Belarus 1221.

3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

MTZ – 1221.3
Uputstvo za rukovanje i održavanje

21000 Novi Sad,Filipa Višnjića br 10 TEL. ++381 21/524 844,524 557,Fax ++ 381 (21)523 772

AGROPANONKA MTZ FINKE

1

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Sadržaj
Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.3 1. Uvod 1.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI 1.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake 2. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora 2.1 Opšta uputstva 2.1.1 Priprema traktora za rad 2.1.2 Stavljanje traktora u pogon 2.1.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila 2.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 2.1.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme 2.1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom 3. Komande za upravljanje i instrumenti 3.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom 3.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera 3.3 Osigurači 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme 3.5 Upravljanje menjačem 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta 3.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom 3.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje 3.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) 3.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema 3.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) 3.15 Regulator brzine korekcije (2) 3.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije, sile i kombinovanog načina regulacije. 3.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema 3.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača 3.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema 3.20 Podešavanje položaja volana 3.21 Sedište vozača 3.22 Grejanje kabine 3.23 Pogon kompresora 4. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4.1Motor i njegova konstrukcija 4.2 Sistem za napajanje gorivom 4.2.1 Filter za vazduh 4.2.2. Filter za fino prečišćavanje 4.2.3 Pumpa za doziranje 4.2.4 Rotaciona pumpa 4.2.5 Turbokompresor 4.3 Sistem za podmazivanje 4.3.1 Pumpa za ulje za podmazivanje 4.3.2 Filter ulja za podmazivanje
2

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

4.4 Sistem za hlađenje 4.4.1 Hladnjak 4.4.2 Ventilator za hlađenje 4.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja 4.6 Kompresor vazdušne kočnice 4.7 Spojnica (prekidač snage vratila) 4.7.1 Način rada spojnice 4.7.2 Kućište spojnice 4.8 Menjač 4.8.1 Pogon menjača 4.8.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora 4.9 Zadnji most 4.9.1 Glavni pokretač 4.9.2 Diferencijal 4.9.3 Bočni izvodi 4.9.4 Zadnji izvodi 4.9.5 Blokada diferencija 4.9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) 4.9.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta 4.10 Radna kočnica 4.11 Parkirna (ručna) kočnica 4.12 Zadnje priključno vratilo 4.12.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila 4.13 Prednji pogonski most 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta 4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta 4.14 Kardansko vratilo 4.15 Hidraulični podizni uređaj 4.15.1 Hidraulična pumpa 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) 4.15.4 Regulator snage 4.15.5 Radni cilindar 4.15.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje 4.15.7 Razvodnik davača signala 4.15.8 Davači signala automatske regulacije 4.15.9 Pogon hidrauličnog sistema 4.16 Hidrostatički upravljač 4.16.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon 4.16.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje 4.16.3 Regulacioni razvodnik 4.17 Vazdušni kočioni sistem 4.18 Šema sistema elektroinstalacija 4.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta 4.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga 5. Uputstvo za rad 5.1 Razrada traktora 5.2Priprema traktora za rad 5.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi
3

14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 5.13.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) 5.13.2 Izbor rastojanja između točkova traktora 7. Tehničko održavanje 8.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) 5.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada 8.1 Regulacija pozicije 5. Agregatiranje traktora 7.16.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) 6.12 Zamena izvoda priključnog vratila 5.5 Podešavanje priključnog vratila 6.3 Formiranje traktorskog agregata 7.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova 6.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4 ) 5.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora 5.2 Spoljne ograničavajuće utege 5.16.16.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.1 Poziciona regulacija 5.5 Ograničenja težine 8.4 Karakteristike rada 7.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.7 Radne kočnice 5.2 Regulacija sile vuče 5.Belarus 1221.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 8. REGULISANJE 6.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 8.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova 6.7 Provera i regulisanje ventila kočnica.2 Regulacija sile vuče 5.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu 6.2 Regulacija poluge sile vuče (8) 7.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja 8.16.10 Zaustavljanje motora 5.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge 5.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije 5.5.15.6 Uključivanje transmisije 5.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 6.11 Zadnje priključno vratilo 5.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) 6.8 Upravljačka jedinica traktora 5.18 Kačenje radne mašine na traktor 5. pneumatskog sistema i njegovog pogona 6.1 Izbor radnih mašina 7.16 Zadnji podizni mehanizam 5.9 Zaustavljanje traktora 5.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova 6.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 6.8.15.1 Regulacija davača sile 6.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila 6.5.8.3 Tabela tehničkog održavanja traktora 8.6 Provera posle svakih 125 časova rada 4 .

čuvanja (lagerovanja) 9.3 Kraći vremenski period.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 8. čuvanja (lagerovanja) 9.Belarus 1221.4 Duži vremenski period.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja 5 .Čuvanje (lagerovanje) traktora 9.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati 8.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati 8.10 Posle svakih 2000 časova rada 8.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 9.11 Opšte tehničko održavanje 9.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati 8.

snage 1000W.srazmerno pređenom putu broj obrtaja/ pređeni put Blokada diferencijala zadnjeg mosta. bar 200 Rezervoar ulja hidrauličnog sistema. sa koničnim zupčanicima diferencijala Kočioni sistem: Radna i parkirna kočnica: mehanička. u tačkama donjih ručica za podizanje kp 5000 Maksimalni pritisak.1-18. sa diskovima Kočnica priključnog vozila: vazdušna. suva. elektronski perač vetrobrana i brisači. mm 2250 Visina do krova kabine.9.160) Prednji pogonski most Prednji most (1222-2300020). C-50). km/h -napred 1. Kabina Zadovoljava propise OECD. sa servo pumpon tipa Danfoss (pumpa: NS 16. „konstantno uključena“ Prenos: planetarni –cilindrični.3 Eksploataciona masa. orbit: Lifam. Sila podizanja. sa starterom snage 5kW. Elektrohidraulične višelamelne spojnice omogućavaju prednji pogon pod opterećenjem. automatska sa zupčanicima Hidraulična. i sa sistemom za hladni start.srazmerno broju obrtaja/min II 1000 . 2100 Broj cilindara 6 Prečnik cilindra / hod klipa 110 x 125 Zapremina cilindra. Nm 559 Zapremina rezervoara 160 Prenos snage Spojnica: frikciona suva. kg 5905 Dimenzije pneumatika -prednji točkovi 14. Napon sistema za uključivanje startera je 24 V. pozicije i kombinovanom. „automatski uključena/isključena“. mm 4580 Širina.3 Motor Tip: direktno ubrizgavanje Dizel motor na turbo pogon sa vodenim hlađenjem Model: D-260. migavci. vazdušni dvokružni sistem kočenja koji je sinhronizovan sa radnom kočnicom traktora.Belarus 1221. Osnovna oprema Farovi. sa pokretnim ventilacionim otvorom na krovu. zadnji elektronski brisači. stalno uključena.sa spiralnim zupcima Menjač: mehanički. Hidraulični uređaj: sa više regulacija. sa filterom za vazduh i grejanje.9 (132) Nominalni broj obrtaja/min.ispod prednjeg mosta 620 .ispod zadnjeg mosta 465 Minimalni zakret. zadnji podizni uređaj. sa mehaničkim uređajem za podizanje u tri tačke i potpunim fiksiranjem u podignutom položaju. sa tri režima rada: „isključena“. mm .8-39.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221. zadnja poziciona svetla. moderna komandna tabla i uređaji. stop svetla. sa regulacijom sile vuče.4 -nazad 3. sa dva diska. mm 2850 Razmak (kolotrag). stepenasti sa 6 sinhronizovanih stepena prenosa Broj stepena prenosa: napred/nazad 16/8 Zona regulacije.srazmerno broju obrtaja/min.2 S2 Snaga. Spojnica ima tri režima rada: automatsko uključivanje (u slučaju proklizavanja zadnjeg točka). m 5. mm -prednjih točkova 1600 -zadnjih točkova 1500-2100 Slobodna visina.12 Maksimalni obrtni momenat.I 540 . kW (KS) 96. radna svetla. sa cilindričnim zadnjim izvodom sa planetarnim zupčanicima. dm3 25 Podaci o merama i masi Razmak između vratila mm 2760 Maksimalna dužina.R24 -zadnji točkovi 18. šest hidrauličnih priključaka. isključena. i zglobovima sa dva oslonca. dm3 7. sa ugrađenim radnim cilindrima u trapez volana (2 kom. zadnji i bočni prozori. 6 . mehaničko fiksiranje. kg 5100 Maksimalna dozvoljena masa. Elektronski uređaji Generator: 12V -regulisani napon.4R38 Upravljački mehanizam Hidrostatičan.9 Pogon zadnjeg priključnog vratila je hidrauliičan .

Belarus 1221. za rad sa mašinama za ubiranje i za pogon stacioniranih poljoprivrednih mašina. Uvod Povratak na sadržaj Ovo uputstvo za eksploataciju i održavanje sadrži uputstvo za traktor tipa MTZ-1221.1221. tehnički pregled: nakon 250 radnih sati 3. sa nošenim. Pažnja! Ukoliko se ne pridržavate mera za odžavanje i to ne obavite u predviđenom roku u servisu koji je preporučen od strane proizvođača.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI Povratak na sadržaj Proizvođač koristi standardne međunarodne grafičke simbole koji se odnose na korišćenje opreme i za upravljanje. polunošenim i priključenim oruđem. radi sa mašinama za utovar i istovar. to će dovesti do prestanka važenja garancije! Mere tehničkog održavanja propisane od strane proizvođača: 1.3. i zbog toga dobro proučite uputstvo za održavanje i rukovanje. tehnički pregled: nakon 1000 radnih sati 1. Tip traktora MTZ. Grafički simboli i njihovo značenje: Pogledaj uputsvo Kočnica Ručna kočnica Zvučni signal Havarijska signalizacija Gorivo Tečnost za hlađenje Grejač za prethodno zagrevanje pri startovanju Broj obrtaja motora u minuti 7 Manipulacije upravlanjem Brzo Sporo Napred Nazad Punjenje akumulatora Svetla u kabini Gabaritna svetla Signal skretanja . za transport. tehničke podatke. pre nego što ga stavite u pogon. Dug vek rada i pouzdanost zavise u velikoj meri od pravilnog korišćenja i blagovremenog tehničkog održavanja.3 ima pogon na sva četiri točka (4x4) i služi za obavljanje različitih poljoprivrednih radova. uputstvo za eksploataciju i uputstvo za tehničko održavanje. tehnički pregled: nakon 30 radnih sati (nakon razrade) 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1.

gornja mrtva tačka Povratak na sadržaj HMP.hidraulični mehanizam za upravljanje HTK.priključni uređaj za vuču TP-1-1.aerosolni uređaj za startovanje UGVF. tehnički pregled TP-2-2. tehnički pregled AK– akumulator PU. tehnički pregled TP-3-3.papirni uložak za filter VAU. s.mesečna tehnička kontrola TAK.prključno vratilo GMT.nagore Obrtno vratilo .automatski zabravljivač diferencijala PV.ventil za automatsko ubrizgavanje goriva AUS.hidraulični mehanizam za podizanje PUV.rezervni delovi.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje n /min Pritisak ulja u motoru Temperatura tečnosti za hla|enje motora Otvoreno Zatvoreno Postepene izmene Obrtno vratilo .2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake HMU.Belarus 1221. tehnički pregled TP-4-4.nadole Spoljni cilindar istežući Spoljni cilindar gurajući Spoljašnji cilindar plivajući Signal skretanja prikolice Dugo svetlo Kratko svetlo Radni farovi Blokada diferencijala Uključeno priklj. s.spojnica ZMP.uložak glavnog vazdušnog filtera KUVFM.sezonski tehnički pregled PPM –prednji pogonski most ZD– zabravljivač diferencijala AZD. s. s.zadnji mehanizam za podizanje STP.agregat za pokretanje traktora S. alati i dodatna oprema ZPV-zadnje priključno vratilo APT.kontrolni uložak vazdušnog filtera motora 8 . vratilo Uključen prednji most Ventilator Perač stakla Čistač prednjeg stakla Čistač zadnjeg stakla o 1.

Pre izlaska iz kabine isključite priključno vratilo. odmah zaustavite traktor. Nemojte ostavljati traktor na kosini. i čišćenju traktora i pripremu za rad itd. a ručica priključnog vratila (ZPV) u položaju “isključeno”. Nemojte startovati motor i ne koristite ručice za upravljanje. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora Strogo pridržavanje mera bezbednosti i doslovna primena pravila upravljanja traktorom i njegovo pravilno korišćenje. povucite parkirnu kočnicu.1 Opšta uputstva 1. 10. Ako se prednji deo traktora odvaja od podloge pri priključivanju teških mašina i oruđa na podizni uređaj. naročito kočnice i uređaj za upravljanje u ispravnom stanju. a ručica menjača treba da bude u položaju “praznog hoda” 2. 2. Izvodite isključivo sa isključenim motorom i zakočenim traktorom. 7. nošeno oruđe i spojeve. 9 . Izduvni gasovi mogu izazvati smrt. Nemojte napuštati traktor dok je traktor u pokretu. 3. 3. koristite ga pri radu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. Radove na motoru. 8. 8. samo ako ste se uverili u potpunu ispravnost. Pre nego što krenete. 9. U slučaju da ipak morate da ostavite traktor na kosini. 11. Sistem za hlađenje radi pod naponom. Radi vaše bezbednosti održavajte traktor i uređaje na njemu. 6. Pre startovanja motora parkirna kočnica mora biti povučena. Ako je traktor opremljen sigurnosnim pojasom. upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na priključnim mašinama. 7. 4. da se spojevi ne rasklimaju pri udarima u toku rada i pri transportu. kontrole vozila ili u toku provere akumulatora.1 Priprema traktora za rad Povratak na sadržaj 1. 9. Nemojte pušiti prilikom punjenja rezervoara odn. 2. Povratak na sadržaj Pre korišćenja traktora pažljivo proučite uputsvo za rukovanje. 11. Pre početka rada detaljno pregledajte traktor. Traktorom mogu da upravljaju samo obučeni i kvalifikovani rukovaoci.Belarus 1221. Uvek polako odvrćite kapicu. Pri dužem stajanju ne ostavljajte nošeno oruđe u podignutom položaju. Zabranjeno je vršiti izmene na traktoru ili na njegovim delovima bez konsultacija sa proizvođačem. ako niste u kabini na sedištu. postupajte oprezno da ne biste zadobili opekotine. 5. zaustavite motor. Ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru bez neophodne ventilacije. 2. 4. postavite prednje tegove ili stavite tegove na prednji točak. 5. Ne radite ispod podignutog poljoprivrednog oruđa. Ako u toku rada otkaže motor ili sistem za upravljanje. 6.i tek nakon toga je skinite. 10. Druge mašine priključujte na traktor samo ako se poteznica i podizni mehanizam nalaze u donjem položaju. Nedovoljno znanje o upravljanju i korišćenju traktora može biti uzrok nesrećnih slučajeva. Priključne poljoprivredne mašine i prikolice za transport treba da su čvrsto spojene. koji obezbeđuje ventil koji se nalazi u kapici otvora za punjenje. priključnu mašinu.1. obezbeđuje potpunu bezbednost rada na njemu. uključite prvi stepen prenosa i povucite parkirnu kočnicu. Kada ispuštate iz hladnjaka vruću vodu ili ulje iz motora odnosno vruće ulje iz rezervoara za ulje hidrauličnog sistema. Počnite sa radom.

može da bude opasan kako za Vas tako i za druga lica. ako je njena masa veća od polovine mase traktora. 3. 10 . 4. e) zabranjen je rad sa prikolicom bez sopstvenih kočnica. Pri radu sa stacioniranim mašinama koje se pogone od priljučnog vratila.1. 13. Ne pravite nagla skretanja pri punom opterećenju i pri velikim brzinama kretanja. Da bi izbegli prevrtanje traktora budite oprezni pri vožnji traktora. 5. Između traktora i poljoprivrednog oruđa se sme koristiti samo kardansko vratilo koje je zaštićeno i ograđeno. da ne biste zaslepili vozača vozila koje Vam ide u susret. Pri korišćenju traktora za transportne radove: a) proverite rad kočnica i izbalansiranost. jer kada elektrolit (rastvor) dospe na kožu izaziva opekotine. ne regulišite i ne održavajte oruđa koja se pokreću preko priključnog vratila ako motor radi. ukoliko se nepravilno koristi. Uverite se u to da je mašina čvrsto spojena.1. pre nego što izađete iz kabine i pristupite razdvajanju. i osim toga. uvek povucite parkirnu kočnicu i blokirajte (osigurajte) zadnje točkove podupiračima otpozadi i spreda.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. Prilikom noćne vožnje uključite kratko svetlo ukoliko Vam ide vozilo u susret. treba ih spojiti i sigurnosnim lancem ili sajlom. ugasite motor i uverite se da se priključno vratilo sasvim zaustavilo. 14. Uverite se u ispravnost svetlosne signalizacije. 2. 15. Zapamtite da Vaš traktor. a takođe i pri okretanju traktora prethodno se uverite u to da nema opasnosti da nekog zakačite ili da udarite u neku prepreku. u slučaju potrebe podesite kočnice b) proverite zvučnu i svetlosnu signalizaciju c) transportne prikolice treba da imaju čvrste spojeve. Ne koristite opremu koja nije predviđena da se koristi na traktoru. 2. Pre podizanja i spuštanja nošenog priključnog oruđa. 2. 3. Ne čistite. Izaberite bezopasnu brzinu koja odgovara uslovima puta. d) zabranjeno je spuštati se niz nagib sa isključenim stepenom prenosa. nagibu i krivini. kao i da su ovi uređaji predviđeni za korišćenje na Vašem traktoru. Pri radu na nagnutim terenima podesite rastojanje točkova maksimalno na 1800 mm. Krećite se sa istim stepenom prenosa niz nagib kao i uz nagib. Ne nosite široku odeću pri radu sa priključnim vratilom ili kada ste u blizini obrtnih delova. 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 12. naročito na neravnom terenu. 2. Uverite se u ispravnost dopunske opreme ili pomoćnog uređaja. Pri radu sa oruđem koje dobija pogon od priključnog vratila. Budite oprezni pri radu sa akumulatorom.Belarus 1221.2 Stavljanje traktora u pogon Povratak na sadržaj 1.

Zabranjeno je puštanje u pogon traktora i priključenog oruđa bez fabrički proizvedene zaštite. Ti dodaci mogu dovesti do opasnosti od paljenja (požara) ili eksplozije. 3. Punite rezervoar gorivom uvek na kraju dana da bi se smanjila kondenzacija vlage.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom Povratak na sadržaj 1. 4. 3. 2. 2. 7. 2. 3. 3.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme Povratak na sadržaj Da bi izbegli oštećenja poluprovodničkog pribora i otpornika. Nemojte skinuti poklopac i ne punite rezervoar dok motor radi.1.Ne izazivajte kratak spoj nepravilnim spajanjem provodnika.1. Prilikom saobraćanja na magistralnom putu pedale kočnica moraju biti spojene (i leva i desna) 6. To izaziva pojavu povećanog napona u delovima za punjenje akumulatora i dolazi do neizbežnog oštećenja dioda i tranzistora. Zabranjeno je dodavati dizel gorivu benzin ili smeše. Zabranjeno je napuštanje i ulazak u traktor koji je u pokretu 5. Nemojte pušiti u toku punjenja traktora gorivom. 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. da biste mogli lako da im pristupite prilikom upravljanja. Ne otkačinjite akumulator kada motor radi.Belarus 1221. 4. Nemojte sasvim do kraja napuniti rezervoar gorivom. Ne proveravajte postojanje napona „na varnicu“ jer će to dovesti do brzog oštećenja tranzistora. pridržavajte se sledećih bezbednosnih mera: 1. 6. Kratak spoj ili nepravilna polarnost izaziva oštećenja dioda i tranzistora. Treba koristiti kardansko vratilo koje ima fabričku zaštitu. Traktorom je dozvoljeno upravljati isključivo iz kabine sa sedišta rukovaoca. 8. Ne spajajte akumulator na električni sistem traktora dok ne proverite polarnost izvoda i napon. Uvek čvrsto zatvorite poklopac rezervoara.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 1. Obezbedite slobodan prostor oko prekidača vratila i pedale kočnica i ručica za upravljanje. 4. Ne otkačinjite električne provodnike dok se motor ne zaustavi i dok ne isključite sve električne prekidače. Na traktor se mogu priključivati samo priključni uređaji koje proizvodi proizvođač traktora ili ih preporučuje. 1. Poljoprivredna oruđa moraju biti pričvršćena prilikom transporta. 11 .1. 5. Zabranjen je transport drugih lica na traktoru i njegovom poljoprivrednom oruđu odnosno na mehanizmu za vuču. 2. hidraulički uređaj mora biti oslobođen tereta.

Pedala leve kočnice 35. Prekidač za signalizaciju havarije 2. Prekidač brisača prednjeg stakla 13. Poluge za upravljanje levim bočnim i zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 17. Pedala desne kočnice 26.Belarus 1221. Prostor za radioprijemnik 11. Prekidač ventilatora kabine 14. Brzinomer 10.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Prekidač za pranje stakala 30. Prekidač za svetlo u kabini 16. Prekidač startera i pribora 23. Ručica za upravljanje priključnim vratilom 36. dugo / kratko svetlo. Oduška 20. Višefunkcionalni prekidač (obrtomer . Prekidač za zagrevanje pri paljenju motora 24. Ručica za mešanje signala davaču za regulaciju sile i pozicije 41. Graničnik hoda ručice za upravljanje regulatorom sile 38. Prekidač gabaritnih svetala 31. Ručica parkirne kočnice 34. zvučni signal) 8.a Prekidač prednjih farova 15. Poluga za upravljanje desnim zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 19. Cirkulacioni zasuni 12. kontrolne lampice 9. Ručica za fiksiranje podiznog mehanizma 12 27. Ručica za gas 37. Pedala za upravljanje dotoka goriva (pedala gasa) 25. Utičnica za prenosnu sijalicu 43. Prekidač za „masu 42. Prekidač zadnjih farova 14. Poluga za zaustavljanje motora 32. Ručica za uključivanje priključnog vratila 44. Kombinovani uređaj 3. Komande za upravljanje i instrumenti 1. Poluga za upravljanje desnim bočnim izvodima hidrauličnog sistema 18. Pedala spojnice (kvačila) 29. 22. Ručica za uključivanje dijapazona 33. Ručica za uključivanje stepena prenosa (menjač) . Ručica za upravljanje regulatorom dubine obrade zemljišta 40. Blokada diferencijala zadnjeg i prednjeg mosta i upravljački panel 39. Ručica za upravljanje nagiba nosača 28.

800. 2. Pritiskom na prekidač pale se sve kontrolne lampice. U položaju uključen (ključ za startovanje motora (55) je u položaju II) prekidač startera vrši funkciju dijagnostike napona u sistemu. što znači da je elektronski grejač spreman za startovanje motora. Prekidač startera (БUС) Prekidač startera (БUС) (76) se nalazi na komandnoj tabli i služi za uključivanje i isključivanje startera. 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Važno! Pre nego što započnete rad sa traktorom. Lampica za elektronsko zagrevanje uključuje signalnu lampicu (5) vidi sliku (3). 1200) Povratak na sadržaj Osavremenjeni elektronski uređaji prema svojim dole opisanim osobinama imaju sledeće mogućnosti: 1. U prekidaču startera nalazi se izvod za uključivanje kontrolne lampice (4) (vidi sliku) koja se nalazi na bloku kontrolnih lampica i signalizira stanje o rezultatu dijagnostike. ako trepće onda je došlo do nekog kvara u sistemu za paljenje. odnosno njihovu funkciju.3795-01 (12). Izvori elektronskog napajanja (24 V – ni sistem) Na izvor napajanja priključen je generator (8) koji ima posebnu fazu. pomažu upoznavanju komandi za upravljanje i instrumenata koje zu neophodne za bezbedno saobraćanje i rad.3795-01 je smešten na hladnjaku motora (sa leve strane u gornjem delu hladnjaka) i služi za rezervno (AKБ) (68) uspostavljanje napona odnosno kontrolu 24 V-nog napona u sistemu za startovanje. 13 . Prekidač za kontrolnu funkciju signalnih lampica (crne boje). 900. A 191. Delovi startera motora a. onda je sve u redu. Kontrolna lampica (AKБ) rezervnog napajanja ugrađena je u pokazivač napona kontrolnog uređaja (71). ako je sve u redu sa strujnim kolom elektronskog zagrevanja.. Zaprljanost filtera za vazduh na motoru (narandžaste boje) Signalna lampica se pali kada je stepen zaprljanosti veći od dozvoljenog i tada treba očistiti filter. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju (БКП) Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju nalazi se na komandnoj tabli i služi za kontrolu strujnog kola elektronskog zagrevanja odnosno signalizacije njegove funkcije. Nakon 35 sekundi signalna lampica počinje da treperi. ako je neprestano uključena. Nominalna jačina struje je: 12 A.14.Belarus 1221. 3. čiji su početak i kraj preko razvodne kutije (9) povezani sa ispravljačem 191. Informacije o rukovanju i održavanju koje možete naći u uputstvu za eksploataciju. 1000.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom (Za tipove traktora iz sledećih familija: 500. 1. proučite komande za upravljanje i instrumente. Blok signalnih lampica na komandnoj tabli (slika 3) Slika 3. b. 2.

Signalna lampica za kontrolu pravca (zelene boje) 12. Rezervne signalne lampice 4... pritisak vazduha u pneumaticima. Signalna lampica za kontrolu farova (plave boje) 11. 7. Pali se uključivanjem elektronskog zagrevanja motora (16). 6. Hidrostatički sistem upravljanja. 5. 10. Pokazivač pritiska ulja 71b. Treperi. Električne šeme Šema uključivanja autonomnih merača 71a. Signalna lampica za kontrolu pravca na priključnom vozilu (zelene boje) 13. Startovanje motora na temperaturi ispod 5º Startovanje motora na niskim temperaturama pomažu grejači za paljenje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Okretanjem ključa za start motora (15) u položaj II pali se signalna lampica. 8. 5. Nakon startovanja motora i isključivanja havarijske signalizacije isključuju se kontrolne lampice a isključuje se i kombinovani uređaj. Pokazivač napona 71d. Ako signalna lampica treperi velikom frekvencijom oko 3 Hz.. Kontrolna lampica parkirne kočnice (crvene boje) Signalizacija smetnji u radu (temperatura tečnosti u hladnjaku. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje (16). signalna lampica koja signalizira pritisak vazduha u pneumaticima (ako je pritisak niži od dozvoljenog). pritisak ulja u motoru.5 Hz) to znači da ručica menjača nije u položaju „neutralan“ ili da je došlo do prekida u strujnom kolu sistema za gašenje motora. Signalne lampice startera motora (narandžaste boje). ako je elektronsko zagrevanje spremno za startovanje. a) Startovanje motora Startovanje motora na temperaturi iznad 5º Ključ za startovanje motora (55) okrenite u položaj I. pritisak ulja u menjaču (ako ga ima). Pažnja! Ako se motor za start ne uključi i signalna lampica (4) ne treperi velikom frekvencijom (oko 1. a. signalna lampica za rezervno (AKБ) punjenje (24 voltni sistemi za pokretanje) 4. Pokazivač pritiska u pneumaticima 71c. Signalizira smetnje u radu izazvanu promenom pritiska ulja (crvene boje). Pali se ako je pritisak ulja pao ispod dozvoljenog. 9. Tada će se u signalnim lampicama uključiti signalna lampica za startovanje motora (4).Belarus 1221. Pokazivač nivoa goriva 71e. Tada će se u signalnim lampicama uključiti lampica koja signalizira smetnje u radu hidrostatičkog sistema za upravljanje (6) u kombinovanom uređaju (17) je to signalna lampica koja signalizira smetnje pritiska ulja u motoru. došlo je do kvara u strujnom kolu generatora („W“ ili «~») b. signalna lampica koja signalizira napon (u 24-voltnim sistemima za pokretanje) i signalna lampica koja signalizira nivo goriva u rezervoaru (ako je gorivo u rezervoaru na nivou rezerve) Okrenite ključ u položaj II (startovanje). Pokazivač tečnosti u hladnjaku 14 .

Za osvetljenje kombinovanog uređaja 15 Slika 3. slika. Za izlaz na komandnu tablu. Generator faze namotaja «W» 9.4 Uključivanje kombinovanog uređaja se izvodi na zadnjem delu komandne table sa 9 polnim priključkom kroz razvodnu kutiju (tabela 1. 1. Detektor brzine. Za izvor 12 Voltnog napona «+» 3.izvedena u obliku posebnih svetlosnih dioda. Konstrukcija kombinovanog uređaja (slika 4a) 1.levi točak 7. Uključivanje grejača 90 Watnim elektromotorom 24a. Elektromotor 90 W 85.radni položaj 6. polovi raspored 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje b. Davač signala rezervnog rezervoara c. Za sklopku «-» 2. Slika 4b. Promenjivi otpor (11.vrednosti parametara 5. . Davač signala zadnjeg rezervoara 57b.2 Pokazivač broja obrtaja priključnog vratila.3729) 3.1 Pokazivač broja obrtaja motora 1.Belarus 1221. 1. 3) Tabela 1.merač ukupnog broja radnih sati – displej Slika 4a.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera (u daljem tekstu kombinovani uređaj) Povratak na sadržaj 1. Za izlaz na komandnu tablu-izbor parametara 4. Za izlaz na komandnu tablu. Uključivanje pokazivača goriva u rezervnom rezervoaru 57a.3 Pokazivač brzine (km/h) . Detektor brzine-desni točak 8.

3. Ako nema osvetljenja proverite napon na rednom prekidaču broj 2. Vidi raspored polova u tabeli 2 odnosno na slici. Napomena! Na rad pokazivača broja obrtaja motora i priključnog vratila ne utiče detektor brzine. proverite da li je tip motora programiran po propisu i prema dole datom redosledu. 3.izbor parametara Za kućište 3. 5.3 Faktori koji utiču na broj obrtaja motora i kvarovi koji pri tome nastaju mogu biti sledeći: 3. Kombinovani uređaj se može priključiti na bilo koji tip traktora.5. 2.1 Uključiti napajanje komandne table.4 Pokazivač brzine počinje da radi i na displeju se pojavljuje vrednost tek kada traktor počne da radi i kada stigne signal sa oba detektora brzine. Uključite osvetljenje na uređajima i proverite da li oni rade. Za zamenu osigurača koristite štipaljku koja se nalazi u kompletu rezervnih delova traktora. 3. ali su vrednosti broja obrtaja suviše niske ili suviše visoke. Ponovno podešavanje treba obaviti samo prilikom zamene naplataka točkova (felni). 16 . to znači da nedostaje signal sa oba detektora. Rad kombinovanog uređaja.1 Ako se u toku vožnje ne signalizira brzina.3 Pokazivač normalno radi. znači da (u odnosu na pravac kretanja) sa desnog detektora nema signala.5.1 „Trzanje i poskakivanje“ pokazivača na skali signalizira da nisu dobro podešeni polovi.5 Na signalizaciju brzine kretanja mogu uticati sledeći faktori: 3. Podešavanje treba obaviti na komandnoj tabli (slika 4b).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2.2 Pokazivač broja obrtaja motora i priključnog vratila počinje da radi kada dobije signal od generatora faze namotaja (W-redni prekidač) 3. Bez potrebe ne podešavajte kombinovani uređaj! 2. 4.na Wrednom prekidaču 3. tabela Polovi 1.Belarus 1221.2 Signaliziranje brzine između 2-7 km znači da nedostaje signal sa jednog od detektora.način rada Za ulaz kombinovanog uređaja .ako se na skali brzinomera pojavi 7 km i ako se posle 12 sekundi na desnoj strani skale pojavi „0“ . Redosled Za ulaz kombinovanog uređaja – vrednosti parametara Za ulaz kombinovanog uređaja . 3. Redosled podešavanja se može naći u sledećem poglavlju. 3. U toj situaciji treba proveriti prstenove koji se nalaze uz detektore.5. Slika 4d.3. 3.3. 3. 4b. Pažnja! Proizvođač je podesio kombinovani uređaj za Vaš tip traktora. mogući kvarovi i njihova popravka 3. 3.2 Trzanje pokazivača i signaliziranje suviše malog broja obrtaja se javlja prilikom prejakog dodavanja gasa ili uključivanjem potrošača (gde signalizira da nije odgovarajuća zategnutost remena generatora).3 Detektori kombinovanog uređaja proizvedenog posle oktobra 2000 godine (godina proizvodnje je istaknut na zadnjem delu uređaja) raspolažu funkcijom za dijagnostiku brzine i to: . Detektori brzine su smešteni na vratilu (poluosovinama) zadnjeg pogonskog mosta (i na levoj i na desnoj strani). proverite da li su osigurači ispravni.

6068 (John Deer) 6. Parametar: Rk (mm). 244. 415.5. U gornjem redu displeja (i pored nedostatka signala detektora brzine) se pojavljuju trenutne vrednosti rada motora. odnosno po zaustavljanju traktora..Z.2 Uključivanjem prekidača „parametar“ izvodi se podešavanje nekog od dole navedenih parametara. Uključivanjem prekidača „podešavanje“. (u koracima od 5mm) -3.kod tipa MTZ-1221/1021/1522) (69. 260.broj zubaca na zupčaniku na mestu gde se nalaze detektori Vidi redosled programiranja kombinovanog uređaja Napomena! Generator faze namotaja ne utiče na rad pokazivača brzine.405. 3.1.1 Prekidačem (tasterom) treba uključiti „podešavanje“ ili „rad“ ili staviti u željenu poziciju. 410.Rk zavisi od prečnika felne .800/900/952/822/923) -2. 17 . 4. Parametri se mogu odabrati sledećim redosledom (ciklično): . u tom slučaju nema signala na senzoru sa leve strane. Podešavanje parametara se obavlja bez podataka detektora brzine. Slika 4.Belarus 1221. Parametar: Z.5.e. 5. Nedostaju vrednosti brzine motora. Podaci o radu motora /informacije se menjaju na svakih sat vremena. i svi podešeni parametri će biti sačuvani. 245. 3. Parametar: tip motora 242. 243.e. 4. 245.5 Pri prevelikoj odnosno premaloj vrednosti brzine treba se uveriti da li su vrednosti parametara pravilno podešene: .4 Ako nije pravilno podešen zazor (razmak) između detektora i ozubljenja koje je pričvršćeno na vratilo (poluosovinu). broj zubaca – 23:69 (23. Zazor treba podesiti kako je prikazano na slici 4. 2.kod tipa MTZ. 3.3 Uključivanjem prekidača „vrednost ’’odvija se podešavanje neke od dole navedenih vrednosti. Redosled rada kombinovanog uređaja i redosled njegovog podešavanja 1. Nakon završetka podešavanja prebacite prekidač u položaj „rad“. Podešavanje parametara se izvodi uzpomoć dve tipke (slika 4b) 4. broja obrtaja vratila i broja obrtaja priključnog vratila.-400.. onda se na displeju pojavljuju vrednosti vremena rada motora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje -ako se sa leve strane skale pojavi „0“.. a prekidače „parametar“ i „vrednost“ pritiskom mogu se videti i podesiti sve vrednosti na displeju. do 950 mm. Tada je kombinovani uređaj u pogonu i imamo kontrolu napona (podešavanje je započeto sa komandne table). Motor uključen Na displeju se prikazuje broj obrtaja motora i broj obrtaja priključnog vratila. 4.5. Uključivanje napajanja Pri uključivanju izvora napajanja uključuje se i kombinovani uređaj i omogućuje se startovanje motora. Motor ugašen Ako je motor ugašen.

levi pokazivač skretanja 2.5 A) 10. „masa“ 4. leva gabaritna svetla (7. desna gabaritna svetla i osvetljenje komandne table (15 A) 9. Elektromotor sistema za ventilaciju i grejanje (20 A) 13. 18 . 3.1 Dvopolna utičnica Dvopolna utičnica obezbeđuje napon od 12 Volti direktno sa akumulatora.4. zvučni signal 3. desno gabaritno svetlo 6. 3. desni pokazivač pravca 5. ručicu stepena prenosa držite u ovom položaju dok se ne ostvari puna brzina. priključnih poljoprivrednih mašina ili oruđa. signal kočenja (15A) 2. i nalazi se na zadnjem delu traktora pričvršćena na nosač utičnice. davač punjenja akumulatora (25 A) 3. kratka svetla desnog prednjeg fara (7.5 Upravljanje menjačem Povratak na sadržaj Upravljanje menjačem obavlja se dvema ručicama: 1. stop-signal 7.5A) 11. U nju se može uključiti na primer mobilna lampa. dugo svetlo (8 A) 7. Blok osigurača 12. brisač stakla i perač stakla (15 A) 5. slika 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme Povratak na sadržaj Sedmopolna utičnica je predviđena za uključivanje potrošača priključnog vozila.5A) 6. ručicom stepena prenosa Stepen prenosa i ručica dijapazona se uključuju u skladu sa kinematskom šemom I i II Pažnja! Da biste obezbedili prebacivanje stepena prenosa bez trzanja postupite prema šemi. relej-pokazivač skretanja (7.Belarus 1221. kratka svetla levog prednjeg fara (7. 15 rezervni 16. Slika 7. signalizacija havarije (15 A) 4. instrumenti i signalna lampica parkirne kočnice (7. zvučni signal (7. ručicom dijapazona 2. Nalazi se sa leve strane iza sedišta rukovaoca na zadnjem zidu kabine.5 A) Slika 5..5 A) 14.5A) 8. svetla u kabini i radna svetla (15 A) 3. Na priključku se nalaze sledeći izlazi: 1.3 Osigurači 1. levo gabaritno svetlo Slika 6.

„blokada diferencijala isključena“. Povratak na sadržaj 19 .„automatska blokada diferencijala . (slika 9) . okrenite ručicu desno i otpustite ručicu za regulaciju sile. Da bi blokirali radno oruđe (i rasteretili hidrauliku traktora) podignite ga u gornji položaj.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta Slika 9. Otpuštanjem donjeg dela prekidača. . Važno! Prinudnu blokadu diferencijala uključite samo na kratko za prelazak preko prepreka na putu i u poljskim i transportnim radovima. ako ručicu (2) prebacite u srednji položaj. Slika 10. -prednji pogonski most uključen-uključuje se automatskipritiskom na gornji deo ručice. postavite ručicu za upravljanje regulatorom.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Povratak na sadržaj Ručica (2) ima dva položaja. to jest u slučaju automatskog isključivanja u toku rada. a ni prilikom skretanja. Ručica ima tri fiksna položaja.Belarus 1221.„blokada diferencijala prinudno uključena’’-pritiskom na donji deo prekidača (nije fiksni položaj). u položaj „podizanje“. Tropoložajni prekidač obezbeđuje sledeće mogućnosti uključivanja: .krajnji levi položaj. U suprotnom može biti otežano upravljanje traktorom. Uključenje blokade diferencijala signalizira lampica (3). prekidač se automatski vraća u srednji položaj „blokada diferencijala“isključena. -prednji pogonski most isključen.krajnji donji položaj Uključivanjem prednjeg pogonskog mosta pali se kontrolna lampica (1).krajnji desni položaj.ručica u srednjem položaju -prinudno uključivanje blokade diferencijala. odnosno vraća se u osnovni položaj. Da bi izvršili deblokadu podiznog uređaja podignite rdano oruđe i okrenite ručicu ulevo. koja se i gasi isključivanjem blokade diferencijala i stavljanjem u automatski položaj kao i kada je ona u srednjem položaju.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom Ručica za upravljanje prednjim pogonskim mostom (2) (slika 10) smeštena je sa desne strane komandnog zida. Lampica se isključuje.„Podizni mehanizam nije blokiran“ . 3.srednji položaj (fiksni položaj) .„Podizni mehanizam je blokiran (fiksiran) . Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta obavlja se preko prekidača koji se nalazi sa desne strane instrument table (4). Upozorenje! Ne koristite blokadu diferencijala pri brzinama kretanja traktora preko 10 km/h.

Priključno vratilo „isključeno“. 2. Za deblokiranje podiznog mehanizma podignite radno oruđe i ručicu okrenite na levu stranu. 20 . Prilikom kretanja na tvrdoj podlozi. 2. -polako popuštajte pedalu spojnice kvačila i pomerajte polugu za uključivanje (2) u krajnji levi položaj. ’’Isključen pogon ZPV“ srednji položaj Slika 12.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! 1. Priključno vratilo „uključeno“. Podizni mehanizam je blokiran. 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom Ručica (1) slika 12 ima dva položaja: 1. ’’Uključen nezavisni ZPV“. Podizni mehanizam nije blokiran-krajnji desni položaj 2. a zatim (1) je okrenite na desnu stranu.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje Povratak na sadržaj Ručica (2) (slika 12) ima tri položaja: 1. Povratak na sadržaj 3. u srednjem položaju). Važno! Sinhroni pogon zadnjeg priključnog vratila uključujte samo pri maloj brzini. Povratak na sadržaj 3. Slika 11.krajnji gornji položaj 2.krajnji desni položaj. Prinudno uključeni prednji pogonski most koristite samo na kratko radi prelaska preko prepreke ili kretanja unazad. ’’Uključen zavisni ZPV’’ (broj obrtaja zavisi od pređenog puta)-levi desni položaj 3.Belarus 1221. i ako je minimalan broj obrtaja motora praznog hoda glavnog vratila! U suprotnom može doći do oštećenja. obavezno isključite prednji pogonski most da biste izbegli oštećenje prednjeg pogona (ručica 2.krajnji levi položaj Da biste fiksirali podizni mehanizam podignite radno oruđe u krajnji gornji položaj.krajnji donji položaj Slika 12. Uključivanje pogona za sinhronizovanje priključnog vratila i brzine kretanja postiže se na sledeći način: -startujte motor -pritisnite do kraja pedalu spojnice kvačila i izaberite (uključite) I ili II stepen prenosa.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Ručica (1) slika 11 ima dva položaja: 1. ručicu za regulisanje sile stavite u položaj „podizanje“.

14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) Povratak na sadržaj Da biste imali pristup do ručice skinite poklopac koji se nalazi ispod sedišta rukovaoca. Slika 13. dok ne prestane kuckanje.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) Ručica za uključivanje (1) (sl. Ručica ima sledeće dole navedene položaje: -„N“. „podizanje’’ i „spuštanje“ 21 .krajnji zadnji položaj koji nije fiksiran U ovom položaju treba držati ručicu dok se oruđe ne podigne na odgovarajuću visinu. Početak spuštanja oruđa odgovara početku zone regulisanja (minimalna dubina obrade zemljišta). onda se prekida rad regulatora za uključivanje regulatora sile u položaju „zona regulacije“. Regulator za uključivanje regulacije sile ima dva položaja: I-isključeno II-uključeno Slika 15. Posle puštanja ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“ 3.15 Regulator brzine korekcije (2) Da biste sporije podizali radno oruđe okrenite točak za regulaciju u smeru kazaljke na satu. Za postizanje potrebnog broja obrtaja priključnog vratila popustite zavrtanj (2). Napomena! Ako se jedna ručica hidrauličnog mehanizma za podizanje (vidi dole) zaglavi u položaju „podizanje“ ili „spuštanje“.Belarus 1221. Kraj zone regulisanja odgovara maksimalnoj dubini obrade zemljišta.1000 obrtaja/min“ do kraja u smeru kazaljke na satu. fiksiran položaj -„podizanje“. nije fiksiran. okrenite ručicu (1) u potrebnom smeru. Između položaja „podizanje“ i „spuštanje“. 3.neutralan. 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Treba pridržavati ručicu u ovom položaju dok radno oruđe ne postigne željenu dubinu. Nakon otpuštanja ručice ona se vraća u položaj „neutralan“ -„automatska kontrola’’ (zona regulacije). 13) nezavisnog pogona ima dva položaja: -I – „540 obrtaja/min“ do kraja u suprotnom smeru kazaljke na satu: -II.bočni krajnji položaj.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Regulisanje sile/pozicije hidrauličnog sistema se obavlja ručicom označenom na slici i to u zavisnosti od odabranog položaja rada. -„Spuštanje“. Slika 14. (gledano na točkić za regulaciju sa leve strane traktora). a zatim zategnite zavrtanj (2).

„pumpa isključena“. Slika 16. „prinudno spuštanje“ – gornji srednji nefiksiran položaj između pozicija „plivajući“ i „neutralan“. srednji.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Važno! Pre nego što uključite ručicu na potrebnu poziciju podignite podizni mehanizam u krajnji gornji položaj.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Upravljanje se odvija preko ručice koja je označena strelicom (slika 17) koja ima dva položaja i to: .„pumpa uključena“. „plivajući“ . 3. fiksirani položaj 2. 22 .Regulacija pozicije Okrenite ručicu tako da se znak koji se nalazi na njoj podudara sa znakom na poklopcu upravljača.gornji nefiksiran položaj Slika 19. u odnosu na osu (3). do kraja donjeg oboda žljeba.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije.ručica (1) je okrenuta u smeru suprotnom od kazaljke sata (ako posmatramo menjač sa leve strane traktora). 4. Isključite pumpu pri startovanju motora kada je hladno ili pri tehničkom održavanju. 3. „neutralan“ . Povratak na sadržaj I . ručica (1) se fiksira zavrtnjem (2) II . III .18 Upravljanje uljnom pumpom menjača Povratak na sadržaj Ručica za upravljanje (1) uljnom pumpom ima dva dva fiksirana položaja: I .donji položaj Važno! Uključujte pumpu samo pri minimalnom broju obrtaja praznog hoda motora.„Pogon pumpe od motora’’ (normalan radni položaj) . Posle otpuštanja.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema Sve tri ručice (slika 19) kojima se upravlja radnim cilindrima imaju četiri položaja i to: 1.„Pogon pumpe od zadnjih točkova“ – ručica (1) treba da se okrene u smeru kazaljke sata do kraja gornjeg oboda žljeba.Belarus 1221. Nakon otpuštanja ručica se vraća u položaj „neutralan“ 3. sile i kombinovanog načina regulacije. ručica (1) se i u ovom položaju fiksira zavrtnjem.gornji položaj Slika 17. Zona između znakova I i III je „zona kombinovane regulacije“ U toj međuzoni dolazi do automatskog mešanja signala davača regulacije sile i pozicije. Napomena! Položaj II koristite samo u slučaju ako prelazite kraći put ili ako je neophodno šlepanje traktora! 3. ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“.Regulacija sile Okrenitie ručku tako da se znak III poklopi sa znakom na poklopcu upravljača.donji. „podizanje“ – donji nefiksiran položaj. (2) Slika 18. .

Za promenu nagiba nosača volana povucite ka sebi dugme (3). . Ručice za podešavanje: 1 . .Belarus 1221.napred-nazad 2 -indikator mase 4 . 3. a ako želite da zatvorite grejač postupite obrnuto odnosno odgurnite od sebe dugme. Slika 21 Pre početka rada treba podesiti sedište rukovaoca u najudobniji položaj.regulacija ugla nagiba za leđa je 12. Sedište koje se nalazi u gornjem položaju se vraća u donji položaj podizanjem.premestite volan u željeni položaj.5º. 23 . U slučaju potrebe podignite sedište.zategnite rukom leptir navrtku (1) i vratite na mesto poklopac (2) Napomena! Dijapazon regulisanja volana po visini je 100 mm. . se odvija bez stepenovanja. onda skinite navlaku sa leve strane kućišta motora da biste došli do grejača. Grejač se nalazi ispod nosača volana. Traktor može biti opremljen jednim od dva tipa grejača kabine: 1. Sedište se može podešavati na sledeće načine: . Slika 20. Posle otvaranja grejača (1) uključite ventilator uz pomoć prekidača (3) i podesite protok vazduha u željenom pravcu pomoću zasuna za regulaciju.ugao nagiba naslona za leđa Sedište se može regulisati po visini u opsegu od 60 mm u tri položaja. Zvuk indikatora nam signalizira novi položaj sedišta. Nosač volana može imati nagib u različitim položajima od 25 º do 40º sa intervalima od 5º. Naslon za ruku je ergonomski oblikovan i može se podići. povucite dugme grejača ka sebi.regulator mase 3 . ima mehanički nosač koji se sastoji od pneumatskog amortizera i zaštitne gumene presvlake. 2. .21 Sedište vozača Povratak na sadržaj Hod sedišta je 100 mm. .20 Podešavanje položaja volana Promena položaja volana u odnosu na visinu se obavlja na sledeći način: . Ako na traktoru nije predviđeno dugme grejača.5º napred i 5º nazad.regulacija prema masi rukovaoca između 50 i 130 kg. Da bi otvorili grejač i dali mogućnost da topla rashladna tečnost dospe u radijatore. Koristite samo toplu vodu sa malom količinom sredstva za pranje. Otvaranjem ili zatvaranjem recirkulacionih zasuna (2) može se upravljati količinom svežeg vazduha koji ulazi u kabinu. sa po 2. Okrenite ručicu grejača u bilo kom smeru 90 º za zatvaranje ili otvaranje grejača.22 Grejanje kabine Povratak na sadržaj Slika 22.skinite poklopac (2). 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3.okrenite leptir navrtku (1) za 3-5 okretaja.može se pomerati napred i nazad u dijapazonu od 150 mm. Napomena! Ne čistite presvlaku sedišta rastvaračima. i to po 15mm.

2 MPa -sistem za hlađenje -sistem za pokretanje -elektronski sistem . 24 Povratak na sadržaj Maksimalni broj obrtaja Minimalni broj obrtaja Nominalna snaga Maksimalni obrtni momenat Specifična potrošnja goriva Zazor između usisnih ventila i klackalice Zazor između izduvnih ventila i klackalice Ugao predubrizgavanja Pritisak ubrizgavanja 2270 o/min 800 o/min 96. Cilindarska glava je iz dva dela (18) (3-3 cilindra) i izrađena je od livenog gvožđa.ručica (1) se okreće 180º. „isključen“. Slika 23. Ventili ugrađeni u cilindarskoj glavi su takođe liveni od materijala otpornog na visoke temperature i habanje. U cilindarske otvore su smešteni 6 komada hizni koje su izlivene od specijalnog materijala. U cilindarskoj glavi se nalaze i brizgaljke (14).a strelica na ručici obrće se napred u pravcu kretanja traktora .50 mm 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Napomena! Da bi se kabina brzo zagrejala otvorite potpuno recirkulacione zasune i uključite najveću brzinu ventilatora grejača prekidačem (3) 3. Hizne se pričvršćuju odnosno centriraju pomoću gornjeg oboda i dve donje gumene karike. redni. Osnovni elementi motora su (slika 24. sa Tip turbo punjačem Taktnost 4 takta Sistem za ubrizgavanje Direktno ubrizgavanje goriva Stepen kompresije 17:1 (proračunski) Prečnik cilindra 110 mm Hod klipa 125 mm Zapremina cilindra 7.2 S2 Proizvođač Fabrika motora Minsk 6-cilindrični.12 litara Redosled rada 1-5-3-6-4-2 Dotok vazduha preko turbokompresora Sistem za hlađenje vodom Nominalni broj obrtaja 2100 o/min Motor se startuje putem elektropokretač. Sa donje strane cilindarski blok štiti korito za ulje (1) koje je izliveno od aluminijuma.Belarus 1221.5º 23.9 kW (132 KS) 559 Nm pri 1500 o/min 249 g/kWh 0.15-0.23 Pogon kompresora Povratak na sadržaj Ručica (slika 23) za upravljanje kompresorom ima dva položaja: 1. (slika 25) 3 kom.): -sistem za napajanje gorivom i vazduhom -sistem za podmazivanje Cilindarski blok (20). za ulje za podmazivanje koji su presvučeni metalnom prevlakom.35-0.ručica je okrenuta za 180º i strelica pokazuje (u odnosu na pravac kretanja) smer unazad.0 ± 0. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4. i 25. (slika 24) Cilindarski blok je monoblok i izrađen je od livenog gvožđa. po glavi.1 Motor i njegova konstrukcija Glavne tehničke karakteristke motora D-260. 2. 4.5+ 1. „uključen“. Između cilindarske glave i cilindarskog bloka se nalazi zaptivač glave (19). Na zaptivaču cilindarske glave su otvori za čaure.30 mm 0.

i ista oznaka mora da se nađe na svim klipnjačama u motoru.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Osnovni elementi klipnog mehanizam Delovi klipnog mehanizma su: kolenasto vratilo (25). glava cilindra 19. remenica generatora 9. Uzdužni presek motora 25 . sa ugrađenim uloškom. sastoji se od dva dela koja se međusobno uklapaju i spojena su vijcima. glava za hlađenje brizgaljke Slika 24. remenica kolenastog vratila 5. kružnog je poprečnog preseka i onemogućava bočno pomeranje osovinice klipa. generator i u slučaju da je ugrađen sa klima uređajem. osovinica klipa 13. U maloj pesnici klipnjače utisnuta je čaura. klipnjača. zaptivač glave cilindra 20. Zegerov prsten je obložen hrom – niklom. poklopac 17. U svrhu podmazivanja zegerovog prstena u maloj pesnici klipnjače i prstenu osigurača nalazi se kanal za podmazivanje.Belarus 1221.Na prednjem delu kolenastog vratila se nalazi ozubljenje koje je spregnuto sa zupčanikom pumpe za podmazivanje. korito za ulje 2. a na donjem delu dva uljna prstena. konstrukcija ima sedam oslonaca sa protivtegovima. Na klipnjači je oznaka grupe. Zamajac je izrađen od livenog gvožđa. protivteg 24. zadnja ploča 22. ležajevi kolenastog vratila.Ležišni umeci velike pesnice su čaure koje su presvučene tankozidnim bimetalom.Na gornjem delu klipa su dva kompresiona. blok cilindara 21. regulator pritiska tečnosti 4. uljna pumpa 3. zatezač 8. Kolenasto vratilo je izrađeno od čelika. zamajac (22). i svi dobijaju pogon od remenice. klip sa klipnim prstenovima (14). Klipnjača je izrađena od čelika. ventilator 10. Gornji kompresioni prsten je trapezastog poprečnog preseka. kućište termostata 12. u kojoj se nalazi ležaj. hizna 16. zamajac 23. poklopac pogonskog zupčanika 7. poklopac kućišta ventila 18. klipnjača 14. Ležišni umeci se izrađuju u dve dimenzije u zavisnosti od nazivne mere kolenastog vratila. klip 15. vodene pumpe. vodena pumpa 11.Da bi se ublažila oscilovanja kolenastog vratila ugrađena je remenica i regulator pritiska tečnosti (3) (slika 24). U ležaju klipnjače se nalazi kanal za centrifugalno podmazivanje koji je zatvoren zavrtnjem. remenik ventilatora 6. zeger osigurač. Uzdužni presek motora 1. na njegov čeoni obod je vijčanom vezom pričvršćen zupčasti venac koji se uparuje sa zupčanikom elektropokretača. Klip je izliven od aluminijuma. Na čelu klipa je prostor za sagorevanje. filter za ulje 25. Velika pesnica čini donji deo klipnjače.

brizgaljke. filter za grubo i fino prečišćavanje vazduha. vođica ventila 4. pumpa za doziranje 16. Klackalica ventila ima šest otvora koji služe za podmazivanje. cevi niskog i visokog pritiska. Svaki ventil je opskrbljen sa dve opruge spoljnom (12) i unutrašnjom (11). Telo ventila je tako izrađeno da sprečava prodor ulja za podmazivanje u prostor za sagorevanje. auspuh.2 Sistem za napajanje gorivom Povratak na sadržaj Delovi sistema za napajanje gorivom: filter za vazduh. delovi koji obezbeđuju pokretanje i zaustavljanje. turbokompresor 7. usisna i izduvna komora.Gornji deo tela podizača ventila (5) izrađen je od čelične šipke.Belarus 1221. Opruge sprečavaju pomeranje klackalice na osovini klackalice ventila. koje se fiksiraju preko tanjira (9) i ventila (10). rezervoar za gorivo. 25. bregasto vratilo. vazdušne cevi. usisni i izduvni ventili. klackalica ventila 8. tanjirić ventila 10. Usisni i izduvni ventili (4) su izrađeni od termostabilnog čelika i kreću se u vođicama koje su utisnute u glavu ventila. ventili 11. pumpa za doziranje. spoljašnja opruga 13. unutrašnja opruga 12. Bregasto vratilo (1) ima četiri oslonca i dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Delovi bregastog vratila (slika 25): zupčanici. dizna 15. ventil 5. ručna pumpa za povlačenje goriva 17. bregasto vratilo 2. oduška za ispuštanje vazduha na pumpi za gorivo 18. gornji deo tela podizača ventila 6. Podizači ventila (2) su izrađeni od čelika i oslonjeni su na bregove bregastog vratila. Nagib bregova bregastog vratila je takav da podizačima u toku rada daje obrtno kretanje. turbokompresor. semering Slika. 26 . Klackalice ventila (7) su izrađene od čelika i obrću se oko osovine klackalice ventila. osovinica klackalice ventila 9. Poprečni presek motora 4. držač 14. Poprečni presek motora 1. podizač ventila 3.

Sistem za napajanje gorivom 20. oduška za ispuštanje vazduha 4. kontrolni uložak filtera podloška 6. 10. 9. 2. Elektronski signal se uključuje ukoliko razređenost vazduha u vazdušnoj komori dostigne pritisak od 450 ± 50 mm vodenog stuba. rezervoar za gorivo usisna cev filter za grubo prečišćavanje goriva cev za dovod goriva pumpa za doziranje oduška za ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje cev za dovod goriva rotacione pumpe priključna cev za povezivanje rotacione pumpe i filtera za fino prečišćavanje oduška za ispuštanje kondenzovane vode filter za fino prečišćavanje goriva cev za odvod goriva cev za dovod goriva visokog pritiska pneumatski korektor cev za usisavanje vazduha koja se nalazi iza turbokompresora a spojena sa pneumatskim korektorom komora za usisavanje cev za odvod viška goriva cev za vraćanje goriva prelivna cev brizgaljka Slika 26.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. auspuh 25.Belarus 1221. treći i četvrti su suvi filteri za vazduh koji se sastoje od glavnog (6) i kontrolnog (5) uloška za filter. 18. 7. 4. uložak filtera tacnica 7. cevi uređaja za signaliziranje zaprljanosti filtera za vazduh 22. leptirasta navrtka 5. Prvi je predfiltriranje (monociklon). filter za grubo prečišćavanje 26. Filter za vazduh raspolaže sa četiri stepena čišćenja. 2. (monociklon) 27. 4. 11. filter za vazduh 24. Drugi je poliuretanski penasti predfilter. 3. poliuretanski penasti predfilter kućište Senzor zaprljanosti filtera za vazduh signalizira zaprljanost preko kontrolne lampice koja se nalazi u kabini na komandnoj tabli.1 Filter za vazduh Povratak na sadržaj Filter za vazduh je suvi tip sadrži uložak za filter izrađen od specijalnog kartona koji se može zameniti kao i pokazivače zaprljanosti. 13.2. 17. 19. turbokompresor 23. 6. 27 1. 3. . 16. glava cilindra 21. 8. 15. Slika 27. 14. 12. 5.

4. Pumpa dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika.8 Mpa. 363-40. zaptivač cevi 15. oduška 10. odvodni kanal 3. Ubrizgavanje goriva u cilindru obezbeđuje brizgaljka sa pet proreza (19). . kanal za odvod goriva Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje služi oduška za ispuštanje vazduha filtera za fino prečišćavanje (3). Slika 28. Svaki od ovih uložaka se smešta posebno u kućište filtera. matica 8. zaptivač cevi 12. ulazni kanal 2.Belarus 1221.2. kućište filtera 5. 1. Na vratilu pumpe za doziranje se nalazi ventil predubrizgavanja (slika 29) koji automatski u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila motora regulište ugao predubrizgavanja.16 zaptivač 9.2.02 (Jazda.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mehaničko prečišćavanje goriva i odvajanje vode obavlja se preko filtera (3) za grubo prečišćavanje. Ventil za automatsko predubrizgavanje se sastoji od pogonskog (1) i gonjenog (2) prekidača (na čijem obodu je ozubljenje) između kojih se nalazi izvršni mehanizam (3). ulazni otvor 13. (slika 26) u kome je uložak od mrežaste tkanine. oduška za ispuštanje vazduha 4.1112010. Vek trajanja filtera za fino prečišćavanje je dug ako se uložak za filtriranje i gumeni zaptivač prema uputstvu zamenjuje u predviđenom vremenskom intervalu i ako se koristi prema uputstvu. Rusija) sa pneumatskim korektorom. 4. Talog koji se taloži u grubom filteru se ispušta kroz otvor koji se oslobađa oduškom. Ventil za automatsko predubrizgavanje se podmazuje raspršivačem i za vreme njegovog veka trajanja nije potrebno nikakvo podešavanje. Filter za fino prečišćavanje Povratak na sadržaj U filteru za fino prečišćavanje kod motora tipa D-243 mogu se naći dva uloška za filtriranje. Tip brizgaljke 171.3 Pumpa za doziranje Povratak na sadržaj Pumpa za doziranje visokog pritiska (5) (slika 26) ima dve komore i uporedo sa vremenom doziranja goriva se i smanjuje količina goriva (postoje redne ili sa šest klipova). 28 . kao i elementi za obrtanje ventila za 4-5° u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. dno 14. stezaljka 17. uložak za filtriranje 11.2. Pritisak goriva na početku ubrizgavanja je 22-22. ugao prvog ubrizgavanja je 16 º ispred gornje mrtve tačke. opruga 6. poklopac 7.

Slika 29. Gas pokreće kolo turbine na čijem je drugom kraju kolo kompresora. 3. 2. 4. 5. okrenuti ga ka otvoru B (slika 30) nakon čega se stavlja i zateže podloga (4) i matica (5). Kolo kompresora je izliveno od aluminijuma i pričvršćeno je za vratilo rotora specijalnom maticom (7).Belarus 1221.5 Turbokompresor Povratak na sadržaj Turbokompresor obozbeđuje napajanje cilindara motora vazduhom (slika 31). pod pritiskom od 70-80 Nm.8 kp/cm2 . sastoji se od jednostepenog centrifugalnog kompresora (kompresor 6) i radijalne centripetalne turbine (1). 7. 5. 4. 6. Gasovi iz turbine se ispuštaju kroz odvodnu cev (auspuh). Češka) radijalna turbina je na istom vratilu sa centrifugalnim kompresorom. 2. Pumpa za doziranje (15) (slika25) je povezana sa regulatorom modusa rada i sa rotacionom pumpom. pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem kupasti ventili kolenasto vratilo gonjeni prekidač sa obodnim ozubljenjem prsten prsten podupirač Prilikom podešavanja pumpe za doziranje za automatsko predubrizgavanje tanjirić koji pokreće motor (6) (slika 30) treba smestiti u otvor zupčanika pumpe za doziranje (7). Turbina je (1) niklovana i otporana na visoke temperature i povezan je sa motorom (pokretni deo). (excentar).komora za doziranje goriva . Glavni delovi regulatora modusa rada .obogaćivač goriva za vreme starta motora 4.2. Količina ubrizganog goriva može se regulisati pedalom za gas (24) (slika 1) ili ručicom za gas (36) (slika 2). Turbokompresor koristi snagu izduvnih gasova.2.5-0. 4. zavrtanj poklopac zavrtanj pumpe za doziranje podloga matica pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem zupčanik za pokretanje pumpe za doziranje Slika 30.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. Tip turbokompresora: 30706 (Turbo. 1. 3.4 Rotaciona pumpa pneumatski korektor (komora) za sprečavanje dima Povratak na sadržaj Rotaciona pumpa je spojena sa kućištem pumpe za doziranje i dobija pogon putem tanjirića preko kolenastog vratila. Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje i ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje služi ručni klipni ventil (16) (slika 25) i zavrtanj (17) (slika 25). 29 . 6. U nominalnom pogonu motora pritisak koji nastaje iza kompresora iznosi 0. Princip rada turbokompresora je da se izduvni gasovi koji izlaze iz cilindra pod pritiskom kroz izduvnu komoru (granu) nađu u gasnoj turbini.

4.pri nominalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. tanjirić 11. hladnjak za ulje 4. Ulje za podmazivanje koje filter prečišćava u toku rada motora se hladi u hladnjaku za ulje (3). kućište kompresora 12. čaura Slika 31. pričvršćivač 14. ohlađeno ulje dolazi preko kanala u bloku motora do ležaja kolenastog vratila i vratila uređaja za upravljanje kao i do glave raspršivača koja hladi klip (15). usisni otvor za ulje 20. oduška 19. klip 16.3. prsten za podupiranje 13. među kućište 15. korito za ulje 18.75 Mpa i propušta ulje. centrifugalni filter za ulje. Propusni ventil se ne može podešavati. turbokompresor 8.2 Filter ulja za podmazivanje Povratak na sadržaj Filter za prečišćavanje ulja (za podmazivanje) prečišćava celu količinu ulja koja prolazi a u njemu je papirni uložak za filtriranje. pumpa za doziranje 9.3. od čega je 18 l u koritu ulja. 4. filter za ulje sa papirnim uloškom. klackalica ventila sa kanalom za ulje 12. Pritisak ulja: .08 Mpa . 5. 1. glava raspršivača 17. usisno grlo 10. bregasto vratilo 13.28-045 Mpa. U uljnoj pumpi se nalazi sigurnosni ventil koji se otvara pod pritiskom većim od 0. Osim propusnog ventila u filteru se nalazi još jedan sigurnosni ventil (21) koji održava pritisak ulja za podmazivanje na 0. centrifugalni filter 30 15. sa ugrađenim termostatom u bloku motora. hladnjak za ulje. uljna pumpa 21. sigurnosni ventil . propusni ventil 2.1 Pumpa za ulje za podmazivanje Povratak na sadržaj Uljna pumpa (za podmazivanje) (20) je pumpa sa jednostepenim zupčanikom koga pokreće kolenasto vratilo motora. filter za ulje sa papirnim uloškom 3. Tipovi ulja koji se mogu koristiti: . 8. zupčanik 11. merač pritiska 7.pri minimalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. Kroz poseban odvod ulje za podmazivanje dolazi do turbokompresora (7) i do kompresora vazduha (9). 7. 6. 4.7-0. vratilo kola turbine kućište turbine ležaj uljna komora zaptivni prsten kolo kompresora specijalna matica čaura 9. 3. 2. davač signala za havariju 6.28-0.3 Sistem za podmazivanje Povratak na sadržaj Sistem za podmazivanje motora je kombinovan.40 do +5º C (SAE 10 W / 20) + 5 do +50ºC (SAE-30) Sistem za podmazivanje motora je prikazan na slici 32.Belarus 1221. Delovi sistema za podmazivanje su: pumpa za ulje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. Podmazivanje delova se obavlja i pod pritiskom i raspršivanjem ulja.45 Mpa Zapremina sistema za podmazivanje je: 22 litara. kompresor za vazduh 10. glavno vratilo 14. uljna magistrala 5. U filteru za ulje se nalazi propusni ventil (1) koji se otvara ukoliko je filter zaprljan ili pri hladnom startu i tada propušta ulje u cevi za ulje kroz uložak filtera. 4.

31 . Sistem za hlađenje je zatvorenog tipa sa tečnošću pod prinudnom cirkulacijom. . Pažnja! Ako je uključen kompresor za vazduh vazdušne kočnice onda treba uključiti ventilator u prinudni pogon! Da bi se ventilator uključio u prinudni pogon (i ostao u njemu) treba izvršiti sledeće radnje: .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. dva termostata. cevi za spajanje. vodena pumpa.Ako temperatura tečnosti za hlađenje prelazi 100ºC.4 Sistem za hlađenje Slika 32. Hlađenje ulja za podmazivanje se odvija u hladnjaku za ulje preko termostata voda-ulje koji je ugrađen u blok motora. Automatski pogon ventilatora u slučaju velikog unutrašnjeg trenja obezbeđuje prekidač vratila (12) (slika 33) i to na sledeći način: . 4.5 Mpa. Temperaturu tečnosti za hlađenje signalizira senzor temperature tečnosti za hlađenje i kontrolna lampica čiji senzor se nalazi na poklopcu termostata.001-0.045-0.Belarus 1221. i pored isključenog klipa ventilatora. Klipnjača (11) i točkići klipnjače (13) se okreću u zavisnosti od razmaka koji je između njih. senzor za temperaturu na poluzi (17) i preko podizača (9) i opruge (7) otvara ventil (10). onda opruga (7) drži ventil (10) zatvorenim i gusta tečnost prolazi u rezervoar.1 Hladnjak Povratak na sadržaj Delovi hladnjaka: hladnjak. gde dolazi do dodirivanja tanjirića i uključivanja ventilatora. Pritisak ulja za podmazivanje koji ulazi u hladnjak ulja meri senzor pritiska koji se nalazi na ulazu hladnjaka (za ulje) kao i senzor za havarijski pritisak. oduška. automatski ventilator.4. poklopac hladnjaka koja obezbeđuje pritisak od 0.4. Delovi sistema za hlađenje motora su: košuljica za hlađenje.Ako je temperatura tečnosti za hlađenje ispod 80ºC. rezervoar za tečnost.zavrtite točak ventilatora tako da zavrtanj (5) može da uđe u otvor (3) tanjirića klipnjače (11). Pri normalnom radu motora temperatura ulja za podmazivanje je između 80-120ºC. hladnjak. Ako je to potrebno pritisnite rukom zavrtanj tako da se fiksiraju klipnjača i tanjirići klipnjače.08 Mpa. Gusta viskozna tečnost prolazi kroz otvor na tanjiriću klipnjače i ispunjava prostor između klipnjače i tanjirića klipnjače.maticu (4) zavrtnja (5) popustite za 4-5 obrtaja (oko 5mm) . Regulisanje temperature se odvija promenom količine vazduha koja prolazi preko ventilatora kroz hladnjaka kao i uz pomoć dva termostata.2 Ventilator za hlađenje Povratak na sadržaj Ventilator radi u dva režima rada i to: automatski i prinudni. U ovom slučaju broj obrtaja ventilatora treba da bude ispod 1500 obrtaja minimalno. 4. ventil podešen na pritisak od 0. Temperatura tečnosti sistema za hlađenje motora pri normalnom radu motora je 80-97ºC.

odstojnik 3. poluga 4.6 Kompresor vazdušne kočnice Povratak na sadržaj Snabdevanje vazduhom vazdušne kočnice traktora obezbeđuje jedno cilindrični kompresor sa klipom. uređaj za podizanje 13. Pokretanje motora se odvija pod naponom od 24 V. stalnog trenja. Kompresor se pokreće preko pumpe za napajanje gorivom. Prekidač vratila (slika 35) gonjene lamele. ventil 11. 7. Pažnja! Ako je kompresor uključen ventilator motora treba prebaciti na prinudni modul rada. podupirač 2. 4. 4. rezervoar Slika 34.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 33. glava 9. 1. remenica vodene pumpe 16. ručica za zatezanje 11. Pokretanje generatora se odvija preko rebrastog remena i remenica. Uključivanjem ovog uređaja u kolektore se ubrizgava tečnost koja izaziva blagi prasak (slika 34). tanjirić koji se pokreće 14. 3. sa ugrađenim upravljačem i sa integrisanim regulatorom napona.7 Spojnica (prekidač snage vratila) Povratak na sadržaj Delovi spojnice: prekidač vratila. zadnji most. 9. 1. 6. 8. 5. lamela za zatezanje 4. 7. lamela koja potiskuje ima tangencijalni oslonac. klipnjača 15. frikcioni uložak 32 12. i jednim stepenom rada. amortizer 10. je zatvorenog tipa. suvog. 3. 2. Da bi se olakšao start motora i na niskim temperaturama u kabinu je ugrađen uređaj koji pomaže start motora na niskim temperaturama. prekidač vratila 13. vodena pumpa 17. viljuška 15.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja Povratak na sadržaj Od električnih uređaja na motor se montira generator snage 1000 W i napona 14 V. Upravljanje elektropokretačem se obavlja iz kabine preko elektromagnetnog releja i preko kopče pokretača. aerosolni start. koji je petofazni električni uređaj. podloška . tanjirić klipnjače 12. 6. menjač. preko električnog pokretača snage 5 kW. Položaj podupirača kod skinutog rezervoara (bez cevi i brizgaljke). lopatice ventilatora poklopac tanjirića otvor za fiksiranje matica zavrtnja zavrtanj čaura opruga kućište opruge podizač 10. zamajac 2. pogon prednjeg točka. sa jednostranim elektromagnetnim pokretanjem. prednji most. Funkcija spojnice je da sa kolenastog vratila motora prenese obrtni moment na prednje i zadnje točkove. Prečnik lamele prekidača vratila je 340 mm.Belarus 1221. oslona lamela 14. vratilo za pokretanje glava ležaj vratilo 8. 5. 1. elekrtomagnetno kućište 4.

i pedala konstantno pritiska ručicu (9) za pod kabine u uključenom položaju spojnice. ručica 6.2 Kućište spojnice Povratak na sadržaj U kućište spojnice je ugrađen pogon priključnog vratila. odstojnik (2) na čijem obodu se nalaze tri ispupčenja.5. hidraulični uređaj za podizanje. 33 .8 Menjač Povratak na sadržaj Menjač (slike 37 i 39) je mehanički sinhroni sa 16/8 stepeni prenosa. (16 stepeni prenosa napred i 8 stepeni nazad). Delovi spojnice koji se pokreću su: gonjene lamele (26) pričvršćene na dva vratila (7) sa amortizerima za ublažavanje vibracija (9). viljuška 22. zavrtanj servo podešavanja 3. Odstojnik sa uređajem za podizanje obezbeđuje automatsko podešavanje ležaja za istiskivanje (17) tokom eksploatacije. ručica 10.Belarus 1221. čaura za povezivanje 21.7. zavrtanj za pričvršćivanje 5. 1. ležaj za istiskivanje(druk ležaj) 18. 4. pogon uljne pumpe menjača. Menjač obezbeđuje pogon prednjeg mosta i pogon priključnog vratila srazmerno pređenom putu. 8. oprugasta lamela 24.24a (slika 35). držač 4. lamela za zatezanje (3). 4. vođica 19. slika 35). poluga 9. Devet opruga (24) obezbeđuju prenos obrtnog momenta putem frikcionih lamela sa motora na točkove. matica za podešavanje 17. čaura 7. Servo-opruga (10) omogućava lakši rad pedale. preko vođice (18) i preko ležaja za istiskivanje (17. gonjena lamela Delovi za pokretanje spojnice su: zamajac (1). servo opruga Spojnica se uključuje.1 Način rada spojnice Povratak na sadržaj Stavljanje u pogon spojnice se obavlja pritiskom na pedalu (1). viljuška Slika 36. upravljačko vratilo 23. preko ručica 1. 24a opruga 25.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 16. vatrostalno punjenje 26. 4. držač 20. pedala 2.7.8. ako pustimo pedalu (1) da deluje na opruge 24.

9R38) Delovi menjača: kućište menjača. i druga vratila sa zupčanicima. kućište viljuške 8. Na orebrenu čauru (30) je pričvršćen zupčanik pužnih brzina (31). prekidač vratila 13. 21 podesiva podloška 18. Ako nema pužnih brzina (32) zupčanik se pričvršćuje za vratilo uz pomoć ožljebljenog prstena koji se nalazi na čauri (30). Slika 37. spojnica. sinhroni prekidač 4. hidraulični sistem menjača.Na međuvratilo (38) su pričvršćeni zupčanici (34. 30 čaura 3.23. 7 vođica 6.36. 25. (dimenzije pneumatika:16.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Tabela: Brzina kretanja traktora (km/h) – nominalni broj obrtaja kolenastog vratila.17 ležaj 11. pogonski uređaj. vratilo prenosa pužnih brzina 38. Na vratilo pužnih brzina i pogona za kretanje unazad (26) pričvršćeni su zupčanici menjača I i II (28) i zupčanici za kretanje unazad (27). Na ispupčenjima vratila (24) su pričvršćeni zupčanici (22.34. 20. 35. Na zadnjem delu vratila se nalazi ležište zupčanika (23) za pokretanje priključnog vratila. matica 24. 33 prekidač zupčanika 16. 34 . vratilo jedinice zupčanika 26. na koje su pričvršćeni kupasti inercioni sinhronizatori.27).35.Belarus 1221. a gonjeni zupčanik (32) je smešten na bronzanoj čauri na vratilu.37 zupčanici 12. vratilo za pogon unazad. 32. međuvratilo Pogonski sistem se sastoji od ulaznog vratila oslonjenih na igličaste ležajeve i zupčanika (1). opruga 10.14. vratilo za pužne brzine.31.28. viljuška 5. kuglica 9.36. izlazno vratilo 19. zupčanici.15. U ispupčenjima vratila su smeštene dve rebraste čaure (2). ulazno vratilo 2.29. 1.22. 37).

je smešteno u kućište menjača na konusno valjčastim ležajevima (10 i 17). 11. vratila (15) i ručice (4). Uređaj za razdvajanje se sastoji od prekidača na levoj strani menjača (8). ručice (6).8. 15) (slika 39). 1. čaura 11. 16 vratilo 17. 3) (slika 37) pomeraju viljuške (1. Neutralni položaj viljuške (4) i fiksiranje u položaju kada je uključen motor obezbeđuju kuglice za fiksiranje (8).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Izlazno vratilo (18). opruga 8. graničnik 2. Delovi koji su pričvršćeni na vratilo (18) stegnuti su maticom (19).10. Uređaj za prenos brzine (slika 38) se sastoji od viljuške (11). opruga 14.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora Povratak na sadržaj Da bi se izbeglo pokretanje motora pored uključenog stepena prenosa traktor je opremljen specijalnim uređajem za razdvajanje (slika 40). kugla 10. 4. 7a). kuglice (6) i štiftova (7. ručice prekidača menjača. 4. vratila (15) i ručice (17) koje se nalaze u kućištima (5) i (8) a delovi su smešteni u kućište menjača. Zupčaste prekidače (13. ručice 18.1 Pogon menjača Povratak na sadržaj Pogon menjača se sastoji od prenosnika brzine i uključivača prenosa. 33) (slika 37) u otvorima u kućištu menjača se nalaze kuglice za razdvajanje (slika 39). 14) koje su fiksirane odgovarajućim vođicama (2. kućište pumpe Slika 39 Da bi se sprečilo istovremeno uključivanje zupčastih sklopki (prekidača) (25. na ispupčenju (18) je smeštena spojnica (12). Između zupčanika (11 i 14). 4. Zupčaste prekidače (13. zabravljač 12. Zupčanik za pogon prednjeg mosta (15) je pričvršćen na vratilo u čijoj glavi je igličasti ležaj smešten na gonjeni zupčanik (14).4. zavrtanj 9. viljuška menjača 12 viljuška za uključivanje prenosa brzine 13. zvono 11. filter 17. 5. kulisa Slika 38. opruge za fiksiranje i zabravljač (slika 39). 25. 33) (slika 37) fiksiraju kuglice (8. poklopac 15. Da bi se sprečilo uključivanje istovremeno dva stepena prenosa postoje između vođica (5) i (7) kuglice za sprečavanje uključivanja. Podešavanje prekidanja se odvija preko podloške (9) 35 .15 vođice 3. Prilikom uključivanja stepena prenosa razdelnik prekida dodirne pločice i prekida se samopokretanje u međureleju (1) kao i strujno kolo glavnog releja. kuglica 16.7 ručice 8.14 viljuška 2. ručica 5.5. kućište 9.Belarus 1221. na koje je pričvršćena viljuška (4).6. kuglica 3. 12). poklopac 6. Regulisanje stepena prenosa se obavlja preko ručice viljuške menjača (12). opruga 4. U kućištu (6) (slika 37) mogu se nalaze vođice (5) i (7).8. Prekidač menjača je ugrađen u kućište viljuške (6) (slika 37) i u kućište (5) i (8) (slika 38).13 zavrtanj 7. 25. 1. ručice (7).

zupčanici prednjeg pogona 14. krunica 36. zupčanik sunce 39. podesive podloške 10 vođice prekidača 4. Slika 41. zupčanik prednjeg pogona 23. zavrtanj diferencijala 33.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! Pre nego što uključite motor. prekidač razdelnika 9. desno kućište 43. blokada diferencijala 12. poluga planetarnih zupčanika 10. poklopac diferencijala 25. relej automatskog pokretača 6. automatski pokretač 2. radna kočnica 20.a zabravljač 8.vratilo desnog zupčanika 18. 44 podloška za pravljenje zazora 35. 40 ležajevi 41. levo bočno kućište 5. kuglasta podloška 28. zavrtanj 45. prsten za podupiranje 16. relej razdelnika 4. zupčanik prednjeg pogona 17. prekidač automatskog pokretača 5. čaura zupčanika prednje vuče 6.4.Belarus 1221. ručicu menjača prebacite u neutralan položaj! 1.9. vođica 38. ležaj 36 34. podloška za podupiranje .27 kućište ležajeva 2. obloga blokade diferencijala 13. 3. krst diferencijala pokretača 19. gonjeni zupčanici 31. zupčanik čeonog pogona 3. štift 8. torziona poluga 7. ručna (parkirna) kočnica 21. zupčanik glavnog 29. obloga kočnice pokretača 30. čaura 7. leva bočna poluga čeonog zupčanika pokretača 11.9 Zadnji most Povratak na sadržaj Zadnji most (slika 41) se sastoji od glavnog pogona. kućište blokade 32. kuglice uređaja za razdvajanje 7. generator Slika 40. planetarni zupčanici 26. obloga 22. prsten za podupiranje zupčanika poluosovine 15. 1. zupčanik poluosovine 24. glava krunice 37. hidraulično upravljanog razdelnika diferencijala i bočnog pogona koji se nalazi na zadnjem mostu i zadnjeg pogona koji se nalazi u kućištu poluvratila. poluosovina 42.

Pomoću konusni ležajeva (2) se reguliše pravac vratila i prekidač zupčanika glavnog pogona (20) i (21) i podešava bočni zazor. diskovi kočnica 5. priključak 9. obloga leve kočnice 37 . Vratilo se oslanja na kugličnim ležajevima. Slika 42. glave krunice (36). 4. 33). podloška 48. razdeljivač. priključno vratilo Povratak na sadržaj Glavni pogon je preko zupčanika sa spiralnim ozubljenjem.Bočni izvodi (13.5 Blokada diferencija Povratak na sadržaj Hidraulična blokada diferencijala (1) (slika 42) smeštena je u kućište diferencijala i ona je pričvršćena preko kućišta kočnica (13) na kućište zadnjeg mosta. i gonjenog zupčanika bočnog izvoda (2. Rad diferencijala obezbeđuje hidraulični prekidač sa višelamelnim trenjem (1) (slika 42) sa strane levog zupčanika poluvratila.2 i 0. a menjač se sastoji od kupastih zupčanika sa izlaznim vratilom i zupčanika (21) koji je zavrtnjem pričvršćen na kućište diferencijala. zupčanici za zatezanje 10.Belarus 1221.9. Pomeranje pravca kretanja vratila sprečava prsten za podupiranje (24). zupčanik za popuštanje 12. Zatvoreno kućište diferencijala drže dva ležaja na zadnjem mostu. razdelno vratilo 7. obloga 2.9. krst diferencijala 6. kućište prekidača 3. ploča 47. 26).1 Glavni pokretač 49. 25) su pričvršćeni na rebra vratila (10. krsta diferencijala i razdelnika planetarnih zupčanika.5 mm vrši preko podloški (44).9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 46. Podešavanje ležajeva (39. membrana 11. 33) su ugrađeni na izbočine čaure (5) koji se oslanjaju na kuglične ležajeve. i sastoji se od kućišta (22) i od poklopca koji su povezani zavrtnjem (32). poklopac membrane vratila 4. torzionog vratila (6). ožljebljenog torzionog vratila (6). Gonjeni zupčanici (2. Planetarni prenosnik se sastoji od: kućišta (42). 4. 42) se sastoje od nazubljenih planetarnih zupčanika. a preko fiksnog zupčanika (35) i fiksnog centralnog zupčanika (38) su na vratilo (49) preko satelita (48) oslonjena četiri planetarna zupčanika (50). krsta diferencijala (18) podloške i 4 komada planetaranih zupčanika (17) od prstena za podupiranje (14) i od dva pričvršćena zupčanika poluvratila (15). 4.3 Bočni izvodi Povratak na sadržaj Bočni izvodi se sastoje od dva (2. planetarni zupčanici 51.5. vratilo planetarnih zupčanika 50. kuglica 4. međulamela 13.2 i 0.9.2 Diferencijal Povratak na sadržaj Diferencijal je zatvorenog tipa. 13) i (25. 40) se na zazor 0. Između kućišta ležajeva (27) i podloške(34) je za zazor 0. 1. Preko ožljebljenog vratila (10) i (26) povezuju se međusobno zupčanik (15) i zupčanik poluvratila diferencijala sa bočnim izvodima sa diskovima kočnica. sa koničnim zupčanikom.4 Zadnji izvodi Povratak na sadržaj Zadnji izvodi u kućištu poluvratila (3. vođice (37).9. 4. razdelnik 8. 33) (slika 41) nazubljena cilindrična zupčanika.

Sistem se napaja od elektronskog uređaja sa poklopca. podelivši diferencijal (krst diferencijala levim poluvrationim zupčanikom). jedinica za upravljanje 2. membrane (5).7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta Povratak na sadržaj 1. odnosno iz njegovog hidrauličnog dela pod pritiskom usled nestanka ulja u radnom delu membrane „A“ pomeraju se zajedno sa zupčanicima za zatezanje (4) i diskovi kočnica (10) i oni se mogu zaglaviti u kućište međulamele (9) i površine oslonca. Kada obavljamo radove kod kojih je zadnji točak izložen većem proklizavanju. onda prekidač (6) pritisne donji deo i drži u tom položaju. Iz sistema automatske blokade diferencijala. zupčanika za zatezanje (4). Prekidač blokade diferencijala se uključuje. elektrohidrauličnih razvodnika blokade diferencijala i pogona prednje vuče (3) i elektronskih vodova (5) sa priključcima. priključci 5. ako se točkovi okrenuti pod određenim uglom. 1. Ako se zadnji točkovi moraju na neko vreme razdvojiti.9. pomera se klip elektrohidrauličnog razvodnika. (7) 4. zupčanika za popuštanje (6). za ispravljanje njegovih funkcija a sastoji se od: hidrauličnog prekidača vratila sa dva zupčanika (razdelnika) (slika 42) kao i od dva modula rada (automatskog i prinudnog) sistema za elektrohidraulično upravljanje (slika 43) slika 43. koji je fiksiran i blokada diferencijala se isključuje. 38 . 12 pokazivači 8. prekidač prednjeg mosta Elektrohidraulični sistem zadnjeg mosta blokade diferencijala se sastoji od jedinice za upravljanje (1). Isključivanje blokade diferencijala će se automatski obaviti. davač signala automatskog pogona prednjeg mosta 11. pritisnite gornji deo prekidača (6) (u modul fiksiran). 4. priključka (2) i diskova kočnica (10) koji su pričvršćeni za rebra zupčanika levog izvoda. od pokazivača ugla zakretanja točka (2).9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) Povratak na sadržaj Automatska blokada diferencijala služi za pogon traktora (vuču i kretanje). Prekidač se (6) otpuštanjem vraća u srednji položaj. kabel 9. poklopca (3). pokazivač ugla zakretanja točka 3. prekidač blokade diferencijala 7. kućišta (9). preko dva osigurača koji su ugrađeni u komandnu tablu. 10 elektrohidraulični razvodnici blokade diferencijala i pogona prednje vuče 4. Na jedinici za upravljanje na levoj prednjoj strani kabine (1) nalazi se prekidač pogona prednjeg mosta (11) i signalna lampica za signaliziranje uključivanja prednjeg mosta.U tom slučaju elektromagnet elektrohidraulične blokade diferencijala dobija električno napajanje. (12). a samim tim i blokada diferencijala. 2. kojim se uključuje automatski pogon blokade diferencijala. vodovi električnog signala 6. Odstupanjem prednjih točkova od pravolinijskog kretanja pod određenim uglom iz dela „A“ izliva se ulje i blokada diferencijala popušta. Sa desne strane kabine gde je smeštena jedinica za upravljanje (1) može se naći prekidač koji pokreće blokadu diferencijala (6) i kontrolna lampica blokade diferencijala.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Prekidač vratila se sastoji od vratila koje povezuje rebra krsta diferencijala (12). razdvaja prekidač blokade od slobodnog kretanja i povezuje sa potisnim kanalom.Belarus 1221.

diskovi kočnica 6. Ako se pritisne pedala desne kočnice uključuje se kontrolna lampica kočnice. zupčanika za zatezanje (3). zavrtanj 23. kućište parkirne kočnice . smanjenog prečnika (prečnik 178 mm) koja je pričvršćena za kućište kočnice sa desne strane. pedala sa gumenom navlakom 21. osovina 16. zub za blokiranje 13. zupčanik za zatezanje 4. zavrtanj 6. viljuška 16. ručica za pogon ventila kočnice 12. diskova kočnice (5) i kućišta parkirne kočnice (18). diskova sa paknama (kočione obloge) (2). 2. kuglica (5) i od opruga za zatezanje (4). opruga 2. ručica 11. Pogonska kočnica se sastoji od kućišta (1). kontra-matica 7.Belarus 1221. Parkirna kočnica se stavlja u pogon preko ručice koja se nalazi na desnoj strani kabine (11) koja se fiksira povlačenjem na gore (12) a pri čemu se čuje karakterističan zvuk. kontra-matica 7.držač 18. preko zupčanika za zatezanje (2). opruga za zatezanje 18. 19. ručica 20. 1. kuglica 5. razdeljivač pedale kočnice 22. kuglica 9. i na njemu se nalazi veća pogonska kočnica (prečnik 204 mm) Desni i levi diskovi kočnica (2) (slika 44) su pričvršćeni na rebra vratila zupčanika. viljuška 12. Diskovi kočnica (5) (slika 45) su pričvrčćeni za rebrasto vratilo koje prolazi kroz otvor vratila pogonskog zupčanika (3) i povezan je sa blokadom zadnjeg mosta. rebrasto vratilo 4. nazubljeni oslonac 39 14.11 Parkirna (ručna) kočnica Povratak na sadržaj Slika 45. ručica 13.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. kuka 17. konusna podloška 9. konusna podloška 15. zavrtanj za podešavanje 14. razdvajač 8. Prilikom uključivanja parkirne kočnice krst blokade diferencijala se razdvaja od kućišta zadnjeg mosta na vratilu (3). čaura osigurača 4. kućište Slika 44. zavrtanj 17. suvog tipa. disk kočnice 3. Obe kočnice mogu raditi nezavisno jedna od druge preko pedala kočnica (20) ili zavisno radi jednakog kočenja oba točka istovremeno. zupčanik za zatezanje 3. Postoji mogućnost razdvajanja ako pomerimo polugu za razdvajanje pedala kočnica (21). poluga 15. Traktor je opremljen ručnom parkirnom kočnicom.10 Radna kočnica Zadnji točak traktora ima dva zupčanika. Pogon kočnice je mehanički. matica 10. sa dva zupčanika. opruga za zatezanje 5. 11 ručica 8. zavrtanj za podešavanje 10. 1.

7. Pogon priključnog vratila je mehanički. zadnji poklopac zupčanika 16. posle okretanja vratila (3). zavrtanj za pričvršćivanje 20. 5.69 obrtaja/m pređenog puta. vratilo 15. Centralni zupčanik (24) je preko rebara povezan sa bubnjem prekidača (17) koji preko lente kočnice (16) obezbeđuje prenos snage. Nazubljeni oslonac vratila (10) sa promenjivim 6 rebrastim (540 min-1) odnosno 21 rebrastim (1000 min-1) izlaznim vratilom se nalazi u unutrašnjem otvoru vratila (20). U kućištu zadnjeg mosta se nalaze dva zavrtnja (11) za podešavanje koja su povezana sa glavnim vratilom (6) i sa ručicama (4) i (5). lente za kočenje (3) nalazi se ekscentrična ručica (5). držač planetarnog zupčanika 26. Priključno vratilo se okreće u smeru kazaljke na satu. zavrtanj za podešavanje 17. podloška 19. Planetarni urađaj priključnog vratila se nalazi u zadnjem mostu i sastoji se od zupčanika vratila (26). U tom slučaju bubanj prekidača (17) i centralni zupčanici (24) su zaustavljeni. Snaga zadnjeg priključnog vratila se prenosi preko priključka vratila (27) (slika 46) gde se u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. bubanj kočnice 13. vratilo planetarnih 14. centralni zupčanik 25. 540 min-1 . u slučaju veličine pneumatika 16. kada je zategnuta lenta kočnice (16) i kada je opuštena lenta kočnice (18). planetarni zupčanik 24. 1. 3. prekidač pogona vratila Pogon u odnosu na pređeni put se obavlja preko prekidača vratila (27) i preko vratila planetarnog uređaja (26) na zupčaniku uređaja za prenos brzine obrtaja. Snaga se prenosi preko ozubljenja izlaznog vratila koji pri 540 min-1 ima 60 kW.6-to rebrasto. 8. promenjivi nazubljeni oslonac vratila 11. preko koje se namešta zazor.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. Priključno vratilo je u pogonu. Priključno vratilo je isključeno kada je lenta kočnice zategnuta (18) i kada je lenta kočnice (16) opuštena. podloška promenjivog nazubljenog oslonca vratila 10. zupčanik 23.12 Zadnje priključno vratilo Zadnji most raspolaže nezavisnim priključnim vratilom sa dve brzine srazmerno broju obrtaja (540 i 1000 obrtaja u minuti) i u zavisnosti od pređenog puta (3. zupčanika (22). 40 . dobija broj obrtaja zadnjeg priključnog vratila.9R38). 18 lenta kočnice 22. tri komada planetarnih zupčanika (23) i centralnog zupčanika (24). Na vratilu pokretnog dela. a preko unutrašnjeg menjača. U tom slučaju nazubljeni oslonac vratila (10) je zaustavljen. držač hidraulični radni cilindar ekscentrično vratilo ručica pogonska ručica podloška za oslonac zavrtanj za pričvršćivanje nazubljenog oslonca vratila 9. pri 1000 min-1 90 kW. Izlazno ozubljenje priključnog vratila je: . 6. 2. Odstupanje koje dolazi od zupčanika (22) preko planetarnog zupčanika (23) i zaustavljenog centralnog zupčanika (24) prelazi sa držača planetarnog zupčanika (25) i na priključno vratilo.Belarus 1221. zupčanik vratila 27. priključno vratilo 21.21-dno rebrasto na 1000 min-1 Slika 46. bubanj prekidača 12. Držač planetarnog zupčanika (25) je napravljen izjedna i obezbeđuje oslobađanje kočenja trakaste kočnice zajedno sa priključnim vratilom i lentom kočnice.

cevi za ulje radnog cilindra priključnog vratila 7. 19. 9. kućište 2. kućište 5. ležaj 11. podloška za zazor 12. Glavne cevi za ulje (6) povezuju ventil (2) sa radnim cilindrom (7). ručica Slika 47 2.41 ± 2 mm. radni cilindar 8. radni zupčanik 26. štift 24.64 ± 2mm. pogonski ventil 3.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila Zadnje priključno vratilo je sa hidrauličnim uređajem za upravljanje (slika 47). matica Slika 48. 23.priključno vratilo uključeno .priključno vratilo isključeno 4. 25. obod 28. vratilo planetarnog uređaja 8. zavrtanj 17. pogonjena viljuška 29. 18. cev za ispuštanje ulja 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. 1.Priključno vratilo uključeno: gornji bočni položaj . radni cilindar (7). 20. poluga klipa 9. koji se priključuje preko ručice (9) na pogonsku ručicu (6) (slika 46) i cevi za ulje (3).Priključno vratilo isključeno: donji bočni položaj Pravilno podešeno priključno vratilo mora imati po skali „A“ sledeće vrednosti: . držač 13. čiji su delovi: pogonski ventil (2) sa ručicom (1). (5) i (6). pogonjena frikciona lamela 7. Ručica (1) ima dva položaja: . semering 27. 1. pogonska frikciona lamela 15. klin 41 . ležaj 21. tanjirić 14. cevi za ulje 4. rascepka 22. poklopac 3. vratilo 16.Belarus 1221.13 Prednji pogonski most Povratak na sadržaj Prednji pogonski most služi za prenos obrtnog momenta na prednje točkove traktora i sastoji se od glavnog pogona i od pogona diferencijala i točka. elektro-hidraulični razvodnik prednjeg pogona 5. planetarni uređaj 10. pogonjeni zupčanici 6.12. zupčanik poluosovine 4. ručica Cev za ulje visokog pritiska (3) povezuje pogonski ventil (2) sa glavnim ventilom prednjeg mosta.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Glavni pogon je preko spiralno nazubljenog konusno tanjirastog para, koji se sastoji od pogonskog zupčanika (16) i gonjenog zupčanika (5) koji je pričvršćen na kućište diferencijala (4). Diferencijal prednjeg mosta se blokira sam i raspolaže većim trenjem. Diferencijal prednjeg mosta se sastoji od kućišta (4) i (9) koje je spojeno zavrtnjima, dva para planetarnih zupčanika koji su slobodno postavljeni (8), zupčanika poluvratila (3), čašice(13) i od frikcionih lamela (pogonske (14) i gonjene (6)). U rebraste otvore zupčanika poluvratila (3) je smešten dupli zglob sa gonjenom viljuškom (24) i priključno vratilo (25). Diferencijal automatski povezuje dva poluovratila i isključuje proklizavanje bilo koja od dva prednja točka. Raspodela se izvodi uključivanjem pogona prednjeg mosta, prilikom čega se sile koje nastaju pokretanjem planetarnog zupčanika poluvratila (7), frikcionih lamela (6,14), a koje se poklapaju sa pravcem vratila, zatvaraju se na kućištu diferencijala (4) i (9), dok se oba zupčanika poluvratila (3) se zatvaraju pod pritiskom trenja. U otvoru kućišta (1) i poklopca (2) je zavrtanj preko kojeg se podešava razmak traga točkova, i time se sprečava pomeranje vratila. Klin (29) i štift (28) sprečava pomeranje ugla i pravca vratila u kućištu. 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta (slika 49) služi za prenos obrtnog momenta sa diferencijala prednjeg mosta, u slučaju pomeranja skretanja prednjih točkova. 1. prirubnica 2. držač planetarnog uređaja 3. planetarni zupčanici 4, 7. gonjeni zupčanici 5. kućište 6, 11,18 ležaj 8, 10 podloška za zazor 9, 15 vratilo 12. kuglasti zglob 13. držač 14. vratilo 16. čaura za podešavanje 17. matica 19. poklopac Slika 49.

20. zavrtanj za podešavanje 21. kontrolni zavrtanj

22. zavrtanj za punjenje 23.prostor za podmazivanje

Pogonski uređaj se sastoji od jednakih kuglastih zglobova, cilindra, planetarnog uređaja, rascepki, i ručica za osiguranje prednjih točkova. Gonjeni zupčanici (4) dobijaju pogon sa glavnog zupčanik (sunce) planetarnog prenosnika. Držač planetarnog prenosnika (2), je pričvršćen na kućište, a smešten je u otvore poklopca (19) i čaure za podešavanje. Vezu vratila (9) i (15) obezbeđuju ležajevi (11), zavrtanj za podešavanje (20), kao i otvori koji se nalaze u kućištu (5) i na držaču (13). Punjenje ili dodatno punjenje uljem za podmazivanje se obavlja preko zavrtnja za punjenje. (22). 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogonski uređaj prednjeg mosta obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Prednji most se uključuje preko hidraulično upravljane frikcione spojnice (2) (slika 50) koji je pričvršćen zajedno sa gonjenim zupčanikom na pogonsko vratilo (4) u menjaču. 1. pogonski zupčanici 4. vratilo 7. prekidač 2. frikciona spojnica 5. ozubljena čaura 3. bubanj 6. podizač

42

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje
Povratak na sadržaj

4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta

Elektro–hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta se sastoji od: upravljačke jedinice (1), automatskog davača signala pogona (9), elekrtičnih vodova koji su smešteni na gornjem poklopcu menjača i vezani sklopkama (4) kao i od elektro-hidrauličnog razvodnika pogona prednjeg mosta (10). Sistem dobija napon sa elektronskog uređaja na krovu preko dva osigurača koji se nalaze na komandnoj tabli. Slika 51. Korišćenje prekidača prednjeg mosta (11). 1. Ako prilikom kretanja napred dođe do proklizavanja prednjih točkova, pritisnite gornji deo prekidača (11) i na taj način ćete uključiti automatski pogon prednjeg mosta. U tom slučaju automatski pogon zavisi od automatskog davača signala proklizavanja točkova (9). Davač signala (9) zatvara dodirivače u slučaju proklizavanja 3-5% i napaja magnet elektro-hidrauličnog razvodnika. U slučaju smanjivanja proklizavanja pokazivač (9) prekida dodirivače i ovim se isključuje elektromagnet, a prema tome i pogon prednjeg mosta. 2. Ako treba raditi sa pogonom i napred i nazad, onda pritisnite donji deo prekidača (11). Ako želite da isključite pogon prednjeg mosta stavite prekidač (11) u srednji položaj. Pažnja! 1. Prilikom kretanja unazad ne sme se uključiti automatski pogon prednjeg mosta, već je bolje isključiti prinudni pogon. Prinudni pogon prednjeg mosta koristite samo kratko da biste savladali prepreku i pri kretanju unazad. 2. Ako se krećete po tvrdom putu obavezno isključite pogon prednjeg mosta da biste sprečili habanje pogonskih delova.

4.14 Kardansko vratilo

Povratak na sadržaj

Kardansko vratilo obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Kardansko vratilo se sastoji od cevi (2) i kugličnih ležajeva (6), zglobova kardanskog krsta (1) i (3). Prstenove kugličnih ležajeva fiksira prstenasti osigurač (7), a ležaj krsta sa čeonim punjenjem (4) je oslonjen na semering. Kardansko vratilo se posle sastavljanja dinamički uravnotežava. Od namotavanja biljaka u toku rada štiti kardanska obloga. Slika 52. 1, 3. kardanski zglobovi 5. semering 2. kardanska cev 6. kuglični ležajevi 4. čeono punjenje 7. prsten oslonac

4.15 Hidraulični podizni uređaj

Povratak na sadržaj

Hidraulični podizni uređaj služi za osiguravanje i nivelaciju uređaja koji se priključuju na zadnji deo traktora, delimično priključenih uređaja, poljoprivrednih mašina i oruđa kao i za bezbedan rad. Traktor se može proizvesti sa dva tipa hidrauličnog podiznog mehanizma: - sa jednim hidrocilindrom tipa Ц prečnika 125x 200 mm. - sa dva hidrocilindra prečnika 80 x 220 mm.
43

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Delovi hidrauličnog sistema (slika 53) su: zupčasta uljna pumpa (1), razvodnik (2), radni cilindar (8), hidraulično kućište napravljeno izjedna koje služi za hidrauliku „posebnih agregata“ i koje ima funkciju rezervoara za ulje, regulator snage (5) cilindra 80 x 200 mm (ako je ugrađen), cevi i upravljačkih jedinica. 1. pumpa za ulje 2. razvodnik Slika 53. 3. rezervoar za ulje (kućište agregata) 4. desne sklopke 5. regulator snage 6. krivaja sa kugličnim zglobom 7. ručica za regulisanje položaja / kombinovanog modula rada 8. radni cilindar 9. prekidač davača/primaoca signala 10. razvodnik davača signala 11. poluga 12. prekidač regulatora snage 13. glava za otpuštanje sistema 14. desne zadnje sklopke A poluga na strani usisavanja Б, Г cevi pod visokim naponom 15. leve zadnje sklopke Б, E cevi potiskivača Д kanal upravljača Za automatsko podešavanje dubine obrade zemljišta traktor je opremljen mehaničkim razvodnikom davača signala položaja i snage (10) koji je u mehaničkoj vezi sa regulatorom snage i davačem signala. Automatski sistem za regulaciju omogućava sledeće vrste regulacije: -regulacija snage -kombinovana regulacija (mesta i snage) -regulacija mesta -regulacija u podignutom položaju ( u vazduhu) 4.15.1 Hidraulična pumpa
Povratak na sadržaj

Smer kretanja zupčaste hidraulične pumpe (1) se poklapa sa smerom kretanja kazaljki sata (ako se posmatra iz pravca kretanja). Rezervoar hidraulične pumpe (3) je pričvršćen na kućište agregata i pokreće ga motor preko zupčanika. Kapacitet pumpe je 56 l/min na 2100 min-1 kolenastog vratila motora. Ručica za upravljanje pumpom ima dva položaja (vidi 3. poglavlje: Uređaj za upravljanje): -pumpa uključena -pumpa isključena Povratak na sadržaj 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) Razvodnik je i klipni i ventilni a pričvršćen je za kućište rezervoara. Razvodnik služi za obavljanje sledećih funkcija: -za usmeravanje radne tečnosti koja dolazi iz uljne pumpe (1) u radni cilindar (8) -za automatsko propuštanje radne tečnosti bez pritiska u rezervoar za ulje nakon završetka rada. -za održavanje podignutog oruđa ili zadržavanje poljoprivrednih mašina u određenom položaju. Razvodnik (slika 54) čine: dva klipa (1), propusni ventil (11), sigurnosni ventil (13) i drugi delovi. Svaki klip (ili neki od njih) raspolaže mehanizmom za vraćanje u položaj „neutralan“ i u slučaju fiksiranog položaja („podizanje“/“spuštanje“). U toku rada motora vraćanje klipova u položaj „neutralan“ obavlja se ručno. Da bi se sprečilo preopterećivanje hidrauličnog sistema mehanizam je opremljen sigurnosnim ventilom (1) i zavrtnjem za podešavanje (14). U propusnom ventilu (11) je smeštena blokada ventila osigurana oprugom (1), koja osigurava rad hidrauličnog razvodnika u automatskom modulu regulacije. Hidraulični razvodnik koji raspolaže posebnim radnim cilindrom za podizanje tipa P80-3/4-222-3Г je pričvršćen vođenim ventilom za vraćanje (hidrauličnom blokadom) koja obezbeđuje punjenje razvodnika i održavanje oruđa u položaju „neutralan“.
44

zavrtanj 5. opruga ventila 8. opruga klipa Slika 54. kuglice 14. kućište Slika 55. U kućištu (17) (slika 55. pričvršćivač 17. propusni ventil 12. 11. Čaura (4) preko matice (6). poklopac 16. razdelni ventil 9.) nalazi se ventil (8). čaura za fiksiranje 3. podupirač 4.Belarus 1221. ventil 7.15. 1. Glavni radni cilindar smešten je na izliveni poklopac zadnjeg mosta.15. točkić za regulisanje korekcije brzine kojim upravlja pilot ventil (2) sa nepovratnim ventilom (1). gornji poklopac 4. donji poklopac 10.5 Radni cilindar Povratak na sadržaj Radni cilindar (8) (slika 53. Na spoljnjem kraju zavrtnja (11) nalazi se prekidač ragulatora snage (12) (slika 53. sigurnosni ventil 14. 8. zavrtnja (11) i ručice za regulaciju (11) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom razvodnika (10). opruga za fiksiranje 18. klip 17.). točkić za regulaciju korekcije brzine 4. 4. prstenasti oslonac 6.Klip (13) (slika 55) preko matice (12). pilot ventil 3. Regulator hidraulike radi i u automatskom i ručnom modulu upravljanja. 2. blokada ventila pomoću opruge 13. klip 11. ležaj ventila 6. zavrtanj za podešavanje 15. prečnika 125 mm i 200 mm horizontalni (izmešteni radni cilindar).) je klipni sa dva pogona. kapica 16. čaura 10.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1.4 Regulator snage Povratak na sadržaj Regulator snage (slika 55) je hidraulični razvodnik u čijem kućištu u otvoru čaure se nalazi pokretljiva čaura (14) i pokretljivi klip (13). 15. kućište 9. opruga 13. zavrtnja i preko kugličnih zglobova (6) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom upravljača (7). nepovratni ventil 2. matica 7. čaura 5. 45 . razdelni ventil (7). 12.

zupčanik za regulaciju korekcije brzine 23. unutrašnja ručica 6.Belarus 1221. spiralna opruga davača signala regulacije sile 17. lamelasta opruga davača signala regulacije sile 18. 19 ručice razvodnika 20. ručica za pogon regulacije 12. pumpa za ulje sa ručicom za pogon i upravljanje. 46 . ručica za upravljanje 10. poluga za regulaciju 22.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. 4.) i (8) (slika 57. ’’bodwen’’ namotaj 15.) koja je smeštena na desnoj strani kabine. ručica za regulisanje snage Slika 57. poluga za izjednačavanje 8. poluga 3. ručica za modus rada 13. ručica razvodnika 8. ručica 7. kućište 3.7 Razvodnik davača signala Povratak na sadržaj Razvodnik davača signala (10) (slika 53. 1. prekidač razvodnika 9. oslonac za regulaciju 11. rebrasto vratilo 2. Pomeranje unutrašnje ručice (2) se odvija pomoću ručice (3) na orebrenom vratilu (5) i preko pogonske ručice (6) (slika 57. 1. za koji je pričvršćen promenjivi filter sa papirnim uloškom. podizač sa dve ručice regulacije 14. matica 16.15. poklopac 4. odvojeni radni cilindar 21.) ručice za regulaciju položaja (1) i snage (8) koje su povezane sa polugom za izjednačavanje (4) i rebrastog vratila (5).) i filter za ulje služe za čuvanje radne tečnosti zadnjeg podiznog mehanizma i upravljača. Rezervoar se zatvara poklopcem sa gornje strane.15. Razvodnik davača signala se nalazi na poklopcu zadnjeg mosta. razvodnik davača signala 2. Na filter za ulje je pričvršćen razvodnik sa ručicom za upravljanje. ručica za regulisanje položaja 5. ručica razvodnika 4. regulator Slika 57. davač signala 6.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje Rezervoar za ulje (3) (slika 53.) je mehanički i služi za razvođenje signala položaja i snage. na komandnoj tabli preko ’’bowden’’ namotaja. poluga za regulaciju položaja 5. Slika 56. a sastoji se od kućišta (6) (slika 56. poluga 7.

dva hidraulična radna cilindra (2) koja obezbeđuju zakretanje. a u odnosu na odgovarajuće dejstvo davača signala na čauru (14). koji se sastoji od lamelaste opruge (17). signal položaja i sile se dalje prenosi na regulator (23) preko razvodnika davača signala (8).Belarus 1221. spiralne opruge (16) i on je u kinematskoj vezi sa gornjom polugom zadnjeg podiznog mehanizma traktora.15. 4. U tom slučaju zatvara se podizni deo cilindra preko ventila razvodnika za regulaciju (7) i sa ventilom za vraćanje (8). Razvodnik usmerava ulje na zadnje i bočne izvodne sklopke (4. a oba prostora radnog cilindra su povezana sa spuštanjem preko regulatora. Pritisak sigurnosnog ventila: 14 Mpa Pumpa za doziranje: OSPS 160 ON 150-1168 ili LAGC160-20.a radno oruđe se zadržava u datom položaju. Granične vrednosti podešavanja volana: -ugao nagiba 25º .15.) je povezana sa rezervoarom (3) preko usisne cevi „A“ a potisne cevi „Б“ i „E“ sa razvodnikom (2). Prečnik radnog cilindra -50 mm. U položaju „podizanje“ i „prinudno spuštanje“ položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) (slika 55) obezbeđuje zatvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54). Pomeranje klipa (13) (slika 55) može biti delimično.8 Davači signala automatske regulacije Davač signala položaja je vratilo skretanja zadnjeg podiznog mehanizma (12) (slika 57) je elastični element sa dva pogona. Preko ručice (7) ili (5) (slika 53) odvija se pogon radnog cilindra zadnjeg podiznog mehanizma (8) (slika 53). dužina -200 mm. U drugom slučaju pomeranjem klipa (13) (slika 55) iz prostora za „podizanje“ radnog cilindra dolazi do vraćanja potrebne količine ulja i na taj način se vrši korekcija „spuštanje“. Rotaciona pumpa: NS-16 pumpa zupčanika. Klip u automatskom pogonu (13) (slika 55) se vraća u neutralan položaj u zavisnosti od modula regulacije. armature. regulatorom (5). Propusni ventil razvodnika (11) (slika 54) je otvoren. 14.200-1 Podešena vrednost pritiska protiv udarnog ventila je: 200 Mpa. Ulje se vraća u položaju „plivajući’’ i „neutralni’’ prenos preko propusnog ventila regulatora (11) (slika 54). 14-2 ili SUB 160-140. ili potpuno (u zavisnosti od podešenosti točkića regulatora korekcije brzine (3) (slika 55)) i dovodi do zatvaranja propusnog ventila razvodnika (11) (54) i do korekcije „podizanje“ dolazi kada ulje preko oba ventila za vraćanje (1) i (8) (slika 55) dospe iz pumpe za ulje u prostor za „podizanje“ radnog cilindra. kao i ventilom za vraćanje (8) (slika 55) zatvara. napojna pumpa (3) koju pokreće motor i hidraulične cevi.40° u četiri fiksna položaja -visina: 100 mm unutar zone regulacije 47 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. Ventil razdelnika (7) je sa profilom čaure (14) otvoren (slika 55). 13. levo Stalni kapacitet pumpe: 14-16 cm3/obrtaj. 4. 15). Položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) „neutralni prenos“ obezbeđuje otvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54) i vraćanje ulja iz pumpe u rezervoar. Položaj čaure se reguliše ručicom (5) (slika 57). Pomeranje davača. a ulje se iz drugog prostora radnog cilindra vraća preko regulatora za ulje. Ulje dolazi u prostor hidrauličnog cilindra za „podizanje“ i „prinudno spuštanje“.9 Pogon hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Pumpa (1) (slika 53. smer obrta. ako je klip (13) (slika 55) u neutralnom položaju i ulje iz pumpe se vraća u rezervoar preko razvodnika. Rezervoar za ulje (5) je isti i za hidraulični sistem traktora. dok se podizni deo radnog cilindra sa klipom (13). Klip (13) se pod uticajem odgovarajućeg signala koji dolazi od davača (slika 55) pomera iz položaja „neutralan“ fiksiranog čaurom (14) i ručicom (15) u stranu. U tom slučaju ručica za upravljanje određuje položaj čaure regulatora sile (14) (slika 55). (20) (slika 57) u modulu upravljanja. Delovi hidrauličnog upravljača (slika 58) regulacioni razvodnik (1).16 Hidrostatički upravljač Povratak na sadržaj Hidrostatički upravljač služi za upravljanje zakretanjem točka i za smanjenje potrebne snage kojom se deluje na volan prilikom skretanja.

Prilikom pravolinijskog kretanja prostore radnih cilindara zatvara regulacioni ventil i ulje se od napojne pumpe preko razvodnika blokade diferencijala vraća u rezervoar hidrauličnog ulja.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon Regulacioni razvodnik (1) (heterotoričnog tipa) pričvršćen je na držač glavnog stuba upravljača. U slučaju zakretanja volana pomera se regulacioni ventil obezbeđujući na taj način protok određene količine ulja u radne cilindre srazmerno uglu zakretanja volana. Slika 59. 48 . Herotorska pokretna grupa se sastoji od jednog uspravnog dela (1) koji je pričvršćen za kućište i od pokretnog dela (2) koji je prikčvršćen za ventil preko pogonskog vratila.16. dok je pumpa za napajanje (3) pričvršćena na motor. Razvodnik je sastavljen od kućišta (10). Poluge radnih cilindara se spajaju preko kuglastih zglobova sa kućištem pogonskog mehanizma prednjih točkova.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje Povratak na sadržaj Dva hidraulična radna cilindra koja su smeštena na prednjem mostu (2) (slika 58) obezbeđuju manevrisanje traktorom zakretanjem prednjih upravljačkih točkova. Regulacioni razvodnik (1) je preko cevi povezan sa radnim cilindrima (2).16. 4. Ventil za sprečavanje vakuma (8) obezbeđuje protok predviđene količine radne tečnosti u radni cilindar u slučaju havarije. Na držaču kućišta i u glavi poluge radnog cilindra se nalaze kuglasti zglobovi. razvodnika II.16. Hidraulični radni cilindri (2) koji obezbeđuju zadretanje prednjeg mosta su na prednjem delu traktora.3 Regulacioni razvodnik Povratak na sadržaj Regulacioni razvodnik (slika 59) se sastoji od pokretne grupe I. a ventil za sprečavanje udara u toku rada. 4. Sigurnosni ventil (6) održava maksimalni pritisak u potisnoj grani na 140-150 kp/cm2. a kućišta radnih cilindara su povezana sa kućištem prednjeg mosta na kome su otvori potrebni za smeštanje vratila. sigurnosnog ventila (6) i dva ventila za sprečavanje nastanka vakuma (8). čaure (5) i ventila (3) koji je pričvršćen rebrima na upravljački stub zadnjeg dela vratila. Ventili za sprečavanje udara (7) ograničavaju potisak u cevima radnog cilindra u slučaju opterećenja.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 58. 4. povratnog ventila (9). koji se povremeno moraju podmazivati. Podešena vrednost pritiska koje obezbeđuju ventili za sprečavanje udara je 200-210 kp/cm2. napojnom pumpom (3) i sa rezervoarom hidrauličnog ulja (5). dva ventila za sprečavanje udara (7).

regulator pritiska 3.3 osigurač 35. davač signala havarijske temperature tečnosti za hlađenje 12. davač signala hidrostatičnog upravljačkog uređaja . tečnosti za hladan start 4. prekidač prednjeg radnog svetla 29. elektromotor grejanja u kabini 26. dodatni otpor 23. prednje levo svetlo 24. A od kočionog ventila vazduh preko cevi sklopke vazdušne kočnice (8) dolazi do glave sklopke (7).59. prekidač grejanja u kabini 25.52. БП-1 оsigurač 34. rezervoar vazduha 7. prekidač elektronskog brisača stakala 18. starter 3. zvučni signal 9. cevi 10. U regulatoru pritiska (2) se podešava pritisak vazduha u pneumaticima kao i podešavanje pritiska ventila za odvajanje vazduha (3) koji omogućuje priključivanje nekih uređaja kojima je potreban vazduh. Sistem vazduh dobija iz usisnih cevi za paljenje motora. osigurači radio prijemnika 20.Belarus 1221. i tako komprimovan vazduh dospeva u rezervoar (6) preko potrebnog regulatora pritiska (2) koji održava pritisak vazduha u rezervoaru. БП. glava sklopke 8. cev sklopke vazdušne kočnice 9. davač signala pada pritiska 12.31. prekidač zadnjeg radnog svetla 28. pokazivač gabarita vozila 49 Povratak na sadržaj 27. prednji far 5.93 spojevi kablova 7. 87. kočioni ventil Slika 60. generator 14. relej blokade parkirne kočnice 33. kontrolna lampica 13. 1. davač signala merača pritiska 11. Za kontrolu pritiska vazduha u sistemu.18 Šema sistema elektroinstalacija 1. svetlo u kabini 37. oduška 6. merač pritiska 5. Komprimovani vazduh prolazi kroz cevi (9) iz rezervoara za vazduh do kočionog ventila (13). U kompresoru (1) se odvija sabijanje vazduha. davač signala za havarijski pritisak ulja za podmazivanje motora 16.51. 4. ventil za odvajanje vazduha 4. prednji far 2. brisači stakala 19.57. odnosno manometar za merenje pritiska (4) na komandnoj tabli i crvena lampica koja se nalazi među kontrolnim lampicama (12). desni prednji far 13. radio prijemnik (ako je ugrađen) 22. prekidač pokazivača gabarita vozila 30.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4.79. desno prednje osvetljenje 17. kao i za bilo koju drugu svrhu gde je potrebna snaga komprimovanog vazduha. Pneumatski sistem se može koristiti i za podešavanje vazdušnog pritiska u pneumaticima. kompresor 2.15.69. Oduška (5) služi za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh. zvučnici 21. desno prednje radno svetlo 32. davač signala temperature ulja u sistemu za podmazivanje motora 11. kontrolne lampice 36. koji omogućava kočenje prikolice i drugih pneumatskih mašina. u vazdušni kočioni sistem je ugrađen davač signala pritiska (10).10. 40.89.17 Vazdušni kočioni sistem Traktor je opremljen dvokružnim vazdušnim kočionim sistemom. davač signala zaprljanosti vazdušnog filtera 8.davač signala temperature rashladne tečnosti 6.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 38.16 diode 17. uređaj za signalizaciju nivoa goriva 82. prekidač havarijske lampice parkirne kočnice 55. jedinica za lako zapaljivu tečnost 91. davač signala broja obrtaja motora 4. osvetljenje registarskih tablica 73. levo zadnje radno svetlo 80. zadnji perač stakla 72. komandna tabla 2. 77 akumulator 74. prekidač blokade startera 61. relej paljenja 86. prekidač havarijske signalizacije 67. prekidač grejača pre startovanja 64. prekidač prednjeg mosta sa tri položaja С Кч siva smeđa Natpisi koji se nalaze na šemi elektroinstalacija: 1. uređaj za merenje tečnosti za hlađenje u motoru 43. glavni prekidač 66. osigurač 12. relej razdelnika grejanja 84. relej za zagrevanje pre starta 83. spojevi kablova 3 prekidač blokade diferencijala 4. 92 davači signala brzine kretanja traktora 95. БП-2 osigurač 41. levo zadnje svetlo 76.Belarus 1221. relej razdelnika paljenja 85. desno zadnje svetlo 70. elektromagnet razvodnika blokade diferencijala zadnjeg mosta 5. davač signala nivoa goriva 62. kontrolna lampica za grejače pre startovanja 48. zumer 46. davač signala havarijskog pritiska u vazdušnom kočionom sistemu 39. prekidač automatskog uključivanja prednjeg mosta Ф З Ч ljubičasta Г zelena crna Р О 6. blokada diferencijala i upravljačka jedinica pogona prednjeg mosta 50 . uređaj za merenje pritiska vazduha 44. brzinomer 50.7.8. uređaj za merenje pritiska ulja u prenosu 45. relej prekidača blokade diferencijala 18. priključak za prikolicu 71. signalna lampica blokade diferencijala svetlo Ж plava roza К narandžasta žuta crvena 14. signalna lampica prednjeg mosta 13. prekidač mase 63. desno zadnje radno svetlo 68. davač signala pritiska ulja u menjaču 53. elektromagnet razvodnika prednjeg mosta 9. priključak za prenosivo svetlo 78. 49. prekidač perača prozora 65. voltmetar 81. viseći osigurač 8 A 11. prekidač stop svetla Oznake instalacija po bojama Б bela Г svetlo plava З zelena Р roza Ч crna О narandžasta 54. perač prozora 56.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta Povratak na sadržaj 1. dodatni otpor 47. uređaj za merenje pritiska ulja u motoru 42. relej blokade pokazivača pravca 90. prekidač blokade diferencijal sa tri položaja 19.2. prekidač startera 60. 12/24 V prekidač Ж К Ф žuta crvena ljubičasta С Кч siva smeđa 75. relej prekiča prednjeg mosta 15.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacije 4.Belarus 1221.18 51 .

Proverite zategnutost spojeva i zategnite po potrebi.Belarus 1221.4R38 (467-829) Razmak traga prednjih točkova: 1545-2265 mm Razmak traga zadnjih točkova: 1600-2440 mm Povratak na sadržaj 5. kao i na vek trajanja. Rad traktora na suviše malom stepenu prenosa sa malim opterećenjem pri velikim brojem obrtaja motora dovodi do povećane potrošnje goriva. 3.9R24 (345-510) Zadnji točkovi: 18. Kontrolišite nivo ulja i tečnosti. Pratite stalno kontrolne uređaje. 2. Pravilan izbor stepena prenosa za svake konkretne uslove rada.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga Prednji točkovi: 14.1 Razrada traktora Povratak na sadržaj Važno! Prvih 30 sati rada traktora veoma utiče na parametre rada traktora. Pod uslovom pravilnog postupka razrade i vršenja servisnih operacija u predviđenom roku. napajanje i hlađenje. 52 . Rad pod opterećenjem dovodi do preteranog habanja pokretnih delova motora. Uputstvo za rad 5. 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog uređaja prednjeg mosta: 4. dimljenje motora i ne reagovanje motora na dotok goriva su znaci preopterećenosti motora. Nemojte preopterećivati motor i ne dozvolite dimljenje motora i pad broja obrtaja. Za vreme 30 časovne razrade obavezno je pridržavati se sledećih mera bezbednosti: 1. traktor će raditi pouzdano i dugo. daje ekonomičnu potrošnju goriva i smanjuje habanje delova. rad sistema za podmazivanje. Nagli pad broja obrtaja.

• Zamenite ulje u karteru motora. da se svi štitnici nalaze na svojim mestima! 5. Upozorenje! Da bi izbegli povrede.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. • Podmažite traktor prema šemi za podmazivanje. treba sprovesti sledeće radnje: • Proverite zategnutost zavrtnjeva za pričvršćivanje glave cilindara. • Proverite i podesite pritisak vazduha u pneumaticima. • Proverite i. da bi se obezbedilo podmazivanje ležaja turbokompresora. ako je potrebno zategnite ih. • Očistite rotor centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača. Povratak na sadržaj Važno! Uverite se u to. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu nepromenjenog broja obrtaja motora. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu maksimalnog ili minimalnog broja obrtaja motora. 3. Postavite ručicu za uključivanje priključnog vratila u položaj „isključen“ Uključite glavni prekidač (masa) Postavite ručicu za dotok goriva u srednji položaj. Pravilno sprovodite svakodnevno održavanje u skladu sa preporukama koje su izložene u ovom uputstvu. 2. Zakočite traktor parkirnom kočnicom.Belarus 1221. • Napunite sve rezervoare koji se pune. uverite se u to. • Izlijte talog iz filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva. • Pregledajte akumulator. zavrnite radilicu starterom u trajanju od 10 sekundi bez dotoka goriva. 4. • Proverite zategnutost pogonskog remena generatora. Kao garancija pravilnog rada frikcionih delova spojnice u procesu razrade češće i polako uključuje spojnicu. 5. • Proverite zazore između ventila i klackalica i ako je to potrebno podesite ih. Ostavite motor da radi 23 minuta na praznom hodu pre nego što ga opteretite. Proverite nivo ulja u karteru motora i tečnosti za hlađenje.2Priprema traktora za rad Da bi traktor bio spreman za rad. Isključite spojnicu. 8. 53 . Važno! Startovanje motora i sve operacije kontrole uređaja radite samo dok ste na sedištu za rukovaoca. shvataju važnost čistoće goriva i uređaja za manipulaciju sa gorivom. ako je neophodno podesite uvlačenje (traga–zatura) prednjih točkova. 6. pre startovanja motora. Upozorenje! Nikada ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru! 1. 5. • Proverite spojeve i. Pri startovanju motora. Veliki broj obrtaja turbokompresora zahtevaju podmazivanje pri startovanju motora. Uverite se da je poluga za izbor stepena prenosa u neutralnom položaju. Važno! Zabranjeno je startovanje motora. na početku rada ili posle dužeg čuvanja. 6.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi Povratak na sadržaj Napunite gorivom sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom da biste uklonili vazduh. da su svi koji rade sa traktorom ili ga održavaju. ako u sistemu za hlađenje nema tečnosti! Važno! Vaš traktor je opremljen motorom sa turbokompresorom. 7.

dok se ne stabilizuje pritisak ulja u radnom osegu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 7. 1. Kada se motor pokrenuo i broj obrtaja vratila u položa „isključeno“. 8. drugo startovanje (menjača) u neutralni položaj. ali maksimalno 15 sekundi. Trakor je opremljen električnim grejačima koji obezbeđuju start motora u svim godišnjim dobima i na bilo kojoj temperaturi. pritisak ulja u motoru i menjaču. Proverite rad položaj. zacrveni. Uverite se da je pumpa za ulje hidrauličnog sistema isključena kao i kompresor pneumatskog sistema. elektrogrejač (11. uređaja. motora. Neka motor radi na 1000 obrt/min. Ako se motor ni posle trećeg pokušaja ne pokrene. Okrenite ključ za startovanje u položaj II (startovanje) i držite ga do paljenja motora. 11.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora Povratak na sadržaj Napomena: Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora koristi se za sisteme hlađenja koji su napunjeni antifrizom. da bi se smanjilo habanje kolenastog vratila. Pritisnite i zadržavajte pritisnuto dugme elektrogrejača dok se kontrolna lampica ne 5. pretvarač napona (191. Istovremeno okrenite ključ za 4. blok elektrogrejača (8816. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. 10. 3. Zagrejte motor. 2. ali ne duže od 15 sekundi. ne gurajte i ne vucite traktor sajlom pri startovanju. Postavite ručicu za dotok goriva u srednji 1000 min-1 do stabilizacije pritiska ulja u radnom opsegu.720. kao i nivo pokretanje startera u položaj („startovanje“) i tečnosti za hlađenje u hladnjaku. starter (AZJ 3381) Redosled radnji pri startovanju motora: 1. Postavite polugu za izbor stepena prenosa motor nije pokrenuo. blok razvodnika (ANP-BP-60) 5. 54 . Uključite glavni prekidač (masa) stabilizovao. Postavite ručicu za upravljanje priključnog 12.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4°) Povratak na sadržaj Važno! Da bi izbegli oštećenja prenosnika snage. relej (16. 5.3759-01) 2. Proverite nivo ulja u karteru motora. 7. Isključite spojnicu. 8. zadržavajte ga u tom položaju do paljenja 5. Ako se 6. punjenje akumulatora). Proverite da li je priključen elektrogrejač. ponovite najmanje 30-40 sekundi nakon toga.720)(24 V) 4.Belarus 1221.3763) 3. Ako se motor ne pokrene. Posle startovanja proverite rad svih signalnih lampica i pokazivača rada uređaja (temperatura tečnosti za hlađenje. Napunite sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom za napajanje.377) 6. isključite grejač i postignite 9. otkrijte kvar i otklonite ga. drugo startovanje ponovite za 30-40 sekundi.

Važno! Da bi izbegli buku pri uključivanju ručice dijapazona koristite je samo pri zaustavljenom traktoru.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pri startovanju motora u uslovima niskih temperatura.8 Upravljačka jedinica traktora Povratak na sadržaj Traktor je opremljen hidrauličnom upravljačkom jedinicom. 5. Izaberite odgovarajući dijapazon: • Uključite ručicu dijapazona (1) u krajnji desni položaj i povucite je nazad ili napred za izbor odgovarajućeg dijapazona niži (I) ili viši (II). ispod -20ºC treba koristiti cirkulacioni grejač. na primer: kada je plug u zemljištu).6 Uključivanje transmisije Povratak na sadržaj Napomena: Pri izboru potrebnog stepena prenosa koristite šemu za uključivanje menjača koja je data u poglavlju 4. ako se ne poštuju pravila korišćenja i tehničkog održavanja (nizak nivo ulja. Ugradnja cirkulacionog grejača prikazana je na slici 61. 1. pri kojem je potrebna veća sila na volanu za skretanje traktora. zazori u kinematiskim vezama itd. Istovremeno treba koristiti i elektrogrejač. Ako je motor zaustavljen.) 55 . Postepeno otpustite pedalu spojnice.8. 5. Ručicom (2) izaberite potrebnu brzinu u skladu sa šemom II. Posle uključivanja prenosa brzine. Pritisnite do kraja pedalu spojnice. 5. 3. pumpa koja dobija pogon od kolenastog vratila motora ne napaja hidraulički sistem i ona automatski prelazi na ručni režim. Nemojte držati nogu na pedali spojnice za vreme rada traktora. Izbegavajte naglo kretanje traktora (trzanje. Pažnja! Prilikom uključivanja dijapazona i stepena prenosa menjača uvek pritisnite pedalju spojnice. 4. pregrevanje ili kvar spojnice. koji se može nabaviti kod vašeg servisera. Za kretanje: Slika 62. spustite ručnu parkirnu kočnicu i polako otpustite pedalu spojnice. jer to može da izazove proklizavanje. Korišćenje ovakvog uređaja je efikasno do temperature od -30°C. • Vratite ručicu u položaj neutralan „N“ u levu stranu za izbor odgovarajućeg dijapazona u skladu sa šemom I. Slika 61.7 Radne kočnice Povratak na sadržaj Pri kretanju po putu sa transportnom brzinom obe pedale radnih kočnica trebaju da budu spojene pomoću poluge za spajanje (spojke). Nakon pokretanja postepeno dodajte gorivo. 2. Ni jedan hidraulički sistem ne može pravilno raditi ako se ne koristi preporučeno ulje.Belarus 1221.

Isključite prekidač „mase“ 5.. brzina I. U tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2037 min-1.9 Zaustavljanje traktora Da bi zaustavili traktor: • Smanjite broj obrtaja radilice motora • Pritisnite pedalu spojnice • Postavite ručicu stepena prenosa u položaj „neutralan“ • • Zaustavite traktor pomoću radnih kočnica: Povucite parkirnu kočnicu Važno! Prilikom havarijskog zaustavljanja traktora istovremeno pritisnite pedalu spojnice i blokadu radnih kočnica što je moguće brže.10 Zaustavljanje motora Povratak na sadržaj Važno! Pre nego što zaustavite motor. brzina II. Oruđa koja zahtevaju veliku snagu rade sa obrtajima pogonskog vratila od 1000 min-1 i 21 žljeb. Uz traktor su predviđena dva izvoda priključnog vratila. smanjivanjem broja obrtaja motora smanjujte i broj obrtaja priključnog vratila. Takva oruđa trebaju uvek da raspolažu spojnicom slobodnog hoda. Prilikom isključivanja priključnog vratila.Belarus 1221. i ostavite motor da radi 3-5 minuta na 1000 obrt/min. 5.11 Zadnje priključno vratilo (ZPV) Povratak na sadržaj Važno! Pri uključivanju priključnog vratila smanjite broj obrtaja na 900 min-1 da bi smanjili udarna opterećenja i samo nakon uključivanja povećavajte broj obrtaja. Upozorenje! Da bi izbegli nepredviđeno pokretanje priključenog oruđa isključite priključno vratilo posle svakog njegovog korišćenja. spustite oruđe na zemlju. Pri zameni završetka priključnog vratila sa 6 na 21 žljeb.` Položaj ručice za priključnog vratila obrtaja Broj obrtaja motora Obrtaj/minut Režim opterećenja. A u tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2156 min-1. 123 KS 2156 56 izbor broja Broj obrtaja priključnog vratila Obrtaj/minut 540 1000 . 62 KS 2037 Režim velike snage. To je posebno važno za oruđa sa velikim momentom inercije. 21 žljeb. 6 žljebova. da bi se smanjila temperatura rashladne tečnosti. Da bi zaustavili motor: • Postavite ručicu za dotok goriva u donji položaj.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5. Pri radu priključnog vratila sa 6 žljebova za dobijanje standardnog broja obrtaja priključnog vratila od 540 min-1 motor treba da ima 2037 min-1. • Ručicu priključnog vratila postavite u položaj „isključen“ • Postvite ručicu za prenos u položaj „neutralan“ • • Ručicom za upravljanje hidrauličnim mehanizmom za podizanje spustite podignuto oruđe na zemlju. prebacite pogon na 1000 min-1 a broj obrtaja motora na 2156 min-1. Oruđa koja se pogone od priključnog vratila koja ne zahtevaju veliku snagu trebaju da imaju 6 žljebova i 540 min-1.

Slika 63. Okrenite točkić (2) za regulaciju brzine korekcije (osetljivosti) sistema u smeru suprotnom od kretanja kazaljke sata do kraja. uključite starter i zavrtite radilicu motora da bi pokrenuli vratilo za pogon pumpe i uključite pumpu.1 Poziciona regulacija Povratak na sadržaj Poziciona regulacija omogućava tačnu i preciznu kontrolu položaja priključnog oruđa iznad zemljišta. čiji radni organi idu u zemljište. 5. 3.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 1. pozicije ili kombinovane regulacije. Povratak na sadržaj 5.13.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. poklopac i izvucite završetak priključnog vratila (3). Uključite pumpu za ulje Slika 64. 5. postavite poklopac i zavrnite 6 zavrtanja. 5. Sistem je osetljiv na promene vučne sile (izazvane različitim otporom zemljišta) i reaguje tako što podiže ili spušta oruđe. Nakon toga vratite pločicu sa štitnikom i pričvrstite je maticama.13.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) Povratak na sadržaj Hidraulični podizni mehanizam za priključivanje oruđa u tri tačke je opremljen autonomnim regulatorom sile vuče (bez regulacije hidraulike mehanizma) ili razvodnikom regulatora (regulacionim hidrauličnim mehanizmom) koji omogućavaju rad u sledećim režimima: • Regulacija sile vuče • Poziciona regulacija • Kombinovana regulacija Efekat primene regulacije ovih režima zavisi od agregatiranih mašina i stanja zemljišta (agrotehničkih uslova). polunošenih plugova sa spoljnim radnim cilindrom. podignite podizni uređaj u krajnji gornji položaj pomoću ručice. da bi zadržao zadatu silu vuče na konstantnoj vrednosti. (1) Odvojite ručicu (1) od ručice (3) poluge za kombinovanje signala. Povratak na sadržaj Važno! Pogon pumpe hidrauličnog sistema nije sinhronizovan. Skinite 6 zavrtanjeva. Sistem je zapravo sistem dvostrukog dejstva i reaguje. Poziciona regulacija se može koristiti kod mašina za obradu zemljišta.2 Regulacija sile vuče Povratak na sadržaj Ovaj sistem regulacije najviše odgovara radu sa nošenim i polunošenim mašinama. Za uključenje regulacije sile. Ovaj tip regulatora se ne preporučuje za primenu na neravnom terenu zbog stalnog trzanja usled brzog horizontalnog pomeranja priključenog oruđa.12 Zamena izvoda priključnog vratila • • • • Skinite dva zavrtnja i kapu (2) Odvrnite četiri matice (5). Ako ne možete uključiti pumpu pri zaustavljenom motoru.Belarus 1221. Postavite drugi izvod u ožljebljen otvor. skinite štitnik (2) i pločicu (1) koja je zaštićena štitnikom. 57 . 2. 4. kako na silu sabijanja tako i na silu istezanja.

Osim gore navedenih ručica u zadnjem delu traktora na hidrauličnom podizaču se može naći još jedna ručica za regulaiju pozicije (4) radi lakšeg priključivanja oruđa na zadnji podizni mehanizam. pomerite točkić za regulaciju osetljivosti u pravcu kazaljke na satu dok udari ne prestanu. Dalje pomeranje poluge napred dovodi do povećanja dubine obrade i obratno. 58 . 5. To će ograničavati hod poluge pri ponavljanju operacije. Slika 66. a broj „10“ označava najmanju visinu iznad zemljišta. Znak „0“ označava visinu podizanja. • Podesite ručicu regulatora sile (2) u položaj napred.regulacija pozicije II. Nakon podešavanja režima regulacije uradite sledeće: • Podesite držač graničnika (1) i dovedite ga u bočni položaj.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije Povratak na sadržaj Upravljanje mehanizmom se odvija iz kabine sa desne strane pulta pomoću dve ručice: • Uz pomoć ručice za regulaciju sile vuče (2). Slika 70. 5. Podesite ručicu za regulaciju u željeni režim i izaberite na točkiću upravljačke jedinice jedan od tri režima: I. I-III. Slika 68.Belarus 1221. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (gledano iz pravca kretanja) 2.zona kombinovane regulacije 6.1 Regulacija pozicije Povratak na sadržaj Slika 69. Ručicom za regulaciju pozicije (3) podesite visinu oruđa iznad zemljišta.regulacija snage Slika 67. dok oruđe ne postigne potreban položaj ili dubinu. Napomena! Pri pojavi udara zbog velike brzine korekcije. 5. Fiksirajte ručicu (1) uz pomoć ručice (3). 1. • Posle podešene dubine obrade zemljišta pomerite graničnik (1) do ručice (2) i fiksirajte ga.15. • Uz pomoć ručice za regulaciju pozicije (3).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 65.

16 Zadnji podizni mehanizam Zadnji podizni mehanizam u tri tačke (kategorije 2) omogućava priključivanje nošenih i polunošenih poljoprivrednih mašina i oruđa na traktor sa sledećim elementima za priključivanje: • Dužina ose nošenja (rastojanje između zglobova za spajanje „A“ i „B“) . 5. Donje poluge se sastoje iz dva dela: • Prednji deo. Pažnja! Pre priključivanja mašina pažljivo pročitajte ovo poglavlje. podesite ručicom (3) maksimalnu podiznu visinu i fiksirajte je graničnikom (4). Povratak na sadržaj 5. Ručice za podizanje 3 kategorije imaju i dvostepeni žljeb (pogledaj donju sliku hidrauličnog podiznog mehanizma sa hidrauličnim delovima). Napomena! Traktor je ponekad opremljen ručicam konstruisanim od jednog. 5. Uz pomoć ručica (3) i (4) priključite oruđe na zadnji podizni mehanizam.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ukoliko je potrebno ograničavanje maksimalnog podizanja. sama ručica (3). a ručicom (2) podesite potrebnu dubinu obrade zemljišta. kuglični zglob (1) Standardna dužina donjih poluga je 885 mm.28. Posle pravljenja brazde podesite ručicu (3) u prednji bočni položaj. ograničite ručicom (3) maksimalnu dubinu obrade zemljišta podesivši na odgovarajući broj na pultu. Napomena! Zadnji podizni mehanizam koji je spojen sa hidrauličnim mehanizmom regulacije je opremljen podiznim ručicama konstruisanim iz jednog dela. Ukoliko zbog neravnomernog otpora zemljišta ne možete obezbediti konstantno istu dubinu rada. • Prečnik rukavca za spajanje u zglobovima donjih poluga (1) .879 mm. • Prečnik rukavca za spajanje u zglobu gornje poluge (2) 25 mm.2 Regulacije sile vuče • • • • • • Povratak na sadržaj Ovaj režim rada koristite pri radu sa podignutim oruđem.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge Slika 72 a) zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije Povratak na sadržaj Slika 73.15. 2 ili 3 dela (sa odgovarajućim podiznim polugama).Belarus 1221. a ne i ručicu (2). b) zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom regulacije 59 . Prilikom pravljenja brazde i nakon toga.7 mm. • Zadnji deo. odnosno oranja koristite samo ručicu za regulaciju pozicije (3). Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (oznaka 10 na pultu).16. Slika 71.

Leva podizna poluga (ne može se podešavati) podešena je takođe fabrički na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom). Fabrički je dužina ručice podešena na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili na 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom).16. U zavisnosti od dubine oranja i karakteristika zemljišta.540-625 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom) Dužina podizne poluge se može podešavati ručicom (1). Važno! Regulisanje položaja priključnog oruđa u poprečnoj ravni vrši se samo sa desnom podiznom polugom. gornju polugu postavite u jedan od dva položaja: I – laka zemljišta i mala dubina obrade pri regulaciji sile vuče.laka zemljišta i mala dubina oranja. Slika 75. Napomena: Ukoliko zadnji podizni sistem raspolaže hidrauličnim sistemom regulacije. pomeranje ka spoljnjoj strani.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Dužina podizne poluge (2) je podesiva u zoni regulacije od 550 do 740 mm. Prilikom transporta gornju podiznu polugu treba postaviti u položaj III.teška zemljišta pri velikim dubinama obrade pri regulaciji sile vuče. pomeranje ka spoljnjoj strani. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju kako u transportnom tako i u radnom položaju Delimična blokada U omogućavanju bočnog pomeranja radne mašine (u slučajevima u kojima je to potrebno) uz pomoć poluga i njihovom fiksiranju u tom položaju sledite sledeća uputstva: • Pomeranjem vijka (2) rudu (3) stavite u položaj ''B'' na sredini osovine • Izvadite rascepku iz brave za sprečavanje ljuljanja poluga (5) • Priključite radni uređaj na poluge traktora i podignite radni uređaj tako da radni organi radne mašine ne dodiruju podlogu 60 . a prednji kraj – radni deo ima dva moguća položaja i mi biramo u koji položaj nam najviše odgovara (2): • I – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. Važno! Žljebovi viljuški podiznih poluga treba da su iza otvora prilikom podizanja. Slika 74. II.Belarus 1221.2 Spoljne ograničavajuće utege Povratak na sadržaj Utege se koriste za ograničavanje bočnog ljuljanja donjih poluga. Desna podizna poluga (3) reguliše se u opsegu od: . Zadnji kraj brave za sprečavanje ljuljanja poluga je pričvršćen za vertikalni nosač. Za kopiranje reljefa zemljišta u poprečnom pravcu pri radu sa širokozahvatnim oruđima spojte podizne poluge (1) sa donjim polugama (2) u uzdužnom žljebu. tako i u radnom položaju. (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije).440-530 mm. . kako u transportnom. Slika 76. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju • II – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. 5. postoje dva položaja: I – teška zemljišta i velika dubina oranja II.

Važno: teleskopske brave za sprečavanje ljuljanja poluga se na ZMP montiraju sa spoljnje strane. sem poslednje operacije. Dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 20 mm. Pre transporta podignite radni uređaj u gornji položaj i proverite veličinu bočnog pomeranja poluga. U transportnom položaju (radni uredjaj odignut od podloge) vijak (2) u cevi (4) se skroz uvrće i to omogućava siguran transport radnog uređaja. Potpunu blokadu radnog uređaja treba obaviti na sličan način kao što je opisano u delimičnoj blokadi. koja ne sme da pređe 20 mm-ra. 5. podesite bočno pomeranje. u suprotnom može doći do oštećenja brava za sprečavanje ljuljanja poluga traktora. Potpuna blokada Potpunu blokadu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga treba uraditi sledećim redosledom: • potpuno popustite podešene vijke (1) • podesite na najkraće navojna vretena (2) (špingle) Važno! Posle podešavanja dužine (skraćivanja-izduživanja) desne poluge nezaboravite ponovo podesiti brave za sprečavanje ljuljanja poluga. dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 125 mm U transportnom položaju delimična blokada se postiže preko zavrtanja-odvrtanja vijaka (1). kada se rupe na unutrašnjoj cevi (4) usaglase sa rupama na spoljašnjoj cevi (6).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • Usaglasite rupe na unutrašnjoj cevi (4) sa rupama na spoljašnjoj cevi (6) zatim stavite u sredinu osovine rascepku (5) Važno! Rascepku obavezno staviti u sredinu osovine. Potpuna blokada Slika 77.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga Povratak na sadržaj Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga (2) onemogućavaju bočno pomeranje radnog uređaja u odnosu na traktor kako u transportnom tako i u radnom položaju. podešavanje brave za bočno pomeranje poluga treba obaviti svaki put kada se kači radni uređaj. 61 . Ako je potrebno.16. stavi se rascepka (5). Delimična blokada Delimičnu blokadu radnog uređaja treba uraditi sledećim redosledom: • Zavrnite do kraja (do udara) vijke za regulaciju (1) u držače • podignite radni uređaj tako da radni organi radnog uređaja ne dodiruju podlogu • podesite dužinu desne poluge na zadatu radnu dubinu (u slučaju oranja) • podesite dužinu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga preko navojnog vretena (2) (špingle) tako da bude osigurana u srednjem položaju. pomeranjem vijka (2). Slika 79. u vodoravnom položaju. Slika 78.Belarus 1221.

Slika 83. Za podešavanje dubine treba pomerati/podešavati dužinu desne poluge. Za mehaničko odbravljivanje potrebno je da se hidraulika prebaci u položaj za podizanje poluge i kada se postigne krajnji gornji položaj tada se ručica (3) okreće na desnu stranu do krajnjeg položaja. Napomena! Obavezno proverite bočno pomeranje radne mašine koje minimalno iznosi 125 mm. Ugasite motor. Pomoću ručice za pomeranje poluge zakačite (spojite) radnu mašinu i traktor. Slika 82 5.Belarus 1221. tada okrenite ručicu (3) na levu stranu do krajnjeg položaja. Horizontalno pomeranje radnog uređaja u radnom položaju omogućuje potpora (1) na koje je preko donjih rupa pričvršćen lanac i dugačko navojno vreteno (2) preko koga se može podesiti bočno pomeranje radne mašine koje iznosi minimalno 125 mm. u suprotnom dolazi do pucanja (prekidanja) lanaca. Za mehaničko zabravljivanje treba da se poluge podignu (u vis) do najvišeg položaja zajedno sa radnom mašinom. spojite radnu mašinu na poluge traktora (4). Sa ručicom za podešavanje snage (ZMP bez upotrebe hidrauličnog podešavanja) spusti te u donji položaj poluge. U transportnom položaju potpuna blokada je automatski obezbeđena.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) Povratak na sadržaj U slučaju kretanja (vožnje) sa radnom mašinom (radna mašina u krajnjem gornjem položaju) koja je prikačena na traktor.18 Kačenje radne mašine na traktor Povratak na sadržaj Veliki broj radnih mašina je moguće zakačiti za traktor sledeći sledeća uputstva: 1. Potpuna blokada radnog uređaja u radnom položaju se vrši preko potpore (1) gde je na gornju rupu pričvšćen lanac i gde je lanac (2) na najkraće podešen.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga Delimična blokada Slika 80. vozite unazad traktor. traktor je opremljen uređajem za obezbeđivanje transportnog položaja. spustite poluge u donji položaj a ručica za podešavanje snage tada mora biti u prednjem krajnjem položaju. Napomena! ZMP u slučaju korišćenja hidrauličnog podešavanja poluga. Potpuna blokada Slika 81. Podešavanje radne mašine u transpornom položaju se ostvaruje pomoću zatezanja lanaca preko navojnog vretena (2) (špingle). 62 .16. Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja omogućava mehaničko zabravljivanje obrtne osovine (2) preko klina (1). Dozvoljeno pomeranje radne mašine u oba smera iznosi 20 mm. stavite rascepke-osigurače. 5. i tada popustite (rasteretite) hidrauliku.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2. Napomena! Pojedine nošene ili polunošene radne mašine mogu oštetiti (slomiti) zadnje staklo i povrediti traktoristu te je iz tih razloga potrebno proveriti rastojanje između traktora i radne mašine u podignutom položaju. Za vuču teških agregata koristi se donja poteznica (1) koja se sastoji iz jednog držača (6) i kuke za vuču (1). zatim vratite klin (4).19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) Povratak na sadržaj Za vuču dvoosovinske traktorske prikolice koristi se uređaj za vuču koji se sastoji od klina i rude (10).545 do 2. polunošenih ili vučenih radnim mašina obavezno proverite rastojanje između traktora i radne mašine.da kardansko vratilo nebude predugačko.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora Povratak na sadržaj Međuosono rastojanje prednjih točkova se može regulisati u opsegu od 1.1. namestite kuku na oslonac (3). Za kačenje jednoosovinskih prikolica izvadite klin (4). Za vuču jednoosovinskih prikolica koristi se kuka sa osloncem. a za smanjivanje u suprotnom smeru 5. REGULISANJE 6. Prvi način je preko puža koji je ugrađen u prednji most a drugi način je promenom (prepodešavanjem) položaja nosača felne i felne točkova. Ako je neophodno podesite ponovo dužinu toplinga (1) njegovim obrtanjem u skladu sa priključenom (spojenom) radnom mašinom 4. Napomena! Prilikom promene mođuosnog rastojanja prednjih točkova potrebno je krajeve spona (4) na upravljačkom mehanizmu pomeriti u otvore ''A''. kućišta (9) gde se nalazi opruga za sprečavanje (ublažavanje) udara. jednostavnim izvrtanjem vijaka i uvrtanjem u druge otvore na osloncu.da topling u donjem položaju radne mašine nedodiruje plastičnu oplatu kardana . i ako je potrebno podesite ponovo. 63 .) po preporukama datim u tabeli 6. Podesite dužinu toplinga (1). spojite ga sa radnom mašinom i osigurajte rascepkom 3. 5.Belarus 1221. Ako je neophodno podesite horizontalni nagib radne mašine preko navojnog vretena (3). 6.235 mm i to na dva načina.da delovi traktora nisu preblizu delovima radne mašine . Polako podignite radnu mašinu i proverite rastojanje između radne mašine u podignutom položaju i traktora 8. nebude pod velikim uglom. koje su spojene vijcima (5).da plastična oplata kardana nedodiruje plastičnu zaštitu priključka za kardansko vratilo na traktoru 7. Kućište (9) je sa osloncem (7) spojeno vijcima (8). Proverite bočno pomeranje poluga i ako je potrebno podesite ga ponovo Važno! Prilikom kačenja nošenih. Pre početka rada potrebno je proveriti sledeće: . Slika 84. Kućište (9) i rudu za vuču (10) je moguće pomerati gore-dole u odnosu na oslonac. Za povećanje dužine poluge ručicu (2) okrećite u smeru kazaljke na satu. ''Б'' ili ''B'' (slika 86. Spojite ostale priključke na traktor 6. da se nebi javila zatezna sila .

915 1. tj.545 min Položaj nosača felne se menja. 5. da li su pričvršćene u otvore ''A''.725 1.985 1.895 1.085 2. ''L1'' mm (približno) 95 50 5 Mogući položaji nosača felne i Međuosno rastojanje felne točka Položaj nosača felne standardan. 64 .835 2.655 1. 4.885 1.Belarus 1221.705 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Podešavanje međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 1.).635 1. felna se pomera 2. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Podižite dok se točak ne odvoji od podloge. ''L'' mm 355 310 265 Razmak. nalaze se u skupljenom položaju.085 II II I Napomena! Međuosno rastojanje prednjih točkova dato u tabeli 6.805 1. Mesto kačenja kraja spone ''A'' ''Б'' ''B'' Razmak. Ako oslonci nisu razvučeni tj. ''Б'' ili ''B'' (slika 86.1 odgovara razvučenim osloncima (5).155 1. Popustite četiri zavrtnja (2) za pričvršćivanje konzole i skinite poklopac (3) Odvrnite dve navrtke (1) i izvadite dva klina sa leve strane prednjeg mosta.005 1.795 1. 2. Slika 85.265 max navrtke (9) na krajevima spona sistema za upravljanje 2.745 1.905 2.815 2. i u tom slučaju krajevi spona se mogu nalaziti samo u otvorima ''A'' ili ''Б''.995 2. međuosno rastojanje prednjih točkova koje je dato u tabeli se smanjuje za 40 mm. Tabela 6. Stavite podupirače ispred prednjih i iza zadnjih točkova.065 1.175 2. Postavite dizalicu pod levu stranu prednjih točkova.1 i pričvrstite. felna se pomera 1. Uverite se da su krajevi spone (4) pričvršćene po preporukama iz tabele 6.1.1 na oslonce (5). 3. Ako je potrebno skinite kraj spone (4) sa otvora na osloncu (5) i postavite u odgovarajući otvor po preporukama iz tabele 6.095 1.

Odvojite sponu (4) od oslonca (5) 9. Sa leve strane prednjeg pogonskog mosta izvadite osigurač.635 mm) 6. Popustite navrtke (2) na krajevima cevi poluge sistema za upravljanje (13). Stavite nazad sponu (4) i preko vijka pričvrstite u odgovarajući otvor na oslonacu (5) 11.Belarus 1221. Ponovite postupak i na desnoj strani. Zategnite navrtke (2) cevi poluge sistema za upravljanje (13). međuosno rastojanje 1. pomerite kućište reduktora na potrebnu dimenziju ''L'' 10. zatim izmerite rastojanje "A" ispred ose prednjih točkova. Podesite pritisak u pneumaticima na osnovu podataka datih u tabeli 7. Podešavanje se vrši preko skraćivanja-produživanja cevi poluge sistema za upravljanje (2). između istih tih tačaka kao i pri merenju rastojanja "B". Uzpomoć ključa okrenite vijak sa leve strane. Napomena! Fabrički spone sistema za upravljanje (4). naregulišite uvlačenje (traga-zatura) 15. podesite uvlačenje (traga-zatura). 4. 7.2 2. Napomena! Vrednost ''L1'' mora biti ista i na levoj i na desnoj strani prednjeg pogonskog mosta. Ako uvlačenje točkova ne odgovara ovoj preporuci uradite sledeće: 5. Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Zategnite matice (2) i (3) na cevi poluge sistema za upravljanje (13) Napomena! Uporedo sa podešavanjem međuosnog rastojanja prednjih točkova treba podesiti (produžiti-skratiti) kabel za davač ugla zakretanja točka (6) i to pomoću produživanjaskraćivanja kabela koji je namotan kod hladnjaka (7) što je prikazano na slici 43. Pomerite traktor napred tako da se prednji točkovi okrenu za 180˚. zatim povucite kočnicu i zaustavite se. (6) i oslonac (5) nalaze se u položaju-otvoru ''Б'' (L1=50 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 86. ova mera je približna vrednost zato što se meri od neobrađene površine oslonca. Ratojanje ''L'' mora biti isto i na levoj i na desnoj strani. Popustite navrtke (1) i (3) za regulisanje cevi poluge sistema za upravljanje (2) 65 .2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova Povratak na sadržaj Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. 13. Na ravnoj podlozi pomerite traktor po pravoj liniji napred nekoliko metara. 1. 3. Za razmak od L=310 mm i 355mm je potrebno navrtku (9) postaviti kao na slici 86 II (spone sistema za upravljanje je potrebno postaviti u otvore ''A'' ili ''Б'') 8. 6. zatim navrtku (9). Postavite i zategnite klinove i poklopac zavrtnja za regulaciju 12. Uvlačenje točkova je pravilno ako je izmereno rastojanje "A" manje za 2-8 mm od rastojanja "B". na sledeći način: Slika 87. Izmerite rastojanje "B" između dve suprotne tačke na obodima (spoljnoj strani) pneumatika iza prednjih točkova na visini ose točkova. 14.

600 55 1. 6.400 0 2. Pomerite glavčinu na jednu ili drugu stranu da bi se dobilo potrebno osno rastojanje između točkova ''L'' (koristite podatke iz donje tabele za određivanje rastojanja između točkova merenjem rastojanja "A" od kraja poluosovina do glavčine). Ponovite postupak od 2.900 245 1. 6.5-42) 205 1. Tabela 6.500 155 1.3 i slike 89...9R38 430 5 230 2.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova Povratak na sadržaj 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 6. H K1 K2 L1 L2 18. Zategnite četiri zavrtnja za pričvršćivanje glavčine momentom zatezanja 280. Postavite točak i zategnite navrtke 7. Odvrnite 3.. Okretanjem cevi (2) naregulišite potrebno rastojanje uvlačenja točkova 7.450 Rastojanja M 10 60 A 30 35 66 ..480 116.000 170 2.430 1.800 5 1.5 obrtaja četiri zavrtnja (2) poklopca glavčine zadnjih točkova (3) 4.440 Slika 89.100 20 2.420 (za dimenziju točka 9..6 na drugom točku. Tabela 6.4R38 470 0 215 2.440 1.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Povratak na sadržaj Glavčine spoljašnjeg i unutrašnjeg točka (1220-3104010) u slučaju udvojenih zadnjih točkova se podešavaju naspram zadnjeg mosta a po podacima iz tabele 6.. 5. Dizalicom podignite zadnji deo traktora da se točkovi odignu od podloge 2.300 Nm 6. Odvrnite navrtke (1) za pritezanje točkova i skinite točkove 3.2 Međuosno rastojanje između točkova ''L'' mm Rastojanje ''K'' mm Položaj točka ''A'' ''Б'' 245 1.Belarus 1221. Zategnite navrtke (1) i (3) Slika 88.3 Dimenzije zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Rastojanje glavčina od Točak Međuosno rastojanje poluosovine Dimenzije Širina.950 220 2.

2. Montaža udvojenih točkova 1-Glavčina. 4. Vratite vijak (3) i pločicu (12) Slika 92. Povratak na sadržaj Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) Zaustavite (ugasite) motor Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) Okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu tako da se zatezači na vratilu (3) nađu u krajnjem desnom položaju 67 .5.5. 2-Uložak.9R24 1.5-42 * 1800 i 2700 700 14.9. Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) 3.5 Podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj Podešavanje priključnog vratila je pomoću lente (trakaste kočnice). Ako je ''A'' > 921 mm (ZPV uključeno) i ''A'' < 40 mm (ZPV isključeno).2-24 1.9R38 1450 * sa uloškom (između točkova) 12211M3109020 6. Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) 2. ili dolazi do proklizavanja ZPV. podešavanje vršite dok je motor u radu. Ako je dobro podešeno priključno vratilo veličine razmaka ''A'' su sledeće: • 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) • 50 ± 2 mm (ZPV isključeno) Slika 91. 3. Pažnja! 1. mm točka rastojanje točka rastojanje 450 11. podesite razmek lente (trakaste kočnice).2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 1. 6-matica Tabela 6. koja se vremenom troši (haba) a nalazi se između hidrauličnog klipa (4) i rude (3) veličina ''A'' pokazuje pohabanost (slika 91). 4-dugačak (produženi) vijak. Gore pomenute postupke vršite sve do dobijanja preporučenog razmaka ''A'' za uključen i isključen položaj.3A daje podatke za međuredni razmak za Belarus-1221 Prednji most Zadnji most Međuredni Dimenzije Međuosno Dimenzije Međuosno razmak.525 16. Pre podešavanja ZPV-a stavite ''vertikalni sinhron ZPV-a'' u srednji položaj 2.5-42 točak.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. Ukoliko neuspete da sa gore pomenutim postupcima dobijete preporučene razmake i zatezači na vratilu (3) se iz krajnjeg desnog položaja pomere u krajnji levi položaj mora te uraditi unutrašnje podešavanje priključnog vratila.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 90.Belarus 1221. 3. 6. Vilastim ključem (S=14) okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu za otprilike 30˚ 4.815 9. pre toga povucite ručnu kočnicu i stavite podupirače (i spreda i otpozada) zadnjeg točka 6. Pokrenite motor.

Zatezanjem vijka (30) eliminišite zazor. pneumatskog sistema i njegovog pogona Povratak na sadržaj Sva podešavanja kočionog sistema treba vršiti u rasterećenom položaju. Otklon kućišta reduktora (5) gledano iz pravolinijskog pravca kretanja (maksimalni ugao) treba da je u granicama od 38. potreban moment za okretanje zupčanika (16) treba da bude između 0. Konusno valjkaste ležajeve (6) (slika 94) pogonskog zupčanika (7) podesite bez zatezanja na maksimalni razmak od 0. Pokrenite (upalite) motor i proverite pritisak ulja u upravljačkom mehanizmu. Ako su ležajevi pravilno podešeni. Stegnite redom vijke (11) silom 8.05 mm mereno u pravcu vratila.40˚.1 kpm).Belarus 1221.8.. Konusno valjkaste ležajeve (11) (slika 94) vratila (9) i (15) podesite tako da zazor nestane i to preko uloška (8) koji se nalazi između vratila (9) i (15) i kućišta (5).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5..0 kp/cm2 a tu vrednost očitajte sa instrumenta koji se nalazi na instrument tabli u kabini traktora 68 .7-8.0 Nm. Podešavanje se vrši preko vijka (20) (slika 94). 1. Posle eliminacije zazora maticu i čauru (1) osigurajte. proverite veličinu mrtvog hoda ležajeva i okrenite zupčanik (16) iza oboda za pričvršćivanje (22). Slika 94. Skinite rascepke da bi mogli skiniti sigurnosnu pločicu (7) (slika 92) 8.05 mm.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu Povratak na sadržaj U PPM su konusno valjčasti ležajevi (17). a maksimalno pretezanje je 0. Maksimalno dozvoljeni zazor iznosi 0.2 obrtaja 9.08 mm.7 Provera i regulisanje ventila kočnica.2. Vratite nazad sigurnosnu pločicu (7) 10. 6. Podešavanje izvršite preko kućišta (5) i uloška (8). Barem manometar od 10 kp/cm2 treba spojiti na za to predviđeno (spojna glava) mesto pneumatskog kočionog sistema 2.5.6. 6. U slučaju mrtvog hoda potrebno zatezanje se reguliše turpijanjem podloške (23) na određenu meru. Ukoliko i dalje proklizava priključno vratilo zamenite lentu (trakastu kočnicu) na gore opisani način.. Preko zatezanja matice (17) podesite čauru (1) i konusno valjčaste ležajeve (18) (slika 94) tako da nebude zazora.. Što odgovara sili od 15. Namestite otvore jedne naspram drugih i stavite sigurnosnu rascepku bez pomeranja matice (30). na pritisak od 7. Slika 93. Pokrenite kompresor i napunite rezervoar vazduhom. (20) (slika 93) i oni nesmeju da imaju zazor. Izvadite vijak (2) iz ručice (5) (slika 91) 11. koji treba da iznosi 1 MPa (10 kp/cm2).. i izvrnite ih tako da na 1. kao i razmak ''A'' koji treba da iznosi 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) i 50 ± 2 mm (ZPV isključeno).. Skinite delove koji se nalaze na zadnjem mostu tako da budu dostupni vijci (11) (slika 92) 6.30N što odgovara rupama na obodu za pričvršćavanje (22)... Pomerite ručicu (5) uz pomoć trna ili vijkom (2) M10 (slika 91) 7...10 Nm (0.

. 1.7 kp/cm2 4.8 Mpa (6. između gumenih valjčića (5) i kraja sektora (4) ostvari zazor u vrednosti od 18. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela nosača koji mora da iznosi 1..65-0. Slika 97.65-0. Kočioni ventil 4. prilikom pritiska spojenih pedala kočnica i prilikom povlačenja ručice ručne kočnice pritisak u pneumatskom sistemu mora da poraste na 0. Opruga 9.5-8.24 mm. 2. 69 • .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. U slučaju da manometar ne pokazuje navedene vrednosti potrebno je uraditi sledeće: 6. Poluga 6. 3. Slika 96. Viljuška 6. tako da se okretanje ručice (1) ostvaruje u zoni između oznaka I i III na točkiću i da ne bude savijanja sajle dok se pomera ručica (1).. Na manometru priključenom na spojnoj glavi glavnog voda pritisak mora da bude nula. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela ramena koji mora da iznosi 1. Pomoću navrtke (7) naregulišite dužinu poluge (5) na taj način da pri lakom povlačenju poluge regulatora*. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). Regulacija poluge (1) za upravljanje regulatorom Pomoću navrtke (2) naregulišite dužinu poluge (1) za upravljanje regulatorom na taj način da se pomeranjem poluge (3) u krajnji zadnji položaj u odnosu na kretanje traktora. Popustite navrtku (3) i odvrnite zavrtanj za regulaciju (2). Regulacija zategnutosti sajle (4) za upravljanje menjačem signala • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. Manometar koji je spojen na spojnoj glavi treba da pokazuje barem pritisak od 7. Pritom pritisak mora da poraste na 0.5-8.2 mm. Zatim povucite ručicu ručne kočnice. 5. Oplata 5.Belarus 1221. Slika 95. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8)..0 kp/cm2). maksimalno povučena.8 Mpa (6.65-0.0 kp/cm2).2 mm.. Pritom pritisak mora da poraste na 0. Spojene pedale kočnica maksimalno stisnite (pritisnite) na dole. Uška 2. Pažnja! U slučaju dobro podešenog kočionog ventila.5-8. Regulacija pozicione poluge (5) (slika 98) • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. Kontra navrtka 7.8 Mpa (6. Osovinica 10 Rame 3.0 kp/cm2). Ručicu (1) za upravljanje mešačem signala postavite u položaj I ("poziciono regulisanje"). ispred prekidača mešača signala ulazi u žljeb poluge mešača. Navrtka 8..8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) Povratak na sadržaj 1.

Postoji mogućnost i agregatiranja različitih uvoznih mašina (uz malo prilagođavanje). a takođe i u industriji. • Ostale mašine koje se priključuju na traktor pomoću dodatnih uređaja. Traktori sa osnovnom i dopunskom opremom mogu se agregatirati i sa kombinovanim mašinama različitih namena (u poljoprivredi..1/2 obrtaja da bi postavili rascepku. 7. podiznu silu priključnog uređaja traktora. • Vučene mašine se za traktor spajaju pomoću vučnog uređaja.. nosivost pneumatika i dozvoljeno opterećenje na poteznici. Okrenite navrtku još za 1/3. Mase vučenih mašina se upotpunosti prenose na sopstvene točkove.2 Regulacija poluge sile vuče (8) • • • Postavite na zadnji podizni mehanizam teg ne manji od 400 daN i podignite ga na visinu 200. Traktori omogućavaju različite vidove agregatiranja: • Nošene mašine priključene na podizni uređaj u tri tačke. Kada se nošene mašine priključuju na zadnji podizni mehanizam treba voditi računa o tome da se suviše ne rasterete prednji točkovi i da se ne 70 . Pri agregatiranju je potrebno proveriti podudarnost sastavnih elementa. Agregatiranje traktora Povratak na sadržaj Traktor je u osnovnoj varijanti opremljen zadnjim priključnim uređajem NY-2. Naregulišite dužinu poluge (8) tako da pri lakom povlačenju poluge (21) (slika 57) regulatora*. * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma.1 Izbor radnih mašina Povratak na sadržaj MTZ-1221. zadnjim priključnim vratilom s završetkom od 8 žljebova. Pre agregatiranja radne mašine potrebno je detaljno proučiti uputstvo za sklapanje i upotrebu radne mašine. Slika 98 6. U ovim slučajevima mase mašina delimično povećavaju vučne sposobnosti traktora. dok vučene mašine ne. Povratak na sadržaj 6. Ručicu (1) postavite u položaj III ("Regulacija sile"). čije se mase u transportnom položaju upotpunosti prenose na traktor.300 mm iznad zemlje (gornja poluga topling treba da je u gornjoj oslonoj tački).. kao i u izuzetnim slučajevima mašine koje spadaju u prvu i u četvrtu kategoriju ali to treba izbegavati. • Polunošene i vučene mašine priključene su na podizni uređaj tako da se njihove mase u transportnom položaju delimično prenose na traktor.8.Belarus 1221. Na traktor se mogu agregatirati i mašine koje spadaju u treću kategoriju. U transportnom položaju polunošene mašine se delimično podižu. 7.3 je univerzalni traktor koji spada u drugu kategoriju (nazivna vučna snaga je 27 kN i nemože biti veća) i agregatira se radnim mašinama koje spadaju u tu kategoriju.8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma.1 Regulacija davača sile • • • Povratak na sadržaj Izvadite rascepku iz navrtke (3). dok veći deo na sopstvene točkove.. šumarstvu i za komunalne radove). građevinarstvu. Zavrnite je do početka sabijanja spiralnih opruga (2) i lisnate opruge (1). ispred prekidača mešača (2) signala ulazi u žljeb poluge (1) mešača.

rezervoar. Da bi se iskoristila prednja vuča mora biti dovoljno opterećenje na prednjim točkovima. Podignite točak dizalicom dok se ne odvoji od podloge. Pri tome se skraćuje broj prohoda traktorskog agregata po njivi.1. 2. 8. završetak cevi. 71 . Skinite s ventila metalni čep zajedno s iglicom i kapicom 4. Ova smeša ima sledeće karakteristike: tačka smrzavanja je -32˚C.9R38 350 litara Slika 99. Pneumatici se pune do ¾ zapremine. a može doći i do propinjanja i prevrtanja traktora.9R24) 170 litara 18. Podaci o količini rastvora po jednom pneumatiku dati su u tabeli 7. pri punjenju na ¾ zapremine. Izlijte višak tečnosti. Koeficijent upravljivosti predstavlja odnos opterećenja prednjih točkova traktora i njegove težine. zavrtanj zatvarača. što obezbeđuje 700 kp pritiska na prednjem mostu. Ispustite vazduh iz pneumatika.). transport i drugi radovi) gde nema ili je malo dopunsko opterećenje traktora od mašine.25. Moguće je povećati težinu na prednjim točkovima i punjenjem pneumatika s vodom ili rastvorom kalcijum-hlorida CaCL2.1 420/70R24 (14. 7.Belarus 1221. Spojte kraj cevi (2) s rezervoarom tečnosti (3) koji se nalazi iznad točka na visini najmanje od 1. napunite pneumatike do potrebnog nivoa. Sem toga. 5. a zatim spojte završetak (1) s kućištem ventila pomoću navrtke (4) 5. Ako je ovaj koeficijent mali. Ovaj koeficijent nesme biti manji od 0. Pravilan odnos opterećenja prednjeg i zadnjeg mosta traktora postiže se kombinovanim priključivanjem mašina napred i pozadi traktora. Pri tome brzina traktorskog agregata ne treba da je veća od 20 km/h. inače će tečnost dospeti u merač pritiska i može ga oštetiti. Skinite s ventila kapicu i naduvajte pneumatik do potrebnog pritiska 10. Pri tome periodično zatvarajte dotok tečnosti i ispuštajte vazduh iz pneumatika otvaranjem zavrtnja (5) 7. Opterećenje prednjih točkova se može meriti ili izračunati U slučaju da je traktorski agregat (traktor + mašina) neodgovarajući zbog koeficijenta upravljivosti. unošenje đubriva. smanjuju gubici (predsetvena priprema i setva. Šema punjenja pneumatika sa: tečnošću (a) i pražnjenja (b) 1. Okrenite točak u položaj koji odgovara potrebnom nivou punjenja: pri punjenju na ½ zapremine. a specifična težina je 1. 6. Otvorite dotok tečnosti. dodavanje balasta je neophodno zbog poboljšanja vučnih karakteristika traktora (oranje.5 m 6. treba koristiti dodatne prednje tegove. cev Za punjenje pneumatika sa tečnošću koristi se specijalna oprema i to na sledeći način (slika 93): 1. ventil treba da je u krajnjem gornjem položaju 3. pritisak proveravajte samo u krajnjem gornjem položaju ventila. Tabela 7. kultiviranje i unošenje đubriva itd. a zatim vratite na ventil metalni čep zajedno sa iglicom i kapicom 9. koji omogućuju dodatno opterećenje prednjih točkova čije maksimalno opterećenje može biti 590 kg. 4. 3. teže je upravljati traktorom. Pažnja! Kada u pneumatiku imate tečnost.4R38 400 litara 16. ventil. Vratite kapicu na ventil i spustite točak na podlogu Pneumatike. takođe možete napuniti pomoću pumpe ili crevom koje je spojeno na vodovod. zaptivka. navrtka.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje naruši koeficijent upravljivosti i sigurnosti rada. Odvojte uređaj za punjenje od kućišta ventila rezervoara 8. crevo. ventil treba da je u horizontalnom položaju. 25%-ni rastvor kalcijum-hlorida se rastvara sa 75% vode.2. 2. a ostatak vazduhom odgovarajućeg pritiska u zavisnosti od potrebne sile dizanja.

kao i način montaže udvojenih točkova sa uloškom koji su dati na slici 90.40 22.25 26.12 17.80 23.25 0.15 33.40 20.Belarus 1221. Agregatiranje polunošenih mašina se vrši preko vučnog uređaja koji se montira na donje poluge i koji omogućava vertikalno pomeranje rude polunošenih mašina.00 31.7 x 38 ili 36 x 45 mm • gornja poluga 22 x 51 ili 32 x 51 mm Podizni mehanizam omogućuje rad s priključnim mašinama koje imaju sledeće dimenzije priključnog trougla: • visina priključnog trougla 460.40 30. 700 i 900 mm.2 Brzina kretanja km/h 420/70R24 (14.2 Izbor rastojanja između točkova traktora Povratak na sadržaj Pri izboru i korišćenju priključnih oruđa treba proučiti njihovo uputstvo za korišćenje i zavisno od tih preporuka. Rastojanje točkova treba podesiti po podacima iz tabele 6. 600.50 24. 72 . Izmenu rastojanja zadnjih točkova treba uraditi kao što je prikazano na slici 88. Tabela 7.15 29.16 20.00 18. bilo direktno na poluge podiznog mehanizma.20 45.3A. Uzimajući u obzir da prilikom oranja jedan točak traktora ide u brazdi poželjno je ako to omogućava plug da se plug prepodesi iz treće grupe. Brzina kretanja sa udvojenim zadnjim točkovima nesme da pređe 20 km/h. Prilikom oranja sa četvrobraznim ili petobraznim plugom optimalno rastojanje između točkova je 19502050 mm.75 0.15 33.15 27. Rastojanje između točkova traktora sa kojim traktor izađe iz fabrike je 1800 mm i koristi se pri transportu. U cilju smanjenja specifičnog pritiska na zemljište. 7.20 21. 7.2.4R38 16.25 0. tako da je omogućeno horizontalno nivelisanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Opterećenje i pritisak pneumatika treba da su odgovarajućih vrednosti koje su date u tabeli 7.18 0.95 Maksimalno opterećenje mostova određeno je nosivošću pneumatika ili vrednostima koje daje proizvođač traktora.9R24) 18.35 20. treba odabrati potrebno rastojanje između točkova traktora. Predviđena je bezstepenasta regulacija rastojanja između zadnjih točkova i to u zavisnosti od rastojanja prednjih točkova koja se menja pomoću premeštanja prednjih točkova.14 18.9R38 30 10 30 8 30 8 Opterećenje pneumatika u kN i njemu odgovarajući pritisak MPa 0.610 mm (900 mm u popuštenom slučaju) • osnova priključnog trougla 870 mm (1010 mm u popuštenom slučaju) Agregatiranje polunošenih mašina omogućeno je pomoću vučnog uređaja koji se montira na donje poluge... što omogućava međurednu obradu u širinama od 450. bilo pomoću automatske poteznice.25 29.45 19. za rad na zemljištima povećane vlažnosti predviđeno je udvajanje zadnjih točkova.2.95 0.1 39.00 24.00 32.70 33. Dimenzije poluga podiznog mehanizma (prečnik x širina sfernog zgloba u mm): • donje poluge 28. Za međurednu obradu u širinama od 450 i 700 mm treba koristiti preporuke iz tabele 6.3 Formiranje traktorskog agregata Povratak na sadržaj Za agregatiranje nošenih mašina koristi se uređaj za priključivanje.10 15. Priključivanje omogućuje priključna viljuška. U toku rada je potrebno praćenje pritiska u pneumaticima i ako je potrebno usklađivati ih sa propisanim podacima.

