Belarus 1221.

3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

MTZ – 1221.3
Uputstvo za rukovanje i održavanje

21000 Novi Sad,Filipa Višnjića br 10 TEL. ++381 21/524 844,524 557,Fax ++ 381 (21)523 772

AGROPANONKA MTZ FINKE

1

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Sadržaj
Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221.3 1. Uvod 1.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI 1.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake 2. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora 2.1 Opšta uputstva 2.1.1 Priprema traktora za rad 2.1.2 Stavljanje traktora u pogon 2.1.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila 2.1.4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 2.1.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme 2.1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom 3. Komande za upravljanje i instrumenti 3.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom 3.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera 3.3 Osigurači 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme 3.5 Upravljanje menjačem 3.6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta 3.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom 3.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja 3.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom 3.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje 3.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) 3.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema 3.14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) 3.15 Regulator brzine korekcije (2) 3.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije, sile i kombinovanog načina regulacije. 3.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema 3.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača 3.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema 3.20 Podešavanje položaja volana 3.21 Sedište vozača 3.22 Grejanje kabine 3.23 Pogon kompresora 4. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4.1Motor i njegova konstrukcija 4.2 Sistem za napajanje gorivom 4.2.1 Filter za vazduh 4.2.2. Filter za fino prečišćavanje 4.2.3 Pumpa za doziranje 4.2.4 Rotaciona pumpa 4.2.5 Turbokompresor 4.3 Sistem za podmazivanje 4.3.1 Pumpa za ulje za podmazivanje 4.3.2 Filter ulja za podmazivanje
2

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

4.4 Sistem za hlađenje 4.4.1 Hladnjak 4.4.2 Ventilator za hlađenje 4.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja 4.6 Kompresor vazdušne kočnice 4.7 Spojnica (prekidač snage vratila) 4.7.1 Način rada spojnice 4.7.2 Kućište spojnice 4.8 Menjač 4.8.1 Pogon menjača 4.8.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora 4.9 Zadnji most 4.9.1 Glavni pokretač 4.9.2 Diferencijal 4.9.3 Bočni izvodi 4.9.4 Zadnji izvodi 4.9.5 Blokada diferencija 4.9.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) 4.9.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta 4.10 Radna kočnica 4.11 Parkirna (ručna) kočnica 4.12 Zadnje priključno vratilo 4.12.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila 4.13 Prednji pogonski most 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta 4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta 4.14 Kardansko vratilo 4.15 Hidraulični podizni uređaj 4.15.1 Hidraulična pumpa 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) 4.15.4 Regulator snage 4.15.5 Radni cilindar 4.15.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje 4.15.7 Razvodnik davača signala 4.15.8 Davači signala automatske regulacije 4.15.9 Pogon hidrauličnog sistema 4.16 Hidrostatički upravljač 4.16.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon 4.16.2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje 4.16.3 Regulacioni razvodnik 4.17 Vazdušni kočioni sistem 4.18 Šema sistema elektroinstalacija 4.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta 4.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga 5. Uputstvo za rad 5.1 Razrada traktora 5.2Priprema traktora za rad 5.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi
3

15.13.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.8.11 Zadnje priključno vratilo 5.4 Karakteristike rada 7.2 Regulacija sile vuče 5.5. Tehničko održavanje 8.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge 5.5.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 6.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila 6.10 Zaustavljanje motora 5.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 6.16.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu 6.6 Uključivanje transmisije 5.3 Formiranje traktorskog agregata 7.1 Izbor radnih mašina 7.18 Kačenje radne mašine na traktor 5.3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova 6.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 8.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada 8.2 Izbor rastojanja između točkova traktora 7.7 Provera i regulisanje ventila kočnica.4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova 6.9 Zaustavljanje traktora 5.16.1 Poziciona regulacija 5.2 Regulacija poluge sile vuče (8) 7. REGULISANJE 6.8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) 6.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 5.8.13.16.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5. pneumatskog sistema i njegovog pogona 6.12 Zamena izvoda priključnog vratila 5.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) 5.2 Spoljne ograničavajuće utege 5.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije 5.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4 ) 5.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) 6.3 Tabela tehničkog održavanja traktora 8.Belarus 1221.1 Regulacija pozicije 5.5 Podešavanje priključnog vratila 6.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora 5.15.2 Regulacija sile vuče 5.16.6 Provera posle svakih 125 časova rada 4 .2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 8.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga 5.5 Ograničenja težine 8.16 Zadnji podizni mehanizam 5.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja 8.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova 6.1 Regulacija davača sile 6. Agregatiranje traktora 7.8 Upravljačka jedinica traktora 5.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) 5.7 Radne kočnice 5.

2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 9.3 Kraći vremenski period. čuvanja (lagerovanja) 9.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati 8.10 Posle svakih 2000 časova rada 8.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 8.5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja 5 .11 Opšte tehničko održavanje 9.Belarus 1221.4 Duži vremenski period.Čuvanje (lagerovanje) traktora 9.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati 8. čuvanja (lagerovanja) 9.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 9.

Belarus 1221. C-50).2 S2 Snaga. snage 1000W.9 (132) Nominalni broj obrtaja/min. zadnji podizni uređaj. u tačkama donjih ručica za podizanje kp 5000 Maksimalni pritisak. isključena. i sa sistemom za hladni start. i zglobovima sa dva oslonca. sa ugrađenim radnim cilindrima u trapez volana (2 kom. zadnji i bočni prozori. migavci. „automatski uključena/isključena“. sa diskovima Kočnica priključnog vozila: vazdušna. suva. mehaničko fiksiranje. dm3 25 Podaci o merama i masi Razmak između vratila mm 2760 Maksimalna dužina. Sila podizanja. 2100 Broj cilindara 6 Prečnik cilindra / hod klipa 110 x 125 Zapremina cilindra. zadnji elektronski brisači. mm 2250 Visina do krova kabine.3 Motor Tip: direktno ubrizgavanje Dizel motor na turbo pogon sa vodenim hlađenjem Model: D-260. sa cilindričnim zadnjim izvodom sa planetarnim zupčanicima. Kabina Zadovoljava propise OECD.8-39. Spojnica ima tri režima rada: automatsko uključivanje (u slučaju proklizavanja zadnjeg točka). Hidraulični uređaj: sa više regulacija. mm . km/h -napred 1. kW (KS) 96. automatska sa zupčanicima Hidraulična. bar 200 Rezervoar ulja hidrauličnog sistema. radna svetla. sa mehaničkim uređajem za podizanje u tri tačke i potpunim fiksiranjem u podignutom položaju. sa starterom snage 5kW.3 Eksploataciona masa.12 Maksimalni obrtni momenat. sa servo pumpon tipa Danfoss (pumpa: NS 16. stop svetla. moderna komandna tabla i uređaji. „konstantno uključena“ Prenos: planetarni –cilindrični. sa dva diska. zadnja poziciona svetla. mm -prednjih točkova 1600 -zadnjih točkova 1500-2100 Slobodna visina.srazmerno broju obrtaja/min II 1000 .160) Prednji pogonski most Prednji most (1222-2300020). Elektronski uređaji Generator: 12V -regulisani napon. Nm 559 Zapremina rezervoara 160 Prenos snage Spojnica: frikciona suva.sa spiralnim zupcima Menjač: mehanički. Osnovna oprema Farovi. šest hidrauličnih priključaka.ispod zadnjeg mosta 465 Minimalni zakret. sa tri režima rada: „isključena“. elektronski perač vetrobrana i brisači. mm 2850 Razmak (kolotrag). sa koničnim zupčanicima diferencijala Kočioni sistem: Radna i parkirna kočnica: mehanička.9.R24 -zadnji točkovi 18. stalno uključena. sa filterom za vazduh i grejanje. vazdušni dvokružni sistem kočenja koji je sinhronizovan sa radnom kočnicom traktora. dm3 7. Elektrohidraulične višelamelne spojnice omogućavaju prednji pogon pod opterećenjem. kg 5905 Dimenzije pneumatika -prednji točkovi 14.srazmerno broju obrtaja/min. stepenasti sa 6 sinhronizovanih stepena prenosa Broj stepena prenosa: napred/nazad 16/8 Zona regulacije.4 -nazad 3.1-18. m 5. kg 5100 Maksimalna dozvoljena masa.I 540 .srazmerno pređenom putu broj obrtaja/ pređeni put Blokada diferencijala zadnjeg mosta.9 Pogon zadnjeg priključnog vratila je hidrauliičan .4R38 Upravljački mehanizam Hidrostatičan. sa pokretnim ventilacionim otvorom na krovu. Napon sistema za uključivanje startera je 24 V. 6 . orbit: Lifam.ispod prednjeg mosta 620 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj Kratko tehničko uputstvo za tip traktora MTZ – 1221. mm 4580 Širina. pozicije i kombinovanom. sa regulacijom sile vuče.

Tip traktora MTZ.Belarus 1221. Dug vek rada i pouzdanost zavise u velikoj meri od pravilnog korišćenja i blagovremenog tehničkog održavanja.3 ima pogon na sva četiri točka (4x4) i služi za obavljanje različitih poljoprivrednih radova.1 MEĐUNARODNI GRAFIČKI SIMBOLI Povratak na sadržaj Proizvođač koristi standardne međunarodne grafičke simbole koji se odnose na korišćenje opreme i za upravljanje. tehnički pregled: nakon 1000 radnih sati 1. radi sa mašinama za utovar i istovar. tehnički pregled: nakon 30 radnih sati (nakon razrade) 2. polunošenim i priključenim oruđem. za rad sa mašinama za ubiranje i za pogon stacioniranih poljoprivrednih mašina. tehnički pregled: nakon 250 radnih sati 3.3. to će dovesti do prestanka važenja garancije! Mere tehničkog održavanja propisane od strane proizvođača: 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. Grafički simboli i njihovo značenje: Pogledaj uputsvo Kočnica Ručna kočnica Zvučni signal Havarijska signalizacija Gorivo Tečnost za hlađenje Grejač za prethodno zagrevanje pri startovanju Broj obrtaja motora u minuti 7 Manipulacije upravlanjem Brzo Sporo Napred Nazad Punjenje akumulatora Svetla u kabini Gabaritna svetla Signal skretanja . uputstvo za eksploataciju i uputstvo za tehničko održavanje.1221. sa nošenim. za transport. pre nego što ga stavite u pogon. Uvod Povratak na sadržaj Ovo uputstvo za eksploataciju i održavanje sadrži uputstvo za traktor tipa MTZ-1221. Pažnja! Ukoliko se ne pridržavate mera za odžavanje i to ne obavite u predviđenom roku u servisu koji je preporučen od strane proizvođača. i zbog toga dobro proučite uputstvo za održavanje i rukovanje. tehničke podatke.

vratilo Uključen prednji most Ventilator Perač stakla Čistač prednjeg stakla Čistač zadnjeg stakla o 1. tehnički pregled TP-4-4.ventil za automatsko ubrizgavanje goriva AUS.Belarus 1221.gornja mrtva tačka Povratak na sadržaj HMP.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje n /min Pritisak ulja u motoru Temperatura tečnosti za hla|enje motora Otvoreno Zatvoreno Postepene izmene Obrtno vratilo .aerosolni uređaj za startovanje UGVF.hidraulični mehanizam za upravljanje HTK. tehnički pregled TP-3-3.spojnica ZMP.papirni uložak za filter VAU. s. tehnički pregled TP-2-2.2 Prihvaćene skraćenice i ostale oznake HMU.nagore Obrtno vratilo .nadole Spoljni cilindar istežući Spoljni cilindar gurajući Spoljašnji cilindar plivajući Signal skretanja prikolice Dugo svetlo Kratko svetlo Radni farovi Blokada diferencijala Uključeno priklj. s.sezonski tehnički pregled PPM –prednji pogonski most ZD– zabravljivač diferencijala AZD.prključno vratilo GMT.mesečna tehnička kontrola TAK.rezervni delovi. tehnički pregled AK– akumulator PU.priključni uređaj za vuču TP-1-1. alati i dodatna oprema ZPV-zadnje priključno vratilo APT.automatski zabravljivač diferencijala PV.zadnji mehanizam za podizanje STP. s.uložak glavnog vazdušnog filtera KUVFM.hidraulični mehanizam za podizanje PUV.agregat za pokretanje traktora S.kontrolni uložak vazdušnog filtera motora 8 . s.

10. 9. 5. U slučaju da ipak morate da ostavite traktor na kosini. 11. 7. Kada ispuštate iz hladnjaka vruću vodu ili ulje iz motora odnosno vruće ulje iz rezervoara za ulje hidrauličnog sistema. 8. Priključne poljoprivredne mašine i prikolice za transport treba da su čvrsto spojene. Pri dužem stajanju ne ostavljajte nošeno oruđe u podignutom položaju. Pre nego što krenete. Ne radite ispod podignutog poljoprivrednog oruđa. Zabranjeno je vršiti izmene na traktoru ili na njegovim delovima bez konsultacija sa proizvođačem. Nedovoljno znanje o upravljanju i korišćenju traktora može biti uzrok nesrećnih slučajeva. 5. Radove na motoru. zaustavite motor. 10. Ako se prednji deo traktora odvaja od podloge pri priključivanju teških mašina i oruđa na podizni uređaj. 3. Ako u toku rada otkaže motor ili sistem za upravljanje. Druge mašine priključujte na traktor samo ako se poteznica i podizni mehanizam nalaze u donjem položaju. 9. 2. 9 . Izduvni gasovi mogu izazvati smrt. a ručica priključnog vratila (ZPV) u položaju “isključeno”. 4. 6. i čišćenju traktora i pripremu za rad itd. Nemojte pušiti prilikom punjenja rezervoara odn. nošeno oruđe i spojeve. odmah zaustavite traktor. Uvek polako odvrćite kapicu. Pre početka rada detaljno pregledajte traktor. 4.i tek nakon toga je skinite. Ako je traktor opremljen sigurnosnim pojasom. Počnite sa radom. 8. priključnu mašinu.1 Priprema traktora za rad Povratak na sadržaj 1. Izvodite isključivo sa isključenim motorom i zakočenim traktorom. a ručica menjača treba da bude u položaju “praznog hoda” 2. Traktorom mogu da upravljaju samo obučeni i kvalifikovani rukovaoci. da se spojevi ne rasklimaju pri udarima u toku rada i pri transportu. Sistem za hlađenje radi pod naponom. obezbeđuje potpunu bezbednost rada na njemu. uključite prvi stepen prenosa i povucite parkirnu kočnicu. 2. Nemojte napuštati traktor dok je traktor u pokretu. Nemojte ostavljati traktor na kosini.Belarus 1221. postavite prednje tegove ili stavite tegove na prednji točak.1. Nemojte startovati motor i ne koristite ručice za upravljanje. 3. 7. postupajte oprezno da ne biste zadobili opekotine. upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na priključnim mašinama. Povratak na sadržaj Pre korišćenja traktora pažljivo proučite uputsvo za rukovanje.1 Opšta uputstva 1. 11. Propisi za mere bezbednosti prilikom korišćenja traktora Strogo pridržavanje mera bezbednosti i doslovna primena pravila upravljanja traktorom i njegovo pravilno korišćenje. Ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru bez neophodne ventilacije. 2. 6. Pre izlaska iz kabine isključite priključno vratilo. koristite ga pri radu. kontrole vozila ili u toku provere akumulatora. Radi vaše bezbednosti održavajte traktor i uređaje na njemu. koji obezbeđuje ventil koji se nalazi u kapici otvora za punjenje. samo ako ste se uverili u potpunu ispravnost. ako niste u kabini na sedištu. Pre startovanja motora parkirna kočnica mora biti povučena.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2. povucite parkirnu kočnicu. naročito kočnice i uređaj za upravljanje u ispravnom stanju.

jer kada elektrolit (rastvor) dospe na kožu izaziva opekotine. a takođe i pri okretanju traktora prethodno se uverite u to da nema opasnosti da nekog zakačite ili da udarite u neku prepreku.Belarus 1221. može da bude opasan kako za Vas tako i za druga lica. Pri radu sa oruđem koje dobija pogon od priključnog vratila. 10 . Pri radu sa stacioniranim mašinama koje se pogone od priljučnog vratila. Pri korišćenju traktora za transportne radove: a) proverite rad kočnica i izbalansiranost. Budite oprezni pri radu sa akumulatorom. 4. da ne biste zaslepili vozača vozila koje Vam ide u susret. 14. ako je njena masa veća od polovine mase traktora. Ne pravite nagla skretanja pri punom opterećenju i pri velikim brzinama kretanja. Ne koristite opremu koja nije predviđena da se koristi na traktoru. Uverite se u ispravnost dopunske opreme ili pomoćnog uređaja. 4.2 Stavljanje traktora u pogon Povratak na sadržaj 1. uvek povucite parkirnu kočnicu i blokirajte (osigurajte) zadnje točkove podupiračima otpozadi i spreda. Pri radu na nagnutim terenima podesite rastojanje točkova maksimalno na 1800 mm. Zapamtite da Vaš traktor. 5. Izaberite bezopasnu brzinu koja odgovara uslovima puta. Prilikom noćne vožnje uključite kratko svetlo ukoliko Vam ide vozilo u susret. 2. Pre podizanja i spuštanja nošenog priključnog oruđa. Ne čistite.3 Korišćenje zadnjeg priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. i osim toga. Uverite se u ispravnost svetlosne signalizacije. 15.1. treba ih spojiti i sigurnosnim lancem ili sajlom. ugasite motor i uverite se da se priključno vratilo sasvim zaustavilo. 2. Uverite se u to da je mašina čvrsto spojena. ne regulišite i ne održavajte oruđa koja se pokreću preko priključnog vratila ako motor radi. 13. Krećite se sa istim stepenom prenosa niz nagib kao i uz nagib. d) zabranjeno je spuštati se niz nagib sa isključenim stepenom prenosa. Između traktora i poljoprivrednog oruđa se sme koristiti samo kardansko vratilo koje je zaštićeno i ograđeno. nagibu i krivini. Da bi izbegli prevrtanje traktora budite oprezni pri vožnji traktora. ukoliko se nepravilno koristi. Ne nosite široku odeću pri radu sa priključnim vratilom ili kada ste u blizini obrtnih delova. naročito na neravnom terenu. u slučaju potrebe podesite kočnice b) proverite zvučnu i svetlosnu signalizaciju c) transportne prikolice treba da imaju čvrste spojeve. 3.1. kao i da su ovi uređaji predviđeni za korišćenje na Vašem traktoru. pre nego što izađete iz kabine i pristupite razdvajanju. 2. e) zabranjen je rad sa prikolicom bez sopstvenih kočnica. 3. 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 12.

Treba koristiti kardansko vratilo koje ima fabričku zaštitu. 4. 2. 11 .4 Mere bezbednosti pri tehničkom održavanju 1. Traktorom je dozvoljeno upravljati isključivo iz kabine sa sedišta rukovaoca. Prilikom saobraćanja na magistralnom putu pedale kočnica moraju biti spojene (i leva i desna) 6. Ti dodaci mogu dovesti do opasnosti od paljenja (požara) ili eksplozije. Ne spajajte akumulator na električni sistem traktora dok ne proverite polarnost izvoda i napon. pridržavajte se sledećih bezbednosnih mera: 1.6 Mere bezbednosti prilikom upravljanja traktorom Povratak na sadržaj 1. Ne otkačinjite akumulator kada motor radi. Ne otkačinjite električne provodnike dok se motor ne zaustavi i dok ne isključite sve električne prekidače. 8. To izaziva pojavu povećanog napona u delovima za punjenje akumulatora i dolazi do neizbežnog oštećenja dioda i tranzistora. 1. Nemojte skinuti poklopac i ne punite rezervoar dok motor radi. 2. 3. 4. Poljoprivredna oruđa moraju biti pričvršćena prilikom transporta. 3. 5. Ne proveravajte postojanje napona „na varnicu“ jer će to dovesti do brzog oštećenja tranzistora. Obezbedite slobodan prostor oko prekidača vratila i pedale kočnica i ručica za upravljanje. da biste mogli lako da im pristupite prilikom upravljanja.1. 6. hidraulički uređaj mora biti oslobođen tereta. 4. 2. 2. Nemojte sasvim do kraja napuniti rezervoar gorivom. Uvek čvrsto zatvorite poklopac rezervoara. Zabranjeno je puštanje u pogon traktora i priključenog oruđa bez fabrički proizvedene zaštite. Nemojte pušiti u toku punjenja traktora gorivom.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 2.5 Zahtevi bezbednosti pri korišćenju i odžavanju elektroopreme Povratak na sadržaj Da bi izbegli oštećenja poluprovodničkog pribora i otpornika. 3. Zabranjeno je napuštanje i ulazak u traktor koji je u pokretu 5. 7. Zabranjen je transport drugih lica na traktoru i njegovom poljoprivrednom oruđu odnosno na mehanizmu za vuču. Zabranjeno je dodavati dizel gorivu benzin ili smeše.1.1. Na traktor se mogu priključivati samo priključni uređaji koje proizvodi proizvođač traktora ili ih preporučuje. 3. Punite rezervoar gorivom uvek na kraju dana da bi se smanjila kondenzacija vlage. Kratak spoj ili nepravilna polarnost izaziva oštećenja dioda i tranzistora.Ne izazivajte kratak spoj nepravilnim spajanjem provodnika. 2.

Pedala leve kočnice 35. dugo / kratko svetlo. Ručica parkirne kočnice 34. Cirkulacioni zasuni 12. Prekidač za signalizaciju havarije 2. zvučni signal) 8. Prostor za radioprijemnik 11. Oduška 20. Prekidač gabaritnih svetala 31. Graničnik hoda ručice za upravljanje regulatorom sile 38. Prekidač brisača prednjeg stakla 13. Ručica za fiksiranje podiznog mehanizma 12 27. Prekidač zadnjih farova 14. Prekidač za svetlo u kabini 16. Pedala spojnice (kvačila) 29. Višefunkcionalni prekidač (obrtomer .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Ručica za upravljanje priključnim vratilom 36. Ručica za upravljanje regulatorom dubine obrade zemljišta 40. Pedala desne kočnice 26. Poluga za upravljanje desnim zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 19. Prekidač za pranje stakala 30. Utičnica za prenosnu sijalicu 43. Komande za upravljanje i instrumenti 1. Ručica za gas 37. Pedala za upravljanje dotoka goriva (pedala gasa) 25. Poluge za upravljanje levim bočnim i zadnjim izvodima hidrauličnog sistema 17. Prekidač ventilatora kabine 14. Poluga za upravljanje desnim bočnim izvodima hidrauličnog sistema 18. kontrolne lampice 9. Ručica za upravljanje nagiba nosača 28.a Prekidač prednjih farova 15. 22. Brzinomer 10. Prekidač za „masu 42.Belarus 1221. Prekidač startera i pribora 23. Ručica za uključivanje dijapazona 33. Blokada diferencijala zadnjeg i prednjeg mosta i upravljački panel 39. Poluga za zaustavljanje motora 32. Kombinovani uređaj 3. Prekidač za zagrevanje pri paljenju motora 24. Ručica za mešanje signala davaču za regulaciju sile i pozicije 41. Ručica za uključivanje priključnog vratila 44. Ručica za uključivanje stepena prenosa (menjač) .

U položaju uključen (ključ za startovanje motora (55) je u položaju II) prekidač startera vrši funkciju dijagnostike napona u sistemu. Nakon 35 sekundi signalna lampica počinje da treperi. U prekidaču startera nalazi se izvod za uključivanje kontrolne lampice (4) (vidi sliku) koja se nalazi na bloku kontrolnih lampica i signalizira stanje o rezultatu dijagnostike. 3. b. 1000. što znači da je elektronski grejač spreman za startovanje motora.1 Osavremenjeni elektronski uređaji kod traktora sa jedinstvenom kabinom (Za tipove traktora iz sledećih familija: 500. odnosno njihovu funkciju. Zaprljanost filtera za vazduh na motoru (narandžaste boje) Signalna lampica se pali kada je stepen zaprljanosti veći od dozvoljenog i tada treba očistiti filter. Informacije o rukovanju i održavanju koje možete naći u uputstvu za eksploataciju.3795-01 (12). Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju (БКП) Signalna lampica za elektronsko zagrevanje pri startovanju nalazi se na komandnoj tabli i služi za kontrolu strujnog kola elektronskog zagrevanja odnosno signalizacije njegove funkcije. onda je sve u redu. Blok signalnih lampica na komandnoj tabli (slika 3) Slika 3.Belarus 1221. proučite komande za upravljanje i instrumente. Izvori elektronskog napajanja (24 V – ni sistem) Na izvor napajanja priključen je generator (8) koji ima posebnu fazu. 2.3795-01 je smešten na hladnjaku motora (sa leve strane u gornjem delu hladnjaka) i služi za rezervno (AKБ) (68) uspostavljanje napona odnosno kontrolu 24 V-nog napona u sistemu za startovanje. Prekidač za kontrolnu funkciju signalnih lampica (crne boje). Nominalna jačina struje je: 12 A. pomažu upoznavanju komandi za upravljanje i instrumenata koje zu neophodne za bezbedno saobraćanje i rad. Kontrolna lampica (AKБ) rezervnog napajanja ugrađena je u pokazivač napona kontrolnog uređaja (71). Pritiskom na prekidač pale se sve kontrolne lampice. 900. ako je neprestano uključena. ako je sve u redu sa strujnim kolom elektronskog zagrevanja. A 191. 1. 1200) Povratak na sadržaj Osavremenjeni elektronski uređaji prema svojim dole opisanim osobinama imaju sledeće mogućnosti: 1. ako trepće onda je došlo do nekog kvara u sistemu za paljenje.. 2. 13 . Lampica za elektronsko zagrevanje uključuje signalnu lampicu (5) vidi sliku (3). Delovi startera motora a.14. 800. 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Važno! Pre nego što započnete rad sa traktorom. Prekidač startera (БUС) Prekidač startera (БUС) (76) se nalazi na komandnoj tabli i služi za uključivanje i isključivanje startera. čiji su početak i kraj preko razvodne kutije (9) povezani sa ispravljačem 191.

Pokazivač nivoa goriva 71e. došlo je do kvara u strujnom kolu generatora („W“ ili «~») b. Signalna lampica za kontrolu pravca (zelene boje) 12. 7.Belarus 1221. pritisak ulja u menjaču (ako ga ima). pritisak ulja u motoru. Pokazivač pritiska ulja 71b. signalna lampica koja signalizira napon (u 24-voltnim sistemima za pokretanje) i signalna lampica koja signalizira nivo goriva u rezervoaru (ako je gorivo u rezervoaru na nivou rezerve) Okrenite ključ u položaj II (startovanje). Pokazivač napona 71d. a) Startovanje motora Startovanje motora na temperaturi iznad 5º Ključ za startovanje motora (55) okrenite u položaj I. Startovanje motora na temperaturi ispod 5º Startovanje motora na niskim temperaturama pomažu grejači za paljenje. Nakon startovanja motora i isključivanja havarijske signalizacije isključuju se kontrolne lampice a isključuje se i kombinovani uređaj. Pali se uključivanjem elektronskog zagrevanja motora (16). 10. 5. 8. 9. Signalizira smetnje u radu izazvanu promenom pritiska ulja (crvene boje).. Rezervne signalne lampice 4. Pažnja! Ako se motor za start ne uključi i signalna lampica (4) ne treperi velikom frekvencijom (oko 1. Ako signalna lampica treperi velikom frekvencijom oko 3 Hz..5 Hz) to znači da ručica menjača nije u položaju „neutralan“ ili da je došlo do prekida u strujnom kolu sistema za gašenje motora. Pokazivač pritiska u pneumaticima 71c. Signalna lampica za kontrolu pravca na priključnom vozilu (zelene boje) 13. Treperi. Kontrolna lampica parkirne kočnice (crvene boje) Signalizacija smetnji u radu (temperatura tečnosti u hladnjaku. Signalna lampica za elektronsko zagrevanje (16). pritisak vazduha u pneumaticima. Električne šeme Šema uključivanja autonomnih merača 71a. Pali se ako je pritisak ulja pao ispod dozvoljenog. Okretanjem ključa za start motora (15) u položaj II pali se signalna lampica. 5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Hidrostatički sistem upravljanja. signalna lampica koja signalizira pritisak vazduha u pneumaticima (ako je pritisak niži od dozvoljenog). Tada će se u signalnim lampicama uključiti signalna lampica za startovanje motora (4). Signalne lampice startera motora (narandžaste boje).. Pokazivač tečnosti u hladnjaku 14 . ako je elektronsko zagrevanje spremno za startovanje. a. Signalna lampica za kontrolu farova (plave boje) 11. 6. Tada će se u signalnim lampicama uključiti lampica koja signalizira smetnje u radu hidrostatičkog sistema za upravljanje (6) u kombinovanom uređaju (17) je to signalna lampica koja signalizira smetnje pritiska ulja u motoru. signalna lampica za rezervno (AKБ) punjenje (24 voltni sistemi za pokretanje) 4.

3) Tabela 1. Za sklopku «-» 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje b. Za osvetljenje kombinovanog uređaja 15 Slika 3. . slika. Davač signala zadnjeg rezervoara 57b. Detektor brzine-desni točak 8.1 Pokazivač broja obrtaja motora 1. Davač signala rezervnog rezervoara c.3 Pokazivač brzine (km/h) .3729) 3. Za izvor 12 Voltnog napona «+» 3.4 Uključivanje kombinovanog uređaja se izvodi na zadnjem delu komandne table sa 9 polnim priključkom kroz razvodnu kutiju (tabela 1.vrednosti parametara 5.2 Kratak pregled rada kombinovanog elektronskog merača broja obrtaja i brzinomera (u daljem tekstu kombinovani uređaj) Povratak na sadržaj 1.merač ukupnog broja radnih sati – displej Slika 4a. Konstrukcija kombinovanog uređaja (slika 4a) 1. Za izlaz na komandnu tablu. Generator faze namotaja «W» 9.Belarus 1221. Detektor brzine. polovi raspored 1. 1.levi točak 7. Za izlaz na komandnu tablu-izbor parametara 4.radni položaj 6. Slika 4b.2 Pokazivač broja obrtaja priključnog vratila. Za izlaz na komandnu tablu.izvedena u obliku posebnih svetlosnih dioda. Promenjivi otpor (11. Elektromotor 90 W 85. 1. Uključivanje grejača 90 Watnim elektromotorom 24a. Uključivanje pokazivača goriva u rezervnom rezervoaru 57a.

izbor parametara Za kućište 3.5. Za zamenu osigurača koristite štipaljku koja se nalazi u kompletu rezervnih delova traktora. 4. Slika 4d. 3. proverite da li su osigurači ispravni. 3. ali su vrednosti broja obrtaja suviše niske ili suviše visoke. 5. tabela Polovi 1. 2.3 Detektori kombinovanog uređaja proizvedenog posle oktobra 2000 godine (godina proizvodnje je istaknut na zadnjem delu uređaja) raspolažu funkcijom za dijagnostiku brzine i to: . 3.3 Faktori koji utiču na broj obrtaja motora i kvarovi koji pri tome nastaju mogu biti sledeći: 3. proverite da li je tip motora programiran po propisu i prema dole datom redosledu.3. Vidi raspored polova u tabeli 2 odnosno na slici.na Wrednom prekidaču 3. 3.5.način rada Za ulaz kombinovanog uređaja . Redosled podešavanja se može naći u sledećem poglavlju.ako se na skali brzinomera pojavi 7 km i ako se posle 12 sekundi na desnoj strani skale pojavi „0“ .5.Belarus 1221.2 Trzanje pokazivača i signaliziranje suviše malog broja obrtaja se javlja prilikom prejakog dodavanja gasa ili uključivanjem potrošača (gde signalizira da nije odgovarajuća zategnutost remena generatora). 3. 3. Uključite osvetljenje na uređajima i proverite da li oni rade. Napomena! Na rad pokazivača broja obrtaja motora i priključnog vratila ne utiče detektor brzine. to znači da nedostaje signal sa oba detektora. 4b.3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2.2 Pokazivač broja obrtaja motora i priključnog vratila počinje da radi kada dobije signal od generatora faze namotaja (W-redni prekidač) 3. znači da (u odnosu na pravac kretanja) sa desnog detektora nema signala.1 „Trzanje i poskakivanje“ pokazivača na skali signalizira da nisu dobro podešeni polovi. U toj situaciji treba proveriti prstenove koji se nalaze uz detektore.1 Ako se u toku vožnje ne signalizira brzina.5 Na signalizaciju brzine kretanja mogu uticati sledeći faktori: 3. Ponovno podešavanje treba obaviti samo prilikom zamene naplataka točkova (felni). Detektori brzine su smešteni na vratilu (poluosovinama) zadnjeg pogonskog mosta (i na levoj i na desnoj strani). Bez potrebe ne podešavajte kombinovani uređaj! 2. Redosled Za ulaz kombinovanog uređaja – vrednosti parametara Za ulaz kombinovanog uređaja . 3. Pažnja! Proizvođač je podesio kombinovani uređaj za Vaš tip traktora. Podešavanje treba obaviti na komandnoj tabli (slika 4b). mogući kvarovi i njihova popravka 3. Rad kombinovanog uređaja.2 Signaliziranje brzine između 2-7 km znači da nedostaje signal sa jednog od detektora. Ako nema osvetljenja proverite napon na rednom prekidaču broj 2.1 Uključiti napajanje komandne table.4 Pokazivač brzine počinje da radi i na displeju se pojavljuje vrednost tek kada traktor počne da radi i kada stigne signal sa oba detektora brzine. 16 .3.3 Pokazivač normalno radi. Kombinovani uređaj se može priključiti na bilo koji tip traktora.

Motor ugašen Ako je motor ugašen.kod tipa MTZ. broja obrtaja vratila i broja obrtaja priključnog vratila. (u koracima od 5mm) -3. 6068 (John Deer) 6. 245. 3. 3. Uključivanjem prekidača „podešavanje“. Parametar: Z. 4. Podešavanje parametara se obavlja bez podataka detektora brzine. 244.3 Uključivanjem prekidača „vrednost ’’odvija se podešavanje neke od dole navedenih vrednosti.5.5 Pri prevelikoj odnosno premaloj vrednosti brzine treba se uveriti da li su vrednosti parametara pravilno podešene: . onda se na displeju pojavljuju vrednosti vremena rada motora.Rk zavisi od prečnika felne . Parametar: Rk (mm).. 410.1.e.4 Ako nije pravilno podešen zazor (razmak) između detektora i ozubljenja koje je pričvršćeno na vratilo (poluosovinu). 4.-400. Slika 4. 4.5.Z. Uključivanje napajanja Pri uključivanju izvora napajanja uključuje se i kombinovani uređaj i omogućuje se startovanje motora. 3. 5. Podaci o radu motora /informacije se menjaju na svakih sat vremena. Parametar: tip motora 242.Belarus 1221. odnosno po zaustavljanju traktora. Tada je kombinovani uređaj u pogonu i imamo kontrolu napona (podešavanje je započeto sa komandne table). Parametri se mogu odabrati sledećim redosledom (ciklično): . 2. Nedostaju vrednosti brzine motora. i svi podešeni parametri će biti sačuvani. 243.e. Redosled rada kombinovanog uređaja i redosled njegovog podešavanja 1.kod tipa MTZ-1221/1021/1522) (69.405.. Podešavanje parametara se izvodi uzpomoć dve tipke (slika 4b) 4.broj zubaca na zupčaniku na mestu gde se nalaze detektori Vidi redosled programiranja kombinovanog uređaja Napomena! Generator faze namotaja ne utiče na rad pokazivača brzine.1 Prekidačem (tasterom) treba uključiti „podešavanje“ ili „rad“ ili staviti u željenu poziciju. a prekidače „parametar“ i „vrednost“ pritiskom mogu se videti i podesiti sve vrednosti na displeju. U gornjem redu displeja (i pored nedostatka signala detektora brzine) se pojavljuju trenutne vrednosti rada motora. 415..3 Uputstvo za rukovanje i održavanje -ako se sa leve strane skale pojavi „0“. broj zubaca – 23:69 (23.2 Uključivanjem prekidača „parametar“ izvodi se podešavanje nekog od dole navedenih parametara. 17 .5. Motor uključen Na displeju se prikazuje broj obrtaja motora i broj obrtaja priključnog vratila. 245. Nakon završetka podešavanja prebacite prekidač u položaj „rad“. Zazor treba podesiti kako je prikazano na slici 4. 260. do 950 mm.800/900/952/822/923) -2. u tom slučaju nema signala na senzoru sa leve strane.

1 Dvopolna utičnica Dvopolna utičnica obezbeđuje napon od 12 Volti direktno sa akumulatora. zvučni signal (7. kratka svetla desnog prednjeg fara (7. levi pokazivač skretanja 2. ručicom stepena prenosa Stepen prenosa i ručica dijapazona se uključuju u skladu sa kinematskom šemom I i II Pažnja! Da biste obezbedili prebacivanje stepena prenosa bez trzanja postupite prema šemi. 3. i nalazi se na zadnjem delu traktora pričvršćena na nosač utičnice. 15 rezervni 16. zvučni signal 3. slika 7. desno gabaritno svetlo 6. Na priključku se nalaze sledeći izlazi: 1. ručicu stepena prenosa držite u ovom položaju dok se ne ostvari puna brzina. signalizacija havarije (15 A) 4.3 Osigurači 1. relej-pokazivač skretanja (7. stop-signal 7.. leva gabaritna svetla (7. levo gabaritno svetlo Slika 6. „masa“ 4. signal kočenja (15A) 2. svetla u kabini i radna svetla (15 A) 3. desni pokazivač pravca 5.5A) 6. 3.5 A) Slika 5.5 A) 14. Blok osigurača 12. Nalazi se sa leve strane iza sedišta rukovaoca na zadnjem zidu kabine. desna gabaritna svetla i osvetljenje komandne table (15 A) 9. 18 . U nju se može uključiti na primer mobilna lampa.4. kratka svetla levog prednjeg fara (7. Slika 7.5 Upravljanje menjačem Povratak na sadržaj Upravljanje menjačem obavlja se dvema ručicama: 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. ručicom dijapazona 2. instrumenti i signalna lampica parkirne kočnice (7. dugo svetlo (8 A) 7. davač punjenja akumulatora (25 A) 3.4 Mogućnosti za spajanje elektroopreme Povratak na sadržaj Sedmopolna utičnica je predviđena za uključivanje potrošača priključnog vozila. brisač stakla i perač stakla (15 A) 5.5A) 11.5A) 8.Belarus 1221. priključnih poljoprivrednih mašina ili oruđa. Elektromotor sistema za ventilaciju i grejanje (20 A) 13.5 A) 10.

srednji položaj (fiksni položaj) . koja se i gasi isključivanjem blokade diferencijala i stavljanjem u automatski položaj kao i kada je ona u srednjem položaju.7 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Povratak na sadržaj Ručica (2) ima dva položaja. a ni prilikom skretanja. -prednji pogonski most isključen.8 Upravljanje prednjim pogonskim mostom Ručica za upravljanje prednjim pogonskim mostom (2) (slika 10) smeštena je sa desne strane komandnog zida.„Podizni mehanizam je blokiran (fiksiran) . 3. Lampica se isključuje.„blokada diferencijala prinudno uključena’’-pritiskom na donji deo prekidača (nije fiksni položaj). odnosno vraća se u osnovni položaj. ako ručicu (2) prebacite u srednji položaj.„automatska blokada diferencijala . Ručica ima tri fiksna položaja. postavite ručicu za upravljanje regulatorom. . (slika 9) .„Podizni mehanizam nije blokiran“ .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. -prednji pogonski most uključen-uključuje se automatskipritiskom na gornji deo ručice.„blokada diferencijala isključena“. prekidač se automatski vraća u srednji položaj „blokada diferencijala“isključena. okrenite ručicu desno i otpustite ručicu za regulaciju sile. Važno! Prinudnu blokadu diferencijala uključite samo na kratko za prelazak preko prepreka na putu i u poljskim i transportnim radovima. Da bi izvršili deblokadu podiznog uređaja podignite rdano oruđe i okrenite ručicu ulevo. Otpuštanjem donjeg dela prekidača.krajnji desni položaj. Uključenje blokade diferencijala signalizira lampica (3). U suprotnom može biti otežano upravljanje traktorom. Tropoložajni prekidač obezbeđuje sledeće mogućnosti uključivanja: . Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta obavlja se preko prekidača koji se nalazi sa desne strane instrument table (4).Belarus 1221.krajnji levi položaj.ručica u srednjem položaju -prinudno uključivanje blokade diferencijala.krajnji donji položaj Uključivanjem prednjeg pogonskog mosta pali se kontrolna lampica (1). Slika 10. u položaj „podizanje“. Da bi blokirali radno oruđe (i rasteretili hidrauliku traktora) podignite ga u gornji položaj. to jest u slučaju automatskog isključivanja u toku rada. Povratak na sadržaj 19 .6 Upravljanje blokadom diferencijala zadnjeg mosta Slika 9. 3. Upozorenje! Ne koristite blokadu diferencijala pri brzinama kretanja traktora preko 10 km/h.

Priključno vratilo „isključeno“. Priključno vratilo „uključeno“. u srednjem položaju). Slika 11. obavezno isključite prednji pogonski most da biste izbegli oštećenje prednjeg pogona (ručica 2. Uključivanje pogona za sinhronizovanje priključnog vratila i brzine kretanja postiže se na sledeći način: -startujte motor -pritisnite do kraja pedalu spojnice kvačila i izaberite (uključite) I ili II stepen prenosa. Prinudno uključeni prednji pogonski most koristite samo na kratko radi prelaska preko prepreke ili kretanja unazad. Povratak na sadržaj 3. Podizni mehanizam nije blokiran-krajnji desni položaj 2. ’’Uključen nezavisni ZPV“.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! 1.krajnji levi položaj Da biste fiksirali podizni mehanizam podignite radno oruđe u krajnji gornji položaj.10 Upravljanje zadnjim priključnim vratilom Ručica (1) slika 12 ima dva položaja: 1. ’’Uključen zavisni ZPV’’ (broj obrtaja zavisi od pređenog puta)-levi desni položaj 3. i ako je minimalan broj obrtaja motora praznog hoda glavnog vratila! U suprotnom može doći do oštećenja. Prilikom kretanja na tvrdoj podlozi. 2.krajnji gornji položaj 2. 2. Povratak na sadržaj 3. Za deblokiranje podiznog mehanizma podignite radno oruđe i ručicu okrenite na levu stranu.9 Upravljanje mehanizmom za fiksiranje podiznog uređaja Ručica (1) slika 11 ima dva položaja: 1.krajnji desni položaj. Važno! Sinhroni pogon zadnjeg priključnog vratila uključujte samo pri maloj brzini. 3. -polako popuštajte pedalu spojnice kvačila i pomerajte polugu za uključivanje (2) u krajnji levi položaj.krajnji donji položaj Slika 12. a zatim (1) je okrenite na desnu stranu. ručicu za regulisanje sile stavite u položaj „podizanje“. 20 . Podizni mehanizam je blokiran.11 Izbor broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) i njegovo uključivanje Povratak na sadržaj Ručica (2) (slika 12) ima tri položaja: 1.Belarus 1221. ’’Isključen pogon ZPV“ srednji položaj Slika 12.

nije fiksiran. Regulator za uključivanje regulacije sile ima dva položaja: I-isključeno II-uključeno Slika 15. 3. Za postizanje potrebnog broja obrtaja priključnog vratila popustite zavrtanj (2). Ručica ima sledeće dole navedene položaje: -„N“.bočni krajnji položaj. Slika 13.1000 obrtaja/min“ do kraja u smeru kazaljke na satu.12 Promena broja obrtaja zadnjeg priključnog vratila (ZPV) Ručica za uključivanje (1) (sl. (gledano na točkić za regulaciju sa leve strane traktora).14 Ručica za uključivanje regulacije sile i pozicije (1) Povratak na sadržaj Da biste imali pristup do ručice skinite poklopac koji se nalazi ispod sedišta rukovaoca. Između položaja „podizanje“ i „spuštanje“. okrenite ručicu (1) u potrebnom smeru. Nakon otpuštanja ručice ona se vraća u položaj „neutralan“ -„automatska kontrola’’ (zona regulacije).Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Slika 14. dok ne prestane kuckanje.13 Ručica regulatora sile/pozicije hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Regulisanje sile/pozicije hidrauličnog sistema se obavlja ručicom označenom na slici i to u zavisnosti od odabranog položaja rada. „podizanje’’ i „spuštanje“ 21 . 13) nezavisnog pogona ima dva položaja: -I – „540 obrtaja/min“ do kraja u suprotnom smeru kazaljke na satu: -II. Treba pridržavati ručicu u ovom položaju dok radno oruđe ne postigne željenu dubinu. onda se prekida rad regulatora za uključivanje regulatora sile u položaju „zona regulacije“.15 Regulator brzine korekcije (2) Da biste sporije podizali radno oruđe okrenite točak za regulaciju u smeru kazaljke na satu. 3. Napomena! Ako se jedna ručica hidrauličnog mehanizma za podizanje (vidi dole) zaglavi u položaju „podizanje“ ili „spuštanje“.neutralan. -„Spuštanje“. Kraj zone regulisanja odgovara maksimalnoj dubini obrade zemljišta. a zatim zategnite zavrtanj (2). Posle puštanja ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“ 3. Početak spuštanja oruđa odgovara početku zone regulisanja (minimalna dubina obrade zemljišta). fiksiran položaj -„podizanje“.krajnji zadnji položaj koji nije fiksiran U ovom položaju treba držati ručicu dok se oruđe ne podigne na odgovarajuću visinu.

Nakon otpuštanja ručica se vraća u položaj „neutralan“ 3.16 Ručica za uključivanje regulacije pozicije. do kraja donjeg oboda žljeba.„pumpa isključena“.Regulacija pozicije Okrenite ručicu tako da se znak koji se nalazi na njoj podudara sa znakom na poklopcu upravljača.„Pogon pumpe od motora’’ (normalan radni položaj) . Posle otpuštanja. srednji. „prinudno spuštanje“ – gornji srednji nefiksiran položaj između pozicija „plivajući“ i „neutralan“.Regulacija sile Okrenitie ručku tako da se znak III poklopi sa znakom na poklopcu upravljača.gornji položaj Slika 17. .ručica (1) je okrenuta u smeru suprotnom od kazaljke sata (ako posmatramo menjač sa leve strane traktora).donji položaj Važno! Uključujte pumpu samo pri minimalnom broju obrtaja praznog hoda motora. „neutralan“ . fiksirani položaj 2. „plivajući“ . Zona između znakova I i III je „zona kombinovane regulacije“ U toj međuzoni dolazi do automatskog mešanja signala davača regulacije sile i pozicije. ručica se automatski vraća u položaj „neutralan“. Povratak na sadržaj I .gornji nefiksiran položaj Slika 19. (2) Slika 18.„Pogon pumpe od zadnjih točkova“ – ručica (1) treba da se okrene u smeru kazaljke sata do kraja gornjeg oboda žljeba.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3. Napomena! Položaj II koristite samo u slučaju ako prelazite kraći put ili ako je neophodno šlepanje traktora! 3.18 Upravljanje uljnom pumpom menjača Povratak na sadržaj Ručica za upravljanje (1) uljnom pumpom ima dva dva fiksirana položaja: I . 4. ručica (1) se i u ovom položaju fiksira zavrtnjem. 22 . Važno! Pre nego što uključite ručicu na potrebnu poziciju podignite podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. ručica (1) se fiksira zavrtnjem (2) II . 3.Belarus 1221.19 Upravljanje razvodnikom hidrauličkog sistema Sve tri ručice (slika 19) kojima se upravlja radnim cilindrima imaju četiri položaja i to: 1.donji.17 Upravljanje pumpom hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Upravljanje se odvija preko ručice koja je označena strelicom (slika 17) koja ima dva položaja i to: .„pumpa uključena“. Isključite pumpu pri startovanju motora kada je hladno ili pri tehničkom održavanju. III . „podizanje“ – donji nefiksiran položaj. Slika 16. sile i kombinovanog načina regulacije. u odnosu na osu (3). 3.

U slučaju potrebe podignite sedište. Koristite samo toplu vodu sa malom količinom sredstva za pranje. Otvaranjem ili zatvaranjem recirkulacionih zasuna (2) može se upravljati količinom svežeg vazduha koji ulazi u kabinu. sa po 2.regulator mase 3 .20 Podešavanje položaja volana Promena položaja volana u odnosu na visinu se obavlja na sledeći način: . onda skinite navlaku sa leve strane kućišta motora da biste došli do grejača. Naslon za ruku je ergonomski oblikovan i može se podići. Posle otvaranja grejača (1) uključite ventilator uz pomoć prekidača (3) i podesite protok vazduha u željenom pravcu pomoću zasuna za regulaciju. Okrenite ručicu grejača u bilo kom smeru 90 º za zatvaranje ili otvaranje grejača.Belarus 1221. i to po 15mm.regulacija prema masi rukovaoca između 50 i 130 kg. Ručice za podešavanje: 1 . se odvija bez stepenovanja. 2.skinite poklopac (2). a ako želite da zatvorite grejač postupite obrnuto odnosno odgurnite od sebe dugme.5º napred i 5º nazad. 3.okrenite leptir navrtku (1) za 3-5 okretaja. Napomena! Ne čistite presvlaku sedišta rastvaračima. . Za promenu nagiba nosača volana povucite ka sebi dugme (3). Nosač volana može imati nagib u različitim položajima od 25 º do 40º sa intervalima od 5º. Da bi otvorili grejač i dali mogućnost da topla rashladna tečnost dospe u radijatore. Traktor može biti opremljen jednim od dva tipa grejača kabine: 1.napred-nazad 2 -indikator mase 4 . Sedište koje se nalazi u gornjem položaju se vraća u donji položaj podizanjem. .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 3. Slika 21 Pre početka rada treba podesiti sedište rukovaoca u najudobniji položaj.22 Grejanje kabine Povratak na sadržaj Slika 22. . Sedište se može podešavati na sledeće načine: .ugao nagiba naslona za leđa Sedište se može regulisati po visini u opsegu od 60 mm u tri položaja. 23 . Ako na traktoru nije predviđeno dugme grejača.5º. povucite dugme grejača ka sebi. . Grejač se nalazi ispod nosača volana.zategnite rukom leptir navrtku (1) i vratite na mesto poklopac (2) Napomena! Dijapazon regulisanja volana po visini je 100 mm. Zvuk indikatora nam signalizira novi položaj sedišta.premestite volan u željeni položaj. Slika 20.21 Sedište vozača Povratak na sadržaj Hod sedišta je 100 mm.regulacija ugla nagiba za leđa je 12. ima mehanički nosač koji se sastoji od pneumatskog amortizera i zaštitne gumene presvlake.može se pomerati napred i nazad u dijapazonu od 150 mm. . 3.

23 Pogon kompresora Povratak na sadržaj Ručica (slika 23) za upravljanje kompresorom ima dva položaja: 1.): -sistem za napajanje gorivom i vazduhom -sistem za podmazivanje Cilindarski blok (20). Na zaptivaču cilindarske glave su otvori za čaure. U cilindarskoj glavi se nalaze i brizgaljke (14).a strelica na ručici obrće se napred u pravcu kretanja traktora . po glavi.30 mm 0. Ventili ugrađeni u cilindarskoj glavi su takođe liveni od materijala otpornog na visoke temperature i habanje. za ulje za podmazivanje koji su presvučeni metalnom prevlakom. 2. Ostale jedinice na traktoru i njihovo korišćenje 4. Hizne se pričvršćuju odnosno centriraju pomoću gornjeg oboda i dve donje gumene karike.35-0.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Napomena! Da bi se kabina brzo zagrejala otvorite potpuno recirkulacione zasune i uključite najveću brzinu ventilatora grejača prekidačem (3) 3.ručica (1) se okreće 180º.5º 23. „isključen“. Slika 23. i 25. U cilindarske otvore su smešteni 6 komada hizni koje su izlivene od specijalnog materijala.0 ± 0. sa Tip turbo punjačem Taktnost 4 takta Sistem za ubrizgavanje Direktno ubrizgavanje goriva Stepen kompresije 17:1 (proračunski) Prečnik cilindra 110 mm Hod klipa 125 mm Zapremina cilindra 7.15-0. Cilindarska glava je iz dva dela (18) (3-3 cilindra) i izrađena je od livenog gvožđa.ručica je okrenuta za 180º i strelica pokazuje (u odnosu na pravac kretanja) smer unazad.5+ 1.1 Motor i njegova konstrukcija Glavne tehničke karakteristke motora D-260. 4. 24 Povratak na sadržaj Maksimalni broj obrtaja Minimalni broj obrtaja Nominalna snaga Maksimalni obrtni momenat Specifična potrošnja goriva Zazor između usisnih ventila i klackalice Zazor između izduvnih ventila i klackalice Ugao predubrizgavanja Pritisak ubrizgavanja 2270 o/min 800 o/min 96.2 S2 Proizvođač Fabrika motora Minsk 6-cilindrični. (slika 24) Cilindarski blok je monoblok i izrađen je od livenog gvožđa.50 mm 6.2 MPa -sistem za hlađenje -sistem za pokretanje -elektronski sistem . Osnovni elementi motora su (slika 24. redni. „uključen“. (slika 25) 3 kom.Belarus 1221.12 litara Redosled rada 1-5-3-6-4-2 Dotok vazduha preko turbokompresora Sistem za hlađenje vodom Nominalni broj obrtaja 2100 o/min Motor se startuje putem elektropokretač. Između cilindarske glave i cilindarskog bloka se nalazi zaptivač glave (19).9 kW (132 KS) 559 Nm pri 1500 o/min 249 g/kWh 0. Sa donje strane cilindarski blok štiti korito za ulje (1) koje je izliveno od aluminijuma.

Na prednjem delu kolenastog vratila se nalazi ozubljenje koje je spregnuto sa zupčanikom pumpe za podmazivanje. Velika pesnica čini donji deo klipnjače. uljna pumpa 3. Klip je izliven od aluminijuma. protivteg 24. remenica kolenastog vratila 5.Na gornjem delu klipa su dva kompresiona. Zegerov prsten je obložen hrom – niklom. kućište termostata 12. korito za ulje 2. remenik ventilatora 6. Zamajac je izrađen od livenog gvožđa. Uzdužni presek motora 25 . zamajac (22).Da bi se ublažila oscilovanja kolenastog vratila ugrađena je remenica i regulator pritiska tečnosti (3) (slika 24). i ista oznaka mora da se nađe na svim klipnjačama u motoru. sastoji se od dva dela koja se međusobno uklapaju i spojena su vijcima. glava za hlađenje brizgaljke Slika 24. na njegov čeoni obod je vijčanom vezom pričvršćen zupčasti venac koji se uparuje sa zupčanikom elektropokretača. Uzdužni presek motora 1. hizna 16. poklopac 17. kružnog je poprečnog preseka i onemogućava bočno pomeranje osovinice klipa. remenica generatora 9. zadnja ploča 22. U svrhu podmazivanja zegerovog prstena u maloj pesnici klipnjače i prstenu osigurača nalazi se kanal za podmazivanje. Na klipnjači je oznaka grupe.Belarus 1221. zamajac 23. blok cilindara 21. vodene pumpe. osovinica klipa 13. Na čelu klipa je prostor za sagorevanje. Gornji kompresioni prsten je trapezastog poprečnog preseka.Ležišni umeci velike pesnice su čaure koje su presvučene tankozidnim bimetalom. Ležišni umeci se izrađuju u dve dimenzije u zavisnosti od nazivne mere kolenastog vratila. U maloj pesnici klipnjače utisnuta je čaura. Kolenasto vratilo je izrađeno od čelika. regulator pritiska tečnosti 4. ležajevi kolenastog vratila. ventilator 10. vodena pumpa 11. filter za ulje 25. klipnjača 14. klipnjača.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Osnovni elementi klipnog mehanizam Delovi klipnog mehanizma su: kolenasto vratilo (25). zatezač 8. sa ugrađenim uloškom. i svi dobijaju pogon od remenice. generator i u slučaju da je ugrađen sa klima uređajem. konstrukcija ima sedam oslonaca sa protivtegovima. zeger osigurač. zaptivač glave cilindra 20. Klipnjača je izrađena od čelika. U ležaju klipnjače se nalazi kanal za centrifugalno podmazivanje koji je zatvoren zavrtnjem. klip sa klipnim prstenovima (14). poklopac pogonskog zupčanika 7. u kojoj se nalazi ležaj. glava cilindra 19. klip 15. a na donjem delu dva uljna prstena. poklopac kućišta ventila 18.

filter za grubo i fino prečišćavanje vazduha. Poprečni presek motora 1. klackalica ventila 8. turbokompresor 7. usisni i izduvni ventili. podizač ventila 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Delovi bregastog vratila (slika 25): zupčanici. cevi niskog i visokog pritiska.Belarus 1221. pumpa za doziranje 16. Svaki ventil je opskrbljen sa dve opruge spoljnom (12) i unutrašnjom (11). vođica ventila 4. unutrašnja opruga 12. Klackalice ventila (7) su izrađene od čelika i obrću se oko osovine klackalice ventila. ventil 5.2 Sistem za napajanje gorivom Povratak na sadržaj Delovi sistema za napajanje gorivom: filter za vazduh. brizgaljke. Opruge sprečavaju pomeranje klackalice na osovini klackalice ventila. Poprečni presek motora 4. Klackalica ventila ima šest otvora koji služe za podmazivanje. oduška za ispuštanje vazduha na pumpi za gorivo 18. auspuh. turbokompresor. tanjirić ventila 10. spoljašnja opruga 13. vazdušne cevi.Gornji deo tela podizača ventila (5) izrađen je od čelične šipke. Nagib bregova bregastog vratila je takav da podizačima u toku rada daje obrtno kretanje. rezervoar za gorivo. 26 . Usisni i izduvni ventili (4) su izrađeni od termostabilnog čelika i kreću se u vođicama koje su utisnute u glavu ventila. Podizači ventila (2) su izrađeni od čelika i oslonjeni su na bregove bregastog vratila. bregasto vratilo. gornji deo tela podizača ventila 6. dizna 15. 25. usisna i izduvna komora. ručna pumpa za povlačenje goriva 17. pumpa za doziranje. držač 14. Telo ventila je tako izrađeno da sprečava prodor ulja za podmazivanje u prostor za sagorevanje. osovinica klackalice ventila 9. semering Slika. Bregasto vratilo (1) ima četiri oslonca i dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. ventili 11. delovi koji obezbeđuju pokretanje i zaustavljanje. bregasto vratilo 2. koje se fiksiraju preko tanjira (9) i ventila (10).

Sistem za napajanje gorivom 20. Slika 27. leptirasta navrtka 5. 8. 3. oduška za ispuštanje vazduha 4. 4. 15. auspuh 25.Belarus 1221. uložak filtera tacnica 7. 13. Filter za vazduh raspolaže sa četiri stepena čišćenja. 2. 11. (monociklon) 27. poliuretanski penasti predfilter kućište Senzor zaprljanosti filtera za vazduh signalizira zaprljanost preko kontrolne lampice koja se nalazi u kabini na komandnoj tabli.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 17. 2. 14. 19. rezervoar za gorivo usisna cev filter za grubo prečišćavanje goriva cev za dovod goriva pumpa za doziranje oduška za ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje cev za dovod goriva rotacione pumpe priključna cev za povezivanje rotacione pumpe i filtera za fino prečišćavanje oduška za ispuštanje kondenzovane vode filter za fino prečišćavanje goriva cev za odvod goriva cev za dovod goriva visokog pritiska pneumatski korektor cev za usisavanje vazduha koja se nalazi iza turbokompresora a spojena sa pneumatskim korektorom komora za usisavanje cev za odvod viška goriva cev za vraćanje goriva prelivna cev brizgaljka Slika 26. filter za vazduh 24. 6. glava cilindra 21. filter za grubo prečišćavanje 26. 12. . treći i četvrti su suvi filteri za vazduh koji se sastoje od glavnog (6) i kontrolnog (5) uloška za filter. 18. 9. 27 1. cevi uređaja za signaliziranje zaprljanosti filtera za vazduh 22. 10. kontrolni uložak filtera podloška 6. 3. 7. 5. Drugi je poliuretanski penasti predfilter.2.1 Filter za vazduh Povratak na sadržaj Filter za vazduh je suvi tip sadrži uložak za filter izrađen od specijalnog kartona koji se može zameniti kao i pokazivače zaprljanosti. Elektronski signal se uključuje ukoliko razređenost vazduha u vazdušnoj komori dostigne pritisak od 450 ± 50 mm vodenog stuba. turbokompresor 23. Prvi je predfiltriranje (monociklon). 16. 4.

zaptivač cevi 12. Filter za fino prečišćavanje Povratak na sadržaj U filteru za fino prečišćavanje kod motora tipa D-243 mogu se naći dva uloška za filtriranje. dno 14. kao i elementi za obrtanje ventila za 4-5° u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. uložak za filtriranje 11.Belarus 1221. oduška 10.8 Mpa. ulazni kanal 2. Slika 28. matica 8.3 Pumpa za doziranje Povratak na sadržaj Pumpa za doziranje visokog pritiska (5) (slika 26) ima dve komore i uporedo sa vremenom doziranja goriva se i smanjuje količina goriva (postoje redne ili sa šest klipova). 4. .2. Ventil za automatsko predubrizgavanje se sastoji od pogonskog (1) i gonjenog (2) prekidača (na čijem obodu je ozubljenje) između kojih se nalazi izvršni mehanizam (3). Pritisak goriva na početku ubrizgavanja je 22-22. kućište filtera 5. kanal za odvod goriva Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje služi oduška za ispuštanje vazduha filtera za fino prečišćavanje (3). Talog koji se taloži u grubom filteru se ispušta kroz otvor koji se oslobađa oduškom. Ubrizgavanje goriva u cilindru obezbeđuje brizgaljka sa pet proreza (19). Na vratilu pumpe za doziranje se nalazi ventil predubrizgavanja (slika 29) koji automatski u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila motora regulište ugao predubrizgavanja.2. Rusija) sa pneumatskim korektorom.2. odvodni kanal 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mehaničko prečišćavanje goriva i odvajanje vode obavlja se preko filtera (3) za grubo prečišćavanje. stezaljka 17. oduška za ispuštanje vazduha 4. (slika 26) u kome je uložak od mrežaste tkanine. ugao prvog ubrizgavanja je 16 º ispred gornje mrtve tačke. Vek trajanja filtera za fino prečišćavanje je dug ako se uložak za filtriranje i gumeni zaptivač prema uputstvu zamenjuje u predviđenom vremenskom intervalu i ako se koristi prema uputstvu. Tip brizgaljke 171. 28 . 363-40. Pumpa dobija pogon sa kolenastog vratila preko zupčanika. Svaki od ovih uložaka se smešta posebno u kućište filtera. Ventil za automatsko predubrizgavanje se podmazuje raspršivačem i za vreme njegovog veka trajanja nije potrebno nikakvo podešavanje.16 zaptivač 9. ulazni otvor 13. opruga 6. 1. poklopac 7.1112010. 4. zaptivač cevi 15.02 (Jazda.

Gas pokreće kolo turbine na čijem je drugom kraju kolo kompresora. sastoji se od jednostepenog centrifugalnog kompresora (kompresor 6) i radijalne centripetalne turbine (1). 5.5-0. 2.Belarus 1221. Glavni delovi regulatora modusa rada . 6. Slika 29. 3. 2. 4. okrenuti ga ka otvoru B (slika 30) nakon čega se stavlja i zateže podloga (4) i matica (5). 3.obogaćivač goriva za vreme starta motora 4. 1.5 Turbokompresor Povratak na sadržaj Turbokompresor obozbeđuje napajanje cilindara motora vazduhom (slika 31). pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem kupasti ventili kolenasto vratilo gonjeni prekidač sa obodnim ozubljenjem prsten prsten podupirač Prilikom podešavanja pumpe za doziranje za automatsko predubrizgavanje tanjirić koji pokreće motor (6) (slika 30) treba smestiti u otvor zupčanika pumpe za doziranje (7). Tip turbokompresora: 30706 (Turbo. Gasovi iz turbine se ispuštaju kroz odvodnu cev (auspuh).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. zavrtanj poklopac zavrtanj pumpe za doziranje podloga matica pogonski prekidač sa obodnim ozubljenjem zupčanik za pokretanje pumpe za doziranje Slika 30. 5. U nominalnom pogonu motora pritisak koji nastaje iza kompresora iznosi 0. 6. pod pritiskom od 70-80 Nm.2.2. 4. Princip rada turbokompresora je da se izduvni gasovi koji izlaze iz cilindra pod pritiskom kroz izduvnu komoru (granu) nađu u gasnoj turbini.komora za doziranje goriva . 29 .8 kp/cm2 . Za ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje i ispuštanje vazduha iz pumpe za doziranje služi ručni klipni ventil (16) (slika 25) i zavrtanj (17) (slika 25). Turbina je (1) niklovana i otporana na visoke temperature i povezan je sa motorom (pokretni deo). (excentar). Češka) radijalna turbina je na istom vratilu sa centrifugalnim kompresorom. 4. Turbokompresor koristi snagu izduvnih gasova. Kolo kompresora je izliveno od aluminijuma i pričvršćeno je za vratilo rotora specijalnom maticom (7). 7. Pumpa za doziranje (15) (slika25) je povezana sa regulatorom modusa rada i sa rotacionom pumpom. Količina ubrizganog goriva može se regulisati pedalom za gas (24) (slika 1) ili ručicom za gas (36) (slika 2).4 Rotaciona pumpa pneumatski korektor (komora) za sprečavanje dima Povratak na sadržaj Rotaciona pumpa je spojena sa kućištem pumpe za doziranje i dobija pogon putem tanjirića preko kolenastog vratila.

glavno vratilo 14. pričvršćivač 14. centrifugalni filter 30 15. čaura Slika 31. klackalica ventila sa kanalom za ulje 12. Propusni ventil se ne može podešavati. kućište kompresora 12.40 do +5º C (SAE 10 W / 20) + 5 do +50ºC (SAE-30) Sistem za podmazivanje motora je prikazan na slici 32. klip 16. Pritisak ulja: .75 Mpa i propušta ulje. Ulje za podmazivanje koje filter prečišćava u toku rada motora se hladi u hladnjaku za ulje (3). od čega je 18 l u koritu ulja. Kroz poseban odvod ulje za podmazivanje dolazi do turbokompresora (7) i do kompresora vazduha (9). merač pritiska 7. 1. oduška 19. 6. među kućište 15. korito za ulje 18. U uljnoj pumpi se nalazi sigurnosni ventil koji se otvara pod pritiskom većim od 0. usisni otvor za ulje 20. 4.45 Mpa Zapremina sistema za podmazivanje je: 22 litara. pumpa za doziranje 9. propusni ventil 2. davač signala za havariju 6. 4. Osim propusnog ventila u filteru se nalazi još jedan sigurnosni ventil (21) koji održava pritisak ulja za podmazivanje na 0. uljna magistrala 5. centrifugalni filter za ulje. 4.Belarus 1221. glava raspršivača 17. 7.28-045 Mpa. 3. Delovi sistema za podmazivanje su: pumpa za ulje.3 Sistem za podmazivanje Povratak na sadržaj Sistem za podmazivanje motora je kombinovan. sigurnosni ventil .2 Filter ulja za podmazivanje Povratak na sadržaj Filter za prečišćavanje ulja (za podmazivanje) prečišćava celu količinu ulja koja prolazi a u njemu je papirni uložak za filtriranje. sa ugrađenim termostatom u bloku motora. hladnjak za ulje 4. Podmazivanje delova se obavlja i pod pritiskom i raspršivanjem ulja. filter za ulje sa papirnim uloškom. filter za ulje sa papirnim uloškom 3. kompresor za vazduh 10. U filteru za ulje se nalazi propusni ventil (1) koji se otvara ukoliko je filter zaprljan ili pri hladnom startu i tada propušta ulje u cevi za ulje kroz uložak filtera.3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. zupčanik 11.08 Mpa . Tipovi ulja koji se mogu koristiti: .7-0. 8. uljna pumpa 21. 4. 5.3. tanjirić 11. turbokompresor 8.28-0. bregasto vratilo 13. prsten za podupiranje 13.1 Pumpa za ulje za podmazivanje Povratak na sadržaj Uljna pumpa (za podmazivanje) (20) je pumpa sa jednostepenim zupčanikom koga pokreće kolenasto vratilo motora. usisno grlo 10. ohlađeno ulje dolazi preko kanala u bloku motora do ležaja kolenastog vratila i vratila uređaja za upravljanje kao i do glave raspršivača koja hladi klip (15).pri nominalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0.pri minimalnom broju obrtaja glavnog vratila: 0. hladnjak za ulje. vratilo kola turbine kućište turbine ležaj uljna komora zaptivni prsten kolo kompresora specijalna matica čaura 9. 2.

045-0. i pored isključenog klipa ventilatora. 4. vodena pumpa. . 31 . Ako je to potrebno pritisnite rukom zavrtanj tako da se fiksiraju klipnjača i tanjirići klipnjače.4. U ovom slučaju broj obrtaja ventilatora treba da bude ispod 1500 obrtaja minimalno. Pri normalnom radu motora temperatura ulja za podmazivanje je između 80-120ºC. ventil podešen na pritisak od 0. gde dolazi do dodirivanja tanjirića i uključivanja ventilatora.2 Ventilator za hlađenje Povratak na sadržaj Ventilator radi u dva režima rada i to: automatski i prinudni.Ako temperatura tečnosti za hlađenje prelazi 100ºC. senzor za temperaturu na poluzi (17) i preko podizača (9) i opruge (7) otvara ventil (10).Ako je temperatura tečnosti za hlađenje ispod 80ºC. Delovi sistema za hlađenje motora su: košuljica za hlađenje. Temperatura tečnosti sistema za hlađenje motora pri normalnom radu motora je 80-97ºC. poklopac hladnjaka koja obezbeđuje pritisak od 0. onda opruga (7) drži ventil (10) zatvorenim i gusta tečnost prolazi u rezervoar. oduška.4 Sistem za hlađenje Slika 32. Pažnja! Ako je uključen kompresor za vazduh vazdušne kočnice onda treba uključiti ventilator u prinudni pogon! Da bi se ventilator uključio u prinudni pogon (i ostao u njemu) treba izvršiti sledeće radnje: . dva termostata. Sistem za hlađenje je zatvorenog tipa sa tečnošću pod prinudnom cirkulacijom. 4. hladnjak. Klipnjača (11) i točkići klipnjače (13) se okreću u zavisnosti od razmaka koji je između njih. Automatski pogon ventilatora u slučaju velikog unutrašnjeg trenja obezbeđuje prekidač vratila (12) (slika 33) i to na sledeći način: . Gusta viskozna tečnost prolazi kroz otvor na tanjiriću klipnjače i ispunjava prostor između klipnjače i tanjirića klipnjače.5 Mpa.08 Mpa. Temperaturu tečnosti za hlađenje signalizira senzor temperature tečnosti za hlađenje i kontrolna lampica čiji senzor se nalazi na poklopcu termostata. Regulisanje temperature se odvija promenom količine vazduha koja prolazi preko ventilatora kroz hladnjaka kao i uz pomoć dva termostata. automatski ventilator. Pritisak ulja za podmazivanje koji ulazi u hladnjak ulja meri senzor pritiska koji se nalazi na ulazu hladnjaka (za ulje) kao i senzor za havarijski pritisak.4.Belarus 1221. cevi za spajanje.001-0.1 Hladnjak Povratak na sadržaj Delovi hladnjaka: hladnjak. rezervoar za tečnost. Hlađenje ulja za podmazivanje se odvija u hladnjaku za ulje preko termostata voda-ulje koji je ugrađen u blok motora.zavrtite točak ventilatora tako da zavrtanj (5) može da uđe u otvor (3) tanjirića klipnjače (11).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4.maticu (4) zavrtnja (5) popustite za 4-5 obrtaja (oko 5mm) .

1. amortizer 10. 7. Upravljanje elektropokretačem se obavlja iz kabine preko elektromagnetnog releja i preko kopče pokretača. zadnji most. 4. frikcioni uložak 32 12. 5. podloška . Položaj podupirača kod skinutog rezervoara (bez cevi i brizgaljke). odstojnik 3.Belarus 1221. Prečnik lamele prekidača vratila je 340 mm. glava 9. preko električnog pokretača snage 5 kW. ručica za zatezanje 11. 7. remenica vodene pumpe 16.5 Pokretanje motora i elektronskih uređaja Povratak na sadržaj Od električnih uređaja na motor se montira generator snage 1000 W i napona 14 V. klipnjača 15. Kompresor se pokreće preko pumpe za napajanje gorivom. tanjirić koji se pokreće 14. 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 33. podupirač 2. sa ugrađenim upravljačem i sa integrisanim regulatorom napona. rezervoar Slika 34. zamajac 2. prednji most. prekidač vratila 13. 6. uređaj za podizanje 13. 4. Uključivanjem ovog uređaja u kolektore se ubrizgava tečnost koja izaziva blagi prasak (slika 34). sa jednostranim elektromagnetnim pokretanjem. je zatvorenog tipa. lamela koja potiskuje ima tangencijalni oslonac. 9. 8. suvog. vodena pumpa 17. Funkcija spojnice je da sa kolenastog vratila motora prenese obrtni moment na prednje i zadnje točkove. 6. Pokretanje generatora se odvija preko rebrastog remena i remenica. 1. viljuška 15. i jednim stepenom rada. pogon prednjeg točka. 3. Prekidač vratila (slika 35) gonjene lamele. oslona lamela 14. elekrtomagnetno kućište 4. Da bi se olakšao start motora i na niskim temperaturama u kabinu je ugrađen uređaj koji pomaže start motora na niskim temperaturama. stalnog trenja. 1. ventil 11. menjač. Pažnja! Ako je kompresor uključen ventilator motora treba prebaciti na prinudni modul rada. tanjirić klipnjače 12. vratilo za pokretanje glava ležaj vratilo 8. 5.6 Kompresor vazdušne kočnice Povratak na sadržaj Snabdevanje vazduhom vazdušne kočnice traktora obezbeđuje jedno cilindrični kompresor sa klipom. Pokretanje motora se odvija pod naponom od 24 V. poluga 4. lamela za zatezanje 4. 2. koji je petofazni električni uređaj. lopatice ventilatora poklopac tanjirića otvor za fiksiranje matica zavrtnja zavrtanj čaura opruga kućište opruge podizač 10.7 Spojnica (prekidač snage vratila) Povratak na sadržaj Delovi spojnice: prekidač vratila. aerosolni start.

servo opruga Spojnica se uključuje. 1.8 Menjač Povratak na sadržaj Menjač (slike 37 i 39) je mehanički sinhroni sa 16/8 stepeni prenosa.7. oprugasta lamela 24. upravljačko vratilo 23. vođica 19. ako pustimo pedalu (1) da deluje na opruge 24. Odstojnik sa uređajem za podizanje obezbeđuje automatsko podešavanje ležaja za istiskivanje (17) tokom eksploatacije. ručica 6.1 Način rada spojnice Povratak na sadržaj Stavljanje u pogon spojnice se obavlja pritiskom na pedalu (1). preko vođice (18) i preko ležaja za istiskivanje (17. slika 35).5. odstojnik (2) na čijem obodu se nalaze tri ispupčenja.2 Kućište spojnice Povratak na sadržaj U kućište spojnice je ugrađen pogon priključnog vratila. preko ručica 1. i pedala konstantno pritiska ručicu (9) za pod kabine u uključenom položaju spojnice. 4. držač 4. ručica 10. ležaj za istiskivanje(druk ležaj) 18. gonjena lamela Delovi za pokretanje spojnice su: zamajac (1). matica za podešavanje 17. 8. zavrtanj servo podešavanja 3. viljuška Slika 36. držač 20. Devet opruga (24) obezbeđuju prenos obrtnog momenta putem frikcionih lamela sa motora na točkove. hidraulični uređaj za podizanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 16. vatrostalno punjenje 26. pedala 2. 4. Delovi spojnice koji se pokreću su: gonjene lamele (26) pričvršćene na dva vratila (7) sa amortizerima za ublažavanje vibracija (9). poluga 9. 24a opruga 25. čaura za povezivanje 21.Belarus 1221. Servo-opruga (10) omogućava lakši rad pedale.8. (16 stepeni prenosa napred i 8 stepeni nazad). viljuška 22. 4. čaura 7. lamela za zatezanje (3). Menjač obezbeđuje pogon prednjeg mosta i pogon priključnog vratila srazmerno pređenom putu.24a (slika 35). zavrtanj za pričvršćivanje 5. 33 .7. pogon uljne pumpe menjača.

kuglica 9. Na zadnjem delu vratila se nalazi ležište zupčanika (23) za pokretanje priključnog vratila. 32. ulazno vratilo 2. Slika 37. a gonjeni zupčanik (32) je smešten na bronzanoj čauri na vratilu. 7 vođica 6. 30 čaura 3.29.27).9R38) Delovi menjača: kućište menjača. 33 prekidač zupčanika 16. (dimenzije pneumatika:16. pogonski uređaj. 37). spojnica. 1.23. kućište viljuške 8. U ispupčenjima vratila su smeštene dve rebraste čaure (2). viljuška 5. hidraulični sistem menjača.37 zupčanici 12.36. međuvratilo Pogonski sistem se sastoji od ulaznog vratila oslonjenih na igličaste ležajeve i zupčanika (1). vratilo za pužne brzine. 35. vratilo jedinice zupčanika 26.Na međuvratilo (38) su pričvršćeni zupčanici (34. Ako nema pužnih brzina (32) zupčanik se pričvršćuje za vratilo uz pomoć ožljebljenog prstena koji se nalazi na čauri (30).31. 21 podesiva podloška 18.22. 20. vratilo prenosa pužnih brzina 38. 25. matica 24. Na ispupčenjima vratila (24) su pričvršćeni zupčanici (22. zupčanici.17 ležaj 11. prekidač vratila 13. Na orebrenu čauru (30) je pričvršćen zupčanik pužnih brzina (31). 34 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Tabela: Brzina kretanja traktora (km/h) – nominalni broj obrtaja kolenastog vratila.15.36. izlazno vratilo 19. i druga vratila sa zupčanicima.14.35. na koje su pričvršćeni kupasti inercioni sinhronizatori. opruga 10.34.28.Belarus 1221. Na vratilo pužnih brzina i pogona za kretanje unazad (26) pričvršćeni su zupčanici menjača I i II (28) i zupčanici za kretanje unazad (27). sinhroni prekidač 4. vratilo za pogon unazad.

5. Prekidač menjača je ugrađen u kućište viljuške (6) (slika 37) i u kućište (5) i (8) (slika 38). kuglica 3.6. kugla 10. poklopac 6. graničnik 2. 25. Zupčanik za pogon prednjeg mosta (15) je pričvršćen na vratilo u čijoj glavi je igličasti ležaj smešten na gonjeni zupčanik (14). Regulisanje stepena prenosa se obavlja preko ručice viljuške menjača (12). 1. zvono 11. 25.1 Pogon menjača Povratak na sadržaj Pogon menjača se sastoji od prenosnika brzine i uključivača prenosa. 33) (slika 37) fiksiraju kuglice (8. viljuška menjača 12 viljuška za uključivanje prenosa brzine 13. opruga 8. filter 17. kuglica 16. kulisa Slika 38. Uređaj za razdvajanje se sastoji od prekidača na levoj strani menjača (8).7 ručice 8.8. 33) (slika 37) u otvorima u kućištu menjača se nalaze kuglice za razdvajanje (slika 39). Prilikom uključivanja stepena prenosa razdelnik prekida dodirne pločice i prekida se samopokretanje u međureleju (1) kao i strujno kolo glavnog releja. ručice prekidača menjača. opruga 4. ručice (6). vratila (15) i ručice (4).je smešteno u kućište menjača na konusno valjčastim ležajevima (10 i 17). Podešavanje prekidanja se odvija preko podloške (9) 35 . 3) (slika 37) pomeraju viljuške (1.4. vratila (15) i ručice (17) koje se nalaze u kućištima (5) i (8) a delovi su smešteni u kućište menjača. zavrtanj 9. na ispupčenju (18) je smeštena spojnica (12). Zupčaste prekidače (13. kućište pumpe Slika 39 Da bi se sprečilo istovremeno uključivanje zupčastih sklopki (prekidača) (25. 4. Delovi koji su pričvršćeni na vratilo (18) stegnuti su maticom (19). 1. na koje je pričvršćena viljuška (4). Zupčaste prekidače (13.Belarus 1221. ručice 18. 15) (slika 39). Da bi se sprečilo uključivanje istovremeno dva stepena prenosa postoje između vođica (5) i (7) kuglice za sprečavanje uključivanja. 14) koje su fiksirane odgovarajućim vođicama (2. Uređaj za prenos brzine (slika 38) se sastoji od viljuške (11).14 viljuška 2. ručice (7).10. ručica 5. opruga 14.13 zavrtanj 7. Neutralni položaj viljuške (4) i fiksiranje u položaju kada je uključen motor obezbeđuju kuglice za fiksiranje (8). Između zupčanika (11 i 14). 5. 7a).8. U kućištu (6) (slika 37) mogu se nalaze vođice (5) i (7). kućište 9. 4.2 Uređaj za zaustavljanje starta motora Povratak na sadržaj Da bi se izbeglo pokretanje motora pored uključenog stepena prenosa traktor je opremljen specijalnim uređajem za razdvajanje (slika 40). poklopac 15. kuglice (6) i štiftova (7. opruge za fiksiranje i zabravljač (slika 39). čaura 11.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Izlazno vratilo (18). 11. 4.15 vođice 3. zabravljač 12. 12). 16 vratilo 17.

1. ručicu menjača prebacite u neutralan položaj! 1. ležaj 36 34. ručna (parkirna) kočnica 21. blokada diferencijala 12. poluosovina 42. obloga 22. hidraulično upravljanog razdelnika diferencijala i bočnog pogona koji se nalazi na zadnjem mostu i zadnjeg pogona koji se nalazi u kućištu poluvratila. glava krunice 37. 3.vratilo desnog zupčanika 18. podesive podloške 10 vođice prekidača 4. čaura 7. krunica 36. levo bočno kućište 5.a zabravljač 8. obloga blokade diferencijala 13. kućište blokade 32. planetarni zupčanici 26. generator Slika 40. poluga planetarnih zupčanika 10. čaura zupčanika prednje vuče 6. vođica 38. prekidač automatskog pokretača 5.27 kućište ležajeva 2. prekidač razdelnika 9. kuglice uređaja za razdvajanje 7. podloška za podupiranje . zupčanik prednjeg pogona 23. prsten za podupiranje 16. zupčanik poluosovine 24.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pažnja! Pre nego što uključite motor. obloga kočnice pokretača 30. poklopac diferencijala 25. krst diferencijala pokretača 19. relej automatskog pokretača 6. kuglasta podloška 28. automatski pokretač 2. desno kućište 43.Belarus 1221. Slika 41. zavrtanj diferencijala 33. zupčanik čeonog pogona 3. 44 podloška za pravljenje zazora 35.4. leva bočna poluga čeonog zupčanika pokretača 11. 40 ležajevi 41. radna kočnica 20.9 Zadnji most Povratak na sadržaj Zadnji most (slika 41) se sastoji od glavnog pogona. zupčanici prednjeg pogona 14. gonjeni zupčanici 31. zupčanik glavnog 29. zupčanik prednjeg pogona 17. zupčanik sunce 39.9. prsten za podupiranje zupčanika poluosovine 15. relej razdelnika 4. štift 8. zavrtanj 45. torziona poluga 7.

4. obloga leve kočnice 37 . 40) se na zazor 0. međulamela 13.9. krsta diferencijala i razdelnika planetarnih zupčanika.5 mm vrši preko podloški (44).9. zupčanik za popuštanje 12. Pomeranje pravca kretanja vratila sprečava prsten za podupiranje (24).5 Blokada diferencija Povratak na sadržaj Hidraulična blokada diferencijala (1) (slika 42) smeštena je u kućište diferencijala i ona je pričvršćena preko kućišta kočnica (13) na kućište zadnjeg mosta. razdelnik 8.4 Zadnji izvodi Povratak na sadržaj Zadnji izvodi u kućištu poluvratila (3. Gonjeni zupčanici (2. planetarni zupčanici 51.Belarus 1221. sa koničnim zupčanikom. a menjač se sastoji od kupastih zupčanika sa izlaznim vratilom i zupčanika (21) koji je zavrtnjem pričvršćen na kućište diferencijala. torzionog vratila (6). vratilo planetarnih zupčanika 50. diskovi kočnica 5. podloška 48. krsta diferencijala (18) podloške i 4 komada planetaranih zupčanika (17) od prstena za podupiranje (14) i od dva pričvršćena zupčanika poluvratila (15). 4. razdelno vratilo 7.1 Glavni pokretač 49. 26).9. Između kućišta ležajeva (27) i podloške(34) je za zazor 0. Pomoću konusni ležajeva (2) se reguliše pravac vratila i prekidač zupčanika glavnog pogona (20) i (21) i podešava bočni zazor.5. 25) su pričvršćeni na rebra vratila (10. razdeljivač. Podešavanje ležajeva (39.2 i 0. i gonjenog zupčanika bočnog izvoda (2. ploča 47. glave krunice (36). Slika 42.2 Diferencijal Povratak na sadržaj Diferencijal je zatvorenog tipa.2 i 0. obloga 2.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 46. Zatvoreno kućište diferencijala drže dva ležaja na zadnjem mostu. vođice (37). priključno vratilo Povratak na sadržaj Glavni pogon je preko zupčanika sa spiralnim ozubljenjem. a preko fiksnog zupčanika (35) i fiksnog centralnog zupčanika (38) su na vratilo (49) preko satelita (48) oslonjena četiri planetarna zupčanika (50). kuglica 4. 42) se sastoje od nazubljenih planetarnih zupčanika. 13) i (25. poklopac membrane vratila 4. priključak 9.3 Bočni izvodi Povratak na sadržaj Bočni izvodi se sastoje od dva (2. Rad diferencijala obezbeđuje hidraulični prekidač sa višelamelnim trenjem (1) (slika 42) sa strane levog zupčanika poluvratila. Planetarni prenosnik se sastoji od: kućišta (42).Bočni izvodi (13. ožljebljenog torzionog vratila (6). membrana 11.9. 33) (slika 41) nazubljena cilindrična zupčanika. i sastoji se od kućišta (22) i od poklopca koji su povezani zavrtnjem (32). 33) su ugrađeni na izbočine čaure (5) koji se oslanjaju na kuglične ležajeve.9. zupčanici za zatezanje 10. krst diferencijala 6. 33). 4. Preko ožljebljenog vratila (10) i (26) povezuju se međusobno zupčanik (15) i zupčanik poluvratila diferencijala sa bočnim izvodima sa diskovima kočnica. 4. Vratilo se oslanja na kugličnim ležajevima. kućište prekidača 3. 1.

12 pokazivači 8. pritisnite gornji deo prekidača (6) (u modul fiksiran). poklopca (3). Prekidač se (6) otpuštanjem vraća u srednji položaj. 38 .Belarus 1221. 1. Sa desne strane kabine gde je smeštena jedinica za upravljanje (1) može se naći prekidač koji pokreće blokadu diferencijala (6) i kontrolna lampica blokade diferencijala. Iz sistema automatske blokade diferencijala. preko dva osigurača koji su ugrađeni u komandnu tablu. 10 elektrohidraulični razvodnici blokade diferencijala i pogona prednje vuče 4.U tom slučaju elektromagnet elektrohidraulične blokade diferencijala dobija električno napajanje. (12). 4. Isključivanje blokade diferencijala će se automatski obaviti.7 Korišćenje prekidača blokade diferencijala zadnjeg mosta Povratak na sadržaj 1. a samim tim i blokada diferencijala.6 Automatska blokada diferencijala (ABD) Povratak na sadržaj Automatska blokada diferencijala služi za pogon traktora (vuču i kretanje). (7) 4. jedinica za upravljanje 2. 2.9. koji je fiksiran i blokada diferencijala se isključuje. vodovi električnog signala 6. Kada obavljamo radove kod kojih je zadnji točak izložen većem proklizavanju. priključka (2) i diskova kočnica (10) koji su pričvršćeni za rebra zupčanika levog izvoda. od pokazivača ugla zakretanja točka (2). Odstupanjem prednjih točkova od pravolinijskog kretanja pod određenim uglom iz dela „A“ izliva se ulje i blokada diferencijala popušta. zupčanika za zatezanje (4). Ako se zadnji točkovi moraju na neko vreme razdvojiti. za ispravljanje njegovih funkcija a sastoji se od: hidrauličnog prekidača vratila sa dva zupčanika (razdelnika) (slika 42) kao i od dva modula rada (automatskog i prinudnog) sistema za elektrohidraulično upravljanje (slika 43) slika 43. membrane (5).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Prekidač vratila se sastoji od vratila koje povezuje rebra krsta diferencijala (12). odnosno iz njegovog hidrauličnog dela pod pritiskom usled nestanka ulja u radnom delu membrane „A“ pomeraju se zajedno sa zupčanicima za zatezanje (4) i diskovi kočnica (10) i oni se mogu zaglaviti u kućište međulamele (9) i površine oslonca. Prekidač blokade diferencijala se uključuje.9. elektrohidrauličnih razvodnika blokade diferencijala i pogona prednje vuče (3) i elektronskih vodova (5) sa priključcima. Sistem se napaja od elektronskog uređaja sa poklopca. davač signala automatskog pogona prednjeg mosta 11. zupčanika za popuštanje (6). kabel 9. prekidač prednjeg mosta Elektrohidraulični sistem zadnjeg mosta blokade diferencijala se sastoji od jedinice za upravljanje (1). pokazivač ugla zakretanja točka 3. prekidač blokade diferencijala 7. razdvaja prekidač blokade od slobodnog kretanja i povezuje sa potisnim kanalom. Na jedinici za upravljanje na levoj prednjoj strani kabine (1) nalazi se prekidač pogona prednjeg mosta (11) i signalna lampica za signaliziranje uključivanja prednjeg mosta. priključci 5. kojim se uključuje automatski pogon blokade diferencijala. ako se točkovi okrenuti pod određenim uglom. podelivši diferencijal (krst diferencijala levim poluvrationim zupčanikom). pomera se klip elektrohidrauličnog razvodnika. kućišta (9). onda prekidač (6) pritisne donji deo i drži u tom položaju.

razdeljivač pedale kočnice 22. poluga 15. zub za blokiranje 13. zavrtanj za podešavanje 10. Postoji mogućnost razdvajanja ako pomerimo polugu za razdvajanje pedala kočnica (21). ručica za pogon ventila kočnice 12. razdvajač 8. osovina 16. kuka 17. preko zupčanika za zatezanje (2). ručica 11. i na njemu se nalazi veća pogonska kočnica (prečnik 204 mm) Desni i levi diskovi kočnica (2) (slika 44) su pričvršćeni na rebra vratila zupčanika. rebrasto vratilo 4. Pogon kočnice je mehanički. Pogonska kočnica se sastoji od kućišta (1).Belarus 1221. sa dva zupčanika. pedala sa gumenom navlakom 21. 1.11 Parkirna (ručna) kočnica Povratak na sadržaj Slika 45.10 Radna kočnica Zadnji točak traktora ima dva zupčanika. ručica 13.držač 18. zupčanik za zatezanje 4. Obe kočnice mogu raditi nezavisno jedna od druge preko pedala kočnica (20) ili zavisno radi jednakog kočenja oba točka istovremeno. disk kočnice 3. kućište parkirne kočnice . suvog tipa. 2. Traktor je opremljen ručnom parkirnom kočnicom. 11 ručica 8. zupčanik za zatezanje 3. konusna podloška 15. zavrtanj 23. matica 10. čaura osigurača 4. kontra-matica 7. 1. ručica 20. zavrtanj 17. zavrtanj za podešavanje 14. kuglica 5. diskova sa paknama (kočione obloge) (2). opruga 2. diskova kočnice (5) i kućišta parkirne kočnice (18). zupčanika za zatezanje (3). opruga za zatezanje 18. viljuška 16. diskovi kočnica 6. nazubljeni oslonac 39 14. zavrtanj 6. opruga za zatezanje 5. Parkirna kočnica se stavlja u pogon preko ručice koja se nalazi na desnoj strani kabine (11) koja se fiksira povlačenjem na gore (12) a pri čemu se čuje karakterističan zvuk. kućište Slika 44. kontra-matica 7. Ako se pritisne pedala desne kočnice uključuje se kontrolna lampica kočnice. smanjenog prečnika (prečnik 178 mm) koja je pričvršćena za kućište kočnice sa desne strane. kuglica 9. Prilikom uključivanja parkirne kočnice krst blokade diferencijala se razdvaja od kućišta zadnjeg mosta na vratilu (3). viljuška 12. 19. Diskovi kočnica (5) (slika 45) su pričvrčćeni za rebrasto vratilo koje prolazi kroz otvor vratila pogonskog zupčanika (3) i povezan je sa blokadom zadnjeg mosta. kuglica (5) i od opruga za zatezanje (4).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. konusna podloška 9.

U kućištu zadnjeg mosta se nalaze dva zavrtnja (11) za podešavanje koja su povezana sa glavnim vratilom (6) i sa ručicama (4) i (5). kada je zategnuta lenta kočnice (16) i kada je opuštena lenta kočnice (18). Izlazno ozubljenje priključnog vratila je: . zupčanik vratila 27. planetarni zupčanik 24. zupčanik 23. posle okretanja vratila (3).69 obrtaja/m pređenog puta.6-to rebrasto. 540 min-1 . Nazubljeni oslonac vratila (10) sa promenjivim 6 rebrastim (540 min-1) odnosno 21 rebrastim (1000 min-1) izlaznim vratilom se nalazi u unutrašnjem otvoru vratila (20). Planetarni urađaj priključnog vratila se nalazi u zadnjem mostu i sastoji se od zupčanika vratila (26). podloška 19.9R38). U tom slučaju bubanj prekidača (17) i centralni zupčanici (24) su zaustavljeni. zadnji poklopac zupčanika 16. 1. zupčanika (22). Držač planetarnog zupčanika (25) je napravljen izjedna i obezbeđuje oslobađanje kočenja trakaste kočnice zajedno sa priključnim vratilom i lentom kočnice. bubanj kočnice 13. 18 lenta kočnice 22. Centralni zupčanik (24) je preko rebara povezan sa bubnjem prekidača (17) koji preko lente kočnice (16) obezbeđuje prenos snage. priključno vratilo 21. držač hidraulični radni cilindar ekscentrično vratilo ručica pogonska ručica podloška za oslonac zavrtanj za pričvršćivanje nazubljenog oslonca vratila 9. 5. 2. centralni zupčanik 25. zavrtanj za podešavanje 17. Snaga se prenosi preko ozubljenja izlaznog vratila koji pri 540 min-1 ima 60 kW. Priključno vratilo je isključeno kada je lenta kočnice zategnuta (18) i kada je lenta kočnice (16) opuštena. bubanj prekidača 12. 40 . 8. Odstupanje koje dolazi od zupčanika (22) preko planetarnog zupčanika (23) i zaustavljenog centralnog zupčanika (24) prelazi sa držača planetarnog zupčanika (25) i na priključno vratilo. vratilo 15. Snaga zadnjeg priključnog vratila se prenosi preko priključka vratila (27) (slika 46) gde se u zavisnosti od broja obrtaja kolenastog vratila. tri komada planetarnih zupčanika (23) i centralnog zupčanika (24). u slučaju veličine pneumatika 16. Na vratilu pokretnog dela. dobija broj obrtaja zadnjeg priključnog vratila. podloška promenjivog nazubljenog oslonca vratila 10. Priključno vratilo je u pogonu. 3. prekidač pogona vratila Pogon u odnosu na pređeni put se obavlja preko prekidača vratila (27) i preko vratila planetarnog uređaja (26) na zupčaniku uređaja za prenos brzine obrtaja. Priključno vratilo se okreće u smeru kazaljke na satu. zavrtanj za pričvršćivanje 20.Belarus 1221. 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. vratilo planetarnih 14. Pogon priključnog vratila je mehanički.12 Zadnje priključno vratilo Zadnji most raspolaže nezavisnim priključnim vratilom sa dve brzine srazmerno broju obrtaja (540 i 1000 obrtaja u minuti) i u zavisnosti od pređenog puta (3. 7. preko koje se namešta zazor.21-dno rebrasto na 1000 min-1 Slika 46. držač planetarnog zupčanika 26. a preko unutrašnjeg menjača. promenjivi nazubljeni oslonac vratila 11. lente za kočenje (3) nalazi se ekscentrična ručica (5). pri 1000 min-1 90 kW. U tom slučaju nazubljeni oslonac vratila (10) je zaustavljen.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. tanjirić 14. obod 28. zavrtanj 17. Glavne cevi za ulje (6) povezuju ventil (2) sa radnim cilindrom (7). cevi za ulje radnog cilindra priključnog vratila 7. elektro-hidraulični razvodnik prednjeg pogona 5. radni cilindar (7). cev za ispuštanje ulja 6. planetarni uređaj 10. 1. ležaj 11. pogonska frikciona lamela 15. kućište 5. pogonjena viljuška 29. štift 24.64 ± 2mm. držač 13. 20. podloška za zazor 12.Priključno vratilo isključeno: donji bočni položaj Pravilno podešeno priključno vratilo mora imati po skali „A“ sledeće vrednosti: .Belarus 1221. (5) i (6). radni cilindar 8.12. kućište 2. ručica Slika 47 2. klin 41 .priključno vratilo isključeno 4. ručica Cev za ulje visokog pritiska (3) povezuje pogonski ventil (2) sa glavnim ventilom prednjeg mosta.1 Pogon zadnjeg priključnog vratila Zadnje priključno vratilo je sa hidrauličnim uređajem za upravljanje (slika 47). zupčanik poluosovine 4. ležaj 21.41 ± 2 mm. 25. radni zupčanik 26. matica Slika 48.13 Prednji pogonski most Povratak na sadržaj Prednji pogonski most služi za prenos obrtnog momenta na prednje točkove traktora i sastoji se od glavnog pogona i od pogona diferencijala i točka. rascepka 22. cevi za ulje 4.priključno vratilo uključeno . 23. vratilo 16. pogonjena frikciona lamela 7. 1. poklopac 3.Priključno vratilo uključeno: gornji bočni položaj . 18. čiji su delovi: pogonski ventil (2) sa ručicom (1). pogonjeni zupčanici 6. Ručica (1) ima dva položaja: . semering 27. 9. poluga klipa 9. pogonski ventil 3. vratilo planetarnog uređaja 8. koji se priključuje preko ručice (9) na pogonsku ručicu (6) (slika 46) i cevi za ulje (3). 19.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Glavni pogon je preko spiralno nazubljenog konusno tanjirastog para, koji se sastoji od pogonskog zupčanika (16) i gonjenog zupčanika (5) koji je pričvršćen na kućište diferencijala (4). Diferencijal prednjeg mosta se blokira sam i raspolaže većim trenjem. Diferencijal prednjeg mosta se sastoji od kućišta (4) i (9) koje je spojeno zavrtnjima, dva para planetarnih zupčanika koji su slobodno postavljeni (8), zupčanika poluvratila (3), čašice(13) i od frikcionih lamela (pogonske (14) i gonjene (6)). U rebraste otvore zupčanika poluvratila (3) je smešten dupli zglob sa gonjenom viljuškom (24) i priključno vratilo (25). Diferencijal automatski povezuje dva poluovratila i isključuje proklizavanje bilo koja od dva prednja točka. Raspodela se izvodi uključivanjem pogona prednjeg mosta, prilikom čega se sile koje nastaju pokretanjem planetarnog zupčanika poluvratila (7), frikcionih lamela (6,14), a koje se poklapaju sa pravcem vratila, zatvaraju se na kućištu diferencijala (4) i (9), dok se oba zupčanika poluvratila (3) se zatvaraju pod pritiskom trenja. U otvoru kućišta (1) i poklopca (2) je zavrtanj preko kojeg se podešava razmak traga točkova, i time se sprečava pomeranje vratila. Klin (29) i štift (28) sprečava pomeranje ugla i pravca vratila u kućištu. 4.13.1 Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogon zadnjeg izvoda prednjeg mosta (slika 49) služi za prenos obrtnog momenta sa diferencijala prednjeg mosta, u slučaju pomeranja skretanja prednjih točkova. 1. prirubnica 2. držač planetarnog uređaja 3. planetarni zupčanici 4, 7. gonjeni zupčanici 5. kućište 6, 11,18 ležaj 8, 10 podloška za zazor 9, 15 vratilo 12. kuglasti zglob 13. držač 14. vratilo 16. čaura za podešavanje 17. matica 19. poklopac Slika 49.

20. zavrtanj za podešavanje 21. kontrolni zavrtanj

22. zavrtanj za punjenje 23.prostor za podmazivanje

Pogonski uređaj se sastoji od jednakih kuglastih zglobova, cilindra, planetarnog uređaja, rascepki, i ručica za osiguranje prednjih točkova. Gonjeni zupčanici (4) dobijaju pogon sa glavnog zupčanik (sunce) planetarnog prenosnika. Držač planetarnog prenosnika (2), je pričvršćen na kućište, a smešten je u otvore poklopca (19) i čaure za podešavanje. Vezu vratila (9) i (15) obezbeđuju ležajevi (11), zavrtanj za podešavanje (20), kao i otvori koji se nalaze u kućištu (5) i na držaču (13). Punjenje ili dodatno punjenje uljem za podmazivanje se obavlja preko zavrtnja za punjenje. (22). 4.13.2 Pogonski uređaj prednjeg mosta
Povratak na sadržaj

Pogonski uređaj prednjeg mosta obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Prednji most se uključuje preko hidraulično upravljane frikcione spojnice (2) (slika 50) koji je pričvršćen zajedno sa gonjenim zupčanikom na pogonsko vratilo (4) u menjaču. 1. pogonski zupčanici 4. vratilo 7. prekidač 2. frikciona spojnica 5. ozubljena čaura 3. bubanj 6. podizač

42

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje
Povratak na sadržaj

4.13.3 Elektro-hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta

Elektro–hidraulični sistem za pogon prednjeg mosta se sastoji od: upravljačke jedinice (1), automatskog davača signala pogona (9), elekrtičnih vodova koji su smešteni na gornjem poklopcu menjača i vezani sklopkama (4) kao i od elektro-hidrauličnog razvodnika pogona prednjeg mosta (10). Sistem dobija napon sa elektronskog uređaja na krovu preko dva osigurača koji se nalaze na komandnoj tabli. Slika 51. Korišćenje prekidača prednjeg mosta (11). 1. Ako prilikom kretanja napred dođe do proklizavanja prednjih točkova, pritisnite gornji deo prekidača (11) i na taj način ćete uključiti automatski pogon prednjeg mosta. U tom slučaju automatski pogon zavisi od automatskog davača signala proklizavanja točkova (9). Davač signala (9) zatvara dodirivače u slučaju proklizavanja 3-5% i napaja magnet elektro-hidrauličnog razvodnika. U slučaju smanjivanja proklizavanja pokazivač (9) prekida dodirivače i ovim se isključuje elektromagnet, a prema tome i pogon prednjeg mosta. 2. Ako treba raditi sa pogonom i napred i nazad, onda pritisnite donji deo prekidača (11). Ako želite da isključite pogon prednjeg mosta stavite prekidač (11) u srednji položaj. Pažnja! 1. Prilikom kretanja unazad ne sme se uključiti automatski pogon prednjeg mosta, već je bolje isključiti prinudni pogon. Prinudni pogon prednjeg mosta koristite samo kratko da biste savladali prepreku i pri kretanju unazad. 2. Ako se krećete po tvrdom putu obavezno isključite pogon prednjeg mosta da biste sprečili habanje pogonskih delova.

4.14 Kardansko vratilo

Povratak na sadržaj

Kardansko vratilo obezbeđuje prenos obrtnog momenta sa menjača na prednji most. Kardansko vratilo se sastoji od cevi (2) i kugličnih ležajeva (6), zglobova kardanskog krsta (1) i (3). Prstenove kugličnih ležajeva fiksira prstenasti osigurač (7), a ležaj krsta sa čeonim punjenjem (4) je oslonjen na semering. Kardansko vratilo se posle sastavljanja dinamički uravnotežava. Od namotavanja biljaka u toku rada štiti kardanska obloga. Slika 52. 1, 3. kardanski zglobovi 5. semering 2. kardanska cev 6. kuglični ležajevi 4. čeono punjenje 7. prsten oslonac

4.15 Hidraulični podizni uređaj

Povratak na sadržaj

Hidraulični podizni uređaj služi za osiguravanje i nivelaciju uređaja koji se priključuju na zadnji deo traktora, delimično priključenih uređaja, poljoprivrednih mašina i oruđa kao i za bezbedan rad. Traktor se može proizvesti sa dva tipa hidrauličnog podiznog mehanizma: - sa jednim hidrocilindrom tipa Ц prečnika 125x 200 mm. - sa dva hidrocilindra prečnika 80 x 220 mm.
43

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Delovi hidrauličnog sistema (slika 53) su: zupčasta uljna pumpa (1), razvodnik (2), radni cilindar (8), hidraulično kućište napravljeno izjedna koje služi za hidrauliku „posebnih agregata“ i koje ima funkciju rezervoara za ulje, regulator snage (5) cilindra 80 x 200 mm (ako je ugrađen), cevi i upravljačkih jedinica. 1. pumpa za ulje 2. razvodnik Slika 53. 3. rezervoar za ulje (kućište agregata) 4. desne sklopke 5. regulator snage 6. krivaja sa kugličnim zglobom 7. ručica za regulisanje položaja / kombinovanog modula rada 8. radni cilindar 9. prekidač davača/primaoca signala 10. razvodnik davača signala 11. poluga 12. prekidač regulatora snage 13. glava za otpuštanje sistema 14. desne zadnje sklopke A poluga na strani usisavanja Б, Г cevi pod visokim naponom 15. leve zadnje sklopke Б, E cevi potiskivača Д kanal upravljača Za automatsko podešavanje dubine obrade zemljišta traktor je opremljen mehaničkim razvodnikom davača signala položaja i snage (10) koji je u mehaničkoj vezi sa regulatorom snage i davačem signala. Automatski sistem za regulaciju omogućava sledeće vrste regulacije: -regulacija snage -kombinovana regulacija (mesta i snage) -regulacija mesta -regulacija u podignutom položaju ( u vazduhu) 4.15.1 Hidraulična pumpa
Povratak na sadržaj

Smer kretanja zupčaste hidraulične pumpe (1) se poklapa sa smerom kretanja kazaljki sata (ako se posmatra iz pravca kretanja). Rezervoar hidraulične pumpe (3) je pričvršćen na kućište agregata i pokreće ga motor preko zupčanika. Kapacitet pumpe je 56 l/min na 2100 min-1 kolenastog vratila motora. Ručica za upravljanje pumpom ima dva položaja (vidi 3. poglavlje: Uređaj za upravljanje): -pumpa uključena -pumpa isključena Povratak na sadržaj 4.15.2 Razvodnik (hidrauličnog ulja) Razvodnik je i klipni i ventilni a pričvršćen je za kućište rezervoara. Razvodnik služi za obavljanje sledećih funkcija: -za usmeravanje radne tečnosti koja dolazi iz uljne pumpe (1) u radni cilindar (8) -za automatsko propuštanje radne tečnosti bez pritiska u rezervoar za ulje nakon završetka rada. -za održavanje podignutog oruđa ili zadržavanje poljoprivrednih mašina u određenom položaju. Razvodnik (slika 54) čine: dva klipa (1), propusni ventil (11), sigurnosni ventil (13) i drugi delovi. Svaki klip (ili neki od njih) raspolaže mehanizmom za vraćanje u položaj „neutralan“ i u slučaju fiksiranog položaja („podizanje“/“spuštanje“). U toku rada motora vraćanje klipova u položaj „neutralan“ obavlja se ručno. Da bi se sprečilo preopterećivanje hidrauličnog sistema mehanizam je opremljen sigurnosnim ventilom (1) i zavrtnjem za podešavanje (14). U propusnom ventilu (11) je smeštena blokada ventila osigurana oprugom (1), koja osigurava rad hidrauličnog razvodnika u automatskom modulu regulacije. Hidraulični razvodnik koji raspolaže posebnim radnim cilindrom za podizanje tipa P80-3/4-222-3Г je pričvršćen vođenim ventilom za vraćanje (hidrauličnom blokadom) koja obezbeđuje punjenje razvodnika i održavanje oruđa u položaju „neutralan“.
44

razdelni ventil (7). donji poklopac 10. 8.) je klipni sa dva pogona.). 4. klip 17.5 Radni cilindar Povratak na sadržaj Radni cilindar (8) (slika 53.) nalazi se ventil (8). ventil 7. sigurnosni ventil 14. zavrtnja (11) i ručice za regulaciju (11) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom razvodnika (10). propusni ventil 12. gornji poklopac 4. razdelni ventil 9. 45 . 15. kuglice 14. čaura 10. poklopac 16. nepovratni ventil 2. klip 11.Klip (13) (slika 55) preko matice (12). 11. čaura 5. opruga ventila 8. kućište Slika 55.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. pilot ventil 3. pričvršćivač 17. kapica 16. ležaj ventila 6. Regulator hidraulike radi i u automatskom i ručnom modulu upravljanja.4 Regulator snage Povratak na sadržaj Regulator snage (slika 55) je hidraulični razvodnik u čijem kućištu u otvoru čaure se nalazi pokretljiva čaura (14) i pokretljivi klip (13). 2. čaura za fiksiranje 3. prstenasti oslonac 6. zavrtnja i preko kugličnih zglobova (6) (slika 53) dolazi u kontakt sa ručicom upravljača (7). podupirač 4. Čaura (4) preko matice (6). točkić za regulisanje korekcije brzine kojim upravlja pilot ventil (2) sa nepovratnim ventilom (1). zavrtanj za podešavanje 15. opruga 13. opruga za fiksiranje 18. 1. Glavni radni cilindar smešten je na izliveni poklopac zadnjeg mosta. matica 7.15.Belarus 1221. kućište 9. 12. točkić za regulaciju korekcije brzine 4. U kućištu (17) (slika 55.15. blokada ventila pomoću opruge 13. zavrtanj 5. Na spoljnjem kraju zavrtnja (11) nalazi se prekidač ragulatora snage (12) (slika 53. prečnika 125 mm i 200 mm horizontalni (izmešteni radni cilindar). opruga klipa Slika 54.

) je mehanički i služi za razvođenje signala položaja i snage. oslonac za regulaciju 11. za koji je pričvršćen promenjivi filter sa papirnim uloškom. ručica razvodnika 4.7 Razvodnik davača signala Povratak na sadržaj Razvodnik davača signala (10) (slika 53. kućište 3.) koja je smeštena na desnoj strani kabine. lamelasta opruga davača signala regulacije sile 18.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. podizač sa dve ručice regulacije 14. zupčanik za regulaciju korekcije brzine 23.) i (8) (slika 57. razvodnik davača signala 2. poluga za izjednačavanje 8. ručica za modus rada 13. poluga za regulaciju položaja 5. pumpa za ulje sa ručicom za pogon i upravljanje.) ručice za regulaciju položaja (1) i snage (8) koje su povezane sa polugom za izjednačavanje (4) i rebrastog vratila (5). poluga 3.Belarus 1221. prekidač razvodnika 9. na komandnoj tabli preko ’’bowden’’ namotaja. ručica 7. ručica za regulisanje položaja 5. unutrašnja ručica 6. 1. Slika 56.15.15. ručica za regulisanje snage Slika 57. poluga 7. a sastoji se od kućišta (6) (slika 56. ručica razvodnika 8.6 Rezervoar za ulje i filter za ulje Rezervoar za ulje (3) (slika 53. matica 16. 4. Rezervoar se zatvara poklopcem sa gornje strane. 19 ručice razvodnika 20. regulator Slika 57. poluga za regulaciju 22. spiralna opruga davača signala regulacije sile 17. 1. ’’bodwen’’ namotaj 15. Pomeranje unutrašnje ručice (2) se odvija pomoću ručice (3) na orebrenom vratilu (5) i preko pogonske ručice (6) (slika 57. 46 . davač signala 6. rebrasto vratilo 2. ručica za pogon regulacije 12.) i filter za ulje služe za čuvanje radne tečnosti zadnjeg podiznog mehanizma i upravljača. ručica za upravljanje 10. Na filter za ulje je pričvršćen razvodnik sa ručicom za upravljanje. odvojeni radni cilindar 21. poklopac 4. Razvodnik davača signala se nalazi na poklopcu zadnjeg mosta.

4. Rezervoar za ulje (5) je isti i za hidraulični sistem traktora. spiralne opruge (16) i on je u kinematskoj vezi sa gornjom polugom zadnjeg podiznog mehanizma traktora. U položaju „podizanje“ i „prinudno spuštanje“ položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) (slika 55) obezbeđuje zatvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54). Ventil razdelnika (7) je sa profilom čaure (14) otvoren (slika 55). ako je klip (13) (slika 55) u neutralnom položaju i ulje iz pumpe se vraća u rezervoar preko razvodnika. 14. Razvodnik usmerava ulje na zadnje i bočne izvodne sklopke (4. dva hidraulična radna cilindra (2) koja obezbeđuju zakretanje. Ulje se vraća u položaju „plivajući’’ i „neutralni’’ prenos preko propusnog ventila regulatora (11) (slika 54). Rotaciona pumpa: NS-16 pumpa zupčanika. Klip u automatskom pogonu (13) (slika 55) se vraća u neutralan položaj u zavisnosti od modula regulacije. a u odnosu na odgovarajuće dejstvo davača signala na čauru (14). ili potpuno (u zavisnosti od podešenosti točkića regulatora korekcije brzine (3) (slika 55)) i dovodi do zatvaranja propusnog ventila razvodnika (11) (54) i do korekcije „podizanje“ dolazi kada ulje preko oba ventila za vraćanje (1) i (8) (slika 55) dospe iz pumpe za ulje u prostor za „podizanje“ radnog cilindra. Ulje dolazi u prostor hidrauličnog cilindra za „podizanje“ i „prinudno spuštanje“.9 Pogon hidrauličnog sistema Povratak na sadržaj Pumpa (1) (slika 53. smer obrta. (20) (slika 57) u modulu upravljanja. regulatorom (5). a oba prostora radnog cilindra su povezana sa spuštanjem preko regulatora.a radno oruđe se zadržava u datom položaju. U tom slučaju ručica za upravljanje određuje položaj čaure regulatora sile (14) (slika 55). Delovi hidrauličnog upravljača (slika 58) regulacioni razvodnik (1). Klip (13) se pod uticajem odgovarajućeg signala koji dolazi od davača (slika 55) pomera iz položaja „neutralan“ fiksiranog čaurom (14) i ručicom (15) u stranu. armature.Belarus 1221. U drugom slučaju pomeranjem klipa (13) (slika 55) iz prostora za „podizanje“ radnog cilindra dolazi do vraćanja potrebne količine ulja i na taj način se vrši korekcija „spuštanje“. dužina -200 mm. 14-2 ili SUB 160-140. Položaj čaure se reguliše ručicom (5) (slika 57). napojna pumpa (3) koju pokreće motor i hidraulične cevi. kao i ventilom za vraćanje (8) (slika 55) zatvara. 13. koji se sastoji od lamelaste opruge (17). Preko ručice (7) ili (5) (slika 53) odvija se pogon radnog cilindra zadnjeg podiznog mehanizma (8) (slika 53).15. U tom slučaju zatvara se podizni deo cilindra preko ventila razvodnika za regulaciju (7) i sa ventilom za vraćanje (8). Prečnik radnog cilindra -50 mm.16 Hidrostatički upravljač Povratak na sadržaj Hidrostatički upravljač služi za upravljanje zakretanjem točka i za smanjenje potrebne snage kojom se deluje na volan prilikom skretanja.15.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4.) je povezana sa rezervoarom (3) preko usisne cevi „A“ a potisne cevi „Б“ i „E“ sa razvodnikom (2). Pomeranje klipa (13) (slika 55) može biti delimično. levo Stalni kapacitet pumpe: 14-16 cm3/obrtaj. dok se podizni deo radnog cilindra sa klipom (13). signal položaja i sile se dalje prenosi na regulator (23) preko razvodnika davača signala (8). a ulje se iz drugog prostora radnog cilindra vraća preko regulatora za ulje. Pomeranje davača. Položaj čaure (14) u odnosu na kućište (17) „neutralni prenos“ obezbeđuje otvaranje propusnog ventila razvodnika (11) (slika 54) i vraćanje ulja iz pumpe u rezervoar.8 Davači signala automatske regulacije Davač signala položaja je vratilo skretanja zadnjeg podiznog mehanizma (12) (slika 57) je elastični element sa dva pogona. 4.200-1 Podešena vrednost pritiska protiv udarnog ventila je: 200 Mpa. Propusni ventil razvodnika (11) (slika 54) je otvoren.40° u četiri fiksna položaja -visina: 100 mm unutar zone regulacije 47 . 15). Pritisak sigurnosnog ventila: 14 Mpa Pumpa za doziranje: OSPS 160 ON 150-1168 ili LAGC160-20. Granične vrednosti podešavanja volana: -ugao nagiba 25º .

2 Hidraulični radni cilindri mehanizma za upravljanje Povratak na sadržaj Dva hidraulična radna cilindra koja su smeštena na prednjem mostu (2) (slika 58) obezbeđuju manevrisanje traktorom zakretanjem prednjih upravljačkih točkova. dok je pumpa za napajanje (3) pričvršćena na motor. sigurnosnog ventila (6) i dva ventila za sprečavanje nastanka vakuma (8). Na držaču kućišta i u glavi poluge radnog cilindra se nalaze kuglasti zglobovi. koji se povremeno moraju podmazivati. a ventil za sprečavanje udara u toku rada. Sigurnosni ventil (6) održava maksimalni pritisak u potisnoj grani na 140-150 kp/cm2. razvodnika II. dva ventila za sprečavanje udara (7). čaure (5) i ventila (3) koji je pričvršćen rebrima na upravljački stub zadnjeg dela vratila. Hidraulični radni cilindri (2) koji obezbeđuju zadretanje prednjeg mosta su na prednjem delu traktora. a kućišta radnih cilindara su povezana sa kućištem prednjeg mosta na kome su otvori potrebni za smeštanje vratila. povratnog ventila (9). Razvodnik je sastavljen od kućišta (10). 4.16. 4. Slika 59.16.3 Regulacioni razvodnik Povratak na sadržaj Regulacioni razvodnik (slika 59) se sastoji od pokretne grupe I. 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 58. 48 . Regulacioni razvodnik (1) je preko cevi povezan sa radnim cilindrima (2). napojnom pumpom (3) i sa rezervoarom hidrauličnog ulja (5). U slučaju zakretanja volana pomera se regulacioni ventil obezbeđujući na taj način protok određene količine ulja u radne cilindre srazmerno uglu zakretanja volana. Poluge radnih cilindara se spajaju preko kuglastih zglobova sa kućištem pogonskog mehanizma prednjih točkova. Herotorska pokretna grupa se sastoji od jednog uspravnog dela (1) koji je pričvršćen za kućište i od pokretnog dela (2) koji je prikčvršćen za ventil preko pogonskog vratila.1 Mehanizam hidrauličnog upravljača i pogon Regulacioni razvodnik (1) (heterotoričnog tipa) pričvršćen je na držač glavnog stuba upravljača. Podešena vrednost pritiska koje obezbeđuju ventili za sprečavanje udara je 200-210 kp/cm2. Ventil za sprečavanje vakuma (8) obezbeđuje protok predviđene količine radne tečnosti u radni cilindar u slučaju havarije.Belarus 1221.16. Prilikom pravolinijskog kretanja prostore radnih cilindara zatvara regulacioni ventil i ulje se od napojne pumpe preko razvodnika blokade diferencijala vraća u rezervoar hidrauličnog ulja. Ventili za sprečavanje udara (7) ograničavaju potisak u cevima radnog cilindra u slučaju opterećenja.

cevi 10.17 Vazdušni kočioni sistem Traktor je opremljen dvokružnim vazdušnim kočionim sistemom. 87. prekidač elektronskog brisača stakala 18.18 Šema sistema elektroinstalacija 1. prekidač prednjeg radnog svetla 29. merač pritiska 5. odnosno manometar za merenje pritiska (4) na komandnoj tabli i crvena lampica koja se nalazi među kontrolnim lampicama (12). БП. A od kočionog ventila vazduh preko cevi sklopke vazdušne kočnice (8) dolazi do glave sklopke (7). desni prednji far 13. prednje levo svetlo 24. kontrolne lampice 36. davač signala hidrostatičnog upravljačkog uređaja . ventil za odvajanje vazduha 4.51.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 4. davač signala merača pritiska 11. kontrolna lampica 13. desno prednje radno svetlo 32. kao i za bilo koju drugu svrhu gde je potrebna snaga komprimovanog vazduha.52.79.59. rezervoar vazduha 7. generator 14. desno prednje osvetljenje 17. 40. davač signala havarijske temperature tečnosti za hlađenje 12. pokazivač gabarita vozila 49 Povratak na sadržaj 27.57. Sistem vazduh dobija iz usisnih cevi za paljenje motora. zvučnici 21. oduška 6. prednji far 5.69. prekidač pokazivača gabarita vozila 30. davač signala zaprljanosti vazdušnog filtera 8. Pneumatski sistem se može koristiti i za podešavanje vazdušnog pritiska u pneumaticima. БП-1 оsigurač 34. koji omogućava kočenje prikolice i drugih pneumatskih mašina. prekidač zadnjeg radnog svetla 28.31. zvučni signal 9. 4. davač signala za havarijski pritisak ulja za podmazivanje motora 16.davač signala temperature rashladne tečnosti 6. 1. davač signala temperature ulja u sistemu za podmazivanje motora 11. elektromotor grejanja u kabini 26. brisači stakala 19. osigurači radio prijemnika 20. regulator pritiska 3. Oduška (5) služi za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh. davač signala pada pritiska 12. svetlo u kabini 37. cev sklopke vazdušne kočnice 9. Za kontrolu pritiska vazduha u sistemu.Belarus 1221.10. u vazdušni kočioni sistem je ugrađen davač signala pritiska (10). prednji far 2. prekidač grejanja u kabini 25. kompresor 2. relej blokade parkirne kočnice 33. radio prijemnik (ako je ugrađen) 22. dodatni otpor 23.15.93 spojevi kablova 7. Komprimovani vazduh prolazi kroz cevi (9) iz rezervoara za vazduh do kočionog ventila (13). starter 3. tečnosti za hladan start 4. glava sklopke 8. U kompresoru (1) se odvija sabijanje vazduha. U regulatoru pritiska (2) se podešava pritisak vazduha u pneumaticima kao i podešavanje pritiska ventila za odvajanje vazduha (3) koji omogućuje priključivanje nekih uređaja kojima je potreban vazduh. i tako komprimovan vazduh dospeva u rezervoar (6) preko potrebnog regulatora pritiska (2) koji održava pritisak vazduha u rezervoaru.89. kočioni ventil Slika 60.3 osigurač 35.

osigurač 12. osvetljenje registarskih tablica 73.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 38. zumer 46. signalna lampica blokade diferencijala svetlo Ж plava roza К narandžasta žuta crvena 14. brzinomer 50. 77 akumulator 74. levo zadnje radno svetlo 80. prekidač blokade startera 61. relej za zagrevanje pre starta 83. priključak za prikolicu 71. glavni prekidač 66. dodatni otpor 47. uređaj za merenje pritiska ulja u motoru 42. prekidač grejača pre startovanja 64. prekidač stop svetla Oznake instalacija po bojama Б bela Г svetlo plava З zelena Р roza Ч crna О narandžasta 54.Belarus 1221. uređaj za merenje pritiska vazduha 44. elektromagnet razvodnika prednjeg mosta 9.7. viseći osigurač 8 A 11. prekidač mase 63. prekidač automatskog uključivanja prednjeg mosta Ф З Ч ljubičasta Г zelena crna Р О 6. relej razdelnika grejanja 84. БП-2 osigurač 41.8. uređaj za signalizaciju nivoa goriva 82. relej paljenja 86. perač prozora 56. prekidač prednjeg mosta sa tri položaja С Кч siva smeđa Natpisi koji se nalaze na šemi elektroinstalacija: 1. elektromagnet razvodnika blokade diferencijala zadnjeg mosta 5. 12/24 V prekidač Ж К Ф žuta crvena ljubičasta С Кч siva smeđa 75. relej prekiča prednjeg mosta 15. prekidač havarijske signalizacije 67.2. 49. zadnji perač stakla 72. uređaj za merenje pritiska ulja u prenosu 45. uređaj za merenje tečnosti za hlađenje u motoru 43.16 diode 17. davač signala pritiska ulja u menjaču 53. prekidač perača prozora 65. jedinica za lako zapaljivu tečnost 91. signalna lampica prednjeg mosta 13. levo zadnje svetlo 76. kontrolna lampica za grejače pre startovanja 48. relej prekidača blokade diferencijala 18. prekidač blokade diferencijal sa tri položaja 19. desno zadnje radno svetlo 68. 92 davači signala brzine kretanja traktora 95. desno zadnje svetlo 70. prekidač havarijske lampice parkirne kočnice 55. blokada diferencijala i upravljačka jedinica pogona prednjeg mosta 50 . prekidač startera 60. relej razdelnika paljenja 85. davač signala broja obrtaja motora 4. davač signala nivoa goriva 62. voltmetar 81. priključak za prenosivo svetlo 78.19 Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog mehanizma prednjeg mosta Povratak na sadržaj 1. komandna tabla 2. davač signala havarijskog pritiska u vazdušnom kočionom sistemu 39. relej blokade pokazivača pravca 90. spojevi kablova 3 prekidač blokade diferencijala 4.

Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacije 4.18 51 .

traktor će raditi pouzdano i dugo. 3.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Šema elektroinstalacija blokade diferencijala zadnjeg mosta i upravljačkog uređaja prednjeg mosta: 4. Rad pod opterećenjem dovodi do preteranog habanja pokretnih delova motora.9R24 (345-510) Zadnji točkovi: 18. 52 . Nagli pad broja obrtaja.4R38 (467-829) Razmak traga prednjih točkova: 1545-2265 mm Razmak traga zadnjih točkova: 1600-2440 mm Povratak na sadržaj 5.20 Vrednosti razmaka pneumatika i traga Prednji točkovi: 14. 4. dimljenje motora i ne reagovanje motora na dotok goriva su znaci preopterećenosti motora. Pravilan izbor stepena prenosa za svake konkretne uslove rada. Nemojte preopterećivati motor i ne dozvolite dimljenje motora i pad broja obrtaja. Za vreme 30 časovne razrade obavezno je pridržavati se sledećih mera bezbednosti: 1.Belarus 1221. kao i na vek trajanja. Uputstvo za rad 5. daje ekonomičnu potrošnju goriva i smanjuje habanje delova. rad sistema za podmazivanje. napajanje i hlađenje. Proverite zategnutost spojeva i zategnite po potrebi. Rad traktora na suviše malom stepenu prenosa sa malim opterećenjem pri velikim brojem obrtaja motora dovodi do povećane potrošnje goriva.1 Razrada traktora Povratak na sadržaj Važno! Prvih 30 sati rada traktora veoma utiče na parametre rada traktora. 2. Kontrolišite nivo ulja i tečnosti. Pod uslovom pravilnog postupka razrade i vršenja servisnih operacija u predviđenom roku. Pratite stalno kontrolne uređaje.

ako je potrebno zategnite ih. 5. Ostavite motor da radi 23 minuta na praznom hodu pre nego što ga opteretite. 7. uverite se u to. zavrnite radilicu starterom u trajanju od 10 sekundi bez dotoka goriva. • Zamenite ulje u karteru motora. Isključite spojnicu. shvataju važnost čistoće goriva i uređaja za manipulaciju sa gorivom. da se svi štitnici nalaze na svojim mestima! 5. da su svi koji rade sa traktorom ili ga održavaju. • Proverite spojeve i. • Proverite i podesite pritisak vazduha u pneumaticima. treba sprovesti sledeće radnje: • Proverite zategnutost zavrtnjeva za pričvršćivanje glave cilindara. 5. 4. 3. • Izlijte talog iz filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva. • Proverite i. • Napunite sve rezervoare koji se pune.Belarus 1221. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu maksimalnog ili minimalnog broja obrtaja motora. Postavite ručicu za uključivanje priključnog vratila u položaj „isključen“ Uključite glavni prekidač (masa) Postavite ručicu za dotok goriva u srednji položaj. ako u sistemu za hlađenje nema tečnosti! Važno! Vaš traktor je opremljen motorom sa turbokompresorom. Važno! Zabranjeno je startovanje motora. da bi se obezbedilo podmazivanje ležaja turbokompresora. 6. Važno! Startovanje motora i sve operacije kontrole uređaja radite samo dok ste na sedištu za rukovaoca. 53 . Proverite nivo ulja u karteru motora i tečnosti za hlađenje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Uverite se da je poluga za izbor stepena prenosa u neutralnom položaju. pre startovanja motora.3 Startovanje motora na normalnoj temperaturi Povratak na sadržaj Napunite gorivom sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom da biste uklonili vazduh. • Proverite zazore između ventila i klackalica i ako je to potrebno podesite ih. Upozorenje! Da bi izbegli povrede. • Očistite rotor centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača. Upozorenje! Nikada ne radite sa traktorom u zatvorenom prostoru! 1. Povratak na sadržaj Važno! Uverite se u to. na početku rada ili posle dužeg čuvanja. • Pregledajte akumulator. 2. Pri startovanju motora.2Priprema traktora za rad Da bi traktor bio spreman za rad. 6. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. Kao garancija pravilnog rada frikcionih delova spojnice u procesu razrade češće i polako uključuje spojnicu. Pravilno sprovodite svakodnevno održavanje u skladu sa preporukama koje su izložene u ovom uputstvu. • Podmažite traktor prema šemi za podmazivanje. Veliki broj obrtaja turbokompresora zahtevaju podmazivanje pri startovanju motora. Izbegavajte duži rad traktora bez opterećenja u režimu nepromenjenog broja obrtaja motora. • Proverite zategnutost pogonskog remena generatora. ako je neophodno podesite uvlačenje (traga–zatura) prednjih točkova. 8.

54 . 1. pritisak ulja u motoru i menjaču. Proverite nivo ulja u karteru motora. Ako se 6. uređaja.Belarus 1221. isključite grejač i postignite 9. Uključite glavni prekidač (masa) stabilizovao. Isključite spojnicu. Postavite ručicu za dotok goriva u srednji 1000 min-1 do stabilizacije pritiska ulja u radnom opsegu.3763) 3.5 Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora Povratak na sadržaj Napomena: Cirkulacioni grejač tečnosti za hlađenje motora koristi se za sisteme hlađenja koji su napunjeni antifrizom. relej (16. 10. ne gurajte i ne vucite traktor sajlom pri startovanju. ali maksimalno 15 sekundi. ali ne duže od 15 sekundi. Kada se motor pokrenuo i broj obrtaja vratila u položa „isključeno“. Zakočite traktor parkirnom kočnicom. drugo startovanje ponovite za 30-40 sekundi.377) 6.720. zadržavajte ga u tom položaju do paljenja 5. Postavite ručicu za upravljanje priključnog 12. blok razvodnika (ANP-BP-60) 5. 2. Ako se motor ni posle trećeg pokušaja ne pokrene.4 Startovanje motora na niskim temperaturama (ispod +4°) Povratak na sadržaj Važno! Da bi izbegli oštećenja prenosnika snage. Posle startovanja proverite rad svih signalnih lampica i pokazivača rada uređaja (temperatura tečnosti za hlađenje. blok elektrogrejača (8816. elektrogrejač (11.3759-01) 2. zacrveni. 11. otkrijte kvar i otklonite ga.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 7. Uverite se da je pumpa za ulje hidrauličnog sistema isključena kao i kompresor pneumatskog sistema. pretvarač napona (191. motora. ponovite najmanje 30-40 sekundi nakon toga. punjenje akumulatora). Zagrejte motor. drugo startovanje (menjača) u neutralni položaj. kao i nivo pokretanje startera u položaj („startovanje“) i tečnosti za hlađenje u hladnjaku. 3. Istovremeno okrenite ključ za 4.720)(24 V) 4. dok se ne stabilizuje pritisak ulja u radnom osegu. Postavite polugu za izbor stepena prenosa motor nije pokrenuo. Trakor je opremljen električnim grejačima koji obezbeđuju start motora u svim godišnjim dobima i na bilo kojoj temperaturi. Okrenite ključ za startovanje u položaj II (startovanje) i držite ga do paljenja motora. Neka motor radi na 1000 obrt/min. 7. 8. Proverite rad položaj. 8. Pritisnite i zadržavajte pritisnuto dugme elektrogrejača dok se kontrolna lampica ne 5. starter (AZJ 3381) Redosled radnji pri startovanju motora: 1. 5. da bi se smanjilo habanje kolenastog vratila. Proverite da li je priključen elektrogrejač. Ako se motor ne pokrene. Napunite sistem za napajanje gorivom i pumpajte ručnom pumpom za napajanje.

4. Izaberite odgovarajući dijapazon: • Uključite ručicu dijapazona (1) u krajnji desni položaj i povucite je nazad ili napred za izbor odgovarajućeg dijapazona niži (I) ili viši (II).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pri startovanju motora u uslovima niskih temperatura. ispod -20ºC treba koristiti cirkulacioni grejač. 5. 2. Ni jedan hidraulički sistem ne može pravilno raditi ako se ne koristi preporučeno ulje.7 Radne kočnice Povratak na sadržaj Pri kretanju po putu sa transportnom brzinom obe pedale radnih kočnica trebaju da budu spojene pomoću poluge za spajanje (spojke).) 55 . Istovremeno treba koristiti i elektrogrejač. 3. pumpa koja dobija pogon od kolenastog vratila motora ne napaja hidraulički sistem i ona automatski prelazi na ručni režim. Ručicom (2) izaberite potrebnu brzinu u skladu sa šemom II. pregrevanje ili kvar spojnice. Ugradnja cirkulacionog grejača prikazana je na slici 61. Pažnja! Prilikom uključivanja dijapazona i stepena prenosa menjača uvek pritisnite pedalju spojnice. Važno! Da bi izbegli buku pri uključivanju ručice dijapazona koristite je samo pri zaustavljenom traktoru.8. Za kretanje: Slika 62. spustite ručnu parkirnu kočnicu i polako otpustite pedalu spojnice. zazori u kinematiskim vezama itd.Belarus 1221. 5. 1. pri kojem je potrebna veća sila na volanu za skretanje traktora.6 Uključivanje transmisije Povratak na sadržaj Napomena: Pri izboru potrebnog stepena prenosa koristite šemu za uključivanje menjača koja je data u poglavlju 4. Nemojte držati nogu na pedali spojnice za vreme rada traktora. Posle uključivanja prenosa brzine. 5. Pritisnite do kraja pedalu spojnice. koji se može nabaviti kod vašeg servisera. jer to može da izazove proklizavanje. na primer: kada je plug u zemljištu). Ako je motor zaustavljen. Nakon pokretanja postepeno dodajte gorivo. Korišćenje ovakvog uređaja je efikasno do temperature od -30°C. Izbegavajte naglo kretanje traktora (trzanje.8 Upravljačka jedinica traktora Povratak na sadržaj Traktor je opremljen hidrauličnom upravljačkom jedinicom. ako se ne poštuju pravila korišćenja i tehničkog održavanja (nizak nivo ulja. • Vratite ručicu u položaj neutralan „N“ u levu stranu za izbor odgovarajućeg dijapazona u skladu sa šemom I. Postepeno otpustite pedalu spojnice. Slika 61.

` Položaj ručice za priključnog vratila obrtaja Broj obrtaja motora Obrtaj/minut Režim opterećenja.Belarus 1221. Pri radu priključnog vratila sa 6 žljebova za dobijanje standardnog broja obrtaja priključnog vratila od 540 min-1 motor treba da ima 2037 min-1. 62 KS 2037 Režim velike snage. Da bi zaustavili motor: • Postavite ručicu za dotok goriva u donji položaj. i ostavite motor da radi 3-5 minuta na 1000 obrt/min. spustite oruđe na zemlju. To je posebno važno za oruđa sa velikim momentom inercije. Isključite prekidač „mase“ 5.11 Zadnje priključno vratilo (ZPV) Povratak na sadržaj Važno! Pri uključivanju priključnog vratila smanjite broj obrtaja na 900 min-1 da bi smanjili udarna opterećenja i samo nakon uključivanja povećavajte broj obrtaja. 123 KS 2156 56 izbor broja Broj obrtaja priključnog vratila Obrtaj/minut 540 1000 . Upozorenje! Da bi izbegli nepredviđeno pokretanje priključenog oruđa isključite priključno vratilo posle svakog njegovog korišćenja. 5. brzina II. prebacite pogon na 1000 min-1 a broj obrtaja motora na 2156 min-1. Oruđa koja se pogone od priključnog vratila koja ne zahtevaju veliku snagu trebaju da imaju 6 žljebova i 540 min-1. A u tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2156 min-1. 21 žljeb. Pri zameni završetka priključnog vratila sa 6 na 21 žljeb. • Ručicu priključnog vratila postavite u položaj „isključen“ • Postvite ručicu za prenos u položaj „neutralan“ • • Ručicom za upravljanje hidrauličnim mehanizmom za podizanje spustite podignuto oruđe na zemlju. da bi se smanjila temperatura rashladne tečnosti. brzina I. Uz traktor su predviđena dva izvoda priključnog vratila.9 Zaustavljanje traktora Da bi zaustavili traktor: • Smanjite broj obrtaja radilice motora • Pritisnite pedalu spojnice • Postavite ručicu stepena prenosa u položaj „neutralan“ • • Zaustavite traktor pomoću radnih kočnica: Povucite parkirnu kočnicu Važno! Prilikom havarijskog zaustavljanja traktora istovremeno pritisnite pedalu spojnice i blokadu radnih kočnica što je moguće brže. Prilikom isključivanja priključnog vratila. 6 žljebova. Oruđa koja zahtevaju veliku snagu rade sa obrtajima pogonskog vratila od 1000 min-1 i 21 žljeb. Takva oruđa trebaju uvek da raspolažu spojnicom slobodnog hoda.. smanjivanjem broja obrtaja motora smanjujte i broj obrtaja priključnog vratila.10 Zaustavljanje motora Povratak na sadržaj Važno! Pre nego što zaustavite motor.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5. U tom slučaju podesite broj obrtaja motora na 2037 min-1.

Poziciona regulacija se može koristiti kod mašina za obradu zemljišta. Okrenite točkić (2) za regulaciju brzine korekcije (osetljivosti) sistema u smeru suprotnom od kretanja kazaljke sata do kraja. postavite poklopac i zavrnite 6 zavrtanja.13. Postavite drugi izvod u ožljebljen otvor. 3. kako na silu sabijanja tako i na silu istezanja. uključite starter i zavrtite radilicu motora da bi pokrenuli vratilo za pogon pumpe i uključite pumpu.14 Rad traktora bez mehanizma hidraulične regulacije 1. 57 . polunošenih plugova sa spoljnim radnim cilindrom. 2. Povratak na sadržaj 5.13. Uključite pumpu za ulje Slika 64. skinite štitnik (2) i pločicu (1) koja je zaštićena štitnikom.13 Hidraulični podizni mehanizam (HPM) Povratak na sadržaj Hidraulični podizni mehanizam za priključivanje oruđa u tri tačke je opremljen autonomnim regulatorom sile vuče (bez regulacije hidraulike mehanizma) ili razvodnikom regulatora (regulacionim hidrauličnim mehanizmom) koji omogućavaju rad u sledećim režimima: • Regulacija sile vuče • Poziciona regulacija • Kombinovana regulacija Efekat primene regulacije ovih režima zavisi od agregatiranih mašina i stanja zemljišta (agrotehničkih uslova).Belarus 1221. Skinite 6 zavrtanjeva. Nakon toga vratite pločicu sa štitnikom i pričvrstite je maticama. 5. poklopac i izvucite završetak priključnog vratila (3). Sistem je osetljiv na promene vučne sile (izazvane različitim otporom zemljišta) i reaguje tako što podiže ili spušta oruđe.2 Regulacija sile vuče Povratak na sadržaj Ovaj sistem regulacije najviše odgovara radu sa nošenim i polunošenim mašinama.12 Zamena izvoda priključnog vratila • • • • Skinite dva zavrtnja i kapu (2) Odvrnite četiri matice (5).1 Poziciona regulacija Povratak na sadržaj Poziciona regulacija omogućava tačnu i preciznu kontrolu položaja priključnog oruđa iznad zemljišta. Povratak na sadržaj Važno! Pogon pumpe hidrauličnog sistema nije sinhronizovan. čiji radni organi idu u zemljište. 4.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5. Ako ne možete uključiti pumpu pri zaustavljenom motoru. da bi zadržao zadatu silu vuče na konstantnoj vrednosti. 5. podignite podizni uređaj u krajnji gornji položaj pomoću ručice. Ovaj tip regulatora se ne preporučuje za primenu na neravnom terenu zbog stalnog trzanja usled brzog horizontalnog pomeranja priključenog oruđa. Za uključenje regulacije sile. Sistem je zapravo sistem dvostrukog dejstva i reaguje. 5. pozicije ili kombinovane regulacije. Slika 63. (1) Odvojite ručicu (1) od ručice (3) poluge za kombinovanje signala.

Znak „0“ označava visinu podizanja. • Uz pomoć ručice za regulaciju pozicije (3). 5. • Podesite ručicu regulatora sile (2) u položaj napred. Napomena! Pri pojavi udara zbog velike brzine korekcije. 1. Podesite ručicu za regulaciju u željeni režim i izaberite na točkiću upravljačke jedinice jedan od tri režima: I. Dalje pomeranje poluge napred dovodi do povećanja dubine obrade i obratno. dok oruđe ne postigne potreban položaj ili dubinu.15. To će ograničavati hod poluge pri ponavljanju operacije. Nakon podešavanja režima regulacije uradite sledeće: • Podesite držač graničnika (1) i dovedite ga u bočni položaj. 5.1 Regulacija pozicije Povratak na sadržaj Slika 69. 5. • Posle podešene dubine obrade zemljišta pomerite graničnik (1) do ručice (2) i fiksirajte ga.regulacija pozicije II. 58 . I-III. Slika 68. a broj „10“ označava najmanju visinu iznad zemljišta. Osim gore navedenih ručica u zadnjem delu traktora na hidrauličnom podizaču se može naći još jedna ručica za regulaiju pozicije (4) radi lakšeg priključivanja oruđa na zadnji podizni mehanizam.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 65.Belarus 1221. Slika 70.regulacija snage Slika 67. Fiksirajte ručicu (1) uz pomoć ručice (3). Slika 66.zona kombinovane regulacije 6. pomerite točkić za regulaciju osetljivosti u pravcu kazaljke na satu dok udari ne prestanu.15 Rad traktora sa mehanizmom hidraulične regulacije Povratak na sadržaj Upravljanje mehanizmom se odvija iz kabine sa desne strane pulta pomoću dve ručice: • Uz pomoć ručice za regulaciju sile vuče (2). Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (gledano iz pravca kretanja) 2. Ručicom za regulaciju pozicije (3) podesite visinu oruđa iznad zemljišta.

5. a ručicom (2) podesite potrebnu dubinu obrade zemljišta.16. 2 ili 3 dela (sa odgovarajućim podiznim polugama). b) zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom regulacije 59 . • Zadnji deo. a ne i ručicu (2).879 mm. Posle pravljenja brazde podesite ručicu (3) u prednji bočni položaj. Napomena! Zadnji podizni mehanizam koji je spojen sa hidrauličnim mehanizmom regulacije je opremljen podiznim ručicama konstruisanim iz jednog dela. odnosno oranja koristite samo ručicu za regulaciju pozicije (3). Donje poluge se sastoje iz dva dela: • Prednji deo.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ukoliko je potrebno ograničavanje maksimalnog podizanja. 5.15. Povratak na sadržaj 5. Prilikom pravljenja brazde i nakon toga.2 Regulacije sile vuče • • • • • • Povratak na sadržaj Ovaj režim rada koristite pri radu sa podignutim oruđem. sama ručica (3). Ručice za podizanje 3 kategorije imaju i dvostepeni žljeb (pogledaj donju sliku hidrauličnog podiznog mehanizma sa hidrauličnim delovima). • Prečnik rukavca za spajanje u zglobu gornje poluge (2) 25 mm. Uz pomoć ručica (3) i (4) priključite oruđe na zadnji podizni mehanizam. ograničite ručicom (3) maksimalnu dubinu obrade zemljišta podesivši na odgovarajući broj na pultu.1 Gornja priključna poluga i podizne poluge Slika 72 a) zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije Povratak na sadržaj Slika 73.28. podesite ručicom (3) maksimalnu podiznu visinu i fiksirajte je graničnikom (4). Napomena! Traktor je ponekad opremljen ručicam konstruisanim od jednog. Slika 71. Pažnja! Pre priključivanja mašina pažljivo pročitajte ovo poglavlje. Podesite ručicu za regulaciju sile vuče (2) u prednji bočni položaj (oznaka 10 na pultu). • Prečnik rukavca za spajanje u zglobovima donjih poluga (1) . kuglični zglob (1) Standardna dužina donjih poluga je 885 mm.16 Zadnji podizni mehanizam Zadnji podizni mehanizam u tri tačke (kategorije 2) omogućava priključivanje nošenih i polunošenih poljoprivrednih mašina i oruđa na traktor sa sledećim elementima za priključivanje: • Dužina ose nošenja (rastojanje između zglobova za spajanje „A“ i „B“) .7 mm. Ukoliko zbog neravnomernog otpora zemljišta ne možete obezbediti konstantno istu dubinu rada.Belarus 1221.

kako u transportnom. Slika 75.540-625 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom) Dužina podizne poluge se može podešavati ručicom (1).16. postoje dva položaja: I – teška zemljišta i velika dubina oranja II. Slika 74. Leva podizna poluga (ne može se podešavati) podešena je takođe fabrički na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom). . i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju kako u transportnom tako i u radnom položaju Delimična blokada U omogućavanju bočnog pomeranja radne mašine (u slučajevima u kojima je to potrebno) uz pomoć poluga i njihovom fiksiranju u tom položaju sledite sledeća uputstva: • Pomeranjem vijka (2) rudu (3) stavite u položaj ''B'' na sredini osovine • Izvadite rascepku iz brave za sprečavanje ljuljanja poluga (5) • Priključite radni uređaj na poluge traktora i podignite radni uređaj tako da radni organi radne mašine ne dodiruju podlogu 60 . Za kopiranje reljefa zemljišta u poprečnom pravcu pri radu sa širokozahvatnim oruđima spojte podizne poluge (1) sa donjim polugama (2) u uzdužnom žljebu.440-530 mm. Napomena: Ukoliko zadnji podizni sistem raspolaže hidrauličnim sistemom regulacije. pomeranje ka spoljnjoj strani.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Dužina podizne poluge (2) je podesiva u zoni regulacije od 550 do 740 mm. U zavisnosti od dubine oranja i karakteristika zemljišta. Slika 76.Belarus 1221. (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema regulacije). gornju polugu postavite u jedan od dva položaja: I – laka zemljišta i mala dubina obrade pri regulaciji sile vuče. Prilikom transporta gornju podiznu polugu treba postaviti u položaj III. pomeranje ka spoljnjoj strani. Važno! Regulisanje položaja priključnog oruđa u poprečnoj ravni vrši se samo sa desnom podiznom polugom. Zadnji kraj brave za sprečavanje ljuljanja poluga je pričvršćen za vertikalni nosač. i omogućavaju držanje poluga u podešenom položaju • II – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. a prednji kraj – radni deo ima dva moguća položaja i mi biramo u koji položaj nam najviše odgovara (2): • I – brave za sprečavanje ljuljanja poluga onemogućavaju bočno pomeranje tj. tako i u radnom položaju.2 Spoljne ograničavajuće utege Povratak na sadržaj Utege se koriste za ograničavanje bočnog ljuljanja donjih poluga. Desna podizna poluga (3) reguliše se u opsegu od: .teška zemljišta pri velikim dubinama obrade pri regulaciji sile vuče. 5. Važno! Žljebovi viljuški podiznih poluga treba da su iza otvora prilikom podizanja.laka zemljišta i mala dubina oranja. II. Fabrički je dužina ručice podešena na 530 mm (zadnji podizni mehanizam bez hidrauličnog sistema) ili na 605 mm (zadnji podizni mehanizam sa hidrauličnim sistemom).

Potpuna blokada Potpunu blokadu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga treba uraditi sledećim redosledom: • potpuno popustite podešene vijke (1) • podesite na najkraće navojna vretena (2) (špingle) Važno! Posle podešavanja dužine (skraćivanja-izduživanja) desne poluge nezaboravite ponovo podesiti brave za sprečavanje ljuljanja poluga. pomeranjem vijka (2). podešavanje brave za bočno pomeranje poluga treba obaviti svaki put kada se kači radni uređaj. Slika 79.Belarus 1221. kada se rupe na unutrašnjoj cevi (4) usaglase sa rupama na spoljašnjoj cevi (6). U transportnom položaju (radni uredjaj odignut od podloge) vijak (2) u cevi (4) se skroz uvrće i to omogućava siguran transport radnog uređaja. podesite bočno pomeranje. sem poslednje operacije. 5. Potpuna blokada Slika 77. koja ne sme da pređe 20 mm-ra. Delimična blokada Delimičnu blokadu radnog uređaja treba uraditi sledećim redosledom: • Zavrnite do kraja (do udara) vijke za regulaciju (1) u držače • podignite radni uređaj tako da radni organi radnog uređaja ne dodiruju podlogu • podesite dužinu desne poluge na zadatu radnu dubinu (u slučaju oranja) • podesite dužinu unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga preko navojnog vretena (2) (špingle) tako da bude osigurana u srednjem položaju. Pre transporta podignite radni uređaj u gornji položaj i proverite veličinu bočnog pomeranja poluga. Slika 78. Važno: teleskopske brave za sprečavanje ljuljanja poluga se na ZMP montiraju sa spoljnje strane. u vodoravnom položaju.16.3 Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga Povratak na sadržaj Unutrašnje brave za sprečavanje ljuljanja poluga (2) onemogućavaju bočno pomeranje radnog uređaja u odnosu na traktor kako u transportnom tako i u radnom položaju. Dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 20 mm. dozvoljeno odstupanje (pomeranje) radne mašine u oba smera je 125 mm U transportnom položaju delimična blokada se postiže preko zavrtanja-odvrtanja vijaka (1). 61 . u suprotnom može doći do oštećenja brava za sprečavanje ljuljanja poluga traktora. Potpunu blokadu radnog uređaja treba obaviti na sličan način kao što je opisano u delimičnoj blokadi. stavi se rascepka (5). Ako je potrebno.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • Usaglasite rupe na unutrašnjoj cevi (4) sa rupama na spoljašnjoj cevi (6) zatim stavite u sredinu osovine rascepku (5) Važno! Rascepku obavezno staviti u sredinu osovine.

5.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 5.18 Kačenje radne mašine na traktor Povratak na sadržaj Veliki broj radnih mašina je moguće zakačiti za traktor sledeći sledeća uputstva: 1. Sa ručicom za podešavanje snage (ZMP bez upotrebe hidrauličnog podešavanja) spusti te u donji položaj poluge. 62 . traktor je opremljen uređajem za obezbeđivanje transportnog položaja. Za mehaničko zabravljivanje treba da se poluge podignu (u vis) do najvišeg položaja zajedno sa radnom mašinom. stavite rascepke-osigurače. u suprotnom dolazi do pucanja (prekidanja) lanaca. tada okrenite ručicu (3) na levu stranu do krajnjeg položaja. vozite unazad traktor. Dozvoljeno pomeranje radne mašine u oba smera iznosi 20 mm. Pomoću ručice za pomeranje poluge zakačite (spojite) radnu mašinu i traktor. Podešavanje radne mašine u transpornom položaju se ostvaruje pomoću zatezanja lanaca preko navojnog vretena (2) (špingle). Napomena! ZMP u slučaju korišćenja hidrauličnog podešavanja poluga. Potpuna blokada radnog uređaja u radnom položaju se vrši preko potpore (1) gde je na gornju rupu pričvšćen lanac i gde je lanac (2) na najkraće podešen. Ugasite motor. spustite poluge u donji položaj a ručica za podešavanje snage tada mora biti u prednjem krajnjem položaju. Za mehaničko odbravljivanje potrebno je da se hidraulika prebaci u položaj za podizanje poluge i kada se postigne krajnji gornji položaj tada se ručica (3) okreće na desnu stranu do krajnjeg položaja. Napomena! Obavezno proverite bočno pomeranje radne mašine koje minimalno iznosi 125 mm.17 Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja (bez upotrebe hidrauličnog podešavanja ZMP) Povratak na sadržaj U slučaju kretanja (vožnje) sa radnom mašinom (radna mašina u krajnjem gornjem položaju) koja je prikačena na traktor.4 Spoljne brave za sprečavanje ljuljanja poluga Delimična blokada Slika 80. Slika 83.Belarus 1221. U transportnom položaju potpuna blokada je automatski obezbeđena. Potpuna blokada Slika 81. Uređaj za obezbeđivanje transportnog položaja omogućava mehaničko zabravljivanje obrtne osovine (2) preko klina (1). Za podešavanje dubine treba pomerati/podešavati dužinu desne poluge. i tada popustite (rasteretite) hidrauliku. Slika 82 5. spojite radnu mašinu na poluge traktora (4).16. Horizontalno pomeranje radnog uređaja u radnom položaju omogućuje potpora (1) na koje je preko donjih rupa pričvršćen lanac i dugačko navojno vreteno (2) preko koga se može podesiti bočno pomeranje radne mašine koje iznosi minimalno 125 mm.

5.19 Traktorske univerzalne poteznice (ZMP sa podesivim hidrauličnim sistemom) Povratak na sadržaj Za vuču dvoosovinske traktorske prikolice koristi se uređaj za vuču koji se sastoji od klina i rude (10). Za povećanje dužine poluge ručicu (2) okrećite u smeru kazaljke na satu. Za vuču jednoosovinskih prikolica koristi se kuka sa osloncem. Podesite dužinu toplinga (1).da plastična oplata kardana nedodiruje plastičnu zaštitu priključka za kardansko vratilo na traktoru 7. spojite ga sa radnom mašinom i osigurajte rascepkom 3.da topling u donjem položaju radne mašine nedodiruje plastičnu oplatu kardana . ''Б'' ili ''B'' (slika 86. namestite kuku na oslonac (3).) po preporukama datim u tabeli 6. 6. zatim vratite klin (4).1. Kućište (9) je sa osloncem (7) spojeno vijcima (8). 63 .235 mm i to na dva načina. Kućište (9) i rudu za vuču (10) je moguće pomerati gore-dole u odnosu na oslonac. i ako je potrebno podesite ponovo.da kardansko vratilo nebude predugačko.1 Promena međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora Povratak na sadržaj Međuosono rastojanje prednjih točkova se može regulisati u opsegu od 1. Slika 84. Prvi način je preko puža koji je ugrađen u prednji most a drugi način je promenom (prepodešavanjem) položaja nosača felne i felne točkova. Ako je neophodno podesite ponovo dužinu toplinga (1) njegovim obrtanjem u skladu sa priključenom (spojenom) radnom mašinom 4.545 do 2. Pre početka rada potrebno je proveriti sledeće: . Napomena! Prilikom promene mođuosnog rastojanja prednjih točkova potrebno je krajeve spona (4) na upravljačkom mehanizmu pomeriti u otvore ''A''. REGULISANJE 6. nebude pod velikim uglom.Belarus 1221. koje su spojene vijcima (5). polunošenih ili vučenih radnim mašina obavezno proverite rastojanje između traktora i radne mašine. Za kačenje jednoosovinskih prikolica izvadite klin (4). Proverite bočno pomeranje poluga i ako je potrebno podesite ga ponovo Važno! Prilikom kačenja nošenih. jednostavnim izvrtanjem vijaka i uvrtanjem u druge otvore na osloncu. kućišta (9) gde se nalazi opruga za sprečavanje (ublažavanje) udara. a za smanjivanje u suprotnom smeru 5. Za vuču teških agregata koristi se donja poteznica (1) koja se sastoji iz jednog držača (6) i kuke za vuču (1). Polako podignite radnu mašinu i proverite rastojanje između radne mašine u podignutom položaju i traktora 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 2. da se nebi javila zatezna sila .da delovi traktora nisu preblizu delovima radne mašine . Napomena! Pojedine nošene ili polunošene radne mašine mogu oštetiti (slomiti) zadnje staklo i povrediti traktoristu te je iz tih razloga potrebno proveriti rastojanje između traktora i radne mašine u podignutom položaju. Spojite ostale priključke na traktor 6. Ako je neophodno podesite horizontalni nagib radne mašine preko navojnog vretena (3).

Ako oslonci nisu razvučeni tj.795 1. Podižite dok se točak ne odvoji od podloge. tj. felna se pomera 1. Postavite dizalicu pod levu stranu prednjih točkova.635 1.1 i pričvrstite. 2.885 1.805 1. ''Б'' ili ''B'' (slika 86. međuosno rastojanje prednjih točkova koje je dato u tabeli se smanjuje za 40 mm. Ako je potrebno skinite kraj spone (4) sa otvora na osloncu (5) i postavite u odgovarajući otvor po preporukama iz tabele 6.725 1. Tabela 6.905 2. 4.895 1.155 1.995 2.175 2. felna se pomera 2.985 1.815 2. i u tom slučaju krajevi spona se mogu nalaziti samo u otvorima ''A'' ili ''Б''. nalaze se u skupljenom položaju. da li su pričvršćene u otvore ''A''. Uverite se da su krajevi spone (4) pričvršćene po preporukama iz tabele 6. 3. Zakočite traktor parkirnom kočnicom.085 II II I Napomena! Međuosno rastojanje prednjih točkova dato u tabeli 6.1 odgovara razvučenim osloncima (5).).265 max navrtke (9) na krajevima spona sistema za upravljanje 2.915 1.Belarus 1221.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Podešavanje međuosnog rastojanja prednjih točkova traktora 1.655 1.545 min Položaj nosača felne se menja. 5.835 2. Mesto kačenja kraja spone ''A'' ''Б'' ''B'' Razmak. Slika 85. ''L'' mm 355 310 265 Razmak.065 1.705 1. ''L1'' mm (približno) 95 50 5 Mogući položaji nosača felne i Međuosno rastojanje felne točka Položaj nosača felne standardan. Popustite četiri zavrtnja (2) za pričvršćivanje konzole i skinite poklopac (3) Odvrnite dve navrtke (1) i izvadite dva klina sa leve strane prednjeg mosta. Stavite podupirače ispred prednjih i iza zadnjih točkova.745 1.085 2.1.1 na oslonce (5).005 1. 64 .095 1.

Napomena! Vrednost ''L1'' mora biti ista i na levoj i na desnoj strani prednjeg pogonskog mosta. Za razmak od L=310 mm i 355mm je potrebno navrtku (9) postaviti kao na slici 86 II (spone sistema za upravljanje je potrebno postaviti u otvore ''A'' ili ''Б'') 8.2 2.2 Regulisanje uvlačenja (traga-zatura) prednjih točkova Povratak na sadržaj Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova.635 mm) 6. Pomerite traktor napred tako da se prednji točkovi okrenu za 180˚. ova mera je približna vrednost zato što se meri od neobrađene površine oslonca. Zategnite matice (2) i (3) na cevi poluge sistema za upravljanje (13) Napomena! Uporedo sa podešavanjem međuosnog rastojanja prednjih točkova treba podesiti (produžiti-skratiti) kabel za davač ugla zakretanja točka (6) i to pomoću produživanjaskraćivanja kabela koji je namotan kod hladnjaka (7) što je prikazano na slici 43. između istih tih tačaka kao i pri merenju rastojanja "B". naregulišite uvlačenje (traga-zatura) 15. Ponovite postupak i na desnoj strani. Podesite pritisak u pneumaticima na osnovu podataka datih u tabeli 7. Sa leve strane prednjeg pogonskog mosta izvadite osigurač. Ratojanje ''L'' mora biti isto i na levoj i na desnoj strani. na sledeći način: Slika 87. Stavite nazad sponu (4) i preko vijka pričvrstite u odgovarajući otvor na oslonacu (5) 11. Odvojite sponu (4) od oslonca (5) 9. Popustite navrtke (1) i (3) za regulisanje cevi poluge sistema za upravljanje (2) 65 . Popustite navrtke (2) na krajevima cevi poluge sistema za upravljanje (13). Izmerite rastojanje "B" između dve suprotne tačke na obodima (spoljnoj strani) pneumatika iza prednjih točkova na visini ose točkova. (6) i oslonac (5) nalaze se u položaju-otvoru ''Б'' (L1=50 mm. Na ravnoj podlozi pomerite traktor po pravoj liniji napred nekoliko metara. 7. 13. 14.Belarus 1221. zatim navrtku (9). Postavite i zategnite klinove i poklopac zavrtnja za regulaciju 12. međuosno rastojanje 1. Zategnite navrtke (2) cevi poluge sistema za upravljanje (13). zatim izmerite rastojanje "A" ispred ose prednjih točkova. 3. pomerite kućište reduktora na potrebnu dimenziju ''L'' 10. podesite uvlačenje (traga-zatura). Posle promene međuosnog rastojanja prednjih točkova. Uzpomoć ključa okrenite vijak sa leve strane. 1.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 86. Uvlačenje točkova je pravilno ako je izmereno rastojanje "A" manje za 2-8 mm od rastojanja "B". Podešavanje se vrši preko skraćivanja-produživanja cevi poluge sistema za upravljanje (2). 6. Napomena! Fabrički spone sistema za upravljanje (4). Ako uvlačenje točkova ne odgovara ovoj preporuci uradite sledeće: 5. 4. zatim povucite kočnicu i zaustavite se.

950 220 2. Okretanjem cevi (2) naregulišite potrebno rastojanje uvlačenja točkova 7. Ponovite postupak od 2.480 116.440 Slika 89.800 5 1.2 Međuosno rastojanje između točkova ''L'' mm Rastojanje ''K'' mm Položaj točka ''A'' ''Б'' 245 1.3 Dimenzije zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Rastojanje glavčina od Točak Međuosno rastojanje poluosovine Dimenzije Širina.4R38 470 0 215 2.5-42) 205 1. 6.Belarus 1221..9R38 430 5 230 2. Odvrnite 3.5 obrtaja četiri zavrtnja (2) poklopca glavčine zadnjih točkova (3) 4.430 1.600 55 1.900 245 1.420 (za dimenziju točka 9. 5.. Dizalicom podignite zadnji deo traktora da se točkovi odignu od podloge 2.100 20 2.3 i slike 89...3 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova Povratak na sadržaj 1.400 0 2. Zategnite navrtke (1) i (3) Slika 88. Tabela 6. Postavite točak i zategnite navrtke 7. Tabela 6..4 Podešavanje međuosnog rastojanja između zadnjih točkova u slučaju udvojenih točkova Povratak na sadržaj Glavčine spoljašnjeg i unutrašnjeg točka (1220-3104010) u slučaju udvojenih zadnjih točkova se podešavaju naspram zadnjeg mosta a po podacima iz tabele 6.000 170 2. Pomerite glavčinu na jednu ili drugu stranu da bi se dobilo potrebno osno rastojanje između točkova ''L'' (koristite podatke iz donje tabele za određivanje rastojanja između točkova merenjem rastojanja "A" od kraja poluosovina do glavčine). Zategnite četiri zavrtnja za pričvršćivanje glavčine momentom zatezanja 280.450 Rastojanja M 10 60 A 30 35 66 . 6.300 Nm 6.500 155 1. Odvrnite navrtke (1) za pritezanje točkova i skinite točkove 3.6 na drugom točku. H K1 K2 L1 L2 18.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 6.440 1..

Gore pomenute postupke vršite sve do dobijanja preporučenog razmaka ''A'' za uključen i isključen položaj. 6-matica Tabela 6.5-42 * 1800 i 2700 700 14.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 90.2-24 1. Pažnja! 1. Ako je dobro podešeno priključno vratilo veličine razmaka ''A'' su sledeće: • 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) • 50 ± 2 mm (ZPV isključeno) Slika 91. pre toga povucite ručnu kočnicu i stavite podupirače (i spreda i otpozada) zadnjeg točka 6.5 Podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj Podešavanje priključnog vratila je pomoću lente (trakaste kočnice). 2.5.1 Spoljno podešavanje priključnog vratila Povratak na sadržaj 1. 3.2 Unutrašnje podešavanje priključnog vratila 1. 6. koja se vremenom troši (haba) a nalazi se između hidrauličnog klipa (4) i rude (3) veličina ''A'' pokazuje pohabanost (slika 91). podesite razmek lente (trakaste kočnice).9. 2-Uložak.5. Montaža udvojenih točkova 1-Glavčina. mm točka rastojanje točka rastojanje 450 11.3A daje podatke za međuredni razmak za Belarus-1221 Prednji most Zadnji most Međuredni Dimenzije Međuosno Dimenzije Međuosno razmak. 4-dugačak (produženi) vijak. Povratak na sadržaj Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) Zaustavite (ugasite) motor Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) Okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu tako da se zatezači na vratilu (3) nađu u krajnjem desnom položaju 67 .9R24 1. Pokrenite motor. Vratite vijak (3) i pločicu (12) Slika 92. Postavite polugu (1) u položaj isključeno (slika 91) 2. Vilastim ključem (S=14) okrenite ekscentrično vodeće vratilo (3) u pravcu skazaljke na satu za otprilike 30˚ 4. podešavanje vršite dok je motor u radu. Odvijte vijak (13) i pločicu (12) (slika 92) 3. Ako je ''A'' > 921 mm (ZPV uključeno) i ''A'' < 40 mm (ZPV isključeno). ili dolazi do proklizavanja ZPV.9R38 1450 * sa uloškom (između točkova) 12211M3109020 6. 4.Belarus 1221. Pre podešavanja ZPV-a stavite ''vertikalni sinhron ZPV-a'' u srednji položaj 2.525 16.815 9.5-42 točak. Ukoliko neuspete da sa gore pomenutim postupcima dobijete preporučene razmake i zatezači na vratilu (3) se iz krajnjeg desnog položaja pomere u krajnji levi položaj mora te uraditi unutrašnje podešavanje priključnog vratila. 3.

. Konusno valjkaste ležajeve (6) (slika 94) pogonskog zupčanika (7) podesite bez zatezanja na maksimalni razmak od 0.. Vratite nazad sigurnosnu pločicu (7) 10.2. (20) (slika 93) i oni nesmeju da imaju zazor. 1. Skinite rascepke da bi mogli skiniti sigurnosnu pločicu (7) (slika 92) 8. i izvrnite ih tako da na 1.. potreban moment za okretanje zupčanika (16) treba da bude između 0. Stegnite redom vijke (11) silom 8. kao i razmak ''A'' koji treba da iznosi 78 ± 2 mm (ZPV uključeno) i 50 ± 2 mm (ZPV isključeno). Konusno valjkaste ležajeve (11) (slika 94) vratila (9) i (15) podesite tako da zazor nestane i to preko uloška (8) koji se nalazi između vratila (9) i (15) i kućišta (5)... Barem manometar od 10 kp/cm2 treba spojiti na za to predviđeno (spojna glava) mesto pneumatskog kočionog sistema 2. proverite veličinu mrtvog hoda ležajeva i okrenite zupčanik (16) iza oboda za pričvršćivanje (22).2 obrtaja 9.6 Podešavanje zazora ležajeva u prednjem pogonskom mostu Povratak na sadržaj U PPM su konusno valjčasti ležajevi (17).1 kpm). Pokrenite kompresor i napunite rezervoar vazduhom..6. Što odgovara sili od 15. Preko zatezanja matice (17) podesite čauru (1) i konusno valjčaste ležajeve (18) (slika 94) tako da nebude zazora. na pritisak od 7..Belarus 1221. Namestite otvore jedne naspram drugih i stavite sigurnosnu rascepku bez pomeranja matice (30). Slika 94.0 kp/cm2 a tu vrednost očitajte sa instrumenta koji se nalazi na instrument tabli u kabini traktora 68 . Posle eliminacije zazora maticu i čauru (1) osigurajte.10 Nm (0. Pomerite ručicu (5) uz pomoć trna ili vijkom (2) M10 (slika 91) 7. 6.. Maksimalno dozvoljeni zazor iznosi 0. Podešavanje izvršite preko kućišta (5) i uloška (8).30N što odgovara rupama na obodu za pričvršćavanje (22).08 mm. koji treba da iznosi 1 MPa (10 kp/cm2). Pokrenite (upalite) motor i proverite pritisak ulja u upravljačkom mehanizmu.8.. Podešavanje se vrši preko vijka (20) (slika 94). Izvadite vijak (2) iz ručice (5) (slika 91) 11.7 Provera i regulisanje ventila kočnica. Ukoliko i dalje proklizava priključno vratilo zamenite lentu (trakastu kočnicu) na gore opisani način. pneumatskog sistema i njegovog pogona Povratak na sadržaj Sva podešavanja kočionog sistema treba vršiti u rasterećenom položaju. Slika 93.5.05 mm. Otklon kućišta reduktora (5) gledano iz pravolinijskog pravca kretanja (maksimalni ugao) treba da je u granicama od 38.0 Nm. Zatezanjem vijka (30) eliminišite zazor. a maksimalno pretezanje je 0.. Ako su ležajevi pravilno podešeni.40˚. Skinite delove koji se nalaze na zadnjem mostu tako da budu dostupni vijci (11) (slika 92) 6.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 5.05 mm mereno u pravcu vratila. 6. U slučaju mrtvog hoda potrebno zatezanje se reguliše turpijanjem podloške (23) na određenu meru.7-8.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje 3.. U slučaju da manometar ne pokazuje navedene vrednosti potrebno je uraditi sledeće: 6. Slika 96. ispred prekidača mešača signala ulazi u žljeb poluge mešača.. Slika 97.0 kp/cm2).5-8. Oplata 5. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela ramena koji mora da iznosi 1. Uška 2.65-0.8 Mpa (6.. Osovinica 10 Rame 3. tako da se okretanje ručice (1) ostvaruje u zoni između oznaka I i III na točkiću i da ne bude savijanja sajle dok se pomera ručica (1).8 Sistem automatske regulacije (hidraulični sistem bez hidropodizača) Povratak na sadržaj 1.2 mm.7 kp/cm2 4.5-8. Navrtka 8. 2.0 kp/cm2). maksimalno povučena.65-0.8 Mpa (6. Proverite postojanje zazora između osovinice (9) i gornjeg dela nosača koji mora da iznosi 1. Na manometru priključenom na spojnoj glavi glavnog voda pritisak mora da bude nula. Regulacija pozicione poluge (5) (slika 98) • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj. 5.. Viljuška 6. prilikom pritiska spojenih pedala kočnica i prilikom povlačenja ručice ručne kočnice pritisak u pneumatskom sistemu mora da poraste na 0. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). Popustite navrtku (3) i odvrnite zavrtanj za regulaciju (2).2 mm. Poluga 6. Pritom pritisak mora da poraste na 0.8 Mpa (6.24 mm.5-8.. U slučaju da nema zazora skinite osovinicu (9) i podesite dužinu poluge (5) pomoću viljuške (8). Pažnja! U slučaju dobro podešenog kočionog ventila. Regulacija poluge (1) za upravljanje regulatorom Pomoću navrtke (2) naregulišite dužinu poluge (1) za upravljanje regulatorom na taj način da se pomeranjem poluge (3) u krajnji zadnji položaj u odnosu na kretanje traktora. Slika 95. Pomoću navrtke (7) naregulišite dužinu poluge (5) na taj način da pri lakom povlačenju poluge regulatora*. Kontra navrtka 7. 69 • . između gumenih valjčića (5) i kraja sektora (4) ostvari zazor u vrednosti od 18. Spojene pedale kočnica maksimalno stisnite (pritisnite) na dole. 3. Kočioni ventil 4. Zatim povucite ručicu ručne kočnice.65-0. Opruga 9. 1.0 kp/cm2). Regulacija zategnutosti sajle (4) za upravljanje menjačem signala • • Podignite zadnji podizni mehanizam u krajnji gornji položaj.Belarus 1221. Pritom pritisak mora da poraste na 0. Manometar koji je spojen na spojnoj glavi treba da pokazuje barem pritisak od 7. Ručicu (1) za upravljanje mešačem signala postavite u položaj I ("poziciono regulisanje")..

Agregatiranje traktora Povratak na sadržaj Traktor je u osnovnoj varijanti opremljen zadnjim priključnim uređajem NY-2. Okrenite navrtku još za 1/3. dok vučene mašine ne. • Vučene mašine se za traktor spajaju pomoću vučnog uređaja. Traktori sa osnovnom i dopunskom opremom mogu se agregatirati i sa kombinovanim mašinama različitih namena (u poljoprivredi. U transportnom položaju polunošene mašine se delimično podižu. Na traktor se mogu agregatirati i mašine koje spadaju u treću kategoriju.8. • Ostale mašine koje se priključuju na traktor pomoću dodatnih uređaja. nosivost pneumatika i dozvoljeno opterećenje na poteznici. podiznu silu priključnog uređaja traktora.1/2 obrtaja da bi postavili rascepku. Naregulišite dužinu poluge (8) tako da pri lakom povlačenju poluge (21) (slika 57) regulatora*. Zavrnite je do početka sabijanja spiralnih opruga (2) i lisnate opruge (1).3 je univerzalni traktor koji spada u drugu kategoriju (nazivna vučna snaga je 27 kN i nemože biti veća) i agregatira se radnim mašinama koje spadaju u tu kategoriju. dok veći deo na sopstvene točkove.. Kada se nošene mašine priključuju na zadnji podizni mehanizam treba voditi računa o tome da se suviše ne rasterete prednji točkovi i da se ne 70 . zadnjim priključnim vratilom s završetkom od 8 žljebova.300 mm iznad zemlje (gornja poluga topling treba da je u gornjoj oslonoj tački). Povratak na sadržaj 6. Pre agregatiranja radne mašine potrebno je detaljno proučiti uputstvo za sklapanje i upotrebu radne mašine. Pri agregatiranju je potrebno proveriti podudarnost sastavnih elementa. građevinarstvu. ispred prekidača mešača (2) signala ulazi u žljeb poluge (1) mešača. Ručicu (1) postavite u položaj III ("Regulacija sile").8. Postoji mogućnost i agregatiranja različitih uvoznih mašina (uz malo prilagođavanje).2 Regulacija poluge sile vuče (8) • • • Postavite na zadnji podizni mehanizam teg ne manji od 400 daN i podignite ga na visinu 200. šumarstvu i za komunalne radove).Belarus 1221.. • Polunošene i vučene mašine priključene su na podizni uređaj tako da se njihove mase u transportnom položaju delimično prenose na traktor. 7. 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. U ovim slučajevima mase mašina delimično povećavaju vučne sposobnosti traktora. Traktori omogućavaju različite vidove agregatiranja: • Nošene mašine priključene na podizni uređaj u tri tačke. kao i u izuzetnim slučajevima mašine koje spadaju u prvu i u četvrtu kategoriju ali to treba izbegavati. * Poluga koja spaja ručicu regulatora i mešača signala sistema automatske regulacije hidrauličnog mehanizma. a takođe i u industriji. Slika 98 6.. Mase vučenih mašina se upotpunosti prenose na sopstvene točkove.1 Izbor radnih mašina Povratak na sadržaj MTZ-1221. čije se mase u transportnom položaju upotpunosti prenose na traktor..1 Regulacija davača sile • • • Povratak na sadržaj Izvadite rascepku iz navrtke (3).

a može doći i do propinjanja i prevrtanja traktora. Okrenite točak u položaj koji odgovara potrebnom nivou punjenja: pri punjenju na ½ zapremine. 8. Ako je ovaj koeficijent mali. Pažnja! Kada u pneumatiku imate tečnost. Šema punjenja pneumatika sa: tečnošću (a) i pražnjenja (b) 1. navrtka. Ovaj koeficijent nesme biti manji od 0. Moguće je povećati težinu na prednjim točkovima i punjenjem pneumatika s vodom ili rastvorom kalcijum-hlorida CaCL2.4R38 400 litara 16. teže je upravljati traktorom. Skinite s ventila kapicu i naduvajte pneumatik do potrebnog pritiska 10.). 2. 71 . završetak cevi. pri punjenju na ¾ zapremine. 6.2. napunite pneumatike do potrebnog nivoa. inače će tečnost dospeti u merač pritiska i može ga oštetiti. Podignite točak dizalicom dok se ne odvoji od podloge.5 m 6. cev Za punjenje pneumatika sa tečnošću koristi se specijalna oprema i to na sledeći način (slika 93): 1. Tabela 7. Skinite s ventila metalni čep zajedno s iglicom i kapicom 4. Opterećenje prednjih točkova se može meriti ili izračunati U slučaju da je traktorski agregat (traktor + mašina) neodgovarajući zbog koeficijenta upravljivosti. Koeficijent upravljivosti predstavlja odnos opterećenja prednjih točkova traktora i njegove težine. Odvojte uređaj za punjenje od kućišta ventila rezervoara 8. Vratite kapicu na ventil i spustite točak na podlogu Pneumatike. ventil. kultiviranje i unošenje đubriva itd.1. što obezbeđuje 700 kp pritiska na prednjem mostu. a specifična težina je 1. 25%-ni rastvor kalcijum-hlorida se rastvara sa 75% vode. Pri tome se skraćuje broj prohoda traktorskog agregata po njivi.25.Belarus 1221. Otvorite dotok tečnosti. crevo. zaptivka. 3. ventil treba da je u horizontalnom položaju. ventil treba da je u krajnjem gornjem položaju 3. transport i drugi radovi) gde nema ili je malo dopunsko opterećenje traktora od mašine.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje naruši koeficijent upravljivosti i sigurnosti rada. Ispustite vazduh iz pneumatika. a zatim vratite na ventil metalni čep zajedno sa iglicom i kapicom 9.1 420/70R24 (14. Pri tome periodično zatvarajte dotok tečnosti i ispuštajte vazduh iz pneumatika otvaranjem zavrtnja (5) 7.9R38 350 litara Slika 99. dodavanje balasta je neophodno zbog poboljšanja vučnih karakteristika traktora (oranje. pritisak proveravajte samo u krajnjem gornjem položaju ventila. takođe možete napuniti pomoću pumpe ili crevom koje je spojeno na vodovod. Izlijte višak tečnosti. rezervoar. Pneumatici se pune do ¾ zapremine. 2. 4. smanjuju gubici (predsetvena priprema i setva.9R24) 170 litara 18. Pravilan odnos opterećenja prednjeg i zadnjeg mosta traktora postiže se kombinovanim priključivanjem mašina napred i pozadi traktora. 5. Pri tome brzina traktorskog agregata ne treba da je veća od 20 km/h. Podaci o količini rastvora po jednom pneumatiku dati su u tabeli 7. a ostatak vazduhom odgovarajućeg pritiska u zavisnosti od potrebne sile dizanja. zavrtanj zatvarača. 7. Da bi se iskoristila prednja vuča mora biti dovoljno opterećenje na prednjim točkovima. Sem toga. koji omogućuju dodatno opterećenje prednjih točkova čije maksimalno opterećenje može biti 590 kg. treba koristiti dodatne prednje tegove. Spojte kraj cevi (2) s rezervoarom tečnosti (3) koji se nalazi iznad točka na visini najmanje od 1. Ova smeša ima sledeće karakteristike: tačka smrzavanja je -32˚C. unošenje đubriva. a zatim spojte završetak (1) s kućištem ventila pomoću navrtke (4) 5.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Opterećenje i pritisak pneumatika treba da su odgovarajućih vrednosti koje su date u tabeli 7. Izmenu rastojanja zadnjih točkova treba uraditi kao što je prikazano na slici 88.2. treba odabrati potrebno rastojanje između točkova traktora. Tabela 7.2 Brzina kretanja km/h 420/70R24 (14. Predviđena je bezstepenasta regulacija rastojanja između zadnjih točkova i to u zavisnosti od rastojanja prednjih točkova koja se menja pomoću premeštanja prednjih točkova.20 21.2 Izbor rastojanja između točkova traktora Povratak na sadržaj Pri izboru i korišćenju priključnih oruđa treba proučiti njihovo uputstvo za korišćenje i zavisno od tih preporuka. U cilju smanjenja specifičnog pritiska na zemljište.95 0.35 20.45 19.7 x 38 ili 36 x 45 mm • gornja poluga 22 x 51 ili 32 x 51 mm Podizni mehanizam omogućuje rad s priključnim mašinama koje imaju sledeće dimenzije priključnog trougla: • visina priključnog trougla 460.00 31.20 45. 7.80 23. Dimenzije poluga podiznog mehanizma (prečnik x širina sfernog zgloba u mm): • donje poluge 28.. kao i način montaže udvojenih točkova sa uloškom koji su dati na slici 90. Uzimajući u obzir da prilikom oranja jedan točak traktora ide u brazdi poželjno je ako to omogućava plug da se plug prepodesi iz treće grupe. Rastojanje točkova treba podesiti po podacima iz tabele 6.18 0.Belarus 1221.610 mm (900 mm u popuštenom slučaju) • osnova priključnog trougla 870 mm (1010 mm u popuštenom slučaju) Agregatiranje polunošenih mašina omogućeno je pomoću vučnog uređaja koji se montira na donje poluge. za rad na zemljištima povećane vlažnosti predviđeno je udvajanje zadnjih točkova.3 Formiranje traktorskog agregata Povratak na sadržaj Za agregatiranje nošenih mašina koristi se uređaj za priključivanje.2.40 30. što omogućava međurednu obradu u širinama od 450. 72 . 7.15 29.15 27.15 33.12 17.4R38 16.15 33. Agregatiranje polunošenih mašina se vrši preko vučnog uređaja koji se montira na donje poluge i koji omogućava vertikalno pomeranje rude polunošenih mašina.50 24. 600.10 15.25 29..25 0.25 0.3A.25 26.75 0.70 33. tako da je omogućeno horizontalno nivelisanje.00 32.1 39.00 24. Brzina kretanja sa udvojenim zadnjim točkovima nesme da pređe 20 km/h.9R24) 18.00 18. Rastojanje između točkova traktora sa kojim traktor izađe iz fabrike je 1800 mm i koristi se pri transportu.95 Maksimalno opterećenje mostova određeno je nosivošću pneumatika ili vrednostima koje daje proizvođač traktora.16 20. bilo pomoću automatske poteznice.40 20. Priključivanje omogućuje priključna viljuška.14 18. Prilikom oranja sa četvrobraznim ili petobraznim plugom optimalno rastojanje između točkova je 19502050 mm. Za međurednu obradu u širinama od 450 i 700 mm treba koristiti preporuke iz tabele 6.9R38 30 10 30 8 30 8 Opterećenje pneumatika u kN i njemu odgovarajući pritisak MPa 0. 700 i 900 mm.40 22. bilo direktno na poluge podiznog mehanizma. U toku rada je potrebno praćenje pritiska u pneumaticima i ako je potrebno usklađivati ih sa propisanim podacima.

Kardansko vratilo treba da ima teleskopski deo (sa preklopom ne manjim od 110 mm) da bi se izbeglo razdvajanje i uklinjavanje spoja. i bez potrebe je nebitrebalo menjati. imaju žljeb za agregatiranje širokozahvatnih mašina za bolje kopiranje reljefa zemljišta kao što su kultivatori i sejalice. Pri korišćenju spoljašnjih hidrauličkih izvoda. U kabini na prednjem delu predviđena su dva otvora M8 za pričvršćivanje pulta sistema automatske (elektronske) kontrole priključnih mašina. završetak je sa 21 žljebom). Moguće je korišćenje snage preko nekog spoljašnjeg hidrauličkog priključka. Agregatiranje traktora sa dve prikolice dozvoljeno je samo na suvim i tvrdim putevima na nagibima do 4 %. Pri agregatiranju radnih uređaja koji spadaju u treću kategoriju potrebno je izvršiti promenu nastavaka donjih poteznica kao i izvrnuti zadnji kraj toplinga i umesto njega staviti drugi odgovarajući (tip HY-3).) Postavljanje prednjeg priključnog vratila se vrši zajedno sa postavljanjem prednjih poluga i njihovih držača a bez poteznica za vuču. Za tipove (T-150K) radnih uređaja sa aktivnim radnim organima kardansko vratilo treba da se skrati za otprilike 450 mm. Sinhrono priključno vratilo 4. Za njihovo pričvršćivanje na traktor koriste se slobodni otvori na nosačima priključnog uređaja ispod poteznice. ili za istu ovu dimenziju treba povećati priključnu rudu radnih uređaja. Pri radu agregata treba stalno nadgledati rad sigurnosne i jednosmerne spojnice.18 kN. vučenih i poluvučenih mašina kao sigurnosni element u slučaju neplaniranog razdvajanja traktora i radne mašine da bi se izbeglo isticanje ulja iz hidraulčnog sistema. Agregatiranje radne mašine na traktor treba sprovesti po uputstvu koji je dat uz radnu mašinu. Izbor snage za pogon mašina sa aktivnim radnim organima je na priključnom vratilu sa 540 o/min (završetak priključnog vratila je sa 6 ili 8 žljebova) ili sa 1000 o/min (završetak priključnog vratila je sa 21 žljebom). Prednji nošeni mehanizam tipa NY-2 i prednje priključno vratilo služi za agregatiranje prednjih traktorskih utovarivača i uređaja koji su prilagođeni za prednje agregatiranje.36 o/min puta. Brzoaktivirajuće spojke se koriste pri agregatiranju polunošenih. Podizna sila podiznih mehanizama računa se na 610 mm od priključnih tačaka: • prednjeg . koji po svojim parametrima treba da odgovara priključnoj mašini. koje su postavljene na mašinama sa povećanim momentom inercije obrtnih masa (silažni kombajni. Snaga preko prednjeg priključnog vratila ograničena je na 50 % (pri 1000 o/min. 7. Pri agregatiranju priključnih mašina neophodno je staviti sigurnosne lance (sajle) za slučaj havarijskog odvajanja radne mašine od traktora. a na poprečnu TCY-1Ж ne više od 20 kN.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Mašine koje zahtevaju poprečno pomerene tačke spajanja agregatiraju se pomoću klateće poteznice TCY1M ili TCY-1Ж (poprečna).28 kN. Podizne poluge. Viljuške kardanskog vratila treba da se nalaze u jednoj ravni. sem osnovnog otvora za spajanje sa donjim polugama. predviđeno je za pogon transportnih mašina s aktivnim radnim organima i za pogon mašina za ubiranje.Belarus 1221. • zadnjeg . snaga ne treba da je veća od 5 kW (dozvoljeni maksimalni pritisak je 10 MPa). Vertikalno opterećenje na klateću poteznicu TCY-1M nesme biti veće od 20 kN. a u podu je predviđen otvor za uvođenje kabla. korišćenjem zavrtnjeva s obe strane ili za osovinicu poteznice. Preko priključnog vratila dozvoljeno je korišćenje snage do 90 % od eksploatacione snage (rad u stacionarnom položaju) pri 1000 o/min i do 60 % pri 540 o/min. Kretanje transportnog agregata zavisi od mogućnosti traktora i prikolice. Brzina kretanja traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da je do 20 km/h (sem transoprta). Prikolice treba da su priključene za traktor samo pomoću poteznica TCY-3 ili TCY-1M. kombajni za žito itd. 73 . Pogon mašina sa aktivnim radnim organima omogućen je priključnim vratilom i kardanskim vratilom sa štitnikom.4 Karakteristike rada Povratak na sadržaj Leva podizna poluga podiznog mehanizma podešena je na dužinu od 530 mm.

Ovo uputsvo za rukovaoce nemože obuhvatiti čitav spisak preporuka za agregatiranje sa konkretnim mašinama. Postupak formiranja traktorskog agregata kreće od zahteva agrotehničke operacije i analize tehničkih parametara priključne mašine.Belarus 1221. Ukupno (maksimalno) opterećenje prednje osvine zajedno sa tegovima ne sme da pređe 3. kipovanjem). 7. Napomena! Opterećenje prednje osovine u sebi sadrži i težinu prednjeg traktorskog utovarivača sa podignutom praznom kašikom. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri izboru priključnih mašina ili pri agregatiranju izabranih mašina. Kretanje unazad nije dozvoljeno.000 kp-t. gde nema vertikalnog opterećenja na poteznici ili je neznatno.000 kp-t pri maksimalnom međuosnom rastojanju od 1. Pri skretanju traktora i kretanju po nagnutim terenima treba smanjiti brzini do 10 km/h. U suprotnom slučaju pumpa može da usisa vazduh (na primer kod prikolica sa samopražnjenjem. Pažnja! Odstupanje od nominalnih vrednosti treba da je u saglasnosti sa saobraćajnim propisima. Ugao poprečne statičke stabilnosti traktorskog agregata treba da je do 30° pri radnom rastojanju između točkova traktora.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Gabaritne dimenzije traktorskog agregata na saobraćajnim putevima treba da su maksimalno do: • 20 m dužine. zbog velikog broja vrlo različitih mašina. Prikolica treba da je opremljena s nezavisnim kočionim uređajem (kočnicama). zato što je svetlo i svetlosna signalizacija opremljena (postavljena) samo za kretanje unapred. dodatnim balastima (tegovima) zajedno sa agregatiranom radnom mašinom. Ukupno (maksimalno) opterećenje zadnje osvine zajedno sa tegovima i agregatiranom radnom mašinom ne sme da pređe 5. 74 Povratak na sadržaj . Tehničko održavanje Tehničko održavanje je neophodno da bi traktor bio sposoban za rad tokom eksloatacije.5 m širine i • 3. ukupna masa) ne sme da pređe 8. Pri kretanju na saobraćajnim putevima treba da bude rastojanje imeđu prednjih i zadnjih točkova oko 1800 mm. Polunošene i vučene mašine treba da su čvrsto priključene za traktor i naregulisane prema otporu na tački kačenja (za polunošene mašine).8 m visine.000 kp-t. koje su s pneumatskim sistemom traktora spojene preko pneumatskog priključka. u horizontalnom položaju).5 Ograničenja težine Povratak na sadržaj Delovi koji služe za prenos snage (pogon). ako je prečnik prednjih točkova manji onda je srazmerno i dozvoljeno opterećenje manje.800 mm. Provera se vrši u osnovnom radnom položaju (pri spuštenoj platformi. a u cilju porasta pouzdanosti i povećanja njihovog veka trajanja ukupna (maksimalna) težina traktora (sa radnim protivtegovima. Kretanje traktorskog agregata po saobraćajnim putevima moguće je samo unapred. što treba usaglasiti sa traktorom. treba tržiti dodatne informacije od ovlašćenog predstavnika ili direktno od proizvođača. Pri agregatiranju traktora s prikolicama. Pažnja! Potrebno je dobro proučiti i uputsva za rukovanje i korišćenje priključnih mašina. 8. jer u sebi sadrže neophodne informacije za formiranje i korišćenje traktorskog agregata. Pri agregatiranju mašina sa hidrauličkim potrošačima treba voditi računa da se iz rezervoara ne koristi više od 16 l ulja. • 2. potrebno je opteretiti balastnim tegovima ne samo prednji most već i zadnji ili nalivanjem pneumatika vodenim rastvorom. Kvalitet formiranog traktorskog agregata zavisi u velikoj meri i od dobrog tehničkog poznavanja priključne mašine.

Proverite stanje akumulatora. 13. filtera za grubo i fino prečišćavanje goriva (Operacija 7 i 22). oštećenja ili nesretnih slučajeva. spojeve i ventilacione otvore (Operacija 27). Proverite i ako je neophodno podesite hermetičnost prečistača za vazduh i usisnog voda (Operacija 23) 15. pojave curenja goriva. Prokontrolišite funkcionisanje motora. Zamenite ulje u: ● karteru motora (Operacija 16). naregulišite slobodni hod pedale spojnice. sistema za osvetlenje i signalizaciju (Operacija 6). 6. 12.2 8. Poslušajte rad svih glavni sklopova (delova) traktora. 3. UPOZORENJE! Ako nema posebnih uputstava. 9. nakupljanje prljavštine ili drugih nečistoća koje mogu biti uzročnici nepravilnog rada. sistema za upravljanje. Očistite rotore centrifugalnog prečistača ulja motora i menjača (Operacija 12 i 13). 14. Proverite zategnutost remena generatora (Operacija 8). Koristite specijalne posude za čuvanje i skladištenje ovih otpadnih materija. povećava se broj otkaza. VAŽNO! Pridržavajte se pravila za pravilno i bezopasno skladištenje i čuvanje otpadnih materija.1 Tehničko održavanje posle razrade (30 časova rada) 1. kočnica. 11. Očistite mrežasti filter menjača (Operacija 15). 10. zaustavite motor. • reduktoru točkova i glavnom prenosu prednjeg pogonskog mosta (Operacija 43). Proverite zategnutost zavrtnjeva glave cilindra (Operacija 35). • kućištu menjača (Operacija 42).15 1. 4. tečnosti i ulja. 8. Ako ste skidali štitnike uverite se u to da su vraćeni na mesto pre nego što počnete rad na traktoru. Izlijte kondenzat iz rezervoara pneumatskog sistema (Operacija 5).Belarus 1221. 7.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Ne pridržavanjem mera tehničkog održavanja značajno se smanjuje radni vek traktora. zaustavite traktor i povucite parkirnu kočnicu. smanjuje snaga motora i povećavaju se troškovi korišćenja traktora. 18 / 22 31 47 0. požara.9 22 (25) 170 0. Povratak na sadržaj Pregledajte i operite traktor. 2. 75 . Proverite. da ne dozvoli slabljenje pritegnitih spojeva.25 2. 16. Nikada ne prosipajte prerađenu tečnost i ulje na zemlju. Izlijte talog iz rezervoara za gorivo. i ako je neophodno. očistite kleme. kočnica i pneumatskog sistema (Operacija 24 i 26). pre nego što pristupite bilo kojoj operaciji tehničkog održavanja. pregleda ili regulisanju. Rukovaoc je obavezan da svakodnevno proverava rad traktora. Zamenite filtere motora i hidrauličnog sistema (Operacija 17 i 31). Proverite zazore između ventila i klackalica (Operacija 21). Podmažite ležaje spojnice (Operacija 15). 5. Proverite i ako je neophodno zategnite spoljašnje navojne spojeve glavnih sklopova (Operacija 40). Zapremine posuda u litrima Karter (ulja) motora Sistem za hlađenje motora Transmisija Pumpa za gorivo Glavni prenos prednjeg pogonskog mosta Kućićte gornjeg / donjeg koničnog zupčastog para reduktora prednjeg pogonskog mosta (svaki) Rezervoar ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje (zapremina hidrauličnog sistema) Rezervoari goriva (2 rezervoara po 85 litara svaki) Rezervoar tečnosti za lakše startovanje motora.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8.2 Karta podmazivanja i tehničkog održavanja traktora 76 .Belarus 1221.

Belarus 1221.3 Tabela tehničkog održavanja traktora Broj operacije na karti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Radna operacija Nivo ulja u motoru Nivo tečnosti za hlađenje u motoru Nivo ulja u rezervoaru hidrauličnog sistema i sistemu za upravljanje Nivo ulja u transmisiji Izlivanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Provera funkcionisanja motora. sistema za upravljanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. časova 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 125 250 500 1000 2000 Uopšteno . kočnica i uređaja Izlivanje taloga iz filtera za grubo prečišćavanje goriva i rezervoara goriva Provera zategnutosti remena ventilatora Zavrtnji glavčine zadnjih točkova Pritisak vazduha u pneumaticima Čišćenje prečistača vazduha motora Čišćenje centrifugalnog filtera motora Čišćenje centrifugalnog filtera menjača Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta Čišćenje žičanog filtera ulja u menjaču Zamena ulja u motoru Zamena filtera ulja u motoru Podmazivanje ležaja spojnice Kinematički zglobovi hidrocilindra sistema za upravljanje Turbokompresor Provera zazora ventila motora Izliv taloga iz filtera za fino prečišćavanje goriva motora Hermetičnost spojeva prečistača vazduha motora Slobodan hod pedale spojnice Zazori na volanu Regulisanje kočnica Akumulator Mešač signala za regulaciju sile i pozicije Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Hermetičnost magistrale pneumatskog sistema Zamena filtera ulja hirauličnog sistema 77 Periodičnost svakih.

45. 41. 46. 39.4 Pristup sastavnim delovima za obavljanje tehničkog održavanja Povratak na sadržaj VAŽNO! Posle rada na tehničkom održavanju vratite na mesto sve prethodno skinute štitnike sa traktora. časova Radna operacija Čišćenje filtera grejača kabine Čišćenje generatora Uvlačenje .trag prednjih točkova Zatezanje zavrtnjeva glave cilindra motora Filter vazduha na motoru Čišćenje filtera za grubo prečišćavanje goriva Zamena filtera za fino prečišćavanje goriva Zazori u kinematičkim zglobovima poluga sistema za upravljanje Provera i pritezanje spoljašnjih zavrtanjskih spojeva Turbokompresor motora Zamena ulja u transmisiji i rezervoaru ulja hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Zamena ulja u glavnom prenosu i reduktorima točkova prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje desne podizne poluge podiznog mehanizma traktora Podmazivanje obrtnog vratila poluga podiznog mehanizma Provera brizgaljki motora Generator Podmazivanje okretnih rukavaca prednjeg pogonskog mosta Starter motora Provera brizgaljki motora Generator (sezonsko podešavanje) Pranje sistema za hladjenje motora Ispiranje pumpe za gorivo visokog pritiska Regulacija centrifugalnog prečistača motora Regulacija centrifugalnog prečistača menjača 10 125 250 500 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1000 2000 Uopšteno 8. 54. 44. 49.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Broj operacije na karti 32 33 34 35. 50. pre nego što počnete ponovo sa radom. 47. 53. 55. 78 .Belarus 1221. 38. 40. 52. Periodičnost svakih. 51. 36 37. 48. 43. 42.

Da bi spustili haubu: • podignite haubu. VAŽNO! Ne dolivajte ulje iznad gornje oznake na pokazivaču. i na strelicom označenom mestu pritisnite haubu rukama 8. . stavite na poklopac debelu tkaninu i polako odvrnite poklopac. Slika 100. oslobodite podupirač (1) i postavite ga u držač (2) • spustite haubu. što omogućava njeno brzo pomeranje napred i dobijanje pristupa u zoni motora za obavljanje planiranih operacija tehničkog održavanja. Nivo ulja treba da je između gornje i donje oznake na pokazivaču. Opasno je skidati poklopac kada je motor vruć. što će dati lažnu sliku o velikoj potrošnji ulja i pojave ugljenmonoksida. VAŽNO! Ne dozvolite da motor radi sa nivoom ulja koje je ispod donje oznake na pokazivaču nivoa ulja.5 Operacije planskog tehničkog održavanje posle svakih 10 časova rada ili svakodnevno ako je potrebno Povratak na sadržaj OPERACIJA 1. Nivo tečnosti za hlađenje motora UPOZORENJE! Sistem za hlađenje radi pod pritiskom koji se kontroliše ventilom u poklopcu hladnjaka. U protivnom višak ulja će sagorevati. oslobodite podupirač (1) iz držača (2) i slobodni kraj stavite u oslonac (5) (pogled I) VAŽNO! Pre nego što počnete sa tehničkim održavanjem u zoni pod haubom.Izvadite merač i odredite nivo ulja. namesti te je u bravicu. Nivo ulja u karteru motora. Ako je neophodno dolijte ulje na usipno grlo (1) skinuvši poklopac (2). Slika 101.Izvadite merač ulja (3) s desne strane motora.Belarus 1221. 79 Slika 102. OPERACIJA 2. Sačekajte da se motor ohladi. . Proverite nivo ulja tako što postavite traktor na ravnu podlogu i tek kroz 3-5 minuta posle zaustavljanja motora. uverite u to da je hauba čvrsto fiksirana u oslonacima kada je u gornjem položaju. kako bi postepeno smanjili pritisak pre nego što potpuno skinete poklopac. Da bi podigli haubu: • povucite ka sebi ručicu (4) i podignite haubu (3) • zadržite haubu. Čuvajte se opekotina od vrele tečnosti. kada se ulje u potpunosti slije u karter: .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Hauba Hauba je postavljena na zglobne veze u prednjem delu traktora. obrišite ga i ponovo ga vratite na svoje mesto.

Ispustite talog i vodu dok se ne pojavi ispod zatvarača čisto gorivo. Zaustavite motor i zakočite traktor parkirnom kočnicom. OPERACIJA 6. sistema za upravljanje. skinuvši poklopac (2) (slika 104) usipnog grla za ulje. kočnica. Ispuštanje taloga iz filtera za gorivo i rezervoara goriva • • • Otvorite ispustni zatvarač (1) rezervoara za gorivo (2) i ispustni zatvarač (4) kućišta filtera (3). tečnost u hladnjaku treba da je do gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. opreme za osvetlenje i signalizaciju Motor treba da mirno i uravnoteženo radi u svim režimima rada. Talog odložite u specijalne posude i pravilno ga skladištite. Proveravajte nivo ulja na providnom pokazivaču nivoa (1) koji je sa leve strane traktora. VAŽNO! Ne dozvolite da se nivo tečnosti smanji ispod 40 mm od gornjeg ruba otvora (1) za sipanje tečnosti. Nivo ulja u rezervoaru hidrauličkog sistema i sistema za upravljanje Pre provere nivoa ulja. Nivo ulja ne treba da bude niži od 10 mm od oznake "П". Slika 104. OPERACIJA 5. pridržavajući se uputstva opisana u ’’OPERACIJA 3’’. dolijte ulje do oznake "П".Belarus 1221. traktor treba postaviti na horizontalnu ravnu podlogu. Provera nivoa ulja u transmisiji Slika 103. NAPOMENA! Pri korišćenju radnih uređaja koje zahtevaju veće količine ulja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Pomoću izvijača podignite vratanca (2) koja su u gornjem prednjem delu haube. Zatvorite ispustne zatvarače rezervoara za gorivo i filtera. Ako je neophodno. OPERACIJA 4. skinuvši navojni poklopac (2). kočnice i oprema za svetlosnu i zvučnu signalizaciju treba da su u ispravnom stanju. uključujući i zadnji treba da su sa izvučenim klipovima. OPERACIJA 3. Slika 105. Ako je neophodno. 80 . primenite gore pomenute mere bezbednosti. dolijte ulje do nivoa oznake "C". proverite nivo tečnosti u hladnjaku. dolijte ulje do oznake "П". Ispustite kondenzat iz oba rezervoara i sa leve i sa desne strane traktora. 8. Ispuštanje kondenzata iz rezervoara pneumatskog sistema Povucite prsten (1) prema sebi i istovremeno na gore da bi otvorili ventil. da bi zatvarač hladnjaka (3) bio pristupačan. Svi hidraulični cilindri. Provera rada motora. Ventil treba da bude otvoren sve dok se potpuno ne izlije kondenzat i prljavština. Proverite nivo ulja na providnom pokazivaču (1) (slika 103) koji je sa desne strane kućišta menjača.6 Provera posle svakih 125 časova rada Uradite sve gore navedene operacije plus sledeđe operacije: Povratak na sadržaj OPERACIJA 7. Nivo treba da je između oznaka "O" i "П". Sistem za upravljanje.

ako je neophodno. pri pritisku silom od 40 N. Ako je neophodno. OPERACIJA 9. Slika 109. Provera zategnutosti remena pogona ventilatora kod generatora Zategnutost remena ventilatora je dobra ako je ugib remena na sredini između remenice kolenastog vratila (radilice) (1) i remenice ventilatora u granicama od 30 do 33 mm. podesite pritisak vazduha u pneumaticima prema opterećenju i datim preporukama u poglavlju 7. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška Proverite zaprljanost papirnog uloška u filteru za vazduh i prostora kućišta filtera. OPERACIJA 10. Slika 110 81 . Provera zategnutosti zavrtnjeva glavčine zadnjih točkova Proverite zategnutost četiri zavrtnja (1) glavčine zadnjih točkova i. OPERACIJA 11. OPERACIJA 8.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 107. NAPOMENA! U slučaju da je radna sredina traktora sa povećanim nivoom prašine ovu operaciju treba raditi na svakih 20 radnih sati. Za čiščenje filtera za vazduh i zamenu papirnog uloška uradite sledeđe operacije: • odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite uljno kupatilo (1) • odvrnite leptirastu navrtku (3) i izvadite uložak filtera (5) • proverite (bez vađenja iz kućišta (6)) čistoću uloška kontrolnog filtera (4) NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5). Da bi postigli navedenu zategnutost remena popustite zavtranje (2) koji pričvršćuju generator. Provera pritiska u pneumaticima Proverite stanje protektora i pritiska vazduha u pneumaticima. U tom slučaju treba oprati kontrolni filter (4) a uložak filtera (5) zameniti novim.Belarus 1221. Pritegnite zavrtnje (2) koji pričvršćuju generator i zaštitni plašt generatora. pritegnite ih momentnim ključem momentom pritezanja od 360 do 500 Nm. Slika 106. okrenite kućište generatora dok ne dobijete potrebnu zategnutost.

3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 8. Postavite šrafciger (5) ili šipku između kućišta i donje strane filtera kako bi zaustavili rotor (3) od obrtanja i pomoću ključa (4) odvrnite navrtku rotora. NAPOMENA! Posle zaustavljanja motora u toku od 30 . Skinite poklopac (6). da potpuno legne čaša na rotor. Operacija 15. 82 .50 Nm. Slika 112.60 s treba da se čuje šum obrtanja rotora. To govori o tome da filter radi normalno. Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.Belarus 1221.. Rotor treba lako da se obrće. Uhvativši za dugme (3) izvucite filter iz kućišta menjača. Ako je neophodno. skinite čašu rotora (3). Očistite sve delove od taloga i properite ih u dizel gorivu i produvajte sa vazduhom pod pritiskom. Nemetalnom četkom odstranite sve naslage sa unutrašnjih zidova čaše rotora. dolijte ulje do potrebnog nivoa kroz kontrolno usipni otvor. krilca (7) i mrežicu filtera (8). Navrtku za stezanje čaše zavrnite (ne previše). Čišćenje centrifugalnog uljnog filtera motora i menjača • • • • • • • • • Skinite navrtku (1) i kapu (2). Postavite delove za balansiranje na čašu i kućište rotora. Mrežasti prečistač ulja menjača • Odvrnite i skinite poklopac (1). Slika 111.7 Operacije održavanja posle svakih 250 radnih sati Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 12 i 13. Ako je neophodno očistite i properite mrežicu. Nivo ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para Provera nivoa ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i kućištu koničnog zupčastog para se vrši tako što odvrnete zavrtanj-zatvarač (1) (slika 112) i nivo ulja treba da je do donjih navojaka navojno kontrolnog usipnog otvora za sipanje i kontrolu. Slika 113. OPERACIJA 14. Postavite kapu (2) i zategnite navrtku (1) momentom 35.. Pre sastavljanja čaše sa kućištem rotora namažite zaptivni "O" prsten s uljem za motor.

Pomoću mazalice 4-6 puta napumpajte (odgovarajućim kvalitetom maziva) na mazalici kućišta koja je uvrnuta u kućište ležaja. Slika 116. Izlijte ulje u specijalnu posudu za skupljanje prerađenog ulja.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • Odvrnite dugme (3). Skinite stezač (4). • OPERACIJA 18. propusni ventil (7)i oprugu (8). Vratite na mesto zatvarač (4) i kroz usipno grlo (1) nalijte sveže čisto motorno ulje (propisanih karakteristika) do gornje oznake pokazivača ulja (3). Ako je neophodnozamenite podloške (3) i (9). Sastavite filter obrnutim redom od rastavljanja. zakrenite stezač (4) tako da se 3 ispupčenja poklope sa žljebovima na kućištu (5). 83 . OPERACIJA 17. Podmazivanje aksijalnih ležaja spojnice • • Skinite popklopac (1) s leve strane kućišta spojnice. zaptivni prsten (7) i žičane elemente (8). Promena filtera ulja u motoru (istovremeno sa zamenom ulja u motoru) • • • • • • Odvrnite kućište filtera za ulje (5) zajedno sa uloškom filtera (6).Belarus 1221. Postavite traktor na ravnu površinu i ugasite motor. Proverite nivo ulja pokazivačem (3). Skinite poklopac (2) ulivnog otvora i odrvrnite odlivni zatvarač (4). klip (5). Vratite na mesto poklopac (2) ulivnog otvora. Skinite ploču (10). Zamena ulja u motoru • • • Slika 114. NAPOMENA! Uverite se u to. Odvrnite maticu (1) i skinite skinite donji deo filtera (2) zajedno sa podloškama (3) i (9). Slika 115. Operite sve delove. Properite mrežaste žičane elemente sa čistim dizel gorivom. Pravilno odložite ulje. kontranavrtku (2) i navrtku s krilcima (4) sa vretena (9). OPERACIJA 16. Stisnite stezač (4). Podmažite podlošku (9) motornim uljem. tako da se pomeri za 3 do 4 mm u kućištu (5). kako je ranije opisano u "OPERACIJA 1" Ako je neophodno dolijte ulje do potrebnog nivoa. Postavite novi uložak filtera iobrnutim redosledom sastavite filter za ulje. da je zaptivni prsten (7) postavljen s obe strane mrežastih žičanih elemenata NAPOMENA! Uvrćite leptir navrtku (4) dok ploča (10) ne bude u istom nivou sa čelom klipa (5). oprugu (6). Zategnite maticu (1) momentim ključem momentom od 50 do 70 Nm. Zavrnite nazad sklopljen filter za ulje sa 3/4 okretaja nakon dodira podloške (9) o kućište (10). • • • • • Zagrejte motor do normalne radne temperature (ne manje od 70 °C). Startujte motor i neka radi 1-2 minuta. Povucite parkirnu kočnicu. uložak filtera (6).

Provera zategnutosti spojeva turbokompresora Proverite zategnutost spojeva turbokompresora (1).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje NAPOMENA! Ne prepunjavajte kućište sa mazivom. 7.. 8.Belarus 1221.45 mm. Višak maziva može da dospe unutar kućišta na frikcione delove spojnice koji se ne podmazuju. Posle regulisanja zazora zategnite kontranavrtke (1) i vratite na mesto skinute delove OPERACIJA 22.0. zategnite spojeve pomoću momentnog ključa momentom od 35 do 40 Nm. • • • Okrenite radilicu za 360°. Za regulaciju ventila popustite kontranavrtku (1) zavrtnja (2).. prethodno proverivši zatezanje zavrtnjeva glave cilindara (Operacija 35). Zavrnite zatvarače (1). Slika 118.za usisne ventile 0. Izlivanje taloga iz filtera za fino prečišćavanje • • • Popustite za 1 do 2 obrtaja zatvarač (1) za ispuštanje vazduha. (2) i (3). . Odvrnite zatvarače (2) i (3) u donjem delu filtera i izlijte talog dok ne poteče čisto gorivo. 5. 10. Podmazivanje izvršite mazivom odgovarajućeg kvaliteta i potrebnom količinom maziva. izduvne grane (3) i nosača auspuha (2).. a izduvni završava zatvaranje) • Podesite zazore 3.8 Operacije održavanja posle svakih 500 radnih sati Povratak na sadržaj Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 20.40.25. • Obrnite radilicu motora do trenutka preklapanja ventila 1-vog cilindra (usisni ventil počinje da se otvara. Provera zazora ventila motora i podešavanje NAPOMENA! Proveru zazora radite na hladnom motoru. i stegnite ih.za izduvne ventile 0. Regulaciju zazora obaviti sledećim redom: Slika 119. Ako je neophodno. OPERACIJA 20. 84 . OPERACIJA 19. Podmazivanje zglobnih spojeva cilindara sistema za upravljanje Mazalicom podmažite zglobne veze cilindra na otvorima za mazalicu (1) i sa leve i sa desne strane prednjeg pogonskog mosta (4 mesta za podmazivanje). 8 i 9-tog ventila.0. podesite preklapanje ventila 6-tog cilindra i naregulišite zazore 1. • Skinite poklopac glave cilindara i proverite zatezanje držača osovinice klackalice obrtnim momentom 60-90 Nm. NAPOMENA! Zazori između klackalice i ventila na hladnom motoru treba da su: . 2. Slika 117.30 mm. postavite merni listić (3) između stabla ventila (5) i klackalice (4) zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2) dok se ne dobije potreban zazor mernog listića. 4. 6. 11 i 12-tog ventila (računajući ventile od strane ventilatora)..

• Obrćući viljušku (3) podesite da se poklope otvori u viljušci i polugi (1). pregrevanja i habanja delova spojnice. Regulacija slobodnog hoda volana Slobodan hod volana pri radu motora ne treba da bude veći od 25 °. • Zategnite kontranavrtku (4) i sastavite delove suprotno od onog kako ste ih rastavili. poluga sistema za upravljanje. Pokrenite (upalite) motor Podesite gas (na leru) tako da broj obrtaja motora bude oko sredine Zatvorite usisnu cev (1) prečistača vazduha.Belarus 1221. NAPOMENA! Suviše veliki slobodan hod pedale ne dozvoljava da se potpuno usključi spojnica i otežan je izbor stepena prenosa. leve radne kočnice. pronađite mesto na kome dolazi do propuštanja vazduha (pušta negde na dihtungu) Slika 120. Slika 123. Regulacija hoda pedale radnih kočnica i parkirne kočnice Pun hod pedale za kočenje pri sili pritiska na pedalu od 120 N treba da je u granicama 110-120 mm. Za regulaciju slobodnog hoda pedale spojnice treba uraditi sledeće: • Izvadite rascepku. izvucite rukavac (2) i odvojte polugu (5) od ručice (1). Slika 122. OPERACIJA 24.5 okretaja (tj. naregulišite kočnice na sledeći način: • Popustite kontranavrtku (3) zavrtnja za regulaciju (2). OPERACIJA 25.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane • • • • Skinite monociklon i očistite njegove unutrašnje površine. VAŽNO! Uverite se u to da se pedala spojnice precizno vraća od kraja do kraja slobodnog hoda. . Suviše mali hod dovodi do proklizavanja lamela spojnice. tada motor mora da stane (da se ugasi) • Ukoliko motor ne stane (ne ugasi se). zatim zavrnite viljušku za 5 do 5. • Odvrnite zavrtanj (8) dok pedala (6) ne dodirne deo kabine. U suprotnom. skratite polugu). U suprotnom slučaju odstranite zazore u zglobnim vezama hidrauličnog cilindra. da se dodirnu potisni ležaj i poluge. naregulišite hod pedale leve radne kočnice. • Zavrćući ili odvrćući zavrtanj (2). Regulacija slobodnog hoda pedale spojnice Slobodan hod pedale spojnice treba da bude u granicama od 30 do 40 mm. • Ponovite ovu operaciju za desnu pedalu radne kočnice. • Popustite kontranavrtku (4). zategnite navrtke poluga za okretanje i odstranite zazore u nosaču volana. OPERACIJA 26. U slučaju zapinjanja pedale naregulišite oprugu servouređaja (7) zavrtnjem (8) ili izmenite položaj konzole (9) okrenuvši je u odnosu na osu zavrtnja za pričvršćivanje. • Okrenite ručicu (1) u suprotnom smeru kazaljke na satu do kraja. 85 Slika 121.

Ne dozvolite da plamen ili iskre vatre dođu u zonu elektrolita . • Popustite kontranavrtke (2) i (8) i skinite čivije (6). • Zavrtanjem ili odvrtanjem zavrtnja (3) postignite to da se pri sili na poluzi (1) od 200 N. Pri radu sa akumulatorom nosite zaštitne naočare i rukavice. • Popustite kontranavrtku (2) sa zavrtnja za regulaciju (3) parkirne kočnice (sa desne strane traktora). Parkirna kočnica treba da je potpuno uključena pri položaju poluge (1) na četvrtom zupcu sektora (A). zaustavite motor i blokirajte zadnje točkove od napred i od nazad: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. Ako dospe u oči . potpuno uključi parkirna kočnica na četvrtom zupcu sektora (A): • Posle podešavanja učvrstite zavrtanj (3) sa kontranavrtkom (2). postavite čiviju (6) i osigurajte je rascepkom. • Obrtanjem zavrtnja za regulaciju (3). properite ih velikom količinom čiste vode. tragu kočenja). 86 .Belarus 1221. Akumulatori UPOZORENJE! U akumulatoru je sumporna kiselina. NAPOMENA! Hod leve pedale radne kočnice treba da bude nešto manji da bi se obezbedilo istovremeno aktiviranje kočnica pri kočenju sa blokiranim pedalama.popijte velike količine vode ili mleka. Ako dospe unutra .obilno ih perite vodom u trajanju od 15 min. na odeću ili oči izaziva opekotine. Slika 125. podesite hod poluge (1) tako da se parkirna kočnica potpuno uključuje na 3-em ili 4tom zupcu sektora "A". a zatim se obratite lekaru. Punite i odložite akumulatore u prozračnu prostoriju sa ventilatorom. • Zategnite kontranavrtku (2) i (8). koja ako dospe na kožu. Pre regulacije parkirne kočnice postavite traktor na ravnu podlogu. Ako je traktor opremljen pneumatskim sistemom i radi sa prikolicama koje su opremljene pneumatskim kočnicama. izvršite podešavanje pneumatske kočnice na sledeći način: • Postavite polugu (1) u krajnji prednji (isključen) položaj. Slika126. Ako kiselina dospe na spoljašnje delove tela. • Podesite vuljušku (7).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 124. VAŽNO! Pri blokadi pedala kočnica neujednačenost kočenja točkova treba da je manja od 1 m (po otisku. • Okrenite polugu (5) tako da se otvor na njegovom desnom ramenu poklopi sa gornjim prorezom "B1" poluge (4) i sa prorezom "B2" poluge (3).to može izazavati eksploziju. OPERACIJA 27.

Održavajte akumulatore u čistom i suvom stanju. OPERACIJA 31. Kada skidate zatvarače očistite naležuće površine.Belarus 1221. Upravljanje mešačem signala regulacije sile/pozicije (ako je ugrađen) Podignite zadnji podizni uređaj u krajnji gornji položaj. namažite klemne tehničkim vazelinom i očistite ventilacione otvore na zatvaračima (1). OPERACIJA 29. Properite kućište (6) sredstvom za pranje. Ako je neophodno. Pre nego što dodate destilovanu vodu. Slika 129. Treba da je za 12-15 mm iznad zaštitne mrežice (ili između oznaka za nivo na providnom delu kućišta akumulatora). dodajte destilovanu vodu. Ako je neophodno. Proverite da izvodi (2) i zatvarači (1) budu čisti. proverite gustinu elektrolita u svakoj ćeliji akumulatora. Ako se ručica ne kreće na ovaj način. pro-perite ih sredstvom za pranje i produvajte sabijenim vazduhom. Gustina treba da odgovara gustini potpuno napunjenog akumulatora. Proverite da se ručica mešača signala (1) slobodno okreće u opsegu između oznaka "I" i "III" kružne skale. • Sastavite filter onako kako ste ga rastavili. OPERACIJA 30. Provera hermetičnosti magistrale pneumatskog sistema • • Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu na 6 do 6. graničnik (4) i filtrirajući element (5). Stavite novi filtrirajući element i sklopite filter obrnutim redosledom kako ste ga rasklopili. poklopac (1) i izvucite element za filtriranje pomoću graničnika (4). Uverite se da je akumulator dobro pričvršćen. zatvorite ga poklopcem (1) i učvrstite zavrtnjima (2). • Izvadite filtrirajuće elemente.5 bar-ra (prema pokazivaču pritiska na komandnoj tabli) i zaustavite (ugasite) motor. U protivnom. • Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). Stavite filter na svoje mesto u rezervoar hidrauličnog sistema. • • • • • Skinite zavrtanje (2). Proverite na manometru da pad pritiska za 30 minuta ne bude veći od 0. Slika 130. obrnutim redom. Proverite nivo elektrolita. Skinite navrtke (3). pronađite mesto gubitka vazduha i odstranite neispravnost.5 bara. Zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema NAPOMENA! Svaka sledeća zamena filtera za ulje hidrauličkog sistema je posle svakih 1000 radnih sati. 87 .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • • • • • Slika 127. OPERACIJA 28. Filter regulatora pritiska vazduha u pneumatskom sistemu Za čišćenje filtrirajućih elemenata: Slika 128. obratite se stručnom servisu gde će se izvršiti potrebno podešavanje.

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 32. Čišćenje filtera sistema za grejanje i ventilaciju kabine NAPOMENA! U vlažnim uslovima rada, na primer, rano ujutru, ne uključujte ventilator, jer ovlažene čestice prašine teško će te odstraniti. • • • Podignite krov kabine (1). Skinite dva zavrtnja i poklopac filtera (2) zajedno sa dva filtrirajuća elementa (3). Lako protresite filtrirajuće elemente kako bi istresli čestice prašine.

Slika 131.

BUDITE PAŽLJIVI DA NE OŠTETITE FILTER.

• Očistite filter pomoću sabijenog vazduha pod pritiskom manjim od 2 bara. Crevo držite na rastojanju većem od 300 mm od filtera, kako ne bi oštetili papirne filtrirajuće elemente. Pri čišćenju pravac struje vazduha kroz filter treba da je u suprotnom smeru od kretanja vazduha pri radu, koji je označen na filteru. • Sastavite filter obrnutim redom kako ste ga rastavili.
NAPOMENA! Pri radu traktora u uslovima povećane prašine, čistite filter češće. Održavanje ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine U cilju efikasnog rada ventilacionog sistema i sistema za grejanje kabine treba uraditi sledeće: 1. Posle sipanja tečnosti za hlađenje treba startovati (upaliti) motor i u kabini traktora ručice (1) koje se nalaze i na levoj i na desnoj strani ne otvaramo sve dok temperatura rashladne tečnosti ne dostigne 5060°C, traktor radi na srednjim brojevima obrtaja, otvaramo ventil (1) na levoj strani kabine radi punjenja grejača sa tečnošću. 2. Uverite se da tečnost cirkuliše, otvorite slavinu (2) na desnoj strani kabine traktora. Grejač je već trebao da počne da greje. Zbog ovoga doći će do pada nivoa rashladne tečnosti u hladnjaku motora. 3. Dopunite hladnjak rashladnom tečnošću, OPERACIJA 2 4. Radi što bržeg zagrevanja kabine startujte (upali te) ventilator za grejanje i otvorite klapne za ventilaciju 5. U slučaju ispuštanja rashladne tečnosti iz sistema za hlađenje i sistema za grejanje potrebo je da traktor postavite na horizontalnu podlogu, otvorite obe slavine (1) za sistem grejanja u kabini (i sa leve i sa desne strane), skinite poklopac hladnjaka, izvadite sa obe strane vijke (2) i otvorite slavine na hladnjaku i na motoru. NAPOMENA! U hladnom vremenu a u cilju izbegavanja smrzavanja sistem grejanja produvajte kompresovanim vazduhom, pre toga zatvorite slavine na hladnjaku i na motoru i stavite nazad čep na hladnjak. 6. U toplom vremenu prilikom ventilacije slavine (1) treba da budu zatvorene. 7. Čišćenje filtera treba raditi na 125 radnih sati Slika 132. OPERACIJA 33. Čišćenje generatora Očistite generator od prašine i prljavštine. Proverite, i ako je neophodno, zategnite zavrtnje (1) za pričvršćivanje generatora. Proverite stanje i zategnutost klemni generatora (2). Slika 133.

88

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

OPERACIJA 34. Uvlačenje (trag) prednjih točkova Uvlačenje (trag) prednjih točkova treba da je u granicama 2-6 mm. Ako je neophodno, podesite prema datim preporukama. Slika 134.

8.9 Operacije održavanja posle svakih 1000 radnih sati Povratak na sadržaj
Uradite do sada navedene operacije plus sledeće: OPERACIJA 35. Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora Dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora radite samo na zagrejanom motoru, sledećim redosledom: • Skinite poklopac klackalica, • Skinite poklopac glave cilindara i osovinu klackalica, sve zajedno. • Pomoću moment ključa, proverite i dotegnite zavrtnje glave cilindara redosledom kako je pokazano na slici. Moment pritezanja zavrtnjeva treba da je u opsegu 190-210 Nm. • Proverite zazore ventila i, ako je potrebno, podesite ih saglasno uputstvu koje je dato u Operaciji 21 ovog poglavlja • Vratite sve nazad obrnutim redosledom NAPOMENA! Prvo dotezanje zavrtnjeva glave cilindara motora treba obaviti posle uhodavanja (razrade) traktora OPERACIJA 36. Čiščenje filtera za vazduh i zamena papirnog uloška • • • Skinite monociklon (7), očistite sito, i unutrašnji deo od prašine i prljavštine Odvrnite leptirastu navrtku (2) i skinite kućiđte (4) Skinite uložak fitera (5). Proverite i stanje kontrolnog filtera (4).

NAPOMENA! Zaprljanost kontrolnog filtera (4) pokazuje da ima oštećenja na na ulošku filtera (5) (pocepan papirni uložak, ili odvajanje dna filtera). NAPOMENA! Nije preporučljivo vađenje uloška kontrolnog filtera (4) iz kućišta (6) Ako uložak filtera nije pocepan, izduvajte ga kompresovanim vazduhom prvo iznutra, kasnije sa spoljne strane. VAŽNO! Da bi se izbeglo oštećenje papirnog uloška pritisak komprimovanog vazduha nesme da bude veći od 0,2 bar-a. Pravac mlaza komprimovanog vazduha treba da bude pod kosim uglom u odnosu na filter. Nije dozvoljen dodir filtera sa uljem (da se ne bi zaprljao) kao ni njegovo cepanje. Ako čišćenje komprimovanim vazduhom nije dovoljno, tada operite fiter sredstvom za pranje. Koncentracija sredstva za pranje treba da je 0,02%. Stavite filter u posudu sa sredstvom za pranje 30 min, zatim intenzivnim mućkanjem i oblivanjem u istom tom rastvoru 15 min perite fiter. Filter isperite čistom vodom temperature 35 do 45˚C, zatim ga sušite 24 sata. VAŽNO! Ne čistite fiter sagorelim gasovima i ne perite ga u ulju. Slika 135.
89

Belarus 1221.3

Uputstvo za rukovanje i održavanje

• • • •

Očistite dno filtera i izduvnu cev filtera Proverite ispune (za dihtovanje) na fiteru Proverite položaj fitera u kućištu (da li je pravilno postavljen), i ručno stegnite leptiraste navrtke Uradite (OPERACIJA 23. Provera hermetično-sti spojeva prečistača vazduha i usisne grane)

OPERACIJA 37. Filter za grubo prečišćavanje goriva Properite filter za grubo prečišćavanje goriva na sledeći način: • Zavrnite slavinu rezervoara goriva. • Odvrnite zavrtnje (1) koji pričvršćuju čašu (3) i skinite čašu. • Skinite filtrirajući deo sa mrežicom (2) izvadivši ga iz kućišta. Slika 136. • Properite sve delove u dizel gorivu. • Sastavite sve delove filtera obrnutim redom kako ste ga rastavili. • Otvorite slavinu rezervoara goriva i napunite sistem. • Odstranite vazduh iz sistema za gorivo kako je to opisano u "Operaciji 38". OPERACIJA 38. Zamena filtrirajućeg elementa filtera za fino prečišćavanje goriva • • odvrnite filtere (1) Slika 137. rastavite oba filtera (1) sledeći uputstva: • odvrnite navrtku (5), zajedno sa dnom filtera (3) i prstenovima (2) i (4) • stezač (6) gurnite unutra 3-4 mm ispod poklopca (8) sve dok se stezač ne uskladi sa ibočinama na poklopcu • iz poklopca (8) izvadite steač (6), papirni filter (uložak) (7) i oprugu (9) • properite unutrašnji deo poklopca kao i sve delove čistim dizel gorivom promenite papirni filter (uložak) (7) i obrnutim redosledom sklopite filter proverite stanje prstenova (2) i (4) i po potrebi ih zamenite navrtku (5) stegnite momentom od 30 – 40 Nm prsten (4) namažite motornim uljem i svaki filter okrenite za ¾ kruga sve dok prsten ne ukoči u kućište

• • • •

VAŽNO! Zakretanje filtera (1) u kućištu je dozvoljeno samo ručnom snagom. VAŽNO! Posle čišćenja ili zamene filtrirajućeg elementa (ili posle pražnje-nja goriva iz rezervoara) neophodno je ukloniti vazduh iz sistema pre nego startujete motor. Uklanjanje vazduha iz sistema: • izvrnite vijak (5) za 2 do 3 okretaja, sve dok se iz napojne pumpe neotkloni sav vazduh • na kućištu filtera za fino prećišćavanje (4) izvrnite vijak (3) za 2 do 3 okretaja • sa ručnom napojnom pumpom (2) napunite sistem gorivom, sve dok se ne pojavi gorivo bez mehurića, zavrnite vijak (3) na filteru za fino prečišćavanje kao i vijak (5). Zavrnite pumpicu (2) na ručnoj napojnoj pumpi. Slika 138.

90

spustite oruđe i ugasite motor. NAPOMENA: Ako je startovanje motora otežano. Slika 141. uklonite vazduh iz magistrale.kućište zadnjeg mosta. Turbokompresor Skinite kompletan turbokompresor i stavite ga na dva sata u kadu sa dizel gorivom. popustite navrtku (1) cevi visokog pritiska za gorivo svake brizgaljke i zavrtite motor star-terom.Belarus 1221. • Kućište spojnice . • osigurajte čep žicom (3). • Kućište zadnjeg mosta . i ako je potrebno. Slika 142. OPERACIJA 41.kućište menjača. Skinite usipni i izlivni čep (1) iz kućišta zadnjeg mosta i menjača i izlijte ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje. • zategnite navojni čep (2). • Motor .rukavci poluosovina. Pravilno odložite prerađeno ulje.polušasija • Polušasija . • Kućište zadnjeg mosta . • Navrtke prirubnica prednjeg kardanskog vratila. Zamena ulja u transmisiji i u hidrauličnom sistemu • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i transmisiju Postavite traktor na ravnu podlogu. NAPOMENA! Ako zatezanjem navojnog čepa nisu odstranjeni zazori u zglobnim vezama. Produvajte turbokompresor suvim sabijenim vazduhom i vratite ga na mesto.kućište spojnice. kako bi izbegli kontakt sa vrelim uljem. Spoljne zavrtanjske veze Proverite.kućište spojnice. OPERACIJA 42. 91 PAŽNJA! Budite oprezni. pritegnite najodgovornije zavrtanjske veze: • Navrtke prednjih i zadnjih točkova i zavrtnje glavčina zadnjih točkova • Prednji most . . • Prednji i zadnji oslonci kabine. Zglobne veze poluga sistema za upravljanje Pri radu motora okrenite volan na obe strane da proverite slobodan hod i zazore u zglobnim vezama (1) poluga sistema za upravljanje (4). Slika 140. • Kućište menjača .3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Slika 139. • Navrtke osigurača kućišta prednjeg pogonskog mosta. OPERACIJA 40. • Navrtke prirubnica kardanskog vratila. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte točkove od pomeranja podupiračima. Neka se motor vrti 10-15 s i zatim zategnite navrtku. OPERACIJA 39.držač podiznog mehanizma. Ako postoje zazori u zglobnim vezama uradite sledeće: • skinite osiguravajuću žicu (3). rastavite zglobne veze i zamenite istrošene delove.

Podmazivanje čaure pomerljivog vratila podiznog mehnizma Podmažite mazalicom na dva mesta za podmazivanje koja su na držačima podiznog mehanizma. Nosite zaštitne naočare. Vratite na mesto i pritegnite vijke za ispuštanje ulja (1). OPERACIJA 43. Slika 146. Napumpajte 4-6 puta dok se ne oseti otpor. Zamena ulja u kućištu prednjeg pogonskog mosta i glavnog pogona • • • • • • Pred zamenu ulja zagrejte motor i ulje u kućištu prednjeg pogonskog mosta. Slika 147. OPERACIJA 46. 92 . Postavite traktor na ravnu površinu. Za proveru koristite papir ili karton. Podmazivanje ležaja desne podizne poluge podiznog mehanizma Pomoću mazalice podmažite mehanizam za regulisanje dužine desne podizne poluge na otvoru za podmazi-vanje (jedno mesto). Slika 145. Naspite propisano ulje u kućište do donje ivice otvora za ulivanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Vratite na mesto izlivni čep i napunite transmisiju svežim uljem do oznake "П" (Operacija 3 i 4) na prozorčiću pokazivača ulja. Povucite parkirnu kočnicu i osigurajte zadnje točkove od pomeranja podupiračima od napred i od pozadi Skinite kontrolno-ulivne vijke (2) kao i vijke za ispuštanje ulja (1) i ispustite ulje u specijalnu posudu za prerađeno ulje.Belarus 1221. Slika 144. sve dok se mast ne pojavi iz zazora. NAPOMENA! Ulje treba menjati i u periodu sezonskog održavanja. Vratite na mesto poklopac ulivne grane. Vratite na mesto i pritegnite kontrolno-ulivne vijke (2). OPERACIJA 44. proverenih i podesenih za hitne potrebe. Pre rada na magistrali goriva zaustavite motor da bi se smanjio pritisak. Pravilno odložite prerađeno ulje. brzo se obratite lekaru. Provera brizgaljki motora VAŽNO! Brizgaljke treba da su očišćene i podešene u specijalnoj servisnoj radionici UPOZORENJE! Dizel gorivo je pod velikim pritiskom u brizgaljki i može biti uzročnik ozbiljnih povreda pri proveri rada brizgaljke rukom. OPERACIJA 45. u suprotnom može doći do trovanja krvi. Pri štrcanju goriva na kožu i povređivanju. NAPOMENA! Dobro je imati rezervni komplet brizgaljki. Pre startovanja motora pritegnite sve spojeve magistrale za gorivo.

Zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki. očišćene i podesene brizgaljkekao i sve skinute delove suprotnim redosledom od gore opisanog. Uverite se u to. proverene. stegnite ih momentom od 20 do 25 Nm.00 daN. Ukoliko su zazori veći. • Skinite šest zavrtnjeva (1) odvodne magistrale i skinite odvodne vodove goriva.Belarus 1221.20 mm. da se četkice (5) slobodno pomeraju u držačima. OPERACIJA 48.ne veći od 0. Starter motora • • • • • Očistite starter od prašine i prljavštine. • Vratite. • Pošaljite brizgaljke u radionicu na proveru i servisiranje. četkica (5) i opruga (4). kako je dato u "OPERACIJI 38". 93 . Proverite stanje površina kolektora (3). stegnite sa 2-3 trzaja. Proverite obrtanje rotora generatora (da li se lako okreće) i zazore u ležajima (istrošenost ležaja). Slika 148. i to mazivom masti "Litol-24" ili drugom odgovarajućih karakteristika. okrenite generator bloku motora i skinite pogonski remen (3) sa remenice generatora (4). Pritisak četkica na kolektor treba da bude u opsegu 0.10 Posle svakih 2000 časova rada Povratak na sadržaj Uradite operacije prethodnog tehničkog održavanja plus sledeće: OPERACIJA 49. Skinite zavrtnje (1) i poklopac (2). • Na četiri mesta za podmazivanje (1) treba 4 do 6 puta upumpati mazivo • Na mestu za podmazivanje (2) (ima dva mesta za podmazivanje) dotle treba poniti mazivom dokmazivo ne probije na suprotnom kraju kao i na mestu prethodno izvađenog vijka Slika 149. OPERACIJA 47. Ako je njihova visina 10 mm zamenite ih novim. Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta Podmazivanje obrtno-oslonih ležajeva (bolcni) prednjeg pogonskog mosta treba raditi na svakih 250 radnih sati. • Skinite zavrtnje (3) za pričvršćiva-nje brizgaljki i brizgaljke (2). skinite generator i pošaljite ga na servisiranje u radionicu.03 mm. 8. • Uklonite vazduh iz sistema.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Skinite i zamenite brizgaljke. Generator • • • • Popustite zavrtnje (1) i (2).75-1. na sledeći način: • Pri skidanju ili podešavanju bilo kog dela sistema za gorivo upotpunosti očistite dodirne radne površine. Dozvoljeni zazori u ležajevima su: • aksijalni . • Odvrnite navrtku (5) i odvojte vodove goriva pod visokim pritiskom (4) od brizgaljki (2) i pumpe visokog pritiska za gorivo (nije prikazana na slici). U suprotnom zamenite držač četkica. • Skinite vodove za gorivo (4). • radijalni .ne veći od 0.

Pomoću odvrtača odvrnite regulacioni zavrtanj (1). Pranje odušnih ventila Skinite kućište odušnog ventila (1). Slika 152. Preko vijka (1) koji se nalazi na zadnjem poklopcu generatora se podešava (sezonski) napon koji daje generator. neka radi 8-10 sati. isperite ga u ćistom gorivu. 8. Generator Slika 151. Ako ima nagorevanja. pošaljite starter u radionicu na remont. Pranje vršite sledećim redosledom: • U hladnjak motora sipajte 2 litre kerozina. a prethodno skinite navojni čep (nije pokazan).3 Uputstvo za rukovanje i održavanje • Ako postoji značajno habanje ili ako su površine kolektora nagorele. 94 . Slika 153.11 Opšte tehničko održavanje Povratak na sadržaj OPERACIJA 54. Slika 150. Obrnutim redosledom vratite na mesto i sastavite. OPERACIJA 52. očistite sa sitnozrnom šmirglom. Skinite pumpu za gorivo i dostavite je u specijalizovani servis radi podešavanja.10 MPa. zatim ispustite smesu iz sistema i isperite ga čistom vodom OPERACIJA 53. Pranje sistema za hlađenje Za pranje sistema za hlađenje koristite 50-60 grama sode kalcijuma na 1 litar vode. Regulacija pritiska ulja u sistemu za podmazivanje motora Ako pri nominalnom režimu rada motora pri nominalnoj temperaturi (80.. i napunite sistem sa unapred pripremljenim rastvorom • Pokrenite motor. te ga izduvajte komprimovanim vazduhom. Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo Ugao predubrizgavanja pumpe za gorivo treba da bude 16° pre gornje mrtve tačke. • • VAŽNO! Regulacija opreme i delova sitema za napajanje gorivom od strane rukovaoca (vlasnika) je dovoljan razlog za gubljenje garancija proizvođača. OPERACIJA 51. zaustavite motor i nađite gde je kvar. Jedan od načina da povećate pritisak je regulacija redukcionog ventila centrifugalnog filtera..Belarus 1221. Provera i regulisanje ugla predubrizgavanja goriva radi se u specijalizovanim servisnim radionicama. OPERACIJA 50. • Proverite stanje kontakta elektromagnetnog relea. izvadite odušni ventil.100 °C) pritisak ulja padne ispod 0.

1e i 1f tačkama 2. Podesite ventile pomoću podmetača (9) i (11). Dozvoljeno je i čuvanje (lagerovanje) traktora i na specijalnoopremljenom otvorenom prostoru ako je urađeno propisno konzerviranje. 1d. čuvanje (lagerovanje) je od 10 dana do dva meseca • na duži vremenski period. U slučaju čuvanja (lagerovanja) na tehnički vremenski period ili na kraći vremenski period pripremu treba odraditi odmah a u slučaju čuvanja (lagerovanja) na duži vremenski periodpripremu treba izvršiti u roku od 10 dana. Traktor možete čuvati (lagerovati): • na tehnički vremenski period. prekriti 3.. zaustavite traktor i obratite se mehaničaru. VAŽNO: Ako je pritisak pao ispod 0. a agregate čuvati u zatvorenim prostorijama. Jesenje-zimsko čuvanje (lagerovanje) traktora. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti).75 MPa. Svaki otvor ili rupa kroz koji može da prođe atmosferska voda treba zatvoriti. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti. čuvanja (lagerovanja) Povratak na sadržaj 1.2 Tehnički vremenski period čuvanja (lagerovanja) 1.Belarus 1221.9. traktor treba da je u zatvorenoj prostoriji ili pod nastrešnicom.0 MPa.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje OPERACIJA 55. ne treba prekrivati gume i druge delove 3. 9.3 Kraći vremenski period. Pre odlaganja traktora treba izvršiti propisano tehničko održavanje 4. 9. podesite ventil (2) pomoću ubacivanja dodatnih podmetača (5) između opruge (3) i zatvarača (6).Čuvanje (lagerovanje) traktora Povratak na sadržaj Traktor treba čuvati (lagerovati) po propisanom režimu u zavisnosti od toga da li je jesenje-zimsko ili za vreme između sezonskih poslova.2 ±0. Ventil (7) održava pritisak ulja ispred rotora centrifugalnog filtera. Pripremu za čuvanje (lagerovanja) treba izvršiti po uputstvima datim za duži vremenski period i to navedenim pod 1c. 9. Regulacija sigurnosnih ventila centrifugalnog filtera menjača Ventil (2) održava pritisak ulja u sitemu u granicama 0. ako su pojedini agregati skinuti sa traktora njihova mesta moraju biti propisno zaštićena. proveriti nivo tečnosti i koncentraciju koja treba da je u propisanim granicama U slučaju niskih temperatura ili produžavanja vremenskog perioda čuvanja (lagerovanja) izvadite akumulatore i premestite ih u zatvorenu prostoriju.05 MPa i održava pritisak ulja u menjaču sistema za podmazivanje. Ventil (12) podešen je na pritiska 0. 95 . Slika 154. čuvanje (lagerovanje) nije duže od 10 dana • na kraći vremenski period.. Ako je pritisak upola manji.1. čuvanje (lagerovanje) je duže od dva meseca 2.7 MPa. bez skidanja pojedinih delova ili agregata. Akumulatore treba odvojiti (klemne skinuti) Povratak na sadržaj 9. 3.1 Opšti propisi za čuvanje (lagerovanje) traktora 1. On treba da je 0. Na mesto čuvanja (lagerovanja) traktor treba kompletnog postaviti 2.

4 Duži vremenski period. motor. sa traktora skinite generator. ispustite vodu iz sistema hlađenja. iz svih mesta taložnika ispustite ulje i po potrebi dospite novo ulje do određenog (propisanog) nivoa 4. sistema grejanja kabine kao i iz rezervoara za vodu c. i u slučaju bilo kakvih smetnji otklonite ih odmah 96 . anlaser. zatim ručnom pumpom napunite sistem konzervacionim gorivom. U slučaju jake kiše. Ključem zaključajte kabinu traktora 5. rezervoara hidrauličnog sistema i sistema za upravljanje. a drugi kraj gumenog creva stavite u konzervacionu materiju. mesta skinutih agregata kao i druge otvore da bi ste izbegli uticaj spoljne sredine (okoline) 2. mehanizam za upravljanje.3 Uputstvo za rukovanje i održavanje Povratak na sadržaj 9. razrađujte motor 10-20 minuta. pokrenite motor (anlasujete) 15-20 sekundi i to uradite dva puta da bi izvršili konzervaciju vratila motora g. Ako se traktor nalazi u zatvorenoj prostoriji onda dvomesečno proveravajte stanje traktora. podmažite sva mesta za podmazivanje d. stratujte motor i pustite ga da radi 4-5 minuta.Belarus 1221. menjača. 8. tako da budu odignuti od podloge 8-10 cm. proverite stanje kolenastog vratila tako sto će te samo na kratko pokrenuti motor (anlasovati) i uveriti se da nigde nekaci i da se ne obrće teško. konzervirajte zadnji podizni mehanizam. ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i naspite oko 5 litara konzervacionog goriva f. skroz hermetički zatvorite otvor za dolivanje goriva.zatvorite dovod vazduha u motor. popravite mesta gde je oštećena farba b. prednji i zadnji mehanizam za promenu širine traga (točkova). uradite na traktoru operacije koje su navedene u održavanju posle 500 radnih sati 5. da bi konzervaciona materija dospela do svih delova pumpe kao i brizgaljki (dizni) . otvorite maksimalno dovod goriva (papučicu goriva stisnite sroz). napunite rezervoare gorivom kao i sistem za hlađenje rashladnom tečnošću 6. očistite i operite traktor. izvršite konzerviranje sistema za napajanjegorivom kao i vratila motora na sledeći način: .5 Vraćanje traktora u rad posle dužeg perioda mirovanja Povratak na sadržaj Da bi vratili traktor u rad posle dužeg perioda mirovanja uradite sledeće operacije: 1. Pre odlaganja traktora na duži vremenski period treba uraditi sledeće operacije: a. Podignite prednje i zadnje točkove traktora i postavite ih na klocne da bi se rasteretili pneumatici. treba odmah ispraviti uočena odstupanja Mesečno treba proveravati akumulatore koji su odloženi u zatvorenoj prostoriji i po potrebi ih dopuniti. skinite zaštitne poklopce stavljene za vreme konzerviranja i vratite skinute uređaje koje će te prethodno očistiti od prašine i nečistoća 3. Klocne postavite ispod prednjeg i zadnjeg pogonskog mosta 3. izpustite ulje iz kartera motora. sa spoljnih strana uklonite konzervacionu materiju 2. i naspite sveže čisto ulje e. a ako se nalazi samo pod nastrešnicom onda proveru vršite mesečno. usisni i izduvni otvor. hidraulični sistem. Maziva mast je Solidol ili druga odgovarajućih karakteristika i.stavite gumeno crevo na grubi prečistač goriva. izvršite dekonzervaciju motora i sistema za napanje gorivom 7. svetla. akumulatore i lagerujte ih u skladištu h. čuvanja (lagerovanja) 1. zadnji izvod priključnog vratila. Ako se u toku pregleda a za vreme čuvanja (lagerovanja) uoče određena odstupanja od konzervisanog stanja. reduktora točkova i glavnog prenosa prednjeg pogonskog mosta. snega traktor odmah treba pregledati 6. operiti rashladni sistem motora i očistite ga od kamenca. vetra. 9. Zatim ga startujte i pustite da radi 5-10 minuta stim da postepeno povećavate broj obrtaja motora od minimalnog (ler) do maksimalnog. Smanjite pritisak u pneumaticima do 70 % od normalnog radnog pritiska i skinite ih 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful