P. 1
MTZ_1221.3

MTZ_1221.3

|Views: 1,381|Likes:
Published by Dado Kps

More info:

Published by: Dado Kps on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Belarus 1221.

3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

MTZ – 1221.3
Uputstvo za rukovanje i održavanje

21000 Novi Sad,Filipa Višnjića br 10 TEL. ++381 21/524 844,524 557,Fax ++ 381 (21)523 772

AGROPANONKA MTZ FINKE

1

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Sadržaj
Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.3 1. Uvod 1.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI 1.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake 2. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora 2.1 Opšta uputstva 2.1.1 Priprema traktora za rad 2.1.2 Stavljanje traktora u pogon 2.1.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila 2.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 2.1.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme 2.1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom 3. Komande za upravljanje i instrumenti 3.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom 3.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera 3.3 Osigurači 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme 3.5 Upravljanje menjačem 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta 3.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom 3.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje 3.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) 3.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema 3.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) 3.15 Regulator brzine korekcije (2) 3.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije, sile i kombinovanog načina regulacije. 3.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema 3.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača 3.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema 3.20 Podešavanje položaja volana 3.21 Sedište vozača 3.22 Grejanje kabine 3.23 Pogon kompresora 4. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4.1Motor i njegova konstrukcija 4.2 Sistem za napajanje gorivom 4.2.1 Filter za vazduh 4.2.2. Filter za fino prečišćavanje 4.2.3 Pumpa za doziranje 4.2.4 Rotaciona pumpa 4.2.5 Turbokompresor 4.3 Sistem za podmazivanje 4.3.1 Pumpa za ulje za podmazivanje 4.3.2 Filter ulja za podmazivanje
2

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

4.4 Sistem za hlađenje 4.4.1 Hladnjak 4.4.2 Ventilator za hlađenje 4.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja 4.6 Kompresor vazdušne kočnice 4.7 Spojnica (prekidač snage vratila) 4.7.1 Način rada spojnice 4.7.2 Kućište spojnice 4.8 Menjač 4.8.1 Pogon menjača 4.8.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora 4.9 Zadnji most 4.9.1 Glavni pokretač 4.9.2 Diferencijal 4.9.3 Bočni izvodi 4.9.4 Zadnji izvodi 4.9.5 Blokada diferencija 4.9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) 4.9.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta 4.10 Radna kočnica 4.11 Parkirna (ručna) kočnica 4.12 Zadnje priključno vratilo 4.12.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila 4.13 Prednji pogonski most 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta 4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta 4.14 Kardansko vratilo 4.15 Hidraulični podizni uređaj 4.15.1 Hidraulična pumpa 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) 4.15.4 Regulator snage 4.15.5 Radni cilindar 4.15.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje 4.15.7 Razvodnik davača signala 4.15.8 Davači signala automatske regulacije 4.15.9 Pogon hidrauličnog sistema 4.16 Hidrostatički upravljač 4.16.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon 4.16.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje 4.16.3 Regulacioni razvodnik 4.17 Vazdušni kočioni sistem 4.18 Šema sistema elektroinstalacija 4.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta 4.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga 5. Uputstvo za rad 5.1 Razrada traktora 5.2Priprema traktora za rad 5.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi
3

3 Formiranje traktorskog agregata 7.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 5.13.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) 6.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila 6. Agregatiranje traktora 7.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) 5.2 Izbor rastojanja između točkova traktora 7.2 Regulacija sile vuče 5.5 Ograničenja težine 8.16 Zadnji podizni mehanizam 5.5.13.2 Regulacija poluge sile vuče (8) 7.5.12 Zamena izvoda priključnog vratila 5.8.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova 6.1 Regulacija pozicije 5.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora 5.1 Regulacija davača sile 6. pneumatskog sistema i njegovog pogona 6.16.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu 6.4 Karakteristike rada 7.10 Zaustavljanje motora 5.16.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja 8.5 Podešavanje priključnog vratila 6.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova 6.7 Provera i regulisanje ventila kočnica.2 Regulacija sile vuče 5.6 Provera posle svakih 125 časova rada 4 .3 Tabela tehničkog održavanja traktora 8.1 Poziciona regulacija 5.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4 ) 5.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije 5.8 Upravljačka jedinica traktora 5.Belarus 1221. Tehničko održavanje 8.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 8.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) 6.9 Zaustavljanje traktora 5.15.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova 6.6 Uključivanje transmisije 5. REGULISANJE 6.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 6.15.16.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada 8.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge 5.1 Izbor radnih mašina 7.18 Kačenje radne mašine na traktor 5.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 6.16.7 Radne kočnice 5.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 8.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) 5.8.11 Zadnje priključno vratilo 5.2 Spoljne ograničavajuće utege 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.

8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati 8.Belarus 1221. čuvanja (lagerovanja) 9.4 Duži vremenski period.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati 8.Čuvanje (lagerovanje) traktora 9.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati 8.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja 5 .1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 9.11 Opšte tehničko održavanje 9. čuvanja (lagerovanja) 9.10 Posle svakih 2000 časova rada 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 8.3 Kraći vremenski period.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 9.

3 Motor Tip: direktno ubrizgavanje Dizel motor na turbo pogon sa vodenim hlađenjem Model: D-260. kg 5100 Maksimalna dozvoljena masa. sa starterom snage 5kW.12 Maksimalni obrtni momenat. sa cilindričnim zadnjim izvodom sa planetarnim zupčanicima.I 540 . sa servo pumpon tipa Danfoss (pumpa: NS 16.ispod zadnjeg mosta 465 Minimalni zakret. mm -prednjih točkova 1600 -zadnjih točkova 1500-2100 Slobodna visina. sa filterom za vazduh i grejanje. Hidraulični uređaj: sa više regulacija. sa koničnim zupčanicima diferencijala Kočioni sistem: Radna i parkirna kočnica: mehanička.9. kW (KS) 96. suva.2 S2 Snaga. Spojnica ima tri režima rada: automatsko uključivanje (u slučaju proklizavanja zadnjeg točka).4 -nazad 3.srazmerno pređenom putu broj obrtaja/ pređeni put Blokada diferencijala zadnjeg mosta.9 Pogon zadnjeg priključnog vratila je hidrauliičan . sa ugrađenim radnim cilindrima u trapez volana (2 kom. mehaničko fiksiranje.Belarus 1221. dm3 25 Podaci o merama i masi Razmak između vratila mm 2760 Maksimalna dužina. km/h -napred 1. migavci. stop svetla. šest hidrauličnih priključaka.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221. zadnji podizni uređaj. stalno uključena. sa regulacijom sile vuče.R24 -zadnji točkovi 18. „konstantno uključena“ Prenos: planetarni –cilindrični.8-39. i zglobovima sa dva oslonca.srazmerno broju obrtaja/min. isključena. radna svetla. 2100 Broj cilindara 6 Prečnik cilindra / hod klipa 110 x 125 Zapremina cilindra.sa spiralnim zupcima Menjač: mehanički. Osnovna oprema Farovi. Elektronski uređaji Generator: 12V -regulisani napon. orbit: Lifam. sa pokretnim ventilacionim otvorom na krovu. sa mehaničkim uređajem za podizanje u tri tačke i potpunim fiksiranjem u podignutom položaju. mm 2850 Razmak (kolotrag). Nm 559 Zapremina rezervoara 160 Prenos snage Spojnica: frikciona suva. elektronski perač vetrobrana i brisači. sa tri režima rada: „isključena“. zadnji elektronski brisači. „automatski uključena/isključena“. Kabina Zadovoljava propise OECD. automatska sa zupčanicima Hidraulična.4R38 Upravljački mehanizam Hidrostatičan. moderna komandna tabla i uređaji. bar 200 Rezervoar ulja hidrauličnog sistema.srazmerno broju obrtaja/min II 1000 . kg 5905 Dimenzije pneumatika -prednji točkovi 14.160) Prednji pogonski most Prednji most (1222-2300020).ispod prednjeg mosta 620 . 6 . dm3 7. Elektrohidraulične višelamelne spojnice omogućavaju prednji pogon pod opterećenjem. Napon sistema za uključivanje startera je 24 V. m 5. pozicije i kombinovanom. u tačkama donjih ručica za podizanje kp 5000 Maksimalni pritisak. zadnja poziciona svetla. mm 4580 Širina. mm . vazdušni dvokružni sistem kočenja koji je sinhronizovan sa radnom kočnicom traktora. i sa sistemom za hladni start.9 (132) Nominalni broj obrtaja/min. C-50). snage 1000W.3 Eksploataciona masa. mm 2250 Visina do krova kabine. zadnji i bočni prozori. stepenasti sa 6 sinhronizovanih stepena prenosa Broj stepena prenosa: napred/nazad 16/8 Zona regulacije.1-18. Sila podizanja. sa dva diska. sa diskovima Kočnica priključnog vozila: vazdušna.

1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI Povratak na sadržaj Proizvođač koristi standardne međunarodne grafičke simbole koji se odnose na korišćenje opreme i za upravljanje. Grafički simboli i njihovo značenje: Pogledaj uputsvo Kočnica Ručna kočnica Zvučni signal Havarijska signalizacija Gorivo Tečnost za hlađenje Grejač za prethodno zagrevanje pri startovanju Broj obrtaja motora u minuti 7 Manipulacije upravlanjem Brzo Sporo Napred Nazad Punjenje akumulatora Svetla u kabini Gabaritna svetla Signal skretanja .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. Dug vek rada i pouzdanost zavise u velikoj meri od pravilnog korišćenja i blagovremenog tehničkog održavanja. za transport. uputstvo za eksploataciju i uputstvo za tehničko održavanje. Uvod Povratak na sadržaj Ovo uputstvo za eksploataciju i održavanje sadrži uputstvo za traktor tipa MTZ-1221. radi sa mašinama za utovar i istovar. Tip traktora MTZ. pre nego što ga stavite u pogon.1221.3. Pažnja! Ukoliko se ne pridržavate mera za odžavanje i to ne obavite u predviđenom roku u servisu koji je preporučen od strane proizvođača. i zbog toga dobro proučite uputstvo za održavanje i rukovanje.3 ima pogon na sva četiri točka (4x4) i služi za obavljanje različitih poljoprivrednih radova. tehničke podatke.Belarus 1221. za rad sa mašinama za ubiranje i za pogon stacioniranih poljoprivrednih mašina. polunošenim i priključenim oruđem. tehnički pregled: nakon 30 radnih sati (nakon razrade) 2. tehnički pregled: nakon 250 radnih sati 3. to će dovesti do prestanka važenja garancije! Mere tehničkog održavanja propisane od strane proizvođača: 1. tehnički pregled: nakon 1000 radnih sati 1. sa nošenim.

gornja mrtva tačka Povratak na sadržaj HMP.kontrolni uložak vazdušnog filtera motora 8 .papirni uložak za filter VAU. tehnički pregled TP-4-4.rezervni delovi. alati i dodatna oprema ZPV-zadnje priključno vratilo APT.ventil za automatsko ubrizgavanje goriva AUS. s.prključno vratilo GMT. s.nadole Spoljni cilindar istežući Spoljni cilindar gurajući Spoljašnji cilindar plivajući Signal skretanja prikolice Dugo svetlo Kratko svetlo Radni farovi Blokada diferencijala Uključeno priklj.spojnica ZMP. s.zadnji mehanizam za podizanje STP.Belarus 1221.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake HMU. tehnički pregled TP-3-3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje n /min Pritisak ulja u motoru Temperatura tečnosti za hla|enje motora Otvoreno Zatvoreno Postepene izmene Obrtno vratilo .nagore Obrtno vratilo .hidraulični mehanizam za upravljanje HTK. vratilo Uključen prednji most Ventilator Perač stakla Čistač prednjeg stakla Čistač zadnjeg stakla o 1.aerosolni uređaj za startovanje UGVF. tehnički pregled TP-2-2.automatski zabravljivač diferencijala PV.sezonski tehnički pregled PPM –prednji pogonski most ZD– zabravljivač diferencijala AZD.hidraulični mehanizam za podizanje PUV. tehnički pregled AK– akumulator PU.priključni uređaj za vuču TP-1-1.uložak glavnog vazdušnog filtera KUVFM.agregat za pokretanje traktora S.mesečna tehnička kontrola TAK. s.

Počnite sa radom. Nemojte startovati motor i ne koristite ručice za upravljanje. zaustavite motor. uključite prvi stepen prenosa i povucite parkirnu kočnicu. 6. kontrole vozila ili u toku provere akumulatora. Ako u toku rada otkaže motor ili sistem za upravljanje. postavite prednje tegove ili stavite tegove na prednji točak. Sistem za hlađenje radi pod naponom.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. Nemojte pušiti prilikom punjenja rezervoara odn. i čišćenju traktora i pripremu za rad itd. odmah zaustavite traktor. 4. Druge mašine priključujte na traktor samo ako se poteznica i podizni mehanizam nalaze u donjem položaju. 10. 8. 3. Pre startovanja motora parkirna kočnica mora biti povučena. koristite ga pri radu. Traktorom mogu da upravljaju samo obučeni i kvalifikovani rukovaoci. Pre nego što krenete. Izvodite isključivo sa isključenim motorom i zakočenim traktorom. 11. Pre početka rada detaljno pregledajte traktor.1 Priprema traktora za rad Povratak na sadržaj 1. Kada ispuštate iz hladnjaka vruću vodu ili ulje iz motora odnosno vruće ulje iz rezervoara za ulje hidrauličnog sistema. ako niste u kabini na sedištu. 8. 5. 9. a ručica menjača treba da bude u položaju “praznog hoda” 2. Ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru bez neophodne ventilacije. Pri dužem stajanju ne ostavljajte nošeno oruđe u podignutom položaju. 2. Ne radite ispod podignutog poljoprivrednog oruđa. 7. Uvek polako odvrćite kapicu. priključnu mašinu. Radi vaše bezbednosti održavajte traktor i uređaje na njemu. povucite parkirnu kočnicu. Ako se prednji deo traktora odvaja od podloge pri priključivanju teških mašina i oruđa na podizni uređaj. 9 . obezbeđuje potpunu bezbednost rada na njemu. 2. 7. Radove na motoru.i tek nakon toga je skinite. Nedovoljno znanje o upravljanju i korišćenju traktora može biti uzrok nesrećnih slučajeva. 3. U slučaju da ipak morate da ostavite traktor na kosini. samo ako ste se uverili u potpunu ispravnost. naročito kočnice i uređaj za upravljanje u ispravnom stanju. nošeno oruđe i spojeve. Zabranjeno je vršiti izmene na traktoru ili na njegovim delovima bez konsultacija sa proizvođačem. Ako je traktor opremljen sigurnosnim pojasom. Povratak na sadržaj Pre korišćenja traktora pažljivo proučite uputsvo za rukovanje. 9. postupajte oprezno da ne biste zadobili opekotine.1 Opšta uputstva 1. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora Strogo pridržavanje mera bezbednosti i doslovna primena pravila upravljanja traktorom i njegovo pravilno korišćenje. 6. a ručica priključnog vratila (ZPV) u položaju “isključeno”. Izduvni gasovi mogu izazvati smrt. Nemojte ostavljati traktor na kosini. Pre izlaska iz kabine isključite priključno vratilo. 5. Priključne poljoprivredne mašine i prikolice za transport treba da su čvrsto spojene.1. 11.Belarus 1221. upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na priključnim mašinama. Nemojte napuštati traktor dok je traktor u pokretu. 4. 2. koji obezbeđuje ventil koji se nalazi u kapici otvora za punjenje. da se spojevi ne rasklimaju pri udarima u toku rada i pri transportu. 10.

ne regulišite i ne održavajte oruđa koja se pokreću preko priključnog vratila ako motor radi. ukoliko se nepravilno koristi. 2. u slučaju potrebe podesite kočnice b) proverite zvučnu i svetlosnu signalizaciju c) transportne prikolice treba da imaju čvrste spojeve.1. 4. 2. Prilikom noćne vožnje uključite kratko svetlo ukoliko Vam ide vozilo u susret. Ne nosite široku odeću pri radu sa priključnim vratilom ili kada ste u blizini obrtnih delova. ugasite motor i uverite se da se priključno vratilo sasvim zaustavilo. Krećite se sa istim stepenom prenosa niz nagib kao i uz nagib. Ne pravite nagla skretanja pri punom opterećenju i pri velikim brzinama kretanja. Pri radu sa oruđem koje dobija pogon od priključnog vratila. a takođe i pri okretanju traktora prethodno se uverite u to da nema opasnosti da nekog zakačite ili da udarite u neku prepreku. Uverite se u ispravnost svetlosne signalizacije. 13. kao i da su ovi uređaji predviđeni za korišćenje na Vašem traktoru. 3. Budite oprezni pri radu sa akumulatorom. i osim toga. ako je njena masa veća od polovine mase traktora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 12. Pri radu na nagnutim terenima podesite rastojanje točkova maksimalno na 1800 mm. Pre podizanja i spuštanja nošenog priključnog oruđa. Između traktora i poljoprivrednog oruđa se sme koristiti samo kardansko vratilo koje je zaštićeno i ograđeno. Pri radu sa stacioniranim mašinama koje se pogone od priljučnog vratila. 2. 2. nagibu i krivini.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. jer kada elektrolit (rastvor) dospe na kožu izaziva opekotine. Zapamtite da Vaš traktor.Belarus 1221. može da bude opasan kako za Vas tako i za druga lica. Ne koristite opremu koja nije predviđena da se koristi na traktoru. Da bi izbegli prevrtanje traktora budite oprezni pri vožnji traktora. da ne biste zaslepili vozača vozila koje Vam ide u susret. pre nego što izađete iz kabine i pristupite razdvajanju. uvek povucite parkirnu kočnicu i blokirajte (osigurajte) zadnje točkove podupiračima otpozadi i spreda. d) zabranjeno je spuštati se niz nagib sa isključenim stepenom prenosa. 4. Uverite se u to da je mašina čvrsto spojena. naročito na neravnom terenu. Ne čistite. 5.2 Stavljanje traktora u pogon Povratak na sadržaj 1.1. 10 . treba ih spojiti i sigurnosnim lancem ili sajlom. e) zabranjen je rad sa prikolicom bez sopstvenih kočnica. Pri korišćenju traktora za transportne radove: a) proverite rad kočnica i izbalansiranost. 15. 14. Izaberite bezopasnu brzinu koja odgovara uslovima puta. Uverite se u ispravnost dopunske opreme ili pomoćnog uređaja. 3.

5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme Povratak na sadržaj Da bi izbegli oštećenja poluprovodničkog pribora i otpornika. 2. 2. Zabranjeno je puštanje u pogon traktora i priključenog oruđa bez fabrički proizvedene zaštite. 4. Na traktor se mogu priključivati samo priključni uređaji koje proizvodi proizvođač traktora ili ih preporučuje. Punite rezervoar gorivom uvek na kraju dana da bi se smanjila kondenzacija vlage. 8.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 1. Nemojte sasvim do kraja napuniti rezervoar gorivom. Uvek čvrsto zatvorite poklopac rezervoara.1. 3. Ti dodaci mogu dovesti do opasnosti od paljenja (požara) ili eksplozije.Ne izazivajte kratak spoj nepravilnim spajanjem provodnika. Zabranjen je transport drugih lica na traktoru i njegovom poljoprivrednom oruđu odnosno na mehanizmu za vuču. Nemojte pušiti u toku punjenja traktora gorivom. To izaziva pojavu povećanog napona u delovima za punjenje akumulatora i dolazi do neizbežnog oštećenja dioda i tranzistora. Ne proveravajte postojanje napona „na varnicu“ jer će to dovesti do brzog oštećenja tranzistora. Ne otkačinjite akumulator kada motor radi. Nemojte skinuti poklopac i ne punite rezervoar dok motor radi. Zabranjeno je dodavati dizel gorivu benzin ili smeše. 3.1. 3. 6. hidraulički uređaj mora biti oslobođen tereta. 4. Ne otkačinjite električne provodnike dok se motor ne zaustavi i dok ne isključite sve električne prekidače. da biste mogli lako da im pristupite prilikom upravljanja. 2. Prilikom saobraćanja na magistralnom putu pedale kočnica moraju biti spojene (i leva i desna) 6. 2. 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. Treba koristiti kardansko vratilo koje ima fabričku zaštitu. 5. pridržavajte se sledećih bezbednosnih mera: 1. Ne spajajte akumulator na električni sistem traktora dok ne proverite polarnost izvoda i napon. 4. 1. Poljoprivredna oruđa moraju biti pričvršćena prilikom transporta. Obezbedite slobodan prostor oko prekidača vratila i pedale kočnica i ručica za upravljanje. 7.1. Kratak spoj ili nepravilna polarnost izaziva oštećenja dioda i tranzistora. 3. Zabranjeno je napuštanje i ulazak u traktor koji je u pokretu 5.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom Povratak na sadržaj 1. 11 .Belarus 1221. Traktorom je dozvoljeno upravljati isključivo iz kabine sa sedišta rukovaoca.

Ručica za upravljanje nagiba nosača 28. Prekidač za pranje stakala 30. Blokada diferencijala zadnjeg i prednjeg mosta i upravljački panel 39. Prekidač za zagrevanje pri paljenju motora 24. Ručica za upravljanje priključnim vratilom 36. Ručica za uključivanje priključnog vratila 44. Višefunkcionalni prekidač (obrtomer . Pedala spojnice (kvačila) 29. Ručica za upravljanje regulatorom dubine obrade zemljišta 40. Ručica za uključivanje dijapazona 33. Prekidač za svetlo u kabini 16. Poluge za upravljanje levim bočnim i zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 17. Graničnik hoda ručice za upravljanje regulatorom sile 38. Prekidač zadnjih farova 14. dugo / kratko svetlo. Pedala leve kočnice 35. Ručica za uključivanje stepena prenosa (menjač) . Ručica za fiksiranje podiznog mehanizma 12 27. Poluga za upravljanje desnim bočnim izvodima hidrauličnog sistema 18. Prekidač brisača prednjeg stakla 13. Pedala za upravljanje dotoka goriva (pedala gasa) 25. Prostor za radioprijemnik 11. zvučni signal) 8. kontrolne lampice 9. Pedala desne kočnice 26. Oduška 20. Ručica za mešanje signala davaču za regulaciju sile i pozicije 41. 22. Kombinovani uređaj 3. Cirkulacioni zasuni 12. Ručica parkirne kočnice 34. Prekidač za signalizaciju havarije 2. Ručica za gas 37. Prekidač za „masu 42. Prekidač startera i pribora 23. Utičnica za prenosnu sijalicu 43. Komande za upravljanje i instrumenti 1.a Prekidač prednjih farova 15.Belarus 1221. Poluga za zaustavljanje motora 32. Prekidač ventilatora kabine 14.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Poluga za upravljanje desnim zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 19. Prekidač gabaritnih svetala 31. Brzinomer 10.

Nominalna jačina struje je: 12 A. Nakon 35 sekundi signalna lampica počinje da treperi. onda je sve u redu. Pritiskom na prekidač pale se sve kontrolne lampice. 900. Delovi startera motora a.3795-01 je smešten na hladnjaku motora (sa leve strane u gornjem delu hladnjaka) i služi za rezervno (AKБ) (68) uspostavljanje napona odnosno kontrolu 24 V-nog napona u sistemu za startovanje. Zaprljanost filtera za vazduh na motoru (narandžaste boje) Signalna lampica se pali kada je stepen zaprljanosti veći od dozvoljenog i tada treba očistiti filter. 1000.. 1. 1200) Povratak na sadržaj Osavremenjeni elektronski uređaji prema svojim dole opisanim osobinama imaju sledeće mogućnosti: 1. Prekidač za kontrolnu funkciju signalnih lampica (crne boje). što znači da je elektronski grejač spreman za startovanje motora. odnosno njihovu funkciju. 13 . ako trepće onda je došlo do nekog kvara u sistemu za paljenje.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom (Za tipove traktora iz sledećih familija: 500. b. U prekidaču startera nalazi se izvod za uključivanje kontrolne lampice (4) (vidi sliku) koja se nalazi na bloku kontrolnih lampica i signalizira stanje o rezultatu dijagnostike. pomažu upoznavanju komandi za upravljanje i instrumenata koje zu neophodne za bezbedno saobraćanje i rad. Prekidač startera (БUС) Prekidač startera (БUС) (76) se nalazi na komandnoj tabli i služi za uključivanje i isključivanje startera. 800.Belarus 1221. 3. 2. Lampica za elektronsko zagrevanje uključuje signalnu lampicu (5) vidi sliku (3). Blok signalnih lampica na komandnoj tabli (slika 3) Slika 3. Izvori elektronskog napajanja (24 V – ni sistem) Na izvor napajanja priključen je generator (8) koji ima posebnu fazu. čiji su početak i kraj preko razvodne kutije (9) povezani sa ispravljačem 191. Informacije o rukovanju i održavanju koje možete naći u uputstvu za eksploataciju. Kontrolna lampica (AKБ) rezervnog napajanja ugrađena je u pokazivač napona kontrolnog uređaja (71). Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju (БКП) Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju nalazi se na komandnoj tabli i služi za kontrolu strujnog kola elektronskog zagrevanja odnosno signalizacije njegove funkcije. ako je neprestano uključena.14. A 191.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Važno! Pre nego što započnete rad sa traktorom. 3.3795-01 (12). U položaju uključen (ključ za startovanje motora (55) je u položaju II) prekidač startera vrši funkciju dijagnostike napona u sistemu. proučite komande za upravljanje i instrumente. ako je sve u redu sa strujnim kolom elektronskog zagrevanja. 2.

Hidrostatički sistem upravljanja. pritisak vazduha u pneumaticima.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Tada će se u signalnim lampicama uključiti signalna lampica za startovanje motora (4). Signalizira smetnje u radu izazvanu promenom pritiska ulja (crvene boje). došlo je do kvara u strujnom kolu generatora („W“ ili «~») b.5 Hz) to znači da ručica menjača nije u položaju „neutralan“ ili da je došlo do prekida u strujnom kolu sistema za gašenje motora. Signalne lampice startera motora (narandžaste boje). 10.. 5. 9. Pokazivač pritiska u pneumaticima 71c. signalna lampica za rezervno (AKБ) punjenje (24 voltni sistemi za pokretanje) 4. 8. signalna lampica koja signalizira pritisak vazduha u pneumaticima (ako je pritisak niži od dozvoljenog). ako je elektronsko zagrevanje spremno za startovanje. Pali se ako je pritisak ulja pao ispod dozvoljenog. Tada će se u signalnim lampicama uključiti lampica koja signalizira smetnje u radu hidrostatičkog sistema za upravljanje (6) u kombinovanom uređaju (17) je to signalna lampica koja signalizira smetnje pritiska ulja u motoru. Signalna lampica za kontrolu pravca (zelene boje) 12. Treperi.Belarus 1221. Startovanje motora na temperaturi ispod 5º Startovanje motora na niskim temperaturama pomažu grejači za paljenje. a. Pokazivač nivoa goriva 71e. a) Startovanje motora Startovanje motora na temperaturi iznad 5º Ključ za startovanje motora (55) okrenite u položaj I.. Pali se uključivanjem elektronskog zagrevanja motora (16). Signalna lampica za kontrolu pravca na priključnom vozilu (zelene boje) 13. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje (16). Pokazivač napona 71d. Okretanjem ključa za start motora (15) u položaj II pali se signalna lampica. pritisak ulja u motoru. Pažnja! Ako se motor za start ne uključi i signalna lampica (4) ne treperi velikom frekvencijom (oko 1. 6. Električne šeme Šema uključivanja autonomnih merača 71a.. Nakon startovanja motora i isključivanja havarijske signalizacije isključuju se kontrolne lampice a isključuje se i kombinovani uređaj. Kontrolna lampica parkirne kočnice (crvene boje) Signalizacija smetnji u radu (temperatura tečnosti u hladnjaku. Signalna lampica za kontrolu farova (plave boje) 11. Pokazivač pritiska ulja 71b. signalna lampica koja signalizira napon (u 24-voltnim sistemima za pokretanje) i signalna lampica koja signalizira nivo goriva u rezervoaru (ako je gorivo u rezervoaru na nivou rezerve) Okrenite ključ u položaj II (startovanje). pritisak ulja u menjaču (ako ga ima). 7. 5. Pokazivač tečnosti u hladnjaku 14 . Ako signalna lampica treperi velikom frekvencijom oko 3 Hz. Rezervne signalne lampice 4.

izvedena u obliku posebnih svetlosnih dioda.levi točak 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje b.4 Uključivanje kombinovanog uređaja se izvodi na zadnjem delu komandne table sa 9 polnim priključkom kroz razvodnu kutiju (tabela 1.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera (u daljem tekstu kombinovani uređaj) Povratak na sadržaj 1. Elektromotor 90 W 85.2 Pokazivač broja obrtaja priključnog vratila. Za izlaz na komandnu tablu. Za izlaz na komandnu tablu.radni položaj 6. Za izlaz na komandnu tablu-izbor parametara 4. . Davač signala zadnjeg rezervoara 57b. polovi raspored 1.merač ukupnog broja radnih sati – displej Slika 4a. Promenjivi otpor (11. Detektor brzine. Uključivanje grejača 90 Watnim elektromotorom 24a.Belarus 1221. Za sklopku «-» 2. Za osvetljenje kombinovanog uređaja 15 Slika 3. 1. 1.3729) 3. Konstrukcija kombinovanog uređaja (slika 4a) 1. Davač signala rezervnog rezervoara c. slika. Za izvor 12 Voltnog napona «+» 3. Generator faze namotaja «W» 9. Detektor brzine-desni točak 8.1 Pokazivač broja obrtaja motora 1. Slika 4b.vrednosti parametara 5.3 Pokazivač brzine (km/h) . 3) Tabela 1. Uključivanje pokazivača goriva u rezervnom rezervoaru 57a.

3. to znači da nedostaje signal sa oba detektora. Slika 4d.2 Trzanje pokazivača i signaliziranje suviše malog broja obrtaja se javlja prilikom prejakog dodavanja gasa ili uključivanjem potrošača (gde signalizira da nije odgovarajuća zategnutost remena generatora). 4b. 3. 4. Redosled podešavanja se može naći u sledećem poglavlju. Kombinovani uređaj se može priključiti na bilo koji tip traktora.3.3. 3.5 Na signalizaciju brzine kretanja mogu uticati sledeći faktori: 3.3 Detektori kombinovanog uređaja proizvedenog posle oktobra 2000 godine (godina proizvodnje je istaknut na zadnjem delu uređaja) raspolažu funkcijom za dijagnostiku brzine i to: . 3.na Wrednom prekidaču 3. Rad kombinovanog uređaja. mogući kvarovi i njihova popravka 3. 16 . znači da (u odnosu na pravac kretanja) sa desnog detektora nema signala. Redosled Za ulaz kombinovanog uređaja – vrednosti parametara Za ulaz kombinovanog uređaja .Belarus 1221.3 Pokazivač normalno radi. 2.5.3 Faktori koji utiču na broj obrtaja motora i kvarovi koji pri tome nastaju mogu biti sledeći: 3.način rada Za ulaz kombinovanog uređaja . U toj situaciji treba proveriti prstenove koji se nalaze uz detektore.5. Bez potrebe ne podešavajte kombinovani uređaj! 2.1 „Trzanje i poskakivanje“ pokazivača na skali signalizira da nisu dobro podešeni polovi.1 Uključiti napajanje komandne table. 3.ako se na skali brzinomera pojavi 7 km i ako se posle 12 sekundi na desnoj strani skale pojavi „0“ .4 Pokazivač brzine počinje da radi i na displeju se pojavljuje vrednost tek kada traktor počne da radi i kada stigne signal sa oba detektora brzine. ali su vrednosti broja obrtaja suviše niske ili suviše visoke. Ponovno podešavanje treba obaviti samo prilikom zamene naplataka točkova (felni). proverite da li su osigurači ispravni. 3.1 Ako se u toku vožnje ne signalizira brzina. 3.2 Pokazivač broja obrtaja motora i priključnog vratila počinje da radi kada dobije signal od generatora faze namotaja (W-redni prekidač) 3. 3. Ako nema osvetljenja proverite napon na rednom prekidaču broj 2. Detektori brzine su smešteni na vratilu (poluosovinama) zadnjeg pogonskog mosta (i na levoj i na desnoj strani).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2. tabela Polovi 1. 5. Napomena! Na rad pokazivača broja obrtaja motora i priključnog vratila ne utiče detektor brzine.izbor parametara Za kućište 3. Za zamenu osigurača koristite štipaljku koja se nalazi u kompletu rezervnih delova traktora.2 Signaliziranje brzine između 2-7 km znači da nedostaje signal sa jednog od detektora. Uključite osvetljenje na uređajima i proverite da li oni rade.5. Podešavanje treba obaviti na komandnoj tabli (slika 4b). Vidi raspored polova u tabeli 2 odnosno na slici. Pažnja! Proizvođač je podesio kombinovani uređaj za Vaš tip traktora. proverite da li je tip motora programiran po propisu i prema dole datom redosledu.

.4 Ako nije pravilno podešen zazor (razmak) između detektora i ozubljenja koje je pričvršćeno na vratilo (poluosovinu). Slika 4. 245.1 Prekidačem (tasterom) treba uključiti „podešavanje“ ili „rad“ ili staviti u željenu poziciju. (u koracima od 5mm) -3. Nedostaju vrednosti brzine motora. i svi podešeni parametri će biti sačuvani.kod tipa MTZ. Motor ugašen Ako je motor ugašen.. Parametar: Rk (mm). Podaci o radu motora /informacije se menjaju na svakih sat vremena. 245.5 Pri prevelikoj odnosno premaloj vrednosti brzine treba se uveriti da li su vrednosti parametara pravilno podešene: .5. Tada je kombinovani uređaj u pogonu i imamo kontrolu napona (podešavanje je započeto sa komandne table). 4. Uključivanje napajanja Pri uključivanju izvora napajanja uključuje se i kombinovani uređaj i omogućuje se startovanje motora.2 Uključivanjem prekidača „parametar“ izvodi se podešavanje nekog od dole navedenih parametara. broj zubaca – 23:69 (23.kod tipa MTZ-1221/1021/1522) (69. U gornjem redu displeja (i pored nedostatka signala detektora brzine) se pojavljuju trenutne vrednosti rada motora. 5.Z. onda se na displeju pojavljuju vrednosti vremena rada motora. 415.e. 3. 4. 3.. Redosled rada kombinovanog uređaja i redosled njegovog podešavanja 1.3 Uključivanjem prekidača „vrednost ’’odvija se podešavanje neke od dole navedenih vrednosti. odnosno po zaustavljanju traktora. 17 .800/900/952/822/923) -2. 4.405.Belarus 1221.broj zubaca na zupčaniku na mestu gde se nalaze detektori Vidi redosled programiranja kombinovanog uređaja Napomena! Generator faze namotaja ne utiče na rad pokazivača brzine. Zazor treba podesiti kako je prikazano na slici 4. Parametri se mogu odabrati sledećim redosledom (ciklično): . 410.1. 3. 243. Parametar: tip motora 242. Nakon završetka podešavanja prebacite prekidač u položaj „rad“. 260. Parametar: Z.-400. Motor uključen Na displeju se prikazuje broj obrtaja motora i broj obrtaja priključnog vratila. Podešavanje parametara se izvodi uzpomoć dve tipke (slika 4b) 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje -ako se sa leve strane skale pojavi „0“. 2. do 950 mm.Rk zavisi od prečnika felne . Uključivanjem prekidača „podešavanje“. Podešavanje parametara se obavlja bez podataka detektora brzine.5. 244. broja obrtaja vratila i broja obrtaja priključnog vratila.5. u tom slučaju nema signala na senzoru sa leve strane. a prekidače „parametar“ i „vrednost“ pritiskom mogu se videti i podesiti sve vrednosti na displeju. 6068 (John Deer) 6.e.

18 . kratka svetla levog prednjeg fara (7. desno gabaritno svetlo 6. desna gabaritna svetla i osvetljenje komandne table (15 A) 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3.5A) 11. levo gabaritno svetlo Slika 6. priključnih poljoprivrednih mašina ili oruđa.5A) 6. zvučni signal (7. signal kočenja (15A) 2. relej-pokazivač skretanja (7.Belarus 1221. 15 rezervni 16. U nju se može uključiti na primer mobilna lampa. „masa“ 4. Na priključku se nalaze sledeći izlazi: 1. 3.1 Dvopolna utičnica Dvopolna utičnica obezbeđuje napon od 12 Volti direktno sa akumulatora. ručicom dijapazona 2. ručicom stepena prenosa Stepen prenosa i ručica dijapazona se uključuju u skladu sa kinematskom šemom I i II Pažnja! Da biste obezbedili prebacivanje stepena prenosa bez trzanja postupite prema šemi.5 A) Slika 5. ručicu stepena prenosa držite u ovom položaju dok se ne ostvari puna brzina. zvučni signal 3. kratka svetla desnog prednjeg fara (7. instrumenti i signalna lampica parkirne kočnice (7. leva gabaritna svetla (7. i nalazi se na zadnjem delu traktora pričvršćena na nosač utičnice.3 Osigurači 1. levi pokazivač skretanja 2. 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme Povratak na sadržaj Sedmopolna utičnica je predviđena za uključivanje potrošača priključnog vozila.4.5 A) 10.5 Upravljanje menjačem Povratak na sadržaj Upravljanje menjačem obavlja se dvema ručicama: 1. davač punjenja akumulatora (25 A) 3. stop-signal 7. Slika 7. signalizacija havarije (15 A) 4.5A) 8. svetla u kabini i radna svetla (15 A) 3. desni pokazivač pravca 5.5 A) 14. Blok osigurača 12.. Nalazi se sa leve strane iza sedišta rukovaoca na zadnjem zidu kabine. Elektromotor sistema za ventilaciju i grejanje (20 A) 13. slika 7. dugo svetlo (8 A) 7. brisač stakla i perač stakla (15 A) 5.

Ručica ima tri fiksna položaja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta Slika 9. U suprotnom može biti otežano upravljanje traktorom.„Podizni mehanizam nije blokiran“ . Tropoložajni prekidač obezbeđuje sledeće mogućnosti uključivanja: .srednji položaj (fiksni položaj) . postavite ručicu za upravljanje regulatorom. Upozorenje! Ne koristite blokadu diferencijala pri brzinama kretanja traktora preko 10 km/h. a ni prilikom skretanja.ručica u srednjem položaju -prinudno uključivanje blokade diferencijala. (slika 9) .8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom Ručica za upravljanje prednjim pogonskim mostom (2) (slika 10) smeštena je sa desne strane komandnog zida.„blokada diferencijala prinudno uključena’’-pritiskom na donji deo prekidača (nije fiksni položaj). Lampica se isključuje. -prednji pogonski most isključen.Belarus 1221.krajnji donji položaj Uključivanjem prednjeg pogonskog mosta pali se kontrolna lampica (1).7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Povratak na sadržaj Ručica (2) ima dva položaja. 3. Da bi izvršili deblokadu podiznog uređaja podignite rdano oruđe i okrenite ručicu ulevo.krajnji desni položaj. u položaj „podizanje“.„automatska blokada diferencijala . ako ručicu (2) prebacite u srednji položaj.krajnji levi položaj. Slika 10. .„blokada diferencijala isključena“. koja se i gasi isključivanjem blokade diferencijala i stavljanjem u automatski položaj kao i kada je ona u srednjem položaju. okrenite ručicu desno i otpustite ručicu za regulaciju sile. Otpuštanjem donjeg dela prekidača.„Podizni mehanizam je blokiran (fiksiran) . 3. Da bi blokirali radno oruđe (i rasteretili hidrauliku traktora) podignite ga u gornji položaj. Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta obavlja se preko prekidača koji se nalazi sa desne strane instrument table (4). Povratak na sadržaj 19 . -prednji pogonski most uključen-uključuje se automatskipritiskom na gornji deo ručice. Važno! Prinudnu blokadu diferencijala uključite samo na kratko za prelazak preko prepreka na putu i u poljskim i transportnim radovima. prekidač se automatski vraća u srednji položaj „blokada diferencijala“isključena. Uključenje blokade diferencijala signalizira lampica (3). to jest u slučaju automatskog isključivanja u toku rada. odnosno vraća se u osnovni položaj.

Podizni mehanizam nije blokiran-krajnji desni položaj 2.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom Ručica (1) slika 12 ima dva položaja: 1.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje Povratak na sadržaj Ručica (2) (slika 12) ima tri položaja: 1.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Ručica (1) slika 11 ima dva položaja: 1. 2. 20 . Priključno vratilo „uključeno“. Za deblokiranje podiznog mehanizma podignite radno oruđe i ručicu okrenite na levu stranu. Važno! Sinhroni pogon zadnjeg priključnog vratila uključujte samo pri maloj brzini. Slika 11.Belarus 1221. a zatim (1) je okrenite na desnu stranu. i ako je minimalan broj obrtaja motora praznog hoda glavnog vratila! U suprotnom može doći do oštećenja. Povratak na sadržaj 3. Povratak na sadržaj 3. obavezno isključite prednji pogonski most da biste izbegli oštećenje prednjeg pogona (ručica 2. ’’Uključen zavisni ZPV’’ (broj obrtaja zavisi od pređenog puta)-levi desni položaj 3. ručicu za regulisanje sile stavite u položaj „podizanje“.krajnji donji položaj Slika 12. -polako popuštajte pedalu spojnice kvačila i pomerajte polugu za uključivanje (2) u krajnji levi položaj. ’’Isključen pogon ZPV“ srednji položaj Slika 12.krajnji gornji položaj 2. Priključno vratilo „isključeno“. Prilikom kretanja na tvrdoj podlozi. Podizni mehanizam je blokiran.krajnji levi položaj Da biste fiksirali podizni mehanizam podignite radno oruđe u krajnji gornji položaj. 2. u srednjem položaju). Prinudno uključeni prednji pogonski most koristite samo na kratko radi prelaska preko prepreke ili kretanja unazad. 3. ’’Uključen nezavisni ZPV“. Uključivanje pogona za sinhronizovanje priključnog vratila i brzine kretanja postiže se na sledeći način: -startujte motor -pritisnite do kraja pedalu spojnice kvačila i izaberite (uključite) I ili II stepen prenosa.krajnji desni položaj.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! 1.

fiksiran položaj -„podizanje“. (gledano na točkić za regulaciju sa leve strane traktora).bočni krajnji položaj. 13) nezavisnog pogona ima dva položaja: -I – „540 obrtaja/min“ do kraja u suprotnom smeru kazaljke na satu: -II. 3. Ručica ima sledeće dole navedene položaje: -„N“. Početak spuštanja oruđa odgovara početku zone regulisanja (minimalna dubina obrade zemljišta). nije fiksiran. a zatim zategnite zavrtanj (2). onda se prekida rad regulatora za uključivanje regulatora sile u položaju „zona regulacije“.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Regulisanje sile/pozicije hidrauličnog sistema se obavlja ručicom označenom na slici i to u zavisnosti od odabranog položaja rada.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. dok ne prestane kuckanje. Slika 13.krajnji zadnji položaj koji nije fiksiran U ovom položaju treba držati ručicu dok se oruđe ne podigne na odgovarajuću visinu.1000 obrtaja/min“ do kraja u smeru kazaljke na satu. Treba pridržavati ručicu u ovom položaju dok radno oruđe ne postigne željenu dubinu. Za postizanje potrebnog broja obrtaja priključnog vratila popustite zavrtanj (2).14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) Povratak na sadržaj Da biste imali pristup do ručice skinite poklopac koji se nalazi ispod sedišta rukovaoca. Nakon otpuštanja ručice ona se vraća u položaj „neutralan“ -„automatska kontrola’’ (zona regulacije). Regulator za uključivanje regulacije sile ima dva položaja: I-isključeno II-uključeno Slika 15. „podizanje’’ i „spuštanje“ 21 . -„Spuštanje“. Napomena! Ako se jedna ručica hidrauličnog mehanizma za podizanje (vidi dole) zaglavi u položaju „podizanje“ ili „spuštanje“. Slika 14. okrenite ručicu (1) u potrebnom smeru. Posle puštanja ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“ 3.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) Ručica za uključivanje (1) (sl. 3.Belarus 1221. Između položaja „podizanje“ i „spuštanje“.neutralan.15 Regulator brzine korekcije (2) Da biste sporije podizali radno oruđe okrenite točak za regulaciju u smeru kazaljke na satu. Kraj zone regulisanja odgovara maksimalnoj dubini obrade zemljišta.

sile i kombinovanog načina regulacije. Povratak na sadržaj I . III . do kraja donjeg oboda žljeba.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača Povratak na sadržaj Ručica za upravljanje (1) uljnom pumpom ima dva dva fiksirana položaja: I .gornji nefiksiran položaj Slika 19. Napomena! Položaj II koristite samo u slučaju ako prelazite kraći put ili ako je neophodno šlepanje traktora! 3.„pumpa uključena“. 3. 3. „prinudno spuštanje“ – gornji srednji nefiksiran položaj između pozicija „plivajući“ i „neutralan“.Regulacija pozicije Okrenite ručicu tako da se znak koji se nalazi na njoj podudara sa znakom na poklopcu upravljača.„Pogon pumpe od zadnjih točkova“ – ručica (1) treba da se okrene u smeru kazaljke sata do kraja gornjeg oboda žljeba.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. u odnosu na osu (3). „plivajući“ . . 22 . Slika 16. „neutralan“ . 4.donji.ručica (1) je okrenuta u smeru suprotnom od kazaljke sata (ako posmatramo menjač sa leve strane traktora). Isključite pumpu pri startovanju motora kada je hladno ili pri tehničkom održavanju. (2) Slika 18.„pumpa isključena“. srednji. ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“.Belarus 1221. Važno! Pre nego što uključite ručicu na potrebnu poziciju podignite podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. ručica (1) se i u ovom položaju fiksira zavrtnjem.Regulacija sile Okrenitie ručku tako da se znak III poklopi sa znakom na poklopcu upravljača. Nakon otpuštanja ručica se vraća u položaj „neutralan“ 3. Posle otpuštanja. fiksirani položaj 2.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Upravljanje se odvija preko ručice koja je označena strelicom (slika 17) koja ima dva položaja i to: .donji položaj Važno! Uključujte pumpu samo pri minimalnom broju obrtaja praznog hoda motora.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema Sve tri ručice (slika 19) kojima se upravlja radnim cilindrima imaju četiri položaja i to: 1. „podizanje“ – donji nefiksiran položaj.„Pogon pumpe od motora’’ (normalan radni položaj) .gornji položaj Slika 17. ručica (1) se fiksira zavrtnjem (2) II . Zona između znakova I i III je „zona kombinovane regulacije“ U toj međuzoni dolazi do automatskog mešanja signala davača regulacije sile i pozicije.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije.

Otvaranjem ili zatvaranjem recirkulacionih zasuna (2) može se upravljati količinom svežeg vazduha koji ulazi u kabinu. . Da bi otvorili grejač i dali mogućnost da topla rashladna tečnost dospe u radijatore. Slika 20. povucite dugme grejača ka sebi. 2. Koristite samo toplu vodu sa malom količinom sredstva za pranje. Okrenite ručicu grejača u bilo kom smeru 90 º za zatvaranje ili otvaranje grejača.regulacija prema masi rukovaoca između 50 i 130 kg. Sedište se može podešavati na sledeće načine: . ima mehanički nosač koji se sastoji od pneumatskog amortizera i zaštitne gumene presvlake. . Grejač se nalazi ispod nosača volana.ugao nagiba naslona za leđa Sedište se može regulisati po visini u opsegu od 60 mm u tri položaja. 23 . a ako želite da zatvorite grejač postupite obrnuto odnosno odgurnite od sebe dugme. Napomena! Ne čistite presvlaku sedišta rastvaračima. 3.regulator mase 3 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. onda skinite navlaku sa leve strane kućišta motora da biste došli do grejača. U slučaju potrebe podignite sedište. .može se pomerati napred i nazad u dijapazonu od 150 mm. i to po 15mm. Zvuk indikatora nam signalizira novi položaj sedišta. Ako na traktoru nije predviđeno dugme grejača. sa po 2. se odvija bez stepenovanja.21 Sedište vozača Povratak na sadržaj Hod sedišta je 100 mm. Naslon za ruku je ergonomski oblikovan i može se podići. 3.5º. Slika 21 Pre početka rada treba podesiti sedište rukovaoca u najudobniji položaj. . Traktor može biti opremljen jednim od dva tipa grejača kabine: 1.okrenite leptir navrtku (1) za 3-5 okretaja.skinite poklopac (2).20 Podešavanje položaja volana Promena položaja volana u odnosu na visinu se obavlja na sledeći način: .premestite volan u željeni položaj. Nosač volana može imati nagib u različitim položajima od 25 º do 40º sa intervalima od 5º.22 Grejanje kabine Povratak na sadržaj Slika 22.Belarus 1221. Za promenu nagiba nosača volana povucite ka sebi dugme (3).zategnite rukom leptir navrtku (1) i vratite na mesto poklopac (2) Napomena! Dijapazon regulisanja volana po visini je 100 mm. Ručice za podešavanje: 1 .5º napred i 5º nazad. Sedište koje se nalazi u gornjem položaju se vraća u donji položaj podizanjem.napred-nazad 2 -indikator mase 4 .regulacija ugla nagiba za leđa je 12. . Posle otvaranja grejača (1) uključite ventilator uz pomoć prekidača (3) i podesite protok vazduha u željenom pravcu pomoću zasuna za regulaciju.

Slika 23.30 mm 0. Na zaptivaču cilindarske glave su otvori za čaure.35-0. 2. po glavi. Cilindarska glava je iz dva dela (18) (3-3 cilindra) i izrađena je od livenog gvožđa.23 Pogon kompresora Povratak na sadržaj Ručica (slika 23) za upravljanje kompresorom ima dva položaja: 1. „uključen“.): -sistem za napajanje gorivom i vazduhom -sistem za podmazivanje Cilindarski blok (20). (slika 25) 3 kom.15-0. Sa donje strane cilindarski blok štiti korito za ulje (1) koje je izliveno od aluminijuma. redni. 4. (slika 24) Cilindarski blok je monoblok i izrađen je od livenog gvožđa.ručica (1) se okreće 180º.0 ± 0. i 25.5+ 1.a strelica na ručici obrće se napred u pravcu kretanja traktora .2 MPa -sistem za hlađenje -sistem za pokretanje -elektronski sistem . Između cilindarske glave i cilindarskog bloka se nalazi zaptivač glave (19).12 litara Redosled rada 1-5-3-6-4-2 Dotok vazduha preko turbokompresora Sistem za hlađenje vodom Nominalni broj obrtaja 2100 o/min Motor se startuje putem elektropokretač.50 mm 6. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4. „isključen“.5º 23.ručica je okrenuta za 180º i strelica pokazuje (u odnosu na pravac kretanja) smer unazad. U cilindarskoj glavi se nalaze i brizgaljke (14). Hizne se pričvršćuju odnosno centriraju pomoću gornjeg oboda i dve donje gumene karike. Ventili ugrađeni u cilindarskoj glavi su takođe liveni od materijala otpornog na visoke temperature i habanje.2 S2 Proizvođač Fabrika motora Minsk 6-cilindrični.1 Motor i njegova konstrukcija Glavne tehničke karakteristke motora D-260. 24 Povratak na sadržaj Maksimalni broj obrtaja Minimalni broj obrtaja Nominalna snaga Maksimalni obrtni momenat Specifična potrošnja goriva Zazor između usisnih ventila i klackalice Zazor između izduvnih ventila i klackalice Ugao predubrizgavanja Pritisak ubrizgavanja 2270 o/min 800 o/min 96. sa Tip turbo punjačem Taktnost 4 takta Sistem za ubrizgavanje Direktno ubrizgavanje goriva Stepen kompresije 17:1 (proračunski) Prečnik cilindra 110 mm Hod klipa 125 mm Zapremina cilindra 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Napomena! Da bi se kabina brzo zagrejala otvorite potpuno recirkulacione zasune i uključite najveću brzinu ventilatora grejača prekidačem (3) 3.Belarus 1221.9 kW (132 KS) 559 Nm pri 1500 o/min 249 g/kWh 0. U cilindarske otvore su smešteni 6 komada hizni koje su izlivene od specijalnog materijala. Osnovni elementi motora su (slika 24. za ulje za podmazivanje koji su presvučeni metalnom prevlakom.

hizna 16. Klip je izliven od aluminijuma. konstrukcija ima sedam oslonaca sa protivtegovima. vodena pumpa 11. zatezač 8. regulator pritiska tečnosti 4. Kolenasto vratilo je izrađeno od čelika. kućište termostata 12. sastoji se od dva dela koja se međusobno uklapaju i spojena su vijcima. zadnja ploča 22. i svi dobijaju pogon od remenice. Velika pesnica čini donji deo klipnjače. Na klipnjači je oznaka grupe. zamajac (22). klip 15. sa ugrađenim uloškom.Na gornjem delu klipa su dva kompresiona.Belarus 1221. korito za ulje 2. u kojoj se nalazi ležaj. na njegov čeoni obod je vijčanom vezom pričvršćen zupčasti venac koji se uparuje sa zupčanikom elektropokretača. filter za ulje 25. blok cilindara 21. remenica kolenastog vratila 5. U ležaju klipnjače se nalazi kanal za centrifugalno podmazivanje koji je zatvoren zavrtnjem. remenik ventilatora 6. poklopac pogonskog zupčanika 7. Zamajac je izrađen od livenog gvožđa. klipnjača 14. Zegerov prsten je obložen hrom – niklom. zeger osigurač. poklopac kućišta ventila 18. zamajac 23. zaptivač glave cilindra 20.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Osnovni elementi klipnog mehanizam Delovi klipnog mehanizma su: kolenasto vratilo (25). kružnog je poprečnog preseka i onemogućava bočno pomeranje osovinice klipa. generator i u slučaju da je ugrađen sa klima uređajem. ležajevi kolenastog vratila. poklopac 17. Uzdužni presek motora 1. Ležišni umeci se izrađuju u dve dimenzije u zavisnosti od nazivne mere kolenastog vratila. klipnjača. Klipnjača je izrađena od čelika. glava za hlađenje brizgaljke Slika 24. a na donjem delu dva uljna prstena. osovinica klipa 13. klip sa klipnim prstenovima (14). Gornji kompresioni prsten je trapezastog poprečnog preseka.Ležišni umeci velike pesnice su čaure koje su presvučene tankozidnim bimetalom. uljna pumpa 3. protivteg 24. U maloj pesnici klipnjače utisnuta je čaura. U svrhu podmazivanja zegerovog prstena u maloj pesnici klipnjače i prstenu osigurača nalazi se kanal za podmazivanje.Da bi se ublažila oscilovanja kolenastog vratila ugrađena je remenica i regulator pritiska tečnosti (3) (slika 24). Uzdužni presek motora 25 . Na čelu klipa je prostor za sagorevanje. vodene pumpe. ventilator 10. remenica generatora 9. glava cilindra 19. i ista oznaka mora da se nađe na svim klipnjačama u motoru.Na prednjem delu kolenastog vratila se nalazi ozubljenje koje je spregnuto sa zupčanikom pumpe za podmazivanje.

filter za grubo i fino prečišćavanje vazduha. ventil 5. usisni i izduvni ventili. osovinica klackalice ventila 9. turbokompresor. pumpa za doziranje 16. rezervoar za gorivo. vazdušne cevi. turbokompresor 7. Klackalice ventila (7) su izrađene od čelika i obrću se oko osovine klackalice ventila. bregasto vratilo. brizgaljke. semering Slika.2 Sistem za napajanje gorivom Povratak na sadržaj Delovi sistema za napajanje gorivom: filter za vazduh. koje se fiksiraju preko tanjira (9) i ventila (10). Svaki ventil je opskrbljen sa dve opruge spoljnom (12) i unutrašnjom (11). oduška za ispuštanje vazduha na pumpi za gorivo 18. Poprečni presek motora 1. Telo ventila je tako izrađeno da sprečava prodor ulja za podmazivanje u prostor za sagorevanje. držač 14. Bregasto vratilo (1) ima četiri oslonca i dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. podizač ventila 3. ručna pumpa za povlačenje goriva 17.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Delovi bregastog vratila (slika 25): zupčanici. pumpa za doziranje.Gornji deo tela podizača ventila (5) izrađen je od čelične šipke. spoljašnja opruga 13. Poprečni presek motora 4. klackalica ventila 8. vođica ventila 4. delovi koji obezbeđuju pokretanje i zaustavljanje.Belarus 1221. gornji deo tela podizača ventila 6. 26 . Nagib bregova bregastog vratila je takav da podizačima u toku rada daje obrtno kretanje. Podizači ventila (2) su izrađeni od čelika i oslonjeni su na bregove bregastog vratila. tanjirić ventila 10. ventili 11. auspuh. Klackalica ventila ima šest otvora koji služe za podmazivanje. bregasto vratilo 2. cevi niskog i visokog pritiska. usisna i izduvna komora. unutrašnja opruga 12. Opruge sprečavaju pomeranje klackalice na osovini klackalice ventila. dizna 15. 25. Usisni i izduvni ventili (4) su izrađeni od termostabilnog čelika i kreću se u vođicama koje su utisnute u glavu ventila.

Sistem za napajanje gorivom 20. 9. Filter za vazduh raspolaže sa četiri stepena čišćenja. 3. filter za vazduh 24. 6. oduška za ispuštanje vazduha 4.Belarus 1221. glava cilindra 21. 19. 2. 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 18. 16.1 Filter za vazduh Povratak na sadržaj Filter za vazduh je suvi tip sadrži uložak za filter izrađen od specijalnog kartona koji se može zameniti kao i pokazivače zaprljanosti. Elektronski signal se uključuje ukoliko razređenost vazduha u vazdušnoj komori dostigne pritisak od 450 ± 50 mm vodenog stuba. 11.2. 4. poliuretanski penasti predfilter kućište Senzor zaprljanosti filtera za vazduh signalizira zaprljanost preko kontrolne lampice koja se nalazi u kabini na komandnoj tabli. 2. 15. cevi uređaja za signaliziranje zaprljanosti filtera za vazduh 22. 8. turbokompresor 23. 10. Drugi je poliuretanski penasti predfilter. 27 1. kontrolni uložak filtera podloška 6. 14. 4. treći i četvrti su suvi filteri za vazduh koji se sastoje od glavnog (6) i kontrolnog (5) uloška za filter. . 3. auspuh 25. Slika 27. 12. filter za grubo prečišćavanje 26. uložak filtera tacnica 7. 5. (monociklon) 27. rezervoar za gorivo usisna cev filter za grubo prečišćavanje goriva cev za dovod goriva pumpa za doziranje oduška za ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje cev za dovod goriva rotacione pumpe priključna cev za povezivanje rotacione pumpe i filtera za fino prečišćavanje oduška za ispuštanje kondenzovane vode filter za fino prečišćavanje goriva cev za odvod goriva cev za dovod goriva visokog pritiska pneumatski korektor cev za usisavanje vazduha koja se nalazi iza turbokompresora a spojena sa pneumatskim korektorom komora za usisavanje cev za odvod viška goriva cev za vraćanje goriva prelivna cev brizgaljka Slika 26. 13. leptirasta navrtka 5. Prvi je predfiltriranje (monociklon). 17.

Pumpa dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. 363-40. Svaki od ovih uložaka se smešta posebno u kućište filtera. zaptivač cevi 15. dno 14. kao i elementi za obrtanje ventila za 4-5° u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. Ventil za automatsko predubrizgavanje se sastoji od pogonskog (1) i gonjenog (2) prekidača (na čijem obodu je ozubljenje) između kojih se nalazi izvršni mehanizam (3). Rusija) sa pneumatskim korektorom. opruga 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mehaničko prečišćavanje goriva i odvajanje vode obavlja se preko filtera (3) za grubo prečišćavanje. poklopac 7. Na vratilu pumpe za doziranje se nalazi ventil predubrizgavanja (slika 29) koji automatski u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila motora regulište ugao predubrizgavanja. ulazni kanal 2. . 4.3 Pumpa za doziranje Povratak na sadržaj Pumpa za doziranje visokog pritiska (5) (slika 26) ima dve komore i uporedo sa vremenom doziranja goriva se i smanjuje količina goriva (postoje redne ili sa šest klipova). oduška za ispuštanje vazduha 4.2. kućište filtera 5. odvodni kanal 3. Slika 28. oduška 10. 28 .Belarus 1221. uložak za filtriranje 11. Vek trajanja filtera za fino prečišćavanje je dug ako se uložak za filtriranje i gumeni zaptivač prema uputstvu zamenjuje u predviđenom vremenskom intervalu i ako se koristi prema uputstvu. Ventil za automatsko predubrizgavanje se podmazuje raspršivačem i za vreme njegovog veka trajanja nije potrebno nikakvo podešavanje. stezaljka 17.02 (Jazda.1112010.2. kanal za odvod goriva Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje služi oduška za ispuštanje vazduha filtera za fino prečišćavanje (3). Pritisak goriva na početku ubrizgavanja je 22-22.8 Mpa. Filter za fino prečišćavanje Povratak na sadržaj U filteru za fino prečišćavanje kod motora tipa D-243 mogu se naći dva uloška za filtriranje. Ubrizgavanje goriva u cilindru obezbeđuje brizgaljka sa pet proreza (19). zaptivač cevi 12. Talog koji se taloži u grubom filteru se ispušta kroz otvor koji se oslobađa oduškom. matica 8.16 zaptivač 9. ulazni otvor 13. Tip brizgaljke 171. (slika 26) u kome je uložak od mrežaste tkanine. 1. 4.2. ugao prvog ubrizgavanja je 16 º ispred gornje mrtve tačke.

U nominalnom pogonu motora pritisak koji nastaje iza kompresora iznosi 0. 2. sastoji se od jednostepenog centrifugalnog kompresora (kompresor 6) i radijalne centripetalne turbine (1). 5. Tip turbokompresora: 30706 (Turbo.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 7.5-0. Kolo kompresora je izliveno od aluminijuma i pričvršćeno je za vratilo rotora specijalnom maticom (7). 1. 3. (excentar). 4.2. 6.komora za doziranje goriva . Turbina je (1) niklovana i otporana na visoke temperature i povezan je sa motorom (pokretni deo).5 Turbokompresor Povratak na sadržaj Turbokompresor obozbeđuje napajanje cilindara motora vazduhom (slika 31).4 Rotaciona pumpa pneumatski korektor (komora) za sprečavanje dima Povratak na sadržaj Rotaciona pumpa je spojena sa kućištem pumpe za doziranje i dobija pogon putem tanjirića preko kolenastog vratila.8 kp/cm2 . Slika 29.2. Gasovi iz turbine se ispuštaju kroz odvodnu cev (auspuh). Glavni delovi regulatora modusa rada . Princip rada turbokompresora je da se izduvni gasovi koji izlaze iz cilindra pod pritiskom kroz izduvnu komoru (granu) nađu u gasnoj turbini. Turbokompresor koristi snagu izduvnih gasova. zavrtanj poklopac zavrtanj pumpe za doziranje podloga matica pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem zupčanik za pokretanje pumpe za doziranje Slika 30. 29 . pod pritiskom od 70-80 Nm. 6. okrenuti ga ka otvoru B (slika 30) nakon čega se stavlja i zateže podloga (4) i matica (5). 4.Belarus 1221. 5. Češka) radijalna turbina je na istom vratilu sa centrifugalnim kompresorom.obogaćivač goriva za vreme starta motora 4. Količina ubrizganog goriva može se regulisati pedalom za gas (24) (slika 1) ili ručicom za gas (36) (slika 2). 2. Pumpa za doziranje (15) (slika25) je povezana sa regulatorom modusa rada i sa rotacionom pumpom. pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem kupasti ventili kolenasto vratilo gonjeni prekidač sa obodnim ozubljenjem prsten prsten podupirač Prilikom podešavanja pumpe za doziranje za automatsko predubrizgavanje tanjirić koji pokreće motor (6) (slika 30) treba smestiti u otvor zupčanika pumpe za doziranje (7). 3. Gas pokreće kolo turbine na čijem je drugom kraju kolo kompresora. Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje i ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje služi ručni klipni ventil (16) (slika 25) i zavrtanj (17) (slika 25). 4.

sa ugrađenim termostatom u bloku motora. Kroz poseban odvod ulje za podmazivanje dolazi do turbokompresora (7) i do kompresora vazduha (9). glavno vratilo 14.1 Pumpa za ulje za podmazivanje Povratak na sadržaj Uljna pumpa (za podmazivanje) (20) je pumpa sa jednostepenim zupčanikom koga pokreće kolenasto vratilo motora. bregasto vratilo 13. hladnjak za ulje 4.3.28-045 Mpa. pričvršćivač 14. Tipovi ulja koji se mogu koristiti: . tanjirić 11. filter za ulje sa papirnim uloškom. centrifugalni filter 30 15. Delovi sistema za podmazivanje su: pumpa za ulje. merač pritiska 7. pumpa za doziranje 9. 8.3 Sistem za podmazivanje Povratak na sadržaj Sistem za podmazivanje motora je kombinovan. turbokompresor 8. korito za ulje 18. 2.2 Filter ulja za podmazivanje Povratak na sadržaj Filter za prečišćavanje ulja (za podmazivanje) prečišćava celu količinu ulja koja prolazi a u njemu je papirni uložak za filtriranje. klip 16. hladnjak za ulje. kompresor za vazduh 10. usisno grlo 10. zupčanik 11. 4.75 Mpa i propušta ulje. 3. sigurnosni ventil . Ulje za podmazivanje koje filter prečišćava u toku rada motora se hladi u hladnjaku za ulje (3). 4.3. od čega je 18 l u koritu ulja. uljna magistrala 5. U filteru za ulje se nalazi propusni ventil (1) koji se otvara ukoliko je filter zaprljan ili pri hladnom startu i tada propušta ulje u cevi za ulje kroz uložak filtera.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. čaura Slika 31.pri nominalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. 6. centrifugalni filter za ulje. glava raspršivača 17. 7. Propusni ventil se ne može podešavati.45 Mpa Zapremina sistema za podmazivanje je: 22 litara.28-0. među kućište 15. vratilo kola turbine kućište turbine ležaj uljna komora zaptivni prsten kolo kompresora specijalna matica čaura 9. Osim propusnog ventila u filteru se nalazi još jedan sigurnosni ventil (21) koji održava pritisak ulja za podmazivanje na 0. usisni otvor za ulje 20. 4. filter za ulje sa papirnim uloškom 3.40 do +5º C (SAE 10 W / 20) + 5 do +50ºC (SAE-30) Sistem za podmazivanje motora je prikazan na slici 32. 1. propusni ventil 2. ohlađeno ulje dolazi preko kanala u bloku motora do ležaja kolenastog vratila i vratila uređaja za upravljanje kao i do glave raspršivača koja hladi klip (15). prsten za podupiranje 13. 4.7-0. oduška 19. Pritisak ulja: . davač signala za havariju 6. 5.Belarus 1221. kućište kompresora 12. klackalica ventila sa kanalom za ulje 12. uljna pumpa 21.pri minimalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0.08 Mpa . Podmazivanje delova se obavlja i pod pritiskom i raspršivanjem ulja. U uljnoj pumpi se nalazi sigurnosni ventil koji se otvara pod pritiskom većim od 0.

Regulisanje temperature se odvija promenom količine vazduha koja prolazi preko ventilatora kroz hladnjaka kao i uz pomoć dva termostata. oduška. senzor za temperaturu na poluzi (17) i preko podizača (9) i opruge (7) otvara ventil (10).maticu (4) zavrtnja (5) popustite za 4-5 obrtaja (oko 5mm) . Klipnjača (11) i točkići klipnjače (13) se okreću u zavisnosti od razmaka koji je između njih. Hlađenje ulja za podmazivanje se odvija u hladnjaku za ulje preko termostata voda-ulje koji je ugrađen u blok motora.4.Ako je temperatura tečnosti za hlađenje ispod 80ºC. Pritisak ulja za podmazivanje koji ulazi u hladnjak ulja meri senzor pritiska koji se nalazi na ulazu hladnjaka (za ulje) kao i senzor za havarijski pritisak.001-0.5 Mpa. 31 .4 Sistem za hlađenje Slika 32. Delovi sistema za hlađenje motora su: košuljica za hlađenje. Sistem za hlađenje je zatvorenog tipa sa tečnošću pod prinudnom cirkulacijom.Ako temperatura tečnosti za hlađenje prelazi 100ºC.2 Ventilator za hlađenje Povratak na sadržaj Ventilator radi u dva režima rada i to: automatski i prinudni. ventil podešen na pritisak od 0. hladnjak. Temperatura tečnosti sistema za hlađenje motora pri normalnom radu motora je 80-97ºC. cevi za spajanje. 4. gde dolazi do dodirivanja tanjirića i uključivanja ventilatora.1 Hladnjak Povratak na sadržaj Delovi hladnjaka: hladnjak. vodena pumpa. Pažnja! Ako je uključen kompresor za vazduh vazdušne kočnice onda treba uključiti ventilator u prinudni pogon! Da bi se ventilator uključio u prinudni pogon (i ostao u njemu) treba izvršiti sledeće radnje: . onda opruga (7) drži ventil (10) zatvorenim i gusta tečnost prolazi u rezervoar.zavrtite točak ventilatora tako da zavrtanj (5) može da uđe u otvor (3) tanjirića klipnjače (11). dva termostata.08 Mpa. Gusta viskozna tečnost prolazi kroz otvor na tanjiriću klipnjače i ispunjava prostor između klipnjače i tanjirića klipnjače. 4. Pri normalnom radu motora temperatura ulja za podmazivanje je između 80-120ºC. i pored isključenog klipa ventilatora. Temperaturu tečnosti za hlađenje signalizira senzor temperature tečnosti za hlađenje i kontrolna lampica čiji senzor se nalazi na poklopcu termostata. U ovom slučaju broj obrtaja ventilatora treba da bude ispod 1500 obrtaja minimalno. Ako je to potrebno pritisnite rukom zavrtanj tako da se fiksiraju klipnjača i tanjirići klipnjače. automatski ventilator.4.Belarus 1221. rezervoar za tečnost.045-0.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. poklopac hladnjaka koja obezbeđuje pritisak od 0. . Automatski pogon ventilatora u slučaju velikog unutrašnjeg trenja obezbeđuje prekidač vratila (12) (slika 33) i to na sledeći način: .

lopatice ventilatora poklopac tanjirića otvor za fiksiranje matica zavrtnja zavrtanj čaura opruga kućište opruge podizač 10. Pažnja! Ako je kompresor uključen ventilator motora treba prebaciti na prinudni modul rada. 2. 5. ručica za zatezanje 11. 3. 7. ventil 11. 5. 1. Da bi se olakšao start motora i na niskim temperaturama u kabinu je ugrađen uređaj koji pomaže start motora na niskim temperaturama. stalnog trenja. je zatvorenog tipa.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja Povratak na sadržaj Od električnih uređaja na motor se montira generator snage 1000 W i napona 14 V. viljuška 15. pogon prednjeg točka. aerosolni start. suvog. odstojnik 3. glava 9. klipnjača 15. podloška . lamela za zatezanje 4. 1. 8. 7. vodena pumpa 17. Prečnik lamele prekidača vratila je 340 mm. sa jednostranim elektromagnetnim pokretanjem.7 Spojnica (prekidač snage vratila) Povratak na sadržaj Delovi spojnice: prekidač vratila. Uključivanjem ovog uređaja u kolektore se ubrizgava tečnost koja izaziva blagi prasak (slika 34). Kompresor se pokreće preko pumpe za napajanje gorivom. i jednim stepenom rada. Prekidač vratila (slika 35) gonjene lamele. oslona lamela 14. tanjirić koji se pokreće 14. amortizer 10. 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 33. rezervoar Slika 34. remenica vodene pumpe 16.Belarus 1221. zadnji most. lamela koja potiskuje ima tangencijalni oslonac. prekidač vratila 13. 6. sa ugrađenim upravljačem i sa integrisanim regulatorom napona. 1. Upravljanje elektropokretačem se obavlja iz kabine preko elektromagnetnog releja i preko kopče pokretača. elekrtomagnetno kućište 4. Pokretanje motora se odvija pod naponom od 24 V.6 Kompresor vazdušne kočnice Povratak na sadržaj Snabdevanje vazduhom vazdušne kočnice traktora obezbeđuje jedno cilindrični kompresor sa klipom. 4. vratilo za pokretanje glava ležaj vratilo 8. Pokretanje generatora se odvija preko rebrastog remena i remenica. 3. zamajac 2. prednji most. poluga 4. podupirač 2. tanjirić klipnjače 12. koji je petofazni električni uređaj. 9. menjač. uređaj za podizanje 13. frikcioni uložak 32 12. preko električnog pokretača snage 5 kW. Položaj podupirača kod skinutog rezervoara (bez cevi i brizgaljke). Funkcija spojnice je da sa kolenastog vratila motora prenese obrtni moment na prednje i zadnje točkove. 6.

Belarus 1221. 4. 24a opruga 25. ručica 10. držač 4.24a (slika 35).1 Način rada spojnice Povratak na sadržaj Stavljanje u pogon spojnice se obavlja pritiskom na pedalu (1). Devet opruga (24) obezbeđuju prenos obrtnog momenta putem frikcionih lamela sa motora na točkove. hidraulični uređaj za podizanje. 4. Odstojnik sa uređajem za podizanje obezbeđuje automatsko podešavanje ležaja za istiskivanje (17) tokom eksploatacije. ležaj za istiskivanje(druk ležaj) 18.8 Menjač Povratak na sadržaj Menjač (slike 37 i 39) je mehanički sinhroni sa 16/8 stepeni prenosa. zavrtanj servo podešavanja 3. čaura 7. viljuška 22. čaura za povezivanje 21.8. ako pustimo pedalu (1) da deluje na opruge 24.7. i pedala konstantno pritiska ručicu (9) za pod kabine u uključenom položaju spojnice. vatrostalno punjenje 26. preko vođice (18) i preko ležaja za istiskivanje (17. matica za podešavanje 17. 1. preko ručica 1. (16 stepeni prenosa napred i 8 stepeni nazad). upravljačko vratilo 23. pogon uljne pumpe menjača. 8. zavrtanj za pričvršćivanje 5. oprugasta lamela 24. odstojnik (2) na čijem obodu se nalaze tri ispupčenja. gonjena lamela Delovi za pokretanje spojnice su: zamajac (1).2 Kućište spojnice Povratak na sadržaj U kućište spojnice je ugrađen pogon priključnog vratila. pedala 2.5. Menjač obezbeđuje pogon prednjeg mosta i pogon priključnog vratila srazmerno pređenom putu.7. slika 35). Delovi spojnice koji se pokreću su: gonjene lamele (26) pričvršćene na dva vratila (7) sa amortizerima za ublažavanje vibracija (9). servo opruga Spojnica se uključuje. držač 20. vođica 19. ručica 6. Servo-opruga (10) omogućava lakši rad pedale.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 16. lamela za zatezanje (3). poluga 9. 4. 33 . viljuška Slika 36.

kućište viljuške 8. zupčanici.Na međuvratilo (38) su pričvršćeni zupčanici (34. 35. pogonski uređaj. 20.35. 1. spojnica. Slika 37.23.27).Belarus 1221. na koje su pričvršćeni kupasti inercioni sinhronizatori. Ako nema pužnih brzina (32) zupčanik se pričvršćuje za vratilo uz pomoć ožljebljenog prstena koji se nalazi na čauri (30).37 zupčanici 12. Na vratilo pužnih brzina i pogona za kretanje unazad (26) pričvršćeni su zupčanici menjača I i II (28) i zupčanici za kretanje unazad (27). ulazno vratilo 2. 30 čaura 3. opruga 10. hidraulični sistem menjača. kuglica 9.29. 7 vođica 6. Na orebrenu čauru (30) je pričvršćen zupčanik pužnih brzina (31). (dimenzije pneumatika:16. prekidač vratila 13.36. 37). U ispupčenjima vratila su smeštene dve rebraste čaure (2). vratilo prenosa pužnih brzina 38. vratilo za pogon unazad. matica 24.15.22.28. 34 .17 ležaj 11.34. a gonjeni zupčanik (32) je smešten na bronzanoj čauri na vratilu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Tabela: Brzina kretanja traktora (km/h) – nominalni broj obrtaja kolenastog vratila. 33 prekidač zupčanika 16. i druga vratila sa zupčanicima. vratilo jedinice zupčanika 26.14.9R38) Delovi menjača: kućište menjača. 25. viljuška 5. sinhroni prekidač 4. Na zadnjem delu vratila se nalazi ležište zupčanika (23) za pokretanje priključnog vratila.31. međuvratilo Pogonski sistem se sastoji od ulaznog vratila oslonjenih na igličaste ležajeve i zupčanika (1).36. 21 podesiva podloška 18. 32. izlazno vratilo 19. Na ispupčenjima vratila (24) su pričvršćeni zupčanici (22. vratilo za pužne brzine.

ručice prekidača menjača. filter 17. viljuška menjača 12 viljuška za uključivanje prenosa brzine 13. kulisa Slika 38. kuglica 3. vratila (15) i ručice (17) koje se nalaze u kućištima (5) i (8) a delovi su smešteni u kućište menjača. 16 vratilo 17. čaura 11. 25. 12). 3) (slika 37) pomeraju viljuške (1. 15) (slika 39). Podešavanje prekidanja se odvija preko podloške (9) 35 . 1. Prekidač menjača je ugrađen u kućište viljuške (6) (slika 37) i u kućište (5) i (8) (slika 38). ručica 5.14 viljuška 2. graničnik 2. 14) koje su fiksirane odgovarajućim vođicama (2. Prilikom uključivanja stepena prenosa razdelnik prekida dodirne pločice i prekida se samopokretanje u međureleju (1) kao i strujno kolo glavnog releja. 33) (slika 37) u otvorima u kućištu menjača se nalaze kuglice za razdvajanje (slika 39). Delovi koji su pričvršćeni na vratilo (18) stegnuti su maticom (19). 7a).8. ručice 18. zavrtanj 9. Regulisanje stepena prenosa se obavlja preko ručice viljuške menjača (12). Da bi se sprečilo uključivanje istovremeno dva stepena prenosa postoje između vođica (5) i (7) kuglice za sprečavanje uključivanja. kuglice (6) i štiftova (7. poklopac 6.8. opruga 4. Zupčaste prekidače (13. ručice (6). Zupčaste prekidače (13.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Izlazno vratilo (18). kuglica 16.13 zavrtanj 7.je smešteno u kućište menjača na konusno valjčastim ležajevima (10 i 17). kugla 10. 33) (slika 37) fiksiraju kuglice (8. 5.1 Pogon menjača Povratak na sadržaj Pogon menjača se sastoji od prenosnika brzine i uključivača prenosa. opruga 8. na ispupčenju (18) je smeštena spojnica (12).15 vođice 3. opruge za fiksiranje i zabravljač (slika 39).2 Uređaj za zaustavljanje starta motora Povratak na sadržaj Da bi se izbeglo pokretanje motora pored uključenog stepena prenosa traktor je opremljen specijalnim uređajem za razdvajanje (slika 40).10. 11.6. na koje je pričvršćena viljuška (4). Uređaj za prenos brzine (slika 38) se sastoji od viljuške (11). Uređaj za razdvajanje se sastoji od prekidača na levoj strani menjača (8). 4. 1. Zupčanik za pogon prednjeg mosta (15) je pričvršćen na vratilo u čijoj glavi je igličasti ležaj smešten na gonjeni zupčanik (14). zabravljač 12. kućište pumpe Slika 39 Da bi se sprečilo istovremeno uključivanje zupčastih sklopki (prekidača) (25. 4. vratila (15) i ručice (4). 25. Između zupčanika (11 i 14). poklopac 15.Belarus 1221. opruga 14.5. ručice (7).4. 4. Neutralni položaj viljuške (4) i fiksiranje u položaju kada je uključen motor obezbeđuju kuglice za fiksiranje (8). U kućištu (6) (slika 37) mogu se nalaze vođice (5) i (7). kućište 9.7 ručice 8. zvono 11.

Slika 41. poluosovina 42. prekidač razdelnika 9. podesive podloške 10 vođice prekidača 4. zupčanik čeonog pogona 3. čaura 7. planetarni zupčanici 26.27 kućište ležajeva 2. kuglasta podloška 28. prsten za podupiranje 16.Belarus 1221. krunica 36. štift 8. radna kočnica 20. 44 podloška za pravljenje zazora 35. generator Slika 40.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! Pre nego što uključite motor. čaura zupčanika prednje vuče 6. obloga 22. kuglice uređaja za razdvajanje 7. levo bočno kućište 5. ručicu menjača prebacite u neutralan položaj! 1. obloga kočnice pokretača 30.9 Zadnji most Povratak na sadržaj Zadnji most (slika 41) se sastoji od glavnog pogona. hidraulično upravljanog razdelnika diferencijala i bočnog pogona koji se nalazi na zadnjem mostu i zadnjeg pogona koji se nalazi u kućištu poluvratila. prsten za podupiranje zupčanika poluosovine 15. leva bočna poluga čeonog zupčanika pokretača 11. poluga planetarnih zupčanika 10. glava krunice 37.9. poklopac diferencijala 25. torziona poluga 7. prekidač automatskog pokretača 5. kućište blokade 32. zupčanik prednjeg pogona 17. zupčanik poluosovine 24. blokada diferencijala 12. 3. obloga blokade diferencijala 13. zavrtanj diferencijala 33. relej automatskog pokretača 6. krst diferencijala pokretača 19.vratilo desnog zupčanika 18. podloška za podupiranje . ležaj 36 34. 1. desno kućište 43. gonjeni zupčanici 31.a zabravljač 8. zupčanik prednjeg pogona 23. relej razdelnika 4. 40 ležajevi 41.4. zupčanik sunce 39. zupčanici prednjeg pogona 14. vođica 38. ručna (parkirna) kočnica 21. automatski pokretač 2. zavrtanj 45. zupčanik glavnog 29.

obloga 2. Zatvoreno kućište diferencijala drže dva ležaja na zadnjem mostu.5 mm vrši preko podloški (44). razdeljivač. 4. 4. zupčanici za zatezanje 10. ploča 47. a preko fiksnog zupčanika (35) i fiksnog centralnog zupčanika (38) su na vratilo (49) preko satelita (48) oslonjena četiri planetarna zupčanika (50). ožljebljenog torzionog vratila (6).9. Slika 42. 13) i (25. torzionog vratila (6). a menjač se sastoji od kupastih zupčanika sa izlaznim vratilom i zupčanika (21) koji je zavrtnjem pričvršćen na kućište diferencijala. 4. diskovi kočnica 5. sa koničnim zupčanikom.5 Blokada diferencija Povratak na sadržaj Hidraulična blokada diferencijala (1) (slika 42) smeštena je u kućište diferencijala i ona je pričvršćena preko kućišta kočnica (13) na kućište zadnjeg mosta.3 Bočni izvodi Povratak na sadržaj Bočni izvodi se sastoje od dva (2. Pomeranje pravca kretanja vratila sprečava prsten za podupiranje (24).9.Bočni izvodi (13. priključak 9. 40) se na zazor 0. 33). razdelnik 8. Gonjeni zupčanici (2. i gonjenog zupčanika bočnog izvoda (2. Između kućišta ležajeva (27) i podloške(34) je za zazor 0. krsta diferencijala (18) podloške i 4 komada planetaranih zupčanika (17) od prstena za podupiranje (14) i od dva pričvršćena zupčanika poluvratila (15). 42) se sastoje od nazubljenih planetarnih zupčanika. krst diferencijala 6. međulamela 13.2 i 0. vratilo planetarnih zupčanika 50. 26). membrana 11. 33) su ugrađeni na izbočine čaure (5) koji se oslanjaju na kuglične ležajeve.2 i 0. 25) su pričvršćeni na rebra vratila (10. obloga leve kočnice 37 . Preko ožljebljenog vratila (10) i (26) povezuju se međusobno zupčanik (15) i zupčanik poluvratila diferencijala sa bočnim izvodima sa diskovima kočnica. Pomoću konusni ležajeva (2) se reguliše pravac vratila i prekidač zupčanika glavnog pogona (20) i (21) i podešava bočni zazor.9. 33) (slika 41) nazubljena cilindrična zupčanika.4 Zadnji izvodi Povratak na sadržaj Zadnji izvodi u kućištu poluvratila (3.2 Diferencijal Povratak na sadržaj Diferencijal je zatvorenog tipa. kuglica 4. Rad diferencijala obezbeđuje hidraulični prekidač sa višelamelnim trenjem (1) (slika 42) sa strane levog zupčanika poluvratila. kućište prekidača 3. 1. priključno vratilo Povratak na sadržaj Glavni pogon je preko zupčanika sa spiralnim ozubljenjem. poklopac membrane vratila 4. krsta diferencijala i razdelnika planetarnih zupčanika.Belarus 1221. Podešavanje ležajeva (39. 4. Vratilo se oslanja na kugličnim ležajevima. podloška 48.1 Glavni pokretač 49. planetarni zupčanici 51.5. zupčanik za popuštanje 12.9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 46. glave krunice (36).9. vođice (37). Planetarni prenosnik se sastoji od: kućišta (42). razdelno vratilo 7. i sastoji se od kućišta (22) i od poklopca koji su povezani zavrtnjem (32).

4. pritisnite gornji deo prekidača (6) (u modul fiksiran).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Prekidač vratila se sastoji od vratila koje povezuje rebra krsta diferencijala (12). (12). Ako se zadnji točkovi moraju na neko vreme razdvojiti. Prekidač se (6) otpuštanjem vraća u srednji položaj. Na jedinici za upravljanje na levoj prednjoj strani kabine (1) nalazi se prekidač pogona prednjeg mosta (11) i signalna lampica za signaliziranje uključivanja prednjeg mosta. preko dva osigurača koji su ugrađeni u komandnu tablu. za ispravljanje njegovih funkcija a sastoji se od: hidrauličnog prekidača vratila sa dva zupčanika (razdelnika) (slika 42) kao i od dva modula rada (automatskog i prinudnog) sistema za elektrohidraulično upravljanje (slika 43) slika 43. membrane (5). prekidač blokade diferencijala 7. elektrohidrauličnih razvodnika blokade diferencijala i pogona prednje vuče (3) i elektronskih vodova (5) sa priključcima. priključci 5.9. kućišta (9). odnosno iz njegovog hidrauličnog dela pod pritiskom usled nestanka ulja u radnom delu membrane „A“ pomeraju se zajedno sa zupčanicima za zatezanje (4) i diskovi kočnica (10) i oni se mogu zaglaviti u kućište međulamele (9) i površine oslonca. od pokazivača ugla zakretanja točka (2). podelivši diferencijal (krst diferencijala levim poluvrationim zupčanikom). koji je fiksiran i blokada diferencijala se isključuje. poklopca (3). Isključivanje blokade diferencijala će se automatski obaviti. 10 elektrohidraulični razvodnici blokade diferencijala i pogona prednje vuče 4. Odstupanjem prednjih točkova od pravolinijskog kretanja pod određenim uglom iz dela „A“ izliva se ulje i blokada diferencijala popušta. 38 . pokazivač ugla zakretanja točka 3. kojim se uključuje automatski pogon blokade diferencijala. Iz sistema automatske blokade diferencijala. onda prekidač (6) pritisne donji deo i drži u tom položaju. Sa desne strane kabine gde je smeštena jedinica za upravljanje (1) može se naći prekidač koji pokreće blokadu diferencijala (6) i kontrolna lampica blokade diferencijala. razdvaja prekidač blokade od slobodnog kretanja i povezuje sa potisnim kanalom.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta Povratak na sadržaj 1. Sistem se napaja od elektronskog uređaja sa poklopca. 2. priključka (2) i diskova kočnica (10) koji su pričvršćeni za rebra zupčanika levog izvoda. (7) 4. Prekidač blokade diferencijala se uključuje. ako se točkovi okrenuti pod određenim uglom. 1. Kada obavljamo radove kod kojih je zadnji točak izložen većem proklizavanju. 12 pokazivači 8. a samim tim i blokada diferencijala.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) Povratak na sadržaj Automatska blokada diferencijala služi za pogon traktora (vuču i kretanje). jedinica za upravljanje 2. zupčanika za popuštanje (6). zupčanika za zatezanje (4).U tom slučaju elektromagnet elektrohidraulične blokade diferencijala dobija električno napajanje. vodovi električnog signala 6.Belarus 1221. prekidač prednjeg mosta Elektrohidraulični sistem zadnjeg mosta blokade diferencijala se sastoji od jedinice za upravljanje (1). pomera se klip elektrohidrauličnog razvodnika. kabel 9.9. davač signala automatskog pogona prednjeg mosta 11.

preko zupčanika za zatezanje (2). diskova kočnice (5) i kućišta parkirne kočnice (18). diskovi kočnica 6. pedala sa gumenom navlakom 21. Pogonska kočnica se sastoji od kućišta (1).10 Radna kočnica Zadnji točak traktora ima dva zupčanika. razdeljivač pedale kočnice 22. viljuška 12. konusna podloška 15. i na njemu se nalazi veća pogonska kočnica (prečnik 204 mm) Desni i levi diskovi kočnica (2) (slika 44) su pričvršćeni na rebra vratila zupčanika. Parkirna kočnica se stavlja u pogon preko ručice koja se nalazi na desnoj strani kabine (11) koja se fiksira povlačenjem na gore (12) a pri čemu se čuje karakterističan zvuk. Traktor je opremljen ručnom parkirnom kočnicom. ručica za pogon ventila kočnice 12. ručica 11. zub za blokiranje 13. 1. kuglica 5. razdvajač 8. disk kočnice 3. sa dva zupčanika. 2. 1. matica 10.11 Parkirna (ručna) kočnica Povratak na sadržaj Slika 45.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. zavrtanj 6. ručica 13. opruga za zatezanje 5.držač 18. Prilikom uključivanja parkirne kočnice krst blokade diferencijala se razdvaja od kućišta zadnjeg mosta na vratilu (3). Pogon kočnice je mehanički. zavrtanj za podešavanje 10. 19. poluga 15. opruga za zatezanje 18. nazubljeni oslonac 39 14. Diskovi kočnica (5) (slika 45) su pričvrčćeni za rebrasto vratilo koje prolazi kroz otvor vratila pogonskog zupčanika (3) i povezan je sa blokadom zadnjeg mosta. kontra-matica 7.Belarus 1221. diskova sa paknama (kočione obloge) (2). čaura osigurača 4. kućište Slika 44. Postoji mogućnost razdvajanja ako pomerimo polugu za razdvajanje pedala kočnica (21). zupčanik za zatezanje 3. viljuška 16. kuka 17. suvog tipa. konusna podloška 9. zupčanik za zatezanje 4. zavrtanj 17. kućište parkirne kočnice . kontra-matica 7. Obe kočnice mogu raditi nezavisno jedna od druge preko pedala kočnica (20) ili zavisno radi jednakog kočenja oba točka istovremeno. ručica 20. osovina 16. Ako se pritisne pedala desne kočnice uključuje se kontrolna lampica kočnice. kuglica 9. 11 ručica 8. zavrtanj 23. opruga 2. zavrtanj za podešavanje 14. smanjenog prečnika (prečnik 178 mm) koja je pričvršćena za kućište kočnice sa desne strane. zupčanika za zatezanje (3). rebrasto vratilo 4. kuglica (5) i od opruga za zatezanje (4).

Na vratilu pokretnog dela. Izlazno ozubljenje priključnog vratila je: . Odstupanje koje dolazi od zupčanika (22) preko planetarnog zupčanika (23) i zaustavljenog centralnog zupčanika (24) prelazi sa držača planetarnog zupčanika (25) i na priključno vratilo. podloška 19. posle okretanja vratila (3). vratilo planetarnih 14. zupčanik 23. 6. bubanj kočnice 13. Priključno vratilo se okreće u smeru kazaljke na satu. centralni zupčanik 25. Centralni zupčanik (24) je preko rebara povezan sa bubnjem prekidača (17) koji preko lente kočnice (16) obezbeđuje prenos snage. U tom slučaju nazubljeni oslonac vratila (10) je zaustavljen. prekidač pogona vratila Pogon u odnosu na pređeni put se obavlja preko prekidača vratila (27) i preko vratila planetarnog uređaja (26) na zupčaniku uređaja za prenos brzine obrtaja. kada je zategnuta lenta kočnice (16) i kada je opuštena lenta kočnice (18). tri komada planetarnih zupčanika (23) i centralnog zupčanika (24). držač planetarnog zupčanika 26.9R38).69 obrtaja/m pređenog puta.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. 40 . 18 lenta kočnice 22. dobija broj obrtaja zadnjeg priključnog vratila. zavrtanj za pričvršćivanje 20. U kućištu zadnjeg mosta se nalaze dva zavrtnja (11) za podešavanje koja su povezana sa glavnim vratilom (6) i sa ručicama (4) i (5). zupčanik vratila 27. a preko unutrašnjeg menjača. Nazubljeni oslonac vratila (10) sa promenjivim 6 rebrastim (540 min-1) odnosno 21 rebrastim (1000 min-1) izlaznim vratilom se nalazi u unutrašnjem otvoru vratila (20). Držač planetarnog zupčanika (25) je napravljen izjedna i obezbeđuje oslobađanje kočenja trakaste kočnice zajedno sa priključnim vratilom i lentom kočnice.Belarus 1221. Priključno vratilo je isključeno kada je lenta kočnice zategnuta (18) i kada je lenta kočnice (16) opuštena. zadnji poklopac zupčanika 16.21-dno rebrasto na 1000 min-1 Slika 46. 7. 5. 540 min-1 . planetarni zupčanik 24. preko koje se namešta zazor. podloška promenjivog nazubljenog oslonca vratila 10. Pogon priključnog vratila je mehanički. zupčanika (22).6-to rebrasto. Priključno vratilo je u pogonu. 8. 1. držač hidraulični radni cilindar ekscentrično vratilo ručica pogonska ručica podloška za oslonac zavrtanj za pričvršćivanje nazubljenog oslonca vratila 9. bubanj prekidača 12. 3. lente za kočenje (3) nalazi se ekscentrična ručica (5). U tom slučaju bubanj prekidača (17) i centralni zupčanici (24) su zaustavljeni. Snaga se prenosi preko ozubljenja izlaznog vratila koji pri 540 min-1 ima 60 kW. Planetarni urađaj priključnog vratila se nalazi u zadnjem mostu i sastoji se od zupčanika vratila (26).12 Zadnje priključno vratilo Zadnji most raspolaže nezavisnim priključnim vratilom sa dve brzine srazmerno broju obrtaja (540 i 1000 obrtaja u minuti) i u zavisnosti od pređenog puta (3. pri 1000 min-1 90 kW. vratilo 15. zavrtanj za podešavanje 17. u slučaju veličine pneumatika 16. priključno vratilo 21. 2. promenjivi nazubljeni oslonac vratila 11. Snaga zadnjeg priključnog vratila se prenosi preko priključka vratila (27) (slika 46) gde se u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila.

25. Glavne cevi za ulje (6) povezuju ventil (2) sa radnim cilindrom (7). poluga klipa 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. poklopac 3. obod 28. ležaj 21. 23. pogonjeni zupčanici 6. držač 13. 1. podloška za zazor 12. tanjirić 14. cevi za ulje 4. pogonska frikciona lamela 15. cevi za ulje radnog cilindra priključnog vratila 7. radni cilindar 8. matica Slika 48. kućište 2. 1.Priključno vratilo uključeno: gornji bočni položaj . rascepka 22. ručica Cev za ulje visokog pritiska (3) povezuje pogonski ventil (2) sa glavnim ventilom prednjeg mosta.64 ± 2mm. ručica Slika 47 2. ležaj 11.priključno vratilo uključeno . pogonski ventil 3. vratilo planetarnog uređaja 8. radni zupčanik 26. koji se priključuje preko ručice (9) na pogonsku ručicu (6) (slika 46) i cevi za ulje (3).12.Priključno vratilo isključeno: donji bočni položaj Pravilno podešeno priključno vratilo mora imati po skali „A“ sledeće vrednosti: . pogonjena frikciona lamela 7. kućište 5. klin 41 . semering 27. (5) i (6).13 Prednji pogonski most Povratak na sadržaj Prednji pogonski most služi za prenos obrtnog momenta na prednje točkove traktora i sastoji se od glavnog pogona i od pogona diferencijala i točka. pogonjena viljuška 29.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila Zadnje priključno vratilo je sa hidrauličnim uređajem za upravljanje (slika 47).41 ± 2 mm. cev za ispuštanje ulja 6. 19. zavrtanj 17. vratilo 16. radni cilindar (7). planetarni uređaj 10. 9. elektro-hidraulični razvodnik prednjeg pogona 5. 20.priključno vratilo isključeno 4. Ručica (1) ima dva položaja: . čiji su delovi: pogonski ventil (2) sa ručicom (1). 18. zupčanik poluosovine 4.Belarus 1221. štift 24.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Glavni pogon je preko spiralno nazubljenog konusno tanjirastog para, koji se sastoji od pogonskog zupčanika (16) i gonjenog zupčanika (5) koji je pričvršćen na kućište diferencijala (4). Diferencijal prednjeg mosta se blokira sam i raspolaže većim trenjem. Diferencijal prednjeg mosta se sastoji od kućišta (4) i (9) koje je spojeno zavrtnjima, dva para planetarnih zupčanika koji su slobodno postavljeni (8), zupčanika poluvratila (3), čašice(13) i od frikcionih lamela (pogonske (14) i gonjene (6)). U rebraste otvore zupčanika poluvratila (3) je smešten dupli zglob sa gonjenom viljuškom (24) i priključno vratilo (25). Diferencijal automatski povezuje dva poluovratila i isključuje proklizavanje bilo koja od dva prednja točka. Raspodela se izvodi uključivanjem pogona prednjeg mosta, prilikom čega se sile koje nastaju pokretanjem planetarnog zupčanika poluvratila (7), frikcionih lamela (6,14), a koje se poklapaju sa pravcem vratila, zatvaraju se na kućištu diferencijala (4) i (9), dok se oba zupčanika poluvratila (3) se zatvaraju pod pritiskom trenja. U otvoru kućišta (1) i poklopca (2) je zavrtanj preko kojeg se podešava razmak traga točkova, i time se sprečava pomeranje vratila. Klin (29) i štift (28) sprečava pomeranje ugla i pravca vratila u kućištu. 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta (slika 49) služi za prenos obrtnog momenta sa diferencijala prednjeg mosta, u slučaju pomeranja skretanja prednjih točkova. 1. prirubnica 2. držač planetarnog uređaja 3. planetarni zupčanici 4, 7. gonjeni zupčanici 5. kućište 6, 11,18 ležaj 8, 10 podloška za zazor 9, 15 vratilo 12. kuglasti zglob 13. držač 14. vratilo 16. čaura za podešavanje 17. matica 19. poklopac Slika 49.

20. zavrtanj za podešavanje 21. kontrolni zavrtanj

22. zavrtanj za punjenje 23.prostor za podmazivanje

Pogonski uređaj se sastoji od jednakih kuglastih zglobova, cilindra, planetarnog uređaja, rascepki, i ručica za osiguranje prednjih točkova. Gonjeni zupčanici (4) dobijaju pogon sa glavnog zupčanik (sunce) planetarnog prenosnika. Držač planetarnog prenosnika (2), je pričvršćen na kućište, a smešten je u otvore poklopca (19) i čaure za podešavanje. Vezu vratila (9) i (15) obezbeđuju ležajevi (11), zavrtanj za podešavanje (20), kao i otvori koji se nalaze u kućištu (5) i na držaču (13). Punjenje ili dodatno punjenje uljem za podmazivanje se obavlja preko zavrtnja za punjenje. (22). 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogonski uređaj prednjeg mosta obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Prednji most se uključuje preko hidraulično upravljane frikcione spojnice (2) (slika 50) koji je pričvršćen zajedno sa gonjenim zupčanikom na pogonsko vratilo (4) u menjaču. 1. pogonski zupčanici 4. vratilo 7. prekidač 2. frikciona spojnica 5. ozubljena čaura 3. bubanj 6. podizač

42

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje
Povratak na sadržaj

4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta

Elektro–hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta se sastoji od: upravljačke jedinice (1), automatskog davača signala pogona (9), elekrtičnih vodova koji su smešteni na gornjem poklopcu menjača i vezani sklopkama (4) kao i od elektro-hidrauličnog razvodnika pogona prednjeg mosta (10). Sistem dobija napon sa elektronskog uređaja na krovu preko dva osigurača koji se nalaze na komandnoj tabli. Slika 51. Korišćenje prekidača prednjeg mosta (11). 1. Ako prilikom kretanja napred dođe do proklizavanja prednjih točkova, pritisnite gornji deo prekidača (11) i na taj način ćete uključiti automatski pogon prednjeg mosta. U tom slučaju automatski pogon zavisi od automatskog davača signala proklizavanja točkova (9). Davač signala (9) zatvara dodirivače u slučaju proklizavanja 3-5% i napaja magnet elektro-hidrauličnog razvodnika. U slučaju smanjivanja proklizavanja pokazivač (9) prekida dodirivače i ovim se isključuje elektromagnet, a prema tome i pogon prednjeg mosta. 2. Ako treba raditi sa pogonom i napred i nazad, onda pritisnite donji deo prekidača (11). Ako želite da isključite pogon prednjeg mosta stavite prekidač (11) u srednji položaj. Pažnja! 1. Prilikom kretanja unazad ne sme se uključiti automatski pogon prednjeg mosta, već je bolje isključiti prinudni pogon. Prinudni pogon prednjeg mosta koristite samo kratko da biste savladali prepreku i pri kretanju unazad. 2. Ako se krećete po tvrdom putu obavezno isključite pogon prednjeg mosta da biste sprečili habanje pogonskih delova.

4.14 Kardansko vratilo

Povratak na sadržaj

Kardansko vratilo obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Kardansko vratilo se sastoji od cevi (2) i kugličnih ležajeva (6), zglobova kardanskog krsta (1) i (3). Prstenove kugličnih ležajeva fiksira prstenasti osigurač (7), a ležaj krsta sa čeonim punjenjem (4) je oslonjen na semering. Kardansko vratilo se posle sastavljanja dinamički uravnotežava. Od namotavanja biljaka u toku rada štiti kardanska obloga. Slika 52. 1, 3. kardanski zglobovi 5. semering 2. kardanska cev 6. kuglični ležajevi 4. čeono punjenje 7. prsten oslonac

4.15 Hidraulični podizni uređaj

Povratak na sadržaj

Hidraulični podizni uređaj služi za osiguravanje i nivelaciju uređaja koji se priključuju na zadnji deo traktora, delimično priključenih uređaja, poljoprivrednih mašina i oruđa kao i za bezbedan rad. Traktor se može proizvesti sa dva tipa hidrauličnog podiznog mehanizma: - sa jednim hidrocilindrom tipa Ц prečnika 125x 200 mm. - sa dva hidrocilindra prečnika 80 x 220 mm.
43

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Delovi hidrauličnog sistema (slika 53) su: zupčasta uljna pumpa (1), razvodnik (2), radni cilindar (8), hidraulično kućište napravljeno izjedna koje služi za hidrauliku „posebnih agregata“ i koje ima funkciju rezervoara za ulje, regulator snage (5) cilindra 80 x 200 mm (ako je ugrađen), cevi i upravljačkih jedinica. 1. pumpa za ulje 2. razvodnik Slika 53. 3. rezervoar za ulje (kućište agregata) 4. desne sklopke 5. regulator snage 6. krivaja sa kugličnim zglobom 7. ručica za regulisanje položaja / kombinovanog modula rada 8. radni cilindar 9. prekidač davača/primaoca signala 10. razvodnik davača signala 11. poluga 12. prekidač regulatora snage 13. glava za otpuštanje sistema 14. desne zadnje sklopke A poluga na strani usisavanja Б, Г cevi pod visokim naponom 15. leve zadnje sklopke Б, E cevi potiskivača Д kanal upravljača Za automatsko podešavanje dubine obrade zemljišta traktor je opremljen mehaničkim razvodnikom davača signala položaja i snage (10) koji je u mehaničkoj vezi sa regulatorom snage i davačem signala. Automatski sistem za regulaciju omogućava sledeće vrste regulacije: -regulacija snage -kombinovana regulacija (mesta i snage) -regulacija mesta -regulacija u podignutom položaju ( u vazduhu) 4.15.1 Hidraulična pumpa
Povratak na sadržaj

Smer kretanja zupčaste hidraulične pumpe (1) se poklapa sa smerom kretanja kazaljki sata (ako se posmatra iz pravca kretanja). Rezervoar hidraulične pumpe (3) je pričvršćen na kućište agregata i pokreće ga motor preko zupčanika. Kapacitet pumpe je 56 l/min na 2100 min-1 kolenastog vratila motora. Ručica za upravljanje pumpom ima dva položaja (vidi 3. poglavlje: Uređaj za upravljanje): -pumpa uključena -pumpa isključena Povratak na sadržaj 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) Razvodnik je i klipni i ventilni a pričvršćen je za kućište rezervoara. Razvodnik služi za obavljanje sledećih funkcija: -za usmeravanje radne tečnosti koja dolazi iz uljne pumpe (1) u radni cilindar (8) -za automatsko propuštanje radne tečnosti bez pritiska u rezervoar za ulje nakon završetka rada. -za održavanje podignutog oruđa ili zadržavanje poljoprivrednih mašina u određenom položaju. Razvodnik (slika 54) čine: dva klipa (1), propusni ventil (11), sigurnosni ventil (13) i drugi delovi. Svaki klip (ili neki od njih) raspolaže mehanizmom za vraćanje u položaj „neutralan“ i u slučaju fiksiranog položaja („podizanje“/“spuštanje“). U toku rada motora vraćanje klipova u položaj „neutralan“ obavlja se ručno. Da bi se sprečilo preopterećivanje hidrauličnog sistema mehanizam je opremljen sigurnosnim ventilom (1) i zavrtnjem za podešavanje (14). U propusnom ventilu (11) je smeštena blokada ventila osigurana oprugom (1), koja osigurava rad hidrauličnog razvodnika u automatskom modulu regulacije. Hidraulični razvodnik koji raspolaže posebnim radnim cilindrom za podizanje tipa P80-3/4-222-3Г je pričvršćen vođenim ventilom za vraćanje (hidrauličnom blokadom) koja obezbeđuje punjenje razvodnika i održavanje oruđa u položaju „neutralan“.
44

45 .15. gornji poklopac 4.) nalazi se ventil (8). donji poklopac 10. ventil 7. kućište Slika 55. čaura za fiksiranje 3. sigurnosni ventil 14. razdelni ventil 9. klip 11. prečnika 125 mm i 200 mm horizontalni (izmešteni radni cilindar). kuglice 14. U kućištu (17) (slika 55. čaura 10. zavrtanj 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. opruga 13. podupirač 4. zavrtnja (11) i ručice za regulaciju (11) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom razvodnika (10). 1.Klip (13) (slika 55) preko matice (12). 4. Na spoljnjem kraju zavrtnja (11) nalazi se prekidač ragulatora snage (12) (slika 53. Regulator hidraulike radi i u automatskom i ručnom modulu upravljanja.15. 15. 8.5 Radni cilindar Povratak na sadržaj Radni cilindar (8) (slika 53. razdelni ventil (7). prstenasti oslonac 6. pričvršćivač 17. pilot ventil 3. točkić za regulisanje korekcije brzine kojim upravlja pilot ventil (2) sa nepovratnim ventilom (1). propusni ventil 12. opruga klipa Slika 54. opruga za fiksiranje 18. kućište 9. poklopac 16. opruga ventila 8.Belarus 1221. točkić za regulaciju korekcije brzine 4. blokada ventila pomoću opruge 13. ležaj ventila 6. kapica 16. matica 7. Čaura (4) preko matice (6). Glavni radni cilindar smešten je na izliveni poklopac zadnjeg mosta. zavrtnja i preko kugličnih zglobova (6) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom upravljača (7).4 Regulator snage Povratak na sadržaj Regulator snage (slika 55) je hidraulični razvodnik u čijem kućištu u otvoru čaure se nalazi pokretljiva čaura (14) i pokretljivi klip (13).). 12. čaura 5. klip 17. nepovratni ventil 2. 11.) je klipni sa dva pogona. 2. zavrtanj za podešavanje 15.

a sastoji se od kućišta (6) (slika 56. ručica 7.15. poluga 3. odvojeni radni cilindar 21. Na filter za ulje je pričvršćen razvodnik sa ručicom za upravljanje.7 Razvodnik davača signala Povratak na sadržaj Razvodnik davača signala (10) (slika 53. rebrasto vratilo 2. spiralna opruga davača signala regulacije sile 17. davač signala 6. kućište 3. poluga za regulaciju položaja 5.) ručice za regulaciju položaja (1) i snage (8) koje su povezane sa polugom za izjednačavanje (4) i rebrastog vratila (5). 46 . oslonac za regulaciju 11.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. prekidač razvodnika 9. Rezervoar se zatvara poklopcem sa gornje strane.) i filter za ulje služe za čuvanje radne tečnosti zadnjeg podiznog mehanizma i upravljača. regulator Slika 57.15. ručica razvodnika 8. na komandnoj tabli preko ’’bowden’’ namotaja. poluga za izjednačavanje 8. poluga za regulaciju 22. razvodnik davača signala 2. poklopac 4. pumpa za ulje sa ručicom za pogon i upravljanje. ručica za regulisanje snage Slika 57. ručica za pogon regulacije 12.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje Rezervoar za ulje (3) (slika 53. 4. Pomeranje unutrašnje ručice (2) se odvija pomoću ručice (3) na orebrenom vratilu (5) i preko pogonske ručice (6) (slika 57. unutrašnja ručica 6. ’’bodwen’’ namotaj 15. 19 ručice razvodnika 20. Razvodnik davača signala se nalazi na poklopcu zadnjeg mosta. 1. podizač sa dve ručice regulacije 14. ručica za regulisanje položaja 5. zupčanik za regulaciju korekcije brzine 23. ručica za upravljanje 10. 1. za koji je pričvršćen promenjivi filter sa papirnim uloškom.) je mehanički i služi za razvođenje signala položaja i snage. poluga 7. matica 16. ručica razvodnika 4.Belarus 1221.) koja je smeštena na desnoj strani kabine. lamelasta opruga davača signala regulacije sile 18. ručica za modus rada 13. Slika 56.) i (8) (slika 57.

dok se podizni deo radnog cilindra sa klipom (13). ako je klip (13) (slika 55) u neutralnom položaju i ulje iz pumpe se vraća u rezervoar preko razvodnika. regulatorom (5). Rotaciona pumpa: NS-16 pumpa zupčanika. Prečnik radnog cilindra -50 mm. 14-2 ili SUB 160-140. Položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) „neutralni prenos“ obezbeđuje otvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54) i vraćanje ulja iz pumpe u rezervoar. (20) (slika 57) u modulu upravljanja.16 Hidrostatički upravljač Povratak na sadržaj Hidrostatički upravljač služi za upravljanje zakretanjem točka i za smanjenje potrebne snage kojom se deluje na volan prilikom skretanja. Klip u automatskom pogonu (13) (slika 55) se vraća u neutralan položaj u zavisnosti od modula regulacije.9 Pogon hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Pumpa (1) (slika 53. armature. Položaj čaure se reguliše ručicom (5) (slika 57).15. Ulje dolazi u prostor hidrauličnog cilindra za „podizanje“ i „prinudno spuštanje“. U položaju „podizanje“ i „prinudno spuštanje“ položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) (slika 55) obezbeđuje zatvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54). a ulje se iz drugog prostora radnog cilindra vraća preko regulatora za ulje. dva hidraulična radna cilindra (2) koja obezbeđuju zakretanje. Ventil razdelnika (7) je sa profilom čaure (14) otvoren (slika 55).8 Davači signala automatske regulacije Davač signala položaja je vratilo skretanja zadnjeg podiznog mehanizma (12) (slika 57) je elastični element sa dva pogona. Ulje se vraća u položaju „plivajući’’ i „neutralni’’ prenos preko propusnog ventila regulatora (11) (slika 54). U drugom slučaju pomeranjem klipa (13) (slika 55) iz prostora za „podizanje“ radnog cilindra dolazi do vraćanja potrebne količine ulja i na taj način se vrši korekcija „spuštanje“. 15). signal položaja i sile se dalje prenosi na regulator (23) preko razvodnika davača signala (8). Granične vrednosti podešavanja volana: -ugao nagiba 25º .) je povezana sa rezervoarom (3) preko usisne cevi „A“ a potisne cevi „Б“ i „E“ sa razvodnikom (2). Rezervoar za ulje (5) je isti i za hidraulični sistem traktora. Pomeranje klipa (13) (slika 55) može biti delimično. Delovi hidrauličnog upravljača (slika 58) regulacioni razvodnik (1). Preko ručice (7) ili (5) (slika 53) odvija se pogon radnog cilindra zadnjeg podiznog mehanizma (8) (slika 53).Belarus 1221. ili potpuno (u zavisnosti od podešenosti točkića regulatora korekcije brzine (3) (slika 55)) i dovodi do zatvaranja propusnog ventila razvodnika (11) (54) i do korekcije „podizanje“ dolazi kada ulje preko oba ventila za vraćanje (1) i (8) (slika 55) dospe iz pumpe za ulje u prostor za „podizanje“ radnog cilindra. koji se sastoji od lamelaste opruge (17). levo Stalni kapacitet pumpe: 14-16 cm3/obrtaj.200-1 Podešena vrednost pritiska protiv udarnog ventila je: 200 Mpa. Pritisak sigurnosnog ventila: 14 Mpa Pumpa za doziranje: OSPS 160 ON 150-1168 ili LAGC160-20. Klip (13) se pod uticajem odgovarajućeg signala koji dolazi od davača (slika 55) pomera iz položaja „neutralan“ fiksiranog čaurom (14) i ručicom (15) u stranu. Razvodnik usmerava ulje na zadnje i bočne izvodne sklopke (4. a oba prostora radnog cilindra su povezana sa spuštanjem preko regulatora. napojna pumpa (3) koju pokreće motor i hidraulične cevi.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. Propusni ventil razvodnika (11) (slika 54) je otvoren. 14. 4. spiralne opruge (16) i on je u kinematskoj vezi sa gornjom polugom zadnjeg podiznog mehanizma traktora. Pomeranje davača. 4.40° u četiri fiksna položaja -visina: 100 mm unutar zone regulacije 47 . kao i ventilom za vraćanje (8) (slika 55) zatvara. a u odnosu na odgovarajuće dejstvo davača signala na čauru (14). dužina -200 mm. U tom slučaju ručica za upravljanje određuje položaj čaure regulatora sile (14) (slika 55). smer obrta. U tom slučaju zatvara se podizni deo cilindra preko ventila razvodnika za regulaciju (7) i sa ventilom za vraćanje (8).15.a radno oruđe se zadržava u datom položaju. 13.

povratnog ventila (9).1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon Regulacioni razvodnik (1) (heterotoričnog tipa) pričvršćen je na držač glavnog stuba upravljača. Podešena vrednost pritiska koje obezbeđuju ventili za sprečavanje udara je 200-210 kp/cm2. 4. U slučaju zakretanja volana pomera se regulacioni ventil obezbeđujući na taj način protok određene količine ulja u radne cilindre srazmerno uglu zakretanja volana. Regulacioni razvodnik (1) je preko cevi povezan sa radnim cilindrima (2). Sigurnosni ventil (6) održava maksimalni pritisak u potisnoj grani na 140-150 kp/cm2. 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 58. 4. a kućišta radnih cilindara su povezana sa kućištem prednjeg mosta na kome su otvori potrebni za smeštanje vratila. Prilikom pravolinijskog kretanja prostore radnih cilindara zatvara regulacioni ventil i ulje se od napojne pumpe preko razvodnika blokade diferencijala vraća u rezervoar hidrauličnog ulja. koji se povremeno moraju podmazivati. Na držaču kućišta i u glavi poluge radnog cilindra se nalaze kuglasti zglobovi. napojnom pumpom (3) i sa rezervoarom hidrauličnog ulja (5). Herotorska pokretna grupa se sastoji od jednog uspravnog dela (1) koji je pričvršćen za kućište i od pokretnog dela (2) koji je prikčvršćen za ventil preko pogonskog vratila. čaure (5) i ventila (3) koji je pričvršćen rebrima na upravljački stub zadnjeg dela vratila. 48 . a ventil za sprečavanje udara u toku rada.16. Poluge radnih cilindara se spajaju preko kuglastih zglobova sa kućištem pogonskog mehanizma prednjih točkova. sigurnosnog ventila (6) i dva ventila za sprečavanje nastanka vakuma (8). Ventil za sprečavanje vakuma (8) obezbeđuje protok predviđene količine radne tečnosti u radni cilindar u slučaju havarije. Ventili za sprečavanje udara (7) ograničavaju potisak u cevima radnog cilindra u slučaju opterećenja. Hidraulični radni cilindri (2) koji obezbeđuju zadretanje prednjeg mosta su na prednjem delu traktora. Razvodnik je sastavljen od kućišta (10).Belarus 1221. dok je pumpa za napajanje (3) pričvršćena na motor.16. razvodnika II.3 Regulacioni razvodnik Povratak na sadržaj Regulacioni razvodnik (slika 59) se sastoji od pokretne grupe I. Slika 59. dva ventila za sprečavanje udara (7).16.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje Povratak na sadržaj Dva hidraulična radna cilindra koja su smeštena na prednjem mostu (2) (slika 58) obezbeđuju manevrisanje traktorom zakretanjem prednjih upravljačkih točkova.

cev sklopke vazdušne kočnice 9.10. odnosno manometar za merenje pritiska (4) na komandnoj tabli i crvena lampica koja se nalazi među kontrolnim lampicama (12). ventil za odvajanje vazduha 4. dodatni otpor 23. prekidač prednjeg radnog svetla 29. cevi 10. desno prednje osvetljenje 17. tečnosti za hladan start 4.51.15.Belarus 1221. kontrolne lampice 36. elektromotor grejanja u kabini 26. davač signala temperature ulja u sistemu za podmazivanje motora 11. davač signala havarijske temperature tečnosti za hlađenje 12. davač signala pada pritiska 12. БП. koji omogućava kočenje prikolice i drugih pneumatskih mašina. i tako komprimovan vazduh dospeva u rezervoar (6) preko potrebnog regulatora pritiska (2) koji održava pritisak vazduha u rezervoaru.3 osigurač 35. kontrolna lampica 13. davač signala hidrostatičnog upravljačkog uređaja . osigurači radio prijemnika 20. davač signala zaprljanosti vazdušnog filtera 8. Sistem vazduh dobija iz usisnih cevi za paljenje motora. relej blokade parkirne kočnice 33.31. davač signala merača pritiska 11. prednje levo svetlo 24. 1. prednji far 2. prekidač zadnjeg radnog svetla 28.57. 4. prekidač elektronskog brisača stakala 18. regulator pritiska 3. U regulatoru pritiska (2) se podešava pritisak vazduha u pneumaticima kao i podešavanje pritiska ventila za odvajanje vazduha (3) koji omogućuje priključivanje nekih uređaja kojima je potreban vazduh. u vazdušni kočioni sistem je ugrađen davač signala pritiska (10). pokazivač gabarita vozila 49 Povratak na sadržaj 27. kao i za bilo koju drugu svrhu gde je potrebna snaga komprimovanog vazduha. 40. brisači stakala 19. 87.davač signala temperature rashladne tečnosti 6. generator 14. U kompresoru (1) se odvija sabijanje vazduha. merač pritiska 5. Pneumatski sistem se može koristiti i za podešavanje vazdušnog pritiska u pneumaticima. Komprimovani vazduh prolazi kroz cevi (9) iz rezervoara za vazduh do kočionog ventila (13). Za kontrolu pritiska vazduha u sistemu. kompresor 2. БП-1 оsigurač 34. desni prednji far 13. svetlo u kabini 37.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. oduška 6. A od kočionog ventila vazduh preko cevi sklopke vazdušne kočnice (8) dolazi do glave sklopke (7).17 Vazdušni kočioni sistem Traktor je opremljen dvokružnim vazdušnim kočionim sistemom.93 spojevi kablova 7.52. rezervoar vazduha 7.79. glava sklopke 8. prednji far 5. davač signala za havarijski pritisak ulja za podmazivanje motora 16. starter 3. desno prednje radno svetlo 32.89.69. Oduška (5) služi za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh. kočioni ventil Slika 60. zvučni signal 9. prekidač pokazivača gabarita vozila 30. zvučnici 21. prekidač grejanja u kabini 25.59. radio prijemnik (ako je ugrađen) 22.18 Šema sistema elektroinstalacija 1.

davač signala pritiska ulja u menjaču 53. relej prekidača blokade diferencijala 18. prekidač startera 60. БП-2 osigurač 41. relej razdelnika grejanja 84.8. relej prekiča prednjeg mosta 15. uređaj za signalizaciju nivoa goriva 82. viseći osigurač 8 A 11. 12/24 V prekidač Ж К Ф žuta crvena ljubičasta С Кч siva smeđa 75. elektromagnet razvodnika blokade diferencijala zadnjeg mosta 5. prekidač grejača pre startovanja 64.2. prekidač blokade diferencijal sa tri položaja 19. 92 davači signala brzine kretanja traktora 95. prekidač havarijske signalizacije 67.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 38.Belarus 1221. dodatni otpor 47. glavni prekidač 66. spojevi kablova 3 prekidač blokade diferencijala 4. prekidač blokade startera 61. prekidač stop svetla Oznake instalacija po bojama Б bela Г svetlo plava З zelena Р roza Ч crna О narandžasta 54. uređaj za merenje pritiska ulja u motoru 42. osvetljenje registarskih tablica 73. relej za zagrevanje pre starta 83. prekidač havarijske lampice parkirne kočnice 55. prekidač automatskog uključivanja prednjeg mosta Ф З Ч ljubičasta Г zelena crna Р О 6. priključak za prikolicu 71. davač signala broja obrtaja motora 4. 49. voltmetar 81. blokada diferencijala i upravljačka jedinica pogona prednjeg mosta 50 . relej paljenja 86.7. prekidač prednjeg mosta sa tri položaja С Кч siva smeđa Natpisi koji se nalaze na šemi elektroinstalacija: 1. signalna lampica blokade diferencijala svetlo Ж plava roza К narandžasta žuta crvena 14. signalna lampica prednjeg mosta 13. desno zadnje svetlo 70. levo zadnje radno svetlo 80.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta Povratak na sadržaj 1. 77 akumulator 74. uređaj za merenje tečnosti za hlađenje u motoru 43. relej blokade pokazivača pravca 90. relej razdelnika paljenja 85. brzinomer 50. zadnji perač stakla 72. jedinica za lako zapaljivu tečnost 91. davač signala nivoa goriva 62. elektromagnet razvodnika prednjeg mosta 9. zumer 46. desno zadnje radno svetlo 68.16 diode 17. uređaj za merenje pritiska ulja u prenosu 45. osigurač 12. davač signala havarijskog pritiska u vazdušnom kočionom sistemu 39. levo zadnje svetlo 76. uređaj za merenje pritiska vazduha 44. komandna tabla 2. perač prozora 56. prekidač mase 63. kontrolna lampica za grejače pre startovanja 48. priključak za prenosivo svetlo 78. prekidač perača prozora 65.

18 51 .Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacije 4.

4R38 (467-829) Razmak traga prednjih točkova: 1545-2265 mm Razmak traga zadnjih točkova: 1600-2440 mm Povratak na sadržaj 5. 2. 52 . rad sistema za podmazivanje. Kontrolišite nivo ulja i tečnosti.9R24 (345-510) Zadnji točkovi: 18. Pravilan izbor stepena prenosa za svake konkretne uslove rada. Za vreme 30 časovne razrade obavezno je pridržavati se sledećih mera bezbednosti: 1.Belarus 1221. Rad pod opterećenjem dovodi do preteranog habanja pokretnih delova motora.1 Razrada traktora Povratak na sadržaj Važno! Prvih 30 sati rada traktora veoma utiče na parametre rada traktora. daje ekonomičnu potrošnju goriva i smanjuje habanje delova. Uputstvo za rad 5. Proverite zategnutost spojeva i zategnite po potrebi. traktor će raditi pouzdano i dugo. kao i na vek trajanja. Nemojte preopterećivati motor i ne dozvolite dimljenje motora i pad broja obrtaja.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga Prednji točkovi: 14. Nagli pad broja obrtaja. dimljenje motora i ne reagovanje motora na dotok goriva su znaci preopterećenosti motora. napajanje i hlađenje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog uređaja prednjeg mosta: 4. Pratite stalno kontrolne uređaje. Rad traktora na suviše malom stepenu prenosa sa malim opterećenjem pri velikim brojem obrtaja motora dovodi do povećane potrošnje goriva. 3. Pod uslovom pravilnog postupka razrade i vršenja servisnih operacija u predviđenom roku. 4.

Upozorenje! Nikada ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru! 1. zavrnite radilicu starterom u trajanju od 10 sekundi bez dotoka goriva. Pravilno sprovodite svakodnevno održavanje u skladu sa preporukama koje su izložene u ovom uputstvu. • Zamenite ulje u karteru motora. 6. 5. • Pregledajte akumulator. Važno! Zabranjeno je startovanje motora. Kao garancija pravilnog rada frikcionih delova spojnice u procesu razrade češće i polako uključuje spojnicu. • Proverite zazore između ventila i klackalica i ako je to potrebno podesite ih. Pri startovanju motora. da se svi štitnici nalaze na svojim mestima! 5. 7. 5. 4. ako je neophodno podesite uvlačenje (traga–zatura) prednjih točkova.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi Povratak na sadržaj Napunite gorivom sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom da biste uklonili vazduh. Ostavite motor da radi 23 minuta na praznom hodu pre nego što ga opteretite.2Priprema traktora za rad Da bi traktor bio spreman za rad. pre startovanja motora. Postavite ručicu za uključivanje priključnog vratila u položaj „isključen“ Uključite glavni prekidač (masa) Postavite ručicu za dotok goriva u srednji položaj. • Proverite zategnutost pogonskog remena generatora. treba sprovesti sledeće radnje: • Proverite zategnutost zavrtnjeva za pričvršćivanje glave cilindara. 53 . uverite se u to. Uverite se da je poluga za izbor stepena prenosa u neutralnom položaju. shvataju važnost čistoće goriva i uređaja za manipulaciju sa gorivom. ako u sistemu za hlađenje nema tečnosti! Važno! Vaš traktor je opremljen motorom sa turbokompresorom. 2. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu maksimalnog ili minimalnog broja obrtaja motora. • Očistite rotor centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača. ako je potrebno zategnite ih. na početku rada ili posle dužeg čuvanja. Isključite spojnicu. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. 3.Belarus 1221. 8. Proverite nivo ulja u karteru motora i tečnosti za hlađenje. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu nepromenjenog broja obrtaja motora. da su svi koji rade sa traktorom ili ga održavaju. • Proverite i podesite pritisak vazduha u pneumaticima. da bi se obezbedilo podmazivanje ležaja turbokompresora. • Izlijte talog iz filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva. • Proverite spojeve i. Povratak na sadržaj Važno! Uverite se u to. Veliki broj obrtaja turbokompresora zahtevaju podmazivanje pri startovanju motora. 6. Upozorenje! Da bi izbegli povrede.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Važno! Startovanje motora i sve operacije kontrole uređaja radite samo dok ste na sedištu za rukovaoca. • Podmažite traktor prema šemi za podmazivanje. • Napunite sve rezervoare koji se pune. • Proverite i.

Pritisnite i zadržavajte pritisnuto dugme elektrogrejača dok se kontrolna lampica ne 5. ponovite najmanje 30-40 sekundi nakon toga. Zagrejte motor. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. kao i nivo pokretanje startera u položaj („startovanje“) i tečnosti za hlađenje u hladnjaku. Napunite sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom za napajanje.3759-01) 2. Proverite da li je priključen elektrogrejač.3763) 3. uređaja. 7.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora Povratak na sadržaj Napomena: Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora koristi se za sisteme hlađenja koji su napunjeni antifrizom. da bi se smanjilo habanje kolenastog vratila. otkrijte kvar i otklonite ga. 11. punjenje akumulatora). Uverite se da je pumpa za ulje hidrauličnog sistema isključena kao i kompresor pneumatskog sistema. 5. Trakor je opremljen električnim grejačima koji obezbeđuju start motora u svim godišnjim dobima i na bilo kojoj temperaturi. relej (16.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4°) Povratak na sadržaj Važno! Da bi izbegli oštećenja prenosnika snage. Ako se 6. Proverite nivo ulja u karteru motora. blok razvodnika (ANP-BP-60) 5. Kada se motor pokrenuo i broj obrtaja vratila u položa „isključeno“.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 7. ali maksimalno 15 sekundi.720)(24 V) 4. Posle startovanja proverite rad svih signalnih lampica i pokazivača rada uređaja (temperatura tečnosti za hlađenje. 3. Istovremeno okrenite ključ za 4. Isključite spojnicu. drugo startovanje (menjača) u neutralni položaj. Postavite ručicu za upravljanje priključnog 12. Okrenite ključ za startovanje u položaj II (startovanje) i držite ga do paljenja motora. Ako se motor ne pokrene. zacrveni. blok elektrogrejača (8816. 1. 8. drugo startovanje ponovite za 30-40 sekundi. Postavite polugu za izbor stepena prenosa motor nije pokrenuo. starter (AZJ 3381) Redosled radnji pri startovanju motora: 1.720. Neka motor radi na 1000 obrt/min. Postavite ručicu za dotok goriva u srednji 1000 min-1 do stabilizacije pritiska ulja u radnom opsegu. pretvarač napona (191.Belarus 1221. Ako se motor ni posle trećeg pokušaja ne pokrene.377) 6. Proverite rad položaj. zadržavajte ga u tom položaju do paljenja 5. dok se ne stabilizuje pritisak ulja u radnom osegu. 10. ne gurajte i ne vucite traktor sajlom pri startovanju. motora. 54 . pritisak ulja u motoru i menjaču. isključite grejač i postignite 9. Uključite glavni prekidač (masa) stabilizovao. 8. 2. ali ne duže od 15 sekundi. elektrogrejač (11.

koji se može nabaviti kod vašeg servisera. pumpa koja dobija pogon od kolenastog vratila motora ne napaja hidraulički sistem i ona automatski prelazi na ručni režim.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pri startovanju motora u uslovima niskih temperatura. Izaberite odgovarajući dijapazon: • Uključite ručicu dijapazona (1) u krajnji desni položaj i povucite je nazad ili napred za izbor odgovarajućeg dijapazona niži (I) ili viši (II). Izbegavajte naglo kretanje traktora (trzanje.Belarus 1221. 2. Istovremeno treba koristiti i elektrogrejač.6 Uključivanje transmisije Povratak na sadržaj Napomena: Pri izboru potrebnog stepena prenosa koristite šemu za uključivanje menjača koja je data u poglavlju 4. Važno! Da bi izbegli buku pri uključivanju ručice dijapazona koristite je samo pri zaustavljenom traktoru. zazori u kinematiskim vezama itd. spustite ručnu parkirnu kočnicu i polako otpustite pedalu spojnice. Ako je motor zaustavljen. Pažnja! Prilikom uključivanja dijapazona i stepena prenosa menjača uvek pritisnite pedalju spojnice. Nemojte držati nogu na pedali spojnice za vreme rada traktora. Ugradnja cirkulacionog grejača prikazana je na slici 61.8 Upravljačka jedinica traktora Povratak na sadržaj Traktor je opremljen hidrauličnom upravljačkom jedinicom. pregrevanje ili kvar spojnice. Za kretanje: Slika 62. Ni jedan hidraulički sistem ne može pravilno raditi ako se ne koristi preporučeno ulje. ako se ne poštuju pravila korišćenja i tehničkog održavanja (nizak nivo ulja.) 55 . 5. ispod -20ºC treba koristiti cirkulacioni grejač. Posle uključivanja prenosa brzine. na primer: kada je plug u zemljištu). Nakon pokretanja postepeno dodajte gorivo. Korišćenje ovakvog uređaja je efikasno do temperature od -30°C. Slika 61. 5. pri kojem je potrebna veća sila na volanu za skretanje traktora. 3. Pritisnite do kraja pedalu spojnice. Ručicom (2) izaberite potrebnu brzinu u skladu sa šemom II. Postepeno otpustite pedalu spojnice. 1. 5. 4.8.7 Radne kočnice Povratak na sadržaj Pri kretanju po putu sa transportnom brzinom obe pedale radnih kočnica trebaju da budu spojene pomoću poluge za spajanje (spojke). • Vratite ručicu u položaj neutralan „N“ u levu stranu za izbor odgovarajućeg dijapazona u skladu sa šemom I. jer to može da izazove proklizavanje.

Takva oruđa trebaju uvek da raspolažu spojnicom slobodnog hoda. Oruđa koja zahtevaju veliku snagu rade sa obrtajima pogonskog vratila od 1000 min-1 i 21 žljeb. 21 žljeb. Oruđa koja se pogone od priključnog vratila koja ne zahtevaju veliku snagu trebaju da imaju 6 žljebova i 540 min-1. To je posebno važno za oruđa sa velikim momentom inercije.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5.9 Zaustavljanje traktora Da bi zaustavili traktor: • Smanjite broj obrtaja radilice motora • Pritisnite pedalu spojnice • Postavite ručicu stepena prenosa u položaj „neutralan“ • • Zaustavite traktor pomoću radnih kočnica: Povucite parkirnu kočnicu Važno! Prilikom havarijskog zaustavljanja traktora istovremeno pritisnite pedalu spojnice i blokadu radnih kočnica što je moguće brže.11 Zadnje priključno vratilo (ZPV) Povratak na sadržaj Važno! Pri uključivanju priključnog vratila smanjite broj obrtaja na 900 min-1 da bi smanjili udarna opterećenja i samo nakon uključivanja povećavajte broj obrtaja.10 Zaustavljanje motora Povratak na sadržaj Važno! Pre nego što zaustavite motor. A u tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2156 min-1. 123 KS 2156 56 izbor broja Broj obrtaja priključnog vratila Obrtaj/minut 540 1000 .Belarus 1221. Pri zameni završetka priključnog vratila sa 6 na 21 žljeb. Da bi zaustavili motor: • Postavite ručicu za dotok goriva u donji položaj. brzina II. Isključite prekidač „mase“ 5. brzina I. • Ručicu priključnog vratila postavite u položaj „isključen“ • Postvite ručicu za prenos u položaj „neutralan“ • • Ručicom za upravljanje hidrauličnim mehanizmom za podizanje spustite podignuto oruđe na zemlju. spustite oruđe na zemlju. U tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2037 min-1. i ostavite motor da radi 3-5 minuta na 1000 obrt/min. 6 žljebova. Upozorenje! Da bi izbegli nepredviđeno pokretanje priključenog oruđa isključite priključno vratilo posle svakog njegovog korišćenja. 5.` Položaj ručice za priključnog vratila obrtaja Broj obrtaja motora Obrtaj/minut Režim opterećenja. 62 KS 2037 Režim velike snage. Prilikom isključivanja priključnog vratila. smanjivanjem broja obrtaja motora smanjujte i broj obrtaja priključnog vratila. prebacite pogon na 1000 min-1 a broj obrtaja motora na 2156 min-1. da bi se smanjila temperatura rashladne tečnosti.. Uz traktor su predviđena dva izvoda priključnog vratila. Pri radu priključnog vratila sa 6 žljebova za dobijanje standardnog broja obrtaja priključnog vratila od 540 min-1 motor treba da ima 2037 min-1.

Uključite pumpu za ulje Slika 64. Sistem je zapravo sistem dvostrukog dejstva i reaguje.12 Zamena izvoda priključnog vratila • • • • Skinite dva zavrtnja i kapu (2) Odvrnite četiri matice (5). Slika 63. da bi zadržao zadatu silu vuče na konstantnoj vrednosti. Ako ne možete uključiti pumpu pri zaustavljenom motoru. 5.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 1. Sistem je osetljiv na promene vučne sile (izazvane različitim otporom zemljišta) i reaguje tako što podiže ili spušta oruđe. 57 .2 Regulacija sile vuče Povratak na sadržaj Ovaj sistem regulacije najviše odgovara radu sa nošenim i polunošenim mašinama. 2.13.13. Ovaj tip regulatora se ne preporučuje za primenu na neravnom terenu zbog stalnog trzanja usled brzog horizontalnog pomeranja priključenog oruđa.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) Povratak na sadržaj Hidraulični podizni mehanizam za priključivanje oruđa u tri tačke je opremljen autonomnim regulatorom sile vuče (bez regulacije hidraulike mehanizma) ili razvodnikom regulatora (regulacionim hidrauličnim mehanizmom) koji omogućavaju rad u sledećim režimima: • Regulacija sile vuče • Poziciona regulacija • Kombinovana regulacija Efekat primene regulacije ovih režima zavisi od agregatiranih mašina i stanja zemljišta (agrotehničkih uslova). Skinite 6 zavrtanjeva. čiji radni organi idu u zemljište. Nakon toga vratite pločicu sa štitnikom i pričvrstite je maticama. podignite podizni uređaj u krajnji gornji položaj pomoću ručice.1 Poziciona regulacija Povratak na sadržaj Poziciona regulacija omogućava tačnu i preciznu kontrolu položaja priključnog oruđa iznad zemljišta. 5. kako na silu sabijanja tako i na silu istezanja. polunošenih plugova sa spoljnim radnim cilindrom. Povratak na sadržaj Važno! Pogon pumpe hidrauličnog sistema nije sinhronizovan.Belarus 1221. Za uključenje regulacije sile. Okrenite točkić (2) za regulaciju brzine korekcije (osetljivosti) sistema u smeru suprotnom od kretanja kazaljke sata do kraja. 5. pozicije ili kombinovane regulacije. 4. postavite poklopac i zavrnite 6 zavrtanja. poklopac i izvucite završetak priključnog vratila (3). skinite štitnik (2) i pločicu (1) koja je zaštićena štitnikom. (1) Odvojite ručicu (1) od ručice (3) poluge za kombinovanje signala. Povratak na sadržaj 5. 3. Poziciona regulacija se može koristiti kod mašina za obradu zemljišta.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. uključite starter i zavrtite radilicu motora da bi pokrenuli vratilo za pogon pumpe i uključite pumpu. Postavite drugi izvod u ožljebljen otvor.

Belarus 1221. Slika 66. • Posle podešene dubine obrade zemljišta pomerite graničnik (1) do ručice (2) i fiksirajte ga. 5.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije Povratak na sadržaj Upravljanje mehanizmom se odvija iz kabine sa desne strane pulta pomoću dve ručice: • Uz pomoć ručice za regulaciju sile vuče (2). Znak „0“ označava visinu podizanja. Fiksirajte ručicu (1) uz pomoć ručice (3). a broj „10“ označava najmanju visinu iznad zemljišta. 5. • Uz pomoć ručice za regulaciju pozicije (3). Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (gledano iz pravca kretanja) 2. 58 . Ručicom za regulaciju pozicije (3) podesite visinu oruđa iznad zemljišta.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 65.regulacija pozicije II.zona kombinovane regulacije 6. Slika 70. Podesite ručicu za regulaciju u željeni režim i izaberite na točkiću upravljačke jedinice jedan od tri režima: I. 1. Dalje pomeranje poluge napred dovodi do povećanja dubine obrade i obratno.regulacija snage Slika 67. I-III. Slika 68. • Podesite ručicu regulatora sile (2) u položaj napred. dok oruđe ne postigne potreban položaj ili dubinu. pomerite točkić za regulaciju osetljivosti u pravcu kazaljke na satu dok udari ne prestanu. Napomena! Pri pojavi udara zbog velike brzine korekcije. To će ograničavati hod poluge pri ponavljanju operacije. 5.15. Nakon podešavanja režima regulacije uradite sledeće: • Podesite držač graničnika (1) i dovedite ga u bočni položaj.1 Regulacija pozicije Povratak na sadržaj Slika 69. Osim gore navedenih ručica u zadnjem delu traktora na hidrauličnom podizaču se može naći još jedna ručica za regulaiju pozicije (4) radi lakšeg priključivanja oruđa na zadnji podizni mehanizam.

879 mm. Ukoliko zbog neravnomernog otpora zemljišta ne možete obezbediti konstantno istu dubinu rada. Prilikom pravljenja brazde i nakon toga.15. Donje poluge se sastoje iz dva dela: • Prednji deo.16 Zadnji podizni mehanizam Zadnji podizni mehanizam u tri tačke (kategorije 2) omogućava priključivanje nošenih i polunošenih poljoprivrednih mašina i oruđa na traktor sa sledećim elementima za priključivanje: • Dužina ose nošenja (rastojanje između zglobova za spajanje „A“ i „B“) . Ručice za podizanje 3 kategorije imaju i dvostepeni žljeb (pogledaj donju sliku hidrauličnog podiznog mehanizma sa hidrauličnim delovima). 5. ograničite ručicom (3) maksimalnu dubinu obrade zemljišta podesivši na odgovarajući broj na pultu.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge Slika 72 a) zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije Povratak na sadržaj Slika 73.7 mm. 2 ili 3 dela (sa odgovarajućim podiznim polugama).16. Slika 71. Napomena! Zadnji podizni mehanizam koji je spojen sa hidrauličnim mehanizmom regulacije je opremljen podiznim ručicama konstruisanim iz jednog dela. • Prečnik rukavca za spajanje u zglobovima donjih poluga (1) . Posle pravljenja brazde podesite ručicu (3) u prednji bočni položaj.Belarus 1221. Uz pomoć ručica (3) i (4) priključite oruđe na zadnji podizni mehanizam. odnosno oranja koristite samo ručicu za regulaciju pozicije (3). sama ručica (3). Pažnja! Pre priključivanja mašina pažljivo pročitajte ovo poglavlje. Napomena! Traktor je ponekad opremljen ručicam konstruisanim od jednog. a ne i ručicu (2). Povratak na sadržaj 5. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (oznaka 10 na pultu).28.2 Regulacije sile vuče • • • • • • Povratak na sadržaj Ovaj režim rada koristite pri radu sa podignutim oruđem. 5. podesite ručicom (3) maksimalnu podiznu visinu i fiksirajte je graničnikom (4). kuglični zglob (1) Standardna dužina donjih poluga je 885 mm. b) zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom regulacije 59 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ukoliko je potrebno ograničavanje maksimalnog podizanja. • Zadnji deo. • Prečnik rukavca za spajanje u zglobu gornje poluge (2) 25 mm. a ručicom (2) podesite potrebnu dubinu obrade zemljišta.

pomeranje ka spoljnjoj strani.Belarus 1221. gornju polugu postavite u jedan od dva položaja: I – laka zemljišta i mala dubina obrade pri regulaciji sile vuče. a prednji kraj – radni deo ima dva moguća položaja i mi biramo u koji položaj nam najviše odgovara (2): • I – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju kako u transportnom tako i u radnom položaju Delimična blokada U omogućavanju bočnog pomeranja radne mašine (u slučajevima u kojima je to potrebno) uz pomoć poluga i njihovom fiksiranju u tom položaju sledite sledeća uputstva: • Pomeranjem vijka (2) rudu (3) stavite u položaj ''B'' na sredini osovine • Izvadite rascepku iz brave za sprečavanje ljuljanja poluga (5) • Priključite radni uređaj na poluge traktora i podignite radni uređaj tako da radni organi radne mašine ne dodiruju podlogu 60 . Važno! Regulisanje položaja priključnog oruđa u poprečnoj ravni vrši se samo sa desnom podiznom polugom.2 Spoljne ograničavajuće utege Povratak na sadržaj Utege se koriste za ograničavanje bočnog ljuljanja donjih poluga. Slika 75. tako i u radnom položaju. Slika 76. U zavisnosti od dubine oranja i karakteristika zemljišta. Slika 74.440-530 mm. Zadnji kraj brave za sprečavanje ljuljanja poluga je pričvršćen za vertikalni nosač. Napomena: Ukoliko zadnji podizni sistem raspolaže hidrauličnim sistemom regulacije.teška zemljišta pri velikim dubinama obrade pri regulaciji sile vuče. postoje dva položaja: I – teška zemljišta i velika dubina oranja II.16. 5. kako u transportnom. Leva podizna poluga (ne može se podešavati) podešena je takođe fabrički na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom). pomeranje ka spoljnjoj strani. Desna podizna poluga (3) reguliše se u opsegu od: . i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju • II – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj.540-625 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom) Dužina podizne poluge se može podešavati ručicom (1). Važno! Žljebovi viljuški podiznih poluga treba da su iza otvora prilikom podizanja. (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Dužina podizne poluge (2) je podesiva u zoni regulacije od 550 do 740 mm. Za kopiranje reljefa zemljišta u poprečnom pravcu pri radu sa širokozahvatnim oruđima spojte podizne poluge (1) sa donjim polugama (2) u uzdužnom žljebu. II. Fabrički je dužina ručice podešena na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili na 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom). .laka zemljišta i mala dubina oranja. Prilikom transporta gornju podiznu polugu treba postaviti u položaj III.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • Usaglasite rupe na unutrašnjoj cevi (4) sa rupama na spoljašnjoj cevi (6) zatim stavite u sredinu osovine rascepku (5) Važno! Rascepku obavezno staviti u sredinu osovine. Potpunu blokadu radnog uređaja treba obaviti na sličan način kao što je opisano u delimičnoj blokadi. kada se rupe na unutrašnjoj cevi (4) usaglase sa rupama na spoljašnjoj cevi (6).16. podešavanje brave za bočno pomeranje poluga treba obaviti svaki put kada se kači radni uređaj. u vodoravnom položaju. pomeranjem vijka (2).Belarus 1221.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga Povratak na sadržaj Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga (2) onemogućavaju bočno pomeranje radnog uređaja u odnosu na traktor kako u transportnom tako i u radnom položaju. Pre transporta podignite radni uređaj u gornji položaj i proverite veličinu bočnog pomeranja poluga. Dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 20 mm. 61 . Ako je potrebno. 5. Delimična blokada Delimičnu blokadu radnog uređaja treba uraditi sledećim redosledom: • Zavrnite do kraja (do udara) vijke za regulaciju (1) u držače • podignite radni uređaj tako da radni organi radnog uređaja ne dodiruju podlogu • podesite dužinu desne poluge na zadatu radnu dubinu (u slučaju oranja) • podesite dužinu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga preko navojnog vretena (2) (špingle) tako da bude osigurana u srednjem položaju. Važno: teleskopske brave za sprečavanje ljuljanja poluga se na ZMP montiraju sa spoljnje strane. U transportnom položaju (radni uredjaj odignut od podloge) vijak (2) u cevi (4) se skroz uvrće i to omogućava siguran transport radnog uređaja. dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 125 mm U transportnom položaju delimična blokada se postiže preko zavrtanja-odvrtanja vijaka (1). u suprotnom može doći do oštećenja brava za sprečavanje ljuljanja poluga traktora. Slika 79. koja ne sme da pređe 20 mm-ra. stavi se rascepka (5). Potpuna blokada Potpunu blokadu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga treba uraditi sledećim redosledom: • potpuno popustite podešene vijke (1) • podesite na najkraće navojna vretena (2) (špingle) Važno! Posle podešavanja dužine (skraćivanja-izduživanja) desne poluge nezaboravite ponovo podesiti brave za sprečavanje ljuljanja poluga. Slika 78. sem poslednje operacije. podesite bočno pomeranje. Potpuna blokada Slika 77.

18 Kačenje radne mašine na traktor Povratak na sadržaj Veliki broj radnih mašina je moguće zakačiti za traktor sledeći sledeća uputstva: 1. 5.16. Slika 82 5. Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja omogućava mehaničko zabravljivanje obrtne osovine (2) preko klina (1). 62 .4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga Delimična blokada Slika 80. Pomoću ručice za pomeranje poluge zakačite (spojite) radnu mašinu i traktor. Slika 83. i tada popustite (rasteretite) hidrauliku. Sa ručicom za podešavanje snage (ZMP bez upotrebe hidrauličnog podešavanja) spusti te u donji položaj poluge. stavite rascepke-osigurače. Napomena! ZMP u slučaju korišćenja hidrauličnog podešavanja poluga. Ugasite motor. vozite unazad traktor.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) Povratak na sadržaj U slučaju kretanja (vožnje) sa radnom mašinom (radna mašina u krajnjem gornjem položaju) koja je prikačena na traktor.Belarus 1221. Za mehaničko odbravljivanje potrebno je da se hidraulika prebaci u položaj za podizanje poluge i kada se postigne krajnji gornji položaj tada se ručica (3) okreće na desnu stranu do krajnjeg položaja. u suprotnom dolazi do pucanja (prekidanja) lanaca. Dozvoljeno pomeranje radne mašine u oba smera iznosi 20 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5. Horizontalno pomeranje radnog uređaja u radnom položaju omogućuje potpora (1) na koje je preko donjih rupa pričvršćen lanac i dugačko navojno vreteno (2) preko koga se može podesiti bočno pomeranje radne mašine koje iznosi minimalno 125 mm. spojite radnu mašinu na poluge traktora (4). Za podešavanje dubine treba pomerati/podešavati dužinu desne poluge. Potpuna blokada radnog uređaja u radnom položaju se vrši preko potpore (1) gde je na gornju rupu pričvšćen lanac i gde je lanac (2) na najkraće podešen. spustite poluge u donji položaj a ručica za podešavanje snage tada mora biti u prednjem krajnjem položaju. U transportnom položaju potpuna blokada je automatski obezbeđena. Podešavanje radne mašine u transpornom položaju se ostvaruje pomoću zatezanja lanaca preko navojnog vretena (2) (špingle). tada okrenite ručicu (3) na levu stranu do krajnjeg položaja. Napomena! Obavezno proverite bočno pomeranje radne mašine koje minimalno iznosi 125 mm. Za mehaničko zabravljivanje treba da se poluge podignu (u vis) do najvišeg položaja zajedno sa radnom mašinom. traktor je opremljen uređajem za obezbeđivanje transportnog položaja. Potpuna blokada Slika 81.

polunošenih ili vučenih radnim mašina obavezno proverite rastojanje između traktora i radne mašine. Slika 84. Prvi način je preko puža koji je ugrađen u prednji most a drugi način je promenom (prepodešavanjem) položaja nosača felne i felne točkova.da topling u donjem položaju radne mašine nedodiruje plastičnu oplatu kardana .235 mm i to na dva načina. 63 . ''Б'' ili ''B'' (slika 86.da delovi traktora nisu preblizu delovima radne mašine .da kardansko vratilo nebude predugačko. Napomena! Prilikom promene mođuosnog rastojanja prednjih točkova potrebno je krajeve spona (4) na upravljačkom mehanizmu pomeriti u otvore ''A''. Kućište (9) i rudu za vuču (10) je moguće pomerati gore-dole u odnosu na oslonac. Polako podignite radnu mašinu i proverite rastojanje između radne mašine u podignutom položaju i traktora 8.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) Povratak na sadržaj Za vuču dvoosovinske traktorske prikolice koristi se uređaj za vuču koji se sastoji od klina i rude (10). kućišta (9) gde se nalazi opruga za sprečavanje (ublažavanje) udara. Za povećanje dužine poluge ručicu (2) okrećite u smeru kazaljke na satu. Spojite ostale priključke na traktor 6. koje su spojene vijcima (5). Proverite bočno pomeranje poluga i ako je potrebno podesite ga ponovo Važno! Prilikom kačenja nošenih. namestite kuku na oslonac (3).) po preporukama datim u tabeli 6. a za smanjivanje u suprotnom smeru 5.545 do 2. nebude pod velikim uglom. Ako je neophodno podesite ponovo dužinu toplinga (1) njegovim obrtanjem u skladu sa priključenom (spojenom) radnom mašinom 4. da se nebi javila zatezna sila . spojite ga sa radnom mašinom i osigurajte rascepkom 3. zatim vratite klin (4).Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2.da plastična oplata kardana nedodiruje plastičnu zaštitu priključka za kardansko vratilo na traktoru 7. i ako je potrebno podesite ponovo. Podesite dužinu toplinga (1). REGULISANJE 6. Za kačenje jednoosovinskih prikolica izvadite klin (4).1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora Povratak na sadržaj Međuosono rastojanje prednjih točkova se može regulisati u opsegu od 1. 5. jednostavnim izvrtanjem vijaka i uvrtanjem u druge otvore na osloncu. Ako je neophodno podesite horizontalni nagib radne mašine preko navojnog vretena (3). Napomena! Pojedine nošene ili polunošene radne mašine mogu oštetiti (slomiti) zadnje staklo i povrediti traktoristu te je iz tih razloga potrebno proveriti rastojanje između traktora i radne mašine u podignutom položaju. 6. Za vuču teških agregata koristi se donja poteznica (1) koja se sastoji iz jednog držača (6) i kuke za vuču (1).1. Za vuču jednoosovinskih prikolica koristi se kuka sa osloncem. Kućište (9) je sa osloncem (7) spojeno vijcima (8). Pre početka rada potrebno je proveriti sledeće: .

835 2. međuosno rastojanje prednjih točkova koje je dato u tabeli se smanjuje za 40 mm. 64 . Stavite podupirače ispred prednjih i iza zadnjih točkova.265 max navrtke (9) na krajevima spona sistema za upravljanje 2.095 1. Podižite dok se točak ne odvoji od podloge. nalaze se u skupljenom položaju. Ako oslonci nisu razvučeni tj. 4.705 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Podešavanje međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 1.085 2. 3.985 1.085 II II I Napomena! Međuosno rastojanje prednjih točkova dato u tabeli 6.545 min Položaj nosača felne se menja.725 1.655 1.).005 1.1.885 1. tj.1 odgovara razvučenim osloncima (5).1 na oslonce (5). 5. ''L'' mm 355 310 265 Razmak.915 1. Popustite četiri zavrtnja (2) za pričvršćivanje konzole i skinite poklopac (3) Odvrnite dve navrtke (1) i izvadite dva klina sa leve strane prednjeg mosta.1 i pričvrstite.805 1. Mesto kačenja kraja spone ''A'' ''Б'' ''B'' Razmak. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. i u tom slučaju krajevi spona se mogu nalaziti samo u otvorima ''A'' ili ''Б''.155 1. Slika 85. ''Б'' ili ''B'' (slika 86. Uverite se da su krajevi spone (4) pričvršćene po preporukama iz tabele 6.905 2. 2.995 2.065 1. felna se pomera 2. ''L1'' mm (približno) 95 50 5 Mogući položaji nosača felne i Međuosno rastojanje felne točka Položaj nosača felne standardan. felna se pomera 1. Ako je potrebno skinite kraj spone (4) sa otvora na osloncu (5) i postavite u odgovarajući otvor po preporukama iz tabele 6.175 2.745 1.Belarus 1221. Tabela 6. da li su pričvršćene u otvore ''A''.815 2.635 1.795 1.895 1. Postavite dizalicu pod levu stranu prednjih točkova.

Stavite nazad sponu (4) i preko vijka pričvrstite u odgovarajući otvor na oslonacu (5) 11. podesite uvlačenje (traga-zatura). Uzpomoć ključa okrenite vijak sa leve strane. Podešavanje se vrši preko skraćivanja-produživanja cevi poluge sistema za upravljanje (2). 13.Belarus 1221. 7. međuosno rastojanje 1. Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Ratojanje ''L'' mora biti isto i na levoj i na desnoj strani. između istih tih tačaka kao i pri merenju rastojanja "B". zatim povucite kočnicu i zaustavite se. Zategnite matice (2) i (3) na cevi poluge sistema za upravljanje (13) Napomena! Uporedo sa podešavanjem međuosnog rastojanja prednjih točkova treba podesiti (produžiti-skratiti) kabel za davač ugla zakretanja točka (6) i to pomoću produživanjaskraćivanja kabela koji je namotan kod hladnjaka (7) što je prikazano na slici 43. Popustite navrtke (2) na krajevima cevi poluge sistema za upravljanje (13). 4. naregulišite uvlačenje (traga-zatura) 15. zatim izmerite rastojanje "A" ispred ose prednjih točkova. 6. Napomena! Fabrički spone sistema za upravljanje (4). Pomerite traktor napred tako da se prednji točkovi okrenu za 180˚. Postavite i zategnite klinove i poklopac zavrtnja za regulaciju 12. Odvojite sponu (4) od oslonca (5) 9. Ako uvlačenje točkova ne odgovara ovoj preporuci uradite sledeće: 5. zatim navrtku (9). Popustite navrtke (1) i (3) za regulisanje cevi poluge sistema za upravljanje (2) 65 . Sa leve strane prednjeg pogonskog mosta izvadite osigurač. Uvlačenje točkova je pravilno ako je izmereno rastojanje "A" manje za 2-8 mm od rastojanja "B". 3. Na ravnoj podlozi pomerite traktor po pravoj liniji napred nekoliko metara. (6) i oslonac (5) nalaze se u položaju-otvoru ''Б'' (L1=50 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 86. Napomena! Vrednost ''L1'' mora biti ista i na levoj i na desnoj strani prednjeg pogonskog mosta. Podesite pritisak u pneumaticima na osnovu podataka datih u tabeli 7.2 2.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova Povratak na sadržaj Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Ponovite postupak i na desnoj strani. Za razmak od L=310 mm i 355mm je potrebno navrtku (9) postaviti kao na slici 86 II (spone sistema za upravljanje je potrebno postaviti u otvore ''A'' ili ''Б'') 8. pomerite kućište reduktora na potrebnu dimenziju ''L'' 10. Izmerite rastojanje "B" između dve suprotne tačke na obodima (spoljnoj strani) pneumatika iza prednjih točkova na visini ose točkova. 14. na sledeći način: Slika 87. 1. ova mera je približna vrednost zato što se meri od neobrađene površine oslonca. Zategnite navrtke (2) cevi poluge sistema za upravljanje (13).635 mm) 6.

440 1.3 i slike 89.400 0 2... Odvrnite navrtke (1) za pritezanje točkova i skinite točkove 3.600 55 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 6.4R38 470 0 215 2.000 170 2. Zategnite četiri zavrtnja za pričvršćivanje glavčine momentom zatezanja 280. Odvrnite 3.950 220 2.420 (za dimenziju točka 9.6 na drugom točku. 6. Tabela 6..480 116.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova Povratak na sadržaj 1. Zategnite navrtke (1) i (3) Slika 88.440 Slika 89. 5. Tabela 6.. H K1 K2 L1 L2 18.5 obrtaja četiri zavrtnja (2) poklopca glavčine zadnjih točkova (3) 4.9R38 430 5 230 2. Okretanjem cevi (2) naregulišite potrebno rastojanje uvlačenja točkova 7.800 5 1.430 1.Belarus 1221.900 245 1. Dizalicom podignite zadnji deo traktora da se točkovi odignu od podloge 2. Ponovite postupak od 2.2 Međuosno rastojanje između točkova ''L'' mm Rastojanje ''K'' mm Položaj točka ''A'' ''Б'' 245 1. 6..3 Dimenzije zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Rastojanje glavčina od Točak Međuosno rastojanje poluosovine Dimenzije Širina.100 20 2.450 Rastojanja M 10 60 A 30 35 66 . Postavite točak i zategnite navrtke 7.300 Nm 6. Pomerite glavčinu na jednu ili drugu stranu da bi se dobilo potrebno osno rastojanje između točkova ''L'' (koristite podatke iz donje tabele za određivanje rastojanja između točkova merenjem rastojanja "A" od kraja poluosovina do glavčine).500 155 1.5-42) 205 1.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Povratak na sadržaj Glavčine spoljašnjeg i unutrašnjeg točka (1220-3104010) u slučaju udvojenih zadnjih točkova se podešavaju naspram zadnjeg mosta a po podacima iz tabele 6..

koja se vremenom troši (haba) a nalazi se između hidrauličnog klipa (4) i rude (3) veličina ''A'' pokazuje pohabanost (slika 91).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 90. Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) 2.2-24 1. podesite razmek lente (trakaste kočnice).9R24 1.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 1.9R38 1450 * sa uloškom (između točkova) 12211M3109020 6. mm točka rastojanje točka rastojanje 450 11.525 16.815 9.5.9. 2-Uložak.3A daje podatke za međuredni razmak za Belarus-1221 Prednji most Zadnji most Međuredni Dimenzije Međuosno Dimenzije Međuosno razmak. Ukoliko neuspete da sa gore pomenutim postupcima dobijete preporučene razmake i zatezači na vratilu (3) se iz krajnjeg desnog položaja pomere u krajnji levi položaj mora te uraditi unutrašnje podešavanje priključnog vratila. Ako je ''A'' > 921 mm (ZPV uključeno) i ''A'' < 40 mm (ZPV isključeno). Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) 3. Ako je dobro podešeno priključno vratilo veličine razmaka ''A'' su sledeće: • 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) • 50 ± 2 mm (ZPV isključeno) Slika 91.5 Podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj Podešavanje priključnog vratila je pomoću lente (trakaste kočnice). pre toga povucite ručnu kočnicu i stavite podupirače (i spreda i otpozada) zadnjeg točka 6. 4-dugačak (produženi) vijak. ili dolazi do proklizavanja ZPV. Montaža udvojenih točkova 1-Glavčina.5-42 * 1800 i 2700 700 14. Vratite vijak (3) i pločicu (12) Slika 92. 3.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. Gore pomenute postupke vršite sve do dobijanja preporučenog razmaka ''A'' za uključen i isključen položaj.5-42 točak. 2. 6-matica Tabela 6.Belarus 1221. 4. 6. Pre podešavanja ZPV-a stavite ''vertikalni sinhron ZPV-a'' u srednji položaj 2. Vilastim ključem (S=14) okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu za otprilike 30˚ 4. Pažnja! 1.5. Pokrenite motor. podešavanje vršite dok je motor u radu. Povratak na sadržaj Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) Zaustavite (ugasite) motor Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) Okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu tako da se zatezači na vratilu (3) nađu u krajnjem desnom položaju 67 . 3.

Zatezanjem vijka (30) eliminišite zazor. Podešavanje izvršite preko kućišta (5) i uloška (8).6. Skinite rascepke da bi mogli skiniti sigurnosnu pločicu (7) (slika 92) 8. Otklon kućišta reduktora (5) gledano iz pravolinijskog pravca kretanja (maksimalni ugao) treba da je u granicama od 38..05 mm..0 Nm. na pritisak od 7.30N što odgovara rupama na obodu za pričvršćavanje (22).08 mm.40˚. Izvadite vijak (2) iz ručice (5) (slika 91) 11.. Konusno valjkaste ležajeve (11) (slika 94) vratila (9) i (15) podesite tako da zazor nestane i to preko uloška (8) koji se nalazi između vratila (9) i (15) i kućišta (5). Maksimalno dozvoljeni zazor iznosi 0. Pomerite ručicu (5) uz pomoć trna ili vijkom (2) M10 (slika 91) 7. Pokrenite (upalite) motor i proverite pritisak ulja u upravljačkom mehanizmu.7-8.10 Nm (0.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu Povratak na sadržaj U PPM su konusno valjčasti ležajevi (17). Slika 93. Ukoliko i dalje proklizava priključno vratilo zamenite lentu (trakastu kočnicu) na gore opisani način...2 obrtaja 9. Barem manometar od 10 kp/cm2 treba spojiti na za to predviđeno (spojna glava) mesto pneumatskog kočionog sistema 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Konusno valjkaste ležajeve (6) (slika 94) pogonskog zupčanika (7) podesite bez zatezanja na maksimalni razmak od 0. a maksimalno pretezanje je 0.Belarus 1221. Vratite nazad sigurnosnu pločicu (7) 10..8. Posle eliminacije zazora maticu i čauru (1) osigurajte. Podešavanje se vrši preko vijka (20) (slika 94).1 kpm). proverite veličinu mrtvog hoda ležajeva i okrenite zupčanik (16) iza oboda za pričvršćivanje (22). 6.. U slučaju mrtvog hoda potrebno zatezanje se reguliše turpijanjem podloške (23) na određenu meru..0 kp/cm2 a tu vrednost očitajte sa instrumenta koji se nalazi na instrument tabli u kabini traktora 68 . Ako su ležajevi pravilno podešeni. i izvrnite ih tako da na 1. koji treba da iznosi 1 MPa (10 kp/cm2). potreban moment za okretanje zupčanika (16) treba da bude između 0.05 mm mereno u pravcu vratila.5.2. pneumatskog sistema i njegovog pogona Povratak na sadržaj Sva podešavanja kočionog sistema treba vršiti u rasterećenom položaju. Slika 94. (20) (slika 93) i oni nesmeju da imaju zazor. kao i razmak ''A'' koji treba da iznosi 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) i 50 ± 2 mm (ZPV isključeno). Stegnite redom vijke (11) silom 8. 6. Skinite delove koji se nalaze na zadnjem mostu tako da budu dostupni vijci (11) (slika 92) 6.. Preko zatezanja matice (17) podesite čauru (1) i konusno valjčaste ležajeve (18) (slika 94) tako da nebude zazora. Namestite otvore jedne naspram drugih i stavite sigurnosnu rascepku bez pomeranja matice (30). Što odgovara sili od 15.7 Provera i regulisanje ventila kočnica. 1. Pokrenite kompresor i napunite rezervoar vazduhom..

tako da se okretanje ručice (1) ostvaruje u zoni između oznaka I i III na točkiću i da ne bude savijanja sajle dok se pomera ručica (1). Pritom pritisak mora da poraste na 0.2 mm. 3. Uška 2. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8).Belarus 1221.65-0. Kontra navrtka 7. Kočioni ventil 4..0 kp/cm2). Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela nosača koji mora da iznosi 1.. Opruga 9.65-0.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) Povratak na sadržaj 1.2 mm. Pomoću navrtke (7) naregulišite dužinu poluge (5) na taj način da pri lakom povlačenju poluge regulatora*. 2. Na manometru priključenom na spojnoj glavi glavnog voda pritisak mora da bude nula.8 Mpa (6.8 Mpa (6. Ručicu (1) za upravljanje mešačem signala postavite u položaj I ("poziciono regulisanje").8 Mpa (6. 1. 5. 69 • . Viljuška 6. Navrtka 8. Spojene pedale kočnica maksimalno stisnite (pritisnite) na dole.5-8. Regulacija pozicione poluge (5) (slika 98) • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. Regulacija poluge (1) za upravljanje regulatorom Pomoću navrtke (2) naregulišite dužinu poluge (1) za upravljanje regulatorom na taj način da se pomeranjem poluge (3) u krajnji zadnji položaj u odnosu na kretanje traktora. Osovinica 10 Rame 3.65-0. Pažnja! U slučaju dobro podešenog kočionog ventila.. Regulacija zategnutosti sajle (4) za upravljanje menjačem signala • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. Manometar koji je spojen na spojnoj glavi treba da pokazuje barem pritisak od 7.0 kp/cm2). Poluga 6. prilikom pritiska spojenih pedala kočnica i prilikom povlačenja ručice ručne kočnice pritisak u pneumatskom sistemu mora da poraste na 0. Slika 97. između gumenih valjčića (5) i kraja sektora (4) ostvari zazor u vrednosti od 18.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3...5-8. Popustite navrtku (3) i odvrnite zavrtanj za regulaciju (2).0 kp/cm2).. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). ispred prekidača mešača signala ulazi u žljeb poluge mešača.5-8.24 mm. Slika 96. Slika 95. Pritom pritisak mora da poraste na 0. Zatim povucite ručicu ručne kočnice. U slučaju da manometar ne pokazuje navedene vrednosti potrebno je uraditi sledeće: 6. maksimalno povučena. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela ramena koji mora da iznosi 1. Oplata 5.7 kp/cm2 4.

nosivost pneumatika i dozvoljeno opterećenje na poteznici.. Okrenite navrtku još za 1/3. Povratak na sadržaj 6.1 Regulacija davača sile • • • Povratak na sadržaj Izvadite rascepku iz navrtke (3).300 mm iznad zemlje (gornja poluga topling treba da je u gornjoj oslonoj tački). čije se mase u transportnom položaju upotpunosti prenose na traktor. Agregatiranje traktora Povratak na sadržaj Traktor je u osnovnoj varijanti opremljen zadnjim priključnim uređajem NY-2.1/2 obrtaja da bi postavili rascepku. • Ostale mašine koje se priključuju na traktor pomoću dodatnih uređaja. Traktori omogućavaju različite vidove agregatiranja: • Nošene mašine priključene na podizni uređaj u tri tačke.8. građevinarstvu. * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. Traktori sa osnovnom i dopunskom opremom mogu se agregatirati i sa kombinovanim mašinama različitih namena (u poljoprivredi. • Vučene mašine se za traktor spajaju pomoću vučnog uređaja.8. Postoji mogućnost i agregatiranja različitih uvoznih mašina (uz malo prilagođavanje).1 Izbor radnih mašina Povratak na sadržaj MTZ-1221. Na traktor se mogu agregatirati i mašine koje spadaju u treću kategoriju. Ručicu (1) postavite u položaj III ("Regulacija sile"). Pri agregatiranju je potrebno proveriti podudarnost sastavnih elementa. 7. Naregulišite dužinu poluge (8) tako da pri lakom povlačenju poluge (21) (slika 57) regulatora*.Belarus 1221.. U ovim slučajevima mase mašina delimično povećavaju vučne sposobnosti traktora. šumarstvu i za komunalne radove). Zavrnite je do početka sabijanja spiralnih opruga (2) i lisnate opruge (1).. zadnjim priključnim vratilom s završetkom od 8 žljebova. dok vučene mašine ne. Mase vučenih mašina se upotpunosti prenose na sopstvene točkove. kao i u izuzetnim slučajevima mašine koje spadaju u prvu i u četvrtu kategoriju ali to treba izbegavati.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma.. Pre agregatiranja radne mašine potrebno je detaljno proučiti uputstvo za sklapanje i upotrebu radne mašine. 7. podiznu silu priključnog uređaja traktora. a takođe i u industriji. U transportnom položaju polunošene mašine se delimično podižu.2 Regulacija poluge sile vuče (8) • • • Postavite na zadnji podizni mehanizam teg ne manji od 400 daN i podignite ga na visinu 200. Kada se nošene mašine priključuju na zadnji podizni mehanizam treba voditi računa o tome da se suviše ne rasterete prednji točkovi i da se ne 70 .3 je univerzalni traktor koji spada u drugu kategoriju (nazivna vučna snaga je 27 kN i nemože biti veća) i agregatira se radnim mašinama koje spadaju u tu kategoriju. Slika 98 6. dok veći deo na sopstvene točkove. ispred prekidača mešača (2) signala ulazi u žljeb poluge (1) mešača. • Polunošene i vučene mašine priključene su na podizni uređaj tako da se njihove mase u transportnom položaju delimično prenose na traktor.

4R38 400 litara 16. Moguće je povećati težinu na prednjim točkovima i punjenjem pneumatika s vodom ili rastvorom kalcijum-hlorida CaCL2. 71 . koji omogućuju dodatno opterećenje prednjih točkova čije maksimalno opterećenje može biti 590 kg. završetak cevi.2. ventil treba da je u horizontalnom položaju. smanjuju gubici (predsetvena priprema i setva. navrtka. a može doći i do propinjanja i prevrtanja traktora. Skinite s ventila kapicu i naduvajte pneumatik do potrebnog pritiska 10. Vratite kapicu na ventil i spustite točak na podlogu Pneumatike. 8.1. zaptivka.25. pritisak proveravajte samo u krajnjem gornjem položaju ventila. Da bi se iskoristila prednja vuča mora biti dovoljno opterećenje na prednjim točkovima. Otvorite dotok tečnosti. zavrtanj zatvarača.). Izlijte višak tečnosti. Tabela 7. transport i drugi radovi) gde nema ili je malo dopunsko opterećenje traktora od mašine. treba koristiti dodatne prednje tegove. 7. kultiviranje i unošenje đubriva itd. crevo. pri punjenju na ¾ zapremine. 4. a specifična težina je 1. Pri tome periodično zatvarajte dotok tečnosti i ispuštajte vazduh iz pneumatika otvaranjem zavrtnja (5) 7. 25%-ni rastvor kalcijum-hlorida se rastvara sa 75% vode. Ova smeša ima sledeće karakteristike: tačka smrzavanja je -32˚C. ventil treba da je u krajnjem gornjem položaju 3. takođe možete napuniti pomoću pumpe ili crevom koje je spojeno na vodovod. Skinite s ventila metalni čep zajedno s iglicom i kapicom 4. teže je upravljati traktorom. dodavanje balasta je neophodno zbog poboljšanja vučnih karakteristika traktora (oranje. 5.1 420/70R24 (14. Okrenite točak u položaj koji odgovara potrebnom nivou punjenja: pri punjenju na ½ zapremine. 3. unošenje đubriva. Ispustite vazduh iz pneumatika. 6. Opterećenje prednjih točkova se može meriti ili izračunati U slučaju da je traktorski agregat (traktor + mašina) neodgovarajući zbog koeficijenta upravljivosti. Odvojte uređaj za punjenje od kućišta ventila rezervoara 8. 2. Pri tome brzina traktorskog agregata ne treba da je veća od 20 km/h. a zatim spojte završetak (1) s kućištem ventila pomoću navrtke (4) 5. a ostatak vazduhom odgovarajućeg pritiska u zavisnosti od potrebne sile dizanja. Ovaj koeficijent nesme biti manji od 0. 2. Sem toga.9R38 350 litara Slika 99.Belarus 1221. Šema punjenja pneumatika sa: tečnošću (a) i pražnjenja (b) 1. ventil.5 m 6. Pneumatici se pune do ¾ zapremine. Pravilan odnos opterećenja prednjeg i zadnjeg mosta traktora postiže se kombinovanim priključivanjem mašina napred i pozadi traktora. Ako je ovaj koeficijent mali. Pri tome se skraćuje broj prohoda traktorskog agregata po njivi.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje naruši koeficijent upravljivosti i sigurnosti rada. Koeficijent upravljivosti predstavlja odnos opterećenja prednjih točkova traktora i njegove težine.9R24) 170 litara 18. Pažnja! Kada u pneumatiku imate tečnost. Podignite točak dizalicom dok se ne odvoji od podloge. inače će tečnost dospeti u merač pritiska i može ga oštetiti. Podaci o količini rastvora po jednom pneumatiku dati su u tabeli 7. napunite pneumatike do potrebnog nivoa. cev Za punjenje pneumatika sa tečnošću koristi se specijalna oprema i to na sledeći način (slika 93): 1. Spojte kraj cevi (2) s rezervoarom tečnosti (3) koji se nalazi iznad točka na visini najmanje od 1. rezervoar. što obezbeđuje 700 kp pritiska na prednjem mostu. a zatim vratite na ventil metalni čep zajedno sa iglicom i kapicom 9.

16 20.18 0. Za međurednu obradu u širinama od 450 i 700 mm treba koristiti preporuke iz tabele 6.70 33.2. 700 i 900 mm..14 18. za rad na zemljištima povećane vlažnosti predviđeno je udvajanje zadnjih točkova. 7.3 Formiranje traktorskog agregata Povratak na sadržaj Za agregatiranje nošenih mašina koristi se uređaj za priključivanje. Tabela 7.2 Brzina kretanja km/h 420/70R24 (14.2 Izbor rastojanja između točkova traktora Povratak na sadržaj Pri izboru i korišćenju priključnih oruđa treba proučiti njihovo uputstvo za korišćenje i zavisno od tih preporuka.20 21. Priključivanje omogućuje priključna viljuška.15 33.12 17.00 24.25 26.95 Maksimalno opterećenje mostova određeno je nosivošću pneumatika ili vrednostima koje daje proizvođač traktora. treba odabrati potrebno rastojanje između točkova traktora. Rastojanje točkova treba podesiti po podacima iz tabele 6. Agregatiranje polunošenih mašina se vrši preko vučnog uređaja koji se montira na donje poluge i koji omogućava vertikalno pomeranje rude polunošenih mašina.15 29. U cilju smanjenja specifičnog pritiska na zemljište.50 24.25 29. Brzina kretanja sa udvojenim zadnjim točkovima nesme da pređe 20 km/h.610 mm (900 mm u popuštenom slučaju) • osnova priključnog trougla 870 mm (1010 mm u popuštenom slučaju) Agregatiranje polunošenih mašina omogućeno je pomoću vučnog uređaja koji se montira na donje poluge. Dimenzije poluga podiznog mehanizma (prečnik x širina sfernog zgloba u mm): • donje poluge 28. 72 .4R38 16.00 32.40 30. 600.15 27.1 39.7 x 38 ili 36 x 45 mm • gornja poluga 22 x 51 ili 32 x 51 mm Podizni mehanizam omogućuje rad s priključnim mašinama koje imaju sledeće dimenzije priključnog trougla: • visina priključnog trougla 460.80 23.10 15. Rastojanje između točkova traktora sa kojim traktor izađe iz fabrike je 1800 mm i koristi se pri transportu.40 22..3A.45 19. što omogućava međurednu obradu u širinama od 450. U toku rada je potrebno praćenje pritiska u pneumaticima i ako je potrebno usklađivati ih sa propisanim podacima. kao i način montaže udvojenih točkova sa uloškom koji su dati na slici 90. bilo pomoću automatske poteznice. tako da je omogućeno horizontalno nivelisanje.15 33.20 45.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Opterećenje i pritisak pneumatika treba da su odgovarajućih vrednosti koje su date u tabeli 7. Uzimajući u obzir da prilikom oranja jedan točak traktora ide u brazdi poželjno je ako to omogućava plug da se plug prepodesi iz treće grupe.75 0.25 0. Predviđena je bezstepenasta regulacija rastojanja između zadnjih točkova i to u zavisnosti od rastojanja prednjih točkova koja se menja pomoću premeštanja prednjih točkova.35 20.25 0.9R24) 18. 7.00 18.9R38 30 10 30 8 30 8 Opterećenje pneumatika u kN i njemu odgovarajući pritisak MPa 0.2.40 20. bilo direktno na poluge podiznog mehanizma.00 31.95 0. Prilikom oranja sa četvrobraznim ili petobraznim plugom optimalno rastojanje između točkova je 19502050 mm. Izmenu rastojanja zadnjih točkova treba uraditi kao što je prikazano na slici 88.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mašine koje zahtevaju poprečno pomerene tačke spajanja agregatiraju se pomoću klateće poteznice TCY1M ili TCY-1Ж (poprečna). Preko priključnog vratila dozvoljeno je korišćenje snage do 90 % od eksploatacione snage (rad u stacionarnom položaju) pri 1000 o/min i do 60 % pri 540 o/min.18 kN.28 kN. i bez potrebe je nebitrebalo menjati. koji po svojim parametrima treba da odgovara priključnoj mašini. Prikolice treba da su priključene za traktor samo pomoću poteznica TCY-3 ili TCY-1M. korišćenjem zavrtnjeva s obe strane ili za osovinicu poteznice. vučenih i poluvučenih mašina kao sigurnosni element u slučaju neplaniranog razdvajanja traktora i radne mašine da bi se izbeglo isticanje ulja iz hidraulčnog sistema. 73 . Pri agregatiranju priključnih mašina neophodno je staviti sigurnosne lance (sajle) za slučaj havarijskog odvajanja radne mašine od traktora. a u podu je predviđen otvor za uvođenje kabla. Podizne poluge. Za tipove (T-150K) radnih uređaja sa aktivnim radnim organima kardansko vratilo treba da se skrati za otprilike 450 mm. a na poprečnu TCY-1Ж ne više od 20 kN.36 o/min puta. Kretanje transportnog agregata zavisi od mogućnosti traktora i prikolice. Prednji nošeni mehanizam tipa NY-2 i prednje priključno vratilo služi za agregatiranje prednjih traktorskih utovarivača i uređaja koji su prilagođeni za prednje agregatiranje. Moguće je korišćenje snage preko nekog spoljašnjeg hidrauličkog priključka. Sinhrono priključno vratilo 4. Za njihovo pričvršćivanje na traktor koriste se slobodni otvori na nosačima priključnog uređaja ispod poteznice. Snaga preko prednjeg priključnog vratila ograničena je na 50 % (pri 1000 o/min. Pri radu agregata treba stalno nadgledati rad sigurnosne i jednosmerne spojnice. • zadnjeg . Viljuške kardanskog vratila treba da se nalaze u jednoj ravni. Kardansko vratilo treba da ima teleskopski deo (sa preklopom ne manjim od 110 mm) da bi se izbeglo razdvajanje i uklinjavanje spoja. Agregatiranje traktora sa dve prikolice dozvoljeno je samo na suvim i tvrdim putevima na nagibima do 4 %. Brzoaktivirajuće spojke se koriste pri agregatiranju polunošenih. Pri korišćenju spoljašnjih hidrauličkih izvoda. koje su postavljene na mašinama sa povećanim momentom inercije obrtnih masa (silažni kombajni. sem osnovnog otvora za spajanje sa donjim polugama. Pri agregatiranju radnih uređaja koji spadaju u treću kategoriju potrebno je izvršiti promenu nastavaka donjih poteznica kao i izvrnuti zadnji kraj toplinga i umesto njega staviti drugi odgovarajući (tip HY-3).) Postavljanje prednjeg priključnog vratila se vrši zajedno sa postavljanjem prednjih poluga i njihovih držača a bez poteznica za vuču. Vertikalno opterećenje na klateću poteznicu TCY-1M nesme biti veće od 20 kN. 7. Izbor snage za pogon mašina sa aktivnim radnim organima je na priključnom vratilu sa 540 o/min (završetak priključnog vratila je sa 6 ili 8 žljebova) ili sa 1000 o/min (završetak priključnog vratila je sa 21 žljebom). snaga ne treba da je veća od 5 kW (dozvoljeni maksimalni pritisak je 10 MPa). Brzina kretanja traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da je do 20 km/h (sem transoprta). Agregatiranje radne mašine na traktor treba sprovesti po uputstvu koji je dat uz radnu mašinu. Pogon mašina sa aktivnim radnim organima omogućen je priključnim vratilom i kardanskim vratilom sa štitnikom. imaju žljeb za agregatiranje širokozahvatnih mašina za bolje kopiranje reljefa zemljišta kao što su kultivatori i sejalice. Podizna sila podiznih mehanizama računa se na 610 mm od priključnih tačaka: • prednjeg . završetak je sa 21 žljebom). predviđeno je za pogon transportnih mašina s aktivnim radnim organima i za pogon mašina za ubiranje.Belarus 1221.4 Karakteristike rada Povratak na sadržaj Leva podizna poluga podiznog mehanizma podešena je na dužinu od 530 mm. kombajni za žito itd. ili za istu ovu dimenziju treba povećati priključnu rudu radnih uređaja. U kabini na prednjem delu predviđena su dva otvora M8 za pričvršćivanje pulta sistema automatske (elektronske) kontrole priključnih mašina.

Pri skretanju traktora i kretanju po nagnutim terenima treba smanjiti brzini do 10 km/h.5 Ograničenja težine Povratak na sadržaj Delovi koji služe za prenos snage (pogon). U suprotnom slučaju pumpa može da usisa vazduh (na primer kod prikolica sa samopražnjenjem. Pažnja! Odstupanje od nominalnih vrednosti treba da je u saglasnosti sa saobraćajnim propisima.000 kp-t. Ukupno (maksimalno) opterećenje zadnje osvine zajedno sa tegovima i agregatiranom radnom mašinom ne sme da pređe 5.000 kp-t pri maksimalnom međuosnom rastojanju od 1. ukupna masa) ne sme da pređe 8. Ovo uputsvo za rukovaoce nemože obuhvatiti čitav spisak preporuka za agregatiranje sa konkretnim mašinama.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Gabaritne dimenzije traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da su maksimalno do: • 20 m dužine. zato što je svetlo i svetlosna signalizacija opremljena (postavljena) samo za kretanje unapred. gde nema vertikalnog opterećenja na poteznici ili je neznatno. Provera se vrši u osnovnom radnom položaju (pri spuštenoj platformi. jer u sebi sadrže neophodne informacije za formiranje i korišćenje traktorskog agregata. 8. Prikolica treba da je opremljena s nezavisnim kočionim uređajem (kočnicama). Polunošene i vučene mašine treba da su čvrsto priključene za traktor i naregulisane prema otporu na tački kačenja (za polunošene mašine). Kvalitet formiranog traktorskog agregata zavisi u velikoj meri i od dobrog tehničkog poznavanja priključne mašine. treba tržiti dodatne informacije od ovlašćenog predstavnika ili direktno od proizvođača. a u cilju porasta pouzdanosti i povećanja njihovog veka trajanja ukupna (maksimalna) težina traktora (sa radnim protivtegovima. Pri agregatiranju traktora s prikolicama. Ugao poprečne statičke stabilnosti traktorskog agregata treba da je do 30° pri radnom rastojanju između točkova traktora.8 m visine.Belarus 1221. dodatnim balastima (tegovima) zajedno sa agregatiranom radnom mašinom.000 kp-t. ako je prečnik prednjih točkova manji onda je srazmerno i dozvoljeno opterećenje manje.800 mm. potrebno je opteretiti balastnim tegovima ne samo prednji most već i zadnji ili nalivanjem pneumatika vodenim rastvorom. u horizontalnom položaju). 7. Ukupno (maksimalno) opterećenje prednje osvine zajedno sa tegovima ne sme da pređe 3. Postupak formiranja traktorskog agregata kreće od zahteva agrotehničke operacije i analize tehničkih parametara priključne mašine. Pažnja! Potrebno je dobro proučiti i uputsva za rukovanje i korišćenje priključnih mašina. Tehničko održavanje Tehničko održavanje je neophodno da bi traktor bio sposoban za rad tokom eksloatacije. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri izboru priključnih mašina ili pri agregatiranju izabranih mašina. Pri kretanju na saobraćajnim putevima treba da bude rastojanje imeđu prednjih i zadnjih točkova oko 1800 mm. Kretanje unazad nije dozvoljeno.5 m širine i • 3. Napomena! Opterećenje prednje osovine u sebi sadrži i težinu prednjeg traktorskog utovarivača sa podignutom praznom kašikom. što treba usaglasiti sa traktorom. zbog velikog broja vrlo različitih mašina. kipovanjem). Kretanje traktorskog agregata po saobraćajnim putevima moguće je samo unapred. Pri agregatiranju mašina sa hidrauličkim potrošačima treba voditi računa da se iz rezervoara ne koristi više od 16 l ulja. koje su s pneumatskim sistemom traktora spojene preko pneumatskog priključka. 74 Povratak na sadržaj . • 2.

i ako je neophodno. 8. Izlijte kondenzat iz rezervoara pneumatskog sistema (Operacija 5). 75 . Podmažite ležaje spojnice (Operacija 15). zaustavite motor. pregleda ili regulisanju.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ne pridržavanjem mera tehničkog održavanja značajno se smanjuje radni vek traktora. kočnica. 18 / 22 31 47 0. kočnica i pneumatskog sistema (Operacija 24 i 26). Zamenite filtere motora i hidrauličnog sistema (Operacija 17 i 31). povećava se broj otkaza. 13. pre nego što pristupite bilo kojoj operaciji tehničkog održavanja. Ako ste skidali štitnike uverite se u to da su vraćeni na mesto pre nego što počnete rad na traktoru. Rukovaoc je obavezan da svakodnevno proverava rad traktora.15 1. Povratak na sadržaj Pregledajte i operite traktor. naregulišite slobodni hod pedale spojnice. da ne dozvoli slabljenje pritegnitih spojeva. Očistite mrežasti filter menjača (Operacija 15). Proverite zazore između ventila i klackalica (Operacija 21). Zapremine posuda u litrima Karter (ulja) motora Sistem za hlađenje motora Transmisija Pumpa za gorivo Glavni prenos prednjeg pogonskog mosta Kućićte gornjeg / donjeg koničnog zupčastog para reduktora prednjeg pogonskog mosta (svaki) Rezervoar ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje (zapremina hidrauličnog sistema) Rezervoari goriva (2 rezervoara po 85 litara svaki) Rezervoar tečnosti za lakše startovanje motora. očistite kleme. 16. oštećenja ili nesretnih slučajeva. Proverite i ako je neophodno podesite hermetičnost prečistača za vazduh i usisnog voda (Operacija 23) 15. spojeve i ventilacione otvore (Operacija 27). smanjuje snaga motora i povećavaju se troškovi korišćenja traktora. nakupljanje prljavštine ili drugih nečistoća koje mogu biti uzročnici nepravilnog rada. • reduktoru točkova i glavnom prenosu prednjeg pogonskog mosta (Operacija 43). Proverite zategnutost zavrtnjeva glave cilindra (Operacija 35).25 2. Zamenite ulje u: ● karteru motora (Operacija 16). Proverite i ako je neophodno zategnite spoljašnje navojne spojeve glavnih sklopova (Operacija 40). Poslušajte rad svih glavni sklopova (delova) traktora. Proverite. Proverite zategnutost remena generatora (Operacija 8). Nikada ne prosipajte prerađenu tečnost i ulje na zemlju. VAŽNO! Pridržavajte se pravila za pravilno i bezopasno skladištenje i čuvanje otpadnih materija. Koristite specijalne posude za čuvanje i skladištenje ovih otpadnih materija. 3.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 1. sistema za osvetlenje i signalizaciju (Operacija 6). Izlijte talog iz rezervoara za gorivo. filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva (Operacija 7 i 22). 7. pojave curenja goriva. požara. 2. 4. 11. 10.9 22 (25) 170 0. Proverite stanje akumulatora.Belarus 1221. • kućištu menjača (Operacija 42). tečnosti i ulja. sistema za upravljanje. 14. 12. 6. 9.2 8. Prokontrolišite funkcionisanje motora. 5. UPOZORENJE! Ako nema posebnih uputstava. zaustavite traktor i povucite parkirnu kočnicu. Očistite rotore centrifugalnog prečistača ulja motora i menjača (Operacija 12 i 13).

Belarus 1221.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 76 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.

3 Tabela tehničkog održavanja traktora Broj operacije na karti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Radna operacija Nivo ulja u motoru Nivo tečnosti za hlađenje u motoru Nivo ulja u rezervoaru hidrauličnog sistema i sistemu za upravljanje Nivo ulja u transmisiji Izlivanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Provera funkcionisanja motora.Belarus 1221. časova 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 125 250 500 1000 2000 Uopšteno . kočnica i uređaja Izlivanje taloga iz filtera za grubo prečišćavanje goriva i rezervoara goriva Provera zategnutosti remena ventilatora Zavrtnji glavčine zadnjih točkova Pritisak vazduha u pneumaticima Čišćenje prečistača vazduha motora Čišćenje centrifugalnog filtera motora Čišćenje centrifugalnog filtera menjača Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta Čišćenje žičanog filtera ulja u menjaču Zamena ulja u motoru Zamena filtera ulja u motoru Podmazivanje ležaja spojnice Kinematički zglobovi hidrocilindra sistema za upravljanje Turbokompresor Provera zazora ventila motora Izliv taloga iz filtera za fino prečišćavanje goriva motora Hermetičnost spojeva prečistača vazduha motora Slobodan hod pedale spojnice Zazori na volanu Regulisanje kočnica Akumulator Mešač signala za regulaciju sile i pozicije Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Hermetičnost magistrale pneumatskog sistema Zamena filtera ulja hirauličnog sistema 77 Periodičnost svakih.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. sistema za upravljanje.

časova Radna operacija Čišćenje filtera grejača kabine Čišćenje generatora Uvlačenje . 40.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Broj operacije na karti 32 33 34 35. 46.trag prednjih točkova Zatezanje zavrtnjeva glave cilindra motora Filter vazduha na motoru Čišćenje filtera za grubo prečišćavanje goriva Zamena filtera za fino prečišćavanje goriva Zazori u kinematičkim zglobovima poluga sistema za upravljanje Provera i pritezanje spoljašnjih zavrtanjskih spojeva Turbokompresor motora Zamena ulja u transmisiji i rezervoaru ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Zamena ulja u glavnom prenosu i reduktorima točkova prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje desne podizne poluge podiznog mehanizma traktora Podmazivanje obrtnog vratila poluga podiznog mehanizma Provera brizgaljki motora Generator Podmazivanje okretnih rukavaca prednjeg pogonskog mosta Starter motora Provera brizgaljki motora Generator (sezonsko podešavanje) Pranje sistema za hladjenje motora Ispiranje pumpe za gorivo visokog pritiska Regulacija centrifugalnog prečistača motora Regulacija centrifugalnog prečistača menjača 10 125 250 500 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1000 2000 Uopšteno 8. 49. pre nego što počnete ponovo sa radom. 55. 43. 50.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja Povratak na sadržaj VAŽNO! Posle rada na tehničkom održavanju vratite na mesto sve prethodno skinute štitnike sa traktora. 48. Periodičnost svakih. 45. 51. 54. 39. 44. 78 . 52. 47. 53. 38.Belarus 1221. 36 37. 41. 42.

. stavite na poklopac debelu tkaninu i polako odvrnite poklopac. uverite u to da je hauba čvrsto fiksirana u oslonacima kada je u gornjem položaju.Belarus 1221. Da bi spustili haubu: • podignite haubu. oslobodite podupirač (1) i postavite ga u držač (2) • spustite haubu. . Sačekajte da se motor ohladi. U protivnom višak ulja će sagorevati.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Hauba Hauba je postavljena na zglobne veze u prednjem delu traktora. i na strelicom označenom mestu pritisnite haubu rukama 8.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada ili svakodnevno ako je potrebno Povratak na sadržaj OPERACIJA 1. Slika 100. Opasno je skidati poklopac kada je motor vruć. VAŽNO! Ne dolivajte ulje iznad gornje oznake na pokazivaču. kada se ulje u potpunosti slije u karter: . što omogućava njeno brzo pomeranje napred i dobijanje pristupa u zoni motora za obavljanje planiranih operacija tehničkog održavanja. Da bi podigli haubu: • povucite ka sebi ručicu (4) i podignite haubu (3) • zadržite haubu. Nivo ulja treba da je između gornje i donje oznake na pokazivaču. oslobodite podupirač (1) iz držača (2) i slobodni kraj stavite u oslonac (5) (pogled I) VAŽNO! Pre nego što počnete sa tehničkim održavanjem u zoni pod haubom. Nivo tečnosti za hlađenje motora UPOZORENJE! Sistem za hlađenje radi pod pritiskom koji se kontroliše ventilom u poklopcu hladnjaka. OPERACIJA 2. Ako je neophodno dolijte ulje na usipno grlo (1) skinuvši poklopac (2).Izvadite merač ulja (3) s desne strane motora. Slika 101. Nivo ulja u karteru motora. VAŽNO! Ne dozvolite da motor radi sa nivoom ulja koje je ispod donje oznake na pokazivaču nivoa ulja. kako bi postepeno smanjili pritisak pre nego što potpuno skinete poklopac. Čuvajte se opekotina od vrele tečnosti. što će dati lažnu sliku o velikoj potrošnji ulja i pojave ugljenmonoksida. obrišite ga i ponovo ga vratite na svoje mesto.Izvadite merač i odredite nivo ulja. Proverite nivo ulja tako što postavite traktor na ravnu podlogu i tek kroz 3-5 minuta posle zaustavljanja motora. 79 Slika 102. namesti te je u bravicu.

kočnice i oprema za svetlosnu i zvučnu signalizaciju treba da su u ispravnom stanju. Ispustite talog i vodu dok se ne pojavi ispod zatvarača čisto gorivo. skinuvši navojni poklopac (2). OPERACIJA 3. uključujući i zadnji treba da su sa izvučenim klipovima.Belarus 1221. Proverite nivo ulja na providnom pokazivaču (1) (slika 103) koji je sa desne strane kućišta menjača. Ako je neophodno. Zatvorite ispustne zatvarače rezervoara za gorivo i filtera. Provera rada motora. dolijte ulje do oznake "П". Zaustavite motor i zakočite traktor parkirnom kočnicom. Nivo treba da je između oznaka "O" i "П". NAPOMENA! Pri korišćenju radnih uređaja koje zahtevaju veće količine ulja. Slika 104. VAŽNO! Ne dozvolite da se nivo tečnosti smanji ispod 40 mm od gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. kočnica. Provera nivoa ulja u transmisiji Slika 103.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pomoću izvijača podignite vratanca (2) koja su u gornjem prednjem delu haube. opreme za osvetlenje i signalizaciju Motor treba da mirno i uravnoteženo radi u svim režimima rada. dolijte ulje do nivoa oznake "C".6 Provera posle svakih 125 časova rada Uradite sve gore navedene operacije plus sledeđe operacije: Povratak na sadržaj OPERACIJA 7. proverite nivo tečnosti u hladnjaku. Nivo ulja ne treba da bude niži od 10 mm od oznake "П". Sistem za upravljanje. Ventil treba da bude otvoren sve dok se potpuno ne izlije kondenzat i prljavština. sistema za upravljanje. primenite gore pomenute mere bezbednosti. OPERACIJA 6. skinuvši poklopac (2) (slika 104) usipnog grla za ulje. Nivo ulja u rezervoaru hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Pre provere nivoa ulja. dolijte ulje do oznake "П". traktor treba postaviti na horizontalnu ravnu podlogu. Ispustite kondenzat iz oba rezervoara i sa leve i sa desne strane traktora. Talog odložite u specijalne posude i pravilno ga skladištite. Slika 105. pridržavajući se uputstva opisana u ’’OPERACIJA 3’’. Proveravajte nivo ulja na providnom pokazivaču nivoa (1) koji je sa leve strane traktora. da bi zatvarač hladnjaka (3) bio pristupačan. tečnost u hladnjaku treba da je do gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. 80 . OPERACIJA 4. Ispuštanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Povucite prsten (1) prema sebi i istovremeno na gore da bi otvorili ventil. 8. Ako je neophodno. Svi hidraulični cilindri. OPERACIJA 5. Ispuštanje taloga iz filtera za gorivo i rezervoara goriva • • • Otvorite ispustni zatvarač (1) rezervoara za gorivo (2) i ispustni zatvarač (4) kućišta filtera (3).

OPERACIJA 11. pritegnite ih momentnim ključem momentom pritezanja od 360 do 500 Nm. Provera pritiska u pneumaticima Proverite stanje protektora i pritiska vazduha u pneumaticima. ako je neophodno. Slika 106. pri pritisku silom od 40 N.Belarus 1221. Za čiščenje filtera za vazduh i zamenu papirnog uloška uradite sledeđe operacije: • odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite uljno kupatilo (1) • odvrnite leptirastu navrtku (3) i izvadite uložak filtera (5) • proverite (bez vađenja iz kućišta (6)) čistoću uloška kontrolnog filtera (4) NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5). NAPOMENA! U slučaju da je radna sredina traktora sa povećanim nivoom prašine ovu operaciju treba raditi na svakih 20 radnih sati. Pritegnite zavrtnje (2) koji pričvršćuju generator i zaštitni plašt generatora. okrenite kućište generatora dok ne dobijete potrebnu zategnutost. Slika 110 81 . podesite pritisak vazduha u pneumaticima prema opterećenju i datim preporukama u poglavlju 7. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška Proverite zaprljanost papirnog uloška u filteru za vazduh i prostora kućišta filtera. OPERACIJA 9. U tom slučaju treba oprati kontrolni filter (4) a uložak filtera (5) zameniti novim. OPERACIJA 8. OPERACIJA 10.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 107. Da bi postigli navedenu zategnutost remena popustite zavtranje (2) koji pričvršćuju generator. Slika 109. Ako je neophodno. Provera zategnutosti zavrtnjeva glavčine zadnjih točkova Proverite zategnutost četiri zavrtnja (1) glavčine zadnjih točkova i. Provera zategnutosti remena pogona ventilatora kod generatora Zategnutost remena ventilatora je dobra ako je ugib remena na sredini između remenice kolenastog vratila (radilice) (1) i remenice ventilatora u granicama od 30 do 33 mm.

Postavite kapu (2) i zategnite navrtku (1) momentom 35. dolijte ulje do potrebnog nivoa kroz kontrolno usipni otvor. OPERACIJA 14. Slika 112. skinite čašu rotora (3)...Belarus 1221. Slika 113. Postavite delove za balansiranje na čašu i kućište rotora. Postavite šrafciger (5) ili šipku između kućišta i donje strane filtera kako bi zaustavili rotor (3) od obrtanja i pomoću ključa (4) odvrnite navrtku rotora. Operacija 15. Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para Provera nivoa ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para se vrši tako što odvrnete zavrtanj-zatvarač (1) (slika 112) i nivo ulja treba da je do donjih navojaka navojno kontrolnog usipnog otvora za sipanje i kontrolu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. Skinite poklopac (6). Slika 111. krilca (7) i mrežicu filtera (8). Ako je neophodno. NAPOMENA! Posle zaustavljanja motora u toku od 30 .7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 12 i 13. Očistite sve delove od taloga i properite ih u dizel gorivu i produvajte sa vazduhom pod pritiskom. Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili. Nemetalnom četkom odstranite sve naslage sa unutrašnjih zidova čaše rotora. Ako je neophodno očistite i properite mrežicu. Rotor treba lako da se obrće. 82 .50 Nm. Čišćenje centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača • • • • • • • • • Skinite navrtku (1) i kapu (2). da potpuno legne čaša na rotor. To govori o tome da filter radi normalno. Mrežasti prečistač ulja menjača • Odvrnite i skinite poklopac (1).60 s treba da se čuje šum obrtanja rotora. Pre sastavljanja čaše sa kućištem rotora namažite zaptivni "O" prsten s uljem za motor. Navrtku za stezanje čaše zavrnite (ne previše). Uhvativši za dugme (3) izvucite filter iz kućišta menjača.

Zategnite maticu (1) momentim ključem momentom od 50 do 70 Nm. 83 . Zavrnite nazad sklopljen filter za ulje sa 3/4 okretaja nakon dodira podloške (9) o kućište (10). Promena filtera ulja u motoru (istovremeno sa zamenom ulja u motoru) • • • • • • Odvrnite kućište filtera za ulje (5) zajedno sa uloškom filtera (6). tako da se pomeri za 3 do 4 mm u kućištu (5). da je zaptivni prsten (7) postavljen s obe strane mrežastih žičanih elemenata NAPOMENA! Uvrćite leptir navrtku (4) dok ploča (10) ne bude u istom nivou sa čelom klipa (5). propusni ventil (7)i oprugu (8). Ako je neophodnozamenite podloške (3) i (9). Operite sve delove. oprugu (6). zakrenite stezač (4) tako da se 3 ispupčenja poklope sa žljebovima na kućištu (5). • OPERACIJA 18. Pravilno odložite ulje. Stisnite stezač (4). OPERACIJA 17. Properite mrežaste žičane elemente sa čistim dizel gorivom. Izlijte ulje u specijalnu posudu za skupljanje prerađenog ulja. Postavite novi uložak filtera iobrnutim redosledom sastavite filter za ulje. Vratite na mesto poklopac (2) ulivnog otvora. uložak filtera (6). Povucite parkirnu kočnicu. Odvrnite maticu (1) i skinite skinite donji deo filtera (2) zajedno sa podloškama (3) i (9). Proverite nivo ulja pokazivačem (3). Pomoću mazalice 4-6 puta napumpajte (odgovarajućim kvalitetom maziva) na mazalici kućišta koja je uvrnuta u kućište ležaja. Podmažite podlošku (9) motornim uljem. klip (5). • • • • • Zagrejte motor do normalne radne temperature (ne manje od 70 °C). OPERACIJA 16. Slika 116. Skinite ploču (10). kontranavrtku (2) i navrtku s krilcima (4) sa vretena (9).Belarus 1221. Skinite poklopac (2) ulivnog otvora i odrvrnite odlivni zatvarač (4). Startujte motor i neka radi 1-2 minuta. Sastavite filter obrnutim redom od rastavljanja. Podmazivanje aksijalnih ležaja spojnice • • Skinite popklopac (1) s leve strane kućišta spojnice. zaptivni prsten (7) i žičane elemente (8). Skinite stezač (4). kako je ranije opisano u "OPERACIJA 1" Ako je neophodno dolijte ulje do potrebnog nivoa. Zamena ulja u motoru • • • Slika 114.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • Odvrnite dugme (3). Slika 115. Postavite traktor na ravnu površinu i ugasite motor. Vratite na mesto zatvarač (4) i kroz usipno grlo (1) nalijte sveže čisto motorno ulje (propisanih karakteristika) do gornje oznake pokazivača ulja (3). NAPOMENA! Uverite se u to.

5.za izduvne ventile 0. podesite preklapanje ventila 6-tog cilindra i naregulišite zazore 1.45 mm. OPERACIJA 20. 11 i 12-tog ventila (računajući ventile od strane ventilatora). 6. NAPOMENA! Zazori između klackalice i ventila na hladnom motoru treba da su: .Belarus 1221. Zavrnite zatvarače (1). Podmazivanje zglobnih spojeva cilindara sistema za upravljanje Mazalicom podmažite zglobne veze cilindra na otvorima za mazalicu (1) i sa leve i sa desne strane prednjeg pogonskog mosta (4 mesta za podmazivanje). 8 i 9-tog ventila. OPERACIJA 19. Izlivanje taloga iz filtera za fino prečišćavanje • • • Popustite za 1 do 2 obrtaja zatvarač (1) za ispuštanje vazduha. postavite merni listić (3) između stabla ventila (5) i klackalice (4) zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2) dok se ne dobije potreban zazor mernog listića. (2) i (3). Slika 117.. 2. Podmazivanje izvršite mazivom odgovarajućeg kvaliteta i potrebnom količinom maziva.. . Posle regulisanja zazora zategnite kontranavrtke (1) i vratite na mesto skinute delove OPERACIJA 22.za usisne ventile 0. • • • Okrenite radilicu za 360°. prethodno proverivši zatezanje zavrtnjeva glave cilindara (Operacija 35). Provera zategnutosti spojeva turbokompresora Proverite zategnutost spojeva turbokompresora (1). a izduvni završava zatvaranje) • Podesite zazore 3. Slika 118. 8. 7..30 mm. 10. izduvne grane (3) i nosača auspuha (2). • Obrnite radilicu motora do trenutka preklapanja ventila 1-vog cilindra (usisni ventil počinje da se otvara.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje NAPOMENA! Ne prepunjavajte kućište sa mazivom. Za regulaciju ventila popustite kontranavrtku (1) zavrtnja (2).40.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati Povratak na sadržaj Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 20.0. Ako je neophodno. 4. 84 .0. Višak maziva može da dospe unutar kućišta na frikcione delove spojnice koji se ne podmazuju. Odvrnite zatvarače (2) i (3) u donjem delu filtera i izlijte talog dok ne poteče čisto gorivo.25. Provera zazora ventila motora i podešavanje NAPOMENA! Proveru zazora radite na hladnom motoru. zategnite spojeve pomoću momentnog ključa momentom od 35 do 40 Nm. Regulaciju zazora obaviti sledećim redom: Slika 119. i stegnite ih.. • Skinite poklopac glave cilindara i proverite zatezanje držača osovinice klackalice obrtnim momentom 60-90 Nm.

zategnite navrtke poluga za okretanje i odstranite zazore u nosaču volana. OPERACIJA 25. izvucite rukavac (2) i odvojte polugu (5) od ručice (1). • Okrenite ručicu (1) u suprotnom smeru kazaljke na satu do kraja. VAŽNO! Uverite se u to da se pedala spojnice precizno vraća od kraja do kraja slobodnog hoda. • Ponovite ovu operaciju za desnu pedalu radne kočnice. 85 Slika 121. U slučaju zapinjanja pedale naregulišite oprugu servouređaja (7) zavrtnjem (8) ili izmenite položaj konzole (9) okrenuvši je u odnosu na osu zavrtnja za pričvršćivanje. pronađite mesto na kome dolazi do propuštanja vazduha (pušta negde na dihtungu) Slika 120. poluga sistema za upravljanje. zatim zavrnite viljušku za 5 do 5. da se dodirnu potisni ležaj i poluge. U suprotnom.5 okretaja (tj. NAPOMENA! Suviše veliki slobodan hod pedale ne dozvoljava da se potpuno usključi spojnica i otežan je izbor stepena prenosa. OPERACIJA 24. • Popustite kontranavrtku (4). Slika 123. • Obrćući viljušku (3) podesite da se poklope otvori u viljušci i polugi (1). Slika 122. Suviše mali hod dovodi do proklizavanja lamela spojnice. Pokrenite (upalite) motor Podesite gas (na leru) tako da broj obrtaja motora bude oko sredine Zatvorite usisnu cev (1) prečistača vazduha. Regulacija slobodnog hoda volana Slobodan hod volana pri radu motora ne treba da bude veći od 25 °. . leve radne kočnice.Belarus 1221. OPERACIJA 26. Regulacija slobodnog hoda pedale spojnice Slobodan hod pedale spojnice treba da bude u granicama od 30 do 40 mm. naregulišite kočnice na sledeći način: • Popustite kontranavrtku (3) zavrtnja za regulaciju (2). pregrevanja i habanja delova spojnice. • Zategnite kontranavrtku (4) i sastavite delove suprotno od onog kako ste ih rastavili. skratite polugu). tada motor mora da stane (da se ugasi) • Ukoliko motor ne stane (ne ugasi se). Regulacija hoda pedale radnih kočnica i parkirne kočnice Pun hod pedale za kočenje pri sili pritiska na pedalu od 120 N treba da je u granicama 110-120 mm. • Odvrnite zavrtanj (8) dok pedala (6) ne dodirne deo kabine. Za regulaciju slobodnog hoda pedale spojnice treba uraditi sledeće: • Izvadite rascepku. naregulišite hod pedale leve radne kočnice. U suprotnom slučaju odstranite zazore u zglobnim vezama hidrauličnog cilindra. • Zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane • • • • Skinite monociklon i očistite njegove unutrašnje površine.

• Podesite vuljušku (7). izvršite podešavanje pneumatske kočnice na sledeći način: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. Ako kiselina dospe na spoljašnje delove tela. Ne dozvolite da plamen ili iskre vatre dođu u zonu elektrolita . • Zategnite kontranavrtku (2) i (8). Slika 125. Punite i odložite akumulatore u prozračnu prostoriju sa ventilatorom. • Okrenite polugu (5) tako da se otvor na njegovom desnom ramenu poklopi sa gornjim prorezom "B1" poluge (4) i sa prorezom "B2" poluge (3). Ako dospe unutra . Pri radu sa akumulatorom nosite zaštitne naočare i rukavice. koja ako dospe na kožu. Pre regulacije parkirne kočnice postavite traktor na ravnu podlogu. a zatim se obratite lekaru. • Popustite kontranavrtku (2) sa zavrtnja za regulaciju (3) parkirne kočnice (sa desne strane traktora).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 124. 86 .Belarus 1221. properite ih velikom količinom čiste vode. • Zavrtanjem ili odvrtanjem zavrtnja (3) postignite to da se pri sili na poluzi (1) od 200 N.popijte velike količine vode ili mleka. • Obrtanjem zavrtnja za regulaciju (3). VAŽNO! Pri blokadi pedala kočnica neujednačenost kočenja točkova treba da je manja od 1 m (po otisku. zaustavite motor i blokirajte zadnje točkove od napred i od nazad: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. OPERACIJA 27. • Popustite kontranavrtke (2) i (8) i skinite čivije (6). Akumulatori UPOZORENJE! U akumulatoru je sumporna kiselina. tragu kočenja). Slika126.to može izazavati eksploziju. Ako dospe u oči . na odeću ili oči izaziva opekotine. Ako je traktor opremljen pneumatskim sistemom i radi sa prikolicama koje su opremljene pneumatskim kočnicama. NAPOMENA! Hod leve pedale radne kočnice treba da bude nešto manji da bi se obezbedilo istovremeno aktiviranje kočnica pri kočenju sa blokiranim pedalama. Parkirna kočnica treba da je potpuno uključena pri položaju poluge (1) na četvrtom zupcu sektora (A).obilno ih perite vodom u trajanju od 15 min. potpuno uključi parkirna kočnica na četvrtom zupcu sektora (A): • Posle podešavanja učvrstite zavrtanj (3) sa kontranavrtkom (2). postavite čiviju (6) i osigurajte je rascepkom. podesite hod poluge (1) tako da se parkirna kočnica potpuno uključuje na 3-em ili 4tom zupcu sektora "A".

Ako je neophodno. Pre nego što dodate destilovanu vodu. Proverite na manometru da pad pritiska za 30 minuta ne bude veći od 0.5 bara. zatvorite ga poklopcem (1) i učvrstite zavrtnjima (2). OPERACIJA 28. proverite gustinu elektrolita u svakoj ćeliji akumulatora. • Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). Zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema NAPOMENA! Svaka sledeća zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema je posle svakih 1000 radnih sati. • Sastavite filter onako kako ste ga rastavili. Provera hermetičnosti magistrale pneumatskog sistema • • Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu na 6 do 6. Slika 130. Gustina treba da odgovara gustini potpuno napunjenog akumulatora. Treba da je za 12-15 mm iznad zaštitne mrežice (ili između oznaka za nivo na providnom delu kućišta akumulatora). Ako se ručica ne kreće na ovaj način. obratite se stručnom servisu gde će se izvršiti potrebno podešavanje. Proverite nivo elektrolita. OPERACIJA 29. U protivnom. Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Za čišćenje filtrirajućih elemenata: Slika 128. Skinite navrtke (3). Slika 129. pro-perite ih sredstvom za pranje i produvajte sabijenim vazduhom. poklopac (1) i izvucite element za filtriranje pomoću graničnika (4). dodajte destilovanu vodu. obrnutim redom.5 bar-ra (prema pokazivaču pritiska na komandnoj tabli) i zaustavite (ugasite) motor. OPERACIJA 30. 87 .Belarus 1221. Održavajte akumulatore u čistom i suvom stanju. Proverite da izvodi (2) i zatvarači (1) budu čisti. Upravljanje mešačem signala regulacije sile/pozicije (ako je ugrađen) Podignite zadnji podizni uređaj u krajnji gornji položaj. Ako je neophodno.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • • Slika 127. Properite kućište (6) sredstvom za pranje. namažite klemne tehničkim vazelinom i očistite ventilacione otvore na zatvaračima (1). pronađite mesto gubitka vazduha i odstranite neispravnost. OPERACIJA 31. Uverite se da je akumulator dobro pričvršćen. • • • • • Skinite zavrtanje (2). Kada skidate zatvarače očistite naležuće površine. graničnik (4) i filtrirajući element (5). Stavite filter na svoje mesto u rezervoar hidrauličnog sistema. • Izvadite filtrirajuće elemente. Proverite da se ručica mešača signala (1) slobodno okreće u opsegu između oznaka "I" i "III" kružne skale. Stavite novi filtrirajući element i sklopite filter obrnutim redosledom kako ste ga rasklopili.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 32. Čišćenje filtera sistema za grejanje i ventilaciju kabine NAPOMENA! U vlažnim uslovima rada, na primer, rano ujutru, ne uključujte ventilator, jer ovlažene čestice prašine teško će te odstraniti. • • • Podignite krov kabine (1). Skinite dva zavrtnja i poklopac filtera (2) zajedno sa dva filtrirajuća elementa (3). Lako protresite filtrirajuće elemente kako bi istresli čestice prašine.

Slika 131.

BUDITE PAŽLJIVI DA NE OŠTETITE FILTER.

• Očistite filter pomoću sabijenog vazduha pod pritiskom manjim od 2 bara. Crevo držite na rastojanju većem od 300 mm od filtera, kako ne bi oštetili papirne filtrirajuće elemente. Pri čišćenju pravac struje vazduha kroz filter treba da je u suprotnom smeru od kretanja vazduha pri radu, koji je označen na filteru. • Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.
NAPOMENA! Pri radu traktora u uslovima povećane prašine, čistite filter češće. Održavanje ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine U cilju efikasnog rada ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine treba uraditi sledeće: 1. Posle sipanja tečnosti za hlađenje treba startovati (upaliti) motor i u kabini traktora ručice (1) koje se nalaze i na levoj i na desnoj strani ne otvaramo sve dok temperatura rashladne tečnosti ne dostigne 5060°C, traktor radi na srednjim brojevima obrtaja, otvaramo ventil (1) na levoj strani kabine radi punjenja grejača sa tečnošću. 2. Uverite se da tečnost cirkuliše, otvorite slavinu (2) na desnoj strani kabine traktora. Grejač je već trebao da počne da greje. Zbog ovoga doći će do pada nivoa rashladne tečnosti u hladnjaku motora. 3. Dopunite hladnjak rashladnom tečnošću, OPERACIJA 2 4. Radi što bržeg zagrevanja kabine startujte (upali te) ventilator za grejanje i otvorite klapne za ventilaciju 5. U slučaju ispuštanja rashladne tečnosti iz sistema za hlađenje i sistema za grejanje potrebo je da traktor postavite na horizontalnu podlogu, otvorite obe slavine (1) za sistem grejanja u kabini (i sa leve i sa desne strane), skinite poklopac hladnjaka, izvadite sa obe strane vijke (2) i otvorite slavine na hladnjaku i na motoru. NAPOMENA! U hladnom vremenu a u cilju izbegavanja smrzavanja sistem grejanja produvajte kompresovanim vazduhom, pre toga zatvorite slavine na hladnjaku i na motoru i stavite nazad čep na hladnjak. 6. U toplom vremenu prilikom ventilacije slavine (1) treba da budu zatvorene. 7. Čišćenje filtera treba raditi na 125 radnih sati Slika 132. OPERACIJA 33. Čišćenje generatora Očistite generator od prašine i prljavštine. Proverite, i ako je neophodno, zategnite zavrtnje (1) za pričvršćivanje generatora. Proverite stanje i zategnutost klemni generatora (2). Slika 133.

88

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 34. Uvlačenje (trag) prednjih točkova Uvlačenje (trag) prednjih točkova treba da je u granicama 2-6 mm. Ako je neophodno, podesite prema datim preporukama. Slika 134.

8.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati Povratak na sadržaj
Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 35. Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora radite samo na zagrejanom motoru, sledećim redosledom: • Skinite poklopac klackalica, • Skinite poklopac glave cilindara i osovinu klackalica, sve zajedno. • Pomoću moment ključa, proverite i dotegnite zavrtnje glave cilindara redosledom kako je pokazano na slici. Moment pritezanja zavrtnjeva treba da je u opsegu 190-210 Nm. • Proverite zazore ventila i, ako je potrebno, podesite ih saglasno uputstvu koje je dato u Operaciji 21 ovog poglavlja • Vratite sve nazad obrnutim redosledom NAPOMENA! Prvo dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora treba obaviti posle uhodavanja (razrade) traktora OPERACIJA 36. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška • • • Skinite monociklon (7), očistite sito, i unutrašnji deo od prašine i prljavštine Odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite kućiđte (4) Skinite uložak fitera (5). Proverite i stanje kontrolnog filtera (4).

NAPOMENA! Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5) (pocepan papirni uložak, ili odvajanje dna filtera). NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Ako uložak filtera nije pocepan, izduvajte ga kompresovanim vazduhom prvo iznutra, kasnije sa spoljne strane. VAŽNO! Da bi se izbeglo oštećenje papirnog uloška pritisak komprimovanog vazduha nesme da bude veći od 0,2 bar-a. Pravac mlaza komprimovanog vazduha treba da bude pod kosim uglom u odnosu na filter. Nije dozvoljen dodir filtera sa uljem (da se ne bi zaprljao) kao ni njegovo cepanje. Ako čišćenje komprimovanim vazduhom nije dovoljno, tada operite fiter sredstvom za pranje. Koncentracija sredstva za pranje treba da je 0,02%. Stavite filter u posudu sa sredstvom za pranje 30 min, zatim intenzivnim mućkanjem i oblivanjem u istom tom rastvoru 15 min perite fiter. Filter isperite čistom vodom temperature 35 do 45˚C, zatim ga sušite 24 sata. VAŽNO! Ne čistite fiter sagorelim gasovima i ne perite ga u ulju. Slika 135.
89

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

• • • •

Očistite dno filtera i izduvnu cev filtera Proverite ispune (za dihtovanje) na fiteru Proverite položaj fitera u kućištu (da li je pravilno postavljen), i ručno stegnite leptiraste navrtke Uradite (OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane)

OPERACIJA 37. Filter za grubo prečišćavanje goriva Properite filter za grubo prečišćavanje goriva na sledeći način: • Zavrnite slavinu rezervoara goriva. • Odvrnite zavrtnje (1) koji pričvršćuju čašu (3) i skinite čašu. • Skinite filtrirajući deo sa mrežicom (2) izvadivši ga iz kućišta. Slika 136. • Properite sve delove u dizel gorivu. • Sastavite sve delove filtera obrnutim redom kako ste ga rastavili. • Otvorite slavinu rezervoara goriva i napunite sistem. • Odstranite vazduh iz sistema za gorivo kako je to opisano u "Operaciji 38". OPERACIJA 38. Zamena filtrirajućeg elementa filtera za fino prečišćavanje goriva • • odvrnite filtere (1) Slika 137. rastavite oba filtera (1) sledeći uputstva: • odvrnite navrtku (5), zajedno sa dnom filtera (3) i prstenovima (2) i (4) • stezač (6) gurnite unutra 3-4 mm ispod poklopca (8) sve dok se stezač ne uskladi sa ibočinama na poklopcu • iz poklopca (8) izvadite steač (6), papirni filter (uložak) (7) i oprugu (9) • properite unutrašnji deo poklopca kao i sve delove čistim dizel gorivom promenite papirni filter (uložak) (7) i obrnutim redosledom sklopite filter proverite stanje prstenova (2) i (4) i po potrebi ih zamenite navrtku (5) stegnite momentom od 30 – 40 Nm prsten (4) namažite motornim uljem i svaki filter okrenite za ¾ kruga sve dok prsten ne ukoči u kućište

• • • •

VAŽNO! Zakretanje filtera (1) u kućištu je dozvoljeno samo ručnom snagom. VAŽNO! Posle čišćenja ili zamene filtrirajućeg elementa (ili posle pražnje-nja goriva iz rezervoara) neophodno je ukloniti vazduh iz sistema pre nego startujete motor. Uklanjanje vazduha iz sistema: • izvrnite vijak (5) za 2 do 3 okretaja, sve dok se iz napojne pumpe neotkloni sav vazduh • na kućištu filtera za fino prećišćavanje (4) izvrnite vijak (3) za 2 do 3 okretaja • sa ručnom napojnom pumpom (2) napunite sistem gorivom, sve dok se ne pojavi gorivo bez mehurića, zavrnite vijak (3) na filteru za fino prečišćavanje kao i vijak (5). Zavrnite pumpicu (2) na ručnoj napojnoj pumpi. Slika 138.

90

Slika 141. Pravilno odložite prerađeno ulje. Slika 142. uklonite vazduh iz magistrale.držač podiznog mehanizma. NAPOMENA! Ako zatezanjem navojnog čepa nisu odstranjeni zazori u zglobnim vezama. NAPOMENA: Ako je startovanje motora otežano.polušasija • Polušasija . OPERACIJA 39. OPERACIJA 40. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte točkove od pomeranja podupiračima. Spoljne zavrtanjske veze Proverite. 91 PAŽNJA! Budite oprezni. popustite navrtku (1) cevi visokog pritiska za gorivo svake brizgaljke i zavrtite motor star-terom. Ako postoje zazori u zglobnim vezama uradite sledeće: • skinite osiguravajuću žicu (3). Slika 140.Belarus 1221. • Kućište zadnjeg mosta . Turbokompresor Skinite kompletan turbokompresor i stavite ga na dva sata u kadu sa dizel gorivom. i ako je potrebno. Produvajte turbokompresor suvim sabijenim vazduhom i vratite ga na mesto.kućište zadnjeg mosta. pritegnite najodgovornije zavrtanjske veze: • Navrtke prednjih i zadnjih točkova i zavrtnje glavčina zadnjih točkova • Prednji most . OPERACIJA 42. • Navrtke prirubnica kardanskog vratila. Neka se motor vrti 10-15 s i zatim zategnite navrtku. Skinite usipni i izlivni čep (1) iz kućišta zadnjeg mosta i menjača i izlijte ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. • Navrtke prirubnica prednjeg kardanskog vratila. Zamena ulja u transmisiji i u hidrauličnom sistemu • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i transmisiju Postavite traktor na ravnu podlogu. • Prednji i zadnji oslonci kabine. • Navrtke osigurača kućišta prednjeg pogonskog mosta. • Kućište menjača . Zglobne veze poluga sistema za upravljanje Pri radu motora okrenite volan na obe strane da proverite slobodan hod i zazore u zglobnim vezama (1) poluga sistema za upravljanje (4). kako bi izbegli kontakt sa vrelim uljem. OPERACIJA 41. • Kućište spojnice . • osigurajte čep žicom (3). rastavite zglobne veze i zamenite istrošene delove. • Motor .kućište menjača. • zategnite navojni čep (2).kućište spojnice. • Kućište zadnjeg mosta .rukavci poluosovina.kućište spojnice. spustite oruđe i ugasite motor.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 139. .

u suprotnom može doći do trovanja krvi. Vratite na mesto i pritegnite kontrolno-ulivne vijke (2). Zamena ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i glavnog pogona • • • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i ulje u kućištu prednjeg pogonskog mosta. Pre startovanja motora pritegnite sve spojeve magistrale za gorivo. Podmazivanje ležaja desne podizne poluge podiznog mehanizma Pomoću mazalice podmažite mehanizam za regulisanje dužine desne podizne poluge na otvoru za podmazi-vanje (jedno mesto). Pre rada na magistrali goriva zaustavite motor da bi se smanjio pritisak. OPERACIJA 44. Za proveru koristite papir ili karton. brzo se obratite lekaru. Slika 144. sve dok se mast ne pojavi iz zazora. Nosite zaštitne naočare. Slika 145. NAPOMENA! Ulje treba menjati i u periodu sezonskog održavanja. NAPOMENA! Dobro je imati rezervni komplet brizgaljki. Provera brizgaljki motora VAŽNO! Brizgaljke treba da su očišćene i podešene u specijalnoj servisnoj radionici UPOZORENJE! Dizel gorivo je pod velikim pritiskom u brizgaljki i može biti uzročnik ozbiljnih povreda pri proveri rada brizgaljke rukom. Naspite propisano ulje u kućište do donje ivice otvora za ulivanje. Napumpajte 4-6 puta dok se ne oseti otpor. Vratite na mesto poklopac ulivne grane. OPERACIJA 43. OPERACIJA 46. OPERACIJA 45. Podmazivanje čaure pomerljivog vratila podiznog mehnizma Podmažite mazalicom na dva mesta za podmazivanje koja su na držačima podiznog mehanizma.Belarus 1221. proverenih i podesenih za hitne potrebe. Postavite traktor na ravnu površinu. Pri štrcanju goriva na kožu i povređivanju. Pravilno odložite prerađeno ulje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Vratite na mesto izlivni čep i napunite transmisiju svežim uljem do oznake "П" (Operacija 3 i 4) na prozorčiću pokazivača ulja. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte zadnje točkove od pomeranja podupiračima od napred i od pozadi Skinite kontrolno-ulivne vijke (2) kao i vijke za ispuštanje ulja (1) i ispustite ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. Slika 146. Vratite na mesto i pritegnite vijke za ispuštanje ulja (1). 92 . Slika 147.

Proverite stanje površina kolektora (3). • radijalni . U suprotnom zamenite držač četkica. četkica (5) i opruga (4).20 mm. • Skinite vodove za gorivo (4). očišćene i podesene brizgaljkekao i sve skinute delove suprotnim redosledom od gore opisanog. OPERACIJA 47. okrenite generator bloku motora i skinite pogonski remen (3) sa remenice generatora (4). Pritisak četkica na kolektor treba da bude u opsegu 0. skinite generator i pošaljite ga na servisiranje u radionicu. Ukoliko su zazori veći. Dozvoljeni zazori u ležajevima su: • aksijalni . 8. kako je dato u "OPERACIJI 38".00 daN.03 mm. Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). proverene.ne veći od 0. Generator • • • • Popustite zavrtnje (1) i (2). Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta treba raditi na svakih 250 radnih sati. • Skinite zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki i brizgaljke (2). • Pošaljite brizgaljke u radionicu na proveru i servisiranje. • Odvrnite navrtku (5) i odvojte vodove goriva pod visokim pritiskom (4) od brizgaljki (2) i pumpe visokog pritiska za gorivo (nije prikazana na slici). i to mazivom masti "Litol-24" ili drugom odgovarajućih karakteristika. • Uklonite vazduh iz sistema. Zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki.Belarus 1221.10 Posle svakih 2000 časova rada Povratak na sadržaj Uradite operacije prethodnog tehničkog održavanja plus sledeće: OPERACIJA 49.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Skinite i zamenite brizgaljke. na sledeći način: • Pri skidanju ili podešavanju bilo kog dela sistema za gorivo upotpunosti očistite dodirne radne površine. Ako je njihova visina 10 mm zamenite ih novim. 93 . Proverite obrtanje rotora generatora (da li se lako okreće) i zazore u ležajima (istrošenost ležaja).ne veći od 0. stegnite ih momentom od 20 do 25 Nm. Slika 148. Uverite se u to. OPERACIJA 48. • Vratite. stegnite sa 2-3 trzaja.75-1. • Skinite šest zavrtnjeva (1) odvodne magistrale i skinite odvodne vodove goriva. da se četkice (5) slobodno pomeraju u držačima. Starter motora • • • • • Očistite starter od prašine i prljavštine. • Na četiri mesta za podmazivanje (1) treba 4 do 6 puta upumpati mazivo • Na mestu za podmazivanje (2) (ima dva mesta za podmazivanje) dotle treba poniti mazivom dokmazivo ne probije na suprotnom kraju kao i na mestu prethodno izvađenog vijka Slika 149.

te ga izduvajte komprimovanim vazduhom. Ako ima nagorevanja. 94 .11 Opšte tehničko održavanje Povratak na sadržaj OPERACIJA 54. i napunite sistem sa unapred pripremljenim rastvorom • Pokrenite motor.10 MPa. Jedan od načina da povećate pritisak je regulacija redukcionog ventila centrifugalnog filtera. Provera i regulisanje ugla predubrizgavanja goriva radi se u specijalizovanim servisnim radionicama.Belarus 1221. Pranje odušnih ventila Skinite kućište odušnog ventila (1). Pranje sistema za hlađenje Za pranje sistema za hlađenje koristite 50-60 grama sode kalcijuma na 1 litar vode. Generator Slika 151. Slika 152. očistite sa sitnozrnom šmirglom. Pranje vršite sledećim redosledom: • U hladnjak motora sipajte 2 litre kerozina. OPERACIJA 52. zaustavite motor i nađite gde je kvar. a prethodno skinite navojni čep (nije pokazan). • Proverite stanje kontakta elektromagnetnog relea. izvadite odušni ventil. pošaljite starter u radionicu na remont.. Pomoću odvrtača odvrnite regulacioni zavrtanj (1). Regulacija pritiska ulja u sistemu za podmazivanje motora Ako pri nominalnom režimu rada motora pri nominalnoj temperaturi (80. isperite ga u ćistom gorivu.. zatim ispustite smesu iz sistema i isperite ga čistom vodom OPERACIJA 53. • • VAŽNO! Regulacija opreme i delova sitema za napajanje gorivom od strane rukovaoca (vlasnika) je dovoljan razlog za gubljenje garancija proizvođača. Slika 153. 8. neka radi 8-10 sati.100 °C) pritisak ulja padne ispod 0.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Ako postoji značajno habanje ili ako su površine kolektora nagorele. Slika 150. OPERACIJA 50. Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo treba da bude 16° pre gornje mrtve tačke. OPERACIJA 51. Obrnutim redosledom vratite na mesto i sastavite. Skinite pumpu za gorivo i dostavite je u specijalizovani servis radi podešavanja. Preko vijka (1) koji se nalazi na zadnjem poklopcu generatora se podešava (sezonski) napon koji daje generator.

1e i 1f tačkama 2. Pre odlaganja traktora treba izvršiti propisano tehničko održavanje 4. Regulacija sigurnosnih ventila centrifugalnog filtera menjača Ventil (2) održava pritisak ulja u sitemu u granicama 0.1.0 MPa.75 MPa. Ako je pritisak upola manji. 1d. čuvanje (lagerovanje) nije duže od 10 dana • na kraći vremenski period. 95 .. a agregate čuvati u zatvorenim prostorijama. Dozvoljeno je i čuvanje (lagerovanje) traktora i na specijalnoopremljenom otvorenom prostoru ako je urađeno propisno konzerviranje. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti). Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti 2.2 ±0. Ventil (7) održava pritisak ulja ispred rotora centrifugalnog filtera. Podesite ventile pomoću podmetača (9) i (11). proveriti nivo tečnosti i koncentraciju koja treba da je u propisanim granicama U slučaju niskih temperatura ili produžavanja vremenskog perioda čuvanja (lagerovanja) izvadite akumulatore i premestite ih u zatvorenu prostoriju.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 1.7 MPa.. čuvanja (lagerovanja) Povratak na sadržaj 1. bez skidanja pojedinih delova ili agregata.9.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 1. čuvanje (lagerovanje) je duže od dva meseca 2. ako su pojedini agregati skinuti sa traktora njihova mesta moraju biti propisno zaštićena. traktor treba da je u zatvorenoj prostoriji ili pod nastrešnicom. Traktor možete čuvati (lagerovati): • na tehnički vremenski period. On treba da je 0. VAŽNO: Ako je pritisak pao ispod 0. podesite ventil (2) pomoću ubacivanja dodatnih podmetača (5) između opruge (3) i zatvarača (6). Ventil (12) podešen je na pritiska 0. 9. čuvanje (lagerovanje) je od 10 dana do dva meseca • na duži vremenski period. Svaki otvor ili rupa kroz koji može da prođe atmosferska voda treba zatvoriti. zaustavite traktor i obratite se mehaničaru. 9. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti. 3.05 MPa i održava pritisak ulja u menjaču sistema za podmazivanje.Čuvanje (lagerovanje) traktora Povratak na sadržaj Traktor treba čuvati (lagerovati) po propisanom režimu u zavisnosti od toga da li je jesenje-zimsko ili za vreme između sezonskih poslova. 9.3 Kraći vremenski period.Belarus 1221. prekriti 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 55. U slučaju čuvanja (lagerovanja) na tehnički vremenski period ili na kraći vremenski period pripremu treba odraditi odmah a u slučaju čuvanja (lagerovanja) na duži vremenski periodpripremu treba izvršiti u roku od 10 dana. Pripremu za čuvanje (lagerovanja) treba izvršiti po uputstvima datim za duži vremenski period i to navedenim pod 1c. Jesenje-zimsko čuvanje (lagerovanje) traktora. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti) Povratak na sadržaj 9. Slika 154. ne treba prekrivati gume i druge delove 3.

mesta skinutih agregata kao i druge otvore da bi ste izbegli uticaj spoljne sredine (okoline) 2. izvršite konzerviranje sistema za napajanjegorivom kao i vratila motora na sledeći način: . a ako se nalazi samo pod nastrešnicom onda proveru vršite mesečno. čuvanja (lagerovanja) 1. anlaser. hidraulični sistem. usisni i izduvni otvor. akumulatore i lagerujte ih u skladištu h. iz svih mesta taložnika ispustite ulje i po potrebi dospite novo ulje do određenog (propisanog) nivoa 4. sistema grejanja kabine kao i iz rezervoara za vodu c. popravite mesta gde je oštećena farba b. tako da budu odignuti od podloge 8-10 cm. izpustite ulje iz kartera motora. ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i naspite oko 5 litara konzervacionog goriva f. snega traktor odmah treba pregledati 6. Pre odlaganja traktora na duži vremenski period treba uraditi sledeće operacije: a. očistite i operite traktor. konzervirajte zadnji podizni mehanizam. sa spoljnih strana uklonite konzervacionu materiju 2. Smanjite pritisak u pneumaticima do 70 % od normalnog radnog pritiska i skinite ih 4. U slučaju jake kiše. skinite zaštitne poklopce stavljene za vreme konzerviranja i vratite skinute uređaje koje će te prethodno očistiti od prašine i nečistoća 3.Belarus 1221. operiti rashladni sistem motora i očistite ga od kamenca. svetla.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 9. Ako se u toku pregleda a za vreme čuvanja (lagerovanja) uoče određena odstupanja od konzervisanog stanja. 8. Ključem zaključajte kabinu traktora 5. ispustite vodu iz sistema hlađenja. pokrenite motor (anlasujete) 15-20 sekundi i to uradite dva puta da bi izvršili konzervaciju vratila motora g.zatvorite dovod vazduha u motor.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja Povratak na sadržaj Da bi vratili traktor u rad posle dužeg perioda mirovanja uradite sledeće operacije: 1. Zatim ga startujte i pustite da radi 5-10 minuta stim da postepeno povećavate broj obrtaja motora od minimalnog (ler) do maksimalnog. napunite rezervoare gorivom kao i sistem za hlađenje rashladnom tečnošću 6.stavite gumeno crevo na grubi prečistač goriva. zadnji izvod priključnog vratila.4 Duži vremenski period. menjača. vetra. prednji i zadnji mehanizam za promenu širine traga (točkova). stratujte motor i pustite ga da radi 4-5 minuta. i naspite sveže čisto ulje e. reduktora točkova i glavnog prenosa prednjeg pogonskog mosta. Ako se traktor nalazi u zatvorenoj prostoriji onda dvomesečno proveravajte stanje traktora. rezervoara hidrauličnog sistema i sistema za upravljanje. otvorite maksimalno dovod goriva (papučicu goriva stisnite sroz). mehanizam za upravljanje. izvršite dekonzervaciju motora i sistema za napanje gorivom 7. a drugi kraj gumenog creva stavite u konzervacionu materiju. skroz hermetički zatvorite otvor za dolivanje goriva. sa traktora skinite generator. Maziva mast je Solidol ili druga odgovarajućih karakteristika i. Podignite prednje i zadnje točkove traktora i postavite ih na klocne da bi se rasteretili pneumatici. 9. treba odmah ispraviti uočena odstupanja Mesečno treba proveravati akumulatore koji su odloženi u zatvorenoj prostoriji i po potrebi ih dopuniti. razrađujte motor 10-20 minuta. proverite stanje kolenastog vratila tako sto će te samo na kratko pokrenuti motor (anlasovati) i uveriti se da nigde nekaci i da se ne obrće teško. da bi konzervaciona materija dospela do svih delova pumpe kao i brizgaljki (dizni) . podmažite sva mesta za podmazivanje d. motor. zatim ručnom pumpom napunite sistem konzervacionim gorivom. uradite na traktoru operacije koje su navedene u održavanju posle 500 radnih sati 5. Klocne postavite ispod prednjeg i zadnjeg pogonskog mosta 3. i u slučaju bilo kakvih smetnji otklonite ih odmah 96 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->