Belarus 1221.

3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

MTZ – 1221.3
Uputstvo za rukovanje i održavanje

21000 Novi Sad,Filipa Višnjića br 10 TEL. ++381 21/524 844,524 557,Fax ++ 381 (21)523 772

AGROPANONKA MTZ FINKE

1

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Sadržaj
Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.3 1. Uvod 1.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI 1.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake 2. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora 2.1 Opšta uputstva 2.1.1 Priprema traktora za rad 2.1.2 Stavljanje traktora u pogon 2.1.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila 2.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 2.1.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme 2.1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom 3. Komande za upravljanje i instrumenti 3.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom 3.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera 3.3 Osigurači 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme 3.5 Upravljanje menjačem 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta 3.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom 3.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje 3.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) 3.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema 3.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) 3.15 Regulator brzine korekcije (2) 3.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije, sile i kombinovanog načina regulacije. 3.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema 3.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača 3.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema 3.20 Podešavanje položaja volana 3.21 Sedište vozača 3.22 Grejanje kabine 3.23 Pogon kompresora 4. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4.1Motor i njegova konstrukcija 4.2 Sistem za napajanje gorivom 4.2.1 Filter za vazduh 4.2.2. Filter za fino prečišćavanje 4.2.3 Pumpa za doziranje 4.2.4 Rotaciona pumpa 4.2.5 Turbokompresor 4.3 Sistem za podmazivanje 4.3.1 Pumpa za ulje za podmazivanje 4.3.2 Filter ulja za podmazivanje
2

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

4.4 Sistem za hlađenje 4.4.1 Hladnjak 4.4.2 Ventilator za hlađenje 4.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja 4.6 Kompresor vazdušne kočnice 4.7 Spojnica (prekidač snage vratila) 4.7.1 Način rada spojnice 4.7.2 Kućište spojnice 4.8 Menjač 4.8.1 Pogon menjača 4.8.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora 4.9 Zadnji most 4.9.1 Glavni pokretač 4.9.2 Diferencijal 4.9.3 Bočni izvodi 4.9.4 Zadnji izvodi 4.9.5 Blokada diferencija 4.9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) 4.9.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta 4.10 Radna kočnica 4.11 Parkirna (ručna) kočnica 4.12 Zadnje priključno vratilo 4.12.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila 4.13 Prednji pogonski most 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta 4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta 4.14 Kardansko vratilo 4.15 Hidraulični podizni uređaj 4.15.1 Hidraulična pumpa 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) 4.15.4 Regulator snage 4.15.5 Radni cilindar 4.15.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje 4.15.7 Razvodnik davača signala 4.15.8 Davači signala automatske regulacije 4.15.9 Pogon hidrauličnog sistema 4.16 Hidrostatički upravljač 4.16.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon 4.16.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje 4.16.3 Regulacioni razvodnik 4.17 Vazdušni kočioni sistem 4.18 Šema sistema elektroinstalacija 4.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta 4.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga 5. Uputstvo za rad 5.1 Razrada traktora 5.2Priprema traktora za rad 5.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi
3

4 Karakteristike rada 7.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova 6.2 Regulacija sile vuče 5. pneumatskog sistema i njegovog pogona 6.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 8.6 Uključivanje transmisije 5.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4 ) 5.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila 6.3 Tabela tehničkog održavanja traktora 8.2 Izbor rastojanja između točkova traktora 7.16.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja 8.5.3 Formiranje traktorskog agregata 7.16.1 Izbor radnih mašina 7. Agregatiranje traktora 7.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge 5.8.2 Spoljne ograničavajuće utege 5.2 Regulacija sile vuče 5.12 Zamena izvoda priključnog vratila 5.13.7 Radne kočnice 5.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora 5.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 8.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu 6.9 Zaustavljanje traktora 5.1 Regulacija davača sile 6.1 Poziciona regulacija 5.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 5.16.10 Zaustavljanje motora 5.16 Zadnji podizni mehanizam 5.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) 6. Tehničko održavanje 8.18 Kačenje radne mašine na traktor 5.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova 6.5 Podešavanje priključnog vratila 6.7 Provera i regulisanje ventila kočnica.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije 5.1 Regulacija pozicije 5.Belarus 1221.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) 5. REGULISANJE 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) 5.16.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.5.15.8.8 Upravljačka jedinica traktora 5.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) 6.11 Zadnje priključno vratilo 5.2 Regulacija poluge sile vuče (8) 7.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 6.15.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.13.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 6.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada 8.6 Provera posle svakih 125 časova rada 4 .5 Ograničenja težine 8.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova 6.

10 Posle svakih 2000 časova rada 8.3 Kraći vremenski period. čuvanja (lagerovanja) 9.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati 8.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati 8.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja 5 .8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati 8.11 Opšte tehničko održavanje 9.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 8. čuvanja (lagerovanja) 9.Belarus 1221.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 9.4 Duži vremenski period.Čuvanje (lagerovanje) traktora 9.

I 540 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221. stalno uključena.ispod prednjeg mosta 620 . Napon sistema za uključivanje startera je 24 V.12 Maksimalni obrtni momenat.160) Prednji pogonski most Prednji most (1222-2300020). 6 . Osnovna oprema Farovi. i sa sistemom za hladni start.srazmerno broju obrtaja/min. sa koničnim zupčanicima diferencijala Kočioni sistem: Radna i parkirna kočnica: mehanička. dm3 25 Podaci o merama i masi Razmak između vratila mm 2760 Maksimalna dužina. sa tri režima rada: „isključena“. „automatski uključena/isključena“. migavci. C-50).4 -nazad 3. orbit: Lifam.Belarus 1221. radna svetla. vazdušni dvokružni sistem kočenja koji je sinhronizovan sa radnom kočnicom traktora. zadnji i bočni prozori. sa ugrađenim radnim cilindrima u trapez volana (2 kom. km/h -napred 1. mm 2250 Visina do krova kabine. Hidraulični uređaj: sa više regulacija.1-18. zadnji elektronski brisači.2 S2 Snaga.9 (132) Nominalni broj obrtaja/min.R24 -zadnji točkovi 18. u tačkama donjih ručica za podizanje kp 5000 Maksimalni pritisak.srazmerno pređenom putu broj obrtaja/ pređeni put Blokada diferencijala zadnjeg mosta. 2100 Broj cilindara 6 Prečnik cilindra / hod klipa 110 x 125 Zapremina cilindra. mm . pozicije i kombinovanom. Nm 559 Zapremina rezervoara 160 Prenos snage Spojnica: frikciona suva. sa regulacijom sile vuče. bar 200 Rezervoar ulja hidrauličnog sistema. Spojnica ima tri režima rada: automatsko uključivanje (u slučaju proklizavanja zadnjeg točka). kW (KS) 96. elektronski perač vetrobrana i brisači. mm 4580 Širina.sa spiralnim zupcima Menjač: mehanički. šest hidrauličnih priključaka. zadnja poziciona svetla. dm3 7. „konstantno uključena“ Prenos: planetarni –cilindrični. sa filterom za vazduh i grejanje. moderna komandna tabla i uređaji. Kabina Zadovoljava propise OECD. i zglobovima sa dva oslonca. sa diskovima Kočnica priključnog vozila: vazdušna. sa cilindričnim zadnjim izvodom sa planetarnim zupčanicima. mehaničko fiksiranje.ispod zadnjeg mosta 465 Minimalni zakret. stepenasti sa 6 sinhronizovanih stepena prenosa Broj stepena prenosa: napred/nazad 16/8 Zona regulacije. sa servo pumpon tipa Danfoss (pumpa: NS 16. Sila podizanja. sa dva diska.9.3 Motor Tip: direktno ubrizgavanje Dizel motor na turbo pogon sa vodenim hlađenjem Model: D-260. mm -prednjih točkova 1600 -zadnjih točkova 1500-2100 Slobodna visina. stop svetla. mm 2850 Razmak (kolotrag). sa pokretnim ventilacionim otvorom na krovu. automatska sa zupčanicima Hidraulična. isključena. kg 5100 Maksimalna dozvoljena masa. zadnji podizni uređaj. Elektronski uređaji Generator: 12V -regulisani napon.9 Pogon zadnjeg priključnog vratila je hidrauliičan .8-39. m 5. Elektrohidraulične višelamelne spojnice omogućavaju prednji pogon pod opterećenjem.srazmerno broju obrtaja/min II 1000 . snage 1000W. sa starterom snage 5kW.4R38 Upravljački mehanizam Hidrostatičan. sa mehaničkim uređajem za podizanje u tri tačke i potpunim fiksiranjem u podignutom položaju.3 Eksploataciona masa. suva. kg 5905 Dimenzije pneumatika -prednji točkovi 14.

radi sa mašinama za utovar i istovar. Uvod Povratak na sadržaj Ovo uputstvo za eksploataciju i održavanje sadrži uputstvo za traktor tipa MTZ-1221. tehnički pregled: nakon 250 radnih sati 3. sa nošenim. Tip traktora MTZ. to će dovesti do prestanka važenja garancije! Mere tehničkog održavanja propisane od strane proizvođača: 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. za transport. Pažnja! Ukoliko se ne pridržavate mera za odžavanje i to ne obavite u predviđenom roku u servisu koji je preporučen od strane proizvođača.3 ima pogon na sva četiri točka (4x4) i služi za obavljanje različitih poljoprivrednih radova. tehnički pregled: nakon 30 radnih sati (nakon razrade) 2. polunošenim i priključenim oruđem.3. za rad sa mašinama za ubiranje i za pogon stacioniranih poljoprivrednih mašina.1221. Dug vek rada i pouzdanost zavise u velikoj meri od pravilnog korišćenja i blagovremenog tehničkog održavanja. Grafički simboli i njihovo značenje: Pogledaj uputsvo Kočnica Ručna kočnica Zvučni signal Havarijska signalizacija Gorivo Tečnost za hlađenje Grejač za prethodno zagrevanje pri startovanju Broj obrtaja motora u minuti 7 Manipulacije upravlanjem Brzo Sporo Napred Nazad Punjenje akumulatora Svetla u kabini Gabaritna svetla Signal skretanja .1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI Povratak na sadržaj Proizvođač koristi standardne međunarodne grafičke simbole koji se odnose na korišćenje opreme i za upravljanje. uputstvo za eksploataciju i uputstvo za tehničko održavanje.Belarus 1221. tehničke podatke. i zbog toga dobro proučite uputstvo za održavanje i rukovanje. pre nego što ga stavite u pogon. tehnički pregled: nakon 1000 radnih sati 1.

nadole Spoljni cilindar istežući Spoljni cilindar gurajući Spoljašnji cilindar plivajući Signal skretanja prikolice Dugo svetlo Kratko svetlo Radni farovi Blokada diferencijala Uključeno priklj. alati i dodatna oprema ZPV-zadnje priključno vratilo APT.ventil za automatsko ubrizgavanje goriva AUS.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje n /min Pritisak ulja u motoru Temperatura tečnosti za hla|enje motora Otvoreno Zatvoreno Postepene izmene Obrtno vratilo .2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake HMU.nagore Obrtno vratilo .kontrolni uložak vazdušnog filtera motora 8 . tehnički pregled TP-3-3. s. s. tehnički pregled TP-2-2.mesečna tehnička kontrola TAK. s.hidraulični mehanizam za podizanje PUV. tehnički pregled AK– akumulator PU.aerosolni uređaj za startovanje UGVF.spojnica ZMP.prključno vratilo GMT.agregat za pokretanje traktora S. tehnički pregled TP-4-4.Belarus 1221. s.priključni uređaj za vuču TP-1-1.gornja mrtva tačka Povratak na sadržaj HMP.automatski zabravljivač diferencijala PV.hidraulični mehanizam za upravljanje HTK.uložak glavnog vazdušnog filtera KUVFM.sezonski tehnički pregled PPM –prednji pogonski most ZD– zabravljivač diferencijala AZD. vratilo Uključen prednji most Ventilator Perač stakla Čistač prednjeg stakla Čistač zadnjeg stakla o 1.zadnji mehanizam za podizanje STP.rezervni delovi.papirni uložak za filter VAU.

Izduvni gasovi mogu izazvati smrt. Ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru bez neophodne ventilacije. priključnu mašinu. 2. koji obezbeđuje ventil koji se nalazi u kapici otvora za punjenje. Ako se prednji deo traktora odvaja od podloge pri priključivanju teških mašina i oruđa na podizni uređaj. Nedovoljno znanje o upravljanju i korišćenju traktora može biti uzrok nesrećnih slučajeva. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora Strogo pridržavanje mera bezbednosti i doslovna primena pravila upravljanja traktorom i njegovo pravilno korišćenje. a ručica priključnog vratila (ZPV) u položaju “isključeno”. 9 . Pre izlaska iz kabine isključite priključno vratilo. Nemojte startovati motor i ne koristite ručice za upravljanje.1. 6. U slučaju da ipak morate da ostavite traktor na kosini. obezbeđuje potpunu bezbednost rada na njemu. 4. ako niste u kabini na sedištu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. Pre početka rada detaljno pregledajte traktor. Pre startovanja motora parkirna kočnica mora biti povučena. 8. 9.i tek nakon toga je skinite. Radove na motoru. Povratak na sadržaj Pre korišćenja traktora pažljivo proučite uputsvo za rukovanje. Počnite sa radom.Belarus 1221. povucite parkirnu kočnicu. 10. 4. 2. Ako je traktor opremljen sigurnosnim pojasom. 7. 3. uključite prvi stepen prenosa i povucite parkirnu kočnicu. Zabranjeno je vršiti izmene na traktoru ili na njegovim delovima bez konsultacija sa proizvođačem. i čišćenju traktora i pripremu za rad itd. Pri dužem stajanju ne ostavljajte nošeno oruđe u podignutom položaju. 11. 9. Radi vaše bezbednosti održavajte traktor i uređaje na njemu.1 Priprema traktora za rad Povratak na sadržaj 1. Pre nego što krenete. zaustavite motor. 6.1 Opšta uputstva 1. 5. upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na priključnim mašinama. 2. Nemojte ostavljati traktor na kosini. Nemojte napuštati traktor dok je traktor u pokretu. a ručica menjača treba da bude u položaju “praznog hoda” 2. Druge mašine priključujte na traktor samo ako se poteznica i podizni mehanizam nalaze u donjem položaju. 3. 5. kontrole vozila ili u toku provere akumulatora. Izvodite isključivo sa isključenim motorom i zakočenim traktorom. postavite prednje tegove ili stavite tegove na prednji točak. koristite ga pri radu. odmah zaustavite traktor. Ako u toku rada otkaže motor ili sistem za upravljanje. samo ako ste se uverili u potpunu ispravnost. 7. Ne radite ispod podignutog poljoprivrednog oruđa. Uvek polako odvrćite kapicu. Nemojte pušiti prilikom punjenja rezervoara odn. postupajte oprezno da ne biste zadobili opekotine. Traktorom mogu da upravljaju samo obučeni i kvalifikovani rukovaoci. Kada ispuštate iz hladnjaka vruću vodu ili ulje iz motora odnosno vruće ulje iz rezervoara za ulje hidrauličnog sistema. 10. Sistem za hlađenje radi pod naponom. 11. nošeno oruđe i spojeve. naročito kočnice i uređaj za upravljanje u ispravnom stanju. Priključne poljoprivredne mašine i prikolice za transport treba da su čvrsto spojene. 8. da se spojevi ne rasklimaju pri udarima u toku rada i pri transportu.

naročito na neravnom terenu. 4.2 Stavljanje traktora u pogon Povratak na sadržaj 1. Između traktora i poljoprivrednog oruđa se sme koristiti samo kardansko vratilo koje je zaštićeno i ograđeno. 3. nagibu i krivini. Zapamtite da Vaš traktor. jer kada elektrolit (rastvor) dospe na kožu izaziva opekotine. Uverite se u to da je mašina čvrsto spojena.Belarus 1221. da ne biste zaslepili vozača vozila koje Vam ide u susret. Pre podizanja i spuštanja nošenog priključnog oruđa. može da bude opasan kako za Vas tako i za druga lica. Izaberite bezopasnu brzinu koja odgovara uslovima puta. 10 . Pri radu na nagnutim terenima podesite rastojanje točkova maksimalno na 1800 mm. pre nego što izađete iz kabine i pristupite razdvajanju. u slučaju potrebe podesite kočnice b) proverite zvučnu i svetlosnu signalizaciju c) transportne prikolice treba da imaju čvrste spojeve. kao i da su ovi uređaji predviđeni za korišćenje na Vašem traktoru. Ne koristite opremu koja nije predviđena da se koristi na traktoru. 13. Pri korišćenju traktora za transportne radove: a) proverite rad kočnica i izbalansiranost. Ne čistite. 5. 2. Ne pravite nagla skretanja pri punom opterećenju i pri velikim brzinama kretanja. ako je njena masa veća od polovine mase traktora. ukoliko se nepravilno koristi.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 12. Pri radu sa oruđem koje dobija pogon od priključnog vratila. i osim toga. Budite oprezni pri radu sa akumulatorom. Prilikom noćne vožnje uključite kratko svetlo ukoliko Vam ide vozilo u susret.1. uvek povucite parkirnu kočnicu i blokirajte (osigurajte) zadnje točkove podupiračima otpozadi i spreda. ne regulišite i ne održavajte oruđa koja se pokreću preko priključnog vratila ako motor radi. 2. 4.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. Ne nosite široku odeću pri radu sa priključnim vratilom ili kada ste u blizini obrtnih delova. e) zabranjen je rad sa prikolicom bez sopstvenih kočnica. Krećite se sa istim stepenom prenosa niz nagib kao i uz nagib. 2.1. treba ih spojiti i sigurnosnim lancem ili sajlom. Uverite se u ispravnost svetlosne signalizacije. Da bi izbegli prevrtanje traktora budite oprezni pri vožnji traktora. ugasite motor i uverite se da se priključno vratilo sasvim zaustavilo. 3. 2. Pri radu sa stacioniranim mašinama koje se pogone od priljučnog vratila. 14. a takođe i pri okretanju traktora prethodno se uverite u to da nema opasnosti da nekog zakačite ili da udarite u neku prepreku. d) zabranjeno je spuštati se niz nagib sa isključenim stepenom prenosa. 15. Uverite se u ispravnost dopunske opreme ili pomoćnog uređaja.

2. 11 . Kratak spoj ili nepravilna polarnost izaziva oštećenja dioda i tranzistora. 5. Obezbedite slobodan prostor oko prekidača vratila i pedale kočnica i ručica za upravljanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. 3.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 1.1. 2. da biste mogli lako da im pristupite prilikom upravljanja. Nemojte skinuti poklopac i ne punite rezervoar dok motor radi. 2. Ne otkačinjite električne provodnike dok se motor ne zaustavi i dok ne isključite sve električne prekidače.Ne izazivajte kratak spoj nepravilnim spajanjem provodnika. Zabranjeno je dodavati dizel gorivu benzin ili smeše. Ti dodaci mogu dovesti do opasnosti od paljenja (požara) ili eksplozije. Ne proveravajte postojanje napona „na varnicu“ jer će to dovesti do brzog oštećenja tranzistora.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme Povratak na sadržaj Da bi izbegli oštećenja poluprovodničkog pribora i otpornika. Uvek čvrsto zatvorite poklopac rezervoara. 3.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom Povratak na sadržaj 1. Ne otkačinjite akumulator kada motor radi. 2. 4. hidraulički uređaj mora biti oslobođen tereta.1.1. 6. Treba koristiti kardansko vratilo koje ima fabričku zaštitu. 4. 3. Na traktor se mogu priključivati samo priključni uređaji koje proizvodi proizvođač traktora ili ih preporučuje. 3. 4. 2. Traktorom je dozvoljeno upravljati isključivo iz kabine sa sedišta rukovaoca. Zabranjeno je napuštanje i ulazak u traktor koji je u pokretu 5. Ne spajajte akumulator na električni sistem traktora dok ne proverite polarnost izvoda i napon. To izaziva pojavu povećanog napona u delovima za punjenje akumulatora i dolazi do neizbežnog oštećenja dioda i tranzistora. pridržavajte se sledećih bezbednosnih mera: 1.Belarus 1221. 1. Poljoprivredna oruđa moraju biti pričvršćena prilikom transporta. Nemojte sasvim do kraja napuniti rezervoar gorivom. 8. Punite rezervoar gorivom uvek na kraju dana da bi se smanjila kondenzacija vlage. Zabranjen je transport drugih lica na traktoru i njegovom poljoprivrednom oruđu odnosno na mehanizmu za vuču. Prilikom saobraćanja na magistralnom putu pedale kočnica moraju biti spojene (i leva i desna) 6. Nemojte pušiti u toku punjenja traktora gorivom. Zabranjeno je puštanje u pogon traktora i priključenog oruđa bez fabrički proizvedene zaštite. 7.

Poluga za zaustavljanje motora 32. 22. zvučni signal) 8. Ručica za uključivanje stepena prenosa (menjač) . Prekidač gabaritnih svetala 31. Prekidač za zagrevanje pri paljenju motora 24. Ručica za fiksiranje podiznog mehanizma 12 27.a Prekidač prednjih farova 15. Cirkulacioni zasuni 12. Prekidač ventilatora kabine 14.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Poluga za upravljanje desnim bočnim izvodima hidrauličnog sistema 18. Prekidač brisača prednjeg stakla 13. Utičnica za prenosnu sijalicu 43. Ručica parkirne kočnice 34. Ručica za uključivanje priključnog vratila 44. Prostor za radioprijemnik 11. Prekidač za pranje stakala 30. Poluga za upravljanje desnim zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 19. Ručica za upravljanje nagiba nosača 28. Prekidač startera i pribora 23.Belarus 1221. Blokada diferencijala zadnjeg i prednjeg mosta i upravljački panel 39. Višefunkcionalni prekidač (obrtomer . Ručica za upravljanje regulatorom dubine obrade zemljišta 40. Komande za upravljanje i instrumenti 1. Prekidač za svetlo u kabini 16. Ručica za mešanje signala davaču za regulaciju sile i pozicije 41. Oduška 20. Prekidač za signalizaciju havarije 2. Prekidač zadnjih farova 14. Poluge za upravljanje levim bočnim i zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 17. dugo / kratko svetlo. Brzinomer 10. Pedala spojnice (kvačila) 29. Kombinovani uređaj 3. Ručica za uključivanje dijapazona 33. Graničnik hoda ručice za upravljanje regulatorom sile 38. kontrolne lampice 9. Ručica za upravljanje priključnim vratilom 36. Pedala leve kočnice 35. Prekidač za „masu 42. Pedala za upravljanje dotoka goriva (pedala gasa) 25. Pedala desne kočnice 26. Ručica za gas 37.

onda je sve u redu. ako trepće onda je došlo do nekog kvara u sistemu za paljenje. 3. U položaju uključen (ključ za startovanje motora (55) je u položaju II) prekidač startera vrši funkciju dijagnostike napona u sistemu.14.. U prekidaču startera nalazi se izvod za uključivanje kontrolne lampice (4) (vidi sliku) koja se nalazi na bloku kontrolnih lampica i signalizira stanje o rezultatu dijagnostike. 2. ako je sve u redu sa strujnim kolom elektronskog zagrevanja. 1200) Povratak na sadržaj Osavremenjeni elektronski uređaji prema svojim dole opisanim osobinama imaju sledeće mogućnosti: 1.3795-01 (12).1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom (Za tipove traktora iz sledećih familija: 500. Nominalna jačina struje je: 12 A.Belarus 1221. Pritiskom na prekidač pale se sve kontrolne lampice. Prekidač za kontrolnu funkciju signalnih lampica (crne boje). Kontrolna lampica (AKБ) rezervnog napajanja ugrađena je u pokazivač napona kontrolnog uređaja (71). Zaprljanost filtera za vazduh na motoru (narandžaste boje) Signalna lampica se pali kada je stepen zaprljanosti veći od dozvoljenog i tada treba očistiti filter. Prekidač startera (БUС) Prekidač startera (БUС) (76) se nalazi na komandnoj tabli i služi za uključivanje i isključivanje startera. 13 . pomažu upoznavanju komandi za upravljanje i instrumenata koje zu neophodne za bezbedno saobraćanje i rad. Delovi startera motora a. A 191. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju (БКП) Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju nalazi se na komandnoj tabli i služi za kontrolu strujnog kola elektronskog zagrevanja odnosno signalizacije njegove funkcije. odnosno njihovu funkciju. 1000. 1. Informacije o rukovanju i održavanju koje možete naći u uputstvu za eksploataciju. Lampica za elektronsko zagrevanje uključuje signalnu lampicu (5) vidi sliku (3). 900. Nakon 35 sekundi signalna lampica počinje da treperi. Izvori elektronskog napajanja (24 V – ni sistem) Na izvor napajanja priključen je generator (8) koji ima posebnu fazu. 800. čiji su početak i kraj preko razvodne kutije (9) povezani sa ispravljačem 191. proučite komande za upravljanje i instrumente. ako je neprestano uključena. 2. 3. što znači da je elektronski grejač spreman za startovanje motora. Blok signalnih lampica na komandnoj tabli (slika 3) Slika 3. b.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Važno! Pre nego što započnete rad sa traktorom.3795-01 je smešten na hladnjaku motora (sa leve strane u gornjem delu hladnjaka) i služi za rezervno (AKБ) (68) uspostavljanje napona odnosno kontrolu 24 V-nog napona u sistemu za startovanje.

ako je elektronsko zagrevanje spremno za startovanje. Pokazivač nivoa goriva 71e. 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Rezervne signalne lampice 4. 10. Pokazivač tečnosti u hladnjaku 14 . Hidrostatički sistem upravljanja.. signalna lampica koja signalizira pritisak vazduha u pneumaticima (ako je pritisak niži od dozvoljenog).. 5. signalna lampica koja signalizira napon (u 24-voltnim sistemima za pokretanje) i signalna lampica koja signalizira nivo goriva u rezervoaru (ako je gorivo u rezervoaru na nivou rezerve) Okrenite ključ u položaj II (startovanje). 5. došlo je do kvara u strujnom kolu generatora („W“ ili «~») b. Treperi. Nakon startovanja motora i isključivanja havarijske signalizacije isključuju se kontrolne lampice a isključuje se i kombinovani uređaj. Pali se uključivanjem elektronskog zagrevanja motora (16). Signalna lampica za kontrolu farova (plave boje) 11. Ako signalna lampica treperi velikom frekvencijom oko 3 Hz. signalna lampica za rezervno (AKБ) punjenje (24 voltni sistemi za pokretanje) 4. a. Električne šeme Šema uključivanja autonomnih merača 71a. Pokazivač pritiska ulja 71b. Okretanjem ključa za start motora (15) u položaj II pali se signalna lampica. 6.Belarus 1221. pritisak ulja u menjaču (ako ga ima). 9. pritisak vazduha u pneumaticima. pritisak ulja u motoru. Tada će se u signalnim lampicama uključiti signalna lampica za startovanje motora (4). Pažnja! Ako se motor za start ne uključi i signalna lampica (4) ne treperi velikom frekvencijom (oko 1. Pokazivač pritiska u pneumaticima 71c. Kontrolna lampica parkirne kočnice (crvene boje) Signalizacija smetnji u radu (temperatura tečnosti u hladnjaku. Pokazivač napona 71d. Signalne lampice startera motora (narandžaste boje). Signalna lampica za elektronsko zagrevanje (16). Startovanje motora na temperaturi ispod 5º Startovanje motora na niskim temperaturama pomažu grejači za paljenje. Signalna lampica za kontrolu pravca na priključnom vozilu (zelene boje) 13. 7. a) Startovanje motora Startovanje motora na temperaturi iznad 5º Ključ za startovanje motora (55) okrenite u položaj I. Pali se ako je pritisak ulja pao ispod dozvoljenog. Signalizira smetnje u radu izazvanu promenom pritiska ulja (crvene boje).. Signalna lampica za kontrolu pravca (zelene boje) 12. Tada će se u signalnim lampicama uključiti lampica koja signalizira smetnje u radu hidrostatičkog sistema za upravljanje (6) u kombinovanom uređaju (17) je to signalna lampica koja signalizira smetnje pritiska ulja u motoru.5 Hz) to znači da ručica menjača nije u položaju „neutralan“ ili da je došlo do prekida u strujnom kolu sistema za gašenje motora.

Uključivanje pokazivača goriva u rezervnom rezervoaru 57a. Za sklopku «-» 2. Za izlaz na komandnu tablu-izbor parametara 4. polovi raspored 1. Elektromotor 90 W 85.Belarus 1221.radni položaj 6. Za izlaz na komandnu tablu. Davač signala zadnjeg rezervoara 57b. Promenjivi otpor (11. 1. Slika 4b. Uključivanje grejača 90 Watnim elektromotorom 24a. 3) Tabela 1.levi točak 7.vrednosti parametara 5. Detektor brzine-desni točak 8.3 Pokazivač brzine (km/h) .2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera (u daljem tekstu kombinovani uređaj) Povratak na sadržaj 1. Detektor brzine.4 Uključivanje kombinovanog uređaja se izvodi na zadnjem delu komandne table sa 9 polnim priključkom kroz razvodnu kutiju (tabela 1.3729) 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje b.1 Pokazivač broja obrtaja motora 1. Za osvetljenje kombinovanog uređaja 15 Slika 3. Za izlaz na komandnu tablu. Konstrukcija kombinovanog uređaja (slika 4a) 1. 1. Za izvor 12 Voltnog napona «+» 3.merač ukupnog broja radnih sati – displej Slika 4a. . Generator faze namotaja «W» 9. Davač signala rezervnog rezervoara c.2 Pokazivač broja obrtaja priključnog vratila. slika.izvedena u obliku posebnih svetlosnih dioda.

Redosled Za ulaz kombinovanog uređaja – vrednosti parametara Za ulaz kombinovanog uređaja .Belarus 1221.2 Trzanje pokazivača i signaliziranje suviše malog broja obrtaja se javlja prilikom prejakog dodavanja gasa ili uključivanjem potrošača (gde signalizira da nije odgovarajuća zategnutost remena generatora). Uključite osvetljenje na uređajima i proverite da li oni rade. Pažnja! Proizvođač je podesio kombinovani uređaj za Vaš tip traktora.4 Pokazivač brzine počinje da radi i na displeju se pojavljuje vrednost tek kada traktor počne da radi i kada stigne signal sa oba detektora brzine. Ako nema osvetljenja proverite napon na rednom prekidaču broj 2. 5. ali su vrednosti broja obrtaja suviše niske ili suviše visoke.2 Pokazivač broja obrtaja motora i priključnog vratila počinje da radi kada dobije signal od generatora faze namotaja (W-redni prekidač) 3.ako se na skali brzinomera pojavi 7 km i ako se posle 12 sekundi na desnoj strani skale pojavi „0“ . Ponovno podešavanje treba obaviti samo prilikom zamene naplataka točkova (felni). proverite da li je tip motora programiran po propisu i prema dole datom redosledu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2.3 Detektori kombinovanog uređaja proizvedenog posle oktobra 2000 godine (godina proizvodnje je istaknut na zadnjem delu uređaja) raspolažu funkcijom za dijagnostiku brzine i to: . 3. Kombinovani uređaj se može priključiti na bilo koji tip traktora. Bez potrebe ne podešavajte kombinovani uređaj! 2. Slika 4d.način rada Za ulaz kombinovanog uređaja . Napomena! Na rad pokazivača broja obrtaja motora i priključnog vratila ne utiče detektor brzine.3.1 Ako se u toku vožnje ne signalizira brzina.3 Faktori koji utiču na broj obrtaja motora i kvarovi koji pri tome nastaju mogu biti sledeći: 3. 3. Redosled podešavanja se može naći u sledećem poglavlju. U toj situaciji treba proveriti prstenove koji se nalaze uz detektore.izbor parametara Za kućište 3.3.na Wrednom prekidaču 3. 4. 3. 4b. 2.1 Uključiti napajanje komandne table. 3. Za zamenu osigurača koristite štipaljku koja se nalazi u kompletu rezervnih delova traktora.5 Na signalizaciju brzine kretanja mogu uticati sledeći faktori: 3.5. Podešavanje treba obaviti na komandnoj tabli (slika 4b).2 Signaliziranje brzine između 2-7 km znači da nedostaje signal sa jednog od detektora. Detektori brzine su smešteni na vratilu (poluosovinama) zadnjeg pogonskog mosta (i na levoj i na desnoj strani).5. znači da (u odnosu na pravac kretanja) sa desnog detektora nema signala.1 „Trzanje i poskakivanje“ pokazivača na skali signalizira da nisu dobro podešeni polovi. 16 . Rad kombinovanog uređaja. 3. 3.5. tabela Polovi 1. proverite da li su osigurači ispravni. 3. Vidi raspored polova u tabeli 2 odnosno na slici.3 Pokazivač normalno radi. to znači da nedostaje signal sa oba detektora. mogući kvarovi i njihova popravka 3.3.

Uključivanje napajanja Pri uključivanju izvora napajanja uključuje se i kombinovani uređaj i omogućuje se startovanje motora. Podešavanje parametara se izvodi uzpomoć dve tipke (slika 4b) 4. Tada je kombinovani uređaj u pogonu i imamo kontrolu napona (podešavanje je započeto sa komandne table).-400.2 Uključivanjem prekidača „parametar“ izvodi se podešavanje nekog od dole navedenih parametara. Slika 4. Nakon završetka podešavanja prebacite prekidač u položaj „rad“. 3.Z. 4. 243. Podaci o radu motora /informacije se menjaju na svakih sat vremena. Redosled rada kombinovanog uređaja i redosled njegovog podešavanja 1. a prekidače „parametar“ i „vrednost“ pritiskom mogu se videti i podesiti sve vrednosti na displeju. U gornjem redu displeja (i pored nedostatka signala detektora brzine) se pojavljuju trenutne vrednosti rada motora. 410. Motor uključen Na displeju se prikazuje broj obrtaja motora i broj obrtaja priključnog vratila. (u koracima od 5mm) -3.4 Ako nije pravilno podešen zazor (razmak) između detektora i ozubljenja koje je pričvršćeno na vratilo (poluosovinu). 5..5 Pri prevelikoj odnosno premaloj vrednosti brzine treba se uveriti da li su vrednosti parametara pravilno podešene: . Zazor treba podesiti kako je prikazano na slici 4. 17 .405.1. Parametar: tip motora 242. 244. Parametar: Z. onda se na displeju pojavljuju vrednosti vremena rada motora.5. Motor ugašen Ako je motor ugašen. 2. 260. 4..5.Rk zavisi od prečnika felne .e. broj zubaca – 23:69 (23. 3.1 Prekidačem (tasterom) treba uključiti „podešavanje“ ili „rad“ ili staviti u željenu poziciju.broj zubaca na zupčaniku na mestu gde se nalaze detektori Vidi redosled programiranja kombinovanog uređaja Napomena! Generator faze namotaja ne utiče na rad pokazivača brzine. u tom slučaju nema signala na senzoru sa leve strane.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje -ako se sa leve strane skale pojavi „0“. Nedostaju vrednosti brzine motora.e.Belarus 1221. i svi podešeni parametri će biti sačuvani. 415. 6068 (John Deer) 6.. Uključivanjem prekidača „podešavanje“. Parametri se mogu odabrati sledećim redosledom (ciklično): . Podešavanje parametara se obavlja bez podataka detektora brzine. 245.3 Uključivanjem prekidača „vrednost ’’odvija se podešavanje neke od dole navedenih vrednosti. 245. do 950 mm. broja obrtaja vratila i broja obrtaja priključnog vratila.5.kod tipa MTZ. 3.kod tipa MTZ-1221/1021/1522) (69.800/900/952/822/923) -2. 4. Parametar: Rk (mm). odnosno po zaustavljanju traktora.

stop-signal 7. relej-pokazivač skretanja (7. 18 . 15 rezervni 16.4. leva gabaritna svetla (7. ručicu stepena prenosa držite u ovom položaju dok se ne ostvari puna brzina.5A) 6.5 A) 14. 3.5 A) 10.1 Dvopolna utičnica Dvopolna utičnica obezbeđuje napon od 12 Volti direktno sa akumulatora. kratka svetla levog prednjeg fara (7. ručicom stepena prenosa Stepen prenosa i ručica dijapazona se uključuju u skladu sa kinematskom šemom I i II Pažnja! Da biste obezbedili prebacivanje stepena prenosa bez trzanja postupite prema šemi. desno gabaritno svetlo 6. svetla u kabini i radna svetla (15 A) 3. priključnih poljoprivrednih mašina ili oruđa. Blok osigurača 12. zvučni signal (7.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme Povratak na sadržaj Sedmopolna utičnica je predviđena za uključivanje potrošača priključnog vozila. desna gabaritna svetla i osvetljenje komandne table (15 A) 9.5 A) Slika 5. „masa“ 4. kratka svetla desnog prednjeg fara (7. Slika 7.5A) 8. slika 7. instrumenti i signalna lampica parkirne kočnice (7. signal kočenja (15A) 2. levo gabaritno svetlo Slika 6.5 Upravljanje menjačem Povratak na sadržaj Upravljanje menjačem obavlja se dvema ručicama: 1. Elektromotor sistema za ventilaciju i grejanje (20 A) 13. zvučni signal 3.. ručicom dijapazona 2. i nalazi se na zadnjem delu traktora pričvršćena na nosač utičnice. levi pokazivač skretanja 2. desni pokazivač pravca 5. signalizacija havarije (15 A) 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. brisač stakla i perač stakla (15 A) 5. U nju se može uključiti na primer mobilna lampa.3 Osigurači 1. 3.5A) 11. Na priključku se nalaze sledeći izlazi: 1.Belarus 1221. dugo svetlo (8 A) 7. Nalazi se sa leve strane iza sedišta rukovaoca na zadnjem zidu kabine. davač punjenja akumulatora (25 A) 3.

Upozorenje! Ne koristite blokadu diferencijala pri brzinama kretanja traktora preko 10 km/h.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom Ručica za upravljanje prednjim pogonskim mostom (2) (slika 10) smeštena je sa desne strane komandnog zida.„automatska blokada diferencijala .„Podizni mehanizam je blokiran (fiksiran) . prekidač se automatski vraća u srednji položaj „blokada diferencijala“isključena. Otpuštanjem donjeg dela prekidača.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Povratak na sadržaj 19 . Da bi izvršili deblokadu podiznog uređaja podignite rdano oruđe i okrenite ručicu ulevo. . 3.krajnji donji položaj Uključivanjem prednjeg pogonskog mosta pali se kontrolna lampica (1). (slika 9) . postavite ručicu za upravljanje regulatorom. -prednji pogonski most uključen-uključuje se automatskipritiskom na gornji deo ručice. Slika 10.krajnji levi položaj.„Podizni mehanizam nije blokiran“ . Lampica se isključuje. U suprotnom može biti otežano upravljanje traktorom.srednji položaj (fiksni položaj) .krajnji desni položaj.Belarus 1221.ručica u srednjem položaju -prinudno uključivanje blokade diferencijala. okrenite ručicu desno i otpustite ručicu za regulaciju sile. ako ručicu (2) prebacite u srednji položaj. Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta obavlja se preko prekidača koji se nalazi sa desne strane instrument table (4). koja se i gasi isključivanjem blokade diferencijala i stavljanjem u automatski položaj kao i kada je ona u srednjem položaju. Da bi blokirali radno oruđe (i rasteretili hidrauliku traktora) podignite ga u gornji položaj.„blokada diferencijala prinudno uključena’’-pritiskom na donji deo prekidača (nije fiksni položaj). odnosno vraća se u osnovni položaj. to jest u slučaju automatskog isključivanja u toku rada.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta Slika 9. Važno! Prinudnu blokadu diferencijala uključite samo na kratko za prelazak preko prepreka na putu i u poljskim i transportnim radovima. Tropoložajni prekidač obezbeđuje sledeće mogućnosti uključivanja: . 3. -prednji pogonski most isključen. Ručica ima tri fiksna položaja.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Povratak na sadržaj Ručica (2) ima dva položaja. u položaj „podizanje“. Uključenje blokade diferencijala signalizira lampica (3). a ni prilikom skretanja.„blokada diferencijala isključena“.

2. Prilikom kretanja na tvrdoj podlozi.krajnji gornji položaj 2. ’’Uključen zavisni ZPV’’ (broj obrtaja zavisi od pređenog puta)-levi desni položaj 3.krajnji levi položaj Da biste fiksirali podizni mehanizam podignite radno oruđe u krajnji gornji položaj. Za deblokiranje podiznog mehanizma podignite radno oruđe i ručicu okrenite na levu stranu. -polako popuštajte pedalu spojnice kvačila i pomerajte polugu za uključivanje (2) u krajnji levi položaj. obavezno isključite prednji pogonski most da biste izbegli oštećenje prednjeg pogona (ručica 2. i ako je minimalan broj obrtaja motora praznog hoda glavnog vratila! U suprotnom može doći do oštećenja.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom Ručica (1) slika 12 ima dva položaja: 1. Priključno vratilo „uključeno“. Povratak na sadržaj 3. ’’Isključen pogon ZPV“ srednji položaj Slika 12. u srednjem položaju). a zatim (1) je okrenite na desnu stranu. Važno! Sinhroni pogon zadnjeg priključnog vratila uključujte samo pri maloj brzini. Prinudno uključeni prednji pogonski most koristite samo na kratko radi prelaska preko prepreke ili kretanja unazad. Uključivanje pogona za sinhronizovanje priključnog vratila i brzine kretanja postiže se na sledeći način: -startujte motor -pritisnite do kraja pedalu spojnice kvačila i izaberite (uključite) I ili II stepen prenosa. 3.krajnji desni položaj. Podizni mehanizam je blokiran. Podizni mehanizam nije blokiran-krajnji desni položaj 2. 2. ručicu za regulisanje sile stavite u položaj „podizanje“.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! 1. Slika 11. Priključno vratilo „isključeno“.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje Povratak na sadržaj Ručica (2) (slika 12) ima tri položaja: 1. Povratak na sadržaj 3. ’’Uključen nezavisni ZPV“.krajnji donji položaj Slika 12. 20 .9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Ručica (1) slika 11 ima dva položaja: 1.

14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) Povratak na sadržaj Da biste imali pristup do ručice skinite poklopac koji se nalazi ispod sedišta rukovaoca. 3. Ručica ima sledeće dole navedene položaje: -„N“. nije fiksiran.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. (gledano na točkić za regulaciju sa leve strane traktora).bočni krajnji položaj.Belarus 1221.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Regulisanje sile/pozicije hidrauličnog sistema se obavlja ručicom označenom na slici i to u zavisnosti od odabranog položaja rada.neutralan.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) Ručica za uključivanje (1) (sl. Kraj zone regulisanja odgovara maksimalnoj dubini obrade zemljišta.krajnji zadnji položaj koji nije fiksiran U ovom položaju treba držati ručicu dok se oruđe ne podigne na odgovarajuću visinu. 3. 13) nezavisnog pogona ima dva položaja: -I – „540 obrtaja/min“ do kraja u suprotnom smeru kazaljke na satu: -II. -„Spuštanje“. Napomena! Ako se jedna ručica hidrauličnog mehanizma za podizanje (vidi dole) zaglavi u položaju „podizanje“ ili „spuštanje“.1000 obrtaja/min“ do kraja u smeru kazaljke na satu. Posle puštanja ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“ 3. Nakon otpuštanja ručice ona se vraća u položaj „neutralan“ -„automatska kontrola’’ (zona regulacije).15 Regulator brzine korekcije (2) Da biste sporije podizali radno oruđe okrenite točak za regulaciju u smeru kazaljke na satu. Slika 13. onda se prekida rad regulatora za uključivanje regulatora sile u položaju „zona regulacije“. Za postizanje potrebnog broja obrtaja priključnog vratila popustite zavrtanj (2). okrenite ručicu (1) u potrebnom smeru. Treba pridržavati ručicu u ovom položaju dok radno oruđe ne postigne željenu dubinu. Između položaja „podizanje“ i „spuštanje“. „podizanje’’ i „spuštanje“ 21 . fiksiran položaj -„podizanje“. Slika 14. Regulator za uključivanje regulacije sile ima dva položaja: I-isključeno II-uključeno Slika 15. a zatim zategnite zavrtanj (2). Početak spuštanja oruđa odgovara početku zone regulisanja (minimalna dubina obrade zemljišta). dok ne prestane kuckanje.

Regulacija sile Okrenitie ručku tako da se znak III poklopi sa znakom na poklopcu upravljača. u odnosu na osu (3). fiksirani položaj 2. „podizanje“ – donji nefiksiran položaj.Belarus 1221.„Pogon pumpe od zadnjih točkova“ – ručica (1) treba da se okrene u smeru kazaljke sata do kraja gornjeg oboda žljeba. Povratak na sadržaj I .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Slika 16. 3. Posle otpuštanja. . do kraja donjeg oboda žljeba. (2) Slika 18.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača Povratak na sadržaj Ručica za upravljanje (1) uljnom pumpom ima dva dva fiksirana položaja: I . Važno! Pre nego što uključite ručicu na potrebnu poziciju podignite podizni mehanizam u krajnji gornji položaj.gornji nefiksiran položaj Slika 19. Isključite pumpu pri startovanju motora kada je hladno ili pri tehničkom održavanju. Nakon otpuštanja ručica se vraća u položaj „neutralan“ 3.gornji položaj Slika 17.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije. „plivajući“ . „neutralan“ . Napomena! Položaj II koristite samo u slučaju ako prelazite kraći put ili ako je neophodno šlepanje traktora! 3. sile i kombinovanog načina regulacije.„pumpa isključena“. „prinudno spuštanje“ – gornji srednji nefiksiran položaj između pozicija „plivajući“ i „neutralan“. 22 . ručica (1) se fiksira zavrtnjem (2) II . ručica (1) se i u ovom položaju fiksira zavrtnjem.„pumpa uključena“.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Upravljanje se odvija preko ručice koja je označena strelicom (slika 17) koja ima dva položaja i to: . III . 3. Zona između znakova I i III je „zona kombinovane regulacije“ U toj međuzoni dolazi do automatskog mešanja signala davača regulacije sile i pozicije.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema Sve tri ručice (slika 19) kojima se upravlja radnim cilindrima imaju četiri položaja i to: 1.donji položaj Važno! Uključujte pumpu samo pri minimalnom broju obrtaja praznog hoda motora.donji.ručica (1) je okrenuta u smeru suprotnom od kazaljke sata (ako posmatramo menjač sa leve strane traktora). ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“. srednji.Regulacija pozicije Okrenite ručicu tako da se znak koji se nalazi na njoj podudara sa znakom na poklopcu upravljača. 4.„Pogon pumpe od motora’’ (normalan radni položaj) .

okrenite leptir navrtku (1) za 3-5 okretaja. Slika 21 Pre početka rada treba podesiti sedište rukovaoca u najudobniji položaj. Napomena! Ne čistite presvlaku sedišta rastvaračima. 3. ima mehanički nosač koji se sastoji od pneumatskog amortizera i zaštitne gumene presvlake. .21 Sedište vozača Povratak na sadržaj Hod sedišta je 100 mm.može se pomerati napred i nazad u dijapazonu od 150 mm. onda skinite navlaku sa leve strane kućišta motora da biste došli do grejača. .regulacija prema masi rukovaoca između 50 i 130 kg. . i to po 15mm. 2. Ručice za podešavanje: 1 .22 Grejanje kabine Povratak na sadržaj Slika 22. .regulator mase 3 . 3. Posle otvaranja grejača (1) uključite ventilator uz pomoć prekidača (3) i podesite protok vazduha u željenom pravcu pomoću zasuna za regulaciju. Naslon za ruku je ergonomski oblikovan i može se podići. Traktor može biti opremljen jednim od dva tipa grejača kabine: 1. Sedište koje se nalazi u gornjem položaju se vraća u donji položaj podizanjem. Sedište se može podešavati na sledeće načine: .5º.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Ako na traktoru nije predviđeno dugme grejača. Da bi otvorili grejač i dali mogućnost da topla rashladna tečnost dospe u radijatore. Koristite samo toplu vodu sa malom količinom sredstva za pranje. 23 .5º napred i 5º nazad. U slučaju potrebe podignite sedište. Slika 20.20 Podešavanje položaja volana Promena položaja volana u odnosu na visinu se obavlja na sledeći način: . se odvija bez stepenovanja.ugao nagiba naslona za leđa Sedište se može regulisati po visini u opsegu od 60 mm u tri položaja. povucite dugme grejača ka sebi. Otvaranjem ili zatvaranjem recirkulacionih zasuna (2) može se upravljati količinom svežeg vazduha koji ulazi u kabinu. Nosač volana može imati nagib u različitim položajima od 25 º do 40º sa intervalima od 5º. Zvuk indikatora nam signalizira novi položaj sedišta. . Za promenu nagiba nosača volana povucite ka sebi dugme (3). sa po 2.Belarus 1221.premestite volan u željeni položaj.regulacija ugla nagiba za leđa je 12. Grejač se nalazi ispod nosača volana.zategnite rukom leptir navrtku (1) i vratite na mesto poklopac (2) Napomena! Dijapazon regulisanja volana po visini je 100 mm.skinite poklopac (2). a ako želite da zatvorite grejač postupite obrnuto odnosno odgurnite od sebe dugme.napred-nazad 2 -indikator mase 4 . Okrenite ručicu grejača u bilo kom smeru 90 º za zatvaranje ili otvaranje grejača.

ručica je okrenuta za 180º i strelica pokazuje (u odnosu na pravac kretanja) smer unazad. U cilindarskoj glavi se nalaze i brizgaljke (14). po glavi. za ulje za podmazivanje koji su presvučeni metalnom prevlakom. Na zaptivaču cilindarske glave su otvori za čaure.5º 23. „isključen“.2 S2 Proizvođač Fabrika motora Minsk 6-cilindrični. Sa donje strane cilindarski blok štiti korito za ulje (1) koje je izliveno od aluminijuma. redni. Osnovni elementi motora su (slika 24.5+ 1.2 MPa -sistem za hlađenje -sistem za pokretanje -elektronski sistem .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Napomena! Da bi se kabina brzo zagrejala otvorite potpuno recirkulacione zasune i uključite najveću brzinu ventilatora grejača prekidačem (3) 3. (slika 25) 3 kom.Belarus 1221.15-0. i 25. Ventili ugrađeni u cilindarskoj glavi su takođe liveni od materijala otpornog na visoke temperature i habanje.23 Pogon kompresora Povratak na sadržaj Ručica (slika 23) za upravljanje kompresorom ima dva položaja: 1. „uključen“. U cilindarske otvore su smešteni 6 komada hizni koje su izlivene od specijalnog materijala.0 ± 0. Slika 23.ručica (1) se okreće 180º. Cilindarska glava je iz dva dela (18) (3-3 cilindra) i izrađena je od livenog gvožđa.12 litara Redosled rada 1-5-3-6-4-2 Dotok vazduha preko turbokompresora Sistem za hlađenje vodom Nominalni broj obrtaja 2100 o/min Motor se startuje putem elektropokretač. 4. (slika 24) Cilindarski blok je monoblok i izrađen je od livenog gvožđa.9 kW (132 KS) 559 Nm pri 1500 o/min 249 g/kWh 0.30 mm 0. Hizne se pričvršćuju odnosno centriraju pomoću gornjeg oboda i dve donje gumene karike.1 Motor i njegova konstrukcija Glavne tehničke karakteristke motora D-260. sa Tip turbo punjačem Taktnost 4 takta Sistem za ubrizgavanje Direktno ubrizgavanje goriva Stepen kompresije 17:1 (proračunski) Prečnik cilindra 110 mm Hod klipa 125 mm Zapremina cilindra 7. 2. Između cilindarske glave i cilindarskog bloka se nalazi zaptivač glave (19). 24 Povratak na sadržaj Maksimalni broj obrtaja Minimalni broj obrtaja Nominalna snaga Maksimalni obrtni momenat Specifična potrošnja goriva Zazor između usisnih ventila i klackalice Zazor između izduvnih ventila i klackalice Ugao predubrizgavanja Pritisak ubrizgavanja 2270 o/min 800 o/min 96. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4.50 mm 6.): -sistem za napajanje gorivom i vazduhom -sistem za podmazivanje Cilindarski blok (20).35-0.a strelica na ručici obrće se napred u pravcu kretanja traktora .

sastoji se od dva dela koja se međusobno uklapaju i spojena su vijcima.Da bi se ublažila oscilovanja kolenastog vratila ugrađena je remenica i regulator pritiska tečnosti (3) (slika 24). zeger osigurač. hizna 16.Na prednjem delu kolenastog vratila se nalazi ozubljenje koje je spregnuto sa zupčanikom pumpe za podmazivanje. remenik ventilatora 6. u kojoj se nalazi ležaj. remenica kolenastog vratila 5. klipnjača. Gornji kompresioni prsten je trapezastog poprečnog preseka. Na čelu klipa je prostor za sagorevanje. klip sa klipnim prstenovima (14). zadnja ploča 22. Velika pesnica čini donji deo klipnjače. klipnjača 14. konstrukcija ima sedam oslonaca sa protivtegovima. glava cilindra 19. Na klipnjači je oznaka grupe. kućište termostata 12. na njegov čeoni obod je vijčanom vezom pričvršćen zupčasti venac koji se uparuje sa zupčanikom elektropokretača. poklopac pogonskog zupčanika 7. filter za ulje 25. Ležišni umeci se izrađuju u dve dimenzije u zavisnosti od nazivne mere kolenastog vratila. a na donjem delu dva uljna prstena. U svrhu podmazivanja zegerovog prstena u maloj pesnici klipnjače i prstenu osigurača nalazi se kanal za podmazivanje. osovinica klipa 13. i svi dobijaju pogon od remenice. sa ugrađenim uloškom. zatezač 8. zaptivač glave cilindra 20.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Osnovni elementi klipnog mehanizam Delovi klipnog mehanizma su: kolenasto vratilo (25). klip 15. Uzdužni presek motora 1. korito za ulje 2. i ista oznaka mora da se nađe na svim klipnjačama u motoru. glava za hlađenje brizgaljke Slika 24.Belarus 1221. Uzdužni presek motora 25 . Zamajac je izrađen od livenog gvožđa. U maloj pesnici klipnjače utisnuta je čaura. generator i u slučaju da je ugrađen sa klima uređajem. ventilator 10. kružnog je poprečnog preseka i onemogućava bočno pomeranje osovinice klipa. Klip je izliven od aluminijuma. vodena pumpa 11. zamajac (22). ležajevi kolenastog vratila. Zegerov prsten je obložen hrom – niklom.Ležišni umeci velike pesnice su čaure koje su presvučene tankozidnim bimetalom.Na gornjem delu klipa su dva kompresiona. vodene pumpe. regulator pritiska tečnosti 4. Kolenasto vratilo je izrađeno od čelika. zamajac 23. poklopac 17. blok cilindara 21. protivteg 24. poklopac kućišta ventila 18. uljna pumpa 3. U ležaju klipnjače se nalazi kanal za centrifugalno podmazivanje koji je zatvoren zavrtnjem. remenica generatora 9. Klipnjača je izrađena od čelika.

bregasto vratilo 2. Opruge sprečavaju pomeranje klackalice na osovini klackalice ventila. klackalica ventila 8. osovinica klackalice ventila 9. delovi koji obezbeđuju pokretanje i zaustavljanje. pumpa za doziranje 16. Poprečni presek motora 1. turbokompresor. filter za grubo i fino prečišćavanje vazduha. cevi niskog i visokog pritiska. spoljašnja opruga 13. turbokompresor 7. podizač ventila 3. tanjirić ventila 10. Bregasto vratilo (1) ima četiri oslonca i dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. brizgaljke. gornji deo tela podizača ventila 6. oduška za ispuštanje vazduha na pumpi za gorivo 18. Podizači ventila (2) su izrađeni od čelika i oslonjeni su na bregove bregastog vratila. semering Slika. držač 14. auspuh. vođica ventila 4. ventili 11.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Delovi bregastog vratila (slika 25): zupčanici. ventil 5.2 Sistem za napajanje gorivom Povratak na sadržaj Delovi sistema za napajanje gorivom: filter za vazduh. Klackalica ventila ima šest otvora koji služe za podmazivanje. vazdušne cevi. koje se fiksiraju preko tanjira (9) i ventila (10). pumpa za doziranje. rezervoar za gorivo. 26 . bregasto vratilo. 25. ručna pumpa za povlačenje goriva 17. usisni i izduvni ventili. Klackalice ventila (7) su izrađene od čelika i obrću se oko osovine klackalice ventila. Poprečni presek motora 4. Svaki ventil je opskrbljen sa dve opruge spoljnom (12) i unutrašnjom (11). Nagib bregova bregastog vratila je takav da podizačima u toku rada daje obrtno kretanje.Gornji deo tela podizača ventila (5) izrađen je od čelične šipke. usisna i izduvna komora. Usisni i izduvni ventili (4) su izrađeni od termostabilnog čelika i kreću se u vođicama koje su utisnute u glavu ventila. dizna 15. unutrašnja opruga 12.Belarus 1221. Telo ventila je tako izrađeno da sprečava prodor ulja za podmazivanje u prostor za sagorevanje.

19. poliuretanski penasti predfilter kućište Senzor zaprljanosti filtera za vazduh signalizira zaprljanost preko kontrolne lampice koja se nalazi u kabini na komandnoj tabli. 16. 12. oduška za ispuštanje vazduha 4. (monociklon) 27. 13. auspuh 25. Prvi je predfiltriranje (monociklon). 4.1 Filter za vazduh Povratak na sadržaj Filter za vazduh je suvi tip sadrži uložak za filter izrađen od specijalnog kartona koji se može zameniti kao i pokazivače zaprljanosti. 27 1. Slika 27. 7. Sistem za napajanje gorivom 20. filter za grubo prečišćavanje 26. Drugi je poliuretanski penasti predfilter. 18.Belarus 1221. 17. Filter za vazduh raspolaže sa četiri stepena čišćenja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 15. cevi uređaja za signaliziranje zaprljanosti filtera za vazduh 22. uložak filtera tacnica 7. 2. 2. turbokompresor 23. 10. glava cilindra 21. filter za vazduh 24. . 9. 8. 6. 3. 11. leptirasta navrtka 5. Elektronski signal se uključuje ukoliko razređenost vazduha u vazdušnoj komori dostigne pritisak od 450 ± 50 mm vodenog stuba. kontrolni uložak filtera podloška 6.2. 4. 14. 3. treći i četvrti su suvi filteri za vazduh koji se sastoje od glavnog (6) i kontrolnog (5) uloška za filter. rezervoar za gorivo usisna cev filter za grubo prečišćavanje goriva cev za dovod goriva pumpa za doziranje oduška za ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje cev za dovod goriva rotacione pumpe priključna cev za povezivanje rotacione pumpe i filtera za fino prečišćavanje oduška za ispuštanje kondenzovane vode filter za fino prečišćavanje goriva cev za odvod goriva cev za dovod goriva visokog pritiska pneumatski korektor cev za usisavanje vazduha koja se nalazi iza turbokompresora a spojena sa pneumatskim korektorom komora za usisavanje cev za odvod viška goriva cev za vraćanje goriva prelivna cev brizgaljka Slika 26. 5.

4. ugao prvog ubrizgavanja je 16 º ispred gornje mrtve tačke. uložak za filtriranje 11. matica 8. dno 14. 1. oduška za ispuštanje vazduha 4. opruga 6.1112010. Filter za fino prečišćavanje Povratak na sadržaj U filteru za fino prečišćavanje kod motora tipa D-243 mogu se naći dva uloška za filtriranje. Rusija) sa pneumatskim korektorom.2. Svaki od ovih uložaka se smešta posebno u kućište filtera.2. zaptivač cevi 15. Ubrizgavanje goriva u cilindru obezbeđuje brizgaljka sa pet proreza (19).Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mehaničko prečišćavanje goriva i odvajanje vode obavlja se preko filtera (3) za grubo prečišćavanje.8 Mpa. 4. Pumpa dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. Ventil za automatsko predubrizgavanje se podmazuje raspršivačem i za vreme njegovog veka trajanja nije potrebno nikakvo podešavanje. oduška 10.3 Pumpa za doziranje Povratak na sadržaj Pumpa za doziranje visokog pritiska (5) (slika 26) ima dve komore i uporedo sa vremenom doziranja goriva se i smanjuje količina goriva (postoje redne ili sa šest klipova). stezaljka 17. 363-40. kao i elementi za obrtanje ventila za 4-5° u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila.16 zaptivač 9. Talog koji se taloži u grubom filteru se ispušta kroz otvor koji se oslobađa oduškom. 28 . ulazni otvor 13. Na vratilu pumpe za doziranje se nalazi ventil predubrizgavanja (slika 29) koji automatski u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila motora regulište ugao predubrizgavanja. Ventil za automatsko predubrizgavanje se sastoji od pogonskog (1) i gonjenog (2) prekidača (na čijem obodu je ozubljenje) između kojih se nalazi izvršni mehanizam (3). .2. ulazni kanal 2. zaptivač cevi 12.02 (Jazda. kućište filtera 5. Tip brizgaljke 171. Pritisak goriva na početku ubrizgavanja je 22-22. odvodni kanal 3. Vek trajanja filtera za fino prečišćavanje je dug ako se uložak za filtriranje i gumeni zaptivač prema uputstvu zamenjuje u predviđenom vremenskom intervalu i ako se koristi prema uputstvu. kanal za odvod goriva Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje služi oduška za ispuštanje vazduha filtera za fino prečišćavanje (3). Slika 28. (slika 26) u kome je uložak od mrežaste tkanine. poklopac 7.

zavrtanj poklopac zavrtanj pumpe za doziranje podloga matica pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem zupčanik za pokretanje pumpe za doziranje Slika 30. Gas pokreće kolo turbine na čijem je drugom kraju kolo kompresora. 4.8 kp/cm2 . 4. Kolo kompresora je izliveno od aluminijuma i pričvršćeno je za vratilo rotora specijalnom maticom (7). 1. pod pritiskom od 70-80 Nm. Turbina je (1) niklovana i otporana na visoke temperature i povezan je sa motorom (pokretni deo). okrenuti ga ka otvoru B (slika 30) nakon čega se stavlja i zateže podloga (4) i matica (5). 6. Tip turbokompresora: 30706 (Turbo. Princip rada turbokompresora je da se izduvni gasovi koji izlaze iz cilindra pod pritiskom kroz izduvnu komoru (granu) nađu u gasnoj turbini. pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem kupasti ventili kolenasto vratilo gonjeni prekidač sa obodnim ozubljenjem prsten prsten podupirač Prilikom podešavanja pumpe za doziranje za automatsko predubrizgavanje tanjirić koji pokreće motor (6) (slika 30) treba smestiti u otvor zupčanika pumpe za doziranje (7). Turbokompresor koristi snagu izduvnih gasova. Slika 29.obogaćivač goriva za vreme starta motora 4. Količina ubrizganog goriva može se regulisati pedalom za gas (24) (slika 1) ili ručicom za gas (36) (slika 2). 2.komora za doziranje goriva . 3. Gasovi iz turbine se ispuštaju kroz odvodnu cev (auspuh). Pumpa za doziranje (15) (slika25) je povezana sa regulatorom modusa rada i sa rotacionom pumpom. 3. Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje i ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje služi ručni klipni ventil (16) (slika 25) i zavrtanj (17) (slika 25).5-0. Češka) radijalna turbina je na istom vratilu sa centrifugalnim kompresorom. sastoji se od jednostepenog centrifugalnog kompresora (kompresor 6) i radijalne centripetalne turbine (1).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1.2. U nominalnom pogonu motora pritisak koji nastaje iza kompresora iznosi 0.4 Rotaciona pumpa pneumatski korektor (komora) za sprečavanje dima Povratak na sadržaj Rotaciona pumpa je spojena sa kućištem pumpe za doziranje i dobija pogon putem tanjirića preko kolenastog vratila. 6. 4. 5. (excentar). 2.2. 29 . 5.Belarus 1221. Glavni delovi regulatora modusa rada .5 Turbokompresor Povratak na sadržaj Turbokompresor obozbeđuje napajanje cilindara motora vazduhom (slika 31). 7.

pumpa za doziranje 9. filter za ulje sa papirnim uloškom 3. 8.1 Pumpa za ulje za podmazivanje Povratak na sadržaj Uljna pumpa (za podmazivanje) (20) je pumpa sa jednostepenim zupčanikom koga pokreće kolenasto vratilo motora. glava raspršivača 17. sa ugrađenim termostatom u bloku motora. među kućište 15. ohlađeno ulje dolazi preko kanala u bloku motora do ležaja kolenastog vratila i vratila uređaja za upravljanje kao i do glave raspršivača koja hladi klip (15). uljna magistrala 5. korito za ulje 18.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 1.3. Propusni ventil se ne može podešavati. centrifugalni filter za ulje. klackalica ventila sa kanalom za ulje 12. bregasto vratilo 13. 4.40 do +5º C (SAE 10 W / 20) + 5 do +50ºC (SAE-30) Sistem za podmazivanje motora je prikazan na slici 32. centrifugalni filter 30 15. glavno vratilo 14.pri nominalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. tanjirić 11.3 Sistem za podmazivanje Povratak na sadržaj Sistem za podmazivanje motora je kombinovan. klip 16. čaura Slika 31.08 Mpa . sigurnosni ventil . Podmazivanje delova se obavlja i pod pritiskom i raspršivanjem ulja.7-0. 4. Ulje za podmazivanje koje filter prečišćava u toku rada motora se hladi u hladnjaku za ulje (3). pričvršćivač 14.3. Tipovi ulja koji se mogu koristiti: . 7. 6. usisno grlo 10.2 Filter ulja za podmazivanje Povratak na sadržaj Filter za prečišćavanje ulja (za podmazivanje) prečišćava celu količinu ulja koja prolazi a u njemu je papirni uložak za filtriranje. vratilo kola turbine kućište turbine ležaj uljna komora zaptivni prsten kolo kompresora specijalna matica čaura 9.28-0. 4. 5. hladnjak za ulje. davač signala za havariju 6.Belarus 1221. od čega je 18 l u koritu ulja. 3. Pritisak ulja: . prsten za podupiranje 13. 2. kućište kompresora 12. filter za ulje sa papirnim uloškom. 4.28-045 Mpa. Osim propusnog ventila u filteru se nalazi još jedan sigurnosni ventil (21) koji održava pritisak ulja za podmazivanje na 0. usisni otvor za ulje 20. oduška 19. merač pritiska 7. turbokompresor 8.pri minimalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. U uljnoj pumpi se nalazi sigurnosni ventil koji se otvara pod pritiskom većim od 0.45 Mpa Zapremina sistema za podmazivanje je: 22 litara.75 Mpa i propušta ulje. Kroz poseban odvod ulje za podmazivanje dolazi do turbokompresora (7) i do kompresora vazduha (9). U filteru za ulje se nalazi propusni ventil (1) koji se otvara ukoliko je filter zaprljan ili pri hladnom startu i tada propušta ulje u cevi za ulje kroz uložak filtera. uljna pumpa 21. propusni ventil 2. Delovi sistema za podmazivanje su: pumpa za ulje. kompresor za vazduh 10. hladnjak za ulje 4. zupčanik 11.

Pri normalnom radu motora temperatura ulja za podmazivanje je između 80-120ºC. Pritisak ulja za podmazivanje koji ulazi u hladnjak ulja meri senzor pritiska koji se nalazi na ulazu hladnjaka (za ulje) kao i senzor za havarijski pritisak. Pažnja! Ako je uključen kompresor za vazduh vazdušne kočnice onda treba uključiti ventilator u prinudni pogon! Da bi se ventilator uključio u prinudni pogon (i ostao u njemu) treba izvršiti sledeće radnje: . dva termostata.4.5 Mpa. vodena pumpa. i pored isključenog klipa ventilatora.045-0.4 Sistem za hlađenje Slika 32. ventil podešen na pritisak od 0. Delovi sistema za hlađenje motora su: košuljica za hlađenje. 4. rezervoar za tečnost.001-0.zavrtite točak ventilatora tako da zavrtanj (5) može da uđe u otvor (3) tanjirića klipnjače (11).maticu (4) zavrtnja (5) popustite za 4-5 obrtaja (oko 5mm) .Ako je temperatura tečnosti za hlađenje ispod 80ºC. Automatski pogon ventilatora u slučaju velikog unutrašnjeg trenja obezbeđuje prekidač vratila (12) (slika 33) i to na sledeći način: . Temperatura tečnosti sistema za hlađenje motora pri normalnom radu motora je 80-97ºC. automatski ventilator. Temperaturu tečnosti za hlađenje signalizira senzor temperature tečnosti za hlađenje i kontrolna lampica čiji senzor se nalazi na poklopcu termostata. cevi za spajanje. senzor za temperaturu na poluzi (17) i preko podizača (9) i opruge (7) otvara ventil (10). . Ako je to potrebno pritisnite rukom zavrtanj tako da se fiksiraju klipnjača i tanjirići klipnjače. 4.Belarus 1221. gde dolazi do dodirivanja tanjirića i uključivanja ventilatora. poklopac hladnjaka koja obezbeđuje pritisak od 0. 31 .Ako temperatura tečnosti za hlađenje prelazi 100ºC. Hlađenje ulja za podmazivanje se odvija u hladnjaku za ulje preko termostata voda-ulje koji je ugrađen u blok motora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4.1 Hladnjak Povratak na sadržaj Delovi hladnjaka: hladnjak.08 Mpa. Regulisanje temperature se odvija promenom količine vazduha koja prolazi preko ventilatora kroz hladnjaka kao i uz pomoć dva termostata. Klipnjača (11) i točkići klipnjače (13) se okreću u zavisnosti od razmaka koji je između njih. oduška.4. U ovom slučaju broj obrtaja ventilatora treba da bude ispod 1500 obrtaja minimalno.2 Ventilator za hlađenje Povratak na sadržaj Ventilator radi u dva režima rada i to: automatski i prinudni. hladnjak. Gusta viskozna tečnost prolazi kroz otvor na tanjiriću klipnjače i ispunjava prostor između klipnjače i tanjirića klipnjače. Sistem za hlađenje je zatvorenog tipa sa tečnošću pod prinudnom cirkulacijom. onda opruga (7) drži ventil (10) zatvorenim i gusta tečnost prolazi u rezervoar.

2. Prekidač vratila (slika 35) gonjene lamele. 4. pogon prednjeg točka. uređaj za podizanje 13. sa ugrađenim upravljačem i sa integrisanim regulatorom napona. Pokretanje motora se odvija pod naponom od 24 V. zadnji most. frikcioni uložak 32 12. 5.7 Spojnica (prekidač snage vratila) Povratak na sadržaj Delovi spojnice: prekidač vratila. Prečnik lamele prekidača vratila je 340 mm. amortizer 10. menjač. 6. je zatvorenog tipa.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja Povratak na sadržaj Od električnih uređaja na motor se montira generator snage 1000 W i napona 14 V. glava 9. 1. 1. 3. viljuška 15. Upravljanje elektropokretačem se obavlja iz kabine preko elektromagnetnog releja i preko kopče pokretača. 7. Pokretanje generatora se odvija preko rebrastog remena i remenica. odstojnik 3. lamela za zatezanje 4. sa jednostranim elektromagnetnim pokretanjem. i jednim stepenom rada. ručica za zatezanje 11. klipnjača 15. oslona lamela 14. 3. preko električnog pokretača snage 5 kW. suvog. prekidač vratila 13. 7. tanjirić koji se pokreće 14. podupirač 2. Položaj podupirača kod skinutog rezervoara (bez cevi i brizgaljke). zamajac 2. Funkcija spojnice je da sa kolenastog vratila motora prenese obrtni moment na prednje i zadnje točkove. 8. stalnog trenja. tanjirić klipnjače 12. 4. rezervoar Slika 34. 6. poluga 4.6 Kompresor vazdušne kočnice Povratak na sadržaj Snabdevanje vazduhom vazdušne kočnice traktora obezbeđuje jedno cilindrični kompresor sa klipom. vodena pumpa 17. Pažnja! Ako je kompresor uključen ventilator motora treba prebaciti na prinudni modul rada. remenica vodene pumpe 16. Kompresor se pokreće preko pumpe za napajanje gorivom. lopatice ventilatora poklopac tanjirića otvor za fiksiranje matica zavrtnja zavrtanj čaura opruga kućište opruge podizač 10.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 33. 9. elekrtomagnetno kućište 4. prednji most. 1. podloška . Da bi se olakšao start motora i na niskim temperaturama u kabinu je ugrađen uređaj koji pomaže start motora na niskim temperaturama. Uključivanjem ovog uređaja u kolektore se ubrizgava tečnost koja izaziva blagi prasak (slika 34). ventil 11.Belarus 1221. koji je petofazni električni uređaj. 5. aerosolni start. lamela koja potiskuje ima tangencijalni oslonac. vratilo za pokretanje glava ležaj vratilo 8.

Servo-opruga (10) omogućava lakši rad pedale. čaura za povezivanje 21. držač 20. zavrtanj za pričvršćivanje 5.7. ležaj za istiskivanje(druk ležaj) 18. hidraulični uređaj za podizanje. 4. ako pustimo pedalu (1) da deluje na opruge 24. viljuška Slika 36.5.8.1 Način rada spojnice Povratak na sadržaj Stavljanje u pogon spojnice se obavlja pritiskom na pedalu (1). pedala 2.2 Kućište spojnice Povratak na sadržaj U kućište spojnice je ugrađen pogon priključnog vratila.24a (slika 35). servo opruga Spojnica se uključuje. preko ručica 1. 33 . odstojnik (2) na čijem obodu se nalaze tri ispupčenja. slika 35). i pedala konstantno pritiska ručicu (9) za pod kabine u uključenom položaju spojnice. oprugasta lamela 24. preko vođice (18) i preko ležaja za istiskivanje (17. gonjena lamela Delovi za pokretanje spojnice su: zamajac (1). (16 stepeni prenosa napred i 8 stepeni nazad). pogon uljne pumpe menjača. 24a opruga 25. 4. 1. Odstojnik sa uređajem za podizanje obezbeđuje automatsko podešavanje ležaja za istiskivanje (17) tokom eksploatacije. poluga 9. vođica 19. ručica 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 16.8 Menjač Povratak na sadržaj Menjač (slike 37 i 39) je mehanički sinhroni sa 16/8 stepeni prenosa.Belarus 1221. lamela za zatezanje (3).7. upravljačko vratilo 23. Menjač obezbeđuje pogon prednjeg mosta i pogon priključnog vratila srazmerno pređenom putu. Devet opruga (24) obezbeđuju prenos obrtnog momenta putem frikcionih lamela sa motora na točkove. 4. vatrostalno punjenje 26. ručica 10. viljuška 22. Delovi spojnice koji se pokreću su: gonjene lamele (26) pričvršćene na dva vratila (7) sa amortizerima za ublažavanje vibracija (9). čaura 7. držač 4. zavrtanj servo podešavanja 3. 8. matica za podešavanje 17.

Slika 37.14. na koje su pričvršćeni kupasti inercioni sinhronizatori. hidraulični sistem menjača. 25. kuglica 9. 20.9R38) Delovi menjača: kućište menjača. vratilo za pužne brzine.27). (dimenzije pneumatika:16.36. Na zadnjem delu vratila se nalazi ležište zupčanika (23) za pokretanje priključnog vratila.Na međuvratilo (38) su pričvršćeni zupčanici (34.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Tabela: Brzina kretanja traktora (km/h) – nominalni broj obrtaja kolenastog vratila. 32.29. vratilo prenosa pužnih brzina 38.15. matica 24. U ispupčenjima vratila su smeštene dve rebraste čaure (2). a gonjeni zupčanik (32) je smešten na bronzanoj čauri na vratilu.31. i druga vratila sa zupčanicima.Belarus 1221. prekidač vratila 13. 34 . kućište viljuške 8.22. spojnica. zupčanici. 35. viljuška 5. 30 čaura 3.37 zupčanici 12. međuvratilo Pogonski sistem se sastoji od ulaznog vratila oslonjenih na igličaste ležajeve i zupčanika (1).17 ležaj 11. 1. Na orebrenu čauru (30) je pričvršćen zupčanik pužnih brzina (31). 7 vođica 6. sinhroni prekidač 4. Ako nema pužnih brzina (32) zupčanik se pričvršćuje za vratilo uz pomoć ožljebljenog prstena koji se nalazi na čauri (30).28. izlazno vratilo 19. vratilo jedinice zupčanika 26.23. 33 prekidač zupčanika 16. vratilo za pogon unazad.35. 21 podesiva podloška 18. Na ispupčenjima vratila (24) su pričvršćeni zupčanici (22. 37).34. opruga 10.36. pogonski uređaj. Na vratilo pužnih brzina i pogona za kretanje unazad (26) pričvršćeni su zupčanici menjača I i II (28) i zupčanici za kretanje unazad (27). ulazno vratilo 2.

16 vratilo 17. kulisa Slika 38. Zupčaste prekidače (13. čaura 11. kućište pumpe Slika 39 Da bi se sprečilo istovremeno uključivanje zupčastih sklopki (prekidača) (25. Uređaj za razdvajanje se sastoji od prekidača na levoj strani menjača (8). Delovi koji su pričvršćeni na vratilo (18) stegnuti su maticom (19). 12). 7a). Zupčanik za pogon prednjeg mosta (15) je pričvršćen na vratilo u čijoj glavi je igličasti ležaj smešten na gonjeni zupčanik (14). 33) (slika 37) u otvorima u kućištu menjača se nalaze kuglice za razdvajanje (slika 39). 4.je smešteno u kućište menjača na konusno valjčastim ležajevima (10 i 17).4. Podešavanje prekidanja se odvija preko podloške (9) 35 .1 Pogon menjača Povratak na sadržaj Pogon menjača se sastoji od prenosnika brzine i uključivača prenosa. vratila (15) i ručice (17) koje se nalaze u kućištima (5) i (8) a delovi su smešteni u kućište menjača. kućište 9. 5.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora Povratak na sadržaj Da bi se izbeglo pokretanje motora pored uključenog stepena prenosa traktor je opremljen specijalnim uređajem za razdvajanje (slika 40). opruga 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Izlazno vratilo (18).8. 14) koje su fiksirane odgovarajućim vođicama (2. zvono 11. poklopac 15. kuglica 16.14 viljuška 2. Da bi se sprečilo uključivanje istovremeno dva stepena prenosa postoje između vođica (5) i (7) kuglice za sprečavanje uključivanja.8. U kućištu (6) (slika 37) mogu se nalaze vođice (5) i (7).15 vođice 3. opruga 4.5.13 zavrtanj 7. 33) (slika 37) fiksiraju kuglice (8. filter 17. Između zupčanika (11 i 14). Prilikom uključivanja stepena prenosa razdelnik prekida dodirne pločice i prekida se samopokretanje u međureleju (1) kao i strujno kolo glavnog releja.7 ručice 8. 4. graničnik 2. 1. opruga 14. 11. ručice 18. 1. kugla 10. na ispupčenju (18) je smeštena spojnica (12). 3) (slika 37) pomeraju viljuške (1. 4. na koje je pričvršćena viljuška (4). vratila (15) i ručice (4). ručice (6). poklopac 6. viljuška menjača 12 viljuška za uključivanje prenosa brzine 13. kuglica 3. opruge za fiksiranje i zabravljač (slika 39). zabravljač 12. 25. Prekidač menjača je ugrađen u kućište viljuške (6) (slika 37) i u kućište (5) i (8) (slika 38).10. Neutralni položaj viljuške (4) i fiksiranje u položaju kada je uključen motor obezbeđuju kuglice za fiksiranje (8). ručice prekidača menjača. kuglice (6) i štiftova (7.6. 25. 15) (slika 39). Zupčaste prekidače (13. ručice (7). zavrtanj 9. Regulisanje stepena prenosa se obavlja preko ručice viljuške menjača (12). ručica 5.Belarus 1221. Uređaj za prenos brzine (slika 38) se sastoji od viljuške (11).

9. 44 podloška za pravljenje zazora 35. glava krunice 37. Slika 41. krst diferencijala pokretača 19. automatski pokretač 2. zupčanik prednjeg pogona 23. kućište blokade 32. zupčanici prednjeg pogona 14. čaura 7.9 Zadnji most Povratak na sadržaj Zadnji most (slika 41) se sastoji od glavnog pogona.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! Pre nego što uključite motor. levo bočno kućište 5. ručna (parkirna) kočnica 21. desno kućište 43. zupčanik sunce 39. ležaj 36 34. relej automatskog pokretača 6. prsten za podupiranje zupčanika poluosovine 15. zavrtanj diferencijala 33. prekidač automatskog pokretača 5.a zabravljač 8. krunica 36. leva bočna poluga čeonog zupčanika pokretača 11. obloga blokade diferencijala 13. zavrtanj 45. poluosovina 42. blokada diferencijala 12. radna kočnica 20. zupčanik čeonog pogona 3. 40 ležajevi 41. zupčanik prednjeg pogona 17. prekidač razdelnika 9.Belarus 1221. gonjeni zupčanici 31. zupčanik glavnog 29. kuglasta podloška 28. poluga planetarnih zupčanika 10. zupčanik poluosovine 24. čaura zupčanika prednje vuče 6. torziona poluga 7. obloga 22.27 kućište ležajeva 2. prsten za podupiranje 16. ručicu menjača prebacite u neutralan položaj! 1. kuglice uređaja za razdvajanje 7. hidraulično upravljanog razdelnika diferencijala i bočnog pogona koji se nalazi na zadnjem mostu i zadnjeg pogona koji se nalazi u kućištu poluvratila. podloška za podupiranje . poklopac diferencijala 25. 1. planetarni zupčanici 26.4.vratilo desnog zupčanika 18. relej razdelnika 4. 3. štift 8. podesive podloške 10 vođice prekidača 4. vođica 38. generator Slika 40. obloga kočnice pokretača 30.

sa koničnim zupčanikom. obloga 2. kuglica 4. zupčanici za zatezanje 10.5. 13) i (25.9. ploča 47. 25) su pričvršćeni na rebra vratila (10. a menjač se sastoji od kupastih zupčanika sa izlaznim vratilom i zupčanika (21) koji je zavrtnjem pričvršćen na kućište diferencijala. zupčanik za popuštanje 12. 42) se sastoje od nazubljenih planetarnih zupčanika. krsta diferencijala (18) podloške i 4 komada planetaranih zupčanika (17) od prstena za podupiranje (14) i od dva pričvršćena zupčanika poluvratila (15). planetarni zupčanici 51.9. Podešavanje ležajeva (39. diskovi kočnica 5. 4. 4.2 i 0. membrana 11. razdelnik 8. vođice (37).Bočni izvodi (13.4 Zadnji izvodi Povratak na sadržaj Zadnji izvodi u kućištu poluvratila (3. Vratilo se oslanja na kugličnim ležajevima.3 Bočni izvodi Povratak na sadržaj Bočni izvodi se sastoje od dva (2. Pomoću konusni ležajeva (2) se reguliše pravac vratila i prekidač zupčanika glavnog pogona (20) i (21) i podešava bočni zazor. ožljebljenog torzionog vratila (6). krsta diferencijala i razdelnika planetarnih zupčanika. Pomeranje pravca kretanja vratila sprečava prsten za podupiranje (24).2 Diferencijal Povratak na sadržaj Diferencijal je zatvorenog tipa.5 Blokada diferencija Povratak na sadržaj Hidraulična blokada diferencijala (1) (slika 42) smeštena je u kućište diferencijala i ona je pričvršćena preko kućišta kočnica (13) na kućište zadnjeg mosta. međulamela 13.Belarus 1221. 33) (slika 41) nazubljena cilindrična zupčanika.9. 4. Između kućišta ležajeva (27) i podloške(34) je za zazor 0.9. Rad diferencijala obezbeđuje hidraulični prekidač sa višelamelnim trenjem (1) (slika 42) sa strane levog zupčanika poluvratila. priključno vratilo Povratak na sadržaj Glavni pogon je preko zupčanika sa spiralnim ozubljenjem. Slika 42. priključak 9. razdeljivač. 1.5 mm vrši preko podloški (44). 40) se na zazor 0. Zatvoreno kućište diferencijala drže dva ležaja na zadnjem mostu. obloga leve kočnice 37 . a preko fiksnog zupčanika (35) i fiksnog centralnog zupčanika (38) su na vratilo (49) preko satelita (48) oslonjena četiri planetarna zupčanika (50). i sastoji se od kućišta (22) i od poklopca koji su povezani zavrtnjem (32). glave krunice (36). kućište prekidača 3. poklopac membrane vratila 4. 33) su ugrađeni na izbočine čaure (5) koji se oslanjaju na kuglične ležajeve. 26). Preko ožljebljenog vratila (10) i (26) povezuju se međusobno zupčanik (15) i zupčanik poluvratila diferencijala sa bočnim izvodima sa diskovima kočnica.9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 46.2 i 0. i gonjenog zupčanika bočnog izvoda (2. 4. razdelno vratilo 7. krst diferencijala 6.1 Glavni pokretač 49. 33). Planetarni prenosnik se sastoji od: kućišta (42). podloška 48. Gonjeni zupčanici (2. torzionog vratila (6). vratilo planetarnih zupčanika 50.

kabel 9. kojim se uključuje automatski pogon blokade diferencijala. Na jedinici za upravljanje na levoj prednjoj strani kabine (1) nalazi se prekidač pogona prednjeg mosta (11) i signalna lampica za signaliziranje uključivanja prednjeg mosta. membrane (5).7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta Povratak na sadržaj 1. 4. Sa desne strane kabine gde je smeštena jedinica za upravljanje (1) može se naći prekidač koji pokreće blokadu diferencijala (6) i kontrolna lampica blokade diferencijala. pokazivač ugla zakretanja točka 3. a samim tim i blokada diferencijala.9. ako se točkovi okrenuti pod određenim uglom. zupčanika za zatezanje (4). poklopca (3). Sistem se napaja od elektronskog uređaja sa poklopca. priključka (2) i diskova kočnica (10) koji su pričvršćeni za rebra zupčanika levog izvoda. prekidač blokade diferencijala 7. odnosno iz njegovog hidrauličnog dela pod pritiskom usled nestanka ulja u radnom delu membrane „A“ pomeraju se zajedno sa zupčanicima za zatezanje (4) i diskovi kočnica (10) i oni se mogu zaglaviti u kućište međulamele (9) i površine oslonca. 38 . Ako se zadnji točkovi moraju na neko vreme razdvojiti. prekidač prednjeg mosta Elektrohidraulični sistem zadnjeg mosta blokade diferencijala se sastoji od jedinice za upravljanje (1). Iz sistema automatske blokade diferencijala. vodovi električnog signala 6. 10 elektrohidraulični razvodnici blokade diferencijala i pogona prednje vuče 4.Belarus 1221. 2. jedinica za upravljanje 2. onda prekidač (6) pritisne donji deo i drži u tom položaju. Odstupanjem prednjih točkova od pravolinijskog kretanja pod određenim uglom iz dela „A“ izliva se ulje i blokada diferencijala popušta. Isključivanje blokade diferencijala će se automatski obaviti. za ispravljanje njegovih funkcija a sastoji se od: hidrauličnog prekidača vratila sa dva zupčanika (razdelnika) (slika 42) kao i od dva modula rada (automatskog i prinudnog) sistema za elektrohidraulično upravljanje (slika 43) slika 43. elektrohidrauličnih razvodnika blokade diferencijala i pogona prednje vuče (3) i elektronskih vodova (5) sa priključcima. Prekidač blokade diferencijala se uključuje. koji je fiksiran i blokada diferencijala se isključuje. Prekidač se (6) otpuštanjem vraća u srednji položaj. davač signala automatskog pogona prednjeg mosta 11. zupčanika za popuštanje (6).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Prekidač vratila se sastoji od vratila koje povezuje rebra krsta diferencijala (12). 1. 12 pokazivači 8.9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) Povratak na sadržaj Automatska blokada diferencijala služi za pogon traktora (vuču i kretanje). (7) 4. podelivši diferencijal (krst diferencijala levim poluvrationim zupčanikom). priključci 5. Kada obavljamo radove kod kojih je zadnji točak izložen većem proklizavanju. pomera se klip elektrohidrauličnog razvodnika. preko dva osigurača koji su ugrađeni u komandnu tablu. kućišta (9). razdvaja prekidač blokade od slobodnog kretanja i povezuje sa potisnim kanalom. od pokazivača ugla zakretanja točka (2). pritisnite gornji deo prekidača (6) (u modul fiksiran).U tom slučaju elektromagnet elektrohidraulične blokade diferencijala dobija električno napajanje. (12).

držač 18. 11 ručica 8. kuka 17. 2. razdvajač 8. nazubljeni oslonac 39 14. zavrtanj 6. 1. matica 10. zupčanika za zatezanje (3). ručica 13. disk kočnice 3. Traktor je opremljen ručnom parkirnom kočnicom. kuglica (5) i od opruga za zatezanje (4). Ako se pritisne pedala desne kočnice uključuje se kontrolna lampica kočnice. preko zupčanika za zatezanje (2). diskova sa paknama (kočione obloge) (2). Pogonska kočnica se sastoji od kućišta (1). čaura osigurača 4. zavrtanj 17. zavrtanj za podešavanje 14.10 Radna kočnica Zadnji točak traktora ima dva zupčanika. konusna podloška 9.11 Parkirna (ručna) kočnica Povratak na sadržaj Slika 45. pedala sa gumenom navlakom 21. osovina 16. zavrtanj 23. kuglica 9. kuglica 5. viljuška 12. konusna podloška 15.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. zavrtanj za podešavanje 10. opruga za zatezanje 18. zupčanik za zatezanje 3. sa dva zupčanika. kontra-matica 7. razdeljivač pedale kočnice 22. 19. zub za blokiranje 13. Prilikom uključivanja parkirne kočnice krst blokade diferencijala se razdvaja od kućišta zadnjeg mosta na vratilu (3). suvog tipa. ručica za pogon ventila kočnice 12. Postoji mogućnost razdvajanja ako pomerimo polugu za razdvajanje pedala kočnica (21). zupčanik za zatezanje 4. poluga 15. opruga 2. diskovi kočnica 6. kućište Slika 44. i na njemu se nalazi veća pogonska kočnica (prečnik 204 mm) Desni i levi diskovi kočnica (2) (slika 44) su pričvršćeni na rebra vratila zupčanika. kućište parkirne kočnice . smanjenog prečnika (prečnik 178 mm) koja je pričvršćena za kućište kočnice sa desne strane. Parkirna kočnica se stavlja u pogon preko ručice koja se nalazi na desnoj strani kabine (11) koja se fiksira povlačenjem na gore (12) a pri čemu se čuje karakterističan zvuk. ručica 20. rebrasto vratilo 4. 1. viljuška 16. Diskovi kočnica (5) (slika 45) su pričvrčćeni za rebrasto vratilo koje prolazi kroz otvor vratila pogonskog zupčanika (3) i povezan je sa blokadom zadnjeg mosta. opruga za zatezanje 5. Pogon kočnice je mehanički. Obe kočnice mogu raditi nezavisno jedna od druge preko pedala kočnica (20) ili zavisno radi jednakog kočenja oba točka istovremeno. ručica 11.Belarus 1221. kontra-matica 7. diskova kočnice (5) i kućišta parkirne kočnice (18).

540 min-1 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. tri komada planetarnih zupčanika (23) i centralnog zupčanika (24). Snaga se prenosi preko ozubljenja izlaznog vratila koji pri 540 min-1 ima 60 kW. bubanj prekidača 12. zavrtanj za podešavanje 17. Planetarni urađaj priključnog vratila se nalazi u zadnjem mostu i sastoji se od zupčanika vratila (26). zavrtanj za pričvršćivanje 20. zupčanika (22). prekidač pogona vratila Pogon u odnosu na pređeni put se obavlja preko prekidača vratila (27) i preko vratila planetarnog uređaja (26) na zupčaniku uređaja za prenos brzine obrtaja. Izlazno ozubljenje priključnog vratila je: . zadnji poklopac zupčanika 16. 3. U tom slučaju nazubljeni oslonac vratila (10) je zaustavljen. Snaga zadnjeg priključnog vratila se prenosi preko priključka vratila (27) (slika 46) gde se u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. Držač planetarnog zupčanika (25) je napravljen izjedna i obezbeđuje oslobađanje kočenja trakaste kočnice zajedno sa priključnim vratilom i lentom kočnice. a preko unutrašnjeg menjača. planetarni zupčanik 24. promenjivi nazubljeni oslonac vratila 11. 40 . držač hidraulični radni cilindar ekscentrično vratilo ručica pogonska ručica podloška za oslonac zavrtanj za pričvršćivanje nazubljenog oslonca vratila 9. preko koje se namešta zazor.6-to rebrasto. pri 1000 min-1 90 kW.9R38). podloška promenjivog nazubljenog oslonca vratila 10.12 Zadnje priključno vratilo Zadnji most raspolaže nezavisnim priključnim vratilom sa dve brzine srazmerno broju obrtaja (540 i 1000 obrtaja u minuti) i u zavisnosti od pređenog puta (3. U kućištu zadnjeg mosta se nalaze dva zavrtnja (11) za podešavanje koja su povezana sa glavnim vratilom (6) i sa ručicama (4) i (5). posle okretanja vratila (3). Pogon priključnog vratila je mehanički. Na vratilu pokretnog dela. 7. Centralni zupčanik (24) je preko rebara povezan sa bubnjem prekidača (17) koji preko lente kočnice (16) obezbeđuje prenos snage. podloška 19. Odstupanje koje dolazi od zupčanika (22) preko planetarnog zupčanika (23) i zaustavljenog centralnog zupčanika (24) prelazi sa držača planetarnog zupčanika (25) i na priključno vratilo.21-dno rebrasto na 1000 min-1 Slika 46. bubanj kočnice 13. Nazubljeni oslonac vratila (10) sa promenjivim 6 rebrastim (540 min-1) odnosno 21 rebrastim (1000 min-1) izlaznim vratilom se nalazi u unutrašnjem otvoru vratila (20).Belarus 1221. vratilo planetarnih 14. u slučaju veličine pneumatika 16. kada je zategnuta lenta kočnice (16) i kada je opuštena lenta kočnice (18). Priključno vratilo se okreće u smeru kazaljke na satu. Priključno vratilo je u pogonu. 8. zupčanik 23. 2.69 obrtaja/m pređenog puta. U tom slučaju bubanj prekidača (17) i centralni zupčanici (24) su zaustavljeni. centralni zupčanik 25. dobija broj obrtaja zadnjeg priključnog vratila. 1. zupčanik vratila 27. držač planetarnog zupčanika 26. 18 lenta kočnice 22. 6. Priključno vratilo je isključeno kada je lenta kočnice zategnuta (18) i kada je lenta kočnice (16) opuštena. 5. vratilo 15. lente za kočenje (3) nalazi se ekscentrična ručica (5). priključno vratilo 21.

priključno vratilo uključeno . kućište 5. radni cilindar (7). radni cilindar 8. planetarni uređaj 10. 1. 9. 1. ručica Cev za ulje visokog pritiska (3) povezuje pogonski ventil (2) sa glavnim ventilom prednjeg mosta. pogonjeni zupčanici 6. držač 13. matica Slika 48.priključno vratilo isključeno 4.41 ± 2 mm. vratilo planetarnog uređaja 8. ležaj 21. Ručica (1) ima dva položaja: . (5) i (6). pogonska frikciona lamela 15. pogonski ventil 3. pogonjena frikciona lamela 7. 19. koji se priključuje preko ručice (9) na pogonsku ručicu (6) (slika 46) i cevi za ulje (3).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. elektro-hidraulični razvodnik prednjeg pogona 5. 18.13 Prednji pogonski most Povratak na sadržaj Prednji pogonski most služi za prenos obrtnog momenta na prednje točkove traktora i sastoji se od glavnog pogona i od pogona diferencijala i točka. rascepka 22. 20.Belarus 1221.12. 25. štift 24. podloška za zazor 12. zupčanik poluosovine 4. ručica Slika 47 2. Glavne cevi za ulje (6) povezuju ventil (2) sa radnim cilindrom (7).1 Pogon zadnjeg priključnog vratila Zadnje priključno vratilo je sa hidrauličnim uređajem za upravljanje (slika 47). klin 41 . poklopac 3. poluga klipa 9. vratilo 16. cev za ispuštanje ulja 6. pogonjena viljuška 29.Priključno vratilo isključeno: donji bočni položaj Pravilno podešeno priključno vratilo mora imati po skali „A“ sledeće vrednosti: . cevi za ulje radnog cilindra priključnog vratila 7. čiji su delovi: pogonski ventil (2) sa ručicom (1). semering 27. kućište 2. ležaj 11. zavrtanj 17. 23. cevi za ulje 4. obod 28.Priključno vratilo uključeno: gornji bočni položaj . tanjirić 14.64 ± 2mm. radni zupčanik 26.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Glavni pogon je preko spiralno nazubljenog konusno tanjirastog para, koji se sastoji od pogonskog zupčanika (16) i gonjenog zupčanika (5) koji je pričvršćen na kućište diferencijala (4). Diferencijal prednjeg mosta se blokira sam i raspolaže većim trenjem. Diferencijal prednjeg mosta se sastoji od kućišta (4) i (9) koje je spojeno zavrtnjima, dva para planetarnih zupčanika koji su slobodno postavljeni (8), zupčanika poluvratila (3), čašice(13) i od frikcionih lamela (pogonske (14) i gonjene (6)). U rebraste otvore zupčanika poluvratila (3) je smešten dupli zglob sa gonjenom viljuškom (24) i priključno vratilo (25). Diferencijal automatski povezuje dva poluovratila i isključuje proklizavanje bilo koja od dva prednja točka. Raspodela se izvodi uključivanjem pogona prednjeg mosta, prilikom čega se sile koje nastaju pokretanjem planetarnog zupčanika poluvratila (7), frikcionih lamela (6,14), a koje se poklapaju sa pravcem vratila, zatvaraju se na kućištu diferencijala (4) i (9), dok se oba zupčanika poluvratila (3) se zatvaraju pod pritiskom trenja. U otvoru kućišta (1) i poklopca (2) je zavrtanj preko kojeg se podešava razmak traga točkova, i time se sprečava pomeranje vratila. Klin (29) i štift (28) sprečava pomeranje ugla i pravca vratila u kućištu. 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta (slika 49) služi za prenos obrtnog momenta sa diferencijala prednjeg mosta, u slučaju pomeranja skretanja prednjih točkova. 1. prirubnica 2. držač planetarnog uređaja 3. planetarni zupčanici 4, 7. gonjeni zupčanici 5. kućište 6, 11,18 ležaj 8, 10 podloška za zazor 9, 15 vratilo 12. kuglasti zglob 13. držač 14. vratilo 16. čaura za podešavanje 17. matica 19. poklopac Slika 49.

20. zavrtanj za podešavanje 21. kontrolni zavrtanj

22. zavrtanj za punjenje 23.prostor za podmazivanje

Pogonski uređaj se sastoji od jednakih kuglastih zglobova, cilindra, planetarnog uređaja, rascepki, i ručica za osiguranje prednjih točkova. Gonjeni zupčanici (4) dobijaju pogon sa glavnog zupčanik (sunce) planetarnog prenosnika. Držač planetarnog prenosnika (2), je pričvršćen na kućište, a smešten je u otvore poklopca (19) i čaure za podešavanje. Vezu vratila (9) i (15) obezbeđuju ležajevi (11), zavrtanj za podešavanje (20), kao i otvori koji se nalaze u kućištu (5) i na držaču (13). Punjenje ili dodatno punjenje uljem za podmazivanje se obavlja preko zavrtnja za punjenje. (22). 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogonski uređaj prednjeg mosta obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Prednji most se uključuje preko hidraulično upravljane frikcione spojnice (2) (slika 50) koji je pričvršćen zajedno sa gonjenim zupčanikom na pogonsko vratilo (4) u menjaču. 1. pogonski zupčanici 4. vratilo 7. prekidač 2. frikciona spojnica 5. ozubljena čaura 3. bubanj 6. podizač

42

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje
Povratak na sadržaj

4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta

Elektro–hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta se sastoji od: upravljačke jedinice (1), automatskog davača signala pogona (9), elekrtičnih vodova koji su smešteni na gornjem poklopcu menjača i vezani sklopkama (4) kao i od elektro-hidrauličnog razvodnika pogona prednjeg mosta (10). Sistem dobija napon sa elektronskog uređaja na krovu preko dva osigurača koji se nalaze na komandnoj tabli. Slika 51. Korišćenje prekidača prednjeg mosta (11). 1. Ako prilikom kretanja napred dođe do proklizavanja prednjih točkova, pritisnite gornji deo prekidača (11) i na taj način ćete uključiti automatski pogon prednjeg mosta. U tom slučaju automatski pogon zavisi od automatskog davača signala proklizavanja točkova (9). Davač signala (9) zatvara dodirivače u slučaju proklizavanja 3-5% i napaja magnet elektro-hidrauličnog razvodnika. U slučaju smanjivanja proklizavanja pokazivač (9) prekida dodirivače i ovim se isključuje elektromagnet, a prema tome i pogon prednjeg mosta. 2. Ako treba raditi sa pogonom i napred i nazad, onda pritisnite donji deo prekidača (11). Ako želite da isključite pogon prednjeg mosta stavite prekidač (11) u srednji položaj. Pažnja! 1. Prilikom kretanja unazad ne sme se uključiti automatski pogon prednjeg mosta, već je bolje isključiti prinudni pogon. Prinudni pogon prednjeg mosta koristite samo kratko da biste savladali prepreku i pri kretanju unazad. 2. Ako se krećete po tvrdom putu obavezno isključite pogon prednjeg mosta da biste sprečili habanje pogonskih delova.

4.14 Kardansko vratilo

Povratak na sadržaj

Kardansko vratilo obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Kardansko vratilo se sastoji od cevi (2) i kugličnih ležajeva (6), zglobova kardanskog krsta (1) i (3). Prstenove kugličnih ležajeva fiksira prstenasti osigurač (7), a ležaj krsta sa čeonim punjenjem (4) je oslonjen na semering. Kardansko vratilo se posle sastavljanja dinamički uravnotežava. Od namotavanja biljaka u toku rada štiti kardanska obloga. Slika 52. 1, 3. kardanski zglobovi 5. semering 2. kardanska cev 6. kuglični ležajevi 4. čeono punjenje 7. prsten oslonac

4.15 Hidraulični podizni uređaj

Povratak na sadržaj

Hidraulični podizni uređaj služi za osiguravanje i nivelaciju uređaja koji se priključuju na zadnji deo traktora, delimično priključenih uređaja, poljoprivrednih mašina i oruđa kao i za bezbedan rad. Traktor se može proizvesti sa dva tipa hidrauličnog podiznog mehanizma: - sa jednim hidrocilindrom tipa Ц prečnika 125x 200 mm. - sa dva hidrocilindra prečnika 80 x 220 mm.
43

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Delovi hidrauličnog sistema (slika 53) su: zupčasta uljna pumpa (1), razvodnik (2), radni cilindar (8), hidraulično kućište napravljeno izjedna koje služi za hidrauliku „posebnih agregata“ i koje ima funkciju rezervoara za ulje, regulator snage (5) cilindra 80 x 200 mm (ako je ugrađen), cevi i upravljačkih jedinica. 1. pumpa za ulje 2. razvodnik Slika 53. 3. rezervoar za ulje (kućište agregata) 4. desne sklopke 5. regulator snage 6. krivaja sa kugličnim zglobom 7. ručica za regulisanje položaja / kombinovanog modula rada 8. radni cilindar 9. prekidač davača/primaoca signala 10. razvodnik davača signala 11. poluga 12. prekidač regulatora snage 13. glava za otpuštanje sistema 14. desne zadnje sklopke A poluga na strani usisavanja Б, Г cevi pod visokim naponom 15. leve zadnje sklopke Б, E cevi potiskivača Д kanal upravljača Za automatsko podešavanje dubine obrade zemljišta traktor je opremljen mehaničkim razvodnikom davača signala položaja i snage (10) koji je u mehaničkoj vezi sa regulatorom snage i davačem signala. Automatski sistem za regulaciju omogućava sledeće vrste regulacije: -regulacija snage -kombinovana regulacija (mesta i snage) -regulacija mesta -regulacija u podignutom položaju ( u vazduhu) 4.15.1 Hidraulična pumpa
Povratak na sadržaj

Smer kretanja zupčaste hidraulične pumpe (1) se poklapa sa smerom kretanja kazaljki sata (ako se posmatra iz pravca kretanja). Rezervoar hidraulične pumpe (3) je pričvršćen na kućište agregata i pokreće ga motor preko zupčanika. Kapacitet pumpe je 56 l/min na 2100 min-1 kolenastog vratila motora. Ručica za upravljanje pumpom ima dva položaja (vidi 3. poglavlje: Uređaj za upravljanje): -pumpa uključena -pumpa isključena Povratak na sadržaj 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) Razvodnik je i klipni i ventilni a pričvršćen je za kućište rezervoara. Razvodnik služi za obavljanje sledećih funkcija: -za usmeravanje radne tečnosti koja dolazi iz uljne pumpe (1) u radni cilindar (8) -za automatsko propuštanje radne tečnosti bez pritiska u rezervoar za ulje nakon završetka rada. -za održavanje podignutog oruđa ili zadržavanje poljoprivrednih mašina u određenom položaju. Razvodnik (slika 54) čine: dva klipa (1), propusni ventil (11), sigurnosni ventil (13) i drugi delovi. Svaki klip (ili neki od njih) raspolaže mehanizmom za vraćanje u položaj „neutralan“ i u slučaju fiksiranog položaja („podizanje“/“spuštanje“). U toku rada motora vraćanje klipova u položaj „neutralan“ obavlja se ručno. Da bi se sprečilo preopterećivanje hidrauličnog sistema mehanizam je opremljen sigurnosnim ventilom (1) i zavrtnjem za podešavanje (14). U propusnom ventilu (11) je smeštena blokada ventila osigurana oprugom (1), koja osigurava rad hidrauličnog razvodnika u automatskom modulu regulacije. Hidraulični razvodnik koji raspolaže posebnim radnim cilindrom za podizanje tipa P80-3/4-222-3Г je pričvršćen vođenim ventilom za vraćanje (hidrauličnom blokadom) koja obezbeđuje punjenje razvodnika i održavanje oruđa u položaju „neutralan“.
44

klip 17. opruga klipa Slika 54. kućište Slika 55. Regulator hidraulike radi i u automatskom i ručnom modulu upravljanja. opruga ventila 8. matica 7. 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. prstenasti oslonac 6. kućište 9. razdelni ventil 9. zavrtnja i preko kugličnih zglobova (6) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom upravljača (7). pilot ventil 3. propusni ventil 12.15.) nalazi se ventil (8).5 Radni cilindar Povratak na sadržaj Radni cilindar (8) (slika 53. blokada ventila pomoću opruge 13. podupirač 4. 45 . nepovratni ventil 2. zavrtanj za podešavanje 15. sigurnosni ventil 14. ležaj ventila 6. opruga 13.4 Regulator snage Povratak na sadržaj Regulator snage (slika 55) je hidraulični razvodnik u čijem kućištu u otvoru čaure se nalazi pokretljiva čaura (14) i pokretljivi klip (13).). kuglice 14. gornji poklopac 4. opruga za fiksiranje 18. Glavni radni cilindar smešten je na izliveni poklopac zadnjeg mosta.15. točkić za regulisanje korekcije brzine kojim upravlja pilot ventil (2) sa nepovratnim ventilom (1). poklopac 16. kapica 16. prečnika 125 mm i 200 mm horizontalni (izmešteni radni cilindar). Čaura (4) preko matice (6).) je klipni sa dva pogona. čaura 5. 2. klip 11. 8. pričvršćivač 17. zavrtanj 5.Belarus 1221. 15. Na spoljnjem kraju zavrtnja (11) nalazi se prekidač ragulatora snage (12) (slika 53. zavrtnja (11) i ručice za regulaciju (11) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom razvodnika (10). ventil 7. čaura 10. razdelni ventil (7).Klip (13) (slika 55) preko matice (12). 1. točkić za regulaciju korekcije brzine 4. U kućištu (17) (slika 55. 11. čaura za fiksiranje 3. donji poklopac 10. 12.

4. Rezervoar se zatvara poklopcem sa gornje strane. Razvodnik davača signala se nalazi na poklopcu zadnjeg mosta. ručica za regulisanje položaja 5. ’’bodwen’’ namotaj 15. 1.7 Razvodnik davača signala Povratak na sadržaj Razvodnik davača signala (10) (slika 53. odvojeni radni cilindar 21.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje Rezervoar za ulje (3) (slika 53. ručica za modus rada 13. poluga 3. pumpa za ulje sa ručicom za pogon i upravljanje. spiralna opruga davača signala regulacije sile 17.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. a sastoji se od kućišta (6) (slika 56. oslonac za regulaciju 11. lamelasta opruga davača signala regulacije sile 18. poluga za regulaciju 22.) i (8) (slika 57. unutrašnja ručica 6. 1. 46 . ručica za pogon regulacije 12. ručica za upravljanje 10. ručica 7. ručica razvodnika 4. prekidač razvodnika 9.) ručice za regulaciju položaja (1) i snage (8) koje su povezane sa polugom za izjednačavanje (4) i rebrastog vratila (5). ručica razvodnika 8. 19 ručice razvodnika 20. poklopac 4.15. matica 16.Belarus 1221.) je mehanički i služi za razvođenje signala položaja i snage. poluga 7. Na filter za ulje je pričvršćen razvodnik sa ručicom za upravljanje.) koja je smeštena na desnoj strani kabine. davač signala 6. Pomeranje unutrašnje ručice (2) se odvija pomoću ručice (3) na orebrenom vratilu (5) i preko pogonske ručice (6) (slika 57. rebrasto vratilo 2. poluga za izjednačavanje 8. zupčanik za regulaciju korekcije brzine 23. poluga za regulaciju položaja 5.) i filter za ulje služe za čuvanje radne tečnosti zadnjeg podiznog mehanizma i upravljača. ručica za regulisanje snage Slika 57. na komandnoj tabli preko ’’bowden’’ namotaja. podizač sa dve ručice regulacije 14. Slika 56. kućište 3. regulator Slika 57. razvodnik davača signala 2. za koji je pričvršćen promenjivi filter sa papirnim uloškom.15.

dva hidraulična radna cilindra (2) koja obezbeđuju zakretanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. a u odnosu na odgovarajuće dejstvo davača signala na čauru (14).200-1 Podešena vrednost pritiska protiv udarnog ventila je: 200 Mpa. Delovi hidrauličnog upravljača (slika 58) regulacioni razvodnik (1). 4. Pomeranje klipa (13) (slika 55) može biti delimično. dužina -200 mm. a oba prostora radnog cilindra su povezana sa spuštanjem preko regulatora. smer obrta. Klip u automatskom pogonu (13) (slika 55) se vraća u neutralan položaj u zavisnosti od modula regulacije.Belarus 1221. spiralne opruge (16) i on je u kinematskoj vezi sa gornjom polugom zadnjeg podiznog mehanizma traktora. Pritisak sigurnosnog ventila: 14 Mpa Pumpa za doziranje: OSPS 160 ON 150-1168 ili LAGC160-20. regulatorom (5). dok se podizni deo radnog cilindra sa klipom (13). Ulje se vraća u položaju „plivajući’’ i „neutralni’’ prenos preko propusnog ventila regulatora (11) (slika 54). Razvodnik usmerava ulje na zadnje i bočne izvodne sklopke (4. Preko ručice (7) ili (5) (slika 53) odvija se pogon radnog cilindra zadnjeg podiznog mehanizma (8) (slika 53). levo Stalni kapacitet pumpe: 14-16 cm3/obrtaj. 13. napojna pumpa (3) koju pokreće motor i hidraulične cevi. koji se sastoji od lamelaste opruge (17). kao i ventilom za vraćanje (8) (slika 55) zatvara. a ulje se iz drugog prostora radnog cilindra vraća preko regulatora za ulje. U drugom slučaju pomeranjem klipa (13) (slika 55) iz prostora za „podizanje“ radnog cilindra dolazi do vraćanja potrebne količine ulja i na taj način se vrši korekcija „spuštanje“. Propusni ventil razvodnika (11) (slika 54) je otvoren. Položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) „neutralni prenos“ obezbeđuje otvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54) i vraćanje ulja iz pumpe u rezervoar. 4. Pomeranje davača.) je povezana sa rezervoarom (3) preko usisne cevi „A“ a potisne cevi „Б“ i „E“ sa razvodnikom (2).9 Pogon hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Pumpa (1) (slika 53. Ventil razdelnika (7) je sa profilom čaure (14) otvoren (slika 55). U položaju „podizanje“ i „prinudno spuštanje“ položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) (slika 55) obezbeđuje zatvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54).15.40° u četiri fiksna položaja -visina: 100 mm unutar zone regulacije 47 . armature.8 Davači signala automatske regulacije Davač signala položaja je vratilo skretanja zadnjeg podiznog mehanizma (12) (slika 57) je elastični element sa dva pogona. Položaj čaure se reguliše ručicom (5) (slika 57).a radno oruđe se zadržava u datom položaju.15. Prečnik radnog cilindra -50 mm. Ulje dolazi u prostor hidrauličnog cilindra za „podizanje“ i „prinudno spuštanje“. Rotaciona pumpa: NS-16 pumpa zupčanika. Rezervoar za ulje (5) je isti i za hidraulični sistem traktora. 14-2 ili SUB 160-140. ili potpuno (u zavisnosti od podešenosti točkića regulatora korekcije brzine (3) (slika 55)) i dovodi do zatvaranja propusnog ventila razvodnika (11) (54) i do korekcije „podizanje“ dolazi kada ulje preko oba ventila za vraćanje (1) i (8) (slika 55) dospe iz pumpe za ulje u prostor za „podizanje“ radnog cilindra. 14. Klip (13) se pod uticajem odgovarajućeg signala koji dolazi od davača (slika 55) pomera iz položaja „neutralan“ fiksiranog čaurom (14) i ručicom (15) u stranu. Granične vrednosti podešavanja volana: -ugao nagiba 25º . ako je klip (13) (slika 55) u neutralnom položaju i ulje iz pumpe se vraća u rezervoar preko razvodnika. U tom slučaju ručica za upravljanje određuje položaj čaure regulatora sile (14) (slika 55). U tom slučaju zatvara se podizni deo cilindra preko ventila razvodnika za regulaciju (7) i sa ventilom za vraćanje (8). signal položaja i sile se dalje prenosi na regulator (23) preko razvodnika davača signala (8). (20) (slika 57) u modulu upravljanja. 15).16 Hidrostatički upravljač Povratak na sadržaj Hidrostatički upravljač služi za upravljanje zakretanjem točka i za smanjenje potrebne snage kojom se deluje na volan prilikom skretanja.

Hidraulični radni cilindri (2) koji obezbeđuju zadretanje prednjeg mosta su na prednjem delu traktora. čaure (5) i ventila (3) koji je pričvršćen rebrima na upravljački stub zadnjeg dela vratila. 4. Prilikom pravolinijskog kretanja prostore radnih cilindara zatvara regulacioni ventil i ulje se od napojne pumpe preko razvodnika blokade diferencijala vraća u rezervoar hidrauličnog ulja. a ventil za sprečavanje udara u toku rada.16. Regulacioni razvodnik (1) je preko cevi povezan sa radnim cilindrima (2).3 Regulacioni razvodnik Povratak na sadržaj Regulacioni razvodnik (slika 59) se sastoji od pokretne grupe I. U slučaju zakretanja volana pomera se regulacioni ventil obezbeđujući na taj način protok određene količine ulja u radne cilindre srazmerno uglu zakretanja volana. koji se povremeno moraju podmazivati. 4.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje Povratak na sadržaj Dva hidraulična radna cilindra koja su smeštena na prednjem mostu (2) (slika 58) obezbeđuju manevrisanje traktorom zakretanjem prednjih upravljačkih točkova.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 58.Belarus 1221. dok je pumpa za napajanje (3) pričvršćena na motor.16. Sigurnosni ventil (6) održava maksimalni pritisak u potisnoj grani na 140-150 kp/cm2. 48 . Ventil za sprečavanje vakuma (8) obezbeđuje protok predviđene količine radne tečnosti u radni cilindar u slučaju havarije. Podešena vrednost pritiska koje obezbeđuju ventili za sprečavanje udara je 200-210 kp/cm2. Poluge radnih cilindara se spajaju preko kuglastih zglobova sa kućištem pogonskog mehanizma prednjih točkova. dva ventila za sprečavanje udara (7).16. Herotorska pokretna grupa se sastoji od jednog uspravnog dela (1) koji je pričvršćen za kućište i od pokretnog dela (2) koji je prikčvršćen za ventil preko pogonskog vratila. napojnom pumpom (3) i sa rezervoarom hidrauličnog ulja (5). povratnog ventila (9). sigurnosnog ventila (6) i dva ventila za sprečavanje nastanka vakuma (8). a kućišta radnih cilindara su povezana sa kućištem prednjeg mosta na kome su otvori potrebni za smeštanje vratila. Ventili za sprečavanje udara (7) ograničavaju potisak u cevima radnog cilindra u slučaju opterećenja. 4.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon Regulacioni razvodnik (1) (heterotoričnog tipa) pričvršćen je na držač glavnog stuba upravljača. razvodnika II. Na držaču kućišta i u glavi poluge radnog cilindra se nalaze kuglasti zglobovi. Slika 59. Razvodnik je sastavljen od kućišta (10).

17 Vazdušni kočioni sistem Traktor je opremljen dvokružnim vazdušnim kočionim sistemom. starter 3. cev sklopke vazdušne kočnice 9. i tako komprimovan vazduh dospeva u rezervoar (6) preko potrebnog regulatora pritiska (2) koji održava pritisak vazduha u rezervoaru. Komprimovani vazduh prolazi kroz cevi (9) iz rezervoara za vazduh do kočionog ventila (13). desno prednje radno svetlo 32. U regulatoru pritiska (2) se podešava pritisak vazduha u pneumaticima kao i podešavanje pritiska ventila za odvajanje vazduha (3) koji omogućuje priključivanje nekih uređaja kojima je potreban vazduh.93 spojevi kablova 7. davač signala za havarijski pritisak ulja za podmazivanje motora 16. Sistem vazduh dobija iz usisnih cevi za paljenje motora.57. kompresor 2. U kompresoru (1) se odvija sabijanje vazduha. pokazivač gabarita vozila 49 Povratak na sadržaj 27. desni prednji far 13.69. brisači stakala 19.89. БП. relej blokade parkirne kočnice 33. zvučnici 21. koji omogućava kočenje prikolice i drugih pneumatskih mašina. prednje levo svetlo 24.10. davač signala temperature ulja u sistemu za podmazivanje motora 11. prekidač grejanja u kabini 25. davač signala merača pritiska 11. merač pritiska 5. kao i za bilo koju drugu svrhu gde je potrebna snaga komprimovanog vazduha. Oduška (5) služi za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh. glava sklopke 8. odnosno manometar za merenje pritiska (4) na komandnoj tabli i crvena lampica koja se nalazi među kontrolnim lampicama (12). oduška 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. davač signala pada pritiska 12. cevi 10.52. kočioni ventil Slika 60. elektromotor grejanja u kabini 26.Belarus 1221. Pneumatski sistem se može koristiti i za podešavanje vazdušnog pritiska u pneumaticima. prekidač elektronskog brisača stakala 18.davač signala temperature rashladne tečnosti 6.79. 40. davač signala havarijske temperature tečnosti za hlađenje 12. radio prijemnik (ako je ugrađen) 22. prednji far 5. davač signala zaprljanosti vazdušnog filtera 8.59.51.3 osigurač 35. 1. prekidač zadnjeg radnog svetla 28. A od kočionog ventila vazduh preko cevi sklopke vazdušne kočnice (8) dolazi do glave sklopke (7). prednji far 2. prekidač prednjeg radnog svetla 29. rezervoar vazduha 7. regulator pritiska 3. 4. tečnosti za hladan start 4. u vazdušni kočioni sistem je ugrađen davač signala pritiska (10). БП-1 оsigurač 34. 87. davač signala hidrostatičnog upravljačkog uređaja . prekidač pokazivača gabarita vozila 30. zvučni signal 9. kontrolna lampica 13. svetlo u kabini 37.18 Šema sistema elektroinstalacija 1. Za kontrolu pritiska vazduha u sistemu.31. kontrolne lampice 36. dodatni otpor 23. ventil za odvajanje vazduha 4. osigurači radio prijemnika 20.15. desno prednje osvetljenje 17. generator 14.

prekidač prednjeg mosta sa tri položaja С Кч siva smeđa Natpisi koji se nalaze na šemi elektroinstalacija: 1. relej razdelnika grejanja 84.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 38. uređaj za merenje tečnosti za hlađenje u motoru 43. dodatni otpor 47. zumer 46. prekidač startera 60. zadnji perač stakla 72. osvetljenje registarskih tablica 73. priključak za prenosivo svetlo 78. БП-2 osigurač 41. prekidač perača prozora 65. spojevi kablova 3 prekidač blokade diferencijala 4. brzinomer 50. glavni prekidač 66. relej razdelnika paljenja 85. 77 akumulator 74. uređaj za signalizaciju nivoa goriva 82. jedinica za lako zapaljivu tečnost 91. davač signala havarijskog pritiska u vazdušnom kočionom sistemu 39. davač signala broja obrtaja motora 4.8. osigurač 12. signalna lampica prednjeg mosta 13.7. prekidač grejača pre startovanja 64. prekidač automatskog uključivanja prednjeg mosta Ф З Ч ljubičasta Г zelena crna Р О 6. relej prekidača blokade diferencijala 18.2. 49. prekidač blokade startera 61. desno zadnje svetlo 70. prekidač havarijske signalizacije 67. prekidač mase 63. signalna lampica blokade diferencijala svetlo Ж plava roza К narandžasta žuta crvena 14. uređaj za merenje pritiska ulja u motoru 42.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta Povratak na sadržaj 1. elektromagnet razvodnika prednjeg mosta 9. voltmetar 81. prekidač havarijske lampice parkirne kočnice 55. uređaj za merenje pritiska ulja u prenosu 45. 12/24 V prekidač Ж К Ф žuta crvena ljubičasta С Кч siva smeđa 75. prekidač stop svetla Oznake instalacija po bojama Б bela Г svetlo plava З zelena Р roza Ч crna О narandžasta 54. uređaj za merenje pritiska vazduha 44. desno zadnje radno svetlo 68. levo zadnje svetlo 76. relej blokade pokazivača pravca 90. prekidač blokade diferencijal sa tri položaja 19. davač signala nivoa goriva 62. kontrolna lampica za grejače pre startovanja 48. komandna tabla 2. relej za zagrevanje pre starta 83.16 diode 17. priključak za prikolicu 71. relej paljenja 86. perač prozora 56. davač signala pritiska ulja u menjaču 53. 92 davači signala brzine kretanja traktora 95. viseći osigurač 8 A 11. blokada diferencijala i upravljačka jedinica pogona prednjeg mosta 50 . relej prekiča prednjeg mosta 15. levo zadnje radno svetlo 80.Belarus 1221. elektromagnet razvodnika blokade diferencijala zadnjeg mosta 5.

18 51 .Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacije 4.

Rad traktora na suviše malom stepenu prenosa sa malim opterećenjem pri velikim brojem obrtaja motora dovodi do povećane potrošnje goriva. Kontrolišite nivo ulja i tečnosti. 4. Uputstvo za rad 5. Nagli pad broja obrtaja. dimljenje motora i ne reagovanje motora na dotok goriva su znaci preopterećenosti motora.1 Razrada traktora Povratak na sadržaj Važno! Prvih 30 sati rada traktora veoma utiče na parametre rada traktora. traktor će raditi pouzdano i dugo. Pratite stalno kontrolne uređaje. Nemojte preopterećivati motor i ne dozvolite dimljenje motora i pad broja obrtaja.Belarus 1221. 3. 52 . Za vreme 30 časovne razrade obavezno je pridržavati se sledećih mera bezbednosti: 1. Pod uslovom pravilnog postupka razrade i vršenja servisnih operacija u predviđenom roku. kao i na vek trajanja. rad sistema za podmazivanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog uređaja prednjeg mosta: 4. Pravilan izbor stepena prenosa za svake konkretne uslove rada. 2. Rad pod opterećenjem dovodi do preteranog habanja pokretnih delova motora. Proverite zategnutost spojeva i zategnite po potrebi. daje ekonomičnu potrošnju goriva i smanjuje habanje delova.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga Prednji točkovi: 14. napajanje i hlađenje.9R24 (345-510) Zadnji točkovi: 18.4R38 (467-829) Razmak traga prednjih točkova: 1545-2265 mm Razmak traga zadnjih točkova: 1600-2440 mm Povratak na sadržaj 5.

ako u sistemu za hlađenje nema tečnosti! Važno! Vaš traktor je opremljen motorom sa turbokompresorom. Pri startovanju motora. Važno! Startovanje motora i sve operacije kontrole uređaja radite samo dok ste na sedištu za rukovaoca. 6. • Proverite zazore između ventila i klackalica i ako je to potrebno podesite ih. uverite se u to. 5. Proverite nivo ulja u karteru motora i tečnosti za hlađenje. 7. Uverite se da je poluga za izbor stepena prenosa u neutralnom položaju. da su svi koji rade sa traktorom ili ga održavaju. Ostavite motor da radi 23 minuta na praznom hodu pre nego što ga opteretite. Upozorenje! Da bi izbegli povrede. • Napunite sve rezervoare koji se pune. Isključite spojnicu.Belarus 1221. da se svi štitnici nalaze na svojim mestima! 5. • Izlijte talog iz filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva. pre startovanja motora. da bi se obezbedilo podmazivanje ležaja turbokompresora. • Očistite rotor centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača.2Priprema traktora za rad Da bi traktor bio spreman za rad. • Podmažite traktor prema šemi za podmazivanje. ako je neophodno podesite uvlačenje (traga–zatura) prednjih točkova. Važno! Zabranjeno je startovanje motora. Kao garancija pravilnog rada frikcionih delova spojnice u procesu razrade češće i polako uključuje spojnicu. 3. • Zamenite ulje u karteru motora. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu maksimalnog ili minimalnog broja obrtaja motora. ako je potrebno zategnite ih. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu nepromenjenog broja obrtaja motora.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi Povratak na sadržaj Napunite gorivom sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom da biste uklonili vazduh. shvataju važnost čistoće goriva i uređaja za manipulaciju sa gorivom. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. • Proverite i. Pravilno sprovodite svakodnevno održavanje u skladu sa preporukama koje su izložene u ovom uputstvu. 5. Postavite ručicu za uključivanje priključnog vratila u položaj „isključen“ Uključite glavni prekidač (masa) Postavite ručicu za dotok goriva u srednji položaj. 53 . treba sprovesti sledeće radnje: • Proverite zategnutost zavrtnjeva za pričvršćivanje glave cilindara. na početku rada ili posle dužeg čuvanja. 6. • Pregledajte akumulator. Veliki broj obrtaja turbokompresora zahtevaju podmazivanje pri startovanju motora. • Proverite i podesite pritisak vazduha u pneumaticima. 4. • Proverite spojeve i. zavrnite radilicu starterom u trajanju od 10 sekundi bez dotoka goriva. Povratak na sadržaj Važno! Uverite se u to. 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. 2. • Proverite zategnutost pogonskog remena generatora. Upozorenje! Nikada ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru! 1.

Okrenite ključ za startovanje u položaj II (startovanje) i držite ga do paljenja motora. Postavite polugu za izbor stepena prenosa motor nije pokrenuo. 54 .377) 6. relej (16. 11. 2. ne gurajte i ne vucite traktor sajlom pri startovanju. starter (AZJ 3381) Redosled radnji pri startovanju motora: 1. Neka motor radi na 1000 obrt/min. pretvarač napona (191. 8. Zagrejte motor. Kada se motor pokrenuo i broj obrtaja vratila u položa „isključeno“. punjenje akumulatora). Proverite da li je priključen elektrogrejač.720)(24 V) 4. motora. isključite grejač i postignite 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 7. blok elektrogrejača (8816. zadržavajte ga u tom položaju do paljenja 5. Postavite ručicu za upravljanje priključnog 12. drugo startovanje (menjača) u neutralni položaj. da bi se smanjilo habanje kolenastog vratila. ponovite najmanje 30-40 sekundi nakon toga. Proverite rad položaj. Istovremeno okrenite ključ za 4. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. 10. Pritisnite i zadržavajte pritisnuto dugme elektrogrejača dok se kontrolna lampica ne 5.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora Povratak na sadržaj Napomena: Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora koristi se za sisteme hlađenja koji su napunjeni antifrizom. Ako se motor ne pokrene. elektrogrejač (11. 8. Postavite ručicu za dotok goriva u srednji 1000 min-1 do stabilizacije pritiska ulja u radnom opsegu. Ako se 6. ali ne duže od 15 sekundi. Napunite sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom za napajanje. blok razvodnika (ANP-BP-60) 5. Isključite spojnicu. uređaja. drugo startovanje ponovite za 30-40 sekundi. Uključite glavni prekidač (masa) stabilizovao. Ako se motor ni posle trećeg pokušaja ne pokrene. Uverite se da je pumpa za ulje hidrauličnog sistema isključena kao i kompresor pneumatskog sistema. zacrveni. 1. kao i nivo pokretanje startera u položaj („startovanje“) i tečnosti za hlađenje u hladnjaku. 7.3759-01) 2. 5. otkrijte kvar i otklonite ga. pritisak ulja u motoru i menjaču. dok se ne stabilizuje pritisak ulja u radnom osegu.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4°) Povratak na sadržaj Važno! Da bi izbegli oštećenja prenosnika snage.Belarus 1221. Trakor je opremljen električnim grejačima koji obezbeđuju start motora u svim godišnjim dobima i na bilo kojoj temperaturi. 3. Proverite nivo ulja u karteru motora.3763) 3. Posle startovanja proverite rad svih signalnih lampica i pokazivača rada uređaja (temperatura tečnosti za hlađenje.720. ali maksimalno 15 sekundi.

zazori u kinematiskim vezama itd. na primer: kada je plug u zemljištu). Ugradnja cirkulacionog grejača prikazana je na slici 61. Izaberite odgovarajući dijapazon: • Uključite ručicu dijapazona (1) u krajnji desni položaj i povucite je nazad ili napred za izbor odgovarajućeg dijapazona niži (I) ili viši (II). Izbegavajte naglo kretanje traktora (trzanje. Važno! Da bi izbegli buku pri uključivanju ručice dijapazona koristite je samo pri zaustavljenom traktoru. Postepeno otpustite pedalu spojnice. Ni jedan hidraulički sistem ne može pravilno raditi ako se ne koristi preporučeno ulje.Belarus 1221. 5. 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pri startovanju motora u uslovima niskih temperatura. pregrevanje ili kvar spojnice.8. Ručicom (2) izaberite potrebnu brzinu u skladu sa šemom II. Ako je motor zaustavljen. • Vratite ručicu u položaj neutralan „N“ u levu stranu za izbor odgovarajućeg dijapazona u skladu sa šemom I.7 Radne kočnice Povratak na sadržaj Pri kretanju po putu sa transportnom brzinom obe pedale radnih kočnica trebaju da budu spojene pomoću poluge za spajanje (spojke). Pritisnite do kraja pedalu spojnice. 2. 1. 4. spustite ručnu parkirnu kočnicu i polako otpustite pedalu spojnice. pri kojem je potrebna veća sila na volanu za skretanje traktora. jer to može da izazove proklizavanje. ispod -20ºC treba koristiti cirkulacioni grejač. Nakon pokretanja postepeno dodajte gorivo. Pažnja! Prilikom uključivanja dijapazona i stepena prenosa menjača uvek pritisnite pedalju spojnice. pumpa koja dobija pogon od kolenastog vratila motora ne napaja hidraulički sistem i ona automatski prelazi na ručni režim. Za kretanje: Slika 62. 5.6 Uključivanje transmisije Povratak na sadržaj Napomena: Pri izboru potrebnog stepena prenosa koristite šemu za uključivanje menjača koja je data u poglavlju 4.8 Upravljačka jedinica traktora Povratak na sadržaj Traktor je opremljen hidrauličnom upravljačkom jedinicom. Nemojte držati nogu na pedali spojnice za vreme rada traktora.) 55 . ako se ne poštuju pravila korišćenja i tehničkog održavanja (nizak nivo ulja. koji se može nabaviti kod vašeg servisera. Posle uključivanja prenosa brzine. Istovremeno treba koristiti i elektrogrejač. Korišćenje ovakvog uređaja je efikasno do temperature od -30°C. Slika 61. 5.

Takva oruđa trebaju uvek da raspolažu spojnicom slobodnog hoda. Oruđa koja zahtevaju veliku snagu rade sa obrtajima pogonskog vratila od 1000 min-1 i 21 žljeb. brzina II.10 Zaustavljanje motora Povratak na sadržaj Važno! Pre nego što zaustavite motor.Belarus 1221. 62 KS 2037 Režim velike snage. 6 žljebova. U tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2037 min-1. Isključite prekidač „mase“ 5. To je posebno važno za oruđa sa velikim momentom inercije. brzina I. i ostavite motor da radi 3-5 minuta na 1000 obrt/min. Upozorenje! Da bi izbegli nepredviđeno pokretanje priključenog oruđa isključite priključno vratilo posle svakog njegovog korišćenja. Prilikom isključivanja priključnog vratila.. A u tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2156 min-1. Oruđa koja se pogone od priključnog vratila koja ne zahtevaju veliku snagu trebaju da imaju 6 žljebova i 540 min-1. • Ručicu priključnog vratila postavite u položaj „isključen“ • Postvite ručicu za prenos u položaj „neutralan“ • • Ručicom za upravljanje hidrauličnim mehanizmom za podizanje spustite podignuto oruđe na zemlju. 21 žljeb.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5.` Položaj ručice za priključnog vratila obrtaja Broj obrtaja motora Obrtaj/minut Režim opterećenja. da bi se smanjila temperatura rashladne tečnosti. smanjivanjem broja obrtaja motora smanjujte i broj obrtaja priključnog vratila. Pri zameni završetka priključnog vratila sa 6 na 21 žljeb. prebacite pogon na 1000 min-1 a broj obrtaja motora na 2156 min-1.11 Zadnje priključno vratilo (ZPV) Povratak na sadržaj Važno! Pri uključivanju priključnog vratila smanjite broj obrtaja na 900 min-1 da bi smanjili udarna opterećenja i samo nakon uključivanja povećavajte broj obrtaja. Uz traktor su predviđena dva izvoda priključnog vratila. spustite oruđe na zemlju.9 Zaustavljanje traktora Da bi zaustavili traktor: • Smanjite broj obrtaja radilice motora • Pritisnite pedalu spojnice • Postavite ručicu stepena prenosa u položaj „neutralan“ • • Zaustavite traktor pomoću radnih kočnica: Povucite parkirnu kočnicu Važno! Prilikom havarijskog zaustavljanja traktora istovremeno pritisnite pedalu spojnice i blokadu radnih kočnica što je moguće brže. 123 KS 2156 56 izbor broja Broj obrtaja priključnog vratila Obrtaj/minut 540 1000 . Da bi zaustavili motor: • Postavite ručicu za dotok goriva u donji položaj. 5. Pri radu priključnog vratila sa 6 žljebova za dobijanje standardnog broja obrtaja priključnog vratila od 540 min-1 motor treba da ima 2037 min-1.

Povratak na sadržaj 5.Belarus 1221. polunošenih plugova sa spoljnim radnim cilindrom. da bi zadržao zadatu silu vuče na konstantnoj vrednosti. Ako ne možete uključiti pumpu pri zaustavljenom motoru. 5. poklopac i izvucite završetak priključnog vratila (3). Slika 63.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. 57 . 2.1 Poziciona regulacija Povratak na sadržaj Poziciona regulacija omogućava tačnu i preciznu kontrolu položaja priključnog oruđa iznad zemljišta. uključite starter i zavrtite radilicu motora da bi pokrenuli vratilo za pogon pumpe i uključite pumpu. 5.2 Regulacija sile vuče Povratak na sadržaj Ovaj sistem regulacije najviše odgovara radu sa nošenim i polunošenim mašinama. Poziciona regulacija se može koristiti kod mašina za obradu zemljišta. Povratak na sadržaj Važno! Pogon pumpe hidrauličnog sistema nije sinhronizovan.13. čiji radni organi idu u zemljište.12 Zamena izvoda priključnog vratila • • • • Skinite dva zavrtnja i kapu (2) Odvrnite četiri matice (5).13. 3. Ovaj tip regulatora se ne preporučuje za primenu na neravnom terenu zbog stalnog trzanja usled brzog horizontalnog pomeranja priključenog oruđa. kako na silu sabijanja tako i na silu istezanja. 5. Nakon toga vratite pločicu sa štitnikom i pričvrstite je maticama. podignite podizni uređaj u krajnji gornji položaj pomoću ručice. Postavite drugi izvod u ožljebljen otvor. Sistem je zapravo sistem dvostrukog dejstva i reaguje. pozicije ili kombinovane regulacije.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) Povratak na sadržaj Hidraulični podizni mehanizam za priključivanje oruđa u tri tačke je opremljen autonomnim regulatorom sile vuče (bez regulacije hidraulike mehanizma) ili razvodnikom regulatora (regulacionim hidrauličnim mehanizmom) koji omogućavaju rad u sledećim režimima: • Regulacija sile vuče • Poziciona regulacija • Kombinovana regulacija Efekat primene regulacije ovih režima zavisi od agregatiranih mašina i stanja zemljišta (agrotehničkih uslova). skinite štitnik (2) i pločicu (1) koja je zaštićena štitnikom. Sistem je osetljiv na promene vučne sile (izazvane različitim otporom zemljišta) i reaguje tako što podiže ili spušta oruđe. Okrenite točkić (2) za regulaciju brzine korekcije (osetljivosti) sistema u smeru suprotnom od kretanja kazaljke sata do kraja. (1) Odvojite ručicu (1) od ručice (3) poluge za kombinovanje signala.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 1. postavite poklopac i zavrnite 6 zavrtanja. 4. Skinite 6 zavrtanjeva. Uključite pumpu za ulje Slika 64. Za uključenje regulacije sile.

1. 58 . 5.regulacija snage Slika 67. 5.15. Podesite ručicu za regulaciju u željeni režim i izaberite na točkiću upravljačke jedinice jedan od tri režima: I. Ručicom za regulaciju pozicije (3) podesite visinu oruđa iznad zemljišta.1 Regulacija pozicije Povratak na sadržaj Slika 69. To će ograničavati hod poluge pri ponavljanju operacije. pomerite točkić za regulaciju osetljivosti u pravcu kazaljke na satu dok udari ne prestanu. a broj „10“ označava najmanju visinu iznad zemljišta. Fiksirajte ručicu (1) uz pomoć ručice (3). Slika 66. Znak „0“ označava visinu podizanja. 5.Belarus 1221. dok oruđe ne postigne potreban položaj ili dubinu. Slika 70. Napomena! Pri pojavi udara zbog velike brzine korekcije.regulacija pozicije II. Nakon podešavanja režima regulacije uradite sledeće: • Podesite držač graničnika (1) i dovedite ga u bočni položaj. Osim gore navedenih ručica u zadnjem delu traktora na hidrauličnom podizaču se može naći još jedna ručica za regulaiju pozicije (4) radi lakšeg priključivanja oruđa na zadnji podizni mehanizam.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 65. I-III. Slika 68. • Uz pomoć ručice za regulaciju pozicije (3). Dalje pomeranje poluge napred dovodi do povećanja dubine obrade i obratno.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije Povratak na sadržaj Upravljanje mehanizmom se odvija iz kabine sa desne strane pulta pomoću dve ručice: • Uz pomoć ručice za regulaciju sile vuče (2).zona kombinovane regulacije 6. • Podesite ručicu regulatora sile (2) u položaj napred. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (gledano iz pravca kretanja) 2. • Posle podešene dubine obrade zemljišta pomerite graničnik (1) do ručice (2) i fiksirajte ga.

1 Gornja priključna poluga i podizne poluge Slika 72 a) zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije Povratak na sadržaj Slika 73. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (oznaka 10 na pultu). sama ručica (3).2 Regulacije sile vuče • • • • • • Povratak na sadržaj Ovaj režim rada koristite pri radu sa podignutim oruđem.7 mm. kuglični zglob (1) Standardna dužina donjih poluga je 885 mm. Donje poluge se sastoje iz dva dela: • Prednji deo. Posle pravljenja brazde podesite ručicu (3) u prednji bočni položaj. 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ukoliko je potrebno ograničavanje maksimalnog podizanja. Napomena! Zadnji podizni mehanizam koji je spojen sa hidrauličnim mehanizmom regulacije je opremljen podiznim ručicama konstruisanim iz jednog dela. • Zadnji deo. Ručice za podizanje 3 kategorije imaju i dvostepeni žljeb (pogledaj donju sliku hidrauličnog podiznog mehanizma sa hidrauličnim delovima). Slika 71. 5. odnosno oranja koristite samo ručicu za regulaciju pozicije (3). Ukoliko zbog neravnomernog otpora zemljišta ne možete obezbediti konstantno istu dubinu rada.28. Napomena! Traktor je ponekad opremljen ručicam konstruisanim od jednog. Uz pomoć ručica (3) i (4) priključite oruđe na zadnji podizni mehanizam. • Prečnik rukavca za spajanje u zglobu gornje poluge (2) 25 mm. b) zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom regulacije 59 . • Prečnik rukavca za spajanje u zglobovima donjih poluga (1) . Pažnja! Pre priključivanja mašina pažljivo pročitajte ovo poglavlje.16 Zadnji podizni mehanizam Zadnji podizni mehanizam u tri tačke (kategorije 2) omogućava priključivanje nošenih i polunošenih poljoprivrednih mašina i oruđa na traktor sa sledećim elementima za priključivanje: • Dužina ose nošenja (rastojanje između zglobova za spajanje „A“ i „B“) . ograničite ručicom (3) maksimalnu dubinu obrade zemljišta podesivši na odgovarajući broj na pultu. 2 ili 3 dela (sa odgovarajućim podiznim polugama). Prilikom pravljenja brazde i nakon toga. Povratak na sadržaj 5.879 mm.15.16. a ne i ručicu (2).Belarus 1221. podesite ručicom (3) maksimalnu podiznu visinu i fiksirajte je graničnikom (4). a ručicom (2) podesite potrebnu dubinu obrade zemljišta.

(zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije). Napomena: Ukoliko zadnji podizni sistem raspolaže hidrauličnim sistemom regulacije. Slika 75. Prilikom transporta gornju podiznu polugu treba postaviti u položaj III.teška zemljišta pri velikim dubinama obrade pri regulaciji sile vuče. gornju polugu postavite u jedan od dva položaja: I – laka zemljišta i mala dubina obrade pri regulaciji sile vuče. Važno! Regulisanje položaja priključnog oruđa u poprečnoj ravni vrši se samo sa desnom podiznom polugom. postoje dva položaja: I – teška zemljišta i velika dubina oranja II.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Dužina podizne poluge (2) je podesiva u zoni regulacije od 550 do 740 mm.540-625 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom) Dužina podizne poluge se može podešavati ručicom (1). Zadnji kraj brave za sprečavanje ljuljanja poluga je pričvršćen za vertikalni nosač. pomeranje ka spoljnjoj strani. a prednji kraj – radni deo ima dva moguća položaja i mi biramo u koji položaj nam najviše odgovara (2): • I – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. 5. Fabrički je dužina ručice podešena na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili na 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom). i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju kako u transportnom tako i u radnom položaju Delimična blokada U omogućavanju bočnog pomeranja radne mašine (u slučajevima u kojima je to potrebno) uz pomoć poluga i njihovom fiksiranju u tom položaju sledite sledeća uputstva: • Pomeranjem vijka (2) rudu (3) stavite u položaj ''B'' na sredini osovine • Izvadite rascepku iz brave za sprečavanje ljuljanja poluga (5) • Priključite radni uređaj na poluge traktora i podignite radni uređaj tako da radni organi radne mašine ne dodiruju podlogu 60 . Desna podizna poluga (3) reguliše se u opsegu od: .16. Leva podizna poluga (ne može se podešavati) podešena je takođe fabrički na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom).2 Spoljne ograničavajuće utege Povratak na sadržaj Utege se koriste za ograničavanje bočnog ljuljanja donjih poluga. pomeranje ka spoljnjoj strani.Belarus 1221. Važno! Žljebovi viljuški podiznih poluga treba da su iza otvora prilikom podizanja. tako i u radnom položaju. . Za kopiranje reljefa zemljišta u poprečnom pravcu pri radu sa širokozahvatnim oruđima spojte podizne poluge (1) sa donjim polugama (2) u uzdužnom žljebu. Slika 76. Slika 74. II. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju • II – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj.440-530 mm.laka zemljišta i mala dubina oranja. U zavisnosti od dubine oranja i karakteristika zemljišta. kako u transportnom.

u suprotnom može doći do oštećenja brava za sprečavanje ljuljanja poluga traktora. 61 .3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga Povratak na sadržaj Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga (2) onemogućavaju bočno pomeranje radnog uređaja u odnosu na traktor kako u transportnom tako i u radnom položaju. Ako je potrebno. u vodoravnom položaju. Dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 20 mm. 5. sem poslednje operacije. Potpuna blokada Slika 77. dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 125 mm U transportnom položaju delimična blokada se postiže preko zavrtanja-odvrtanja vijaka (1). Važno: teleskopske brave za sprečavanje ljuljanja poluga se na ZMP montiraju sa spoljnje strane. pomeranjem vijka (2). stavi se rascepka (5). koja ne sme da pređe 20 mm-ra.16.Belarus 1221. Slika 78.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • Usaglasite rupe na unutrašnjoj cevi (4) sa rupama na spoljašnjoj cevi (6) zatim stavite u sredinu osovine rascepku (5) Važno! Rascepku obavezno staviti u sredinu osovine. Potpuna blokada Potpunu blokadu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga treba uraditi sledećim redosledom: • potpuno popustite podešene vijke (1) • podesite na najkraće navojna vretena (2) (špingle) Važno! Posle podešavanja dužine (skraćivanja-izduživanja) desne poluge nezaboravite ponovo podesiti brave za sprečavanje ljuljanja poluga. Delimična blokada Delimičnu blokadu radnog uređaja treba uraditi sledećim redosledom: • Zavrnite do kraja (do udara) vijke za regulaciju (1) u držače • podignite radni uređaj tako da radni organi radnog uređaja ne dodiruju podlogu • podesite dužinu desne poluge na zadatu radnu dubinu (u slučaju oranja) • podesite dužinu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga preko navojnog vretena (2) (špingle) tako da bude osigurana u srednjem položaju. podesite bočno pomeranje. U transportnom položaju (radni uredjaj odignut od podloge) vijak (2) u cevi (4) se skroz uvrće i to omogućava siguran transport radnog uređaja. Pre transporta podignite radni uređaj u gornji položaj i proverite veličinu bočnog pomeranja poluga. Potpunu blokadu radnog uređaja treba obaviti na sličan način kao što je opisano u delimičnoj blokadi. Slika 79. podešavanje brave za bočno pomeranje poluga treba obaviti svaki put kada se kači radni uređaj. kada se rupe na unutrašnjoj cevi (4) usaglase sa rupama na spoljašnjoj cevi (6).

Potpuna blokada Slika 81. spustite poluge u donji položaj a ručica za podešavanje snage tada mora biti u prednjem krajnjem položaju. Ugasite motor. vozite unazad traktor. Potpuna blokada radnog uređaja u radnom položaju se vrši preko potpore (1) gde je na gornju rupu pričvšćen lanac i gde je lanac (2) na najkraće podešen. traktor je opremljen uređajem za obezbeđivanje transportnog položaja. Pomoću ručice za pomeranje poluge zakačite (spojite) radnu mašinu i traktor. Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja omogućava mehaničko zabravljivanje obrtne osovine (2) preko klina (1). spojite radnu mašinu na poluge traktora (4). Napomena! Obavezno proverite bočno pomeranje radne mašine koje minimalno iznosi 125 mm. stavite rascepke-osigurače. Za mehaničko odbravljivanje potrebno je da se hidraulika prebaci u položaj za podizanje poluge i kada se postigne krajnji gornji položaj tada se ručica (3) okreće na desnu stranu do krajnjeg položaja. 5. Podešavanje radne mašine u transpornom položaju se ostvaruje pomoću zatezanja lanaca preko navojnog vretena (2) (špingle). Za mehaničko zabravljivanje treba da se poluge podignu (u vis) do najvišeg položaja zajedno sa radnom mašinom. 62 .16. Slika 82 5.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) Povratak na sadržaj U slučaju kretanja (vožnje) sa radnom mašinom (radna mašina u krajnjem gornjem položaju) koja je prikačena na traktor. Sa ručicom za podešavanje snage (ZMP bez upotrebe hidrauličnog podešavanja) spusti te u donji položaj poluge.18 Kačenje radne mašine na traktor Povratak na sadržaj Veliki broj radnih mašina je moguće zakačiti za traktor sledeći sledeća uputstva: 1. u suprotnom dolazi do pucanja (prekidanja) lanaca. Slika 83. Napomena! ZMP u slučaju korišćenja hidrauličnog podešavanja poluga. Horizontalno pomeranje radnog uređaja u radnom položaju omogućuje potpora (1) na koje je preko donjih rupa pričvršćen lanac i dugačko navojno vreteno (2) preko koga se može podesiti bočno pomeranje radne mašine koje iznosi minimalno 125 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5.Belarus 1221. tada okrenite ručicu (3) na levu stranu do krajnjeg položaja. U transportnom položaju potpuna blokada je automatski obezbeđena. Za podešavanje dubine treba pomerati/podešavati dužinu desne poluge. Dozvoljeno pomeranje radne mašine u oba smera iznosi 20 mm.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga Delimična blokada Slika 80. i tada popustite (rasteretite) hidrauliku.

63 . Kućište (9) i rudu za vuču (10) je moguće pomerati gore-dole u odnosu na oslonac.da topling u donjem položaju radne mašine nedodiruje plastičnu oplatu kardana .235 mm i to na dva načina. koje su spojene vijcima (5). Za vuču teških agregata koristi se donja poteznica (1) koja se sastoji iz jednog držača (6) i kuke za vuču (1). Napomena! Prilikom promene mođuosnog rastojanja prednjih točkova potrebno je krajeve spona (4) na upravljačkom mehanizmu pomeriti u otvore ''A''. namestite kuku na oslonac (3).1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora Povratak na sadržaj Međuosono rastojanje prednjih točkova se može regulisati u opsegu od 1.545 do 2. Ako je neophodno podesite horizontalni nagib radne mašine preko navojnog vretena (3). 5.) po preporukama datim u tabeli 6. Spojite ostale priključke na traktor 6. Prvi način je preko puža koji je ugrađen u prednji most a drugi način je promenom (prepodešavanjem) položaja nosača felne i felne točkova.da kardansko vratilo nebude predugačko. nebude pod velikim uglom. spojite ga sa radnom mašinom i osigurajte rascepkom 3. 6. zatim vratite klin (4).1. ''Б'' ili ''B'' (slika 86. Napomena! Pojedine nošene ili polunošene radne mašine mogu oštetiti (slomiti) zadnje staklo i povrediti traktoristu te je iz tih razloga potrebno proveriti rastojanje između traktora i radne mašine u podignutom položaju. i ako je potrebno podesite ponovo.Belarus 1221. Proverite bočno pomeranje poluga i ako je potrebno podesite ga ponovo Važno! Prilikom kačenja nošenih.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) Povratak na sadržaj Za vuču dvoosovinske traktorske prikolice koristi se uređaj za vuču koji se sastoji od klina i rude (10). Podesite dužinu toplinga (1). Za vuču jednoosovinskih prikolica koristi se kuka sa osloncem. Ako je neophodno podesite ponovo dužinu toplinga (1) njegovim obrtanjem u skladu sa priključenom (spojenom) radnom mašinom 4. Pre početka rada potrebno je proveriti sledeće: . jednostavnim izvrtanjem vijaka i uvrtanjem u druge otvore na osloncu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2. REGULISANJE 6. a za smanjivanje u suprotnom smeru 5. Za kačenje jednoosovinskih prikolica izvadite klin (4). Slika 84. Za povećanje dužine poluge ručicu (2) okrećite u smeru kazaljke na satu.da delovi traktora nisu preblizu delovima radne mašine .da plastična oplata kardana nedodiruje plastičnu zaštitu priključka za kardansko vratilo na traktoru 7. Kućište (9) je sa osloncem (7) spojeno vijcima (8). polunošenih ili vučenih radnim mašina obavezno proverite rastojanje između traktora i radne mašine. Polako podignite radnu mašinu i proverite rastojanje između radne mašine u podignutom položaju i traktora 8. kućišta (9) gde se nalazi opruga za sprečavanje (ublažavanje) udara. da se nebi javila zatezna sila .

895 1. tj.905 2.155 1.885 1. Popustite četiri zavrtnja (2) za pričvršćivanje konzole i skinite poklopac (3) Odvrnite dve navrtke (1) i izvadite dva klina sa leve strane prednjeg mosta. međuosno rastojanje prednjih točkova koje je dato u tabeli se smanjuje za 40 mm.065 1. Slika 85. ''L1'' mm (približno) 95 50 5 Mogući položaji nosača felne i Međuosno rastojanje felne točka Položaj nosača felne standardan. 5.).1.805 1. da li su pričvršćene u otvore ''A''. felna se pomera 1. felna se pomera 2. 3. 2.545 min Položaj nosača felne se menja. Mesto kačenja kraja spone ''A'' ''Б'' ''B'' Razmak.175 2. Ako je potrebno skinite kraj spone (4) sa otvora na osloncu (5) i postavite u odgovarajući otvor po preporukama iz tabele 6.815 2.005 1.705 1.095 1. Postavite dizalicu pod levu stranu prednjih točkova. ''Б'' ili ''B'' (slika 86.995 2. 64 .655 1.1 na oslonce (5). Ako oslonci nisu razvučeni tj.915 1.725 1.1 odgovara razvučenim osloncima (5).1 i pričvrstite.Belarus 1221.635 1. Podižite dok se točak ne odvoji od podloge.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Podešavanje međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 1. i u tom slučaju krajevi spona se mogu nalaziti samo u otvorima ''A'' ili ''Б''. 4. Uverite se da su krajevi spone (4) pričvršćene po preporukama iz tabele 6.985 1. Zakočite traktor parkirnom kočnicom.835 2.265 max navrtke (9) na krajevima spona sistema za upravljanje 2.795 1. Stavite podupirače ispred prednjih i iza zadnjih točkova. ''L'' mm 355 310 265 Razmak. Tabela 6. nalaze se u skupljenom položaju.085 2.085 II II I Napomena! Međuosno rastojanje prednjih točkova dato u tabeli 6.745 1.

Ratojanje ''L'' mora biti isto i na levoj i na desnoj strani. Podesite pritisak u pneumaticima na osnovu podataka datih u tabeli 7. ova mera je približna vrednost zato što se meri od neobrađene površine oslonca. Zategnite navrtke (2) cevi poluge sistema za upravljanje (13). zatim izmerite rastojanje "A" ispred ose prednjih točkova.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova Povratak na sadržaj Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Napomena! Fabrički spone sistema za upravljanje (4). Podešavanje se vrši preko skraćivanja-produživanja cevi poluge sistema za upravljanje (2). Sa leve strane prednjeg pogonskog mosta izvadite osigurač. Stavite nazad sponu (4) i preko vijka pričvrstite u odgovarajući otvor na oslonacu (5) 11. 14. Popustite navrtke (2) na krajevima cevi poluge sistema za upravljanje (13).Belarus 1221. Postavite i zategnite klinove i poklopac zavrtnja za regulaciju 12. Uvlačenje točkova je pravilno ako je izmereno rastojanje "A" manje za 2-8 mm od rastojanja "B". 4. Izmerite rastojanje "B" između dve suprotne tačke na obodima (spoljnoj strani) pneumatika iza prednjih točkova na visini ose točkova. Za razmak od L=310 mm i 355mm je potrebno navrtku (9) postaviti kao na slici 86 II (spone sistema za upravljanje je potrebno postaviti u otvore ''A'' ili ''Б'') 8. (6) i oslonac (5) nalaze se u položaju-otvoru ''Б'' (L1=50 mm. 13. Ako uvlačenje točkova ne odgovara ovoj preporuci uradite sledeće: 5. 7. naregulišite uvlačenje (traga-zatura) 15. Napomena! Vrednost ''L1'' mora biti ista i na levoj i na desnoj strani prednjeg pogonskog mosta.2 2. 3. podesite uvlačenje (traga-zatura). Pomerite traktor napred tako da se prednji točkovi okrenu za 180˚. zatim navrtku (9).635 mm) 6. međuosno rastojanje 1. pomerite kućište reduktora na potrebnu dimenziju ''L'' 10. Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Odvojite sponu (4) od oslonca (5) 9. Zategnite matice (2) i (3) na cevi poluge sistema za upravljanje (13) Napomena! Uporedo sa podešavanjem međuosnog rastojanja prednjih točkova treba podesiti (produžiti-skratiti) kabel za davač ugla zakretanja točka (6) i to pomoću produživanjaskraćivanja kabela koji je namotan kod hladnjaka (7) što je prikazano na slici 43. Popustite navrtke (1) i (3) za regulisanje cevi poluge sistema za upravljanje (2) 65 . na sledeći način: Slika 87. 1. zatim povucite kočnicu i zaustavite se. Ponovite postupak i na desnoj strani. Na ravnoj podlozi pomerite traktor po pravoj liniji napred nekoliko metara. Uzpomoć ključa okrenite vijak sa leve strane. između istih tih tačaka kao i pri merenju rastojanja "B". 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 86.

3 Dimenzije zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Rastojanje glavčina od Točak Međuosno rastojanje poluosovine Dimenzije Širina.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova Povratak na sadržaj 1.. Zategnite četiri zavrtnja za pričvršćivanje glavčine momentom zatezanja 280.420 (za dimenziju točka 9. 6. Okretanjem cevi (2) naregulišite potrebno rastojanje uvlačenja točkova 7.Belarus 1221.900 245 1.4R38 470 0 215 2. Pomerite glavčinu na jednu ili drugu stranu da bi se dobilo potrebno osno rastojanje između točkova ''L'' (koristite podatke iz donje tabele za određivanje rastojanja između točkova merenjem rastojanja "A" od kraja poluosovina do glavčine). H K1 K2 L1 L2 18.430 1.6 na drugom točku..100 20 2..5 obrtaja četiri zavrtnja (2) poklopca glavčine zadnjih točkova (3) 4..450 Rastojanja M 10 60 A 30 35 66 . 6.440 1. Odvrnite navrtke (1) za pritezanje točkova i skinite točkove 3.950 220 2.500 155 1.800 5 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 6.000 170 2. Tabela 6. 5.300 Nm 6.480 116.2 Međuosno rastojanje između točkova ''L'' mm Rastojanje ''K'' mm Položaj točka ''A'' ''Б'' 245 1.3 i slike 89. Postavite točak i zategnite navrtke 7. Odvrnite 3.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Povratak na sadržaj Glavčine spoljašnjeg i unutrašnjeg točka (1220-3104010) u slučaju udvojenih zadnjih točkova se podešavaju naspram zadnjeg mosta a po podacima iz tabele 6. Ponovite postupak od 2. Zategnite navrtke (1) i (3) Slika 88.400 0 2. Dizalicom podignite zadnji deo traktora da se točkovi odignu od podloge 2.600 55 1.9R38 430 5 230 2.5-42) 205 1... Tabela 6.440 Slika 89.

1 Spoljno podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. Gore pomenute postupke vršite sve do dobijanja preporučenog razmaka ''A'' za uključen i isključen položaj. Pokrenite motor. Ako je dobro podešeno priključno vratilo veličine razmaka ''A'' su sledeće: • 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) • 50 ± 2 mm (ZPV isključeno) Slika 91. Povratak na sadržaj Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) Zaustavite (ugasite) motor Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) Okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu tako da se zatezači na vratilu (3) nađu u krajnjem desnom položaju 67 . 2-Uložak.9R38 1450 * sa uloškom (između točkova) 12211M3109020 6. pre toga povucite ručnu kočnicu i stavite podupirače (i spreda i otpozada) zadnjeg točka 6. Vilastim ključem (S=14) okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu za otprilike 30˚ 4. Pažnja! 1.9R24 1. Pre podešavanja ZPV-a stavite ''vertikalni sinhron ZPV-a'' u srednji položaj 2. 4-dugačak (produženi) vijak.815 9. 6. Ukoliko neuspete da sa gore pomenutim postupcima dobijete preporučene razmake i zatezači na vratilu (3) se iz krajnjeg desnog položaja pomere u krajnji levi položaj mora te uraditi unutrašnje podešavanje priključnog vratila. podesite razmek lente (trakaste kočnice).5. Ako je ''A'' > 921 mm (ZPV uključeno) i ''A'' < 40 mm (ZPV isključeno). Montaža udvojenih točkova 1-Glavčina.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 90.Belarus 1221.3A daje podatke za međuredni razmak za Belarus-1221 Prednji most Zadnji most Međuredni Dimenzije Međuosno Dimenzije Međuosno razmak.5-42 * 1800 i 2700 700 14.525 16. koja se vremenom troši (haba) a nalazi se između hidrauličnog klipa (4) i rude (3) veličina ''A'' pokazuje pohabanost (slika 91).2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 1.5. Vratite vijak (3) i pločicu (12) Slika 92. podešavanje vršite dok je motor u radu. 2. ili dolazi do proklizavanja ZPV.5 Podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj Podešavanje priključnog vratila je pomoću lente (trakaste kočnice). Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) 3. 6-matica Tabela 6. 3. 3. mm točka rastojanje točka rastojanje 450 11.5-42 točak. 4.2-24 1. Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) 2.9.

1 kpm). Ako su ležajevi pravilno podešeni.30N što odgovara rupama na obodu za pričvršćavanje (22). Stegnite redom vijke (11) silom 8. Pomerite ručicu (5) uz pomoć trna ili vijkom (2) M10 (slika 91) 7. Namestite otvore jedne naspram drugih i stavite sigurnosnu rascepku bez pomeranja matice (30). pneumatskog sistema i njegovog pogona Povratak na sadržaj Sva podešavanja kočionog sistema treba vršiti u rasterećenom položaju.8.Belarus 1221. Maksimalno dozvoljeni zazor iznosi 0.. na pritisak od 7. 6. Slika 94. Zatezanjem vijka (30) eliminišite zazor.. Ukoliko i dalje proklizava priključno vratilo zamenite lentu (trakastu kočnicu) na gore opisani način.08 mm. Pokrenite kompresor i napunite rezervoar vazduhom. Vratite nazad sigurnosnu pločicu (7) 10. Preko zatezanja matice (17) podesite čauru (1) i konusno valjčaste ležajeve (18) (slika 94) tako da nebude zazora. 1.. Skinite delove koji se nalaze na zadnjem mostu tako da budu dostupni vijci (11) (slika 92) 6. Konusno valjkaste ležajeve (6) (slika 94) pogonskog zupčanika (7) podesite bez zatezanja na maksimalni razmak od 0.05 mm mereno u pravcu vratila. Podešavanje se vrši preko vijka (20) (slika 94). a maksimalno pretezanje je 0.5. Barem manometar od 10 kp/cm2 treba spojiti na za to predviđeno (spojna glava) mesto pneumatskog kočionog sistema 2. Konusno valjkaste ležajeve (11) (slika 94) vratila (9) i (15) podesite tako da zazor nestane i to preko uloška (8) koji se nalazi između vratila (9) i (15) i kućišta (5).0 Nm.2. Izvadite vijak (2) iz ručice (5) (slika 91) 11.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu Povratak na sadržaj U PPM su konusno valjčasti ležajevi (17). proverite veličinu mrtvog hoda ležajeva i okrenite zupčanik (16) iza oboda za pričvršćivanje (22).05 mm.2 obrtaja 9.40˚..7-8.6. 6.. Što odgovara sili od 15... i izvrnite ih tako da na 1. koji treba da iznosi 1 MPa (10 kp/cm2). U slučaju mrtvog hoda potrebno zatezanje se reguliše turpijanjem podloške (23) na određenu meru. Skinite rascepke da bi mogli skiniti sigurnosnu pločicu (7) (slika 92) 8..7 Provera i regulisanje ventila kočnica.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Pokrenite (upalite) motor i proverite pritisak ulja u upravljačkom mehanizmu. kao i razmak ''A'' koji treba da iznosi 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) i 50 ± 2 mm (ZPV isključeno).. Podešavanje izvršite preko kućišta (5) i uloška (8).. Posle eliminacije zazora maticu i čauru (1) osigurajte.10 Nm (0. Slika 93. (20) (slika 93) i oni nesmeju da imaju zazor. potreban moment za okretanje zupčanika (16) treba da bude između 0.0 kp/cm2 a tu vrednost očitajte sa instrumenta koji se nalazi na instrument tabli u kabini traktora 68 . Otklon kućišta reduktora (5) gledano iz pravolinijskog pravca kretanja (maksimalni ugao) treba da je u granicama od 38.

.65-0. 5.65-0. ispred prekidača mešača signala ulazi u žljeb poluge mešača. Ručicu (1) za upravljanje mešačem signala postavite u položaj I ("poziciono regulisanje"). U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). Regulacija zategnutosti sajle (4) za upravljanje menjačem signala • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj.2 mm. 1.0 kp/cm2). Slika 97.5-8. Pomoću navrtke (7) naregulišite dužinu poluge (5) na taj način da pri lakom povlačenju poluge regulatora*. Uška 2. prilikom pritiska spojenih pedala kočnica i prilikom povlačenja ručice ručne kočnice pritisak u pneumatskom sistemu mora da poraste na 0. Pažnja! U slučaju dobro podešenog kočionog ventila. Na manometru priključenom na spojnoj glavi glavnog voda pritisak mora da bude nula. Oplata 5.2 mm. Slika 96. Regulacija poluge (1) za upravljanje regulatorom Pomoću navrtke (2) naregulišite dužinu poluge (1) za upravljanje regulatorom na taj način da se pomeranjem poluge (3) u krajnji zadnji položaj u odnosu na kretanje traktora. tako da se okretanje ručice (1) ostvaruje u zoni između oznaka I i III na točkiću i da ne bude savijanja sajle dok se pomera ručica (1).8 Mpa (6.5-8. Popustite navrtku (3) i odvrnite zavrtanj za regulaciju (2).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3.Belarus 1221. Spojene pedale kočnica maksimalno stisnite (pritisnite) na dole. Opruga 9. Poluga 6..0 kp/cm2). Manometar koji je spojen na spojnoj glavi treba da pokazuje barem pritisak od 7. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). Viljuška 6. Regulacija pozicione poluge (5) (slika 98) • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. Zatim povucite ručicu ručne kočnice. 3.65-0.8 Mpa (6.. 69 • . U slučaju da manometar ne pokazuje navedene vrednosti potrebno je uraditi sledeće: 6.7 kp/cm2 4. Kontra navrtka 7.8 Mpa (6.5-8.... Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela ramena koji mora da iznosi 1. Navrtka 8.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) Povratak na sadržaj 1. Slika 95. Kočioni ventil 4. Pritom pritisak mora da poraste na 0. Pritom pritisak mora da poraste na 0. 2.24 mm. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela nosača koji mora da iznosi 1. Osovinica 10 Rame 3.0 kp/cm2). između gumenih valjčića (5) i kraja sektora (4) ostvari zazor u vrednosti od 18. maksimalno povučena.

• Vučene mašine se za traktor spajaju pomoću vučnog uređaja. U transportnom položaju polunošene mašine se delimično podižu. 7.8..Belarus 1221. kao i u izuzetnim slučajevima mašine koje spadaju u prvu i u četvrtu kategoriju ali to treba izbegavati. šumarstvu i za komunalne radove).2 Regulacija poluge sile vuče (8) • • • Postavite na zadnji podizni mehanizam teg ne manji od 400 daN i podignite ga na visinu 200. • Polunošene i vučene mašine priključene su na podizni uređaj tako da se njihove mase u transportnom položaju delimično prenose na traktor. Kada se nošene mašine priključuju na zadnji podizni mehanizam treba voditi računa o tome da se suviše ne rasterete prednji točkovi i da se ne 70 .1/2 obrtaja da bi postavili rascepku. Povratak na sadržaj 6.3 je univerzalni traktor koji spada u drugu kategoriju (nazivna vučna snaga je 27 kN i nemože biti veća) i agregatira se radnim mašinama koje spadaju u tu kategoriju. podiznu silu priključnog uređaja traktora. Na traktor se mogu agregatirati i mašine koje spadaju u treću kategoriju.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. dok veći deo na sopstvene točkove. a takođe i u industriji. Okrenite navrtku još za 1/3. • Ostale mašine koje se priključuju na traktor pomoću dodatnih uređaja.300 mm iznad zemlje (gornja poluga topling treba da je u gornjoj oslonoj tački). građevinarstvu.. 7. Pri agregatiranju je potrebno proveriti podudarnost sastavnih elementa. ispred prekidača mešača (2) signala ulazi u žljeb poluge (1) mešača. U ovim slučajevima mase mašina delimično povećavaju vučne sposobnosti traktora. dok vučene mašine ne. Slika 98 6. Agregatiranje traktora Povratak na sadržaj Traktor je u osnovnoj varijanti opremljen zadnjim priključnim uređajem NY-2. Naregulišite dužinu poluge (8) tako da pri lakom povlačenju poluge (21) (slika 57) regulatora*. Traktori sa osnovnom i dopunskom opremom mogu se agregatirati i sa kombinovanim mašinama različitih namena (u poljoprivredi. Postoji mogućnost i agregatiranja različitih uvoznih mašina (uz malo prilagođavanje). Ručicu (1) postavite u položaj III ("Regulacija sile"). čije se mase u transportnom položaju upotpunosti prenose na traktor. Zavrnite je do početka sabijanja spiralnih opruga (2) i lisnate opruge (1). nosivost pneumatika i dozvoljeno opterećenje na poteznici. Pre agregatiranja radne mašine potrebno je detaljno proučiti uputstvo za sklapanje i upotrebu radne mašine.1 Regulacija davača sile • • • Povratak na sadržaj Izvadite rascepku iz navrtke (3). Mase vučenih mašina se upotpunosti prenose na sopstvene točkove.1 Izbor radnih mašina Povratak na sadržaj MTZ-1221. * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma.8.. Traktori omogućavaju različite vidove agregatiranja: • Nošene mašine priključene na podizni uređaj u tri tačke. zadnjim priključnim vratilom s završetkom od 8 žljebova..

9R38 350 litara Slika 99. Pažnja! Kada u pneumatiku imate tečnost. treba koristiti dodatne prednje tegove. a ostatak vazduhom odgovarajućeg pritiska u zavisnosti od potrebne sile dizanja. 6. Otvorite dotok tečnosti. Izlijte višak tečnosti.4R38 400 litara 16. ventil treba da je u krajnjem gornjem položaju 3. 8. Pri tome se skraćuje broj prohoda traktorskog agregata po njivi. dodavanje balasta je neophodno zbog poboljšanja vučnih karakteristika traktora (oranje. Skinite s ventila kapicu i naduvajte pneumatik do potrebnog pritiska 10. Vratite kapicu na ventil i spustite točak na podlogu Pneumatike. Šema punjenja pneumatika sa: tečnošću (a) i pražnjenja (b) 1. Tabela 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje naruši koeficijent upravljivosti i sigurnosti rada. 5. Ovaj koeficijent nesme biti manji od 0. teže je upravljati traktorom. Da bi se iskoristila prednja vuča mora biti dovoljno opterećenje na prednjim točkovima. Ispustite vazduh iz pneumatika.1 420/70R24 (14. zaptivka. 2. što obezbeđuje 700 kp pritiska na prednjem mostu. ventil treba da je u horizontalnom položaju. Sem toga. pri punjenju na ¾ zapremine. cev Za punjenje pneumatika sa tečnošću koristi se specijalna oprema i to na sledeći način (slika 93): 1. koji omogućuju dodatno opterećenje prednjih točkova čije maksimalno opterećenje može biti 590 kg. a zatim spojte završetak (1) s kućištem ventila pomoću navrtke (4) 5.Belarus 1221. Pneumatici se pune do ¾ zapremine. Ova smeša ima sledeće karakteristike: tačka smrzavanja je -32˚C. rezervoar. 4. zavrtanj zatvarača. a specifična težina je 1. takođe možete napuniti pomoću pumpe ili crevom koje je spojeno na vodovod. Podignite točak dizalicom dok se ne odvoji od podloge. navrtka.5 m 6. 71 . smanjuju gubici (predsetvena priprema i setva. Skinite s ventila metalni čep zajedno s iglicom i kapicom 4. Pri tome periodično zatvarajte dotok tečnosti i ispuštajte vazduh iz pneumatika otvaranjem zavrtnja (5) 7. završetak cevi. Moguće je povećati težinu na prednjim točkovima i punjenjem pneumatika s vodom ili rastvorom kalcijum-hlorida CaCL2. Spojte kraj cevi (2) s rezervoarom tečnosti (3) koji se nalazi iznad točka na visini najmanje od 1. Ako je ovaj koeficijent mali.2.). a zatim vratite na ventil metalni čep zajedno sa iglicom i kapicom 9. crevo. napunite pneumatike do potrebnog nivoa. 3. Odvojte uređaj za punjenje od kućišta ventila rezervoara 8. Okrenite točak u položaj koji odgovara potrebnom nivou punjenja: pri punjenju na ½ zapremine. Opterećenje prednjih točkova se može meriti ili izračunati U slučaju da je traktorski agregat (traktor + mašina) neodgovarajući zbog koeficijenta upravljivosti.1.9R24) 170 litara 18. Podaci o količini rastvora po jednom pneumatiku dati su u tabeli 7. a može doći i do propinjanja i prevrtanja traktora. Koeficijent upravljivosti predstavlja odnos opterećenja prednjih točkova traktora i njegove težine. kultiviranje i unošenje đubriva itd. Pri tome brzina traktorskog agregata ne treba da je veća od 20 km/h. Pravilan odnos opterećenja prednjeg i zadnjeg mosta traktora postiže se kombinovanim priključivanjem mašina napred i pozadi traktora. 7. inače će tečnost dospeti u merač pritiska i može ga oštetiti. unošenje đubriva. 2. 25%-ni rastvor kalcijum-hlorida se rastvara sa 75% vode. ventil. pritisak proveravajte samo u krajnjem gornjem položaju ventila.25. transport i drugi radovi) gde nema ili je malo dopunsko opterećenje traktora od mašine.

bilo direktno na poluge podiznog mehanizma.70 33. Rastojanje između točkova traktora sa kojim traktor izađe iz fabrike je 1800 mm i koristi se pri transportu.10 15.. U cilju smanjenja specifičnog pritiska na zemljište. što omogućava međurednu obradu u širinama od 450. kao i način montaže udvojenih točkova sa uloškom koji su dati na slici 90. Izmenu rastojanja zadnjih točkova treba uraditi kao što je prikazano na slici 88.2 Brzina kretanja km/h 420/70R24 (14. 600. Dimenzije poluga podiznog mehanizma (prečnik x širina sfernog zgloba u mm): • donje poluge 28. Agregatiranje polunošenih mašina se vrši preko vučnog uređaja koji se montira na donje poluge i koji omogućava vertikalno pomeranje rude polunošenih mašina.15 27.25 0. U toku rada je potrebno praćenje pritiska u pneumaticima i ako je potrebno usklađivati ih sa propisanim podacima.7 x 38 ili 36 x 45 mm • gornja poluga 22 x 51 ili 32 x 51 mm Podizni mehanizam omogućuje rad s priključnim mašinama koje imaju sledeće dimenzije priključnog trougla: • visina priključnog trougla 460. Uzimajući u obzir da prilikom oranja jedan točak traktora ide u brazdi poželjno je ako to omogućava plug da se plug prepodesi iz treće grupe.25 0. Prilikom oranja sa četvrobraznim ili petobraznim plugom optimalno rastojanje između točkova je 19502050 mm.9R24) 18.00 18.15 33.95 0.14 18.40 22.15 33. za rad na zemljištima povećane vlažnosti predviđeno je udvajanje zadnjih točkova.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Opterećenje i pritisak pneumatika treba da su odgovarajućih vrednosti koje su date u tabeli 7.25 26.75 0. Predviđena je bezstepenasta regulacija rastojanja između zadnjih točkova i to u zavisnosti od rastojanja prednjih točkova koja se menja pomoću premeštanja prednjih točkova.18 0.12 17.2 Izbor rastojanja između točkova traktora Povratak na sadržaj Pri izboru i korišćenju priključnih oruđa treba proučiti njihovo uputstvo za korišćenje i zavisno od tih preporuka.25 29.Belarus 1221. Priključivanje omogućuje priključna viljuška.95 Maksimalno opterećenje mostova određeno je nosivošću pneumatika ili vrednostima koje daje proizvođač traktora. Tabela 7.610 mm (900 mm u popuštenom slučaju) • osnova priključnog trougla 870 mm (1010 mm u popuštenom slučaju) Agregatiranje polunošenih mašina omogućeno je pomoću vučnog uređaja koji se montira na donje poluge. Za međurednu obradu u širinama od 450 i 700 mm treba koristiti preporuke iz tabele 6. tako da je omogućeno horizontalno nivelisanje. Rastojanje točkova treba podesiti po podacima iz tabele 6.2.2.15 29.40 30.20 45. 700 i 900 mm.00 32.00 31.40 20.00 24..20 21. Brzina kretanja sa udvojenim zadnjim točkovima nesme da pređe 20 km/h.3 Formiranje traktorskog agregata Povratak na sadržaj Za agregatiranje nošenih mašina koristi se uređaj za priključivanje.1 39. bilo pomoću automatske poteznice.35 20.3A. 7. 72 .50 24.80 23.16 20. 7. treba odabrati potrebno rastojanje između točkova traktora.9R38 30 10 30 8 30 8 Opterećenje pneumatika u kN i njemu odgovarajući pritisak MPa 0.4R38 16.45 19.

Pri radu agregata treba stalno nadgledati rad sigurnosne i jednosmerne spojnice. Podizne poluge.Belarus 1221. Izbor snage za pogon mašina sa aktivnim radnim organima je na priključnom vratilu sa 540 o/min (završetak priključnog vratila je sa 6 ili 8 žljebova) ili sa 1000 o/min (završetak priključnog vratila je sa 21 žljebom).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mašine koje zahtevaju poprečno pomerene tačke spajanja agregatiraju se pomoću klateće poteznice TCY1M ili TCY-1Ж (poprečna).18 kN. Pogon mašina sa aktivnim radnim organima omogućen je priključnim vratilom i kardanskim vratilom sa štitnikom.28 kN. Za tipove (T-150K) radnih uređaja sa aktivnim radnim organima kardansko vratilo treba da se skrati za otprilike 450 mm. Sinhrono priključno vratilo 4. koje su postavljene na mašinama sa povećanim momentom inercije obrtnih masa (silažni kombajni. Snaga preko prednjeg priključnog vratila ograničena je na 50 % (pri 1000 o/min. Brzoaktivirajuće spojke se koriste pri agregatiranju polunošenih. Viljuške kardanskog vratila treba da se nalaze u jednoj ravni. ili za istu ovu dimenziju treba povećati priključnu rudu radnih uređaja. Moguće je korišćenje snage preko nekog spoljašnjeg hidrauličkog priključka. Brzina kretanja traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da je do 20 km/h (sem transoprta). snaga ne treba da je veća od 5 kW (dozvoljeni maksimalni pritisak je 10 MPa). 73 . vučenih i poluvučenih mašina kao sigurnosni element u slučaju neplaniranog razdvajanja traktora i radne mašine da bi se izbeglo isticanje ulja iz hidraulčnog sistema. sem osnovnog otvora za spajanje sa donjim polugama.36 o/min puta. Prikolice treba da su priključene za traktor samo pomoću poteznica TCY-3 ili TCY-1M. Pri agregatiranju priključnih mašina neophodno je staviti sigurnosne lance (sajle) za slučaj havarijskog odvajanja radne mašine od traktora. 7. • zadnjeg . Prednji nošeni mehanizam tipa NY-2 i prednje priključno vratilo služi za agregatiranje prednjih traktorskih utovarivača i uređaja koji su prilagođeni za prednje agregatiranje. Vertikalno opterećenje na klateću poteznicu TCY-1M nesme biti veće od 20 kN. a na poprečnu TCY-1Ж ne više od 20 kN. Agregatiranje traktora sa dve prikolice dozvoljeno je samo na suvim i tvrdim putevima na nagibima do 4 %. Za njihovo pričvršćivanje na traktor koriste se slobodni otvori na nosačima priključnog uređaja ispod poteznice.4 Karakteristike rada Povratak na sadržaj Leva podizna poluga podiznog mehanizma podešena je na dužinu od 530 mm. imaju žljeb za agregatiranje širokozahvatnih mašina za bolje kopiranje reljefa zemljišta kao što su kultivatori i sejalice. Podizna sila podiznih mehanizama računa se na 610 mm od priključnih tačaka: • prednjeg . a u podu je predviđen otvor za uvođenje kabla. završetak je sa 21 žljebom). Pri agregatiranju radnih uređaja koji spadaju u treću kategoriju potrebno je izvršiti promenu nastavaka donjih poteznica kao i izvrnuti zadnji kraj toplinga i umesto njega staviti drugi odgovarajući (tip HY-3). Pri korišćenju spoljašnjih hidrauličkih izvoda. Kretanje transportnog agregata zavisi od mogućnosti traktora i prikolice. i bez potrebe je nebitrebalo menjati. Kardansko vratilo treba da ima teleskopski deo (sa preklopom ne manjim od 110 mm) da bi se izbeglo razdvajanje i uklinjavanje spoja. koji po svojim parametrima treba da odgovara priključnoj mašini. Preko priključnog vratila dozvoljeno je korišćenje snage do 90 % od eksploatacione snage (rad u stacionarnom položaju) pri 1000 o/min i do 60 % pri 540 o/min. Agregatiranje radne mašine na traktor treba sprovesti po uputstvu koji je dat uz radnu mašinu. predviđeno je za pogon transportnih mašina s aktivnim radnim organima i za pogon mašina za ubiranje. U kabini na prednjem delu predviđena su dva otvora M8 za pričvršćivanje pulta sistema automatske (elektronske) kontrole priključnih mašina. korišćenjem zavrtnjeva s obe strane ili za osovinicu poteznice.) Postavljanje prednjeg priključnog vratila se vrši zajedno sa postavljanjem prednjih poluga i njihovih držača a bez poteznica za vuču. kombajni za žito itd.

Pažnja! Odstupanje od nominalnih vrednosti treba da je u saglasnosti sa saobraćajnim propisima. zato što je svetlo i svetlosna signalizacija opremljena (postavljena) samo za kretanje unapred. koje su s pneumatskim sistemom traktora spojene preko pneumatskog priključka. Ugao poprečne statičke stabilnosti traktorskog agregata treba da je do 30° pri radnom rastojanju između točkova traktora.800 mm.8 m visine. Pri agregatiranju mašina sa hidrauličkim potrošačima treba voditi računa da se iz rezervoara ne koristi više od 16 l ulja. Pažnja! Potrebno je dobro proučiti i uputsva za rukovanje i korišćenje priključnih mašina. jer u sebi sadrže neophodne informacije za formiranje i korišćenje traktorskog agregata. Provera se vrši u osnovnom radnom položaju (pri spuštenoj platformi.5 m širine i • 3. Polunošene i vučene mašine treba da su čvrsto priključene za traktor i naregulisane prema otporu na tački kačenja (za polunošene mašine). Tehničko održavanje Tehničko održavanje je neophodno da bi traktor bio sposoban za rad tokom eksloatacije. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri izboru priključnih mašina ili pri agregatiranju izabranih mašina. Ovo uputsvo za rukovaoce nemože obuhvatiti čitav spisak preporuka za agregatiranje sa konkretnim mašinama. treba tržiti dodatne informacije od ovlašćenog predstavnika ili direktno od proizvođača. Pri agregatiranju traktora s prikolicama. Pri skretanju traktora i kretanju po nagnutim terenima treba smanjiti brzini do 10 km/h. Kretanje unazad nije dozvoljeno. Prikolica treba da je opremljena s nezavisnim kočionim uređajem (kočnicama). dodatnim balastima (tegovima) zajedno sa agregatiranom radnom mašinom. Pri kretanju na saobraćajnim putevima treba da bude rastojanje imeđu prednjih i zadnjih točkova oko 1800 mm.000 kp-t pri maksimalnom međuosnom rastojanju od 1. Kretanje traktorskog agregata po saobraćajnim putevima moguće je samo unapred. gde nema vertikalnog opterećenja na poteznici ili je neznatno.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Gabaritne dimenzije traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da su maksimalno do: • 20 m dužine. što treba usaglasiti sa traktorom.000 kp-t. Ukupno (maksimalno) opterećenje prednje osvine zajedno sa tegovima ne sme da pređe 3. kipovanjem). ako je prečnik prednjih točkova manji onda je srazmerno i dozvoljeno opterećenje manje. u horizontalnom položaju). • 2. a u cilju porasta pouzdanosti i povećanja njihovog veka trajanja ukupna (maksimalna) težina traktora (sa radnim protivtegovima. 74 Povratak na sadržaj . U suprotnom slučaju pumpa može da usisa vazduh (na primer kod prikolica sa samopražnjenjem. Postupak formiranja traktorskog agregata kreće od zahteva agrotehničke operacije i analize tehničkih parametara priključne mašine. Kvalitet formiranog traktorskog agregata zavisi u velikoj meri i od dobrog tehničkog poznavanja priključne mašine.5 Ograničenja težine Povratak na sadržaj Delovi koji služe za prenos snage (pogon). 7. ukupna masa) ne sme da pređe 8. Ukupno (maksimalno) opterećenje zadnje osvine zajedno sa tegovima i agregatiranom radnom mašinom ne sme da pređe 5. potrebno je opteretiti balastnim tegovima ne samo prednji most već i zadnji ili nalivanjem pneumatika vodenim rastvorom.Belarus 1221. zbog velikog broja vrlo različitih mašina.000 kp-t. Napomena! Opterećenje prednje osovine u sebi sadrži i težinu prednjeg traktorskog utovarivača sa podignutom praznom kašikom. 8.

13. • reduktoru točkova i glavnom prenosu prednjeg pogonskog mosta (Operacija 43).1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 1. Zamenite filtere motora i hidrauličnog sistema (Operacija 17 i 31). smanjuje snaga motora i povećavaju se troškovi korišćenja traktora. kočnica. Izlijte talog iz rezervoara za gorivo. Proverite zazore između ventila i klackalica (Operacija 21).Belarus 1221. Očistite rotore centrifugalnog prečistača ulja motora i menjača (Operacija 12 i 13). spojeve i ventilacione otvore (Operacija 27). Podmažite ležaje spojnice (Operacija 15). Nikada ne prosipajte prerađenu tečnost i ulje na zemlju. 3. oštećenja ili nesretnih slučajeva. 18 / 22 31 47 0. sistema za osvetlenje i signalizaciju (Operacija 6). Proverite zategnutost zavrtnjeva glave cilindra (Operacija 35). Izlijte kondenzat iz rezervoara pneumatskog sistema (Operacija 5). Proverite i ako je neophodno zategnite spoljašnje navojne spojeve glavnih sklopova (Operacija 40). 10. filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva (Operacija 7 i 22). 7. • kućištu menjača (Operacija 42). da ne dozvoli slabljenje pritegnitih spojeva. 9. Zapremine posuda u litrima Karter (ulja) motora Sistem za hlađenje motora Transmisija Pumpa za gorivo Glavni prenos prednjeg pogonskog mosta Kućićte gornjeg / donjeg koničnog zupčastog para reduktora prednjeg pogonskog mosta (svaki) Rezervoar ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje (zapremina hidrauličnog sistema) Rezervoari goriva (2 rezervoara po 85 litara svaki) Rezervoar tečnosti za lakše startovanje motora. zaustavite motor. nakupljanje prljavštine ili drugih nečistoća koje mogu biti uzročnici nepravilnog rada. Zamenite ulje u: ● karteru motora (Operacija 16).15 1. Poslušajte rad svih glavni sklopova (delova) traktora. UPOZORENJE! Ako nema posebnih uputstava. Proverite. pojave curenja goriva. Proverite zategnutost remena generatora (Operacija 8). Očistite mrežasti filter menjača (Operacija 15).9 22 (25) 170 0.25 2. i ako je neophodno. povećava se broj otkaza. naregulišite slobodni hod pedale spojnice. Proverite i ako je neophodno podesite hermetičnost prečistača za vazduh i usisnog voda (Operacija 23) 15. zaustavite traktor i povucite parkirnu kočnicu. Povratak na sadržaj Pregledajte i operite traktor. 11. pregleda ili regulisanju. očistite kleme. 4. Proverite stanje akumulatora. 6. sistema za upravljanje. Koristite specijalne posude za čuvanje i skladištenje ovih otpadnih materija. VAŽNO! Pridržavajte se pravila za pravilno i bezopasno skladištenje i čuvanje otpadnih materija. Rukovaoc je obavezan da svakodnevno proverava rad traktora. 16. 75 . Ako ste skidali štitnike uverite se u to da su vraćeni na mesto pre nego što počnete rad na traktoru. Prokontrolišite funkcionisanje motora. 14. požara. pre nego što pristupite bilo kojoj operaciji tehničkog održavanja.2 8. 5. 12.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ne pridržavanjem mera tehničkog održavanja značajno se smanjuje radni vek traktora. tečnosti i ulja. 2. kočnica i pneumatskog sistema (Operacija 24 i 26). 8.

2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 76 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.Belarus 1221.

sistema za upravljanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.Belarus 1221. kočnica i uređaja Izlivanje taloga iz filtera za grubo prečišćavanje goriva i rezervoara goriva Provera zategnutosti remena ventilatora Zavrtnji glavčine zadnjih točkova Pritisak vazduha u pneumaticima Čišćenje prečistača vazduha motora Čišćenje centrifugalnog filtera motora Čišćenje centrifugalnog filtera menjača Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta Čišćenje žičanog filtera ulja u menjaču Zamena ulja u motoru Zamena filtera ulja u motoru Podmazivanje ležaja spojnice Kinematički zglobovi hidrocilindra sistema za upravljanje Turbokompresor Provera zazora ventila motora Izliv taloga iz filtera za fino prečišćavanje goriva motora Hermetičnost spojeva prečistača vazduha motora Slobodan hod pedale spojnice Zazori na volanu Regulisanje kočnica Akumulator Mešač signala za regulaciju sile i pozicije Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Hermetičnost magistrale pneumatskog sistema Zamena filtera ulja hirauličnog sistema 77 Periodičnost svakih. časova 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 125 250 500 1000 2000 Uopšteno .3 Tabela tehničkog održavanja traktora Broj operacije na karti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Radna operacija Nivo ulja u motoru Nivo tečnosti za hlađenje u motoru Nivo ulja u rezervoaru hidrauličnog sistema i sistemu za upravljanje Nivo ulja u transmisiji Izlivanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Provera funkcionisanja motora.

4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja Povratak na sadržaj VAŽNO! Posle rada na tehničkom održavanju vratite na mesto sve prethodno skinute štitnike sa traktora. 53. 45. 48. pre nego što počnete ponovo sa radom. 43. 36 37. 54.trag prednjih točkova Zatezanje zavrtnjeva glave cilindra motora Filter vazduha na motoru Čišćenje filtera za grubo prečišćavanje goriva Zamena filtera za fino prečišćavanje goriva Zazori u kinematičkim zglobovima poluga sistema za upravljanje Provera i pritezanje spoljašnjih zavrtanjskih spojeva Turbokompresor motora Zamena ulja u transmisiji i rezervoaru ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Zamena ulja u glavnom prenosu i reduktorima točkova prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje desne podizne poluge podiznog mehanizma traktora Podmazivanje obrtnog vratila poluga podiznog mehanizma Provera brizgaljki motora Generator Podmazivanje okretnih rukavaca prednjeg pogonskog mosta Starter motora Provera brizgaljki motora Generator (sezonsko podešavanje) Pranje sistema za hladjenje motora Ispiranje pumpe za gorivo visokog pritiska Regulacija centrifugalnog prečistača motora Regulacija centrifugalnog prečistača menjača 10 125 250 500 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1000 2000 Uopšteno 8. 41. 44. 47. 50. 49. 52. 46. 38. 55.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Broj operacije na karti 32 33 34 35.Belarus 1221. 51. 40. 78 . 42. Periodičnost svakih. časova Radna operacija Čišćenje filtera grejača kabine Čišćenje generatora Uvlačenje . 39.

Nivo tečnosti za hlađenje motora UPOZORENJE! Sistem za hlađenje radi pod pritiskom koji se kontroliše ventilom u poklopcu hladnjaka. Slika 101. U protivnom višak ulja će sagorevati. uverite u to da je hauba čvrsto fiksirana u oslonacima kada je u gornjem položaju. kada se ulje u potpunosti slije u karter: . namesti te je u bravicu. Da bi spustili haubu: • podignite haubu. što omogućava njeno brzo pomeranje napred i dobijanje pristupa u zoni motora za obavljanje planiranih operacija tehničkog održavanja. što će dati lažnu sliku o velikoj potrošnji ulja i pojave ugljenmonoksida. VAŽNO! Ne dolivajte ulje iznad gornje oznake na pokazivaču. . Nivo ulja treba da je između gornje i donje oznake na pokazivaču.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Hauba Hauba je postavljena na zglobne veze u prednjem delu traktora. . Opasno je skidati poklopac kada je motor vruć.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada ili svakodnevno ako je potrebno Povratak na sadržaj OPERACIJA 1. Slika 100. Nivo ulja u karteru motora. obrišite ga i ponovo ga vratite na svoje mesto. Da bi podigli haubu: • povucite ka sebi ručicu (4) i podignite haubu (3) • zadržite haubu. oslobodite podupirač (1) i postavite ga u držač (2) • spustite haubu.Belarus 1221. VAŽNO! Ne dozvolite da motor radi sa nivoom ulja koje je ispod donje oznake na pokazivaču nivoa ulja. kako bi postepeno smanjili pritisak pre nego što potpuno skinete poklopac. Ako je neophodno dolijte ulje na usipno grlo (1) skinuvši poklopac (2). Proverite nivo ulja tako što postavite traktor na ravnu podlogu i tek kroz 3-5 minuta posle zaustavljanja motora. oslobodite podupirač (1) iz držača (2) i slobodni kraj stavite u oslonac (5) (pogled I) VAŽNO! Pre nego što počnete sa tehničkim održavanjem u zoni pod haubom. OPERACIJA 2.Izvadite merač ulja (3) s desne strane motora. 79 Slika 102. stavite na poklopac debelu tkaninu i polako odvrnite poklopac. Sačekajte da se motor ohladi. Čuvajte se opekotina od vrele tečnosti. i na strelicom označenom mestu pritisnite haubu rukama 8.Izvadite merač i odredite nivo ulja.

6 Provera posle svakih 125 časova rada Uradite sve gore navedene operacije plus sledeđe operacije: Povratak na sadržaj OPERACIJA 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pomoću izvijača podignite vratanca (2) koja su u gornjem prednjem delu haube. OPERACIJA 5. pridržavajući se uputstva opisana u ’’OPERACIJA 3’’. da bi zatvarač hladnjaka (3) bio pristupačan. Ventil treba da bude otvoren sve dok se potpuno ne izlije kondenzat i prljavština. tečnost u hladnjaku treba da je do gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. traktor treba postaviti na horizontalnu ravnu podlogu. kočnica. OPERACIJA 4. Ako je neophodno.Belarus 1221. Svi hidraulični cilindri. Proverite nivo ulja na providnom pokazivaču (1) (slika 103) koji je sa desne strane kućišta menjača. Proveravajte nivo ulja na providnom pokazivaču nivoa (1) koji je sa leve strane traktora. Nivo ulja u rezervoaru hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Pre provere nivoa ulja. Zatvorite ispustne zatvarače rezervoara za gorivo i filtera. opreme za osvetlenje i signalizaciju Motor treba da mirno i uravnoteženo radi u svim režimima rada. uključujući i zadnji treba da su sa izvučenim klipovima. primenite gore pomenute mere bezbednosti. 8. Ispustite kondenzat iz oba rezervoara i sa leve i sa desne strane traktora. proverite nivo tečnosti u hladnjaku. Zaustavite motor i zakočite traktor parkirnom kočnicom. kočnice i oprema za svetlosnu i zvučnu signalizaciju treba da su u ispravnom stanju. VAŽNO! Ne dozvolite da se nivo tečnosti smanji ispod 40 mm od gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. Nivo ulja ne treba da bude niži od 10 mm od oznake "П". Ispuštanje taloga iz filtera za gorivo i rezervoara goriva • • • Otvorite ispustni zatvarač (1) rezervoara za gorivo (2) i ispustni zatvarač (4) kućišta filtera (3). skinuvši poklopac (2) (slika 104) usipnog grla za ulje. Ako je neophodno. Sistem za upravljanje. skinuvši navojni poklopac (2). OPERACIJA 3. sistema za upravljanje. dolijte ulje do oznake "П". OPERACIJA 6. Slika 104. Talog odložite u specijalne posude i pravilno ga skladištite. dolijte ulje do oznake "П". 80 . Ispuštanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Povucite prsten (1) prema sebi i istovremeno na gore da bi otvorili ventil. NAPOMENA! Pri korišćenju radnih uređaja koje zahtevaju veće količine ulja. Provera nivoa ulja u transmisiji Slika 103. dolijte ulje do nivoa oznake "C". Slika 105. Provera rada motora. Ispustite talog i vodu dok se ne pojavi ispod zatvarača čisto gorivo. Nivo treba da je između oznaka "O" i "П".

pritegnite ih momentnim ključem momentom pritezanja od 360 do 500 Nm. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška Proverite zaprljanost papirnog uloška u filteru za vazduh i prostora kućišta filtera. Slika 106. Provera zategnutosti zavrtnjeva glavčine zadnjih točkova Proverite zategnutost četiri zavrtnja (1) glavčine zadnjih točkova i. Da bi postigli navedenu zategnutost remena popustite zavtranje (2) koji pričvršćuju generator. U tom slučaju treba oprati kontrolni filter (4) a uložak filtera (5) zameniti novim.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 107. Slika 109. podesite pritisak vazduha u pneumaticima prema opterećenju i datim preporukama u poglavlju 7. okrenite kućište generatora dok ne dobijete potrebnu zategnutost. Ako je neophodno. OPERACIJA 9. ako je neophodno.Belarus 1221. OPERACIJA 8. NAPOMENA! U slučaju da je radna sredina traktora sa povećanim nivoom prašine ovu operaciju treba raditi na svakih 20 radnih sati. Slika 110 81 . OPERACIJA 11. Provera pritiska u pneumaticima Proverite stanje protektora i pritiska vazduha u pneumaticima. Provera zategnutosti remena pogona ventilatora kod generatora Zategnutost remena ventilatora je dobra ako je ugib remena na sredini između remenice kolenastog vratila (radilice) (1) i remenice ventilatora u granicama od 30 do 33 mm. Za čiščenje filtera za vazduh i zamenu papirnog uloška uradite sledeđe operacije: • odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite uljno kupatilo (1) • odvrnite leptirastu navrtku (3) i izvadite uložak filtera (5) • proverite (bez vađenja iz kućišta (6)) čistoću uloška kontrolnog filtera (4) NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5). pri pritisku silom od 40 N. Pritegnite zavrtnje (2) koji pričvršćuju generator i zaštitni plašt generatora. OPERACIJA 10.

Ako je neophodno. skinite čašu rotora (3). OPERACIJA 14.. Navrtku za stezanje čaše zavrnite (ne previše). Operacija 15.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. Slika 113. 82 . Postavite kapu (2) i zategnite navrtku (1) momentom 35. Ako je neophodno očistite i properite mrežicu. Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili. Nemetalnom četkom odstranite sve naslage sa unutrašnjih zidova čaše rotora. Rotor treba lako da se obrće. Slika 112.. da potpuno legne čaša na rotor. Uhvativši za dugme (3) izvucite filter iz kućišta menjača.50 Nm. Skinite poklopac (6).Belarus 1221. Očistite sve delove od taloga i properite ih u dizel gorivu i produvajte sa vazduhom pod pritiskom. dolijte ulje do potrebnog nivoa kroz kontrolno usipni otvor. Mrežasti prečistač ulja menjača • Odvrnite i skinite poklopac (1). Pre sastavljanja čaše sa kućištem rotora namažite zaptivni "O" prsten s uljem za motor. krilca (7) i mrežicu filtera (8).7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 12 i 13. Slika 111.60 s treba da se čuje šum obrtanja rotora. To govori o tome da filter radi normalno. Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para Provera nivoa ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para se vrši tako što odvrnete zavrtanj-zatvarač (1) (slika 112) i nivo ulja treba da je do donjih navojaka navojno kontrolnog usipnog otvora za sipanje i kontrolu. Postavite delove za balansiranje na čašu i kućište rotora. Postavite šrafciger (5) ili šipku između kućišta i donje strane filtera kako bi zaustavili rotor (3) od obrtanja i pomoću ključa (4) odvrnite navrtku rotora. NAPOMENA! Posle zaustavljanja motora u toku od 30 . Čišćenje centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača • • • • • • • • • Skinite navrtku (1) i kapu (2).

Belarus 1221. Odvrnite maticu (1) i skinite skinite donji deo filtera (2) zajedno sa podloškama (3) i (9). propusni ventil (7)i oprugu (8). da je zaptivni prsten (7) postavljen s obe strane mrežastih žičanih elemenata NAPOMENA! Uvrćite leptir navrtku (4) dok ploča (10) ne bude u istom nivou sa čelom klipa (5). uložak filtera (6). Slika 116. Stisnite stezač (4). Podmazivanje aksijalnih ležaja spojnice • • Skinite popklopac (1) s leve strane kućišta spojnice. Skinite poklopac (2) ulivnog otvora i odrvrnite odlivni zatvarač (4). Postavite novi uložak filtera iobrnutim redosledom sastavite filter za ulje. Ako je neophodnozamenite podloške (3) i (9). Povucite parkirnu kočnicu. Podmažite podlošku (9) motornim uljem. Slika 115. Operite sve delove. Izlijte ulje u specijalnu posudu za skupljanje prerađenog ulja. Startujte motor i neka radi 1-2 minuta. • OPERACIJA 18. Zamena ulja u motoru • • • Slika 114. Zategnite maticu (1) momentim ključem momentom od 50 do 70 Nm. Properite mrežaste žičane elemente sa čistim dizel gorivom. Postavite traktor na ravnu površinu i ugasite motor. zakrenite stezač (4) tako da se 3 ispupčenja poklope sa žljebovima na kućištu (5). tako da se pomeri za 3 do 4 mm u kućištu (5). kontranavrtku (2) i navrtku s krilcima (4) sa vretena (9). oprugu (6).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • Odvrnite dugme (3). • • • • • Zagrejte motor do normalne radne temperature (ne manje od 70 °C). Pomoću mazalice 4-6 puta napumpajte (odgovarajućim kvalitetom maziva) na mazalici kućišta koja je uvrnuta u kućište ležaja. Sastavite filter obrnutim redom od rastavljanja. zaptivni prsten (7) i žičane elemente (8). Promena filtera ulja u motoru (istovremeno sa zamenom ulja u motoru) • • • • • • Odvrnite kućište filtera za ulje (5) zajedno sa uloškom filtera (6). Zavrnite nazad sklopljen filter za ulje sa 3/4 okretaja nakon dodira podloške (9) o kućište (10). 83 . Pravilno odložite ulje. klip (5). OPERACIJA 16. Vratite na mesto zatvarač (4) i kroz usipno grlo (1) nalijte sveže čisto motorno ulje (propisanih karakteristika) do gornje oznake pokazivača ulja (3). Skinite ploču (10). Skinite stezač (4). Proverite nivo ulja pokazivačem (3). kako je ranije opisano u "OPERACIJA 1" Ako je neophodno dolijte ulje do potrebnog nivoa. OPERACIJA 17. Vratite na mesto poklopac (2) ulivnog otvora. NAPOMENA! Uverite se u to.

. Za regulaciju ventila popustite kontranavrtku (1) zavrtnja (2).. 11 i 12-tog ventila (računajući ventile od strane ventilatora). Regulaciju zazora obaviti sledećim redom: Slika 119. OPERACIJA 20. Podmazivanje izvršite mazivom odgovarajućeg kvaliteta i potrebnom količinom maziva. • Skinite poklopac glave cilindara i proverite zatezanje držača osovinice klackalice obrtnim momentom 60-90 Nm. • • • Okrenite radilicu za 360°. (2) i (3). • Obrnite radilicu motora do trenutka preklapanja ventila 1-vog cilindra (usisni ventil počinje da se otvara. podesite preklapanje ventila 6-tog cilindra i naregulišite zazore 1. Zavrnite zatvarače (1). 84 . Višak maziva može da dospe unutar kućišta na frikcione delove spojnice koji se ne podmazuju. Ako je neophodno.40. 6. izduvne grane (3) i nosača auspuha (2). zategnite spojeve pomoću momentnog ključa momentom od 35 do 40 Nm. 8.za usisne ventile 0. 5. Slika 118. 10.45 mm.30 mm.. . 2. Slika 117. 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje NAPOMENA! Ne prepunjavajte kućište sa mazivom. prethodno proverivši zatezanje zavrtnjeva glave cilindara (Operacija 35).za izduvne ventile 0. Posle regulisanja zazora zategnite kontranavrtke (1) i vratite na mesto skinute delove OPERACIJA 22. Izlivanje taloga iz filtera za fino prečišćavanje • • • Popustite za 1 do 2 obrtaja zatvarač (1) za ispuštanje vazduha. Provera zazora ventila motora i podešavanje NAPOMENA! Proveru zazora radite na hladnom motoru. postavite merni listić (3) između stabla ventila (5) i klackalice (4) zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2) dok se ne dobije potreban zazor mernog listića. Podmazivanje zglobnih spojeva cilindara sistema za upravljanje Mazalicom podmažite zglobne veze cilindra na otvorima za mazalicu (1) i sa leve i sa desne strane prednjeg pogonskog mosta (4 mesta za podmazivanje). OPERACIJA 19. Odvrnite zatvarače (2) i (3) u donjem delu filtera i izlijte talog dok ne poteče čisto gorivo. Provera zategnutosti spojeva turbokompresora Proverite zategnutost spojeva turbokompresora (1).. a izduvni završava zatvaranje) • Podesite zazore 3. NAPOMENA! Zazori između klackalice i ventila na hladnom motoru treba da su: .Belarus 1221.0.25. i stegnite ih. 8 i 9-tog ventila.0.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati Povratak na sadržaj Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 20. 4.

Suviše mali hod dovodi do proklizavanja lamela spojnice. OPERACIJA 24. • Obrćući viljušku (3) podesite da se poklope otvori u viljušci i polugi (1). Regulacija slobodnog hoda pedale spojnice Slobodan hod pedale spojnice treba da bude u granicama od 30 do 40 mm. pregrevanja i habanja delova spojnice. Slika 123. da se dodirnu potisni ležaj i poluge. Za regulaciju slobodnog hoda pedale spojnice treba uraditi sledeće: • Izvadite rascepku. • Odvrnite zavrtanj (8) dok pedala (6) ne dodirne deo kabine. U slučaju zapinjanja pedale naregulišite oprugu servouređaja (7) zavrtnjem (8) ili izmenite položaj konzole (9) okrenuvši je u odnosu na osu zavrtnja za pričvršćivanje. U suprotnom. naregulišite hod pedale leve radne kočnice. leve radne kočnice.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 23.Belarus 1221. poluga sistema za upravljanje. zategnite navrtke poluga za okretanje i odstranite zazore u nosaču volana. tada motor mora da stane (da se ugasi) • Ukoliko motor ne stane (ne ugasi se). OPERACIJA 25. • Okrenite ručicu (1) u suprotnom smeru kazaljke na satu do kraja. NAPOMENA! Suviše veliki slobodan hod pedale ne dozvoljava da se potpuno usključi spojnica i otežan je izbor stepena prenosa.5 okretaja (tj. zatim zavrnite viljušku za 5 do 5. Regulacija hoda pedale radnih kočnica i parkirne kočnice Pun hod pedale za kočenje pri sili pritiska na pedalu od 120 N treba da je u granicama 110-120 mm. 85 Slika 121. OPERACIJA 26. • Zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2). izvucite rukavac (2) i odvojte polugu (5) od ručice (1). Slika 122. • Ponovite ovu operaciju za desnu pedalu radne kočnice. skratite polugu). naregulišite kočnice na sledeći način: • Popustite kontranavrtku (3) zavrtnja za regulaciju (2). U suprotnom slučaju odstranite zazore u zglobnim vezama hidrauličnog cilindra. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane • • • • Skinite monociklon i očistite njegove unutrašnje površine. • Zategnite kontranavrtku (4) i sastavite delove suprotno od onog kako ste ih rastavili. • Popustite kontranavrtku (4). VAŽNO! Uverite se u to da se pedala spojnice precizno vraća od kraja do kraja slobodnog hoda. Pokrenite (upalite) motor Podesite gas (na leru) tako da broj obrtaja motora bude oko sredine Zatvorite usisnu cev (1) prečistača vazduha. . Regulacija slobodnog hoda volana Slobodan hod volana pri radu motora ne treba da bude veći od 25 °. pronađite mesto na kome dolazi do propuštanja vazduha (pušta negde na dihtungu) Slika 120.

Ako je traktor opremljen pneumatskim sistemom i radi sa prikolicama koje su opremljene pneumatskim kočnicama. NAPOMENA! Hod leve pedale radne kočnice treba da bude nešto manji da bi se obezbedilo istovremeno aktiviranje kočnica pri kočenju sa blokiranim pedalama. a zatim se obratite lekaru. • Zavrtanjem ili odvrtanjem zavrtnja (3) postignite to da se pri sili na poluzi (1) od 200 N. koja ako dospe na kožu.Belarus 1221.popijte velike količine vode ili mleka. VAŽNO! Pri blokadi pedala kočnica neujednačenost kočenja točkova treba da je manja od 1 m (po otisku. 86 . Slika 125. • Zategnite kontranavrtku (2) i (8). izvršite podešavanje pneumatske kočnice na sledeći način: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. properite ih velikom količinom čiste vode. na odeću ili oči izaziva opekotine. • Obrtanjem zavrtnja za regulaciju (3). zaustavite motor i blokirajte zadnje točkove od napred i od nazad: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. potpuno uključi parkirna kočnica na četvrtom zupcu sektora (A): • Posle podešavanja učvrstite zavrtanj (3) sa kontranavrtkom (2). Slika126.obilno ih perite vodom u trajanju od 15 min. Ne dozvolite da plamen ili iskre vatre dođu u zonu elektrolita . Akumulatori UPOZORENJE! U akumulatoru je sumporna kiselina. tragu kočenja). Parkirna kočnica treba da je potpuno uključena pri položaju poluge (1) na četvrtom zupcu sektora (A). • Okrenite polugu (5) tako da se otvor na njegovom desnom ramenu poklopi sa gornjim prorezom "B1" poluge (4) i sa prorezom "B2" poluge (3). Pre regulacije parkirne kočnice postavite traktor na ravnu podlogu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 124. Ako kiselina dospe na spoljašnje delove tela. Ako dospe unutra . • Podesite vuljušku (7). Pri radu sa akumulatorom nosite zaštitne naočare i rukavice. Punite i odložite akumulatore u prozračnu prostoriju sa ventilatorom.to može izazavati eksploziju. • Popustite kontranavrtke (2) i (8) i skinite čivije (6). Ako dospe u oči . postavite čiviju (6) i osigurajte je rascepkom. OPERACIJA 27. • Popustite kontranavrtku (2) sa zavrtnja za regulaciju (3) parkirne kočnice (sa desne strane traktora). podesite hod poluge (1) tako da se parkirna kočnica potpuno uključuje na 3-em ili 4tom zupcu sektora "A".

OPERACIJA 30. OPERACIJA 31.5 bar-ra (prema pokazivaču pritiska na komandnoj tabli) i zaustavite (ugasite) motor. Provera hermetičnosti magistrale pneumatskog sistema • • Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu na 6 do 6. Kada skidate zatvarače očistite naležuće površine.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • • Slika 127. Stavite novi filtrirajući element i sklopite filter obrnutim redosledom kako ste ga rasklopili. Proverite da se ručica mešača signala (1) slobodno okreće u opsegu između oznaka "I" i "III" kružne skale. poklopac (1) i izvucite element za filtriranje pomoću graničnika (4). pro-perite ih sredstvom za pranje i produvajte sabijenim vazduhom. U protivnom. Skinite navrtke (3). Održavajte akumulatore u čistom i suvom stanju. Zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema NAPOMENA! Svaka sledeća zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema je posle svakih 1000 radnih sati. Pre nego što dodate destilovanu vodu. Gustina treba da odgovara gustini potpuno napunjenog akumulatora. namažite klemne tehničkim vazelinom i očistite ventilacione otvore na zatvaračima (1). Uverite se da je akumulator dobro pričvršćen. obratite se stručnom servisu gde će se izvršiti potrebno podešavanje. • Sastavite filter onako kako ste ga rastavili. OPERACIJA 29. Proverite da izvodi (2) i zatvarači (1) budu čisti. Ako je neophodno. 87 . • Izvadite filtrirajuće elemente. dodajte destilovanu vodu.5 bara. Stavite filter na svoje mesto u rezervoar hidrauličnog sistema. Slika 129. • Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). Ako je neophodno. pronađite mesto gubitka vazduha i odstranite neispravnost. Properite kućište (6) sredstvom za pranje. OPERACIJA 28. Slika 130. graničnik (4) i filtrirajući element (5). Proverite na manometru da pad pritiska za 30 minuta ne bude veći od 0. Ako se ručica ne kreće na ovaj način. zatvorite ga poklopcem (1) i učvrstite zavrtnjima (2). Proverite nivo elektrolita. Treba da je za 12-15 mm iznad zaštitne mrežice (ili između oznaka za nivo na providnom delu kućišta akumulatora). Upravljanje mešačem signala regulacije sile/pozicije (ako je ugrađen) Podignite zadnji podizni uređaj u krajnji gornji položaj. proverite gustinu elektrolita u svakoj ćeliji akumulatora. • • • • • Skinite zavrtanje (2).Belarus 1221. obrnutim redom. Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Za čišćenje filtrirajućih elemenata: Slika 128.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 32. Čišćenje filtera sistema za grejanje i ventilaciju kabine NAPOMENA! U vlažnim uslovima rada, na primer, rano ujutru, ne uključujte ventilator, jer ovlažene čestice prašine teško će te odstraniti. • • • Podignite krov kabine (1). Skinite dva zavrtnja i poklopac filtera (2) zajedno sa dva filtrirajuća elementa (3). Lako protresite filtrirajuće elemente kako bi istresli čestice prašine.

Slika 131.

BUDITE PAŽLJIVI DA NE OŠTETITE FILTER.

• Očistite filter pomoću sabijenog vazduha pod pritiskom manjim od 2 bara. Crevo držite na rastojanju većem od 300 mm od filtera, kako ne bi oštetili papirne filtrirajuće elemente. Pri čišćenju pravac struje vazduha kroz filter treba da je u suprotnom smeru od kretanja vazduha pri radu, koji je označen na filteru. • Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.
NAPOMENA! Pri radu traktora u uslovima povećane prašine, čistite filter češće. Održavanje ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine U cilju efikasnog rada ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine treba uraditi sledeće: 1. Posle sipanja tečnosti za hlađenje treba startovati (upaliti) motor i u kabini traktora ručice (1) koje se nalaze i na levoj i na desnoj strani ne otvaramo sve dok temperatura rashladne tečnosti ne dostigne 5060°C, traktor radi na srednjim brojevima obrtaja, otvaramo ventil (1) na levoj strani kabine radi punjenja grejača sa tečnošću. 2. Uverite se da tečnost cirkuliše, otvorite slavinu (2) na desnoj strani kabine traktora. Grejač je već trebao da počne da greje. Zbog ovoga doći će do pada nivoa rashladne tečnosti u hladnjaku motora. 3. Dopunite hladnjak rashladnom tečnošću, OPERACIJA 2 4. Radi što bržeg zagrevanja kabine startujte (upali te) ventilator za grejanje i otvorite klapne za ventilaciju 5. U slučaju ispuštanja rashladne tečnosti iz sistema za hlađenje i sistema za grejanje potrebo je da traktor postavite na horizontalnu podlogu, otvorite obe slavine (1) za sistem grejanja u kabini (i sa leve i sa desne strane), skinite poklopac hladnjaka, izvadite sa obe strane vijke (2) i otvorite slavine na hladnjaku i na motoru. NAPOMENA! U hladnom vremenu a u cilju izbegavanja smrzavanja sistem grejanja produvajte kompresovanim vazduhom, pre toga zatvorite slavine na hladnjaku i na motoru i stavite nazad čep na hladnjak. 6. U toplom vremenu prilikom ventilacije slavine (1) treba da budu zatvorene. 7. Čišćenje filtera treba raditi na 125 radnih sati Slika 132. OPERACIJA 33. Čišćenje generatora Očistite generator od prašine i prljavštine. Proverite, i ako je neophodno, zategnite zavrtnje (1) za pričvršćivanje generatora. Proverite stanje i zategnutost klemni generatora (2). Slika 133.

88

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 34. Uvlačenje (trag) prednjih točkova Uvlačenje (trag) prednjih točkova treba da je u granicama 2-6 mm. Ako je neophodno, podesite prema datim preporukama. Slika 134.

8.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati Povratak na sadržaj
Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 35. Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora radite samo na zagrejanom motoru, sledećim redosledom: • Skinite poklopac klackalica, • Skinite poklopac glave cilindara i osovinu klackalica, sve zajedno. • Pomoću moment ključa, proverite i dotegnite zavrtnje glave cilindara redosledom kako je pokazano na slici. Moment pritezanja zavrtnjeva treba da je u opsegu 190-210 Nm. • Proverite zazore ventila i, ako je potrebno, podesite ih saglasno uputstvu koje je dato u Operaciji 21 ovog poglavlja • Vratite sve nazad obrnutim redosledom NAPOMENA! Prvo dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora treba obaviti posle uhodavanja (razrade) traktora OPERACIJA 36. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška • • • Skinite monociklon (7), očistite sito, i unutrašnji deo od prašine i prljavštine Odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite kućiđte (4) Skinite uložak fitera (5). Proverite i stanje kontrolnog filtera (4).

NAPOMENA! Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5) (pocepan papirni uložak, ili odvajanje dna filtera). NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Ako uložak filtera nije pocepan, izduvajte ga kompresovanim vazduhom prvo iznutra, kasnije sa spoljne strane. VAŽNO! Da bi se izbeglo oštećenje papirnog uloška pritisak komprimovanog vazduha nesme da bude veći od 0,2 bar-a. Pravac mlaza komprimovanog vazduha treba da bude pod kosim uglom u odnosu na filter. Nije dozvoljen dodir filtera sa uljem (da se ne bi zaprljao) kao ni njegovo cepanje. Ako čišćenje komprimovanim vazduhom nije dovoljno, tada operite fiter sredstvom za pranje. Koncentracija sredstva za pranje treba da je 0,02%. Stavite filter u posudu sa sredstvom za pranje 30 min, zatim intenzivnim mućkanjem i oblivanjem u istom tom rastvoru 15 min perite fiter. Filter isperite čistom vodom temperature 35 do 45˚C, zatim ga sušite 24 sata. VAŽNO! Ne čistite fiter sagorelim gasovima i ne perite ga u ulju. Slika 135.
89

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

• • • •

Očistite dno filtera i izduvnu cev filtera Proverite ispune (za dihtovanje) na fiteru Proverite položaj fitera u kućištu (da li je pravilno postavljen), i ručno stegnite leptiraste navrtke Uradite (OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane)

OPERACIJA 37. Filter za grubo prečišćavanje goriva Properite filter za grubo prečišćavanje goriva na sledeći način: • Zavrnite slavinu rezervoara goriva. • Odvrnite zavrtnje (1) koji pričvršćuju čašu (3) i skinite čašu. • Skinite filtrirajući deo sa mrežicom (2) izvadivši ga iz kućišta. Slika 136. • Properite sve delove u dizel gorivu. • Sastavite sve delove filtera obrnutim redom kako ste ga rastavili. • Otvorite slavinu rezervoara goriva i napunite sistem. • Odstranite vazduh iz sistema za gorivo kako je to opisano u "Operaciji 38". OPERACIJA 38. Zamena filtrirajućeg elementa filtera za fino prečišćavanje goriva • • odvrnite filtere (1) Slika 137. rastavite oba filtera (1) sledeći uputstva: • odvrnite navrtku (5), zajedno sa dnom filtera (3) i prstenovima (2) i (4) • stezač (6) gurnite unutra 3-4 mm ispod poklopca (8) sve dok se stezač ne uskladi sa ibočinama na poklopcu • iz poklopca (8) izvadite steač (6), papirni filter (uložak) (7) i oprugu (9) • properite unutrašnji deo poklopca kao i sve delove čistim dizel gorivom promenite papirni filter (uložak) (7) i obrnutim redosledom sklopite filter proverite stanje prstenova (2) i (4) i po potrebi ih zamenite navrtku (5) stegnite momentom od 30 – 40 Nm prsten (4) namažite motornim uljem i svaki filter okrenite za ¾ kruga sve dok prsten ne ukoči u kućište

• • • •

VAŽNO! Zakretanje filtera (1) u kućištu je dozvoljeno samo ručnom snagom. VAŽNO! Posle čišćenja ili zamene filtrirajućeg elementa (ili posle pražnje-nja goriva iz rezervoara) neophodno je ukloniti vazduh iz sistema pre nego startujete motor. Uklanjanje vazduha iz sistema: • izvrnite vijak (5) za 2 do 3 okretaja, sve dok se iz napojne pumpe neotkloni sav vazduh • na kućištu filtera za fino prećišćavanje (4) izvrnite vijak (3) za 2 do 3 okretaja • sa ručnom napojnom pumpom (2) napunite sistem gorivom, sve dok se ne pojavi gorivo bez mehurića, zavrnite vijak (3) na filteru za fino prečišćavanje kao i vijak (5). Zavrnite pumpicu (2) na ručnoj napojnoj pumpi. Slika 138.

90

Skinite usipni i izlivni čep (1) iz kućišta zadnjeg mosta i menjača i izlijte ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. .kućište menjača.kućište spojnice. Slika 141. Produvajte turbokompresor suvim sabijenim vazduhom i vratite ga na mesto.rukavci poluosovina. OPERACIJA 40. • Navrtke prirubnica kardanskog vratila. Ako postoje zazori u zglobnim vezama uradite sledeće: • skinite osiguravajuću žicu (3).polušasija • Polušasija . • Kućište zadnjeg mosta . • Kućište menjača . Zamena ulja u transmisiji i u hidrauličnom sistemu • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i transmisiju Postavite traktor na ravnu podlogu. i ako je potrebno. uklonite vazduh iz magistrale. Zglobne veze poluga sistema za upravljanje Pri radu motora okrenite volan na obe strane da proverite slobodan hod i zazore u zglobnim vezama (1) poluga sistema za upravljanje (4).kućište zadnjeg mosta. pritegnite najodgovornije zavrtanjske veze: • Navrtke prednjih i zadnjih točkova i zavrtnje glavčina zadnjih točkova • Prednji most . OPERACIJA 39. • zategnite navojni čep (2). • Navrtke prirubnica prednjeg kardanskog vratila. • Navrtke osigurača kućišta prednjeg pogonskog mosta. kako bi izbegli kontakt sa vrelim uljem.kućište spojnice. rastavite zglobne veze i zamenite istrošene delove. Slika 142. Pravilno odložite prerađeno ulje.držač podiznog mehanizma. • Kućište spojnice . • Prednji i zadnji oslonci kabine.Belarus 1221. Neka se motor vrti 10-15 s i zatim zategnite navrtku. • Motor . OPERACIJA 41. Slika 140. Spoljne zavrtanjske veze Proverite. • Kućište zadnjeg mosta . 91 PAŽNJA! Budite oprezni. spustite oruđe i ugasite motor. popustite navrtku (1) cevi visokog pritiska za gorivo svake brizgaljke i zavrtite motor star-terom. Turbokompresor Skinite kompletan turbokompresor i stavite ga na dva sata u kadu sa dizel gorivom. OPERACIJA 42.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 139. NAPOMENA: Ako je startovanje motora otežano. NAPOMENA! Ako zatezanjem navojnog čepa nisu odstranjeni zazori u zglobnim vezama. • osigurajte čep žicom (3). Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte točkove od pomeranja podupiračima.

proverenih i podesenih za hitne potrebe. Vratite na mesto i pritegnite vijke za ispuštanje ulja (1). Napumpajte 4-6 puta dok se ne oseti otpor. OPERACIJA 44. sve dok se mast ne pojavi iz zazora. brzo se obratite lekaru. Vratite na mesto i pritegnite kontrolno-ulivne vijke (2). Slika 145. Za proveru koristite papir ili karton. Podmazivanje čaure pomerljivog vratila podiznog mehnizma Podmažite mazalicom na dva mesta za podmazivanje koja su na držačima podiznog mehanizma.Belarus 1221. Pre startovanja motora pritegnite sve spojeve magistrale za gorivo. Vratite na mesto poklopac ulivne grane. Naspite propisano ulje u kućište do donje ivice otvora za ulivanje. Nosite zaštitne naočare. Pre rada na magistrali goriva zaustavite motor da bi se smanjio pritisak. Slika 144. Pri štrcanju goriva na kožu i povređivanju. OPERACIJA 43. Provera brizgaljki motora VAŽNO! Brizgaljke treba da su očišćene i podešene u specijalnoj servisnoj radionici UPOZORENJE! Dizel gorivo je pod velikim pritiskom u brizgaljki i može biti uzročnik ozbiljnih povreda pri proveri rada brizgaljke rukom. OPERACIJA 45. Podmazivanje ležaja desne podizne poluge podiznog mehanizma Pomoću mazalice podmažite mehanizam za regulisanje dužine desne podizne poluge na otvoru za podmazi-vanje (jedno mesto).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Vratite na mesto izlivni čep i napunite transmisiju svežim uljem do oznake "П" (Operacija 3 i 4) na prozorčiću pokazivača ulja. Slika 147. Zamena ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i glavnog pogona • • • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i ulje u kućištu prednjeg pogonskog mosta. Pravilno odložite prerađeno ulje. u suprotnom može doći do trovanja krvi. NAPOMENA! Ulje treba menjati i u periodu sezonskog održavanja. 92 . NAPOMENA! Dobro je imati rezervni komplet brizgaljki. Postavite traktor na ravnu površinu. Slika 146. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte zadnje točkove od pomeranja podupiračima od napred i od pozadi Skinite kontrolno-ulivne vijke (2) kao i vijke za ispuštanje ulja (1) i ispustite ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. OPERACIJA 46.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Skinite i zamenite brizgaljke. Pritisak četkica na kolektor treba da bude u opsegu 0. na sledeći način: • Pri skidanju ili podešavanju bilo kog dela sistema za gorivo upotpunosti očistite dodirne radne površine. Generator • • • • Popustite zavrtnje (1) i (2). Dozvoljeni zazori u ležajevima su: • aksijalni . Starter motora • • • • • Očistite starter od prašine i prljavštine. očišćene i podesene brizgaljkekao i sve skinute delove suprotnim redosledom od gore opisanog. 8. Zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki. Proverite obrtanje rotora generatora (da li se lako okreće) i zazore u ležajima (istrošenost ležaja). Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta treba raditi na svakih 250 radnih sati.ne veći od 0. proverene. Ako je njihova visina 10 mm zamenite ih novim. skinite generator i pošaljite ga na servisiranje u radionicu. stegnite ih momentom od 20 do 25 Nm.10 Posle svakih 2000 časova rada Povratak na sadržaj Uradite operacije prethodnog tehničkog održavanja plus sledeće: OPERACIJA 49. i to mazivom masti "Litol-24" ili drugom odgovarajućih karakteristika. da se četkice (5) slobodno pomeraju u držačima.20 mm. U suprotnom zamenite držač četkica. Proverite stanje površina kolektora (3).00 daN. četkica (5) i opruga (4). kako je dato u "OPERACIJI 38". • Odvrnite navrtku (5) i odvojte vodove goriva pod visokim pritiskom (4) od brizgaljki (2) i pumpe visokog pritiska za gorivo (nije prikazana na slici). stegnite sa 2-3 trzaja.75-1. • Skinite šest zavrtnjeva (1) odvodne magistrale i skinite odvodne vodove goriva.ne veći od 0. • radijalni . 93 . • Vratite. • Na četiri mesta za podmazivanje (1) treba 4 do 6 puta upumpati mazivo • Na mestu za podmazivanje (2) (ima dva mesta za podmazivanje) dotle treba poniti mazivom dokmazivo ne probije na suprotnom kraju kao i na mestu prethodno izvađenog vijka Slika 149. OPERACIJA 47. Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2).03 mm. • Pošaljite brizgaljke u radionicu na proveru i servisiranje. OPERACIJA 48. okrenite generator bloku motora i skinite pogonski remen (3) sa remenice generatora (4). Uverite se u to.Belarus 1221. Ukoliko su zazori veći. • Uklonite vazduh iz sistema. • Skinite vodove za gorivo (4). • Skinite zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki i brizgaljke (2). Slika 148.

. i napunite sistem sa unapred pripremljenim rastvorom • Pokrenite motor. zaustavite motor i nađite gde je kvar. Obrnutim redosledom vratite na mesto i sastavite.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Ako postoji značajno habanje ili ako su površine kolektora nagorele. Pranje vršite sledećim redosledom: • U hladnjak motora sipajte 2 litre kerozina. Skinite pumpu za gorivo i dostavite je u specijalizovani servis radi podešavanja. Ako ima nagorevanja. isperite ga u ćistom gorivu. te ga izduvajte komprimovanim vazduhom. Slika 152. OPERACIJA 52.11 Opšte tehničko održavanje Povratak na sadržaj OPERACIJA 54. • • VAŽNO! Regulacija opreme i delova sitema za napajanje gorivom od strane rukovaoca (vlasnika) je dovoljan razlog za gubljenje garancija proizvođača.10 MPa. a prethodno skinite navojni čep (nije pokazan).Belarus 1221. Pomoću odvrtača odvrnite regulacioni zavrtanj (1). Preko vijka (1) koji se nalazi na zadnjem poklopcu generatora se podešava (sezonski) napon koji daje generator. Pranje sistema za hlađenje Za pranje sistema za hlađenje koristite 50-60 grama sode kalcijuma na 1 litar vode. izvadite odušni ventil. očistite sa sitnozrnom šmirglom. neka radi 8-10 sati. 94 . Generator Slika 151. Jedan od načina da povećate pritisak je regulacija redukcionog ventila centrifugalnog filtera. Pranje odušnih ventila Skinite kućište odušnog ventila (1). OPERACIJA 51. 8. OPERACIJA 50. Regulacija pritiska ulja u sistemu za podmazivanje motora Ako pri nominalnom režimu rada motora pri nominalnoj temperaturi (80. Provera i regulisanje ugla predubrizgavanja goriva radi se u specijalizovanim servisnim radionicama. zatim ispustite smesu iz sistema i isperite ga čistom vodom OPERACIJA 53. • Proverite stanje kontakta elektromagnetnog relea. Slika 153. Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo treba da bude 16° pre gornje mrtve tačke.100 °C) pritisak ulja padne ispod 0. pošaljite starter u radionicu na remont.. Slika 150.

Slika 154.1. Ventil (12) podešen je na pritiska 0. Jesenje-zimsko čuvanje (lagerovanje) traktora. 1d. čuvanja (lagerovanja) Povratak na sadržaj 1. čuvanje (lagerovanje) je duže od dva meseca 2.Čuvanje (lagerovanje) traktora Povratak na sadržaj Traktor treba čuvati (lagerovati) po propisanom režimu u zavisnosti od toga da li je jesenje-zimsko ili za vreme između sezonskih poslova. 1e i 1f tačkama 2. a agregate čuvati u zatvorenim prostorijama.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 55. Dozvoljeno je i čuvanje (lagerovanje) traktora i na specijalnoopremljenom otvorenom prostoru ako je urađeno propisno konzerviranje. Ventil (7) održava pritisak ulja ispred rotora centrifugalnog filtera.7 MPa. U slučaju čuvanja (lagerovanja) na tehnički vremenski period ili na kraći vremenski period pripremu treba odraditi odmah a u slučaju čuvanja (lagerovanja) na duži vremenski periodpripremu treba izvršiti u roku od 10 dana.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 1. čuvanje (lagerovanje) je od 10 dana do dva meseca • na duži vremenski period. 9. 9. zaustavite traktor i obratite se mehaničaru. traktor treba da je u zatvorenoj prostoriji ili pod nastrešnicom.2 ±0. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 1. bez skidanja pojedinih delova ili agregata. Svaki otvor ili rupa kroz koji može da prođe atmosferska voda treba zatvoriti. 9. proveriti nivo tečnosti i koncentraciju koja treba da je u propisanim granicama U slučaju niskih temperatura ili produžavanja vremenskog perioda čuvanja (lagerovanja) izvadite akumulatore i premestite ih u zatvorenu prostoriju. Ako je pritisak upola manji. 95 . Traktor možete čuvati (lagerovati): • na tehnički vremenski period. Regulacija sigurnosnih ventila centrifugalnog filtera menjača Ventil (2) održava pritisak ulja u sitemu u granicama 0. On treba da je 0. podesite ventil (2) pomoću ubacivanja dodatnih podmetača (5) između opruge (3) i zatvarača (6).9. 3. čuvanje (lagerovanje) nije duže od 10 dana • na kraći vremenski period. Podesite ventile pomoću podmetača (9) i (11). Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti) Povratak na sadržaj 9.0 MPa.3 Kraći vremenski period. ne treba prekrivati gume i druge delove 3.75 MPa.. Pripremu za čuvanje (lagerovanja) treba izvršiti po uputstvima datim za duži vremenski period i to navedenim pod 1c. ako su pojedini agregati skinuti sa traktora njihova mesta moraju biti propisno zaštićena. prekriti 3.Belarus 1221. Pre odlaganja traktora treba izvršiti propisano tehničko održavanje 4. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti 2.. VAŽNO: Ako je pritisak pao ispod 0.05 MPa i održava pritisak ulja u menjaču sistema za podmazivanje. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti).

skroz hermetički zatvorite otvor za dolivanje goriva. akumulatore i lagerujte ih u skladištu h. vetra. Zatim ga startujte i pustite da radi 5-10 minuta stim da postepeno povećavate broj obrtaja motora od minimalnog (ler) do maksimalnog. pokrenite motor (anlasujete) 15-20 sekundi i to uradite dva puta da bi izvršili konzervaciju vratila motora g. anlaser. svetla. rezervoara hidrauličnog sistema i sistema za upravljanje. proverite stanje kolenastog vratila tako sto će te samo na kratko pokrenuti motor (anlasovati) i uveriti se da nigde nekaci i da se ne obrće teško. popravite mesta gde je oštećena farba b. otvorite maksimalno dovod goriva (papučicu goriva stisnite sroz). a ako se nalazi samo pod nastrešnicom onda proveru vršite mesečno. konzervirajte zadnji podizni mehanizam. Ako se traktor nalazi u zatvorenoj prostoriji onda dvomesečno proveravajte stanje traktora. uradite na traktoru operacije koje su navedene u održavanju posle 500 radnih sati 5. iz svih mesta taložnika ispustite ulje i po potrebi dospite novo ulje do određenog (propisanog) nivoa 4. motor. očistite i operite traktor. podmažite sva mesta za podmazivanje d. sa traktora skinite generator.Belarus 1221. izvršite konzerviranje sistema za napajanjegorivom kao i vratila motora na sledeći način: . menjača. Klocne postavite ispod prednjeg i zadnjeg pogonskog mosta 3. napunite rezervoare gorivom kao i sistem za hlađenje rashladnom tečnošću 6. reduktora točkova i glavnog prenosa prednjeg pogonskog mosta. snega traktor odmah treba pregledati 6. ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i naspite oko 5 litara konzervacionog goriva f. treba odmah ispraviti uočena odstupanja Mesečno treba proveravati akumulatore koji su odloženi u zatvorenoj prostoriji i po potrebi ih dopuniti. 8.zatvorite dovod vazduha u motor. čuvanja (lagerovanja) 1. i naspite sveže čisto ulje e. i u slučaju bilo kakvih smetnji otklonite ih odmah 96 . izvršite dekonzervaciju motora i sistema za napanje gorivom 7. sistema grejanja kabine kao i iz rezervoara za vodu c. Ključem zaključajte kabinu traktora 5. ispustite vodu iz sistema hlađenja. tako da budu odignuti od podloge 8-10 cm.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja Povratak na sadržaj Da bi vratili traktor u rad posle dužeg perioda mirovanja uradite sledeće operacije: 1. Smanjite pritisak u pneumaticima do 70 % od normalnog radnog pritiska i skinite ih 4. sa spoljnih strana uklonite konzervacionu materiju 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 9. Pre odlaganja traktora na duži vremenski period treba uraditi sledeće operacije: a.4 Duži vremenski period. mesta skinutih agregata kao i druge otvore da bi ste izbegli uticaj spoljne sredine (okoline) 2. da bi konzervaciona materija dospela do svih delova pumpe kao i brizgaljki (dizni) . razrađujte motor 10-20 minuta. Ako se u toku pregleda a za vreme čuvanja (lagerovanja) uoče određena odstupanja od konzervisanog stanja. Podignite prednje i zadnje točkove traktora i postavite ih na klocne da bi se rasteretili pneumatici. U slučaju jake kiše. izpustite ulje iz kartera motora. usisni i izduvni otvor. a drugi kraj gumenog creva stavite u konzervacionu materiju. 9.stavite gumeno crevo na grubi prečistač goriva. skinite zaštitne poklopce stavljene za vreme konzerviranja i vratite skinute uređaje koje će te prethodno očistiti od prašine i nečistoća 3. mehanizam za upravljanje. hidraulični sistem. operiti rashladni sistem motora i očistite ga od kamenca. zatim ručnom pumpom napunite sistem konzervacionim gorivom. Maziva mast je Solidol ili druga odgovarajućih karakteristika i. prednji i zadnji mehanizam za promenu širine traga (točkova). stratujte motor i pustite ga da radi 4-5 minuta. zadnji izvod priključnog vratila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful