Belarus 1221.

3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

MTZ – 1221.3
Uputstvo za rukovanje i održavanje

21000 Novi Sad,Filipa Višnjića br 10 TEL. ++381 21/524 844,524 557,Fax ++ 381 (21)523 772

AGROPANONKA MTZ FINKE

1

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Sadržaj
Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.3 1. Uvod 1.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI 1.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake 2. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora 2.1 Opšta uputstva 2.1.1 Priprema traktora za rad 2.1.2 Stavljanje traktora u pogon 2.1.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila 2.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 2.1.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme 2.1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom 3. Komande za upravljanje i instrumenti 3.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom 3.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera 3.3 Osigurači 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme 3.5 Upravljanje menjačem 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta 3.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom 3.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje 3.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) 3.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema 3.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) 3.15 Regulator brzine korekcije (2) 3.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije, sile i kombinovanog načina regulacije. 3.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema 3.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača 3.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema 3.20 Podešavanje položaja volana 3.21 Sedište vozača 3.22 Grejanje kabine 3.23 Pogon kompresora 4. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4.1Motor i njegova konstrukcija 4.2 Sistem za napajanje gorivom 4.2.1 Filter za vazduh 4.2.2. Filter za fino prečišćavanje 4.2.3 Pumpa za doziranje 4.2.4 Rotaciona pumpa 4.2.5 Turbokompresor 4.3 Sistem za podmazivanje 4.3.1 Pumpa za ulje za podmazivanje 4.3.2 Filter ulja za podmazivanje
2

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

4.4 Sistem za hlađenje 4.4.1 Hladnjak 4.4.2 Ventilator za hlađenje 4.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja 4.6 Kompresor vazdušne kočnice 4.7 Spojnica (prekidač snage vratila) 4.7.1 Način rada spojnice 4.7.2 Kućište spojnice 4.8 Menjač 4.8.1 Pogon menjača 4.8.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora 4.9 Zadnji most 4.9.1 Glavni pokretač 4.9.2 Diferencijal 4.9.3 Bočni izvodi 4.9.4 Zadnji izvodi 4.9.5 Blokada diferencija 4.9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) 4.9.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta 4.10 Radna kočnica 4.11 Parkirna (ručna) kočnica 4.12 Zadnje priključno vratilo 4.12.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila 4.13 Prednji pogonski most 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta 4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta 4.14 Kardansko vratilo 4.15 Hidraulični podizni uređaj 4.15.1 Hidraulična pumpa 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) 4.15.4 Regulator snage 4.15.5 Radni cilindar 4.15.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje 4.15.7 Razvodnik davača signala 4.15.8 Davači signala automatske regulacije 4.15.9 Pogon hidrauličnog sistema 4.16 Hidrostatički upravljač 4.16.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon 4.16.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje 4.16.3 Regulacioni razvodnik 4.17 Vazdušni kočioni sistem 4.18 Šema sistema elektroinstalacija 4.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta 4.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga 5. Uputstvo za rad 5.1 Razrada traktora 5.2Priprema traktora za rad 5.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi
3

7 Provera i regulisanje ventila kočnica.1 Izbor radnih mašina 7.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova 6.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja 8.15.3 Tabela tehničkog održavanja traktora 8.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4 ) 5.1 Poziciona regulacija 5. pneumatskog sistema i njegovog pogona 6.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge 5.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu 6.12 Zamena izvoda priključnog vratila 5.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova 6.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) 5.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila 6.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 6.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) 6.7 Radne kočnice 5.2 Regulacija sile vuče 5.4 Karakteristike rada 7.1 Regulacija davača sile 6.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 8.11 Zadnje priključno vratilo 5.Belarus 1221.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova 6.15.16.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.18 Kačenje radne mašine na traktor 5.13.10 Zaustavljanje motora 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.6 Uključivanje transmisije 5.16.16 Zadnji podizni mehanizam 5.2 Spoljne ograničavajuće utege 5.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 6.5 Ograničenja težine 8.1 Regulacija pozicije 5. REGULISANJE 6.16.5.5 Podešavanje priključnog vratila 6. Tehničko održavanje 8.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 8.16.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 5.5.8.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije 5.3 Formiranje traktorskog agregata 7. Agregatiranje traktora 7.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) 5.13.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora 5.9 Zaustavljanje traktora 5.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) 6.2 Izbor rastojanja između točkova traktora 7.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada 8.2 Regulacija poluge sile vuče (8) 7.2 Regulacija sile vuče 5.6 Provera posle svakih 125 časova rada 4 .8 Upravljačka jedinica traktora 5.8.

9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati 8.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja 5 .4 Duži vremenski period.Čuvanje (lagerovanje) traktora 9. čuvanja (lagerovanja) 9.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 9.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati 8.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 8. čuvanja (lagerovanja) 9.10 Posle svakih 2000 časova rada 8.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 9.11 Opšte tehničko održavanje 9.3 Kraći vremenski period.Belarus 1221.

km/h -napred 1. bar 200 Rezervoar ulja hidrauličnog sistema. isključena. stalno uključena. Spojnica ima tri režima rada: automatsko uključivanje (u slučaju proklizavanja zadnjeg točka). šest hidrauličnih priključaka. kg 5100 Maksimalna dozvoljena masa. mm 2250 Visina do krova kabine. moderna komandna tabla i uređaji. mehaničko fiksiranje. mm 2850 Razmak (kolotrag). sa cilindričnim zadnjim izvodom sa planetarnim zupčanicima.2 S2 Snaga.ispod zadnjeg mosta 465 Minimalni zakret.3 Motor Tip: direktno ubrizgavanje Dizel motor na turbo pogon sa vodenim hlađenjem Model: D-260. zadnji elektronski brisači. Sila podizanja.4 -nazad 3. sa filterom za vazduh i grejanje.srazmerno broju obrtaja/min. zadnja poziciona svetla. sa ugrađenim radnim cilindrima u trapez volana (2 kom.1-18.12 Maksimalni obrtni momenat. sa mehaničkim uređajem za podizanje u tri tačke i potpunim fiksiranjem u podignutom položaju. sa pokretnim ventilacionim otvorom na krovu.I 540 . radna svetla. u tačkama donjih ručica za podizanje kp 5000 Maksimalni pritisak.160) Prednji pogonski most Prednji most (1222-2300020). i zglobovima sa dva oslonca.8-39. migavci. C-50). vazdušni dvokružni sistem kočenja koji je sinhronizovan sa radnom kočnicom traktora. kW (KS) 96. stop svetla. snage 1000W. sa tri režima rada: „isključena“. mm 4580 Širina.3 Eksploataciona masa. mm -prednjih točkova 1600 -zadnjih točkova 1500-2100 Slobodna visina. pozicije i kombinovanom. kg 5905 Dimenzije pneumatika -prednji točkovi 14. Napon sistema za uključivanje startera je 24 V. dm3 25 Podaci o merama i masi Razmak između vratila mm 2760 Maksimalna dužina. „automatski uključena/isključena“. „konstantno uključena“ Prenos: planetarni –cilindrični.9 Pogon zadnjeg priključnog vratila je hidrauliičan . Osnovna oprema Farovi.sa spiralnim zupcima Menjač: mehanički. suva.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221. sa starterom snage 5kW. Kabina Zadovoljava propise OECD. automatska sa zupčanicima Hidraulična. m 5. sa koničnim zupčanicima diferencijala Kočioni sistem: Radna i parkirna kočnica: mehanička. i sa sistemom za hladni start. dm3 7. sa diskovima Kočnica priključnog vozila: vazdušna. orbit: Lifam.srazmerno pređenom putu broj obrtaja/ pređeni put Blokada diferencijala zadnjeg mosta. sa regulacijom sile vuče. sa dva diska. 2100 Broj cilindara 6 Prečnik cilindra / hod klipa 110 x 125 Zapremina cilindra. elektronski perač vetrobrana i brisači. stepenasti sa 6 sinhronizovanih stepena prenosa Broj stepena prenosa: napred/nazad 16/8 Zona regulacije.4R38 Upravljački mehanizam Hidrostatičan.ispod prednjeg mosta 620 .9 (132) Nominalni broj obrtaja/min. zadnji podizni uređaj. Hidraulični uređaj: sa više regulacija. 6 .srazmerno broju obrtaja/min II 1000 . zadnji i bočni prozori.9. Nm 559 Zapremina rezervoara 160 Prenos snage Spojnica: frikciona suva.Belarus 1221. Elektrohidraulične višelamelne spojnice omogućavaju prednji pogon pod opterećenjem. mm .R24 -zadnji točkovi 18. sa servo pumpon tipa Danfoss (pumpa: NS 16. Elektronski uređaji Generator: 12V -regulisani napon.

tehnički pregled: nakon 1000 radnih sati 1.3. Grafički simboli i njihovo značenje: Pogledaj uputsvo Kočnica Ručna kočnica Zvučni signal Havarijska signalizacija Gorivo Tečnost za hlađenje Grejač za prethodno zagrevanje pri startovanju Broj obrtaja motora u minuti 7 Manipulacije upravlanjem Brzo Sporo Napred Nazad Punjenje akumulatora Svetla u kabini Gabaritna svetla Signal skretanja . Tip traktora MTZ. Dug vek rada i pouzdanost zavise u velikoj meri od pravilnog korišćenja i blagovremenog tehničkog održavanja. radi sa mašinama za utovar i istovar. uputstvo za eksploataciju i uputstvo za tehničko održavanje. za transport.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. sa nošenim. Pažnja! Ukoliko se ne pridržavate mera za odžavanje i to ne obavite u predviđenom roku u servisu koji je preporučen od strane proizvođača. pre nego što ga stavite u pogon. tehničke podatke. Uvod Povratak na sadržaj Ovo uputstvo za eksploataciju i održavanje sadrži uputstvo za traktor tipa MTZ-1221. i zbog toga dobro proučite uputstvo za održavanje i rukovanje. za rad sa mašinama za ubiranje i za pogon stacioniranih poljoprivrednih mašina. to će dovesti do prestanka važenja garancije! Mere tehničkog održavanja propisane od strane proizvođača: 1. polunošenim i priključenim oruđem.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI Povratak na sadržaj Proizvođač koristi standardne međunarodne grafičke simbole koji se odnose na korišćenje opreme i za upravljanje.Belarus 1221.1221. tehnički pregled: nakon 30 radnih sati (nakon razrade) 2.3 ima pogon na sva četiri točka (4x4) i služi za obavljanje različitih poljoprivrednih radova. tehnički pregled: nakon 250 radnih sati 3.

2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake HMU.hidraulični mehanizam za upravljanje HTK.ventil za automatsko ubrizgavanje goriva AUS.spojnica ZMP.agregat za pokretanje traktora S.prključno vratilo GMT. s.hidraulični mehanizam za podizanje PUV.nagore Obrtno vratilo . s.Belarus 1221.priključni uređaj za vuču TP-1-1. vratilo Uključen prednji most Ventilator Perač stakla Čistač prednjeg stakla Čistač zadnjeg stakla o 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje n /min Pritisak ulja u motoru Temperatura tečnosti za hla|enje motora Otvoreno Zatvoreno Postepene izmene Obrtno vratilo .kontrolni uložak vazdušnog filtera motora 8 .uložak glavnog vazdušnog filtera KUVFM. tehnički pregled AK– akumulator PU.automatski zabravljivač diferencijala PV. tehnički pregled TP-3-3. s. tehnički pregled TP-4-4. tehnički pregled TP-2-2.zadnji mehanizam za podizanje STP.papirni uložak za filter VAU.nadole Spoljni cilindar istežući Spoljni cilindar gurajući Spoljašnji cilindar plivajući Signal skretanja prikolice Dugo svetlo Kratko svetlo Radni farovi Blokada diferencijala Uključeno priklj.gornja mrtva tačka Povratak na sadržaj HMP. s.aerosolni uređaj za startovanje UGVF.sezonski tehnički pregled PPM –prednji pogonski most ZD– zabravljivač diferencijala AZD.rezervni delovi.mesečna tehnička kontrola TAK. alati i dodatna oprema ZPV-zadnje priključno vratilo APT.

Povratak na sadržaj Pre korišćenja traktora pažljivo proučite uputsvo za rukovanje. 11. U slučaju da ipak morate da ostavite traktor na kosini. 8. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora Strogo pridržavanje mera bezbednosti i doslovna primena pravila upravljanja traktorom i njegovo pravilno korišćenje. Uvek polako odvrćite kapicu.i tek nakon toga je skinite. a ručica priključnog vratila (ZPV) u položaju “isključeno”. Kada ispuštate iz hladnjaka vruću vodu ili ulje iz motora odnosno vruće ulje iz rezervoara za ulje hidrauličnog sistema. obezbeđuje potpunu bezbednost rada na njemu. 10. Ako se prednji deo traktora odvaja od podloge pri priključivanju teških mašina i oruđa na podizni uređaj. Druge mašine priključujte na traktor samo ako se poteznica i podizni mehanizam nalaze u donjem položaju. 6. Pre izlaska iz kabine isključite priključno vratilo. Nemojte ostavljati traktor na kosini. Ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru bez neophodne ventilacije. Zabranjeno je vršiti izmene na traktoru ili na njegovim delovima bez konsultacija sa proizvođačem. Pre startovanja motora parkirna kočnica mora biti povučena. Nemojte startovati motor i ne koristite ručice za upravljanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. odmah zaustavite traktor. ako niste u kabini na sedištu. 7. Ako je traktor opremljen sigurnosnim pojasom. 3. zaustavite motor. 8. kontrole vozila ili u toku provere akumulatora. samo ako ste se uverili u potpunu ispravnost. Radove na motoru. 6. Izduvni gasovi mogu izazvati smrt. koji obezbeđuje ventil koji se nalazi u kapici otvora za punjenje. 9. 2.1. Pre početka rada detaljno pregledajte traktor. 10. 9 . 4. 2. 2. 3. postavite prednje tegove ili stavite tegove na prednji točak. Nemojte napuštati traktor dok je traktor u pokretu. Pri dužem stajanju ne ostavljajte nošeno oruđe u podignutom položaju. Nedovoljno znanje o upravljanju i korišćenju traktora može biti uzrok nesrećnih slučajeva. i čišćenju traktora i pripremu za rad itd. Ako u toku rada otkaže motor ili sistem za upravljanje. povucite parkirnu kočnicu. priključnu mašinu. naročito kočnice i uređaj za upravljanje u ispravnom stanju.Belarus 1221. koristite ga pri radu. Izvodite isključivo sa isključenim motorom i zakočenim traktorom.1 Priprema traktora za rad Povratak na sadržaj 1. nošeno oruđe i spojeve. Radi vaše bezbednosti održavajte traktor i uređaje na njemu. Počnite sa radom. Sistem za hlađenje radi pod naponom. uključite prvi stepen prenosa i povucite parkirnu kočnicu. a ručica menjača treba da bude u položaju “praznog hoda” 2. Priključne poljoprivredne mašine i prikolice za transport treba da su čvrsto spojene. upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na priključnim mašinama. 5. 7. postupajte oprezno da ne biste zadobili opekotine. Nemojte pušiti prilikom punjenja rezervoara odn. Pre nego što krenete.1 Opšta uputstva 1. Ne radite ispod podignutog poljoprivrednog oruđa. Traktorom mogu da upravljaju samo obučeni i kvalifikovani rukovaoci. da se spojevi ne rasklimaju pri udarima u toku rada i pri transportu. 5. 11. 9. 4.

Pri radu sa stacioniranim mašinama koje se pogone od priljučnog vratila. i osim toga. jer kada elektrolit (rastvor) dospe na kožu izaziva opekotine. ukoliko se nepravilno koristi. 4. 14. 15. Ne pravite nagla skretanja pri punom opterećenju i pri velikim brzinama kretanja. Ne čistite. Da bi izbegli prevrtanje traktora budite oprezni pri vožnji traktora.2 Stavljanje traktora u pogon Povratak na sadržaj 1. u slučaju potrebe podesite kočnice b) proverite zvučnu i svetlosnu signalizaciju c) transportne prikolice treba da imaju čvrste spojeve. pre nego što izađete iz kabine i pristupite razdvajanju. Uverite se u to da je mašina čvrsto spojena. Pri radu na nagnutim terenima podesite rastojanje točkova maksimalno na 1800 mm. Ne koristite opremu koja nije predviđena da se koristi na traktoru. 10 . treba ih spojiti i sigurnosnim lancem ili sajlom. 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 12. 5. Pri radu sa oruđem koje dobija pogon od priključnog vratila. Pre podizanja i spuštanja nošenog priključnog oruđa. Uverite se u ispravnost svetlosne signalizacije. ne regulišite i ne održavajte oruđa koja se pokreću preko priključnog vratila ako motor radi. 3. Budite oprezni pri radu sa akumulatorom. Prilikom noćne vožnje uključite kratko svetlo ukoliko Vam ide vozilo u susret. ako je njena masa veća od polovine mase traktora. 2. da ne biste zaslepili vozača vozila koje Vam ide u susret. Izaberite bezopasnu brzinu koja odgovara uslovima puta. Krećite se sa istim stepenom prenosa niz nagib kao i uz nagib. 2. 4. Ne nosite široku odeću pri radu sa priključnim vratilom ili kada ste u blizini obrtnih delova. 2.1. ugasite motor i uverite se da se priključno vratilo sasvim zaustavilo.Belarus 1221. Između traktora i poljoprivrednog oruđa se sme koristiti samo kardansko vratilo koje je zaštićeno i ograđeno. uvek povucite parkirnu kočnicu i blokirajte (osigurajte) zadnje točkove podupiračima otpozadi i spreda. Zapamtite da Vaš traktor. e) zabranjen je rad sa prikolicom bez sopstvenih kočnica. kao i da su ovi uređaji predviđeni za korišćenje na Vašem traktoru. 3. 13. nagibu i krivini. a takođe i pri okretanju traktora prethodno se uverite u to da nema opasnosti da nekog zakačite ili da udarite u neku prepreku.1. može da bude opasan kako za Vas tako i za druga lica.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. d) zabranjeno je spuštati se niz nagib sa isključenim stepenom prenosa. Uverite se u ispravnost dopunske opreme ili pomoćnog uređaja. naročito na neravnom terenu. Pri korišćenju traktora za transportne radove: a) proverite rad kočnica i izbalansiranost.

2. Nemojte pušiti u toku punjenja traktora gorivom. da biste mogli lako da im pristupite prilikom upravljanja. Obezbedite slobodan prostor oko prekidača vratila i pedale kočnica i ručica za upravljanje. Nemojte skinuti poklopac i ne punite rezervoar dok motor radi. Uvek čvrsto zatvorite poklopac rezervoara. 7. 2.1. Ne otkačinjite električne provodnike dok se motor ne zaustavi i dok ne isključite sve električne prekidače. Zabranjen je transport drugih lica na traktoru i njegovom poljoprivrednom oruđu odnosno na mehanizmu za vuču. 6. 5. 4. pridržavajte se sledećih bezbednosnih mera: 1. Punite rezervoar gorivom uvek na kraju dana da bi se smanjila kondenzacija vlage. Na traktor se mogu priključivati samo priključni uređaji koje proizvodi proizvođač traktora ili ih preporučuje. 11 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2.Ne izazivajte kratak spoj nepravilnim spajanjem provodnika. Ti dodaci mogu dovesti do opasnosti od paljenja (požara) ili eksplozije. Ne spajajte akumulator na električni sistem traktora dok ne proverite polarnost izvoda i napon. 4.Belarus 1221. 2. 3. 1. 8.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme Povratak na sadržaj Da bi izbegli oštećenja poluprovodničkog pribora i otpornika.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom Povratak na sadržaj 1. Kratak spoj ili nepravilna polarnost izaziva oštećenja dioda i tranzistora. Nemojte sasvim do kraja napuniti rezervoar gorivom.1. 3. Treba koristiti kardansko vratilo koje ima fabričku zaštitu. hidraulički uređaj mora biti oslobođen tereta. 2. Ne otkačinjite akumulator kada motor radi.1. Traktorom je dozvoljeno upravljati isključivo iz kabine sa sedišta rukovaoca. Zabranjeno je puštanje u pogon traktora i priključenog oruđa bez fabrički proizvedene zaštite. 2. 3. Prilikom saobraćanja na magistralnom putu pedale kočnica moraju biti spojene (i leva i desna) 6.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 1. Poljoprivredna oruđa moraju biti pričvršćena prilikom transporta. 3. To izaziva pojavu povećanog napona u delovima za punjenje akumulatora i dolazi do neizbežnog oštećenja dioda i tranzistora. 4. Ne proveravajte postojanje napona „na varnicu“ jer će to dovesti do brzog oštećenja tranzistora. Zabranjeno je napuštanje i ulazak u traktor koji je u pokretu 5. Zabranjeno je dodavati dizel gorivu benzin ili smeše.

Pedala desne kočnice 26. Prekidač za signalizaciju havarije 2. Cirkulacioni zasuni 12. Ručica za uključivanje priključnog vratila 44. Blokada diferencijala zadnjeg i prednjeg mosta i upravljački panel 39. Prekidač za svetlo u kabini 16. Prostor za radioprijemnik 11. Pedala spojnice (kvačila) 29. Višefunkcionalni prekidač (obrtomer . Ručica za uključivanje stepena prenosa (menjač) . Pedala leve kočnice 35. Poluge za upravljanje levim bočnim i zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 17.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Prekidač za pranje stakala 30. Graničnik hoda ručice za upravljanje regulatorom sile 38. zvučni signal) 8. Ručica za mešanje signala davaču za regulaciju sile i pozicije 41. Poluga za zaustavljanje motora 32. Prekidač zadnjih farova 14. Poluga za upravljanje desnim zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 19. Prekidač gabaritnih svetala 31. Kombinovani uređaj 3. kontrolne lampice 9. Prekidač startera i pribora 23. Ručica za gas 37. Prekidač ventilatora kabine 14. Ručica za uključivanje dijapazona 33. Pedala za upravljanje dotoka goriva (pedala gasa) 25. Ručica za fiksiranje podiznog mehanizma 12 27. Ručica parkirne kočnice 34. Prekidač za „masu 42. Ručica za upravljanje regulatorom dubine obrade zemljišta 40. Ručica za upravljanje priključnim vratilom 36. 22. Brzinomer 10. Poluga za upravljanje desnim bočnim izvodima hidrauličnog sistema 18. Komande za upravljanje i instrumenti 1. Prekidač za zagrevanje pri paljenju motora 24. Utičnica za prenosnu sijalicu 43. Ručica za upravljanje nagiba nosača 28. Oduška 20. dugo / kratko svetlo.a Prekidač prednjih farova 15. Prekidač brisača prednjeg stakla 13.Belarus 1221.

1. 13 . što znači da je elektronski grejač spreman za startovanje motora. b. ako je neprestano uključena. Blok signalnih lampica na komandnoj tabli (slika 3) Slika 3. Delovi startera motora a. Prekidač za kontrolnu funkciju signalnih lampica (crne boje). Nakon 35 sekundi signalna lampica počinje da treperi. 800. čiji su početak i kraj preko razvodne kutije (9) povezani sa ispravljačem 191. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju (БКП) Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju nalazi se na komandnoj tabli i služi za kontrolu strujnog kola elektronskog zagrevanja odnosno signalizacije njegove funkcije. Kontrolna lampica (AKБ) rezervnog napajanja ugrađena je u pokazivač napona kontrolnog uređaja (71). 1000.3795-01 (12). Lampica za elektronsko zagrevanje uključuje signalnu lampicu (5) vidi sliku (3). 3. A 191. Zaprljanost filtera za vazduh na motoru (narandžaste boje) Signalna lampica se pali kada je stepen zaprljanosti veći od dozvoljenog i tada treba očistiti filter. 2. Izvori elektronskog napajanja (24 V – ni sistem) Na izvor napajanja priključen je generator (8) koji ima posebnu fazu. Pritiskom na prekidač pale se sve kontrolne lampice. 900. ako je sve u redu sa strujnim kolom elektronskog zagrevanja. 2.3795-01 je smešten na hladnjaku motora (sa leve strane u gornjem delu hladnjaka) i služi za rezervno (AKБ) (68) uspostavljanje napona odnosno kontrolu 24 V-nog napona u sistemu za startovanje. U prekidaču startera nalazi se izvod za uključivanje kontrolne lampice (4) (vidi sliku) koja se nalazi na bloku kontrolnih lampica i signalizira stanje o rezultatu dijagnostike. 3. onda je sve u redu. Prekidač startera (БUС) Prekidač startera (БUС) (76) se nalazi na komandnoj tabli i služi za uključivanje i isključivanje startera. Nominalna jačina struje je: 12 A. odnosno njihovu funkciju. proučite komande za upravljanje i instrumente.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom (Za tipove traktora iz sledećih familija: 500. U položaju uključen (ključ za startovanje motora (55) je u položaju II) prekidač startera vrši funkciju dijagnostike napona u sistemu. 1200) Povratak na sadržaj Osavremenjeni elektronski uređaji prema svojim dole opisanim osobinama imaju sledeće mogućnosti: 1..3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Važno! Pre nego što započnete rad sa traktorom.14. pomažu upoznavanju komandi za upravljanje i instrumenata koje zu neophodne za bezbedno saobraćanje i rad. ako trepće onda je došlo do nekog kvara u sistemu za paljenje.Belarus 1221. Informacije o rukovanju i održavanju koje možete naći u uputstvu za eksploataciju.

Signalizira smetnje u radu izazvanu promenom pritiska ulja (crvene boje). Signalna lampica za kontrolu farova (plave boje) 11. Nakon startovanja motora i isključivanja havarijske signalizacije isključuju se kontrolne lampice a isključuje se i kombinovani uređaj. pritisak ulja u menjaču (ako ga ima). signalna lampica za rezervno (AKБ) punjenje (24 voltni sistemi za pokretanje) 4. signalna lampica koja signalizira pritisak vazduha u pneumaticima (ako je pritisak niži od dozvoljenog). Pali se ako je pritisak ulja pao ispod dozvoljenog. a) Startovanje motora Startovanje motora na temperaturi iznad 5º Ključ za startovanje motora (55) okrenite u položaj I. Tada će se u signalnim lampicama uključiti signalna lampica za startovanje motora (4). pritisak vazduha u pneumaticima. Pokazivač napona 71d. 10. 6. Pokazivač pritiska u pneumaticima 71c.Belarus 1221. Pali se uključivanjem elektronskog zagrevanja motora (16). 8. Električne šeme Šema uključivanja autonomnih merača 71a.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3.5 Hz) to znači da ručica menjača nije u položaju „neutralan“ ili da je došlo do prekida u strujnom kolu sistema za gašenje motora. Pokazivač pritiska ulja 71b. Startovanje motora na temperaturi ispod 5º Startovanje motora na niskim temperaturama pomažu grejači za paljenje. Signalna lampica za kontrolu pravca (zelene boje) 12. pritisak ulja u motoru. 5. Treperi. Hidrostatički sistem upravljanja. Signalne lampice startera motora (narandžaste boje)... došlo je do kvara u strujnom kolu generatora („W“ ili «~») b. 9. Tada će se u signalnim lampicama uključiti lampica koja signalizira smetnje u radu hidrostatičkog sistema za upravljanje (6) u kombinovanom uređaju (17) je to signalna lampica koja signalizira smetnje pritiska ulja u motoru. Kontrolna lampica parkirne kočnice (crvene boje) Signalizacija smetnji u radu (temperatura tečnosti u hladnjaku. Pokazivač tečnosti u hladnjaku 14 . Okretanjem ključa za start motora (15) u položaj II pali se signalna lampica. Pokazivač nivoa goriva 71e. Ako signalna lampica treperi velikom frekvencijom oko 3 Hz. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje (16). 7. ako je elektronsko zagrevanje spremno za startovanje. Signalna lampica za kontrolu pravca na priključnom vozilu (zelene boje) 13. 5. a. Pažnja! Ako se motor za start ne uključi i signalna lampica (4) ne treperi velikom frekvencijom (oko 1.. signalna lampica koja signalizira napon (u 24-voltnim sistemima za pokretanje) i signalna lampica koja signalizira nivo goriva u rezervoaru (ako je gorivo u rezervoaru na nivou rezerve) Okrenite ključ u položaj II (startovanje). Rezervne signalne lampice 4.

Za izlaz na komandnu tablu-izbor parametara 4. Konstrukcija kombinovanog uređaja (slika 4a) 1. polovi raspored 1.merač ukupnog broja radnih sati – displej Slika 4a. . Davač signala zadnjeg rezervoara 57b. Detektor brzine-desni točak 8. Za izlaz na komandnu tablu. Uključivanje grejača 90 Watnim elektromotorom 24a.vrednosti parametara 5. 1. Davač signala rezervnog rezervoara c. Promenjivi otpor (11. Za osvetljenje kombinovanog uređaja 15 Slika 3. 1. Za izlaz na komandnu tablu. Elektromotor 90 W 85. Za sklopku «-» 2. Slika 4b.1 Pokazivač broja obrtaja motora 1.3729) 3. Detektor brzine. slika.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje b.2 Pokazivač broja obrtaja priključnog vratila.Belarus 1221. Generator faze namotaja «W» 9.4 Uključivanje kombinovanog uređaja se izvodi na zadnjem delu komandne table sa 9 polnim priključkom kroz razvodnu kutiju (tabela 1.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera (u daljem tekstu kombinovani uređaj) Povratak na sadržaj 1.izvedena u obliku posebnih svetlosnih dioda.3 Pokazivač brzine (km/h) .levi točak 7.radni položaj 6. 3) Tabela 1. Uključivanje pokazivača goriva u rezervnom rezervoaru 57a. Za izvor 12 Voltnog napona «+» 3.

ako se na skali brzinomera pojavi 7 km i ako se posle 12 sekundi na desnoj strani skale pojavi „0“ . proverite da li su osigurači ispravni. Napomena! Na rad pokazivača broja obrtaja motora i priključnog vratila ne utiče detektor brzine.3. Rad kombinovanog uređaja. 3. Ako nema osvetljenja proverite napon na rednom prekidaču broj 2. U toj situaciji treba proveriti prstenove koji se nalaze uz detektore. Ponovno podešavanje treba obaviti samo prilikom zamene naplataka točkova (felni). 4.4 Pokazivač brzine počinje da radi i na displeju se pojavljuje vrednost tek kada traktor počne da radi i kada stigne signal sa oba detektora brzine.2 Trzanje pokazivača i signaliziranje suviše malog broja obrtaja se javlja prilikom prejakog dodavanja gasa ili uključivanjem potrošača (gde signalizira da nije odgovarajuća zategnutost remena generatora).3. 5. Podešavanje treba obaviti na komandnoj tabli (slika 4b). Uključite osvetljenje na uređajima i proverite da li oni rade. Redosled podešavanja se može naći u sledećem poglavlju.5 Na signalizaciju brzine kretanja mogu uticati sledeći faktori: 3.3 Faktori koji utiču na broj obrtaja motora i kvarovi koji pri tome nastaju mogu biti sledeći: 3. 3. Slika 4d. tabela Polovi 1. 3.5.5. 3. Vidi raspored polova u tabeli 2 odnosno na slici.3 Detektori kombinovanog uređaja proizvedenog posle oktobra 2000 godine (godina proizvodnje je istaknut na zadnjem delu uređaja) raspolažu funkcijom za dijagnostiku brzine i to: . Pažnja! Proizvođač je podesio kombinovani uređaj za Vaš tip traktora.1 „Trzanje i poskakivanje“ pokazivača na skali signalizira da nisu dobro podešeni polovi. Za zamenu osigurača koristite štipaljku koja se nalazi u kompletu rezervnih delova traktora. Redosled Za ulaz kombinovanog uređaja – vrednosti parametara Za ulaz kombinovanog uređaja . 3. proverite da li je tip motora programiran po propisu i prema dole datom redosledu.1 Ako se u toku vožnje ne signalizira brzina. mogući kvarovi i njihova popravka 3.2 Pokazivač broja obrtaja motora i priključnog vratila počinje da radi kada dobije signal od generatora faze namotaja (W-redni prekidač) 3. Bez potrebe ne podešavajte kombinovani uređaj! 2. Detektori brzine su smešteni na vratilu (poluosovinama) zadnjeg pogonskog mosta (i na levoj i na desnoj strani). 3.način rada Za ulaz kombinovanog uređaja . 4b.izbor parametara Za kućište 3. ali su vrednosti broja obrtaja suviše niske ili suviše visoke.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2.2 Signaliziranje brzine između 2-7 km znači da nedostaje signal sa jednog od detektora. to znači da nedostaje signal sa oba detektora. 3.Belarus 1221.1 Uključiti napajanje komandne table.5. Kombinovani uređaj se može priključiti na bilo koji tip traktora. 16 .na Wrednom prekidaču 3. 2.3. znači da (u odnosu na pravac kretanja) sa desnog detektora nema signala.3 Pokazivač normalno radi.

5. Podešavanje parametara se obavlja bez podataka detektora brzine.405. 3. 244.1..5 Pri prevelikoj odnosno premaloj vrednosti brzine treba se uveriti da li su vrednosti parametara pravilno podešene: . 2. odnosno po zaustavljanju traktora.Z. Parametar: Rk (mm).e.1 Prekidačem (tasterom) treba uključiti „podešavanje“ ili „rad“ ili staviti u željenu poziciju. Zazor treba podesiti kako je prikazano na slici 4. Parametri se mogu odabrati sledećim redosledom (ciklično): . onda se na displeju pojavljuju vrednosti vremena rada motora. 3.5. 6068 (John Deer) 6. u tom slučaju nema signala na senzoru sa leve strane. broja obrtaja vratila i broja obrtaja priključnog vratila. 4. 245. 410.4 Ako nije pravilno podešen zazor (razmak) između detektora i ozubljenja koje je pričvršćeno na vratilo (poluosovinu).. 415. i svi podešeni parametri će biti sačuvani.kod tipa MTZ-1221/1021/1522) (69.800/900/952/822/923) -2. 4. Parametar: tip motora 242.5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje -ako se sa leve strane skale pojavi „0“. 243. Uključivanjem prekidača „podešavanje“. Slika 4. Tada je kombinovani uređaj u pogonu i imamo kontrolu napona (podešavanje je započeto sa komandne table). broj zubaca – 23:69 (23. Parametar: Z. Uključivanje napajanja Pri uključivanju izvora napajanja uključuje se i kombinovani uređaj i omogućuje se startovanje motora. do 950 mm. Nakon završetka podešavanja prebacite prekidač u položaj „rad“. Podaci o radu motora /informacije se menjaju na svakih sat vremena. 5. U gornjem redu displeja (i pored nedostatka signala detektora brzine) se pojavljuju trenutne vrednosti rada motora.Belarus 1221.2 Uključivanjem prekidača „parametar“ izvodi se podešavanje nekog od dole navedenih parametara..Rk zavisi od prečnika felne .broj zubaca na zupčaniku na mestu gde se nalaze detektori Vidi redosled programiranja kombinovanog uređaja Napomena! Generator faze namotaja ne utiče na rad pokazivača brzine. 17 .e.3 Uključivanjem prekidača „vrednost ’’odvija se podešavanje neke od dole navedenih vrednosti. Podešavanje parametara se izvodi uzpomoć dve tipke (slika 4b) 4. Nedostaju vrednosti brzine motora. 4.kod tipa MTZ. Motor ugašen Ako je motor ugašen.-400. 3. Motor uključen Na displeju se prikazuje broj obrtaja motora i broj obrtaja priključnog vratila. 260. (u koracima od 5mm) -3. 245. Redosled rada kombinovanog uređaja i redosled njegovog podešavanja 1. a prekidače „parametar“ i „vrednost“ pritiskom mogu se videti i podesiti sve vrednosti na displeju.

desni pokazivač pravca 5.5A) 8. ručicom stepena prenosa Stepen prenosa i ručica dijapazona se uključuju u skladu sa kinematskom šemom I i II Pažnja! Da biste obezbedili prebacivanje stepena prenosa bez trzanja postupite prema šemi. desno gabaritno svetlo 6. Nalazi se sa leve strane iza sedišta rukovaoca na zadnjem zidu kabine. signal kočenja (15A) 2. signalizacija havarije (15 A) 4.4. 18 .3 Osigurači 1. slika 7.5 A) 14. leva gabaritna svetla (7. Na priključku se nalaze sledeći izlazi: 1. 15 rezervni 16. stop-signal 7. U nju se može uključiti na primer mobilna lampa. desna gabaritna svetla i osvetljenje komandne table (15 A) 9. relej-pokazivač skretanja (7.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme Povratak na sadržaj Sedmopolna utičnica je predviđena za uključivanje potrošača priključnog vozila. kratka svetla levog prednjeg fara (7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Elektromotor sistema za ventilaciju i grejanje (20 A) 13.5 Upravljanje menjačem Povratak na sadržaj Upravljanje menjačem obavlja se dvema ručicama: 1. 3. instrumenti i signalna lampica parkirne kočnice (7. svetla u kabini i radna svetla (15 A) 3. ručicu stepena prenosa držite u ovom položaju dok se ne ostvari puna brzina. dugo svetlo (8 A) 7. zvučni signal 3. zvučni signal (7. Blok osigurača 12. Slika 7. „masa“ 4. levo gabaritno svetlo Slika 6.1 Dvopolna utičnica Dvopolna utičnica obezbeđuje napon od 12 Volti direktno sa akumulatora.. priključnih poljoprivrednih mašina ili oruđa. brisač stakla i perač stakla (15 A) 5. 3.5A) 11. kratka svetla desnog prednjeg fara (7.Belarus 1221. ručicom dijapazona 2.5A) 6. levi pokazivač skretanja 2.5 A) Slika 5. i nalazi se na zadnjem delu traktora pričvršćena na nosač utičnice. davač punjenja akumulatora (25 A) 3.5 A) 10.

krajnji levi položaj. Uključenje blokade diferencijala signalizira lampica (3).srednji položaj (fiksni položaj) . Otpuštanjem donjeg dela prekidača.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3.„Podizni mehanizam nije blokiran“ . Upozorenje! Ne koristite blokadu diferencijala pri brzinama kretanja traktora preko 10 km/h. 3. koja se i gasi isključivanjem blokade diferencijala i stavljanjem u automatski položaj kao i kada je ona u srednjem položaju. Tropoložajni prekidač obezbeđuje sledeće mogućnosti uključivanja: . Da bi blokirali radno oruđe (i rasteretili hidrauliku traktora) podignite ga u gornji položaj. 3.ručica u srednjem položaju -prinudno uključivanje blokade diferencijala. prekidač se automatski vraća u srednji položaj „blokada diferencijala“isključena. . Lampica se isključuje. (slika 9) .Belarus 1221.„automatska blokada diferencijala .7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Povratak na sadržaj Ručica (2) ima dva položaja. ako ručicu (2) prebacite u srednji položaj. U suprotnom može biti otežano upravljanje traktorom.„blokada diferencijala isključena“.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta Slika 9. -prednji pogonski most isključen. Povratak na sadržaj 19 .8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom Ručica za upravljanje prednjim pogonskim mostom (2) (slika 10) smeštena je sa desne strane komandnog zida. Ručica ima tri fiksna položaja.„Podizni mehanizam je blokiran (fiksiran) . a ni prilikom skretanja.krajnji donji položaj Uključivanjem prednjeg pogonskog mosta pali se kontrolna lampica (1). Važno! Prinudnu blokadu diferencijala uključite samo na kratko za prelazak preko prepreka na putu i u poljskim i transportnim radovima. to jest u slučaju automatskog isključivanja u toku rada. -prednji pogonski most uključen-uključuje se automatskipritiskom na gornji deo ručice. odnosno vraća se u osnovni položaj.„blokada diferencijala prinudno uključena’’-pritiskom na donji deo prekidača (nije fiksni položaj). Slika 10. postavite ručicu za upravljanje regulatorom. Da bi izvršili deblokadu podiznog uređaja podignite rdano oruđe i okrenite ručicu ulevo. u položaj „podizanje“.krajnji desni položaj. Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta obavlja se preko prekidača koji se nalazi sa desne strane instrument table (4). okrenite ručicu desno i otpustite ručicu za regulaciju sile.

krajnji gornji položaj 2. Povratak na sadržaj 3. -polako popuštajte pedalu spojnice kvačila i pomerajte polugu za uključivanje (2) u krajnji levi položaj.Belarus 1221. Povratak na sadržaj 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom Ručica (1) slika 12 ima dva položaja: 1.krajnji donji položaj Slika 12. u srednjem položaju). ’’Uključen zavisni ZPV’’ (broj obrtaja zavisi od pređenog puta)-levi desni položaj 3. 2. Prinudno uključeni prednji pogonski most koristite samo na kratko radi prelaska preko prepreke ili kretanja unazad. Slika 11. Prilikom kretanja na tvrdoj podlozi. ’’Isključen pogon ZPV“ srednji položaj Slika 12.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje Povratak na sadržaj Ručica (2) (slika 12) ima tri položaja: 1. ručicu za regulisanje sile stavite u položaj „podizanje“. Podizni mehanizam je blokiran.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Ručica (1) slika 11 ima dva položaja: 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! 1. Priključno vratilo „isključeno“. a zatim (1) je okrenite na desnu stranu. 20 . Priključno vratilo „uključeno“. i ako je minimalan broj obrtaja motora praznog hoda glavnog vratila! U suprotnom može doći do oštećenja.krajnji levi položaj Da biste fiksirali podizni mehanizam podignite radno oruđe u krajnji gornji položaj. ’’Uključen nezavisni ZPV“. Uključivanje pogona za sinhronizovanje priključnog vratila i brzine kretanja postiže se na sledeći način: -startujte motor -pritisnite do kraja pedalu spojnice kvačila i izaberite (uključite) I ili II stepen prenosa.krajnji desni položaj. Podizni mehanizam nije blokiran-krajnji desni položaj 2. 3. 2. Za deblokiranje podiznog mehanizma podignite radno oruđe i ručicu okrenite na levu stranu. obavezno isključite prednji pogonski most da biste izbegli oštećenje prednjeg pogona (ručica 2. Važno! Sinhroni pogon zadnjeg priključnog vratila uključujte samo pri maloj brzini.

Slika 14.Belarus 1221.krajnji zadnji položaj koji nije fiksiran U ovom položaju treba držati ručicu dok se oruđe ne podigne na odgovarajuću visinu. 3. a zatim zategnite zavrtanj (2). Ručica ima sledeće dole navedene položaje: -„N“.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Između položaja „podizanje“ i „spuštanje“. Nakon otpuštanja ručice ona se vraća u položaj „neutralan“ -„automatska kontrola’’ (zona regulacije). Regulator za uključivanje regulacije sile ima dva položaja: I-isključeno II-uključeno Slika 15.1000 obrtaja/min“ do kraja u smeru kazaljke na satu.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) Povratak na sadržaj Da biste imali pristup do ručice skinite poklopac koji se nalazi ispod sedišta rukovaoca. „podizanje’’ i „spuštanje“ 21 .15 Regulator brzine korekcije (2) Da biste sporije podizali radno oruđe okrenite točak za regulaciju u smeru kazaljke na satu.bočni krajnji položaj. Početak spuštanja oruđa odgovara početku zone regulisanja (minimalna dubina obrade zemljišta). Treba pridržavati ručicu u ovom položaju dok radno oruđe ne postigne željenu dubinu. Kraj zone regulisanja odgovara maksimalnoj dubini obrade zemljišta. Posle puštanja ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“ 3. dok ne prestane kuckanje. 13) nezavisnog pogona ima dva položaja: -I – „540 obrtaja/min“ do kraja u suprotnom smeru kazaljke na satu: -II. 3. okrenite ručicu (1) u potrebnom smeru. Napomena! Ako se jedna ručica hidrauličnog mehanizma za podizanje (vidi dole) zaglavi u položaju „podizanje“ ili „spuštanje“.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Regulisanje sile/pozicije hidrauličnog sistema se obavlja ručicom označenom na slici i to u zavisnosti od odabranog položaja rada. fiksiran položaj -„podizanje“.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) Ručica za uključivanje (1) (sl.neutralan. onda se prekida rad regulatora za uključivanje regulatora sile u položaju „zona regulacije“. nije fiksiran. Za postizanje potrebnog broja obrtaja priključnog vratila popustite zavrtanj (2). Slika 13. (gledano na točkić za regulaciju sa leve strane traktora). -„Spuštanje“.

„neutralan“ . Posle otpuštanja.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema Sve tri ručice (slika 19) kojima se upravlja radnim cilindrima imaju četiri položaja i to: 1.gornji nefiksiran položaj Slika 19.donji. 4. ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“.Regulacija sile Okrenitie ručku tako da se znak III poklopi sa znakom na poklopcu upravljača.Belarus 1221. srednji.Regulacija pozicije Okrenite ručicu tako da se znak koji se nalazi na njoj podudara sa znakom na poklopcu upravljača. ručica (1) se fiksira zavrtnjem (2) II . do kraja donjeg oboda žljeba.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Upravljanje se odvija preko ručice koja je označena strelicom (slika 17) koja ima dva položaja i to: .gornji položaj Slika 17.ručica (1) je okrenuta u smeru suprotnom od kazaljke sata (ako posmatramo menjač sa leve strane traktora).„Pogon pumpe od zadnjih točkova“ – ručica (1) treba da se okrene u smeru kazaljke sata do kraja gornjeg oboda žljeba. Napomena! Položaj II koristite samo u slučaju ako prelazite kraći put ili ako je neophodno šlepanje traktora! 3. Slika 16. 3. Isključite pumpu pri startovanju motora kada je hladno ili pri tehničkom održavanju. Povratak na sadržaj I .„Pogon pumpe od motora’’ (normalan radni položaj) . (2) Slika 18.donji položaj Važno! Uključujte pumpu samo pri minimalnom broju obrtaja praznog hoda motora. „prinudno spuštanje“ – gornji srednji nefiksiran položaj između pozicija „plivajući“ i „neutralan“.„pumpa uključena“.„pumpa isključena“.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije. Nakon otpuštanja ručica se vraća u položaj „neutralan“ 3. 22 . fiksirani položaj 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. sile i kombinovanog načina regulacije.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača Povratak na sadržaj Ručica za upravljanje (1) uljnom pumpom ima dva dva fiksirana položaja: I . u odnosu na osu (3). ručica (1) se i u ovom položaju fiksira zavrtnjem. Zona između znakova I i III je „zona kombinovane regulacije“ U toj međuzoni dolazi do automatskog mešanja signala davača regulacije sile i pozicije. . „plivajući“ . 3. Važno! Pre nego što uključite ručicu na potrebnu poziciju podignite podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. „podizanje“ – donji nefiksiran položaj. III .

onda skinite navlaku sa leve strane kućišta motora da biste došli do grejača. 3.može se pomerati napred i nazad u dijapazonu od 150 mm. 23 . . Koristite samo toplu vodu sa malom količinom sredstva za pranje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Okrenite ručicu grejača u bilo kom smeru 90 º za zatvaranje ili otvaranje grejača. .regulacija prema masi rukovaoca između 50 i 130 kg.okrenite leptir navrtku (1) za 3-5 okretaja. se odvija bez stepenovanja.zategnite rukom leptir navrtku (1) i vratite na mesto poklopac (2) Napomena! Dijapazon regulisanja volana po visini je 100 mm. povucite dugme grejača ka sebi.20 Podešavanje položaja volana Promena položaja volana u odnosu na visinu se obavlja na sledeći način: . Za promenu nagiba nosača volana povucite ka sebi dugme (3). .22 Grejanje kabine Povratak na sadržaj Slika 22. Posle otvaranja grejača (1) uključite ventilator uz pomoć prekidača (3) i podesite protok vazduha u željenom pravcu pomoću zasuna za regulaciju. Naslon za ruku je ergonomski oblikovan i može se podići. U slučaju potrebe podignite sedište.premestite volan u željeni položaj. Otvaranjem ili zatvaranjem recirkulacionih zasuna (2) može se upravljati količinom svežeg vazduha koji ulazi u kabinu. Napomena! Ne čistite presvlaku sedišta rastvaračima. Da bi otvorili grejač i dali mogućnost da topla rashladna tečnost dospe u radijatore. Traktor može biti opremljen jednim od dva tipa grejača kabine: 1.ugao nagiba naslona za leđa Sedište se može regulisati po visini u opsegu od 60 mm u tri položaja.skinite poklopac (2). . Sedište koje se nalazi u gornjem položaju se vraća u donji položaj podizanjem.napred-nazad 2 -indikator mase 4 .regulacija ugla nagiba za leđa je 12.5º napred i 5º nazad.5º. Slika 20. Nosač volana može imati nagib u različitim položajima od 25 º do 40º sa intervalima od 5º. 3. Grejač se nalazi ispod nosača volana. sa po 2. Slika 21 Pre početka rada treba podesiti sedište rukovaoca u najudobniji položaj. . Ako na traktoru nije predviđeno dugme grejača.21 Sedište vozača Povratak na sadržaj Hod sedišta je 100 mm. Ručice za podešavanje: 1 . 2.regulator mase 3 . Zvuk indikatora nam signalizira novi položaj sedišta. i to po 15mm. Sedište se može podešavati na sledeće načine: . a ako želite da zatvorite grejač postupite obrnuto odnosno odgurnite od sebe dugme.Belarus 1221. ima mehanički nosač koji se sastoji od pneumatskog amortizera i zaštitne gumene presvlake.

„isključen“.2 MPa -sistem za hlađenje -sistem za pokretanje -elektronski sistem . Između cilindarske glave i cilindarskog bloka se nalazi zaptivač glave (19). 24 Povratak na sadržaj Maksimalni broj obrtaja Minimalni broj obrtaja Nominalna snaga Maksimalni obrtni momenat Specifična potrošnja goriva Zazor između usisnih ventila i klackalice Zazor između izduvnih ventila i klackalice Ugao predubrizgavanja Pritisak ubrizgavanja 2270 o/min 800 o/min 96. sa Tip turbo punjačem Taktnost 4 takta Sistem za ubrizgavanje Direktno ubrizgavanje goriva Stepen kompresije 17:1 (proračunski) Prečnik cilindra 110 mm Hod klipa 125 mm Zapremina cilindra 7. po glavi.35-0. Hizne se pričvršćuju odnosno centriraju pomoću gornjeg oboda i dve donje gumene karike.1 Motor i njegova konstrukcija Glavne tehničke karakteristke motora D-260. Na zaptivaču cilindarske glave su otvori za čaure.50 mm 6. i 25. Cilindarska glava je iz dva dela (18) (3-3 cilindra) i izrađena je od livenog gvožđa. (slika 25) 3 kom.0 ± 0.5+ 1.30 mm 0.2 S2 Proizvođač Fabrika motora Minsk 6-cilindrični.23 Pogon kompresora Povratak na sadržaj Ručica (slika 23) za upravljanje kompresorom ima dva položaja: 1.12 litara Redosled rada 1-5-3-6-4-2 Dotok vazduha preko turbokompresora Sistem za hlađenje vodom Nominalni broj obrtaja 2100 o/min Motor se startuje putem elektropokretač. (slika 24) Cilindarski blok je monoblok i izrađen je od livenog gvožđa.ručica (1) se okreće 180º. redni.a strelica na ručici obrće se napred u pravcu kretanja traktora . Slika 23.9 kW (132 KS) 559 Nm pri 1500 o/min 249 g/kWh 0. 2. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4. za ulje za podmazivanje koji su presvučeni metalnom prevlakom.15-0. „uključen“.ručica je okrenuta za 180º i strelica pokazuje (u odnosu na pravac kretanja) smer unazad.5º 23.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Napomena! Da bi se kabina brzo zagrejala otvorite potpuno recirkulacione zasune i uključite najveću brzinu ventilatora grejača prekidačem (3) 3.): -sistem za napajanje gorivom i vazduhom -sistem za podmazivanje Cilindarski blok (20). Osnovni elementi motora su (slika 24.Belarus 1221. Sa donje strane cilindarski blok štiti korito za ulje (1) koje je izliveno od aluminijuma. Ventili ugrađeni u cilindarskoj glavi su takođe liveni od materijala otpornog na visoke temperature i habanje. 4. U cilindarskoj glavi se nalaze i brizgaljke (14). U cilindarske otvore su smešteni 6 komada hizni koje su izlivene od specijalnog materijala.

vodene pumpe. ležajevi kolenastog vratila. U maloj pesnici klipnjače utisnuta je čaura. u kojoj se nalazi ležaj. sastoji se od dva dela koja se međusobno uklapaju i spojena su vijcima.Ležišni umeci velike pesnice su čaure koje su presvučene tankozidnim bimetalom. vodena pumpa 11. zamajac (22). kućište termostata 12. U svrhu podmazivanja zegerovog prstena u maloj pesnici klipnjače i prstenu osigurača nalazi se kanal za podmazivanje.Da bi se ublažila oscilovanja kolenastog vratila ugrađena je remenica i regulator pritiska tečnosti (3) (slika 24). Velika pesnica čini donji deo klipnjače. Ležišni umeci se izrađuju u dve dimenzije u zavisnosti od nazivne mere kolenastog vratila. klip sa klipnim prstenovima (14).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Osnovni elementi klipnog mehanizam Delovi klipnog mehanizma su: kolenasto vratilo (25). glava cilindra 19.Na prednjem delu kolenastog vratila se nalazi ozubljenje koje je spregnuto sa zupčanikom pumpe za podmazivanje. konstrukcija ima sedam oslonaca sa protivtegovima. klipnjača. poklopac kućišta ventila 18. poklopac 17. glava za hlađenje brizgaljke Slika 24. na njegov čeoni obod je vijčanom vezom pričvršćen zupčasti venac koji se uparuje sa zupčanikom elektropokretača. sa ugrađenim uloškom. Klip je izliven od aluminijuma. remenik ventilatora 6. generator i u slučaju da je ugrađen sa klima uređajem. Zamajac je izrađen od livenog gvožđa. i ista oznaka mora da se nađe na svim klipnjačama u motoru. a na donjem delu dva uljna prstena. i svi dobijaju pogon od remenice. protivteg 24. zaptivač glave cilindra 20. zadnja ploča 22. Uzdužni presek motora 25 . blok cilindara 21.Belarus 1221. klip 15. Zegerov prsten je obložen hrom – niklom. U ležaju klipnjače se nalazi kanal za centrifugalno podmazivanje koji je zatvoren zavrtnjem. zatezač 8. uljna pumpa 3. zeger osigurač. korito za ulje 2. filter za ulje 25. Na čelu klipa je prostor za sagorevanje.Na gornjem delu klipa su dva kompresiona. remenica kolenastog vratila 5. remenica generatora 9. Kolenasto vratilo je izrađeno od čelika. klipnjača 14. Uzdužni presek motora 1. kružnog je poprečnog preseka i onemogućava bočno pomeranje osovinice klipa. Gornji kompresioni prsten je trapezastog poprečnog preseka. zamajac 23. regulator pritiska tečnosti 4. osovinica klipa 13. Klipnjača je izrađena od čelika. Na klipnjači je oznaka grupe. poklopac pogonskog zupčanika 7. ventilator 10. hizna 16.

unutrašnja opruga 12. auspuh. Klackalica ventila ima šest otvora koji služe za podmazivanje. 26 . cevi niskog i visokog pritiska. bregasto vratilo.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Delovi bregastog vratila (slika 25): zupčanici. ventili 11. pumpa za doziranje 16. gornji deo tela podizača ventila 6. Telo ventila je tako izrađeno da sprečava prodor ulja za podmazivanje u prostor za sagorevanje. tanjirić ventila 10. Nagib bregova bregastog vratila je takav da podizačima u toku rada daje obrtno kretanje.Gornji deo tela podizača ventila (5) izrađen je od čelične šipke. Opruge sprečavaju pomeranje klackalice na osovini klackalice ventila. turbokompresor 7. držač 14. Usisni i izduvni ventili (4) su izrađeni od termostabilnog čelika i kreću se u vođicama koje su utisnute u glavu ventila. Klackalice ventila (7) su izrađene od čelika i obrću se oko osovine klackalice ventila.2 Sistem za napajanje gorivom Povratak na sadržaj Delovi sistema za napajanje gorivom: filter za vazduh. usisna i izduvna komora. semering Slika. 25. spoljašnja opruga 13. osovinica klackalice ventila 9. oduška za ispuštanje vazduha na pumpi za gorivo 18. turbokompresor.Belarus 1221. Bregasto vratilo (1) ima četiri oslonca i dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. pumpa za doziranje. rezervoar za gorivo. koje se fiksiraju preko tanjira (9) i ventila (10). usisni i izduvni ventili. ručna pumpa za povlačenje goriva 17. Podizači ventila (2) su izrađeni od čelika i oslonjeni su na bregove bregastog vratila. klackalica ventila 8. ventil 5. vođica ventila 4. delovi koji obezbeđuju pokretanje i zaustavljanje. filter za grubo i fino prečišćavanje vazduha. dizna 15. brizgaljke. vazdušne cevi. Poprečni presek motora 4. bregasto vratilo 2. Poprečni presek motora 1. podizač ventila 3. Svaki ventil je opskrbljen sa dve opruge spoljnom (12) i unutrašnjom (11).

Sistem za napajanje gorivom 20. treći i četvrti su suvi filteri za vazduh koji se sastoje od glavnog (6) i kontrolnog (5) uloška za filter.Belarus 1221. 8. (monociklon) 27. 3. 14. filter za grubo prečišćavanje 26. Filter za vazduh raspolaže sa četiri stepena čišćenja. 10. glava cilindra 21.1 Filter za vazduh Povratak na sadržaj Filter za vazduh je suvi tip sadrži uložak za filter izrađen od specijalnog kartona koji se može zameniti kao i pokazivače zaprljanosti. cevi uređaja za signaliziranje zaprljanosti filtera za vazduh 22. 4. rezervoar za gorivo usisna cev filter za grubo prečišćavanje goriva cev za dovod goriva pumpa za doziranje oduška za ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje cev za dovod goriva rotacione pumpe priključna cev za povezivanje rotacione pumpe i filtera za fino prečišćavanje oduška za ispuštanje kondenzovane vode filter za fino prečišćavanje goriva cev za odvod goriva cev za dovod goriva visokog pritiska pneumatski korektor cev za usisavanje vazduha koja se nalazi iza turbokompresora a spojena sa pneumatskim korektorom komora za usisavanje cev za odvod viška goriva cev za vraćanje goriva prelivna cev brizgaljka Slika 26. 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 16. 11. filter za vazduh 24. turbokompresor 23. 18.2. poliuretanski penasti predfilter kućište Senzor zaprljanosti filtera za vazduh signalizira zaprljanost preko kontrolne lampice koja se nalazi u kabini na komandnoj tabli. 27 1. 5. 13. leptirasta navrtka 5. 7. oduška za ispuštanje vazduha 4. 19. auspuh 25. 6. . uložak filtera tacnica 7. Slika 27. kontrolni uložak filtera podloška 6. 12. 3. Prvi je predfiltriranje (monociklon). 2. 15. Elektronski signal se uključuje ukoliko razređenost vazduha u vazdušnoj komori dostigne pritisak od 450 ± 50 mm vodenog stuba. 2. 4. Drugi je poliuretanski penasti predfilter. 17.