28 kN. Pri agregatiranju radnih uređaja koji spadaju u treću kategoriju potrebno je izvršiti promenu nastavaka donjih poteznica kao i izvrnuti zadnji kraj toplinga i umesto njega staviti drugi odgovarajući (tip HY-3).Belarus 1221. i bez potrebe je nebitrebalo menjati. kombajni za žito itd. 73 . a u podu je predviđen otvor za uvođenje kabla. U kabini na prednjem delu predviđena su dva otvora M8 za pričvršćivanje pulta sistema automatske (elektronske) kontrole priključnih mašina. Snaga preko prednjeg priključnog vratila ograničena je na 50 % (pri 1000 o/min. Podizne poluge. Pri agregatiranju priključnih mašina neophodno je staviti sigurnosne lance (sajle) za slučaj havarijskog odvajanja radne mašine od traktora. 7. Agregatiranje radne mašine na traktor treba sprovesti po uputstvu koji je dat uz radnu mašinu. Podizna sila podiznih mehanizama računa se na 610 mm od priključnih tačaka: • prednjeg . Brzoaktivirajuće spojke se koriste pri agregatiranju polunošenih. Pogon mašina sa aktivnim radnim organima omogućen je priključnim vratilom i kardanskim vratilom sa štitnikom. Viljuške kardanskog vratila treba da se nalaze u jednoj ravni. Izbor snage za pogon mašina sa aktivnim radnim organima je na priključnom vratilu sa 540 o/min (završetak priključnog vratila je sa 6 ili 8 žljebova) ili sa 1000 o/min (završetak priključnog vratila je sa 21 žljebom). završetak je sa 21 žljebom). Preko priključnog vratila dozvoljeno je korišćenje snage do 90 % od eksploatacione snage (rad u stacionarnom položaju) pri 1000 o/min i do 60 % pri 540 o/min. Kardansko vratilo treba da ima teleskopski deo (sa preklopom ne manjim od 110 mm) da bi se izbeglo razdvajanje i uklinjavanje spoja. koje su postavljene na mašinama sa povećanim momentom inercije obrtnih masa (silažni kombajni. a na poprečnu TCY-1Ж ne više od 20 kN. imaju žljeb za agregatiranje širokozahvatnih mašina za bolje kopiranje reljefa zemljišta kao što su kultivatori i sejalice. snaga ne treba da je veća od 5 kW (dozvoljeni maksimalni pritisak je 10 MPa). sem osnovnog otvora za spajanje sa donjim polugama. Prikolice treba da su priključene za traktor samo pomoću poteznica TCY-3 ili TCY-1M. Moguće je korišćenje snage preko nekog spoljašnjeg hidrauličkog priključka.18 kN. vučenih i poluvučenih mašina kao sigurnosni element u slučaju neplaniranog razdvajanja traktora i radne mašine da bi se izbeglo isticanje ulja iz hidraulčnog sistema. korišćenjem zavrtnjeva s obe strane ili za osovinicu poteznice. Pri korišćenju spoljašnjih hidrauličkih izvoda. koji po svojim parametrima treba da odgovara priključnoj mašini. Agregatiranje traktora sa dve prikolice dozvoljeno je samo na suvim i tvrdim putevima na nagibima do 4 %.4 Karakteristike rada Povratak na sadržaj Leva podizna poluga podiznog mehanizma podešena je na dužinu od 530 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mašine koje zahtevaju poprečno pomerene tačke spajanja agregatiraju se pomoću klateće poteznice TCY1M ili TCY-1Ж (poprečna). Kretanje transportnog agregata zavisi od mogućnosti traktora i prikolice. • zadnjeg . Prednji nošeni mehanizam tipa NY-2 i prednje priključno vratilo služi za agregatiranje prednjih traktorskih utovarivača i uređaja koji su prilagođeni za prednje agregatiranje. Za njihovo pričvršćivanje na traktor koriste se slobodni otvori na nosačima priključnog uređaja ispod poteznice.36 o/min puta. Brzina kretanja traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da je do 20 km/h (sem transoprta). Za tipove (T-150K) radnih uređaja sa aktivnim radnim organima kardansko vratilo treba da se skrati za otprilike 450 mm. ili za istu ovu dimenziju treba povećati priključnu rudu radnih uređaja. Pri radu agregata treba stalno nadgledati rad sigurnosne i jednosmerne spojnice. Sinhrono priključno vratilo 4. predviđeno je za pogon transportnih mašina s aktivnim radnim organima i za pogon mašina za ubiranje.) Postavljanje prednjeg priključnog vratila se vrši zajedno sa postavljanjem prednjih poluga i njihovih držača a bez poteznica za vuču. Vertikalno opterećenje na klateću poteznicu TCY-1M nesme biti veće od 20 kN.

8 m visine. Pri agregatiranju mašina sa hidrauličkim potrošačima treba voditi računa da se iz rezervoara ne koristi više od 16 l ulja. Ugao poprečne statičke stabilnosti traktorskog agregata treba da je do 30° pri radnom rastojanju između točkova traktora. u horizontalnom položaju). Provera se vrši u osnovnom radnom položaju (pri spuštenoj platformi.5 m širine i • 3. Napomena! Opterećenje prednje osovine u sebi sadrži i težinu prednjeg traktorskog utovarivača sa podignutom praznom kašikom. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri izboru priključnih mašina ili pri agregatiranju izabranih mašina. Pažnja! Odstupanje od nominalnih vrednosti treba da je u saglasnosti sa saobraćajnim propisima. a u cilju porasta pouzdanosti i povećanja njihovog veka trajanja ukupna (maksimalna) težina traktora (sa radnim protivtegovima. što treba usaglasiti sa traktorom. jer u sebi sadrže neophodne informacije za formiranje i korišćenje traktorskog agregata. Kretanje unazad nije dozvoljeno.5 Ograničenja težine Povratak na sadržaj Delovi koji služe za prenos snage (pogon).Belarus 1221. Postupak formiranja traktorskog agregata kreće od zahteva agrotehničke operacije i analize tehničkih parametara priključne mašine. dodatnim balastima (tegovima) zajedno sa agregatiranom radnom mašinom. Ovo uputsvo za rukovaoce nemože obuhvatiti čitav spisak preporuka za agregatiranje sa konkretnim mašinama. Pri kretanju na saobraćajnim putevima treba da bude rastojanje imeđu prednjih i zadnjih točkova oko 1800 mm. koje su s pneumatskim sistemom traktora spojene preko pneumatskog priključka. Pri agregatiranju traktora s prikolicama. Ukupno (maksimalno) opterećenje zadnje osvine zajedno sa tegovima i agregatiranom radnom mašinom ne sme da pređe 5. 7. Kvalitet formiranog traktorskog agregata zavisi u velikoj meri i od dobrog tehničkog poznavanja priključne mašine.000 kp-t. ako je prečnik prednjih točkova manji onda je srazmerno i dozvoljeno opterećenje manje. ukupna masa) ne sme da pređe 8. • 2.000 kp-t pri maksimalnom međuosnom rastojanju od 1. potrebno je opteretiti balastnim tegovima ne samo prednji most već i zadnji ili nalivanjem pneumatika vodenim rastvorom. treba tržiti dodatne informacije od ovlašćenog predstavnika ili direktno od proizvođača. kipovanjem). 8. Ukupno (maksimalno) opterećenje prednje osvine zajedno sa tegovima ne sme da pređe 3. Polunošene i vučene mašine treba da su čvrsto priključene za traktor i naregulisane prema otporu na tački kačenja (za polunošene mašine). Pri skretanju traktora i kretanju po nagnutim terenima treba smanjiti brzini do 10 km/h. Prikolica treba da je opremljena s nezavisnim kočionim uređajem (kočnicama). zato što je svetlo i svetlosna signalizacija opremljena (postavljena) samo za kretanje unapred. Kretanje traktorskog agregata po saobraćajnim putevima moguće je samo unapred. Tehničko održavanje Tehničko održavanje je neophodno da bi traktor bio sposoban za rad tokom eksloatacije. gde nema vertikalnog opterećenja na poteznici ili je neznatno. U suprotnom slučaju pumpa može da usisa vazduh (na primer kod prikolica sa samopražnjenjem. Pažnja! Potrebno je dobro proučiti i uputsva za rukovanje i korišćenje priključnih mašina.000 kp-t. zbog velikog broja vrlo različitih mašina. 74 Povratak na sadržaj .800 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Gabaritne dimenzije traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da su maksimalno do: • 20 m dužine.

Izlijte kondenzat iz rezervoara pneumatskog sistema (Operacija 5). Očistite rotore centrifugalnog prečistača ulja motora i menjača (Operacija 12 i 13). spojeve i ventilacione otvore (Operacija 27). Zapremine posuda u litrima Karter (ulja) motora Sistem za hlađenje motora Transmisija Pumpa za gorivo Glavni prenos prednjeg pogonskog mosta Kućićte gornjeg / donjeg koničnog zupčastog para reduktora prednjeg pogonskog mosta (svaki) Rezervoar ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje (zapremina hidrauličnog sistema) Rezervoari goriva (2 rezervoara po 85 litara svaki) Rezervoar tečnosti za lakše startovanje motora. zaustavite traktor i povucite parkirnu kočnicu. Nikada ne prosipajte prerađenu tečnost i ulje na zemlju. požara. pregleda ili regulisanju. Proverite i ako je neophodno zategnite spoljašnje navojne spojeve glavnih sklopova (Operacija 40). oštećenja ili nesretnih slučajeva. 11. 75 . VAŽNO! Pridržavajte se pravila za pravilno i bezopasno skladištenje i čuvanje otpadnih materija. i ako je neophodno. zaustavite motor.15 1. Proverite. Ako ste skidali štitnike uverite se u to da su vraćeni na mesto pre nego što počnete rad na traktoru. Povratak na sadržaj Pregledajte i operite traktor. 6. 10. Prokontrolišite funkcionisanje motora. Proverite zategnutost zavrtnjeva glave cilindra (Operacija 35). nakupljanje prljavštine ili drugih nečistoća koje mogu biti uzročnici nepravilnog rada. tečnosti i ulja. Rukovaoc je obavezan da svakodnevno proverava rad traktora. Izlijte talog iz rezervoara za gorivo. sistema za osvetlenje i signalizaciju (Operacija 6).25 2. • reduktoru točkova i glavnom prenosu prednjeg pogonskog mosta (Operacija 43). 14. pre nego što pristupite bilo kojoj operaciji tehničkog održavanja. Očistite mrežasti filter menjača (Operacija 15). 9. 18 / 22 31 47 0. 4. Proverite i ako je neophodno podesite hermetičnost prečistača za vazduh i usisnog voda (Operacija 23) 15. 3. 7. Zamenite filtere motora i hidrauličnog sistema (Operacija 17 i 31).Belarus 1221. sistema za upravljanje. 13. Podmažite ležaje spojnice (Operacija 15). Proverite zategnutost remena generatora (Operacija 8). 8. kočnica i pneumatskog sistema (Operacija 24 i 26). povećava se broj otkaza. Proverite stanje akumulatora. 16. UPOZORENJE! Ako nema posebnih uputstava. Zamenite ulje u: ● karteru motora (Operacija 16).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ne pridržavanjem mera tehničkog održavanja značajno se smanjuje radni vek traktora.2 8. da ne dozvoli slabljenje pritegnitih spojeva. pojave curenja goriva. 5.9 22 (25) 170 0. Koristite specijalne posude za čuvanje i skladištenje ovih otpadnih materija. Proverite zazore između ventila i klackalica (Operacija 21). 2. očistite kleme. smanjuje snaga motora i povećavaju se troškovi korišćenja traktora. kočnica. 12. • kućištu menjača (Operacija 42). naregulišite slobodni hod pedale spojnice. filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva (Operacija 7 i 22).1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 1. Poslušajte rad svih glavni sklopova (delova) traktora.

Belarus 1221.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 76 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.

3 Tabela tehničkog održavanja traktora Broj operacije na karti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Radna operacija Nivo ulja u motoru Nivo tečnosti za hlađenje u motoru Nivo ulja u rezervoaru hidrauličnog sistema i sistemu za upravljanje Nivo ulja u transmisiji Izlivanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Provera funkcionisanja motora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.Belarus 1221. časova 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 125 250 500 1000 2000 Uopšteno . kočnica i uređaja Izlivanje taloga iz filtera za grubo prečišćavanje goriva i rezervoara goriva Provera zategnutosti remena ventilatora Zavrtnji glavčine zadnjih točkova Pritisak vazduha u pneumaticima Čišćenje prečistača vazduha motora Čišćenje centrifugalnog filtera motora Čišćenje centrifugalnog filtera menjača Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta Čišćenje žičanog filtera ulja u menjaču Zamena ulja u motoru Zamena filtera ulja u motoru Podmazivanje ležaja spojnice Kinematički zglobovi hidrocilindra sistema za upravljanje Turbokompresor Provera zazora ventila motora Izliv taloga iz filtera za fino prečišćavanje goriva motora Hermetičnost spojeva prečistača vazduha motora Slobodan hod pedale spojnice Zazori na volanu Regulisanje kočnica Akumulator Mešač signala za regulaciju sile i pozicije Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Hermetičnost magistrale pneumatskog sistema Zamena filtera ulja hirauličnog sistema 77 Periodičnost svakih. sistema za upravljanje.

46.trag prednjih točkova Zatezanje zavrtnjeva glave cilindra motora Filter vazduha na motoru Čišćenje filtera za grubo prečišćavanje goriva Zamena filtera za fino prečišćavanje goriva Zazori u kinematičkim zglobovima poluga sistema za upravljanje Provera i pritezanje spoljašnjih zavrtanjskih spojeva Turbokompresor motora Zamena ulja u transmisiji i rezervoaru ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Zamena ulja u glavnom prenosu i reduktorima točkova prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje desne podizne poluge podiznog mehanizma traktora Podmazivanje obrtnog vratila poluga podiznog mehanizma Provera brizgaljki motora Generator Podmazivanje okretnih rukavaca prednjeg pogonskog mosta Starter motora Provera brizgaljki motora Generator (sezonsko podešavanje) Pranje sistema za hladjenje motora Ispiranje pumpe za gorivo visokog pritiska Regulacija centrifugalnog prečistača motora Regulacija centrifugalnog prečistača menjača 10 125 250 500 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1000 2000 Uopšteno 8. časova Radna operacija Čišćenje filtera grejača kabine Čišćenje generatora Uvlačenje . 48. 50. 78 . 45. 39. 55.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja Povratak na sadržaj VAŽNO! Posle rada na tehničkom održavanju vratite na mesto sve prethodno skinute štitnike sa traktora. 47. 52. 54. pre nego što počnete ponovo sa radom. 51. 44. Periodičnost svakih. 36 37.Belarus 1221. 38. 41. 53. 42. 49. 40.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Broj operacije na karti 32 33 34 35. 43.

Slika 101. Čuvajte se opekotina od vrele tečnosti. obrišite ga i ponovo ga vratite na svoje mesto. kada se ulje u potpunosti slije u karter: . 79 Slika 102. U protivnom višak ulja će sagorevati. OPERACIJA 2. . oslobodite podupirač (1) iz držača (2) i slobodni kraj stavite u oslonac (5) (pogled I) VAŽNO! Pre nego što počnete sa tehničkim održavanjem u zoni pod haubom. oslobodite podupirač (1) i postavite ga u držač (2) • spustite haubu. Nivo ulja treba da je između gornje i donje oznake na pokazivaču. Proverite nivo ulja tako što postavite traktor na ravnu podlogu i tek kroz 3-5 minuta posle zaustavljanja motora.Belarus 1221. namesti te je u bravicu. što će dati lažnu sliku o velikoj potrošnji ulja i pojave ugljenmonoksida.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada ili svakodnevno ako je potrebno Povratak na sadržaj OPERACIJA 1. VAŽNO! Ne dozvolite da motor radi sa nivoom ulja koje je ispod donje oznake na pokazivaču nivoa ulja. stavite na poklopac debelu tkaninu i polako odvrnite poklopac. uverite u to da je hauba čvrsto fiksirana u oslonacima kada je u gornjem položaju. i na strelicom označenom mestu pritisnite haubu rukama 8. VAŽNO! Ne dolivajte ulje iznad gornje oznake na pokazivaču.Izvadite merač i odredite nivo ulja. Ako je neophodno dolijte ulje na usipno grlo (1) skinuvši poklopac (2). Sačekajte da se motor ohladi. Da bi podigli haubu: • povucite ka sebi ručicu (4) i podignite haubu (3) • zadržite haubu. kako bi postepeno smanjili pritisak pre nego što potpuno skinete poklopac. Nivo tečnosti za hlađenje motora UPOZORENJE! Sistem za hlađenje radi pod pritiskom koji se kontroliše ventilom u poklopcu hladnjaka. Opasno je skidati poklopac kada je motor vruć. što omogućava njeno brzo pomeranje napred i dobijanje pristupa u zoni motora za obavljanje planiranih operacija tehničkog održavanja.Izvadite merač ulja (3) s desne strane motora. . Nivo ulja u karteru motora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Hauba Hauba je postavljena na zglobne veze u prednjem delu traktora. Da bi spustili haubu: • podignite haubu. Slika 100.

Slika 104. Ispuštanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Povucite prsten (1) prema sebi i istovremeno na gore da bi otvorili ventil. Nivo ulja u rezervoaru hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Pre provere nivoa ulja. Nivo ulja ne treba da bude niži od 10 mm od oznake "П". skinuvši poklopac (2) (slika 104) usipnog grla za ulje. OPERACIJA 6. opreme za osvetlenje i signalizaciju Motor treba da mirno i uravnoteženo radi u svim režimima rada. Sistem za upravljanje. proverite nivo tečnosti u hladnjaku. traktor treba postaviti na horizontalnu ravnu podlogu. 8. OPERACIJA 5. sistema za upravljanje. VAŽNO! Ne dozvolite da se nivo tečnosti smanji ispod 40 mm od gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. dolijte ulje do nivoa oznake "C". Ispustite talog i vodu dok se ne pojavi ispod zatvarača čisto gorivo. Nivo treba da je između oznaka "O" i "П". Zatvorite ispustne zatvarače rezervoara za gorivo i filtera. Talog odložite u specijalne posude i pravilno ga skladištite. OPERACIJA 4. da bi zatvarač hladnjaka (3) bio pristupačan. Proverite nivo ulja na providnom pokazivaču (1) (slika 103) koji je sa desne strane kućišta menjača. Provera rada motora. Zaustavite motor i zakočite traktor parkirnom kočnicom.6 Provera posle svakih 125 časova rada Uradite sve gore navedene operacije plus sledeđe operacije: Povratak na sadržaj OPERACIJA 7. pridržavajući se uputstva opisana u ’’OPERACIJA 3’’. NAPOMENA! Pri korišćenju radnih uređaja koje zahtevaju veće količine ulja. Proveravajte nivo ulja na providnom pokazivaču nivoa (1) koji je sa leve strane traktora. Slika 105. Ventil treba da bude otvoren sve dok se potpuno ne izlije kondenzat i prljavština. Ako je neophodno. skinuvši navojni poklopac (2). OPERACIJA 3. dolijte ulje do oznake "П".Belarus 1221. primenite gore pomenute mere bezbednosti. kočnica. dolijte ulje do oznake "П". kočnice i oprema za svetlosnu i zvučnu signalizaciju treba da su u ispravnom stanju.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pomoću izvijača podignite vratanca (2) koja su u gornjem prednjem delu haube. uključujući i zadnji treba da su sa izvučenim klipovima. Svi hidraulični cilindri. Provera nivoa ulja u transmisiji Slika 103. 80 . Ispustite kondenzat iz oba rezervoara i sa leve i sa desne strane traktora. Ako je neophodno. tečnost u hladnjaku treba da je do gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. Ispuštanje taloga iz filtera za gorivo i rezervoara goriva • • • Otvorite ispustni zatvarač (1) rezervoara za gorivo (2) i ispustni zatvarač (4) kućišta filtera (3).

OPERACIJA 9. OPERACIJA 10. Slika 110 81 . OPERACIJA 11. ako je neophodno. Slika 109. Provera pritiska u pneumaticima Proverite stanje protektora i pritiska vazduha u pneumaticima. Pritegnite zavrtnje (2) koji pričvršćuju generator i zaštitni plašt generatora. OPERACIJA 8. Provera zategnutosti remena pogona ventilatora kod generatora Zategnutost remena ventilatora je dobra ako je ugib remena na sredini između remenice kolenastog vratila (radilice) (1) i remenice ventilatora u granicama od 30 do 33 mm. podesite pritisak vazduha u pneumaticima prema opterećenju i datim preporukama u poglavlju 7. okrenite kućište generatora dok ne dobijete potrebnu zategnutost. Provera zategnutosti zavrtnjeva glavčine zadnjih točkova Proverite zategnutost četiri zavrtnja (1) glavčine zadnjih točkova i. Za čiščenje filtera za vazduh i zamenu papirnog uloška uradite sledeđe operacije: • odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite uljno kupatilo (1) • odvrnite leptirastu navrtku (3) i izvadite uložak filtera (5) • proverite (bez vađenja iz kućišta (6)) čistoću uloška kontrolnog filtera (4) NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5). Da bi postigli navedenu zategnutost remena popustite zavtranje (2) koji pričvršćuju generator. Slika 106.Belarus 1221. Ako je neophodno. U tom slučaju treba oprati kontrolni filter (4) a uložak filtera (5) zameniti novim. pritegnite ih momentnim ključem momentom pritezanja od 360 do 500 Nm. NAPOMENA! U slučaju da je radna sredina traktora sa povećanim nivoom prašine ovu operaciju treba raditi na svakih 20 radnih sati.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 107. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška Proverite zaprljanost papirnog uloška u filteru za vazduh i prostora kućišta filtera. pri pritisku silom od 40 N.

skinite čašu rotora (3). Slika 113. Nemetalnom četkom odstranite sve naslage sa unutrašnjih zidova čaše rotora. Slika 112. Navrtku za stezanje čaše zavrnite (ne previše).. NAPOMENA! Posle zaustavljanja motora u toku od 30 . Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili. OPERACIJA 14.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 12 i 13. da potpuno legne čaša na rotor. dolijte ulje do potrebnog nivoa kroz kontrolno usipni otvor. Očistite sve delove od taloga i properite ih u dizel gorivu i produvajte sa vazduhom pod pritiskom. Operacija 15. 82 .60 s treba da se čuje šum obrtanja rotora. krilca (7) i mrežicu filtera (8). Postavite delove za balansiranje na čašu i kućište rotora. Rotor treba lako da se obrće. Uhvativši za dugme (3) izvucite filter iz kućišta menjača. Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para Provera nivoa ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para se vrši tako što odvrnete zavrtanj-zatvarač (1) (slika 112) i nivo ulja treba da je do donjih navojaka navojno kontrolnog usipnog otvora za sipanje i kontrolu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. Mrežasti prečistač ulja menjača • Odvrnite i skinite poklopac (1). Čišćenje centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača • • • • • • • • • Skinite navrtku (1) i kapu (2). Postavite šrafciger (5) ili šipku između kućišta i donje strane filtera kako bi zaustavili rotor (3) od obrtanja i pomoću ključa (4) odvrnite navrtku rotora. Slika 111. Pre sastavljanja čaše sa kućištem rotora namažite zaptivni "O" prsten s uljem za motor..Belarus 1221.50 Nm. Ako je neophodno očistite i properite mrežicu. Ako je neophodno. To govori o tome da filter radi normalno. Postavite kapu (2) i zategnite navrtku (1) momentom 35. Skinite poklopac (6).

Zategnite maticu (1) momentim ključem momentom od 50 do 70 Nm. Podmazivanje aksijalnih ležaja spojnice • • Skinite popklopac (1) s leve strane kućišta spojnice. Vratite na mesto poklopac (2) ulivnog otvora. tako da se pomeri za 3 do 4 mm u kućištu (5). da je zaptivni prsten (7) postavljen s obe strane mrežastih žičanih elemenata NAPOMENA! Uvrćite leptir navrtku (4) dok ploča (10) ne bude u istom nivou sa čelom klipa (5). oprugu (6). Zamena ulja u motoru • • • Slika 114. kako je ranije opisano u "OPERACIJA 1" Ako je neophodno dolijte ulje do potrebnog nivoa. Startujte motor i neka radi 1-2 minuta. Ako je neophodnozamenite podloške (3) i (9). Slika 115. Skinite poklopac (2) ulivnog otvora i odrvrnite odlivni zatvarač (4). uložak filtera (6).Belarus 1221. 83 . Properite mrežaste žičane elemente sa čistim dizel gorivom. OPERACIJA 17. Promena filtera ulja u motoru (istovremeno sa zamenom ulja u motoru) • • • • • • Odvrnite kućište filtera za ulje (5) zajedno sa uloškom filtera (6). OPERACIJA 16. • OPERACIJA 18. klip (5). Postavite traktor na ravnu površinu i ugasite motor. Stisnite stezač (4). Pomoću mazalice 4-6 puta napumpajte (odgovarajućim kvalitetom maziva) na mazalici kućišta koja je uvrnuta u kućište ležaja. Proverite nivo ulja pokazivačem (3). Vratite na mesto zatvarač (4) i kroz usipno grlo (1) nalijte sveže čisto motorno ulje (propisanih karakteristika) do gornje oznake pokazivača ulja (3). NAPOMENA! Uverite se u to. Odvrnite maticu (1) i skinite skinite donji deo filtera (2) zajedno sa podloškama (3) i (9). Povucite parkirnu kočnicu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • Odvrnite dugme (3). Slika 116. Skinite stezač (4). Podmažite podlošku (9) motornim uljem. Pravilno odložite ulje. zakrenite stezač (4) tako da se 3 ispupčenja poklope sa žljebovima na kućištu (5). kontranavrtku (2) i navrtku s krilcima (4) sa vretena (9). Skinite ploču (10). Sastavite filter obrnutim redom od rastavljanja. • • • • • Zagrejte motor do normalne radne temperature (ne manje od 70 °C). Operite sve delove. Zavrnite nazad sklopljen filter za ulje sa 3/4 okretaja nakon dodira podloške (9) o kućište (10). propusni ventil (7)i oprugu (8). zaptivni prsten (7) i žičane elemente (8). Izlijte ulje u specijalnu posudu za skupljanje prerađenog ulja. Postavite novi uložak filtera iobrnutim redosledom sastavite filter za ulje.

. Slika 118. 8. Podmazivanje izvršite mazivom odgovarajućeg kvaliteta i potrebnom količinom maziva.. Provera zazora ventila motora i podešavanje NAPOMENA! Proveru zazora radite na hladnom motoru.25. 8 i 9-tog ventila.30 mm. 11 i 12-tog ventila (računajući ventile od strane ventilatora). izduvne grane (3) i nosača auspuha (2). NAPOMENA! Zazori između klackalice i ventila na hladnom motoru treba da su: . Posle regulisanja zazora zategnite kontranavrtke (1) i vratite na mesto skinute delove OPERACIJA 22. • • • Okrenite radilicu za 360°. Za regulaciju ventila popustite kontranavrtku (1) zavrtnja (2).8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati Povratak na sadržaj Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 20. (2) i (3). Provera zategnutosti spojeva turbokompresora Proverite zategnutost spojeva turbokompresora (1). . 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje NAPOMENA! Ne prepunjavajte kućište sa mazivom. Slika 117. Ako je neophodno.. 84 . 10. 6. Zavrnite zatvarače (1). prethodno proverivši zatezanje zavrtnjeva glave cilindara (Operacija 35). Regulaciju zazora obaviti sledećim redom: Slika 119. i stegnite ih. 4. OPERACIJA 19. OPERACIJA 20.40.. 5.0. Višak maziva može da dospe unutar kućišta na frikcione delove spojnice koji se ne podmazuju. a izduvni završava zatvaranje) • Podesite zazore 3.za usisne ventile 0. 7. podesite preklapanje ventila 6-tog cilindra i naregulišite zazore 1.45 mm. • Skinite poklopac glave cilindara i proverite zatezanje držača osovinice klackalice obrtnim momentom 60-90 Nm. Podmazivanje zglobnih spojeva cilindara sistema za upravljanje Mazalicom podmažite zglobne veze cilindra na otvorima za mazalicu (1) i sa leve i sa desne strane prednjeg pogonskog mosta (4 mesta za podmazivanje).0. postavite merni listić (3) između stabla ventila (5) i klackalice (4) zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2) dok se ne dobije potreban zazor mernog listića. Izlivanje taloga iz filtera za fino prečišćavanje • • • Popustite za 1 do 2 obrtaja zatvarač (1) za ispuštanje vazduha.za izduvne ventile 0. Odvrnite zatvarače (2) i (3) u donjem delu filtera i izlijte talog dok ne poteče čisto gorivo.Belarus 1221. • Obrnite radilicu motora do trenutka preklapanja ventila 1-vog cilindra (usisni ventil počinje da se otvara. zategnite spojeve pomoću momentnog ključa momentom od 35 do 40 Nm.

naregulišite kočnice na sledeći način: • Popustite kontranavrtku (3) zavrtnja za regulaciju (2). Regulacija slobodnog hoda volana Slobodan hod volana pri radu motora ne treba da bude veći od 25 °. U suprotnom slučaju odstranite zazore u zglobnim vezama hidrauličnog cilindra. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane • • • • Skinite monociklon i očistite njegove unutrašnje površine. • Zategnite kontranavrtku (4) i sastavite delove suprotno od onog kako ste ih rastavili. • Odvrnite zavrtanj (8) dok pedala (6) ne dodirne deo kabine. Slika 122. U suprotnom. OPERACIJA 24. pregrevanja i habanja delova spojnice. pronađite mesto na kome dolazi do propuštanja vazduha (pušta negde na dihtungu) Slika 120. zategnite navrtke poluga za okretanje i odstranite zazore u nosaču volana. 85 Slika 121. OPERACIJA 26. • Obrćući viljušku (3) podesite da se poklope otvori u viljušci i polugi (1). Regulacija hoda pedale radnih kočnica i parkirne kočnice Pun hod pedale za kočenje pri sili pritiska na pedalu od 120 N treba da je u granicama 110-120 mm.Belarus 1221. • Popustite kontranavrtku (4). Suviše mali hod dovodi do proklizavanja lamela spojnice. naregulišite hod pedale leve radne kočnice. Pokrenite (upalite) motor Podesite gas (na leru) tako da broj obrtaja motora bude oko sredine Zatvorite usisnu cev (1) prečistača vazduha. • Ponovite ovu operaciju za desnu pedalu radne kočnice. OPERACIJA 25. • Zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2). skratite polugu). Regulacija slobodnog hoda pedale spojnice Slobodan hod pedale spojnice treba da bude u granicama od 30 do 40 mm. Za regulaciju slobodnog hoda pedale spojnice treba uraditi sledeće: • Izvadite rascepku. zatim zavrnite viljušku za 5 do 5. tada motor mora da stane (da se ugasi) • Ukoliko motor ne stane (ne ugasi se). da se dodirnu potisni ležaj i poluge. Slika 123. U slučaju zapinjanja pedale naregulišite oprugu servouređaja (7) zavrtnjem (8) ili izmenite položaj konzole (9) okrenuvši je u odnosu na osu zavrtnja za pričvršćivanje. poluga sistema za upravljanje. izvucite rukavac (2) i odvojte polugu (5) od ručice (1). leve radne kočnice. NAPOMENA! Suviše veliki slobodan hod pedale ne dozvoljava da se potpuno usključi spojnica i otežan je izbor stepena prenosa. . VAŽNO! Uverite se u to da se pedala spojnice precizno vraća od kraja do kraja slobodnog hoda.5 okretaja (tj.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 23. • Okrenite ručicu (1) u suprotnom smeru kazaljke na satu do kraja.

Ako kiselina dospe na spoljašnje delove tela. • Okrenite polugu (5) tako da se otvor na njegovom desnom ramenu poklopi sa gornjim prorezom "B1" poluge (4) i sa prorezom "B2" poluge (3).Belarus 1221.to može izazavati eksploziju. tragu kočenja). a zatim se obratite lekaru. NAPOMENA! Hod leve pedale radne kočnice treba da bude nešto manji da bi se obezbedilo istovremeno aktiviranje kočnica pri kočenju sa blokiranim pedalama. OPERACIJA 27. Ako je traktor opremljen pneumatskim sistemom i radi sa prikolicama koje su opremljene pneumatskim kočnicama. • Zavrtanjem ili odvrtanjem zavrtnja (3) postignite to da se pri sili na poluzi (1) od 200 N. Pri radu sa akumulatorom nosite zaštitne naočare i rukavice.obilno ih perite vodom u trajanju od 15 min. VAŽNO! Pri blokadi pedala kočnica neujednačenost kočenja točkova treba da je manja od 1 m (po otisku. • Obrtanjem zavrtnja za regulaciju (3). • Zategnite kontranavrtku (2) i (8). Pre regulacije parkirne kočnice postavite traktor na ravnu podlogu. Akumulatori UPOZORENJE! U akumulatoru je sumporna kiselina. • Popustite kontranavrtke (2) i (8) i skinite čivije (6). koja ako dospe na kožu. • Podesite vuljušku (7). Punite i odložite akumulatore u prozračnu prostoriju sa ventilatorom. izvršite podešavanje pneumatske kočnice na sledeći način: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj.popijte velike količine vode ili mleka. potpuno uključi parkirna kočnica na četvrtom zupcu sektora (A): • Posle podešavanja učvrstite zavrtanj (3) sa kontranavrtkom (2). Slika126. Ako dospe unutra . zaustavite motor i blokirajte zadnje točkove od napred i od nazad: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. properite ih velikom količinom čiste vode. podesite hod poluge (1) tako da se parkirna kočnica potpuno uključuje na 3-em ili 4tom zupcu sektora "A". na odeću ili oči izaziva opekotine. Parkirna kočnica treba da je potpuno uključena pri položaju poluge (1) na četvrtom zupcu sektora (A).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 124. 86 . postavite čiviju (6) i osigurajte je rascepkom. Slika 125. • Popustite kontranavrtku (2) sa zavrtnja za regulaciju (3) parkirne kočnice (sa desne strane traktora). Ako dospe u oči . Ne dozvolite da plamen ili iskre vatre dođu u zonu elektrolita .

graničnik (4) i filtrirajući element (5). U protivnom. Kada skidate zatvarače očistite naležuće površine. • Sastavite filter onako kako ste ga rastavili. Proverite na manometru da pad pritiska za 30 minuta ne bude veći od 0. • Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). Održavajte akumulatore u čistom i suvom stanju.5 bara. Stavite filter na svoje mesto u rezervoar hidrauličnog sistema. Ako se ručica ne kreće na ovaj način. Upravljanje mešačem signala regulacije sile/pozicije (ako je ugrađen) Podignite zadnji podizni uređaj u krajnji gornji položaj. Zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema NAPOMENA! Svaka sledeća zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema je posle svakih 1000 radnih sati. • Izvadite filtrirajuće elemente.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • • Slika 127. Slika 130. Proverite da izvodi (2) i zatvarači (1) budu čisti. Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Za čišćenje filtrirajućih elemenata: Slika 128. OPERACIJA 31. Proverite da se ručica mešača signala (1) slobodno okreće u opsegu između oznaka "I" i "III" kružne skale. obrnutim redom. obratite se stručnom servisu gde će se izvršiti potrebno podešavanje. Uverite se da je akumulator dobro pričvršćen. poklopac (1) i izvucite element za filtriranje pomoću graničnika (4). Skinite navrtke (3). 87 . namažite klemne tehničkim vazelinom i očistite ventilacione otvore na zatvaračima (1). Treba da je za 12-15 mm iznad zaštitne mrežice (ili između oznaka za nivo na providnom delu kućišta akumulatora). Gustina treba da odgovara gustini potpuno napunjenog akumulatora. Pre nego što dodate destilovanu vodu. OPERACIJA 28. OPERACIJA 30. dodajte destilovanu vodu. pronađite mesto gubitka vazduha i odstranite neispravnost. zatvorite ga poklopcem (1) i učvrstite zavrtnjima (2). Properite kućište (6) sredstvom za pranje.5 bar-ra (prema pokazivaču pritiska na komandnoj tabli) i zaustavite (ugasite) motor. Provera hermetičnosti magistrale pneumatskog sistema • • Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu na 6 do 6. Slika 129. Proverite nivo elektrolita. Ako je neophodno. pro-perite ih sredstvom za pranje i produvajte sabijenim vazduhom. Ako je neophodno. • • • • • Skinite zavrtanje (2). Stavite novi filtrirajući element i sklopite filter obrnutim redosledom kako ste ga rasklopili.Belarus 1221. OPERACIJA 29. proverite gustinu elektrolita u svakoj ćeliji akumulatora.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 32. Čišćenje filtera sistema za grejanje i ventilaciju kabine NAPOMENA! U vlažnim uslovima rada, na primer, rano ujutru, ne uključujte ventilator, jer ovlažene čestice prašine teško će te odstraniti. • • • Podignite krov kabine (1). Skinite dva zavrtnja i poklopac filtera (2) zajedno sa dva filtrirajuća elementa (3). Lako protresite filtrirajuće elemente kako bi istresli čestice prašine.

Slika 131.

BUDITE PAŽLJIVI DA NE OŠTETITE FILTER.

• Očistite filter pomoću sabijenog vazduha pod pritiskom manjim od 2 bara. Crevo držite na rastojanju većem od 300 mm od filtera, kako ne bi oštetili papirne filtrirajuće elemente. Pri čišćenju pravac struje vazduha kroz filter treba da je u suprotnom smeru od kretanja vazduha pri radu, koji je označen na filteru. • Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.
NAPOMENA! Pri radu traktora u uslovima povećane prašine, čistite filter češće. Održavanje ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine U cilju efikasnog rada ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine treba uraditi sledeće: 1. Posle sipanja tečnosti za hlađenje treba startovati (upaliti) motor i u kabini traktora ručice (1) koje se nalaze i na levoj i na desnoj strani ne otvaramo sve dok temperatura rashladne tečnosti ne dostigne 5060°C, traktor radi na srednjim brojevima obrtaja, otvaramo ventil (1) na levoj strani kabine radi punjenja grejača sa tečnošću. 2. Uverite se da tečnost cirkuliše, otvorite slavinu (2) na desnoj strani kabine traktora. Grejač je već trebao da počne da greje. Zbog ovoga doći će do pada nivoa rashladne tečnosti u hladnjaku motora. 3. Dopunite hladnjak rashladnom tečnošću, OPERACIJA 2 4. Radi što bržeg zagrevanja kabine startujte (upali te) ventilator za grejanje i otvorite klapne za ventilaciju 5. U slučaju ispuštanja rashladne tečnosti iz sistema za hlađenje i sistema za grejanje potrebo je da traktor postavite na horizontalnu podlogu, otvorite obe slavine (1) za sistem grejanja u kabini (i sa leve i sa desne strane), skinite poklopac hladnjaka, izvadite sa obe strane vijke (2) i otvorite slavine na hladnjaku i na motoru. NAPOMENA! U hladnom vremenu a u cilju izbegavanja smrzavanja sistem grejanja produvajte kompresovanim vazduhom, pre toga zatvorite slavine na hladnjaku i na motoru i stavite nazad čep na hladnjak. 6. U toplom vremenu prilikom ventilacije slavine (1) treba da budu zatvorene. 7. Čišćenje filtera treba raditi na 125 radnih sati Slika 132. OPERACIJA 33. Čišćenje generatora Očistite generator od prašine i prljavštine. Proverite, i ako je neophodno, zategnite zavrtnje (1) za pričvršćivanje generatora. Proverite stanje i zategnutost klemni generatora (2). Slika 133.

88

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 34. Uvlačenje (trag) prednjih točkova Uvlačenje (trag) prednjih točkova treba da je u granicama 2-6 mm. Ako je neophodno, podesite prema datim preporukama. Slika 134.

8.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati Povratak na sadržaj
Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 35. Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora radite samo na zagrejanom motoru, sledećim redosledom: • Skinite poklopac klackalica, • Skinite poklopac glave cilindara i osovinu klackalica, sve zajedno. • Pomoću moment ključa, proverite i dotegnite zavrtnje glave cilindara redosledom kako je pokazano na slici. Moment pritezanja zavrtnjeva treba da je u opsegu 190-210 Nm. • Proverite zazore ventila i, ako je potrebno, podesite ih saglasno uputstvu koje je dato u Operaciji 21 ovog poglavlja • Vratite sve nazad obrnutim redosledom NAPOMENA! Prvo dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora treba obaviti posle uhodavanja (razrade) traktora OPERACIJA 36. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška • • • Skinite monociklon (7), očistite sito, i unutrašnji deo od prašine i prljavštine Odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite kućiđte (4) Skinite uložak fitera (5). Proverite i stanje kontrolnog filtera (4).

NAPOMENA! Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5) (pocepan papirni uložak, ili odvajanje dna filtera). NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Ako uložak filtera nije pocepan, izduvajte ga kompresovanim vazduhom prvo iznutra, kasnije sa spoljne strane. VAŽNO! Da bi se izbeglo oštećenje papirnog uloška pritisak komprimovanog vazduha nesme da bude veći od 0,2 bar-a. Pravac mlaza komprimovanog vazduha treba da bude pod kosim uglom u odnosu na filter. Nije dozvoljen dodir filtera sa uljem (da se ne bi zaprljao) kao ni njegovo cepanje. Ako čišćenje komprimovanim vazduhom nije dovoljno, tada operite fiter sredstvom za pranje. Koncentracija sredstva za pranje treba da je 0,02%. Stavite filter u posudu sa sredstvom za pranje 30 min, zatim intenzivnim mućkanjem i oblivanjem u istom tom rastvoru 15 min perite fiter. Filter isperite čistom vodom temperature 35 do 45˚C, zatim ga sušite 24 sata. VAŽNO! Ne čistite fiter sagorelim gasovima i ne perite ga u ulju. Slika 135.
89

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

• • • •

Očistite dno filtera i izduvnu cev filtera Proverite ispune (za dihtovanje) na fiteru Proverite položaj fitera u kućištu (da li je pravilno postavljen), i ručno stegnite leptiraste navrtke Uradite (OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane)

OPERACIJA 37. Filter za grubo prečišćavanje goriva Properite filter za grubo prečišćavanje goriva na sledeći način: • Zavrnite slavinu rezervoara goriva. • Odvrnite zavrtnje (1) koji pričvršćuju čašu (3) i skinite čašu. • Skinite filtrirajući deo sa mrežicom (2) izvadivši ga iz kućišta. Slika 136. • Properite sve delove u dizel gorivu. • Sastavite sve delove filtera obrnutim redom kako ste ga rastavili. • Otvorite slavinu rezervoara goriva i napunite sistem. • Odstranite vazduh iz sistema za gorivo kako je to opisano u "Operaciji 38". OPERACIJA 38. Zamena filtrirajućeg elementa filtera za fino prečišćavanje goriva • • odvrnite filtere (1) Slika 137. rastavite oba filtera (1) sledeći uputstva: • odvrnite navrtku (5), zajedno sa dnom filtera (3) i prstenovima (2) i (4) • stezač (6) gurnite unutra 3-4 mm ispod poklopca (8) sve dok se stezač ne uskladi sa ibočinama na poklopcu • iz poklopca (8) izvadite steač (6), papirni filter (uložak) (7) i oprugu (9) • properite unutrašnji deo poklopca kao i sve delove čistim dizel gorivom promenite papirni filter (uložak) (7) i obrnutim redosledom sklopite filter proverite stanje prstenova (2) i (4) i po potrebi ih zamenite navrtku (5) stegnite momentom od 30 – 40 Nm prsten (4) namažite motornim uljem i svaki filter okrenite za ¾ kruga sve dok prsten ne ukoči u kućište

• • • •

VAŽNO! Zakretanje filtera (1) u kućištu je dozvoljeno samo ručnom snagom. VAŽNO! Posle čišćenja ili zamene filtrirajućeg elementa (ili posle pražnje-nja goriva iz rezervoara) neophodno je ukloniti vazduh iz sistema pre nego startujete motor. Uklanjanje vazduha iz sistema: • izvrnite vijak (5) za 2 do 3 okretaja, sve dok se iz napojne pumpe neotkloni sav vazduh • na kućištu filtera za fino prećišćavanje (4) izvrnite vijak (3) za 2 do 3 okretaja • sa ručnom napojnom pumpom (2) napunite sistem gorivom, sve dok se ne pojavi gorivo bez mehurića, zavrnite vijak (3) na filteru za fino prečišćavanje kao i vijak (5). Zavrnite pumpicu (2) na ručnoj napojnoj pumpi. Slika 138.

90

Ako postoje zazori u zglobnim vezama uradite sledeće: • skinite osiguravajuću žicu (3). • Kućište spojnice .držač podiznog mehanizma. Turbokompresor Skinite kompletan turbokompresor i stavite ga na dva sata u kadu sa dizel gorivom. • Navrtke osigurača kućišta prednjeg pogonskog mosta.kućište spojnice. uklonite vazduh iz magistrale. Slika 141. • Kućište zadnjeg mosta . • Prednji i zadnji oslonci kabine. Zglobne veze poluga sistema za upravljanje Pri radu motora okrenite volan na obe strane da proverite slobodan hod i zazore u zglobnim vezama (1) poluga sistema za upravljanje (4). OPERACIJA 40. • Motor . Skinite usipni i izlivni čep (1) iz kućišta zadnjeg mosta i menjača i izlijte ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje.rukavci poluosovina. OPERACIJA 42. Produvajte turbokompresor suvim sabijenim vazduhom i vratite ga na mesto. • zategnite navojni čep (2). • Navrtke prirubnica kardanskog vratila. • osigurajte čep žicom (3). . Spoljne zavrtanjske veze Proverite. spustite oruđe i ugasite motor. Pravilno odložite prerađeno ulje. OPERACIJA 41. Slika 142. • Kućište zadnjeg mosta . i ako je potrebno. popustite navrtku (1) cevi visokog pritiska za gorivo svake brizgaljke i zavrtite motor star-terom. Slika 140.kućište zadnjeg mosta.Belarus 1221.kućište spojnice. kako bi izbegli kontakt sa vrelim uljem. • Kućište menjača . OPERACIJA 39. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte točkove od pomeranja podupiračima. Zamena ulja u transmisiji i u hidrauličnom sistemu • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i transmisiju Postavite traktor na ravnu podlogu. NAPOMENA: Ako je startovanje motora otežano. Neka se motor vrti 10-15 s i zatim zategnite navrtku. 91 PAŽNJA! Budite oprezni.kućište menjača.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 139. • Navrtke prirubnica prednjeg kardanskog vratila. pritegnite najodgovornije zavrtanjske veze: • Navrtke prednjih i zadnjih točkova i zavrtnje glavčina zadnjih točkova • Prednji most . rastavite zglobne veze i zamenite istrošene delove.polušasija • Polušasija . NAPOMENA! Ako zatezanjem navojnog čepa nisu odstranjeni zazori u zglobnim vezama.

Pre startovanja motora pritegnite sve spojeve magistrale za gorivo. Provera brizgaljki motora VAŽNO! Brizgaljke treba da su očišćene i podešene u specijalnoj servisnoj radionici UPOZORENJE! Dizel gorivo je pod velikim pritiskom u brizgaljki i može biti uzročnik ozbiljnih povreda pri proveri rada brizgaljke rukom. Postavite traktor na ravnu površinu. Vratite na mesto i pritegnite vijke za ispuštanje ulja (1). Slika 144. Za proveru koristite papir ili karton. OPERACIJA 44. NAPOMENA! Ulje treba menjati i u periodu sezonskog održavanja. Pre rada na magistrali goriva zaustavite motor da bi se smanjio pritisak. Naspite propisano ulje u kućište do donje ivice otvora za ulivanje. Napumpajte 4-6 puta dok se ne oseti otpor. Slika 145.Belarus 1221. u suprotnom može doći do trovanja krvi. Vratite na mesto poklopac ulivne grane. NAPOMENA! Dobro je imati rezervni komplet brizgaljki. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte zadnje točkove od pomeranja podupiračima od napred i od pozadi Skinite kontrolno-ulivne vijke (2) kao i vijke za ispuštanje ulja (1) i ispustite ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Vratite na mesto izlivni čep i napunite transmisiju svežim uljem do oznake "П" (Operacija 3 i 4) na prozorčiću pokazivača ulja. proverenih i podesenih za hitne potrebe. Podmazivanje čaure pomerljivog vratila podiznog mehnizma Podmažite mazalicom na dva mesta za podmazivanje koja su na držačima podiznog mehanizma. Slika 147. Vratite na mesto i pritegnite kontrolno-ulivne vijke (2). OPERACIJA 43. Pri štrcanju goriva na kožu i povređivanju. OPERACIJA 46. OPERACIJA 45. Slika 146. brzo se obratite lekaru. sve dok se mast ne pojavi iz zazora. Zamena ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i glavnog pogona • • • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i ulje u kućištu prednjeg pogonskog mosta. Pravilno odložite prerađeno ulje. 92 . Podmazivanje ležaja desne podizne poluge podiznog mehanizma Pomoću mazalice podmažite mehanizam za regulisanje dužine desne podizne poluge na otvoru za podmazi-vanje (jedno mesto). Nosite zaštitne naočare.

kako je dato u "OPERACIJI 38". Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2).ne veći od 0. 93 .Belarus 1221.03 mm. očišćene i podesene brizgaljkekao i sve skinute delove suprotnim redosledom od gore opisanog. • radijalni . 8. Zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki. • Skinite šest zavrtnjeva (1) odvodne magistrale i skinite odvodne vodove goriva. OPERACIJA 48. skinite generator i pošaljite ga na servisiranje u radionicu. proverene. • Skinite vodove za gorivo (4). Generator • • • • Popustite zavrtnje (1) i (2). • Skinite zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki i brizgaljke (2). Pritisak četkica na kolektor treba da bude u opsegu 0. • Odvrnite navrtku (5) i odvojte vodove goriva pod visokim pritiskom (4) od brizgaljki (2) i pumpe visokog pritiska za gorivo (nije prikazana na slici). i to mazivom masti "Litol-24" ili drugom odgovarajućih karakteristika. • Pošaljite brizgaljke u radionicu na proveru i servisiranje. Proverite stanje površina kolektora (3). • Na četiri mesta za podmazivanje (1) treba 4 do 6 puta upumpati mazivo • Na mestu za podmazivanje (2) (ima dva mesta za podmazivanje) dotle treba poniti mazivom dokmazivo ne probije na suprotnom kraju kao i na mestu prethodno izvađenog vijka Slika 149. Uverite se u to.ne veći od 0.10 Posle svakih 2000 časova rada Povratak na sadržaj Uradite operacije prethodnog tehničkog održavanja plus sledeće: OPERACIJA 49. stegnite sa 2-3 trzaja. Proverite obrtanje rotora generatora (da li se lako okreće) i zazore u ležajima (istrošenost ležaja). • Uklonite vazduh iz sistema. • Vratite.75-1. Slika 148. Ako je njihova visina 10 mm zamenite ih novim. Starter motora • • • • • Očistite starter od prašine i prljavštine. okrenite generator bloku motora i skinite pogonski remen (3) sa remenice generatora (4). Dozvoljeni zazori u ležajevima su: • aksijalni . četkica (5) i opruga (4). na sledeći način: • Pri skidanju ili podešavanju bilo kog dela sistema za gorivo upotpunosti očistite dodirne radne površine. Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta treba raditi na svakih 250 radnih sati. stegnite ih momentom od 20 do 25 Nm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Skinite i zamenite brizgaljke. Ukoliko su zazori veći.20 mm. OPERACIJA 47.00 daN. U suprotnom zamenite držač četkica. da se četkice (5) slobodno pomeraju u držačima.

Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo treba da bude 16° pre gornje mrtve tačke.11 Opšte tehničko održavanje Povratak na sadržaj OPERACIJA 54. a prethodno skinite navojni čep (nije pokazan). zaustavite motor i nađite gde je kvar. Provera i regulisanje ugla predubrizgavanja goriva radi se u specijalizovanim servisnim radionicama. OPERACIJA 50. Preko vijka (1) koji se nalazi na zadnjem poklopcu generatora se podešava (sezonski) napon koji daje generator. OPERACIJA 51.10 MPa. • • VAŽNO! Regulacija opreme i delova sitema za napajanje gorivom od strane rukovaoca (vlasnika) je dovoljan razlog za gubljenje garancija proizvođača. Jedan od načina da povećate pritisak je regulacija redukcionog ventila centrifugalnog filtera.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Ako postoji značajno habanje ili ako su površine kolektora nagorele. pošaljite starter u radionicu na remont. • Proverite stanje kontakta elektromagnetnog relea. isperite ga u ćistom gorivu. 94 . izvadite odušni ventil. očistite sa sitnozrnom šmirglom. i napunite sistem sa unapred pripremljenim rastvorom • Pokrenite motor. Pranje odušnih ventila Skinite kućište odušnog ventila (1). Ako ima nagorevanja. Slika 153.100 °C) pritisak ulja padne ispod 0. Pranje sistema za hlađenje Za pranje sistema za hlađenje koristite 50-60 grama sode kalcijuma na 1 litar vode. OPERACIJA 52.Belarus 1221. Slika 152. Obrnutim redosledom vratite na mesto i sastavite. zatim ispustite smesu iz sistema i isperite ga čistom vodom OPERACIJA 53. Slika 150. neka radi 8-10 sati. 8. Regulacija pritiska ulja u sistemu za podmazivanje motora Ako pri nominalnom režimu rada motora pri nominalnoj temperaturi (80. Pomoću odvrtača odvrnite regulacioni zavrtanj (1). Skinite pumpu za gorivo i dostavite je u specijalizovani servis radi podešavanja.. te ga izduvajte komprimovanim vazduhom.. Pranje vršite sledećim redosledom: • U hladnjak motora sipajte 2 litre kerozina. Generator Slika 151.

podesite ventil (2) pomoću ubacivanja dodatnih podmetača (5) između opruge (3) i zatvarača (6). Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 55. zaustavite traktor i obratite se mehaničaru. Podesite ventile pomoću podmetača (9) i (11). 9.2 ±0.3 Kraći vremenski period.. Svaki otvor ili rupa kroz koji može da prođe atmosferska voda treba zatvoriti. prekriti 3.05 MPa i održava pritisak ulja u menjaču sistema za podmazivanje. čuvanje (lagerovanje) nije duže od 10 dana • na kraći vremenski period. čuvanje (lagerovanje) je od 10 dana do dva meseca • na duži vremenski period.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 1.9.75 MPa. proveriti nivo tečnosti i koncentraciju koja treba da je u propisanim granicama U slučaju niskih temperatura ili produžavanja vremenskog perioda čuvanja (lagerovanja) izvadite akumulatore i premestite ih u zatvorenu prostoriju. U slučaju čuvanja (lagerovanja) na tehnički vremenski period ili na kraći vremenski period pripremu treba odraditi odmah a u slučaju čuvanja (lagerovanja) na duži vremenski periodpripremu treba izvršiti u roku od 10 dana.0 MPa. čuvanja (lagerovanja) Povratak na sadržaj 1. 1d.. Regulacija sigurnosnih ventila centrifugalnog filtera menjača Ventil (2) održava pritisak ulja u sitemu u granicama 0. 9. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti) Povratak na sadržaj 9. ne treba prekrivati gume i druge delove 3. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti).2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 1. Ventil (12) podešen je na pritiska 0. Traktor možete čuvati (lagerovati): • na tehnički vremenski period. Slika 154.Belarus 1221. bez skidanja pojedinih delova ili agregata. 95 . 9.Čuvanje (lagerovanje) traktora Povratak na sadržaj Traktor treba čuvati (lagerovati) po propisanom režimu u zavisnosti od toga da li je jesenje-zimsko ili za vreme između sezonskih poslova. ako su pojedini agregati skinuti sa traktora njihova mesta moraju biti propisno zaštićena. 3.1. a agregate čuvati u zatvorenim prostorijama. traktor treba da je u zatvorenoj prostoriji ili pod nastrešnicom. Dozvoljeno je i čuvanje (lagerovanje) traktora i na specijalnoopremljenom otvorenom prostoru ako je urađeno propisno konzerviranje. VAŽNO: Ako je pritisak pao ispod 0. Pripremu za čuvanje (lagerovanja) treba izvršiti po uputstvima datim za duži vremenski period i to navedenim pod 1c. Ventil (7) održava pritisak ulja ispred rotora centrifugalnog filtera. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti 2. Pre odlaganja traktora treba izvršiti propisano tehničko održavanje 4. Jesenje-zimsko čuvanje (lagerovanje) traktora. 1e i 1f tačkama 2. čuvanje (lagerovanje) je duže od dva meseca 2. On treba da je 0.7 MPa. Ako je pritisak upola manji.

stratujte motor i pustite ga da radi 4-5 minuta. Podignite prednje i zadnje točkove traktora i postavite ih na klocne da bi se rasteretili pneumatici. snega traktor odmah treba pregledati 6. zatim ručnom pumpom napunite sistem konzervacionim gorivom. izvršite konzerviranje sistema za napajanjegorivom kao i vratila motora na sledeći način: . popravite mesta gde je oštećena farba b. zadnji izvod priključnog vratila. operiti rashladni sistem motora i očistite ga od kamenca. Maziva mast je Solidol ili druga odgovarajućih karakteristika i. razrađujte motor 10-20 minuta. tako da budu odignuti od podloge 8-10 cm.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja Povratak na sadržaj Da bi vratili traktor u rad posle dužeg perioda mirovanja uradite sledeće operacije: 1. pokrenite motor (anlasujete) 15-20 sekundi i to uradite dva puta da bi izvršili konzervaciju vratila motora g. menjača. reduktora točkova i glavnog prenosa prednjeg pogonskog mosta. iz svih mesta taložnika ispustite ulje i po potrebi dospite novo ulje do određenog (propisanog) nivoa 4. rezervoara hidrauličnog sistema i sistema za upravljanje. i naspite sveže čisto ulje e. usisni i izduvni otvor. sa spoljnih strana uklonite konzervacionu materiju 2. sistema grejanja kabine kao i iz rezervoara za vodu c. Klocne postavite ispod prednjeg i zadnjeg pogonskog mosta 3. očistite i operite traktor. mesta skinutih agregata kao i druge otvore da bi ste izbegli uticaj spoljne sredine (okoline) 2. proverite stanje kolenastog vratila tako sto će te samo na kratko pokrenuti motor (anlasovati) i uveriti se da nigde nekaci i da se ne obrće teško. hidraulični sistem. mehanizam za upravljanje. izpustite ulje iz kartera motora. Zatim ga startujte i pustite da radi 5-10 minuta stim da postepeno povećavate broj obrtaja motora od minimalnog (ler) do maksimalnog. ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i naspite oko 5 litara konzervacionog goriva f. 9. skinite zaštitne poklopce stavljene za vreme konzerviranja i vratite skinute uređaje koje će te prethodno očistiti od prašine i nečistoća 3.stavite gumeno crevo na grubi prečistač goriva. da bi konzervaciona materija dospela do svih delova pumpe kao i brizgaljki (dizni) . akumulatore i lagerujte ih u skladištu h. napunite rezervoare gorivom kao i sistem za hlađenje rashladnom tečnošću 6. vetra. Ključem zaključajte kabinu traktora 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 9. Smanjite pritisak u pneumaticima do 70 % od normalnog radnog pritiska i skinite ih 4. svetla. treba odmah ispraviti uočena odstupanja Mesečno treba proveravati akumulatore koji su odloženi u zatvorenoj prostoriji i po potrebi ih dopuniti. čuvanja (lagerovanja) 1. Pre odlaganja traktora na duži vremenski period treba uraditi sledeće operacije: a. Ako se traktor nalazi u zatvorenoj prostoriji onda dvomesečno proveravajte stanje traktora. i u slučaju bilo kakvih smetnji otklonite ih odmah 96 . a drugi kraj gumenog creva stavite u konzervacionu materiju. otvorite maksimalno dovod goriva (papučicu goriva stisnite sroz). ispustite vodu iz sistema hlađenja. prednji i zadnji mehanizam za promenu širine traga (točkova). motor. anlaser. a ako se nalazi samo pod nastrešnicom onda proveru vršite mesečno. podmažite sva mesta za podmazivanje d. skroz hermetički zatvorite otvor za dolivanje goriva.Belarus 1221. izvršite dekonzervaciju motora i sistema za napanje gorivom 7.4 Duži vremenski period. uradite na traktoru operacije koje su navedene u održavanju posle 500 radnih sati 5. U slučaju jake kiše. sa traktora skinite generator. konzervirajte zadnji podizni mehanizam.zatvorite dovod vazduha u motor. Ako se u toku pregleda a za vreme čuvanja (lagerovanja) uoče određena odstupanja od konzervisanog stanja. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful