Belarus 1221.

3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

MTZ – 1221.3
Uputstvo za rukovanje i održavanje

21000 Novi Sad,Filipa Višnjića br 10 TEL. ++381 21/524 844,524 557,Fax ++ 381 (21)523 772

AGROPANONKA MTZ FINKE

1

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Sadržaj
Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.3 1. Uvod 1.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI 1.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake 2. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora 2.1 Opšta uputstva 2.1.1 Priprema traktora za rad 2.1.2 Stavljanje traktora u pogon 2.1.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila 2.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 2.1.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme 2.1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom 3. Komande za upravljanje i instrumenti 3.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom 3.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera 3.3 Osigurači 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme 3.5 Upravljanje menjačem 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta 3.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom 3.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje 3.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) 3.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema 3.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) 3.15 Regulator brzine korekcije (2) 3.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije, sile i kombinovanog načina regulacije. 3.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema 3.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača 3.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema 3.20 Podešavanje položaja volana 3.21 Sedište vozača 3.22 Grejanje kabine 3.23 Pogon kompresora 4. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4.1Motor i njegova konstrukcija 4.2 Sistem za napajanje gorivom 4.2.1 Filter za vazduh 4.2.2. Filter za fino prečišćavanje 4.2.3 Pumpa za doziranje 4.2.4 Rotaciona pumpa 4.2.5 Turbokompresor 4.3 Sistem za podmazivanje 4.3.1 Pumpa za ulje za podmazivanje 4.3.2 Filter ulja za podmazivanje
2

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

4.4 Sistem za hlađenje 4.4.1 Hladnjak 4.4.2 Ventilator za hlađenje 4.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja 4.6 Kompresor vazdušne kočnice 4.7 Spojnica (prekidač snage vratila) 4.7.1 Način rada spojnice 4.7.2 Kućište spojnice 4.8 Menjač 4.8.1 Pogon menjača 4.8.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora 4.9 Zadnji most 4.9.1 Glavni pokretač 4.9.2 Diferencijal 4.9.3 Bočni izvodi 4.9.4 Zadnji izvodi 4.9.5 Blokada diferencija 4.9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) 4.9.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta 4.10 Radna kočnica 4.11 Parkirna (ručna) kočnica 4.12 Zadnje priključno vratilo 4.12.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila 4.13 Prednji pogonski most 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta 4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta 4.14 Kardansko vratilo 4.15 Hidraulični podizni uređaj 4.15.1 Hidraulična pumpa 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) 4.15.4 Regulator snage 4.15.5 Radni cilindar 4.15.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje 4.15.7 Razvodnik davača signala 4.15.8 Davači signala automatske regulacije 4.15.9 Pogon hidrauličnog sistema 4.16 Hidrostatički upravljač 4.16.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon 4.16.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje 4.16.3 Regulacioni razvodnik 4.17 Vazdušni kočioni sistem 4.18 Šema sistema elektroinstalacija 4.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta 4.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga 5. Uputstvo za rad 5.1 Razrada traktora 5.2Priprema traktora za rad 5.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi
3

2 Izbor rastojanja između točkova traktora 7. Agregatiranje traktora 7.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge 5.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada 8.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora 5.2 Regulacija sile vuče 5.8.2 Regulacija poluge sile vuče (8) 7.7 Radne kočnice 5.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu 6.9 Zaustavljanje traktora 5.3 Formiranje traktorskog agregata 7.2 Regulacija sile vuče 5.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) 6.3 Tabela tehničkog održavanja traktora 8.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije 5.5 Ograničenja težine 8.16.1 Poziciona regulacija 5.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4 ) 5.1 Izbor radnih mašina 7.6 Uključivanje transmisije 5.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova 6.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 6. pneumatskog sistema i njegovog pogona 6.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 8.18 Kačenje radne mašine na traktor 5.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila 6.16.15.1 Regulacija pozicije 5.16 Zadnji podizni mehanizam 5.15.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 8.8 Upravljačka jedinica traktora 5.5.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova 6.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja 8.13.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.16.1 Regulacija davača sile 6.Belarus 1221.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) 6.4 Karakteristike rada 7.13.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 6.12 Zamena izvoda priključnog vratila 5.6 Provera posle svakih 125 časova rada 4 .7 Provera i regulisanje ventila kočnica.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) 5.16.11 Zadnje priključno vratilo 5.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 5.10 Zaustavljanje motora 5. REGULISANJE 6.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) 5.5.5 Podešavanje priključnog vratila 6.8. Tehničko održavanje 8.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova 6.2 Spoljne ograničavajuće utege 5.

4 Duži vremenski period.Čuvanje (lagerovanje) traktora 9.3 Kraći vremenski period.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati 8.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati 8.10 Posle svakih 2000 časova rada 8.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 8. čuvanja (lagerovanja) 9.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 9.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 9.11 Opšte tehničko održavanje 9.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja 5 .8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati 8. čuvanja (lagerovanja) 9.

R24 -zadnji točkovi 18. sa diskovima Kočnica priključnog vozila: vazdušna. Hidraulični uređaj: sa više regulacija. snage 1000W. stepenasti sa 6 sinhronizovanih stepena prenosa Broj stepena prenosa: napred/nazad 16/8 Zona regulacije. C-50). kW (KS) 96. sa mehaničkim uređajem za podizanje u tri tačke i potpunim fiksiranjem u podignutom položaju. sa tri režima rada: „isključena“.8-39.Belarus 1221. zadnji i bočni prozori. mm 2850 Razmak (kolotrag). zadnja poziciona svetla. pozicije i kombinovanom. km/h -napred 1. „automatski uključena/isključena“. vazdušni dvokružni sistem kočenja koji je sinhronizovan sa radnom kočnicom traktora. sa ugrađenim radnim cilindrima u trapez volana (2 kom. 2100 Broj cilindara 6 Prečnik cilindra / hod klipa 110 x 125 Zapremina cilindra. dm3 25 Podaci o merama i masi Razmak između vratila mm 2760 Maksimalna dužina. Osnovna oprema Farovi. sa starterom snage 5kW.srazmerno broju obrtaja/min. Elektrohidraulične višelamelne spojnice omogućavaju prednji pogon pod opterećenjem. sa filterom za vazduh i grejanje. i sa sistemom za hladni start.4 -nazad 3. mm -prednjih točkova 1600 -zadnjih točkova 1500-2100 Slobodna visina. Napon sistema za uključivanje startera je 24 V.ispod zadnjeg mosta 465 Minimalni zakret. stop svetla.3 Eksploataciona masa. automatska sa zupčanicima Hidraulična. „konstantno uključena“ Prenos: planetarni –cilindrični.9. zadnji elektronski brisači.srazmerno pređenom putu broj obrtaja/ pređeni put Blokada diferencijala zadnjeg mosta.1-18. zadnji podizni uređaj. i zglobovima sa dva oslonca. u tačkama donjih ručica za podizanje kp 5000 Maksimalni pritisak. suva. migavci. radna svetla. mehaničko fiksiranje. elektronski perač vetrobrana i brisači. dm3 7. šest hidrauličnih priključaka. bar 200 Rezervoar ulja hidrauličnog sistema.I 540 . isključena.ispod prednjeg mosta 620 . Nm 559 Zapremina rezervoara 160 Prenos snage Spojnica: frikciona suva.4R38 Upravljački mehanizam Hidrostatičan.12 Maksimalni obrtni momenat. kg 5905 Dimenzije pneumatika -prednji točkovi 14. moderna komandna tabla i uređaji. stalno uključena. Sila podizanja. mm . m 5. sa pokretnim ventilacionim otvorom na krovu. orbit: Lifam. Spojnica ima tri režima rada: automatsko uključivanje (u slučaju proklizavanja zadnjeg točka). sa servo pumpon tipa Danfoss (pumpa: NS 16. kg 5100 Maksimalna dozvoljena masa. mm 4580 Širina. sa cilindričnim zadnjim izvodom sa planetarnim zupčanicima. sa koničnim zupčanicima diferencijala Kočioni sistem: Radna i parkirna kočnica: mehanička. mm 2250 Visina do krova kabine. sa regulacijom sile vuče.sa spiralnim zupcima Menjač: mehanički.2 S2 Snaga. 6 .srazmerno broju obrtaja/min II 1000 . sa dva diska. Elektronski uređaji Generator: 12V -regulisani napon. Kabina Zadovoljava propise OECD.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.160) Prednji pogonski most Prednji most (1222-2300020).9 (132) Nominalni broj obrtaja/min.3 Motor Tip: direktno ubrizgavanje Dizel motor na turbo pogon sa vodenim hlađenjem Model: D-260.9 Pogon zadnjeg priključnog vratila je hidrauliičan .

to će dovesti do prestanka važenja garancije! Mere tehničkog održavanja propisane od strane proizvođača: 1. polunošenim i priključenim oruđem. Grafički simboli i njihovo značenje: Pogledaj uputsvo Kočnica Ručna kočnica Zvučni signal Havarijska signalizacija Gorivo Tečnost za hlađenje Grejač za prethodno zagrevanje pri startovanju Broj obrtaja motora u minuti 7 Manipulacije upravlanjem Brzo Sporo Napred Nazad Punjenje akumulatora Svetla u kabini Gabaritna svetla Signal skretanja . Tip traktora MTZ. pre nego što ga stavite u pogon. radi sa mašinama za utovar i istovar. Dug vek rada i pouzdanost zavise u velikoj meri od pravilnog korišćenja i blagovremenog tehničkog održavanja. Uvod Povratak na sadržaj Ovo uputstvo za eksploataciju i održavanje sadrži uputstvo za traktor tipa MTZ-1221. tehnički pregled: nakon 30 radnih sati (nakon razrade) 2. tehnički pregled: nakon 250 radnih sati 3.Belarus 1221. tehničke podatke. za transport. za rad sa mašinama za ubiranje i za pogon stacioniranih poljoprivrednih mašina.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. Pažnja! Ukoliko se ne pridržavate mera za odžavanje i to ne obavite u predviđenom roku u servisu koji je preporučen od strane proizvođača.1221.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI Povratak na sadržaj Proizvođač koristi standardne međunarodne grafičke simbole koji se odnose na korišćenje opreme i za upravljanje.3.3 ima pogon na sva četiri točka (4x4) i služi za obavljanje različitih poljoprivrednih radova. tehnički pregled: nakon 1000 radnih sati 1. uputstvo za eksploataciju i uputstvo za tehničko održavanje. i zbog toga dobro proučite uputstvo za održavanje i rukovanje. sa nošenim.

automatski zabravljivač diferencijala PV. vratilo Uključen prednji most Ventilator Perač stakla Čistač prednjeg stakla Čistač zadnjeg stakla o 1.nagore Obrtno vratilo . tehnički pregled AK– akumulator PU.papirni uložak za filter VAU.sezonski tehnički pregled PPM –prednji pogonski most ZD– zabravljivač diferencijala AZD.gornja mrtva tačka Povratak na sadržaj HMP.hidraulični mehanizam za podizanje PUV.nadole Spoljni cilindar istežući Spoljni cilindar gurajući Spoljašnji cilindar plivajući Signal skretanja prikolice Dugo svetlo Kratko svetlo Radni farovi Blokada diferencijala Uključeno priklj. s.rezervni delovi.prključno vratilo GMT. s.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake HMU.uložak glavnog vazdušnog filtera KUVFM. tehnički pregled TP-2-2. s.mesečna tehnička kontrola TAK.spojnica ZMP.kontrolni uložak vazdušnog filtera motora 8 . tehnički pregled TP-3-3. s.aerosolni uređaj za startovanje UGVF.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje n /min Pritisak ulja u motoru Temperatura tečnosti za hla|enje motora Otvoreno Zatvoreno Postepene izmene Obrtno vratilo .zadnji mehanizam za podizanje STP. tehnički pregled TP-4-4.ventil za automatsko ubrizgavanje goriva AUS.priključni uređaj za vuču TP-1-1.Belarus 1221. alati i dodatna oprema ZPV-zadnje priključno vratilo APT.agregat za pokretanje traktora S.hidraulični mehanizam za upravljanje HTK.

Ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru bez neophodne ventilacije. Druge mašine priključujte na traktor samo ako se poteznica i podizni mehanizam nalaze u donjem položaju.i tek nakon toga je skinite. 8. Nemojte napuštati traktor dok je traktor u pokretu. 5. 11. kontrole vozila ili u toku provere akumulatora. 6. Kada ispuštate iz hladnjaka vruću vodu ili ulje iz motora odnosno vruće ulje iz rezervoara za ulje hidrauličnog sistema. uključite prvi stepen prenosa i povucite parkirnu kočnicu. 2. postupajte oprezno da ne biste zadobili opekotine. priključnu mašinu. Ne radite ispod podignutog poljoprivrednog oruđa. 4. Počnite sa radom. 9. Radi vaše bezbednosti održavajte traktor i uređaje na njemu. Pre startovanja motora parkirna kočnica mora biti povučena. Pre nego što krenete. 2. zaustavite motor. 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2.1. naročito kočnice i uređaj za upravljanje u ispravnom stanju. Uvek polako odvrćite kapicu. Pre početka rada detaljno pregledajte traktor. a ručica priključnog vratila (ZPV) u položaju “isključeno”. 5. 4. Ako se prednji deo traktora odvaja od podloge pri priključivanju teških mašina i oruđa na podizni uređaj. Ako u toku rada otkaže motor ili sistem za upravljanje. Izduvni gasovi mogu izazvati smrt. ako niste u kabini na sedištu. odmah zaustavite traktor. Nedovoljno znanje o upravljanju i korišćenju traktora može biti uzrok nesrećnih slučajeva.1 Priprema traktora za rad Povratak na sadržaj 1. koristite ga pri radu. povucite parkirnu kočnicu. da se spojevi ne rasklimaju pri udarima u toku rada i pri transportu. Povratak na sadržaj Pre korišćenja traktora pažljivo proučite uputsvo za rukovanje. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora Strogo pridržavanje mera bezbednosti i doslovna primena pravila upravljanja traktorom i njegovo pravilno korišćenje. nošeno oruđe i spojeve. obezbeđuje potpunu bezbednost rada na njemu. samo ako ste se uverili u potpunu ispravnost. Pri dužem stajanju ne ostavljajte nošeno oruđe u podignutom položaju. Sistem za hlađenje radi pod naponom. Nemojte startovati motor i ne koristite ručice za upravljanje. Pre izlaska iz kabine isključite priključno vratilo. 7. 9. Zabranjeno je vršiti izmene na traktoru ili na njegovim delovima bez konsultacija sa proizvođačem.Belarus 1221. 10. Traktorom mogu da upravljaju samo obučeni i kvalifikovani rukovaoci. Nemojte pušiti prilikom punjenja rezervoara odn.1 Opšta uputstva 1. Izvodite isključivo sa isključenim motorom i zakočenim traktorom. Ako je traktor opremljen sigurnosnim pojasom. postavite prednje tegove ili stavite tegove na prednji točak. Priključne poljoprivredne mašine i prikolice za transport treba da su čvrsto spojene. 9 . koji obezbeđuje ventil koji se nalazi u kapici otvora za punjenje. U slučaju da ipak morate da ostavite traktor na kosini. 2. 3. 8. 11. upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na priključnim mašinama. Radove na motoru. i čišćenju traktora i pripremu za rad itd. 10. a ručica menjača treba da bude u položaju “praznog hoda” 2. 7. 6. Nemojte ostavljati traktor na kosini.

Pre podizanja i spuštanja nošenog priključnog oruđa. a takođe i pri okretanju traktora prethodno se uverite u to da nema opasnosti da nekog zakačite ili da udarite u neku prepreku. 2. 3. Pri radu sa stacioniranim mašinama koje se pogone od priljučnog vratila. Krećite se sa istim stepenom prenosa niz nagib kao i uz nagib.Belarus 1221. Izaberite bezopasnu brzinu koja odgovara uslovima puta. 4.2 Stavljanje traktora u pogon Povratak na sadržaj 1. i osim toga. Uverite se u to da je mašina čvrsto spojena. Ne nosite široku odeću pri radu sa priključnim vratilom ili kada ste u blizini obrtnih delova. 10 . Da bi izbegli prevrtanje traktora budite oprezni pri vožnji traktora. nagibu i krivini. da ne biste zaslepili vozača vozila koje Vam ide u susret. pre nego što izađete iz kabine i pristupite razdvajanju. Uverite se u ispravnost svetlosne signalizacije. Ne koristite opremu koja nije predviđena da se koristi na traktoru. 4. treba ih spojiti i sigurnosnim lancem ili sajlom. 13. ne regulišite i ne održavajte oruđa koja se pokreću preko priključnog vratila ako motor radi. 2. može da bude opasan kako za Vas tako i za druga lica. Ne čistite. 3. Zapamtite da Vaš traktor. Pri radu sa oruđem koje dobija pogon od priključnog vratila.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. Budite oprezni pri radu sa akumulatorom.1. Uverite se u ispravnost dopunske opreme ili pomoćnog uređaja. e) zabranjen je rad sa prikolicom bez sopstvenih kočnica. ako je njena masa veća od polovine mase traktora. d) zabranjeno je spuštati se niz nagib sa isključenim stepenom prenosa. 14. u slučaju potrebe podesite kočnice b) proverite zvučnu i svetlosnu signalizaciju c) transportne prikolice treba da imaju čvrste spojeve. Između traktora i poljoprivrednog oruđa se sme koristiti samo kardansko vratilo koje je zaštićeno i ograđeno. uvek povucite parkirnu kočnicu i blokirajte (osigurajte) zadnje točkove podupiračima otpozadi i spreda. kao i da su ovi uređaji predviđeni za korišćenje na Vašem traktoru.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 12. 15. naročito na neravnom terenu. 2. ugasite motor i uverite se da se priključno vratilo sasvim zaustavilo. 2.1. 5. ukoliko se nepravilno koristi. jer kada elektrolit (rastvor) dospe na kožu izaziva opekotine. Pri korišćenju traktora za transportne radove: a) proverite rad kočnica i izbalansiranost. Ne pravite nagla skretanja pri punom opterećenju i pri velikim brzinama kretanja. Pri radu na nagnutim terenima podesite rastojanje točkova maksimalno na 1800 mm. Prilikom noćne vožnje uključite kratko svetlo ukoliko Vam ide vozilo u susret.

1. Nemojte pušiti u toku punjenja traktora gorivom. 2. 2. 4. Ne proveravajte postojanje napona „na varnicu“ jer će to dovesti do brzog oštećenja tranzistora. To izaziva pojavu povećanog napona u delovima za punjenje akumulatora i dolazi do neizbežnog oštećenja dioda i tranzistora.1. Nemojte skinuti poklopac i ne punite rezervoar dok motor radi. Ne spajajte akumulator na električni sistem traktora dok ne proverite polarnost izvoda i napon.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. Uvek čvrsto zatvorite poklopac rezervoara. 2. Ne otkačinjite akumulator kada motor radi.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme Povratak na sadržaj Da bi izbegli oštećenja poluprovodničkog pribora i otpornika. Na traktor se mogu priključivati samo priključni uređaji koje proizvodi proizvođač traktora ili ih preporučuje. Kratak spoj ili nepravilna polarnost izaziva oštećenja dioda i tranzistora. 4. pridržavajte se sledećih bezbednosnih mera: 1. 3. Zabranjen je transport drugih lica na traktoru i njegovom poljoprivrednom oruđu odnosno na mehanizmu za vuču. Traktorom je dozvoljeno upravljati isključivo iz kabine sa sedišta rukovaoca. Poljoprivredna oruđa moraju biti pričvršćena prilikom transporta. 8. Prilikom saobraćanja na magistralnom putu pedale kočnica moraju biti spojene (i leva i desna) 6.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 1. Ti dodaci mogu dovesti do opasnosti od paljenja (požara) ili eksplozije.Belarus 1221. 11 . hidraulički uređaj mora biti oslobođen tereta. Punite rezervoar gorivom uvek na kraju dana da bi se smanjila kondenzacija vlage. 2.Ne izazivajte kratak spoj nepravilnim spajanjem provodnika. 4. 1. 5. 3. Nemojte sasvim do kraja napuniti rezervoar gorivom. 6. Zabranjeno je dodavati dizel gorivu benzin ili smeše. Zabranjeno je puštanje u pogon traktora i priključenog oruđa bez fabrički proizvedene zaštite. 3. da biste mogli lako da im pristupite prilikom upravljanja. 2. 3.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom Povratak na sadržaj 1. 7. Obezbedite slobodan prostor oko prekidača vratila i pedale kočnica i ručica za upravljanje. Ne otkačinjite električne provodnike dok se motor ne zaustavi i dok ne isključite sve električne prekidače. Zabranjeno je napuštanje i ulazak u traktor koji je u pokretu 5. Treba koristiti kardansko vratilo koje ima fabričku zaštitu.

Graničnik hoda ručice za upravljanje regulatorom sile 38. Ručica za uključivanje dijapazona 33. kontrolne lampice 9. Prekidač za signalizaciju havarije 2. Ručica za fiksiranje podiznog mehanizma 12 27. Ručica za upravljanje regulatorom dubine obrade zemljišta 40. dugo / kratko svetlo. Pedala spojnice (kvačila) 29. Prekidač startera i pribora 23. Prekidač za pranje stakala 30. Prekidač gabaritnih svetala 31. Višefunkcionalni prekidač (obrtomer . Poluga za upravljanje desnim zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 19. Poluge za upravljanje levim bočnim i zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 17. Poluga za upravljanje desnim bočnim izvodima hidrauličnog sistema 18. Kombinovani uređaj 3. Ručica za upravljanje nagiba nosača 28. 22. Komande za upravljanje i instrumenti 1. Ručica za uključivanje priključnog vratila 44. Prekidač za zagrevanje pri paljenju motora 24. Prekidač za „masu 42. Blokada diferencijala zadnjeg i prednjeg mosta i upravljački panel 39. Brzinomer 10. Ručica za uključivanje stepena prenosa (menjač) . Prekidač brisača prednjeg stakla 13. Pedala desne kočnice 26. Utičnica za prenosnu sijalicu 43. Pedala leve kočnice 35. Oduška 20. zvučni signal) 8. Ručica za upravljanje priključnim vratilom 36. Ručica za gas 37. Prekidač ventilatora kabine 14.a Prekidač prednjih farova 15.Belarus 1221. Pedala za upravljanje dotoka goriva (pedala gasa) 25. Ručica za mešanje signala davaču za regulaciju sile i pozicije 41. Prekidač za svetlo u kabini 16. Prekidač zadnjih farova 14. Prostor za radioprijemnik 11. Ručica parkirne kočnice 34.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Poluga za zaustavljanje motora 32. Cirkulacioni zasuni 12.

ako trepće onda je došlo do nekog kvara u sistemu za paljenje. pomažu upoznavanju komandi za upravljanje i instrumenata koje zu neophodne za bezbedno saobraćanje i rad..14. 800. Pritiskom na prekidač pale se sve kontrolne lampice. Nakon 35 sekundi signalna lampica počinje da treperi. 13 . 1. A 191.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Važno! Pre nego što započnete rad sa traktorom. U prekidaču startera nalazi se izvod za uključivanje kontrolne lampice (4) (vidi sliku) koja se nalazi na bloku kontrolnih lampica i signalizira stanje o rezultatu dijagnostike. 2. ako je sve u redu sa strujnim kolom elektronskog zagrevanja.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom (Za tipove traktora iz sledećih familija: 500. proučite komande za upravljanje i instrumente. što znači da je elektronski grejač spreman za startovanje motora. ako je neprestano uključena.3795-01 je smešten na hladnjaku motora (sa leve strane u gornjem delu hladnjaka) i služi za rezervno (AKБ) (68) uspostavljanje napona odnosno kontrolu 24 V-nog napona u sistemu za startovanje. onda je sve u redu. Zaprljanost filtera za vazduh na motoru (narandžaste boje) Signalna lampica se pali kada je stepen zaprljanosti veći od dozvoljenog i tada treba očistiti filter. čiji su početak i kraj preko razvodne kutije (9) povezani sa ispravljačem 191. Prekidač startera (БUС) Prekidač startera (БUС) (76) se nalazi na komandnoj tabli i služi za uključivanje i isključivanje startera. odnosno njihovu funkciju. 3. 2. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju (БКП) Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju nalazi se na komandnoj tabli i služi za kontrolu strujnog kola elektronskog zagrevanja odnosno signalizacije njegove funkcije. 900. Nominalna jačina struje je: 12 A.Belarus 1221. Delovi startera motora a. b. Prekidač za kontrolnu funkciju signalnih lampica (crne boje). Kontrolna lampica (AKБ) rezervnog napajanja ugrađena je u pokazivač napona kontrolnog uređaja (71). Blok signalnih lampica na komandnoj tabli (slika 3) Slika 3. 3. Izvori elektronskog napajanja (24 V – ni sistem) Na izvor napajanja priključen je generator (8) koji ima posebnu fazu. 1200) Povratak na sadržaj Osavremenjeni elektronski uređaji prema svojim dole opisanim osobinama imaju sledeće mogućnosti: 1. Informacije o rukovanju i održavanju koje možete naći u uputstvu za eksploataciju. Lampica za elektronsko zagrevanje uključuje signalnu lampicu (5) vidi sliku (3). U položaju uključen (ključ za startovanje motora (55) je u položaju II) prekidač startera vrši funkciju dijagnostike napona u sistemu. 1000.3795-01 (12).

Signalizira smetnje u radu izazvanu promenom pritiska ulja (crvene boje). Signalna lampica za kontrolu pravca na priključnom vozilu (zelene boje) 13. Rezervne signalne lampice 4. 5. Kontrolna lampica parkirne kočnice (crvene boje) Signalizacija smetnji u radu (temperatura tečnosti u hladnjaku. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje (16).. došlo je do kvara u strujnom kolu generatora („W“ ili «~») b. Pokazivač tečnosti u hladnjaku 14 . a.5 Hz) to znači da ručica menjača nije u položaju „neutralan“ ili da je došlo do prekida u strujnom kolu sistema za gašenje motora.. Pokazivač nivoa goriva 71e. a) Startovanje motora Startovanje motora na temperaturi iznad 5º Ključ za startovanje motora (55) okrenite u položaj I. signalna lampica koja signalizira napon (u 24-voltnim sistemima za pokretanje) i signalna lampica koja signalizira nivo goriva u rezervoaru (ako je gorivo u rezervoaru na nivou rezerve) Okrenite ključ u položaj II (startovanje). pritisak vazduha u pneumaticima. pritisak ulja u menjaču (ako ga ima). 5. 9.Belarus 1221. 10. Pokazivač napona 71d. Pokazivač pritiska u pneumaticima 71c. Okretanjem ključa za start motora (15) u položaj II pali se signalna lampica. signalna lampica za rezervno (AKБ) punjenje (24 voltni sistemi za pokretanje) 4. Tada će se u signalnim lampicama uključiti signalna lampica za startovanje motora (4). Treperi. Signalna lampica za kontrolu farova (plave boje) 11.. Ako signalna lampica treperi velikom frekvencijom oko 3 Hz. Pali se ako je pritisak ulja pao ispod dozvoljenog. 8. Pokazivač pritiska ulja 71b. Pažnja! Ako se motor za start ne uključi i signalna lampica (4) ne treperi velikom frekvencijom (oko 1. signalna lampica koja signalizira pritisak vazduha u pneumaticima (ako je pritisak niži od dozvoljenog). pritisak ulja u motoru. Hidrostatički sistem upravljanja. Električne šeme Šema uključivanja autonomnih merača 71a. Pali se uključivanjem elektronskog zagrevanja motora (16). Startovanje motora na temperaturi ispod 5º Startovanje motora na niskim temperaturama pomažu grejači za paljenje. 7. Signalna lampica za kontrolu pravca (zelene boje) 12. Signalne lampice startera motora (narandžaste boje). 6. Tada će se u signalnim lampicama uključiti lampica koja signalizira smetnje u radu hidrostatičkog sistema za upravljanje (6) u kombinovanom uređaju (17) je to signalna lampica koja signalizira smetnje pritiska ulja u motoru. Nakon startovanja motora i isključivanja havarijske signalizacije isključuju se kontrolne lampice a isključuje se i kombinovani uređaj.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. ako je elektronsko zagrevanje spremno za startovanje.

Slika 4b.vrednosti parametara 5.izvedena u obliku posebnih svetlosnih dioda. Elektromotor 90 W 85.levi točak 7.radni položaj 6. Davač signala zadnjeg rezervoara 57b.merač ukupnog broja radnih sati – displej Slika 4a. Promenjivi otpor (11. Za osvetljenje kombinovanog uređaja 15 Slika 3. 1.3729) 3. 1.2 Pokazivač broja obrtaja priključnog vratila. Konstrukcija kombinovanog uređaja (slika 4a) 1. Za izlaz na komandnu tablu. . Uključivanje pokazivača goriva u rezervnom rezervoaru 57a.3 Pokazivač brzine (km/h) . polovi raspored 1. Za izvor 12 Voltnog napona «+» 3. Detektor brzine. Za izlaz na komandnu tablu-izbor parametara 4.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera (u daljem tekstu kombinovani uređaj) Povratak na sadržaj 1.1 Pokazivač broja obrtaja motora 1. 3) Tabela 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje b. Za sklopku «-» 2. Uključivanje grejača 90 Watnim elektromotorom 24a. Za izlaz na komandnu tablu. Detektor brzine-desni točak 8. slika.Belarus 1221. Davač signala rezervnog rezervoara c. Generator faze namotaja «W» 9.4 Uključivanje kombinovanog uređaja se izvodi na zadnjem delu komandne table sa 9 polnim priključkom kroz razvodnu kutiju (tabela 1.

4 Pokazivač brzine počinje da radi i na displeju se pojavljuje vrednost tek kada traktor počne da radi i kada stigne signal sa oba detektora brzine.1 „Trzanje i poskakivanje“ pokazivača na skali signalizira da nisu dobro podešeni polovi. 3.1 Ako se u toku vožnje ne signalizira brzina. Bez potrebe ne podešavajte kombinovani uređaj! 2. 16 .način rada Za ulaz kombinovanog uređaja . 5. 3. 3.5.izbor parametara Za kućište 3. Ako nema osvetljenja proverite napon na rednom prekidaču broj 2. proverite da li je tip motora programiran po propisu i prema dole datom redosledu. 3. U toj situaciji treba proveriti prstenove koji se nalaze uz detektore. Detektori brzine su smešteni na vratilu (poluosovinama) zadnjeg pogonskog mosta (i na levoj i na desnoj strani). tabela Polovi 1. 4b.3 Detektori kombinovanog uređaja proizvedenog posle oktobra 2000 godine (godina proizvodnje je istaknut na zadnjem delu uređaja) raspolažu funkcijom za dijagnostiku brzine i to: .5 Na signalizaciju brzine kretanja mogu uticati sledeći faktori: 3.na Wrednom prekidaču 3. mogući kvarovi i njihova popravka 3.ako se na skali brzinomera pojavi 7 km i ako se posle 12 sekundi na desnoj strani skale pojavi „0“ .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2.2 Pokazivač broja obrtaja motora i priključnog vratila počinje da radi kada dobije signal od generatora faze namotaja (W-redni prekidač) 3.3. proverite da li su osigurači ispravni.5. Napomena! Na rad pokazivača broja obrtaja motora i priključnog vratila ne utiče detektor brzine.5. Uključite osvetljenje na uređajima i proverite da li oni rade. Redosled Za ulaz kombinovanog uređaja – vrednosti parametara Za ulaz kombinovanog uređaja .3 Pokazivač normalno radi. 4. 2. Slika 4d. ali su vrednosti broja obrtaja suviše niske ili suviše visoke. Rad kombinovanog uređaja. Pažnja! Proizvođač je podesio kombinovani uređaj za Vaš tip traktora. 3. Podešavanje treba obaviti na komandnoj tabli (slika 4b). Vidi raspored polova u tabeli 2 odnosno na slici.3 Faktori koji utiču na broj obrtaja motora i kvarovi koji pri tome nastaju mogu biti sledeći: 3.3.1 Uključiti napajanje komandne table. Redosled podešavanja se može naći u sledećem poglavlju. znači da (u odnosu na pravac kretanja) sa desnog detektora nema signala.2 Signaliziranje brzine između 2-7 km znači da nedostaje signal sa jednog od detektora. Kombinovani uređaj se može priključiti na bilo koji tip traktora. to znači da nedostaje signal sa oba detektora. Ponovno podešavanje treba obaviti samo prilikom zamene naplataka točkova (felni). Za zamenu osigurača koristite štipaljku koja se nalazi u kompletu rezervnih delova traktora. 3.Belarus 1221.2 Trzanje pokazivača i signaliziranje suviše malog broja obrtaja se javlja prilikom prejakog dodavanja gasa ili uključivanjem potrošača (gde signalizira da nije odgovarajuća zategnutost remena generatora).3. 3.

4 Ako nije pravilno podešen zazor (razmak) između detektora i ozubljenja koje je pričvršćeno na vratilo (poluosovinu). Podaci o radu motora /informacije se menjaju na svakih sat vremena. Parametar: tip motora 242. Parametar: Rk (mm). 410. do 950 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje -ako se sa leve strane skale pojavi „0“.5.Z. broja obrtaja vratila i broja obrtaja priključnog vratila. 17 . 3. Podešavanje parametara se izvodi uzpomoć dve tipke (slika 4b) 4. 4. Nakon završetka podešavanja prebacite prekidač u položaj „rad“. 3. Motor ugašen Ako je motor ugašen.. Parametar: Z.e. Redosled rada kombinovanog uređaja i redosled njegovog podešavanja 1.kod tipa MTZ. u tom slučaju nema signala na senzoru sa leve strane.Rk zavisi od prečnika felne . Parametri se mogu odabrati sledećim redosledom (ciklično): . Zazor treba podesiti kako je prikazano na slici 4.2 Uključivanjem prekidača „parametar“ izvodi se podešavanje nekog od dole navedenih parametara.5 Pri prevelikoj odnosno premaloj vrednosti brzine treba se uveriti da li su vrednosti parametara pravilno podešene: . 415.3 Uključivanjem prekidača „vrednost ’’odvija se podešavanje neke od dole navedenih vrednosti. 6068 (John Deer) 6. Tada je kombinovani uređaj u pogonu i imamo kontrolu napona (podešavanje je započeto sa komandne table). 3. 243. 245.e..Belarus 1221. 244. a prekidače „parametar“ i „vrednost“ pritiskom mogu se videti i podesiti sve vrednosti na displeju. 245. Uključivanje napajanja Pri uključivanju izvora napajanja uključuje se i kombinovani uređaj i omogućuje se startovanje motora. Podešavanje parametara se obavlja bez podataka detektora brzine. broj zubaca – 23:69 (23. 2. 260.405. odnosno po zaustavljanju traktora.broj zubaca na zupčaniku na mestu gde se nalaze detektori Vidi redosled programiranja kombinovanog uređaja Napomena! Generator faze namotaja ne utiče na rad pokazivača brzine. 4..5. onda se na displeju pojavljuju vrednosti vremena rada motora. Uključivanjem prekidača „podešavanje“. i svi podešeni parametri će biti sačuvani.kod tipa MTZ-1221/1021/1522) (69. Nedostaju vrednosti brzine motora. Motor uključen Na displeju se prikazuje broj obrtaja motora i broj obrtaja priključnog vratila. 4. (u koracima od 5mm) -3. 5.5.800/900/952/822/923) -2.1.-400.1 Prekidačem (tasterom) treba uključiti „podešavanje“ ili „rad“ ili staviti u željenu poziciju. Slika 4. U gornjem redu displeja (i pored nedostatka signala detektora brzine) se pojavljuju trenutne vrednosti rada motora.

Nalazi se sa leve strane iza sedišta rukovaoca na zadnjem zidu kabine. U nju se može uključiti na primer mobilna lampa.5 A) 14. „masa“ 4.. davač punjenja akumulatora (25 A) 3. dugo svetlo (8 A) 7. i nalazi se na zadnjem delu traktora pričvršćena na nosač utičnice.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. zvučni signal (7.5 Upravljanje menjačem Povratak na sadržaj Upravljanje menjačem obavlja se dvema ručicama: 1.Belarus 1221.5A) 11. Slika 7.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme Povratak na sadržaj Sedmopolna utičnica je predviđena za uključivanje potrošača priključnog vozila.5 A) 10. priključnih poljoprivrednih mašina ili oruđa. Elektromotor sistema za ventilaciju i grejanje (20 A) 13. instrumenti i signalna lampica parkirne kočnice (7. 15 rezervni 16. Na priključku se nalaze sledeći izlazi: 1.5 A) Slika 5. levi pokazivač skretanja 2. ručicom dijapazona 2. svetla u kabini i radna svetla (15 A) 3. zvučni signal 3. slika 7.5A) 6. 3. 3. desna gabaritna svetla i osvetljenje komandne table (15 A) 9. leva gabaritna svetla (7. Blok osigurača 12.1 Dvopolna utičnica Dvopolna utičnica obezbeđuje napon od 12 Volti direktno sa akumulatora. signalizacija havarije (15 A) 4. brisač stakla i perač stakla (15 A) 5.4. levo gabaritno svetlo Slika 6. desno gabaritno svetlo 6. stop-signal 7. desni pokazivač pravca 5. ručicu stepena prenosa držite u ovom položaju dok se ne ostvari puna brzina.5A) 8. signal kočenja (15A) 2. ručicom stepena prenosa Stepen prenosa i ručica dijapazona se uključuju u skladu sa kinematskom šemom I i II Pažnja! Da biste obezbedili prebacivanje stepena prenosa bez trzanja postupite prema šemi. 18 . kratka svetla levog prednjeg fara (7.3 Osigurači 1. kratka svetla desnog prednjeg fara (7. relej-pokazivač skretanja (7.

krajnji donji položaj Uključivanjem prednjeg pogonskog mosta pali se kontrolna lampica (1). 3.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom Ručica za upravljanje prednjim pogonskim mostom (2) (slika 10) smeštena je sa desne strane komandnog zida.krajnji desni položaj. u položaj „podizanje“. Povratak na sadržaj 19 .„Podizni mehanizam nije blokiran“ . prekidač se automatski vraća u srednji položaj „blokada diferencijala“isključena. Tropoložajni prekidač obezbeđuje sledeće mogućnosti uključivanja: . postavite ručicu za upravljanje regulatorom. 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta Slika 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. a ni prilikom skretanja. Važno! Prinudnu blokadu diferencijala uključite samo na kratko za prelazak preko prepreka na putu i u poljskim i transportnim radovima.„blokada diferencijala isključena“.„blokada diferencijala prinudno uključena’’-pritiskom na donji deo prekidača (nije fiksni položaj). Slika 10.„Podizni mehanizam je blokiran (fiksiran) . -prednji pogonski most isključen. U suprotnom može biti otežano upravljanje traktorom. okrenite ručicu desno i otpustite ručicu za regulaciju sile. Da bi blokirali radno oruđe (i rasteretili hidrauliku traktora) podignite ga u gornji položaj. Otpuštanjem donjeg dela prekidača. Da bi izvršili deblokadu podiznog uređaja podignite rdano oruđe i okrenite ručicu ulevo. Upozorenje! Ne koristite blokadu diferencijala pri brzinama kretanja traktora preko 10 km/h.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Povratak na sadržaj Ručica (2) ima dva položaja.„automatska blokada diferencijala . Ručica ima tri fiksna položaja. ako ručicu (2) prebacite u srednji položaj. to jest u slučaju automatskog isključivanja u toku rada. odnosno vraća se u osnovni položaj.krajnji levi položaj. Lampica se isključuje. .Belarus 1221. koja se i gasi isključivanjem blokade diferencijala i stavljanjem u automatski položaj kao i kada je ona u srednjem položaju.ručica u srednjem položaju -prinudno uključivanje blokade diferencijala. -prednji pogonski most uključen-uključuje se automatskipritiskom na gornji deo ručice. Uključenje blokade diferencijala signalizira lampica (3). (slika 9) .srednji položaj (fiksni položaj) . Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta obavlja se preko prekidača koji se nalazi sa desne strane instrument table (4).

Prilikom kretanja na tvrdoj podlozi. ručicu za regulisanje sile stavite u položaj „podizanje“. 2. Priključno vratilo „isključeno“. Povratak na sadržaj 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Ručica (1) slika 11 ima dva položaja: 1. Prinudno uključeni prednji pogonski most koristite samo na kratko radi prelaska preko prepreke ili kretanja unazad.krajnji gornji položaj 2. obavezno isključite prednji pogonski most da biste izbegli oštećenje prednjeg pogona (ručica 2. u srednjem položaju). Povratak na sadržaj 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! 1.Belarus 1221. Slika 11.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje Povratak na sadržaj Ručica (2) (slika 12) ima tri položaja: 1. -polako popuštajte pedalu spojnice kvačila i pomerajte polugu za uključivanje (2) u krajnji levi položaj. ’’Isključen pogon ZPV“ srednji položaj Slika 12. Uključivanje pogona za sinhronizovanje priključnog vratila i brzine kretanja postiže se na sledeći način: -startujte motor -pritisnite do kraja pedalu spojnice kvačila i izaberite (uključite) I ili II stepen prenosa. Podizni mehanizam je blokiran.krajnji donji položaj Slika 12. Podizni mehanizam nije blokiran-krajnji desni položaj 2. 20 . 2.krajnji levi položaj Da biste fiksirali podizni mehanizam podignite radno oruđe u krajnji gornji položaj. i ako je minimalan broj obrtaja motora praznog hoda glavnog vratila! U suprotnom može doći do oštećenja. Važno! Sinhroni pogon zadnjeg priključnog vratila uključujte samo pri maloj brzini. a zatim (1) je okrenite na desnu stranu.krajnji desni položaj. 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom Ručica (1) slika 12 ima dva položaja: 1. Priključno vratilo „uključeno“. ’’Uključen zavisni ZPV’’ (broj obrtaja zavisi od pređenog puta)-levi desni položaj 3. Za deblokiranje podiznog mehanizma podignite radno oruđe i ručicu okrenite na levu stranu. ’’Uključen nezavisni ZPV“.

dok ne prestane kuckanje. Za postizanje potrebnog broja obrtaja priključnog vratila popustite zavrtanj (2).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Slika 13.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) Povratak na sadržaj Da biste imali pristup do ručice skinite poklopac koji se nalazi ispod sedišta rukovaoca.15 Regulator brzine korekcije (2) Da biste sporije podizali radno oruđe okrenite točak za regulaciju u smeru kazaljke na satu.1000 obrtaja/min“ do kraja u smeru kazaljke na satu. Nakon otpuštanja ručice ona se vraća u položaj „neutralan“ -„automatska kontrola’’ (zona regulacije). a zatim zategnite zavrtanj (2). Slika 14. onda se prekida rad regulatora za uključivanje regulatora sile u položaju „zona regulacije“. nije fiksiran. Ručica ima sledeće dole navedene položaje: -„N“.neutralan. okrenite ručicu (1) u potrebnom smeru. Kraj zone regulisanja odgovara maksimalnoj dubini obrade zemljišta. fiksiran položaj -„podizanje“. Početak spuštanja oruđa odgovara početku zone regulisanja (minimalna dubina obrade zemljišta). Posle puštanja ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“ 3. (gledano na točkić za regulaciju sa leve strane traktora).krajnji zadnji položaj koji nije fiksiran U ovom položaju treba držati ručicu dok se oruđe ne podigne na odgovarajuću visinu.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) Ručica za uključivanje (1) (sl. 3.bočni krajnji položaj. 3.Belarus 1221.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Regulisanje sile/pozicije hidrauličnog sistema se obavlja ručicom označenom na slici i to u zavisnosti od odabranog položaja rada. 13) nezavisnog pogona ima dva položaja: -I – „540 obrtaja/min“ do kraja u suprotnom smeru kazaljke na satu: -II. -„Spuštanje“. Između položaja „podizanje“ i „spuštanje“. Regulator za uključivanje regulacije sile ima dva položaja: I-isključeno II-uključeno Slika 15. Treba pridržavati ručicu u ovom položaju dok radno oruđe ne postigne željenu dubinu. Napomena! Ako se jedna ručica hidrauličnog mehanizma za podizanje (vidi dole) zaglavi u položaju „podizanje“ ili „spuštanje“. „podizanje’’ i „spuštanje“ 21 .

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Napomena! Položaj II koristite samo u slučaju ako prelazite kraći put ili ako je neophodno šlepanje traktora! 3.donji. Važno! Pre nego što uključite ručicu na potrebnu poziciju podignite podizni mehanizam u krajnji gornji položaj.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema Sve tri ručice (slika 19) kojima se upravlja radnim cilindrima imaju četiri položaja i to: 1.„Pogon pumpe od zadnjih točkova“ – ručica (1) treba da se okrene u smeru kazaljke sata do kraja gornjeg oboda žljeba. „plivajući“ .gornji nefiksiran položaj Slika 19. Isključite pumpu pri startovanju motora kada je hladno ili pri tehničkom održavanju. III . (2) Slika 18. Povratak na sadržaj I . Slika 16.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Upravljanje se odvija preko ručice koja je označena strelicom (slika 17) koja ima dva položaja i to: . ručica (1) se fiksira zavrtnjem (2) II .Regulacija pozicije Okrenite ručicu tako da se znak koji se nalazi na njoj podudara sa znakom na poklopcu upravljača. Posle otpuštanja. 4.gornji položaj Slika 17. .ručica (1) je okrenuta u smeru suprotnom od kazaljke sata (ako posmatramo menjač sa leve strane traktora). Zona između znakova I i III je „zona kombinovane regulacije“ U toj međuzoni dolazi do automatskog mešanja signala davača regulacije sile i pozicije.„pumpa uključena“.donji položaj Važno! Uključujte pumpu samo pri minimalnom broju obrtaja praznog hoda motora. 22 .Belarus 1221.„pumpa isključena“.Regulacija sile Okrenitie ručku tako da se znak III poklopi sa znakom na poklopcu upravljača. srednji. ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“. 3. u odnosu na osu (3). do kraja donjeg oboda žljeba. „podizanje“ – donji nefiksiran položaj. Nakon otpuštanja ručica se vraća u položaj „neutralan“ 3. „prinudno spuštanje“ – gornji srednji nefiksiran položaj između pozicija „plivajući“ i „neutralan“. fiksirani položaj 2. ručica (1) se i u ovom položaju fiksira zavrtnjem. „neutralan“ .16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije. 3. sile i kombinovanog načina regulacije.„Pogon pumpe od motora’’ (normalan radni položaj) .18 Upravljanje uljnom pumpom menjača Povratak na sadržaj Ručica za upravljanje (1) uljnom pumpom ima dva dva fiksirana položaja: I .

okrenite leptir navrtku (1) za 3-5 okretaja. .5º. . U slučaju potrebe podignite sedište. i to po 15mm.21 Sedište vozača Povratak na sadržaj Hod sedišta je 100 mm.ugao nagiba naslona za leđa Sedište se može regulisati po visini u opsegu od 60 mm u tri položaja. Ako na traktoru nije predviđeno dugme grejača. Za promenu nagiba nosača volana povucite ka sebi dugme (3). a ako želite da zatvorite grejač postupite obrnuto odnosno odgurnite od sebe dugme. Koristite samo toplu vodu sa malom količinom sredstva za pranje.zategnite rukom leptir navrtku (1) i vratite na mesto poklopac (2) Napomena! Dijapazon regulisanja volana po visini je 100 mm. Otvaranjem ili zatvaranjem recirkulacionih zasuna (2) može se upravljati količinom svežeg vazduha koji ulazi u kabinu. Sedište koje se nalazi u gornjem položaju se vraća u donji položaj podizanjem. Zvuk indikatora nam signalizira novi položaj sedišta. Grejač se nalazi ispod nosača volana. .regulacija ugla nagiba za leđa je 12. Ručice za podešavanje: 1 . 23 . Posle otvaranja grejača (1) uključite ventilator uz pomoć prekidača (3) i podesite protok vazduha u željenom pravcu pomoću zasuna za regulaciju.regulacija prema masi rukovaoca između 50 i 130 kg.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. . Slika 20.22 Grejanje kabine Povratak na sadržaj Slika 22.20 Podešavanje položaja volana Promena položaja volana u odnosu na visinu se obavlja na sledeći način: . Naslon za ruku je ergonomski oblikovan i može se podići. Okrenite ručicu grejača u bilo kom smeru 90 º za zatvaranje ili otvaranje grejača. Sedište se može podešavati na sledeće načine: . povucite dugme grejača ka sebi.Belarus 1221.napred-nazad 2 -indikator mase 4 . sa po 2. 3. 3. .može se pomerati napred i nazad u dijapazonu od 150 mm. Da bi otvorili grejač i dali mogućnost da topla rashladna tečnost dospe u radijatore. Napomena! Ne čistite presvlaku sedišta rastvaračima. Slika 21 Pre početka rada treba podesiti sedište rukovaoca u najudobniji položaj. Traktor može biti opremljen jednim od dva tipa grejača kabine: 1.5º napred i 5º nazad. se odvija bez stepenovanja.premestite volan u željeni položaj. 2. onda skinite navlaku sa leve strane kućišta motora da biste došli do grejača.skinite poklopac (2). Nosač volana može imati nagib u različitim položajima od 25 º do 40º sa intervalima od 5º. ima mehanički nosač koji se sastoji od pneumatskog amortizera i zaštitne gumene presvlake.regulator mase 3 .

5+ 1.30 mm 0.ručica (1) se okreće 180º. (slika 24) Cilindarski blok je monoblok i izrađen je od livenog gvožđa. Ventili ugrađeni u cilindarskoj glavi su takođe liveni od materijala otpornog na visoke temperature i habanje. Na zaptivaču cilindarske glave su otvori za čaure. (slika 25) 3 kom.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Napomena! Da bi se kabina brzo zagrejala otvorite potpuno recirkulacione zasune i uključite najveću brzinu ventilatora grejača prekidačem (3) 3. U cilindarskoj glavi se nalaze i brizgaljke (14).15-0. redni. 2.1 Motor i njegova konstrukcija Glavne tehničke karakteristke motora D-260. „isključen“.5º 23. „uključen“.a strelica na ručici obrće se napred u pravcu kretanja traktora . Između cilindarske glave i cilindarskog bloka se nalazi zaptivač glave (19).): -sistem za napajanje gorivom i vazduhom -sistem za podmazivanje Cilindarski blok (20).2 S2 Proizvođač Fabrika motora Minsk 6-cilindrični.ručica je okrenuta za 180º i strelica pokazuje (u odnosu na pravac kretanja) smer unazad. po glavi.12 litara Redosled rada 1-5-3-6-4-2 Dotok vazduha preko turbokompresora Sistem za hlađenje vodom Nominalni broj obrtaja 2100 o/min Motor se startuje putem elektropokretač.35-0. Osnovni elementi motora su (slika 24. za ulje za podmazivanje koji su presvučeni metalnom prevlakom. Sa donje strane cilindarski blok štiti korito za ulje (1) koje je izliveno od aluminijuma.9 kW (132 KS) 559 Nm pri 1500 o/min 249 g/kWh 0.0 ± 0.23 Pogon kompresora Povratak na sadržaj Ručica (slika 23) za upravljanje kompresorom ima dva položaja: 1. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4. Hizne se pričvršćuju odnosno centriraju pomoću gornjeg oboda i dve donje gumene karike. sa Tip turbo punjačem Taktnost 4 takta Sistem za ubrizgavanje Direktno ubrizgavanje goriva Stepen kompresije 17:1 (proračunski) Prečnik cilindra 110 mm Hod klipa 125 mm Zapremina cilindra 7.Belarus 1221. Slika 23.50 mm 6. i 25. U cilindarske otvore su smešteni 6 komada hizni koje su izlivene od specijalnog materijala. Cilindarska glava je iz dva dela (18) (3-3 cilindra) i izrađena je od livenog gvožđa.2 MPa -sistem za hlađenje -sistem za pokretanje -elektronski sistem . 24 Povratak na sadržaj Maksimalni broj obrtaja Minimalni broj obrtaja Nominalna snaga Maksimalni obrtni momenat Specifična potrošnja goriva Zazor između usisnih ventila i klackalice Zazor između izduvnih ventila i klackalice Ugao predubrizgavanja Pritisak ubrizgavanja 2270 o/min 800 o/min 96. 4.

osovinica klipa 13. zadnja ploča 22. hizna 16. remenica kolenastog vratila 5. kružnog je poprečnog preseka i onemogućava bočno pomeranje osovinice klipa. Klip je izliven od aluminijuma. konstrukcija ima sedam oslonaca sa protivtegovima. zatezač 8. glava za hlađenje brizgaljke Slika 24. vodene pumpe.Belarus 1221. zamajac (22). u kojoj se nalazi ležaj.Da bi se ublažila oscilovanja kolenastog vratila ugrađena je remenica i regulator pritiska tečnosti (3) (slika 24). Kolenasto vratilo je izrađeno od čelika. protivteg 24. poklopac kućišta ventila 18. Velika pesnica čini donji deo klipnjače. i ista oznaka mora da se nađe na svim klipnjačama u motoru. filter za ulje 25. uljna pumpa 3. Zamajac je izrađen od livenog gvožđa. Uzdužni presek motora 25 . Uzdužni presek motora 1. Na klipnjači je oznaka grupe. Na čelu klipa je prostor za sagorevanje. klipnjača 14. ležajevi kolenastog vratila. a na donjem delu dva uljna prstena. poklopac 17. U ležaju klipnjače se nalazi kanal za centrifugalno podmazivanje koji je zatvoren zavrtnjem. vodena pumpa 11. poklopac pogonskog zupčanika 7. zeger osigurač. generator i u slučaju da je ugrađen sa klima uređajem. ventilator 10. zamajac 23.Na gornjem delu klipa su dva kompresiona. Zegerov prsten je obložen hrom – niklom. i svi dobijaju pogon od remenice. U svrhu podmazivanja zegerovog prstena u maloj pesnici klipnjače i prstenu osigurača nalazi se kanal za podmazivanje. na njegov čeoni obod je vijčanom vezom pričvršćen zupčasti venac koji se uparuje sa zupčanikom elektropokretača. Klipnjača je izrađena od čelika. zaptivač glave cilindra 20. Ležišni umeci se izrađuju u dve dimenzije u zavisnosti od nazivne mere kolenastog vratila. Gornji kompresioni prsten je trapezastog poprečnog preseka. korito za ulje 2. sa ugrađenim uloškom. kućište termostata 12. regulator pritiska tečnosti 4. klip sa klipnim prstenovima (14). U maloj pesnici klipnjače utisnuta je čaura. remenik ventilatora 6. klip 15.Na prednjem delu kolenastog vratila se nalazi ozubljenje koje je spregnuto sa zupčanikom pumpe za podmazivanje. remenica generatora 9. glava cilindra 19. blok cilindara 21.Ležišni umeci velike pesnice su čaure koje su presvučene tankozidnim bimetalom.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Osnovni elementi klipnog mehanizam Delovi klipnog mehanizma su: kolenasto vratilo (25). klipnjača. sastoji se od dva dela koja se međusobno uklapaju i spojena su vijcima.

pumpa za doziranje 16.2 Sistem za napajanje gorivom Povratak na sadržaj Delovi sistema za napajanje gorivom: filter za vazduh. ventili 11. klackalica ventila 8. koje se fiksiraju preko tanjira (9) i ventila (10). ručna pumpa za povlačenje goriva 17. Podizači ventila (2) su izrađeni od čelika i oslonjeni su na bregove bregastog vratila. tanjirić ventila 10. gornji deo tela podizača ventila 6. Klackalice ventila (7) su izrađene od čelika i obrću se oko osovine klackalice ventila. oduška za ispuštanje vazduha na pumpi za gorivo 18. cevi niskog i visokog pritiska. Poprečni presek motora 1. unutrašnja opruga 12. podizač ventila 3. Poprečni presek motora 4. semering Slika. držač 14. filter za grubo i fino prečišćavanje vazduha.Belarus 1221. bregasto vratilo. brizgaljke. delovi koji obezbeđuju pokretanje i zaustavljanje. rezervoar za gorivo. pumpa za doziranje. vazdušne cevi. usisna i izduvna komora. bregasto vratilo 2. spoljašnja opruga 13. turbokompresor 7. Svaki ventil je opskrbljen sa dve opruge spoljnom (12) i unutrašnjom (11). dizna 15.Gornji deo tela podizača ventila (5) izrađen je od čelične šipke. Usisni i izduvni ventili (4) su izrađeni od termostabilnog čelika i kreću se u vođicama koje su utisnute u glavu ventila. osovinica klackalice ventila 9. 26 . Opruge sprečavaju pomeranje klackalice na osovini klackalice ventila. Nagib bregova bregastog vratila je takav da podizačima u toku rada daje obrtno kretanje. usisni i izduvni ventili. Telo ventila je tako izrađeno da sprečava prodor ulja za podmazivanje u prostor za sagorevanje. turbokompresor.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Delovi bregastog vratila (slika 25): zupčanici. auspuh. 25. Klackalica ventila ima šest otvora koji služe za podmazivanje. vođica ventila 4. ventil 5. Bregasto vratilo (1) ima četiri oslonca i dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. cevi uređaja za signaliziranje zaprljanosti filtera za vazduh 22. 18. oduška za ispuštanje vazduha 4. 6. (monociklon) 27. 14. 11. 27 1. uložak filtera tacnica 7. 4. glava cilindra 21. kontrolni uložak filtera podloška 6. Drugi je poliuretanski penasti predfilter. 15. 9. Filter za vazduh raspolaže sa četiri stepena čišćenja. treći i četvrti su suvi filteri za vazduh koji se sastoje od glavnog (6) i kontrolnog (5) uloška za filter. 12. 5. 10. 8. Slika 27. 17. 2. 4. Elektronski signal se uključuje ukoliko razređenost vazduha u vazdušnoj komori dostigne pritisak od 450 ± 50 mm vodenog stuba. 3. Prvi je predfiltriranje (monociklon).1 Filter za vazduh Povratak na sadržaj Filter za vazduh je suvi tip sadrži uložak za filter izrađen od specijalnog kartona koji se može zameniti kao i pokazivače zaprljanosti. filter za vazduh 24. auspuh 25. 19. 3. . 16. 13. leptirasta navrtka 5. 7. poliuretanski penasti predfilter kućište Senzor zaprljanosti filtera za vazduh signalizira zaprljanost preko kontrolne lampice koja se nalazi u kabini na komandnoj tabli. rezervoar za gorivo usisna cev filter za grubo prečišćavanje goriva cev za dovod goriva pumpa za doziranje oduška za ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje cev za dovod goriva rotacione pumpe priključna cev za povezivanje rotacione pumpe i filtera za fino prečišćavanje oduška za ispuštanje kondenzovane vode filter za fino prečišćavanje goriva cev za odvod goriva cev za dovod goriva visokog pritiska pneumatski korektor cev za usisavanje vazduha koja se nalazi iza turbokompresora a spojena sa pneumatskim korektorom komora za usisavanje cev za odvod viška goriva cev za vraćanje goriva prelivna cev brizgaljka Slika 26. filter za grubo prečišćavanje 26.Belarus 1221.2. 2. Sistem za napajanje gorivom 20. turbokompresor 23.

28 . 4. zaptivač cevi 12. . Ventil za automatsko predubrizgavanje se sastoji od pogonskog (1) i gonjenog (2) prekidača (na čijem obodu je ozubljenje) između kojih se nalazi izvršni mehanizam (3). Svaki od ovih uložaka se smešta posebno u kućište filtera.3 Pumpa za doziranje Povratak na sadržaj Pumpa za doziranje visokog pritiska (5) (slika 26) ima dve komore i uporedo sa vremenom doziranja goriva se i smanjuje količina goriva (postoje redne ili sa šest klipova). Slika 28. zaptivač cevi 15. ulazni kanal 2. Rusija) sa pneumatskim korektorom. (slika 26) u kome je uložak od mrežaste tkanine.2. Filter za fino prečišćavanje Povratak na sadržaj U filteru za fino prečišćavanje kod motora tipa D-243 mogu se naći dva uloška za filtriranje. Tip brizgaljke 171. kućište filtera 5. uložak za filtriranje 11. ugao prvog ubrizgavanja je 16 º ispred gornje mrtve tačke.02 (Jazda. oduška 10.8 Mpa. kanal za odvod goriva Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje služi oduška za ispuštanje vazduha filtera za fino prečišćavanje (3). Talog koji se taloži u grubom filteru se ispušta kroz otvor koji se oslobađa oduškom. dno 14. Vek trajanja filtera za fino prečišćavanje je dug ako se uložak za filtriranje i gumeni zaptivač prema uputstvu zamenjuje u predviđenom vremenskom intervalu i ako se koristi prema uputstvu. oduška za ispuštanje vazduha 4.16 zaptivač 9. opruga 6. Ventil za automatsko predubrizgavanje se podmazuje raspršivačem i za vreme njegovog veka trajanja nije potrebno nikakvo podešavanje. Ubrizgavanje goriva u cilindru obezbeđuje brizgaljka sa pet proreza (19). Pumpa dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika.2. kao i elementi za obrtanje ventila za 4-5° u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. poklopac 7. Na vratilu pumpe za doziranje se nalazi ventil predubrizgavanja (slika 29) koji automatski u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila motora regulište ugao predubrizgavanja. 1.Belarus 1221.1112010.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mehaničko prečišćavanje goriva i odvajanje vode obavlja se preko filtera (3) za grubo prečišćavanje. Pritisak goriva na početku ubrizgavanja je 22-22. 4. 363-40. ulazni otvor 13.2. stezaljka 17. odvodni kanal 3. matica 8.

Gas pokreće kolo turbine na čijem je drugom kraju kolo kompresora. Količina ubrizganog goriva može se regulisati pedalom za gas (24) (slika 1) ili ručicom za gas (36) (slika 2).obogaćivač goriva za vreme starta motora 4. 5.4 Rotaciona pumpa pneumatski korektor (komora) za sprečavanje dima Povratak na sadržaj Rotaciona pumpa je spojena sa kućištem pumpe za doziranje i dobija pogon putem tanjirića preko kolenastog vratila. Tip turbokompresora: 30706 (Turbo. 4. pod pritiskom od 70-80 Nm. U nominalnom pogonu motora pritisak koji nastaje iza kompresora iznosi 0. Češka) radijalna turbina je na istom vratilu sa centrifugalnim kompresorom. Glavni delovi regulatora modusa rada . Slika 29.komora za doziranje goriva . Princip rada turbokompresora je da se izduvni gasovi koji izlaze iz cilindra pod pritiskom kroz izduvnu komoru (granu) nađu u gasnoj turbini.8 kp/cm2 . 5. 6.2. Gasovi iz turbine se ispuštaju kroz odvodnu cev (auspuh). 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. sastoji se od jednostepenog centrifugalnog kompresora (kompresor 6) i radijalne centripetalne turbine (1). okrenuti ga ka otvoru B (slika 30) nakon čega se stavlja i zateže podloga (4) i matica (5). 4. (excentar).Belarus 1221. Kolo kompresora je izliveno od aluminijuma i pričvršćeno je za vratilo rotora specijalnom maticom (7). 3. 6. 2. pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem kupasti ventili kolenasto vratilo gonjeni prekidač sa obodnim ozubljenjem prsten prsten podupirač Prilikom podešavanja pumpe za doziranje za automatsko predubrizgavanje tanjirić koji pokreće motor (6) (slika 30) treba smestiti u otvor zupčanika pumpe za doziranje (7).2. 2. 3. Pumpa za doziranje (15) (slika25) je povezana sa regulatorom modusa rada i sa rotacionom pumpom. 7. Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje i ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje služi ručni klipni ventil (16) (slika 25) i zavrtanj (17) (slika 25). 29 . Turbokompresor koristi snagu izduvnih gasova.5 Turbokompresor Povratak na sadržaj Turbokompresor obozbeđuje napajanje cilindara motora vazduhom (slika 31). zavrtanj poklopac zavrtanj pumpe za doziranje podloga matica pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem zupčanik za pokretanje pumpe za doziranje Slika 30. 1.5-0. Turbina je (1) niklovana i otporana na visoke temperature i povezan je sa motorom (pokretni deo).

40 do +5º C (SAE 10 W / 20) + 5 do +50ºC (SAE-30) Sistem za podmazivanje motora je prikazan na slici 32. Tipovi ulja koji se mogu koristiti: . usisni otvor za ulje 20. Osim propusnog ventila u filteru se nalazi još jedan sigurnosni ventil (21) koji održava pritisak ulja za podmazivanje na 0. kućište kompresora 12.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. usisno grlo 10. 5. Ulje za podmazivanje koje filter prečišćava u toku rada motora se hladi u hladnjaku za ulje (3). čaura Slika 31.1 Pumpa za ulje za podmazivanje Povratak na sadržaj Uljna pumpa (za podmazivanje) (20) je pumpa sa jednostepenim zupčanikom koga pokreće kolenasto vratilo motora. propusni ventil 2. 7. sa ugrađenim termostatom u bloku motora.28-045 Mpa.pri nominalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0.45 Mpa Zapremina sistema za podmazivanje je: 22 litara. oduška 19. među kućište 15.3 Sistem za podmazivanje Povratak na sadržaj Sistem za podmazivanje motora je kombinovan. ohlađeno ulje dolazi preko kanala u bloku motora do ležaja kolenastog vratila i vratila uređaja za upravljanje kao i do glave raspršivača koja hladi klip (15). zupčanik 11. glava raspršivača 17. klackalica ventila sa kanalom za ulje 12. pumpa za doziranje 9. od čega je 18 l u koritu ulja. kompresor za vazduh 10. uljna magistrala 5.2 Filter ulja za podmazivanje Povratak na sadržaj Filter za prečišćavanje ulja (za podmazivanje) prečišćava celu količinu ulja koja prolazi a u njemu je papirni uložak za filtriranje.3.pri minimalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. 4. Delovi sistema za podmazivanje su: pumpa za ulje. centrifugalni filter 30 15. 4. merač pritiska 7. korito za ulje 18. tanjirić 11.Belarus 1221. filter za ulje sa papirnim uloškom 3.3. 1. centrifugalni filter za ulje. 4. hladnjak za ulje. pričvršćivač 14. bregasto vratilo 13. sigurnosni ventil . turbokompresor 8. Podmazivanje delova se obavlja i pod pritiskom i raspršivanjem ulja. Pritisak ulja: . davač signala za havariju 6. 3. vratilo kola turbine kućište turbine ležaj uljna komora zaptivni prsten kolo kompresora specijalna matica čaura 9. Propusni ventil se ne može podešavati. U uljnoj pumpi se nalazi sigurnosni ventil koji se otvara pod pritiskom većim od 0. filter za ulje sa papirnim uloškom. 4.75 Mpa i propušta ulje. klip 16. U filteru za ulje se nalazi propusni ventil (1) koji se otvara ukoliko je filter zaprljan ili pri hladnom startu i tada propušta ulje u cevi za ulje kroz uložak filtera. Kroz poseban odvod ulje za podmazivanje dolazi do turbokompresora (7) i do kompresora vazduha (9).7-0.08 Mpa . glavno vratilo 14. 6. 2. 8. prsten za podupiranje 13. hladnjak za ulje 4. uljna pumpa 21.28-0.

oduška. 4.045-0. Pri normalnom radu motora temperatura ulja za podmazivanje je između 80-120ºC.Ako temperatura tečnosti za hlađenje prelazi 100ºC.2 Ventilator za hlađenje Povratak na sadržaj Ventilator radi u dva režima rada i to: automatski i prinudni.zavrtite točak ventilatora tako da zavrtanj (5) može da uđe u otvor (3) tanjirića klipnjače (11).4. . 31 . Sistem za hlađenje je zatvorenog tipa sa tečnošću pod prinudnom cirkulacijom. poklopac hladnjaka koja obezbeđuje pritisak od 0.4. Regulisanje temperature se odvija promenom količine vazduha koja prolazi preko ventilatora kroz hladnjaka kao i uz pomoć dva termostata. dva termostata. i pored isključenog klipa ventilatora. Ako je to potrebno pritisnite rukom zavrtanj tako da se fiksiraju klipnjača i tanjirići klipnjače. cevi za spajanje. 4. rezervoar za tečnost.1 Hladnjak Povratak na sadržaj Delovi hladnjaka: hladnjak. hladnjak. vodena pumpa. Temperaturu tečnosti za hlađenje signalizira senzor temperature tečnosti za hlađenje i kontrolna lampica čiji senzor se nalazi na poklopcu termostata.Belarus 1221. Temperatura tečnosti sistema za hlađenje motora pri normalnom radu motora je 80-97ºC.4 Sistem za hlađenje Slika 32.Ako je temperatura tečnosti za hlađenje ispod 80ºC. onda opruga (7) drži ventil (10) zatvorenim i gusta tečnost prolazi u rezervoar. Gusta viskozna tečnost prolazi kroz otvor na tanjiriću klipnjače i ispunjava prostor između klipnjače i tanjirića klipnjače. automatski ventilator. Delovi sistema za hlađenje motora su: košuljica za hlađenje.5 Mpa. gde dolazi do dodirivanja tanjirića i uključivanja ventilatora. senzor za temperaturu na poluzi (17) i preko podizača (9) i opruge (7) otvara ventil (10). Pritisak ulja za podmazivanje koji ulazi u hladnjak ulja meri senzor pritiska koji se nalazi na ulazu hladnjaka (za ulje) kao i senzor za havarijski pritisak. Pažnja! Ako je uključen kompresor za vazduh vazdušne kočnice onda treba uključiti ventilator u prinudni pogon! Da bi se ventilator uključio u prinudni pogon (i ostao u njemu) treba izvršiti sledeće radnje: . Automatski pogon ventilatora u slučaju velikog unutrašnjeg trenja obezbeđuje prekidač vratila (12) (slika 33) i to na sledeći način: . Hlađenje ulja za podmazivanje se odvija u hladnjaku za ulje preko termostata voda-ulje koji je ugrađen u blok motora. U ovom slučaju broj obrtaja ventilatora treba da bude ispod 1500 obrtaja minimalno.001-0. ventil podešen na pritisak od 0.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4.08 Mpa.maticu (4) zavrtnja (5) popustite za 4-5 obrtaja (oko 5mm) . Klipnjača (11) i točkići klipnjače (13) se okreću u zavisnosti od razmaka koji je između njih.

zadnji most. 6. 1. 4. 7. tanjirić klipnjače 12. zamajac 2. Uključivanjem ovog uređaja u kolektore se ubrizgava tečnost koja izaziva blagi prasak (slika 34). Funkcija spojnice je da sa kolenastog vratila motora prenese obrtni moment na prednje i zadnje točkove. klipnjača 15.Belarus 1221. podloška . 3. glava 9. 1. prednji most. frikcioni uložak 32 12. pogon prednjeg točka. suvog. aerosolni start. elekrtomagnetno kućište 4.6 Kompresor vazdušne kočnice Povratak na sadržaj Snabdevanje vazduhom vazdušne kočnice traktora obezbeđuje jedno cilindrični kompresor sa klipom. 7. Pokretanje motora se odvija pod naponom od 24 V. koji je petofazni električni uređaj. prekidač vratila 13. remenica vodene pumpe 16. 8. 9. Kompresor se pokreće preko pumpe za napajanje gorivom.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja Povratak na sadržaj Od električnih uređaja na motor se montira generator snage 1000 W i napona 14 V. vodena pumpa 17. i jednim stepenom rada. Pažnja! Ako je kompresor uključen ventilator motora treba prebaciti na prinudni modul rada. ventil 11. viljuška 15. uređaj za podizanje 13. Pokretanje generatora se odvija preko rebrastog remena i remenica. poluga 4. Prečnik lamele prekidača vratila je 340 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 33. stalnog trenja. tanjirić koji se pokreće 14. Da bi se olakšao start motora i na niskim temperaturama u kabinu je ugrađen uređaj koji pomaže start motora na niskim temperaturama. oslona lamela 14. 5. lamela za zatezanje 4. 3. vratilo za pokretanje glava ležaj vratilo 8. amortizer 10. lopatice ventilatora poklopac tanjirića otvor za fiksiranje matica zavrtnja zavrtanj čaura opruga kućište opruge podizač 10. rezervoar Slika 34. preko električnog pokretača snage 5 kW. Prekidač vratila (slika 35) gonjene lamele. sa ugrađenim upravljačem i sa integrisanim regulatorom napona. 6. odstojnik 3. podupirač 2. lamela koja potiskuje ima tangencijalni oslonac. 2. ručica za zatezanje 11. Upravljanje elektropokretačem se obavlja iz kabine preko elektromagnetnog releja i preko kopče pokretača. menjač. 1. 4.7 Spojnica (prekidač snage vratila) Povratak na sadržaj Delovi spojnice: prekidač vratila. sa jednostranim elektromagnetnim pokretanjem. 5. Položaj podupirača kod skinutog rezervoara (bez cevi i brizgaljke). je zatvorenog tipa.

matica za podešavanje 17. ako pustimo pedalu (1) da deluje na opruge 24. upravljačko vratilo 23. preko ručica 1. čaura 7.2 Kućište spojnice Povratak na sadržaj U kućište spojnice je ugrađen pogon priključnog vratila. Devet opruga (24) obezbeđuju prenos obrtnog momenta putem frikcionih lamela sa motora na točkove. Servo-opruga (10) omogućava lakši rad pedale.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 16. ležaj za istiskivanje(druk ležaj) 18. hidraulični uređaj za podizanje. preko vođice (18) i preko ležaja za istiskivanje (17. 8. pedala 2. 24a opruga 25. gonjena lamela Delovi za pokretanje spojnice su: zamajac (1). Delovi spojnice koji se pokreću su: gonjene lamele (26) pričvršćene na dva vratila (7) sa amortizerima za ublažavanje vibracija (9). slika 35).8. odstojnik (2) na čijem obodu se nalaze tri ispupčenja.5. viljuška Slika 36. 1. ručica 6. 4.7.Belarus 1221.8 Menjač Povratak na sadržaj Menjač (slike 37 i 39) je mehanički sinhroni sa 16/8 stepeni prenosa. Menjač obezbeđuje pogon prednjeg mosta i pogon priključnog vratila srazmerno pređenom putu. držač 4. i pedala konstantno pritiska ručicu (9) za pod kabine u uključenom položaju spojnice. zavrtanj za pričvršćivanje 5. 33 . Odstojnik sa uređajem za podizanje obezbeđuje automatsko podešavanje ležaja za istiskivanje (17) tokom eksploatacije. viljuška 22. pogon uljne pumpe menjača. 4. čaura za povezivanje 21. vatrostalno punjenje 26. držač 20. (16 stepeni prenosa napred i 8 stepeni nazad). 4. servo opruga Spojnica se uključuje. lamela za zatezanje (3). poluga 9. vođica 19. zavrtanj servo podešavanja 3.1 Način rada spojnice Povratak na sadržaj Stavljanje u pogon spojnice se obavlja pritiskom na pedalu (1).7. oprugasta lamela 24. ručica 10.24a (slika 35).

Slika 37. 32.27). na koje su pričvršćeni kupasti inercioni sinhronizatori.29. ulazno vratilo 2. 25. vratilo jedinice zupčanika 26. izlazno vratilo 19. zupčanici. 35. Ako nema pužnih brzina (32) zupčanik se pričvršćuje za vratilo uz pomoć ožljebljenog prstena koji se nalazi na čauri (30). U ispupčenjima vratila su smeštene dve rebraste čaure (2).23.28. prekidač vratila 13.Na međuvratilo (38) su pričvršćeni zupčanici (34. 34 .14.36. Na vratilo pužnih brzina i pogona za kretanje unazad (26) pričvršćeni su zupčanici menjača I i II (28) i zupčanici za kretanje unazad (27). Na zadnjem delu vratila se nalazi ležište zupčanika (23) za pokretanje priključnog vratila.17 ležaj 11. hidraulični sistem menjača.34. Na orebrenu čauru (30) je pričvršćen zupčanik pužnih brzina (31). matica 24. vratilo prenosa pužnih brzina 38.35. 7 vođica 6.Belarus 1221.31. 33 prekidač zupčanika 16. viljuška 5. kućište viljuške 8. 20. opruga 10.37 zupčanici 12.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Tabela: Brzina kretanja traktora (km/h) – nominalni broj obrtaja kolenastog vratila. vratilo za pogon unazad. međuvratilo Pogonski sistem se sastoji od ulaznog vratila oslonjenih na igličaste ležajeve i zupčanika (1). 37). 30 čaura 3. kuglica 9. Na ispupčenjima vratila (24) su pričvršćeni zupčanici (22. pogonski uređaj. a gonjeni zupčanik (32) je smešten na bronzanoj čauri na vratilu. 1. 21 podesiva podloška 18.36. i druga vratila sa zupčanicima.22. sinhroni prekidač 4. (dimenzije pneumatika:16.9R38) Delovi menjača: kućište menjača. vratilo za pužne brzine.15. spojnica.

14) koje su fiksirane odgovarajućim vođicama (2.1 Pogon menjača Povratak na sadržaj Pogon menjača se sastoji od prenosnika brzine i uključivača prenosa. Delovi koji su pričvršćeni na vratilo (18) stegnuti su maticom (19). 11. 15) (slika 39). opruga 4. Prilikom uključivanja stepena prenosa razdelnik prekida dodirne pločice i prekida se samopokretanje u međureleju (1) kao i strujno kolo glavnog releja. opruge za fiksiranje i zabravljač (slika 39). vratila (15) i ručice (17) koje se nalaze u kućištima (5) i (8) a delovi su smešteni u kućište menjača. 5. kulisa Slika 38. zabravljač 12. 1. 33) (slika 37) u otvorima u kućištu menjača se nalaze kuglice za razdvajanje (slika 39). kućište pumpe Slika 39 Da bi se sprečilo istovremeno uključivanje zupčastih sklopki (prekidača) (25.Belarus 1221.7 ručice 8. 1. zavrtanj 9. čaura 11.je smešteno u kućište menjača na konusno valjčastim ležajevima (10 i 17). 33) (slika 37) fiksiraju kuglice (8. Uređaj za razdvajanje se sastoji od prekidača na levoj strani menjača (8). 12). zvono 11. viljuška menjača 12 viljuška za uključivanje prenosa brzine 13. ručice (6). Regulisanje stepena prenosa se obavlja preko ručice viljuške menjača (12).14 viljuška 2. 7a). Uređaj za prenos brzine (slika 38) se sastoji od viljuške (11). 16 vratilo 17. poklopac 15. kućište 9. Podešavanje prekidanja se odvija preko podloške (9) 35 . Zupčaste prekidače (13. 4.15 vođice 3. Zupčaste prekidače (13. opruga 14. graničnik 2. kugla 10. 4. Između zupčanika (11 i 14).8. kuglica 3. opruga 8. ručice (7). 3) (slika 37) pomeraju viljuške (1. kuglice (6) i štiftova (7. Prekidač menjača je ugrađen u kućište viljuške (6) (slika 37) i u kućište (5) i (8) (slika 38). vratila (15) i ručice (4).5. na koje je pričvršćena viljuška (4).6. ručica 5.8. kuglica 16. ručice 18.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora Povratak na sadržaj Da bi se izbeglo pokretanje motora pored uključenog stepena prenosa traktor je opremljen specijalnim uređajem za razdvajanje (slika 40). ručice prekidača menjača.13 zavrtanj 7. 4. 25.4. 25.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Izlazno vratilo (18). Neutralni položaj viljuške (4) i fiksiranje u položaju kada je uključen motor obezbeđuju kuglice za fiksiranje (8). na ispupčenju (18) je smeštena spojnica (12). poklopac 6. U kućištu (6) (slika 37) mogu se nalaze vođice (5) i (7).10. Da bi se sprečilo uključivanje istovremeno dva stepena prenosa postoje između vođica (5) i (7) kuglice za sprečavanje uključivanja. filter 17. Zupčanik za pogon prednjeg mosta (15) je pričvršćen na vratilo u čijoj glavi je igličasti ležaj smešten na gonjeni zupčanik (14).

vratilo desnog zupčanika 18. ručna (parkirna) kočnica 21. prekidač automatskog pokretača 5. zupčanik glavnog 29. prsten za podupiranje zupčanika poluosovine 15. zupčanik prednjeg pogona 23. prekidač razdelnika 9. gonjeni zupčanici 31. planetarni zupčanici 26.27 kućište ležajeva 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! Pre nego što uključite motor. zavrtanj 45. zupčanik čeonog pogona 3. štift 8.4.Belarus 1221. poklopac diferencijala 25. ručicu menjača prebacite u neutralan položaj! 1. 40 ležajevi 41. zupčanik poluosovine 24. relej razdelnika 4. 3. podesive podloške 10 vođice prekidača 4. krst diferencijala pokretača 19.9 Zadnji most Povratak na sadržaj Zadnji most (slika 41) se sastoji od glavnog pogona. automatski pokretač 2. 44 podloška za pravljenje zazora 35. zupčanici prednjeg pogona 14. zupčanik prednjeg pogona 17.9. zupčanik sunce 39. relej automatskog pokretača 6. zavrtanj diferencijala 33. poluosovina 42. levo bočno kućište 5. leva bočna poluga čeonog zupčanika pokretača 11. 1. radna kočnica 20. glava krunice 37. obloga blokade diferencijala 13. poluga planetarnih zupčanika 10. kuglice uređaja za razdvajanje 7. podloška za podupiranje . kuglasta podloška 28. hidraulično upravljanog razdelnika diferencijala i bočnog pogona koji se nalazi na zadnjem mostu i zadnjeg pogona koji se nalazi u kućištu poluvratila. desno kućište 43. torziona poluga 7. generator Slika 40. prsten za podupiranje 16.a zabravljač 8. obloga kočnice pokretača 30. ležaj 36 34. Slika 41. kućište blokade 32. čaura zupčanika prednje vuče 6. čaura 7. blokada diferencijala 12. krunica 36. vođica 38. obloga 22.

Preko ožljebljenog vratila (10) i (26) povezuju se međusobno zupčanik (15) i zupčanik poluvratila diferencijala sa bočnim izvodima sa diskovima kočnica.3 Bočni izvodi Povratak na sadržaj Bočni izvodi se sastoje od dva (2. planetarni zupčanici 51. priključno vratilo Povratak na sadržaj Glavni pogon je preko zupčanika sa spiralnim ozubljenjem. 26). diskovi kočnica 5. i sastoji se od kućišta (22) i od poklopca koji su povezani zavrtnjem (32).9. Planetarni prenosnik se sastoji od: kućišta (42).2 i 0. sa koničnim zupčanikom.2 Diferencijal Povratak na sadržaj Diferencijal je zatvorenog tipa. Između kućišta ležajeva (27) i podloške(34) je za zazor 0.9. 13) i (25.4 Zadnji izvodi Povratak na sadržaj Zadnji izvodi u kućištu poluvratila (3.2 i 0. Pomoću konusni ležajeva (2) se reguliše pravac vratila i prekidač zupčanika glavnog pogona (20) i (21) i podešava bočni zazor.9. Podešavanje ležajeva (39. zupčanici za zatezanje 10. Gonjeni zupčanici (2. 1. ploča 47. podloška 48. krst diferencijala 6. vođice (37). 33) (slika 41) nazubljena cilindrična zupčanika. a preko fiksnog zupčanika (35) i fiksnog centralnog zupčanika (38) su na vratilo (49) preko satelita (48) oslonjena četiri planetarna zupčanika (50). ožljebljenog torzionog vratila (6). glave krunice (36).9. razdelnik 8. razdeljivač. 4. 4. 40) se na zazor 0.5. Rad diferencijala obezbeđuje hidraulični prekidač sa višelamelnim trenjem (1) (slika 42) sa strane levog zupčanika poluvratila. Slika 42. zupčanik za popuštanje 12. i gonjenog zupčanika bočnog izvoda (2. obloga leve kočnice 37 . Zatvoreno kućište diferencijala drže dva ležaja na zadnjem mostu. krsta diferencijala (18) podloške i 4 komada planetaranih zupčanika (17) od prstena za podupiranje (14) i od dva pričvršćena zupčanika poluvratila (15). 33). 33) su ugrađeni na izbočine čaure (5) koji se oslanjaju na kuglične ležajeve. poklopac membrane vratila 4. kuglica 4.5 mm vrši preko podloški (44). 25) su pričvršćeni na rebra vratila (10. priključak 9.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 46. 4. obloga 2. razdelno vratilo 7. 4. Vratilo se oslanja na kugličnim ležajevima. torzionog vratila (6).1 Glavni pokretač 49. vratilo planetarnih zupčanika 50. membrana 11.5 Blokada diferencija Povratak na sadržaj Hidraulična blokada diferencijala (1) (slika 42) smeštena je u kućište diferencijala i ona je pričvršćena preko kućišta kočnica (13) na kućište zadnjeg mosta.9. 42) se sastoje od nazubljenih planetarnih zupčanika. Pomeranje pravca kretanja vratila sprečava prsten za podupiranje (24). međulamela 13. kućište prekidača 3.Belarus 1221.Bočni izvodi (13. a menjač se sastoji od kupastih zupčanika sa izlaznim vratilom i zupčanika (21) koji je zavrtnjem pričvršćen na kućište diferencijala. krsta diferencijala i razdelnika planetarnih zupčanika.

odnosno iz njegovog hidrauličnog dela pod pritiskom usled nestanka ulja u radnom delu membrane „A“ pomeraju se zajedno sa zupčanicima za zatezanje (4) i diskovi kočnica (10) i oni se mogu zaglaviti u kućište međulamele (9) i površine oslonca. priključka (2) i diskova kočnica (10) koji su pričvršćeni za rebra zupčanika levog izvoda. prekidač prednjeg mosta Elektrohidraulični sistem zadnjeg mosta blokade diferencijala se sastoji od jedinice za upravljanje (1). a samim tim i blokada diferencijala.9. kućišta (9). Sa desne strane kabine gde je smeštena jedinica za upravljanje (1) može se naći prekidač koji pokreće blokadu diferencijala (6) i kontrolna lampica blokade diferencijala. 38 . (7) 4. jedinica za upravljanje 2. Kada obavljamo radove kod kojih je zadnji točak izložen većem proklizavanju.9. elektrohidrauličnih razvodnika blokade diferencijala i pogona prednje vuče (3) i elektronskih vodova (5) sa priključcima. 2. od pokazivača ugla zakretanja točka (2). Prekidač se (6) otpuštanjem vraća u srednji položaj. Iz sistema automatske blokade diferencijala. zupčanika za popuštanje (6). onda prekidač (6) pritisne donji deo i drži u tom položaju. 10 elektrohidraulični razvodnici blokade diferencijala i pogona prednje vuče 4. Prekidač blokade diferencijala se uključuje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Prekidač vratila se sastoji od vratila koje povezuje rebra krsta diferencijala (12). ako se točkovi okrenuti pod određenim uglom. pritisnite gornji deo prekidača (6) (u modul fiksiran). poklopca (3). Isključivanje blokade diferencijala će se automatski obaviti. Ako se zadnji točkovi moraju na neko vreme razdvojiti. davač signala automatskog pogona prednjeg mosta 11. kojim se uključuje automatski pogon blokade diferencijala. Sistem se napaja od elektronskog uređaja sa poklopca. preko dva osigurača koji su ugrađeni u komandnu tablu. membrane (5).6 Automatska blokada diferencijala (ABD) Povratak na sadržaj Automatska blokada diferencijala služi za pogon traktora (vuču i kretanje). pokazivač ugla zakretanja točka 3. koji je fiksiran i blokada diferencijala se isključuje.Belarus 1221. (12).7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta Povratak na sadržaj 1. priključci 5. razdvaja prekidač blokade od slobodnog kretanja i povezuje sa potisnim kanalom. prekidač blokade diferencijala 7. pomera se klip elektrohidrauličnog razvodnika.U tom slučaju elektromagnet elektrohidraulične blokade diferencijala dobija električno napajanje. 4. vodovi električnog signala 6. Na jedinici za upravljanje na levoj prednjoj strani kabine (1) nalazi se prekidač pogona prednjeg mosta (11) i signalna lampica za signaliziranje uključivanja prednjeg mosta. zupčanika za zatezanje (4). 12 pokazivači 8. za ispravljanje njegovih funkcija a sastoji se od: hidrauličnog prekidača vratila sa dva zupčanika (razdelnika) (slika 42) kao i od dva modula rada (automatskog i prinudnog) sistema za elektrohidraulično upravljanje (slika 43) slika 43. kabel 9. podelivši diferencijal (krst diferencijala levim poluvrationim zupčanikom). 1. Odstupanjem prednjih točkova od pravolinijskog kretanja pod određenim uglom iz dela „A“ izliva se ulje i blokada diferencijala popušta.

zupčanika za zatezanje (3). disk kočnice 3. zavrtanj 23. matica 10. kuka 17. suvog tipa. diskova sa paknama (kočione obloge) (2). kuglica 9. 11 ručica 8. zavrtanj za podešavanje 10. Ako se pritisne pedala desne kočnice uključuje se kontrolna lampica kočnice. zavrtanj za podešavanje 14. pedala sa gumenom navlakom 21. kućište parkirne kočnice . nazubljeni oslonac 39 14. Parkirna kočnica se stavlja u pogon preko ručice koja se nalazi na desnoj strani kabine (11) koja se fiksira povlačenjem na gore (12) a pri čemu se čuje karakterističan zvuk. zub za blokiranje 13. preko zupčanika za zatezanje (2). ručica za pogon ventila kočnice 12. razdeljivač pedale kočnice 22. viljuška 16. opruga 2. Pogon kočnice je mehanički. razdvajač 8. Diskovi kočnica (5) (slika 45) su pričvrčćeni za rebrasto vratilo koje prolazi kroz otvor vratila pogonskog zupčanika (3) i povezan je sa blokadom zadnjeg mosta. osovina 16.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. Prilikom uključivanja parkirne kočnice krst blokade diferencijala se razdvaja od kućišta zadnjeg mosta na vratilu (3).10 Radna kočnica Zadnji točak traktora ima dva zupčanika. zupčanik za zatezanje 3. Postoji mogućnost razdvajanja ako pomerimo polugu za razdvajanje pedala kočnica (21). kućište Slika 44. zavrtanj 6. opruga za zatezanje 18. rebrasto vratilo 4. ručica 20. 2. ručica 13. 1. ručica 11. konusna podloška 9. kuglica 5. zupčanik za zatezanje 4. kuglica (5) i od opruga za zatezanje (4). opruga za zatezanje 5. viljuška 12.držač 18. 19. Traktor je opremljen ručnom parkirnom kočnicom. smanjenog prečnika (prečnik 178 mm) koja je pričvršćena za kućište kočnice sa desne strane. Pogonska kočnica se sastoji od kućišta (1).Belarus 1221. zavrtanj 17. diskova kočnice (5) i kućišta parkirne kočnice (18). sa dva zupčanika. Obe kočnice mogu raditi nezavisno jedna od druge preko pedala kočnica (20) ili zavisno radi jednakog kočenja oba točka istovremeno. kontra-matica 7.11 Parkirna (ručna) kočnica Povratak na sadržaj Slika 45. i na njemu se nalazi veća pogonska kočnica (prečnik 204 mm) Desni i levi diskovi kočnica (2) (slika 44) su pričvršćeni na rebra vratila zupčanika. konusna podloška 15. diskovi kočnica 6. poluga 15. kontra-matica 7. 1. čaura osigurača 4.

pri 1000 min-1 90 kW. bubanj prekidača 12. zupčanik 23. Centralni zupčanik (24) je preko rebara povezan sa bubnjem prekidača (17) koji preko lente kočnice (16) obezbeđuje prenos snage. centralni zupčanik 25. prekidač pogona vratila Pogon u odnosu na pređeni put se obavlja preko prekidača vratila (27) i preko vratila planetarnog uređaja (26) na zupčaniku uređaja za prenos brzine obrtaja.69 obrtaja/m pređenog puta.9R38). 1.21-dno rebrasto na 1000 min-1 Slika 46. podloška promenjivog nazubljenog oslonca vratila 10. zupčanik vratila 27. promenjivi nazubljeni oslonac vratila 11. Priključno vratilo je isključeno kada je lenta kočnice zategnuta (18) i kada je lenta kočnice (16) opuštena. Priključno vratilo je u pogonu. planetarni zupčanik 24. 7. 6. vratilo 15. vratilo planetarnih 14. U tom slučaju bubanj prekidača (17) i centralni zupčanici (24) su zaustavljeni. Priključno vratilo se okreće u smeru kazaljke na satu.12 Zadnje priključno vratilo Zadnji most raspolaže nezavisnim priključnim vratilom sa dve brzine srazmerno broju obrtaja (540 i 1000 obrtaja u minuti) i u zavisnosti od pređenog puta (3. U tom slučaju nazubljeni oslonac vratila (10) je zaustavljen. preko koje se namešta zazor. Držač planetarnog zupčanika (25) je napravljen izjedna i obezbeđuje oslobađanje kočenja trakaste kočnice zajedno sa priključnim vratilom i lentom kočnice. Snaga se prenosi preko ozubljenja izlaznog vratila koji pri 540 min-1 ima 60 kW. 18 lenta kočnice 22. Odstupanje koje dolazi od zupčanika (22) preko planetarnog zupčanika (23) i zaustavljenog centralnog zupčanika (24) prelazi sa držača planetarnog zupčanika (25) i na priključno vratilo. u slučaju veličine pneumatika 16. Snaga zadnjeg priključnog vratila se prenosi preko priključka vratila (27) (slika 46) gde se u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila.6-to rebrasto.Belarus 1221. zavrtanj za podešavanje 17. Pogon priključnog vratila je mehanički. 8. bubanj kočnice 13. dobija broj obrtaja zadnjeg priključnog vratila. držač hidraulični radni cilindar ekscentrično vratilo ručica pogonska ručica podloška za oslonac zavrtanj za pričvršćivanje nazubljenog oslonca vratila 9. lente za kočenje (3) nalazi se ekscentrična ručica (5). 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. 40 . držač planetarnog zupčanika 26. zavrtanj za pričvršćivanje 20. Na vratilu pokretnog dela. tri komada planetarnih zupčanika (23) i centralnog zupčanika (24). priključno vratilo 21. Nazubljeni oslonac vratila (10) sa promenjivim 6 rebrastim (540 min-1) odnosno 21 rebrastim (1000 min-1) izlaznim vratilom se nalazi u unutrašnjem otvoru vratila (20). zupčanika (22). 3. Planetarni urađaj priključnog vratila se nalazi u zadnjem mostu i sastoji se od zupčanika vratila (26). zadnji poklopac zupčanika 16. kada je zategnuta lenta kočnice (16) i kada je opuštena lenta kočnice (18). podloška 19. 540 min-1 . Izlazno ozubljenje priključnog vratila je: . U kućištu zadnjeg mosta se nalaze dva zavrtnja (11) za podešavanje koja su povezana sa glavnim vratilom (6) i sa ručicama (4) i (5). a preko unutrašnjeg menjača. posle okretanja vratila (3). 5.

Glavne cevi za ulje (6) povezuju ventil (2) sa radnim cilindrom (7).Priključno vratilo uključeno: gornji bočni položaj . radni zupčanik 26. koji se priključuje preko ručice (9) na pogonsku ručicu (6) (slika 46) i cevi za ulje (3). 23.Belarus 1221. pogonska frikciona lamela 15. pogonski ventil 3. kućište 2. pogonjena frikciona lamela 7. cev za ispuštanje ulja 6. cevi za ulje 4. 19. matica Slika 48. semering 27. zavrtanj 17. 25. planetarni uređaj 10. pogonjena viljuška 29. radni cilindar 8. podloška za zazor 12. poluga klipa 9.64 ± 2mm. poklopac 3.priključno vratilo uključeno . 1.priključno vratilo isključeno 4. klin 41 . tanjirić 14. obod 28.13 Prednji pogonski most Povratak na sadržaj Prednji pogonski most služi za prenos obrtnog momenta na prednje točkove traktora i sastoji se od glavnog pogona i od pogona diferencijala i točka.41 ± 2 mm. 20. radni cilindar (7). 9. elektro-hidraulični razvodnik prednjeg pogona 5. rascepka 22. štift 24.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila Zadnje priključno vratilo je sa hidrauličnim uređajem za upravljanje (slika 47). 18. držač 13. ručica Slika 47 2. zupčanik poluosovine 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. čiji su delovi: pogonski ventil (2) sa ručicom (1).Priključno vratilo isključeno: donji bočni položaj Pravilno podešeno priključno vratilo mora imati po skali „A“ sledeće vrednosti: . Ručica (1) ima dva položaja: . vratilo planetarnog uređaja 8. cevi za ulje radnog cilindra priključnog vratila 7. (5) i (6). kućište 5.12. vratilo 16. 1. ručica Cev za ulje visokog pritiska (3) povezuje pogonski ventil (2) sa glavnim ventilom prednjeg mosta. ležaj 11. pogonjeni zupčanici 6. ležaj 21.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Glavni pogon je preko spiralno nazubljenog konusno tanjirastog para, koji se sastoji od pogonskog zupčanika (16) i gonjenog zupčanika (5) koji je pričvršćen na kućište diferencijala (4). Diferencijal prednjeg mosta se blokira sam i raspolaže većim trenjem. Diferencijal prednjeg mosta se sastoji od kućišta (4) i (9) koje je spojeno zavrtnjima, dva para planetarnih zupčanika koji su slobodno postavljeni (8), zupčanika poluvratila (3), čašice(13) i od frikcionih lamela (pogonske (14) i gonjene (6)). U rebraste otvore zupčanika poluvratila (3) je smešten dupli zglob sa gonjenom viljuškom (24) i priključno vratilo (25). Diferencijal automatski povezuje dva poluovratila i isključuje proklizavanje bilo koja od dva prednja točka. Raspodela se izvodi uključivanjem pogona prednjeg mosta, prilikom čega se sile koje nastaju pokretanjem planetarnog zupčanika poluvratila (7), frikcionih lamela (6,14), a koje se poklapaju sa pravcem vratila, zatvaraju se na kućištu diferencijala (4) i (9), dok se oba zupčanika poluvratila (3) se zatvaraju pod pritiskom trenja. U otvoru kućišta (1) i poklopca (2) je zavrtanj preko kojeg se podešava razmak traga točkova, i time se sprečava pomeranje vratila. Klin (29) i štift (28) sprečava pomeranje ugla i pravca vratila u kućištu. 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta (slika 49) služi za prenos obrtnog momenta sa diferencijala prednjeg mosta, u slučaju pomeranja skretanja prednjih točkova. 1. prirubnica 2. držač planetarnog uređaja 3. planetarni zupčanici 4, 7. gonjeni zupčanici 5. kućište 6, 11,18 ležaj 8, 10 podloška za zazor 9, 15 vratilo 12. kuglasti zglob 13. držač 14. vratilo 16. čaura za podešavanje 17. matica 19. poklopac Slika 49.

20. zavrtanj za podešavanje 21. kontrolni zavrtanj

22. zavrtanj za punjenje 23.prostor za podmazivanje

Pogonski uređaj se sastoji od jednakih kuglastih zglobova, cilindra, planetarnog uređaja, rascepki, i ručica za osiguranje prednjih točkova. Gonjeni zupčanici (4) dobijaju pogon sa glavnog zupčanik (sunce) planetarnog prenosnika. Držač planetarnog prenosnika (2), je pričvršćen na kućište, a smešten je u otvore poklopca (19) i čaure za podešavanje. Vezu vratila (9) i (15) obezbeđuju ležajevi (11), zavrtanj za podešavanje (20), kao i otvori koji se nalaze u kućištu (5) i na držaču (13). Punjenje ili dodatno punjenje uljem za podmazivanje se obavlja preko zavrtnja za punjenje. (22). 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogonski uređaj prednjeg mosta obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Prednji most se uključuje preko hidraulično upravljane frikcione spojnice (2) (slika 50) koji je pričvršćen zajedno sa gonjenim zupčanikom na pogonsko vratilo (4) u menjaču. 1. pogonski zupčanici 4. vratilo 7. prekidač 2. frikciona spojnica 5. ozubljena čaura 3. bubanj 6. podizač

42

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje
Povratak na sadržaj

4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta

Elektro–hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta se sastoji od: upravljačke jedinice (1), automatskog davača signala pogona (9), elekrtičnih vodova koji su smešteni na gornjem poklopcu menjača i vezani sklopkama (4) kao i od elektro-hidrauličnog razvodnika pogona prednjeg mosta (10). Sistem dobija napon sa elektronskog uređaja na krovu preko dva osigurača koji se nalaze na komandnoj tabli. Slika 51. Korišćenje prekidača prednjeg mosta (11). 1. Ako prilikom kretanja napred dođe do proklizavanja prednjih točkova, pritisnite gornji deo prekidača (11) i na taj način ćete uključiti automatski pogon prednjeg mosta. U tom slučaju automatski pogon zavisi od automatskog davača signala proklizavanja točkova (9). Davač signala (9) zatvara dodirivače u slučaju proklizavanja 3-5% i napaja magnet elektro-hidrauličnog razvodnika. U slučaju smanjivanja proklizavanja pokazivač (9) prekida dodirivače i ovim se isključuje elektromagnet, a prema tome i pogon prednjeg mosta. 2. Ako treba raditi sa pogonom i napred i nazad, onda pritisnite donji deo prekidača (11). Ako želite da isključite pogon prednjeg mosta stavite prekidač (11) u srednji položaj. Pažnja! 1. Prilikom kretanja unazad ne sme se uključiti automatski pogon prednjeg mosta, već je bolje isključiti prinudni pogon. Prinudni pogon prednjeg mosta koristite samo kratko da biste savladali prepreku i pri kretanju unazad. 2. Ako se krećete po tvrdom putu obavezno isključite pogon prednjeg mosta da biste sprečili habanje pogonskih delova.

4.14 Kardansko vratilo

Povratak na sadržaj

Kardansko vratilo obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Kardansko vratilo se sastoji od cevi (2) i kugličnih ležajeva (6), zglobova kardanskog krsta (1) i (3). Prstenove kugličnih ležajeva fiksira prstenasti osigurač (7), a ležaj krsta sa čeonim punjenjem (4) je oslonjen na semering. Kardansko vratilo se posle sastavljanja dinamički uravnotežava. Od namotavanja biljaka u toku rada štiti kardanska obloga. Slika 52. 1, 3. kardanski zglobovi 5. semering 2. kardanska cev 6. kuglični ležajevi 4. čeono punjenje 7. prsten oslonac

4.15 Hidraulični podizni uređaj

Povratak na sadržaj

Hidraulični podizni uređaj služi za osiguravanje i nivelaciju uređaja koji se priključuju na zadnji deo traktora, delimično priključenih uređaja, poljoprivrednih mašina i oruđa kao i za bezbedan rad. Traktor se može proizvesti sa dva tipa hidrauličnog podiznog mehanizma: - sa jednim hidrocilindrom tipa Ц prečnika 125x 200 mm. - sa dva hidrocilindra prečnika 80 x 220 mm.
43

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Delovi hidrauličnog sistema (slika 53) su: zupčasta uljna pumpa (1), razvodnik (2), radni cilindar (8), hidraulično kućište napravljeno izjedna koje služi za hidrauliku „posebnih agregata“ i koje ima funkciju rezervoara za ulje, regulator snage (5) cilindra 80 x 200 mm (ako je ugrađen), cevi i upravljačkih jedinica. 1. pumpa za ulje 2. razvodnik Slika 53. 3. rezervoar za ulje (kućište agregata) 4. desne sklopke 5. regulator snage 6. krivaja sa kugličnim zglobom 7. ručica za regulisanje položaja / kombinovanog modula rada 8. radni cilindar 9. prekidač davača/primaoca signala 10. razvodnik davača signala 11. poluga 12. prekidač regulatora snage 13. glava za otpuštanje sistema 14. desne zadnje sklopke A poluga na strani usisavanja Б, Г cevi pod visokim naponom 15. leve zadnje sklopke Б, E cevi potiskivača Д kanal upravljača Za automatsko podešavanje dubine obrade zemljišta traktor je opremljen mehaničkim razvodnikom davača signala položaja i snage (10) koji je u mehaničkoj vezi sa regulatorom snage i davačem signala. Automatski sistem za regulaciju omogućava sledeće vrste regulacije: -regulacija snage -kombinovana regulacija (mesta i snage) -regulacija mesta -regulacija u podignutom položaju ( u vazduhu) 4.15.1 Hidraulična pumpa
Povratak na sadržaj

Smer kretanja zupčaste hidraulične pumpe (1) se poklapa sa smerom kretanja kazaljki sata (ako se posmatra iz pravca kretanja). Rezervoar hidraulične pumpe (3) je pričvršćen na kućište agregata i pokreće ga motor preko zupčanika. Kapacitet pumpe je 56 l/min na 2100 min-1 kolenastog vratila motora. Ručica za upravljanje pumpom ima dva položaja (vidi 3. poglavlje: Uređaj za upravljanje): -pumpa uključena -pumpa isključena Povratak na sadržaj 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) Razvodnik je i klipni i ventilni a pričvršćen je za kućište rezervoara. Razvodnik služi za obavljanje sledećih funkcija: -za usmeravanje radne tečnosti koja dolazi iz uljne pumpe (1) u radni cilindar (8) -za automatsko propuštanje radne tečnosti bez pritiska u rezervoar za ulje nakon završetka rada. -za održavanje podignutog oruđa ili zadržavanje poljoprivrednih mašina u određenom položaju. Razvodnik (slika 54) čine: dva klipa (1), propusni ventil (11), sigurnosni ventil (13) i drugi delovi. Svaki klip (ili neki od njih) raspolaže mehanizmom za vraćanje u položaj „neutralan“ i u slučaju fiksiranog položaja („podizanje“/“spuštanje“). U toku rada motora vraćanje klipova u položaj „neutralan“ obavlja se ručno. Da bi se sprečilo preopterećivanje hidrauličnog sistema mehanizam je opremljen sigurnosnim ventilom (1) i zavrtnjem za podešavanje (14). U propusnom ventilu (11) je smeštena blokada ventila osigurana oprugom (1), koja osigurava rad hidrauličnog razvodnika u automatskom modulu regulacije. Hidraulični razvodnik koji raspolaže posebnim radnim cilindrom za podizanje tipa P80-3/4-222-3Г je pričvršćen vođenim ventilom za vraćanje (hidrauličnom blokadom) koja obezbeđuje punjenje razvodnika i održavanje oruđa u položaju „neutralan“.
44

sigurnosni ventil 14. kapica 16. točkić za regulisanje korekcije brzine kojim upravlja pilot ventil (2) sa nepovratnim ventilom (1). blokada ventila pomoću opruge 13. 11.15. klip 17. klip 11.).Klip (13) (slika 55) preko matice (12). čaura 10. ventil 7. opruga 13. opruga ventila 8. donji poklopac 10. pilot ventil 3.4 Regulator snage Povratak na sadržaj Regulator snage (slika 55) je hidraulični razvodnik u čijem kućištu u otvoru čaure se nalazi pokretljiva čaura (14) i pokretljivi klip (13). poklopac 16. opruga za fiksiranje 18. zavrtnja i preko kugličnih zglobova (6) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom upravljača (7).5 Radni cilindar Povratak na sadržaj Radni cilindar (8) (slika 53. 12. podupirač 4. zavrtanj 5. gornji poklopac 4.Belarus 1221. kuglice 14. opruga klipa Slika 54. ležaj ventila 6. 4. točkić za regulaciju korekcije brzine 4. 15. pričvršćivač 17. 2. Na spoljnjem kraju zavrtnja (11) nalazi se prekidač ragulatora snage (12) (slika 53. matica 7. 45 . kućište 9. čaura 5. čaura za fiksiranje 3. kućište Slika 55.15. prstenasti oslonac 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. razdelni ventil (7). U kućištu (17) (slika 55. Regulator hidraulike radi i u automatskom i ručnom modulu upravljanja. zavrtnja (11) i ručice za regulaciju (11) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom razvodnika (10). razdelni ventil 9. zavrtanj za podešavanje 15.) je klipni sa dva pogona. prečnika 125 mm i 200 mm horizontalni (izmešteni radni cilindar). nepovratni ventil 2. 1. Glavni radni cilindar smešten je na izliveni poklopac zadnjeg mosta.) nalazi se ventil (8). 8. propusni ventil 12. Čaura (4) preko matice (6).

na komandnoj tabli preko ’’bowden’’ namotaja. prekidač razvodnika 9.) i filter za ulje služe za čuvanje radne tečnosti zadnjeg podiznog mehanizma i upravljača. 19 ručice razvodnika 20. poluga za regulaciju položaja 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. rebrasto vratilo 2. za koji je pričvršćen promenjivi filter sa papirnim uloškom. poluga 3. 46 .) koja je smeštena na desnoj strani kabine.) i (8) (slika 57. Pomeranje unutrašnje ručice (2) se odvija pomoću ručice (3) na orebrenom vratilu (5) i preko pogonske ručice (6) (slika 57. ručica za pogon regulacije 12. ručica razvodnika 4. 1.) je mehanički i služi za razvođenje signala položaja i snage. poluga 7. lamelasta opruga davača signala regulacije sile 18. oslonac za regulaciju 11.15. ručica za upravljanje 10. regulator Slika 57. unutrašnja ručica 6. ručica za modus rada 13. ’’bodwen’’ namotaj 15. podizač sa dve ručice regulacije 14. a sastoji se od kućišta (6) (slika 56.15. razvodnik davača signala 2. ručica razvodnika 8. poluga za izjednačavanje 8.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje Rezervoar za ulje (3) (slika 53.) ručice za regulaciju položaja (1) i snage (8) koje su povezane sa polugom za izjednačavanje (4) i rebrastog vratila (5). pumpa za ulje sa ručicom za pogon i upravljanje. Rezervoar se zatvara poklopcem sa gornje strane. Razvodnik davača signala se nalazi na poklopcu zadnjeg mosta. poklopac 4. ručica za regulisanje snage Slika 57. matica 16. ručica za regulisanje položaja 5.7 Razvodnik davača signala Povratak na sadržaj Razvodnik davača signala (10) (slika 53. 4. 1.Belarus 1221. davač signala 6. zupčanik za regulaciju korekcije brzine 23. kućište 3. poluga za regulaciju 22. spiralna opruga davača signala regulacije sile 17. ručica 7. Slika 56. odvojeni radni cilindar 21. Na filter za ulje je pričvršćen razvodnik sa ručicom za upravljanje.

Pomeranje klipa (13) (slika 55) može biti delimično. levo Stalni kapacitet pumpe: 14-16 cm3/obrtaj. 4. 13.15. Ulje se vraća u položaju „plivajući’’ i „neutralni’’ prenos preko propusnog ventila regulatora (11) (slika 54). U položaju „podizanje“ i „prinudno spuštanje“ položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) (slika 55) obezbeđuje zatvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54). 14-2 ili SUB 160-140.8 Davači signala automatske regulacije Davač signala položaja je vratilo skretanja zadnjeg podiznog mehanizma (12) (slika 57) je elastični element sa dva pogona. spiralne opruge (16) i on je u kinematskoj vezi sa gornjom polugom zadnjeg podiznog mehanizma traktora. koji se sastoji od lamelaste opruge (17). a oba prostora radnog cilindra su povezana sa spuštanjem preko regulatora. Pomeranje davača. Prečnik radnog cilindra -50 mm.15.Belarus 1221. ili potpuno (u zavisnosti od podešenosti točkića regulatora korekcije brzine (3) (slika 55)) i dovodi do zatvaranja propusnog ventila razvodnika (11) (54) i do korekcije „podizanje“ dolazi kada ulje preko oba ventila za vraćanje (1) i (8) (slika 55) dospe iz pumpe za ulje u prostor za „podizanje“ radnog cilindra. Razvodnik usmerava ulje na zadnje i bočne izvodne sklopke (4. a ulje se iz drugog prostora radnog cilindra vraća preko regulatora za ulje.16 Hidrostatički upravljač Povratak na sadržaj Hidrostatički upravljač služi za upravljanje zakretanjem točka i za smanjenje potrebne snage kojom se deluje na volan prilikom skretanja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. Položaj čaure se reguliše ručicom (5) (slika 57). dva hidraulična radna cilindra (2) koja obezbeđuju zakretanje. Položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) „neutralni prenos“ obezbeđuje otvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54) i vraćanje ulja iz pumpe u rezervoar. kao i ventilom za vraćanje (8) (slika 55) zatvara. 4. Ventil razdelnika (7) je sa profilom čaure (14) otvoren (slika 55). regulatorom (5). Klip u automatskom pogonu (13) (slika 55) se vraća u neutralan položaj u zavisnosti od modula regulacije. (20) (slika 57) u modulu upravljanja. Propusni ventil razvodnika (11) (slika 54) je otvoren. smer obrta. a u odnosu na odgovarajuće dejstvo davača signala na čauru (14).a radno oruđe se zadržava u datom položaju. napojna pumpa (3) koju pokreće motor i hidraulične cevi. dužina -200 mm. U tom slučaju ručica za upravljanje određuje položaj čaure regulatora sile (14) (slika 55). dok se podizni deo radnog cilindra sa klipom (13). Delovi hidrauličnog upravljača (slika 58) regulacioni razvodnik (1). U tom slučaju zatvara se podizni deo cilindra preko ventila razvodnika za regulaciju (7) i sa ventilom za vraćanje (8). Rotaciona pumpa: NS-16 pumpa zupčanika.) je povezana sa rezervoarom (3) preko usisne cevi „A“ a potisne cevi „Б“ i „E“ sa razvodnikom (2). Preko ručice (7) ili (5) (slika 53) odvija se pogon radnog cilindra zadnjeg podiznog mehanizma (8) (slika 53).9 Pogon hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Pumpa (1) (slika 53. Klip (13) se pod uticajem odgovarajućeg signala koji dolazi od davača (slika 55) pomera iz položaja „neutralan“ fiksiranog čaurom (14) i ručicom (15) u stranu. Pritisak sigurnosnog ventila: 14 Mpa Pumpa za doziranje: OSPS 160 ON 150-1168 ili LAGC160-20.40° u četiri fiksna položaja -visina: 100 mm unutar zone regulacije 47 . ako je klip (13) (slika 55) u neutralnom položaju i ulje iz pumpe se vraća u rezervoar preko razvodnika. 14. Granične vrednosti podešavanja volana: -ugao nagiba 25º . U drugom slučaju pomeranjem klipa (13) (slika 55) iz prostora za „podizanje“ radnog cilindra dolazi do vraćanja potrebne količine ulja i na taj način se vrši korekcija „spuštanje“. Ulje dolazi u prostor hidrauličnog cilindra za „podizanje“ i „prinudno spuštanje“.200-1 Podešena vrednost pritiska protiv udarnog ventila je: 200 Mpa. signal položaja i sile se dalje prenosi na regulator (23) preko razvodnika davača signala (8). armature. Rezervoar za ulje (5) je isti i za hidraulični sistem traktora. 15).

Regulacioni razvodnik (1) je preko cevi povezan sa radnim cilindrima (2). Poluge radnih cilindara se spajaju preko kuglastih zglobova sa kućištem pogonskog mehanizma prednjih točkova. napojnom pumpom (3) i sa rezervoarom hidrauličnog ulja (5). 4.16.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon Regulacioni razvodnik (1) (heterotoričnog tipa) pričvršćen je na držač glavnog stuba upravljača. Prilikom pravolinijskog kretanja prostore radnih cilindara zatvara regulacioni ventil i ulje se od napojne pumpe preko razvodnika blokade diferencijala vraća u rezervoar hidrauličnog ulja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 58. Razvodnik je sastavljen od kućišta (10). a ventil za sprečavanje udara u toku rada. Podešena vrednost pritiska koje obezbeđuju ventili za sprečavanje udara je 200-210 kp/cm2. razvodnika II. Ventil za sprečavanje vakuma (8) obezbeđuje protok predviđene količine radne tečnosti u radni cilindar u slučaju havarije. 48 .3 Regulacioni razvodnik Povratak na sadržaj Regulacioni razvodnik (slika 59) se sastoji od pokretne grupe I. sigurnosnog ventila (6) i dva ventila za sprečavanje nastanka vakuma (8). 4. dva ventila za sprečavanje udara (7). Hidraulični radni cilindri (2) koji obezbeđuju zadretanje prednjeg mosta su na prednjem delu traktora. koji se povremeno moraju podmazivati. dok je pumpa za napajanje (3) pričvršćena na motor. Sigurnosni ventil (6) održava maksimalni pritisak u potisnoj grani na 140-150 kp/cm2. čaure (5) i ventila (3) koji je pričvršćen rebrima na upravljački stub zadnjeg dela vratila.16.Belarus 1221. a kućišta radnih cilindara su povezana sa kućištem prednjeg mosta na kome su otvori potrebni za smeštanje vratila.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje Povratak na sadržaj Dva hidraulična radna cilindra koja su smeštena na prednjem mostu (2) (slika 58) obezbeđuju manevrisanje traktorom zakretanjem prednjih upravljačkih točkova. Na držaču kućišta i u glavi poluge radnog cilindra se nalaze kuglasti zglobovi. Ventili za sprečavanje udara (7) ograničavaju potisak u cevima radnog cilindra u slučaju opterećenja. Herotorska pokretna grupa se sastoji od jednog uspravnog dela (1) koji je pričvršćen za kućište i od pokretnog dela (2) koji je prikčvršćen za ventil preko pogonskog vratila. Slika 59.16. U slučaju zakretanja volana pomera se regulacioni ventil obezbeđujući na taj način protok određene količine ulja u radne cilindre srazmerno uglu zakretanja volana. povratnog ventila (9). 4.

prekidač zadnjeg radnog svetla 28. elektromotor grejanja u kabini 26. davač signala merača pritiska 11. tečnosti za hladan start 4. pokazivač gabarita vozila 49 Povratak na sadržaj 27. generator 14. kontrolne lampice 36. prednji far 5. rezervoar vazduha 7.3 osigurač 35. desno prednje radno svetlo 32. merač pritiska 5. cevi 10. Sistem vazduh dobija iz usisnih cevi za paljenje motora.57.51. БП. prekidač prednjeg radnog svetla 29. prednje levo svetlo 24. radio prijemnik (ako je ugrađen) 22. cev sklopke vazdušne kočnice 9.59. A od kočionog ventila vazduh preko cevi sklopke vazdušne kočnice (8) dolazi do glave sklopke (7).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. davač signala temperature ulja u sistemu za podmazivanje motora 11.93 spojevi kablova 7. davač signala zaprljanosti vazdušnog filtera 8.79. u vazdušni kočioni sistem je ugrađen davač signala pritiska (10). davač signala za havarijski pritisak ulja za podmazivanje motora 16. koji omogućava kočenje prikolice i drugih pneumatskih mašina. 40. svetlo u kabini 37. БП-1 оsigurač 34.15. Komprimovani vazduh prolazi kroz cevi (9) iz rezervoara za vazduh do kočionog ventila (13). kompresor 2. davač signala pada pritiska 12. Pneumatski sistem se može koristiti i za podešavanje vazdušnog pritiska u pneumaticima. dodatni otpor 23. davač signala havarijske temperature tečnosti za hlađenje 12. zvučnici 21. prekidač grejanja u kabini 25. ventil za odvajanje vazduha 4.18 Šema sistema elektroinstalacija 1. kočioni ventil Slika 60. U kompresoru (1) se odvija sabijanje vazduha.davač signala temperature rashladne tečnosti 6. relej blokade parkirne kočnice 33. prednji far 2. osigurači radio prijemnika 20.Belarus 1221. glava sklopke 8. Za kontrolu pritiska vazduha u sistemu. kontrolna lampica 13. oduška 6.10. odnosno manometar za merenje pritiska (4) na komandnoj tabli i crvena lampica koja se nalazi među kontrolnim lampicama (12). desni prednji far 13. davač signala hidrostatičnog upravljačkog uređaja .69. kao i za bilo koju drugu svrhu gde je potrebna snaga komprimovanog vazduha. prekidač pokazivača gabarita vozila 30. prekidač elektronskog brisača stakala 18. i tako komprimovan vazduh dospeva u rezervoar (6) preko potrebnog regulatora pritiska (2) koji održava pritisak vazduha u rezervoaru. brisači stakala 19.52. 87. regulator pritiska 3. 1. U regulatoru pritiska (2) se podešava pritisak vazduha u pneumaticima kao i podešavanje pritiska ventila za odvajanje vazduha (3) koji omogućuje priključivanje nekih uređaja kojima je potreban vazduh.17 Vazdušni kočioni sistem Traktor je opremljen dvokružnim vazdušnim kočionim sistemom. starter 3. Oduška (5) služi za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh. 4. zvučni signal 9. desno prednje osvetljenje 17.31.89.

zumer 46.7. 12/24 V prekidač Ж К Ф žuta crvena ljubičasta С Кч siva smeđa 75. jedinica za lako zapaljivu tečnost 91. glavni prekidač 66. spojevi kablova 3 prekidač blokade diferencijala 4. prekidač automatskog uključivanja prednjeg mosta Ф З Ч ljubičasta Г zelena crna Р О 6. prekidač havarijske lampice parkirne kočnice 55. elektromagnet razvodnika blokade diferencijala zadnjeg mosta 5. signalna lampica prednjeg mosta 13. voltmetar 81. uređaj za signalizaciju nivoa goriva 82. davač signala pritiska ulja u menjaču 53. prekidač blokade startera 61. prekidač prednjeg mosta sa tri položaja С Кч siva smeđa Natpisi koji se nalaze na šemi elektroinstalacija: 1. dodatni otpor 47. prekidač stop svetla Oznake instalacija po bojama Б bela Г svetlo plava З zelena Р roza Ч crna О narandžasta 54. 92 davači signala brzine kretanja traktora 95. osvetljenje registarskih tablica 73.2. levo zadnje radno svetlo 80. relej razdelnika grejanja 84. perač prozora 56. prekidač havarijske signalizacije 67. relej prekidača blokade diferencijala 18. relej razdelnika paljenja 85. priključak za prikolicu 71.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 38. relej prekiča prednjeg mosta 15. prekidač grejača pre startovanja 64. priključak za prenosivo svetlo 78. БП-2 osigurač 41. levo zadnje svetlo 76. uređaj za merenje pritiska ulja u motoru 42. uređaj za merenje pritiska vazduha 44. blokada diferencijala i upravljačka jedinica pogona prednjeg mosta 50 .16 diode 17. desno zadnje svetlo 70. davač signala havarijskog pritiska u vazdušnom kočionom sistemu 39. 49. uređaj za merenje pritiska ulja u prenosu 45. prekidač startera 60. zadnji perač stakla 72. viseći osigurač 8 A 11. 77 akumulator 74. prekidač mase 63. elektromagnet razvodnika prednjeg mosta 9. uređaj za merenje tečnosti za hlađenje u motoru 43. brzinomer 50. desno zadnje radno svetlo 68. relej za zagrevanje pre starta 83. kontrolna lampica za grejače pre startovanja 48.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta Povratak na sadržaj 1. davač signala broja obrtaja motora 4. komandna tabla 2. davač signala nivoa goriva 62. prekidač blokade diferencijal sa tri položaja 19.8. prekidač perača prozora 65. osigurač 12. relej paljenja 86. relej blokade pokazivača pravca 90. signalna lampica blokade diferencijala svetlo Ж plava roza К narandžasta žuta crvena 14.

18 51 .Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacije 4.

9R24 (345-510) Zadnji točkovi: 18. Pravilan izbor stepena prenosa za svake konkretne uslove rada.Belarus 1221. kao i na vek trajanja. 3.1 Razrada traktora Povratak na sadržaj Važno! Prvih 30 sati rada traktora veoma utiče na parametre rada traktora. Rad pod opterećenjem dovodi do preteranog habanja pokretnih delova motora. 2. napajanje i hlađenje. 4. Rad traktora na suviše malom stepenu prenosa sa malim opterećenjem pri velikim brojem obrtaja motora dovodi do povećane potrošnje goriva.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog uređaja prednjeg mosta: 4.4R38 (467-829) Razmak traga prednjih točkova: 1545-2265 mm Razmak traga zadnjih točkova: 1600-2440 mm Povratak na sadržaj 5. Uputstvo za rad 5. Za vreme 30 časovne razrade obavezno je pridržavati se sledećih mera bezbednosti: 1. daje ekonomičnu potrošnju goriva i smanjuje habanje delova.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga Prednji točkovi: 14. 52 . rad sistema za podmazivanje. Proverite zategnutost spojeva i zategnite po potrebi. dimljenje motora i ne reagovanje motora na dotok goriva su znaci preopterećenosti motora. Pod uslovom pravilnog postupka razrade i vršenja servisnih operacija u predviđenom roku. traktor će raditi pouzdano i dugo. Kontrolišite nivo ulja i tečnosti. Nemojte preopterećivati motor i ne dozvolite dimljenje motora i pad broja obrtaja. Nagli pad broja obrtaja. Pratite stalno kontrolne uređaje.

4. Pri startovanju motora. Postavite ručicu za uključivanje priključnog vratila u položaj „isključen“ Uključite glavni prekidač (masa) Postavite ručicu za dotok goriva u srednji položaj. • Proverite i. 8. 5.2Priprema traktora za rad Da bi traktor bio spreman za rad. • Zamenite ulje u karteru motora. 6. Upozorenje! Nikada ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru! 1. da su svi koji rade sa traktorom ili ga održavaju. ako je neophodno podesite uvlačenje (traga–zatura) prednjih točkova. • Napunite sve rezervoare koji se pune. • Proverite zategnutost pogonskog remena generatora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Veliki broj obrtaja turbokompresora zahtevaju podmazivanje pri startovanju motora. • Izlijte talog iz filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva. Pravilno sprovodite svakodnevno održavanje u skladu sa preporukama koje su izložene u ovom uputstvu. uverite se u to. 7. Kao garancija pravilnog rada frikcionih delova spojnice u procesu razrade češće i polako uključuje spojnicu. ako je potrebno zategnite ih. • Proverite zazore između ventila i klackalica i ako je to potrebno podesite ih. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Uverite se da je poluga za izbor stepena prenosa u neutralnom položaju. Važno! Zabranjeno je startovanje motora.Belarus 1221. ako u sistemu za hlađenje nema tečnosti! Važno! Vaš traktor je opremljen motorom sa turbokompresorom. Proverite nivo ulja u karteru motora i tečnosti za hlađenje. 5. Isključite spojnicu. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu nepromenjenog broja obrtaja motora. da se svi štitnici nalaze na svojim mestima! 5. Važno! Startovanje motora i sve operacije kontrole uređaja radite samo dok ste na sedištu za rukovaoca. • Proverite i podesite pritisak vazduha u pneumaticima. da bi se obezbedilo podmazivanje ležaja turbokompresora. shvataju važnost čistoće goriva i uređaja za manipulaciju sa gorivom. pre startovanja motora. Ostavite motor da radi 23 minuta na praznom hodu pre nego što ga opteretite. na početku rada ili posle dužeg čuvanja. treba sprovesti sledeće radnje: • Proverite zategnutost zavrtnjeva za pričvršćivanje glave cilindara. 6. • Podmažite traktor prema šemi za podmazivanje. 53 . • Pregledajte akumulator.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi Povratak na sadržaj Napunite gorivom sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom da biste uklonili vazduh. Povratak na sadržaj Važno! Uverite se u to. zavrnite radilicu starterom u trajanju od 10 sekundi bez dotoka goriva. 3. • Očistite rotor centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača. Upozorenje! Da bi izbegli povrede. 2. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu maksimalnog ili minimalnog broja obrtaja motora. • Proverite spojeve i.

720. uređaja. Posle startovanja proverite rad svih signalnih lampica i pokazivača rada uređaja (temperatura tečnosti za hlađenje. ne gurajte i ne vucite traktor sajlom pri startovanju. starter (AZJ 3381) Redosled radnji pri startovanju motora: 1. zadržavajte ga u tom položaju do paljenja 5. punjenje akumulatora).377) 6. 7. isključite grejač i postignite 9. 54 . Postavite ručicu za dotok goriva u srednji 1000 min-1 do stabilizacije pritiska ulja u radnom opsegu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 7. Uverite se da je pumpa za ulje hidrauličnog sistema isključena kao i kompresor pneumatskog sistema. 2. pretvarač napona (191. motora.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4°) Povratak na sadržaj Važno! Da bi izbegli oštećenja prenosnika snage. zacrveni. 1. elektrogrejač (11. Postavite ručicu za upravljanje priključnog 12. blok elektrogrejača (8816. ali maksimalno 15 sekundi. 8. Isključite spojnicu. 11. 10. drugo startovanje ponovite za 30-40 sekundi.720)(24 V) 4. Pritisnite i zadržavajte pritisnuto dugme elektrogrejača dok se kontrolna lampica ne 5. Napunite sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom za napajanje. kao i nivo pokretanje startera u položaj („startovanje“) i tečnosti za hlađenje u hladnjaku. Ako se motor ne pokrene. Ako se motor ni posle trećeg pokušaja ne pokrene. Okrenite ključ za startovanje u položaj II (startovanje) i držite ga do paljenja motora. relej (16. blok razvodnika (ANP-BP-60) 5. drugo startovanje (menjača) u neutralni položaj. ali ne duže od 15 sekundi. 3. Ako se 6. Postavite polugu za izbor stepena prenosa motor nije pokrenuo. Uključite glavni prekidač (masa) stabilizovao.3763) 3. ponovite najmanje 30-40 sekundi nakon toga. Neka motor radi na 1000 obrt/min. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Proverite rad položaj. da bi se smanjilo habanje kolenastog vratila.3759-01) 2. Istovremeno okrenite ključ za 4. Kada se motor pokrenuo i broj obrtaja vratila u položa „isključeno“. Trakor je opremljen električnim grejačima koji obezbeđuju start motora u svim godišnjim dobima i na bilo kojoj temperaturi. 8. otkrijte kvar i otklonite ga. pritisak ulja u motoru i menjaču. Proverite da li je priključen elektrogrejač.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora Povratak na sadržaj Napomena: Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora koristi se za sisteme hlađenja koji su napunjeni antifrizom. 5. Proverite nivo ulja u karteru motora.Belarus 1221. Zagrejte motor. dok se ne stabilizuje pritisak ulja u radnom osegu.

8. pri kojem je potrebna veća sila na volanu za skretanje traktora. Pažnja! Prilikom uključivanja dijapazona i stepena prenosa menjača uvek pritisnite pedalju spojnice.8 Upravljačka jedinica traktora Povratak na sadržaj Traktor je opremljen hidrauličnom upravljačkom jedinicom. Posle uključivanja prenosa brzine. pregrevanje ili kvar spojnice. zazori u kinematiskim vezama itd. pumpa koja dobija pogon od kolenastog vratila motora ne napaja hidraulički sistem i ona automatski prelazi na ručni režim. 5. 1. 5. Korišćenje ovakvog uređaja je efikasno do temperature od -30°C.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pri startovanju motora u uslovima niskih temperatura. 3. Nemojte držati nogu na pedali spojnice za vreme rada traktora. Izbegavajte naglo kretanje traktora (trzanje. • Vratite ručicu u položaj neutralan „N“ u levu stranu za izbor odgovarajućeg dijapazona u skladu sa šemom I. Istovremeno treba koristiti i elektrogrejač. Za kretanje: Slika 62. 5. koji se može nabaviti kod vašeg servisera. Važno! Da bi izbegli buku pri uključivanju ručice dijapazona koristite je samo pri zaustavljenom traktoru. Ako je motor zaustavljen. ako se ne poštuju pravila korišćenja i tehničkog održavanja (nizak nivo ulja. Ni jedan hidraulički sistem ne može pravilno raditi ako se ne koristi preporučeno ulje. Slika 61. 4. na primer: kada je plug u zemljištu). Postepeno otpustite pedalu spojnice.) 55 . ispod -20ºC treba koristiti cirkulacioni grejač.6 Uključivanje transmisije Povratak na sadržaj Napomena: Pri izboru potrebnog stepena prenosa koristite šemu za uključivanje menjača koja je data u poglavlju 4. jer to može da izazove proklizavanje. Pritisnite do kraja pedalu spojnice. 2. Nakon pokretanja postepeno dodajte gorivo. spustite ručnu parkirnu kočnicu i polako otpustite pedalu spojnice.Belarus 1221. Ručicom (2) izaberite potrebnu brzinu u skladu sa šemom II. Ugradnja cirkulacionog grejača prikazana je na slici 61. Izaberite odgovarajući dijapazon: • Uključite ručicu dijapazona (1) u krajnji desni položaj i povucite je nazad ili napred za izbor odgovarajućeg dijapazona niži (I) ili viši (II).7 Radne kočnice Povratak na sadržaj Pri kretanju po putu sa transportnom brzinom obe pedale radnih kočnica trebaju da budu spojene pomoću poluge za spajanje (spojke).

123 KS 2156 56 izbor broja Broj obrtaja priključnog vratila Obrtaj/minut 540 1000 . Oruđa koja zahtevaju veliku snagu rade sa obrtajima pogonskog vratila od 1000 min-1 i 21 žljeb.11 Zadnje priključno vratilo (ZPV) Povratak na sadržaj Važno! Pri uključivanju priključnog vratila smanjite broj obrtaja na 900 min-1 da bi smanjili udarna opterećenja i samo nakon uključivanja povećavajte broj obrtaja. Takva oruđa trebaju uvek da raspolažu spojnicom slobodnog hoda. 62 KS 2037 Režim velike snage. Da bi zaustavili motor: • Postavite ručicu za dotok goriva u donji položaj. Prilikom isključivanja priključnog vratila. Pri radu priključnog vratila sa 6 žljebova za dobijanje standardnog broja obrtaja priključnog vratila od 540 min-1 motor treba da ima 2037 min-1. To je posebno važno za oruđa sa velikim momentom inercije. A u tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2156 min-1.9 Zaustavljanje traktora Da bi zaustavili traktor: • Smanjite broj obrtaja radilice motora • Pritisnite pedalu spojnice • Postavite ručicu stepena prenosa u položaj „neutralan“ • • Zaustavite traktor pomoću radnih kočnica: Povucite parkirnu kočnicu Važno! Prilikom havarijskog zaustavljanja traktora istovremeno pritisnite pedalu spojnice i blokadu radnih kočnica što je moguće brže.` Položaj ručice za priključnog vratila obrtaja Broj obrtaja motora Obrtaj/minut Režim opterećenja. Pri zameni završetka priključnog vratila sa 6 na 21 žljeb. prebacite pogon na 1000 min-1 a broj obrtaja motora na 2156 min-1. brzina II.. da bi se smanjila temperatura rashladne tečnosti. 21 žljeb. Oruđa koja se pogone od priključnog vratila koja ne zahtevaju veliku snagu trebaju da imaju 6 žljebova i 540 min-1. i ostavite motor da radi 3-5 minuta na 1000 obrt/min. 6 žljebova.10 Zaustavljanje motora Povratak na sadržaj Važno! Pre nego što zaustavite motor. 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5. Isključite prekidač „mase“ 5. spustite oruđe na zemlju. Uz traktor su predviđena dva izvoda priključnog vratila. U tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2037 min-1. • Ručicu priključnog vratila postavite u položaj „isključen“ • Postvite ručicu za prenos u položaj „neutralan“ • • Ručicom za upravljanje hidrauličnim mehanizmom za podizanje spustite podignuto oruđe na zemlju.Belarus 1221. smanjivanjem broja obrtaja motora smanjujte i broj obrtaja priključnog vratila. Upozorenje! Da bi izbegli nepredviđeno pokretanje priključenog oruđa isključite priključno vratilo posle svakog njegovog korišćenja. brzina I.

poklopac i izvucite završetak priključnog vratila (3). 5. 4. čiji radni organi idu u zemljište. 2. skinite štitnik (2) i pločicu (1) koja je zaštićena štitnikom. (1) Odvojite ručicu (1) od ručice (3) poluge za kombinovanje signala. 57 . pozicije ili kombinovane regulacije. 3.13. postavite poklopac i zavrnite 6 zavrtanja. Okrenite točkić (2) za regulaciju brzine korekcije (osetljivosti) sistema u smeru suprotnom od kretanja kazaljke sata do kraja. Ako ne možete uključiti pumpu pri zaustavljenom motoru.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) Povratak na sadržaj Hidraulični podizni mehanizam za priključivanje oruđa u tri tačke je opremljen autonomnim regulatorom sile vuče (bez regulacije hidraulike mehanizma) ili razvodnikom regulatora (regulacionim hidrauličnim mehanizmom) koji omogućavaju rad u sledećim režimima: • Regulacija sile vuče • Poziciona regulacija • Kombinovana regulacija Efekat primene regulacije ovih režima zavisi od agregatiranih mašina i stanja zemljišta (agrotehničkih uslova). Povratak na sadržaj Važno! Pogon pumpe hidrauličnog sistema nije sinhronizovan. kako na silu sabijanja tako i na silu istezanja. Sistem je zapravo sistem dvostrukog dejstva i reaguje.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 1.1 Poziciona regulacija Povratak na sadržaj Poziciona regulacija omogućava tačnu i preciznu kontrolu položaja priključnog oruđa iznad zemljišta. Povratak na sadržaj 5. 5. Nakon toga vratite pločicu sa štitnikom i pričvrstite je maticama.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.Belarus 1221. Za uključenje regulacije sile. Sistem je osetljiv na promene vučne sile (izazvane različitim otporom zemljišta) i reaguje tako što podiže ili spušta oruđe. uključite starter i zavrtite radilicu motora da bi pokrenuli vratilo za pogon pumpe i uključite pumpu. Slika 63. Ovaj tip regulatora se ne preporučuje za primenu na neravnom terenu zbog stalnog trzanja usled brzog horizontalnog pomeranja priključenog oruđa.2 Regulacija sile vuče Povratak na sadržaj Ovaj sistem regulacije najviše odgovara radu sa nošenim i polunošenim mašinama. 5. Skinite 6 zavrtanjeva.13. da bi zadržao zadatu silu vuče na konstantnoj vrednosti. Poziciona regulacija se može koristiti kod mašina za obradu zemljišta. Uključite pumpu za ulje Slika 64.12 Zamena izvoda priključnog vratila • • • • Skinite dva zavrtnja i kapu (2) Odvrnite četiri matice (5). podignite podizni uređaj u krajnji gornji položaj pomoću ručice. Postavite drugi izvod u ožljebljen otvor. polunošenih plugova sa spoljnim radnim cilindrom.

I-III.regulacija pozicije II. dok oruđe ne postigne potreban položaj ili dubinu. a broj „10“ označava najmanju visinu iznad zemljišta.zona kombinovane regulacije 6. 1. 5. 58 .1 Regulacija pozicije Povratak na sadržaj Slika 69. Slika 66. • Podesite ručicu regulatora sile (2) u položaj napred. Podesite ručicu za regulaciju u željeni režim i izaberite na točkiću upravljačke jedinice jedan od tri režima: I. • Posle podešene dubine obrade zemljišta pomerite graničnik (1) do ručice (2) i fiksirajte ga. pomerite točkić za regulaciju osetljivosti u pravcu kazaljke na satu dok udari ne prestanu. Nakon podešavanja režima regulacije uradite sledeće: • Podesite držač graničnika (1) i dovedite ga u bočni položaj. Dalje pomeranje poluge napred dovodi do povećanja dubine obrade i obratno. Slika 68. Osim gore navedenih ručica u zadnjem delu traktora na hidrauličnom podizaču se može naći još jedna ručica za regulaiju pozicije (4) radi lakšeg priključivanja oruđa na zadnji podizni mehanizam.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 65.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije Povratak na sadržaj Upravljanje mehanizmom se odvija iz kabine sa desne strane pulta pomoću dve ručice: • Uz pomoć ručice za regulaciju sile vuče (2). Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (gledano iz pravca kretanja) 2. To će ograničavati hod poluge pri ponavljanju operacije.Belarus 1221. Znak „0“ označava visinu podizanja.15. Fiksirajte ručicu (1) uz pomoć ručice (3). • Uz pomoć ručice za regulaciju pozicije (3). Napomena! Pri pojavi udara zbog velike brzine korekcije. Ručicom za regulaciju pozicije (3) podesite visinu oruđa iznad zemljišta. 5. Slika 70. 5.regulacija snage Slika 67.

Donje poluge se sastoje iz dva dela: • Prednji deo. a ne i ručicu (2). 2 ili 3 dela (sa odgovarajućim podiznim polugama). 5. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (oznaka 10 na pultu). Ukoliko zbog neravnomernog otpora zemljišta ne možete obezbediti konstantno istu dubinu rada.16.7 mm. sama ručica (3).1 Gornja priključna poluga i podizne poluge Slika 72 a) zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije Povratak na sadržaj Slika 73.879 mm. Ručice za podizanje 3 kategorije imaju i dvostepeni žljeb (pogledaj donju sliku hidrauličnog podiznog mehanizma sa hidrauličnim delovima). 5.15. Uz pomoć ručica (3) i (4) priključite oruđe na zadnji podizni mehanizam. ograničite ručicom (3) maksimalnu dubinu obrade zemljišta podesivši na odgovarajući broj na pultu. Pažnja! Pre priključivanja mašina pažljivo pročitajte ovo poglavlje.2 Regulacije sile vuče • • • • • • Povratak na sadržaj Ovaj režim rada koristite pri radu sa podignutim oruđem.16 Zadnji podizni mehanizam Zadnji podizni mehanizam u tri tačke (kategorije 2) omogućava priključivanje nošenih i polunošenih poljoprivrednih mašina i oruđa na traktor sa sledećim elementima za priključivanje: • Dužina ose nošenja (rastojanje između zglobova za spajanje „A“ i „B“) . Prilikom pravljenja brazde i nakon toga. Napomena! Traktor je ponekad opremljen ručicam konstruisanim od jednog. odnosno oranja koristite samo ručicu za regulaciju pozicije (3). podesite ručicom (3) maksimalnu podiznu visinu i fiksirajte je graničnikom (4). • Prečnik rukavca za spajanje u zglobovima donjih poluga (1) . Napomena! Zadnji podizni mehanizam koji je spojen sa hidrauličnim mehanizmom regulacije je opremljen podiznim ručicama konstruisanim iz jednog dela.Belarus 1221. • Zadnji deo. Slika 71.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ukoliko je potrebno ograničavanje maksimalnog podizanja. Posle pravljenja brazde podesite ručicu (3) u prednji bočni položaj. kuglični zglob (1) Standardna dužina donjih poluga je 885 mm. • Prečnik rukavca za spajanje u zglobu gornje poluge (2) 25 mm. b) zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom regulacije 59 .28. a ručicom (2) podesite potrebnu dubinu obrade zemljišta. Povratak na sadržaj 5.

pomeranje ka spoljnjoj strani. gornju polugu postavite u jedan od dva položaja: I – laka zemljišta i mala dubina obrade pri regulaciji sile vuče. II. . Fabrički je dužina ručice podešena na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili na 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Dužina podizne poluge (2) je podesiva u zoni regulacije od 550 do 740 mm. Leva podizna poluga (ne može se podešavati) podešena je takođe fabrički na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom). 5. Slika 75. Prilikom transporta gornju podiznu polugu treba postaviti u položaj III. Slika 74. kako u transportnom. Zadnji kraj brave za sprečavanje ljuljanja poluga je pričvršćen za vertikalni nosač. a prednji kraj – radni deo ima dva moguća položaja i mi biramo u koji položaj nam najviše odgovara (2): • I – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. U zavisnosti od dubine oranja i karakteristika zemljišta. (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije).2 Spoljne ograničavajuće utege Povratak na sadržaj Utege se koriste za ograničavanje bočnog ljuljanja donjih poluga. Slika 76. Važno! Regulisanje položaja priključnog oruđa u poprečnoj ravni vrši se samo sa desnom podiznom polugom.440-530 mm. tako i u radnom položaju.teška zemljišta pri velikim dubinama obrade pri regulaciji sile vuče. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju • II – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj.Belarus 1221. postoje dva položaja: I – teška zemljišta i velika dubina oranja II. Napomena: Ukoliko zadnji podizni sistem raspolaže hidrauličnim sistemom regulacije.laka zemljišta i mala dubina oranja. Za kopiranje reljefa zemljišta u poprečnom pravcu pri radu sa širokozahvatnim oruđima spojte podizne poluge (1) sa donjim polugama (2) u uzdužnom žljebu.540-625 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom) Dužina podizne poluge se može podešavati ručicom (1). i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju kako u transportnom tako i u radnom položaju Delimična blokada U omogućavanju bočnog pomeranja radne mašine (u slučajevima u kojima je to potrebno) uz pomoć poluga i njihovom fiksiranju u tom položaju sledite sledeća uputstva: • Pomeranjem vijka (2) rudu (3) stavite u položaj ''B'' na sredini osovine • Izvadite rascepku iz brave za sprečavanje ljuljanja poluga (5) • Priključite radni uređaj na poluge traktora i podignite radni uređaj tako da radni organi radne mašine ne dodiruju podlogu 60 . Desna podizna poluga (3) reguliše se u opsegu od: .16. pomeranje ka spoljnjoj strani. Važno! Žljebovi viljuški podiznih poluga treba da su iza otvora prilikom podizanja.

16. Slika 78. Potpuna blokada Potpunu blokadu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga treba uraditi sledećim redosledom: • potpuno popustite podešene vijke (1) • podesite na najkraće navojna vretena (2) (špingle) Važno! Posle podešavanja dužine (skraćivanja-izduživanja) desne poluge nezaboravite ponovo podesiti brave za sprečavanje ljuljanja poluga. u vodoravnom položaju. U transportnom položaju (radni uredjaj odignut od podloge) vijak (2) u cevi (4) se skroz uvrće i to omogućava siguran transport radnog uređaja. pomeranjem vijka (2). 5. Važno: teleskopske brave za sprečavanje ljuljanja poluga se na ZMP montiraju sa spoljnje strane.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • Usaglasite rupe na unutrašnjoj cevi (4) sa rupama na spoljašnjoj cevi (6) zatim stavite u sredinu osovine rascepku (5) Važno! Rascepku obavezno staviti u sredinu osovine. stavi se rascepka (5). koja ne sme da pređe 20 mm-ra. Potpuna blokada Slika 77. podešavanje brave za bočno pomeranje poluga treba obaviti svaki put kada se kači radni uređaj. Slika 79. Delimična blokada Delimičnu blokadu radnog uređaja treba uraditi sledećim redosledom: • Zavrnite do kraja (do udara) vijke za regulaciju (1) u držače • podignite radni uređaj tako da radni organi radnog uređaja ne dodiruju podlogu • podesite dužinu desne poluge na zadatu radnu dubinu (u slučaju oranja) • podesite dužinu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga preko navojnog vretena (2) (špingle) tako da bude osigurana u srednjem položaju. u suprotnom može doći do oštećenja brava za sprečavanje ljuljanja poluga traktora. Ako je potrebno. Dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 20 mm. 61 .Belarus 1221. sem poslednje operacije. dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 125 mm U transportnom položaju delimična blokada se postiže preko zavrtanja-odvrtanja vijaka (1).3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga Povratak na sadržaj Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga (2) onemogućavaju bočno pomeranje radnog uređaja u odnosu na traktor kako u transportnom tako i u radnom položaju. Pre transporta podignite radni uređaj u gornji položaj i proverite veličinu bočnog pomeranja poluga. Potpunu blokadu radnog uređaja treba obaviti na sličan način kao što je opisano u delimičnoj blokadi. podesite bočno pomeranje. kada se rupe na unutrašnjoj cevi (4) usaglase sa rupama na spoljašnjoj cevi (6).

traktor je opremljen uređajem za obezbeđivanje transportnog položaja. Napomena! ZMP u slučaju korišćenja hidrauličnog podešavanja poluga. Napomena! Obavezno proverite bočno pomeranje radne mašine koje minimalno iznosi 125 mm. spojite radnu mašinu na poluge traktora (4). Za mehaničko zabravljivanje treba da se poluge podignu (u vis) do najvišeg položaja zajedno sa radnom mašinom. Slika 82 5. U transportnom položaju potpuna blokada je automatski obezbeđena.18 Kačenje radne mašine na traktor Povratak na sadržaj Veliki broj radnih mašina je moguće zakačiti za traktor sledeći sledeća uputstva: 1. Ugasite motor. tada okrenite ručicu (3) na levu stranu do krajnjeg položaja.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga Delimična blokada Slika 80. Sa ručicom za podešavanje snage (ZMP bez upotrebe hidrauličnog podešavanja) spusti te u donji položaj poluge. Potpuna blokada Slika 81. vozite unazad traktor. 62 . Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja omogućava mehaničko zabravljivanje obrtne osovine (2) preko klina (1). Za podešavanje dubine treba pomerati/podešavati dužinu desne poluge. Pomoću ručice za pomeranje poluge zakačite (spojite) radnu mašinu i traktor. i tada popustite (rasteretite) hidrauliku. Potpuna blokada radnog uređaja u radnom položaju se vrši preko potpore (1) gde je na gornju rupu pričvšćen lanac i gde je lanac (2) na najkraće podešen. Podešavanje radne mašine u transpornom položaju se ostvaruje pomoću zatezanja lanaca preko navojnog vretena (2) (špingle). 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5. spustite poluge u donji položaj a ručica za podešavanje snage tada mora biti u prednjem krajnjem položaju.Belarus 1221.16. Dozvoljeno pomeranje radne mašine u oba smera iznosi 20 mm. Za mehaničko odbravljivanje potrebno je da se hidraulika prebaci u položaj za podizanje poluge i kada se postigne krajnji gornji položaj tada se ručica (3) okreće na desnu stranu do krajnjeg položaja. u suprotnom dolazi do pucanja (prekidanja) lanaca. Slika 83.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) Povratak na sadržaj U slučaju kretanja (vožnje) sa radnom mašinom (radna mašina u krajnjem gornjem položaju) koja je prikačena na traktor. stavite rascepke-osigurače. Horizontalno pomeranje radnog uređaja u radnom položaju omogućuje potpora (1) na koje je preko donjih rupa pričvršćen lanac i dugačko navojno vreteno (2) preko koga se može podesiti bočno pomeranje radne mašine koje iznosi minimalno 125 mm.

Kućište (9) i rudu za vuču (10) je moguće pomerati gore-dole u odnosu na oslonac.da kardansko vratilo nebude predugačko.) po preporukama datim u tabeli 6. Ako je neophodno podesite ponovo dužinu toplinga (1) njegovim obrtanjem u skladu sa priključenom (spojenom) radnom mašinom 4. nebude pod velikim uglom. Pre početka rada potrebno je proveriti sledeće: . zatim vratite klin (4).Belarus 1221.da plastična oplata kardana nedodiruje plastičnu zaštitu priključka za kardansko vratilo na traktoru 7. namestite kuku na oslonac (3).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2. 5. Polako podignite radnu mašinu i proverite rastojanje između radne mašine u podignutom položaju i traktora 8. i ako je potrebno podesite ponovo.da delovi traktora nisu preblizu delovima radne mašine .19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) Povratak na sadržaj Za vuču dvoosovinske traktorske prikolice koristi se uređaj za vuču koji se sastoji od klina i rude (10). Spojite ostale priključke na traktor 6. REGULISANJE 6. spojite ga sa radnom mašinom i osigurajte rascepkom 3.235 mm i to na dva načina. ''Б'' ili ''B'' (slika 86. da se nebi javila zatezna sila . Prvi način je preko puža koji je ugrađen u prednji most a drugi način je promenom (prepodešavanjem) položaja nosača felne i felne točkova.da topling u donjem položaju radne mašine nedodiruje plastičnu oplatu kardana .1. Napomena! Pojedine nošene ili polunošene radne mašine mogu oštetiti (slomiti) zadnje staklo i povrediti traktoristu te je iz tih razloga potrebno proveriti rastojanje između traktora i radne mašine u podignutom položaju. 63 .545 do 2. polunošenih ili vučenih radnim mašina obavezno proverite rastojanje između traktora i radne mašine. Podesite dužinu toplinga (1). Slika 84. Ako je neophodno podesite horizontalni nagib radne mašine preko navojnog vretena (3). a za smanjivanje u suprotnom smeru 5. kućišta (9) gde se nalazi opruga za sprečavanje (ublažavanje) udara. Za vuču teških agregata koristi se donja poteznica (1) koja se sastoji iz jednog držača (6) i kuke za vuču (1). jednostavnim izvrtanjem vijaka i uvrtanjem u druge otvore na osloncu. Napomena! Prilikom promene mođuosnog rastojanja prednjih točkova potrebno je krajeve spona (4) na upravljačkom mehanizmu pomeriti u otvore ''A''. Proverite bočno pomeranje poluga i ako je potrebno podesite ga ponovo Važno! Prilikom kačenja nošenih. Za kačenje jednoosovinskih prikolica izvadite klin (4). Za povećanje dužine poluge ručicu (2) okrećite u smeru kazaljke na satu.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora Povratak na sadržaj Međuosono rastojanje prednjih točkova se može regulisati u opsegu od 1. koje su spojene vijcima (5). Kućište (9) je sa osloncem (7) spojeno vijcima (8). Za vuču jednoosovinskih prikolica koristi se kuka sa osloncem. 6.

''Б'' ili ''B'' (slika 86. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Slika 85.1 i pričvrstite.155 1.795 1.835 2. felna se pomera 1.915 1.815 2.545 min Položaj nosača felne se menja.175 2.705 1. Postavite dizalicu pod levu stranu prednjih točkova.885 1. 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Podešavanje međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 1. tj. Stavite podupirače ispred prednjih i iza zadnjih točkova.005 1. Uverite se da su krajevi spone (4) pričvršćene po preporukama iz tabele 6. Ako oslonci nisu razvučeni tj.065 1.905 2.745 1. nalaze se u skupljenom položaju.725 1. 3. i u tom slučaju krajevi spona se mogu nalaziti samo u otvorima ''A'' ili ''Б''.085 2.095 1. 4. da li su pričvršćene u otvore ''A''. 64 .265 max navrtke (9) na krajevima spona sistema za upravljanje 2.).895 1.655 1. Ako je potrebno skinite kraj spone (4) sa otvora na osloncu (5) i postavite u odgovarajući otvor po preporukama iz tabele 6.805 1. ''L1'' mm (približno) 95 50 5 Mogući položaji nosača felne i Međuosno rastojanje felne točka Položaj nosača felne standardan. međuosno rastojanje prednjih točkova koje je dato u tabeli se smanjuje za 40 mm. Popustite četiri zavrtnja (2) za pričvršćivanje konzole i skinite poklopac (3) Odvrnite dve navrtke (1) i izvadite dva klina sa leve strane prednjeg mosta.985 1.1.1 odgovara razvučenim osloncima (5).635 1. 2. Tabela 6. ''L'' mm 355 310 265 Razmak.1 na oslonce (5). felna se pomera 2. Podižite dok se točak ne odvoji od podloge.085 II II I Napomena! Međuosno rastojanje prednjih točkova dato u tabeli 6.995 2. Mesto kačenja kraja spone ''A'' ''Б'' ''B'' Razmak.Belarus 1221.

3. naregulišite uvlačenje (traga-zatura) 15. 14. Napomena! Fabrički spone sistema za upravljanje (4). (6) i oslonac (5) nalaze se u položaju-otvoru ''Б'' (L1=50 mm. Napomena! Vrednost ''L1'' mora biti ista i na levoj i na desnoj strani prednjeg pogonskog mosta. Zategnite matice (2) i (3) na cevi poluge sistema za upravljanje (13) Napomena! Uporedo sa podešavanjem međuosnog rastojanja prednjih točkova treba podesiti (produžiti-skratiti) kabel za davač ugla zakretanja točka (6) i to pomoću produživanjaskraćivanja kabela koji je namotan kod hladnjaka (7) što je prikazano na slici 43. Na ravnoj podlozi pomerite traktor po pravoj liniji napred nekoliko metara. ova mera je približna vrednost zato što se meri od neobrađene površine oslonca.635 mm) 6. Postavite i zategnite klinove i poklopac zavrtnja za regulaciju 12. Ratojanje ''L'' mora biti isto i na levoj i na desnoj strani. 13. zatim izmerite rastojanje "A" ispred ose prednjih točkova. pomerite kućište reduktora na potrebnu dimenziju ''L'' 10. Podešavanje se vrši preko skraćivanja-produživanja cevi poluge sistema za upravljanje (2). Popustite navrtke (1) i (3) za regulisanje cevi poluge sistema za upravljanje (2) 65 .Belarus 1221. 6. na sledeći način: Slika 87.2 2. Za razmak od L=310 mm i 355mm je potrebno navrtku (9) postaviti kao na slici 86 II (spone sistema za upravljanje je potrebno postaviti u otvore ''A'' ili ''Б'') 8. 1.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova Povratak na sadržaj Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. zatim navrtku (9).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 86. između istih tih tačaka kao i pri merenju rastojanja "B". Izmerite rastojanje "B" između dve suprotne tačke na obodima (spoljnoj strani) pneumatika iza prednjih točkova na visini ose točkova. 4. Odvojite sponu (4) od oslonca (5) 9. Pomerite traktor napred tako da se prednji točkovi okrenu za 180˚. Ako uvlačenje točkova ne odgovara ovoj preporuci uradite sledeće: 5. podesite uvlačenje (traga-zatura). Zategnite navrtke (2) cevi poluge sistema za upravljanje (13). Sa leve strane prednjeg pogonskog mosta izvadite osigurač. Stavite nazad sponu (4) i preko vijka pričvrstite u odgovarajući otvor na oslonacu (5) 11. Uzpomoć ključa okrenite vijak sa leve strane. Podesite pritisak u pneumaticima na osnovu podataka datih u tabeli 7. međuosno rastojanje 1. Popustite navrtke (2) na krajevima cevi poluge sistema za upravljanje (13). zatim povucite kočnicu i zaustavite se. Uvlačenje točkova je pravilno ako je izmereno rastojanje "A" manje za 2-8 mm od rastojanja "B". Ponovite postupak i na desnoj strani. 7. Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova.

Belarus 1221.3 Dimenzije zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Rastojanje glavčina od Točak Međuosno rastojanje poluosovine Dimenzije Širina. Tabela 6... Odvrnite 3.450 Rastojanja M 10 60 A 30 35 66 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 6.420 (za dimenziju točka 9.600 55 1. Postavite točak i zategnite navrtke 7.800 5 1.440 Slika 89. Ponovite postupak od 2.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Povratak na sadržaj Glavčine spoljašnjeg i unutrašnjeg točka (1220-3104010) u slučaju udvojenih zadnjih točkova se podešavaju naspram zadnjeg mosta a po podacima iz tabele 6.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova Povratak na sadržaj 1.. Odvrnite navrtke (1) za pritezanje točkova i skinite točkove 3.4R38 470 0 215 2.900 245 1.2 Međuosno rastojanje između točkova ''L'' mm Rastojanje ''K'' mm Položaj točka ''A'' ''Б'' 245 1.3 i slike 89. 6.500 155 1. Okretanjem cevi (2) naregulišite potrebno rastojanje uvlačenja točkova 7. 5.400 0 2. Zategnite navrtke (1) i (3) Slika 88. Pomerite glavčinu na jednu ili drugu stranu da bi se dobilo potrebno osno rastojanje između točkova ''L'' (koristite podatke iz donje tabele za određivanje rastojanja između točkova merenjem rastojanja "A" od kraja poluosovina do glavčine).100 20 2.440 1.5-42) 205 1. Dizalicom podignite zadnji deo traktora da se točkovi odignu od podloge 2.950 220 2. Tabela 6.480 116.. Zategnite četiri zavrtnja za pričvršćivanje glavčine momentom zatezanja 280.000 170 2..9R38 430 5 230 2. H K1 K2 L1 L2 18. 6.5 obrtaja četiri zavrtnja (2) poklopca glavčine zadnjih točkova (3) 4..300 Nm 6.430 1.6 na drugom točku.

5-42 * 1800 i 2700 700 14. Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) 3. 3.5.815 9. Pre podešavanja ZPV-a stavite ''vertikalni sinhron ZPV-a'' u srednji položaj 2. 6-matica Tabela 6.5 Podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj Podešavanje priključnog vratila je pomoću lente (trakaste kočnice). 2.9.5-42 točak. 6. ili dolazi do proklizavanja ZPV.9R38 1450 * sa uloškom (između točkova) 12211M3109020 6. 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 90. 4-dugačak (produženi) vijak. pre toga povucite ručnu kočnicu i stavite podupirače (i spreda i otpozada) zadnjeg točka 6. Vratite vijak (3) i pločicu (12) Slika 92. Ako je ''A'' > 921 mm (ZPV uključeno) i ''A'' < 40 mm (ZPV isključeno). podešavanje vršite dok je motor u radu.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj 1.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 1. mm točka rastojanje točka rastojanje 450 11.2-24 1. koja se vremenom troši (haba) a nalazi se između hidrauličnog klipa (4) i rude (3) veličina ''A'' pokazuje pohabanost (slika 91).9R24 1. Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) 2. 2-Uložak. Ako je dobro podešeno priključno vratilo veličine razmaka ''A'' su sledeće: • 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) • 50 ± 2 mm (ZPV isključeno) Slika 91. podesite razmek lente (trakaste kočnice).3A daje podatke za međuredni razmak za Belarus-1221 Prednji most Zadnji most Međuredni Dimenzije Međuosno Dimenzije Međuosno razmak. Pokrenite motor. Povratak na sadržaj Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) Zaustavite (ugasite) motor Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) Okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu tako da se zatezači na vratilu (3) nađu u krajnjem desnom položaju 67 .525 16. Gore pomenute postupke vršite sve do dobijanja preporučenog razmaka ''A'' za uključen i isključen položaj. Pažnja! 1. 3.Belarus 1221. Montaža udvojenih točkova 1-Glavčina. Vilastim ključem (S=14) okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu za otprilike 30˚ 4. Ukoliko neuspete da sa gore pomenutim postupcima dobijete preporučene razmake i zatezači na vratilu (3) se iz krajnjeg desnog položaja pomere u krajnji levi položaj mora te uraditi unutrašnje podešavanje priključnog vratila.5.

.2. kao i razmak ''A'' koji treba da iznosi 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) i 50 ± 2 mm (ZPV isključeno).1 kpm).7-8..3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Konusno valjkaste ležajeve (11) (slika 94) vratila (9) i (15) podesite tako da zazor nestane i to preko uloška (8) koji se nalazi između vratila (9) i (15) i kućišta (5).. a maksimalno pretezanje je 0. Maksimalno dozvoljeni zazor iznosi 0.6. Zatezanjem vijka (30) eliminišite zazor.40˚.0 kp/cm2 a tu vrednost očitajte sa instrumenta koji se nalazi na instrument tabli u kabini traktora 68 .7 Provera i regulisanje ventila kočnica. Podešavanje izvršite preko kućišta (5) i uloška (8)..0 Nm.10 Nm (0.08 mm.05 mm. Preko zatezanja matice (17) podesite čauru (1) i konusno valjčaste ležajeve (18) (slika 94) tako da nebude zazora. 6. Konusno valjkaste ležajeve (6) (slika 94) pogonskog zupčanika (7) podesite bez zatezanja na maksimalni razmak od 0. (20) (slika 93) i oni nesmeju da imaju zazor.5.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu Povratak na sadržaj U PPM su konusno valjčasti ležajevi (17). Pokrenite (upalite) motor i proverite pritisak ulja u upravljačkom mehanizmu. proverite veličinu mrtvog hoda ležajeva i okrenite zupčanik (16) iza oboda za pričvršćivanje (22). potreban moment za okretanje zupčanika (16) treba da bude između 0. Namestite otvore jedne naspram drugih i stavite sigurnosnu rascepku bez pomeranja matice (30). Slika 93. i izvrnite ih tako da na 1.05 mm mereno u pravcu vratila... 1. Ukoliko i dalje proklizava priključno vratilo zamenite lentu (trakastu kočnicu) na gore opisani način. Skinite rascepke da bi mogli skiniti sigurnosnu pločicu (7) (slika 92) 8. Izvadite vijak (2) iz ručice (5) (slika 91) 11. Podešavanje se vrši preko vijka (20) (slika 94).2 obrtaja 9.8.. pneumatskog sistema i njegovog pogona Povratak na sadržaj Sva podešavanja kočionog sistema treba vršiti u rasterećenom položaju. 6.30N što odgovara rupama na obodu za pričvršćavanje (22)... Što odgovara sili od 15. na pritisak od 7. Ako su ležajevi pravilno podešeni. Vratite nazad sigurnosnu pločicu (7) 10. Otklon kućišta reduktora (5) gledano iz pravolinijskog pravca kretanja (maksimalni ugao) treba da je u granicama od 38. U slučaju mrtvog hoda potrebno zatezanje se reguliše turpijanjem podloške (23) na određenu meru. Pomerite ručicu (5) uz pomoć trna ili vijkom (2) M10 (slika 91) 7. koji treba da iznosi 1 MPa (10 kp/cm2)..Belarus 1221. Stegnite redom vijke (11) silom 8. Barem manometar od 10 kp/cm2 treba spojiti na za to predviđeno (spojna glava) mesto pneumatskog kočionog sistema 2. Posle eliminacije zazora maticu i čauru (1) osigurajte. Pokrenite kompresor i napunite rezervoar vazduhom. Skinite delove koji se nalaze na zadnjem mostu tako da budu dostupni vijci (11) (slika 92) 6. Slika 94.

U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). Regulacija poluge (1) za upravljanje regulatorom Pomoću navrtke (2) naregulišite dužinu poluge (1) za upravljanje regulatorom na taj način da se pomeranjem poluge (3) u krajnji zadnji položaj u odnosu na kretanje traktora. Spojene pedale kočnica maksimalno stisnite (pritisnite) na dole. Slika 96.65-0. Slika 97. U slučaju da manometar ne pokazuje navedene vrednosti potrebno je uraditi sledeće: 6. Uška 2. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela nosača koji mora da iznosi 1.8 Mpa (6.8 Mpa (6. Viljuška 6.Belarus 1221..65-0. 69 • . Pomoću navrtke (7) naregulišite dužinu poluge (5) na taj način da pri lakom povlačenju poluge regulatora*. Zatim povucite ručicu ručne kočnice. Regulacija pozicione poluge (5) (slika 98) • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj.0 kp/cm2).0 kp/cm2).0 kp/cm2). 2.5-8.2 mm. maksimalno povučena..24 mm. Osovinica 10 Rame 3.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) Povratak na sadržaj 1.8 Mpa (6. Navrtka 8... Popustite navrtku (3) i odvrnite zavrtanj za regulaciju (2).65-0.5-8. 1. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). Oplata 5. između gumenih valjčića (5) i kraja sektora (4) ostvari zazor u vrednosti od 18. Regulacija zategnutosti sajle (4) za upravljanje menjačem signala • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj.5-8. Manometar koji je spojen na spojnoj glavi treba da pokazuje barem pritisak od 7. Na manometru priključenom na spojnoj glavi glavnog voda pritisak mora da bude nula. Pritom pritisak mora da poraste na 0. Kočioni ventil 4. 3. tako da se okretanje ručice (1) ostvaruje u zoni između oznaka I i III na točkiću i da ne bude savijanja sajle dok se pomera ručica (1).2 mm. Ručicu (1) za upravljanje mešačem signala postavite u položaj I ("poziciono regulisanje"). Kontra navrtka 7. prilikom pritiska spojenih pedala kočnica i prilikom povlačenja ručice ručne kočnice pritisak u pneumatskom sistemu mora da poraste na 0.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3.. Slika 95. 5. Pritom pritisak mora da poraste na 0. Opruga 9. Pažnja! U slučaju dobro podešenog kočionog ventila.. Poluga 6. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela ramena koji mora da iznosi 1. ispred prekidača mešača signala ulazi u žljeb poluge mešača.7 kp/cm2 4.

dok vučene mašine ne. 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. Slika 98 6. 7. Zavrnite je do početka sabijanja spiralnih opruga (2) i lisnate opruge (1). čije se mase u transportnom položaju upotpunosti prenose na traktor.Belarus 1221. U ovim slučajevima mase mašina delimično povećavaju vučne sposobnosti traktora. • Polunošene i vučene mašine priključene su na podizni uređaj tako da se njihove mase u transportnom položaju delimično prenose na traktor. • Vučene mašine se za traktor spajaju pomoću vučnog uređaja. Pre agregatiranja radne mašine potrebno je detaljno proučiti uputstvo za sklapanje i upotrebu radne mašine. podiznu silu priključnog uređaja traktora. nosivost pneumatika i dozvoljeno opterećenje na poteznici.2 Regulacija poluge sile vuče (8) • • • Postavite na zadnji podizni mehanizam teg ne manji od 400 daN i podignite ga na visinu 200. Okrenite navrtku još za 1/3.1 Izbor radnih mašina Povratak na sadržaj MTZ-1221. Na traktor se mogu agregatirati i mašine koje spadaju u treću kategoriju. Kada se nošene mašine priključuju na zadnji podizni mehanizam treba voditi računa o tome da se suviše ne rasterete prednji točkovi i da se ne 70 . Ručicu (1) postavite u položaj III ("Regulacija sile"). šumarstvu i za komunalne radove). Pri agregatiranju je potrebno proveriti podudarnost sastavnih elementa. Povratak na sadržaj 6. • Ostale mašine koje se priključuju na traktor pomoću dodatnih uređaja. Traktori sa osnovnom i dopunskom opremom mogu se agregatirati i sa kombinovanim mašinama različitih namena (u poljoprivredi.3 je univerzalni traktor koji spada u drugu kategoriju (nazivna vučna snaga je 27 kN i nemože biti veća) i agregatira se radnim mašinama koje spadaju u tu kategoriju.1/2 obrtaja da bi postavili rascepku. ispred prekidača mešača (2) signala ulazi u žljeb poluge (1) mešača. dok veći deo na sopstvene točkove..8. kao i u izuzetnim slučajevima mašine koje spadaju u prvu i u četvrtu kategoriju ali to treba izbegavati.. * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. građevinarstvu. a takođe i u industriji..1 Regulacija davača sile • • • Povratak na sadržaj Izvadite rascepku iz navrtke (3).. zadnjim priključnim vratilom s završetkom od 8 žljebova. U transportnom položaju polunošene mašine se delimično podižu. Agregatiranje traktora Povratak na sadržaj Traktor je u osnovnoj varijanti opremljen zadnjim priključnim uređajem NY-2. Traktori omogućavaju različite vidove agregatiranja: • Nošene mašine priključene na podizni uređaj u tri tačke. Postoji mogućnost i agregatiranja različitih uvoznih mašina (uz malo prilagođavanje). Mase vučenih mašina se upotpunosti prenose na sopstvene točkove. Naregulišite dužinu poluge (8) tako da pri lakom povlačenju poluge (21) (slika 57) regulatora*.300 mm iznad zemlje (gornja poluga topling treba da je u gornjoj oslonoj tački).8.

Ovaj koeficijent nesme biti manji od 0. Moguće je povećati težinu na prednjim točkovima i punjenjem pneumatika s vodom ili rastvorom kalcijum-hlorida CaCL2. Pažnja! Kada u pneumatiku imate tečnost.9R24) 170 litara 18. dodavanje balasta je neophodno zbog poboljšanja vučnih karakteristika traktora (oranje. Ako je ovaj koeficijent mali.Belarus 1221. transport i drugi radovi) gde nema ili je malo dopunsko opterećenje traktora od mašine. a zatim vratite na ventil metalni čep zajedno sa iglicom i kapicom 9. Šema punjenja pneumatika sa: tečnošću (a) i pražnjenja (b) 1. završetak cevi. takođe možete napuniti pomoću pumpe ili crevom koje je spojeno na vodovod.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje naruši koeficijent upravljivosti i sigurnosti rada. rezervoar. a ostatak vazduhom odgovarajućeg pritiska u zavisnosti od potrebne sile dizanja. Skinite s ventila metalni čep zajedno s iglicom i kapicom 4.). koji omogućuju dodatno opterećenje prednjih točkova čije maksimalno opterećenje može biti 590 kg.1. 2.25.2. crevo. Ispustite vazduh iz pneumatika. Pri tome periodično zatvarajte dotok tečnosti i ispuštajte vazduh iz pneumatika otvaranjem zavrtnja (5) 7. 6. 2. a može doći i do propinjanja i prevrtanja traktora. pritisak proveravajte samo u krajnjem gornjem položaju ventila. ventil treba da je u horizontalnom položaju. unošenje đubriva. Okrenite točak u položaj koji odgovara potrebnom nivou punjenja: pri punjenju na ½ zapremine.1 420/70R24 (14. zaptivka. 4. 71 . Tabela 7. zavrtanj zatvarača. Otvorite dotok tečnosti. Odvojte uređaj za punjenje od kućišta ventila rezervoara 8. Da bi se iskoristila prednja vuča mora biti dovoljno opterećenje na prednjim točkovima. inače će tečnost dospeti u merač pritiska i može ga oštetiti. navrtka. što obezbeđuje 700 kp pritiska na prednjem mostu. smanjuju gubici (predsetvena priprema i setva. 25%-ni rastvor kalcijum-hlorida se rastvara sa 75% vode. Pravilan odnos opterećenja prednjeg i zadnjeg mosta traktora postiže se kombinovanim priključivanjem mašina napred i pozadi traktora. Spojte kraj cevi (2) s rezervoarom tečnosti (3) koji se nalazi iznad točka na visini najmanje od 1.9R38 350 litara Slika 99. napunite pneumatike do potrebnog nivoa. a zatim spojte završetak (1) s kućištem ventila pomoću navrtke (4) 5. Koeficijent upravljivosti predstavlja odnos opterećenja prednjih točkova traktora i njegove težine. teže je upravljati traktorom. kultiviranje i unošenje đubriva itd. Podignite točak dizalicom dok se ne odvoji od podloge.5 m 6. Ova smeša ima sledeće karakteristike: tačka smrzavanja je -32˚C. treba koristiti dodatne prednje tegove. Pri tome se skraćuje broj prohoda traktorskog agregata po njivi. pri punjenju na ¾ zapremine. a specifična težina je 1. Podaci o količini rastvora po jednom pneumatiku dati su u tabeli 7. 7. 5. Sem toga. Skinite s ventila kapicu i naduvajte pneumatik do potrebnog pritiska 10. Opterećenje prednjih točkova se može meriti ili izračunati U slučaju da je traktorski agregat (traktor + mašina) neodgovarajući zbog koeficijenta upravljivosti. Vratite kapicu na ventil i spustite točak na podlogu Pneumatike. ventil treba da je u krajnjem gornjem položaju 3.4R38 400 litara 16. Pneumatici se pune do ¾ zapremine. ventil. 8. Izlijte višak tečnosti. Pri tome brzina traktorskog agregata ne treba da je veća od 20 km/h. cev Za punjenje pneumatika sa tečnošću koristi se specijalna oprema i to na sledeći način (slika 93): 1. 3.

610 mm (900 mm u popuštenom slučaju) • osnova priključnog trougla 870 mm (1010 mm u popuštenom slučaju) Agregatiranje polunošenih mašina omogućeno je pomoću vučnog uređaja koji se montira na donje poluge. Predviđena je bezstepenasta regulacija rastojanja između zadnjih točkova i to u zavisnosti od rastojanja prednjih točkova koja se menja pomoću premeštanja prednjih točkova. Agregatiranje polunošenih mašina se vrši preko vučnog uređaja koji se montira na donje poluge i koji omogućava vertikalno pomeranje rude polunošenih mašina.3A. bilo direktno na poluge podiznog mehanizma..9R24) 18. U toku rada je potrebno praćenje pritiska u pneumaticima i ako je potrebno usklađivati ih sa propisanim podacima.50 24.15 29.35 20. što omogućava međurednu obradu u širinama od 450. Prilikom oranja sa četvrobraznim ili petobraznim plugom optimalno rastojanje između točkova je 19502050 mm.95 0.20 21. Brzina kretanja sa udvojenim zadnjim točkovima nesme da pređe 20 km/h.15 33. Tabela 7. 700 i 900 mm.70 33.10 15. 7. za rad na zemljištima povećane vlažnosti predviđeno je udvajanje zadnjih točkova.25 0. Dimenzije poluga podiznog mehanizma (prečnik x širina sfernog zgloba u mm): • donje poluge 28.00 32.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Opterećenje i pritisak pneumatika treba da su odgovarajućih vrednosti koje su date u tabeli 7.15 27. 72 .Belarus 1221. kao i način montaže udvojenih točkova sa uloškom koji su dati na slici 90. Izmenu rastojanja zadnjih točkova treba uraditi kao što je prikazano na slici 88.40 20.15 33. tako da je omogućeno horizontalno nivelisanje.00 31.1 39.80 23. Rastojanje između točkova traktora sa kojim traktor izađe iz fabrike je 1800 mm i koristi se pri transportu.95 Maksimalno opterećenje mostova određeno je nosivošću pneumatika ili vrednostima koje daje proizvođač traktora. U cilju smanjenja specifičnog pritiska na zemljište.40 30.25 26.2 Brzina kretanja km/h 420/70R24 (14.9R38 30 10 30 8 30 8 Opterećenje pneumatika u kN i njemu odgovarajući pritisak MPa 0. 7..2 Izbor rastojanja između točkova traktora Povratak na sadržaj Pri izboru i korišćenju priključnih oruđa treba proučiti njihovo uputstvo za korišćenje i zavisno od tih preporuka.7 x 38 ili 36 x 45 mm • gornja poluga 22 x 51 ili 32 x 51 mm Podizni mehanizam omogućuje rad s priključnim mašinama koje imaju sledeće dimenzije priključnog trougla: • visina priključnog trougla 460. treba odabrati potrebno rastojanje između točkova traktora.00 24. Za međurednu obradu u širinama od 450 i 700 mm treba koristiti preporuke iz tabele 6.25 29.20 45. Rastojanje točkova treba podesiti po podacima iz tabele 6.18 0.25 0. Priključivanje omogućuje priključna viljuška. 600.16 20.3 Formiranje traktorskog agregata Povratak na sadržaj Za agregatiranje nošenih mašina koristi se uređaj za priključivanje.12 17.2.75 0.45 19. Uzimajući u obzir da prilikom oranja jedan točak traktora ide u brazdi poželjno je ako to omogućava plug da se plug prepodesi iz treće grupe. bilo pomoću automatske poteznice.14 18.2.00 18.4R38 16.40 22.

Pri radu agregata treba stalno nadgledati rad sigurnosne i jednosmerne spojnice. Pri agregatiranju radnih uređaja koji spadaju u treću kategoriju potrebno je izvršiti promenu nastavaka donjih poteznica kao i izvrnuti zadnji kraj toplinga i umesto njega staviti drugi odgovarajući (tip HY-3). sem osnovnog otvora za spajanje sa donjim polugama.) Postavljanje prednjeg priključnog vratila se vrši zajedno sa postavljanjem prednjih poluga i njihovih držača a bez poteznica za vuču. Pogon mašina sa aktivnim radnim organima omogućen je priključnim vratilom i kardanskim vratilom sa štitnikom. Vertikalno opterećenje na klateću poteznicu TCY-1M nesme biti veće od 20 kN. koji po svojim parametrima treba da odgovara priključnoj mašini. Pri korišćenju spoljašnjih hidrauličkih izvoda. kombajni za žito itd. Sinhrono priključno vratilo 4. korišćenjem zavrtnjeva s obe strane ili za osovinicu poteznice. Brzoaktivirajuće spojke se koriste pri agregatiranju polunošenih. Izbor snage za pogon mašina sa aktivnim radnim organima je na priključnom vratilu sa 540 o/min (završetak priključnog vratila je sa 6 ili 8 žljebova) ili sa 1000 o/min (završetak priključnog vratila je sa 21 žljebom).28 kN. 7. i bez potrebe je nebitrebalo menjati. vučenih i poluvučenih mašina kao sigurnosni element u slučaju neplaniranog razdvajanja traktora i radne mašine da bi se izbeglo isticanje ulja iz hidraulčnog sistema. Agregatiranje radne mašine na traktor treba sprovesti po uputstvu koji je dat uz radnu mašinu. Snaga preko prednjeg priključnog vratila ograničena je na 50 % (pri 1000 o/min.36 o/min puta. Prikolice treba da su priključene za traktor samo pomoću poteznica TCY-3 ili TCY-1M. Brzina kretanja traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da je do 20 km/h (sem transoprta).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mašine koje zahtevaju poprečno pomerene tačke spajanja agregatiraju se pomoću klateće poteznice TCY1M ili TCY-1Ж (poprečna). • zadnjeg . U kabini na prednjem delu predviđena su dva otvora M8 za pričvršćivanje pulta sistema automatske (elektronske) kontrole priključnih mašina.18 kN.4 Karakteristike rada Povratak na sadržaj Leva podizna poluga podiznog mehanizma podešena je na dužinu od 530 mm. Prednji nošeni mehanizam tipa NY-2 i prednje priključno vratilo služi za agregatiranje prednjih traktorskih utovarivača i uređaja koji su prilagođeni za prednje agregatiranje. a u podu je predviđen otvor za uvođenje kabla. Moguće je korišćenje snage preko nekog spoljašnjeg hidrauličkog priključka. koje su postavljene na mašinama sa povećanim momentom inercije obrtnih masa (silažni kombajni. Za tipove (T-150K) radnih uređaja sa aktivnim radnim organima kardansko vratilo treba da se skrati za otprilike 450 mm. imaju žljeb za agregatiranje širokozahvatnih mašina za bolje kopiranje reljefa zemljišta kao što su kultivatori i sejalice.Belarus 1221. 73 . Pri agregatiranju priključnih mašina neophodno je staviti sigurnosne lance (sajle) za slučaj havarijskog odvajanja radne mašine od traktora. Viljuške kardanskog vratila treba da se nalaze u jednoj ravni. snaga ne treba da je veća od 5 kW (dozvoljeni maksimalni pritisak je 10 MPa). ili za istu ovu dimenziju treba povećati priključnu rudu radnih uređaja. Za njihovo pričvršćivanje na traktor koriste se slobodni otvori na nosačima priključnog uređaja ispod poteznice. završetak je sa 21 žljebom). Podizne poluge. a na poprečnu TCY-1Ж ne više od 20 kN. Agregatiranje traktora sa dve prikolice dozvoljeno je samo na suvim i tvrdim putevima na nagibima do 4 %. Kretanje transportnog agregata zavisi od mogućnosti traktora i prikolice. predviđeno je za pogon transportnih mašina s aktivnim radnim organima i za pogon mašina za ubiranje. Preko priključnog vratila dozvoljeno je korišćenje snage do 90 % od eksploatacione snage (rad u stacionarnom položaju) pri 1000 o/min i do 60 % pri 540 o/min. Kardansko vratilo treba da ima teleskopski deo (sa preklopom ne manjim od 110 mm) da bi se izbeglo razdvajanje i uklinjavanje spoja. Podizna sila podiznih mehanizama računa se na 610 mm od priključnih tačaka: • prednjeg .

gde nema vertikalnog opterećenja na poteznici ili je neznatno.000 kp-t pri maksimalnom međuosnom rastojanju od 1. zbog velikog broja vrlo različitih mašina.8 m visine. Postupak formiranja traktorskog agregata kreće od zahteva agrotehničke operacije i analize tehničkih parametara priključne mašine. Kretanje traktorskog agregata po saobraćajnim putevima moguće je samo unapred. ukupna masa) ne sme da pređe 8. kipovanjem).000 kp-t. ako je prečnik prednjih točkova manji onda je srazmerno i dozvoljeno opterećenje manje. dodatnim balastima (tegovima) zajedno sa agregatiranom radnom mašinom. koje su s pneumatskim sistemom traktora spojene preko pneumatskog priključka. Pri agregatiranju traktora s prikolicama. Pažnja! Potrebno je dobro proučiti i uputsva za rukovanje i korišćenje priključnih mašina. Pri kretanju na saobraćajnim putevima treba da bude rastojanje imeđu prednjih i zadnjih točkova oko 1800 mm. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri izboru priključnih mašina ili pri agregatiranju izabranih mašina. Pri agregatiranju mašina sa hidrauličkim potrošačima treba voditi računa da se iz rezervoara ne koristi više od 16 l ulja. zato što je svetlo i svetlosna signalizacija opremljena (postavljena) samo za kretanje unapred.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Gabaritne dimenzije traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da su maksimalno do: • 20 m dužine. Pri skretanju traktora i kretanju po nagnutim terenima treba smanjiti brzini do 10 km/h. Kvalitet formiranog traktorskog agregata zavisi u velikoj meri i od dobrog tehničkog poznavanja priključne mašine. • 2. a u cilju porasta pouzdanosti i povećanja njihovog veka trajanja ukupna (maksimalna) težina traktora (sa radnim protivtegovima. Prikolica treba da je opremljena s nezavisnim kočionim uređajem (kočnicama). Pažnja! Odstupanje od nominalnih vrednosti treba da je u saglasnosti sa saobraćajnim propisima.5 Ograničenja težine Povratak na sadržaj Delovi koji služe za prenos snage (pogon).800 mm. Tehničko održavanje Tehničko održavanje je neophodno da bi traktor bio sposoban za rad tokom eksloatacije. 74 Povratak na sadržaj . 7.000 kp-t. 8. Kretanje unazad nije dozvoljeno.Belarus 1221. Ugao poprečne statičke stabilnosti traktorskog agregata treba da je do 30° pri radnom rastojanju između točkova traktora. Ovo uputsvo za rukovaoce nemože obuhvatiti čitav spisak preporuka za agregatiranje sa konkretnim mašinama. jer u sebi sadrže neophodne informacije za formiranje i korišćenje traktorskog agregata. U suprotnom slučaju pumpa može da usisa vazduh (na primer kod prikolica sa samopražnjenjem. u horizontalnom položaju). Provera se vrši u osnovnom radnom položaju (pri spuštenoj platformi. potrebno je opteretiti balastnim tegovima ne samo prednji most već i zadnji ili nalivanjem pneumatika vodenim rastvorom. Napomena! Opterećenje prednje osovine u sebi sadrži i težinu prednjeg traktorskog utovarivača sa podignutom praznom kašikom. što treba usaglasiti sa traktorom. treba tržiti dodatne informacije od ovlašćenog predstavnika ili direktno od proizvođača. Ukupno (maksimalno) opterećenje zadnje osvine zajedno sa tegovima i agregatiranom radnom mašinom ne sme da pređe 5.5 m širine i • 3. Polunošene i vučene mašine treba da su čvrsto priključene za traktor i naregulisane prema otporu na tački kačenja (za polunošene mašine). Ukupno (maksimalno) opterećenje prednje osvine zajedno sa tegovima ne sme da pređe 3.

9 22 (25) 170 0. Rukovaoc je obavezan da svakodnevno proverava rad traktora. Zamenite ulje u: ● karteru motora (Operacija 16). Proverite zategnutost remena generatora (Operacija 8). 10. Poslušajte rad svih glavni sklopova (delova) traktora. spojeve i ventilacione otvore (Operacija 27). požara. Koristite specijalne posude za čuvanje i skladištenje ovih otpadnih materija.15 1. 75 . 8. Zamenite filtere motora i hidrauličnog sistema (Operacija 17 i 31).1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 1. Proverite i ako je neophodno podesite hermetičnost prečistača za vazduh i usisnog voda (Operacija 23) 15. Ako ste skidali štitnike uverite se u to da su vraćeni na mesto pre nego što počnete rad na traktoru. povećava se broj otkaza. VAŽNO! Pridržavajte se pravila za pravilno i bezopasno skladištenje i čuvanje otpadnih materija. i ako je neophodno. • kućištu menjača (Operacija 42).2 8. 6. 2. Izlijte talog iz rezervoara za gorivo.Belarus 1221. 9. Očistite mrežasti filter menjača (Operacija 15). Povratak na sadržaj Pregledajte i operite traktor. 14. Zapremine posuda u litrima Karter (ulja) motora Sistem za hlađenje motora Transmisija Pumpa za gorivo Glavni prenos prednjeg pogonskog mosta Kućićte gornjeg / donjeg koničnog zupčastog para reduktora prednjeg pogonskog mosta (svaki) Rezervoar ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje (zapremina hidrauličnog sistema) Rezervoari goriva (2 rezervoara po 85 litara svaki) Rezervoar tečnosti za lakše startovanje motora. Prokontrolišite funkcionisanje motora. Proverite. • reduktoru točkova i glavnom prenosu prednjeg pogonskog mosta (Operacija 43). zaustavite traktor i povucite parkirnu kočnicu. kočnica. 5. 7. kočnica i pneumatskog sistema (Operacija 24 i 26). 3. filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva (Operacija 7 i 22). Izlijte kondenzat iz rezervoara pneumatskog sistema (Operacija 5). Proverite zazore između ventila i klackalica (Operacija 21). naregulišite slobodni hod pedale spojnice. Podmažite ležaje spojnice (Operacija 15). 4. Proverite stanje akumulatora. Proverite zategnutost zavrtnjeva glave cilindra (Operacija 35). 12. sistema za osvetlenje i signalizaciju (Operacija 6). pregleda ili regulisanju. Proverite i ako je neophodno zategnite spoljašnje navojne spojeve glavnih sklopova (Operacija 40). da ne dozvoli slabljenje pritegnitih spojeva. 13.25 2. 16. smanjuje snaga motora i povećavaju se troškovi korišćenja traktora. oštećenja ili nesretnih slučajeva. pojave curenja goriva. 11. pre nego što pristupite bilo kojoj operaciji tehničkog održavanja. Očistite rotore centrifugalnog prečistača ulja motora i menjača (Operacija 12 i 13).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ne pridržavanjem mera tehničkog održavanja značajno se smanjuje radni vek traktora. 18 / 22 31 47 0. Nikada ne prosipajte prerađenu tečnost i ulje na zemlju. očistite kleme. UPOZORENJE! Ako nema posebnih uputstava. nakupljanje prljavštine ili drugih nečistoća koje mogu biti uzročnici nepravilnog rada. zaustavite motor. sistema za upravljanje. tečnosti i ulja.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 76 .Belarus 1221.

kočnica i uređaja Izlivanje taloga iz filtera za grubo prečišćavanje goriva i rezervoara goriva Provera zategnutosti remena ventilatora Zavrtnji glavčine zadnjih točkova Pritisak vazduha u pneumaticima Čišćenje prečistača vazduha motora Čišćenje centrifugalnog filtera motora Čišćenje centrifugalnog filtera menjača Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta Čišćenje žičanog filtera ulja u menjaču Zamena ulja u motoru Zamena filtera ulja u motoru Podmazivanje ležaja spojnice Kinematički zglobovi hidrocilindra sistema za upravljanje Turbokompresor Provera zazora ventila motora Izliv taloga iz filtera za fino prečišćavanje goriva motora Hermetičnost spojeva prečistača vazduha motora Slobodan hod pedale spojnice Zazori na volanu Regulisanje kočnica Akumulator Mešač signala za regulaciju sile i pozicije Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Hermetičnost magistrale pneumatskog sistema Zamena filtera ulja hirauličnog sistema 77 Periodičnost svakih.Belarus 1221. časova 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 125 250 500 1000 2000 Uopšteno . sistema za upravljanje.3 Tabela tehničkog održavanja traktora Broj operacije na karti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Radna operacija Nivo ulja u motoru Nivo tečnosti za hlađenje u motoru Nivo ulja u rezervoaru hidrauličnog sistema i sistemu za upravljanje Nivo ulja u transmisiji Izlivanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Provera funkcionisanja motora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.

44. 43.Belarus 1221. 40. 55.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Broj operacije na karti 32 33 34 35. 53. 42. 46. 48. Periodičnost svakih. 36 37. 52. 45. 39. pre nego što počnete ponovo sa radom. časova Radna operacija Čišćenje filtera grejača kabine Čišćenje generatora Uvlačenje . 54. 47. 78 . 49. 51. 38. 41.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja Povratak na sadržaj VAŽNO! Posle rada na tehničkom održavanju vratite na mesto sve prethodno skinute štitnike sa traktora. 50.trag prednjih točkova Zatezanje zavrtnjeva glave cilindra motora Filter vazduha na motoru Čišćenje filtera za grubo prečišćavanje goriva Zamena filtera za fino prečišćavanje goriva Zazori u kinematičkim zglobovima poluga sistema za upravljanje Provera i pritezanje spoljašnjih zavrtanjskih spojeva Turbokompresor motora Zamena ulja u transmisiji i rezervoaru ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Zamena ulja u glavnom prenosu i reduktorima točkova prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje desne podizne poluge podiznog mehanizma traktora Podmazivanje obrtnog vratila poluga podiznog mehanizma Provera brizgaljki motora Generator Podmazivanje okretnih rukavaca prednjeg pogonskog mosta Starter motora Provera brizgaljki motora Generator (sezonsko podešavanje) Pranje sistema za hladjenje motora Ispiranje pumpe za gorivo visokog pritiska Regulacija centrifugalnog prečistača motora Regulacija centrifugalnog prečistača menjača 10 125 250 500 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1000 2000 Uopšteno 8.

VAŽNO! Ne dozvolite da motor radi sa nivoom ulja koje je ispod donje oznake na pokazivaču nivoa ulja. Da bi podigli haubu: • povucite ka sebi ručicu (4) i podignite haubu (3) • zadržite haubu. U protivnom višak ulja će sagorevati. uverite u to da je hauba čvrsto fiksirana u oslonacima kada je u gornjem položaju. što će dati lažnu sliku o velikoj potrošnji ulja i pojave ugljenmonoksida. . obrišite ga i ponovo ga vratite na svoje mesto.Belarus 1221.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada ili svakodnevno ako je potrebno Povratak na sadržaj OPERACIJA 1. . Slika 100. VAŽNO! Ne dolivajte ulje iznad gornje oznake na pokazivaču. Sačekajte da se motor ohladi. oslobodite podupirač (1) iz držača (2) i slobodni kraj stavite u oslonac (5) (pogled I) VAŽNO! Pre nego što počnete sa tehničkim održavanjem u zoni pod haubom. namesti te je u bravicu.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Hauba Hauba je postavljena na zglobne veze u prednjem delu traktora. Proverite nivo ulja tako što postavite traktor na ravnu podlogu i tek kroz 3-5 minuta posle zaustavljanja motora. Nivo tečnosti za hlađenje motora UPOZORENJE! Sistem za hlađenje radi pod pritiskom koji se kontroliše ventilom u poklopcu hladnjaka. Da bi spustili haubu: • podignite haubu. OPERACIJA 2. kako bi postepeno smanjili pritisak pre nego što potpuno skinete poklopac. i na strelicom označenom mestu pritisnite haubu rukama 8. Nivo ulja treba da je između gornje i donje oznake na pokazivaču. Čuvajte se opekotina od vrele tečnosti. Ako je neophodno dolijte ulje na usipno grlo (1) skinuvši poklopac (2). stavite na poklopac debelu tkaninu i polako odvrnite poklopac.Izvadite merač ulja (3) s desne strane motora. 79 Slika 102. Opasno je skidati poklopac kada je motor vruć.Izvadite merač i odredite nivo ulja. Nivo ulja u karteru motora. Slika 101. oslobodite podupirač (1) i postavite ga u držač (2) • spustite haubu. kada se ulje u potpunosti slije u karter: . što omogućava njeno brzo pomeranje napred i dobijanje pristupa u zoni motora za obavljanje planiranih operacija tehničkog održavanja.

OPERACIJA 5. Ispustite kondenzat iz oba rezervoara i sa leve i sa desne strane traktora. Ventil treba da bude otvoren sve dok se potpuno ne izlije kondenzat i prljavština. OPERACIJA 6. proverite nivo tečnosti u hladnjaku. 80 . kočnice i oprema za svetlosnu i zvučnu signalizaciju treba da su u ispravnom stanju. dolijte ulje do oznake "П". traktor treba postaviti na horizontalnu ravnu podlogu. OPERACIJA 4. Nivo ulja ne treba da bude niži od 10 mm od oznake "П".6 Provera posle svakih 125 časova rada Uradite sve gore navedene operacije plus sledeđe operacije: Povratak na sadržaj OPERACIJA 7. pridržavajući se uputstva opisana u ’’OPERACIJA 3’’. dolijte ulje do nivoa oznake "C". 8. Sistem za upravljanje. Ispuštanje taloga iz filtera za gorivo i rezervoara goriva • • • Otvorite ispustni zatvarač (1) rezervoara za gorivo (2) i ispustni zatvarač (4) kućišta filtera (3). Svi hidraulični cilindri. Provera nivoa ulja u transmisiji Slika 103. Ispustite talog i vodu dok se ne pojavi ispod zatvarača čisto gorivo. OPERACIJA 3. Ako je neophodno. opreme za osvetlenje i signalizaciju Motor treba da mirno i uravnoteženo radi u svim režimima rada. Nivo ulja u rezervoaru hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Pre provere nivoa ulja. Nivo treba da je između oznaka "O" i "П". Proverite nivo ulja na providnom pokazivaču (1) (slika 103) koji je sa desne strane kućišta menjača. primenite gore pomenute mere bezbednosti. tečnost u hladnjaku treba da je do gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pomoću izvijača podignite vratanca (2) koja su u gornjem prednjem delu haube. Ako je neophodno. Zaustavite motor i zakočite traktor parkirnom kočnicom. skinuvši navojni poklopac (2). dolijte ulje do oznake "П". kočnica.Belarus 1221. Zatvorite ispustne zatvarače rezervoara za gorivo i filtera. uključujući i zadnji treba da su sa izvučenim klipovima. Slika 104. skinuvši poklopac (2) (slika 104) usipnog grla za ulje. sistema za upravljanje. Proveravajte nivo ulja na providnom pokazivaču nivoa (1) koji je sa leve strane traktora. Talog odložite u specijalne posude i pravilno ga skladištite. Slika 105. da bi zatvarač hladnjaka (3) bio pristupačan. Ispuštanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Povucite prsten (1) prema sebi i istovremeno na gore da bi otvorili ventil. Provera rada motora. VAŽNO! Ne dozvolite da se nivo tečnosti smanji ispod 40 mm od gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. NAPOMENA! Pri korišćenju radnih uređaja koje zahtevaju veće količine ulja.

Slika 109. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška Proverite zaprljanost papirnog uloška u filteru za vazduh i prostora kućišta filtera. Za čiščenje filtera za vazduh i zamenu papirnog uloška uradite sledeđe operacije: • odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite uljno kupatilo (1) • odvrnite leptirastu navrtku (3) i izvadite uložak filtera (5) • proverite (bez vađenja iz kućišta (6)) čistoću uloška kontrolnog filtera (4) NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5). Provera zategnutosti zavrtnjeva glavčine zadnjih točkova Proverite zategnutost četiri zavrtnja (1) glavčine zadnjih točkova i.Belarus 1221. OPERACIJA 8. Da bi postigli navedenu zategnutost remena popustite zavtranje (2) koji pričvršćuju generator. OPERACIJA 9. OPERACIJA 11. Pritegnite zavrtnje (2) koji pričvršćuju generator i zaštitni plašt generatora. pritegnite ih momentnim ključem momentom pritezanja od 360 do 500 Nm. okrenite kućište generatora dok ne dobijete potrebnu zategnutost. U tom slučaju treba oprati kontrolni filter (4) a uložak filtera (5) zameniti novim. Provera zategnutosti remena pogona ventilatora kod generatora Zategnutost remena ventilatora je dobra ako je ugib remena na sredini između remenice kolenastog vratila (radilice) (1) i remenice ventilatora u granicama od 30 do 33 mm.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 107. pri pritisku silom od 40 N. Ako je neophodno. Slika 106. OPERACIJA 10. NAPOMENA! U slučaju da je radna sredina traktora sa povećanim nivoom prašine ovu operaciju treba raditi na svakih 20 radnih sati. podesite pritisak vazduha u pneumaticima prema opterećenju i datim preporukama u poglavlju 7. Slika 110 81 . ako je neophodno. Provera pritiska u pneumaticima Proverite stanje protektora i pritiska vazduha u pneumaticima.

Mrežasti prečistač ulja menjača • Odvrnite i skinite poklopac (1).. Rotor treba lako da se obrće. Slika 113.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 12 i 13. Čišćenje centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača • • • • • • • • • Skinite navrtku (1) i kapu (2). NAPOMENA! Posle zaustavljanja motora u toku od 30 . Nemetalnom četkom odstranite sve naslage sa unutrašnjih zidova čaše rotora. OPERACIJA 14. Slika 112.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. Postavite šrafciger (5) ili šipku između kućišta i donje strane filtera kako bi zaustavili rotor (3) od obrtanja i pomoću ključa (4) odvrnite navrtku rotora. Uhvativši za dugme (3) izvucite filter iz kućišta menjača. Skinite poklopac (6).Belarus 1221. krilca (7) i mrežicu filtera (8). Ako je neophodno. Navrtku za stezanje čaše zavrnite (ne previše).60 s treba da se čuje šum obrtanja rotora. dolijte ulje do potrebnog nivoa kroz kontrolno usipni otvor. Očistite sve delove od taloga i properite ih u dizel gorivu i produvajte sa vazduhom pod pritiskom. To govori o tome da filter radi normalno. 82 . Ako je neophodno očistite i properite mrežicu. Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para Provera nivoa ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para se vrši tako što odvrnete zavrtanj-zatvarač (1) (slika 112) i nivo ulja treba da je do donjih navojaka navojno kontrolnog usipnog otvora za sipanje i kontrolu. Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.50 Nm. Postavite kapu (2) i zategnite navrtku (1) momentom 35. Slika 111. da potpuno legne čaša na rotor.. Pre sastavljanja čaše sa kućištem rotora namažite zaptivni "O" prsten s uljem za motor. Postavite delove za balansiranje na čašu i kućište rotora. skinite čašu rotora (3). Operacija 15.

Sastavite filter obrnutim redom od rastavljanja. Pomoću mazalice 4-6 puta napumpajte (odgovarajućim kvalitetom maziva) na mazalici kućišta koja je uvrnuta u kućište ležaja. Proverite nivo ulja pokazivačem (3). kontranavrtku (2) i navrtku s krilcima (4) sa vretena (9). Promena filtera ulja u motoru (istovremeno sa zamenom ulja u motoru) • • • • • • Odvrnite kućište filtera za ulje (5) zajedno sa uloškom filtera (6). Stisnite stezač (4). Vratite na mesto zatvarač (4) i kroz usipno grlo (1) nalijte sveže čisto motorno ulje (propisanih karakteristika) do gornje oznake pokazivača ulja (3). klip (5). Odvrnite maticu (1) i skinite skinite donji deo filtera (2) zajedno sa podloškama (3) i (9).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • Odvrnite dugme (3). Properite mrežaste žičane elemente sa čistim dizel gorivom. Startujte motor i neka radi 1-2 minuta. Pravilno odložite ulje. propusni ventil (7)i oprugu (8). Izlijte ulje u specijalnu posudu za skupljanje prerađenog ulja. tako da se pomeri za 3 do 4 mm u kućištu (5). Skinite stezač (4). Slika 115. oprugu (6). Podmazivanje aksijalnih ležaja spojnice • • Skinite popklopac (1) s leve strane kućišta spojnice. kako je ranije opisano u "OPERACIJA 1" Ako je neophodno dolijte ulje do potrebnog nivoa. NAPOMENA! Uverite se u to. zaptivni prsten (7) i žičane elemente (8). Ako je neophodnozamenite podloške (3) i (9). Zategnite maticu (1) momentim ključem momentom od 50 do 70 Nm. Operite sve delove. • OPERACIJA 18. Skinite ploču (10). zakrenite stezač (4) tako da se 3 ispupčenja poklope sa žljebovima na kućištu (5). da je zaptivni prsten (7) postavljen s obe strane mrežastih žičanih elemenata NAPOMENA! Uvrćite leptir navrtku (4) dok ploča (10) ne bude u istom nivou sa čelom klipa (5). OPERACIJA 16. • • • • • Zagrejte motor do normalne radne temperature (ne manje od 70 °C). Slika 116. uložak filtera (6). Postavite novi uložak filtera iobrnutim redosledom sastavite filter za ulje. Zavrnite nazad sklopljen filter za ulje sa 3/4 okretaja nakon dodira podloške (9) o kućište (10). Povucite parkirnu kočnicu. OPERACIJA 17. Vratite na mesto poklopac (2) ulivnog otvora. Zamena ulja u motoru • • • Slika 114. Podmažite podlošku (9) motornim uljem. 83 .Belarus 1221. Postavite traktor na ravnu površinu i ugasite motor. Skinite poklopac (2) ulivnog otvora i odrvrnite odlivni zatvarač (4).

Odvrnite zatvarače (2) i (3) u donjem delu filtera i izlijte talog dok ne poteče čisto gorivo.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje NAPOMENA! Ne prepunjavajte kućište sa mazivom. i stegnite ih. OPERACIJA 20. 11 i 12-tog ventila (računajući ventile od strane ventilatora).0.0. OPERACIJA 19. 84 . • Skinite poklopac glave cilindara i proverite zatezanje držača osovinice klackalice obrtnim momentom 60-90 Nm. Zavrnite zatvarače (1). zategnite spojeve pomoću momentnog ključa momentom od 35 do 40 Nm.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati Povratak na sadržaj Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 20... Ako je neophodno.25.za izduvne ventile 0. a izduvni završava zatvaranje) • Podesite zazore 3. 5. NAPOMENA! Zazori između klackalice i ventila na hladnom motoru treba da su: .. • Obrnite radilicu motora do trenutka preklapanja ventila 1-vog cilindra (usisni ventil počinje da se otvara.45 mm. Slika 118. • • • Okrenite radilicu za 360°. 2. Višak maziva može da dospe unutar kućišta na frikcione delove spojnice koji se ne podmazuju. Za regulaciju ventila popustite kontranavrtku (1) zavrtnja (2). (2) i (3). Podmazivanje zglobnih spojeva cilindara sistema za upravljanje Mazalicom podmažite zglobne veze cilindra na otvorima za mazalicu (1) i sa leve i sa desne strane prednjeg pogonskog mosta (4 mesta za podmazivanje). 8. Posle regulisanja zazora zategnite kontranavrtke (1) i vratite na mesto skinute delove OPERACIJA 22. Izlivanje taloga iz filtera za fino prečišćavanje • • • Popustite za 1 do 2 obrtaja zatvarač (1) za ispuštanje vazduha.40.Belarus 1221. Slika 117. izduvne grane (3) i nosača auspuha (2).za usisne ventile 0. postavite merni listić (3) između stabla ventila (5) i klackalice (4) zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2) dok se ne dobije potreban zazor mernog listića. Regulaciju zazora obaviti sledećim redom: Slika 119. 6.. Provera zazora ventila motora i podešavanje NAPOMENA! Proveru zazora radite na hladnom motoru. Podmazivanje izvršite mazivom odgovarajućeg kvaliteta i potrebnom količinom maziva. 10. 4. 8 i 9-tog ventila. Provera zategnutosti spojeva turbokompresora Proverite zategnutost spojeva turbokompresora (1). 7. . podesite preklapanje ventila 6-tog cilindra i naregulišite zazore 1.30 mm. prethodno proverivši zatezanje zavrtnjeva glave cilindara (Operacija 35).

izvucite rukavac (2) i odvojte polugu (5) od ručice (1). • Zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2). NAPOMENA! Suviše veliki slobodan hod pedale ne dozvoljava da se potpuno usključi spojnica i otežan je izbor stepena prenosa. • Ponovite ovu operaciju za desnu pedalu radne kočnice. U suprotnom slučaju odstranite zazore u zglobnim vezama hidrauličnog cilindra. OPERACIJA 25. Regulacija slobodnog hoda pedale spojnice Slobodan hod pedale spojnice treba da bude u granicama od 30 do 40 mm. . pregrevanja i habanja delova spojnice.5 okretaja (tj. • Okrenite ručicu (1) u suprotnom smeru kazaljke na satu do kraja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 23. zatim zavrnite viljušku za 5 do 5. • Odvrnite zavrtanj (8) dok pedala (6) ne dodirne deo kabine. VAŽNO! Uverite se u to da se pedala spojnice precizno vraća od kraja do kraja slobodnog hoda. OPERACIJA 26. • Zategnite kontranavrtku (4) i sastavite delove suprotno od onog kako ste ih rastavili. leve radne kočnice. U slučaju zapinjanja pedale naregulišite oprugu servouređaja (7) zavrtnjem (8) ili izmenite položaj konzole (9) okrenuvši je u odnosu na osu zavrtnja za pričvršćivanje. skratite polugu). poluga sistema za upravljanje. pronađite mesto na kome dolazi do propuštanja vazduha (pušta negde na dihtungu) Slika 120. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane • • • • Skinite monociklon i očistite njegove unutrašnje površine. OPERACIJA 24. naregulišite kočnice na sledeći način: • Popustite kontranavrtku (3) zavrtnja za regulaciju (2). tada motor mora da stane (da se ugasi) • Ukoliko motor ne stane (ne ugasi se). U suprotnom. Slika 123. naregulišite hod pedale leve radne kočnice.Belarus 1221. da se dodirnu potisni ležaj i poluge. • Popustite kontranavrtku (4). Regulacija slobodnog hoda volana Slobodan hod volana pri radu motora ne treba da bude veći od 25 °. • Obrćući viljušku (3) podesite da se poklope otvori u viljušci i polugi (1). Suviše mali hod dovodi do proklizavanja lamela spojnice. Za regulaciju slobodnog hoda pedale spojnice treba uraditi sledeće: • Izvadite rascepku. 85 Slika 121. Regulacija hoda pedale radnih kočnica i parkirne kočnice Pun hod pedale za kočenje pri sili pritiska na pedalu od 120 N treba da je u granicama 110-120 mm. Slika 122. Pokrenite (upalite) motor Podesite gas (na leru) tako da broj obrtaja motora bude oko sredine Zatvorite usisnu cev (1) prečistača vazduha. zategnite navrtke poluga za okretanje i odstranite zazore u nosaču volana.

properite ih velikom količinom čiste vode. Parkirna kočnica treba da je potpuno uključena pri položaju poluge (1) na četvrtom zupcu sektora (A). Ako kiselina dospe na spoljašnje delove tela. OPERACIJA 27. Pre regulacije parkirne kočnice postavite traktor na ravnu podlogu. • Zavrtanjem ili odvrtanjem zavrtnja (3) postignite to da se pri sili na poluzi (1) od 200 N. • Zategnite kontranavrtku (2) i (8). • Popustite kontranavrtku (2) sa zavrtnja za regulaciju (3) parkirne kočnice (sa desne strane traktora). a zatim se obratite lekaru. Ako je traktor opremljen pneumatskim sistemom i radi sa prikolicama koje su opremljene pneumatskim kočnicama. podesite hod poluge (1) tako da se parkirna kočnica potpuno uključuje na 3-em ili 4tom zupcu sektora "A". na odeću ili oči izaziva opekotine.Belarus 1221. • Okrenite polugu (5) tako da se otvor na njegovom desnom ramenu poklopi sa gornjim prorezom "B1" poluge (4) i sa prorezom "B2" poluge (3). tragu kočenja). Ne dozvolite da plamen ili iskre vatre dođu u zonu elektrolita . izvršite podešavanje pneumatske kočnice na sledeći način: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj.to može izazavati eksploziju.popijte velike količine vode ili mleka. Pri radu sa akumulatorom nosite zaštitne naočare i rukavice. Punite i odložite akumulatore u prozračnu prostoriju sa ventilatorom. Slika 125. koja ako dospe na kožu.obilno ih perite vodom u trajanju od 15 min. Ako dospe unutra . postavite čiviju (6) i osigurajte je rascepkom. • Popustite kontranavrtke (2) i (8) i skinite čivije (6). Akumulatori UPOZORENJE! U akumulatoru je sumporna kiselina. • Podesite vuljušku (7). VAŽNO! Pri blokadi pedala kočnica neujednačenost kočenja točkova treba da je manja od 1 m (po otisku. NAPOMENA! Hod leve pedale radne kočnice treba da bude nešto manji da bi se obezbedilo istovremeno aktiviranje kočnica pri kočenju sa blokiranim pedalama. 86 . zaustavite motor i blokirajte zadnje točkove od napred i od nazad: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. • Obrtanjem zavrtnja za regulaciju (3).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 124. Slika126. potpuno uključi parkirna kočnica na četvrtom zupcu sektora (A): • Posle podešavanja učvrstite zavrtanj (3) sa kontranavrtkom (2). Ako dospe u oči .

pronađite mesto gubitka vazduha i odstranite neispravnost. Uverite se da je akumulator dobro pričvršćen. U protivnom.5 bar-ra (prema pokazivaču pritiska na komandnoj tabli) i zaustavite (ugasite) motor. • Izvadite filtrirajuće elemente.5 bara. Proverite nivo elektrolita. Slika 129. obratite se stručnom servisu gde će se izvršiti potrebno podešavanje. Ako se ručica ne kreće na ovaj način. Proverite da se ručica mešača signala (1) slobodno okreće u opsegu između oznaka "I" i "III" kružne skale. Proverite na manometru da pad pritiska za 30 minuta ne bude veći od 0.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • • Slika 127. • Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). dodajte destilovanu vodu. graničnik (4) i filtrirajući element (5). Provera hermetičnosti magistrale pneumatskog sistema • • Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu na 6 do 6. zatvorite ga poklopcem (1) i učvrstite zavrtnjima (2). OPERACIJA 30. Ako je neophodno. Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Za čišćenje filtrirajućih elemenata: Slika 128. namažite klemne tehničkim vazelinom i očistite ventilacione otvore na zatvaračima (1). poklopac (1) i izvucite element za filtriranje pomoću graničnika (4). Treba da je za 12-15 mm iznad zaštitne mrežice (ili između oznaka za nivo na providnom delu kućišta akumulatora). pro-perite ih sredstvom za pranje i produvajte sabijenim vazduhom. Kada skidate zatvarače očistite naležuće površine. obrnutim redom. Održavajte akumulatore u čistom i suvom stanju. Zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema NAPOMENA! Svaka sledeća zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema je posle svakih 1000 radnih sati. • • • • • Skinite zavrtanje (2). OPERACIJA 29. Proverite da izvodi (2) i zatvarači (1) budu čisti. Slika 130. Stavite novi filtrirajući element i sklopite filter obrnutim redosledom kako ste ga rasklopili. Properite kućište (6) sredstvom za pranje. • Sastavite filter onako kako ste ga rastavili. Pre nego što dodate destilovanu vodu. 87 . Gustina treba da odgovara gustini potpuno napunjenog akumulatora. proverite gustinu elektrolita u svakoj ćeliji akumulatora. OPERACIJA 31.Belarus 1221. OPERACIJA 28. Skinite navrtke (3). Upravljanje mešačem signala regulacije sile/pozicije (ako je ugrađen) Podignite zadnji podizni uređaj u krajnji gornji položaj. Ako je neophodno. Stavite filter na svoje mesto u rezervoar hidrauličnog sistema.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 32. Čišćenje filtera sistema za grejanje i ventilaciju kabine NAPOMENA! U vlažnim uslovima rada, na primer, rano ujutru, ne uključujte ventilator, jer ovlažene čestice prašine teško će te odstraniti. • • • Podignite krov kabine (1). Skinite dva zavrtnja i poklopac filtera (2) zajedno sa dva filtrirajuća elementa (3). Lako protresite filtrirajuće elemente kako bi istresli čestice prašine.

Slika 131.

BUDITE PAŽLJIVI DA NE OŠTETITE FILTER.

• Očistite filter pomoću sabijenog vazduha pod pritiskom manjim od 2 bara. Crevo držite na rastojanju većem od 300 mm od filtera, kako ne bi oštetili papirne filtrirajuće elemente. Pri čišćenju pravac struje vazduha kroz filter treba da je u suprotnom smeru od kretanja vazduha pri radu, koji je označen na filteru. • Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.
NAPOMENA! Pri radu traktora u uslovima povećane prašine, čistite filter češće. Održavanje ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine U cilju efikasnog rada ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine treba uraditi sledeće: 1. Posle sipanja tečnosti za hlađenje treba startovati (upaliti) motor i u kabini traktora ručice (1) koje se nalaze i na levoj i na desnoj strani ne otvaramo sve dok temperatura rashladne tečnosti ne dostigne 5060°C, traktor radi na srednjim brojevima obrtaja, otvaramo ventil (1) na levoj strani kabine radi punjenja grejača sa tečnošću. 2. Uverite se da tečnost cirkuliše, otvorite slavinu (2) na desnoj strani kabine traktora. Grejač je već trebao da počne da greje. Zbog ovoga doći će do pada nivoa rashladne tečnosti u hladnjaku motora. 3. Dopunite hladnjak rashladnom tečnošću, OPERACIJA 2 4. Radi što bržeg zagrevanja kabine startujte (upali te) ventilator za grejanje i otvorite klapne za ventilaciju 5. U slučaju ispuštanja rashladne tečnosti iz sistema za hlađenje i sistema za grejanje potrebo je da traktor postavite na horizontalnu podlogu, otvorite obe slavine (1) za sistem grejanja u kabini (i sa leve i sa desne strane), skinite poklopac hladnjaka, izvadite sa obe strane vijke (2) i otvorite slavine na hladnjaku i na motoru. NAPOMENA! U hladnom vremenu a u cilju izbegavanja smrzavanja sistem grejanja produvajte kompresovanim vazduhom, pre toga zatvorite slavine na hladnjaku i na motoru i stavite nazad čep na hladnjak. 6. U toplom vremenu prilikom ventilacije slavine (1) treba da budu zatvorene. 7. Čišćenje filtera treba raditi na 125 radnih sati Slika 132. OPERACIJA 33. Čišćenje generatora Očistite generator od prašine i prljavštine. Proverite, i ako je neophodno, zategnite zavrtnje (1) za pričvršćivanje generatora. Proverite stanje i zategnutost klemni generatora (2). Slika 133.

88

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 34. Uvlačenje (trag) prednjih točkova Uvlačenje (trag) prednjih točkova treba da je u granicama 2-6 mm. Ako je neophodno, podesite prema datim preporukama. Slika 134.

8.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati Povratak na sadržaj
Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 35. Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora radite samo na zagrejanom motoru, sledećim redosledom: • Skinite poklopac klackalica, • Skinite poklopac glave cilindara i osovinu klackalica, sve zajedno. • Pomoću moment ključa, proverite i dotegnite zavrtnje glave cilindara redosledom kako je pokazano na slici. Moment pritezanja zavrtnjeva treba da je u opsegu 190-210 Nm. • Proverite zazore ventila i, ako je potrebno, podesite ih saglasno uputstvu koje je dato u Operaciji 21 ovog poglavlja • Vratite sve nazad obrnutim redosledom NAPOMENA! Prvo dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora treba obaviti posle uhodavanja (razrade) traktora OPERACIJA 36. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška • • • Skinite monociklon (7), očistite sito, i unutrašnji deo od prašine i prljavštine Odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite kućiđte (4) Skinite uložak fitera (5). Proverite i stanje kontrolnog filtera (4).

NAPOMENA! Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5) (pocepan papirni uložak, ili odvajanje dna filtera). NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Ako uložak filtera nije pocepan, izduvajte ga kompresovanim vazduhom prvo iznutra, kasnije sa spoljne strane. VAŽNO! Da bi se izbeglo oštećenje papirnog uloška pritisak komprimovanog vazduha nesme da bude veći od 0,2 bar-a. Pravac mlaza komprimovanog vazduha treba da bude pod kosim uglom u odnosu na filter. Nije dozvoljen dodir filtera sa uljem (da se ne bi zaprljao) kao ni njegovo cepanje. Ako čišćenje komprimovanim vazduhom nije dovoljno, tada operite fiter sredstvom za pranje. Koncentracija sredstva za pranje treba da je 0,02%. Stavite filter u posudu sa sredstvom za pranje 30 min, zatim intenzivnim mućkanjem i oblivanjem u istom tom rastvoru 15 min perite fiter. Filter isperite čistom vodom temperature 35 do 45˚C, zatim ga sušite 24 sata. VAŽNO! Ne čistite fiter sagorelim gasovima i ne perite ga u ulju. Slika 135.
89

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

• • • •

Očistite dno filtera i izduvnu cev filtera Proverite ispune (za dihtovanje) na fiteru Proverite položaj fitera u kućištu (da li je pravilno postavljen), i ručno stegnite leptiraste navrtke Uradite (OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane)

OPERACIJA 37. Filter za grubo prečišćavanje goriva Properite filter za grubo prečišćavanje goriva na sledeći način: • Zavrnite slavinu rezervoara goriva. • Odvrnite zavrtnje (1) koji pričvršćuju čašu (3) i skinite čašu. • Skinite filtrirajući deo sa mrežicom (2) izvadivši ga iz kućišta. Slika 136. • Properite sve delove u dizel gorivu. • Sastavite sve delove filtera obrnutim redom kako ste ga rastavili. • Otvorite slavinu rezervoara goriva i napunite sistem. • Odstranite vazduh iz sistema za gorivo kako je to opisano u "Operaciji 38". OPERACIJA 38. Zamena filtrirajućeg elementa filtera za fino prečišćavanje goriva • • odvrnite filtere (1) Slika 137. rastavite oba filtera (1) sledeći uputstva: • odvrnite navrtku (5), zajedno sa dnom filtera (3) i prstenovima (2) i (4) • stezač (6) gurnite unutra 3-4 mm ispod poklopca (8) sve dok se stezač ne uskladi sa ibočinama na poklopcu • iz poklopca (8) izvadite steač (6), papirni filter (uložak) (7) i oprugu (9) • properite unutrašnji deo poklopca kao i sve delove čistim dizel gorivom promenite papirni filter (uložak) (7) i obrnutim redosledom sklopite filter proverite stanje prstenova (2) i (4) i po potrebi ih zamenite navrtku (5) stegnite momentom od 30 – 40 Nm prsten (4) namažite motornim uljem i svaki filter okrenite za ¾ kruga sve dok prsten ne ukoči u kućište

• • • •

VAŽNO! Zakretanje filtera (1) u kućištu je dozvoljeno samo ručnom snagom. VAŽNO! Posle čišćenja ili zamene filtrirajućeg elementa (ili posle pražnje-nja goriva iz rezervoara) neophodno je ukloniti vazduh iz sistema pre nego startujete motor. Uklanjanje vazduha iz sistema: • izvrnite vijak (5) za 2 do 3 okretaja, sve dok se iz napojne pumpe neotkloni sav vazduh • na kućištu filtera za fino prećišćavanje (4) izvrnite vijak (3) za 2 do 3 okretaja • sa ručnom napojnom pumpom (2) napunite sistem gorivom, sve dok se ne pojavi gorivo bez mehurića, zavrnite vijak (3) na filteru za fino prečišćavanje kao i vijak (5). Zavrnite pumpicu (2) na ručnoj napojnoj pumpi. Slika 138.

90

kućište spojnice.kućište zadnjeg mosta. NAPOMENA: Ako je startovanje motora otežano. • Kućište menjača .kućište spojnice. uklonite vazduh iz magistrale. • Kućište zadnjeg mosta . Produvajte turbokompresor suvim sabijenim vazduhom i vratite ga na mesto. OPERACIJA 39. • Kućište zadnjeg mosta . Slika 140. • Motor . OPERACIJA 42. • Navrtke osigurača kućišta prednjeg pogonskog mosta.rukavci poluosovina.polušasija • Polušasija . Slika 142. OPERACIJA 40. • zategnite navojni čep (2). Ako postoje zazori u zglobnim vezama uradite sledeće: • skinite osiguravajuću žicu (3). • Navrtke prirubnica kardanskog vratila. NAPOMENA! Ako zatezanjem navojnog čepa nisu odstranjeni zazori u zglobnim vezama. • Navrtke prirubnica prednjeg kardanskog vratila. spustite oruđe i ugasite motor. Skinite usipni i izlivni čep (1) iz kućišta zadnjeg mosta i menjača i izlijte ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. OPERACIJA 41. i ako je potrebno. Zamena ulja u transmisiji i u hidrauličnom sistemu • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i transmisiju Postavite traktor na ravnu podlogu. rastavite zglobne veze i zamenite istrošene delove. . Slika 141. Zglobne veze poluga sistema za upravljanje Pri radu motora okrenite volan na obe strane da proverite slobodan hod i zazore u zglobnim vezama (1) poluga sistema za upravljanje (4). • Prednji i zadnji oslonci kabine. • Kućište spojnice .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 139. • osigurajte čep žicom (3). 91 PAŽNJA! Budite oprezni. Turbokompresor Skinite kompletan turbokompresor i stavite ga na dva sata u kadu sa dizel gorivom. kako bi izbegli kontakt sa vrelim uljem.kućište menjača. pritegnite najodgovornije zavrtanjske veze: • Navrtke prednjih i zadnjih točkova i zavrtnje glavčina zadnjih točkova • Prednji most .držač podiznog mehanizma. Neka se motor vrti 10-15 s i zatim zategnite navrtku. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte točkove od pomeranja podupiračima. popustite navrtku (1) cevi visokog pritiska za gorivo svake brizgaljke i zavrtite motor star-terom.Belarus 1221. Pravilno odložite prerađeno ulje. Spoljne zavrtanjske veze Proverite.

Vratite na mesto i pritegnite kontrolno-ulivne vijke (2). Vratite na mesto poklopac ulivne grane. Slika 144. NAPOMENA! Dobro je imati rezervni komplet brizgaljki. Pre startovanja motora pritegnite sve spojeve magistrale za gorivo. OPERACIJA 44. 92 . Pri štrcanju goriva na kožu i povređivanju.Belarus 1221. OPERACIJA 46. OPERACIJA 45. Napumpajte 4-6 puta dok se ne oseti otpor. Provera brizgaljki motora VAŽNO! Brizgaljke treba da su očišćene i podešene u specijalnoj servisnoj radionici UPOZORENJE! Dizel gorivo je pod velikim pritiskom u brizgaljki i može biti uzročnik ozbiljnih povreda pri proveri rada brizgaljke rukom. proverenih i podesenih za hitne potrebe. Podmazivanje čaure pomerljivog vratila podiznog mehnizma Podmažite mazalicom na dva mesta za podmazivanje koja su na držačima podiznog mehanizma. Pravilno odložite prerađeno ulje. Za proveru koristite papir ili karton. Podmazivanje ležaja desne podizne poluge podiznog mehanizma Pomoću mazalice podmažite mehanizam za regulisanje dužine desne podizne poluge na otvoru za podmazi-vanje (jedno mesto). Postavite traktor na ravnu površinu. Pre rada na magistrali goriva zaustavite motor da bi se smanjio pritisak. Naspite propisano ulje u kućište do donje ivice otvora za ulivanje. Slika 145.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Vratite na mesto izlivni čep i napunite transmisiju svežim uljem do oznake "П" (Operacija 3 i 4) na prozorčiću pokazivača ulja. NAPOMENA! Ulje treba menjati i u periodu sezonskog održavanja. u suprotnom može doći do trovanja krvi. OPERACIJA 43. brzo se obratite lekaru. Nosite zaštitne naočare. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte zadnje točkove od pomeranja podupiračima od napred i od pozadi Skinite kontrolno-ulivne vijke (2) kao i vijke za ispuštanje ulja (1) i ispustite ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. Vratite na mesto i pritegnite vijke za ispuštanje ulja (1). sve dok se mast ne pojavi iz zazora. Slika 147. Slika 146. Zamena ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i glavnog pogona • • • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i ulje u kućištu prednjeg pogonskog mosta.

Slika 148. • radijalni . Proverite stanje površina kolektora (3). stegnite sa 2-3 trzaja. OPERACIJA 47. Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta treba raditi na svakih 250 radnih sati. 93 . Generator • • • • Popustite zavrtnje (1) i (2).10 Posle svakih 2000 časova rada Povratak na sadržaj Uradite operacije prethodnog tehničkog održavanja plus sledeće: OPERACIJA 49. i to mazivom masti "Litol-24" ili drugom odgovarajućih karakteristika. • Na četiri mesta za podmazivanje (1) treba 4 do 6 puta upumpati mazivo • Na mestu za podmazivanje (2) (ima dva mesta za podmazivanje) dotle treba poniti mazivom dokmazivo ne probije na suprotnom kraju kao i na mestu prethodno izvađenog vijka Slika 149.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Skinite i zamenite brizgaljke. Pritisak četkica na kolektor treba da bude u opsegu 0.03 mm. skinite generator i pošaljite ga na servisiranje u radionicu. proverene. • Pošaljite brizgaljke u radionicu na proveru i servisiranje. Proverite obrtanje rotora generatora (da li se lako okreće) i zazore u ležajima (istrošenost ležaja). Dozvoljeni zazori u ležajevima su: • aksijalni . • Uklonite vazduh iz sistema. • Odvrnite navrtku (5) i odvojte vodove goriva pod visokim pritiskom (4) od brizgaljki (2) i pumpe visokog pritiska za gorivo (nije prikazana na slici).75-1.ne veći od 0. • Skinite šest zavrtnjeva (1) odvodne magistrale i skinite odvodne vodove goriva. 8. Ako je njihova visina 10 mm zamenite ih novim. Zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki. • Vratite. očišćene i podesene brizgaljkekao i sve skinute delove suprotnim redosledom od gore opisanog. Starter motora • • • • • Očistite starter od prašine i prljavštine. na sledeći način: • Pri skidanju ili podešavanju bilo kog dela sistema za gorivo upotpunosti očistite dodirne radne površine. Ukoliko su zazori veći. OPERACIJA 48. • Skinite zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki i brizgaljke (2).00 daN. okrenite generator bloku motora i skinite pogonski remen (3) sa remenice generatora (4). kako je dato u "OPERACIJI 38". • Skinite vodove za gorivo (4).20 mm. Uverite se u to. stegnite ih momentom od 20 do 25 Nm. da se četkice (5) slobodno pomeraju u držačima.Belarus 1221. četkica (5) i opruga (4). U suprotnom zamenite držač četkica.ne veći od 0.

. • • VAŽNO! Regulacija opreme i delova sitema za napajanje gorivom od strane rukovaoca (vlasnika) je dovoljan razlog za gubljenje garancija proizvođača.10 MPa. Slika 152. Jedan od načina da povećate pritisak je regulacija redukcionog ventila centrifugalnog filtera. Generator Slika 151.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Ako postoji značajno habanje ili ako su površine kolektora nagorele. Obrnutim redosledom vratite na mesto i sastavite. OPERACIJA 52. • Proverite stanje kontakta elektromagnetnog relea. 8. Skinite pumpu za gorivo i dostavite je u specijalizovani servis radi podešavanja. OPERACIJA 51. neka radi 8-10 sati. Preko vijka (1) koji se nalazi na zadnjem poklopcu generatora se podešava (sezonski) napon koji daje generator. Pomoću odvrtača odvrnite regulacioni zavrtanj (1). te ga izduvajte komprimovanim vazduhom. i napunite sistem sa unapred pripremljenim rastvorom • Pokrenite motor. očistite sa sitnozrnom šmirglom. Slika 150. Pranje odušnih ventila Skinite kućište odušnog ventila (1). pošaljite starter u radionicu na remont.Belarus 1221. Provera i regulisanje ugla predubrizgavanja goriva radi se u specijalizovanim servisnim radionicama.100 °C) pritisak ulja padne ispod 0. Pranje sistema za hlađenje Za pranje sistema za hlađenje koristite 50-60 grama sode kalcijuma na 1 litar vode. OPERACIJA 50. izvadite odušni ventil. isperite ga u ćistom gorivu. zatim ispustite smesu iz sistema i isperite ga čistom vodom OPERACIJA 53.. 94 . Pranje vršite sledećim redosledom: • U hladnjak motora sipajte 2 litre kerozina. Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo treba da bude 16° pre gornje mrtve tačke. a prethodno skinite navojni čep (nije pokazan). zaustavite motor i nađite gde je kvar.11 Opšte tehničko održavanje Povratak na sadržaj OPERACIJA 54. Ako ima nagorevanja. Regulacija pritiska ulja u sistemu za podmazivanje motora Ako pri nominalnom režimu rada motora pri nominalnoj temperaturi (80. Slika 153.

Jesenje-zimsko čuvanje (lagerovanje) traktora. 95 . 1d. prekriti 3. Ventil (12) podešen je na pritiska 0. Pripremu za čuvanje (lagerovanja) treba izvršiti po uputstvima datim za duži vremenski period i to navedenim pod 1c. Pre odlaganja traktora treba izvršiti propisano tehničko održavanje 4. Dozvoljeno je i čuvanje (lagerovanje) traktora i na specijalnoopremljenom otvorenom prostoru ako je urađeno propisno konzerviranje. 3. 9.05 MPa i održava pritisak ulja u menjaču sistema za podmazivanje.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 1. 9. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti.7 MPa. čuvanja (lagerovanja) Povratak na sadržaj 1. On treba da je 0. 9.Čuvanje (lagerovanje) traktora Povratak na sadržaj Traktor treba čuvati (lagerovati) po propisanom režimu u zavisnosti od toga da li je jesenje-zimsko ili za vreme između sezonskih poslova. Slika 154. Ako je pritisak upola manji.Belarus 1221. traktor treba da je u zatvorenoj prostoriji ili pod nastrešnicom.2 ±0. podesite ventil (2) pomoću ubacivanja dodatnih podmetača (5) između opruge (3) i zatvarača (6). Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti) Povratak na sadržaj 9. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti 2.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 1.1. proveriti nivo tečnosti i koncentraciju koja treba da je u propisanim granicama U slučaju niskih temperatura ili produžavanja vremenskog perioda čuvanja (lagerovanja) izvadite akumulatore i premestite ih u zatvorenu prostoriju. čuvanje (lagerovanje) je od 10 dana do dva meseca • na duži vremenski period. VAŽNO: Ako je pritisak pao ispod 0. Regulacija sigurnosnih ventila centrifugalnog filtera menjača Ventil (2) održava pritisak ulja u sitemu u granicama 0. Svaki otvor ili rupa kroz koji može da prođe atmosferska voda treba zatvoriti. bez skidanja pojedinih delova ili agregata.3 Kraći vremenski period.. Podesite ventile pomoću podmetača (9) i (11). zaustavite traktor i obratite se mehaničaru. ne treba prekrivati gume i druge delove 3. ako su pojedini agregati skinuti sa traktora njihova mesta moraju biti propisno zaštićena. a agregate čuvati u zatvorenim prostorijama. Traktor možete čuvati (lagerovati): • na tehnički vremenski period. 1e i 1f tačkama 2. čuvanje (lagerovanje) je duže od dva meseca 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 55. Ventil (7) održava pritisak ulja ispred rotora centrifugalnog filtera.. čuvanje (lagerovanje) nije duže od 10 dana • na kraći vremenski period.9. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti).0 MPa.75 MPa. U slučaju čuvanja (lagerovanja) na tehnički vremenski period ili na kraći vremenski period pripremu treba odraditi odmah a u slučaju čuvanja (lagerovanja) na duži vremenski periodpripremu treba izvršiti u roku od 10 dana.

rezervoara hidrauličnog sistema i sistema za upravljanje. Podignite prednje i zadnje točkove traktora i postavite ih na klocne da bi se rasteretili pneumatici. podmažite sva mesta za podmazivanje d.zatvorite dovod vazduha u motor. i u slučaju bilo kakvih smetnji otklonite ih odmah 96 . 9.Belarus 1221. treba odmah ispraviti uočena odstupanja Mesečno treba proveravati akumulatore koji su odloženi u zatvorenoj prostoriji i po potrebi ih dopuniti. anlaser. usisni i izduvni otvor. iz svih mesta taložnika ispustite ulje i po potrebi dospite novo ulje do određenog (propisanog) nivoa 4. motor. razrađujte motor 10-20 minuta. tako da budu odignuti od podloge 8-10 cm. 8. prednji i zadnji mehanizam za promenu širine traga (točkova). pokrenite motor (anlasujete) 15-20 sekundi i to uradite dva puta da bi izvršili konzervaciju vratila motora g. svetla. da bi konzervaciona materija dospela do svih delova pumpe kao i brizgaljki (dizni) . izpustite ulje iz kartera motora. operiti rashladni sistem motora i očistite ga od kamenca. sa traktora skinite generator. snega traktor odmah treba pregledati 6. mehanizam za upravljanje. skinite zaštitne poklopce stavljene za vreme konzerviranja i vratite skinute uređaje koje će te prethodno očistiti od prašine i nečistoća 3. Smanjite pritisak u pneumaticima do 70 % od normalnog radnog pritiska i skinite ih 4. zadnji izvod priključnog vratila. proverite stanje kolenastog vratila tako sto će te samo na kratko pokrenuti motor (anlasovati) i uveriti se da nigde nekaci i da se ne obrće teško. konzervirajte zadnji podizni mehanizam.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja Povratak na sadržaj Da bi vratili traktor u rad posle dužeg perioda mirovanja uradite sledeće operacije: 1. očistite i operite traktor. mesta skinutih agregata kao i druge otvore da bi ste izbegli uticaj spoljne sredine (okoline) 2. stratujte motor i pustite ga da radi 4-5 minuta.4 Duži vremenski period. Pre odlaganja traktora na duži vremenski period treba uraditi sledeće operacije: a. otvorite maksimalno dovod goriva (papučicu goriva stisnite sroz). U slučaju jake kiše. a ako se nalazi samo pod nastrešnicom onda proveru vršite mesečno. Zatim ga startujte i pustite da radi 5-10 minuta stim da postepeno povećavate broj obrtaja motora od minimalnog (ler) do maksimalnog. akumulatore i lagerujte ih u skladištu h. izvršite dekonzervaciju motora i sistema za napanje gorivom 7. Maziva mast je Solidol ili druga odgovarajućih karakteristika i. ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i naspite oko 5 litara konzervacionog goriva f. sistema grejanja kabine kao i iz rezervoara za vodu c. ispustite vodu iz sistema hlađenja. Ako se traktor nalazi u zatvorenoj prostoriji onda dvomesečno proveravajte stanje traktora. zatim ručnom pumpom napunite sistem konzervacionim gorivom. Ako se u toku pregleda a za vreme čuvanja (lagerovanja) uoče određena odstupanja od konzervisanog stanja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 9. napunite rezervoare gorivom kao i sistem za hlađenje rashladnom tečnošću 6. popravite mesta gde je oštećena farba b. vetra. sa spoljnih strana uklonite konzervacionu materiju 2. a drugi kraj gumenog creva stavite u konzervacionu materiju. čuvanja (lagerovanja) 1. hidraulični sistem. uradite na traktoru operacije koje su navedene u održavanju posle 500 radnih sati 5. Ključem zaključajte kabinu traktora 5. izvršite konzerviranje sistema za napajanjegorivom kao i vratila motora na sledeći način: . i naspite sveže čisto ulje e. Klocne postavite ispod prednjeg i zadnjeg pogonskog mosta 3.stavite gumeno crevo na grubi prečistač goriva. reduktora točkova i glavnog prenosa prednjeg pogonskog mosta. menjača. skroz hermetički zatvorite otvor za dolivanje goriva.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.