Belarus 1221.

3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

MTZ – 1221.3
Uputstvo za rukovanje i održavanje

21000 Novi Sad,Filipa Višnjića br 10 TEL. ++381 21/524 844,524 557,Fax ++ 381 (21)523 772

AGROPANONKA MTZ FINKE

1

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Sadržaj
Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.3 1. Uvod 1.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI 1.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake 2. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora 2.1 Opšta uputstva 2.1.1 Priprema traktora za rad 2.1.2 Stavljanje traktora u pogon 2.1.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila 2.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 2.1.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme 2.1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom 3. Komande za upravljanje i instrumenti 3.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom 3.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera 3.3 Osigurači 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme 3.5 Upravljanje menjačem 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta 3.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom 3.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje 3.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) 3.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema 3.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) 3.15 Regulator brzine korekcije (2) 3.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije, sile i kombinovanog načina regulacije. 3.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema 3.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača 3.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema 3.20 Podešavanje položaja volana 3.21 Sedište vozača 3.22 Grejanje kabine 3.23 Pogon kompresora 4. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4.1Motor i njegova konstrukcija 4.2 Sistem za napajanje gorivom 4.2.1 Filter za vazduh 4.2.2. Filter za fino prečišćavanje 4.2.3 Pumpa za doziranje 4.2.4 Rotaciona pumpa 4.2.5 Turbokompresor 4.3 Sistem za podmazivanje 4.3.1 Pumpa za ulje za podmazivanje 4.3.2 Filter ulja za podmazivanje
2

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

4.4 Sistem za hlađenje 4.4.1 Hladnjak 4.4.2 Ventilator za hlađenje 4.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja 4.6 Kompresor vazdušne kočnice 4.7 Spojnica (prekidač snage vratila) 4.7.1 Način rada spojnice 4.7.2 Kućište spojnice 4.8 Menjač 4.8.1 Pogon menjača 4.8.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora 4.9 Zadnji most 4.9.1 Glavni pokretač 4.9.2 Diferencijal 4.9.3 Bočni izvodi 4.9.4 Zadnji izvodi 4.9.5 Blokada diferencija 4.9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) 4.9.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta 4.10 Radna kočnica 4.11 Parkirna (ručna) kočnica 4.12 Zadnje priključno vratilo 4.12.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila 4.13 Prednji pogonski most 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta 4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta 4.14 Kardansko vratilo 4.15 Hidraulični podizni uređaj 4.15.1 Hidraulična pumpa 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) 4.15.4 Regulator snage 4.15.5 Radni cilindar 4.15.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje 4.15.7 Razvodnik davača signala 4.15.8 Davači signala automatske regulacije 4.15.9 Pogon hidrauličnog sistema 4.16 Hidrostatički upravljač 4.16.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon 4.16.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje 4.16.3 Regulacioni razvodnik 4.17 Vazdušni kočioni sistem 4.18 Šema sistema elektroinstalacija 4.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta 4.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga 5. Uputstvo za rad 5.1 Razrada traktora 5.2Priprema traktora za rad 5.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi
3

1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 6.1 Regulacija pozicije 5.8.18 Kačenje radne mašine na traktor 5. Agregatiranje traktora 7.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) 5.4 Karakteristike rada 7.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada 8.16.5.1 Izbor radnih mašina 7.11 Zadnje priključno vratilo 5.16.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) 5.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) 6.13.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova 6.16.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 8.9 Zaustavljanje traktora 5.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 5.16.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.3 Tabela tehničkog održavanja traktora 8.7 Radne kočnice 5.5 Podešavanje priključnog vratila 6.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila 6.3 Formiranje traktorskog agregata 7.12 Zamena izvoda priključnog vratila 5.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge 5.8.16 Zadnji podizni mehanizam 5.1 Poziciona regulacija 5. pneumatskog sistema i njegovog pogona 6.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) 6.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu 6.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja 8.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 6.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.6 Uključivanje transmisije 5.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova 6.13.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4 ) 5.2 Izbor rastojanja između točkova traktora 7.2 Spoljne ograničavajuće utege 5.5.8 Upravljačka jedinica traktora 5.15.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 8.15.2 Regulacija sile vuče 5.2 Regulacija sile vuče 5.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije 5. Tehničko održavanje 8.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora 5.1 Regulacija davača sile 6.5 Ograničenja težine 8.10 Zaustavljanje motora 5.2 Regulacija poluge sile vuče (8) 7. REGULISANJE 6.7 Provera i regulisanje ventila kočnica.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova 6.6 Provera posle svakih 125 časova rada 4 .

Belarus 1221.4 Duži vremenski period. čuvanja (lagerovanja) 9.3 Kraći vremenski period.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati 8.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati 8.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja 5 . čuvanja (lagerovanja) 9.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 9.Čuvanje (lagerovanje) traktora 9.11 Opšte tehničko održavanje 9.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 9.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 8.10 Posle svakih 2000 časova rada 8.

sa regulacijom sile vuče. moderna komandna tabla i uređaji. šest hidrauličnih priključaka.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221. Napon sistema za uključivanje startera je 24 V. pozicije i kombinovanom.4 -nazad 3.3 Motor Tip: direktno ubrizgavanje Dizel motor na turbo pogon sa vodenim hlađenjem Model: D-260. „automatski uključena/isključena“.ispod zadnjeg mosta 465 Minimalni zakret.3 Eksploataciona masa. sa cilindričnim zadnjim izvodom sa planetarnim zupčanicima. stalno uključena. Elektronski uređaji Generator: 12V -regulisani napon. sa filterom za vazduh i grejanje. Spojnica ima tri režima rada: automatsko uključivanje (u slučaju proklizavanja zadnjeg točka).srazmerno broju obrtaja/min. mm . sa pokretnim ventilacionim otvorom na krovu. Elektrohidraulične višelamelne spojnice omogućavaju prednji pogon pod opterećenjem. vazdušni dvokružni sistem kočenja koji je sinhronizovan sa radnom kočnicom traktora.9 Pogon zadnjeg priključnog vratila je hidrauliičan . m 5. kg 5100 Maksimalna dozvoljena masa. km/h -napred 1. stop svetla. kg 5905 Dimenzije pneumatika -prednji točkovi 14.160) Prednji pogonski most Prednji most (1222-2300020). sa starterom snage 5kW. sa dva diska. zadnja poziciona svetla. i zglobovima sa dva oslonca. „konstantno uključena“ Prenos: planetarni –cilindrični. sa mehaničkim uređajem za podizanje u tri tačke i potpunim fiksiranjem u podignutom položaju.srazmerno broju obrtaja/min II 1000 . 6 . Kabina Zadovoljava propise OECD. sa diskovima Kočnica priključnog vozila: vazdušna.sa spiralnim zupcima Menjač: mehanički. mm 4580 Širina. mehaničko fiksiranje.4R38 Upravljački mehanizam Hidrostatičan.ispod prednjeg mosta 620 .9. C-50). isključena. elektronski perač vetrobrana i brisači. bar 200 Rezervoar ulja hidrauličnog sistema. kW (KS) 96.R24 -zadnji točkovi 18. dm3 25 Podaci o merama i masi Razmak između vratila mm 2760 Maksimalna dužina. mm 2250 Visina do krova kabine.2 S2 Snaga. sa ugrađenim radnim cilindrima u trapez volana (2 kom.1-18. zadnji elektronski brisači. orbit: Lifam. zadnji i bočni prozori.8-39. suva. Osnovna oprema Farovi. zadnji podizni uređaj. migavci. 2100 Broj cilindara 6 Prečnik cilindra / hod klipa 110 x 125 Zapremina cilindra. mm -prednjih točkova 1600 -zadnjih točkova 1500-2100 Slobodna visina.12 Maksimalni obrtni momenat.9 (132) Nominalni broj obrtaja/min.Belarus 1221. Nm 559 Zapremina rezervoara 160 Prenos snage Spojnica: frikciona suva. snage 1000W. sa tri režima rada: „isključena“.srazmerno pređenom putu broj obrtaja/ pređeni put Blokada diferencijala zadnjeg mosta. i sa sistemom za hladni start. dm3 7. sa koničnim zupčanicima diferencijala Kočioni sistem: Radna i parkirna kočnica: mehanička. mm 2850 Razmak (kolotrag). u tačkama donjih ručica za podizanje kp 5000 Maksimalni pritisak. radna svetla.I 540 . Hidraulični uređaj: sa više regulacija. stepenasti sa 6 sinhronizovanih stepena prenosa Broj stepena prenosa: napred/nazad 16/8 Zona regulacije. automatska sa zupčanicima Hidraulična. Sila podizanja. sa servo pumpon tipa Danfoss (pumpa: NS 16.

tehnički pregled: nakon 1000 radnih sati 1. Pažnja! Ukoliko se ne pridržavate mera za odžavanje i to ne obavite u predviđenom roku u servisu koji je preporučen od strane proizvođača. Uvod Povratak na sadržaj Ovo uputstvo za eksploataciju i održavanje sadrži uputstvo za traktor tipa MTZ-1221. Grafički simboli i njihovo značenje: Pogledaj uputsvo Kočnica Ručna kočnica Zvučni signal Havarijska signalizacija Gorivo Tečnost za hlađenje Grejač za prethodno zagrevanje pri startovanju Broj obrtaja motora u minuti 7 Manipulacije upravlanjem Brzo Sporo Napred Nazad Punjenje akumulatora Svetla u kabini Gabaritna svetla Signal skretanja . tehničke podatke. pre nego što ga stavite u pogon. za transport.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. sa nošenim. tehnički pregled: nakon 250 radnih sati 3. tehnički pregled: nakon 30 radnih sati (nakon razrade) 2. polunošenim i priključenim oruđem. Tip traktora MTZ.Belarus 1221.3. Dug vek rada i pouzdanost zavise u velikoj meri od pravilnog korišćenja i blagovremenog tehničkog održavanja. to će dovesti do prestanka važenja garancije! Mere tehničkog održavanja propisane od strane proizvođača: 1.1221. i zbog toga dobro proučite uputstvo za održavanje i rukovanje.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI Povratak na sadržaj Proizvođač koristi standardne međunarodne grafičke simbole koji se odnose na korišćenje opreme i za upravljanje.3 ima pogon na sva četiri točka (4x4) i služi za obavljanje različitih poljoprivrednih radova. radi sa mašinama za utovar i istovar. za rad sa mašinama za ubiranje i za pogon stacioniranih poljoprivrednih mašina. uputstvo za eksploataciju i uputstvo za tehničko održavanje.

s.kontrolni uložak vazdušnog filtera motora 8 .priključni uređaj za vuču TP-1-1.prključno vratilo GMT.hidraulični mehanizam za upravljanje HTK.Belarus 1221. tehnički pregled TP-3-3. tehnički pregled TP-2-2.spojnica ZMP.nagore Obrtno vratilo .ventil za automatsko ubrizgavanje goriva AUS. s.nadole Spoljni cilindar istežući Spoljni cilindar gurajući Spoljašnji cilindar plivajući Signal skretanja prikolice Dugo svetlo Kratko svetlo Radni farovi Blokada diferencijala Uključeno priklj. s.papirni uložak za filter VAU.aerosolni uređaj za startovanje UGVF.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake HMU. s.zadnji mehanizam za podizanje STP. tehnički pregled TP-4-4. vratilo Uključen prednji most Ventilator Perač stakla Čistač prednjeg stakla Čistač zadnjeg stakla o 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje n /min Pritisak ulja u motoru Temperatura tečnosti za hla|enje motora Otvoreno Zatvoreno Postepene izmene Obrtno vratilo .rezervni delovi.automatski zabravljivač diferencijala PV.agregat za pokretanje traktora S.hidraulični mehanizam za podizanje PUV.mesečna tehnička kontrola TAK. alati i dodatna oprema ZPV-zadnje priključno vratilo APT.sezonski tehnički pregled PPM –prednji pogonski most ZD– zabravljivač diferencijala AZD.uložak glavnog vazdušnog filtera KUVFM.gornja mrtva tačka Povratak na sadržaj HMP. tehnički pregled AK– akumulator PU.

Druge mašine priključujte na traktor samo ako se poteznica i podizni mehanizam nalaze u donjem položaju. Nemojte pušiti prilikom punjenja rezervoara odn. Ako u toku rada otkaže motor ili sistem za upravljanje. 8. a ručica menjača treba da bude u položaju “praznog hoda” 2. Zabranjeno je vršiti izmene na traktoru ili na njegovim delovima bez konsultacija sa proizvođačem. Izvodite isključivo sa isključenim motorom i zakočenim traktorom.1 Opšta uputstva 1. postupajte oprezno da ne biste zadobili opekotine. Povratak na sadržaj Pre korišćenja traktora pažljivo proučite uputsvo za rukovanje. priključnu mašinu. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora Strogo pridržavanje mera bezbednosti i doslovna primena pravila upravljanja traktorom i njegovo pravilno korišćenje. 9 . Pre nego što krenete. 9. upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na priključnim mašinama.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. 10. Traktorom mogu da upravljaju samo obučeni i kvalifikovani rukovaoci. Kada ispuštate iz hladnjaka vruću vodu ili ulje iz motora odnosno vruće ulje iz rezervoara za ulje hidrauličnog sistema. 10. 7. Uvek polako odvrćite kapicu.Belarus 1221. samo ako ste se uverili u potpunu ispravnost. Ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru bez neophodne ventilacije. 3. 2. zaustavite motor. Radi vaše bezbednosti održavajte traktor i uređaje na njemu. 7. Nemojte napuštati traktor dok je traktor u pokretu. povucite parkirnu kočnicu. 6. a ručica priključnog vratila (ZPV) u položaju “isključeno”. Ne radite ispod podignutog poljoprivrednog oruđa. 2. nošeno oruđe i spojeve. 5. Ako je traktor opremljen sigurnosnim pojasom. Radove na motoru. koristite ga pri radu. 3. Pri dužem stajanju ne ostavljajte nošeno oruđe u podignutom položaju.1 Priprema traktora za rad Povratak na sadržaj 1. obezbeđuje potpunu bezbednost rada na njemu. 9. Sistem za hlađenje radi pod naponom. 5. 6. Izduvni gasovi mogu izazvati smrt. kontrole vozila ili u toku provere akumulatora. ako niste u kabini na sedištu. koji obezbeđuje ventil koji se nalazi u kapici otvora za punjenje. 11. Nemojte ostavljati traktor na kosini. 4.1. Pre izlaska iz kabine isključite priključno vratilo. postavite prednje tegove ili stavite tegove na prednji točak. da se spojevi ne rasklimaju pri udarima u toku rada i pri transportu. Nemojte startovati motor i ne koristite ručice za upravljanje. i čišćenju traktora i pripremu za rad itd. 11. 8. naročito kočnice i uređaj za upravljanje u ispravnom stanju. Nedovoljno znanje o upravljanju i korišćenju traktora može biti uzrok nesrećnih slučajeva. Počnite sa radom.i tek nakon toga je skinite. Pre startovanja motora parkirna kočnica mora biti povučena. Pre početka rada detaljno pregledajte traktor. Ako se prednji deo traktora odvaja od podloge pri priključivanju teških mašina i oruđa na podizni uređaj. 2. odmah zaustavite traktor. U slučaju da ipak morate da ostavite traktor na kosini. 4. uključite prvi stepen prenosa i povucite parkirnu kočnicu. Priključne poljoprivredne mašine i prikolice za transport treba da su čvrsto spojene.

nagibu i krivini.2 Stavljanje traktora u pogon Povratak na sadržaj 1. 4. da ne biste zaslepili vozača vozila koje Vam ide u susret. 2. treba ih spojiti i sigurnosnim lancem ili sajlom. Pri radu na nagnutim terenima podesite rastojanje točkova maksimalno na 1800 mm. jer kada elektrolit (rastvor) dospe na kožu izaziva opekotine. ako je njena masa veća od polovine mase traktora. Da bi izbegli prevrtanje traktora budite oprezni pri vožnji traktora. ne regulišite i ne održavajte oruđa koja se pokreću preko priključnog vratila ako motor radi. može da bude opasan kako za Vas tako i za druga lica. Prilikom noćne vožnje uključite kratko svetlo ukoliko Vam ide vozilo u susret. kao i da su ovi uređaji predviđeni za korišćenje na Vašem traktoru. Ne pravite nagla skretanja pri punom opterećenju i pri velikim brzinama kretanja. 4. Pri radu sa stacioniranim mašinama koje se pogone od priljučnog vratila. 3. Budite oprezni pri radu sa akumulatorom. Između traktora i poljoprivrednog oruđa se sme koristiti samo kardansko vratilo koje je zaštićeno i ograđeno. ugasite motor i uverite se da se priključno vratilo sasvim zaustavilo. naročito na neravnom terenu. 5. Zapamtite da Vaš traktor.Belarus 1221. Izaberite bezopasnu brzinu koja odgovara uslovima puta. Pri radu sa oruđem koje dobija pogon od priključnog vratila. 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 12. u slučaju potrebe podesite kočnice b) proverite zvučnu i svetlosnu signalizaciju c) transportne prikolice treba da imaju čvrste spojeve. Ne koristite opremu koja nije predviđena da se koristi na traktoru. ukoliko se nepravilno koristi. Uverite se u ispravnost dopunske opreme ili pomoćnog uređaja.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. 14.1. d) zabranjeno je spuštati se niz nagib sa isključenim stepenom prenosa. 3. 2. i osim toga. 10 . uvek povucite parkirnu kočnicu i blokirajte (osigurajte) zadnje točkove podupiračima otpozadi i spreda. a takođe i pri okretanju traktora prethodno se uverite u to da nema opasnosti da nekog zakačite ili da udarite u neku prepreku. pre nego što izađete iz kabine i pristupite razdvajanju. Ne nosite široku odeću pri radu sa priključnim vratilom ili kada ste u blizini obrtnih delova. 15. Uverite se u to da je mašina čvrsto spojena. Krećite se sa istim stepenom prenosa niz nagib kao i uz nagib. 13. Pri korišćenju traktora za transportne radove: a) proverite rad kočnica i izbalansiranost. 2. Uverite se u ispravnost svetlosne signalizacije.1. Ne čistite. Pre podizanja i spuštanja nošenog priključnog oruđa. e) zabranjen je rad sa prikolicom bez sopstvenih kočnica.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 1. 6. da biste mogli lako da im pristupite prilikom upravljanja.1.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme Povratak na sadržaj Da bi izbegli oštećenja poluprovodničkog pribora i otpornika. Obezbedite slobodan prostor oko prekidača vratila i pedale kočnica i ručica za upravljanje. Ne otkačinjite električne provodnike dok se motor ne zaustavi i dok ne isključite sve električne prekidače.1. 2. 3. Ti dodaci mogu dovesti do opasnosti od paljenja (požara) ili eksplozije. 4. Ne proveravajte postojanje napona „na varnicu“ jer će to dovesti do brzog oštećenja tranzistora. 5. hidraulički uređaj mora biti oslobođen tereta. Nemojte pušiti u toku punjenja traktora gorivom. Treba koristiti kardansko vratilo koje ima fabričku zaštitu. 2. 3. Ne spajajte akumulator na električni sistem traktora dok ne proverite polarnost izvoda i napon. 3. 2. Kratak spoj ili nepravilna polarnost izaziva oštećenja dioda i tranzistora. Nemojte sasvim do kraja napuniti rezervoar gorivom. Punite rezervoar gorivom uvek na kraju dana da bi se smanjila kondenzacija vlage. 1. 2.Belarus 1221. Traktorom je dozvoljeno upravljati isključivo iz kabine sa sedišta rukovaoca. Zabranjeno je napuštanje i ulazak u traktor koji je u pokretu 5. 4.Ne izazivajte kratak spoj nepravilnim spajanjem provodnika. To izaziva pojavu povećanog napona u delovima za punjenje akumulatora i dolazi do neizbežnog oštećenja dioda i tranzistora. Prilikom saobraćanja na magistralnom putu pedale kočnica moraju biti spojene (i leva i desna) 6. Ne otkačinjite akumulator kada motor radi. Uvek čvrsto zatvorite poklopac rezervoara. 7. 11 . 2. Zabranjeno je dodavati dizel gorivu benzin ili smeše. 8. Zabranjeno je puštanje u pogon traktora i priključenog oruđa bez fabrički proizvedene zaštite. 4. Na traktor se mogu priključivati samo priključni uređaji koje proizvodi proizvođač traktora ili ih preporučuje. 3.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom Povratak na sadržaj 1. pridržavajte se sledećih bezbednosnih mera: 1. Nemojte skinuti poklopac i ne punite rezervoar dok motor radi. Zabranjen je transport drugih lica na traktoru i njegovom poljoprivrednom oruđu odnosno na mehanizmu za vuču. Poljoprivredna oruđa moraju biti pričvršćena prilikom transporta.

Ručica za upravljanje regulatorom dubine obrade zemljišta 40. Prekidač za svetlo u kabini 16. Komande za upravljanje i instrumenti 1. dugo / kratko svetlo. Prostor za radioprijemnik 11. 22.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Kombinovani uređaj 3. Ručica za upravljanje priključnim vratilom 36. Prekidač gabaritnih svetala 31. Cirkulacioni zasuni 12.Belarus 1221. Prekidač ventilatora kabine 14. Prekidač za pranje stakala 30. Ručica za uključivanje priključnog vratila 44. zvučni signal) 8. Poluga za upravljanje desnim bočnim izvodima hidrauličnog sistema 18. Brzinomer 10. Pedala za upravljanje dotoka goriva (pedala gasa) 25. Ručica za uključivanje dijapazona 33.a Prekidač prednjih farova 15. Prekidač zadnjih farova 14. Graničnik hoda ručice za upravljanje regulatorom sile 38. Ručica parkirne kočnice 34. Prekidač za zagrevanje pri paljenju motora 24. Prekidač startera i pribora 23. Ručica za upravljanje nagiba nosača 28. Ručica za fiksiranje podiznog mehanizma 12 27. Ručica za mešanje signala davaču za regulaciju sile i pozicije 41. kontrolne lampice 9. Prekidač za „masu 42. Višefunkcionalni prekidač (obrtomer . Blokada diferencijala zadnjeg i prednjeg mosta i upravljački panel 39. Ručica za gas 37. Utičnica za prenosnu sijalicu 43. Poluga za zaustavljanje motora 32. Prekidač za signalizaciju havarije 2. Pedala spojnice (kvačila) 29. Poluga za upravljanje desnim zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 19. Pedala desne kočnice 26. Prekidač brisača prednjeg stakla 13. Pedala leve kočnice 35. Oduška 20. Poluge za upravljanje levim bočnim i zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 17. Ručica za uključivanje stepena prenosa (menjač) .

Informacije o rukovanju i održavanju koje možete naći u uputstvu za eksploataciju. Delovi startera motora a.14. Nakon 35 sekundi signalna lampica počinje da treperi. 800. Lampica za elektronsko zagrevanje uključuje signalnu lampicu (5) vidi sliku (3). proučite komande za upravljanje i instrumente. Zaprljanost filtera za vazduh na motoru (narandžaste boje) Signalna lampica se pali kada je stepen zaprljanosti veći od dozvoljenog i tada treba očistiti filter.Belarus 1221.. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju (БКП) Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju nalazi se na komandnoj tabli i služi za kontrolu strujnog kola elektronskog zagrevanja odnosno signalizacije njegove funkcije. 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Važno! Pre nego što započnete rad sa traktorom.3795-01 (12). 1. Kontrolna lampica (AKБ) rezervnog napajanja ugrađena je u pokazivač napona kontrolnog uređaja (71).1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom (Za tipove traktora iz sledećih familija: 500. što znači da je elektronski grejač spreman za startovanje motora. pomažu upoznavanju komandi za upravljanje i instrumenata koje zu neophodne za bezbedno saobraćanje i rad. 1000. ako je sve u redu sa strujnim kolom elektronskog zagrevanja. U položaju uključen (ključ za startovanje motora (55) je u položaju II) prekidač startera vrši funkciju dijagnostike napona u sistemu. odnosno njihovu funkciju. 3. 2. Nominalna jačina struje je: 12 A. Pritiskom na prekidač pale se sve kontrolne lampice. ako je neprestano uključena. Prekidač startera (БUС) Prekidač startera (БUС) (76) se nalazi na komandnoj tabli i služi za uključivanje i isključivanje startera. 1200) Povratak na sadržaj Osavremenjeni elektronski uređaji prema svojim dole opisanim osobinama imaju sledeće mogućnosti: 1. A 191. Izvori elektronskog napajanja (24 V – ni sistem) Na izvor napajanja priključen je generator (8) koji ima posebnu fazu.3795-01 je smešten na hladnjaku motora (sa leve strane u gornjem delu hladnjaka) i služi za rezervno (AKБ) (68) uspostavljanje napona odnosno kontrolu 24 V-nog napona u sistemu za startovanje. U prekidaču startera nalazi se izvod za uključivanje kontrolne lampice (4) (vidi sliku) koja se nalazi na bloku kontrolnih lampica i signalizira stanje o rezultatu dijagnostike. Prekidač za kontrolnu funkciju signalnih lampica (crne boje). čiji su početak i kraj preko razvodne kutije (9) povezani sa ispravljačem 191. Blok signalnih lampica na komandnoj tabli (slika 3) Slika 3. 3. b. ako trepće onda je došlo do nekog kvara u sistemu za paljenje. onda je sve u redu. 900. 13 .

9. Pali se uključivanjem elektronskog zagrevanja motora (16). pritisak ulja u motoru. Pali se ako je pritisak ulja pao ispod dozvoljenog. Nakon startovanja motora i isključivanja havarijske signalizacije isključuju se kontrolne lampice a isključuje se i kombinovani uređaj. Električne šeme Šema uključivanja autonomnih merača 71a. Signalna lampica za kontrolu pravca (zelene boje) 12. Kontrolna lampica parkirne kočnice (crvene boje) Signalizacija smetnji u radu (temperatura tečnosti u hladnjaku. Treperi. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje (16). došlo je do kvara u strujnom kolu generatora („W“ ili «~») b. Okretanjem ključa za start motora (15) u položaj II pali se signalna lampica. Signalna lampica za kontrolu farova (plave boje) 11.Belarus 1221. Rezervne signalne lampice 4. Signalna lampica za kontrolu pravca na priključnom vozilu (zelene boje) 13. 5. Pokazivač pritiska ulja 71b. pritisak ulja u menjaču (ako ga ima). Startovanje motora na temperaturi ispod 5º Startovanje motora na niskim temperaturama pomažu grejači za paljenje. Tada će se u signalnim lampicama uključiti lampica koja signalizira smetnje u radu hidrostatičkog sistema za upravljanje (6) u kombinovanom uređaju (17) je to signalna lampica koja signalizira smetnje pritiska ulja u motoru. 7. Pokazivač nivoa goriva 71e. 8.. Tada će se u signalnim lampicama uključiti signalna lampica za startovanje motora (4). Ako signalna lampica treperi velikom frekvencijom oko 3 Hz. a) Startovanje motora Startovanje motora na temperaturi iznad 5º Ključ za startovanje motora (55) okrenite u položaj I. Pokazivač tečnosti u hladnjaku 14 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Signalne lampice startera motora (narandžaste boje). Pokazivač napona 71d. 5.. signalna lampica koja signalizira napon (u 24-voltnim sistemima za pokretanje) i signalna lampica koja signalizira nivo goriva u rezervoaru (ako je gorivo u rezervoaru na nivou rezerve) Okrenite ključ u položaj II (startovanje). pritisak vazduha u pneumaticima.5 Hz) to znači da ručica menjača nije u položaju „neutralan“ ili da je došlo do prekida u strujnom kolu sistema za gašenje motora. signalna lampica za rezervno (AKБ) punjenje (24 voltni sistemi za pokretanje) 4. Pažnja! Ako se motor za start ne uključi i signalna lampica (4) ne treperi velikom frekvencijom (oko 1. Hidrostatički sistem upravljanja. signalna lampica koja signalizira pritisak vazduha u pneumaticima (ako je pritisak niži od dozvoljenog). Pokazivač pritiska u pneumaticima 71c. 6.. ako je elektronsko zagrevanje spremno za startovanje. 10. a. Signalizira smetnje u radu izazvanu promenom pritiska ulja (crvene boje).

merač ukupnog broja radnih sati – displej Slika 4a. Za izlaz na komandnu tablu. Elektromotor 90 W 85.1 Pokazivač broja obrtaja motora 1. Uključivanje pokazivača goriva u rezervnom rezervoaru 57a. Za izvor 12 Voltnog napona «+» 3. slika. Detektor brzine. Slika 4b.3 Pokazivač brzine (km/h) .3729) 3. Generator faze namotaja «W» 9. . Detektor brzine-desni točak 8. Promenjivi otpor (11. 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje b. polovi raspored 1.4 Uključivanje kombinovanog uređaja se izvodi na zadnjem delu komandne table sa 9 polnim priključkom kroz razvodnu kutiju (tabela 1. Davač signala rezervnog rezervoara c.vrednosti parametara 5.2 Pokazivač broja obrtaja priključnog vratila.levi točak 7.izvedena u obliku posebnih svetlosnih dioda. Za sklopku «-» 2.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera (u daljem tekstu kombinovani uređaj) Povratak na sadržaj 1. Uključivanje grejača 90 Watnim elektromotorom 24a. Za izlaz na komandnu tablu-izbor parametara 4. Konstrukcija kombinovanog uređaja (slika 4a) 1.Belarus 1221. Za izlaz na komandnu tablu. Za osvetljenje kombinovanog uređaja 15 Slika 3. Davač signala zadnjeg rezervoara 57b. 1.radni položaj 6. 3) Tabela 1.

3 Pokazivač normalno radi. Redosled podešavanja se može naći u sledećem poglavlju. Detektori brzine su smešteni na vratilu (poluosovinama) zadnjeg pogonskog mosta (i na levoj i na desnoj strani).1 Ako se u toku vožnje ne signalizira brzina. 16 . Slika 4d. 5. proverite da li su osigurači ispravni. znači da (u odnosu na pravac kretanja) sa desnog detektora nema signala. Za zamenu osigurača koristite štipaljku koja se nalazi u kompletu rezervnih delova traktora. Ponovno podešavanje treba obaviti samo prilikom zamene naplataka točkova (felni). tabela Polovi 1. 4. mogući kvarovi i njihova popravka 3. 3.5 Na signalizaciju brzine kretanja mogu uticati sledeći faktori: 3.2 Signaliziranje brzine između 2-7 km znači da nedostaje signal sa jednog od detektora. Rad kombinovanog uređaja. U toj situaciji treba proveriti prstenove koji se nalaze uz detektore.2 Pokazivač broja obrtaja motora i priključnog vratila počinje da radi kada dobije signal od generatora faze namotaja (W-redni prekidač) 3.način rada Za ulaz kombinovanog uređaja .na Wrednom prekidaču 3. 3. Ako nema osvetljenja proverite napon na rednom prekidaču broj 2.3. Podešavanje treba obaviti na komandnoj tabli (slika 4b).3. Uključite osvetljenje na uređajima i proverite da li oni rade. 3.3.ako se na skali brzinomera pojavi 7 km i ako se posle 12 sekundi na desnoj strani skale pojavi „0“ . proverite da li je tip motora programiran po propisu i prema dole datom redosledu. Vidi raspored polova u tabeli 2 odnosno na slici. ali su vrednosti broja obrtaja suviše niske ili suviše visoke.4 Pokazivač brzine počinje da radi i na displeju se pojavljuje vrednost tek kada traktor počne da radi i kada stigne signal sa oba detektora brzine.3 Faktori koji utiču na broj obrtaja motora i kvarovi koji pri tome nastaju mogu biti sledeći: 3. to znači da nedostaje signal sa oba detektora.1 Uključiti napajanje komandne table.5. 3. 3. Redosled Za ulaz kombinovanog uređaja – vrednosti parametara Za ulaz kombinovanog uređaja .Belarus 1221.1 „Trzanje i poskakivanje“ pokazivača na skali signalizira da nisu dobro podešeni polovi. Napomena! Na rad pokazivača broja obrtaja motora i priključnog vratila ne utiče detektor brzine. Kombinovani uređaj se može priključiti na bilo koji tip traktora. Bez potrebe ne podešavajte kombinovani uređaj! 2. Pažnja! Proizvođač je podesio kombinovani uređaj za Vaš tip traktora.5.izbor parametara Za kućište 3. 4b.5. 2.3 Detektori kombinovanog uređaja proizvedenog posle oktobra 2000 godine (godina proizvodnje je istaknut na zadnjem delu uređaja) raspolažu funkcijom za dijagnostiku brzine i to: .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2. 3. 3.2 Trzanje pokazivača i signaliziranje suviše malog broja obrtaja se javlja prilikom prejakog dodavanja gasa ili uključivanjem potrošača (gde signalizira da nije odgovarajuća zategnutost remena generatora).

Parametar: Z. 244. (u koracima od 5mm) -3. 243.800/900/952/822/923) -2. Redosled rada kombinovanog uređaja i redosled njegovog podešavanja 1. 5. Podešavanje parametara se obavlja bez podataka detektora brzine.Z. onda se na displeju pojavljuju vrednosti vremena rada motora.. 245. 4.3 Uključivanjem prekidača „vrednost ’’odvija se podešavanje neke od dole navedenih vrednosti.kod tipa MTZ-1221/1021/1522) (69. Podešavanje parametara se izvodi uzpomoć dve tipke (slika 4b) 4.e. Parametar: Rk (mm).Belarus 1221. Uključivanje napajanja Pri uključivanju izvora napajanja uključuje se i kombinovani uređaj i omogućuje se startovanje motora. U gornjem redu displeja (i pored nedostatka signala detektora brzine) se pojavljuju trenutne vrednosti rada motora. Uključivanjem prekidača „podešavanje“. 3.5.kod tipa MTZ.2 Uključivanjem prekidača „parametar“ izvodi se podešavanje nekog od dole navedenih parametara.broj zubaca na zupčaniku na mestu gde se nalaze detektori Vidi redosled programiranja kombinovanog uređaja Napomena! Generator faze namotaja ne utiče na rad pokazivača brzine.Rk zavisi od prečnika felne .e. 3. 3. 415. 6068 (John Deer) 6. 17 . 410. broja obrtaja vratila i broja obrtaja priključnog vratila.. Motor uključen Na displeju se prikazuje broj obrtaja motora i broj obrtaja priključnog vratila. Parametri se mogu odabrati sledećim redosledom (ciklično): . Tada je kombinovani uređaj u pogonu i imamo kontrolu napona (podešavanje je započeto sa komandne table). 2. 4.1.4 Ako nije pravilno podešen zazor (razmak) između detektora i ozubljenja koje je pričvršćeno na vratilo (poluosovinu). broj zubaca – 23:69 (23.405.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje -ako se sa leve strane skale pojavi „0“. Parametar: tip motora 242. 4.5 Pri prevelikoj odnosno premaloj vrednosti brzine treba se uveriti da li su vrednosti parametara pravilno podešene: . i svi podešeni parametri će biti sačuvani. 260. odnosno po zaustavljanju traktora. Podaci o radu motora /informacije se menjaju na svakih sat vremena.1 Prekidačem (tasterom) treba uključiti „podešavanje“ ili „rad“ ili staviti u željenu poziciju.. Nakon završetka podešavanja prebacite prekidač u položaj „rad“.5.-400. u tom slučaju nema signala na senzoru sa leve strane. 245. Motor ugašen Ako je motor ugašen. do 950 mm. a prekidače „parametar“ i „vrednost“ pritiskom mogu se videti i podesiti sve vrednosti na displeju. Zazor treba podesiti kako je prikazano na slici 4.5. Slika 4. Nedostaju vrednosti brzine motora.

desno gabaritno svetlo 6. 3. Elektromotor sistema za ventilaciju i grejanje (20 A) 13. Blok osigurača 12. desna gabaritna svetla i osvetljenje komandne table (15 A) 9. zvučni signal 3. Slika 7.5A) 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Nalazi se sa leve strane iza sedišta rukovaoca na zadnjem zidu kabine.4. zvučni signal (7. 3.5A) 11.3 Osigurači 1. Na priključku se nalaze sledeći izlazi: 1. desni pokazivač pravca 5.1 Dvopolna utičnica Dvopolna utičnica obezbeđuje napon od 12 Volti direktno sa akumulatora.5 A) Slika 5.Belarus 1221. ručicu stepena prenosa držite u ovom položaju dok se ne ostvari puna brzina. signalizacija havarije (15 A) 4. kratka svetla levog prednjeg fara (7.5 Upravljanje menjačem Povratak na sadržaj Upravljanje menjačem obavlja se dvema ručicama: 1.5 A) 14. slika 7.5 A) 10. signal kočenja (15A) 2. kratka svetla desnog prednjeg fara (7. ručicom dijapazona 2.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme Povratak na sadržaj Sedmopolna utičnica je predviđena za uključivanje potrošača priključnog vozila. i nalazi se na zadnjem delu traktora pričvršćena na nosač utičnice. stop-signal 7. „masa“ 4. dugo svetlo (8 A) 7.. ručicom stepena prenosa Stepen prenosa i ručica dijapazona se uključuju u skladu sa kinematskom šemom I i II Pažnja! Da biste obezbedili prebacivanje stepena prenosa bez trzanja postupite prema šemi. levi pokazivač skretanja 2. relej-pokazivač skretanja (7. leva gabaritna svetla (7.5A) 8. svetla u kabini i radna svetla (15 A) 3. U nju se može uključiti na primer mobilna lampa. 15 rezervni 16. instrumenti i signalna lampica parkirne kočnice (7. davač punjenja akumulatora (25 A) 3. 18 . brisač stakla i perač stakla (15 A) 5. priključnih poljoprivrednih mašina ili oruđa. levo gabaritno svetlo Slika 6.

prekidač se automatski vraća u srednji položaj „blokada diferencijala“isključena.„blokada diferencijala prinudno uključena’’-pritiskom na donji deo prekidača (nije fiksni položaj). okrenite ručicu desno i otpustite ručicu za regulaciju sile.„Podizni mehanizam nije blokiran“ .krajnji donji položaj Uključivanjem prednjeg pogonskog mosta pali se kontrolna lampica (1). 3. ako ručicu (2) prebacite u srednji položaj.srednji položaj (fiksni položaj) . Lampica se isključuje. Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta obavlja se preko prekidača koji se nalazi sa desne strane instrument table (4). Ručica ima tri fiksna položaja. -prednji pogonski most uključen-uključuje se automatskipritiskom na gornji deo ručice.„automatska blokada diferencijala .Belarus 1221. a ni prilikom skretanja.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Povratak na sadržaj Ručica (2) ima dva položaja. Tropoložajni prekidač obezbeđuje sledeće mogućnosti uključivanja: .krajnji desni položaj. postavite ručicu za upravljanje regulatorom.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta Slika 9. Da bi blokirali radno oruđe (i rasteretili hidrauliku traktora) podignite ga u gornji položaj. koja se i gasi isključivanjem blokade diferencijala i stavljanjem u automatski položaj kao i kada je ona u srednjem položaju. u položaj „podizanje“.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom Ručica za upravljanje prednjim pogonskim mostom (2) (slika 10) smeštena je sa desne strane komandnog zida. Slika 10. 3.„blokada diferencijala isključena“. (slika 9) . -prednji pogonski most isključen. Povratak na sadržaj 19 .„Podizni mehanizam je blokiran (fiksiran) . Važno! Prinudnu blokadu diferencijala uključite samo na kratko za prelazak preko prepreka na putu i u poljskim i transportnim radovima. U suprotnom može biti otežano upravljanje traktorom. Otpuštanjem donjeg dela prekidača. Da bi izvršili deblokadu podiznog uređaja podignite rdano oruđe i okrenite ručicu ulevo. odnosno vraća se u osnovni položaj. Upozorenje! Ne koristite blokadu diferencijala pri brzinama kretanja traktora preko 10 km/h. .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3.krajnji levi položaj. to jest u slučaju automatskog isključivanja u toku rada.ručica u srednjem položaju -prinudno uključivanje blokade diferencijala. Uključenje blokade diferencijala signalizira lampica (3).

Uključivanje pogona za sinhronizovanje priključnog vratila i brzine kretanja postiže se na sledeći način: -startujte motor -pritisnite do kraja pedalu spojnice kvačila i izaberite (uključite) I ili II stepen prenosa.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom Ručica (1) slika 12 ima dva položaja: 1.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Ručica (1) slika 11 ima dva položaja: 1. Slika 11. Za deblokiranje podiznog mehanizma podignite radno oruđe i ručicu okrenite na levu stranu. Priključno vratilo „uključeno“. u srednjem položaju).krajnji desni položaj.Belarus 1221. Povratak na sadržaj 3. ’’Uključen nezavisni ZPV“.krajnji donji položaj Slika 12. 20 . Podizni mehanizam je blokiran.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! 1.krajnji levi položaj Da biste fiksirali podizni mehanizam podignite radno oruđe u krajnji gornji položaj. Priključno vratilo „isključeno“. ručicu za regulisanje sile stavite u položaj „podizanje“. i ako je minimalan broj obrtaja motora praznog hoda glavnog vratila! U suprotnom može doći do oštećenja. Podizni mehanizam nije blokiran-krajnji desni položaj 2. Prilikom kretanja na tvrdoj podlozi. ’’Isključen pogon ZPV“ srednji položaj Slika 12.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje Povratak na sadržaj Ručica (2) (slika 12) ima tri položaja: 1. Povratak na sadržaj 3. a zatim (1) je okrenite na desnu stranu. ’’Uključen zavisni ZPV’’ (broj obrtaja zavisi od pređenog puta)-levi desni položaj 3. 3. -polako popuštajte pedalu spojnice kvačila i pomerajte polugu za uključivanje (2) u krajnji levi položaj.krajnji gornji položaj 2. obavezno isključite prednji pogonski most da biste izbegli oštećenje prednjeg pogona (ručica 2. 2. Prinudno uključeni prednji pogonski most koristite samo na kratko radi prelaska preko prepreke ili kretanja unazad. 2. Važno! Sinhroni pogon zadnjeg priključnog vratila uključujte samo pri maloj brzini.

Napomena! Ako se jedna ručica hidrauličnog mehanizma za podizanje (vidi dole) zaglavi u položaju „podizanje“ ili „spuštanje“.bočni krajnji položaj. dok ne prestane kuckanje. onda se prekida rad regulatora za uključivanje regulatora sile u položaju „zona regulacije“. 3. Nakon otpuštanja ručice ona se vraća u položaj „neutralan“ -„automatska kontrola’’ (zona regulacije). Slika 14. 13) nezavisnog pogona ima dva položaja: -I – „540 obrtaja/min“ do kraja u suprotnom smeru kazaljke na satu: -II. Kraj zone regulisanja odgovara maksimalnoj dubini obrade zemljišta.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3.neutralan. a zatim zategnite zavrtanj (2). fiksiran položaj -„podizanje“. nije fiksiran. Ručica ima sledeće dole navedene položaje: -„N“. Posle puštanja ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“ 3.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) Povratak na sadržaj Da biste imali pristup do ručice skinite poklopac koji se nalazi ispod sedišta rukovaoca. Između položaja „podizanje“ i „spuštanje“. Regulator za uključivanje regulacije sile ima dva položaja: I-isključeno II-uključeno Slika 15.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Regulisanje sile/pozicije hidrauličnog sistema se obavlja ručicom označenom na slici i to u zavisnosti od odabranog položaja rada. Početak spuštanja oruđa odgovara početku zone regulisanja (minimalna dubina obrade zemljišta).15 Regulator brzine korekcije (2) Da biste sporije podizali radno oruđe okrenite točak za regulaciju u smeru kazaljke na satu.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) Ručica za uključivanje (1) (sl. „podizanje’’ i „spuštanje“ 21 . okrenite ručicu (1) u potrebnom smeru. -„Spuštanje“. (gledano na točkić za regulaciju sa leve strane traktora). Slika 13. 3.Belarus 1221. Treba pridržavati ručicu u ovom položaju dok radno oruđe ne postigne željenu dubinu.1000 obrtaja/min“ do kraja u smeru kazaljke na satu. Za postizanje potrebnog broja obrtaja priključnog vratila popustite zavrtanj (2).krajnji zadnji položaj koji nije fiksiran U ovom položaju treba držati ručicu dok se oruđe ne podigne na odgovarajuću visinu.

„Pogon pumpe od motora’’ (normalan radni položaj) . srednji.Regulacija sile Okrenitie ručku tako da se znak III poklopi sa znakom na poklopcu upravljača. III . . ručica (1) se fiksira zavrtnjem (2) II . 22 . „plivajući“ .donji položaj Važno! Uključujte pumpu samo pri minimalnom broju obrtaja praznog hoda motora. Isključite pumpu pri startovanju motora kada je hladno ili pri tehničkom održavanju.ručica (1) je okrenuta u smeru suprotnom od kazaljke sata (ako posmatramo menjač sa leve strane traktora).„pumpa isključena“. 4. Posle otpuštanja. fiksirani položaj 2. 3. „prinudno spuštanje“ – gornji srednji nefiksiran položaj između pozicija „plivajući“ i „neutralan“.gornji nefiksiran položaj Slika 19.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Upravljanje se odvija preko ručice koja je označena strelicom (slika 17) koja ima dva položaja i to: .„pumpa uključena“.„Pogon pumpe od zadnjih točkova“ – ručica (1) treba da se okrene u smeru kazaljke sata do kraja gornjeg oboda žljeba. (2) Slika 18. u odnosu na osu (3). do kraja donjeg oboda žljeba. Napomena! Položaj II koristite samo u slučaju ako prelazite kraći put ili ako je neophodno šlepanje traktora! 3. ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“.donji.Belarus 1221. Zona između znakova I i III je „zona kombinovane regulacije“ U toj međuzoni dolazi do automatskog mešanja signala davača regulacije sile i pozicije. Važno! Pre nego što uključite ručicu na potrebnu poziciju podignite podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. 3. sile i kombinovanog načina regulacije. Slika 16.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema Sve tri ručice (slika 19) kojima se upravlja radnim cilindrima imaju četiri položaja i to: 1. Povratak na sadržaj I .Regulacija pozicije Okrenite ručicu tako da se znak koji se nalazi na njoj podudara sa znakom na poklopcu upravljača.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača Povratak na sadržaj Ručica za upravljanje (1) uljnom pumpom ima dva dva fiksirana položaja: I . „podizanje“ – donji nefiksiran položaj.gornji položaj Slika 17. ručica (1) se i u ovom položaju fiksira zavrtnjem.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije. „neutralan“ . Nakon otpuštanja ručica se vraća u položaj „neutralan“ 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3.

ima mehanički nosač koji se sastoji od pneumatskog amortizera i zaštitne gumene presvlake.22 Grejanje kabine Povratak na sadržaj Slika 22. a ako želite da zatvorite grejač postupite obrnuto odnosno odgurnite od sebe dugme. 23 . .5º. Da bi otvorili grejač i dali mogućnost da topla rashladna tečnost dospe u radijatore. Okrenite ručicu grejača u bilo kom smeru 90 º za zatvaranje ili otvaranje grejača. Sedište se može podešavati na sledeće načine: .regulacija ugla nagiba za leđa je 12. i to po 15mm. Napomena! Ne čistite presvlaku sedišta rastvaračima. . Posle otvaranja grejača (1) uključite ventilator uz pomoć prekidača (3) i podesite protok vazduha u željenom pravcu pomoću zasuna za regulaciju. Ručice za podešavanje: 1 .okrenite leptir navrtku (1) za 3-5 okretaja. Slika 20.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Za promenu nagiba nosača volana povucite ka sebi dugme (3).napred-nazad 2 -indikator mase 4 . Nosač volana može imati nagib u različitim položajima od 25 º do 40º sa intervalima od 5º. Zvuk indikatora nam signalizira novi položaj sedišta. U slučaju potrebe podignite sedište. Ako na traktoru nije predviđeno dugme grejača. se odvija bez stepenovanja. Slika 21 Pre početka rada treba podesiti sedište rukovaoca u najudobniji položaj. .21 Sedište vozača Povratak na sadržaj Hod sedišta je 100 mm. Grejač se nalazi ispod nosača volana. 2.skinite poklopac (2). Koristite samo toplu vodu sa malom količinom sredstva za pranje. Traktor može biti opremljen jednim od dva tipa grejača kabine: 1.20 Podešavanje položaja volana Promena položaja volana u odnosu na visinu se obavlja na sledeći način: .premestite volan u željeni položaj. sa po 2.5º napred i 5º nazad.ugao nagiba naslona za leđa Sedište se može regulisati po visini u opsegu od 60 mm u tri položaja. .regulator mase 3 .može se pomerati napred i nazad u dijapazonu od 150 mm. 3.zategnite rukom leptir navrtku (1) i vratite na mesto poklopac (2) Napomena! Dijapazon regulisanja volana po visini je 100 mm.Belarus 1221. povucite dugme grejača ka sebi. Sedište koje se nalazi u gornjem položaju se vraća u donji položaj podizanjem. . onda skinite navlaku sa leve strane kućišta motora da biste došli do grejača. Otvaranjem ili zatvaranjem recirkulacionih zasuna (2) može se upravljati količinom svežeg vazduha koji ulazi u kabinu.regulacija prema masi rukovaoca između 50 i 130 kg. Naslon za ruku je ergonomski oblikovan i može se podići. 3.

ručica (1) se okreće 180º.ručica je okrenuta za 180º i strelica pokazuje (u odnosu na pravac kretanja) smer unazad.9 kW (132 KS) 559 Nm pri 1500 o/min 249 g/kWh 0. redni. Na zaptivaču cilindarske glave su otvori za čaure. (slika 25) 3 kom.5º 23. Sa donje strane cilindarski blok štiti korito za ulje (1) koje je izliveno od aluminijuma. 4.Belarus 1221. Između cilindarske glave i cilindarskog bloka se nalazi zaptivač glave (19).): -sistem za napajanje gorivom i vazduhom -sistem za podmazivanje Cilindarski blok (20). i 25. po glavi.2 MPa -sistem za hlađenje -sistem za pokretanje -elektronski sistem .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Napomena! Da bi se kabina brzo zagrejala otvorite potpuno recirkulacione zasune i uključite najveću brzinu ventilatora grejača prekidačem (3) 3. „isključen“.35-0.0 ± 0. za ulje za podmazivanje koji su presvučeni metalnom prevlakom.1 Motor i njegova konstrukcija Glavne tehničke karakteristke motora D-260. sa Tip turbo punjačem Taktnost 4 takta Sistem za ubrizgavanje Direktno ubrizgavanje goriva Stepen kompresije 17:1 (proračunski) Prečnik cilindra 110 mm Hod klipa 125 mm Zapremina cilindra 7. 24 Povratak na sadržaj Maksimalni broj obrtaja Minimalni broj obrtaja Nominalna snaga Maksimalni obrtni momenat Specifična potrošnja goriva Zazor između usisnih ventila i klackalice Zazor između izduvnih ventila i klackalice Ugao predubrizgavanja Pritisak ubrizgavanja 2270 o/min 800 o/min 96. (slika 24) Cilindarski blok je monoblok i izrađen je od livenog gvožđa. U cilindarskoj glavi se nalaze i brizgaljke (14).a strelica na ručici obrće se napred u pravcu kretanja traktora . U cilindarske otvore su smešteni 6 komada hizni koje su izlivene od specijalnog materijala.30 mm 0. „uključen“. Slika 23.5+ 1.12 litara Redosled rada 1-5-3-6-4-2 Dotok vazduha preko turbokompresora Sistem za hlađenje vodom Nominalni broj obrtaja 2100 o/min Motor se startuje putem elektropokretač.23 Pogon kompresora Povratak na sadržaj Ručica (slika 23) za upravljanje kompresorom ima dva položaja: 1. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4. Ventili ugrađeni u cilindarskoj glavi su takođe liveni od materijala otpornog na visoke temperature i habanje. Cilindarska glava je iz dva dela (18) (3-3 cilindra) i izrađena je od livenog gvožđa.15-0. Hizne se pričvršćuju odnosno centriraju pomoću gornjeg oboda i dve donje gumene karike. Osnovni elementi motora su (slika 24.2 S2 Proizvođač Fabrika motora Minsk 6-cilindrični.50 mm 6. 2.

zeger osigurač. U svrhu podmazivanja zegerovog prstena u maloj pesnici klipnjače i prstenu osigurača nalazi se kanal za podmazivanje. Uzdužni presek motora 1. Gornji kompresioni prsten je trapezastog poprečnog preseka. zamajac (22). ventilator 10. kružnog je poprečnog preseka i onemogućava bočno pomeranje osovinice klipa. poklopac pogonskog zupčanika 7.Belarus 1221. klipnjača 14. zatezač 8. Kolenasto vratilo je izrađeno od čelika. i svi dobijaju pogon od remenice. U maloj pesnici klipnjače utisnuta je čaura.Na prednjem delu kolenastog vratila se nalazi ozubljenje koje je spregnuto sa zupčanikom pumpe za podmazivanje. remenik ventilatora 6. ležajevi kolenastog vratila.Ležišni umeci velike pesnice su čaure koje su presvučene tankozidnim bimetalom. glava cilindra 19. Uzdužni presek motora 25 . Ležišni umeci se izrađuju u dve dimenzije u zavisnosti od nazivne mere kolenastog vratila.Da bi se ublažila oscilovanja kolenastog vratila ugrađena je remenica i regulator pritiska tečnosti (3) (slika 24). a na donjem delu dva uljna prstena. vodene pumpe. glava za hlađenje brizgaljke Slika 24. klip sa klipnim prstenovima (14). kućište termostata 12. i ista oznaka mora da se nađe na svim klipnjačama u motoru. vodena pumpa 11. zaptivač glave cilindra 20. generator i u slučaju da je ugrađen sa klima uređajem. Klipnjača je izrađena od čelika. uljna pumpa 3. poklopac 17. Klip je izliven od aluminijuma. regulator pritiska tečnosti 4. sastoji se od dva dela koja se međusobno uklapaju i spojena su vijcima. korito za ulje 2. Na čelu klipa je prostor za sagorevanje. U ležaju klipnjače se nalazi kanal za centrifugalno podmazivanje koji je zatvoren zavrtnjem. blok cilindara 21. remenica kolenastog vratila 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Osnovni elementi klipnog mehanizam Delovi klipnog mehanizma su: kolenasto vratilo (25). zadnja ploča 22. hizna 16. klipnjača. konstrukcija ima sedam oslonaca sa protivtegovima. protivteg 24. zamajac 23. klip 15.Na gornjem delu klipa su dva kompresiona. u kojoj se nalazi ležaj. remenica generatora 9. poklopac kućišta ventila 18. filter za ulje 25. Zamajac je izrađen od livenog gvožđa. osovinica klipa 13. sa ugrađenim uloškom. Velika pesnica čini donji deo klipnjače. Na klipnjači je oznaka grupe. Zegerov prsten je obložen hrom – niklom. na njegov čeoni obod je vijčanom vezom pričvršćen zupčasti venac koji se uparuje sa zupčanikom elektropokretača.

auspuh. vođica ventila 4. dizna 15. klackalica ventila 8. filter za grubo i fino prečišćavanje vazduha. ventili 11. osovinica klackalice ventila 9. Poprečni presek motora 1. ventil 5. držač 14. vazdušne cevi. bregasto vratilo. turbokompresor. usisni i izduvni ventili. gornji deo tela podizača ventila 6. Svaki ventil je opskrbljen sa dve opruge spoljnom (12) i unutrašnjom (11). unutrašnja opruga 12. Klackalice ventila (7) su izrađene od čelika i obrću se oko osovine klackalice ventila. delovi koji obezbeđuju pokretanje i zaustavljanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Delovi bregastog vratila (slika 25): zupčanici. Usisni i izduvni ventili (4) su izrađeni od termostabilnog čelika i kreću se u vođicama koje su utisnute u glavu ventila.Belarus 1221. rezervoar za gorivo. turbokompresor 7. ručna pumpa za povlačenje goriva 17. Opruge sprečavaju pomeranje klackalice na osovini klackalice ventila. 26 . Klackalica ventila ima šest otvora koji služe za podmazivanje. usisna i izduvna komora. Podizači ventila (2) su izrađeni od čelika i oslonjeni su na bregove bregastog vratila. cevi niskog i visokog pritiska. koje se fiksiraju preko tanjira (9) i ventila (10). oduška za ispuštanje vazduha na pumpi za gorivo 18. bregasto vratilo 2. tanjirić ventila 10. podizač ventila 3. spoljašnja opruga 13. brizgaljke. pumpa za doziranje. Poprečni presek motora 4. Bregasto vratilo (1) ima četiri oslonca i dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika.Gornji deo tela podizača ventila (5) izrađen je od čelične šipke. pumpa za doziranje 16. semering Slika. Nagib bregova bregastog vratila je takav da podizačima u toku rada daje obrtno kretanje. Telo ventila je tako izrađeno da sprečava prodor ulja za podmazivanje u prostor za sagorevanje.2 Sistem za napajanje gorivom Povratak na sadržaj Delovi sistema za napajanje gorivom: filter za vazduh. 25.

filter za vazduh 24. oduška za ispuštanje vazduha 4. 2. 15. 17.2. 3. 13. Elektronski signal se uključuje ukoliko razređenost vazduha u vazdušnoj komori dostigne pritisak od 450 ± 50 mm vodenog stuba. 10.1 Filter za vazduh Povratak na sadržaj Filter za vazduh je suvi tip sadrži uložak za filter izrađen od specijalnog kartona koji se može zameniti kao i pokazivače zaprljanosti. Sistem za napajanje gorivom 20. 2. 12. (monociklon) 27. poliuretanski penasti predfilter kućište Senzor zaprljanosti filtera za vazduh signalizira zaprljanost preko kontrolne lampice koja se nalazi u kabini na komandnoj tabli. Prvi je predfiltriranje (monociklon). 4. cevi uređaja za signaliziranje zaprljanosti filtera za vazduh 22. 27 1. Drugi je poliuretanski penasti predfilter. leptirasta navrtka 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 8. 11. filter za grubo prečišćavanje 26. 5.Belarus 1221. rezervoar za gorivo usisna cev filter za grubo prečišćavanje goriva cev za dovod goriva pumpa za doziranje oduška za ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje cev za dovod goriva rotacione pumpe priključna cev za povezivanje rotacione pumpe i filtera za fino prečišćavanje oduška za ispuštanje kondenzovane vode filter za fino prečišćavanje goriva cev za odvod goriva cev za dovod goriva visokog pritiska pneumatski korektor cev za usisavanje vazduha koja se nalazi iza turbokompresora a spojena sa pneumatskim korektorom komora za usisavanje cev za odvod viška goriva cev za vraćanje goriva prelivna cev brizgaljka Slika 26. turbokompresor 23. 3. 9. treći i četvrti su suvi filteri za vazduh koji se sastoje od glavnog (6) i kontrolnog (5) uloška za filter. uložak filtera tacnica 7. 19. . 6. auspuh 25. Filter za vazduh raspolaže sa četiri stepena čišćenja. 18. Slika 27. 14. 4. glava cilindra 21. 16. 7. kontrolni uložak filtera podloška 6.

Ventil za automatsko predubrizgavanje se podmazuje raspršivačem i za vreme njegovog veka trajanja nije potrebno nikakvo podešavanje. kao i elementi za obrtanje ventila za 4-5° u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. zaptivač cevi 15. kanal za odvod goriva Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje služi oduška za ispuštanje vazduha filtera za fino prečišćavanje (3). Tip brizgaljke 171. 4. 363-40. Rusija) sa pneumatskim korektorom. kućište filtera 5.2.Belarus 1221. ulazni otvor 13. ulazni kanal 2.8 Mpa. matica 8. zaptivač cevi 12.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mehaničko prečišćavanje goriva i odvajanje vode obavlja se preko filtera (3) za grubo prečišćavanje. Na vratilu pumpe za doziranje se nalazi ventil predubrizgavanja (slika 29) koji automatski u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila motora regulište ugao predubrizgavanja.3 Pumpa za doziranje Povratak na sadržaj Pumpa za doziranje visokog pritiska (5) (slika 26) ima dve komore i uporedo sa vremenom doziranja goriva se i smanjuje količina goriva (postoje redne ili sa šest klipova). dno 14. Ubrizgavanje goriva u cilindru obezbeđuje brizgaljka sa pet proreza (19). Vek trajanja filtera za fino prečišćavanje je dug ako se uložak za filtriranje i gumeni zaptivač prema uputstvu zamenjuje u predviđenom vremenskom intervalu i ako se koristi prema uputstvu. uložak za filtriranje 11. Filter za fino prečišćavanje Povratak na sadržaj U filteru za fino prečišćavanje kod motora tipa D-243 mogu se naći dva uloška za filtriranje. opruga 6. 28 . Svaki od ovih uložaka se smešta posebno u kućište filtera.02 (Jazda. Talog koji se taloži u grubom filteru se ispušta kroz otvor koji se oslobađa oduškom. (slika 26) u kome je uložak od mrežaste tkanine. Pumpa dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika.1112010. Slika 28. odvodni kanal 3. poklopac 7. oduška 10. 4. stezaljka 17. Ventil za automatsko predubrizgavanje se sastoji od pogonskog (1) i gonjenog (2) prekidača (na čijem obodu je ozubljenje) između kojih se nalazi izvršni mehanizam (3).2. 1. ugao prvog ubrizgavanja je 16 º ispred gornje mrtve tačke.2. oduška za ispuštanje vazduha 4. Pritisak goriva na početku ubrizgavanja je 22-22.16 zaptivač 9. .

5 Turbokompresor Povratak na sadržaj Turbokompresor obozbeđuje napajanje cilindara motora vazduhom (slika 31). 6. Pumpa za doziranje (15) (slika25) je povezana sa regulatorom modusa rada i sa rotacionom pumpom. 5. Kolo kompresora je izliveno od aluminijuma i pričvršćeno je za vratilo rotora specijalnom maticom (7).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 3.8 kp/cm2 . Glavni delovi regulatora modusa rada . 3. 5. zavrtanj poklopac zavrtanj pumpe za doziranje podloga matica pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem zupčanik za pokretanje pumpe za doziranje Slika 30. (excentar).4 Rotaciona pumpa pneumatski korektor (komora) za sprečavanje dima Povratak na sadržaj Rotaciona pumpa je spojena sa kućištem pumpe za doziranje i dobija pogon putem tanjirića preko kolenastog vratila. 2. 4. Turbina je (1) niklovana i otporana na visoke temperature i povezan je sa motorom (pokretni deo).obogaćivač goriva za vreme starta motora 4. Gasovi iz turbine se ispuštaju kroz odvodnu cev (auspuh). 4.komora za doziranje goriva .2.2. 4. Princip rada turbokompresora je da se izduvni gasovi koji izlaze iz cilindra pod pritiskom kroz izduvnu komoru (granu) nađu u gasnoj turbini. Tip turbokompresora: 30706 (Turbo. 1. sastoji se od jednostepenog centrifugalnog kompresora (kompresor 6) i radijalne centripetalne turbine (1). okrenuti ga ka otvoru B (slika 30) nakon čega se stavlja i zateže podloga (4) i matica (5).Belarus 1221. Turbokompresor koristi snagu izduvnih gasova. Češka) radijalna turbina je na istom vratilu sa centrifugalnim kompresorom. Slika 29. Gas pokreće kolo turbine na čijem je drugom kraju kolo kompresora. 7. Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje i ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje služi ručni klipni ventil (16) (slika 25) i zavrtanj (17) (slika 25).5-0. pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem kupasti ventili kolenasto vratilo gonjeni prekidač sa obodnim ozubljenjem prsten prsten podupirač Prilikom podešavanja pumpe za doziranje za automatsko predubrizgavanje tanjirić koji pokreće motor (6) (slika 30) treba smestiti u otvor zupčanika pumpe za doziranje (7). 6. Količina ubrizganog goriva može se regulisati pedalom za gas (24) (slika 1) ili ručicom za gas (36) (slika 2). U nominalnom pogonu motora pritisak koji nastaje iza kompresora iznosi 0. 2. pod pritiskom od 70-80 Nm. 29 .

centrifugalni filter za ulje.pri minimalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0.1 Pumpa za ulje za podmazivanje Povratak na sadržaj Uljna pumpa (za podmazivanje) (20) je pumpa sa jednostepenim zupčanikom koga pokreće kolenasto vratilo motora. bregasto vratilo 13. Tipovi ulja koji se mogu koristiti: . vratilo kola turbine kućište turbine ležaj uljna komora zaptivni prsten kolo kompresora specijalna matica čaura 9. Propusni ventil se ne može podešavati.2 Filter ulja za podmazivanje Povratak na sadržaj Filter za prečišćavanje ulja (za podmazivanje) prečišćava celu količinu ulja koja prolazi a u njemu je papirni uložak za filtriranje. centrifugalni filter 30 15. usisno grlo 10.28-045 Mpa. U uljnoj pumpi se nalazi sigurnosni ventil koji se otvara pod pritiskom većim od 0. Osim propusnog ventila u filteru se nalazi još jedan sigurnosni ventil (21) koji održava pritisak ulja za podmazivanje na 0. Delovi sistema za podmazivanje su: pumpa za ulje. Kroz poseban odvod ulje za podmazivanje dolazi do turbokompresora (7) i do kompresora vazduha (9).3. kompresor za vazduh 10. uljna magistrala 5. čaura Slika 31. oduška 19. hladnjak za ulje 4. sigurnosni ventil . 1. klip 16. usisni otvor za ulje 20. Podmazivanje delova se obavlja i pod pritiskom i raspršivanjem ulja. Pritisak ulja: . 7.75 Mpa i propušta ulje.45 Mpa Zapremina sistema za podmazivanje je: 22 litara.08 Mpa .7-0. zupčanik 11. kućište kompresora 12.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. tanjirić 11.3. propusni ventil 2. davač signala za havariju 6. filter za ulje sa papirnim uloškom 3. 4. pumpa za doziranje 9. korito za ulje 18.Belarus 1221. 4. 2. 6. hladnjak za ulje. merač pritiska 7. pričvršćivač 14. 8.28-0. uljna pumpa 21. 3. klackalica ventila sa kanalom za ulje 12.3 Sistem za podmazivanje Povratak na sadržaj Sistem za podmazivanje motora je kombinovan. glava raspršivača 17. ohlađeno ulje dolazi preko kanala u bloku motora do ležaja kolenastog vratila i vratila uređaja za upravljanje kao i do glave raspršivača koja hladi klip (15). sa ugrađenim termostatom u bloku motora. 4. Ulje za podmazivanje koje filter prečišćava u toku rada motora se hladi u hladnjaku za ulje (3). turbokompresor 8. 5.pri nominalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0.40 do +5º C (SAE 10 W / 20) + 5 do +50ºC (SAE-30) Sistem za podmazivanje motora je prikazan na slici 32. filter za ulje sa papirnim uloškom. glavno vratilo 14. prsten za podupiranje 13. U filteru za ulje se nalazi propusni ventil (1) koji se otvara ukoliko je filter zaprljan ili pri hladnom startu i tada propušta ulje u cevi za ulje kroz uložak filtera. 4. od čega je 18 l u koritu ulja. među kućište 15.

Gusta viskozna tečnost prolazi kroz otvor na tanjiriću klipnjače i ispunjava prostor između klipnjače i tanjirića klipnjače. automatski ventilator. gde dolazi do dodirivanja tanjirića i uključivanja ventilatora.001-0. Temperatura tečnosti sistema za hlađenje motora pri normalnom radu motora je 80-97ºC. Pritisak ulja za podmazivanje koji ulazi u hladnjak ulja meri senzor pritiska koji se nalazi na ulazu hladnjaka (za ulje) kao i senzor za havarijski pritisak.Ako je temperatura tečnosti za hlađenje ispod 80ºC.08 Mpa.Ako temperatura tečnosti za hlađenje prelazi 100ºC. oduška. i pored isključenog klipa ventilatora.4.045-0. cevi za spajanje.5 Mpa. ventil podešen na pritisak od 0. poklopac hladnjaka koja obezbeđuje pritisak od 0. hladnjak.Belarus 1221.2 Ventilator za hlađenje Povratak na sadržaj Ventilator radi u dva režima rada i to: automatski i prinudni. U ovom slučaju broj obrtaja ventilatora treba da bude ispod 1500 obrtaja minimalno. dva termostata.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. senzor za temperaturu na poluzi (17) i preko podizača (9) i opruge (7) otvara ventil (10). Delovi sistema za hlađenje motora su: košuljica za hlađenje. Pri normalnom radu motora temperatura ulja za podmazivanje je između 80-120ºC. Temperaturu tečnosti za hlađenje signalizira senzor temperature tečnosti za hlađenje i kontrolna lampica čiji senzor se nalazi na poklopcu termostata. Regulisanje temperature se odvija promenom količine vazduha koja prolazi preko ventilatora kroz hladnjaka kao i uz pomoć dva termostata.maticu (4) zavrtnja (5) popustite za 4-5 obrtaja (oko 5mm) . 4. Klipnjača (11) i točkići klipnjače (13) se okreću u zavisnosti od razmaka koji je između njih.1 Hladnjak Povratak na sadržaj Delovi hladnjaka: hladnjak. 4. . onda opruga (7) drži ventil (10) zatvorenim i gusta tečnost prolazi u rezervoar. Hlađenje ulja za podmazivanje se odvija u hladnjaku za ulje preko termostata voda-ulje koji je ugrađen u blok motora. 31 .4 Sistem za hlađenje Slika 32. rezervoar za tečnost. vodena pumpa.4.zavrtite točak ventilatora tako da zavrtanj (5) može da uđe u otvor (3) tanjirića klipnjače (11). Automatski pogon ventilatora u slučaju velikog unutrašnjeg trenja obezbeđuje prekidač vratila (12) (slika 33) i to na sledeći način: . Pažnja! Ako je uključen kompresor za vazduh vazdušne kočnice onda treba uključiti ventilator u prinudni pogon! Da bi se ventilator uključio u prinudni pogon (i ostao u njemu) treba izvršiti sledeće radnje: . Ako je to potrebno pritisnite rukom zavrtanj tako da se fiksiraju klipnjača i tanjirići klipnjače. Sistem za hlađenje je zatvorenog tipa sa tečnošću pod prinudnom cirkulacijom.

elekrtomagnetno kućište 4. klipnjača 15. 3. menjač. ručica za zatezanje 11. rezervoar Slika 34. 2. sa ugrađenim upravljačem i sa integrisanim regulatorom napona. amortizer 10.7 Spojnica (prekidač snage vratila) Povratak na sadržaj Delovi spojnice: prekidač vratila. lopatice ventilatora poklopac tanjirića otvor za fiksiranje matica zavrtnja zavrtanj čaura opruga kućište opruge podizač 10.6 Kompresor vazdušne kočnice Povratak na sadržaj Snabdevanje vazduhom vazdušne kočnice traktora obezbeđuje jedno cilindrični kompresor sa klipom. Pokretanje motora se odvija pod naponom od 24 V. remenica vodene pumpe 16. podloška . aerosolni start. Kompresor se pokreće preko pumpe za napajanje gorivom. suvog. 3. Uključivanjem ovog uređaja u kolektore se ubrizgava tečnost koja izaziva blagi prasak (slika 34). 9. uređaj za podizanje 13. stalnog trenja. 5. frikcioni uložak 32 12. Položaj podupirača kod skinutog rezervoara (bez cevi i brizgaljke). 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 33. i jednim stepenom rada. koji je petofazni električni uređaj. vodena pumpa 17. 4. 7. poluga 4. glava 9. zadnji most.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja Povratak na sadržaj Od električnih uređaja na motor se montira generator snage 1000 W i napona 14 V. Upravljanje elektropokretačem se obavlja iz kabine preko elektromagnetnog releja i preko kopče pokretača. Prekidač vratila (slika 35) gonjene lamele. 6. zamajac 2. preko električnog pokretača snage 5 kW. sa jednostranim elektromagnetnim pokretanjem. Pokretanje generatora se odvija preko rebrastog remena i remenica. 1. vratilo za pokretanje glava ležaj vratilo 8. prekidač vratila 13. Funkcija spojnice je da sa kolenastog vratila motora prenese obrtni moment na prednje i zadnje točkove. 1. 4. prednji most. 1. je zatvorenog tipa. 8. 7. tanjirić koji se pokreće 14. ventil 11. 5. oslona lamela 14. lamela koja potiskuje ima tangencijalni oslonac. tanjirić klipnjače 12. podupirač 2. odstojnik 3. pogon prednjeg točka. Da bi se olakšao start motora i na niskim temperaturama u kabinu je ugrađen uređaj koji pomaže start motora na niskim temperaturama. viljuška 15. lamela za zatezanje 4. Prečnik lamele prekidača vratila je 340 mm.Belarus 1221. Pažnja! Ako je kompresor uključen ventilator motora treba prebaciti na prinudni modul rada.

čaura za povezivanje 21. 4. držač 20.24a (slika 35). ručica 6.1 Način rada spojnice Povratak na sadržaj Stavljanje u pogon spojnice se obavlja pritiskom na pedalu (1). Menjač obezbeđuje pogon prednjeg mosta i pogon priključnog vratila srazmerno pređenom putu. držač 4. ležaj za istiskivanje(druk ležaj) 18. upravljačko vratilo 23. i pedala konstantno pritiska ručicu (9) za pod kabine u uključenom položaju spojnice.2 Kućište spojnice Povratak na sadržaj U kućište spojnice je ugrađen pogon priključnog vratila.7. Servo-opruga (10) omogućava lakši rad pedale. servo opruga Spojnica se uključuje. preko ručica 1. 24a opruga 25. 4.7. poluga 9. zavrtanj za pričvršćivanje 5. Devet opruga (24) obezbeđuju prenos obrtnog momenta putem frikcionih lamela sa motora na točkove. ručica 10. preko vođice (18) i preko ležaja za istiskivanje (17. (16 stepeni prenosa napred i 8 stepeni nazad). 1. lamela za zatezanje (3).8. zavrtanj servo podešavanja 3. vatrostalno punjenje 26. čaura 7.5. gonjena lamela Delovi za pokretanje spojnice su: zamajac (1). vođica 19. matica za podešavanje 17. 4.Belarus 1221. odstojnik (2) na čijem obodu se nalaze tri ispupčenja. viljuška Slika 36. Delovi spojnice koji se pokreću su: gonjene lamele (26) pričvršćene na dva vratila (7) sa amortizerima za ublažavanje vibracija (9).8 Menjač Povratak na sadržaj Menjač (slike 37 i 39) je mehanički sinhroni sa 16/8 stepeni prenosa. viljuška 22. ako pustimo pedalu (1) da deluje na opruge 24.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 16. oprugasta lamela 24. pedala 2. slika 35). hidraulični uređaj za podizanje. pogon uljne pumpe menjača. 33 . Odstojnik sa uređajem za podizanje obezbeđuje automatsko podešavanje ležaja za istiskivanje (17) tokom eksploatacije. 8.

21 podesiva podloška 18. Na vratilo pužnih brzina i pogona za kretanje unazad (26) pričvršćeni su zupčanici menjača I i II (28) i zupčanici za kretanje unazad (27). kućište viljuške 8. 32. 7 vođica 6. izlazno vratilo 19. Slika 37. hidraulični sistem menjača.31.27). Ako nema pužnih brzina (32) zupčanik se pričvršćuje za vratilo uz pomoć ožljebljenog prstena koji se nalazi na čauri (30).Belarus 1221.36. međuvratilo Pogonski sistem se sastoji od ulaznog vratila oslonjenih na igličaste ležajeve i zupčanika (1). Na ispupčenjima vratila (24) su pričvršćeni zupčanici (22. 25. vratilo za pužne brzine.28. 33 prekidač zupčanika 16.15. opruga 10.29.Na međuvratilo (38) su pričvršćeni zupčanici (34.17 ležaj 11.34. matica 24. a gonjeni zupčanik (32) je smešten na bronzanoj čauri na vratilu. 35. spojnica. prekidač vratila 13.22. 37). vratilo jedinice zupčanika 26.36. 1. kuglica 9.14. zupčanici. Na zadnjem delu vratila se nalazi ležište zupčanika (23) za pokretanje priključnog vratila. Na orebrenu čauru (30) je pričvršćen zupčanik pužnih brzina (31). 30 čaura 3.9R38) Delovi menjača: kućište menjača. viljuška 5. vratilo prenosa pužnih brzina 38.37 zupčanici 12. 20. sinhroni prekidač 4.35. na koje su pričvršćeni kupasti inercioni sinhronizatori. U ispupčenjima vratila su smeštene dve rebraste čaure (2). vratilo za pogon unazad. 34 . (dimenzije pneumatika:16. pogonski uređaj.23. i druga vratila sa zupčanicima. ulazno vratilo 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Tabela: Brzina kretanja traktora (km/h) – nominalni broj obrtaja kolenastog vratila.

13 zavrtanj 7. kuglica 16. Prekidač menjača je ugrađen u kućište viljuške (6) (slika 37) i u kućište (5) i (8) (slika 38). opruga 4.15 vođice 3.8. 1. Uređaj za razdvajanje se sastoji od prekidača na levoj strani menjača (8). 4. vratila (15) i ručice (4).14 viljuška 2.8. ručice (7). zvono 11. U kućištu (6) (slika 37) mogu se nalaze vođice (5) i (7). Zupčaste prekidače (13. 14) koje su fiksirane odgovarajućim vođicama (2.6. Uređaj za prenos brzine (slika 38) se sastoji od viljuške (11). kućište 9. Prilikom uključivanja stepena prenosa razdelnik prekida dodirne pločice i prekida se samopokretanje u međureleju (1) kao i strujno kolo glavnog releja. 7a). 25. ručice (6). kuglica 3. poklopac 15. viljuška menjača 12 viljuška za uključivanje prenosa brzine 13. Neutralni položaj viljuške (4) i fiksiranje u položaju kada je uključen motor obezbeđuju kuglice za fiksiranje (8). opruga 8. 11. 3) (slika 37) pomeraju viljuške (1. filter 17. Regulisanje stepena prenosa se obavlja preko ručice viljuške menjača (12). zavrtanj 9. kuglice (6) i štiftova (7. na ispupčenju (18) je smeštena spojnica (12).je smešteno u kućište menjača na konusno valjčastim ležajevima (10 i 17). ručica 5.4. ručice prekidača menjača. 12). kugla 10.5. Između zupčanika (11 i 14). kulisa Slika 38. zabravljač 12. 1. 25. 5. Da bi se sprečilo uključivanje istovremeno dva stepena prenosa postoje između vođica (5) i (7) kuglice za sprečavanje uključivanja.7 ručice 8.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora Povratak na sadržaj Da bi se izbeglo pokretanje motora pored uključenog stepena prenosa traktor je opremljen specijalnim uređajem za razdvajanje (slika 40). opruge za fiksiranje i zabravljač (slika 39). vratila (15) i ručice (17) koje se nalaze u kućištima (5) i (8) a delovi su smešteni u kućište menjača. ručice 18.10. Zupčaste prekidače (13. čaura 11.Belarus 1221. 15) (slika 39). 16 vratilo 17. Delovi koji su pričvršćeni na vratilo (18) stegnuti su maticom (19). na koje je pričvršćena viljuška (4). kućište pumpe Slika 39 Da bi se sprečilo istovremeno uključivanje zupčastih sklopki (prekidača) (25. 33) (slika 37) u otvorima u kućištu menjača se nalaze kuglice za razdvajanje (slika 39). 4. 33) (slika 37) fiksiraju kuglice (8. opruga 14. Podešavanje prekidanja se odvija preko podloške (9) 35 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Izlazno vratilo (18). 4. graničnik 2. Zupčanik za pogon prednjeg mosta (15) je pričvršćen na vratilo u čijoj glavi je igličasti ležaj smešten na gonjeni zupčanik (14). poklopac 6.1 Pogon menjača Povratak na sadržaj Pogon menjača se sastoji od prenosnika brzine i uključivača prenosa.

44 podloška za pravljenje zazora 35.9 Zadnji most Povratak na sadržaj Zadnji most (slika 41) se sastoji od glavnog pogona. hidraulično upravljanog razdelnika diferencijala i bočnog pogona koji se nalazi na zadnjem mostu i zadnjeg pogona koji se nalazi u kućištu poluvratila. levo bočno kućište 5. ručna (parkirna) kočnica 21. ručicu menjača prebacite u neutralan položaj! 1. zupčanik čeonog pogona 3. zupčanici prednjeg pogona 14. podloška za podupiranje . obloga kočnice pokretača 30. 3. obloga 22. čaura 7. štift 8. zupčanik prednjeg pogona 23. prsten za podupiranje zupčanika poluosovine 15. vođica 38. generator Slika 40. zupčanik sunce 39. glava krunice 37. torziona poluga 7.9. prekidač razdelnika 9. leva bočna poluga čeonog zupčanika pokretača 11. obloga blokade diferencijala 13. kućište blokade 32.4. poluosovina 42.a zabravljač 8. kuglasta podloška 28. gonjeni zupčanici 31. zavrtanj 45.27 kućište ležajeva 2. automatski pokretač 2. blokada diferencijala 12. prekidač automatskog pokretača 5. zupčanik glavnog 29. relej automatskog pokretača 6. desno kućište 43. zupčanik poluosovine 24. čaura zupčanika prednje vuče 6. planetarni zupčanici 26. krunica 36. krst diferencijala pokretača 19. relej razdelnika 4.vratilo desnog zupčanika 18. poluga planetarnih zupčanika 10. podesive podloške 10 vođice prekidača 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! Pre nego što uključite motor. Slika 41. ležaj 36 34.Belarus 1221. prsten za podupiranje 16. 1. radna kočnica 20. zavrtanj diferencijala 33. poklopac diferencijala 25. 40 ležajevi 41. zupčanik prednjeg pogona 17. kuglice uređaja za razdvajanje 7.

40) se na zazor 0. kućište prekidača 3. Pomoću konusni ležajeva (2) se reguliše pravac vratila i prekidač zupčanika glavnog pogona (20) i (21) i podešava bočni zazor. 25) su pričvršćeni na rebra vratila (10.3 Bočni izvodi Povratak na sadržaj Bočni izvodi se sastoje od dva (2.9. 26). Između kućišta ležajeva (27) i podloške(34) je za zazor 0.9. vratilo planetarnih zupčanika 50. 33) su ugrađeni na izbočine čaure (5) koji se oslanjaju na kuglične ležajeve. poklopac membrane vratila 4. 13) i (25. 42) se sastoje od nazubljenih planetarnih zupčanika. torzionog vratila (6). Pomeranje pravca kretanja vratila sprečava prsten za podupiranje (24). 4. sa koničnim zupčanikom. priključno vratilo Povratak na sadržaj Glavni pogon je preko zupčanika sa spiralnim ozubljenjem.1 Glavni pokretač 49. krsta diferencijala (18) podloške i 4 komada planetaranih zupčanika (17) od prstena za podupiranje (14) i od dva pričvršćena zupčanika poluvratila (15). razdelno vratilo 7. razdeljivač. 33). ploča 47. 33) (slika 41) nazubljena cilindrična zupčanika. 4. a menjač se sastoji od kupastih zupčanika sa izlaznim vratilom i zupčanika (21) koji je zavrtnjem pričvršćen na kućište diferencijala.2 Diferencijal Povratak na sadržaj Diferencijal je zatvorenog tipa. 4. razdelnik 8.Bočni izvodi (13. podloška 48. 1. obloga 2.9.2 i 0. glave krunice (36).4 Zadnji izvodi Povratak na sadržaj Zadnji izvodi u kućištu poluvratila (3. Rad diferencijala obezbeđuje hidraulični prekidač sa višelamelnim trenjem (1) (slika 42) sa strane levog zupčanika poluvratila. krst diferencijala 6. Planetarni prenosnik se sastoji od: kućišta (42).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 46.5. Vratilo se oslanja na kugličnim ležajevima. i gonjenog zupčanika bočnog izvoda (2.Belarus 1221. Slika 42. i sastoji se od kućišta (22) i od poklopca koji su povezani zavrtnjem (32).9. membrana 11. Podešavanje ležajeva (39.5 Blokada diferencija Povratak na sadržaj Hidraulična blokada diferencijala (1) (slika 42) smeštena je u kućište diferencijala i ona je pričvršćena preko kućišta kočnica (13) na kućište zadnjeg mosta. Gonjeni zupčanici (2. krsta diferencijala i razdelnika planetarnih zupčanika. kuglica 4. zupčanik za popuštanje 12. planetarni zupčanici 51.2 i 0. ožljebljenog torzionog vratila (6). 4. obloga leve kočnice 37 . a preko fiksnog zupčanika (35) i fiksnog centralnog zupčanika (38) su na vratilo (49) preko satelita (48) oslonjena četiri planetarna zupčanika (50).9. međulamela 13. zupčanici za zatezanje 10. Zatvoreno kućište diferencijala drže dva ležaja na zadnjem mostu. vođice (37). diskovi kočnica 5. Preko ožljebljenog vratila (10) i (26) povezuju se međusobno zupčanik (15) i zupčanik poluvratila diferencijala sa bočnim izvodima sa diskovima kočnica.5 mm vrši preko podloški (44). priključak 9.

vodovi električnog signala 6. kućišta (9). prekidač prednjeg mosta Elektrohidraulični sistem zadnjeg mosta blokade diferencijala se sastoji od jedinice za upravljanje (1). pritisnite gornji deo prekidača (6) (u modul fiksiran). zupčanika za zatezanje (4).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Prekidač vratila se sastoji od vratila koje povezuje rebra krsta diferencijala (12). Ako se zadnji točkovi moraju na neko vreme razdvojiti. pokazivač ugla zakretanja točka 3. Prekidač blokade diferencijala se uključuje. a samim tim i blokada diferencijala. priključci 5. priključka (2) i diskova kočnica (10) koji su pričvršćeni za rebra zupčanika levog izvoda. onda prekidač (6) pritisne donji deo i drži u tom položaju. jedinica za upravljanje 2. kabel 9.9. podelivši diferencijal (krst diferencijala levim poluvrationim zupčanikom). 1. membrane (5). Isključivanje blokade diferencijala će se automatski obaviti. elektrohidrauličnih razvodnika blokade diferencijala i pogona prednje vuče (3) i elektronskih vodova (5) sa priključcima. 10 elektrohidraulični razvodnici blokade diferencijala i pogona prednje vuče 4. 2. (7) 4. odnosno iz njegovog hidrauličnog dela pod pritiskom usled nestanka ulja u radnom delu membrane „A“ pomeraju se zajedno sa zupčanicima za zatezanje (4) i diskovi kočnica (10) i oni se mogu zaglaviti u kućište međulamele (9) i površine oslonca. Kada obavljamo radove kod kojih je zadnji točak izložen većem proklizavanju. Prekidač se (6) otpuštanjem vraća u srednji položaj.U tom slučaju elektromagnet elektrohidraulične blokade diferencijala dobija električno napajanje. koji je fiksiran i blokada diferencijala se isključuje. zupčanika za popuštanje (6). 4. poklopca (3). razdvaja prekidač blokade od slobodnog kretanja i povezuje sa potisnim kanalom. Iz sistema automatske blokade diferencijala. Odstupanjem prednjih točkova od pravolinijskog kretanja pod određenim uglom iz dela „A“ izliva se ulje i blokada diferencijala popušta. od pokazivača ugla zakretanja točka (2).Belarus 1221.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) Povratak na sadržaj Automatska blokada diferencijala služi za pogon traktora (vuču i kretanje). za ispravljanje njegovih funkcija a sastoji se od: hidrauličnog prekidača vratila sa dva zupčanika (razdelnika) (slika 42) kao i od dva modula rada (automatskog i prinudnog) sistema za elektrohidraulično upravljanje (slika 43) slika 43. Na jedinici za upravljanje na levoj prednjoj strani kabine (1) nalazi se prekidač pogona prednjeg mosta (11) i signalna lampica za signaliziranje uključivanja prednjeg mosta. 12 pokazivači 8. preko dva osigurača koji su ugrađeni u komandnu tablu.9. (12). pomera se klip elektrohidrauličnog razvodnika. Sistem se napaja od elektronskog uređaja sa poklopca. Sa desne strane kabine gde je smeštena jedinica za upravljanje (1) može se naći prekidač koji pokreće blokadu diferencijala (6) i kontrolna lampica blokade diferencijala. ako se točkovi okrenuti pod određenim uglom. davač signala automatskog pogona prednjeg mosta 11. prekidač blokade diferencijala 7. 38 . kojim se uključuje automatski pogon blokade diferencijala.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta Povratak na sadržaj 1.

10 Radna kočnica Zadnji točak traktora ima dva zupčanika. i na njemu se nalazi veća pogonska kočnica (prečnik 204 mm) Desni i levi diskovi kočnica (2) (slika 44) su pričvršćeni na rebra vratila zupčanika. kućište parkirne kočnice . smanjenog prečnika (prečnik 178 mm) koja je pričvršćena za kućište kočnice sa desne strane. zavrtanj 6. konusna podloška 9. 11 ručica 8. zavrtanj 23. osovina 16. zavrtanj za podešavanje 10. viljuška 16. pedala sa gumenom navlakom 21.11 Parkirna (ručna) kočnica Povratak na sadržaj Slika 45. Ako se pritisne pedala desne kočnice uključuje se kontrolna lampica kočnice. 2. Obe kočnice mogu raditi nezavisno jedna od druge preko pedala kočnica (20) ili zavisno radi jednakog kočenja oba točka istovremeno. poluga 15. zub za blokiranje 13. disk kočnice 3. zavrtanj 17. zavrtanj za podešavanje 14. sa dva zupčanika. 1. kontra-matica 7. opruga 2. kućište Slika 44. diskova sa paknama (kočione obloge) (2). zupčanik za zatezanje 3. čaura osigurača 4. kuglica (5) i od opruga za zatezanje (4). diskovi kočnica 6. 19. kuglica 5. nazubljeni oslonac 39 14. diskova kočnice (5) i kućišta parkirne kočnice (18). Pogonska kočnica se sastoji od kućišta (1). zupčanik za zatezanje 4. ručica za pogon ventila kočnice 12. opruga za zatezanje 5. kuka 17. Traktor je opremljen ručnom parkirnom kočnicom. kuglica 9. Prilikom uključivanja parkirne kočnice krst blokade diferencijala se razdvaja od kućišta zadnjeg mosta na vratilu (3). viljuška 12. Diskovi kočnica (5) (slika 45) su pričvrčćeni za rebrasto vratilo koje prolazi kroz otvor vratila pogonskog zupčanika (3) i povezan je sa blokadom zadnjeg mosta. razdeljivač pedale kočnice 22. ručica 11. rebrasto vratilo 4. 1.Belarus 1221. razdvajač 8. Pogon kočnice je mehanički. ručica 20. kontra-matica 7. suvog tipa. preko zupčanika za zatezanje (2). Postoji mogućnost razdvajanja ako pomerimo polugu za razdvajanje pedala kočnica (21). ručica 13. matica 10. opruga za zatezanje 18. konusna podloška 15.držač 18.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. zupčanika za zatezanje (3). Parkirna kočnica se stavlja u pogon preko ručice koja se nalazi na desnoj strani kabine (11) koja se fiksira povlačenjem na gore (12) a pri čemu se čuje karakterističan zvuk.

vratilo 15. Na vratilu pokretnog dela. Centralni zupčanik (24) je preko rebara povezan sa bubnjem prekidača (17) koji preko lente kočnice (16) obezbeđuje prenos snage. centralni zupčanik 25. Priključno vratilo je isključeno kada je lenta kočnice zategnuta (18) i kada je lenta kočnice (16) opuštena. bubanj kočnice 13. Pogon priključnog vratila je mehanički. podloška 19. preko koje se namešta zazor. lente za kočenje (3) nalazi se ekscentrična ručica (5). Snaga se prenosi preko ozubljenja izlaznog vratila koji pri 540 min-1 ima 60 kW. priključno vratilo 21. zupčanika (22). Priključno vratilo se okreće u smeru kazaljke na satu. zupčanik 23. posle okretanja vratila (3).12 Zadnje priključno vratilo Zadnji most raspolaže nezavisnim priključnim vratilom sa dve brzine srazmerno broju obrtaja (540 i 1000 obrtaja u minuti) i u zavisnosti od pređenog puta (3. držač planetarnog zupčanika 26. 5. dobija broj obrtaja zadnjeg priključnog vratila.Belarus 1221. vratilo planetarnih 14. Držač planetarnog zupčanika (25) je napravljen izjedna i obezbeđuje oslobađanje kočenja trakaste kočnice zajedno sa priključnim vratilom i lentom kočnice. podloška promenjivog nazubljenog oslonca vratila 10. Priključno vratilo je u pogonu. U kućištu zadnjeg mosta se nalaze dva zavrtnja (11) za podešavanje koja su povezana sa glavnim vratilom (6) i sa ručicama (4) i (5). 3.6-to rebrasto. zavrtanj za podešavanje 17. Odstupanje koje dolazi od zupčanika (22) preko planetarnog zupčanika (23) i zaustavljenog centralnog zupčanika (24) prelazi sa držača planetarnog zupčanika (25) i na priključno vratilo. zupčanik vratila 27.21-dno rebrasto na 1000 min-1 Slika 46. U tom slučaju bubanj prekidača (17) i centralni zupčanici (24) su zaustavljeni. 2. držač hidraulični radni cilindar ekscentrično vratilo ručica pogonska ručica podloška za oslonac zavrtanj za pričvršćivanje nazubljenog oslonca vratila 9. 8. 7.9R38). 6. 40 . planetarni zupčanik 24. Planetarni urađaj priključnog vratila se nalazi u zadnjem mostu i sastoji se od zupčanika vratila (26). Snaga zadnjeg priključnog vratila se prenosi preko priključka vratila (27) (slika 46) gde se u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. tri komada planetarnih zupčanika (23) i centralnog zupčanika (24). pri 1000 min-1 90 kW. promenjivi nazubljeni oslonac vratila 11. zadnji poklopac zupčanika 16. zavrtanj za pričvršćivanje 20. U tom slučaju nazubljeni oslonac vratila (10) je zaustavljen.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. 18 lenta kočnice 22. bubanj prekidača 12. Nazubljeni oslonac vratila (10) sa promenjivim 6 rebrastim (540 min-1) odnosno 21 rebrastim (1000 min-1) izlaznim vratilom se nalazi u unutrašnjem otvoru vratila (20). prekidač pogona vratila Pogon u odnosu na pređeni put se obavlja preko prekidača vratila (27) i preko vratila planetarnog uređaja (26) na zupčaniku uređaja za prenos brzine obrtaja. u slučaju veličine pneumatika 16. kada je zategnuta lenta kočnice (16) i kada je opuštena lenta kočnice (18). Izlazno ozubljenje priključnog vratila je: . 1. 540 min-1 .69 obrtaja/m pređenog puta. a preko unutrašnjeg menjača.

25. 18.priključno vratilo uključeno . Ručica (1) ima dva položaja: . pogonjeni zupčanici 6. 9. klin 41 . kućište 5. zupčanik poluosovine 4. obod 28. cev za ispuštanje ulja 6. ručica Slika 47 2. poklopac 3. pogonska frikciona lamela 15. radni cilindar 8. planetarni uređaj 10. kućište 2. ležaj 11. podloška za zazor 12.41 ± 2 mm. 19. pogonski ventil 3. vratilo 16. 20.Priključno vratilo isključeno: donji bočni položaj Pravilno podešeno priključno vratilo mora imati po skali „A“ sledeće vrednosti: . čiji su delovi: pogonski ventil (2) sa ručicom (1). 1. Glavne cevi za ulje (6) povezuju ventil (2) sa radnim cilindrom (7).Priključno vratilo uključeno: gornji bočni položaj . pogonjena viljuška 29. 1. koji se priključuje preko ručice (9) na pogonsku ručicu (6) (slika 46) i cevi za ulje (3). zavrtanj 17. (5) i (6).13 Prednji pogonski most Povratak na sadržaj Prednji pogonski most služi za prenos obrtnog momenta na prednje točkove traktora i sastoji se od glavnog pogona i od pogona diferencijala i točka. tanjirić 14. pogonjena frikciona lamela 7. radni cilindar (7). 23. štift 24. cevi za ulje radnog cilindra priključnog vratila 7. semering 27. rascepka 22. vratilo planetarnog uređaja 8. elektro-hidraulični razvodnik prednjeg pogona 5. ležaj 21. radni zupčanik 26. poluga klipa 9.12. matica Slika 48.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila Zadnje priključno vratilo je sa hidrauličnim uređajem za upravljanje (slika 47). držač 13.Belarus 1221. cevi za ulje 4. ručica Cev za ulje visokog pritiska (3) povezuje pogonski ventil (2) sa glavnim ventilom prednjeg mosta.64 ± 2mm.priključno vratilo isključeno 4.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Glavni pogon je preko spiralno nazubljenog konusno tanjirastog para, koji se sastoji od pogonskog zupčanika (16) i gonjenog zupčanika (5) koji je pričvršćen na kućište diferencijala (4). Diferencijal prednjeg mosta se blokira sam i raspolaže većim trenjem. Diferencijal prednjeg mosta se sastoji od kućišta (4) i (9) koje je spojeno zavrtnjima, dva para planetarnih zupčanika koji su slobodno postavljeni (8), zupčanika poluvratila (3), čašice(13) i od frikcionih lamela (pogonske (14) i gonjene (6)). U rebraste otvore zupčanika poluvratila (3) je smešten dupli zglob sa gonjenom viljuškom (24) i priključno vratilo (25). Diferencijal automatski povezuje dva poluovratila i isključuje proklizavanje bilo koja od dva prednja točka. Raspodela se izvodi uključivanjem pogona prednjeg mosta, prilikom čega se sile koje nastaju pokretanjem planetarnog zupčanika poluvratila (7), frikcionih lamela (6,14), a koje se poklapaju sa pravcem vratila, zatvaraju se na kućištu diferencijala (4) i (9), dok se oba zupčanika poluvratila (3) se zatvaraju pod pritiskom trenja. U otvoru kućišta (1) i poklopca (2) je zavrtanj preko kojeg se podešava razmak traga točkova, i time se sprečava pomeranje vratila. Klin (29) i štift (28) sprečava pomeranje ugla i pravca vratila u kućištu. 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta (slika 49) služi za prenos obrtnog momenta sa diferencijala prednjeg mosta, u slučaju pomeranja skretanja prednjih točkova. 1. prirubnica 2. držač planetarnog uređaja 3. planetarni zupčanici 4, 7. gonjeni zupčanici 5. kućište 6, 11,18 ležaj 8, 10 podloška za zazor 9, 15 vratilo 12. kuglasti zglob 13. držač 14. vratilo 16. čaura za podešavanje 17. matica 19. poklopac Slika 49.

20. zavrtanj za podešavanje 21. kontrolni zavrtanj

22. zavrtanj za punjenje 23.prostor za podmazivanje

Pogonski uređaj se sastoji od jednakih kuglastih zglobova, cilindra, planetarnog uređaja, rascepki, i ručica za osiguranje prednjih točkova. Gonjeni zupčanici (4) dobijaju pogon sa glavnog zupčanik (sunce) planetarnog prenosnika. Držač planetarnog prenosnika (2), je pričvršćen na kućište, a smešten je u otvore poklopca (19) i čaure za podešavanje. Vezu vratila (9) i (15) obezbeđuju ležajevi (11), zavrtanj za podešavanje (20), kao i otvori koji se nalaze u kućištu (5) i na držaču (13). Punjenje ili dodatno punjenje uljem za podmazivanje se obavlja preko zavrtnja za punjenje. (22). 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogonski uređaj prednjeg mosta obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Prednji most se uključuje preko hidraulično upravljane frikcione spojnice (2) (slika 50) koji je pričvršćen zajedno sa gonjenim zupčanikom na pogonsko vratilo (4) u menjaču. 1. pogonski zupčanici 4. vratilo 7. prekidač 2. frikciona spojnica 5. ozubljena čaura 3. bubanj 6. podizač

42

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje
Povratak na sadržaj

4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta

Elektro–hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta se sastoji od: upravljačke jedinice (1), automatskog davača signala pogona (9), elekrtičnih vodova koji su smešteni na gornjem poklopcu menjača i vezani sklopkama (4) kao i od elektro-hidrauličnog razvodnika pogona prednjeg mosta (10). Sistem dobija napon sa elektronskog uređaja na krovu preko dva osigurača koji se nalaze na komandnoj tabli. Slika 51. Korišćenje prekidača prednjeg mosta (11). 1. Ako prilikom kretanja napred dođe do proklizavanja prednjih točkova, pritisnite gornji deo prekidača (11) i na taj način ćete uključiti automatski pogon prednjeg mosta. U tom slučaju automatski pogon zavisi od automatskog davača signala proklizavanja točkova (9). Davač signala (9) zatvara dodirivače u slučaju proklizavanja 3-5% i napaja magnet elektro-hidrauličnog razvodnika. U slučaju smanjivanja proklizavanja pokazivač (9) prekida dodirivače i ovim se isključuje elektromagnet, a prema tome i pogon prednjeg mosta. 2. Ako treba raditi sa pogonom i napred i nazad, onda pritisnite donji deo prekidača (11). Ako želite da isključite pogon prednjeg mosta stavite prekidač (11) u srednji položaj. Pažnja! 1. Prilikom kretanja unazad ne sme se uključiti automatski pogon prednjeg mosta, već je bolje isključiti prinudni pogon. Prinudni pogon prednjeg mosta koristite samo kratko da biste savladali prepreku i pri kretanju unazad. 2. Ako se krećete po tvrdom putu obavezno isključite pogon prednjeg mosta da biste sprečili habanje pogonskih delova.

4.14 Kardansko vratilo

Povratak na sadržaj

Kardansko vratilo obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Kardansko vratilo se sastoji od cevi (2) i kugličnih ležajeva (6), zglobova kardanskog krsta (1) i (3). Prstenove kugličnih ležajeva fiksira prstenasti osigurač (7), a ležaj krsta sa čeonim punjenjem (4) je oslonjen na semering. Kardansko vratilo se posle sastavljanja dinamički uravnotežava. Od namotavanja biljaka u toku rada štiti kardanska obloga. Slika 52. 1, 3. kardanski zglobovi 5. semering 2. kardanska cev 6. kuglični ležajevi 4. čeono punjenje 7. prsten oslonac

4.15 Hidraulični podizni uređaj

Povratak na sadržaj

Hidraulični podizni uređaj služi za osiguravanje i nivelaciju uređaja koji se priključuju na zadnji deo traktora, delimično priključenih uređaja, poljoprivrednih mašina i oruđa kao i za bezbedan rad. Traktor se može proizvesti sa dva tipa hidrauličnog podiznog mehanizma: - sa jednim hidrocilindrom tipa Ц prečnika 125x 200 mm. - sa dva hidrocilindra prečnika 80 x 220 mm.
43

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Delovi hidrauličnog sistema (slika 53) su: zupčasta uljna pumpa (1), razvodnik (2), radni cilindar (8), hidraulično kućište napravljeno izjedna koje služi za hidrauliku „posebnih agregata“ i koje ima funkciju rezervoara za ulje, regulator snage (5) cilindra 80 x 200 mm (ako je ugrađen), cevi i upravljačkih jedinica. 1. pumpa za ulje 2. razvodnik Slika 53. 3. rezervoar za ulje (kućište agregata) 4. desne sklopke 5. regulator snage 6. krivaja sa kugličnim zglobom 7. ručica za regulisanje položaja / kombinovanog modula rada 8. radni cilindar 9. prekidač davača/primaoca signala 10. razvodnik davača signala 11. poluga 12. prekidač regulatora snage 13. glava za otpuštanje sistema 14. desne zadnje sklopke A poluga na strani usisavanja Б, Г cevi pod visokim naponom 15. leve zadnje sklopke Б, E cevi potiskivača Д kanal upravljača Za automatsko podešavanje dubine obrade zemljišta traktor je opremljen mehaničkim razvodnikom davača signala položaja i snage (10) koji je u mehaničkoj vezi sa regulatorom snage i davačem signala. Automatski sistem za regulaciju omogućava sledeće vrste regulacije: -regulacija snage -kombinovana regulacija (mesta i snage) -regulacija mesta -regulacija u podignutom položaju ( u vazduhu) 4.15.1 Hidraulična pumpa
Povratak na sadržaj

Smer kretanja zupčaste hidraulične pumpe (1) se poklapa sa smerom kretanja kazaljki sata (ako se posmatra iz pravca kretanja). Rezervoar hidraulične pumpe (3) je pričvršćen na kućište agregata i pokreće ga motor preko zupčanika. Kapacitet pumpe je 56 l/min na 2100 min-1 kolenastog vratila motora. Ručica za upravljanje pumpom ima dva položaja (vidi 3. poglavlje: Uređaj za upravljanje): -pumpa uključena -pumpa isključena Povratak na sadržaj 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) Razvodnik je i klipni i ventilni a pričvršćen je za kućište rezervoara. Razvodnik služi za obavljanje sledećih funkcija: -za usmeravanje radne tečnosti koja dolazi iz uljne pumpe (1) u radni cilindar (8) -za automatsko propuštanje radne tečnosti bez pritiska u rezervoar za ulje nakon završetka rada. -za održavanje podignutog oruđa ili zadržavanje poljoprivrednih mašina u određenom položaju. Razvodnik (slika 54) čine: dva klipa (1), propusni ventil (11), sigurnosni ventil (13) i drugi delovi. Svaki klip (ili neki od njih) raspolaže mehanizmom za vraćanje u položaj „neutralan“ i u slučaju fiksiranog položaja („podizanje“/“spuštanje“). U toku rada motora vraćanje klipova u položaj „neutralan“ obavlja se ručno. Da bi se sprečilo preopterećivanje hidrauličnog sistema mehanizam je opremljen sigurnosnim ventilom (1) i zavrtnjem za podešavanje (14). U propusnom ventilu (11) je smeštena blokada ventila osigurana oprugom (1), koja osigurava rad hidrauličnog razvodnika u automatskom modulu regulacije. Hidraulični razvodnik koji raspolaže posebnim radnim cilindrom za podizanje tipa P80-3/4-222-3Г je pričvršćen vođenim ventilom za vraćanje (hidrauličnom blokadom) koja obezbeđuje punjenje razvodnika i održavanje oruđa u položaju „neutralan“.
44

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. blokada ventila pomoću opruge 13. klip 17. opruga klipa Slika 54. pilot ventil 3. donji poklopac 10. 15. opruga za fiksiranje 18. ventil 7. 11. kućište Slika 55. opruga ventila 8. kuglice 14. sigurnosni ventil 14. pričvršćivač 17. razdelni ventil (7). 12. opruga 13. zavrtanj za podešavanje 15. 45 . Čaura (4) preko matice (6). ležaj ventila 6. matica 7. 2. kućište 9.15. čaura 5. razdelni ventil 9. 4. prstenasti oslonac 6. točkić za regulisanje korekcije brzine kojim upravlja pilot ventil (2) sa nepovratnim ventilom (1). poklopac 16.) je klipni sa dva pogona. podupirač 4. propusni ventil 12. točkić za regulaciju korekcije brzine 4.). Regulator hidraulike radi i u automatskom i ručnom modulu upravljanja. klip 11. čaura za fiksiranje 3. zavrtanj 5. nepovratni ventil 2.Klip (13) (slika 55) preko matice (12). gornji poklopac 4.Belarus 1221. 8. zavrtnja (11) i ručice za regulaciju (11) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom razvodnika (10). čaura 10. U kućištu (17) (slika 55.) nalazi se ventil (8). Glavni radni cilindar smešten je na izliveni poklopac zadnjeg mosta.5 Radni cilindar Povratak na sadržaj Radni cilindar (8) (slika 53. 1. Na spoljnjem kraju zavrtnja (11) nalazi se prekidač ragulatora snage (12) (slika 53.15.4 Regulator snage Povratak na sadržaj Regulator snage (slika 55) je hidraulični razvodnik u čijem kućištu u otvoru čaure se nalazi pokretljiva čaura (14) i pokretljivi klip (13). zavrtnja i preko kugličnih zglobova (6) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom upravljača (7). prečnika 125 mm i 200 mm horizontalni (izmešteni radni cilindar). kapica 16.

) i filter za ulje služe za čuvanje radne tečnosti zadnjeg podiznog mehanizma i upravljača. ručica razvodnika 4. spiralna opruga davača signala regulacije sile 17. poklopac 4. ručica za pogon regulacije 12. prekidač razvodnika 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. a sastoji se od kućišta (6) (slika 56.Belarus 1221. unutrašnja ručica 6. ručica razvodnika 8. razvodnik davača signala 2. davač signala 6.15. 46 . 19 ručice razvodnika 20. 1. poluga 3.) koja je smeštena na desnoj strani kabine. Slika 56. Pomeranje unutrašnje ručice (2) se odvija pomoću ručice (3) na orebrenom vratilu (5) i preko pogonske ručice (6) (slika 57.7 Razvodnik davača signala Povratak na sadržaj Razvodnik davača signala (10) (slika 53.) je mehanički i služi za razvođenje signala položaja i snage. ručica za regulisanje položaja 5. Na filter za ulje je pričvršćen razvodnik sa ručicom za upravljanje. oslonac za regulaciju 11. za koji je pričvršćen promenjivi filter sa papirnim uloškom. pumpa za ulje sa ručicom za pogon i upravljanje. kućište 3. na komandnoj tabli preko ’’bowden’’ namotaja. Razvodnik davača signala se nalazi na poklopcu zadnjeg mosta. poluga 7. odvojeni radni cilindar 21.) ručice za regulaciju položaja (1) i snage (8) koje su povezane sa polugom za izjednačavanje (4) i rebrastog vratila (5). matica 16. ručica 7.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje Rezervoar za ulje (3) (slika 53. poluga za regulaciju položaja 5.15. 1. ručica za regulisanje snage Slika 57. regulator Slika 57. ručica za upravljanje 10. ’’bodwen’’ namotaj 15. rebrasto vratilo 2. poluga za regulaciju 22. podizač sa dve ručice regulacije 14. zupčanik za regulaciju korekcije brzine 23. Rezervoar se zatvara poklopcem sa gornje strane.) i (8) (slika 57. lamelasta opruga davača signala regulacije sile 18. poluga za izjednačavanje 8. 4. ručica za modus rada 13.

smer obrta. U drugom slučaju pomeranjem klipa (13) (slika 55) iz prostora za „podizanje“ radnog cilindra dolazi do vraćanja potrebne količine ulja i na taj način se vrši korekcija „spuštanje“. spiralne opruge (16) i on je u kinematskoj vezi sa gornjom polugom zadnjeg podiznog mehanizma traktora. a ulje se iz drugog prostora radnog cilindra vraća preko regulatora za ulje.9 Pogon hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Pumpa (1) (slika 53.a radno oruđe se zadržava u datom položaju. ili potpuno (u zavisnosti od podešenosti točkića regulatora korekcije brzine (3) (slika 55)) i dovodi do zatvaranja propusnog ventila razvodnika (11) (54) i do korekcije „podizanje“ dolazi kada ulje preko oba ventila za vraćanje (1) i (8) (slika 55) dospe iz pumpe za ulje u prostor za „podizanje“ radnog cilindra. Ulje se vraća u položaju „plivajući’’ i „neutralni’’ prenos preko propusnog ventila regulatora (11) (slika 54). Pritisak sigurnosnog ventila: 14 Mpa Pumpa za doziranje: OSPS 160 ON 150-1168 ili LAGC160-20. Rezervoar za ulje (5) je isti i za hidraulični sistem traktora. kao i ventilom za vraćanje (8) (slika 55) zatvara. koji se sastoji od lamelaste opruge (17). dva hidraulična radna cilindra (2) koja obezbeđuju zakretanje. (20) (slika 57) u modulu upravljanja. regulatorom (5). U položaju „podizanje“ i „prinudno spuštanje“ položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) (slika 55) obezbeđuje zatvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54). Ulje dolazi u prostor hidrauličnog cilindra za „podizanje“ i „prinudno spuštanje“. Položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) „neutralni prenos“ obezbeđuje otvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54) i vraćanje ulja iz pumpe u rezervoar. Klip (13) se pod uticajem odgovarajućeg signala koji dolazi od davača (slika 55) pomera iz položaja „neutralan“ fiksiranog čaurom (14) i ručicom (15) u stranu. U tom slučaju zatvara se podizni deo cilindra preko ventila razvodnika za regulaciju (7) i sa ventilom za vraćanje (8).) je povezana sa rezervoarom (3) preko usisne cevi „A“ a potisne cevi „Б“ i „E“ sa razvodnikom (2). 14-2 ili SUB 160-140.15. ako je klip (13) (slika 55) u neutralnom položaju i ulje iz pumpe se vraća u rezervoar preko razvodnika.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4.40° u četiri fiksna položaja -visina: 100 mm unutar zone regulacije 47 . Rotaciona pumpa: NS-16 pumpa zupčanika. U tom slučaju ručica za upravljanje određuje položaj čaure regulatora sile (14) (slika 55). armature. Razvodnik usmerava ulje na zadnje i bočne izvodne sklopke (4.200-1 Podešena vrednost pritiska protiv udarnog ventila je: 200 Mpa. 4. 4. dok se podizni deo radnog cilindra sa klipom (13). Klip u automatskom pogonu (13) (slika 55) se vraća u neutralan položaj u zavisnosti od modula regulacije. napojna pumpa (3) koju pokreće motor i hidraulične cevi. Preko ručice (7) ili (5) (slika 53) odvija se pogon radnog cilindra zadnjeg podiznog mehanizma (8) (slika 53). a oba prostora radnog cilindra su povezana sa spuštanjem preko regulatora. Položaj čaure se reguliše ručicom (5) (slika 57). a u odnosu na odgovarajuće dejstvo davača signala na čauru (14). Pomeranje klipa (13) (slika 55) može biti delimično.15. levo Stalni kapacitet pumpe: 14-16 cm3/obrtaj. Delovi hidrauličnog upravljača (slika 58) regulacioni razvodnik (1).8 Davači signala automatske regulacije Davač signala položaja je vratilo skretanja zadnjeg podiznog mehanizma (12) (slika 57) je elastični element sa dva pogona. 13. Propusni ventil razvodnika (11) (slika 54) je otvoren. 14. 15). signal položaja i sile se dalje prenosi na regulator (23) preko razvodnika davača signala (8).16 Hidrostatički upravljač Povratak na sadržaj Hidrostatički upravljač služi za upravljanje zakretanjem točka i za smanjenje potrebne snage kojom se deluje na volan prilikom skretanja. Pomeranje davača. dužina -200 mm. Granične vrednosti podešavanja volana: -ugao nagiba 25º . Prečnik radnog cilindra -50 mm. Ventil razdelnika (7) je sa profilom čaure (14) otvoren (slika 55).Belarus 1221.

Podešena vrednost pritiska koje obezbeđuju ventili za sprečavanje udara je 200-210 kp/cm2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 58. 4. čaure (5) i ventila (3) koji je pričvršćen rebrima na upravljački stub zadnjeg dela vratila. dok je pumpa za napajanje (3) pričvršćena na motor.16. dva ventila za sprečavanje udara (7). Herotorska pokretna grupa se sastoji od jednog uspravnog dela (1) koji je pričvršćen za kućište i od pokretnog dela (2) koji je prikčvršćen za ventil preko pogonskog vratila. Slika 59. napojnom pumpom (3) i sa rezervoarom hidrauličnog ulja (5). Poluge radnih cilindara se spajaju preko kuglastih zglobova sa kućištem pogonskog mehanizma prednjih točkova. Sigurnosni ventil (6) održava maksimalni pritisak u potisnoj grani na 140-150 kp/cm2. Regulacioni razvodnik (1) je preko cevi povezan sa radnim cilindrima (2). 4. Ventil za sprečavanje vakuma (8) obezbeđuje protok predviđene količine radne tečnosti u radni cilindar u slučaju havarije. sigurnosnog ventila (6) i dva ventila za sprečavanje nastanka vakuma (8).3 Regulacioni razvodnik Povratak na sadržaj Regulacioni razvodnik (slika 59) se sastoji od pokretne grupe I. razvodnika II. 48 . Hidraulični radni cilindri (2) koji obezbeđuju zadretanje prednjeg mosta su na prednjem delu traktora. povratnog ventila (9). Na držaču kućišta i u glavi poluge radnog cilindra se nalaze kuglasti zglobovi. 4. a ventil za sprečavanje udara u toku rada. U slučaju zakretanja volana pomera se regulacioni ventil obezbeđujući na taj način protok određene količine ulja u radne cilindre srazmerno uglu zakretanja volana.16. a kućišta radnih cilindara su povezana sa kućištem prednjeg mosta na kome su otvori potrebni za smeštanje vratila. Ventili za sprečavanje udara (7) ograničavaju potisak u cevima radnog cilindra u slučaju opterećenja.Belarus 1221. Razvodnik je sastavljen od kućišta (10). koji se povremeno moraju podmazivati.16. Prilikom pravolinijskog kretanja prostore radnih cilindara zatvara regulacioni ventil i ulje se od napojne pumpe preko razvodnika blokade diferencijala vraća u rezervoar hidrauličnog ulja.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje Povratak na sadržaj Dva hidraulična radna cilindra koja su smeštena na prednjem mostu (2) (slika 58) obezbeđuju manevrisanje traktorom zakretanjem prednjih upravljačkih točkova.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon Regulacioni razvodnik (1) (heterotoričnog tipa) pričvršćen je na držač glavnog stuba upravljača.

79. 40. 1. oduška 6.18 Šema sistema elektroinstalacija 1. radio prijemnik (ako je ugrađen) 22. kao i za bilo koju drugu svrhu gde je potrebna snaga komprimovanog vazduha. davač signala havarijske temperature tečnosti za hlađenje 12. U regulatoru pritiska (2) se podešava pritisak vazduha u pneumaticima kao i podešavanje pritiska ventila za odvajanje vazduha (3) koji omogućuje priključivanje nekih uređaja kojima je potreban vazduh. i tako komprimovan vazduh dospeva u rezervoar (6) preko potrebnog regulatora pritiska (2) koji održava pritisak vazduha u rezervoaru. kočioni ventil Slika 60. prekidač zadnjeg radnog svetla 28. davač signala pada pritiska 12. prekidač elektronskog brisača stakala 18. rezervoar vazduha 7. regulator pritiska 3. prekidač pokazivača gabarita vozila 30. brisači stakala 19. davač signala zaprljanosti vazdušnog filtera 8.3 osigurač 35. svetlo u kabini 37.51. ventil za odvajanje vazduha 4. prednji far 2. A od kočionog ventila vazduh preko cevi sklopke vazdušne kočnice (8) dolazi do glave sklopke (7). kontrolna lampica 13. Sistem vazduh dobija iz usisnih cevi za paljenje motora. zvučnici 21.15.10. davač signala merača pritiska 11.Belarus 1221.31. U kompresoru (1) se odvija sabijanje vazduha. desni prednji far 13. pokazivač gabarita vozila 49 Povratak na sadržaj 27. u vazdušni kočioni sistem je ugrađen davač signala pritiska (10). davač signala temperature ulja u sistemu za podmazivanje motora 11. desno prednje radno svetlo 32.17 Vazdušni kočioni sistem Traktor je opremljen dvokružnim vazdušnim kočionim sistemom. osigurači radio prijemnika 20.89. merač pritiska 5. prekidač prednjeg radnog svetla 29. prednji far 5. dodatni otpor 23.69. davač signala za havarijski pritisak ulja za podmazivanje motora 16. 87. desno prednje osvetljenje 17.59. zvučni signal 9. elektromotor grejanja u kabini 26. davač signala hidrostatičnog upravljačkog uređaja . prednje levo svetlo 24. Oduška (5) služi za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh.57.52. tečnosti za hladan start 4. cevi 10. prekidač grejanja u kabini 25. Za kontrolu pritiska vazduha u sistemu. starter 3. cev sklopke vazdušne kočnice 9. 4. glava sklopke 8.davač signala temperature rashladne tečnosti 6. БП. kompresor 2. БП-1 оsigurač 34. kontrolne lampice 36.93 spojevi kablova 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. koji omogućava kočenje prikolice i drugih pneumatskih mašina. Pneumatski sistem se može koristiti i za podešavanje vazdušnog pritiska u pneumaticima. Komprimovani vazduh prolazi kroz cevi (9) iz rezervoara za vazduh do kočionog ventila (13). generator 14. odnosno manometar za merenje pritiska (4) na komandnoj tabli i crvena lampica koja se nalazi među kontrolnim lampicama (12). relej blokade parkirne kočnice 33.

spojevi kablova 3 prekidač blokade diferencijala 4. signalna lampica blokade diferencijala svetlo Ж plava roza К narandžasta žuta crvena 14. brzinomer 50. desno zadnje radno svetlo 68. uređaj za merenje tečnosti za hlađenje u motoru 43. desno zadnje svetlo 70. blokada diferencijala i upravljačka jedinica pogona prednjeg mosta 50 . perač prozora 56. osvetljenje registarskih tablica 73.Belarus 1221.2. davač signala broja obrtaja motora 4. prekidač mase 63. prekidač prednjeg mosta sa tri položaja С Кч siva smeđa Natpisi koji se nalaze na šemi elektroinstalacija: 1. prekidač havarijske signalizacije 67. relej blokade pokazivača pravca 90.7. prekidač stop svetla Oznake instalacija po bojama Б bela Г svetlo plava З zelena Р roza Ч crna О narandžasta 54. elektromagnet razvodnika prednjeg mosta 9. prekidač automatskog uključivanja prednjeg mosta Ф З Ч ljubičasta Г zelena crna Р О 6. priključak za prikolicu 71. zadnji perač stakla 72. relej paljenja 86. prekidač grejača pre startovanja 64. 92 davači signala brzine kretanja traktora 95.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 38. prekidač perača prozora 65. glavni prekidač 66. 12/24 V prekidač Ж К Ф žuta crvena ljubičasta С Кч siva smeđa 75. jedinica za lako zapaljivu tečnost 91.8. levo zadnje radno svetlo 80. zumer 46. relej razdelnika paljenja 85. davač signala pritiska ulja u menjaču 53. prekidač havarijske lampice parkirne kočnice 55. 49. 77 akumulator 74. priključak za prenosivo svetlo 78. relej za zagrevanje pre starta 83. signalna lampica prednjeg mosta 13. davač signala nivoa goriva 62. prekidač blokade diferencijal sa tri položaja 19. relej prekidača blokade diferencijala 18. kontrolna lampica za grejače pre startovanja 48. elektromagnet razvodnika blokade diferencijala zadnjeg mosta 5. davač signala havarijskog pritiska u vazdušnom kočionom sistemu 39.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta Povratak na sadržaj 1. dodatni otpor 47. levo zadnje svetlo 76. БП-2 osigurač 41. relej prekiča prednjeg mosta 15. prekidač startera 60. uređaj za merenje pritiska ulja u prenosu 45.16 diode 17. osigurač 12. viseći osigurač 8 A 11. relej razdelnika grejanja 84. komandna tabla 2. uređaj za merenje pritiska vazduha 44. uređaj za signalizaciju nivoa goriva 82. prekidač blokade startera 61. uređaj za merenje pritiska ulja u motoru 42. voltmetar 81.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacije 4.Belarus 1221.18 51 .

4R38 (467-829) Razmak traga prednjih točkova: 1545-2265 mm Razmak traga zadnjih točkova: 1600-2440 mm Povratak na sadržaj 5. kao i na vek trajanja. Proverite zategnutost spojeva i zategnite po potrebi. 2. 52 . traktor će raditi pouzdano i dugo. Nemojte preopterećivati motor i ne dozvolite dimljenje motora i pad broja obrtaja. Pratite stalno kontrolne uređaje. 4.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga Prednji točkovi: 14. Nagli pad broja obrtaja. dimljenje motora i ne reagovanje motora na dotok goriva su znaci preopterećenosti motora. 3. Uputstvo za rad 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog uređaja prednjeg mosta: 4. Za vreme 30 časovne razrade obavezno je pridržavati se sledećih mera bezbednosti: 1. rad sistema za podmazivanje. napajanje i hlađenje. Kontrolišite nivo ulja i tečnosti. daje ekonomičnu potrošnju goriva i smanjuje habanje delova.1 Razrada traktora Povratak na sadržaj Važno! Prvih 30 sati rada traktora veoma utiče na parametre rada traktora.9R24 (345-510) Zadnji točkovi: 18.Belarus 1221. Pravilan izbor stepena prenosa za svake konkretne uslove rada. Rad pod opterećenjem dovodi do preteranog habanja pokretnih delova motora. Rad traktora na suviše malom stepenu prenosa sa malim opterećenjem pri velikim brojem obrtaja motora dovodi do povećane potrošnje goriva. Pod uslovom pravilnog postupka razrade i vršenja servisnih operacija u predviđenom roku.

Upozorenje! Da bi izbegli povrede. • Podmažite traktor prema šemi za podmazivanje.Belarus 1221. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu maksimalnog ili minimalnog broja obrtaja motora. Važno! Zabranjeno je startovanje motora. • Napunite sve rezervoare koji se pune.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. • Proverite zategnutost pogonskog remena generatora. Važno! Startovanje motora i sve operacije kontrole uređaja radite samo dok ste na sedištu za rukovaoca. • Proverite i podesite pritisak vazduha u pneumaticima. Isključite spojnicu. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu nepromenjenog broja obrtaja motora. pre startovanja motora. • Proverite i.2Priprema traktora za rad Da bi traktor bio spreman za rad. Upozorenje! Nikada ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru! 1. Pri startovanju motora. • Proverite spojeve i. da se svi štitnici nalaze na svojim mestima! 5. 6. da bi se obezbedilo podmazivanje ležaja turbokompresora. treba sprovesti sledeće radnje: • Proverite zategnutost zavrtnjeva za pričvršćivanje glave cilindara. zavrnite radilicu starterom u trajanju od 10 sekundi bez dotoka goriva. uverite se u to. Veliki broj obrtaja turbokompresora zahtevaju podmazivanje pri startovanju motora. 7. 5. 6. ako u sistemu za hlađenje nema tečnosti! Važno! Vaš traktor je opremljen motorom sa turbokompresorom. Ostavite motor da radi 23 minuta na praznom hodu pre nego što ga opteretite. 3. da su svi koji rade sa traktorom ili ga održavaju. 5. 2. Kao garancija pravilnog rada frikcionih delova spojnice u procesu razrade češće i polako uključuje spojnicu. Uverite se da je poluga za izbor stepena prenosa u neutralnom položaju. • Očistite rotor centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača. Proverite nivo ulja u karteru motora i tečnosti za hlađenje. na početku rada ili posle dužeg čuvanja. ako je potrebno zategnite ih. shvataju važnost čistoće goriva i uređaja za manipulaciju sa gorivom. Povratak na sadržaj Važno! Uverite se u to. • Zamenite ulje u karteru motora. Postavite ručicu za uključivanje priključnog vratila u položaj „isključen“ Uključite glavni prekidač (masa) Postavite ručicu za dotok goriva u srednji položaj. • Proverite zazore između ventila i klackalica i ako je to potrebno podesite ih. ako je neophodno podesite uvlačenje (traga–zatura) prednjih točkova. 4. • Izlijte talog iz filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva. • Pregledajte akumulator. 53 .3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi Povratak na sadržaj Napunite gorivom sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom da biste uklonili vazduh. 8. Pravilno sprovodite svakodnevno održavanje u skladu sa preporukama koje su izložene u ovom uputstvu.

54 . Ako se 6. Proverite da li je priključen elektrogrejač. Ako se motor ni posle trećeg pokušaja ne pokrene. dok se ne stabilizuje pritisak ulja u radnom osegu. Uverite se da je pumpa za ulje hidrauličnog sistema isključena kao i kompresor pneumatskog sistema. 7. Uključite glavni prekidač (masa) stabilizovao. uređaja. Postavite ručicu za dotok goriva u srednji 1000 min-1 do stabilizacije pritiska ulja u radnom opsegu. 3. isključite grejač i postignite 9. pritisak ulja u motoru i menjaču.720)(24 V) 4. blok elektrogrejača (8816. motora. 11. Napunite sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom za napajanje. drugo startovanje ponovite za 30-40 sekundi. zadržavajte ga u tom položaju do paljenja 5.3759-01) 2. blok razvodnika (ANP-BP-60) 5. relej (16. Okrenite ključ za startovanje u položaj II (startovanje) i držite ga do paljenja motora. pretvarač napona (191.377) 6. 10. Isključite spojnicu. Kada se motor pokrenuo i broj obrtaja vratila u položa „isključeno“. elektrogrejač (11. punjenje akumulatora). Zagrejte motor. otkrijte kvar i otklonite ga. kao i nivo pokretanje startera u položaj („startovanje“) i tečnosti za hlađenje u hladnjaku. 1. 5. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Posle startovanja proverite rad svih signalnih lampica i pokazivača rada uređaja (temperatura tečnosti za hlađenje. ne gurajte i ne vucite traktor sajlom pri startovanju. 8. Proverite nivo ulja u karteru motora. Postavite ručicu za upravljanje priključnog 12. drugo startovanje (menjača) u neutralni položaj. Proverite rad položaj.Belarus 1221. Pritisnite i zadržavajte pritisnuto dugme elektrogrejača dok se kontrolna lampica ne 5. Istovremeno okrenite ključ za 4. Postavite polugu za izbor stepena prenosa motor nije pokrenuo.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4°) Povratak na sadržaj Važno! Da bi izbegli oštećenja prenosnika snage. ponovite najmanje 30-40 sekundi nakon toga.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora Povratak na sadržaj Napomena: Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora koristi se za sisteme hlađenja koji su napunjeni antifrizom. 8. ali ne duže od 15 sekundi. starter (AZJ 3381) Redosled radnji pri startovanju motora: 1. Neka motor radi na 1000 obrt/min. ali maksimalno 15 sekundi.3763) 3. 2.720. da bi se smanjilo habanje kolenastog vratila. zacrveni. Ako se motor ne pokrene. Trakor je opremljen električnim grejačima koji obezbeđuju start motora u svim godišnjim dobima i na bilo kojoj temperaturi.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 7.

Nemojte držati nogu na pedali spojnice za vreme rada traktora. Korišćenje ovakvog uređaja je efikasno do temperature od -30°C. 2.8. jer to može da izazove proklizavanje. Ručicom (2) izaberite potrebnu brzinu u skladu sa šemom II. • Vratite ručicu u položaj neutralan „N“ u levu stranu za izbor odgovarajućeg dijapazona u skladu sa šemom I. Izaberite odgovarajući dijapazon: • Uključite ručicu dijapazona (1) u krajnji desni položaj i povucite je nazad ili napred za izbor odgovarajućeg dijapazona niži (I) ili viši (II).6 Uključivanje transmisije Povratak na sadržaj Napomena: Pri izboru potrebnog stepena prenosa koristite šemu za uključivanje menjača koja je data u poglavlju 4. Ni jedan hidraulički sistem ne može pravilno raditi ako se ne koristi preporučeno ulje. 1. na primer: kada je plug u zemljištu).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pri startovanju motora u uslovima niskih temperatura. ako se ne poštuju pravila korišćenja i tehničkog održavanja (nizak nivo ulja. pregrevanje ili kvar spojnice.7 Radne kočnice Povratak na sadržaj Pri kretanju po putu sa transportnom brzinom obe pedale radnih kočnica trebaju da budu spojene pomoću poluge za spajanje (spojke).Belarus 1221. Slika 61. 5. Nakon pokretanja postepeno dodajte gorivo. koji se može nabaviti kod vašeg servisera. Za kretanje: Slika 62. Pažnja! Prilikom uključivanja dijapazona i stepena prenosa menjača uvek pritisnite pedalju spojnice. Ako je motor zaustavljen. Posle uključivanja prenosa brzine. pumpa koja dobija pogon od kolenastog vratila motora ne napaja hidraulički sistem i ona automatski prelazi na ručni režim.8 Upravljačka jedinica traktora Povratak na sadržaj Traktor je opremljen hidrauličnom upravljačkom jedinicom. Izbegavajte naglo kretanje traktora (trzanje.) 55 . 5. 4. Važno! Da bi izbegli buku pri uključivanju ručice dijapazona koristite je samo pri zaustavljenom traktoru. ispod -20ºC treba koristiti cirkulacioni grejač. 5. Postepeno otpustite pedalu spojnice. zazori u kinematiskim vezama itd. Istovremeno treba koristiti i elektrogrejač. Pritisnite do kraja pedalu spojnice. 3. pri kojem je potrebna veća sila na volanu za skretanje traktora. spustite ručnu parkirnu kočnicu i polako otpustite pedalu spojnice. Ugradnja cirkulacionog grejača prikazana je na slici 61.

Uz traktor su predviđena dva izvoda priključnog vratila. Prilikom isključivanja priključnog vratila. Upozorenje! Da bi izbegli nepredviđeno pokretanje priključenog oruđa isključite priključno vratilo posle svakog njegovog korišćenja. prebacite pogon na 1000 min-1 a broj obrtaja motora na 2156 min-1. • Ručicu priključnog vratila postavite u položaj „isključen“ • Postvite ručicu za prenos u položaj „neutralan“ • • Ručicom za upravljanje hidrauličnim mehanizmom za podizanje spustite podignuto oruđe na zemlju. A u tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2156 min-1. To je posebno važno za oruđa sa velikim momentom inercije.Belarus 1221. Da bi zaustavili motor: • Postavite ručicu za dotok goriva u donji položaj.. brzina II. Pri radu priključnog vratila sa 6 žljebova za dobijanje standardnog broja obrtaja priključnog vratila od 540 min-1 motor treba da ima 2037 min-1. Oruđa koja se pogone od priključnog vratila koja ne zahtevaju veliku snagu trebaju da imaju 6 žljebova i 540 min-1. 21 žljeb.` Položaj ručice za priključnog vratila obrtaja Broj obrtaja motora Obrtaj/minut Režim opterećenja. Isključite prekidač „mase“ 5. brzina I.9 Zaustavljanje traktora Da bi zaustavili traktor: • Smanjite broj obrtaja radilice motora • Pritisnite pedalu spojnice • Postavite ručicu stepena prenosa u položaj „neutralan“ • • Zaustavite traktor pomoću radnih kočnica: Povucite parkirnu kočnicu Važno! Prilikom havarijskog zaustavljanja traktora istovremeno pritisnite pedalu spojnice i blokadu radnih kočnica što je moguće brže. smanjivanjem broja obrtaja motora smanjujte i broj obrtaja priključnog vratila. 5. spustite oruđe na zemlju. Takva oruđa trebaju uvek da raspolažu spojnicom slobodnog hoda. i ostavite motor da radi 3-5 minuta na 1000 obrt/min. da bi se smanjila temperatura rashladne tečnosti.10 Zaustavljanje motora Povratak na sadržaj Važno! Pre nego što zaustavite motor. 6 žljebova. 123 KS 2156 56 izbor broja Broj obrtaja priključnog vratila Obrtaj/minut 540 1000 . Pri zameni završetka priključnog vratila sa 6 na 21 žljeb.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5. Oruđa koja zahtevaju veliku snagu rade sa obrtajima pogonskog vratila od 1000 min-1 i 21 žljeb. U tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2037 min-1. 62 KS 2037 Režim velike snage.11 Zadnje priključno vratilo (ZPV) Povratak na sadržaj Važno! Pri uključivanju priključnog vratila smanjite broj obrtaja na 900 min-1 da bi smanjili udarna opterećenja i samo nakon uključivanja povećavajte broj obrtaja.

1 Poziciona regulacija Povratak na sadržaj Poziciona regulacija omogućava tačnu i preciznu kontrolu položaja priključnog oruđa iznad zemljišta. skinite štitnik (2) i pločicu (1) koja je zaštićena štitnikom. da bi zadržao zadatu silu vuče na konstantnoj vrednosti. Sistem je zapravo sistem dvostrukog dejstva i reaguje. pozicije ili kombinovane regulacije. 2. Povratak na sadržaj 5. kako na silu sabijanja tako i na silu istezanja. Za uključenje regulacije sile. Postavite drugi izvod u ožljebljen otvor.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Poziciona regulacija se može koristiti kod mašina za obradu zemljišta.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 1. Povratak na sadržaj Važno! Pogon pumpe hidrauličnog sistema nije sinhronizovan. čiji radni organi idu u zemljište. Ako ne možete uključiti pumpu pri zaustavljenom motoru. 5. 4. Okrenite točkić (2) za regulaciju brzine korekcije (osetljivosti) sistema u smeru suprotnom od kretanja kazaljke sata do kraja. Slika 63. uključite starter i zavrtite radilicu motora da bi pokrenuli vratilo za pogon pumpe i uključite pumpu.13. Ovaj tip regulatora se ne preporučuje za primenu na neravnom terenu zbog stalnog trzanja usled brzog horizontalnog pomeranja priključenog oruđa.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) Povratak na sadržaj Hidraulični podizni mehanizam za priključivanje oruđa u tri tačke je opremljen autonomnim regulatorom sile vuče (bez regulacije hidraulike mehanizma) ili razvodnikom regulatora (regulacionim hidrauličnim mehanizmom) koji omogućavaju rad u sledećim režimima: • Regulacija sile vuče • Poziciona regulacija • Kombinovana regulacija Efekat primene regulacije ovih režima zavisi od agregatiranih mašina i stanja zemljišta (agrotehničkih uslova).Belarus 1221.13. 5. (1) Odvojite ručicu (1) od ručice (3) poluge za kombinovanje signala. postavite poklopac i zavrnite 6 zavrtanja. poklopac i izvucite završetak priključnog vratila (3). 3. podignite podizni uređaj u krajnji gornji položaj pomoću ručice. 57 . Nakon toga vratite pločicu sa štitnikom i pričvrstite je maticama. 5. polunošenih plugova sa spoljnim radnim cilindrom.2 Regulacija sile vuče Povratak na sadržaj Ovaj sistem regulacije najviše odgovara radu sa nošenim i polunošenim mašinama.12 Zamena izvoda priključnog vratila • • • • Skinite dva zavrtnja i kapu (2) Odvrnite četiri matice (5). Skinite 6 zavrtanjeva. Sistem je osetljiv na promene vučne sile (izazvane različitim otporom zemljišta) i reaguje tako što podiže ili spušta oruđe. Uključite pumpu za ulje Slika 64.

dok oruđe ne postigne potreban položaj ili dubinu. • Posle podešene dubine obrade zemljišta pomerite graničnik (1) do ručice (2) i fiksirajte ga. I-III. 5.zona kombinovane regulacije 6. 5. Nakon podešavanja režima regulacije uradite sledeće: • Podesite držač graničnika (1) i dovedite ga u bočni položaj. Osim gore navedenih ručica u zadnjem delu traktora na hidrauličnom podizaču se može naći još jedna ručica za regulaiju pozicije (4) radi lakšeg priključivanja oruđa na zadnji podizni mehanizam. 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 65. pomerite točkić za regulaciju osetljivosti u pravcu kazaljke na satu dok udari ne prestanu.1 Regulacija pozicije Povratak na sadržaj Slika 69. Znak „0“ označava visinu podizanja. Napomena! Pri pojavi udara zbog velike brzine korekcije. Ručicom za regulaciju pozicije (3) podesite visinu oruđa iznad zemljišta. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (gledano iz pravca kretanja) 2. Dalje pomeranje poluge napred dovodi do povećanja dubine obrade i obratno. • Uz pomoć ručice za regulaciju pozicije (3). a broj „10“ označava najmanju visinu iznad zemljišta.regulacija pozicije II. Slika 68. Slika 70.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije Povratak na sadržaj Upravljanje mehanizmom se odvija iz kabine sa desne strane pulta pomoću dve ručice: • Uz pomoć ručice za regulaciju sile vuče (2).regulacija snage Slika 67. 58 . Fiksirajte ručicu (1) uz pomoć ručice (3).15. Podesite ručicu za regulaciju u željeni režim i izaberite na točkiću upravljačke jedinice jedan od tri režima: I. To će ograničavati hod poluge pri ponavljanju operacije. 5. Slika 66. • Podesite ručicu regulatora sile (2) u položaj napred.Belarus 1221.

Ručice za podizanje 3 kategorije imaju i dvostepeni žljeb (pogledaj donju sliku hidrauličnog podiznog mehanizma sa hidrauličnim delovima).879 mm.Belarus 1221. Slika 71. Donje poluge se sastoje iz dva dela: • Prednji deo. a ručicom (2) podesite potrebnu dubinu obrade zemljišta. a ne i ručicu (2). • Prečnik rukavca za spajanje u zglobu gornje poluge (2) 25 mm. odnosno oranja koristite samo ručicu za regulaciju pozicije (3). Napomena! Zadnji podizni mehanizam koji je spojen sa hidrauličnim mehanizmom regulacije je opremljen podiznim ručicama konstruisanim iz jednog dela. Uz pomoć ručica (3) i (4) priključite oruđe na zadnji podizni mehanizam. Napomena! Traktor je ponekad opremljen ručicam konstruisanim od jednog. Ukoliko zbog neravnomernog otpora zemljišta ne možete obezbediti konstantno istu dubinu rada.2 Regulacije sile vuče • • • • • • Povratak na sadržaj Ovaj režim rada koristite pri radu sa podignutim oruđem.16. b) zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom regulacije 59 . 2 ili 3 dela (sa odgovarajućim podiznim polugama).1 Gornja priključna poluga i podizne poluge Slika 72 a) zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije Povratak na sadržaj Slika 73.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ukoliko je potrebno ograničavanje maksimalnog podizanja. 5. ograničite ručicom (3) maksimalnu dubinu obrade zemljišta podesivši na odgovarajući broj na pultu.7 mm.28. Posle pravljenja brazde podesite ručicu (3) u prednji bočni položaj. podesite ručicom (3) maksimalnu podiznu visinu i fiksirajte je graničnikom (4). sama ručica (3).16 Zadnji podizni mehanizam Zadnji podizni mehanizam u tri tačke (kategorije 2) omogućava priključivanje nošenih i polunošenih poljoprivrednih mašina i oruđa na traktor sa sledećim elementima za priključivanje: • Dužina ose nošenja (rastojanje između zglobova za spajanje „A“ i „B“) . Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (oznaka 10 na pultu). Pažnja! Pre priključivanja mašina pažljivo pročitajte ovo poglavlje. Povratak na sadržaj 5. • Prečnik rukavca za spajanje u zglobovima donjih poluga (1) . 5.15. kuglični zglob (1) Standardna dužina donjih poluga je 885 mm. Prilikom pravljenja brazde i nakon toga. • Zadnji deo.

pomeranje ka spoljnjoj strani. gornju polugu postavite u jedan od dva položaja: I – laka zemljišta i mala dubina obrade pri regulaciji sile vuče. (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije). . postoje dva položaja: I – teška zemljišta i velika dubina oranja II.16.440-530 mm. Prilikom transporta gornju podiznu polugu treba postaviti u položaj III. Slika 74. Važno! Žljebovi viljuški podiznih poluga treba da su iza otvora prilikom podizanja. Napomena: Ukoliko zadnji podizni sistem raspolaže hidrauličnim sistemom regulacije. Slika 76. Desna podizna poluga (3) reguliše se u opsegu od: . U zavisnosti od dubine oranja i karakteristika zemljišta. Slika 75. a prednji kraj – radni deo ima dva moguća položaja i mi biramo u koji položaj nam najviše odgovara (2): • I – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. Leva podizna poluga (ne može se podešavati) podešena je takođe fabrički na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom). kako u transportnom.2 Spoljne ograničavajuće utege Povratak na sadržaj Utege se koriste za ograničavanje bočnog ljuljanja donjih poluga. 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Dužina podizne poluge (2) je podesiva u zoni regulacije od 550 do 740 mm.Belarus 1221. Za kopiranje reljefa zemljišta u poprečnom pravcu pri radu sa širokozahvatnim oruđima spojte podizne poluge (1) sa donjim polugama (2) u uzdužnom žljebu.teška zemljišta pri velikim dubinama obrade pri regulaciji sile vuče.laka zemljišta i mala dubina oranja. Važno! Regulisanje položaja priključnog oruđa u poprečnoj ravni vrši se samo sa desnom podiznom polugom. pomeranje ka spoljnjoj strani. II. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju kako u transportnom tako i u radnom položaju Delimična blokada U omogućavanju bočnog pomeranja radne mašine (u slučajevima u kojima je to potrebno) uz pomoć poluga i njihovom fiksiranju u tom položaju sledite sledeća uputstva: • Pomeranjem vijka (2) rudu (3) stavite u položaj ''B'' na sredini osovine • Izvadite rascepku iz brave za sprečavanje ljuljanja poluga (5) • Priključite radni uređaj na poluge traktora i podignite radni uređaj tako da radni organi radne mašine ne dodiruju podlogu 60 .540-625 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom) Dužina podizne poluge se može podešavati ručicom (1). tako i u radnom položaju. Zadnji kraj brave za sprečavanje ljuljanja poluga je pričvršćen za vertikalni nosač. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju • II – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. Fabrički je dužina ručice podešena na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili na 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom).

stavi se rascepka (5). Potpuna blokada Potpunu blokadu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga treba uraditi sledećim redosledom: • potpuno popustite podešene vijke (1) • podesite na najkraće navojna vretena (2) (špingle) Važno! Posle podešavanja dužine (skraćivanja-izduživanja) desne poluge nezaboravite ponovo podesiti brave za sprečavanje ljuljanja poluga.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga Povratak na sadržaj Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga (2) onemogućavaju bočno pomeranje radnog uređaja u odnosu na traktor kako u transportnom tako i u radnom položaju. U transportnom položaju (radni uredjaj odignut od podloge) vijak (2) u cevi (4) se skroz uvrće i to omogućava siguran transport radnog uređaja. sem poslednje operacije. kada se rupe na unutrašnjoj cevi (4) usaglase sa rupama na spoljašnjoj cevi (6). dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 125 mm U transportnom položaju delimična blokada se postiže preko zavrtanja-odvrtanja vijaka (1). podesite bočno pomeranje. Potpunu blokadu radnog uređaja treba obaviti na sličan način kao što je opisano u delimičnoj blokadi. Delimična blokada Delimičnu blokadu radnog uređaja treba uraditi sledećim redosledom: • Zavrnite do kraja (do udara) vijke za regulaciju (1) u držače • podignite radni uređaj tako da radni organi radnog uređaja ne dodiruju podlogu • podesite dužinu desne poluge na zadatu radnu dubinu (u slučaju oranja) • podesite dužinu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga preko navojnog vretena (2) (špingle) tako da bude osigurana u srednjem položaju. Potpuna blokada Slika 77. 61 .16. Pre transporta podignite radni uređaj u gornji položaj i proverite veličinu bočnog pomeranja poluga. u vodoravnom položaju. Ako je potrebno. 5. Slika 78. Dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 20 mm. Slika 79. u suprotnom može doći do oštećenja brava za sprečavanje ljuljanja poluga traktora. koja ne sme da pređe 20 mm-ra.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • Usaglasite rupe na unutrašnjoj cevi (4) sa rupama na spoljašnjoj cevi (6) zatim stavite u sredinu osovine rascepku (5) Važno! Rascepku obavezno staviti u sredinu osovine. podešavanje brave za bočno pomeranje poluga treba obaviti svaki put kada se kači radni uređaj.Belarus 1221. pomeranjem vijka (2). Važno: teleskopske brave za sprečavanje ljuljanja poluga se na ZMP montiraju sa spoljnje strane.

tada okrenite ručicu (3) na levu stranu do krajnjeg položaja. U transportnom položaju potpuna blokada je automatski obezbeđena. Slika 83. stavite rascepke-osigurače.18 Kačenje radne mašine na traktor Povratak na sadržaj Veliki broj radnih mašina je moguće zakačiti za traktor sledeći sledeća uputstva: 1. Napomena! ZMP u slučaju korišćenja hidrauličnog podešavanja poluga. i tada popustite (rasteretite) hidrauliku. Podešavanje radne mašine u transpornom položaju se ostvaruje pomoću zatezanja lanaca preko navojnog vretena (2) (špingle). Potpuna blokada radnog uređaja u radnom položaju se vrši preko potpore (1) gde je na gornju rupu pričvšćen lanac i gde je lanac (2) na najkraće podešen.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5. Sa ručicom za podešavanje snage (ZMP bez upotrebe hidrauličnog podešavanja) spusti te u donji položaj poluge. 62 . Za mehaničko zabravljivanje treba da se poluge podignu (u vis) do najvišeg položaja zajedno sa radnom mašinom.16. Pomoću ručice za pomeranje poluge zakačite (spojite) radnu mašinu i traktor. traktor je opremljen uređajem za obezbeđivanje transportnog položaja. spustite poluge u donji položaj a ručica za podešavanje snage tada mora biti u prednjem krajnjem položaju. Za podešavanje dubine treba pomerati/podešavati dužinu desne poluge. Slika 82 5.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga Delimična blokada Slika 80. u suprotnom dolazi do pucanja (prekidanja) lanaca.Belarus 1221. Za mehaničko odbravljivanje potrebno je da se hidraulika prebaci u položaj za podizanje poluge i kada se postigne krajnji gornji položaj tada se ručica (3) okreće na desnu stranu do krajnjeg položaja. Dozvoljeno pomeranje radne mašine u oba smera iznosi 20 mm.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) Povratak na sadržaj U slučaju kretanja (vožnje) sa radnom mašinom (radna mašina u krajnjem gornjem položaju) koja je prikačena na traktor. Napomena! Obavezno proverite bočno pomeranje radne mašine koje minimalno iznosi 125 mm. 5. vozite unazad traktor. spojite radnu mašinu na poluge traktora (4). Potpuna blokada Slika 81. Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja omogućava mehaničko zabravljivanje obrtne osovine (2) preko klina (1). Ugasite motor. Horizontalno pomeranje radnog uređaja u radnom položaju omogućuje potpora (1) na koje je preko donjih rupa pričvršćen lanac i dugačko navojno vreteno (2) preko koga se može podesiti bočno pomeranje radne mašine koje iznosi minimalno 125 mm.

Ako je neophodno podesite ponovo dužinu toplinga (1) njegovim obrtanjem u skladu sa priključenom (spojenom) radnom mašinom 4. Proverite bočno pomeranje poluga i ako je potrebno podesite ga ponovo Važno! Prilikom kačenja nošenih.Belarus 1221. 6.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) Povratak na sadržaj Za vuču dvoosovinske traktorske prikolice koristi se uređaj za vuču koji se sastoji od klina i rude (10). Prvi način je preko puža koji je ugrađen u prednji most a drugi način je promenom (prepodešavanjem) položaja nosača felne i felne točkova. Za vuču jednoosovinskih prikolica koristi se kuka sa osloncem.da kardansko vratilo nebude predugačko. REGULISANJE 6. nebude pod velikim uglom. kućišta (9) gde se nalazi opruga za sprečavanje (ublažavanje) udara. Napomena! Prilikom promene mođuosnog rastojanja prednjih točkova potrebno je krajeve spona (4) na upravljačkom mehanizmu pomeriti u otvore ''A''.235 mm i to na dva načina. koje su spojene vijcima (5). a za smanjivanje u suprotnom smeru 5. Slika 84.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora Povratak na sadržaj Međuosono rastojanje prednjih točkova se može regulisati u opsegu od 1. Napomena! Pojedine nošene ili polunošene radne mašine mogu oštetiti (slomiti) zadnje staklo i povrediti traktoristu te je iz tih razloga potrebno proveriti rastojanje između traktora i radne mašine u podignutom položaju. Kućište (9) je sa osloncem (7) spojeno vijcima (8).da plastična oplata kardana nedodiruje plastičnu zaštitu priključka za kardansko vratilo na traktoru 7. da se nebi javila zatezna sila . Ako je neophodno podesite horizontalni nagib radne mašine preko navojnog vretena (3). polunošenih ili vučenih radnim mašina obavezno proverite rastojanje između traktora i radne mašine. spojite ga sa radnom mašinom i osigurajte rascepkom 3. 63 . zatim vratite klin (4). jednostavnim izvrtanjem vijaka i uvrtanjem u druge otvore na osloncu.545 do 2.1. ''Б'' ili ''B'' (slika 86. Kućište (9) i rudu za vuču (10) je moguće pomerati gore-dole u odnosu na oslonac. Za vuču teških agregata koristi se donja poteznica (1) koja se sastoji iz jednog držača (6) i kuke za vuču (1).) po preporukama datim u tabeli 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2.da topling u donjem položaju radne mašine nedodiruje plastičnu oplatu kardana . Polako podignite radnu mašinu i proverite rastojanje između radne mašine u podignutom položaju i traktora 8. Pre početka rada potrebno je proveriti sledeće: . i ako je potrebno podesite ponovo. Podesite dužinu toplinga (1). 5. Spojite ostale priključke na traktor 6. Za povećanje dužine poluge ručicu (2) okrećite u smeru kazaljke na satu. Za kačenje jednoosovinskih prikolica izvadite klin (4).da delovi traktora nisu preblizu delovima radne mašine . namestite kuku na oslonac (3).

tj.005 1. Zakočite traktor parkirnom kočnicom.655 1. Ako oslonci nisu razvučeni tj.1 odgovara razvučenim osloncima (5). međuosno rastojanje prednjih točkova koje je dato u tabeli se smanjuje za 40 mm. ''Б'' ili ''B'' (slika 86.1 i pričvrstite.795 1. Podižite dok se točak ne odvoji od podloge. 4.1 na oslonce (5). nalaze se u skupljenom položaju.905 2.Belarus 1221. ''L1'' mm (približno) 95 50 5 Mogući položaji nosača felne i Međuosno rastojanje felne točka Položaj nosača felne standardan.805 1. 64 . i u tom slučaju krajevi spona se mogu nalaziti samo u otvorima ''A'' ili ''Б''.915 1. 2. da li su pričvršćene u otvore ''A''.155 1. Postavite dizalicu pod levu stranu prednjih točkova. Uverite se da su krajevi spone (4) pričvršćene po preporukama iz tabele 6.085 2. Ako je potrebno skinite kraj spone (4) sa otvora na osloncu (5) i postavite u odgovarajući otvor po preporukama iz tabele 6.265 max navrtke (9) na krajevima spona sistema za upravljanje 2. felna se pomera 1.1.985 1.895 1.085 II II I Napomena! Međuosno rastojanje prednjih točkova dato u tabeli 6.065 1. Stavite podupirače ispred prednjih i iza zadnjih točkova. Popustite četiri zavrtnja (2) za pričvršćivanje konzole i skinite poklopac (3) Odvrnite dve navrtke (1) i izvadite dva klina sa leve strane prednjeg mosta.175 2. Slika 85.745 1. 3.835 2. Tabela 6. 5. ''L'' mm 355 310 265 Razmak. Mesto kačenja kraja spone ''A'' ''Б'' ''B'' Razmak.815 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Podešavanje međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 1.545 min Položaj nosača felne se menja.885 1.).995 2.705 1.635 1. felna se pomera 2.725 1.095 1.

Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. 1. Uzpomoć ključa okrenite vijak sa leve strane. Popustite navrtke (2) na krajevima cevi poluge sistema za upravljanje (13). podesite uvlačenje (traga-zatura). pomerite kućište reduktora na potrebnu dimenziju ''L'' 10.635 mm) 6. Postavite i zategnite klinove i poklopac zavrtnja za regulaciju 12. Napomena! Fabrički spone sistema za upravljanje (4). Uvlačenje točkova je pravilno ako je izmereno rastojanje "A" manje za 2-8 mm od rastojanja "B". Podešavanje se vrši preko skraćivanja-produživanja cevi poluge sistema za upravljanje (2). Na ravnoj podlozi pomerite traktor po pravoj liniji napred nekoliko metara. naregulišite uvlačenje (traga-zatura) 15.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova Povratak na sadržaj Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. na sledeći način: Slika 87. zatim navrtku (9). Ratojanje ''L'' mora biti isto i na levoj i na desnoj strani. 3. Ponovite postupak i na desnoj strani. Ako uvlačenje točkova ne odgovara ovoj preporuci uradite sledeće: 5. Popustite navrtke (1) i (3) za regulisanje cevi poluge sistema za upravljanje (2) 65 . između istih tih tačaka kao i pri merenju rastojanja "B". ova mera je približna vrednost zato što se meri od neobrađene površine oslonca. Stavite nazad sponu (4) i preko vijka pričvrstite u odgovarajući otvor na oslonacu (5) 11. Zategnite matice (2) i (3) na cevi poluge sistema za upravljanje (13) Napomena! Uporedo sa podešavanjem međuosnog rastojanja prednjih točkova treba podesiti (produžiti-skratiti) kabel za davač ugla zakretanja točka (6) i to pomoću produživanjaskraćivanja kabela koji je namotan kod hladnjaka (7) što je prikazano na slici 43. zatim povucite kočnicu i zaustavite se. Odvojite sponu (4) od oslonca (5) 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 86. 14. 6. Za razmak od L=310 mm i 355mm je potrebno navrtku (9) postaviti kao na slici 86 II (spone sistema za upravljanje je potrebno postaviti u otvore ''A'' ili ''Б'') 8. 13. Sa leve strane prednjeg pogonskog mosta izvadite osigurač. (6) i oslonac (5) nalaze se u položaju-otvoru ''Б'' (L1=50 mm.Belarus 1221. međuosno rastojanje 1. Napomena! Vrednost ''L1'' mora biti ista i na levoj i na desnoj strani prednjeg pogonskog mosta. Izmerite rastojanje "B" između dve suprotne tačke na obodima (spoljnoj strani) pneumatika iza prednjih točkova na visini ose točkova.2 2. Podesite pritisak u pneumaticima na osnovu podataka datih u tabeli 7. zatim izmerite rastojanje "A" ispred ose prednjih točkova. Pomerite traktor napred tako da se prednji točkovi okrenu za 180˚. 4. 7. Zategnite navrtke (2) cevi poluge sistema za upravljanje (13).

Tabela 6. Okretanjem cevi (2) naregulišite potrebno rastojanje uvlačenja točkova 7.100 20 2. 5. Tabela 6. Odvrnite 3.480 116.Belarus 1221.6 na drugom točku. H K1 K2 L1 L2 18. Dizalicom podignite zadnji deo traktora da se točkovi odignu od podloge 2.430 1.3 Dimenzije zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Rastojanje glavčina od Točak Međuosno rastojanje poluosovine Dimenzije Širina.3 i slike 89.4R38 470 0 215 2.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Povratak na sadržaj Glavčine spoljašnjeg i unutrašnjeg točka (1220-3104010) u slučaju udvojenih zadnjih točkova se podešavaju naspram zadnjeg mosta a po podacima iz tabele 6... Pomerite glavčinu na jednu ili drugu stranu da bi se dobilo potrebno osno rastojanje između točkova ''L'' (koristite podatke iz donje tabele za određivanje rastojanja između točkova merenjem rastojanja "A" od kraja poluosovina do glavčine).2 Međuosno rastojanje između točkova ''L'' mm Rastojanje ''K'' mm Položaj točka ''A'' ''Б'' 245 1.440 1.000 170 2.800 5 1.420 (za dimenziju točka 9.450 Rastojanja M 10 60 A 30 35 66 . Zategnite četiri zavrtnja za pričvršćivanje glavčine momentom zatezanja 280. 6. Odvrnite navrtke (1) za pritezanje točkova i skinite točkove 3. Zategnite navrtke (1) i (3) Slika 88. Postavite točak i zategnite navrtke 7..900 245 1.500 155 1.9R38 430 5 230 2. Ponovite postupak od 2.950 220 2..440 Slika 89.5-42) 205 1..400 0 2.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova Povratak na sadržaj 1.600 55 1.5 obrtaja četiri zavrtnja (2) poklopca glavčine zadnjih točkova (3) 4. 6..3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 6.300 Nm 6.

5-42 * 1800 i 2700 700 14. Pokrenite motor. Gore pomenute postupke vršite sve do dobijanja preporučenog razmaka ''A'' za uključen i isključen položaj.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj 1.5.9.2-24 1. Vilastim ključem (S=14) okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu za otprilike 30˚ 4. Ukoliko neuspete da sa gore pomenutim postupcima dobijete preporučene razmake i zatezači na vratilu (3) se iz krajnjeg desnog položaja pomere u krajnji levi položaj mora te uraditi unutrašnje podešavanje priključnog vratila. ili dolazi do proklizavanja ZPV. Povratak na sadržaj Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) Zaustavite (ugasite) motor Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) Okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu tako da se zatezači na vratilu (3) nađu u krajnjem desnom položaju 67 . Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) 2. 3. mm točka rastojanje točka rastojanje 450 11.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 90. 2. podesite razmek lente (trakaste kočnice).5-42 točak. Pre podešavanja ZPV-a stavite ''vertikalni sinhron ZPV-a'' u srednji položaj 2. 4-dugačak (produženi) vijak. 6. 6-matica Tabela 6.5 Podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj Podešavanje priključnog vratila je pomoću lente (trakaste kočnice). Pažnja! 1.9R38 1450 * sa uloškom (između točkova) 12211M3109020 6. Vratite vijak (3) i pločicu (12) Slika 92. Ako je ''A'' > 921 mm (ZPV uključeno) i ''A'' < 40 mm (ZPV isključeno). Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) 3.525 16.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 1.815 9. 2-Uložak. 3.3A daje podatke za međuredni razmak za Belarus-1221 Prednji most Zadnji most Međuredni Dimenzije Međuosno Dimenzije Međuosno razmak. koja se vremenom troši (haba) a nalazi se između hidrauličnog klipa (4) i rude (3) veličina ''A'' pokazuje pohabanost (slika 91). podešavanje vršite dok je motor u radu.Belarus 1221. Ako je dobro podešeno priključno vratilo veličine razmaka ''A'' su sledeće: • 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) • 50 ± 2 mm (ZPV isključeno) Slika 91. Montaža udvojenih točkova 1-Glavčina. 4.9R24 1.5. pre toga povucite ručnu kočnicu i stavite podupirače (i spreda i otpozada) zadnjeg točka 6.

. (20) (slika 93) i oni nesmeju da imaju zazor. pneumatskog sistema i njegovog pogona Povratak na sadržaj Sva podešavanja kočionog sistema treba vršiti u rasterećenom položaju.5. Maksimalno dozvoljeni zazor iznosi 0. proverite veličinu mrtvog hoda ležajeva i okrenite zupčanik (16) iza oboda za pričvršćivanje (22). Zatezanjem vijka (30) eliminišite zazor.7-8. U slučaju mrtvog hoda potrebno zatezanje se reguliše turpijanjem podloške (23) na određenu meru. a maksimalno pretezanje je 0. Slika 93. i izvrnite ih tako da na 1. Skinite delove koji se nalaze na zadnjem mostu tako da budu dostupni vijci (11) (slika 92) 6. Izvadite vijak (2) iz ručice (5) (slika 91) 11.40˚.7 Provera i regulisanje ventila kočnica. 1.. Vratite nazad sigurnosnu pločicu (7) 10. Slika 94.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Preko zatezanja matice (17) podesite čauru (1) i konusno valjčaste ležajeve (18) (slika 94) tako da nebude zazora. Konusno valjkaste ležajeve (11) (slika 94) vratila (9) i (15) podesite tako da zazor nestane i to preko uloška (8) koji se nalazi između vratila (9) i (15) i kućišta (5).10 Nm (0. Stegnite redom vijke (11) silom 8. Podešavanje izvršite preko kućišta (5) i uloška (8).. kao i razmak ''A'' koji treba da iznosi 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) i 50 ± 2 mm (ZPV isključeno).8. Ako su ležajevi pravilno podešeni. Pomerite ručicu (5) uz pomoć trna ili vijkom (2) M10 (slika 91) 7..6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu Povratak na sadržaj U PPM su konusno valjčasti ležajevi (17).. koji treba da iznosi 1 MPa (10 kp/cm2)..Belarus 1221.05 mm. Ukoliko i dalje proklizava priključno vratilo zamenite lentu (trakastu kočnicu) na gore opisani način.30N što odgovara rupama na obodu za pričvršćavanje (22).1 kpm).. 6. Skinite rascepke da bi mogli skiniti sigurnosnu pločicu (7) (slika 92) 8.6.2 obrtaja 9. Namestite otvore jedne naspram drugih i stavite sigurnosnu rascepku bez pomeranja matice (30). Što odgovara sili od 15. Otklon kućišta reduktora (5) gledano iz pravolinijskog pravca kretanja (maksimalni ugao) treba da je u granicama od 38...0 kp/cm2 a tu vrednost očitajte sa instrumenta koji se nalazi na instrument tabli u kabini traktora 68 . Posle eliminacije zazora maticu i čauru (1) osigurajte. potreban moment za okretanje zupčanika (16) treba da bude između 0.0 Nm.2. Podešavanje se vrši preko vijka (20) (slika 94). na pritisak od 7. Barem manometar od 10 kp/cm2 treba spojiti na za to predviđeno (spojna glava) mesto pneumatskog kočionog sistema 2. 6.05 mm mereno u pravcu vratila.. Konusno valjkaste ležajeve (6) (slika 94) pogonskog zupčanika (7) podesite bez zatezanja na maksimalni razmak od 0. Pokrenite (upalite) motor i proverite pritisak ulja u upravljačkom mehanizmu.08 mm. Pokrenite kompresor i napunite rezervoar vazduhom.

ispred prekidača mešača signala ulazi u žljeb poluge mešača. 1. Osovinica 10 Rame 3. Regulacija pozicione poluge (5) (slika 98) • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. U slučaju da manometar ne pokazuje navedene vrednosti potrebno je uraditi sledeće: 6.0 kp/cm2). Spojene pedale kočnica maksimalno stisnite (pritisnite) na dole. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). 69 • .7 kp/cm2 4.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) Povratak na sadržaj 1. Poluga 6..2 mm. između gumenih valjčića (5) i kraja sektora (4) ostvari zazor u vrednosti od 18. Popustite navrtku (3) i odvrnite zavrtanj za regulaciju (2). Zatim povucite ručicu ručne kočnice.65-0. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela ramena koji mora da iznosi 1.2 mm. Kočioni ventil 4.. Regulacija poluge (1) za upravljanje regulatorom Pomoću navrtke (2) naregulišite dužinu poluge (1) za upravljanje regulatorom na taj način da se pomeranjem poluge (3) u krajnji zadnji položaj u odnosu na kretanje traktora. Navrtka 8. Pritom pritisak mora da poraste na 0. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). Slika 96.5-8. 3. Pritom pritisak mora da poraste na 0. prilikom pritiska spojenih pedala kočnica i prilikom povlačenja ručice ručne kočnice pritisak u pneumatskom sistemu mora da poraste na 0.24 mm. Na manometru priključenom na spojnoj glavi glavnog voda pritisak mora da bude nula...0 kp/cm2). 2.65-0.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Pažnja! U slučaju dobro podešenog kočionog ventila.8 Mpa (6. tako da se okretanje ručice (1) ostvaruje u zoni između oznaka I i III na točkiću i da ne bude savijanja sajle dok se pomera ručica (1).Belarus 1221. Slika 97. Oplata 5. Kontra navrtka 7. Pomoću navrtke (7) naregulišite dužinu poluge (5) na taj način da pri lakom povlačenju poluge regulatora*. Viljuška 6..8 Mpa (6. Slika 95. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela nosača koji mora da iznosi 1. Opruga 9. 5. Manometar koji je spojen na spojnoj glavi treba da pokazuje barem pritisak od 7. maksimalno povučena. Ručicu (1) za upravljanje mešačem signala postavite u položaj I ("poziciono regulisanje"). Uška 2.8 Mpa (6.5-8.65-0.0 kp/cm2).5-8. Regulacija zategnutosti sajle (4) za upravljanje menjačem signala • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj..

podiznu silu priključnog uređaja traktora. • Polunošene i vučene mašine priključene su na podizni uređaj tako da se njihove mase u transportnom položaju delimično prenose na traktor. Pre agregatiranja radne mašine potrebno je detaljno proučiti uputstvo za sklapanje i upotrebu radne mašine. Okrenite navrtku još za 1/3. 7. 7.8. šumarstvu i za komunalne radove).Belarus 1221. U transportnom položaju polunošene mašine se delimično podižu. zadnjim priključnim vratilom s završetkom od 8 žljebova.1 Izbor radnih mašina Povratak na sadržaj MTZ-1221. Kada se nošene mašine priključuju na zadnji podizni mehanizam treba voditi računa o tome da se suviše ne rasterete prednji točkovi i da se ne 70 .. nosivost pneumatika i dozvoljeno opterećenje na poteznici. ispred prekidača mešača (2) signala ulazi u žljeb poluge (1) mešača. Ručicu (1) postavite u položaj III ("Regulacija sile").2 Regulacija poluge sile vuče (8) • • • Postavite na zadnji podizni mehanizam teg ne manji od 400 daN i podignite ga na visinu 200. dok veći deo na sopstvene točkove. Povratak na sadržaj 6.. Pri agregatiranju je potrebno proveriti podudarnost sastavnih elementa. kao i u izuzetnim slučajevima mašine koje spadaju u prvu i u četvrtu kategoriju ali to treba izbegavati.8. Traktori sa osnovnom i dopunskom opremom mogu se agregatirati i sa kombinovanim mašinama različitih namena (u poljoprivredi.1/2 obrtaja da bi postavili rascepku. dok vučene mašine ne.. Naregulišite dužinu poluge (8) tako da pri lakom povlačenju poluge (21) (slika 57) regulatora*. * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma..300 mm iznad zemlje (gornja poluga topling treba da je u gornjoj oslonoj tački). U ovim slučajevima mase mašina delimično povećavaju vučne sposobnosti traktora. Agregatiranje traktora Povratak na sadržaj Traktor je u osnovnoj varijanti opremljen zadnjim priključnim uređajem NY-2. Slika 98 6. građevinarstvu. • Ostale mašine koje se priključuju na traktor pomoću dodatnih uređaja. Na traktor se mogu agregatirati i mašine koje spadaju u treću kategoriju. Zavrnite je do početka sabijanja spiralnih opruga (2) i lisnate opruge (1). a takođe i u industriji.1 Regulacija davača sile • • • Povratak na sadržaj Izvadite rascepku iz navrtke (3).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. Postoji mogućnost i agregatiranja različitih uvoznih mašina (uz malo prilagođavanje).3 je univerzalni traktor koji spada u drugu kategoriju (nazivna vučna snaga je 27 kN i nemože biti veća) i agregatira se radnim mašinama koje spadaju u tu kategoriju. • Vučene mašine se za traktor spajaju pomoću vučnog uređaja. čije se mase u transportnom položaju upotpunosti prenose na traktor. Traktori omogućavaju različite vidove agregatiranja: • Nošene mašine priključene na podizni uređaj u tri tačke. Mase vučenih mašina se upotpunosti prenose na sopstvene točkove.

koji omogućuju dodatno opterećenje prednjih točkova čije maksimalno opterećenje može biti 590 kg. Opterećenje prednjih točkova se može meriti ili izračunati U slučaju da je traktorski agregat (traktor + mašina) neodgovarajući zbog koeficijenta upravljivosti. 4. ventil treba da je u horizontalnom položaju. inače će tečnost dospeti u merač pritiska i može ga oštetiti. 2. crevo. cev Za punjenje pneumatika sa tečnošću koristi se specijalna oprema i to na sledeći način (slika 93): 1.5 m 6. unošenje đubriva. Pneumatici se pune do ¾ zapremine. a ostatak vazduhom odgovarajućeg pritiska u zavisnosti od potrebne sile dizanja. a može doći i do propinjanja i prevrtanja traktora. Moguće je povećati težinu na prednjim točkovima i punjenjem pneumatika s vodom ili rastvorom kalcijum-hlorida CaCL2. Podignite točak dizalicom dok se ne odvoji od podloge. Koeficijent upravljivosti predstavlja odnos opterećenja prednjih točkova traktora i njegove težine. dodavanje balasta je neophodno zbog poboljšanja vučnih karakteristika traktora (oranje.4R38 400 litara 16. a zatim vratite na ventil metalni čep zajedno sa iglicom i kapicom 9. Izlijte višak tečnosti. Okrenite točak u položaj koji odgovara potrebnom nivou punjenja: pri punjenju na ½ zapremine.2.1.9R24) 170 litara 18. 7. Ova smeša ima sledeće karakteristike: tačka smrzavanja je -32˚C. 6. završetak cevi.). Odvojte uređaj za punjenje od kućišta ventila rezervoara 8. zaptivka. Pri tome periodično zatvarajte dotok tečnosti i ispuštajte vazduh iz pneumatika otvaranjem zavrtnja (5) 7. Tabela 7. Otvorite dotok tečnosti. 2. Podaci o količini rastvora po jednom pneumatiku dati su u tabeli 7. pri punjenju na ¾ zapremine. teže je upravljati traktorom. ventil. što obezbeđuje 700 kp pritiska na prednjem mostu. Da bi se iskoristila prednja vuča mora biti dovoljno opterećenje na prednjim točkovima. Pravilan odnos opterećenja prednjeg i zadnjeg mosta traktora postiže se kombinovanim priključivanjem mašina napred i pozadi traktora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje naruši koeficijent upravljivosti i sigurnosti rada. pritisak proveravajte samo u krajnjem gornjem položaju ventila. 8. Spojte kraj cevi (2) s rezervoarom tečnosti (3) koji se nalazi iznad točka na visini najmanje od 1. zavrtanj zatvarača. smanjuju gubici (predsetvena priprema i setva. Pri tome brzina traktorskog agregata ne treba da je veća od 20 km/h. Ako je ovaj koeficijent mali. transport i drugi radovi) gde nema ili je malo dopunsko opterećenje traktora od mašine. Ovaj koeficijent nesme biti manji od 0. navrtka. Skinite s ventila kapicu i naduvajte pneumatik do potrebnog pritiska 10. 5. rezervoar. Pažnja! Kada u pneumatiku imate tečnost. Skinite s ventila metalni čep zajedno s iglicom i kapicom 4. a zatim spojte završetak (1) s kućištem ventila pomoću navrtke (4) 5.9R38 350 litara Slika 99.25. Šema punjenja pneumatika sa: tečnošću (a) i pražnjenja (b) 1. Ispustite vazduh iz pneumatika. 71 . takođe možete napuniti pomoću pumpe ili crevom koje je spojeno na vodovod. a specifična težina je 1. treba koristiti dodatne prednje tegove.1 420/70R24 (14. napunite pneumatike do potrebnog nivoa. kultiviranje i unošenje đubriva itd. ventil treba da je u krajnjem gornjem položaju 3.Belarus 1221. 25%-ni rastvor kalcijum-hlorida se rastvara sa 75% vode. Pri tome se skraćuje broj prohoda traktorskog agregata po njivi. Sem toga. Vratite kapicu na ventil i spustite točak na podlogu Pneumatike. 3.

.70 33. što omogućava međurednu obradu u širinama od 450.2. U toku rada je potrebno praćenje pritiska u pneumaticima i ako je potrebno usklađivati ih sa propisanim podacima.9R38 30 10 30 8 30 8 Opterećenje pneumatika u kN i njemu odgovarajući pritisak MPa 0. Brzina kretanja sa udvojenim zadnjim točkovima nesme da pređe 20 km/h. Prilikom oranja sa četvrobraznim ili petobraznim plugom optimalno rastojanje između točkova je 19502050 mm.25 0. bilo pomoću automatske poteznice.4R38 16. Agregatiranje polunošenih mašina se vrši preko vučnog uređaja koji se montira na donje poluge i koji omogućava vertikalno pomeranje rude polunošenih mašina.35 20.610 mm (900 mm u popuštenom slučaju) • osnova priključnog trougla 870 mm (1010 mm u popuštenom slučaju) Agregatiranje polunošenih mašina omogućeno je pomoću vučnog uređaja koji se montira na donje poluge.25 0.00 31.20 21.00 32.2 Izbor rastojanja između točkova traktora Povratak na sadržaj Pri izboru i korišćenju priključnih oruđa treba proučiti njihovo uputstvo za korišćenje i zavisno od tih preporuka. U cilju smanjenja specifičnog pritiska na zemljište. Predviđena je bezstepenasta regulacija rastojanja između zadnjih točkova i to u zavisnosti od rastojanja prednjih točkova koja se menja pomoću premeštanja prednjih točkova. Rastojanje između točkova traktora sa kojim traktor izađe iz fabrike je 1800 mm i koristi se pri transportu. Rastojanje točkova treba podesiti po podacima iz tabele 6.7 x 38 ili 36 x 45 mm • gornja poluga 22 x 51 ili 32 x 51 mm Podizni mehanizam omogućuje rad s priključnim mašinama koje imaju sledeće dimenzije priključnog trougla: • visina priključnog trougla 460.16 20.3A.45 19.40 22.Belarus 1221.. za rad na zemljištima povećane vlažnosti predviđeno je udvajanje zadnjih točkova. Izmenu rastojanja zadnjih točkova treba uraditi kao što je prikazano na slici 88.20 45.50 24.2 Brzina kretanja km/h 420/70R24 (14. 7.15 27.40 20.80 23. bilo direktno na poluge podiznog mehanizma.15 29.1 39.40 30.25 29.18 0. Uzimajući u obzir da prilikom oranja jedan točak traktora ide u brazdi poželjno je ako to omogućava plug da se plug prepodesi iz treće grupe.3 Formiranje traktorskog agregata Povratak na sadržaj Za agregatiranje nošenih mašina koristi se uređaj za priključivanje.95 Maksimalno opterećenje mostova određeno je nosivošću pneumatika ili vrednostima koje daje proizvođač traktora.2. 72 .15 33.00 24.12 17.00 18. treba odabrati potrebno rastojanje između točkova traktora. Priključivanje omogućuje priključna viljuška.15 33.95 0. Dimenzije poluga podiznog mehanizma (prečnik x širina sfernog zgloba u mm): • donje poluge 28. kao i način montaže udvojenih točkova sa uloškom koji su dati na slici 90. Tabela 7. 700 i 900 mm. tako da je omogućeno horizontalno nivelisanje.75 0.25 26.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Opterećenje i pritisak pneumatika treba da su odgovarajućih vrednosti koje su date u tabeli 7.9R24) 18.14 18. 7.10 15. Za međurednu obradu u širinama od 450 i 700 mm treba koristiti preporuke iz tabele 6. 600.

Izbor snage za pogon mašina sa aktivnim radnim organima je na priključnom vratilu sa 540 o/min (završetak priključnog vratila je sa 6 ili 8 žljebova) ili sa 1000 o/min (završetak priključnog vratila je sa 21 žljebom). 73 . Pri korišćenju spoljašnjih hidrauličkih izvoda. Kretanje transportnog agregata zavisi od mogućnosti traktora i prikolice. korišćenjem zavrtnjeva s obe strane ili za osovinicu poteznice. a na poprečnu TCY-1Ж ne više od 20 kN. Prednji nošeni mehanizam tipa NY-2 i prednje priključno vratilo služi za agregatiranje prednjih traktorskih utovarivača i uređaja koji su prilagođeni za prednje agregatiranje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mašine koje zahtevaju poprečno pomerene tačke spajanja agregatiraju se pomoću klateće poteznice TCY1M ili TCY-1Ж (poprečna). vučenih i poluvučenih mašina kao sigurnosni element u slučaju neplaniranog razdvajanja traktora i radne mašine da bi se izbeglo isticanje ulja iz hidraulčnog sistema. Agregatiranje radne mašine na traktor treba sprovesti po uputstvu koji je dat uz radnu mašinu. kombajni za žito itd. ili za istu ovu dimenziju treba povećati priključnu rudu radnih uređaja.36 o/min puta. Za njihovo pričvršćivanje na traktor koriste se slobodni otvori na nosačima priključnog uređaja ispod poteznice.Belarus 1221. Podizne poluge. Pri agregatiranju priključnih mašina neophodno je staviti sigurnosne lance (sajle) za slučaj havarijskog odvajanja radne mašine od traktora. snaga ne treba da je veća od 5 kW (dozvoljeni maksimalni pritisak je 10 MPa). i bez potrebe je nebitrebalo menjati. Prikolice treba da su priključene za traktor samo pomoću poteznica TCY-3 ili TCY-1M. Viljuške kardanskog vratila treba da se nalaze u jednoj ravni.28 kN. • zadnjeg . Vertikalno opterećenje na klateću poteznicu TCY-1M nesme biti veće od 20 kN. Za tipove (T-150K) radnih uređaja sa aktivnim radnim organima kardansko vratilo treba da se skrati za otprilike 450 mm. Kardansko vratilo treba da ima teleskopski deo (sa preklopom ne manjim od 110 mm) da bi se izbeglo razdvajanje i uklinjavanje spoja. završetak je sa 21 žljebom). predviđeno je za pogon transportnih mašina s aktivnim radnim organima i za pogon mašina za ubiranje. 7. Sinhrono priključno vratilo 4.4 Karakteristike rada Povratak na sadržaj Leva podizna poluga podiznog mehanizma podešena je na dužinu od 530 mm. koji po svojim parametrima treba da odgovara priključnoj mašini. imaju žljeb za agregatiranje širokozahvatnih mašina za bolje kopiranje reljefa zemljišta kao što su kultivatori i sejalice. a u podu je predviđen otvor za uvođenje kabla. sem osnovnog otvora za spajanje sa donjim polugama. Snaga preko prednjeg priključnog vratila ograničena je na 50 % (pri 1000 o/min. Preko priključnog vratila dozvoljeno je korišćenje snage do 90 % od eksploatacione snage (rad u stacionarnom položaju) pri 1000 o/min i do 60 % pri 540 o/min.18 kN.) Postavljanje prednjeg priključnog vratila se vrši zajedno sa postavljanjem prednjih poluga i njihovih držača a bez poteznica za vuču. Pri agregatiranju radnih uređaja koji spadaju u treću kategoriju potrebno je izvršiti promenu nastavaka donjih poteznica kao i izvrnuti zadnji kraj toplinga i umesto njega staviti drugi odgovarajući (tip HY-3). Podizna sila podiznih mehanizama računa se na 610 mm od priključnih tačaka: • prednjeg . U kabini na prednjem delu predviđena su dva otvora M8 za pričvršćivanje pulta sistema automatske (elektronske) kontrole priključnih mašina. Agregatiranje traktora sa dve prikolice dozvoljeno je samo na suvim i tvrdim putevima na nagibima do 4 %. Brzina kretanja traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da je do 20 km/h (sem transoprta). koje su postavljene na mašinama sa povećanim momentom inercije obrtnih masa (silažni kombajni. Brzoaktivirajuće spojke se koriste pri agregatiranju polunošenih. Pogon mašina sa aktivnim radnim organima omogućen je priključnim vratilom i kardanskim vratilom sa štitnikom. Moguće je korišćenje snage preko nekog spoljašnjeg hidrauličkog priključka. Pri radu agregata treba stalno nadgledati rad sigurnosne i jednosmerne spojnice.

zato što je svetlo i svetlosna signalizacija opremljena (postavljena) samo za kretanje unapred.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Gabaritne dimenzije traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da su maksimalno do: • 20 m dužine. Polunošene i vučene mašine treba da su čvrsto priključene za traktor i naregulisane prema otporu na tački kačenja (za polunošene mašine). zbog velikog broja vrlo različitih mašina. 74 Povratak na sadržaj . koje su s pneumatskim sistemom traktora spojene preko pneumatskog priključka. Kretanje unazad nije dozvoljeno.8 m visine. ukupna masa) ne sme da pređe 8. Napomena! Opterećenje prednje osovine u sebi sadrži i težinu prednjeg traktorskog utovarivača sa podignutom praznom kašikom.5 m širine i • 3. Provera se vrši u osnovnom radnom položaju (pri spuštenoj platformi.5 Ograničenja težine Povratak na sadržaj Delovi koji služe za prenos snage (pogon). što treba usaglasiti sa traktorom. kipovanjem). Prikolica treba da je opremljena s nezavisnim kočionim uređajem (kočnicama). u horizontalnom položaju).000 kp-t. a u cilju porasta pouzdanosti i povećanja njihovog veka trajanja ukupna (maksimalna) težina traktora (sa radnim protivtegovima. Postupak formiranja traktorskog agregata kreće od zahteva agrotehničke operacije i analize tehničkih parametara priključne mašine. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri izboru priključnih mašina ili pri agregatiranju izabranih mašina.Belarus 1221. treba tržiti dodatne informacije od ovlašćenog predstavnika ili direktno od proizvođača.800 mm. Ugao poprečne statičke stabilnosti traktorskog agregata treba da je do 30° pri radnom rastojanju između točkova traktora. Tehničko održavanje Tehničko održavanje je neophodno da bi traktor bio sposoban za rad tokom eksloatacije.000 kp-t pri maksimalnom međuosnom rastojanju od 1. dodatnim balastima (tegovima) zajedno sa agregatiranom radnom mašinom. Pažnja! Odstupanje od nominalnih vrednosti treba da je u saglasnosti sa saobraćajnim propisima. potrebno je opteretiti balastnim tegovima ne samo prednji most već i zadnji ili nalivanjem pneumatika vodenim rastvorom. Ukupno (maksimalno) opterećenje prednje osvine zajedno sa tegovima ne sme da pređe 3. 8. Ukupno (maksimalno) opterećenje zadnje osvine zajedno sa tegovima i agregatiranom radnom mašinom ne sme da pređe 5. U suprotnom slučaju pumpa može da usisa vazduh (na primer kod prikolica sa samopražnjenjem. Kvalitet formiranog traktorskog agregata zavisi u velikoj meri i od dobrog tehničkog poznavanja priključne mašine. jer u sebi sadrže neophodne informacije za formiranje i korišćenje traktorskog agregata. 7. Pri agregatiranju traktora s prikolicama. Ovo uputsvo za rukovaoce nemože obuhvatiti čitav spisak preporuka za agregatiranje sa konkretnim mašinama. ako je prečnik prednjih točkova manji onda je srazmerno i dozvoljeno opterećenje manje. Pri kretanju na saobraćajnim putevima treba da bude rastojanje imeđu prednjih i zadnjih točkova oko 1800 mm.000 kp-t. Pažnja! Potrebno je dobro proučiti i uputsva za rukovanje i korišćenje priključnih mašina. • 2. Kretanje traktorskog agregata po saobraćajnim putevima moguće je samo unapred. gde nema vertikalnog opterećenja na poteznici ili je neznatno. Pri agregatiranju mašina sa hidrauličkim potrošačima treba voditi računa da se iz rezervoara ne koristi više od 16 l ulja. Pri skretanju traktora i kretanju po nagnutim terenima treba smanjiti brzini do 10 km/h.

Rukovaoc je obavezan da svakodnevno proverava rad traktora. Prokontrolišite funkcionisanje motora. spojeve i ventilacione otvore (Operacija 27). UPOZORENJE! Ako nema posebnih uputstava. Poslušajte rad svih glavni sklopova (delova) traktora. 75 . 4. 14. Koristite specijalne posude za čuvanje i skladištenje ovih otpadnih materija. zaustavite motor. Izlijte kondenzat iz rezervoara pneumatskog sistema (Operacija 5). požara. 13. Zamenite ulje u: ● karteru motora (Operacija 16). 8.9 22 (25) 170 0. pre nego što pristupite bilo kojoj operaciji tehničkog održavanja. pojave curenja goriva. Proverite. i ako je neophodno. 12. Zapremine posuda u litrima Karter (ulja) motora Sistem za hlađenje motora Transmisija Pumpa za gorivo Glavni prenos prednjeg pogonskog mosta Kućićte gornjeg / donjeg koničnog zupčastog para reduktora prednjeg pogonskog mosta (svaki) Rezervoar ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje (zapremina hidrauličnog sistema) Rezervoari goriva (2 rezervoara po 85 litara svaki) Rezervoar tečnosti za lakše startovanje motora. oštećenja ili nesretnih slučajeva. 11. da ne dozvoli slabljenje pritegnitih spojeva. kočnica.Belarus 1221. 2. 18 / 22 31 47 0.15 1.25 2. sistema za upravljanje. Povratak na sadržaj Pregledajte i operite traktor.2 8. Proverite zategnutost remena generatora (Operacija 8). filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva (Operacija 7 i 22). tečnosti i ulja. sistema za osvetlenje i signalizaciju (Operacija 6). Proverite stanje akumulatora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ne pridržavanjem mera tehničkog održavanja značajno se smanjuje radni vek traktora. Očistite rotore centrifugalnog prečistača ulja motora i menjača (Operacija 12 i 13). 10. 3. zaustavite traktor i povucite parkirnu kočnicu. 9. Ako ste skidali štitnike uverite se u to da su vraćeni na mesto pre nego što počnete rad na traktoru. nakupljanje prljavštine ili drugih nečistoća koje mogu biti uzročnici nepravilnog rada. očistite kleme. VAŽNO! Pridržavajte se pravila za pravilno i bezopasno skladištenje i čuvanje otpadnih materija. kočnica i pneumatskog sistema (Operacija 24 i 26). naregulišite slobodni hod pedale spojnice. 7. Proverite zazore između ventila i klackalica (Operacija 21). Proverite i ako je neophodno zategnite spoljašnje navojne spojeve glavnih sklopova (Operacija 40). pregleda ili regulisanju. povećava se broj otkaza. Podmažite ležaje spojnice (Operacija 15). Očistite mrežasti filter menjača (Operacija 15). 5. smanjuje snaga motora i povećavaju se troškovi korišćenja traktora. Nikada ne prosipajte prerađenu tečnost i ulje na zemlju. Izlijte talog iz rezervoara za gorivo. • reduktoru točkova i glavnom prenosu prednjeg pogonskog mosta (Operacija 43). Proverite zategnutost zavrtnjeva glave cilindra (Operacija 35). 16. • kućištu menjača (Operacija 42). Proverite i ako je neophodno podesite hermetičnost prečistača za vazduh i usisnog voda (Operacija 23) 15. 6. Zamenite filtere motora i hidrauličnog sistema (Operacija 17 i 31).1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 1.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.Belarus 1221.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 76 .

časova 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 125 250 500 1000 2000 Uopšteno . sistema za upravljanje.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. kočnica i uređaja Izlivanje taloga iz filtera za grubo prečišćavanje goriva i rezervoara goriva Provera zategnutosti remena ventilatora Zavrtnji glavčine zadnjih točkova Pritisak vazduha u pneumaticima Čišćenje prečistača vazduha motora Čišćenje centrifugalnog filtera motora Čišćenje centrifugalnog filtera menjača Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta Čišćenje žičanog filtera ulja u menjaču Zamena ulja u motoru Zamena filtera ulja u motoru Podmazivanje ležaja spojnice Kinematički zglobovi hidrocilindra sistema za upravljanje Turbokompresor Provera zazora ventila motora Izliv taloga iz filtera za fino prečišćavanje goriva motora Hermetičnost spojeva prečistača vazduha motora Slobodan hod pedale spojnice Zazori na volanu Regulisanje kočnica Akumulator Mešač signala za regulaciju sile i pozicije Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Hermetičnost magistrale pneumatskog sistema Zamena filtera ulja hirauličnog sistema 77 Periodičnost svakih.3 Tabela tehničkog održavanja traktora Broj operacije na karti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Radna operacija Nivo ulja u motoru Nivo tečnosti za hlađenje u motoru Nivo ulja u rezervoaru hidrauličnog sistema i sistemu za upravljanje Nivo ulja u transmisiji Izlivanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Provera funkcionisanja motora.

Belarus 1221. 49. 47. 52. 48.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Broj operacije na karti 32 33 34 35. 55. 38. 36 37. časova Radna operacija Čišćenje filtera grejača kabine Čišćenje generatora Uvlačenje . 44. 41. 78 . 43. 46. 45. Periodičnost svakih. 53. pre nego što počnete ponovo sa radom.trag prednjih točkova Zatezanje zavrtnjeva glave cilindra motora Filter vazduha na motoru Čišćenje filtera za grubo prečišćavanje goriva Zamena filtera za fino prečišćavanje goriva Zazori u kinematičkim zglobovima poluga sistema za upravljanje Provera i pritezanje spoljašnjih zavrtanjskih spojeva Turbokompresor motora Zamena ulja u transmisiji i rezervoaru ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Zamena ulja u glavnom prenosu i reduktorima točkova prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje desne podizne poluge podiznog mehanizma traktora Podmazivanje obrtnog vratila poluga podiznog mehanizma Provera brizgaljki motora Generator Podmazivanje okretnih rukavaca prednjeg pogonskog mosta Starter motora Provera brizgaljki motora Generator (sezonsko podešavanje) Pranje sistema za hladjenje motora Ispiranje pumpe za gorivo visokog pritiska Regulacija centrifugalnog prečistača motora Regulacija centrifugalnog prečistača menjača 10 125 250 500 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1000 2000 Uopšteno 8. 40. 42. 54.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja Povratak na sadržaj VAŽNO! Posle rada na tehničkom održavanju vratite na mesto sve prethodno skinute štitnike sa traktora. 50. 39. 51.

5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada ili svakodnevno ako je potrebno Povratak na sadržaj OPERACIJA 1. Nivo ulja treba da je između gornje i donje oznake na pokazivaču. OPERACIJA 2. oslobodite podupirač (1) i postavite ga u držač (2) • spustite haubu. 79 Slika 102. kada se ulje u potpunosti slije u karter: . što će dati lažnu sliku o velikoj potrošnji ulja i pojave ugljenmonoksida. Opasno je skidati poklopac kada je motor vruć.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Hauba Hauba je postavljena na zglobne veze u prednjem delu traktora. što omogućava njeno brzo pomeranje napred i dobijanje pristupa u zoni motora za obavljanje planiranih operacija tehničkog održavanja. U protivnom višak ulja će sagorevati. namesti te je u bravicu. Nivo ulja u karteru motora. Nivo tečnosti za hlađenje motora UPOZORENJE! Sistem za hlađenje radi pod pritiskom koji se kontroliše ventilom u poklopcu hladnjaka. Sačekajte da se motor ohladi. Proverite nivo ulja tako što postavite traktor na ravnu podlogu i tek kroz 3-5 minuta posle zaustavljanja motora. uverite u to da je hauba čvrsto fiksirana u oslonacima kada je u gornjem položaju.Belarus 1221. obrišite ga i ponovo ga vratite na svoje mesto. Da bi spustili haubu: • podignite haubu. . Slika 100. kako bi postepeno smanjili pritisak pre nego što potpuno skinete poklopac. stavite na poklopac debelu tkaninu i polako odvrnite poklopac. VAŽNO! Ne dolivajte ulje iznad gornje oznake na pokazivaču.Izvadite merač i odredite nivo ulja. Slika 101.Izvadite merač ulja (3) s desne strane motora. Da bi podigli haubu: • povucite ka sebi ručicu (4) i podignite haubu (3) • zadržite haubu. . i na strelicom označenom mestu pritisnite haubu rukama 8. Ako je neophodno dolijte ulje na usipno grlo (1) skinuvši poklopac (2). oslobodite podupirač (1) iz držača (2) i slobodni kraj stavite u oslonac (5) (pogled I) VAŽNO! Pre nego što počnete sa tehničkim održavanjem u zoni pod haubom. VAŽNO! Ne dozvolite da motor radi sa nivoom ulja koje je ispod donje oznake na pokazivaču nivoa ulja. Čuvajte se opekotina od vrele tečnosti.

dolijte ulje do oznake "П". pridržavajući se uputstva opisana u ’’OPERACIJA 3’’. sistema za upravljanje. Zatvorite ispustne zatvarače rezervoara za gorivo i filtera. skinuvši poklopac (2) (slika 104) usipnog grla za ulje. dolijte ulje do nivoa oznake "C". Slika 105. primenite gore pomenute mere bezbednosti. OPERACIJA 4. 80 . Nivo ulja u rezervoaru hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Pre provere nivoa ulja. 8. Ventil treba da bude otvoren sve dok se potpuno ne izlije kondenzat i prljavština. Ispustite kondenzat iz oba rezervoara i sa leve i sa desne strane traktora. Provera rada motora. VAŽNO! Ne dozvolite da se nivo tečnosti smanji ispod 40 mm od gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. Ako je neophodno. Provera nivoa ulja u transmisiji Slika 103.6 Provera posle svakih 125 časova rada Uradite sve gore navedene operacije plus sledeđe operacije: Povratak na sadržaj OPERACIJA 7. OPERACIJA 6. opreme za osvetlenje i signalizaciju Motor treba da mirno i uravnoteženo radi u svim režimima rada. Ispustite talog i vodu dok se ne pojavi ispod zatvarača čisto gorivo. OPERACIJA 3. Slika 104. OPERACIJA 5. uključujući i zadnji treba da su sa izvučenim klipovima. Zaustavite motor i zakočite traktor parkirnom kočnicom. NAPOMENA! Pri korišćenju radnih uređaja koje zahtevaju veće količine ulja. Ako je neophodno. Nivo treba da je između oznaka "O" i "П". tečnost u hladnjaku treba da je do gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. Ispuštanje taloga iz filtera za gorivo i rezervoara goriva • • • Otvorite ispustni zatvarač (1) rezervoara za gorivo (2) i ispustni zatvarač (4) kućišta filtera (3). dolijte ulje do oznake "П". Nivo ulja ne treba da bude niži od 10 mm od oznake "П". Talog odložite u specijalne posude i pravilno ga skladištite. Ispuštanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Povucite prsten (1) prema sebi i istovremeno na gore da bi otvorili ventil. kočnice i oprema za svetlosnu i zvučnu signalizaciju treba da su u ispravnom stanju. da bi zatvarač hladnjaka (3) bio pristupačan.Belarus 1221. Sistem za upravljanje. Proveravajte nivo ulja na providnom pokazivaču nivoa (1) koji je sa leve strane traktora. proverite nivo tečnosti u hladnjaku.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pomoću izvijača podignite vratanca (2) koja su u gornjem prednjem delu haube. traktor treba postaviti na horizontalnu ravnu podlogu. kočnica. Svi hidraulični cilindri. skinuvši navojni poklopac (2). Proverite nivo ulja na providnom pokazivaču (1) (slika 103) koji je sa desne strane kućišta menjača.

Provera zategnutosti remena pogona ventilatora kod generatora Zategnutost remena ventilatora je dobra ako je ugib remena na sredini između remenice kolenastog vratila (radilice) (1) i remenice ventilatora u granicama od 30 do 33 mm. OPERACIJA 9. Slika 109.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 107. OPERACIJA 8. Slika 110 81 . pritegnite ih momentnim ključem momentom pritezanja od 360 do 500 Nm. pri pritisku silom od 40 N. Pritegnite zavrtnje (2) koji pričvršćuju generator i zaštitni plašt generatora. Provera pritiska u pneumaticima Proverite stanje protektora i pritiska vazduha u pneumaticima. Provera zategnutosti zavrtnjeva glavčine zadnjih točkova Proverite zategnutost četiri zavrtnja (1) glavčine zadnjih točkova i. Ako je neophodno.Belarus 1221. Slika 106. Da bi postigli navedenu zategnutost remena popustite zavtranje (2) koji pričvršćuju generator. Za čiščenje filtera za vazduh i zamenu papirnog uloška uradite sledeđe operacije: • odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite uljno kupatilo (1) • odvrnite leptirastu navrtku (3) i izvadite uložak filtera (5) • proverite (bez vađenja iz kućišta (6)) čistoću uloška kontrolnog filtera (4) NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5). NAPOMENA! U slučaju da je radna sredina traktora sa povećanim nivoom prašine ovu operaciju treba raditi na svakih 20 radnih sati. U tom slučaju treba oprati kontrolni filter (4) a uložak filtera (5) zameniti novim. podesite pritisak vazduha u pneumaticima prema opterećenju i datim preporukama u poglavlju 7. okrenite kućište generatora dok ne dobijete potrebnu zategnutost. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška Proverite zaprljanost papirnog uloška u filteru za vazduh i prostora kućišta filtera. ako je neophodno. OPERACIJA 10. OPERACIJA 11.

50 Nm. Skinite poklopac (6). NAPOMENA! Posle zaustavljanja motora u toku od 30 . Mrežasti prečistač ulja menjača • Odvrnite i skinite poklopac (1). dolijte ulje do potrebnog nivoa kroz kontrolno usipni otvor. To govori o tome da filter radi normalno. OPERACIJA 14. Nemetalnom četkom odstranite sve naslage sa unutrašnjih zidova čaše rotora. Uhvativši za dugme (3) izvucite filter iz kućišta menjača.60 s treba da se čuje šum obrtanja rotora. krilca (7) i mrežicu filtera (8). Očistite sve delove od taloga i properite ih u dizel gorivu i produvajte sa vazduhom pod pritiskom. Čišćenje centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača • • • • • • • • • Skinite navrtku (1) i kapu (2).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 12 i 13. 82 . Ako je neophodno. Slika 112. Slika 113.Belarus 1221.. Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili. Navrtku za stezanje čaše zavrnite (ne previše). Postavite šrafciger (5) ili šipku između kućišta i donje strane filtera kako bi zaustavili rotor (3) od obrtanja i pomoću ključa (4) odvrnite navrtku rotora. Postavite delove za balansiranje na čašu i kućište rotora. Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para Provera nivoa ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para se vrši tako što odvrnete zavrtanj-zatvarač (1) (slika 112) i nivo ulja treba da je do donjih navojaka navojno kontrolnog usipnog otvora za sipanje i kontrolu. Ako je neophodno očistite i properite mrežicu. Rotor treba lako da se obrće. Slika 111. Pre sastavljanja čaše sa kućištem rotora namažite zaptivni "O" prsten s uljem za motor. da potpuno legne čaša na rotor. Postavite kapu (2) i zategnite navrtku (1) momentom 35. skinite čašu rotora (3).. Operacija 15.

Izlijte ulje u specijalnu posudu za skupljanje prerađenog ulja. Slika 116. klip (5). Pomoću mazalice 4-6 puta napumpajte (odgovarajućim kvalitetom maziva) na mazalici kućišta koja je uvrnuta u kućište ležaja. Povucite parkirnu kočnicu. Skinite poklopac (2) ulivnog otvora i odrvrnite odlivni zatvarač (4). OPERACIJA 17. Pravilno odložite ulje. zaptivni prsten (7) i žičane elemente (8). Skinite ploču (10). • • • • • Zagrejte motor do normalne radne temperature (ne manje od 70 °C). Postavite traktor na ravnu površinu i ugasite motor.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • Odvrnite dugme (3). Odvrnite maticu (1) i skinite skinite donji deo filtera (2) zajedno sa podloškama (3) i (9). 83 . Proverite nivo ulja pokazivačem (3). uložak filtera (6). Podmazivanje aksijalnih ležaja spojnice • • Skinite popklopac (1) s leve strane kućišta spojnice. propusni ventil (7)i oprugu (8). Zategnite maticu (1) momentim ključem momentom od 50 do 70 Nm. Skinite stezač (4). tako da se pomeri za 3 do 4 mm u kućištu (5). kontranavrtku (2) i navrtku s krilcima (4) sa vretena (9). Zamena ulja u motoru • • • Slika 114. oprugu (6). Zavrnite nazad sklopljen filter za ulje sa 3/4 okretaja nakon dodira podloške (9) o kućište (10). Sastavite filter obrnutim redom od rastavljanja. Stisnite stezač (4). OPERACIJA 16. Postavite novi uložak filtera iobrnutim redosledom sastavite filter za ulje. kako je ranije opisano u "OPERACIJA 1" Ako je neophodno dolijte ulje do potrebnog nivoa.Belarus 1221. Slika 115. Podmažite podlošku (9) motornim uljem. Vratite na mesto zatvarač (4) i kroz usipno grlo (1) nalijte sveže čisto motorno ulje (propisanih karakteristika) do gornje oznake pokazivača ulja (3). NAPOMENA! Uverite se u to. Promena filtera ulja u motoru (istovremeno sa zamenom ulja u motoru) • • • • • • Odvrnite kućište filtera za ulje (5) zajedno sa uloškom filtera (6). zakrenite stezač (4) tako da se 3 ispupčenja poklope sa žljebovima na kućištu (5). • OPERACIJA 18. da je zaptivni prsten (7) postavljen s obe strane mrežastih žičanih elemenata NAPOMENA! Uvrćite leptir navrtku (4) dok ploča (10) ne bude u istom nivou sa čelom klipa (5). Vratite na mesto poklopac (2) ulivnog otvora. Properite mrežaste žičane elemente sa čistim dizel gorivom. Ako je neophodnozamenite podloške (3) i (9). Operite sve delove. Startujte motor i neka radi 1-2 minuta.

Posle regulisanja zazora zategnite kontranavrtke (1) i vratite na mesto skinute delove OPERACIJA 22. (2) i (3). Podmazivanje zglobnih spojeva cilindara sistema za upravljanje Mazalicom podmažite zglobne veze cilindra na otvorima za mazalicu (1) i sa leve i sa desne strane prednjeg pogonskog mosta (4 mesta za podmazivanje). Podmazivanje izvršite mazivom odgovarajućeg kvaliteta i potrebnom količinom maziva.25. postavite merni listić (3) između stabla ventila (5) i klackalice (4) zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2) dok se ne dobije potreban zazor mernog listića. Regulaciju zazora obaviti sledećim redom: Slika 119..3 Uputstvo za rukovanje i održavanje NAPOMENA! Ne prepunjavajte kućište sa mazivom..Belarus 1221. • Obrnite radilicu motora do trenutka preklapanja ventila 1-vog cilindra (usisni ventil počinje da se otvara. 10.40. izduvne grane (3) i nosača auspuha (2). Odvrnite zatvarače (2) i (3) u donjem delu filtera i izlijte talog dok ne poteče čisto gorivo. 11 i 12-tog ventila (računajući ventile od strane ventilatora).30 mm. OPERACIJA 20. Slika 117.za usisne ventile 0. Za regulaciju ventila popustite kontranavrtku (1) zavrtnja (2). a izduvni završava zatvaranje) • Podesite zazore 3. 6. OPERACIJA 19. • Skinite poklopac glave cilindara i proverite zatezanje držača osovinice klackalice obrtnim momentom 60-90 Nm. 4.45 mm. • • • Okrenite radilicu za 360°. i stegnite ih.0. 8. 7. NAPOMENA! Zazori između klackalice i ventila na hladnom motoru treba da su: ..0. Izlivanje taloga iz filtera za fino prečišćavanje • • • Popustite za 1 do 2 obrtaja zatvarač (1) za ispuštanje vazduha. Višak maziva može da dospe unutar kućišta na frikcione delove spojnice koji se ne podmazuju. 2. Zavrnite zatvarače (1). 84 . zategnite spojeve pomoću momentnog ključa momentom od 35 do 40 Nm.za izduvne ventile 0. 5. prethodno proverivši zatezanje zavrtnjeva glave cilindara (Operacija 35). Provera zategnutosti spojeva turbokompresora Proverite zategnutost spojeva turbokompresora (1). podesite preklapanje ventila 6-tog cilindra i naregulišite zazore 1.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati Povratak na sadržaj Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 20.. Ako je neophodno. 8 i 9-tog ventila. Provera zazora ventila motora i podešavanje NAPOMENA! Proveru zazora radite na hladnom motoru. Slika 118. .

zatim zavrnite viljušku za 5 do 5. • Zategnite kontranavrtku (4) i sastavite delove suprotno od onog kako ste ih rastavili. Regulacija slobodnog hoda volana Slobodan hod volana pri radu motora ne treba da bude veći od 25 °. Slika 123. • Popustite kontranavrtku (4). • Ponovite ovu operaciju za desnu pedalu radne kočnice. da se dodirnu potisni ležaj i poluge. izvucite rukavac (2) i odvojte polugu (5) od ručice (1). Za regulaciju slobodnog hoda pedale spojnice treba uraditi sledeće: • Izvadite rascepku. U slučaju zapinjanja pedale naregulišite oprugu servouređaja (7) zavrtnjem (8) ili izmenite položaj konzole (9) okrenuvši je u odnosu na osu zavrtnja za pričvršćivanje. poluga sistema za upravljanje. VAŽNO! Uverite se u to da se pedala spojnice precizno vraća od kraja do kraja slobodnog hoda. zategnite navrtke poluga za okretanje i odstranite zazore u nosaču volana. U suprotnom.5 okretaja (tj. naregulišite hod pedale leve radne kočnice. pronađite mesto na kome dolazi do propuštanja vazduha (pušta negde na dihtungu) Slika 120. OPERACIJA 26. Suviše mali hod dovodi do proklizavanja lamela spojnice. U suprotnom slučaju odstranite zazore u zglobnim vezama hidrauličnog cilindra. 85 Slika 121. Pokrenite (upalite) motor Podesite gas (na leru) tako da broj obrtaja motora bude oko sredine Zatvorite usisnu cev (1) prečistača vazduha.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 23. Regulacija hoda pedale radnih kočnica i parkirne kočnice Pun hod pedale za kočenje pri sili pritiska na pedalu od 120 N treba da je u granicama 110-120 mm. . Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane • • • • Skinite monociklon i očistite njegove unutrašnje površine. NAPOMENA! Suviše veliki slobodan hod pedale ne dozvoljava da se potpuno usključi spojnica i otežan je izbor stepena prenosa. • Okrenite ručicu (1) u suprotnom smeru kazaljke na satu do kraja. OPERACIJA 25. • Zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2). Regulacija slobodnog hoda pedale spojnice Slobodan hod pedale spojnice treba da bude u granicama od 30 do 40 mm. OPERACIJA 24. skratite polugu). pregrevanja i habanja delova spojnice. Slika 122. leve radne kočnice. • Obrćući viljušku (3) podesite da se poklope otvori u viljušci i polugi (1). naregulišite kočnice na sledeći način: • Popustite kontranavrtku (3) zavrtnja za regulaciju (2). • Odvrnite zavrtanj (8) dok pedala (6) ne dodirne deo kabine. tada motor mora da stane (da se ugasi) • Ukoliko motor ne stane (ne ugasi se).

zaustavite motor i blokirajte zadnje točkove od napred i od nazad: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. • Okrenite polugu (5) tako da se otvor na njegovom desnom ramenu poklopi sa gornjim prorezom "B1" poluge (4) i sa prorezom "B2" poluge (3). NAPOMENA! Hod leve pedale radne kočnice treba da bude nešto manji da bi se obezbedilo istovremeno aktiviranje kočnica pri kočenju sa blokiranim pedalama. Parkirna kočnica treba da je potpuno uključena pri položaju poluge (1) na četvrtom zupcu sektora (A). • Obrtanjem zavrtnja za regulaciju (3). Pre regulacije parkirne kočnice postavite traktor na ravnu podlogu. na odeću ili oči izaziva opekotine.Belarus 1221. Slika126. • Zavrtanjem ili odvrtanjem zavrtnja (3) postignite to da se pri sili na poluzi (1) od 200 N. properite ih velikom količinom čiste vode.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 124. Punite i odložite akumulatore u prozračnu prostoriju sa ventilatorom. a zatim se obratite lekaru. • Podesite vuljušku (7). potpuno uključi parkirna kočnica na četvrtom zupcu sektora (A): • Posle podešavanja učvrstite zavrtanj (3) sa kontranavrtkom (2).obilno ih perite vodom u trajanju od 15 min. Ako kiselina dospe na spoljašnje delove tela. OPERACIJA 27.popijte velike količine vode ili mleka. • Popustite kontranavrtke (2) i (8) i skinite čivije (6). postavite čiviju (6) i osigurajte je rascepkom. izvršite podešavanje pneumatske kočnice na sledeći način: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. • Zategnite kontranavrtku (2) i (8).to može izazavati eksploziju. Pri radu sa akumulatorom nosite zaštitne naočare i rukavice. koja ako dospe na kožu. Slika 125. 86 . Ako je traktor opremljen pneumatskim sistemom i radi sa prikolicama koje su opremljene pneumatskim kočnicama. Ne dozvolite da plamen ili iskre vatre dođu u zonu elektrolita . VAŽNO! Pri blokadi pedala kočnica neujednačenost kočenja točkova treba da je manja od 1 m (po otisku. tragu kočenja). Akumulatori UPOZORENJE! U akumulatoru je sumporna kiselina. • Popustite kontranavrtku (2) sa zavrtnja za regulaciju (3) parkirne kočnice (sa desne strane traktora). Ako dospe u oči . Ako dospe unutra . podesite hod poluge (1) tako da se parkirna kočnica potpuno uključuje na 3-em ili 4tom zupcu sektora "A".

poklopac (1) i izvucite element za filtriranje pomoću graničnika (4). Proverite nivo elektrolita. • Sastavite filter onako kako ste ga rastavili. proverite gustinu elektrolita u svakoj ćeliji akumulatora. • Izvadite filtrirajuće elemente. Održavajte akumulatore u čistom i suvom stanju. Stavite novi filtrirajući element i sklopite filter obrnutim redosledom kako ste ga rasklopili. Gustina treba da odgovara gustini potpuno napunjenog akumulatora. pro-perite ih sredstvom za pranje i produvajte sabijenim vazduhom. Stavite filter na svoje mesto u rezervoar hidrauličnog sistema. Ako je neophodno. Slika 129. obrnutim redom. 87 . Treba da je za 12-15 mm iznad zaštitne mrežice (ili između oznaka za nivo na providnom delu kućišta akumulatora). Properite kućište (6) sredstvom za pranje. Proverite da izvodi (2) i zatvarači (1) budu čisti. OPERACIJA 31. graničnik (4) i filtrirajući element (5). Proverite da se ručica mešača signala (1) slobodno okreće u opsegu između oznaka "I" i "III" kružne skale. obratite se stručnom servisu gde će se izvršiti potrebno podešavanje. Slika 130. Skinite navrtke (3). • Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). OPERACIJA 30. OPERACIJA 28. zatvorite ga poklopcem (1) i učvrstite zavrtnjima (2). • • • • • Skinite zavrtanje (2). U protivnom. pronađite mesto gubitka vazduha i odstranite neispravnost. dodajte destilovanu vodu. Uverite se da je akumulator dobro pričvršćen. Zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema NAPOMENA! Svaka sledeća zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema je posle svakih 1000 radnih sati.Belarus 1221. Upravljanje mešačem signala regulacije sile/pozicije (ako je ugrađen) Podignite zadnji podizni uređaj u krajnji gornji položaj. Pre nego što dodate destilovanu vodu. Provera hermetičnosti magistrale pneumatskog sistema • • Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu na 6 do 6. Kada skidate zatvarače očistite naležuće površine. OPERACIJA 29. Proverite na manometru da pad pritiska za 30 minuta ne bude veći od 0.5 bar-ra (prema pokazivaču pritiska na komandnoj tabli) i zaustavite (ugasite) motor. namažite klemne tehničkim vazelinom i očistite ventilacione otvore na zatvaračima (1). Ako se ručica ne kreće na ovaj način. Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Za čišćenje filtrirajućih elemenata: Slika 128. Ako je neophodno.5 bara.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • • Slika 127.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 32. Čišćenje filtera sistema za grejanje i ventilaciju kabine NAPOMENA! U vlažnim uslovima rada, na primer, rano ujutru, ne uključujte ventilator, jer ovlažene čestice prašine teško će te odstraniti. • • • Podignite krov kabine (1). Skinite dva zavrtnja i poklopac filtera (2) zajedno sa dva filtrirajuća elementa (3). Lako protresite filtrirajuće elemente kako bi istresli čestice prašine.

Slika 131.

BUDITE PAŽLJIVI DA NE OŠTETITE FILTER.

• Očistite filter pomoću sabijenog vazduha pod pritiskom manjim od 2 bara. Crevo držite na rastojanju većem od 300 mm od filtera, kako ne bi oštetili papirne filtrirajuće elemente. Pri čišćenju pravac struje vazduha kroz filter treba da je u suprotnom smeru od kretanja vazduha pri radu, koji je označen na filteru. • Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.
NAPOMENA! Pri radu traktora u uslovima povećane prašine, čistite filter češće. Održavanje ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine U cilju efikasnog rada ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine treba uraditi sledeće: 1. Posle sipanja tečnosti za hlađenje treba startovati (upaliti) motor i u kabini traktora ručice (1) koje se nalaze i na levoj i na desnoj strani ne otvaramo sve dok temperatura rashladne tečnosti ne dostigne 5060°C, traktor radi na srednjim brojevima obrtaja, otvaramo ventil (1) na levoj strani kabine radi punjenja grejača sa tečnošću. 2. Uverite se da tečnost cirkuliše, otvorite slavinu (2) na desnoj strani kabine traktora. Grejač je već trebao da počne da greje. Zbog ovoga doći će do pada nivoa rashladne tečnosti u hladnjaku motora. 3. Dopunite hladnjak rashladnom tečnošću, OPERACIJA 2 4. Radi što bržeg zagrevanja kabine startujte (upali te) ventilator za grejanje i otvorite klapne za ventilaciju 5. U slučaju ispuštanja rashladne tečnosti iz sistema za hlađenje i sistema za grejanje potrebo je da traktor postavite na horizontalnu podlogu, otvorite obe slavine (1) za sistem grejanja u kabini (i sa leve i sa desne strane), skinite poklopac hladnjaka, izvadite sa obe strane vijke (2) i otvorite slavine na hladnjaku i na motoru. NAPOMENA! U hladnom vremenu a u cilju izbegavanja smrzavanja sistem grejanja produvajte kompresovanim vazduhom, pre toga zatvorite slavine na hladnjaku i na motoru i stavite nazad čep na hladnjak. 6. U toplom vremenu prilikom ventilacije slavine (1) treba da budu zatvorene. 7. Čišćenje filtera treba raditi na 125 radnih sati Slika 132. OPERACIJA 33. Čišćenje generatora Očistite generator od prašine i prljavštine. Proverite, i ako je neophodno, zategnite zavrtnje (1) za pričvršćivanje generatora. Proverite stanje i zategnutost klemni generatora (2). Slika 133.

88

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 34. Uvlačenje (trag) prednjih točkova Uvlačenje (trag) prednjih točkova treba da je u granicama 2-6 mm. Ako je neophodno, podesite prema datim preporukama. Slika 134.

8.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati Povratak na sadržaj
Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 35. Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora radite samo na zagrejanom motoru, sledećim redosledom: • Skinite poklopac klackalica, • Skinite poklopac glave cilindara i osovinu klackalica, sve zajedno. • Pomoću moment ključa, proverite i dotegnite zavrtnje glave cilindara redosledom kako je pokazano na slici. Moment pritezanja zavrtnjeva treba da je u opsegu 190-210 Nm. • Proverite zazore ventila i, ako je potrebno, podesite ih saglasno uputstvu koje je dato u Operaciji 21 ovog poglavlja • Vratite sve nazad obrnutim redosledom NAPOMENA! Prvo dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora treba obaviti posle uhodavanja (razrade) traktora OPERACIJA 36. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška • • • Skinite monociklon (7), očistite sito, i unutrašnji deo od prašine i prljavštine Odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite kućiđte (4) Skinite uložak fitera (5). Proverite i stanje kontrolnog filtera (4).

NAPOMENA! Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5) (pocepan papirni uložak, ili odvajanje dna filtera). NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Ako uložak filtera nije pocepan, izduvajte ga kompresovanim vazduhom prvo iznutra, kasnije sa spoljne strane. VAŽNO! Da bi se izbeglo oštećenje papirnog uloška pritisak komprimovanog vazduha nesme da bude veći od 0,2 bar-a. Pravac mlaza komprimovanog vazduha treba da bude pod kosim uglom u odnosu na filter. Nije dozvoljen dodir filtera sa uljem (da se ne bi zaprljao) kao ni njegovo cepanje. Ako čišćenje komprimovanim vazduhom nije dovoljno, tada operite fiter sredstvom za pranje. Koncentracija sredstva za pranje treba da je 0,02%. Stavite filter u posudu sa sredstvom za pranje 30 min, zatim intenzivnim mućkanjem i oblivanjem u istom tom rastvoru 15 min perite fiter. Filter isperite čistom vodom temperature 35 do 45˚C, zatim ga sušite 24 sata. VAŽNO! Ne čistite fiter sagorelim gasovima i ne perite ga u ulju. Slika 135.
89

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

• • • •

Očistite dno filtera i izduvnu cev filtera Proverite ispune (za dihtovanje) na fiteru Proverite položaj fitera u kućištu (da li je pravilno postavljen), i ručno stegnite leptiraste navrtke Uradite (OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane)

OPERACIJA 37. Filter za grubo prečišćavanje goriva Properite filter za grubo prečišćavanje goriva na sledeći način: • Zavrnite slavinu rezervoara goriva. • Odvrnite zavrtnje (1) koji pričvršćuju čašu (3) i skinite čašu. • Skinite filtrirajući deo sa mrežicom (2) izvadivši ga iz kućišta. Slika 136. • Properite sve delove u dizel gorivu. • Sastavite sve delove filtera obrnutim redom kako ste ga rastavili. • Otvorite slavinu rezervoara goriva i napunite sistem. • Odstranite vazduh iz sistema za gorivo kako je to opisano u "Operaciji 38". OPERACIJA 38. Zamena filtrirajućeg elementa filtera za fino prečišćavanje goriva • • odvrnite filtere (1) Slika 137. rastavite oba filtera (1) sledeći uputstva: • odvrnite navrtku (5), zajedno sa dnom filtera (3) i prstenovima (2) i (4) • stezač (6) gurnite unutra 3-4 mm ispod poklopca (8) sve dok se stezač ne uskladi sa ibočinama na poklopcu • iz poklopca (8) izvadite steač (6), papirni filter (uložak) (7) i oprugu (9) • properite unutrašnji deo poklopca kao i sve delove čistim dizel gorivom promenite papirni filter (uložak) (7) i obrnutim redosledom sklopite filter proverite stanje prstenova (2) i (4) i po potrebi ih zamenite navrtku (5) stegnite momentom od 30 – 40 Nm prsten (4) namažite motornim uljem i svaki filter okrenite za ¾ kruga sve dok prsten ne ukoči u kućište

• • • •

VAŽNO! Zakretanje filtera (1) u kućištu je dozvoljeno samo ručnom snagom. VAŽNO! Posle čišćenja ili zamene filtrirajućeg elementa (ili posle pražnje-nja goriva iz rezervoara) neophodno je ukloniti vazduh iz sistema pre nego startujete motor. Uklanjanje vazduha iz sistema: • izvrnite vijak (5) za 2 do 3 okretaja, sve dok se iz napojne pumpe neotkloni sav vazduh • na kućištu filtera za fino prećišćavanje (4) izvrnite vijak (3) za 2 do 3 okretaja • sa ručnom napojnom pumpom (2) napunite sistem gorivom, sve dok se ne pojavi gorivo bez mehurića, zavrnite vijak (3) na filteru za fino prečišćavanje kao i vijak (5). Zavrnite pumpicu (2) na ručnoj napojnoj pumpi. Slika 138.

90

. Zamena ulja u transmisiji i u hidrauličnom sistemu • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i transmisiju Postavite traktor na ravnu podlogu.rukavci poluosovina.polušasija • Polušasija . NAPOMENA: Ako je startovanje motora otežano.kućište menjača. Slika 142.kućište zadnjeg mosta. • Prednji i zadnji oslonci kabine. spustite oruđe i ugasite motor. • Kućište spojnice . Pravilno odložite prerađeno ulje.kućište spojnice. pritegnite najodgovornije zavrtanjske veze: • Navrtke prednjih i zadnjih točkova i zavrtnje glavčina zadnjih točkova • Prednji most . uklonite vazduh iz magistrale. Neka se motor vrti 10-15 s i zatim zategnite navrtku. OPERACIJA 40. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte točkove od pomeranja podupiračima. • Motor .držač podiznog mehanizma. Slika 141.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 139. rastavite zglobne veze i zamenite istrošene delove. Skinite usipni i izlivni čep (1) iz kućišta zadnjeg mosta i menjača i izlijte ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. Ako postoje zazori u zglobnim vezama uradite sledeće: • skinite osiguravajuću žicu (3).Belarus 1221.kućište spojnice. Spoljne zavrtanjske veze Proverite. OPERACIJA 39. NAPOMENA! Ako zatezanjem navojnog čepa nisu odstranjeni zazori u zglobnim vezama. Turbokompresor Skinite kompletan turbokompresor i stavite ga na dva sata u kadu sa dizel gorivom. • Navrtke osigurača kućišta prednjeg pogonskog mosta. OPERACIJA 41. • zategnite navojni čep (2). kako bi izbegli kontakt sa vrelim uljem. • Kućište menjača . popustite navrtku (1) cevi visokog pritiska za gorivo svake brizgaljke i zavrtite motor star-terom. • Navrtke prirubnica prednjeg kardanskog vratila. i ako je potrebno. Slika 140. OPERACIJA 42. • Kućište zadnjeg mosta . • osigurajte čep žicom (3). 91 PAŽNJA! Budite oprezni. • Navrtke prirubnica kardanskog vratila. Produvajte turbokompresor suvim sabijenim vazduhom i vratite ga na mesto. Zglobne veze poluga sistema za upravljanje Pri radu motora okrenite volan na obe strane da proverite slobodan hod i zazore u zglobnim vezama (1) poluga sistema za upravljanje (4). • Kućište zadnjeg mosta .

Slika 147. Naspite propisano ulje u kućište do donje ivice otvora za ulivanje. Slika 144. Pri štrcanju goriva na kožu i povređivanju. Slika 146. Nosite zaštitne naočare. NAPOMENA! Ulje treba menjati i u periodu sezonskog održavanja. OPERACIJA 43. Pravilno odložite prerađeno ulje.Belarus 1221. Provera brizgaljki motora VAŽNO! Brizgaljke treba da su očišćene i podešene u specijalnoj servisnoj radionici UPOZORENJE! Dizel gorivo je pod velikim pritiskom u brizgaljki i može biti uzročnik ozbiljnih povreda pri proveri rada brizgaljke rukom. Podmazivanje čaure pomerljivog vratila podiznog mehnizma Podmažite mazalicom na dva mesta za podmazivanje koja su na držačima podiznog mehanizma.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Vratite na mesto izlivni čep i napunite transmisiju svežim uljem do oznake "П" (Operacija 3 i 4) na prozorčiću pokazivača ulja. Vratite na mesto i pritegnite kontrolno-ulivne vijke (2). NAPOMENA! Dobro je imati rezervni komplet brizgaljki. OPERACIJA 45. Pre rada na magistrali goriva zaustavite motor da bi se smanjio pritisak. Za proveru koristite papir ili karton. brzo se obratite lekaru. sve dok se mast ne pojavi iz zazora. u suprotnom može doći do trovanja krvi. OPERACIJA 46. Slika 145. Postavite traktor na ravnu površinu. Podmazivanje ležaja desne podizne poluge podiznog mehanizma Pomoću mazalice podmažite mehanizam za regulisanje dužine desne podizne poluge na otvoru za podmazi-vanje (jedno mesto). proverenih i podesenih za hitne potrebe. OPERACIJA 44. 92 . Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte zadnje točkove od pomeranja podupiračima od napred i od pozadi Skinite kontrolno-ulivne vijke (2) kao i vijke za ispuštanje ulja (1) i ispustite ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. Vratite na mesto i pritegnite vijke za ispuštanje ulja (1). Vratite na mesto poklopac ulivne grane. Zamena ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i glavnog pogona • • • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i ulje u kućištu prednjeg pogonskog mosta. Pre startovanja motora pritegnite sve spojeve magistrale za gorivo. Napumpajte 4-6 puta dok se ne oseti otpor.

• Skinite šest zavrtnjeva (1) odvodne magistrale i skinite odvodne vodove goriva.Belarus 1221. Ako je njihova visina 10 mm zamenite ih novim. očišćene i podesene brizgaljkekao i sve skinute delove suprotnim redosledom od gore opisanog. Uverite se u to. Dozvoljeni zazori u ležajevima su: • aksijalni . kako je dato u "OPERACIJI 38". četkica (5) i opruga (4). Ukoliko su zazori veći. Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta treba raditi na svakih 250 radnih sati. • radijalni . stegnite ih momentom od 20 do 25 Nm. Proverite obrtanje rotora generatora (da li se lako okreće) i zazore u ležajima (istrošenost ležaja). okrenite generator bloku motora i skinite pogonski remen (3) sa remenice generatora (4). • Odvrnite navrtku (5) i odvojte vodove goriva pod visokim pritiskom (4) od brizgaljki (2) i pumpe visokog pritiska za gorivo (nije prikazana na slici). Proverite stanje površina kolektora (3). na sledeći način: • Pri skidanju ili podešavanju bilo kog dela sistema za gorivo upotpunosti očistite dodirne radne površine. • Vratite.03 mm.20 mm. da se četkice (5) slobodno pomeraju u držačima. Pritisak četkica na kolektor treba da bude u opsegu 0. • Uklonite vazduh iz sistema. • Pošaljite brizgaljke u radionicu na proveru i servisiranje. proverene.ne veći od 0. stegnite sa 2-3 trzaja. Generator • • • • Popustite zavrtnje (1) i (2). Starter motora • • • • • Očistite starter od prašine i prljavštine. i to mazivom masti "Litol-24" ili drugom odgovarajućih karakteristika.00 daN.ne veći od 0. OPERACIJA 47. U suprotnom zamenite držač četkica. Zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki. • Na četiri mesta za podmazivanje (1) treba 4 do 6 puta upumpati mazivo • Na mestu za podmazivanje (2) (ima dva mesta za podmazivanje) dotle treba poniti mazivom dokmazivo ne probije na suprotnom kraju kao i na mestu prethodno izvađenog vijka Slika 149. • Skinite zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki i brizgaljke (2). 93 .10 Posle svakih 2000 časova rada Povratak na sadržaj Uradite operacije prethodnog tehničkog održavanja plus sledeće: OPERACIJA 49. 8. Slika 148. • Skinite vodove za gorivo (4). skinite generator i pošaljite ga na servisiranje u radionicu. Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2).75-1. OPERACIJA 48.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Skinite i zamenite brizgaljke.

Skinite pumpu za gorivo i dostavite je u specijalizovani servis radi podešavanja.. Generator Slika 151. Slika 152. Provera i regulisanje ugla predubrizgavanja goriva radi se u specijalizovanim servisnim radionicama. zatim ispustite smesu iz sistema i isperite ga čistom vodom OPERACIJA 53. Ako ima nagorevanja. pošaljite starter u radionicu na remont. Preko vijka (1) koji se nalazi na zadnjem poklopcu generatora se podešava (sezonski) napon koji daje generator.11 Opšte tehničko održavanje Povratak na sadržaj OPERACIJA 54. zaustavite motor i nađite gde je kvar. OPERACIJA 52. očistite sa sitnozrnom šmirglom. 94 . • Proverite stanje kontakta elektromagnetnog relea.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Ako postoji značajno habanje ili ako su površine kolektora nagorele. i napunite sistem sa unapred pripremljenim rastvorom • Pokrenite motor. Regulacija pritiska ulja u sistemu za podmazivanje motora Ako pri nominalnom režimu rada motora pri nominalnoj temperaturi (80.. Pranje sistema za hlađenje Za pranje sistema za hlađenje koristite 50-60 grama sode kalcijuma na 1 litar vode. Pranje odušnih ventila Skinite kućište odušnog ventila (1). OPERACIJA 51. Slika 153. te ga izduvajte komprimovanim vazduhom. Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo treba da bude 16° pre gornje mrtve tačke.Belarus 1221. isperite ga u ćistom gorivu. Pranje vršite sledećim redosledom: • U hladnjak motora sipajte 2 litre kerozina. a prethodno skinite navojni čep (nije pokazan).10 MPa. Slika 150. izvadite odušni ventil. Obrnutim redosledom vratite na mesto i sastavite. • • VAŽNO! Regulacija opreme i delova sitema za napajanje gorivom od strane rukovaoca (vlasnika) je dovoljan razlog za gubljenje garancija proizvođača. Jedan od načina da povećate pritisak je regulacija redukcionog ventila centrifugalnog filtera. Pomoću odvrtača odvrnite regulacioni zavrtanj (1). OPERACIJA 50.100 °C) pritisak ulja padne ispod 0. 8. neka radi 8-10 sati.

Regulacija sigurnosnih ventila centrifugalnog filtera menjača Ventil (2) održava pritisak ulja u sitemu u granicama 0. On treba da je 0. čuvanje (lagerovanje) nije duže od 10 dana • na kraći vremenski period. 9.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 1. Ventil (7) održava pritisak ulja ispred rotora centrifugalnog filtera.. Ako je pritisak upola manji.2 ±0. Svaki otvor ili rupa kroz koji može da prođe atmosferska voda treba zatvoriti. bez skidanja pojedinih delova ili agregata. čuvanje (lagerovanje) je duže od dva meseca 2. 9. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti) Povratak na sadržaj 9. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti).7 MPa.9.1. čuvanje (lagerovanje) je od 10 dana do dva meseca • na duži vremenski period. ne treba prekrivati gume i druge delove 3. U slučaju čuvanja (lagerovanja) na tehnički vremenski period ili na kraći vremenski period pripremu treba odraditi odmah a u slučaju čuvanja (lagerovanja) na duži vremenski periodpripremu treba izvršiti u roku od 10 dana. Dozvoljeno je i čuvanje (lagerovanje) traktora i na specijalnoopremljenom otvorenom prostoru ako je urađeno propisno konzerviranje. 1e i 1f tačkama 2. 95 . zaustavite traktor i obratite se mehaničaru.Belarus 1221. 1d. Jesenje-zimsko čuvanje (lagerovanje) traktora. 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 55.. Slika 154. prekriti 3. ako su pojedini agregati skinuti sa traktora njihova mesta moraju biti propisno zaštićena. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti. Ventil (12) podešen je na pritiska 0. Traktor možete čuvati (lagerovati): • na tehnički vremenski period.Čuvanje (lagerovanje) traktora Povratak na sadržaj Traktor treba čuvati (lagerovati) po propisanom režimu u zavisnosti od toga da li je jesenje-zimsko ili za vreme između sezonskih poslova. čuvanja (lagerovanja) Povratak na sadržaj 1.75 MPa. Podesite ventile pomoću podmetača (9) i (11).05 MPa i održava pritisak ulja u menjaču sistema za podmazivanje. VAŽNO: Ako je pritisak pao ispod 0.3 Kraći vremenski period. 3.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 1. podesite ventil (2) pomoću ubacivanja dodatnih podmetača (5) između opruge (3) i zatvarača (6).0 MPa. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti 2. a agregate čuvati u zatvorenim prostorijama. proveriti nivo tečnosti i koncentraciju koja treba da je u propisanim granicama U slučaju niskih temperatura ili produžavanja vremenskog perioda čuvanja (lagerovanja) izvadite akumulatore i premestite ih u zatvorenu prostoriju. Pripremu za čuvanje (lagerovanja) treba izvršiti po uputstvima datim za duži vremenski period i to navedenim pod 1c. traktor treba da je u zatvorenoj prostoriji ili pod nastrešnicom. Pre odlaganja traktora treba izvršiti propisano tehničko održavanje 4.

konzervirajte zadnji podizni mehanizam. izvršite konzerviranje sistema za napajanjegorivom kao i vratila motora na sledeći način: . skroz hermetički zatvorite otvor za dolivanje goriva. U slučaju jake kiše. čuvanja (lagerovanja) 1. usisni i izduvni otvor. svetla. snega traktor odmah treba pregledati 6. mesta skinutih agregata kao i druge otvore da bi ste izbegli uticaj spoljne sredine (okoline) 2. očistite i operite traktor.Belarus 1221. a ako se nalazi samo pod nastrešnicom onda proveru vršite mesečno. rezervoara hidrauličnog sistema i sistema za upravljanje. Podignite prednje i zadnje točkove traktora i postavite ih na klocne da bi se rasteretili pneumatici. otvorite maksimalno dovod goriva (papučicu goriva stisnite sroz). zatim ručnom pumpom napunite sistem konzervacionim gorivom. Smanjite pritisak u pneumaticima do 70 % od normalnog radnog pritiska i skinite ih 4. Maziva mast je Solidol ili druga odgovarajućih karakteristika i. napunite rezervoare gorivom kao i sistem za hlađenje rashladnom tečnošću 6. skinite zaštitne poklopce stavljene za vreme konzerviranja i vratite skinute uređaje koje će te prethodno očistiti od prašine i nečistoća 3. anlaser. uradite na traktoru operacije koje su navedene u održavanju posle 500 radnih sati 5. Pre odlaganja traktora na duži vremenski period treba uraditi sledeće operacije: a. proverite stanje kolenastog vratila tako sto će te samo na kratko pokrenuti motor (anlasovati) i uveriti se da nigde nekaci i da se ne obrće teško. reduktora točkova i glavnog prenosa prednjeg pogonskog mosta. razrađujte motor 10-20 minuta.4 Duži vremenski period. sa traktora skinite generator. 8. Ako se u toku pregleda a za vreme čuvanja (lagerovanja) uoče određena odstupanja od konzervisanog stanja. sistema grejanja kabine kao i iz rezervoara za vodu c. zadnji izvod priključnog vratila. pokrenite motor (anlasujete) 15-20 sekundi i to uradite dva puta da bi izvršili konzervaciju vratila motora g. menjača. da bi konzervaciona materija dospela do svih delova pumpe kao i brizgaljki (dizni) . Zatim ga startujte i pustite da radi 5-10 minuta stim da postepeno povećavate broj obrtaja motora od minimalnog (ler) do maksimalnog.stavite gumeno crevo na grubi prečistač goriva. stratujte motor i pustite ga da radi 4-5 minuta. prednji i zadnji mehanizam za promenu širine traga (točkova). tako da budu odignuti od podloge 8-10 cm. popravite mesta gde je oštećena farba b. mehanizam za upravljanje. akumulatore i lagerujte ih u skladištu h. vetra. izvršite dekonzervaciju motora i sistema za napanje gorivom 7. iz svih mesta taložnika ispustite ulje i po potrebi dospite novo ulje do određenog (propisanog) nivoa 4. 9.zatvorite dovod vazduha u motor. Klocne postavite ispod prednjeg i zadnjeg pogonskog mosta 3. Ako se traktor nalazi u zatvorenoj prostoriji onda dvomesečno proveravajte stanje traktora. hidraulični sistem. i naspite sveže čisto ulje e.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 9. ispustite vodu iz sistema hlađenja. podmažite sva mesta za podmazivanje d. ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i naspite oko 5 litara konzervacionog goriva f. i u slučaju bilo kakvih smetnji otklonite ih odmah 96 . treba odmah ispraviti uočena odstupanja Mesečno treba proveravati akumulatore koji su odloženi u zatvorenoj prostoriji i po potrebi ih dopuniti. motor. izpustite ulje iz kartera motora. sa spoljnih strana uklonite konzervacionu materiju 2. Ključem zaključajte kabinu traktora 5.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja Povratak na sadržaj Da bi vratili traktor u rad posle dužeg perioda mirovanja uradite sledeće operacije: 1. operiti rashladni sistem motora i očistite ga od kamenca. a drugi kraj gumenog creva stavite u konzervacionu materiju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful