22.9. gonjeni zupčanici 31. levo bočno kućište 5. prekidač automatskog pokretača 5. prekidač razdelnika 9.Belarus 1221. ručicu menjača prebacite u neutralan položaj! 1. zupčanik poluosovine 24. ručna (parkirna) kočnica 21.4. poklopac diferencijala 25. relej razdelnika 4.vratilo desnog zupčanika 18. čaura zupčanika prednje vuče 6. zavrtanj diferencijala 33. radna kočnica 20. 44 podloška za pravljenje zazora 35. podesive podloške 10 vođice prekidača 4. torziona poluga 7. zupčanik glavnog 29. Slika 41. krst diferencijala pokretača 19.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 46.9. krsta diferencijala i razdelnika planetarnih zupčanika. razdeljivač. ožljebljenog torzionog vratila (6). a preko fiksnog zupčanika (35) i fiksnog centralnog zupčanika (38) su na vratilo (49) preko satelita (48) oslonjena četiri planetarna zupčanika (50). 26). 4. Planetarni prenosnik se sastoji od: kućišta (42). priključno vratilo Povratak na sadržaj Glavni pogon je preko zupčanika sa spiralnim ozubljenjem. 4. sa koničnim zupčanikom. 13) i (25. Preko ožljebljenog vratila (10) i (26) povezuju se međusobno zupčanik (15) i zupčanik poluvratila diferencijala sa bočnim izvodima sa diskovima kočnica. zupčanik za popuštanje 12. Zatvoreno kućište diferencijala drže dva ležaja na zadnjem mostu.9. i gonjenog zupčanika bočnog izvoda (2. Gonjeni zupčanici (2.4 Zadnji izvodi Povratak na sadržaj Zadnji izvodi u kućištu poluvratila (3. 4. Rad diferencijala obezbeđuje hidraulični prekidač sa višelamelnim trenjem (1) (slika 42) sa strane levog zupčanika poluvratila. i sastoji se od kućišta (22) i od poklopca koji su povezani zavrtnjem (32). Pomeranje pravca kretanja vratila sprečava prsten za podupiranje (24).5. obloga leve kočnice 37 . poklopac membrane vratila 4.1 Glavni pokretač 49.5 Blokada diferencija Povratak na sadržaj Hidraulična blokada diferencijala (1) (slika 42) smeštena je u kućište diferencijala i ona je pričvršćena preko kućišta kočnica (13) na kućište zadnjeg mosta.5 mm vrši preko podloški (44). ploča 47. 33) su ugrađeni na izbočine čaure (5) koji se oslanjaju na kuglične ležajeve.2 i 0. kućište prekidača 3. 4.3 Bočni izvodi Povratak na sadržaj Bočni izvodi se sastoje od dva (2. razdelnik 8. 33). Slika 42. membrana 11. Podešavanje ležajeva (39. glave krunice (36).9. 40) se na zazor 0. zupčanici za zatezanje 10. krsta diferencijala (18) podloške i 4 komada planetaranih zupčanika (17) od prstena za podupiranje (14) i od dva pričvršćena zupčanika poluvratila (15). 1. Između kućišta ležajeva (27) i podloške(34) je za zazor 0. međulamela 13.Bočni izvodi (13. podloška 48. vođice (37). krst diferencijala 6. obloga 2. 33) (slika 41) nazubljena cilindrična zupčanika.2 Diferencijal Povratak na sadržaj Diferencijal je zatvorenog tipa. kuglica 4.9. torzionog vratila (6). 42) se sastoje od nazubljenih planetarnih zupčanika.Belarus 1221.9. a menjač se sastoji od kupastih zupčanika sa izlaznim vratilom i zupčanika (21) koji je zavrtnjem pričvršćen na kućište diferencijala. planetarni zupčanici 51. Pomoću konusni ležajeva (2) se reguliše pravac vratila i prekidač zupčanika glavnog pogona (20) i (21) i podešava bočni zazor. 25) su pričvršćeni na rebra vratila (10. vratilo planetarnih zupčanika 50.2 i 0. diskovi kočnica 5. Vratilo se oslanja na kugličnim ležajevima. razdelno vratilo 7. priključak 9.

Na jedinici za upravljanje na levoj prednjoj strani kabine (1) nalazi se prekidač pogona prednjeg mosta (11) i signalna lampica za signaliziranje uključivanja prednjeg mosta. jedinica za upravljanje 2. 2.U tom slučaju elektromagnet elektrohidraulične blokade diferencijala dobija električno napajanje. Kada obavljamo radove kod kojih je zadnji točak izložen većem proklizavanju. priključci 5. zupčanika za popuštanje (6). Odstupanjem prednjih točkova od pravolinijskog kretanja pod određenim uglom iz dela „A“ izliva se ulje i blokada diferencijala popušta. Ako se zadnji točkovi moraju na neko vreme razdvojiti. Sistem se napaja od elektronskog uređaja sa poklopca. davač signala automatskog pogona prednjeg mosta 11. prekidač prednjeg mosta Elektrohidraulični sistem zadnjeg mosta blokade diferencijala se sastoji od jedinice za upravljanje (1). elektrohidrauličnih razvodnika blokade diferencijala i pogona prednje vuče (3) i elektronskih vodova (5) sa priključcima. 38 . pomera se klip elektrohidrauličnog razvodnika. (12). ako se točkovi okrenuti pod određenim uglom. priključka (2) i diskova kočnica (10) koji su pričvršćeni za rebra zupčanika levog izvoda. 1. kabel 9. odnosno iz njegovog hidrauličnog dela pod pritiskom usled nestanka ulja u radnom delu membrane „A“ pomeraju se zajedno sa zupčanicima za zatezanje (4) i diskovi kočnica (10) i oni se mogu zaglaviti u kućište međulamele (9) i površine oslonca. 12 pokazivači 8. Iz sistema automatske blokade diferencijala.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Prekidač vratila se sastoji od vratila koje povezuje rebra krsta diferencijala (12). vodovi električnog signala 6. koji je fiksiran i blokada diferencijala se isključuje. poklopca (3). a samim tim i blokada diferencijala. zupčanika za zatezanje (4). prekidač blokade diferencijala 7. od pokazivača ugla zakretanja točka (2). za ispravljanje njegovih funkcija a sastoji se od: hidrauličnog prekidača vratila sa dva zupčanika (razdelnika) (slika 42) kao i od dva modula rada (automatskog i prinudnog) sistema za elektrohidraulično upravljanje (slika 43) slika 43.9.Belarus 1221. 10 elektrohidraulični razvodnici blokade diferencijala i pogona prednje vuče 4. kojim se uključuje automatski pogon blokade diferencijala. Prekidač se (6) otpuštanjem vraća u srednji položaj. Sa desne strane kabine gde je smeštena jedinica za upravljanje (1) može se naći prekidač koji pokreće blokadu diferencijala (6) i kontrolna lampica blokade diferencijala. onda prekidač (6) pritisne donji deo i drži u tom položaju. membrane (5).9. Prekidač blokade diferencijala se uključuje. Isključivanje blokade diferencijala će se automatski obaviti. podelivši diferencijal (krst diferencijala levim poluvrationim zupčanikom). pritisnite gornji deo prekidača (6) (u modul fiksiran). 4.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta Povratak na sadržaj 1. (7) 4. preko dva osigurača koji su ugrađeni u komandnu tablu.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) Povratak na sadržaj Automatska blokada diferencijala služi za pogon traktora (vuču i kretanje). razdvaja prekidač blokade od slobodnog kretanja i povezuje sa potisnim kanalom. pokazivač ugla zakretanja točka 3. kućišta (9).

opruga za zatezanje 5. kuglica 5. ručica za pogon ventila kočnice 12. 11 ručica 8. pedala sa gumenom navlakom 21. opruga za zatezanje 18. diskovi kočnica 6. kuka 17. kuglica 9. poluga 15. zavrtanj za podešavanje 10. suvog tipa. preko zupčanika za zatezanje (2). kontra-matica 7. ručica 20. zavrtanj 23. zavrtanj 6. konusna podloška 9. kontra-matica 7. sa dva zupčanika. disk kočnice 3. Ako se pritisne pedala desne kočnice uključuje se kontrolna lampica kočnice.Belarus 1221. matica 10.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. 1. viljuška 12. Parkirna kočnica se stavlja u pogon preko ručice koja se nalazi na desnoj strani kabine (11) koja se fiksira povlačenjem na gore (12) a pri čemu se čuje karakterističan zvuk. kuglica (5) i od opruga za zatezanje (4). osovina 16. opruga 2. viljuška 16. smanjenog prečnika (prečnik 178 mm) koja je pričvršćena za kućište kočnice sa desne strane. zupčanik za zatezanje 3. zavrtanj za podešavanje 14. zupčanik za zatezanje 4. razdvajač 8.11 Parkirna (ručna) kočnica Povratak na sadržaj Slika 45. ručica 11. Postoji mogućnost razdvajanja ako pomerimo polugu za razdvajanje pedala kočnica (21). 19. zub za blokiranje 13. rebrasto vratilo 4. 2. ručica 13. kućište parkirne kočnice . diskova kočnice (5) i kućišta parkirne kočnice (18). Pogon kočnice je mehanički. Diskovi kočnica (5) (slika 45) su pričvrčćeni za rebrasto vratilo koje prolazi kroz otvor vratila pogonskog zupčanika (3) i povezan je sa blokadom zadnjeg mosta. Pogonska kočnica se sastoji od kućišta (1). čaura osigurača 4. konusna podloška 15. zavrtanj 17. 1.10 Radna kočnica Zadnji točak traktora ima dva zupčanika. Obe kočnice mogu raditi nezavisno jedna od druge preko pedala kočnica (20) ili zavisno radi jednakog kočenja oba točka istovremeno. Traktor je opremljen ručnom parkirnom kočnicom. zupčanika za zatezanje (3). i na njemu se nalazi veća pogonska kočnica (prečnik 204 mm) Desni i levi diskovi kočnica (2) (slika 44) su pričvršćeni na rebra vratila zupčanika. Prilikom uključivanja parkirne kočnice krst blokade diferencijala se razdvaja od kućišta zadnjeg mosta na vratilu (3).držač 18. nazubljeni oslonac 39 14. diskova sa paknama (kočione obloge) (2). razdeljivač pedale kočnice 22. kućište Slika 44.

7. dobija broj obrtaja zadnjeg priključnog vratila. prekidač pogona vratila Pogon u odnosu na pređeni put se obavlja preko prekidača vratila (27) i preko vratila planetarnog uređaja (26) na zupčaniku uređaja za prenos brzine obrtaja. 5. Centralni zupčanik (24) je preko rebara povezan sa bubnjem prekidača (17) koji preko lente kočnice (16) obezbeđuje prenos snage. 3. Priključno vratilo je u pogonu. U kućištu zadnjeg mosta se nalaze dva zavrtnja (11) za podešavanje koja su povezana sa glavnim vratilom (6) i sa ručicama (4) i (5). priključno vratilo 21.9R38).12 Zadnje priključno vratilo Zadnji most raspolaže nezavisnim priključnim vratilom sa dve brzine srazmerno broju obrtaja (540 i 1000 obrtaja u minuti) i u zavisnosti od pređenog puta (3. Držač planetarnog zupčanika (25) je napravljen izjedna i obezbeđuje oslobađanje kočenja trakaste kočnice zajedno sa priključnim vratilom i lentom kočnice. podloška 19. 6.69 obrtaja/m pređenog puta. Snaga zadnjeg priključnog vratila se prenosi preko priključka vratila (27) (slika 46) gde se u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. u slučaju veličine pneumatika 16. bubanj kočnice 13. 1. vratilo planetarnih 14. tri komada planetarnih zupčanika (23) i centralnog zupčanika (24). posle okretanja vratila (3). zupčanik 23. 18 lenta kočnice 22. držač hidraulični radni cilindar ekscentrično vratilo ručica pogonska ručica podloška za oslonac zavrtanj za pričvršćivanje nazubljenog oslonca vratila 9. Snaga se prenosi preko ozubljenja izlaznog vratila koji pri 540 min-1 ima 60 kW. zupčanik vratila 27. Na vratilu pokretnog dela.Belarus 1221. preko koje se namešta zazor. pri 1000 min-1 90 kW. podloška promenjivog nazubljenog oslonca vratila 10. 8. lente za kočenje (3) nalazi se ekscentrična ručica (5). zupčanika (22). držač planetarnog zupčanika 26. Izlazno ozubljenje priključnog vratila je: . 40 . Priključno vratilo se okreće u smeru kazaljke na satu. Priključno vratilo je isključeno kada je lenta kočnice zategnuta (18) i kada je lenta kočnice (16) opuštena. kada je zategnuta lenta kočnice (16) i kada je opuštena lenta kočnice (18). zavrtanj za podešavanje 17. promenjivi nazubljeni oslonac vratila 11. Nazubljeni oslonac vratila (10) sa promenjivim 6 rebrastim (540 min-1) odnosno 21 rebrastim (1000 min-1) izlaznim vratilom se nalazi u unutrašnjem otvoru vratila (20). Odstupanje koje dolazi od zupčanika (22) preko planetarnog zupčanika (23) i zaustavljenog centralnog zupčanika (24) prelazi sa držača planetarnog zupčanika (25) i na priključno vratilo. zavrtanj za pričvršćivanje 20. zadnji poklopac zupčanika 16. vratilo 15. a preko unutrašnjeg menjača. planetarni zupčanik 24. Pogon priključnog vratila je mehanički.21-dno rebrasto na 1000 min-1 Slika 46. U tom slučaju nazubljeni oslonac vratila (10) je zaustavljen. bubanj prekidača 12. centralni zupčanik 25.6-to rebrasto. Planetarni urađaj priključnog vratila se nalazi u zadnjem mostu i sastoji se od zupčanika vratila (26). 2. U tom slučaju bubanj prekidača (17) i centralni zupčanici (24) su zaustavljeni.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. 540 min-1 .

1 Pogon zadnjeg priključnog vratila Zadnje priključno vratilo je sa hidrauličnim uređajem za upravljanje (slika 47). radni zupčanik 26. podloška za zazor 12. poluga klipa 9.13 Prednji pogonski most Povratak na sadržaj Prednji pogonski most služi za prenos obrtnog momenta na prednje točkove traktora i sastoji se od glavnog pogona i od pogona diferencijala i točka. ručica Cev za ulje visokog pritiska (3) povezuje pogonski ventil (2) sa glavnim ventilom prednjeg mosta.41 ± 2 mm. 9. ležaj 11. zupčanik poluosovine 4. ručica Slika 47 2.12.priključno vratilo uključeno . matica Slika 48. ležaj 21. Ručica (1) ima dva položaja: . vratilo 16.64 ± 2mm. elektro-hidraulični razvodnik prednjeg pogona 5. čiji su delovi: pogonski ventil (2) sa ručicom (1). cev za ispuštanje ulja 6. radni cilindar 8. pogonjena viljuška 29.Priključno vratilo uključeno: gornji bočni položaj . obod 28. pogonjeni zupčanici 6. 1. koji se priključuje preko ručice (9) na pogonsku ručicu (6) (slika 46) i cevi za ulje (3).Belarus 1221. 20. kućište 2. klin 41 . poklopac 3. kućište 5. tanjirić 14. planetarni uređaj 10. držač 13. Glavne cevi za ulje (6) povezuju ventil (2) sa radnim cilindrom (7).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. 25. (5) i (6).Priključno vratilo isključeno: donji bočni položaj Pravilno podešeno priključno vratilo mora imati po skali „A“ sledeće vrednosti: . vratilo planetarnog uređaja 8. pogonska frikciona lamela 15. rascepka 22. pogonski ventil 3. radni cilindar (7). zavrtanj 17. 23. pogonjena frikciona lamela 7. 18. štift 24. 1. cevi za ulje radnog cilindra priključnog vratila 7. semering 27.priključno vratilo isključeno 4. cevi za ulje 4. 19.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Glavni pogon je preko spiralno nazubljenog konusno tanjirastog para, koji se sastoji od pogonskog zupčanika (16) i gonjenog zupčanika (5) koji je pričvršćen na kućište diferencijala (4). Diferencijal prednjeg mosta se blokira sam i raspolaže većim trenjem. Diferencijal prednjeg mosta se sastoji od kućišta (4) i (9) koje je spojeno zavrtnjima, dva para planetarnih zupčanika koji su slobodno postavljeni (8), zupčanika poluvratila (3), čašice(13) i od frikcionih lamela (pogonske (14) i gonjene (6)). U rebraste otvore zupčanika poluvratila (3) je smešten dupli zglob sa gonjenom viljuškom (24) i priključno vratilo (25). Diferencijal automatski povezuje dva poluovratila i isključuje proklizavanje bilo koja od dva prednja točka. Raspodela se izvodi uključivanjem pogona prednjeg mosta, prilikom čega se sile koje nastaju pokretanjem planetarnog zupčanika poluvratila (7), frikcionih lamela (6,14), a koje se poklapaju sa pravcem vratila, zatvaraju se na kućištu diferencijala (4) i (9), dok se oba zupčanika poluvratila (3) se zatvaraju pod pritiskom trenja. U otvoru kućišta (1) i poklopca (2) je zavrtanj preko kojeg se podešava razmak traga točkova, i time se sprečava pomeranje vratila. Klin (29) i štift (28) sprečava pomeranje ugla i pravca vratila u kućištu. 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta (slika 49) služi za prenos obrtnog momenta sa diferencijala prednjeg mosta, u slučaju pomeranja skretanja prednjih točkova. 1. prirubnica 2. držač planetarnog uređaja 3. planetarni zupčanici 4, 7. gonjeni zupčanici 5. kućište 6, 11,18 ležaj 8, 10 podloška za zazor 9, 15 vratilo 12. kuglasti zglob 13. držač 14. vratilo 16. čaura za podešavanje 17. matica 19. poklopac Slika 49.

20. zavrtanj za podešavanje 21. kontrolni zavrtanj

22. zavrtanj za punjenje 23.prostor za podmazivanje

Pogonski uređaj se sastoji od jednakih kuglastih zglobova, cilindra, planetarnog uređaja, rascepki, i ručica za osiguranje prednjih točkova. Gonjeni zupčanici (4) dobijaju pogon sa glavnog zupčanik (sunce) planetarnog prenosnika. Držač planetarnog prenosnika (2), je pričvršćen na kućište, a smešten je u otvore poklopca (19) i čaure za podešavanje. Vezu vratila (9) i (15) obezbeđuju ležajevi (11), zavrtanj za podešavanje (20), kao i otvori koji se nalaze u kućištu (5) i na držaču (13). Punjenje ili dodatno punjenje uljem za podmazivanje se obavlja preko zavrtnja za punjenje. (22). 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogonski uređaj prednjeg mosta obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Prednji most se uključuje preko hidraulično upravljane frikcione spojnice (2) (slika 50) koji je pričvršćen zajedno sa gonjenim zupčanikom na pogonsko vratilo (4) u menjaču. 1. pogonski zupčanici 4. vratilo 7. prekidač 2. frikciona spojnica 5. ozubljena čaura 3. bubanj 6. podizač

42

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje
Povratak na sadržaj

4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta

Elektro–hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta se sastoji od: upravljačke jedinice (1), automatskog davača signala pogona (9), elekrtičnih vodova koji su smešteni na gornjem poklopcu menjača i vezani sklopkama (4) kao i od elektro-hidrauličnog razvodnika pogona prednjeg mosta (10). Sistem dobija napon sa elektronskog uređaja na krovu preko dva osigurača koji se nalaze na komandnoj tabli. Slika 51. Korišćenje prekidača prednjeg mosta (11). 1. Ako prilikom kretanja napred dođe do proklizavanja prednjih točkova, pritisnite gornji deo prekidača (11) i na taj način ćete uključiti automatski pogon prednjeg mosta. U tom slučaju automatski pogon zavisi od automatskog davača signala proklizavanja točkova (9). Davač signala (9) zatvara dodirivače u slučaju proklizavanja 3-5% i napaja magnet elektro-hidrauličnog razvodnika. U slučaju smanjivanja proklizavanja pokazivač (9) prekida dodirivače i ovim se isključuje elektromagnet, a prema tome i pogon prednjeg mosta. 2. Ako treba raditi sa pogonom i napred i nazad, onda pritisnite donji deo prekidača (11). Ako želite da isključite pogon prednjeg mosta stavite prekidač (11) u srednji položaj. Pažnja! 1. Prilikom kretanja unazad ne sme se uključiti automatski pogon prednjeg mosta, već je bolje isključiti prinudni pogon. Prinudni pogon prednjeg mosta koristite samo kratko da biste savladali prepreku i pri kretanju unazad. 2. Ako se krećete po tvrdom putu obavezno isključite pogon prednjeg mosta da biste sprečili habanje pogonskih delova.

4.14 Kardansko vratilo

Povratak na sadržaj

Kardansko vratilo obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Kardansko vratilo se sastoji od cevi (2) i kugličnih ležajeva (6), zglobova kardanskog krsta (1) i (3). Prstenove kugličnih ležajeva fiksira prstenasti osigurač (7), a ležaj krsta sa čeonim punjenjem (4) je oslonjen na semering. Kardansko vratilo se posle sastavljanja dinamički uravnotežava. Od namotavanja biljaka u toku rada štiti kardanska obloga. Slika 52. 1, 3. kardanski zglobovi 5. semering 2. kardanska cev 6. kuglični ležajevi 4. čeono punjenje 7. prsten oslonac

4.15 Hidraulični podizni uređaj

Povratak na sadržaj

Hidraulični podizni uređaj služi za osiguravanje i nivelaciju uređaja koji se priključuju na zadnji deo traktora, delimično priključenih uređaja, poljoprivrednih mašina i oruđa kao i za bezbedan rad. Traktor se može proizvesti sa dva tipa hidrauličnog podiznog mehanizma: - sa jednim hidrocilindrom tipa Ц prečnika 125x 200 mm. - sa dva hidrocilindra prečnika 80 x 220 mm.
43

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Delovi hidrauličnog sistema (slika 53) su: zupčasta uljna pumpa (1), razvodnik (2), radni cilindar (8), hidraulično kućište napravljeno izjedna koje služi za hidrauliku „posebnih agregata“ i koje ima funkciju rezervoara za ulje, regulator snage (5) cilindra 80 x 200 mm (ako je ugrađen), cevi i upravljačkih jedinica. 1. pumpa za ulje 2. razvodnik Slika 53. 3. rezervoar za ulje (kućište agregata) 4. desne sklopke 5. regulator snage 6. krivaja sa kugličnim zglobom 7. ručica za regulisanje položaja / kombinovanog modula rada 8. radni cilindar 9. prekidač davača/primaoca signala 10. razvodnik davača signala 11. poluga 12. prekidač regulatora snage 13. glava za otpuštanje sistema 14. desne zadnje sklopke A poluga na strani usisavanja Б, Г cevi pod visokim naponom 15. leve zadnje sklopke Б, E cevi potiskivača Д kanal upravljača Za automatsko podešavanje dubine obrade zemljišta traktor je opremljen mehaničkim razvodnikom davača signala položaja i snage (10) koji je u mehaničkoj vezi sa regulatorom snage i davačem signala. Automatski sistem za regulaciju omogućava sledeće vrste regulacije: -regulacija snage -kombinovana regulacija (mesta i snage) -regulacija mesta -regulacija u podignutom položaju ( u vazduhu) 4.15.1 Hidraulična pumpa
Povratak na sadržaj

Smer kretanja zupčaste hidraulične pumpe (1) se poklapa sa smerom kretanja kazaljki sata (ako se posmatra iz pravca kretanja). Rezervoar hidraulične pumpe (3) je pričvršćen na kućište agregata i pokreće ga motor preko zupčanika. Kapacitet pumpe je 56 l/min na 2100 min-1 kolenastog vratila motora. Ručica za upravljanje pumpom ima dva položaja (vidi 3. poglavlje: Uređaj za upravljanje): -pumpa uključena -pumpa isključena Povratak na sadržaj 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) Razvodnik je i klipni i ventilni a pričvršćen je za kućište rezervoara. Razvodnik služi za obavljanje sledećih funkcija: -za usmeravanje radne tečnosti koja dolazi iz uljne pumpe (1) u radni cilindar (8) -za automatsko propuštanje radne tečnosti bez pritiska u rezervoar za ulje nakon završetka rada. -za održavanje podignutog oruđa ili zadržavanje poljoprivrednih mašina u određenom položaju. Razvodnik (slika 54) čine: dva klipa (1), propusni ventil (11), sigurnosni ventil (13) i drugi delovi. Svaki klip (ili neki od njih) raspolaže mehanizmom za vraćanje u položaj „neutralan“ i u slučaju fiksiranog položaja („podizanje“/“spuštanje“). U toku rada motora vraćanje klipova u položaj „neutralan“ obavlja se ručno. Da bi se sprečilo preopterećivanje hidrauličnog sistema mehanizam je opremljen sigurnosnim ventilom (1) i zavrtnjem za podešavanje (14). U propusnom ventilu (11) je smeštena blokada ventila osigurana oprugom (1), koja osigurava rad hidrauličnog razvodnika u automatskom modulu regulacije. Hidraulični razvodnik koji raspolaže posebnim radnim cilindrom za podizanje tipa P80-3/4-222-3Г je pričvršćen vođenim ventilom za vraćanje (hidrauličnom blokadom) koja obezbeđuje punjenje razvodnika i održavanje oruđa u položaju „neutralan“.
44

blokada ventila pomoću opruge 13. opruga ventila 8.). opruga za fiksiranje 18. 2.4 Regulator snage Povratak na sadržaj Regulator snage (slika 55) je hidraulični razvodnik u čijem kućištu u otvoru čaure se nalazi pokretljiva čaura (14) i pokretljivi klip (13). Na spoljnjem kraju zavrtnja (11) nalazi se prekidač ragulatora snage (12) (slika 53. kapica 16. 15. točkić za regulisanje korekcije brzine kojim upravlja pilot ventil (2) sa nepovratnim ventilom (1). pilot ventil 3. razdelni ventil 9.Belarus 1221. 12. opruga 13. ventil 7. razdelni ventil (7). prečnika 125 mm i 200 mm horizontalni (izmešteni radni cilindar). kućište Slika 55.) nalazi se ventil (8). zavrtnja (11) i ručice za regulaciju (11) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom razvodnika (10). kućište 9. Čaura (4) preko matice (6).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. propusni ventil 12.15. U kućištu (17) (slika 55. čaura 10. donji poklopac 10. zavrtanj za podešavanje 15.) je klipni sa dva pogona.15. 8. klip 17. Glavni radni cilindar smešten je na izliveni poklopac zadnjeg mosta. klip 11. pričvršćivač 17. točkić za regulaciju korekcije brzine 4. prstenasti oslonac 6. opruga klipa Slika 54. Regulator hidraulike radi i u automatskom i ručnom modulu upravljanja. čaura 5. kuglice 14. podupirač 4. zavrtanj 5. 1. 11. matica 7.Klip (13) (slika 55) preko matice (12). 4. gornji poklopac 4. 45 . nepovratni ventil 2.5 Radni cilindar Povratak na sadržaj Radni cilindar (8) (slika 53. sigurnosni ventil 14. čaura za fiksiranje 3. ležaj ventila 6. zavrtnja i preko kugličnih zglobova (6) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom upravljača (7). poklopac 16.

zupčanik za regulaciju korekcije brzine 23. ručica razvodnika 8.15. na komandnoj tabli preko ’’bowden’’ namotaja.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje Rezervoar za ulje (3) (slika 53.Belarus 1221. za koji je pričvršćen promenjivi filter sa papirnim uloškom. regulator Slika 57. 4.) ručice za regulaciju položaja (1) i snage (8) koje su povezane sa polugom za izjednačavanje (4) i rebrastog vratila (5). Razvodnik davača signala se nalazi na poklopcu zadnjeg mosta.) je mehanički i služi za razvođenje signala položaja i snage. 1.7 Razvodnik davača signala Povratak na sadržaj Razvodnik davača signala (10) (slika 53. 46 . ručica za pogon regulacije 12. ručica za modus rada 13. spiralna opruga davača signala regulacije sile 17. a sastoji se od kućišta (6) (slika 56.) i filter za ulje služe za čuvanje radne tečnosti zadnjeg podiznog mehanizma i upravljača. ’’bodwen’’ namotaj 15. 1. matica 16. Na filter za ulje je pričvršćen razvodnik sa ručicom za upravljanje. poluga 3. prekidač razvodnika 9. davač signala 6. podizač sa dve ručice regulacije 14. ručica za regulisanje položaja 5.15. ručica 7. poluga za regulaciju položaja 5.) koja je smeštena na desnoj strani kabine. unutrašnja ručica 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. rebrasto vratilo 2. lamelasta opruga davača signala regulacije sile 18. Slika 56. razvodnik davača signala 2. kućište 3. poluga za izjednačavanje 8. odvojeni radni cilindar 21. Rezervoar se zatvara poklopcem sa gornje strane.) i (8) (slika 57. poluga za regulaciju 22. Pomeranje unutrašnje ručice (2) se odvija pomoću ručice (3) na orebrenom vratilu (5) i preko pogonske ručice (6) (slika 57. poklopac 4. oslonac za regulaciju 11. poluga 7. pumpa za ulje sa ručicom za pogon i upravljanje. ručica za upravljanje 10. ručica za regulisanje snage Slika 57. 19 ručice razvodnika 20. ručica razvodnika 4.

kao i ventilom za vraćanje (8) (slika 55) zatvara. spiralne opruge (16) i on je u kinematskoj vezi sa gornjom polugom zadnjeg podiznog mehanizma traktora. 14.15. Ulje se vraća u položaju „plivajući’’ i „neutralni’’ prenos preko propusnog ventila regulatora (11) (slika 54). napojna pumpa (3) koju pokreće motor i hidraulične cevi. koji se sastoji od lamelaste opruge (17). Ventil razdelnika (7) je sa profilom čaure (14) otvoren (slika 55). a u odnosu na odgovarajuće dejstvo davača signala na čauru (14).200-1 Podešena vrednost pritiska protiv udarnog ventila je: 200 Mpa.a radno oruđe se zadržava u datom položaju. 14-2 ili SUB 160-140. Položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) „neutralni prenos“ obezbeđuje otvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54) i vraćanje ulja iz pumpe u rezervoar. signal položaja i sile se dalje prenosi na regulator (23) preko razvodnika davača signala (8).16 Hidrostatički upravljač Povratak na sadržaj Hidrostatički upravljač služi za upravljanje zakretanjem točka i za smanjenje potrebne snage kojom se deluje na volan prilikom skretanja. regulatorom (5).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4.40° u četiri fiksna položaja -visina: 100 mm unutar zone regulacije 47 . ili potpuno (u zavisnosti od podešenosti točkića regulatora korekcije brzine (3) (slika 55)) i dovodi do zatvaranja propusnog ventila razvodnika (11) (54) i do korekcije „podizanje“ dolazi kada ulje preko oba ventila za vraćanje (1) i (8) (slika 55) dospe iz pumpe za ulje u prostor za „podizanje“ radnog cilindra. U položaju „podizanje“ i „prinudno spuštanje“ položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) (slika 55) obezbeđuje zatvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54). Granične vrednosti podešavanja volana: -ugao nagiba 25º . Prečnik radnog cilindra -50 mm. Rotaciona pumpa: NS-16 pumpa zupčanika. ako je klip (13) (slika 55) u neutralnom položaju i ulje iz pumpe se vraća u rezervoar preko razvodnika. U tom slučaju ručica za upravljanje određuje položaj čaure regulatora sile (14) (slika 55). U tom slučaju zatvara se podizni deo cilindra preko ventila razvodnika za regulaciju (7) i sa ventilom za vraćanje (8). 15). (20) (slika 57) u modulu upravljanja. Delovi hidrauličnog upravljača (slika 58) regulacioni razvodnik (1). Pomeranje klipa (13) (slika 55) može biti delimično. Klip (13) se pod uticajem odgovarajućeg signala koji dolazi od davača (slika 55) pomera iz položaja „neutralan“ fiksiranog čaurom (14) i ručicom (15) u stranu. Položaj čaure se reguliše ručicom (5) (slika 57).15. Pomeranje davača. 4.8 Davači signala automatske regulacije Davač signala položaja je vratilo skretanja zadnjeg podiznog mehanizma (12) (slika 57) je elastični element sa dva pogona.9 Pogon hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Pumpa (1) (slika 53. Klip u automatskom pogonu (13) (slika 55) se vraća u neutralan položaj u zavisnosti od modula regulacije. Preko ručice (7) ili (5) (slika 53) odvija se pogon radnog cilindra zadnjeg podiznog mehanizma (8) (slika 53). 13. a oba prostora radnog cilindra su povezana sa spuštanjem preko regulatora. levo Stalni kapacitet pumpe: 14-16 cm3/obrtaj. smer obrta. U drugom slučaju pomeranjem klipa (13) (slika 55) iz prostora za „podizanje“ radnog cilindra dolazi do vraćanja potrebne količine ulja i na taj način se vrši korekcija „spuštanje“. Ulje dolazi u prostor hidrauličnog cilindra za „podizanje“ i „prinudno spuštanje“. dva hidraulična radna cilindra (2) koja obezbeđuju zakretanje.Belarus 1221. dužina -200 mm. Pritisak sigurnosnog ventila: 14 Mpa Pumpa za doziranje: OSPS 160 ON 150-1168 ili LAGC160-20. armature. Rezervoar za ulje (5) je isti i za hidraulični sistem traktora.) je povezana sa rezervoarom (3) preko usisne cevi „A“ a potisne cevi „Б“ i „E“ sa razvodnikom (2). 4. Razvodnik usmerava ulje na zadnje i bočne izvodne sklopke (4. Propusni ventil razvodnika (11) (slika 54) je otvoren. dok se podizni deo radnog cilindra sa klipom (13). a ulje se iz drugog prostora radnog cilindra vraća preko regulatora za ulje.

a kućišta radnih cilindara su povezana sa kućištem prednjeg mosta na kome su otvori potrebni za smeštanje vratila. čaure (5) i ventila (3) koji je pričvršćen rebrima na upravljački stub zadnjeg dela vratila. a ventil za sprečavanje udara u toku rada.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje Povratak na sadržaj Dva hidraulična radna cilindra koja su smeštena na prednjem mostu (2) (slika 58) obezbeđuju manevrisanje traktorom zakretanjem prednjih upravljačkih točkova. Razvodnik je sastavljen od kućišta (10).16. Podešena vrednost pritiska koje obezbeđuju ventili za sprečavanje udara je 200-210 kp/cm2. Poluge radnih cilindara se spajaju preko kuglastih zglobova sa kućištem pogonskog mehanizma prednjih točkova. Slika 59. Ventil za sprečavanje vakuma (8) obezbeđuje protok predviđene količine radne tečnosti u radni cilindar u slučaju havarije.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 58. Hidraulični radni cilindri (2) koji obezbeđuju zadretanje prednjeg mosta su na prednjem delu traktora. 4. Na držaču kućišta i u glavi poluge radnog cilindra se nalaze kuglasti zglobovi. dva ventila za sprečavanje udara (7). Herotorska pokretna grupa se sastoji od jednog uspravnog dela (1) koji je pričvršćen za kućište i od pokretnog dela (2) koji je prikčvršćen za ventil preko pogonskog vratila. Sigurnosni ventil (6) održava maksimalni pritisak u potisnoj grani na 140-150 kp/cm2.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon Regulacioni razvodnik (1) (heterotoričnog tipa) pričvršćen je na držač glavnog stuba upravljača. sigurnosnog ventila (6) i dva ventila za sprečavanje nastanka vakuma (8). 48 .16. povratnog ventila (9). Prilikom pravolinijskog kretanja prostore radnih cilindara zatvara regulacioni ventil i ulje se od napojne pumpe preko razvodnika blokade diferencijala vraća u rezervoar hidrauličnog ulja. koji se povremeno moraju podmazivati. dok je pumpa za napajanje (3) pričvršćena na motor. Ventili za sprečavanje udara (7) ograničavaju potisak u cevima radnog cilindra u slučaju opterećenja. Regulacioni razvodnik (1) je preko cevi povezan sa radnim cilindrima (2). razvodnika II. 4.3 Regulacioni razvodnik Povratak na sadržaj Regulacioni razvodnik (slika 59) se sastoji od pokretne grupe I. U slučaju zakretanja volana pomera se regulacioni ventil obezbeđujući na taj način protok određene količine ulja u radne cilindre srazmerno uglu zakretanja volana. 4. napojnom pumpom (3) i sa rezervoarom hidrauličnog ulja (5).Belarus 1221.16.

10. БП. merač pritiska 5. u vazdušni kočioni sistem je ugrađen davač signala pritiska (10). koji omogućava kočenje prikolice i drugih pneumatskih mašina. prekidač elektronskog brisača stakala 18.51. U regulatoru pritiska (2) se podešava pritisak vazduha u pneumaticima kao i podešavanje pritiska ventila za odvajanje vazduha (3) koji omogućuje priključivanje nekih uređaja kojima je potreban vazduh.79. kao i za bilo koju drugu svrhu gde je potrebna snaga komprimovanog vazduha. prekidač grejanja u kabini 25. elektromotor grejanja u kabini 26. Za kontrolu pritiska vazduha u sistemu. davač signala temperature ulja u sistemu za podmazivanje motora 11.69. Oduška (5) služi za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh. odnosno manometar za merenje pritiska (4) na komandnoj tabli i crvena lampica koja se nalazi među kontrolnim lampicama (12). prednji far 2.Belarus 1221. cevi 10. 4. pokazivač gabarita vozila 49 Povratak na sadržaj 27. desni prednji far 13. kompresor 2.3 osigurač 35. brisači stakala 19. svetlo u kabini 37. osigurači radio prijemnika 20.15. prekidač pokazivača gabarita vozila 30. U kompresoru (1) se odvija sabijanje vazduha.18 Šema sistema elektroinstalacija 1. 87. zvučnici 21. glava sklopke 8. Sistem vazduh dobija iz usisnih cevi za paljenje motora.31. i tako komprimovan vazduh dospeva u rezervoar (6) preko potrebnog regulatora pritiska (2) koji održava pritisak vazduha u rezervoaru. oduška 6.57.davač signala temperature rashladne tečnosti 6. desno prednje radno svetlo 32. 40. zvučni signal 9. dodatni otpor 23. davač signala pada pritiska 12.17 Vazdušni kočioni sistem Traktor je opremljen dvokružnim vazdušnim kočionim sistemom. starter 3. davač signala havarijske temperature tečnosti za hlađenje 12.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. prekidač zadnjeg radnog svetla 28. kontrolna lampica 13. kočioni ventil Slika 60.93 spojevi kablova 7. A od kočionog ventila vazduh preko cevi sklopke vazdušne kočnice (8) dolazi do glave sklopke (7). davač signala zaprljanosti vazdušnog filtera 8. 1. prekidač prednjeg radnog svetla 29. prednji far 5. Komprimovani vazduh prolazi kroz cevi (9) iz rezervoara za vazduh do kočionog ventila (13). cev sklopke vazdušne kočnice 9. davač signala hidrostatičnog upravljačkog uređaja . desno prednje osvetljenje 17. davač signala za havarijski pritisak ulja za podmazivanje motora 16. regulator pritiska 3. tečnosti za hladan start 4. БП-1 оsigurač 34. relej blokade parkirne kočnice 33.89. radio prijemnik (ako je ugrađen) 22. generator 14. davač signala merača pritiska 11. prednje levo svetlo 24. rezervoar vazduha 7.59. Pneumatski sistem se može koristiti i za podešavanje vazdušnog pritiska u pneumaticima.52. kontrolne lampice 36. ventil za odvajanje vazduha 4.

prekidač blokade diferencijal sa tri položaja 19. jedinica za lako zapaljivu tečnost 91.Belarus 1221. uređaj za signalizaciju nivoa goriva 82. uređaj za merenje pritiska ulja u prenosu 45. 12/24 V prekidač Ж К Ф žuta crvena ljubičasta С Кч siva smeđa 75. davač signala broja obrtaja motora 4. davač signala nivoa goriva 62.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta Povratak na sadržaj 1. komandna tabla 2. prekidač havarijske lampice parkirne kočnice 55.8. blokada diferencijala i upravljačka jedinica pogona prednjeg mosta 50 . prekidač automatskog uključivanja prednjeg mosta Ф З Ч ljubičasta Г zelena crna Р О 6. prekidač perača prozora 65. relej prekidača blokade diferencijala 18.2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 38. priključak za prikolicu 71. zadnji perač stakla 72.7. elektromagnet razvodnika blokade diferencijala zadnjeg mosta 5. priključak za prenosivo svetlo 78. brzinomer 50. spojevi kablova 3 prekidač blokade diferencijala 4. 49. davač signala havarijskog pritiska u vazdušnom kočionom sistemu 39. relej prekiča prednjeg mosta 15. prekidač stop svetla Oznake instalacija po bojama Б bela Г svetlo plava З zelena Р roza Ч crna О narandžasta 54. prekidač blokade startera 61. levo zadnje svetlo 76. uređaj za merenje pritiska vazduha 44. signalna lampica prednjeg mosta 13. 92 davači signala brzine kretanja traktora 95. relej za zagrevanje pre starta 83.16 diode 17. viseći osigurač 8 A 11. relej razdelnika grejanja 84. uređaj za merenje pritiska ulja u motoru 42. davač signala pritiska ulja u menjaču 53. glavni prekidač 66. relej paljenja 86. desno zadnje svetlo 70. prekidač havarijske signalizacije 67. zumer 46. prekidač mase 63. dodatni otpor 47. osigurač 12. desno zadnje radno svetlo 68. elektromagnet razvodnika prednjeg mosta 9. perač prozora 56. prekidač startera 60. relej razdelnika paljenja 85. levo zadnje radno svetlo 80. prekidač grejača pre startovanja 64. kontrolna lampica za grejače pre startovanja 48. uređaj za merenje tečnosti za hlađenje u motoru 43. 77 akumulator 74. prekidač prednjeg mosta sa tri položaja С Кч siva smeđa Natpisi koji se nalaze na šemi elektroinstalacija: 1. relej blokade pokazivača pravca 90. voltmetar 81. osvetljenje registarskih tablica 73. БП-2 osigurač 41. signalna lampica blokade diferencijala svetlo Ж plava roza К narandžasta žuta crvena 14.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacije 4.Belarus 1221.18 51 .

1 Razrada traktora Povratak na sadržaj Važno! Prvih 30 sati rada traktora veoma utiče na parametre rada traktora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog uređaja prednjeg mosta: 4.4R38 (467-829) Razmak traga prednjih točkova: 1545-2265 mm Razmak traga zadnjih točkova: 1600-2440 mm Povratak na sadržaj 5. 52 . Pod uslovom pravilnog postupka razrade i vršenja servisnih operacija u predviđenom roku. napajanje i hlađenje. dimljenje motora i ne reagovanje motora na dotok goriva su znaci preopterećenosti motora. 4. Rad pod opterećenjem dovodi do preteranog habanja pokretnih delova motora.Belarus 1221. daje ekonomičnu potrošnju goriva i smanjuje habanje delova. rad sistema za podmazivanje. kao i na vek trajanja. Uputstvo za rad 5.9R24 (345-510) Zadnji točkovi: 18. traktor će raditi pouzdano i dugo. Nemojte preopterećivati motor i ne dozvolite dimljenje motora i pad broja obrtaja. Proverite zategnutost spojeva i zategnite po potrebi. Pratite stalno kontrolne uređaje. Za vreme 30 časovne razrade obavezno je pridržavati se sledećih mera bezbednosti: 1. 3.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga Prednji točkovi: 14. Kontrolišite nivo ulja i tečnosti. Nagli pad broja obrtaja. Pravilan izbor stepena prenosa za svake konkretne uslove rada. Rad traktora na suviše malom stepenu prenosa sa malim opterećenjem pri velikim brojem obrtaja motora dovodi do povećane potrošnje goriva. 2.

• Očistite rotor centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača. ako je potrebno zategnite ih.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. 6. da su svi koji rade sa traktorom ili ga održavaju. Isključite spojnicu. 5. 53 . Uverite se da je poluga za izbor stepena prenosa u neutralnom položaju. • Zamenite ulje u karteru motora. • Napunite sve rezervoare koji se pune. • Proverite zazore između ventila i klackalica i ako je to potrebno podesite ih. Pravilno sprovodite svakodnevno održavanje u skladu sa preporukama koje su izložene u ovom uputstvu. Veliki broj obrtaja turbokompresora zahtevaju podmazivanje pri startovanju motora. ako je neophodno podesite uvlačenje (traga–zatura) prednjih točkova. Kao garancija pravilnog rada frikcionih delova spojnice u procesu razrade češće i polako uključuje spojnicu. Proverite nivo ulja u karteru motora i tečnosti za hlađenje. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu nepromenjenog broja obrtaja motora. pre startovanja motora. da bi se obezbedilo podmazivanje ležaja turbokompresora.Belarus 1221. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu maksimalnog ili minimalnog broja obrtaja motora. Važno! Startovanje motora i sve operacije kontrole uređaja radite samo dok ste na sedištu za rukovaoca. da se svi štitnici nalaze na svojim mestima! 5. Postavite ručicu za uključivanje priključnog vratila u položaj „isključen“ Uključite glavni prekidač (masa) Postavite ručicu za dotok goriva u srednji položaj. shvataju važnost čistoće goriva i uređaja za manipulaciju sa gorivom. zavrnite radilicu starterom u trajanju od 10 sekundi bez dotoka goriva. treba sprovesti sledeće radnje: • Proverite zategnutost zavrtnjeva za pričvršćivanje glave cilindara. 7. • Proverite i. • Proverite i podesite pritisak vazduha u pneumaticima. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Upozorenje! Da bi izbegli povrede. 4. Pri startovanju motora. ako u sistemu za hlađenje nema tečnosti! Važno! Vaš traktor je opremljen motorom sa turbokompresorom. • Izlijte talog iz filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva. 8.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi Povratak na sadržaj Napunite gorivom sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom da biste uklonili vazduh. • Podmažite traktor prema šemi za podmazivanje. 5. 6.2Priprema traktora za rad Da bi traktor bio spreman za rad. • Pregledajte akumulator. Ostavite motor da radi 23 minuta na praznom hodu pre nego što ga opteretite. Povratak na sadržaj Važno! Uverite se u to. uverite se u to. Važno! Zabranjeno je startovanje motora. • Proverite zategnutost pogonskog remena generatora. 2. na početku rada ili posle dužeg čuvanja. • Proverite spojeve i. 3. Upozorenje! Nikada ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru! 1.

Kada se motor pokrenuo i broj obrtaja vratila u položa „isključeno“.720. zadržavajte ga u tom položaju do paljenja 5. da bi se smanjilo habanje kolenastog vratila. Trakor je opremljen električnim grejačima koji obezbeđuju start motora u svim godišnjim dobima i na bilo kojoj temperaturi. ne gurajte i ne vucite traktor sajlom pri startovanju. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Ako se motor ni posle trećeg pokušaja ne pokrene. drugo startovanje ponovite za 30-40 sekundi. Neka motor radi na 1000 obrt/min. Ako se 6. Okrenite ključ za startovanje u položaj II (startovanje) i držite ga do paljenja motora. Ako se motor ne pokrene. Postavite ručicu za upravljanje priključnog 12. uređaja. isključite grejač i postignite 9. 1. Uverite se da je pumpa za ulje hidrauličnog sistema isključena kao i kompresor pneumatskog sistema. Zagrejte motor. Napunite sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom za napajanje. Proverite rad položaj.377) 6. drugo startovanje (menjača) u neutralni položaj. Proverite nivo ulja u karteru motora. starter (AZJ 3381) Redosled radnji pri startovanju motora: 1.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora Povratak na sadržaj Napomena: Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora koristi se za sisteme hlađenja koji su napunjeni antifrizom. otkrijte kvar i otklonite ga. Uključite glavni prekidač (masa) stabilizovao. 8.Belarus 1221. 2. Postavite polugu za izbor stepena prenosa motor nije pokrenuo. Istovremeno okrenite ključ za 4. Isključite spojnicu. ponovite najmanje 30-40 sekundi nakon toga. elektrogrejač (11. 3. 10. kao i nivo pokretanje startera u položaj („startovanje“) i tečnosti za hlađenje u hladnjaku. ali maksimalno 15 sekundi. ali ne duže od 15 sekundi. Proverite da li je priključen elektrogrejač. pretvarač napona (191. Pritisnite i zadržavajte pritisnuto dugme elektrogrejača dok se kontrolna lampica ne 5. motora. relej (16. 11. blok elektrogrejača (8816. 5. zacrveni.720)(24 V) 4. Posle startovanja proverite rad svih signalnih lampica i pokazivača rada uređaja (temperatura tečnosti za hlađenje.3763) 3. punjenje akumulatora). blok razvodnika (ANP-BP-60) 5. dok se ne stabilizuje pritisak ulja u radnom osegu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 7. Postavite ručicu za dotok goriva u srednji 1000 min-1 do stabilizacije pritiska ulja u radnom opsegu. 8. pritisak ulja u motoru i menjaču. 54 .3759-01) 2.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4°) Povratak na sadržaj Važno! Da bi izbegli oštećenja prenosnika snage. 7.

Važno! Da bi izbegli buku pri uključivanju ručice dijapazona koristite je samo pri zaustavljenom traktoru. Posle uključivanja prenosa brzine. ispod -20ºC treba koristiti cirkulacioni grejač. 2.) 55 . zazori u kinematiskim vezama itd. na primer: kada je plug u zemljištu). • Vratite ručicu u položaj neutralan „N“ u levu stranu za izbor odgovarajućeg dijapazona u skladu sa šemom I.6 Uključivanje transmisije Povratak na sadržaj Napomena: Pri izboru potrebnog stepena prenosa koristite šemu za uključivanje menjača koja je data u poglavlju 4. ako se ne poštuju pravila korišćenja i tehničkog održavanja (nizak nivo ulja. Postepeno otpustite pedalu spojnice. Ako je motor zaustavljen. 5. Korišćenje ovakvog uređaja je efikasno do temperature od -30°C. Izaberite odgovarajući dijapazon: • Uključite ručicu dijapazona (1) u krajnji desni položaj i povucite je nazad ili napred za izbor odgovarajućeg dijapazona niži (I) ili viši (II). Pritisnite do kraja pedalu spojnice.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pri startovanju motora u uslovima niskih temperatura. spustite ručnu parkirnu kočnicu i polako otpustite pedalu spojnice.8. Nakon pokretanja postepeno dodajte gorivo. Istovremeno treba koristiti i elektrogrejač. pumpa koja dobija pogon od kolenastog vratila motora ne napaja hidraulički sistem i ona automatski prelazi na ručni režim. 3. Ručicom (2) izaberite potrebnu brzinu u skladu sa šemom II. jer to može da izazove proklizavanje. koji se može nabaviti kod vašeg servisera. 5.7 Radne kočnice Povratak na sadržaj Pri kretanju po putu sa transportnom brzinom obe pedale radnih kočnica trebaju da budu spojene pomoću poluge za spajanje (spojke). Nemojte držati nogu na pedali spojnice za vreme rada traktora. 5. 1. Izbegavajte naglo kretanje traktora (trzanje. Za kretanje: Slika 62. Ugradnja cirkulacionog grejača prikazana je na slici 61. 4. Slika 61.8 Upravljačka jedinica traktora Povratak na sadržaj Traktor je opremljen hidrauličnom upravljačkom jedinicom.Belarus 1221. pri kojem je potrebna veća sila na volanu za skretanje traktora. Pažnja! Prilikom uključivanja dijapazona i stepena prenosa menjača uvek pritisnite pedalju spojnice. Ni jedan hidraulički sistem ne može pravilno raditi ako se ne koristi preporučeno ulje. pregrevanje ili kvar spojnice.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5. Prilikom isključivanja priključnog vratila. A u tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2156 min-1..11 Zadnje priključno vratilo (ZPV) Povratak na sadržaj Važno! Pri uključivanju priključnog vratila smanjite broj obrtaja na 900 min-1 da bi smanjili udarna opterećenja i samo nakon uključivanja povećavajte broj obrtaja.10 Zaustavljanje motora Povratak na sadržaj Važno! Pre nego što zaustavite motor. 21 žljeb. Isključite prekidač „mase“ 5. • Ručicu priključnog vratila postavite u položaj „isključen“ • Postvite ručicu za prenos u položaj „neutralan“ • • Ručicom za upravljanje hidrauličnim mehanizmom za podizanje spustite podignuto oruđe na zemlju. 6 žljebova. Upozorenje! Da bi izbegli nepredviđeno pokretanje priključenog oruđa isključite priključno vratilo posle svakog njegovog korišćenja. 123 KS 2156 56 izbor broja Broj obrtaja priključnog vratila Obrtaj/minut 540 1000 .Belarus 1221. spustite oruđe na zemlju. 5. Da bi zaustavili motor: • Postavite ručicu za dotok goriva u donji položaj. Takva oruđa trebaju uvek da raspolažu spojnicom slobodnog hoda. Uz traktor su predviđena dva izvoda priključnog vratila. Oruđa koja se pogone od priključnog vratila koja ne zahtevaju veliku snagu trebaju da imaju 6 žljebova i 540 min-1. Pri zameni završetka priključnog vratila sa 6 na 21 žljeb.` Položaj ručice za priključnog vratila obrtaja Broj obrtaja motora Obrtaj/minut Režim opterećenja. Pri radu priključnog vratila sa 6 žljebova za dobijanje standardnog broja obrtaja priključnog vratila od 540 min-1 motor treba da ima 2037 min-1. i ostavite motor da radi 3-5 minuta na 1000 obrt/min. 62 KS 2037 Režim velike snage. smanjivanjem broja obrtaja motora smanjujte i broj obrtaja priključnog vratila. To je posebno važno za oruđa sa velikim momentom inercije. U tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2037 min-1.9 Zaustavljanje traktora Da bi zaustavili traktor: • Smanjite broj obrtaja radilice motora • Pritisnite pedalu spojnice • Postavite ručicu stepena prenosa u položaj „neutralan“ • • Zaustavite traktor pomoću radnih kočnica: Povucite parkirnu kočnicu Važno! Prilikom havarijskog zaustavljanja traktora istovremeno pritisnite pedalu spojnice i blokadu radnih kočnica što je moguće brže. brzina II. da bi se smanjila temperatura rashladne tečnosti. Oruđa koja zahtevaju veliku snagu rade sa obrtajima pogonskog vratila od 1000 min-1 i 21 žljeb. prebacite pogon na 1000 min-1 a broj obrtaja motora na 2156 min-1. brzina I.

5. Sistem je zapravo sistem dvostrukog dejstva i reaguje. (1) Odvojite ručicu (1) od ručice (3) poluge za kombinovanje signala.13.13. Skinite 6 zavrtanjeva.Belarus 1221. Ovaj tip regulatora se ne preporučuje za primenu na neravnom terenu zbog stalnog trzanja usled brzog horizontalnog pomeranja priključenog oruđa. pozicije ili kombinovane regulacije. 5. skinite štitnik (2) i pločicu (1) koja je zaštićena štitnikom.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 1.1 Poziciona regulacija Povratak na sadržaj Poziciona regulacija omogućava tačnu i preciznu kontrolu položaja priključnog oruđa iznad zemljišta. Uključite pumpu za ulje Slika 64. Nakon toga vratite pločicu sa štitnikom i pričvrstite je maticama. Slika 63. podignite podizni uređaj u krajnji gornji položaj pomoću ručice. Povratak na sadržaj Važno! Pogon pumpe hidrauličnog sistema nije sinhronizovan. 3. 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Sistem je osetljiv na promene vučne sile (izazvane različitim otporom zemljišta) i reaguje tako što podiže ili spušta oruđe. Postavite drugi izvod u ožljebljen otvor. poklopac i izvucite završetak priključnog vratila (3). 4.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) Povratak na sadržaj Hidraulični podizni mehanizam za priključivanje oruđa u tri tačke je opremljen autonomnim regulatorom sile vuče (bez regulacije hidraulike mehanizma) ili razvodnikom regulatora (regulacionim hidrauličnim mehanizmom) koji omogućavaju rad u sledećim režimima: • Regulacija sile vuče • Poziciona regulacija • Kombinovana regulacija Efekat primene regulacije ovih režima zavisi od agregatiranih mašina i stanja zemljišta (agrotehničkih uslova). uključite starter i zavrtite radilicu motora da bi pokrenuli vratilo za pogon pumpe i uključite pumpu. Za uključenje regulacije sile. kako na silu sabijanja tako i na silu istezanja. 2. Povratak na sadržaj 5.12 Zamena izvoda priključnog vratila • • • • Skinite dva zavrtnja i kapu (2) Odvrnite četiri matice (5). polunošenih plugova sa spoljnim radnim cilindrom.2 Regulacija sile vuče Povratak na sadržaj Ovaj sistem regulacije najviše odgovara radu sa nošenim i polunošenim mašinama. postavite poklopac i zavrnite 6 zavrtanja. Ako ne možete uključiti pumpu pri zaustavljenom motoru. čiji radni organi idu u zemljište. 57 . da bi zadržao zadatu silu vuče na konstantnoj vrednosti. Okrenite točkić (2) za regulaciju brzine korekcije (osetljivosti) sistema u smeru suprotnom od kretanja kazaljke sata do kraja. Poziciona regulacija se može koristiti kod mašina za obradu zemljišta.

15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije Povratak na sadržaj Upravljanje mehanizmom se odvija iz kabine sa desne strane pulta pomoću dve ručice: • Uz pomoć ručice za regulaciju sile vuče (2). Slika 66.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 65. 1. Osim gore navedenih ručica u zadnjem delu traktora na hidrauličnom podizaču se može naći još jedna ručica za regulaiju pozicije (4) radi lakšeg priključivanja oruđa na zadnji podizni mehanizam. Znak „0“ označava visinu podizanja. pomerite točkić za regulaciju osetljivosti u pravcu kazaljke na satu dok udari ne prestanu. Slika 68. Ručicom za regulaciju pozicije (3) podesite visinu oruđa iznad zemljišta. 5. To će ograničavati hod poluge pri ponavljanju operacije. • Podesite ručicu regulatora sile (2) u položaj napred. 5. dok oruđe ne postigne potreban položaj ili dubinu. I-III. Podesite ručicu za regulaciju u željeni režim i izaberite na točkiću upravljačke jedinice jedan od tri režima: I. Napomena! Pri pojavi udara zbog velike brzine korekcije. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (gledano iz pravca kretanja) 2. 5. 58 .Belarus 1221.regulacija snage Slika 67. Slika 70. Nakon podešavanja režima regulacije uradite sledeće: • Podesite držač graničnika (1) i dovedite ga u bočni položaj. Dalje pomeranje poluge napred dovodi do povećanja dubine obrade i obratno. a broj „10“ označava najmanju visinu iznad zemljišta.zona kombinovane regulacije 6. Fiksirajte ručicu (1) uz pomoć ručice (3).1 Regulacija pozicije Povratak na sadržaj Slika 69.15. • Posle podešene dubine obrade zemljišta pomerite graničnik (1) do ručice (2) i fiksirajte ga.regulacija pozicije II. • Uz pomoć ručice za regulaciju pozicije (3).

16 Zadnji podizni mehanizam Zadnji podizni mehanizam u tri tačke (kategorije 2) omogućava priključivanje nošenih i polunošenih poljoprivrednih mašina i oruđa na traktor sa sledećim elementima za priključivanje: • Dužina ose nošenja (rastojanje između zglobova za spajanje „A“ i „B“) . 5. Napomena! Zadnji podizni mehanizam koji je spojen sa hidrauličnim mehanizmom regulacije je opremljen podiznim ručicama konstruisanim iz jednog dela. odnosno oranja koristite samo ručicu za regulaciju pozicije (3). a ručicom (2) podesite potrebnu dubinu obrade zemljišta. Pažnja! Pre priključivanja mašina pažljivo pročitajte ovo poglavlje.879 mm. Posle pravljenja brazde podesite ručicu (3) u prednji bočni položaj. ograničite ručicom (3) maksimalnu dubinu obrade zemljišta podesivši na odgovarajući broj na pultu. Uz pomoć ručica (3) i (4) priključite oruđe na zadnji podizni mehanizam. b) zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom regulacije 59 . Povratak na sadržaj 5. sama ručica (3).16. 2 ili 3 dela (sa odgovarajućim podiznim polugama). • Zadnji deo. • Prečnik rukavca za spajanje u zglobu gornje poluge (2) 25 mm. Napomena! Traktor je ponekad opremljen ručicam konstruisanim od jednog.Belarus 1221. Ukoliko zbog neravnomernog otpora zemljišta ne možete obezbediti konstantno istu dubinu rada. Prilikom pravljenja brazde i nakon toga.15.7 mm. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (oznaka 10 na pultu). • Prečnik rukavca za spajanje u zglobovima donjih poluga (1) . Slika 71. kuglični zglob (1) Standardna dužina donjih poluga je 885 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ukoliko je potrebno ograničavanje maksimalnog podizanja. a ne i ručicu (2).2 Regulacije sile vuče • • • • • • Povratak na sadržaj Ovaj režim rada koristite pri radu sa podignutim oruđem. Donje poluge se sastoje iz dva dela: • Prednji deo. podesite ručicom (3) maksimalnu podiznu visinu i fiksirajte je graničnikom (4). Ručice za podizanje 3 kategorije imaju i dvostepeni žljeb (pogledaj donju sliku hidrauličnog podiznog mehanizma sa hidrauličnim delovima).28.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge Slika 72 a) zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije Povratak na sadržaj Slika 73. 5.

kako u transportnom.16. pomeranje ka spoljnjoj strani. Prilikom transporta gornju podiznu polugu treba postaviti u položaj III.teška zemljišta pri velikim dubinama obrade pri regulaciji sile vuče. 5. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju • II – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. Za kopiranje reljefa zemljišta u poprečnom pravcu pri radu sa širokozahvatnim oruđima spojte podizne poluge (1) sa donjim polugama (2) u uzdužnom žljebu.laka zemljišta i mala dubina oranja.Belarus 1221. Slika 76.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Dužina podizne poluge (2) je podesiva u zoni regulacije od 550 do 740 mm.2 Spoljne ograničavajuće utege Povratak na sadržaj Utege se koriste za ograničavanje bočnog ljuljanja donjih poluga. postoje dva položaja: I – teška zemljišta i velika dubina oranja II. gornju polugu postavite u jedan od dva položaja: I – laka zemljišta i mala dubina obrade pri regulaciji sile vuče.440-530 mm. tako i u radnom položaju. Važno! Žljebovi viljuški podiznih poluga treba da su iza otvora prilikom podizanja. Desna podizna poluga (3) reguliše se u opsegu od: . a prednji kraj – radni deo ima dva moguća položaja i mi biramo u koji položaj nam najviše odgovara (2): • I – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. Fabrički je dužina ručice podešena na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili na 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom).540-625 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom) Dužina podizne poluge se može podešavati ručicom (1). i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju kako u transportnom tako i u radnom položaju Delimična blokada U omogućavanju bočnog pomeranja radne mašine (u slučajevima u kojima je to potrebno) uz pomoć poluga i njihovom fiksiranju u tom položaju sledite sledeća uputstva: • Pomeranjem vijka (2) rudu (3) stavite u položaj ''B'' na sredini osovine • Izvadite rascepku iz brave za sprečavanje ljuljanja poluga (5) • Priključite radni uređaj na poluge traktora i podignite radni uređaj tako da radni organi radne mašine ne dodiruju podlogu 60 . (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije). II. Napomena: Ukoliko zadnji podizni sistem raspolaže hidrauličnim sistemom regulacije. Leva podizna poluga (ne može se podešavati) podešena je takođe fabrički na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom). Važno! Regulisanje položaja priključnog oruđa u poprečnoj ravni vrši se samo sa desnom podiznom polugom. Slika 75. pomeranje ka spoljnjoj strani. Slika 74. . Zadnji kraj brave za sprečavanje ljuljanja poluga je pričvršćen za vertikalni nosač. U zavisnosti od dubine oranja i karakteristika zemljišta.

U transportnom položaju (radni uredjaj odignut od podloge) vijak (2) u cevi (4) se skroz uvrće i to omogućava siguran transport radnog uređaja. podesite bočno pomeranje. Pre transporta podignite radni uređaj u gornji položaj i proverite veličinu bočnog pomeranja poluga. Potpuna blokada Slika 77.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • Usaglasite rupe na unutrašnjoj cevi (4) sa rupama na spoljašnjoj cevi (6) zatim stavite u sredinu osovine rascepku (5) Važno! Rascepku obavezno staviti u sredinu osovine. stavi se rascepka (5). koja ne sme da pređe 20 mm-ra. Delimična blokada Delimičnu blokadu radnog uređaja treba uraditi sledećim redosledom: • Zavrnite do kraja (do udara) vijke za regulaciju (1) u držače • podignite radni uređaj tako da radni organi radnog uređaja ne dodiruju podlogu • podesite dužinu desne poluge na zadatu radnu dubinu (u slučaju oranja) • podesite dužinu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga preko navojnog vretena (2) (špingle) tako da bude osigurana u srednjem položaju.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga Povratak na sadržaj Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga (2) onemogućavaju bočno pomeranje radnog uređaja u odnosu na traktor kako u transportnom tako i u radnom položaju. Slika 78. Ako je potrebno. 5. Dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 20 mm. u vodoravnom položaju. Potpuna blokada Potpunu blokadu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga treba uraditi sledećim redosledom: • potpuno popustite podešene vijke (1) • podesite na najkraće navojna vretena (2) (špingle) Važno! Posle podešavanja dužine (skraćivanja-izduživanja) desne poluge nezaboravite ponovo podesiti brave za sprečavanje ljuljanja poluga. dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 125 mm U transportnom položaju delimična blokada se postiže preko zavrtanja-odvrtanja vijaka (1). Potpunu blokadu radnog uređaja treba obaviti na sličan način kao što je opisano u delimičnoj blokadi. Slika 79. pomeranjem vijka (2). u suprotnom može doći do oštećenja brava za sprečavanje ljuljanja poluga traktora.16. Važno: teleskopske brave za sprečavanje ljuljanja poluga se na ZMP montiraju sa spoljnje strane. kada se rupe na unutrašnjoj cevi (4) usaglase sa rupama na spoljašnjoj cevi (6). podešavanje brave za bočno pomeranje poluga treba obaviti svaki put kada se kači radni uređaj. sem poslednje operacije. 61 .Belarus 1221.

5. traktor je opremljen uređajem za obezbeđivanje transportnog položaja. Potpuna blokada Slika 81. Napomena! Obavezno proverite bočno pomeranje radne mašine koje minimalno iznosi 125 mm. Horizontalno pomeranje radnog uređaja u radnom položaju omogućuje potpora (1) na koje je preko donjih rupa pričvršćen lanac i dugačko navojno vreteno (2) preko koga se može podesiti bočno pomeranje radne mašine koje iznosi minimalno 125 mm. Pomoću ručice za pomeranje poluge zakačite (spojite) radnu mašinu i traktor. Za mehaničko zabravljivanje treba da se poluge podignu (u vis) do najvišeg položaja zajedno sa radnom mašinom. Dozvoljeno pomeranje radne mašine u oba smera iznosi 20 mm. 62 . U transportnom položaju potpuna blokada je automatski obezbeđena. spustite poluge u donji položaj a ručica za podešavanje snage tada mora biti u prednjem krajnjem položaju. Za mehaničko odbravljivanje potrebno je da se hidraulika prebaci u položaj za podizanje poluge i kada se postigne krajnji gornji položaj tada se ručica (3) okreće na desnu stranu do krajnjeg položaja. spojite radnu mašinu na poluge traktora (4).4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga Delimična blokada Slika 80.16. vozite unazad traktor.Belarus 1221. Za podešavanje dubine treba pomerati/podešavati dužinu desne poluge. Sa ručicom za podešavanje snage (ZMP bez upotrebe hidrauličnog podešavanja) spusti te u donji položaj poluge. Napomena! ZMP u slučaju korišćenja hidrauličnog podešavanja poluga. i tada popustite (rasteretite) hidrauliku. Slika 83. stavite rascepke-osigurače. Slika 82 5. Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja omogućava mehaničko zabravljivanje obrtne osovine (2) preko klina (1).18 Kačenje radne mašine na traktor Povratak na sadržaj Veliki broj radnih mašina je moguće zakačiti za traktor sledeći sledeća uputstva: 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) Povratak na sadržaj U slučaju kretanja (vožnje) sa radnom mašinom (radna mašina u krajnjem gornjem položaju) koja je prikačena na traktor. u suprotnom dolazi do pucanja (prekidanja) lanaca. tada okrenite ručicu (3) na levu stranu do krajnjeg položaja. Ugasite motor. Podešavanje radne mašine u transpornom položaju se ostvaruje pomoću zatezanja lanaca preko navojnog vretena (2) (špingle). Potpuna blokada radnog uređaja u radnom položaju se vrši preko potpore (1) gde je na gornju rupu pričvšćen lanac i gde je lanac (2) na najkraće podešen.

Podesite dužinu toplinga (1).545 do 2. Slika 84. REGULISANJE 6.) po preporukama datim u tabeli 6. 5. Prvi način je preko puža koji je ugrađen u prednji most a drugi način je promenom (prepodešavanjem) položaja nosača felne i felne točkova.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) Povratak na sadržaj Za vuču dvoosovinske traktorske prikolice koristi se uređaj za vuču koji se sastoji od klina i rude (10). koje su spojene vijcima (5). namestite kuku na oslonac (3). a za smanjivanje u suprotnom smeru 5. ''Б'' ili ''B'' (slika 86. Kućište (9) je sa osloncem (7) spojeno vijcima (8). Za vuču jednoosovinskih prikolica koristi se kuka sa osloncem. Napomena! Prilikom promene mođuosnog rastojanja prednjih točkova potrebno je krajeve spona (4) na upravljačkom mehanizmu pomeriti u otvore ''A''. nebude pod velikim uglom. Za povećanje dužine poluge ručicu (2) okrećite u smeru kazaljke na satu. Kućište (9) i rudu za vuču (10) je moguće pomerati gore-dole u odnosu na oslonac. Za vuču teških agregata koristi se donja poteznica (1) koja se sastoji iz jednog držača (6) i kuke za vuču (1).1.235 mm i to na dva načina. Za kačenje jednoosovinskih prikolica izvadite klin (4). Polako podignite radnu mašinu i proverite rastojanje između radne mašine u podignutom položaju i traktora 8.da kardansko vratilo nebude predugačko. Ako je neophodno podesite ponovo dužinu toplinga (1) njegovim obrtanjem u skladu sa priključenom (spojenom) radnom mašinom 4. Napomena! Pojedine nošene ili polunošene radne mašine mogu oštetiti (slomiti) zadnje staklo i povrediti traktoristu te je iz tih razloga potrebno proveriti rastojanje između traktora i radne mašine u podignutom položaju.da plastična oplata kardana nedodiruje plastičnu zaštitu priključka za kardansko vratilo na traktoru 7. polunošenih ili vučenih radnim mašina obavezno proverite rastojanje između traktora i radne mašine. da se nebi javila zatezna sila . spojite ga sa radnom mašinom i osigurajte rascepkom 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2. Ako je neophodno podesite horizontalni nagib radne mašine preko navojnog vretena (3). 6. 63 . i ako je potrebno podesite ponovo.Belarus 1221.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora Povratak na sadržaj Međuosono rastojanje prednjih točkova se može regulisati u opsegu od 1.da delovi traktora nisu preblizu delovima radne mašine . Spojite ostale priključke na traktor 6. jednostavnim izvrtanjem vijaka i uvrtanjem u druge otvore na osloncu. Proverite bočno pomeranje poluga i ako je potrebno podesite ga ponovo Važno! Prilikom kačenja nošenih.da topling u donjem položaju radne mašine nedodiruje plastičnu oplatu kardana . kućišta (9) gde se nalazi opruga za sprečavanje (ublažavanje) udara. Pre početka rada potrebno je proveriti sledeće: . zatim vratite klin (4).

da li su pričvršćene u otvore ''A''.065 1.545 min Položaj nosača felne se menja. Popustite četiri zavrtnja (2) za pričvršćivanje konzole i skinite poklopac (3) Odvrnite dve navrtke (1) i izvadite dva klina sa leve strane prednjeg mosta. Uverite se da su krajevi spone (4) pričvršćene po preporukama iz tabele 6.725 1.705 1. ''L'' mm 355 310 265 Razmak.895 1.). Stavite podupirače ispred prednjih i iza zadnjih točkova. Postavite dizalicu pod levu stranu prednjih točkova. 64 . Ako je potrebno skinite kraj spone (4) sa otvora na osloncu (5) i postavite u odgovarajući otvor po preporukama iz tabele 6.985 1. Slika 85.005 1.995 2.655 1. međuosno rastojanje prednjih točkova koje je dato u tabeli se smanjuje za 40 mm. felna se pomera 2. Mesto kačenja kraja spone ''A'' ''Б'' ''B'' Razmak.635 1. ''Б'' ili ''B'' (slika 86. 2. Ako oslonci nisu razvučeni tj. i u tom slučaju krajevi spona se mogu nalaziti samo u otvorima ''A'' ili ''Б''.1 na oslonce (5).085 2.905 2. Tabela 6.085 II II I Napomena! Međuosno rastojanje prednjih točkova dato u tabeli 6. nalaze se u skupljenom položaju.1 i pričvrstite.835 2.885 1.745 1. felna se pomera 1.265 max navrtke (9) na krajevima spona sistema za upravljanje 2.095 1. Zakočite traktor parkirnom kočnicom.1.Belarus 1221.175 2.1 odgovara razvučenim osloncima (5). 5.815 2. 3.795 1.805 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Podešavanje međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 1.155 1. tj. 4. Podižite dok se točak ne odvoji od podloge. ''L1'' mm (približno) 95 50 5 Mogući položaji nosača felne i Međuosno rastojanje felne točka Položaj nosača felne standardan.915 1.

13. Postavite i zategnite klinove i poklopac zavrtnja za regulaciju 12. naregulišite uvlačenje (traga-zatura) 15. pomerite kućište reduktora na potrebnu dimenziju ''L'' 10. između istih tih tačaka kao i pri merenju rastojanja "B". Napomena! Vrednost ''L1'' mora biti ista i na levoj i na desnoj strani prednjeg pogonskog mosta. Zategnite navrtke (2) cevi poluge sistema za upravljanje (13). 6. Podesite pritisak u pneumaticima na osnovu podataka datih u tabeli 7.635 mm) 6.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova Povratak na sadržaj Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Na ravnoj podlozi pomerite traktor po pravoj liniji napred nekoliko metara. Ako uvlačenje točkova ne odgovara ovoj preporuci uradite sledeće: 5. zatim navrtku (9). 14. na sledeći način: Slika 87. podesite uvlačenje (traga-zatura). zatim izmerite rastojanje "A" ispred ose prednjih točkova. Izmerite rastojanje "B" između dve suprotne tačke na obodima (spoljnoj strani) pneumatika iza prednjih točkova na visini ose točkova. Napomena! Fabrički spone sistema za upravljanje (4).Belarus 1221. Popustite navrtke (1) i (3) za regulisanje cevi poluge sistema za upravljanje (2) 65 . 7. Uzpomoć ključa okrenite vijak sa leve strane. Stavite nazad sponu (4) i preko vijka pričvrstite u odgovarajući otvor na oslonacu (5) 11. Podešavanje se vrši preko skraćivanja-produživanja cevi poluge sistema za upravljanje (2). 3. Ponovite postupak i na desnoj strani. Ratojanje ''L'' mora biti isto i na levoj i na desnoj strani. 4. Sa leve strane prednjeg pogonskog mosta izvadite osigurač. (6) i oslonac (5) nalaze se u položaju-otvoru ''Б'' (L1=50 mm. Popustite navrtke (2) na krajevima cevi poluge sistema za upravljanje (13).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 86. Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Pomerite traktor napred tako da se prednji točkovi okrenu za 180˚. 1.2 2. međuosno rastojanje 1. Uvlačenje točkova je pravilno ako je izmereno rastojanje "A" manje za 2-8 mm od rastojanja "B". Za razmak od L=310 mm i 355mm je potrebno navrtku (9) postaviti kao na slici 86 II (spone sistema za upravljanje je potrebno postaviti u otvore ''A'' ili ''Б'') 8. Zategnite matice (2) i (3) na cevi poluge sistema za upravljanje (13) Napomena! Uporedo sa podešavanjem međuosnog rastojanja prednjih točkova treba podesiti (produžiti-skratiti) kabel za davač ugla zakretanja točka (6) i to pomoću produživanjaskraćivanja kabela koji je namotan kod hladnjaka (7) što je prikazano na slici 43. ova mera je približna vrednost zato što se meri od neobrađene površine oslonca. zatim povucite kočnicu i zaustavite se. Odvojite sponu (4) od oslonca (5) 9.

600 55 1. H K1 K2 L1 L2 18.100 20 2.000 170 2.Belarus 1221.6 na drugom točku. Pomerite glavčinu na jednu ili drugu stranu da bi se dobilo potrebno osno rastojanje između točkova ''L'' (koristite podatke iz donje tabele za određivanje rastojanja između točkova merenjem rastojanja "A" od kraja poluosovina do glavčine).2 Međuosno rastojanje između točkova ''L'' mm Rastojanje ''K'' mm Položaj točka ''A'' ''Б'' 245 1. Odvrnite 3.5 obrtaja četiri zavrtnja (2) poklopca glavčine zadnjih točkova (3) 4.. Tabela 6. Tabela 6. Okretanjem cevi (2) naregulišite potrebno rastojanje uvlačenja točkova 7.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Povratak na sadržaj Glavčine spoljašnjeg i unutrašnjeg točka (1220-3104010) u slučaju udvojenih zadnjih točkova se podešavaju naspram zadnjeg mosta a po podacima iz tabele 6.3 Dimenzije zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Rastojanje glavčina od Točak Međuosno rastojanje poluosovine Dimenzije Širina.500 155 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 6. Ponovite postupak od 2. 6.420 (za dimenziju točka 9. 5. Odvrnite navrtke (1) za pritezanje točkova i skinite točkove 3.900 245 1.9R38 430 5 230 2.3 i slike 89. Dizalicom podignite zadnji deo traktora da se točkovi odignu od podloge 2.300 Nm 6. Zategnite navrtke (1) i (3) Slika 88. 6.5-42) 205 1.950 220 2..4R38 470 0 215 2.800 5 1..430 1.400 0 2. Postavite točak i zategnite navrtke 7.... Zategnite četiri zavrtnja za pričvršćivanje glavčine momentom zatezanja 280.440 Slika 89.440 1.450 Rastojanja M 10 60 A 30 35 66 .480 116.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova Povratak na sadržaj 1.

4-dugačak (produženi) vijak.5 Podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj Podešavanje priključnog vratila je pomoću lente (trakaste kočnice).2-24 1. Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) 2. 6-matica Tabela 6. 2.Belarus 1221.5. Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) 3. Povratak na sadržaj Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) Zaustavite (ugasite) motor Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) Okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu tako da se zatezači na vratilu (3) nađu u krajnjem desnom položaju 67 . Gore pomenute postupke vršite sve do dobijanja preporučenog razmaka ''A'' za uključen i isključen položaj. Ukoliko neuspete da sa gore pomenutim postupcima dobijete preporučene razmake i zatezači na vratilu (3) se iz krajnjeg desnog položaja pomere u krajnji levi položaj mora te uraditi unutrašnje podešavanje priključnog vratila. Pokrenite motor.9R24 1.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj 1.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 1. Pažnja! 1.9. 4. Pre podešavanja ZPV-a stavite ''vertikalni sinhron ZPV-a'' u srednji položaj 2.9R38 1450 * sa uloškom (između točkova) 12211M3109020 6.5-42 točak.5-42 * 1800 i 2700 700 14.3A daje podatke za međuredni razmak za Belarus-1221 Prednji most Zadnji most Međuredni Dimenzije Međuosno Dimenzije Međuosno razmak. Vilastim ključem (S=14) okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu za otprilike 30˚ 4. 3. podešavanje vršite dok je motor u radu. 6. koja se vremenom troši (haba) a nalazi se između hidrauličnog klipa (4) i rude (3) veličina ''A'' pokazuje pohabanost (slika 91).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 90. podesite razmek lente (trakaste kočnice). Ako je ''A'' > 921 mm (ZPV uključeno) i ''A'' < 40 mm (ZPV isključeno). Montaža udvojenih točkova 1-Glavčina. mm točka rastojanje točka rastojanje 450 11. 2-Uložak. Vratite vijak (3) i pločicu (12) Slika 92. 3. ili dolazi do proklizavanja ZPV.5. Ako je dobro podešeno priključno vratilo veličine razmaka ''A'' su sledeće: • 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) • 50 ± 2 mm (ZPV isključeno) Slika 91.525 16.815 9. pre toga povucite ručnu kočnicu i stavite podupirače (i spreda i otpozada) zadnjeg točka 6.

. (20) (slika 93) i oni nesmeju da imaju zazor..40˚.. Vratite nazad sigurnosnu pločicu (7) 10.2.. a maksimalno pretezanje je 0. Slika 94. Barem manometar od 10 kp/cm2 treba spojiti na za to predviđeno (spojna glava) mesto pneumatskog kočionog sistema 2..05 mm.. Otklon kućišta reduktora (5) gledano iz pravolinijskog pravca kretanja (maksimalni ugao) treba da je u granicama od 38. Skinite delove koji se nalaze na zadnjem mostu tako da budu dostupni vijci (11) (slika 92) 6..10 Nm (0.7-8. Stegnite redom vijke (11) silom 8. koji treba da iznosi 1 MPa (10 kp/cm2). 1.8. Pomerite ručicu (5) uz pomoć trna ili vijkom (2) M10 (slika 91) 7. Pokrenite kompresor i napunite rezervoar vazduhom. Konusno valjkaste ležajeve (6) (slika 94) pogonskog zupčanika (7) podesite bez zatezanja na maksimalni razmak od 0.. Maksimalno dozvoljeni zazor iznosi 0. Slika 93.. Zatezanjem vijka (30) eliminišite zazor. na pritisak od 7.1 kpm).7 Provera i regulisanje ventila kočnica. Preko zatezanja matice (17) podesite čauru (1) i konusno valjčaste ležajeve (18) (slika 94) tako da nebude zazora. Pokrenite (upalite) motor i proverite pritisak ulja u upravljačkom mehanizmu. U slučaju mrtvog hoda potrebno zatezanje se reguliše turpijanjem podloške (23) na određenu meru. 6. Ukoliko i dalje proklizava priključno vratilo zamenite lentu (trakastu kočnicu) na gore opisani način. potreban moment za okretanje zupčanika (16) treba da bude između 0.0 kp/cm2 a tu vrednost očitajte sa instrumenta koji se nalazi na instrument tabli u kabini traktora 68 . proverite veličinu mrtvog hoda ležajeva i okrenite zupčanik (16) iza oboda za pričvršćivanje (22). Podešavanje izvršite preko kućišta (5) i uloška (8). Skinite rascepke da bi mogli skiniti sigurnosnu pločicu (7) (slika 92) 8. i izvrnite ih tako da na 1.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu Povratak na sadržaj U PPM su konusno valjčasti ležajevi (17).2 obrtaja 9..30N što odgovara rupama na obodu za pričvršćavanje (22).08 mm.05 mm mereno u pravcu vratila. Izvadite vijak (2) iz ručice (5) (slika 91) 11.5. Što odgovara sili od 15. pneumatskog sistema i njegovog pogona Povratak na sadržaj Sva podešavanja kočionog sistema treba vršiti u rasterećenom položaju. Namestite otvore jedne naspram drugih i stavite sigurnosnu rascepku bez pomeranja matice (30).Belarus 1221. Podešavanje se vrši preko vijka (20) (slika 94). kao i razmak ''A'' koji treba da iznosi 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) i 50 ± 2 mm (ZPV isključeno). Posle eliminacije zazora maticu i čauru (1) osigurajte. Ako su ležajevi pravilno podešeni.6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.0 Nm. 6. Konusno valjkaste ležajeve (11) (slika 94) vratila (9) i (15) podesite tako da zazor nestane i to preko uloška (8) koji se nalazi između vratila (9) i (15) i kućišta (5).

Popustite navrtku (3) i odvrnite zavrtanj za regulaciju (2). Pritom pritisak mora da poraste na 0. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). 69 • .5-8. između gumenih valjčića (5) i kraja sektora (4) ostvari zazor u vrednosti od 18. Slika 96.8 Mpa (6.65-0.24 mm.. Slika 95. Osovinica 10 Rame 3. Poluga 6.0 kp/cm2). U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). prilikom pritiska spojenih pedala kočnica i prilikom povlačenja ručice ručne kočnice pritisak u pneumatskom sistemu mora da poraste na 0. Kontra navrtka 7. Regulacija zategnutosti sajle (4) za upravljanje menjačem signala • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj.65-0. 2. Opruga 9. Regulacija poluge (1) za upravljanje regulatorom Pomoću navrtke (2) naregulišite dužinu poluge (1) za upravljanje regulatorom na taj način da se pomeranjem poluge (3) u krajnji zadnji položaj u odnosu na kretanje traktora. Slika 97. tako da se okretanje ručice (1) ostvaruje u zoni između oznaka I i III na točkiću i da ne bude savijanja sajle dok se pomera ručica (1). 1. Zatim povucite ručicu ručne kočnice. Regulacija pozicione poluge (5) (slika 98) • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj.Belarus 1221.. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela ramena koji mora da iznosi 1. Navrtka 8.2 mm. ispred prekidača mešača signala ulazi u žljeb poluge mešača. Spojene pedale kočnica maksimalno stisnite (pritisnite) na dole.0 kp/cm2).8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) Povratak na sadržaj 1. Na manometru priključenom na spojnoj glavi glavnog voda pritisak mora da bude nula..5-8..7 kp/cm2 4. Viljuška 6. Oplata 5. Pritom pritisak mora da poraste na 0.0 kp/cm2).. Pažnja! U slučaju dobro podešenog kočionog ventila.8 Mpa (6. Kočioni ventil 4. Manometar koji je spojen na spojnoj glavi treba da pokazuje barem pritisak od 7. 3.65-0.5-8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. U slučaju da manometar ne pokazuje navedene vrednosti potrebno je uraditi sledeće: 6. Pomoću navrtke (7) naregulišite dužinu poluge (5) na taj način da pri lakom povlačenju poluge regulatora*. Uška 2. maksimalno povučena.8 Mpa (6. Ručicu (1) za upravljanje mešačem signala postavite u položaj I ("poziciono regulisanje").. 5.2 mm. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela nosača koji mora da iznosi 1.

Naregulišite dužinu poluge (8) tako da pri lakom povlačenju poluge (21) (slika 57) regulatora*.1 Regulacija davača sile • • • Povratak na sadržaj Izvadite rascepku iz navrtke (3). podiznu silu priključnog uređaja traktora. Pri agregatiranju je potrebno proveriti podudarnost sastavnih elementa. Traktori sa osnovnom i dopunskom opremom mogu se agregatirati i sa kombinovanim mašinama različitih namena (u poljoprivredi. Povratak na sadržaj 6. Ručicu (1) postavite u položaj III ("Regulacija sile"). Pre agregatiranja radne mašine potrebno je detaljno proučiti uputstvo za sklapanje i upotrebu radne mašine. • Ostale mašine koje se priključuju na traktor pomoću dodatnih uređaja. Zavrnite je do početka sabijanja spiralnih opruga (2) i lisnate opruge (1). Traktori omogućavaju različite vidove agregatiranja: • Nošene mašine priključene na podizni uređaj u tri tačke.. građevinarstvu. U ovim slučajevima mase mašina delimično povećavaju vučne sposobnosti traktora. dok vučene mašine ne.300 mm iznad zemlje (gornja poluga topling treba da je u gornjoj oslonoj tački).2 Regulacija poluge sile vuče (8) • • • Postavite na zadnji podizni mehanizam teg ne manji od 400 daN i podignite ga na visinu 200. 7. Slika 98 6. • Polunošene i vučene mašine priključene su na podizni uređaj tako da se njihove mase u transportnom položaju delimično prenose na traktor.8. Na traktor se mogu agregatirati i mašine koje spadaju u treću kategoriju.8.. ispred prekidača mešača (2) signala ulazi u žljeb poluge (1) mešača. 7. zadnjim priključnim vratilom s završetkom od 8 žljebova. nosivost pneumatika i dozvoljeno opterećenje na poteznici. čije se mase u transportnom položaju upotpunosti prenose na traktor. šumarstvu i za komunalne radove). kao i u izuzetnim slučajevima mašine koje spadaju u prvu i u četvrtu kategoriju ali to treba izbegavati. Kada se nošene mašine priključuju na zadnji podizni mehanizam treba voditi računa o tome da se suviše ne rasterete prednji točkovi i da se ne 70 .1 Izbor radnih mašina Povratak na sadržaj MTZ-1221. Okrenite navrtku još za 1/3. Postoji mogućnost i agregatiranja različitih uvoznih mašina (uz malo prilagođavanje).3 je univerzalni traktor koji spada u drugu kategoriju (nazivna vučna snaga je 27 kN i nemože biti veća) i agregatira se radnim mašinama koje spadaju u tu kategoriju.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. Agregatiranje traktora Povratak na sadržaj Traktor je u osnovnoj varijanti opremljen zadnjim priključnim uređajem NY-2.Belarus 1221.. • Vučene mašine se za traktor spajaju pomoću vučnog uređaja. U transportnom položaju polunošene mašine se delimično podižu. a takođe i u industriji.. Mase vučenih mašina se upotpunosti prenose na sopstvene točkove.1/2 obrtaja da bi postavili rascepku. dok veći deo na sopstvene točkove.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje naruši koeficijent upravljivosti i sigurnosti rada. Otvorite dotok tečnosti.Belarus 1221. završetak cevi. Sem toga. 2. Ovaj koeficijent nesme biti manji od 0. Koeficijent upravljivosti predstavlja odnos opterećenja prednjih točkova traktora i njegove težine. 4. Pri tome se skraćuje broj prohoda traktorskog agregata po njivi. napunite pneumatike do potrebnog nivoa. ventil treba da je u krajnjem gornjem položaju 3. zaptivka. a zatim spojte završetak (1) s kućištem ventila pomoću navrtke (4) 5. Skinite s ventila kapicu i naduvajte pneumatik do potrebnog pritiska 10. kultiviranje i unošenje đubriva itd. transport i drugi radovi) gde nema ili je malo dopunsko opterećenje traktora od mašine. ventil treba da je u horizontalnom položaju. inače će tečnost dospeti u merač pritiska i može ga oštetiti.4R38 400 litara 16. Okrenite točak u položaj koji odgovara potrebnom nivou punjenja: pri punjenju na ½ zapremine. a specifična težina je 1. treba koristiti dodatne prednje tegove. teže je upravljati traktorom. Odvojte uređaj za punjenje od kućišta ventila rezervoara 8. 25%-ni rastvor kalcijum-hlorida se rastvara sa 75% vode. Izlijte višak tečnosti. unošenje đubriva. Podaci o količini rastvora po jednom pneumatiku dati su u tabeli 7. Pneumatici se pune do ¾ zapremine. Pri tome brzina traktorskog agregata ne treba da je veća od 20 km/h.9R38 350 litara Slika 99. Pravilan odnos opterećenja prednjeg i zadnjeg mosta traktora postiže se kombinovanim priključivanjem mašina napred i pozadi traktora. Da bi se iskoristila prednja vuča mora biti dovoljno opterećenje na prednjim točkovima. cev Za punjenje pneumatika sa tečnošću koristi se specijalna oprema i to na sledeći način (slika 93): 1.2. Ispustite vazduh iz pneumatika.1 420/70R24 (14. rezervoar.25. 5. a zatim vratite na ventil metalni čep zajedno sa iglicom i kapicom 9. a može doći i do propinjanja i prevrtanja traktora. koji omogućuju dodatno opterećenje prednjih točkova čije maksimalno opterećenje može biti 590 kg. Ako je ovaj koeficijent mali. Podignite točak dizalicom dok se ne odvoji od podloge. 7. Tabela 7. takođe možete napuniti pomoću pumpe ili crevom koje je spojeno na vodovod. Spojte kraj cevi (2) s rezervoarom tečnosti (3) koji se nalazi iznad točka na visini najmanje od 1. 2. crevo. navrtka.1. smanjuju gubici (predsetvena priprema i setva. Moguće je povećati težinu na prednjim točkovima i punjenjem pneumatika s vodom ili rastvorom kalcijum-hlorida CaCL2. Ova smeša ima sledeće karakteristike: tačka smrzavanja je -32˚C.). Vratite kapicu na ventil i spustite točak na podlogu Pneumatike. Skinite s ventila metalni čep zajedno s iglicom i kapicom 4. dodavanje balasta je neophodno zbog poboljšanja vučnih karakteristika traktora (oranje. ventil. Šema punjenja pneumatika sa: tečnošću (a) i pražnjenja (b) 1.9R24) 170 litara 18. Pri tome periodično zatvarajte dotok tečnosti i ispuštajte vazduh iz pneumatika otvaranjem zavrtnja (5) 7. 8. zavrtanj zatvarača. Pažnja! Kada u pneumatiku imate tečnost. 3. što obezbeđuje 700 kp pritiska na prednjem mostu. a ostatak vazduhom odgovarajućeg pritiska u zavisnosti od potrebne sile dizanja.5 m 6. 6. 71 . Opterećenje prednjih točkova se može meriti ili izračunati U slučaju da je traktorski agregat (traktor + mašina) neodgovarajući zbog koeficijenta upravljivosti. pri punjenju na ¾ zapremine. pritisak proveravajte samo u krajnjem gornjem položaju ventila.

10 15.12 17.00 24. bilo direktno na poluge podiznog mehanizma.00 31.2. 700 i 900 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Opterećenje i pritisak pneumatika treba da su odgovarajućih vrednosti koje su date u tabeli 7. 7. Predviđena je bezstepenasta regulacija rastojanja između zadnjih točkova i to u zavisnosti od rastojanja prednjih točkova koja se menja pomoću premeštanja prednjih točkova.15 29.16 20. Rastojanje između točkova traktora sa kojim traktor izađe iz fabrike je 1800 mm i koristi se pri transportu. što omogućava međurednu obradu u širinama od 450.00 32.2.18 0.70 33.2 Brzina kretanja km/h 420/70R24 (14.40 30.Belarus 1221. Uzimajući u obzir da prilikom oranja jedan točak traktora ide u brazdi poželjno je ako to omogućava plug da se plug prepodesi iz treće grupe. U toku rada je potrebno praćenje pritiska u pneumaticima i ako je potrebno usklađivati ih sa propisanim podacima.3 Formiranje traktorskog agregata Povratak na sadržaj Za agregatiranje nošenih mašina koristi se uređaj za priključivanje. Priključivanje omogućuje priključna viljuška.95 0.1 39.45 19. 7. U cilju smanjenja specifičnog pritiska na zemljište.40 20. Prilikom oranja sa četvrobraznim ili petobraznim plugom optimalno rastojanje između točkova je 19502050 mm.20 21..75 0. 600.95 Maksimalno opterećenje mostova određeno je nosivošću pneumatika ili vrednostima koje daje proizvođač traktora.14 18. Izmenu rastojanja zadnjih točkova treba uraditi kao što je prikazano na slici 88. kao i način montaže udvojenih točkova sa uloškom koji su dati na slici 90.610 mm (900 mm u popuštenom slučaju) • osnova priključnog trougla 870 mm (1010 mm u popuštenom slučaju) Agregatiranje polunošenih mašina omogućeno je pomoću vučnog uređaja koji se montira na donje poluge.9R38 30 10 30 8 30 8 Opterećenje pneumatika u kN i njemu odgovarajući pritisak MPa 0.25 29.3A. tako da je omogućeno horizontalno nivelisanje.. Tabela 7. Rastojanje točkova treba podesiti po podacima iz tabele 6. 72 .9R24) 18. za rad na zemljištima povećane vlažnosti predviđeno je udvajanje zadnjih točkova. Dimenzije poluga podiznog mehanizma (prečnik x širina sfernog zgloba u mm): • donje poluge 28.40 22.25 26.7 x 38 ili 36 x 45 mm • gornja poluga 22 x 51 ili 32 x 51 mm Podizni mehanizam omogućuje rad s priključnim mašinama koje imaju sledeće dimenzije priključnog trougla: • visina priključnog trougla 460.80 23. Brzina kretanja sa udvojenim zadnjim točkovima nesme da pređe 20 km/h.15 27.50 24. Za međurednu obradu u širinama od 450 i 700 mm treba koristiti preporuke iz tabele 6. treba odabrati potrebno rastojanje između točkova traktora.00 18.20 45.2 Izbor rastojanja između točkova traktora Povratak na sadržaj Pri izboru i korišćenju priključnih oruđa treba proučiti njihovo uputstvo za korišćenje i zavisno od tih preporuka.15 33. bilo pomoću automatske poteznice.15 33. Agregatiranje polunošenih mašina se vrši preko vučnog uređaja koji se montira na donje poluge i koji omogućava vertikalno pomeranje rude polunošenih mašina.35 20.25 0.25 0.4R38 16.

imaju žljeb za agregatiranje širokozahvatnih mašina za bolje kopiranje reljefa zemljišta kao što su kultivatori i sejalice. Za njihovo pričvršćivanje na traktor koriste se slobodni otvori na nosačima priključnog uređaja ispod poteznice. korišćenjem zavrtnjeva s obe strane ili za osovinicu poteznice. Sinhrono priključno vratilo 4. kombajni za žito itd. snaga ne treba da je veća od 5 kW (dozvoljeni maksimalni pritisak je 10 MPa). Vertikalno opterećenje na klateću poteznicu TCY-1M nesme biti veće od 20 kN.Belarus 1221. a u podu je predviđen otvor za uvođenje kabla. Snaga preko prednjeg priključnog vratila ograničena je na 50 % (pri 1000 o/min.36 o/min puta.4 Karakteristike rada Povratak na sadržaj Leva podizna poluga podiznog mehanizma podešena je na dužinu od 530 mm. Preko priključnog vratila dozvoljeno je korišćenje snage do 90 % od eksploatacione snage (rad u stacionarnom položaju) pri 1000 o/min i do 60 % pri 540 o/min. 7. Pri agregatiranju radnih uređaja koji spadaju u treću kategoriju potrebno je izvršiti promenu nastavaka donjih poteznica kao i izvrnuti zadnji kraj toplinga i umesto njega staviti drugi odgovarajući (tip HY-3). Za tipove (T-150K) radnih uređaja sa aktivnim radnim organima kardansko vratilo treba da se skrati za otprilike 450 mm. Kardansko vratilo treba da ima teleskopski deo (sa preklopom ne manjim od 110 mm) da bi se izbeglo razdvajanje i uklinjavanje spoja. koje su postavljene na mašinama sa povećanim momentom inercije obrtnih masa (silažni kombajni. Agregatiranje radne mašine na traktor treba sprovesti po uputstvu koji je dat uz radnu mašinu. Pogon mašina sa aktivnim radnim organima omogućen je priključnim vratilom i kardanskim vratilom sa štitnikom. Viljuške kardanskog vratila treba da se nalaze u jednoj ravni. koji po svojim parametrima treba da odgovara priključnoj mašini. ili za istu ovu dimenziju treba povećati priključnu rudu radnih uređaja.) Postavljanje prednjeg priključnog vratila se vrši zajedno sa postavljanjem prednjih poluga i njihovih držača a bez poteznica za vuču. Pri agregatiranju priključnih mašina neophodno je staviti sigurnosne lance (sajle) za slučaj havarijskog odvajanja radne mašine od traktora. Pri korišćenju spoljašnjih hidrauličkih izvoda. i bez potrebe je nebitrebalo menjati.28 kN. Podizne poluge.18 kN. završetak je sa 21 žljebom). Moguće je korišćenje snage preko nekog spoljašnjeg hidrauličkog priključka. Pri radu agregata treba stalno nadgledati rad sigurnosne i jednosmerne spojnice. a na poprečnu TCY-1Ж ne više od 20 kN. Kretanje transportnog agregata zavisi od mogućnosti traktora i prikolice.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mašine koje zahtevaju poprečno pomerene tačke spajanja agregatiraju se pomoću klateće poteznice TCY1M ili TCY-1Ж (poprečna). Brzoaktivirajuće spojke se koriste pri agregatiranju polunošenih. Podizna sila podiznih mehanizama računa se na 610 mm od priključnih tačaka: • prednjeg . U kabini na prednjem delu predviđena su dva otvora M8 za pričvršćivanje pulta sistema automatske (elektronske) kontrole priključnih mašina. Prikolice treba da su priključene za traktor samo pomoću poteznica TCY-3 ili TCY-1M. Agregatiranje traktora sa dve prikolice dozvoljeno je samo na suvim i tvrdim putevima na nagibima do 4 %. sem osnovnog otvora za spajanje sa donjim polugama. • zadnjeg . Prednji nošeni mehanizam tipa NY-2 i prednje priključno vratilo služi za agregatiranje prednjih traktorskih utovarivača i uređaja koji su prilagođeni za prednje agregatiranje. vučenih i poluvučenih mašina kao sigurnosni element u slučaju neplaniranog razdvajanja traktora i radne mašine da bi se izbeglo isticanje ulja iz hidraulčnog sistema. predviđeno je za pogon transportnih mašina s aktivnim radnim organima i za pogon mašina za ubiranje. 73 . Izbor snage za pogon mašina sa aktivnim radnim organima je na priključnom vratilu sa 540 o/min (završetak priključnog vratila je sa 6 ili 8 žljebova) ili sa 1000 o/min (završetak priključnog vratila je sa 21 žljebom). Brzina kretanja traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da je do 20 km/h (sem transoprta).

8.000 kp-t. kipovanjem). Provera se vrši u osnovnom radnom položaju (pri spuštenoj platformi. Pri kretanju na saobraćajnim putevima treba da bude rastojanje imeđu prednjih i zadnjih točkova oko 1800 mm. Ovo uputsvo za rukovaoce nemože obuhvatiti čitav spisak preporuka za agregatiranje sa konkretnim mašinama. ukupna masa) ne sme da pređe 8. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri izboru priključnih mašina ili pri agregatiranju izabranih mašina. ako je prečnik prednjih točkova manji onda je srazmerno i dozvoljeno opterećenje manje. Prikolica treba da je opremljena s nezavisnim kočionim uređajem (kočnicama).800 mm. treba tržiti dodatne informacije od ovlašćenog predstavnika ili direktno od proizvođača.5 Ograničenja težine Povratak na sadržaj Delovi koji služe za prenos snage (pogon). a u cilju porasta pouzdanosti i povećanja njihovog veka trajanja ukupna (maksimalna) težina traktora (sa radnim protivtegovima. gde nema vertikalnog opterećenja na poteznici ili je neznatno. 74 Povratak na sadržaj . što treba usaglasiti sa traktorom.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Gabaritne dimenzije traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da su maksimalno do: • 20 m dužine. U suprotnom slučaju pumpa može da usisa vazduh (na primer kod prikolica sa samopražnjenjem.5 m širine i • 3. Kvalitet formiranog traktorskog agregata zavisi u velikoj meri i od dobrog tehničkog poznavanja priključne mašine. 7. Tehničko održavanje Tehničko održavanje je neophodno da bi traktor bio sposoban za rad tokom eksloatacije. dodatnim balastima (tegovima) zajedno sa agregatiranom radnom mašinom. Ukupno (maksimalno) opterećenje prednje osvine zajedno sa tegovima ne sme da pređe 3. Postupak formiranja traktorskog agregata kreće od zahteva agrotehničke operacije i analize tehničkih parametara priključne mašine. Kretanje unazad nije dozvoljeno. u horizontalnom položaju).8 m visine. Pri agregatiranju mašina sa hidrauličkim potrošačima treba voditi računa da se iz rezervoara ne koristi više od 16 l ulja.000 kp-t. Napomena! Opterećenje prednje osovine u sebi sadrži i težinu prednjeg traktorskog utovarivača sa podignutom praznom kašikom. Pri skretanju traktora i kretanju po nagnutim terenima treba smanjiti brzini do 10 km/h. jer u sebi sadrže neophodne informacije za formiranje i korišćenje traktorskog agregata.000 kp-t pri maksimalnom međuosnom rastojanju od 1. Pažnja! Potrebno je dobro proučiti i uputsva za rukovanje i korišćenje priključnih mašina. Pažnja! Odstupanje od nominalnih vrednosti treba da je u saglasnosti sa saobraćajnim propisima. • 2. zbog velikog broja vrlo različitih mašina. zato što je svetlo i svetlosna signalizacija opremljena (postavljena) samo za kretanje unapred.Belarus 1221. Kretanje traktorskog agregata po saobraćajnim putevima moguće je samo unapred. Ugao poprečne statičke stabilnosti traktorskog agregata treba da je do 30° pri radnom rastojanju između točkova traktora. potrebno je opteretiti balastnim tegovima ne samo prednji most već i zadnji ili nalivanjem pneumatika vodenim rastvorom. koje su s pneumatskim sistemom traktora spojene preko pneumatskog priključka. Ukupno (maksimalno) opterećenje zadnje osvine zajedno sa tegovima i agregatiranom radnom mašinom ne sme da pređe 5. Polunošene i vučene mašine treba da su čvrsto priključene za traktor i naregulisane prema otporu na tački kačenja (za polunošene mašine). Pri agregatiranju traktora s prikolicama.

Podmažite ležaje spojnice (Operacija 15). i ako je neophodno.25 2. Proverite i ako je neophodno zategnite spoljašnje navojne spojeve glavnih sklopova (Operacija 40). smanjuje snaga motora i povećavaju se troškovi korišćenja traktora. 2. 9. • kućištu menjača (Operacija 42). Povratak na sadržaj Pregledajte i operite traktor.9 22 (25) 170 0. naregulišite slobodni hod pedale spojnice. Očistite rotore centrifugalnog prečistača ulja motora i menjača (Operacija 12 i 13). pregleda ili regulisanju. 6. Proverite i ako je neophodno podesite hermetičnost prečistača za vazduh i usisnog voda (Operacija 23) 15. Zamenite filtere motora i hidrauličnog sistema (Operacija 17 i 31). Zamenite ulje u: ● karteru motora (Operacija 16). očistite kleme. UPOZORENJE! Ako nema posebnih uputstava. Proverite zategnutost remena generatora (Operacija 8).1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 1. zaustavite traktor i povucite parkirnu kočnicu. 3. sistema za osvetlenje i signalizaciju (Operacija 6). Izlijte kondenzat iz rezervoara pneumatskog sistema (Operacija 5). Proverite stanje akumulatora. zaustavite motor.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ne pridržavanjem mera tehničkog održavanja značajno se smanjuje radni vek traktora. tečnosti i ulja. 18 / 22 31 47 0. 4. oštećenja ili nesretnih slučajeva. 11. sistema za upravljanje.Belarus 1221.2 8. Koristite specijalne posude za čuvanje i skladištenje ovih otpadnih materija. požara. • reduktoru točkova i glavnom prenosu prednjeg pogonskog mosta (Operacija 43). nakupljanje prljavštine ili drugih nečistoća koje mogu biti uzročnici nepravilnog rada. kočnica. Proverite. 8. 12. pre nego što pristupite bilo kojoj operaciji tehničkog održavanja. kočnica i pneumatskog sistema (Operacija 24 i 26). 10. Nikada ne prosipajte prerađenu tečnost i ulje na zemlju. da ne dozvoli slabljenje pritegnitih spojeva. Očistite mrežasti filter menjača (Operacija 15). povećava se broj otkaza. Rukovaoc je obavezan da svakodnevno proverava rad traktora. 16. 75 . 14. VAŽNO! Pridržavajte se pravila za pravilno i bezopasno skladištenje i čuvanje otpadnih materija. Ako ste skidali štitnike uverite se u to da su vraćeni na mesto pre nego što počnete rad na traktoru. Proverite zategnutost zavrtnjeva glave cilindra (Operacija 35). spojeve i ventilacione otvore (Operacija 27). Prokontrolišite funkcionisanje motora.15 1. Poslušajte rad svih glavni sklopova (delova) traktora. Zapremine posuda u litrima Karter (ulja) motora Sistem za hlađenje motora Transmisija Pumpa za gorivo Glavni prenos prednjeg pogonskog mosta Kućićte gornjeg / donjeg koničnog zupčastog para reduktora prednjeg pogonskog mosta (svaki) Rezervoar ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje (zapremina hidrauličnog sistema) Rezervoari goriva (2 rezervoara po 85 litara svaki) Rezervoar tečnosti za lakše startovanje motora. pojave curenja goriva. Proverite zazore između ventila i klackalica (Operacija 21). 5. 7. filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva (Operacija 7 i 22). Izlijte talog iz rezervoara za gorivo. 13.

Belarus 1221.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 76 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.

časova 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 125 250 500 1000 2000 Uopšteno . kočnica i uređaja Izlivanje taloga iz filtera za grubo prečišćavanje goriva i rezervoara goriva Provera zategnutosti remena ventilatora Zavrtnji glavčine zadnjih točkova Pritisak vazduha u pneumaticima Čišćenje prečistača vazduha motora Čišćenje centrifugalnog filtera motora Čišćenje centrifugalnog filtera menjača Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta Čišćenje žičanog filtera ulja u menjaču Zamena ulja u motoru Zamena filtera ulja u motoru Podmazivanje ležaja spojnice Kinematički zglobovi hidrocilindra sistema za upravljanje Turbokompresor Provera zazora ventila motora Izliv taloga iz filtera za fino prečišćavanje goriva motora Hermetičnost spojeva prečistača vazduha motora Slobodan hod pedale spojnice Zazori na volanu Regulisanje kočnica Akumulator Mešač signala za regulaciju sile i pozicije Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Hermetičnost magistrale pneumatskog sistema Zamena filtera ulja hirauličnog sistema 77 Periodičnost svakih.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. sistema za upravljanje.3 Tabela tehničkog održavanja traktora Broj operacije na karti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Radna operacija Nivo ulja u motoru Nivo tečnosti za hlađenje u motoru Nivo ulja u rezervoaru hidrauličnog sistema i sistemu za upravljanje Nivo ulja u transmisiji Izlivanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Provera funkcionisanja motora.Belarus 1221.

Periodičnost svakih. 53.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Broj operacije na karti 32 33 34 35. 41.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja Povratak na sadržaj VAŽNO! Posle rada na tehničkom održavanju vratite na mesto sve prethodno skinute štitnike sa traktora. 49. 39. 40. 46. 51. 44. 52.Belarus 1221. časova Radna operacija Čišćenje filtera grejača kabine Čišćenje generatora Uvlačenje . 42. 50. 78 . 45. pre nego što počnete ponovo sa radom. 55. 43. 54. 47. 38. 36 37. 48.trag prednjih točkova Zatezanje zavrtnjeva glave cilindra motora Filter vazduha na motoru Čišćenje filtera za grubo prečišćavanje goriva Zamena filtera za fino prečišćavanje goriva Zazori u kinematičkim zglobovima poluga sistema za upravljanje Provera i pritezanje spoljašnjih zavrtanjskih spojeva Turbokompresor motora Zamena ulja u transmisiji i rezervoaru ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Zamena ulja u glavnom prenosu i reduktorima točkova prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje desne podizne poluge podiznog mehanizma traktora Podmazivanje obrtnog vratila poluga podiznog mehanizma Provera brizgaljki motora Generator Podmazivanje okretnih rukavaca prednjeg pogonskog mosta Starter motora Provera brizgaljki motora Generator (sezonsko podešavanje) Pranje sistema za hladjenje motora Ispiranje pumpe za gorivo visokog pritiska Regulacija centrifugalnog prečistača motora Regulacija centrifugalnog prečistača menjača 10 125 250 500 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1000 2000 Uopšteno 8.

. što će dati lažnu sliku o velikoj potrošnji ulja i pojave ugljenmonoksida. Slika 101. VAŽNO! Ne dolivajte ulje iznad gornje oznake na pokazivaču. Proverite nivo ulja tako što postavite traktor na ravnu podlogu i tek kroz 3-5 minuta posle zaustavljanja motora. obrišite ga i ponovo ga vratite na svoje mesto. Nivo ulja u karteru motora.Belarus 1221. Sačekajte da se motor ohladi. 79 Slika 102. Čuvajte se opekotina od vrele tečnosti. oslobodite podupirač (1) i postavite ga u držač (2) • spustite haubu. U protivnom višak ulja će sagorevati.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Hauba Hauba je postavljena na zglobne veze u prednjem delu traktora. VAŽNO! Ne dozvolite da motor radi sa nivoom ulja koje je ispod donje oznake na pokazivaču nivoa ulja. Nivo tečnosti za hlađenje motora UPOZORENJE! Sistem za hlađenje radi pod pritiskom koji se kontroliše ventilom u poklopcu hladnjaka. Ako je neophodno dolijte ulje na usipno grlo (1) skinuvši poklopac (2). namesti te je u bravicu. kako bi postepeno smanjili pritisak pre nego što potpuno skinete poklopac. kada se ulje u potpunosti slije u karter: . Nivo ulja treba da je između gornje i donje oznake na pokazivaču. OPERACIJA 2. uverite u to da je hauba čvrsto fiksirana u oslonacima kada je u gornjem položaju. i na strelicom označenom mestu pritisnite haubu rukama 8. stavite na poklopac debelu tkaninu i polako odvrnite poklopac.Izvadite merač i odredite nivo ulja. Slika 100.Izvadite merač ulja (3) s desne strane motora. .5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada ili svakodnevno ako je potrebno Povratak na sadržaj OPERACIJA 1. Da bi podigli haubu: • povucite ka sebi ručicu (4) i podignite haubu (3) • zadržite haubu. oslobodite podupirač (1) iz držača (2) i slobodni kraj stavite u oslonac (5) (pogled I) VAŽNO! Pre nego što počnete sa tehničkim održavanjem u zoni pod haubom. što omogućava njeno brzo pomeranje napred i dobijanje pristupa u zoni motora za obavljanje planiranih operacija tehničkog održavanja. Da bi spustili haubu: • podignite haubu. Opasno je skidati poklopac kada je motor vruć.

Belarus 1221. traktor treba postaviti na horizontalnu ravnu podlogu. Zaustavite motor i zakočite traktor parkirnom kočnicom. dolijte ulje do oznake "П". da bi zatvarač hladnjaka (3) bio pristupačan. kočnica. OPERACIJA 3. VAŽNO! Ne dozvolite da se nivo tečnosti smanji ispod 40 mm od gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. Proverite nivo ulja na providnom pokazivaču (1) (slika 103) koji je sa desne strane kućišta menjača. Proveravajte nivo ulja na providnom pokazivaču nivoa (1) koji je sa leve strane traktora. proverite nivo tečnosti u hladnjaku. Ventil treba da bude otvoren sve dok se potpuno ne izlije kondenzat i prljavština. skinuvši poklopac (2) (slika 104) usipnog grla za ulje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pomoću izvijača podignite vratanca (2) koja su u gornjem prednjem delu haube. Zatvorite ispustne zatvarače rezervoara za gorivo i filtera. uključujući i zadnji treba da su sa izvučenim klipovima. Slika 104. 80 . Sistem za upravljanje. Provera nivoa ulja u transmisiji Slika 103. opreme za osvetlenje i signalizaciju Motor treba da mirno i uravnoteženo radi u svim režimima rada. OPERACIJA 6. Ako je neophodno. Svi hidraulični cilindri. Ako je neophodno.6 Provera posle svakih 125 časova rada Uradite sve gore navedene operacije plus sledeđe operacije: Povratak na sadržaj OPERACIJA 7. kočnice i oprema za svetlosnu i zvučnu signalizaciju treba da su u ispravnom stanju. Provera rada motora. NAPOMENA! Pri korišćenju radnih uređaja koje zahtevaju veće količine ulja. tečnost u hladnjaku treba da je do gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. Ispuštanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Povucite prsten (1) prema sebi i istovremeno na gore da bi otvorili ventil. 8. Ispustite kondenzat iz oba rezervoara i sa leve i sa desne strane traktora. Nivo ulja ne treba da bude niži od 10 mm od oznake "П". Nivo treba da je između oznaka "O" i "П". skinuvši navojni poklopac (2). Nivo ulja u rezervoaru hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Pre provere nivoa ulja. Ispustite talog i vodu dok se ne pojavi ispod zatvarača čisto gorivo. dolijte ulje do nivoa oznake "C". pridržavajući se uputstva opisana u ’’OPERACIJA 3’’. Ispuštanje taloga iz filtera za gorivo i rezervoara goriva • • • Otvorite ispustni zatvarač (1) rezervoara za gorivo (2) i ispustni zatvarač (4) kućišta filtera (3). dolijte ulje do oznake "П". Talog odložite u specijalne posude i pravilno ga skladištite. primenite gore pomenute mere bezbednosti. OPERACIJA 4. Slika 105. OPERACIJA 5. sistema za upravljanje.

okrenite kućište generatora dok ne dobijete potrebnu zategnutost.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 107. Ako je neophodno. podesite pritisak vazduha u pneumaticima prema opterećenju i datim preporukama u poglavlju 7. U tom slučaju treba oprati kontrolni filter (4) a uložak filtera (5) zameniti novim. pri pritisku silom od 40 N. Slika 106. Slika 109. Pritegnite zavrtnje (2) koji pričvršćuju generator i zaštitni plašt generatora. Provera zategnutosti remena pogona ventilatora kod generatora Zategnutost remena ventilatora je dobra ako je ugib remena na sredini između remenice kolenastog vratila (radilice) (1) i remenice ventilatora u granicama od 30 do 33 mm. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška Proverite zaprljanost papirnog uloška u filteru za vazduh i prostora kućišta filtera. Za čiščenje filtera za vazduh i zamenu papirnog uloška uradite sledeđe operacije: • odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite uljno kupatilo (1) • odvrnite leptirastu navrtku (3) i izvadite uložak filtera (5) • proverite (bez vađenja iz kućišta (6)) čistoću uloška kontrolnog filtera (4) NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5). OPERACIJA 11. OPERACIJA 8.Belarus 1221. OPERACIJA 10. NAPOMENA! U slučaju da je radna sredina traktora sa povećanim nivoom prašine ovu operaciju treba raditi na svakih 20 radnih sati. Slika 110 81 . Da bi postigli navedenu zategnutost remena popustite zavtranje (2) koji pričvršćuju generator. pritegnite ih momentnim ključem momentom pritezanja od 360 do 500 Nm. Provera pritiska u pneumaticima Proverite stanje protektora i pritiska vazduha u pneumaticima. Provera zategnutosti zavrtnjeva glavčine zadnjih točkova Proverite zategnutost četiri zavrtnja (1) glavčine zadnjih točkova i. OPERACIJA 9. ako je neophodno.

Nemetalnom četkom odstranite sve naslage sa unutrašnjih zidova čaše rotora. Slika 113. Čišćenje centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača • • • • • • • • • Skinite navrtku (1) i kapu (2). Ako je neophodno očistite i properite mrežicu. Slika 111.Belarus 1221. da potpuno legne čaša na rotor. 82 . Skinite poklopac (6). Operacija 15. Mrežasti prečistač ulja menjača • Odvrnite i skinite poklopac (1). krilca (7) i mrežicu filtera (8). Rotor treba lako da se obrće. Postavite šrafciger (5) ili šipku između kućišta i donje strane filtera kako bi zaustavili rotor (3) od obrtanja i pomoću ključa (4) odvrnite navrtku rotora. Postavite delove za balansiranje na čašu i kućište rotora. Očistite sve delove od taloga i properite ih u dizel gorivu i produvajte sa vazduhom pod pritiskom..60 s treba da se čuje šum obrtanja rotora. Pre sastavljanja čaše sa kućištem rotora namažite zaptivni "O" prsten s uljem za motor. Uhvativši za dugme (3) izvucite filter iz kućišta menjača.50 Nm. NAPOMENA! Posle zaustavljanja motora u toku od 30 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. OPERACIJA 14. Ako je neophodno. skinite čašu rotora (3). Navrtku za stezanje čaše zavrnite (ne previše). Postavite kapu (2) i zategnite navrtku (1) momentom 35.. To govori o tome da filter radi normalno.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 12 i 13. Slika 112. Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili. dolijte ulje do potrebnog nivoa kroz kontrolno usipni otvor. Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para Provera nivoa ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para se vrši tako što odvrnete zavrtanj-zatvarač (1) (slika 112) i nivo ulja treba da je do donjih navojaka navojno kontrolnog usipnog otvora za sipanje i kontrolu.

Postavite traktor na ravnu površinu i ugasite motor. Podmažite podlošku (9) motornim uljem. • • • • • Zagrejte motor do normalne radne temperature (ne manje od 70 °C). • OPERACIJA 18. kako je ranije opisano u "OPERACIJA 1" Ako je neophodno dolijte ulje do potrebnog nivoa. Promena filtera ulja u motoru (istovremeno sa zamenom ulja u motoru) • • • • • • Odvrnite kućište filtera za ulje (5) zajedno sa uloškom filtera (6). Stisnite stezač (4). Proverite nivo ulja pokazivačem (3). Skinite poklopac (2) ulivnog otvora i odrvrnite odlivni zatvarač (4). Slika 115. Pravilno odložite ulje. Sastavite filter obrnutim redom od rastavljanja. zakrenite stezač (4) tako da se 3 ispupčenja poklope sa žljebovima na kućištu (5). da je zaptivni prsten (7) postavljen s obe strane mrežastih žičanih elemenata NAPOMENA! Uvrćite leptir navrtku (4) dok ploča (10) ne bude u istom nivou sa čelom klipa (5). zaptivni prsten (7) i žičane elemente (8). tako da se pomeri za 3 do 4 mm u kućištu (5). 83 . NAPOMENA! Uverite se u to. Vratite na mesto zatvarač (4) i kroz usipno grlo (1) nalijte sveže čisto motorno ulje (propisanih karakteristika) do gornje oznake pokazivača ulja (3). Vratite na mesto poklopac (2) ulivnog otvora. Operite sve delove. uložak filtera (6). Zavrnite nazad sklopljen filter za ulje sa 3/4 okretaja nakon dodira podloške (9) o kućište (10). propusni ventil (7)i oprugu (8). Properite mrežaste žičane elemente sa čistim dizel gorivom. Skinite stezač (4). Odvrnite maticu (1) i skinite skinite donji deo filtera (2) zajedno sa podloškama (3) i (9). oprugu (6). kontranavrtku (2) i navrtku s krilcima (4) sa vretena (9). Izlijte ulje u specijalnu posudu za skupljanje prerađenog ulja. Startujte motor i neka radi 1-2 minuta. Postavite novi uložak filtera iobrnutim redosledom sastavite filter za ulje. Slika 116.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • Odvrnite dugme (3).Belarus 1221. Povucite parkirnu kočnicu. Pomoću mazalice 4-6 puta napumpajte (odgovarajućim kvalitetom maziva) na mazalici kućišta koja je uvrnuta u kućište ležaja. klip (5). Zategnite maticu (1) momentim ključem momentom od 50 do 70 Nm. Podmazivanje aksijalnih ležaja spojnice • • Skinite popklopac (1) s leve strane kućišta spojnice. Ako je neophodnozamenite podloške (3) i (9). Zamena ulja u motoru • • • Slika 114. OPERACIJA 16. Skinite ploču (10). OPERACIJA 17.

Podmazivanje izvršite mazivom odgovarajućeg kvaliteta i potrebnom količinom maziva. (2) i (3). 2. • Skinite poklopac glave cilindara i proverite zatezanje držača osovinice klackalice obrtnim momentom 60-90 Nm. 11 i 12-tog ventila (računajući ventile od strane ventilatora).0. 10. a izduvni završava zatvaranje) • Podesite zazore 3.. Provera zategnutosti spojeva turbokompresora Proverite zategnutost spojeva turbokompresora (1).Belarus 1221.za usisne ventile 0. . 84 . 8. izduvne grane (3) i nosača auspuha (2). 8 i 9-tog ventila.25.40. Provera zazora ventila motora i podešavanje NAPOMENA! Proveru zazora radite na hladnom motoru. Slika 117. 5. OPERACIJA 19. 4.45 mm. Slika 118.0.30 mm. 7. podesite preklapanje ventila 6-tog cilindra i naregulišite zazore 1.. Podmazivanje zglobnih spojeva cilindara sistema za upravljanje Mazalicom podmažite zglobne veze cilindra na otvorima za mazalicu (1) i sa leve i sa desne strane prednjeg pogonskog mosta (4 mesta za podmazivanje).za izduvne ventile 0.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje NAPOMENA! Ne prepunjavajte kućište sa mazivom. NAPOMENA! Zazori između klackalice i ventila na hladnom motoru treba da su: . • • • Okrenite radilicu za 360°.. i stegnite ih. OPERACIJA 20. Izlivanje taloga iz filtera za fino prečišćavanje • • • Popustite za 1 do 2 obrtaja zatvarač (1) za ispuštanje vazduha.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati Povratak na sadržaj Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 20.. Višak maziva može da dospe unutar kućišta na frikcione delove spojnice koji se ne podmazuju. Ako je neophodno. Zavrnite zatvarače (1). 6. zategnite spojeve pomoću momentnog ključa momentom od 35 do 40 Nm. Za regulaciju ventila popustite kontranavrtku (1) zavrtnja (2). Regulaciju zazora obaviti sledećim redom: Slika 119. Posle regulisanja zazora zategnite kontranavrtke (1) i vratite na mesto skinute delove OPERACIJA 22. prethodno proverivši zatezanje zavrtnjeva glave cilindara (Operacija 35). postavite merni listić (3) između stabla ventila (5) i klackalice (4) zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2) dok se ne dobije potreban zazor mernog listića. • Obrnite radilicu motora do trenutka preklapanja ventila 1-vog cilindra (usisni ventil počinje da se otvara. Odvrnite zatvarače (2) i (3) u donjem delu filtera i izlijte talog dok ne poteče čisto gorivo.

5 okretaja (tj. Slika 122. 85 Slika 121. • Okrenite ručicu (1) u suprotnom smeru kazaljke na satu do kraja. U slučaju zapinjanja pedale naregulišite oprugu servouređaja (7) zavrtnjem (8) ili izmenite položaj konzole (9) okrenuvši je u odnosu na osu zavrtnja za pričvršćivanje. OPERACIJA 25. • Zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2). Suviše mali hod dovodi do proklizavanja lamela spojnice. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane • • • • Skinite monociklon i očistite njegove unutrašnje površine. leve radne kočnice. pregrevanja i habanja delova spojnice. Pokrenite (upalite) motor Podesite gas (na leru) tako da broj obrtaja motora bude oko sredine Zatvorite usisnu cev (1) prečistača vazduha. poluga sistema za upravljanje. Regulacija slobodnog hoda pedale spojnice Slobodan hod pedale spojnice treba da bude u granicama od 30 do 40 mm. pronađite mesto na kome dolazi do propuštanja vazduha (pušta negde na dihtungu) Slika 120. Za regulaciju slobodnog hoda pedale spojnice treba uraditi sledeće: • Izvadite rascepku. zatim zavrnite viljušku za 5 do 5. Slika 123. • Odvrnite zavrtanj (8) dok pedala (6) ne dodirne deo kabine. OPERACIJA 26. zategnite navrtke poluga za okretanje i odstranite zazore u nosaču volana. • Ponovite ovu operaciju za desnu pedalu radne kočnice. izvucite rukavac (2) i odvojte polugu (5) od ručice (1). Regulacija slobodnog hoda volana Slobodan hod volana pri radu motora ne treba da bude veći od 25 °. • Obrćući viljušku (3) podesite da se poklope otvori u viljušci i polugi (1). • Zategnite kontranavrtku (4) i sastavite delove suprotno od onog kako ste ih rastavili. naregulišite hod pedale leve radne kočnice. Regulacija hoda pedale radnih kočnica i parkirne kočnice Pun hod pedale za kočenje pri sili pritiska na pedalu od 120 N treba da je u granicama 110-120 mm.Belarus 1221. skratite polugu). . • Popustite kontranavrtku (4). da se dodirnu potisni ležaj i poluge. naregulišite kočnice na sledeći način: • Popustite kontranavrtku (3) zavrtnja za regulaciju (2).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 23. VAŽNO! Uverite se u to da se pedala spojnice precizno vraća od kraja do kraja slobodnog hoda. tada motor mora da stane (da se ugasi) • Ukoliko motor ne stane (ne ugasi se). U suprotnom slučaju odstranite zazore u zglobnim vezama hidrauličnog cilindra. OPERACIJA 24. U suprotnom. NAPOMENA! Suviše veliki slobodan hod pedale ne dozvoljava da se potpuno usključi spojnica i otežan je izbor stepena prenosa.

• Zavrtanjem ili odvrtanjem zavrtnja (3) postignite to da se pri sili na poluzi (1) od 200 N. tragu kočenja). • Zategnite kontranavrtku (2) i (8). Slika126. potpuno uključi parkirna kočnica na četvrtom zupcu sektora (A): • Posle podešavanja učvrstite zavrtanj (3) sa kontranavrtkom (2). Parkirna kočnica treba da je potpuno uključena pri položaju poluge (1) na četvrtom zupcu sektora (A). a zatim se obratite lekaru. Slika 125. Ne dozvolite da plamen ili iskre vatre dođu u zonu elektrolita . Pri radu sa akumulatorom nosite zaštitne naočare i rukavice. • Obrtanjem zavrtnja za regulaciju (3).to može izazavati eksploziju. zaustavite motor i blokirajte zadnje točkove od napred i od nazad: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. postavite čiviju (6) i osigurajte je rascepkom. podesite hod poluge (1) tako da se parkirna kočnica potpuno uključuje na 3-em ili 4tom zupcu sektora "A".Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 124. Pre regulacije parkirne kočnice postavite traktor na ravnu podlogu. NAPOMENA! Hod leve pedale radne kočnice treba da bude nešto manji da bi se obezbedilo istovremeno aktiviranje kočnica pri kočenju sa blokiranim pedalama. Ako dospe unutra .popijte velike količine vode ili mleka. VAŽNO! Pri blokadi pedala kočnica neujednačenost kočenja točkova treba da je manja od 1 m (po otisku. Ako dospe u oči . 86 . OPERACIJA 27. koja ako dospe na kožu.obilno ih perite vodom u trajanju od 15 min. • Podesite vuljušku (7). • Popustite kontranavrtke (2) i (8) i skinite čivije (6). na odeću ili oči izaziva opekotine. • Popustite kontranavrtku (2) sa zavrtnja za regulaciju (3) parkirne kočnice (sa desne strane traktora). Ako je traktor opremljen pneumatskim sistemom i radi sa prikolicama koje su opremljene pneumatskim kočnicama. • Okrenite polugu (5) tako da se otvor na njegovom desnom ramenu poklopi sa gornjim prorezom "B1" poluge (4) i sa prorezom "B2" poluge (3). Punite i odložite akumulatore u prozračnu prostoriju sa ventilatorom. properite ih velikom količinom čiste vode. Akumulatori UPOZORENJE! U akumulatoru je sumporna kiselina. Ako kiselina dospe na spoljašnje delove tela. izvršite podešavanje pneumatske kočnice na sledeći način: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj.

• • • • • Skinite zavrtanje (2). Proverite nivo elektrolita. pronađite mesto gubitka vazduha i odstranite neispravnost. dodajte destilovanu vodu. OPERACIJA 28.Belarus 1221. OPERACIJA 31. Stavite novi filtrirajući element i sklopite filter obrnutim redosledom kako ste ga rasklopili. • Izvadite filtrirajuće elemente. zatvorite ga poklopcem (1) i učvrstite zavrtnjima (2). • Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). Stavite filter na svoje mesto u rezervoar hidrauličnog sistema. graničnik (4) i filtrirajući element (5). • Sastavite filter onako kako ste ga rastavili. Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Za čišćenje filtrirajućih elemenata: Slika 128. Ako je neophodno. pro-perite ih sredstvom za pranje i produvajte sabijenim vazduhom. poklopac (1) i izvucite element za filtriranje pomoću graničnika (4). 87 . Održavajte akumulatore u čistom i suvom stanju. obrnutim redom. proverite gustinu elektrolita u svakoj ćeliji akumulatora. Proverite da izvodi (2) i zatvarači (1) budu čisti. U protivnom. Ako se ručica ne kreće na ovaj način. Properite kućište (6) sredstvom za pranje. OPERACIJA 29. Kada skidate zatvarače očistite naležuće površine. Skinite navrtke (3). Provera hermetičnosti magistrale pneumatskog sistema • • Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu na 6 do 6. Slika 129. Gustina treba da odgovara gustini potpuno napunjenog akumulatora. Uverite se da je akumulator dobro pričvršćen.5 bar-ra (prema pokazivaču pritiska na komandnoj tabli) i zaustavite (ugasite) motor. Proverite da se ručica mešača signala (1) slobodno okreće u opsegu između oznaka "I" i "III" kružne skale. Upravljanje mešačem signala regulacije sile/pozicije (ako je ugrađen) Podignite zadnji podizni uređaj u krajnji gornji položaj. Slika 130. Zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema NAPOMENA! Svaka sledeća zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema je posle svakih 1000 radnih sati. obratite se stručnom servisu gde će se izvršiti potrebno podešavanje. Proverite na manometru da pad pritiska za 30 minuta ne bude veći od 0. OPERACIJA 30.5 bara. Pre nego što dodate destilovanu vodu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • • Slika 127. Ako je neophodno. Treba da je za 12-15 mm iznad zaštitne mrežice (ili između oznaka za nivo na providnom delu kućišta akumulatora). namažite klemne tehničkim vazelinom i očistite ventilacione otvore na zatvaračima (1).

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 32. Čišćenje filtera sistema za grejanje i ventilaciju kabine NAPOMENA! U vlažnim uslovima rada, na primer, rano ujutru, ne uključujte ventilator, jer ovlažene čestice prašine teško će te odstraniti. • • • Podignite krov kabine (1). Skinite dva zavrtnja i poklopac filtera (2) zajedno sa dva filtrirajuća elementa (3). Lako protresite filtrirajuće elemente kako bi istresli čestice prašine.

Slika 131.

BUDITE PAŽLJIVI DA NE OŠTETITE FILTER.

• Očistite filter pomoću sabijenog vazduha pod pritiskom manjim od 2 bara. Crevo držite na rastojanju većem od 300 mm od filtera, kako ne bi oštetili papirne filtrirajuće elemente. Pri čišćenju pravac struje vazduha kroz filter treba da je u suprotnom smeru od kretanja vazduha pri radu, koji je označen na filteru. • Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.
NAPOMENA! Pri radu traktora u uslovima povećane prašine, čistite filter češće. Održavanje ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine U cilju efikasnog rada ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine treba uraditi sledeće: 1. Posle sipanja tečnosti za hlađenje treba startovati (upaliti) motor i u kabini traktora ručice (1) koje se nalaze i na levoj i na desnoj strani ne otvaramo sve dok temperatura rashladne tečnosti ne dostigne 5060°C, traktor radi na srednjim brojevima obrtaja, otvaramo ventil (1) na levoj strani kabine radi punjenja grejača sa tečnošću. 2. Uverite se da tečnost cirkuliše, otvorite slavinu (2) na desnoj strani kabine traktora. Grejač je već trebao da počne da greje. Zbog ovoga doći će do pada nivoa rashladne tečnosti u hladnjaku motora. 3. Dopunite hladnjak rashladnom tečnošću, OPERACIJA 2 4. Radi što bržeg zagrevanja kabine startujte (upali te) ventilator za grejanje i otvorite klapne za ventilaciju 5. U slučaju ispuštanja rashladne tečnosti iz sistema za hlađenje i sistema za grejanje potrebo je da traktor postavite na horizontalnu podlogu, otvorite obe slavine (1) za sistem grejanja u kabini (i sa leve i sa desne strane), skinite poklopac hladnjaka, izvadite sa obe strane vijke (2) i otvorite slavine na hladnjaku i na motoru. NAPOMENA! U hladnom vremenu a u cilju izbegavanja smrzavanja sistem grejanja produvajte kompresovanim vazduhom, pre toga zatvorite slavine na hladnjaku i na motoru i stavite nazad čep na hladnjak. 6. U toplom vremenu prilikom ventilacije slavine (1) treba da budu zatvorene. 7. Čišćenje filtera treba raditi na 125 radnih sati Slika 132. OPERACIJA 33. Čišćenje generatora Očistite generator od prašine i prljavštine. Proverite, i ako je neophodno, zategnite zavrtnje (1) za pričvršćivanje generatora. Proverite stanje i zategnutost klemni generatora (2). Slika 133.

88

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 34. Uvlačenje (trag) prednjih točkova Uvlačenje (trag) prednjih točkova treba da je u granicama 2-6 mm. Ako je neophodno, podesite prema datim preporukama. Slika 134.

8.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati Povratak na sadržaj
Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 35. Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora radite samo na zagrejanom motoru, sledećim redosledom: • Skinite poklopac klackalica, • Skinite poklopac glave cilindara i osovinu klackalica, sve zajedno. • Pomoću moment ključa, proverite i dotegnite zavrtnje glave cilindara redosledom kako je pokazano na slici. Moment pritezanja zavrtnjeva treba da je u opsegu 190-210 Nm. • Proverite zazore ventila i, ako je potrebno, podesite ih saglasno uputstvu koje je dato u Operaciji 21 ovog poglavlja • Vratite sve nazad obrnutim redosledom NAPOMENA! Prvo dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora treba obaviti posle uhodavanja (razrade) traktora OPERACIJA 36. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška • • • Skinite monociklon (7), očistite sito, i unutrašnji deo od prašine i prljavštine Odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite kućiđte (4) Skinite uložak fitera (5). Proverite i stanje kontrolnog filtera (4).

NAPOMENA! Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5) (pocepan papirni uložak, ili odvajanje dna filtera). NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Ako uložak filtera nije pocepan, izduvajte ga kompresovanim vazduhom prvo iznutra, kasnije sa spoljne strane. VAŽNO! Da bi se izbeglo oštećenje papirnog uloška pritisak komprimovanog vazduha nesme da bude veći od 0,2 bar-a. Pravac mlaza komprimovanog vazduha treba da bude pod kosim uglom u odnosu na filter. Nije dozvoljen dodir filtera sa uljem (da se ne bi zaprljao) kao ni njegovo cepanje. Ako čišćenje komprimovanim vazduhom nije dovoljno, tada operite fiter sredstvom za pranje. Koncentracija sredstva za pranje treba da je 0,02%. Stavite filter u posudu sa sredstvom za pranje 30 min, zatim intenzivnim mućkanjem i oblivanjem u istom tom rastvoru 15 min perite fiter. Filter isperite čistom vodom temperature 35 do 45˚C, zatim ga sušite 24 sata. VAŽNO! Ne čistite fiter sagorelim gasovima i ne perite ga u ulju. Slika 135.
89

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

• • • •

Očistite dno filtera i izduvnu cev filtera Proverite ispune (za dihtovanje) na fiteru Proverite položaj fitera u kućištu (da li je pravilno postavljen), i ručno stegnite leptiraste navrtke Uradite (OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane)

OPERACIJA 37. Filter za grubo prečišćavanje goriva Properite filter za grubo prečišćavanje goriva na sledeći način: • Zavrnite slavinu rezervoara goriva. • Odvrnite zavrtnje (1) koji pričvršćuju čašu (3) i skinite čašu. • Skinite filtrirajući deo sa mrežicom (2) izvadivši ga iz kućišta. Slika 136. • Properite sve delove u dizel gorivu. • Sastavite sve delove filtera obrnutim redom kako ste ga rastavili. • Otvorite slavinu rezervoara goriva i napunite sistem. • Odstranite vazduh iz sistema za gorivo kako je to opisano u "Operaciji 38". OPERACIJA 38. Zamena filtrirajućeg elementa filtera za fino prečišćavanje goriva • • odvrnite filtere (1) Slika 137. rastavite oba filtera (1) sledeći uputstva: • odvrnite navrtku (5), zajedno sa dnom filtera (3) i prstenovima (2) i (4) • stezač (6) gurnite unutra 3-4 mm ispod poklopca (8) sve dok se stezač ne uskladi sa ibočinama na poklopcu • iz poklopca (8) izvadite steač (6), papirni filter (uložak) (7) i oprugu (9) • properite unutrašnji deo poklopca kao i sve delove čistim dizel gorivom promenite papirni filter (uložak) (7) i obrnutim redosledom sklopite filter proverite stanje prstenova (2) i (4) i po potrebi ih zamenite navrtku (5) stegnite momentom od 30 – 40 Nm prsten (4) namažite motornim uljem i svaki filter okrenite za ¾ kruga sve dok prsten ne ukoči u kućište

• • • •

VAŽNO! Zakretanje filtera (1) u kućištu je dozvoljeno samo ručnom snagom. VAŽNO! Posle čišćenja ili zamene filtrirajućeg elementa (ili posle pražnje-nja goriva iz rezervoara) neophodno je ukloniti vazduh iz sistema pre nego startujete motor. Uklanjanje vazduha iz sistema: • izvrnite vijak (5) za 2 do 3 okretaja, sve dok se iz napojne pumpe neotkloni sav vazduh • na kućištu filtera za fino prećišćavanje (4) izvrnite vijak (3) za 2 do 3 okretaja • sa ručnom napojnom pumpom (2) napunite sistem gorivom, sve dok se ne pojavi gorivo bez mehurića, zavrnite vijak (3) na filteru za fino prečišćavanje kao i vijak (5). Zavrnite pumpicu (2) na ručnoj napojnoj pumpi. Slika 138.

90

Belarus 1221. • Kućište zadnjeg mosta . Slika 141. • Navrtke osigurača kućišta prednjeg pogonskog mosta. Zglobne veze poluga sistema za upravljanje Pri radu motora okrenite volan na obe strane da proverite slobodan hod i zazore u zglobnim vezama (1) poluga sistema za upravljanje (4).polušasija • Polušasija . i ako je potrebno. Zamena ulja u transmisiji i u hidrauličnom sistemu • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i transmisiju Postavite traktor na ravnu podlogu. Spoljne zavrtanjske veze Proverite. OPERACIJA 40. NAPOMENA! Ako zatezanjem navojnog čepa nisu odstranjeni zazori u zglobnim vezama. OPERACIJA 42. Slika 140.rukavci poluosovina.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 139. OPERACIJA 39. • Motor . • Kućište zadnjeg mosta .kućište spojnice. • Prednji i zadnji oslonci kabine. • Kućište spojnice . Produvajte turbokompresor suvim sabijenim vazduhom i vratite ga na mesto. NAPOMENA: Ako je startovanje motora otežano. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte točkove od pomeranja podupiračima. Slika 142.kućište zadnjeg mosta. Turbokompresor Skinite kompletan turbokompresor i stavite ga na dva sata u kadu sa dizel gorivom. rastavite zglobne veze i zamenite istrošene delove. 91 PAŽNJA! Budite oprezni. OPERACIJA 41. Neka se motor vrti 10-15 s i zatim zategnite navrtku.držač podiznog mehanizma. popustite navrtku (1) cevi visokog pritiska za gorivo svake brizgaljke i zavrtite motor star-terom. Ako postoje zazori u zglobnim vezama uradite sledeće: • skinite osiguravajuću žicu (3). pritegnite najodgovornije zavrtanjske veze: • Navrtke prednjih i zadnjih točkova i zavrtnje glavčina zadnjih točkova • Prednji most . spustite oruđe i ugasite motor. kako bi izbegli kontakt sa vrelim uljem. • Kućište menjača . Skinite usipni i izlivni čep (1) iz kućišta zadnjeg mosta i menjača i izlijte ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje.kućište spojnice. • zategnite navojni čep (2). • osigurajte čep žicom (3).kućište menjača. • Navrtke prirubnica prednjeg kardanskog vratila. Pravilno odložite prerađeno ulje. . • Navrtke prirubnica kardanskog vratila. uklonite vazduh iz magistrale.

NAPOMENA! Ulje treba menjati i u periodu sezonskog održavanja. OPERACIJA 46. OPERACIJA 43. Slika 145. Podmazivanje čaure pomerljivog vratila podiznog mehnizma Podmažite mazalicom na dva mesta za podmazivanje koja su na držačima podiznog mehanizma. Provera brizgaljki motora VAŽNO! Brizgaljke treba da su očišćene i podešene u specijalnoj servisnoj radionici UPOZORENJE! Dizel gorivo je pod velikim pritiskom u brizgaljki i može biti uzročnik ozbiljnih povreda pri proveri rada brizgaljke rukom. NAPOMENA! Dobro je imati rezervni komplet brizgaljki. Vratite na mesto i pritegnite kontrolno-ulivne vijke (2). 92 . Podmazivanje ležaja desne podizne poluge podiznog mehanizma Pomoću mazalice podmažite mehanizam za regulisanje dužine desne podizne poluge na otvoru za podmazi-vanje (jedno mesto). Pre rada na magistrali goriva zaustavite motor da bi se smanjio pritisak. sve dok se mast ne pojavi iz zazora. Slika 146. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte zadnje točkove od pomeranja podupiračima od napred i od pozadi Skinite kontrolno-ulivne vijke (2) kao i vijke za ispuštanje ulja (1) i ispustite ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. proverenih i podesenih za hitne potrebe. Vratite na mesto i pritegnite vijke za ispuštanje ulja (1). brzo se obratite lekaru. Postavite traktor na ravnu površinu. Naspite propisano ulje u kućište do donje ivice otvora za ulivanje. Za proveru koristite papir ili karton. Pravilno odložite prerađeno ulje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Vratite na mesto izlivni čep i napunite transmisiju svežim uljem do oznake "П" (Operacija 3 i 4) na prozorčiću pokazivača ulja. Nosite zaštitne naočare. Slika 144. Napumpajte 4-6 puta dok se ne oseti otpor. OPERACIJA 45. OPERACIJA 44. Pri štrcanju goriva na kožu i povređivanju. Vratite na mesto poklopac ulivne grane. Zamena ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i glavnog pogona • • • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i ulje u kućištu prednjeg pogonskog mosta. Slika 147. Pre startovanja motora pritegnite sve spojeve magistrale za gorivo.Belarus 1221. u suprotnom može doći do trovanja krvi.

93 . Pritisak četkica na kolektor treba da bude u opsegu 0. OPERACIJA 48. Dozvoljeni zazori u ležajevima su: • aksijalni . Proverite obrtanje rotora generatora (da li se lako okreće) i zazore u ležajima (istrošenost ležaja).ne veći od 0. stegnite ih momentom od 20 do 25 Nm.00 daN. • Na četiri mesta za podmazivanje (1) treba 4 do 6 puta upumpati mazivo • Na mestu za podmazivanje (2) (ima dva mesta za podmazivanje) dotle treba poniti mazivom dokmazivo ne probije na suprotnom kraju kao i na mestu prethodno izvađenog vijka Slika 149. na sledeći način: • Pri skidanju ili podešavanju bilo kog dela sistema za gorivo upotpunosti očistite dodirne radne površine. Zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki. • Skinite zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki i brizgaljke (2). proverene. Starter motora • • • • • Očistite starter od prašine i prljavštine. Ako je njihova visina 10 mm zamenite ih novim. Ukoliko su zazori veći. četkica (5) i opruga (4). okrenite generator bloku motora i skinite pogonski remen (3) sa remenice generatora (4). da se četkice (5) slobodno pomeraju u držačima.03 mm. kako je dato u "OPERACIJI 38". Slika 148. • radijalni . • Vratite. • Odvrnite navrtku (5) i odvojte vodove goriva pod visokim pritiskom (4) od brizgaljki (2) i pumpe visokog pritiska za gorivo (nije prikazana na slici). 8. U suprotnom zamenite držač četkica. Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Skinite i zamenite brizgaljke. OPERACIJA 47. Generator • • • • Popustite zavrtnje (1) i (2). • Skinite vodove za gorivo (4).10 Posle svakih 2000 časova rada Povratak na sadržaj Uradite operacije prethodnog tehničkog održavanja plus sledeće: OPERACIJA 49.75-1. • Skinite šest zavrtnjeva (1) odvodne magistrale i skinite odvodne vodove goriva.ne veći od 0. i to mazivom masti "Litol-24" ili drugom odgovarajućih karakteristika. skinite generator i pošaljite ga na servisiranje u radionicu. Uverite se u to. • Pošaljite brizgaljke u radionicu na proveru i servisiranje. Proverite stanje površina kolektora (3). • Uklonite vazduh iz sistema.20 mm.Belarus 1221. stegnite sa 2-3 trzaja. očišćene i podesene brizgaljkekao i sve skinute delove suprotnim redosledom od gore opisanog. Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta treba raditi na svakih 250 radnih sati.

OPERACIJA 52. Preko vijka (1) koji se nalazi na zadnjem poklopcu generatora se podešava (sezonski) napon koji daje generator.10 MPa. Provera i regulisanje ugla predubrizgavanja goriva radi se u specijalizovanim servisnim radionicama. Generator Slika 151. Regulacija pritiska ulja u sistemu za podmazivanje motora Ako pri nominalnom režimu rada motora pri nominalnoj temperaturi (80. Slika 152. Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo treba da bude 16° pre gornje mrtve tačke. • Proverite stanje kontakta elektromagnetnog relea. OPERACIJA 51.. zatim ispustite smesu iz sistema i isperite ga čistom vodom OPERACIJA 53. • • VAŽNO! Regulacija opreme i delova sitema za napajanje gorivom od strane rukovaoca (vlasnika) je dovoljan razlog za gubljenje garancija proizvođača.Belarus 1221. očistite sa sitnozrnom šmirglom.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Ako postoji značajno habanje ili ako su površine kolektora nagorele. Pranje vršite sledećim redosledom: • U hladnjak motora sipajte 2 litre kerozina. Pranje sistema za hlađenje Za pranje sistema za hlađenje koristite 50-60 grama sode kalcijuma na 1 litar vode. Jedan od načina da povećate pritisak je regulacija redukcionog ventila centrifugalnog filtera. a prethodno skinite navojni čep (nije pokazan).100 °C) pritisak ulja padne ispod 0. Slika 153. Pomoću odvrtača odvrnite regulacioni zavrtanj (1). te ga izduvajte komprimovanim vazduhom. zaustavite motor i nađite gde je kvar. neka radi 8-10 sati. OPERACIJA 50. Slika 150. izvadite odušni ventil. Skinite pumpu za gorivo i dostavite je u specijalizovani servis radi podešavanja. Ako ima nagorevanja.. 8. Obrnutim redosledom vratite na mesto i sastavite. Pranje odušnih ventila Skinite kućište odušnog ventila (1). 94 . i napunite sistem sa unapred pripremljenim rastvorom • Pokrenite motor. pošaljite starter u radionicu na remont. isperite ga u ćistom gorivu.11 Opšte tehničko održavanje Povratak na sadržaj OPERACIJA 54.

9.Čuvanje (lagerovanje) traktora Povratak na sadržaj Traktor treba čuvati (lagerovati) po propisanom režimu u zavisnosti od toga da li je jesenje-zimsko ili za vreme između sezonskih poslova.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 55. čuvanje (lagerovanje) nije duže od 10 dana • na kraći vremenski period.0 MPa. čuvanja (lagerovanja) Povratak na sadržaj 1. 1e i 1f tačkama 2.75 MPa. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti). Regulacija sigurnosnih ventila centrifugalnog filtera menjača Ventil (2) održava pritisak ulja u sitemu u granicama 0. proveriti nivo tečnosti i koncentraciju koja treba da je u propisanim granicama U slučaju niskih temperatura ili produžavanja vremenskog perioda čuvanja (lagerovanja) izvadite akumulatore i premestite ih u zatvorenu prostoriju. Ventil (12) podešen je na pritiska 0.Belarus 1221. čuvanje (lagerovanje) je od 10 dana do dva meseca • na duži vremenski period.3 Kraći vremenski period. a agregate čuvati u zatvorenim prostorijama. ne treba prekrivati gume i druge delove 3. zaustavite traktor i obratite se mehaničaru.9. Pripremu za čuvanje (lagerovanja) treba izvršiti po uputstvima datim za duži vremenski period i to navedenim pod 1c.05 MPa i održava pritisak ulja u menjaču sistema za podmazivanje. On treba da je 0. Ako je pritisak upola manji. bez skidanja pojedinih delova ili agregata. podesite ventil (2) pomoću ubacivanja dodatnih podmetača (5) između opruge (3) i zatvarača (6).2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 1. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti) Povratak na sadržaj 9. U slučaju čuvanja (lagerovanja) na tehnički vremenski period ili na kraći vremenski period pripremu treba odraditi odmah a u slučaju čuvanja (lagerovanja) na duži vremenski periodpripremu treba izvršiti u roku od 10 dana. prekriti 3. Jesenje-zimsko čuvanje (lagerovanje) traktora. Slika 154. 95 . Pre odlaganja traktora treba izvršiti propisano tehničko održavanje 4. čuvanje (lagerovanje) je duže od dva meseca 2. Dozvoljeno je i čuvanje (lagerovanje) traktora i na specijalnoopremljenom otvorenom prostoru ako je urađeno propisno konzerviranje. 1d. 9.1. traktor treba da je u zatvorenoj prostoriji ili pod nastrešnicom. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 1.. Svaki otvor ili rupa kroz koji može da prođe atmosferska voda treba zatvoriti. Traktor možete čuvati (lagerovati): • na tehnički vremenski period. ako su pojedini agregati skinuti sa traktora njihova mesta moraju biti propisno zaštićena.. Ventil (7) održava pritisak ulja ispred rotora centrifugalnog filtera. 9. Podesite ventile pomoću podmetača (9) i (11).2 ±0. 3.7 MPa. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti 2. VAŽNO: Ako je pritisak pao ispod 0.

zadnji izvod priključnog vratila. operiti rashladni sistem motora i očistite ga od kamenca. konzervirajte zadnji podizni mehanizam. proverite stanje kolenastog vratila tako sto će te samo na kratko pokrenuti motor (anlasovati) i uveriti se da nigde nekaci i da se ne obrće teško. menjača. snega traktor odmah treba pregledati 6. ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i naspite oko 5 litara konzervacionog goriva f.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 9. i naspite sveže čisto ulje e. uradite na traktoru operacije koje su navedene u održavanju posle 500 radnih sati 5. zatim ručnom pumpom napunite sistem konzervacionim gorivom. treba odmah ispraviti uočena odstupanja Mesečno treba proveravati akumulatore koji su odloženi u zatvorenoj prostoriji i po potrebi ih dopuniti. otvorite maksimalno dovod goriva (papučicu goriva stisnite sroz). mehanizam za upravljanje.Belarus 1221. ispustite vodu iz sistema hlađenja. Zatim ga startujte i pustite da radi 5-10 minuta stim da postepeno povećavate broj obrtaja motora od minimalnog (ler) do maksimalnog. očistite i operite traktor. skinite zaštitne poklopce stavljene za vreme konzerviranja i vratite skinute uređaje koje će te prethodno očistiti od prašine i nečistoća 3. stratujte motor i pustite ga da radi 4-5 minuta.stavite gumeno crevo na grubi prečistač goriva. Ako se traktor nalazi u zatvorenoj prostoriji onda dvomesečno proveravajte stanje traktora. da bi konzervaciona materija dospela do svih delova pumpe kao i brizgaljki (dizni) . skroz hermetički zatvorite otvor za dolivanje goriva. Smanjite pritisak u pneumaticima do 70 % od normalnog radnog pritiska i skinite ih 4. popravite mesta gde je oštećena farba b. izpustite ulje iz kartera motora. anlaser. mesta skinutih agregata kao i druge otvore da bi ste izbegli uticaj spoljne sredine (okoline) 2. napunite rezervoare gorivom kao i sistem za hlađenje rashladnom tečnošću 6. tako da budu odignuti od podloge 8-10 cm. rezervoara hidrauličnog sistema i sistema za upravljanje. sa spoljnih strana uklonite konzervacionu materiju 2. prednji i zadnji mehanizam za promenu širine traga (točkova). sa traktora skinite generator. podmažite sva mesta za podmazivanje d. a drugi kraj gumenog creva stavite u konzervacionu materiju.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja Povratak na sadržaj Da bi vratili traktor u rad posle dužeg perioda mirovanja uradite sledeće operacije: 1. sistema grejanja kabine kao i iz rezervoara za vodu c.zatvorite dovod vazduha u motor. iz svih mesta taložnika ispustite ulje i po potrebi dospite novo ulje do određenog (propisanog) nivoa 4. svetla. 8. pokrenite motor (anlasujete) 15-20 sekundi i to uradite dva puta da bi izvršili konzervaciju vratila motora g. Pre odlaganja traktora na duži vremenski period treba uraditi sledeće operacije: a. razrađujte motor 10-20 minuta. hidraulični sistem. vetra. reduktora točkova i glavnog prenosa prednjeg pogonskog mosta. motor. izvršite dekonzervaciju motora i sistema za napanje gorivom 7. Klocne postavite ispod prednjeg i zadnjeg pogonskog mosta 3. i u slučaju bilo kakvih smetnji otklonite ih odmah 96 .4 Duži vremenski period. izvršite konzerviranje sistema za napajanjegorivom kao i vratila motora na sledeći način: . a ako se nalazi samo pod nastrešnicom onda proveru vršite mesečno. Ako se u toku pregleda a za vreme čuvanja (lagerovanja) uoče određena odstupanja od konzervisanog stanja. Ključem zaključajte kabinu traktora 5. Maziva mast je Solidol ili druga odgovarajućih karakteristika i. usisni i izduvni otvor. 9. čuvanja (lagerovanja) 1. Podignite prednje i zadnje točkove traktora i postavite ih na klocne da bi se rasteretili pneumatici. akumulatore i lagerujte ih u skladištu h. U slučaju jake kiše.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->