4. 28 . 363-40. .1112010. ulazni kanal 2.8 Mpa.2. zaptivač cevi 15. dno 14.2. ulazni otvor 13. Ubrizgavanje goriva u cilindru obezbeđuje brizgaljka sa pet proreza (19). kanal za odvod goriva Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje služi oduška za ispuštanje vazduha filtera za fino prečišćavanje (3).Belarus 1221. Svaki od ovih uložaka se smešta posebno u kućište filtera. Na vratilu pumpe za doziranje se nalazi ventil predubrizgavanja (slika 29) koji automatski u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila motora regulište ugao predubrizgavanja. 1. Pumpa dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. (slika 26) u kome je uložak od mrežaste tkanine. Vek trajanja filtera za fino prečišćavanje je dug ako se uložak za filtriranje i gumeni zaptivač prema uputstvu zamenjuje u predviđenom vremenskom intervalu i ako se koristi prema uputstvu. kao i elementi za obrtanje ventila za 4-5° u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. oduška za ispuštanje vazduha 4. Rusija) sa pneumatskim korektorom. poklopac 7. kućište filtera 5. oduška 10. 4. Ventil za automatsko predubrizgavanje se podmazuje raspršivačem i za vreme njegovog veka trajanja nije potrebno nikakvo podešavanje. matica 8.3 Pumpa za doziranje Povratak na sadržaj Pumpa za doziranje visokog pritiska (5) (slika 26) ima dve komore i uporedo sa vremenom doziranja goriva se i smanjuje količina goriva (postoje redne ili sa šest klipova). stezaljka 17.16 zaptivač 9. Slika 28. Tip brizgaljke 171. Talog koji se taloži u grubom filteru se ispušta kroz otvor koji se oslobađa oduškom. uložak za filtriranje 11. Ventil za automatsko predubrizgavanje se sastoji od pogonskog (1) i gonjenog (2) prekidača (na čijem obodu je ozubljenje) između kojih se nalazi izvršni mehanizam (3). odvodni kanal 3. zaptivač cevi 12. ugao prvog ubrizgavanja je 16 º ispred gornje mrtve tačke. Pritisak goriva na početku ubrizgavanja je 22-22. Filter za fino prečišćavanje Povratak na sadržaj U filteru za fino prečišćavanje kod motora tipa D-243 mogu se naći dva uloška za filtriranje.2. opruga 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mehaničko prečišćavanje goriva i odvajanje vode obavlja se preko filtera (3) za grubo prečišćavanje.02 (Jazda.

Tip turbokompresora: 30706 (Turbo. pod pritiskom od 70-80 Nm.8 kp/cm2 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1.komora za doziranje goriva . Princip rada turbokompresora je da se izduvni gasovi koji izlaze iz cilindra pod pritiskom kroz izduvnu komoru (granu) nađu u gasnoj turbini. Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje i ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje služi ručni klipni ventil (16) (slika 25) i zavrtanj (17) (slika 25). sastoji se od jednostepenog centrifugalnog kompresora (kompresor 6) i radijalne centripetalne turbine (1). 4. 1. okrenuti ga ka otvoru B (slika 30) nakon čega se stavlja i zateže podloga (4) i matica (5). Pumpa za doziranje (15) (slika25) je povezana sa regulatorom modusa rada i sa rotacionom pumpom. Kolo kompresora je izliveno od aluminijuma i pričvršćeno je za vratilo rotora specijalnom maticom (7).5-0. U nominalnom pogonu motora pritisak koji nastaje iza kompresora iznosi 0. 4. (excentar). 2. Gasovi iz turbine se ispuštaju kroz odvodnu cev (auspuh). 5. pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem kupasti ventili kolenasto vratilo gonjeni prekidač sa obodnim ozubljenjem prsten prsten podupirač Prilikom podešavanja pumpe za doziranje za automatsko predubrizgavanje tanjirić koji pokreće motor (6) (slika 30) treba smestiti u otvor zupčanika pumpe za doziranje (7). 3. 2. 6. Količina ubrizganog goriva može se regulisati pedalom za gas (24) (slika 1) ili ručicom za gas (36) (slika 2).4 Rotaciona pumpa pneumatski korektor (komora) za sprečavanje dima Povratak na sadržaj Rotaciona pumpa je spojena sa kućištem pumpe za doziranje i dobija pogon putem tanjirića preko kolenastog vratila. 7. 4. Gas pokreće kolo turbine na čijem je drugom kraju kolo kompresora.Belarus 1221. 29 . zavrtanj poklopac zavrtanj pumpe za doziranje podloga matica pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem zupčanik za pokretanje pumpe za doziranje Slika 30. Glavni delovi regulatora modusa rada . 5. Slika 29.obogaćivač goriva za vreme starta motora 4. Turbokompresor koristi snagu izduvnih gasova. Češka) radijalna turbina je na istom vratilu sa centrifugalnim kompresorom. 6. 3.2. Turbina je (1) niklovana i otporana na visoke temperature i povezan je sa motorom (pokretni deo).2.5 Turbokompresor Povratak na sadržaj Turbokompresor obozbeđuje napajanje cilindara motora vazduhom (slika 31).

Pritisak ulja: . centrifugalni filter za ulje.3. Kroz poseban odvod ulje za podmazivanje dolazi do turbokompresora (7) i do kompresora vazduha (9). sigurnosni ventil . usisni otvor za ulje 20. pričvršćivač 14. propusni ventil 2. korito za ulje 18. hladnjak za ulje 4. 4. ohlađeno ulje dolazi preko kanala u bloku motora do ležaja kolenastog vratila i vratila uređaja za upravljanje kao i do glave raspršivača koja hladi klip (15). 3. sa ugrađenim termostatom u bloku motora. vratilo kola turbine kućište turbine ležaj uljna komora zaptivni prsten kolo kompresora specijalna matica čaura 9. tanjirić 11. klip 16. 4.3 Sistem za podmazivanje Povratak na sadržaj Sistem za podmazivanje motora je kombinovan. turbokompresor 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 7.2 Filter ulja za podmazivanje Povratak na sadržaj Filter za prečišćavanje ulja (za podmazivanje) prečišćava celu količinu ulja koja prolazi a u njemu je papirni uložak za filtriranje. merač pritiska 7. U uljnoj pumpi se nalazi sigurnosni ventil koji se otvara pod pritiskom većim od 0.28-0.28-045 Mpa. centrifugalni filter 30 15. od čega je 18 l u koritu ulja. usisno grlo 10.45 Mpa Zapremina sistema za podmazivanje je: 22 litara.75 Mpa i propušta ulje. zupčanik 11. 1. među kućište 15. oduška 19. Tipovi ulja koji se mogu koristiti: . kućište kompresora 12. filter za ulje sa papirnim uloškom. Osim propusnog ventila u filteru se nalazi još jedan sigurnosni ventil (21) koji održava pritisak ulja za podmazivanje na 0. uljna magistrala 5.1 Pumpa za ulje za podmazivanje Povratak na sadržaj Uljna pumpa (za podmazivanje) (20) je pumpa sa jednostepenim zupčanikom koga pokreće kolenasto vratilo motora. 4. Delovi sistema za podmazivanje su: pumpa za ulje.pri nominalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. prsten za podupiranje 13. Podmazivanje delova se obavlja i pod pritiskom i raspršivanjem ulja. 8. glavno vratilo 14. 5. bregasto vratilo 13. 2. kompresor za vazduh 10. Propusni ventil se ne može podešavati.7-0.40 do +5º C (SAE 10 W / 20) + 5 do +50ºC (SAE-30) Sistem za podmazivanje motora je prikazan na slici 32. Ulje za podmazivanje koje filter prečišćava u toku rada motora se hladi u hladnjaku za ulje (3).08 Mpa . filter za ulje sa papirnim uloškom 3. klackalica ventila sa kanalom za ulje 12. pumpa za doziranje 9. čaura Slika 31. uljna pumpa 21.pri minimalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. 6.3.Belarus 1221. hladnjak za ulje. glava raspršivača 17. U filteru za ulje se nalazi propusni ventil (1) koji se otvara ukoliko je filter zaprljan ili pri hladnom startu i tada propušta ulje u cevi za ulje kroz uložak filtera. davač signala za havariju 6. 4.

4 Sistem za hlađenje Slika 32.Ako je temperatura tečnosti za hlađenje ispod 80ºC. . Sistem za hlađenje je zatvorenog tipa sa tečnošću pod prinudnom cirkulacijom.maticu (4) zavrtnja (5) popustite za 4-5 obrtaja (oko 5mm) .2 Ventilator za hlađenje Povratak na sadržaj Ventilator radi u dva režima rada i to: automatski i prinudni. 31 . Regulisanje temperature se odvija promenom količine vazduha koja prolazi preko ventilatora kroz hladnjaka kao i uz pomoć dva termostata. Hlađenje ulja za podmazivanje se odvija u hladnjaku za ulje preko termostata voda-ulje koji je ugrađen u blok motora.Ako temperatura tečnosti za hlađenje prelazi 100ºC. ventil podešen na pritisak od 0. dva termostata. oduška. senzor za temperaturu na poluzi (17) i preko podizača (9) i opruge (7) otvara ventil (10). gde dolazi do dodirivanja tanjirića i uključivanja ventilatora.Belarus 1221. onda opruga (7) drži ventil (10) zatvorenim i gusta tečnost prolazi u rezervoar. Temperatura tečnosti sistema za hlađenje motora pri normalnom radu motora je 80-97ºC.08 Mpa. 4.1 Hladnjak Povratak na sadržaj Delovi hladnjaka: hladnjak.045-0. hladnjak. Klipnjača (11) i točkići klipnjače (13) se okreću u zavisnosti od razmaka koji je između njih. Delovi sistema za hlađenje motora su: košuljica za hlađenje.zavrtite točak ventilatora tako da zavrtanj (5) može da uđe u otvor (3) tanjirića klipnjače (11). Pritisak ulja za podmazivanje koji ulazi u hladnjak ulja meri senzor pritiska koji se nalazi na ulazu hladnjaka (za ulje) kao i senzor za havarijski pritisak. Pri normalnom radu motora temperatura ulja za podmazivanje je između 80-120ºC. rezervoar za tečnost.4. poklopac hladnjaka koja obezbeđuje pritisak od 0. Gusta viskozna tečnost prolazi kroz otvor na tanjiriću klipnjače i ispunjava prostor između klipnjače i tanjirića klipnjače. automatski ventilator.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4.5 Mpa. i pored isključenog klipa ventilatora. Temperaturu tečnosti za hlađenje signalizira senzor temperature tečnosti za hlađenje i kontrolna lampica čiji senzor se nalazi na poklopcu termostata. Pažnja! Ako je uključen kompresor za vazduh vazdušne kočnice onda treba uključiti ventilator u prinudni pogon! Da bi se ventilator uključio u prinudni pogon (i ostao u njemu) treba izvršiti sledeće radnje: .001-0. Automatski pogon ventilatora u slučaju velikog unutrašnjeg trenja obezbeđuje prekidač vratila (12) (slika 33) i to na sledeći način: . vodena pumpa. 4. U ovom slučaju broj obrtaja ventilatora treba da bude ispod 1500 obrtaja minimalno.4. cevi za spajanje. Ako je to potrebno pritisnite rukom zavrtanj tako da se fiksiraju klipnjača i tanjirići klipnjače.

amortizer 10. 7. 3. vodena pumpa 17. remenica vodene pumpe 16. Upravljanje elektropokretačem se obavlja iz kabine preko elektromagnetnog releja i preko kopče pokretača. 6. ventil 11. menjač. 7. podloška . 3. prekidač vratila 13. zadnji most. Funkcija spojnice je da sa kolenastog vratila motora prenese obrtni moment na prednje i zadnje točkove. ručica za zatezanje 11. viljuška 15. pogon prednjeg točka. uređaj za podizanje 13. 4. prednji most. 9. koji je petofazni električni uređaj. preko električnog pokretača snage 5 kW. Prekidač vratila (slika 35) gonjene lamele. je zatvorenog tipa. 1. Kompresor se pokreće preko pumpe za napajanje gorivom. 1. 4.6 Kompresor vazdušne kočnice Povratak na sadržaj Snabdevanje vazduhom vazdušne kočnice traktora obezbeđuje jedno cilindrični kompresor sa klipom. sa ugrađenim upravljačem i sa integrisanim regulatorom napona. Da bi se olakšao start motora i na niskim temperaturama u kabinu je ugrađen uređaj koji pomaže start motora na niskim temperaturama. tanjirić koji se pokreće 14. lamela koja potiskuje ima tangencijalni oslonac. Položaj podupirača kod skinutog rezervoara (bez cevi i brizgaljke). elekrtomagnetno kućište 4. lopatice ventilatora poklopac tanjirića otvor za fiksiranje matica zavrtnja zavrtanj čaura opruga kućište opruge podizač 10. frikcioni uložak 32 12. zamajac 2. i jednim stepenom rada. odstojnik 3. podupirač 2. vratilo za pokretanje glava ležaj vratilo 8. sa jednostranim elektromagnetnim pokretanjem. oslona lamela 14. 2.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja Povratak na sadržaj Od električnih uređaja na motor se montira generator snage 1000 W i napona 14 V. 1. aerosolni start. 8. Pokretanje generatora se odvija preko rebrastog remena i remenica. rezervoar Slika 34. klipnjača 15. Pokretanje motora se odvija pod naponom od 24 V. lamela za zatezanje 4. Pažnja! Ako je kompresor uključen ventilator motora treba prebaciti na prinudni modul rada. Uključivanjem ovog uređaja u kolektore se ubrizgava tečnost koja izaziva blagi prasak (slika 34). poluga 4. tanjirić klipnjače 12.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 33. 5. Prečnik lamele prekidača vratila je 340 mm. 5.7 Spojnica (prekidač snage vratila) Povratak na sadržaj Delovi spojnice: prekidač vratila. suvog. 6. stalnog trenja.Belarus 1221. glava 9.

ručica 6.8. hidraulični uređaj za podizanje. slika 35). (16 stepeni prenosa napred i 8 stepeni nazad). preko vođice (18) i preko ležaja za istiskivanje (17.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 16. 4. čaura za povezivanje 21. Servo-opruga (10) omogućava lakši rad pedale.Belarus 1221. ručica 10. viljuška 22. držač 4. lamela za zatezanje (3). 24a opruga 25. čaura 7. pedala 2. oprugasta lamela 24. upravljačko vratilo 23. 4. Devet opruga (24) obezbeđuju prenos obrtnog momenta putem frikcionih lamela sa motora na točkove. ležaj za istiskivanje(druk ležaj) 18. i pedala konstantno pritiska ručicu (9) za pod kabine u uključenom položaju spojnice. poluga 9. zavrtanj za pričvršćivanje 5.5. 8. Odstojnik sa uređajem za podizanje obezbeđuje automatsko podešavanje ležaja za istiskivanje (17) tokom eksploatacije. vatrostalno punjenje 26.7. ako pustimo pedalu (1) da deluje na opruge 24. preko ručica 1. vođica 19.2 Kućište spojnice Povratak na sadržaj U kućište spojnice je ugrađen pogon priključnog vratila.7. zavrtanj servo podešavanja 3. viljuška Slika 36. 4. 1.24a (slika 35). gonjena lamela Delovi za pokretanje spojnice su: zamajac (1). matica za podešavanje 17. Delovi spojnice koji se pokreću su: gonjene lamele (26) pričvršćene na dva vratila (7) sa amortizerima za ublažavanje vibracija (9). držač 20. 33 .1 Način rada spojnice Povratak na sadržaj Stavljanje u pogon spojnice se obavlja pritiskom na pedalu (1). pogon uljne pumpe menjača.8 Menjač Povratak na sadržaj Menjač (slike 37 i 39) je mehanički sinhroni sa 16/8 stepeni prenosa. servo opruga Spojnica se uključuje. odstojnik (2) na čijem obodu se nalaze tri ispupčenja. Menjač obezbeđuje pogon prednjeg mosta i pogon priključnog vratila srazmerno pređenom putu.

ulazno vratilo 2.15.36. Ako nema pužnih brzina (32) zupčanik se pričvršćuje za vratilo uz pomoć ožljebljenog prstena koji se nalazi na čauri (30). hidraulični sistem menjača. i druga vratila sa zupčanicima. Na zadnjem delu vratila se nalazi ležište zupčanika (23) za pokretanje priključnog vratila. 30 čaura 3. matica 24.Belarus 1221.27). izlazno vratilo 19. 35. 32. kuglica 9. Na vratilo pužnih brzina i pogona za kretanje unazad (26) pričvršćeni su zupčanici menjača I i II (28) i zupčanici za kretanje unazad (27). U ispupčenjima vratila su smeštene dve rebraste čaure (2).22. 33 prekidač zupčanika 16.29. Na orebrenu čauru (30) je pričvršćen zupčanik pužnih brzina (31). spojnica. 34 . zupčanici.23.14. na koje su pričvršćeni kupasti inercioni sinhronizatori.35.37 zupčanici 12. 7 vođica 6.9R38) Delovi menjača: kućište menjača. opruga 10. a gonjeni zupčanik (32) je smešten na bronzanoj čauri na vratilu. 37). Na ispupčenjima vratila (24) su pričvršćeni zupčanici (22. vratilo za pogon unazad.17 ležaj 11.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Tabela: Brzina kretanja traktora (km/h) – nominalni broj obrtaja kolenastog vratila. 25. 20. sinhroni prekidač 4. vratilo za pužne brzine.31.28. (dimenzije pneumatika:16. kućište viljuške 8. međuvratilo Pogonski sistem se sastoji od ulaznog vratila oslonjenih na igličaste ležajeve i zupčanika (1). vratilo prenosa pužnih brzina 38. Slika 37. 21 podesiva podloška 18.34. 1. prekidač vratila 13. viljuška 5.36.Na međuvratilo (38) su pričvršćeni zupčanici (34. vratilo jedinice zupčanika 26. pogonski uređaj.

čaura 11.15 vođice 3. viljuška menjača 12 viljuška za uključivanje prenosa brzine 13. Uređaj za prenos brzine (slika 38) se sastoji od viljuške (11). Između zupčanika (11 i 14). 25. vratila (15) i ručice (17) koje se nalaze u kućištima (5) i (8) a delovi su smešteni u kućište menjača.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Izlazno vratilo (18). opruga 14. kuglice (6) i štiftova (7. 33) (slika 37) u otvorima u kućištu menjača se nalaze kuglice za razdvajanje (slika 39).Belarus 1221. 33) (slika 37) fiksiraju kuglice (8. 1. Podešavanje prekidanja se odvija preko podloške (9) 35 . 1. Regulisanje stepena prenosa se obavlja preko ručice viljuške menjača (12). ručice (7). opruga 8. na ispupčenju (18) je smeštena spojnica (12). 11. kugla 10.7 ručice 8.6. 12).8. Zupčaste prekidače (13. ručice (6). ručica 5. ručice prekidača menjača. Zupčanik za pogon prednjeg mosta (15) je pričvršćen na vratilo u čijoj glavi je igličasti ležaj smešten na gonjeni zupčanik (14).1 Pogon menjača Povratak na sadržaj Pogon menjača se sastoji od prenosnika brzine i uključivača prenosa. Delovi koji su pričvršćeni na vratilo (18) stegnuti su maticom (19). na koje je pričvršćena viljuška (4). zabravljač 12. kulisa Slika 38. U kućištu (6) (slika 37) mogu se nalaze vođice (5) i (7). zvono 11. 14) koje su fiksirane odgovarajućim vođicama (2. 16 vratilo 17.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora Povratak na sadržaj Da bi se izbeglo pokretanje motora pored uključenog stepena prenosa traktor je opremljen specijalnim uređajem za razdvajanje (slika 40).4. zavrtanj 9. Prekidač menjača je ugrađen u kućište viljuške (6) (slika 37) i u kućište (5) i (8) (slika 38). 7a).je smešteno u kućište menjača na konusno valjčastim ležajevima (10 i 17). 4. 4. filter 17. 5.5. kućište 9. poklopac 15. 15) (slika 39). Zupčaste prekidače (13. graničnik 2. 3) (slika 37) pomeraju viljuške (1.13 zavrtanj 7. ručice 18. Uređaj za razdvajanje se sastoji od prekidača na levoj strani menjača (8). opruge za fiksiranje i zabravljač (slika 39). Da bi se sprečilo uključivanje istovremeno dva stepena prenosa postoje između vođica (5) i (7) kuglice za sprečavanje uključivanja.8. kuglica 16. vratila (15) i ručice (4). 25. poklopac 6. 4.10. kućište pumpe Slika 39 Da bi se sprečilo istovremeno uključivanje zupčastih sklopki (prekidača) (25. opruga 4. Neutralni položaj viljuške (4) i fiksiranje u položaju kada je uključen motor obezbeđuju kuglice za fiksiranje (8).14 viljuška 2. Prilikom uključivanja stepena prenosa razdelnik prekida dodirne pločice i prekida se samopokretanje u međureleju (1) kao i strujno kolo glavnog releja. kuglica 3.

obloga 22. zupčanik glavnog 29. zupčanik čeonog pogona 3. kućište blokade 32. 40 ležajevi 41. obloga kočnice pokretača 30. radna kočnica 20. automatski pokretač 2. krst diferencijala pokretača 19. ručna (parkirna) kočnica 21. ležaj 36 34. prsten za podupiranje 16. levo bočno kućište 5. podloška za podupiranje . blokada diferencijala 12. zupčanik sunce 39. poluga planetarnih zupčanika 10. zavrtanj diferencijala 33. zupčanik poluosovine 24.27 kućište ležajeva 2. leva bočna poluga čeonog zupčanika pokretača 11. gonjeni zupčanici 31. relej automatskog pokretača 6. torziona poluga 7. poluosovina 42. planetarni zupčanici 26.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! Pre nego što uključite motor. relej razdelnika 4. 44 podloška za pravljenje zazora 35. desno kućište 43. ručicu menjača prebacite u neutralan položaj! 1. prsten za podupiranje zupčanika poluosovine 15. prekidač automatskog pokretača 5.a zabravljač 8. čaura zupčanika prednje vuče 6. štift 8. kuglice uređaja za razdvajanje 7. kuglasta podloška 28. zupčanik prednjeg pogona 17.vratilo desnog zupčanika 18. krunica 36. zupčanik prednjeg pogona 23. Slika 41. prekidač razdelnika 9. 3. čaura 7. glava krunice 37. zupčanici prednjeg pogona 14. 1.4. obloga blokade diferencijala 13. generator Slika 40. zavrtanj 45. podesive podloške 10 vođice prekidača 4.9 Zadnji most Povratak na sadržaj Zadnji most (slika 41) se sastoji od glavnog pogona. hidraulično upravljanog razdelnika diferencijala i bočnog pogona koji se nalazi na zadnjem mostu i zadnjeg pogona koji se nalazi u kućištu poluvratila.9. poklopac diferencijala 25. vođica 38.

Preko ožljebljenog vratila (10) i (26) povezuju se međusobno zupčanik (15) i zupčanik poluvratila diferencijala sa bočnim izvodima sa diskovima kočnica.9. obloga 2.9. 42) se sastoje od nazubljenih planetarnih zupčanika. 1.5. krst diferencijala 6. 4. 25) su pričvršćeni na rebra vratila (10. 4.5 mm vrši preko podloški (44). planetarni zupčanici 51. a menjač se sastoji od kupastih zupčanika sa izlaznim vratilom i zupčanika (21) koji je zavrtnjem pričvršćen na kućište diferencijala. diskovi kočnica 5. razdelnik 8. 40) se na zazor 0. kućište prekidača 3. obloga leve kočnice 37 . ožljebljenog torzionog vratila (6). Pomeranje pravca kretanja vratila sprečava prsten za podupiranje (24).2 i 0. Slika 42. 4.1 Glavni pokretač 49. priključno vratilo Povratak na sadržaj Glavni pogon je preko zupčanika sa spiralnim ozubljenjem. torzionog vratila (6).9. Rad diferencijala obezbeđuje hidraulični prekidač sa višelamelnim trenjem (1) (slika 42) sa strane levog zupčanika poluvratila.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 46. glave krunice (36). 4. razdelno vratilo 7. priključak 9. Planetarni prenosnik se sastoji od: kućišta (42).3 Bočni izvodi Povratak na sadržaj Bočni izvodi se sastoje od dva (2. ploča 47. zupčanici za zatezanje 10. 26). membrana 11.9.2 i 0. krsta diferencijala i razdelnika planetarnih zupčanika. Pomoću konusni ležajeva (2) se reguliše pravac vratila i prekidač zupčanika glavnog pogona (20) i (21) i podešava bočni zazor. 33).2 Diferencijal Povratak na sadržaj Diferencijal je zatvorenog tipa. vratilo planetarnih zupčanika 50. međulamela 13. Zatvoreno kućište diferencijala drže dva ležaja na zadnjem mostu. 33) su ugrađeni na izbočine čaure (5) koji se oslanjaju na kuglične ležajeve. razdeljivač. i gonjenog zupčanika bočnog izvoda (2.5 Blokada diferencija Povratak na sadržaj Hidraulična blokada diferencijala (1) (slika 42) smeštena je u kućište diferencijala i ona je pričvršćena preko kućišta kočnica (13) na kućište zadnjeg mosta. 13) i (25. sa koničnim zupčanikom. Podešavanje ležajeva (39. zupčanik za popuštanje 12. poklopac membrane vratila 4.4 Zadnji izvodi Povratak na sadržaj Zadnji izvodi u kućištu poluvratila (3. 33) (slika 41) nazubljena cilindrična zupčanika.9. Gonjeni zupčanici (2. i sastoji se od kućišta (22) i od poklopca koji su povezani zavrtnjem (32). Vratilo se oslanja na kugličnim ležajevima. vođice (37). Između kućišta ležajeva (27) i podloške(34) je za zazor 0. krsta diferencijala (18) podloške i 4 komada planetaranih zupčanika (17) od prstena za podupiranje (14) i od dva pričvršćena zupčanika poluvratila (15).Belarus 1221.Bočni izvodi (13. kuglica 4. a preko fiksnog zupčanika (35) i fiksnog centralnog zupčanika (38) su na vratilo (49) preko satelita (48) oslonjena četiri planetarna zupčanika (50). podloška 48.

davač signala automatskog pogona prednjeg mosta 11. podelivši diferencijal (krst diferencijala levim poluvrationim zupčanikom). 4. zupčanika za popuštanje (6). priključci 5.U tom slučaju elektromagnet elektrohidraulične blokade diferencijala dobija električno napajanje.9. priključka (2) i diskova kočnica (10) koji su pričvršćeni za rebra zupčanika levog izvoda. zupčanika za zatezanje (4).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Prekidač vratila se sastoji od vratila koje povezuje rebra krsta diferencijala (12).6 Automatska blokada diferencijala (ABD) Povratak na sadržaj Automatska blokada diferencijala služi za pogon traktora (vuču i kretanje). prekidač prednjeg mosta Elektrohidraulični sistem zadnjeg mosta blokade diferencijala se sastoji od jedinice za upravljanje (1). prekidač blokade diferencijala 7.Belarus 1221. Iz sistema automatske blokade diferencijala. Ako se zadnji točkovi moraju na neko vreme razdvojiti. pomera se klip elektrohidrauličnog razvodnika. razdvaja prekidač blokade od slobodnog kretanja i povezuje sa potisnim kanalom. za ispravljanje njegovih funkcija a sastoji se od: hidrauličnog prekidača vratila sa dva zupčanika (razdelnika) (slika 42) kao i od dva modula rada (automatskog i prinudnog) sistema za elektrohidraulično upravljanje (slika 43) slika 43. kućišta (9). od pokazivača ugla zakretanja točka (2). koji je fiksiran i blokada diferencijala se isključuje. jedinica za upravljanje 2. pritisnite gornji deo prekidača (6) (u modul fiksiran). onda prekidač (6) pritisne donji deo i drži u tom položaju. pokazivač ugla zakretanja točka 3. kojim se uključuje automatski pogon blokade diferencijala. preko dva osigurača koji su ugrađeni u komandnu tablu. 1. ako se točkovi okrenuti pod određenim uglom. Sa desne strane kabine gde je smeštena jedinica za upravljanje (1) može se naći prekidač koji pokreće blokadu diferencijala (6) i kontrolna lampica blokade diferencijala. poklopca (3). 38 . kabel 9. 2. vodovi električnog signala 6. Na jedinici za upravljanje na levoj prednjoj strani kabine (1) nalazi se prekidač pogona prednjeg mosta (11) i signalna lampica za signaliziranje uključivanja prednjeg mosta.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta Povratak na sadržaj 1. odnosno iz njegovog hidrauličnog dela pod pritiskom usled nestanka ulja u radnom delu membrane „A“ pomeraju se zajedno sa zupčanicima za zatezanje (4) i diskovi kočnica (10) i oni se mogu zaglaviti u kućište međulamele (9) i površine oslonca. (7) 4. a samim tim i blokada diferencijala. Isključivanje blokade diferencijala će se automatski obaviti.9. membrane (5). Prekidač blokade diferencijala se uključuje. Prekidač se (6) otpuštanjem vraća u srednji položaj. Sistem se napaja od elektronskog uređaja sa poklopca. Odstupanjem prednjih točkova od pravolinijskog kretanja pod određenim uglom iz dela „A“ izliva se ulje i blokada diferencijala popušta. (12). 10 elektrohidraulični razvodnici blokade diferencijala i pogona prednje vuče 4. Kada obavljamo radove kod kojih je zadnji točak izložen većem proklizavanju. 12 pokazivači 8. elektrohidrauličnih razvodnika blokade diferencijala i pogona prednje vuče (3) i elektronskih vodova (5) sa priključcima.

Ako se pritisne pedala desne kočnice uključuje se kontrolna lampica kočnice. kućište parkirne kočnice . razdvajač 8. kuglica 5. razdeljivač pedale kočnice 22. osovina 16. Prilikom uključivanja parkirne kočnice krst blokade diferencijala se razdvaja od kućišta zadnjeg mosta na vratilu (3). zavrtanj za podešavanje 10. diskova kočnice (5) i kućišta parkirne kočnice (18). Postoji mogućnost razdvajanja ako pomerimo polugu za razdvajanje pedala kočnica (21). kuglica 9.držač 18. zavrtanj 23. nazubljeni oslonac 39 14. rebrasto vratilo 4. Parkirna kočnica se stavlja u pogon preko ručice koja se nalazi na desnoj strani kabine (11) koja se fiksira povlačenjem na gore (12) a pri čemu se čuje karakterističan zvuk. kuglica (5) i od opruga za zatezanje (4). poluga 15. Pogonska kočnica se sastoji od kućišta (1). diskovi kočnica 6. Traktor je opremljen ručnom parkirnom kočnicom. 2. ručica 13. diskova sa paknama (kočione obloge) (2). 1.11 Parkirna (ručna) kočnica Povratak na sadržaj Slika 45. matica 10. zavrtanj za podešavanje 14. i na njemu se nalazi veća pogonska kočnica (prečnik 204 mm) Desni i levi diskovi kočnica (2) (slika 44) su pričvršćeni na rebra vratila zupčanika. suvog tipa. kućište Slika 44. kontra-matica 7. ručica 11. konusna podloška 15. zavrtanj 17. 11 ručica 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. opruga za zatezanje 18. ručica 20. 19. sa dva zupčanika. čaura osigurača 4. kontra-matica 7. viljuška 16. opruga 2. zub za blokiranje 13. preko zupčanika za zatezanje (2). kuka 17. Diskovi kočnica (5) (slika 45) su pričvrčćeni za rebrasto vratilo koje prolazi kroz otvor vratila pogonskog zupčanika (3) i povezan je sa blokadom zadnjeg mosta. ručica za pogon ventila kočnice 12. konusna podloška 9. zupčanik za zatezanje 3. zupčanik za zatezanje 4. Obe kočnice mogu raditi nezavisno jedna od druge preko pedala kočnica (20) ili zavisno radi jednakog kočenja oba točka istovremeno. viljuška 12.Belarus 1221. 1. Pogon kočnice je mehanički. opruga za zatezanje 5. pedala sa gumenom navlakom 21. smanjenog prečnika (prečnik 178 mm) koja je pričvršćena za kućište kočnice sa desne strane. disk kočnice 3.10 Radna kočnica Zadnji točak traktora ima dva zupčanika. zavrtanj 6. zupčanika za zatezanje (3).

vratilo planetarnih 14. Izlazno ozubljenje priključnog vratila je: .21-dno rebrasto na 1000 min-1 Slika 46. promenjivi nazubljeni oslonac vratila 11. bubanj kočnice 13. preko koje se namešta zazor. dobija broj obrtaja zadnjeg priključnog vratila. zadnji poklopac zupčanika 16. podloška 19. Nazubljeni oslonac vratila (10) sa promenjivim 6 rebrastim (540 min-1) odnosno 21 rebrastim (1000 min-1) izlaznim vratilom se nalazi u unutrašnjem otvoru vratila (20). Držač planetarnog zupčanika (25) je napravljen izjedna i obezbeđuje oslobađanje kočenja trakaste kočnice zajedno sa priključnim vratilom i lentom kočnice. Snaga zadnjeg priključnog vratila se prenosi preko priključka vratila (27) (slika 46) gde se u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. zupčanik vratila 27. centralni zupčanik 25. zupčanik 23. U kućištu zadnjeg mosta se nalaze dva zavrtnja (11) za podešavanje koja su povezana sa glavnim vratilom (6) i sa ručicama (4) i (5). 18 lenta kočnice 22. prekidač pogona vratila Pogon u odnosu na pređeni put se obavlja preko prekidača vratila (27) i preko vratila planetarnog uređaja (26) na zupčaniku uređaja za prenos brzine obrtaja.Belarus 1221. držač planetarnog zupčanika 26. 1. 2.6-to rebrasto. 7. planetarni zupčanik 24. tri komada planetarnih zupčanika (23) i centralnog zupčanika (24). 6. Odstupanje koje dolazi od zupčanika (22) preko planetarnog zupčanika (23) i zaustavljenog centralnog zupčanika (24) prelazi sa držača planetarnog zupčanika (25) i na priključno vratilo. 40 . zavrtanj za pričvršćivanje 20. bubanj prekidača 12.9R38). 3. Centralni zupčanik (24) je preko rebara povezan sa bubnjem prekidača (17) koji preko lente kočnice (16) obezbeđuje prenos snage. 8. lente za kočenje (3) nalazi se ekscentrična ručica (5). Na vratilu pokretnog dela. Priključno vratilo se okreće u smeru kazaljke na satu. posle okretanja vratila (3). zupčanika (22). vratilo 15.12 Zadnje priključno vratilo Zadnji most raspolaže nezavisnim priključnim vratilom sa dve brzine srazmerno broju obrtaja (540 i 1000 obrtaja u minuti) i u zavisnosti od pređenog puta (3. držač hidraulični radni cilindar ekscentrično vratilo ručica pogonska ručica podloška za oslonac zavrtanj za pričvršćivanje nazubljenog oslonca vratila 9. Planetarni urađaj priključnog vratila se nalazi u zadnjem mostu i sastoji se od zupčanika vratila (26). Priključno vratilo je isključeno kada je lenta kočnice zategnuta (18) i kada je lenta kočnice (16) opuštena. 540 min-1 .69 obrtaja/m pređenog puta. a preko unutrašnjeg menjača. U tom slučaju nazubljeni oslonac vratila (10) je zaustavljen. priključno vratilo 21. zavrtanj za podešavanje 17. podloška promenjivog nazubljenog oslonca vratila 10. kada je zategnuta lenta kočnice (16) i kada je opuštena lenta kočnice (18).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. u slučaju veličine pneumatika 16. pri 1000 min-1 90 kW. Pogon priključnog vratila je mehanički. Priključno vratilo je u pogonu. Snaga se prenosi preko ozubljenja izlaznog vratila koji pri 540 min-1 ima 60 kW. U tom slučaju bubanj prekidača (17) i centralni zupčanici (24) su zaustavljeni. 5.

Glavne cevi za ulje (6) povezuju ventil (2) sa radnim cilindrom (7). čiji su delovi: pogonski ventil (2) sa ručicom (1). poluga klipa 9. vratilo planetarnog uređaja 8. 20.41 ± 2 mm. pogonski ventil 3. matica Slika 48. ležaj 21. elektro-hidraulični razvodnik prednjeg pogona 5.12.priključno vratilo isključeno 4. 9. (5) i (6). 18. 25. 23. radni zupčanik 26.Belarus 1221.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila Zadnje priključno vratilo je sa hidrauličnim uređajem za upravljanje (slika 47). zupčanik poluosovine 4. semering 27. poklopac 3. koji se priključuje preko ručice (9) na pogonsku ručicu (6) (slika 46) i cevi za ulje (3). pogonjeni zupčanici 6. ručica Slika 47 2. 1. držač 13. zavrtanj 17. 1. štift 24. obod 28.13 Prednji pogonski most Povratak na sadržaj Prednji pogonski most služi za prenos obrtnog momenta na prednje točkove traktora i sastoji se od glavnog pogona i od pogona diferencijala i točka. vratilo 16. podloška za zazor 12. cevi za ulje radnog cilindra priključnog vratila 7.Priključno vratilo isključeno: donji bočni položaj Pravilno podešeno priključno vratilo mora imati po skali „A“ sledeće vrednosti: . 19. rascepka 22. radni cilindar (7). cev za ispuštanje ulja 6.Priključno vratilo uključeno: gornji bočni položaj . Ručica (1) ima dva položaja: . radni cilindar 8. pogonjena viljuška 29. pogonjena frikciona lamela 7.priključno vratilo uključeno . kućište 2.64 ± 2mm. ležaj 11. cevi za ulje 4. pogonska frikciona lamela 15. ručica Cev za ulje visokog pritiska (3) povezuje pogonski ventil (2) sa glavnim ventilom prednjeg mosta.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. kućište 5. tanjirić 14. klin 41 . planetarni uređaj 10.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Glavni pogon je preko spiralno nazubljenog konusno tanjirastog para, koji se sastoji od pogonskog zupčanika (16) i gonjenog zupčanika (5) koji je pričvršćen na kućište diferencijala (4). Diferencijal prednjeg mosta se blokira sam i raspolaže većim trenjem. Diferencijal prednjeg mosta se sastoji od kućišta (4) i (9) koje je spojeno zavrtnjima, dva para planetarnih zupčanika koji su slobodno postavljeni (8), zupčanika poluvratila (3), čašice(13) i od frikcionih lamela (pogonske (14) i gonjene (6)). U rebraste otvore zupčanika poluvratila (3) je smešten dupli zglob sa gonjenom viljuškom (24) i priključno vratilo (25). Diferencijal automatski povezuje dva poluovratila i isključuje proklizavanje bilo koja od dva prednja točka. Raspodela se izvodi uključivanjem pogona prednjeg mosta, prilikom čega se sile koje nastaju pokretanjem planetarnog zupčanika poluvratila (7), frikcionih lamela (6,14), a koje se poklapaju sa pravcem vratila, zatvaraju se na kućištu diferencijala (4) i (9), dok se oba zupčanika poluvratila (3) se zatvaraju pod pritiskom trenja. U otvoru kućišta (1) i poklopca (2) je zavrtanj preko kojeg se podešava razmak traga točkova, i time se sprečava pomeranje vratila. Klin (29) i štift (28) sprečava pomeranje ugla i pravca vratila u kućištu. 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta (slika 49) služi za prenos obrtnog momenta sa diferencijala prednjeg mosta, u slučaju pomeranja skretanja prednjih točkova. 1. prirubnica 2. držač planetarnog uređaja 3. planetarni zupčanici 4, 7. gonjeni zupčanici 5. kućište 6, 11,18 ležaj 8, 10 podloška za zazor 9, 15 vratilo 12. kuglasti zglob 13. držač 14. vratilo 16. čaura za podešavanje 17. matica 19. poklopac Slika 49.

20. zavrtanj za podešavanje 21. kontrolni zavrtanj

22. zavrtanj za punjenje 23.prostor za podmazivanje

Pogonski uređaj se sastoji od jednakih kuglastih zglobova, cilindra, planetarnog uređaja, rascepki, i ručica za osiguranje prednjih točkova. Gonjeni zupčanici (4) dobijaju pogon sa glavnog zupčanik (sunce) planetarnog prenosnika. Držač planetarnog prenosnika (2), je pričvršćen na kućište, a smešten je u otvore poklopca (19) i čaure za podešavanje. Vezu vratila (9) i (15) obezbeđuju ležajevi (11), zavrtanj za podešavanje (20), kao i otvori koji se nalaze u kućištu (5) i na držaču (13). Punjenje ili dodatno punjenje uljem za podmazivanje se obavlja preko zavrtnja za punjenje. (22). 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogonski uređaj prednjeg mosta obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Prednji most se uključuje preko hidraulično upravljane frikcione spojnice (2) (slika 50) koji je pričvršćen zajedno sa gonjenim zupčanikom na pogonsko vratilo (4) u menjaču. 1. pogonski zupčanici 4. vratilo 7. prekidač 2. frikciona spojnica 5. ozubljena čaura 3. bubanj 6. podizač

42

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje
Povratak na sadržaj

4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta

Elektro–hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta se sastoji od: upravljačke jedinice (1), automatskog davača signala pogona (9), elekrtičnih vodova koji su smešteni na gornjem poklopcu menjača i vezani sklopkama (4) kao i od elektro-hidrauličnog razvodnika pogona prednjeg mosta (10). Sistem dobija napon sa elektronskog uređaja na krovu preko dva osigurača koji se nalaze na komandnoj tabli. Slika 51. Korišćenje prekidača prednjeg mosta (11). 1. Ako prilikom kretanja napred dođe do proklizavanja prednjih točkova, pritisnite gornji deo prekidača (11) i na taj način ćete uključiti automatski pogon prednjeg mosta. U tom slučaju automatski pogon zavisi od automatskog davača signala proklizavanja točkova (9). Davač signala (9) zatvara dodirivače u slučaju proklizavanja 3-5% i napaja magnet elektro-hidrauličnog razvodnika. U slučaju smanjivanja proklizavanja pokazivač (9) prekida dodirivače i ovim se isključuje elektromagnet, a prema tome i pogon prednjeg mosta. 2. Ako treba raditi sa pogonom i napred i nazad, onda pritisnite donji deo prekidača (11). Ako želite da isključite pogon prednjeg mosta stavite prekidač (11) u srednji položaj. Pažnja! 1. Prilikom kretanja unazad ne sme se uključiti automatski pogon prednjeg mosta, već je bolje isključiti prinudni pogon. Prinudni pogon prednjeg mosta koristite samo kratko da biste savladali prepreku i pri kretanju unazad. 2. Ako se krećete po tvrdom putu obavezno isključite pogon prednjeg mosta da biste sprečili habanje pogonskih delova.

4.14 Kardansko vratilo

Povratak na sadržaj

Kardansko vratilo obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Kardansko vratilo se sastoji od cevi (2) i kugličnih ležajeva (6), zglobova kardanskog krsta (1) i (3). Prstenove kugličnih ležajeva fiksira prstenasti osigurač (7), a ležaj krsta sa čeonim punjenjem (4) je oslonjen na semering. Kardansko vratilo se posle sastavljanja dinamički uravnotežava. Od namotavanja biljaka u toku rada štiti kardanska obloga. Slika 52. 1, 3. kardanski zglobovi 5. semering 2. kardanska cev 6. kuglični ležajevi 4. čeono punjenje 7. prsten oslonac

4.15 Hidraulični podizni uređaj

Povratak na sadržaj

Hidraulični podizni uređaj služi za osiguravanje i nivelaciju uređaja koji se priključuju na zadnji deo traktora, delimično priključenih uređaja, poljoprivrednih mašina i oruđa kao i za bezbedan rad. Traktor se može proizvesti sa dva tipa hidrauličnog podiznog mehanizma: - sa jednim hidrocilindrom tipa Ц prečnika 125x 200 mm. - sa dva hidrocilindra prečnika 80 x 220 mm.
43

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Delovi hidrauličnog sistema (slika 53) su: zupčasta uljna pumpa (1), razvodnik (2), radni cilindar (8), hidraulično kućište napravljeno izjedna koje služi za hidrauliku „posebnih agregata“ i koje ima funkciju rezervoara za ulje, regulator snage (5) cilindra 80 x 200 mm (ako je ugrađen), cevi i upravljačkih jedinica. 1. pumpa za ulje 2. razvodnik Slika 53. 3. rezervoar za ulje (kućište agregata) 4. desne sklopke 5. regulator snage 6. krivaja sa kugličnim zglobom 7. ručica za regulisanje položaja / kombinovanog modula rada 8. radni cilindar 9. prekidač davača/primaoca signala 10. razvodnik davača signala 11. poluga 12. prekidač regulatora snage 13. glava za otpuštanje sistema 14. desne zadnje sklopke A poluga na strani usisavanja Б, Г cevi pod visokim naponom 15. leve zadnje sklopke Б, E cevi potiskivača Д kanal upravljača Za automatsko podešavanje dubine obrade zemljišta traktor je opremljen mehaničkim razvodnikom davača signala položaja i snage (10) koji je u mehaničkoj vezi sa regulatorom snage i davačem signala. Automatski sistem za regulaciju omogućava sledeće vrste regulacije: -regulacija snage -kombinovana regulacija (mesta i snage) -regulacija mesta -regulacija u podignutom položaju ( u vazduhu) 4.15.1 Hidraulična pumpa
Povratak na sadržaj

Smer kretanja zupčaste hidraulične pumpe (1) se poklapa sa smerom kretanja kazaljki sata (ako se posmatra iz pravca kretanja). Rezervoar hidraulične pumpe (3) je pričvršćen na kućište agregata i pokreće ga motor preko zupčanika. Kapacitet pumpe je 56 l/min na 2100 min-1 kolenastog vratila motora. Ručica za upravljanje pumpom ima dva položaja (vidi 3. poglavlje: Uređaj za upravljanje): -pumpa uključena -pumpa isključena Povratak na sadržaj 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) Razvodnik je i klipni i ventilni a pričvršćen je za kućište rezervoara. Razvodnik služi za obavljanje sledećih funkcija: -za usmeravanje radne tečnosti koja dolazi iz uljne pumpe (1) u radni cilindar (8) -za automatsko propuštanje radne tečnosti bez pritiska u rezervoar za ulje nakon završetka rada. -za održavanje podignutog oruđa ili zadržavanje poljoprivrednih mašina u određenom položaju. Razvodnik (slika 54) čine: dva klipa (1), propusni ventil (11), sigurnosni ventil (13) i drugi delovi. Svaki klip (ili neki od njih) raspolaže mehanizmom za vraćanje u položaj „neutralan“ i u slučaju fiksiranog položaja („podizanje“/“spuštanje“). U toku rada motora vraćanje klipova u položaj „neutralan“ obavlja se ručno. Da bi se sprečilo preopterećivanje hidrauličnog sistema mehanizam je opremljen sigurnosnim ventilom (1) i zavrtnjem za podešavanje (14). U propusnom ventilu (11) je smeštena blokada ventila osigurana oprugom (1), koja osigurava rad hidrauličnog razvodnika u automatskom modulu regulacije. Hidraulični razvodnik koji raspolaže posebnim radnim cilindrom za podizanje tipa P80-3/4-222-3Г je pričvršćen vođenim ventilom za vraćanje (hidrauličnom blokadom) koja obezbeđuje punjenje razvodnika i održavanje oruđa u položaju „neutralan“.
44

15. 45 . Na spoljnjem kraju zavrtnja (11) nalazi se prekidač ragulatora snage (12) (slika 53. prstenasti oslonac 6. zavrtnja i preko kugličnih zglobova (6) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom upravljača (7). čaura 5. gornji poklopac 4. prečnika 125 mm i 200 mm horizontalni (izmešteni radni cilindar). zavrtanj 5. opruga ventila 8. 2.4 Regulator snage Povratak na sadržaj Regulator snage (slika 55) je hidraulični razvodnik u čijem kućištu u otvoru čaure se nalazi pokretljiva čaura (14) i pokretljivi klip (13). pričvršćivač 17. propusni ventil 12. razdelni ventil (7). Glavni radni cilindar smešten je na izliveni poklopac zadnjeg mosta. kućište 9.) nalazi se ventil (8). Regulator hidraulike radi i u automatskom i ručnom modulu upravljanja. klip 17. Čaura (4) preko matice (6).Klip (13) (slika 55) preko matice (12).5 Radni cilindar Povratak na sadržaj Radni cilindar (8) (slika 53. U kućištu (17) (slika 55. 8. blokada ventila pomoću opruge 13. kapica 16. točkić za regulaciju korekcije brzine 4. 1. čaura 10. razdelni ventil 9. kuglice 14. podupirač 4. opruga za fiksiranje 18. ventil 7. poklopac 16. točkić za regulisanje korekcije brzine kojim upravlja pilot ventil (2) sa nepovratnim ventilom (1). 12. 15. opruga 13. ležaj ventila 6. zavrtnja (11) i ručice za regulaciju (11) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom razvodnika (10).). nepovratni ventil 2. kućište Slika 55. klip 11. sigurnosni ventil 14. donji poklopac 10.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1.) je klipni sa dva pogona. zavrtanj za podešavanje 15. 4.Belarus 1221. opruga klipa Slika 54. pilot ventil 3. 11.15. čaura za fiksiranje 3. matica 7.

) i filter za ulje služe za čuvanje radne tečnosti zadnjeg podiznog mehanizma i upravljača. Pomeranje unutrašnje ručice (2) se odvija pomoću ručice (3) na orebrenom vratilu (5) i preko pogonske ručice (6) (slika 57. za koji je pričvršćen promenjivi filter sa papirnim uloškom. ručica za regulisanje snage Slika 57. ručica za pogon regulacije 12. Slika 56. zupčanik za regulaciju korekcije brzine 23.) koja je smeštena na desnoj strani kabine. pumpa za ulje sa ručicom za pogon i upravljanje.) i (8) (slika 57. spiralna opruga davača signala regulacije sile 17. 4. ručica razvodnika 4. a sastoji se od kućišta (6) (slika 56. ručica razvodnika 8. ručica za regulisanje položaja 5. Rezervoar se zatvara poklopcem sa gornje strane. oslonac za regulaciju 11. poluga za izjednačavanje 8. rebrasto vratilo 2.7 Razvodnik davača signala Povratak na sadržaj Razvodnik davača signala (10) (slika 53. unutrašnja ručica 6. na komandnoj tabli preko ’’bowden’’ namotaja. odvojeni radni cilindar 21.Belarus 1221. razvodnik davača signala 2.) je mehanički i služi za razvođenje signala položaja i snage. regulator Slika 57.15. prekidač razvodnika 9. ručica 7. kućište 3. poluga 3.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje Rezervoar za ulje (3) (slika 53. ručica za modus rada 13. poluga za regulaciju položaja 5. ’’bodwen’’ namotaj 15. poluga za regulaciju 22. 1. podizač sa dve ručice regulacije 14. 1. davač signala 6. Razvodnik davača signala se nalazi na poklopcu zadnjeg mosta. poklopac 4. poluga 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. 19 ručice razvodnika 20. ručica za upravljanje 10. 46 .15. matica 16. lamelasta opruga davača signala regulacije sile 18. Na filter za ulje je pričvršćen razvodnik sa ručicom za upravljanje.) ručice za regulaciju položaja (1) i snage (8) koje su povezane sa polugom za izjednačavanje (4) i rebrastog vratila (5).

Razvodnik usmerava ulje na zadnje i bočne izvodne sklopke (4. Pomeranje davača. Pomeranje klipa (13) (slika 55) može biti delimično. Rotaciona pumpa: NS-16 pumpa zupčanika. Delovi hidrauličnog upravljača (slika 58) regulacioni razvodnik (1). dužina -200 mm. ako je klip (13) (slika 55) u neutralnom položaju i ulje iz pumpe se vraća u rezervoar preko razvodnika. a oba prostora radnog cilindra su povezana sa spuštanjem preko regulatora. 14. U tom slučaju zatvara se podizni deo cilindra preko ventila razvodnika za regulaciju (7) i sa ventilom za vraćanje (8).16 Hidrostatički upravljač Povratak na sadržaj Hidrostatički upravljač služi za upravljanje zakretanjem točka i za smanjenje potrebne snage kojom se deluje na volan prilikom skretanja. U drugom slučaju pomeranjem klipa (13) (slika 55) iz prostora za „podizanje“ radnog cilindra dolazi do vraćanja potrebne količine ulja i na taj način se vrši korekcija „spuštanje“. Preko ručice (7) ili (5) (slika 53) odvija se pogon radnog cilindra zadnjeg podiznog mehanizma (8) (slika 53). koji se sastoji od lamelaste opruge (17).15. Pritisak sigurnosnog ventila: 14 Mpa Pumpa za doziranje: OSPS 160 ON 150-1168 ili LAGC160-20. 4. Ventil razdelnika (7) je sa profilom čaure (14) otvoren (slika 55).a radno oruđe se zadržava u datom položaju. (20) (slika 57) u modulu upravljanja.9 Pogon hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Pumpa (1) (slika 53. signal položaja i sile se dalje prenosi na regulator (23) preko razvodnika davača signala (8).Belarus 1221. Granične vrednosti podešavanja volana: -ugao nagiba 25º . Položaj čaure se reguliše ručicom (5) (slika 57). Ulje se vraća u položaju „plivajući’’ i „neutralni’’ prenos preko propusnog ventila regulatora (11) (slika 54). napojna pumpa (3) koju pokreće motor i hidraulične cevi.200-1 Podešena vrednost pritiska protiv udarnog ventila je: 200 Mpa. U položaju „podizanje“ i „prinudno spuštanje“ položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) (slika 55) obezbeđuje zatvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54). spiralne opruge (16) i on je u kinematskoj vezi sa gornjom polugom zadnjeg podiznog mehanizma traktora. smer obrta. Klip (13) se pod uticajem odgovarajućeg signala koji dolazi od davača (slika 55) pomera iz položaja „neutralan“ fiksiranog čaurom (14) i ručicom (15) u stranu. 14-2 ili SUB 160-140. levo Stalni kapacitet pumpe: 14-16 cm3/obrtaj. dok se podizni deo radnog cilindra sa klipom (13).) je povezana sa rezervoarom (3) preko usisne cevi „A“ a potisne cevi „Б“ i „E“ sa razvodnikom (2). armature. 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. Klip u automatskom pogonu (13) (slika 55) se vraća u neutralan položaj u zavisnosti od modula regulacije. a u odnosu na odgovarajuće dejstvo davača signala na čauru (14). regulatorom (5). U tom slučaju ručica za upravljanje određuje položaj čaure regulatora sile (14) (slika 55). 13. dva hidraulična radna cilindra (2) koja obezbeđuju zakretanje. kao i ventilom za vraćanje (8) (slika 55) zatvara.15. Rezervoar za ulje (5) je isti i za hidraulični sistem traktora.40° u četiri fiksna položaja -visina: 100 mm unutar zone regulacije 47 .8 Davači signala automatske regulacije Davač signala položaja je vratilo skretanja zadnjeg podiznog mehanizma (12) (slika 57) je elastični element sa dva pogona. 15). Položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) „neutralni prenos“ obezbeđuje otvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54) i vraćanje ulja iz pumpe u rezervoar. Prečnik radnog cilindra -50 mm. a ulje se iz drugog prostora radnog cilindra vraća preko regulatora za ulje. ili potpuno (u zavisnosti od podešenosti točkića regulatora korekcije brzine (3) (slika 55)) i dovodi do zatvaranja propusnog ventila razvodnika (11) (54) i do korekcije „podizanje“ dolazi kada ulje preko oba ventila za vraćanje (1) i (8) (slika 55) dospe iz pumpe za ulje u prostor za „podizanje“ radnog cilindra. Propusni ventil razvodnika (11) (slika 54) je otvoren. Ulje dolazi u prostor hidrauličnog cilindra za „podizanje“ i „prinudno spuštanje“.

16. razvodnika II. a ventil za sprečavanje udara u toku rada. Ventil za sprečavanje vakuma (8) obezbeđuje protok predviđene količine radne tečnosti u radni cilindar u slučaju havarije. 48 . a kućišta radnih cilindara su povezana sa kućištem prednjeg mosta na kome su otvori potrebni za smeštanje vratila. povratnog ventila (9). Podešena vrednost pritiska koje obezbeđuju ventili za sprečavanje udara je 200-210 kp/cm2. 4. Regulacioni razvodnik (1) je preko cevi povezan sa radnim cilindrima (2). sigurnosnog ventila (6) i dva ventila za sprečavanje nastanka vakuma (8). koji se povremeno moraju podmazivati. Sigurnosni ventil (6) održava maksimalni pritisak u potisnoj grani na 140-150 kp/cm2. čaure (5) i ventila (3) koji je pričvršćen rebrima na upravljački stub zadnjeg dela vratila. 4. Poluge radnih cilindara se spajaju preko kuglastih zglobova sa kućištem pogonskog mehanizma prednjih točkova. napojnom pumpom (3) i sa rezervoarom hidrauličnog ulja (5). Herotorska pokretna grupa se sastoji od jednog uspravnog dela (1) koji je pričvršćen za kućište i od pokretnog dela (2) koji je prikčvršćen za ventil preko pogonskog vratila.Belarus 1221. Razvodnik je sastavljen od kućišta (10). Slika 59. 4.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon Regulacioni razvodnik (1) (heterotoričnog tipa) pričvršćen je na držač glavnog stuba upravljača.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje Povratak na sadržaj Dva hidraulična radna cilindra koja su smeštena na prednjem mostu (2) (slika 58) obezbeđuju manevrisanje traktorom zakretanjem prednjih upravljačkih točkova. dva ventila za sprečavanje udara (7). Ventili za sprečavanje udara (7) ograničavaju potisak u cevima radnog cilindra u slučaju opterećenja.16.3 Regulacioni razvodnik Povratak na sadržaj Regulacioni razvodnik (slika 59) se sastoji od pokretne grupe I. Hidraulični radni cilindri (2) koji obezbeđuju zadretanje prednjeg mosta su na prednjem delu traktora. Prilikom pravolinijskog kretanja prostore radnih cilindara zatvara regulacioni ventil i ulje se od napojne pumpe preko razvodnika blokade diferencijala vraća u rezervoar hidrauličnog ulja. U slučaju zakretanja volana pomera se regulacioni ventil obezbeđujući na taj način protok određene količine ulja u radne cilindre srazmerno uglu zakretanja volana. dok je pumpa za napajanje (3) pričvršćena na motor.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 58.16. Na držaču kućišta i u glavi poluge radnog cilindra se nalaze kuglasti zglobovi.

kompresor 2. desno prednje osvetljenje 17. U regulatoru pritiska (2) se podešava pritisak vazduha u pneumaticima kao i podešavanje pritiska ventila za odvajanje vazduha (3) koji omogućuje priključivanje nekih uređaja kojima je potreban vazduh. 1. generator 14. 40. Oduška (5) služi za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh. u vazdušni kočioni sistem je ugrađen davač signala pritiska (10).Belarus 1221. kao i za bilo koju drugu svrhu gde je potrebna snaga komprimovanog vazduha.89. elektromotor grejanja u kabini 26. svetlo u kabini 37. osigurači radio prijemnika 20.69. prednji far 2. prednji far 5. A od kočionog ventila vazduh preko cevi sklopke vazdušne kočnice (8) dolazi do glave sklopke (7). 4. davač signala temperature ulja u sistemu za podmazivanje motora 11. davač signala zaprljanosti vazdušnog filtera 8. davač signala pada pritiska 12. 87. dodatni otpor 23.15. Komprimovani vazduh prolazi kroz cevi (9) iz rezervoara za vazduh do kočionog ventila (13). desni prednji far 13. kontrolna lampica 13. starter 3. relej blokade parkirne kočnice 33. Za kontrolu pritiska vazduha u sistemu. davač signala hidrostatičnog upravljačkog uređaja .davač signala temperature rashladne tečnosti 6. zvučni signal 9. prekidač grejanja u kabini 25.79. cevi 10. davač signala merača pritiska 11. prekidač pokazivača gabarita vozila 30. desno prednje radno svetlo 32. Pneumatski sistem se može koristiti i za podešavanje vazdušnog pritiska u pneumaticima.31. davač signala havarijske temperature tečnosti za hlađenje 12. kontrolne lampice 36. zvučnici 21.17 Vazdušni kočioni sistem Traktor je opremljen dvokružnim vazdušnim kočionim sistemom. prekidač zadnjeg radnog svetla 28.51. ventil za odvajanje vazduha 4. kočioni ventil Slika 60. Sistem vazduh dobija iz usisnih cevi za paljenje motora.3 osigurač 35.18 Šema sistema elektroinstalacija 1. regulator pritiska 3. prednje levo svetlo 24. pokazivač gabarita vozila 49 Povratak na sadržaj 27. oduška 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. prekidač prednjeg radnog svetla 29. odnosno manometar za merenje pritiska (4) na komandnoj tabli i crvena lampica koja se nalazi među kontrolnim lampicama (12).10.93 spojevi kablova 7. merač pritiska 5.57. tečnosti za hladan start 4.59. i tako komprimovan vazduh dospeva u rezervoar (6) preko potrebnog regulatora pritiska (2) koji održava pritisak vazduha u rezervoaru. brisači stakala 19. glava sklopke 8. radio prijemnik (ako je ugrađen) 22. rezervoar vazduha 7. prekidač elektronskog brisača stakala 18. davač signala za havarijski pritisak ulja za podmazivanje motora 16. U kompresoru (1) se odvija sabijanje vazduha. БП-1 оsigurač 34. БП. cev sklopke vazdušne kočnice 9.52. koji omogućava kočenje prikolice i drugih pneumatskih mašina.

zumer 46. osigurač 12. relej prekiča prednjeg mosta 15. dodatni otpor 47. relej za zagrevanje pre starta 83.8. brzinomer 50. uređaj za merenje pritiska ulja u prenosu 45.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta Povratak na sadržaj 1.7. prekidač prednjeg mosta sa tri položaja С Кч siva smeđa Natpisi koji se nalaze na šemi elektroinstalacija: 1.2. prekidač blokade startera 61. relej blokade pokazivača pravca 90. prekidač havarijske lampice parkirne kočnice 55. БП-2 osigurač 41. kontrolna lampica za grejače pre startovanja 48. levo zadnje svetlo 76. signalna lampica blokade diferencijala svetlo Ж plava roza К narandžasta žuta crvena 14. uređaj za signalizaciju nivoa goriva 82. relej prekidača blokade diferencijala 18. prekidač grejača pre startovanja 64. prekidač blokade diferencijal sa tri položaja 19. signalna lampica prednjeg mosta 13. prekidač mase 63. levo zadnje radno svetlo 80. priključak za prikolicu 71.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 38. elektromagnet razvodnika blokade diferencijala zadnjeg mosta 5. prekidač startera 60. zadnji perač stakla 72. 77 akumulator 74. voltmetar 81. priključak za prenosivo svetlo 78. desno zadnje svetlo 70. prekidač automatskog uključivanja prednjeg mosta Ф З Ч ljubičasta Г zelena crna Р О 6. prekidač perača prozora 65. uređaj za merenje pritiska ulja u motoru 42. davač signala nivoa goriva 62. davač signala pritiska ulja u menjaču 53.Belarus 1221. relej razdelnika grejanja 84. elektromagnet razvodnika prednjeg mosta 9. prekidač stop svetla Oznake instalacija po bojama Б bela Г svetlo plava З zelena Р roza Ч crna О narandžasta 54. jedinica za lako zapaljivu tečnost 91. prekidač havarijske signalizacije 67. osvetljenje registarskih tablica 73. uređaj za merenje tečnosti za hlađenje u motoru 43. komandna tabla 2. blokada diferencijala i upravljačka jedinica pogona prednjeg mosta 50 . spojevi kablova 3 prekidač blokade diferencijala 4. perač prozora 56. 92 davači signala brzine kretanja traktora 95. 12/24 V prekidač Ж К Ф žuta crvena ljubičasta С Кч siva smeđa 75. davač signala broja obrtaja motora 4. davač signala havarijskog pritiska u vazdušnom kočionom sistemu 39.16 diode 17. 49. viseći osigurač 8 A 11. relej razdelnika paljenja 85. glavni prekidač 66. relej paljenja 86. uređaj za merenje pritiska vazduha 44. desno zadnje radno svetlo 68.

18 51 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacije 4.Belarus 1221.

4R38 (467-829) Razmak traga prednjih točkova: 1545-2265 mm Razmak traga zadnjih točkova: 1600-2440 mm Povratak na sadržaj 5. Proverite zategnutost spojeva i zategnite po potrebi.Belarus 1221.9R24 (345-510) Zadnji točkovi: 18.1 Razrada traktora Povratak na sadržaj Važno! Prvih 30 sati rada traktora veoma utiče na parametre rada traktora. daje ekonomičnu potrošnju goriva i smanjuje habanje delova. Nemojte preopterećivati motor i ne dozvolite dimljenje motora i pad broja obrtaja. 52 . Pod uslovom pravilnog postupka razrade i vršenja servisnih operacija u predviđenom roku. Kontrolišite nivo ulja i tečnosti. Uputstvo za rad 5. Rad pod opterećenjem dovodi do preteranog habanja pokretnih delova motora. 2. Rad traktora na suviše malom stepenu prenosa sa malim opterećenjem pri velikim brojem obrtaja motora dovodi do povećane potrošnje goriva. Za vreme 30 časovne razrade obavezno je pridržavati se sledećih mera bezbednosti: 1. Pratite stalno kontrolne uređaje. napajanje i hlađenje. Nagli pad broja obrtaja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog uređaja prednjeg mosta: 4. 4. kao i na vek trajanja.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga Prednji točkovi: 14. traktor će raditi pouzdano i dugo. rad sistema za podmazivanje. 3. Pravilan izbor stepena prenosa za svake konkretne uslove rada. dimljenje motora i ne reagovanje motora na dotok goriva su znaci preopterećenosti motora.

6. • Proverite i.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi Povratak na sadržaj Napunite gorivom sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom da biste uklonili vazduh. Isključite spojnicu. ako je neophodno podesite uvlačenje (traga–zatura) prednjih točkova. • Očistite rotor centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača. ako je potrebno zategnite ih. Kao garancija pravilnog rada frikcionih delova spojnice u procesu razrade češće i polako uključuje spojnicu. shvataju važnost čistoće goriva i uređaja za manipulaciju sa gorivom. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu maksimalnog ili minimalnog broja obrtaja motora. Ostavite motor da radi 23 minuta na praznom hodu pre nego što ga opteretite. 53 .2Priprema traktora za rad Da bi traktor bio spreman za rad. • Proverite zazore između ventila i klackalica i ako je to potrebno podesite ih. • Proverite i podesite pritisak vazduha u pneumaticima. 7. Povratak na sadržaj Važno! Uverite se u to. • Izlijte talog iz filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva. da bi se obezbedilo podmazivanje ležaja turbokompresora. • Podmažite traktor prema šemi za podmazivanje. 8. • Napunite sve rezervoare koji se pune. da se svi štitnici nalaze na svojim mestima! 5. Postavite ručicu za uključivanje priključnog vratila u položaj „isključen“ Uključite glavni prekidač (masa) Postavite ručicu za dotok goriva u srednji položaj. Upozorenje! Da bi izbegli povrede. Proverite nivo ulja u karteru motora i tečnosti za hlađenje. 6. • Proverite spojeve i. Važno! Startovanje motora i sve operacije kontrole uređaja radite samo dok ste na sedištu za rukovaoca. pre startovanja motora. Pravilno sprovodite svakodnevno održavanje u skladu sa preporukama koje su izložene u ovom uputstvu. Pri startovanju motora. Važno! Zabranjeno je startovanje motora. Upozorenje! Nikada ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru! 1. na početku rada ili posle dužeg čuvanja. Uverite se da je poluga za izbor stepena prenosa u neutralnom položaju. • Proverite zategnutost pogonskog remena generatora. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu nepromenjenog broja obrtaja motora. • Zamenite ulje u karteru motora. • Pregledajte akumulator. uverite se u to. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. 3. ako u sistemu za hlađenje nema tečnosti! Važno! Vaš traktor je opremljen motorom sa turbokompresorom. 4.Belarus 1221. Veliki broj obrtaja turbokompresora zahtevaju podmazivanje pri startovanju motora. 5. treba sprovesti sledeće radnje: • Proverite zategnutost zavrtnjeva za pričvršćivanje glave cilindara.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. 5. da su svi koji rade sa traktorom ili ga održavaju. 2. zavrnite radilicu starterom u trajanju od 10 sekundi bez dotoka goriva.

Posle startovanja proverite rad svih signalnih lampica i pokazivača rada uređaja (temperatura tečnosti za hlađenje.720)(24 V) 4. Okrenite ključ za startovanje u položaj II (startovanje) i držite ga do paljenja motora. Kada se motor pokrenuo i broj obrtaja vratila u položa „isključeno“. pretvarač napona (191. starter (AZJ 3381) Redosled radnji pri startovanju motora: 1. blok elektrogrejača (8816. 8. Neka motor radi na 1000 obrt/min.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora Povratak na sadržaj Napomena: Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora koristi se za sisteme hlađenja koji su napunjeni antifrizom. kao i nivo pokretanje startera u položaj („startovanje“) i tečnosti za hlađenje u hladnjaku. Isključite spojnicu. pritisak ulja u motoru i menjaču. ne gurajte i ne vucite traktor sajlom pri startovanju. drugo startovanje (menjača) u neutralni položaj. ali maksimalno 15 sekundi. drugo startovanje ponovite za 30-40 sekundi.720. da bi se smanjilo habanje kolenastog vratila. zacrveni. zadržavajte ga u tom položaju do paljenja 5. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Ako se motor ne pokrene. motora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 7. Ako se motor ni posle trećeg pokušaja ne pokrene. 11. 2. Istovremeno okrenite ključ za 4. isključite grejač i postignite 9. 54 . Postavite ručicu za upravljanje priključnog 12. elektrogrejač (11. Uverite se da je pumpa za ulje hidrauličnog sistema isključena kao i kompresor pneumatskog sistema. 5. ponovite najmanje 30-40 sekundi nakon toga.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4°) Povratak na sadržaj Važno! Da bi izbegli oštećenja prenosnika snage. 8. 3. Trakor je opremljen električnim grejačima koji obezbeđuju start motora u svim godišnjim dobima i na bilo kojoj temperaturi. Proverite rad položaj. Postavite ručicu za dotok goriva u srednji 1000 min-1 do stabilizacije pritiska ulja u radnom opsegu. 10. Postavite polugu za izbor stepena prenosa motor nije pokrenuo.3763) 3. 7. Pritisnite i zadržavajte pritisnuto dugme elektrogrejača dok se kontrolna lampica ne 5.3759-01) 2. Uključite glavni prekidač (masa) stabilizovao. Proverite da li je priključen elektrogrejač. relej (16.Belarus 1221.377) 6. blok razvodnika (ANP-BP-60) 5. Napunite sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom za napajanje. ali ne duže od 15 sekundi. dok se ne stabilizuje pritisak ulja u radnom osegu. otkrijte kvar i otklonite ga. Zagrejte motor. Ako se 6. uređaja. punjenje akumulatora). Proverite nivo ulja u karteru motora. 1.

Nakon pokretanja postepeno dodajte gorivo. pregrevanje ili kvar spojnice.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pri startovanju motora u uslovima niskih temperatura. Posle uključivanja prenosa brzine. koji se može nabaviti kod vašeg servisera. Ako je motor zaustavljen. Ručicom (2) izaberite potrebnu brzinu u skladu sa šemom II. Izbegavajte naglo kretanje traktora (trzanje. Izaberite odgovarajući dijapazon: • Uključite ručicu dijapazona (1) u krajnji desni položaj i povucite je nazad ili napred za izbor odgovarajućeg dijapazona niži (I) ili viši (II). 5. Postepeno otpustite pedalu spojnice. jer to može da izazove proklizavanje. Istovremeno treba koristiti i elektrogrejač.8. Nemojte držati nogu na pedali spojnice za vreme rada traktora. Korišćenje ovakvog uređaja je efikasno do temperature od -30°C. Pažnja! Prilikom uključivanja dijapazona i stepena prenosa menjača uvek pritisnite pedalju spojnice. pumpa koja dobija pogon od kolenastog vratila motora ne napaja hidraulički sistem i ona automatski prelazi na ručni režim.7 Radne kočnice Povratak na sadržaj Pri kretanju po putu sa transportnom brzinom obe pedale radnih kočnica trebaju da budu spojene pomoću poluge za spajanje (spojke). na primer: kada je plug u zemljištu). Pritisnite do kraja pedalu spojnice. Važno! Da bi izbegli buku pri uključivanju ručice dijapazona koristite je samo pri zaustavljenom traktoru. Slika 61. ispod -20ºC treba koristiti cirkulacioni grejač. 5. spustite ručnu parkirnu kočnicu i polako otpustite pedalu spojnice.8 Upravljačka jedinica traktora Povratak na sadržaj Traktor je opremljen hidrauličnom upravljačkom jedinicom. ako se ne poštuju pravila korišćenja i tehničkog održavanja (nizak nivo ulja. Za kretanje: Slika 62. • Vratite ručicu u položaj neutralan „N“ u levu stranu za izbor odgovarajućeg dijapazona u skladu sa šemom I. 3. 4.) 55 .Belarus 1221. pri kojem je potrebna veća sila na volanu za skretanje traktora. 2. Ugradnja cirkulacionog grejača prikazana je na slici 61. 1. 5. zazori u kinematiskim vezama itd.6 Uključivanje transmisije Povratak na sadržaj Napomena: Pri izboru potrebnog stepena prenosa koristite šemu za uključivanje menjača koja je data u poglavlju 4. Ni jedan hidraulički sistem ne može pravilno raditi ako se ne koristi preporučeno ulje.

U tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2037 min-1. To je posebno važno za oruđa sa velikim momentom inercije. 123 KS 2156 56 izbor broja Broj obrtaja priključnog vratila Obrtaj/minut 540 1000 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5. brzina I. 62 KS 2037 Režim velike snage. Da bi zaustavili motor: • Postavite ručicu za dotok goriva u donji položaj.. prebacite pogon na 1000 min-1 a broj obrtaja motora na 2156 min-1.Belarus 1221. A u tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2156 min-1. Pri radu priključnog vratila sa 6 žljebova za dobijanje standardnog broja obrtaja priključnog vratila od 540 min-1 motor treba da ima 2037 min-1. 5. Upozorenje! Da bi izbegli nepredviđeno pokretanje priključenog oruđa isključite priključno vratilo posle svakog njegovog korišćenja. Isključite prekidač „mase“ 5.11 Zadnje priključno vratilo (ZPV) Povratak na sadržaj Važno! Pri uključivanju priključnog vratila smanjite broj obrtaja na 900 min-1 da bi smanjili udarna opterećenja i samo nakon uključivanja povećavajte broj obrtaja. Uz traktor su predviđena dva izvoda priključnog vratila.9 Zaustavljanje traktora Da bi zaustavili traktor: • Smanjite broj obrtaja radilice motora • Pritisnite pedalu spojnice • Postavite ručicu stepena prenosa u položaj „neutralan“ • • Zaustavite traktor pomoću radnih kočnica: Povucite parkirnu kočnicu Važno! Prilikom havarijskog zaustavljanja traktora istovremeno pritisnite pedalu spojnice i blokadu radnih kočnica što je moguće brže. • Ručicu priključnog vratila postavite u položaj „isključen“ • Postvite ručicu za prenos u položaj „neutralan“ • • Ručicom za upravljanje hidrauličnim mehanizmom za podizanje spustite podignuto oruđe na zemlju. da bi se smanjila temperatura rashladne tečnosti.` Položaj ručice za priključnog vratila obrtaja Broj obrtaja motora Obrtaj/minut Režim opterećenja. brzina II. Takva oruđa trebaju uvek da raspolažu spojnicom slobodnog hoda. 21 žljeb. spustite oruđe na zemlju.10 Zaustavljanje motora Povratak na sadržaj Važno! Pre nego što zaustavite motor. Prilikom isključivanja priključnog vratila. smanjivanjem broja obrtaja motora smanjujte i broj obrtaja priključnog vratila. Oruđa koja zahtevaju veliku snagu rade sa obrtajima pogonskog vratila od 1000 min-1 i 21 žljeb. Oruđa koja se pogone od priključnog vratila koja ne zahtevaju veliku snagu trebaju da imaju 6 žljebova i 540 min-1. Pri zameni završetka priključnog vratila sa 6 na 21 žljeb. i ostavite motor da radi 3-5 minuta na 1000 obrt/min. 6 žljebova.

skinite štitnik (2) i pločicu (1) koja je zaštićena štitnikom.2 Regulacija sile vuče Povratak na sadržaj Ovaj sistem regulacije najviše odgovara radu sa nošenim i polunošenim mašinama. kako na silu sabijanja tako i na silu istezanja.13. Uključite pumpu za ulje Slika 64. poklopac i izvucite završetak priključnog vratila (3). (1) Odvojite ručicu (1) od ručice (3) poluge za kombinovanje signala.13. Povratak na sadržaj 5. 2.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) Povratak na sadržaj Hidraulični podizni mehanizam za priključivanje oruđa u tri tačke je opremljen autonomnim regulatorom sile vuče (bez regulacije hidraulike mehanizma) ili razvodnikom regulatora (regulacionim hidrauličnim mehanizmom) koji omogućavaju rad u sledećim režimima: • Regulacija sile vuče • Poziciona regulacija • Kombinovana regulacija Efekat primene regulacije ovih režima zavisi od agregatiranih mašina i stanja zemljišta (agrotehničkih uslova). Ovaj tip regulatora se ne preporučuje za primenu na neravnom terenu zbog stalnog trzanja usled brzog horizontalnog pomeranja priključenog oruđa. 57 . postavite poklopac i zavrnite 6 zavrtanja.12 Zamena izvoda priključnog vratila • • • • Skinite dva zavrtnja i kapu (2) Odvrnite četiri matice (5).Belarus 1221. Ako ne možete uključiti pumpu pri zaustavljenom motoru. Povratak na sadržaj Važno! Pogon pumpe hidrauličnog sistema nije sinhronizovan. Postavite drugi izvod u ožljebljen otvor. 5. Sistem je osetljiv na promene vučne sile (izazvane različitim otporom zemljišta) i reaguje tako što podiže ili spušta oruđe.1 Poziciona regulacija Povratak na sadržaj Poziciona regulacija omogućava tačnu i preciznu kontrolu položaja priključnog oruđa iznad zemljišta. 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. čiji radni organi idu u zemljište. Nakon toga vratite pločicu sa štitnikom i pričvrstite je maticama. podignite podizni uređaj u krajnji gornji položaj pomoću ručice. Slika 63. da bi zadržao zadatu silu vuče na konstantnoj vrednosti. Sistem je zapravo sistem dvostrukog dejstva i reaguje. Okrenite točkić (2) za regulaciju brzine korekcije (osetljivosti) sistema u smeru suprotnom od kretanja kazaljke sata do kraja.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 1. 5. pozicije ili kombinovane regulacije. polunošenih plugova sa spoljnim radnim cilindrom. Skinite 6 zavrtanjeva. 4. 5. Poziciona regulacija se može koristiti kod mašina za obradu zemljišta. uključite starter i zavrtite radilicu motora da bi pokrenuli vratilo za pogon pumpe i uključite pumpu. Za uključenje regulacije sile.

Slika 70. Dalje pomeranje poluge napred dovodi do povećanja dubine obrade i obratno. dok oruđe ne postigne potreban položaj ili dubinu. 1. 58 . Osim gore navedenih ručica u zadnjem delu traktora na hidrauličnom podizaču se može naći još jedna ručica za regulaiju pozicije (4) radi lakšeg priključivanja oruđa na zadnji podizni mehanizam. I-III. Znak „0“ označava visinu podizanja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 65. • Posle podešene dubine obrade zemljišta pomerite graničnik (1) do ručice (2) i fiksirajte ga.regulacija pozicije II. pomerite točkić za regulaciju osetljivosti u pravcu kazaljke na satu dok udari ne prestanu. 5. • Podesite ručicu regulatora sile (2) u položaj napred.1 Regulacija pozicije Povratak na sadržaj Slika 69.regulacija snage Slika 67. To će ograničavati hod poluge pri ponavljanju operacije. Podesite ručicu za regulaciju u željeni režim i izaberite na točkiću upravljačke jedinice jedan od tri režima: I. 5. Slika 66. 5. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (gledano iz pravca kretanja) 2. a broj „10“ označava najmanju visinu iznad zemljišta.Belarus 1221. Fiksirajte ručicu (1) uz pomoć ručice (3). Napomena! Pri pojavi udara zbog velike brzine korekcije.15. Slika 68. • Uz pomoć ručice za regulaciju pozicije (3). Nakon podešavanja režima regulacije uradite sledeće: • Podesite držač graničnika (1) i dovedite ga u bočni položaj. Ručicom za regulaciju pozicije (3) podesite visinu oruđa iznad zemljišta.zona kombinovane regulacije 6.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije Povratak na sadržaj Upravljanje mehanizmom se odvija iz kabine sa desne strane pulta pomoću dve ručice: • Uz pomoć ručice za regulaciju sile vuče (2).

Pažnja! Pre priključivanja mašina pažljivo pročitajte ovo poglavlje.2 Regulacije sile vuče • • • • • • Povratak na sadržaj Ovaj režim rada koristite pri radu sa podignutim oruđem. kuglični zglob (1) Standardna dužina donjih poluga je 885 mm.16 Zadnji podizni mehanizam Zadnji podizni mehanizam u tri tačke (kategorije 2) omogućava priključivanje nošenih i polunošenih poljoprivrednih mašina i oruđa na traktor sa sledećim elementima za priključivanje: • Dužina ose nošenja (rastojanje između zglobova za spajanje „A“ i „B“) . podesite ručicom (3) maksimalnu podiznu visinu i fiksirajte je graničnikom (4).879 mm. Donje poluge se sastoje iz dva dela: • Prednji deo. a ručicom (2) podesite potrebnu dubinu obrade zemljišta. Slika 71.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge Slika 72 a) zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije Povratak na sadržaj Slika 73. ograničite ručicom (3) maksimalnu dubinu obrade zemljišta podesivši na odgovarajući broj na pultu. 5. Posle pravljenja brazde podesite ručicu (3) u prednji bočni položaj.28. Napomena! Traktor je ponekad opremljen ručicam konstruisanim od jednog. a ne i ručicu (2). Ručice za podizanje 3 kategorije imaju i dvostepeni žljeb (pogledaj donju sliku hidrauličnog podiznog mehanizma sa hidrauličnim delovima). Prilikom pravljenja brazde i nakon toga. Povratak na sadržaj 5. sama ručica (3). b) zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom regulacije 59 . Ukoliko zbog neravnomernog otpora zemljišta ne možete obezbediti konstantno istu dubinu rada. Napomena! Zadnji podizni mehanizam koji je spojen sa hidrauličnim mehanizmom regulacije je opremljen podiznim ručicama konstruisanim iz jednog dela. Uz pomoć ručica (3) i (4) priključite oruđe na zadnji podizni mehanizam.7 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ukoliko je potrebno ograničavanje maksimalnog podizanja.16. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (oznaka 10 na pultu). • Prečnik rukavca za spajanje u zglobu gornje poluge (2) 25 mm. • Zadnji deo. • Prečnik rukavca za spajanje u zglobovima donjih poluga (1) . 5. 2 ili 3 dela (sa odgovarajućim podiznim polugama). odnosno oranja koristite samo ručicu za regulaciju pozicije (3).15.Belarus 1221.

a prednji kraj – radni deo ima dva moguća položaja i mi biramo u koji položaj nam najviše odgovara (2): • I – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. Slika 74. Prilikom transporta gornju podiznu polugu treba postaviti u položaj III. tako i u radnom položaju. (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije). Slika 76.teška zemljišta pri velikim dubinama obrade pri regulaciji sile vuče. Važno! Žljebovi viljuški podiznih poluga treba da su iza otvora prilikom podizanja. Za kopiranje reljefa zemljišta u poprečnom pravcu pri radu sa širokozahvatnim oruđima spojte podizne poluge (1) sa donjim polugama (2) u uzdužnom žljebu. 5. II.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Dužina podizne poluge (2) je podesiva u zoni regulacije od 550 do 740 mm. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju kako u transportnom tako i u radnom položaju Delimična blokada U omogućavanju bočnog pomeranja radne mašine (u slučajevima u kojima je to potrebno) uz pomoć poluga i njihovom fiksiranju u tom položaju sledite sledeća uputstva: • Pomeranjem vijka (2) rudu (3) stavite u položaj ''B'' na sredini osovine • Izvadite rascepku iz brave za sprečavanje ljuljanja poluga (5) • Priključite radni uređaj na poluge traktora i podignite radni uređaj tako da radni organi radne mašine ne dodiruju podlogu 60 . kako u transportnom. Leva podizna poluga (ne može se podešavati) podešena je takođe fabrički na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom). postoje dva položaja: I – teška zemljišta i velika dubina oranja II. pomeranje ka spoljnjoj strani. Desna podizna poluga (3) reguliše se u opsegu od: .440-530 mm. Slika 75. Važno! Regulisanje položaja priključnog oruđa u poprečnoj ravni vrši se samo sa desnom podiznom polugom.2 Spoljne ograničavajuće utege Povratak na sadržaj Utege se koriste za ograničavanje bočnog ljuljanja donjih poluga.Belarus 1221. U zavisnosti od dubine oranja i karakteristika zemljišta.laka zemljišta i mala dubina oranja. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju • II – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj.16. . Napomena: Ukoliko zadnji podizni sistem raspolaže hidrauličnim sistemom regulacije. Zadnji kraj brave za sprečavanje ljuljanja poluga je pričvršćen za vertikalni nosač. pomeranje ka spoljnjoj strani. gornju polugu postavite u jedan od dva položaja: I – laka zemljišta i mala dubina obrade pri regulaciji sile vuče. Fabrički je dužina ručice podešena na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili na 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom).540-625 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom) Dužina podizne poluge se može podešavati ručicom (1).

16. 61 . Dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 20 mm. podesite bočno pomeranje. 5. Slika 79.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • Usaglasite rupe na unutrašnjoj cevi (4) sa rupama na spoljašnjoj cevi (6) zatim stavite u sredinu osovine rascepku (5) Važno! Rascepku obavezno staviti u sredinu osovine. Potpuna blokada Slika 77.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga Povratak na sadržaj Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga (2) onemogućavaju bočno pomeranje radnog uređaja u odnosu na traktor kako u transportnom tako i u radnom položaju. Slika 78. Važno: teleskopske brave za sprečavanje ljuljanja poluga se na ZMP montiraju sa spoljnje strane. dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 125 mm U transportnom položaju delimična blokada se postiže preko zavrtanja-odvrtanja vijaka (1). pomeranjem vijka (2).Belarus 1221. u suprotnom može doći do oštećenja brava za sprečavanje ljuljanja poluga traktora. koja ne sme da pređe 20 mm-ra. Delimična blokada Delimičnu blokadu radnog uređaja treba uraditi sledećim redosledom: • Zavrnite do kraja (do udara) vijke za regulaciju (1) u držače • podignite radni uređaj tako da radni organi radnog uređaja ne dodiruju podlogu • podesite dužinu desne poluge na zadatu radnu dubinu (u slučaju oranja) • podesite dužinu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga preko navojnog vretena (2) (špingle) tako da bude osigurana u srednjem položaju. Potpuna blokada Potpunu blokadu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga treba uraditi sledećim redosledom: • potpuno popustite podešene vijke (1) • podesite na najkraće navojna vretena (2) (špingle) Važno! Posle podešavanja dužine (skraćivanja-izduživanja) desne poluge nezaboravite ponovo podesiti brave za sprečavanje ljuljanja poluga. sem poslednje operacije. Ako je potrebno. U transportnom položaju (radni uredjaj odignut od podloge) vijak (2) u cevi (4) se skroz uvrće i to omogućava siguran transport radnog uređaja. podešavanje brave za bočno pomeranje poluga treba obaviti svaki put kada se kači radni uređaj. u vodoravnom položaju. Potpunu blokadu radnog uređaja treba obaviti na sličan način kao što je opisano u delimičnoj blokadi. Pre transporta podignite radni uređaj u gornji položaj i proverite veličinu bočnog pomeranja poluga. kada se rupe na unutrašnjoj cevi (4) usaglase sa rupama na spoljašnjoj cevi (6). stavi se rascepka (5).

stavite rascepke-osigurače. traktor je opremljen uređajem za obezbeđivanje transportnog položaja. Potpuna blokada radnog uređaja u radnom položaju se vrši preko potpore (1) gde je na gornju rupu pričvšćen lanac i gde je lanac (2) na najkraće podešen. Potpuna blokada Slika 81.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga Delimična blokada Slika 80. Slika 82 5. Ugasite motor. Pomoću ručice za pomeranje poluge zakačite (spojite) radnu mašinu i traktor. Slika 83. i tada popustite (rasteretite) hidrauliku. 5. Za mehaničko zabravljivanje treba da se poluge podignu (u vis) do najvišeg položaja zajedno sa radnom mašinom. u suprotnom dolazi do pucanja (prekidanja) lanaca. Napomena! Obavezno proverite bočno pomeranje radne mašine koje minimalno iznosi 125 mm.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) Povratak na sadržaj U slučaju kretanja (vožnje) sa radnom mašinom (radna mašina u krajnjem gornjem položaju) koja je prikačena na traktor. Dozvoljeno pomeranje radne mašine u oba smera iznosi 20 mm. Za podešavanje dubine treba pomerati/podešavati dužinu desne poluge.18 Kačenje radne mašine na traktor Povratak na sadržaj Veliki broj radnih mašina je moguće zakačiti za traktor sledeći sledeća uputstva: 1.Belarus 1221. U transportnom položaju potpuna blokada je automatski obezbeđena. Podešavanje radne mašine u transpornom položaju se ostvaruje pomoću zatezanja lanaca preko navojnog vretena (2) (špingle). Sa ručicom za podešavanje snage (ZMP bez upotrebe hidrauličnog podešavanja) spusti te u donji položaj poluge.16. 62 . Horizontalno pomeranje radnog uređaja u radnom položaju omogućuje potpora (1) na koje je preko donjih rupa pričvršćen lanac i dugačko navojno vreteno (2) preko koga se može podesiti bočno pomeranje radne mašine koje iznosi minimalno 125 mm. vozite unazad traktor. spustite poluge u donji položaj a ručica za podešavanje snage tada mora biti u prednjem krajnjem položaju. spojite radnu mašinu na poluge traktora (4). Napomena! ZMP u slučaju korišćenja hidrauličnog podešavanja poluga. Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja omogućava mehaničko zabravljivanje obrtne osovine (2) preko klina (1). tada okrenite ručicu (3) na levu stranu do krajnjeg položaja. Za mehaničko odbravljivanje potrebno je da se hidraulika prebaci u položaj za podizanje poluge i kada se postigne krajnji gornji položaj tada se ručica (3) okreće na desnu stranu do krajnjeg položaja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5.

polunošenih ili vučenih radnim mašina obavezno proverite rastojanje između traktora i radne mašine.) po preporukama datim u tabeli 6. Kućište (9) je sa osloncem (7) spojeno vijcima (8).235 mm i to na dva načina.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2. 6. Ako je neophodno podesite horizontalni nagib radne mašine preko navojnog vretena (3). i ako je potrebno podesite ponovo.1. Za vuču teških agregata koristi se donja poteznica (1) koja se sastoji iz jednog držača (6) i kuke za vuču (1). namestite kuku na oslonac (3). Polako podignite radnu mašinu i proverite rastojanje između radne mašine u podignutom položaju i traktora 8.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) Povratak na sadržaj Za vuču dvoosovinske traktorske prikolice koristi se uređaj za vuču koji se sastoji od klina i rude (10). kućišta (9) gde se nalazi opruga za sprečavanje (ublažavanje) udara. nebude pod velikim uglom. Napomena! Pojedine nošene ili polunošene radne mašine mogu oštetiti (slomiti) zadnje staklo i povrediti traktoristu te je iz tih razloga potrebno proveriti rastojanje između traktora i radne mašine u podignutom položaju. da se nebi javila zatezna sila . Proverite bočno pomeranje poluga i ako je potrebno podesite ga ponovo Važno! Prilikom kačenja nošenih. Prvi način je preko puža koji je ugrađen u prednji most a drugi način je promenom (prepodešavanjem) položaja nosača felne i felne točkova. Za vuču jednoosovinskih prikolica koristi se kuka sa osloncem. ''Б'' ili ''B'' (slika 86. spojite ga sa radnom mašinom i osigurajte rascepkom 3. Ako je neophodno podesite ponovo dužinu toplinga (1) njegovim obrtanjem u skladu sa priključenom (spojenom) radnom mašinom 4.545 do 2. koje su spojene vijcima (5).1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora Povratak na sadržaj Međuosono rastojanje prednjih točkova se može regulisati u opsegu od 1. Za kačenje jednoosovinskih prikolica izvadite klin (4). Slika 84. zatim vratite klin (4).da topling u donjem položaju radne mašine nedodiruje plastičnu oplatu kardana . Spojite ostale priključke na traktor 6. a za smanjivanje u suprotnom smeru 5. REGULISANJE 6. Kućište (9) i rudu za vuču (10) je moguće pomerati gore-dole u odnosu na oslonac. Podesite dužinu toplinga (1).da plastična oplata kardana nedodiruje plastičnu zaštitu priključka za kardansko vratilo na traktoru 7.da delovi traktora nisu preblizu delovima radne mašine .da kardansko vratilo nebude predugačko. 63 . Pre početka rada potrebno je proveriti sledeće: . Napomena! Prilikom promene mođuosnog rastojanja prednjih točkova potrebno je krajeve spona (4) na upravljačkom mehanizmu pomeriti u otvore ''A''. Za povećanje dužine poluge ručicu (2) okrećite u smeru kazaljke na satu.Belarus 1221. jednostavnim izvrtanjem vijaka i uvrtanjem u druge otvore na osloncu. 5.

545 min Položaj nosača felne se menja.815 2.805 1. da li su pričvršćene u otvore ''A''.915 1. nalaze se u skupljenom položaju. tj.635 1.725 1. 2.985 1. Slika 85.995 2.1 na oslonce (5).085 2.265 max navrtke (9) na krajevima spona sistema za upravljanje 2.655 1.1 i pričvrstite.065 1.835 2.895 1. Ako oslonci nisu razvučeni tj.005 1. Postavite dizalicu pod levu stranu prednjih točkova.175 2.Belarus 1221.085 II II I Napomena! Međuosno rastojanje prednjih točkova dato u tabeli 6. ''L'' mm 355 310 265 Razmak. Stavite podupirače ispred prednjih i iza zadnjih točkova. Popustite četiri zavrtnja (2) za pričvršćivanje konzole i skinite poklopac (3) Odvrnite dve navrtke (1) i izvadite dva klina sa leve strane prednjeg mosta. Mesto kačenja kraja spone ''A'' ''Б'' ''B'' Razmak. 4. i u tom slučaju krajevi spona se mogu nalaziti samo u otvorima ''A'' ili ''Б''. 64 . 5.). međuosno rastojanje prednjih točkova koje je dato u tabeli se smanjuje za 40 mm. 3. felna se pomera 1.745 1.885 1.095 1.705 1. Podižite dok se točak ne odvoji od podloge. ''Б'' ili ''B'' (slika 86.155 1.795 1. Ako je potrebno skinite kraj spone (4) sa otvora na osloncu (5) i postavite u odgovarajući otvor po preporukama iz tabele 6.1 odgovara razvučenim osloncima (5). ''L1'' mm (približno) 95 50 5 Mogući položaji nosača felne i Međuosno rastojanje felne točka Položaj nosača felne standardan. Tabela 6. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. felna se pomera 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Podešavanje međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 1.905 2. Uverite se da su krajevi spone (4) pričvršćene po preporukama iz tabele 6.1.

zatim izmerite rastojanje "A" ispred ose prednjih točkova. Popustite navrtke (2) na krajevima cevi poluge sistema za upravljanje (13). Popustite navrtke (1) i (3) za regulisanje cevi poluge sistema za upravljanje (2) 65 .Belarus 1221. Postavite i zategnite klinove i poklopac zavrtnja za regulaciju 12. Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Izmerite rastojanje "B" između dve suprotne tačke na obodima (spoljnoj strani) pneumatika iza prednjih točkova na visini ose točkova. Pomerite traktor napred tako da se prednji točkovi okrenu za 180˚. Podešavanje se vrši preko skraćivanja-produživanja cevi poluge sistema za upravljanje (2). na sledeći način: Slika 87. (6) i oslonac (5) nalaze se u položaju-otvoru ''Б'' (L1=50 mm. 4. međuosno rastojanje 1. Stavite nazad sponu (4) i preko vijka pričvrstite u odgovarajući otvor na oslonacu (5) 11. 3. Ponovite postupak i na desnoj strani. Podesite pritisak u pneumaticima na osnovu podataka datih u tabeli 7. Napomena! Vrednost ''L1'' mora biti ista i na levoj i na desnoj strani prednjeg pogonskog mosta. Zategnite matice (2) i (3) na cevi poluge sistema za upravljanje (13) Napomena! Uporedo sa podešavanjem međuosnog rastojanja prednjih točkova treba podesiti (produžiti-skratiti) kabel za davač ugla zakretanja točka (6) i to pomoću produživanjaskraćivanja kabela koji je namotan kod hladnjaka (7) što je prikazano na slici 43. Za razmak od L=310 mm i 355mm je potrebno navrtku (9) postaviti kao na slici 86 II (spone sistema za upravljanje je potrebno postaviti u otvore ''A'' ili ''Б'') 8. Sa leve strane prednjeg pogonskog mosta izvadite osigurač. Zategnite navrtke (2) cevi poluge sistema za upravljanje (13). Na ravnoj podlozi pomerite traktor po pravoj liniji napred nekoliko metara. pomerite kućište reduktora na potrebnu dimenziju ''L'' 10. ova mera je približna vrednost zato što se meri od neobrađene površine oslonca. Uvlačenje točkova je pravilno ako je izmereno rastojanje "A" manje za 2-8 mm od rastojanja "B". 6. 7. zatim navrtku (9). podesite uvlačenje (traga-zatura). zatim povucite kočnicu i zaustavite se. između istih tih tačaka kao i pri merenju rastojanja "B". Uzpomoć ključa okrenite vijak sa leve strane.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 86. Ratojanje ''L'' mora biti isto i na levoj i na desnoj strani.635 mm) 6. Ako uvlačenje točkova ne odgovara ovoj preporuci uradite sledeće: 5.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova Povratak na sadržaj Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Odvojite sponu (4) od oslonca (5) 9.2 2. 14. Napomena! Fabrički spone sistema za upravljanje (4). naregulišite uvlačenje (traga-zatura) 15. 1. 13.

Dizalicom podignite zadnji deo traktora da se točkovi odignu od podloge 2.6 na drugom točku. H K1 K2 L1 L2 18. 6. 6.800 5 1. 5..950 220 2.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova Povratak na sadržaj 1.440 1.480 116.3 Dimenzije zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Rastojanje glavčina od Točak Međuosno rastojanje poluosovine Dimenzije Širina. Tabela 6. Postavite točak i zategnite navrtke 7. Tabela 6.5 obrtaja četiri zavrtnja (2) poklopca glavčine zadnjih točkova (3) 4. Zategnite navrtke (1) i (3) Slika 88.4R38 470 0 215 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 6.5-42) 205 1.2 Međuosno rastojanje između točkova ''L'' mm Rastojanje ''K'' mm Položaj točka ''A'' ''Б'' 245 1.000 170 2. Okretanjem cevi (2) naregulišite potrebno rastojanje uvlačenja točkova 7.420 (za dimenziju točka 9. Zategnite četiri zavrtnja za pričvršćivanje glavčine momentom zatezanja 280.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Povratak na sadržaj Glavčine spoljašnjeg i unutrašnjeg točka (1220-3104010) u slučaju udvojenih zadnjih točkova se podešavaju naspram zadnjeg mosta a po podacima iz tabele 6.. Ponovite postupak od 2.440 Slika 89..600 55 1. Odvrnite 3.3 i slike 89..100 20 2.300 Nm 6..500 155 1. Odvrnite navrtke (1) za pritezanje točkova i skinite točkove 3.430 1. Pomerite glavčinu na jednu ili drugu stranu da bi se dobilo potrebno osno rastojanje između točkova ''L'' (koristite podatke iz donje tabele za određivanje rastojanja između točkova merenjem rastojanja "A" od kraja poluosovina do glavčine)..9R38 430 5 230 2.Belarus 1221.900 245 1.450 Rastojanja M 10 60 A 30 35 66 .400 0 2.

Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) 2. 2. Vilastim ključem (S=14) okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu za otprilike 30˚ 4. Povratak na sadržaj Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) Zaustavite (ugasite) motor Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) Okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu tako da se zatezači na vratilu (3) nađu u krajnjem desnom položaju 67 . mm točka rastojanje točka rastojanje 450 11.2-24 1. Pažnja! 1.9. Pre podešavanja ZPV-a stavite ''vertikalni sinhron ZPV-a'' u srednji položaj 2. 3. podešavanje vršite dok je motor u radu. Pokrenite motor. Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) 3.9R24 1. koja se vremenom troši (haba) a nalazi se između hidrauličnog klipa (4) i rude (3) veličina ''A'' pokazuje pohabanost (slika 91).Belarus 1221.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 1.525 16. 4. Montaža udvojenih točkova 1-Glavčina.3A daje podatke za međuredni razmak za Belarus-1221 Prednji most Zadnji most Međuredni Dimenzije Međuosno Dimenzije Međuosno razmak.5-42 * 1800 i 2700 700 14.5-42 točak. Ako je ''A'' > 921 mm (ZPV uključeno) i ''A'' < 40 mm (ZPV isključeno). podesite razmek lente (trakaste kočnice).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 90.5 Podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj Podešavanje priključnog vratila je pomoću lente (trakaste kočnice). 3. pre toga povucite ručnu kočnicu i stavite podupirače (i spreda i otpozada) zadnjeg točka 6. Ako je dobro podešeno priključno vratilo veličine razmaka ''A'' su sledeće: • 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) • 50 ± 2 mm (ZPV isključeno) Slika 91.9R38 1450 * sa uloškom (između točkova) 12211M3109020 6. Vratite vijak (3) i pločicu (12) Slika 92.815 9. 2-Uložak. 6.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. 4-dugačak (produženi) vijak. ili dolazi do proklizavanja ZPV.5. Ukoliko neuspete da sa gore pomenutim postupcima dobijete preporučene razmake i zatezači na vratilu (3) se iz krajnjeg desnog položaja pomere u krajnji levi položaj mora te uraditi unutrašnje podešavanje priključnog vratila. Gore pomenute postupke vršite sve do dobijanja preporučenog razmaka ''A'' za uključen i isključen položaj. 6-matica Tabela 6.5.

Skinite rascepke da bi mogli skiniti sigurnosnu pločicu (7) (slika 92) 8.. Podešavanje izvršite preko kućišta (5) i uloška (8). 6.30N što odgovara rupama na obodu za pričvršćavanje (22).2. koji treba da iznosi 1 MPa (10 kp/cm2).. Otklon kućišta reduktora (5) gledano iz pravolinijskog pravca kretanja (maksimalni ugao) treba da je u granicama od 38.0 kp/cm2 a tu vrednost očitajte sa instrumenta koji se nalazi na instrument tabli u kabini traktora 68 . Izvadite vijak (2) iz ručice (5) (slika 91) 11.. i izvrnite ih tako da na 1..05 mm mereno u pravcu vratila. Barem manometar od 10 kp/cm2 treba spojiti na za to predviđeno (spojna glava) mesto pneumatskog kočionog sistema 2. Stegnite redom vijke (11) silom 8.1 kpm). potreban moment za okretanje zupčanika (16) treba da bude između 0.40˚. (20) (slika 93) i oni nesmeju da imaju zazor. Skinite delove koji se nalaze na zadnjem mostu tako da budu dostupni vijci (11) (slika 92) 6. Podešavanje se vrši preko vijka (20) (slika 94)...0 Nm. Konusno valjkaste ležajeve (11) (slika 94) vratila (9) i (15) podesite tako da zazor nestane i to preko uloška (8) koji se nalazi između vratila (9) i (15) i kućišta (5). Slika 93. Konusno valjkaste ležajeve (6) (slika 94) pogonskog zupčanika (7) podesite bez zatezanja na maksimalni razmak od 0. Ukoliko i dalje proklizava priključno vratilo zamenite lentu (trakastu kočnicu) na gore opisani način.6..10 Nm (0. Zatezanjem vijka (30) eliminišite zazor. na pritisak od 7.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu Povratak na sadržaj U PPM su konusno valjčasti ležajevi (17). kao i razmak ''A'' koji treba da iznosi 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) i 50 ± 2 mm (ZPV isključeno). Pokrenite kompresor i napunite rezervoar vazduhom. Pomerite ručicu (5) uz pomoć trna ili vijkom (2) M10 (slika 91) 7.7-8.2 obrtaja 9. Pokrenite (upalite) motor i proverite pritisak ulja u upravljačkom mehanizmu.. Maksimalno dozvoljeni zazor iznosi 0. Ako su ležajevi pravilno podešeni. Vratite nazad sigurnosnu pločicu (7) 10.05 mm. 1. Preko zatezanja matice (17) podesite čauru (1) i konusno valjčaste ležajeve (18) (slika 94) tako da nebude zazora. Što odgovara sili od 15. a maksimalno pretezanje je 0.5.8.Belarus 1221. U slučaju mrtvog hoda potrebno zatezanje se reguliše turpijanjem podloške (23) na određenu meru. Slika 94..3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.7 Provera i regulisanje ventila kočnica. Namestite otvore jedne naspram drugih i stavite sigurnosnu rascepku bez pomeranja matice (30). 6. Posle eliminacije zazora maticu i čauru (1) osigurajte. proverite veličinu mrtvog hoda ležajeva i okrenite zupčanik (16) iza oboda za pričvršćivanje (22). pneumatskog sistema i njegovog pogona Povratak na sadržaj Sva podešavanja kočionog sistema treba vršiti u rasterećenom položaju..08 mm.

Zatim povucite ručicu ručne kočnice. 1. Manometar koji je spojen na spojnoj glavi treba da pokazuje barem pritisak od 7. Oplata 5. Pomoću navrtke (7) naregulišite dužinu poluge (5) na taj način da pri lakom povlačenju poluge regulatora*. 69 • .8 Mpa (6. Regulacija zategnutosti sajle (4) za upravljanje menjačem signala • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. Popustite navrtku (3) i odvrnite zavrtanj za regulaciju (2).24 mm. Slika 95.5-8. Pritom pritisak mora da poraste na 0.0 kp/cm2). Navrtka 8. maksimalno povučena. Kočioni ventil 4.7 kp/cm2 4.65-0.65-0.0 kp/cm2).8 Mpa (6. 5.5-8.. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela ramena koji mora da iznosi 1.. 2. Ručicu (1) za upravljanje mešačem signala postavite u položaj I ("poziciono regulisanje"). Slika 97. prilikom pritiska spojenih pedala kočnica i prilikom povlačenja ručice ručne kočnice pritisak u pneumatskom sistemu mora da poraste na 0.0 kp/cm2).. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8).8 Mpa (6.. Pritom pritisak mora da poraste na 0. Kontra navrtka 7. Pažnja! U slučaju dobro podešenog kočionog ventila. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela nosača koji mora da iznosi 1. Na manometru priključenom na spojnoj glavi glavnog voda pritisak mora da bude nula.. Regulacija pozicione poluge (5) (slika 98) • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). Osovinica 10 Rame 3..65-0.5-8. između gumenih valjčića (5) i kraja sektora (4) ostvari zazor u vrednosti od 18. 3. Opruga 9. Regulacija poluge (1) za upravljanje regulatorom Pomoću navrtke (2) naregulišite dužinu poluge (1) za upravljanje regulatorom na taj način da se pomeranjem poluge (3) u krajnji zadnji položaj u odnosu na kretanje traktora. ispred prekidača mešača signala ulazi u žljeb poluge mešača. U slučaju da manometar ne pokazuje navedene vrednosti potrebno je uraditi sledeće: 6.Belarus 1221.2 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Spojene pedale kočnica maksimalno stisnite (pritisnite) na dole.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) Povratak na sadržaj 1. Poluga 6. tako da se okretanje ručice (1) ostvaruje u zoni između oznaka I i III na točkiću i da ne bude savijanja sajle dok se pomera ručica (1). Viljuška 6. Uška 2. Slika 96.2 mm.

Slika 98 6. 7. dok vučene mašine ne.. U ovim slučajevima mase mašina delimično povećavaju vučne sposobnosti traktora.1 Regulacija davača sile • • • Povratak na sadržaj Izvadite rascepku iz navrtke (3). zadnjim priključnim vratilom s završetkom od 8 žljebova. a takođe i u industriji. Okrenite navrtku još za 1/3. 7.1/2 obrtaja da bi postavili rascepku.1 Izbor radnih mašina Povratak na sadržaj MTZ-1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. čije se mase u transportnom položaju upotpunosti prenose na traktor.300 mm iznad zemlje (gornja poluga topling treba da je u gornjoj oslonoj tački). Povratak na sadržaj 6. kao i u izuzetnim slučajevima mašine koje spadaju u prvu i u četvrtu kategoriju ali to treba izbegavati.8..3 je univerzalni traktor koji spada u drugu kategoriju (nazivna vučna snaga je 27 kN i nemože biti veća) i agregatira se radnim mašinama koje spadaju u tu kategoriju. Zavrnite je do početka sabijanja spiralnih opruga (2) i lisnate opruge (1).Belarus 1221. Pri agregatiranju je potrebno proveriti podudarnost sastavnih elementa. • Ostale mašine koje se priključuju na traktor pomoću dodatnih uređaja. Traktori sa osnovnom i dopunskom opremom mogu se agregatirati i sa kombinovanim mašinama različitih namena (u poljoprivredi. Agregatiranje traktora Povratak na sadržaj Traktor je u osnovnoj varijanti opremljen zadnjim priključnim uređajem NY-2.. Naregulišite dužinu poluge (8) tako da pri lakom povlačenju poluge (21) (slika 57) regulatora*. Ručicu (1) postavite u položaj III ("Regulacija sile"). * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. građevinarstvu. ispred prekidača mešača (2) signala ulazi u žljeb poluge (1) mešača. Kada se nošene mašine priključuju na zadnji podizni mehanizam treba voditi računa o tome da se suviše ne rasterete prednji točkovi i da se ne 70 .. Na traktor se mogu agregatirati i mašine koje spadaju u treću kategoriju. U transportnom položaju polunošene mašine se delimično podižu.2 Regulacija poluge sile vuče (8) • • • Postavite na zadnji podizni mehanizam teg ne manji od 400 daN i podignite ga na visinu 200. šumarstvu i za komunalne radove). podiznu silu priključnog uređaja traktora. dok veći deo na sopstvene točkove. • Vučene mašine se za traktor spajaju pomoću vučnog uređaja. Postoji mogućnost i agregatiranja različitih uvoznih mašina (uz malo prilagođavanje). Mase vučenih mašina se upotpunosti prenose na sopstvene točkove. • Polunošene i vučene mašine priključene su na podizni uređaj tako da se njihove mase u transportnom položaju delimično prenose na traktor.8. nosivost pneumatika i dozvoljeno opterećenje na poteznici. Traktori omogućavaju različite vidove agregatiranja: • Nošene mašine priključene na podizni uređaj u tri tačke. Pre agregatiranja radne mašine potrebno je detaljno proučiti uputstvo za sklapanje i upotrebu radne mašine.

Podaci o količini rastvora po jednom pneumatiku dati su u tabeli 7. 8. rezervoar. 71 .Belarus 1221. što obezbeđuje 700 kp pritiska na prednjem mostu.5 m 6. ventil treba da je u krajnjem gornjem položaju 3. crevo. Okrenite točak u položaj koji odgovara potrebnom nivou punjenja: pri punjenju na ½ zapremine.). Pažnja! Kada u pneumatiku imate tečnost. Pri tome brzina traktorskog agregata ne treba da je veća od 20 km/h. zaptivka. završetak cevi. a zatim vratite na ventil metalni čep zajedno sa iglicom i kapicom 9. Šema punjenja pneumatika sa: tečnošću (a) i pražnjenja (b) 1. a specifična težina je 1. Pneumatici se pune do ¾ zapremine. Koeficijent upravljivosti predstavlja odnos opterećenja prednjih točkova traktora i njegove težine. Ova smeša ima sledeće karakteristike: tačka smrzavanja je -32˚C. a može doći i do propinjanja i prevrtanja traktora. 2. Tabela 7. Ovaj koeficijent nesme biti manji od 0. inače će tečnost dospeti u merač pritiska i može ga oštetiti. Skinite s ventila metalni čep zajedno s iglicom i kapicom 4. Opterećenje prednjih točkova se može meriti ili izračunati U slučaju da je traktorski agregat (traktor + mašina) neodgovarajući zbog koeficijenta upravljivosti. napunite pneumatike do potrebnog nivoa. 3.25. zavrtanj zatvarača. navrtka. Da bi se iskoristila prednja vuča mora biti dovoljno opterećenje na prednjim točkovima. cev Za punjenje pneumatika sa tečnošću koristi se specijalna oprema i to na sledeći način (slika 93): 1.4R38 400 litara 16. takođe možete napuniti pomoću pumpe ili crevom koje je spojeno na vodovod. a zatim spojte završetak (1) s kućištem ventila pomoću navrtke (4) 5. Pri tome se skraćuje broj prohoda traktorskog agregata po njivi. pritisak proveravajte samo u krajnjem gornjem položaju ventila. 6. 4.9R38 350 litara Slika 99. Moguće je povećati težinu na prednjim točkovima i punjenjem pneumatika s vodom ili rastvorom kalcijum-hlorida CaCL2. ventil treba da je u horizontalnom položaju. 7. pri punjenju na ¾ zapremine. Ispustite vazduh iz pneumatika. Ako je ovaj koeficijent mali. Pri tome periodično zatvarajte dotok tečnosti i ispuštajte vazduh iz pneumatika otvaranjem zavrtnja (5) 7. Spojte kraj cevi (2) s rezervoarom tečnosti (3) koji se nalazi iznad točka na visini najmanje od 1. ventil.9R24) 170 litara 18. Izlijte višak tečnosti. transport i drugi radovi) gde nema ili je malo dopunsko opterećenje traktora od mašine. Skinite s ventila kapicu i naduvajte pneumatik do potrebnog pritiska 10.1 420/70R24 (14. teže je upravljati traktorom. 5. Podignite točak dizalicom dok se ne odvoji od podloge.2. Otvorite dotok tečnosti. Pravilan odnos opterećenja prednjeg i zadnjeg mosta traktora postiže se kombinovanim priključivanjem mašina napred i pozadi traktora. treba koristiti dodatne prednje tegove. unošenje đubriva. Vratite kapicu na ventil i spustite točak na podlogu Pneumatike. koji omogućuju dodatno opterećenje prednjih točkova čije maksimalno opterećenje može biti 590 kg. 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje naruši koeficijent upravljivosti i sigurnosti rada. smanjuju gubici (predsetvena priprema i setva.1. dodavanje balasta je neophodno zbog poboljšanja vučnih karakteristika traktora (oranje. 25%-ni rastvor kalcijum-hlorida se rastvara sa 75% vode. Sem toga. kultiviranje i unošenje đubriva itd. Odvojte uređaj za punjenje od kućišta ventila rezervoara 8. a ostatak vazduhom odgovarajućeg pritiska u zavisnosti od potrebne sile dizanja.

tako da je omogućeno horizontalno nivelisanje. Prilikom oranja sa četvrobraznim ili petobraznim plugom optimalno rastojanje između točkova je 19502050 mm.25 0.2 Brzina kretanja km/h 420/70R24 (14. Tabela 7.25 0. 72 .25 26. Predviđena je bezstepenasta regulacija rastojanja između zadnjih točkova i to u zavisnosti od rastojanja prednjih točkova koja se menja pomoću premeštanja prednjih točkova.40 30. 7. Agregatiranje polunošenih mašina se vrši preko vučnog uređaja koji se montira na donje poluge i koji omogućava vertikalno pomeranje rude polunošenih mašina. 700 i 900 mm. Brzina kretanja sa udvojenim zadnjim točkovima nesme da pređe 20 km/h.20 21.00 32.15 33. Priključivanje omogućuje priključna viljuška.50 24.7 x 38 ili 36 x 45 mm • gornja poluga 22 x 51 ili 32 x 51 mm Podizni mehanizam omogućuje rad s priključnim mašinama koje imaju sledeće dimenzije priključnog trougla: • visina priključnog trougla 460.18 0. bilo pomoću automatske poteznice.9R38 30 10 30 8 30 8 Opterećenje pneumatika u kN i njemu odgovarajući pritisak MPa 0. što omogućava međurednu obradu u širinama od 450. bilo direktno na poluge podiznog mehanizma. Rastojanje između točkova traktora sa kojim traktor izađe iz fabrike je 1800 mm i koristi se pri transportu.15 27.75 0.35 20.15 33.15 29.4R38 16.Belarus 1221.12 17.95 0.2.14 18.40 20. Uzimajući u obzir da prilikom oranja jedan točak traktora ide u brazdi poželjno je ako to omogućava plug da se plug prepodesi iz treće grupe.9R24) 18..3 Formiranje traktorskog agregata Povratak na sadržaj Za agregatiranje nošenih mašina koristi se uređaj za priključivanje. za rad na zemljištima povećane vlažnosti predviđeno je udvajanje zadnjih točkova. U toku rada je potrebno praćenje pritiska u pneumaticima i ako je potrebno usklađivati ih sa propisanim podacima. 7.2 Izbor rastojanja između točkova traktora Povratak na sadržaj Pri izboru i korišćenju priključnih oruđa treba proučiti njihovo uputstvo za korišćenje i zavisno od tih preporuka..20 45. treba odabrati potrebno rastojanje između točkova traktora. kao i način montaže udvojenih točkova sa uloškom koji su dati na slici 90.00 31.1 39.2.95 Maksimalno opterećenje mostova određeno je nosivošću pneumatika ili vrednostima koje daje proizvođač traktora. Za međurednu obradu u širinama od 450 i 700 mm treba koristiti preporuke iz tabele 6.70 33.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Opterećenje i pritisak pneumatika treba da su odgovarajućih vrednosti koje su date u tabeli 7. Rastojanje točkova treba podesiti po podacima iz tabele 6.610 mm (900 mm u popuštenom slučaju) • osnova priključnog trougla 870 mm (1010 mm u popuštenom slučaju) Agregatiranje polunošenih mašina omogućeno je pomoću vučnog uređaja koji se montira na donje poluge.45 19.10 15. 600.00 24. Izmenu rastojanja zadnjih točkova treba uraditi kao što je prikazano na slici 88. U cilju smanjenja specifičnog pritiska na zemljište.00 18. Dimenzije poluga podiznog mehanizma (prečnik x širina sfernog zgloba u mm): • donje poluge 28.16 20.80 23.40 22.3A.25 29.

U kabini na prednjem delu predviđena su dva otvora M8 za pričvršćivanje pulta sistema automatske (elektronske) kontrole priključnih mašina. koje su postavljene na mašinama sa povećanim momentom inercije obrtnih masa (silažni kombajni. Pri agregatiranju radnih uređaja koji spadaju u treću kategoriju potrebno je izvršiti promenu nastavaka donjih poteznica kao i izvrnuti zadnji kraj toplinga i umesto njega staviti drugi odgovarajući (tip HY-3). 7. • zadnjeg . Brzina kretanja traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da je do 20 km/h (sem transoprta). snaga ne treba da je veća od 5 kW (dozvoljeni maksimalni pritisak je 10 MPa).36 o/min puta. Pri agregatiranju priključnih mašina neophodno je staviti sigurnosne lance (sajle) za slučaj havarijskog odvajanja radne mašine od traktora. Podizne poluge. kombajni za žito itd. Preko priključnog vratila dozvoljeno je korišćenje snage do 90 % od eksploatacione snage (rad u stacionarnom položaju) pri 1000 o/min i do 60 % pri 540 o/min. koji po svojim parametrima treba da odgovara priključnoj mašini. Agregatiranje radne mašine na traktor treba sprovesti po uputstvu koji je dat uz radnu mašinu. a u podu je predviđen otvor za uvođenje kabla. korišćenjem zavrtnjeva s obe strane ili za osovinicu poteznice. Vertikalno opterećenje na klateću poteznicu TCY-1M nesme biti veće od 20 kN. ili za istu ovu dimenziju treba povećati priključnu rudu radnih uređaja. Moguće je korišćenje snage preko nekog spoljašnjeg hidrauličkog priključka.18 kN. predviđeno je za pogon transportnih mašina s aktivnim radnim organima i za pogon mašina za ubiranje. Kardansko vratilo treba da ima teleskopski deo (sa preklopom ne manjim od 110 mm) da bi se izbeglo razdvajanje i uklinjavanje spoja.4 Karakteristike rada Povratak na sadržaj Leva podizna poluga podiznog mehanizma podešena je na dužinu od 530 mm.) Postavljanje prednjeg priključnog vratila se vrši zajedno sa postavljanjem prednjih poluga i njihovih držača a bez poteznica za vuču. a na poprečnu TCY-1Ж ne više od 20 kN. vučenih i poluvučenih mašina kao sigurnosni element u slučaju neplaniranog razdvajanja traktora i radne mašine da bi se izbeglo isticanje ulja iz hidraulčnog sistema.Belarus 1221. Izbor snage za pogon mašina sa aktivnim radnim organima je na priključnom vratilu sa 540 o/min (završetak priključnog vratila je sa 6 ili 8 žljebova) ili sa 1000 o/min (završetak priključnog vratila je sa 21 žljebom). i bez potrebe je nebitrebalo menjati. Prednji nošeni mehanizam tipa NY-2 i prednje priključno vratilo služi za agregatiranje prednjih traktorskih utovarivača i uređaja koji su prilagođeni za prednje agregatiranje. Pri korišćenju spoljašnjih hidrauličkih izvoda. Snaga preko prednjeg priključnog vratila ograničena je na 50 % (pri 1000 o/min. završetak je sa 21 žljebom). Pri radu agregata treba stalno nadgledati rad sigurnosne i jednosmerne spojnice. Pogon mašina sa aktivnim radnim organima omogućen je priključnim vratilom i kardanskim vratilom sa štitnikom. imaju žljeb za agregatiranje širokozahvatnih mašina za bolje kopiranje reljefa zemljišta kao što su kultivatori i sejalice.28 kN. Podizna sila podiznih mehanizama računa se na 610 mm od priključnih tačaka: • prednjeg . Brzoaktivirajuće spojke se koriste pri agregatiranju polunošenih. Prikolice treba da su priključene za traktor samo pomoću poteznica TCY-3 ili TCY-1M. Agregatiranje traktora sa dve prikolice dozvoljeno je samo na suvim i tvrdim putevima na nagibima do 4 %. sem osnovnog otvora za spajanje sa donjim polugama. Za tipove (T-150K) radnih uređaja sa aktivnim radnim organima kardansko vratilo treba da se skrati za otprilike 450 mm. 73 . Viljuške kardanskog vratila treba da se nalaze u jednoj ravni. Sinhrono priključno vratilo 4. Kretanje transportnog agregata zavisi od mogućnosti traktora i prikolice. Za njihovo pričvršćivanje na traktor koriste se slobodni otvori na nosačima priključnog uređaja ispod poteznice.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mašine koje zahtevaju poprečno pomerene tačke spajanja agregatiraju se pomoću klateće poteznice TCY1M ili TCY-1Ж (poprečna).

7. gde nema vertikalnog opterećenja na poteznici ili je neznatno. 74 Povratak na sadržaj . treba tržiti dodatne informacije od ovlašćenog predstavnika ili direktno od proizvođača. Pri skretanju traktora i kretanju po nagnutim terenima treba smanjiti brzini do 10 km/h. Prikolica treba da je opremljena s nezavisnim kočionim uređajem (kočnicama). Pažnja! Potrebno je dobro proučiti i uputsva za rukovanje i korišćenje priključnih mašina. Pri agregatiranju traktora s prikolicama. Kretanje traktorskog agregata po saobraćajnim putevima moguće je samo unapred. Pažnja! Odstupanje od nominalnih vrednosti treba da je u saglasnosti sa saobraćajnim propisima. Ukupno (maksimalno) opterećenje prednje osvine zajedno sa tegovima ne sme da pređe 3.5 Ograničenja težine Povratak na sadržaj Delovi koji služe za prenos snage (pogon). Kretanje unazad nije dozvoljeno. Pri kretanju na saobraćajnim putevima treba da bude rastojanje imeđu prednjih i zadnjih točkova oko 1800 mm. ako je prečnik prednjih točkova manji onda je srazmerno i dozvoljeno opterećenje manje. zbog velikog broja vrlo različitih mašina. kipovanjem). ukupna masa) ne sme da pređe 8. Ukupno (maksimalno) opterećenje zadnje osvine zajedno sa tegovima i agregatiranom radnom mašinom ne sme da pređe 5. koje su s pneumatskim sistemom traktora spojene preko pneumatskog priključka. Provera se vrši u osnovnom radnom položaju (pri spuštenoj platformi. u horizontalnom položaju). a u cilju porasta pouzdanosti i povećanja njihovog veka trajanja ukupna (maksimalna) težina traktora (sa radnim protivtegovima. Napomena! Opterećenje prednje osovine u sebi sadrži i težinu prednjeg traktorskog utovarivača sa podignutom praznom kašikom.000 kp-t pri maksimalnom međuosnom rastojanju od 1. jer u sebi sadrže neophodne informacije za formiranje i korišćenje traktorskog agregata.800 mm. Polunošene i vučene mašine treba da su čvrsto priključene za traktor i naregulisane prema otporu na tački kačenja (za polunošene mašine). potrebno je opteretiti balastnim tegovima ne samo prednji most već i zadnji ili nalivanjem pneumatika vodenim rastvorom. dodatnim balastima (tegovima) zajedno sa agregatiranom radnom mašinom.Belarus 1221.000 kp-t. zato što je svetlo i svetlosna signalizacija opremljena (postavljena) samo za kretanje unapred. Ugao poprečne statičke stabilnosti traktorskog agregata treba da je do 30° pri radnom rastojanju između točkova traktora.5 m širine i • 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Gabaritne dimenzije traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da su maksimalno do: • 20 m dužine.000 kp-t. 8. U suprotnom slučaju pumpa može da usisa vazduh (na primer kod prikolica sa samopražnjenjem. Kvalitet formiranog traktorskog agregata zavisi u velikoj meri i od dobrog tehničkog poznavanja priključne mašine. Postupak formiranja traktorskog agregata kreće od zahteva agrotehničke operacije i analize tehničkih parametara priključne mašine. što treba usaglasiti sa traktorom. Ovo uputsvo za rukovaoce nemože obuhvatiti čitav spisak preporuka za agregatiranje sa konkretnim mašinama. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri izboru priključnih mašina ili pri agregatiranju izabranih mašina.8 m visine. Tehničko održavanje Tehničko održavanje je neophodno da bi traktor bio sposoban za rad tokom eksloatacije. • 2. Pri agregatiranju mašina sa hidrauličkim potrošačima treba voditi računa da se iz rezervoara ne koristi više od 16 l ulja.

smanjuje snaga motora i povećavaju se troškovi korišćenja traktora. Izlijte talog iz rezervoara za gorivo. Proverite zategnutost remena generatora (Operacija 8). Poslušajte rad svih glavni sklopova (delova) traktora. nakupljanje prljavštine ili drugih nečistoća koje mogu biti uzročnici nepravilnog rada. Očistite mrežasti filter menjača (Operacija 15).9 22 (25) 170 0. Prokontrolišite funkcionisanje motora.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 1. očistite kleme. Ako ste skidali štitnike uverite se u to da su vraćeni na mesto pre nego što počnete rad na traktoru. 18 / 22 31 47 0. 11.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ne pridržavanjem mera tehničkog održavanja značajno se smanjuje radni vek traktora. Povratak na sadržaj Pregledajte i operite traktor. 7. • reduktoru točkova i glavnom prenosu prednjeg pogonskog mosta (Operacija 43). 9. spojeve i ventilacione otvore (Operacija 27). pregleda ili regulisanju. požara. Nikada ne prosipajte prerađenu tečnost i ulje na zemlju. Proverite. Rukovaoc je obavezan da svakodnevno proverava rad traktora. 10.15 1. 14. UPOZORENJE! Ako nema posebnih uputstava. kočnica. 16. 13. Zamenite filtere motora i hidrauličnog sistema (Operacija 17 i 31). • kućištu menjača (Operacija 42). 5. Proverite i ako je neophodno podesite hermetičnost prečistača za vazduh i usisnog voda (Operacija 23) 15. Proverite zazore između ventila i klackalica (Operacija 21). 3. zaustavite motor. Očistite rotore centrifugalnog prečistača ulja motora i menjača (Operacija 12 i 13). 8. tečnosti i ulja. Koristite specijalne posude za čuvanje i skladištenje ovih otpadnih materija. Zamenite ulje u: ● karteru motora (Operacija 16).2 8. da ne dozvoli slabljenje pritegnitih spojeva. Proverite i ako je neophodno zategnite spoljašnje navojne spojeve glavnih sklopova (Operacija 40). oštećenja ili nesretnih slučajeva.25 2. 6. naregulišite slobodni hod pedale spojnice. Zapremine posuda u litrima Karter (ulja) motora Sistem za hlađenje motora Transmisija Pumpa za gorivo Glavni prenos prednjeg pogonskog mosta Kućićte gornjeg / donjeg koničnog zupčastog para reduktora prednjeg pogonskog mosta (svaki) Rezervoar ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje (zapremina hidrauličnog sistema) Rezervoari goriva (2 rezervoara po 85 litara svaki) Rezervoar tečnosti za lakše startovanje motora. Proverite zategnutost zavrtnjeva glave cilindra (Operacija 35). 12. Proverite stanje akumulatora. sistema za upravljanje. Podmažite ležaje spojnice (Operacija 15). 75 . zaustavite traktor i povucite parkirnu kočnicu.Belarus 1221. pojave curenja goriva. 4. kočnica i pneumatskog sistema (Operacija 24 i 26). pre nego što pristupite bilo kojoj operaciji tehničkog održavanja. sistema za osvetlenje i signalizaciju (Operacija 6). povećava se broj otkaza. Izlijte kondenzat iz rezervoara pneumatskog sistema (Operacija 5). filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva (Operacija 7 i 22). 2. i ako je neophodno. VAŽNO! Pridržavajte se pravila za pravilno i bezopasno skladištenje i čuvanje otpadnih materija.

Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 76 .

Belarus 1221. kočnica i uređaja Izlivanje taloga iz filtera za grubo prečišćavanje goriva i rezervoara goriva Provera zategnutosti remena ventilatora Zavrtnji glavčine zadnjih točkova Pritisak vazduha u pneumaticima Čišćenje prečistača vazduha motora Čišćenje centrifugalnog filtera motora Čišćenje centrifugalnog filtera menjača Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta Čišćenje žičanog filtera ulja u menjaču Zamena ulja u motoru Zamena filtera ulja u motoru Podmazivanje ležaja spojnice Kinematički zglobovi hidrocilindra sistema za upravljanje Turbokompresor Provera zazora ventila motora Izliv taloga iz filtera za fino prečišćavanje goriva motora Hermetičnost spojeva prečistača vazduha motora Slobodan hod pedale spojnice Zazori na volanu Regulisanje kočnica Akumulator Mešač signala za regulaciju sile i pozicije Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Hermetičnost magistrale pneumatskog sistema Zamena filtera ulja hirauličnog sistema 77 Periodičnost svakih.3 Tabela tehničkog održavanja traktora Broj operacije na karti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Radna operacija Nivo ulja u motoru Nivo tečnosti za hlađenje u motoru Nivo ulja u rezervoaru hidrauličnog sistema i sistemu za upravljanje Nivo ulja u transmisiji Izlivanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Provera funkcionisanja motora. sistema za upravljanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. časova 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 125 250 500 1000 2000 Uopšteno .

54. Periodičnost svakih.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja Povratak na sadržaj VAŽNO! Posle rada na tehničkom održavanju vratite na mesto sve prethodno skinute štitnike sa traktora. 36 37.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Broj operacije na karti 32 33 34 35. 48. 47.Belarus 1221. 39. 78 . 53. 44. pre nego što počnete ponovo sa radom. 52. 43. 41. 42. 51. 45. 55. 38. časova Radna operacija Čišćenje filtera grejača kabine Čišćenje generatora Uvlačenje . 46.trag prednjih točkova Zatezanje zavrtnjeva glave cilindra motora Filter vazduha na motoru Čišćenje filtera za grubo prečišćavanje goriva Zamena filtera za fino prečišćavanje goriva Zazori u kinematičkim zglobovima poluga sistema za upravljanje Provera i pritezanje spoljašnjih zavrtanjskih spojeva Turbokompresor motora Zamena ulja u transmisiji i rezervoaru ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Zamena ulja u glavnom prenosu i reduktorima točkova prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje desne podizne poluge podiznog mehanizma traktora Podmazivanje obrtnog vratila poluga podiznog mehanizma Provera brizgaljki motora Generator Podmazivanje okretnih rukavaca prednjeg pogonskog mosta Starter motora Provera brizgaljki motora Generator (sezonsko podešavanje) Pranje sistema za hladjenje motora Ispiranje pumpe za gorivo visokog pritiska Regulacija centrifugalnog prečistača motora Regulacija centrifugalnog prečistača menjača 10 125 250 500 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1000 2000 Uopšteno 8. 50. 40. 49.

što omogućava njeno brzo pomeranje napred i dobijanje pristupa u zoni motora za obavljanje planiranih operacija tehničkog održavanja. Sačekajte da se motor ohladi. U protivnom višak ulja će sagorevati.Izvadite merač ulja (3) s desne strane motora. uverite u to da je hauba čvrsto fiksirana u oslonacima kada je u gornjem položaju. Nivo ulja treba da je između gornje i donje oznake na pokazivaču. Proverite nivo ulja tako što postavite traktor na ravnu podlogu i tek kroz 3-5 minuta posle zaustavljanja motora. kako bi postepeno smanjili pritisak pre nego što potpuno skinete poklopac. OPERACIJA 2. Da bi spustili haubu: • podignite haubu. namesti te je u bravicu. obrišite ga i ponovo ga vratite na svoje mesto. Čuvajte se opekotina od vrele tečnosti. kada se ulje u potpunosti slije u karter: .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Hauba Hauba je postavljena na zglobne veze u prednjem delu traktora. . Nivo ulja u karteru motora.Belarus 1221. i na strelicom označenom mestu pritisnite haubu rukama 8. stavite na poklopac debelu tkaninu i polako odvrnite poklopac. Slika 100.Izvadite merač i odredite nivo ulja. Ako je neophodno dolijte ulje na usipno grlo (1) skinuvši poklopac (2). Da bi podigli haubu: • povucite ka sebi ručicu (4) i podignite haubu (3) • zadržite haubu. što će dati lažnu sliku o velikoj potrošnji ulja i pojave ugljenmonoksida. 79 Slika 102. oslobodite podupirač (1) i postavite ga u držač (2) • spustite haubu. oslobodite podupirač (1) iz držača (2) i slobodni kraj stavite u oslonac (5) (pogled I) VAŽNO! Pre nego što počnete sa tehničkim održavanjem u zoni pod haubom. VAŽNO! Ne dolivajte ulje iznad gornje oznake na pokazivaču. Slika 101. VAŽNO! Ne dozvolite da motor radi sa nivoom ulja koje je ispod donje oznake na pokazivaču nivoa ulja. Nivo tečnosti za hlađenje motora UPOZORENJE! Sistem za hlađenje radi pod pritiskom koji se kontroliše ventilom u poklopcu hladnjaka. Opasno je skidati poklopac kada je motor vruć.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada ili svakodnevno ako je potrebno Povratak na sadržaj OPERACIJA 1. .

Slika 105. Nivo ulja ne treba da bude niži od 10 mm od oznake "П". opreme za osvetlenje i signalizaciju Motor treba da mirno i uravnoteženo radi u svim režimima rada. NAPOMENA! Pri korišćenju radnih uređaja koje zahtevaju veće količine ulja. 8. Ako je neophodno. sistema za upravljanje. primenite gore pomenute mere bezbednosti. OPERACIJA 4. OPERACIJA 6. Proveravajte nivo ulja na providnom pokazivaču nivoa (1) koji je sa leve strane traktora. kočnice i oprema za svetlosnu i zvučnu signalizaciju treba da su u ispravnom stanju. dolijte ulje do oznake "П". Talog odložite u specijalne posude i pravilno ga skladištite. 80 . OPERACIJA 3. skinuvši poklopac (2) (slika 104) usipnog grla za ulje. Proverite nivo ulja na providnom pokazivaču (1) (slika 103) koji je sa desne strane kućišta menjača. uključujući i zadnji treba da su sa izvučenim klipovima. skinuvši navojni poklopac (2). da bi zatvarač hladnjaka (3) bio pristupačan. traktor treba postaviti na horizontalnu ravnu podlogu. Svi hidraulični cilindri. pridržavajući se uputstva opisana u ’’OPERACIJA 3’’. Provera rada motora. tečnost u hladnjaku treba da je do gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. Provera nivoa ulja u transmisiji Slika 103.Belarus 1221. dolijte ulje do nivoa oznake "C". Sistem za upravljanje. Ispuštanje taloga iz filtera za gorivo i rezervoara goriva • • • Otvorite ispustni zatvarač (1) rezervoara za gorivo (2) i ispustni zatvarač (4) kućišta filtera (3). Ispustite kondenzat iz oba rezervoara i sa leve i sa desne strane traktora. OPERACIJA 5. Ispustite talog i vodu dok se ne pojavi ispod zatvarača čisto gorivo. Zatvorite ispustne zatvarače rezervoara za gorivo i filtera.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pomoću izvijača podignite vratanca (2) koja su u gornjem prednjem delu haube. Nivo ulja u rezervoaru hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Pre provere nivoa ulja. proverite nivo tečnosti u hladnjaku.6 Provera posle svakih 125 časova rada Uradite sve gore navedene operacije plus sledeđe operacije: Povratak na sadržaj OPERACIJA 7. Ventil treba da bude otvoren sve dok se potpuno ne izlije kondenzat i prljavština. kočnica. VAŽNO! Ne dozvolite da se nivo tečnosti smanji ispod 40 mm od gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. Ispuštanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Povucite prsten (1) prema sebi i istovremeno na gore da bi otvorili ventil. Nivo treba da je između oznaka "O" i "П". Slika 104. dolijte ulje do oznake "П". Zaustavite motor i zakočite traktor parkirnom kočnicom. Ako je neophodno.

OPERACIJA 9. Slika 106. U tom slučaju treba oprati kontrolni filter (4) a uložak filtera (5) zameniti novim. OPERACIJA 10. Ako je neophodno.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 107. ako je neophodno. pritegnite ih momentnim ključem momentom pritezanja od 360 do 500 Nm. OPERACIJA 11. Da bi postigli navedenu zategnutost remena popustite zavtranje (2) koji pričvršćuju generator. okrenite kućište generatora dok ne dobijete potrebnu zategnutost. podesite pritisak vazduha u pneumaticima prema opterećenju i datim preporukama u poglavlju 7. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška Proverite zaprljanost papirnog uloška u filteru za vazduh i prostora kućišta filtera. pri pritisku silom od 40 N. Za čiščenje filtera za vazduh i zamenu papirnog uloška uradite sledeđe operacije: • odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite uljno kupatilo (1) • odvrnite leptirastu navrtku (3) i izvadite uložak filtera (5) • proverite (bez vađenja iz kućišta (6)) čistoću uloška kontrolnog filtera (4) NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5). Slika 110 81 . NAPOMENA! U slučaju da je radna sredina traktora sa povećanim nivoom prašine ovu operaciju treba raditi na svakih 20 radnih sati. Provera pritiska u pneumaticima Proverite stanje protektora i pritiska vazduha u pneumaticima. Provera zategnutosti remena pogona ventilatora kod generatora Zategnutost remena ventilatora je dobra ako je ugib remena na sredini između remenice kolenastog vratila (radilice) (1) i remenice ventilatora u granicama od 30 do 33 mm. Slika 109. Pritegnite zavrtnje (2) koji pričvršćuju generator i zaštitni plašt generatora. Provera zategnutosti zavrtnjeva glavčine zadnjih točkova Proverite zategnutost četiri zavrtnja (1) glavčine zadnjih točkova i. OPERACIJA 8.

Mrežasti prečistač ulja menjača • Odvrnite i skinite poklopac (1)..3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. Slika 112.Belarus 1221. Ako je neophodno očistite i properite mrežicu. Pre sastavljanja čaše sa kućištem rotora namažite zaptivni "O" prsten s uljem za motor. Skinite poklopac (6).60 s treba da se čuje šum obrtanja rotora. dolijte ulje do potrebnog nivoa kroz kontrolno usipni otvor. To govori o tome da filter radi normalno.. Čišćenje centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača • • • • • • • • • Skinite navrtku (1) i kapu (2). Postavite šrafciger (5) ili šipku između kućišta i donje strane filtera kako bi zaustavili rotor (3) od obrtanja i pomoću ključa (4) odvrnite navrtku rotora. Postavite kapu (2) i zategnite navrtku (1) momentom 35. Nemetalnom četkom odstranite sve naslage sa unutrašnjih zidova čaše rotora. Slika 111. Navrtku za stezanje čaše zavrnite (ne previše).7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 12 i 13.50 Nm. Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili. Slika 113. skinite čašu rotora (3). Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para Provera nivoa ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para se vrši tako što odvrnete zavrtanj-zatvarač (1) (slika 112) i nivo ulja treba da je do donjih navojaka navojno kontrolnog usipnog otvora za sipanje i kontrolu. Očistite sve delove od taloga i properite ih u dizel gorivu i produvajte sa vazduhom pod pritiskom. Operacija 15. OPERACIJA 14. Ako je neophodno. Rotor treba lako da se obrće. 82 . Uhvativši za dugme (3) izvucite filter iz kućišta menjača. NAPOMENA! Posle zaustavljanja motora u toku od 30 . krilca (7) i mrežicu filtera (8). Postavite delove za balansiranje na čašu i kućište rotora. da potpuno legne čaša na rotor.

zakrenite stezač (4) tako da se 3 ispupčenja poklope sa žljebovima na kućištu (5). Skinite ploču (10). Pravilno odložite ulje. propusni ventil (7)i oprugu (8). Vratite na mesto poklopac (2) ulivnog otvora. OPERACIJA 16. Povucite parkirnu kočnicu. klip (5). uložak filtera (6). Promena filtera ulja u motoru (istovremeno sa zamenom ulja u motoru) • • • • • • Odvrnite kućište filtera za ulje (5) zajedno sa uloškom filtera (6). oprugu (6). Properite mrežaste žičane elemente sa čistim dizel gorivom. • OPERACIJA 18. Skinite stezač (4). zaptivni prsten (7) i žičane elemente (8). Zavrnite nazad sklopljen filter za ulje sa 3/4 okretaja nakon dodira podloške (9) o kućište (10). NAPOMENA! Uverite se u to. da je zaptivni prsten (7) postavljen s obe strane mrežastih žičanih elemenata NAPOMENA! Uvrćite leptir navrtku (4) dok ploča (10) ne bude u istom nivou sa čelom klipa (5). Postavite traktor na ravnu površinu i ugasite motor. Odvrnite maticu (1) i skinite skinite donji deo filtera (2) zajedno sa podloškama (3) i (9). Slika 115. Pomoću mazalice 4-6 puta napumpajte (odgovarajućim kvalitetom maziva) na mazalici kućišta koja je uvrnuta u kućište ležaja. 83 . Zamena ulja u motoru • • • Slika 114. Slika 116. • • • • • Zagrejte motor do normalne radne temperature (ne manje od 70 °C). Startujte motor i neka radi 1-2 minuta. Vratite na mesto zatvarač (4) i kroz usipno grlo (1) nalijte sveže čisto motorno ulje (propisanih karakteristika) do gornje oznake pokazivača ulja (3). Izlijte ulje u specijalnu posudu za skupljanje prerađenog ulja. Postavite novi uložak filtera iobrnutim redosledom sastavite filter za ulje. Operite sve delove. Podmazivanje aksijalnih ležaja spojnice • • Skinite popklopac (1) s leve strane kućišta spojnice. Sastavite filter obrnutim redom od rastavljanja. tako da se pomeri za 3 do 4 mm u kućištu (5).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • Odvrnite dugme (3). Zategnite maticu (1) momentim ključem momentom od 50 do 70 Nm. Ako je neophodnozamenite podloške (3) i (9). Skinite poklopac (2) ulivnog otvora i odrvrnite odlivni zatvarač (4).Belarus 1221. Stisnite stezač (4). kako je ranije opisano u "OPERACIJA 1" Ako je neophodno dolijte ulje do potrebnog nivoa. kontranavrtku (2) i navrtku s krilcima (4) sa vretena (9). OPERACIJA 17. Podmažite podlošku (9) motornim uljem. Proverite nivo ulja pokazivačem (3).

NAPOMENA! Zazori između klackalice i ventila na hladnom motoru treba da su: . • Obrnite radilicu motora do trenutka preklapanja ventila 1-vog cilindra (usisni ventil počinje da se otvara.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati Povratak na sadržaj Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 20. Zavrnite zatvarače (1)..25. 8 i 9-tog ventila. 7. Podmazivanje zglobnih spojeva cilindara sistema za upravljanje Mazalicom podmažite zglobne veze cilindra na otvorima za mazalicu (1) i sa leve i sa desne strane prednjeg pogonskog mosta (4 mesta za podmazivanje). Ako je neophodno. Podmazivanje izvršite mazivom odgovarajućeg kvaliteta i potrebnom količinom maziva.za usisne ventile 0. zategnite spojeve pomoću momentnog ključa momentom od 35 do 40 Nm. prethodno proverivši zatezanje zavrtnjeva glave cilindara (Operacija 35). 10. 8. • Skinite poklopac glave cilindara i proverite zatezanje držača osovinice klackalice obrtnim momentom 60-90 Nm. postavite merni listić (3) između stabla ventila (5) i klackalice (4) zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2) dok se ne dobije potreban zazor mernog listića.. 84 . 4. Za regulaciju ventila popustite kontranavrtku (1) zavrtnja (2). 5. Slika 117. Slika 118. Provera zazora ventila motora i podešavanje NAPOMENA! Proveru zazora radite na hladnom motoru. podesite preklapanje ventila 6-tog cilindra i naregulišite zazore 1.Belarus 1221. izduvne grane (3) i nosača auspuha (2). Višak maziva može da dospe unutar kućišta na frikcione delove spojnice koji se ne podmazuju.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje NAPOMENA! Ne prepunjavajte kućište sa mazivom.45 mm.30 mm.. 2. OPERACIJA 19. Regulaciju zazora obaviti sledećim redom: Slika 119. Provera zategnutosti spojeva turbokompresora Proverite zategnutost spojeva turbokompresora (1).0. a izduvni završava zatvaranje) • Podesite zazore 3. 11 i 12-tog ventila (računajući ventile od strane ventilatora). i stegnite ih. (2) i (3).0..40. . Izlivanje taloga iz filtera za fino prečišćavanje • • • Popustite za 1 do 2 obrtaja zatvarač (1) za ispuštanje vazduha. • • • Okrenite radilicu za 360°. Odvrnite zatvarače (2) i (3) u donjem delu filtera i izlijte talog dok ne poteče čisto gorivo.za izduvne ventile 0. 6. Posle regulisanja zazora zategnite kontranavrtke (1) i vratite na mesto skinute delove OPERACIJA 22. OPERACIJA 20.

leve radne kočnice. U slučaju zapinjanja pedale naregulišite oprugu servouređaja (7) zavrtnjem (8) ili izmenite položaj konzole (9) okrenuvši je u odnosu na osu zavrtnja za pričvršćivanje. Regulacija slobodnog hoda pedale spojnice Slobodan hod pedale spojnice treba da bude u granicama od 30 do 40 mm. • Popustite kontranavrtku (4). Pokrenite (upalite) motor Podesite gas (na leru) tako da broj obrtaja motora bude oko sredine Zatvorite usisnu cev (1) prečistača vazduha. OPERACIJA 24. pregrevanja i habanja delova spojnice. Regulacija slobodnog hoda volana Slobodan hod volana pri radu motora ne treba da bude veći od 25 °. Suviše mali hod dovodi do proklizavanja lamela spojnice. pronađite mesto na kome dolazi do propuštanja vazduha (pušta negde na dihtungu) Slika 120.Belarus 1221. zategnite navrtke poluga za okretanje i odstranite zazore u nosaču volana. tada motor mora da stane (da se ugasi) • Ukoliko motor ne stane (ne ugasi se). naregulišite kočnice na sledeći način: • Popustite kontranavrtku (3) zavrtnja za regulaciju (2). poluga sistema za upravljanje. skratite polugu).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 23. naregulišite hod pedale leve radne kočnice. U suprotnom slučaju odstranite zazore u zglobnim vezama hidrauličnog cilindra. Regulacija hoda pedale radnih kočnica i parkirne kočnice Pun hod pedale za kočenje pri sili pritiska na pedalu od 120 N treba da je u granicama 110-120 mm. OPERACIJA 25. Slika 122. OPERACIJA 26. VAŽNO! Uverite se u to da se pedala spojnice precizno vraća od kraja do kraja slobodnog hoda. • Zategnite kontranavrtku (4) i sastavite delove suprotno od onog kako ste ih rastavili. Za regulaciju slobodnog hoda pedale spojnice treba uraditi sledeće: • Izvadite rascepku. • Odvrnite zavrtanj (8) dok pedala (6) ne dodirne deo kabine. • Ponovite ovu operaciju za desnu pedalu radne kočnice. • Zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2). • Obrćući viljušku (3) podesite da se poklope otvori u viljušci i polugi (1). 85 Slika 121.5 okretaja (tj. da se dodirnu potisni ležaj i poluge. • Okrenite ručicu (1) u suprotnom smeru kazaljke na satu do kraja. NAPOMENA! Suviše veliki slobodan hod pedale ne dozvoljava da se potpuno usključi spojnica i otežan je izbor stepena prenosa. U suprotnom. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane • • • • Skinite monociklon i očistite njegove unutrašnje površine. zatim zavrnite viljušku za 5 do 5. . izvucite rukavac (2) i odvojte polugu (5) od ručice (1). Slika 123.

zaustavite motor i blokirajte zadnje točkove od napred i od nazad: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 124. NAPOMENA! Hod leve pedale radne kočnice treba da bude nešto manji da bi se obezbedilo istovremeno aktiviranje kočnica pri kočenju sa blokiranim pedalama.popijte velike količine vode ili mleka. na odeću ili oči izaziva opekotine. Ako kiselina dospe na spoljašnje delove tela. 86 . potpuno uključi parkirna kočnica na četvrtom zupcu sektora (A): • Posle podešavanja učvrstite zavrtanj (3) sa kontranavrtkom (2). OPERACIJA 27. • Okrenite polugu (5) tako da se otvor na njegovom desnom ramenu poklopi sa gornjim prorezom "B1" poluge (4) i sa prorezom "B2" poluge (3).obilno ih perite vodom u trajanju od 15 min. koja ako dospe na kožu. Ne dozvolite da plamen ili iskre vatre dođu u zonu elektrolita . postavite čiviju (6) i osigurajte je rascepkom. Pre regulacije parkirne kočnice postavite traktor na ravnu podlogu. Slika126. • Zavrtanjem ili odvrtanjem zavrtnja (3) postignite to da se pri sili na poluzi (1) od 200 N. Parkirna kočnica treba da je potpuno uključena pri položaju poluge (1) na četvrtom zupcu sektora (A).Belarus 1221. • Podesite vuljušku (7).to može izazavati eksploziju. • Popustite kontranavrtke (2) i (8) i skinite čivije (6). Akumulatori UPOZORENJE! U akumulatoru je sumporna kiselina. • Popustite kontranavrtku (2) sa zavrtnja za regulaciju (3) parkirne kočnice (sa desne strane traktora). tragu kočenja). izvršite podešavanje pneumatske kočnice na sledeći način: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. Punite i odložite akumulatore u prozračnu prostoriju sa ventilatorom. a zatim se obratite lekaru. Slika 125. podesite hod poluge (1) tako da se parkirna kočnica potpuno uključuje na 3-em ili 4tom zupcu sektora "A". Ako je traktor opremljen pneumatskim sistemom i radi sa prikolicama koje su opremljene pneumatskim kočnicama. properite ih velikom količinom čiste vode. • Obrtanjem zavrtnja za regulaciju (3). • Zategnite kontranavrtku (2) i (8). Ako dospe unutra . Ako dospe u oči . Pri radu sa akumulatorom nosite zaštitne naočare i rukavice. VAŽNO! Pri blokadi pedala kočnica neujednačenost kočenja točkova treba da je manja od 1 m (po otisku.

Proverite da izvodi (2) i zatvarači (1) budu čisti. • Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). Slika 130. Održavajte akumulatore u čistom i suvom stanju. obrnutim redom. Gustina treba da odgovara gustini potpuno napunjenog akumulatora. 87 . Provera hermetičnosti magistrale pneumatskog sistema • • Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu na 6 do 6. Ako je neophodno. Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Za čišćenje filtrirajućih elemenata: Slika 128. obratite se stručnom servisu gde će se izvršiti potrebno podešavanje. Uverite se da je akumulator dobro pričvršćen. OPERACIJA 29. OPERACIJA 28. pronađite mesto gubitka vazduha i odstranite neispravnost. Proverite da se ručica mešača signala (1) slobodno okreće u opsegu između oznaka "I" i "III" kružne skale. Proverite na manometru da pad pritiska za 30 minuta ne bude veći od 0. Zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema NAPOMENA! Svaka sledeća zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema je posle svakih 1000 radnih sati. Upravljanje mešačem signala regulacije sile/pozicije (ako je ugrađen) Podignite zadnji podizni uređaj u krajnji gornji položaj. proverite gustinu elektrolita u svakoj ćeliji akumulatora. dodajte destilovanu vodu. pro-perite ih sredstvom za pranje i produvajte sabijenim vazduhom. Kada skidate zatvarače očistite naležuće površine.5 bara. Treba da je za 12-15 mm iznad zaštitne mrežice (ili između oznaka za nivo na providnom delu kućišta akumulatora). U protivnom. Proverite nivo elektrolita. OPERACIJA 31. Ako je neophodno. Ako se ručica ne kreće na ovaj način. zatvorite ga poklopcem (1) i učvrstite zavrtnjima (2).Belarus 1221. Stavite novi filtrirajući element i sklopite filter obrnutim redosledom kako ste ga rasklopili. • Izvadite filtrirajuće elemente. poklopac (1) i izvucite element za filtriranje pomoću graničnika (4). Stavite filter na svoje mesto u rezervoar hidrauličnog sistema. Skinite navrtke (3).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • • Slika 127.5 bar-ra (prema pokazivaču pritiska na komandnoj tabli) i zaustavite (ugasite) motor. namažite klemne tehničkim vazelinom i očistite ventilacione otvore na zatvaračima (1). Pre nego što dodate destilovanu vodu. graničnik (4) i filtrirajući element (5). Slika 129. • • • • • Skinite zavrtanje (2). • Sastavite filter onako kako ste ga rastavili. Properite kućište (6) sredstvom za pranje. OPERACIJA 30.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 32. Čišćenje filtera sistema za grejanje i ventilaciju kabine NAPOMENA! U vlažnim uslovima rada, na primer, rano ujutru, ne uključujte ventilator, jer ovlažene čestice prašine teško će te odstraniti. • • • Podignite krov kabine (1). Skinite dva zavrtnja i poklopac filtera (2) zajedno sa dva filtrirajuća elementa (3). Lako protresite filtrirajuće elemente kako bi istresli čestice prašine.

Slika 131.

BUDITE PAŽLJIVI DA NE OŠTETITE FILTER.

• Očistite filter pomoću sabijenog vazduha pod pritiskom manjim od 2 bara. Crevo držite na rastojanju većem od 300 mm od filtera, kako ne bi oštetili papirne filtrirajuće elemente. Pri čišćenju pravac struje vazduha kroz filter treba da je u suprotnom smeru od kretanja vazduha pri radu, koji je označen na filteru. • Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.
NAPOMENA! Pri radu traktora u uslovima povećane prašine, čistite filter češće. Održavanje ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine U cilju efikasnog rada ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine treba uraditi sledeće: 1. Posle sipanja tečnosti za hlađenje treba startovati (upaliti) motor i u kabini traktora ručice (1) koje se nalaze i na levoj i na desnoj strani ne otvaramo sve dok temperatura rashladne tečnosti ne dostigne 5060°C, traktor radi na srednjim brojevima obrtaja, otvaramo ventil (1) na levoj strani kabine radi punjenja grejača sa tečnošću. 2. Uverite se da tečnost cirkuliše, otvorite slavinu (2) na desnoj strani kabine traktora. Grejač je već trebao da počne da greje. Zbog ovoga doći će do pada nivoa rashladne tečnosti u hladnjaku motora. 3. Dopunite hladnjak rashladnom tečnošću, OPERACIJA 2 4. Radi što bržeg zagrevanja kabine startujte (upali te) ventilator za grejanje i otvorite klapne za ventilaciju 5. U slučaju ispuštanja rashladne tečnosti iz sistema za hlađenje i sistema za grejanje potrebo je da traktor postavite na horizontalnu podlogu, otvorite obe slavine (1) za sistem grejanja u kabini (i sa leve i sa desne strane), skinite poklopac hladnjaka, izvadite sa obe strane vijke (2) i otvorite slavine na hladnjaku i na motoru. NAPOMENA! U hladnom vremenu a u cilju izbegavanja smrzavanja sistem grejanja produvajte kompresovanim vazduhom, pre toga zatvorite slavine na hladnjaku i na motoru i stavite nazad čep na hladnjak. 6. U toplom vremenu prilikom ventilacije slavine (1) treba da budu zatvorene. 7. Čišćenje filtera treba raditi na 125 radnih sati Slika 132. OPERACIJA 33. Čišćenje generatora Očistite generator od prašine i prljavštine. Proverite, i ako je neophodno, zategnite zavrtnje (1) za pričvršćivanje generatora. Proverite stanje i zategnutost klemni generatora (2). Slika 133.

88

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 34. Uvlačenje (trag) prednjih točkova Uvlačenje (trag) prednjih točkova treba da je u granicama 2-6 mm. Ako je neophodno, podesite prema datim preporukama. Slika 134.

8.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati Povratak na sadržaj
Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 35. Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora radite samo na zagrejanom motoru, sledećim redosledom: • Skinite poklopac klackalica, • Skinite poklopac glave cilindara i osovinu klackalica, sve zajedno. • Pomoću moment ključa, proverite i dotegnite zavrtnje glave cilindara redosledom kako je pokazano na slici. Moment pritezanja zavrtnjeva treba da je u opsegu 190-210 Nm. • Proverite zazore ventila i, ako je potrebno, podesite ih saglasno uputstvu koje je dato u Operaciji 21 ovog poglavlja • Vratite sve nazad obrnutim redosledom NAPOMENA! Prvo dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora treba obaviti posle uhodavanja (razrade) traktora OPERACIJA 36. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška • • • Skinite monociklon (7), očistite sito, i unutrašnji deo od prašine i prljavštine Odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite kućiđte (4) Skinite uložak fitera (5). Proverite i stanje kontrolnog filtera (4).

NAPOMENA! Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5) (pocepan papirni uložak, ili odvajanje dna filtera). NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Ako uložak filtera nije pocepan, izduvajte ga kompresovanim vazduhom prvo iznutra, kasnije sa spoljne strane. VAŽNO! Da bi se izbeglo oštećenje papirnog uloška pritisak komprimovanog vazduha nesme da bude veći od 0,2 bar-a. Pravac mlaza komprimovanog vazduha treba da bude pod kosim uglom u odnosu na filter. Nije dozvoljen dodir filtera sa uljem (da se ne bi zaprljao) kao ni njegovo cepanje. Ako čišćenje komprimovanim vazduhom nije dovoljno, tada operite fiter sredstvom za pranje. Koncentracija sredstva za pranje treba da je 0,02%. Stavite filter u posudu sa sredstvom za pranje 30 min, zatim intenzivnim mućkanjem i oblivanjem u istom tom rastvoru 15 min perite fiter. Filter isperite čistom vodom temperature 35 do 45˚C, zatim ga sušite 24 sata. VAŽNO! Ne čistite fiter sagorelim gasovima i ne perite ga u ulju. Slika 135.
89

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

• • • •

Očistite dno filtera i izduvnu cev filtera Proverite ispune (za dihtovanje) na fiteru Proverite položaj fitera u kućištu (da li je pravilno postavljen), i ručno stegnite leptiraste navrtke Uradite (OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane)

OPERACIJA 37. Filter za grubo prečišćavanje goriva Properite filter za grubo prečišćavanje goriva na sledeći način: • Zavrnite slavinu rezervoara goriva. • Odvrnite zavrtnje (1) koji pričvršćuju čašu (3) i skinite čašu. • Skinite filtrirajući deo sa mrežicom (2) izvadivši ga iz kućišta. Slika 136. • Properite sve delove u dizel gorivu. • Sastavite sve delove filtera obrnutim redom kako ste ga rastavili. • Otvorite slavinu rezervoara goriva i napunite sistem. • Odstranite vazduh iz sistema za gorivo kako je to opisano u "Operaciji 38". OPERACIJA 38. Zamena filtrirajućeg elementa filtera za fino prečišćavanje goriva • • odvrnite filtere (1) Slika 137. rastavite oba filtera (1) sledeći uputstva: • odvrnite navrtku (5), zajedno sa dnom filtera (3) i prstenovima (2) i (4) • stezač (6) gurnite unutra 3-4 mm ispod poklopca (8) sve dok se stezač ne uskladi sa ibočinama na poklopcu • iz poklopca (8) izvadite steač (6), papirni filter (uložak) (7) i oprugu (9) • properite unutrašnji deo poklopca kao i sve delove čistim dizel gorivom promenite papirni filter (uložak) (7) i obrnutim redosledom sklopite filter proverite stanje prstenova (2) i (4) i po potrebi ih zamenite navrtku (5) stegnite momentom od 30 – 40 Nm prsten (4) namažite motornim uljem i svaki filter okrenite za ¾ kruga sve dok prsten ne ukoči u kućište

• • • •

VAŽNO! Zakretanje filtera (1) u kućištu je dozvoljeno samo ručnom snagom. VAŽNO! Posle čišćenja ili zamene filtrirajućeg elementa (ili posle pražnje-nja goriva iz rezervoara) neophodno je ukloniti vazduh iz sistema pre nego startujete motor. Uklanjanje vazduha iz sistema: • izvrnite vijak (5) za 2 do 3 okretaja, sve dok se iz napojne pumpe neotkloni sav vazduh • na kućištu filtera za fino prećišćavanje (4) izvrnite vijak (3) za 2 do 3 okretaja • sa ručnom napojnom pumpom (2) napunite sistem gorivom, sve dok se ne pojavi gorivo bez mehurića, zavrnite vijak (3) na filteru za fino prečišćavanje kao i vijak (5). Zavrnite pumpicu (2) na ručnoj napojnoj pumpi. Slika 138.

90

i ako je potrebno. Skinite usipni i izlivni čep (1) iz kućišta zadnjeg mosta i menjača i izlijte ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. kako bi izbegli kontakt sa vrelim uljem. • Kućište spojnice . spustite oruđe i ugasite motor. pritegnite najodgovornije zavrtanjske veze: • Navrtke prednjih i zadnjih točkova i zavrtnje glavčina zadnjih točkova • Prednji most . • Kućište zadnjeg mosta . Ako postoje zazori u zglobnim vezama uradite sledeće: • skinite osiguravajuću žicu (3). • Navrtke prirubnica kardanskog vratila. • zategnite navojni čep (2). • Navrtke osigurača kućišta prednjeg pogonskog mosta.kućište zadnjeg mosta.polušasija • Polušasija .rukavci poluosovina. Zglobne veze poluga sistema za upravljanje Pri radu motora okrenite volan na obe strane da proverite slobodan hod i zazore u zglobnim vezama (1) poluga sistema za upravljanje (4). popustite navrtku (1) cevi visokog pritiska za gorivo svake brizgaljke i zavrtite motor star-terom. Slika 140. Produvajte turbokompresor suvim sabijenim vazduhom i vratite ga na mesto. Turbokompresor Skinite kompletan turbokompresor i stavite ga na dva sata u kadu sa dizel gorivom. OPERACIJA 40. NAPOMENA! Ako zatezanjem navojnog čepa nisu odstranjeni zazori u zglobnim vezama. Spoljne zavrtanjske veze Proverite. • osigurajte čep žicom (3). • Motor . • Kućište menjača . uklonite vazduh iz magistrale.kućište menjača.kućište spojnice. Neka se motor vrti 10-15 s i zatim zategnite navrtku. • Navrtke prirubnica prednjeg kardanskog vratila. OPERACIJA 39.Belarus 1221. NAPOMENA: Ako je startovanje motora otežano.držač podiznog mehanizma. Slika 141. 91 PAŽNJA! Budite oprezni. Zamena ulja u transmisiji i u hidrauličnom sistemu • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i transmisiju Postavite traktor na ravnu podlogu. Slika 142. . Pravilno odložite prerađeno ulje. OPERACIJA 41.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 139. • Prednji i zadnji oslonci kabine.kućište spojnice. • Kućište zadnjeg mosta . rastavite zglobne veze i zamenite istrošene delove. OPERACIJA 42. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte točkove od pomeranja podupiračima.

Podmazivanje čaure pomerljivog vratila podiznog mehnizma Podmažite mazalicom na dva mesta za podmazivanje koja su na držačima podiznog mehanizma. Podmazivanje ležaja desne podizne poluge podiznog mehanizma Pomoću mazalice podmažite mehanizam za regulisanje dužine desne podizne poluge na otvoru za podmazi-vanje (jedno mesto). Pre rada na magistrali goriva zaustavite motor da bi se smanjio pritisak. NAPOMENA! Dobro je imati rezervni komplet brizgaljki. Postavite traktor na ravnu površinu. sve dok se mast ne pojavi iz zazora. Slika 144. Vratite na mesto i pritegnite vijke za ispuštanje ulja (1). Slika 147. proverenih i podesenih za hitne potrebe. OPERACIJA 46. OPERACIJA 44.Belarus 1221. 92 . Vratite na mesto i pritegnite kontrolno-ulivne vijke (2).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Vratite na mesto izlivni čep i napunite transmisiju svežim uljem do oznake "П" (Operacija 3 i 4) na prozorčiću pokazivača ulja. Za proveru koristite papir ili karton. Nosite zaštitne naočare. Naspite propisano ulje u kućište do donje ivice otvora za ulivanje. Provera brizgaljki motora VAŽNO! Brizgaljke treba da su očišćene i podešene u specijalnoj servisnoj radionici UPOZORENJE! Dizel gorivo je pod velikim pritiskom u brizgaljki i može biti uzročnik ozbiljnih povreda pri proveri rada brizgaljke rukom. u suprotnom može doći do trovanja krvi. Napumpajte 4-6 puta dok se ne oseti otpor. Pri štrcanju goriva na kožu i povređivanju. Vratite na mesto poklopac ulivne grane. NAPOMENA! Ulje treba menjati i u periodu sezonskog održavanja. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte zadnje točkove od pomeranja podupiračima od napred i od pozadi Skinite kontrolno-ulivne vijke (2) kao i vijke za ispuštanje ulja (1) i ispustite ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. Slika 145. Slika 146. OPERACIJA 43. Pre startovanja motora pritegnite sve spojeve magistrale za gorivo. brzo se obratite lekaru. Pravilno odložite prerađeno ulje. Zamena ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i glavnog pogona • • • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i ulje u kućištu prednjeg pogonskog mosta. OPERACIJA 45.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Skinite i zamenite brizgaljke. proverene. Generator • • • • Popustite zavrtnje (1) i (2). okrenite generator bloku motora i skinite pogonski remen (3) sa remenice generatora (4). skinite generator i pošaljite ga na servisiranje u radionicu. • Na četiri mesta za podmazivanje (1) treba 4 do 6 puta upumpati mazivo • Na mestu za podmazivanje (2) (ima dva mesta za podmazivanje) dotle treba poniti mazivom dokmazivo ne probije na suprotnom kraju kao i na mestu prethodno izvađenog vijka Slika 149. 93 .Belarus 1221.10 Posle svakih 2000 časova rada Povratak na sadržaj Uradite operacije prethodnog tehničkog održavanja plus sledeće: OPERACIJA 49. Ako je njihova visina 10 mm zamenite ih novim. Uverite se u to. • Pošaljite brizgaljke u radionicu na proveru i servisiranje.00 daN. 8. • Odvrnite navrtku (5) i odvojte vodove goriva pod visokim pritiskom (4) od brizgaljki (2) i pumpe visokog pritiska za gorivo (nije prikazana na slici). OPERACIJA 48. Starter motora • • • • • Očistite starter od prašine i prljavštine. stegnite sa 2-3 trzaja. očišćene i podesene brizgaljkekao i sve skinute delove suprotnim redosledom od gore opisanog. • Skinite vodove za gorivo (4).20 mm. da se četkice (5) slobodno pomeraju u držačima.ne veći od 0. • Skinite zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki i brizgaljke (2). stegnite ih momentom od 20 do 25 Nm. Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). kako je dato u "OPERACIJI 38".ne veći od 0. • radijalni . • Vratite. • Uklonite vazduh iz sistema. Dozvoljeni zazori u ležajevima su: • aksijalni .03 mm. Zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki. Pritisak četkica na kolektor treba da bude u opsegu 0.75-1. i to mazivom masti "Litol-24" ili drugom odgovarajućih karakteristika. • Skinite šest zavrtnjeva (1) odvodne magistrale i skinite odvodne vodove goriva. OPERACIJA 47. Proverite stanje površina kolektora (3). Slika 148. U suprotnom zamenite držač četkica. Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta treba raditi na svakih 250 radnih sati. četkica (5) i opruga (4). Proverite obrtanje rotora generatora (da li se lako okreće) i zazore u ležajima (istrošenost ležaja). Ukoliko su zazori veći. na sledeći način: • Pri skidanju ili podešavanju bilo kog dela sistema za gorivo upotpunosti očistite dodirne radne površine.

Slika 153.10 MPa. Provera i regulisanje ugla predubrizgavanja goriva radi se u specijalizovanim servisnim radionicama. Slika 152.. 8. Regulacija pritiska ulja u sistemu za podmazivanje motora Ako pri nominalnom režimu rada motora pri nominalnoj temperaturi (80. OPERACIJA 51. i napunite sistem sa unapred pripremljenim rastvorom • Pokrenite motor. zaustavite motor i nađite gde je kvar. Obrnutim redosledom vratite na mesto i sastavite. Slika 150.100 °C) pritisak ulja padne ispod 0. • Proverite stanje kontakta elektromagnetnog relea. a prethodno skinite navojni čep (nije pokazan). • • VAŽNO! Regulacija opreme i delova sitema za napajanje gorivom od strane rukovaoca (vlasnika) je dovoljan razlog za gubljenje garancija proizvođača. te ga izduvajte komprimovanim vazduhom. Preko vijka (1) koji se nalazi na zadnjem poklopcu generatora se podešava (sezonski) napon koji daje generator.Belarus 1221. Generator Slika 151. Pomoću odvrtača odvrnite regulacioni zavrtanj (1). OPERACIJA 52. isperite ga u ćistom gorivu. neka radi 8-10 sati. 94 . OPERACIJA 50.11 Opšte tehničko održavanje Povratak na sadržaj OPERACIJA 54. Skinite pumpu za gorivo i dostavite je u specijalizovani servis radi podešavanja. zatim ispustite smesu iz sistema i isperite ga čistom vodom OPERACIJA 53. pošaljite starter u radionicu na remont. Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo treba da bude 16° pre gornje mrtve tačke.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Ako postoji značajno habanje ili ako su površine kolektora nagorele. očistite sa sitnozrnom šmirglom. izvadite odušni ventil. Jedan od načina da povećate pritisak je regulacija redukcionog ventila centrifugalnog filtera. Pranje vršite sledećim redosledom: • U hladnjak motora sipajte 2 litre kerozina. Ako ima nagorevanja. Pranje odušnih ventila Skinite kućište odušnog ventila (1).. Pranje sistema za hlađenje Za pranje sistema za hlađenje koristite 50-60 grama sode kalcijuma na 1 litar vode.

3. čuvanje (lagerovanje) nije duže od 10 dana • na kraći vremenski period. On treba da je 0. čuvanje (lagerovanje) je od 10 dana do dva meseca • na duži vremenski period.. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti.Čuvanje (lagerovanje) traktora Povratak na sadržaj Traktor treba čuvati (lagerovati) po propisanom režimu u zavisnosti od toga da li je jesenje-zimsko ili za vreme između sezonskih poslova. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti 2.9.7 MPa.3 Kraći vremenski period. Ventil (7) održava pritisak ulja ispred rotora centrifugalnog filtera. Traktor možete čuvati (lagerovati): • na tehnički vremenski period. zaustavite traktor i obratite se mehaničaru.. 9. Svaki otvor ili rupa kroz koji može da prođe atmosferska voda treba zatvoriti. VAŽNO: Ako je pritisak pao ispod 0.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 1. 1e i 1f tačkama 2. podesite ventil (2) pomoću ubacivanja dodatnih podmetača (5) između opruge (3) i zatvarača (6). Pripremu za čuvanje (lagerovanja) treba izvršiti po uputstvima datim za duži vremenski period i to navedenim pod 1c. 1d. prekriti 3. ne treba prekrivati gume i druge delove 3.1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 55. a agregate čuvati u zatvorenim prostorijama. čuvanja (lagerovanja) Povratak na sadržaj 1. ako su pojedini agregati skinuti sa traktora njihova mesta moraju biti propisno zaštićena. 9.05 MPa i održava pritisak ulja u menjaču sistema za podmazivanje. Ventil (12) podešen je na pritiska 0. U slučaju čuvanja (lagerovanja) na tehnički vremenski period ili na kraći vremenski period pripremu treba odraditi odmah a u slučaju čuvanja (lagerovanja) na duži vremenski periodpripremu treba izvršiti u roku od 10 dana. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti). 9.0 MPa. Pre odlaganja traktora treba izvršiti propisano tehničko održavanje 4. proveriti nivo tečnosti i koncentraciju koja treba da je u propisanim granicama U slučaju niskih temperatura ili produžavanja vremenskog perioda čuvanja (lagerovanja) izvadite akumulatore i premestite ih u zatvorenu prostoriju. traktor treba da je u zatvorenoj prostoriji ili pod nastrešnicom. Regulacija sigurnosnih ventila centrifugalnog filtera menjača Ventil (2) održava pritisak ulja u sitemu u granicama 0. čuvanje (lagerovanje) je duže od dva meseca 2. Ako je pritisak upola manji. Slika 154. Jesenje-zimsko čuvanje (lagerovanje) traktora. 95 .2 ±0.75 MPa. Dozvoljeno je i čuvanje (lagerovanje) traktora i na specijalnoopremljenom otvorenom prostoru ako je urađeno propisno konzerviranje. bez skidanja pojedinih delova ili agregata.Belarus 1221. Podesite ventile pomoću podmetača (9) i (11).2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 1. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti) Povratak na sadržaj 9.

pokrenite motor (anlasujete) 15-20 sekundi i to uradite dva puta da bi izvršili konzervaciju vratila motora g. anlaser. reduktora točkova i glavnog prenosa prednjeg pogonskog mosta. čuvanja (lagerovanja) 1. a drugi kraj gumenog creva stavite u konzervacionu materiju. uradite na traktoru operacije koje su navedene u održavanju posle 500 radnih sati 5. sistema grejanja kabine kao i iz rezervoara za vodu c. skroz hermetički zatvorite otvor za dolivanje goriva. i naspite sveže čisto ulje e. izpustite ulje iz kartera motora. izvršite dekonzervaciju motora i sistema za napanje gorivom 7.stavite gumeno crevo na grubi prečistač goriva. Klocne postavite ispod prednjeg i zadnjeg pogonskog mosta 3. sa spoljnih strana uklonite konzervacionu materiju 2. Ključem zaključajte kabinu traktora 5. U slučaju jake kiše. menjača. Maziva mast je Solidol ili druga odgovarajućih karakteristika i. Ako se u toku pregleda a za vreme čuvanja (lagerovanja) uoče određena odstupanja od konzervisanog stanja. Smanjite pritisak u pneumaticima do 70 % od normalnog radnog pritiska i skinite ih 4. svetla. operiti rashladni sistem motora i očistite ga od kamenca.Belarus 1221. podmažite sva mesta za podmazivanje d. konzervirajte zadnji podizni mehanizam. prednji i zadnji mehanizam za promenu širine traga (točkova). usisni i izduvni otvor. izvršite konzerviranje sistema za napajanjegorivom kao i vratila motora na sledeći način: . a ako se nalazi samo pod nastrešnicom onda proveru vršite mesečno. da bi konzervaciona materija dospela do svih delova pumpe kao i brizgaljki (dizni) . stratujte motor i pustite ga da radi 4-5 minuta. otvorite maksimalno dovod goriva (papučicu goriva stisnite sroz). treba odmah ispraviti uočena odstupanja Mesečno treba proveravati akumulatore koji su odloženi u zatvorenoj prostoriji i po potrebi ih dopuniti. razrađujte motor 10-20 minuta. motor. skinite zaštitne poklopce stavljene za vreme konzerviranja i vratite skinute uređaje koje će te prethodno očistiti od prašine i nečistoća 3. 9. napunite rezervoare gorivom kao i sistem za hlađenje rashladnom tečnošću 6.zatvorite dovod vazduha u motor. iz svih mesta taložnika ispustite ulje i po potrebi dospite novo ulje do određenog (propisanog) nivoa 4. mesta skinutih agregata kao i druge otvore da bi ste izbegli uticaj spoljne sredine (okoline) 2.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja Povratak na sadržaj Da bi vratili traktor u rad posle dužeg perioda mirovanja uradite sledeće operacije: 1. mehanizam za upravljanje. zatim ručnom pumpom napunite sistem konzervacionim gorivom. Ako se traktor nalazi u zatvorenoj prostoriji onda dvomesečno proveravajte stanje traktora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 9. ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i naspite oko 5 litara konzervacionog goriva f. akumulatore i lagerujte ih u skladištu h. vetra. ispustite vodu iz sistema hlađenja. 8. hidraulični sistem. tako da budu odignuti od podloge 8-10 cm. rezervoara hidrauličnog sistema i sistema za upravljanje.4 Duži vremenski period. zadnji izvod priključnog vratila. Podignite prednje i zadnje točkove traktora i postavite ih na klocne da bi se rasteretili pneumatici. Zatim ga startujte i pustite da radi 5-10 minuta stim da postepeno povećavate broj obrtaja motora od minimalnog (ler) do maksimalnog. i u slučaju bilo kakvih smetnji otklonite ih odmah 96 . proverite stanje kolenastog vratila tako sto će te samo na kratko pokrenuti motor (anlasovati) i uveriti se da nigde nekaci i da se ne obrće teško. popravite mesta gde je oštećena farba b. sa traktora skinite generator. snega traktor odmah treba pregledati 6. očistite i operite traktor. Pre odlaganja traktora na duži vremenski period treba uraditi sledeće operacije: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful